P. 1
B H S JEZIK

B H S JEZIK

5.0

|Views: 1,574|Likes:
Published by Ronaldo_99

More info:

Published by: Ronaldo_99 on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO

UNIVERSITY OF SARAJEVO FACULTY OF POLITICAL SCIENCES SARAJEVO

Modul I CIKLUS B/H/S JEZIK Odgovorni profesor: Suradnik u nastavi: Cilj modula: Pružiti studentima teorijske i praktične osnove za valjanu pisanu i usmenu komunikaciju na maternjem / bhs jeziku. Ukazati na složenost jezičke situacije u Bosni i Hercegovini, na nacionalnojezičke razlike, te na pojave i probleme uvjetovane insistiranjem na nacionalnim identitetima, a u vezi s tim i na nužnost njegovanja jezičke tolerancije. Podići nivo pismenosti i govorne kulture osobito u javnoj i službenoj upotrebi jezika. I I Student će: - Ovladati osnovnim općelingvističkim znanjima važnim za verbalnu komunikaciju, - Steći osnovna znanja o historijskom razvitku svoga maternjeg jezika, - Upoznati se sa složenom bh. jezičkom situacijom (jezik i nacija, jezik i politika), - Razumjeti suodnos jezika i nacionalnih identiteta, kao i potrebu njegovanja jezičke tolerancije - Naučiti o simboličkim i komunikativnim vrijednostima jezika - Ovladati normama savremenog bhs jezika (ortografska, ortoepska, gramatička, leksička, stilistička) i tako podići nivo osobne kulture izražavanja, - Naučiti osnovne zahtjeve u verbalnoj komunikaciji (odlike stila) - Naučiti osnovne sociolingvističke pojmove i značaj usklađivanja jezičkog ponašanja sa sociolingvističkim kriterijima za izbor izražajnih sredstava (u skladu sa 7 W) Bosanski, hrvatski, srpski jezik – nekad i sad (počeci standardizacije i period jezičkog zajedništva; upotreba pisama; jezik i društvo / nacija / politika; savremena jezička situacija I Prof. dr. Hanka Vajzović viši ass. mr. Aida Kršo

.

Godina Semestar Ishodi učenja

Sadržaj

Skenderija 72, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA tel: +387 (0)33 20 35 62, 66 50 18, dekanat: tel: +387 (0)33 66 68 44, fax: +387 (0)33 21 38 15, 66 68 84 e-mail: fpn.dek@bih.net.ba www.fpnsa.edu.ba

samoevaluacija profesora . funkcionalni stilovi. b/h/s . morfologija. antonimija. skladnost. jezik i mišljenje. paronimija). bonton.prikupljanje mišljenja studenata o kvalitetu procesa poučavanja . interaktivna predavanja interaktivno učenje u grupi – grupni rad i prezentacije seminari iz literature kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata izrada samostalnog pismenog rada i usmena prezentacija Obavezan 5 30 sati predavanja. glavne odlike stila: jasnost.] najviše 20 bodova Seminarski rad najviše 30.procjena znanja studenata: pismena provjera znanja (midterm) i završna provjera znanja 1. norme književnog / standardnog jezika: ortografska norma. 80 sati individualnog / grupnog rada. 15 sati vježbi.11. Pisano i usmeno komuniciranje (značajke i prednosti / nedostaci jednoga i drugog načina komuniciranja. općeupotrebna i terminološka leksika. najčešće pravopisne greške) Gramatička norma (fonetika. ortoepska norma. jezik i nacionalni identiteti.2009. stilskokompozicijske forme pisanog komuniciranja. konciznost. Leksička norma (komunikativna i simbolička funkcija jezika. leksičko-semantički odnosi: polisemija. jezik u službenoj upotrebi na prostoru BiH. tvorba riječi. Midterm (parcijala) [10.12. živost. esej najviše 15 bodova Ocjenjivanje . sinonimija. etika javne riječi. sociolingvistički faktori i izvanjezički zahtjevi u procesu komunikacije). leksička norma. jezička tolerancija). stilistička norma).2009.] 2. Vrste značenja Osnovni zahtjevi u komunikaciji (stilistička norma. Jezik kao osnovno sredstvo komuniciranja (jezički znak. homonimija. Seminarski rad ili esej [rok za predaju radova: 01. tačnost. gramatička norma. najčešće gramatičke greške u praksi). stilski neutralne / stilski markirane riječi. tipovi vezanog teksta). Kultura komuniciranja – norme. standardne i supstandardne vrijednosti.Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija - jezička praksa u Bosni i Hercegovini. stilske pojave). Ortografska i ortoepska norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. sintaksa bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika.

Normativi BHS jezika (pravopisi. nosi 75-84 bodova. Fakultet političkih nauka.3. ocjene prema ostvarenim bodovima: 10 (A) – izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama. jezik i mišljenje.2009 Bosanski.Minović.] ukupno najviše 10 bodova najviše 40 bodova 100 bodova Za izlazak na završni ispit student mora ostvariti najmanje 15 bodova tokom semestra. Sarajevo 3. jezički savjetnici) 2. nosi 55-64 bodova. Milivoje: Uvod u nauku o jeziku. te mora napisati seminarski rad ili esej kao uslov za izlazak na drugi ispitni rok. norme književnog / standardnog jezika: ortografska norma. ali sa značajnijim nedostacima. Svjetlost. 5 (F. 7 (D) – općenito dobar. Student može ostvariti maksimalnih 100 bodova. Sarajevo. "Dnevnik". Zagreb 1985. Šipka.01. Radna Termin Tematska cjelina sedmica nastave 1 29. M. jezička tolerancija). Vajzović: Jezik i nacionalni identiteti Ferdinand deSosir: Opća lingvistika. nosi 85-94 bodova. upotreba pisama. U protivnom ne može izaći na prvi rok završnog ispita. Sarajevo. ispod 55 bodova. sa primjetnim greškama. hrvatski. Vajzović: Jezik i nacionalni identiteti H.9. Obavezna literatura: 1. Svjetlost. ortoepska Literatura H..'09. jezik u službenoj upotrebi na prostoru BiH. jezik i društvo / nacija / politika). Milan: Kultura govora. Ladislav: Priručnik leksikografije. Savremena jezička situacija u BiH (jezička praksa. 1991.. Vajzović. 3 13.10. . sa ponekom greškom. . Stjepko: Govorne vježbe u nastavi hrvatskoga ili srpskoga jezika.Zgusta. 1983. Grupni rad: prezentacija na vježbama 4.De Sosir.Radovanović. 6 (E) – zadovoljava minimalne kriterije. Minović: Uvod u nauku o jeziku . jezik i nacionalni identiteti. Školska knjiga. nosi 65-74 bodova. 9 (B) – iznad prosjeka. srpski jezik – nekad i . Šira literatura: .10.2010. . Hanka (2008): Jezik i nacionalni identiteti.'09. sad (počeci standardizacije i period jezičkog zajedništva. 2 06. Milorad (1986): Sociolingvistika. Jezik kao osnovno sredstvo komuniciranja (jezički znak. Završni ispit [12. FX) – ne zadovoljava minimalne kriterije i potrebno je znatno više rada. Institut za jezik. Novi Sad. 8 (C) – prosječan. gramatike.Težak. Ferdinand: Opća lingvistika . nosi 95-100 bodova. Sarajevo.

leksička norma. 4 20. općeupotrebna i terminološka leksika. izvanjezički zahtjevi u procesu M. Gramatike bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika H.'09. homonimija. tačnost. Šipka: Kultura govora. 10 01. M. odlike stila: jasnost. najčešće pravopisne greške) Pravopisi bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika 5 27.01. Kultura komuniciranja – norme. M. 14 29. najčešće gramatičke greške u praksi). sociolingvistički faktori i govora. skladnost) Pisano i usmeno komuniciranje (značajke i prednosti / nedostaci jednoga i drugog načina komuniciranja. vrste značenja) Stilistička norma . hrvatskog / srpskog najčešće pravopisne greške) jezika Ortografska i ortoepska norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. Težak: Govorne vježbe u nastavi hrvatskoga ili srpskoga jezika. Leksička norma (komunikativna i simbolička funkcija jezika.10. 17. morfologija.'10. Ortografska i ortoepska norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. stilistička norma). antonimija.'09. / hrvatskog / srpskog najčešće gramatičke greške u praksi). 12 15. Zgusta: Priručnik leksikografije M.'09. Šipka: Kultura govora. Sociolingvistika ZAVRŠNI ISPIT . najčešće pravopisne greške) Pravopisi bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika 6 03.10.12. gramatička norma. konciznost.11. Ortografska i ortoepska norma Pravopisi bosanskog / bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. S. 16 05. 9 24.'09. 11 08. MIDTERM (Pismena provjera znanja) Gramatička norma bosanskog / hrvatskog Gramatike bosanskog / srpskog jezika (fonetika.'09.11.12.'09. 13 22.'09.osnovni zahtjevi u komunikaciji (raslojavanje jezika. jezika Gramatička norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika (tvorba riječi. stilskokompozicijske forme pisanog komuniciranja.11. Šipka: Kultura etika javne riječi. bonton. 7 8 10.'09. živost. sinonimija. Minović: Uvod u nauku o jeziku L. standardne i supstandardne vrijednosti. Vajzović: Jezik i nacionalni identiteti (77-100). funkcionalni stilovi. Radovanović: komunikacije).12.'09.12. tipovi vezanog teksta). sintaksa.'09.norma.'09. stilski neutralne / stilski markirane riječi). M.11.12. paronimija. Leksičko-semantičke pojave (leksičkosemantički odnosi: polisemija.

u 17.00 sati .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->