BECARAC

Andante
H^ti.LJt

HHff

p i

1 Prl

*
ko

"""H«

*—
- ra

x—-P=: f*—-s 1 1 —1
- zv

f= t—d^—'
•^"^v

1
!

—, — ^

j

i,

pru - zi -

o

se

i - de—

lo - la.

i

pi - va

T)e -

ca - rac.

BECARAC

Priko sora pruzio se lanac, ide lola i piva becarac. Kad becari sorom zapivaju, pendzeri se sirom otvaraju. Becari se ne zeniju mladi, becaruju dok im ne dosadi.

2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

Alaj volim kad tambure jece, pusto srce ni ve6erat nece. Lazu zene da nisu ljubljene, ostarile, pa zaboravile. Da zna nana, sto zna lipa mala, ve6 bi davno lipu podrezala. Da si, diko, ti pameti moje, ne bi selo znalo za nas dvoje.

2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

I

Svaka cura voli tamburasa, a berdaSa i cura i snasa.

.-