P. 1
proces zaposljavanja

proces zaposljavanja

|Views: 5,687|Likes:
Published by salechip

More info:

Published by: salechip on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE SREMSKI KARLOVCI

SEMINARSKI RAD MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
Tema

PROCES ZAPOŠLJAVANJA

Mentor Prof. dr Budislav Suša

Student Gordana Petrović 49/07-1 Sremski Karlovci jul, 2010.

..........................3 1......7 4.........13 8............................................... CV..........14 Zaključak...............................12 Plan orijentacije (uvođenja u posao) bi izgledao ovako:...............................4 3.....................................................................7 MENADŽER – 1 IZVRŠILAC............................................. TIPIZIRANI UPITNIK ........................................................................ KONKURS ZA RADNO MESTO ( OGLAS )... KRITERIJUMI ZA OCENU PERFORMANSI ZAPOSLENOG RADNIKA ZA MESTO „ MENADŽER”.................................................................................10 6................................................................................................8 5...........................................................................................................................................................17 2 .. NAGRADE I BENEFICIJE ZA ZAPOSLENE...................... INTERVJU SA KANDIDATOM ........................................................Sadržaj Uvod...................................................10 7...............14 9........................................................16 Literatura .................................................. ANALIZA LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJI..................................................................................................................... UVOĐENJE U POSAO NOVOPRIMLJENOG RADNIKA............................................................

Nastavak procesa regrutovanja je proces selekcije koji treba da bude sinhronizovan sa drugim aktivnostima menadžmenta ljudskih resursa. Ljudski kapital predstavlja ukupnu vrednost ljudskih resursa organizacije. ljudski resursi su najvažniji.Uvod Zaposleni nisu samo jedan od najznačajnijih resursa firme. Ljudski resursi obuhvataju svo iskustvo. Bez ljudi i njihovih potencijala nema ni organizacije i njenih uspeha. upravljanje ovim resursima se posmatra kao strateški interes organizacije kojim se bave viši nivoi menadžmenta. koji se obično naziva regrutovanje ( privlačenje ) ljudskih resursa. Oni su takođe najskuplji i najproblematičniji resursi. Najvažniji resurs je čovek. veštine i procene sposobnosti kontakte. Zadatak dobrog menadžera svake organizacije jeste da na pravi način doprinese maksimalnom iskorišćenju resursa u cilju ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije. Organizacija zadovoljava svoje potrebe za ljudskim potencijalima na dva načina: zapošljavanjem novih radnika i razvojem potencijala postojećih. preduzete rizike i mudrosti pojedinaca sa jednom organizacijom. Kako je tema ovog seminarskog rada „Proces zapošljavanja“. Iako su svi resursi organizacije važni. Upravljanje ljudskim resursima moše biti efektivno i neefektivno. Obzirom da je značaj ljudskih resursa sve veći. Popunjavanje radnih mesta je složen proces i počinje procesom. Eksperti za ljudski kapital su predvideli u budućnosti deficit veština kod ljudskih resursa koji bi doneo štetu konkurentskoj poziciji organizacija ukoliko se ne bude investiralo više u ljudski kapital. 3 . Ljudski kapital je direktno vezan sa performansama organizacije i njenom konkurenskom prednošću. ja sam izabrao fabriku „Jaffa“ kao organizaciju u kojoj ću opisati proces zapošljavanja za poziciju menadžer.

„Jaffa“ fabrika biskvita A. može se zaključiti da je broj zaposlenih sa visokom i višom stručnom spremom u odnosu na ukupan broj zaposlenih povoljan. analiza izgleda ovako: Firmu čine ljudi koji u njoj rade. starosne strukture i pola ljudskih resursa u organizaciji. promene u okruženju ali i moguće uticaje iz raznih centara moći. ženski poslovi. Što se tiče kvalifikacione strukture. takođe treba obuhvatiti i kulturu preduzeća.12. Pre svakog planiranja treba da se izvrši temeljna analiza zaposlenih i to ne samo po kvalifikacionoj i starosnoj strukturi već i njihov doprinos daljem razvoju preduzeća. i ubrzano zapošljavanje mladih i obrazovanih kadrova. pouzdan i iskusan kadar. Problem se rešava tako što se vrši edukacija i razvoj već zaposlenih radnika.D Crvenka . ima 294 radnika u stalnom radnom odnosu i 2 radnika na određeno vreme.1. Čitav proces proizvodnje nadzire stručan. kako vidimo više je zatupljen zenski pol. Analizom. Ovo možemo opravdati samom prirodom posla koji se obavlja u fabrici jer su pretežno zastupljeni tzv.D Crvenka. Raditi u Jaffi znači raditi u jednoj od vodećih konditorskih fabrika u Jugoistočnj Evropi. Kvalifikaciona struktura U kompaniji .kvalifikovani srednja stručna sprema kvalifikovani niža stručna sprema polu . Red. Planiranje ljudskih resursa mora da bude u skladu sa strategijskim ciljevima preduzeća i u harmoniji sa ostalim planovima. 4 . To je resurs kojem treba posvetiti posebnu pažnju prilikom planiranja. Po polnoj strukturi 185 žena i 111 muškaraca. Analiza ljudskih resursa. možemo da uočimo da najviše ima zaposlenih radnika koji nisu kvalifikovani za obavljanje svojih poslova.kvalifikovani nekvalifikovani bez škole 2 15 8 6 77 66 17 8 94 1 Broj zaposlenih na dan 31. sastoji se od analize stručne spreme odnosno kvalifikacione strukture.br 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 STEPEN STRUČNE SPREME magistri visoka stručna sprema viša sprema visoka . U „Jaffa“ fabrici biskvita A.god. ANALIZA LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJI U mnogim preduzećima ljudski resursi predstavljaju pokretačku snagu i faktor za sticanje konkurentske prednosti. Tabela 1. a Jaffin tim čine ljudi koji svom poslu prilaze sa entuzijazmom. Prema stepenu stručne spreme.2005.

VKV i KV. KVALIFI KACION A STRUKT URA MR VSS VS VKV SSS KV NSS PKV NKV BEZ ŠKOLE 2 15 8 6 77 66 17 8 94 1 Slika 2. takođe predstavlja značajan kadrovski potencijal u preduzeću.imajući u vidu osnovnu delatnost kojom se preduzeće bavi. kao i da broj zaposlenih sa SSS. Grafički prikaz kvalifikacione strukture 5 . Šematski prikaz kvalifikacione strukture 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 MR Series1 2 VSS 15 VS 8 VKV 6 SSS 77 KV 66 NSS 17 PKV 8 NKV 94 MR VSS VS VKV NSS PKV bez skole bez skole 1 Series1 SSS KV NKV Slika 3.

organizuje rad i poslovanje. Možemo i da uočimo da broj radnika preko 40 godina starosti je u dosta manjem broju u odnosu na broj zaposlenih između 19 i 35 godina. Menadžer je osoba čiji primarni zadaci proizlaze iz procesa menadžmenta. Cilj svih menadžera je isti: stvoriti višak. dok mladih do 18 godina ima najmanje.Prosečna starost zaposlenih iznosi približno 30-35 godina. planira i donosi odluke. kadrovskog popunjavanja. SISTEMATIZACIJA ZA RADNO MESTO „ MENADŽER” Kao menadžeri. Upravljanje zalihama i održavanje optimalnog nivoa zaliha. vođenja i kontrolisanja. ljudi izvršavaju menadžerske funkcije planiranja. 6 . Slika 4. organizovanja. Planiranje o donošenje odluka za unapređenje prodaje. Saradnja sa postojećim i novim institucionalnim kupcima. Organizacija rada prodavaca. On je takođe osoba koja ostvaruje ciljeve angažovanjem drugih da izvršavaju zadatke. pa je poželjno zapošljavanje mlađih radnika kji su sposobni brzo da uče i da se prilagođavaju raznim situacijama. Osnovne odgovornosti za poziciju menadžera u kompaniji Jaffa su: • • • • • • • Prodaja i upravljanje razlikom u ceni. Starosna struktura zaposlenih 2. Unapređenje prodaje. Koordinacija celokupnog radnog procesa u prodavnici. zapošljava i vodi ljude i kontroliše resurse.

Kako bi i dalje bili tako uspešni. KONKURS ZA RADNO MESTO ( OGLAS ) Jaffa fabrika biskvita iz Crvenke osnovana je 1975. Saradnja sa postojećim i novim institucionalnim kupcima.3. želja nam je da pojačamo naš tim. započeta je proizvodnja Jaffa keksa u punom kapacitetu fabrike. Vašu molbu sa biografijom (CV) i fotokopijom diplome. komunikativnost i inovativnost Radno iskustvo u trgovini minimum dve godine Odslužen vojni rok (za kandidate muškog pola) Kandidati koji uđu u uži izbor u obavezi su da dostave potvrdu izdatu od strane nadležnog organa da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Unapređenje prodaje. Potrebna stručna sprema za menadžera: • Visoka ili Viša stručna sprema (poželjna ekonomska. na inicijativu nekolicine privrednika tog kraja. Organizacija rada prodavaca. Vrsnim kandidatima/kandidatkinjama nudimo dinamičnu poziciju u internacionalnom okruženju sa odgovarajućim kompezacionim paketom i mogućnošću profesionalnog usavršavanja i napredovanja. Koordinacija celokupnog radnog procesa u prodavnici. Godine 1976. Po svom rejtingu među industrijskim kolačima i Jaffa biskvit i Munchmallow su godinama u samom vrhu. menadžerska i organizaciona usmerenja) Ostali uslovi: • • • • Inicijativnost. radne knjižice i lične karte pošaljite na E . da bi se 1981. Upravljanje zalihama i održavanje optimalnog nivoa zaliha. godine u redovan proizvodni asortiman uvrstio i Munchmallow. U cilju pojačanja našeg tima traži se : MENADŽER – 1 IZVRŠILAC Osnovne odgovornosti i zadaci za poziciju menadžera su : • • • • • • Prodaja i upravljanje razlikom u ceni.rs 7 .mail adresu: jaffa@jaffa. godine.

uz mogućnost stručnog usavršavanja. Flash. Front Page. Obrazovanje • • Apsolvent na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima Srednja ekonomsko-trgovinska škola u Sopotu. CV Cilj Stalan i siguran posao sa stimulativnom zaradom. Macromedia (Dreamweaver. MS Visual Studio Corel Draw. Fireworks) Internet Expolorer. Power Point. čitanje-odlično.petrovic78@gmail.com slovima za rad.4. u Ime i prezime: Gordana Petrović Datum rođenja: 19. položen ispit engleskog kao stranog jezika. Mladenovac Telefon: +381118225105 Mobilni telefon: +381641929219 E-mail: gordana.1978. Mozila Firefox. Visio). Opera 8 . smer ekonomski tehničar Radno iskustvo • • • 2010 Trgovac i poslovođa u prodavnici mešovite robe od 1999-2005 Rad u knjigovodstvenoj agenciji ODISEJ 2005-2007 Trgovac i ekonomski saradnik u knjižari YAHOO u Mladenovcu 2007Poznavanje jezika • • • • • Engleski (pisanje-odlično. Adresa: Petra Bajtajića 9. Excel. Access. Adobe Photoshop. službenih putovanja.4. govor-dobro). Francuski (osnove) Rad na računaru MS Office (Word. napredovanja i timskog rada.

. ili makroekonomske kategorije.Ostala iskustva o Distributivna prodaja preparata od Aloe o Grafički dizajn propagandnog materijala Posebna interesovanja • Posebno se interesujem za modele finansiranja.. Konferencije • Seminar za knjigovodstvo 1999 Vozačka dozvola • • B kategorija Sopstveno vozilo: DA Hobiji • Čitanje stručnih časopisa i literature. usavršavanje stranih jezika Ostalo • • Bračno stanje: udata Majka dva maloletna deteta: Dimitrije 8 godina i Mihailo 6 godina. 9 . učešće u internet forumima.

u kojem jedna osoba postavlja pitanja. mnoga preduzeća imaju interne upitnike. datum i mesto rođenja. a druga daje odgovore. Upitnik obično se služi samo za odabiranje kandidata. da prikupi što više relevantnih informacija o kandidatu i vrednuje s aspekta zahteva posla. ponašanje i motivacija da bi se utvrdilo u kojoj meri odgovaraju zahtevima posla za koji su se prijavili. radovi i nagrade. već je i vrlo bitan dokument u dosijeu radnika.5. Svrha intervjua za zaposlenje je da se upozna kandidat. 6. da podstakne motivaciju za posao i interes za organizaciju. dodatna znanja. TIPIZIRANI UPITNIK U cilju pribavljanja dodatnih podataka i informacija relevantnih za ocenu kvalifikacije kandidata. Sadržaj upitnika u Jaffa fabrici biskvita sadrži sledeće elemente: − − − − − − − − − − posao za koji se kandidat prijavljuje. INTERVJU SA KANDIDATOM Intervju se obično definiše kao razgovor sa svrhom. broj telefona. koje kandidat popunjava prilikom prvog kontakta ili pred intervju. Intervju je interaktivni proces procenjivanja u kojem intervjuista ima sledeće zadatke: − − − − da pruži ključne informacije o poslu i organizaciji. procene njegove sposobnosti. profesionalna i druga udruženja i članstva. ime. 10 . ranija zaposlenja. Obično kandidata intervjuiše najmanje dvoje ljudi pre nego što se ponudi posao. interesi i hobiji. obrazovanje. To je najčešće stručnjak za poslove profesionalne selekcije i osoba koja će biti neposredni rukovodilac kandidata. zdravstveno stanje. Kandidat za menadžerske i druge složene poslove imaju i treći intervju sa menadžerom višeg nivoa. Intervju mnogi autori ističu kao najvažniji instrument ukoliko ga obavlja profesionalno i dobro obučeno lice. da utvrdi predispozicije kandidata za posao koje se ne mogu utvrditi na drugi način. očekivanja od preduzeća. Skoro sve organizacije koriste intervju kao obavezno sredstvo selekcije. bračni status. adresu.

odnosno da navodi kao razlog prijave na posao isključivo to što mu je novac zaista neophodan. 4) A zašto baš vi? Ovde se pruža mogućnost kandidatu da istakne sve one kvalitete koje je izostavio u CVju ili propratnom pismu. I takođe ću želeti da kandidat navede konkretan primer za to .. rad na računaru. iskrenost i integritet. može se postaviti ovo pitanje. 5) Које su vaše mane? Želim da saznam koliko je kandidat sposoban realno da sagleda svoja ograničenja. da imam ulogu budućeg šefa bila bi: 1) Šta znate o ovoj organizaciji? Pitanje koje možda deluje naivno. analitičke veštine. jaka radna etika. želim da vidi koliko je kandidat motivisan i kako procenjuje sebe. Ma koliko se posao obavlja zbog novca to ne treba da bude jedini motiv za rad. motivaciona inicijativa. Osim materijalnih.) 3) Kako se suočavate sa problemima i kako ih rešavate? Cilj ovog pitanja je da ocenim snalažljivost kandidata u nepredvidivim i konfliktnim situacijama. 2) Zašto želite ovaj posao? Povezano sa prethodnim pitanjem. 6) Koji su vaši profesionalni i lični ciljevi? Gde vidite sebe za nekoliko godina? Ovim pitanjem želim da vidim da li osoba vidi sebe u našem preduzeću u budućnosti. Ja kao poslodavac. Ukoliko se kandidat informisao o kompaniji.Ono što poslodavci najviše traže kod kandidata su: komunikacione veštine. ali to ni u kom slučaju nije.kako je rešio neki problem i šta je naučio iz toga. znači da mu je stalo i da zaista želi u njoj da radi. 11 . Da li je prepotentan. interpersonalne veštine. što je jedna od ključnih osobina neophodnih za razvoj osobe. da li je realan ili možda nema samopouzdanja uopšte. optimalni razlozi koji bi trebali da motivišu kandidata da radi su oni nematerijalne prirode (usavršavanje. samopouzdanje. Pitanja koja bih postavio. napredovanje. to što voli da radi taj posao i slično. niti bi trebalo da ga kandidat navodi kao takav. Nije poželjno da na posao gleda samo kroz materijalne razloge (iako je plata svakome naravno bitna i osnov za materijalnu sigurnost).. fleksibilnost i prilagodljivost. timske veštine. koliko je motivisan da radi.

kandidat treba da se pripremi. mogu da utvrdim koliko klijent ceni sebe i svoje mogućnosti. To znači. cilj uvođenja u posao jeste brža i lakša socijalna.7) Da li ste individualac ili ste dobar timski igrač? Ovim pitanjem stičem utisak o tome. napredovanja. već da su bitni mogućnosti usavršavanja. kao i uspeh u poslu. radna i psihološka adaptacija novoprimljenih radnika u organizacionu sredinu. Ako navede platu veću od one koja je realna za datu poziciju. odnos prema radu i njihovo napredovanje u kompaniji. S toga. 12 . Samim odgovorom na pitanje. 7. načina života i rada i ubrzava se adaptacija radnika na nove uslove. i obrnuto. Ono što se u tom periodu nauči ostavlja trajni pečat na ponašanje prispelih radnika. kada se zaposleni po prvi put sreće sa okruženjem jedne firme. 8) Koliku platu očekujete? Na ovo pitanje. je presudno. da li je osoba samostalna u radu. radu i kvalitetu. koje je uglavnom neugodno. da započnu sa formiranjem dobrih radnih navika i osposobe se za rad na poslovima za koje su primljeni. stičem utisak da osoba precenjuje sebe.5 godine staža. Učenje o ponašanju u kompaniji u periodu od 1. UVOĐENJE U POSAO NOVOPRIMLJENOG RADNIKA Nakon izvršene selekcije i raspoređivanja novih radnika na radna mesta sledi njihovo uvođenje u posao. na njihove stavove. vrednosti vezane za rad. ukoliko navede platu manju od one koja je realna za datu poziciju.) 10) Šta biste uradili ako biste saznali da neko od kolega je uradio namerno nešto što bi moglo da šteti našoj organizaciji? Ovim pitanjem utvrđujem koliko je jaka radna etika kandidata. 9) Šta Vam mi možemo ponuditi što do sada niste dobijali? Ovim pitanjem želim da utvrdim kolika je motivacija i sposobnost da doprinese radu organizacije. da se osete poželjnim i važnim. a da zauzvrat dobije određenu satisfakciju (poželjno je da nije jedina satisfakcija i motivacija samo novac. ili mu ipak više odgovara timski rad. Organizovanim uvođenjem u posao smanjuju se negativni efekti drastične promene sredine. tako što će se raspitati koji je raspon plate u našoj firmi za određeno mesto za koje konkuriše. da treba stvoriti uslove da novi radnici na početku steknu dobar utisak o kompaniji i radnoj sredini. Prva iskustva novog radnika (pogotovo početnika) u susretu sa organizacionom i radnom sredinom bitno određuju njegov kasniji odnos prema preduzeću. stičem utisak da osoba podcenjuje sebe i nema samopouzdanja.

Uvodno obrazovanje za novog zaposlenog obuhvata edukacije koje se planiraju individualno za svakog zaposlenog. a u zavisnosti od stručnosti i prethodnog iskustva. upoznavanje radnog okruženja.Plan orijentacije (uvođenja u posao) bi izgledao ovako: Kompanija uvodi u posao novoprimljene radnike na organizovan način. Njegov zadatak je da novoprimljenom radniku. U sticanju praktičnih radnih sposobnosti presudna je uloga mentora. Organizovanje susreta za zaposlenim. Informisanje o kompaniji i njenoj poslovnoj politici (misija. vizija. RB 1 2 3 4 SADRŽAJ Uvod u posao Upoznavanje sa prostorijama firme Upoznavanje sa zaposlenima Objašnjenje o postojećim beneficijama NOSILAC AKTIVNO STI Menadžer sektora Nadređeni menadžer Šef sektora Finansijski direktor VREME 08h-09h 09h-12h 12h-14h 14h-16h NAČIN RADA Samostalno Samostalno Grupno Samostalno MESTO Kancelarija Prostorije firme Sala za sastanke Kancelarija računovodstva 13 . Po završetku programa uvođenja u posao mentori procenjuju novog zaposlenog i novozaposleni daje povratnu informaciju o zadovoljstvu programom uvođenja u posao. Plan se sastoji od sledećih koraka:         Stvaranje osećanja kod novozaposlenog da je deo kompanije. Obilazak pogona pri čemu se novi radnik upoznaje sa procesom i tehnologijom proizvodnje u fabrici. Dužina perioda uvođenja u posao zavisi od složenosti posla i propisanih pravila preduzeća. u stalnom i neposrednom kontaktu:    pruži informacije kako se radi dozvoli da pojedinac sam uradi posao pruži povratnu informaciju o tome kako je pojedinac uradio posao Cilj obuke je da radnika što pre dovede u fazu efektivnosti i kvaliteta rada. planovi). Vođenje brige o svim rutinskim poslovima vezanim za prijem. ali i da se u što većoj meri otkrije radni i ljudski potencijal radnika. Program obučavanja novoprimljenih radnika definiše neposredni rukovodilac i mentor koga on odredi. te da se radnik usmeri na pravi način. strategija. Obuka novih radnika. Objašnjavanje beneficija koje postoje u kompaniji. pravila ponašanja. Organizovanje razgovora za novozaposlenog na kojima on postavlja pitanja i dobija odgovore od menadžmenta. zahtevima koje kompanija očekuje od ljudskih resursa.

a koje su s individualne tačke gledišta nenovčane prirode. odnosno stimulacija povezanih s individualnim ili grupnim radom. NAGRADE I BENEFICIJE ZA ZAPOSLENE U fabrici Jaffa.( želja za sticanjem novih znanja. različiti oblici životnog osiguranja. povezivanje sistema nagrađivanja i radne uspešnosti. Prednosti dobrog sistema ocenjivanja radne uspešnosti su : − − − objektivno vrednovanje uspešnosti. koje se stiču samim zapošljavanjem u našoj organizaciji. ocena 5) odgovornost (izuzetna posvećenost poslu. zdravstveno osiguranje. uz male nedostatke. postoje sledeće nagrade i beneficije: Prvoj kategoriji nagrada pripada sistem plata. zbog čega se ne ostvaruju po kriterijumima koji se vezuju za radni učinak i radnu uspešnost. godišnji odmori. KRITERIJUMI ZA OCENU PERFORMANSI ZAPOSLENOG RADNIKA ZA MESTO „ MENADŽER” Ocenjivanje performansi zaposlenih je proces organizovanog i kontinuiranog praćenja. kolegama i klijentima (komunikativan. sposoban za izvršenje svih zadataka. ocena 5) pouzdanost ( odgovoran. ocena 4) 9.8. postoji mogućnost proširenja znanja. 14 . slobodni dani. Kriterijumi na osnovu kojih se ocenjuju performanse zaposlenog radnika za radno mesto „ menadžer“ su : − − − − − − − kvalitet i kvantitet posla (izuzetno efikasan. zbog čega se sa individualnog i organizacionog aspekta tretiraju kao direktne nagrade za rad. 50 odrađenif faktura. Ciljevi ocenjivanja radne uspešnosti su: podizanje individualnih i organizacionih ciljeva. donošenje kvalitetnih odluka u vezi sa nagrađivanjem i profesionalnim usmeravanjem zaposlenih. rukovodiocima. rekreacije i slično. prehrana. ocena 5) poznavanje posla ( dobro poznavanje materije posla. odnosno zarada i drugih materijalnih davanja. Tu spadaju: penzijsko i invalidsko osiguranje. koji je preduslov za organizacione uspešnosti. ocena 5) sposobnost (zadovoljavajuće predispozicije. usmeravanja i prilagođavanja rezultata zaposlenih i njihovog radnog ponašanja. utvrđivanje adekvatnih programa za obrazovanje i usavršavanje kadrova i slično. vrednovanja. stipendije i školarine. podsticanje razvoja karijere. otvoren za saradnju sa zaposlenima. To je formalizovan proces. ocena 4) odnos prema radu. Drugoj kategoriji nagrada pripada čitav niz materijalnih beneficija. ocena 5) zainteresovanost za posao.

Očigledno je da se navedenim beneficijama. Cilj upotrebe beneficije je zadržavanje zaposlenih u preduzeću. konkurencije na tržištu radne snage. dodatne uplate penzijskih doprinosa u cilju ostvarivanja prava na veću penziju). pogodnosti u vezi sa ostvarivanjem prava na penzijsko osiguranje (npr. odmore na ekskluzivnim turističkim destinacijama. 15 . makar i na posredan način. korišćenje službenog automobila. zadovoljavanje njihovih potreba i povećanje lojalnosti zaposlenih. strukture zaposlenih. Da bi program beneficija bio uspešan potrebno je da elastično i kreativno zadovoljava potrebe zaposlenih. predstavljaju davanja iznad osnovne zarade i stimulativne zarade. koja će zavisiti od brojnih faktora: sektora u kome posluje. da bude konkurentan na tržištu rada i da vodi računa o troškovima preduzeća.Da bi beneficije bile uspešne potrebno ih je kontinuelno preispitivati i po potrebi modifikovati. pristupe ekskluzivnim klubovima zatvorenog tipa i slično. Obično se odnose na: posebno zdravstveno osiguranje. odnosno poslove. koriste ih i drugi kadrovi. delimično zadovoljavaju i organizacioni interesi. neophodno je ponuditi odgovarajući nivo zarada. Beneficije kojima se podiže kvalitet rada i života u našoj organizaciji su: profesionalna odeća. ali je to samo potreban uslov – ne i dovoljan. Beneficije koje se odnose na posredne privilegije i olakšice u poslednje vreme postaju sve aktuelnije. Suština nagrada i beneficija sastoji se u sledećem: Kako bi uspešno poslovalo. prevoz do posla. da istovremeno povećava veličinu direktnih novčanih davanja. Da bi se obezbedio odgovarajući kvalitet zaposlenih u preduzeću. rekreacija i slično. prirode posla.Važno je i to da beneficije budu u skladu sa strategijom preduzeća. svako preduzeće mora da pronađe optimalnu kombinaciju materijalnih i nematerijalnih podsticaja za svoje zaposlene. Iako se najčešće vezuju za menadžere. a naročito stručnjaci za određene oblasti. kao indirektni delovi sistema zarada.Beneficije.

podrazumeva uključivanje stručnjaka sa odgovarajućim psihološkim instrumentarijumom za procenu kandidata. sposobnosti mišljenja. Zapadni karakteriše strogo uklapanje kadrova u unapred definisane zahteve i planove preduzeća. su psihološki instumenti za procenu sposobnosti i inteligencije. Ono što podrazumeva jedan konzistentan i efektivan skup tehnika za procenu. Ova analiza se ne svodi samo na utvđivanje potrebnih stručnih kvalifikacija. koji ima jednog ili više stručnjaka zaduženog upravo za selekciju kandidata (recruitment specialist). i neće li on konačno u perspektivi ugroziti osnovna načela humanosti. 16 . Ovakav pristup u selekciji. kao deo procesa zapošljavanja. ličnih osobina. zdravom samopouzdanju i visokoj toleranciji na stres i osujećenja. Neki podaci pokazuju da upotreba ovakvih metoda procene prilikom zapošljavanja povećava uspešenost izbora prave osobe od tri do pet puta. i insistira na zapošljavanju osoba koje imaju potencijalne sposobnosti za dalje obučavanje i usavršavanje. Konačna odluka. dužim zadržavanjem na radnom mestu i uopšte većim zadovoljstvom zaposlenih. interesovanja i okupacija.idealnog kandidata. očituje u realnoj proceni sopstvenih kapaciteta.Zaključak U većini preduzeća se. koje čitav proces primanja novog zaposlenog preuzimaju na sebe. dok je istočni mnogo više globalno. Najnoviji podaci ukazuju da postoji izuzetno visoka povezanost između globalne intelektualne sposobnosti i uspešnosti u svakoj vrsti posla. među izuzetno stabilne i valjane prediktore uspeha na poslu spada emotivna stabilnost. kao i testovi specifinih ciljanih osobina ličnosti. karakterističan za zapadnu kulturu. polazi prvenstveno od zahteva radnog mesta. i da rezultira većom produktivnošću. Druga koriste usluge specijalizovanih HR agencija. između ostalog. od osmišljavanja odgovarajućeg oglasa za konkurs. koja se. na osnovu koje se utvrđuju poželjne osobine i kompetencije potrebnog kadnidata. Neka preduzeća se opredeljuju za organizovanje sopstvenog odeljenja za ljudske resurse. promenu i razvoj. Takođe. i dalje leži na rukovodstvu preduzeća. Svakoj selekciji prethodi detaljna analiza radnog mesta. slobode izbora i vizije beskonačnih ljudskih mogućnosti za rast. koji podrazumeva skup ponašajnih obrazaca osobe. pa se na osnovu tih zahteva biraju kandidati koji im najbolje odgovaraju. preko detaljne procene (assesment-a) svih kandidata koji su se javili. a manje specifično selektivan. Postavlja se pitanje da li je ovakav pristup dobar na duge staze. naravno. i ovde uočavamo razliku između istočnog i zapadnog sistema menadžmenta. već se traži odgovarajući profil osobe .

Megatrend univerzitet primenjenih nauka. 3) Jovanović-Božinov. 2. Menadžment ljudskih resursa. izdanje. M. Ž. Zagreb. Cvetkovski T. Osnovi upravljanja ljudskim resursima. 5) Kulić. 1999.. Menadžment ljudskih potencijala. Upravljanje ljudskim resursima sa organizacionim ponašanjem. 17 .. Živković M. Beograd 2008.. Cvetkovski T. 2) Bahtijarević-Šiber Fikreta. 2002.Literatura 1) Bogićević. Menadžment ljudskih resursa.. M.... Beograd. Megatrend univerzitet. 4) Jovanović-Božinov. 2004. Živković M. B. 2004. Beograd.. Ekonomski fakultet Beograd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->