GODIŠNJI PLAN NASTAVNOG GRADIVA PO MJESECIMA ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВНОГ ГРАДИВА ПО МЈЕСЕЦИМА

PETI
( razred/ разред )

Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено

Plan nastavnog gradiva План наставног градива
1.TEMA: PRIRODNI BROJEVI

Napomena Напомена

16

1.Upoznavanje sa programom i davanje uputa za rad (I) 2. Skup prirodnih brojeva. Sabiranje i osobine sabiranja. Prikaz na brojevnoj polupravoj (P) 3. Oduzimanje prirodnih brojeva (P); 4. Množenje i dijeljenje i osobine množwnja i dijeljenja u No (P) 5.Izrazi sa i bez zagrada i redoslijed računskih operacija (P) 6. Računske operacije u skupu No (Kontrolni rad) 2. TEMA: SKUPOVI 7. Pojam skupa, određenost, način zadavanja, brojnost i jednakost skupova (O); 8. Podskup skupa(O); 9.Skupovi i podskupovi (U); 10. Unija skupova (O); 11. Presjek skupova (O); 12. Unija i presjek skupova (U) 13.Razlika skupova (O); 14. Razlika skupova (U); 15. Proizvod dva skupa, uređen par, Dekartov proizvod skupova (O). 16. Dekartov proizvod dva skupa (U)

Septembar / Rujan / Септембар

Tangenta (O). 27. PRVA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA . Uzajamni položaj dvije kružnice (O).kružnica i krug (O).Skupovi tačaka. Kružnica i prava. (U). Skupovi i skupovi tačaka (S). Geometrijske figure kao skupovi tačaka (O). 25. Prirodni brojevi. Izlomljena linija. 31. Skupovi – skupovne operacije (P).23. 30. 3. Ispravak i analiza pismene zadaće 4. TEMA: SKUPOVI TAČAKA 20. 21. Konveksni skupovi tačaka (O). Napomena Напомена Oktobar / Listopad / Октобар 16 . izlomljena linija. 22. konveksni i nekonveksni uglovi. kružnica i krug(U). 26.kontrolni rad 19. Analiza kontrolnog. TEMA: UGAO 32. Ugao: definicija ugla.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено План наставног градива Plan nastavnog gradiva 17. (U). 28. 24. 18. konveksni skupovi.Skupovi. jednaki uglovi (O). skupovi i skupovi tačaka (priprema za I školsku pismenu zadaću). 29.

uglomjer (O).uglovi. 37. Ugao (S). Pretvaranje ugaonih mjernih jedinica (Vj. (U). Dijeljenje s ostatkom u skupu No. 36kcija . 40. Ugao. pripadni luk i tetiva (O) 34. ( 38. Mjerenje uglova. Ugao (kontrolni rad). uporedni i unakrsni uglovi (O).razlike i proizvoda (O) Napomena Напомена Novembar / Studeni / Новембар 18 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . 45. 41. 44. Vrste uglova. 50.). dijeljenje i broj nula (O). Množenje i dijeljenje uglova prirodnim brojem (O). djeljivost zbira . sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova (U). konveksni i nekonveksni uglovi. 39. Susjedni Konstru jednakog ugla (O). Prenošenje ugla. 35. Mjerenje uglova. 42. 43. 49.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 33. Komplementni i suplementni uglovi (O). Faktori i sadržioci prirodnog broja. 5. 47. TEMA: DJELJIVOST BROJEVA 48. mjerne jedinice. Centralni ugao. 46. grafičko sabiranje i oduzimanje uglova (O). (U). Sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova(O). centralni ugao kružni luk i tetiva (U).

66. (U). Pojam razlomka a/b ( a. 60. Djeljivost brojeva. 54. 6. 70. TEMA: RAZLOMCI 65. najmanji zajednički sadržalac S (O). (U). 55. prividni razlomci i mješoviti brojevi (O).NZD (O). 71. Zajednički sadržaoci. 57. Djeljivost brojeva dekadnom jedinicom. decimalni broj (O).NZD 62. 9 (O). Upoređivanje razlomaka. Proširivanje i skraćivanje razlomaka (O). (U). 5. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (O). Djeljivost brojeva (S). Djeljivost brojeva sa 4 i 25 (O). 56. 58. 67. Zajednički sadržaoci. 73. svođenje na jednake imenioce (O). Prosti i složeni brojevi. razlomci manji i veći od 1 (O). Faktori i sadržioci prirodnog broja (U) 52. (U). Zajednički djelioci. 53. 69. 68.Decembar/ Prosinac /Децембар 12 Sati / Часова Planirano Ostvareno Планирано Остварено 51 . Mjesec Мјесец Januar / Siječanj / Јануар 11 Sati / Часова Plan nastavnog gradiva План наставног градива 63. rastavljanje brojeva na proste faktore (činioce) (O). Decimalni oblik razlomka. decimalni razlomci. Pravi. 3. 61. DRUGA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 59. Djeljivost brojeva (U). Ispravak i analiza druge školske pismene zadaće. najveći zajednički djelilac . ugao – priprema za II školski pismeni zadatak. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (U) Napomena Напомена Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена .utvrđivanje 64. 72. djeljivost sa 2. najmanji zajednički sadržalac S . nepravi. b N).

75. 97. (U). Sabiranje i oduzimanje razlomaka . 85. Osobine množenja razlomaka (O). Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka (Vj). Množenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca (O). Sabiranje i oduzimanje razlomaka i osobine (U). 98. Dijeljenje decimalnih brojeva (U). 103. Množenje razlomka prirodnim brojem i množenje razlomka razlomkom (O). Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca (O). Analiza kontrolnog. 92. Prikazivanje razlomaka i decimalnih brojeva na brojevnoj osi (O). Dijeljenje decimalnog broja decimalnim brojem (O).Februar / Veljača / Фебруар 16 Sati / Часова 74. x – a < b (O). 89. Jednačine oblika x + a = b i a + x = b (O). Napomena Напомена Mart / Ožujak / Март 16 . x – a > b. x+a<b. x-a>b. 95. Računske operacije sa razlomcima i decimalnim brojevima (P). Množenje i osobine množenja razlomaka (U). 93. (U). Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (P). 78. Nejednačine oblika x + a > b. 99. TREĆA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 105. Osobine sabiranja razlomaka (O). 88. x + a < b. 100. 104. (U). Nejednačine oblika x+a>b. 96. Dijeljenje razlomka prirodnim brojem i razlomkom (O). (U). 102. 79. 86. Ispravak i analiza pismene zadaće. 94. 76. Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka – kontrolni rad 91. Jednačine oblika x – a = b i a – x = b (O). 77. 82. 101. x-a<b (U) Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 90. 80. (U). 84. 81.Kontrolni rad 83. 87. (U). Dileljenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (O).

Kontrolni rad (jednačine u skupu Q+) 116.b = c. 109. a ‫׃‬x = b u skupu Q + (O). 114. 108. 110.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 106. x ‫ ׃‬a + b = c. x ‫ ׃‬a > b. a · x < b. x ‫ ׃‬a < b u skupu Q+ (O). Jednačine u skupu Q+ (P). Brojevni izrazi (O). (U). x ‫ ׃‬a . 112. Brojevni izrazi (U). Nejednačine oblika a · x >b. Jednačine oblika a·x = b. i 111. 115. a·x – b = c. (U).U Napomena Напомена April / Travanj / Април 12 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . Nejednačina . Jednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu Q+ (U). 113. x‫׃‬a = b. a ‫ ׃‬x + b = c. 117. a ‫ ׃‬x – b = c (O). 107. Jednačine oblika a·x + b = c.

x ‫ ׃‬a – b < c (O). Računske operacije sa razlomcima (S). 138. 129. ČETVRTA PISMENA ZADAĆA Maj / Svibanj / Мај Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена Jun / Lipanj / Јун 135. a ‫ ׃‬x + b > c. Analiza i ispravak četvrte pismene zadaće 136. Ugao (P). a · x – b < c. 124. 133. 119. a · x – b > c. (U). 123. x ‫ ׃‬a + b < c. a · x + b < c. Nejednačine oblika a:x>b . 137. x ‫ ׃‬a + b > c. Nejednačine oblika a · x + b > c. Nejednačine – kontrolni rad 126. (U) 120. Približna vrijednost decimalnog broja (O). 121. (U). 139. Analiza kontrolnog. 128. 122. Razlomci – sistematizacija gradiva 6 . 125.a:x<b u skupu Q + (O). Razlomci (P). 130. 127. a ‫ ׃‬x – b > c (O). (U). Jednačine i nejednačine (S) i priprema za pismenu zadaću 134. Skupovi tačaka (P). Nejednačine u skupu Q+ (U). (U).17 118. x ‫ ׃‬a – b > c. 140. 131. Aritmetička sredina brojeva (O). a ‫ ׃‬x – b < c. Djeljivost brojeva (P). Nejednačine oblika a ‫ ׃‬x + b < c.Skupovi i operacije sa skupovima (P). 132.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful