P. 1
automehaničar zanimanje

automehaničar zanimanje

|Views: 2,271|Likes:
Published by zbilja

More info:

Published by: zbilja on Aug 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2135 Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

AUTOMEHANIČAR
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar

Zadaci: Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije. Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline. Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima. Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža. Znati samostalno koristiti računala u struci. Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza. Znati izraditi jednostavne tehničke crteže. Znati primijeniti mjerenja u praksi. Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite. IZnati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja. Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila . Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu . Razumjeti načela rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila . Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila . Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti .. Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni, Diesel , motori s prisilnim punjenjem cilindra, Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti . Upoznati vrste , svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem . Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe . Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki ,mjenjača ,diferencijala ,........ . Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova. Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača . Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada . Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima . Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava ( senzora , upravljačke jedinice, izvršnika ) Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima . Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na motornom vozilu. Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava motornog vozila. Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti. Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju. Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja . Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini. Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje. Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor o naukovanju 2. NASTAVNI PLAN Broj sati Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala 1. razred tjedno 3 2 2 1 1 1,5 2 1,5 1 godišnje 105 70 70 35 35 52 70 52 35

2. ra tjedno 3 2 1 1 2 1 -

Praktična nastava (objašnjenje): U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN (OBJAŠNJENJE) NASTAVNI PLAN .Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Strukovni predmeti Matematika u struci Praktična nastava Praktična nastava u školi Tehnologija obrade i montaže Tehnologija održavanja vozila Tehnike motornih vozila Praktična nastava u radnom procesu Ukupno Napomena : - - 2 2 - 1 35 2 900 340 560 16 1459 16 Nastavni predmet Tehnike motornih vozila u trećoj godini izvodi se u stručno teorijskom dijelu i praktičnoj nastavi.OBJAŠNJENJE A) Općeobrazovni dio (35 tjedana) .

5 0 1 0 0 0 0 godišnje 52 70 52 0 35 0 0 0 0 7 244 * Okvirni sadržaj izvodi se 0. razred tjedno 1.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).5 2 1. 1 sat u skupinama ** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio). 1 sat u skupinama .Broj sati Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Ukupno 1. razred tjedno 3 2 2 1 1 9 godišnje 105 70 70 35 35 315 tj B) Stručno.teorijski dio s izbornom nastavom Broj sati Naziv predmeta Osnove računalstva* Matematika u struci Tehničko crtanje * Osnove tehničke mehanike** Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Izborni dio 1) Strukovni predmeti Računalstvo 1 Matematika u struci Tjelesna i zdravstvena kultura Ukupno 35 1.

5 sati u skupinama 1) Izborni sadržaji izvode se prema uvjetima škole i interesu učenik. 1. razr godišn 160 64 640 800 ** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio). razred godišnje 340 270 2.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio). 1 sat u skupinama 2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama – Svaka škola izrađuje izvedbeni program 4) D) Ukupno nastave .razred: Osnove tehničkih materijala ili 2. razred godišnje 270 165 3.razred: Tehnike motornih vozila 1 sat Tehnologija održavanja vozila 1 sat Dijagnostika motornih vozila 1 sat Prioritet dati u strukovnim sadržajima: računalstvo 1 sat C) Praktični dio Broj sati Naziv predmeta Praktična nastava u školi s vježbama : Praktična nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaže** Tehnike motornih vozila Tehnologija održavanja vozila 2) Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 900 900 70 70 35 560 630 32 64 1.razred: Tehnike motornih vozila 2 sata 3. 1.*** Okvirni sadržaj izvodi se 0.

profesor elektro predmeta profesor matematike. praktični rad usmeno. praktični rad usmeno. praktični rad usmeno. praktični rad usmeno.teorijski dio s izbornom nastavom Praktični dio Ukupno A)+B)+C) 1. ing. tehničko – tehnološka dokumentacija usmeno. profesor PTO-a VSS . pismeno usmeno. praktični rad 4. dipl. praktični rad usmeno. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA Nastavni predmeti strukovnoga Nastavnik Izobrazba dijela programa dipl. usmeno. pismeno. ing. pismeno. praktični rad praktični rad. praktični rad usmeno. razred godišnje 315 245 900 1460 3. pismeno. pismeno pismeno. dipl. elektrotehnike. profesor strojarskih predmeta. razred godišnje 315 244 900 1459 2. ing. pismeno.Broj sati Općeobrazovni dio Stručno. praktični rad usmeno. praktični rad usmeno. razre godišn 224 256 800 1280 3. pismeno. brodogradnje Osnove računalstva profesor računalstva. pismeno. strojarstva. pismeno. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA Predmeti strukovnoga dijela programa Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Tehnologija održavanja vozila Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Praktična nastava Izborna nastava stručnih predmeta Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća pismeno. pismeno.

strojarstva. ing. dipl. strojarstva. brodogradnje. nastavnik praktične nastave . ing. elektrotehnike. ing. strojarstva. ing. profesor strojarskih predmeta. profesor strojarskih predmeta. brodogradnje dipl. ing. dipl. stručni predmeti VSS VSS. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. dipl. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. ing. brodogradnje profesor PTO-a dipl. VŠS SSS Praktična nastava profesor PTO-a. strojarstva. profesor strojarskih predmeta. /suradnik u nastavi/ majstor *Profesor PTO-a. strojarstva. strojarstva. profesor elektro predmeta dipl. ing. ing. brodogradnje VSS Tehničko crtanje VSS Osnove tehničke mehanike VSS Tehnologija obrade i montaže VSS Osnove tehničkih materijala VSS Elementi strojeva Tehnologija održavanja vozila Osnove automatizacije Osnovi elektronike i elektrotehnike Tehnike motornih vozila VSS VSS VSS VSS VSS Izborni dio. profesor strojarskih predmeta. profesor strojarskih predmeta. metalurgije dipl. dipl. ing. dipl. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. dipl.stručni učitelj. ing. strojarstva. ing. brodogradnje *profesor PTO-a. brodogradnje. ing. ing. prof. strojarstva. . ing.Matematika u struci profesor matematike. ing. strojarstva. dipl. profesor strojarskih predmeta. dipl. ing. dipl. ing. ing. strojarstva. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. ing. ing. strojarstva. pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke. profesor strojarskih predmeta dipl. profesor strojarskih predmeta. dipl. Profesor strojarskih predmeta. dipl. ing. ing. profesor strojarskih predmeta. ing. profesor PTO-a dipl. matematike i fizike dipl. ing. brodogradnje profesor PTO-a dipl. dipl. profesor strojarskih predmeta.

profesor 35 sati -zajedno 3 . i 3.razr. profesor 30 učenika 15 učenika 30 učenika . 1. 1. nastavnik PN 1 sat 35 sati .2 grupe 1 sat Tehnologija obrade i montaže profesor. Rad s učenicima u skupinama .2 sata Elementi strojeva Tehnologija održavanja vozila 2. . razr. NN 1/96.1 sat Matematika u struci 1. .zajedno 35 sati .5 sati 17 sati .2 sata Osnove tehničke mehanike 2. profesor profesor 70 sati -zajedno 2. 2. razr. razr. .5 sati Tehničko crtanje 1. IZVOĐENJE PROGRAMA 5. razr.zajedno 35 sati .2 sata 70 sati -zajedno 2.razr.. . profesor 18 sati – zajedno 17 sati .1. i 3.Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.1 sat 32 sata . 2.dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard) Nastavni predmet Razred Nastavnik Broj sati 1.1 sat 15 učenika 15 učenika 30 učenika 35 sati – zajedno 30 učenika 30 učenika 15 učenika 30 učenika 15 učenika 30 učenika 30 učenika Broj učenika Osnove računalstva 1. profesor 17 sati . 1. razr. 5.2 grupe 2.2 grupe 2.zajedno 1. razr. .2 grupe 1.

1 sat 3..2 sata 70 sati ..razr. 736 sati majstor Izborna nastava stručnih predmeta 1. razr.3 sata 96 sati .zajedno Tehnike motornih vozila 2..2 grupe 3. g..zajedno profesor.razr. 2.5 + 1. suradnik. 3. 3. Praktična nastava 1. profesor 2.zajedno 48 sati . g. 2..zajedno 2..2 grupe 1. 3.2 sata 64 sata . .razr.5) Osnove automatizacije 3.. g. profesor 16 sati . i 3. 1.35 sati . Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa Prostor Oprema Nastavni predmeti Osnove računalstva Tehničko crtanje Računalna učionica Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta Stručni predmeti Izborna nastava računalstva . profesor 3. 795 sati 15 učenika 30 učenika 15 učenika 30 učenika 30 učenika 30 učenika Školske radionice 8 -16 učenika. 830 sati nastavnik PN.2. Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor Osnovi elektrotehnike i elektronike Napomena: Sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika 5.2 grupe 2 sata (0. profesor 32 sata .

1 radno mjesto s PC + LCD projektorom (CD). katalozi. plakati. grafoskop Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Klasična učionica s ormarima Klasična učionica + Praktikum 1 radno mjesto sa PC + LCD. i spajanje i montažu 1 radno mjesto s PC + LCD. časopisi i prospekti. robotiku i drugo Učionica (1 + 30 mjesta) s staklenim vitrinama i prostorom za nastavna sredstva i pomagala. strojnu obradu. grafoskop/ Školska radionica za ručnu. didaktički modeli iz originalnih dijelova i sklopova.tehničko didaktički modeli. 1 radno mjesto s PC + LCD.Matematika u struci Osnove tehničke mehanike Tehničko crtanje Klasična učionica (1 + 32 mjesta) Klasična učionica 1 radno mjesto s PC + LCD. Didaktička sredstva: . grafoskop (komplet grafo folija). senzoriku. grafoskop Praktikum za Osnove automatizacije + 8 radnih mjesta sa standardnom opremom Osnove automatizacije za pneumatsko i hidrauličko upravljanje. grafoskop + 8 .10 radnih mjesta sa opremom za Tehnologija održavanja održavanje vozila i minimalno jedno vozila suvremeno vozilo i test uređaj za Tehnologiju održavanja dijagnostiku istog proizvođača kao i vozilo i vozila Izborni stručni predmeti jedan univerzalni test uređaj na primjer BOSCH i uređaj za analizu ispušnih plinova (EKO TEST) Praktikum za Tehnike motornih vozila Tehnologija obrade i montaže Specijalizirana učionica (60 m2) .

10 radnih mjesta u školskim radionicama .Školska radionica za ručnu obradu i montažu Školska radionica za strojnu obradu Prema standardu za 16 radnih mjesta Praktična nastava u školskim radionicama Praktična nastava Prema standardu za 8 .

Radno pravo Ustrojstvo i organizacija obrazovnih pogona Sadržaj programa . broj 1 od 11. lipanj 1997.obrtničke radionice . posebno izdanje. Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju. kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.6. automehaničar Br Nastavno područje .naukovanju Upoznati ustrojstvo.gradilišta i slične objekte Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu. godina. izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa.pogone poduzeća 3. ožujka 2003. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa. Zaštita na radu .Cilj (znanja i vještine) Objasniti značenje ugovora o obrazovanju . Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole. Praktična nastava – 1. Obrazovanje za zanimanje 2.naukovanju Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju . Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje: . 1. Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede . broj 11.KATALOG ZNANJA Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa. NASTAVNI PROGRAM .Praktični dio obrazovanja – naukovanja: Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa. 1 .školske radionice . a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa. Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa.

sredstva za osobnu zaštitu na radu Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog. Upoznati osnove normativa i standardizacije. .alate. racionalno korištenje energije Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći Navesti bitne propise za sprečavanje požara. Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji: . primjena i izrada Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada. Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine 5. 6. tehničko-tehnološke dokumentacije Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež. zaštita okoliša i Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.čitanje.4. kataloga. . uputa. Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom. uređaje i strojeve . Tehničko crtanje. lako zapaljivi materijali i električna struja. Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare. plinovi. za obrazovni pogon Sigurnost na radu. Planiranje i priprema rada racionalne uporabe energije u strukovnom području rada. Čitati i primijenit jednostavne oznake s tehničkih crteža.materijal predmeta obrade . te upoznati protupožarne aparate i sredstava. dijagrama. tablica. Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu. pribor.

Znati i umjeti ručno ravnati limove. 7. Ručna obrada kutnicima i univerzalnim kutomjerima. šablonskim mjerilima.projekcije i kote. položaja i oblika Znati i umjeti i izmjeriti dužine: metrom. tol. matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja. mikrometrom. Znati i umjeti ocrtati i obilježiti premet obrade prije narednih operacija. tolerancije dimenzija. Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama. Znati i umjeti probiti lim probijačem. kalibrima. Obrada spajanjem Znati ručno iskovati jednostavni oblik. Znati i umjeti previti lim. 9. oznake kvalitete obrade. Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika. Znati i umjeti piliti limove. cijevi i profile ručnim pilama. Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj. komparatorom. Mjerenje i kontrola . račvama. Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijak. Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno. Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: etalonima. pomičnim mjerilom. Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati. Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima. Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža: . Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: 8.

Strojna obrada . alate za izradu provrta.sjekač. Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.lijevanje u pješčane kalupe 11. Lijevanje Znati i umjeti elektrolučno zavarivati limove i profile Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja: . Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u struci i zanimanju.lijevanje u metalne kalupe Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti: . točkalo . 10.znati odrediti brzinu rezanja.umjeti bušiti prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade . Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alat . pomoćna sredstva .znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije Bušenje: Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu materijal predmeta obrade. Korozija i površinska zaštita .Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem. crtaća igla.pridržavati se propisa zaštite na radu Brušenje i oštrenje alata. Znati pravilno oštriti alate: . broj okretaja i posmak alata . Znati i umjeti izvršiti spajanje limova plinskim zavarivanjem.znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije 12.

materijal predmeta obrade. 1.znati odrediti potreban broj okretaja i posmak alata . .Cilj (znanja i vještine) Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima Upoznati zakonske propise . alate za tokarenje.umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate .umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženoj točnost i kvalitetu obrade . Zaštita na radu Sadržaj programa . Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu. materijal predmeta obrade. tokarski nož Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate ..znati odrediti potrebni broj okretaja i posmak alata .pridržavati se propisa zaštite na radu Praktična nastava – 2. godina.umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade .pridržavati se propisa zaštite na radu Glodanje. Tokarenje. . pomoćna sredstva. pomoćna sredstva.svrdlo. zanimanja: automehaničar Br Nastavno područje . alate za glodanje. Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu.

rastavljanje. standardne dijelove i rezervne dijelove prema tehničkoj dokumentaciji Pripremiti radno mjesto 3. sastavljanje i podešavanje raznih sklopova i sustava Čitati i primjenjivati oznake i simbole Raspoznavati vrste vozila i uređaja te vršiti izbor rezervnih dijelova Primjenjivati zakonske propise cestovnog prometa Izrada ispitnih i mjernih protokola 4. Čitanje. mjernom urom i kontrolnim mjerkama. Planiranje i priprema radnog procesa Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama. Ispitivanja i mjerenja Usvajati tijekom cijelog naukovanja Mjeriti i ispitivati odstupanja položaja i oblika pomičnim mjerilom. utvrđivanje pogrešaka. primjena i izradba tehničke dokumentacije Kontrolirati i vrednovati rezultate rada Čitati i primjenjivati tehničku dokumentaciju. ispitivanje. Procijeniti opseg rada i potrebnih kadrova Utvrditi redoslijed operacija održavanja Izabrati sredstva za podmazivanje. Izabrati materijale prema svojstvima i namjeni Izabrati i pripremiti alate i instrumente za ispitivanje i mjerenje Izabrati i osigurati poluproizvode. . upute za održavanje. Mjeriti i ispitivati temperaturu i količine dobave u sustavima. hlađenje i hidraulička ulja prema svojstvima i namjeni.Izvori opasnosti i mjere zaštite Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad Usvajati tijekom cijelog naukovanja 2.

Usvajati tijekom cijelog naukovanja Napraviti spojeve s vijcima prema predlošku obzirom na točnost položaja. površine i izolacije dijelova i sklopova radi sigurne ugradnje i zaštite od korozije Sastavljanje dijelova. nagib. čišćenje i pripremanje dijelova.međuispitivanja funkcija za vrijeme montaže 5.Ispitati površinu na trošenje i oštećenje. pregled. stupnjeva nagiba i osiguranje Napraviti spojeve utiskivanjem i rastezanjem Napraviti priključne i utične spojeve Napraviti pokretne cijevne i gumene spojeve s obzirom na transportne medije. zakretni moment. sklopova i sustava . Spajanje . sklopova sklopova i sustava kod održavanja vozila i sustava za montažu Pripremanje dijelova i sklopova za montažu prema tehničkoj dokumentaciji Ispitati spojeve. Rastavljanje. Postavljanje i sastavljanje dijelova.pravilno i funkcionalno spojiti i osigurati dijelove. sklopove i sustave . pritisak i temperaturu Pripremiti površine za sliljepljivanje Odabrati ljepilo prema materijalu i zahtjevima za lijepljenje spojeva Lijepiti dijelove iz različitih materijala obzirom na zahtjeve kvalitete Stvarati stezne spojeve prešanjem i proširivanjem Zavarivanje elektrodom (MIG. TIG) 6. MAG. redoslijed.

tekstilnih i plastičnih materijala Čišćenje i podmazivanje dijelova prema servisnim uputama Kontrola i izmjena raznih pročistača Kontrola mehaničkih i električnih spojeva i priključaka Kontrola i nadolijevanje ulja za kočnice i hidrauličke sustave Ispitati sklopove na propusnost Kontrolirati sisteme ispuha. popravljanje i sastavljanje dijelova motora na vozilu Popravak sustava hlađenja Popravak sustava ispuha Popravak sustava paljenja i pokretanje motora Popravak alternatora . Ispitivanje kotača Znati ispitati i uravnotežiti kotače 9.spojiti cijevi i kabele Usvajati tijekom cijelog naukovanja 7. sigurnosnih i signalnih uređaja Rastavljanje. Popravci sustava i uređaji na vozilu Popravci rasvjetnih. nadopuniti ili mijenjati ulja i tekućinu za hlađenje prema uputama Ispitati punjenje akumulatora Podmazati i konzervirati dijelove vozila. buku i emisiju štetnih plinova Usvajati tijekom cijelog naukovanja 8. aparata i uređaja Vizualne kontrole dijelova od gumenih. Servisiranje vozila Ispitati..

Popravci sustava napajanja i priprema gorive smjese Ottovog ili Dieselovog motora 10 Popravci nosećih i ostalih dijelova . karoserije Znati rastaviti i sastaviti dijelove karoserije spojene vijcima. Popravci i poliranje lakiranih površina Pripremiti dijelove karoserije za lakiranje Ispitati pričvrsna mjesta glavnih sustava na vozilu Rastavljanje i sastavljanje dijelova karoserije spojenih vijcima .

Cilj (znanja i vještine) Čitanje i primjena shema i planova hidrauličkog upravljanja na vozilima Montaža hidrauličkih elemenata prema uputama Čitanje i primjena sheme i planova pneumatskog upravljanja vozilima Montaža pneumatskih elemenata prema uputama 2. električni pokretač i druga električna trošila i uređaja Ispitati električne instalacije . 1. struje i otpora u serijskom i paralelnom spoju Razlikovati električne i elektroničke elemente i sklopove i njihovu funkciju Priprema vodiča. Mjeriti i ispitivati struju. hidrauličkih. napon i otpor Ispitivati i udešavati mehaničke dijelove i sklopove Ispitati nepropusnost hidrauličkih i pneumatskih sklopova i sustava Ispitati sustav sredstva za hlađenje električnih i elektroničkih sustava Ispitati alternator. Elektrotehnika i elektronika Mjeriti i ispitivati tlak u hidrauličkim i pneumatskim sustavima Priprema i primjena jednostavnih planova uključivanja. kabela i priključaka za spajanje električnih i elektroničkih komponenti prema shemama spajanja Priključivanje električnih dijelova i sklopova Stvaranje osnovnih sklopova s električnim i elektroničkim elementima 3. Ispitivanje i udešavanje mehaničkih. shema i crteža Mjerenje istosmjernog napona. Hidraulika i pneumatika Sadržaj programa . pneumatskih. godina.Praktična nastava – 3. zanimanje: automehaničar Br Nastavno područje .

Popravci sustava i uređaja na vozilu Unošenje uzroka grešaka u protokol Popravak kočnog sustava Popravak sustava prenosa snage (radilica. poluosovina) 7. shema. i Ottovim motorima pneumatičkih. Određivanje grešaka i oštećenja i Određivanje grešaka na osnovu iskaza mušterija te mjerenje i ispitivanje njihovih uzroka Primjena uputa.ispitivanje i udešavanje uređaja za ubrizgavanje na Dieseloovim .Udešavanje zračnosti na ventilima Ispitati zračnost u ležajima Ispitati upravljačke elemente kao što su senzori temperature. Ispitivanje ispušnih plinova i ispušnog sustava Osciloskopom Utvrditi stvarni i usporediti s potrebnim sustavom ispušnih plinova i podesiti sustave Ispitati funkciju dijelova i sklopova za smanjivanjem emisije otrovnih plinova 5.ispitati funkciju sklopova za smanjivanje emisije ispušnih plinova elektroničkih sustava i uređaja Ugraditi i ispitati dodatnu i drugu opremu Ispitati oštećenja i nepravilnosti Protokolirati utvrđene nedostatke na vozilu Kontrolirati izvršene popravke sa stanovišta sigurnosti Pripremiti ispravno vozilo ili dijelove za predaju mušteriji Na motoru . tlaka i broja okretaja Ispitati električne i elektroničke upravljačke elemente i sklopove s 4. električnih i . Uzroci oštećenja na vozilima 9. spojka. pneumatskih i električnih sustava Utvrđivanje grešaka specijalnim postupcima i test-uređajima 6. udešavanje i . Oprema i dodatna oprema vozila Izabrati opremu i dodatne uređaje prema uputama i zakonskim odredbama 8. priključivanje mehaničkih. mjenjač. hidrauličkih. Kontrola izvedenih radova 10 Ispitivanje. hidrauličkih.

montaža kotača .na osobnim vozilima.ispitati visinska i bočna odstupanja i napetost žica kod kotača .ispitati i udesiti prednju vilicu .ispitati regulacijske sustave-ispitati i udesiti sustav kočenja . prikolicu.popravci mehaničkih i drugih sustava upravljanja Na opremi . i njihovih uzroka ovisno o vrsti vozila 12 Popravci sustava i uređaja na . ovisno o vrsti vozila Na šasiji .ispitati električne i elektroničke sklopove na vozilu .ispitati i sustav prigušivanja prednjeg i stražnjeg kotača .ispitati i podesiti lančanike i remenske prijenose . teretnim vozilima i motorkotačima Na vozilu .održavanje uz pomoć električnih dijagnostičkih test-aparata Kontrola i udešavanje geometrije šasije i ovješenja Ispitivanje dijelova i sustava snabdijevanja zrakom za kočnice.popravci ovješenja kotača . upravljanje vratima zračno elastično ovješenje i slično Udešavanje mjenjača upravljanog elektropneumatski Na šasiji motor kotača . vozilu.popravci sustava grijanja i klimatizacije 13 Popravci nosećih i drugih dijelovaNa opremi .popraviti okvir 11 Otklanjanje nedostataka i greški Utvrditi uzroke kvarova na dijelovima i sklopovima i otkloniti ih .popravci mehaničkih i ostalih uređaja .

kitati i brusiti šavove i neravnine na karoseriji 2 . 3. pripremiti i zavariti karoserijske limove . br. 3.. 2. održavati i zaštita od korozije dijelove karoserije . ovisno o vrsti vozila .popraviti.skidati i ugrađivati ljepljive i zavarene dijelove karoserije . Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. II. 4.) Tehnologija održavanja vozila (3. r. Nastavno područje Opći stručni sadržaji I.popraviti i pokretne krovove Na karoseriji . r. 3.skidati i ugrađivati pokretne dijelove karoserije . Tehnologija obrade i montaže (1. r. Broj sati po obrazovnim godinama III.skidati i ugraditi unutarnju zaštitu i presvlaku .skidati i ugraditi staklene dijelove vozila . 2.) Tehnologija održavanja vozila (2. 1. Ukupno Tehnologija obrade i montaže (70 sati) 1.skidati i ugraditi noseće instrumente .1.obraditi.) 1.brtviti dijelove karoserije .Stručno-teorijski dio obrazovanja 1. karoserije. 2. Mjerenja i kontrola Osnove proizvodne tehnike Osnove strojeva i uređaja Toplinska obrada 15 35 10 10 15 35 10 10 .

Tehnologija održavanja vozila (99 sati) 1. 16 Održavanje i popravak motora SUI Održavanje i popravak spojke Održavanje i popravak mjenjača Održavanje i popravak diferencijala Održavanje i popravak ovjesa. . vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: . 8 3. kotača i guma Održavanje i popravak sustava za kočenje Održavanje i popravak sustava za upravljanje Održavanje i popravak klima uređaja Dijagnostika motornih vozila 35 8 10 6 6 6 6 6 16 10 6 6 6 6 35 Posebni stručni sadržaji UKUPNO SATI 70 35 64 169 6. 8. 5. 2.2. 7. 6 9.automehaničar. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja. 6. Zadaci: Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije. 4. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže Razred: Prvi tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati).

Zrinski. Znati i umjeti mjeriti. metodički priručnik za nastavnike Matošević M. priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu. alata i strojeva s tehničko. Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju..: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave). pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . Čakovec 1997.vještine. Provjera postignuća rada učenika . Upoznati principe rada. Hiti I.: Metodičke vježbe . sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Zagreb 1998.: Tehnologija obrade i montaže.Usvojiti osnovna pravila i principe o zaštiti na radu. i Vlaić Z. Tipex. poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) . čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave).: Tehnologija obrade i montaže. primjena znanja korištenjem literature.tehnološkog stajališta. i Vlaić Z. Naučiti pojedine postupke obrade i montaže. dužine. . Nikolić G. Udžbenici za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.Tehnologija obrade i montaže..znanje. Nikolić G. zbirka grafofolija u boji Hiti I. Upoznati mjerila i osnovne principe mjerenja. udžbenik za prvi razred strojarske struke Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže.: Metodičke vježbe . kutove i hrapavost površina.zalaganje. Delač A.Tehnologija obrade i montaže Delač A. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : Matošević M.

1 Nastavno područje 2 Cilj (znanja i umijeća) 3 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.turpijanje .rezanje lima Sadržaj 1.grecanje .osnovni kutovi reznog alata .osnove mjerenja i kontrole . Mjerenje i kontrola .sječenje . Mjerenje komparatorom i jednostrukim mjerilima Mjerenje etalonima Mjerenje kutova univerzalnim kutomjerom Tolerancije i dosjedi 2.izrada navoja. alate i postupke pojedinih obrada Postupci ručne obrade odvajanjem čestica: . 4 Mjerenje duljina: Mjerenje pomičnim mjerilom Mjerenje mikrometrom. Postupci obrade lima: .piljenje .ocrtavanje i obilježavanje .Tehnologija obrade i montaže . Osnove proizvodne tehnike Upoznati načela rada.Prva godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja Br.

spajanje spojkama.. istiskivanje Lijevanje Upoznati postupke spajanja Spajanje razdvojivim vezama: . Kovanje i prešanje.probijanje lima .spajanje klinovima . Spajanje nerazdvojivim vezama: . . vučenje. Upoznati načela rada.spajanje vijcima i maticama .spajanje zavarivanjem .savijanje lima .spajanje lijepljenjem. Valjanje. alate i postupke pojedinih strojnih obrada Postupci strojne obrade Osnove teorije rezanja: Bušenje Tokarenje Glodanje Brušenje Štancanje Ostali postupci strojne obrade.previjanje lima.ravnanje lima .spajanje lemljenjem .spajanje zakivanjem .spajanje zaticima i svornjacima .

Zadaci: Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije. vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: .3. Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem.3.radni strojevi . Nastavni predmet: Tehnologija održavanja vozila Razred: Drugi /automehaničar Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja. Upoznati alate. načela i pravila rada. Upoznati glavne dijelove mjernih alata.strojevi s elektroničkom obradom podataka .proizvodna postrojenja 2. Toplinska obrada Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila . Osnove toplinske obrade Žarenje Kaljenje Popuštanje i poboljšanje Cementiranje i nitriranje Peći za toplinsku obradu 6. čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline. Moći primijeniti mjerenja u praksi.pogonski strojevi . Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo. Osnove strojeva i uređaja Razlikovati pojedine strojeve za pretvorbu energije. materijala i informacija Podjela strojeva .automehaničar. Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu.

primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA .licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora . Zanimanja: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja .godine. Zagreb 2004 .Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA .: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem Delač A. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. Provjera postignuća rada učenika . izvesti postupak demontaže motora. utvrditi ispravnost dijelova. Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Tehnologija održavanja vozila Područje rada: Održavanje i popravak vozila. i Vlaić Z. Zagreb 1994. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.knjiga i radni udžbenik. i Vlaić Z.Motori s unutarnjim izgaranjem. B.Moći izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.vještine. priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu.: Metodičke vježbe .znanje. Delač A. Otvoreno sveučilište. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.zalaganje. HOK i Pučko otvoreno učilište . Znati izabrati alate.

B Nastavno područje r. košuljice Mjerenje istrošenosti cilindara Klipovi motora Klipni prsteni Klipnjače Čahure i ležaji Koljenasto vratilo Glava motora Razvodni mehanizam Bregasto vratilo Ventili SUSTAVI ZA NAPAJANJE GORIVOM OTTO – MOTORA Uloga sustava. 1 2 1. izrada Cilindri motora. materijali. Utvrđivanje kvarova Izbor alata i uređaja za popravak Preventivni pregledi Plansko i preventivno održavanje Dokumentacija održavanja Radionice održavanja – autoservisi OTTO MOTOR Blok motora. vrste i glavni dijelovi . Održavanje i popravak motora SUI Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj 3 4 Usvojiti i primijeniti znanja i Zadaci pripreme rada održavanja vještine u praksi održavanja motora s unutarnjim Održavanje motora SUI izgaranjem.

. pročistač zraka Uloga i glavni dijelovi rasplinjača. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja vozila Razred: Treći/ automehaničar Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (64 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja.4. uređaj za naglo ubrzanje Uređaj za početni rad motora K – jetronic sustav KE – jetronic sustav L – jetronic sustav. motronic sustav SUSTAVI ZA PALJENJE SMJESE KOD OTTO – MOTORA Zadatak i vrste sustava Indukcijsko paljenje Tranzistorsko paljenje Kondenzatorsko i elektronsko paljenje Ponavljanje gradiva DIESEL MOTORI WANKEL MOTORI DVOTAKTNI MOTORI 6. uređaj praznog hoda Uređaj za punu snagu. vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: . cjevovodi.Spremnik goriva. način rada jednostavnog rasplinjača Uređaj za korekciju sustava smjese.automehaničar. pročistač goriva Mehanička crpka za gorivo.

Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem. utvrditi ispravnost dijelova. utvrditi ispravnost dijelova. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu Znati izabrati alate i pribor za podešavanje kuta paljenja i namjestiti kut paljenja . izvesti postupak demontaže sustava za paljenje i ubrizgavanje. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. izvesti postupak demontaže ovjesa. izvesti postupak demontaže upravljačkog sustava. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu Znati izabrati alate. Znati izabrati alate. Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje. Znati izabrati alate. princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila. utvrditi ispravnost dijelova. izvesti postupak demontaže sustava za kočenje. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu. čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline. izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara Znati koristeći servisnu knjižicu. odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Znati izabrati alate. Znati izabrati alate. Upoznati alate. izvesti postupak demontaže motora. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. izvesti postupak demontaže transmisije. izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. Znati izabrati alate. Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo. . utvrditi ispravnost dijelova. utvrditi ispravnost dijelova.Zadaci: Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije. utvrditi ispravnost dijelova.

godine. popravak spojke Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja spojke.: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva Delač A. Sadržaj 4 Mehanička tarna spojka: Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata spojke. Tehnologija održavanja vozila . i Vlaić Z. Zagreb 1994. 1 2 3 1.zalaganje. primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . i Vlaić Z. Delač A. poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) .Provjera postignuća rada učenika .Treća godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA . Otvoreno sveučilište.knjiga i radni udžbenik. priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu.: Metodičke vježbe . sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. HOK i Pučko otvoreno učilište .licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora .Vozila i vozna sredstva.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA .znanje. Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.vještine. B. Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje . Zagreb 2004 .

. Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. Održavanje i popravak mjenjača Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. popravak diferencijala Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja diferencijala.održavanje Diferencijal: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata diferencijala. Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja mjenjača.- održavanje Hidrodinamička spojka: 2. Održavanje i popravak ovjesa Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. 4. dijelovi utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova . dijelovi utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova .održavanje Ovjes: .održavanje Sinkroni mjenjači: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata mjenjača. - Automatski mjenjači: 3.

održavanje Mehaničke kočnice: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za kočenje. - Hidrauličke kočnice: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka . popravak sustava za kočenje Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za kočenje i njihovo održavanje.kotača i guma Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja ovjesa. demontaža montaža . dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Kotači demontaža montaža održavanje Gume 5. Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata ovjesa. demontaže i montaže kotača i guma. kotača i guma. Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

popravak sustava za upravljanje Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje. - Servo upravljači uređaji: .održavanje Mehanički upravljački uređaji: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje. Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.- zamjena dijelova sastavljanje održavanje Zračne kočnice: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje ABS: 6. dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje .

održavanje Osnove dijagnostike: metode uređaji utvrđivanje kvarova zamjena dijelova održavanje uređaja Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih vozila. Dijagnostika motornih vozila Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje .7. - 6. razred 1 sat (35 sati) . .održavanje Klima uređaj: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje. Nastavni predmet: Matematika u struci Razred: Prvi Drugi Treći Tjedni (ukupni) fond sati: 1. Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje. Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih vozila. 8. razred 2 sata (70 sati) 2.5. Održavanje i popravak klima uređaja Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Znati i umjeti primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju automehaničar. Matošević M. razred 1 sat (32 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju. “UM” d. Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina. potenciranja i korjenovanja.o. III. II. volumena. Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama. Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom. Osnovne matematičke operacije Potenciranje Korjenovanje Nastavno područje Broj sati po obrazovnim godinama I. 1. površina. kao i njihovim pretvorbama. br. oplošja i masa likova i tijela. Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke. 2. 3. Literatura za učenike i nastavnike: 1. Ukupno . postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke. Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke. Nova Gradiška Matematika u struci Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom Red. Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi. Priručnik i zadaci u naukovanju.o.3. Zadaci: Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja.: Stručni račun 1. Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina. Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju. kutova.

Zbrajanje i oduzimanje. br. 7. Osnovne računske operacije s razlomcima. Jednadžbe prvog stupnja Veličine i jedinice Proračuni dužine i kutova Proračuni površine. Pojam potencije. Množenje i dijeljenje. 1 1. 5.4. 14. 6. 13. 9. 2 Osnovne matematičke operacije 3 Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja. 4 Vrste brojeva. 15. Pravilo trojno Postotni i kamatni račun Proračuni u zanimanju Osnovni proračuni troškova Izrada kalkulacija u zanimanju UKUPNO SATI: 70 35 32 137 Matematika u struci: Prva godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja: Red. volumena i mase Algebarske operacije Kvadratna jednadžba 10. 12. 8. 2. Potenciranje Znati i umjeti računati s potencijama. Zbrajanje i oduzimanje Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Osnove trigonometrije 11.

. Općenito o jednadžbama. Znati pretvoriti jedinice. prosto pravilo trojno. jednadžba pravca. odnos stranica za 30°. 4. Sličnost trokuta. Množenje i dijeljenje potencija. Prikazati linearne zavisnosti Koordinatni sustav.potencija. zbroj vektora. Razumjeti sličnost u trokutu. Veličine i jedinice Naučiti osnovne veličine. 3. Veličine. 5. odnos stranica u trokutu. Upoznati vektorske veličine. veličine. s jednom nepoznanicom. Omjeri i razmjeri. postotni račun. množenje vektora s brojem. Korjenovanje Znati i umjeti računati s korijenima. Potenciranje potencija. Pojam vektorske Pojam korjenovanja. Računske operacije. Ekvivalentne Linearne jednadžbe i linearni odnos veličina jednadžbe. Pretvorba jedinica. Jednadžbe Znati i umjeti računati s linearnim jednadžbama s jednom nepoznanicom. Upoznati odnose među veličinama. 45° i 60°.

Proračuni podjele Proračuni opsega kruga njegovih dijelova. 1 1. Trigonometrijske funkcije pravokutnog trokuta. stožac. Proračuni površina: ravni likovi. Matematika u struci: Druga godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja: Red. Znati i umjeti proračunati površinu. piramida valjak. Proračuni razvijene dužine. Pravokutni trokut Pitagorin poučak. Proračuni mase i težine. br. dijelovi kruga. i kutova i Znati i umjeti proračunati podjelu dužine i kutova. 4 Kvadrat i kub binoma i Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Proračuni površina. 2 Algebarske operacije 3 Upoznati opće brojeve. oplošje i masu likova i tijela. krug. volumena. volumen. Proračuni dužina dužine. 7. oplošja i mase elipsa Proračuni volumena i oplošja tijela: kocka. kugla. kvadar.6.

algebarski razlomci. Znati primijeniti pravilno trojno. 4. Znati primijeniti postotni i kamatni račun. Trigonometrijske Primjena trigonometrije. Postotni i kamatni račun računa. funkcije. Pravilo trojno trojno. Matematika u struci: Treća godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja: Red. Mjerenje kuta. ukupni troškovi izrade.računanje s njima rastavljanje na faktore. cijena Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Jedinična kružnica. Trigonometrijske funkcije Znati primijeniti trigonometrijske funkcije. korijen negativnog broja. Pojam postotnog Pojam kamatnog računa. graf funkcije. 3. Pravokutni i kosokutni trokut. 1 1. Kvadratna jednadžba Znati riješiti korijene kvadratne jednadžbe. br. 2. vrijeme izrade. Jednostavno pravilo Složeno pravilo trojno. 5. Rješenja kvadratne jednadžbe. 2 Izračun troškova 3 Poznavanje troškova i njihovo izračunavanje 4 Materijalni troškovi.

2. Nastavni predmet: Osnove računalstva Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1. 0. Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom. Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje Cilj i zadaci nastavnih područja Br Nastavno područje . izračun norme.proizvoda ili usluge. Kalkulacija Obračun posla i zarade Izrada predračuna za jednostavniji posao. 1 sat u skupinama) Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju Zadaci: Znati se koristi mišem i tipkovnicom. služenje mišem Sadržaj 4 Crtanje (MS Paint). Upoznavanje s računalom Cilj (znanja i umijeća) 3 Osnove korištenja Windowsa. razred 1. 1 2 1. Proračuni u struci i zanimanju Praktična primjena znanja Priprema za završni ispit Izrada zadataka iz struke i zanimanja. Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.6. 6.5 sat (52 sata. Moći izraditi dopise i cirkularna pisma. 3.5 sati sa cijelim razredom zajedno. igranje Solitaire .

Služenje tastaturom Oblikovanje teksta Tablični kalkulator Tablični kalkulator kao baza podataka Tekst procesor kao baza podataka Baze podataka Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje Internet i e-mail Služenje tastaturom Služenje alatima za oblikovanje teksta Izrada tabličnog proračuna Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka Povezivanje tekst procesora i baze podataka Prepisivanje teksta Izrada dopisa Izrada kalkulacije materijala Izrada baze podataka u tekst procesoru Izrada cirkularnih pisama Unošenje.2. blokovi) Korištenje Interneta Programi za Internet i e-mail Metodičke napomene: Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.5 sat (52 sata. 6. pretraživanje i ispis podataka Rad s nekom bazom podatak Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid. Nastavni predmet: Tehničko crtanje Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1. 4.7. layers. Crtanje (MS Draw) object snap. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. 3. 0. Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. sklopova ili proizvoda.5 sati sa cijelim razredom zajedno. 9. 5. 7. Zadaci: Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova. Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje. 6. Provjera postignuća rada učenika . 1 sat u skupinama) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar. 8. Znati izraditi jednostavne tehničke crteža. Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

9. 1. 2.Izrada radioničkog crteža Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada 1 – Konstrukcija krivulje 2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže 3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama.Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada 1 – Standardi u tehničkom crtanju 2 . 7. 4 3.Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. 6. 2. zupčanik. Zagreb . Koludrović R.. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. 8.Kotirani prikaz predmeta u izometriji 3 . Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Koludrović-Harbić I. 5.udžbenik Tehničko crtanje 1. Nastavno područje Standardi za tehničko crtanje Prostorno prikazivanje i kotiranje Pravokutno projiciranje i kotiranje Presjeci Tolerancije. Pučko otvoreno učilište. znakovi obrade Pojednostavljeno i shematsko crtanje Izrada radioničkog crteža Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva AutoCAD 20 4 4 4 5 5 4 Broj sati 2 . 4. br...Kotirani ortogonalni prikaz tijela 4 . Žunar M.: Tehničko crtanje. Koludrović Ć..) 4 .

UKUPNO SATI 52 2. . bokocrt.1. Vrste crteža i standardi Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i Vrste crteža. u tehničkom crtanju propisima Standardi u tehničkom crtanj izrade tehničke dokumentacije. Prikazivanje predmeta u 3. Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova. Prostorno prikazivanje i Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove Pojam prostornog prikazivan kotiranje u prostornim projekcijama. ravnine. geometrije: Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u oktanti. 4. Nacrt. Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.crte . Prikazivanje predmeta u dimetriji i kotiranje. tlocrt. . ortogonalnoj projekciji. kosoj projekciji i kotiranje. godina = 52 sata) Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete . Pravokutno projiciranje Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove Osnovni pojmovi iz nacrtne i kotiranje u ortogonalnoj projekciji. Prikazivanje predmeta u Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama. Cilj i zadaci nastavnih područja Tehničko crtanje (1. Presjeci 5. Skiciranje ortogonalnih projekcija.zaglavlja i sastavnice. Predočavanje presjeka šrafurom.mjerila 2. Dužinske tolerancije. Tolerancije.formati crteža . izometriji i kotiranje. projekcije. 1 2 3 4 1. Puni presjeci.

prizme i razvi Presjek piramide i razvijanje 3. Pojednostavljenja pri crtanju kotiranju standardnih dijelov Vježba: Izrada radioničkog crteža. Stupnjevi i razredi površinsk hrapavosti. Presjeci geometrijskih Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela i razvijanje tijela. 8. Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom Postupci obrade i označavan crtežu. plašteva Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela. hrapavosti.obrade na tehničkim crtežima. 7. Proračunati tolerancije provrta i osovine. Presjek valjka i razvijanje pl Presjek stošca i razvijanje pl Presjek kugle i razvijanje pla Presjek plašta. Pojednostavljeno crtanje i kotiranje Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove. Pojednostavljenja pri crtanju kotiranju provrta. Dosjedi. Osnove AutoCAD-a: otvaranje crteža korištenje naredbi zadavanje koordinata postavljanje parametara crteža Crtanje u dvije dimenzije: - crtanje jednostavnih linij crtanje krivulja . Izrada radioničkog crteža Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova. ISO sustav tolerancija. 6. upuštenja i navoja. znakovi kvalitete obrade Znati izabrati tolerancije iz tablica. AutoCAD Znati i umjeti izraditi jednostavne crteže u AutoCAD-u plašta.

- uređivanje crteža s alatim kreiranje teksta crtanje kota iscrtavanje i ispis Metodičke napomene: Svu nastavu AutoCAD-a izvoditi u kabinetu računalstva na programu AutoCAD 2000 ili novijem. .

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. D.vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . 1993. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Provjera postignuća rada učenika: .8. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju automehaničar Zadaci: Upoznati vrste. Zagreb. Školska knjiga. Hrgović: Tehnički materijali 2.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) . Školska knjiga. Zagreb. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. 1993 Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala Cilj i zadaci nastavnih područja . Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža. Toufar: Tehnički materijali 1. 2. F. Osposobiti se za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih materijala. dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.6. prema standardima i trgovačkim oznakama. osnovna svojstva.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) . 1 2 3 1. Uvod Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi. Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala. Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

Sadržaj 4 Značenje tehničkih materijala. Podjela tehničkih materijala. Osnovna svojstva tehničkih materijala. Osnove metalografije: - osnovni pojmovi - kristalografija i kristalizacija

2.

Sirovo željezo - dobivanje

Usvojiti osnovna znanja o sirovom željezu.

- dijagrami stanja Dobivanje sirovog željeza: - željezne rude, talionički dodaci i koks - visoka peć i procesi u visokoj peći

3.

- proizvodi visoke peći Prerada sirovog željeza Usvojiti osnovna znanja Prerada sirovog željeza: u lijevano željezo o preradi sirovog željeza u lijevano - sivi lijev; lijevano željezo s lamelarnim željezo. grafitom - žilavi (nodularni) lijev - tvrdi lijev - kovkasti (temper) lijev

4.

Prerada sirovog željeza Usvojiti osnovna znanja u čelik. o preradi sirovog željeza u čelik.

- čelični lijev Postupci dobivanja čelika: Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori. Siemens Martenov postupak. Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

5.

Vrste, konstrukcijskog Osposobiti i izabrati određeni čelika ili vrste alatnog materijal prema zahtjevu tehničkog čelika Konstrukcijski čelik. crteža, prema standardima i

Elektro postupak dobivanja čelika. Podjela čelika.

trgovačkim oznakama.

Alatni čelik.

Osposobiti učenika na samostalno Označavanje čelika prema korištenje literature i drugih izvora standardima. podataka iz područja o tehničkim materijalima. Obojeni metali i njihoveUsvojiti osnovna znanja o podjeli, legure. svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura. Označavanje lijevanog željeza prema standardima. Vrste obojenih metala i njihovih legura. Teški obojeni metali. Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog Legure teških obojenih metala. crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama. Laki metali. Osposobiti učenika na samostalno Legure lakih metala. korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkim materijalima. Usvojiti osnovna znanja o podjeli,Postupak izrade. postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranihSinterirani željezni materijali. materijala. Sinterirani obojeni metali. Tvrdi metali. 8. Nemetali Oksidno keramički rezni materijali. Usvojiti osnovna znanja o podjeli,Vrste nemetala. svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala. Plastične mase. Drvo, guma, koža, tekstil. 9. Goriva i maziva Staklo, porculan, azbest. Usvojiti osnovna znanja o podjeli,Goriva. svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva. Maziva.

6.

7.

Sinterirani materijali

6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 2 sata (70 sati) Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar. Zadaci: Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike. Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. Provjera postignuća rada učenika - znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova - vještine; primjena znanja korištenjem literature - zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Trenje Osnove čvrstoće Osnove kinematike Osnove dinamike UKUPNO SATI 15 10 10 70 Nastavno područje Uvod u mehaniku Statika krutog tijela .ravnoteža ravnih punih nosača 8 . Naučiti pojam.1. Uvod u mehaniku Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici. Kulušić B. br. . 5 4.sustavi sila u ravnini Broj 2. 5 2. Naučiti osnovne zakone mehanike. Zagreb 2. ŠK. godina = 70 sati) Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) . 6.: Tehnička mehanika Osnove tehničke mehanike 1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. sati 1.određivanje težišta 5 3. 5. Cilj i zadaci nastavnih područja Osnove tehničke mehanike (2. 12 . zadatke i podjelu mehanike. 1 2 3 1. Špiranec V.: Tehnička mehanika.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela. Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.2. Statika krutog tijela Usvojiti opće pojmove statike. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavni .

. 4. Trenje Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.3. a primijen elementima strojeva. Osnove čvrstoće Znati i moći riješiti jednostav područja čvrstoće.

a primijenjeno u strojeva i tehnologiji zaniman 6. Osnove dinamike Znati i moći riješiti jednostav dinamike. . a primijenjeno u el i tehnologiji zanimanja.5. Osnove kinematike Znati i moći riješiti jednostav kinematike.

sustavnost u području izrade.znanje. urednost. ugradnju u podsklopove i sklopove i održavanje u radu. 2. Školska knjiga 2001. razred. Školska knjiga 2001. Eduard Hercigonja: "Strojni elementi 1". Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.6.zalaganje. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.10. primjena znanja korištenjem literature . kao i izradom praktičnih radova .vještine. Provjera postignuća rada učenika . Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. Nastavni predmet: Elementi strojeva Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. ugradnje i održavanja elemenata strojeva. Razviti osjećaj za točnost. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja. Eduard Hercigonja: "Elementi strojeva". Zadaci: Upoznati vrste elemenata strojeva. Elementi strojeva . postupke izrade. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. 2 sata (70 sati) Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar. Upoznati vrste materijala za izradu elemenata. Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Uvod u elemente strojeva Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Elementi za nerastavljivo spajanje Elementi za rastavljivo spajanje Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage Elementi i uređaji za podmazivanje Elementi za brtvljenje Elementi za protok i regulaciju Finomehanički elementi Osnove mehanizama Ukupno UKUPNO SATI 70 70 . 6. 10. 4. 3. 2. 7. 5. 9. 8.1. br. 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. godinama Nastavno područje Broj sati po obrazovnim II.

izvedbu. St Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji. na Z L Z L U Po 4. 2. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. područje primjene. Po Znati se služiti standardnim tolerancijama iz tablica.2. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. zadatak i važnost elemenata Po strojeva. godina = 70 sati) Br. materijal. 1 Uvod u elemente strojeva Nastavno područje 2 1. Cilj i zadaci nastavnih područja Elementi strojeva (2. važnost. Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Cilj (znanja i umijeća) 3 Upoznati vrste. Pr V od Z O K Sp St . važnost. Elementi za nerastavljivo spajanje Upoznati vrste. Znati izračunati osnovne elemente tolerancija. Elementi za rastavljivo spajanje Upoznati vrste. područje primjene.1. materijal. izvedbu. T IS Po T O 3.

izvedbu. Finomehanički elementi Upoznati osnove finomehaničkih elemenata: vrste. područje primjene. materijal. važnost. područje primjene. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. Upoznati vrste. važnost. područje primjene. Elementi i uređaji za podmazivanje Upoznati vrste. Elementi za brtvljenje standardni element. Sp O L T R Z L 6. U Z N E Z V N 8. Elementi za protok i regulaciju C V Sl Z V O U us R 10. Znati izabrati 7. materijal. područje primjene. izvedbu. L Pr D . materijal. Znati dimenzionirati standardni element. važnost. materijal. važnost. izvedbu. područje primjene. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage Upoznati vrste. izvedbu. Upoznati vrste. materijal. izvedbu.5. važnost. Osnove mehanizama Upoznati osnove mehanizama. 9.

razred 2 sata (64 sata) – 0.6. Školske novine. .11. elektropneumatske i hidrauličke sustave.Osnove robotike Cilj: Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.5 sat u 32 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi 16 sati – Hidraulički sustavi 16 sati . Znati izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske. Zagreb 1998.: Pneumatika i elektropneumatika. Zadaci: Upoznati elemente pneumatskih. Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva. . . elektropneumatskih i hidrauličkih sustava. kao i izradom praktičnih radova.zalaganje.: Pneumatika (III .: Novaković J. primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava.znanje.: Hidraulika (III. izdanje). poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja. Upoznati osnove robotike. Zagreb 2002. Nastavni predmet: Osnove automatizacije Razred: Treći Tjedni (ukupni) fond sati: skupinama (praktikum) 3.vještine. Tipex. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. izdanje). Nikolić G. Radni listovi za vježbe. Nikolić G.5 sati teorijski + 1. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : Nikolić G. Zagreb 1998. Školske novine. Provjera postignuća rada učenika .

dio ". izdanje).Nikolić G. Hidraulički sustavi Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika. Školske novine..: Upravljanje (II. Praktikum: Osnove automatizacije 1. Školska knjiga. Šurina T. Zagreb 1998. Pneumatski i elektropneumatski sustavi 32 Ukupno 32 Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava. Zagreb 2003. Školska knjiga. Zagreb 2001. Božičević J. Školske novine.: Industrijski roboti. Nikolić G. 1. Nastavno područje III. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. UKUPNO SATI 64 64 16 16 16 16 . br. 3. 2. Osnove robotike Upoznavanje jednostavnih robota. Zagreb 1990.: "Temelji automatike 1. Crneković M.

Princip rada. Primjena robota. Neizravno upravljanje V3. Hidraulički sustavi Osnove robotike Znati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave. Upravljanje ovisno o vremenu V9. V10. Nastavno područje 1 2 1. Elektro-pneumatsko upravljanje V1. Cilj i zadaci nastavnih područja Praktikum: Osnove automatizacije Br. 3. Vježba iz prakse Upoznati građu. Hidraulička preša . Izravno upravljanje sustave. Pneumatski sustavi Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj 3 4 Znati i moći ugraditi Vježbe: jednostavne pneumatske i elektropneumatske V1. Memorijsko upravljanje cilindrom V6.2. Ugradnja jednosmjernoprigušnog i brzoispusnog ventila V7. Upravljanje ILI . Upravljanje elektromagnetskim ventilima 2. Upravljanje ovisno o tlaku V8. V2.funkcijom V5. Upravljanje I – funkcijom V4. princip i primjenu robota. osnovni Građa robota. V2.

6.12. Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike
Razred: treći Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o elektrotehnici i elektronici koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju automehaničar Zadaci: Objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice. Znati izmjeriti napon, struju i otpor. Znati navesti opasnosti od električne struje i primijeniti mjere za rad na siguran način. Znati navesti nazive, raspored i funkciju izvoda elektroničkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori, operacijska pojačala, digitalni sklopovi) Znati objasniti značenje pojmova karakterističnih parametara poluvodičkih elektroničkih komponenata i njihovu praktičnu važnost Poznavati osnovna teorijska i praktičnih znanja o senzorima i mjerenjima neelektričnih veličina Osposobiti se za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području elektrotehnike i elektronike. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. Provjera postignuća rada učenika: - znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) - vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija - zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike Cilj i zadaci nastavnih područja Br. Nastavno područje 1 2 1. Električni strujni krug Cilj (znanja i umijeća) 3 Usvojiti značenje pojmova Sadržaj 4 Građa materije, električni naboj,

električni naboj, električni napon, napon, struja i otpor. struja i otpor. Ohmov zakon. Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom Grafičko prikazivanje međusobne strujnom krugu. ovisnosti električnih veličina. Izračunati struju, pad napona i otpor. Opisati opasnosti od električne struje za osobe. Djelovanje električne struje. Prolaz struje kroz čovječje tijelo.

Propisi i mjere zaštite od strujnog udara. Instrumenti za mjerenje napona i Primijeniti propise i mjere zaštite struje i otpora. za sprječavanje nezgoda od strujnog udara. Električni otpor vodiča. Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom. Opisati faktore koji utječu na električni otpor vodiča. Izračunati otpor vodiča. Opisati ovisnost električnog otpora o temperaturi, svjetlosti i naponu i navesti primjere primjene. Analogni elektronički Objasniti djelovanje elektroničkih Poluvodičke diode (ispravljačke, sklopovi elemenata i njihove strujnoZenerove). naponske karakteristike. Ispravljački spojevi, glađenje Objasniti pojmove karakterističnih ispravljenog napona. parametara pojedinih elemenata. Elementi s otporom ovisnim o Iz tvorničkih podataka izvaditi električnom naponu, magnetskom karakteristične iznose dopuštenih polju i mehaničkom naprezanju. vrijednosti za pojedine elemente. Bipolarni tranzistor, osnovni spojevi pojačala, sklopka, upravljivi otpor, zaštita od prevelikih napona. Opisati osnovne primjene Utjecaj temperature na svojstva elektroničkih elemenata. poluvodičkih elemenata. Mjerenja u elektrotehnici Opisati dijelove i načelo rada Uvod u mjernu tehniku. analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora. Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa Opisati načelo izvedbe i rada zakretnim svitkom i pomičnim digitalnog univerzalnog željezom). instrumenta. Utjecaj temperature, svjetlosti napona na električni otpor. i

2

3

Primijeniti postupke mjerenja Proširenje mjernog područja. napona i struje. Opisati načela postupaka i izvedbi Digitalni univerzalni instrument. mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta. Mjerenje napona i struje. Primijeniti postupke mjerenja Mjerenje otpora, mjerni mostovi. otpora, kapaciteta i induktiviteta. Opisati dijelove i načelo rada Mjerenje kapacitivnosti i električnoga brojila. induktivnosti. Instrumenti za mjerenje električnog Spojiti električno brojilo i rada i snage. izmjeriti utrošenu električnu Osciloskop i mjerni prikaz. energiju. Mjerenja osciloskopom. Opisati načelo rada vatmetra. Spojiti vatmetar i izmjeriti električnu i snagu. Nacrtati osnovne sheme spajanja instrumenata za mjerenje utroška električne energije i snage. Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima.

razred.13. . 5. Četverotaktni otto motor Dvotaktni otto motor Diesel motor Transmisija Vozni sklop vozila Kočnice Karoserija Električni uređaji Elektronički sustavi Sveukupno 70 Broj sati po godinama obrazovanja II 30 5 20 15 21 23 6 14 32 96 III Ukupno 30 5 20 15 21 23 6 14 32 166 Osnovni nastavni sadržaji izvode se u osnovnom programu. 8. 2 sata (70 sati) 3. Nastavni predmeti Tehnike motornih vozila i Tehnologija održavanja vozila (vježbe) čine integralnu cjelinu te je potrebno uskladiti redoslijed izvođenja nastavnih jedinica. 7. 9. a dodatni nastavni sadržaji u izbornoj nastavi . Nastavni predmet: Tehnike motornih vozila Razred: Drugi i treći Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred.6. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje održavanja i servisiranja motornih vozila u zanimanju automehaničar( osobna vozila. 6. Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije. 2. Zadaci: Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrave čovjekove okoline. 3 sata (96 sati) PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA: Redn Nastavna područja i broj 1. privredna vozila i motorkotači). 4. 3.

. Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu . Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti .. upravljačke jedinice.. Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu . Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima . ..Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila. sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača . motori s prisilnim punjenjem cilindra . Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila . Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti . Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .diferencijala .Diesel . Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi . Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni .. Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe . Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje . Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava (senzora. Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila . Razumjeti principe rada dijelova transmisije: spojki . izvršnika) Upoznati ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sustava na vozilima ... Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja . Upoznati vrste i svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem . Uočiti svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima . postupcima kontrole i servisiranja koje je propisao proizvođač motornog vozila . Provjera postignuća učenika: ( praćenje i ocjenjivanje ) .mjenjača .. Usvojiti osnovna znanja o kočionim sustavima .

i Vlaić Z. zadaci i sadržaji nastavnih područja Br.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem Delač A. Tehnike motornih vozila. Vještine :Primjena znanja korištenjem propisane literature .knjiga i radni udžbenik. Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa .druga i treća godina Ciljevi.: Metodičke vježbe .Znanje :Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom . i Vlaić Z. B.godine.Motori s unutarnjim izgaranjem. Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Delač A. 1 1 Nas Četve moto . HOK i Pučko otvoreno učilište . Zagreb 2004 .licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora . na kraju nastavnih područja i pri kraju nastavne godine . Zalaganje :Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .pravilan redoslijed izvođenja operacija .Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA . točnost izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja . priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu. Otvoreno sveučilište. Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano . Zagreb 1994. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA .

.

2 Dvot 3 Diese .

4 Prijen mom moto .

5 Vozn .

6 Kočn 7 Karo 8 Elekt vozil 9 Elekt uprav .

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih materijala. prema standardima i trgovačkim oznakama.vještine: primjena znanja korištenjem literature. dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala. Zadaci Upoznati vrste. Provjera postignuća rada učenika: . osnovna svojstva. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža. . . (sva zanimanja u strojarstvu) Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.regul NAPOMENA : U svim nastavnim cjelinama obrađuju se i uvježbavaju osnovna pravila i postupci kontrole ispravno Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala Razred: prvi (1.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa).).

3. Zagreb. Prerada sirovog željeza u Proširiti lijevano željezo . 2. 1 1. Osnovna svojstva tehničkih materijala.dijagrami stanja Dobivanje sirovog željeza: .D.visoka peć i procesi u visokoj peći 3. Zagreb. POUZ. Školska knjiga. talionički dodaci i koks . Školska knjiga. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. Osnove metalografije: . Gajić/M. Sirovo željezo . Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.Osnove tehničkih materijala Cilj i zadaci nastavnih područja Br. Toufar: Tehnički materijali 1. i : 1.dobivanje Proširiti znanja .F. Uvod Nastavno područje 2 Cilj (znanja i umijeća) 3 Proširiti znanja 4 Značenje tehničkih materijala.željezne rude. 1993.proizvodi visoke peći Prerada sirovog željeza: Sadržaj .B. 2004. Podjela tehničkih materijala. Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala. Izborna nastava . 1993.osnovni pojmovi .zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja..kristalografija i kristalizacija 2. Zagreb. Hrgović: Tehnički materijali 2.

čelični lijev Postupci dobivanja čelika: . Vrste. Podjela čelika.kovkasti (temper) lijev 4. svojstva. Obojeni metali i njihove legure Proširiti znanja željeza prema standardima. Označavanje lijevanog 6.Elektro postupak dobivanja 5. Alatni čelici.sivi lijev. Legure teških obojenih metala. Prerada sirovog željeza u Proširiti čelik.znanja . . Označavanje čelika prema standardima. . Konstrukcijski čelici. Teški obojeni metali. primjena Proširiti i označavanje čelika i lijevanog željeza znanja čelika. znanja .tvrdi lijev . lijevano željezo s lamelarnim grafitom .žilavi (nodularni) lijev . .Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori. . Vrste obojenih metala i njegovih legura.Siemens Martenov postupak.

7.Laki metali. koža. Nastavni predmet: Izborna nastava – Računalstvo Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1. Tvrdi metali. Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. Sinterirani obojeni metali. Drvo. Moći izraditi dopise i cirkularna pisma. Sinterirani materijali Proširiti znanja Legure lakih metala. Plastične mase. Goriva i maziva Proširiti znanja Staklo. razred 1 sat (35 sati) Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju Zadaci: Znati se koristi mišem i tipkovnicom. Postupak izrade. guma. azbest. Oksidno keramički rezni 8. Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje . 9. Vrste nemetala. Sinterirani željezni materijali. Goriva. tekstil. Maziva. Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom. porculan. Nemetali Proširiti znanja materijali.

Cilj i zadaci nastavnih područja Br . Sklopovlje Periferne jedinice: 3. 1 Nastavno područje 2 Cilj (znanja i umijeća) 3 Sadržaj 4 1. Programska podrška ulazne jedinice izlazne jedinice . Internet AutoCAD Osposobiti se za komuniciranje Osnovni pojmovi preko Interneta i moći vršiti pretraživanja WEB Siteova.komunikacijske jedinice Usvojiti osnovna znanja i moći DOS se koristiti operativnim sustavima i uslužnim Windows programima. Slanje i primanje elektronske pošte Pretraživanje Web Siteova . Osnovni pojmovi Usvojiti osnovne pojmove o Povijesni razvoj građi i principu rada računala Sklopovlje (Hardware) Usvojiti osnovne pojmove o sklopovlju (Hardwareu) Programska podrška (Software) Središnja jedinica: osnovne (matične) ploče vanjske memorije napajanje priključci za proširenje 2. Programi za obradu teksta Tablični kalkulator i baze podataka Grafički programi 4.

.

3. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje održavanja i servisiranja motornih vozila u zanimanju automehaničar( osobna vozila. Zadaci: Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrave čovjekove okoline. 1 sat (32 sata) PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA: Redn Nastavna područja i broj 1. a dodatni nastavni sadržaji u izbornoj nastavi . Broj sati po godinama obrazovanja II 40 5 10 15 5 7 2 6 12 70 32 III Ukupno 40 5 10 15 5 7 2 6 12 102 Četverotaktni otto motor Dvotaktni otto motor Diesel motor Transmisija Vozni sklop vozila Kočnice Karoserija Električni uređaji Elektronički sustavi Sveukupno Osnovni nastavni sadržaji izvode se u osnovnom programu. 7. 2. razred.Nastavni predmet: Izborna nastava – Tehnike motornih vozila Razred: Drugi i treći Tjedni (ukupni) fond sati: 2. 2 sata (70 sati) 3. 4. 8. Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije. . razred. 5. Nastavni predmeti Tehnike motornih vozila i Tehnologija održavanja vozila (vježbe) čine integralnu cjelinu te je potrebno uskladiti redoslijed izvođenja nastavnih jedinica. 9. 6. privredna vozila i motorkotači).

Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki . Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni .Diesel .. postupcima kontrole i servisiranja koje je propisao proizvođač motornog vozila . Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje . Uočiti svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima . Provjera postignuća učenika: ( praćenje i ocjenjivanje ) . Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava ( senzora .. Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi . Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti . sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača . Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila . .Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila. Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja .. Upoznati vrste i svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem . Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti ..mjenjača . motori s prisilnim punjenjem cilindra ...diferencijala . Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada . Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu . Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima . Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe . Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu . Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila . Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima . izvršnika ) Upoznati ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sustava na vozilima .. upravljačke jedinice..

obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA . Zagreb 2004 . Delač A. B. Otvoreno sveučilište. na kraju nastavnih područja i prikraju nastavne godine .Tehnike motornih vozila. zadaci i sadržaji nastavnih područja Br. Izborna nastava . Nas Četve moto . i Vlaić Z.Zalaganje :Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .druga i treća godina Ciljevi.knjiga i radni udžbenik. točnost izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja .pravilan redoslijed izvođenja operacija . Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa . Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano . HOK i Pučko otvoreno učilište . .licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora .Znanje :Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom . priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu. priručnik za nastavnike Delač A. . Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti..Vozila i vozna sredstva.: Metodičke vježbe .Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA .: Metodičke vježbe . i Vlaić Z.godine.: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva Delač A. i Vlaić Z. 1 1.Vještine :Primjena znanja korištenjem propisane literature .Motori s unutarnjim izgaranjem.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem Delač A. i Vlaić Z. Zagreb 1994.

.

2 Dvot 3 Diese .

4 Prijen mom moto .

5 Vozn .

6 Kočn 7 Karo 8 Elekt vozil 9 Elekt uprav .

regul NAPOMENA : U svim nastavnim cjelinama obrađuju se i uvježbavaju osnovna pravila i postupci kontrole ispravno .

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih materijala. . Pučko otvoreno učilište. Zadaci: Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) ..zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka. Zagreb Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina Cilj i zadaci nastavnih područja Br.: Ispitivanje tehničkih materijala. Gajić Sentić. Provjera postignuća rada učenika: .vještine: primjena znanja korištenjem literature. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1.

. Utvrđivanje materijala prema površini. Ispitivanje materijala bez razaranja. svojstvima tehničkih materijala. 2. Elektromagnetska defektoskopija. Spektralna analiza. Ispitivanje rendgenskim zrakama. Usvojiti osnovna znanja o Ispitivanje limova. Mehaničko – tehnološka ispitivanja 4. Magnetsko fluidna postupcima ispitivanja materijala defektoskopija. Kemijska ispitivanja.1 1. Ispitivanje ultrazvukom. Ispitivanje materijala prijelomom. Ispitivanje materijala iskrenjem. 3. Ispitivanje tvrdoće. 4 Značenje tehničkih materijala. Ostali postupci ispitivanja materijala Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala. Ispitivanje žilavosti i umora. Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala. Osnovne postupci ispitivanja najvažniji tehničkih materijala Radionička ispitivanja Usvojiti osnovna znanja o Vrste radioničkih ispitivanja. bez razaranja. Ispitivanje tlačne čvrstoće. Metalografska ispitivanja. Ponoviti znanja o osnovnim Osnovna svojstva tehničkih materijala. Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala. 5. postupcima radioničkih ispitivanja. Ispitivanje čvrstoće na savijanje. Usvojiti osnovna znanja o postupcima mehaničko tehnoloških ispitivanja. Podjela tehničkih materijala. Ispitivanje vlačne čvrstoće. Uvod 2 3 Ponoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.

razred 1 sat (35 sati) Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji. osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi. Matošević M. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. pravilu trojnom. .znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.o. . postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke. Nova Gradiška Izborna nastava: Matematika u struci . Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Zadaci: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji.Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2.Druga godina .o. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.vještine: primjena znanja korištenjem literature. “UM”d. priručnik i zadaci u naukovanju. Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. postotnom i kamatnom računu primjenjujući ih u struci i zanimanju.: Stručni račun 1. Provjera postignuća rada učenika: .

2. Mjerenje kuta. 1 1. Postotni i kamatni račun računa. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. razred 1 sat (35 sati) Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju. Pravilo trojno trojno. Primjena trigonometrije. Pravokutni i kosokutni trokut. . Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. 3. Zadaci: Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva. Trigonometrijske Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj postotnog i kamatnog računa. Pojam kamatnog računa. funkcije. 2 Trigonometrijske funkcije 3 Utvrditi primjenu trigonometrijske funkcije. Pojam postotnog 4 Jedinična kružnica. Utvrditi primjenu pravila trojnog. br. Utvrditi primjenu Jednostavno pravilo Složeno pravilo trojno.Cilj i zadaci nastavnih područja: Red.

Naprezanje na tlak. a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Zagreb 1994. . . 1 1. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Kulušić B.vještine: primjena znanja korištenjem literature. . Naprezanje na savijanje. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Zagreb 2. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) 2 3 Osnove čvrstoće Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.: Tehnička mehanika 3. Radovanović N. godina = 35 sati) Br. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. Provjera postignuća rada učenika: . ŠK.: Tehnička mehanika.: Tehnička mehanika – Ispitivanje čvrstoće materijala. Špiranec V. Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – Druga godina Cilj i zadaci nastavnih područja Osnove tehničke mehanike (2. Školske novine.Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova. primjenjujući ih na elementima strojeva. Sadržaj 4 Vrste naprezanja i opterećen Naprezanje na vlak.

Mehanička energija. Slobodni pad i hitac uvis. Osnove kinematike Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike. Mehanička snaga. Mehanički stupanj iskoristiv Količina gibanja. 3. Jednoliko pravocrtno gibanje Jednoliko kružno gibanje.Naprezanje na odrez. . Pojam i zadatak kinematike. Centrifugalna i centripetalna Rješavanje zadataka na prim iz elementa strojeva i tehnolo zanimanja. primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Naprezanje na uvijanje. Pojam i zadatak dinamike. Naprezanje na izvijanje. Srednja brzina. Rješavanje zadataka na prim iz elementa strojeva. Osnove dinamike Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike. Rješavanje zadataka na prim iz elementa strojeva i tehnolo zanimanja. primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Mehanički rad. 2. Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Matošević M.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Zadaci: Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.o. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. kao i izradom praktičnih radova. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj .vještine: primjena znanja korištenjem literature. .Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci Razred: Treći Tjedni (ukupni) fond sati: 3.: Stručni račun 1. br. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. “UM”d. priručnik i zadaci u naukovanju. . razred 1 sat (32 sati) Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike. Nova Gradiška Izborna nastava: Matematika u struci . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja. Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju. Provjera postignuća rada učenika: .treća godina Cilj i zadaci nastavnih područja: Red.o. mehanike i elemenata strojeva s primjenom u struci i zanimanju.

2 Proračuni u struci i zanimanju 3 Praktična primjena znanja 4 Izrada zadataka iz struke i zanimanja. Kalkulacija Obračun posla i zarade Izrada predračuna za jednostavniji posao. cijena proizvoda ili usluge.1 1. Izračun troškova Poznavanje troškova i njihovo izračunavanje Materijalni troškovi. 3. . ukupni troškovi izrade. vrijeme izrade. 2. izračun norme.

znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Znati dijagnosticirati vozila sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od svjetskih proizvođača vozila na primjer FORD. . Upute za korisnike dijagnostičkih uređaja Izborna nastava: Dijagnostika motornih vozila Cilj i zadaci nastavnih područja .Nastavni predmet: Izborna nastava – Dijagnostika motornih vozila Razred: Treći Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) Cilj: Usvajanje znanja o osnovama dijagnostike motornih vozila koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1.vještine: primjena znanja korištenjem literature. Zadaci: Znati principe i osnove dijagnostike motornih vozila. Znati otkloniti nedostatke utvrđene dijagnosticiranjem. Znati dijagnosticirati vozila sa univerzalnim dijagnostičkim uređajem. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje Provjera postignuća rada učenika . OPEL itd.

metode Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih . 1 1. .zamjena dijelova vozila.Registrator podataka (Datalogger) Dijagnostika sa specijalnim Znati dijagnosticirati vozila sa . Nastavno područje 2 Osnove dijagnostike motornih vozila 2.održavanje uređaja Dijagnostika sa univerzalnim Znati dijagnosticirati vozila sa . .utvrđivanje kvarova Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih . .Registrator podataka proizvođača vozila FORD. 3. (Datalogger) . . OPEL itd.Kompletna dijagnoza dijagnostičkim uređajem od specijalnim dijagnostičkim uređajem od poznatih svjetskih svjetskih proizvođača vozila na primjer .uređaji vozila. Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj 3 4 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u Osnove dijagnostike: praksi.Kompletna dijagnoza dijagnostičkim uređajem univerzalnim dijagnostičkim uređajem.Br.

Za praktični dio ispita zadaje se. 2. okvira i zaštita od korozije. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. 3. motora s unutarnjim izgaranjem i sustava prijenosa snage.POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT I. . Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. prikolica i motorkotača. autobusa. djelomično održavanje karoserija. III. u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja. ISPITNI KATALOG . održavanje osobnih vozila. II. kočnih (kočionih) uređaja. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku. njihovih sklopova i sustava. Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručnoteorijska znanja. opremanje vozila dodatnom opremom i priborom. 5.7. teretnih vozila. nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju. praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja: 1. utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje automehaničar. 4. održavanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na vozilima. ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem.

itd. Kandidat mora znati test uređajem dijagnosticirati Dijagnosticiranje kvara test uređajem kvarove na vozilu Ispitivanje sustava za kočenje. Uređenje ovjesa vozila zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. utvrditi ispravnost dijelova. izvesti postupak demontaže ovjesa.POMOĆNIČKI URADAK Opis uratka Kandidat mora znati izabrati alate. paljenje. Nakon montaže izvršiti kontrolu i Dieselovih motora ispitivanje rada sustava za paljenje i ubrizgavanje Kandidat mora znati izabrati alate. odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava. Dieselovi) zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada upravljačkog mehanizma Kandidat mora znati izabrati alate. izvesti postupak Uređenje sustava za paljenje i demontaže sustava za paljenje i ubrizgavanje. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada ovjesa vozila Vrsta uratka RADNA PROBA Opis radne probe Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za Podešavanje kuta paljenja podešavanje kuta paljenja i namjestiti kut paljenja . zamijeniti neispravne dijelove i uređenje sustava za ubrizgavanje kod izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava za kočenje Kandidat mora znati izabrati alate. Uređenje transmisije zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada transmisije Kandidat mora znati izabrati alate. utvrditi ispravnost sustava vozila dijelova. utvrditi ispravnost dijelova. Kandidat mora znati izabrati uređaje i alate za ubrizgavanje. utvrditi ispravnost Generalno uređenje sustava za kočenje dijelova. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada motora Kandidat mora znati izabrati alate. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. izvesti postupak demontaže transmisije. upravljanje. izvesti postupak Generalno uređenje motora (Ottovi ili demontaže motora. izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka Vrsta radne probe . ispitivanje. utvrditi ispravnost dijelova. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti vozila montažu. utvrditi ubrizgavanje kod Ottovih motora ili ispravnost dijelova. izvesti postupak demontaže sustava za kočenje. izvesti postupak Generalno uređenje upravljačkog demontaže upravljačkog sustava.

NASTAVNA PODRUČJA 1. Šasija 11. Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja. koristeći servisnu knjižicu. Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja. Osnovne proizvodne tehnike 2. IV. Opskrba električnom energijom . Paljenje i osvjetljavanje 9. Osnove strojeva i uređaja 4. Kočni uređaji 12. Prijenos snage 10.Servisiranje vozila kvara Kandidat mora znati. Osnove upravljanja i informatizacije 5. Ottov motor 7. izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. Osnove materijala 3. Osnove elektrotehnike 6. Dieselov motor 8.

Osnove tehnike ispitivanja i mjerenja 17. Elektronički upravljački i regulacijski sustavi 15. Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina 20. alata i materijala na osnovi tehničke dokumentacije Izvođenje postupaka zadanog uratka Način rukovanja alatima i priborom Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka Racionalnost u trošenju materijala i energije Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije Mjerenja i ispitivanja gotovih uradaka Mjere zaštite na radu Završni izgled uratka UKUPNO BODOVA Broj bodova 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 30 0 – 15 0 –15 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 –10 140 BODOVNA LISTA .13.PRAKTIČNI DIO ISPITA Radnje obavljene u okviru praktične zadaće Kako je naučnik pripremio tehničkotehnološku dokumentaciju Priprema radnog mjesta i red u radionici Izbor postupaka. Osnove tehničkog komuniciranja 16. Matematičke i računske osnove 18. pribora. Izračunavanje plaća 19. Izračunavanje troškova OCJENJIVAČKI LIST I. Karoserije 14.

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.91 67 . koristi se taj katalog. godine. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite.80 50 . STRUČNO-TEORIJSKI DIO Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku. a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.Postotak (%) bodova 92 – 100 81 . Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici: BODOVNA LISTA Postotak (%) bodova 90 – 100 80 – 89 70 – 79 60 – 69 Manje od 30 Ocjena Odličan ( 5 ) Vrlo dobar ( 4 ) Dobar ( 3 ) Dovoljan ( 2 ) Nedovoljan ( 1 ) Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit. Klasa: 133-02/04-02/7 . a primjenjuje se od 1.66 0 . rujna 2004.49 Ocjena Odličan ( 5 ) Vrlo dobar ( 4 ) Dobar ( 3 ) Dovoljan ( 2 ) Nedovoljan ( 1 ) II.

srpnja 2004. Broj: 526-12/04-40 Zagreb. v. 1. Ministar Branko Vukelić.r.Ur. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->