Ime i prezime:________________________ Grupa „A“

Datum:__________________

Test iz matematike za I razred

1. Odredi vrijednost datog izraza: a. | b. ( | | ) ( | | ) |

2. Obavi naznačene operacije a. b. ( ) ( )

3. Obavi naznačene operacije: a. b. ( ) c. 4. Izračunati vrijednost datog izraza za datu vrijednost varijable: ( 5. Izračunati vrijednost izraza: ) ( )

4. ( | | | | ) ( | ) 2. b. Izračunati vrijednost izraza: . ( ) ( ) 3. Izračunati vrijednost datog izraza za datu vrijednost varijable: ( ) 5. Obavi naznačene operacije a. | b. Odredi vrijednost datog izraza: a.Ime i prezime:________________________ Grupa „B“ Datum:__________________ Test iz matematike za I razred 1. ( ) c. b. Obavi naznačene operacije: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful