P. 1
Informatika i računalstvo, udžbenik za srednje strukovne škole

Informatika i računalstvo, udžbenik za srednje strukovne škole

5.0

|Views: 1,493|Likes:
Published by sysprint
V. Galešev, M. Korać, Z. Soldo, L. Kralj, G. Sokol, B. Kocijan

Informatika i računalstvo
Udžbenik informatike i računalstva za srednje strukovne škole

knjiga, CD i web

1. izdanje Zagreb, 2010.

Informatika i računalstvo Udžbenik informatike i računalstva za srednje strukovne škole Autori: Vinkoslav Galešev, Milan Korać, Zlatan Soldo, Lidija Kralj, Gordana Sokol, Bojan Kocijan

Urednik: Vinkoslav Galešev Recenzija: prof. dr. sc. Branko Nikolić, Armando Slaviček Lektor: Fikret Cacan Naslovni
V. Galešev, M. Korać, Z. Soldo, L. Kralj, G. Sokol, B. Kocijan

Informatika i računalstvo
Udžbenik informatike i računalstva za srednje strukovne škole

knjiga, CD i web

1. izdanje Zagreb, 2010.

Informatika i računalstvo Udžbenik informatike i računalstva za srednje strukovne škole Autori: Vinkoslav Galešev, Milan Korać, Zlatan Soldo, Lidija Kralj, Gordana Sokol, Bojan Kocijan

Urednik: Vinkoslav Galešev Recenzija: prof. dr. sc. Branko Nikolić, Armando Slaviček Lektor: Fikret Cacan Naslovni

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: sysprint on Mar 10, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/30/2015

