P. 1
3 - VRSTE VOZILA 2010

3 - VRSTE VOZILA 2010

|Views: 2,666|Likes:
Published by Komarac Dzemil

More info:

Published by: Komarac Dzemil on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

NATRAG

Stručna institucija sa ovlastima Vlade FBiH i Vlade BD BiH za nadzor rada ovlaštenih stanica tehničkih pregleda

’’INSTITUT ZA PRIVREDNI INŽENJERING’’ d.o.o. Fakultetska 1, Zenica, Bosna i Hercegovina

VRSTE VOZILA

NATRAG

VRSTE VOZILA
Prema bosansko-hercegovačkom standardu BAS ISO 3833:2003, pod motornim vozilom podrazumijeva se svako cestovno vozilo na motorni pogon koje ima četiri ili više točkova koje se ne kreće po šinama i koje se obično koristi za: • prijevoz osoba i/ili tereta; • vuču vozila koja služe za p j j prijevoz osoba i/ili tereta; ; • specijalnu namjenu. Ovaj termin uključuje i: j j j a) vozila koja se napajaju iz električne mreže, npr. trolejbusi; b) vozila na t i t čk čij masa praznog vozila prelazi 400 k V il na t i il tri točka čija il l i kg. Vozila tri točka čija je masa praznog vozila manja ili jednaka 400 kg, smatraju se motociklima.

2

NATRAG

VRSTE VOZILA
1. Motorno vozilo 1.1.Putnički 1 1 Putnički automobil 1.1.1. limuzina (sedan) 1.1.2. limuzina kabriolet 1.1.3. produžena limuzina (produženi sedan) 1.1.4. karavan 1.1.5. kupe 1.1.6. kupe kabriolet (roadster) (spider) 1.1.7. višenamjenski putnički automobil 1.1.9. terenski 119 t ki

3

NATRAG

VRSTE VOZILA
1.2. 1 2 Autobus 1.2.1. minibus 1.2.2. gradski autobus 1.2.3. međugradski autobus 1.2.4. autobus za duge linije 1.2.5. zglobni autobus g 1.2.6. trolejbus 1.2.6.1. zglobni trolejbus 1.2.7. 1 2 7 specijalni autobus

4

1.1. teretno vozilo . teretno vozilo .1. specijalno teretno vozilo 1.9.1.3.1.3.3.1.1. damper p 1.3.3. 1 3 Teretno vozilo (kamion) 1. teretno vozilo za transport drveta 1.3.cisterna 1.3. 1 3 1 7 teretno vozilo za transport stoke 1.3.5.3.hladnjača 1.3. samoistovarač (kiper) 1.1.7. malo teretno vozilo (kamionet) 1. teretno vozilo .mješalica za beton 5 .1.1. furgon 1.6.2.3.3.1.NATRAG VRSTE VOZILA 1.8.4.

9. teretno vozilo .čistač ulica 1. 1 4 14 teretno vozilo .12.11.fluorograf 1. 1 4 17 teretno vozilo .3.4.17. teretno vozilo .4. teretno vozilo sa ljestvicama 1. teretno vozilo .1.4.4.5.odvoz smeća 1.6.16. 1 4 Specijalno vozilo 1.15.4.4.13.4. teretno vozilo .4.čistač snijega 6 .4.7.di li il dizalica 1.4. teretno vozilo za transport oštećenih i neoštećenih vozila 1.10.NATRAG VRSTE VOZILA 1.kompresorski agregat 1.4.kino projektor 1.4.elektroagregat 1. teretno vozilo .čistač slivnika 1. teretno vozilo .4.4.4.8.pumpni agregat 1.4. teretno vozilo .4.perač ulica 1.4.odvoz fekalija 1. teretno vozilo .ambulanta 1.radionica 1.2. teretno vozilo . teretno vozilo . teretno vozilo .4.14. vatrogasno teretno vozilo 1. teretno 1 4 3 t t vozilo .

Tegljač za poluprikolicu (tegljač sa sedlom) 7 .5. Tegljač za prikolicu (tegljač sa kukom) 1.NATRAG VRSTE VOZILA 1.6.

1.4.4.2. specijalna prikolica putničkog automobila 2.cisterna 2. Priključno vozilo 2. 2 1 3 kamp prikolica 2.1.1.1.4.2.2. teretna prikolica sa uređajem za samoistovar 2.4.4.1. Prikolica 2.1.1.hladnjača 2.3.6.3. prikolica .8.4. prikolica .1.1.1.1.1.1. specijalna autobus prikolica 2.kompresorski agregat p p g g 2. prikolica .1. teretna prikolica putničkog automobila 2.1. 2 1 2 prikolica za opću namjenu 2. prikolica za transport drveta 2.1. prikolica za transport stoke 2.4.1.NATRAG VRSTE VOZILA 2.1.servisna radionica 8 . prikolica . prikolica .4.elektroagregat 2.2.5. specijalna prikolica 2.4.7. autobus prikolica 2.1.4.2.1.1.

3.2.hladnjača 2. 2 2 3 2 poluprikolica . autobus poluprikolica 2.2. poluprikolica za opću namjenu p p p j 2. poluprikolica za transport drveta 9 .2.3.specijalna poluprikolica 2.2. Poluprikolica 22 P l ik li 2.3.3.3.2.1.1.2.3.2.2.2.NATRAG VRSTE VOZILA 2. poluprikolica . teretna poluprikolica sa uređajem za samoistovar 2.2.4.cisterna 2.

2.1. Dvostruki skup vozila 3.5. Motocikl 6. Poluotvoreni teretni motorni tricikl 11.NATRAG VRSTE VOZILA 3.6. Skup tegljača 3. Specijalni skup vozila 4.4.3. Otvoreni 9 Ot oreni teretni motorni tricikl 10. Zatvoreni putnički motorni tricikl 9. Skup autobusa 3. 6 Skuter 7. Moped 5. Kompozitni skup vozila 3. Skup vozila 3. Zatvoreni teretni motorni tricikl 10 . Skupovi vozila 3. Otvoreni putnički motorni tricikl 8.

koristi se jedinstvena kategorizacija svih vozila. Ovaj Cjenovnik j utvrđen na osnovu prijedloga k j su zajedno sačinili O j Cj ik je t đ ij dl kojeg j d či ili predstavnici asocijacije stanica tehničkog pregleda i predstavnici grupacija prijevoznika koji vrše prijevoz putnika i tereta pri Privrednoj komori Federacije BiH.2007. od 11. 11 . broj 26/07.04. a prema najvećoj dopuštenoj masi tog vozila. godine. za koja je neophodno obaviti tehnički pregled. godine).NATRAG VRSTE VOZILA Od 20. BiH Cijena usluge tehničkog pregleda za vozila koja nisu obuhvaćena ovim Cjenovnikom određuje se prema cijeni odnosne grupe vozila za tu vrstu tehničkog pregleda. u FBiH.2007. Ta kategorizacija vozila sa kratkim opisom pojedine kategorije zvanično je objavljena u sklopu Cjenovnika usluga pojedinih vrsta tehničkih pregleda (Službene novine FBiH.04.

1999.2. Evropska Unija je donijela svoju direktivu vezanu za odobravanje tipa vozila u EU koja je u cijelosti prihvatila pomenutu ECE klasifikaciju. godine.1/Amend. Annex 7/Rev.29/78/Rev. 12 .29/78/Rev.Classification And Definition Of Power-Driven Vehicles And Trailers i njegovu dopunu TRANS/WP.4 iz 2005. koje su komparativne sa meĎunarodnim standardom ISO 3833.2 . TERMINI I DEFINICIJE Ekonomska komisija ujedinjenih nacija za Europu (ECE) je izdala dva dokumenta koja se odnose na klasifikaciju i definiciju vozila: TRANS/WP.NATRAG VRSTE VOZILA Prilog I KLASIFIKACIJA VOZILA.1/Amend. S obzirom da se Bosna i Hercegovina priprema za ulazak u E H i i l k Evropsku U ij k k Uniju kao osnova za klasifikaciju vozila su uzete ECE klasifikacije vozila. 3833:2003 kao i važeći Zakon o osnovama sigurnosti/bezbjednosti u saobraćaju. koji je BiH usvojila pod nazivom BAS ISO 3833:2003.

NATRAG

VRSTE VOZILA
1. MOTOCIKLI, TRICIKLI I ČEVEROCIKLI Prema Direktivi 2002/24/EC, 18. mart 2002. izvršena je podjela motocikala. Kategorija L: Motorna vozila sa dva, tri ili č ti i točka. O k t K t ij L M t il d t i četiri t čk Ova kategorija se ij dijeli u sedam podkategorija i to: L1: Moped- Motorna vozila na dva točka s toplotnim motorom čija radna zapremina nije veća od 50 cm³ i konstrukcijski najveća brzina nije veća i ij ć d 0 ³ k k ij ki j ć b i ij ć od 50 km/h (skuteri), bez obzira na način pogona, ili maksimalna kontinuirana nominalna snaga ne prelazi 4 kW kod vozila na električni pogon. L2: Moped. Motorna vozila na tri točka, simetrično ili asimetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu osu, čija radna zapremina nije veća od 50 cm³ k d motora sa prinudnim paljenjem i ij ć d ³ kod t i d i lj j konstrukcijski najveća brzina nije veća od 50 km/h (skuteri), bez obzira na način pogona ili maksimalna razvijena nominalna snaga ne prelazi 4 kW (kod ostalih motora s unutrašnjim sagorijevanjem) ili maksimalna kontinuirana nominalna snaga ne prelazi 4 kW kod vozila na električni pogon.
13

NATRAG

VRSTE VOZILA
L3: Motocikl sa dva točka. Motorna vozila na dva točka s toplotnim motorom čija je radna zapremina veća od 50 cm³ ili konstrukcijski najveća brzina je veća od 50 km/h (motocikli), bez obzira na način pogona (motocikli). L4: Motocikl sa tri točka. Motorna vozila na tri točka asimetrično postavljenih u odnosu na srednju uzdužnu osu s toplotnim motorom čija je radna zapremina veća od 50 cm³ ili konstrukcijski najveća brzina je veća od 50 km/h (motocikli s bočnom prikolicom), bez obzira na način pogona. L5: Motorni tricikl. Motorna vozila na tri točka simetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu osu, s toplotnim motorom čija je radna zapremina veća od 50 cm³ ili konstrukcijski najveća brzina je veća od cm 50 km/h (motorni tricikli), bez obzira na način pogona.

14

NATRAG

VRSTE VOZILA
L6: Laki četverocikl. Motorna vozila na četiri točka s masom neopterećenog vozila manjom od 350 kg, bez mase akumulatora kod električnih vozila, čija konstrukcijski najveća brzina nije veća od 45 km/h (laki četverocikli) i čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³, kod motora s prinudnim paljenjem ili čija najveća neto snaga nije , j g j j , j veća od 4 kW, kod ostalih motora s unutrašnjim sagorijevanjem, ili čija najveća trajna snaga nije veća od 4 kW, kod elektromotora. L7: Četverocikl. Motorna vozila na četiri točka osim navedenih u kategoriji L6, s masom neopterećenog vozila manjom od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz robe), bez mase akumulatora kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora ne prekoračuje 15 kW (četverocikli). Za ova vozila vrijede tehničke karakteristike kao za vozila L5 kategorije. j g j

15

NATRAG

VRSTE VOZILA
2. VOZILA ZA PREVOZ PUTNIKA Kategorija M M t K t ij M: Motorna vozila sa najmanje č ti i t čk k j služe za il j j četiri točka, koja l ž prevoz putnika. Ova kategorija motornih vozila se dijeli u tri podkategorije i to: M1: Putnički automobil - su vozila namijenjena za prevoz putnika, k j M1 P ički bil il ij j ik koja osim sjedišta vozača imaju najviše osam sjedišta. M2: Autobus - su vozila namijenjena za prevoz putnika, koja osim sjedišta vozača imaju više od osam sjedišta i čija najveća dozvoljena masa nije veća od 5 t. M3: Autobus - su vozila namijenjena za prevoz putnika, koja osim sjedišta vozača imaju više od osam sjedišta i čija je najveća dozvoljena masa veća od 5 t.

16

(gradski autobus) vozilo ima sjedišta i prostor za putnike koji stoje i koji dopušta intenzivno kretanje putnika. Oni se dijele u tri klase prema pravilniku ECE R-36. i ECE R107 (Large Passenger Vehicles . Klasa II . Klasa III .vozila koja prevoze više od 22 putnika ne računajući il k j iš d t ik č j ći vozača. 17 .(međugradski autobus) vozilo je uglavnom konstruisano za p putnike koji sjede. g p p j j prolazu izmeĎu sjedišta i/ili u prostoru za stajanje koji ne prelazi širinu prostora dva dupla sjedišta. ali ima mogućnost za prevoz putnika koji stoje u j j .velika putnička vozila): Klasa I .NATRAG VRSTE VOZILA Vozila kategorije M2 i M3 – AUTOBUSI se dalje dijele na: Velike A t b V lik Autobuse .(turistički autobus) vozilo konstruisano isključivo za putnike koji sjede.

vozila malog kapaciteta): Klasa A .vozila konstruisana za prevoz putnika koji stoje.vozila nisu konstruisana za prevoz putnika koji stoje.NATRAG VRSTE VOZILA Vozila kategorije M2 i M3 – AUTOBUSI se dalje dijele na: Mali t b i M li autobusi . Klasa B . 18 . Oni il d t ik č j ći č O i se dijele u dvije klase prema pravilniku ECE R-52 (Small Capacity Vehicles . a imaju i sjedišta.vozila za prevoz do 22 putnika ne računajući vozača.

ali ne iznad 12 t. TERETNA MOTORNA VOZILA Kategorija N: M t K t ij N Motorna vozila za prevoz tereta sa najmanje 4 točka.vozila namijenjena za prevoz tereta. čija je najveća dopuštena masa iznad 3.vozila namijenjena za prevoz tereta sa najvećom dopuštenom masom iznad 12 t. (> 3. il t t j j t čk Dijele se u tri grupe i to: N1: Teretno vozilo .5 t. 19 . čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.5 t 12 t) 35t t 35 N3: Teretno vozilo . N2: Teretno vozilo .vozila namijenjena za prevoz tereta. ( 3.5 t.5 t). (> 12 t).NATRAG VRSTE VOZILA 3.

75 t. ali ispod 3. PRIKLJUČNA VOZILA Kategorija O O dj spadaju prikolice i poluprikolice.su priključna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 3.5 t.su priključna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 10 t. O4: Priključno vozilo . O2: Priključno vozilo . Dij l se u č ti i K t ij O: Ovdje d j ik li l ik li Dijele četiri podkategorije: O1: Priključno vozilo .su priključna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 0.5 t.75 t. 20 . O3: Priključno vozilo .NATRAG VRSTE VOZILA 4.su priključna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 0. ali ispod 10 t.

odnosno čij su DA P l ik li je iklj č il čija i d čije osovine postavljene iza težišta vozila (u slučaju ravnomjernog opterećenja) i koje je opremljeno uređajem za vuču koji omogućava prenošenje horizontalnih i vertikalnih sila opterećenja na vučno vozilo vozilo. Jedna ili više osovina mogu biti gonjene vučnim vozilom. opremljeno uređajem za vuču koji može da se pomjera vertikalno (u odnosu na prikolicu) i koji kontroliše kretanje prednje(ih) osovine(a). 21 . ali k ji ne prenosi značajnije statičko opterećenje na vučno vozilo. li koji i č j ij t tičk t ć j č il Jedna ili više osovina mogu biti gonjene vučnim vozilom. DB: Prikolica je priključno vozilo koje ima najmanje dvije osovine.NATRAG VRSTE VOZILA Priključna vozila kategorije O2. O3. ili O4 mogu biti izvedena kao: DA: Poluprikolica j priključno vozilo čij osovina.

opremljeno DC P ik li t l i je iklj č il lj vučnim ureĎajem koji ne može da se pomjera vertikalno u odnosu na prikolicu i na kojem se osovina(e) nalazi u blizini težišta ravnomjerno opterećenog vozila tako da se samo mali dio vertikalnog opterećenja vozila. O3. ili O4 mogu biti izvedena kao: DC: Prikolica sa centralnom osovinom j priključno vozilo.NATRAG VRSTE VOZILA Priključna vozila kategorije O2. (koje ne prelazi 10% od onog koje odgovara maksimalnoj masi prikolice ili opterećenju od 1000 daN. koje god da je manje) prenosi na vučno vozilo Jedna ili više osovina mogu biti gonjene vučnim vozilo. 22 . vozilom.

poljoprivredi ili šumarstvu.1 Kategorija T: Traktore sa točkovima. čija funkcija bitno zavisi od njegove vučne snage i koje je posebno namjenjeno za vučenje. guranje. s razmakom točkova na osovini najbližoj vozaču (1) većim od 1150 mm. mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i zračnosti do tla koja nije veća od 1000 mm.NATRAG VRSTE VOZILA 5. osovina najbliža vozaču je ona koja je opremljena gumama najvećega prečnika prečnika. prevoz tereta ili pokretanje odreĎenih oruĎa mašina ili prikolica namjenjenih za korišćenje u oruĎa. Podjela traktora se vrši na: 5. Takav traktor može biti prilagoĎen za prevoz tereta i rukovaoca. TRAKTORI Kategorija T: Poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo su motorna vozilo sa točkovima ili gusjenicama koja imaju najmanje dvije gusjenicama. Koje dalje možemo podijeliti na: g j j j p j T1: Najveće konstrukcione brzine koja nije veća od 40 km/h. osovine. (1) Za traktore sa okretnim vozačkim mjestom (okretno sjedalo i točak upravljača). 23 .

mm MeĎutim kad je odnos visine težišta traktora (mjereno od tla) i srednje vrijednosti razmaka točkova svake osovine veći od 0.NATRAG VRSTE VOZILA 5. j ji razmakom točkova manjim od 1150 mm. najveće konstrukcione brzine koja nije veća od 40 km/h. mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i zračnosti od tla koja nije veća od 600 mm. T4: Traktori na točkovima posebne namjene. 24 .90 najveća konstrukcijska brzina je ograničena na 30 km/h. TRAKTORI T2: N j ć k T2 Najveće konstrukcione b i koja nije veća od 40 k /h s najmanjim t k i brzine k j ij ć d km/h. MeĎutim. T5: Traktori na točkovima najveće konstrukcione brzine veće od 40 km/h. T3: Najveće konstrukcione brzine koja nije veća od 40 km/h i mase neopterećenoga traktora u voznom stanju koja nije veća od 600 kg.

2 Kategorija C T kt i sa gusjenicama.NATRAG VRSTE VOZILA 5. TRAKTORI 5. 52K t ij C: Traktori j i Traktori na gusjenicama čiji su pogon i upravljanje s beskrajnim gusjenicama i čije su kategorije C1 do C5 određene analogno kategorijama T1 do T5. 25 .

1 Kategorija G: Terenska vozila (Off-Road Vehicles) su vozila kategorije M i N koji ispunjavaju zahtjeve ove tačke i provjerena su prema uslovima definisanim regulativom.najmanje jedna prednja i najmanje jedna zadnja osovina su izvedene tako da mogu biti jednovremeno pogonjene. 26 . da savladaju uspon od 30%.imaju najmanje jedan mehanizam za blokiranje diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa sličnim efektom.1.1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom k j ne prelazi 2 t i vozila 6 1 1 V il k ij j ć koja l i il kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: . . uključujući i vozila kod kojih se pogon na jednoj osovini može isključiti.mogu. 6.NATRAG VRSTE VOZILA 6. DODATNO RAZVRSTAVANJE VOZILA 6. računato bez priključnog vozila. .

zadnji prilazni ugao mora biti najmanje 20o. najmanja visina iznad stajne površine (klirens) izmeĎu osovina mora biti najmanje 200 mm. prednji prilazni ugao mora biti najmanje 25o. 4. 2. 5.moraju zadovoljavaju najmanje pet od sljedećih šest dodatnih zahtjeva: 1. 5 najmanja visina i j j i i iznad stajne površine (kli d t j ši (klirens) i ) ispod zadnje osovine mora d d j i biti najmanje 180 mm. 3. 3 ugao prepreke mora biti najmanje 20o. 6.1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom koja ne prelazi 2 t i vozila kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: . najmanja visina iznad stajne površine (klirens) ispod prednje osovine mora biti najmanje 180 mm.NATRAG VRSTE VOZILA 6. 27 .1.

najmanje jedna prednja i najmanje jedna zadnja osovina izvedene su tako da mogu biti istovremeno pogonjene. uključujući i vozila kod kojih se pogon na jednoj osovini može isključiti. računato bez priključnog vozila. ili ispunjavaju tri dole navedena zahtjeva: j 1. 3.1. 28 .NATRAG VRSTE VOZILA 6. 2. M2 i j j p j M3 čija najveća masa ne prelazi 12 t se svrstaju u terenska vozila ako su konstruisana tako da imaju pogon na sve točkove. da savladaju uspon od 25%.1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom koja ne prelazi 2 t i vozila kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: Vozila kategorije N1 čija najveća masa prelazi 2 t. ili vozila kategorije N2. uključujući i one kod kojih se pogon na jednoj osovini može isključiti. mogu. postoji najmanje jedan mehanizam za blokiranje diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa sličnim efektom.

uključujući i one kod kojih se pogon na jednoj osovini može isključiti.postoji najmanje jedan mehanizam za blokiranje dif t ji j j j d h i bl ki j diferencijala ili najmanje ij l j j jedan mehanizam sa sličnim efektom.najmanje polovina točkova su pogonski.1. da savladaju uspon od 25%. j j svrstavaju se u terenska vozila ako imaju p g na sve točkove. . 29 . .NATRAG VRSTE VOZILA 6. ili ispunjavaju dole navedene zahtjeve: .mogu. računato bez priključnog vozila.1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom koja ne prelazi 2 t i vozila kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: Vozila kategorije M3 čija najveća masa prelazi 12 t ili vozila kategorije N3 j j pogon .

prednji prilazni ugao mora biti najmanje 25°.zadovoljavaju najmanje četiri od slijedećih šest zahtjeva: 1. 3. 2. 5. 3 ugao prepreke mora biti najmanje 25o. 30 . 6.1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom koja ne prelazi 2 t i vozila kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: . najmanja visina iznad stajne površine (klirens) ispod prednje osovine mora biti najmanje 250 mm. 4.1. 5 najmanja visina i j j i i iznad stajne površine (kli d t j ši (klirens) i ) ispod zadnje osovine mora d d j i biti najmanje 250 mm.NATRAG VRSTE VOZILA 6. najmanja visina iznad stajne površine (klirens) izmeĎu osovina mora biti najmanje 300 mm. zadnji prilazni ugao mora biti najmanje 25°.

2 Vozila specijalne namjene su vozila kategorije M. . . .sto i sjedišta.opremu prilagoĎenu za spavanje koja može biti dobijena i korišćenjem sjedišta.opremu za smještaj prtljaga.2. U specijalna vozila se ubrajaju: 6. ureĎajima i opremi namijenjena posebnim funkcijama ili djelatnostima ili prevozu odreĎenih lica i/ili tereta. ili O koja su po konstrukciji. meĎutim. Sva ova oprema mora biti čvrsto povezana za karoseriju. 31 . N.NATRAG VRSTE VOZILA 6.1 SA-Vozilo za stanovanje je specijalno vozilo M kategorije konstruisan da uključuje prostor za stanovanje koji sadrži najmanje slijedeću opremu: . sto može biti napravljen tako da j lako p j j p j je pomjerljiv.kuhinjsku opremu.

6.3 SC-Ambulanta je specijalno vozilo namijenjeno za prevoz bolesnih ili povrijeĎenih li i opremljen specijalnom opremom za tu namjenu. dizalica. opremljena su dizalicom za vršenje rada.). ij Ď ih lica lj ij l j 6.4 SD-Pogrebno vozilo je specijalno vozilo namijenjeno za prevoz posmrtnih ostataka i opremljeno specijalnom opremom za tu namjenu. 32 .2 SB-Blindirano vozilo j specijalno vozilo namijenjeno za zaštitu 6 2 2 SB Bli di il je ij l il ij j štit prevoženih putnika i/ili tereta.7 SG-Druga (ostala) vozila specijalne namjene koja nisu ovdje navedena.2. ljestve. oprema za pružanje stručne pomoći vozilima na putevima. 6. 6.5 SF-Dizalica su vozila posebne namjene koja nisu namijenjena za prevoz tereta. SG Druga ali u dijelu u kojem su definisani tipovi nadgradnje (oblici karoserije) vozila su navedeni tipovi nadgradnje kod specijalnih vozila.2.NATRAG VRSTE VOZILA U specijalna vozila se ubrajaju: 6.2. 6.2.2.2.6 SG-Radno vozilo je motorno vozilo opremljeno samo za obavljanje j p j j j specijalnih radnih funkcija (oprema za mjerenje. i td.

i to je taj podatak koji služi pri odreĎivanju klasifikacije vozila.NATRAG VRSTE VOZILA 6. najveća masa sa kojom treba računati prilikom klasifikacije vozila j masa vučnog vozila spremnog za put. 33 . koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km/h. uređajima i opremom. Napomene: U slučaju vučnog vozila namijenjenog vuči poluprikolice (tegljač za poluprikolicu).3 Radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje određenih specijalizovanih radova pri kretanju po putu ili terenu vlastitim terenu. najvećom masom tereta kojim je opterećeno samo vučno vozilo Na pločici vučnog vozila se očitava ukupna masa vozila vozilo. uvećana za odgovarajuću il je č il t ć d j ć masu najvećeg vertikalnog statičkog opterećenja koju poluprikolica prenosi na vučno vozilo i eventualno.

Moped - 34 . tricikli. Motocikli.NATRAG VRSTE VOZILA OBLICI KAROSERIJA (TIPOVI NADGRADNJE) VOZILA I OBJAŠNJENJE (DEFINICIJE) 1. čeverocikli (kategorija L) Kategorija vozila Oblik karoserije Objašnjenje (definicija) L1.

tricikli. 1 Motocikli tricikli čeverocikli (kategorija L) L1. Motocikli.Moped Skuter 35 .NATRAG VRSTE VOZILA OBLICI KAROSERIJA (TIPOVI NADGRADNJE) VOZILA I OBJAŠNJENJE (DEFINICIJE) 1.

NATRAG VRSTE VOZILA OBLICI KAROSERIJA (TIPOVI NADGRADNJE) VOZILA I OBJAŠNJENJE (DEFINICIJE) 1. tricikli. 1 Motocikli tricikli čeverocikli (kategorija L) L2. Motocikli.Moped - 36 .

NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni laki L3L3 Motocikl Zatvoreni laki - 37 .

NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni L3L3 Motocikl Zatvoreni - 38 .

NATRAG VRSTE VOZILA L4L4 Motocikl Sa bočnom prikolicom 39 .

Motorni L5 M t i tricikl Zatvoreni Z t i laki 40 . Snaga motora ne prelazi 11 kW. a manja ili jednaka od 125 cm³.NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni laki Vozilo na motorni pogon čija je radna zapremina motora veća od 50 cm3. L5. i/ili je maksimalna brzina veća od 50 km/h.

NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni L5L5 Motorni tricikl Zatvoreni 41 .

Laki četverocikl Zatvoreni 42 .NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni - L6 L6.

NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni L7 L7Četverocikl Zatvoreni 43 .

NATRAG VRSTE VOZILA AA-limuzina (sedan) M1Putnički P t ički automobil AA-limuzina (sedan) 44 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AA limuzina AA-limuzina (kabriolet) 45 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AAProdužena limuzina li i (produženi sedan) 46 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AB-Limuzina sa zakošenim zadnjim vratima ( (hatchback) ) 47 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AC-Karavan AC K 48 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AD-Kupe AD K 49 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AE Kupe AE-Kupe kabriolet 50 .

koje se razlikuje od navedenih AA do AE. U suprotnom vozilo spada u teretna vozila (N1). 2. g N . Ovakva vozila ne svrstavaju se u kategoriju M1 ako ispunjavaju sljedeća dva uslova: 1.(M + N x 68) > N x 68 P . M1Putnički automobil AFVišenamjens ko vozilo Dostupna se smatraju ona učvršćenja koja se mogu koristiti.NATRAG VRSTE VOZILA Motorno vozilo.masa u stanju spremnom za vožnju. (mjestom za sjedenje se smatra ono koje posjeduje odgovarajuće lako dostupno učvršćenje za sjedišta). Iz drugog uslova slijedi da bi se višenamjensko vozilo svrstalo u putničko višenamjensko masa maksimalnog broja p j putnika mora da bude veća od mase tereta koji se j prevozi. 51 . koristiti Da bi proizvođač spriječio dostupnost učvršćenja mora fizički spriječiti njihovu upotrebu tako da npr. zavari pločicu ili ugradi trajnu opremu koju je nemoguće ukloniti sa običnim alatom. kg M . U ovaj oblik karoserije spada dosada poznato kombinovano vozilo vozilo. a koje je namijenjeno za prevoz putnika i njihovog prtljaga u istom prostoru.broj sjedišta isključujući vozačevo. kg j p j .uslov: B j mjesta za sjedenje i klj č j ći mjesto vozača 1 l Broj j t j d j isključujući j t č nije veći od 6.uslov: gdje je: Da je P .najveća dozvoljena masa vozila.

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AFVišenamjens Viš j ko vozilo 52 .

2.NATRAG VRSTE VOZILA Vidjeti definicije u 6. Vozila specijalne namjene M1Putnički P t ički automobil SA Vozilo SA-Vozilo za stanovanje 53 .

Vozila specijalne namjene M1Putnički P t ički automobil SBBlindirano Bli di vozilo 54 .NATRAG VRSTE VOZILA Vidjeti definicije u 6.2.

Vozila specijalne namjene M1Putnički P t ički automobil SCAmbulanta (sanitetsko vozilo) 55 .NATRAG VRSTE VOZILA Vidjeti definicije u 6.2.

2.NATRAG VRSTE VOZILA Vidjeti definicije u 6. Vozila specijalne namjene M1Putnički P t ički automobil SDPogrebno P b vozilo 56 .

M1Putnički P t ički automobil Terensko T k 57 .NATRAG VRSTE VOZILA U ovaj oblik karoserije spadaju poznata SUV (Sport Utility Vehicle) vozila.

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) CA-Jedan nivo 58 .

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) CB Dva nivoa 59 .

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) CC Zglobni. jedan ni o nivo 60 .

nivoa CECE Niskopodni. jedan nivo 61 .NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CD-Zglobni. g dva nivoa M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) Zglobni autobus koji je izveden u dva nivoa.

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Niskopodni dva nivoa M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) - CG-Zglobni CG Z l b i niskopodni. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CFNiskopodni. jedan nivo 62 .

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) SBBlindirano vozilo M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) Trolejbus. CA Jedan nivo - 63 .

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrads ( đ d ki) CI Jedan i J d nivo 64 .NATRAG VRSTE VOZILA 3.

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrad ( đ d ski) CJ Dva i D nivoa 65 .NATRAG VRSTE VOZILA 3.

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrad ski) CK Zglobni. dva nivoa 66 . jedan nivo CL Zglobni.NATRAG VRSTE VOZILA 3.

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrad ski) CM Niskopodni. dva nivoa - 67 .NATRAG VRSTE VOZILA 3. jedan nivo CN Niskopodni.

NATRAG VRSTE VOZILA 3. niskopodni jedan nivo - M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrad ski) CP-Zglobni niskopodni. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CO-Zglobni niskopodni. dva nivoa - SA-Za stanovanje SBBlindirano vozilo 68 .

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS .Klasa III (turistički) CQ Jedan nivo 69 .

NATRAG VRSTE VOZILA 3.Klasa III (turistički) CR Dva nivoa 70 . Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS .

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CS-Zglobni.NATRAG VRSTE VOZILA 3. jedan nivo CT-Zglobni. dva nivoa SA-Za SA Za stanovanje - M2 ili M3 AUTOBUS .Klasa III (turistički) - SB-Blindirano SB Bli di vozilo - Terensko 71 .

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS KLASA A CU-Jedan nivo 72 .NATRAG VRSTE VOZILA 3.

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS KLASA A CV Niskopodni.NATRAG VRSTE VOZILA 3. jedan nivo SA-Za SA Za stanovanje SBBlindirano vozilo - - 73 .

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CV Jedan nivo M2 ili M3 AUTOBUS KLASA B SA-Za SA Za stanovanje SBBlindirano vozilo - - 74 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BA Otvoreno 75 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BA Otvoreno sa utovarnom platformom 76 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BB Furgon 77 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BB Furgon 78 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 Zatvoreno TERETNO VOZILO 79 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 Zatvoreno TERETNO VOZILO 80 .

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO Zatvoreno sa utovarnom platformom 81 .

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO Promjenjive nadgradnje 82 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SB SpecijalnoSpecijalno Blindirano 83 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SB SpecijalnoSpecijalno Blindirano 84 .

Cisterna 85 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SD POGREBNO VOZILO 86 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.Hladnjača 87 .

Za prevoz stoke 88 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.Za prevoz drveta 89 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4.Za prevoz stakla 90 . N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Za prevoz vozila 91 . N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Za prevoz pčela 92 . N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoRadno Ljestve 93 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoPumpni agregat 94 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoKompresorsk i agregat 95 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoElektro agregat 96 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno -Čistač ulica 97 .

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno -Čistač ulica 98 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno -Perač ulica 99 .

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Čistač Radno Čistač slivnika 100 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Čistač Radno Čistač snijega 101 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Odvoz Radno Odvoz smeća 102 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Odvoz Radno Odvoz fekalija 103 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoRadno Vatrogasni 104 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoRadno Radionica 105 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) SG.NATRAG VRSTE VOZILA 3.RadnoKino projektor N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno RadnoFluorograf 106 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Bife 107 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoPokretna prodavnica 108 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-RTV 109 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoZa stanovanje 110 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoRadno Ambulanta 111 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoReklamno vozilo 112 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

N1 ili N2 ili N3 Terensko TERETNO VOZILO

113

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO

SG RadnoRadno Dizalica

114

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO

SG RadnoRadno Dizalica

115

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO

BA Otvoreno sa dizalicom

116

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BA Otvoreno sa dizalicom i utovarnom platformom 117 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO Samoisto varač/ kiper 118 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BD Tegljač sa kukom 119 .

N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO BC Tegljač sa sedlom 120 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Damper 121 . N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .NATRAG VRSTE VOZILA 4.Damper 122 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.Betonska mješalica 123 .

Betonska mješalica 124 . N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO BC Tegljač sa sedlom i dizalicom 125 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Bušilica 126 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Ostalo 127 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Kombajn 128 .

N2 ili N3) RADNA MAŠINA Rovokopač 129 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Utovarivač 130 .

N2 ili N3) RADNA MAŠINA Bager/ buldožer 131 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) RADNA MAŠINA Greder 132 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Skrejper 133 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Viljuškar 134 .

N2 ili N3) RADNA MAŠINA Valjak 135 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Motokultivator 136 .

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Višenamjenska 137 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

RADNA MAŠINA

Drobilica kamena

138

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

RADNA MAŠINA

Samohodna mješalica za beton

139

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom

Za prevoz putnika

140

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom

Otvoreno

141

O2. Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Otvoreno 142 .

NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Otvoreno sa dizalicom 143 . O2.

O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Otvoreno sa utovarnom platformom 144 . Priključna vozila (kategorije O1.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Zatvoreno 145 . Priključna vozila (kategorije O1.

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Zatvoreno 146 . O2. Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Zatvoreno sa utovarnom platformom 147 .NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Plato 148 . Priključna vozila (kategorije O1. O2.

O2. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Plato 149 .NATRAG VRSTE VOZILA 5.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Samoisto varno (kiper) 150 . O2. Priključna vozila (kategorije O1.

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DATRAKTORSKA

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom t l osovinom

DAOSTALO
151

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DBTRAKTORSKA

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom t l osovinom

DBOSTALO

152

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DCTRAKTORSKA

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom

DCOSTALO
153

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

SB DB-prikolica Ili Specijalno DC-prikolica Blindirano sa centralnom osovinom

154

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG Specijalno -Cisterna 155 .

O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG Specijalno -Cisterna 156 . Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG Specijalno -Hladnjača 157 .NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica stoke sa centralnom osovinom 158 . Priključna vozila (kategorije O1.

Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica stoke sa centralnom osovinom 159 . O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica pčela sa centralnom osovinom 160 .

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica drveta sa centralnom osovinom 161 . Priključna vozila (kategorije O1. O2.

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica vozila sa centralnom osovinom 162 . O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica čamaca sa centralnom osovinom 163 .

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoPumpni agregat 164 . O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1.

Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoElekro agregat 165 . O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoOdvoz fekalija 166 . O2.

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoRadno Vatrogasna 167 .NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1. O2.

Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoRadno Radionica 168 .NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2.

O2. Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoRadno Ambulanta 169 .

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG Radno -Bife 170 . O2. Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

Priključna vozila (kategorije O1. O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) SGRadnoR d O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DAPokretna poluprikolica prodavnica Ili SGSG RadnoDB-prikolica Za zabavu Ili SGSG RadnoDC-prikolica Za sa stanovanje centralnom SGosovinom RadnoRTV 171 .

O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoRadno Dizalica 172 . Priključna vozila (kategorije O1.

O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG RadnoLjestve DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoOstalo 173 . Priključna vozila (kategorije O1.

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: Sa kabinom T1-Traktor Bez kabine - 174 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T2-Traktor Sa kabinom 175 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T2-Traktor Bez kabine 176 .

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T3-Traktor Sa kabinom 177 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T3-Traktor Bez kabine 178 .

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T4-Traktor Sa kabinom 179 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: Sa kabinom T4-Traktor Bez kabine 180 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: Sa kabinom T5-Traktor Bez kabine 181 .

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C1-Traktor Bez kabine 182 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C2-Traktor Bez kabine 183 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C3-Traktor Bez kabine 184 .

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C4-Traktor Bez kabine 185 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C5-Traktor Bez kabine 186 .

187 . te PRIKLJUČNIH VOZILA oblika karoserije: Radno-…) VOJNO (vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine) Hercegovine).NATRAG VRSTE VOZILA PRILOG NAMJENA VOZILA Opšte poznata činjenica je da motorna i priključna vozila služe za prevoz/transport putnika (osoba) i tereta ( / ik ( b ) (stvari). TERETNA VOZILA. k i za vršenje određenog i) kao š j d đ rada. TRAKTORE. Lista Li t namjena za sva vozila j j il je: JAVNI PREVOZ PUTNIKA JAVNI PREVOZ TERETA TAKSI PREVOZ RENTAKAR PREVOZ PREVOZ ZA VLASTITE POTREBE OSTALO (ova namjena se bira za putnički automobil) ZA VRŠENJE RADA (za RADNE MAŠINE.

2.2. ovo vozilo obezbjeđuje udobnost putnicima i nije predviđeno za putnika koji stoje.NATRAG VRSTE VOZILA 1.4. 188 . autobus za duge linije Autobus (1.) koji je izveden i opremljen za dugolinijska putovanja.

1. 189 .NATRAG VRSTE VOZILA 2.3. Kamp prikolica Prikolica (2.1.) izvedena za pokretno stanovanje.

1.4) za vršenje rada opremljena kompresorskim agregatom. 190 .7.4.1. Prikolica – kompresorski agregat Specijalna prikolica (2.NATRAG VRSTE VOZILA 2.

tegljač 191 . Poluprikolica p Prikolica izvedena da bude priključena na tegljač i značajnim dijelom ukupnu težinu prenosi na tegljač.2.NATRAG VRSTE VOZILA 2.

SKUPOVI VOZILA Ovaj termin označava motorno vozilo (1.) spojeno sa jednim ili više priključnih vozila (1.2). 192 .NATRAG VRSTE VOZILA 3.1.

1.5) povezanih vučnom polugom. 193 . Tegljač i prikolica mogu biti specijalne ili opće namjene. SKUP VOZILA Kombinacija motornog vozila (1 3 do 1 5) sa jednom ili više neovisnih prikolica (1.NATRAG VRSTE VOZILA 3.3 1.

2. Može biti izveden sa službenim prolazom prolazom. putnika.NATRAG VRSTE VOZILA 3. Skup može biti opremljen kako je dato u 1. 194 .2 do 1. Unutrašnji prostor za putnike nije neprekidan duž skupa.2.4.2. povezanih vučnom polugom.2. SKUP AUTOBUSA Kombinacija autobusa (1 2 ) i jedne ili više neovisnih prikolica za transport (1.) prikolica.

NATRAG VRSTE VOZILA 3.2).3. 195 . Poluprikolica može biti specijalne ili opće namjene.6) i poluprikolice ( ) j gj ( ) p p (2. SKUP TEGLJAČA Kombinacija tegljača (1.

4.6) sa poluprikolicom (2.NATRAG VRSTE VOZILA 3. DVOSTRUKI SKUP VOZILA Kombinacija tegljača (1.1. Poluprikolica i/ili prikolica može biti specijalne ili opće namjene. 196 .) i prikolicom (2.).2.

NATRAG VRSTE VOZILA 3.5. VIŠESTRUKI SKUP VOZILA 197 .

5. VIŠESTRUKI SKUP VOZILA 198 .NATRAG VRSTE VOZILA 3.

7. KOMPOZITNI SKUP VOZILA Kombinacija motornog vozila za transport osoba sa prikolicom za transport tereta. tj. teret je jedna cjelina i spajanje vozila može biti ostvareno preko samog tereta tereta.NATRAG VRSTE VOZILA 3.6. 3. 199 . SPECIJALNI SKUP VOZILA Skup vozila kod kojeg teret na mostnoj platformi opterećuje i vučno i priključno vozilo.

• vučno Napomena: plavom bojom su • radno. • poluprikolica. 200 . • traktor traktor. označene vrste vozila definisane • kombinovano. p . • skuter • motocikl motocikl.NATRAG VRSTE VOZILA Vrsta vozila prema Uputstvu za popunjavanje obrazaca potvrde o tehničkom pregledu vozila (TP-1): • putničko. • četverocikl. • prikolica sa centralnom osovinom. u BAS ISO 3833:2003 • prikolica. • tricikl. • autobus. • teretno. • l k prikolica – t laka ik li teretna prikolica putničkog automobila. • radna mašina. t ik li t ičk t bil • moped. • zglobni autobus.

201 . Ima najmanje dvoje bočnih i zadnja vrata. Kombinovano vozilo je motorno vozilo koje je po konstrukciji. Vađenje i postavljanje sjedišta ne smatra se prepravkom samo ako je konstrukciono obezbjeđena mogućnost olakšane ugradnje i izgradnje sjedišta Karoserija sjedišta. uređajima i opremi osposobljeno za istovremeni prevoz lica i stvari. sa uređajima i opremom namijenjenim za obavljanje radnih funkcija. koje se prema potrebi i bez posebnih prepravki mogu k i titi za prevozi samo li b b ih ki koristiti i lica ili samo stvari t i (tereta) i čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg.NATRAG VRSTE VOZILA Razlike bosansko-hercegovačkog standarda BAS ISO 3833:2003 i UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA POTVRDE O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (TP-1) (TP 1) Radno vozilo je putno motorno vozilo sa najmanje četiri točka i više tragova posebne konstrukcije. vozila je zatvorena.

opremljeno vučnim uređajem k ji ne može d se pomjera vertikalno u odnosu lj č i đ j koji ž da j tik l d na prikolicu i na kojem se osovina(e) nalazi u blizini težišta ravnomjerno opterećenog vozila.NATRAG VRSTE VOZILA Razlike bosansko-hercegovačkog standarda BAS ISO 3833:2003 i UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA POTVRDE O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (TP-1) (TP 1) Prikolica sa centralnom osovinom je putno vozilo bez pogonskog agregata. uređajima i opremi osposobljeno za priključenje za vučno vozilo i namijenjeno za prevoz lica i/ili tereta ili vršenje određeno rada rada. tako da se samo malo vertikalno opterećenje (koje ne prelazi 10% od onog k j odgovara maksimalnoj masi prikolice ili opterećenju l i d koje d k i l j i ik li t ć j od 1000 daN. koje god da je manje) prenosi na vučno vozilo. Četverocikl je putno motorno vozilo sa četiri točka sa masom neopterećenog vozila manjom od 400 kg ( (550 kg za vozila za prevoz tereta) bez mase ) akumulatora u slučaju električnih vozila i čija najveća neto snaga nije veća od 15 kW 202 . i koje je po konstrukciji.

NATRAG VRSTE VOZILA Razlike bosansko-hercegovačkog standarda BAS ISO 3833:2003 i UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA POTVRDE O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (TP-1) (TP 1) Traktor je vozilo na motorni pogon koje je po konstrukciji hodnog sistema. gura. 203 . koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od p j p 30 km/h. Radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odredjenih specijalizovanih radova pri kretanju po putu ili terenu. nosi. građevinarstvu i drugim oblastima privrede. j p g j j p j g uređajima i opremi osposobljeno za kretanje po terenu ili po putu i namjenjeno da vuče. vlastitim uredjajima i opremom. šumarstvu. oruđa ili mašine za obavljanje određenih radova i priključna vozila za transport određenih tereta u poljoprivredi. odnosno pogoni u kretanju ili u mjestu priključne uređaje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->