Ime i prezime:________________________ Grupa „A“ Datum:__________________ Test iz matematike za I razred 1. Odredi vrijednost datog izraza: a. | b. ( | | ) ( | | ) | 2. Obavi naznačene operacije a. b. ( ) ( ) 3. Obavi naznačene operacije: a. b. ( ) c. 4. Izračunati vrijednost datog izraza za datu vrijednost varijable: ( 5. Izračunati vrijednost izraza: ) ( ) Ime i prezime:________________________ Grupa „B“ Datum:__________________ Test iz matematike za I razred 1. Odredi vrijednost datog izraza: a. | b. ( | | | | ) ( | ) 2. Obavi naznačene operacije a. b. ( ) ( ) 3. Obavi naznačene operacije: a. b. ( ) c. 4. Izračunati vrijednost datog izraza za datu vrijednost varijable: ( ) 5. Izračunati vrijednost izraza:
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful