P. 1
8_MASINE

8_MASINE

|Views: 1,328|Likes:
Published by rale1977yu

More info:

Published by: rale1977yu on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 8.1.1 Primjena, vrste, konstrukcija i zaštita transformatora
 • 8.1.2 Elementarna teorija transformatora
 • 8.1.3 Analiza stvarnog transformatora
 • 8.1.4 Ispitivanje transformatora
 • 8.2.1 Obrtno magnetno polje
 • 8.2.2 Elementarna teorija rada asinhronog motora
 • 8.2.3 Zavisnost momenta motora od brzine obrtanja rotora
 • 8.2.4 Puštanje u rad asinhronog motora
 • 8.2.5 Promjena brzine i smjera obrtanja asinhronog motora
 • 8.2.6 Režimi rada asinhrone mašine
 • 8.2.7 Ostali motori naizmjenične struje
 • 8.3.1 Elektromotorna sila u induktu mašine
 • 8.3.2 Pobuda mašina jednosmjerne struje
 • 8.3.3 Osnovne jednačine motora jednosmjerne struje
 • 8.3.4 Osobine rada motora jednosmjerne struje
 • 8.3.5 Regulacija brzine obrtanja motora jednosmjerne struje
 • 8.4.1 Opšte o elektromotornim pogonima
 • 8.4.2 Osnovi dinamike elektromotornog pogona
 • 8.4.3 Osnovni režimi rada elektromotornih pogona
 • 8.4.4 Izbor snage elektromotora
 • 8.4.5 Ostali aspekti izbora elektromotora

8. ELEKTRIČNE MAŠINE I ELEKTROMOTORNI POGONI 8.1 Transformatori 8.1.

1 Primjena, vrste, konstrukcija i zaštita transformatora Transformator je električna mašina, koja ima zadatak da preobrazi (transformiše) naizmjenični napon jedne vrijedosti u naizmjenični napon druge vrijednosti, a iste učestanosti, pri što većem koeficijentu korisnog dejstva (η=0,96 –0,99). Primjena transformatora je veoma raznovrsna i oni neosporno spadaju među najrasprostranjenije električne uređaje. Koriste se u prenosu i distribuciji električne energije, pri mjerenju visokih napona i jakih struja, u raznim industrijskim postrojenjima, automatici, telemehanici, radio tehnici, elektronici itd. Transformatori snage Kao što smo rekli u Glavi 5, neposredno iza generatora u elektrani se ugrađuje "uzlazni transformator", koji podiže napon na vrijednost (110, 220, 380 kV), koja omogućava ekonomičan prenos električne energije na velike udaljenosti. Na kraju dalekovoda postavlja se "silazni transformator", koji visoki napon dalekovoda smanjuje na vrijednost, koja je standardizovana za distribuciju ili potrošače. Mjerni transformatori Vrlo visoki naponi i vrlo jake struje, iz tehničkih razloga, ne mogu se direktno mjeriti, već se koriste naponski (NT) i strujni (ST) mjerni transformatori (sl.8.1). Na istoj slici, pored mjerenja struje i napona, prikazano je i mjerenje snage visokonaponskog sistema. Naponski transformatori grade se za različite primarne napone, a nominalni napon sekundara je 100V. Strujni transformatori umjesto primarnog namotaja imaju bakarnu šinu (N=1). Nominalna struja sekundara je 1A (5A). Karakteristična veličina mjernih transformatora je prenosni odnos transformacije, koji predstavlja odnos nominalnih primarnih i sekundarnih vrijednosti. Po jedan kraj sekundara i naponskog i strujnog transformatora je uzemljen. Strujni transformatori moraju imati mogućnost kratkog spajanja sekundara. Ako bi se sekundar, npr. pri zamjeni instrumenta, ostavio otvoren, na njemu bi se indukovao relativno visok napon, koji može biti opasan po život rukovaoca. Zato se sekundar strujnog transformatora ne smije ostaviti otvoren, već se kratko spaja.

V

Slika 8.1 Mjerenje struje, napona i snage visokonaponskog sistema

Da bi se dobile stvarne vrijednosti visokonaponskog sistema, mjerene prema (sl.8.1), pokazivanje voltmetra UV treba pomnožiti sa prenosnim odnosom naponskog transformatora (npr. 110.000/100), pokazivanje ampermetra sa prenosnim odnosom strujnog transformatora (npr. 1.000/1); snaga će se dobiti kada se pokazivanje vatmetra pomnoži sa prenosnim odnosima i strujnog i naponskog transformatora. Promjena broja faza

Slika 8.2 Pretvaranje trofaznog u sestofazni sistem Kod pretvaranja naizmjenične struje u jednosmjernu, za potrebe potrošača koji koriste jednosmjernu struju (kao što je elektroliza aluminijuma), transformatori se koriste za promjenu broja faza. Višefazni sistemi su pogodni za napajanje ispravljača, jer se tada dobije manje talasasta jednosmjerna struja. Pogodnom vezom namotaja sekundara (sl.8.2) trofazni sistem se lako pretvara u šestofazni, sa faznim pomjerajem od po π / 3 . Autotransformatori Ponekad je potrebno da odnos transformacije bude blizak jedinici, tj. da je sekundarni napon samo malo niži (ili viši) od primarnog. Tada je pogodnije, i ekonomičnije, da se gradi autotransformator (sl.8.3), gdje je jedan dio namotaja istovremeno i primarni i sekundarni.
A I1 U1 N1 C I2 N2 B U2

Slika 8.3 Autotransformator Kako su struje I1 i I2 skoro u protivfazi, u zajedničkom dijelu namotaja teče, dakle, njihova razlika, pa se i presjek ovog dijela namotaja izrađuje od provodnika manjeg poprečnog presjeka, čime se postiže ušteda u materijalu za izradu transformatora. Konstrukcija transformatora Osnovni djelovi transformatora su: magnetno kolo i namotaji. Magnetno kolo, koje služi za zatvaranje magnetnog fluksa, izrađuje se od čeličnih limova na bazi silicijuma, i nazivaju se trafo-limovi. Limovi su izolovani specijalnim lakom, kako bi se smanjile vrtložne struje

indukovane u magnetnom kolu, a time se smanjuju gubici snage - gubici u gvožđu. Debljina limova se kreće od 0,3 do 0,5 mm. Transformatori, čije je magnetno kolo izrađeno kao na sl.8.4, nazivaju se stubni transformatori. U nekim slučajevima, posebno kod trofaznih transformatora, radi ravnomjerne raspodjele magnetnog fluksa, magnetno kolo se izrađuje kao na sl. 8.5.

Slika 8.4 Stubni transformator

Slika 8.5 Oklopljeni transformator

Na jedan stub postavlja se i primarni i sekundarni namotaj jedne faze. Namotaji se izrađuju od izolovane bakarne žice. Izuzetno, npr. kod pećnih transformatora elektrolučnih peći za topljenje čelika, sekundar se izrađuje od bakarnih šina. Prema obliku namotaja, razlikujemo transformatore sa cilindričnim namotajima sl.8.6 i transformatore sa prstenastim namotajima sl.8.7.

NN/2 VN NN VN

Fe

NN VN NN/2

Slika 8.6a Cilindrični namotaj

Slika 8.6b Prstenasti namotaj

Kod transformatora većih snaga magnetno kolo sa namotajima se postavlja u transformatorski kazan napunjen transformatorskim uljem, koje istovremeno služi za hlađenje i kao izolacija. Zaštita transformatora Zaštiti transformatora poklanja se posebna pažnja. Ne samo zato što je to skup uređaj, već i zato, što "ispad" transformatora iz pogona, znači nemogućnost napajanja električnom energijom svih uređaja priključenih na njega (ne rijetko i cijelog preduzeća). Nekada se već kod instaliranja u trofo-stanici, transformator postavlja u posebnu prostoriju; trafo-komoru. Na visokonaponskom dovodu postavlja se prenaponska zaštita. To su odvodnici prenapona koji štite transformator od nedozvoljeno visokih napona, koji mogu da se pojave u visokonaponskoj mreži. Prekostrujna zaštita štiti transformator od nedozvoljeno jakih struja, koje bi mogle izazvati nedozvoljeno pregrijavanje ili čak dinamičko oštećenje. Ova zaštita djeluje selektivno; pri manjim

preopterećenjima transformator se isključuje nakon dužeg vremena, a pri struji četiri puta većoj od nominalne isključenje je trenutno. Od unutrašnjih kvarova, zaštita se ostvaruje pomoću Buholcovog releja, koji je smješten na cijevi koja povezuje kazan sa konzervatorom (manji sud za ulje iznad nivoa kazana). Unutrašnji kvarovi praćeni su enormnim zagrijavanjem, što dovodi do isparavanja ulja. Gasovi, na putu ka konzervatoru, prolaze kroz Buholcov rele. Plovak, koji se nalazi u releju, pri nailasku gasova, zatvara određene kontakte. Ako je gasova manje (manji kvar), plovak zatvara strujno kolo za svjetlosnu i zvučnu signalizaciju, a ako je gasova više, plovak zatvara strujno kolo za komandu prekidaču za automatsko isključenje transformatora. Veći transformatori imaju i nadtemperaturnu zaštitu. Kontaktni termometri, koji mjere temperaturu ulja ili namotaja, daju, pri nedozvoljenom porastu temperature, kontakt strujnom kolu za signalizaciju ili isključenje. Kod većih transformatora, vrši se i prinudno hlađenje. Ulje iz kazana, pomoću pumpi, provodi se kroz hladnjak sa vodom. Pritisak vode u hladnjaku mora biti manji od pritiska ulja, da ne bi došlo do prodora vode u kazan. 8.1.2 Elementarna teorija transformatora Namotaji primara i sekundara nisu konduktivno povezani. Energija se sa primarne strane prenosi na sekundarnu zahvaljujući fenomenu međusobne indukcije. Da bi induktivna sprega između primara i sekundara bila što bolja, namotaji se postavljaju na gvozdeno jezgro (sl.8.7):

Slika 8.7 Jednofazni transformator Magnetna indukcija u središtu jednog namotaja u vidu solenoida je: NI B = μ⋅ l Pošto je magnetna permeabilnost: μ Fe = μ r ⋅ μ 0 za gvožđe mnogo veća od magnetne permeabilnosti vazduha μ 0 , to će i magnetni fluks Φ 0 = B ⋅ S Fe , kroz magnetno kolo biti znatno veći od flukseva "rasipanja" Φ11 i Φ 22 , koji se zatvaraju kroz okolni vazduh i tako ne učestvuju u međusobnoj indukciji primara i sekundara, pa time ni u prenosu energije sa primarne na sekundarnu stranu. Dakle, u oba namotaja imamo zajednički fluks Φ 0 i fluks rasipanja: -za primar: Φ1 = Φ 0 + Φ11 (8.1) -za sekundar: Φ 2 = Φ 0 + Φ 22 (8.2) Kada na primarni namotaj priključimo naizmjenični napon u1 ( t ) , pod njegovim uticajem, kroz primarni namotaj proteći će naizmjenična struja i1 ( t ) , koja stvara promjenljivi magnetni fluks Φ1 . Prema Faradejevom zakonu elektromagnetne indukcije, ovaj fluks će u namotajima primara indukovati elektromotorne sile, koje zajedno sa padom napona R1 ⋅ i1 drže ravnotežu priključenom naponu u1 ( t ) . Jednačina dinamičke ravnoteže električnih sila u primaru je:

neopterećen transformator. pa je jednačina dinamičke ravnoteže električnih sila u sekundaru: dΦ 0 dΦ 22 − N2 − N2 − R2 ⋅ i2 − u2 ( t ) = 0 (8. jer su. što će nam omogućiti očigledniju analizu pojava u transformatoru. možemo koristiti njihovo fazorsko predstavljanje. Jednačina (8. (8.44 f ⋅ N 1Φ 0 m . koja je.5) dt dΦ 0 − N2 − u2 = 0 tj. Kada je na primar priključen naizmjenični prostoperiodični napon. kada je i2 = 0. u većini slučajeva će i struja i1 biti prostoperiodična. Kako se radi o prostoperiodičnim funkcijama vremena.6) dt Ove jednačine pokazuju da je indukovana ems-a u primaru ustvari kontraelektromotorna sila. Neka je. tj. i E 2 = U 20 . i u njima će se indukovati elektromotorna sila. i predstavlja napon sekundara u praznom hodu u20 .9) imamo: E1 N 1 U 1 = = = n12 (8. kao i flukseve rasipanja. dakle. tj. Razmotrimo prvo idealni transformator u praznom hodu. tada je ems-a indukovana u primarnom namotaju e1: dΦ 0 e1 = − N 1 = N 1ωΦ 0 m sin ωt = E1m sin ωt (8. Φ 22 = 0 . Time ne pravimo osobito veliku grešku. kod idealnog transformatora. EMS-a indukovana u sekundaru je motorna i kod idealnog transformatora ta sila se pojavljuje na priključcima sekundarnog namotaja. u1 = − e1 (8.8.8) 2 Na analogan način možemo doći do izraza za efektivnu vrijednost elektromotorne sile sekundara: E 2 = 4.9) Kako su po apsolutnoj vrijednosti E1 = U 1 .44 f ⋅ N 2 Φ om (8. ove veličine ionako relativno male. a njena efektivna vrijednost: E E1 = 1m = 4. U ovom slučaju jednačine dinamičke ravnoteže električnih sila su: dΦ 0 u1 − N1 =0 tj. Na sl.10) pokazuje najvažniju osobinu transformatora.4) dt dt Da bismo uprostili razmatranje. u realnoj izvedbi. Ovakav transformator nazivaćemo idealni transformator.8) i (8. pa i od nje stvoreni fluks Φ 0 . u1 ( t ) − R1 ⋅ i1 − N1 . za početak zanemarimo termogene otpornosti primara R1 i sekundara R2 . Φ 0 = Φ 0 m cos ω t .3) dt dt Kako zajednički fluks Φ 0 .8 dat je fazorski dijagram idealnog transformatora u praznom hodu. a da joj je amplituda: E1m = N1 ⋅ ω ⋅ Φ 0m = N1 ⋅ 2 π ⋅ f ⋅ Φ 0m . da e1 zaostaje iza Φ 0 za ugao π / 2.dΦ 0 dΦ − N1 11 = 0 (8. e2 = u2 (8. R2 = 0 . Φ 11 = 0. i uzimajući odnos jednačina (8.se naziva prenosni odnos transformatora.: R1 = 0 .10) E 2 N 2 U 20 n12 .7) dt Vidimo. ravna naponu u1 priključenom na namotaj primara. obuhvata i namotaje sekundara.

magnetopobudna sila sekundara. u magnetnom kolu.13) l l Rm μS NI=MPS . veća struja. koji je sa njom u fazi. i dalje ostaje zajednički fluks Φ 0 . jer naizmjenični fluks Φ 0 stvara.12) PFe = kΦ 0 Opterećen idealni transformator Opteretimo idealni transformator pretežno induktivnom impedansom Z. dakle.reaktivne i Ia . Nakon isteka prelaznog režima uspostavljanja struje I1. tako da se poništava dejstvo fluksa Φ ′′ . stvara u primaru veći fluks Φ ′ .8 Fazorski dijagram idealnog transformatora u praznom hodu I10 .aktivne komponente. kroz potrošač Z će proteći struja I 2 = U 2 / Z 2 . izaziva i smanjenje KEMS-e E1 . Poremećena je ravnoteža U 1 = E1 . Ova. Smjer struje I2 je.15) .struja praznog hoda. možemo ih opisati simbolički i predstaviti fazorima (sl. ove gubitke možemo izraziti kao: 2 (8. jer je napon mreže U 1 konstantan. koji se zajedno nazivaju gubici u gvožđu PFe . i stalan je od praznog hoda do nominalnog opterećenja: (8. sastoji se od dvije komponente: Ir . u kolu se ponovo uspostavlja magnetna ravnoteža. takav da ona. Struja I2 stvara fluks Φ ′′ : NI NI NI S= Φ ′′ = BS = μ = = MPS λ m (8.8.magnetna otpornost magnetnog kooa. Rm . kroz primar će proteći struja I1 > I10 .14) Φ = Φ 0 = const. Kako je sada E1 < U 1.11) U gruboj aproksimaciji. λ m . koji smo imali pri praznom hodu i koji je srazmjeran sa magnetomotornom silom N1 ⋅ I10 . U magnetnom kolu. Smanjenje Φ 0 u jezgru. želi da poništi fluks Φ 0 . PFe = U 1 Ia = U 1 I10 cosϕ 0 (8. Pod uticajem napona U 2 . Kako su fluksevi međusobne indukcije prostoperiodične funkcije vremena.magnetna provodnost magnetnog kola. Struja I2 . gubitke usljed vrtložnih struja i usljed histerezisa.9): N1 I10 = N1 I1 + N 2 I2 (8. Time dolazimo do važnog zaključka: fluks u magnetnom kolu transformatora ne zavisi od opterećenja. pošto je opterećenje induktivno. će zaostajati za ugao ϕ 2 za naponom U 2 . Reaktivna komponenta magnetizira gvozdeno jezgro. Aktivna komponenta pokriva magnetne gubitke. koji je bio i za vrijeme praznog hoda. svojim magnetnim poljem. srazmjeran MPS-i N1 I1 . prema Lencovom zakonu. stvara magnetni fluks Φ 0 .Slika 8.

18) I1 U 2 E 2 N 2 Sva ova razmatranja imali smo uz zanemarenje termogenih otpora namotaja i uz zanemarenje flukseva rasipanja. Dakle. Kako struja praznog hoda I10 . kod realnog transformatora.19) i (8. Ovo se sa dovoljnom tačnošću može usvojiti i pored toga što se permeabilnost gvozdenog jezgra mijenja. I10 << I1 . pa je i proučavanje složenije. i . tj. možemo pisati: ' I1 = − I2 (8.za primar: di dΦ 1 (8. Mi ćemo proučavanje uprostiti utoliko. što ćemo promjenjive veličine u (8. razmotrit ćemo.Slika 8.20) − N2 − R 2 i 2 − L 22 2 − u 2 = 0 dt dt Iz ovih jednačina vidimo da odnosi napona i struja. kao i flukseve rasipanja.za primar . ' 8. nisu tako jednostavni kao kod idealnog. jednačine dinamičke ravnoteže električnih sila su: . ali do nominalnog opterećenja može se .3 Analiza stvarnog transformatora Uzimajući u obzir termogene otpornosti primara R1 i sekundara R2 .je svedena struja sekundara na primarnu stranu.1. Sada ćemo uzeti u obzir i ove veličine. stvarni transformator.20) smatrati prostoperiodičnim funkcijama vremena. dakle.19) u 1 − R 1 i1 − L11 1 − N 1 =0 dt dt . koje ćemo pisati u obliku: N 1Φ 11 = L11 ⋅ i1 .17) N1 pa dolazimo do vrlo važnih odnosa koji važe za transformator: I 2 U1 E N = = 1 = 1 = n12 (8.16) Jednačinu (8.za sekundar N 2 Φ 22 = L22 ⋅ i2 .9 Fluksevi opterećenog idealnog transformatora Podijelimo izraz (8. iznosi svega oko 5% nominalne struje primara I1.15) sa N1 ' I 10 = I 1 + n 21 I 2 = I 1 + I 2 I 2 .16) možemo pisati u brojčanim iznosima: N I1 = 2 I2 (8. razmatrali smo idealni transformator.za sekundar: dΦ 0 di (8.

U1 Slika 8.20) možemo pisati u simboličkom obliku: U 1 − R1 ⋅ I 1 − jω ⋅ L11 I 1 − jω ⋅ N1 Φ 0 = 0 (8. i − jω ⋅ N 2 Φ 0 = E 2 . Karakteristične parametre. Kako je u praznom hodu i2 = 0.23) E 2 = R2 I 2 + jω ⋅ L22 I 2 + U 2 (8. njen nagib α = arc ⋅ sin (PFe / U 1 I 10 ) određujemo ispitivanjem transformatora. Mjerenja se izvode u ogledima praznog hoda i kratkog spoja transformatora.22) ili. jednačine (8. i 1 . kao npr. stepen iskorišćenja. koju transformator uzima na primarnoj strani. Jednačine (8.24) Ove jednačine predstavljene su na fazorskom dijagramu opterećenog realnog transformatora (sl.10).21) i (8. kao što su prenosni odnos.4 Ispitivanje transformatora Ispitivanje transformatora vrši se u cilju određivanja karakteristika i relevantnih parametara. odnosno gubitaka u gvožđu PFe i gubitaka u bakru PCu . to je i korisna snaga koju transformator predaje sa sekundara P2 = 0 . kako je: − jω ⋅ N1 Φ 0 = E 1 . čiji je primar priključen na nominalni napon.8.11. i 2 i u2 takođe prostoperiodične funkcije vremena. PW 0 = Pgub. 8. Ogled praznog hoda Praznim hodom nazivamo stanje neopterećenog (i2 = 0) transformatora. struju praznog hoda I10 . već zavisi od opterećenja.19) i (8. sva snaga. a iz toga slijedi da su i e 1 . Prema tome. Ogled se izvodi prema šemi na sl.10 Fazorski dijagram realnog transformatora –opterećenog Iz ovog dijagrama vidimo da odnos napona i struja primara i sekundara nije stalan.21) − jω ⋅ N 2 Φ0 − R2 I 2 − jω ⋅ L22 I 2 − U 2 = 0 (8. .22) dobijaju konačan oblik: U 1 = − E 1 + R 1 I 1 + j ω ⋅ L 11 I 1 (8.1. predstavlja snagu gubitaka. e 2 .8.smatrati da je Φ 0 sinusna funkcija. a nezavisne su samo E 1 i E 2 .

25) P Cu 0 = R 1 I 10 Gubici u gvožđu sastoje se od gubitaka usled vrtložnih struja i gubitaka usled histereže. Izmjerenu snagu koju transformator uzima iz mreže u praznom hodu PW 0 . tj.Slika 8.10). sada 0 možemo izraziti kao: 2 PW 0 = k Φ 2 + R1 ⋅ I10 (8. Prema tome.8. Da bismo utvrdili o kojim gubicima se radi.26) 0 pa su gubici u gvožđu: 2 PFe = k Φ 2 = PW 0 − R1 ⋅ I10 (8. da se magnetni fluks Φ 0 ne mijenja sa promjenom opterećenja. predstavlja snagu gubitaka: PWc = Pgub .12 Ogled kratkog spoja Kratki spoj je stanje. i gubici u gvožđu ne zavise od opterećenja. slijedi da je i on mali. snaga. mi ćemo gubitke u gvožđu smatrati proporcionalnim kvadratu fluksa.12. PFe = k Φ 2 .14).11 Ogled praznog hoda Opšte uzevši snaga gubitaka je: Pgub = PFe + PCu Gubici u bakru sastoje se od snage Džulovih gubitaka u primarnom i sekundarnom namotaju: PCu = R 1 I 12 + R 2 I 22 pa su ovi gubici u praznom hodu: 2 (8. Kako je pri kratkom spoju U 2 = 0. a pošto nju indukuje zajednički fluks Φ 0 . koju uzima transformator. i ovdje će korisna snaga biti nula Pkor = 0 . Ne ulazeći u detaljniju analizu. a na primar je priključen relativno mali napon. proizilazi . za manje precizna mjerenja. (jednačina 8. kada su izvodi sekundarnih namotaja kratko spojeni. prema tome. V Slika 8. i u kratkom spoju. Iz ogleda praznog hoda može se odrediti i prenosni odnos: U E n12 = 1 = 1 E2 U 2 Ogled kratkog spoja Ogled kratkog spoja izvodi se prema šemi sl.28) Vidjeli smo. pošto je U 2 = 0. Iz ovoga pak. pa. vidi sl. koristićemo deduktivno zaključivanje.8. PFe = const. zaključujemo da i E 2 mora biti mala (jednaka zbiru padova napona u sekundaru. može se smatrati da je: PFe = PW 0 (8.27) 0 Kako je struja praznog hoda I10 znatno manja (5-10)% od nominalne struje.

2 Asinhrone mašine Asinhrone mašine su električni energetski. električna energija sa nepokretnog dijela -statora. osu trećeg namoraja 3-3'. bez konduktivne veze između njih.13 Namotaji i indukcija statora Priključimo li sada namotaje na mrežu trofaznog simetričnog sistema. zahvaljujući međusobnoj indukciji. pri kojem u namotajima teku nominalne struje. prenosi se na pokretni dio -rotor. danas je najčešće korišćeni motor u industriji. što se pomoću njih može ostvariti obrtno magnetno polje. naziva se napon kratkog spoja i on iznosi: U 1c = (5 − 10)% ⋅ U 1n . misleći prevashodno na trofazni asinhroni motor. Slika 8.da su i gubici u gvožđu zanemarljivi. Kako ostvariti obrtno magnetno polje? Stator motora predstavlja šuplji valjak od livenog gvožđa. Presjek statora sa ovako postavljenim namotajima predstavljen je na sl. 8. zbog svoje jednostavnosti i pouzdanosti. pomjerimo unazad za 2 π / 3 u odnosu na drugi namotaj. ako se ono nalazi u ovom polju. Asinhroni motori. posebno trofazni asinhroni motor. Prema tome. kroz namotaje će teći odgovarajuće struje: . Konverzija električne energije u mehaničku ostvaruje se zahvaljujući tzv.( − 120 0 ) . reverzibilni uređaji naizmjenične struje. koji se polako povećava. je to. čiji su krajevi 1 − 1' (sl.2.29) PWc = PCu = R1 ⋅ I12 + R2 ⋅ I2 Pri izvođenju ogleda polazi se od primarnog napona U 1 = 0 . U žljebove se postavljaju namotaji izolovane bakarne žice.13. 8. transformatorskom dejstvu.8. koje je u stanju da obrće provodno tijelo. postavimo tako da je njegova osa pomjerena unazad za 2 π / 3 ⋅ rad . pri kratkospojenom sekundaru. dok se ne postignu nominalne struje u namotajima primara i sekundara. snaga izmjerena pri kratkom spoju. čiji su krajevi 2-2'. Moramo uočiti da su nominalne struje postignute pri primarnom naponu U 1 = U 1c . ili konverziju mehaničke energije u električnu -asinhroni generatori.8.1 Obrtno magnetno polje Jedna od osnovnih osobina Teslinih polifaznih sistema. Postavimo namotaje na sledeći način: prvi namotaj. koji vrše konverziju električne energije u mehaničku -asinhroni motori. Po unutrašnjem obodu statora su žljebovi (utori). predstavlja gubitke u bakru: 2 (8. postavimo tako da se njegova osa poklapa sa y-osom.13). drugi namotaj. koji je mnogo manji od nominalnog napona primara. U 1c -napon primara. Mi ćemo se ukratko upoznati sa načinom rada i osnovnim svojstvima asinhronog motora.

31) i3 → B3 ( t ) = Bm cos⋅ (ω ⋅ t − 4 π / 3) Dakle. i u fazi sa njima: i1 → B1 ( t ) = Bm cosω ⋅ t i2 → B2 ( t ) = Bm cos⋅ (ω ⋅ t − 2 π / 3) (8. što je predstavljeno na sl. razložićemo pojedine indukcije na x-y komponente: Bx = B1 (t ) + B2 (t ) cos⋅ (4π / 3) + B3 (t ) cos⋅ (2π / 3) = 1 ⎧ ⎫ = B m ⎨cos ω ⋅ t − [cos(ω ⋅ t − 2π / 3) + cos(4π / 3)]⎬ 2 ⎩ ⎭ 3 B x = B m cos ω ⋅ t 2 By = B3 ( t ) ⋅ sin( 2 π / 3) + B2 ( t ) ⋅ sin( 4 π / 3) = (8.33) 2 Dakle. čije su indukcije srazmjerne strujama. Da bismo odredili rezultantno polje. da se. da trenutna vrijednost indukcije ima stalan intenzitet (jačinu).34) Pogledajmo kakav je nagib vektora indukcije prema koordinatnim osama: tgα = ⋅ By Bx = − ⋅ tgω ⋅ t = tg ⋅ ( −ω ⋅ t ) (8.1 − 1' → i1 = I m cos ω ⋅ t 2 − 2' → i 2 = I m cos ⋅ (ω ⋅ t − 2π / 3) (8.8.30) 3 − 3' → i 3 = I m cos ⋅ (ω ⋅ t − 4π / 3) Ove tri struje stvaraju tri magnetna polja. komponente rezultantne indukcije Bx i By su prostoperiodične funkcije vremena. To znači. a nagibni ugao je zavisan od vremena.14.14 Rezultantno magnetno polje Intenzitet indukcije rezultantnog polja je: B(t ) = 3 2 2 Bx + By = ⋅ Bm 2 (8. Brzina obrtanja magnetnog polja često se naziva sinhronom brzinom i ona se određuje: .32) ⎧ 9 ⎫ = Bm ⎨ [cos (ω ⋅ t − 4π / 3) − cos (ω ⋅ t − 2π / 3)]⎬ ⎩ 2 ⎭ 3 By = − Bm sin ω ⋅ t (8.35) vidimo. Slika 8. u središtu statora imamo tri pulzirajuća magnetna polja. a fazama u kvadraturi. unutar statora. magnetno polje indukcije B obrće ugaonom brzinom ω .35) α = −ω ⋅ t Iz jednačina (8.34) i (8. koja je jednaka kružnoj frekvenciji struje kroz namotaje. Zbog toga se ovo polje naziva obrtno magnetno polje. sa istim amplitudama Bm .

učvršćen na osovinu X-X. a širina mu je a. Ove sile obrazuju mehanički spreg sila. kroz namotaj 2-2' propustili struju i3 ( t ) . Za detaljniji uvid u kvantitativne odnose pojedinih veličina. u pravcu X-ose ima dužinu b. Prema Faradejevom zakonu elektromagnetne indukcije. zauzima položaj sa uglom ω 2 t u odnosu na Z-osu . Sada imamo slučaj da se provodnik sa strujom nalazi u stranom magnetnom polju. usljed čega dolazi do obrtanja rama oko ose X-X.2. Orjentisana površina rama. je relativno zaostajanje namotaja.2 Elementarna teorija rada asinhronog motora Pokazali smo kako se može obrazovati obrtno magnetno polje unutar prostora statora. Kao što smo vidjeli. X-osa postavljena je po podužnoj osi u centru statora. Pošto se polje obrće. moramo izvršiti detaljniju analitičku analizu. u provodnom ramu će se indukovati elektromotorna sila.ω = 2π ⋅ f = 2π ⋅ n / 60. uvijek suprotan od smjera redosljeda faza na namotajima statora. kroz površinu namotaja. Pod uticajem ove ems-e kroz konturu će proteći struja. što znači da je smjer obrtanja polja suprotan. tj. Obrtno magnetno polje indukcije B obrće se sinhronom brzinom ω 1 i u posmatranom trenutku zauzima položaj sa uglom ω 1t u odnosu na Z-osu. čiji su krajevi kratko spojeni. Smjer obrtanja magnetnog polja je.38) n1 ω1 gdje je: s -klizanje. u tom prostoru. dobili bi rezultat α = ω ⋅ t . Magnetni fluks. sa sinhronom brzinom n1 . je: R 2 i sopstvenom Φ = B S = BS cos (ω 1 t − ω 2 t ) = Φ m cos ω s t (8. . U tom cilju ćemo koristiti šematski presjek predstavljen na sl.36) ω − ω2 (8. Ram formiran od N 2 namotaja izolovane žice. normalna na ravan namotaja. dakle. 8. iza obrtnog magnetnog polja. Neka se.8. koja prolazi kroz centar statora.15 Uz teoriju asinhronog motora Namotaj je okarakterisan svojom termogenom otpornošću induktivnošću L2 . Slika 8. Ovo kratko razmatranje omogućava nam uvid u fizičke zakonitosti na kojima se zasniva princip rada trofaznog asinhronog motora. a kroz namotaj 33' struju i2 ( t ) . u tom slučaju na provodnu konturu će djelovati elektromagnetne (mehaničke) sile. sa brzinom n2 .15. n = 60 f ( 0 / min ) Ako bismo izmjenili redosljed faza. nalazi jedan pravougli provodni ram. fluks kroz površinu rama će biti promjenljiv u vremenu.37) ω s = ω1 − ω 2 = 1 ω 1 = sω 1 ω1 ω − ω 2 n1 − n2 s= 1 = (8.

39) e 2 (t ) = − N 2 = N 2 ω s Φ m sin ω s t = E 2 m sin ω s t dt Pod uticajem ems-e e2 . a od sila Fy spreg: M 2 (t ) = F y a sin ω 2 t = N 2 i 2 abB sin ω 2 t ⋅ cos ω 1 t = = N 2 I 2 m Φ m sin(ω s t − ϕ 2 ) ⋅ cos ω 1t ⋅ sin ω 2 t .47) Strane a namotaja. kao što pokazuje jednačina (8.15): M 1 (t ) = Fz a cos ω 2 t = N 2 i 2 abB cos ω 2 t sin ω 2 t = = N 2 I 2 m Φ m sin (ω s t − ϕ 2 ) ⋅ sin ω 1t ⋅ cos ω 2 t . u namotaju će se indukovati ems-a e2 : dΦ (8.8. data sljedećom simboličnom jednačinom: E (8. struje i2 iza ems-e e2 je: ω ⋅L ϕ 2 = arc⋅ tg s 2 (8. Usljed komponente By . kao i impedansa i fazni ugao. kroz namotaj će teći struja. od brzine obrtanja rotora. to znači. a od komponente Bz sila u pravcu Y-ose: F y = N 2 ⋅ i 2 ⋅ b ⋅ B z = N 2 ⋅ i 2 ⋅ b ⋅ B cos ω 1t Sile F z obrazuju spreg sila u smjeru obrtnog magnetnog polja. mijenja se u vremenu sa ugaonom frekvencijom ω s .41) Fazno zaostajanje ϕ 2 .39) do (8. pa na njih ne djeluju ove sile. Radi lakšeg razmatranja. a sile Fy u suprotnom smjeru.36). razložimo vektor indukcije B na njegove komponente: B y = B sin ω 1t . veličina i učestanost ems-e i struje u rotoru. nalazi u magnetnom polju.43) n1 Odakle. Stoga. možemo odrediti učestanost ems-e e2 i struje i2 : 2π ⋅ f2 = ω1 − ω 2 2π ⋅ f1 → f 2 = s ⋅ f1 ω1 (8. jer je: n −n ω s = 1 2 n1 = 2 π ⋅ f 2 (8.Magnetni fluks kroz površinu namotaja. zavise od ω s . Od sila F z imamo spreg (vidi sl. svojom dužinom b. nalaze se izvan magnetnog polja. kao što pokazuju jednačine (8. na njega će djelovati elektromagnetne mehaničke sile date sa: F (t ) = N 2 i 2 (b xB ) (8.44) Trenutna vrijednost struje u namotaju je: i 2 ( t ) = I 2 m sin (ω s ⋅ t − ϕ 2 ) gdje je njena maksimalna vrijednost: E I 2m = 2m = Z2 N 2ω s Φ m = N 2ω s Φ m Z2 (8. Kako se namotaj. B z = B cos ω 1 t .46) 2 2 R 2 + (ω s L2 ) Smjer struje u namotajima određen je Lencovim pravilom.45) (8.42) R2 Upozorimo da. a.40) I 2 = 2 = I 2 m ⋅ e j ⋅(ω s ⋅t ⋅−⋅ϕ 2 ) Z2 Impedansa namotaja rotora Z 2 je: Z 2 = R2 + jX 2 = R2 + jω s ⋅ L2 (8.42). i u njemu teče struja i2 . djelovaće elektromotorna sila Fz u pravcu ose Z: Fz = N 2 ⋅ i 2 ⋅ b ⋅ B y = N 2 ⋅ i 2 ⋅ b ⋅ B ⋅ sin ω 1t .

n −n ω − ω2 ω1 = s ⋅ ω1 = 1 2 n1 ω s = ω1 − ω 2 = 1 n1 ω1 . izraz za moment se svodi na: 1 M (t ) = N 2 I 2 m Φ m [cos ϕ 2 − cos(2ωt − ϕ 2 )] 2 Zamjenjujući izraz za maksimalnu vrijednost struje Im iz (8.46). O ovoj zavisnosti rasuđujemo na osnovu jednačina (8.Od ova dva sprega uspostavlja se jedan rezultantni: M (t ) = M 1 (t ) − M 2 (t ) = = N 2 I 2 m Φ m sin(ω s t − ϕ 2 ) ⋅ (sin ω 1t ⋅ cos ω 2 t − cos ω 1t ⋅ sin ω 2 t ) Primjenjujući adicione teoreme. U ustaljenom režimu rada.48) 2Z 2 Dosadašnje razmatranje odnosilo se na slučaj kada na rotoru imamo jedan namotaj. 8. Neka je na motor priključena neka radna mašina. pa je to ujedno i srednja vrijednost momenta. srednja vrijednost momenta motora jednaka je otpornom momentu M = M 0 .53) predstavlja jednačinu snaga motora. Ona kaže: snaga obrtnog polja M 0 ⋅ ω1 2 jednaka je zbiru snage Džulovih gubitaka u namotajima rotora 3 I 2 R 2 i korisne snage na osovini motora M 0 ⋅ ω 2 .. pri n2 = const. tj.51) ukazuje na bitnu osobinu asinhronog motora: ako na rotoru rasporedimo simetrično tri kratkospojena namotaja.53) ( ) 2 M 0 ⋅ ω1 = 3 ⋅ I 2 ⋅ R2 + M 0 ⋅ ω2 Jednačina (8. koji djeluje na namotaje.52) 2 ωs 2 ⋅ R2 + ωs2 ⋅ L2 2 Analizirajmo na kratko jednačinu (8. Ako sada na rotoru imamo tri namotaja: a.50) 3 ⎦ 2Z 2 ⎣ Ukupna vrijednost momenta na osovini motora. Naime. Koristeći isto rezonovanje kao kod prethodnog izvođenja.3 Zavisnost momenta motora od brzine obrtanja rotora Karakteristika zavisnosti momenta motora od brzine obrtanja rotora M = f ( n2 ) . samo pomjerene u odnosu na fazu a za −2 π / 3 .51) 2Z 2 Jednačina (8. tada je trenutna vrijednost ukupnog momenta. tj.52). gdje je ova zavisnost implicitno data. odnosno −4 π / 3 . izraz za moment možemo izraziti: 2 N 2 ⋅ ωs ⋅ Φ 2 I2 m M =3 R2 = 3 2 R2 (8. koja osovinu rotora opterećuje otpornim momentom M 0 . imaćemo: N 2ω Φ 2 ⎡ 2π ⎤ M b (t ) = 2 s m ⎢cos ϕ 2 − cos(2ω s t − ϕ 2 − )⎥ (8. stalna M u ( t ) = const .49) 2Z 2 3 ⎦ ⎣ N 2ω Φ 2 ⎡ 4π ⎤ M c (t ) = 2 s m ⎢cos ϕ 2 − cos(2ω s t − ϕ 2 − )⎥ (8. međusobno identična i međusobno pomjerena za 2 π / 3 .52). dobijamo konačan izraz vrijednosti trenutnog momenta: N 2ω Φ 2 M (t ) = 2 s m [cos ϕ 2 − cos(2ωt − ϕ 2 )] (8. pa imamo: I2 ⋅R M0 = 3 2 2 ω1 − ω2 (8. b i c. i za faze b i c ćemo dobiti analogne izraze. jednaka je zbiru momenata pojedinih namotaja: 2 2 N 2 ωs Φ m M u (t ) = M a (t ) + M b (t ) + M c (t ) = ⋅ 3cos ϕ 2 (8. Kako je cosϕ 2 = R2 / Z2 . . je značajna za razumijevanje rada motora i za njegovo korišćenje.2.

To je polazno stanje ω s = s ⋅ ω1 = ω1 . R2 a to. mora biti: ( ) ( ) 2 2 2 2 N 2 Φ m R2 R 2 + ω s2 L2 − 2ω s2 L2 = 0 2 2 ( ) . Nominalne vrijednosti se postižu pri klizanju sn = (0. nema ni elektromagnetne sile. kada se brzina rotora mijenja od n2 = 0 do n2 = n1 . a ona nije maksimalna u polasku. Pretpostavimo. koji bi djelovao na ove namotaje. Ne smijemo izgubiti iz vida da rad vrši samo aktivna komponenta struje (a moment nije ništa drugo nego rad). Indukovana ems-a. Rezimirajmo: .52). 03 do 0. 2 2 2 N 2 Φ 2 R 2 2 R 2 + ω s2 L2 − N 2 ω s Φ 2 R 2 4ω s L2 dM m m 2 2 = =0 4 dω s 4⋅Z2 odakle. imaju maksimalne vrijednosti. jer nema promjene fluksa. Neka je sada s = 1 (n 2 = 0) .8. M=f(s) nije prosta funkcija. i struja u namotajima rotora i2 = 0. koji se dobije. rotor miruje. Tada je ems-a e 2 = 0 . odnosno E 2 m = N 2 ⋅ ω s ⋅ Φ m = 0 . Kao posljedica toga.16. djeluje da je moment (8. Sa sl. Dilema. kako je moguće da pri maksimalnoj struji u namotajima rotora istovremeno na njih ne djeluje i maksimalni moment. Slika 8. Očigledno. s = 0. da se rotor obrće (sinhronom) brzinom obrtnog magnetnog polja). 05) . da rotor asinhronog motora ne može dostići sinhronu brzinu obrtnog magnetnog polja (pa zato se i naziva asinhroni). da je s=0 (što znači da je n2 = n1 . ili kako se češće izražava: sn = (3 do 5)% . tada se klizanje mijenja od s=1 do s=0. Kako ω s figuriše i u brojiocu i u imeniocu (8.reaktansa rotora u kratkom spoju (ukočen rotor).16 se vidi da kriva momenta ima svoj maksimum.51) minimalan. To znači. očigledno da zavisnost M = f ( n2 ) ili M = f ( s ) nije tako prosta. To bi nas moglo navesti na zaključak da je tada i moment maksimalan.8.5 M n . prvo. Uočavamo da je u polaznom stanju i reaktivna otpornost namotaja rotora maksimalna tj. (n2 = n1 ) → e2 = 0 → i2 = 0 → F2 = 0 → M = 0 X 2 = ω s ⋅ L2 = s ⋅ ω1 ⋅ L2 = ω1 ⋅ L2 = X 2 k (8. određuje se eksperimentalno. pa. ni momenta. i struja u rotoru. Polazna struja je oko šest puta veća od nominalne. a polazni moment iznosi oko 1. zaslužuje dodatnu pažnju. ako se nađe izvod momenta po klizanju odnosno po ω s . Pogrešno! Pogledajmo pažljivije jednačinu (8.52). a njen tipičan izgled dat je na sl.16 Zavisnost momenta i struje od klizanja (brzine) Na istoj slici dat je i odnos struje prema nominalnoj In . tj.54) X 2 k . sa svoje strane. jer je tada: X ϕ 2 = arc ⋅ tg 2 k = ϕ 2 max .ukazuje da.

Druga ekstremna vrijednost otpora R2 → ∞ . R2 = 0 .55). da se moment motora može mijenjati promjenom otpora u rotoru.57) ukazuje na još nešto. motor se ne izrađuje sa R 2 = ω 1 L1 . što ima veliki praktični značaj. gdje su u žljebove gvozdenog jezgra rotora postavljene bakarne ili aluminijumske šipke. za rad asinhronog motora dovoljno je da se na rotoru nalaze provodnici koji mogu biti u kratkom spoju.56) 4 L2 Jednačina (8. pri bilo kojoj brzini. podešavati moment motora. odnosno brzinu obrtanja rotora. kao onu u jednačini (8. tj. ili M pol = M max ) .19).56) jasno ukazuje.8. razvijene su dvije osnovne vrste konstrukcije rotora asinhronog motora. M pol = M max . Dodavanjem odgovarajućeg otpora u kolo rotora može se postići da bude zadovoljeno (I pol < 6I n .57) Konstatujemo istu vrijednost. Na klizne prstenove postavljaju se ugljene četkice. Ovakvi motori nazivaju se motori sa namotanim rotorom. Međutim. Ovo su kratko spojeni ili kavezni rotori (sl. kada se izjednači aktivni i induktivni otpor rotora. gdje su u gvozdene žljebove smješteni namotaji izolovane žice. čiji su jedni krajevi vezani u zvjezdište (sl. jednačina (8.8. M max = 8. Motori manjih snaga uključuju se direktno na mrežu (sl. S druge strane. pri kojoj je moment maksimalan.4 Puštanje u rad asinhronog motora Kao što smo rekli. koji su čvrsto postavljeni na osovinu rotora izolovani od nje i međusobno. Imajući ovo u vidu. ili motori sa prstenovima. Mpol se smanjuje za tri puta. zato. jer bi u ustaljenom stanju imao dosta velike 2 Džulove gubitke u rotoru R2 I2 . Naime. ili klizno-kolutni motori. ako se postigne da je: R 2 = ω s L 2 = sω 1 L 2 = 1ω 1 L 2 . a slobodni krajevi su vezani za tri metalna prstena. pa bi stepen iskorišćenja η M bio mali.8. Motor ne može da radi. koje su na čeonim stranama kratko spojene metalnim prstenovima. Neka je. ali je. tada se maksimalni moment postiže u trenutku polaska motora. da je i M=0. mijenjajući vrijednost Rd . Posmatrajmo ekstremne vrijednosti koje može poprimiti R2 . Drugu vrstu čine rotori. isto je tako jasno. Ni sa ovakvim otporom motor ne bi mogao da radi. Međutim.8. Pri vezi u zvijezdu. pa i elektromagnetna sila i moment moraju biti jednaki nuli. mora da postoji neka određena vrijednost 0 < R2 < ∞ . preko kojih je u kolo rotora moguće uključivati veći ili manji dodatni otpor Rd i tako. odnosno s 2 R2 = ω s ⋅ L2 = s ⋅ ω 1 L2 (8. tri puta manja.17b). ili trofaznog transformatora za smanjenje napona. cosϕ 2 = 0 . i struja koju motor povuče iz mreže.17a). Ta vrijednost se određuje izjednačavajući sa nulom prvi izvod momenta po otporu: dM =0 dR2 Kada se ovo uradi dobije se: R2 = ω s ⋅ L2 = s ω1 ⋅ L2 (8. Ipak. da moment zavisi od R2 . pa slijedi.55) Dakle. u jednačini za moment. jer je U f za 3 manji od onog pri trouglu. Dakle. struja bi bila čisto reaktivna. samo tada moramo mijenjati R2 sa promjenom brzine obrtanja rotora (s). da vrijednost maksimalnog momenta ne zavisi od vrijednosti aktivne otpornosti rotora R2 . Tada bi postojala samo reaktivna otpornost rotora X 2 = ω s ⋅ L2 . prvo. moment postaje maksimalan. Jedna vrsta. dobićemo izraz za maksimalni moment: 2 2 N2 ⋅ Φm (8. Moguće je održavati M = M max . .18). rekli smo. Tada je struja rotora i2 = 0. a većih snaga pomoću preklopke zvijezda-trougao (sl.2 što daje uslov: R 2 = ω 2 ⋅ L2 . Sa kratkospojenim rotorom obično se grade motori manjih snaga. Zamjenjujući ω s L 2 sa R2 .2.

8.19 Upuštanje preklopkom zvijezda .trougao 8. može se postići povoljan Mpol. a da struja polaza ne bude prevelika.Kod motora sa kliznim prstenovima. U tom slučaju. Očigledno je da će i namotaji drugih faza stvoriti po četiri pola.5 Promjena brzine i smjera obrtanja asinhronog motora U dosadašnjem posmatranju. Sada posmatrajmo slučaj kada svaki fazni namotaj razdvojimo u dva dijela (sl. Namotaji su ravnomjerno raspoređeni po unutrašnjosti statora.17a Kratkospojni rotor Slika 8. Tada je ugaona brzina polja ω 1 bila jednaka kružnoj učestanosti struje pomjereni za po 3 napojne mreže. tokom vremena T. magnetno polje pređe pun ugao 2 π . i u odnosu na prvu pomjereni.18 Direktno upuštanje Slika 8. međusobno 2π rad. obrtno magnetno polje smo dobili pomoću tri namotaja.20).2. Rd Slika 8. Tada. i fazno i prostorno. Uočimo da prva faza stvara četiri pola. koji su međusobno. povoljnim izborom početne otpornosti.17b Namotani rotor Slika 8.20 Uz promjenu brzine obrtanja Neka je T perioda naizmjenične trofazne struje. kod dvopolnog statora. Slika 8. Znači njegova ugaona brzina je: . svaki namotaj je stvarao po dva pola po svakoj fazi. čija je brzina obrtanja dvostruko manja. U središtu statora ćemo opet imati obrtno magnetno polje. jedan namotaj po svakoj fazi.

puni geomertijski ugao 2 π odgovara dvostrukom magnetnom polnom koraku 2 τ . . važi s = f ( R2 ) Međutim. obično su to dvobrzinski motori sa odnosom brzina 2:1. Ova promjena brzine je moguća samo za motore sa kratkospojenim rotorom. Naime. najčešće se i koristi kao motor. Da bi našli vezu između brzine obrtanja. Znači. u posebnim slučajevima.2. ugaona brzina obrtnog polja. Kod motora sa namotanim rotorom.21 Režimi rada asinhrone mašine Imajmo u vidu definiciju klizanja: . a time i smjer obrtanja rotora motora. uspostavimo odnose: n 2π 2π = f ω 1 = 2π ⋅ f 1 = 2π 1 = 60 pT p 60 f n1 f n1 = = p 60 p ω . Promjena smjera obrtanja vrši se promjenom redosljeda faza.6 Režimi rada asinhrone mašine Asinhrona mašina. brzina se može mijenjati i promjenom otpora u kolu s = K 0 M R2 . dvostrukom polnom koraku odgovara magnetni ugao 2 π / p . Slika 8. dodavanjem dodatnog otpora R d u kolo rotora. a namotaj 3-3' na drugu fazu sa strujom i 2 . može koristiti kao generator. a pun obrt od 2 π radijana pređe za pT vremena. povećavaju se Džulovi gubici.. za vrijeme T. tako da kroz njega protiče struja i 3 (jednačina 8.ω1 = gdje je: 2π =ω T (8.30). ili kao kočnica. pa se ovaj način regulacije brzine rijetko koristi. ako na slici 8. izražene u obrtajima u minuti. koju smo do sada razmatrali kao motor.kružna učestanost struje napajanja. (8.59) Prema tome. K 0⋅⋅ − const. Dakle.58) Dakle. kod dvopolnog statora. promijeniće se smjer obrtanja obrtnog magnetnog polja. u tom slučaju. brzinu asinhronog motora možemo mijenjati promjenom broja pari polova na statoru. Kod statora sa p pari polova. 8. smanjuje se stepen korisnog dejstva motora. mada se. obrtno polje pređe ugao 2 π / p radijana. i učestanosti mreže f (Hz). kod višepolne mašine je: 2π ω ω1 = = pT p gdje je p broj pari polova. rotora jer je: ako je moment M konstantan.13 namotaj 2-2' priključimo na treću fazu.

i koji se obrću u suprotnim smjerovima istom ugaonom brzinom ω . . pri nominalnom opterećenju. jednofazni motori se koriste kao motori malih snaga. može postići. iz koje će se asinhroni generator napajati reaktivnom snagom i strujom potrebnom za magnećenje svog magnetnog kola. Naime. Ako se brzina (pomoću stranog motora) još poveća. kada kroz namotaj statora protiče jednofazna naizmjenična struja. koji su po intenzitetu jednaki. da se stanje s = 0 . Ovakvo uprošćeno razmatranje važi samo kada je rotor u stanju mirovanja. da bi asinhrona mašina radila kao generator. Osobina ovog motora je da mu je polazni obrtni moment jednak nuli. faktor snage jednofaznog motora je manji. u mrežu preko statora. na rotor djelovati moment M 1 (koji se mijenja sa brzinom po krivi sličnoj kao kod trofaznog motora). koji se može prikazati i kao zbir dva obrtna fazora. jednofazni motor ima više nedostataka u odnosu na trofazni. i energiju primljenu na osovinu rotora. nisu konstantni (kao kod trofaznog). pulsirajuće polje. ni moment jednofaznog motora. Ova osobina. Asinhrona mašina kao kočnica Kada je rotor ukočen ω 2 = 0 .7 Ostali motori naizmjenične struje Jednofazni asinhroni motori Pored trofaznih asinhronih motora. Tada će. klizanje raste iznad jedinice: ω − (−ω 2 ) s= 1 >1 ω1 Ovakav režim rada se praktično ostvaruje kod dizalica. da se ne može sam pokrenuti. pod dejstvom tereta rotor se obrće u smjeru suprotnom od onog kojim djeluje mašina. pa. korisna snaga jednofaznog motora je manja. Pored problema polaska. Da smo rotor pokrenuli u suprotnom smjeru. Asinhrona mašina se rijetko koristi kao generator. Ako se rotor obrće u smjeru suprotnom od smjera obrtanja magnetnog polja. često se koriste i jednofazni asinhroni motori. ulazna (jednofazna) snaga. Dakle mašina koči dejstvo spoljne sile – tereta.n − n2 ω1 −ω 2 = 1 ω1 n1 Rekli smo. Međutim. on bi nastavio kretanje u tom smjeru i sve bi bilo isto kao gore opisano. samo ako se rotor asinhrone mašine obrće nekom stranom mašinom. što je moguće samo djelovanjem nekog spoljnjeg momenta. kočeće djelovanje suprotnog momenta zanemarivo malo. Dakle. magnetno polje proizvedeno strujom rotora. fluks koji se obrće u suprotnom smjeru stvara moment M 2 koji djeluje kočeći na rotor. ona proizvodi naizmjenično. s=1. tj. nužno je imati trofaznu mrežu određenog napona i učestanosti. tj. samo što bi se rotor obrtao pod dejstvom momenta M = M 2 − M 1 .2. ostvarenog strujom samo jedne faze. Zbog svega toga. ω 2 = ω 1 . Pokazuje se da je. kao motori manjih snaga. Φ = Φ 1 + Φ 2 . pod dejstvom fluksa Φ 1 . Međutim. Pretpostavimo da smo rotor ovog motora ručno pokrenuli u smjeru u kom se obrće zamišljeni fluks Φ 1 . M = M 1 − M 2 . prema tome. tj. počinje da se pomjera u smjeru obrtanja rotora. prenosi. induktivnim putem. što može da izazove neugodne vibracije pri radu motora. kada rotor počne da se obrće. ω 2 > ω1 ω −ω2 s= 1 <0 ω1 s= tada asinhrona mašina postaje generator. kao što su: za istu veličinu i brzinu. rotor se obrće pod dejstvom razlike ova dva momenta. 8. takođe. Treba napomenuti. posljedica je prirode naizmjeničnog magnetnog polja. tj. odnosno za stvaranje obrtnog magnetnog polja. Ovo polje možemo zamisliti kao fazor Φ . Ovo pomjeranje polja rotora djeluje na smanjenje fluksa Φ 2 i na povećanje fluksa Φ 1 .

Ovakva veza između dvije osovine. i zauzimanje istog ugaonog položaja sa drugim mašinama na velikom rastojanju. koji se nalaze na statoru. Kad se jedan motor obrće usljed toga što se razvija moment na njegovom vratilu. potiče otuda. da je svaki prsten na jednom motoru. ili promjena brzine sa opterećenjem.god. kao motori velike snage. Kao motori male snage. da može da radi ne samo kao generator već i kao motor. Obrtno magnetno polje moguće je ostvariti tako. Prva je izrađena još 1870. 8. elastičnosti rada i mogućnosti postizanja velikog početnog momenta. motor jednosmjerne struje ima izvanredne osobine u pogledu regulisanja brzine obrtanja. Električna osovina Pomoću motora naizmjenične struje. spojen sa odgovarajućim prstenom na drugom motoru. Statori oba motora su vezani na istu trofaznu mrežu. gdje je potrebno podešavanje brzine. pomoću uređaja koga nazivamo električna osovina. ili kako se još. tj. Slika 8. drugi motor ga prati u sinhronizmu. kao što su prenosne mašine alatke. autosin itd.3 Mašine jednosmjene struje Generatori jednosmjerne struje (dinamo mašine) su najstarije električne mašine. ili neki kućanski aparati (stoni ventilatori. kroz koji će teći struja pomjerena za 90 0 u odnosu na struju u glavnom namotaju.22). proizvode jednosmjerno magnetno polje indukcije B. Čelični polovi pričvršćeni su na gvozdeni jaram statora. . Univerzalni ili jednofazni redni motor Naziv univerzalni motor. Time se izbjegavaju nepodesni mehanički prenosi. uslovi komutacije) se poboljšavaju sa smanjenjem učestanosti napona napajanja. uglavnom. ostvaruje se električnim putem. preko određenog otpornika. tj. poklapaju sa karakteristikama rednog motora jednosmjerne struje.22 Poprečni presjek mašine jednosmjerne struje Elektromagneti N-S. Karakteristike jednofaznog rednog motora se. usisivači prašine). Mi ćemo napomenuti samo "osovinu" koja se ostvaruje pomoću dva trofazna asinhrona motora. koriste se za električne lokomotive. nužno je da magnetno polje statora postane obrtno polje.Da bi jednofazni motor postao motor sa sopstvenim pokretanjem. nazivaju selsin. međutim. Svojstva ovog motora (stepen iskorišćenja. utvrđeno je da je dinamo mašina reverzibilna. Motor radi najbolje kada je frekvencija jednaka nuli. i nazivaju induktor (sl. 1873. Ovi motori. po nazivima nekih firmi. moguće je ostvariti potpuno sinhrono praćenje obrtanja drugih mašina. kao da su njihova vratila mehanički spojena.8. a rotori sa prstenovima su vezani tako. god. koji nekad ne bi ni bili mogući. kad je napajanje jednosmjernom strujom. što će se na statoru postaviti pomoćni namotaj. što se ostvaruje povezivanjem kondenzatora na red sa pomoćnim namotajem. o čemu će biti riječi u narednom poglavlju. Postoje različite izvedbe električnih osovina. što ovaj motor može da radi i na naizmjeničnu i na jednosmjernu struju. koriste se tamo. Pojavom asinhronog motora ove mašine postaju manje aktuelne.

pomoću kolektora i dirki. dobijamo jednosmjernu ems-u. onda. Ems-a u jednom navojku ima vrijednost: dΦ e (t ) = − = Φ m ω sin ω t = dt (8. data je poznatim skalarnim proizvodom: Φ (t ) = B ⋅ S = BS cos ωt = Φ m cos ωt n = 2πf 60 2 π f -brzina (učestanost) obrtanja (u sekundama) namotaja rotora. Kako ovaj fluks pobuđuje ems-u u induktu. imamo stranu. te zavisi od konstrukcije motora. sinusna funkcija vremena. Krajevi namotaja vezani su na kolektor K. u čijim žljebovima su smješteni namotaji. ili nezavisnu pobudu i sopstvenu pobudu generatora. je gvozdeni doboš. stvaranje fluksa naziva se magnetna pobuda mašine. Srednja vrijednost ems-e za jednu granu od N/2 provodnika je: E = N U opštem slučaju. u prvom redu od načina motanja indukta i povezivanja namotaja indukta.1 Elektromotorna sila u induktu mašine Trenutna vrijednost magnetnog fluksa u navojku. srednja vrijednost ems-e po navojku je: 2 2π E= n ⋅ Φm π 60 Ems-a po jednom provodniku je duplo manja n 1 E=2 Φ m = E po provodnika 2 60 Ako je mašina dvopolna.2 Pobuda mašina jednosmjerne struje P n N Φ m = ke ⋅ Φ ⋅ n a 60 (8. Zavisno odakle se uzima pobudna struja. ako je na dirkama struja I.60) n = 2π Φ m sin ω t = E m sin ω t 60 Kao što se vidi. tada kroz svaku granu teče I/2. otuda nazivi pobudni namotaj i pobudna struja. Kod sopstvene pobude. Induktor može da proizvodi fluks na razne načine. 8. ova ems-a je naizmjenična. više ili manje talasastu. od ukupnog broja N provodnika indukta. Na dirkama ili četkicama Č. danas se tako izrađuju samo manje magnetomašine.3. Međutim. Poznato je. Tako. induktor se . dobijamo uvijek isti polaritet jednosmjerne ems-e. 8. Prema tome. indukta i kolektora. po N/2 je vezano na red u jednu granu. mašina može imati p pari polova i a paralelnih grana.Indukt. Stare mašine imale su stalne magnete. što je sadržano u konstrukcionoj konstanti k e . a obje grane su preko dirki paralelno vezane. ems-a mašine je srazmjerna jačini magnetnog fluksa po polu Φ . Vrijednost ems-e na dirkama izražava se preko srednje vrijednosti. koja postoji tokom jedne poluperiode.3. ali uvijek istog smjera. tada je opšti izraz za emsu: E= n Φ 60 m Prema tome. pri obrtanju rotora generatora.61) Razmatrajmo prvo mašinu kao generator. da se srednja vrijednost za naizmjeničnu struju određuje samo za jednu poluperiodu te je: ω = 2π E= 2 2 ∫ E m sin ωtdt = π E m T 0 T 2 Prema tome. broju obrtaja rotora n. ili rotor. jednosmjerna mašina se sastoji iz tri osnovna dijela: induktora.

koji je okarakterisan svojim otporom. što je uvijek slučaj kod mašina sa gvozdenim polovima.23 Vrste pobude generatora. Generatori sa raznim pobudama imaju različite osobine. b) Otočna. Ova karakteristika data je na sl. I Ip A Ii I G Rp K A Ii G E B F D B I B D C Ip A Ii R G E F I + U R + U R C Ip I i I A G B U R a) + U b) c) d) Slika 8.24 Karakteristika praznog hoda .24) je ustvari karakteristika magnećenja indukta B=f(H). tj. Indukt (rotor) predstavljamo krugom sa četkicama i on je okarakterisan otporom indukta.8. a određuje se eksperimentalno na osnovu mjerenja prema sl.8. a) Nezavisna. Karakteristika praznog hoda E 0 = f ( I p ) (sl. 8. i ems-om indukovanom u njemu. ili na oba načina . -karakteristika praznog hoda E0 = f ( I p ).23.veže na indukt: otočno (paralelno).8.spoljna karakteristika.24. jer je E0 srazmjerna sa fluksom. pri n=const. magnetnim poljem indukcije B u međugvožđu: p n Φ = k e Φn E0 = N a 60 a pobudna struja je srazmjerna sa magnetnim poljem H. redno (serijski). Šematski prikaz ovih veza dat je na sl.složena pobuda.25 Slika 8. Sopstvena pobuda je moguća samo ako postoji izvjesni remanentni magnetizam. -karakteristika opterećenja U=f(I) . c) Redna d) Složena Na šemama induktor predstavljamo jednim namotajem. Ove osobine se najpreglednije pokazuju pomoću karakteristika generatora.

A I A + G E0 V C A Ip A G B Rp I=0 + E0 V Rp K B D a) b) Slika 8. rezultantni magnetni fluks u induktu se smanjuje. Kada je generator sa nezavisnom pobudom opterećen. Spoljna karakteristika je različita za generatore sa različitom pobudom.8. E0 ne može više da raste. napon opterećenog generatora je manji od ems-e u praznom hodu E0.26 Spoljna karakteristika generatora sa nezavisnom pobudom Kod generatora sa otočnom pobudom napon opada još i zbog toga što. Na sl. te. iza tačke A.26.8.24 uočavamo da i pri I p = 0 imamo izvjesnu ems-u E2 koja je posljedica zaostalog magnetizma. kada kroz rotor teče struja.62) U In I (A) Slika 8. povećava se i pad napona na induktu. koja treba da proizvede ovaj pad napona. tako da je napon na izlazu generatora. a zbog toga napon na krajevima indukta još više opadne. ems-a. koji je poprečan u odnosu na fluks induktora (polova). zbog pada napona na krajevima indukta. što nije realno. i ona stvara svoj magnetni fluks.8.8. tj. do 8. Pošto mašina radi blizu magnetnog zasićenja.63) . bi bila manja od tog pada napona. prema tome. ili n mali. b) sa otočnom pobudom Na sl. mašina se ne može pobuditi jer je E 0 < R p I p .26. Ovaj uticaj se naziva reakcija rotora (ili reakcija armature) Er.: U = E 0 − E r − R i Ii U (V) E0 Er Ri I i (8.25 Mjerenje karakteristike praznog hoda generatora a) sa nezavisnom.29 predstavljene su ove karakteristike.27) U = E0 − Er − Ri Ii − E p (8. U = E0 − E r Sa povećanjem opterećenja. kako se vidi sa sl. opadne i pobudna struja I p . tj. za vrijednost E p (sl. Ako je R p velik. Isto tako.

27 Spoljna karakteristika otočnog generatora Kod generatora sa rednom pobudom. jer postepeno raste i pobudna struja. napon postepeno raste. Pogodnim izborom preovlađujućeg uticaja jednog ili drugog pobudnog namotaja.29 Karakteristika generatora sa složenom pobudom . bude viši nego pri praznom hodu (kriva 1). 8. i u stvari predstavlja kombinaciju otočne i redne pobude.29.E r i pada napona u kolu RI.U (V) E0 Er Ri I i Er U In I (A) Slika 8. U (V) a) Er RI b) U In I (A) Slika 8. Slika 8. moguće je ostvariti da napon.8. Pri opterećenju. Kriva (a) na sl. koja je u ovom slučaju jednaka struji indukta I p = Ii = I . ili da bude nešto niži nego pri praznom hodu (kriva 3). pri nominalnom opterećenju.28 predstavlja promjenu napona kod neopterećene mašine. napon (kriva b) se smanjuje.28 Spoljna karakteristika rednog generatora Karakteristika generatora sa složenom pobudom predstavljena je na sl. zbog uticaja reakcije indukta . ili da bude jednak naponu u praznom hodu (kriva 2).

8. G M Slika 8. Razlike u ponašanju mašine kao generatora i mašine kao motora. odredimo elektromagnetnu silu: F = I i (l × B ) .krajevi pobudnog redno vezanog namotaja G-H –krajevi pomoćnih polova (koji se ugrađuju kod većih mašina u cilju poništavanja reakcije rotora. a druga slova na "-" pol. 8. ili kompaudnu) vezu. koje važe za motor. pri čemu se kroz ove namotaje propušta struja indukta Ii ). jer se motor. Motori sa različitim pobudama imaju različite karakteristike. odnosno smjer vektora indukcije B . kada se koristi kao motor. i njih ćemo razmatrati na temelju osnovnih jednačina. Moment pogonske mašine mora da savlada otporni moment ovih elektromagnetnih sila. spoljna mašina mora da obrće rotor generatora u smjeru kazaljke na satu. Kod motora nema smisla govoriti o stranoj ili sopstvenoj pobudi. Kod motora razlikujemo: paralelnu (otočnu). Uzmimo da je smjer struje u provodnicima rotora u oba slučaja. Napon na izlaznim priključcima generatora je posljedica indukovane ems-e u namotajima rotora (indukta).30. Jednačina naponske ravnoteže u kolu indukta generatora (uz zanemarenje E r i E p ) je: U = E − Ri Ii (8. na šemama ga predstavljamo kao i generator. sl. Naglasimo da se prva slova u parovima oznaka odnose na "+" pol. i elektromagnetne sile koja djeluje na namotaje rotora. i dati smjer struje kroz namotaje rotora kao na slici. dakle i induktor i indukt. Oznake krajeva namotaja su standardizovane i moramo ih poštovati: A-B –krajevi rotora (indukta) C-D –krajevi pobudnog paralelno vezanog namotaja E-F . I-K –krajevi nezavisnog pobudnog namotaja generatora. najbolje ćemo uočiti posmatranjem ems-e i struje u induktu. dakle. samo se u nekim tehničkim detaljima razlikuje od mašine koja se koristi kao generator. dakle. napajaju iz mreže (izvora jednosmjerne struje). serijski (rednu) i složenu (redno-parlelnu. isti.3. i kod motora i kod generatora.3 Osnovne jednačine motora jednosmjerne struje Mašina jednosmjerne struje.Kada mašinu jednosmjerne struje razmatramo kao motor.30 Elektromagnetne sile kod generatora i motora .64) Za dati polaritet N-S.

djeluje sila: F = I i (l × B ) ili F = I i lB .dužina provodnika u induktu. treba. biti mala i kems-a E. Elektromagnetni moment M m motora tada je: M m = N ⋅ F ⋅r = N ⋅ I ⋅l ⋅ B ⋅r Uobičajeno je. zahvaljujući momentu ovih sila. Motor se obrće usljed sprega elekromagnetnih sila. dakle. već preko ukupne struje indukta: Ii = I ⋅ 2a . u rotoru motora se indukuje ems-a. koja je kontraelektromotorna sila. i da se koristi. jednačina ravnoteže električnih sila je: U = E + R i Ii . pri maloj brzini n. već srednja vrijednost fluksa po polu mašine: 2π ⋅ r ⋅ l Φ = BS p = B ⋅ 2p gdje je: p . Za ograničenje velike struje indukta Ii . naponu drži ravnotežu zajedno sa padom napona u rotoru. Na svaki provodnik djeluje sila: F = I i (l × B ) i rotor se.65) Potražimo sada vrijednost struje u rotoru U − E Ii = Ri Kako je kod realnih motora otpor namotaja rotora relativno mali ( R i < 1 Ω ) . kroz provodnike teče struja Ii u datom smjeru.broj pari polova l . pa je posljedica enormno visoka struja rotora pri polasku. ili pokretanje vršiti sa sniženim naponom napajanja motora. Struja je ista kroz sve provodnike. Jednačina momenta motora Na svaki provodnik indukta. B se mijenja po obimu. ne magnetna indukcija. na red sa induktom vezati otpornik za pokretanje. pod uticajem ovog napona.Kod motora. Prema tome. Usljed obrtanja. na dirke se dovodi napon mreže U. imajući u vidu da je: E = p n ⋅N ⋅ ⋅Φ a 60 . da se moment motora izražava. ne preko struje kroz provodnik I. (8. i imajući u vidu izraz za kems-u E E = Ke ⋅ Φ ⋅ n uočavamo da će. Sada je izraz za moment motora: M m = N⋅ Ii Φ ⋅2p p N l ⋅r ⋅ = ⋅ ⋅ IiΦ 2a 2π ⋅ r ⋅ l a 2π (8. po čijim se izvodnicima nalazi N provodnika u žljebovima. kojim teče struja. obrće u naznačenom smjeru (suprotno kazaljci na satu). Uzmimo B neku srednju indukciju radijalnog polja. po obima indukta srednjeg poluprečnika r.66) M = K m Φ ⋅ Ii Jednačina broja obrtaja motora Iz jednačine napona motora jednosmjerne struje: U = E + Ri I i možemo naći brzinu.

n = f 2 ( I i ). To znači da je. Prema . vrijednost otpora Rp treba smanjivati. pa je lako mijenjati i brzinu n. Slika 8. U ovome je praktični značaj motora jednosmjerne struje. kao i Φ . te je M m linearno srazmjeran struji opterećenja. na red sa induktom. I ipol = U / Ri .31 Šema veza motora sa otočnom pobudom Pri puštanju u rad R po je isključen da bi se dobio veći Φ i time veći moment pri polasku. Fluks je moguće.70) Motor sa otočnom pobudom Imajmo u vidu da je indukovana kems-a u induktu: E = Ke ⋅ Φ ⋅ n (8.5 ⋅ I in . U=const. Zato se.69) (8.67) Kako je napon napajanja U konstantan. 8. a promjena pada napona mala. tj.71) Pri puštanju motora u rad n=0. relativno jednostavno. mijenjati. Za vrijeme rada motora. Sa povećanjem brzine.4 Osobine rada motora jednosmjerne struje Osobine rada motora se procjenjuju na osnovu karakteristika: M = f 1 ( I i ).68) (8. n=nn. da struja indukta Ii ne bude veća od 1. u trenutku polaska.p NΦ ⋅ = U − Ri ⋅ I i a 60 U − Ri ⋅ I i U − Ri ⋅ I i n= = p N KeΦ ⋅ Φ a 60 E = n⋅ (8. M = f 3 (n). Analiza rada motora vrši se na bazi tri osnovne jednačine motora: U−E Ri M m = K m Φ ⋅ Ii U − Ri ⋅ Ii n= Ke Φ Ii = (8. takav. pa je indukovana kontraelektromotorna sila u namotajima E = 0 .3. struja indukta ograničena samo sa (malom) otpornošću indukta. Rp se isključi. Kada rotor postigne nominalnu brzinu. vidimo da n zavisi uglavnom od fluksa Φ . vezuje otpornik za puštanje R p .

pa struja rotora Ii raste. odnosno promjenom vrijednosti R po u pobudnom kolu (sl.(8.69) i (8.31). struja indukta i struja opterećenja je jedna te ista.34. možemo dobiti mehaničku karakteristiku. I p = Ii = I Slika 8.34 Šema veza motora sa rednom pobudom .70). pa se brzina n malo mijenja sa promjenom opterećenja Ii .. magnetni moment motora ga ne može slijediti. moment motora M m raste. Dakle. motor se sam podešava prema opterećenju. kems-a E opada.33. Slika 8. Kada otporni moment opterećenja poraste.8.70). Kod ovog motora pobudna struja. R p štiti motor od prevelike struje pri polasku. koja je data na sl.8. brzina rotora n opada.8. Stoga se ovaj motor naziva motor sa stalnom brzinom. Slika 8.32 Zavisnost brzine i momenta od opterećenja Pri nominalnom radu U=const. Iz jednačine (8. M m =f(n). dok se ponovo ne uspostavi ravnoteža sa otpornim momentom M m = M 0 . Pri maksimalnom Φ imamo najmanji broj obrtaja koji se zove osnovni.33 Mehanička karakteristika otočnog motora Motor sa rednom pobudom Šematski prikaz ovog motora dat je na sl.. Φ =const. brzina se mijenja promjenom fluksa.

pa je: M m = KmK ⋅ I2 = k ' I2 (8. Ako se moment mnogo smanji. Kada se otporni moment (opterećenje) smanjuje.72) Pogodnost rednog motora je u tome što mu moment raste sa kvadratom struje. Zavisnost brzine obrtanja nalazimo iz izraza: U − Ri I i U − Ri I i R U n= = = − i . brzina motora se povećava (sl. motor može da se razleti.M n n M nn 2Mn Mn In 1.8. sl. (8.36). Zato se motor direktno vezuje sa osovinom opterećenja.8. pođimo od izraza za struju:: U − n ⋅ ke ⋅ Φ Ii = I = R odakle je brzina: n= U R⋅I U R − = − k e KI k e KI K'I K' Izraz za struju možemo napisati u obliku: I = U K ' (n + R ) K ' = U K 'n + R pa je izraz za moment: ' ' M m = k m ΦI = K m I 2 = K m (K ' n + R ) 2 U2 (8. zbog vrlo velike brzine. sa manjim opterećenjem mreže.35. pa uzimamo da je fluks Φ =kI.73) keΦ k e KI i K' Ii K' Uočavamo da je brzina hiperbilička funkcija struje I.35 Karakteristike motora sa rednom pobudom Smatraćemo da magnetno kolo motora nije u magnetnom zasićenju. a ne preko kaišnika. jer će ga oni razviti.67 In I i(A) Slika 8. pri manjim strujama nego otočni. . tj. Stoga se ove mašine i koriste kao snažni motori.opada sa kvadratom brzine.74) M m . koji treba da razviju veliki moment. Mehanička karakteristika Da bismo vidjeli kakva je zavisnost brzine od momenta.

37). mašina radi kao motor. lokomotive) i za dizalice.8. pri većem obrtanju usljed .37 Dinamičko ili reostatsko kočenje Kada je prekidač u položaju 1 (sl. Postoje dvije osnovne vrste električnog kočenja: dinamičko. C A D B Slika 8. pobuda mora ostati povezana na mrežu. ili reostatsko i regenerativno. treba voditi računa o vezama između indukta i induktora. Pri ovome. Dinamičko ili reostatsko kočenje Kod ovog kočenja. može postići promjenom smjera struje kroz indukt (tada se mijenja smjer vektora l ) ili kroz induktor (tada se mijenja smjer vektora B ).8. baš zbog velikog početnog momenta. Kada se prekidač prebaci u položaj 2.n Slika 8.37). Jasno. Ovo se može vršiti: mehanički (za male motore) i električno. dakle. Kočenje Često je potrebno. što je veća struja IG. da se vrši kočenje motora. kolo indukta se prekine od linije napajanja na jednom kraju i taj kraj se poveže sa otpornikom Rk (sl. Kočenje je intenzivnije. da bi mašina bila generator. 8. naročito kod motora za vozila. očigledno je da se promjena smjera obrtanja rotora. koji napaja promjenljivi otpornik Rk .36 Mehanička karakteristika rednog motora Redni motor se koristi u vuči (tramvaji.3. inače ne bi bilo kočenja. postaje generator.5 Regulacija brzine obrtanja motora jednosmjerne struje Promjena smjera obrtanja Iz vektorskog izraza za silu koja djeluje na provodnik indukta F = I ⋅ (l × B ) . mašina nastavi da se obrće uslijed inercije. trolejbusi.

znatno smanjen stepen korisnog dejstva ηm motora. Osim toga.8. Zaustavljanje mašine vrši se trenjem mehaničkom kočnicom. pa i efikasnost kočenja. Podešavanje (regulacija) brzine Iz jednačine broja obrtaja motora jednosmjerne struje U − Ri Ii n= Ke Φ vidi se da se brzina može podešavati djelujući na struju indukta Ii . Regenerativno kočenje Ovo kočenje se manje koristi i skuplje je od mehaničkog kočenja. Reostatsko podešavanje brzine (sl.inercije. u slučajevima kada je potrebna regulacija brzine. motor ima broj obrtaja n 0 : U − R i ⋅ Ii 0 .38 Reostatska regulacija brzine Da bi našli vezu između broja obrtaja i struje indukta neka je: U=const. U ⎝ ⎠ Vidimo da je broj obrtaja n linearno srazmjeran struji Ii .75) ⎟. brzina n ne zavisi samo od otpornosti otpornika R. Nedostaci ove regulacije su veliki Džulovi gubici u reostatu. opada IG. Usporavanjem mašine. su pogodniji. n0 = K eΦ a pri opterećenju motora i uključenom reostatu R. koji energiju šalje u mrežu. n = n0 ⋅ . Sve ove veličine mogu se kontinualno i dovoljno mijenjati. što znači da su motori jednosmjerne struje veoma pogodni za promjenu brzine. Tada. na magnetni fluks Φ (tj. mijenjanjem pobudne struje I p ) i na napon napajanja U. i Φ = const. motori jednosmjerne struje. i pored nekih svojih nedostataka. te zbog toga. brzina je: U − ( R + Ri ) ⋅ Ii n= Ke Φ dijeljenjem ove dvije jednačine dobićemo: U − ( R + Ri ) ⋅ Ii smatrajući U >> Ri ⋅ Ii ⋅0 U − Ri ⋅ Ii 0 ⎛ (R + Ri )I i ⎞ n = n 0 ⎜1 − (8. I ovdje se motor pretvara u generator. Kako ovu osobinu motori naizmjenične struje nemaju. pri praznom hodu i bez reostata R.38) + I I po Ii C R A M D B Slika 8.

što je povećanje brzine ograničeno uticajem reakcije indukta. uočićemo da pri povećanju brzine n. Dakle. KeΦ Uočimo da je pri ovoj regulaciji snaga motora P = E ⋅ Ii skoro konstantna. smanjuje se moment motora M m .39 Regulacija brzine promjenom pobude što je očigledno iz jednačine broja obrtaja motora n= U − Ri I i U − Ri I i = ke ⋅Φ K'Ip (8. Pošto se ovo regulisanje obavlja bez znatnih gubitaka snage. može svesti na nulu. ne postoji i određena vrijednost otpornosti reostata R.već i od opterećenja motora. Posmatrajmo sada jednačinu za ems-u: E = k e Φn = k e Φ U − Ri I i = U − Ri I i = const . gdje pogonski uslovi zahtijevaju povećani obrtni moment. kada slabi magnetni fluks. pogoršava se komutacija i motor nestabilno radi. . ovakvo regulisanje brzine. Posebno je pogodna za motore sa otočnom i složenom pobudom.8. jer je tada pobudna struja (i fluks) maksimalna. tj. pogodno je tamo. te. struja pobude I p je relativno mala. smanjenjem fluksa Φ . Imajući u vidu jednačinu momenta: M m = k m ΦI i . Nedostak ove metode je u tome. Prednost ovog metoda je. Najmanji n je kada je R po isključen. ne smanjuje se stepen iskorišćenja motora. pa su i Džulovi gubici mali. za granice u kojima se može vršiti. Slika 8. Dakle. praktično.39) Ovom metodom moguće je samo povećati broj obrtaja. za određenu brzinu. Promjena brzine promjenom pobude (sl.76) Ovakvo regulisanje brzine je ekonomično. ova metoda predstavlja idealan način regulacije brzine. pri manjem broju obrtaja. što se brzina n. ako je opterećenje stalno.

istovremeno. (Ako postoji jednosmjerna mreža. promjenom napona napajanja U. Izmijenjeni polaritet napona na motoru M 1 izaziva promjenu smjera obrtanja motora M 1 . čija je brzina stalna i istog smjera. promjenu polariteta napona U. Kako generator G1 obrće asinhroni motor M. Prebacivanje preklopke P iz položaja 1 u položaj 2.40). promjenom pobudne struje motora I po M1 motora M 1 .Promjena brzine promjenom napona (Vard-Leonardova metoda) Zahvaljujući razvoju sredstava tehničke regulacije. promjenom fluksa motora. koga daje generator G1 .8. Pomjeranjem klizača na otporniku R. ova metoda se danas ne projektuje. Ova promjena vrši se promjeranjem klizača na otporniku R1. prema jednačini (8. koji se naziva budilica.76). Generator G 2 . prikazana je i dodatna mogućnost promjene brzine motora. I A B K I K A B Slika 8. Na sl. a time se mijenja napon generatora G 1 . ali je mi navodimo zbog dobre ilustracije (sl.76) Reguliše se brzina motora M1 . imati za posljedicu. napon U napajanja motora. mijenjamo jačinu pobudne struje I po G1 generatora. mijenjaće se brzina motora M 1 . to će promjena smjera pobudne struje.40 Vard-Leonardova metoda Imajmo u vidu izraz za brzinu obrtanja motora n = U − R i ⋅ Ii Ke (8. budilica G2 tada nije potrebna).40. ili eksitator. promijeniće se smjer pobudne struje IpoG1 generatora. služi za pobudu generatora G1 i motora M1.. Danas se promjena napona napajanja efikasno vrši korišćenjem energetskih elektronskih pretvarača napona. .8. Pošto je to.

potrebno je da se upoznamo sa osnovnim svojstvima elektromotornih pogona. Pri projektovanju elektromotornog pogona.vratilo RMN L M Slika 8.42 Primjeri a) Pojedinačnog i b) Dvomotornog pogona. Više nedostataka. doprinijeli su napuštanju ovakve koncepcije pogona. opet.42a). radne mašine. posredstvom transmisionog vratila ili na drugi način. i uređaja za napajanje i upravljanje. u većini slučajeva. V L L RM1 RM2 RMi pogonski motor RM . mogu imati i po više radnih mehanizama (izvršnih organa).1 Opšte o elektromotornim pogonima Elektromotornim pogonom nazivamo skup funkcionalno vezanih elemenata. koji pokreće jednu radnu mašinu.8. bira se iz niza tipskih motora koje fabrike proizvode. pokreće jednovremeno više radnih mašina. elektromotor određene snage. pojedinačne i višemotorne pogone.radna mašina. Postoje tipski motori za pojedine djelatnosti. motori za tekstilne mašine i sl. Višemotorni pogon sastoji se od više elektromotora po radnoj mašini. M1 M RM M2 RM a) b) Slika 8. Da bismo mogli izvršiti pravilan izbor elektromotora. Grupni elektromotorni pogon (slika 1) sastoji se od jednog elektromotora koji.. mehanizma za prenos snage između elektromotora i radne mašine. od kojih su osnovni nizak stepen iskorišćenja i vrlo ograničene mogućnosti upravljanja. npr. L . Rijetko kada se projektuju specijalni motori za neku radnu mašinu. V . može imati više radnih mehanizama. od kojih svaki služi za pokretanje po jednog radnog mehanizma.8.41 Šema grupnog pogona. Na slici 8. valjaonički motori. sastoji se od jednog elektromotora. Sve elektromotorne pogone moguće je klasifikovati u: grupne. koji čine jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu. koje. . Pojedinačni pogon (sl.ležaj.4 Elektromotorni pogoni 8. dizalički motori.42b predstavljen je primjer dvomotornog pogona. koji se sastoji od: elektromotora. ili gabarita. pri čemu.4. ta radna mašina.

ugaono ubrzanje osovine motora. uz korišćenje motora uobičajene izvedbe za brzine (750 3000)min-1. Karakteristika 1 odnosi se na radne mehanizme kod kojih otporni moment ne zavisi od brzine (npr. Da bi mogao da pokreće radnu mašinu. tj. negativna ili jednaka nuli. M 3 2 4 1 n Slika 8. usporava ili je dostigao stacionarno stanje.44 sa motorom: momenta MM. otpor rezanja. Razni radni mehanizmi mogu imati vrlo različite statičke karakteristike. Međutim. jer radni mehanizmi obično zahtijevaju brzine obrtanja (50 . a druga je posljedica ubrzavanja pojedinih pokretnih dijelova elektromotornog pogona. Otporni moment se uvijek sastoji od dvije komponente -statičkog Mst i dinamičkog Mdin momenta. Karakteristika 2 je tipična za centrifugalne pumpe. Prva komponenta je posljedica otpora koji se javljaju pri obavljanju rada radnog mehanizma (otpori trenja svih vrsta. treba da razvija moment: dΩ . Karakteristika 3 je tipična za ventilatore i očigledno je nelinearna. Ω .43. Moment inercije J. Tipični oblici statičkih karakteristika raznih mehanizama prikazani su na slici 8. Vrijednost Mdin=J(dΩ/dt) može biti pozitivna.8.).4. dakle. tj. razmotrimo primjer sa slike 8. U tom smislu. u zavisnosti da li se sistem ubrzava. Pri proračunu složenih pogona sa obrtnim ili linijskim kretanjem različitim brzinama pojedinih njihovih dijelova. u odnosu na osu motora. kod kojih se otporni moment sastoji od komponente nezavisne od n i komponente proporcionalne sa n2.43 Tipični oblici statičkih karakteristika nekih radnih mehanizama.300)min-1. Ova brzina je. alatne mašine tipa struga).moment inercije obrtnih djelova pogona. otpor koji pruža teret pri podizanju. to često nije slučaj.2 Osnovi dinamike elektromotornog pogona Osnovne veličine koje karakterišu radnu mašinu su njen otporni moment i moment inercije. radijusa inercije Rin. brzina obrtanja rotora elektromotora. momenta inercije JM i ugaone brzine ΩM koji. gdje je Rin rastojanje od ose obrtanja tačke u kojoj je moguće zamisliti skoncentrisanu svu masu tijela koje se obrće oko te ose. Za izbor pogonskog motora važnu ulogu ima statička karakteristika M=f(n) radne mašine. bilo kojeg tijela. M M = M st + M din = M st + J dt gdje je: J . Neki radni mehanizmi imaju karakteristiku pravca (karaktristika 4) i odražavaju linearnu zavisnost M od n. a izrada tako sporohodnih elektromotora nije ekonomična. posredstvom zupčastog . jednak je sumi proizvoda masa elementarnih čestica tijela mk i kvadrata rastojanja ρk tih elementarnih djelova od ose obrtanja: J= k =1 ∑ m k ρ2 k n a isti se može izraziti i kao proizvod mase m tijela i kvadrata tzv. uprošćenim sistemom u kome se svi elementi obrću istom brzinom. Poželjno je da motor bude vezan sa radnim mehanizmom radne mašine neposredno. pomoću spojnice bez ikakvih zupčastih ili kaišnih prenosnika. motor. Pokazuje se racionalnim da se niže brzine obrtanja dobijaju pomoću zupčastih ili kaišnih prenosa. praktično je čitav sistem zamijeniti svedenim sistemom. kao 2 J = mRin . kao tipičan. po pravilu.ugaona brzina i dΩ/dt . itd.

momenta inercije JRM i ugaone brzine ΩRM. ⎜ 2 ⎟ k pr ⎝ ⎠ Na ovaj način.45b) radni period je relativno kratak i temperatura motora ne uspijeva da dostigne stacionarno stanje. kratkotrajni (S2) i intermitentni režim rada (S3). pod dejstvom sile FRM. može se dobiti Msv Ω M = FRMv RM .prenosni odnos. tj. pa je 2 2 2 2 ⎛ Ω2 ⎞ 1 J sv = J M + J RM ⎜ RM ⎟ = J M + 2 J RM . Primjer takvog pogona je pogon ventilatora. a period prekida rada je dovolno dug da se motor praktično ohladi do temperature okolne sredine. jednaka je snazi pogonskog mehanizama. potrebna snaga za prevladavanje statičkog momenta radnog mehanizma u svedenom sistemu. iz uslova očuvanja snage. Pri kratkotrajnom režimu rada (slika 8. Zanemare li se gubici prenosa. Tri osnovna režima rada elektromotornih pogona su: trajni (S1).3 Osnovni režimi rada elektromotornih pogona U elektromotornim pogonima definisano je osam karakterističnih režima rada.svedeni momenat radne mašine na osovinu motora. potrebno je izvršiti i svođenje otpornih momenata i momenata inercije ostalih elemenata elektromotornog pogona.prenosa prenosnog odnosa kpr. Primjer za ovaj režim može biti pogon krana.45a). odakle je Msv = MRM ΩRM 1 = MRM ΩM k pr . .44 Jedan primjer elektromotornog pogona. odnosno Msv = FRM v RM . Ovo svođenje se vrši iz uslova jednakosti kinetičke energije stvarnog i svedenog sistema J sv Ω2 Ω2 Ω2 M = J M M + J RM RM . pored svođenja statičkih momenata. pokreće radni mehanizam otpornog momenta MRM. Ako radni mehanizam. kao što su otporni momenti koji se javljaju u zupčastom prenosu i momenti inercije obrtnih djelova uređaja za prenos snage. ΩM Pri svođenju sistema neophodno je. a kpr=ΩM /ΩRM . vrši. 8. M sv Ω M = M RM Ω RM .4. radna mašina MM J M ΩM RM M motor JRM ΩRM zupčasti prenos Slika 8. linijsko kretanje brzinom vRM tada. gdje je Msv. izvršiti svođenje momenata inercije. umjesto rotacionog. Trajni režim rada karakteriše trajanje opterećenja toliko dugo da temperature svih djelova elektromotora dostignu stacionarna stanja (slika 8.

pri kojoj još nisu narušeni uslovi dobre komutacije (rad kolektorskog uređaja bez negativnih posljedica . a kod motora za JSS maksimalno dozvoljenom strujom. to preopterećenje određeno je prevalnim momentom. Za vrijeme rada motor treba da se grije približno do dopuštene temperature. u najvećem broju slučajeva. Sposobnost preopterećenja definiše se koeficijentom preopterećenja λpr. odnosom kratkotrajnog dopuštenog momenta Mm i momenta Mn koji odgovara nominalnom opterećenju λpr= Mm/Mn. odnose se na dati režim. U saglasnosti sa osnovnim režimima rada elektromotornih pogona.pretjerano iskrenje i slično). Karakteristična veličina za ovaj režim je i=(t/T) i naziva se koeficijent intermitencije. važna njegova sposobnost da podnese neko preopterećenje. Pored toga. tj. motor mora raditi normalno pri mogućim preopterećenjima. pri serijskoj proizvodnji. obavlja jednu operaciju. Pravilan izbor elektromotora. b) Kratkotrajni. na osnovu kriterijuma zagrijavanja. kao i veća ulaganja u motor. Ovaj koeficijent se najčešće izražava u procentima i=100(t/T) (%). ova vrijednost može biti λpr=3 . Primjer za ovakav režim rada može biti pogon automatskog struga koji. itd. izložen opasnosti od prijevremenog otkaza. Izbor motora nedovoljne snage snižava produktivnost i pouzdanost. prema snazi za konkretni pogon. zbog uslova rada motora. definiše se kratkotrajna snaga preopterećenja. dati na natpisnoj pločici elektromotora. Uslovi u kojima treba da radi motor često odstupaju od nominalnih pa je potrebno date podatke preračunati na realne uslove.45 Opterećenja pri raznim režimima rada: a) Trajni. u takvim uslovima. i mora razvijati polazni momenat dovoljan za pokretanje radnog mehanizma. koje motor može savladati tokom vrlo kratkog intervala vremena. Motor mora biti odabran tako da se njegova snaga što bolje koristi. snaga motora se bira. a sam motor je. snaga koju motor može odavati na svojoj osovini.45c) period rada i pauza se smjenjuju. snaga motora se nedovoljno koristi. Elektromotori se rade za tri različita režima rada i na natpisnoj pločici se nalaze odgovarajuće oznake. pri čemu ni u jednom periodu rada temperatura motora ne dostigne stacionarno stanje. izaziva suvišne gubitke energije. da bi se ohladio do temperature ambijenta. U vezi sa ovim. Često je. U saglasnosti sa ovim. (pri zahtjevima za veća kratkotrajna preopterećenja) se prilazi izboru motora polazeći od zahtijevane maksimalne snage. 10. razlikuju se i definicije nominalnih podataka elektromotora. mora obezbijediti ekonomičan. Nekada. za neko ograničeno vrijeme (5.P P t T P a) Slika 8. U posebnim slučajevima. ali ne iznad nje.4. ne trenutno već kratkotrajno. a da ne dođe do oštećenja na njemu. U takvim slučajevima. 30 min. Trenutno preopterećenje motora naziva se ono opterećenje. Izbor motora veće snage. a zatim se kontroliše u odnosu na uslove puštanja i preopterećivanja. .4. kao i nadmorsku visinu. sa kojim se mehanički spreže. c) Intermitentni režim. Kod asinhronih motora. 8.). uz povećane gabarite motora i pogona kao cjeline. Za motore uobičajene konstrukcije λpr=2. na određenu vrijednost temperature ambijenta (okolne sredine). produktivan i pouzdan rad radne mašine. za koju je predviđen motor.4 Izbor snage elektromotora Nominalni podaci. 15. nego što je neophodno za uslove pogona. poslije kojeg se motor mora isključiti. t b) t c) t Pri kratkotrajno povratnom (intermitentnom) režimu (slika 8.

ili veća. Za niže temperature kao izolacioni materijali se koriste pamuk. pri konstantnom ili malo promjenljivom opterećenju. izolacioni materijali koji se koriste kod motora. neophodno je znati zakon promjene priraštaja temperature motora u vremenu. sa aspekta zagrijavanja. tada se sva generisana toplota predaje okolini.79) ⋅ = T ( =) ⋅ h αS ⋅ S t = −T ⋅ ln⋅ (θ max − θ) + c Integracionu konstantu c određujemo iz početnih uslova. problem se uprošćava i motor se smatra homogenim tijelom. U stacionarnom stanju d θ =0. Nominalne snage motora. Pri proučavanju toplotnog režima. Za ove svrhe. date na tablicama motora. za srednje temperature proizvodi od liskuna i azbesta. jednaka je zbiru toplote koju mašina odaje okolnoj sredini (pretežno provođenjem i konvekcijom) i toplote koja se u mašini akumuliše i tako prouzrokuje povišenje njene temperature: Q ⋅ dt = α S S ⋅ θ ⋅ dt + m ⋅ c ⋅ dθ (8. svila. m .masa tijela. može se posmatrati kao homogeno tijelo sa unutrašnjim izvorom toplote (gubici koji se pretvaraju u toplotu) i pored toga što ona predstavlja vrlo složeno tijelo realizovano skoro u cjelini od aktivnih materijala (bakar.77) α S S θ max dt . u odnosu na snagu opterećenja. razlika temperatura iznosila θ 0 : c = T ⋅ ln⋅ (θ max − θ 0 ) θ − θ0 t = T ⋅ ln ⋅ max θ max − θ t θ max − θ 0 = eT θ max − θ ili t t t θ max − θ = (θ max − θ 0 ) ⋅ e T − θ = θ max ⋅ e T − θ max − θ 0 ⋅ e T . Neka je u vremenu t=0. i električnih mašina uopšte. kvarc sa lakovima za visoku temperaturu. c . nominalna snaga motora mora biti jednaka. a za najviše temperature staklena vuna. Nužno je samo izvršiti provjeru tako izabranog motora u odnosu na potrebni polazni moment. Snaga motora treba da bude izabrana tako. S obzirom na dopuštene temperature.78) u (8. a tijelo je dostiglo maksimalnu temperaturnu razliku θ max . da motor radi pri najvišoj dopuštenoj temperaturi koju dozvoljava vrsta izolacije upotrebljena u njemu. α S ⋅ S θ max − θ m⋅c (8. Topota razvijena u mašini u intervalu dt.površina hlađenja i θ . hartija. α S . kao i za trajni režim sa promjenljivim opterećenjem.θ ) dt =m c d θ m⋅c dθ dt = ⋅ .razlika temperature tijela i okolne sredine.toplotna snaga. U takvim slučajevima. koja se razvija u mašini. odnose se na određenu temperaturu okoline θ ao . snaga motora će biti manja i obrnuto. Da bi se izvršio izbor elektromotora prema snazi za kratkotrajni i intermitentni režim rada. gvožđe) koji dobro provode toplotu. S . Tada imamo: (8. aluminijum. Ako je temperatura okoline veća.α S S θ dt= m c d θ α S S ( θ max . dijele se u više "klasa izolacije". fluks (W).Najjednostavnije je odabrati motor za trajni režim rada. te provjera motora na zagrijavanje i preopterećivanje nije nužna.78) Q= α S S θ max Uvrstimo li (8. električna mašina.složeni koeficijent prelaza toplote.specifična toplota tijela (mašine).77) Q .

međutim. dostiže povišenje temperature od 0. samo za vrijeme tk. Iz jednačine (8.47 Familija krivih zagrijavanja elektromotora za različita opterećenja.8.47 prikazana je familija krivih zagrijavanja jednog elektromotora pri različitim njegovim opterećenjima. a za veće motore (4-8)h. Što je trajanje kratkotrajnog opterećenja manje. pri odavanju toplote okolini.80) ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Ova kriva predstavljena je na sl.t −⋅ ⎞ ⎟ + θ0 ⋅ e T (8.632 ⋅ θ max ⎜ ⎝ ⎠ Na slici 8.46 Tipični oblici krivih zagrijavanja elektromotora. Ona se naziva vremenska konstanta zagrijavanja.80) se vidi. i predstavlja vrijeme u toku kojeg bi mašina dostigla maksimalnu nadtemperaturu θ max = Q / α S ⋅ S . Praktično. Kada je dopuštena vrijednost priraštaja temperature namotaja motora jednaka θd ovaj motor se trajno može opteretiti snagom P3.632 θ max tj. t −⋅ ⎞ ⎛ T ⎟ θ = θ max ⎜ 1 − e ⎟ = 0 . Vremenska konstanta: m⋅c T= ⋅ αS ⋅ S predstavlja odnos toplotnog kapaciteta i specifične odate toplote α S S. Istovremeno T brojno predstavlja vrijeme za koje mašina.. za t=T. to je mogućnost .79) ⎟ ⎝ ⎠ Ako zagrijavanje počinje od temperature θ 0 = 0 i ako imamo u vidu da je: Q θ max = αS ⋅S θ = θ max ⎜1 − e ⎜ ⎛ −⋅ t T α ⋅S t ⎛ − S ⋅t ⎞ − ⎞ ⎛ ⎜ 1 − e T ⎟ = θ max ⎜ 1 − e m ⋅ c ⎟ (8. Kratkotrajno se isti motor smije opteretiiti snagom Pk. kada ne bi bilo odavanja toplote okolnoj sredini.46 i to θ=f(t) za θo=0 (kriva 1) i za θo≠0 (kriva 2) θ = Q αS ⋅S Θ Θm Θo 2 1 t Slika 8. T je stalna veličina i ne zavisi od opterećenja mašine. temperatura se ustaljuje kod manjih motora sa vještačkom ventilacijom nakon (2-3)h. Θ Θm Pk > P3 Θd P3 > P2 P2 > P1 P1 t tk Slika 8. Prema ovom načinu razmatranja. da će se maksimalna nadtemperatura teorijski postići tek nakon beskonačno dugog vremena t = ∞ .

Metod ekvivalentnog opterećenja bazira se na pretpostavci da će se motor za vrijeme promjenljivog opterećenja. tj. Granica povećanja opterećenja motora. ako su srednji gubici promjenljivog opterećenja jednaki gubicima pri nominalnom opterećenju u trajnom režimu. Θ P Θ t Slika 8. ako u početnu jednačinu (8. Treba napomenuti da je vremenska konstanta T ista pri zagrijavanju i hlađenju samo u slučaju ako se mašina i pri hlađenju obrće istom brzinom kao i pri zagrijavanje.preopterećivanja motora veća. pri tome. pretpostavka je da će se motor pri promjenljivom opterećenju zagrijavati kao u nominalnom režimu. uz pretpostavku da su uslovi hlađenja motora jednaki tokom čitavog vremena i da je dijagram opterećenja idealan. prikazana je na slici 8. za taj režim. Jednačinu hlađenja mašine dobićemo. Gubitke Ppr treba računati kao proporcionalne kvadratima odgovarajućih struja Ii2 i otpornosti Ri namotaja kroz koje se te struje zatvaraju. na račun skraćenja trajanja opterećenja.integraciona konstanta. kao što je metod ekvivalentne struje. Izbor motora u odnosu na snagu putem konstruisanja krivih zagrijavanja zahtijeva veliki utrošak vremena.). Dakle. Ako je hlađenje počelo od maksimalne temperature: θ = θ max ⋅ e − t T (8.48. (najčešće se taj uslov svodi na to) ako se brzina obrtanja sa promjenom opterećenja ne mijenja. U najvećem broju slučajeva. od njegovog prethodnog toplotnog stanja.82) Kriva hlađenja potpuno je simetrična (u ovom slučaju) sa krivom zagrijavanja u odnosu na osu paralelu sa apscisom. P. gubici u gvožđu (kad je fluks stalan) i gubici na pobudu (pri stalnoj pobudnoj struji). i obratno. U Pst spadaju: gubici na trenje i ventilaciju (za n≈const. zagrijavati kao u trajnom režimu rada pri kojem su gubici jednaki srednjim gubicima promjenljivog opterećenja. ako su uslovi hlađenja isti. zavisi. Poznato je da se gubici elektromotora mogu podijeliti na stalne (nezavisne od opterećenja) Pst i promjenljive gubitke (zavisne od opterećenja) Ppr. Ovakva kriva je tipična. predstavlja trenutnu snagu preopterećenja. Ovo treba imati u vidu prilikom izbora motora u odnosu na snagu za kratkotrajni režim rada. Pri intermitentnom režimu.81) dθ α ⋅S dt = − S θ m⋅c t θ ln = − T θ max gdje je: ln θ max . Njegova temperatura. motor se naizmjenično zagrijava i hladi.48 Zagrijavanje elektromotora pri intermitentnom režimu rada. zbog djelovanja promjenljivih gubitaka. koja se nalazi na θ max / 2 . Ako se I mijenja u odgovarajućim . Tipični oblik krive zagrijavanja. za vrijeme svakog ciklusa. za izbor motora u odnosu na snagu primjenjuje se neki jednostavniji metod.77) stavimo da je generisana toplota u mašini jednaka nuli: α S ⋅ S ⋅ θ ⋅ dt + m ⋅ c ⋅ dθ = 0 (8.

Bira se motor nominalne snage. koja predstavlja prvu veću standardnu vrijednost nominalne snage u odnosu na potrebnu snagu. U ovakvom slučaju. Na osnovu Iek i nominalnog napona moguće je naći odgovarajuću nominalnu snagu motora.intervalima vremena ti.4. Ovaj motor. U takvim slučajevima. pri nekoj ekvivalentnoj struji I ek .. koristi se metod ekvivalentnog momenta. gubici motora bi bili: (P st 2 + RI ek T . i primjenljiv je samo u slučajevima kada su gubici na trenje i ventilaciju i gubici u gvožđu (kao i gubici na pobudu kod odgovarajućih motora. Sinhroni motor nije bio predmet ovog kursa. provjeriti u odnosu na polazni momenat. Ovaj metod naziva se metod ekvivalentne struje. treba zatim provjeriti u odnosu na maksimalni momenat motora. motori za JSS sa rednom pobudom. Na osnovu Mek i nominalne vrijednosti brzine obrtanja nn. sličnom induktoru motora za JSS. tj.5 Ostali aspekti izbora elektromotora Pri trajnom opterećenju. ) Kako je zagrijavanje motora uslovljeno istim gubicima. kod kojeg se namotaj induktora napaja jednosmjernom strujom. da li zadovoljava kriterijum preopterećivanja. tada će. pa je ovdje nužno iznijeti osnovna njegova svojstva. kao što su motori za JSS) konstantni tokom čitavog vremena T. kao kod asinhronog motora. dolazi se do potrebne snage motora. za čitavo vrijeme trajanja opterećenja gubici biti ∑ i =1 t i m = T . pri čemu se ekvivalentna vrijednost momenta računa prema izrazu: M ek = ∑M i =1 m 2 i i t T koji se može dobiti iz izraza za ekvivalentnu struju. Izbor motora u odnosu na snagu. iz uslova jednakosti ovih gubitaka dobija se da je ekvivalentna struja jednaka I ek = ∑ m I2 i= 1 i T ti . 8. na osnovu prethodnih kriterijuma. najbolje se opredijeliti za sinhroni motor. npr. Umjesto metoda ekvivalentne struje. motora za JSS sa nezavisnom i paralelnom pobudom (prirodne karakteristike). zadatak izbora elektromotora je dosta jednostavan. Motor treba. takođe. i pored velike složenosti. i m i =1 S druge strane. Ovaj uslov ne zadovoljavaju. odnosno da li je njegov polazni momenat dovoljan da prevlada otporni momenat radnog mehanizma u trenutku polaska. čija primjena podrazumijeva poznavanje (odnosno računanje) svih gubitaka pri promjenljivom opterećenju. za ovakve uslove pogona. Ovaj motor predstavlja električnu mašinu sa induktorom. nužno je primijeniti metod ekvivalentnih gubitaka. koja bi bila stalna za čitavo vrijeme T. pokazuje se ekonomičnim. za dati pogon. u pogledu da li je konkretni motor sposoban da pokrene radni mehanizam. kod motora kod kojih važi približnost proporcionalnosti momenta i struje M = kI . Indukat ovog motora je sličan induktoru (statoru) trofaznog asinhronog motora i napaja se sistemom trofaznih simetričnih . kad se zahtijeva stalna brzina obrtanja. kao prvu veću standardnu vrijednost nominalne snage motora. ukupni ∑ ( Pst + R i I 2 )t i .

Taj kavez omogućava asinhroni režim rada pri zalijetanju motora do sinhrone brzine. obično se. a za valjačke stanove za hladno valjanje. Vještačke karakteristike dobijaju se promjenom napona napajanja. sa puštanjima i isključenjima. poželjni su motori sa apsolutno krutom karakteristikom. kada se zahtijeva regulisanje brzine obrtanja ili kad je potreban velik polazni momenat.regulisanje dodavanjem otpora u kolo rotora i regulisanje promjenom broja pari polova. kada se ne zahtijeva regulacija brzine obrtanja. Prirodne karakteristike odgovaraju nominalnim uslovima napajanja. pa se primjenjuje kao alternativa ovom motoru. koji u tom slučaju ima zadatak da rotor sinhronog motora dovede do sinhrone brzine. n Slika 8. pri uobičajenoj konstrukciji. Za regulisanje brzine obrtanja asinhronog motora u nedavnoj prošlosti su primjenjivana praktično samo dva metoda .49 prikazani su tipični oblici prirodnih mehaničkih karakteristika osnovnih tipova motora. vještačke karakteristike asinhronog motora i vještačke karakteristike motora za JSS sa rednom pobudom). ili dodatni otpori u kolu indukta motora za JSS) u kolima motora. ili promjenom načina vezivanja u pojedinim kolima motora (npr. vrlo mali. najpouzdaniji i najjednostavniji.49 Oblici prirodnih karakteristika raznih tipova elektromotora. Npr. asinhroni motor na linearnom dijelu karakteristike i motor za JSS sa paralelnom pobudom) i meke (α≤10%. Osnovni problem ovog tipa motora je puštanje u rad. Kao važna veličina kojom se karakterišu mehaničke karakteristike elektromotora koristi se krutost (tvrdoća) Δ M .napona konstantne učestanosti f. Ako radna mašina zahtijeva da motor radi u uslovima regulisanja brzine obrtanja. Na slici 8. promjena broja pari polova. za kranske pogone i pogone transportnih uređaja. Da bi se taj moment povećao. krute ( α=(10 . pob. i nezavisna je od momenta opterećenja. poželjni su motori sa mekom karakteristikom. U zavisnosti od krutosti. Zahtjevi u pogledu krutosti mehaničke karakteristike najčešće su presudni za opredjeljivanje za vrstu motora. usvojena je podjela mehaničkih karakteristika na: apsolutno krute ( α = ∞. na strani induktora postavlja kavez. ili slično). Prvi metod je ekonomski opravdan samo kad se želi regulisati brzina obrtanja u ne širem intervalu od 20%. ili dodavanjem elemenata u kolima motora. je asinhroni motor sa kaveznim rotorom. uz pobudni namotaj. Za česta puštanja u rad i promjenljiva opterećenja. Treba razlikovati prirodne i vještačke karakteristike motora. a drugi metod obezbjeđuje samo diskretnu (skokovitu) regulaciju i .40)% ).. koja odgovara učestanosti napajanja. a ujedno i najjeftiniji. sinhroni motor ). α = Δ n Krutost može imati različite vrijednosti na različitim djelovima iste mehaničke karakteristike. Motor sa namotanim rotorom je od njega skuplji i složeniji za održavanje. Njegova brzina obrtanja jednaka je sinhronoj brzini. ili sa promjenljivim opterećenjem. jer je njegov polazni momenat. nominalnoj sprezi motora i bez primjene bilo kakvih dodatih elemenata (kao što su otpori u kolu rotora asinhronog motora sa namotanim rotorom. Drugi načine da se prevlada problem puštanja sinhronog motora je njegovo sprezanje sa motorom za JSS. M asinhroni motor redni motor JSS sinhroni motor motor JSS sa par. onda je pri izboru motora neophodno uporediti karakteristike raznih motora sa potrebnom karakteristikom radne mašine.

Sada je situacija. uslovima odgovaraju pojedine konstrukcione specifičnosti koje treba uvažiti pri izboru. Uz to. U ovom smislu. U mnogim slučajevima. ovdje nije izložena cjelovita materija potrebna za potpuno sagledavanje problema izbora elektromotora za pogon. Naime. Naravno. pomoću relativno jednostavnih sredstava. izbor motora treba da odgovara uslovima u kojima treba da radi na mjestu ugradnje (otvoreni prostor. prisustvo vlage. i slično). i sl.). njihova pouzdanost je relativno mala. glodalica. Cijena ovakvih motora je znatno veća od cijene odgovarajućih asinhronih motora (naročito od motora sa kaveznim rotorom). Izloženi su samo osnovni elementi. prisustvo zapaljivih smješa ili prisustvo eksplozivnih smješa u sredini. koji omogućavaju praktično kontinualnu promjenu brzine obrtanja. u pogledu regulacije asinhronog motora. koji omogućavaju promjene brzine obrtanja u širokim granicama. Ovi motori su nepogodniji od asinhronih motora kad se zahtijevaju česta puštanja i isključivanja i veće snage. srijeću se pogoni sa motorima za JSS. Svim ovim. nešto drugačija. koji treba da opomenu na ozbiljnost pristupka pri rješavanju ovakvih praktričnih zadataka. Elektromotori se razlikuju i u pogledu konstrukcione realizacije. prisustvo prašine. pa se često srijeću pogoni sa asinhronim motorom sa kaveznim rotorom napajanim preko pretvarača učestanosti.dosta se često primjenjuje kod mašina za obradu rezanjem (strug. i nekim drugim. . u posljednje vrijeme dosta je pala cijena poluprovodničkih pretvarača. a njihov vijek trajanja kraći. nego vijek trajanja asinhronih motora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->