P. 1
Balkanski odnosi-skripta

Balkanski odnosi-skripta

|Views: 1,343|Likes:
Published by mistejk

More info:

Published by: mistejk on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

1.

Poreklo i obeležije naziva «Balkansko poluostrvo», «Balkan» i «Jugoistočna Evropa» (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Izprva reč «balkan» je čisto geografskog smisla i na turskom je značila planina. Kasnije će joj biti dodavana i kulturno-socijalna značenja. Prvi put je pojam «Bal-kan» u Evropu uveo 1794 god. Britanac Džon Morit, koji je na proputovanju za Osmansko carstvo i dalje na istok, planinu «Bal-kan» označio kao mesto koje razdvaja Bugarsku od istoka prema zapadu Evrope. Ali kaže da je antički naziv za ovu planinu «HEMUS» mnogo lepši. Još u 16 veku je diplomata, Ferdinanda I (habzburškog cara) koji je trebao da pregovara sa Visokom portom o priznavanju habzburške kontrole nad Mađarskom i Transilvanijom, Antun Vrančić uočio da je «Stara planina» slavjanobugarsko ime za Hemus. Nemac Salomon Švajger proputovao je Balkan 1577.godine. Po povratku u Nemačku objavio je prevod Kurana na nemački. Vodio je dnevnik o svojim putovanjima i u jnemu je dao detaljan opis Hemusa, za koji je koristio termine Emum, Hemo i Hemus . On je drugi pisac po redu koji prenosi tursko ime planine, Balkan, što svedoči o širenju tog imena u regionu. Hemus je visok 6.000 stopa. U nekim knjigama kaže se da se kralj Filip Makedonski popeo na Hemus za 4 dana i sišao za dva dana da bi video predele oko planine. Hemus je poznat po nekadašnjim rudnicima srebra pa ga italijani zovu i Srebrna planina. Turci ovu planinu zovu Balkan, dok je lokalno stanovništvo zove na hrvatskom jeziku Komonica. Tokom 18 veka ove dve reči (Hemus i Balkan) su se koristile neposredno ali naizmenično, ali sa 19 vekom reč Balkan uzima primat. Nemački geograf August Cojne je 1818 god prvi dao naziv ovom poluostrvu – balkansko poluostrvo. On je smatrao da je ono na severu odvojeno od ostataka Evrope vencem balkanskih planina, i po starom običaju da poluostrvo naosi naziv dominantne planine – dao mu je naziv balkansko poluostrvo (kao što postoji Apeninsko, Pirinejsko i sl) Ovo je bilo pogrešno uverenje Cojnea da su Balkanske planine severna granica poluostrva, no uprkos toj velikoj grešci, putnici su već u XVIII veku bili dobro i tačno upoznati sa konkretnim položajem ove planine. Jedan francuski geolog dao je tačan opis planine koja se pruža dužinom 555 km sa zapada na istok i čija se širina kreće od 20 do 60 km. Iako je ime Balkan sve više ulazilo u rečnik posmatrača, malo njih je znalo njegovo tačno značenje. Reč balka vezuje se za planinu: u većini turskih, otomanskihrečnika ona ima značenje planine, planinskog venca, negde se definiše kao šumovita a negde u značenju stenovitog mesta. Sve do Berlinskog kongresa 1878, najčešće oznake odnosile su se na prisustvo Otomanskog carstva na poluostrvu: Evropska Turska, Turska u Evropi, Evropsko otomansko carstvo.... U drugoj polovini 19 veka će pojam Balkansko poluostrvo gotovo u potpunosti zameniti pojam «Evropske Turske». 1909 godine nemački geograf Teobald Fišer je pokušao da ispravi Cojnejovu grešku i uvede nove geografske činjenice i ovaj deo Evrope nazvao «Jugoistočna Evropa».

1

Vrlo je verovatno da je u posleratnom periodu termin Jugoistočna evroppa zbog zupotrebe od strane nacista postao nepoželjan i od tada je odstranjen iz upotrebe zbog svojih političkih konotacija. Jugoslovenski geograf Roglić je kasnije 1950 pokušao da ponovo uvede ovaj termin (jugoistočna evropa), ali mu nije uspelo. 2. Različita određenja (poimanja) Balkana u političkom, verskom i kulturološkom smislu (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Jedina razlika u tumačenju Jugoistočne Evrope i Balkana može se zateći u nemačkom jeziku i književnosti i posledica je različitih kriterijuma za definisanje. U nemačkom jeziku Jugoistočna Evropa je oznaka za region a balkan je samo njen podregion. Mađarska je npr deo Jugoistočne Evrope ali ne i Balkana. Kada neko ove pojmove koristi kao sinonime, Mađari se ljute jer ih je neko označio balkancima. I tu se upravo vide različita politika i kultura određenja balkana. Najviše u 20 veku su sem ovih odlika uvedene čak i antropološke odlike. – kod J.Cvijića je Balkan mesto gde žive balkanske civilizacije mesto gde žive i Hrvati Slovenci. Džordž Hofman je Grčku i Rumuniju izbacio sa Balkana, jer ove zemlje ne odgovaraju balkanskom profilu naroda. Rumunija je podvođena pod širi pojam Jugoistočne Evrope. Tako se pojam Balkana tretirao ili kao sinonim za pojam Jugoistočne Evrope ili kao uži deo njega. Najopštije gledano definicija Balkana određena je nizom geografskih, političkih, itorijskih, verskih i kulturnih kriterijuma i njihovom kombinacijom. U drugoj polovini XVIII veka, Balkan je bio pod uticajem sve aktivnije ruske politike na Mediteranu pa je na delovima Balkana došlo do otvorene pobune protiv Porte. U XIX veku hrišćansko.muslimanska dihotomija izašla je iz političkog i kulturnog rečnika u smislu u kome je do tada postojala. Sada je ta opozicija izražena u u liku nacija željnih da se razviju u duhu evropskog progresa sjedne strane i onih koji žive u nazadnom tradicionalističkom državnom uređenje s druge. -Vremenom je pridev balkanski dobio i svoja moguća pežorativna značenja u engleskom, italijanskom i francuskom jeziku. Na osnovu upotrebe imena Balkan kao etikete u različitim jezicima možemo izvesti određene zaključke o relativnom značaju tog pojma. U glavnim evropskim jezicima ili u jezicima država koje su imale poseban interes na Balkanu to ime se pojavljuje samo u jednom obliku (ili u jednini ili u množini) izuzetak je Francuska u kom se upotrebljavaju oba oblika. Slično kao i u grčkom, rumunskom, srpsko-hrvatskom označava NEUKUSNO, NEKULTURNO, ZAOSTALO, NEDOLIČNO. U srpsko-hrvatskom postoji i značenje kao «samokritike» kada se kaže «Balkanci smo». U svim jezicima, uz dva izuzetka, ime Balkan upotrebljava se sa emotivnim primesama, a emocija varira od emotivne do pogrdne. Prvi izuzetak je Turski u kom Balkan nema pogrdnu komponentu, drugi je Bugarski koji ima sve nijanske značenja od negativne, neutralne do pogrdne. Najvažniji pojam koji je izveden od reči Balkan jeste balkanizacija. Na kraju XIX veka, reč je Balkan sve više počela da se upotrebljava sa političkom konotacijom, a ne u čisto geografskom smislu, i odnosila se na države nastale posle raspada Otomanskog carstva: Grčku,Srbiju,CG,Rumuniju i Bugarsku. U to vreme još nije bilo ni traga omalovažavanja.

2

Simptomatično je da reč balkanizacija, koja se najčešće koristi da označi proces rasparčavanja geografskih i pol celina po nacionalnom osnovu na nove, nije stvorena tokom stoleće u kom su se balkanske nacije postepeno otcepljivale od Otomanskog carstva već nakon I sv rata kada je nastala samo jedna nova država-Albanija dok su sve ostale nastale još u 19 veku Bujanje velikog broja malih država izazvano je dezintegracijom Habzburgovaca i Romanovih i stvaranjem Poljske, Austrije, Mađarske, Letonije,Estonije.. Erik Hobson u pravuje kada balkanizaciju izjednačava sa pojmom koji označava sistem mini država ali greši kada je povezuje sa raspadom Otomanskog carstva. Oba termina su pripadala rečniku političkih uvreda. On nije jedini koji pogrešno datira balkanizaciju. U mnogim savremenim rečnicima i enciklopedijama napravljena je ista greška. Glagol se balkaniser označava proces nacionalističke fragmentacije nekadašnjih pol i geografskih celina u nove male države –kao na Balkanu posle I svetskog rata, uprkos činjenici da su sve balkanske države postojale od nekoliko decenija do jednog stoleća pre I sv rata osim Albanije. Izraz balkanizacija pojavio se posle I sv rata: prvi put se spominje u New York Times-u, 1918 godine.Balkanizacijom se detaljnije pozabavio evropski dopisnik Chicago Daily News-a –Maurer.On pod tim pojmom objašnjava : u regionu gde su rase izmešane, stvara se mnoštvo malih država sa više manje zaostalim populacijama, ekonomski slabih država skloni intrigama; te države su stalni predmet mahinacija velikih sila. Element stranog mešanja u unutrašnje stvari malih zemalja postao je tako dominantan da je kasnije motivisao drugog autora da definiše balkanizaciju kao konstantno mešanje stranih sila koje žele da sačuvaju ili uspostave svoje interesne sfere. Često se događalo da se termin balkanizacija potpuno odvoji od Balkana i jednostavno se paradigmatski povezuje sa različitim problemima. Ovaj termin su u univerzitetskim krugovima upotrebljavali nosioci različitig političkih gledišta: neki su multikulturalnost izjednačavali sa balkanizacijim, neki kao metaforu za postkomunizam. 3. Geografske karakteristike Balkana (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan i Stevan Pavlović-Istorija Balkana) Pod Balkanom podrazumevamo: deo evroazijske kontinentalne mase koja prelazeći Dunav i Savu izlazi na 6 mora Sredozemlja i čini vezu Evrope i Bliskog Istoka. Severne Evrope i Sredozemlja i Severne Afrike. Površine 550 000 km kvadratnih sa preko 60 miliona stanovnika. To je oblast koja se prostire između 5 planinski sistema : Dinarske Alpe na Istoku, Rodopi, Karpatsko-transilvanske i Balkanske Alpe. Pored toga, Balkan opasuju i mora: Jadransko i Jonsko-na zapadu, Egejsko-jug, Crno i Mramorno-istok, a sva ona čine šire deo Sredozemnog basena. Južna, istočna i zapadna granica poluostrva jasno su omeđene ali kod određivanja severne granice postoje razlike: 1. Reke Dunav- Sava-Kupa i imaginarna linija do luke Rijeka. 2. Njenom severnom granicom smatraju liniju Dunav-Sava-Trst Jovan Cvijić smatrao je da su Dunav i Sava savezne granice. Mnogi se slažu da Balkanu, pored Albanije, Bugarske, Grčke i svih zemalja bivše SFRJ pripadasamo još Dobrudža (kao deo Rumunije) i evropski deo Turske.

3

Zahvaljujući ovakvom geografskom položaju Balkan je tranzitni pravac I reda između Zapadne Evrope i Bliskog Istoka, između Severne Evrope i Afrike (bila je pod nadzorom velikih sila sve vreme) Njegov južni i zapadni deo ulaze u sastav Sredozemlja i u njegovoj neposrednoj blizini najvažnija komunikacija Sredozemnog mora – Gibraltar-Malta-Suec. Deo je svetskog plovidbenog puta: Atlantik, Sred more, Indijski okean, Australija. Najveći značaj Sredozemnog mora je Suecki kanal. Albanija – najmanja Balkanska država – najbliža Apeninskom poluostrvu. Grčka – pored Grčke obale-pomorska komunikacija Gibraltar –Malta-Suec, Krit je od severne Afrike udaljen 300km. Kroz Grčku prolazi pruga Pariz-Istambul i Grčka ostrva su pred ulazom u Dardanele. Turska- Azijski deo mosta između Evrope i Azije, Kontroliše Bosfor i Dardanele. Bugarska-međunarodne transkontinentalne komunikacije koje preko Sofije vode dolinom reke Marice za Carigrad i dalje za Malu Aziju, Bagdad, Persijski zaliv i zemlje Bliskog istoka Rumunija-istorijski pripada Balkanskim državama Preko kanala Dunav-Majna-Rajna veza sa Severnim morem. Bivša YU –jugoslovenska, mediteranska,srednjoevropska zemlja, pripada podunavlju i jugoistočnoj Evropi. Zahvata Središnji deo Balkana koji je presečen MoravskoVardarskom dolinom i čitav severozapadni deo između Save i Jadranskog mora. Prva geografska određenja Hemusa su dali još Tračani pa stari Grci. Ovaj termin je u 16 veku preuzeo Vrančić označavajući da se sa vrha Hemusa vide Jadransko i Crno more i reka Dunav. Cojne je smatrao da je Balkansko poluostrvo na severu odvojeno Balkanskim planinama i da se na severozapadu nadovezuju na Alpine, a prema istoku ide do Crnog mora pa posle u dva lanca planina. U knjizi Stevana Pavlovića kaže se da severne granice Balkana čine istočni Alpi do Egejskog i Crnog mora i od Dnjestra do Jadrana, preko zemalja koje naseljavaju: Rumuni, Južni Sloveni, Albanci, Grci. Širenje ili sužavanje balkanskog poluostrva je nažalost češće političko nego geografsko pitanje. Pored Balkanskih prestonica on je imao 3- spoljne prestonice: Carigrad, Beč i Pariz. Carigrad –prestonica Osmanskog carstva, bio je centar Vizantije i raskršće između Evrope i Azije i centar pravoslavlja. Beć- središte Habzburgovaca, centar katolicizma i prosvetiteljstva, obrazovanja. Pariz- izvor narodnog suvereniteta, nacionalne drđave i čitave evropske kulture Međutim standardni pristup geografa se može podeliti u dva tabora tj dva pristupa: 1. Fizičko geografski 2. Politički pristup Za prvu grupu je neosporno da su Crno more,Mramorno, Egejsko i Sredozemno more, Jonsko i Jadransko granice balkanskog poluostrva. Severne granice počinje na ušću reke Idrijce u Tršćanski zaliv do jugoistočnog oboda Julijskih Alpa, pa do Dunava i Save. Ovom određenju bi pored uobičajeno navedenih zemalja pripadale i Dobrudža i evropski deo Turske. Po J.Cvijiću severna granica su Sava i Dunav pa Rumunija ostaje izvan ovog prostora.

4

Jedna od sledećih važnih geografskih odlika Balkana je da je to planinaska teritorija ograničena planinama. dok Hrvate treba jer su značajni delovi teritorija dugo bili pod otomanima. imali najistaknutije mesto u njemu. ali je i ona morala da se suoči sa problemom manjina: Grčka sa takozvanom slavofonom manjinom i sa muslimanskom manjinom. Za razliku od Pirinejskog i Apeninskog poluostrva Balkansko poluostrvo je na severu otvoreno i ima niziju. Ovaj drugi u suštini politički pristup favorizuje većina istoričara dodajući mu istoriske i kulturne faktore. 1912 -1922 (dva balkanska rata. Uprkos ovako drastičnim pomeranjima stanovništva. Još su drastičnije bile migracije tokom duge ratne decenije. Najveća kretanja stanovništva tokom XIX veka. danas nova grupa muslimani-Bošnjaci. Balkan je važan kontaktni i saobraćajni prostor. Narodi koji su uspeli da ostanu u svojoj državi su Grci-oni su se nacionalno okupili. 4. Na Balkanu dominiraju južnoslovenski narodi. Tako masovnih migracija nije bilo u ostatku Evrope. Neki uključuju i Kipar i Tursku. Heleni. Hrvati nisu bili pod otomanskom vlašću ništa duže od Mađara a Slovenci nisu uopšte ali u ovoj knjizi su oni ukljulčeni jer se istorija Balkana u XX veku ne može zamisliti bez istorije celovite Jugoslovenske države. Prvi svetski rat i Grčko-turski rat). Grci. Demografske karakteristike balkanskih naroda (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Balkan su naseljavali Iliri. Rumuni i svi bivši Jugosloveni. (teritorije poput Dubrovnika izvršile su snažan uticaj na Balkansko poluostrvo) Turci će se takođe smatrati balkanskim narodom pošto se geografski delimično nalaze na Balkanu i pošto su kao nosioci Otomanskog nasleđa. Spaja Bliski istok sa Evropom i Severnu Evropu sa Mediteranom. Naseljavanjem Slovena desile su se velike demografske promene. Dačani. što je olakšavalo kteranje stanovništva i mešanje različitih grupa na ovoj ogromnoj teritoriji. ni jedna jedina balkanska zemlja nije postigla željene idealne odlike evropskih nacionalnih država: etničku i versku homogenost. Glavna posledica uspostavljanja pax ottomana na Balkanu bilo je ukidanje granica među državama i među feudima. Samo je veovna vladavina Otomanske imperije ostavila u nasleđe 7 miliona muslimana rasutih po svim Balkanskimdržavama. a nadmašiće ih jedino događaju tokom Drugog svetskog rata.Drugi pristup bi obuhvatio celu Rumuniju bez Turske. Rimljani. Mađarska jeste bila pod otomanima ali je razvoj Mađarske mnogo tešnje vezan za Habzburšku monarhiju i ta činjenica opravdava isključivanje Mađarske iz ovog pregleda. Postojali su prastanovnici koji su seobama potiskivani. Grčka se najviše su se približili monoetničkim državama. Prema Cvijiću Slovence ne bi trebalo uključiti među njih jer nikada nisu bili pod otomanskom vlašću. uglavnom su posledica političkih događaja i to pre svega otcepljenja nacionalnih država na Balkanu. Oko dva i po miliona ljudi pogođeno je ovim seobama. Romani. U knjizi Imaginarni Balkan balkanskim narodima smatraće se Albanci. Bugari. Najpodeljeniji su Albanci ( u Makedoniji-zapadna Makedonija gde žele da 5 .

ima malo Grka na jugu-jedino priznaje postojanje Grčke manjine. 70% pravoslavaca. Muslimana 38%.5% ali na KiM preko 90%. Nisu svi Albanici muslimani oko 20% pravoslavnih i 10% katoličkih Albanaca . 7% katolici i 6% protestanti SCG – 68% . ostatak Srbi. Ako se uporedi sa drugim multinacionalnim imperijalnim nasleđima Evrope (austrijskim i ruskim). Makedoniji.5% Mkedonci.manjine su Jermeni i Grci ali usg su svi muslimani a hrišćana ima 0. Posledica ove demografske kulture je večno prisutno manjinsko pitanje. Makedonija.Turci. Vrhunac emigracije je serija pomeranja posle I sv rata. Turska traži povratak 250.. morala je da se suoči sa značajnim manjinama-Kurdima. dominantne grupe u austrijskom i ruskom carstvu činili su etnički elementi sa viskokom nacionalnom svešću. Nerešeni problemi manjina i dalje predstavljaju aktivna i potencijalna krizna žarišta na Balkanu – u Bosni. niska stope rađanja i depolpulacija su tipične za sve hrišćanske zemlje na Balkanu.2% Albanija. Sve balkanske zemlje problem manjina rešavale su emigracijom i asimilacijom. U Bugarskoj je 13% stanovništva pripadalo manjinama. Kada j do toga došlo veliki deo Balkana nalazio se izvan Otomanske sfere i uticaja (sem Moldavije i Albanije). Bugarska ima 8. Grčkoj. manjine su Albanci 16.naseljeni su na Kosovu.7% Hrvata. 6 . Srbiji. Turska. Bosni. Crnogorci 5% BiH nijedan konstitutivni narod nema više od 40%. manjine su: Mađari 7.. Kurdi 15%. Romi i Nemci. Makedoniji. na Kosovu. Turci su u poređenju sa Balkanom bili poslednja grupa koja će razviti sopstveni turski nacionalizam. Srba 40% Hrvatska – 78% 1991 u njoj je bilo 12% Srba ali zbog etničkog čišćenja pšrbeglo 400 hiljada Slovenija 87%.7 miliona stanovnika.znamo da razvijene zemlje suočavaju sa starim stanovništvom pa se piramida pretvara u cilindar oblik. Sada se pokreće pitanje njihovog vraćanja.Po stanovništvu najbrojnija a po tempu rasta najdinamičnija. Sama Turska koja je iz Otomanskog carstva zašla smanjena i sa etničkim jezgrom nastalim posle proterivanja Grka i pokolja Jermena.od 2 miliona stanovnika oko 65% Makedonci. dok je u Otomanskom carstvu slučaj bio obrnut.ima oko 63 miliona stanovnika. 22% Albanci.stvore federaciju u okvru Makedonije.1%. 2% Srba i Italijani Rumunija je imala najbrojniju manjinu 27%. Trakiji i Kipru. 2. otomansko nasleđe pokazuje neke bitne razlike. Vojvodini i samom Istambulu. Stanovništvo Turske nije homogeno: Turci -83%. Albanci su u Zapadnoj Makedoniji većina 90% traže federaciju.5% Turaka. CG). 8. Dobrudži. Veliki broj albanaca u Epiru ali i nih čiji je status neregulisan. Grčka –homogena zajednica-10 miliona stanovnika 98%Grka. na Kosovu. Rumunija – 89% Rumuni .. Može se izvući zaključak da je u demografskoj sferi otomansko nasleđe još uvek živo. Srbiji. Srbi su podeljeni u ( BiH. Hrvatskoj u CG. Što se tiče piramide starosnog doba. malo u Makedoniji). Najkompleksnija je bila situacija u takozvanim kontaktnim zonama: Makedoniji. u Srbiji vlada bleka kuga. Veliki broj Turaka i Pomaka(islamizirani Bugari) iseljeni 80-ih g za vrmeme Todora Živkova. 85% Bugari. Arapi. Ovo sve sugeriše da pitanju otomanskog nasleđa u demografskoj sferi treba prići mnogo uopštenije: kao kompeksu imperijalnog nasleđa u kontekstu nacionalnih država. Razlika je što u vreme klijanja nacionalističkih ideja..000 Turaka u Bugarsku. 98% Albanci. Ogroman je rast albansog stanovništva. oko 2. u periodu između ratova i posle drugog svetskog rata.

usmenog predanja i narodnog stvaralaštva. vezuje se za Jadransku obalu. Dolaskom osmanlija dolazi islam. Albanija ima 3 veroispovesti-muhamedanska. Religija je zapravo imala sporednu ulogu u stvaranju novin nacionalnih identiteta. Sve nacionalne i kulturne vođe shvatile su jezik kao najmoćnije sredstvo ujedinjavanja pored vojske..osim da se verski razlikuju. unoslile dodatnu napetost. Vera je bila sinonim etničke pripadnosti. Nacionalna emancipacija zahtevala je predhodno priznanje narodnosti-kroz priznanje nacionalne crkve. katolička i pravoslavna. Rumunska unijatska i pravoslavna crkva uspele su da ostvare značajan stepen koegzistencije i kooperacije zahvaljujući zajedničkoj pripadnosti rumunskoj naciji. mala bugarska katolička zajednica smatrala se organskim delom bugarske nacije. i zato što su smatrali da opasnost dolazi spolja iz hrišćanskog tabora (Grka i Srba) Jasno je da su različite hrišćanske veroispovesti. od kojih su muslimani činili većinu. U otomanskom carstvu porobljeni narodi nisu imali državna. a u nekim slučajevima nije ni postala funkcionalni element u definisanju nacije sve dok nacionalne države nisu nacionalizovale crkve. Zapadni deo –pod uticajem katoličke crkve. Uprkos činjenici da je jezik postao jezgro različitih nacionalnih identiteta među hrišćanima na Balkanu on nije moga da poništi osnovnu granicu. Smanjenje hrišćanskog stanovništva na Balkanu prati povećanje muslimanskih zajednica u islamu je porast nataliteta u Albaniji je izrazita piramidalnost starosnog doba. posebno u slučaju muslimana na Balkanu. Izuzetak je Albanija. velika i presudna uloga koje je pravoslavlje igralo u stvaranju nacije.još nepovoljnija situacija je u Sloveniji-smanjenje broja stanovnika očekuje se i u Bugarskoj i Grčkoj.carstva crkva je imala vrlo značajnu ulogu u odbrani samosvesti južnoslovenskih naroda. Uprkos otporu prema katolicima u Bugarskoj. kako tvrdi veliki deo balkanske istoriografije. Razlog tome nije. verovatno zato što su se nacionalističke ideje razvijale simultano među različitim verskim grupama. To je sprečilo integrisanje (ali ne i asimilaciju) različitih jezičkih grupa u jedinstvenu naciju (Albanaca u Srbiji. Grka u Albaniji. Nacionalni identiet je sačuvan posredstvom crkve. U doba Osm. utvrđenivanu vekovima tokom otomanske vladavine. 5. Rimokatolički uticaj (15%) na severu. Drina je granica. Nacionalizam se na Balkanau tokom XIX veka osmišljavao prevashodno na okosnici jezičkog i verskog identiteta. istočni-pod uticajem Vizantije. Pravoslavna crkva (20%) na jugu 7 . Verske (civilizacijske) osobenosti balkanskih naroda (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Prvu veliku podelu na verskoj osnovi na Balkanskom poluostrvu doneo je rashol Rimske crkve 1054g . Ali ispostavilo se da takve tenziju nisu nesavladive. društvena prava. Nepremostiva podela između katolika Hrvata i pravoslavaca Srba može se objasniti ne toliko nepomirljivim verskim razlikama. granicu između muslimana i hrišćana. Međutim i samo to naglašavanje kohezionog potencijala jezika ukazuje na njegovu isključivost i na krutost etničkih granica koje on povlači. koliko činjenicom da su se ove dve zajednice razvijale u okvirima različitih istorijskih tradicija.. a naročito sukob između pravoslavlja i katoličanstva.) Religija je problematično merilo za povlačenje etničkih granica.

modernizacije i korišćenje velikih saobraćajnica koje prolaze celim regionom. Postoji potreba za moderniziranjem železničke mreže koja povezuje balkanske zemlje i modernizacija železničkih pruga koje vode ka srednjem Istoku. I danas crkva igra važnu ulogu u političkom životu Grčke. Balkan kao kontaktni i saobraćajni (tranzitni) prostor Balkan je tranzitni pravac prvog reda između Zapadne Evrope i Bliskog Istoka. Hidroenergetski potencijal nije dovoljno aktiviran. Sultan je istovremeno i kalif (verski poglavar). Otvaranjem kanala Majna-Dunav očekuje se udvostručenje tranzita Dunavom koji protiče kroz 3 balkanske zemlje. Islam-pripadnici Turske manjine (8. danas je islam dominanatna religija (70%). Praktična korist od primene takvih dozvola u drumskom saobraćaju je u smanjenju prazne vožnje kamiona. između Severne Evrope i Afrike. Katolika ima malo oko 70. Grka. Vojvodina –najveći broj različitih verskih zajednica BIH – 37% muslimana. Crkva igrala važnu ulogu u borbi za nacionalno oslobođenje i širenje grčkog uticaja.5% Albanci-muslimani. a u čiji sliv ulaze 5 balkanskih zemalja. Balkan ima tu nesreću da se nalazi na dodiru dva verska fundamentalizma: katoličanstva i islama. Međutim saobraćajnice su krajnje nerazvijene upravo ovde. Dans je crkva značajna u pol životu YU. 22% Hrvata katolika i ostalo su Srbi Hrvatska 78% katolika. Razradom sistema multilateralnih dozvola bilo bi postignuto i postepeno prilagođavanje režimu liberalizovanog tržišta EU i EFTA zemalja koje su stupile 1993. Pravoslavlje to nije jer nema ambicije da preobraća pripadnike drugih veroispovesti. On 8 . Balkanske zemlje treba da izgrade mehanizam dogovaranja o zajedničkoj politici u oblastii izgradnje. što bi povećalo ekonomičnost poslovanja i smanjilo zagađenje. Pri EU u Briselu Grčka crkva ima Biro pravoslavne crkve.000 Grčka Uglavnom pripadnici grčke pracoslavne crkve 97%.Panevropski koridor 10.000 Slovenija 87 Sloveni. 2. Bugarska Pravoslavna vera dominantna.Albanije-uticaj južnih suseda Vizantije i Grčke. Sinteza vlasti i vere. pomaci (islamizirani Bugari). SCG 68% Srba –pravoslavci. 1922 odvojio je kalifat od sultana a 1923 kalifat je ukinuo . Koridori na Balkanu: Putni koridori: koridor 10 . Prisustvo islama posledica vekovnog uticaja Osmanskog carstva. Ove naknade bi trebale da se plaćaju zemlji čija se infrastruktura koristi i u kojoj je zagađivana čitava okolina. koji predstavlja najkraću vezu između Zapada i krajnjeg Juga evropskog kontinenta definisan je i uvršten u mrežu evropskih koridora još 1997. uglavnom su katolici. Rumunija Pretežno pravoslavne veroispovesti (80%) . Ovim vodenim putem je Srednja Evropa povezana sa Crnim morem. Postoji velika zainteresovanost ali nije rešeno pitanje pravične naknade za korišćenje infrastrukture i zagađenje čitave okoline od drumskog saobraćaja. do 1991 bilo je 12% Srba sada ih je samo 200. Kemal Paša Ataturk izvršio je korenite reforme turskog društva. 16. Carstva praćeno je nametanjem islama. Širenje islam.7 5 Hrvati i 2% Srba. godine na panevropskoj konferenciji u Helsinkiju. 6.5%).

Najveća konkurencija za prevoz robe ovom koridoru je upravo grčki motorni put. (jer ju je raspad zemlje najmanje pogodio). A potpuno isti slucaj imamo i sa trasama gasovoda i naftovoda. Mađarsku. Međutim. a kamoli pravac do Horgoša. postoji i koridor 8 koji ide od Varne.Srajevo-Osjek –Budimpešta. a na zapadu u Batrovcima). Rumuniju. a istarski "ipsilon". a novi železnički u Novom Sadu nije ni u planovima. koji je na toj trasi. Crnu Goru. Hrvatska je do sada već toliko izgradila da se na autoputevima može osećati baš kao na pistama. koji je trajektnim linijama spojen s Italijom. Na putu od Salcburga preko LJubljane. Koridor 8 značajan je za Albaniju. sa krakom Niš . Koridor je dug 2. ima krakove koji idu prema Budimpešti i Sofiji. Sloveniju. Krajove.360 kilometara i proteže se od Salcburga preko LJubljane. godine. NJime će prolaziti i drumski i železnički saobraćaj i biće omogućeno izbegavanje mostova u Srbiji. Sloveniju. Beograda. za koji je tender već u toku. A o mostovima da i ne govorimo. Makedoniju i Grčku. Hrvatske. . Slovenija se potpuno prilagodila svim zahtevima EU i. Naftni koridori – Od Crnog mora ka zapadnoj Evropi. kroz Srbiju prolazi 800 kilometara. Od ukupne dužine koridora. Tursku i Albaniju. već je pušten u saobraćaj. od kojih su 380 km autoputevi punog profila. Sofije na Plovdiv i nize do severne Grcke i Soluna. Makedoniju i Bugarsku. osim pred izbore. Još autoputem nije spojen ni Novi Sad s Beogradom. Hrvatska tipuje na jadransko-jonski pravac.Sofija i Beograd Budimpešta. koristeći sve finansijske instrumente koji su joj ponuđeni. Niša i Skoplja do Soluna. Bosnu. za deset godina se u potpunosti uključila u evropsku mrežu puteva. a još 400 kilometara treba da se dovrši. 9 . a koji je samo 20 kilometara nizvodno od naše granice. Zagreba. Još se ne zna ni kako će izgledati budući beščanski. Beograda i Skoplja Koridor 10 (koji u našu zemlju na severu ulazi na Horgošu. Burgasa i Plovdiva. Razmišlja se i o izgradnji novog koridora koji bi iz Austrije išao do Atine preko Slovenije. Oni se spajaju s grčkim motornim putem "Via egnacija". Skoplja. preko Sofije. Za povezivanje Kosova s Evropskom unijom posebno su se zauzeli Slovenci. koji preko njene teritorije povezuje Italiju. Sarajeva i Prištine. godine. Albaniju i Grčku. Takode.Za završetak autoputeva u našoj zemlji potrebno je oko dve milijarde evra Koridor 4 Izradeni su planovi za alternativni koridor 4 koji ide preko Arada. Postoje strujni. koja je to uradila još 1994. Evropska komisija je i za našu zemlju usvojila strateške osnove tek 2001. a do tada međunarodna zajednica je osigurala tek deo novca preko donatorske konferencije u Briselu i nekih humanitarnih programa za sanaciju postojeće infrastrukture. 165 km poluautoputevi. Jugoslaviju. Bihaća. Nedostaje još samo most preko Dunava kod Vidina između Rumunije i Bugarske. vazdušni I telekomunikacioni koridori. Koridor 5 ide pravcem Venecija-Trst-Kopar-Ljubljana-Budimpešta-Uzgvor-Lavov s granom koja spaja Rijeku i Zagreb i drugim krakom Ploče. trajektom prelazi u Italiju i dalje autoputem povezuje zemlje Evropske unije. Tirane i izlazi na Jadransku obalu. do danas planirani posao nije završen. Bugarsku. Zagreba. plasim se da cemo potpuno biti zaobideni. Hrvatsku. Ukoliko mi za relativno kratko vreme ne zavrsimo deonicu od Nisa do granice i na severu prema Budimpesti.direktno povezuje osam zemalja Evrope: Austriju. Ako mi brzo nesto ne uradimo i ako ne izvrsimo rekonstrukciju postojece putne mreze. Koridor 7 prati reku Dunav. a indirektno još šest zemalja: Nemačku. mnogo kasnije od Slovenije. Italiju. Evropa ce ici alternativnim koridorom. Premda je svoje starteške dokumente o izgradnji infrastrukture donela tek 2001. Zamisao je da se Koridorom 10 preko Srbije Salcburg poveže s Atinom i Istanbulom. Koridor 7 Dunav Zaključak je da je od 6 balkanskih koridora našoj zemlji pripao samo jedan-Koridor 10. oko kojeg se već dve godine koplja lome. iz Makedonije put vodi prema Albaniji i južno prema zapadnoj Grčkoj. BiH.

g takođe je vođena zajednička politika i razvijana međusobna saradnja.g (kojim su Velika Britanija.g. Ovi ugovori su produžavani sve do 1933. Prvih godina treće etape. Politika revanšističkih dražava bila je upravljena na likvidiranje Male antante i primenu politike njenih država članica. odnosno Opšteg akta mirenja. Razvitak i aktivnost Male antante deli se na tri etape: Prvu. Borbe i podele su stalna pojava u istoriji balkanskih naroda koje su se ispoljavale kroz stotine planova o podeli Otomanskog carstva između velikih sila. prostor istovremenog spajanja i prožimanja ali i odvajanja i podela –povezanost borbe za opstanak sa borbom za prostor. do 1935. što je predstavljalo odstupanje pred revanšistikim pretenzijama Nemačke) prestala postojati. uporedo sa porastom nacističke opasnosti. arbitraže i sudskog raspravljanja između država Male antante od 21. Mala antanta je predstavljala prvi psleratni regionalni odbrambreni zavez triju zemalja u Evropi.februara u Ženevi.7. pored politike međusobne saradnje. čiji je cilj bio očuvanje stanja stvorenog u srednjoj i jugoiszočnoj Evropi posle rata i borba protiv eventualnog povratka habzburške dinastije u Austriji ili Mađarsku u cilju očuvanja svoje nezavisnosti. Mađarska je. Trojne konvencije. između 1929-1933. da bi posle Minhenskog sporazuma iz 1938. Drugu. 16.g kojima je stvoren regionalni odbrambreni savez nazvan Mala antanta.g kada je. pošto je zajednički cilj njihove i francuske politike bio očuvanje sistema evropskih odnosa stvorenih versajskim sistemom ugovora. zaključen između ove tri države Pakt o organizaciji Male antante kao regionalne međunarodne organizacije sa svojim stalnim organima. naime.g. Italija pristale na oduzimanje od strane Nemačke dela Čekoslovačke teritorije. što im je u poslednjem periodu njenog postojanja sve više uspevalo. bure baruta . političku saradnju sa Francuskom i oslanjanja na nju. koja traje od 1920. Jugoslavija i Rumunija su. u kojoj Mala antanta počinje da deluje kao međunarodna regionalna organizacija ali se postepeno raspada. u kojoj se države članice posebno angažuju na rešavanju ekonomskih odnosa i problema koji su. uporedo sa 10 . U toku prve dve etape države članice Male antante vodile su. Posle Prvog svetskog rata u periodu pd 1920. Međusobna saradnja na osnovu ovih bilatralnih ugovora dovela je do potpisivanja tzv. bili sve brojniji i teži.g i koja se karakteriše razvijenom političkom saradnjom na osnovu dvostranih ugovora tri zemlje. triparitetne saradnje. Treću fazu između 1933. uporedo sa razvitkom velike ekonomske krize. počele orijentisati na samostalniju aktivnost. pa se Mala antanta počela raspadati. Dvostranim ugovorima bila je predviđena obaveza međusobnog priticanja u pomoć u slučaju neizazvanog napada na bilo koju od njih od strane Mađarske ili Bugarske i konsultovanje o politici među njima. pošto su se. koja predstavlja period trojnog saveza. za sve tri zemlje predstavljala glavnu opsanost jer su se sve tri graničile sa njom.maja 1929.g. Geopolitičke osobenosti balkanskog prostora Balkanski prostor zadržao je geopolitička svojstva regiona klasične političke nestabilnosti. ali bez oslanjanja na Francusku.1938.g do 1922.Savetom ministara inostranih poslova i Ekonomskim savetom koji je trebao da radi na formiranju ekonomske unije između tri zemlje.g do 1929. Francuska.

Albanija i Bugarska nisu prihvatile učešće u savezu. 45-Krimska konferencija na Jalti. Jugoslavija se sa Turskom. Beneška Slovenija. Staljin i Čerčil donose sporazum o podeli interesnih sfera na Balkanu.g.g do zaključenja Balkanskog sporazuma između Grčke.. Tako je slobodna Solunska zona funkcionisala do II sv. na strani saveznika) 41-Atlanska povelja 43. sa kojom je odmah počela pregovore o dobijanju dela solunskog pristaništa. pod pritiskom saveznika povukla sa ovih teritorija) argumenti na kojima su se zasnivali jugoslovenski zahtevi bili su etnički sastav stanovništva. istorijske činjenice. Bugarskom. Sile osovine: Rumunija i Bugarska i Turska neutralna (do predkraj rata. Grčka. Rumunije i Turske kojim je formirana tzv.g. Realizovanje ovog cilja počelo je zaključivanjem dvostranih ugovora. Kanalska dolina. Tržić. Posle toga došlo je. Jaltska formula o podeli interesnih sfera uticaja na Balkanu.VB i Francuska) čiji je zadatak izrada mirovnih ugovra sa Italijom.Novembra 1933.maja 1923. 1945-Postamska konferencija –teritorijalno razgraničenje. Jugoslavije.Devin i Buje pripadaju Italiji. kao i od vremena normalizovanja odnosa sa Grčkom posle rata. (Narodno oslobodilačka vojska se. Od samog kraja rata Jugoslavija je imala normalne odnose jedino sa Grčkom.. Iste godine. 9. sa kojom je imala prijateljske odnose još 1924. Albanija. u raspravama o mirovnom ugovoru sa Italijom. Savet ministara je doneo rešenje prema kome se hrvatski krajevi koji su bili pod Italijom i jedan manji deo Istre daju Jugoslaviji. deo solunskog pristaništa sa blizu 100. Čerčil) odluke su se neposredno ticale pojedinih balkanskih zemalja.Teheranska konferencija (Staljin. Tako je morala biri nastavljena diplomatska borba za dobijanje ovih teritorija na mirovnoj konferenciji. ekonomska i geografska vezanost ovog područija za svoje zaleđe. a dopunjena je sa 6 protokola u toku 1929. 10.Čekolsovačkom. italjanska i bugarska politika. preko koga će obavljati svoj spoljnotrgovinski promet sa jednim delom sveta.. koji su okončani potpisivanjem Konvencije radi utvrđivanja tranzita preko Soluna. Rumunijom i Finskom.SAD..g održano je više savetovanja predstavnika svih balkanskih država na kojima se raspravljalo o stvaranju saveza čiji bi prvenstveni zadatak bio obezbeđenje postojećih međusobnih granica čijoj je promeni vodila. pre svega. II sv rat: na strani saveznika: YU. Konvencijom od 1923.000 km kvadratnih. dok se ostalog 11 . a Gorica. Balkanska antanta. Turska je zaključila odgovarajuće ugovore sa Grčkom i Rumunijom.g Jugoslavija je dobila na isključivo korišćenje. U vremenu između 1930-1933. na 50 godina. Oni su Postdamskoj konferenciji formirali Savet ministara inostranih poslova ( 4 velike sile – SSSR. Ruzvelt. SAD se ne pojavljuju u ovoj podeli JUG 50% -50% ali je prevladavao Sovjetski uticaj – Crvena armija ulazi na Balkana RUM :SSSR 90%-VB10% BUG :SSSR 90%-VB10% GRČ :SSSR 10%-VB90% U pogledu interesnih sfera na Balkanu situacija je bila jako isprepeltana Albanija nije pomenuta – obe zemlje smatrale su da je ona pod njihovom sferom uticaja.Februara 1934. kao autonomne carinske zone Jugoislavije. U pogledu spornih teritorija prema Italiji saveznici su insistiali da se to pitanje reši mirovnim ugovorom.g zaključila Ugovor o prijateljstvu 27.rata. Mirovna konferencija je pokazala veliko neraspoloženje zapadnih saveznika prema Jugoslaviji i njenim zahtevima.

Jugoslavija i Albanija –svaka na svoj način nezavisna.Septembra 1946. Najkraća suvozemna veza između Evrope i Bliskog Istoka Bitan je kontaktni i tranzitni prostor. formiana je slobodna teritorija Trsta.Februara 1947. železničke i telekomunikacijske veze celokupnog zaleđa sa Jugoistočnom Azijom. Crno more. Do ovakvog razvoja nije došlo. Slobodna teritorija Trsta bila je azmišljena kao tampon država sa svojim guvernerom i vladom. 2. Ponašanje SSSR-a bilo je globalno na strani Jugoslavije ali ni on nije bio spreman da se do kraja bori za ostvarenje principa samoopredeljenja i pomoć Jugoslaviji. Mediteran. zbog nemogućnosti sporazuma oko imenovanja Guvernera. Ona se sastojala od dve zone Zone A-sa Trstom pd Anglo-američkom vojnom upravom i zone B pod Jugoslovenskom vojnom upravom. Pripadanje tj ne pripadanje određenom bliku određivao je određeni geoplitički i vojnostrateški položaj pojedinih balkanskih zemalja. i regiona u celini. On je trebalo da zajedno sa Vladom organizuje izbore za ustavotvornu skupštinu koja će doneti ustav Slobodne teriorije Trsta. 1. područiju Kaspisjkog mora. Bitna strategijska karakteristika Balkanskog pol je povezanost sa Malom Azijom (ka Bliskom Istoku. Centralnoj Aziji. zapadnom i istočnom Evropom) Geostrateška prednost u odnosu na Apeninsko pol koje je zatvoreno Apeninima i Pirinejskog gde su u zaleđu Pirineji. Balkanske zemlje sa nerešenim teritorijalnim i etničkim pitanjima. što je mirovna konferencija prihvatila 28. mešanje velikih sila (naročito za vreme Hladnog rata) 2+2+2 tada je na Balkanu funkcionisala ova formula: . 8. Strategijsi pravci na balkanskom prostoru Balkansko poluostrvo ima specifičan položaj u Evropi. Guvernera je trebao da imenuje Savet Bezbednosti UN uz konsultovanje Jiugoslavije i Italije ali on nije mogao biti državljanin ove dve zemlje. Ovakvo držanje zapadnih saveznika negativno je uticalo na njihove odnose sa Jugoslavijom. obuhvata veliki deo Dunava. a stvarno zbog igre zapadnih sila. Balkan je bio tampon zona vam sfere uticaja Balkan je periferija Evrope ali važno strateško područije. Ima geografski otvoreno zaleđe preko Panonske nizije (veza sa centralnom.Rumunija i Bugarska u Varšavskom paktu . međusobni sukobi. 12 .g (usvajajući Francusku liniju o podeli Istre) Jugoslavija je potpisala mirovni ugovor sa Italijom 10.dela formirala tzv. Na Balkanu se nalaze najkraće putne. Slobodna teritorija Trsta.Grčka i Turska – članica NATO . Za razliku od ostalih poluostrva ima otvorenu Severnu granicu prema unutrašnjosti kontinenta. izlazi na Jadransko more. Termin Balkan-misli se na njegov kontinentalni deo a termin Balkansko poluostrvo pdređuje celokupni prostor uključujući i njgovu mediteransku dimenziju sa ostrvima i morima od Jadranskog i Crnog mora.g Ugovorom o miru. a bilo je predviđeno da pod tom upravom ostane do imenovanja njenog guvernera. koja je bila pod savezničkom vojnom upravom.

Neretvljansko-Bosanski. Unski.tj. Tada se 150. Podunavlje uključuje u sebe sliv svih pritoka reka Save. Grci tvrde da je grčka populacija daleko brojnija u Alb i da je preko 400.Turci koji se tretiraju kao pomaci jer su odvojeni od matice. Sa vojno-geografskog stanovišta. tj Malom Azijom. Sto se SCG tiče bilo je slučajeva gde su Bugarski pojedinci počeli da govore o zapadnim pokrajnama-delovi oko Pirota. 9.Aziji i Africi. Bugarska ne priznaje postojanje makedonske nacije. Karlovački i Ljubljanska vrata. Turci su preko ovog prostora prodirali čak do Beča i Budimpešte. Balkanski. Kad<pogledamo Balkansko poluostrvo kao deo Sredozemlja onda moramo imati u vidu pribrežna mora. Bosiljgrada. Turska im je obezbedila smestaj.zapad.000 kao i da svi Albanci nisu muslimani već da je 20% pravoslavnih i 10% kaoličkih miuslimana. Moravsko-Vardarski. Primorsko-Drinski. sever i jug. Bliskim Istokom i Severnom Afrikom. Kolubarsko-Ibarsko-Kosovski. a sto se tice drzave prvi su je priznali. javlja se politicko nezadovoljstvo muslimana koji zele da napuste Bugarsku i Zivkov im to dopusta. Strategijski pravci na Balkanu su prirodne i komunikacijske spone Podunavlja sa Sredozemljem. jezika i makedonske manjine u Pirinskoj Makedoniji koja joj je pripala posle Balkanskih ratova najznačajnije manjine su Turci 3.7% i Romi i Pomaci. AU bio simbol za Proširenje na istok. Bilateralni sporazumi izmedju Makedonije i Bugarske pisani su na francuskom jeziku zbog rasprave oko jezika. Strumički. Medjunarodna organizacija tada urgira i na taj nacin se vraca jedan deo pomaka koji osnivaju svoju politicku stranku (oni se sada kotiraju na 4-5 mestu). najvažnije luke i ostrva jer se preko pomorskih luka ostvaruju veze ne samo s lukama u Sredozemlju već i sa drugim lukama u Evropi.Morave i donjeg toka Dunava. Posle II sv rata ovo je bilo područije konfrotacije Istoka i Zpada između dva bloka. Posle Balkanskih ratova deo Makedonije pripao je Bugarskoj. nakon smene Zivkova oni zele da se vrate. To je osnov sporova između Bugara i Turske jer Turska traži povratak oko 250. Balkansko poluostrvo u svom crnomorskom okruženju dobija ne samo na vojnom već i u ekonomskom značaju jer je područije bogato naftom. Crnomorski. Sedište tog težišta je Niš-najvažniji geostrateški objekat na Balkanu odakle je moguće razvijati vojne operacije u svim pravcima na istok. U novijoj istoriji ovaj prostor je za Nemce. Bugarska je imala veliki problem priznanja makedonske nacije i jezika. Romi. Bugarska: U Bugarskoj zivi muslimanska nacionalna manjina . Teritorijalni sporovi balkanskih država i naroda Albanija: najznačajnija manjina su Grci 1. 1986-87.8%.000 pomaka seli u Tursku misleci da ce im tamo biti bolje.Dovoljno je pomenuti pohod Krstaša u srenjem veku preko ovih prostora išli su u pohode na Bliski Istok. Ovi pravci su opredeljeni konfiguracijom zemljišta i usmerenošću prema objektima koje povezuju Balkan i ima ukupno 10 takvih pravaca. značajan je težišni prostor Balkana-nalazi se u centralnom delu Balkana u trouglu: Kraljevo-Sofija-Skoplje-Priština-Kraljevo. Bugarska je potpisnica Lozanskog sporazuma iz 1923. kojim je izvršeno preseljenje stanovništva u cilju etničke homogenizacije.000 Turaka u Bugarsku. ali posto im nije bilo kako su ocekivali. Crnomorsko pribrežije je upravo zbog tih svojih karakteristika predstavljalo prostor sukobljavanja dve velike sile u ovom područiju tokom istorije: Turske i Rusije. To 13 . ali Bugarska ih ne zeli.

g kojim je pitanje rešeno demilitarizacijom dela graničnog područija i zajedničkim patroliranjem u vodama zaliva. Dugo nisu bila regulisana pitanja razgraničenja i predstavnici Makedonije su izražavali nezadovoljstvo zbog toga. pa je osnovno sporno pitanje granica na moru. Bugarsko rukovodstvo smatra da makedonski jezik predstavlja samo jednu varijantu. Što se imena tiče Makedonska varijanta je da ima 2 imena.g Hrvatska je podigla optužbu protiv SRJ za ratnu odštetu. Ostalo ih je oko 200.2% Srba ali ih se ona rešila kroz etnička čišćenja koja su sprovedena Bljeskom i Olujom pa se smatra da je preko 400. U 2004. Problematična teritorija bila je locirana na tri mesta: Šar Planina. Formirana je zajednička. U Julu 2005.g srpska manjina formalno priznata i uživa određena zakonska prava (predstavljanja u Saboru. Zaliv u Boki Kotorskoj-kompromis je nađen tako što će zajedno patrolirati policajci. -Drugi problem spoljne politike vlade u Skoplju sadržan je u odnosima sa Bugarskom. Granica kod Neuma.nije bio stav Bugarskih političkih vlasti i njihova službena politika.) ali se u praksi često postavlje pitanje stvarnih prava i ravnopravnosti.materijalnu potporu države.000 Srba prognano u Srbiju i BiH. Formalno je rešeno a sve više i u praksi ostvareno pitanje priznanja i poštovanja prava nacionalnih manjina. pitanje je već faktički rešeno.Zvezda na zastavi pronađena je u grobu oca Aleksandra Makedonskog. Nakon dolaska na vlast demokratskih snaga u SRJ 14 . dok su predstavnici SRJ takav stav indirektno odbacivali. SRJ je postavila zahteve za korekciju granice na tri mesta. ali je u praksi minimalno ostvareno pravo na povratak izbeglica i prognanih Srba. Došlo se do kompromisnog rešenja prihvatanjem Protokola 2003. Drugim rečima pitanje je problem garantiranja slobode plovidbe i sigurnosti na za SRJ tako bitnom područiju. što predstavnici Makeoniju nisu prihvatili. Makedonija: Probleme su imali sa Grčkom zbog imena i zastave. Žele od Makedonije da naprave složenu državu. bilo 12.. U Hrvatskoj je posle 1991. Od Tetova do Struge su sve Albanci. Drugim rečima. na ulazu u Boku.mešovita međudržavna komisija eksperata za obeležavanje granica i održala je nekoliko sastanaka. Kozjaka i (kumanovske) Crne Gore. Postoji pretnja da će Albanci za nekoliko decenija biti većina. Što se Prevlake tiče . Bugarska je priznala makednosku državu ali ne i postojanje posebne Makedonske nacije. Bugarska vlast se žalila zbog prava Bugarskih manjina kod nas jer su bili nzadovoljni. pokušavajući da realizuju koncept Velike Bugarske. traže široku autonomiju i žele da budu konstitutivan narod što vodi federaciji Makedonije. (dijalekt) bugarskog jezika. tj Makedonija je za Bugarsku samo još jedna Bugarska država.. Sa SiCG problem prevlake -za Hrvatsku je problem više prihološkog značaja nego strateško jer je u pitanju jedan i po km. Bivša Jugoslovenska Republika Makeodnija za ceo svet i za Grke Makedonija a Grci su da se promeni ceo naziv bez Makedonija. Hrvatska: Ima probleme granica na severu sa SCG na Dunavu u putanju je 100 i nešto km. Predstavnici Makedonije su zauzeli stav da je granica utvrđena( jer su kao dokaze navodili vojne karte iz perioda SFRJ). Drugi problem su Albanci . Sa BiH kod Bihaća.g potpisan je poseban sporazum o međusobnoj zaštiti manjina i njihovim pravima.000 u Hrvatskoj.Problem je rešen jer su smanjili broj kraka. Principijelno je sa Hrvatske strane prihvaćeno.U njoj je 1991. Makedonska većina to ne želi jer bi značilo kraj i cepanje Makedonije. jer UN i druge zemlje prihvataju suverenitet Hrvatske na za SRJ spornom kopnenom delu (kod rta Oštra). čiji su vojnici u oba svetska rata okupirali Makedoniju.

Mađari i Italijani imaju garantovano poslaničko mesto u parlamentu iako ih ima 10 puta manje od Srba. U Rumuniji Srba ima oko 20.000. U vreme Miloševića odnosi su bili zategnuti ali ne otovreno. loš kvalitet nastave na srpskom i u Mađarskoj 3. zbog srpsko-albanskog etničkog spora na KiM .Problem su šesti napadi na Srbe zbog tajnih optužnica i pristrasnih suđenja za navodne ratne zločine.5% ali ih na Kosovu ima 90%. – Sa nima su odnosi najkomplikovaniji.U Albaniji Srbi imaju status nacionalne manjine ali najveći problem Srba u Albaniji je nemogućnost nacionalnog i verskog opredeljenja pa se i ne zna tačan broj Srba.Od nedavno je to pitanje zaoštreno odlukom najviših organa SPC da proglase novu Ohridsku arhiepiskopiju koju vode sveštenici koji priznaju crkvenu vlast SPC. na osnovu koga je na terenu počela i demarkacija koja je obavljena od tromeđe na granici Bugarske. SCG: Albanci 16. Albanija je jedina na svetu koja je priznala Republiku Kosovo i omogućila rad njenog diplomatskog predstavništva u Tirani.000 Srba se vode kao izbrisani – nisu dobili još državljanstvo posle samostalnosti Slovenije. Ideja je da Albanija ne podržava otvoreno protest na Kosovu ali je činila i neke neprihvatljive poteze. Problem na Kosovu sa Albancima. Pitanje položaja manjina tj Srpske u Makedoniji jer Makedonaca kao pripadnika nac manjine gotovo i da nema. Problem je u nespominjanju srpske manjine u Ustavu RM Postoji još jedan specifičan problem. iako su oni i dalje daleko od normalnih. Dešavale su se zabrane sveštenicima SPC da u crkvenim mnatijama prelaze makedonsku granicu zbog čega su reagovali naši državni organi. Zbog nemogućnosti da naše vlasti izvrše demarkaciju na tom delu granice makedonska strana je jedno vreme prihvatala da se posptpak demarkacije privremeno zaustavi. Posle pobede demokratske stranke i Sali Beriše na izborima 1992. 15 . U pitanje je razgraničenje na Timoku 1884. Srbi u Sloveniji nisu čak ni nacionalna manjina (ima ih 39.000 i imaju status manjine. Položaj nac manjine u Sloveniji imaju Mađari i Italijani kojih ima zantno manje. Na Kosovskoj strani je Srpsko stanovništvo a u Medveđi su Albanci.Makedonije i CG do dela granice na kojem je KiM.i inteziviranja saradnje s Makedonijom i ovo pitanje je rešeno-potpisan je psorazum o demilitarizaiji. U Hrvatskoj imaju status manjine i ima ih oko 200.000 i problem je nerešen crkveni spor.000) po izveštaju o položaju Srba u zemljama u okruženju što ga je sačinilo Ministarstvo za dijasporu. U BiH su konstitutivan narod i ima ih 50.000. U Makedoniji 40. Timok je u međuvremenu meandrirao ali nejasan je strateški značaj –možda zato što je u pitanju tromeđa ili zato što je to najniža tačka nadmoreske visine. Spor sa Bugarskom –opština Strumica. Milošević se na Kritu 1997 sastao sa Albansim predsednikom Fatos Nanom.Pitanje je priznanja Makedonske pravoslavne crkve. Albanska želja da se približi EU i NATO-u i stav te dve organizacije da se problem Kosova mora rešavati unutar Srbije donekle je omogućilo popuštanje u odnosima između ove dve susedne zemlje. Makedonci smatraju da je taj naš stav nacionalistički.g odnsi sa Albanijom su zapali u krizu. Nema sporenja u oblasti imovinskih i socijalnih pitanja.800-problem je što je u pripremi novi zakon o manjinama koji predviđa smanjenje njihovih prava. Crnogorci 5% i Mađari u Vojvodini. U Sloveniji i Albaniji nema škola i medija na srpskom jeziku. U Sloveniji je najveći problem što 10.problme odnosa SPCrkve i Makedonske pravoslavne crkve što nije međudržavno pitanje nego versko tj crkveno.

Intervencijom UN konflikt je obuzdan i danas to nije rešenone. dolazi do novog pregrupisavanja i rasporeda društvenih snaga. Ali Pariskim ugovoriom 1918. Razlog tog problema jeste nafta oko ostrva.EU. Tokom Balkanskog rata na kratko ju je Bugarska prisvojila pa je vratila Rumuniji. Nekoliko Grčkih ostrva je pod samom obalom Turske. Problem se pojavio nastankom tehnologije o vađenju nafte. Bugarska i Rumunija Od 1917 Rusija zbog Boljševičke revolucije istupa i u rat ulazi Amerika. Albanci se plaše da bi Albanci sa Kosova pobedu prebacili na sebe. 16 . Data su im sva manjinska prava pa I pravo na izbor lokalne uprave ali bez prava na teritorijalnu autonomiju. Grcka: Južno od moreuza Bosfor I Dardanele i danas traje teritorijalni spor između Grčke i Turske oko Egejskih ostrva. CG. Značajan je Temišvarski ugovor potpisan 1996 izneđu Mađara I Rumunije a koji definiše status I prava mađarskih manjina u Rumuniji (Transilvaniji) U pitanju su 3 županije u centralnom delu Rumunije gde su nastanjeni Mađari. Rumunija: Imala je nesporazum sa Moldavijom. Teritorijalni problem imaju sa Ukrajinom. To pitanje je jako delikatno ali oni ga kontrolisu zbog pristupa EU. Došlo je do Turske intervencije na severnom delu i severni deo Kipra je proglašen Turskom Republikom koju niko nije priznavao. a Ukrajinci tvrde da je ono dato trajno. NATO-a. Uz to obe zemlje imaju katastrofalnu lošu ekonomsku situaciju. stvaraju se nove države. Trgovina je mala. a vezan je za Zmijsko ostrvo. Geopolitičke promene na Balkanu kao posledica I sv rata Sile Antante: Rusija. U Rumuniji se smatra da su to Rumuni a ne Moldavci. Po završetku I sv rata nastale su mnoge značajne promene. Odnosi SRJ i Albanije biće u najvećoj opterećeni Kosovom i njegovim budućim statusom.San-stefanskim mirom Rumunija je dobila nezavisnost i deo Dobrudže. Rumunija je ustupila to ostrvo Sovjetskom Savezu i Rumuni kazu da je to bilo na koriscenje. Francuska i VB Sile Osovine: Nemačka. Srbija. Moldavija je danas punopravna drzava i nacija. Zatim 1974 izbio je spor zbog Kipra gde postoji tradicionalno rivalstvo. Rumunija dobija Južnu Dobrudžu da bi posle II sv rata Južna Dobrudža ipak pripala Bugarskoj. Turska: problem sa Grčkom na Kipru i oko egejskih ostrva. Italija od 1915. Za vreme I sv rata Rumunija je morala Rusima da obezbedi iskrcavanje u Dobrudži ali je Nemačka zauzima i nudi je Bugarskoj ali ne celu zbog strateških puteva.1945. Sve ove promene su uticale na geopolitičke promene na Balkanu. Ugovor je potpisan pod pritiskom SAD.g. U Maloj Aziji-oblast Izmira. Rumunija ima i pretenzije prema Južnoj Dobrudži koja je posle II sv rata pripala Bugarskoj. stvara se prva socijalistička zemlja i formira se Društvo naroda.Albanci nius presrećni idejom albanaca sa Kosova i ujedinjenju svih Albanaca. preraspodeljuju kolonije i nestaju 4 carevina. Po pravu moraproširenjem teritorijalnog mora od 12 nautičkih milja Grčka je taj deo mora iskoristila i došlo je do spora. Diplomatski odnosi sa Albanijom obnovljeni su 2001. Postoji albanska manjina cija prava se odredjuju na reciprocan nacin u odnosu na prava Grka u Albaniji 22. Austrija.

8. Ovaj kongres je uspostavio novi međunarodni poredak u Evropi. Ugarskom kraljevstvu stavljeno je do znanja da ne može opstati kao jedna država-Trijanonski ugovor ostavio je Ugarskoj trećinu njene predratne teritorije učinivši je najogorčenijim među državama. Vudru Vilson izneo je američke ratne ciljeve na sednici oba doma Kongresa. obrazloživši ih u 14 tačaka. Augarska.. Glavno pitanje mirovne konferencije je sređivanje granica i pitanje granica. Sama ta činjenica dovoljna je da se Versajski mir osudi na propast. ali su se saveznici smatrali oslobođenim te obaveze kada je Rumunija kapitulirala 1918. Ugovori su se neposredno odnosili na Balkan: Senžermenski ugovor sa Austrijom 1919 Nejiski ugovor sa Bugarskom 1919 Trijanonski ugovor sa Mađarskom 1920 Ugovor u Sevru sa Osmanskim carstvom 1920 Samoopredeljenj kao načelo koje je obeležilo ove ugovore. obećavajući im teritorije zemalja i naroda iz suprotnog tabora.Vilson i Lojd Džordž-predstavnik Velike Britanije i Vitorio Orlando predsednik Italije i njegov ministar in poslova Sonini-ispostavilo se da su došli da pokupe plen koji im je obećan zbog čega su prešli na stranu savezničkih strana. Poražene sile nisu učestvovale. Preostalih 6 tačaka bile su mnogo određenije: autonomija etničkih grupa u AU i Otomanskom carstvu. zatim Vilson je poručio evropljanima da bi međunarodni sistem trebao da se zaniva na principu samoopredeljenja naroda a ne na ravnoteži snaga. 18.Rezultati mirovnih ugovora. Bukovine. korekcija Italijanskih granica. Vladari ranije nisu bili podlegnuti kontroli naroda.Često pogrešno nazvan Versajski – zapravo to je bio Pariski mir. sa kojom je potpisano primirije već je bila rastočena. Mir nije obuhvatio Nemačku i Rusiju dve najveće evropske zemlje sa najvećim vojnim potencijalom. Koruška je ostala Austrijska. Rijeka je trebalo da ostane samostalan grad dok je njeno predgrađe pripalo Jugoslaviji. Prvi je obuhvatao 8 tačaka: javnu diplomatiju-što znači da spoljna pol treba da se zasniva na javnim ugovorima bez tajnih sporazuma. Lastovo).. 17 . veći deo Banata i ostalih Ugarskih teritorija.Južne Dobrudže i Besarabije. zaključenih posle I sv rata. proizašli su iz tajnih sporazma. Zadar i pojedina ostrva(Lošinj. Na kraju je Rumunija dobila Transilvaniju. Kraljevina je prihvatila na ovagvu pogodbu zbog nepovoljnih međunarodnih prilika i zbog želje dinastije da uspostavi za zapadnim susedom dobre odnose. pogađanja i nadmudrivanja već od samog početka rata. Tada su se Centralne sile i Antanta sukobile i svaka sa svoje strane nastojala da za sebe pridobije što iše saveznika. Kraljevina SHS nastala je i pre mirovnog ugovora. One su bile podeljene u dva dela. Pola miliona Hravata i Slovenaca našlo se van granica nive države.januara 1919 održana mirovna konferencija.Glavnu reč vode državnici tri sile pobednice: Žorž Klemanso(poznat pod nadimkom Tigar)-Francuska. kojim je Italija dobila Istru. Pogodba je postignuta Rapalskim ugovorom. Nova država nalazila se u sukobu sa Italijom a u vezi sa istočnim Jadranom. Sudbina Austrijske provincije Koruške rešeno je plebiscitom..januara 1918. Cres. Cilj mirovnih ugovora bio je obnavljanje odnosa između velikih sila i upravljanje promenama postojećeg međunarodnog poredka pošto su propala čitava carstva. Rumunija je izašla kao pobednica-za vreme pridobijanja saveznika tokom rata njoj je obećana Besarabija.

3 miliona Jugoslovena. -Nastala je jedna nova država-Albanija -Nestalo je Otomansko car i AU -1918 Kraljevina SHS. Dalmaciju i ostrva. Italija je. mnoge jugoslovenske teritorije sa obe strane reke Soče. U ovom pogledu nijedna druga evropska država nije imala više problema i nigde princip etničkih granica. ekonomskih i političkih argumenata bila za staru austrijsko- 18 .. Francuske. aprila 1915. Bačka. Rusija. Albanija dobija i faktičko priznanje nezavisnosti ulaskom u Društvo naroda 17. kao i na strategijske razloge svije bezbednosti. Uz teritorijalne ustupe Italiji (na račun Ju) .Mirovnim ugovorom sa Mađarskom u Trijanonu 1920. Italija uporno pozivala na Londonski ugovor po kome je trebalo da dobije teritorije na kojima je živelo blizu 2 milona stanovnika. oslobođena je celokupna teritorija Albanije.zapadnu Trakiju (oduzeti od Bugarske) i istočnu Trakiju (od Turske) Najvažniji cilj bio je SmirnaIzmir. Kraljevina SHS morala je još u procesu svog nastajanja da vodi tešku borbu za utvrđivanje što povoljnijih državnih granica i njihovom priznanju mirovnim ugovorima i međunarodnim sporazumima sa susednim zemljama.Međumurije. Slavonija. Engleska. pa je na konferenciji ambasadora velikih sila ( Francuska. ona ostavlja nerešenim pitanje Albanije koja je pod Italijanskom okupacijom.g.okrenuta ka Bosforu. Albanski narod spontano pruža otpor okupatoru i na karju ga proteruje. još početkom 20 veka pokazivala aspiracije prem Balkanskim zemljama. Dardanelima. Italija je zato već pred prvi svetski rat i u njegovom početku vodia politiku laviranja između dve grupe sila obećavajući podršku onima koji su više spremni da udovolje njenim aspiracijama prema istočnoj obali Jadrana. zasnovan na načelu narodnosti i formiranju nacionalnih država. od čega oko 1. Istru.novembra 1921 doneta odluka o priznavanju albanske nezavisnosti. Poražena Bugarska mogla je samo da očekuje gubitak. Grci i Italijani su pretendovali na iste teritorije. nije naišao na veće otpore skoro svih susednih država i nekih velikih sila koje su iza nekih od susednih zemalja stajale. Vinzelos-grk je izneo listu potraživanja koja uključuju severni Epir(koju je trebalo oduzeti od Albanije). Turski ugovor. geografskih. Rusije i nje od 25.Najteži problem u ovom pogledu kraljevina SHS je imala sa Italijom. ekonomske i strategijske razloge i druge argumente u prilog svojih zahteva. u sastav SHS ušli su Prekomurije. pa čak i Valonu u Albaniji.12 1920. Italija. deo Baranje i zapadni deo Banata.-Delegacija Kraljevine SHS podnela je mirovnoj konferenciji veliki broj memoara u kojima je detaljno iznela svoje zahteve u pogledu granica. na mirovnoj konferenciji. pozivajuči se pre svega na načelo narodnosti ali i na – kao dopunske argumente – istorijske. Londonskim paktom – tajnim ugovorom između Velike Britanije. kao i savezničkih sila. Zbog toga se. Krajem 1921.težila dobijanju Istre. lišena je svih dobitaka od 1912 i odvojena je od Egejskog mora. Grčak je dobila najveći deo Trakije i ostrva Imbros i Tenedos Engleska –pored poraza Nemačke priželjkuje njene kolonije u Africi i Okeaniji kao i podeli Otomanske imperije –delovi bogati naftom.Japan i Italija) održanoj 9. dok je jugoslovenska delegacija na osnovu etničkih. Dalmacije i Albanije Pariska mirovna konferencija rešava pitanje statusa i granica balkanskih država. Pošto su njeni interesi u tom pogledu bili mnogo protivrečniji prema centralnim silama ona je uspela da joj sile Antante obećaju za njen ulazak u rat protiv Centralnih sila. tzv. Srem. Osmansko carstvo je podeljeno u korist njegovog hrišćanskog i sršskog stanovništva. Carigradu i zaleđu u istočnom delu Balkana.

ekonomske..italijansku granicu ne prihvatajući italijanske argumente i pretenzije prema Gorici. išao Dravom. Kraljevina SHS je pod pretnjom ratom od strane Italije i diplomatskim pritiskom dve zapadnoevrolske sile pristala na zaključenje Rapalskog ugovora sa Italijom 12. Istri. Razlog za ovakvo oprredeljenje većine za Austriju treba tražiti u lošoj politici Kraljevine SHS. Lošinj. ali je dobila izvesnu ispravku granice prema Subotici. uz obostranu obavezu čuvanja jene nezavinosti koju je Italija pogazila već krajem iste godine upadom grupe fašista i proglašenjem njenog prisajedinjenja Italiji što je Kraljevina SHS priznala tzv. Rapalskim ugovorom Italija je dobila Gradišku. -Protivrečnost interesa i argumenata zainteresovanih država i podrška jugoslovenskih zahteva od strane SAD. strategijske i geografske razloge tražila približno onu teritoriju na kojoj je veći broj stanovništva slovenački živalj. Trstu.. oktobra 1920.sept 1919. Antihabzburšku konvenciju koja je bila tajna i kojom su se obavezle na čuvanje i izvršavanje odredaba senžermenskog i trijanonskog ugovora i posebno se dogovorile o preduzimanju mera u cilju sprečavanja eventualnog povratka Habzburške dinastije na presto Austrije ili Mađarske -Prilikom razgraničenja sa Austrijom.g kojim je izvršeno razgraničenje njene teritorije sa susednim državama obavezala na priznavanje pune nezavisnosti kraljevine SHS u čiju korist se odriče svih prava i obaveza na teritoriji stare Austrijsko-Mađarske teritorije.g i većina se izjasnila za Austriju. Dva posebno značajna i sporna pitanja bila su prihvatanje Drave kao državne granice i Koruška. Velike Britanije koja je želela ojačati Italiju naspram Francuske u cilju uspostavljanja nove ravnoteže snaga u Evropi. Austrija prihvata granice susednih zemalja i odriče se prava i potraživanja sa teritorija koje su joj ranije pripadale. Savezničke sile nisu prema Jugoslaviji bile u pogledu razgraničenja sa Mađarskom naklonjene u meri u kojoj je to bio slučaj sa Čekoslovačkom i Rumunijom koje su dobile sva mesta u kojim živi i njihovo stanovništvo. Rimskim paktom iz 1924.g. Njime je formirana i Slobodna i nezavisna država Rijeka. Prilikom razgraničenje sa Mađarskom bilo je mnogo problema. ekonomske. Dalmaciji i ostrvima.južnu i severnu i odlučeno je da se glasanje o tome kojoj se od dve susedne zemlje stanovništvo želi priključiti prvo sprovedene u južnoj zoni. a da se u severnoj glasa tek ako se u zoni A većina izjasni za prisajedinjenje Jugoslaviji. Jugoslavija nije prihvatila Dravu kao kao državnu granicu pozivajući se na etničke. Goricu.g.g kojim je utvrđena granica između dve države. kao i činjenicu da na dan uspostavljanja primirija sa Austrijom 1918. Etničkog balansa prema kome bi u obe zemlje ostao podjednak broj etničkih pripadnika druge države. u sprovođenju mobilizacije u Jugoslaviji nasuprot ukinutoj vojnoj obavezi u Austriji(mirovnim ugovorom). pa je veliki deo granice. iako je bila formirana i međusaveznička komisija za ispitivanje spora. Ona nije uspela da dobije sve teritorije u kojima u kompaktnoj masi živi naš živalj-kao što su Bajski trokut. ustanovljene senžermenskim mirovnim ugovorom sa Austrijom. uticaju austrijske socijaldemokratije. Ipak je činjenica da je više Mađara ostalo u Jugoslaviji nego jugoslovenskog u Mađarskoj. Glasanje u zoni A obavljeno je 10. Međtim. uticaju ktoličkog klera. geografske i druge razloge. Trst i skoro celokupnu istru. Razgraničenje između Rumunije i Kraljevine SHS izvršeno je na osnvu tzv. Ju uglavnom nije uspela u svojim zahtevima. Mađarska je Trijanonskim ugovorom od 4. Pored Rapalskog ugovora dve države su istovremeno zaključile tzv. nijedan srez na ovom područiju nije imao Dravu kao granicu. Tako da do plebiscita u zoni B nije došlo.juna 1920..Prema Senžermenskom ugovoru. aiko je većina bila jugoslovenskog porekla. onemogućili su rešenje pitanja razgraničenja između Italije i Jugoslavije. zatim grad Zadar sa okolinom i ostrva Cres.I jedna 19 . od 10. Slovensko Porablje. kraljevina SHS je pozivajući se na etničke. U ugovoru je stajalo i da će pitanje Koruške biti rešeno plebiscitom. A i B. Novembra 1920. Koruška je zato podeljena u dve zone. odnosno Italijanskih od strane Francuske. Lastovo i Vis.

ali je u Rumuniji ostalo više Srba nego u Banatu Rumuna. Egejsku i Pirinsku Makedoniju. a svoe aspiracije prema Vardarskoj dolini i Banatu smatrala prvorazrednim ciljem. Srbija je Makedoniju smatrala svojim stečenim pravom. a posebno Engleska. Srbija je bila protiv svake diskusije o tome kakav treba da bude status Makedonije ističući a se Srbija bori za strateške granice i da su njeni minimalni zahtevi u ovom pravcu zadržavanje Vardarske Makedonije i dobijanje teritorija u slivu Strumice. Bugarsko.Novembra 1919. što je pokazivalo želju Italije da izaleži u susret jugoslovenskim zahtevima prema Makedoniji umanji njene aspriracije prema Jadranu i Albaniji. pod uslovom da Albanija ostane 20 . u kom pravcu su čak vođeni i separatni pregovori sa Bugarskom u toku 1918. dok je ona za Jugoslovenski odbor bila problematično pitanje pošto su neki njegovi članovi smatrali da buduća ju država treba da napusti orijentaciju prema jugoistoku i da se usmeri prema Jadranu.i druga država tražile su ceo Banat. široke narodne mase su želele autonomnu Makedoniju koja će obuhvatiti sva tri nena dela (Vardarsku. Sa tim se slagala i Italija. Srbija je. Rumunija se pozvala na Bukureštanski ugovor-1916. Granice između nje i Grčke ostale su onakve kakve je utvrdio Bukureški ugovor iz 1913. Granica je na kraju utvrđena kompromisno-tako što je Jugoslavija dobila prostorno veći deo Banata. Dok je malobrojna makedonska buržoazija svoje interese usmerila prema Bugarskoj. određena je granica između dve države sa određenim izmenama u korist Kraljevine SHS koja je dobila deo teritorije na desnoj obali Timoka i gradove Bosilgrad. ali se ono zbog istorijske različitosti razvoja makedonksog naroda postavljalo drugačije. Engleska je predlagala da mirovna konferencija formira autonomnu Makedoniju pod mandatom Društva Naroda.g. Srbija i Grčka su preuzele sve moguće mere da to onemoguće. Ju se takođe pozvala na načelo narodnosti istočući da i na istočnoj granici Banata ima čisto srpskih sela. a maksimalni zahtevi dobijanje celokupne Makedonije.g kojim joj je bio obećan Banat i na etničke razloge tvrdeći da sve do Pančeva i Beograda ima čisto rumunskih sela.g -U pogledu granica prema Albaniji spor je vođen nekoliko godina. naime posle balkanskih ratova problem Makedonije često koristila kao sredstvo pritiska prema drugim ju narodima. Razgraničenje je izvršeno Trijanonskim ugovorom.g. U pogledu utvrđivanja Jugoslovensko-Bugarske granice. Bugarska je kao protivargumente ovim zahtevima isticala da je stanovništvo između Timoka i Morave-kao i u Makedoniji. Mirovna konf je ostala na kompromisnom rešenju. sve do 1926. Garibrod i Strumicu sa okolinom.g uz ustupanje Jugoslaviji jednog dela strumičkog kraja na račun Bugarske. pristupile su pred mirovnu konferenciju posebnom ispitivanju pitanja Makedonije smatrajućii da bi bilo najadekvatnije formirati autonomu Makedoniju pod svojom zaštitom. Nejskim mirovnim ugovorom od 27. kao i to da mnoga mesta koja pripadaju Bugarskoj naseljava srpsko stanovništvo. na strategijske razloge zaštite prestonice. pozivajući se na brojne razloge: Bugarsko neprijateljstvo prema saveznicima i posebno prma Srbiji čiju je polovinu teritorija držala u toku rata. kraljevina SHS je tražila njene ispravke na više mesta od Timoka do Strumice. zatim potrebu obezbeđenja komunikacija i železničkih pruga koje vode prema Dunavu i Rumuniji duž Timoka i prema Solunu duž Južne Morave i Vardara. Delegaciju kraljevine SHS je u početku tražila od mirovne konferencije zadržavanje granica ustanovljenih na Londonskoj konferenciji ambasadora iz 1913. tj potvrdila je podelu Makedonije izvršenu Bukureškim mirovnim ugovorom iz 1913. ali su kasnije vršene zamene određenih manjih delova teritorija.) Evropslke sile pobednice. ali pod uslovom da se uprava nad Makedonijom poveri Jugoslaviji. Bugarska ovim ugovorom priznaje jugoslovensku državu i odriče se u njenu korist svih prava i pravnih osnova na teritorijama koje su njime pripale Kraljevini SHS. Prvi svetski rat je doveo do povezivanja makedonskog pitanja sa borbom za ujedinjenje jugoslovenskih naroda u zajedničku državu.

Pregovori su vodjeni u Ženevi i Beogradu. a jugoslovenski zahtevi u pogledu spornih teritorija ispunjeni su u meri u kojoj su one to bile spremne da dopuste.g. Prilikom razgraničenja došlo je do posebnog spora oko Svetog Nauma na Ohridskom jezeru.Otvoren za pristupanje ostalih balkanskih država. Pošto je Italija već istekla svoje zahteve pozivajući se na Londonski ugovor 1915. u periodu od 1919. Ovakvim stavom delegacija kraljevina SHS htela je da ostane na principu narodnosti. februara 1934. do 1926. jer nisu mogle ni učestvovati u pregovorima. Turska. 2. Nepovredivost granica. iste i posle II sv rata. koji je posle dobijanja savetodavnog mišljenja od stalnog suda međunarodne pravde u Hagu pripao Jugoslaviji. Dve države su tek 1926.g ostale su. posebno načelo narodnosti na kojom je stajao i američki predsednik Vilson.zemlje potpisnice bile su : Grčka . Mađarska i Bugarska bile pobeđene zemlje. među kojima je bila i Italija.g. onda kraljevina SHS zadržava pravo da u cilju obezbeđenja svojih interesa postavi potanje granica prema Albaniji.Odustajanje od političkog pritiska prema bilo kojoj balkanskoj državi bez pristanka ostalih potpisnica.Jugoslavija.g primljena u Društvo naroda odmah je postavila pianje svojih granica prema Grčkoj i Jugoslaviji posle čega je došlo do velike diplomatske aktivnosti velikih sila i zainteresovanih zemalja.g što je ova i učinila. Ciljevi: 1. Nastali spor oko razgraničenja sa Albanijom razmatrao je i Savet Društva naroda koji je zatražio da konferencija ambasadora koja je radila na razgraničenjima utvrdi ju-albansko granicu. što je bio deo plana Pašića za izlazak Srbije na Jadran i zbog čega je bilo postavljeno i pitanje eventualne kompenzacije na severnom i južnom jadranu (RijekaSkadar). da ne bi slabila svoju pozivciju prema Italiji traženjem dela Albanije.g konačno potpisale u Parizu dokument kojim se utvrđuje međusobna granica. 3. Jugoslovenska delegacija je istakla zahtev za Severnom Albanijom i Skadrom. 23. februara a sporazum je potpisan u atini 9. za razliku od Ju koja je kao pobednica imala prednost i argumente u svoju korist. Kada je Albanija 1920.Savetovanje u slučaju pretnje. 21 . Tako je sistemom Versajskih mirovnih ugovora i sporazuma Ju sa susednim zemljma došlo do utvrđivanja njenih granica i normalizovanja odnosa sa susedima. Ali. saglasno Londonskoj konferenciji ambasadora iz 1913. Rumunija. Granice Ju utvrđene posle I sv rata. ali je čekala da Italija postavi svoje zahteve prema Albaniji pa da onda i ona učini isto.g i Londonskim memorandumom 1954. najznačajnija vid multilateralne saradnje izmedju balkanskih država je stvaranje balkanske Antante( stvorena je na inicijativu Fra).Pregovori su zaključeni u Beogradu 4. 4. Značajnu ulogu u tome imala je činjenica da su tri susedne države – Austrija. pa su morale da se okrenu del terirorija na koje su pretendovale. ukoliko konferencija želi da Albaniju stavi u položaj protektorata neke sile. Velike slile su u tome imale presudnu ulogu. Balkanska multilateralna saradnja izmedju dva svetska rata U periodu izmedju dva svetska rata nastale su nezavisne države koje su želele da vode svoju spoljnu politiku.nezavisna država. osim promene Jugoslovensko-Italijanske granice mirovnim ugovorom sa Italijom iz 1947.

1932 isključene su iz pakta Albanija i Bugarska. 3. Predviđa se stalna komisija za mirenje + odbrana zajedničkih ekonomskih balkanskih interesa u okolnostima svetske ekonomske krize. Osnove na kojima se zasniva: priznanje jednakosti među balkanskim narodima. verske i jezicke prirode.Rum i Alb) Cilj konferencije bio je da se doprinese jačanju saradnje balkanskih naroda uz poštovanje suvereniteta. Rumunija. stvaranje balkanskog carinskog saveza kao i očuvanje i poštovanje etničkih celina 2. Jug i Turska garantuju sigurnost svojih granica. Izrađen statut međubalkanske trgovinske komore. u Atini uz učešće predsednika ( Bug. međubalkanska poštanska konvencija.Do ovog sporazuma došlo se kroz multilateralni pregovarački proces koji je započeo balkanskim konferencijama: 1. 20-26 oktobar 1931 u Carigradu imenovala je komisiju za pripremu nacrta Balkanskog pakta..takodje su države sklapale i separatne sporazume. da neće pribegavati ratu protiv neke druge ugovornice. kao krajnji cilj odredjen je stvaranje saveza balkanskih država i to Bug. od 5 do 12. 4. Stvaranje nacionalnih drzava u Evropi. 5-12 oktobar 1930. Ovaj balkanki savez pomogao je i olakšao političku i privrednu saradnju potpisani su ugovori o turizmu.Grč. novembra u Solunu 1933. njime Grčka. stanovnika suverene drzave. Albanija nije htela u savez jer je bila pod pritiskom Albanije a Bugarska nije bila zadovoljna 24. Postojale su 2 pratece pojave: a) deo vlastitog stanovnistva ostajao je u granicama drugih drzava b) delovi drugih nacija ulazili su u sastav vlastite drzave Niz okolnosti na Balkanu su: 22 . sporazum o poštovanju propisa o manjinama.Biro. 21-26 oktobar 1932 Bukurešt .medjutim savez nije posluzio svrsi .) Donesene su rezolucije o principima za stvaranje bal.Tur.Rum i Alb Donesen je Statut koji je uredio funkcionisanje konferencije.Sekretarijat nacionalnih grupa plus 6 komisija (najvažnija komijisja za ekonomska pitanja i saobraćaj. godine. postojanje arbitraže.Savet. Jug. – bez značajnih rezultata.. Kao zajednički interes vidjeno je sprečavanje Ita i Bug u ostvarivanju pretenzija i očuvanje statusa quo. saveza a to su suverenitet i ravnopravnost. Da bez predhodnih konsultacija ne preduzimaju bilo kakve pol akcije prema drugim potpisnicama i da neće izimati pol obaveze prema drugoj balkanskoj državi bez predhodnog pristanka ostalnih strana ugovornica. izbijanjem drugog svetskog rata došlo je do nepoštovanja ugovora. Manjinski problemi u balkanskim odnosima do II SR Manjinom se smatra svaka grupa pojedinaca. retko se idealno podudaralo s etnickim granicama. Potpisan pakt balkanskog sporazuma 1934.osnovana su tela: Glavna Skupština. o vazdušnoj plovidbi. pogotovu na Balkanu.Tur. Albanija zbog italijanskog pritiska a Bugarska zbog teritorijalnih pretenzija jer nije bila zadovoljna svojim granicama. po kojima se razlikuju od ostatka stanovnistva.Grč. Jug. uzajamno nennapadanje.usvojen predprojekat pakta balkanskih država (obaveza nenapadanja.. koji cine manje od polovine stanovnistva nacionalnog drustva i ciji pripadnici imaju zajednicke karakterisitke etnicke. Usvojila je 5 rezolucija.

Rumunija. Postojala je Grčka. A-U. Italija . 5) Pod terorom-ceste migracije i seobe iz jedne u drugu etnicku sredinu 6) Definisanje nacionalnih granica balkanskih drzava-bile su plod dogovora i diktata velikih sila:Turske. Grckom. Posle I sv rata desila se velika gepolitička promena.000 stanovnika na tom područiju. Turska. Bugarska. Austrijom. „jabuka razdora“. Mađari – gubitnici u ratu. Madjarskom. nacionalnog i drzavnog konstituisanja 3) stvaranje nacionalnih drzava na Balkanu teklo je sa istorijskim zakasnjenjem. zakljuceni su i posebni ugovori o manjinama sa drzavom SHS. dosta Srba. Ovaj pakst nije sproveden. Verske manjine su postojale do I sv rata a posle nacionalne.2) kao problem pravne zastite nacionalnih manjina Osim odredbi o manjinama koje su sadrzali i mirovni ugovori sklopljeni 1919. Izgubila je Transilvaniju oko milion ipo stanovnika je ostalo van Mađarske. naroda. Ovo su sve rubna područija na Balkanu. Albanija. Zadar. Turskom-visoki standardi pravne zastite manjina. Problem je nastao sa 600. sistem zastite manjina izmedju 2 svetska rata doziveo je neuspeh. bio je na udaru evropskih i azijskih sila. Istru plus ostrva . kultura. Status manjina nije regulisan. Rusije Balkan je podrucje sa najvise nacionalnih manjina u Evropi. izgubila je teritorije oko 60% teritorije i 2/3 stanovništva . Bugarskom. koje su sprecavale normalne tokove i procese etnickog.Hravata I slovenaca je ostalo tu. Sa SHS je izgubila Suboticu. u sklopu oslobodilacke borbe protiv Otomanskog carstva i A-U monarhije i bilo je pod uticajem velikih sila 4) velike sile vodile su denacionalizatorsku politiku i doseljavanjem svog stanovnistva menjale etnicki sastav citavih krajeva. Ni jedna zemlja nije bila bez manjina. Rumunijom. vera 2) zbog svog vojno-strateskog polozaja.1) na njegovom prostoru sudarali su se i ukrstali interesi i uticaji raznih rasa.dobila je Jadran do Rijeke. Kraljevina SHS. 23 . i 1920. Pravni i politicki instrumenti koji regulisu pravnu zastitu manjina na balkanskom prostoru: 1) Povelja UN 2) Opsta deklaracija o pravima coveka 3) Konvencija o sprecavanju i kaznjavanju genocida 4) Konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije 5) Zavrsni akt konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi 6) Razni mirovni ugovori i bilateralni akti 7) Interno zakonodavstvo povezano sa međunarodnim aktima Generalno za sve zemlje u Versaju je potpisan pakt o poštovanju manjina na Balkanu (jevrejske I Hrišćanse). Manjinski problemi na Balkanu javljaju se u 2 oblika: 1) kao teritorijalni problem.Italije.Turske i Grcke) Bez obzira. pored toga regulisano i Konvencijom o razmeni stanovnistva (izmedju Grcke i Bugarske. jer su manjine bile „peta kolona u balkanskim zemljama“.

Problem manjina Grčko-Turskim odnosima.Lozanski sporazum ali dosta Turaka ostalo je u Trakiji, Bugarskoj. Veliki broj Albanaca u Makedoniji,CG, Kosovu U odnosima Kraljevine SHS I Rumunije nije bilo problema iako je bilo manjina. Postojala je prvo jaka dinastička veza, ženidbama.. Mi smo imali problema sa Mađarima, Bugarima-žalili su se da je nestalo 300.000 bugara u UN. Oni su se ustvari izjašnjavali kao Makedonci posle II sv rata a pre toga kao Bugari. Zatim sa Albanijom je imala problema. Albanci su na Kosovu bili obespravljeni, nisu se mogli školovati na svom jeziku I to je bilo otvoreno pitanje. Vlasi su nestali kao manjina, mi ih zovema Cincari. Nestalo je oko 500.000 Vajshodže. Nije bilo zaoštravanja odnosa zbog manjina ali sporova I trvljenja je bilo. 25.Balkan u politici sila pred i u toku drugog svetskog rata Posle I sv rata Francuska postaje najaktivijni faktor na Balkanu-jedina je mogla da isporučuje ratni materijal balkanskim zemljama. Velika Britanija takođe ima jak uticaj na Balkanu u Grčkoj. U periodu 1930-1933 Italija – druga direktno zainteresovana sila koja počinje da ugrožava Francuske interese posle pobede fašizma. Prodor na Balkan kroz Albaniju. Nemačka je imala jak uticaj na Bugarsku u i Rumuniju Engleska – odgovarala joj je ravnoteža snaga i uloga Italije na Balkanu i Mediteranu i bila je zainteresovana za očuvanje teritorijalnog integriteta Grčke. Britanija je branila da Italija i Nemačka nemaju izlaz na more. SSSR- sve vlade balkanski zemalja vodile su neprijateljsku politiku. Grčka jedina uspostavlja dipl odnose sa SSSR a Turska je imala prijateljske odnose. Dolaskom Hitlera na vlast odnosi velikih sila su izmenjeni: 1934 sklopljen je Balkanski pakt. Bugarska i Italija nisu ušle jer su u Nemačkoj videle saveznika i zaštitnika. Iste godine –Rimski protokol (Italija, Mađarska i Austrija) kao odgovor na Pakt male Antante i Balkanskog saveza. Nemačka – trudila se da stavi balkanske države i veže u ekonomskom smislu, a to se najviše odrazilo na Bugarsku i Jugoslaviju, Nemačka je imala zahteve i pretenzije prema Rumuniji zbog naftnih polja u Transilvaniji(u to vreme rumunija je 5 svetska izvoznica nafte). Cilj Nemačke je da istisne uticaj velikih sila sa Balkana, potpomognuta je germanskim snagama u Bugarskoj i Rumuniji. Dolaskom za predsednika Jugoslovenske vlade Milana Stojadinovića, sredinom 1935.g počelo je otvoreno vođenje politike saradnje sa Nemačkom, Italijom i napuštanje saradnje sa Francuskom i Malom antantom. Razvitak i karakteristike Stojadinovićve soljne politike ogledale su se: 1. Udaljavanju od Društva naroda i Francuske kojoj je ve u 1935.g otkazana podrška u borbi protiv nemačko odbacivanja Lokarnskog sporazuma, odbijanja priključenja bilo kakvoj koaliciji protiv Nemačke sa kojom je stalno unepređivana ekonomska saradnja i razvijani politički odnosi, potpisivanju

24

Konkordata sa Vatikanom jula 1935.g i izgrađivanju sankcije Društva naroda protiv Italije zbog agresije na Abisiniju. 2. Politici napuštanja kolektivne bezebednosti u okvirima Male i Blakanske antante i politici njihog razbijanja koja se ogledala u sve manjem ineteresu za saradnju sa Čekoslovačkom, Rumunijom u politici zbližavanja sa Italijom i Bugarskom, zaključivanjem sa njima bilteralnih paktova u 1937.g, bez znanja i pristanka država članica dve antante. 3. Nesuprotstavljanju agresivnim postupcima Nemačke prema Austriji, tj Anšlusu iz 1938.g i nepokazivanju ni najmanje mere solidarnosti sa Čekoslovačkom u vreme i posle Minhenskog sporazuma, iz iste godine, a kamo li pružanje podrške njenom otporu Nemačkoj. 4. Ovakva spoljna politika Jugoslavije značila je izdaju nacionalnih interesa i interesa njenih saveznika, razbijanje Male i Balkanske antante koja je, iako su je sačinjavale tri tzv. sile drugog reda, predstavljale zakedno veliku silu. Nepopularnost i neprihvatanje ovave spoljne politike u zemlji dovelo je do poraza Stojadinovića na izborima decembra 1938.g, ali se spoljna politika novog predsednika vlade, Dragiše Cvetkovića i dvora nije promenila, već se otičlo i dalje, mirno posmtarajući okupaciju Albanije od strane Italije, aprila 1939.godine. Posle zauzimanja Albanije, Italija je istakla pretenzije prema Kosovu, što je Ju koja je već bila izolovana i usamljena udaljilo od Italije i još više približilo Nemačkoj. Politika neutralnosti koju je Jugoslavija vodila, iako je svetski rat već počeo, još više ju je učinila nesposobnom za otpor fašističkoj agresiji i sve više spremnu na davanje koncesija samo da ne bi ušla u rat. Njeno nalaženje u takvom položaju dovelo ju je do razilaženja većine u vladi Cvetović-Maček sa većinom u generalštabu, ali ni to, zbog uspeha koje su fašističke sile već bile postigle u Evropi pokoravanjem mnogih država, nije uticalo na dalje približavanje silama osovine koje se ispoljavalo kroz zaključenje jugoslovensko-mađarskog rata o večitom prijateljstvu i posebno kroz pristupanje Trojnom paktu 25.marta 1941.g koji je za Nemačku bio od osobite važnosti, jer joj je Jugoslaviju, praktično izručio bez rata, dok je Cvetković smatrao da nime sprečava da Jugoslavija bude neposredno uvučena u rat.Kad su izliv narodnog nezadovoljstva u demonstracijama od 27.marta i vojni puč generala Simovića koji je obrazovao novu vladu pokazali nesaglasnost sa pristupanjem Trojnom paktu, Hitler je izjavio da se udar protiv Jugoslavije izvede nemrlosrdnom okrutošću. Na taj način će se Turskoj zadati dovoljno straha i uticaće se na povoljan način na kasniji pohod protiv Grčke. Rat protiv Jugoslavije bi morao biti vrlo poularan u Italiji, Mađarskoj i Bugarskoj, pošto će se tim državama obećati teritorijalna proširenja: Jadranska obala Italiji, Banat Mađarskoj i Makedonija Bugarskoj. Sudbina kraljevine Jugoslavije bila je, na ovaj način, jasno određena pošto ona nije imala više spoljnih saveznika kojih se sama odrela i koji su već bili pokoreni od srtane fašističkih sila, niti je imala unutrašnjih sposobnosti za svoju odbranu. Hitler je 12. marta 1938. ušao u Austriju i njen strateški položaj je poboljšan Italija- politika ekonomske, vojne i političke penetracije u Albaniju i Balkan- zauzima Albaniju, Britanija de fakto priznaje Albaniju kao područije koje su Italijani zaposeli a 1940. Italija objavljuje ultimatum Grčkoj, Grčka ne prihvata pomoć Britanije da ne bi izazvala Hitlera. 22.maj 1939-Čelični pakt (Nemačka i Italija)

25

23.avgust 1939 sporazum Staljin-Hitler –pakt o nenapadanju i tajni sporazum o razgraničenju interesnih sfera u Istočnoj Evropi. Sedam dana nakon potpisivanja došlo je do agresije na Poljsku i do otpočinjanja II. Sv rata. SSSR se pojavljuje na Balkanu posle okupacije Poljske. Deo Poljske je pod SSSR i teže da oslobode Bugarsju i Rumuniju preko NOP-a osigurvaju interesnu sferu. Jugoistočna Evropa je bila sirovinska baza imperijalističkih zemalja. Rumunija i Bugarska su pristupile Trojnom ppaktu. 25.marta 1941 Ju pristupa Trojnom paktu. Jugoslovenska teritorija rasparčavana je a sile Osovine priznale su NDH 10.april 1941.Italija je okupirala Hrvatsku i pravi svoj plan –težnja ka celom sredozemlju od Istre do Južne Albanije Bugarska i Albanija dobile su teritorijlana proširenja na račun Ju i Grčke 18.juna sporazum o prijateljstvu Turske i Nemačke. Pod vlašću sila osovina: Albanija, Bugarska (Strumicu i pola Makedonije), Grčka, Rumunija i Jug. Albanija, Bugarska i Rumunija imaju svoje vlade ali pod kontrolom sila osovina a Ju je rasparčana između Nemačke i suseda. Ruzvelt je tokom prve dve ratne godine odvraćao Engleze u njihovim pokušajima da tajno ugovaraju o posleratnom uređenju Evrope. Englezi su se plašili da Balkan ne podpadne pod ruski uticaj. SSSR-ima lose odnose sa svim balkanskim odnosima zbog komunista koji su na vlasti u Rusiji,jedino Grčka ima diplomatske odnose sa Rusijom a Turska prijateljske V. Britanija- imala je finasijske interese na Balkanu ( Jug i Rum), borila se za očuvanje teritorijalnog integritea grčke U toku rata u Jug delovala su dva pokreta do 43 SAD su podržavale četnike a tek posle toga Tita Postojali su planovi za iskrcavanje saveznika na jadransku obalu i prodor u meki trbuh evrope radi zaustavljanja prodora Sovjeta Jugoslavija je rasparčana od strane susednih država ,stvorena je NDH koja je zauzimala 40% stare Jug Sve Balkanske države bile su deo Hitlerovog poretka 1. one koje su pristupile trojnom paktu 2. one koje su se na silu priključile osvajaču 3. one koje su uspostavljene na ruševinama, kolaboracionističke vlade Posle II sv.rata Maršalov plan. Posle pobeda saveznika kod staljingrada i u severnoj africi porasao je intres za Balkan pošto je trebalo zavarati nemce oko toga gde će se desiti iskrcavanje saveznika,počelo se sa pružanjem podrške pokretima otporana Balkanu .Saveznici su se iskrcali na Siciliji, dolazi do sukoba Tito i Draža28.novembra do 1. dec 1943 Teheran-prvi sastanak vođa antihitlerovske koalicije. Sklopljen spor o saradnji sa NOV Jug. Februar 1945 drugi sastanak velike trojice u Jalti-podela intersnih sfera. 14 tačaka-tri se odnose direktno na Ju. 26.Politika intersnih sfera na Balkanu posle drugog svetskog rata Politika interesnih sfera postala je vekovna tradicija na Balkanu, a od kraja 17 veka nije bilo ni jedne evropske sile koja se nije interesovala za mogućnost uticaja.. Tradicija

26

ponašanja velikih sila na Balkanu ogledala se u protivrečnosti među balkanskim narodima, korišćenju jednog suseda protiv drugog... Krajem i neposredno posle II sv. Rata odvijali us se protivrečni procesi od uticaja na balkanske odnose: na jednoj str je tekao proces nacionalno-oslobodilačke borbe, a na drugoj strani podela intersnih sfera. Vlaimir Dejdli je napisao jednu knjigu o podeli interesnih sfera na Balkanu. 28.novembra do 1 decembra 1943. sastanak u Teheranu vodja antihitlerovske koalicije(Staljin,Čerčil i Ruzvelt), 1944. u Moskvi Staljin i Čerčil donose sporazum o podeli interesnih sfera na Balkanu (džentlmenski sporazum). SAD se ne pojavljuju u ovoj podeli. Dogovorili su se o podeli interesnih sfera kroz politički uticaj. JUG 50% -50% ali je prevladavao Sovjetski uticaj – Crvena armija ulazi na Balkan. Engleska je smatrala da sporazum u Jalti nije ispoštovan jer su Sovjeti imali veći uticaj u Jugoslaviji nego Britanci. Tito je u Moskvi potpisao u aprilu 1945.g sorazum o zajenidčkom sadejstvu Crvene armije i NOVojske. Svojevremeno je Čerčil u svojim memoarima izjavio da je najveći problem u SovjetskoBritanskim odnsima problem Jugoslavije. RUM :SSSR 90%-VB10% BUG :SSSR 90%-VB10% GRČ :SSSR 10%-VB90% U pogledu interesnih sfera na Balkanu situacija je bila jako isprepeltana Albanija nije pomenuta – obe zemlje smatrale su da je ona pod njihovom sferom uticaja. Na samom terenu ova podela je bila drugčija. Sovjeti tj Crvena armija je bila u Bugarskoj, Rumuniji i Jugoslaviji-bio je veći uticaj Sovjeta preko komunističkih partija, tj preko NOP-a osiguravaju interesnu sferu. Grčka- posle II sv rata SAD i Velika Britanija podržavaju kraljevinu. Tu smo s umešali mi i Albanici jer smo bili protiv uspostavljanja kraljevine u Grčkoj. Tada su interese u Jugoslavaji izgubili: Italija, Francuska i Nemačka (imala uticaj na Rumuniju, Bugarsku). -Stav i interesi SSSR-a: 1. Prema Bugarskoj i Rumuniji jer su članice Varšavskog pakta i SEV-a. 2. prema Yu – od 45-48 jer su čl Varšavskog pakta i SEV-a; od 1948 do 1950 dolazi do konfrotacije(inforbiro); od 1955 normalizacija i približavanje Kini. 3. Prme Albaniji –od osude zbog izlaska iz Vrašavskog pakta do pokušaja normalizacije odnosa koji je Albanija odbila optužujući SSSR za socijalimperijalizam. -Stav i interesi SAD-a: Doneta je Trumanova doktrina 1947 g u martu gde se svim sredstvima brani svaka zemlja koja bi mogla biti izložena komunističkoj opasnosti; Donet je Maršalov plan – ekononmska pomoć zemljama koje uđu u koordinate njene pol i vojne strategije. Sfere uticaja su Grčka i Turska preko NATO-a. -Stav i interesi NRKine: Zbližavanje sa Rumunijom 60-ih ( u vreme raspada SSSR-a) Albanija je najveći prijatelj Pekinga , razlaz krajem 70-ih zbog normalizacije Ju i Kine -Stav i interesi Francuske: Najbolji odnosi sa Rumunijom (tradicionalna povezanost 2 kulture+ sličan položaj u blokovima); Sa zu u prijateljskim odnosima ; sa Albanijom povremeno interesovanje; sa Grčkom (bila u sferi uticaja Vbritanije-nov akcenat posle pada vojne hunte i formiranja vlade Konstantina Karamanlisa (proveo u Parizu 1963-74) Sa Turskom više se susreće na područiju Srednjeg Istoka nego na Balkanu.

27

Jugolsavija je tražila treći put i radila je na ojačanju pokreta nesvrstanosti. odnosno davanja pomoći susednoj socijalističoj Albaniji. Bivša Ju bila je sanitarni koridor ili tampon zona-van sfere uticaja. Zato je u svom unutrašnjem razvitku 28 . ali i regiona u celini( Pripadništvo istom bloku nije značilo veći stepen saglasnosti-sukob Grč i Tur oko Kipra 1974). kulturne i druge saradnje. INTERESI SSSR – Prema Rumuniji i Bugarskoj jer su članice Varšavskog ugovora i SEV-a .sukoba sa zapadnim zemljama od kojih se nije mogla očekivati saradnja i razjmena u cilju industrijalizacije zemlje. Jugoslavija u toku dve naredne. Jugoslavija je pristupila zaključivanju sa svim ovim zemljama i niza drugih ugovora. vodeća zemlja SAD) 2. Jugoslavija se od početka suprotstavljala oblicima saradnje koji su pokazivali elemente diskriminacije i neravnopravnosti partnera. Grčka je imala plan oko podele Albanije sa Jugoslavijom. Promenjivi odnosi sa JU zbog sukoba 1948 a normalizacija 1955. Sporazum o podeli sfera nije ispoštovan. U toku Hladnog rata središnji deo Balkana bio je tretiran ka siva zona. U ekonomskim odnosima i saradnji Jugoslavije sa Ssavezom. ali ipak u početku nije odlučnije reagovala zbog svog međunarodnog položaja.Grčka i Turska članice NATO 2. Siva zona je pre svega središni deo balkanskog poluostrva (Ju + Albanija) gde nisu zagarantovane sfere uticaja zapadnog i istočnog bloka. Rumunijom i Mađarskom 1947. 27.Balkan u hladnom ratu 1946-1989 Posle II sv rata svoje prisustvo i uticaj na Balkanskom poluostrvu trude se da obezbede dve velike vojno-političke grupacije: 1. a sa Bugarskom.Dokument o sporazumu postoji do SSSR negira bilo kakvo postojanje i priznavanje ovog sporazuma. Sukob Rusije i Kine približio je Albaniju Kini. Varšavski pakt ( nastao 1955. odnosno nepripadanje odredjenom bloku odredjivalo je i geopolitički i vojnostrateški položaj pojedinih balkanskih zemalja. to je izjavio Moša Pijade i izazvao je skandal .Severnoatlanski pakt –NATO (nastao 1949-12 zemalja osnivača.gdoina. čekoslovačkom i Albanijom-1946. što mu je obezbeđivalo relativnu stabilnost. od početka se pokazivala težnja SSSR-a da od privreda ovih zemalja napravi agrarano-sirovinski privezak privrede svoje zemlje.Jugoslavija i Albanija ( svaka na svoj način nezavisna Pripadanje.g zaključuje ugovore o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa svim ovim zemljama: Poljskom. U doba hladnog rata. sporazuma i konvencija o raznim oblicima privredne. 1946 i 1947.god. Sa Ssavezom i Albanijom formirani su tzv. SovjetskoJugosovenska i Jugoslovensko-albanska mežovita društva u cilju pomoći u bržem industrijskom razvoju od strane Ssaveza.Rumunija i Bugarska u Varšavskom paktu 3. kao i u njegovim odnosima sa drugim zemljama. vodeća sila SSSR) U vreme hladnog rata na Balkanu je funkcionisala formula 2+2+2 1. Balkan u vreme bipolarne podele Evrope ima položaj sive zone. vodeće blokovske sile bile su preokupirane i jačanjem svoga prisustva i uticaja u zemljama članicama i nastojale su da u balkanskom prostoru prošire svoje sfere uticaja. Blokovi su težili da ostvare što veći uticaj u zemljama članicama putem vojnih baza.

posle čega je usledilo isključenje Jugoslavije iz Informbiroa koje je označilo početak 29 .grčko-turski spor oko Kipra i podmorija Egeja. zahvaljujući pravu veta Rum. 5. Bug i Alb postale su članice UN tek 1955 5. mere pritiska na Rum i Bug zbog kršenja ljudskih prava (u vidu pol propagande. uslovljavanja prilikom pružanja ekonomske pomoći pre svega Jug i Alb SSSR je direktno osudjivao Jugoslaviju zbog revizionizma. podržavanje i pomaganje emigracija iz Jug. sastojali su se u sledećem: 1. Širi procesi popuštanja zategnutosti na balkanu usledili su u skolpu politike detanta koju je omogućilo održavanje konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji(KEBS) u Helsinkiju (1975).teritorijalni spor oko Epira izmedju Albanije i Grčke-pritisak na Albaniju dok je bila u Varšavskom paktu. Alb i Rum . 3. kako od strane Ssaveza. poredak) Odnosi izmedju Balkanskih država posle rata bili su prijateljski i to pre svega Jug . Intervencija SSSR u Čehoslovačkoj 1968 koju su osudile Jug . gradjanski rat u grčkoj. 2. odigrali su se istovremeno. Integriteta svih evr zemalja. Donet je i Maršalov plan. 6. Početak 1948. Ssavezu nije odgovarala Jugoslovenska samostalnost u unutrašnjem društvenom sistemu. Bug i Rum 6. i moskovskom 1956. 2. Alb i Bug. njena težnja i borba za ravnopravnim odnosima među socijalističkim zemljama.Tršćansko pitanje. martovsko zaoštravanje odnosa sa Jugoslavijom od strane Istoka i Zapada. berlinska kriza koja je dovela do konačne podele Nemačke).ekonomska pomoć.odnosa) 3. Velike zapadne sile vršile su pritisak na balkanske zemlje: 1. govorilo se o mogućnosti stvaranja nove zajedničke države. 4.grčko-albanski spor oko severnog Epira. 7.Medjutim postojali su i sukobi:1. tako i od Zapadnih sila.položaj slovenac i hrvata u austriji(postala neutralna 1955 što je dovelo do dezangažovanja velikih sila u ovoj zemlji koja se graniči sa balkanskim pol).Završnim aktom velike sile su se obavezale na poštovanje nac Suvereniteta i ter.g označio je u evropskim odnosima zaoštravanje i započinjanje hladnog rata u njegovoj naoštrijom formi ( februarski događaji u Čekoslovačkoj. pojavila se teorija o ograničenom suverenitetu socijalističkih zemalja ( sto je značilo da je opravdana intervencija SSSR-a ako je ugrožen soc.g Sovjetski Savez je zatražio hitno i bezuslovno povlačenje svojih vojnih i civilnih stručnjaka iz Jiugoslavije.sukob jugoslavije sa SSSR-om. 1947 doneta je Trumanova doktrina-gde se kaže da će se Sad boriti da iskorene komunizam gde god napadne. nemešanje u unutrašnje poslove. Koriste teritorijalne sporove Tršćansko pitanje( kriza rešena 1954) SAD je novčano pomagala Ju ali je i Ju prihvatila određene ustupke i prihvatila podelu na zonu A i B. za ekonomski oporavak koristila Grčka Sukob Jug.počela da eliminiše odnose koji su omogućavali mešanje u njene unutrašnje poslove. Alb. odustajanje od pribegavanja sili. odugvlačenje sa priznanjem zemalja narodne demokratije( prestanak dipl. Maršalov plan 1947. i 19 marta 1948. 18. Događaji koji su označili preokret i zaoštravanje odnosa sa Jugoslavijom. Albaniju zbog saradnje sa Kinom. ali je u spoljnopolitičkim odnosima ostajala na saradnji i konsultacijama sa Ssavezom.SSSR zaustavljen Beogradskom deklaracijom 1955. ekonomskih pritisaka i unutrašnjih subverzija) 4. Posle sukoba sa SSSR-om Jug postaje članica Saveta bezbednosti UN i time igra važnu ulogu na globalnom nivou.regulisanje plovidbe dunavom. iako su bili nezavisni jedni od drugih.

Balkanski savez 30 . Rumunije. Idejnoj političkoj osudi i izolaciji Jugoslavije kao socijalističke zemlje i njene komunističke partije. Rumunija i Mađarska obustavile su u potpunosti svaku ekonomsku razmenu sa Jugoslavijom. 2. Između Jugoslavije i istočnoevropskih zemalja izuzimajući SSSR. O postupcima ovih zemalja Ministarstvo inostranih poslava FNRJ izdalo je 1951. Sukob sa Ssavezom bio je stvarni sukob.otovrenog sukoba i napada na nezavisnost i samostalnost jugoslovenskog puta u socijalizam i njene koncepcije odnosa među socijalističkim zemljama. Mađarska je. Bugarske prema ju teritorijama. prestala da isplaćuje obaveze po osnovu reparacija na osnovu mirovnog ugovora. dok je sukob sa ostalim partijama i zemljama trebao samo da prikrije ovaj prvi. Položaj u kojoj se našla Jugoslavija tada. pogodovao politički pritisak i posebno ekonomska blokada Jugoslavije kao dobrošao poremećaj u odnosima snaga na područiju JI Evrope. to je politika pritisaka i nepoverenja kojoj je.g tri zapadne sile-SAD. koja je bila pod anglo-američkom vojnom upravm. Mađarske. pravi uzrok razmimoilaženja. tj za njeno prisajedinjenje Italiji i to kako zone A. uključujući i pretenzije Albanije. tako i zone B-pod jugoslovenskom vojnom upravom. Ekonomskoj blokadi Na drugoj strani (sa zapadnim silama). po uputstvima iz Moskve. koji se ogledaju u: 1.g Belu knjigu o agresivnim postupcima vlada SSSR. Mađarske. nije bilo nikakvog ozbiljnog spora sve dok one nisu. tj rešenosti SSSR-a da se tome suprotstavi. Rumunija je čak obustavila sav železnički i poštanski saobraćaj sa Jugoslavijom.i politički i ekonomski-bio je veoma težak i opasan za njenu nezavisnost i integritet. napale našu zemlju i prekinule odnose sa njom. Čekoslovačke. Tako je Jugoslavija istovremeno bila dovedena u situaciju koja je zahtevala suprotstavljanje i jednoj i drugoj strani. da očuva svoju poziciju vodeće partije. npr. koja sadrži 190 dokumenata. Koji postupci i činjenice ukazuju na takav njen položaj? Na jednoj strani. Bugarske i Albanije prema Jugoslaviji. preko noći. Bugarska. o čemu su tražile saglasnost SSSR pošto se mirovni ugovor mogao menjati samo uz saglasnost sve 4 velike sile. 3. azatim i prekidanje dotadašnje saradnje otkazivanjem svih ugovora i zavođenjem ekonomske blokade Jugoslavije. Agresivnim političkim pritiscima svih vrsta prema njoj. Spoljna od 60str do 66str 28.VB i Francuska – objavljuju Londonsku tripartitnu deklaraciju izjačnjavajući se za reviziju ugovora o miru sa Italijom u pogledu Slobodne teritorije Trsta. Celokupni razvitak sukoba pokazao je da se stvarni i pravi uzrok Jugoslovenskosovjetskih razmimoilaženja i sukobljavanja sastojao u rešenosti Jugoslavije da vodi politiku nezavisnosti i ravnopravnosti. Poljske. 2.Marta 1948. to su pritisci Ssaveza a kasnije i drugih socijalističkih zemalja i komunističkih partija. 20.

potpisan na Bledu 9. kojim se osniva Stalni sekretarijat zemalja potpisnica Ankarskog ugovora u cilju priprema konferencija ministara inostranih poslova tri zemlje. Jugoslavija nije imala nikakvih bilateralnih problema i sukoba. u kom cilju će ministri inostranih poslova zajednički. po svim problemima od zajedničkog interesa. a u političkom pogledu stvaranje elemenata za učvršćenje mira na Balkanu. političkoj saradnji i uzajamnoj pomoći. razmatrati međunarodnu situaciju i svoju aktivnost. za ublažavanje pritiska susednih socijalističkih zemalja i posebno Italije i njenih pretenzija prema Jugoslaviji. U odnosima sa Turskom. u Beogradu. koji prethodno postavljena načela saradnje pretvara u odnose saveza. 1. što je posledica više okolnosti među kojima treba posebno imati u vidu činjenicu da je u Grčkoj NOP u toku rata i kasnije bio veoma jak i da je vodio sve do 1949. 2. Formirana je kao regionalna organizacija u skladu sa poveljom UN i načelom aktivne miroljubive koegzistencije. Tri zemlje se ovim ugovorom obavezuju da će sve međunarodne sporove u koje bi bile umešane rešavati mirnim putem. godine da bi saglasno odlukama iz Jalte obezbedile svoj uticaj i očuvale monarhiju.2. Na Zapadu su u tome videli mogućnost za približavanje Jugoslavije njima. Grčke. Tri zemlje su se obavezale da neće preuzeti bilo kakvu međunarodnu obavezu suprotnu ovom pravcu. Dopunski sporazum uz prethodni ugovor. jednom godišnje. Treba istaći da Jugoslavija nije imala nikakvih zahteva u pogledu teritorijalnih promena. Turske koja su poznata pod zajedničkim nazivom Balkanski savez. godine korake u pravcu normalizovanja odnosa sa Grčkom. potpisan 7. posle čega politički odnosi i saradnja postaju tešnji i konkretniji. pa nisu negativno uticali na postepeno približavanje i razvijanje odnosa između tri zemlje. proučavanja svih pitanja političke. korišćenje solunske slobodne luke. Novina u odnosu a ranije oblike i pokušaje posleratne balkanske integracije. NOP kojem je i Jugoslavija pružala podršku i pomoć nije imao uslova za pobedu ali i zbog činjenica da je on bio oruđe stranog uticaja i da je bilo pokušaja da se on upotrebi protiv Jugoslavije. Ankarski sporazum. vojne. Predviđena je i saradnja generalštabova tri zemlje. Jugoslavija je preduzela u toku 1950. ali su odnosi bili nerazvijeni. ekonomske i druge saradnje 3. da će 31 .1953. kojim je predviđena tripartitna saradnja na bazi aktivne i miroljubive koegzistencije i načela Povelje OUN. Plod je samostalno izraženih želja ugovornih strana i političkog delovanja Odnosi Jugoslavije i Grčke prvih godina posle rata bili su veoma loši.avgusta 1954. odnosno Ugovor o prijateljstvu i saradnji zaključen 28.U periodu od 1953 do 1955 u vreme Korejske krize sklopljena su 4 ugovora između Ju. Njoj je u cilju borbe protiv ekonomske blokade bilo potrebno uspostavljanje saobraćaja sa Grčkom. Ugovor o savezu-Bledski ugovor. To su sledeći ugovori: Tzv. i dve naredne godine koji skupa predstavljaju ugovore o Balkanskom savezu. Natao je u doba hladnog rta i cilj saveza je bio obezbeđenje mira u ovom delu sveta i saradnje na svim poljimima ali bez momenta potpune integracije. Kontakti i saradnja tri zemlje doveli su do zaključenja nekoliko ugovora o raznim oblicima saradnje u toku 1953. oružanu borbu protiv pristalica monarhističkog režima koji je pomagan od strane Zapada i posebno britanskih trupa koje su ušle u Grčku još 1944.11.1953.

Zapad je bio spreman da prihvati nekonformističku socijal državu kao saveznika protiv Staljina. Ustanovljava stalni Savet i precizira formulaciju pojma agresije i pravnih obaveza saveznika na zajednički odbranu u sluučaju opasnosti u zajedničkom prostoru. a drugi privremenog karaktera. iako je on imao i vojni karakter. 32 .u Ankari (po 20 članova iz svake Narodne skupštine zemalja potpisnica) . Sporazum nikad nije raskinut. Ju je odobrena pomoć.Sporazum o ustanovljenju balkanske savetodavne skupštine . teritorijalnog integriteta i mirnog unutrašnjeg razvoja. a drugi u organizovanom suprotstavljanju pritiscima koji su vršeni prema pojedinim od njih. Donekle je ovaj savez imao odbrambreni karakter i predstavljao je pokušaj Zapada da Ju uvuče u NATO jer su Grci i Turci u NATO-u bili od 1952.svaku oružanu agresiju protiv jedne ili više njih na ma kom delu teritorije smatrati agresijom protiv svih strana ugovornica i njima pružiti pomoć. SAD su opremile jugoslovensku vojsku. Staljin umire 1953 i 1955 Hruščov u poseti Beogradu i potpisana je Beogradska deklaracija kojom je potvrđeno pravo Ju da nastavi sopstvenim putem u socijalizam.Grčka i Turska su.Janur-Mart 1955.Ali to nije uspelo zapadu da uvuče Ju u NATO jer dolazi do normalizacije odnosa između Ju i SSSR-a. jer je opasnost po mir u trenutku njegovog ustanovljavanja bila mnogo manja nego pre toga vremena. Tri niva momenta: Podiže odnose na nivo Saveza.i zbog sukoba Grčke i Turske oko Kipra. . 4. Prvi se sastojao u organizovanom i regulisanom predviđanju međusobne saradnje.kao i međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta. podržavale Jugoslaviju u tršćanskom pitanju Neposredan uzrok formiranja ovog saveza je sukob JU sa SSSR-om i njegovim satelitima. Tito izajvljuje da je sporazum mrtav. Sledi početak sukoba Grčke i Turske oko Kipra. jedan trajnog. Vojni razlozi prilikom njegovog zaključivanja nisu imali primarni značaj. a time i učvršćenju mira na Balkanu. Ju je napravila isto određeni broj ustupaka-1945 potpisala je Londonski sporazum po kojem je Tršćanska zona A pripala Italiji aJu zona B. U cilju realizovanja ovih zadataka predviđeno je osnivanje Stalnog saveta sastavljenog od ministara inostranih poslova koji će se sastajati dva puta godišnje i koji u međuvremenu obavlja svoje poslove posredstvom Stalnog sekretarijata.Balkanski savez je predstavljao primer slobodne saradnje tri zemlje u cilju obezbeđenja nezavisnosti. koja se nalazila oko samog grada. njena ekonomska blokada i ugroženost njene pol nezavisnosti jer je SSSR počeo da gomila vojne trupe na granicama ka Ju. u granicama svojih mogućnosti. posebno se izražavao u činjenici da su sve tri zemlje u njemu gledale instrument mira. U osnovi njegovog nastojanja sadržana su 2 zadatka. Miroljubivi karakter saveza.

kao što je bio slučaj sa Poljskom i donekle Čekoslovačkom koje su imale stabilniju ekonomsku situaciju i snažnu podršku iz inostranstva Rumunija je u toku 1980-ih vodila ekonomsku politiku forsiranog vraćanja spoljnog duga. zaoštrene ekonomske situacije i nestabilnih pol prilika u postetatističkom periodu nisu ni mogle krenuti putem radikalne društveno-ekonsomke transformacije. Karakteristike ekonomskih sistema balkanskih država – sličnosti i razlike Posle sloma državnog socijalizma u Albaniji. U najširem smislu tranzicija se može definisati kao prelazak post-etatističkih društava sa autoritarnih režima na demokratiju i prleazak sa planske na tržišnu privredu. Sobzirom da se u balkanskim zemljama u tranziciji ispoljavaju zajedničke karakteristike i slični ciljevi tranzicije predpostavlja se da tranzicija u ovim zemljama nije njihov društveni izbor već je kao prinuda uslovljena unutrašnjim i međunarodnim prilikama. efikasne i racionalne ekonomije sposobne da se na ravnopravnoj osnovi uključi u savremenu svetsku privredu. na prvoj etapi reforme u Rusiji (reforma za vreme Jegora Gajdara) i u Jugoslaviji (reforme Ante Marković u predhodnoj Ju). što je samo po sbi bila šok terapija. postoje i specifičnosti puteva i metoda tranzicije od starog ka novom društvu koje su posledica istorijskih. po modelu ŠOK TERAPIJE ili postepena.. ekonomskih i pol specifičnosti pojedinih zamalja u tranziciji i nejasne vizije društva koje se želi izgraditi.29. izbijanje Iračke krize i rata u Persijskom zalivu.. kulturnih. I treće međunarodno ekonomsko okruženje bilo je nepovoljno usled raspada SEV-a. Za sada je jasno da ove zemlje žele da izgrade drugačije društvo ali nema jedinskevenog opredeljenja u pogledu osnovnih karakteristika i suštine novog društva ka kome se teži. Jedna od najčešćih kontraverza tranzicije odnosi se na sam način društvene transformacije. Drugo Rumunija je od svih zemalja SEV-a imala najrigidniji centralno-planski sistem. Mađarske koje su krenule putem uvođenja pojedinih elemenata tržišnog privređivanja-Rumunija za vreme Nikolae Čaušeskua otišla je korak nazad putem vraćanja na staljinističku ekonomsku politiku. Model šok terapije primenjen je u Poljskoj. Na ekonomskom planu tranzicija se ispoljava u: -napuštanju državnog načina proizvodnje -ekonomska liberalizacija na unutrašnjem i međunarodnom planu -restruktuiranja državnih preduzeća -privatizacija državnih preduzeća. raspad bivše SFRJ što se nepovoljno odrazilo i naprivredu Rumunije. pa je za razliku od SFRJ. Bugarskoj i Rumuniji i sloma samoupravnog socijalizma i raspada bivše Ju – navedene balkanske zemlje i SRJugoslavija su ušle u period tranzicije od starog ka novom društvu. Balkanske zemlje u tranziciji zbog nasleđenih protivurečnosti iz socijalističkog peridoa. Albanija kao jedna od najizolovanijih zemalja u Evropi sa despostskim sistemom vladavine Enver Hodže i Bugarska sa komandnim sistemom orivređivanja za vreme 33 . ni u domenu teorije ni u oblasti društvene prakse. Pitanje je da li tranzicija mora biti jednokratna. dok je postepen pristup primenjen u Mađarskoj i donekle u Češkoj republici. U sličnoj situaciji 90-ih našle su se ostale balkanske zemlje u tranziciji. Cilj ekonomske tranzicije u balkanskim post-etatističkim zemljama u Ju je izgradnja moderne. radikalna svojinska transformacija. U Rumuniji i Bugarskoj prisutna je kombinacija ovih metoda. Pored nekih zajedničkih karakteristika.

Neopohodnost radikalnih reformi nije nigde dovedena u pitanje izvesne razlike su postojale samo u izboru puteva i metoda društveno-ekonomske transformacije pojedinih zemalja. Uledila je reforma bankarskog sistema ali se u tom procesu nije puno poodmaklo.one su doprinele deviznim gubicima bugarske privrede od 2-3 milijardke US dolara u periodu do 1994. Albanija je psolednja među evropskim zemljama u tranziciji krenula putem radikalnih društvenih i ekonomskih reformi. nego transformacije ekonomskog sistema. Posle euforije u Albaniji je došlo prazne demokratije. Može se zaključiti da se se Balkanske zemlje u tranziciji odlučile za brzo uspostavljanje otvorene privrede. sistem kamata. oštrom privrednom recesijom prouzrokovanom socijalnim. Tranzicija je krenula od privatizacije i reforme preduzeća u državnoj svojini koja nisu bila u stanju da se uključe u tržišnu konkurenciju.. što je njihove nacionalne ekonomije dovelo u podređen položaj prema ekonomski razvijenim zemljama Zapada. Danas se ona nalazi u procesu bolne tranzicije ka otvorenoj tržišnoj privredi. Preduslovi za društveno-ekonomske reforme sazreli su tokom 1989 godine nakon promene odnosa između vldajuće kom partije u Poljskoj i opozicije koncentrisane u sindikatu Solidarnost . uvođenjem višepartijskog sistema u Mađarskoj. Bugarske su pogodile i sankcije UN protiv Srbije. Albanija iman niz specifičnosti koje je razlikuju od ostalih zemalja u tranziciji. što je uslovljeno političkim i ekonomskim prilikama i specifičnostima pojedinih zemalja u tranziciji. arastući kriminal i zloupotrebe uloženih deviza greađana doveli su tokom 1996 do velikih nemira u zemlji. juna i 6 jula 34 . U okviru zajedničke opšte orijentacije reformi postojale su i određene razlike od zemlje do zemlje. Preeuslovi za druš-ekonomske promene nastale su tek posle pobede Demokratske partije u martu 992 i izbora Sali Beriše za predsednika republike u aprilu. Može se zaključiti da je prisutan više postepen pristup tranziciji. Međutim tokom 1996 Albanija je usled političke nestabilnosti ponovo zapala u duboko druš-ekonomsku krizu. Alabanija je ekstremno. trgovinski liberalizaciju.Todora Živkova i visokim stepenom spoljnoekeonomske zavisnosti od tržišta SEV-a i bivšeg SSSR-a. Tranzicione promene u balkanskim zemljama u tranziciji odvijaju se u promenjivoj političkoj i nestabilnoj ekonomskoj situaciji u svim zemljama regiona bez izuzetka. Na parlamentarnim izborima u 29. Privredni oporavak primećuje se od 1993-94 posle duboke depresije praćene kolapsom centralno-planskog sistema u 1990-91. sem Slovenije. slabljenja moći Teodora Živkova i sloma autoritarnog režima Čaušeskua u Rumuniji.. U prvoj fazi reformi značajnije su promene u domenu pol demokratizacije.Ostvareni ekonomski rezultati nisu bili povoljni. Albanija je postala član MMF i Svetske banke u oktobru 1991. Reformu je pratio visok stepen korpupcije i kriminala. Zajedničko za sve koncepte tranzicije u njenoj prvoj fazi 1989-1992 u svim evropskim zemljama pa i balkanskim u tranziciji je težnja ka prelasku sa planskog na tržišni sistem privređivanja. U soc periodu Albanija je imala najviši udeo državne svojine. Jugoslavija pod sankcijama i ratom nije ni mogla pristupiti radikalnoj transformaciji svog društv-ekonomskog sistema-to se odnosi i novostvorene države na tlu vivše JU. suočila se sa neefikasnom privredom. ekonomski nerazvijena zemlja. pol i ekonomskim faktorima. prema evropskim standardima. Beriša je izjavio da Albanja treba da krene putem slobode i demokratije. Albanija je primenila najveći deo mera koje je preporučio MMF u cilju stabilizacije privrede uključujući reformu sistema cena i sistema deviznog kursa. baršunaste revolucije u bivšoj Čekoslovačkoj.

Bugarska je sredinom 1996 g ponovo najavila radikalan proces strukturnih reformi njene privrede. Stoga se njena tranzicija ka tržišnoj privredi odvijala znatno sporije nego u drugim evropskim zemljama u tranziciji.7 miliona stanovnika. BKP se 1990 transformisala u BSP. Preduslovi za radikalnu ekonomsku i društvenu transformaciju u Bugarskoj stvoreni su Novembra 1989 kada je došlo do sloma vlasti Bugarske komunističke partije BKP. Ekonomsle reforme pokrenute su i do 1989 g radi izvlačenja zemlje iz duboke ekonomske krize. Bugarska je ekonomski srednje razvijena zemlja sa oko 8. a njen lider Todor Živkov smenjen sa svih partijskih i državnih funkcija. 1989 je formirana opoziciona grupacija Unija demokratskih snaga sa Željkom Želevom. Nakon prve faze liberalizacije cena. Ali opšta ekonomska situacija u zemlji i dalje je nejasna. Strukturne promene su bile slaba strana bugarske ekonomske reforme.g Rumunija se opredelila za postepenu ekonomsku reformu u težnji da spreči velika socijalna i ekonomska previranja u zemlji čija je privreda bila ruinirana. što je dovelo do velikog 35 . Porces tranzicije najavljen je posle baranja režima Nikolae Čaušeskua u decembru 1989 i izbora 1989 Jona Ilijeskua za privremenog predsednika Rumunije. Tranzicija u Bugarskoj odvijala se promenjivim intezitetom i njensadržaj se svodio na: liberalizaciju cena. uveden je jedinstveni plivajući devizni kurs. Ali tek nakon pobede demokratske opozicije na parlamentarnim izborima 1997 EU je naglasila svoj interes za prijem Bugarske u članstvo tako da se može očekivati ubrzanje procesa radikalnog reformisanja njene ekonomije. Bugarska je podnela molbu za članstvo u EU 1995 g. Dodatni spoljni šokovi za bugarsku privredu nastali su nakon raspada SEV-a na čije je tržište bugarska izvozila pretežni deo svojihproizvoda i nakon rata u Zalivu koji je prekinuo njene ekonomske odnose sa Irakom. Rumunija je član osnivač STO i od jula 1997 članica CEFTA. nakon toga bugarska je član STO i nastoji da se pridruži CEFTA (tj uključena je već).4 miliona stanovnika. što zamagljuje mogućnosti Bugarske da krene putem radikalne društveno-ekonomske transformacije.1997 pobedila je Socijalistička partije Fatosa Nanoa ali pol situacija u toku 1997 i dalje je nestabilna a dalja sudbina ekonomskih rezervi i dalje je neizvesna. Rumunija je zemlja sa oko 23. Značajan napredak zabeležen je i u stvaranju zakonske osnove za tržišnu ekonomiju.stvorena socijalistička vlada sa predsednikom iz demokratske opozicije. U februaru 1991. Priliv stranog kapitala je bio nizak usled nestabilne pol situacije ali prema oceni Komisije EU tokom 1997 došlo je do ubrzanja priliva stranog kapitala u Bugarsku kao rezultat privatizacije jednog broja velikih državnih preduzeća. promena deviznog režima od 1997 lev je vezan za nemačku marku. Vlada koja je konstituisana posle izbora u aprilu 1997 najavila je ambiciozne i brze reforme. Centralno planiranje je ukinuto ali nisu stvorene osnovne institucije funkcionisanja tržišne ekonomije..danas se sve cene formiraju na tržištu. liberalizaciju spoljnotrgovinskog režima. g cene za većinu proizvoda bile su liberalizovane. privatizacija i restruktuiranje državnih preduzeća. Nakon pobede FNS (froanta nacionalnog spasa) na izborima 1990. uveden je i dvostepeni bankarski sistem. Zatim je došlo do novog šoka usled dezintegracije SFRJugoslavije preko koga vode tranzitni putevi Bugarske na zapadna tržišta.. Takva netsabilna pol situacije nije pogodovala radikalnoj ekonomskoj transformaciji Bugarske. Opozicione partije koje su se zalagale za brže kretanje ka tržišnoj privredi distancirale su se od FNS i dovele u pitanje regularnost izbora.

redukvija deficita državnog budžeta. Njn osnovni cilj bilo je izgradnja otverene tržišne privrede. Nešto veće efekte dao je program koji iniciran 1993. 36 . Ova reforma je bila usmerena isključivo na makroekonomsku stabilizaciju i suzbijanje galopirajuće hiperinflacije u uslovima ekonomske blikade zemlje. Uporedom sa procesom liberalizacije tekao je i proces stabilizacije rumunske ekonomije ali se ovaj proces odvijao sa promenjivim rezultatima zbog nestabilne po situacije.ali je ovaj program napušten 1995 i početkom 1996. Kao i u drugim zemljama u tranziciji dosadašnje mere tranzicije u Rumuniji svode se na: liberalizaciju cena. oslanjajući se na restriktivnu monetarnu politiku. BiH : radikalna društvenoekonomska reforma u ovim zemljama bila je najavljena još dok su bile u sastavu SFRJ privrednom reformom koju je inicirala savezna vlada Ante Markovića decembra 1992. Vraćanje na reformsku tradiciju predstavljala je reforma čij su načela izložena u januaru 1994. liberalizaciju spoljnotrgovinskog režima. Novi predsednik Emil Konstantinensku koji je došao na vlast 1996 ubrzao je proces integracije u EU. veću fiskalnu discipllinu.Avramovićem. BiH. prdstavljali su spoljne čokove koji su doveli i do pol previranja u zemlji. Isti slučaj je i sa ostalim bivšim saveznim republikama. Rat u Zalivu i ezintegracija JU. koji su dovodili u pitanje dalje sprovođenje reformi. mere makroekonomske stbilizacije i mere političke demokratizacije. liberalizaciju režima deviznog kursa. Međutim ovaj program nije realizovan zbog jačanja separaqtističkih tendencija pojedinih saveznih republika i zbog dezintegracije SFRJ. Istovremeno zemlju su potresali talasi štrajkova. Program ekonomskih reformi iz 1991 i 1992 nije u potpunosti sporoveden. verskih ratnih sukobba u Hrvatskoj. Ključni element ovog programa su liberalizacija cena. izbijanja nacionalnih. Takav ishod je posledica odsustva pol volje da se radikalne promene dosledno sprovedu upraksi.skoka cena u novembru 1990 došlo je do antivladinih demonstracija. trocifrenom inflacijom cena na malo na godiđnjem nivou. Makedonija. liberalizacija deviznog tržišta. koju je sačinila grupa eksperata na čelu sa D. a njene mere svodile su se na liberalizaciju cena na domaćem tržištu. u slučaju Ju i na mesečnom nivou do kraja 1993. Rdikalne strukturne ekonomske promene u SCG usledele su tek nakon ukidanja spoljnog zida sankcija i njenim vraćanjem u međ organizacije. Ostale balkanske zemlje – SCG.. U takvim uslovima preduzimanje mera u pravcu radikalnije ekonomske transformacije značilo bi njeno dalje ruiniranje već dobrim delom uništenog ili umrtvljenog ekonomskog potencijala. Nove perspektive za radikalne ekonomske promene otvorene su nakon parlamentarnih i predsedničkih izbora u novembru 1996 kada je nova vlada demokratske opozicije proklamovala radikalan program makroekonomske stabilizacije i strukturnih reformi i započela sa njegovom primenom.. Njena ekonomija prošla je kroz tešku dekadu obeleženu ubrzanom otplatom spoljnog duga.. Realizacija navedenih mera stvoriće na karju 1997 g radikalno drugačiju sliku rumunske privrede od one u 1996. forsiranjem izvoza i restrikcijama na strani uvoza. Priliv stranog kapitala bio je neznatana i nešto je povećan tek od 1994 g. neđunarodne sankcije u Srbiji i CG.. Ova poslednja reforma bila je slična reformi u Poljskoj-šok terapija. Posle pada Čaušeskua Rumunija se našla u dubokoj socijalnoj i ekonmsokoj krizi. Hrvatska. Početkom 1990 g kolaps SEV-a. U periodu 1991-94 sve balkanske zemlje u tranziciji bile su zahvaćene visokom.

Tranzicija u pojedinim balkanskim zemljama imala je ne samo negativne već i niz pozitivnih efekata. gasovodi) i u tom pogledu i danas postoje dva Balakana: 1. otvaranje privreda ka svetu. što pokazuje posebno primer Bugarske i Albanije koje su zapale u 1996 g ponovo u duboku ekonomsku i društvenu krizu.Najvidljivija posledica ekonomske podele Balkana je nerazvijenost infrastrukture (saobraćaj. pol pluralizam. široki korpus sloboda i prava. vladavina prava. primetne snažne tendencije približavanja modelu koji bi se mogao označiti kao patrimonijalni autoritarizam koji je nedovoljno kompetentan tj nedovoljno upravljački sposoban i ne vodi dovoljno računa o ustavnim okvirima i demokratskim principima. . Ostale zemlje koje su međusobno izolovane zbog blokovske politike 90-te su izmenile ekonomsku geografiju Balkana i preusmerile ekonomske tokove prema novim partnerima (primer za to su ekonomski odnosi mađarske i jugoslavije koji su se pogoršali ulaskom Mađ u EU) Najveći broj balkanskih zemalja ima nisku međusobnu trgovinsku razmenu (ispod 1% ukupnog izvoza i uvoza) dok su za većinu njih glavni trgovinski partenri Nemačka. značajne rezultate u maloj privatizaciji. Moglo bi se reći da ove zemlje nisu imale jednolinijski razvitak pol režima. To se odnosi na uspešno suzbijanje i kontrolisanje inflacije. Karakteriče ih vrlo buran razvitak pol režima Moglo bi se reći da su balkanski postkomunistički sistemi oblikovani prema modelu parlamentarne demokratije. Italija i Rusija. telekomunikacije. Sve balkanske zemlje odlikuje Hit and Run kapital (kriminalna infrastruktura). naftovodo.Ekonomski oporavak tekao je sporo. 30. Nasleđe burne prošlosti i marginalni položaj balkana u odnosu na glavne ekonomske tokove i nedostatak privredno dominantne zemlje koja bi mogla biti pokretač privrednog razvojaovo su neke od glavnih razloga privredne nerazvijenosti ovog regiona. Sve do početka 90-ih balkanski ekonomski prostor bio je podeljen na tri dela-Turski i Grčki pripadaju EZ. Promene su vrčo ćeste-neke zemlje su prelazile iz jednog u drugi sistem. Nije sasvim izvesno u kom pravcu če se dalje razvijati ovi sistemi i da li će najavljni proces demokratizacije uzeti mah u bliskoj budućnosti. U svim pol proklamacijama i ustavima ovih zemalja ističu se pored optimističkih obećanja. Bugarski i Rumunski –SEV a SFRJ (imala je aranžmane i sa SEV i sa EZ i sa trećim svetom) Najuticajniji regionalni projekat bio je hidroelektrana i plovidbeni sistem Đerdap (Ju i Rumunija) do kraja 50-ih. Treba imati i u vidu da postoje i velike razlike ali i sličnosti između pojedinih zemalja unutar grupe balkanskih postkomun zemalja. uz retke izuzetke. 37 . brzog i mirnog razvoja. Prostor bivše SFRJ (jedinstvena infrastruktura) 2.Moglo bi se reći da su u praksi ovih zemalja. kao ključni principi pol života: demokratija. Karakteristike politički sistema balkanskih država – sličnosti i razlike Prilikom pokušaja kvalifikacije pol sistema postkomunističkih zemalja mora se imati u vidu da pol sistemi balkanskih postkomunističkih zemalja čine posebnu klasifikacionu grupu.

Pol elita nema jasnu viziju i projekat razvoja. vođu i degradacija principa vadavine prava. Tek posle 2000 možemo reći da su balkanske države demokratske. osim Ju. uspostavi bilo kakava vrsta demokratskog federalizma. Zatim praksa uspostavljanja polupredsedničkog sistema i njegovo klizanje u neku vrstu autooritarnog prezidencijalizma i ponovo se na tlu balkanskog postkomunizma aktuelizuje pitanje odnosa zakonodavne i izvršne vlasti. Posle rata monarhija je na kratko zadržana u Rumuniji i Bugarskoj a nešto duže u Grčkoj (1974). uz manje izuzetke. Nedovoljno konstituisane i socijalno utemeljene pol partije. Mali su izgledi da se na tlu ovih zemalja. nedovoljno autoritativne.Pobednici dokazuju suprotno i sve to ometa koncentraciju snaga na ključna pitanja razvoja.. neefikasne pol institucije. Savremeni manjinski problemi Nacionalne. Bugarska 85%. -Uspostavljanje i jačanje polupredcedničkog sistema ili kvazi-predsedničkog. Sve ove zemlje su . Kasnije su sve zemlje postale republike. Zatim nedovoljna sposobnost da na demokratski način upravlja konflikitima i tenzijama. etničke. sem Turske koja je republika od 1922.Zaključak je da je jedno od opštih svojstava balkanskih postkomunističkih pol sistema nedovoljna ili ograničena upravljačka sposobnost. BiH u kojoj ni jedna nacija nema iznad 40%stanovništva) Uz unitarizam u većem broju ovih zemalja primećen je visok stepen centralizacije vlasti koji nalazi izraza u ograničenoj lokalnoj samoupravi. slovenija 91%. BiH nije rešena kao federacija. Jedino još Albanija ne može da obezbedi mirnu smenu vlasti. 31. Mora se napomenuta da istorija postkomunističkih zemalja pokazuje da preneglašena moć i sveprisutnost politike i preneglašenost pol sfere i aktivnosti može da bude zanačajan razlog i faktor nestabilnosti politike i društva. Pre II sv rata sve države Balkana bile su monarhije. izborni gubitnici se ne mire lako sa porazom i angažuju veliki deo energije da su izbori bili nekorektni.Gotovo u svim balkanskim postkomunističkim zemljama parlamenti su prilično slabašne. U toku izbora česte su pojave monopolizacije najvećeg dela mas medija od strane vladajućih pol struktura. Treba poneuti da je veliki br ovih zemalja nacionalno homogen (većinska nacija čini preko 80% stanovništva: Albanija 95%. dobar deo njihove izborne prakse se odvija po drugačijoj logici. unitarne. Nedovoljno razvijeno civilno društvo. Iako su izborni zakoni na nivou standarda izbornih zakona razvijenih zemalja. Efekti izbora su prilično klimavi. nju čine entiteti a ne federalne jedinice. Bez odgovarajućih partija i partijskog sistema teško je očekivati funkcionisanje dovoljno reprezentativnog parlamenta i parlamentarne demokratije. Rumunija 81%. 38 . verske i jezičke manjine predstavljale su značajane činioce međudržavnih odnosa na Balkanu kroz istoriju ali i danas. Zatim tendencija personalizacije vlasti-sve zmlje su imale svog lidera. BiH.

BiH nijedan konstitutivni narod nema više od 40%. U Sloveniji je 39 . To je npr bilo u slučaju sa Bugarima u Grčkoj i Rumuniji. Grcima i Vlasima u Bugarskoj. U većini država vođena je politika dobrovoljne ili prisilne asimilacije etničkih. Turci 83%.8% i Nemci. Makedonci 66%. Makedonija: Albanci 22%. I danas u mnogim balkanskim zemljama najveći teret tranzicije podnose upravo nacionalne manjine jer je sve prisutnija diskriminacija pri zapošljavanju usled velike nezaposlenosti kao i zapostavljanje ekonomskog razvoja onih regiona koji su naseljeni nacionalnim manjinama. Mađari i Italijani imaju garantovano poslaničko mesto u parlamentu iako ih ima 10 puta manje od Srba. Grčka 98%.7% Slovenija: 2.7% i Romi i Pomaci. Srbi 2%. traže široku autonomiju i žele da budu konstitutivan narod što vodi federaciji Makedonije. Hrvati 78%. 97% pravoslavaca. manjine čine 2%. 2$ Srbi.000) po izveštaju o položaju Srba u zemljama u okruženju što ga je sačinilo Ministarstvo za dijasporu. Arapi 1. 70% su pravoslavci. verskih grupa. Položaj nac manjine u Sloveniji imaju Mađari i Italijani kojih ima zantno manje. Romi 1. Crnogorci 5% i Mađari u Vojvodini. Jedna od karakteristika Balkana jeste da manjine. Srbi u Sloveniji nisu čak ni nacionalna manjina (ima ih 39. Albancima i Vlasima uGrčkoj. Isto se desilo i sa Srbima u Hrvatskoj nakon Oluje i Bljeska. To je osnov sporova između Bugara i Turske jer Turska traži povratak oko 250. Ostalo ih je oko 200. Alida nije sve tako belo kako statistike kažu vidimo na osnovu brojnosti i težini sukoba koji se javljaju povodom nekih nacionalnih manjina koje nemaju odgovarajući tretman.000 Turaka u Bugarsku. U Sloveniji i Albaniji nema škola i medija na srpskom jeziku.7% Hrvati. Bugarska 85%. A etnički sukobi su se obično dešavali u periodima tranzicije. Za vreme vlade Teodora Živkova u Bugarskoj proterano je preko 15. Bugarska: najznačajnije manjine su Turci 3.8%. Grčka: Etnički homogena 98%.6%. uz časne izuzetke. Italijani Hrvatska: U njoj je 1991. kojim je izvršeno preseljenje stanovništva u cilju etničke homogenizacije. bilo 12. Turci 4%. SCG: Albanci 16. Grci tvrde da je grčka populacija daleko brojnija u Alb i da je preko 400. Romi 2.000 Srba prognano u Srbiju i BiH. SCG68%.000 Turaka i danas postoje pretenzije njihovog vraćanja. Rumunija: Mađari 7.000 u Hrvatskoj.3%. Albanija: najznačajnija manjina su Grci 1.1%. Albanija 98%.5% ali ih na Kosovu ima 90%.000 kao i da svi Albanci nisu muslimani već da je 20% pravoslavnih i 10% kaoličkih miuslimana. Bugarska je potpisnica Lozanskog sporazuma iz 1923. Slovenija 87. Romi. nikada nisu u punoj meri priznavane niti uvažavane od strana nacionalnih Vlada. Rumunija 89%.2% Srba ali ih se ona rešila kroz etnička čišćenja koja su sprovedena Bljeskom i Olujom pa se smatra da je preko 400. Postoji pretnja da će Albanci za nekoliko decenija biti većina.Kraj rata je rezultirao nacionalizam i secesionizam na prostoru bivše Ju što je uz asistenciju velikih sila dovelo do katastrofalnih posledica. Turska: Kurdi 14%. 7% katolici i 6% protestanti. Ako se za kriterijum nacinalne homogenosti države uzme 80% većinska nacija onda bi se moglo zaključiti da je većina balkanskih zemalja nacionalno homogenog sastava prema statistici.

postavilo bi se i pitanje stvaranja 40 . Roma 33. Druga je predpostavka ta. U tom kontekstu.000 Srba se vode kao izbrisani – nisu dobili još državljanstvo posle samostalnosti Slovenije. nesto manje Madjara i muslimana Makedonija: velika manjina Albanaca. Problemi konstituisanja i opstanka države Bosne i Hercegovine (zbornik: Stojković. Izbori su održani u septembru 1996 i ova dejtonska država počinje da funkcioniše u vrlo specifičnim uslovima. Problem je i nefunkcionisanje pravne države. Otvoreno pitanje naseg stupnja autonomije za Albance na Kosovu Albanija:priznaje se jedino postojanje grcke manjine. da različiti interesi triju etnički zajdnica.000. U BiH su konstitutivan narod i ima ih 50. Damian) Dejtonskim sporazumom u novembru 1995 predviđeno je uspostavljanje jedinstvene. Mnogi smatraju da je budućnost BiH neizvesna. Ima strahovit problem ekonomske zaostalosti.800-problem je što je u pripremi novi zakon o manjinama koji predviđa smanjenje njihovih prava. izraženi u odnosima entiteta i u samim entitetima.000 i problem je nerešen crkveni spor. Veliki problem BiH je specifičan politički sistem koji ima nakon rata (ima 111 ministara) Imamo federaciju BiH i Republiku Srpsku i unutar njih kantone i svi imaju ministarstva. Predpostavka je da će uz zalaganje velikih sila i međunarodne zajednice BiH moći da opstane kao zajednička država tri etničke skupine koje u njoj žive. U Makedoniji 40. U Hrvatskoj imaju status manjine i ima ih oko 200. malo Turaka. suverene i nezavisne države BiH. Srba nema Hrvatska: postoje vece manjinske skupine Srba i Italijana. da nema stranih donacija pitanje je da li bi mogla daje održi sama. Rusina. sa dva entiteta koja imaju određeni stepen samostalnosti i spravom na specifične odnose sa Hrvatskom i Crnom Gorom.000. Nemacka manjina se iseljava dok je polozaj srpske manjine poboljsan Bugarska: ne priznaje se postojanje makedonske manjine Turska: manjine Kurda i Jermena u teskom polozaju dok je grcka manjina u nesto boljem polozaju Grcka: ne priznaje se postojanje makedonske manjine. loš kvalitet nastave na srpskom i u Mađarskoj 3. Slovaka. Madjara.U Albaniji Srbi imaju status nacionalne manjine ali najveći problem Srba u Albaniji je nemogućnost nacionalnog i verskog opredeljenja pa se i ne zna tačan broj Srba.Problem su šesti napadi na Srbe zbog tajnih optužnica i pristrasnih suđenja za navodne ratne zločine. osim slave makedonaca kao grckih gradjana. Rumunija: glavni problem-regulisanje polozaja madjarske manjine u Transilvaniji.000 i imaju status manjine.najveći problem što 10. U Rumuniji Srba ima oko 20. kao i u odnosima entiteta i centralnih vlasti. mogu prolongirati krizu u BiH i u doglednom vremenu dovesti do njenog raspada u kome bi bile uključene SCG i Hrvatska. Makedonci . mada postoje i Crnogorci. Postoji albanska manjina cija prava se odredjuju na reciprocan nacin u odnosu na prava Grka u Albaniji Jugoslavija: zivi najveci broj manjina na Balkanu: Albanaca.

34. izvršeno je razdvajanje dvaju entiteta. održan je sastanak Koštunice i Mesića sa članovima BiH-mali Dejton na inicijativu Ešdauna. Otvoreno bi bilo i pitanje stvaranja muslimanske države. sa svoje strane. Posle II sv rata odnosi su nacionalizovani. uspostavljeni su pregovarački kontakti predstavnika dvaju entiteta. još verovatnije Staljin stavi veto na to. Međutim kretanje stanovnika na teritoriji oba etinteta nije baš najslobodnije i najnormalnije. ali je ipak napredovalo: predstavnici ba entiteta prihvatili su da sarađuju sa institucijom Visokog predstavnika Karlom Biltom. Ovakvom podelom entiteta uglavnom su zadovoljeni intersi Hrvatske i SRJ. Srbi i Muslimani dobile su centre moći. Entitteti se obavezuju da neće pretiti silom i bez upotrebe sile. Tito je nastojao da što pre sprovede plan za ujedinjenje sa Albanijom. Srbi –Banja Luku. mogla da ima pretenzije na susedne teritorije na kojima žive muslimani (Sandžak) Svi glavni ciljevi vojnog nacrta Dejtonskog sporazuma su u najvećoj meri sprovedeni: prestao je ratni sukob. što dodatno komplikuje situaciju (zaustavljanje pomoći od strane međ. 2 pretpostavke daljeg razvoja situacije u BiH: a) ona će uz zalaganje međ zajednice i velikih sila opstati kao zajednica država tri etničke skupine. Nadležnost zajedničkih institucija obuhvata: -Spoljnu pol i trgovinu -carinsku. uspostavljeni su glavni organi vlasti na nivou države i entiteta. Brčko i Bijeljinu. raspoređivanje SFOR-a nije naišlo na bilo čiji otpor. 2002. Ostalo je u nadležnosti entiteta. koja bi. na vlasti je KPA osnovana 1941 pod vođstvom Envera Hodže. To je trebalo da uradi Koči 41 . Zaključak je da BiH ne može da funkcioniše ako ne funkcioniše odnos Beograda i Zagreba. b) raspad BiH zbog nemogućnosti usklađivanja intersa. Koncepcije o Vleikoj Albaniji u prošlosti i danas Početke pitanja Velike Albanije možemo da nađemo još na Kongresu 1912 u Đakovici (tada je još bilo 60% Albanaca na Kosovu) tada su objavljene mape Velike Albanije. Tuzlu i Zenicu.muslimanske države. monetarnu i finansijsku politiku -sprovođenje krivičnog prava i saradnja sa Interpolom. Zajednice) kao i dalje prisutne velike antagonazme u odnosima etničkih zajednica. Za vreme II sv rata kada je veliki deo Kosova zajedno sa Albanijom bio pod okupacijom Italije pa je faktički bipo spojen s Albanijom. imovinski sporovi nisu još u potpunosti rešeni mada je ostvaren veliki napredak. Početkom 1948. Sporan je Mostar (za Hrvatsku). Muslimani – Sarajevo. teško naoružanje je udaljeno od zona razdvajanja i stavljeno pod kontrolu.Albanski komunisti su bili pod velikim uticajem jugoslovenskih drugova. pomoć za rekonstrukciju BiH ne pristiže u predviđenom roku i obimu. Sprovođenje civilnog nacrta Dejtonskog sporazuma je teklo manje uspešno. povratak izbeglica teče veoma sporo. pre nego što Zapad. U ovu negativnu zadnju stavku trebalo bi ubrojati i nekooperativnost u odnosu na izručivanje ličnosti za kojima je međunarodni tribunal u Hagu izdao poternice.

nacionalistički albanski komun dobili su opravdanje da i sami odbace ideju o zajednici sa YU. Albanija je podržavala niz organizovanih nereda na Kosovu 60-ih i 70 ih godina. radikalnom Kinom. Ulcinj) Treba napomenuti da Kosovski Albanci imaju određene rezerve prema Albancima sa Kosova jer bi onda oni bili nacionalni nosioci Velike Albanije. Jugoslovenske vlasti su se klonile novih međunarodnih komplikacija.. Albanija se vratila u međunarodnu zajednicu. Odatle potiče i Ibrahim Rugova. Albanci koji su živeli u inostranstvu velikodušno su slali materijalnu pomoć. Posle promena u Ju 1989 usvojen je na referendumu nov ustav 1990 za celu Srbiju. Bosna je svima bila opomena u šta može da se izrodi oružani sukob. Nastavljeni su Albanski protesti. U Aprilu je pred Politbiro izneo formalni predlog da se Beogradu uputi molba da Albanija pristupi jugoslovenskoj federaciji i pokušaj stvaranja socijalističke federacije. Pokušali su da sklope saveze sa Jugoslavijom. ne samo da bi to izazvalo buru na Balkanu već bi poremetilo unutrašnju ravnotežu u Albaniji između severnih Gega i južnih Toska jer su Kosovski albanci mahom Grge. a i vlasti u Bgu su naizgled tolerisale njeno postojanje. Obnovila je veze i sa Nemačkom. SAD. Kosovo. Odnosi sa Grčkom su smekšali-spor oko severnog Epira ali pitanje manjina nije rešeno. Posle 1978.Sovj Savezom. Sa jedne strane on nije želeo da utiče na Kosovske Albance sa druge strane njegova partija bila je opredeljena za kulturno jedinstvo celokupne albanske nacije. Kosovski Albanci su bojkotovali glasanje i na dan refernduma 114 poslanika kosovske skupštine proglasilo je Kosovo zasebnom republikom u okviru Ju. Pod njegovim rukovodstvom je sasvim glatko funkcionisala paralelna država koju su Ksovski Albanci osnovali 1990. Pitanje Kosova dovelo je Hodžu u dilemu.Dodze kao sekretar KPA. Rugova je izabran za predsednika Republike Kosovo. Hodđa je oborio predlog za ujedinjenje. Poboljšanje odnosa sa JU posle upada sovjeta u Čekoslovačku napredovalo je sve do kosovskih nemira 1981. Zapadna Makedonija (Od Bitolja. Kada je u junu ošlo do otvorenog razlaza izmeđ Tita i Staljina. Albanija je u periodu posle 1978 do 1991 pila u izolaciji. 42 . Posle 1981 Kosovsko pitanje je izvesno vreme uklonjeno sa dnevnog reda. Hodžu je nasledio Ramiz Alija iz Skadra koji je 1980 preduzeo mnoge Šehuove nadlež. albanski komunisti nisu imali više nikogu komunističkom svetu uz koga bi se svrstali. zato što je proamerička vlada Salija Beriše u Tirani tvrdila da su SAD prirodni zaštitnik Albanaca.Albanija i njena vlada nikada nije otovreno ispoljavala teritorijalne pretenzije prema Ju. nije mogla da ostane po starni svih promena koje su se dešavale na Balkanu. On je stao na čelo Demokratskog Saveza Kosova 1989. Zalagali su se za nezavisnost Kosova i Veliku Albaniju-Albanija. Dejton je potvrdio da je Kosovo deo Ju. deo CG tj Podgorica. preko Velesa do Kumanova. Od te nagodbe kosovski Albanci nisu ništa dobili. Ogorčeni zbog gubitka povlastica koje su pokrajne imale po ustavu 1974. Pekingom. Bar. Međunarodna zajednica nije smela da dopusti Kosovu da napusti Ju.. Bilo je to ogromno razočarenje. Krh Kosovski mir poremetio je Dejtonski sporazum. Novi režim je jedva čekao promene da bi se izvukao iz izolacije. Nacrt su napisali nove pol klase koje su se pojavile 80-ih. Srpska skupština izglasala je da se raspušta Kosovska skupština i vlada i da se sva ovlašćenja prebacuju na Bg. VB. On je sazvao sastanak CK. Nije dolazilo u obzir da Albanija priključi sebi Kosovo. U Kačaniku je 13 septembra poslanici kosovske skupštine proglasili su Ustav Republike Kosovo.

Srpska delegacija je bila niskog nivoa. svi govore o nezavisnom Kosovu. Agresija Nato je trajala 78 dana. Potpisan je Kumanovski vojno-tehnički sporazum i doneta je rezolucija 1244 SBUN po kojoj Kosovo ostaje sastavni deo SRJ kasnije SCG.godine kada je ušla u Društvo naroda. i u Aprilu 1998 pojavila se suparnička organizacija i OVK. Sa trvenjima u tom regionu rasla je zabrinutost međ zajednice pre svega zbog TV vesti i problemu izbeglica. To je razlog zbog čega se javno ne izjašnjava o konceptu Velike Albanije i romantičarsko osećanje o Velikoj Albanije..a ljudi iz Z. Sačekana je sa nizom zahteva : da se posle 3 god na Kosovu raspiše referendum o budućnosti pokrajne i da NATO ima slobodan i nesmetan prolaz preko cele teritorije Ju... Grcima. Rugovin pasivni otpor nikuda nije vodio. U drugoj polovini 2000 došlo je do zabrinjavajućeg razvoja događaja u Preševskoj dolini. Postoji dosta Albanaca sa Kosova koji neće da se sjedine sa Albanijom jer je Kosovo mnogo razvijenije od Albanije. Veruje se da je OVK stekla bogatstvo u švercu prostitutki. što znači da bi mogli i da osnuju svoju neku teritoriju što opet sledi federaciji Makedonije. Mnoga pitanja ostala su nerešena. Albnci traže da budu konstitutivan narod u Makedoniji. Napetost je opet eksplodirala 1999 u januara kada je u selu Račak pronađeno 45 leševa albanaca.prisutan je i inostrani faktor jer trendovi su intergracije a ne dezintegracije koji mogu dovesti do sukoba. Policija je žestoko reagovala. Represija na Kosovu je dobila takve razmere da ju je čak i SPCrkva osudila u Januaru 1998. godine Međunarodno je priznata tek 1920.. Sličan proces i u Zapadnoj Makedoniji gde su se Albanci takođe oružijem pokušali izboriti za svoje nacionalne interese-rešeno je Ohridskim sporazumom između Makedonske vlade i Albanaca uz posredovanje Amerike. Prvi ozbiljan incident dogodio se kada je OVK ubila 4 srpska vojnika na područiju Drenice..Makedonie su za Makedoniju kao vid federacije...februara na direktnim pregovorima u Rambujeu. Brinulo ih je to što albansko stanovniptvo u Makedoniji može da destabubilizuje Makedoniju. Zategnutost je proključala u Oktobru 1997 kada su albanski studenti izašli na demonstracije u Prištini. medveđe i Bujanovca pretila je srpskim pol i dovela destabilizaciji tok kraja. Makedoncima. na jugoistoku Srbije i na granici sa Kosovom.cigareta.. Kontakt grupa je insistirala da se obe strane pojave 6. Organizovana je operacija Združen zbor kako bi se Beograd umirio. ni Albanci sa Kosova. U drugoj polovini 90-ih nagomilala je oružije. Za nekoliko nedelja OVK je držala celo područije Drenice.. kradenih kola i narkotika. Niko od političara ne govori o konceptu Velike Albanije . Ni Albanci nisu bili za saradnju jer je OVK trebalo da se razoruža u roku od 3 meseca. a to bi poništilo Dejtonski sporazum. onda ne bi bilo nikakvog razloga da Srbi iz Bosne ostanu u BiH. NATO i EU.. NATO je počeo da razmatra Kosovsko pitanje u martu 1998. Zvanična Tirana nijednom prilikom ne izlazi sa izjavama da žele da se Kosovo prisajedini Albaniji i zbog odnosa sa nama. Pošto ubeđivanje nije dalo rezultate. Savremeni medjunarodni polozaj i spoljna politika Albanije Albanija je stvorena na Londonskoj konferenciji 1913. OVK se prvi put na Kosvu pojavila 1997. odlučeno je da se pređe na silu.Ukoliko bi se to desilo. Porast nasilja pratio je i porast pol protesta. 35. Oslobodilačka vojska Preševa. 43 .

Bugarske do Crnog mora) ali od toga se skoro odustalo zbog novca koji treba da se ulozi. Makedonija se nije uplasila jer ih dele velike planine). Italija je bila u panici. Albanska narko mafija zaradjuje milijarde $ godisnje. Albanije nije imala lake opozicione snage. Do 1948 vezanost za SFRJ. Jedina nije bila na skupovima KEPS-a (33 zemlje. 1988. Skadarsko jezero je unisteno od sverca nafte i u tom pogledu imaju drugaciji stav prema CG. Albanska drzava se otvoreno ne zalaze za Kosovske Albance. U Albaniji razlikujemo dva dijalekta : Na severu Greke (demokrate-Beriša) I na jugu Toske(nacionaliste) 44 . dok na jugu postoje turisticka letovalista. Veliki Trnovac je narko centar Balkana. Glavni partner Albanije je Italija. SAD) do smrti Hodze. pocinju procesi demokratizacije i u balkanske integracije. U Albaniji je poluanarhicno stanje. Jedno vreme su bili dobri odnosi sa Makedonijom (zajednicki interes put preko Albanije. druga je najjaca mafija u SAD. Taj deo je danas narko centar. mada se radilo samo o par hiljada ljudi. oni imaju strah od njih jer su ekonomski jaci od Albanaca iz same Albanije i zbog cinjenice da Kosovski Albanci zele da im se nametnu kao vodje. U CG oni ucestvuju u vlasti. Od 1987-88. u svakom pogledu. U politickom pogledu oni se krecu ka integracijama. SADpodrška albanaca na Kosovu I internacionalizacija Kosovskog pitanja. Bio je brutalan vladar i nakon njegove smrti pocelo je popustanje. Italija je uspostavila red i mir u ime EU. poslala je policiju i donekle su kontrolisali situaciju.Posle drugog sv rata ima nekoliko faza spoljne politike D je na celu bio Enver Hodza (1944-1985) vladala je samovolja. Poslednja je u Evropi. Kad nemaju spoljnog neprijatelja pocinju unutrasnja trvljenja zbog preraspodele moci Imaju mocvarno zemljiste ali i rude hroma i malo nafte.među prvima je uključena u Partnerstvo za mir. NATO-u. Ministarske konferencije balkanskih zemalja u Beogradu I Albanija prvi put učestvuje u nekim multilateralnim aktivnostim asim u UN. 1948 do 60ih Informbiro I Varšavski pakt 1968-1978 vezanost za Kinu –Hodža I njegov naslednik Aljju podržavaju separatiste na Kosovu. Delom svog kopna (južnije od luke Valona zajedno sa jugoistočnim delom Apenisnkog poluostrva) stešnjava prolaz između Jadranskog i Jonskog mora kroz Otranska vrata . Albanski lobi je izuzetno jak –naročito u Kongresu SAD. nosioci vlasti. Od tada pa do danas strancima se ne preporucuje da nocu putuju kroz severnu Albaniju. pa su Albanci masovno bezali brodovima u Italiju. 1991. Kanada. Grcka je tada dobro zatvorila granicu. Prema površini teritorije i broju stanovnika -3 miliona ona pripada grupi malih država. Sever je manje razvijen. u Evropi prva. Jedino sto izvoze je struja a sve drugo im nedostaje pa cak i hrana. Zbog nestanka novca koji je bio u bankama-piramidalna stedionica-dolazi do raspada državnih institucija-policije i vojske i do pobune ljudi koji su oteli oruzje iz kasarne i to je izazvalo stanje anarhije u zemlji i straha u drugim zemljama (Grcka i Italija. potpisala je Helsinšku deklaraciju –član je OEBS-a Posle hladnog rata za vreme režima Salija Beriše otvara se još više ka zapadu. Severna Albanija je prezivela zahvaljujuci svercu iz CG.

NATO. U Bugarskoj zivi muslimanska nacionalna manjina . Bugarska je pristupila Partnerstvu za mir 1994 ali teži prijemu u punopravno članstvo NATO jer se u Bugarskoj ocenjuje da samo članstvo u NATO paktu daje Bugarskoj garanciju za nacionalnu bezbednost. liberalizacija ekonomskih odnosa i privatizacija. Bugarska se kao i druge bivše soc zemlje našla pred izborom: 1. Uspostavljanjem višepartijskog političkog sistema razbijena je komunistička ideološka monolitnost bivših soc zemalja. Bugarska je kao i ostale socijalističke zemlje izgubila samostalnost u vođenju spoljne politike čak joj je i MMF uveo jedan mehanizam za uspostavljanje ekonomskog starateljstva nad državom. radikalne promene ka tržišnoj privredi mogla je samo da izvede uz pomoć zapadnih zemalja. U predizbornim platformama sve partije su za uključivanje e Evropsko političke ekonomske strukture I integracije. 45 . Oslobađanjem od spoljno-političkog uticaja Moskve. Bugarska je nastojala da što pre uđe u sistem međunarodnih finansijskih I drugih institucija ali te institucije dobijanje kredita uslovljavaju drugim političkim zahtevima a između ostalog i spoljno-političkom orijentacijom. Ili da vodi nezavisnu spoljnu politiku 2. prevelika pa je zbog toga partija zelela da ga skine.MMF. dok Socijalisti smatraju da bi Bugarska trebalo da zadrži status vojen neutralnosti.Jadransko-Jonski autoput 36. Ranija zavisnost Bugarske od Bosne zamenila je zavisnost od Zapada. Jedan od ključnih karakteristika spoljnopol orijentacije Bugarske je da se balansiranjem između zadovoljavanja Američkih I nemačkih interesa na ovom delu Balkana ostvari maksimalno približavanje EU. sarolikih od levice do desnice. Njegova moc je bila velika. ili da se orijentiše ka razvijenim kapitalističkim zemljama Zapada (za šta se i opredelila) iz sledećih razloga: . Zivkov je doziveo politicki kraj 90-tih i nakon toga dolazi do stvaranja novih politickih partija.tj. Tokom transformacije unutar političkog i privrednog sistema u Bugarskoj su izražene jake tendencije za promenom spoljnopolitičke orijentacije. -Iscrpljena i niskoporoduktivna privreda Bugarske.Cilj Bugarske je bio izgradnja privrednog sistema po ugledu na zemlje razvijenih tržišnih ekonomija. to je bio dovoljan preduslov za raspadanje ekonomskog SEV i vojnog saveza –Varšavskog pakta.WB . Bugarska prolazi kroz klasičan koncept tranzicije u 3 faze: čvrsta monetarna i fiskalna politika. Razlika je kad je reč o pristupu vojno-pol savezima: Savez demokratskih snaga sa Petrom Stojanovom zalaže se za puno članstvo u EU I NATO. Savremeni medjunarodni polozaj i spoljna politika Bugarske Bugarska nije imala nasilnu drustvenu promenu ali je krajem 80-tih doslo do smene tadasnjeg predsednika Todora Zivkova koji je od tada u kucnom pritvoru i do danas mu nije sudjeno.Turci koji se tretiraju kao pomaci jer su odvojeni od matice.

pogotovo relacija Nis-Sofija. Glavni koridor (njen tranzitni interes). preko Slovenije. Posle Balkanskih ratova deo Makedonije pripao je Bugarskoj. deficit u spoljno-trgovinskom poslovanju sa Sovjetskim Savezom. ali mirnom politikom sacuvana je vojska od stresova. nakon smene Zivkova oni zele da se vrate. nacionalni dohodak joj je malo visi od naseg. princip etničke podele potvrđen je kao baza državne organizacije koju čine dva entiteta nastala u toku oružanih sukoba: Federacija BiH i Republika Srpska. visoku stopu zaduzenosti. Bugarska ima problem nacionalnog duga. kojim je okončan sukob. 37. Veliki broj bivsih obavestajaca je presao u taj sektor. Bugarska je imala veliki problem priznanja makedonske nacije i jezika. Turska moze da zaobidje i Bugarsku i Grcku pomorskim putem. Causesku je izbegavao da uzima kredite. Medjunarodna organizacija tada urgira i na taj nacin se vraca jedan deo pomaka koji osnivaju svoju politicku stranku (oni se sada kotiraju na 4-5 mestu). koji je odredio novi međunarodno-pravni položaj ove zemlje. a Bugari su uzimali kao i mi. Veliki interes Turske u Bugarskoj bile su saobracajnice bez koje Turska nije mogla da funkcionise. uglavnom bivsi udbasi. javlja se politicko nezadovoljstvo muslimana koji zele da napuste Bugarsku i Zivkov im to dopusta. utvrđen je novi Ustav BiH. Vojno nisu jaki. Oni su nosioci tog sverca i niko im se ne moze suprotstaviti. 46 . ali Bugarska ih ne zeli. Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. Problem u Bugarskoj je droga i ona je glavni put sverca droge sa Bliskog istoka. Ali to nije uticalo na njihov nacionalni dohodak jer profit nije veliki zbog jako rigoroznih kriterijuma EU. bivsa tajna policija. Ekonomski je zaostala. a sto se tice drzave prvi su je priznali. EU im je glavno trziste ali zbog velike konkurencije nisu ekonomski uspesni. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Bosne i Hercegovine (zbornik:Stojkovic. Tada se 150. Bugarska je bila isturena ruka Varsavskog ugovora.orjentisani ka SAD. Ne samo za Bugarsku vec i za ceo Bliski istok Bugarsku koridor 10 je jako znacajan. To je njena slaba tacka zbog koje je pritiska Zapad.1986-87. Izvrsili su reformu. jezika i makedonske manjine u Pirinskoj Makedoniji koja joj je pripala posle Balkanskih ratova Pomaci su bili “kost u grlu” Bugarske ali Turska to nije zloupotrebljavala. On insistira na ocuvanju poljoprivrednog sektora i posto su nama uvedene sankcije ona je preuzela nase trziste. Bilateralni sporazumi izmedju Makedonije i Bugarske pisani su na francuskom jeziku zbog rasprave oko jezika. Dejtonski sporazum tačno i izričito utvrđuje da nova država BiH zadržava subjektivitet bivše republike BiH u pogledu međunarodno priznatih granica i članstva UN. imaju. Turska im je obezbedila smestaj. Damian) BiH priznata je kao samostalna država u Aprilu 1992. Bugarska ne priznaje postojanje makedonske nacije. isao je kroz Bugarsku sto je prednost a i slabost.000 pomaka seli u Tursku misleci da ce im tamo biti bolje. Prema ovom sporazumu. takodje. Ranije je bila centar piraterije i virusnih centara koji su stvarani kako bi unistili zapadne informacione sisteme. ali posto im nije bilo kako su ocekivali.

Srbi i Muslimani dobili svoje političke centre moći. Vojna dimenzija odnosa između SCG i BiH proizilazi iz Dejtonskog sporazuma. Zagreb zato smatra jednim od krupnih političkih pitanja u BiH. a Muslimani Sarajevo. Brčko. Stim u vezi. kao i da ni pod kojim uslovima oružane snage stupiti na teritoriju drugog entiteta bez odobrenja vlade tog entiteta i predsedništva BiH. jedinih suseda BiH. Sve funkcije vlasti i ovlašćenja koja nisu izričito dodeljena institucijama BiH pripadaju entitetima. Oba etinteta mogu da zaključe sporazum sa drugom zemljom.godine je održan u Parizu sastanak između Slobodana Miloševića i Alije Izetbegovića na kome je dogovoreno uspostavljanje diplomatskih odnosa na nivou ambasada. tako i zbog njenog strategijskog značaja za Hrvatsku. Ustav. Srbi su dobili Banja Luku. Možemo reći da je Hrvatska ima značajnih teritorijalnih aspiracija na BiH i to posebno na zapadnu Hercegovinu (što zbog velikog broja Hrvata. Federacija ima takve veze sa Hrvatskom.Nadležnost zajedničkih institucija obuhvata spoljnu politiku i trgovinu. BiH nije u Partnerstvu za mir ni u NATO-u.kulturna) odvija se sa Republikom Srpskom. 1996. ali ne većinskog stanovništva(država koja nema većinski narod) BiH ima jednu specifičnu situaciju – to su specijalne paralelne veze. Delovanje Centralne banke i finansija su u rukama BiH. U spoljnoj politici BiH nema neko strateško opredeljenje a cilj joj je Evropska Unija. kao vrhovni akt BiH. Bjeljinu. carinsku. dalmatinksa ostrva bi se našla u nepovoljnoj situaciji u vojnom smislu). Naime Zagreb smatra da su dva entiteta. ima prioritet kako nad njenim zakonskim odredbama tako i nad ustavima i zakonima entiteta koji nisu sa njim saglasni. Hrvatska ipak nije u punoj meri zadovoljna jer je ostalo nejasno pitanje Mostara. Tuzlu i Zenicu. Što se tiče odnosa SCG sa BiH. Republika Srpska je 1997 potpisala sporazum o specijalnim vezama između SRJ i Republike Srpske. ako bi ona potpala u pogrešne ruke. najveći deo saradnje naše zemlje (ekonomska. kojeg bi voleo da vidi u hrvatskom entitetu. Podelom teritorije BiH na Muslimansko-Hrvatsku federaciju i Republiku Srpsku. Ovakva dimenzija Dejtenskog sporazuma u oblasti naoružanja je proizašla iz nastojanja međunarodnih faktora da se i neposredno okruženje BiH. posebna i izuzetno značajna obaveza naše zemlje prem BiH na vojnom planu je i odredba koja u kontekstu mere regionalne stabilizacije nalaže našoj zemlji smanjenje teškog naoružanja i oružanih snaga za 30%. Republika Srpska vodi svoju spoljnu politiku a 47 . monetarnui finansijsku politiku. jer Zapadna Hercegovina predstavlja zaleđe dalmatinske obale i. Predsedništvo i Ministarski savet. sprovođenje krivičnog prava i saradnju sa Interpolom. SCG je glavni eko i trgovinski partner Republici Srpskoj ( možda-nismo sigurni u ovu informaciju da 80% trgovinske razmene ide na Republiku Srpsku a 20% na Federaciju) Saradnja Republike Srpske više nije usmerena na Srbiju nego na Crnu Goru. u značajnoj meri su zadovoljeni i politički interesi naše zemlje i Republike Hrvatske. Sprovođenje nadležnosti zajednice na zakonodavnom i operativnom planu vezano je za Skupštinu. Bosna je zemlja koja ima ime. Entiteti se obavezuju da neće pretiti silom niti upotrebiti silu protiv drugog entiteta. Pitanjima odbrane treba da se bavi Stalni komitet predsedništva. a to su SCG i Hrvatska nađu u poziciji da smanje sopstveno naoružanje. što bi za posledicu imalo i stabilizaciju u oba etinteta u BiH. rešenje statusa grada Mostara.

Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Hrvatske (Zbornik: Stojković. mislim da može. To je regulisano 1996 na sastanku Miloševića i Izetbegovića u Parizu.2%. c) Izuzetna dužina državnih granica -2. ali je ta struktura nakon rata promenjena u korist Hrvata. od kojih su mnogi i danas prilično vezani za Hrvatsku. 38. (bilo) moguće preseći ne samo u regionu tzv. -Geoplitičke determinante spoljne politike Hrvatske su: a) Veoma povoljan geografski prostor kojim prolaze značajne kontinentalne i regionalne kopnene i vazdučne saobraćajnice. d) Relativno homogena nacionalna struktura.federacija svoju i stvara se veliki problem. svega 7 promila. Treba pogledati podrobnije o instiuciji Visokog predstavnika za BiH (to je sada Pedi Ešdaun) Visoki predstavnik ima velika ovlašćenja. sa BiH (nisu ozbiljni problemi-kod Bihaća. recimo da ukine neki zakon koji su doneli bilo koja od dve entitetske skupštine. suočena sa problemom značajnijeg porasta manjinskih naroda.5 miliona). Damian) Determinante spoljne politike Hrvatske Specifičnosti geografskih i demografskih karakteristika kao determinanti spoljne politike Hrvatske su: a) Neobičan geografski položaj (takozvana kiflica ili potkovica) b) Relativno veliki akvatorij (31.760. u sadejstvu sa srpskim snagama iz susednih država SCG i BiH. granica kod 48 .028km d) Problemi granica: Sa Slovenijom oko Piranskog zaliva (problem više psihološke prirode nego realni). što je svrstava u retke neostrvske zemlje čiji je akvatorij daleko veći od teritorije (površina teritorije 56. ali to samo teorijski može otovriti probleme jer za razliku od Srbije. b) Nepovoljni geografski oblik koji Hrvatski čini veoma osetljivom na eventualno nezadovoljstvo stanovništva srpske nacionalnosti i njihove moguće teritorijalne aspiracije. Mekoh trbuha Hrvatske. Srbi 12. u kojoj su Hrvati po popisu iz 1991 činili 78%. jer ju je.344 –popis iz 1991) c) Relativno mali broj stanovnika.000km kvadratna teritorijalnog mora) i još dvostruko toliko u okvru ekonomske zone.8miliona). Veoma značajnu otežavajuću okolnost u odnosima SCG i BiH predstavlja tužba BiH protiv SCG(SRJ) za genocid kod međunarodnog suda pravde u Hagu. mala gustina naseljenosti i vrlo niska stopa prirodnog priraštaja. a Jugosloveni 2. Makedonije ili BiH. U okviru Dejtonskog sporazuma izvršeno je uzajamno priznanje SRJ i BiH. Hrvatska nije. Međutim one dele međusobno ambasadorska mesta. veoma duga i razuđena obala.2%. a posebno nakon masovnog egzodusa Srba. u prekomorskim zemljama (oko 1. ali nije došlo do uspostavljanja njihovih diplomatskih odnosa. već na četri dela.538 km kvadratna a br stanovnika 4. e) Veoma veliki broj ( u odnosu na ukupno stanovništvo) iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u Evropu (skoro 1.

međutim od 1995. A996. uključujući i deo ukupnog duga bivše SFRJ. denacionalizacije. b)Zbog specifičnih prilika Hrvatska je forsirano razvijala vojnu industriju (proizvodnja. Ograničene finansijske mogućnosti Hrvatske utiču i na mogućnost dalje ekspanzije vojne sile. Rusijom i Kinom.g. b) Proces tzv. Centralnoevropske inicijative. i da u gotovo sve evropske zemlje građani Hrvatske mogu putovati bez viza.000 dolara. slično ostalim zemljama bivšeg socijalističkog sistema. što podrazumeva napuštanje jugoslovenske i sovjetske vojne tehnologije i prelazak na tehnologiju NATO-a.Neuma-to je obala dužine 5km –deca idu sa pasošima u školu).. 1992. Torpedo.000 pripadnika. i prihodima od turizma i saobraćaja. NATO. a nedugo nakon toga i u KEBS. Tuđman navodi iznos od 4. Prema nekim podacima. je praćen brojnim problemima privatizacije. Saveta Evrope. ostajanja bez zaposlenja..g. c) Hrvatska nema značajnih ni globalnih ni bilateralnih problema sa trima njvećim državama: SAD. -Od ekonomskih determinanti spoljne politike Hrvatske najvažnije su: a) Srednji nivo ekonomske razvijenosti u svetskim razmerama. Sa SAD su bili ostvareni odnosi ~strateškog 49 . Do sada nije uspela postati član samo STO (ima status posmatrača) kao i CEFTA-e i što je sa stanovišta Hrvatske spoljne politike najbolnije evroatlanskih integracija – EU.g. -Od međunarodno političkih determinanti spoljne politike Hrvatske treba izdvojiti: a) relativno brzo postizanje međunarodnog priznanja i uspostavljanje i razvijanje diplomatskih odnosa sa velikim brojem država. sa SCG problem na Dunavu kao i problem Prevlake(za Hrvate je više problem psihološkog karaktera nego strateškog. Bokokotorski zaliv-kompromis je nađen u zajedničkom patrolitranju crnogorske i hrvatske pogranične policije. Visoki trgovinski deficit pokriva se visokim iznosima deviznih doznaka radnika-migranata i iseljenika.5 milijardi dolara ukupnog duga. tj nizak nivo razvjenosti u evropskim okvitima i relativno razvijen aprivreda u originalnim okvirima.primljena je u UN. Sa većinom tih zemalja uspostavljen je vrlo liberalan režim kretanja ljudi. kao rezultat njene prioritetne izgradnje tokom rata 1991. Ona je članica i OEBS-a. b) Hrvatska je vrlo brzo uspela postati članica velike većine međunarodnih (vladinih) organizacija. -Bitne determinante spoljne politike Hrvatsk vojne prirode su: a) Relativno moćna (barem u regionalnim okvirima) vojna sila. tranzicije privrede (i društva). Končar. c) Finansijsku situaciju karakteriše stabilnost valute i prilično niska inflacija. recimo tenkova).) Za Hrvatsku se poseban problem javlja bog nastojanja da se što brže priključi zapadnim vojnim integracijama (Partnerstvo za mir. vojna proizvodnja odvija se u oko 300 firmi (najznačajnije su: Đuro Đaković. Hrvatska dugovanja stranim zemljama. Neki zapadni analitičari navode podatak od skoro 6 milijardi dolara. itd.. nakon Rusije. Hrvatska vojska broji oko 60. NATO). što Hrvatku čini najzaduženijom zemljom u tranziciji po stanovniku. Prema hrvatskim izvorima bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika je najmanje 7. počinje period privremenig rasta.

Priključenje Partnerstvu za mir. Pitanje odnosa prema 50 . sa sistemom podele vlasti. tako i značajnog izvora sirovina) SFRJ. ministri inostranih poslova i odbrane.Osnovni ciljevi: a) Ostvarenje nezavisnosti i međunarodnog priznanja – taj cilj je bio karakterističan za period 1991-1992 god i ostvaren je relativno brzo. Hrvataska je nastojala nadoknaditi preorijentacijom na svetsko tržište. ali ne toliko u suštinskim strateškim opredeljenjima) sa BiH i nerešenih(osim osnovnog priznanja i uspostavljanja diplomatskih odnosa) sa SCG.partnerstva~. Lobiranje i pomoć iseljenih u procesu osamostaljenja Hrvatske je značakna. kasnije prijemom u NATO jedan je od prioritetnih ciljeva u kupnoj pol Hrvatske. bitnim kreatorom spoljne politike Hrvatske može se smatrati Predsednik Republike. Austrijiom. b) višestranalki partijski sistem. Glavne karakteristike spoljne politike 1. ali uz veoma značajnu ulogu Predsednika Republike. c) Ostvarenje vojne sigurnosti – ušavši u ratne sukobe bez regularne vojske. traže da budu kao Norveška. b) Osiguranje teriorijalne celovitosti – Ovaj cilj je prisutan od početka rata u Hrvatskoj do danas i ostvarivan je i diplomatskim i vojnim putem. d) Razvitak (što povoljnijih) ekonomskih odnosa sa svetom – gubitak ekonomskog potencijala (kako značajnog izvoznog tržišta. Javno mnjenje je zbog Gotovine podeljeno po pitanju ulaska u EU. što neke navodi na zaključak da se radi o tzv polupredsedničkom sistemu. slobodnim tržištiu.država je parlamentarne demokratije. preko dobrih (uz određena nerešena pitanja) sa zapadnim susedima Slovenijom i Italijom. Hrvatska je uglavnom imala značajnu podršku SAD. Taj drugi zadatak ostvarivala je uporednim razvitkom vlastite vojne industrije i (zbog embarga UN na izvoz oružija na prostore buvše SFRJ) ilegalnim nabavkama oružija na tzv. c) Na osnovu dosadašnje prakse. To nisu održivi pravni argumenti već politička želja i kompleks. e) ulazak u evroatlanske integracije f)Odbijanje uključenja u Balkanske integracije (smatraju da nemaju kulturnih sličnosto sa Balkanom već više sa centralnom Evropom jer su bili pod AU) Takođe koriste i religiju kao instrument. kao i predsednik vlade. -Od unutrašnjih političkih determinanti spoljne pol Hrvatske treba navesti: a) Po svom sistemu . Hrvatska je stigla do statusa kandidata za ulazak u EU. U tome je ostvarila relativno skorman uspeh. -Specifična pitanjaJedno od njih je pitanje odnosa sa Hrvaskim iseljeništvom u svetu. Tačku na « i « ostvarenje ovog cilja predstavljalo je međusobno priznanje Hrvatske i SRJ avgusta 1996. U odnosima Hrvatske sa Rusijom postoji određena rezerva o ruskom prosrpskom stavu tokom jugoslovenske krize. do protivrečnih(zbog podrške na rečima. hrvatska vlast je bila prisiljena forsirano graditi sistem odbrane i naoružavati je. Mnogi su protiv ulaska u EU. d) Odnosi sa susedima su različiti – od vrlo dobrih (bez otvorenih pitanja) sa severnim susedima Mađarskom.

Posle smrti premijera i vođe PASOK-a Andreasa Papandreua 1996 g. pitanje Kipra. direktno ili indirektno. karakterisao je određeni ekspanzionizam mlade grčke države čiji je glavni spoljno-politički motiv bio da dođe u posed delova tradicionalnih grčkih maloazijskih oblasti koje su još uvek bile pod turskom vlašću. koji je trajao do 1974 godine karakterišu napori niza grčkih vlada. Kraj 80-ih i početak 90-ih godina je period koji karakteriše politička nestabilnost u Grčkoj. može se grubo podeliti u 3 perioda. Prvi period koji je trajao od Grčko-Turskog sukoba 1922 godine. Grčka smatra da se novi vojni potencijal Turske može manifestovati protiv Grčke ili na Kipru ili u Egejskom moru u Trakiji ( pod izgovorim zaštite Turske manjine) Takođe se mstra da izbijanje sukoba na Kosovu 51 .000 kiparskih Grka. Zajednički element za sva ova tri perioda je grčki odnos prem Turskoj i jjena percepcija Turske kao glavne opasnosti za sigurnost Grčke. Dve dominantne partije : PASOK i Nova Demokratija-smenjuju se na vlasti. Turska je iako saveznik u okviru NATO-a iskoristila vojnu silu za okupaciju sverenog dela Kipra i odande proterala oko 200. posle skoro pune decenije političkih previranja i nestabilnosti. stvaranjem povoljnijeg odnosa snaga prema Turskoj. koja datira od priznavanja njene nezavisnosti od strane Evropskih sila 1832. Treći period. izgleda da Grčka. čiji je član u međuvremenu postala.SPOLJNE DETERMINANTE a) Turska kao najveći bezbednosni rizik za Grčku – percepcije potencijalne vojne pretnje Turske u odnosu na Grčku imaju duboke istorijske korene ali su naročito pojačane od vremena Kiparske krize 1974. koji traje do danas.Haškom sudu – za Hrvatsku je karakteristično formalno prihvatanje. Sve važnije spoljno političke inicijative Grčke bile su motivisane. 39. demokratskih i autoritarnih. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Grčke (Zbornik: Stojković i Damian) Moderna Grčka spoljna politika.a praktično odugovlačenje sa ispunjavanjem obaveza izručenja. Pobeda PASOK-a na izborima 1993 nije donela značajnu pol stabilnost. godine. kriza sa Turskom oko egelskog ostrva. I dolaska na te funkcije Kostasa Simitasa. Brojne okolnosti kao što su pitanje Makedonije. Rast društvenog proizvoda ima endenciju usporavanja zadnjih 30 godina (posebno u odnosu na druge zemlje EU) .dovele su do jačanja patriotskih i nacionalističkih osećanja u javnom mnjenju. -Grčka privreda se zadnjih decenija uz povremene manje uspone i padove nalazi u stagnaciji. da očuvaju jedinstvo grčke države pred izazovima II svetskog rata i građanskog rata koji je usledio. nijedna Grčka vlada nće moći da smatra Tursku pravim savznikom. kao i bliže kontakte sa Balkanski državama.. može se označiti kao period diversifikacije grčkih spoljno-pol veza dodajući pored bliskih odnosa sa SAD i jačanje veza sa Evropskom Zajednicom. na putu ka periodu unutrašnje političke stabilnosti. Sve dok je tako. Drugi period.

Za Grčku Makedonsko pitanje ima više aspekata. godine za vrme dok je A. 52 . Uprkos činjenici da su te dve zemlje pripadale različitim vojnim i političkim blokovima. i Tursku. strasti su počele da stišavaju i da se osećaju negativni ekonomski i politički efekti embarga.godine. može predstavljati veliku opasnost po Grčke bezbednosne interese. Za Grčku. Ono što je vidljivo jeste to da Grci kupuju i ulažu u infrastrukturu u Albaniji. PASOK-ova Balkanska politika težila je da ostvari bliske veze sa svojim sevrenim susedima. više stotina hiljada albanskih migranata. Činjenica je da su Bugraska i Turska bile prve zemlje koje su priznale samostalnu makedonsku državu i to pod imenom Republika Makedonija-to je dalo dodatno opravdanje za Grčku zabrinutost. Nova Bugarska vlada prešla je na politiku postepenog jačanja saradnje sa Turskom. Što se tiče odnosa sa našom zemljom. Grčko-Bugarsko zbližavanje je počelo padom Grčko-vojne hunte 1974. koji su uglavnom ilegalni gastabajteri. Dodatna motivacija z atkvu politiku bila je kontrabalansiranje Turskog uticaja u regionu.koje bi bila na neki način uvučena i Makedonija. To bi po njihovom mišljenju. najnepovoljniji scenario raspleta konflikta na jugu Balkana bilo bi izbijanje ratnih dejstava na Kosovu. Verovatno glavni razlog tome (pored verskih i istorijskih razloga) je to što se Grčki i naši nacionalni interesi nigde ne suprotstavljaju.Papandreu prvi put bio Grčki premijer. Grčko javno mnjenje ima pozitivno mišljenje o nama i osećaja simpatije prema nama. koji je bio na snazi skoro 2 godine. može dovesti do jačanja Turskog uticaja i na severnim Grčkim granicama. Grčka vlada je pokazal značajan interes za Balkan. možemo reći da su oni prijateljski. To je i ujedno bio kraj Grčke politike specijalnih odnosa sa Bugarskom. verovatno uvuklo u rat i Albaniju i Makedoniju. a takođe. Do promene u Grčkoj politici prema Bugarskoj došlo je psole pada Todora Živkova i promene Bugarske politike prema Turskoj i prem Turskoj manjini u Bugarskoj. Todor Živkov je krajem 80-ih iz Bugarske iselio nekoliko stotina hiljada Bugarskih turaka i Pomaka. koje bi uvuklo Kosovo i Makedoniju. -Balkanska nestabilnost kao bezbednosni rizik za GrčkuIzmeđu 1981 i 1989. Glavni oslonac PASOK-ove Balkanske politike je bilo stvranje specijalnih odnosa sa Bugarskom. Tu je i bojazan da bi nova Makedonska država mogla podpasti pod jači uticaj Bugarske ili Turske. direktno ili indirektno. i da dalje otvaranje Albanskog pitanja. Od samog početka Jugoslovenske krize Grčka je svojim stavovima. osnovu njihovog zbližavanja činila je Turska opasnost. a i brojnim diplomatskim i humanitarnim inicijativama pokazala da ima nepristrasan stav u Jugoslovenskom konfliktu. U međuvremenu. Grčko protivljene imenu Republika Makedonija zasnovano je na tome jer je to još iz vremena Aleksandra Makednoskog istorijsko ime Grčke severne pokrajne Makedonije. Grčka reakcija na proglašavanje nove Makednoske države pod imenom Republika Makedonija bila je zatvaranje granice prema njoj i uvođenje ekonomskog embarga. (IzolovanostGrčke u EU po tom pitanju i pritisak SAD) Makedonija je primljena u UN pod kompromisnim imenom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija -Grčka politika prema Albaniji uslovljena je činjenicama da u južnoj Albaniji živi značajna Grčka manjina (između 300 hiljada i 500 hiljada) da se u Grčkoj nalazi.

Zbog toga što Turska ima vrlo važnu ulogu u Američkim dugoročnim planovima na Bliskom istoku. Dakle. Skoplje je posle Tirane drugi najveći albanski grad. godine. u Aziji i uopšte u muslimanskom svetu. 40. tj Makedonija je za Bugarsku samo još jedna Bugarska država. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Makedonije (Zbornik: Stojković. Predsednik Albanije zalaže se za rešavanje problema diplomatskim putem .GRČKA U POTRAZI ZA ODGOVARAJUĆIM MODELOM BEZBEDNOSTI Smatra se da NATO. -Drugi problem spoljne politike vlade u Skoplju sadržan je u odnosima sa Bugarskom. Formiranje zajedničke odbrambrene politike u okviru EU. Albanci su osnovali i svoj univerzitet u Tetovu. Albanci su počeli da traže nezavisnost (1992. Ako se ustanovi zajednička politika odbrane ona će po definiciji garantovati bezbednost od agresije spolja svim zemljama članicama. Imajući u vidu Tursku pretnju. Grčka bi u tom slučaju mogla da računa na podršku EU. Odmah po sticanju nezavisnosti Makedonije. (dijalekt) bugarskog jezika. a u prvom redu sa SAD. 53 . u Grčkoj je viđeno kao veoma povoljna mogućnost. Makedonija nije bila priznata sve do kraja Jula 1992.a li je stavio do znanja da njegova vlada u slučaju izbijanja rata u Makedoniji neće stajati skrštenih ruku. sa Bugarskom a istoku. Drugim rečima. sa SCG na severu i sa Albanijom na zapadu. pokušavajući da realizuju koncept Velike Bugarske. čiji su vojnici u oba svetska rata okupirali Makedoniju. Damian) Od sticanja nezavisnosti. a izbili su i sukobi sa Makedoncima) Albanci iz Makedonij. NATO nije u mogućnosti da u sukobu između Grčke i Turske arbitrira u korist Grčke. Vlada iz Tirane smatra da je popis stanovništva lažiran i da Albanci čine 40% Makedonije.g održali su sopsteveni referendum na ome se 90% izjasnilo za nezavisnost u odnosu na Makedoniju. koja priznaje Makedoniju. Bugarska je priznala makednosku državu ali ne i postojanje posebne Makedonske nacije. osnovna karakteristika spoljne politike Makedonije sastoji se u oslanjanju i povezivanju sa zapadnim silama. ali je smatra državom koja ne pripada isključivo makedonskom narodu. Makedonija se graniči sa Grčkom na jugu. Bugarsko rukovodstvo smatra da makedonski jezik predstavlja samo jednu varijantu. u bivšim Sovjetskim republikama. Makednija ima velikih problema sa Albanskom populacijom na svojoj teritoriji. Inače. Iz tih razloga traženje većeg oslonca u Evropskom sistemu bezbednosti je za Grčku postalo određena alternativa. Uprkos mišljenju Badinterove arbitražne komisije da Makedonija ispunjava uslove za međunarodno priznanje. Ovi unutrašnji problemi Makedonije umnogome opterećuju njene odnose sa Albanijom. zbog svoje globalne uloge više valorizuje strateški značaj Turske za Savez nego principijalne stavove Grčke. Evropski bezbednosni okvir ima određene prednosti za Grčku u poređenju sa Atlanskim. kao i oni sa Kosova organizovali su sopstvene paravojne jedinice. Dakle zaključak je da u Makedoniji postoje konfliktni odnosi između Makedonaca (koji prem propisu iz 1994 čine oko 67% populacije te zemlje) i Albanaca (oko 23% populacije) koji su u osnovi slični onima na Kosovu. Turska ima veliki strategijski značaj za SAD i NATO.

Povezuje i Solun i obezbeđuje izlaz na Egejsko more a i čitav prostor od južne ka severnoj Srbiji. 41.Atraktivnost geopolitičkog položaja Makedonije potiče u prvom redu iz činjenice da njen središnji deo obuhvata jedan segment Vardarko-Moravske doline kojom prolaze kopnene saobraćajnice koje spajaju Zapadnu i Severnu Evropu sa Bliskim istokom i susednim regionima. tj preventivno deluje prema eventualnim Bugarskim aspiracijama koje bi mogle dovesti u pitanje Makedonsku nezavisnost. Politički sistem ove zemlje čini se nestabilnim. koji je priznavao i sam Bizmark govoreći o geopolit značaju makedonske teritorije u 19 veku. 54 . Grčka negira postojanje posebnog Makedonskog identiteta. spor je i oko zastave( zvezda na zastavi pronađena je u grobu Fiilipa Makedonskog). bila dosta zavisna od celokupnog Ju tržišta. tehničkim imenom Bivša Ju Republika Makedonija. Sa druge strane. . Makedonija je ranije. Treće. Savremeni medjunarodni polozaj i spoljna politika Rumunije Rumunija je prva dozivela veliku drustvenu promenu jer tokom 60-tih. uspostavljanje pol i vojne saradnje sa SAD trebalo bi da posluži za pacifikaciju Albanske manjine u Makedoniji. Makedonija raspolaže sa najmanjim ukupnim brojem aktivnih i rezervnih vojnika u poređenju sa susdnim zemljama. Možemo zaključiti da prisustvo stranih trupa na teritoriji Makedonije jača. Makedonija je ipak postala član UN pod privremenim. Makedonija je druga bivša Ju republika koja je 1995. Sjedne strane. U ekonomskom smislu. 70-tih pa i 80-tih na vlasti je bio Causesku (dosao na vlast 1963)cija je politika bila diktatorska unutar zemlje. On je isticao da onaj ko vlada< Makedonijom vlada čitavim Balkanskim poluostrvom. Zbog toga je Mekedonija od velikog značaja i za NATO koji danas ima svoje baze preko kojih kontroliše Balkan i Bliski istok.Glavni razlog za to ležao je u protivljenju Grčke koja je postavila određene usove za priznanje. Nakon nestanka jedinstvenog tržišta Makedonska privreda je i dalje nerazvijena. Makedonsko rukovodstvo smatra da prisustvo amerikanaca u toj zemlji ojačava i njenu političku poziciju u odnosu na Bugarsku. Nakon Slovenije. uključujući promenu imena Makedonije (strahujući od mogućih budućih teritorijalnih aspiracija ove bivše Ju republike prema severnim delovima grčke teritorije). Takođe. od SFRJ. a njene odbrambrene snage su relativno slabe. tim putem teži se postizanju veće fleksibilnosti stare Grčke opomenutim spornim pitanima. inače krhku bezbednost zemlje. Moderna makedonska država ima ogroman geopolitički i geostrateški značaj. godina postala članica programa Partnerstvo za mir a sklopljen je i sporazum kojim SAD i Makedonija uzajamno dozvoljavaju boravak na svojim teritorijama neograničenog broja vojnika druge strane. Makedonska vlada ulaže značajne napore u cilju razvoja uzajamnoh odnosa. Svi oni koji žele da iz severne i Zapadne Evrope dođu do Bliskog istoka ili Srednjeg moraju da idu preko Makedonije.

Intervencijom EU potpisan je 1996. U okolini Temisvara zivi veliki broj Nemaca.000-100.000. pobeda reformisane komunisticke snage u socijalni blok. Iza nas su u mnogim aspektima. Zrtve su ne samo manjine u Rumuniji vec i sami gradjani Rumunije. drugi smatraju da je to ucinila upravo tajna policija. 1989. Razvijen petrohemijski kompleks ali raspadom Varsavskog pakta javlja se zabrinutost da li taj sektor moze opstati. Rumuni su se i plasili samog njihovog broja a i nacina na koji su dobili tu oblast (na poklon za ucesce u i SR). a Rumuni pravoslavci. 90-tih su odzani demokratski izbori. Rumunija je priznavala nasu manjinu. 1967. a u drzavi je sve teza situacija. U okolini Temisvara postoji oko 55 . spoljne politike on je bio mnogo liberalniji. To je bila samo kapisla koja je pokrenula konflikte u Temisvaru. Vojska je stala na stranu naroda i jedni smatraju da je ona bila odlucujuci faktor. i uhapsili sinove plaseci se sistema koji je uspostavio. povredjenih. Na taj nacin znacajno je popravljena unutrasnja medjunacionalna ali ne i ekonomska situacija. U zemlji. Zbog te cinjenice nasa drzava nije reagovala na ugrozena prava nasih manjina. Rusija je donekle kupovala Rumunsku spoljno-politicku poziciju. Rumunsko rukovodstvo je otvoreno reklo da zele u NATO i EU.Rumuni pokusavaju da beze iz zemlje zbog velikih restrikcija i rigoroznih propisa (samo 1 sijalica sme da bude upaljena u kuci) U takvoj situaciji.Sto se tice medjunarodne. versko organizovanje…sto u drugim zemljama nisu imali. Sa njima je Causeski drugacije postupao. Lokalni predvodnik je svestenik i rezultanta tih protesta su stotine prebijenih. pravo na jezik. cinilac rusenja vlasti. bilateralni sporazum sa Madjarskom i od tada vise nije bilo medjunacionalnih problema u vidu organizovanog politickog delovanja. Kad su uhvatili Causeskog odmah su ga streljali sa zenom. pogotovu velikih giganata kao i sve tranzitne zemlje. jer Madjari su katolici. To je dovelo do pobune u crkvama. imali su pravo politickog predstavljanja. Takodje. Javlja se veliki broj zaposlenih a sve manje posla sto je karakteristika svakog tranzitnog drustva i dolazi do pobune rudara. Kako je vreme odmicalo sve manje uspeha je Causesku imao na medjunarodnom planu. Drustvena revolucija je izbila i bila je iznenadjujuca za sve i niko je nije predvideo. sve bivse socijalisticke zemlje su prekinule diplomatske odnose sa Izraelom osim Rumunije. izbija konflikt sa madjarskom manjinom u Transilvaniji ili Erdelju(to je razlicito ime za istu teritoriju ). ljudska prava su bila ugrozena. Ulaskom zemalja sa Balkana u Nato sve se vise steze obruc oko Rusije. Rusi su ostali korektni i omogucili su im da prezive. Pojavljaju se i nacionalisticke stranke:velikorumunska i separatisticka Madjarska. Taj nagli prevrat dovodi do povecanog broja politickih partija.5 miliona Madjara. U Rumuniji su veliki problemi vezani za korupciju i kriminal pa neki smtraju da zbog toga oni nikada nece uci u EU. tu je oklevala dok je privatizovala male firme. To ipak nije bila radikalna promena koju je trazio Zapad. Causesku je sprovodio diktaturu u zemlji bez prava na politicke slobode. Causeski je cak imao i jaku tajnu policiju.Tito i Causesku su imali dobre odnose mozda i zbog odbijanja Rumunije da ucestvuje u napadu na Cehoslovacku. Kavkaza. On je odobrio da oni mogu da odu iz Rumunije u slucaju da Nemacka za svakog coveka plati od 80. privatizacija je sporo isla. U tom kraju zivi oko 2-3.

postala pridružena članica EU 1995. Razlog tog problema jeste nafta oko ostrva. Rumunija je lojalno ispunila zahteve NATO-a a to nije bezazlen posao. da izmeni oko 100. Teritorijalni problem imaju sa Ukrajinom. Rumunija je ustupila to ostrvo Sovjetskom Savezu i Rumuni kazu da je to bilo na koriscenje. Mnogi bi tu snagu iskoristili bar za pretnju.Regionalna i bilateralna saradnja sa susedima pogotovu onima u kojima žive Rumuni. avione ali nikada nisu ni vojnom doktrinom ni organizacijom vojnih jedinica pokazivali ofanzivu ni agresiju sto je iznenadjujuce za Balkan. tešnja za punopravnim članstvom u EU. Novi susedi –Ukrajna i Moldavija (nakon raspada SSSR-a) i SRJ (nakon raspada SFRJ).1945. Varšavskog ugovora i SEV čime je nestala zavisnost od Moskve. ispipavao interes SAD nudeci im Niški aerodrom za bazu.2. Razlog je prijateljstvo Berluskonija i premijera Rumunije Nastasija?? Rumunsko trziste je najvece trziste na Balkanu i geografski i demografski (23 miliona stanovnika)i zbog toga su mnogi ocekivali puno veci priliv kapitala. Snažna afirmacija zapadnog modela pol i ekonomskog organizovanja. Posle II sv rata došlo je etničkih pomeranja jer neke teritorije na kojima su điveli Rumuni su ustupljene tadašnjem S Savezu (Besarabija I Severna Bukovina) Raspadom SSSr-a ove teritorije naseljene Rumunima našle su se u okvirima novih država: Ukrajne I Moldavije Imala je nesporazum sa Moldavijom. ali oni nisu hteli. U Rumuniji se smatra da su to Rumuni a ne Moldavci. Rumunija i Bugarska su najznacajnije baze za trupe iz SAD pa se pretpostavlja da ce se trupe tu prebaciti sa Nemacke teritorije. sa Bugarskom i Albanijom priključila se Crnomorskoj ekonomskoj saradnji. postala je interesantan partner za SAD. Rumunija je svoju orjentaciju usmerila ka EU i NATO-u. Moldavija je danas punopravna drzava i nacija. političke i vojne strukture. Tokom Balkanskog rata na kratko ju je Bugarska prisvojila pa je vratila Rumuniji. Hrvatska mora npr. Rumuni su vojni sektor znacajno smanjili. tenkove. Cilj spoljne politike je potpuna integracija u Zapadnu Evropu i evroatlanske ekonomske. Rumuni su to brzo radili. uključenje u NATO. a vezan je za Zmijsko ostrvo. uklonili staro oruzje.000 vojnih standarada da bi pristupila EU. Rumunija se priključila Centralnoevropskoj inicijativi. To pitanje je jako delikatno ali oni ga kontrolisu zbog pristupa EU.000 malih italijanskih firmi. Niš je centar Balkana. a Ukrajinci tvrde da je ono dato trajno. Oni su imali najvecu armiju na Balkanu. Primljena je u Savet Evrope. Za vreme I sv rata Rumunija je morala Rusima da obezbedi iskrcavanje u Dobrudži ali je Nemačka zauzima i nudi je Bugarskoj ali ne celu zbog strateških puteva. Nije tajna da je Slobodan Milosevic 1994. sve novo kupuje po standardima NATO-a. Tri su momenta dovela do promene položaja Rumunije u savremenim međunarodnim odnosima: Raspad SSSR-a. Rumunija ima i pretenzije prema Južnoj Dobrudži koja je posle II sv rata pripala Bugarskoj. Ideja SAD jeste pomeranje i prosirenje ka Rusiji. clanica je Partnerstva za mir.San-stefanskim mirom Rumunija je dobila nezavisnost i deo Dobrudže. Ali Pariskim 56 . sklopila bilateralne ugovore o slobodi trgovine sa članicama CEFTA (centralno evropska zona slobodne trgovine).

pre svega ka Albaniji. Kada je počelo raspadanje Ju. Albanija je uz Makedoniju veoma značajna karika u Turskim planovima na Balkanu. bila među prvim zemljama koja je priznala novostvorene države na ruševinama SFRJ i odmah je počela da intezivira odnose posebno sa Bosnom. Rusijom i Kiprom. U te njene planove se zasad ne uklapa ni Bugraska koja ima drugačiji 57 . a nastojao je održava dobre odnose sa susedom SSSR-om. sve do početka II sv rata i raspada ovog pakta. pred karj za Sevznike) To je po završetku rata uvelo Tursku u NATO -1952.Uspostavljen je Balkanski pakt 1934 (Ju. Rumunija dobija Južnu Dobrudžu da bi posle II sv rata Južna Dobrudža ipak pripala Bugarskoj. Irakom. Za vreme II sv rata Turska je neutralna ( u početku za Trojni pakt. NATO-a. Takvu poziciju Turske u mnogome određuju i strategisjki interesi SAD koji su inače bliski saveznik Ankare.Tur. Istoveremeno se naglo okrenula i prema ostalim zemljama. Sirijim. Od raspada Ju i SSSr-a ona nastoji da se nametne kao regionalna sila. ne slučajno. Balkan je predstavljao jedno od glavnih područija delovanja turske diplomatije. koji se u svojim reformama oslanjao na veze i iskustva zepedne demokratije. U to vreme. Bugarskom. Rumunija i Bugarska su primljene u NATO 2002. U tome joj računice remeti Bugarska koja ne želi da se uključi u političke igre Anakare. Grčkom. U raspodeli snaga na Balkanu u toku hladnog rata i bipolarizma Turska personifikuje Zapadni blok.Živkova kad je odlučio da se oni moraju deklarisati kao Bugari. Jedino je u ljubavi sa Sverenim Kiprom koji i nije država ali je priznat jedino od strane Turske. Ugovor je potpisan pod pritiskom SAD. Upadljivo je počela da razvija odnose i saradnju sa Albanijom i Makedonijom da bi presekla tako osovinu Atina-Beograd. Ankara je. Kada su se početkom 90. Grčka). Turska kao regionalna sila i njena politika na Balkanu ( Zbornik: Stojković. Ru. Jermenijom. U kratkom periodu 1953-55 Turska je sa Ju i Grčkom bila član Balkanskog saveza ali je zbog sve većeg nesporazuma Grčke i Turske i normalizovanja odnosa Ju i SSSR-a ovaj savez stavlje ad acta. i pridruženo članstvo. Ankara je od prvog trenutka nastojala da bude što prisutnija na prostorima gde živi muslimansko stanovništva. Značajan je Temišvarski ugovor potpisan 1996 izneđu Mađara I Rumunije a koji definiše status I prava mađarskih manjina u Rumuniji. pogotovu naspram Grčke i SCG sa kojima Turska tradicionalno ima veoma delikaten odnose. Turska je bila uz Iran najaktivnija islamska zemlka oko Bosanske krize. Do sporadičnih odnosa bilo je i u odnosima sa Bugarskom zbog Turske manjine u Bugarskoj posebno u vreme T. Sticajem okolnosti Turska se kofrontira sa Grčkom –pitanje Kipra i ostrava u egejskom moru. Turska je inače u konfliktu sa svojim susednim emljma: Iranom. Data su im sva manjinska prava pa I pravo na izbor lokalne uprave ali bez prava na teritorijalnu autonomiju. Damian) Zahvaljujući fleksibilnoj i konstruktivnoj spoljnoj politici Kemala Ataturka. 42. stavila je svoj vazdusni prostor na raspolaganje NATO-u. U vreme bombardovanja SRJ.ih raspali SFRJ i SSSR u Ankari su preko noći oživeli otomanski snovi iako to javno nikada nije smela da prizna.EU.ugovoriom 1918.

Ona je inicirala izgradnju auto-puta Istambul-Sofija-Skoplje-Drač. Svakako. Protivnici Turske u EU su sve glasniji: ona je malim delom Evropska zemlja i mnogi se đale što u projektu Ustava nisu nglašeni hrišćanski koreni Evrope Ankara je zahvaljujući podršci moćnog saveznika SAD poslednjih godina stekla zavidnu međunarodnu poziciju. Sve do tada. To bi izazvalo ekonomsku krizu u zemlji koja se suočava sa visokom stopom nezaposlenosti. Turci pokušavaju da naprave zelenu transferzalu od Ankare preko Zapadne Trakije. SCG i Rumunija. U isto vreme se razmišlja i o jednoj vertikalnoj magistarli od Centralen Evrope. 80-ih godina Turci su bežali u domnovinu svojih predaka zbog progona komunističkog režima Todora Živkova. iz Ankare gledano najizraženiji u Bugarskoj u kojoj živi oko milion lica turskog porekla. 58 . Ankara je bila isturena brana prema Sovjetskoj imperiji ali rat u zalivu 1991 pokazao je koliki je njen strategisjki značaj u regionu. Međutim vlada je pod pritiscima javnosti zasad odustala od proterivanja u Bugarsku. Ta njena nastojanja potvrđuju mnogi potezi. prema mnogim procenama možda i najveći po. Danas na zapadu u Turskoj vide branu protiv prodora fundamentalizma prvenstveno iz Irana i njegovog izvora u kavkavske zemlje i u Centralnoj Aziji. i Slovenija od 2004. treba reći da je Balkan. sada beže od nemaštine. Makedonije i Bugarske. preko Bugarske i Turske do Bliskog Istoka. Bugarske i Makedonije ka Albaniji i Kosovu pa preko Sandžaka do Bosne. Sile EU i njihova balkanska politika Članice EU su Grčka od1981. U tom slučaju Turska bi se našla na udaru jer bi muslimani pokušali da nađu utočište u njoj. Kada je 1997 godine utvrđeno da u zemlji boravi ilegalno od 300 do 400 hiljada bugarskih turaka odlučeno je da se u Bugarsku proteraju svi koji su u Tursku stigli sa turističkom vizom ili bez nje.značaj od vremena otomanske imperije. Nove krize na Balkanu dovele bi do ogromnog talasa iz Albanije. Kada se raspao SSSR na trenutak se učinilo da će oslabiti njen geostrateško značaj. Zapadni saveznici su tokom sukoba sa Irakom koristili baze na Jugoistoku zemlje zbog čega je Turska dobila veliku vojnu i ekonomsku pomoć.pristup saradnji na Balkanu. Tursko javno mnjenje je optuživalo Atinu da stoji iza nemira u Albaniji. Na taj način nastoje da odvoje Beograd i Atinu koji imaju tradicionalno dobre odnose. 43. Atina ne želi da ima navodno u susedstvu jaku Albaniju. Tursko prisustvo na Balkanu nije diktirano samo pol i strategijskim ciljevima nego ima i čisto ekonomske razloge. Evropski sporazumi su zaključeni sa Bugarskom-1995. sa Rumunijom -1995. EU sa Turskom ima carinsku uniju od 1964. Taj projekat znači mnogo više od jedne saobraćajnice jer po strani bi ostala Grčka. Taj problem je. u planovima Turske odskočna daska i prirodan put prema Briselu čije kapije nikako da otvori mada na njih kuca više od tri decenije. sa Hrvatskom i Makedonijom. pogotovo što je pobuna počela na jugu Alabnija gde inače žive pripadnici mnogoborojne Grčke manjine. Ako se taj projekat realizuje opet će Beograd i Atina ostati na sporednom koloseku.

Tek nakon zakljucenja sporazuma iz Dejtona.”Paktom o stabilnosti u centralnoj i istocnoj Evropi” iz 1995 i nazvana je “Pakt o satabilnosti u centarlnoj i istočnoj Evropi”. u skladu sa ocenom o njihovoj involviranosti u sukobe. Cilj je da se podrzi mirovni proces i da se zemlje podstaknu na regionalnu saradnju. pokrenute su 2 inicijative. a odnose sa pojedinim zemljama prethodne Jugoslavije vezuje za pitanja resavanja konflikta. Jedna inicijativa je multilateralnog karaktera i sireg geografskog. Sve do kraja 80-tih. Zadatak ove inicijative je da definise buduce bilateralne ugovorne odnose EU i zemalja JIE. Sa raspadom Istocnog bloka (1989-1991).sporazume o trgovini i saradnji “prve generacije” (SFRJ je vec imala zakljucen sporazum 1980. ekonomskog (sankcije) i humanitarnog karaktera. u toku 1996. privatna svojina Pravni: vladavina prava Koje su osnovne karakteristike ovih inicijativa? 59 . uglavnom neuspesnih “intervencija” diplomatskog. niti je sada “vitalni prioritet” za zemlje EU. Politika EU prema balkanskim zemljama je tokom vremena prolazila kroz razne faze. koje bi uz aktivnu finansijsku podrsku EU razvijale projekte saradnje u raznim oblastima prekogranicne saradnje. Pri tome bi trebalo imati u vidu da Balkan nikada nije bio. da se države obavežu za saradnju sa Hagom. EU nema nikakvu specificnu “balkansku politiku”. ali jos nije dostignut stepen ozbiljne realizacije tih predloga.Sve ostale zemlje Balkana izrazile su želju da jednig dana postanu potpisnice i članice EU. EU zapocinje sa serijom. a zakljucile su i tzv.godine) U vreme kada EU otpocinje pregovore sa zemljama centralne i istocne Evrope o sklapanju sporazuma o pridruzivanju.Pored ovih postoje I obavezni Kopenhagenški uslovi iz 1993: Politički: demokratija. U tom periodu su sve zemlje ukljucene u Opstu semu preferencijala EZ. Ona je oscilirala izmedju politike “od slucaja do slucaja” (prema svakoj zemlji Balkana drugaciji odnos) do pokusaja formulisanja jedne globalne i uravnotezenije politike prilagodjene specificnostima regiona. dolazi do nasilnog razbijanja SFRJ i konflikta na prostoru prethodne Jugoslavije.. ulaze u “strukturni dijalog” i podnose zahtev za clanstvo u Uniju. ukljucujuci i balkanske u okviru nove balkanske politike. Osnovni cilj ove inicijative je da za istim stolom okupi sve zemlje sa prostora prethodne Jugoslavije kao i susede ranije SFRJ. koji u izvesnom smislu blokira dalje trendove u ujednacavanju saradnje EU sa centralnom i JIE. Umesto toga.. Bugarska i Rumunija nastavljaju da se uklapaju u trend odnosa EU:sklapaju sporazume o pridruzivanju. EU nastoji da formulise koherentniji odnos prema onim zemljama regiona JIE koje su iz politickih ili ekonomskih razloga u “zaostatku” za procesom “pridruzivanja i integracije” centralne i istocne Evrope u Uniju. Mora postojati brža saradnja između ovih zemalja. Prvi koraci su ucinjeni . da se radi na izgradnji civilnog društva. U tom okviru. Sve zemlje bivše SFRJ bez Slovenije + Albanija osnovni preduslov za saradnju sa EU je stabilnost regiona. EU nastoji da ujednaci odnose prema svim istocnoevropskim zemljama. Druga inicijativa je vise bilateralnog karaktera i naziva se “regionalni pristup” EU. Njihova saradnja treba da osnaži mirovni proces. Ona je inspirisana tzv. ljudska prava. civilno društvo Ekonomski: tržišna ekonomija.

kao i pomoci EU ekonomskom razvoju zemalja regiona. Jugoslovenski politika nije do Dejtona pokazala dovoljno razumevanja za međunarodni položaj Francuske. Očekujući samo totalnu podršku od Francuske. Naziralo se da Francuska i Britanija imaju u odnosu na Srbiju mekši pristup i više razumevanja. stvorili su izvesnu polarizaciju u Evropi. poboljsanja ekonomske situacije a time I stabilnosti u regionu. Francuska – Sa razvojem događaja u našoj zemlji Francuska je bila primorana da se pridruži odluci članica EU za priznanje Slovenije i Hrvatske i raspad velike Jugoslavije.000 vojnika. Sa izuzetkom BiH. iako se zadatak sastojao samo u održavanju mira i obezbeđivanje humanitarne pomoći. jačanje Nemačke i njeno približavanje SAD. buknuli su ponovo i dostigli vrhunac odbijanjem SAD da se saglase sa VensOvenovim planom zbog neparvednosti prema Muslimanima. na sarajevski aerodrom kojim je dokazao da isti nije blokiran za humanitarnu pomoć i otklonio bombardovanje srpskih snaga. Sajrus Vens i lord Oven bili su u ulozi predstavnika UN tj EU. Ovaj izuzetak nije slučajan i upućuje na značaj koji se pridavao akciji u ovom područiju. Kraj jugoslovenske federacije je proglasila Badenterova komisija. postojece trgovinske ili finansijske instrumente. Neočekivano sletanje Miterana u junu 1992. Francusku nije zabrinjavalo samo nestajanje jedne prijateljske zemlje već mnogo više jačanje nemačkog uticaja u regionu evropskog jugoistoka stendencijom daljeg širenja. Francuska nije lako ostajala po strani. Treba se setiti da je to vreme kad je čitav svet bio ogorčen učincima JNA u Vukovaru i najavom stvaranja Velike Srbije. Ovaj plan je kasnije odbilo i rukovodstvo bosanskih srba uprkos pritisku najviših srpskih i jugoslovenskih zvaničnih ličnosti. Citav “regionalni pristup” je zasnovan na pravoj arhitekturi politickih preduslova i uslova. Raniji stabiolni francusko-britanski odnosi postali su manje srdačni uz jačanje francusko-britanskog razumevanja i saradnje. Kriza je okončana Dejtonskim sporazumom kojim su SAD uspele da ostvae puno vođstvo u regionu. Kada je izgledalo da su anglofrancuski i američki nesporazumi koji su trajali od 1991. To će tarajti za vreme cele konzervativne vlade Džona Mejdžora. objavljen je Vens-Ovenov plan koji je predviđao rešenje ratnog sukoba zasnovanog na vojnoj realnosti na licu mesta.g počeli da se smiruju. Izgledalo je da plan održava kompromis američkih i anglofrancuskih nastojanja budući da su na njega i SAD dale svoj pristanak u početku. od cijeg ispunjenja ce zavisiti razvoj bilateralne saradnje. Zajedničke snage brojale su 30.1) radi se o predlozima koji su inspirisani politickim okolnostima i koji su u velikoj meri politicki uslovljeni – cak i kada se radi o pitanjima cija je sadrzina ekonomska. Francuska je zajedno sa Britanijom ostvariti svoje vojno prisustvo u Hravtskoj i BiH pod firmom UN. To brojno učešće u snagama UN nije bilo uobičajeno za ove sile. EU podrazumeva da ce njeno aktivno ucesce u ovom procesu doprineti njegovom uspehu Ove inicijative nisu pracene nekim sirim i ambicioznijim planom finansijske pomoci obnovi i saradnji zemljama regiona. Evropska unija vise racuna na vec poznate. U januaru 1993. Kada su srpske snage držale 70% bosansko-hercegovačke teritorije moglo se čuti da se Francuska i Britanija zalažu za podelu BiH na najveći srpski i manji hrvatski deo i da smatraju da je rat okončan srpskom podelom. 2) Inicijative se zasnivaju na pretpostavci da ce obnova kontakata i saradnje zemalja regiona dovesti do boljeg razumevanja. Posle pada Berlinskog zida. srpska politika u 60 .

Velika Britanija – Karjem 80-ih i početkom 90-ih pošto je Milošević preuzeo vlast u Srbiji. Londonska konferencija koju je premijer Mejdžor sazvao 1992. Francusko učestvovanje doživljeno je kao narušavanje prijateljstava i velika uvreda.g Hrvati. Francuska je preuzela i konkretne krake u okviru EU za svestrani politički preobražaj i ekonomski prosperitet kao naše zemlje.g na 125 miliona dolara. bila je zapravo način da se izbegne ozbiljnije angažovanje. Zainteresovanost za kupovinu Beočinsk ecementare. Francuska je napadana do satanizovanja kao izdajica tradicionalnog prijateljstva. afera PAUK je dočekana snevericom i otporom u pretežnom delu naše javnosti. a jugoslovenska vlada je odgovorila prekidom diplomaskih odnosa. Odgovor može dati samo istorija. Posle Dejtona politički utocaj Francuske na našim prostorima slabi. kasnije su stizale vesti da se francuske jedinice ponašaju tolerantnije prema Srbima na Kosovu. Iz poznatih razloga sve je odloženo. Spoljnotrgovinska razmena za SCG od 414 miliona dolara 1990g pala je u 1999. Francuska je pokazala želju da obezbedi svoje privredno prisustvo u Srbiji. dala mu iluziju mogućeg uspeha. Naročito u Srednoj Bosni gde su 1993. tako i njenog okruženja. dotada saveznici Bošnjaka krenuli u etničko čišćenje kantoka koji su im bili dodeljenji. Francuska se priklonila NATO saveznicima i učestvovala u bombardovanju Jugoslavije. Njena uloga u Paktu za stabilnost za jugoistočnu Evropu je u mnogo čemu vodeća. Ako je prekid odnosa primljen kao posledica bombardovanja. Kao uteha pominjane su i olakšavajuće okolnosti za Francusku-saznalo se za veto Širaka kojim je sprečio razaranje beogradskih mostova. U ratu u Hrvatskoj London se držao po strani a u sukobu u Bosni uposlio je stqaru doktrinu podele spornih teritorija i razdvajanja zavađenih naroda. Naša vlada je aferom PAUK nepromišljeno otišla dalje optuživši francusku državu za međunarodni terorizam prema našoj zemlji. 61 . isporuka Alkatelove telefonske opreme. Demoliranjem Francuskog kulturnog centra deo građana demonstrirao je svoje raspoloženje. opasnost po živote pripadnika mirovnih snaga bila je glavni britanski argumenat da se ništa radikalnije ne preduzima. obnova beogradske vodovodne mreže. osnivanje filijale banke Societe Generale samo su neki od pravaca tada najavljenog francuskog angažovanja. Francuska pruža veliku humanitarnu pomoć Bosni i Kosovu. potpuno i bezrezervno opredelio za osudu i suzbijanje istaknutih srpskih naconalističkih ciljeva.Jugoslaviji i na ratnim poprištima nije shvatala francuske obaveze i obzire prema ostalom delu međunarodne zajednice koje se osim Grčke i Britanije. Takozvani Vens-Ovenov plan ne samo da nije smirio sukobe nego ih je i podstakao. Bila je inicijator novije politike EU da se međunarodne sankcije koje pogađaju stanovništvo ukinu i zadrže one koje pogađaju režim. jer želja za popravljanjem odnosa je postojala i sa njene strane. pod vidom upućivanja plavih šlemova u Bosnu. koja je dala katastrofalne rezulztate gde god je primenjena. Francuska je primila aferu PAUK sa sličnim neraspoloženjem. Pauk je bila samo potreba dnevne politike i težnja da se građani ubede u to kako su svi proziv nas. a ekonomski odnosi sa nešom zemljom sve više slabe. London ništa nije učinio da zaustavi komadanje Jugoslavije.g. da se otvori dijalog i saradnja sa predstavnicima demokratske opozicije Srbije. Dans se često postavlja pitanje: Da li je anglo-francuska podrška srpskoj politici ojačala nacionalistički srpski režim. Tokom sledeće tri godine sve do srebrenice.

Britanska diplomatija se uz Holandsku suprotstavljala opredeljenju ostalih članica Unije da se ukine embargo na vazdušni saobraćaj. 62 . Ovo savezništvo kulminiralo je u Kosovskoj krizi kada je Blerova Britanija bila najglasniji zagovornik američkog intervencionizma. U februaru 2000 Robin Kuk je otputovao u Vašington da bi za promenu svog stava pridobio Medelin Olbrajt-što govori o dvostrukoj uslovljenosti britanskog postavljanja. mada je svakom ko poznaje britansku pol scenu bilo jasno da će to doneti samo veće nevolje Miloševiću. Trijumf laburista na izborima u maju 1997. ranim zalaganjem za priznavanje otcepljenih ju republika. Početkom devedesetih Forin ofis bio je nezadovoljan svojim otpravnikom poslova u Beogradu Majklom Robinsonom. Slaboj Mejdžorovoj vladi nije odgovaralo bilo kakvo aktivnije spoljno vojno angažovanje i činila je sve da obuzda svog moćnog saveznika Ameriku. postigla u Hrvatskoj i delimično u Bosni. Takva procena može da se zasniva na ekonomskim.g pet sati dug razgovor tadašnjeg američkog državnog sekretara Vorena Kristofera sa premijerom Mejdžorom i šefom Forin offisa Daglasom Herdom je osujetio američku rešenost da se vojno interveniše u Bosni. jer se suviše oslanjao na srpsku opoziciju i 1993 uputio je ambasadora Ajvora Robertsa sa direktivom da uspostavi bolje veze sa vlašću.Ovo je izjavio 1998 godine u razgovoru sa grupom Bonskih novinara odgovarajući kako vidi odnos Berlina i Beograda u budućnosti. Godinu dana posle intervencije-osporavanje njenih rezultata postali su dominantni u britanskoj javnosti. U tom trenutku se još i činilo da će Jugoslavija izaći kao pobednik i dominantni činilac u područiju. London je shvatio da nema izgleda da nadoknadi prednost koju je Nemačka. političkim i imigracionim pokazateljima. I kao što je pod Mejdžorom obuzdavala američki aktivizam prema zbivanjima u Ju.Politika tadašnje konzervativne vlade bila je prosrpska. Novi premijer Toni Bler i novi šev Forin Ofisa Robin Kuk proglasili su etičku spoljnu politiku ma šta to značilo i potpuno su svrstali politiku Londona uz strategiju Vašingtona. Jugoslavija je nailazila na meru dobre volje u tadašnjoj konzervativnoj britanskoj vladi ali nije umela da to iskoristi zbog primitivnog posmatranja Zapada kao jedinstvene neprijateljske gromade. Zato se u većoj meri od drugih na Zapadu okrenula ostatku Ju. Tadašnji naš režim je zloupotrebio ambasadora –rutinske ambasadorove posete dobijale su na publicitetu tako je na srpskoj državnoj televiziji izgledalo kao da Roberts ne izbija od Miloševića. Ove dve konstante – specijalnih odnosa Britanije sa SAD i njenog članstva u EU – moraće se polaziti u svakoj budućoj jugoslovenskoj politici. tako je pod Blerom počela da mu pruža ohrabrenje. Nemačka -Hans Ditrih Gešner (nekadašnji šef diplomatije)iznenadio je svoje sagovornike: rekao je da će Srbija imati razvijene odnose s Nemačkom znatno razvijenije nego sa drugim zapadnim državama. Što se Britanije tiče ona je u orijentaciji prema Ju negde između lojalnosti Americi i činjenice da je London član EU.g proslavljen je u Beogradu kao pobeda levice. Očekivanja Velike Britanije su bila ili će nova demokratska srpska vlast naslediti teško breme Kosovskog problema i time iskomplikovati jnejen odnose sa Zapadom ili će se obnoviti veze sa bivšim Ju državama i sarađivati sa Hagom. U martu 1993.

Bosni i Hrvatskoj. Recimo nemački poručioci su isporučivali materijal za izradu visoko kvalitetnih tekstilnih proizvoda. jedini element jugoslovensko-italijanskih odnosaekonomski iskazuje svih ovih godina konstantnu prisutnost. Na spisku zapadnonemačkih spoljnotrgovinskih partnera. Italija – Uprkos kriza i rata. Između Nemačke i Srbije ne postoji sloboda kretanja ljudi otkakao je Bon početkom 90ih zaveo režim ulaznih viza. nemačka je krajem maja 1999 iza kulisa zajedno sa Rusijom otvorila pregovarački kanala sa Miloševićem u posredništvo švedskog poslovnog čoveka Petera Kastenfelta-ova zajednička akcija s Rusijom potvrđuje da Berlin ne odustaje od namere da traži što veću slobodu delovanja i u odnosu sa SAD.Jeste da je na nišem nivou ali 63 . koji su šiveni u jugoslovenskim fabrikama i potom pordavani kao nemačka roba širom sveta. Hravtske i BiH bila prvenstveno gurana od strane Nemačke. SAD će obratiti posebno pažnju na procene Nemačke. Ubrzo je Joška Fišer šef nemačke dipl predložio mirovni plan kojim je razgnevio SAD-ipak bitni elementi tog plana kasnije su pretočeni u rezoluciju UN. koja se pokazala veoma politički aktivnom na jugoistoku Evrope. Među naslednicima SFRJ postoji niz političkih i pravnih pitanja koja će bez obzira na karakter vlasti u Beogradu. Ukoliko je verovati izveštajima u britanskoj štampi. prevozna sredstva. bili to Slovenija. Zagrebu ili Srajevu jednog dana morati da se rešavaju nekom vrstom spoljne arbitraže. Ne treba zapostaviti ni uticaj Nemačke na susede Srbije.Hrvatska ili Albanija i Bugarska. sada takve poslove obavlja konkurencija u drugim zemljama srednje i istočne Evrope. SFRJ se tokom 80-ih godina kretala negde između 15 i 20 mesta. albanskog i makedonskog pitanja. Na nemačku inicijativu osnovana je hrvatsko-muslimanska federacija u BiH. Deo takvog opredeljenja je i negovanja odnosa sa Rusijom. ako se izuzme Sovjetski Savez s kojim je razmena tekla preko robnih listi i prebijanja međusobnih potraživanja preko centralnih banaka. Gešnerova procena da bi Nemačka mogla da postane vodeći partner Srbije među zapadnim državama dobija na težini ako se ugao posmatranja prebaci iz Berlina na Beograd. SFRJ je velikim delom prodavala jeftinu radnu snagu. telekomunikacije gde i ovako ojađena Srbija ima ekonomsku privlačnost za inostrane ulagače. ali u doglednoj budućnosti nema podloge za naglo jačanje kupovne moći Srbije. Sadašnje tržište Srbije sa 8 miliona ljudi i prosečnim primanjima oko 50 evra mesečno daleko je od značaja. Socijaldemokratska-zelena vlada sledila je kurs Vašingtona na početku rata protiv Srbije odbacivši pokušaj tada ruskog premijera Jevgenija Primakova da privuče Berlin planu Moskve i zaustavi dalje eskalaciju.SRNemačka bila je zajedno sa Italijom dugi niz godina vodeći ekonomski partner SFRJ. Jer tržište SFRJ sa 23 miliona ljudi bilo je relativno zanimljivo za zapadne i nemačke firme. Nema nagoveštaja da bi konkretni politički interesi Nemačke prema Srbiji mogli da nadomeste ekonomsku malokrvnost. U traganju za rešavanjem srpskog. Mora se napomenuta da je vojnopolitički Nemačka i dalje vazal SAD. U interesu je Srbije da ima normalnu komunikaciju sa najuticajnijom državom u EU Treba se podsetiti da je zapadnoevropska politika priznavanja samostalnosti Slovenije. Umesto preduzeća u Srbiji. Postoje neke oblasti-saobraćaj. Nemačka ulaganja u privredu Srbije potpuno su obustavljena proteklih 15 godina. Ni građani Rumunije i Bugarske kao ni Turske i Makedonije ne mogu da se upute bez viza.

Amerikanci nisu imali osnova da inicijativu u krizi koja se dogadjala u “evropskom dvoristu” preuzmu od EZ koja je u to vreme zelela da afirmise “Zajednicku spoljnu i bezbednosnu politiku” kao kljucnu komponentu Mastrihtskog ugovora i potvrdi se kao kompetentan politicki i vojni faktor. ekonomsku i politicku moc koja u dogledno vreme nece dobiti odgovarajucu protivtezu u svetu. 1945. SAD su se opredelile za ulogu globalnog lidera oslanjajuci se na svoju vojnu. uticajni krugovi u Kongresu i javnosti. U Evropi. nestanku Sovjetskog Saveza i nastojanjima EU da pocetkom 90-tih godina preuzme vodecu ulogu u ovim oblastima. nekriticki su podrzavali zahteve Slovenije i Hrvatske za otcepljenje. Tršćanski zaliv 1947.su za Jugoslaviju ti odnosi i dalje značajni. Trumanova doktrina Posle hladnog rata Jugoslavija gubi strateški značaj kakavje imala u toku hladnog rata. SAD se pojavljuju na Balkanu kao supersila posle II sv. Mogla su se cuti i druga misljenja poput jednog da je Vasington podstakao Evropljane da intervenisu u Jugoslaviji i posto je nepripremljena. SAD su u prolece i leto 1991.bile zaokupljene posledicama rata u Persijskom zalivu. SAD se nisu pobrinule da sprece tu krizu iz 2 razloga: 1) Prvo. raspadom Sovjetskog Saveza i ujedinjenja Nemacke 2) Drugo. strana 471-475 ****ovo pitanje se moze dopuniti sa poslednjim (63)*** 44. pala bi na “jugoslovenskom ispitu” i 64 . Došlo je do značajnog posla između Telekoma Srbije i italijanske kompanije STET uz grčkog partnera vrednog preko milijardu nemačkih maraka. SAD su zapocele reformu NATO-a s ciljem njegovog sirenja na Istok Evrope i revizije njihove uloge od odbrambenog saveza zasnovanog na Glavi VII Povelje UN ka vojno-politickoj organizaciji koja ce biti okosnica buduceg medjunarodnog poretka na kontinentu. Jugoslavija u periodu od 1996 do 1999. Politicka kriza u SFRJ krajem 80-tih stavila je SAD u protivurecan polozaj:dok je administracija. Rata. SAD i Balkan – strateski i drugi interesi prisustva Kao jedina supersila. tako da je Italija 1999. zelela da podstakne privredne i politicke reforme i sacuva jedinstvo zemlje.g beleži konstantan deficit u trgovinskoj razmeri ****zbornik radova. Maršalov plan I vojna pomoć.g izbila na drugo mesto (Iza Nemačke ali ispred Rusije) po obimu trgovinske razmene. Od sredine 1993. vodjena geopolitickim interesima SAD. SAD su ocuvale vojne i politicke strukture Severnoatlantskog pakta uprkos raspadu Varsavskog ugovora.

sklopljen “Vasingtonski sporazum” o stvaranju Muslimansko-hrvatske federacije u Bosni koja je okoncala rat Muslimana i Hrvata i vojno-politicki izolovala bosanske Srbe. stvorena je i tzv. cime su SAD uspesno realizovale ideju koju je krajem 1993. politicki. koja je predvidjala podelu BiH u srazmeri 51%-49% u korist Muslimana i Hrvata i skidanje sankcija prema SRJ ukoliko ona privoli RS da prihvati ovakvo rezsenje. Posto se i u Londonu i u Parizu suocila sa odlucnim otporom vojnoj opciji. Francusku i Nemacku. formulisali su “Vens-Ovenov mirovni plan za BiH” iza koga je stala EZ ali ne i Klintonova administracija. Sajrus Vens i Dejvid Oven. Oklevanje Dzordza Busa da primeni silu u Jugoslaviji bilo je predmet ostrih kritika demokratskog predsednika Bila Klintona u predizbornoj kampanji 1992. donele odluku koja je presudno uticala na dalji tok oruzanog sukoba svrstavajuci se uz bosanske Muslimane i Hrvate i vrseci snazan diplomatski. aprila meseca. pronasle su kompromisnu formulu u “Kinkel-Zipeovoj”inicijativi. Tokom jeseni na britanskom nosacu aviona “invincible” odrzani su pregovori pod predsedavanjem Dejvida Ovena i Torvalda Stoltenberga.. pokusala da sprovede Nemacka. Klintonova administracija je u tome videla sansu za aktiviranje NATO-a u novoj ulozi pa je novi drzavni sekretar Voren Kristofer doputovao u Evropu s ciljem da evropske partnere privoli na takvo resenje. Veliku Britaniju.to bi bolno podsetilo Evropljane na potrebu americkog vojnog i politickog prisustva na kontinentu. ekonomski i vojni pritisak na bosanske i krajiske Srbe i SRJ. Kada je skupstina Republike Srpske konacno odbacila plan. Nemacka je na konferenciji u zamku Petersberg kraj Bona. ciji su sukobi obelezili politiku EZ u leto 1991. Najpre je. pod patronatom Vorena Kristofera. krajem 1993. u njenom daljem radu je prepustila inicijativu SAD. Iako prvi pokusaj ovog svojevrsnog “koncerta sila” nije doneo rezultate jer su u leto 1994. Americki mediji pocinju propagandni rat protiv Srba koji su po svojim razmerama zestini mogao porediti sa ratom protiv SSSR. Ubrzo potom. Izuzetak je bila jedino ruska inicijativa u 65 . Francuska i Nemacka. i 5 velikih sila postbipolarne Evrope:SAD. kopredsednici Medjunarodne konferencije o bivsoj Jugoslaviji. americka administracija se privremeno povukla.Medjunarodna kontakt grupa koja je obuhvatila 5 glavnih stranih faktora jugoslovenske krize. bosanski Srbi odbacili njen mirovni plan. sto nije urodilo plodom. godine postao unutrasnje politicko pitanje i pokrenuo je prvu ozbiljnu debatu o americkoj spoljnoj politici posle okoncanja hladnog rat. na kojima su se sukobljene strane priblizile predlozenom resenju. Rusiju. Kriza je ucinila da se u Evropi pojave ozbiljne sumnje u sposobnost novog americkog predsednika da odgovori obavezama lidera supersile zbog cega ce kasniji potezi njegove administracije u velikoj meri biti diktirani upravo odnosima sa saveznicima u NATO-u. prvi put prihvacena kao ravnopravan partner SAD i zapadnoevropskih zemalja. po prvi put predlozila stvaranje muslimansko-hrvatske zajednice kao protivteze tadasnjoj vojnoj nadmoci Srba. Sa svoje strane. ali je i on pri dolasku na vlast bio uzdrzan. Uz saradnju sa NATO-om. Dva dogadjaja u prolece 1994. Kontakt grupa ce ostati glavni oblik uskladjivanja interesa glavnih spoljasnjih sila i cele medjunarodne zajednice.Rusija. Misljenja su bila razlicita-za ili protiv vojne intervencije SAD. SAD su u prolece 1992. Rat u BiH je 1992. godine Tudjmanu i Izetbegovicu. koja je posle 1991. oznacice prekretnicu u buducem toku krize u BiH iako ce njihov znacaj doci tek kasnije do izrazaja. Savet bezbednosti UN donosi rezoluciju kojom su zavedene ekonomske i diplomatske sankcije. Pocetkom 1993.