$4.99

USD

Sections

 • OSNOVE INFORMATIKE
 • 1.1. Osnovni pojmovi
 • 1.2. Povijesni razvoj računala
 • 1.3. Vrste računala
 • 1.4. Matematičke osnove rada računala
 • STROJNA I PROGRAMSKA OPREMA RAČUNALA
 • 2.1. Strojna oprema
 • 2.2. Programska oprema
 • 2.3. Kako radi računalo – spoj hardvera i softvera
 • 3.1. Operacijski sustav
 • 3.1-A. Windows XP
 • 3.1-B. Windows Vista i Windows 7
 • 3.2. Rad s podacima i uređajima
 • 4.1. Uvod u internet
 • 4.2 Povezivanje na internet
 • 4.3. Pregledavanje i pretraživanje interneta
 • 4.4. Elektronička pošta
 • 4.5. Virusi i antivirusna zaštita
 • 5.1. Uvod u obradu teksta
 • 5.2. Oblikovanja teksta
 • 5.3. Rad s blokovima teksta
 • 5.4. Rad s tabulatorima
 • 5.5. Rad s tablicama
 • 5.6. Ispis dokumenta
 • IZRADA PREZENTACIJA
 • 6.2. Izrada prve prezentacije
 • 6.3. Dodavanje slajdova
 • 6.4. Rad s tablicama
 • 6.5. Oblikovanje prezentacije
 • 6.6. Animacije i posebni efekti
 • 6.7. Multimedija u prezentaciji
 • 7.1. Uvod u proračunske tablice
 • 7.2. Prilagođavanje tablice
 • 7.3. Vrste podataka i njihovo oblikovanje
 • 7.4. Računanje u Excelu
 • 7.5. Grafikoni
 • 7.6. Razvrstavanje podataka
 • 8.1. Osnovni pojmovi
 • 8.2. Baza podataka MS Access
 • 8.3. Tablica podataka
 • 8.4. Izrada upisnog obrasca
 • 8.5. Stvaranje upita
 • 8.6. Stvaranje izvještaja
 • 9.1. Uvod u izradu web-stranica
 • IZRADA WEB-STRANICA
 • 9.2. Prva web-stranica
 • 9.3. Rad s tekstom
 • 9.4. Prvo web-mjesto
 • 9.6. Rad sa slikama
 • 9.7. Hiperveze
 • 9.8. Navigacija na internetu
 • 9.9. Rad s tablicama
 • UVOD U MICROSOFT OFFICE 2007
 • 10.1. Novosti u Microsoft Officeu 2007
 • 10.2. Office Word 2007
 • 10.3. Office Excel 2007
 • 10.4. Office PowerPoint 2007
 • 10.5. Office Access 2007
 • GRAFIKA I MULTIMEDIJA
 • 11.1. Uvod u multimediju
 • 11.2. Crtež, slika, fotografija
 • 12.1. Crtanje tehničkog crteža na računalu
 • 12.2. AutoCAD
 • Kazalo
........ Prvo web-mjesto ........................... Programska oprema .................sysprint...................... Izrada prezentacija......................................................... Program PowerPoint ..............................1. Navigacija na internetu ................2010 2:53 Page 1 IInnffoorrmmaattiikkaa ii rraaččuunnaallssttvvoo Udžbenik informatike i računalstva za srednje strukovne škole Autori: Vinkoslav Galešev.....................................2..................................6...124 6......................................................3......................1.......................4..246 00 Uvod Copy......168 8..................... Uvod u izradu web-stranica .......25 3......................................1 Osnovni pojmovi .................................................4.......... Office PowerPoint 2007 ......................4................... računske tablice i baze podataka.. strojna i pro.............13 2.8... 2010..............................................................................5.........133 6.........................................6 Stvaranje izvještaja.16 2........ U nastavku obrađujemo teme nužne za suvremenu korespondenciju i kvalitetno prezentiranje ideja: uporaba interneta i rad s elektroničkom poštom........ Virusi i antivirusna zaštita ............................. Office Word 2007 .......... obrada teksta............16 2.........1................. p..... Windows XP ...........121 6..................... Pregledavanje i pretraživanje interneta ......... IISSBBNN 995533--223322--009977--00 00 Uvod Copy...1.2...... fotokopirati niti na bilo koji način reproducirati bez nakladnikova pismenog dopuštenja..3..87 4...........128 6......................................qxp 3............3.....oo... Rad s blokovima teksta....................4.....144 7..............2.164 7................................................ Tome slijedi poglavlje o izradi web-stranica... Vrste računala ....................................... M.................................6........................................ Bojan Kocijan Urednik: Vinkoslav Galešev Recenzija: prof..........sysprint....................................................................188 9............................................ XIV.......... Armando Slaviček Lektor: Fikret Cacan Naslovnica: Tomislav Stanojević Priprema za tisak: Tomislav Stanojević.............................. Kocijan Informatika i računalstvo Udžbenik informatike i računalstva za srednje strukovne škole knjiga..hr/udzbenici....... Zlatan Soldo.2 Baza podataka MS Access .................. CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 731105 IISSBBNN 997788--995533--223322--229933--44 ©© SSyyssPPrriinntt dd..................................... Crtanje tehničkog crteža na računalu...197 9........ Oblikovanje prezentacije .......................... G................ Novosti u Microsoft Officeu 2007 ....................................... U prva tri objašnjenje su osnove informatike......201 10............ Enter i Drvo znanja..29 3.......216 10.................3......................... U desetom poglavlju uvodimo vas u novu inačicu Microsoft Office sustava i glavne novosti koje donosi verzija 2007............................. Obrada teksta ...........77 4........2010 2:53 Page 5.......... Rad s tablicama ................ izdanje Zagreb........138 SADRŽAJ 00 Uvod Copy...............5.....hr.... Nijedan dio ove knjige ili CD-a ne smije se umnožavati...124 6...........160 7.....204 10..75 4.................... Z.............62 4.... Operacijski sustav ......................3.....5.................. 2010...........................................................................200 9... dr............................... Za lakše svladavanje gradiva preporučamo da koristite dodatne sadržaje na CD-u koji služe za bolje razumijevanje i uvježbavanje gradiva..............................................96 5.......................... Razvrstavanje podataka ...1............................................................3..........1-A..............4................................. Računalne mreže i internet ........................... Osnove rada s računalom ... 10020 Zagreb............................156 7................218 11...................7.........................................qxp 3..6.....................225 12. Ispis dokumenta ...127 6......215 10..... Animacije i posebni efekti .o.............1........ u udžbeniku je obrađeno temeljno kao i dodatno gradivo iz informatike i računalstva.. CD i web 1..................6 1.......................sysprint.. Windows Vista i Windows 7 ......4.....................................5.................................................................................................. Galešev......3 Tablica podataka .............. Kako radi računalo ......................................hrili posjetite naše web-stranice www........................... veljače 2010................................6 1........... Uvod u obradu teksta .................. Udžbenik se sastoji od dvanaest poglavlja.................. Mreža..........................1.........116 5................... Office Excel 2007 ....... Hiperveze ..........232 12. Branko Nikolić........... slika..... Za nakladnika: Robert Šipek Nakladnik: SysPrint d.............................. Dodavanje slajdova....... Što je što U tekstu ćete naići na određene grafičke oznake..2010 2:53 Page 4 Predgovor Udžbenik pred vama namijenjen je izvođenju nastave informatike i računalstva u srednjim strukovnim školama različitog profila... Rad s podacima i uređajima ....... Uvod u multimediju ....... Oblikovanja teksta .....1........................ Osnovni pojmovi ........................................................................... Matematičke osnove rada računala .qxp 3.. Rad s tablicama ....2.... L..........oo............... Grafici su namijenjena dva posljednja poglavlja – Grafika i multimedija te Tehničko crtanje pomoću računala........2010 2:53 Page 2 1..................... Elektronička pošta ....100 5..... broj: 533-12-10-0002 Zagreb... Grafika i multimedija .............. Uvod u proračunske tablice .....144 7.............. Rad sa slikama ...................................... U tablici su navedena njihova značenja.........11 1............6....3..5 Stvaranje upita ............. 1........ B................................................................................167 8....................126 6........................................... Korać.....................113 5.................p........................184 9..............................o... Povezivanje na internet ............. gramska oprema te osnove rada i uporabe računala...............................................................220 11............................qxp 3......... Lidija Kralj.............................................................................................70 4.....................................2.................................................... Želimo Vam puno uspjeha u stjecanju i primjeni informatičkih znanja autori iikkoonnaa zznnaaččeennjjee Imenovana datoteka nalazi se na CD-u uz udžbenik Linkovi Web-stranice uz udžbenik s dodatnim izvorima znanja iikkoonnaa zznnaaččeennjjee Posebno istaknut dio gradiva Za radoznalce 00 Uvod Copy...... Kralj.............179 8.......................... pro..... Crtež.... Ivan Grzela Tisak: Gradska tiskara Osijek Dio slika iz foto-arhive časopisa Bug........................... fax: (01) 655 8741 e-mail: udzbenici@sysprint..4.............................................Zagreb............ 00 Uvod Copy.........................hr/udzbenici/infonaći ćete aktualne informacije i dopune vezane uz ovaj udžbenik.................. Grafikoni ..........28 3....2......................................234 Kazalo..................1.........3... Osim toga......28 3.........233 12............. matike....................2................................ Povijesni razvoj računala .................... Računanje u Excelu .... Tehničko crtanje pomoću računala.............105 5............................... Strojna i programska oprema računala .......................41 3..............................191 9.. Sokol....180 8...... Rad s tabulatorima ................191 9.................................9.......................................................................... Hrvatska tel: (01) 655 8740.........3.................................... Uvod u Microsoft Office 2007...... Teme i predlošci ............ trokut 8a.......................195 9.............. Rad s tablicama.....5..................................... Proračunske tablice ................................100 5..3........................................ Za dodatna pitanja pišite nam na e-mail adresu udzbenici@sysprint.................................. Office Access 2007............... na specijaliziranim web-stranicama na adresi www...... Prva web-stranica ................................................5....................... Budući da značajan broj učenika u osnovnoj školi nije pohađao nastavu infor......129 6................1...... Soldo............................spoj hardvera i softvera ..182 9 Izrada web-stranica .171 8...........4 Izrada upisnog obrasca ................................................................... 84....168 8.7. web: www.....2.................1-B..................170 8..........................24 2...................................220 11...........3.............8 1..... Multimedija u prezentaciji .........2................ AutoCAD ..2................................. Izrada prve prezentacije .....................2... Vrste podataka i njihovo oblikovanje .....114 5............ sc......................................2010 2:53 Page 3 7.. Prilagođavanje tablice ...................3.............................. fotografija......... Rad s tekstom ..............184 9......................................... V........... obrazovanja i športa odobrilo rješenjem: Klasa: UP/I° 602-09/09-03/00100 Ur.................. izrada multimedijskih prezentacija.......qxp 3...204 10..217 10..............3............ Baze podataka .....1.. Uvod u internet ....149 7......194 9..............hr/udzbenici Ministarstvo znanosti.................... Strojna oprema ............ Osnove informatike .............. Gordana Sokol........70 4................ Milan Korać..........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->