I Karakteristike savremenog medjunarodnog trzista

1. Izmenjeni uslovi poslovanja na medjunarodnom trzistu Globalna orijentacija kompanija I drzava doprinosi podizanju privrende aktivnosti na visi nivo, smanjenje nezaposlenosti I inflacije, ubrzavanje procesa strukturnih promena. Preterana zastita domace proizvodnje moze rezultirati kontraefektima. Drzava zauzima ulogu inicijatora, koordinatora I katalizatora osposobljavanja preduzeca. Globalni, transnacionalni marketing podrazumeva globalnu ponudu proizvoda uz uvazavanje posebnosti I razlicitosti pojedinih zemalja; Oslanja se na: • Zaposlljavanje sve vise radne snage I rukovodece kadrove drugog drzavljanstva • Obezbedjenje partnerima sofisticiranih uredjaja I opreme • Organizovanje proizvodnih procesa u razlicitim delovima sveta Fragmentacija trzista podrazumeva I istancaniji pristup realizaciji marketing istrazivanja, koja ce obuhvatiti posebne segmente medjunarodnog trzista (ciljne grupe) Evolucija medjunarodne orijentacije poslovanja Koncepti u razvoju medjunarodne orijentaije poslovanja: • Prvi koncept posmatra evoluciju medjunarodne orijentacije poslovanja kao inkrementalni process • Drugi koncept pretstavlja process simultane internacionalizacijeiliglobalizacije, gde se intenacionalizacija poslovanja prikazuje kao skokovita, sa karakteristikama simultanog ulaska na sva trzista. Internacionalizacija se odvija kroz tri faze: • Izvozno preduzece • Medjunarodno preduzece • Multinacionalno preduzece – upravljanje se vrsi na bazi globalnog portfolio koncepta U razvoju preduceza koriste strategije rasta: 1. strategiju povecanja obima 2. strategiju geografske disperzije 3. stratiegiju vertikalne integracije 4. strategiju diferencijacije proizvoda, kroz sledece opcije: • penetracija trzista • razvoj proizvoda • razvoj trzista • diversifikacija

2.

3. Proces internacionalizacije u poslovanju podrazumeva:
• agresivniju primenu inovacija • poboljsanje radnih procesa • vecu kreativnost • kvalitetniju informacionu osnovu u odlucivanju Rastuci podsticaji : • nastoje poboljsati pregovaracke pozicije • unapredjenje povezivanja s stranim partnerima • obezbedjivanje retkih proizvodnih resursa • prihvatanje dostignuca medjunarodnog marketinga • modifikovanje sopstvenog nacina upravljanja Proces internacionalizacije odvija se kroz nekoliko faza: • inicijalni ulazak na strana trzista • utvrdjivanje I ekspanzija na lokalnm stranim trzistima • internacionalizacija putem globalne racionalizacije Inicirana je razlicitim faktorima: Interni faktori o Ukupne poslovne mogucnosti nadmasuju limite domaceg trzista o Postojece okruzenje sputava ostvarivanje zeljene rentabilnosti Eksterni faktori o Privlacnost medjunarodnog trzista o Ostvareni rezultati srodnih I slicnih preduzeca 4. Globalna orijentacija medjunarodnog poslovanja

• •

• Faza spoljnotrgovinske orijentacje preduzeca • Faza izvozne marketing orijentacije • Faza multinacionalne orijentacije • Faza globalne orijentacije Razlozi koji podsticu razvoj procesa globalizacije: • Veliki potencijal svetskih trzista • Geografska diverzifikacija poslovanja • Uposljavanje viska proizvodnih kapaciteta I stvarivanje nizih troskova proizvodnje • Produzenje zivotnog ciklusa proizvoda • Novo okruzenje omogucuje upoznavanje novih nacina poslovanja • Razvoj proizvoda univerzalne namene Osnovni organizacioni oblici razmene su: • Nealijansna razmena kupaca I prodavaca – posredstvom tradicionalnih sporazuma o isporuci I “just in time” razmenom • Strategijske alijanse – predstavljaju formalizovanu I obostrano prihvacenu poslovnu saradnju preduzeca koja razmenjuju ili nastoje da integrisu specificne poslovne resurse Stepen globalizacije se odredjuje po kriterijumima, kao sto su: • Intenzitet poslovnih aktivnosti na medjunarodnom trzistu • Obim direktnih investicija I proizvodnja u inostranstvu • Pristupanje strategijskim alijansama na globalnom trzistu…

5. Razvoj medjunarodne marketing orijentacije u poslovanju
Marketing koncept se oslanja na tri bazne tacke: • Karakteristike proizvoda, tj. Instalisanje proizvodne tehnologije • Segmentacija trzista, tj. Orijentaicja ka potrosacima • Adekvatno postavljene funkcije koje podrzavaju sve marketing aktivnosti preduzeca Unapredjenje marketing performansi u medjunarodnom poslovanju je rezultat: • Razvoja proizvoda • Razvoja marketing prednosti preduzeca • Osvajanja novih trzista Razvoj marketing istrazivanja krece se u pravcu sve kvalitetnijih analiza medjunarodnih trzisnih problema (istrazivanja potrosaca, proizvoda, medjunarodne ponude, konkurenata, cena, medjunarodnih marketing postrednika, promocije

6. Polozaj domacih preduzeca na savremenom medjunarodnom trzistu
Robna razmena Srbije sa inostranstvojm pos vim grupama proizvoda rezultirala je negativnim spoljnotrgovinskim seldom. Izlaz iz ovakve situacije treba traziti u otvaranju srpske privrede, ali I u podsticanju preduzeca da aktivno preuzmu ulogu nosioca medjunarodnih poslovnih aktivnosti. Efikasnost vlade presudna jeza ekonomski razvoj zemlje, a njena velicina je od sekundarnog znacaja. Odredjivanje rizika koji prati ulaganje vrsi se po kriterijumima: • Da li drzavni organi zahtevaju mito • Da li postoji utaja poreza • Da li postoji organizovanikriminal • Da li je los rad policije I sudova S aspekta osvarivanja uspeha u poslovanju I na medjunarodnom trzistu postoji 4 grupe factora, koji se odnose na: • Proizvodne uslove • Uslove traznje • Povezane grane I grane za odrsku • Strategija, struktura I konkurencija preduzeca unutar domace grane poslovanja Potrebno je ukljucivati nasa preduzeca u strategijske poslovne alijanse, koje se mogu graditi na osnovu: • Ugovora o koriscenju licenci • Fransizinga • Zajednickog marketing pristupa poslovanju • zajednickih ulaganja u istrazivanja I razvoj • konzorcijalnih nastupa na odredjenim trzistima

II Medjunarodni marketing program 7. Medjunarodni marketing program kaokompleksna aktivnost u sprovodjenju svih marketing unkcija bez obzira na
nacionalne granice je podsistem medjunarodnog poslovanja; predstavlja bazni marketing “document” preduzeca kojim se definisu I na osnovu kojeg se planiraju I realizuju sve aktivnosti medjunarodnog marketinga nekog preduzeca. Marketing strategije predstavljaju konkretizaciju kreiranih medjunarodnih marketing programa preduzeca.

8. Subjekti medjunarodnih marketing aktivnosti
Kao vodeci nosioci aktivnosti javljaju se korporacije, Bitna karakteristika medjunarodnih preduzeca jeste ulaganje sopstvenih resursa I sredstava sa ciljem ukljucivanja, opstanka I prosperisanja u medjunarodnom poslovnom okruzenju. Odnosi u korporaciji uredjuju se po osnovu vlasnistva, ona ima specificnu organizacionu strukturu, status pravnog lica, prepoznatljivu velicinu, pruza I odredjene pogodnosti koje nisu svojstvene drugim oblicima preduzeca • Tipovi korporacije: • Javna korporacija • Privatna korporacija • S korporacija • Neprofitna korporacija • Subsidijarna korporacija • Holding kompanija Preduzeca u pojedinacnom vlasnistvu • Partnerska preduzeca • Sa ogranicenim jemstvom • Sa neogranicenim jemstvom Specificni oblici organizovanja: • Javna preduzeca • Kooperativna preduzeca • Porodicna preduzeca

9. Ostvarivanje konkurentske prednosti primenom medjunarodnog marketinga
Racionalno sagledavanje stanja I odnosa, ali I prognoza buducih kretanja u medjunarodnom okruzenju Mogucnosti ukljucivanja u medjunarodnu konkurenciju u strateskom smislu: • Strategija usmerena na konkretno nacionalno trziste, tj.potrosace ili segmente potrosaca o nacionalnoj osnovi (vertikalni pristup) • Globalna strategija usmerena na proizvod namenjen globalno segmentiranim trzistima (horizontalni pristup) U smislu odrzavanja prednosti postoje dve grupe: • Grupa multidomicilih industrija – konkurencija u jednoj ili u nekoliko zemalja, prednost se ostvaruje jednokratnim transferima iz jedne u neku drugu zemlju • Grupa globalnih industrija – na povezanim trzistima, na kojima se ispoljavaju snazne I integralne konkurentske aktivnosti U smislu ostvarivanja konkurentske prednosti postoje strategije: • Strategija najnizih troskova • Strategija diferenciranja • Strategija fokusiranja o Fokusiranje – najnizi troskovi o Fokusiranje – diferenciranje

10. Instrumenti medjunarodnog marketing miksa
Optimalno kombinovanje marketing instrumenata podrazumeva posedovanje pravovremenih, kvalitetnih I efektnih marketing informacija kojima se unapredjuje process donosenja marketing upravljackih odluka, koje se ogledaju upravo u prognoziranju mera 4P su: • Proizvod (product) • Cena (price) • Kanali distribucije (place)

• Promocija (promotion) 6P su jos i: • Power • Public relations

11. Proizvod i medjunarodni marketing program
Koncept totalnog proizvoda: • Osnova ili svrha proizvoda (jezgro proizvoda) • Formalni proizvod (fizicki proizvod) • Prosirena vrednost proizvoda (prosireni proizvod) Nivoi proizvoda koji uvecavaju vrednost I ucestvuju u izgradjivanj hijerarhije potrosacke vrednosti su: • Jezgro koristi - osnovna korist – (odmor I spavanje) • Osnovni proizvod - (krevet, kupatilo…) • Ocekivani proizvod - (cist krevet, radne lampe…) • Uvecani proizvod - koji nadmasuju ocekivanja potrosaca (sobna usluga, sveze cvece u sobama, TV) • Moguci proizvod - moguce tranformacije proizvoda u buducnosti Prema ciljevima poslovanja, postoje 4 kategorije proizvoda I to: • Lokalni • Medjunarodni • Multinacionalni • Globalni Alternative definisanja politike proizvoda su: • Prodaja proizvoda na medjunarodnom trzistu koje se posmatra kao globalno • Modifikacija proizvoda prema zahtevima razlicitih nacionalnih tj.regionalnih trzista • Kreiranje novog proizvoda namenjenog medjunarodnom trzistu • Spajanje uocenih razlika u potrebama potrosaca u jedinstveno resenje proizvoda, sa ciljem njegovog uvodjenja na trziste kao globalnog proizvoda Razvoj novog proizvoda ostvaruje se u 6 faza I to: 1. generisanje novih ideja 2. provera ideja 3. poslovna procena (evaluacija) 4. razvoj novog proizvoda 5. trzisno testiranje 6. komercijalizacija Inovacija se moze klasifikovati u 7 tipova: 1. potpuno novi proizvodi 2. proizvodi sa boljom performansom 3. proizvodi namenjeni novom nacinu primene 4. proizvodi sa dodatnim funkcijama 5. proizvodi koji podrazumevaju manje troskove 6. proizvodi oblikovani na nov nacin 7. proizvodi u novoj ambalazi I sa novim imenom Kriticni faktori koji uticu na uspeh u inoviranju proizvoda: • trzisna orijentacija • znacaj u odnosu na ciljeve poslovanja preduzeca • izvor kreativnih ideja • kompetentan izbor projekata I system procene • efikasno rukovodjenje projektom I kontrola • pozitivno reagovanje preduzeca na inovaciju • odgovornost I obaveza jednog ili vise pojedinaca Faktori koji uticu na znacaj proizvoda: • inovacije proizvoda orijentisane prilagodjavanju proizvodnog porograma I kupovnoj snazi potrosaca • razvoj nauke I tehnike koji doprinosi razvoju novih, ali I modifikovanju postojecih proizvoda • povecan broj karakteristika porizvoda • pojacana konkurencija istovrsnih pooizvodjaca • porast prihoda stanovnistva

• • •

cesto diferenciranje proizvoda necenovni instrumenti medj.marketing miksa inovacije porizvoda

12. Cena I medunarodni marketing program
Cena je ekvilibrijum ponude I traznje. Cena je jedna od varijabli normativnih odluka razlicitih trzisnih struktura. Cena je jedan od instrumenata marketing miksa. Cena proizvoda Visoka Srednja Mala Visok 1.Izvanredna strategija 2. Strategija visoke vrednosti 3.Strategija super vrednosti Srednji 4.Precenjena strategija 5. Strategija srednje vrednosti 6. Strategija dobre vrednosti Nizak 7.Prevarantska strategija 8. Ekonomski losa strategija 9.Ekonomska strategija Odredjivanje cena vrsi se u etapama: • Izbor cilja formiranja cene proizvoda • Utvrdjivanje potrosnje proizvoda • Procena troskova • Analiza konkurentskih cena I onuda porizvoda • Izbor metode formiranja cena • Izbor konacne cene Pri uvodjenju cena donosi se odluka o ulaznim cenama, koje mogu biti: • Pocetne visoke cene • Prilagodjene cene postojecim nivoima cena na trzistu • Pocetne niske ili penetracione cene Faktori koji uticu na formiranje traznje: • Prihodi kupaca (kupovna moc) • Karakteristike porizvoda • Ukus, navike I obicaji kupaca, tj.potrosaca proizvoda • Cene srodnih proizvoda Prelomna tacka rentabiliteta je tacka poslovanja u kojoj je ukupan prihod jednak ukupnim troskovima, tj. u ovoj tacki se ne ostvaruje profit, ali ni gubitak u poslovanju. Faktori koji uticu na promenu cena: • Promene trzisnih uslova, tj.pojavi novih konkurenata, izmenjena ekonomska situacija, promena deviznog kursa • Promena internih uslova u radu preduzeca, tj.promene troskova poslovanja, poslovne strategije ili nacina upravljanja • Primena inovacija u poslovanju • Evoluiranju zivotnog ciklusa proizvoda Oblici cena: • Izvozne cene – mogu biti klizne I cvrste, tj. vezane I slobodne • Transferne cene – prema nacinu formiranja mogu biti trzisno I netrzisno odredjene • Damping cene – oblik nelojalne konkurencije, nize cene na drugim trzistima u odnosu na domace Problemi u vezi sa: • Eskalacija nivoa cena (uvecavanje) • Koordinacija cena u medjunarodnom marketingu • Donosenje odluka o cenama • Fluktuacija valutnih kurseva • Pojava sive ekonomije (paralelni izvoz)

Kvalitet proizvoda

13. Distribucija I medjunarodni marketing program se izucavaju kao koristi od mesta, tj.kanalima distribucije se
omogucuje raspolaganje proizvodom drugoj strain u procesu medjunarodne razmene. “Kanal” oznacava ut koji proizod prelazi od mesta porizvodjne domesta krajnje potrosnje. Funkcije posrednika su: • Sakupljanje informacijama opotencijalnm I sadasnjim potrosacima, konkurentima I drugim faktorima marketing okruzenja • Razvijanje I sirenje uverljive komunikacije sa ciljem stimulisanja kupovine • Postizanje dogovora o cenama I ostalim uslovima placanja • Davanje porudzbina proizvodjacima

• Formiranje fondova za finansiranje inoviranja na razlicitim nivoima marketing kanala • Preuzimanje rizika medj.distribucije proizvoda • Obezbedjivanje uspesnog skladistenja I fizickog manipulisanja proizvodima • Obezbedjivanje placanja kupaca putem banaka I ostalih finanasijskih institucija • Nadgledanje aktuelnog transfra vlasnistva od jedne do druge organizacije ili osobe Sa alpekta aktivnosti marketinga, politika I strategija medjunarodnih kanala distribucije posmatra se preko dva nivoa, I to: • Tokovi materijala, sirovina I komponeneti • Tokovi gotovih proizvoda Najefikasniji nacin za definisanje politike medj.kanala distribucije je zadovoljavanje obe celine: • Poslovna distribucija (izbor kanala, marketing posrednika, stepen pokrivenosti trzista), koja izgradjuje sistem distribucije o u okvirima samog preduzeca o uspostavljanjem saradnje sa drugim preduzecima o kombinovani pristup Kriterijumi pri odredjivanja adekvatnosti izgradjivanja sistema distribucije: • ekonomicnost • mogucnost kontrole • mogucnost prilagodjavanja Aspekti politike I strategije kanala distribucije: • strategija lokalne distribucije • strategija medjunarodne distribucije • globalna strategija distribucije Stepeni u poslovnom angazovanju: • intenzivna distribucija – plasman proizvoda preko veceg broja marketing posrednika I prodajnih mesta • selektivna distribucija – plasman proizvoda na geografski odredjene delove trzista I u objektima gde se ocekuje najveci profit • ekskluzivna distribucja – plasman proizvoda preko jednog obika kanala distribucije za svako odabrano ciljno trziste Posrednici se dele: Prema karakteru na: • trgovinske posrednike • agente Prema tipu posredovanja • zastupnici I komisionari • distributeri • brokeri • izvrsni agenti • dileri • uvozni trgovci • veletrgovina I maloprodaja Sa aspekta proizvodjaca: • izvozni posrednici • izvozni trgovci • izvozne kompanije • izvozni agent proizvodjaca • izvozno agentsko preduzece • grupni izvoz Opravdanost ulaska na medjunardodno trziste posredstvom: • ugovorne proizvodnje • licencne proizvodnje • zajednickih ulaganja • udruzene proizvodnje • potpuno samostalne proizvodnje Vrste tokova, kojima su povezani posrednici u kanalima distribucije: • fizicki tok (fizicko pomeranje proizvoda od sirovine do krajnjeg potrosaca)

tok prava rasolaganja (regulise prenos vlasnistva sa jednog pravnog lica na drugo unutar definisanih kanala distribucije) • tok informisanja (svesno usmeravanje efekata posredstvom razlicitih oblika promocije I publiciteta, od jednog prema ostalim clanovima medj.sistema distribucije. Osnovni profile organizovanja kanala distribucije: • tradicionalni oblici (maloprodajna mreza, mreza distributera, direktna prodaja, agenti, brokeri, multi level marketing…) • kooperacioni oblici (licence, frasizing, privatna marka, strateske prodajne analize u maloprodaji I velikoprodaji..) • individualizovani ili interaktivni oblici (prodaja putem kompjutera, direktni marketing…) Pojedinacni oblici oranizovanja su: • fransizing • medjunarodne strateske alijanse • direktni marketing • mrezna distribucija Modeli definisanja logisticke funkcije: • pocetni model • model fokusirane distribucije • model totalne distribucije Pristupi za uspesan razvoj medjunarodne logisticke funkcije: • sistemski pristup • pristup totalnih troskova • efektivni pristup

14. Promocija I medjunarodni marketing program obuhvata sve oblike komuniciranja koji doprinose izgradjivanju slike
o preduzecu I njegovim proizvodima u ocima javnosti. Nacini komuniciranja: • Ekonomska propaganda • Unapredjenje prodaje • Odnosi s javnoscu I publicitet • Licna prodaja • Direktni marketing Aktivnosti planiranja kampanja najcesce obuhvataju: • Odredjivanje ciljnog auditorijuma • Utvrdjivanje specificnih ciljeva kampanje • Definisanje finansijskih sredstava, tj.budzeta • Odredjivanje media strategije • Formulisanje promotivne poruke • Izbor pristupa kampanji • Merenje efekata promotivne kampanje Kadrovi u medj.marketingu treba da: • Identifikuju ciljni auditorijum • Determinisu ciljeve kampanje • Dizajniraju promotivnu poruku • Izvrse izbor komunikacijskog kanala • Odrede ukupan promotivni budzet • Donesu odluke o strukturi promotivnog miksa • Mere rezultate promotivne kampanje • Upravljaju procesom integralnog marketing komuniciranja Komunikacioni splet promotivnih aktivnosti obuhvata: • Primarne promotivne aktivnosti (ekonomska propaganda, unapredjenje prodaje, licna prodaja, ekonomski publicitet I PR) • Sekundarne aktivnosti (pruzanje raznovrsnih usluga, dizajniranje, ambalaziranje) Marketing istrazivanje pruza promociji: • Informacije za definisanje ciljeva promotivnih aktivnosti • Informacije za kreiranje I testiranje promotivnih poruka • Informacije za selekciju medija I njihove kombinacije

• Informacije za odredjivanje broja I frekvencije promovisanja Promotivni ciljevi za realizaciju istrazivanja: • Akcioni ciljevi – direktno uticu na reakciju potrosaca, a imaju I indirektan uticaj ucvrscivanjem imidza proizvoda, tj.prizvodjaca ili razvijanjem naklonosti potrosaca u duzem vremenskom intervalu • Ciljevi poruke – mogu biti informativni, podstricuci ili podsetni • Komunikacijski ciljevi – utice se na stavove, ponasanje potrosaca na medj.trzistu, kojima se izgradjuje poznatost I poznavanje odredjenih porizvoda • Prodajni ciljevi – deo promotivnih ciljeva u situacijama kada drugi elementi medj.trzisnog nastupa ostaju nepromenjeni Media plan obuhvata sledece elemente: • Ciljni auditorijum • Komunikacijske zahteve I kreativne elemente • Ravnotezu efikasnosti I efektivnosti • Geografsku pokrivenost ciljnog trzistea • Aktivnosti konkurencije • Propagandni budzet Ciljevi pravilno vodjene ekonomske propaganda: • Povecanje prodaje na medjunarodnom trzistu ili odabranom segmentu • Pridoijanje novih potrosaca • Povecavanje frekvencije kupovina kod potrosaca • Izgradjivanje lojalnosti marki proizvoda • Unapredjivanje imidza proizvoda I proizvodjaca • Izgrdjivanje stava kod potrosaca o vodecem mestu marke odredjenog proizvodjaca • Pormovisanje vrednosti porizvoda koje odgovaraju zahtevima zastite covekove okoline Faktori koji odredjuju nagli rast unapredjenja prodaje: • Interni faktori o Top menadzment uspesnih kompanija promociju svevise posmatra kao efektivnu vestinu prodaje o Veliki broj menadzera proizvoda je kvalifikovan za koriscenje vestina unapredjenja prodaje o Menadzeri proizvoda nalaze se pod snaznim pritiskom za povecavanjem tekuce pordaje proizvoda o Eksterni faktori  Povecani broj brendova na medjunarodnom trzistu  Znatno povecanje frekvencije promotivnih aktivnosti medjunarodnih konkurenata  Mnoge poznate brendove potrosaci dozivljavaju kao slicne  Potrosaci su sve vise cenovno orijentisani  Uspesna prodaja zahteva vise napora proizvodjaca  Efikasnost ekonomske propaganda opada usled povecanih troskova, medijske pometnje I zakonskih ogranicenja

15. Power I medjunarodni marketing program
Megamarketing podrazumeva nastojanja kompanija da upravljaju pormenamaeksternog okruzenja kako bi se trziste ucinilo mnogo prohvatljivijim za kompaniju, njene proizvode. Nacini su: o Razvijanjem I definisanjem kompanijske filozofije (vizije I misije) I strategije o Najvise izvrsno rukovodstvo kompanije preuzima ulogu glavnog zastupnika interesa kompanije o Povecavaju se ulaganja u izgradjivanje imidza kompanije o Koristi se spremnosti domace vlade za podrsku u meduunarodnom poslovanju o Unapredjuje se pregovaranje sa vladama, a razvijaju se I vestine lobiranja Kompanijska moc (power) se ispoljava prema: o Odabranom medjunarodnom trzistu o Kupcima, tj.potrosacima na odabranom medjunarodnom trzistu o Medjunarodnoj konkurenciji o Medjunarodnim kanalima distribucije o Sidnikatima I radnickim I profesionalnim organizacijama o Siroj javnosti Faktori javnosti: o Drzavni organi I institucije o Privredne komore I razlicita udruzenja istovrsnih proizvodjaca o Razne uticajne grupe (lobiji)

Etapni pristup u realizaciji za kvalitetnu implementaciju: • Utvrdjivanje rasporeda moci ciljnog trzista • Izgradjivanje odnosa preduzeca prema ostalim subjektima medj.marketing aktivnosti • Operacionalizacija planova proizaslih iz usvojene megamarketing strategije

16. Public relations I medjunarodni marketing program je instrument marketing miksa kojim se utice na izgradjivanje
pozitivnog misljenja o proizvodima nekog preduzeca. Profili aktivnosti PR-a: • korporativni PR – izgradjivanje imidza preduzeca • marketing PR – aktivnosti su:  lansiranje novih proizvoda  repozicioniranje porizvoda u fazi zrelosti  pospesivanje traznje za odredjenim porizvodima  ostvarivanje uticaja na specificne ciljne grupe  prevazilazenje efekata negativnih stavova javnosti prema proizvodima  izgradjivanje imidza preduzeca na nacin koji favorizuje njegove proizvode Aktivnosti PR grupisu se na nacine: • planiranje javnih nastupa • komercijalni show program • direktna posta • obrazovni program • aktivnosti publiciteta

17. Mogucnosti kreiranja optimalnog medjunarodnog marketing miksa domacih preduzeca
Nasa medjunarodno orijentisana preduzeca imaju veoma siroku izvoznu porizvodnu strukturu I za sada ne postoji relativna specijalizacija u izvozu, sto je neminovno rezultiralo zaostajanjem u vodjenju aktivne politike usmeravanja medjunarodnog postovanja. • Osnovno je da srpska preduzeca postanu nosioci medjunarodnih poslovnih aktivnost, tj, da se odustane od prakse davno prevazidjenog I u svetu napustenog spoljnotrgovinskog pristupa, a da se u domacem privrednom ambijentu afirmise medj.marketing koncept. • Treba zameniti pasivni sa aktivnim odnosom prema medj.poslovnoj praksi, da bi preduzeca bila u stanju da se ukljuce u savremene tokove medj.marketinga. • Kvalitet proizvoda koji se nudi na medj.trzistu treba da zadovoljava opste priihvacene standarde. Trenutno kvalitet proizvoda odgovara porsecno prihvacenom nivou, tako da se moze ostvariti solidna medjunarodna konkuretnska pozicija • Vise napora treba usmeriti na adekvatno diferenciranje svojih proizvoda u odnosu na medjunarodne konkurente I to kroz savremeno dizajniranje, pakovanje, obelezavanje, zadovoljavanje ekoloskih standarda, davanje neophdnih uputstava, odobravanje garancija, pruzanje servisnih usluga, zastitnim imenom i zastitnim znakom. • Nepodudareanje ostvarenog prosecnog kvaliteta I sadasnje medj.predstave moze se prevazici uvodjenjem sistema kvaliteta JUS ISO 9000 u domacim medjunarodno orijentisanim preuduzecima. • Posvetiti daleko vise napora u poslovnu distribuciju, teziti dugorocnoj stabilnosti kanala distribucije • Jasno sagledavanje slicnosti I razlika izmedju pojedinih trzista I pritom poboljsanje medjunarodne promotivne aktivnosti • Nepostojanje promocije nacionalnog identiteta ili nacionalne promocije izvoza • Medjunarodno poslovno lobiranje treba da obuhvati preventivno I korektivno uticanje na autoritativne donosioce odluka • Pronalazenje optimalne kombinacije medjunarodnog marketing miksa

18. Poslovna infrastruktura u medjunarodnom marketingu obuhvata medjunarodne institucije, sporazume I dogovore
koji prestavljaju okvir unutar kojeg se odvijaju marketing aktivnosti. Dejstvo poslovne infrastructure ispoljava se preko: • Ekonomske komponente – faktori vezani za medjunarodno regulisanje protoka proizvoda, znanja, tehnologija, kapitala… Funkcije Svetske trgovinske organizacije (WTO): o Primena multilateralnih I plurilateralnih trgovinstkih ugovora potpisanih prilikom ulaska u WTO o Otklanjanje nesporazuma nastalih izmedju zemalja clanica o Supervizija nacionalnih trgovinskih politika

• • •

o Omogucavanje vodjenja multilateralnih trgovinskih pregovora o Saradnja sa ostalim organizacijama koje se bave medjunarodnim ekonomskim odnosima Osnovni oblici ekonomskih integracija: 1. zona slobodne trgovine 2. carinska unija 3. zajednicko trziste 4. ekonomska unija Institucije: o MMF – bavi se funkcionisanjem medjunarodnog monetarnog sistema o Svetska banka – WB – realizacija ekonomskih reformi, organizovanje raznih programa obuke, zastitie zivotne sredine, razvoj privatnog preduzetnistva Finansijske komponente – aktivnosti vezane za funkcionisanje medjunarodnog finansijskog trzista. Cine ga komercijalne banke (samostalno ili u vidu bankarskih grupa I konzorcijuma) I izvozne (spoljnotrgovinske) banke Politicke komponente – obuhvataju medjunardone politicke institucije, UN I njene organizacje I komisije, koje nastoje da ostvare takav politicki ambijent koji ce stimulisati postizanje saglasnotiu vodjenju nacionalnih ekonomskih politika I zahteve ravnomernijeg I ubrzanijeg razvoja covecanstva Pravne komponente – legalne I legitimne partnerske odnose u medj.poslovanju. Obuhvataju upoznavanje mnogih bilateralnih I multilateralih sporazuma, medj.ugovora I konvencija, pravne regulative regionalnih integracija, eksteritorijalni status odredjenih podrucja

III Medjunarodna marketing istrazivanja 19. Informacione osnove medjunarodnih marketing istrazivanja
Informacije mogu da imaju razlicitu ulogu u procesu odlucivanja o aktivnostima preduzeca. U zavisnosti od njihove stvarne uloge u odlucivanju, moguce je razlikovati tri osnovna stila odlucivanja: • Intuitivno odlucivanje • Odlucivanje zasnovano na cinjenicama • Odlucivanje na osnovu modela Razlozi koji motivisu rukovodstvo za obezbedjivanjem kvalitetne iformacione osnove • Prerastanje lokalnog nacina posovanja u nacionalni, odnosno zamena nacionalnog pristupa poslovanju medjunarodnim marketingom • U poslovanju se umesto tradicionalnog zadovoljavanja otreba potrosaca sve vise nastoje porepoznati zelje kupaca, sto predstavlja posledicu poostrenih zahteva kupaca usled povecanja kupovne moci • Klasicno konkurisanje cenama obogacuje se I drugim instrumentima marketinga, pre svega izgradjivanjem marke proizvoda, diferencijacijom poizvoda, sadrzajnijim obuhvatanjem promotivnih aktivnosti Karakter odluka iz kojih proizilaze potrebe za odgovarajucom vrstom obimom I sadrzajem informacija: • Profil (odluke mogu biti vezane za probleme proizvoda, potrosaca, kanala distribucije, cena, promocije ili neke druge aktivnosti medj.marketinga) • Nivo (bilo da e radi o odlukama na najvisem nivou upravljanja ili na nizim hijerarhijskim lestvicama) • Vrste (razlikuju se strateske I operativne odluke) Izvori podataka mogu biti: • Primarni – terenska istrazivanja, prikupljanje originalnih podataka • Sekundarni – istrazivanje za stolom, koriscenje postojecih podataka Internet servisi u medjunarodnim marketing istrazivanjima: • E-mail • TELNET (mogucnost pristupa drugim racunarima, bazama podataka, katalozima, servisima) • WWW (mogucnost pristupa dokumentima Interneta na unificiran nacin) • IRC (mogucnost komunikacije sa drugim korisnicima u realnom vremenu)

20. Proces medjunarodnih marketing istrazivanja
Razlike u marketing istrazivanjima prema problemima koji se istrazuju 1. grupa istrazivanja – istrazivanja ekonomske propaganda 2. grupa istrazivanja – istrazivanja ekonomicnosti poslovanja I kompanijska istrazivanja 3. grupa istrazivanja – istrazivanja kompanijske odgovornosti 4. grupa istrazivanja – Istrazivanja proizvoda

5. grupa istrazivanja – Istrazivanja prodaje I trzista Modaliteti marketing istrazivanja: • Neformalno istrazivanje – relativno ograniceno I neformalno traganje za specificnim informacijama • Formalno istrazivanje – formalno organizovani napori I aktivnosti u cilju prikupljanja specificnih informacija za specificne svrhe Kategorije traznje na medjunarodnom trzistu: • Postojeca traznja • Latentna traznja • Pocetna traznja Vrste posrednika pri angazovanju specijalizovanih agencija: • Sindikalno-usluzne istrazivacke firme • Trzisno orijentisane marketing istrazivacke firme • Specijalizovane marketing istrazivacke firme Vrste istrazivanja u zavisnosti od prirode marketing problema: • Eksporatorno marketing istrazivanje • Deskriptivno marketing istrazivjanje • Kauzalno marketing istrazivanje Pristup fazama u istrazivanju: • Preliminarno istrazivanje • Robno istrazivanje na odredjenim trzistima, za odredjeni proizvod, a koje se ostvaruje u sledecim etapama: o Orijentaciono istrazivanje o Indikativno istrazivanje o Stvarno (konkretno) marketing istrazivanje odredjenog inostranog trzista Osnovne faze u procesu istrazivanja: • Definisanje problema I ciljeva istrazivanja • Spoznavanje namera I ciljeva donosioca odluka • Razumevanje pozadine porblema • Izoliranje I identifikovanje sustine porblema, a ne samo simptoma • Odredjivanje osnove analiziranja • Odredjivanje relevantnih varijabli • Razjasnjenje ojedinih potanja I ciljeva istrazivanja • Razrada plana istrazivanja • Prikupljanje informacija • Analiza, sinteza I prognoziranje • Prezentacija rezultata istrazivanja

21. Odnos medj.marketing istrazivanja I medj.marketing informacionog sistema
Marketing informacioni system (MIS) je sistematskoi kontinuelno prikupljanje, analiza I prezentiranje odataka za donosenje marketing odluka. Medjunarodni marketing informacioni system (MMIS) je deo MIS-a, deli se na: • System internog belezenja • System marketing obavestavanja • System marketing istrazivanja • System podrske marketing odlucivanja Komponente MMIS-a: • Makroekonomski podaci • Podaci o trzistima proizvoda • Unutrasnji podaci o prodaji I delovanju Situacije odlucujuce za dobijanje dobrih efekata: • Prilikom sagledavanja mogucnosti sirenja medjunarodnog marketinga • U situacijama kada se razmatraju mogucnosti nastupa na ciljnom trzistu • Prilikom sagledavanja karakteristika medjunarodnog okruzenja I prognoziranja buducih promena • Kada se udruzuje marketing strategije za razlicita trzista sa ciljem povecanja efikasnosti poslovanja Karakteristike odnosa istrazivanja I informacionog sistema: • Istrazivanja su problemski orijentisana, a MMIS je kontinuiran process prikupljanja, obrade, analize, interpretacije I dostavljanja informacija • Istrazivanja su usmerena na prikupljanje eksternih informacija, a MMIS se bavi I eksternim I internim informacijama

• • •

Obe grane doprinose resavanju uocenih porblema, ali MMIS deluje I preventivno, smanjuje mogucnost nastanka novih problema Istrazivanja su aktivnosti vezane za realizaciju projektnih zadataka, koji medjusobno moraju biti povezani MMIS se oslanja na vecu podrsku informaticke tehnike

22. Istrazivanja medj. Okruzenja
a. istrazivanja ekonomskog okruzenja Faktori za ponasanje potrosaca I kupovnu moc: • visina ukupnih prihoda • troskovi zivota • visina diskrecionog prihoda • navike u potrosnji • dominantni obicaji • stepen obrazovanja • kulturne karakteristike • socijalni status • demografske karakteristike Faktori koji determinisu stanje konkurencije: • rivalstvo postojecih preduzeca • potencijalni uticaj buducih konkurenata • profil ponude aktuelnih proizvoda • potencijal potrosaca • prisustvo substitute Oblici ekonomskog povezivanja: • zona slobodne trgovine • carinska unija • zajednicko trziste • ekonomska unija Faktori koji uticu na specificnosti lokalnog ekonomskog okruzenja • velicina trzista, br.stanovnika. stopa prirodnog prirastaja, gustoca naseljenosti • raspolozivi prirodni resursi • postojeca poslovna infrastruktura • uloga drzave u regulisanju ekonomskih I poslovnih odnosa • dostignut tehnoloski razvoj • razvijenost pojedinih industrijskih sektora • Istrazivanja kulturnog okruzenja Nacionalna kultura podrazumeva skup odnosa kojima se objasnjavaju ponasanja I karadteristicna reagovanja pojedinaca koji pripadaju odredjenoj kulturi. Osnovne determinante: • Ispoljava se kao zajednicko ponasanje vecine pripadnika pojedine culture • Ne stice se rodjenjem, nego je u pravilu implicirana procesom ucenja • Najcesce zavisi od konkretnih uslova odredjenog zivotnog ambijenta u kojem se nalaze pripadnici neke culture Uticaj elemenata culture: • Jezik, sa svojom verbalnom I neverbalnom komponentom • Religiozna opredeljenja • Prihvaceni system vrednosti • Navike I obicaji • Materijalni elementi • Estetika, nivo obrazovanja • Socijalne institucije Istrazivanja politicko-pravnog okruzenja Karakteristike medjunarodnog prava: • U zemljama u kojima postoji duga tradicija primene zakona u oblasti svojiskih odnosa, trgovine, imigracionih potanja I sl. medjunarodno pravo egzistira u tolikoj meri u kojoj su ove drzave spremne da napouste sopstveni suverenitet u navedenim oblastima

b.

c.

Nepostojanje adekvatnog medjunarodnog sudskog I administrativnog okvira, odnosno sistema zakona vodice formiranju osnova istinski opseznog medjunarodnog pravnog sistema Ciljevi zakonskiha resenja: • Da zastite kompanije od nepostene konkurencije • Da zastite potrosace od nepostene poslovne prakse • Da zastite interese drustva od neobuzdanog poslovnog ponasanja Razlike u resavanju pojedinih pitanja: • Regulisanje konkurencije na trzistu • Odgovornosti u vezi sa proizvodima I zastitom prava potrosaca • Zastita intelektualih prava, tj.prava industrijske svojine I borba protiv piratstva • Oporezivanje firmi I poreski system • Sudsko resavanje sporova I arbitraza Faktori koji uticu na elemente analize: • Ekterni o Zemlja porekla medjunarodnog konkurenta o Proizvod I bransa u kojoj posluje o Velicina I lokacija poslovnih operacija o Prepoznatljivost medjunarodnog konkurenta o Politicka situacija u zemlji domacinu Interni Poslovni odnos prema partnerima Doprinos kompanije razvoju zemlje domacina Lokalizacija poslovanja Zavisnost od poslovnih partnera

IV Upravljanje aktivnostima medjunarodnog marketinga 23. Upravljanje aktivnostima medjunarodnog marketinga treba da obezbedi preduzecu ekonomisanje faktorima
proizvodnje prilikom identifikovanja, anticipiranja I zadovoljenja traznje na odabranom segmentu medjunarodnog trzista, a na osnovu prikupljenih relevantnih marketih informacija. Upravljanje medjunarodnim marketingom gotovo po pravilu prati kompleksnost I multidimenzionalnost.

24. Planiranje aktivnosti medjunarodnog marketinga je upravljanje procesom razvoja I odrzavanja prihvatljivih trendova
izmedju organizacionih ciljeva, vestina I resursa I njihovog uticaja na menjanje trzisnih mogucnosti. Ovaj process predstavlja odraz marketing kvalifikovanosti nekog preduzeca. Standardizacija u keriranju medjunarodnog marketing programa pomenutih multinacionalnih kompanija znacajnija je od toga da li je pristup medjunarodnom marketing programupocivao na medjunarodnoj standardizaciji ili diverzifikaciji. Komparativna analiza je olaksana ukoliko medjunarodno orijentisano preduzece ima rasprostranjenu mrezu filijala, kjoe pospesuju analizu po regionima, proizvodnim linijama I etapama u razvoju ciljnih trzista. Medjunarodno marketing planiranje sadrzi I dugorocnu komponenetu, koja obuhvata period od 5-10 godina Planovi su proizvod planiranja I mogu biti: o Kratkorocni o Dugorocni Faze u pristupanju procesu planiranja: 1. faza bez marketing planiranja (problemi se resavaju kada se pojave) 2. faza planiranja na bazi procena (prave se planovi na bazi operativnih pokazatelja I ocekivanog razvoja firme) 3. faza izrade godisnjih planova (praksa formalnog planiranja marketinga I ostalih funkcija) 4. faza strateskog planiranja

25. Organizacija aktivnosti medjunarodnog marketinga
Funkcije organizacije aktivnosti: o Obezbedjivanje pravilnog smera I polozajaporcesa odlucivanja I koordinacije u poslovanju o Izgradjivanje sistema za izvestavanje I komunikaciju Faktori koji uticu na izbor organizacione structure: o Faktori koji se javljaju u odabranom medjunarodnom okruzenju o Bitne karakteristike ciljenog trzista, tj.specificni zahtevi potrosaca

o Interni faktori koji se ispoljavaju u samom preduzecu Nacini ispoljavanja organizacije aktivnosti: o Kao izvozna organizacija o Putem medjunarodne idvizione structure o Preko globalne organizacije medjunarodnog marketinga Tipovi globalne organizacije medjunarodnog marketinga: o Po proizvodima (gde su proizvodne divizije zaduzene kako za proizvodju, tako I za marketing sirom sveta) o Geografska organizacija (gde su formirane divizije po geografskom principu I one kao delovi firme preuzimaju sve poslove u vezi sa poroizvodnjom I marketingom na teritoriji koju pokrivaju) o Funkcionalna organizacija (funkcionalna podrucja kao marketing, finansije, proizvodnja su razvijena za ukupno svetsko trziste) o Organizaciona struktura po potrosacima (firma definise posebne grupe potrosaca na svetskom nivou) o Kombinovana (hibridna organizacija) 26. Kontrola aktivnosti medjunarodnog marketinga podrazumeva process merenja I ocenjivanja ukupnih ostvarenih rezultata impelemntacije medjunarodnog marketing programa I iz njega izvedenih medjunarodnih marketing strategija I planova, kao I napora ucinjenih da bi se ostvarili definisani ciljevi medjunarodnog poslovanja, sa ciljem da se uoce I otklone potencijalne greske u medjunarodnom poslovanju. Tipovi marketing kontrole: o Kontrola godisnjih planova – analize prodaje na segmentima trzista, prati se kretanje ostvarenog trzisnog ucesca, analizira se efikasnost ulaganja u pojedine aktivnosti. Svrha je osiguranje da ce preduzece zaista ostvariti ciljeve poslovanja predvidjene godisnjim planovima o Kontrola profitabilnosti – merenje profitabilnosti na osnovu odredjenih kriterijuma, kao sto su postojeci proizvodi, izgradjeni kanali distribucije, zadovoljenje zahteva potrosaca o Kontrola efikasnosti– kontrola efikasnosti prodajnih napora, medjunarodne promocije, distributivnog lanca… o Strateska kontrola – vrsi se povremeno o Marketing revizija o Marketing audit – merenje realnih mogucnosti I ogranicenja u odabranom poslovnom okruzenju Metode za sprovodjenje kontrole: o Formalne metode o Plairanje I budzetiranje o Procenjivanje performansi o Uticaj na marketing budzet o Druga merenja performansi Neformalne metode o Premestanje zaposlenih sa jednog trzieta na drugo o Kontakt “licem u lice” osoblja razlicitih filijala I centrale preduzeca o Godisnji sastanci zaposlenih u razlicitim regionima

V Model marketing istrazivanja domacih preduzeca kao integralni deo medjunarodnog marketing programa 27. Definisanje medjunarodnog marketing programa domacih preduzeca treba da bude determinisano uvazavanjem
zahteva izgradjivanja I ostvarivanja dodatnie vrednosti proizvoda koji se nudi ciljnom trzistu Potrebno je promeniti I logiku upravljanja nasim medjunarodno orijentisanim preduzecima u smislu da ona postanu preduzeca kojima upravljaju potrosaci. Elementi medjunarodnog marketing programa: • Vizija • Misija – konkretizacija vizionarskih ideja, reper za preizuimanje buducih aktivnosti • Marketing strategija • Marketing politika • Operativne aktivnosti medjunarodnog marketinga Organizovanje poslovne funkcije marketing istrazivanja • Treba da bude u funkciji ostvarivanja ukupnih ciljeva medj.marketinga domacih preduzeca • Treba da pospesuje njihovu komunikaciju sa medjunarodnim okruzenjem, tj.trzistem • Treba da omogucuje validno odlucivanje o vodjenju politike pojedinih instrumenata marketing miksa • Formiranje sektora marketing istrazivanja doprinosi povecanju marketing kvalifikovanosti domacih preduzeca

28.

29.

Medjunarodnom preduzecu najpodesnija je diviziona organizacija, koja podrazumeva centralizaciju medjunarodnoih aktivnosti u jednom organizacionom entitetu, koji pokriva poslovanje izvan nacionalnog trzista. U okviru medjunarodne divizije smestene seu poslovne funkcije, kao I aktivnosti medjunarodnog marketinga. Operacionalizacija aktivnosti medj.marketing istrazivanja je realizacija procesa planskog, kontinuiranog I organizovanog angazovanja preduzeca na upravljanju informacijama putem prikupljanja, selektiranja, cuvanja, obrade, prenosa I koriscenja relevantnih informacija. Za domaca medjunarodno orijentisana preduzeca process medj.marketing istrazivanja je process sa fazama: • Preliminarna istrazivanja • Istrazivanja konkretnog dela medj.trzista odredjenih proizvoda o Orijentaciona istrazivanja o Indikativna istrazivanja o Stvarna marketing istrazivanja ciljnog segmetna medj.trzista Domaca preduzeca treba da realizuju marketing istrazivanja ciljnog segmenta medjunarodnog trzista kroz sledece faze: • Definisanje “problema” medjunarodnih marketing istrazivanja • Programiranje aktivnosti istrazivanja • Izbor metida za prikupljanje podataka I informacija • Odredjivanje osnovnog skupa I uzorka istrazivanja I angazovanje na prikupljanju podataka I informacija • Analiza, sinteza I prognoziranje • Sastavljanje izvestaja I prezentacija rezultata medjunarodnih marketing istrazivanja U odabiru izvora primarnih informacija mogu se obuhvatiti: • Potrosaci proizvoda • Dobavljaci • Relevantni marketing posrednici • Eksperti • Medjunarodni konkurenti Vrednost informacije moze se moze se posmatrati kao: • Razlika procenjene koristi najbolje akcije izabrane uz njenu primenu u odnosu na procenjenu korist najbolje akcije koja bi se primenjivala bez njene upotrebe • Razlika procenjenog troska nastalog pogresnom odlukom an osnovu posmatrane informacije u odnosu na trosak koji bi izazvala pogresna odluka doneta bez poznavanja sadrzaja posmatrane informacije • Suma pozitivnih promena prihoda i/ili rashoda koji nastaju kao rezultat aktivnosti preduzetih na osnovu poznavanja sadrzaja konkretne informacije

30. Informaciona uslovljenost ukupnih aktivnosti medjunarodnog marketinga
Informacije su odredjene: • Profilom odluka koje se donose (bilo da je rec o proizvodu, centama, kanalima distribucije, promociji, potrosacima ili drugim elementima medj.marketing programa) • Hijerarhisjskim nivoom na kojem se odlucuje (najvisi nivo rukovodjenja, rukovodjenje poslovnim funkcijama, odlucivanje o operativnom poslovanju…) • Vrstom odluka koje se donose (strateske ili operativne) Ukupne informacije u medjunarodnim marketing istrazivanjima predstavljaju zbir opstih I posebnih ili specificnih informacija. Ostvarivanje ukupnog prihoda funkcionalno je zavisno od sledeca dva elementa: Up - ukupan prihod Tu – trzisno ucesce Tv – velicina trzista Up=f(TuTv)

31. Alternativni concept medjunarodnog marketing programa domacih preduzeca podrazumeva stalnu usmerenost
medjunarodnogmarketing programa domacih preduzeca na odrzavanja I prosirivanje dostignutog lanca vrednosti, na nacin koji ce razultirati podizanjem dodatnih vrednosti za potrosace uz istovremeno povecanje kumulativnih efekata u medjunarodnom poslovanju. Procena sopstvenih potencijala treba da obuhvati: • Finansijsku spososbnost • Menadzerski know-how • Marketing know-how • Savremensot proizvodnih tehnologija

• Dostignutu fazu u zivotnom ciklusu porizvoda • Ulaganja u istrazivanja I razvoj • Ostvarene rezultate u dosadasnjem poslovanju na medjunarodnom trzistu Etape alternativnog koncepta: 1. etapa – evaluacija, tj.procena sopstvenih potencijala domacih reduzeca 2. etapa – vrednovanje (ocenjivanje) spoljnih faktora I pripremu odluke o formi tj.obliku nastupa od klasicnog izvoza do investiranja Ostale forme medjunarodnog poslovnog nastupa: • tehnoloski transferi I licence • proizvodno-poslovna saradnja • medjunarodni fransizing • medjunarodna zajednicka poslovna ulaganja • medjunarodne strateske alijanse • novi oblici ugovorne saradnje (konsalting I inzenjering, ugovorno rukovodjenje, ugovorna proizvodnja, ugovorno proizvodno ucesce)