P. 1
SIGURNOSNO PRESTRUJNI VENTIL

SIGURNOSNO PRESTRUJNI VENTIL

|Views: 333|Likes:
Published by vasiljev1

More info:

Published by: vasiljev1 on Aug 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU GASNE I ENERGETSKE OPREME, IN@ENJERING I TRGOVINU In|ija - SRBIJA

SE

210

RIJA

SIGURNOSNO ISPUSNI I PRESTRUJNI VENTILI DIREKTNI - OPRU@NI

SIGURNOSNO

PRESTRUJNI VENTIL

Tip: 214
PODACI

Pritisak otvaranja: p otv = 2 ÷ 20bar Dimenzije: DN25-DN80 PN16/25, ANSI150
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT I DR. FLUIDI

PRIMENA NAMENA

Sigurnosno prestrujni ventil tip: 214 je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Prekora~enjem pritiska iznad dozvoljenog, ventil prestrujava gas u drugu komoru (ili rezervoar) sve dok se ne normalizuje na vrednost projektovanog.

A ØD

DIMENZIJE mere DN 25 25 220 160 32 32 220 180 40 40 230 200

L
50 50 235 230 65 65 250 290 80 80 270 310

ØD A (mm) L

`ica klase C 5 4 7 8 3 9 2 6 1 ^. Proizvo|a~ zadr`ava pravo izmene tehni~kih podataka iz prospekta.381 i JUS ISO 4126-1. 3. 8. U normalnom (radnom) stanju. I izdanje '03 Dizajn: Studio Prestrujni ventil tip: 214 je jednostavan za monta`u i odr`avanje.0545 Polietilen NBR80 Pat. NAZIV POZICIJE Ku}i{te ventila Pe~urka Trn Priteza~ opruge ^ep Zaptiva~ Opruga Ku}i{te opruge Kuglica MATERIJAL NL-400 ^. zbog usavr{avanja izrade proizvoda.4146 OPIS RADA Osnovni zadatak sigurnosno prestrujnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji pove}a iznad dozvoljenog). Opruga je tako dimenzionisana da obezbedi potrebnu silu zaptivanja.0545 ^. 7. Gas izlazi iz prestrujnog ventila sve do trenutka kada se pritisak ne snizi na vrednost projektovanog. Pode{avanje pritiska otvaranja prestrujnog ventila se vr{i odvrtanjem priteza~a opruge (4). 9. Prestrujavanje gasa (u neku drugu komoru ili rezervoar) }e trebati sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. odnosno pe~urka (2) preko zatvara~a (6) nale`e na sedi{te ventila.4580 ^. otvori sedi{te i tako propusti odre|enu koli~inu gasa.0545 ^. u odnosu na pode{eni pritisak otvaranja. Prestrujni ventili odgovaraju zahtevima standarda JUS M. sabija se opruga i tako otvara sedi{te. Posle izvr{enog pode{avanja polo`aj priteza~a opruge se osigurava plombiranjem.MATERIJALI Poz. Opruga (7) svojom silom savla|uje silu nastalu delovanjem pritiska gasa na donju stranu pe~urke i tako ventil dr`i u zatvorenom polo`aju.E3. prestrujni ventil je zatvoren. Porastom pritiska gasa na ulazu prestrujnog ventila. 6. Tada sila opruge ponovo potiskuje pe~urku i zatvara prestrujni ventil. 2. 5. ~ime se menja sila opruge (7). 1. 4. X .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->