P. 1
Casopis Prof Raz Nast CG 11

Casopis Prof Raz Nast CG 11

|Views: 47|Likes:
Published by nikolanikola8
stav
stav

More info:

Published by: nikolanikola8 on Jan 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA U CRNOJ GORI

broj

ISSN 1800-833X

11 januar-jun 2013 .

godine

/ elektronsko izdanje ISSN 1800-9158 / www.zavodzaskolstvo.gov.me

AKTIVNOSTI KPR-a O PROGRAMIMA OBUKE NOVE IDEJE I AKTIVNOSTI ISKUSTVA IZ ŠKOLA IZ UGLA DIREKTORA MEĐUNARODNI SKUPOVI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA ISKUSTVA DRUGIH BLIC INFO

Sadržaj
Pofesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori broj 11 januar - jun 2013. Urednica: Dr Dušanka Popović Redakcija: dr Dušanka Popović mr Ljiljana Subotić dr Snežana Grbović Vidosava Kašćelan Nađa Luteršek mr Nataša Gazivoda Željko Korać Nataša Perić

od 4 do 11str.

od 12 do 16 str.

od 17 do 19 str.

Dizajn i pripreama za štampu: Dragiša Gile Ćalov Grafo Crna Gora Štampa: Grafo Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Podgorica Vaka Đurovića b.b. 020 408 931 020 408 913 020 408 938 020 408 930 020 408 941 Tivat Ul. L. Tomanovića 2 032 670 100 Bijelo Polje Obala b.b. 050 432 870 Nikšić Ul. Karađorđeva br. 4 040 212 552 www.zzs.gov.me
od 41 do 49 str. od 50 do 52 str. od 28 do 40 str. od 20 do 23 str. od 24 do 27 str.

Poštovane koleginice i kolege,

U

ovom broju predstavljamo vam, kao i do sada, aktivnosti naše insitutciju na stvaranju mogućnosti za vaš kontinuirani profesionalni razvoj, kao i sve značajne pojedinosti koje su se, u prvoj polovini godine, na tom polju desile. Takođe, vaše aktivnosti koje realizujete na nivou svojih vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i iskustva naših kolega iz okruženja. I ove godine nastavili smo da, u skladu sa sredstvima kojima raspolažemo, organizujemo realizaciju programa obuke za nastavnike na svim nivoima obrazovanja koji su u našoj nadležnosti. Pri tome smo vodili računa da obuku ponudimo profesorima svih struka i da odgovorimo na njihove potrebe utvrđene kroz istraživanja i evaluaciju nastavne prakse. Takođe, nastavljamo da pružamo kontinuiranu podršku učešću naših nastavnika u međunarodnim programima obuke, posebno programima Savjeta Evrope. Nova aktivnost jesu forumi za nastavnike koji su se, za sada, pokazali kao veoma zanimljivi i korisni. Komunikaciju s vtićima i školama unaprijedili smo kroz intenzivnije korišćenje mogućnosti koje pruža IC tehnologija. Posebno nam je zadovoljstvo da vam prenesmo iskustva sa međunarodnih događaja na kojima je crnogorski sistem profesionalnog razvoja prepoznat kao moderan i funkcionalan model koji daje mogućnost kontinuiranog razvoja i cjeloživotnog učenja svim nastavnicima. U tom smislu uradili smo, zajedno sa kolegama iz vrtića i škola, određene inovacije sistema predlažući razvojne faze u karijeri nastavnika. Razvojne faze u karijeri nastavnika i kategorije koje ih prate jesu instument za prepoznavanje sopstvene pozicije u profesionalnoj karijeri i uspješno planiranje daljeg napredovanja. U ovom broju imamo posebno zadovoljstvo da vam predstavimo nastavnike - prve nosioce viših zvanja. Naime, dodjeljujući viša zvanja nastavnicima za koje je Komisija utvrdila da ispunjavaju uslove, i ovaj dio sistema stavljen je funkciju.

Nova rubrika u ovom broju jeste Iz ugla direktora. Kako su direktori ključni faktor u obezbjeđivanju uslova za realizaciju aktivnosti profesionalog razvoja u ustanovi, ali i uključivanje nastavnika u ove aktivnosti i van nje – to smo smatrali važnim da nam oni prenesu svoja zapažanja i viđenja ovih aktivnosti u njihovim školama. Nastavljamo saradnju sa paralelnim institucijama u našem sistemu, kao i sa međunarodnim organizacijama, pa vam prenosimo značajne događaje iz ove oblasti. Saradnja sa vama, kao i savjetovanja koja organizujemo pokazuju da, u skladu sa planom profesionalnog razvoja, organizujete različite događaje u vašim vrtićima i školama. Kako su takva iskustva posebno dragocjena, pozivamo vas da ih, putem našeg časopisa, razmjenjujete sa svojim kolegama.

Dr Dušanka Popović, voditeljka Odsjeka za KPR

AKTIVNOSTI KPR-a

AKTIVNOSTI I NAČIN NJIHOVE ORGANIZACIJE (2013)
P
odrška profesionalnog razvoja nastavnika, stručnih saradnika, pomoćnika direktora i direktora zaposlenih u obrazovnom sistemu Crne Gore u nadležnosti je Zavoda za školstvo i tokom 2013. godine odvija se u okviru sljedećih aktivnosti1 : a) Programi obuke Zavoda za školstvo za nastavnike, stručne saradnike, pomoćnike direktora i direktore zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

– jedan jednodnevni seminar i jedan dvodnevni seminar iz oblasti inkluzivnog obrazovanja – tri jednodnevna i dva dvodnevna seminara (podrška PRNŠ-u) – sedam jednodnevnih seminara: Razvoj kompetencija nastavnika za rad u opštoj gimnaziji – jedan četvorodnevni seminar: Interaktivna obuka – program za trenere – jedan petodnevni seminar: Program obuke Karijerna orijentacija – dva jednodnevna seminara: Program obuke Vaspitač u osnovnoj školi – dva dvodnevna seminara za nastavnike građanskog vaspitanja – tri dvodnevna seminara za profesore opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama (RWCT) – šest dvodnevnih seminara za realizaciju programa obuke za direktore. Način organizacije seminara i obavještavanja vaspitno-obrazovnih ustanova: 1. Obavještenje o temi seminara, mjestu i vremenu održavanja seminara objavljuje se na sajtu Zavoda za školstvo (zzs.gov.me) najmanje 15 dana prije realizacije seminara. 2. Koordinatori za PRNŠ/V prijavljuju učesnike isključivo mejlom organizatoru seminara. 3. Maksimalan broj učesnika po seminaru je 35. U radu će učestvovati prvih 35 prijavljenih učesnika. 4. Ukoliko bude više prijavljenih učesnika o tome će se voditi evidencija i koristiće se za eventualno organizovanje još jednog seminara ili prvenstvo prijave za neki naredni seminar.

b) Međunarodni programi obuke c) Forumi za nastavnike d) Savjetovanja za koordinatore za PRNŠ/V i članove timova 1. Programi obuke Zavoda za školstvo za nastavnike, stručne saradnike, pomoćnike direktora i direktore zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Plan realizacije programa obuke za 2013. godinu obuhvata akreditovane programe obuke Zavoda za školstvo čiji je izbor izvršio Odsjek za KPR u skladu sa izvještajima Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta, anketama za nastavnike, istraživanjima realizovanim u prethodnom periodu (Evaluacija reforme obrazovanja, Položaj učenka/ca u školi) i zahtjevima škola. 1.1. Planirana je realizacija sljedećih programa obuke: – 12 jednodnevnih seminara i jedan dvodnevni seminar za sljedeće ciljne grupe: vaspitači (1), učitelji (1), crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost (3), matematika (1), fizika (1), hemija (1), biologija (1), geografija (1), istorija (1 dvodnevni) i fizičko vaspitanje (1) i stručne saradnike (1)
1 Plan je orijentacioni i, iz objektivnih razloga, može doći do određenih izmjena, o čemu će vrtići i škole biti blagovremeno obaviješteni.

4

1.2. Podrška PRNŠ/V-a u smislu podrške za realizaciju programa obuke u skladu sa potrebama i zahtjevima pojedinih škola za 2013. godinu obuhvata tri jednodnevna i dva dvodnevna seminara. Programi se opredjeljuju isključivo prema vremenu pristizanja zahtjeva škola. Savjetnik Odsjeka za KPR koji je zadužen za ovu aktivnosti vodi evidenciju o iskazanim potrebama škola/vrtića i ukoliko je više škola/vrtića iskazalo istu ili sličnu potrebu organizuje jedan seminar za više škola. Školama/ vrtićima preporučuje se da uspostavljaju saradnju sa drugim školama/vrtićima iz svoje opštine ili susjednih opština sa ciljem racionalnog trošenja sredstava koja su nam na raspolaganju za ovu aktivnost. 2. Međunarodni programi obuke Međunarodni programi obuke obuhvataju programe koje nude međunarodne institucije i organizacije, a koje prati i koordinira Zavod i koji se održavaju u inostranstvu. To se, prije svega, odnosi na Pestaloci program obuke Savjeta Evrope i programe obuke Evropskog centra za moderne jezike iz Graca. 3. Forumi za nastavnike Forumi za nastavnike su jednodnevne aktivnosti profesionalnog razvoja koje se realizuju po sljedećem programu: 1. Uvodno predavanje/radionica na temu foruma (1,5h) 2. Okrugli sto na temu foruma koji vodi uvodničar (1,5h) 3. Primjeri dobre prakse – učesnici prezentuju svojim kolegama pripremljenje primjere uspješnih aktivnosti iz učionice (1,5h) 4. Prezentacija razvojnih faza u karijeri nastavnika (1,5h) Za 2013. godinu planirana je realizacija 14 foruma, a ciljne grupe su: nastavnici predškolskog vaspitanja, nastavnici razredne nastave, nastavnici crnogorskogsrpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, nastavnici matematike, nastavnici hemije, nastavnici geografije, nastavnici likovne i muzičke kulture, nastavnici

stranih jezika, nastavnici tehnike i informatike, nastavnici gimnazija i stručni saradnici. Način organizacije foruma i obavještavanje vaspitno-obrazovnih ustanova: obavještenje o temi foruma, mjestu i vremenu održavanja objavljuje se na sajtu Zavoda za školstvo najmanje 20 dana prije održavanja foruma; koordinatori za PRNŠ/V prijavljuju učesnike isključivo mejlom organizato ru foruma; maksimalan broj učesnika po forumu je 40; u radu foruma učestvovaće prvih 40 prijavljenih učesnika; ukoliko bude više prijavljenih učesnika o tome će se voditi evidencija i koristiće se za eventualno organizovanje još jednog foruma ili prvenstvo prijave za neki naredni forum. 4. Savjetovanja za koordinatore za PRNŠ/V i članove timova Sa ciljem unapređenja PRNŠ/V-a i cjelokupnog sistema profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori, te pružanja direktne podrške ovom procesu, nastavljamo sa realizacijom savjetovanja za koordinatore za PRNŠ/V i članove timova. Teme savjeto vanja su inovacije u oblasti profesionalnog razvoja i razmjena iskustava i primjera dobre prakse. Obavještenja o mjestu i vremenu realizacije savjetovanja objavljuju se na sajtu Zavoda za školstvo (zzs. gov.me) najmanje 15 dana prije njegove realizacije. Tokom prve polovine 2013. godine realizovano je osam savjetovanja za vrtiće i osnovne škole. Teme savjetovanja bile su: Evaluacija PRNŠ-a, Aktivnosti Odsjeka za KPR, Razvojne faze u karijeri nastavnika i Primjeri dobre prakse.

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

5

bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti: Pristup djelu Iva Andrića u osnovnoj školi Forum za profesore hemije: Eksperiment u nastavi Forum za profesore matematike: Analiza rezultata ispita iz matematike u gimnazijama i stručnim školama Forum za učitelje: Ekskurzije i izleti u nastavi prirode i društva Forum za profesore matematike: Pisa testiranje – formiranje testova i primjeri zadataka Forum za profesore informatike: Implementacija predmetnog programa – teorijsko-praktični aspekti UKUPNO Broj učesnika 40 21 18 42 18 33 172 Broj seminara 1 1 1 1 1 1 7 .REALIZACIJA PROGRAMA OBUKE I FORUMA ZA NASTAVNIKE ZA PERIOD JANUAR – JUN 2013. broj učesnika i broj seminara (januar−jun 2013) u organizaciji drugih institucija Program Senzorna integracija djece u preškolskim i školskim ustanovama (JU Centar „1. Tokom navedenog perioda realizovani su i programi obuke koje organizuju i podržavaju druge organizacije u sklopu različitih projekata ili u saradnji sa Zavodom za školstvo. Tabela 1: Realizovani programi obuke. JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“) Upotreba pitanja u nastavi OŠ „Meksiko“. godinu. Takođe. P rogrami su dio obuke planirane za kalendarsku 2013. Bar JU Srednja poljoprivredna škola. pomagala i ostale specifičnosti u ostvarivanju vaspitanja i obrazovanja djece sa smetnjama u tjelesnom razvoju Razvoj kompetencija nastavnika za rad u opštoj gimnaziji ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Kooperativno učenje Kultura ljudskih prava Primjena Baterije testova sa metodologijom praćenja fizičkog (tjelesnog) razvoja i fizičkih sposobnosti učenika u Crnoj Gori Nastava jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Dodatna nastava iz matematike u drugom ciklusu osnovne škole UKUPNO Broj učesnika 28 66 17 33 44 34 44 23 34 30 353 Broj seminara 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 13 6 Tabela 2: Realizovani programi obuke. jun“. Izbor programa izvršen je u skladu sa iskazanim potrebama nastavnika. pribor. Bar Techniques for teaching young learners UKUPNO Broj učesnika 36 51 39 126 Broj seminara 2 2 1 5 Tabela 3: Realizovani forumi za nastavnike. broj učesnika i broj seminara (januar−jun 2013) u organizaciji Zvaoda za škosltvo Program obuke Vaspitač u osnovnoj školi Razvoj kritičkog mišljenja (RWCT) Motivacija u nastavi geografije Oprema. Podgorica. rezulatima eksterne i interne evaluacije škola i međunarodnog PISA projekta. broj učesnika i broj seminara (januar−jun 2013) Predmet i tema foruma Forum za profesore crnogorskog – srpskog. u skladu sa iznosom sredstava opredijeljenim za ovu oblast.

Forum za profesore matematike iz gimnazija i srednjih stručnih škola održan je 23. OŠ „Vuk Karadžić“.. Na kraju. mogu da izlože svoje ideje i promišljanja o određenom pitanju i razmijene ih sa svojim kolegama. tokom radionica. za sada. održan je 1. Svoje iskustvo predstavile su: Maja Ivanković. Nikšića. uz pomoć PP prezentacije i zvučnih zapisa).FORUMI-MOGUĆNOST STRUČNOG DIJALOGA I RAZMJENE DOBRE PRAKSE ZAVOD ZA ŠKOLSTVO F orumi za nastavnike jesu oblik profesionalnog razvoja čiji je cilj pokretanje diskusije o određenim stručnim temama. u prostorijama Zavoda za školstvo. OŠ „25. 7 . zatim se razmjenjuju primjeri dobre prakse. Ona je tokom prve sesije. Put Alije Đerzeleza. OŠ „Dr Dragiša Ivanović“.. Svi forumi se. Tema Foruma bila je Analiza rezultata eksternog ispita iz matematike u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Podgorica (motivacija za čitanje i razumijevanje pripovijetke Most na Žepi) i Raza Muhović. Nakon kratkog uvoda. marta 2013.. Bijelog Polja. Budve. Anisa Adrović. U radu je učestvovalo 40 nastavnika crnogorskog-srpskog. Cetinja. Deca. a ne moraju biti povezani sa temom foruma. Podgorica (primjena tehnike čitanje sa predviđanjem u interpretaciji pripovijetke Deca). maj“ u Podgorici. podsjetila učesnike na život i djelo Iva Andrića. profesorica jezika i književnosti u OŠ „21. bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti iz 28 osnovnih škola iz Rožaja. otvara se diskusija u okviru okruglog stola o istoj temi. Forum za nastavnike crnogorskog-srpskog. maj“ Rožaje (intrepretacija pjesme Zimsko jutro Vojislava Ilića. OŠ „Donja Lovnica“ (interpretacija pripovijetke Knjiga). Tokom treće sesije učesnici su predstavili primjere dobre prakse iz svojih učionica. realizuju u Podgorici. godine. Ona je predstavila rezultate ispita u prethodnim rokovima. Primjeri dobre prakse koji se prezentuju tokom treće sesije mogu. prezentuje se ili razmatra tema iz oblasti profesionalnog razvoja nastavnika. Knjiga. učesnici su iznosili svoja iskustva i ideje u realizaciji pripovijetki: Aska i vuk. godine. kao i afirmacija kreativnih praktičara koji. kroz kreativno osmišljenu prezentaciju. Podgorice. Uvodnu prezentaciju imala je savjetnica za matematiku u Ispitnom centru Crne Gore Tatjana Vujošević koja koordinira aktivnosti vezane za eksterni maturski i stručni ispit iz matematike. Sutomora. Most na Žepi. učesnici su analizirali rezultate i dali veoma korisne sugestije kako da se popravi kvalitet nastave matematike u srednjim školama u Crnoj Gori. bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim školama: Pristup djelu Iva Andrića u osnovnoj školi. Ljiljana Ivanović. dok se tokom druge sesije razgovaralo o djelima ovog nobelovca zastupljenim u programu osnovne škole. Uvodničarka foruma bila je dr Tamara Piletić. Nakon uvodnog predavanja ili radionica o temi foruma.. marta 2013.

pripreme. Stari Bar. Tokom prve sesije učesnici su dobili informacije o osnovnim karakteristikama testova: definicija testa. i Danilovgrada. kao i nastavne igre koje se koriste da bi učenici na zanimljiv način primijenili stečena znanja. U drugoj sesiji prezentovane su informacije o PISA testiranju. prezentovali formu testa čiji je cilj uvid u postignuća učenika VIII razreda iz matematike na kraju nastavne godine. priručnika i zaključeno da postoji dovoljno prostora za ovakav oblik nastave. Zelenike. pri čemu su detaljno analizirane njihove karakteristike. težina zadataka. održan je 27..dr Tamara Piletić Forum za profesore hemije: Eksperiment u nastavi. Uvodničarka foruma bila je mr Dragica Kovačević. Posjeta ribolovca. U trećem dijelu učesnici su prezentovali primjere dobre prakse iz sljedećih oblasti: Roditelj kao partner i edukator u realizaciji nastavnog procesa.. Tokom treće sesije učesnici su predstavili primjere dobre prakse iz svojih učionica koji su se odnosili na nastavne tehnike koje omogućavaju uspješno razumijevanje matematičkih pojmova. Posjeta konjičkom klubu. prijedloge. Uvodničar foruma bio je Miljan Vujošević. nadzornik za hemiju u Zavodu za školstvo. pokazali da razumiju materiju koja je za većinu bila nova. Napravljen je kratak pregled sadržaja programa. godine. U uvodnom dijelu. kako se planiraju. održan je 24. Zatim su predstavljeni primjeri zadataka koji su bili zastupljeni na ovim testiranjima. a prisustvovalo je njih 18 iz osnovnih škola iz Podgorice. U drugom dijelu učesnici su prošli kroz sve etape dva modea ekskurzije. profesor razredne nastave. Posjeta stomatologa. Budve. njihov vaspitno-obrazovni značaj. i 2009. godine. Forum za profesore razredne nastave: Ekskurzije i izleti u nastavi prirode i društva. tok izvođenja i sređivanje podataka). formiranje klastera. marta 2013. godine i postignućima naših učenika iz sve tri testirane oblasti. vrste testova. sa posebniom osvrtom na rezulte testiranja iz 2006. Škola u prirodi i dr. aprila 2013. U radu je učestvovalo 42 nastavnika i profesora razredne nastave iz 38 osnovnih škola. Rožaja. Učesnici su zaključili da se PISA testovima ne provjerava nivo usvojenosti školskog gradiva. Berana. Radovića. već koliko su ispitanici osposobljeni da naučeno gradivo primijene u realnim životnim situacijama. U radu je učestvovao 21 nastavnik iz 21 osnovne škole. . Uvodničar foruma bio je Željko Korać. učesnici foruma su za kratko vrijeme. godine. Raduje činjenica da je ovaj oblik nastave široko primijenjen u praksi (mišljenje učesnika). kompozicija sveski. metrijske karakteristike testa. dajući pri tome komentare. Iako je oblast obimna i kompleksna. radne sveske. tipovi test zadataka. aprila 2013. udžbenika. samostalni savjetnik u Zavodu za školstvo. Za forum se prijavilo 25 nastavnika matematike. Bara. kodiranje zadataka i dr. organizuju i izvode (ciljevi i zadaci. U tom pravcu definisane su pre- poruke: šta treba učiniti da se naš nezavidan položaj na rang listi poboljša. učesnici su se podsjetili na pojam i vrste ekskurzija i izleta. osobenosti test zadataka. kroz prezentaciju. Zatim su. kroz radionicu. Andrijevice. kao primjer. održan je 28. samostalni savjetnik u Zavodu za školstvo. mjesto i vrijeme. profesorica hemije. Realizovan je i forum za profesore informatike: Implementacija predmetnog programa − teorijsko praktični aspekti. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 8 Forum za nastavnike matematike u osnovnim školama: Pisa testiranje – formiranje testova i primjeri zadataka.

od 8. godine. imali jedinstvenu priliku da izaberu teme koje ih posebno zanimaju i da svoje iskustvo podijele sa kolegama. pa su na više sesija analizirane teme iz ove oblasti. Prepoznajući kvalitet sistema profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori formiranog u okviru obrazovne reforme koja je u toku. aprila 2013. njegovo funkcionisanje i rezultate. i. Engleska. početkom jula 2013. sa posebnim osvrtom na model profesionalnog razvoja na nivou škole/vrtića (mr Ljiljana Subotić). Izlaganje mr Ljiljane Subotić izazvalo je interesovanje kolega iz Španije. On je. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 9 . Važna oblast konferencije bio je profesionalni razvoj nastavnika. godine. duhovito i veoma slikovito govorio o jezičkoj ekonomiji. otvarajući tako nove mogućnosti za profesionlni razvoj nastavnika i njihovo napredovanje u karijeri. Osim na ovoj međunarodnoj konferenciji. Učesnici su. Konferenciju je otvorio Dejvid Kristal. Takođe. u okviru foruma o kontinuiranom profesionalnom razvo- ju. u 24 sale kongresnog centra. potrebama njegovih nastavnika. zatim model saradničkog učenja nastavnika engelskog jezika u Uzbekistanu (Natalija Tarikova) i sistem profesionalnog razvoja u nastavnika u Crnoj Gori. Zainteresovanost renomiranih evropskih stručnjaka za naš sistem. Tokom pet dana rad se odvijao kroz paralalne sesije koje su realizovane u osam termina. ukazuje na njegovu savremenost i usklađenost sa potrebama modernih obrazovnih sistema. Saudijske Arabije. Britanski savjet pozvao je predstavnice Zavoda za školstvo dr Dušanku Popović i mr Ljiljanu Subotić da na konferenciji. tekstove sa internet portala. jedan od najvećih lingvista današnjice. održana je 47. predstave taj sistem. odista. posebno uvezanost njegovih segmenata i njihovu funkcionalnost. Australije i drugih. Zavod za školstvo/Odsjek za KPR pozvan je da crnogorski sistem profesionalnog razvoja nastavnika predstavi i na konferenciji u Tel Avivu u Izraelu. Tokom foruma prezentovan je mentorski program za nastavnike engleskog jezika Leap Ahead in English koji se realizuje u Izraelu (Jane Cohen). kao i snimke sopstvenih predavanja. nadasve. analizirajući pri tome stihove čuvene rok grupe Bitlsi. to je važan podstrek našoj instituciji da taj sistem kontinuirano razvija i unapređuje. do 12. IATEFL konferencija u čijem radu je učestvovalo više od 1200 profesora engleskog jezika i poslenika iz oblasti obrazovanja iz čitavog svijeta.CRNOGORSKI KPR NA SVJETSKOM SKUPU NASTAVNIKA U Liverpulu.

me/vijesti/122174/Crnogorski-KPR-u-casopisu-Britanskog-savjeta. u poglavlju European perspectives (Evropske perspektive). Ove aktivnosti Zavod/Odsjek uradio je uz podršku Britanskog savjeta. izmijenjenog i dopunjenog izdanja priručnika za profesionalni razvoj na nivou škole/vrtića. Tokom prezentacije predstavljene su razvoje faze u karijeri nastavnika kroz čije odrednice oni mogu da se ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 10 O CRNOGORSKOM KPR-u U ČASOPISU BRITANSKOG SAVJETA Nakon seminara realizovanom u Noriču u junu 2012. kao i način praćenja njegove realizacije. godine u svečanoj sali Gimnazije „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Sva tri događaja vodile su dr Dušanka Popović. Cilj prezentacije bio je upoznati koordinatore za profesionalni razvoj na nivou vrtića/škole sa novim i inoviranim segmentima sistema profesionalnog razvoja nastavnika. maja i 21. Roda Bolita.zzs. autorki dr Dušanke Popović i mr Ljiljane Subotić.zzs. direktorica BC-ija za Crnu Goru. juna 2013. predstavnice Zavoda za školstvo dobile su ponudu od predavača i direktora Instituta za jezik.gov. godine. Lessons from India.me/naslovna/ profesionalnirazvoj/prns/ Prezentacije za koordinatore realizovane su u dva termina. mr Ljiljana Subotić. kao i načini na koje direktor može pomoći nastavniku kod kojeg ih prepoznaje. maja 2013. osnovnim i srednjim školma i resurs centrima realizovana je 21. te da planiraju naredne korake na polju profesionalnog razvoja. Tekst se može naći na aresi: http://www. Elektronska verzija priručnika može se naći na web adresi: http://www. Prezentacija za koordinatore u vrtićima. samostalna savjetnica u istom Odsjeku i Vanja Madžgalj. predstavljen je tekst Continuing Professional Development of Teachers in Monetengro. predstavljena je unaprijeđena verzija PRNŠ/V priručnika u kojoj su precizno objašnjeni svi navedeni segmenti. nadzornike i savjetnike u Zavodu za školstvo i koordinatore za profesionalni razvoj u školama. predstavljen je instrument Rukovođenje profesionalnim razvojem u kojem su navedeni pozitivni znaci profesionalnog razvoja nastavnika i ponuđeni načini na koje direktor može da ih podrži. za nekoliko ciljnih grupa: direktore škola. dok su ostale prezentacije realizovane 28. godine u Zavodu za školstvo. juna 2013. da prepoznaju svoje jake strane i one koje treba unapređivati.html . a prisustvovalo je ukupno 100 koordinatora iz crnogorskih vrtića i škola. Takođe. u dva termina. predstave crnogorski sistem profesionalog razvoja nastavnika. avod za školstvo i Britanski savjet organizovali su prezentacije novih i inoviranih segmenta sistema profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori. godine u Zavodu za školstvo. Prezentacija za direktore realizovana je 14. kako stručnu tako i finansijsku. kao i drugog. gov. Data je i tabela sa negativnim znacima razvoja. Naredni korak jeste da oni u svojim kolegama. Unaprijeđen je i formular za izradu ličnog plana profesionalnog razvoja. voditeljka Odsjeka za KPR.. da za publikaciju Britanskog savjeta koja je posvećena kontinuiranom profesionalom razvoju nastavnika engleskog jezika u Indiji. kroz radionice i prezentacije. Takođe. vrtićima i resurs centrima. prenesu mogućnosti koje im uvedene inovacije nude. U publikaciji pod nazivom Continuing Professional Development.Z PREZENTACIJE NOVIH I INOVIRANIH SEGMENATA SISTEMA KPR-a I PRIRUČNIKA ZA PRNŠ/V pozicioniraju u ličnoj profesionalnoj karijeri.

Jovanović“. Podgorica 19. JPU „Zagorka Ivanović“. Oliver Jakovljević. JPU „Dragan Kovačević“. i da se u Crnoj Gori formira korpus nastavnog kadra na koji i zvanično. možemo računati. profesorica razredne nastave. Zdravko Pejović. mr Zoran Đukić. Jovanović-Maše“. OŠ „Lovćenski partizanski odred“.NASTAVNICIMA DODIJELJENA VIŠA ZVANJA J oš jedan segment sistema profesionalnog razvoja nastavnika zaživio je u praksi. Petar Špadijer. OŠ „Lovćenski partizanski odred“. Naime. Nikšić 14. kao i posebne doprinose učenicima i školi u kojoj rade. Podgorica U zvanje nastavnika-istraživača unaprijeđeni su nastavnici: 18. vaspitačica-saradnica. kao mehanizam motivacije i javnog priznanja nastavnicima za njihov rad i zalaganje. u različitim akcijama. dr Esko Kalač. Budimirka Kandić Dubretić. Komisija za dodjelu viših zvanja Ministarstva prosvjete. diplomirani vajar. Budimirka Peruničić. JU OŠ „Savo Pejanović“. direktor OŠ „Bukovica“. Podgorica ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 11 . Milena Zoranović. Bijela 9. septembar“. profesor biologije. nastavnica predškolskog vaspitanja. stavljen u funkciju. OŠ „Orjenski bataljon“. septembar“. maj“. JPU „Ljubica V. diplomirana biologičarka. Aleksandra Gavrić. Cetinje 16. Jovanović-Maše“. Suzana Dacić. Cetinje 11. Tanja Garić. Cetinje 10. OŠ „Sutjeska“. Rožaje U zvanje nastavnika-višeg savjetnika unaprijeđeni su nastavnici: 15. nastavnica likovnog vaspitanja. profesorica razredne nastave. profesorica biologije. nastavnica predškolskog vaspitanja. U zvanje nastavnika-mentora unaprijeđeni su nastavnici: 1. Rožaje 6. Bar U zvanje nastavnika-savjetnika unaprijeđeni su nastavnici: 12. nastavnik hemije i biologije. Vesna Kralj. Nada Šćepanović. početkom 2013. SSŠ „Ivan Uskoković“. OŠ „Orjenski bataljon“. na osnovu dostavljene dokumentaciju i skladu sa Pravilnikom. Nikšić 5. mr Avdo Nurković. profesorica književnosti i jezika. OŠ „Jugoslavija“. JPU „Ljubica V. ali i društvu u cjelini. nastavnik istorije i geografije. Branka Todorović. Mirjana Vučinić.POTVRDA ZA RAD I USPJEH . Jelena Perunović Samardžić. Rožaje 7. godine u viša zvanja unaprijeđeno je 19 nastavnika. profesorica razredne nastave. Gimnazija „30. mr Željko Đuričković. Bijela 8. Mirsada Šabotić. JU OŠ „Luka Simonović“. profesorica pedagogije. Važno je da je ovaj segmet. diplomirani filolog. vaspitačica. Budva 3. Rožaje 13. OŠ „Jugoslavija“. JPU „Ljubica V. Budva 4. Bar 17. Gimnazija „30. diplomirani mašinski inženjer. diplomirani biolog. OŠ „25. Budva 2. dodijelila je zvanja nastavnicima kako slijedi.

Decenija rada na udžbenicima za reformu omogućila je urednicima Zavoda za udžbenike odličan uvid u vertikalnu i horizontanu povezanost udžbenika i. Inostrani i domaći eksperti pružili su dragocjena znanja o: uredničkim znanjima i vještinama.) George Iles K ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 12 ontinuirani profesionalni razvoj trebalo bi da bude imperativ za sve zaposlene u obrazovnim institucijama. fotografima. Prvog dana teme radionica bile su: Reforma obrazovanja u Crnoj Gori. nikada nije ni bio učenik.. predmetnih programa. Kako članovi redakcije Zavoda za udžbenike sara- đuju s velikim timom saradnika − autorima. . korektorima. ali i svim zainteresovanim kolegama u Zavodu. marketingu knjige. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica od početka reforme obrazovanja veliku pažnju posvetio je upravo obuci urednika i potencijalnih saradnika. koji se sastojao od devet radionica. Udžbenici za reformu – kratak istorijat. Pomoć profesionalnoj sigurnosti urednika bila je i u tome što su oni bili u prilici da se upoznaju sa najkvalitetnijim evropskim udžbenicima.. dizajniranju udžbenika. lektorima. konsultantima. u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva 11. procjeni kvaliteta udžbenika. (Ko prestane da bude učenik. U duhu ovog principa kontinuiteta u profesionalnom razvoju. februara 2013. tako je i neophodna obuka često iz raznorodnih segmenata koji prate nastanak i objavljivanje udžbenika.. ciljevima i strategijama reforme u crnogorskom školstvu. 13. savjetnica za izdavaštvo Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Whoever ceases to be a student has never been a student. naravno. recenzentima. dizajnerima. Radionice je pripremila i vodila Nađa Durković. održan je seminar sa temom Osnovne uredničke vještine. Seminar je bio namijenjen novim članovima redakcije Izdavačkog sektora. ilustratorima. osobama koje rade tehničku pripremu za štampu.O PROGRAMIMA OBUKE OSNOVNE UREDNIČKE VJEŠTINE Nađa Durković. savjetnica za izdavaštvo. i 15.

. Tokom trećeg ciklusa radionica bavili smo se sljedećim pitanjima: – značaj dobrog dizajna za upotrebnu vrijednost udžbenika. Drugog dana teme radionica bile su: Oblikovanje sadržaja u udžbeniku – zahtjevi kurikuluma i Didaktičko oblikovanje udžbenika i zadaci. Zavod za školstvo. Dijana: Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. 2003. osnovne djelatnosti Zavoda. U ovom setu radionica polaznici seminara podsjetili su se: osnovnih postulata reforme obrazovanja u Crnoj Gori. zakonitosti dobrog strukturiranja sadržaja u udžbeniku. didaktičkih osnova novih nastavnih planova i programa.Mjesto udžbeničkog kompleta u savremenoj nastavi – udžbenik kao žanr i Uredničke vještine – uloge i odgovornosti. Beograd. zašto neka pitanja i zadaci nijesu dobri i tipova zadataka. Školska knjiga. etapa u nastanku udžbenika za reformu. – šta treba ocjenjivati u jednom udžbeniku. Jednoglasno je procijenjeno da bi dio sadržaja ove obuke mogao poslužiti i potencijalnim autorima. Polaznici seminara su se u ovom drugom setu radionica podsjetili: kakva znanja i vještine treba da ima autor. koja znanja i vještine treba da ima urednik udžbeničke literature i sa kojim profilima stručnjaka urednik sve sarađuje i kakve je sušina i specifičnost te saradnje. – karakteristike jezika udžbenika. Jezičko oblikovanje udžbenika i Evaluacija udžbenika. Institut za psihologiju. Oblikovanje sadržaja u udžbeniku prema zahtjevima kurikuluma.Osnove za obnovu nastavnih planova i programa (2002). 2001. kao jedinog izdavača udžbenika u Crnoj Gori. . – osnovni termini koji se koriste u vezi sa dizajnerskim oblikovanjem knjige. pitanja i nalozi u udžbeniku. Podgorica.: Lekcije iz Finske. Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore. Filozofski fakultet. od čega sve zavisi uspjeh udžbenika i kakva je uloga izdavačke kuće u tome. ali i planova i djelatnosti jedne moderne izdavačke kuće. Podgorica .Grupa autora: Naša škola (2009). Zoran: Metode učenja/nastave. značaja pitanja i zadataka u udžbeniku. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Beograd. neophodne selekcije građe za udžbenički materijal. Učesnici seminara aktivno su učestvovali u radionicama i obuku su ocijenili korisnom. moći i slabosti udžbenika kao žanra.Knjiga promjena. Zagreb. modeliteta sadržaja udžbenika. – zamke birokratskog stila. 2009. ko su urednici u Zavodu. Široj stručnoj javnosti posebno bi bile zanimljive sljedeće teme: Karakteristike udžbenika kao žanra. Ministarstvo prosvjete i nauke. – koji su to valjani indikatari za ocjenu kvaliteta udžbenika i kako evaluaciju iskoristi za naredna izdanja iste knjige ili u razvijanju koncepta novih naslova.Sahlberg. hronologije i dinamike pojedinih etapa reforme. Posljednjeg dana obuke teme radionica bile su: Dizajn udžbenika. seriji udžbenika i kompletnoj produkciji. 2012 ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 13 . – značaj dobrog jezika udžbenika. Evaluacija udžbenika… Za pripremu radionica korišćena je sljedeća literatura: . P.Lalović. . Podgorica. postupka pribavljanja rukopisa za udžbenik. Istraživanje: Primjena reformskih rješenja u osnovnim školama i gimnazijama u Crnoj Gori. Podgorica. ali i nastavnicima. .Plut. konkretnijih specifičnosti reforme školstva u Crnoj Gori (šta je to polazište za svakog autora i šta to on stalno treba da ima na umu).

Uključivanje RE đece u redovan sistem obrazovanja. OŠ „21. kao i podsticanje interesovanja za učenjem. u okviru komponente 2. lokalna obrazovna ekspertkinja za inkluziju Projekat Servisi inkluzivnog obrazovanja P ilot projekat EU – Crna Gora Servisi inkluzivnog obrazovanja. zatim OŠ „Mileva Lajović Lalatović“ i OŠ „Olga Golović“ iz Nikšića. Cilj ove aktivnosti jeste povećanje motivacije za redovno pohađanje nastave u osnovnim školama. od šest do devet godina starosti. u dva pilot vrtića: JPU „Đina Vrbica“ u Podgorici i JPU „Dragan Kovačević“. * A SVI JEDNAKI Aleksandra Radoman Kovačević. realizacija i evaluacija modela vođenja slučaja u osam pilot škola u Crnoj Gori sa ciljem smanjenje odbijanja i napuštanja školovanja. u Nikšiću. Priprema. OŠ „Marko Miljanov“. Kako ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 14 *Savjet Evrope . U okviru programa obuke nastavnog kadra za realizaciju pripremnih vrtića za romsku i egipćansku đecu realizovane su dvije osmosatne obuke pod nazivom Uključivanje RE đece u predškolsko obrazovanje. a realizovan je putem rada na: razumijevanju konteksta i problematika RE populacije i specifičnih problematika u vezi sa pohađanjem predškolskih ustanova. Glavni cilj programa jeste povećanje upisa RE populacije u predškolske i osnovnoškolske obrazovne institucije. OŠ „Savo Pejanović“. Priprema. 2. maj“ iz Podgorice. Bitan segment u realizaciji seminara koji je umnogome odredio i ishode učenja.SVI RAZLIČITI. bile su metode korišćene u radu s ciljnom grupom vaspitača. uključivanja odgovarajućih metoda rada prilagođenih potrebama RE đece predškolskog uzrasta i uključivanja i obrade bitnih tema za zdrav rast i razvoj đece. Škole obuhvaćene ovim programom su: OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“. OŠ „Radomir Mitrović“ iz Berana i OŠ „Drago Milović“ iz Tivta. posebnu pažnju poklanja profesionalnom razvoju nastavnog kadra kroz dvije ključne aktivnosti: 1. realizacija i evaluacija pripremnih vrtića za romsku i egipćansku đecu predškolske dobi.

tako su definisana četiri osnovna područja rada na profesionalnom usavršavanju nastavnika: vrijednosti. radu. između ostalog moglo čuti: „Prije vrtića rekla sam DA svojim ustima. Odsjek za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. i sedam RE asistenata. davanju i primanju povratnih informacija. U svom radu imali su podršku zaposlenih u Projektu Servisi inkluzivnog obrazovanja. U ovom kontekstu otvorenost. u periodu od 18. obezbijeđen je putem dnevnih sastanaka na kojima su se razmjenjivala 3 Vaspitačica tokom evaluacije. šest studentkinja s Filozofskog fakulteta. godine. empatiji i sl. stavovi. kao i motivisanost. iskustva i izazovi u radu. korišćenju „otvorenih” pitanja. Sistem podrške i supervizije. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Realizacija aktivnosti u pripremnim vrtićima kao jasan rezultat imala je visok nivo motivisanosti đece za pohađanje vrtića. dosljednost. kao i na praksu vršnjačke podrške. učestvovalo je 22 vaspitača. na prvom mjestu RE asistenata i stručnjaka. pravičnost i sl. čine preduslov daljem procesu usavršavanja koji se odnosi na razvoj prvenstveno socijalnih vještina (komunikacijske vještine s naglaskom na asertivnoj komunikaciji. finalni broj bio je 161 dijete konstantno uključeno u rad u pripremnim vrtićima. juna 2012. moguća rješenja i preporuke za dalje aktivnosti i sl.specifičnost programa pripremnih vrtića čini koncept socijalne inkluzije koji podrazumijeva primjenu socijalnog obrazovanja i upotrebu neformalnih metoda rada putem različitih interaktivnih pristupa kompatibilnih potrebama romske i egipćanske đece. Prvi nivo profesionalnog razvoja koji se odnosi na razvoj vrijednosti i stavova čini najbitniji dio procesa koji kasnije određuje odnos prema đeci. Pozitivne promjene desile su se i kod njihovih roditelja. Ovaj sistem podrške dao je vidne rezultate u odnosu na stavove angažovanih lica i pristup u radu sa đecom. U radu dvije dvodnevne obuke i realizaciji propratnih aktivnosti koje su se sastojale od sprovođenja aktivnosti pripremnih vrtića i evaluacije ovog programa.) koje se koriste u radu sa đecom predškolske dobi obuhvaćenom socijalnom inkluzijom. aktivnom slušanju. vještine i znanja koja treba sticati i razvijati u daljem radu. kao i stručnih saradnika u JPU „Đina Vrbica“ i JPU „Dragan Kovačević“. Oni su radili sa 161 đetetom u pet grupa pripremnih vrtića u Podgrici i Nikšiću. tolerancija. Promjene i postignuća koja se odnose na profesionalce angažovane u pripremnim vrtićima pokazali su se i tokom finalne evaluacije kada se. kao i povećano intresovanje za upis u školu. Dokaz za pomenuto je neočekivano velik broj đece učesnika pripremnih vrtića. do 29. mogućim postignućima ciljne grupe i sl. poslije sam rekla DA dvojim srcem“3 Grafik 1: Ciklus dnevnog rada u pripremnim vrtićima Prilagođavanje sadržaja i/ili pristupa Planiranje aktivnosti 15 Dnevna refleksija na rad i sprovođenje aktivnosti Realizacija aktivnosti . od planiranih ukupno 30 učesnika. Naime.

mapiranje zajednice. Rezultati se odnose na unapređenje okruženja za učenje i praćenje nastave za RE đecu. kreiranja mehanizama praćenja uključivanja RE đece u osnovnoškolski sistem. uz podršku stručnih saradnika i voditelja Projekta. a obuka je trajala 48 sati. zatim kroz praktičnu primjenu prilagođenih sadržaja uz korišćenje interaktivnih metoda. da će realizovane aktivnosti unaprijediti kvalitet obrazovne inkluzivne prakse u Crnoj Gori. programa za primjenu samoprocjene i vršnjačke procjene. Grafik 2: Koncept rada Moduli i teme koje obuhvataju Vođenje slučaja (I. kao i smanjenja pasivnog i aktivnog odbijanja učešća u nastavi. nakon svakog modula. a u toku je realizacije ostalih obuka. Osim trenutne primjenjivosti u direktnoj praksi. Takođe. institucijama socijalne zaštite i sl. radilo se i na samoprocjeni postignuća. Pozitivna disciplina (VI modul). obuka za nastavnike predmetne nastave iz osam pilot škola. Posebno ističemo obuku za kolege u školi koje su realizovali nastavnici koji su pohađali obuku. II i III modul) odnosi se na tri faze i nivoa rada: Vođenje slučaja u učionici. stručni saradnici i praktičari. obuka za razredne starješine iz osam pilot škola. obuka za nastavnike razredne nastave iz osam pilot škola. odabir i formiranje timova koji vode slučaj đece u riziku od odbijanja ili napuštanja nastave. kao i aktivnosti na profesionalnom razvoju nastavnika ostvaruju vidljive rezultate u konkretnoj primjeni u praksi. Projekat Servisi inkluzivnog obrazovanja. Propratne ZAVOD ZA ŠKOLSTVO aktivnosti u vidu obuka za kolege urađene su u četiri škole. povezivanje i umrežavanje sa resursima u zajednici na direktnom radu u vođenju slučaja i sl. Korisne preporuke nalaze se u publikacijama Priručnik za realizaciju pripremnih vrtića i Plan i program pripremnih vrtića. kojih je bilo ukupno tri. saradnje sa zajednicom. u okviru PRNŠ aktivnosti. individualne podrške RE đeci za uključivanje i ostanak u redovnom osnovnoškolskom sistemu. mehanizama saradnje i komunikacije u školi. principa vođenja slučaja. u školi i u zajednici. Na samom kraju. organizovanje osam događaja za roditelje sa interaktivnim djelovima programa. odvijale su se kroz vježbe. sa naglaskom na procesnom radu sa đecom kroz definisanja pravila grupe. civilnim sektorom. vježbe davanja i primanja povratne informacije i primjeni ove tehnike u radu sa đecom i kolegama. kao i brojnim radnim materijalima nastalim u okviru rada na vođenju slučaja koji će takođe biti objedinjeni u priručnik. Interaktivne metode rada u multikulturalnom kontekstu (IV modul). realizovana je s ciljem upoznavanja faza razvoja grupe. 16 . saradnje s roditeljima. coaching-a ili praktičnih kraćih obuka. Projekat je stvorio mehanizme za dalji rad i usavršavanje nastavnog kadra kroz stvaranje mreže vršnjačke podrške i jasnih preporuka za dalju implementaciju istih i sličnih programa u radu sa đecom. Propratne aktivnosti facilitirane su i realizovane putem tzv. diskusiju i refleksiju na stavove i predrasude.Sljedeća aktivnost realizovana u okviru komponente 2 Projekta usmjerena na profesionalni razvoj nastavnika odnosi se na obuke organizovane u okviru programa Uključivanje RE đece u osnovnoškolsko obrazovanje. Učesnici ovih modula su direktori iz osam pilot škola ili predstavnici uprave škole. i Interkulturalna učionica/škola (V modul). nadamo se. Ukupan broj učesnika po modulu bio je 36. Cilj ovog programa čini prevencija i smanjenje odustajanja od redovnog pohađanja nastave tokom prvih godina školovanja putem: kvalitativnog obezbjeđivanja mehanizama za uključivanje i ostanak RE đece u redovnom osnovnoškolskom sistemu. stvaranja podsticajnog okruženja i povećanja učešća đece.

modernizuje i usaglašava sa trenutnim potrebama nastavnika i najnovijim trendovima u ovoj oblasti obrazovanja. kao i predstavnici škola i vrtića. S ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 17 . Takođe. te da je uklopljiv u sistem koji već posjedujemo. kao i primjere najbolje evropske prakse i prakse razvijenih zemalja svijeta. te na osnovu čega procjenjuje svoje potrebe i korake za dalje napredovanje. i konkretnija i primjenljivija. putem analiza i istraživanja pratimo nivo ostvarenosti planiranog. Još jedan razlog da se detaljnije pozabavimo ovom oblašću jeste uvođenje u sistem modela licenciranja i voditeljka Odsjeka za KPR. posebno kada je profesionalni razvoj nastavnika u pitanju. pa.NOVE IDEJE I AKTIVNOSTI Dr Dušanka Popović RAZVOJNE FAZE U KARIJERI NASTAVNIKA Analizrajući sve raspoložive resurse konstatovali smo da bi „alatka“ kojom nastavnik procjenjuje svoj trenutni status u profesiji. trebalo da bude što sadržajnija. Naravno. Procenjujući da su eksperti Britanskog savjeta u dokumentu Okvir za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika engleskog jezika osmislili takve instrumente. uz prethodnu procjenu da Okvir odista prati sve savremene trendove u obrazovanju. samim tim. taj okvir prilagodimo svim nastavnicima u Crnoj Gori. Zavod za školstvo istem profesionalnog razvoja nastavika u Crnoj Gori formiran je u okviru obrazovne reforme koja je u toku. U skladu sa principom kontinuiranog razvoja koji jeste uslov svakog napredovanja. uz njihov pristanak. U njegovom osmišljavanju učestvovali su predstavnici centralnih institucija obrazovnog sistema. Sistem smo oblikovali u skladu sa potrebama nastavnika u Crnoj Gori. te razmatramo efikasnost primijenjenih rješenja i planiramo naredne korake. pri čemu smo koristili sopstvena iskustva. odlučili smo da. Zavod za školstvo/ Odsjek za KPR nastoji da postavljeni sistem unapređuje.

radna grupa 5 opredijelila se za šest razvojnih faza: Razvojna faza 1: nastavnik bez odogovarajuće stručne spreme Razvojna faza 2: nastavnik početnik Razvojna faza 3: nastavnik u razvoju Razvojna faza 4: kompetentan nastavnik Razvojna faza 5: uzoran nastavnik Razvojna faza 6: nastavnik ekspert Uz svaku fazu dat je kratak profil (opis) nastavnika koji pripada toj fazi. str. mr Ljiljana Subotić. u Profesionalni razvoj na nivou škole/vrtića. 2011. navedeni su pozitivni znaci razvoja koje nastavnik kod sebe može prepoznati. mentor nastavniku pripravniku. već to postaje imperativ profesije i uslov za ostanak na poslu koji se obavlja. realizator akcionih istraživanja u svom odjeljenju/vaspitnoj grupi. Pripravnik i nastavnik nakon položenog stručnog ispita u prvoj godini samostalnog rada. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 18 1 2 3 4 Kompetentan nastavnik 5 Uzoran nastavnik 6 Nastavnik ekspert 4 Model licenciranja i relicenciranja nastavnika predstavljen je u PRNCG br. Nastavnik koji aktivno prati dešavanja u struci. str. član tima za samoevaluaciju vaspitno-obrazovne ustanove. i pružena određena pomoć u procjeni oblasti koje bi se mogle unaprijediti (vidi Prilog 7. Takođe. stiče vještine i znanja i primjenjuje ih u praksi. . 30. Procjenjujući mogućnosti i potrebe našeg obrazovnog sistema. član tima za PRNŠ/V. Aleksandra Vešović Ivanović. stiče uslove za viša zvanja (savjetnik. Osim toga. Model licenciranja i relicenciranja nastavnika i rukovodilaca u obrazovanju podrazumijeva da se profesionalna znanja i vještine obnavljaju i podnose dokazi o tome na period od pet godina – što zahtijeva pecizan i pouzdan proces samoprocjene i promišljanja o ličnom razvoju i unapređivanju. ne ostavlja se prostor za opredeljenje da „volim“ ili „ne volim“. Tabela 1: Prikaz razvojnih faza u karijeri nastavnika i kratak profil nastavnika u određenoj fazi RAZVOJNE FAZE U KARIJERI NASTAVNIKA Razvojna faza Nastavnik bez odgovarajuće stručne spreme Nastavnik početnik Nastavnik u razvoju Kratak profil Nestručno zastupljena nastava: studenti apsolventi i nastavnici bez odgovarajuće kvalifikacije. član je istraživačkog tima na niovu obrazovnog sistema. Vesna Dimitrijević.1. zatim prijedlozi kako se može ostvariti napredak i kako se mogu planirati naredni koraci. „želim“ ili „ne želim“ da se profesionalno razvijam. 15. razvojna polazišta i potrebe koje karaketrišu fazu. Ljiljana Adžić i Dragana Janković. ima važnu ulogu u stučnim udruženjima i mrežama. ispunjava uslove za zvanje nastavnik mentor. 5 Članice radne grupe bile su: dr Dušanka Popović. Nastavnik koji svojim znanjima i vještinama doprinosi razvoju i unapređenju obrazovnog sistema. Nastavnik koji je položio stručni ispit sa više od dvije godine radnog iskustva koji unapređuje svoja znanja i vještine u odnosu na nastavu i učenje/vaspitnoobrazovni rad. karakteristike koje u toj fazi nastavnik može imati. Razvojne faze u profesionalnoj karijeri nastavnika osnova su za sopstveno pozicioniranje u profesionaloj karijeri i vodič za sveobuhvatni pristup profesionalnom razvoju. 2013). viši savjetnik i istraživač u nastavi). Zavod za školstvo.. 7. priručnik za škole/vrtiće.relicenciranja nastavnika 4 za čiju primjenu je neophodno uraditi standarde za nastavnike. Jadranka Radunović. mr Vesna Stojanović. član je tima za akciona istraživanja u školi/predškolskoj ustanovi. Nastavnik koji je primjer ostalim kolegama. Podgorica.

Sredina i uslovi za učenje 3. u našem sistemu nema previše. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 19 6 Vaspitno-obrazovni rad odnosi se na process koji se odvija u vrtiću. profesionalno znanje i razumijevanje i profesionalne vještine. Zavod za školstvo. trebalo je precizirati postignuća kojima nastavnik. treba da dostignu nivo razvojne faze 4. bez razlike. Razvojne faze. Ukoliko je drugačije. te da će uspješnije i svrsishodnije planirati svoj profesionalni razvoj i napredovanje. Standardi su postavljeni u odnosu na sljedeće aspekte obrazovno-vaspitnog rada: – planiranje i pripremanje nastave i učenja/ vaspitno-obrazovnog rada. 2008). Standardi su urađeni u odnosu na tri razvojne faze: nastavnik početnik (faza 2). Tako su osmišljeni standardi nastavne prakse/vaspitno-obrazovnog rada6 (prilog 7. stremi. Standardi koji se pripremaju u okviru modela licenciranja i relicenciranja nastavnika postavljeni su u odnosu na aspekte vaspitno-obrazovnog rada koji slijede.Kako bi nastavnik lakše odredio svoje potrebe i planirao aktivnosti profesionalnog razvoja kroz koje će na njih odgovoriti. To je put kojim svi nastavnici treba da prođu tokom profesionalne karijere kako bi očuvali svoju kompetentost. tj. . Planiranje 6. posljednjim dvijema fazama (faze 5 i 6) pripadaju nastavnici dovoljno kompetentni da procjenjuju svoju praksu i postavljaju ciljeve svog daljeg razvoja. opisuju profesionalni put nastavnika koji prati stalno napredovanje bez obzira da li je on zainteresovan da postane nosilac višeg zvanja ili ne. – poznavanje struke. u određenoj fazi svoje profesionalne karijere. što je i logično. iz nekoliko razloga: nastavnika bez odogovarajuće stručne spreme. Takođe. podrška učenicima/ djeci.2. što najčešće podrazumijeva apsolvente iz struke ili izvođenje nastave jednog predmeta od strane nastavnika druge struke. 1. uz one koji već postoje. čime se gubi potrebna kompetentnost. Kao takvi. Poznavanje metodike predmeta 5. Procjenjivanje i ocjenjivanje 7. – profesionalni razvoj. smatramo da u sistemu svi nastavnici. Liderstvo i saradnja Prve standarde Zavod za školstvo uradio je u odnosu na viša zvanja nastavnika (Naša škola – standardni za nastavnička zvanja. da tokom svoje profesionalne karijere postanu kompetentni nastavnici. Profesionalni razvoj 8. – procjenjivanje i ocjenjivanje učenika/ procenjivanje razvojnog napretka djece. Standardi jasno opisuju šta se očekuje od nastavnika nosioca određenog zvanja i promovišu tri glavna aspekta profesionalnog razvoja: profesionalna svojstva i vrijednosti. to znači da se oni nijesu profesionalno razvijali i napredovali. Poznavanje struke i predmetnog programa 4. Ne sumnjamo da će instrument koji smo pripremili. – organizacija i realizacija nastave i učenja/ vaspitno-obrazovnog rada. pak. isto) koji pokazuju šta nastavnik treba da bude u mogućnosti da primijeni u praksi na kraju određene razvojne faze. Učenici i proces učenja 2. pomoći nastavnicima da prepoznaju svoju trenutnu poziciju u profesionalnoj karijeri. oni su kompatibilni sa prethodno pomenutim stanadardima i usmjereni ka istom cilju. nastavnik u razvoju (faza 3) i kompetentan nastavnik (faza 4).

čime možemo pokrenuti dječju inventivnost.ISKUSTVA IZ ŠKOLA POVODOM PROJEKTA KAKO UČENICMA POMOĆI DA STVARAJU. Jedno je sigurno – rezultati su proporcionalni vremenu utrošenom za planiranje. ili sa istim timom koji je realizovao Projekat Kako učenicima pomoći da stvaraju. možemo pomoći. Da stvar bude čudnija svako od nas zna odgovor i ime obješnjenje. kada je sve prevedeno i objašnjeno? Na ova pitanja nemamo odgovor. prilično neočekivano i naizgled suvišno. Bar Radoje Stanišić. a i govore. nekada to bude izvan proporcije i očekivanog – ali rijetko. Mi smo je dobili od Zavoda za školstvo. za većinu nas.. složićete se. na prve korake. ali znamo da naši učenici sve teže pišu. u vidu Projekta Kako učenicima pomoći da stvaraju usmene i pisane. Istina. Da li je problem u 160 karaktera SMS-a. ne znamo. Danas. što. pronalazili smo na radionicama i tokom druženja u okviru Projekta. kada je iza nas zaokružena priča o stvaranju usmenih i pisanih. ali i izvan njega – pokrenuti aktivnostima i idejama sagovornika.. što su stari metodičari govorili iz nas – jer smo očekivali čudo. 20 U takvoj atmosferi svaka je pomoć dobrodošla – naročito ako dolazi sa pravog mjesta i od kompetentnih ljudi. Kako to mi. da ne kažem i riješe. zna da potraje. umjetničke i neumjetničke tekstove.. Šta se desilo sa čitanjem danas kada po knjigu ne morate nigdje ići. Zar se ne podrazumijeva da sve lakše pišemo i govorimo? Je li to problem danas kada sa svakog mjesta možemo i napisati i reći šta želimo i kome god hoćemo? Mi koji se ovim pitanjima bavimo znamo da jeste i tražimo uzrok. pripremu i realizaciju. kako je predstaviti i objasniti kao veoma važnu kariku u lancu opšteg obrazovanja. ili u foto konverzaciji na Facebook-u.. umjetničkih i neumjetničkih tekstova. . Jedan termin „lebdi” iznad svih nas i vraća nas na sam početak. a glasi proces i ima veze sa postupnošću. Kada i koliko prostora odvojiti za ovu oblast. ali ozbiljnu analizu očekujemo od. na par „klikova”. zapravo. da su ljudi riješeni da ga umanje. ali mnoga druga pitanja. Pisanje je proces i mora imati faze. potrebu da nešto napišu i kažu? Odgovore na ova. Kako smo to previdjeli. sada smo sigurni da problem postoji i . razmišljamo samo o momentu vremena. bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. a ono se formuliše jednom riječju – čitanje.. I USMENO I PISANO profesor crnogorskog-srpskog. baš rijetko. P ZAVOD ZA ŠKOLSTVO itanje stvaranja usmenih i pisanih tekstova u XXI vijeku je. Ako smo nekada i pomislili da se to dešava samo nama. kada je sve tu. zašto smo imali utisak da se neke stvari podrazumijevaju i da dolaze spontano? Naročito je zanimljino to što smo još bili u postupcima s kraja prošlog vijeka.. da je nevjerovatno da uopšte govorimo o pisanju i govorenju.

a realizuje ga uz pomoć odjeljenjskih starješina i nastavnika građanskog vaspitanja. Zahvaljujući tome. mentorstvo i dr. značajno smanjili. a samim tim i produktivniji. učenici su u prilici da ovladaju prijeko potrebnim socijalnim vještinama i uspostavljanjem kompromisa. a motivisanost i angažovanost od strane učenika doživljavaju kao značajno potkrepljenje i podsticaj u radu. Tačnije. Program je uticao na razvijanje atmosfere koja omogućava spontanu i slobodnu komunikaciju u učionici. kao i proces učenja učenika. Evaluacija pokazuje još jedan značajan podatak. Oni su tolerantniji prema različitostima u odjeljenju (različitim sposobnostima. Dijana Sekulić. što je najbolji način da vide. Mira Lutovac. uspješno se realizuju aktivnosti predviđene planom profesionalnog razvoja na nivou škole. zlostavljanje i zanemarivanje u školi. S druge strane. Aktivnim učešćem tokom obuke i primjenom naučenog prilikom planiranja i realizacije procesa nastave/učenja. Projekat je uradio tim za PRNŠ. Senka Živković. naši nastavnici bili su u prilici da se u većem broju uključe u obuku. OD KOLEGA I UČENIKA Milutin Šćekić. Berane U OŠ „Radomir Mitrović“ u Beranama od 2008. a jedna od aktivnosti kroz koju smo nastojali da realizujemo ovaj cilj jeste Program zaštite učenika od nasilja. život i rad učenika. Podizanje ove tolerantnosti na veći nivo kao i učenje kooperativne komunikacije vjerovatno su značajni razlozi zbog kojih su i učenici slabijeg uspjeha tokom rada u radionicama daleko otvoreniji. „Iznad svega ostalog. ličnom aktivnošću razmjenjuju iskustva. Zavod za školstvo je. potrebama i interesima. Program nastavnicima omogućava da mnogo bolje razumiju potrebe učenika i uspostave uspješniju komunikaciju sa njima. Opšti cilj programa zaštite učenika od nasilja jeste unapređenje kvaliteta života učenika primjenom mjera prevencije za stvaranje bezbjedne sredine za nji- hov život i rad i mjere intervencije u situacijama kada se javlja nasilje. stvaralački nastavnik vidi samog sebe kao učenika. u kojoj učenici znatno jednostavnije izražavaju svoje mišljenje i osjećanja. od svojih kolega i iz literature. direktor. saznaju i kritički prihvate neku ideju ili inovaciju. Na kraju. Učenici koji su učestvovali u programu daleko su spremniji da uspostavljaju kooperativne odnose i afirmativnu komunikaciju. nastavnici unapređuju cjelokupan vaspitno-obrazovni proces. pedagog.. tokom izvođenja Programa. kao i kvalitet znanja učenika. Nastavnik uči u tokom svoje nastave. u školi i van nje. učeći iz provjeravanja ideja u praksi . Povezujući naučeno sa svojim iskustvom. Kroz različite aktivnosti nastojimo da sve nastavnike koji pripadaju određenom stručnom aktivu ili razrednom vijeću mobilišemo i uključimo u aktivnu razmjenu ideja. i profesori: Miloje Luković. Za uspješnu realizaciju zaslužan je tim za PRNŠ koji čine: Jovan Mališić. Jadranka Čukić. Dubravka Keković i koordinator tima Milutin Šćekić. godine. Takvi rezultati potvrđuju opravdanost organizovanja različitih vrsta edukacija. u okviru redovne obuke nastavnika. pa se kroz PRNŠ pripremaju i realizuju i takve aktivnosti. prihvaćeniji.“ (Alan Mojl).PRNŠ: UČITI IZ ISKUSTVA. vjerskim i nacionalnim različitostima). Anica Paunović. znanja i vještina kojima raspolažu. naše dvogodišnje iskustvo u radu na ovom Programu i rezultati evaluacije upućuju nas da vjerujemo u smisao ovakvog rada u školi. U okviru plana PRNŠ-a jedan od prioriteta odnosio se na stvaranje sigurne sredine za učenje. te razvoj tolerantnog odnosa prema osobama sa drugačijim mišljenjima. pedagog OŠ „Radomir Mitrović“. učeći sa učenicima i od njih. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 21 . kroz koje bogate i unapređuju svoj rad. Razrješavajući konflikte i tražeći najprihvatljivije rješenje za sukobljene strane. Dušica Šćekić. Posebno važnom smatramo razmjenu iskustava u primjeni inovativnih metoda i tehnika rada. nastavnici su osmislili niz raznovrsnih inovativnih nastavnih časova. Nastavnici neposredno.. u našoj Školi realizovao više regionalnih seminara na teme: interaktivne metode u nastavi. a to je da su se konflikti bilo koje vrste u Školi. procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi.

