ETIKA I POSLOVNA ETIKA ( OSNOVNI POJMOVI) Rec etika potice od grcke reci ethos sto znaci obicaj, znacaj

, cud- najcesce je sinonim za moralnost. Etika predstavlja nauku o moralu I ima zadatak da nas upozna sta je moral, koje su njegove osnovne konponente kao I da zauzme kriticko stanoviste prema postojecoj moralnoj praksi. Etika je sistematicno nastojanje da se nase idividualno I drustveno moralno iskustvo ucine smisaonima tako sto ce se odrediti pravila koja treba da vladaju ljudskim ponasanjem, vrednosti dostojne stremljenja, I karakterne crte koje zasluzuju da u zivotu dodju do izrazaja. Izraz moral koristi se za oznacavanje onih postupaka I delatnosti cija je ispravnost ili pogresnost od znacaja; pravila koja vladaju tim delatnostima I vrednosti koje tedelatnosti I postupci usadjuju neguju I primenjuju. Predmet poslovne etike je skup moralnih pravila I ponasanja u svim poslovnim aktivnostima usmerenim ka uspesnom I profitabilnom biznisu. Etika se moze definisati I kao nauka o moralnoj ispravnosti ljudskih postupaka koji su u skladu sa pravim principima prirodnog uma. Logika I etika su normativne I prakticna nauka jer propisuju norme Ili pravila ljudkog ponasanja. Etika se obicno deli na 2 celine: opstu ili teorijsku I posebnu ili primenjenu. Etika je disciplina ili grana filozofije, refleksija o moralnosti, o pojavama I procesima koji su moralno relevantni. Etika podrazumeva sistematsko naucno I

Filozofsko promisljanje morala koje obuhvata 5 pitanja. 1 problem ivora ili porekla moralnosti, 2 problem uspostavljanja moralne svesti I savesti 3 problem oblika moralnosti, 4 pitanje svrhe I smisla moralnosti, problem izgradnje moralne hijerarhije vrednosti. Poslovna etika predstavlja skup licnih I kolektivnih moralnih postupaka koji se koriste tokom svih oblika poslovnih aktivnosti kojima se odredjuje granica do koje se moze ici, kako se ne bi izazvali nepovolni odnosi niti nepotrebni troskovi I steta. ETICKA STANOVISTA kao najzastupljanija stanovista su 1 eticka vrlina, 2 deontoloska etika, 3 konsekvencijalizam. Etika vrlina podrazumeva negovanje jakog internog moralnog kompasa koji usmerava na prave akcije. Deontoloska etika deontolozi (od grcke reci deon- duznost). Se ponekad nazivaju nekonvencijalistima zbog toga sto naglasak stavljaju na postupanje po principu ili prema odredjenim ubiverzalnim moralnim vrednostima, bez obzira da dobre ili lose posledice tih postupaka. Konsekvencijalizamrazmatra akcije prema posledicama koje izazivaju. Najpoznatija tehnika je utilitarizam, gde se procenjuje ko je I kako pogodjen odredjenom akcijom, a aktivnosti se procenjuju prema ukupnoj koristi. Nekonsekvecijalisticke teorije su okrenute motivaciji I utemeljuju se kao 1 etika utemeljena na duznosti 2 etika utemeljena na pravdi. Obuhvara pravilo cini drugima ono sto bo zeleo da drugi cine tebi ciji je autor Dzon Rols. Postoje Tri oblika pravde:

Distributivna pravda usredsredjena je na pravicne ishode;2)proceduralna pravda,3)Interaktivna pravda.Dve su glavne konsekvencijalisticke teorije:egoizam i utilitarizam.Egoizam znaci da je neki postupak moralno ispravan ako akter slobodno odlucuje o njemu.Ekonomista Adam Smit (l723-1790) pisao je o egoizmu kao vaznom svojstvu njegovog shvatanja liberalne ekonomije.Postojeca poslovno eticka shvatanja uglavnom se zasnivaju na cetiri eticka pristupa:1)Utilitarizmu,2) Moralnim ili ljudskim pravima,3)Pravicnosti i postenju,4)Brizi za druge Utilitarizam je eticko ucenje ciji je rodonacelnik Dzeremi B entam. Prema utilitarizmu najvecu moralnu vrednost predstavlja drustvena korist.Prema konceptu prava najvecu moralnu vrednost predstavljaju moralna ili ljudska prava. Pravednost i postenje predstavljaju vrhunske moralne vrednosti. Eticka piramida istice znacaj etickih principa u svakoj pojedinacnoj fazi sprovodjenja aktivnosti. Piramida se sastoji od sledecih delova:eticke namere, eticko znacenje i eticki ishod. 3-FILOZOFSKO-TEORIJSKE PRETPOSTAVKE POSLOVNE ETIKE Moral se najcesce definise kao skup drustvenih propisa sankcionisanih unutrasnjom specificnom sankcijom koju sam subjekt primenjuje na sebi zbog moralnih prekrsaja . Moral se moze definisati kao sistem normi, skup pravila ponasanja ljudi u zajednici, izgradjenih na shvatanju zajednice, grupe, klase u pitanju o tome sta je dobro a sta zlo , odnosno sta je ono prema cemu je zajednica indiferen-tna,kao i sta je coveka dostojno a sta nije.Nastanak morala

veza je za istorijski period u kome dolazi do razvitka drustvene svesti coveka. Etika se definise kao nauka o moralu. Ona predstavlja deo filozofije koji proucava I procenjuje vrednosti, u smislu sta je dobro, a sta lose, sta treba, a sta ne treba raditi, kao i deo filozofije koji proucava poreklo i nacela moralnosti. Predmet izucavanja etike je moral, moralni odnos izmedju ljudi, odnos coveka i drustva, kao i odnos coveka prema samom sebi. Poslovna etika predstavlja primenu poslovnih nacela etike na poslovno ponasanje, i cesto se poistovecuje sa ljudskim i poslovnim dostojanstvom zaposlenih, viso-kim stepenom licnog i opsteg poslovnog morala, koji trazi visoka produktivnost, profitabilnost i efektivnost poslovanja. Poslovna etika se moze odrediti kao skup moralnih normi o ponasanju prema socio-kultur noj i poslovnoj sredini,prema ljudima sa kojima se stupa u poslovni kontakt i prema duznostima, obavezama, pravima, odgovornostima I odlucivanju u svim aspektima i sferama poslovanja. Predmet poslovne etike Je skup moralnih pravila ponasanja u svim poslovnim aktivnostima usmerenim ka usposnom i profitabil-nom biznisu.Poslovnu etiku moglibismo da definisemo kao zakono-davstvo koje preduzece samo sebiprepisuje kako bi regulisalo svoj poslovni zivot.Ona se bavi preispitivanjem moralnih normi ili standard koji se odnose na politike,institucije i ponasanje.Poslovno ponasanje suosnova poslovne efkasnosti na koje savremeni biznis mora da obrati paznju.

1

2

3

4

4-POSLOVNA ETIKA (POJAM I OBELEZJA) POSLOVNA ETIKA KAO NAUCNA DISCIPLINA Poslovna etika moze da se odredi kao posebna naucna disciplina i javlja se kada treba da odredi stav ili ponasanje prema poslovnim situacijama u okviru kojih se postupanje dovodi u relaciju sa moralnim standardima. Eticka dimenzija drustvene odgovornosti podrazumeva ponasanje i delovanje koje zaposleni, klijenti, zajednica i drustvo ocekuju od nekog posla, cak i kada to nije zakonom regulisano. Ako je drustveno odgovorno ponasanje doprinelo uspehu preduzeca na trzistu, ili ako je organiaciona kultura zasnovana na tome da sekadrovi promovisu samo po osnovu radnih rezultata, to ce doprineti afirmaciji poslovne etike, a zaposleni i ulagaci ce biti motivisani da se ponasaju moralno.Osnovni elementi poslovne etike su licna vrednosti pojedinca i drustvene vrednosti. Licne vrednosti pojedinca ( radnika, menadzera, ulagaca) opredeljujuce uticu na poslovnu etiku preduzeca.Poslovna etika predstavlja granu etika istog nivoa kao etika zivotne sredine ili etika naucno-istrazivackog rada, a kao nastavni predmet svoju aktuelnost dobija sedamdesetih godina proslog veka . 5-OBELEZJA POSLOVNE ETIKE-Poslovna etika ima svoje dve osnovne dimenzije ispoljavanja i manifestovanja a to su: kolektivna, grupna etika I etika pojedinca. Kolektivna etika ukljucuje eticke postupke u poslovnim odlukama rukovodstva i menadzmenta kompanija koje se odnose na spoljasnje subjekte i okruzenje, ali i eticke odnose 5

U svakoj korporaciji treba Ostvariti jasno definisana eticka pravila:drzanje Obecanja. dispoziciju-naredbu 3. Maksimalan oblik je visi morealniji oblik koji pripisuje pozeljno.-----------. 3) moralnu sankciju. za zajednice sa pretezno seoskim stanovnistvom gde se strogo postuje kult predaka. Strukturno se razlikuju: 1)licna moralnost pojedinca.konflikt vrednosti i ciljeva. prosudjivanje postupaka i na osnovu toga stvaranje pojma moralne odgovornosti 3)Postoje dve vrste moralne sankcije:unutrasnja. dobronamernost. 2)Moralni sud je u nerazdvojnoj vezi sa moralnim normama. .Svaka norma ima tri dela:1. pravicnost. griza savest primenjuje je kada je prekrsio odredjenu moralnu normu.unutar samih kompanija.Moral moze da se posmatra i strukturno i istorijski.Mogu da se podele na osnovu sredstave kojima se utice na ljude da se po njima ponasaju na: drustvene propise i tehnicka pravila.Moralne norme ne stvara drzava.a prekrsaj Izaziva sankcije. Prvi nivo je drustveni.______stvaralacki ili delotvorni moral polazi od osnovnog opredeljenja-o Belezje moralnosti stice samo stvaranje nove vrednosti u kulturi.tehnicke norme-uredjuju ljudsko ponasanje prema prirodi. posle izvesnog. moralno delovanje i ponasanje ljudi-na deskrip- tivan.drustvene norme uredjuju ljudske medjusob- ne drustvene odnose. koja oznacava obicaj ili narav. 2)moralne norme (preporuke za delovaNje.sankciju.Drustvene Norme mogu da se ppodele u zavisnosti Da li nastaju difuzno. odredjuju covekovo ponasanje u drustvu prema drugim pripadnicima zajednice I prema samom sebi. Elementi poslovne aktivnosti:1)poslovni kontakti.Neeticko poslovanje obuhvata:licnu korist. skromnost. vec koliko novca I imetka posedujes.Obicaj je drustvena norma koja se odlikuje iskljucivo svojom formom koja je norma koja se stvara dugim ponavljanjem jednog ponasanja u datoj situaciji tako da. postovanje drugih ljudi.koji vazi za sve clanove moralne zajednice. POSLOVNI MORAL.kao sankciju nju izrice moralni subjekt sam sebi. dobro. pomoc drugim ljudima. skup normi koje.T o su shvatanja o tome kako bi se trebalo ponasati pri izvrsavanju pravnih poslova. OSNOVNI TIPOVI MORALA-----------. dobro-kao vrhovna moralna vrednost. afirmisanje individualno-stvaralacke slobode jedinke. ogranicavajuce dejstvo na razvoj licnosti. imetak. istinoljublje). tradicije i vezuje se za patrijarhalna drustva. drustvena oduzimanje izvesnih dobara.Razlikujemo sledece osnovne tipove moralnosti:a)tradicionalni. iskrenost. griza savesti i spoljasnja.Karakterise ga posebno istaknuta uloga omacina. Moral cini sistem moralnih pravila. Prozimajuci drustveni Zivot (navike. vernost.2. Glavni stav je da morallna dobra. 3)uslovi poslovanja. cestitost.7)--ELEMENTI POSLOVNOG MORALA: Moral ima tri sastavna elementa: 1)moralnu normu. svejedno da li su one izricito razvijene ili samo potencijalno date(hrabrost. relativno dugog vrmena nastane svest da je ono ubuduce obaveze. obicaji ) Ili ih stvara drzava (pravne norme). autonomnost.2)poslovni odnosi. d) stvaralacki ili delotvorni. 3)preovladavajuca etika nekog vremena.. g)imperativni ili normativni.-Imperativni ili normativni moral -zasniva se na autoritetu propisa i duznostistrog moral koji cesto proizvodi negativno. Drugi nivo obuhvata odnos izmedju zaposlenih u kompaniji i podrazumeva odgovornost kompanije prema potrosacima. Cetvrti nivo je licni i odnosi se na obaveze i odgovornosti zaposlenih u corporaiji.duhovne norme-uredjuju ljudsko unutrasnje ponasanje. vrednost. moralno rasudjivanje. pravila I normi za koje privredni subjekti smatraju da su najprikladnijiPOSLOVNI OBICAJI su pravna pravila koja imajusvoj osnov primene u uverenju onih koji ih primenjuju da sucelishodna.hipotezu -predvidjeno stanje. Moral vrlina -polazi od stava da u osnovi svakog covekao ljudskog bica.Moralna sankcija se razlikuje od drugih jer ima unutrasnju stranu koja se zasniva na svesti prekrsioca (kroz grizu savesti licnost sama sebe osudjuje). trenutnost.Strukturu posla cine:1)poslovni subjekti i poslovna aktivnost. licna. trenutadnost. Zasniva se na autoritetu obicaja. menadzerske vred-nosti i stavovi. kategoriju unutrasnje politike I licni.__Utilitarni moral ovde vazi nacelo ne koliko vredis kao covek. svih interesnih grupa. POSLOVNI MORAL je skup trgivinskih obicaja.Moralnim sudjenjem se izrazava stav drustva prema ponasanju pojedinca I citavih drustvenih grupa u odnosu na moral nu normu I moze biti pozitivno I negativno.5)poslovni rezultati. dreni obicaji I tradicija. dobavljacima. minimalni oblik je onaj koji propisuje apsolutno obavezno ponasanje. iracionalnost moralne norme-osecanje pojedinca a ne samo razum. pritisak konkurencije.POSLOVNA TAJNA.Znacaj normi je veliki jer su norme onos sto razlikuje ljudsko drustvo od ostalih drustava.4)poslovni menadzment. menadzerske vred- nosti i stavovi. moc drzave. moris.Treci nivo predstavlja interna politika kompanije i obuhvata odnos kompanije i njenih zaposlenih. ZNACAJ) MORAL-POJAM Moral potice od latinske reci-mos. 3. griza savesti. u drustvu. Moralna norma moze imati:minimalan i maksimalan oblik.Eticki problem predstavljaju stvarnost mnogih kompanija.konflikt individualne vrednosti i organizacionih ciljeva. v) moral vrlina. tj.U poslovanju mnoga eticka pitanja spadaju u jednu ili vise od ove cetiri kategorije:drustvenu. preporucljivo.Opsta moralnost je skup moralnih nacela po kojima se odvija nas svakodnevni zivot. sigurnost. dispozicije I sankcije) 3)moralna praksa koja povezuje moralne vrednosti I norme.Frenomen morala cine:1)moralne vrednosti (merila dobra i zla). POSLOVNI OBICAJI I ETIKA POSLOVANJA-ZA poslovnu etiku znacajni su pojmovi:POSLOVNA TAJNA-je podatak koji se odnosi na poslovanje nekog preduzeca a poznato je samo odjredjenom krugu lica poslovna etika insistira na cuvanju poslovne tajne. TIPOVI.2) moralni sud.moralne teznje. norminativan i analiticki nacin. Elementi moralnog suda su:prosudjivanje motiva delovanja. neobavezno ponasanje.b)utilitaristicki. a kao najizrazitije determinante neetickog ponasanja mogu se navesti: licna korist. suzbijanje svih ogranicenja. covecnost.1)Moralna norma poizlazi iz sklopa drustva I drustvenih odnosa I sadrzi zahtev drustva prema pojedincima da se ponasaju na jedan ili drugi nacin.Grupna moralnost se ogleda u posebnom etickom kodeksu koji je uobicajen u nekoj manjoj ili vecoj zajednici a sastoji se od zajednickih moralnih vrednosti i prihvacenih moralnih imperativa unutar zajednice i u odnosu na druge izvan zajednice.3)poslovno ponasanje. 2.Moral je skup nepisanih pravila i obicaja koji utvrdjuju medjuljudske odnose i prosudjuju sta je dobro a sta zlo. 2)poslovno sredstvo. kulturne razlke. bankama i akcionarima.2)moralni kodeks posebnih drustvenih grupa. blagostanjelicna korist Stoje iznad svin principa. 6-POSLOVNI MORAL (POJAM. uvodjenje novih institucija. Karakteristike unutrasnje obaveznosti morala su: bezuslovnost-moral je cilj samom sebi. pritisak konkurencije. odnosno socijalni i na njemu se resavaju eticka pitanja koja se odnose na problem osnovnih institucija u drustvu.Svet normi obu hvata tri velike oblasti i deli se na:1.Obelezja poslovne tike:bezuslovnost-moral je samo cilj.iMORAL I OBICAJMoral je jedna vrsta obicaja narocitog karaktera u drustvu. postovanje vlasnistva. pritisak. postoje odredjene trajne ljudske osobine. posebno moralno osecanje.

25. 24. 15. 3)menadzerske vrednosti istavovi. 13. 29.radinost (glorifikacija rada).RADNI MORAL U KORPORACIJAMA. 4)pritisak konkurencije.mrzovolja. 7.Moralno Rasudjivanje i ponasanje Jeste inteligencija.Uticaj pri rede na moral ne isppoljava se u svim drustvima I svim ekonomskim sistemima na isti nacin.7. 10.18.28. za nezavisnoscu.U novije doba korporacije predstavljaju jedan oblik organizacije drzavne privredne aktivnosti i upravljanja javnom imovinom. 9-ZNACAJ KORPORATIVNE ETIKE. koje ukoliko odstupaju od postojecih normi mogu biti podvrgnuti kazni.1)Roditelji cine prvi inajvazniji modei ponasanja deci.uzdrzljivost. 3.parazitizam 22.ljubaznost.9.8-KORPORACIJA I POSLOVNA ETIKA. 4)drustvene institucije.Demagogija.zavist.Poslovni ljudi su suoceni sa ogromnom odgovornoscu prama sebi. za aktivnoscu.2.egoizam.2)kolektivno glediste.maloGradjanstina. dovodi do toga da eticki kodeksi ne iscrpljuju sva eticka pitanja vezana za profesije.Za razvoj moralnosti neophodni su od- Redjeni preduslovi.Postoji nekoliko dilemma corporativne poslovne etike:1) Da li napredak naucnog saznanja . NEGATIVNE MORALNO--PSIHOLOSKE OSOBINE 1. stalezai raznih drugih slojeva.iskreNost. formu njihovog ucestvovanja u drustvenom radu.-POZITIVNE I NEGATIVNE MORALNO-PSIHOLOSKE OSOBINE LICNOSTI-Pozitivne moralno-psiholoske osobine:1.lakomisLenost.26. kolektivu i prema svom preduzecu i od njihove etike poslovanja i licnih karakteristika zavise njihove odluke kao i posledice . 24. obuhvata prirodu odnosa izmedju preduzeca I zaposlenih.23.17. 2)pripadnost grupi.istinolju bivost.ulizistvo.Maniri predstavljaju spoljasnju formu ponasanja i obracanja drugim ljudima i ukljucuju celokupnost kakterist-ika govorenja .Odnos prema radu je ekonomska i eticka kategorija koja otkriva kako objektivni polozaj radnika u procesu proizvodnje.darezljiVost.11.altruizam-nesebicna Spremnost da se pomoGne drugom coveku.9. veruju da se cilj moze postici.osvetoljubivost. 5)Porodica. umetnicko stvaralastvo.samokriticnost.pakost.mimiku a nekada i nacin devanja. drzavno i drustveno upravlja nje.kleveta. usluzne i sve druge delatnosti u okviru drustvene podele rada._______10-OBLASTI KORPORATIVNE MORALNOSTI I POSLOVANJA----Moralnom nazivamo cinjenicu ili pojavu da u ljudskom drustvu postoje norme prema kojima njihovi pripadnici oblikuju svoje karaktere i postupke i o njimna sude kao dobrima i zlima. Pohota.2)Pripadnost grupi u okviru njih moralne vrednosti neke osobe prolaze kroz najteze izazove.samopozrtvovanje.koriStoljublje. jer deca neke stavove uce disciplinom I instrukcijama . 8.hrabrost.5.disciplinovanost.Covek je emocionalno bice irazlicite situacije u njemu izazivaju razlicite Emocije.Osnovni uslovi za postizanje visokog radnog morala su: upornost u organizovanju i izvrsenju.19.lazljivost.malodusnost. prihvata dejstvo motivacionih mehanizama i prilagodjava se uslovima sredine.5)poslovni uspeh.15. Nedostatak poslovne etike dovoid do poremecaja uobicajenih tokova poslovanja.3)Da li je covek postao sam sebi manja zagonetka u odnosu na vreme antickih filozofa? 4)Da li su u epohi razvoja sredstava masovnog komuniciranja odnosi izmedju ljudi postali ljudskiji?Proucavanje poslovne etike treba da omoguci enadzerima da definisu eticki aspekt svojih odluka.---------12SOCIOPSIHOLOSKE OSNOVE POSLOVNE ETIKE--Profesionalna etika.skroMnost.Svi motive prozeti su ljudskim potrebama: -potreba za sigurnoscu.trpeljivost.Korporativni system je ekonomsko I drustveno uredjenje pojedinih drzava koje je organizovano kao zajednica mnogobrojnih korporacija u kojima se povezuju i uskladjuju interesi razlicitih klasa. 19.Moralne vrednosti I stavovi predstavljaju komponente etickog ponasanja. 17.3)Uzori su one osobe koje cenimo. 20.16.8.Velike corporacije su stvorile organizacije u kojim a je uzajamna zavisnost u radu stotina zaposlenih vanredno visoka. grupe i uzori imaju snazan i ocigledan uticaj na nas osecaj za etiku ali i drustvene institucije. odRedjene psiholoske funKcije:-svest-je sposobnost coveka da spozna Samog sebe. 4)Drustveni nivo.tastina. entuzijazam I pasioniranost na poslu. 3)Glediste pojedinca u rupi. pored uslova rada odredjeno je i osobinama svakog pojedinca. 3. ___11KORPORATIVNI RADNI MORAL---Moralnost obuhvata sve oblasti drustveno korisne delatnosti coveka(materijalno-proizvodni rad ali i naucnu i kulturnoprosvetnu delatnost.4.23. 3)interesne grupe.karijerizam. religiozanog ili nekog drugog karaktera.26.dostojanstvo.6.-Emocije sujedne od najvaznijih psiholoskih funkcija covekovog mozga.oholost. Solidarnost.7)moc i sl.Prema STONERU postoje cetiri Kategorije etickih pitanja:1)licna (medjusobno ophodjenje zaposlenih)> 2)kategorija unutrasnje politike.Ponasanje pojedinca u radnoj sredini. misaona sposobnost Coveka. za radom.kolektivnost.20. 2)solidarnost.pravicnost. tako i njihov subjektivni odnos prema svojoj drustveno korisnoj delatnosti.podlost.22.izdrzljivost.Kao norme radnog morala isticane su: 1)koope-rativnost.OSNOVNE DETERMINANTE NEETIC-KOG POSLOVANJA definise se kroz sledece pojave:1)licna korist pojedinca koja je cesto ispred opstih interesa kompanije. . postujemo i I zelimo da oponasamo. Postoje tri osnovne karakteristike koje uticu na radni moral radnog kolektiva:mera u kojoj clanovi kolektiva prihvataju zajednicki cilj. stepen u kome se taj cilj smatra vrednim I stepen u kojem clanovi kolektiva osecaju. 16.Korporacija je udruzenje koje ima status pravne osobei osniva se radi ostvarivanja odredjenih kolektivnih ciljeva privrednog.11.socijalnog.-. gestikulaciju. otpornost prema frustraciji. a identifikacija sa organizacijom i integracije sa radnicima vanredno niska.cinicnost.Poslovna etika je vazna kako u odnosima izmedju kompanija I okruzenja.postenje.odgovornost. ostalim ucesnicima u procesu rada I prema celokupnoj radnoj zajednici I njenim trajnim interesima cije su osnovne karakteri-stike:svesno zalaganje za izvrsenje zadataka i svest o podredjivanju sop-tvenih interesa grupi. 4)drugarstvo. usme-ravanja aktivnossti na odredjene objekte i regu-lisanje nacina na koji ce se postupiti.6)status.tolerancija.doslednost (upornost).dvolicnost.naduvenost.Radni moral se Definise I kao odnos izvrsioca radnog zadatka prema random zadatku.Postoje ljudi koji su skloni nekontroli svojih nagonskih reakcija . Mrznja. a neke oponasajuci roditelje.2)konflikt individualnih vrednosti i organizacionih ciljeva.plemenitost.Tri su pristupa radnog morala:1)Individualno organsko glediste.SUJETNOSTkada covek stalno trazi priznanje.3) uzori. tehnike i tehnologije znaci istovremeno i priblizavanje humanosti?2)Da li je covek podjednako usmeren pored pronalazenja mogucnosti koriscenja prirodne energije i u pravcu humanizovanja ljudske sredine. Verolomstvo.psiholosko-moralna zrelost.Radni moral je u navecoj meri kolektivni fenomen:gru-pa obrazuje stavove.uzvisenost. 14. 25.tvrdicluk. 5)kulturoloske razlike. 21.30.karakteristican nacin hodanja i pokreta.ljubomora.nagon-urodjeni Slozeni mehanizmi ponasanja.29.humanost.3)egoizam. odnos prema svojini jedan je od elemenata odnosa prema radu.6. za pripada-njem za socijalnim potvrdjivanjem.12. 13.4.21.internost 28. Znacajan cinilac ekonomskog procesa je svojina.27.Savo Trifunovic je mis-ljenja da ih treba podeliti u dve grupe:1)koja radni moral vezuje za radnu grupu i 2)koja moralne odnose u radu stavljaju u siri kontekst. tako I u odnosima unutar kompanije.10.zloba.27.posto vanje potreba drugog.Eticki kodeksi se obicno bave mnos-tvom pitanja sa kojima se profasije suocavaju i obuhvataju sve zabrane I ideale koji se mogu pojedinacno procenjivati sa moralnog stanista. 18.Motivacije je process pokretanja aktivnostiradi ostvarenja odredjenih ciljeva.2. 5.Sadrzina radnog morala najcesce se iskazuje normama radnog morala koje jos nisu u potpunosti uoblicene.tvrdoglavost. Smernost. Cetiri znacajna izvora koji uticu na formiranje vrednosti i stavova su:1)porodica.12.

osnovne vrednosne sisteme. klijentima. radnici )poslovna delatnosti bi se zatvorila. sportskih duhovnih.Kada zelimo da utvrdimo da li je neka radnja moralna mi stavljamo na probu s njom povezano pravilo. ili u poslovni bonton. religijskih I obicajnih potreba podrucja. -------14 POJAM POSLOVNE ETIKE------------------Poslovna etika je deo primenjene etike i mogla bi se opisati kao primena etickih vrednosti na poslovno ponasanje. Pravda.3)pitanja drustveno-socijalne odgovornosti korporacije koja se odnose na kulturno. i njegova drzava se zasniva na idealistickoj osnovi. U zavisnosti od predmeta i obima poslovanja. filozofski i psiholoski. koristi zakone i pravila u konfliktnim situacijama.U poslovnoj etici susrecu se dve perspektive:eticka i poslovna. opste rasireno gledanje na americki biznis da biznis i ljudi u biznisu ne mare izricito za etiku. korporativna kultura. postovanje drugih ljudi i postovanje vlasnistva). pouzdanost. poverenje ). 2)Pod poslovnom etikom se podrazumevaju i principi i pravila ponasanja zasnovani na opstoj i poslovnoj kulturi.II NIVO-konvencionalni III faza. koji mogu biti:lokalni. 3)Treca metoda etickog zakljucivanja obuhvata pravdu koja je zadovoljeNa kada su beneficije I odgovornosti ravnomer- . 2)postovati racionalna bica kao cilj po sebi. dobiti. nacionalni internacionalni.Metafizika morala. poslovna komunikacija. III NIVO postkonvencionalni V faza.ali je pragmatican I efikasan. Druga odlika je univerzalnost. a nejednakost Je ugradjena u njegovu osnovu.Religija unutar granica uma. Kada bi se svi ponasali nemoralno (kupci.To je sredstvo pomocu kojeg se ljudi udruzuju. 2)pitanja uspostavljanja moralnog subjektiviteta korporacije-unutar koporacije.Snazno se oslanja na zrelost. mezzo.ISTORIJSKI KORENI KORPORATIVNE ETIKE HELENISTICKA ETIKA Safisti i Sokrat------Sokrat se smatra zacetnikom etike kao naucne. Poslovna kultura je od znacaja jer se temelji na opstoj kulturi.Utilitarnom metodu kritican factor je poredjenje dobitaka I gubitaka. odnosno za ponasanje na odredjen nacin. okruzenju i javnom mnjenju. ucenje o vrlini. Polovna etika se proucava u cetiri nivoa: Mikro. 4)Pod poslovnom etikom se podrazumevaju i vrednosti moralnog ponasanja kao i norme etickog ponasanja pretocene u kodeks profesionalnog ili poslovnog ponasanja. podavci. Vredonosni naglasak je na dobit.Izvor moraalnosti treba da nadjemo u sebi samima. U svetu poslovanja i poslovne etike mogu se jasno prepoznati tri Pojedinca.pojedinac uvazava drustvene ugovore i uzajamne obaveze VI FAZA-pojedinac zasniva postupke na opstim etickim na celima.Mogu ce je razlikovati i socioloski pristup. Maksima neke radnje je opis njenih bitnih obelezja. sto je racionalno za jednog racionalno je i za druge.Sofisti coveka posmatraju kao srediste stvari sa cime se i Sokrat salgao ali nije dopustao da retorika moze imati status kao i poricanje da postoje ucitelji. Poslovna perspektiva polazi od ekonomskih vrednosti:koristi. pravicnog i ispravnog. Od Sokrata nam je ostalo da je znanje vrlina. drugima na poslu. makro i medjunarodno(globalna ).Pod poslovnom etikom se podrazumeva i organizaciona ili korporativna kultura koja se odnosi na pravila etickog ponasanja. Mit o amoralnom biznisu Izrazava popularno. zakon ponude i potraznje regulise cenu dobara i raspodelu sredstava.Metafificki elementi pravde. ------15---PREDMET KORPORATIVNE POSLOVNE ETIKE---------Predmet poslovne etike je skup moralnih pravila ponasanja u svim poslovnim aktivnostima usmerenim ka uspesnom i profitabilnom biznisu. dobronamernost. zakonitosti i prirodi drustva sto ce reci da je u vezi sa socijalnom i politickom filozofijom. inteligenciju i odgovornost onih koji dejstvuju unutar datog ekonomskog sistema. deonicarima. a zbog svojih prosofisttickih stavova bio je osudjen na smrt. Po njegovom shvatanju biti moralan je isto sto i biti racionalan .3)prakticno -normativni znaci njihovu aplikaciju u praksi.--------------------16 METODE I TEHNIKE POSLOVNE ETIKE METODE ETICKOG REZONOVANJA Postoje 3 metode etickog Rezonovanja:1)utilitaran . Biznis je aktivnost putem koje se ljudska bica medjusobno povezuju radi razmene dobara i usluga uz uzajamnu korist. Makro-etika obuhvata sira pitanja o pravdi. prema okruzenju.Kantova etika nalazi se u njegovim radovima:Kritika prakticnog uma. Prva odlika je doslednost(da u sebi ne bude protivurecna). 2)metod prava I 3)metod rednosti.pojedinac se nastoji uklopiti u pravila grupe IV Fazapojedinac je zaokupljen poretkom u drustvu i njegovim pravilima. Eticka perspektiva polazi od moralnih vrednosti (postenje.Kant je iskaz moralnog zakona ili vrhovno nacelo morala nazvao kategoricki imperativ i dao je tri formulacije kategorickog imperativa tj. 2)normativniodnosi se na spoznaju nor mi dobrog. eticke principe i specificna etricka pravila koja kompanija nastoji da primeni(drzanje obecanja. posebno korporativna drustvena odgovornost. Americki poslovni sistem cesto se opisuje kao slobodno preduzetnicki. koji kriticki reflektuje poslovna etika ona semoze podeliti na:regionalnu. regionalni.pomoc drugim ljudima. licna i drustvena. nacionalnu i internacionalnu (medjunarodnu) poslovnu etiku TEORIJSKOMETODOLOSKI PRISTUPI POSLOVNOJ ETICI-Postoje tri teorijsko-metodoloska pristupa etici:1)Teorijski pristuppodrazumeva teorijsku analizu. II faza:pojedinac je svestan potreba drugih ali ga motivise licni interes. Predmet korporativne poslovne etike koji obuhvata svet poslovanja konstituise se kao rezultat delanja coveka u korporaciji i korporacijskog privredjivanja i uspostavljanja poslovnih odnosa sa drugim korporacijama. efikasnosti i konkurencije. KANTOVA ETIKA--------------IMANUEL KANT (1724-1804)je bio jedan od najznacajnihih Evropskih filozofa jos od Antickog doba. Platon za razliku od Sokrata zastupa teze objektivnog idcealizma. Bio je savremenik Pitagore. a norme su utemeljene na vrednostima koje se zasnivaju na osnovnim etickim principima. norme poslovnog ponasanja. do makro -institucionalna ilikulturna pravila trgovanja za citavo drustvo. Georgije I Hipije. odlucivanje.Postovanje drugih cak I kada se sa njima ne slazemo jeste sustina ljudskih prava. proizvodjaci. Treca odlika razuma i uma-moralni zakon se primenjuje na iskustvo ali nije iz njega izveden. prakticno primenljive discipline iako nije iza sebe ostavio nikakav pisani trag.3) Pod poslovnom etikom se podrazumeva i poslovna komunikacija koja je nastala i odnosa poslovne kultuere i etike u poslovanju.Poslovna etika nastgala je iz razmatranja odnosa izmedju ekonomije i morala.istorijki identitet sredine uz uvazavanje obrazovnih. Poslovna etika kriticki reflektuje sledeca sustinska pitanja sveta poslovanja a sto cini predmet corporativne poslovne etike: 1)Pitanja moralne odgovornosti i slobode coveka kao clana korporacije prema sebi. Metodoloske faze poslovne etike su:I nivoPredkonvencionalni: I faza:postupci pojedinca prosudjuju se s aspekta pokoravanja i izbegavanja kazne. tri uslova koja neka radnja mora da ispunjava da bi bila moralna:1)biti pogodna za pretvaranje u dosledno univerzalnu. Biznis pretpostavlja postojanje moralne pozadine i bez nje ne bi bio nemoguc. troska. 3)proizilaziti iz autonomije racionalnih bica. cene.Metod etickog rezonovanja zasnovan je na pravu kao kategoriji po kojoj je odredjena grupa ovlascena za neku akciju. ekoloskih.Slobodu u Biznisu ogranicavaju postenje i jednake prilike. 5)Elementi koji ulaze u sastav poslovne etike jesu odgovornost. nacelo ili maksimu.

nivoa. METODE POSLOVNE ETIKE-Kao metoda Naucne discipline poslovna etika razlikuJemo tri dela:logicki deo.Koriste se Razni vidovi posmatraNja:pojedinacno posMatranje I grupno ili Masovno posmatranje. i 12 13 14 15 . -kibernetickih Metoda. Metode I tehnike istraZivanja u poslovnoj Etici obuhvataju proveraVanje postavljenih hipoTeza putem:-naucnog Posmatranja. naucno-teorijski ili epistemoloski deo I metodsko-tehnicki deo. Metoda istrazivanja uzorka. od mikro-pravula za postenu razmenu izmedju dva no rasporedjeni prema Nekom prihvacenom praVilu. -drustvene Realnosti. -naucnog Eksperimenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful