P. 1
Uvod u Nacela Islama i Islamske Umetnosti-seminarski Rad

Uvod u Nacela Islama i Islamske Umetnosti-seminarski Rad

|Views: 873|Likes:
Published by Ana Ortriz
Skripta za uvodna predavanja iz predmeta Damask i Kairo-Vizuelna kultura starih prestonica bliskog istoka
Skripta za uvodna predavanja iz predmeta Damask i Kairo-Vizuelna kultura starih prestonica bliskog istoka

More info:

Published by: Ana Ortriz on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

Uvod u načela islama

Islamski svet Procenjeno je da ima više od 900 miliona muslimana na svetu i islam se smatra religijom koja se najbrže raširila u 20. veku, dok su hrišćanske i jevrejske religiozne vlasti zabeležile pad u broju vernika. Bliski istok se smatra, tačno ili pogrešno, srcem islama, i po devetnoestovekovnoj evropskoj definiciji uključuje istočni mediteran do Tigra i Eufrata, a današnju republiku Egipat, arapsko poluostrvo (ali ne obavezno i Jemen), današnju Tursku republiku, zemlje koje čak i danas sadrže veće zajednice nemuslimana. U nekim publikacijama zemlje sev. Afrike i srednjovekovna andaluzijska Španija i Portugalija, Iran i centralna Azija smatra se da spadaju u odrednicu ’Bliski Istok’, ali ne uvek. Nacionalne granice izmedju Sirije, Libana, Transjordana (?) i Iraka su uglavnom konstruisane od strane zapadne vlade nakon I svetskog rata, dok su one u Pakistanu, Bangladešu i Izraelu bile konstruisane nakon II svetskog rata, a pojedine se i dalje dovode u pitanje. Tokom godina česte radikalne promene u političkoj situaciji oderedjenih država rezultirale su masovnim migracijama populacije, vojnim ili prisilnim, koje su zauzvrat imale očigledan uticaj na sve aspekte stvaranja, produkcije i kupovine i ako je ovaj detalj često ignorisan kada se diskutuje o pitanjima umetnicke tradicije i stila. U realnosti, svet islama proteže se daleko izvan granica ovog regiona. U Ujedinjenom Kraljevstvu npr. živi verovatno vise od 1 miliona muslimana. Tokom 1970ih bilo je uzmedju 90 i 100 džamija koje su bile u upotrebi, dok je do sredine 90ih ovaj broj porastao i do 1000. Francuska i Nemačka imaju rastuće zajednice uglavnom iz sev Afrike i Bliskog istoka. Sa mnogo dužom islamskom istorijom su zemlje bivše Jugoslavije, gde je procenjeno da ima 24 miliona stanovnika muslimanske veroispovesti. Izvan Bliskog istoka muslimani se nalaze u Indoneziji, Maleziji, na Filipinima, Indiji, Nepalu, Kini, Severnoj Africi, Americi. Istorijski okvir Bliski istok je u 6.veku bio podeljen na dva velika carstva, Vizantijsko ili pozno Rimsko carstvo na zapadu i Sasanidsko carstvo na istoku, dok su kraljevine Himjar u juznoj Arabiji i Aksum na Rogu Afrike s politickog stanovista bile manje značajne. To vizantijsko-sasanidsko suparništvo bilo je samo najnovija faza duge borbe izmedju Rima i Persije, koja je trajala više od pet stotina godina. Oba carstva ne samo da su polagala pravo na dominaciju svetom, vec su sledila i različite civilizacijske tradicije:

prethodno ozbiljno ograničenoj od strane sasanidske i vizantijske vlasti. Muslimani veruju da je Kuran poruka jednog boga Alaha. Poruka islama vec je bila prihvaćena od strane naroda Bliskog istoka dok su mnogi jevreji i hrišćani regiona bili voljni da prihvate političke saveze sa vlašću koja je pružala zaštitu njihovoj verskoj slobodi.odnosno prorokov grad. Tako su.Vizantinci su usvojili helenisticku kulturu a Sasnidi su se poklonili drevnoj iranskoj i semitskoj kulturnoj tradiciji. hodočašće muslimana u Meku). Ovo je donelo olakšanje od oporezivanja koje su uspostavile obe vlasti (sasanidska i vizantijska) i koje je bilo motivisano vekovima starim ratom izmedju dva carstva. dok su helenizam odbacivali kao nesto strano. ukupan broj zoroastrijanaca u svetu jedva prelazi 100. religije na Bliskom istoku. koje je čovečanstvu obznanjeno po treći i poslednji put kroz proroka Muhameda ibn Abdulaha (oko 570-632) na arapskom jeziku. Tajne islama . Ovaj odlazak 622. izazvala je da Muhamed napusti Meku i ode u Jatrib (danasnja Medina). uoči nastanka islama. Muhamedova želja da se Meka očisti od mnogih religioznih slika i statua (pretpostavlja se da ih je bilo oko 360 i predstavljali su lokalne bogove i druga božanstva) i vrati na jedinstvenu posvećenost i pokloništvo jednom bogu Alahu.000. Jatrib je ostao Muhamedov dom i administrativni centar do njegove smrti 10 godina kanije i postaje poznat kao Medina al Nabi. veku vizantijski carevi proglasili su se zaštitnicima hrišćanstva. a drugi put kroz Isusa Hrista koji se proklamovao sinom bozijim dok muslimani smatraju da postoji samo jedan bog. prvi put kroz proroke Ibrahima i Musu (Avrama i Mojsija) . naročito grčko ili vizantijsko hrišćanstvo i zoroastrizam. dobila važna politička obeležja. poznatu pod nazivom zoroastrizam (religija nazvana prema imenu njenog osnivača Zaratustre (Zoroastera). Broj zajednickih verovanja i paralela između ove tri verske zajednice nije iznenađujući. Religijsko suparništvo jos je više uvećalo taj civilizacijski antagonizam – u 3. Nekoliko meseci pre svoje smrti on se vratio u Meku očišćen KABA SHINE (???). Iako je ova religija veoma stara. dok su sasanidski veliki kraljevi za svoju zvaničnu religiju uzeli iransku veru. od čega najveći deo živi u Indiji i Iranu). Iz Muhamedove baze na arapskom poluostrvu. koje je i samo bilo prožeto helenističkom kulturom. i 4. ova veza je istorijski potvrdjena frazom Ahil al-kitab (ljudi od knjige) oboma jevrejima i hrišćanima koji žive u muslimanskim zemljama. godine je datum od kada počinje muslilmanska era. Prethodna dva otkrovenja su bila pogrešno shvaćena. ali se on vratio u Meku trijumfujući i vodeci prvi veliki hadž (hadžiluk. poruka islama širila se podjednako brzo i pored protivljenja. posebno u Meki.

Dogodio se i oružani sukob. Jerusalim. Šiiti su podeljeni na dve osnovne grupe. Kako se islamska vlast širila kroz severnu Afriku . i Utmana (656. koji su uzrokovani Muhamedovom iznenadnom smrću i činjenicom da iza sebe nije ostavio muškog naslednika. izabran je da bude muhamedov kalif. povezivan je sa figurom Alija i njegovom porodicom. izgubivši od strane Umara (ubijen 644. godine arapski hroničari su zabeležili su da postoje 73 velike grupe koje su u sukobu oko odredjenih aspekata islamske teologije. bile su i ostale pitanje sitnica i nisu neophodno očigledne nemuslilamskom posmatraču.Deceniju posle prorokove smrti 632. kao i od strane guvernera Sirije Muavija koji je optuživao Alija za neuspeh u kažnjavanju ubica njegovog rođaka iz porodice Omajada. Ali je bio neprijateljski dočekan od strane Aiše. Irak u svojoj bazi. kao i sasanidski Irak.koji su svi bili pod vizantijskom vlašću. Ali je ubijen 661. čije se širenje teritorija nastavljalo i dalje. da je prorok preneo verski autoritet na Alija i njegove potomke.godine u Kufi. godine podeljena je na još dve grupe nakon sukoba oko nalsednika Ismaili Fatimida kalifata imama koji je kontrolisao Egipat i Siriju. do Španije i Francuske . godine. Ali je dva puta odbijen u izbornom procesu. Njegove pristalice su tada verovale . Ipak. Slično ranijoj preislamskoj praksi. a prorok Muhamed dugovao je svoj život Aliju u nekoliko situacija. jer su živeli po ugledu na sunu. Ali. Neki sledbenici su smatrali da njegov bliski rodjak i zet. Razlike u sakralnoj i svetovnoj praksi sunita i šiita. a većina ovih razlika sadržala je elemente filozofske religije. u svim pravcima. Grupa poznata pod nazivom Ismaili 1094. uzrok razdora u islamskoj zajednici. tako se javljaju logistički problemi zadrzavanja autoriteta na ovako širokoj teritoriji. Dolazi do izbijanja razlika. jednu od Muhamedovih ćerki. kroz Alijevu suprugu Fatimu. unutar same islamske zajednice pojavljivali su se znaci razdora. veći deo Egipta severno od Luksora. veće staraca se sazivalo i već stari Abul Bakur. Oko 1100. nastavljajući prorokovu lozu. Pre konačnog izbora 656. centralnu Aziju do Velikog Kineskog zida i severnije. Oni koji su podržavali Mustale poznati su kao Boras (danas velika . a i sada. U umetnosti one se ogledaju u rasporedu na građevinama ili na tkaninama ili u izboru ikonografskih slika. Od tada. Ovakve razlike bile su u prošlosti razlog neprijateljstva među ovim grupama. Damask. pa kroz Aziju do severne Indije. Ovaj period prva četiri kalifata u akademskim krugovima poznat je kao Rašidun (znači:pravo vodjen) kalifat. Danas se glavni sukobi povezuju sa ovom sunitsko/šiitskom debatom.godine. što u prevodu znači primer proroka. Ovi muslimani prihvatili su prava Muavija i porodice Omajada i postali su poznati po imenu Suna (Suniti). Muhamedove udovice.g) koji je nastavio teritorijalno širenje. pali su pred islamskim osvajacima. treba da ga nasledi budući da su ova dvojica bili kao braća. a pre bilo kakvog trajnog dogovora.g).

povezivani sa takozvanim „ubicama“. ali ne i jedino. dok su oni koji podržavali njegovog brata Nizara. na primer. Tako su dvorci (utvrde) Ismaili reda „Asasini“ u Siriji. Za najmanje dva veka. Ono što duhovno ispunjava jednu osobu moglo bi povrediti/uznemiriti drugu. posmatrani kao posvećeni muslimani. Druga glavna grupa šiita su Ithna Ashari ( tzv. dok su verovanja i praksa „male tradicije“ više emocionalne prirode i mogu se pronaći u ruralnim sredinama. internacionalno poznati kao deo islamske umetnosti kao sofisticirana. ali ne i prihvaćene od strane svih sunita kao deo islamske porodice i obrnuto. Iako su se neki istoričari i antropolozi bavili istraživanjima ovih grupa. materijalna kultura dinastije Safavida u Iranu. članovi Koja sekte mogu se pronaći po svetu . Takodje tu je još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju: ako muslimanski teolozi nisu sasvim definitivni u tome ’ko je musliman?’ i nastavljaju debate o islamskoj praksi i ritualima. Stoga je takozvani „popularni islam“ naziv za nevažno i netačno. a danas su poznati kao Koja sekta. Obe grupe Ismaili i „Dvanaestorice“ priznate su. „Dvanaestorice“) koji se danas.zajednica postoji u zapadnoj Indiji). veoma malo pažnje posvećeno je njihovoj materijalnoj kulturi . muslilmanski teolozi smatrali su „slavnu tradiciju“ islama racionalnim. ali posebno u određenim afričkim i indijskim regionima. Vođeni od strane Aga Kana. molitve ili Ramadan. intelektualnim pitanjem. među neobrazovanim ljudima ili još konkretnije ženama. zamerali iranskim zemljoradnicima što im teški radni uslovi ne dozvoljavaju da do kraja ispune slovo vere ili zakat (plaćanje tithe). ne posmatra se u istom svetlu i sa druge. mogu naći u Iranu. Libanu i Iranu ili tiraz platna. osnovane 1890ih godina na indijskom podkontinentu treba da budu prepoznati kao članovi muslilmanske zajednice se nastavlja iako je poznato da su Ahmadii odgovorni za širenje Kurana u istočno-afričkim zemljama objavljujući Swahili verziju. Kako Loefrel ističe. keramika i staklo u periodu Fatimine vladavine (oko 969-1171) u Egiptu i Siriji. pa tako nismo sasvim sigurni da li su umetnički koncepti slični među ovim zajednicama. ali su oni ipak od strane lokalnog stanovništva. Alevide i Ahmadije. Mnogi antropolozi sada dovode u pitanje važnost slaganja oko univerzalnih . Ali debata oko toga da li sekte poput Druze. postavlja se pitanje da li se pojedine umetničke forme vezane sa religioznim konotacijama. neki bi. mogu smatrati integralnim elementom „ortodoksne“ islamske umetnosti? Ono što je smatrano ortodoksnom praksom sa jedne strane. kojim su se bavili urbani i obrazovani ljudi.

„brak“. svadbenih rituala ili uopšteno „ženskih sfera“ . Ipak. Kako je primećeno. dok su druge posmatrane kao „popularne“ ili periferne. Ortodoksno se u ovim slučajevima uglavnom pojma kao praćenje strogih arapskih ideoloških praksi. pogotovo u 19. a mnogi objekti napravljeni su baš da bi odgovarali pravoj izvedbi određenih rituala. Neki antropolozi pokušavali su da nađu razliku između „velikih“ i „ malih“ rituala. kao i u pitanjima odevanja. koje se mogu smatrati tzv. već su razlike izuzetno male i zavise od kulture. posebno onih izvan izvornih zemalja islama. Pet stubova islama Pet stubova islama (erkan al Islam). ne bi imali nikakav uticaj na ljude i njihovo ponašanje i da rituali i ikonografija ostaju isti i „čisti“. a ovaj pokret datira još vekovima unazad. svako ko se bavi islamskom materijalnom kulturom suočen je sa ranim dvanaestovekovnim stavovima o tome šta je predstavljalo „ortodoksno“ a šta „ne-islamsko“ ponašanje . određeni elementi poput tradicionalne medicine. „poreklo“. kao i drugi faktori. predstavljaju obredne zahteve koje je . To bi značilo da protok vremena . socijalni i kultuirni uslovi. i ceremonija vezanih za bratstva iz sufi redova). zabave. neuprljani nikakvim spoljnim uticajima. izlečenja. nalazeći ovo više odgovarajućim pojmom od „ortodoksnih“ i „neortodoksnih“. Izvan zemalja koje sačinjavaju srž islama. uključujući i ikonografiju . „popularnim islamom“. posebno u Hidžazu (regija na zapadu današnje Saudijske Arabije). koja je trebalo da odigra važnu ulogu za vernika. Bilo je i zvančnih pokušaja da se ovi rituali „pročiste“ i da se vrate na izvorni ideal. magije. a ovo ponašanje imalo je odjeka u arhitektonskom dizajnu.hodočašća i slavljenja određenih lokalnih kultova. ili direktno u suprotnosti sa višim. „neoficijalnih“ religioznih elemenata u džamijama. na Bliskom istoku smatra se da „ortodoksni“ rituali i njima shodno ponašanje i ikonografija treba vizuelno da budu bliski onima koji se nalaze u arapskom svetu. Istoričari umetnosti utvrdili su (ili pretpostavili) da razne umetničke forme i izrade iz određenih centara pripadaju „klasičnoj“ islamskoj umetnosti. U nekim oblastima. koji su prvi put sistematski predstavljeni u Dzibrilovom hadisu. zajedno sa ovim kultoavima praktikovanim od strane pojedinih muslilmanskih zajednica poput Kharajita. Evidentno je da „popularni islam“ ima uticaja i to zvaničnog na religioznu arhitekturu islamskog sveta. razlika između svetovnog i sakralnog nije jednaka razlici između simboličnog i praktičnog. viđeni su kao nevažni islamu.interkulturalnih definicija poput „ortodoksno“. veku i početkom 20. veka od strane sunitskih učenjaka iz Hanbali reda. Vardenburg ističe da praćenje onih „ortodoksnih“ pravila isključuje određene ceremonije i proslave (npr.

. Kada izvrsi sve cikluse kanonske molitve. Prvi stub islama je otvoreno javljanje i potvrdjivanje da nema drugog boga osim Alaha i da je Muhamed Alahov izaslanik. Prema Kuranu sredstva od tog poreza su namenjena za ishranu siromašnih ljudi. Ovaj stub islama zove se hadziluk i obuhvata sledecih devet osnovnih obreda: 1. Oblačenje „odore osvećenja“ (ihram). Treci stub islama je plaćanje godisnjeg poreza verskom zvanicniku ili predstavniku islamske drzave.potvrdjuje da ljudski intelekt prihvata bozansku stvarnost 2. vernik mora da obavi obred očišćenja u vidu malog ritualnog pranja ( vudu) ili kupanja (gusl). šaka i stopala. dok kod žene pokriva sve delove tela osim lica. devetog meseca islamskog lunarnog kalendara. Tokom 29 ili 30 dana tog posta. a naziva se i al šehadetejn (dve izjave) jer podrazumeva dva odvojena čina potvrdjivanja: 1. za otkup iz ropstva. pet puta dnevno u pravcu Velike Dzamije (al Mesid al Haram) u Meki. za podsticanje preobraćanja u islam. za putnike namernike i za pomoć onima koji su svoj zivot posvetili Bogu. poštenje). Pre pristupanja molitvi. Ovaj stub poznat je kao saum ili Sijam Ramadan i muslimani ga smatraju činom pročišćenja i potvrdjivanja etičkih principa. „Nema drugog boga do Alaha“ . Ono se vrši tokom prvih deset dana zuldzihe (dvanaesti mesec islamskog kalendara) i predstavlja obavezu svakog vernika ako mu zdravlje i materijalne mogucnosti dozvoljavaju da putuje i obavlja propisne obrede. Poznat je pod nazivom šehada (čin potvrdjivanja). pica i čulnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca. koja se izgovara svakog dana. Četvrti stub islama je post tokom ramazana. Peti stub islama je hodočašće u Meku. Drugi stub islama je molitva (namaz).relativno lako ispuniti i osoba koja zeli da predje u islamsku veru moze lako da ih nauci. koji se sastoji iz dva komada našivenog sukna za muškarce. Te molitve su poznate pod zajednickim nazvom Salat. Taj porez se naziva zekat (čistoća. vernik mora da se uzdrzi od hrane. Za taj simbolican obred pranja mogu se koristiti voda ili pesak. za pomoc prezaduzenima. vernik ponovo seda na pete i izgovara formulu poznatu kao „svedocenje“ (tešehud). „Muhamed je Alahov izaslanik“ – potvrdjuje pokoravanje coveka bogu sto je i znacenje same reci islam.

Vera u Boga. u središtu Velike džamije u Meki. Vera u Alahove andjele. Ponavljanje cirkumambulacije Kabe jos sedam puta. blizu Meke. Šest stubova vere Pored pet stubova islama u Džibrilovom hadisu postoji još jedna grupa načela poznata kao šest stubova vere (arkan al iman). Tora (al Tavrat) i Ibrahimovi listovi (Suhuf Ibrahim). 6. 4. čime se oživljava poslednje hodočašće proroka Muhameda koji je svoju oprostajnu molitvu izgovorio sa tog mesta. 5. Novi zavet (poznat i kao jevandjelje. Cirkumambulacija ili obilazenje Kabe (doslovno:“kocka“). desetog dana hodočasnog meseca zulhidze.2. 8. 3. poznate i kao Bozji dom (Bejtulah). Obilazeci Kabu mnogi hodočasnici pokušavaju da dodirnu „Crni kamen“ (al hadzar al esved). 2. To su: 1. Prinošenje žrtvene životinje (obično ovce ili koze a ponekad krave ili kamile ) u mestu zvanom Mina u znak sećanja na to da je Bog prihvatio da umesto Ismaila bude žrtvovana ovca. Satana iskušavao proroka Ibrahima. 9. 3. po muslilmanskom predanju. Stajanje u Arafatu.al Indžil). Vršenje dva ciklusa kanonske molitve na mestu zvanom Ibrahimovo moliliste (Makar Ibrahim) gde su se po verovanju proroci Ibrahim i Ismail zajedno molili nakon što su sagradili Meku. Provodjenje noći u mestu Muzdelifa. 7. Taj obred sastoji se u obilaženju Kabe sedam puta u pravcu suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Davidovi psalmi (al Zebur). ravnici jugositočno od Meke. . Vera u Alahove knjige objavljenja u koje spadaju Kuran. Kamenovanje tri mesta na kojima je. meteorit za koji se veruje da je poslat sa neba i da su ga u jedan ugao Kabe stavili Ibrahim i Ismail. Pijenje vode iz bunara zvanog Zemzem (doslovno:„penušanje“) u dvorištu Velike džamije u Meki na mestu gde muslimani veruju da je Bog omogućio Hagari i njenom malom sinu Ismailu da se napiju vode dok su lutali pustinjom.

poznat i kao Jaum al Kijama).4. da se „islamska umetnost“ (kao termin) odnosi isključivo na zemlje koje sačinjavaju srž islama: Egipat i Sirija. koji sadrži tekstove i monografije svrstane po geografskim oblastima. Vera u alahove izaslanike. kao i vizuelni i umetnički izrazi svih onih regionalnih i etničkih grupa. Indonezija. To je potvrda ideje o bozanskom predznanju (kada) i sudbini (kadar). a posebno budući da je islam bio tako jaka sila u tim regionima tokom poslednjih 400 godina. Ova geografska definicija koju su utvrdili zapadnjački istoričari umetnosti u drugoj polovini 19. 6. Mnogi muslilamni takodje veruju u ličnost proroka zvanog MAHDI (onaj koji je vođen) koji će se pojaviti posle Isusa i doneti period mira i pravde koji ce trajati do strašnog suda. uključuje zemlje u južnoj Aziji samo do 1982. Važan spis „ Index islamicus“. Na kraju. Vera da Alah odlučuje o svemu. obično bez ikakavog preispitivanja. bez obzira na versku pripadnost pojedinaca koji su tu umetnost stvarali ili na svrhu u koju je stvarana. sociološko i kulturno značenje. godine i prvenstveno se odnosi na Indiju i Pakistan dok je kasnije proširen kako bi obuhvatio i subsaharsku umetnost. o dobru i o zlu. Izraz islamska umettnost odnosi se na sve vrste vizuelne umetnosti nastale u zemljama u kojima je glavna religija islam. pretpostavlja se da se pod terminom „islamska umetnost“ podrazumeva materijalna kultura. Kina) za pronalaženje podataka o njihovim muslilmanskim zajednicama. Za razliku od hriscanske umetnosti. Naširoko je prihvaćeno. među kojima su i mnogi proroci iz jevrejske Biblije kao i Isus (Isa). Na polju tekstila određna dela iz Nigerije i Indonezije se i dalje smatraju afričkom i azijskom a ne prvenstveno islamskom umetnošću. ako ne i duže. U radu „Dictionary of art“ (1996-rečnik umetnosti) uvod u „islamsku umetnost“ razmatra umetnost zemalja istočnog Mediterana i centralne Azije. da su artefakti i spomenici oblasti Bliskog istoka. zato što nemaju očiglednu vizuelnu sličnost sa delima Bliskog istoka. Anadolija (Mala Azija) i Iran. od tada je njihova pretpostavka. od zapadne Afrike do jugoistočne Azije. veka. ali upućuje čitaoca na relevantna geografska poglavlja (Afrika. Jovan Krstitelj (Jahja) i raniji arapski proroci kao Hud i Salih. termin sam po sebi ima specifično religiozno. i možda centralna Azija i severna Indija. 5. Vera u dan strašnog suda (al jaum al ahir. Islamska umetnost Uzimajući u obzir veliku geografsku proširenot islama. izraz islamska umetnost ne . primeri i estetski kriterijumi prema kojima sva umetnička dela islama treba meriti. Islamaska eshatologija bliska je hrišćanskoj i sadrži posredničku ulogu Isusa.

Iako su oni ubrzo nakon objave islama počeli da podižu gradjevine. islamska umetnost je nastala na Bliskom istoku. na zapadnu Afriku i africke zemlje ispod Sahare. Za islamsku umetnost ta hijerarhija ne vazi. Arhitektura i u njoj ima veliki znacaj. Islamaska umetnost obuhvata obilje umetničkih sredstava. na centralnu Aziju. U islamskoj zajednici nije postojala jasna granica izmedju umetnosti i zanatstva. Reč koja se danas za to najčešće koristi. ali tek gotovo čitav vek kasnije muslilmani su postali veliki i prefinjeni pokrovitelji umetnosti. Izrazito svojstvo islamske umetnosti bilo j pretvaranje korisnih predmeta u prefinjena umetnicka dela.veku u Arabiji. a ne u islamskim zemljama. Njeno proucavanje. Sa sirenjem daleko van geografskih granica Bliskog istoka. koje je relativno novijeg datuma. ne postoji reč koja oznacčava umetnost kao takvu. na primer. stilova. predstavlja neologizam. Koštala je najviše. tehnika. U zapadnoj civilizaciji na oblasti umetnosti obicno se gleda u hijerarhijskih okvirima u kojima arhitektura i likovne umetnosti (slikarstvo i vajarstvo) dominiraju umetnickom scenom sve do danas. jer je nekada korišćena da oznaci „zanat“ ili „veštinu“. Islamaska umetnost nije mogla da nastane pre pojave islama u 7. .ogranicava se na dela stvorena samo u religijske svrhe i mnogi od najlepsih primera islamske umetnosti imaju malo veze sa islamskom religijom ili sa njom nemaju nikakve veze. trajala je naduže i videla ju je najšira publika. na temeljima ostataka drevnih bliskoistocnih i kasnih antickih umetnickih tradicija i premostila je jaz izmedju kasne klasicne i rane srednjovekovne umetnosti. Najznačajniji oblik islamske umetnosti u svim delovima islamskog carsva bila je arhitektura. kao deo proucavanja istorije evropske umetnosti. jer su vekovima korišćene i održavane. istovremeno se sirio i njegov vizuelni izraz. Mnogi muzeji u Severnoj Americi. Indiju i jugoistocnu Aziju. Evropi i u islamskim zemljama ponose se eksponatima koji predstavljaju remek-dela islamske umetnosti. Sa evropskog stanovista. fen. za prvi primer islamske arhitekture se obicno uzime Kupola na Steni u Jeruslimu. perioda i oblasti. poput džamija i medresa (teološke škole). čiju je izgradnju naručio omajadski kalifa Abdumelik ibn Mervan (vladao 685-705). zapoceto u Zapadnoj Evropi. naročito u poredjenju sa mnogo cenjenijim umetnostima kao sto su poezija i muzika. ali stvoreno je malo vajarskih i slikarskih dela. ali u islamskoj civilizaciji vizuelne umetnosti bile su od relativno malog značaja. kao i van vremenskih granica srednjeg veka. Medju najpoznatijim i najbolje očuvanim gradjevinama često su one koje su podignute u religijske evrhe . U klasičnom arapskom jeziku.

Novine u arhitekturi pre su primenjivane na sekularnoj arhitekturi. džamija. Ako su vladari dinastija želeli građevine impozantne strukture. zapadni istoričari umetnosti su od 19. ali informacije koje se tiču materijalnih proporcija i modularnih elemenata i/ili procene matematičkih proporcija su retko uključene. smatra se i osnivačem sociologije) ne bi razumeo savremeno zapadno shvatanje arhitekture kao umetničke forme. Buduci da nije sačuvano mnogo ovih građevine. jer je za njega to bila nauka blisko povezana sa geometrijom i njena funkcija bila je da obezbedi sklonište i zaštitu. Zbog nedostatka monumentalnosti i zato što su to uglavnom dvodimenzionalna pre nego trodimenzionalna dela. minareta po pitanju plana elevacije i dekorativnih elemenata (profila lukova. gipsanih radova. U praćenju ovog razvoja. Možda zato što ima samo nekoliko primera skulpture. uzorak za proucavanje islalmske umetnosti koji imamo na raspoloaganju nije bas odgovarajuci. veka fokusirali svoja istraživanja islamske arhitekture na monumentalnu (za razliku od lokalne ili mesne) arhitekturu na islamskom Bliskom istoku i na praćenje i proučavanje razvoja određenih arhitektonskih struktura (tvrđava. pijaca i tome slično-jer su ih gradili pojedinci čija je motivacija bila zadovoljenje sopstvenih potreba. bio je poznatiji kao istoričar. U publikacijama napisanim pre 1970ih uobičajeno je naći poređenje planova. javnih kupatila. kao što su predmeti napravljeni od gline (tzv. kao primenjena umetnost. Možda postoji i drugi uzrok tome. želeli su ih da bi postigli „tehničku perfekciju“ pre nego da bi bili prepoznati kao patroni umetnosti. karavan-saraja (srednjovekovnih smestajnih objekata za karavene). 1980ih kulturni teoretičar Franc Fanon nije bio sam u razmišljanju da kritičari . četke za kupanje i akvamanili ) Ili klesani u kamenu. nosača kupole. često su pravljene paralele sa klasično grčkorimskim i evropsko hrišćanskim prestonicama u arhitekturi. obloga od keramičkih pločica)). Arhitektura kao umetnost? Ibn Haldun (srednjovekovni arapski filozof koji je živeo i stvarao u Tunisu.poput dvoraca. kuća. Uopšteno govoreći. Neki kritičari su pretpostavili da nezapadnjačke tradicionalne kulture nemaju umetnost u zapadnom smislu reči.dela definisali kao zanatstvo ili arhitektonska dekoracija. ali konzervativizam. Skulptura kao umetnost? Teološke debate doprinele su da skulptura nema tako visoki položaj u islamskoj umetnosti. proizvedenih na islamskom Bliskom istoku pre kasnog 19. zapadni učenjaci su često ova um. podrazumeva da su se na te građevine tendencije odvijale sa zakasnjenjem. veka a koja se može proučavati.Religijske građevine mogu da posluže kao okvir za praćenje razvoja islamske arhitekture. urođeno svojstvo religijske arhitekture.

identifikujući rad individulanog umetnika i na taj način dajući mu status odvojen od zanatlije i on je bio taj koji je naglasio značaj tih slikara koji su. divnim slikama.R. Imena i biografije kaligrafa sakupljani su i čuvani. 1912. ugradili „dinamičniji element“ u figuralne predstave. veka. proizvedeno od lana. dela nadarenih kaligrafa bila su veoma cenjena i sakupljana. za razliku od drugih.Martin je doprineo da se u shvatanju zapadne umetnosti (ili u pisanju zapadnih istoričara umetnosti) o islamskoj umetnosti odvoje islamski umetnici slikari od ostalih zanatlija.treba da koriste različite kriterijume kada razmatraju neevropske kulture. dobijeno od ovaca. i 15. u kome je Bog boravio. Knjige su čuvane u bibliotekama pri džamijama i dvorcima. za koju se pretposttavlja da je ostatak svetog šatora – slično izrailjskom šatoru za kovčeg Gospodnji. ako ne i hiljade. Svila i pamuk takodje su bili značajni jer su se bojili jarkim bojama. Još od najranijih dana. U doba kada se u bibliotekama evropskih manastira nalazilo po nekoliko desetina knjiga. bili su predmet mukotrpnog prepisivanja rukom. Kao rezultat toga od skora učenjeci islamske umsetnosti primetli su da „arapska“ (egipatska i siriijska umetnost 14. kao obeležje za celokupno islamsko slikarstvo izdvajajući iranskog umetnika Bihzada (umro 1535/6) kao „kreativnog genija“. Islamsko slikarstvo kao umetnost? F. a potom svi zajedno čuvani u kutijama ili među koricama od obrađene ili ukrašene kože. Iako je danas kisva . godine on je naglasio vrline persijskih minijatura u celom islamskom svetu i ustanovio je persijsko minijaturno slikarstvo od 15. On govori o inferiornosti afričke umetnosti u odnosu na zapadnu. najpre na listovima papirusa i pergamenta. a o kaligrafskoj estetici pisana su posebna dela. Pojedini listovi često su bili ukrašavani lepim crtežima i na odgovarajućim mestima. Od svih vizuelnih umetnosti. U vreme pre pronalaska štamparije. Proizvodnja vlakana. Ključnu ulogu koju su tkanine imale u islamskoj civilizaciji mozda najupečatljivije oličava kisva. veka) umetnost. On je postavio temelje značaja persijskih minijatura u persijskom svetu. Dve osnovne vrste vlakana bile su vuneno. do sredine 16. u bibliotekama u islamskim zemljama bilo ih je na stotine . svi spisi od kopija Kurana do popularnih priča i naučnih dela. tkanina kojom je prekrivena Kaba u Meki. jedina koja je u sopstvenoj društvenoj sredini bila visoko cenjena bila je kaligrafija. i laneno. Treće umetničko sredstvo koje je zauzimalo istaknuto mesto u islamskoj umetnosti jeste tkanina. a kasnije na papiru. otomansko minijaturno slikarstvo i post-safavidko slikarstvo su bili mnogo inferiorniji. boja i gotovih proizvoda i trgovina njima bili su osnovni izvor prihoda za mnoge oblasti. umetnost lepog pisanja.

jedno od remek dela islamske umetnosti. poput bokala i posuda za umivanje i posuda za služenje hrane. na primer. mnogi njeni drugi vidovi – umetnički izrađeni predmeti od metala. poput slonovače. izradjena 1163. providne staklene i bleštavo sjajne metalne predmete koji su koristili pripadnici mnogih društvenih klasa. pretvarali u divno glaziranu keramiku. stakla i drvoreza. zlata i dragog kamenja. Ljudi su uglavnom sedeli na asurama i ćilimima prostrtim po tlu. poput gline. Korišćenje natpisa nije isključivo svojstvo islamske civilizacije – islamska tradicija delom je nastala na već postojećim primerima na teritoriji gde je islamska civilizacija počela da se razvija. postojala je duga tradicija korišćenja natpisa naročito za . bogati od siromašnih. i spavali po ćebadima na podu.obično se svrstavaju u zajedničku kategoriju „dekorativne“ umetnosti ili umetnosti „nižeg ranga“. Ona je označavala i bezbroj drugih društvenih i religijskih pripadnosti.zelene turbane nosili su potomci proroka Muhameda.prenosivoj arhitekturi. služila je za polivanje pri kupanju. u luksuzne predmete. Ti predmeti cesto su imali praktičnu upotrebnu vrednost.uvek crna i na njoj su zlatom izvezeni citati iz kurana. Ti mistici postali su poznati kao sufije. slonovače i kameih kristala . U proučavanju islamske umetnosti. Kao i u mnogim drugim društvima. zanatlije koji su radili za bogate pokrovitelje pretvorili su skupocene materijale. izrađena od bronze i obložena bakrom i srebrom. nomadi od stanovnika gradova i muslimani od nemuslimana. peska i minerala. U zapadnoj umetnosti ti nazivi imaju donekle derogativno značenje jer se ta sredstva umetničkog izraza smatraju manje plemenitim od glavnih vrsta umetnosti – slikarstva i vajarstva. Grub vuneni ogrtač (na arapskom suf) često su nosili mistici čiji je izrazito ličan pristup religiji dobijao na značaju uporedo sa širenjem islama u društvu. Kao i u mnogim drugim civilizacijama. u prošlosti je mogla biti bilo koje boje uključujući belu. keramike. postojale su tradicije pravljenja šatora. Umetnost pisanja Pisanje je najznačajnija tema koja je prisutna u svim oblicima islamske umetnosti. U klasičnom svetu. zelenu i crvenu. naslonjeni na jastuke ili uzglavlja. Ali u islamskim zemljama oni su najprostije materijale. odeća je činila muškarca ili ženu. Primer je Vedrica Bobinskog. U islamskoj umetnosti to nije slučaj. Tkanine su korišćene i za ukrašavanje. Po njoj su se muškarci razlikovali od žena. Na teritorijama na kojima je islam počeo da se širi. turbani omotani oko crvene palice bili su oznakla sledbenika safavidskih vladara u Iranu. Medjutim upotreba tkanina u muslilmanskim zemljama bila je mozda izrazenija u tzv..

na kraju. Stvorio je čoveka (vrstu) od zgrušane krvi (embrija). taj jezik i njegovo pismo brzo su stekli nadmoć nad jezicima koji su bili korišćeni u toj oblasti i arapski je postao lingva franka i ujedinjavao je ogromnu teritoriju. Naučio je čoveka onome što nije znao. a o rezultatima njihovog rada svedoče sačuvani primeri kako na kovanom novcu i kamenima međašima tako i na građevinama. Iako se vrsta natpisa . S obzirom na značaj koji je pisanje imalo kad je reč o objavi. Tekst duž ivice sadrži prizivanje Boga. Središnji deo njihove glave ili lika ispunjen je izjavom o veri koja se nastavlja duž dela njihove ivice. a tvoj (je) najplemenitiji Gospodar. Prve reči koje je Bog objavio Muhamedu bilo je pet stihova kojima počinje 26. Potom je ta tradicija preneta na hrišćanski svet i u vizantijskoj umetnosti natpisi su često korišćeni kao ukrasi (mada su. Počevši od 692. u islamskoj umetnosti pisane reči su bile glavni. Na vizantijskom i sasanidskom kovanom novcu nalaze se slike careva pod čijim je pokroviteljstvom taj novac kovan. zgrada i spomenika. Sve je to smešeteno na prostoru od 20 milimetara. gotovo sav kovani novac bio je ukrašen isključivo pisanim rečima. zahvaljujući kaligrafima. Značaj sposobnosti pisanja naglašava se u čitavom Kuranu. ne iznenađuje da je ono dobilo tako važno mesto u islamskoj civilizaciji. Ova suštinska promena nastala je kao posledica ključne uloge koju je pisanje imalo u islamskoj religiji. (slika) To važi za prve zlatnike poznete pod nazivom dinari.. Drugim rečima sposobnost pisanja razlikuje čoveka od drugih Božijih stvorenja. a ponekad i jedini element ukrašavanja. muslilmanski vladari odbacili su kovani novac sa slikama u korist onog na kome su se nalazile isključivo reči. veka. Čitaj. poput trijumfalnih kapija. za vreme vladavine omajadskog halife Abdulmenika. Ali dok su u drugim kulturama pisane reči dopunjavale i objašnjavale sliku. Kako je Kuran bio objavljen na arapskom jeziku.ukrašavanje fasada. U sredini poleđine zlatnika je stih iz Kurana koji govori o jednosti Boga i odbacuje Trojstvo. Koji je naučio čoveka peru (i pisanju). poglavlje Kurana: Čitaj (počinjući) imenom svoga Gospodara koji je (sve) stvorio. Nakon kratkog perioda eksperimentisanja. naziv kovanice i datum. Krajem 8. slike postale popularnije). Knjige i njihova proizvodnja postali su veoma značajni oblici umetnosti. postalo je čitljivije i lepše. Na preostalom prostoru stoji stih iz Kurana o proročkoj misiji. arapsko pismo. a lepo ispisane reči jedan od najznačajnijih ukrasnih motiva.

zatim prelakirana prozirnim lakom. a kako bi hrana iz posude nestajala natpis bi bio sve vidljiviji. Mnogi posmatrači tih predmeta. tako da o prvobitnoj svrsi tih natpisa nije moguce baš govoriti. Ako pretpostavimo da je posuda pravljena da bi se u njoj držala hrana. ili „Znanje je ukras mladosti. Natpisi na predmetima napravljenim od skupih materijala. ali glavni ukras predstavlja široka traka s tekstom pisanim skladnim uglastim slovima koji se pruža oko unutrašnjih zidova posude. Druge posude i tanjiri. čak i oni koji dobro znaju arapski jezik imaju poteškoća u odgonetanju sardžaja natpisa. Međutim unutrašnjost kupole je u najvećoj meri sačuvala svoj izgled i predstavlja najveći skup mozaika sačuvanih iz drevnog ili srednjovekovnog doba. Po nalogu osmanskog sultana Sulejmana (vladao 1520-1566). Sadržaj natpisa na predmetima načinjenim od skromnijih materijala ili na onima koji su pravljeni za prodaju bio je. a koje su u 20. tekst se nastavlja poslovicom: “Kaže se da se opasnosti izlaže onaj ko je zadovoljan sopstvenim mišljenjem“. ukrašena crvenim i tamnosmeđim trakama. ukrašeni su sličnim aforizmima poput „Planiranje rada sprečava kasnije kajanje. takav epigrafički kovani novac služio je kao model za gotovo sav islamski kovani novac do današnjih vremena. a kad se posuda isprazni ceo ukras bi postao vidljiv. džamijama.menjala u zavisnosti od lokacije i perioda. a razum je zlatna kruna“. Iza malog motiva kapi suze na položaju broja osam. mozaici na spoljašnosti kupole zamenjeni su u 16. na Kupoli na Steni (Zlatna kupola) koja sarži primere složenog korišćenja natpisa na staklenim mozaicima. Moguće je da su su u dobu u kojem su nastali ovi natpsiis predstavljali zabavne zagonetke za obrazovane vlasnike. Arapski tekt na posudi počinje neposredno iza malog ukrasnog motiva postavljenog na položaju broja četiri na brojčaniku sata i sadrži poruku „blagoslov vlasniku“. Natpisis na tim predmetima su veoma pažljivo smišljeni. Pored toga se natpsisi koriste na tkaninama.veku ponovo zamenjene. U sredini posude nalazi se apstraktni motiv biljke sa jednom drškom i pet lestova. samo bi sitne šare pređane na ivici bile vidljive. npr. međutim. Veku. Ko želi da pročita poslovicu mora da posudu okrene u pravcu suprotnom kretanju kazaljke na satu. To je slučaj sa ovom posudom (slika) sa stranama u jarkim bojama koja je napravljena u severoistočnom Iranu u 10. nastali u istoj sredini.veku pločicam. često su sadržali imena pokrovitelja ili korisnika koji su te predmete naručili. Dve duge trake natpisa . potpuno različito od rukopisa korišćenog u tim spisima. Načinjena je od blede mrkožute gline i premazana finim slojem bele boje. opštijeg karaktera. a stilizovano pismo. zaslužuje da se nazove kaligrafijom. strpljenje vodi ka imetku“. poput svilene tkanine ili čaša od nefrita.

veka. Takođe neki moderni naučnici nastojali su da vide religijsku praksu i rituale muslimana kao „više pravoverne (ortodoksne)“ nego „popularne“ rituale koje su izvodile žene. ali nijedan tekst ne govori o njihovom učešću. U zapadnoj pretpostavci 19. . Evropski putnici takođe su pokazivali malo interesovanja do ranog 18. muslimanski muškarci intelektualci „bili su nezainteresovani za žene i namerno nisu pisali o njima“. uprkos činjenici da su ženski rituali mogli nositi religijski naboj većeg transcedentalnog (duhovnog) znčaja za zajednicu nego onih koje su izvodili muškarci. okružuju unutrašnje i spoljašnje osmougaone arkade. Naravno poteškoće koje su imali muški istraživači da dobiju pristup muslilmanskim ženama. omajadskog halife Abdulmenika. kao što Šacmiler navodi.uključuje ilustracije žena koje prave grnčariju i dekorišu je. Kada se pogledaju islamski dokumenti (izvori) može se pretpostaviti da žene nisu ništa ili veoma malo doprinele materijalnoj kulturi njihovog vremena i regiona. i ranog 20. veka da je život u haremu sinonim za razvrat. nesumnjivo su uticali na neka zapadna pisanja i zabeleške. Mada i dalje je moguće da se pronađu nedavne novije publikacije koje ignorišu ove aspekte: npr. gde je praksa istorije umetnosti i umetničke kritike isto isključivala žene). potrebno je sastaviti rasturene delove informacija iz različitih izvora. kao i ime pokrovitelja. ali ova barijera je uglavnom prevaziđena počev od 1980ih sa porastom učenih žena koje su učestvovale u akademskim istraživanjima i značaj evaluacije procenjivanja položaja žena u islamskom društvu je sada prepoznat. orgije i lenjost. Tekst sadrži pobožne izraze i tekst iz Kurana o svemoći Boga i Muhamedovoj proročkoj misiji. i datum izgradnje. Čitalac tako nije u mogućnosti da proceni da li su žene pravile grnčariju samo u Jemenu. Da bi se procenila uloga žene u islamskom društvu pre 19. Pitanje roda U zapadnoim umetničkim krugovima bila je važna promena u stavu posle 1960ih: Relativna nevidljivost žene u istoriji umetnosti nije više bila obeležena kao njihova nesposobnost da slikaju ili komponuju muziku već je bila shvaćena u uslovima ova dva sveta muzike i umetnosti koji su isključivali ženu iz obrazovanja (mogućnost da uspe različitim direktnim i indirektnim sredstvima. da li . monografija o jemenskoj grnčariji iz 1994. Spisi tih ženskih autora kao što su Pardo (1837) i Bird (1891) sadrže mnoštvo dobro istraženih tačnih informacija. su otežale tačno davanje ocene (precizniju evaluaciju).koje svetlucaju naspram tamnoplave pozadine. veka kada su njihove žene krenule da idu sa njima .

. ali to nije tačno. kojima hrišćanska umetnost obiluje ne služe ničemu. Neikoničnost . Vremenom se ovo odsustvo motiva i prilika pretvorilo u zakon. predstavljnje ljudskih likova nije bilo od velikog značaja. zato što su druge žene bile prepoznate kao vešti kaligrafi. U Arabiji krajem 6. U dvorcima. ali niko ne pretpostavlja da je to dokaz da ženska deca u Iranu retko prežive 6. te može biti predstavljen samo kroz svoju reč-Kuran. retko prikazuje žensku decu između 7 i 16 godina u živom programu na TV i u TV reklamama. bez posrednika. kocakanje i druge poroke koji su. naročito u vezi sa grobnicama. Žene su takođe bile aktivne u oblasti arhitekture. nema nikakvog razloga da se predstavljaju ljudski likovi. Kuran veoma malo govori o predstavljanju likova. i početkom 7. sufihanama (mesto za susrete) i konstrukcionim objektima povezanim sa hodočasničkim putevima tokom hadžiluka. su se međutim mogli naći ukrasi u obliku likova. da li su se bavili istim manufakturnim radom. jer muslimani veruju da je Bog jedan i bez pomagača. Mi sada znamo da u određenim srednjeistočnim regionima Bliskog istoka u određenim periodima jedan broj žena je bio prepoznat u društvu po njihovim sposobnostima i učešću na različitim poljima umetnosti – uprkos činjenici da su javno isključivane iz obrazovanja i zanatskih radionica. pijenje. u islamskoj umetnosti. da li je muškarcima i ženama bilo dozvoljeno da rade zajedno. Očigledno odsustvo vizuelnog i pisanog materijala malo dokazuje sadašnja iranska televizija npr. poete i vezilje. Možda su to bili izolovani primeri.veka. Dok je zvanična Ulema (islamska zajednica) zabranjivala ženama da podučavaju.odsustvo likova Često se čuje da je u islmaskoj umetnosti slikanje živih bića zabranjeno. mauzolejima. javnim kupatilima i objektima drugih namena. godinu. izgleda.u urbanim ili ruralnim sredinama. proricanje. Zato se u džamijama retko mogu naći predstave ljudi. te odsustvo likova (čiji je tehnički izraz neikoničnost) postalo svojstvo islamske sakralne umetnosti. mada izričito zabranje idolatriju. verovatno zato što je njihovo angažovanje u takvim organizacijama bilo lakše prihvaćeno nego u džamiji. Osim toga. mada je u kasnijim periodima neikoničnost iz religijskih sredina često prenošena u svetovnu oblast. brojni srednjovekovni muslimanski filozofi ponosno beleže da su ih podučavale izuzetne žene. ili je postojala podela poslova među polovima. Prema hadisima (zapisima Prorokovih postupaka). ako ih uopšte ima. Obožavanje boga vrši se neposredno. A možda i nisu. te slike svetaca. bili veoma rašireni u doba objave.

složenih u šare koje su se od zvezde u sredini širila u svim pravcima. kao što su postolja za Kuran. nasloni za čitanje i ormani za knjige. kada su postepeno počeli da je zamenjuju ukrasi sa motivima hrizentema. veka. Pokrovitelji su želeli da minberi budu što lepši. uključujući duborez. Minber je bilo mesto u džamiji s kojeg je petkom obavljana nedeljna propoved kao deo molitve. Popularnost arabeske u islamskoj umetnosti trajala je do 14.veku. Muzejske kolekcije Šta su dakle sakupljali a šta odbacili kustosi zapadnjačkih muzeja? Ward istice da je tokom sredine 19. Kako bi je opisali Evropljni su skovali izraz arabeska koji se prvi put pominje u 15. zasnovana na oblicima iz prirode poput peteljki. te je postalo snažan simbol političke vlasti. pravile velike ploče. Jedan rani oblik ovog stila se vidi u urezanim pločama kojim je obložen mihab (udubljenje u zidu okrenutom ka Meki) Velike džamije u Kordobi. (slika). postala je obeležje islamske umetnosti i arhitektonskog ukrašavanja u periodu od 10. dovršen 965. pronalažene su nove tehnike umetničkog rada u drvetu kao što je marketerija. kada su renesansni umetnici koristili islamske motive pri ukrašavanju knjiga i na njihovim ukrasnim povezima. ali najveći predmeti su bili minberi ili predikaonice. koji su poticali iz Kine i bili popularni u Iranu. Da bi te vredne umetničke predmete učinili još lepšim. poput sedefa i slonovače. veku. božura i lotosa. Drvo je često bilo korišćeno za fine delove nameštaja u džamijama. kojom su se od isprepletanih ugaonih parčića drveta.Muhamed je naredio da se iz Kabe uklone svi idoli. veka osoblje Britanskog muzeja omalovazavalo i preziralo ‘Kulture koje nisu delile sklonisti ka Klasicnoj umetnosti’ plašeći se ‘njihovog mogućeg negativnog uticaja na publiku (posmatrače)’ i prvrobitno su islamski artefakti smatrani isuviše divljim i varvarskim da bi se istakli u tzv. veka. zantije su koristili egzotično drvo različitih boja u koje su ponekad bili inkrustrirani drugi skupoceni materijali. podešenih tako da predstavljaju beskrajne geometrijske šare. Arabeska i geometrijski oblici kao ukrasi Vrsta ukrasa. . ali je zabeleženo da je u sopstvenoj kući koristio zastore i jastuke ukrašene likovima. do 15. pa kako bi se taj materijal što bolje iskoristio jer je postao retkost krčenjem šuma u oblasti Sredozemlja u 11. Složeni geometrijski efekti ostvarivani su i drugim sredstvima umetničkog izraza. lancu transmisije (prenošenja) umetnosti. kao i lišće prirodnog izgleda i saz stilu popularan za vreme osmanske vlasti. ili 16. rašljika i lišća.

nekolicina kustosa su se namerili da pribave islamske artefakte. automastski implicira posmatraču da su oni predmeti koji NISU odabrani od sekundarne ili manje estetske važnosti. odražavali (oslikavali) ‘ženstvenost i podmitljivost nerazdvojive u Istocnim dinastijama’. Tokom kasnog 19. koji su po Fergusonovom mišljenju. veka postojali su drugi faktori koji su delovali. te stoga nesposoban da potpomaže i proizvodi izvrsnu. su turski tepisi nabavljeni kao primeri turske proizvodnje. obaveštajce i pedagoge. Severno Afričke i Arapske predmere i ‘modenu’ Islamsku umetnost (podrazumeva dela 1719. individualne parčiće ili regionalne proizvode. takva tehička dostignuća. Do Drugog Sv rata Btitanski muzej je odbio nezastakljene posude. Islamski tepisi koje je pribavio South Kensingrom (V&A) muzej su u velikoj meri kupljeni posto se smatralo da su po poreklu persijski. Nemacki učenjaci sredine 19. Stoga nabavljeni predmeti. gde dopremljeni komadi predstavljaju ‘nabolji’ kvalitet. Takva mišljenja trajala su dugo tokom 1930ih i zaista su se raširila preko Atlantika. slično tome nikejska keramika iz 16. uključujuci sakupljače. ma kakva selekcija bilo da se odnosi na grupu artefakata.veka su bili slično predisponirani: islamske arhitektoncke dekoracije Egita i Španije su smatrane vrednim (dostojnim) proucavanja ali su same zgrade smatrane inferiornim buduci da nisu bile u skladu sa klasicnim normama i posto je ‘prenaglašena imaginacija i mašta’ arapskog karaktera opstruirala (ometala) intelektualni zivot. Mnogi evropski akademici i kustosi su izvesne režime kako sto je Otomansko carstvo (sultanat) videli kao esencijalno (u osnovi) razvratan i pokvaren . arhitektura izgradjena tokom ranog perioda Mogulske dinastije u Indiji je smatrana superiornijom od kasnijih primera. Jevreja iz Zlatnog roga. umetnost. već su pružili i odgovor na pitanje ‘kakav je estetski ideal u ovoj vrsti umetnosti?’ ove kolekcije još uvek zadrzavaju svoj veliki uticaj. kao što su damasciranje (gvožđe ili čelik zažariti a onda srebrom ili zlatom ukrasiti) i watermarking (utisnuti videni žig na papir) na islamskim radovima od metala su pripisana arapskim i mogulsko-indijskim zanatlijama ali sigurno ne Turcima. Naravno. tek oko 1895. nameštaj i arhitektonske fragmente da pomognu savremenim industrijskim proizvodjačima i dizajnerima. ostavljajuci South Kensington muzej (Južni Kensington. arapskih radnika iz Damaska i potomaka krastaša sa Roda. esteski zadovoljavajuću. ali samo da bi ilistrovali odnos sa sredjovekovnom Evropom. tkanine. Slicno tome. veka) ne kao predstavlajnje autentičnih primera islamske umetnosti. posebno oni nadjeni pre 1930ih. neemajlirano staklo. ne samo da su odgovorili na pitanje ‘šta je islamska umetnost?’ za javnost u većini. . Indijska mogulska arhitektura je vidjena na slican nacin.Kako bilo. kasnije preimenovana kao Victoria & Albert Muzej) u Londonu da sakupi i izloži islamske tepihe. i 17. veka je smatrana da je delo Jermena naseljenih u Kutahya. Stoga. i u očima kustosa i u očima autora (tako posetilac na silu prihvata implicirani kriterijum i hijerarhiju). neoblozene proizvode od metala.

Nema sumnje da su tokom ovog vremena ustanovljene geografske granice koje se danas koriste da odrede frazu ‘islamska umetnost’ i da su one bazirane na zemljama Abasidskog carsva. Danasnji posetioci Zapadnjackih muzeja ce morati da traze primere nezastakljeninh. i za jednobojnim tkaninama. printovi) i ‘tirbal’ dela. ukljucujuci primere ‘nacinalne’ ili ‘tadicionalne’ haljine). Tokom skorasnjih godina muzejska prikupljanaja na polju islamske umetnosti su ukljucivala primere savremene (primenjene) umetnosti (npr slikanje. Kao odraz tih vremena. neukrasenih posuda za kucanje i odlaganje (hrane etc) na policama.(Turkomancki. shara (paterna). i oni nastavljaju da održavaju značajan uticaj na odredjivanje sholactike i javne procene sta je to ‘visoka umetnost’ a sta ‘niska ‘ u svetu Islamske umetnosti. tehologiji i na potpisanim i datovanim delima. i ovde i na Bliskom istoku (srednjem i stoku). odredjeni kustosi i kritičari su ustanovili politike sticanja(nabavke predmeta) Zapadnjackih muzeja. na bogatstvu boja. Isto tako. fokus je bio na visoko dekorativnom. Islamski predmeti od metala na policama će podvući to sto Zapadnjaci cene plovila i oruzja ukrašena dodacima dekoracije i/ili išarani po obrascu ‘watered’ (‘damascene’) tehnikom. ali artefakti specificno proizvedeni za seoski i gradski narod (kao razliku u odnosu na ‘dvorski’ patronat ili ‘tribal’ delo) ostaju u velikoj meri neprikazani u javnim kolekcijama. U isto vreme. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->