GODIŠNJI PLAN NASTAVNOG GRADIVA PO MJESECIMA ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВНОГ ГРАДИВА ПО МЈЕСЕЦИМА

PETI
( razred/ разред )

Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено

Plan nastavnog gradiva План наставног градива
1.TEMA: PRIRODNI BROJEVI

Napomena Напомена

16

1.Upoznavanje sa programom i davanje uputa za rad (I) 2. Skup prirodnih brojeva. Sabiranje i osobine sabiranja. Prikaz na brojevnoj polupravoj (P) 3. Oduzimanje prirodnih brojeva (P); 4. Množenje i dijeljenje i osobine množwnja i dijeljenja u No (P) 5.Izrazi sa i bez zagrada i redoslijed računskih operacija (P) 6. Računske operacije u skupu No (Kontrolni rad) 2. TEMA: SKUPOVI 7. Pojam skupa, određenost, način zadavanja, brojnost i jednakost skupova (O); 8. Podskup skupa(O); 9.Skupovi i podskupovi (U); 10. Unija skupova (O); 11. Presjek skupova (O); 12. Unija i presjek skupova (U) 13.Razlika skupova (O); 14. Razlika skupova (U); 15. Proizvod dva skupa, uređen par, Dekartov proizvod skupova (O). 16. Dekartov proizvod dva skupa (U)

Septembar / Rujan / Септембар

kontrolni rad 19. skupovi i skupovi tačaka (priprema za I školsku pismenu zadaću). jednaki uglovi (O). Uzajamni položaj dvije kružnice (O). kružnica i krug(U). Ispravak i analiza pismene zadaće 4. 30. Analiza kontrolnog. 27.kružnica i krug (O). 25. Prirodni brojevi. izlomljena linija. 26. 29.23. 24. Geometrijske figure kao skupovi tačaka (O). Tangenta (O). Konveksni skupovi tačaka (O). Napomena Напомена Oktobar / Listopad / Октобар 16 . TEMA: SKUPOVI TAČAKA 20. 31. Skupovi i skupovi tačaka (S). Izlomljena linija. 22. 18. 21. Ugao: definicija ugla. Kružnica i prava. 3. 28. (U). TEMA: UGAO 32. (U). Skupovi – skupovne operacije (P). konveksni skupovi. PRVA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA . konveksni i nekonveksni uglovi.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено План наставног градива Plan nastavnog gradiva 17.Skupovi.Skupovi tačaka.

Centralni ugao. Ugao (S). 45. Vrste uglova. TEMA: DJELJIVOST BROJEVA 48. 43. 47. 5. uglomjer (O). Ugao (kontrolni rad). dijeljenje i broj nula (O). Množenje i dijeljenje uglova prirodnim brojem (O).uglovi. 40. 35. sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova (U). Pretvaranje ugaonih mjernih jedinica (Vj. 50. djeljivost zbira . 42. Komplementni i suplementni uglovi (O). Susjedni Konstru jednakog ugla (O).razlike i proizvoda (O) Napomena Напомена Novembar / Studeni / Новембар 18 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . Prenošenje ugla. mjerne jedinice. ( 38. pripadni luk i tetiva (O) 34. konveksni i nekonveksni uglovi. 44. 39. Mjerenje uglova. centralni ugao kružni luk i tetiva (U). 46. Ugao. Sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova(O).Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 33. 36kcija . uporedni i unakrsni uglovi (O). 41. 49. (U). Faktori i sadržioci prirodnog broja.). Dijeljenje s ostatkom u skupu No. grafičko sabiranje i oduzimanje uglova (O). 37. (U). Mjerenje uglova.

Djeljivost brojeva (S). Decimalni oblik razlomka. najmanji zajednički sadržalac S (O). Zajednički djelioci. Djeljivost brojeva. Mjesec Мјесец Januar / Siječanj / Јануар 11 Sati / Часова Plan nastavnog gradiva План наставног градива 63. 5.NZD (O).Decembar/ Prosinac /Децембар 12 Sati / Часова Planirano Ostvareno Планирано Остварено 51 . prividni razlomci i mješoviti brojevi (O). 57. Djeljivost brojeva (U). 70. 3. Zajednički sadržaoci. Zajednički sadržaoci. 72. Proširivanje i skraćivanje razlomaka (O). (U). 9 (O). TEMA: RAZLOMCI 65.utvrđivanje 64. decimalni broj (O). Djeljivost brojeva sa 4 i 25 (O). (U). 53. Pojam razlomka a/b ( a. Upoređivanje razlomaka. 68. najveći zajednički djelilac . 69.NZD 62. Ispravak i analiza druge školske pismene zadaće. Djeljivost brojeva dekadnom jedinicom. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (O). Faktori i sadržioci prirodnog broja (U) 52. 56. Prosti i složeni brojevi. 55. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (U) Napomena Напомена Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . 67. 60. 61. 71. (U). razlomci manji i veći od 1 (O). Pravi. najmanji zajednički sadržalac S . 6. djeljivost sa 2. 73. ugao – priprema za II školski pismeni zadatak. svođenje na jednake imenioce (O). 54. 66. nepravi. (U). DRUGA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 59. b N). 58. rastavljanje brojeva na proste faktore (činioce) (O). decimalni razlomci.

Kontrolni rad 83. Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka – kontrolni rad 91. x-a<b (U) Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 90. 86. x-a>b. Osobine sabiranja razlomaka (O). 75. Množenje razlomka prirodnim brojem i množenje razlomka razlomkom (O). Jednačine oblika x – a = b i a – x = b (O). 88. 100. 98. Ispravak i analiza pismene zadaće. Sabiranje i oduzimanje razlomaka . Prikazivanje razlomaka i decimalnih brojeva na brojevnoj osi (O). Množenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). 85. 95.Februar / Veljača / Фебруар 16 Sati / Часова 74. (U). 89. Jednačine oblika x + a = b i a + x = b (O). Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (P). (U). 79. 80. 99. (U). (U). Sabiranje i oduzimanje razlomaka i osobine (U). x + a < b. Množenje i osobine množenja razlomaka (U). 96. 94. 76. Dileljenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). x+a<b. Dijeljenje decimalnog broja decimalnim brojem (O). 104. Nejednačine oblika x+a>b. 103. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (O). 101. Nejednačine oblika x + a > b. 82. 84. Osobine množenja razlomaka (O). 92. 81. x – a < b (O). Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka (Vj). 78. 93. Dijeljenje razlomka prirodnim brojem i razlomkom (O). x – a > b. 97. Računske operacije sa razlomcima i decimalnim brojevima (P). Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca (O). (U). (U). 77. 102. Napomena Напомена Mart / Ožujak / Март 16 . Dijeljenje decimalnih brojeva (U). 87. Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca (O). TREĆA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 105. Analiza kontrolnog.

108. Nejednačina . Brojevni izrazi (U). a·x – b = c. x ‫ ׃‬a < b u skupu Q+ (O). Jednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu Q+ (U). i 111. x ‫ ׃‬a . 110. x ‫ ׃‬a + b = c. a ‫ ׃‬x – b = c (O).Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 106. x ‫ ׃‬a > b. (U). a ‫ ׃‬x + b = c.b = c. Brojevni izrazi (O). Kontrolni rad (jednačine u skupu Q+) 116. 117. 107. Jednačine oblika a·x = b. Nejednačine oblika a · x >b. a ‫׃‬x = b u skupu Q + (O). 113.U Napomena Напомена April / Travanj / Април 12 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . Jednačine oblika a·x + b = c. 114. (U). x‫׃‬a = b. Jednačine u skupu Q+ (P). a · x < b. 109. 112. 115.

x ‫ ׃‬a + b < c. Nejednačine oblika a ‫ ׃‬x + b < c. Nejednačine oblika a · x + b > c. x ‫ ׃‬a + b > c. (U) 120. Nejednačine u skupu Q+ (U). 124.Skupovi i operacije sa skupovima (P). 137. (U). Aritmetička sredina brojeva (O). x ‫ ׃‬a – b < c (O). Približna vrijednost decimalnog broja (O). Nejednačine oblika a:x>b . Analiza i ispravak četvrte pismene zadaće 136. (U). 133. 138. (U). 127. Djeljivost brojeva (P). 129. a · x + b < c.a:x<b u skupu Q + (O). Nejednačine – kontrolni rad 126. a ‫ ׃‬x + b > c. 125. 121. 132. a · x – b < c. Ugao (P). 122. a ‫ ׃‬x – b < c. 140. Računske operacije sa razlomcima (S). a · x – b > c. 119. 131. (U). Analiza kontrolnog. Jednačine i nejednačine (S) i priprema za pismenu zadaću 134. 130. a ‫ ׃‬x – b > c (O). ČETVRTA PISMENA ZADAĆA Maj / Svibanj / Мај Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена Jun / Lipanj / Јун 135. x ‫ ׃‬a – b > c. Razlomci (P). 123. 139.17 118. 128. Razlomci – sistematizacija gradiva 6 . Skupovi tačaka (P).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful