P. 1
EKONOMIJA - MONOPOL

EKONOMIJA - MONOPOL

|Views: 3,581|Likes:
Published by montenegrina

More info:

Published by: montenegrina on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

Sadražaj

Sadržaj Uvod Pojam i karakteristike monopola 2 Podjela monopola Kako definisati monopol Izvor monopolske moći Tipovi tržišta Čist monopol Nastanak monopola Zloupotrebe monopolske pozicije Izvori monopola Prirodni monopol Literatura

1 2

2 2 3 3 4 5 6 7 11 12

-1-

Međutim. Uz sve veće bogaćenje putem akumulacije. a na strani potražnje nalazi se mnoštvo kupaca bez mogućnosti izbora drugog dobavljača i uticaja na cenu. Monopolistička pozicija na tržištu omogućava mu da maksimizira profit proizvodeći onu količinu proizvoda i usluga za koju su marginalni troškovi jednaki marginalnom prihodu. Bitna karakteristika monopola je da može potpuno odrediti cijenu robe koju prodaje. kupovinom ili otkupom slabije stojećih poduzeća. bilo da se radi o nasilnom prisvajanju.nastaju kada se prodaja ili proizvodnja određenih roba. Za čistu monopolsku strukturu tržišta karakteristično je da na strani ponude postoji samo jedan ponuđač – monopolist. krajem prošlog i početkom ovog stoljeća. Podjela monopola • • • • Prirodni monopol ..nastaje iz limitiranosti proizvodnih činitelja i izvora ponude Zakonski monopol . soli. Da bi se sve ovo stavilo u upotrebu bile su potrebne enormne količine kapitala.nastaje koncentracijom i centralizacijom kapitala Oktopodski monopol . Isto tako na strani potražnje monopsonist određuje po kojoj će cijeni robu kupovati. Pojava monopola vezana je za novi val pronalazaka i tehničkih i tehnoloških dostignuća. suvremena tržišna privreda poznaje i druge oblike konkurencije. bez obzira na količinu koju nudi.) Ekonomski monopol . jer je relativno lako razumjeti tržište na kome ona vlada.predstavljaja kombinaciju prirodnih i ekonomskih. Državni monopol u prodaji duhana.UVOD Monopol je tržišno stanje u kojem se nastrani ponude nalazi samo jedan prodavac koji je u mogućnosti da odlučujuće utiče na formiranje cena. šibica. gdje se prvenstveno misli na monopolsku. šećera. a na strani potražnje samo jedan kupac – monopsonist.. gdje se pojavljuje stvaranjem velikih i ekonomski moćnih vlasnika kapitala. Koncentracija je proces povećanja kapital putem akumulacije koji se ostvaruje pod kontrolom jednog ili više vlasnika kapitala. i kod njih zbog veličine opreme nije povoljno postojanje više pod Kako definisati monopol Monopol se može definisati: • • • nedostatkom konkurencije nema supstituta kojima se može trgovati (roba ili usluga) postoji ulazna barijera na tržište: monopolist kontrolira vrijedan input. Pojam i karakteristike monopola U ekonomiji se posvećuje značajna pažnja slobodnoj konkurenciji. Za monopolistu ne važi marginalno pravilo. krupni kapitali se uvećavaju na razne načine. prirodni monopol. državnim propisima monopolizira za samo neka poduzeća (npr. kao i dobrovoljnim spajanjem poduzeća. patenti i zaštite. Proces koncentracije i centralizacije kapitala omogućio je stvaranje monopola. državni monopoli -2- .

poduzeće koje prvo započne s proizvodnjom nekog dobra.. ne moraju se zabrinjavati otvorenom tržišnom utakmicom na tržištu. razlikuje se šest glavnih tipova tržišta: -3- . 2. Oni su imuni na velike investicije.Oblik nesavršene konkurencije gdje cjelokupnu ponudu kontrolira samo jedno poduzeće. pa takvo poduzeće može proizvoditi ukupnu proizvodnju grane djelotvornije nego što bi to učinila mnoga poduzeća zajedno. Javlja se u onim privrednim granama u kojima je ulazak konkurentima veoma otežan ili onemogućen. Prirodni monopol – prirodni monopol imaju poduzeća čiji AC snažno padaju s povećanjem proizvodnje zbog velike ekonomoije opsega. Tako.Zbog svega gore navedenoga. To je čest primjer u distribuciji TIPOVI TRŽIŠTA U privredi funkcioniše mnogo pojedinačnih tržišta a svako od njih ima sopstvenu strukturu. krajnji korisnici. dakle kupci. npr. Ljudi ne mogu početi kupovati i koristiti neki drugi proizvod koji može biti jeftiniji ili bolji iz jednostavnog razloga jer takav proizvod ne postoji (nema supstituta).Kada na tržištu nema konkurencije tj. postoji monopol. Javlja se u proizvodnji onih dobara i usluga koji nemaju svojih supstituta. može postati monoploist u proizvodnji aluminija. su ti koji trpe najviše i to iz razloga jer takva poduzeća tijekom vremena postaju manje efikasna i inovativna. U zavisnosti od toga. monopolist može ostvarivati profite u dužem vremenskom razdoblju. specifičnih strojeva. trustove i koncerne. imaju visoku i stabilnu profitnu stopu i imaju veće mogućnosti za unapređenje tehnike i tehnologije. Nadzor nad sirovinama – čest slučaj u nekim granama industrije. vođenjem politike cijena onemogućuje konkurente i postaje monopolist 4. može postati jedini proizvođač tih dobara 3. ponajviše nedostatka konkurencije. npr boksitom.Monopolističke organizacije nastaju kao kombinacija raznih industrijskih grana u jednom poduzeću i one mogu biti: • • • Horizontalna kombinacija – povezivanje raznih privrednih djelatnosti koje imaju istu proizvodnu osnovu – sirovinsku bazu Vertikalna kombinacija – povezivanje niza uzastopnih djelatnosti koje čine proizvodni proces Kombinacija kombinacija – povezivanje horizontalne i vertikalne kombinacije Rezultat ovog povezivanja su holdinzi – velika poduzeća koja u odnosu na druga imaju neke pogodnosti u poslovanju. uspavaju se zbog svoje sigurne pozicije na tržištu tj.Karakteristični i trajni oblici monopolističkog udruživanja dolaze do izražaja kroz: kartele. Naime. Politika cijena – često. Vlasništvo nad patentima – poduzeće koje ima patent za proizvodnju. Izvor monopolske moći Do pojave monopola mogu dovesti brojni razlozi: 1. ponašanje i performanse. poduzeće koje ima nadzor nad nekom rudom.

Ona podrazumeva prisustvo borbe između poslovnih rivala na tržištu. potom dovodi do drugog ekstrema.čvrst oligopol.dominantna firma. To je tržišna struktura u kojoj celu jednu granu industrije predstavlja samo jedan proizvođač koji proizvodi proizvod za -4- . . Karakter oligopola zavisi od broja učesnika. njihove povezanosti i učešća na tržištu. Uzajamni pritisak u ovom slučaju nije jak. poštanske usluge i slično. Sprovodi se intenzivni uzajamni pritisak tako da svi konkurentni moraju da ulože maksimalne napore da bi opstali na tržištu. može preuzimati akcije koje će ukloniti njene manje rivale sa tržišta. To znači da jedna ili više firmi dominira nekim tržištem i nisu zadovoljeni neophodni uslovi za razvoj prave tržišne konkurencije. . U ovom tipu konkurencije ni jedan rival nije sposoban da bitno povećava cene iznad troškova. Dominantna firma sa svojim proizvodima pokriva preko 40% tržišta tih proizvoda ili usluga i najčešće nema bliske rivale. . monopolistička konkurencija i čista konkurencija) predstavljaju efektivnu konkurenciju. Labavi oligopoli su tipovi tržišta u kome četiri firme zajednički pokrivaju 40% tržišta. U tipu tržišta koje se zove monopolistička konkurencija dalje se smanjuje stepen monopolisanosti. Poslednja tri tipa tržišta (labavi oligopoli. telefonske komunikacije. Takve su na primer firme IBM i Kodak. dominantna firma može povećati cene i.čist monopol. Prva tri tipa tržišta (čisti monopol. . ČIST MONOPOL Monopol je osnovni oblik nepotpune konkurencije. To su firme koje pripadaju sledećim privrednim oblastima: proizvodnja struje. Oligopolske firme međusobno sarađuju pri utvrđivanju cena svojih proizvoda. Za efektivnu konkurenciju je tipično da nema takvog tržišnog učešća koje bi bilo dovoljno veliko da omogući jak uticaj na tržištu Barijere za ulazak na tržište su niske. Čist monopol je tip tržišta u kome se tražnja za određenim proizvodima i uslugama snabdeva samo od jedne firme.Tržišna struktura u kojoj dominira jedna firma. U tom smislu. te kao takvi diktiraju razvoj ključnih grana svetske privrede. često se pretapa u labavi i čvrsti oligopol. Dominantna firma suočava se samo sa malim pritiskom svojih rivala. a u slučaju labavog oligopola dogovaranja nema. oligopol je moguće rangirati od čvrstog oligopola pa sve do labavog oligopola.. niti je sposoban da ukloni svoje rivale izuzev ukoliko uspe da nametne superiornu efikasnost. do čiste konkurencije. ukoliko to želi. dominantne firme i čvrsti oligopoli) predstavljaju neefektivnu konkurenciju.potpuna konkurencija. U današnjim uslovima privređivanja preovlađuju oligopoli koji su čvrsto povezani sporazumima o cenama . U monopolističkoj konkurenciji postoji mnogo konkurenata. dok se njeni mali rivali suočavaju sa izuzetno velikim pritiskom i rizikom nametnutim od strane dominantne firme. U skladu sa tim.To je firma koja ima dominaciju na tržištu.monopolistička konkurencija i . U čistoj konkurenciji postoji mnogo ravnopravnih konkurenata. Ni jedna firma – konkurent ne pokriva više od 10% tržišta. Sledeći tip tržišta je slučaj dominantna firma.labav oligopol. Znači. segmentaciji tržišta. Smanjen stepen monopolisanosti. Ključna razlika između čvrstog i labavog oligopola jeste u tome što je u slučaju čvrstog oligopola dogovaranje verovatno. odnosno ni jedna firma – konkurent nema preovlađujući uticaj na tržištu. Labavi oligopoli imaju male realne šanse da održe cene na visokom nivou. svaka ima mali stepen tržišne snage.

firma ima zaštićenu poziciju i predstavlja monopol. vrlo je skromna. 3) Patent – obično se odnosi na prave ekskluzivne dobiti od svih razmena uključujući pronalazak na koji se odnosi. vladina licenca kao rezultat monopola je u stvari ekonomija razmere koja se pojavljuje u drugacijoj formi. Ali većina firmi se suočava sa konkurencijom proisteklom iz proizvodnih substituta. da se bave nekim poslom. U njima ne postoji efektivna konkurencija. Na primer. kamionskim prevoznicima i avionskim kompanijama. de Beers kontrola nad snabdevanjem dijamantima iz rudnika će prestati da predstavlja monopolsku moć. -5- . ona ulazi u konkurentsku bitku sa autobuskim prevoznicima. ovaj faktor nije garancija za permanentnu monopolsku moć. osim firmi koje imaju dozvolu od vlade. kompanija koja ostvari kontrolu nad izvorima tih inputa može sebi obezbediti monopolsku poziciju. izaberu jednu. Sve dok patentno prave postoji. Naziv potiče od grčkih reči mono – jedan i polist – prodavac. Međutim. koje daje država na određeni vremenski period da bi podstakla inventivnost. 5) Vladine licence ili Franšize – na mnogim tržištima zakon sprečava bilo koga. Najbolji primer za ovo je pobeda VHS tehnologije nad Beta formatom u kućnim video rekorderima. Na primer. U takvim slučajevima. U praksi je veoma retko naći čist monopol i zbog toga što se pri njegovoj pojavi pojavljuje država sa svojim intervencionističkim merama radi sprečavanja monopolizacije. a ukoliko i postoji. Gradske vlasti pregovaraju sa nekoliko kompanija. 2) Ekonomija razmere – prirodni monopol postoji u nekoj grani ukoliko prednost ekonomike obima omogućava jednoj firmi da proizvodi celokupnu proizvodnju u grani po nižim prosečnim troškovima nego da veći broj manjih firmi proizvodi manje količine (često citiran primer prirodnog monopola je obezbeđivanje lokalne telefonske usluge). ukoliko i postoji samo jedna železnička kompanija u gradu. 4) Mrežna ekonomija – na strani potražnje na mnogim tržištima proizvod postaje vredniji kad ga koristi veći broj konzumenata. lokalni snabdevač prirodnim gasom nije čist monopolista. Kada je jednom VHS pridobio većinu konzumenata. ali sa pretpostavkom da sintetički dijamanti eventualno postanu kompletno neprepoznatljivi u poređenju sa pravim. Kao rezultat. i ne postoji mogućnost da se pojavi druga firma koja bi proizvodila isti proizvod. ugalj ili lož-ulje. Rađe posedovanje pravih dijamanata je uglavnom bazirano na činjenici da su dijamanti koji su izvađeni iz rudnika istorijski nadmoćniji nad sintetičkim. NASTANAK MONOPOLA Postoji pet faktora gde kombinacija bilo kojih od njih omogućava firmi da postane monopol: 1) Ekskluzivna kontrola važnih sirovina – ukoliko neko dobro može biti proizvedeno jedino korišćenjem retkih inputa.koji ne postoje bliski substituti. usavršavanje Bete (i njena superiornost u odnosu na VHS) nije pomoglo da se isti povrati. budući da druge firme mogu ponuditi bliske substitute kao što su npr. Lokalne telefonske kompanije i poštanska služba su dobri primeri onih grana industrije koje najviše ispunjavaju uslove čistog monopola. Navedeni rigorozni uslovi egzisencije cistog monopola čine ga veoma retkim u realnom životu. i onda odobravaju ekskluzivnu dozvolu za usluge u određenoj oblasti. Takvu monopolsku poziciju ostvarila je firma de Beers Diamond Mines zbog ekskluzivne kontrole nad najvećim delom svetske zalihe sirovih dijamanata. onda jednostavno više neće postojati baza za preferiranje pravih dijamanata.

Zajedno mogu kontrolisati 80-90% trzista.uvećanje marže i troškova trgovine pri uvozu robe za koju je smanjena carina. donosi rešenje kojim se tom privrednom subjektu naređuje da preduzme odgovarajuće mere radi otkljanjanja utvrđenih nedostataka. odnosno potrošaču.cak i ako su ostale firme prisutne.povećanje cena robe i usluga i troškova trgovine (odnosi se na povećanje cena iznad prosečnog rasta cena na domaćem tržistu.uslovljavanje prihvatanja dodatnih obaveza u ugovoru koji se zaključuje sa drugim privrednim subjektom u vezi sa predmetom ugovora. .Na dugi rok.ZLOUPOTREBA MONOPOLSKE POZICIJE Pod zloupotrebom monopolske pozicije na tržistu smatraju se sve radnje usmerene na narušavanje konkurencije i izazivanje poremećaja na tržistu. Oligopol moze imati jasno odredjenu granicu u proizvidnji i cenama.ili dve firme koje dominiraju trzistem.Na primer. a niko drugi ne proizvodi ni supstituit.zeleznica gasovod.To je slucaj kada postoji jedan jedini prodavac s potpunom kontrolom nad celim privrednim sektorom. i pomoću njih se može naneti steta drugom privrednom subjektu. druge uvozne dažbine i porez na promet i zloupotreba poreskih olakšica za robu domaće proizvodnje koja je oslobođena poreza na promet. Antimonopolska komisija može privremeno zabraniti obavljanje prometa određenom robom.obustava ili ograničavanje proizvodnje. 11 nacija ukljucenih u OPEC (Organization of Petroleum Ehporting Contrias) sastaju svakih sest meseci da bi odredile granice autputa i odrzale visoku cenu za naftu. tako da mogu kontrolisaticenu i autput. U dupolu postoje dve firme. odnosno za koju je isti smanjen. Ukoliko Antimonopolska komisija utvrdi da privredni subjekat zloupotrebljava svoj monopolski položaj. nijedan monopolista nije siguran od napada konkurenata. Monopol je osnovni oblik nepotpune konkurencije.primer za ovo su:telefonske usluge.primanjivanje nejednakih uslova prilikom zaključivanja istih poslova sa različitim privrednim subjektima. prometa ili tehničko – tehnološkog razvoja. Neke od ovih radnji su: . Organizacija nadležna za preduzimanje mera protiv zloupotrebe monopolskog položaja privrednih subjekata na trzištu naziva se Antimonopolska komisija. Monopol nam govori da je reč o jedinoj firmi koja snabdeva čitavo tržište robom.One mogu biti bukvalno jedine dve firme na trzistu. . One omogućavaju materijalne koristi i druge pogodnosti zasnovane na neravnopravnim odnosima u poslovanju. -6- . NEPOTPUNA KONKURENCIJA preovladava na nekom sektoru kod pojedinih proizvođača ili prodavci imaju neku meru kontrole nad cenomproizvoda u tom sektoru i uz to više segmentacije tržišta. povećanje cena u odnosu na odgovarajuće svetske cene itd.voda itd.). . .Reco jednom preduzecu koje jedino proizvodi neki proizvod u privrednom sektoru. Ukoliko ono u određenom roku to ne uradi. Ona prati i analizira radnje privrednog subjekta koji ima monopolski položaj i preduzima mere protiv zloupotrebe istog. a ne samo jedna.

Patent omogucava mnoga otkrica koja. Izvori monopola Ekonomisti diskutuju o pet faktora gde kombinacija bilomkojeg od njih omogucuje firmi da postane monopolista. te kao takvi diktiraju razvoj kljucnih grana svetske privrede. u suprotnom.Ako su u pitanju dve ili vise firmi koje prodaju benzin I neka neznatno smanji cenu.potrosaci se prbacuju na drugu firmu. u automobilskoj industriji gde se automobile prodaju po brojnim obelezjima kao sto su:velicina. na primer krompir koji se bolje ili losoje przi ili zastitni znak u proizvodnji alkoholnog i bezalkoholnog pica.Ili.snaga potrosnja goriva itd. segmentaciji trzista.ukljucujuci pronalazak na kojise odnosi.Za ovaj oblik konkurencije dobar primer predstavlja prodaja benzina. kad je u pitanju kvalitet.To je. -7- .Rec o konkurenciji medju mnogima. Monopolisticka konkurencija. na primer. U danasnjim uslovima privredjivanja preovladjuju oligopoli koji su cvrsto povezani sporazumima o cenama.To ja slucaj kada veci broj prodavaca proizvodi blago diferencirane proizvode.Drugi tip oligopola cini privredni sector u kome je stalo nekoliko prodavaca diferenciranih proizvoda. Ti faktori su: a) b) c) d) e) Eksluzivna kontrola vaznih sirovina Ekonomija razmere Patenti Mrezna ekonomija Vladine licence ili fransize Patent se obicno odnosi na pravo eksluzivne dobiti od svih razmena.Ova diferencijacija obicno proizilazi iz lokacije. nebi bila pronadjena. U uslovima nepotpune konkurencije postoji kategorija diferenciranih proizvoda.Razlika izmedju ovog sektora I sektora potpune konkurencije je u tome sto je u ovom slucaju rec o blago diferenciranoj robi.Ljudi stede vreme i idu do najblizeg prodajnog mesta.

potrosaci bi kupili samo jednu korpu. -8- . onda ce proci mnogo bolje. Mogucnost da monopolista naplati 4 korpe ribe po visoj ceni je ogranicena krivom taznje. Kad smo jednom odredili kolicinu koja ce biti dostavljena (4 korpe na sat). Ako bi monopolista ignorisao ove principe i pokusao da naplati 13 evra po korpi. najbolja stvar koju je morao da uradi je da nplati P’. Kriva marginalnog prihoda je isto sto i kriva traznje.Ali ako on naplati razlicite cena za razlicite jedinice gotovog proizvoda.mozemo da na osnovu krive traznje odredimo i cenu (10 evra u tacki G) koju su potrosaci spremni da plate. sto daje ukupan prihod od P’Q’.Kriva traznje nam uvek govori koliko su potrosaci spremni da plate za bilo koju datu kolicinu.Odnosno: -presek krivih marginalnog prihoda I marginalnog troska (tacka E) ytvrdjuje autput koji maksimira profit. ostavljajuci tri neprodate korpe ribe. da bi prodao dodatnu kolicinu gotovih proizvoda.Zbog toga on moze savrseno da diskriminise.Monopolisticka cena. Savrseno diskriminirajuci monopolista.Ako ja monopolista morao da proda sve jedinice autputa (svu proizvedenu robu) po istoj ceni. da smanjuje svoje cene. -kriva traznje nam govori koji ce najvisu cenu potrosaci biti spremni da plate za odredjenu kolicinu autputa (tacka G).

a)diskriminirajuce cene b) diskriminirajuci trosak (a) ako monopolista proda svaku jedinicu autputa po razlicitoj ceni.Logicno je d ace oni kupci koji su osetljivi na cene biti spremni da preskoce prepreku.Jedan primer prepreke je oblik rabata koji je ukljucen u paket proizvoda.ako je kupac spreman da to plati.Ekonomski profit je prikazan osencenim poljem A.C. Preskocni model diskriminacije cena.Maksimiranje profita je pri autputu Q*.U ovij situaciji monopolista uzima (prisvaja) sav potroscev visak.Savrsena prepreka bi bila ona koja namece samo zanemarljivi trosak na korisnike koji ih preskace a u isto vreme savrseno razvrstava kupce prema njihovoj elasticnoj traznji.Sastoji se od tehnike koja podstice najveci broj najelasticnijih kupaca da se identifikuju. on ce ostvariti maksimum prihoda.B. Osnovna ideja je da prodavac napravi nekakav preskok i ucini cenu sa popustom dostupnom onim kupcima koji odaberu da je prskoce. gde se seku kriva SMC I taznja (DD).E. -9- .(b) kriva marginalnog prihoda koju monoplista moze diskriminisati je isto sto I kriva traznje .

U monopolskoj konkurenciji svako preduzece. .Perfektna prepreka Monopolisticka konkurencija.Ulazenje prestaje tek kad svaki od prodavaca postavljen u dugorocnu ravnotezu kod koje nema razlike u profitima kao sto je ona u tacki G’.menjanjem svojih cena zavisnih od njihove konkurencije.Kako u ovu oblast ulaze I drugi. a time i istu krivu traznje.moze da utice na svoj udeo na trzistu do izvesne mere.To mogu raditi i drugi.Pri dugorocnoj ravnotezi.Ovo znaci da monopolista sa jednom cenom ne iskoriccava sve moguce dobiti od razmene. koji ce prdavati po ceni P*. a svaki je proizvodjac na levoj silaznoj deonici svoje dugorocne krive ATC’. Kvantitet maksimiranja profita za ovog monopolistu je Q*. Efikasnost gubitka od monopola. Izvorna kriva uz koju tipican prodavac ostvaruja profit pomera se dole i levo (D’D’) ulazenjem novih suparnika u sector.10 - .To je ista kolicina koju mozemo da vidimo u savrseno konkurentskoj industriji koja ima istu potraznju i uslove troskova.Preduzece u monopolistickoj konkurenciji nema nikakav monopol na zemljiste ili robu koju prodaje.ako bi monopolista mogao da menja razlicite cene za svakog kupca.To je vise nego cena proizvodnje dodatne jadinice LMC.Kao sto smo ranije videli.Ako je rec o prodavnicama riba.cena ostaje iznad MC’. i u analizi polazimo od prdpostavke da svi drugi koji ulaze u ovaj posao imaju iste troskove . zato sto su proizvodi razlicitih preduzeca samo ofranicene zamene. to se malo-pomalo suzava trzista ranije formiranih preduzeca.memnjanjem svojih cena zavisnih od njihove konkurencije.Njihova kriva traznje nije horizontalna (kao u savrsenoj konkurenciji). gotov proizvod bi se prosirio na Qc.sve do onog momenta dok vlasnici ulozenog kapitala ne budu dovedeni do pozicije d aim profit ide pram nuli.Na Q* vrednost dodatnih jedinica gotovih proizvoda kupcu je P*.to znaci da ce se ostvarati sve vise prodavnica riba. ulazak konkurenata na trziste i efikasnost gubitka od monopola Monopilisticka konkurencija i ulazenje konkurenata na trziste.tako da se I kriva traznje za proizvodima postojecih preduzeca pomera ulevo.

Monopolista koji naplacuje jednu (istu) cenu svim kupcima proizvodice (Q*) I prodavati po ceni (P*).”. Prirodni monopol Efikasnost tacke E’ izjednacava i marginalnu korist DD.Konkurentska industrija pokusace po istim troskovima.Ako se on primora na cenu Pc monopolista ce se suociti sa horizontalnom krivom traznje Q’. to ce monopolista proizvoditi autput u E’.Posto monopolista zaradjuje profit P. trosak za drustvo je S1. gde je MR=MC..Posto ce Pc biti i marginalni prihod. nazvan ..Mrtvotezinski gubitak” drustvenog bogastva je AEE’.jedinstvena cena monopola ima za rezultat gubitak potrosacevog viska koji je jednak polju (P+S1). tj.Uporedjujuci sa rezultatom savrsene konkurencije.11 - .. proizvodi Qm i zaradjuje profit (p) Pm SVE.Gubitak bogastva zbog jedinstvene (jedne)cene monopoliste.No to stvara gubitke i monopolista trazi resenje preko drzavnih regulative. S1.Privatni monopolista postavlja uslov MR=MC.proizvodice Qc i prodavati po ceni Pc. Drzavne refulative prema prirodnom monopolu ispoljavaju svoju refleksiju preko sledecih primera: a)drzavno vlasnistvo i menadzment b)drzavna regulacija monopola c)ekskluzivnost ugovaranja za prirodne monopole d)energicna primena antimonopolskih zakona e)lese-fer (laisez-faire) politika prema prirodnim monopolima .mrtvotezinski gubitak od monopola.

3. 5.com/arhiva K. 4.Literatura 1.ht m www.12 - . Mankju. Ekonomski fakultet. 2006. http://www.com/info_net_strane/obrazovanje/Nepotpuna_konkurenia. . G. 2007 „Poslovni plan — praktično uputstvo” .ppt www. Škarić Jovanović. Beograd 2007 2.vidimse.Objavila je banka CREDIT SUISSE.policy. 6.hu/pesic/Monopolistkonkurencija. Beograd. Ekonomski fakultet. Principi ekonomije. Finansijsko računovodstvo.menadyment.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->