GODIŠNJI PLAN NASTAVNOG GRADIVA PO MJESECIMA ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВНОГ ГРАДИВА ПО МЈЕСЕЦИМА

PETI
( razred/ разред )

Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено

Plan nastavnog gradiva План наставног градива
1.TEMA: PRIRODNI BROJEVI

Napomena Напомена

16

1.Upoznavanje sa programom i davanje uputa za rad (I) 2. Skup prirodnih brojeva. Sabiranje i osobine sabiranja. Prikaz na brojevnoj polupravoj (P) 3. Oduzimanje prirodnih brojeva (P); 4. Množenje i dijeljenje i osobine množwnja i dijeljenja u No (P) 5.Izrazi sa i bez zagrada i redoslijed računskih operacija (P) 6. Računske operacije u skupu No (Kontrolni rad) 2. TEMA: SKUPOVI 7. Pojam skupa, određenost, način zadavanja, brojnost i jednakost skupova (O); 8. Podskup skupa(O); 9.Skupovi i podskupovi (U); 10. Unija skupova (O); 11. Presjek skupova (O); 12. Unija i presjek skupova (U) 13.Razlika skupova (O); 14. Razlika skupova (U); 15. Proizvod dva skupa, uređen par, Dekartov proizvod skupova (O). 16. Dekartov proizvod dva skupa (U)

Septembar / Rujan / Септембар

kontrolni rad 19. Skupovi i skupovi tačaka (S). 27. 30.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено План наставног градива Plan nastavnog gradiva 17. Napomena Напомена Oktobar / Listopad / Октобар 16 .23. TEMA: SKUPOVI TAČAKA 20. 22. Ugao: definicija ugla. 21. TEMA: UGAO 32. Skupovi – skupovne operacije (P). 29. Geometrijske figure kao skupovi tačaka (O). Prirodni brojevi. PRVA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA . konveksni skupovi. Kružnica i prava. 24. 28. Izlomljena linija. 26. izlomljena linija.Skupovi. Ispravak i analiza pismene zadaće 4. 3. Analiza kontrolnog. konveksni i nekonveksni uglovi. 31. (U). (U).kružnica i krug (O). 25. 18.Skupovi tačaka. jednaki uglovi (O). Uzajamni položaj dvije kružnice (O). skupovi i skupovi tačaka (priprema za I školsku pismenu zadaću). kružnica i krug(U). Konveksni skupovi tačaka (O). Tangenta (O).

47. Sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova(O). 45. pripadni luk i tetiva (O) 34. Pretvaranje ugaonih mjernih jedinica (Vj. Množenje i dijeljenje uglova prirodnim brojem (O). 36kcija . centralni ugao kružni luk i tetiva (U). (U). uglomjer (O). sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova (U). Mjerenje uglova. TEMA: DJELJIVOST BROJEVA 48. Vrste uglova. 49. Dijeljenje s ostatkom u skupu No. Prenošenje ugla.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 33. Mjerenje uglova. 40. 35. (U). konveksni i nekonveksni uglovi. Ugao (kontrolni rad). 42. Faktori i sadržioci prirodnog broja.uglovi. mjerne jedinice. ( 38. uporedni i unakrsni uglovi (O). Ugao. 5. djeljivost zbira . Ugao (S).). Centralni ugao. 39. grafičko sabiranje i oduzimanje uglova (O). 43. dijeljenje i broj nula (O). 41. Komplementni i suplementni uglovi (O). 46. 50. 37.razlike i proizvoda (O) Napomena Напомена Novembar / Studeni / Новембар 18 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . Susjedni Konstru jednakog ugla (O). 44.

prividni razlomci i mješoviti brojevi (O). Pravi. djeljivost sa 2. (U). 72.NZD (O). 5. nepravi. Decimalni oblik razlomka. 53.Decembar/ Prosinac /Децембар 12 Sati / Часова Planirano Ostvareno Планирано Остварено 51 . 70. (U). 58. Djeljivost brojeva dekadnom jedinicom. Djeljivost brojeva sa 4 i 25 (O). 56. najveći zajednički djelilac . 60. Proširivanje i skraćivanje razlomaka (O). Djeljivost brojeva (S). 66. 9 (O). Ispravak i analiza druge školske pismene zadaće. Upoređivanje razlomaka. Prosti i složeni brojevi. Djeljivost brojeva (U). najmanji zajednički sadržalac S . 55. Faktori i sadržioci prirodnog broja (U) 52. b N). TEMA: RAZLOMCI 65. 6. decimalni broj (O). Zajednički sadržaoci. Mjesec Мјесец Januar / Siječanj / Јануар 11 Sati / Часова Plan nastavnog gradiva План наставног градива 63. decimalni razlomci. najmanji zajednički sadržalac S (O). DRUGA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 59. Djeljivost brojeva. Pojam razlomka a/b ( a. 71. (U).utvrđivanje 64. svođenje na jednake imenioce (O). 57. razlomci manji i veći od 1 (O). 68. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (U) Napomena Напомена Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . 69. rastavljanje brojeva na proste faktore (činioce) (O). 61. 67. 73.NZD 62. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (O). 54. ugao – priprema za II školski pismeni zadatak. Zajednički djelioci. 3. (U). Zajednički sadržaoci.

Februar / Veljača / Фебруар 16 Sati / Часова 74. Prikazivanje razlomaka i decimalnih brojeva na brojevnoj osi (O). 77. 80. (U). Računske operacije sa razlomcima i decimalnim brojevima (P). 101. 86. 97. 93. 95. Analiza kontrolnog. (U). Množenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka (Vj). Sabiranje i oduzimanje razlomaka . 84. 102. Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca (O). 81. 98. Napomena Напомена Mart / Ožujak / Март 16 . x + a < b. 100. 82. x-a<b (U) Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 90. (U). 92. TREĆA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 105. Množenje i osobine množenja razlomaka (U). x – a < b (O). 99. (U). Jednačine oblika x – a = b i a – x = b (O). Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (O). 87. Sabiranje i oduzimanje razlomaka i osobine (U). Jednačine oblika x + a = b i a + x = b (O). 76. 104. Nejednačine oblika x+a>b. x-a>b. Osobine množenja razlomaka (O). x – a > b. 78. Dileljenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O).Kontrolni rad 83. x+a<b. Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca (O). Dijeljenje decimalnih brojeva (U). 103. Ispravak i analiza pismene zadaće. Množenje razlomka prirodnim brojem i množenje razlomka razlomkom (O). 94. (U). Dijeljenje decimalnog broja decimalnim brojem (O). Osobine sabiranja razlomaka (O). 79. 75. 85. Nejednačine oblika x + a > b. Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (P). 89. Dijeljenje razlomka prirodnim brojem i razlomkom (O). 88. Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka – kontrolni rad 91. 96. (U).

Jednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu Q+ (U). 109. a·x – b = c. x‫׃‬a = b. x ‫ ׃‬a > b. 110. a · x < b. Brojevni izrazi (U). Nejednačine oblika a · x >b. 112. x ‫ ׃‬a . i 111.U Napomena Напомена April / Travanj / Април 12 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . Jednačine oblika a·x = b. 108. a ‫ ׃‬x + b = c. a ‫ ׃‬x – b = c (O). Kontrolni rad (jednačine u skupu Q+) 116. a ‫׃‬x = b u skupu Q + (O). x ‫ ׃‬a + b = c. 115. (U).Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 106. x ‫ ׃‬a < b u skupu Q+ (O). Brojevni izrazi (O). 113. Jednačine oblika a·x + b = c. 117.b = c. Jednačine u skupu Q+ (P). (U). Nejednačina . 107. 114.

(U). Djeljivost brojeva (P). 129. 119. 137. a ‫ ׃‬x + b > c. 123. Računske operacije sa razlomcima (S). a · x – b < c. 131. 124. 138. a ‫ ׃‬x – b < c. a ‫ ׃‬x – b > c (O). Nejednačine – kontrolni rad 126. 121. Analiza i ispravak četvrte pismene zadaće 136. 125. Razlomci (P). 139. Jednačine i nejednačine (S) i priprema za pismenu zadaću 134. 128. Analiza kontrolnog. (U). Razlomci – sistematizacija gradiva 6 . Nejednačine oblika a · x + b > c. 140. 130. Aritmetička sredina brojeva (O). Skupovi tačaka (P). 127. Približna vrijednost decimalnog broja (O).17 118. a · x + b < c. Ugao (P). x ‫ ׃‬a + b > c. x ‫ ׃‬a + b < c. Nejednačine oblika a ‫ ׃‬x + b < c.a:x<b u skupu Q + (O). (U). (U). Nejednačine u skupu Q+ (U). 133. 122. x ‫ ׃‬a – b > c. 132. x ‫ ׃‬a – b < c (O). Nejednačine oblika a:x>b . (U) 120. ČETVRTA PISMENA ZADAĆA Maj / Svibanj / Мај Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена Jun / Lipanj / Јун 135. a · x – b > c.Skupovi i operacije sa skupovima (P).