Znaci, od 1. do 60. pitanja je prvi dio, ali covek samo vrti od 1. do 20. i od 37. do 40. Drugi dio je od 61. do 89.

Ako radis seminarski rad ne moras to uciti, pita te nesto iz rada. Treci dio je od 90. do kraja to je lako, pita te jedno pitanje iz toga. Rad uradis isto ovako, samo promjenis brojeve i ime preduzeca, ja sam cak razmisljao o tome da samo promjenim naziv preduzeca, jer se on ne moze nikako sjecati brojeva, a ti uradi kako ti volja. Pozz za Noki dudea.

REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO Školska 2008./2009. ISPITNA PITANJA ZA PREDMET

ANALIZA POSLOVANJA I ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA
1. Pojam bilansa 2. Sadržina i shvatanje bilansa stanja 3. Sadržina bilansa uspjeha 4. Povezanost bilansa stanja i bilansa uspjeha 5. Bilansna načela – pojam i oblici/vrste 6. Načelo stalnosti 7. Načelo zaštite povjerilaca 8. Načelo uzročnosti 9. Načelo opreznosti 10. Načelo finansijske pažnje 11. Načelo istinitosti 12. Načelo jasnosti 13. Načelo povezanosti bilansa 14. Nabavna cijena kao osnov procjenjivanja bilansnih pozicija 15. Dnevna cijena kao osnov procjenjivanja bilansnih pozicija 16. Likvidaciona cijena kao osnov procjenjivanja bilansnih pozicija 17. Procjenjivanje aktive 18. Latentne rezerve 19. Skriveni gubici 20. Procjenjivanje pasive 21. Vrste bilansa 22. Vrste bilansa prema vezi sa knjigovodstvenim računima 23. Vrste bilansa prema svrsi iskazivanja 24. Vrste bilansa prema pravnim normama kao osnovu bilansiranja 25. Vrste bilansa prema području informisanja

Svrha analize bilansa 52. Organska teorija bilansa 45. Instrumenti analize bilansa 58. Kompleksna i parcijalna analiza bilansa 61. Povezanost finansijskog rezultata sa sistemom obračuna prihoda 65. Vrste bilansa prema podacima na osnovu kojih je sačinjen 27. Pojam analize bilansa 51. Instrumenti politike bilansa koji se primjenjuju neposredno pred dan bilansiranja 40. Forma. Instrumenti politike bilansa koji se primjenjuju na početku i u toku poslovne godine 39. Analiza donje tačke rentabilnosti 69. Vrste bilansa prema redovnosti sastavljanja 33. Koncept reprodukcione vrijednosti 49. sadržina i metode sačinjavanja bilansa uspjeha – metod prodatih učinaka 63. sadržina i metode sačinjavanja bilansa uspjeha – metod ukupnih troškova 62. Analiza strukture finansijskog rezultata 67. Povezanost finansijskog rezultata sa sistemom obračuna troškova 64. Vrste bilansa prema tehnici sastavljanja 29. Ciljevi bilansiranja u uslovima inflacije 46. Vrste bilansa prema odnosu sredstava i obaveza 31. Koncept nominalnog kapitala 47. Pojam i područje politike bilansa 35. Zadaci analize bilansa 54. Analiza finansijske moći 70. Analiza rizika ostvarenja finansijskog rezultata 68. Ciljevi finansijske politike kojima bilans služi kao sredstvo 37. Vrste bilansa prema odnosu prihoda i rashoda 32. Kvalitativna i kvantitativna analiza bilansa 59. Održavanje realne vrijednosti bruto ili neto kapitala 50. Vrste bilansa prema dužini bilansnog perioda 28. Forma. Metod izbora jedinice mjere 56. Instrumenti politike bilansa koji se primjenjuju poslije dana bilansiranja 41. Dinamička teorija bilansa 44. Analiza rentabilnosti . Pojam politike bilansa 34. Vrste bilansa prema broju uključenih bilansa 30. Analiza strukture i rasporeda prihoda 66. Koncept realne vrijednosti kapitala 48. Statička teorija bilansa 43. Ciljevi politike publiciteta 38. Metod analize bilansa raščlanjivanjem 55. Ciljevi analize bilansa 53. Odnos bilansne teorije prema politici bilansa 42. Metod upoređivanja 57. Statička i dinamička analiza bilansa 60.26. Predmet politike bilansa 36.

Konsolidovani bilans uspjeha 101. Analiza investiranog kapitala i efikasnosti imovine 79. Bilans razdvajanja 106. Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže 80.71. Bilans poravnanja 109. segmenti 91. Bilans fuzije 104. Konsolidovani bilans stanja – konsolidovanje međurezultata 100. Likvidacioni bilans 107. Analiza obrtne imovine – pojam i analiza strukture obrtne imovine 76. Bilans tokova imovine. Analiza zaduženosti 84. Stečajni bilans LITERATURA: . Bilans saniranja 105. Analiza mogućnosti izlaska iz zone gubitka – analiza mogućnosti ostvarenja neutralnog finansijskog rezultata 73. Bilans likvidnosti 108. Bilans osnivanja 102. Analiza imovinskog položaja (analiza strukture aktive i fiksne imovine) 75. Analiza solventnosti 85. Analiza reprodukcione sposobnosti 87. Kriterijumi i ciljevi segmentiranja preduzeća na profitne i investicione centre 95. značaj. Analiza dugoročne finansijske ravnoteže 82. Konsolidovani bilans stanja – konsolidovanje potraživanja i obaveza 99. Analiza obrtne imovine – analiza promjene brzine obrtanja obrtne imovine 78. Analiza mogućnosti obezbjeđenja nedostajućeg kapitala 90. Klasifikacija i poredak bilansnih pozicija u bilansu stanja 74. Sačinjavanje bilansa tokova gotovine po indirektnoj metodi 93. Bilans promjene pravne forme 103. Analiza mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja – analiza otvorenih i skrivenih gubitaka i mogućnosti njihovog otpisa 88. Analiza mogućnosti izlaska iz zone gubitka – analiza negativnih uticaja na finansijski rezultat 72. Analiza likvidnosti na bazi koeficijenta 81. Bilans profitnih i investicionih centara – interni bilans uspjeha profitnog centra. Analiza mogućnosti poboljšanja finansijske ravnoteže – prestrukturiranjem imovine i izvora finansiranja 89. Analiza održavanja realne vrijednosti sopstvenog kapitala 86. Analiza finansijske stabilnosti 83. kapitala i obaveza 94. bilans uspjeha investicionog centra i bilans stanja profitnih i investicionih centara 97. Konsolidovani bilans stanja – konsolidovanje kapitala 98. alociranje troškova uprave preduzeća i konsolidovanje bilansa uspjeha preduzeća 96. Bilans tokova gotovine – pojam. Sačinjavanje bilansa tokova gotovine po direktnoj metodi 92. Bilans profitnih i investicionih centara – cijene transferisanih učinaka. Analiza obrtne imovine – analiza obrta obrtne imovine 77.

Teorija i analiza bilansa. Beograd. ili novije izdanje Istočno Sarajevo – Pale. Jovan Ranković. 1998. Teorija i analiza bilansa. godine ili Jovan Rodić. oktobar 2008. Gordana Vukelić. Jovan Rodić. 2. Privrednik Beo Star. 1997. Teorija bilansa. III izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Ekonomski fakultet Beograd. Predmetni nastavnik: Prof.dr Radomir Božić .1.