CURRICULUM VITAE

1. OPŠTI PODACI
Ime i prezime Datum rođenja Mesto rođenja Državljanstvo Pasoš Adresa stanovanja Telefon E-mail

DA

2. OBRAZOVANJE 2.1. Podaci o obrazovanju
Srednja škola (Mesto, naziv škole, godine pohadjanja, prosek ocena) Fakultet (Mesto, naziv, godine pohadjanja, prosek ocena u toku studija, ocena na diplomskom) Poslediplomske studije (Mesto, naziv, upisana godina)

2.2. Strani jezici: (5 aktivno; 4 dobro; 3 govorim slabo, razumem sve; 2 školsko znanje; 1
slabo) Engleski Nemački Ruski Francuski Ostalo

1

RADOVI 3. Seminarski radovi Naziv U okviru kog predmeta je odbranjen 3.3. sa kratkim opisom) Status Firma / period Opis rada i zaduženja 2 .3. Nagrade i priznanja Naziv 1 2 3 Ko je dodeljuje 3. Učešće u projektima Naziv 1 2 3 Mesto i vreme pohađanja i organizator projekta 3.4.2. Znanje rada na računaru Programi Nivo znanja Sertifikati 2. Naziv 1 2 3 Ostali kursevi i obuke Mesto i vreme pohađanja i izvođač obuke 3.4.2. Radno iskustvo (navedite sva radna iskustva koja ste imali.1.

2. Radne ( Opišite šta očekujete od sebe) Inicijativa u poslu Timski rad Lični prioriteti Komunikacija s kolegama Motivacija koja Vam je potrebna Razvoj karijere . OSOBINE 4. Dosadašnji uspesi (Opišite one na koji ste vrlo ponosni) 4.6.3.1.očekivanje 4. Lične Hobiji Ostalo 3 .

5. OSTALI PODACI O VAMA KOJE SMATRATE VAŽNIM Mesto I datum Potpis 4 .