Tim za profesionalni razvoj na nivou škole čine: Nevenka Bošković. Tanja Bulatović. I u tradicionalnim i savremenim modelima profesionalnog razvoja nastavnika. Jelena Ristić. unapređenje nastave i stvaranje kompetentnog nastavnika u obrazovno-vaspitnom sistemu ostvaruje se putem profesionalnog razvoja zaposlenih. od profesionalnih kompetencija koje nastavnik posjeduje. a cilj je bi da se osnaže članova kolektiva za bolju i uspješniju komunikaciju. direktor škole. prihvaćeno je da nastavnici treba da razvijaju svoje sposobnosti i usvajaju nova znanja i vještine neophodne za postizanje profesionalnih zadataka na kompetentan način. Olivera Marković. Timski rad je način preko koga se ostvaruju mnogi oblici učenja i razvijaju djelotvorni pristupi koji se grade na bogatstvu i raznovrsnosti znanja. Timski rad posebno je važan za dobro funkcionisanje PRNŠ modela. Marija Jeremić. profesorica razredne nastave. jer se njime obezbjeđuje intenzivna saradnja i međusobna povezanost nastavnog osoblja. K valitetnije obavljanje posla. Slavica Mrdak. profesorica razredne nastave. profesorica engleskog jezika. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da su u našoj Školi do sada realizovane sve aktivnosti predviđene dvogodišnjim planom profesionalnog razvoja. Važna komponenta profesionalnog razvoja jeste stručno usavršavanje nastavnika. nakon čega su rađene dvije vježbe o nenasilnoj komunika- Olivera Marković. Uslijedila je prezentacija o komunikacijskim vještinama. Radionicu su vodile Olivera Marković i Slavica Mrdak.TIMSKI RAD – SIGURAN USPJEH pedagogica OŠ „Aleksa Bećo Đilas“. Jedna od realizovanih aktivnosti je i radionica Jačanje komunikacijskih vještina. U uvodnom dijelu radionice rađen je test aktivnog slušanja jer je aktivno slušanje usko povezano sa kvalitetnom komunikacijom. umjenja. Alenka Moračanin. pedagogica. profesorica ra- ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 22 . koordinatorka. Žaklina Smolović. profesorica istorije i geografije. sposobnosti i vještina nastavnika tj. Uspješnost realizacije obrazovanja učenika u velikoj mjeri zavisi od znanja. Ravna Rijeka zredne nastave. profesorica razredne nastave. Ključni cilj profesionalnog razvoja u našoj Školi jeste kontinuirano unapređivanje kvaliteta nastave. Timski rad je interaktivni proces koji omogućava da ljudi različtog stepena stručnosti proizvedu kreativna rješenja za zajednički definisane probleme. Plan za PRNŠ u našoj školi urađen je na osnovu iskazanih potreba nastavnika. samoevaluacije škole i na osnovu ekstreno-interne provjere znanja učenika.

i od tipa kojem pripada. Zaključujemo da je proces PRNŠ-a dugotrajan i zahtjevan. dopunske nastave i slobodnih aktivnosti po razredima. spremnost da se donesu teške odluke. u okviru svog posla u učionici. jer je želja nastavnika ovog kolektiva za stalnim usavršavanjem velika. Svi članovi su aktivno učestvovali u realizaciji planiranih aktivnosti. godine za nastavnike naše Škole i nastavnike JU OŠ „Pavle Žižić“ u organizaciji Zavoda za školstvo. inicijative. pripadaju. motivišu i doprinesu efikasnosti i uspjehu učenika i škole u kojoj rade. nadamo se uz bolje materijalne mogućnosti. kao trener u okviru Pestaloci programa Savjeta Evrope. ohrabruje ih. realizovana je i radionica Liderstvo. koji podrazumijeva strogu disciplinu. prezentovane su karakteristike komunikacije koja nam prija i koja nam ne prija. učenici mu vjeruju i slijede ga. da ima mnogo toga što se može uraditi i promijeniti. svaka moderna organizacija od svog zaposlenog zahtijeva kompetentnost. Cilj je bio da se nastavnici osnaže. praćenjem savremenih zbivanja iz oblasti iz koje organizuju ovu vrstu nastave. za razliku od onih nastavnika koji se ponašaju autoritarno. organizovati aktivnosti profesionalnog razvoja nastavnika. realizovan je program obuke Kooperativno učenje u nastavi. U svom poslu svi smo lideri i svi organizujemo svoj rad i donosimo važne odluke. Izvršena je detaljna analiza održanih časova dodatne.ciji (rad u paru). Nakon prezentacije o liderstvu otvorena je rasprava u kojoj je učestvovao veći broj nastavnika. U okviru PRNŠ aktivnosti uradili smo i analizu rada dodatne i dopunske nastave i slobodnih aktivnosti Cilj analize bio je unapređivanje rada dopunske i dodatne nastave i prevazilaženje eventualnih problema i poteškoća. Mi smo uspjeli da. uspješno komuniciranje. Smatramo da će ova radionica o liderstvu podstaći kolege na promjene. Seminar je održan u OŠ „Pavle Žižić“ u Njegnjevu. U našoj Školi će se i dalje. tj naređivački. u stvari. realizujemo sve predviđene aktivnosti za period od dvije godine. Nastavnici su. itd. Kvalitet sadržaja. na nivou na kojem smo. a ne formalni autoritet. ohrabriti ih da pokušaju da mijanjaju dosadašnje stavove. kao mogući izazov za bolje učenike. Seminar je vodila Mladenka Perić. proširili svoje znanje o kooperativnom učenju. u čemu su učestvo- vali svi nastavnici. Potom su nastavnici popunili anketu za samoprocjenu u odnosu na prepoznavanje tipa lidera kojem. samodisciplinu. Osim navedenog. kao podrška PRNŠ-u. često zavisi atmosfera u učionici. Takođe. Liderstvo je zapravo način ponašanja. i pored mnogo poteškoća – uglavnom materijalnih. Naime. Smatramo da nastavnici treba da osavremene dodatnu nastavu putem korišćenja savremenih nastavnih sredstava. razlici između takvog učenja i grupnog rada kakvog ga mi do sada poznajemo. vođenja seminara i uslova za rad od strane učenika ocijenjen je najboljom ocjenom. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 23 . Planirane ativnosti bolje bi se i kvalitetnije realizovale da smo u boljoj materijalnoj poziciji. ustanovljeno je da većina nastavnika ima urađene planove za dopunsku i dodatnu nastavu. eventulanu promociju učeničkih postignuća i sl. u kontinuitetu i. Bilo je prijedloga da se organizuju kvizovi znanja u saradnji sa drugim školama. u martu 2013. Ako podstiče učenike. Anketa je pokazala da jedan broj nastavnika još uvijek pripada tipu autokratskog vođe. bez demokratičnosti. značaju kooperativnog učenja u nastavi. Radionicu je osmislila i realizovala direktorica Škole Nevenka Bošković. Najviše zabrinjava nezainteresovanost učenika za pohađanje dodatne nastave. Nastavnik je lider u učionici. zatim. on je pravi lider. primijene organizacione vrijednosti. individualnu odgovornost. imala obavezu da osmisli i realizuje ovakav program obuke. Ona je. Takođe. Takođe. Analizom je ustanovljeno da se dodatna i dopunska nastava u našoj Školi redovno održava. profesorica njemačkog jezika iz OŠ „Boško Strugar“ iz Ulcinja. na seminaru.

kod značajnog broja nastavnika nije postojala jako izražena želja za stručnim usavršavanjem. što bolje razumiju i realizuju. koji su dolazeći iz osnovne škole donosili neke drugačije. rezultat ranijih reformskih koraka tih ustanova. naravno. Kroz takav nastavni proces ogleda se primjena unaprijeđenih vještina Mr Sreten Lutovac. moramo i 24 . Nastavnici su u značajnoj mjeri počeli da primjenjuju nove nastavne metode. Možda će prava potvrda prethodno navedenog biti i sljedeći podatak: amfiteatar Gimnazije koji je ranije bio korišćen samo za školske svečanosti nekoliko puta godišnje. U tom periodu. godišnjih i mjesečnih planova.IZ UGLA DIREKTORA OD IDEJE DO AKCIJE to izdvojiti. Značajnu podršku našim prvim koracima na ovom polju pružao je Zavod za školstvo. u načinu ostvarivanja ciljeva u nastavi putem aktivnosti koje prate njihovu realizaciju. Berane K ZAVOD ZA ŠKOLSTVO ako je profesionalni razvoj jedan od ključnih zahtjeva koje pred nastavnike postavlja savremeni obrazovni sistem u našoj zemlji. pretpostavljamo. koji je omogućio nastavnicima. dnevnih priprema itd. a koje su. u beranskoj gimnaziji nekoliko poslednjih godina na sveobuhvatan način analiziramo različite aspekte kontinuiranog unapređivanja kompetencija nastavnika. kroz pohađanje nekoliko modula koji su tretirali oblasti od krucijalne važnosti za unapređivanje njihovih vještina i kompetencija. da svoju novu ulogu u odnosu na reformisane nastavne programe. sa ciljem da razumiju i prihvate aktuelne promjene u obrazovnom procesu. a učenici sve više da budu aktivni učesnici nastavnog procesa. nove navike u oblasti rada u učionici. direktor Gimnazija „Panto Mališić“. tako je dolazilo do promjene u načinu razmišljanja u odnosu na navedenu problematiku. Kako je prolazilo vrijeme. Značajnu ulogu su odigrali i učenici. Još uvijek je bilo aktuelno razmišljanje da su nastavnici na studijama dovoljno edukovani i obučeni. uz aktivno učešće svih drugih aktera koji prate proces reforme. nastavne sadržaje i metode njihovog prezentovanja učenicima. Uvjereni smo da će na taj način mnogo bolje i efikasnije da ih implementiraju u svom svakodnevnom radu. što je podrazumijevalo da svoj posao mogu da rade na skoro isti način do poslednjeg dana radnog vijeka. jer je „odgovor“ svih nadležnih institucija bio jedinstven – da reformisana gimnazija može da bude naša realnost samo uz kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika. pretvoren je u multimedijalnu salu koja pruža brojne mogućnosti za drugačiji pristup nastavnom procesu. Važan je bio odgovoran odnos prema administrativnim zahtjevima koji su u to vrijeme bili značajno istaknuti: uredno vođenje pedagoške dokumentacije.

Brošura za nastavnike bila je tako koncipirana da je njena uloga. sada je neophodno danima unaprijed planirati termin za nastavu zbog velikog broja zahtjeva nastavnika. kreativniji način. koja je do skoro bila rijetko posjećen amfiteatar. sa akcentom na segmentima koje je moguće unaprijediti. Takođe. svi pozitivni rezultati profesionalnog razvoja nastavnika svoju primjenu nalaze i u klasičnom učioničkom prostoru u situacijama kada se nastavnim sadržajima prilazi na jedan drugačiji. Uvjereni smo da obrazovno-vaspitni proces. kao i aktivno učešće učenika u procesu učenja. kada oni razgovaraju o svojim iskustvima iz prakse. uz isticanje preporuka iz savremene pedagoške prakse. Dakle. danas više nego ranije. kao i da realizuju i evaluiraju ostvareno. odnosno kako bi oni prepoznali područja sopstvenih snaga i slabosti. Kako je profesionalni razvoj svakog nastavnika vrlo kompleksan. što znači da profesionalni razvoj nastavnika mora biti prioritetno područje. kako unutar ustanove tako i između škola razlikuju znanja. odnosno na unapređenje cjelokupnog sistema školstva. Naravno. ali je veoma važna činjenica da je horizontalno učenje postalo segment našeg profesionalnog života. Za ovu multimedijalnu salu. u ovom dijelu postoji značajan prostor za dodatna ulaganja u narednom periodu. Naravno. bila i da podstakne proces samoevaluacije pojedinca. jer se. značajno je povećano prisustvo timskog rada na svim nivoima. smatrali smo da bi bilo dobro da se često sprovodi samoevaluacija u različitim područjima kako bismo utvrdili prioritete za unapređivanje kompetencija i vještina nastavnika.i kompetencija nastavnika. radi na njihovom unapređivanju. otvara mogućnosti ne samo za izdvajanje već i za kvalitetno unapređivanje svih nedovoljno razvijenih ili nedovoljno potenciranih vještina i kompetencija nastavnika. a koji otvara puteve za unapređivanje profesionalnih sposobnosti i vještina nastavnika. o rezultatima i refleksijama sopstvenog rada. ali ujedno produktivniji način planiraju i pripremaju nastavu. Cilj nam je da sveobuhvatno pređemo put od ideje do akcije čiji bi se efekti ogledali u onome što je ključni elemenat u čitavoj priči – kvalitetan nastavni proces i dobra postignuća učenika. uočeni su novi prostori za istraživanje i nove šanse za ulaganje sa ciljem strukturiranja što kvalitetnijeg nastavnog procesa. mnogo više nego u prethodnim godinama. vještine i sposobnosti koje je neophodno da pojedinci razvijaju i unapređuju. Tako smo krajem drugog klasifikacionog perioda sproveli istraživanje koje se odnosilo na oblast ocjenjivanja i procjenjivanja. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 25 . spreman da analizirajući svoje kompetencije. a samim tim i ostvariti dobre efekte u nastavi. Sve prednosti timskog rada same su nametnule potrebu kod nastavnika da na drugačiji. Ujedno. Čak je i naša pauza poznatija kao „veliki odmor“ izmijenila svoja ranija obilježja i postala značajan prostor za svakodnevnu razmjenu profesionalnih dilema nastavnika. izdvojili smo samo jedan segment kojim se bavimo u školskom životu. Nakon analize dobijenih rezultata izrađene su brošure za nastavnike i učenike čiji je ključni cilj bio da ukažu na trenutno stanje. jer smo uvjereni da je nastavnik danas. jer će se njegovi efekti neposredno odraziti na postignuća učenika. Pozitivni efekti navedenih aktivnosti utvrđeni su kod svih aktera obrazovno-vaspitnog procesa tako što je nakon narednog ocjenjivačkog perioda ponovo realizovano istraživanje iz navedene oblasti. i kada su uključene nastavne metode koje su adekvatno prilagođene sadržajima i ciljevima. osim prethodno navedene. o razvoju i napredovanju svojih učenika. ali i vrlo specifičan proces. u kojem su učestvovali učenici (reprezentativni primjerak) i nastavnici.

Bez obzira koliko su reformska rješenja obrazovno-vaspitnog procesa kvalitetna. Kreativno rješavanje problema u učionici. a samim tim i uspješnom društvu. Upravo to je put koji smo slijedili kao jedan od prioriteta ka našem cilju − što uspješnijoj implementaciji reforme. već i u primjeni naučenog u radu sa učenicima i kolegama. u kojima je zaživjela reforma obrazovanja. Suština profesionalnog razvoja ne ogleda se samo u učešću nastavnika u određenim aktivnostima. Samo kompetentan kadar sposoban je da odgovori svim izazovima profesije i pruži maksimum svojih profesionalnih potencijala. P ZAVOD ZA ŠKOLSTVO rofesionalni razvoj nastavnika važan je za obezbjeđivanje kvalitetne nastave. Kako bi se izgradio snažan kolektiv. Upoznavanje sa novim nastavnim programima. Neki aspekti savremene nastave. i. ističem da proces nastave realizuje 54 nastavnika. 26 . direktorica OŠ „Vuk Karadžić“. Ispitni centar Crne Gore i NVO sektor. Primjena metoda aktivne nastave. Ljudska prava. života škole kao zajednice gdje svi činioci imaju jasne ciljeve i viziju sopstvenog razvoja i razvoja škole kao cjeline. Zavod za školstvo. Kao ilustraciju navedenog. Nastavnik koji podstiče cjelovito i uspješno učenje doprinosi kvalitetnijem obrazovanju. učestvujući na seminarima koje su organizovali Ministarstvo prosvjete i nauke. demokratija i mirno rješavanje konflikata.Jasmina Vukašević. razmijeni svoja iskustva i saznanja sa kolegama i shvati da je ključ uspjeha u timskom radu. Korak po korak za osnovne škole. Navodim samo neke od obuka koje su nastavnici pohađali: Aktivno učenje/nastava. ne mogu biti kvalitetno implementirana bez stručnog kadra koji je spreman na permanentno usavršavanje. uspješne saradnje sa roditeljima i lokalnom sredinom. Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada.. Inkluzivno obrazovanje. Nastavnici su se redovno odazivali pozivima za učešće u različitim aktivnostima profesionalnog razvoja. Kooperativno učenje. a da je čak 90% nastavnog kadra uspješno usavršavalo svoje profesionalne kapacitete. uopšte. Planiranje i opisno ocjenjivanje. svjesni da će to zadovoljiti njihove stvarne profesionalne potrebe i omogućiti im kvalitetno rješavanje mnogih izazova koje promjene donose.. svaki pojedinac treba da dā lični doprinos. Naša Škola pripada grupi A škola u kojima su prvi put primijenjena reformska rješenja tj. Podgorica PROFESIONALNI RAZVOJ – SIGURNA RIZNICA NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA U pripremi za implementaciju reforme skoro svi nastavnici pohađali su neku od ponuđenih obuka kako bi što uspješnije pristupili planiranju i realizaciji nastavnog procesa.

u skladu sa uzrastom. donošenja odluka i realizacije zajedničkih aktivnosti uz maksimalno ispoljavanje svoje kreativnosti i uz samosvijest o nužnosti edukacije.Organizovanjem niza seminara. Projekat o profesionalnoj orijentaciji je. LPPR) koji im pomažu da prepoznaju svoje potrebe i da planiraju aktivnosti putem kojih će uspješno realizovati postavljene ciljeve. organizovano profesionalno informisanje i savjetovanje učenika. kao i istraživanje šta učenici misle o tome koliko im je profesionalno usmjeravanje bitno za izbor budućeg zanimanja.) predstave iskustva i saznanja sa seminara. Da nije tako. Iako smo i prije toga organizovali mnoge aktivnosti profesionalnog razvoja. Prednost ovog Projekta jeste obuhvaćenost svih ciklusa osnovne škole. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 27 . Projekat Kako pomoći učenicima da uspješno stvaraju usmene i pisane. okruglih stolova i foruma. Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj Zavoda za školstvo. došlo se do jasnog saznanja o problemima koje učenici imaju prilikom stvaranja umjetničkih i neumjetničkih tekstova. Nastavnici u učionici. Kroz konstruktivne razgovore sa kolegama. kakvo je vrijeme u kojem živimo. Realizovana je i prezentacija iskustava kolegama iz drugih škola u okviru obuke koju su organizovali Ministarstvo prosvjete i GIZ. radionice. ističem obavezu prenošenja iskustava sa seminara kolegama u školi. Nastavnici imaju mogućnost izbora. U toku ove nastavne godine 21 obuku različite forme pohađalo je 37 nastavnika naše Škole. konkretan rad sa učenicima. Uvođenjem PRNŠ modela sve aktivnosti profesionalnog razvoja u školi odvijaju se sistematski i organizovano. Seminari u okviru Projekta ponudili su nastavnicima veoma funkcionalna rješenja u oblasti osposobljavanja učenika za uspješno usmeno i pisano izražavanje. uspjeli smo da u Školi stvorimo dobru osnovu za razvoj profesionalnih kompetencija. kao i realizacijom projekata. Od projekata koje u našoj Školi realizujemo od prethodne školske godine. izdvojiću dva zato što vjerno oslikavaju prednosti prenošenja naučenog u školi. u vremenu stalnih promjena i inovacija. To je jedan od uslova za dobijanje uvjerenja o pohađanoj obuci. uz koordinaciju tima za profesionalni razvoj. pruža intenzivnu stručnu podršku školama. To je značajan pokazatelj savjesnog odnosa prema radu i stručnom napredovanju. ogledne i ugledne časove. Naime. Kao posebno značajnu. umjetničke i neumjetničke tekstove podstakao je nastavnike na promišljanje o najboljim načinima unapređivanja pismenosti učenika. U saradnji sa kolegama pronalaze načine i modele za efikasniju primjenu naučenog u učionici. njihovo planiranje na nivou organizacije i na ličnom planu doprinosi usmjerenijoj i intenzivnijoj realizaciji navedenog. Ovaj broj nije zanemarljiv s obzirom na to da škola ima ukupno 54 nastavnika. zaživio u Školi kroz niz aktivnosti. Realizovano je šest kreativnih radionica sa učenicima IX razreda. što nudi kontiunuiran rad i evolutivni napredak u poboljšanju pismenosti kod učenika. naša znanja bi zastarjela i samim tim učenicima nezanimljiva i neupotrebljiva. nastavnici imaju obavezu da kroz različite vidove saradnje u školi (sastanke aktiva. prezentacije i dr. Nastavnici posjeduju dokumentaciju i dokaze o svom profesionalnom razvoju (profesionalani portfolio. zahvaljujući vi- šemjesečnoj obuci. te kroz prezentacije na sjednicama Nastavničkog vijeća. Umješno koristeći svoje potencijale i vrijedno ih dopunjujući i nadograđujući. primjenjuju predložen metodski postupak Put stvaraoca.

Trening za trenere pohađala je i Dragana Radoman. godinu nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo. Velika Britanija i Rasa Askinyte Degesiene. Obuka za trenere Pestaloci programa Ključna znanja. Prvi modul (modul A) održan je u Strazburu u Evropskom centru za mlade Savjeta Evrope.int/pestalozzi). Zainteresovani nastavnici i treneri mogu ih isprobati.int/t/dg4/education/pestalozzi/ home/default_en. intenzivno sarađuju sa Savjetom Evrope prateći aktivnosti u okviru Pestaloci programa i programa Evropskog centra za moderne jezike iz Graca. ecml. Francuska.coe. a mogu se pronaći i na sajtovima pomenutih programa obuke (www. Skills and Attitudes for all Teachers 2010/11 P-CORE) možete naći i trening plan Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja (From Conflict Resolution to Mutual Z ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 28 . postavljene su na sajt Pestaloci programa. a koje su bile dio njene obaveze u odnosu na obuku koju je pohađala. prilagoditi i razvijati. Arthur Ivatts. Koordinaciju metodološkog pristupa vodila je Pascale Mompoint-Gaillard u saradnji sa Sekretarijatom Savjeta Evrope.asp) U resursima za nastavnike (Training resources).coe. tj. a drugi modul (modul B) u Larnaki na Kipru. Planovi časova i radionica sada su dostupni na sajtu Savjeta Evrope – Pestalozzi program za obrazovanje i jezike. vještine i stavovi za sve nastavnike započeta je 2010.at odnosno www. to i Pestaloci program nastoji da obuči tim trenera koji će znanja stečena na obukama prenositi kolegama u svojim zemljama.MEÐUNARODNI SKUPOVI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA SEMINARI SE – STALNI PODSTICAJ ZA PROFESIONALNI RAZVOJ avod za školstvo. Pet faza serije modula je koordinirao tim: Patricia Garouste. u onlajn zbirci Pestalozzi Core Knowledge. Odsjek za KPR i Odsjek za međunarodnu saradnju. Kako su treneri važna karika u prenošenju znanja u svakom obrazovnom sistemu. godine. Litvanija. uz podršku kiparskog Ministarstva prosvjete. Kalendari svih aktivnosti Pestaloci programa i Evropskog centra za moderne jezike za 2013. profesorica engleskog jezika koja izvodi nastavu u dvije nikšićke škole: u OŠ „Radoje Čizmović“ i OŠ „Milija Nikčević“. (http://www. Radionice koje je ona pripremila i realizovala sa svojim kolegama.

. Ulcinj Snježana Bošković OŠ „Olga Golović“. Letonija Antalija. Grac. i 8. od 26. do 29. Austrija od 24. OŠ „Maršal Tito“. 7. do juna 2013. Austrija 31. 29 Nataša Perić. Austrija Riga. Francuska Nikozija. 30. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Snježana Bošković OŠ „Olga Golović“. septembra 2012. Modul B Ljetnja škola Pestaloci IME I PREZIME UČESNIKA MJESTO VRIJEME Nataša Perić. septembra 2012. do 26. maj i 1.coe. Nikšić Ardita Kovačević. Nikšić Džoana Perkaj Zavod za školstvo Svetlana Đurnić OŠ „Pavle Rovinski“. Pljevlja Grac. uključujući i njihovo dalje razvijanje na temelju modela iz onlajn zbirke. jula 2013.dio Različitost u učenju službenog jezika Jezički deskriptori i bolji uspjeh migranata i manjina u osnovnom obrazovanju Različita djeca – jednake mogućnosti Upotreba medija za učeše u demokratskom društvu. NAZIV SEMINARA Evropski centar za moderne jezike Mreža nacionalnih koordinatora u projektu: Višejezično i interkulturalno obrazovanje – deskriptori i nastavni materijali Upotreba medija za učeše u demokratskom društvu. aprila 2013. Modul Au projektu: Višejezično i interkulturalno obrazovanje – deskriptori i nastavni materijali Šta to znači razmišljati istorijski? Razvoj vještina za upotrebu online resursa u nastavi Evropski centar za moderne jezike Mreža nacionalnih koordinatora u projektu: Višejezično i interkulturalno obrazovanje – deskriptori i nastavni materijali 2. i 15. i 31. Austrija od 21. juna do 7. Nikšić Emina Salihović OŠ „Boško Buha“. od 30. 22. Nemačka 14. Kipar Grac. (http://www. februar 2013. novembra 2012.Understanding). do 23. Zavod za školstvo Grac.int/t/dg4/education/pestalozzi/ home/training_units/PCORE_EN. mart 2013. od 15. Podgorica Strazbur. Austrija Grac. kao i za koordinatore PRNŠ-a u Nikšiću. U tabeli koja slijedi predstavljeno je učešće nastavnika i predstavnika obrazovnih institucija iz Crne Gore na seminarima Savjeta Evrope u periodu od juna 2012. godine. jun 2012. nastavnice Dragane Radoman. do 17.asp) Program Pestaloci bio bi zahvalan za povratnu informaciju o korisnosti raspoloživih resursa. do 28. oktobar 2012. Turska Bad Vildbad. Zavod za školstvo Aleksandra Vešović Ivanović Zavod za školstvo Snježana Bošković OŠ „Olga Golović“. maja 2013. Trening je realizovan za nastavnike OŠ „Radoje Čizmović“.

Bili smo u obavezi da se predstavimo kratkim prezentacijama na zadatu temu i odgovorimo na sljedeća pitanja: koji su opšti ciljevi nacionalnog kurikuluma nastave istorije. Univerzitet ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 30 . Tokom seminara realizovane su sljedeće prezentacije i radionice: Dječja prava i rad na nastavi istorije na Kipru: inicijative lokalne zajednice koje uključuju učenike različitog porijekla (Children’s rights and the work on history education in Cyprus: community based initiatives for students of diverse backgrounds) – Leda Koursoumba. septembra 2012. do 28. kao i koncept otvorenog dijela kurikuluma (15 – 20%) koji afirmiše sadržaj vezan za specifičnosti istorije lokalne sredine. u organizaciji Savjeta Evrope i Vlade Kipra. Iskoristila sam priliku da svojom prezentacijom obuhvatim i naš koncept Istorije područja umjesto u svijetu uobičajenih Istorije nacije. Crna Gora se predstavila prezentacijom Istorijsko razumijevanje kroz proces nastave i učenja u crnogorskim školama (Historical Understanding within Teaching and Learning Process in Montenegrin Schools). kao i na koji način obrazovna institucija iz koje dolazimo promoviše istorijsko razumijevanje u učionici.NIKOZIJA. u periodu od 25. da li kurikulum promoviše istorijsko razumijevanje u odjeljenjima u kojima su zastupljene različitosti. godine u Nikoziji realizovan je projekat pod nazivom Što znači razmišljati istorijski? (What does it mean to think historically?). komesar za dječja prava. KIPAR ŠTO ZNAČI RAZMIŠLJATI ISTORIJSKI? Džoana Perkaj. nadzornica Zavod za školstvo U okviru Pestaloci programa. Istorije države. koji su za ovaj seminar aplicirali tokom mjeseca juna. Učestvovalo je 15 profesora istorije iz 15 evropskih zemalja i različitih obrazovnih institucija.ac. odnosno.pi. Prezentacije se mogu naći na Internetu (www.cy/ pi/files/epimorfosi/synedria/history_pestalozzi_2012/. Šta znači razmišljati istorijski? Promocija istorijskog razumijevanja u radu sa učenicima različitih sposobnosti i porijekla i uspostavljanje kanala komunikacije sa širom zajednicom (Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and developing channels of communication with the wider community) – dr Richard John Harris.

dr Chare Makriiyani sa Pedagoškog instituta u Nikoziji. Kiparski pedagoški institut. kao i Centar za pomirenje. (Promoting effectiveness for all students in mixed ability history classrooms through differentiated Instruction) – dr Stavroula Valiande. U muzeju Leventis. ima i snažno italijansko istorijsko i kulturno nasljeđe koje datira iz razvijenog i kasnog Srednjeg vijeka. Univerzitet Kipra. Nastava istorije i odnosi među grupama: primjer Kipra (History teaching and intergroup relations: the case of Cyprus) – dr Charis Psaltis. pod budnim okom koordinatorke projekta. Poboljšanje uspjeha svih učenika u odjeljenjima različitih sposobnosti primjenom diferencirane nastave. Green line. libanskog. U Nikoziji smo obišli liniju ratnog sukoba iz 1974. godine Kipar je punopravan član EU. bile su istraživačkog karaktera i u funkciji glavne teme. U turističkom mjestu Lefkara posjetili smo obrazovni centar (osnovna i srednja škola) gdje smo prisustvovali časovima. Kipar. godine. ali i po svom slavnom stanovniku Leonardu Da Vinčiju koji je svojevremeno. Evropski univerzitet. Kiparski pedagoški institut. turskog. jermenskog. u atrijumu Muzeja. Od 2004. Učešće u ovom Pestaloci programu obuke bilo je obogaćujuće i nezaboravno. a kasnije. pored grčkog. Nastava istorije za učenike različitog porijekla (Τeaching and learning history to students of diverse backgrounds) – dr Eleni Theodorou. boravio u Lefkari. Razmjena iskustava sa kolegama iz Evrope omogućila je. Naš radni dan počinjao je u 8h i trajao je 12 sati. i simulaciji događaja iz srednjevekovne istorije Kipra. Univerzitet Kipra.Nijesmo imali vremena za odmor i „prazan hod“. Univerzitet Kipra. jasnije sagledavanje prednosti. Posjetili smo neolitski lokalitet Chirokitia gde smo imali priliku da vidimo kako se država brine o svom istorijskom nasljeđu. Nastajanje savremene istorije Kipra – Promovisanje istorijskog razumijevanja u odjeljenjima različitih sposobnosti i uspostavljanje kanala komunikacije sa širom zajednicom kroz objektiv pionira kiparskog fotonovinarstva (Modern History of Cyprus in the making – Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and developing channels of communication with the wider community through the lens of the pioneers of Cypriot Photojournalism) – Christos Argyrou. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 31 . Malo je poznato da Kipar. u Ridingu. ova zemlja uzbudljive istorije. (Musical encounters: teaching history and exploring diversity through music) – dr Antonia Forari.100 stanovnika. Izrada „velikih slika“ istorije (Developing „big pictures“ of the past) – Loukas Perikleous. Muzički susreti: nastava istorije i istraživanje različitosti kroz muziku. Kurikulum i različitost u odjeljenju: izazovi za nastavu istorije i „Pogled na našu istoriju” kao primjer za njihovo rješavanje (Curriculum theory and diverse classrooms: challenges for history education and ‘A Look at our past’ as an example of taking them up) – dr Stavroula Philippou. između ostalog. predstavnik Savjeta Evrope. Mjesto je čuveno u svijetu po izradi čipki. ali i manjkavosti obrazovnih sistema zemalja iz kojih dolazimo. Sve aktivnosti koje su se odvijale van hotela Classic gdje smo bili smješteni. ima 952. Kiparski pedagoški institut. Inače. U neformalnom dijelu posjete učenici su u holu škole izveli kratak program sa tradicionalnim kiparskim igrama. prisustvovali smo času istorije odjeljenja jedne osnovne škole.

kampovi. aprila 2013. budžet je šest puta veći. glasi: Raditi sa 3 H (head. hands. koja za te aktivnosti odvaja značajan dio budžeta (oko 60%). Poruka koju sam sa ovog seminara donijela. U drugoj školi ova djeca uključena su u redovna odjeljenja. glavom i srcem)! . Ulcinj U okviru Pestaloci programa Savjeta Evrope u periodu od 22. U fokusu ovih seminara nalazi se inkluzivno obrazovanje – barijere u praksi i primjeri dobre prakse.). poštovanja ljudskih prava. Bijelorusija) učestvovalo je 20 nastavnika iz različitih zemalja. gdje ćemo svakog drugog petka organizovati dan druženja. škole „se takmiče“ da dobiju što više učenika. Nastavnici su otvoreni za sve vrste saradnje sa zajednicom i njihov cilj jeste da škola bude što više uključena u zajednicu. Mojim planom biće angažovani Đački parlament i Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u Ulcinju. kao i podrška državama koje su članice Savjeta Evrope u procesu od obrazovne politike do obrazovne prakse. hearts – rukama. Organizatori seminara omogućili su nam da učestvujemo na konfereniciji Škola budućnosti počinje danas (Tomorrow’s School Starts Today). Amerike itd. Letonija. Veliku podršku školama pruža opština (Odsjek za škole). na ovom seminaru govorilo se o tome kako da formiramo školu u kojoj će svako dijete osjećati da joj pripada. a za one koje imaju djecu sa sa po- ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 32 sebnim obrazovnim potrebama. Takođe. Na seminaru su predstavljeni ciljevi Pestaloci programa koji se odnose na prihvatanje i afirmaciju Savjeta Evrope i njegovih vrijednosti: demokratija. djeca sa posebnim obrazovnim potrebama nalaze se u posebnom odjeljenju. psiholog OŠ „Maršal Tito“. svaki učesnik/učesnica uradiće akcioni plan kojim ćemo uticati na primjenu pomenutih vrijednosti: demokratije. učestvuju i u vannastavnim i drugim aktivnostima. Po povratku u svoje zemlje. flore i faune. Pošto djece svake godine ima sve manje. Tokom boravka imali smo mogućnost da posjetimo dvije škole u kojima su djeca sa posebnim obrazovnim potrebama uključena u nastavne i vannastavne aktivnosti. poštovanje ljudskih prava i vladavina prava u obrazovnoj praksi. učestvuju u raznim projektima na nivou lokalne zajednice. U jednoj osnovnoj školi u okrugu Gulbene. realizovan je program obuke Različita djeca – jednake mogućnosti. Na ovom seminaru koji je samo prvi dio (drugi dio će se održati u Minsku. razni kursevi itd. kao i stvaranja školske zajednice u kojoj će svako dijete osjećati dobrodošlo. godine u Rigi. Veliki dio ovih poslova nastavno osoblje radi volonterski. razne aktivnosti za očuvanje okoline. Nastavno osoblje odlično radi sa djecom. Škole dobijaju budžet za svakog učenika. u skladu sa strategijom Evropske Unije za prava djeteta „da se formira jedna Evropa za i sa djecom“. države i šire. pa tokom godine organizuju raznovrsne aktivnosti (teatar gdje nastavnici glume za djecu. u skladu sa pomenutim vrijednostima. do 26. koja je održana na Tehničkom fakultetu (prošle godine su slavili 150 godina postojanja) tokom koje smo imali priliku da pratimo radove stručnjaka iz Engleske. Sa zadovoljstvom očekujem i drugi dio ovog seminara.RAZLIČITA DJECA – JEDNAKE MOGUĆNOSTI Ardita Kovačević.

GRAC. na različitom nivou uspješnosti i u različitim funkcijama. Takođe.ecml. uključen u rad ECML-a. zajedno sa još 31 evropskom državom. istražujući sličnosti i razlike i shvatajući dobrobit koju imaju od procesa učenja – napredak u učenju jednog jezika pomaže i u savladavanju drugih jezika. i 15.at/clilandliteracy). To je i osnovna tema prvog. ovom prilikom predstavljeni su i ostali projekti koji se. pa tako i nastave jezika. bosanskog jezika i književnosti. pored službenog jezika. konkretno u nastavi crnogorskog–srpskog. i ukupno utiče na sticanje i razvoj svih komunikativnih sposobnosti. stalnim inovacijama u nastavi i odabirom učenicima bliskih i zanimljivih tema i tekstova. Upravo je razvoj poštovanja prema drugim jezicima i njihovim govornicima i izbjegavanje „dominacije“ jednog jezika nad drugim. godine. na različite načine. Stalna ili što je moguće češća korelacija i interakcija u nastavni svih jezika koje učenici izučavaju ili govore. odnosno izbjegavanje podjela na „važnije“ i „manje važne jezike“. jeste podsticanje radoznalosti i što je moguće veća motivacija učenika za plurilngvističke kompentencije – steći i primjenjivati različite kompetencije. Multijezički pristup učenju maternjeg/službenog jezika podrazumijeva i tijesnu saradnju između nastavnika svih jezika u školi. u različitim jezicima. AUSTRIJA.at/maledive) koji se realizuje od 2012. Promociji plurilingvizma u našem obrazovnom sistemu.ecml. godine. februara 2013. treba izvoditi tako da učenici postanu svjesni uzajamne veze između svih jezika koje izučavaju. EVROPSKI CENTAR ZA MODERNE JEZIKE PLURILINGVISTIČKI PRISTUP ZA RAZUMIJEVANJE I TOLERANCIJU Aleksandra Vešović Ivanović. 33 . dakle. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Vizija ECML-a jeste promocija inkluzivnog pristupa u nastavi službenog jezika u smislu pomoći u razvijanju plurilingvalnih i inerkulturalnih kompetencija i obrazovanja nastavnika. To se može postići raznovrsnim metodama i oblicima rada. godine održana je radionica Različitost u učenju službenog jezika u okviru MALEDIVE projekta (Majority language diversity: www. Kako ovoj temi Savjet Evrope poklanja veliku pažnju. Nastavu jezika. at/carap).at/plurcur) i CARAP (www. a izloženost učenika različitosti u pogledu jezika doprinosi razvoju tolerancije i uzajamnog poštovanja. nadzornica Zavod za školstvo U Evropskom centru za moderne jezike Savjeta Evrope u Gracu 14.ecml. Ono što bi trebalo da bude jedno od osnovnih polazišta nastave svih predmeta. PLURCUR (www. doprinosi i jedan od osnovnih opštih ciljeva Predmetnog programa za crnogorski jezik i književnost: razvijanje tolerantnog odnosa prema drugim jezicima i narodima i njihovo uvažavanje. osnovni preduslov za sticanje plurilingvističke tolerancije kod učenika. Crna Gora je od 2008. bave promocijom plurilingvizma u obrazovanju: CLIL (www. odabir književnih djela i tekstova koji se odnose na različite kulturne i lingvističke kontekste može biti način za razvoj multikulturalnog i plurilngvističkog iskustva. od ukupno pet modula Projekta. Na radionici je bilo riječi o razvoju projekta MALEDIVE. od velike je pomoći učenicima u pravilnom shvatanju i razvijanju plurilingvističkog pristupa. o plurilingvizmu u obrazovanju nastavnika i podsticanju jezičke različitosti u nastavi službenih jezika.ecml.

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 34 . aprila 2013. predstavnike ministarstava i zavoda. koji objedinjuju znanje. Hrvatske. koji je razvijen sa ciljem jačanja profesionalne uloge nastavnika u zemljama Zapadnog Balkana u primjeni inkluzivne i kvalitetne nastave. Ova publikacija nudi smjernice za postavljanje i upotpunjavanje nacionalnih kvalifikacionih okvira (NOK). JPU „Đina Vrbica“ i Boško Golubović. godine održana je završna konferencija projekta Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno. OŠ „Mileva Lajović“. Čedo Čolović. uz podršku međunarodnih eksperata u ovoj oblasti i projektnog tima COPa. Ovom prilikom predstavljena je publikacija Nastavnička profesija za 21. U samostalna savjetnica Zavod za školstvo. Nikšić. a koja je nastala kao rezultat saradnje stručnjaka u oblasti obrazovanja iz Bosne i Hercegovine. mr Marijana Blečić. dr Saša Milić. nevladinih organizacija i donatora. Konferencija je okupila predstavnike svih relevantnih aktera u obrazovnom procesu iz Bosne i Hercegovine. Podgorica Sarajevu. mr Sanja Čalović. Nataša Tomović. Podgorica. Olivera Nikolić. prestavnike roditelja. Nataša Gazivoda. vijek. Ministarstvo prosvjete. Ivana Vukčević. vijek (Teaching Profession for the 21st Century) čiji je dio regionalni Okvir nastavničkih kompetencija. Crne Gore. Filozofski fakultet. te da nastavnik 21. 2. kvalitete. potreba. Makedonije i Srbije: nastavnike. pod nazivom Nastavnička profesija za 21. OŠ „ Branko Božović“. Katarina Vučinić. OŠ „ Pavle Rovinski“. Filozofski fakultet. Cilj konferencije bio je promovisanje okvira nastavničkih kompetencija. U radu je učestvovalo 67 učesnika. VIJEK mr Nataša Gazivoda.SARAJEVO. Istaknuto je da nastavnici predstavljaju najjači unutarškolski faktor u sprovođenju kvalitetnog obrazovanja. kvalitetno i relevantno obrazovanje – ATEPIE. Delegaciju iz Crne Gore činili su: prof. Crne Gore i Srbije. OŠ „Pavle Rovinski“. u organizaciji Centra za obrazovne politike iz Beograda. JPU „Đina Vrbica“. fakultetske profesore. Nikšić. BOSNA I HERCEGOVINA NASTAVNIČKA PROFESIJA ZA 21. vijeka u svom radu treba da uvažava i polazi od mogućnosti. OŠ „Ilija Kišić“. Makedonije. vrijednosti. Zavod za školstvo. interesovanja i drugih karakteristika svakog djeteta. direktore i stručne saradnike škola. Andrej Barek. Pedagoški centar Crne Gore. Rena Rakčević. posvećenost ljudskim pravima i socijalnoj pravdi koju nastavnici treba da imaju kako bi njihovi učenici bili pripremljeni za život u dvadeset prvom vijeku.

at/languagedescriptors). Okvir definiše šest područja nastavničkih kompetencija: 1. Projekat je usmjeren na razvoj jezičkih kompetencija potrebnih za školovanje migranata i manjina. već dinamičke kategorije. godine. istorije i građanskog vaspitanja. 5. Profesionalne (nastavničke) kompetencije predstavljaju integrisanu i dinamičnu kombinaciju znanja. specifičnim uslovima u kojima rade i dr. Može. kako bi postigli što bolji uspjeh. korišćeni su preliminarni deskriptori za matematiku i istoriju. a ne na sadržaj i činjenična znanja. 6. GRAC. Nastavničke kompetencije nijesu „statični ciljevi“. Svako ima pravo da koristi sopstveni jezik ili jezički varijetet.ecml. koje prate promjene u obrazovnom sistemu i daju okvir za razvoj nastavničke profesije. Ciljna grupa su učenici uzrasta od 11/12 i 15/16 godina. Značaj deskriptora ogleda se u tome što se oni mogu koristiti u oblikovanju planova i programa jer usmjeravaju pažnju na vještine. definišu ishode inicijalnog obrazovanja i određuju smjer kontinuiranog profesionalnog razvoja. 4. i 8. marta 2013. koji će migranatima i pripadnicima manjina omogućiti lakše izučavanje ova dva predmeta na jeziku nastave. u Evropskom centru za moderne jezike Savjeta Evrope (ECML). poslužiti kao osnova za razvoj i unapređenje podzakonskih akata kojima se reguliše profesionalni razvoj. doprinijeti razvijanju standarda za različite faze u razvoju karijere nastavnika. Mnoge zemlje imaju izraženu situaciju višejezičnosti i svaka na svoj način teži ka što ujednačenijim i svima dostupnim procesima sticanja i mjerenja jezičkih vještina. Tokom radionice. odnosno pedagoškom modelu razvojno primjerenog pristupa usmjerenog na učenika. i omogućiti. AUSTRIJA ZAVOD ZA ŠKOLSTVO RAZVOJ JEZIČKIH KOMPETENCIJA ZA BOLJI USPJEH U Gracu je 7. U okviru jezičke politike Savjet Evrope garantuje lingvističke i kulturne različitosti svih građana. a deskriptori za matematiku i istoriju će to. kao i planiranju profesionalnog razvoja. pravo da se unapređuje posredstvom jezika nastave. Istovremeno. njihovim stilovima podučavanja. a uključeni su nastavnici matematike. Učenik i učenje Okruženje za učenje Nastava i ocjenjivanje Škola. Jedna od centralnih vrijednosti obrazovanja jeste pravo svakog pojedinca na kvalitetno obrazovanje. vještina i vrijednosti koje nam omogućavaju da efikasno djelujemo u različitim profesionalnim kontekstima i situacijama. porodica i zajednica Profesionalni razvoj i odgovornost Razvoj škole i unapređenje obrazov nog sistema Na Konferenciji se govorilo o mogućnostima primjene Okvira. profesorica istorije u OŠ „Olga Golović“ u Nikšiću. poslužiti kao osnova za istraživanje i evaluaciju stanja u ovoj oblasti.Predstavljeni Okvir nastavničkih kompetencija zasnovan je na socijalno-konstruktivističkoj teoriji dječijeg razvoja. održana radionica Jezički deskriptori i bolji uspjeh migranata i manjina u osnovnom obrazovanju (http://www. bar donekle. Radionici su prisustvovala 34 predstavnika zemalja članica Evropskog centra. Okvir nastavničkih kompetencija može: doprinijeti razvoju strategija za unapređenje sistema profesionalnog razvoja nastavnika. 3. Predstavnica Crne Gore bila je Snježana Bošković. doprinijeti razvoju visokoškolskih kurikuluma utemeljenih na ishodima (kompetencijama). 2. 35 . one treba da budu dovoljno univerzalne i fleksibilne kako bismo uvažili sve različitosti među nastavnicima. ocjenjivanje i napredovanje nastavnika. takođe.

Hrvatska. Crna Gora. u Hotelu „Grand“. Pascale Mompoint-Gaillard (Francuska). Iz svake zemlje tim čine tri člana: direktor škole ili pomoćnik direktora. Grčka. direktor Zavoda za školstvo.LJETNJA AKADEMIJA LJUDSKA PRAVA U AKCIJI ZA ZEMLJE JUGOISTOČNE EVROPE Vidosava Kašćelan. makar jedan član tima treba tečno da govori engleski. Grčka. nastavnika građanskog vaspitanja/obrazovanja. samostalna savjetnica. Budući da je jedan od ciljeva Akademije da svaki tim uradi akcioni plan koji će primijeniti u svojoj školi/ sredini. nastavnik građanskog vaspitanja/obrazovanja i jedan predstavnik iz nevladine organizacije koja se bavi obrazovanjem u sredini u kojoj škola postoji ili predstavnik roditelja. Ove godine Akademija se realizuje u periodu od 21. Bosna i Hercegovina. Ted Huddleston (UK). septembra 2012. Vergelend centom iz Norveške i Zavodom za školstvo. Prva ljetnja akademija Ljudska prava u akciji podržana je od strane Vlade Crne Gore. do 29. Učesnici su bili predstavnici iz zemalja regiona: Slovenija. Rumunija. nevladinog sektora i roditelja za primjenu i unapređenje ljudskih i dječjih prava u svakodnevnom životu i školskoj praksi. juna 2012. Srbija. Prva ljetnja akademija Ljudska prava u akciji održana je u periodu od 20. Olena Styslavska (Poljska). takođe na Cetinju. Turska i Kosovo. Makedonija. Na- ZAVOD ZA ŠKOLSTVO . radi bolje diseminacije ciljeva i postignuća Akademije kao i razmjene iskustava formirana je online platforma „Share&Conect“. Takođe. Hrvatska. Ministarstva prosvjete i Zavoda za škostvo. Zavod za školstvo određen je da bude neposredni nosilac aktivnosti. Tako je utvrđen put dugoročnijoj saradnji između sve tri strane u narednom periodu. Makedonija. Bugarska. direktor Direktorata Savjeta Evrope za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava i Ana Perona-Fjeldstad izvršna direktorica Vergalend centra iz Norveške. godine na Cetinju. ovako formirani timovi omogućavaju zajednički rad na većoj promociji ciljeva EDC/HR u svojoj školi i lokalnoj sredini. u ime Savjeta Evrope Olaf Olafsdottir. juna 2013. godine. do 28. koordinatorka Ljetnje akademije Zavod za školstvo Lj 36 etnja akademija Ljudska prava u akciji nastala je na inicijativu mreže koordinatora za građansko obrazovanje i ljudska prava za Jugoistočnu Evropu sa ciljem jačanja kapaciteta škola. Turska. U radu Akademije učestvuje 12 timova iz deset zemalja: Bugarska. koja već okuplja veliki broj članova i preko koje se nastavnici i ostali upoznaju sa iskustvima i rezultatima na polju građanskog obrazovanja/vaspitanja iz drugih zemalja. budući da je radni jezik na Akademiji engleski. 20. godine. Treneri na Akademiji bili su: Rada Dudić Radić (Srbija). Crna Gora. Akademija se oranizuje u saradnji sa Savjetom Evrope. Slovenija. Srbija. Rumunija. Albanija. Kosovo. Ugovor o saradnji između sve tri strane usvojen je na sjednici Vlade Crne Gore. a potpisali su ga: u ime Vlade Crne Gore Pavle Goranović. Takođe.

profesionalna i interkulturalna razmjena i saradnja. učesnicima Akademije pokaže i dio kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore koje je dobrim dijelom smješteno u našoj prijestonici. ekspert iz Tunisa koji je određen da prisutvuje Akademiji značajno je doprinio njenom radu. planiranje nastave. aktivni i veoma pozitivni u toku ukupnog rada. Učesnici prošlogodišnje Akademije posebno su istakli sljedeće aspekte trenininga kao izuzetno korisne: rad na akcionom planu. cilj programa jeste da se afirmiše pristup uvođenja ove materije kroz kompletan kurikulum i tako promviše ideja EDC/ HR. ali i otvorio mogućnost da se ovaj program širi i na zemlje MENA regiona. iako su mnogi imali jezičke barijere. Očekujemo ove godine još bolje rezultate rada Akademije budući da već imamo značajno iskustvo u njenoj organizaciji i vođenju. Treneri na Akademiji biće: Angelos Vallianatos (Grčka). Došli smo iz različitih sredina. ostvarena sinergija među učesnicima iz različitih zemalja. ali imamo iste ideale“. Takođe. modeli lekcija. kreiranje klime povjerenja u školi uključujući aktivno slušanje i davanje konstruktivne povratne informacije. razmjena ideja i iskustava sa trenerima i učesnicima. podrške i uzajamnog poštovanja u učionici. Učesnici su bili veoma posvećeni tokom rada. njenom ugledu i primjeru zemlje u kojoj se puno radi na poštovanju ljudskih prava i sloboda i izgradnji demokratskog i građanskog društva. Ove godine. Takođe. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 37 . Pripremali su školske prezentacije. demokratsko upravljanje školom. kao i ideje iz Poglavlja o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava Savjeta Evrope. Organizovanje ljetnje akademija Ljudska prava u akciji značajno je za nastavnu praksu u našoj zemlji kada je u pitanju građansko vaspitanje i obrazovanje. Ovo najbolje ilustruje izjava jednog učesnika koji je napisao: „Način na koji smo zajedno radili put je ka idealnoj školi. ali i za ukupni put Crne Gore ka Evropskoj uniji. korišćenje priručnika. a članovi tima koji su prevodili svojim kolegama sigurno i zamor koji ipak nijesu javno pokazivali.mjera organizatora je da stranim gostima. Sylhasi Veton (Kosovo). kao i odlične prezentacije svojih zemalja na zatvaranju Akademije. aktivnosti učenja i podučavanja. praktični primjeri. Iskustvo i evaluacija rada prve Akademije po kazalo je da su učesnici bili veoma motivisani. metode rada. Program treba da pomogne stvaranju klime povjerenja. osmišljavali kako ostale nastavnike i učenike motivisati za više po štovanje i promociju osnovnih građanskih vrijedno sti. Olena Styslavska (Poljska) i Ted Huddleston(UK). učenje o praktičnim metodama rada. EDC/ HR teorija. Programi rada ljetnje Akademije bazirani su na priručnicima Savjeta Evrope (Demokratsko vođenje škole. komunikaciju. školi i lokalnoj sredini. Kako svi nastavnici mogu podržati građansko vaspitanje i obrazovanje u školi i Saradnja škole i lokalne sredine). timski rad i sl. interaktivan pristup. Većina timova demonstrirala je značajno znanje i iskustvo u primjeni EDC/HR principa i ciljeva i podijelila to sa ostalim učesnicima. Učesnici su posebno istakli značaj cjelovitog pristupa u školi. uradili nacrte Akcionih planova za svoje škole. kao i činjenicu da je Crna Gora puno uradila na polju obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava i da smo po tome prepoznatljivi u regionu i institucijama Savjeta Evrope. godine opravdala je svoje postojanje. na Akademiji će učestvovati predstavnik Andore. Ljetnja Akademija Ljudska prava u akciji koja je po prvi put organizovana u Crnoj Gori 2012. kao ekspert.

u saradnji sa Radnom grupom za podsticanje i izgradnju ljudskog kapitala (TFBHC). tradicionalisti. učesnici iz Bosne i Hercegovine. veoma često kritikujemo nastavnike. Na sastanku su govorili predstavnici svih zemalja učesnica. februara 2013. i nakon konsultacija sa regionalnim partnerima odlučeno je da se akcenat stavi na temu obuke nastavnika.. pokušaće da odgovori novoformirani regionalni Klaster znanja na temu obuke nastavnika.. kada je i pitanju srednje stručno obrazovanje. ili uvođenja novih nastavnika u posao? Kako funkcioniše i kakva je podrška potrebna veoma dobro osmišljenom sistemu profesionalnog razvoja na nivou škole? Na ova. koji su prethodno pripremili prezentacije koje prikazuju trenutno stanje u oblasti obuke nastavnika za svaku zemlju pojedinačno. sujetni. Regionalnim savjetom za saradnju (RCC) i Inicijativom za reformu obrazovanja jugoistočne Evrope (ERI SEE). TFBHC je uputila poziv za sakupljanje postojećih uspješnih nacionalnih ili regionalnih projekata i inicijativa čiji su ciljevi u skladu sa četiri strateška cilja identifikovana programom „Obrazovanje i obuka 2020”. Nažalost. godine. uz podršku Projekta MNE/011. Bugarske i Hrvatske nijesu mogli prisustvovati sastanku zbog ranije preuzetih obaveza. A zadatak je izuzetno težak – podučiti učenike kako da najbolje uče. dr Saša Milić na temu Reforma visokoškolskog obrazovanja nastavnika u Crnoj Gori. dr Dušanka Popović iz Zavoda za školstvo prezentovala je sistem profesional- Centar za stručno obrazovanje Podgorica S iguran sam da neću pogriješiti kada utvrdim sljedeće: Nema kvalitetne škole bez kvalitetnog nastavnika. Albanije. u ime Univerziteta Crne Gore govorio je prof. Nema kvalitetnog obrazovnog sistema bez kvalitetnog nastavnika. kao i da razmotre i identifikuju izazove na međunarodnom planu. Sakupljen je niz opisa projekata iz čitavog regiona. Univerziteta Crne Gore i Centra za obrazovne politike Srbije. Prvi sastanak u vezi sa regionalnim Klasterom znanja na temu obuke nastavnika održan je 22. regionalna rješenja. sveznajući. Srbije. Čitav sistem se održava na staklenim nogama i lagano urušava ako nastavnici nijesu dorasli svom zadatku. savjetnik REGIONALNI KLASTER ZNANJA . ali su iskazali spremnost za dalju saradnju u ovoj oblasti. godine u Podgorici. te da identifikuju naredne korake u okviru ovog klastera znanja. možemo postaviti i pitanje koliko im podrške pružamo da u najturbulentnijim vremenima svoj poziv obavljaju na najbolji mogući način. ovaj događaj je bio prvenstveno usredsređen na zajedničko rješavanje postojećih regionalnih problema iz ove oblasti. Na osnovu diskusije učesnici su imali priliku da razmatraju moguća zajednička. Sastanak je održan u organizaciji Centra za stručno obrazovanje Crne Gore. Centar za stručno obrazovanje iz Crne Gore je izrazio interesovanje da preuzme vođstvo nad ovim klasterom znanja. Makedonije. osnovni cilj ovog sastanka bio je da omogući regionalnim zainteresovanim stranama da predoče trenutno stanje u svojim državama po pitanju obuke nastavnika. Kao osnovne teme predložene za prvi sastanka određene su: • Domeni i kompetencije akademskih i profesionalnih znanja i vještina • Koncepti i sadržaji modula za integrisanu (opštu i stručnu) obuku nastavnika • Razvoj profesionalizma nastavnika • Liderske sposobnosti kao esencijalni aspekt profesionalizma nastavnika • Orijentisanje obrazovnog procesa ka ishodima učenja – implikacije za nastavnike Imajući u vidu raznovrsnost tema. Sastanku su prisustvovali predstavnici Crne Gore. a i niz drugih pitanja u vezi sa nastavničkom profesijom.OBUKA NASTAVNIKA U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA Sredinom 2012. Stoga. Međutim. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 38 . i u moru informacija pronađu pravu i odgovarajuću. Što se tiče crnogorskih predstavnika. predavači. Kakvo nam je inicijalno obrazovanje nastavnika na nastavničkim fakultetima? Koliko su pripremljeni za posao novi nastavnici? Kako nam funkcioniše sistem pripravničkog staža.Rajko Kosović. Rumunije i Kosova. Dakle. i kažemo da su lijeni. kao i predstavnici Univerziteta Inzbruk. Nema kvalitetnog procesa nastave i učenja bez kvalitetnog nastavnika.

kao i premošćavanju razlika između obrazovnih politika i prakse. već nasušna potreba. Naredna konferencija.nog razvoja nastavnika u Crnoj Gori. dok je Jadranka Radunović iz Centra za stručno obrazovanje prezentovala stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – obuka nastavnika. planirana je za septembar 2013. već kao ključni igrači u osiguravanju relevantnog i visokokvalitetnog obrazovanja za sve mlade ljude. Takođe. Kontinuirano unaprijeđivanje obrazovanja nije mogućnost. aktivnosti ovog klastera znanja bi trebale doprinijeti osnaživanju nastavničke profesije u zemljama Jugoistočne Evrope. Tokom popodnevne sesije. koja će se takođe održati u Crnoj Gori i na kojoj će se govoriti o nekoj od predloženih tema. koji se bavi istraživanjem obuke nastavnika na Zapadnom Balkanu za potrebe Evropske komisije. godine. . sa akcentom na promišljanjima o iskustvima iz prakse. Nastavnici su centralne figure tog procesa – ne samo kao osobe koje sprovode zadatke date od strane obrazovnog sistema. U tom smislu. a jednom ili više njih će se ovaj klaster znanja ubuduće detaljnije baviti: • Profesionalizam trenera za nastavnike – u skladu sa zaključcima Evropske radne grupe u vezi sa ovim pitanjem • Centri izvrsnosti – diskusija o strukturnom pozicioniranju obrazovanja nastavnika unutar ili izvan okvira univerziteta • Faza uvođenja u posao – omogućavanje praktičnog iskustva nastavnicima prije stupanja na posao i u fazi uvođenja u posao. identifikovane su sljedeće teme. kao i virtuelne biblioteke Razmjena iskustava o kreativnim načinima nastave i učenja ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 39 Zaključci sa konferencije održane u Podgorici proslijeđeni su svim učesnicima. kao i radu na uspostavljanju zajednica za učenje • Motivacija nastavnika – uvođenje mehanizama sa ciljem povećavanja unutrašnje motivacije nastavnika • Uspostavljanje zajednica za učenje – u skladu sa rezultatima ETF projekta u Crnoj Gori • Podrška i umrežavanje nastavnika – razvoj regionalne liste prioritetnih oblasti u kojima je nastavnicima potrebna podrška i uspostavljanje održivih načina umrežavanja nastavnika • Povećanje kvaliteta obuke nastavnika – što bi moglo biti iskorišćeno iz Comenius programa • Evaluacija uticaja obuke nastavnika – kako • • • • • • procijeniti uticaj obuke nastavnika na dešavanja u učionici i svakodnevnom školskom životu Obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika stručnih predmeta Identifikovanje razlika između teorije. i u toku je usaglašavanje zajedničke teme kojima će se ovaj klaster baviti u budućnosti. učesnicima se obratio i dr Terens Kliford-Amos iz Velike Britanije. inicijalnog obrazovanja i prakse nastavnika Analiza potreba obuke u okviru obuke nastavnika na radnom mjestu u regionu Jugoistočne Evrope Održivi razvoj obrazovanja nastavnika Platforme znanja (knowledge clouds) ‒ razvoj uporedivih regionalnih baza podataka. koju je moderirala Jasminka Čekić-Marković iz Centra za obrazovne politike Srbije.

godina. prezentacije. prezentovale su Jelena Avramović. posebno su istakle veliku zainteresovanost nastavnika ove Škole za sve organizovane aktivnosti. čime je potvrđen značaj razmjene raznovrsnih iskustava. pored velikog broja različitih aktivnosti predstavila je grupni oblik rada koji koristi nastavnica dr Nada Truš. U Prvoj srednjoj stručnoj školi u Nikšiću. Sa rezultatima analize planova za profesionalni razvoj na niovu škole i ličnih planova profesionalnog razvoja iz prethodnog perioda. kao i vođenje sekcija i klubova. predavanja. obuke za rad u senzornoj sobi. radionice sa roditeljima itd. kao i izazove koji su postojali tokom implementacije ovog modela u njihovim školama. One su donijele i zajedničke zaključke u vezi dosadašnjih iskustava i aktivnosti. obuke za znakovni jezik. Kako je primjena ovog modela tekla u tri resursna centra (Podgorica i Kotor). učesnike je upoznala Jadranka Radunović savjetnica u Centru za stručno obrazovanje. i narednim koracima za period 2013-2015. godine. realizovano je 26. pored različitih oblika profesionalnog razvoja u školi. u organizaciji Centra za stručno obrazovanje. PRNŠ koordinatori iz sedam škola/centara predstavili su primjere dobre prakse. Marija Draganić. koordinatorka za profesionalni razvoj u ovoj školi. evaluacionom procedurom prvog ciklusa. Milanka Okuka iz Poljoprivredne škole Bar. ogledni časovi. tokom realizacije nastave veterinarske grupe predmeta. namijenjeno koordinatorima za profesionalni razvoj iz ovih ustanova.CSO: ZAVRŠEN PRVI CIKLUS IMPLEMENTACIJE PRNŠ MODELA Jadranka Radunović. učestvovalo je oko 60% ukupnog broja nastavnika. Tanja Todorić i Nada Jović koje su predstavljale Srednju stručnu školu iz Pljevalja. Srednju stručnu školu „Ivan Uskoković“ iz Podgorice. savjetnica Centar za stručno obrazovanje Podgorica D ešavanje Razmjena iskustava nakon prvog ciklusa implementacije PRNŠ sistema u srednjim stručnim školama i resursnim centima. aprila 2013. istakla je aktiv predmeta Crnogorski jezik i književnost kao posebno angažovan u ovim aktivnostima. u realizaciji aktivnosti iz PRNŠ plana. što doprinosi unapređenju procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. Dešavanju se odazvao veliki broj pozvanih PRNŠ koordinatora. koja je kao najznačajnije realizovane aktivnosti izdvojila razmjenu dobre prakse sa drugim školama. realizovane su značajne aktivnosti: informatičke obuke. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 40 . predstavila je pedagogica Mira Vukčević. Uz sve teškoće zbog tekuće transformacije njihovih ustanova. Irena Bogićević i Andrijana Klikovac.

dok su neka pitanja tražila od nastavnika da sami ponude odgovore. godine na 3000 imejl adresa 9 koje Britanski savet ima u svojoj bazi podataka. pojavila se potreba za drugačijim vrstama znanja i veština od onih koje su predviđene nastavnim planovima i programima. Učenje se više ne odvija samo u školi. koje bi teme voleli da budu više zastupljene. Promenio se način na koji učenici uče. koje teme se najviše obrađuju na seminarima koje pohađaju. . način na koji se odvija komunikacija između nastavnika i učenika. Usled ovako očiglednih i značajnih promena u obrazovanju i učenju. opservacije časova. radionice i sl). Prva grupa pitanja je ispitivala navike nastavnika engleskog jezika u vezi sa stručnim usavršavanjem koje je nastavnicima na raspolaganju i za koje oni ostvaruju neophodne sate stručnog usvršavanja 7 (seminari. te sadržaji koji se nude u školskim udžbenicima često predstavljaju informacije koje su učenicima lako dostupne. neki nastavnici imaju dve-tri adrese. Naime. pa nisu smatrali da treba da popune upitnik. dr Tatjana Glušac KOLIKO I KAKO SE USAVRŠAVAJU NASTAVNICI ENGLESKOG JEZIKA dobijenih rezultata ova organizacija mogla da organizuje i ponudi takve oblike stručnog usavršavanja koji bi odgovarali njihovim stvarnim potrebama. Postojanje različitih sredstava informacionih tehnologija omogućilo je učenicima stalan pristup obilju informacija. 9 Pretpostavlja se da je broj nastavnika koji su dobili imejl sa upitnikom manji od 3000. Autorka ovog rada bila je angažovana da osmisli upitnik. Katedra za engleski jezik. Neka pitanja su zahtevala da se izabere samo jedan od ponuđenih odgovora. pa nastavnici nisu ni dobili imejl sa upitnikom i sl. čitanje stručne literature i sl. verovatno više nego ikada ranije. Druga grupa pitanja ispitivala je koliko su nastavnici angažovani u nekim drugim aktivnostima profesionalnog razvoja koje mogu samostalno da pokrenu (onlajn obuke. Ovim pitanjima se želelo doći do saznanja koliko često nastavnici pohađaju aktivnosti stručnog usavršavanja. nego adrese škola.). kao i da im se ponudi sinteza znanja iz različitih oblasti. 8 Okvir stalnog stručnog usavršavanja Britanskog saveta. da li primenjuju nova znanja i veštine i sl. Upitnik je u elektronskoj formi prosleđen u aprilu 2012. potrebu da se stručno usavršavaju kako bi na odgovarajući način odgovorili zahtevima sa kojima su suočeni. Kao jedna od vodećih organizacija u Srbiji koja nudi različite aktivnosti za stručno usavršavanje nastavnika engleskog jezika. akciono istraživanje. Učenici sve više traže znanja koja im nisu lako dostupna. Povećane potrebe za stručnim usavršavanjem dovele su do potrebe da se preispita postojeće usavršavanje kako bi se došlo do saznanja koliko ono odgovara potrebama nastavnika. već je ono postalo sveprisutna aktivnost u učenikovom životu. Treća grupa pitanja se odnosila na zadovoljstvo nastavnika postojećim stručnim usavršavanjem. Upitnik se sastojao od šesnaest pitanja podeljenih u tri grupe. Rok za popunjavanje upitni- P očetak novog milenijuma doneo je i promenu koncepcije obrazovanja. Cilj istraživanja bio je da se dođe do saznanja u vezi sa navikama i potrebama tih nastavnika kako bi na osnovu ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 41 7 Nastavnici engleskog jezika u Srbiji imaju zakonsku obavezu da sakupe 120 sati stručnog usavršavanja u toku pet godina pohađajući seminare koje je odobrio Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. obradi podatke i napiše izveštaj koji je uključivao i konkretne ideje kako da se postojeće stručno usavršavanje unapredi. a time i nezanimljive. neki nastavnici više ne rade u školi. neki nastavnici više ne koriste neke od imejl adresa koje su u bazi podataka. neke adrese nisu privatne adrese nastavnika. Britanski savet je prošle godine inicirao istraživanje navikā i potrebā pomenute grupe nastavnika. traže da im se ta znanja predstave na zanimljiv način. da budu lako primenljiva u svakodnevnom životu.ISKUSTVA DRUGIH ISTRAŽIVANJE: Visoka škola „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“. konferencije. kao i na to koliko nastavnici planiraju stručno usavršavanje prema različitim fazama u karijeri nastavnika 8 . Novi Sad Doc. neka su dozvoljava da se izabere više odgovora. nastavnici imaju.

kao i u oba sektora (državnom i privatnom). kao i jednom godišnje (79 nastavnika). Dobijeni rezultati se. metodika nastave stranog jezika (44 nastavnika) i sl. dakle. Ima i onih koji ih pohađaju jednom mesečno (36 nastavnika). ovo istraživanje može ukazati na potrebu da se pokušaju ispitati i stavovi onih koji se stručno ne usavršavaju. dok neki prate promene samo na nivou odeljenja (118 nastavnika). a neretko je i da organizator nastavniku pošalje SMS (54 nastavnika). koliko sati stručnog usavršavanja ona nosi i gde se održava. Na pitanje koje bi teme voleli da se obrađuju na seminarima. rad sa mlađim učenicima (51 nastavnik). Ovi nastavnici takođe i prate uticaj novoprimenjenih metoda rada na učenike tako što posmatraju svakog učenika ponaosob (169 nastavnika). Prema rezultatima istraživanja. Osim toga. ako se uzme u obzir cilj istraživanja (da Britanski savet prilagodi svoje aktivnosti onima koji su barem nekada pohađali aktivnosti ove organizacije). Takođe. ono može poslužiti kao izvor informacija o tome šta o stručnom usavršavanju misle oni koji predstavljaju grupu aktivnih nastavnika (onih koji manje-više redovno pohađaju aktivnosti stručnog usavršavanja). Manje važni kriterijumi uključuju sledeće: seminar pruža i praktično iskustvo. onda je jasno da se radi o prigodnom uzorku i da se rezultati mogu upotrebiti za unapređenje aktivnosti te organizacije. Nakon pohađanja seminara. nastavnici najčešće uzimaju u obzir aspekat nastavne prakse koju mogu da unaprede (239 nastavnika). S obzirom na činjenicu da je ovo prvo istraživanje u Srbiji koje ispituje navike i potrebe nastavnika engleskog jezika u vezi sa njihovim stručnim usavršavanjem. informisanje putem fejsbuka. da je edukator dobro pripremljen (195 nastavnika) i da je ono što je predstavljeno primenljivo (141 nastavnik). a čak 187 nastavnika ima na umu novine za koje su saznali kada planiraju časove. Ispitani nastavnici imaju jednu do 30 godina radnog iskustva i zaposleni su na svim nivoima obrazovanja. Manje važni kriterijumi koje razmatraju jesu da li je aktivnost akreditovana. on je podeljen i učesnicima konferencije Udruženja nastavnika engleskog jezika Srbije sredinom maja iste godine. cenu (112 nastavnika) i činjenicu ko je predavač (104 nastavnika). 10 Nezvanični izvori tvrde da postoji između 3000 i 4000 nastavnika engleskog jezika u Srbiji zaposlenih na svim nivoima obrazovanja. Ono što najviše utiče na kvalitet jenog seminara jesu sledeći činioci: da je tema interesantna i savremena (216 nastavnika). Osim toga.ZAVOD ZA ŠKOLSTVO ka bio je 20. nastavnici su ukupno ponudili 84 teme koje su verovatno proistekle iz uslova u kojima rade i karakteristika učenika kojima predaju. Veliki broj nastavnika deli iskustva sa seminara sa kolegama (157). 160 nastavnika pohađa različite aktinovnosti stručnog usavršavanja jednom u tri do četiri meseca. Ukupno 289 nastavnika popunilo je formular. Budući da nije dostupan zvaničan podatak u vezi sa ukupnim brojem nastavnika engleskog jezika u Srbiji 10 . godine. Teme za koje su nastavnici najviše zainteresovani su: informacione tehnologije (58 nastavnika). ne može se sa sigurnošću tvrditi u kojoj meri dobijeni rezultati daju realnu sliku stanja. . Kada biraju seminar koji bi pohađali. Pretraživanje interneta. blogova i sl. kako u državnom. ne mogu generalizovati jer su dobijeni odgovori od nastavnika koji u manjoj ili većoj meri aktivno učestvuju u aktivnostima stručnog usavršavanja i to onima koje su organizovane od strane jedne određene organizacije (Britanskog saveta u Beogradu). tako i u privatnom sektoru. Najčešće se nastavnici o nekom semina- 42 ru informišu putem pisma ili imejla koji dobiju od organizatora (156 nastavnika). maj 2012. vreme održavanja (119 nastavnika). Među nastavnicima postoji i razvijena navika da međusobno razmenjuju informacije o seminarima (71 nastavnik). nisu neki od načina na koje se nastavnici često informišu (24 nastavnika). nastavnici imaju priliku da razmenjuju znanje i iskustvo i sl. 269 nastavnika pokušava da pronađe odgovarajuću priliku da isprobaju novostečena znanja i veštine.

Na pitanje koliko iskustva imaju u vezi sa opservacijama časova. radionica. a 112 nastavnika ga nikada nisu realizovali. istraživanje je pokazalo i da je 135 nastavnika učestovalo u nekom obliku onlajn stručnog usavršavanja (vebinar. rezultati pokazuju i da postoji i veliki broj nastavnika koji ne poznaju neke oblike usavršavanja koje mogu samostalno pokrenuti. ovo istraživanje je pružilo dragocen uvid u navike i potrebe onih nastavnika koji su na vreme shvatili da je neophodno da se prilagode novim uslovima rada i novim potrebama učenika. 61 nastavnik je veoma zadovoljan. a sedam nezadovoljno. Polovina nastavnika je zadovoljna sa postojećim stručnim usavršavanjem. nastavnici pohađaju i seminare koji nisu akreditovani i ne donose nikakve sate stručnog usavršavanja. jasno je i to da mnogo ovih nastav- nika učestvuju kako u aktivnostima koje su im ponuđene. Razlozi koje navode da opravdaju svoj izneti stav veoma su različiti i tiču se broja ponuđenih seminara. istraživanje je dovelo do saznanja da je veliki broj nastavnika engleskog jezika zainteresovan za unapređenje sopstvene prakse bez obzira na radno iskustvo. rezultati pokazuju i da mesto održavanja ne sprečava nastavnike da pohađaju seminar ako on nudi potrebna znanja i iskustva. Čitanje stručne literature je najčešće zastupljeni oblik samostalno iniciranog stručnog usavršavanja (204 nastavnika). ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 43 . sistema stručnog usavršavanja. Osim toga. Osim toga. Čak 79 nastavnika ne zna šta znači planiranje stručnog usavršavanja ili šta se podrazumeva pod fazama u razvoju karijere nastavnika. neophodno je ponuditi im adekvatna znanja i veštine s tim u vezi kako bi njihovo usavršavanje bilo efikasnije i isplativije. doći. mesta održavanja. do njih je veoma teško. Na osnovu dobijenih rezultata jasno se vidi da ispitani nastavnici redovno učestvuju u aktivnostima stručnog usavršavanja. Takođe. Preostale nastavnike kolege nikada nisu posmatrali ili su ih posmatrali pre više od godinu dana. očigledno je da veliki broj nastavnika samostalno inicira ovak oblik stručnog usavršavanja.) u prethodnih godinu dana. ako ne i nemoguće. I pored toga. Osim toga. Budući da grupa nastavnika koja je odgovorila na upitnik predstavlja grupu velikih entuzijasta. Takođe. nastavnici u Srbiji nisu obavezni da primenjuje novostečena znanja i iskustva. dok 103 nastavnika to nikada nisu učinili ili su posmatrali kolegu pre više od godinu dana. s obzirom da veliki broj nastavnika ne planira svoje usavršavanje ili čak ne zna šta planiranje podrazumeva. 185 ispitanih nastavnika su barem jednom u poslednjih godinu dana posmatrali čas svog kolege. Međutim. tako i u onima koje pokreću samostalno. Ako obrađuju teme koje ih zanimaju. Ohrabruje podatak da najveći broj nastavnika (189) planira svoje stručno usavršavanje manje ili više redovno. tema i sl. S druge strane. vredelo je sprovesti ovo istraživanje kako bi Britanski savet na još adekvatniji način mogao da zadovolji njihove potrebe. dok je 52 nastavnika to učinilo pre više od godinu dana. cene seminara. Ovim nastavnicima je neophodno pružiti znanja i veštine i u vezi sa tim aktivnostima kako bi uspeli samostalno da pronađu odgovor na neko pitanje ukoliko ga ne dobiju na nekom od seminara koji im se nude ili kako bi uspešno rešili situacije koje su posledica specifičnog konteksta u kome rade. Naime. te ohrabruje podatak da veliki broj ispitanih nastavnika to ipak čini. Skoro polovina nastavnika je u prethodnih godinu dana sprovela akciono istraživanje. dok je skoro isto toliko nastavnika pohađalo takvo stručno usavršavanje pre više od godinu dana ili ga čak nikada nisu pohađali. Takođe. barem jednom u godinu dana rad 181 nastavnika posmatrao je kolega. 70 ih je delimično zadovoljno. Oni bi svakako bili drugačiji da su ispitani i nastavnici koji retko ili čak nikada ne pohađaju aktivnost za stručno usavršavanje. Međutim. Rezultate dobijeni ovim istraživanjem ne treba uopštavati. kurs i sl.

Hrvatska U 44 protekla dva desetljeća gomilaju se dokazi koji podupiru tvrdnju da su učitelji. Rowe. Zajednice učenja jedan su od mogućih oblika ZAVOD ZA ŠKOLSTVO stručnog usavršavanja učitelja koji ispunjavaju ove zahtjeve. Hanushek. Brojna istraživanja potvrđuju kako je ustvari kvaliteta učiteljskog rada. prema tome. Ti dodatni oblici stručnog usavršavanja trebaju biti snažno povezani sa svakodnevnom praksom svakog pojedinog učitelja. Posebno je važno da profesionalno usavršavanje poštuje principe učenja odraslih i da uzima u obzir da učitelji rade u školama s drugim učiteljima koji također imaju vlastita iskustva te da dijeljenje iskustava među učiteljima neminovno dovodi do poboljšanja u kvaliteti njihova rada. 2010. 2008. 2012. 2012). ima za cilj podržati učitelje i odgajatelje. prema Wiliam 2011. u njihovu profesionalnom razvoju. Rad zajednica učenja temelji se na dvije pretpostavke: prva je da se znanje razvija tijekom svakodnevnog iskustva poučavanja koje se najbolje razumije kroz kritičku refleksiju s drugima koji imaju slična iskustva.RAZVOJ ZAJEDNICA UČITELJA KOJI UČE Sanja Brajković. . – davati povratne informacije članovima zajednice o kvaliteti njihova poučavanja i učenja. Rad zajednica učenja. programska direktorica Pučko otvoreno učilište Korak po korak Zagreb. William.. – motivirati druge učitelje na unapređenje kvalitete rada i pomoći im da uživaju u poslu. i to tako što će oni unutar zajednice: – imati mogućnost kritički promišljati o vlastitom poučavanju. Istovremeno. Sahlberg. 2003. i emocionalno i profesionalno. 2011. odnosno ono što oni čine. te mu omogućiti da tijekom uvođenja promjena u vlastitu praksu ima podršku kolega i stručnjaka. Druga je da će učitelji koji su aktivno uključeni u rad zajednice unaprijediti svoje profesionalno i osobno znanje (Vescio i sur. 2008). odgovorna za većinu razlika u postignućima učenička (Jolly. glavni nositelji kvalitete odgojno-obrazovnog sustava. kad izuzmemo urođene predispozicije učenika i iskustvo odrastanja. Hattie. – davati drugim učiteljima u zajednici konkretne ideje kako da unaprijede učenje svojih učenika. sve je evidentnija potreba za uvođenjem novih oblika stručnog usavršavanja učitelja kako bi se učitelje potaknulo na profesionalni razvoj u skladu sa suvremenim zahtjevima struke.

Zajednička vizija je puno više – to je mentalna slika o radu škole koja je kvalitetna u svim područjima svoga rada i koja pridonosi učenju i razvoju svih svojih učenika.. a koje smo ugradili u strukturu rada zajednica. stoljeća – ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse Kako bi se proces pronalska zajedničke vizije ubrzao i kako bi učitelji što prije počeli u svoju praksu uvoditi promjene za unapređenje kvalitete rada. obuhvaća osjećaj pripadanja. te procjenama i raspravama o učinkovitosti rada zajednice. analiziralo i evaluiralo (Reid. Elementi zajednice učenja Uspjeh razvoja svake zajednice ovisi o stvaranju dobrih temelja za njezin rad: pravilima rada. Dakle. vremenu koje je članovima na raspolaganju. želimo kreirati zajedničku viziju poučavanja koje želimo za našu djecu. ne bavimo strukturalnim promjenama u obrazovanju (iako ne umanjujemo i njihovu važnost). 1993). vještine. odnosno reflektirajući se na vlastitu praksu.. Učitelji bi odgovarajući na ova pitanja. Smatrali smo da će se zajednice najlakše razviti u okviru već postojećih stručnih aktiva učitelja. U tom je dokumentu opisana kvalitetna učiteljska praksa usmjerena na dijete ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 45 . nedoumice i sl. a što nije? Na temelju čega to mogu reći? Što je od onoga što smo pokušali imalo najviše učinka? Koja učenička ponašanja su nam ukazivala da smo bili na dobrom putu? (Caine i Caine. Zajednice učitelja upravo i postoje kako bi školski djelatnici radili na ostvarenju zajedničke vizije škole kakvu žele za svoje učenike. Bavimo se onime što je bitno za uspjeh odgojno-obrazovnog sustava. definiranim ulogama i odgovornostima članova zajednice. Ona odgovara na pitanja: Što je to što želimo kreirati? Kakva škola želimo postati? Kakvu školu želimo za svoju djecu? Kreiranje vizije u školama se često pretvori u pisanje liste želja poput: Željeli bismo opremiti učionice računalima. U daljnjem članku opisat ćemo koji su osnovni elementi zajednica koje smo razvijali. osje- ćaj individualne koristi i emocionalne pozitivne povezanosti s ostalim članovima tima. opet uz našu kontinuiranu podršku. ali i samih učitelja i cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava Kompetentni učitelji 21. a to je djelovanje učitelja.Pri tome. U njima je bilo okupljeno oko tri stotine učitelja. str. nalaze istraživanja i međunarodnu praksu razvoja zajednica učenja. Mi smo identificirali tri elementa koja smo smatrali neophodnima za razvoj zajednica učenja. Krajnji cilj nam je unaprijediti profesionalni razvoj učitelja. u kontekstu razvoja zajednica. zajednice učenja nisu: – sastanci učitelja na kojima se raspravlja o organizaciji školskih aktivnosti ili planira izvršenje obveza. – katarza – članovi zajednice ne bi smjeli provoditi vrijeme žaleći se jedni drugima na školske probleme. osjećaj međusobne ovisnosti. U zajednicama se. Vizija je slika našeg razreda i škole u budućnosti. naša temeljna ideja bila je iskoristiti već postojeće oblike suradnje među učiteljima u našim školama i pomoći učiteljima u razvoju zajednica učenja u Hrvatskoj. 9) smatra da suradnja. rasporedu rada koji je zajednički dogovoren. 2010). u svojim školama okupili učitelje i zajedno s njima razvijali zajednice. trebali obuhvatiti i ove tri komponente: metakognitivnu (razmišljanje o vlastitim misaonim procesima. ispred svih razreda kreirat ćemo ‘kutak za roditelje’). umjesto toga trebaju tragati za rješenjima. dijele iskustva. glavna snaga zajednice dolazi iz njezinih članova. 2011). kako pokrenuti zajednicu i kakva je struktura sastanaka. znanja. U skladu s definicijom zajednice McMillan (1976. već i na to da se međusobno cijene. emocionalnu (promišljanje vlastitih emocionalnih stanja) i ponašajnu (analizu vlastitog ponašanja i posljedica tog ponašanja) (Vizek-Vidović. Imati zajedničku viziju ne znači dogovoriti se oko jedne aktivnosti koju će svi učitelji primijeniti u radu (npr. Iz tog razloga smo educirali uglavnom voditelje stručnih aktiva učitelja unutar škola koji su. a većina tih zajednica djeluje i danas. Tijekom tog razdoblja educirali smo pedesetak voditelja koji su u svojim školama organizirali četrdesetak zajednica učenja. Kad kažemo suradnja. prema McMillan i Chavis 1986. stoljeća – ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse11 koju je razvila Međunarodna udruga Korak po korak (International Step by Step Asociation). pak. Željeli bismo izgraditi novu dvoranu. vizija i refleksija. – seminari – iako ponekad zajednica može pozvati vanjskog stručnjaka kako bi im pomogao u rješavanju neke problematike. to se ne odnosi samo na to da učitelji rade u ugodnoj atmosferi. kao okvir za raspravu o zajedničkoj viziji u svim zajednicama ponuđen je dokument Kompetentni učitelji 21. Refleksija je proces revidiranja profesionalnog iskustva kako bi ga se opisalo. Ona odgovara na pitanja: Gdje smo sada? Koliko smo dobri s obzirom na ono što želimo biti? Što je od primijenjenog imalo učinka na učenike. To su: suradnja. Bavimo se poučavanjem. na primjer uvjerenjima). Uzimajući u obzir teorijske spoznaje. a time i učenje svakog djeteta. svakog pojedinog djeteta. Pučko otvoreno učilišta Korak po korak ima višegodišnje iskustvo u razvoju zajednica učenja odgojnoobrazovnih djelatnika u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj.

hr/upload/Sadrzaj/issa_definicija.pdf 12 Vidi: http://www. 3. kako se rad u zajednicama razlikuje od ostalih vrsta stručnog usavršavanja. 2. 4. jake strane i slabosti i procjenjuje u kojem smjeru se treba razvijati kako bi pridonio ostvarenju zajedničke vizije kvalitetnog poučavanja. itd. 7. U ovih sedam područja promovira se praksa koja se temelji na „humanističkim i sociokonstruktivističkim načelima. Zatim se razgovara o sličnostima i razlikama te zajedničkom interesu u profesionalnom razvoju. – Učitelji tijekom jednog od prvih sastanaka trebaju upoznati sadržaj i strukturu ISSA-ine definicije kvalitetne pedagoške prakse koja će im tijekom čitavog rada koristiti kao polazište za rasprave o kvaliteti rada. Strategije poučavanja ili Okruženje za učenje (područje Profesionalni razvoj se ne bira) počinje tako da svaki član zajednice s ostalima dijeli rezultate vlastite samoprocjene.hr/upload/Sadrzaj/issa_definicija. i (2) zajednica učenja cijelu godinu radi na unapređenju rada jednog područja prema ISSAinoj definiciji kvalitetne pedagoške prakse. možemo zaključiti da je idealan broj članova od 5 do 10. 6. Dogovoreno je vrijeme i mjesto sastanaka. 3. individualiziranom pristupu i spoznaji da se učenje odvija kroz interakciju i u dijalogu između djece i odraslih. poticanja i autonomije onoga tko uči. kad smo sigurni tko će biti članovi zajednice. Interakcije Obitelj i zajednica Inkluzija.: Zajednica učenja odgojno-obrazovnih djelatnika (2013. Svi članovi zajednice treba potpuno dobrovoljno da odluče da budu njezini članovi i da sudjeluju u njezinu radu. Izabrano je prioritetno područje za unapređenje kvalitete rada učitelja (prema ISSA-inoj definiciji kvalitetne pedagoške prakse. – Normama ponašanja obično se razgovara na drugom sastanku. . u duhu uvažavanja. oni moraju imati dovoljno informacija o tome što je zajednica učenja. Da bi to mogli. Zato je zadatak budućeg voditelja ili voditeljice zajednice da sve učitelje i ostale članove Učiteljskog vijeća što detaljnije informira o tome što su zajednice učenja. a zatim je kroz indikatore opisano kako primjenu tih standarda kvalitete možemo prepoznati u praksi.“ (Kompetentni učitelji 21. ISSA-ina definicija kvalitete. potreban je dogovor kad i gdje će se odvijati sastanci zajednice te koliko će trajati. kao i djece međusobno.) detaljno je opisamo kako pokrenuti zajednicu učenja u vašoj školi/vrtići te su opisani primjeri aktivnosti za svaki od elemenata strukture sastanka zajednice. Neke od informacija koje se obično daju o zajednicama su: što su zajednice učenja. Rezultati istraživanja i iskustva učitelja u svakom od tih područja pretočena su u nekoliko standarda (koje još nazivamo i principima) rada kojih se treba pridržavati u razredu. Svaki učitelj ima razvijen svoj prvi individualni plan unapređenja rada13. Kompetentni učitelji 21. 2010). već bi ih ona trebala donijeti na temelju vlastitih očekivanja. Poželjno je da je vrijeme sastanka ugrađeno u radno vrijeme kako učitelji zbog sastanaka ne bi trebali ponovno dolaziti u školu. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 11 Dokument je moguće preuzeti na: http://www. stoljeća). članovi zajednice tijekom svakog sastanka planiraju postizanje kvalitete poučavanja opisane u jednom od indikatora kvalitete. Predstavljena je ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse. Praksa usmjerena na dijete u tom je dokumentu opisana kroz sedam područja rada učitelja: 1. 5. na temelju dosadašnjih iskustava. različitost i demokratske vrijednosti Procjenjivanje i planiranje Strategije poučavanja Okruženje za učenje Profesionalni razvoj 1. različitosti i demokratske vrijednosti. uveli u rad zajednica su: (1) svi članovi zajednice rade na unapređenju kvalitete rada u istom području prema ISSA Pedagoškim standardima (Interakcije.korakpokorak. stoljeća 2010. S. Kako bi zajednica doista profunkcionirala kako to učitelji očekuju. Pokretanje zajednice učenja Priprema rada zajednice odvija se obično kroz dva do tri sastanka u trajanju od šezdeset do devedeset minuta. 2. Praćenje i procjenjivanje. 46 Ova područja odabrana su zato što je upravo u njima potrebno osigurati visoku kvalitetu rada kako bi se podržao dječji razvoj i učenje. – U individualnom planu profesionalnog razvoja svaki od učitelja identificira svoje kompetencije i potrebe.koja se temelji na saznanjima iz istraživanja dječjeg razvoja. – Iz iskustava i preporuka naših voditelja zajednica. koje će biti obveze učitelja.korakpokorak. Dogovorene su norme ponašanja. Svaki standard sadrži dva do šest indikatora (pokazatelja) u kojima je opisano što učitelji ČINE u svom razredu kako bi zadovoljili određeni standard/princip kvalitete. razvojno-primjerenoj praksi.12. Izbor prioritetnog područja: Individualizacija. vrijednosti i iskustava. Norme ponašanja ne mogu se nametnuti grupi. Inkluzija. Obitelj i zajednica. – Dvije preporuke koje smo. 5. Očekivani ishodi tih uvodnih sastanka su: Svi učitelji i članovi Učiteljskog vijeća informirani su o zajednici učenja. Učitelji. koja su iskustva drugih zajednica i sl.pdf 13 Napomena: U priručniku Brajković. teorija učenja i neuroznanosti. Obitelj i zajednica. 4.

2006.) (2011. 13. odnosno koja ima svoj početak i kraj. Trenutno u Republici Hrvatskoj neke zajednice djeluju već treću godinu. i sur. čitanje časopisa. Vescio. ona se nikada neće imati vremena razviti i postati mjesto na kojem se dublje promišlja o praksi jer je za to potrebno vrijeme. radionice. (2006. Zagreb: IDIZ. Hanushek. The School Administrator. W i Chavis.au/research_conference_2003/3Experiences and Outcomes of Schooling 9.): Finnish Lessons.13. Wiliam. (2011. Fullan. • Učitelj/učiteljica koji/a izvještava kratko govori o provedenim aktivnostima. zaključci. M. Bloomington. Stenhouse Publishers.) • Ostali učitelji/učiteljice postavljaju pitanja i traže pojašnjenja. (2010. Jolly. 7. (1986. Ponekad postoji opasnost da se učitelji koji su članovi zajednice izoliraju od ostalih oblika stručnog usavršavanja. Ako to nije moguće. nude svoje ideje za poboljšanje. V. idejama za poboljšanje i sl.): ‘But we’re doing it already’: Exploring a response to the concept of reflective practice in order to improve its facilitation. Važno je da sastanci zajednice imaju strukturu kako bi se izbjeglo da se rasprava raspline i kako bi se ostvario cilj zajednice. konferencije..): High Quality Education: Elements and Implications. A.): Sense of Community: A Definition and Theory. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak 2. Idealno je imati dva sastanka mjesečno u trajanju od dva sata. Journal of Community Psychology. Guskey i Huberman.): Visible Learning. New York: Teachers College Press. (2012.) • Svi imaju priliku reći svoje mišljenje i dojmove (5 min.Struktura sastanaka zajednice učenja Iz iskustava naših zajednica. a to je profesionalni razvoj učitelja.): Embedded formative assessment.): Leading Professional Learning. (2012. koja je došla i isto tako će nestati.acer. Brajković. dilemama. treba izdvojiti 90 do 120 min. 5. D. 1995. prema Sweeney 2003) navode upozorenja i zabrinutost oko širenja sve popularnijih zajednica učenja. Ken: The Importance of Teacher Quality As A Key Determinant of Students’ Experiences and Outcomes of Schooling (2003. videosnimkom i sl. za svaki sastanak zajednice. 8.) • Rasprava o jednom indikatoru kvalitete potaknuta člankom. (1993. Na: http://www. a njihova kvaliteta rada se s vremenom mijenjala i unapređivala i mijenjat će se sve dok njezini članovi budu za tim imali potrebu. • Završne primjedbe. . vol. Nurse Education Today .org/interviews/ hanushek. Reid. Hattie.) • Učitelj/učiteljica ima priliku reći za koje prijedloge misli da će joj pomoći. tekstom. E. (2003. (2008. G. Brojni autori (npr.): A review of research on the impact of proffesional learning communities on teaching practice and student learning. NewYork:Routledge. (2006. (2013. D. DeFour. Sweeney.): Učitelji i njihovi mentori.10-14. J. Rowe. 12. P.). treba koristiti različite prilike za vlastito stručno usavršavanje te razmjenu ideja. 11. 24.htm 4. Sahlberg. Zajednica učenja odgojno-obrazovnih djelatnika. osim sudjelovanja u zajednicama.edu. Svaki učitelj.): Learning Along the Way – Professional Development by and for Teachers. moramo reći kako osnivanje zajednica u školama nije jamstvo unapređenja kvalitete rada učitelja. prema Vescio 2008.). 2004. zapažanjima. Solution Tree Press. S. USA: NSDC. • Svaki učitelj piše svoj individualni plan unapređenja kvalitete. D. (15 min. nakon njezina pokretanja.): Team to Teach – A Facilitator Guide to Proffesional Learning Communities. TRAJANJE (5-10 min) Refleksija o provedenim aktivnostima (30-45 min) Razvoj zajedničkog razumijevanja kvaliteta Planiranje sljedećih koraka Zaključivanje sastanka (20-25 min) (5-10 min) (5 min) ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Iako u ovom članku zagovaramo profesionalni razvoj učitelja kroz zajednice učenja. na: http://research. e-learning. (10 min. B. nužno je održati najmanje jedan sastanak mjesečno. 47 Literatura: 1. 14. ELEMENTI STRUKTURE SASTANKA ZAJEDNICE Zagrijavanje AKTIVNOSTI Vježba za zagrijavanje. M. Vizek-Vidović (ur. 6.childrenofthecode. A. Ponekad učitelji gledaju na zajednice kao na posljednju inovaciju među mnogima. (5 min. Teaching and Teacher Education. 3. Fullan. 80-91. iskustava i promišljanja ne samo s učiteljima iz svoje škole nego i iz drugih škola pa i država (predavanja. D. stvaranje osjećaja zajedništva i jačanje suradnje. 10. McMillan. Ako se tako gleda na zajednicu. evaluacija sastanka.). rješenja za probleme i sl. Razvoj Zajednice učenja nema svoj početak i kraj. okrugle stolove i dr.

Nakon prvih nekoliko sastanaka zajednice. Podrška koju smo dobivale kroz sastanke stvorila je vezu među nama koja traje i dan-danas. Svaki sastanak smo završavale izradom plana. međusobno se podržavale i zajednički procjenjivale kvalitetu rada. neka od teoretskih pitanja kojima smo se bavile bila su: što je formativno praćenje. radi različitih subjektivnih i objektivnih okolnosti prestale smo organizirati sastanke. sastanak je trebao imati točno određenu strukturu. na temelju onoga što je vidljivo. Tada smo se prvi put susrele s indikatorima po kojima smo mogle procijeniti svoju praksu. ne nadograđujemo teorijska znanja te ostanemo na onima davno stečenim. Na korakovskim seminarima razmjenjivale smo iskustava. Iako smo u početku dogovorile da će se sastanci održavati jednom mjesečno po sat vremena. a ideja o obnavljanju sastanka stalno je bila prisutna. SAMOBOR Budući da su se u zajednicu uključile učiteljice različitih razmišljanja o tome što je kvalitetna praksa. Tu sam kao voditeljica naišla na prepreku. Tako se spontano razvilo okupljanje korakovskih učiteljica u našem gradu. Na prvim sastancima dogovorile smo norme ponašanja unutar Zajednice. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Prije tri godine saznala sam za projekt Zajednica učitelja koji uče. Učitelji unutar svake zajednice cijelu godinu rade na unapređenju kvalitete u jednom području. RAZVOJ ZAJEDNICE UČITELJA U OŠ „BOGUMILA TONIJA“. Svaka od nas dobila je obrasce s nabrojenim indikatorima. Da bismo to postigle.PRIMJER IZ PRAKSE: Gabriela Žokalj. nakon završenog prvog Korak po korak seminara. Trebalo je razmišljati i procijeniti područja prakse na kojima smo do tada radile više intuitivno nego promišljajući ih. entuzijazam učiteljica razredne nastave bio je golem... što je samokontrola i kako se postiže. slavile uspjehe i podržavale jedna drugu. svaki put u razredu druge učiteljice kako bismo vidjele okruženja koja smo stvarale. Na primjer. Za početak je najvažnije bilo dobro proučiti standarde i indikatore kvalitete u svakom području učiteljskog rada kako bismo mogle svaka za sebe procijeniti svoju praksu. U tom smo radu obnavljanja i produbljivanja teoretskih znanja iz naše prakse koristile članke.. . odredile smo područje na kojem ćemo raditi. pokazalo se kako to nije dovoljno pa smo sastanke produžile na 90 minuta. razgovarale o onome što smo primijenile i što nam se činilo dobro. kao okvir za unapređenje našeg rada uzele smo sedam područja rada učitelja ponuđenih u dokumentu Kompetentni učitelji 21. Na kraju je svaka od nas napisala. OŠ „Bogumil Toni“. a što nije u njezinom razredu. odredile vrijeme i mjesto kada ćemo se sastajati. pripremala sam materijale za različite radionice. kao i onome što nam se činilo loše. što je bilo prilično zahtjevno. Nakon samoprocjene. Nakon nekog vremena uspjele smo uspostaviti strukturu sastanaka. Samobor. Mi učitelji razmišljamo na način da je višegodišnje iskustvo dovoljno za kvalitetan rad. a mi smo se zajednički dogovorile da će to u prvoj godini biti Strategije poučavanja. priručnike. ali nakon povratka u svoje škole nizala su se mnoga pitanja na koje same nismo mogle naći odgovor. trebale smo početi raditi na mijenjanju naše prakse. U tome sam odmah prepoznala ideju naših nekadašnjih sastanaka – međusobna podrška u stvaranju kvalitetnije prakse u našim razredima. u kojem području rada učitelja bi najviše željela poboljšati svoju praksu. ali trebao nam je još neki oblik podrške. Tijekom prvih nekoliko sastanaka imale smo točno određene ‘korake’ koje smo odradile kako je to opisano u članku. Nakon dogovora s ravnateljicom odlučila sam izgraditi zajednicu u svojoj školi. Zatim smo svaki indikator na obrascu procijenile u kojoj mjeri je on vidljiv u njezinoj praksi. Da bismo stvorile zajedničku teorijsku podlogu i što bolje razumjele što je kvalitetna nastava te mogle planirati promjene u praksi.. Nakon uvodnog seminara nastavile smo pohađati i druge Korak po korak edukacije koje su nam pomagale da mijenjamo praksu prema pristupu usmjerenom na dijete. Nažalost. koje su razlike između grupnog rada i suradničkog učenja. Sastajale smo se otprilike jednom mjesečno. videozapise. razmjenjivale ideje. kako je vrijeme prolazilo. stoljeća – ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse. Hrvatska P 48 rije petnaestak godina. U POU Korak po korak prošla sam edukaciju o vođenju zajednice učenja koja mi je bila temelj za pokretanje naših sastanaka. U prvoj godini u zajednici je bilo petnaest učiteljica iz moje i dvije učiteljice iz obližnje škole.

kognitivno. a najvažnije je da je promišljanje o tome kako i zašto nešto radimo svakodnevno. Da bismo uspjele u tome. kako dalje nastaviti. važno je bilo naše umrežavanje i sastajanje svaka dva mjeseca. morale smo dobro poznavati već navedenu ISSA-inu definiciju kvalitete. a ne samo o onome što se uči. neke od kolegica to nisu činile. To ne može učiniti nitko osim nas. planiranje i procjenjivanje. nikad nismo bile usmjerene na dublje analiziranje i razumijevanje rada (što je to dobro. Morale smo razmišljati o indikatorima kvalitetne nastave. Vođenje. socijalno. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 49 . pa sam kao voditeljica poticala manje korake kojima su učiteljice ipak uvodile promjene u svoju praksu. itd. Promjene koje smo uvele u razredima vidjele su se kroz češće formativno praćenje. U drugoj godini rada bavile smo se područjem Praćenje. Ovih dana završavamo treću godinu rada zajednice u mojoj školi. U mojoj zajednici taj period trajao je skoro cijelu prvu godinu rada. zašto je to tako i što treba promijeniti) pa tako ni s planiranjem kojem je polazište refleksija. te podrška koju su dobivale unutar zajednice. ali na kraju svega pruža veliko osobno zadovoljstvo i zadovoljstvo onih zbog kojih smo tu – naših učenika. Kao voditeljica zajednice.odnosno dogovorom o promjenama koje je trebalo provesti u svom razredu do sljedećeg sastanka. puno puta sam se našla u nedoumici jesam li uspjela u onome što sam planirala. Planirale smo učenje nudeći im izbor aktivnosti prema njihovim interesima i sposobnostima. U našim školama pod planiranjem se podrazumijeva raspored obrade sadržaja iz udžbenika. suradnja među učiteljicama je bolja. Prolazile smo radionice i aktivnosti koje smo kasnije koristile u radu zajednica. odnosno objasniti si kako se svaki pojedini indikator vidi u našoj praksi. U osnaživanju voditeljica. učile ih da se samoprocjenjuju i postavljaju svoje ciljeve učenja. a na temelju nacionalnog plana i programa. izgrađivala strategije za razvoj vještina rješavanja sukoba i poticala djecu na postavljanje pravila i posljedica njihova kršenja. planirala strategije kojima smo nastajale obuhvatiti više razvojnih područja djeteta (emocionalno. Na kraju smo planirale aktivnosti koje ćemo provoditi u razredu i na taj način mijenjati svoju praksu. kvaliteti procesa poučavanja. imam li stvarnu podršku svih učiteljica. Tijekom našeg dosadašnjeg rada u školi. zajedno s učenicima postavljale kriterije. liste provjere. I planiranje se moralo promijeniti od onog dosadašnjeg. a što manje dobro u našoj učionici. zahtijeva neprestanu aktivnu uključenost i razvijanje kvalitetne prakse. Sada je trebalo razmišljati na sasvim nov način. tjelesno). Drugi problem s kojim sam se susrela kroz vođenje zajednice bila je refleksija na vlastitu ali i tuđu praksu. uz podršku POU Korak po korak. Za takvo promišljanje o svom radu i radu drugih. Razmjenjivale smo ideje i resurse te postavljale nove ciljeve koji će mijenjati praksu i podizati kvalitetu našeg rada. Mislim da je pomak u kvaliteti prakse vidljiv. Uvele smo rubrike. U tom procesu važan je bio osjećaj sigurnosti. Iako je većina učiteljica u praksu uvodila promjene koje su planirale na sastanku. Razgovarale smo i promišljale na koji način prevazići prepreke koje su postojale unutar naših zajednica. Ali pomaci koje je svaka od nas napravila u svojoj praksi bili su mi potvrda da smo na dobrom putu. kao i sudjelovanje u zajednici. Kroz naše follow-up sastanke. Nakon nekog vremena svima nam je postalo jasno da se promjene u našim razredima događaju samo onda ako ih same planiramo i kao učiteljice provodimo. dijelile smo iskustva u vođenju zajednica. istraživačku nastavu. potrebno je neko vrijeme kako bi se u zajednici stvorio osjećaj međusobnog povjerenja. Tijekom prve godine većina je uvela suradničko učenje.

koji prepoznat je kao najbolja inicijativa profesionalog razvoja u regionu. nakon bodovanja. a učesnici su bili predstavnici Ministarstva prosvete. Slovenije i Crne Gore). mr Ljiljana Subotić (Zavod za školstvo) i Tatijana Vujović (OŠ „B. doc. nadasve funkcionalan. 20/04). dr Tatjana Novović. Cilj konferencije bio je razmjena iskustava zemalja učesnica. br. Prioritetna područja programa stručnog usavršavanja nastavnika su sljedeća: maternji jezik i Sarajevo. ISSA-e. instrumente koji će se koristiti tokom opservacija. fizička i zdravstvena kultura. u prvoj polovini 2013. Britanskog savjeta. 26.BLIC INFO KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ŠKOLSKU 2013/14. Z avod za školstvo je i ove godine u skladu sa Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika (Službeni list RCG. osnovno obrazovanje i vaspitanje i srednje obrazovanje. februara 2013. Orlandić“). marta 2013. Aktivnosti su trajale od 11. Prvog dana Sanja Brajković. J. raspisao konkurs za izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika u školskoj 2013/2014. Narednih dana radilo se na izgradnji razumijevanja indikatora kod članova tima kroz opservacije nastavnika i njhovih aktivnosti/časova u JPU „Đina Vrbica” i OŠ „Štampar Makarije”. Trećeg dana vršena je provjera realijabilnosti kroz bodovanje. a zatim su individualno bodovani indikatori. crnogorski sistem profesionalnog razvoja nastavnika još jednom je istaknut kao dobro utemeljen i. Na konkurs se javilo više autora sa 159 programa iz različitih oblasti. Programi se odnose na predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Učesnike su pozdravili ambasador Ujedinjenog kraljevstva u BiH. godine. dr Veselin Mićanović. U Beogradu 16. godine. predstavila je ciljeva seminara. tehnologija. Predstavnica Crne Gore dr Dušanka Popović predstavila je iskustva Crne Gore u ovoj oblasti tj. Nakon svake opservacije obavljen je intervju sa nastavnicama. BiH Beograd. kao i vodič za opservaciju. psihologija i metodika i inkluzivno obrazovanje. Programi Podgorica. U radu je učestvovao tim u sastavu: doc. do 14. Rad je nastavljen u okviru tri paralelne sesije na teme: Pravni okvir. programe obuke i evaluaciju procesa KPR-a. ZUOV-a. umjetnosti. The English Book-a i dr. a uvodno izlaganje o profesionalnom razvoju nastavnika u UK imala je gđa Žaklin Smit. a rad je nastavljen kroz diskusiju o svakom indikatoru posebno i razlikama u procjenjivanju. direktorica PCCG-a. Na konferenciji je analizirano trenutno stanje u Srbiji u toj oblasti. Prva je realizovana u Sarajevu. društvene nauke i građansko vaspitanje. Cambridge University Press-a. Hrvatske. direktor BC za Zapadni Balkan. matematika. stručnog usavršavanja i praćenje i evaluacija profesionalnog razvoja. Predstavnice Crne Gore bile su: dr Dušanka Popović (Zavod za školstvo). Srbije. YALS-a. Učesnici konferencije bili su predstavnici obrazovnih institucija iz regiona (Bosne i Hecegovina. Crna Gora ZA OBEZBJEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA N VO Pedagoški centar Crne Gore oragnizovao je seminar tokom kojeg se radilo na razvijanju mehanizama i kompetencija sa ciljem obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta programa koje podržava međunarodna organizacija Korak po korak (ISSA): Korak po korak za vrtiće i osnovne škole. Komisija za izbor i vrednovanje ponuđenih programa usavršavanja Zavoda za školstvo akreditovala je 158 programa i proslijedila ih Ministarstvu prosvjete na potvrđivanje. doc. mr Marijana Blečić i dr Dušanka Popović. zatim kako bi ova oblast trebalo dalje da se razvija i šta može da se unaprijedi. Srbija KONFERENCIJE O PROFESIONALNOM RAZVOJU ZAVOD ZA ŠKOLSTVO B 50 ritanski savjet je. Opservatori su. Longmana. marta 2013. njegova ekslencija Najdžel Kejsi i direktor BC za Zapadni Balkan Toni O’Brajen. godine realizovana Druga nacionalna konferencija o kontinuiranom profesionalnom razvoju nastavnika engleskog jezika. Makedonije. godini. pedagogija. Konferenciju je otvorio Toni O’Brajan. GODINU književnost. planiranje mogućih zajedničkih aktivnosti i podrška zemlji domaćinu u utemeljenju i razvoju platforme za ovu oblast na federalnom nivou. crnogorski sistem profesionalnog razvoja nastavnika. kako bi uspostavili odgovarajuću relijabilnost. programska direktorica Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak i predstavnica . dr Biljana Maslovarić. diskutovali o svakom indikatoru i razlikama u procjenjivanju. strani jezik. One su prezentovale iskustva Crne Gore u odnosu na pravni okvir. godine organizovao dvije regionalne konferencije o profesionalnom razvoju nastavnika. Na plenarom dijelu tokom kojeg su prezentovani zaključci sa paralelnih sesija. prirodne nauke.

). Sastanci su realizovani u Beogradu. OŠ „Vukašin Radunović“. kao i predstavnici škola uključenih u projekte. marta 2013. pedagoška i metodička zasnovanost takvih pristupa. učestvovala je Branka Kankaraš. marta 2013. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici škola koje će koristiti rezultate projekta: OŠ „Vuk Knežević“. organizovao je trodnevnu konferenciju pod nazivom Održive škole i lokalno održivo upravljanje na Zapadnom Balkanu u Hotelu „Omorika“ na Tari. Njegovuđa. u okviru kojeg su predstavljeni najvažniji rezultati GPPAC regionalnih aktivnosti realizovanih u periodu april 2012 ‒ mart 2013. OŠ „Petar Dedović“. Republike Srbije i Bosne i Hercegovine (sliv rijeke Drine). njihova uloga u Evropi i primjeri dobre prakse na Zapadnom Balkanu. direktorica NDCS. Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete). Svoja iskustva u ovom projektu ispred Crne Gore predstavile su: OŠ „Dušan Obradović“. Narednog dana. zakonski okvir za primjenu ovih elemenata. Učesnice uz Crne Gore bile su: dr Dušanka Popović (Zavod za škosltvo). Na temu Budućnost održivih škola u Finskoj govorila je dr Mervi Aineslahti. OŠ „Mojsije Stevanović“. OŠ „Dr Radoslav Jagoš Vešović“. Zatim su predstavljeni konkretni rezultati tih aktivnosti za navedeni period u Crnoj Gori i Srbiji. U zbirci će biti predstavljena iskustva nastavnika iz dvije zemlje na implementaciji elemenata obrazovanja za mir kroz postojeće obrazovne programe i u nastavi različitih predmeta. grupe za globalno partnerstvo za prevenciju oružanih sukoba (GPPAC). Teme konferencije bile su održive škole. Murino. dok je na temu Uloga održivih škola u Evropi – ENSI govorio dr Reiner Mathar. godine i odnosio se na analizu prispjelog materijala (tekstovi. Andrijevica. godine. Međuriječje. Srbija N NDCCG – AKTIVNOSTI ZA NAREDNI PERIOD VO Nansen dijalog centar Crna Gora i NVO Nansen dijalog centar Srbija. kao i radionice za učenike. Dragana Radoman (OŠ „Milija Nikčević“) i Magdalena Lazović (OŠ „Marko Miljanov“). OŠ „Vuk Karadžić“. U Panel diskusiji o mogućnostima integracije Metodologije za održive škole u nacionalne sisteme obrazovanja na Zapadnom Balkanu. 26. Berane. regionalni sekretarijat za Zapadni Balkan. direktorica NDCCG i Tatjana Popović. Berane. OŠ „Risto Manojlović“. godina. realizovan je sastanak regionalne savjetodavne . OŠ „Međuriječje“. rezultati programa Obrazovanje za mir i Dijalog i medijacija. radionice i sl. Takođe. Mojkovac. a ispred Zavoda za školstvo savjetnice Nevena Čabrilo i dr Snežana Grbović. kao i u Finskoj i Njemačkoj. Jedan od važnih dijelova konferencije bio je intenzivan rad u grupama. Kolašin i OŠ „Aleksa Đilas Bećo“. nastavnike i roditelje. Žabljak. Program konferencije je objedinio ekspertizu nekoliko mreža održivih škola i međunarodnih eksperata u oblasti obrazovanja u približavanju školama sliva rijeke Drine ciljeva. međunarodna ekspertica za obrazovanje. savjetnica za osnovne škole. pripreme za časove. Žabljak. OŠ „Radomir Mitrović“. a u radu su učestvovali predstavnici ministarstva prosvjete i zavoda koji se bave obrazovanjem iz obje države. organizovale su dva radna sastanka na temu obrazovanja za mir. OŠ „Bajo Jojić“. međunarodni ekspert. Sastanak su vodile Ivana Gajović. Beograd. OŠ „Milić Keljanović“. Prvi sastanak redakcije za zbirku realizovan je 25. Manastir Morača. predstavljen je okvirni plan GPPAC aktivnosti za Zapadni Balkan za period 2013‒2014. Konjuhe. godine. i u okviru njih. O iskustvima škola u korišcenju metodologije za održive škole na Zapadnog Balkana govorili su predstavnici škola koje su uključene u projekat. Bare Kraljske. Takođe. Srbija ZAVRŠNA REGIONALNA KONFERENCIJA ODRŽIVE ŠKOLE I LOKALNO ODRŽIVO UPRAVLJANJE NA ZAPADNOM BALKANU R egionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC). koji je rezultovao donošenjem zaključaka vezanih za širenje rezultata regionalnog projekta Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu kojim je bilo obuhvaćeno po pet osnovnih škola iz Crne Gore. prednosti i mogućnosti primjene principa održivog razvoja u školskoj praksi. Berane.Tara. uz podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Finske. ispred Ministarstva prosvjete Crne Gore.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->