P. 1
automehaničar zanimanje

automehaničar zanimanje

|Views: 2,269|Likes:
Published by zbilja

More info:

Published by: zbilja on Aug 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2135 Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

AUTOMEHANIČAR
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar

Zadaci: Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije. Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline. Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima. Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža. Znati samostalno koristiti računala u struci. Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza. Znati izraditi jednostavne tehničke crteže. Znati primijeniti mjerenja u praksi. Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite. IZnati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja. Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila . Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu . Razumjeti načela rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila . Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila . Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti .. Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni, Diesel , motori s prisilnim punjenjem cilindra, Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti . Upoznati vrste , svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem . Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe . Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki ,mjenjača ,diferencijala ,........ . Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova. Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača . Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada . Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima . Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava ( senzora , upravljačke jedinice, izvršnika ) Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima . Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na motornom vozilu. Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava motornog vozila. Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti. Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju. Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja . Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini. Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje. Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor o naukovanju 2. NASTAVNI PLAN Broj sati Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala 1. razred tjedno 3 2 2 1 1 1,5 2 1,5 1 godišnje 105 70 70 35 35 52 70 52 35

2. ra tjedno 3 2 1 1 2 1 -

OBJAŠNJENJE A) Općeobrazovni dio (35 tjedana) . Praktična nastava (objašnjenje): U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN (OBJAŠNJENJE) NASTAVNI PLAN .Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Strukovni predmeti Matematika u struci Praktična nastava Praktična nastava u školi Tehnologija obrade i montaže Tehnologija održavanja vozila Tehnike motornih vozila Praktična nastava u radnom procesu Ukupno Napomena : - - 2 2 - 1 35 2 900 340 560 16 1459 16 Nastavni predmet Tehnike motornih vozila u trećoj godini izvodi se u stručno teorijskom dijelu i praktičnoj nastavi.

razred tjedno 1.5 0 1 0 0 0 0 godišnje 52 70 52 0 35 0 0 0 0 7 244 * Okvirni sadržaj izvodi se 0. 1 sat u skupinama ** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio). razred tjedno 3 2 2 1 1 9 godišnje 105 70 70 35 35 315 tj B) Stručno. 1 sat u skupinama .teorijski dio s izbornom nastavom Broj sati Naziv predmeta Osnove računalstva* Matematika u struci Tehničko crtanje * Osnove tehničke mehanike** Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Izborni dio 1) Strukovni predmeti Računalstvo 1 Matematika u struci Tjelesna i zdravstvena kultura Ukupno 35 1.5 2 1.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).Broj sati Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Ukupno 1.

1. razr godišn 160 64 640 800 ** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio).razred: Tehnike motornih vozila 2 sata 3. razred godišnje 340 270 2.*** Okvirni sadržaj izvodi se 0. 1 sat u skupinama 2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama – Svaka škola izrađuje izvedbeni program 4) D) Ukupno nastave .razred: Osnove tehničkih materijala ili 2. razred godišnje 270 165 3.5 sati u skupinama 1) Izborni sadržaji izvode se prema uvjetima škole i interesu učenik.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).razred: Tehnike motornih vozila 1 sat Tehnologija održavanja vozila 1 sat Dijagnostika motornih vozila 1 sat Prioritet dati u strukovnim sadržajima: računalstvo 1 sat C) Praktični dio Broj sati Naziv predmeta Praktična nastava u školi s vježbama : Praktična nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaže** Tehnike motornih vozila Tehnologija održavanja vozila 2) Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 900 900 70 70 35 560 630 32 64 1. 1.

dipl. profesor strojarskih predmeta. dipl. praktični rad usmeno. praktični rad praktični rad. razre godišn 224 256 800 1280 3. ing. brodogradnje Osnove računalstva profesor računalstva. praktični rad usmeno.Broj sati Općeobrazovni dio Stručno. praktični rad 4. razred godišnje 315 245 900 1460 3. pismeno. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA Predmeti strukovnoga dijela programa Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Tehnologija održavanja vozila Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Praktična nastava Izborna nastava stručnih predmeta Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća pismeno. pismeno. usmeno. praktični rad usmeno. ing. elektrotehnike. profesor PTO-a VSS . strojarstva. profesor elektro predmeta profesor matematike. pismeno. praktični rad usmeno. pismeno. praktični rad usmeno. pismeno usmeno.teorijski dio s izbornom nastavom Praktični dio Ukupno A)+B)+C) 1. pismeno. razred godišnje 315 244 900 1459 2. pismeno. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA Nastavni predmeti strukovnoga Nastavnik Izobrazba dijela programa dipl. pismeno. praktični rad usmeno. tehničko – tehnološka dokumentacija usmeno. praktični rad usmeno. pismeno pismeno. pismeno. praktični rad usmeno. ing.

strojarstva. metalurgije dipl. strojarstva. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. dipl. . strojarstva. ing. dipl.stručni učitelj. brodogradnje profesor PTO-a dipl. ing.Matematika u struci profesor matematike. prof. matematike i fizike dipl. profesor strojarskih predmeta. brodogradnje profesor PTO-a dipl. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. ing. strojarstva. dipl. nastavnik praktične nastave . ing. profesor strojarskih predmeta. ing. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. ing. strojarstva. ing. strojarstva. brodogradnje. profesor elektro predmeta dipl. profesor strojarskih predmeta. dipl. profesor strojarskih predmeta. ing. ing. profesor strojarskih predmeta. ing. strojarstva. strojarstva. /suradnik u nastavi/ majstor *Profesor PTO-a. elektrotehnike. Profesor strojarskih predmeta. ing. ing. ing. strojarstva. brodogradnje *profesor PTO-a. dipl. dipl. dipl. dipl. stručni predmeti VSS VSS. profesor strojarskih predmeta. dipl. brodogradnje dipl. ing. brodogradnje. ing. VŠS SSS Praktična nastava profesor PTO-a. ing. strojarstva. profesor strojarskih predmeta dipl. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. dipl. ing. dipl. profesor PTO-a dipl. ing. profesor strojarskih predmeta. ing. ing. ing. ing. profesor strojarskih predmeta. ing. dipl. brodogradnje VSS Tehničko crtanje VSS Osnove tehničke mehanike VSS Tehnologija obrade i montaže VSS Osnove tehničkih materijala VSS Elementi strojeva Tehnologija održavanja vozila Osnove automatizacije Osnovi elektronike i elektrotehnike Tehnike motornih vozila VSS VSS VSS VSS VSS Izborni dio. pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke. profesor strojarskih predmeta. strojarstva. ing.

nastavnik PN 1 sat 35 sati .. razr. profesor 18 sati – zajedno 17 sati . i 3. .zajedno 35 sati .2 grupe 1. . razr. . razr.razr. profesor profesor 70 sati -zajedno 2. profesor 17 sati .2 grupe 1 sat Tehnologija obrade i montaže profesor.5 sati 17 sati . 2. razr. IZVOĐENJE PROGRAMA 5. 5.2 sata 70 sati -zajedno 2. Rad s učenicima u skupinama .Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. 1. profesor 30 učenika 15 učenika 30 učenika . 1. profesor 35 sati -zajedno 3 .1 sat 32 sata . .zajedno 35 sati .1.2 grupe 2. 1.razr.5 sati Tehničko crtanje 1.2 sata Elementi strojeva Tehnologija održavanja vozila 2.1 sat Matematika u struci 1.dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard) Nastavni predmet Razred Nastavnik Broj sati 1.1 sat 15 učenika 15 učenika 30 učenika 35 sati – zajedno 30 učenika 30 učenika 15 učenika 30 učenika 15 učenika 30 učenika 30 učenika Broj učenika Osnove računalstva 1. NN 1/96. 2. . razr.2 grupe 2. i 3.2 sata Osnove tehničke mehanike 2. razr.zajedno 1.

2. 830 sati nastavnik PN. 3.1 sat 3.. suradnik. 1. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa Prostor Oprema Nastavni predmeti Osnove računalstva Tehničko crtanje Računalna učionica Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta Stručni predmeti Izborna nastava računalstva . g. profesor 32 sata .zajedno profesor. g. .2 grupe 2 sata (0. razr. 3... 736 sati majstor Izborna nastava stručnih predmeta 1..2 sata 70 sati . 3.2 sata 64 sata ..zajedno Tehnike motornih vozila 2.razr..zajedno 2. 795 sati 15 učenika 30 učenika 15 učenika 30 učenika 30 učenika 30 učenika Školske radionice 8 -16 učenika. 2. profesor 2.35 sati . i 3.3 sata 96 sati .5) Osnove automatizacije 3.2 grupe 1. profesor 16 sati . 2.2 grupe 3.razr. profesor 3.5 + 1.. Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor Osnovi elektrotehnike i elektronike Napomena: Sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika 5. g.zajedno 48 sati . Praktična nastava 1.razr.

senzoriku.10 radnih mjesta sa opremom za Tehnologija održavanja održavanje vozila i minimalno jedno vozila suvremeno vozilo i test uređaj za Tehnologiju održavanja dijagnostiku istog proizvođača kao i vozilo i vozila Izborni stručni predmeti jedan univerzalni test uređaj na primjer BOSCH i uređaj za analizu ispušnih plinova (EKO TEST) Praktikum za Tehnike motornih vozila Tehnologija obrade i montaže Specijalizirana učionica (60 m2) . robotiku i drugo Učionica (1 + 30 mjesta) s staklenim vitrinama i prostorom za nastavna sredstva i pomagala. strojnu obradu. 1 radno mjesto s PC + LCD. grafoskop Praktikum za Osnove automatizacije + 8 radnih mjesta sa standardnom opremom Osnove automatizacije za pneumatsko i hidrauličko upravljanje. grafoskop Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Klasična učionica s ormarima Klasična učionica + Praktikum 1 radno mjesto sa PC + LCD. grafoskop (komplet grafo folija). grafoskop + 8 . i spajanje i montažu 1 radno mjesto s PC + LCD. 1 radno mjesto s PC + LCD projektorom (CD). Didaktička sredstva: .tehničko didaktički modeli. časopisi i prospekti.Matematika u struci Osnove tehničke mehanike Tehničko crtanje Klasična učionica (1 + 32 mjesta) Klasična učionica 1 radno mjesto s PC + LCD. grafoskop/ Školska radionica za ručnu. katalozi. didaktički modeli iz originalnih dijelova i sklopova. plakati.

10 radnih mjesta u školskim radionicama .Školska radionica za ručnu obradu i montažu Školska radionica za strojnu obradu Prema standardu za 16 radnih mjesta Praktična nastava u školskim radionicama Praktična nastava Prema standardu za 8 .

obrtničke radionice .naukovanju Upoznati ustrojstvo. NASTAVNI PROGRAM . a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.Cilj (znanja i vještine) Objasniti značenje ugovora o obrazovanju .školske radionice . Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole. izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa. Zaštita na radu . Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa. 1 . posebno izdanje. Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju.KATALOG ZNANJA Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa. kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava. zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje: .gradilišta i slične objekte Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.Praktični dio obrazovanja – naukovanja: Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa. automehaničar Br Nastavno područje . Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Radno pravo Ustrojstvo i organizacija obrazovnih pogona Sadržaj programa . ožujka 2003.pogone poduzeća 3. Praktična nastava – 1. Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede . lipanj 1997. godina. broj 1 od 11. 1. Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa. broj 11.naukovanju Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju .6. Obrazovanje za zanimanje 2.

6. uputa. pribor. . plinovi. . zaštita okoliša i Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu. za obrazovni pogon Sigurnost na radu.4. kataloga. dijagrama. Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.alate. Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom. Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji: .materijal predmeta obrade . Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine 5. Čitati i primijenit jednostavne oznake s tehničkih crteža. racionalno korištenje energije Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći Navesti bitne propise za sprečavanje požara.sredstva za osobnu zaštitu na radu Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.čitanje. tehničko-tehnološke dokumentacije Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež. Tehničko crtanje. Upoznati osnove normativa i standardizacije. primjena i izrada Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada. Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare. uređaje i strojeve . tablica. lako zapaljivi materijali i električna struja. Planiranje i priprema rada racionalne uporabe energije u strukovnom području rada. te upoznati protupožarne aparate i sredstava.

Ručna obrada kutnicima i univerzalnim kutomjerima.projekcije i kote. Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: 8. tolerancije dimenzija. Mjerenje i kontrola . tol. Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: etalonima. cijevi i profile ručnim pilama. Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika. Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijak. Znati i umjeti previti lim. 9. šablonskim mjerilima. komparatorom. matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja. Znati i umjeti ručno ravnati limove. pomičnim mjerilom. Znati i umjeti piliti limove. Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike. Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama. Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno. Obrada spajanjem Znati ručno iskovati jednostavni oblik. račvama. Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima. oznake kvalitete obrade. mikrometrom. 7. Znati i umjeti ocrtati i obilježiti premet obrade prije narednih operacija. položaja i oblika Znati i umjeti i izmjeriti dužine: metrom. Znati i umjeti probiti lim probijačem.Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža: . kalibrima. Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati. Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije Bušenje: Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu materijal predmeta obrade. Znati pravilno oštriti alate: .umjeti bušiti prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade . Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem. Korozija i površinska zaštita . Strojna obrada . 10. točkalo . Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u struci i zanimanju. broj okretaja i posmak alata . crtaća igla.lijevanje u pješčane kalupe 11.lijevanje u metalne kalupe Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti: .Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem. Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.sjekač. alate za izradu provrta. pomoćna sredstva . Znati i umjeti izvršiti spajanje limova plinskim zavarivanjem.pridržavati se propisa zaštite na radu Brušenje i oštrenje alata.znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije 12.umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alat .znati odrediti brzinu rezanja. Lijevanje Znati i umjeti elektrolučno zavarivati limove i profile Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja: .

zanimanja: automehaničar Br Nastavno područje . godina. alate za tokarenje.znati odrediti potrebni broj okretaja i posmak alata . pomoćna sredstva.umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade . Zaštita na radu Sadržaj programa . . 1.svrdlo. .umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate . Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu. materijal predmeta obrade.. Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu. tokarski nož Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženoj točnost i kvalitetu obrade .znati odrediti potreban broj okretaja i posmak alata .pridržavati se propisa zaštite na radu Glodanje. alate za glodanje.umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate . Tokarenje. pomoćna sredstva.pridržavati se propisa zaštite na radu Praktična nastava – 2. materijal predmeta obrade.Cilj (znanja i vještine) Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima Upoznati zakonske propise .

standardne dijelove i rezervne dijelove prema tehničkoj dokumentaciji Pripremiti radno mjesto 3. Procijeniti opseg rada i potrebnih kadrova Utvrditi redoslijed operacija održavanja Izabrati sredstva za podmazivanje. Mjeriti i ispitivati temperaturu i količine dobave u sustavima. Ispitivanja i mjerenja Usvajati tijekom cijelog naukovanja Mjeriti i ispitivati odstupanja položaja i oblika pomičnim mjerilom. . ispitivanje. utvrđivanje pogrešaka. Čitanje. sastavljanje i podešavanje raznih sklopova i sustava Čitati i primjenjivati oznake i simbole Raspoznavati vrste vozila i uređaja te vršiti izbor rezervnih dijelova Primjenjivati zakonske propise cestovnog prometa Izrada ispitnih i mjernih protokola 4. mjernom urom i kontrolnim mjerkama. rastavljanje. hlađenje i hidraulička ulja prema svojstvima i namjeni. Planiranje i priprema radnog procesa Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama. upute za održavanje. primjena i izradba tehničke dokumentacije Kontrolirati i vrednovati rezultate rada Čitati i primjenjivati tehničku dokumentaciju. Izabrati materijale prema svojstvima i namjeni Izabrati i pripremiti alate i instrumente za ispitivanje i mjerenje Izabrati i osigurati poluproizvode.Izvori opasnosti i mjere zaštite Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad Usvajati tijekom cijelog naukovanja 2.

pregled. nagib. Postavljanje i sastavljanje dijelova. čišćenje i pripremanje dijelova. sklopova sklopova i sustava kod održavanja vozila i sustava za montažu Pripremanje dijelova i sklopova za montažu prema tehničkoj dokumentaciji Ispitati spojeve. Rastavljanje.pravilno i funkcionalno spojiti i osigurati dijelove. sklopova i sustava . stupnjeva nagiba i osiguranje Napraviti spojeve utiskivanjem i rastezanjem Napraviti priključne i utične spojeve Napraviti pokretne cijevne i gumene spojeve s obzirom na transportne medije. Spajanje . MAG. zakretni moment.Ispitati površinu na trošenje i oštećenje. pritisak i temperaturu Pripremiti površine za sliljepljivanje Odabrati ljepilo prema materijalu i zahtjevima za lijepljenje spojeva Lijepiti dijelove iz različitih materijala obzirom na zahtjeve kvalitete Stvarati stezne spojeve prešanjem i proširivanjem Zavarivanje elektrodom (MIG.međuispitivanja funkcija za vrijeme montaže 5. površine i izolacije dijelova i sklopova radi sigurne ugradnje i zaštite od korozije Sastavljanje dijelova. redoslijed. Usvajati tijekom cijelog naukovanja Napraviti spojeve s vijcima prema predlošku obzirom na točnost položaja. TIG) 6. sklopove i sustave .

aparata i uređaja Vizualne kontrole dijelova od gumenih. Popravci sustava i uređaji na vozilu Popravci rasvjetnih. tekstilnih i plastičnih materijala Čišćenje i podmazivanje dijelova prema servisnim uputama Kontrola i izmjena raznih pročistača Kontrola mehaničkih i električnih spojeva i priključaka Kontrola i nadolijevanje ulja za kočnice i hidrauličke sustave Ispitati sklopove na propusnost Kontrolirati sisteme ispuha. popravljanje i sastavljanje dijelova motora na vozilu Popravak sustava hlađenja Popravak sustava ispuha Popravak sustava paljenja i pokretanje motora Popravak alternatora .spojiti cijevi i kabele Usvajati tijekom cijelog naukovanja 7. Servisiranje vozila Ispitati. sigurnosnih i signalnih uređaja Rastavljanje. nadopuniti ili mijenjati ulja i tekućinu za hlađenje prema uputama Ispitati punjenje akumulatora Podmazati i konzervirati dijelove vozila.. Ispitivanje kotača Znati ispitati i uravnotežiti kotače 9. buku i emisiju štetnih plinova Usvajati tijekom cijelog naukovanja 8.

Popravci sustava napajanja i priprema gorive smjese Ottovog ili Dieselovog motora 10 Popravci nosećih i ostalih dijelova . Popravci i poliranje lakiranih površina Pripremiti dijelove karoserije za lakiranje Ispitati pričvrsna mjesta glavnih sustava na vozilu Rastavljanje i sastavljanje dijelova karoserije spojenih vijcima . karoserije Znati rastaviti i sastaviti dijelove karoserije spojene vijcima.

pneumatskih.Cilj (znanja i vještine) Čitanje i primjena shema i planova hidrauličkog upravljanja na vozilima Montaža hidrauličkih elemenata prema uputama Čitanje i primjena sheme i planova pneumatskog upravljanja vozilima Montaža pneumatskih elemenata prema uputama 2. Elektrotehnika i elektronika Mjeriti i ispitivati tlak u hidrauličkim i pneumatskim sustavima Priprema i primjena jednostavnih planova uključivanja. napon i otpor Ispitivati i udešavati mehaničke dijelove i sklopove Ispitati nepropusnost hidrauličkih i pneumatskih sklopova i sustava Ispitati sustav sredstva za hlađenje električnih i elektroničkih sustava Ispitati alternator. Mjeriti i ispitivati struju. godina. 1. struje i otpora u serijskom i paralelnom spoju Razlikovati električne i elektroničke elemente i sklopove i njihovu funkciju Priprema vodiča. Ispitivanje i udešavanje mehaničkih. hidrauličkih. Hidraulika i pneumatika Sadržaj programa . shema i crteža Mjerenje istosmjernog napona.Praktična nastava – 3. električni pokretač i druga električna trošila i uređaja Ispitati električne instalacije . zanimanje: automehaničar Br Nastavno područje . kabela i priključaka za spajanje električnih i elektroničkih komponenti prema shemama spajanja Priključivanje električnih dijelova i sklopova Stvaranje osnovnih sklopova s električnim i elektroničkim elementima 3.

Određivanje grešaka i oštećenja i Određivanje grešaka na osnovu iskaza mušterija te mjerenje i ispitivanje njihovih uzroka Primjena uputa. mjenjač.ispitati funkciju sklopova za smanjivanje emisije ispušnih plinova elektroničkih sustava i uređaja Ugraditi i ispitati dodatnu i drugu opremu Ispitati oštećenja i nepravilnosti Protokolirati utvrđene nedostatke na vozilu Kontrolirati izvršene popravke sa stanovišta sigurnosti Pripremiti ispravno vozilo ili dijelove za predaju mušteriji Na motoru . Oprema i dodatna oprema vozila Izabrati opremu i dodatne uređaje prema uputama i zakonskim odredbama 8.ispitivanje i udešavanje uređaja za ubrizgavanje na Dieseloovim . Uzroci oštećenja na vozilima 9.Udešavanje zračnosti na ventilima Ispitati zračnost u ležajima Ispitati upravljačke elemente kao što su senzori temperature. hidrauličkih. spojka. i Ottovim motorima pneumatičkih. Ispitivanje ispušnih plinova i ispušnog sustava Osciloskopom Utvrditi stvarni i usporediti s potrebnim sustavom ispušnih plinova i podesiti sustave Ispitati funkciju dijelova i sklopova za smanjivanjem emisije otrovnih plinova 5. udešavanje i . hidrauličkih. pneumatskih i električnih sustava Utvrđivanje grešaka specijalnim postupcima i test-uređajima 6. Kontrola izvedenih radova 10 Ispitivanje. shema. Popravci sustava i uređaja na vozilu Unošenje uzroka grešaka u protokol Popravak kočnog sustava Popravak sustava prenosa snage (radilica. priključivanje mehaničkih. tlaka i broja okretaja Ispitati električne i elektroničke upravljačke elemente i sklopove s 4. poluosovina) 7. električnih i .

održavanje uz pomoć električnih dijagnostičkih test-aparata Kontrola i udešavanje geometrije šasije i ovješenja Ispitivanje dijelova i sustava snabdijevanja zrakom za kočnice. vozilu. teretnim vozilima i motorkotačima Na vozilu .popraviti okvir 11 Otklanjanje nedostataka i greški Utvrditi uzroke kvarova na dijelovima i sklopovima i otkloniti ih .ispitati i podesiti lančanike i remenske prijenose .popravci mehaničkih i drugih sustava upravljanja Na opremi .montaža kotača .ispitati regulacijske sustave-ispitati i udesiti sustav kočenja . ovisno o vrsti vozila Na šasiji .ispitati i udesiti prednju vilicu .popravci mehaničkih i ostalih uređaja .popravci sustava grijanja i klimatizacije 13 Popravci nosećih i drugih dijelovaNa opremi .ispitati i sustav prigušivanja prednjeg i stražnjeg kotača .popravci ovješenja kotača . prikolicu.ispitati električne i elektroničke sklopove na vozilu .na osobnim vozilima. upravljanje vratima zračno elastično ovješenje i slično Udešavanje mjenjača upravljanog elektropneumatski Na šasiji motor kotača .ispitati visinska i bočna odstupanja i napetost žica kod kotača . i njihovih uzroka ovisno o vrsti vozila 12 Popravci sustava i uređaja na .

popraviti. r. 1. 4. Ukupno Tehnologija obrade i montaže (70 sati) 1. r. ovisno o vrsti vozila . 3.skidati i ugraditi staklene dijelove vozila . Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. br.skidati i ugrađivati ljepljive i zavarene dijelove karoserije .) Tehnologija održavanja vozila (3.) Tehnologija održavanja vozila (2.kitati i brusiti šavove i neravnine na karoseriji 2 . 2.) 1. 3. 3.brtviti dijelove karoserije .skidati i ugraditi unutarnju zaštitu i presvlaku . karoserije. održavati i zaštita od korozije dijelove karoserije . Broj sati po obrazovnim godinama III..skidati i ugraditi noseće instrumente . Mjerenja i kontrola Osnove proizvodne tehnike Osnove strojeva i uređaja Toplinska obrada 15 35 10 10 15 35 10 10 . 2. 2. Nastavno područje Opći stručni sadržaji I.popraviti i pokretne krovove Na karoseriji .skidati i ugrađivati pokretne dijelove karoserije . pripremiti i zavariti karoserijske limove . II. Tehnologija obrade i montaže (1.1.obraditi.Stručno-teorijski dio obrazovanja 1. r.

vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: .Tehnologija održavanja vozila (99 sati) 1. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže Razred: Prvi tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati). 16 Održavanje i popravak motora SUI Održavanje i popravak spojke Održavanje i popravak mjenjača Održavanje i popravak diferencijala Održavanje i popravak ovjesa. 4. 2. 5. kotača i guma Održavanje i popravak sustava za kočenje Održavanje i popravak sustava za upravljanje Održavanje i popravak klima uređaja Dijagnostika motornih vozila 35 8 10 6 6 6 6 6 16 10 6 6 6 6 35 Posebni stručni sadržaji UKUPNO SATI 70 35 64 169 6.automehaničar. 7.2. 8 3. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja. . 6 9. 6. Zadaci: Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije. 8.

obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : Matošević M. pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . Upoznati principe rada. Upoznati mjerila i osnovne principe mjerenja. poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) .: Metodičke vježbe . Tipex..zalaganje.: Tehnologija obrade i montaže. kutove i hrapavost površina. alata i strojeva s tehničko. zbirka grafofolija u boji Hiti I.: Tehnologija obrade i montaže.tehnološkog stajališta. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. dužine. Čakovec 1997. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline. priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu. Provjera postignuća rada učenika .. Zagreb 1998. Nikolić G. Znati i umjeti mjeriti. Delač A. i Vlaić Z. Hiti I.Usvojiti osnovna pravila i principe o zaštiti na radu. Udžbenici za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.: Metodičke vježbe .Tehnologija obrade i montaže. Naučiti pojedine postupke obrade i montaže. primjena znanja korištenjem literature. udžbenik za prvi razred strojarske struke Matošević M.Tehnologija obrade i montaže Delač A. Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova. i Vlaić Z.vještine.: Tehnologija obrade i montaže. metodički priručnik za nastavnike Matošević M.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave). Nikolić G.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave).znanje. . Zrinski.

Osnove proizvodne tehnike Upoznati načela rada.Prva godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja Br. 4 Mjerenje duljina: Mjerenje pomičnim mjerilom Mjerenje mikrometrom. Postupci obrade lima: .sječenje .ocrtavanje i obilježavanje . 1 Nastavno područje 2 Cilj (znanja i umijeća) 3 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Tehnologija obrade i montaže .rezanje lima Sadržaj 1.osnove mjerenja i kontrole .grecanje . alate i postupke pojedinih obrada Postupci ručne obrade odvajanjem čestica: .turpijanje .osnovni kutovi reznog alata . Mjerenje i kontrola .izrada navoja.piljenje . Mjerenje komparatorom i jednostrukim mjerilima Mjerenje etalonima Mjerenje kutova univerzalnim kutomjerom Tolerancije i dosjedi 2.

spajanje spojkama. Spajanje nerazdvojivim vezama: . .savijanje lima . Kovanje i prešanje.spajanje zaticima i svornjacima .spajanje vijcima i maticama . vučenje.spajanje zakivanjem . Upoznati načela rada..ravnanje lima . istiskivanje Lijevanje Upoznati postupke spajanja Spajanje razdvojivim vezama: .spajanje lemljenjem .spajanje lijepljenjem.previjanje lima.spajanje zavarivanjem .probijanje lima . alate i postupke pojedinih strojnih obrada Postupci strojne obrade Osnove teorije rezanja: Bušenje Tokarenje Glodanje Brušenje Štancanje Ostali postupci strojne obrade. Valjanje.spajanje klinovima .

Toplinska obrada Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.strojevi s elektroničkom obradom podataka . Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu.proizvodna postrojenja 2. Zadaci: Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.pogonski strojevi .3. vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: . Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem. Upoznati glavne dijelove mjernih alata. čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline. Upoznati alate. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja vozila Razred: Drugi /automehaničar Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja. materijala i informacija Podjela strojeva . Osnove strojeva i uređaja Razlikovati pojedine strojeve za pretvorbu energije. princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila .radni strojevi . Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo. načela i pravila rada.3.automehaničar. Moći primijeniti mjerenja u praksi. Osnove toplinske obrade Žarenje Kaljenje Popuštanje i poboljšanje Cementiranje i nitriranje Peći za toplinsku obradu 6.

Delač A.vještine.licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora . Otvoreno sveučilište. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem Delač A. primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . utvrditi ispravnost dijelova. Zagreb 2004 .zalaganje. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. i Vlaić Z. Zagreb 1994. poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) . Provjera postignuća rada učenika . priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA . Znati izabrati alate.Moći izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila. Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.znanje.godine. Zanimanja: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja . B.knjiga i radni udžbenik. Tehnologija održavanja vozila Područje rada: Održavanje i popravak vozila.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA .Motori s unutarnjim izgaranjem. i Vlaić Z. HOK i Pučko otvoreno učilište .: Metodičke vježbe . izvesti postupak demontaže motora.

B Nastavno područje r. 1 2 1. materijali. košuljice Mjerenje istrošenosti cilindara Klipovi motora Klipni prsteni Klipnjače Čahure i ležaji Koljenasto vratilo Glava motora Razvodni mehanizam Bregasto vratilo Ventili SUSTAVI ZA NAPAJANJE GORIVOM OTTO – MOTORA Uloga sustava. vrste i glavni dijelovi . izrada Cilindri motora. Održavanje i popravak motora SUI Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj 3 4 Usvojiti i primijeniti znanja i Zadaci pripreme rada održavanja vještine u praksi održavanja motora s unutarnjim Održavanje motora SUI izgaranjem. Utvrđivanje kvarova Izbor alata i uređaja za popravak Preventivni pregledi Plansko i preventivno održavanje Dokumentacija održavanja Radionice održavanja – autoservisi OTTO MOTOR Blok motora.

Spremnik goriva. uređaj praznog hoda Uređaj za punu snagu. pročistač goriva Mehanička crpka za gorivo. uređaj za naglo ubrzanje Uređaj za početni rad motora K – jetronic sustav KE – jetronic sustav L – jetronic sustav. .automehaničar. motronic sustav SUSTAVI ZA PALJENJE SMJESE KOD OTTO – MOTORA Zadatak i vrste sustava Indukcijsko paljenje Tranzistorsko paljenje Kondenzatorsko i elektronsko paljenje Ponavljanje gradiva DIESEL MOTORI WANKEL MOTORI DVOTAKTNI MOTORI 6. vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: . cjevovodi. način rada jednostavnog rasplinjača Uređaj za korekciju sustava smjese. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja vozila Razred: Treći/ automehaničar Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (64 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja. pročistač zraka Uloga i glavni dijelovi rasplinjača.4.

princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila. izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu Znati izabrati alate. izvesti postupak demontaže motora. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. Upoznati alate. izvesti postupak demontaže sustava za paljenje i ubrizgavanje. Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje. Znati izabrati alate. Znati izabrati alate. utvrditi ispravnost dijelova. utvrditi ispravnost dijelova. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. izvesti postupak demontaže upravljačkog sustava. izvesti postupak demontaže ovjesa. utvrditi ispravnost dijelova. . Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem.Zadaci: Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. utvrditi ispravnost dijelova. Znati izabrati alate. čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline. odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava. Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo. izvesti postupak demontaže transmisije. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Znati izabrati alate. Znati izabrati alate. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu Znati izabrati alate i pribor za podešavanje kuta paljenja i namjestiti kut paljenja . utvrditi ispravnost dijelova. Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu. izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara Znati koristeći servisnu knjižicu. utvrditi ispravnost dijelova. izvesti postupak demontaže sustava za kočenje.

: Metodičke vježbe .Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA . i Vlaić Z. Delač A.Provjera postignuća rada učenika . popravak spojke Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja spojke.zalaganje. dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje . 1 2 3 1.knjiga i radni udžbenik. Sadržaj 4 Mehanička tarna spojka: Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata spojke.licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora .Treća godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) . Otvoreno sveučilište.godine. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Zagreb 2004 . HOK i Pučko otvoreno učilište . poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) . Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . Zagreb 1994. B. priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu.vještine. Tehnologija održavanja vozila . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA . i Vlaić Z.znanje.: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva Delač A.Vozila i vozna sredstva.

Održavanje i popravak ovjesa Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. . Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja mjenjača.održavanje Ovjes: . dijelovi utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova .održavanje Diferencijal: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata diferencijala. 4. dijelovi utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova . Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.održavanje Sinkroni mjenjači: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata mjenjača. popravak diferencijala Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja diferencijala. - Automatski mjenjači: 3. Održavanje i popravak mjenjača Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.- održavanje Hidrodinamička spojka: 2.

kotača i guma Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja ovjesa. demontaže i montaže kotača i guma.održavanje Mehaničke kočnice: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za kočenje. Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. popravak sustava za kočenje Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za kočenje i njihovo održavanje. dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Kotači demontaža montaža održavanje Gume 5. - Hidrauličke kočnice: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka . kotača i guma. demontaža montaža . Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata ovjesa.

Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje . - Servo upravljači uređaji: .održavanje Mehanički upravljački uređaji: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje. popravak sustava za upravljanje Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje.- zamjena dijelova sastavljanje održavanje Zračne kočnice: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje ABS: 6.

dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje .5. Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih vozila.održavanje Klima uređaj: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje. razred 2 sata (70 sati) 2. Održavanje i popravak klima uređaja Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. 8. razred 1 sat (35 sati) .održavanje Osnove dijagnostike: metode uređaji utvrđivanje kvarova zamjena dijelova održavanje uređaja Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih vozila.7. Dijagnostika motornih vozila Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje. Nastavni predmet: Matematika u struci Razred: Prvi Drugi Treći Tjedni (ukupni) fond sati: 1. . - 6.

3. br. 2. površina. Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke. Zadaci: Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja. Osnovne matematičke operacije Potenciranje Korjenovanje Nastavno područje Broj sati po obrazovnim godinama I. kao i njihovim pretvorbama.: Stručni račun 1. Priručnik i zadaci u naukovanju. Nova Gradiška Matematika u struci Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom Red. “UM” d. III. kutova. Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.o. oplošja i masa likova i tijela. volumena. Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina. Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi. Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama. razred 1 sat (32 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju. Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke. 1. postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke. potenciranja i korjenovanja. Ukupno .o. 3. Znati i umjeti primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju automehaničar. II. Matošević M. Literatura za učenike i nastavnike: 1. Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju. Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom.

6. 14. Jednadžbe prvog stupnja Veličine i jedinice Proračuni dužine i kutova Proračuni površine. 5. 2 Osnovne matematičke operacije 3 Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja. 7. br. 8. Pojam potencije.4. Množenje i dijeljenje. 2. 1 1. Osnove trigonometrije 11. 13. 15. Potenciranje Znati i umjeti računati s potencijama. Pravilo trojno Postotni i kamatni račun Proračuni u zanimanju Osnovni proračuni troškova Izrada kalkulacija u zanimanju UKUPNO SATI: 70 35 32 137 Matematika u struci: Prva godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja: Red. Zbrajanje i oduzimanje Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . 9. Zbrajanje i oduzimanje. 4 Vrste brojeva. volumena i mase Algebarske operacije Kvadratna jednadžba 10. 12. Osnovne računske operacije s razlomcima.

Prikazati linearne zavisnosti Koordinatni sustav. odnos stranica u trokutu. prosto pravilo trojno. Veličine. zbroj vektora. Upoznati vektorske veličine. . Razumjeti sličnost u trokutu. Znati pretvoriti jedinice. Jednadžbe Znati i umjeti računati s linearnim jednadžbama s jednom nepoznanicom. Pojam vektorske Pojam korjenovanja. postotni račun. 45° i 60°. Pretvorba jedinica. Sličnost trokuta.potencija. Ekvivalentne Linearne jednadžbe i linearni odnos veličina jednadžbe. Računske operacije. Množenje i dijeljenje potencija. odnos stranica za 30°. Potenciranje potencija. množenje vektora s brojem. 3. jednadžba pravca. Korjenovanje Znati i umjeti računati s korijenima. 5. Omjeri i razmjeri. Veličine i jedinice Naučiti osnovne veličine. 4. Upoznati odnose među veličinama. veličine. Općenito o jednadžbama. s jednom nepoznanicom.

1 1. Proračuni podjele Proračuni opsega kruga njegovih dijelova. krug. Proračuni površina: ravni likovi. 4 Kvadrat i kub binoma i Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . 7. Znati i umjeti proračunati površinu. stožac. br. oplošje i masu likova i tijela. dijelovi kruga. Proračuni dužina dužine. oplošja i mase elipsa Proračuni volumena i oplošja tijela: kocka. Proračuni površina. 2 Algebarske operacije 3 Upoznati opće brojeve. Proračuni razvijene dužine. volumen. volumena. Pravokutni trokut Pitagorin poučak. piramida valjak.6. Trigonometrijske funkcije pravokutnog trokuta. Proračuni mase i težine. kvadar. i kutova i Znati i umjeti proračunati podjelu dužine i kutova. kugla. Matematika u struci: Druga godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja: Red.

2 Izračun troškova 3 Poznavanje troškova i njihovo izračunavanje 4 Materijalni troškovi. Matematika u struci: Treća godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja: Red. Znati primijeniti pravilno trojno. ukupni troškovi izrade. Kvadratna jednadžba Znati riješiti korijene kvadratne jednadžbe.računanje s njima rastavljanje na faktore. 4. Rješenja kvadratne jednadžbe. korijen negativnog broja. 3. algebarski razlomci. br. 1 1. Znati primijeniti postotni i kamatni račun. Pravokutni i kosokutni trokut. Pravilo trojno trojno. 2. Postotni i kamatni račun računa. graf funkcije. Jedinična kružnica. Mjerenje kuta. funkcije. vrijeme izrade. 5. Trigonometrijske Primjena trigonometrije. cijena Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Pojam postotnog Pojam kamatnog računa. Trigonometrijske funkcije Znati primijeniti trigonometrijske funkcije. Jednostavno pravilo Složeno pravilo trojno.

1 sat u skupinama) Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju Zadaci: Znati se koristi mišem i tipkovnicom. Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 6.5 sati sa cijelim razredom zajedno. 3.proizvoda ili usluge. Nastavni predmet: Osnove računalstva Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1. služenje mišem Sadržaj 4 Crtanje (MS Paint). 0. izračun norme. 1 2 1. razred 1. Upoznavanje s računalom Cilj (znanja i umijeća) 3 Osnove korištenja Windowsa. Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje Cilj i zadaci nastavnih područja Br Nastavno područje .6. 2.5 sat (52 sata. igranje Solitaire . Proračuni u struci i zanimanju Praktična primjena znanja Priprema za završni ispit Izrada zadataka iz struke i zanimanja. Kalkulacija Obračun posla i zarade Izrada predračuna za jednostavniji posao. Moći izraditi dopise i cirkularna pisma. Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom.

3. Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje. Zadaci: Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova.5 sat (52 sata. 8. razred 1. 4. 0. blokovi) Korištenje Interneta Programi za Internet i e-mail Metodičke napomene: Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici. 6. layers. Crtanje (MS Draw) object snap.7. Provjera postignuća rada učenika . 6. Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.2. 9. Nastavni predmet: Tehničko crtanje Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1. pretraživanje i ispis podataka Rad s nekom bazom podatak Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid. sklopova ili proizvoda. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.5 sati sa cijelim razredom zajedno. 1 sat u skupinama) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar. Služenje tastaturom Oblikovanje teksta Tablični kalkulator Tablični kalkulator kao baza podataka Tekst procesor kao baza podataka Baze podataka Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje Internet i e-mail Služenje tastaturom Služenje alatima za oblikovanje teksta Izrada tabličnog proračuna Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka Povezivanje tekst procesora i baze podataka Prepisivanje teksta Izrada dopisa Izrada kalkulacije materijala Izrada baze podataka u tekst procesoru Izrada cirkularnih pisama Unošenje. 7. 5. Znati izraditi jednostavne tehničke crteža. Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

5.. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. 1. Pučko otvoreno učilište. 4 3.Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade. znakovi obrade Pojednostavljeno i shematsko crtanje Izrada radioničkog crteža Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva AutoCAD 20 4 4 4 5 5 4 Broj sati 2 .: Tehničko crtanje. 7.udžbenik Tehničko crtanje 1...Kotirani prikaz predmeta u izometriji 3 .Izrada radioničkog crteža Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada 1 – Konstrukcija krivulje 2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže 3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak.Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada 1 – Standardi u tehničkom crtanju 2 . Koludrović-Harbić I. Žunar M..) 4 . br. 4.Kotirani ortogonalni prikaz tijela 4 . 2.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. 2. Koludrović R. 6. Zagreb . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Koludrović Ć. Nastavno područje Standardi za tehničko crtanje Prostorno prikazivanje i kotiranje Pravokutno projiciranje i kotiranje Presjeci Tolerancije. zupčanik. 8. 9.

1. Predočavanje presjeka šrafurom. Prikazivanje predmeta u 3. bokocrt. Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete .formati crteža . projekcije. geometrije: Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u oktanti. Presjeci 5. . Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova. 4. 1 2 3 4 1. Prikazivanje predmeta u Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama. . Skiciranje ortogonalnih projekcija. u tehničkom crtanju propisima Standardi u tehničkom crtanj izrade tehničke dokumentacije. tlocrt. Pravokutno projiciranje Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove Osnovni pojmovi iz nacrtne i kotiranje u ortogonalnoj projekciji. kosoj projekciji i kotiranje. godina = 52 sata) Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Dužinske tolerancije. ravnine.zaglavlja i sastavnice. Prikazivanje predmeta u dimetriji i kotiranje. Puni presjeci. Tolerancije. izometriji i kotiranje. Nacrt. Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.mjerila 2. ortogonalnoj projekciji.crte . Cilj i zadaci nastavnih područja Tehničko crtanje (1.UKUPNO SATI 52 2. Prostorno prikazivanje i Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove Pojam prostornog prikazivan kotiranje u prostornim projekcijama. Vrste crteža i standardi Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i Vrste crteža.

Izrada radioničkog crteža Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova. 7. plašteva Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela. Stupnjevi i razredi površinsk hrapavosti. Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom Postupci obrade i označavan crtežu. 6. ISO sustav tolerancija. AutoCAD Znati i umjeti izraditi jednostavne crteže u AutoCAD-u plašta. Presjeci geometrijskih Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela i razvijanje tijela. Pojednostavljenja pri crtanju kotiranju provrta. 8. Osnove AutoCAD-a: otvaranje crteža korištenje naredbi zadavanje koordinata postavljanje parametara crteža Crtanje u dvije dimenzije: - crtanje jednostavnih linij crtanje krivulja . hrapavosti. Pojednostavljeno crtanje i kotiranje Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove. Presjek valjka i razvijanje pl Presjek stošca i razvijanje pl Presjek kugle i razvijanje pla Presjek plašta. Proračunati tolerancije provrta i osovine. znakovi kvalitete obrade Znati izabrati tolerancije iz tablica. Pojednostavljenja pri crtanju kotiranju standardnih dijelov Vježba: Izrada radioničkog crteža. prizme i razvi Presjek piramide i razvijanje 3.obrade na tehničkim crtežima. upuštenja i navoja. Dosjedi.

.- uređivanje crteža s alatim kreiranje teksta crtanje kota iscrtavanje i ispis Metodičke napomene: Svu nastavu AutoCAD-a izvoditi u kabinetu računalstva na programu AutoCAD 2000 ili novijem.

1993 Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala Cilj i zadaci nastavnih područja . D. Školska knjiga. Toufar: Tehnički materijali 1.vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju automehaničar Zadaci: Upoznati vrste. Školska knjiga.6. F.8.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) . Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Zagreb. 2. Osposobiti se za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih materijala.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Zagreb. osnovna svojstva. Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala. Provjera postignuća rada učenika: . 1993. prema standardima i trgovačkim oznakama. Hrgović: Tehnički materijali 2.

Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) . 1 2 3 1. Uvod Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi. Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala. Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

Sadržaj 4 Značenje tehničkih materijala. Podjela tehničkih materijala. Osnovna svojstva tehničkih materijala. Osnove metalografije: - osnovni pojmovi - kristalografija i kristalizacija

2.

Sirovo željezo - dobivanje

Usvojiti osnovna znanja o sirovom željezu.

- dijagrami stanja Dobivanje sirovog željeza: - željezne rude, talionički dodaci i koks - visoka peć i procesi u visokoj peći

3.

- proizvodi visoke peći Prerada sirovog željeza Usvojiti osnovna znanja Prerada sirovog željeza: u lijevano željezo o preradi sirovog željeza u lijevano - sivi lijev; lijevano željezo s lamelarnim željezo. grafitom - žilavi (nodularni) lijev - tvrdi lijev - kovkasti (temper) lijev

4.

Prerada sirovog željeza Usvojiti osnovna znanja u čelik. o preradi sirovog željeza u čelik.

- čelični lijev Postupci dobivanja čelika: Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori. Siemens Martenov postupak. Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

5.

Vrste, konstrukcijskog Osposobiti i izabrati određeni čelika ili vrste alatnog materijal prema zahtjevu tehničkog čelika Konstrukcijski čelik. crteža, prema standardima i

Elektro postupak dobivanja čelika. Podjela čelika.

trgovačkim oznakama.

Alatni čelik.

Osposobiti učenika na samostalno Označavanje čelika prema korištenje literature i drugih izvora standardima. podataka iz područja o tehničkim materijalima. Obojeni metali i njihoveUsvojiti osnovna znanja o podjeli, legure. svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura. Označavanje lijevanog željeza prema standardima. Vrste obojenih metala i njihovih legura. Teški obojeni metali. Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog Legure teških obojenih metala. crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama. Laki metali. Osposobiti učenika na samostalno Legure lakih metala. korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkim materijalima. Usvojiti osnovna znanja o podjeli,Postupak izrade. postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranihSinterirani željezni materijali. materijala. Sinterirani obojeni metali. Tvrdi metali. 8. Nemetali Oksidno keramički rezni materijali. Usvojiti osnovna znanja o podjeli,Vrste nemetala. svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala. Plastične mase. Drvo, guma, koža, tekstil. 9. Goriva i maziva Staklo, porculan, azbest. Usvojiti osnovna znanja o podjeli,Goriva. svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva. Maziva.

6.

7.

Sinterirani materijali

6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 2 sata (70 sati) Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar. Zadaci: Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike. Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. Provjera postignuća rada učenika - znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova - vještine; primjena znanja korištenjem literature - zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

5. 5 2. Naučiti osnovne zakone mehanike. Kulušić B. zadatke i podjelu mehanike. 12 . godina = 70 sati) Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) .1.ravnoteža ravnih punih nosača 8 . 1 2 3 1. ŠK.1. .: Tehnička mehanika Osnove tehničke mehanike 1.: Tehnička mehanika. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. Zagreb 2. sati 1. 5 4. Cilj i zadaci nastavnih područja Osnove tehničke mehanike (2. Špiranec V.sustavi sila u ravnini Broj 2.određivanje težišta 5 3. Naučiti pojam. Uvod u mehaniku Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici. 6. Trenje Osnove čvrstoće Osnove kinematike Osnove dinamike UKUPNO SATI 15 10 10 70 Nastavno područje Uvod u mehaniku Statika krutog tijela . br.

Statika krutog tijela Usvojiti opće pojmove statike.2. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela. Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavni .

a primijen elementima strojeva. Osnove čvrstoće Znati i moći riješiti jednostav područja čvrstoće. . 4.3. Trenje Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Osnove dinamike Znati i moći riješiti jednostav dinamike. Osnove kinematike Znati i moći riješiti jednostav kinematike.5. . a primijenjeno u strojeva i tehnologiji zaniman 6. a primijenjeno u el i tehnologiji zanimanja.

kao i izradom praktičnih radova .vještine.zalaganje. Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.znanje. ugradnje i održavanja elemenata strojeva. Elementi strojeva . Zadaci: Upoznati vrste elemenata strojeva. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1.6. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. ugradnju u podsklopove i sklopove i održavanje u radu. Eduard Hercigonja: "Elementi strojeva". postupke izrade. Školska knjiga 2001. 2. Razviti osjećaj za točnost. 2 sata (70 sati) Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar. razred. Eduard Hercigonja: "Strojni elementi 1". sustavnost u području izrade. Upoznati vrste materijala za izradu elemenata. primjena znanja korištenjem literature . Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. urednost. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Školska knjiga 2001. Provjera postignuća rada učenika .10. Nastavni predmet: Elementi strojeva Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva. poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja.

br. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. 4. Uvod u elemente strojeva Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Elementi za nerastavljivo spajanje Elementi za rastavljivo spajanje Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage Elementi i uređaji za podmazivanje Elementi za brtvljenje Elementi za protok i regulaciju Finomehanički elementi Osnove mehanizama Ukupno UKUPNO SATI 70 70 . 1. 3. 7.1. 8. 2. godinama Nastavno područje Broj sati po obrazovnim II. 6. 10. 5. 9.

St Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji. Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Cilj (znanja i umijeća) 3 Upoznati vrste. 2. važnost. važnost. područje primjene. Elementi za nerastavljivo spajanje Upoznati vrste. Cilj i zadaci nastavnih područja Elementi strojeva (2. 1 Uvod u elemente strojeva Nastavno područje 2 1. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. područje primjene. zadatak i važnost elemenata Po strojeva. materijal. godina = 70 sati) Br.1. T IS Po T O 3. Pr V od Z O K Sp St . materijal.2. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. Po Znati se služiti standardnim tolerancijama iz tablica. Znati izračunati osnovne elemente tolerancija. na Z L Z L U Po 4. izvedbu. izvedbu. Elementi za rastavljivo spajanje Upoznati vrste.

važnost. Elementi za protok i regulaciju C V Sl Z V O U us R 10. Sp O L T R Z L 6. Znati izabrati 7. Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage Upoznati vrste. izvedbu. izvedbu. izvedbu. U Z N E Z V N 8. materijal. područje primjene. izvedbu. Elementi i uređaji za podmazivanje Upoznati vrste. Upoznati vrste. Osnove mehanizama Upoznati osnove mehanizama. L Pr D . materijal. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. materijal. važnost. materijal. važnost. područje primjene. 9. važnost. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. Upoznati vrste. područje primjene. Znati dimenzionirati standardni element. Elementi za brtvljenje standardni element. područje primjene.5. područje primjene. važnost. Finomehanički elementi Upoznati osnove finomehaničkih elemenata: vrste. izvedbu. materijal.

: Novaković J. . elektropneumatskih i hidrauličkih sustava. Tipex.5 sat u 32 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi 16 sati – Hidraulički sustavi 16 sati . izdanje).6.: Hidraulika (III. Zagreb 1998. Školske novine. Nikolić G.znanje. elektropneumatske i hidrauličke sustave. Znati izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske. razred 2 sata (64 sata) – 0. poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja. kao i izradom praktičnih radova. . Zagreb 2002. Nastavni predmet: Osnove automatizacije Razred: Treći Tjedni (ukupni) fond sati: skupinama (praktikum) 3. . Nikolić G.11. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.: Pneumatika i elektropneumatika.5 sati teorijski + 1. Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva. primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava. izdanje). Zagreb 1998. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : Nikolić G.vještine.zalaganje. Zadaci: Upoznati elemente pneumatskih. Školske novine. Radni listovi za vježbe. Provjera postignuća rada učenika .Osnove robotike Cilj: Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava. Upoznati osnove robotike.: Pneumatika (III .

br. Školske novine. Božičević J. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R.. dio ". Zagreb 2001.: "Temelji automatike 1. UKUPNO SATI 64 64 16 16 16 16 . Zagreb 1998. Školska knjiga. Školska knjiga. Zagreb 1990. 3. Školske novine. Praktikum: Osnove automatizacije 1. Šurina T. 1. Nastavno područje III. Crneković M.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika.: Upravljanje (II. Pneumatski i elektropneumatski sustavi 32 Ukupno 32 Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava. Nikolić G.Nikolić G. Hidraulički sustavi Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava.: Industrijski roboti. 2. Osnove robotike Upoznavanje jednostavnih robota. Zagreb 2003. izdanje).

Hidraulička preša . Cilj i zadaci nastavnih područja Praktikum: Osnove automatizacije Br. Upravljanje ovisno o vremenu V9. V10. Izravno upravljanje sustave. Vježba iz prakse Upoznati građu. Upravljanje I – funkcijom V4. V2. Ugradnja jednosmjernoprigušnog i brzoispusnog ventila V7. Primjena robota. Memorijsko upravljanje cilindrom V6. princip i primjenu robota. Nastavno područje 1 2 1. V2. Upravljanje ovisno o tlaku V8. Upravljanje ILI . 3. Upravljanje elektromagnetskim ventilima 2.funkcijom V5. osnovni Građa robota. Pneumatski sustavi Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj 3 4 Znati i moći ugraditi Vježbe: jednostavne pneumatske i elektropneumatske V1. Hidraulički sustavi Osnove robotike Znati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave. Neizravno upravljanje V3.2. Elektro-pneumatsko upravljanje V1. Princip rada.

6.12. Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike
Razred: treći Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o elektrotehnici i elektronici koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju automehaničar Zadaci: Objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice. Znati izmjeriti napon, struju i otpor. Znati navesti opasnosti od električne struje i primijeniti mjere za rad na siguran način. Znati navesti nazive, raspored i funkciju izvoda elektroničkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori, operacijska pojačala, digitalni sklopovi) Znati objasniti značenje pojmova karakterističnih parametara poluvodičkih elektroničkih komponenata i njihovu praktičnu važnost Poznavati osnovna teorijska i praktičnih znanja o senzorima i mjerenjima neelektričnih veličina Osposobiti se za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području elektrotehnike i elektronike. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. Provjera postignuća rada učenika: - znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) - vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija - zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike Cilj i zadaci nastavnih područja Br. Nastavno područje 1 2 1. Električni strujni krug Cilj (znanja i umijeća) 3 Usvojiti značenje pojmova Sadržaj 4 Građa materije, električni naboj,

električni naboj, električni napon, napon, struja i otpor. struja i otpor. Ohmov zakon. Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom Grafičko prikazivanje međusobne strujnom krugu. ovisnosti električnih veličina. Izračunati struju, pad napona i otpor. Opisati opasnosti od električne struje za osobe. Djelovanje električne struje. Prolaz struje kroz čovječje tijelo.

Propisi i mjere zaštite od strujnog udara. Instrumenti za mjerenje napona i Primijeniti propise i mjere zaštite struje i otpora. za sprječavanje nezgoda od strujnog udara. Električni otpor vodiča. Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom. Opisati faktore koji utječu na električni otpor vodiča. Izračunati otpor vodiča. Opisati ovisnost električnog otpora o temperaturi, svjetlosti i naponu i navesti primjere primjene. Analogni elektronički Objasniti djelovanje elektroničkih Poluvodičke diode (ispravljačke, sklopovi elemenata i njihove strujnoZenerove). naponske karakteristike. Ispravljački spojevi, glađenje Objasniti pojmove karakterističnih ispravljenog napona. parametara pojedinih elemenata. Elementi s otporom ovisnim o Iz tvorničkih podataka izvaditi električnom naponu, magnetskom karakteristične iznose dopuštenih polju i mehaničkom naprezanju. vrijednosti za pojedine elemente. Bipolarni tranzistor, osnovni spojevi pojačala, sklopka, upravljivi otpor, zaštita od prevelikih napona. Opisati osnovne primjene Utjecaj temperature na svojstva elektroničkih elemenata. poluvodičkih elemenata. Mjerenja u elektrotehnici Opisati dijelove i načelo rada Uvod u mjernu tehniku. analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora. Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa Opisati načelo izvedbe i rada zakretnim svitkom i pomičnim digitalnog univerzalnog željezom). instrumenta. Utjecaj temperature, svjetlosti napona na električni otpor. i

2

3

Primijeniti postupke mjerenja Proširenje mjernog područja. napona i struje. Opisati načela postupaka i izvedbi Digitalni univerzalni instrument. mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta. Mjerenje napona i struje. Primijeniti postupke mjerenja Mjerenje otpora, mjerni mostovi. otpora, kapaciteta i induktiviteta. Opisati dijelove i načelo rada Mjerenje kapacitivnosti i električnoga brojila. induktivnosti. Instrumenti za mjerenje električnog Spojiti električno brojilo i rada i snage. izmjeriti utrošenu električnu Osciloskop i mjerni prikaz. energiju. Mjerenja osciloskopom. Opisati načelo rada vatmetra. Spojiti vatmetar i izmjeriti električnu i snagu. Nacrtati osnovne sheme spajanja instrumenata za mjerenje utroška električne energije i snage. Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima.

Četverotaktni otto motor Dvotaktni otto motor Diesel motor Transmisija Vozni sklop vozila Kočnice Karoserija Električni uređaji Elektronički sustavi Sveukupno 70 Broj sati po godinama obrazovanja II 30 5 20 15 21 23 6 14 32 96 III Ukupno 30 5 20 15 21 23 6 14 32 166 Osnovni nastavni sadržaji izvode se u osnovnom programu. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje održavanja i servisiranja motornih vozila u zanimanju automehaničar( osobna vozila. 5. 2. Nastavni predmet: Tehnike motornih vozila Razred: Drugi i treći Tjedni (ukupni) fond sati: 2. 3 sata (96 sati) PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA: Redn Nastavna područja i broj 1.6. a dodatni nastavni sadržaji u izbornoj nastavi . 2 sata (70 sati) 3. razred. Zadaci: Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrave čovjekove okoline. 9. 6. 3. Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije. Nastavni predmeti Tehnike motornih vozila i Tehnologija održavanja vozila (vježbe) čine integralnu cjelinu te je potrebno uskladiti redoslijed izvođenja nastavnih jedinica. . 4. 8. razred. 7. privredna vozila i motorkotači).13.

Usvojiti osnovna znanja o kočionim sustavima . izvršnika) Upoznati ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sustava na vozilima .Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila. Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni .. Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje . upravljačke jedinice.. motori s prisilnim punjenjem cilindra . sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .. postupcima kontrole i servisiranja koje je propisao proizvođač motornog vozila ...Diesel .mjenjača . Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi . Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti . . Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu ...diferencijala .. Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima . Uočiti svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima . Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja . Upoznati vrste i svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem . Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe . Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu . Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada . Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti . Provjera postignuća učenika: ( praćenje i ocjenjivanje ) . Razumjeti principe rada dijelova transmisije: spojki . Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava (senzora. Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila . Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .

knjiga i radni udžbenik. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe . Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Tehnike motornih vozila. Zalaganje :Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem Delač A. HOK i Pučko otvoreno učilište . priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu. Zagreb 1994.Motori s unutarnjim izgaranjem. B. na kraju nastavnih područja i pri kraju nastavne godine . Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano . Zagreb 2004 . Vještine :Primjena znanja korištenjem propisane literature . Otvoreno sveučilište.godine.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA .druga i treća godina Ciljevi. točnost izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja . zadaci i sadržaji nastavnih područja Br. Delač A. i Vlaić Z. 1 1 Nas Četve moto .Znanje :Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA .licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora .pravilan redoslijed izvođenja operacija . Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa .

.

2 Dvot 3 Diese .

4 Prijen mom moto .

5 Vozn .

6 Kočn 7 Karo 8 Elekt vozil 9 Elekt uprav .

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.vještine: primjena znanja korištenjem literature. dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa). (sva zanimanja u strojarstvu) Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu. . Provjera postignuća rada učenika: .regul NAPOMENA : U svim nastavnim cjelinama obrađuju se i uvježbavaju osnovna pravila i postupci kontrole ispravno Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala Razred: prvi (1. . prema standardima i trgovačkim oznakama. Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih materijala. osnovna svojstva. Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.). Zadaci Upoznati vrste.

1993. Podjela tehničkih materijala.osnovni pojmovi . Uvod Nastavno područje 2 Cilj (znanja i umijeća) 3 Proširiti znanja 4 Značenje tehničkih materijala.kristalografija i kristalizacija 2. talionički dodaci i koks . Izborna nastava . i : 1. 1 1.dobivanje Proširiti znanja . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. Osnovna svojstva tehničkih materijala. 2004.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Zagreb. Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala. Sirovo željezo .F.. 2. Školska knjiga.visoka peć i procesi u visokoj peći 3.D. Zagreb. Zagreb.Osnove tehničkih materijala Cilj i zadaci nastavnih područja Br. 3. Hrgović: Tehnički materijali 2.B. Osnove metalografije: . Prerada sirovog željeza u Proširiti lijevano željezo . Školska knjiga.željezne rude. Gajić/M.dijagrami stanja Dobivanje sirovog željeza: . 1993.proizvodi visoke peći Prerada sirovog željeza: Sadržaj . Toufar: Tehnički materijali 1. POUZ. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.

žilavi (nodularni) lijev . primjena Proširiti i označavanje čelika i lijevanog željeza znanja čelika. . .Elektro postupak dobivanja 5.sivi lijev. Vrste obojenih metala i njegovih legura.čelični lijev Postupci dobivanja čelika: .tvrdi lijev .znanja . Konstrukcijski čelici. Obojeni metali i njihove legure Proširiti znanja željeza prema standardima. Alatni čelici. Legure teških obojenih metala. Označavanje čelika prema standardima. . Podjela čelika.Siemens Martenov postupak. Prerada sirovog željeza u Proširiti čelik. Označavanje lijevanog 6. lijevano željezo s lamelarnim grafitom . znanja .Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori. svojstva. Teški obojeni metali. .kovkasti (temper) lijev 4. Vrste.Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

7. Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje . Sinterirani materijali Proširiti znanja Legure lakih metala. Vrste nemetala. azbest. Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom. guma. Postupak izrade. Moći izraditi dopise i cirkularna pisma. Maziva. koža. Drvo. Oksidno keramički rezni 8. Nemetali Proširiti znanja materijali. Sinterirani željezni materijali. Goriva. 9. Nastavni predmet: Izborna nastava – Računalstvo Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1.Laki metali. tekstil. porculan. Goriva i maziva Proširiti znanja Staklo. razred 1 sat (35 sati) Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju Zadaci: Znati se koristi mišem i tipkovnicom. Plastične mase. Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. Sinterirani obojeni metali. Tvrdi metali.

Cilj i zadaci nastavnih područja Br . Osnovni pojmovi Usvojiti osnovne pojmove o Povijesni razvoj građi i principu rada računala Sklopovlje (Hardware) Usvojiti osnovne pojmove o sklopovlju (Hardwareu) Programska podrška (Software) Središnja jedinica: osnovne (matične) ploče vanjske memorije napajanje priključci za proširenje 2. 1 Nastavno područje 2 Cilj (znanja i umijeća) 3 Sadržaj 4 1. Slanje i primanje elektronske pošte Pretraživanje Web Siteova . Internet AutoCAD Osposobiti se za komuniciranje Osnovni pojmovi preko Interneta i moći vršiti pretraživanja WEB Siteova. Sklopovlje Periferne jedinice: 3.komunikacijske jedinice Usvojiti osnovna znanja i moći DOS se koristiti operativnim sustavima i uslužnim Windows programima. Programska podrška ulazne jedinice izlazne jedinice . Programi za obradu teksta Tablični kalkulator i baze podataka Grafički programi 4.

.

razred. 8. 2 sata (70 sati) 3. a dodatni nastavni sadržaji u izbornoj nastavi . privredna vozila i motorkotači).Nastavni predmet: Izborna nastava – Tehnike motornih vozila Razred: Drugi i treći Tjedni (ukupni) fond sati: 2. Broj sati po godinama obrazovanja II 40 5 10 15 5 7 2 6 12 70 32 III Ukupno 40 5 10 15 5 7 2 6 12 102 Četverotaktni otto motor Dvotaktni otto motor Diesel motor Transmisija Vozni sklop vozila Kočnice Karoserija Električni uređaji Elektronički sustavi Sveukupno Osnovni nastavni sadržaji izvode se u osnovnom programu. razred. 2. 1 sat (32 sata) PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA: Redn Nastavna područja i broj 1. 3. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje održavanja i servisiranja motornih vozila u zanimanju automehaničar( osobna vozila. Zadaci: Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrave čovjekove okoline. Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije. 9. 7. 5. 4. . Nastavni predmeti Tehnike motornih vozila i Tehnologija održavanja vozila (vježbe) čine integralnu cjelinu te je potrebno uskladiti redoslijed izvođenja nastavnih jedinica. 6.

. Upoznati vrste i svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem . .. motori s prisilnim punjenjem cilindra .. Uočiti svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima . Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .. Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti .. Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni . Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti . Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila . Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja . Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila . sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila. Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu . upravljačke jedinice. Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima . Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki . Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe . Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi . Provjera postignuća učenika: ( praćenje i ocjenjivanje ) . postupcima kontrole i servisiranja koje je propisao proizvođač motornog vozila . izvršnika ) Upoznati ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sustava na vozilima .diferencijala .. Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu . Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava ( senzora .mjenjača . Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada ..Diesel . Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje ..

. Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.druga i treća godina Ciljevi.Zalaganje :Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .Motori s unutarnjim izgaranjem. zadaci i sadržaji nastavnih područja Br.: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva Delač A. Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano . .licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora . Izborna nastava . priručnik za nastavnike Delač A.Vještine :Primjena znanja korištenjem propisane literature . B.godine..: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem Delač A.pravilan redoslijed izvođenja operacija .: Metodičke vježbe . Zagreb 1994. na kraju nastavnih područja i prikraju nastavne godine . i Vlaić Z.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA . i Vlaić Z.Znanje :Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom . točnost izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja . i Vlaić Z. i Vlaić Z. 1 1. Otvoreno sveučilište. Zagreb 2004 . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA .Vozila i vozna sredstva.Tehnike motornih vozila. Delač A. Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa .: Metodičke vježbe .knjiga i radni udžbenik. HOK i Pučko otvoreno učilište . priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu. Nas Četve moto .

.

2 Dvot 3 Diese .

4 Prijen mom moto .

5 Vozn .

6 Kočn 7 Karo 8 Elekt vozil 9 Elekt uprav .

regul NAPOMENA : U svim nastavnim cjelinama obrađuju se i uvježbavaju osnovna pravila i postupci kontrole ispravno .

znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) . Gajić Sentić. . Zagreb Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina Cilj i zadaci nastavnih područja Br.: Ispitivanje tehničkih materijala. Zadaci: Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.vještine: primjena znanja korištenjem literature.. Provjera postignuća rada učenika: . pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih materijala. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Pučko otvoreno učilište. Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Ispitivanje tlačne čvrstoće. bez razaranja. Ispitivanje materijala bez razaranja. postupcima radioničkih ispitivanja. . Ispitivanje materijala iskrenjem. Ispitivanje vlačne čvrstoće. Osnovne postupci ispitivanja najvažniji tehničkih materijala Radionička ispitivanja Usvojiti osnovna znanja o Vrste radioničkih ispitivanja. Usvojiti osnovna znanja o Ispitivanje limova. Ispitivanje ultrazvukom. Ponoviti znanja o osnovnim Osnovna svojstva tehničkih materijala. 2. Mehaničko – tehnološka ispitivanja 4. Ispitivanje rendgenskim zrakama. Uvod 2 3 Ponoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi. Ispitivanje tvrdoće. Elektromagnetska defektoskopija. Ispitivanje materijala prijelomom. 3. svojstvima tehničkih materijala. Ostali postupci ispitivanja materijala Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala. 5. Podjela tehničkih materijala. Kemijska ispitivanja. Metalografska ispitivanja. Ispitivanje žilavosti i umora. Usvojiti osnovna znanja o postupcima mehaničko tehnoloških ispitivanja. Spektralna analiza. Ispitivanje čvrstoće na savijanje. Utvrđivanje materijala prema površini. Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala. Magnetsko fluidna postupcima ispitivanja materijala defektoskopija. Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala. 4 Značenje tehničkih materijala.1 1.

Nova Gradiška Izborna nastava: Matematika u struci .o. priručnik i zadaci u naukovanju.Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. Provjera postignuća rada učenika: . Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.vještine: primjena znanja korištenjem literature. Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom. Matošević M. razred 1 sat (35 sati) Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji. postotnom i kamatnom računu primjenjujući ih u struci i zanimanju.o. .znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova. osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. .: Stručni račun 1. pravilu trojnom. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.Druga godina . “UM”d. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. Zadaci: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji.

funkcije. Zadaci: Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva. 2 Trigonometrijske funkcije 3 Utvrditi primjenu trigonometrijske funkcije. Pravokutni i kosokutni trokut. Utvrditi primjenu pravila trojnog. Mjerenje kuta.Cilj i zadaci nastavnih područja: Red. razred 1 sat (35 sati) Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju. Pojam kamatnog računa. 3. Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. Pojam postotnog 4 Jedinična kružnica. Primjena trigonometrije. 1 1. Utvrditi primjenu Jednostavno pravilo Složeno pravilo trojno. Trigonometrijske Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj postotnog i kamatnog računa. br. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Postotni i kamatni račun računa. 2. Pravilo trojno trojno. .

1 1. Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – Druga godina Cilj i zadaci nastavnih područja Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati) Br.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Naprezanje na tlak. Sadržaj 4 Vrste naprezanja i opterećen Naprezanje na vlak. Provjera postignuća rada učenika: .zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.: Tehnička mehanika. . Naprezanje na savijanje.Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. primjenjujući ih na elementima strojeva. Špiranec V.vještine: primjena znanja korištenjem literature. a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. ŠK. . Školske novine.: Tehnička mehanika – Ispitivanje čvrstoće materijala. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) 2 3 Osnove čvrstoće Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće.: Tehnička mehanika 3. Zagreb 2. . Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. Zagreb 1994. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. Radovanović N. Kulušić B.

Rješavanje zadataka na prim iz elementa strojeva i tehnolo zanimanja. Osnove kinematike Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike. . Mehanička snaga. Jednoliko pravocrtno gibanje Jednoliko kružno gibanje. Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje. Mehanička energija. Mehanički rad. Pojam i zadatak dinamike. 3. 2. Pojam i zadatak kinematike.Naprezanje na odrez. Naprezanje na izvijanje. primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Mehanički stupanj iskoristiv Količina gibanja. Rješavanje zadataka na prim iz elementa strojeva. Naprezanje na uvijanje. primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Srednja brzina. Osnove dinamike Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike. Slobodni pad i hitac uvis. Centrifugalna i centripetalna Rješavanje zadataka na prim iz elementa strojeva i tehnolo zanimanja.

mehanike i elemenata strojeva s primjenom u struci i zanimanju. Nova Gradiška Izborna nastava: Matematika u struci .treća godina Cilj i zadaci nastavnih područja: Red.o.Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci Razred: Treći Tjedni (ukupni) fond sati: 3. kao i izradom praktičnih radova.: Stručni račun 1.o. razred 1 sat (32 sati) Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.vještine: primjena znanja korištenjem literature. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Zadaci: Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju. . priručnik i zadaci u naukovanju. br.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. “UM”d. . Matošević M. Provjera postignuća rada učenika: . Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

. cijena proizvoda ili usluge.1 1. Izračun troškova Poznavanje troškova i njihovo izračunavanje Materijalni troškovi. Kalkulacija Obračun posla i zarade Izrada predračuna za jednostavniji posao. vrijeme izrade. izračun norme. 3. 2. 2 Proračuni u struci i zanimanju 3 Praktična primjena znanja 4 Izrada zadataka iz struke i zanimanja. ukupni troškovi izrade.

vještine: primjena znanja korištenjem literature. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. OPEL itd. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. Znati otkloniti nedostatke utvrđene dijagnosticiranjem. Znati dijagnosticirati vozila sa univerzalnim dijagnostičkim uređajem. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Upute za korisnike dijagnostičkih uređaja Izborna nastava: Dijagnostika motornih vozila Cilj i zadaci nastavnih područja . Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje Provjera postignuća rada učenika .Nastavni predmet: Izborna nastava – Dijagnostika motornih vozila Razred: Treći Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) Cilj: Usvajanje znanja o osnovama dijagnostike motornih vozila koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Zadaci: Znati principe i osnove dijagnostike motornih vozila. Znati dijagnosticirati vozila sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od svjetskih proizvođača vozila na primjer FORD.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova. . .

1 1.održavanje uređaja Dijagnostika sa univerzalnim Znati dijagnosticirati vozila sa .utvrđivanje kvarova Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih . (Datalogger) . .Kompletna dijagnoza dijagnostičkim uređajem univerzalnim dijagnostičkim uređajem.Registrator podataka proizvođača vozila FORD.Kompletna dijagnoza dijagnostičkim uređajem od specijalnim dijagnostičkim uređajem od poznatih svjetskih svjetskih proizvođača vozila na primjer .metode Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih . . . Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj 3 4 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u Osnove dijagnostike: praksi. Nastavno područje 2 Osnove dijagnostike motornih vozila 2.Registrator podataka (Datalogger) Dijagnostika sa specijalnim Znati dijagnosticirati vozila sa . OPEL itd. .zamjena dijelova vozila.Br. 3.uređaji vozila.

nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju. teretnih vozila. 3. 4. održavanje osobnih vozila. prikolica i motorkotača. Za praktični dio ispita zadaje se. opremanje vozila dodatnom opremom i priborom. II. motora s unutarnjim izgaranjem i sustava prijenosa snage. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku. djelomično održavanje karoserija.7. okvira i zaštita od korozije. ISPITNI KATALOG . održavanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na vozilima.POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT I. ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. 2. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. autobusa. kočnih (kočionih) uređaja. . Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje automehaničar. u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja. III. 5. Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. njihovih sklopova i sustava. Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručnoteorijska znanja. praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja: 1. Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

Kandidat mora znati izabrati uređaje i alate za ubrizgavanje. zamijeniti neispravne dijelove i uređenje sustava za ubrizgavanje kod izvršiti montažu. izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka Vrsta radne probe . Uređenje ovjesa vozila zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. izvesti postupak Uređenje sustava za paljenje i demontaže sustava za paljenje i ubrizgavanje. izvesti postupak Generalno uređenje upravljačkog demontaže upravljačkog sustava. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada motora Kandidat mora znati izabrati alate. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada ovjesa vozila Vrsta uratka RADNA PROBA Opis radne probe Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za Podešavanje kuta paljenja podešavanje kuta paljenja i namjestiti kut paljenja . izvesti postupak demontaže transmisije. Uređenje transmisije zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. utvrditi ispravnost dijelova. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti vozila montažu. upravljanje.POMOĆNIČKI URADAK Opis uratka Kandidat mora znati izabrati alate. utvrditi ispravnost dijelova. utvrditi ispravnost Generalno uređenje sustava za kočenje dijelova. paljenje. utvrditi ispravnost sustava vozila dijelova. izvesti postupak demontaže ovjesa. odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava. itd. ispitivanje. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada transmisije Kandidat mora znati izabrati alate. izvesti postupak Generalno uređenje motora (Ottovi ili demontaže motora. Dieselovi) zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. utvrditi ubrizgavanje kod Ottovih motora ili ispravnost dijelova. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava za kočenje Kandidat mora znati izabrati alate. utvrditi ispravnost dijelova. izvesti postupak demontaže sustava za kočenje. Nakon montaže izvršiti kontrolu i Dieselovih motora ispitivanje rada sustava za paljenje i ubrizgavanje Kandidat mora znati izabrati alate. Kandidat mora znati test uređajem dijagnosticirati Dijagnosticiranje kvara test uređajem kvarove na vozilu Ispitivanje sustava za kočenje. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada upravljačkog mehanizma Kandidat mora znati izabrati alate.

Opskrba električnom energijom . NASTAVNA PODRUČJA 1. Ottov motor 7. Osnove upravljanja i informatizacije 5. Paljenje i osvjetljavanje 9. Šasija 11.Servisiranje vozila kvara Kandidat mora znati. Osnove materijala 3. Osnove strojeva i uređaja 4. Osnove elektrotehnike 6. Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja. Dieselov motor 8. Osnovne proizvodne tehnike 2. Kočni uređaji 12. koristeći servisnu knjižicu. Prijenos snage 10. IV. izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

pribora. Matematičke i računske osnove 18.PRAKTIČNI DIO ISPITA Radnje obavljene u okviru praktične zadaće Kako je naučnik pripremio tehničkotehnološku dokumentaciju Priprema radnog mjesta i red u radionici Izbor postupaka. Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina 20. Izračunavanje troškova OCJENJIVAČKI LIST I. Izračunavanje plaća 19. Karoserije 14. Osnove tehničkog komuniciranja 16. Elektronički upravljački i regulacijski sustavi 15. Osnove tehnike ispitivanja i mjerenja 17. alata i materijala na osnovi tehničke dokumentacije Izvođenje postupaka zadanog uratka Način rukovanja alatima i priborom Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka Racionalnost u trošenju materijala i energije Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije Mjerenja i ispitivanja gotovih uradaka Mjere zaštite na radu Završni izgled uratka UKUPNO BODOVA Broj bodova 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 30 0 – 15 0 –15 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 –10 140 BODOVNA LISTA .13.

66 0 . Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite.Postotak (%) bodova 92 – 100 81 . Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.91 67 . koristi se taj katalog. a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija.80 50 . godine. rujna 2004. Klasa: 133-02/04-02/7 . Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici: BODOVNA LISTA Postotak (%) bodova 90 – 100 80 – 89 70 – 79 60 – 69 Manje od 30 Ocjena Odličan ( 5 ) Vrlo dobar ( 4 ) Dobar ( 3 ) Dovoljan ( 2 ) Nedovoljan ( 1 ) Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit. Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“. STRUČNO-TEORIJSKI DIO Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku.49 Ocjena Odličan ( 5 ) Vrlo dobar ( 4 ) Dobar ( 3 ) Dovoljan ( 2 ) Nedovoljan ( 1 ) II. a primjenjuje se od 1.

srpnja 2004. Broj: 526-12/04-40 Zagreb. v. 1.r.Ur. Ministar Branko Vukelić. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->