Sa svoje strane. Vrhunac krize bio je pad Srebrenice i Zepe i izvestaji o srpskim masakrima koje su zapadni mediji siroko komentarisali. Maja i juna meseca doslo je do eskalacije krize:posto je NATO zapretio novim udarima po polozajima bosanskih Srba oni su uzeli preko 500 talaca iz sastava UNPROFOR-a sto je izazvalo pravi sok u zapadnom javnom mnjenju. kada je hrvatska vojska zauzela strateski znacajan grad Kupres u zaledju Knina i nagovestila obracun sa krajiskim Srbima. kada su je promenila dva dogadjaja.8.-21. Hrvatska je operaciju „Oluja“ izvela u avgustu. Ubrzo potom. Jajce i priblizile se na 20 km Banjaluci.-17. protiv Krajine pokazavsi zavidnu opremljenost i obuku svojih oruzanih snaga koje su ubrzo presle u zapadnu Bosnu. Ni krajiski ni bosanski Srbi nisu umeli da iskoriste priliku i okoncaju rat u momentu koji je za njih bio najpogodniji i to ce biti jedan od razloga radikalnog zaokreta americke politike prema njima.9. U SAD su pocetkom novembra odrzani dopunski izbori za Kongres na kome su pobedu odneli republikanci pod vodjstvom Roberta Dola I to je Bila Klintona dovelo u nezgodan polozaj “kohabitacije” sa Kongresom u kome su dominirali republikanci. a da se ni Rusija niti bilo koja zemlja tome nije mogla usprotiviti.Savetu bezbednosti UN da se na sto dana suspenduju trgovinske sankcije prema Jugoslaviji. Takva situacija ce potrajati sve do kraja 1994. odrzani su pregovori u Ohaju koji su zavrseni parafiranjem Opsteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. plan”Z-4” (Zagreb-4) koji su zajednicki formulisali ambasadori SAD i Rusije u Zagrebu kao i predstavnici UN i EU. omogucile ilegalne isporuke oruzja Zagrebu i Sarajevu dok su penzionisani americki oficiri obucavali oruzane snage Republike Hrvatske Rezultati ce se videti pocetkom 1995. doslo je do krize oko Muslimanske enklave u Bihacu kada su se bosanskim Srbima pridruzile jedinice Vojske Republike Srpske Krajine sa cijeg aerodroma Udbine su poleteli avioni koji su napadali polozaje bosanskih Muslimana. Sporazum pociva na principima „Kinkel-Zipeove inicijative“: teritorija se deli na dva entiteta-Muslimansko-hrvatsku federaciju i Republiku Srpsku-u srazmeri 51% : 49%. americka javnost je bila sokirana i podrska vojnoj akciji protiv Srba naglo je porasla. Kako je politika njegove administarcije u Bosni bila na udaru kritike republikanaca Bil Klinton povlaci nove poteze: prvo je u Bosnu otputovao bivsi americki presednik Dzimi Karter koji je susretom sa rukovodstvom bosanskih Srba prekinuo medjunarodnu izolaciju Republike Srpske. 1. kada su se zaustavile na americki predlog. a drugi u SAD. koji su posle izbora pod nadzorom OEBS-a u 66 . kao vinovnici opet su oznaceni bosanski Srbi.1995. tzv.8. gotovo identicna onoj iz februara 1994. pokazace se da su SAD tokom 1994. Od 25. U to vreme. bosanski Srbi su oborili jedan americki lovacki avion u sastavu operacije zabrane letenjai. Poruka je bila svima jasna:NATO je potvrdio da je sposoban za operacije „nametanje mira“. Poraz Srba izazvao je talas odusevljenja u americkoj javnosti i medijima. pripremi za vojni obracun sa krajiskim i bosanskim Srbima pridruzili su se Evropljani koji su u Bosnu uputili tesko naoruzane jedinice za brza dejstva. Tokom vremena. skladista. uprkos tome sto je pilot nepovredjen izvucen iz Bosne. vojnih instalacija paralisala oruzane snage RS. Povod je bio eksplozija na sarajevskoj pijaci Markale 24. Naredni potez bice “Plan mini-kontakt grupe” za Krajinu. deblokirale Bihac i u saradnji sa muslimanskim snagama zauzele Drvar. u tome im je pomagala avijacija NATO-a koja je bombardovanjem srpskih polozaja.11. jedan u Bosni.

Posle parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma Savet bezbednosti UN je ukinuo sankcije prema SRJ. Jadranska povelja (Albanija.000 vojnika medjunarodnih snaga pod komandom NATO-a. Sklapanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma za BiH. Nadzor nad sprovodjenjem vojnog dela Dejtonskog sporazuma tokom 1996. a drugi je isao kopnom preko susednih drzava i Balkana.septembru 1996. strana 171-201 49. Ovim sporazumom okoncan je najtezi oruzani sukob u Evropi posle II SR i po prvi put posle 1991. sta vise dominantniji je bio faktor povezivanja pravoslavnih naroda.. 67 . zbornik radova.tamo nisu trajno locirani. U BiH u okviru vojnih snaga SFOR-a. Albanija. U zavisnosti od razvoja događaja u odnosima između velikih zemalja slabio je ili jačao Ruski uticaj na Balkanu. sada više nisu. Posle I sv rata SSSR gubi pozicije kakve je Rusija imala na Balkanu. a u novije vreme i pokretanjem “Inicijative za saradnju u JIE”(SECI). ****Knjiga:Savremeni procesi i odnosi na Balkanu. Na Kosovu su jako prisutni –Bonstil baza. Rusija na Balkanu – interesi. SAD su ucvrstile uticaj na JIE. Osnovni interes u regionu je sprecavanje pojave rivalske hegemonisticke sile koja bi ugrozila americke globalne interese i ulogu vodece sile u savremenom svetu. a Komisija predlaze da drzave clanice EU normalizuju odnose sa Beogradom. Jedno vreme u Tuzli (više nisu). stvoreni su uslovi za politicko resavanje sporova nastalih posle raspada SFRJ. Ovim sporazumom SAD garantuje bezbednost. jer su na vlasti u Balkanskim zemljama bile monarhije a u SSSR komunizam koji je srušio temelje Carske Rusije I zaveo diktaturu uz prenje Kominterne da se proleterska revolucija mora proširiti na ceo svet. Makedonskoj I Bugarskoj. Bugarska I Rumunija su članice NATO od 2002 i tu se sprema tek trajno lociranje NATO snaga. Prisustvo Rusije na Balkanu nije bilo samo motivisano trgovackim interesima. Afirmisala je ideju panslavizma tj ujedinjenja svih Slovena oko Moskve kao Trećeg Rima i štitila je ideju komunizma. politika i ponasanje Zainteresovanost Rusije za ekonomske i pol veze sa zemljama na Balkanu potiču još iz IX veka jer se sa širenjem ruske države širio i njen uticaj u vizantijskom svetu.Rusija je pred Portom zastupala interese pravoslavaca. Rusija se cesto tokom istorije javlja kao oslobodilac od velikih sila. Sprovodjenje civilnog dela stavljeno je u nadleznost EU i OEBS-a. Vojne snage SAD imale su pravo preleta u Rumuniji. obavljalo je 60. ulaskom vecine balkanskih zemalja u program NATO-a “Partnerstvo za mir”. ali nikada nije dovedeno prisustvo Rusije na Balkanu u pitanje Imperijalni karakter drzave i vekovna potreba za izlazak na topla mora odvijali su se u 2 pravca:jedan je vodio preko Bosfora i Dardanela i Sredozemnim morem. formirali zajednicke organe BiH. Hrvatska I SAD) mi i BiH smo prisustvovali kao gosti. SAD ima i velike interese sa stacioniranjem u Bugarskoj jer je tako bliža Crnom moru i nafti.

Gorbacov je u Moskvi organizovao susret izmedju Tudjmana i Milosevica. Rusija je nastojala da očuva bar svoj tradicionalni uticaj na pravoslavne zemlje Zemlje bivse sovjetske sfere uticaja intenzivno se vezuju za politicke i ekonomske institucije EU. Nivo ekonomske razvijenosti na kome se nalaze gotovo sve drzave regiona je takav da u skorije vreme privrede ovih zemalja u odnosu na razvijene evropske zemlje mogu biti samo periferna izvorista sirovina sa jeftinom radnom snagom. Makedoniju u aprilu. U tom periodu uticaj Rusije na Jugoslaviju je opao. Kolika je ekonomska zavisnost sa vecim zemljama. Uticaj SSSR-a na Balkan znatno je smanjen izlaskom Ju iz njene sfere uticaja 1948 i Albanije 1961. Ucesce sovjetske delegacije na pregovorima o regulisanju jug krize u Hagu. Pokazalo se u kriznim momentima da su EU i Rusija zainteresovane za lokalizovanje sukoba u meri u kojoj to ima direktnog uticaja po bezbednost u Evropi. Haska Deklaracija je definitivno odredila Srbiju kao agresora. i usvajanje Deklaracije o stanju u Yug oznacili su da se Sovjetski Savez ukljucio u proces traganja resenja. Bugarskoj. Rusija nije pokazala. na postovanje principa OEBS-a i suprotstavlja se agresivnom nacionalizmu uz postovanje ljudskih prava. Rusija je nastavila politiku SSSR-a i zalagala se za celovitost Jugoslavije i resavanje sporova mirnim putem. Razlike Rusije i Srbije su postajale sve vece:Rusija se orjentisala na izgradnju demokratske drzave. Rusija je sve više okupirana svojim problemima i udaljava se od Balkana.. dok je srpsko rukovodstvo u pocetku otvaranja krize na prostorima SFRJ zastupalo tezu o jedinstvu svih srpskih teritorija. sovjetski predsednik M. kada je to ucinila cela Evropa. raspadom SSSR-a i Ju krizom nastaje nova situacija na Balkanu. Sto se tice jugoslovenske krize. Rusko rukovodstvo je u drugoj polovini 1991. Karakteristika tadasnje ruske diplomatije je sto insistira na oslanjanje na medj zakonitosti. Zajednicki nastupi Rusije sa EZ i SAD u odnosu na krizu. tolika je i politicka. kao sto se ocekivalo. posebnu naklonost prema politici SiCG u odnosu na druge. prizna samostalnost bivsih jug republika:Hrvatsku i Sloveniju je priznala vec u februaru 1992.S. a BiH u maju iste godine. Albaniji dovedeni komunisti. Kada su u taj politički vakuum uletele SAD. Rumunija I Bugarska izlaze iz Varšavskog pakta i okreću se Zapadu. nije predstavljao prepreku za rusko rukovodstvo da. Pored protivljenja uvodjenju sankcija. uz posredovanje UN i drugih institucija koje se brinu o bezbednosti. nisu zatvorili mogucnost privremenih samostalnih aktivnosti Rusije. a prodor Crvene armije na Balkan samo je učvrstio komunističku orijentaciju ovih zemalja pa su na vlast u Rum. 68 . oktobra 1991. sto je znacilo preispitanje prethodnih unutrasnjih granica Jugoslavije. sto je SSSR potpuno prihvatio i na taj nacin dolazi do potpunog razlaza u odnosima izmedju Srbije i Rusije.Pred II sv rat komunisti su u balkanskim zemljama prednjačili u antifašističkoj borbi. Tada je sa njihove strane receno da su te rezolucije jednostrane i da nose antisrpski karakter. pokusalo da ucini nesto samostalno u vezi sa regulisanjem odnosa izmedju Srbije i Hrvatske. Takav odnos medjutim. Posle ovog pokusaja u ruskoj politici prema yug krizi dolazi do pomeranja.JU. Rusija je kritikovala sustinu rezolucije GS UN o „narusavanju ljudskih prava u Yug“i „Situacija u BiH“. Posle II sv rata na Balkanu je bila validna formula 2+2+2 ravnoteže snage Okončanjem hladnog rata. Oktobra 1991.

koji je pretio medjusobnim sukobom sa ozbiljnim opasnostima izbijanja cak i sukoba do regulisanja dobrosusedskih odnosa koji su svoju kulmunaciju doziveli upravo uoci raspada zemlje. Italija je. a sa druge da bude advokat srpskih interesa. dok je Rusiji ostala uloga staratelja srpske strane. Bez obzira na sve promene.podela uloga je jos vise komplikovala situaciju:Rusija je sa jedne strane nastojala da ocuva saglasnost sa drugim velikim silama.ponovo ce se pojaviti kao aktuelna. I kada je isticala nezadovoljstvo nekim odlukama zapadnih sila. a stvarni uticaj na tok dogadjaja u zoni konflikta izveden iz potreba i ciljeva partnera. jedno je ostalo nepromenjeno:i pored snazne diplomatske aktivnosti. Ruska diplomatija je sve uradila da do toga ne dodje uz saradnju sa drugim zemljama • S vremena na vreme je iznosila stav o stetnom dejstvu sankcija na pregovaracki proces. vise nego druge zemlje. delovi Dalmacije). Najznacajniji principi ruske politike prema yug krizi su: • politika Rusije je uvek polazila sa stanovista da se regulisanje krize moze postici samo pregovorima izmedju zaracenih snaga. Neke profasisticke struje u Italiji otvorile su pitanje samoopredeljenja italijanske manjine koristeci u osnovi danasnju argumentaciju kosovskih Albanaca (Istra i Dalmacija treba da budu - 69 . ako je moguce u jedinstvenoj drzavi. ucesce Rusije u mirovnom procesu je bilo skromno. ali je njen nacionalni interes u ovom momentu. sa kojom je od 1945.Na takticki izmenjen odnos Rusije prema jug krizi doslo je zbog povecanja taktickih razlicitosti medju zapadnim partnerima Rusije. Ruska politika je cesto bila kontradiktorna:u svom deklarativnom domenu bila je razlicita u same sustine. ***Zbornik radova „Savremeni procesi i odnosi“ strana 225-236 50. Etnicki konflikt u drzavi se reflektovao na znacajnu italijansku manjinu. Raspadom SFRJ ponovo su se pokrenute rasprave o nekim teritorijalnim pitanjima (Istra. SAD je iskazivala naklonost prema bosnjacima-muslimanima. pokazivala veliku zainteresovanost da se konflikti u Jugoslaviji resavaju mirnim putem i kompromisima. Rusija nije imala realnih mogucnosti da utice i dalje od osude nije htela da ide. godine do raspada prosla kroz vise osetljivih faza razvoja medjunarodnih odnosa. To je dovelo do stihijske „podele rada“ po kojoj se svako pozabavio sopstvenim klijentom u zoni konflikta:EU je u osnovi pokrivala Hrvatsku. Italijanska balkanska politika Italija je bila sused bivse Jugoslavije. od trscanskog konflikta 1954. Ova pitanja – iako resena Osimskim sporazumom u odnosu na bivsu Jugoslaviju. • Ova kriza je skrivala mogucnost od opstebalkanskog rata. Rusija zeli da zadrzi izvesna „istorijska prava prvenstva“ u odnosima sa drzavama bivse Jugoslavije. Ona nije imala osnovne stimulanse za aktivno mesanje u krizu. Cilj je svakako izbegavanje destabilizacije regiona. koja je svoje interese mogla da ostvaruje samo u stabilnoj drzavi. dalji od Balkana nego u periodu posle II SR. koja se bazira na izbalansiranosti i distanciranju od svih aktera u sukobu. Rusija je tesko odrzavala tu ravnotezu.

su veoma dobri i na politickom i na privrednom planu. sto je kasnije ublazeno formiranjem ad hoc ukljucivanjem Italije u „prosirenu kontakt grupu“ Faze kroz koje je prosla Italija tokom jugoslovenske krize: • faza neodlucnosti i iscekivanja (1988-1991)-Italija se zalaze za ocuvanje Jugoslavije.vracene svojoj matici). kao i pojedini drzavljani SCG. sto otvara perspektivu za buducnost. . cak je i tolerisala transfer oruzja u Hrvatsku. Izostavljanjem Italije iz „kontakt grupe“ izazvalo je nemalo razocaranje italijanskih politicara.priznanje Slovenije i Hrvatske radi odrzanja ravnoteze(zbog manjina). zbog cega je dozivela poteskoce u odnosima sa Grckom. Slovenci i 10 % Albanaca su rimokatolici. Italijanska teritorija je bila baza intervencije NATO avijacije • Najnoviji period-zainteresovanost za problem na Kosovu Odnosi Italije i Slovenije-normalizovali su se tek nakon sto je Slovenija prihvatila italijanski uslov da putem nacionalnog zakonodavstva omoguci prenos nekretnina na strane drzavljane. saradnja sa Hagom. Prema nekim izvorima. Svi Hrvati. ali se ne moze reci da su previse srdacni. Italija postaje zagovornik uvodjenja sankcija protiv SRJ. *** zbornik radova.500 vojnika) IFOR. Crkva ima pravo da „izrice moralni sud o politickim delima i 70 . Italija je cak imala stav da sankcije treba da se uvedu i Hrvatskoj zbog mesanja u unutrasnju politiku BIH. Generalni stav Rimokatolicke crkve se svodi na to da drzava mora biti odvojena od Crkve. suprotstavlja se ranom priznavanju Slovenije i Hrvatske. Italijansko-hrvatski odnosi nalaze se u usponu. Saradnja u oblasti saobracaja. Italijansko mnjenje za rat u Bosni osudjuje Srbe i 1994. i obratno. • Faza povecanog aktivizma-1994. a kasnije prihvata opsti pristup EU. Italija prikljucuje svoje snage (2. Odnos Italije i SRJ.Italija zahteva od nas: postovanje Dejtonskog sporazuma. Postignut je i Sporazum o zastiti manjina. Neki zvanicnici su iz Srbije slali poruke da Italija to uradi. 70% razmene otpada na Srbiju i CG. vidi kao legitimno vodeceg politickog i ekonomskog aktera u podrucju Mediterana i otud smatra prirodnim svoj interes za stabilnost regiona. demokratizacija institucija. cime bi se mogla nadoknaditi steta iz Slovenije proterenim Italijanima nakon II SR. To treba pripisati problemima na koje nailazi italijanska manjina u Istri i gusenju tradicionalne autonomije od strane Zagreba i posledicama optuzivanja Italije od strane Tudjmana da su na strani Srba iz Krajine. Odnosi Italije i Makedonije. Politika Vatikana prema Balkanu i balkanskim drzavama Osim pravoslavlja.. strana 237-256 51. medjutim Italijanska vlada je odolela ovim iskusenjima. i rimokatolicizam je veoma prisutan na Balkanu.uz Francusku.Italija je clanica EU koja sebe. turizma je stalno u usponu.. u Luksemburgu na sastanku SAD-EU. U grcko-makedonskom sporu oko imena i amblema Makedonije. sto se tice privredne saradnje. Sada su obe clanice EU. Italija se izjasnila u vecini pitanja u prilog Makedoniji. Italija trazi od Rusije da izvrsi pritisak na bosanske Srbe da prekinu ratne operacije. • Faza kalkulacija.

Za razliku od sukoba sa Srbima gde je Rimokatolicka crkva bez rezerve podrzavala Hrvate.. Italijanska revija „Limes“ je otvoreno optuzila Vatikan za rusenje SFRJ. Vatikan je zabranio upotrebu staroslovenskog jezika i glagoljice (ne zna se kada!!). RC ozbiljno deluje i u drugim balkanskim zemljama. Islamski cinilac u balkanskim odnosima 71 . poceo da se gradi najveci islamski centar na Balkanu. iako se zalagao za jedinstvenu Jugoslaviju. po svojoj doktrini. kao i sa pravoslavljem. ali ona nije u svemu saglasna sa Hrvatskom. Rat ratu je pravedan i nuzan. uputio ostre kritike slovenackoj RC zbog mesanja u politicki zivot. Veliki broj politickih partija se pojavljuje kao protagonisti rimokatolicke doktrine: „Slovenacka socijaldemokratska stranka“. podrzavanim od strane Rusije. Ona podrzava jedino nacionalizam kada je u interesu rimokatolickih opstih potreba. hrvatski kardinal.“ Time se papa jasno izrazio u vezi sa napadom na RS 1995. Tako je u Skadru izgradjena najvisa dzamija na Balkanu i to odmah iza velelepne katedrale. imao gotove planove o prekrajanju SFRJ i prostor podelila na episkopske bez obzira na granice. 1995. U Albaniji se Crkva svesno upustila u trku sa islamom oko uticaja na politicki zivot. Engleske katolicke novine optuzuju Crkvu za nacionalizam. Posle akcije „Oluja“. Osim u Bosni. Rimokatolicka crkva. uzeti sa rezervom) Vatikan je uvek podrzavao ekspanziju velikih suseda. indirektno delovanje preko drugih institucija i preko politickih partija koje formiraju laici i koje se pozivaju na rimokatolicizam kao osnovu svog delovanja . i time istakao da je Crkva za taj rat i da ga smatra pravednim. Pre svega. u Bosni je situacija drugacija. Uticaj rimokatolicizma na balkanskim prostorima oseca se trojako:kao direktno delovanje na politicke interese. crkva je podrzavala ideju jedinstvene Bosne. prva forma je vazna jer ukljucuje Crkvu u direktnu politicku akciju. Nasuprot interesima Hrvata. strana 305-312 52.podupire sporazume izmedju drzave i crkve“ po cemu vidimo da ima i te kako uticaj na politicki zivot. Vatikan se jasno pokazao kao jedan od najvaznijih politickih cinilaca i ucesnika u dogadjajima na prostorima bivse SFRJ. koji su zeleli da podele Bosnu. Njena delatnost ima bitne politicke dimenzije. Uloga crkve u legitimizovanju rata je vise nego ocigledna. ona je nadnacionalna. Janez Drnovsek. a u evropskoj javnosti sirio pricu o Srbiji kao primitivnoj i verski netolerantnom ****Zbornik radova . Revija je imala i podatak da je Vatikan. Vatikan je objavio da planira izgradnju velike crkve u neposrednoj blizini. iskljucuje nacionalizam. katolickih drzava. Obe verske zajednice trose mnogo para na podizanje bogomolja koje bi trebalo da nadvise jedna drugu. Kada je u Tirani. U Sloveniji je premijer. Savez vojvodjanskih Madjara Ranija istorija (iz neke sveske. Neki akademici smatraju da je rimokatolicka crkva radila u saradnji sa SAD u ostvarivanju sadasnje politike SCG. je izjavio da je akcija „moralno opravdana zbog prava na samoodbranu“.. To pokazuje izjava pape Jovana Pavla II:“Vreme je da se silom potvrdi da je bilo dosta rata. Na Balkanu se Vatikan suocava sa interesom Rusije. na prostore naseljene Slovenima.

Što se Crne Gore tiče –oni imaju svoj deo Sandžaka. jer su to dva lica jedne medalje. Za generalnog sekretara imenovan je tadasnji vrhovni poglavar iz SFRJ Jakob Selimoski. Težnja za stvaranjem islamske zelene transverzale.Kosovo. da se prizna autonomija Rasko-polimske oblasti i da se u Makedoniji suverenitet podeli izmedju Siptara i Makedonaca. a iz Turske su stizali nastavnici koji su im propovedali o realizaciji islamske drzave. Zapadna Makedonija. Ankara ka Uzbekistanu. U Zapadnoj Trakiji postoji turska manjina ali nije velika. Prvi zadatak i duznost islamskog svestenstva nije da propoveda veru u Boga. antigrcki nastrojena. Endrogar –nacionalna islamska stranka ali u Turskoj taj fundamentalizam sprečava vojska. U Rumuniji je cak otkriveno udruzenje studenata koja je delovala pod imenom „Muslimanska braca“ a parola im je „borba svim sredstvima za stvaranje svetske islamske drzave“. 7 miliona muslimana ostalo je na Balkanu posle Osmanske imperije.Islam jasno istice da nema odvajanja vere od drzave. Postoji problem sa Pomacima. U Hrvatskoj nema problema sa muslimanima.Bosna. u Makedoniji skoro 100%. „Unija nacionalnog spasa“ osvojila 13 mesta. Islamska zajednica svojom dogmom proglasava da se svi muslimani moraju ujediniti u jedinstvenu svetsku islamsku zajednicu. Turkmenistanu. neofasisticka. u stvari. Postoji problem u Turskoj-islamski fundamentalizam. Danas islamski faktor je bitan u Bosanskoj krizi. Ona je.Albanija. U Makedoniji 2 partije imaju slogan:“Sa albanskom krvlju i islamskim duhom“. U Srbiji -na prostoru Kosmeta muslimani su preko 95%. Muslimani se u Crnoj Gori izjašnjavaju kao crnogorci. U BiH da nema međunarodne intervencije situacija ne bi bila onakva kava je danas. Iran pomogli su mulsimanima u oružiju kršeći embargo na uvoz oružija. a u Albaniji 70%. zahtevala teritorijalno rasparcavanje Srbije i islamizaciju Makedonije. za pocasnog predsednika Sabri Korca ondasnji poglavar albanskih muslimana. U albaniji je formirana mala i za sada neparlamentarna partija „Albanska nacionalna ujediniteljska partija“. vec da radi na stvaranju drzave koja ce okupiti pod jednim vladarom i jednim zakonom (Kuranom) sve muslimane sveta. Na balkanskim prostorima to je dobilo oblik borbe za pretvaranje postojecih islamskih zajednica u politicke aktivnosti radi stvaranja jedinstvene balkanske islamske drzave. U Bugarskoj je na izborima 1997. Turska je slala svoje vojnike da bi povećala muslimanski uticaj na Balkanu. Za delovanje na tim prostorima stvorena je organizacija „Savez islamskih zajednica Istocne Evrope“. Cilj im je bio da se prizna samostalnost BiH. ima 5000 muslimana ali nema problema.Istočne zemlje: UAEmirati. Trakija. Sandžak. Azajberidžanu. Koje države su suočene sa islamskim problemima? U Sloveniji je problem što ne može da se izgradi džamija. odnosno vera u Boga podrazumeva upravo to. da kosmetski Siptari dobiju svoju samostalnu politicku zajednicu. Citav Grcko-Turski spor je spor islamskog sveta. 72 . Tadžikistanu.

***Zbornik. stvaranje nove Habzburske monarhije Sta su bili stvarni razlozi ne zna se tacno mada Austrija jeste neobjektivno tada postupila. Italiju a neki autori cak spominju i Bugarsku. ali su oni često naknadno ublažavani istupanjima drugih političara. 73 . Austrija je veoma rano ispoljavala svoje neslaganje sa načinom na koji je u Srbiji tretiran problem Kosova. Sve ovo je podstaklo i razmišljanja da se radi o pokušajima da se omogući neka forma ponovnog okupljanja onih teritorija koje su nekada sačinjavale AU monarhiju. U toku eskalacije ju krize Austrija je sledila radikalne stavove Nemačke. tj. Sa druge strane ne mozemo reci da je Austrija “srbomrzac” jer u njoj zivi oko 200. Austrija – pripada onom krugu zemalja koje su već u početnoj fazi jugoslovenske krize ispoljile zainteresovanost za način na koji će ona biti rešena. stvorila jednostrana slika uticaja susednih zemlja na raspad. Na toj funkciji ona se zalagala za usvajanjem odluka koje su Srbiju i njenu politiku stavljale u položaj glavnooptuženog za zbivanja na područije ex Ju i za oružane sukobe na teritoriji BiH. Uz Nemačku ona je vrlo aktivno preuzela ulogu u kampanji koja je u drugoj polovini 1991. priznale nezavisnost Slovenije i Hravatske i Austrija im je dačla svoje priznanje. Sasvim izvesno ovakav stav austrisjih vlasti bio je u funkciji stvaranja atmosfere protiv politike saveznih organa i JNA. Austrija je preuzela i određene korake u cilju raspoređivanja svojih vojnih efektiva u blizini austrijsko-jugoslovenske granice i ošto je reagovala kod jugoslovenskih organa zbog povrede austrijskog vazdušnog prostora. Već 8.jula 1991. Kao susedna zemlja Austrija j bila veoma neposredno zainteresovana za način na koji će se ju kriza rešiti. tj. U tom periodu Austrija je biča član Saveta bezbednosti i bila je i njen presedavajući. Uglavnom se misli na:Austriju. podržala je zahtev Slovenije i Hrvatske za priznavanjem nezavisnosti. strana 312-315 53. Ona se vrlo jasno zajedno sa Nemačkom svrstala uz Sloveniju i Hravstku koje su insistirale na potpunom osamostaljenju. U vreme velike zabrinutosti koju je izazvalo angažovanje jedinica u JNA u Sloveniji.000 nasih gradjana koji tamo rade i sigurno da ona nije neprijateljski nastrojena. da zele da nam se osvete za gubitak u i SR i da je to njihov pokusaj i ideja o obnavljanju zemalja gde je katolocanstvo dominantna religija. Austrija je prva podrzala odvajanje Hrvatske i Slovenije i za to postoje 2 razloga: 1) neposredno se granice 2) neki su tvrdili da je to odraz sentimenta. Ovome se moze dodati i Vatikan.g bila vođena u prilog što skorijem priznavanju nezavisnosti Slovenije i Hrvatske. Austrija je veoma aktivno iznoslila pitanje Ju kako u okviru KEBS-a tako i u okviru UN. Ona se zalagala za šira prva Albnaca. Svoj radikalizam je opravdavala smatrajući da će priznanjem Slovenije i Hravtske ublažiti i smiriti situaciju u Ju. ali mi ne smatramo da ona ima veci uticaj. Najradikalnije stavove zatupao je ministar inostranih poslova Alojz Mok. Austrija je odbijala ovakva tumačenja. Nakon što su zemlje EZ 15.januara 1992. novinari)su okrivljivali mnoge susedne zemlje za raspad zemlje pa se zbog toga u javnosti.Politika drzava suseda u toku jugoslovenske krize i agresije NATO Jedan broj autora kod nas (publicisti. Madjarsku.

Postoji svedocenje___________________________tadasnjeg ministra za________________-da je glavnina oruzja stizala svercom pojedinaca po par puski. Bugarske vlasti su imale primedbu na uskracivanje prava njihovim manjinama u Dimitrovgradu:prava na jezik. istoricari) koji govore o zapadnim pokrajinama (misli se na Pirot. obaveze prestaju da postoje. U Madjarskoj se pojavila ideja nikada zastupana od zvanicne vlasti da Ugovor koji je zakljucen sa SFRJ-om prestao da vazi jer se ta zajednica raspala sto po njima znaci da ako se subjekt promenio.1992. iza toga nije stajala drzava. 74 .Madjarska je davala podrsku Hrvatskoj. Sa nase strane je bio zahtev za ocuvanje srpskih grobova. cesto se naziva “Deklaracija o spoljnoj politici” i ona je dodatak Ustavu. Oni su zapravo trazili vracanje obelezja . Odnosi. Zatim smo potpisali Sporazum o bezgranicnoj trgovini. Od 2001. na manastir jer je u tom manastiru proglasena republika Makedonija na antifasistickom vecu koje je tu odrzano. Drugi problem je bio (taj manastir je trebao da pripadne Srbiji) jedna spomen soba i oni su trazili da mogu da je poseciju i da ona ostane nepromenjena. BiH. Umnik smatra da nije nadlezan za taj posao. Nezvanicno se pominje da su se u madjarskim bazama obucavali hrvatske zenge (zbor narodne garde) . Makedonija u jesen 1991. na medije i sl. Makedonija. ali sporno je sto na terenu nije izvrseno postavljanje obelezja granice (demarkacija). mi smo ga postovali ali 1999. novinari. doneta je Deklaracija koja nema precizan naziv.ploce. Njih je to manje “kostalo” jer su znali da ako nam ga svi ne priznaju da ga necemo dobiti. nema teritorijalnih sporova. ne priznajuci to drugima i odrice se teritorijalne pretenzije na susede. Ona je bitna jer sadrzi neka bitna nacela. se odvaja i traze administrativnu liniju. isporucivsi joj puske. Mi smo je priznali pod imenom “Republika Makedonija” a zauzvrat su nam priznali kontinuitet. U tom periodu. Sporno pitanje je bio manastir sto je kod nas pogresno protumaceno. U njoj se naglasava miroljubivo pregovaranje pa i po pitanju granica. a novi susedi su Hrvatska. Nasa primedba je bila sto su Bugare iz Srbije vodili u maticu na usavrsavanje i koristili ih kao neku “petu koloniju”. Ona je otvorena za prikljucivanje novih clanica”.4. oni su morali da prekinu trgovinu sa nama sto je njima takodje tesko palo. smo ga suspendovali zbog makedonskom priklanjanja NATO-u. U vreme Slobodana Milosevica nasa strana nije prihvatila granice. Makedonija je prva potpisala sporazum o priznanju. ali medjunarodno javno pravo tu oblast je drugacije regulisalo. Sve su to bile ideje madjarskih nacionalista. U Bugarskoj su takodje bili pojedinci problem (publicisti. Sto se tice Rumunije teritorijalnih aspiracija nije bilo ni sa jedne strane. su bili polulegalni i oni su nam pomogli u krsenju sankcija. Dimitrovgrad i Bosilegrad) i to nije bio zvanicni stav. Mi smo prihvatili makedonske zahteve (vezane za 4 tacke). Ona kaze:” SRJ pretenduje na medjunarodni kontinuitet na SFRJ. u tom periodu. da su u nasu zemlju stizali hrvatski spijuni preko madjarske teritorije i da im je madjarska to dozvolila Bugarska nije imala neki poseban znacaj Od 1992-’95. Slobodan Milosevic smatra da su potrebne neke korekcije. Drzava krsi sankcije svesno. 27. se menja situacija jer Austrija i Italija vise nisu nasi susedi. a ne samo nama. na zahtev UN.

ali optuzba nije povucena. Odnosi u vreme Slobodana Milosevica su zategnuti ali oni nikada nisu otvoreno podrzavali OVK. BiH trazi 120 milijardi $ odstete od Srbije. Makedonska crkva smatra da je pravoslavna crkva odraz velikosrpskog nacionalnog identiteta a mi smatramo da Makedonija ne moze da sprecava tranzit crkvenih lica u odorama preko njihove teritorije. Tada se smatralo da to nije moguce dok BIH ne povuce tuzbu protiv Srbije pred Medjunarodnim sudom pravde.Milosevica i Izetbegovica da izmene pisma i medjusobno se priznaju i tada je doneta odluka da se sto pre moraju otvoriti ambasade i da se sto pre uspostave diplomatski odnosi. dok je SFRJ bila 2 partner. u Srbiju. U velikoj meri pitanje zastite Srba resen je pre formiranja SRJ jer je Umprofor trebao da ih stiti. Slavonsko-baranjska oblas je ostala po Erdutskom sporazumu pod kontrolom medjunarodnih trupa 1994. Prvo. i “Bljeska” postaje pitanje sudbine Srba i po nekim podacima oko 350. Novembra 1997. Visok nivo ekonomske razmene je bio bitan. Vec se 4 godine vode pregovori o granici. U vreme Dejtona. Ekonomska razmena je simbolicna. u Atini S. uglavnom. Kada ce se ta optuzba povuci ne zna se tacno i svako ko bi to danas uradio bio bi politicki mrtav i muslimani bi ga lincovali. Albanija je specificna zemlja jer je jedina zemlja sa kojom smo imali prekid diplomatskih odnosa. 75 . nasa strana zeli razmenu teritorija (enklave) a nama je bitan deo preko kojeg ide pruga Beograd-Bar.Milosevis i Tudjman su postigli sporazum o priznanju. Srbi zeleli pravo na samoopredeljenje. Oni su ucinili neprihvatljiv potez tako sto su prihvatili kosovsku kvaziambasadu. Ambasade su. ali sada je u opadanju iz 2 razloga.Najveci problem izmedju Makedonije i Srbije je pitanje priznavanja makedonske crkve i to ne bi trebalo da utice na bilateralne odnose ali utice. oni imaju veliki deficit (jos veci od naseg) pa ne uvoze vise toliko iz Srbije i sto nama ne ide u prilog taj Ugovor o bescarinskoj zoni jer smo jako puno uvizili voce i povrce iz Makedonije. Ekonomski nam je znacajan partner ali vise se vrsi razmena sa Republikom Srpskom. Sa federacijom je suspendovan sporazum o bescarinskoj razmeni takodje zbog deficita. velike sile su prisilile S.000 Srba je prebeglo. pole Italije Albaniji. u medjuvremenu otvorene. Zeleznica na liniji Skadar-CG pa do Evrope je nama beskorisna i zbog neodrzavanja samo trosak i to ne mali. Milosevic na Kritu na sastanku lidera balkanskih naroda sa i pocinje dijalog. Mi smo ulozili zalbu i za sada to stoji u “poslednjoj fioci”. Od “Oluje” maja 1995. cak se sastao S. sada je mala razmena. je potpisan sporazum o otvaranju biroa kao kvazidiplomatskih organa koji predstavljuju vlast. U Hrvatskoj su takodje. Sa Bosnom i Hercegovinom su odnosi bili komplikovani u vreme rata. Propusnice koje dobijaju mestani oko granice omogucavaju prolaz preko granice i to je bio znacajan korak jer je vizni rezim bio strog. u jesen 1997 potpisano je 17 drzavnih sporazuma medju kojima je i o malogranicnom prometu. Oni ne dozvoljavaju da nijedan svestenik ne moze da boravi i prelazi preko njihove teritorije.1996.

da lobiraju za podršku Izjavi o razdruživanju od Ju koju je skupština slovenije usvojila 8. Sa druge strane Italija je bila kritična prema onima u Jugoslaviji koji su bili protiv bilo kakvih promena koje dovode u pitanje čvrstu federaciju na dotadašnjim osnovama što ju je dovodilo u sve oštriju konfrotaciju sa srpskim rukovodstvom na čelu sa S.000 Srba a po nasim 50. Kasnije je odlučeno da se sve restriktivne mere odnose samo na SCG zbog napada na Vukovar.Teritorijalno razgranicenje-problem Prevlake. Misiju su sačinjavali ministri inostr poslova Italije. u poslednje vreme dolazi puno investitora i kupuje nase firme (Frikom) a i slobodno je kretanje ljudi. Prilikom izbijanja ju krize Italiji nikako nije odgovarao takav razvoj događaja.juna na sastanku KEBS-a u Berlinu uz aktivno angažovanje Italije.kriza je samo produbljena. mnogi dodju. oni nisu neki faktor.maja 1991. nezavisnost Slovenije i Hrvatske.Miloševićem. Ekonomska razmena nije velika.januara 1992. Kako se situacija u Ju pogoršavala u Rimu 8. penzije i vrate se u Srbiju. De Mikelis je oštro upozorio protiv jednostranih akata koji bi vodili u sukobe. bez viza. Sa daljem produbljivanjem krize i izbijanjem rata u BiH direktnije se uključuju OEBS i UN. ***sa predavanja*** Italija – Krajem 80-ih.posebno Slovenije i Hrvatske. znacajno pitanje je povratak Srba u Hrvatsku.1. 19.novembra 1991. Kako su se rasplamsavali oružani sukobi italijansko javno mnjenje se okretalo sve više protiv JNA kritikujući italijansku vladu i ministra inostranih poslova De Mikelisa da zatvara oči pred oružanim akcijama JNA. Dubrovnik i druge gradove u Hravtskoj. To je jedna od prvih u nizu grešaka EZ u odnosu na ju krizu. ugrožavao je mir i stabilnost u susedstvu a time i realizaciju pomenutih italijanskih interesa u tom područiju. Italija je učestvovala u slanju mirovne misije (takozvane trojke). ali bila je i protiv jednostranih osluka. Nastojanje Italijanske diplomatije bilo je usmereno na zaustavljanje sukoba i rešavanje problema dijalogom.5 km sporne teritorije i na Dunavu 145 km. Vatikan je među prvima priznao 15.000. Povratak znaci da se oni tamo nastane i zive. 76 . Luksemburga i Holandije. Slovenci su došli u Rim u junu 1991. uzmu licne karte.g ministri iniostr poslova država članica EZ su doneli niz restriktivnih mera prema Jugoslaviji.. Pojedina italijanska sredstva informisanja postala su instrument propagande jedne strane. Kasnije pod jakim pritiskom Nemačke i ostali partneri EZ među kojima i Italija priklonili su se stavu priznanja republika pre rešenja nekih bitnijih pitanja što je opet bila greška EZ. Po njihovim statistikama vratilo se 130. jugoslovensko-italijanski odnosi beleže neprestani razvoj. Neuspeh Italijanskih napora za rešenje jugoslovenske kriz u to vreme u okviru EZ bitno je doprinelo odsustvo podrške u EZ za predloge Francuske i Italije o finansijkoekonomskoj podršci Markovićevoj vladi. 2003 potpisan je privremeni protokol kojim nije utvrdjena granica vec nacin njene kontrole (zajednicke patrole u istom camcu) Pitanje demilitarizacije-oni kazu da je to mostobran Dubrovnika mi Kotora Takodje. usvojena je Deklaracija kojom je iskazana podrška demokratskom razvoju i teritorijalnom integritetu Jugoslavije. prijave se.

odrzana Konferencija vladinih eksperata za privrednu i tehnicku saradnju. 3) Juna 1981. izuzimajuci Albaniju (verna svojoj politici samoizolacije. poboljsanja covekove sredine. Prvi zanačajni koraci će biti učinjeni tek 70-ih godina. Italija učestvuje u mirovnim operacijama UN na Kosovu i ostaje zainteresovana za dalji razvoj kosovske krize. na inicijativu grcke vlade. Francuska i Nemačka a kasnije su odgovornost preuzele SAD. Došlo je do smene vlasti-dolazi vlada levog centra. na inicijativu jugoslovenske vlade. Na njemu je utvrdjena lista industrijskih grana i projekata za koje su ucesnice pokazale interes i spremnost za saradnju. pa je tek novembra 1979. a dogovorena je i potreba buduceg odrzavanja granskih sastanak zainteresovanih preduzeca ovih zemalja. Kroz kontakt grupu u kojoj je bila i Rusija. bez Albanije. sacinjena je lista predloga o mogucnostima multilateralne saradnje u ekonomskom i tehnickom domenu. rat nije bio popularan u javnom mnjenju Italije. 54. bojkotovala je skupove).U Atini je februara 1976. odrzan je sastanak posvecen saradnji u oblasti energije. Sa zaključenjem Helsinške povelje 1975 kada će na inicijativu tadašnjeg Grčkog premijera Karamanslisa 1975 biti oživljena ideja balkanske saradnje u sferi ekonomskih odnosa. Inicijativa je bila Bugarska i ona je od tada postala izraziti zagovornik balkanske saradnje 4) Juna 1982 u Bukurestu . Balkanska multilateralna saradnja 70-tih i 80-tih godina XX veka Dobro je poznata činjenica da je ekonomski položaj Balkana u neskladu sa njegovim ekonomskim potencijalima I resursima. šta je dovelo do Dejtona. Kriza sistema bacila je Italiju u drugi plan rešavanja jugoslovenske krize. obezbeđivana je šira međunarodna podrška ovoj politici. na inicijativu rumunske vlade.U ovom periodu Italija je bila okupirana velikom krizom sopstvenog pol sistema. Da bi taj ekonomski potencijal I resursi bili optimalno korišćeni neophodna je saradnja balkanskih zemalja u ekonomskoj sferi I to je postalo jasno već nakon II sv rata. u Beogradu je odrzan sastanak eksperata balkanskih zemalja iz oblasti industrijske kooperacije. Na osnovu predloga delegacija. ali bilo je nerealno očekivati da će vlada levog centra Masima d‚Aleme otkazati poslušnost atlanskom savezniku. na kome je ucestvovala i Albanija pokazujuci interes za prikljucivanje u 77 . u kojoj su utvrdjene 162 oblasti moguce saradnje. posvecen medjunarodnom saobracaju i transportu u cilju njihovog unapredjuvanja preko teritorija balkanskih zemalja. Kumanovski sporazum dočekani su sa olakšanjem u Italiji. 1. 1987. u cilju iznalazenja „najmanjeg zajednickog imenitelja“ multilateralne saradnje u ovim oblastima. u Sofiji. u Ankari odrzan. Za vreme kosovske krize od prvog dana je učestvovalo italijansko vazduhoplovstvo. Glavnu reč vodili su Engleska. 6) sesti sastanak je posvecen ekoloskoj zastiti regiona . 2. odrzan je treci sastanak u Sofiji. Zbog nejednakih ekonomskih i politickih interesa i izrazavanja rezervi od strane Bugarske nastavak procesa pregovaranja bio je usporen sve do sastanka Karamanlisa i Zivkova kojim je Bugarska nagovestila promenu stava. uz prisustvo posmatraca iz vise medjunarodnih organizacija 5) juna 1984. drugi sastanak eksperata balkanskih zemalja posvecen oblasti PTT saobracaja i telekomunikacijama. Kasnije se i Italija izborila uza članstvo u Kontakt grupi. kao i razvoju transportne infrastrukture i olaksanju veza.

nevladina saradnja).1990. postovanja i razumevanja i uz postovanje razlika politickih i ekonomskih sistema. bankarstvo. industrija. informacije.2. pomogli obnovi tradicije saradnje na Balkanu. Predvidjeno je i odrzavanje. predvidjena je i mogucnost sastanaka na nivou sefova drzava ili vlada. Na kraju je istaknuta zelja za razvoj saradnje balkanskih zemalja u duhu uzajamnog poverenja. Za podizanje multilateralne saradnje na Balkanu na nivo redovnih ministarskih konferencija. kultura. strana 475-487 55. posebno izmedju blokova i supersila. poljoprivreda. Medjutim. a sastanci visokih funkcionera MIP-a 2 puta godisnje. do 25.proces multilateralnog pregovaranja. novinari. kao i druge vrste saradnje (parlamentarni sastanci.10. u prvom redu bila je zasluzna jugoslovenska diplomatija koja je i pripremila Prvu konferenciju ministara inostranih poslova zemalja Balkana u Beogradu (24-26. u toku 1991. Predlozeno je formiranje „Balkanskog foruma“. Na Konferenciji je podrzano dalje institucionalno jacanje ovih sastanaka: sastanci ministara inostranih poslova. Na Konferenciji je ucestvovalo svih 6 balkanskih zemalja. zivotna sredina. transport. zdravstvo. kao i redovni sastanci visokih funkcionera ministarstava. ****Zbornik radova. za podizanje saradnje na visi politicki nivo bilo je potrebno i da dodje do daljeg poboljsanja u medjunarodnim odnosima. kao i sastanci ministara privrede i trgovine. usaglaseno je da se odrzavaju periodicni sastanci MIP-ova balkanskih zemalja. godine pa do 1990. Izrazena je potreba za razvojem saradnje u sledecim oblastima: trgovina. Pored toga. konferencije o bezbednosti i saradnji na Balkanu i drugih formi i institucija multilateralne saradnje. odrzano vise od 20 sastanak na vladinom nivou i oko 13 susreta na nevladinom nivou po raznim 78 . na kome bi se odrzavali periodicni sastanci. telekomunikacije. Ministarske konferencije balkanskih drzava (1988-1990) Multilateralni sastanci na tehnickom nivou su. donekle. jednakosti i nemesanja u unutrasnja pitanja. turizam. zatim stvaranje Banke za razvoj Balkana. suvereniteta. da je u periodu od 1988. kao i krijumcarenja narkotika i oruzja. nauka i tehnologija. sport. energetika. Instituta za proucavanje balkanske ekonomske saradnje (u Atini). integriteta. odrzavali bi se jednom godisnje. kao i postovanje nezavisnosti. U tom periodu ekonomska saradnja balkanskih zemalja na bilateralnom planu uglavnom se odvijala kroz robnu razmenu. od 24. akademije. Konferencije MIP su predstavljale jak podsticaj za razvoj multilateralne saradnje u nizu oblasti. Iskazana je spremnost za zajednicku borbu protiv terorizma. Tako se navodi. Druga konferencija MIP odrzana je u Tirani. uz nedovoljnu orijentaciju na međusobnu trgovinu. Prepreke za njen razvoj su bile usmerenost Grčke I Turske prema EEZ.1988). Usaglaseno je odrzavanje i nekoliko ministarskih sastanaka u raznim oblastima. U pogledu formi saradnje. I Bugarske I Rumunije prema SEV-u. pogranicna saradnja. Pozitivan uticaj na saradnju u ovoj oblasti imalo je usvajanje Deklaracije o zastiti voda Dunava od zagadjivanja donete od strane podunavskih zemalja. Ukazano je i na znacaj nacionalnih manjina kao na faktor povezivanja i saradnje.dva druga susreta na ministarskom nivou (za transport u Tirani i za zdravstvo u Turskoj).

Konferencija ministara u Sofiji značila je obnovu saradnje ali od početka uz naglasak da ovakva saradnja ima tradiciju I istoriju.Alb. NA NIVOU VLADA Sa stanovišta geopolitike balkanska saradnja na vladinom nivou mogla bi da se odvija u više pravaca: 1. auto-moto saveza. 6 ulaze u kordinate mediteranskog basena : Turska. Ona od tada nosi naziv PROCES SARADNJE JUGOISTOČNE EVROPE i poslednja konferencija ministara ovog procesa održana ke u Bukureštu u oktobru 2004. U ovoj saradnji treba da učestvuju sve balkanske zemlje kako one ne bi bile korišćene za promociju interesa jednih protiv drugih. odrzan je u Bukurestu. saobraćajni I turistički interesi nameću saradnju u balk-mediter oblasti.Bug) sa evropski podunavskim zemljama (Nemačka. ekonomski. kultura). Austrija. 1988).Makedonija. sastanci zeleznica. Albanija. odbrana. energetike (Tirana. Hrvatska.Rumunija. U okviru parlamentarne saradnje. Mađarska) 3. BALKANSKO-DUNAVSKA SARADNJA – podrazumeva saradnju balkanskih podunavskih zemalja (SCG. Ovakva saradnja bi bila jedina alternativa njihovim međusobnim sukobima. sastanak komiteta za spoljne odnose nacionalnih parlamenata na kome je. Sledeća konferencija je tek u Sofiji 1996. 1989). Raspad Ju imao je veliki uticaj na zastoj pregovaračkog procesa na Balkanu . univerziteta. SCG. industrije i transfera tehnologije(Bukurest. Sa političke tačke gledišta nove inicijative za saradnju na vladinom nivou na Balkanu mogu se prema svojim nosiocima podeliti na: a) One koje započinju na samom Balkanu b)One koje je inicirala Evropa c)One koje su inicirale SAD a)One koje započinju na samom Balkanu: -Sastanci ministara svih balkanskih zemalja svih resora-to je najbolji mogući put za razvoj saradnje u područijima od životnog zanačja za sve njih 79 . Saradnja balkanskih država na nivou vlada i nevladinom nivou. Grčka. BALKANSKO-BALKANSKA SARADNJA . Organizovani su i sastanci eksperata za izradu Konvencije o ekoloskoj zastiti Balkana. BALKANSKO-MEDITERANSKA SARADNJA – od 10 balkanskih država.temama. Bih. Na dnevni red bi trebala postepeno da dođu i politička pitanja u suprotnom predstavlja samo odlaganje nagomilanih pol problema. podnesen niz predloga za saradnju u raznim oblastima (komore.BiH.SCG. BALKANSKO-CRNOMORSKA SARADNJA – 3 balkanske zemlje izlaze na Crno more: Rumunija. Privredni. Bugarska. 56. takodje.podrazumeva saradnju svih balkanskih držžava u koordinatama Balkanskog poluostrva. 2. sindikata. 1989). Slo. komunikacije. Hrv. Odrzani su ministarski sastanci u oblastima: saobracaja (Beograd. Bugarska i Rumunija izlaze na Crno more koje je povezano sa Mediteranom. Turska ali članice Ekonomske zajednice za saradnju u crnomorskom regionu još su I Grčka. spoljne trgovine (Ankara. maja 1991. gradonacelnika glavnih gradova. 4. 1990).

zvanicni tvorac te ideje bio je francuski premijer Eduard Baladir. 57.Saradnja parlamenata odvija se na bilateralnoj osnovi i u okviru Interparalmentarne unije. razvoja dobrosusedstva. NEVLADINE SARADNJE Ova saradnja počela je veoma rano. Ucesnice su se obavezale da saradjuju u cilju smanjivanja napetosti. Ucesnici Pakta su podeljeni u 3 grupe: 80 . Obuhvata sve balkanske zemlje u cilju zajedničkih infrastrukturnih i ekoloških projekata. saradnja sa Hagom. Ali pošto je u tom periodu pa sve do kraha socijalizma u ovim državama nevladin sektor bio nerazvijen (potisnuto civilno društvo). bezbednost.. znatnija saradnja na ovom polju počinje neposredno pre izbijanja Ju krize a paralelno sa ministarskim konferencijama kada je pored državnih 11 sastanaka održano i 13 sastanaka na nevladinom nivou. mehanizmi. -Uspostavljanje zone slobodne trgovine – nije se mnogo otišlo od same ideje ali I sama ideja je veoma korisna jer bi predstavljala faktički pripremanje balkanskih zemalja za ulazak u EU. b) Regionalni pristup EU –Za razliku od zemalja koje su ušle 2004 .trzisne privrede.naučnoj. sredinom 30-ih uporedo sa razvojem saradnje na pol I nepolitičkom planu među balkanskim državama i u to periodu saradnja na nevladinom nivou se odvijala u medicinskoj. Osnivacka povelja sastoji se iz 8 delova: ucesnici. Formiranje Balkanske konsultativne skupštine 1955. kao i sklapanje serije bilateralnih sporazujma kako bi se izbegli slicni sukobi u buducnosti. zemlje na Balkanu imaju ratno iskustvo koje povlači niz novih uslova pored onih iz Kopenhagena: povratak izbeglih lica. demokratizacija i ekonomska obnova razvoj regiona. U periodu dezintegracije SFRJ ova sardnja je zamrla da bi kasnije opet oživela. jacanja dem procesa. Civilno društvo se budi i danas u SCG deluje nekoliko stotina NGO a slična je situacija I sa zemljama u okruženju. Prvi Pakt namenjen zemljama istocne i centralne Evrope. godine predlozio usvajanje jednog panevropskog dokumenta. aprila 1993. nacela. primena i mehanizmi nadzora. Cilj Pakta bi trebalo da bude dugorocna stabilizacija. c) Američka inicijativa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi – posle okončanja Ju krize SAD iznosi novi mehanizam svog prisustav u ovom delu sveta lansirajući ovu inicijativu 1996. Deklaracija o :Paktu o stabilnosti u Jugoistocnoj Evropi”je usvojena na ministarskom sastanku 1999. predlozen je 1993. poštovanje Dejtonskog sporazuma. saradnja ucesnika. ciljevi. povratak izbeglica… “Pakt o stabilnosti “ je formalno pod okriljem OEBS-a.. Ideju je prihvatila EU.. univerzitetskoj i kulturnoj oblasti. borbe protiv organizovanog kriminala. koji je pod utiskom neuspeha EU da zaustavi rat na prostoru SFRJ. sto podrazumeva i njihovo koriscenje organa. Uloga Pakta o stabilnosti u J-I Evropi na Balkanu “Pakt o stabilnosti” nije recept koji su evropske diplomatske kancelarije pripremile iskljucivo za balkanske zemlje. u Kelnu. koordinacija. regionalne inicijative. kao deo svoje “zajednicke spoljne i bezbednosne politike” i povezala je sa stvaranjem uslova za sirenje na Istok.

Grcka. Solun-1997. regionalne inicijative Pakt o stabilnosti se odvija u formi “Regionalnog okruglog stola” koja se bavi sa 3 oblasti: a) demokratizacija i ljudska prava b) pitanja bezbednosti-unutrasnje i spoljne c) ekonomska obnova i razvoj Prednosti ove organizacije:spremnost EU da podrzi na visokom politickom nivou.1) zemlje ucesnici:Albanija. ljudska prava • pitanja unutrasnjih poslova i pravosudja (terorizam. Rusija. Svajcarska. bezbednosti i saradnji zemalja JI Evrope” kao i sa novim ucesnicima. Norveska 3) Ostali: medjunarodne organizacije. Skoplje 2000. oblasti saradnje su podeljene u 4 grupe: • politicki odnosi (dobrosusedstvo i poverenje) • regionalna ekonomska saradnja(trgovina. Rumunija. Makedonija. Unutar ove grupe postoji podpodela na “korisnike Pakta”(mogu da ocekuju finansijsku pomoc)i ostale (Madjarska. investicije. Turska. utisak konkurencije sa “Inicijativom za saradnju u JIE”. istorijski sastanak predstavnika SRJ i Albanije). visok politicki profil inicijative. Turska. Ova inicijativa je pokrenuta 1996. BiH. Slovenija. 2) Zemlje “pomagaci”:clanice EU. 81 . Japan. Madjarska. Sastanci ministara inostranih poslova su se odrzavali: Sofija-1996. Proces saradnje zemalja Jugoistocne Evrope Sa potpisivanjem Dejtonskog sporazuma i smirivanjem situacije u BiH. i predstavljala je inicijativu samih balkanskih zemalja. Ovaj sastanak predstavlja vrhunac razvoja multilateralne saradnje U Instambulu svi ministri su izrazili duboku zabrinutost zbog situacije na Kosovu i predlozili su odredjene mere Drugi sastanci nisu bili nesto znacajni. SAD. Rumunija. Punopravne clanice su:SRJ. Bukurest. Bugarska i Albanija. Na Sofijskoj konferenciji. Sastanak na Kritu je znacajan jer je pruzio mogucnost predstavnicima pojedinih zemalja da u medjusobnim susretima pokusaju da rese neke ozbiljne probleme (spor Grcke i Turske oko Jegejskog mora. Hrvatska. vojnih i ekonomskih elemenata saradnje Nedostaci: nejasan odnos SAD i nekih zemalja prema inicijativi. pokusaj vece koherentnosti izmedju politickih. u Bukurestu je usvojena Povelja o dobrosusedstvu u JIE. u Antaliji (zemlje treba zajedno da resavanju regionalna pitanja). Istambul1998. Bugarska. razmatra se situacija u Albaniji i BiH. Kanada. Tirana-2001. stvoreni su uslovi za obnovu regionalne sardnje na Balkanu-ali pod novim nazivom “Konferencija o stabilnosti.1999. imigracija) Solunska deklaracija sadrzi slicnu podelu kao kao i Sofijska. zivotna sredina) • humanitarna saradnja. indirektan pristup finansiranju 58. delovanje sa drugim regionalnim inicijativama…. vize. Turska). Makedonija. Slovenija. medj finansijske institucije. SRJ je ukljucena u punopravno clanstvo 2000.

. bez ucesca Makedonije . Definisana je kao forum. razvoj privredne saradnje i saradnje u oblasti zivotne sredine. . Grcka-Makedonija.i dalje funkcionise na principu ad hoc medjudrzavne konferencije bez ikakvih tela. bez ucesca SRJ Tirana. A ocigledno je da se ciljevi ne mogu ostvariti bez metoda.Skoplje. Grcka 1997. kao i olaksavanje ulaska JIE u evropsku integraciju. Pokrenuta je od strane SAD na sastanku visokih funkcionera OEBS-a u Pragu. a Hrvatska je posmatrac. . . 2001 KONFERENCIJE ministara inostranih poslova . Odredjeni bilateralni problemi izmedju nekih zemalja je takodje uticao i opterecivao rad sastanaka(Turska-Grcka. hendikep predstavlja cinjenica da sve zemlje nastale raspadom SFRJ ne ucestvuju aktivno u ovom procesu. SRJ-Albanija. Razlog je sto nije odmakao u procesu institucionalizacije. pravosudja i unutrasnjih poslova. Osnovno rukovodece telo su sastanci ministara inostranih poslova . 59. on nema nikakav poseban dokument o svojoj organizaciji poput statuta. iskljucila je Rumunija i Albanija). Rumunija 2000. iako je SFRJ bila pokretac i aktivni ucesnik ove saradnje.Sofija. na kome se predstavnici drzava ucesnica 82 . Turska 1998. Njeni ciljevi su uopsteni i apstraktni i nedostaje politicka volja( i sredstva. .1996. sastanci su pozitivno uticali na javno mnjenje drzava clanica. SRJ nije bila u Bukurestu. a Hrvatska i BIH su geografski i kulturno deo ovog prostora.Bukurest.U Skoplju je SRJ vraceno clanstvo (1999. To su ujedno i ciljevi(jacanje bezbednosne i ekonomske saradnje. 2001. narocito finansijska) da se sprovedu cak i donete odluke (na primer o sastancima ministara na 3 meseca) Kada se radi o ucesnicima. 1997. a BIH prelazi iz posmatraca u status punopravnog clana.Krit.Solun. kulture. nakon teskog perioda .Antalija. koja ukljucuje pitanja bezbednosti i stabilnosti. Inicijativa za saradnju u Jugoistocnoj Evropi (SECI) SECI spada u red onih inicijativa za saradnju na Balkanu koje su nastale posle potpisivanja ugovora o miru u BIH iz Dejtona/Pariz. 1998. Velika je suprotnost izmedju sirokog kruga predvidjenih tema za saradnju i malo donetih resenja i rezultata. 1996. i njeno prosirenje na humane oblasti) PSJIE jos uvek nije postalo cvrsto medjunarodno telo. Cilj inicijative je podsticanje saradnje zemalja regiona. SAMITI nezvanicni sastanci sefova drzava . Njenim nastankom otvorena je mogucnost poboljsanja opste atmosfere u regionu. 1999. Njene okvire cine politicka saradnja.Bukurest.Instambul. iskljucenje SRJ). “Povelja o dobrosusedskim odnosima” predstavlja do sada najvisi stepen deklarativne diplomatije i saradnje na cemu se i zasniva proces multilateralne saradnje u JIE. organa sprovodjenja i rokova.

Rusija.1999.Memorandum o razumevanju za olaksanje i liberalizaciju medj. On koordinira sa zemljama SECI. konkretni projekti. odredjena konkurentnost prema Paktu stabilnosti.Memorandum o razumevanju o razmeni informacija izmedju trzista hartija od vrednosti. saradnja sa drugim telima UN. 5) Tehnicku podrsku pruza mu sekretarijat Ekonomske komisije za Evropu UN: priprema predloge projekata za Programski komitet i za radne grupe. 60. Komitet je telo koje donosi odluke. pruzanje konsultativnih i savetodavnih usluga u okviru radnih grupa. . 1999. Zemlje koje pruzaju podrsku: Austrija. Dosadasnji rezultati-zakljuceni aranzmani: . 4) Poslovni savetodavni savet: okuplja ugledne poslovne ljude iz zemalja regiona u cilju veceg ukljucivanja privatnog sektora u aktivnosti SECI. prikuplja finansijska sredstav za projekte 3) Projektna grupa: radna grupa priprema tehnicke i finansijske studije izvodljivosti i nastoje da pronadju sponzore za projekte. Turska i SRJ. BiH.sastaju radi diskusije o zajednickim regionalnim ekonomskim problemima i pitanjima iz oblasti zivotne sredine. SRJ je postala clanica 2000. Prednosti: uticaj na javnost u regionu. Ovaj organ se sastaje 4 puta godisnje. drumskog transporta roba u JIE. Slovenija. odredjuje prioritet saradnje i razmatra napredak koji je postignut. Nakon americkog pritiska Slovenija je prihvatila clanstvo a Hrvatska je duze vreme ostala “posmatrac”. nakon konsultacija sa ostalim clanicama. 2000. . Italija. . Glavna tela saradnje: 1) Programski komitet: cine ga visoki zvanicnici drzava clanica Inicijative. ogranicen broj projekata u odnosu na broj problema. Madjarska. Svajcarska i SAD. Bugarska. Evropska komisija. Nedostaci: suvise tehnicki orjentisan. Slovenija i Hrvatska su u prvo vreme odbile da budu punopravne clanice zeleci da izbegnu svako povezivanje sa prostorom prethodne SFRJ. dobro izabrani. 2) Koordinator: formalno postavlja predsedavajuci OEBS-a. Centralnoevropska inicijativa i Jugoistocna Evropa (CEI) 83 . Na sastancima ucestvuju I EU. predsedava Programskim komitetom. On direktno ne realizuje projekte vec nastoji da okupi zemlje i pronadje finansijsku instituciju koja bi ga realizovala. Zemlje clanice (12) su: Albanija.O trgovinskim i transportnim olaksicama. prati njegove odluke. nedovoljna finansijska podrska. Dosadasnji “koordinator” nije bio iz zemalja clanica vec iz zemalja koje podrzavaju.Sporazum o saradnji radi sprecavanja i borbe protiv prekogranicnog kriminala. bez jasne politicke komponente. Rumunija. Evropska banka za obnovu i razvoj i regionalni forumi. Hrvatska. Makedonija. Moldavija. Grcka.

poljoprivreda) . Pri sekretarijatu postoji i Nadzorni komitet. i sastanci ministara inostranih poslova. obrazovanja . Predstavljasnje Inicijative izmedju Konferencija obavlja predsedavajuca zemlja. Austrija i SFRJ. postoji saradnja komora. Dve su clanice EU (Italija. naucne saradnje. posebno ona koja su proizasla 84 . Slovenija. Moldavija. Madjarska. CEI je ima cilj da doprinese stabilnosti regiona putem politickog dijaloga i jacanjem medjusobnog poverenja.M. Ukrajina). Austrija). Slovenija. Ceska. Ministri inostranih poslova se bave personalnim i finansijskim pitanjima.saradnja u oblasti nauke i tehnologije.ekonomska i tehnicka saradnja .Rumunija. postavljaju generalnog direktora Izvrsnog sekretarijata CEI. Madjarska. Albanija. Oba sastanka se odrzavaju jednom godisnje.zastita zivotne sredine . Oblasti saradnje: . medija.razmena misljenja u politickim pitanjima od uzajamnog interesa . Pri ovom komitetu postoji finansijski komitet.Osnovana je 1989. Najvisa tela CEI su: sastanak sefova vlada(samit). kulture. buduci predsedavajuci) Osnovno radno telo CEI je Komitet nacionalnih koordinatora. Makedonija. clanstvo u CEI. Rumunija. kao savetodavno telo koje je zaduzeno za finansijska pitanja Pomocna tela su:radne grupe (stalne i ad hoc) koje vode predstavnici pojedinih zemalja koordinatora i koja se mogu sastajati i na ministarskom nivou. Sefovi vlada se bave pitanjima:politicke i ekonomske smernice za saradnju. Ceska. Organizacija je utvrdjena u Smernicama. Bugarska). Bugarska. kontaktima sa drugim org. Madjarska. Forum je stvoren na inicijativu Italije. Moldavija.BIH. BIH.retko ga cini trojka(bivsi. koji koordinira aktivnosti u okviru CEI . osnivanje i ukidanje radnih grupa i pomocnih tela. Osnovale su je Italija. 4 zemlje su nastale od SFRJ (H. Austrija. Ukrajina. koja je kroz ovu inicijativu videla nacin da osigura svoj uticaj u pojedinim zemljama centralne i istocne Evrope kao protivtezu nemackoj “sferi interesa”. Slovacka.razvoj infrastrukture(transport. Stalna tehnicka tela su: Sekretarijat za CEI projekte pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj. CEI je zamisljena kao forum za diskusiju na visokom nivou (sefova vlada i ministri inostranih poslova) o raznim politickim i ekonomskim pitanjima od interesa za region i kao kao telo koje organizuje konkretne projekte saradnje. neke zemlje bivseg SSSR(Belorusija. Ona je u prvom redu bila orjentisana na otvorena politicka pitanja. Danas ima 17 clanica(Italija. Izvrsni sekretarijat CEI. Hrvatska. sto se objasnjava nastojanjem da se izbegnu nove podele u Evropi. Na privrednom nivou. telekomunikacije.SRJ). razumevanja i priblizavanja drzava ucesnica. koja se menja jednom godisnje po abecednom redu. Poljska. 7 su clanice CEFTA (Poljska. sadasnji. Belorusija). CEI ima mesovito clanstvo.jacanje demokratskih institucija i ljudskih prava . koji pomaze delovanju predsedavajuceg. Slovacka.medjuregionalna saradnja Po geostrateskom polozaju i statusu u Evropi. sastaje se jednom mesecno.

Oblasti saradnje: privreda. koju je pokrenula Francuska. Italija I Slovenija. tehnicka saradnja. Nakon ukljucenja Grcke u projekat. nauke i obrazovanja. Clanice EU. Tada je formirana Dunavska komisija. Vec na samom pocetku se inicijativa “samoogranicila” tako sto su izricito iskljucena pitanja koja su kljucna za stabilizaciju. inicijativa i finansijske organizacije Mane: veliki broj clanica cesto predstavlja opterecenje za rad. radne grupe Dunavska komisija Najstarija subregionalna medjunarodna organizacija. Ostale organizacije i inicijative koje deluju u JIE Proces iz Roajomona (“Proces stabilnosti i dobrosusedstva u JIE) Inicijativa iz Roajomona. transport.EU… Prednosti: njene aktivnosti su materijalno podrzane na odgovarajuci nacin od strane bogatijih clanica(donacije Italije. Makedonija. Nakon 4 godine nije bio odrzan niti jedan sastanak na visokom politickom nivou-iako je to najavljeno. turizam. Albanija. Grcka. i bila je prvenstveno orjentisana na Jadranski region. Bugarska. imajuci u vidu razlicite interese 61. U izvesnom smislu. Turska. Organi:Savet. kao stalno telo. Madjarska. SAD. Rusija pruzaju podrsku. Komitet visokih predstavnika. Hrvatska. 1948.U vreme pokretanja inicijative cak nisu nikakva sredstva u budzetu EU predvidjena za ovu inicijativu. koje ima zadatak da prati realizaciju odredaba Konvencije(sediste Budimpesta) 85 . BIH. koji su delimicno poceli tek 1998. BIH. na diplomatskoj konferenciji u Beogradu potpisana je Konvencija o rezimu plovidbe na Dunavu. SRJ. imala je cudnu sudbinu. a to su pitanja manjina i granica. Pokrenuta krajem 1995. Definisana je kao inicijativa za dijalog i saradnju u regionu Jadrana i jonskog mora. EU je uradila vrlo malo da inicijativa postane znacajna. prosirena je na Jonsko more. opsta neefikasnost Jadransko-Jonska inicijativa Pokrenula je Italija. zastita okoline. Prvi nagovestaji su se pojavili jos 1998. Prednosti:obuhvata nove oblike saradnje-saradnja nevladinih organizacija. Nisu imali veci uticaj na javno mnjenje jer su se tim pitanjima bavile i UN. SRJ. Ucesnice JJI su sedam zemalja: Albanija. drzava clanica. odrzavani su sastanci visokih funkcionera zemalja EU i regiona JIE i najavljivani ozbiljni projekti. imao je bolji odjek u javnosti nego sto je uspeo da formulise konkretan sadrzaj saradnje. direktna podrska EU Nedostaci: nedovoljna profilisanost inicijative. uz puno ucesce Evropske komisije. S vremena na vreme. saradnja u oblasti kulture. a podrzala EU. Rumunija. dugo vremena nije bila nista vise od imena. Clanice:Slovenija. Proces se ogranicio na pitanja kulture i saradnje gradjanskog drustva. Ovom Konvencijom podunavske zemlje po prvi put dobijaju upravu nad celim plovnim tokom Dunava. Hrvatska.sa raspadom SFRJ. SRJ je primljena 2000.godina kao ambiciozan diplomatski proces koji je komplementaran Dejtonskom sporazumu. mali rezultati projekata. Austrije…) i uspostavljena je veza foruma.

Albanija). tezak put do clanstva jos ne obuhvata celu JIE. Crnomorska ekonomska saradnja Osnovana je 1992. energija. Glavno izvrsno telo je “Radna grupa visokih funkcionera”u okviru koje su odredjeni stalni predstavnici svake od clanica. ne obuhvata zemlje ex SFRJ. Turska je zelela da uskladi odnose sa Rusijom i da realizuje svoju naraslu ekonomsku moc. okuplja nove zemlje(kavkaske) Mane: ne razmatra cisto politicke teme. Madjarska. odricuci se prakse hegemonizma. clanice bivseg SSSR(Rusija. se odrzalo 11 konferencija predsednika vlada. Organi: sekretarijat. Ukrajina da se afirmise kao novi suvereni cinilac u medj odnosima. Cehoslovacka i Poljska. Organi: Komitet visokih zvanicnika. Moldavija) i 3 kavkaske zemlje(Azerbejdzan.Stalni clanovi komisije danas su: Rusija. Oblasti saradnje: telekomunikacije. bez sirenja aktivnosti. saobracaj(odredjeni su prioritetni saobracajni koridori). (+Slovenija. Nemacka. Ukrajina. Ukrajina. saobracaja. sporovi izmedju clanica oko izuzeca od trgovinskih povlastica 86 . Bugarska. trgovina (zona slobodne trgovine). potpredsednik Dunav je znacajan koridor i zbog toga bi mnogi zeleli da mu se prikljuce. zivotna sredina (plan za rehabilitaciju Crnog mora). Hrvatska. Rumunija i Bugarska ). poznat medjunarodni profil. sporost. nauka. Grcka je nastojala da kontrolise inicijative Turske. Funkciju sekretarijata stalno obavlja Donja Austrija. kao i po perspektive clanstva u EU. turizam. Do 2001. finansijska podrska od Crnomorske banke za trgovinu i razvoj Prednosti: razgranata struktura. pokazao ogranicenu efikasnost. predsednik. Slovacka.Bugarska. Jedini organ je zajednicki komitet. EU je posmatrac. Rusija je time nastojala da izrazi novi pristup regionalnoj politici. Zahvaljujuci ovoj inicijativi region Crnog mora se donekle priblizio evropskim kriterijumima regionalne saradnje. Grcka. a prednost jeste relativno pozitivan efekat po ekonomske odnose i stanje drzava clanica. Madjarska. medjunarodni odnosi. Slovacka i Austrija. Danas ima 7 clanova. Rumunija. Stalni medjunarodni sekretarijat. Svaka je zemlja u svom ucescu videla i posebne nacionalne interese. Zbog velikih razlika izmedju zemalja clanica nisu se mogli ocekivati brzi rezultati . zdravstvo. Ciljevi su podsticaj privrednog razvoja. Odluke se donose u formi preporuka. na inicijativu Turske. Predsedavajuci se menja svake godine. funkcionalno ogranicen na slobodnu trgovinu. kultura. strane investicije. svojstvo medjunarodnog pravnog lica. Rumunija. Jermenija i Gruzija). 24 oblasti i regiona iz 11 zemalja. Ucesnice:pet balkanskih zemalja(Turska. Radna zajednica podunavskih regiona Okuplja drzave (Ceska. cilj joj je bio izgradjivanje medjusobnog poverenja i multilateralne saradnje. Moldavija i Hrvatska su postale clanice 1998. CEFTA-centralnoevropska zona slobodne trgovine Formirale su je 1992. Moldavija). Cilj joj je stvaranje zone slobodne trgovine. SRJ. Mane su:gajenje ekskluziviteta u odnosu na zainteresovane zemlje kandidate. kao i crnomorske priobalne zemlje.

kao nove vrste ugovornih odnosa EU sa pojedinim zemljama 2) razvoj i unapredjenje postojecih ekonomskih i trgovinskih odnosa 3) razvoj finansijske pomoci 4) podrska demokratizacije. uslovljava odgovarajucim merama. U specificne uslove ukljucena su pitanja postovanja Dejtonskog i Erdutskog sporazuma. civilnog drustva.Hrvatska. pri cemu je izuzeta Slovenija. politickog dijaloga EU. Partneri moraju uskladiti svoje politicke. Prioritetni ciljevi EU na ovom podrucju su: 1) potpuna realizacija mirovnog procesa (saradnja sa Haskim tribunalom). Hrvatska. Osnovni elementi ovog procesa 1) razvoj sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji. Makedonija i SRJ) je od sredine 1999. regionalnu zonu slobodne trgovine i blisku saradnju u oblasti pravosudja i unutrasnjih poslova”. BiH. bezbednosti. U prvoj grupi su Albanija i Makedonija. a pridodata Albanija. Sto se tice trgovinske saradnje. medjusobno priznanje i otklanjanje prepreka za povratak izbeglica i raseljenih lica 2) razvoj vladavine prava i demokratije.62. Regionalni pristup EU prema drzavama JIE ima znatno uzi geografski opseg od Pakta o stabilnosti ili americke inicijative SECI. Na tom samitu su se sefovi drzava i vlada potvrdili status potencijalnih kandidata za clanstvo. i njihovi odnosi sa EU u visoj fazi razvoja. koju cine i neke druge aktivnosti (humanitarna pomoc). U drugoj grupi su zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma-SRJ. Njima se prvo namecu razradjeni politicki preduslovi koje bi trebalo ispuniti. Postoje “opsti” i “specificni” uslovi uslovi koje bi trebalo da ispune zemlje. Drzave JIE su podeljene u 2 grupe. jer nisu bile ukljucene u rat.Regionalne inicijative EU na Balkanu Osnovna karakteristika “regionalnog pristupa” je unapredjivanje medjusobne saradnje EU i Balkana. Nakon demokratskih promena u Hrvatskoj i Srbiji 2000. Medju opste uslove ukljucena su pitanja demokratizacije i razvoja pravne drzave. kolicinska ogranicenja se odnose na 87 . EU je inicirala samit zemalja EU na kojem je usvojena zajednicka deklaracija.javne uprave 3) pokretanje ekonomskih aktivnosti Regionalna politika EU prema 5 zemalja Zapadnog Balkana (Albanija. blizu saradnju. gradjanskom drustvu 5) saradnja u oblasti unutrasnjih poslova. postovanje ljudskih i manjinskih prava. koji ce biti osnova za politicki dijalog. On obuhvata samo drzave koje su nastale na prostoru bivse SFRJ. sto obicno podrazumeva razlicite oblike politickog uslovljavanja. razvoj trzisne privrede. dobila naziv “proces stabilizacije i pridruzivanja”. od potpuno bescarinskog tretmana na uvoz u EU izuzeti su samo neki poljoprivredni proizvodi. Taj proces predstavlja osnovnu komponentu regionalne politike Unije prema Zapadnom Balkanu. kao i rezulucije 1244. ekonomske i drustvene sisteme sa sistemima zemalja EU. Pet zemalja iz regiona su se obavezale da izmedju sebe zakljuce “regionalne sporazume o saradnji.BiH. povratak izbeglica. Cilj ove saradnje jeste ucvrscivanje demokratije i vladavine prava.

uticu na javno mnjenje i na stvaranje svesti o zajednickim ciljevima 2) subregionalne org su dale samo ogranicene rezultate usled nedovoljne politicke podrske. povratak izbeglica. postovanje medjunarodnog javnog prava i pravne drzave i principa trzisne privrede. vojne) reformama • da li doprinose jacanju saradnje i integraciji u EU 1) moze se reci da je postojanje inicijativa pozitivno. 8) Dobre rezultate su dali pojedini projekti CEI.Podsticu saradnju. carine. riblje proizvode. kapital. nauka…) -sustinski uslov jeste postovanje ljudskih prava. Ciljevi finansijske pomoci EU zemljama Zapadnog Balkana:obnova. stabilizacija regiona. obrazovanje. slobodno kretanje roba. Nije problem u njihovom broju. ne predstavlja proizvod samih balkanskih zemalja. energetika. zona slobodne trgovine) su ostali samo predlozi ili deklaracije o namerama. smanjuje prepreke u komunikaciji u regionu. osim procesa saradnje u JIE. 4) Jedna od bitnih karakteristika je i skromnost njihovih ciljeva. a lose Roajomonski proces. Regionalna saradnja na Balkanu na pocetku XXI veka osnovne karakteristike stanja i perspektive Prilikom sabiranja rezultata regionalnih inicijativa u JIE mostavljaju se pitanja: • da li regionalne inicijative doprinose realizaciji ciljeva proklamovanih u njihovim osnivackim dokumentima • da li doprinose unapredjenju ekonomskih tokova i ukupne stabilnosti (politicke. finansijske i drugih okolnosti. 63. u okviru raznih programa. Pozitivna strana regionalne politike je u cinjenici sto doprinosi fokusiranju paznje politickih i drugih cinilaca na specificne probleme i teskoce zemalja JIE. sto je posledica nepostojanja dovoljnog politickog podsticaja od strane EU i nedovoljne definisanosti sadrzaja inicijative i izvora finansiranja. kretanje radnika. uzdrzavanje od povecanja carina i kolicinskih ogranicenja. Zbog toga se ne moze govoriti o nekoj bitnoj promeni stanja ekonomskih i socijalnih veza 3) nijedna inicijativa. pruzanje usluga. Za Srbiju je predvidjena pomoc u 2001. spremnost da nastave sa ekonomskim reformama. koja odudara od tezine problema sa kojima se suocavaju zemlje JIE. vec u nacinu njihove koordinacije i podele posla. stvaraju mrezu kontakata. primena zakona. 6) Dominirajuci uticaj administrativnih struktura 7) Cesto dolazi do preplitanja aktivnosti vise inicijativa. regionalna saradnja. Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji -predstavlja najvisu etapu u dugorocnijem procesu stabilazijacije -ima deset delova (opsta nacela. Svi veliki projekti (carinska unija. politicki dijalog. stvaranje odrzivih institucija radi razvoja demokratije. politika saradnje-bankarstvo. Posebni uslovi koje bi trebalo zemlje da postuju su: postovanje pravila o poreklu robe. pravne drzave… pomoc se odobrava u obliku bespovratnih sredstava. pravosudje i unutrasnji poslovi. u iznosu od 240 miliona evra. porezi. 88 .tekstil. Balkan ni do danas nije postao organizovan regionalni entitet. mala privreda. 5) Ucesce u multilateralnoj saradnji predstavlja dodatni element kada se radi o uticaju na i medjunarodnu poziciju pojedinih balkanskih zemalja. osnivanje firmi.

zastita zivotne sredine. prilagodjavanje ciljeva i rada pojedinih inicijativa stanju i potrebama zemalja JIE 11) Oblasti saradnje:trgovina. institucionalizacija kontakata kroz redovne sastanke. prekogranicna i subregionalna saradnja.9) Pitanje regulisanja bezbednosti postaje jedno od kljucnih pitanja i problema Balkana. bezbednost. kultura. sport. programi podrske nacionalnim administracijama. transport… 89 . 10) U okviru Pakta o stabilnosti bi trebalo razmotriti sledeca pitanja: uskladjivanje rada pojedinih inicijativa. turizam. uspostavljanje zajednickih tela u oblastima od zajednickog interesa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->