Znaci, od 1. do 60. pitanja je prvi dio, ali covek samo vrti od 1. do 20. i od 37. do 40. Drugi dio je od 61. do 89.

Ako radis seminarski rad ne moras to uciti, pita te nesto iz rada. Treci dio je od 90. do kraja to je lako, pita te jedno pitanje iz toga. Rad uradis isto ovako, samo promjenis brojeve i ime preduzeca, ja sam cak razmisljao o tome da samo promjenim naziv preduzeca, jer se on ne moze nikako sjecati brojeva, a ti uradi kako ti volja. Pozz za Noki dudea.

REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO Školska 2008./2009. ISPITNA PITANJA ZA PREDMET

ANALIZA POSLOVANJA I ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA
1. Pojam bilansa 2. Sadržina i shvatanje bilansa stanja 3. Sadržina bilansa uspjeha 4. Povezanost bilansa stanja i bilansa uspjeha 5. Bilansna načela – pojam i oblici/vrste 6. Načelo stalnosti 7. Načelo zaštite povjerilaca 8. Načelo uzročnosti 9. Načelo opreznosti 10. Načelo finansijske pažnje 11. Načelo istinitosti 12. Načelo jasnosti 13. Načelo povezanosti bilansa 14. Nabavna cijena kao osnov procjenjivanja bilansnih pozicija 15. Dnevna cijena kao osnov procjenjivanja bilansnih pozicija 16. Likvidaciona cijena kao osnov procjenjivanja bilansnih pozicija 17. Procjenjivanje aktive 18. Latentne rezerve 19. Skriveni gubici 20. Procjenjivanje pasive 21. Vrste bilansa 22. Vrste bilansa prema vezi sa knjigovodstvenim računima 23. Vrste bilansa prema svrsi iskazivanja 24. Vrste bilansa prema pravnim normama kao osnovu bilansiranja 25. Vrste bilansa prema području informisanja

Statička i dinamička analiza bilansa 60. Održavanje realne vrijednosti bruto ili neto kapitala 50. Vrste bilansa prema odnosu sredstava i obaveza 31. Analiza rentabilnosti . sadržina i metode sačinjavanja bilansa uspjeha – metod prodatih učinaka 63. Zadaci analize bilansa 54. Analiza finansijske moći 70. Vrste bilansa prema odnosu prihoda i rashoda 32. Pojam analize bilansa 51. Pojam politike bilansa 34. Metod analize bilansa raščlanjivanjem 55. Koncept realne vrijednosti kapitala 48. Vrste bilansa prema dužini bilansnog perioda 28. Vrste bilansa prema podacima na osnovu kojih je sačinjen 27. Analiza strukture finansijskog rezultata 67. Vrste bilansa prema broju uključenih bilansa 30. Dinamička teorija bilansa 44. Statička teorija bilansa 43. Vrste bilansa prema tehnici sastavljanja 29. Analiza donje tačke rentabilnosti 69. Koncept nominalnog kapitala 47. Kompleksna i parcijalna analiza bilansa 61. Forma. Metod izbora jedinice mjere 56. sadržina i metode sačinjavanja bilansa uspjeha – metod ukupnih troškova 62. Pojam i područje politike bilansa 35. Instrumenti politike bilansa koji se primjenjuju poslije dana bilansiranja 41.26. Organska teorija bilansa 45. Analiza strukture i rasporeda prihoda 66. Predmet politike bilansa 36. Ciljevi bilansiranja u uslovima inflacije 46. Svrha analize bilansa 52. Koncept reprodukcione vrijednosti 49. Instrumenti politike bilansa koji se primjenjuju neposredno pred dan bilansiranja 40. Kvalitativna i kvantitativna analiza bilansa 59. Ciljevi politike publiciteta 38. Instrumenti politike bilansa koji se primjenjuju na početku i u toku poslovne godine 39. Povezanost finansijskog rezultata sa sistemom obračuna troškova 64. Ciljevi analize bilansa 53. Ciljevi finansijske politike kojima bilans služi kao sredstvo 37. Metod upoređivanja 57. Vrste bilansa prema redovnosti sastavljanja 33. Forma. Instrumenti analize bilansa 58. Povezanost finansijskog rezultata sa sistemom obračuna prihoda 65. Odnos bilansne teorije prema politici bilansa 42. Analiza rizika ostvarenja finansijskog rezultata 68.

Analiza finansijske stabilnosti 83. Bilans razdvajanja 106. Bilans profitnih i investicionih centara – interni bilans uspjeha profitnog centra. bilans uspjeha investicionog centra i bilans stanja profitnih i investicionih centara 97. alociranje troškova uprave preduzeća i konsolidovanje bilansa uspjeha preduzeća 96. Konsolidovani bilans stanja – konsolidovanje međurezultata 100. Sačinjavanje bilansa tokova gotovine po direktnoj metodi 92. Konsolidovani bilans stanja – konsolidovanje kapitala 98. Analiza solventnosti 85. Bilans poravnanja 109. Kriterijumi i ciljevi segmentiranja preduzeća na profitne i investicione centre 95. Analiza reprodukcione sposobnosti 87. Analiza dugoročne finansijske ravnoteže 82. Analiza obrtne imovine – analiza obrta obrtne imovine 77. kapitala i obaveza 94. Bilans profitnih i investicionih centara – cijene transferisanih učinaka. segmenti 91. Analiza održavanja realne vrijednosti sopstvenog kapitala 86. Analiza obrtne imovine – analiza promjene brzine obrtanja obrtne imovine 78. Stečajni bilans LITERATURA: . Analiza mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja – analiza otvorenih i skrivenih gubitaka i mogućnosti njihovog otpisa 88. Analiza investiranog kapitala i efikasnosti imovine 79. Sačinjavanje bilansa tokova gotovine po indirektnoj metodi 93. Klasifikacija i poredak bilansnih pozicija u bilansu stanja 74. Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže 80. značaj. Analiza mogućnosti izlaska iz zone gubitka – analiza mogućnosti ostvarenja neutralnog finansijskog rezultata 73.71. Analiza imovinskog položaja (analiza strukture aktive i fiksne imovine) 75. Analiza mogućnosti poboljšanja finansijske ravnoteže – prestrukturiranjem imovine i izvora finansiranja 89. Bilans tokova imovine. Bilans saniranja 105. Konsolidovani bilans stanja – konsolidovanje potraživanja i obaveza 99. Likvidacioni bilans 107. Analiza mogućnosti izlaska iz zone gubitka – analiza negativnih uticaja na finansijski rezultat 72. Analiza mogućnosti obezbjeđenja nedostajućeg kapitala 90. Analiza zaduženosti 84. Bilans tokova gotovine – pojam. Bilans likvidnosti 108. Bilans fuzije 104. Konsolidovani bilans uspjeha 101. Analiza likvidnosti na bazi koeficijenta 81. Analiza obrtne imovine – pojam i analiza strukture obrtne imovine 76. Bilans osnivanja 102. Bilans promjene pravne forme 103.

Teorija bilansa. 1997. Teorija i analiza bilansa. Teorija i analiza bilansa. Beograd. 1998. Ekonomski fakultet Beograd. godine ili Jovan Rodić. Jovan Ranković. Privrednik Beo Star. oktobar 2008. III izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Gordana Vukelić.dr Radomir Božić . Predmetni nastavnik: Prof. Jovan Rodić.1. 2. ili novije izdanje Istočno Sarajevo – Pale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful