P. 1
1

1

|Views: 447|Likes:
Published by Zeljko_Milic_1290

More info:

Published by: Zeljko_Milic_1290 on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

ETIKA I POSLOVNA ETIKA ( OSNOVNI POJMOVI) Rec etika potice od grcke reci ethos sto znaci obicaj, znacaj

, cud- najcesce je sinonim za moralnost. Etika predstavlja nauku o moralu I ima zadatak da nas upozna sta je moral, koje su njegove osnovne konponente kao I da zauzme kriticko stanoviste prema postojecoj moralnoj praksi. Etika je sistematicno nastojanje da se nase idividualno I drustveno moralno iskustvo ucine smisaonima tako sto ce se odrediti pravila koja treba da vladaju ljudskim ponasanjem, vrednosti dostojne stremljenja, I karakterne crte koje zasluzuju da u zivotu dodju do izrazaja. Izraz moral koristi se za oznacavanje onih postupaka I delatnosti cija je ispravnost ili pogresnost od znacaja; pravila koja vladaju tim delatnostima I vrednosti koje tedelatnosti I postupci usadjuju neguju I primenjuju. Predmet poslovne etike je skup moralnih pravila I ponasanja u svim poslovnim aktivnostima usmerenim ka uspesnom I profitabilnom biznisu. Etika se moze definisati I kao nauka o moralnoj ispravnosti ljudskih postupaka koji su u skladu sa pravim principima prirodnog uma. Logika I etika su normativne I prakticna nauka jer propisuju norme Ili pravila ljudkog ponasanja. Etika se obicno deli na 2 celine: opstu ili teorijsku I posebnu ili primenjenu. Etika je disciplina ili grana filozofije, refleksija o moralnosti, o pojavama I procesima koji su moralno relevantni. Etika podrazumeva sistematsko naucno I

Filozofsko promisljanje morala koje obuhvata 5 pitanja. 1 problem ivora ili porekla moralnosti, 2 problem uspostavljanja moralne svesti I savesti 3 problem oblika moralnosti, 4 pitanje svrhe I smisla moralnosti, problem izgradnje moralne hijerarhije vrednosti. Poslovna etika predstavlja skup licnih I kolektivnih moralnih postupaka koji se koriste tokom svih oblika poslovnih aktivnosti kojima se odredjuje granica do koje se moze ici, kako se ne bi izazvali nepovolni odnosi niti nepotrebni troskovi I steta. ETICKA STANOVISTA kao najzastupljanija stanovista su 1 eticka vrlina, 2 deontoloska etika, 3 konsekvencijalizam. Etika vrlina podrazumeva negovanje jakog internog moralnog kompasa koji usmerava na prave akcije. Deontoloska etika deontolozi (od grcke reci deon- duznost). Se ponekad nazivaju nekonvencijalistima zbog toga sto naglasak stavljaju na postupanje po principu ili prema odredjenim ubiverzalnim moralnim vrednostima, bez obzira da dobre ili lose posledice tih postupaka. Konsekvencijalizamrazmatra akcije prema posledicama koje izazivaju. Najpoznatija tehnika je utilitarizam, gde se procenjuje ko je I kako pogodjen odredjenom akcijom, a aktivnosti se procenjuju prema ukupnoj koristi. Nekonsekvecijalisticke teorije su okrenute motivaciji I utemeljuju se kao 1 etika utemeljena na duznosti 2 etika utemeljena na pravdi. Obuhvara pravilo cini drugima ono sto bo zeleo da drugi cine tebi ciji je autor Dzon Rols. Postoje Tri oblika pravde:

Distributivna pravda usredsredjena je na pravicne ishode;2)proceduralna pravda,3)Interaktivna pravda.Dve su glavne konsekvencijalisticke teorije:egoizam i utilitarizam.Egoizam znaci da je neki postupak moralno ispravan ako akter slobodno odlucuje o njemu.Ekonomista Adam Smit (l723-1790) pisao je o egoizmu kao vaznom svojstvu njegovog shvatanja liberalne ekonomije.Postojeca poslovno eticka shvatanja uglavnom se zasnivaju na cetiri eticka pristupa:1)Utilitarizmu,2) Moralnim ili ljudskim pravima,3)Pravicnosti i postenju,4)Brizi za druge Utilitarizam je eticko ucenje ciji je rodonacelnik Dzeremi B entam. Prema utilitarizmu najvecu moralnu vrednost predstavlja drustvena korist.Prema konceptu prava najvecu moralnu vrednost predstavljaju moralna ili ljudska prava. Pravednost i postenje predstavljaju vrhunske moralne vrednosti. Eticka piramida istice znacaj etickih principa u svakoj pojedinacnoj fazi sprovodjenja aktivnosti. Piramida se sastoji od sledecih delova:eticke namere, eticko znacenje i eticki ishod. 3-FILOZOFSKO-TEORIJSKE PRETPOSTAVKE POSLOVNE ETIKE Moral se najcesce definise kao skup drustvenih propisa sankcionisanih unutrasnjom specificnom sankcijom koju sam subjekt primenjuje na sebi zbog moralnih prekrsaja . Moral se moze definisati kao sistem normi, skup pravila ponasanja ljudi u zajednici, izgradjenih na shvatanju zajednice, grupe, klase u pitanju o tome sta je dobro a sta zlo , odnosno sta je ono prema cemu je zajednica indiferen-tna,kao i sta je coveka dostojno a sta nije.Nastanak morala

veza je za istorijski period u kome dolazi do razvitka drustvene svesti coveka. Etika se definise kao nauka o moralu. Ona predstavlja deo filozofije koji proucava I procenjuje vrednosti, u smislu sta je dobro, a sta lose, sta treba, a sta ne treba raditi, kao i deo filozofije koji proucava poreklo i nacela moralnosti. Predmet izucavanja etike je moral, moralni odnos izmedju ljudi, odnos coveka i drustva, kao i odnos coveka prema samom sebi. Poslovna etika predstavlja primenu poslovnih nacela etike na poslovno ponasanje, i cesto se poistovecuje sa ljudskim i poslovnim dostojanstvom zaposlenih, viso-kim stepenom licnog i opsteg poslovnog morala, koji trazi visoka produktivnost, profitabilnost i efektivnost poslovanja. Poslovna etika se moze odrediti kao skup moralnih normi o ponasanju prema socio-kultur noj i poslovnoj sredini,prema ljudima sa kojima se stupa u poslovni kontakt i prema duznostima, obavezama, pravima, odgovornostima I odlucivanju u svim aspektima i sferama poslovanja. Predmet poslovne etike Je skup moralnih pravila ponasanja u svim poslovnim aktivnostima usmerenim ka usposnom i profitabil-nom biznisu.Poslovnu etiku moglibismo da definisemo kao zakono-davstvo koje preduzece samo sebiprepisuje kako bi regulisalo svoj poslovni zivot.Ona se bavi preispitivanjem moralnih normi ili standard koji se odnose na politike,institucije i ponasanje.Poslovno ponasanje suosnova poslovne efkasnosti na koje savremeni biznis mora da obrati paznju.

1

2

3

4

4-POSLOVNA ETIKA (POJAM I OBELEZJA) POSLOVNA ETIKA KAO NAUCNA DISCIPLINA Poslovna etika moze da se odredi kao posebna naucna disciplina i javlja se kada treba da odredi stav ili ponasanje prema poslovnim situacijama u okviru kojih se postupanje dovodi u relaciju sa moralnim standardima. Eticka dimenzija drustvene odgovornosti podrazumeva ponasanje i delovanje koje zaposleni, klijenti, zajednica i drustvo ocekuju od nekog posla, cak i kada to nije zakonom regulisano. Ako je drustveno odgovorno ponasanje doprinelo uspehu preduzeca na trzistu, ili ako je organiaciona kultura zasnovana na tome da sekadrovi promovisu samo po osnovu radnih rezultata, to ce doprineti afirmaciji poslovne etike, a zaposleni i ulagaci ce biti motivisani da se ponasaju moralno.Osnovni elementi poslovne etike su licna vrednosti pojedinca i drustvene vrednosti. Licne vrednosti pojedinca ( radnika, menadzera, ulagaca) opredeljujuce uticu na poslovnu etiku preduzeca.Poslovna etika predstavlja granu etika istog nivoa kao etika zivotne sredine ili etika naucno-istrazivackog rada, a kao nastavni predmet svoju aktuelnost dobija sedamdesetih godina proslog veka . 5-OBELEZJA POSLOVNE ETIKE-Poslovna etika ima svoje dve osnovne dimenzije ispoljavanja i manifestovanja a to su: kolektivna, grupna etika I etika pojedinca. Kolektivna etika ukljucuje eticke postupke u poslovnim odlukama rukovodstva i menadzmenta kompanija koje se odnose na spoljasnje subjekte i okruzenje, ali i eticke odnose 5

istinoljublje). postoje odredjene trajne ljudske osobine.b)utilitaristicki.Moral moze da se posmatra i strukturno i istorijski. iracionalnost moralne norme-osecanje pojedinca a ne samo razum. pritisak konkurencije. 3)preovladavajuca etika nekog vremena. U svakoj korporaciji treba Ostvariti jasno definisana eticka pravila:drzanje Obecanja.__Utilitarni moral ovde vazi nacelo ne koliko vredis kao covek. tj. ZNACAJ) MORAL-POJAM Moral potice od latinske reci-mos.Obicaj je drustvena norma koja se odlikuje iskljucivo svojom formom koja je norma koja se stvara dugim ponavljanjem jednog ponasanja u datoj situaciji tako da.sankciju.koji vazi za sve clanove moralne zajednice. vernost. Elementi moralnog suda su:prosudjivanje motiva delovanja.unutar samih kompanija.hipotezu -predvidjeno stanje. neobavezno ponasanje. odnosno socijalni i na njemu se resavaju eticka pitanja koja se odnose na problem osnovnih institucija u drustvu. iskrenost.Frenomen morala cine:1)moralne vrednosti (merila dobra i zla).duhovne norme-uredjuju ljudsko unutrasnje ponasanje. Prozimajuci drustveni Zivot (navike. 2)Moralni sud je u nerazdvojnoj vezi sa moralnim normama.1)Moralna norma poizlazi iz sklopa drustva I drustvenih odnosa I sadrzi zahtev drustva prema pojedincima da se ponasaju na jedan ili drugi nacin.Opsta moralnost je skup moralnih nacela po kojima se odvija nas svakodnevni zivot. licna. ogranicavajuce dejstvo na razvoj licnosti.Strukturu posla cine:1)poslovni subjekti i poslovna aktivnost. g)imperativni ili normativni. koja oznacava obicaj ili narav.Svet normi obu hvata tri velike oblasti i deli se na:1. bankama i akcionarima.Moralne norme ne stvara drzava. OSNOVNI TIPOVI MORALA-----------. pritisak konkurencije. Moralna norma moze imati:minimalan i maksimalan oblik. dobronamernost. Drugi nivo obuhvata odnos izmedju zaposlenih u kompaniji i podrazumeva odgovornost kompanije prema potrosacima. griza savest primenjuje je kada je prekrsio odredjenu moralnu normu.POSLOVNA TAJNA.-----------. Glavni stav je da morallna dobra. norminativan i analiticki nacin. blagostanjelicna korist Stoje iznad svin principa. dispoziciju-naredbu 3. 2)poslovno sredstvo. relativno dugog vrmena nastane svest da je ono ubuduce obaveze.konflikt individualne vrednosti i organizacionih ciljeva. suzbijanje svih ogranicenja.moralne teznje.Svaka norma ima tri dela:1. posle izvesnog. 2)moralne norme (preporuke za delovaNje. moralno delovanje i ponasanje ljudi-na deskrip- tivan. minimalni oblik je onaj koji propisuje apsolutno obavezno ponasanje. pritisak. sigurnost. svejedno da li su one izricito razvijene ili samo potencijalno date(hrabrost.3)poslovno ponasanje. Cetvrti nivo je licni i odnosi se na obaveze i odgovornosti zaposlenih u corporaiji. afirmisanje individualno-stvaralacke slobode jedinke. pravila I normi za koje privredni subjekti smatraju da su najprikladnijiPOSLOVNI OBICAJI su pravna pravila koja imajusvoj osnov primene u uverenju onih koji ih primenjuju da sucelishodna. dobro-kao vrhovna moralna vrednost. d) stvaralacki ili delotvorni.2)poslovni odnosi.Moralnim sudjenjem se izrazava stav drustva prema ponasanju pojedinca I citavih drustvenih grupa u odnosu na moral nu normu I moze biti pozitivno I negativno. . 3)uslovi poslovanja. Maksimalan oblik je visi morealniji oblik koji pripisuje pozeljno. uvodjenje novih institucija. POSLOVNI OBICAJI I ETIKA POSLOVANJA-ZA poslovnu etiku znacajni su pojmovi:POSLOVNA TAJNA-je podatak koji se odnosi na poslovanje nekog preduzeca a poznato je samo odjredjenom krugu lica poslovna etika insistira na cuvanju poslovne tajne.Grupna moralnost se ogleda u posebnom etickom kodeksu koji je uobicajen u nekoj manjoj ili vecoj zajednici a sastoji se od zajednickih moralnih vrednosti i prihvacenih moralnih imperativa unutar zajednice i u odnosu na druge izvan zajednice.T o su shvatanja o tome kako bi se trebalo ponasati pri izvrsavanju pravnih poslova. prosudjivanje postupaka i na osnovu toga stvaranje pojma moralne odgovornosti 3)Postoje dve vrste moralne sankcije:unutrasnja. dobro. svih interesnih grupa.2)moralni kodeks posebnih drustvenih grupa. Elementi poslovne aktivnosti:1)poslovni kontakti. a kao najizrazitije determinante neetickog ponasanja mogu se navesti: licna korist. moc drzave. moralno rasudjivanje. kategoriju unutrasnje politike I licni. postovanje vlasnistva. trenutadnost. pomoc drugim ljudima. kulturne razlke.2) moralni sud.Karakterise ga posebno istaknuta uloga omacina. vrednost. tradicije i vezuje se za patrijarhalna drustva. postovanje drugih ljudi. menadzerske vred- nosti i stavovi. u drustvu. obicaji ) Ili ih stvara drzava (pravne norme). odredjuju covekovo ponasanje u drustvu prema drugim pripadnicima zajednice I prema samom sebi. imetak.Drustvene Norme mogu da se ppodele u zavisnosti Da li nastaju difuzno. 6-POSLOVNI MORAL (POJAM.______stvaralacki ili delotvorni moral polazi od osnovnog opredeljenja-o Belezje moralnosti stice samo stvaranje nove vrednosti u kulturi. skup normi koje. drustvena oduzimanje izvesnih dobara. POSLOVNI MORAL.drustvene norme uredjuju ljudske medjusob- ne drustvene odnose. vec koliko novca I imetka posedujes. Zasniva se na autoritetu obicaja.. 3) moralnu sankciju.7)--ELEMENTI POSLOVNOG MORALA: Moral ima tri sastavna elementa: 1)moralnu normu.2. 2.U poslovanju mnoga eticka pitanja spadaju u jednu ili vise od ove cetiri kategorije:drustvenu.Treci nivo predstavlja interna politika kompanije i obuhvata odnos kompanije i njenih zaposlenih. autonomnost.Mogu da se podele na osnovu sredstave kojima se utice na ljude da se po njima ponasaju na: drustvene propise i tehnicka pravila. Prvi nivo je drustveni.a prekrsaj Izaziva sankcije. covecnost.Eticki problem predstavljaju stvarnost mnogih kompanija.konflikt vrednosti i ciljeva. cestitost.Razlikujemo sledece osnovne tipove moralnosti:a)tradicionalni. pravicnost. griza savesti.Neeticko poslovanje obuhvata:licnu korist. griza savesti i spoljasnja. POSLOVNI MORAL je skup trgivinskih obicaja. Karakteristike unutrasnje obaveznosti morala su: bezuslovnost-moral je cilj samom sebi.Moral je skup nepisanih pravila i obicaja koji utvrdjuju medjuljudske odnose i prosudjuju sta je dobro a sta zlo. v) moral vrlina. za zajednice sa pretezno seoskim stanovnistvom gde se strogo postuje kult predaka. 3.4)poslovni menadzment. menadzerske vred-nosti i stavovi.tehnicke norme-uredjuju ljudsko ponasanje prema prirodi. Strukturno se razlikuju: 1)licna moralnost pojedinca. Moral vrlina -polazi od stava da u osnovi svakog covekao ljudskog bica. moris. TIPOVI. dobavljacima. trenutnost.5)poslovni rezultati. skromnost. dreni obicaji I tradicija.Znacaj normi je veliki jer su norme onos sto razlikuje ljudsko drustvo od ostalih drustava.Obelezja poslovne tike:bezuslovnost-moral je samo cilj.kao sankciju nju izrice moralni subjekt sam sebi. Moral cini sistem moralnih pravila. dispozicije I sankcije) 3)moralna praksa koja povezuje moralne vrednosti I norme. posebno moralno osecanje.iMORAL I OBICAJMoral je jedna vrsta obicaja narocitog karaktera u drustvu. preporucljivo.-Imperativni ili normativni moral -zasniva se na autoritetu propisa i duznostistrog moral koji cesto proizvodi negativno.Moralna sankcija se razlikuje od drugih jer ima unutrasnju stranu koja se zasniva na svesti prekrsioca (kroz grizu savesti licnost sama sebe osudjuje).

Moralne vrednosti I stavovi predstavljaju komponente etickog ponasanja.Maniri predstavljaju spoljasnju formu ponasanja i obracanja drugim ljudima i ukljucuju celokupnost kakterist-ika govorenja .RADNI MORAL U KORPORACIJAMA. 21.15. 5)Porodica. Verolomstvo.trpeljivost.3)Uzori su one osobe koje cenimo.6.2)Pripadnost grupi u okviru njih moralne vrednosti neke osobe prolaze kroz najteze izazove.6.postenje.ljubomora.samokriticnost. 4)Drustveni nivo.27. 13. usluzne i sve druge delatnosti u okviru drustvene podele rada. dovodi do toga da eticki kodeksi ne iscrpljuju sva eticka pitanja vezana za profesije.disciplinovanost. veruju da se cilj moze postici.Uticaj pri rede na moral ne isppoljava se u svim drustvima I svim ekonomskim sistemima na isti nacin.humanost.6)status.hrabrost.Za razvoj moralnosti neophodni su od- Redjeni preduslovi.29.mrzovolja. formu njihovog ucestvovanja u drustvenom radu.9.Prema STONERU postoje cetiri Kategorije etickih pitanja:1)licna (medjusobno ophodjenje zaposlenih)> 2)kategorija unutrasnje politike. 2)solidarnost.3) uzori.20.10. a neke oponasajuci roditelje.11.uzdrzljivost.Poslovna etika je vazna kako u odnosima izmedju kompanija I okruzenja.12.maloGradjanstina.9. . 14.Svi motive prozeti su ljudskim potrebama: -potreba za sigurnoscu.Kao norme radnog morala isticane su: 1)koope-rativnost. 29.4.28.altruizam-nesebicna Spremnost da se pomoGne drugom coveku.16.lazljivost.egoizam.Radni moral je u navecoj meri kolektivni fenomen:gru-pa obrazuje stavove.parazitizam 22.tvrdoglavost. grupe i uzori imaju snazan i ocigledan uticaj na nas osecaj za etiku ali i drustvene institucije.21. 19. tehnike i tehnologije znaci istovremeno i priblizavanje humanosti?2)Da li je covek podjednako usmeren pored pronalazenja mogucnosti koriscenja prirodne energije i u pravcu humanizovanja ljudske sredine.dostojanstvo. Smernost.nagon-urodjeni Slozeni mehanizmi ponasanja.radinost (glorifikacija rada).Korporativni system je ekonomsko I drustveno uredjenje pojedinih drzava koje je organizovano kao zajednica mnogobrojnih korporacija u kojima se povezuju i uskladjuju interesi razlicitih klasa.23.iskreNost. 4)pritisak konkurencije. jer deca neke stavove uce disciplinom I instrukcijama .Ponasanje pojedinca u radnoj sredini.karijerizam.26. 25. a identifikacija sa organizacijom i integracije sa radnicima vanredno niska.Demagogija.dvolicnost.17. Mrznja. 3)interesne grupe.tolerancija.istinolju bivost.4. 15. stalezai raznih drugih slojeva. otpornost prema frustraciji. pored uslova rada odredjeno je i osobinama svakog pojedinca. odRedjene psiholoske funKcije:-svest-je sposobnost coveka da spozna Samog sebe.lakomisLenost. Pohota.zloba.2)kolektivno glediste.11. 9-ZNACAJ KORPORATIVNE ETIKE.zavist.plemenitost. gestikulaciju. kolektivu i prema svom preduzecu i od njihove etike poslovanja i licnih karakteristika zavise njihove odluke kao i posledice . 16.odgovornost.18.darezljiVost.27. 17.OSNOVNE DETERMINANTE NEETIC-KOG POSLOVANJA definise se kroz sledece pojave:1)licna korist pojedinca koja je cesto ispred opstih interesa kompanije. 3.naduvenost.Moralno Rasudjivanje i ponasanje Jeste inteligencija.8-KORPORACIJA I POSLOVNA ETIKA.23. odnos prema svojini jedan je od elemenata odnosa prema radu.1)Roditelji cine prvi inajvazniji modei ponasanja deci.osvetoljubivost.2)konflikt individualnih vrednosti i organizacionih ciljeva.mimiku a nekada i nacin devanja. 24. tako i njihov subjektivni odnos prema svojoj drustveno korisnoj delatnosti.5. ostalim ucesnicima u procesu rada I prema celokupnoj radnoj zajednici I njenim trajnim interesima cije su osnovne karakteri-stike:svesno zalaganje za izvrsenje zadataka i svest o podredjivanju sop-tvenih interesa grupi. 8. tako I u odnosima unutar kompanije.internost 28.malodusnost.25.Poslovni ljudi su suoceni sa ogromnom odgovornoscu prama sebi. 13.Velike corporacije su stvorile organizacije u kojim a je uzajamna zavisnost u radu stotina zaposlenih vanredno visoka. 18.kleveta.2.socijalnog.Sadrzina radnog morala najcesce se iskazuje normama radnog morala koje jos nisu u potpunosti uoblicene.tastina.22. religiozanog ili nekog drugog karaktera.karakteristican nacin hodanja i pokreta. misaona sposobnost Coveka.kolektivnost.-POZITIVNE I NEGATIVNE MORALNO-PSIHOLOSKE OSOBINE LICNOSTI-Pozitivne moralno-psiholoske osobine:1. 4)drugarstvo. 3)Glediste pojedinca u rupi.Motivacije je process pokretanja aktivnostiradi ostvarenja odredjenih ciljeva.Eticki kodeksi se obicno bave mnos-tvom pitanja sa kojima se profasije suocavaju i obuhvataju sve zabrane I ideale koji se mogu pojedinacno procenjivati sa moralnog stanista.30.koriStoljublje.Savo Trifunovic je mis-ljenja da ih treba podeliti u dve grupe:1)koja radni moral vezuje za radnu grupu i 2)koja moralne odnose u radu stavljaju u siri kontekst. 5.2.12. 3.Postoji nekoliko dilemma corporativne poslovne etike:1) Da li napredak naucnog saznanja .ulizistvo. 10.posto vanje potreba drugog.Radni moral se Definise I kao odnos izvrsioca radnog zadatka prema random zadatku.SUJETNOSTkada covek stalno trazi priznanje.5)poslovni uspeh.Postoje ljudi koji su skloni nekontroli svojih nagonskih reakcija . umetnicko stvaralastvo.7.izdrzljivost._______10-OBLASTI KORPORATIVNE MORALNOSTI I POSLOVANJA----Moralnom nazivamo cinjenicu ili pojavu da u ljudskom drustvu postoje norme prema kojima njihovi pripadnici oblikuju svoje karaktere i postupke i o njimna sude kao dobrima i zlima.8.-.doslednost (upornost). drzavno i drustveno upravlja nje. Cetiri znacajna izvora koji uticu na formiranje vrednosti i stavova su:1)porodica.ljubaznost.Odnos prema radu je ekonomska i eticka kategorija koja otkriva kako objektivni polozaj radnika u procesu proizvodnje.U novije doba korporacije predstavljaju jedan oblik organizacije drzavne privredne aktivnosti i upravljanja javnom imovinom. Nedostatak poslovne etike dovoid do poremecaja uobicajenih tokova poslovanja.---------12SOCIOPSIHOLOSKE OSNOVE POSLOVNE ETIKE--Profesionalna etika.19.3)egoizam. Postoje tri osnovne karakteristike koje uticu na radni moral radnog kolektiva:mera u kojoj clanovi kolektiva prihvataju zajednicki cilj. 4)drustvene institucije.oholost. Solidarnost. koje ukoliko odstupaju od postojecih normi mogu biti podvrgnuti kazni.7)moc i sl.pravicnost. ___11KORPORATIVNI RADNI MORAL---Moralnost obuhvata sve oblasti drustveno korisne delatnosti coveka(materijalno-proizvodni rad ali i naucnu i kulturnoprosvetnu delatnost. entuzijazam I pasioniranost na poslu.Korporacija je udruzenje koje ima status pravne osobei osniva se radi ostvarivanja odredjenih kolektivnih ciljeva privrednog. prihvata dejstvo motivacionih mehanizama i prilagodjava se uslovima sredine.Tri su pristupa radnog morala:1)Individualno organsko glediste. Znacajan cinilac ekonomskog procesa je svojina. za aktivnoscu. NEGATIVNE MORALNO--PSIHOLOSKE OSOBINE 1. obuhvata prirodu odnosa izmedju preduzeca I zaposlenih. 24.skroMnost. 5)kulturoloske razlike. stepen u kome se taj cilj smatra vrednim I stepen u kojem clanovi kolektiva osecaju.pakost.podlost.Covek je emocionalno bice irazlicite situacije u njemu izazivaju razlicite Emocije.-Emocije sujedne od najvaznijih psiholoskih funkcija covekovog mozga. 20.3)Da li je covek postao sam sebi manja zagonetka u odnosu na vreme antickih filozofa? 4)Da li su u epohi razvoja sredstava masovnog komuniciranja odnosi izmedju ljudi postali ljudskiji?Proucavanje poslovne etike treba da omoguci enadzerima da definisu eticki aspekt svojih odluka. za pripada-njem za socijalnim potvrdjivanjem. postujemo i I zelimo da oponasamo.Osnovni uslovi za postizanje visokog radnog morala su: upornost u organizovanju i izvrsenju. za nezavisnoscu. 3)menadzerske vrednosti istavovi.psiholosko-moralna zrelost.tvrdicluk.uzvisenost.cinicnost.26. za radom.samopozrtvovanje. 7. 2)pripadnost grupi. usme-ravanja aktivnossti na odredjene objekte i regu-lisanje nacina na koji ce se postupiti.

ili u poslovni bonton. KANTOVA ETIKA--------------IMANUEL KANT (1724-1804)je bio jedan od najznacajnihih Evropskih filozofa jos od Antickog doba.Utilitarnom metodu kritican factor je poredjenje dobitaka I gubitaka. Biznis je aktivnost putem koje se ljudska bica medjusobno povezuju radi razmene dobara i usluga uz uzajamnu korist. sportskih duhovnih.ali je pragmatican I efikasan.To je sredstvo pomocu kojeg se ljudi udruzuju. troska. poslovna komunikacija.3)prakticno -normativni znaci njihovu aplikaciju u praksi. licna i drustvena.Snazno se oslanja na zrelost. Eticka perspektiva polazi od moralnih vrednosti (postenje.II NIVO-konvencionalni III faza. prema okruzenju.pomoc drugim ljudima. regionalni. II faza:pojedinac je svestan potreba drugih ali ga motivise licni interes. 3)Treca metoda etickog zakljucivanja obuhvata pravdu koja je zadovoljeNa kada su beneficije I odgovornosti ravnomer- . U svetu poslovanja i poslovne etike mogu se jasno prepoznati tri Pojedinca. nacelo ili maksimu. 2)normativniodnosi se na spoznaju nor mi dobrog.pojedinac se nastoji uklopiti u pravila grupe IV Fazapojedinac je zaokupljen poretkom u drustvu i njegovim pravilima.Kant je iskaz moralnog zakona ili vrhovno nacelo morala nazvao kategoricki imperativ i dao je tri formulacije kategorickog imperativa tj. deonicarima. efikasnosti i konkurencije.Metod etickog rezonovanja zasnovan je na pravu kao kategoriji po kojoj je odredjena grupa ovlascena za neku akciju. a zbog svojih prosofisttickih stavova bio je osudjen na smrt. koristi zakone i pravila u konfliktnim situacijama. Kada bi se svi ponasali nemoralno (kupci. zakonitosti i prirodi drustva sto ce reci da je u vezi sa socijalnom i politickom filozofijom. 2)metod prava I 3)metod rednosti. tri uslova koja neka radnja mora da ispunjava da bi bila moralna:1)biti pogodna za pretvaranje u dosledno univerzalnu. ucenje o vrlini. radnici )poslovna delatnosti bi se zatvorila. Biznis pretpostavlja postojanje moralne pozadine i bez nje ne bi bio nemoguc. zakon ponude i potraznje regulise cenu dobara i raspodelu sredstava. cene.Pod poslovnom etikom se podrazumeva i organizaciona ili korporativna kultura koja se odnosi na pravila etickog ponasanja. prakticno primenljive discipline iako nije iza sebe ostavio nikakav pisani trag. pouzdanost. Prva odlika je doslednost(da u sebi ne bude protivurecna).Mogu ce je razlikovati i socioloski pristup. pravicnog i ispravnog. Americki poslovni sistem cesto se opisuje kao slobodno preduzetnicki.U poslovnoj etici susrecu se dve perspektive:eticka i poslovna. Predmet korporativne poslovne etike koji obuhvata svet poslovanja konstituise se kao rezultat delanja coveka u korporaciji i korporacijskog privredjivanja i uspostavljanja poslovnih odnosa sa drugim korporacijama.Postovanje drugih cak I kada se sa njima ne slazemo jeste sustina ljudskih prava. okruzenju i javnom mnjenju. religijskih I obicajnih potreba podrucja. inteligenciju i odgovornost onih koji dejstvuju unutar datog ekonomskog sistema. posebno korporativna drustvena odgovornost. eticke principe i specificna etricka pravila koja kompanija nastoji da primeni(drzanje obecanja. ------15---PREDMET KORPORATIVNE POSLOVNE ETIKE---------Predmet poslovne etike je skup moralnih pravila ponasanja u svim poslovnim aktivnostima usmerenim ka uspesnom i profitabilnom biznisu.Kantova etika nalazi se u njegovim radovima:Kritika prakticnog uma. dobiti.pojedinac uvazava drustvene ugovore i uzajamne obaveze VI FAZA-pojedinac zasniva postupke na opstim etickim na celima. klijentima. 3)proizilaziti iz autonomije racionalnih bica.ISTORIJSKI KORENI KORPORATIVNE ETIKE HELENISTICKA ETIKA Safisti i Sokrat------Sokrat se smatra zacetnikom etike kao naucne. Poslovna perspektiva polazi od ekonomskih vrednosti:koristi. makro i medjunarodno(globalna ). Georgije I Hipije. Polovna etika se proucava u cetiri nivoa: Mikro.Metafificki elementi pravde. a nejednakost Je ugradjena u njegovu osnovu. -------14 POJAM POSLOVNE ETIKE------------------Poslovna etika je deo primenjene etike i mogla bi se opisati kao primena etickih vrednosti na poslovno ponasanje. Poslovna etika kriticki reflektuje sledeca sustinska pitanja sveta poslovanja a sto cini predmet corporativne poslovne etike: 1)Pitanja moralne odgovornosti i slobode coveka kao clana korporacije prema sebi. Druga odlika je univerzalnost. Od Sokrata nam je ostalo da je znanje vrlina. osnovne vrednosne sisteme. Platon za razliku od Sokrata zastupa teze objektivnog idcealizma. proizvodjaci. sto je racionalno za jednog racionalno je i za druge. Mit o amoralnom biznisu Izrazava popularno. Bio je savremenik Pitagore. 5)Elementi koji ulaze u sastav poslovne etike jesu odgovornost. 2)postovati racionalna bica kao cilj po sebi.istorijki identitet sredine uz uvazavanje obrazovnih. drugima na poslu. korporativna kultura. opste rasireno gledanje na americki biznis da biznis i ljudi u biznisu ne mare izricito za etiku. Vredonosni naglasak je na dobit. poverenje ). mezzo.Metafizika morala.--------------------16 METODE I TEHNIKE POSLOVNE ETIKE METODE ETICKOG REZONOVANJA Postoje 3 metode etickog Rezonovanja:1)utilitaran . Makro-etika obuhvata sira pitanja o pravdi. Poslovna kultura je od znacaja jer se temelji na opstoj kulturi. 2)pitanja uspostavljanja moralnog subjektiviteta korporacije-unutar koporacije. nacionalni internacionalni. nacionalnu i internacionalnu (medjunarodnu) poslovnu etiku TEORIJSKOMETODOLOSKI PRISTUPI POSLOVNOJ ETICI-Postoje tri teorijsko-metodoloska pristupa etici:1)Teorijski pristuppodrazumeva teorijsku analizu. U zavisnosti od predmeta i obima poslovanja. do makro -institucionalna ilikulturna pravila trgovanja za citavo drustvo. odlucivanje. Maksima neke radnje je opis njenih bitnih obelezja.Kada zelimo da utvrdimo da li je neka radnja moralna mi stavljamo na probu s njom povezano pravilo. odnosno za ponasanje na odredjen nacin. postovanje drugih ljudi i postovanje vlasnistva). III NIVO postkonvencionalni V faza. ekoloskih. norme poslovnog ponasanja. Po njegovom shvatanju biti moralan je isto sto i biti racionalan . i njegova drzava se zasniva na idealistickoj osnovi. podavci. koji kriticki reflektuje poslovna etika ona semoze podeliti na:regionalnu. Treca odlika razuma i uma-moralni zakon se primenjuje na iskustvo ali nije iz njega izveden.Slobodu u Biznisu ogranicavaju postenje i jednake prilike.Religija unutar granica uma.3)pitanja drustveno-socijalne odgovornosti korporacije koja se odnose na kulturno. koji mogu biti:lokalni. filozofski i psiholoski.3) Pod poslovnom etikom se podrazumeva i poslovna komunikacija koja je nastala i odnosa poslovne kultuere i etike u poslovanju. Pravda. Metodoloske faze poslovne etike su:I nivoPredkonvencionalni: I faza:postupci pojedinca prosudjuju se s aspekta pokoravanja i izbegavanja kazne. 2)Pod poslovnom etikom se podrazumevaju i principi i pravila ponasanja zasnovani na opstoj i poslovnoj kulturi. 4)Pod poslovnom etikom se podrazumevaju i vrednosti moralnog ponasanja kao i norme etickog ponasanja pretocene u kodeks profesionalnog ili poslovnog ponasanja.Poslovna etika nastgala je iz razmatranja odnosa izmedju ekonomije i morala. dobronamernost.Izvor moraalnosti treba da nadjemo u sebi samima. a norme su utemeljene na vrednostima koje se zasnivaju na osnovnim etickim principima.Sofisti coveka posmatraju kao srediste stvari sa cime se i Sokrat salgao ali nije dopustao da retorika moze imati status kao i poricanje da postoje ucitelji.

Metode I tehnike istraZivanja u poslovnoj Etici obuhvataju proveraVanje postavljenih hipoTeza putem:-naucnog Posmatranja. -drustvene Realnosti. i 12 13 14 15 . naucno-teorijski ili epistemoloski deo I metodsko-tehnicki deo.nivoa. -kibernetickih Metoda. METODE POSLOVNE ETIKE-Kao metoda Naucne discipline poslovna etika razlikuJemo tri dela:logicki deo. Metoda istrazivanja uzorka. -naucnog Eksperimenta. od mikro-pravula za postenu razmenu izmedju dva no rasporedjeni prema Nekom prihvacenom praVilu.Koriste se Razni vidovi posmatraNja:pojedinacno posMatranje I grupno ili Masovno posmatranje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->