CRNA GORA

POSLOVNI VODIČ

CRNA GORA

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

CRNA GORA – POSLOVNI VODIČ

CRNA GORA

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

UVOD

Imajući u vidu značaj poslovnih informacija u pogledu postizanja poslovnog uspjeha,
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je uradila katalog »Crna Gora- poslovni
vodič«, koji će omogućiti poslovnim partnerima iz zemlje i inostranstva da lakše ostvare
poslovne kontakte sa domaćim kompanijama i institucijama, neophodne za uspješno poslovanje.

Katalog će biti distribuiran domaćim i inostranim poslovnim partnerima i objavljen
na našim web sajtovima:
www.nasme.me;
www.euroinfo.me;

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Novaka Miloševa 42, 81000 Podgorica
Tel: + 381 81 406 302, 406 303
Fax: + 381 81 406 323, 406 326
direkcija@nasme.co.me
www.nasme.me

O CRNOJ GORI
 Podgorica – glavni grad
 Površina 13 812 km²
 672 656 stanovnika (oko 30% čine manjine)
 ’91. godine usvojena deklaracija o ekološkoj državi i 27 % teritorije zaštićeno
međunarodnim konvencijama i zakonima
 293 km dužina morske obale
 Valuta EURO

Banke i mikro
kreditne institucije
Atlasmont banka
Vaka Djurovica bb, 81000 Podgorica
+382 20 407 200, 407 209
office@atlasmont.cg.yu
www.atlasmontbanka.cg.yu
Osnovano:
2002

Direktor:
Mihailo Banjević

Bankarske usluge

Crnogorska komercijalna banka
Moskovska bb, 81000 Podgorica
+382 20 404 256, 404 232, 235 757
info@ckb.cg.yu
www.ckb.cg.yu
Osnovano:
1997

Direktor:
Milka Ljumović

Bankarske usluge

Hipotekarna banka
Josipa Broza Tita, 81000 Podgorica
+382 20 444 301, 444 362
hipotekarna@hb.co.me
www.hb.cg.yu
Osnovano:
1991

Direktor:
Esad Zaimović

Bankarske usluge

Montenegro banka
Bulevar Stanka Dragojevića 46, 81000 Podgorica
+382 20 402 000, 402 212
info@montenegro-banka.com
www.montenegrobanka.com
Osnovano:
1905

Direktor:
Črtomir Mesarič

Bankarske usluge

7

Prva banka Crne Gore
Moskovska, 81000 Podgorica
+382 20 409 101
privreda@prvabankacg.com
www.prvabanka.com
Osnovano:
1901

Direktor:
Velimir Bogdanović

Bankarske usluge

Opportunity bank
Marka Miljanova 46, 81000 Podgorica
+382 20 625 615, 624 098
info@opportunitybank.cg.yu
www.opportunitybank.cg.yu
Osnovano:
2002

Direktor:
Keith Flintham

Bankarske usluge

Podgorička banka Societe Generale Group
Novaka Miloševa 8a, 81000 Podgorica
+382 20 405 100, 405 101, 405 107
info@pgbanka.com
www.pgbanka.com
Osnovano:
1906

Direktor:
Mladen Rabrenović

Bankarske usluge

Hypo Alpe Adria banka
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, 81000 Podgorica
+382 20 408 619
bank@hypo-alpe-adria.co.me
www.hypo-alpe-adria.co.me
Osnovano:
2006

Direktor:
Christian Toeltl

Bankarske usluge

Komercijalna banka AD budva
PC Podkošljun bb, Budva
+382 33 426 300, 426 301
kombank@cg.yu
www.komercijalna-banka.com
Osnovano:
1993
Bankarske usluge

8

Direktor:
Milijana Gregović

Invest Banka Montenegro
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 115, 81000 Podgorica
+382 20 407 900, 407 957
info@invest-banka.com
www.invest-banka.com
Osnovano:
2006

Direktor:
Predrag Dašić

Bankarske usluge

MFI Ozmont
Bulevar Revolucije 70, 81000 Podgorica
+382 20 245 999, 245 998
ozmontpg@cg.yu
Osnovano:
2006

Direktor:
Esad Harović

Mikro kreditni poslovi

Montenegro Investments Credit
Cetinjski Put bb, 81000 Podgorica
+382 20 234 771, 234 772
micredit@cg.yu
www.micredit.cg.yu
Osnovano:
2005

Direktor:
Nataša Đukanović

Mikro kreditni poslovi

Brokerske kuće i
berze
3M Broker a.d.
Balšića 4, 81000 Podgorica
+382 20 210 685, 210 688
3mbroker@cg.yu
www.3mbroker.cg.yu
Osnovano:
2002

Direktor:
Dobrila Pajković

Ovlašćeni posrednik na tržištu kapitala

9

CG Broker a.d.
Novaka Miloševa 12, 81000 Podgorica
+382 20 230 490, 230 489, 230 497
cgbroker@cg.yu
Osnovano:
1996

Direktor:
Aco Aleksić

Ovlašćeni posrednik na tržištu kapitala

Holder broker a.d.
Džordža Vašingtona 51, 81000 Podgorica
+382 20 408 100, 408 110, 408 108
hbroker@cg.yu
www.holderbroker.com
Osnovano:
1996

Direktor:
Dejan Vasović

Ovlašćeni posrednik na tržištu kapitala

Market broker a.d.
Tršova lamela D1, 84000 Bijelo Polje
+382 50 430 364, 430 363
marketbroker@cg.yu
www.marketbroker.cg.yu
Osnovano:
2004

Direktor:
Rešad Hadžajlić

Ovlašćeni posrednik na tržištu kapitala

Monte Adria broker a.d.
Ulica Slobode 78, 81000 Podgorica
+382 20 231 305
office@monteadria.cg.yu
www.monteadria.cg.yu
Osnovano:
1996

Direktor:
Damjan Hosta

Ovlašćeni posrednik na tržištu kapitala

Montenegro berza
Zgrada Vektre 2A, 81000 Podgorica
+382 20  235 051, 205 920, 205 940
mberza@cg.yu
www.montenegroberza.com
Osnovano:
1993
Berza hartija od vrijednosti

10

Direktor:
Dejana Šuškavčević

Nex Montenegro
Miljana Vukova bb, 81000 Podgorica
+382 20 230 670, 230 690, 230 640
nex@cg.yu
www.nex.cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Branislav Todorović

Berza hartija od vrijednosti

Drvna industrija
Bambis d.o.o.
Franca Rozmana 10/A, 81000 Podgorica
+382 20 267 902
bambis@cg.yu
Osnovano:
1993

Direktor:
Bujišić Aleksiar

Finalna prerada drveta: izrada spoljašnje (grilja) i unutrašnje stolarije (plakara i kuhinja)

Doding d.o.o.
Majevička 18, 81000 Podgorica
+382 20 262 277, 262 288, 623 122
doding@cg.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Branko Pejović

Proizvodnja namještaja, Sogal plakari

Dom d.o.o.
Naselje Doma Frega bb, 84300 Berane
+382 51 231 087, +382 69 878 938
dom@cg.yu
Osnovano:
1990

Direktor:
Mehović Safet

Finalna prerada drveta (stolovi, stolice, vitrine...)

11

Mediator Montenegro d.o.o.
4. jula bb, 81000 Podgorica
+382 20 601 530, 634 802
mediator@cg.yu
www.servisicg.com
Osnovano:
1999

Direktor:
Vuković Tihomir

Proizvodnja i izrada namještaja po želji i mjeri

Gitanes Les d.o.o.
Podgorički put bb, 81400 Nikšić
+382 40 253 250, 253 222
gitanes@cg.yu
Osnovano:
2002

Direktor:
Duško Ćosović

Namještaj od pločastog materijala i masiva

Loris d.o.o.
Mrkošnica bb, 81400 Nikšić
+382 40 218 834, 218 835
loris@cg.yu
Osnovano:
1999

Direktor:
Adžić Velimir

Finalna prerada drveta: masiv, ploče, tapetarija

Mi-Rai
Kočani bb, 81400 Nikšić
+382 40 256 123, 223 508, 223 509
mi-rai@cg.yu
www.mi-rai.cg.yu
Osnovano:
1997

Direktor:
Branko Mićković

Proizvodnja namještaja, izrada enterijera, inženjering, trgovina

Namještaj Babić – Luj d.o.o.
J. Kurtagića 36, 84310 Rožaje
+382 51 272 404, 272 403
namjestaj-babic@cg.yu
Osnovano:
2001
Linija masivnog-stilskog namještaja

12

Direktor:
Ruždija Babić

Scan International d.o.o.
Kuće Rakića bb, 81000 Podgorica
+382 20 870 411, 870 101
scan@cg.yu
www.scan.cg.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Milović Čedomir

Fabrika pločastog namještaja i enterijera, linija za masivni namještaj

Tilia d.o.o.
Velimira Jakića bb, 84210 Pljevlja
+382 69 041 591
tilmont@cg.yu
Osnovano:
1990

Direktor:
Šljukić Zoran

Primarna, sekundarna (izrada elemenata) i finalna prerada drveta (građevinska stolarija)

Jela Komerc d.o.o.
Naselje Koljeno, 84310 Rožaje
+382 51 278 605
montenegro-brvnare@cg.yu
www.montenegrobrvnare.com
Osnovano:
1991

Direktor:
Muamer Dedeić

primarna i finalna proizvodnja drveta, proizvodnja i motaža vikend kuća, plažnog mobilijara, vrata i prozora

Dekor Iva d.o.o.
Mrkosnica bb, 81410 Nikšić
+382 40 214 948, 213 593
ivad@cg.yu
www.dekoriva.com
Osnovano:
2002

Direktor:
Milka Mićković

Proizvodnja najšetaja od pločastog materijala

Javorak d.o.o.
Grebice bb, 81410 Nikšić
+382 40 257 095, 257 097
javorak@cg.yu
Osnovano:
2004

Direktor:
Ivan Mićković

Finalna prerada drveta: masiv, ploče, tapetarija

13

Vektra Jakić d.o.o.
Radosavac bb, 84210 Pljevlja
+382 52 323 152
jakickorppv@cg.yu
www.vektra.cg.yu
Osnovano:
2006

Direktor:
Milan Božović

Proizvodnja rezane građe i drvnih sortimenata

Građevinska
industrija
Art beton co d.o.o.
Partizanski put bb, 81000 Podgorica
+382 20 281 145, 281 157
 artbet@cg.yu
www.artbeton.cg.yu
Osnovano:
 1998

Direktor:
Danko Jevrić

Proizvodnja i ugradnja elemenata betonske galanterije, izrada i popločavanje trotoara, parkinga, staza i ivičnjaka, izvođenje svih vrsta
građevinskih i građevinsko-zanatskih radova

Bast d.o.o.
Podgorički put bb, 81400 Nikšić
+382 40 212 881, 212 882
bast@cg.yu
www.bast.cg.yu
Osnovano:
1994

Direktor:
Branko Radojičić

Građevinarstvo, grubi građevinarski radovi, proizvodnja i ugradnja PVC, aluminijske stolarije i bravarije

Cijevna Komerc d.o.o.
 Ul. Crnogorskih serdara bb, 81000 Podgorica
 +382 20 622 216
 cijevna1@cg.yu
 www.cijevnakomerc.com
Osnovano:
 1991

Direktor:
 Petrović Danilo

 Izrada i prodaja stambeno-poslovnih prostora, usluge prevoza – transporta, proizvodnja gotovog betona i betonskih blokova

14

Lipa d.o.o.
Balšića Pazar 1, 81250 Cetinje
+382 41 232 250, 232 800
lipa@cg.yu
Osnovano:
1990

Direktor:
Milorad Vujović

Izgradnja i projektovanje objekata visokogradnje i niskogradnje

Samcommerc d.o.o.
Kukuljina bb, 85320 Tivat
+382 32 674 622, 674 623
samcommerc@cg.yu
www.samcommerc.com
Osnovano:
1990

Direktor:
Petar Samardžić

Transport, prodaja nafte i derivata, niskogradnja i visokogradnja

Građevinar a.d. Podgorica
4. jula 54, 81000 Podgorica
+382 20 633 853
gradjevinar@cg.yu
Osnovano:
1978

Direktor:
Šuković Miloš

Obavljanje građevinskih, građevinsko-zanatskih i prometnih usluga

Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja a.d.
Zetskih vladara bb, 81000 Podgorica
+382 20 634 070, 634 080
nadzorilab@cg.yu
Osnovano:
1990

Direktor:
Rajko Vuksanović

Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.

Gradnja promet d.o.o.
Spuž bb, Spuž
+382 20 881 932, 881 345
 gradnjapromet@cg,yu
Osnovano:
1989

Direktor:
Kalezić Radomir

Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija stambeno poslovnih i ostalih objekata, izgradnja gradskih saobraćajnica i uređenje terena,
proizvodnja i montaža PVC i AL bravarije

15

IGP Fidija d.o.o.
Stara Varoš blok 7, 81000 Podgorica 
+382 20 621 140, 621 144
fidija@cg.yu
www.fidija.com
Osnovano:
1992

Direktor:
Blagojević Joko

Inženjering, građenje i projektovanje

ELING d.o.o.
Trg Nikole Kovačevića 6, 81000 Podgorica
+382 20 265 177, 206 835
eling@cg.yu
Osnovano:
1989

Direktor:
Rade Đuričković

Inženjering, projektovanje, građenje i rekonstrukcija objekata visokogradnje, zanatski, završni i instalaterski radovi u građevinarstvu,
konsalting, nekretnine, eksploatacija i prerada AG kamena

Novi prvoborac a.d. Herceg Novi
Ul. Zemunska 143, 85340 Herceg Novi
+382 31 348 399, 348 365, 348 355
prvoborac@cg.yu
Osnovano:
2000

Direktor:
Momčilo Bjedić

Proizvodnja betona i betonske konfekcije, proizvodnja i prodaja mljevenog agregata, kamena i kamenog otpada, izrada čeličnih
konstrukcija, visokogradnja.

Račica a.d.
Brdišta bb, 85320 Tivat
+382 32 671 698, 671 653, 672 577
racica@cg.yu
Osnovano:
1908

Direktor:
Veselin Mrvaljević

Agregat svih frakcija, beton

Razvršje d.o.o.
Oktobarske Revolucije 130, 81000 Podgorica
+382 20 634 001, 648 145
razvrsje@cg.yu
www.mtc.cg.yu/razvrsje.php
Osnovano:
1991

Direktor:
Leković Saša

Izgradnja, prodaja stanova i poslovnih prostora

16

Tehno put d.o.o.
Oktobarske Revolucije 130, 81000 Podgorica
+382 20 625 812, 625 802
tehnoput@cg.yu
Osnovano:
1993

Direktor:
Saša Aćimić

Izvođenje građevinskih radova u oblasti niskogradnje

Zetagradnja d.o.o.
Milana Popovića 5, 81000 Podgorica
+382 20 202 140, 202 160
zetagradnja.efs@cg.yu
Osnovano:
1998

Direktor:
Miloš Stojanović

Marketing, inženjering, projektovanje i izgradnja poslovnih i stambenih objekata

Šajo d.o.o.
8. Marta 36, 81000 Podgorica
+382 20 662 462, 662 460
montemlin@cg.yu
www.sajogroup-montenegro.com
Osnovano:
1992

Direktor:
Šefik Nišić

Marketing, inženjering, projektovanje i izgradnja poslovnih i stambenih objekata

Metalna industrija
7. August d.o.o.
Nikšićki put bb, 81000 Podgorica
+382 20 311 150, 311 160
7.avgust@cg.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Milorad Filipović

Veleprodaja i maloprodaja crnih metala, proizvodnja kovanih ograda

17

Daido metal Kotor a.d.
Industrijska zona bb, 85330 Kotor
+382 32 331 513, 331 506
daido@cg.yu
www.daidokotor.com
Osnovano:
1956

Direktor:
Tomomitsu Furukawa

Klizni poluležajevi, klizne čaure i uporni prstenovi za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem

EMI d.o.o.
Prve proleterske 78, 81000 Podgorica
+382 20 611 448, 611 360
emi@cg.yu
www.emi.cg.yu
Osnovano:
1989

Direktor:
Branislav Brajović

Elektronika, elektrika i mašinstvo, proizvodnja, usluge, projektovanje i inženjering

Ening d.o.o.
Straševina bb, 81400 Nikšić
+382 40 253 401, 253 416
ening@cg.yu
www.ening.cg.yu
Osnovano:
1994

Direktor:
Milivoje Matijašević

Inženjering, projektovanje i izvođenje radova u oblasti termotehnike i termoenergetike

Fab Live d.o.o.
Mahala bb, 81304 Golubovci
+382 20 872 764, 606 190, 872 201
fablive@cg.yu
 www.fablive.cg.yu
Osnovano:
1996

Direktor:
Jovan Popović

Fabrika aluminijske bravarije, proizvoda od inox-a, obrada stakla i plastifikacija

MIKRO d.o.o
Industrijska bb, 84000 Bijelo Polje
+382 50 478 551, 478 552
mikro@cg.yu
www.mikro.cg.yu
Osnovano:
1990

Direktor:
Raif Hodžić

Proizvodnja, prodaja, remont i servis šumske i poljoprivredne mehanizacije, rezervnih djelova i opreme

18

Plava Devetka d.o.o.
Mojdeški put bb (Novo Naselje), 85347 Igalo
+382 31 335 765, 335 999
plavadevetka@cg.yu
www.plavadevetka.com
Osnovano:
1994

Direktor:
Milorad Krivokapić

Različiti proizvodi za opremanje restorana, kafea, ugostiteljskih bašti, poslovnih lokala različite djelatnosti, kao i galanterije za
domaćinstva

Rapex doo
Čeluga bb, Stari Bar, 85000 Bar
+382 30 340 155, 342 240
rapex@cg.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Đeljošević Jakup

Proizvodnja aluminijumskih i PVC panela

Poljoprivredna
i prehrambena
industrija
Agrobiznis sistem d.o.o.
 Pete proleterske 5, 81400 Nikšić
+382 40 213 501, 213 560
abs@cg.yu
www.agrobiznissistem.com
Osnovano:
1997

Direktor:
Blagota Mićunović

Stočna hrana

Aleksandrija – Daž d.o.o.
Bijela bb, 85343 Bijela
+382 31 683 465, 683 448, 683 452
aleksirija@cg.yu
www.aleksirija.net
Osnovano:
1995

Direktor:
Želimir Slokar

Hljeb, peciva, konditorski proizvodi i ugostiteljski objekti

19

Bjelasica-Rada a.d.
Ul. Industrijska bb, 84000 Bijelo Polje
+382 50 478 395
 voda-rada@cg.yu
www.rada-cg.com
Osnovano:
 1984

Direktor:
Goran Čabarkapa

Minerlana voda plastičnoj ambalaži 1,5L i 0,5L, i u staklenoj 1L i 0,25L

Crnagoracoop a.d.
Naselje Liža bb, 81410 Danilovgrad
+382 20 812 402, 812 264, 812 464
 crnagoracoopad@cg.yu
Osnovano:
1974

Direktor:
Babić Slobodan

Proizvodnja mljevene, vakuum i espresso kafe i konditorskih proizvoda (krem, keks, čokolada, deserti)

Ekoplant d.o.o.
Partizanski put 37, 81000 Podgorica
+382 20 281 010, 281 011
ekoplant@cg.yu
www.ekoplant.cg.yu
Osnovano:
1991

Direktor:
Željko Vidaković

Proizvodnja sadnica voćaka, ukrasnog bilja, projektovanje i inženjering u hortikulturi

Flores d.o.o.
Njegoševa p. Fah 19, 84205 Mojkovac
+382 50 470 092, 470 093
flores@cg.yu
www.flores.cg.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Veselin Vučinić

Prerada, otkup i pakovanje ljekovitog bilja i proizvodnja eteričnih ulja

Gorska d.o.o.
Gornja Bukovica bb, 81453 Šavnik
+382 40 267 220, 267 227
gorskavoda@cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Đorđije Nicović

Prirodna izvorska voda u ambalažama od 0.5, 1.5, 5.0 L

20

Gradina Company d.o.o.
Ibarska 2, 84310 Rožaje
+382 51 271 087, 271 202, 271 198, 271 025
gradinaco@cg.yu
Osnovano:
1989

Direktor:
Džemal Škrijelj

Proizvodnja i prerada mesa i mesnih proizvoda

In - spe d.o.o.
Ul. Jovana Tomaševića 32, 85000 Bar
+382 85 316 397, 316 050
orlio@cg.yu
www.eliksir.cg.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Vesna Orliić

Proizvodna linija Eko Montenegro: otkup,prerada i promet lijekovitog bilja,meda,polena,propolisa, organska proizvodnja 

Inpek a.d.
Radomira Ivanovića 10, 81000 Podgorica
+382 20 658 074
inpek@cg.yu
www.inpek.cg.yu
Osnovano:
1949

Direktor:
Radivoje Bakić

Proizvodnja i promet prehrambenih proizvoda, u okviru koje je proizvodnja hljeba i peciva

Ital Product d.o.o.
Cijevna bb, 81000 Podgorica
+382 20 633 286, 634 419
italproduct@cg.yu
www.italproduct.com
Osnovano:
2003

Direktor:
Boris Spalević

Proizvodnja sira

L’ars d.o.o.
Iva irića br 2, 81000 Podgorica
+382 20 270 776
 lars@cg.yu
Osnovano:
1990

Direktor:
Ljubica Korać

Proizvodnja slatkog i kisjelog programa, po domaćoj recepturi

21

Martex d.o.o.
Jabučka bb, 81250 Cetinje
+382 41 232 399, 230 891
martex@cg.yu
www.martex.cg.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Marko Martinović

Asortiman suhomesnatih proizvoda

Mediterano d.o.o.
Ul. Desanke Maksimović bb, 81000 Podgorica
+382 69 309 301, 69 018 747

Osnovano:
2003

Direktor:
Svetlana Đurišić

Production, market, Usluge i export-import.

Mesopromet d.o.o.
Industrijska bb, 84000 Bijelo Polje
+382 50 478 488, 478 588
mesopromet@cg.yu
www.mesoprometbp.com
Osnovano:
1989

Direktor:
Hilmija Franca

Fresh meat i meat products

MI Goranović
Straševina bb, 81400 Nikšić
+382 40 253 166, 253 080, 253 033
goranovic@cg.yu
www.goranovic.cg.yu
Osnovano:
1986

Direktor:
Đorđije Goranović

Slaughters, purchase of cattles, meat processing.

Milenko Sjekloća d.o.o.
Limljani bb, 81305 Virpazar
+382 20 712 231, +382 69 020 285
sjeklocavino@cg.yu
www.sjeklocavino.com
Osnovano:
2002
Top quality red wine i liquour “Sjekloca”

22

Direktor:
Milenko Sjekloća

Mljekara a.d. Podgorica
Serdara Jola Piletića 1, 81000 Podgorica
+382 20 237 573, 237 699, 237 520
mljekara@cg.yu
Osnovano:
1963

Direktor:
Zoran Adžić

Purchase, processing i production of milk, sour milk program i ice-creams.

Mljekara Lazine - Šimšić Montmilk d.o.o.
Lazine bb, 81410 Danilovgrad
+382 20 815 312, 815 313
simsic@cg.yu
Osnovano:
1998

Direktor:
Branko Mrvaljević

Proizvodnja i prerada mlijeka i mliječnih proizvoda

Mljekara Nika d.o.o.
Partizanski put bb, 81400 Nikšić
+382 40 222 012, 231 302
nika@cg.yu
Osnovano:
1998

Direktor:
Aleksiar Božović

Proizvodnja i prerada mlijeka i mliječnih proizvoda

Mljekara Srna - Šljukić co
Ozrinići bb, 81400 Nikšić
+382 40 258 161, 258 160, 258 162
 mljeksrna@cg.yu
Osnovano:
1999

Direktor:
Zorka Šljukić

Proizvodnja i prerada mlijeka i mliječnih proizvoda

Mljekara Zora a.d.
Dušana Vujoševića 14, 84300 Berane
+382 51 236 509
zora1@cg.yu
Osnovano:
2002

Direktor:
Sinanović Emin

Proizvodnja i prerada mlijeka i mliječnih proizvoda

23

Montemlin Šajo d.o.o.
Spuž bb, 81410 Danilovgrad
+382 20 882 160, 882 161, 882 162
montemlin@cg.yu
www.sajogroup-montenegro.com
Osnovano:
2002

Direktor:
Žarko Rakčević

Proizvodnja brašna, hljeba i peciva

Niksen trade Čavor
Dobrota bb , 85330 Kotor 
+382 32 332 159
niksentrade@cg.yu
Osnovano:
1995

Direktor:
Dragan Čavor

Proizvodnja i prerada mesa i mesnih proizvoda

Noeza d.o.o. - Vinarija Dobrska župa
Dobrska župa bb, 81250 Cetinje
+382 69 561 783

Osnovano:
2003

Direktor:
Danilo Vujović

Proizvodnja vina i rakije

Olioprom d.o.o. – Braća Martinović
Belveder bb, 85354 Stari Bar
+382 30 342 304, 342 305, 342 306, 342 307
olioprom.bm@cg.yu
www.mtc.cg.yu/olioprom.php
Osnovano:
1998

Direktor:
Dragutin Martinović

Proizvodnja svježeg maslinovog ulja

Pantomarket d.o.o.
Zelenika bb, 85340 Herceg Novi
+382 31 678 266
pantomarket@cg.yu
Osnovano:
1998

Direktor:
Vučurovic Panto

Proizvodnja i prerada mesa i mesnih proizvoda i trgovina

24

Pirella d.o.o.
Novo Selo - Spuž, 81410 Danilovgrad
+382 20 883 350, 883 351, 883 352, 883 353
pirella@cg.yu
www.pirella.cg.yu
Osnovano:
1996

Direktor:
Slavko Petričević

Proizvodnja voćnih nektara,sirupa,negaziranih i gaziranih pića

Plantaže a.d.
Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica
+382 20 658 111, 658 031
plantaze@cg.yu
www.plantaze.com
Osnovano:
 1963

Direktor:
Đorđije Rajković

Proizvodnja crnog, bijleog vina i rakije

Trebjesa a.d.
Njegoševa 18, 81400 Nikšić
+382 40 244 534, 246 572
pivara@trebjesa.com
www.inbev.com
Osnovano:
1896

Direktor:
Aleksiar Tomić

Proizvodnja piva i osvježavajućih pića

Water Group d.o.o.
Trebaljevo bb, 81210 Kolašin
+382 20 621 201
watergroup@cg.yu
www.watergroup.cg.yu
Osnovano:
2006

Direktor:
Igor Rašković

Proizvodnja prirodne vode 0,5L, 1,5L, 3.0L i 5,0L

Fabricis DR d.o.o.
Dahna bb, 81000 Podgorica
+382 20 267 866
fabricis@cg.yu
www.fabricisdr.com
Osnovano:
1991

Direktor:
Mila Rogošić

Proizvodnja crijeva i sirćeta

25

Lipovo d.o.o.
Plana bb, 81210 Kolašin
+382 20 867 570, 867 573
aquamonta@cg.yu
www.aquamonta.com
Osnovano:
2006

Direktor:
Vladan Drašković

Proizvodnja prirodne i gazirane vode 0.25L, 0,5L i 1,5L

Monteverde d.o.o.
PC Radulović, 85330 Kotor
+382 32 334 477
sales@monteverde.me
www.monteverde.me
Osnovano:
2004

Direktor:
Miodrag Šestović

Proizvodnja esencijalnih ulja

Dinoša-Bubulj
Ivana Crnojevića 57, 81000 Podgorica
+382 20 620 617
bubulj@cg.yu
Osnovano:
1999

Direktor:
Mirsad Kajošević

Proizvodnja i prerada mlijeka, sira i mliječnih proizvoda

Ostala industrija
Colorprom d.o.o.
Vidrovan bb, 81400 Nikšić
+382 40 201 256, 201 257, 244 377
colorprom@cg.yu
Osnovano:
1994
Proizvodnja boja i lakova

26

Direktor:
Pavlićević Radovan

Energogas d.o.o.
Dajbabe bb, 81000 Podgorica
+382 20 644 333, 644 335, 644 336
energogaspg@cg.yu
Osnovano:
2002

Direktor:
Zoran Gogić

Trgovina i distribucija tečnog gasa

Euroflex d.o.o.
Totoši bb, 85361 Ulcinj
+382 30 412 253, 412 884
euroflex@cg.yu
www.euroflexbaro.com
Osnovano:
1998

Direktor:
Bećir Hodžić

Finalna prerada - proizvodnja: dušeka, žičanih opružnih jezgara, sunđera i opreme za baštenske garniture

FAF & Co d.o.o.
Solanski put bb, 85361 Ulcinj
+382 30 407 010
info@faf-co.com
www.faf-co.com
Osnovano:
1996

Direktor:
Servet Husić

 Fabrika za proizvodnju dušeka,žičanih jezgara, podmetača za baštenske stolice, štep deka

Fabrika Elektroda Piva
Goransko bb, Plužine
+382 40 271 900
fep@cg.yu
www.fep.cg.yu
Osnovano:
1982

Direktor:
Dušan Martinović

Proizvodnja elektroda i građevinskih eksera

Kronus MN d.o.o.
Humci bb, 81250 Cetinje
+382 41 235 410, 235 375
kronusmn@cg.yu
Osnovano:
2003

Direktor:
Aleksiar Mijatović

Proizvodnja horizontalnih zamrzivača

27

Progas a.d.
Mila Radunovića A3/13, 81000 Podgorica
+382 20 239 169, 239 172, 239 174
progas@cg.yu
www.biznis.cg.yu/plus/progas
Osnovano:
2001

Direktor:
Jovan Popović

Proizvodnja i promet tehničkih gasova - acetilena, azota, kiseonika

Privatizacioni
fondovi
Eurofond
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78, 81000 Podgorica
+382 20 246 735, 201 681
eurofondcg@cg.yu
www.eurofondcg.cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Bojša Šotra

Pivatizaciono investicioni fond

HLT fond
Trg Nikole Kovačevića 8, 81000 Podgorica
+382 20 269 803, 269 804
info@prima.cg.yu
www.hlt.cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Aleksiar Belević

Pivatizaciono investicioni fond

MIG
Ul. Slobode 60/II, 81000 Podgorica
+382 20 210 220, 210 222
kd-mont@cg.yu
www.kd-group.si
Osnovano:
2001
Pivatizaciono investicioni fond

28

Direktor:
Dragan Radusinović

Moneta
Rimski trg 27, 81000 Podgorica
+382 20 235 050, 205 540, 205 541
moneta@cg.yu
www.moneta.cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Momo Gazivoda

Pivatizaciono investicioni fond

Trend
Novaka Miloševa 32/III, 81000 Podgorica
+382 20 230 170, 230 331, 210 280
trendpif@cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Mihailo Madžarović

Pivatizaciono investicioni fond

Trgovina
Agrocentar d.o.o.
Vojislavljevića 39, 81000 Podgorica
+382 20 642 114, 642 115
saka@cg.yu
www.biznis.cg.yu/plus/agrocentar/
Osnovano:
 1994

Direktor:
Marijana Roganović

 Vještačka đubriva, sjemena, sadni materijal, preparati za zaštitu bilja, sitna mehanizacija i oprema za navodnjavanje

Adria Co
Polje bb, 85000 Bar
+382 30 340 333, 340 171
adria.co@cg.yu
Osnovano:
1990

Direktor:
Zoran Mićović

Trgovina bojama, lakovima i keramikom

29

Apadana palace
Cetinjski put bb, 81000 Podgorica
+382 20 234 931, 234 932
apadana@cg.yu
Osnovano:
2002

Direktor:
Sekine Halili

Prodaja ručno rađenih persijskih tepiha

Bar-Kod d.o.o.
 Donja Gorica bb, 81 000 Podgorica
 +382 20 260 730, 260 740
 bar-kod@cg.yu
 www.bar-kod.com
Osnovano:
 1999

Direktor:
 Miomir Mrvaljević

Kozmetika, parfemi, kućna hemija, kafa, cigarete, prehrambeni proizvodi, igračke

BBS Conecting
Bulevar Lenjina 29, 81000 Podgorica
+382 20 202 715, 202 716
montelada@cg.yu
Osnovano:
1995

Direktor:
Milorad Lakočević

Uvoz i distribucija namještaja

Bega Press
Malo Brdo L1, 81000 Podgorica
+382 20 227 674, 227 231
begapress@cg.yu
www.begapress.cg.yu
Osnovano:
1995

Direktor:
Nada Đuranović

Uvoz i distribucija novina

Carine d.o.o.
Ulica Slobode 43, 81000 Podgorica
+382 20 402 400, 402 403
 carine@cg.yu
Osnovano:
 1992

Direktor:
Čedomir Popović

Trgovina na veliko i malo, hotelijerske usluge

30

Centrojadran a.d.
 Ul. JNA 4, 85000 Bar
+382 30 346 346, 346 341
centrojadran@cg.yu
Osnovano:
1976

Direktor:
Zaganjor Vahidin

 Trgovina na veliko i malo, skladištenje, transport roba, carinsko skladište i špedicija

Đurković Company d.o.o.
Školska bb, Kličevo, 81400 Nikšić
+382 40 252 015, 252 016, 252 017
djurkovic-co@cg.yu
www.djurkovic-co.cg.yu
Osnovano:
1994

Direktor:
Slobodan Đurković

Mješovita roba

DR Trade d.o.o.
Cetinjski put bb, Donja Gorica, 81000 Podgorica
+382 20 261 072, 260 575, 260 574
dr@cg.yu
www.drtrade.cg.yu
Osnovano:
1995

Direktor:
Dragojlo Rabrenović

Kancelarijski namještaj

EFEL Motors d.o.o.
Zagrablje bb, Cetinje
+382 41 235 345, 235 360
efelmotors@cg.yu
www.efelmotors.com
Osnovano:
2003

Direktor:
Milutin Vušurović

Prodaja i servisiranje motornih vozila

Euro Pact d.o.o.
Tuzi bb, 81000 Pogorica
+382 20 875 972, 875 973
europact@cg.yu
www.europact-mn.com
Osnovano:
1994

Direktor:
Nreka Gojčaj

Veleprodaja svih vrsta naftnih derivata, maloprodaja naftnih derivata, auto gasa, roba široke potrošnje, auto djelova, ulja, maziva i
autokozmetike

31

Eurosalon CG
Cetinjski put bb, 81000 Podgorica
+382 20 261 830, 261 833, 260 960
eurosalon@cg.yu
www.eurosalon.net
Osnovano:
1989

Direktor:
Ognjenović Žarko

Stilski i moderni namještaj za kuhinje, trpezarije, dnevne i spavaće sobe, tepisi, bijela tehnika, TV, HiFi, mali kućni aparati

Imperijal d.o.o.
Šukrije Međedovića 26, 84000 Bijelo Polje
+382 50 431 700, 432 700
imperijal@cg.yu
Osnovano:
2000

Direktor:
Milan Smolović

Veleprodaja građevinskog materijala

Jolly commerce
IV Crnogorske 5, 81400 Nikšić
+382 40 230 545, 230 546
jolly-co@cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Jagoš Lakićević

Veleprodaja i maloprodaja kancelarijske, školske i računarske opreme

Montenegro Defence industry
Miljana Vukova bb, 81000 Podgorica
+382 20 242 400, 242 407
yumontpg@cg.yu
www.mdipg.com
Osnovano:
1997

Direktor:
Zoran Damjanović

Upravljanje fabrikama vojne proizvodnje, inženjering, razvoj i marketing, spoljno-trgovinski promet, veleprodaja, zastupništva
inostranih kompanija i maloprodaja u specijalizovanim prodavnicama

Knjaz tobacco
Vojislavljevića bb. 81000 Podgorica
+382 20 406 225
slobodan.lasica@stampa-cg.com
Osnovano:
1997
Proizvodnja cigareta

32

Direktor:
Slobodan Lasica

Krisma Motors
Josipa Broza 53, 81000 Podgorica
+382 20 652 144, 652 155, 652 166, 605 310
krismamotors@cg.yu
Osnovano:
2003

Direktor:
Nebojša Bošković

Autorizovani predstavnik za Ford

Ljetopis Automotive
Kralja Nikole 357, 81000 Podgorica
+382 20 648 841, 648 842, 648 843, 648 849
ljetopis@mercedes-benz.cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Mijović Borislav

Autorizovani predstavnik za Mercedes, Chrysler i Dodge

Mex d.o.o.
Vasa Raičkovića 55, 81000 Podgorica
+382 20 658 110, 658 130
mex@cg.yu
www.mex.cg.yu
Osnovano:
1995

Direktor:
Ivan Karadžić

Veleprodaja i maloprodaja roba široke potrošnje

MP Auto
Vojislavljevića 70, 81000 Podgorica
+382 20 642 330, 643 295
mpauto@cg.yu
Osnovano:
1989

Direktor:
Srđan Mitrović

Autorizovani zastupnik za BMW i Mini

Multiprint
24. Novembra H 22, 85000 Bar
+382 30 303 299, 303 297
multiprint@cg.yu
www.multiprint.cg.yu
Osnovano:
1998

Direktor:
Vukčević Marko

Prodaja i održavanje kancelarijske opreme

33

Office Center
Koste Racina 1, 81000 Podgorica
+382 20 626 451, 626 452, 626 453
office@cg.yu
www.officecenter.cg.yu
Osnovano:
1990

Direktor:
Zoran Vukoslavčević

Autorizovani zastupnik za Citroen i Sharp

Pantomarket d.o.o.
Zelenika bb, Herceg Novi
+382 31 678 266
pantomarket@cg.yu
www.pantomarket.cg.yu
Osnovano:
1995

Direktor:
Branko Bojanić

Veleprodaja i maloprodaja robe široke potošnje

Perihard partners
Fundinske bitke 6, 81000 Podgorica
+382 20 646 045, 646 046, 646 047, 646 048
perha-pg@cg.yu
Osnovano:
1999

Direktor:
Veselinka Prelević

Trgovina kancelarijskim materijalom, kompjuterskom opremom i servis laserskih štampača

Plus Commerce a.d.
Vuka Karadžića bb, 81400 Nikšić
+382 40 214 888, 214 999
plus@cg.yu
www.mtc.cg.yu/plus_commerce.php
Osnovano:
1994

Direktor:
Popović Milutin

Trgovina na veliko i malo, prehrana i vanprehrana

Popović elektro sistem d.o.o.
Vasa Raičkovića 37, 81000 Podgorica
+382 20 246 802, 247 802, 248 802
p.elektro-sistem@cg.yu
Osnovano:
1996

Direktor:
Slobodan Popović

Elektro instalaterski radovi, veleprodaja i maloprodaja

34

Primus electronics
Bulevar Đ.K. Skenderbega 22, 85361 Ulcinj
+382 30 413 100, 413 211
primus@cg.yu
www.primus-el.com
Osnovano:
1989

Direktor:
Safet Cungić

Trgovina, uvoz-izvoz

Renault Alliance
Ludvik Kuba 6, 81000 Podgorica
+382 20 270 679, 209 010
alliance@cg.yu
www.renault-alliance.cg.yu
Osnovano:
1993

Direktor:
Ratko Pavićević

Autorizovani zastupnik za Renault

Ribnica commerce d.o.o.
Zelenika bb, 81000 Podgorica
+382 20 623 814, 642 232
ribnica@ribnicacommerce.com
www.ribnicacommerce.com
Osnovano:
1989

Direktor:
Miroslav Mališić

Veleprodaja i maloprodaja robe široke potošnje

Semper d.o.o.
6. Crnogorska bb, 81410 Nikšić
+382 40 234 804, 221 000
semper-kd@cg.yu
www.semper.cg.yu
Osnovano:
1998

Direktor:
Ivan Nikolić

Isporuka i montaža uređaja za prečišćavanje odpadnih voda, rezervoari za vodu,sanitarije, keramika, spoljne instalacije

Tažex d.o.o.
Zelenika bb, 85346 Zelenika
+382 31 678 225
tazex@cg.yu
www.biznis.cg.yu/plus/tazex/
Osnovano:
1985

Direktor:
Tafra Željko

Trgovina, turizam, ugostiteljstvo, marketing, špedicija, usluge, maloprodaja, veleprodaja, diskont pića i restoran

35

Uniprom d.o.o.
Podgorički put bb, 81400 Nikšić
+382 40 253 424, 253 323, 212 554
 uniprom@cg.yu
Osnovano:
1990

Direktor:
Pejović Veselin

Processing od row materials of black i coloured metallurgy, medicines,bread, pastry, cars, car spare parts, hotel Usluge, transport, car
service.

Veletex a.d.
Cijevna bb, 81000 Podgorica
+382 20 606 260, 606 270
veletex@cg.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Vlastimir Golubović

Prerada sekundarnih sirovina obojene i crne metalurgije, ljekovi i ljekoviti preparati, hljeb i pekarski proizvodi, vozila i autodjelovi,
usluge u hotelijerstvu, prevoz, autoservis

Verano Motors
Bratstva i jedinstva 43, 81000 Podgorica
+382 20 633 427, 620 087
veranomotorscg@cg.yu
www.verano.co.yu
Osnovano:
2002

Direktor:
Đorđe Radević

Autorizovani zastupnik za Peugeot

Virage d.o.o.
Josipa Broza Tita 17, 81000 Podgorica
+382 20 610 085
wvirage@cg.yu
www.virage.cg.yu
Osnovano:
1994

Direktor:
Ksenija Burić

Autorizovani zastupnik za Nissan

Voli d.o.o.
Ul. SKOJ-a 2, 81000 Podgorica
+382 20 269 101, 269 102, 269 103, 269 104
voli_vas_voli@cg.yu
www.mtc.cg.yu/voli.php
Osnovano:
1995

Direktor:
Dragan Bokan

Lanac maloprodajnih objekata, trgovačka kuća i distributivni centar

36

Turizam
Ambiente
Cetinjski put 34, 81000 Podgorica
+382 20 243 853
ambiente@cg.yu
 www.montenegrohotels.org
Osnovano:
1999

Direktor:
Veliša Popović

Turizam i ugostiteljstvo

Bianca Resort & Spa
Mirka Vešovića bb, 81210 Kolašin
+382 20 863 000
reservations@biancaresort.com
www.biancaresort.com
Osnovano:
2005

Direktor:
James Costa

Turizam i ugostiteljstvo

Bjelobor d.o.o.
Tmajevci bb, 84220 Žabljak
+382 52 361 635, 361 535
bjelobor@cg.yu
www.durmitorcg.com/motel_bjelobor.php
Osnovano:
2003

Direktor:
Bojović Radovan

Turizam i ugostiteljstvo

Castio Trade - Pansion irić
Vrulja 26, 85300 Petrovac
+382 41 462 206

Osnovano:
1994

Direktor:
Dušan irić

Turizam i ugostiteljstvo

37

Club hotel Riviera
Njivice bb, 85347 Igalo
+382 31 673 024, 673 013, 681 500
rivierahotel@cg.yu
www.rivierahotel.cg.yu
Osnovano:
2004

Direktor:
Frantz Joseph Shalev Hacohen

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel “Vila Aleksiar”
Save Kovačevića 64, Šetalište Pet Danica, 85340 Herceg Novi
+382 31 345 806, 345 804, +382 69 045 760
hotel.aleksiar@cg.yu
www.hotelvilaaleksiar.com
Osnovano:
1998

Direktor:
Aleksiar Markulevski

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Adrović
Jadranski put bb, 85315 Sveti Stefan
+382 41 468 876, 458 312
hoteladrovic@cg.yu
www.hoteladrovic.com
Osnovano:
2000

Direktor:
Adrović Mehmed

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Aquamarin
Potkošljun bb, 85310 Budva
+382 41 460 269, +382 67 317 549
aquamarin@cg.yu
www.aquamarin-hotel.com
Osnovano:
1998

Direktor:
Jovović Miloš

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Azimut
Sumet bb, 85315 Sveti Stefan
+382 41 468 992, 468 993, 468 996
azimut@cg.yu
www.azimut.cg.co.yu
Osnovano:
2002
Turizam i ugostiteljstvo

38

Direktor:
Ivan Delić

Hotel Blue Star
Mainski put, 85310 Budva
+382 41 426 100, 426 112
hbluestar@montenegrostars.cg.yu
www.montenegrostars.com
Osnovano:
2003

Direktor:
Danijela Ćorović

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Bokeljski Dvori
Naselje Glavati bb, 85335 Prčanj 
+382 32 336 113, 336 114, 336 115
bokeljskidvor@cg.yu
www.bokeljskidvori.com
Osnovano:
1975

Direktor:
Dragoljub Ćetković

Turizam i ugostiteljstvo

UTIP Crna Gora
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 11, 81000 Podgorica
+382 20 443 443, 634 271, 634 294
hotelcgprodaja@hotmail.com
www.hotelcg.com
Osnovano:
1953

Direktor:
Ana Ivanović

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Eminent
Njegoševa 25, 81000 Podgorica
+382 20 664 545
eminent@cg.yu
www.eminent.cg.yu
Osnovano:
 1997

Direktor:
Miloš Đekić

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Evropa
Orahovačka 16, 81000 Podgorica
+382 20 623 444
shole@cg.yu
 www.hotelevropa.cg.yu
Osnovano:
 1999

Direktor:
Đina Šofranac

Turizam i ugostiteljstvo

39

Hotel Fontana OD
Slovenska obala 23, 85310 Budva
+382 41 452 153; 452 365
fontana.lekic@cg.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Ljubo Lekić

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Jadranska straža
Bijela bb, 85343 Bijela
+382 31 671 408
hotel.jadr.straza@cg.yu
Osnovano:
2002

Direktor:
Borislav Đukanović

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Javor
Komnena Žugića 8, 84220 Žabljak
+382 52 361 337; 361 307
sslobo@cg.yu
 www.durmitor.org.yu
Osnovano:
1998

Direktor:
Milenko Stijepović

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Jezera
Njegoševa bb, 84220 Žabljak
+382 52 361 246, 360 206
hmd@cg.yu
Osnovano:
2004

Direktor:
Slobodan Antonijević

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Marija
Stari grad 449, 85330 Kotor
+382 32 325 062; 325 073
hotel.marija.kotor@cg.yu
www.mtc.cg.yu
Osnovano:
 1995
Turizam i ugostiteljstvo

40

Direktor:
Radanović Branko

Hotel Mogren
Trg Sunca bb, 85310 Budva
+382 41 451 030
mercur@cg.yu
www.mercursystem.com
Osnovano:
1971

Direktor:
Milan Mrvaljević

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Montenegro
Bečići, 85310 Budva
+382 41 773 773, 451 239
hmontenegro@montenegrostars.cg.yu
www.montenegrostars.com
Osnovano:
2003

Direktor:
Zlatibor Milić

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Podgorica
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 1, 81000 Podgorica
+382 20 402 500, 402 501
hotelpodgorica@cg.yu
www.hotelpodgorica.cg.yu
Osnovano:
1967

Direktor:
Novica Bulatović

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Rivijera
85300 Petrovac
+382 41 422 000, 461 314
hotelrivijera@cg.yu
www.riviera-petrovac.com
Osnovano:
2003

Direktor:
Boško Ajković

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Šajo
Jadranski put bb, 85310 Budva
+382 41 460 243, 460 245, 460 246
sajohotel@cg.yu
www.sajohotel.com
Osnovano:
2003

Direktor:
Miranović Olivera

Turizam i ugostiteljstvo

41

Hotel Splendid
Bečići, 85310 Budva
+382 41 773 773, 451 240
hsplendid@montenegrostars.cg.yu
www.montenegrostars.com
Osnovano:
2006

Direktor:
Peter Höschele

Turizam i ugostiteljstvo

Hotel Splendido
Naselje Glavati bb, 85335 Prčanj
+382 32 301 700, 336 222
hotel.splendido@cg.yu
www.splendido.nis-naftagas.co.yu
Osnovano:
2003

Direktor:
Radovan Spičanović

Turizam i ugostiteljstvo

HTP Boka
Manastirska 8, 85340 Herceg Novi
+382 31 346 075, 346 114
bokasale@cg.yu
Osnovano:
1906

Direktor:
Radivoje Božović

Hoteli: Plaža, Igalo iTamaris

HTP Budvanska rivijera
Trg Slobode 1, 85310 Budva
+382 41 451 640, 451 788, 451 143
bud.riv.kabinet@cg.yu
www.budvanska-rivijera.co.yu
Osnovano:
1991

Direktor:
Duško Lalićević

Hoteli: Aleksiar, TN Slovenska plaža, Sveti Stefan, Miločer, Palas, Vila Oliva, Castellastva

HTP Korali
Jovana Tomaševića 59, 85000 Bar
+382 30 311 177, 312 731
htpkoraliadbar@cg.yu
www.korali.org
Osnovano:
1959

Direktor:
Svetlana Đakonović

Hoteli: Topolica, Sozina, Korali, Južno more, 13. Jul, Rumija

42

HTP Primorje
Ul. 21. Novembar bb, 85320 Tivat
+382 32 671 277, 671 676, 672 261
primorjesales@cg.yu
www.primorje.cg.yu
Osnovano:
1965

Direktor:
Predrag Jelušić

Hoteli: Palma, Plavi horizonti; Restorani: Marzamin, Plaža, Loza

HTP Ulcinjska rivijera
Velika Plaža, 85360 Ulcinj
+382 30 411 864, 455 374
ulrivijera@cg.yu
www.ulcinjska-rivijera.cg.yu
Osnovano:
1993

Direktor:
Miomir Jakšić

Hoteli: Galeb, Mediteran, Otrant, Lido, Olympic, Bellevue, complex Ada

HP Fjord a.d.
Njegoševa bb, 85330 Kotor
+382 32 325 011, 325 018, 325 029, 325 051
fjord@cg.yu
www.fjord.kotor.com
Osnovano:
1968

Direktor:
Radoslav Milićević

Turizam i ugostiteljstvo

Institut Dr Simo Milošević a.d.
Save Ilića 5, 85347 Igalo
+382 31 658 111, 659 112, 659 113
igalospa@cg.yu
www.igalospa.com
Osnovano:
1949

Direktor:
Branislav Radojičić

Turizam i ugostiteljstvo

Intel d.o.o. – Hotel “Danica”
Nika Anđusa bb, 85300 Petrovac
+382 41 462 304, 462 305, 462 306
pinusverde@cg.yu
www.hotel-danica.cg.co.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Dragica Drekalović

Turizam i ugostiteljstvo

43

S&V company Kerber
 Novaka Miloševa 6, 81000 Podgorica
+382 67 444 999, +382 20 405 405, 405 406
hotelkerber@cg.yu
www.hotelkerber.cg.yu www.hotelkerber.mnegro.com
Osnovano:
2003

Direktor:
Vojinović Radosava

Turizam i ugostiteljstvo

Maestral
Pržno, 85315 Sveti Stefan
+382 41 410 100, 410 191
hotel@maestral.info
www.maestral.info
Osnovano:
2001

Direktor:
Vasja Mihelj

Turizam i ugostiteljstvo

MB Turist d.o.o.
Tripka Džakovića bb, 84220 Žabljak
+382 52 361 601, 360 121

Osnovano:
1997

Direktor:
Marjanović Vukomir

Turizam i ugostiteljstvo

Montenegro Premier
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 145, 81000 Podgorica
+382 20 406 500, 406 559
office@hotel-montenegro.com
www.bestwestern-ce.com/montenegro
Osnovano:
2006

Direktor:
Ranko Petrovič

Turizam i ugostiteljstvo

Pelikan d.o.o.
Virpazar bb, 81305 Virpazar
+382 20 711 011, 621 109 
pelikanzec@cg.yu
www.pelikan-zec.cg.yu
Osnovano:
2003
Turizam i ugostiteljstvo

44

Direktor:
Ivana Zec

Perla
Šetaliste 5 Danica 98, 85340 Herceg Novi
+382 31 345 700, 344 094
perla@cg.yu
www.perla.cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Igor Popović

Turizam i ugostiteljstvo

Turist Commerce
Jadranski put bb, 85315 Budva
+382 41 458 688, 456 606, 458 788, 458 810
nkbbozovic@cg.yu
www.Turizamcg.com
Osnovano:
1980

Direktor:
Nedjeljko Božović

Turizam i ugostiteljstvo

Vila Jelka
Vila Jelka, 81210 Kolašin
+382 20 860 150, 860 151
 vilajelka@cg.yu
www.vilajelka.cg.yu
Osnovano:
1993

Direktor:
Darko Bulatović

Turizam i ugostiteljstvo

Vila Lux
Jadranski put bb, 85310 Budva
+382 41 455 950, 455 946
vilalux@cg.yu
www.vilalux.com
Osnovano:
2003

Direktor:
Goran Cerović

Turizam i ugostiteljstvo

Vila Pinki
Trg Sunca bb, 85310 Budva
+382 41 452 300
vilapinki@cg.yu hotelgrbalj@cg.yu
www.vilapinki.co.yu www.hotelgrbalj.com
Osnovano:
1990

Direktor:
Pejović Zorka

Turizam i ugostiteljstvo

45

Zlatni Do d.o.o. - Hotel “Čile” Kolašin
Ul. Braće Milošević bb, 81210 Kolašin
+382 20 865 039, 860 560
zlatnido@cg.yu
www.zlatnido.com
Osnovano:
1994

Direktor:
Bulatović Predrag – Čile

Turizam i ugostiteljstvo

Usluge
Alter Ego d.o.o.
Kralja Nikole 108, 81000 Podgorica
+382 20 231 972, 231 954
alterego@cg.yu
www.alterego.cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Željko Ražnatović

Marketing agenija

Autoboka a.d.
Njegoševa 204, 85330 Kotor
+382 32 325 126, 322 111
autoboka@cg.yu
www.autoboka.com
Osnovano:
1947

Direktor:
Veselin Salamadija

Prevoz putnika autobusom

Bencom d.o.o.
Topalska 1, 85340 Igalo
+382 31 350 410, 350 411, 350 412, 350 413
bencom@cg.yu
Osnovano:
1994
Računovodstvo i revizija

46

Direktor:
Krsto Spaić

Chip d.o.o.
Miladina Popovića 193, 81000 Podgorica
+382 20 625 525
chip@cg.yu
www.chipcomp.com
Osnovano:
1995

Direktor:
Lalević Radovan

Prodaja i servisiranje računara i računarske opreme

Čikom d.o.o.
Serdara Jola Piletića 23, 81000 Podgorica
+382 20 227 114, 227 116, 227 119
cikom@cg.yu
www.cikom.cg.yu
Osnovano:
 1993

Direktor:
Vladan Tabaš

Prodaja računarskog software-a i hardware-a, sistemska integracija, sertifikovani kursevi i obuka

Daily Press
Bulevar Revolucije 9, 81000 Podgorica
+382 20 248 614, 248 615, 248 613
vijesti@cg.yu
www.vijesti.cg.yu
Osnovano:
1997

Direktor:
Željko Ivanović

Novinski izdavač

Digit Montenegro d.o.o.
Prve proleterske 10, 81000 Podgorica
+382 20 612 567, 612 568
 info@digit.cg.yu
www.digit.cg.yu
Osnovano:
1996

Direktor:
Duško Petrović

Poslovni informacioni sistemi, računari i periferije, računarske komunikacije i mreže, informatička edukacija i sertifikacija, održavanje
računarskih sistema, servis računara, mrežna oprema

Grafo Crna Gora
Kralja Nikole 79, 81000 Podgorica
+382 20 622 203, 622 204
grafocg@cg.yu
Osnovano:
1999

Direktor:
Miodrag Novović

Štamparske usluge, dostava kancelarijskog materijala

47

Informatika Montenegro
Bulevar Save Kovačevića 123, 81000 Podgorica
+382 20 242 542, 625 925, 246 682
sales@montsky.net
www.montsky.net
Osnovano:
1997

Direktor:
Slavko Sekulović

Informatički inženjering

Jadroagent Bar
Obala 13. Jula 2, 85000 Bar
+382 30 315 996, 312 342
jadroa@jadroagentbar.com
www.jadroagentbar.com
Osnovano:
1991

Direktor:
Vojo Banović

Usluge špedicije, agentiranje brodova, kontejnerska logistika, chartering i P&I zastupništvo

JP Aerodromi Crne Gore
Crnogorskih serdara bb, 81000 Podgorica
+382 20 601 970, 601 890
apm@cg.yu
Osnovano:
1999

Direktor:
 Milovan Đuričković

Prihvat i otprema vazduhoplova, putnika, prtljaga i robe

Jugodata d.o.o.
Bratstva jedinstva 69, 81000 Podgorica
+382 20 624 833
jugodata@cg.yu
www.jugodata.cg.yu
Osnovano:
1991

Direktor:
Aleksiar Prelević

Prodaja i servis računarske opreme

Kimtec CG d.o.o.
Ćemovsko Polje bb, 81000 Podgorica
+382 20 608 250
info@kimtec-cg.com
www.kimtec-cg.com
Osnovano:
2005
Prodaja i servis računarske opreme

48

Direktor:
Biljana Bojić

Luka Bar a.d.
Obala 13. jula bb, 85000 Bar
+382 30 312 114, 312 365
marketing@lukabar.cg.yu
www.lukabar.cg.yu
Osnovano:
1906

Direktor:
Gvozdenović Miodrag

Pretovar, skladištenje svih vrsta tereta, slobodna zona

Luka Kotor a.d
Park Slobode 1, 85330 Kotor
+382 32 301 332, 301 333, 325 571
portofkotorbord@cg.yu
www.portofkotor.cg.yu
Osnovano:
1988

Direktor:
Mladen Lučić

Usluge međunarodnog transporta

Montcarton
Donji Kokoti bb, 81000 Podgorica
+382 20 891 892, 891 243
montcarton@cg.yu
www.montacarton.com
Osnovano:
1996

Direktor:
Jovan Jovetić

Proizvodnja kartonske ambalaže

Montenegro Airlines
Beogradska 10, 81000 Podgorica
+382 20 405 501, 405 528
contact@mgx.cg.yu
www.montenegroairlines.cg.yu
Osnovano:
1994

Direktor:
Zoran Đurišić

Vazdušni saobraćaj, redovan i čarter avio prevoz

Montenomaks špedicija
Mitra Bakića 74, 81000 Podgorica
+382 20 601 235, 621 086
montenomaksspedicija@montenomaks.cg.yu
www.montenomaksspedicija.com
Osnovano:
2003

Direktor:
Radovan Radulović

Usluge špedicije, prevoz zbirnih pošiljki,skladištenje, distribucija roba

49

Montepano
13. Jula 2, 81000 Podgorica
+382 20 237 890, 237 766
info@tvin.cg.yu
www.tvin.cg.yu
Osnovano:
2001

Direktor:
Rade Vojvodić

Televizija In i izdavanje bilborda

Montex elektronika
Bulevar Revolucije 18, 81000 Podgorica
+382 20 225 900, 201 520
prodaja@montexel.com
www.montexel.com
Osnovano:
1992

Direktor:
Aleksiar Radulović

Računari, telefonske centrale, software

Montinspekt d.o.o.
Ulica 19. decembra 22, 81000 Podgorica
+382 20 230 011, +382 30 317 576
montinspekt@cg.yu
Osnovano:
2000

Direktor:
Perazić Velimir

Poslovi iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, izrada i revizija akata o procjeni rizika, konrola kvaliteta i kvantiteta

Mouse studio
19. Decembra 19, 81000 Podgorica
+382 20 664 280, 665 564
mouse@cg.yu
www.mousestudio.com
Osnovano:
2001

Direktor:
Branko Gazdić

Studio za prepress, dizajn i marketing

Nimont d.o.o.
Vladimira Rolovića 15/IV, 85000 Bar
+382 30 317 170, 317 411
commercial@nimont.cg.yu
www.nimont.com
Osnovano:
1991

Direktor:
Ljubomir Kočović

Brodski menadžment , pomorska agentura i brokeraža , zastupanje stranih kompanija u Crnoj Gori i uvoz cementa

50

P.R.A.
Ivana Crnojevića 49, 81000 Podgorica
+382 20 601 850
office@pra.co.yu
www.pra.co.yu
Osnovano:
1992

Direktor:
Predrag Vujović

Usluge u oblasti odnosa sa javnošću, marketinga i propagande

Rokšped d.o.o.
Josipa Broza Tita 67, 81000 Podgorica
+382 20 445 500
roksped@cg.yu
www.roksped.com 
Osnovano:
 1992

Direktor:
Roko Stanaj

Auto centar, rent a car, benzinska pumpa, špedicija

Stratus d.o.o.
Trg Nikole Kovačevića 8, 81000 Podgorica
+382 20 264 220, 264 221
stratus@cg.yu
www.stratus.me
Osnovano:
1991

Direktor:
Dušan Mrkajić

Flekso štampa, trgovina grafičkim repro materijalima i kancelarijskim priborom

Stratus Doo ,Trg Nikole Kovacevica br.8,81000 Podgorica
Tel/fax:++381 81 264-220, 264-221, 265-235
e-mail:stratus@cg.yu
web:www.stratus.cg.yu

PDV:30/31-00996-8
PIB: 02076195

Telemont d.o.o
Vijenci Danila Kiša 2, 81000 Podgorica
+382 20 206 010
telemont@cg.yu
www.telemont.cg.yu
Osnovano:
1997

Direktor:
Željko Savović

Uvoz, distribucija i inženjering u IT komunikaciji

Trade Com MN d.o.o.
Neznanih junaka bb, Stari aerodrom, 81000 Podgorica
+382 20 605 435, 652 746
tradecom@cg.yu
www.comtradegroup.com
Osnovano:
1999

Direktor:
Darko Popović

Distributer računara i računarske opreme

51

VG biroelektronika d.o.o.
Naselje Čeluga bb, 85000 Bar
+382 30 341 733
vgvlado@cg.yu
www.vggroup.cg.yu
Osnovano:
1989

Direktor:
Grgić Vlado

Zastupanje inostranih firmi, servis i prodaja biroopreme i fiskalne opreme, dizajn i štampa velikih formata

Winsoft
Njegoševa 45, 81000 Podgorica
+382 20 665 871
winsoft@cg.yu
www.winsoft.cg.yu
Osnovano:
1996

Direktor:
Dragana Bulajić

Profesionalna grafika, poslovni informacioni sistemi

52

Contents

Banke i mikro kreditne institucije.........................................7
Atlasmont banka......................................................................................... 7
Crnogorska komercijalna banka............................................................ 7
Hipotekarna banka..................................................................................... 7
Montenegro banka..................................................................................... 7
Prva banka Crne Gore................................................................................ 8
Opportunity bank....................................................................................... 8
Podgorička banka Societe Generale Group....................................... 8
Hypo Alpe Adria banka............................................................................. 8
Komercijalna banka AD budva............................................................... 8
Invest Banka Montenegro........................................................................ 9
MFI Ozmont................................................................................................... 9
Montenegro Investments Credit........................................................... 9
Brokerske kuće i berze............................................................9
3M Broker a.d................................................................................................ 9
CG Broker a.d...............................................................................................10
Holder broker a.d.......................................................................................10
Market broker a.d......................................................................................10
Monte Adria broker a.d...........................................................................10
Montenegro berza....................................................................................10
Nex Montenegro.......................................................................................11
Drvna industrija.....................................................................11
Bambis d.o.o................................................................................................11
Doding d.o.o................................................................................................11
Dom d.o.o.....................................................................................................11
Mediator Montenegro d.o.o..................................................................12
Gitanes Les d.o.o........................................................................................12
Loris d.o.o.....................................................................................................12
Mi-Rai.............................................................................................................12
Namještaj Babić – Luj d.o.o....................................................................12
Scan International d.o.o..........................................................................13
Tilia d.o.o.......................................................................................................13
Jela Komerc d.o.o.......................................................................................13
Dekor Iva d.o.o............................................................................................13
Javorak d.o.o................................................................................................13
Vektra Jakić d.o.o.......................................................................................14
Građevinska industrija.............................................................................14
Art beton co d.o.o.....................................................................................14
Bast d.o.o......................................................................................................14
Cijevna Komerc d.o.o...............................................................................14
Lipa d.o.o......................................................................................................15
Samcommerc d.o.o...................................................................................15
Građevinar a.d. Podgorica......................................................................15
Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja a.d........................15
Gradnja promet d.o.o...............................................................................15
IGP Fidija d.o.o............................................................................................16
ELING d.o.o...................................................................................................16
Novi prvoborac a.d. Herceg Novi.........................................................16
Račica a.d......................................................................................................16
Razvršje d.o.o..............................................................................................16
Tehno put d.o.o..........................................................................................17
Zetagradnja d.o.o......................................................................................17
Šajo d.o.o......................................................................................................17

Metalna industrija................................................................17
7. August d.o.o............................................................................................17
Daido metal Kotor a.d..............................................................................18
EMI d.o.o.......................................................................................................18
Ening d.o.o...................................................................................................18
Fab Live d.o.o..............................................................................................18
MIKRO d.o.o.................................................................................................18
Plava Devetka d.o.o..................................................................................19
Rapex doo....................................................................................................19
Poljoprivredna i prehrambena industrija...........................19
Agrobiznis sistem d.o.o...........................................................................19
Aleksandrija – Daž d.o.o..........................................................................19
Bjelasica-Rada a.d......................................................................................20
Crnagoracoop a.d......................................................................................20
Ekoplant d.o.o.............................................................................................20
Flores d.o.o...................................................................................................20
Gorska d.o.o.................................................................................................20
Gradina Company d.o.o..........................................................................21
In - spe d.o.o................................................................................................21
Inpek a.d.......................................................................................................21
Ital Product d.o.o........................................................................................21
L’ars d.o.o......................................................................................................21
Martex d.o.o.................................................................................................22
Mediterano d.o.o.......................................................................................22
Mesopromet d.o.o.....................................................................................22
MI Goranović...............................................................................................22
Milenko Sjekloća d.o.o.............................................................................22
Mljekara a.d. Podgorica...........................................................................23
Mljekara Lazine - Šimšić Montmilk d.o.o...........................................23
Mljekara Nika d.o.o...................................................................................23
Mljekara Srna - Šljukić co........................................................................23
Mljekara Zora a.d.......................................................................................23
Montemlin Šajo d.o.o...............................................................................24
Niksen trade Čavor....................................................................................24
Noeza d.o.o. - Vinarija Dobrska župa..................................................24
Olioprom d.o.o. – Braća Martinović....................................................24
Pantomarket d.o.o.....................................................................................24
Pirella d.o.o...................................................................................................25
Plantaže a.d.................................................................................................25
Trebjesa a.d..................................................................................................25
Water Group d.o.o.....................................................................................25
Fabricis DR d.o.o.........................................................................................25
Lipovo d.o.o.................................................................................................26
Monteverde d.o.o......................................................................................26
Dinoša-Bubulj.............................................................................................26
Ostala industrija....................................................................26
Colorprom d.o.o.........................................................................................26
Energogas d.o.o.........................................................................................27
Euroflex d.o.o..............................................................................................27
FAF & Co d.o.o.............................................................................................27
Fabrika Elektroda Piva..............................................................................27
Kronus MN d.o.o.........................................................................................27
Progas a.d.....................................................................................................28
Privatizacioni fondovi..............................................................................28

Eurofond.......................................................................................................28
HLT fond........................................................................................................28
MIG.................................................................................................................28
Moneta..........................................................................................................29
Trend..............................................................................................................29
Trgovina.................................................................................29
Agrocentar d.o.o........................................................................................29
Adria Co........................................................................................................29
Apadana palace.........................................................................................30
Bar-Kod d.o.o...............................................................................................30
BBS Conecting............................................................................................30
Bega Press....................................................................................................30
Carine d.o.o..................................................................................................30
Centrojadran a.d........................................................................................31
Đurković Company d.o.o........................................................................31
DR Trade d.o.o.............................................................................................31
EFEL Motors d.o.o......................................................................................31
Euro Pact d.o.o............................................................................................31
Eurosalon CG...............................................................................................32
Imperijal d.o.o.............................................................................................32
Jolly commerce..........................................................................................32
Montenegro Defence industry.............................................................32
Knjaz tobacco.............................................................................................32
Krisma Motors.............................................................................................33
Ljetopis Automotive.................................................................................33
Mex d.o.o......................................................................................................33
MP Auto........................................................................................................33
Multiprint.....................................................................................................33
Office Center...............................................................................................34
Pantomarket d.o.o.....................................................................................34
Perihard partners.......................................................................................34
Plus Commerce a.d...................................................................................34
Popović elektro sistem d.o.o..................................................................34
Primus electronics.....................................................................................35
Renault Alliance.........................................................................................35
Ribnica commerce d.o.o..........................................................................35
Semper d.o.o...............................................................................................35
Tažex d.o.o....................................................................................................35
Uniprom d.o.o.............................................................................................36
Veletex a.d....................................................................................................36
Verano Motors............................................................................................36
Virage d.o.o..................................................................................................36
Voli d.o.o......................................................................................................36
Turizam...................................................................................37
Ambiente......................................................................................................37
Bianca Resort & Spa..................................................................................37
Bjelobor d.o.o..............................................................................................37
Castio Trade - Pansion irić.......................................................................37
Club hotel Riviera......................................................................................38
Hotel “Vila Aleksiar”...................................................................................38
Hotel Adrović..............................................................................................38
Hotel Aquamarin.......................................................................................38
Hotel Azimut...............................................................................................38
Hotel Blue Star............................................................................................39
Hotel Bokeljski Dvori................................................................................39
UTIP Crna Gora...........................................................................................39
Hotel Eminent.............................................................................................39
Hotel Evropa................................................................................................39
Hotel Fontana OD......................................................................................40
Hotel Jadranska straža.............................................................................40

Hotel Javor...................................................................................................40
Hotel Jezera.................................................................................................40
Hotel Marija.................................................................................................40
Hotel Mogren..............................................................................................41
Hotel Montenegro....................................................................................41
Hotel Podgorica.........................................................................................41
Hotel Rivijera...............................................................................................41
Hotel Šajo.....................................................................................................41
Hotel Splendid............................................................................................42
Hotel Splendido.........................................................................................42
HTP Boka......................................................................................................42
HTP Budvanska rivijera............................................................................42
HTP Korali.....................................................................................................42
HTP Primorje...............................................................................................43
HTP Ulcinjska rivijera................................................................................43
HP Fjord a.d.................................................................................................43
Institut Dr Simo Milošević a.d...............................................................43
Intel d.o.o. – Hotel “Danica”....................................................................43
S&V company Kerber...............................................................................44
Maestral........................................................................................................44
MB Turist d.o.o............................................................................................44
Montenegro Premier................................................................................44
Pelikan d.o.o................................................................................................44
Perla................................................................................................................45
Turist Commerce.......................................................................................45
Vila Jelka.......................................................................................................45
Vila Lux..........................................................................................................45
Vila Pinki.......................................................................................................45
Zlatni Do d.o.o. - Hotel “Čile” Kolašin................................................46
Usluge.....................................................................................46
Alter Ego d.o.o............................................................................................46
Autoboka a.d...............................................................................................46
Bencom d.o.o..............................................................................................46
Chip d.o.o.....................................................................................................47
Čikom d.o.o..................................................................................................47
Daily Press....................................................................................................47
Digit Montenegro d.o.o...........................................................................47
Grafo Crna Gora.........................................................................................47
Informatika Montenegro........................................................................48
Jadroagent Bar...........................................................................................48
JP Aerodromi Crne Gore.........................................................................48
Jugodata d.o.o............................................................................................48
Kimtec CG d.o.o..........................................................................................48
Luka Bar a.d.................................................................................................49
Luka Kotor a.d.............................................................................................49
Montcarton..................................................................................................49
Montenegro Airlines................................................................................49
Montenomaks špedicija..........................................................................49
Montepano..................................................................................................50
Montex elektronika...................................................................................50
Montinspekt d.o.o.....................................................................................50
Mouse studio..............................................................................................50
Nimont d.o.o...............................................................................................50
P.R.A................................................................................................................51
Rokšped d.o.o.............................................................................................51
Stratus d.o.o.................................................................................................51
Telemont d.o.o............................................................................................51
Trade Com MN d.o.o.................................................................................51
VG biroelektronika d.o.o.........................................................................52
Winsoft..........................................................................................................52