GODIŠNJI PLAN NASTAVNOG GRADIVA PO MJESECIMA ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВНОГ ГРАДИВА ПО МЈЕСЕЦИМА

PETI
( razred/ разред )

Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено

Plan nastavnog gradiva План наставног градива
1.TEMA: PRIRODNI BROJEVI

Napomena Напомена

16

1.Upoznavanje sa programom i davanje uputa za rad (I) 2. Skup prirodnih brojeva. Sabiranje i osobine sabiranja. Prikaz na brojevnoj polupravoj (P) 3. Oduzimanje prirodnih brojeva (P); 4. Množenje i dijeljenje i osobine množwnja i dijeljenja u No (P) 5.Izrazi sa i bez zagrada i redoslijed računskih operacija (P) 6. Računske operacije u skupu No (Kontrolni rad) 2. TEMA: SKUPOVI 7. Pojam skupa, određenost, način zadavanja, brojnost i jednakost skupova (O); 8. Podskup skupa(O); 9.Skupovi i podskupovi (U); 10. Unija skupova (O); 11. Presjek skupova (O); 12. Unija i presjek skupova (U) 13.Razlika skupova (O); 14. Razlika skupova (U); 15. Proizvod dva skupa, uređen par, Dekartov proizvod skupova (O). 16. Dekartov proizvod dva skupa (U)

Septembar / Rujan / Септембар

TEMA: UGAO 32. 26. PRVA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA .Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено План наставног градива Plan nastavnog gradiva 17. 24. Izlomljena linija. 30. (U). 18. Ugao: definicija ugla. Geometrijske figure kao skupovi tačaka (O). Kružnica i prava. izlomljena linija. Napomena Напомена Oktobar / Listopad / Октобар 16 . 29.Skupovi tačaka. Konveksni skupovi tačaka (O). Uzajamni položaj dvije kružnice (O). konveksni skupovi.kružnica i krug (O). 28. Prirodni brojevi. 25. jednaki uglovi (O). Skupovi i skupovi tačaka (S). Analiza kontrolnog. Skupovi – skupovne operacije (P). 31. 21. TEMA: SKUPOVI TAČAKA 20. 3.Skupovi. kružnica i krug(U). Tangenta (O).kontrolni rad 19. (U). skupovi i skupovi tačaka (priprema za I školsku pismenu zadaću). Ispravak i analiza pismene zadaće 4.23. 27. konveksni i nekonveksni uglovi. 22.

43. 49. Pretvaranje ugaonih mjernih jedinica (Vj. 42. 50. Prenošenje ugla. 44. Komplementni i suplementni uglovi (O). pripadni luk i tetiva (O) 34. 41. 36kcija . 37. Mjerenje uglova. grafičko sabiranje i oduzimanje uglova (O). mjerne jedinice. Množenje i dijeljenje uglova prirodnim brojem (O). djeljivost zbira . 40. Susjedni Konstru jednakog ugla (O). Vrste uglova. 47. 46.uglovi.). Sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova(O). Mjerenje uglova. centralni ugao kružni luk i tetiva (U). Centralni ugao. 35. 45. ( 38. (U). uglomjer (O).razlike i proizvoda (O) Napomena Напомена Novembar / Studeni / Новембар 18 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . Dijeljenje s ostatkom u skupu No. dijeljenje i broj nula (O). Ugao. 39. (U).Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 33. konveksni i nekonveksni uglovi. 5. Ugao (S). Faktori i sadržioci prirodnog broja. TEMA: DJELJIVOST BROJEVA 48. uporedni i unakrsni uglovi (O). Ugao (kontrolni rad). sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova (U).

decimalni broj (O). 5. 71. decimalni razlomci. 68.Decembar/ Prosinac /Децембар 12 Sati / Часова Planirano Ostvareno Планирано Остварено 51 . (U). Ispravak i analiza druge školske pismene zadaće. Djeljivost brojeva. 73. 61. 54. djeljivost sa 2. 9 (O). 60. svođenje na jednake imenioce (O). Decimalni oblik razlomka. Zajednički djelioci. Faktori i sadržioci prirodnog broja (U) 52. nepravi. Pojam razlomka a/b ( a.NZD 62. Djeljivost brojeva (U). 56. 66. 3. Proširivanje i skraćivanje razlomaka (O). Upoređivanje razlomaka. 67. 53. (U). Mjesec Мјесец Januar / Siječanj / Јануар 11 Sati / Часова Plan nastavnog gradiva План наставног градива 63. 57. Prosti i složeni brojevi. razlomci manji i veći od 1 (O). 6. najmanji zajednički sadržalac S . 72. 70. najveći zajednički djelilac . rastavljanje brojeva na proste faktore (činioce) (O). 58. Zajednički sadržaoci. Djeljivost brojeva dekadnom jedinicom. b N). prividni razlomci i mješoviti brojevi (O). Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (O). Pravi. najmanji zajednički sadržalac S (O). Zajednički sadržaoci. Djeljivost brojeva (S). (U). Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (U) Napomena Напомена Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . DRUGA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 59. (U).NZD (O). 55. Djeljivost brojeva sa 4 i 25 (O). 69. ugao – priprema za II školski pismeni zadatak. TEMA: RAZLOMCI 65.utvrđivanje 64.

Jednačine oblika x – a = b i a – x = b (O). 99. x – a < b (O).Kontrolni rad 83. (U). Prikazivanje razlomaka i decimalnih brojeva na brojevnoj osi (O). x + a < b. Analiza kontrolnog. x+a<b. Ispravak i analiza pismene zadaće. Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca (O). Dijeljenje decimalnog broja decimalnim brojem (O). (U). 87. 101. 102. 77. 98. Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca (O). Množenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). Sabiranje i oduzimanje razlomaka i osobine (U). 104. Osobine množenja razlomaka (O). x-a>b. 86. 79. 81. Jednačine oblika x + a = b i a + x = b (O). Nejednačine oblika x + a > b. Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka – kontrolni rad 91. (U). Osobine sabiranja razlomaka (O). Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka (Vj). 95. Dileljenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). Računske operacije sa razlomcima i decimalnim brojevima (P). (U). x – a > b. Dijeljenje razlomka prirodnim brojem i razlomkom (O). Napomena Напомена Mart / Ožujak / Март 16 . 84. Sabiranje i oduzimanje razlomaka . 103. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (O). Množenje razlomka prirodnim brojem i množenje razlomka razlomkom (O). 96. Množenje i osobine množenja razlomaka (U). Dijeljenje decimalnih brojeva (U). 76. Nejednačine oblika x+a>b. 97. 85. 93. Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (P). (U). 78. 89. 94. 100. TREĆA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 105. 75. x-a<b (U) Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 90. (U). 92. 80.Februar / Veljača / Фебруар 16 Sati / Часова 74. 88. 82.

112. a ‫׃‬x = b u skupu Q + (O). 117.b = c. Brojevni izrazi (O). (U). a ‫ ׃‬x – b = c (O). 107. 115. Jednačine oblika a·x = b.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 106. 108. a·x – b = c.U Napomena Напомена April / Travanj / Април 12 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . x ‫ ׃‬a < b u skupu Q+ (O). Jednačine oblika a·x + b = c. a ‫ ׃‬x + b = c. Nejednačine oblika a · x >b. 114. 110. x ‫ ׃‬a . Jednačine u skupu Q+ (P). Jednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu Q+ (U). Nejednačina . Kontrolni rad (jednačine u skupu Q+) 116. i 111. x ‫ ׃‬a > b. x ‫ ׃‬a + b = c. 113. (U). a · x < b. Brojevni izrazi (U). x‫׃‬a = b. 109.

x ‫ ׃‬a – b > c. a ‫ ׃‬x + b > c. (U). 129. 121. Nejednačine oblika a ‫ ׃‬x + b < c. 140. x ‫ ׃‬a + b > c. 123. Razlomci (P). (U). x ‫ ׃‬a + b < c. 138. Djeljivost brojeva (P). a · x – b > c.Skupovi i operacije sa skupovima (P). 132. Ugao (P). a ‫ ׃‬x – b < c. 133. 125. (U). Razlomci – sistematizacija gradiva 6 . 131. 128. a ‫ ׃‬x – b > c (O). 119. Jednačine i nejednačine (S) i priprema za pismenu zadaću 134. Analiza kontrolnog. a · x – b < c. Nejednačine – kontrolni rad 126. 137. 139. 127. Analiza i ispravak četvrte pismene zadaće 136. x ‫ ׃‬a – b < c (O). Aritmetička sredina brojeva (O). a · x + b < c. Nejednačine oblika a:x>b . Nejednačine oblika a · x + b > c. Računske operacije sa razlomcima (S). 122. Skupovi tačaka (P). Nejednačine u skupu Q+ (U). (U) 120. Približna vrijednost decimalnog broja (O). 124. ČETVRTA PISMENA ZADAĆA Maj / Svibanj / Мај Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена Jun / Lipanj / Јун 135.a:x<b u skupu Q + (O). (U).17 118. 130.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful