P. 1
astronomija

astronomija

|Views: 73|Likes:
Published by Milos Stamatovic
matematika
matematika

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Milos Stamatovic on Jan 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

 

24-,)8) ) ) *- /4),5

7 18-4 16-67 5 ) 5 67 4 *- 1

1 ) 567,- 681

81

56-8 :-/) FHEBAI),- ,) 2 HE

7 18-4 16-6) 7 *- /4),7

1 ,) - 8AIJ= +
*- /4), $

 

15* &$ % 

OSNOVI ASTRONOMIJE –
Prvo izdanje c 2006, VESTA Company 

Udˇ zbenik za studente 

' "

Izdavaˇ c: VESTA COMPANY ˇEGAN , JADRANKA JANKOV Za izdavaˇ ca: STEVO S ˇEGAN , Z ˇARKO MIJAJLOVIC ´ Redakcioni odbor: STEVO S Recenzent: VREME... ˇEGAN , ALEKSANDAR B. D. BALASKOVI ˇ ´ Ure¯ divaˇ cki odbor: STEVO S C ˇ ˇ ´ Obrada teksta i slika: STEVO SEGAN , ALEKSANDAR B. D. BALASKOVIC

CIP

=J= CE =?E = K FK> E =?E E =H @ = >E> E JA = 5H>E A *A CH=@ A = :-/) 5JAL 5 81 )564 1 - 7 *- 1 ) 567,- 6 E @ *A CH=@ VESTA Company $ *A CH=@ 8-56) F= E 1: #" IJH CH=B FHE = E "" cm 6A IJ =J 6EH= ! *E> E CH=BE = IJH #! ISBN 86–7212–009–4 = )IJH E = > )IJH BE E = 1, = 60056332

ˇ Stampa: VESTA Company, Beograd Povez: VESTA Company, Beograd Tiraˇ z: 300 primeraka

Adresa izdavaˇ ca: VESTA Company, p.o., Beograd, Novogradska 51 

  
5 ),4 )
Sadrˇ zaj
i ii iii iv 

2HA@C L H E @=L= ?= 2HA@C L H =KJ H= 5 H= ?A E?A 7F HA@ E FHAC A@ HE I ?A ED FEI= =

/ )8) 248)
I L EF "

LE

1.1. Predmet astronomije 1 1.2. Opˇ sti pojam astronomskog 2 2 eksperimenta 1.3. Sferna geometrija 3 1.4. Sferne polarne koordinate 6 1.5. Sferna trigonometrija—osnovni obrasci 8 1.6. Geografska ˇ sirina i duˇ zina 15 1.7. Rektascenzija i deklinacija 20 1.8. Rastojanja zvezda na nebeskoj sferi 21

I LA =IJH

/ )8) ,47/)

2.1. Odre¯ divanje poloˇ zaja nebeskog tela 2.2. Nebeska sfera 2.3. Prividno obrtanje nebeske sfere 2.4. Sazveˇ zd ¯a 2.5. Elementi nebeske sfere 2.6. Prividna Sunˇ ceva kretanja. Ekliptika 2.7. Elementi nebeske sfere izvedeni iz prividnog kretanja Sunca 2.8. Zvezdane karte. Koordinate. Vreme 2.9. Koordinatni sistemi 2.10. Horizontski koordinatni sistem 2.11. Mesni ekvatorski koordinatni sistem 2.12. Nebeski ekvatroski koordinatni sistem 2.13. Ekliptiˇ cki koordinatni sistem 2.14. Galaktiˇ cke koordinate 2.15. Sistemi vremena 2.16. Postavljanje teleskopa 2.17. Zadaci

I C A IFAHE A J= $ $

26 26 28 29 30 32 34 1 35 35 37 40 43 45 47 50 59 61 

 
/ )8) 64- )
A>AI = JA = !" $
3.1. Zemljin oblik i veliˇ cina 3.2. Zemljin sistem 3.3. Zemljino telo 3.4. Zemljina atmosfera 3.5. Zemljino magnetno polje 3.6. Zemljina kretanja 3.7. Posledice Zemljinih kretanja 3.8. Nepravilnosti Zemljine rotacije 3.9. Uvod 3.10. Merkur 3.11. Venera 3.12. Mars 3.13. Pluton 3.14. Jupiter i planete dˇ zinovi 3.15. Mesec 3.16. Daljina i prava veliˇ cina Meseca 3.17. Meseˇ ceva kretanja 3.18. Fiziˇ cki uslovi na Mesecu i njegov reljef 3.19. Sunce 3.20. Atmosfera Sunca 3.21. Sunˇ ceva aktivnost 3.22. Sunˇ ceve pege 3.23. Hromosferske erupcije 3.24. Protuberance 3.25. Asteroidi, komete, meteori, meteoriti 3.26. Asteroidi 3.27. Komete 3.28. Meteori i meteoriti 3.29. Zvezde 3.30. Spektri, temperatura, sjaj, daljine 3.31. Spektri zvezda 3.32. Temperatura zvezda 3.33. Godiˇ snja paralaksa i daljine 3.34. Sjaj i zvezdane veliˇ cine 3.35. Kretanje zvezda 3.36. Razmere i gustine zvezda 63 64 65 65 66 68 70 70 73 74 75 76 78 78 83 85 86 87 89 92 93 94 95 96 96 96 98 100 101 101 102 105 109 109 111 111

  
ver∴1

II
3.37. Najvaˇ znije zakonomernosti 3.38. Pravilno promenljive zvezde 3.39. Nove i supernove zvezde 3.40. Nepravilno promenljive zvezde 3.41. Neutronske zvezde

5),4 )
112 113 113 114 114

/ )8) 3-6846)
4.1. Sunˇ cev sistem 4.2. Keplerovi zakoni 4.3. Konfiguracije planeta 4.4. Sinodiˇ cki i sideriˇ cki periodi 4.5. Dinamika planetskih kretanja 4.6. Plimska dejstva 4.7. Let u kosmos 4.8. Veˇ staˇ cka nebeska tela 4.9. Pomraˇ cenja i okultacije 4.10. Pomraˇ cenja Sunca i Meseca 4.11. Odre¯ divanje masa nebeskih tela 4.12. Heliocentriˇ cni sistem sveta 4.13. Kretanje Sunˇ cevog sistema 4.14. Dvojni i viˇ sestruki sistemi 4.15. Zvezdana jata i asocijacije 4.16. Mleˇ cni put 4.17. Normalne galaksije 4.18. Spiralne galaksije 4.19. Nepravilne galaksije 4.20. Eliptiˇ cne galaksije 4.21. Radiogalaksije i kvazari 4.22. Metagalaksija 4.23. Me¯ duplanetska sredina 4.24. Me¯ duzvezdana sredina 4.25. Magnetno polje 4.26. Uvod 4.27. Kosmologija

A>AI E IEIJA E # #

115 116 118 119 119 120 120 121 125 125 127 127 129 130 132 134 137 139 140 141 142 143 145 145 146 147 147

,AB H =?E A

/ )8) 2-6)

5.1. Uvod 5.2. Refrakcija 5.3. Refrakcija u sferno simet. atmosferi

H@E =J ED IEIJA = #! %&

153 153 157 

  
5.4. Uticaj refrakcije na rektascenziju i deklinaciju 5.5. Aberacija 5.6. Uticaj aberacije na koordinate... 5.7. Uticaj dnevne aberacije na koordinate 5.8. Godiˇ snja aberacija ... 5.9. Paralaksa. Paralaktiˇ cko pomeranje 5.10. Paralaksa u proizvoljnom sistemu koordinata 5.11. Dnevna paralaksa 5.12. Uticaj dnevne paralakse na koordinate 5.13. Godiˇ snja paralaksa i koordinate 5.14. Sopstvena kretanja zvezda 161 162 165 165 167 169 171 172 174 175 177 6.1. Precesija i nutacija 6.2. Srednji i pravi svetski pol 6.3. Posledice kretanja ekvatora i ekliptike 6.4. Nutacija 6.5. Brzina promene ekvatorskih koordinata usled precesije 6.6. Promene ekvatorskih koordinata usled precesije 6.7. Postupak redukcije posmatraˇ ckih koordinata

6H= I =?E = E H J=?E = %' '"

/ )8) :-56)

H@ IEIJA =

179 182 182 186 190 192 193

/ )8) 5-, )
2HE E '# "

7.1. SI sistem 7.2. Astronomske konstante 7.3. Jedinice u astronomiji 7.4. Definicione konstante 7.5. Primarne konstante 7.6. Sistem planetskih masa 7.7. Popisi 7.8. Ostali prilozi

195 196 197 198 199 200 201 210 213 215

EJAH=JKH= 1 @A I

Postoje drugi tekstovi koji mogu da se koriste za samostalno uˇ cenje i eventualno istraˇ zivanje u srodnim oblastima. 2 4-. a kod nastavnika otpor zbog prebrzih promena u izvornoj informaciji. Izdavaˇ c  . Priloˇ zeni zadaci su malobrojni. da se kod studenata stvori odbojnost. 2006. ˇ zele da sluˇ saju i izborni kurs iz astronomije. bez uobiˇ cajene namere da se ˇ citalac preplaˇ si ”velikom” naukom. Zbog preteˇ zne namere da se ˇ sto ve´ ci broj pojmova uvede deskriptivno. Ovaj tekst je namenjen studentima koji. koriˇ s´ ceni metod je matematiˇ cki jednostavan. Beograd./ 8 4 Predgovor Izdanje koje imate pred sobom je jednostavno i pregledno. u okviru svojih osnovnih studija. ali su tematski i predmetno usmereni i uskla¯ deni.


2 4-,/ 8 4 )76 4)
Predgovor autora
Ova knjiga je prvenstveno nastala kao pokuˇ saj da se trogodiˇ snje iskustvo autora u nastavi astronomije u okviru izbornih sadrˇ zaja studenata Matematiˇ ckog fakulteta predstavi baˇ s sa tog aspekta: bez pretenzija da je znanje nauka, bez uzmaka pred potrebom da se sazna i da saznanje jeste tu¯ de dok ne postane svoje. Nebo, nebeska tela i pojave bili su u istoriji najsuptilnije opˇ ste dobro koje su i IL =J= E i 

H ? E E, kroz najˇ cudnije postupke, i najve´ ci svetski mislioci, ne ustupaju´ ci u tome ni za korak ni najve´ cim svetskim zloˇ cincima. Zato i ovakvi skromni pisani prilozi iz u nas retko zastupljene oblasti astronomske mogu i treba da budu teg na tasu uravnoteˇ zenja, kako iz poˇ stovanja prema dobrom, tako i iz protesta zbog onog drugog. 


5 4) - 1+Neke engleske i naˇ se skra´ cenice
)2.5 )7 -0) - 5 -56 -6 . " . 5 /0) / 56 /56 0) 04 1)7 1. , F? 54 56 , F? 2, F? 24. 2 6 35
=
Prividni poloˇ zaji fundamentalnih zvezda Astronomska jedinica Efemeridski ˇ casovni ugao Efemeridsko srednje Sunce Efemeridsko zvezdano vreme Efemeridsko vreme ˇ Cetvrti fundamentalni katalog Fiktivno srednje Sunce Griniˇ cki ˇ casovni ugao Griniˇ cko srednje zvezdano vreme Griniˇ cko zvezdano vreme ˇ Casovni ugao Hertzsprung-Russell Me¯ dunarodna Astronomska Unija Intermedijarna frekvencija Julijanski datum Kiloparsek Lokalni standardni ostatak Mesno zvezdano vreme Modifikovani Julijanski datum Megaparsek Severna polarna daljina Parsek Frekvencija ponavljanja pulsa Fotografska zenitna tuba Kvazi-zvezdani objekat Rektascenzija Radio frekvencija Kratkobaziˇ cna interferometrija Me¯ dunarodni sistem Me¯ dunarodno atomsko vreme Baricentriˇ cno dinamiˇ cko vreme Zemljino dinamiˇ cko vreme Svetsko srednje Sunce Svetsko vreme Koordinirano svetsko vreme Dugobaziˇ cna interferometrija PPFZ AJ tsET FK4 t S/ S t H-R MAU IF JD kps LSO s MJD Mps p ps FPP PZT KZO = RF SBI SI TAI TDB TDT UTS UT UTC VLBI
. - 

4. 5*1 51 6)1 6,* 6,6 7 5 76 76+ 8 *1 

 

)**GK=IE6-: )**FE?6-: )**?OH6-: )**CHAA 6-: )**GGJI6-: )**@> 6-:

ABBTEX 7 2 4-, 1 24-/ -, 41: - 10 215) )
Uporedni pregled koriˇ s´ cenih pisama


ver∴1

II Latinica A a B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ˇ c ´ c d ¯ ˇ s ˇ z

72 4-, 1 24-/ -, 41: - 10 215) ) 

Gotica A a B C D E F G H I J K L M N O b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z P Q R S T U V W X Y Z

) * + , . / 0 1

´ Cirilica

) * + , . / 0 1

Grˇ cki A B

= > N @ A <B C G D E

: ,
E

. /
X H I K M N O

2 4 5 6 7 8 3 :

2 4 5 6 7 8

2
P

F H I? J K M O

5
T

7 9 ;
Z 

Y Z ˇ C ´ C D ¯ ˇ S ˇ Z

3 : 

U opˇ stem smislu kosmosom ili vasionom nazivamo sve ono ˇ sto jeste. Nebeski sistemi. matematika itd. Deo kosmosa u kojem je ”prisustvo” materije slabije. Definicija.) b) Prevashodno insistiranje na pojmu astrofizike veoma jednostavno je objasniti slede´ cim ˇ cinjenicama: dok je uvo¯ denje u astronomiju matematiˇ ckog eksperimenta izvrˇ seno veoma davno. biologija. sa istim pravom dolazi hemija. sa uvo¯ denjem eksperimenata drugih nauka iˇ slo je mnogo teˇ ze zbog njihove neˇ sto niˇ ze metodoloˇ ske apstrakcije. Tu povezanost mnogi danas zloupotrebljavaju dele´ ci astronomiju na astrometriju i astrofiziku. U takvom kosmosu nebeskim telima nazivamo koordinatno prepoznatljivu materiju ˇ cije su razmere daleko ve´ ce od razmera ˇ covekovog najbliˇ zeg okruˇ zenja ili su rastojanja do nje daleko ve´ ca od tih razmera. nebeske sisteme i me¯ dusistemsku sredinu pojedinaˇ cno i u celini. a) Svaka nauka mora da ima jasno i dovoljno jednoznaˇ cno oder¯ den predmet prouˇ cavanja. Predmet astronomije. naziva se me¯ dusistemskom sredinom. Pojam koordinatno objasni´ cemo u daljem tekstu. Kosmos. Nebesko telo. Objaˇ snjenje. u posebnom smislu kosmos karakteriˇ se prepoznavanje materije.   . Ovom odredbom smo obuhvatili i neke sisteme koji su samo posledica ograniˇ cenja koja name´ ce astronomski eksperiment. posebno sa stanoviˇ sta neposrednih eksperimetalnih mogu´ cnosti registracije bilo kakvog nebeskog sistema. Uvo¯ denjem prethodne definicije ta podela postaje besmislena. U ovom trenutku posebne uspehe daje fiziˇ cki eksperiment i mnogi su skloni da astronomiju identifikuju sa oblaˇ s´ cu fizike. Skupovi nebeskih tela nazivaju se nebeskim sistemima ukoliko su rastojanja me¯ du skupovima mnogo ve´ ca od dimenzija skupova. Me¯ dusistemska sredina. (ukoliko se govori o fizici problema. Savremena astronomija je tesno povezana sa matematiˇ ckim i prirodnim naukama.1. / )8) 2 48) Osnovne formule 1. Astronomija je nauka koja prouˇ cava nebeska tela.

kao i rezultat razvoja sopstvenih teorijskih i praktiˇ cnih znanja. znaˇ caj i skrivene. jedinstvenost.   ver∴1 2 5 8 -. Drˇ ze´ ci se opredeljenja iz prethodne taˇ cke. Ve´ cina tih pojmova u ovom kursu astronomije ne´ ce mo´ ci da se izbegne baˇ s iz tih. latentne osobine (n. Vode´ ci raˇ cuna o znaˇ caju astronomskih posmatranja. 1. Putevi realizacije i tipovi teleskopa bi´ ce dati u posebnom odeljku. u daljem ´ ce biti izloˇ zeni sadrˇ zaj i metode astronomskih istraˇ zivanja nebeskih tela. koji kasnije moˇ ze da se iskoristi kao osnovni kriterijum (priznak) za eventualnu podelu astronomije na podoblasti. ovde ´ cemo uvesti novi pojam. Iz istog razloga najvaˇ zniji tip posebno astronomskog eksperimenta je astronomsko posmatranje. Polaze´ ci od ovog stava i od teza iz prve taˇ cke jasno je da jedina prava podela astronomije moˇ ze biti: – astronomija nebeskih tela – astronomija nebeskih sistema – astronomija kosmiˇ cke sredine – astronomija kosmosa kao celine. 4 7 - / 1  c) Pojava i uvo¯ denje ostalih eksperimenata u astronomska istraˇ zivanja (biologija. astrohemija. pojam astronomskog eksperimenta. astrobiologija. hemija i sl.) pomogli su da se uoˇ ci ovaj metodoloˇ ski promaˇ saj. teorijska astronomija. gamaastronomija. Skoro po pravilu pod ovim pojmom se podrazumevaju metode astronomskih posmatranja i instrumenti. navedimo neke njihove bitne osobine: .2. Astronomskim eksperimentom nazivamo svaki astronomskom problemu prilago¯ den izbor i modifikaciju postoje´ cih eksperimenata u matematici i prirodnim naukama. praktiˇ cna astronomija. kosmologija. pr. ali je istorijski nasle¯ dena. kosmogonija. Ne obaziru´ ci se na teˇ sko´ ce. radioastronomija. nebeskih sistema i nebeske (kosmiˇ cke) sredine.) fiziˇ ckog eksperimenta u astronomskim istraˇ zivanjima joˇ s izvesno vreme ´ ce vrˇ siti veliki pritisak ka navedenoj podeli astronomije. Me¯ dutim. itd. pri ˇ cemu se posebno misli na optiˇ cke instrumente i posmatranja tim instrumentima. Razu¯ denost i glomaznost netom navedene podele je oˇ cigledna. Opˇ sti pojam astronomskog eksperimenta. koje se obavlja golim okom ili teleskopom. neidentiˇ cnost i sl. Prethodno uvedimo slede´ ce pojmove: Matematiˇ ckim ili prirodnonauˇ cnim eksperimentom nazivamo svaki neprazan podskup skupa raspoloˇ zivih teorijskih i praktiˇ cnih znanja matematiˇ ckih ili prirodnih nauka i sposobnosti ˇ coveka. astrofizika. U svakoj od ovih oblasti mogu´ ca je dalja podela prema tipu preovla¯ duju´ ceg eksperimenta: nebeska mehanika. istorijskih razloga. Pod teleskopom ovde podrazumevamo posebno izgra¯ den instrumentarijum za prikupljanje informacija o makrosvetu uz bitno pove´ canje kvaliteta ili kvantiteta informacije u odnosu na posmatranje golim okom.

primena radara je dosta ograniˇ cena. c) Zbog prve dve osobine izraˇ zena je i tre´ ca osobina – istorijski velika prisutnost geometrijskog eksperimenta – ugaonih merenja – u astronomskoj praksi. Mada se ovde koristi pojam poloˇ zaj.). Daljine zvezda mogu da se izvedu samo iz male periodiˇ cne promene njihovog poloˇ zaja. koja oznaˇ cava mogu´ cnost da se prevazi¯ du slabosti i teˇ sko´ ce proistekle iz karakteristika a). Slika 1.1. Ukoliko preseˇ cna ravan prolazi kroz centar sfere. dati su sa dve ugaone koordinate. najznaˇ cajnija osobina astronomskih eksperimenata. Jasno je da je veliki krug krug ˇ ciji je polupreˇ cnik jednak polupreˇ cniku sfere. po pravilu. Cak i danas. pri ˇ cemu njene osobenosti kao nebeskog tela i sistema referencije moraju da se poznaju dobro.1. sisteme i sredinu). on oznaˇ cava prividni pravac na kojem se zvezda nalazi. Presek dveju ravni koje prolaze kroz centar sfere poklapa se sa preˇ cnikom te sfere. b) i c). Mogu´ ce je meriti radarom rastojanja nekih objekata u Sunˇ cevom sistemu. jeste njihova razvojnost. parametri pravca mogu da se direktno mere sa velikom taˇ cnoˇ s´ cu i. Svi ostali preseci ravni i sfere su mali krugovi. ali je to tehniˇ cki neizvodljivo za jako udaljene objekte. promene koja je uzrokovana paralaksom. Sferna geometrija je geometrija izvedena na povrˇ si sfere. Prve informacije   ver∴1 . a sliˇ cno ´ ce biti i u doglednoj budu´ cnosti. Sferna geometrija. Razlikuje se od (dvodimenzione) ravanske Euklidske geometrije: nema pravih linija na povrˇ si sfere.-4 ) /. Proizvoljni presek sfere i ravni je krug.3. preseˇ cne taˇ cke dva velika kruga sfere su dijametralno suprotne.-641 ) 3 a) Relativno visoka pasivnost posmatranja i posmatraˇ ca u odnosu na objekte (nebeska tela. Sfera je definisana kao povrˇ sˇ cije su sve taˇ cke jednako udaljene od izabrane taˇ cke. b) Relativno neizbeˇ zna vezanost posmatraˇ ca i instrumentarijuma za Zemlju. centra sfere. Sfera je dvodimenziona povrˇ s koja je konaˇ cna ali bez granica (vidi sliku 1. kako zbog vremenskih tako i zbog prostornih razmera. a time i posmatranja. Analogija pravim u ravni su veliki krugovi na sferi. 1. nije bilo naˇ cina za direktno merenje ˇ rastojanja ma kog astronomskog objekta. Primer: Pre otkri´ ca radara (radioteleskopa). kao ˇ sto su zvezde. presek se naziva velikim krugom.  ! 5. d) Konaˇ cno. Prema tome.

a to su lukovi velikih krugova. 4 7 -  Kroz dve proizvoljne nedijametralne taˇ cke sfere moˇ ze da se provuˇ ce samo jedan veliki krug. ver∴1 4 5 8 -. Tada zbir uglova u sfernom trouglu zadovoljava nejednakost 180◦ < A + B + C < 540◦ . Na primer: Definicija. ugao u sfernom trouglu se meri uglom izme¯ du tangenti na stranice trougla u temenu odgovaraju´ ceg ugla. Luk velikog kruga jeste najkra´ ce rastojanje dve taˇ cke na sferi. dobi´ cemo sferni trougao A B C koji se naziva uzajamno polarnim trouglom trouglu ABC . naziva se sfernim trouglom. a. Ili. B . Tri taˇ cke na sferi. Ako taˇ cke C . Njegovi elementi su tri strane.2. A predstavljaju polove lukova AB .2.1)  / 1 Uvedimo pojam uzajamno polarnih sfernih trouglova. Neka taˇ cke C . Po pravilu razmatra se sferni trougao u kojem je svaka od stranica manja od 180◦ . . kada govorimo o luku velikog Slika 1. Lik na povrˇ si sfere koji obrazuju lukovi tri velika kruga. B . Konstruiˇ simo sferni trougao ABC (slika 1.).). C su polovi stranica trougla A B C . a njima naspramne stranice odgovaraju´ cim malim latinskim slovima. AC i BC redom. koje leˇ ze na istom velikom krugu analogne su trima kolinearnim taˇ ckama u ravanskoj geometriji. Lukovi velikih krugova koji se seku u nekoj taˇ cki u svom preseku ˇ cine sferni ugao. Dakle. A. B. i tri njima obuhva´ cena sferna ugla. na primer. Taˇ cka na sferi koja je jednako udaljena od svih taˇ caka nekog velikog kruga naziva se polom tog kruga. Sferni ugao izme¯ du lukova dva velika kruga je ugao izme¯ du njihovih ravni. Me¯ dutim. Sferni trougao kruga kroz dve taˇ cke. b. koji spajaju par po par bilo koje tri taˇ cke na sferi. Temena A. Pogodno ´ ce biti da se svaki ugao oznaˇ ci velikim slovom svog verteksa i svaka strana malim slovom koje odgovara naspramnom uglu. A spojimo lukovima velikih krugova.3. B. uvek ´ cemo pretpostaviti kra´ ci od lukova. (1. Usvojeno je da se uglovi sfernog trougla oznaˇ cavaju velikim latinskim slovima. Na¯ dimo vezu izme¯ du elemenata ova dva trougla. koji moˇ ze da se definiˇ se na nekoliko ekvivalentnih naˇ cina. c (vidi sliku 1. koji je uvek manji od F. sferni ugao je ugao izme¯ du tangenti na lukove dva velika kruga u njihovoj preseˇ cnoj taˇ cki. C .

pa je. Ravan trougao moˇ ze imati jedan i samo jedan prav ugao. Kao i ravni trouglovi i sferni trouglovi imaju znaˇ cajne osobine. Te formule ´ ce biti izvedene u slede´ cem paragrafu. Postoje i bitne razlike u odnosu na ravne trouglove. pa je c = A B = A K + KB = 90◦ − C + 90◦ Slika 1. Dakle. u I i II kvadrantu. Do sada smo razmatrali samo lukove velikih krugova na sferi – geodezijske linije. definiˇ su ravan koja ne prolazi kroz centar sfere. Po analogiji mogu da se napiˇ su i ostali dvoelementni odnosi: a + A = 180◦ . kako je A K + KM = 90◦ onda je A K = 90◦ − C. ali uvek prelazi ovu vrednost. B . Sferni trougao se nalazi na jednoj od hemisfera. Poslednja ravan deli sferu na dve hemisfere. a + A = 180◦ . treba koristiti formule koje daju kosinus a ne sinus traˇ zenog elementa da bi se izbegla dvostrukost reˇ senja.-4 ) /. Sada je jasno da je svaki od uglova takvog sfernog trougla manji od 180◦ . c + C = 180◦ . Kako su A i B polovi stranica CB i CA. onda je A M = B K = 90◦ .  ! 5.-641 ) 5 ver∴1 Produˇ zimo CA i CB do preseka K i M sa stranicom A B . Jedna od njih je da je ma koja strana sfernog trugla manja od zbira ostale dve strane. c + C = 180◦ . Inverzni kosinus je jednoznaˇ can u ovoj oblasti. KM brojno jednako uglu C trougla ABC . b + B = 180◦ . Sferni trougao moˇ ze imati jedan. U ravnoj geometriji suma uglova u trouglu je 180◦ . Tri taˇ cke A. Da bismo doˇ sli do potpunih definicija sfernih koordinatnih sistema uvedimo drugu vaˇ znu krivu na sferi:  . prema tome. C .3 Polarni trouglovi odakle dobijamo da je c + C = 180◦ . dva ili sva tri prava ugla. Trigonometrijske formule se koriste za uspostavljanje odnosa elemenata sfernog trougla. ali je korisno da ovde naznaˇ cimo slede´ ce: svi elementi sfernog trougla leˇ ze izme¯ du 0 i 180◦ . tj. b + B = 180◦ . inverzni sinus nije. Moˇ zemo da konstruiˇ semo ravan koja je paralelna ravni ABC i prolazi kroz centar sfere.Dalje. koje ne leˇ ze na jednom velikom krugu. U sfernom trouglu zbir uglova nije stalan.

ne prolazi kroz centar sfere seˇ ce sferu po malom krugu. Razliˇ citi koordinatni sistemi mogu da se ”postave” na nebesku sferu. Mali krug ima polupreˇ cnik koji je manji od polupreˇ cnika sfere. 1. Produˇ zavaju´ ci luk velikog kruga P Y presecamo CD u Z . redom. u opˇ stem sluˇ caju. Rastojanje AY dato na sl. (1. Vaˇ zno je zapamtiti da luk malog kruga ne moˇ ze biti element sfernog trougla. Luk malog kruga AY moˇ ze da se zameni lukom velikog kruga. Kako su AX i Y X . Neka je A taˇ cka sfere sa Dekartovim koordinatama (x.4. 1. imamo da je P Y = .4. r = 1 × sin . kako je P pol i ako ˆ = O. Ako je polupreˇ cnik malog kruga r. 4 7 - / 1 Definicija. Polovi malog kruga su krajevi preˇ cnika sfere koji je upravan na ravan malog kruga. Duˇ zina luka velikog kruga AY bi´ ce kra´ ca od tog rastojanja (dokazati). U stvari. pa je duˇ ni sa CO i ZO. Ravan koja. Sferne polarne koordinate.4. onda je i C OZ ˆ = O. 1. redom.2) Neka je Y ma koja taˇ cka na malom krugu AB . z ). onda iz ravnog trougla AOX imamo ˆ AX = AO sin AOX. i uglovi A i Y ne´ ce biti pravi kao ˇ sto je na pomenutoj slici. sledi da je AXY zina luka malog kruga. Onda je  . y. 1. Pretpostavimo da je desni skup pravouglih Dekartovih osa Oxyz postavljen u centar O sfere jediniˇ cnog polupreˇ cnika. tj. Njihovi polovi su taˇ cke P i N . 1.4 nije najkra´ ce rastojanje na sferi od A do Y . Na sl. AY = r AXY (1.3) Ugao je polarna daljina taˇ caka malog kuga. a O je sferni ugao zahva´ cen datim lukom AY . ver∴1 6 5 8 -. kao na sl. Postoji sferni trougao AP Y . Slika 1. AY. ali nije prikazan na sl. Neka pozitivni kraci ovih osa seku sferu u taˇ ckama X . Svi sistemi koji se danas koriste su u osnovi sliˇ cni i malo se razlikuju od sfernih koordinatnih sistema. OA = 1 i luk velikog kruga AP = .4 prikazan je mali krug AB i njemu paralelan veliki krug CD. Veliki krugovi XY i ZX predstavljaju osnove x–y i z –x ravni. tj.5. data sa ˆ = O sin . paralelje sferni ugao AP Y = O. Y i Z .

Skoro svi koordinatni sistemi koji se koriste u astronomiji su istog tipa. y. radijalna koordinata r taˇ cke A je OA. Izbor je prepuˇ sten pojedincu. a krive O = const. I pored glomaznosti. Iz definicija i rezultata poslednjeg paragrafa jasno se vidi da je polarni ugao luk velikog kruga duˇ zine ZA. (1.5) Postavljanje koordinatnog sistema na nebesku sferu zahteva izbor pola koordinatnog sistema. 0 ≤ O < 2F. (1. j i k jediniˇ cni vektori u pozitivnom smeru x-. su mali krugovi sa polom u Z .  " 5.8) Svaki koordinatni problem u astronomiji moˇ ze da se razmatra ili metodama sferne trigonometrije ili preko vektorskih elemenata. (1. U astronomskoj praksi (ˇ cesto) je pogodnije uvesti sferne polarne koordinate. 7 (1. Slika 1. ˇ cesto je pogodno koristiti Dekartove (pravougle) koordinate jer to dovodi do formiranja jednaˇ cina pogodnih za raˇ cun i koriˇ s´ cenje vektorskih metoda.6) Poˇ sto se govori o nebeskoj sferi. O). .i z -ose. Kako se taˇ cka A nalazi na sferi jediniˇ cnog polupreˇ cnika. a ˇ cesto se koristi i komplement 2 daju u astronomiji razliˇ cite primere sfernih polarnih koordinata ( . vidimo da koordinate i O moraju da budu u intervalima: 0≤ ≤ F. Preko lukova velikog kruga imamo x = cos XA. polarna koordinata ˆ i azimutalna koje ugao Z OA ordinata O je ugao izme¯ du ravni ZOA i ravni z –x.-4 . ove neznatne razlike stemi.4) ver∴1 Ovde je jedna koordinata suviˇ sna. ZX . O). Dakle. ovo je jediniˇ cni vektor. z = cos . pa su (x. (1. od kojeg se meri azimutalni ugao O. recimo (r. dobijamo dobro poznate obrasce x = sin cos O. ako su i. y = cos YA. a azimutalni ugao O je sferni ugao XZA. onda taˇ cka A na nebeskoj sferi moˇ ze biti data vektorom poloˇ zaja. y .2 )4 - 4. od kojeg se meri polarni ugao i izbor referentnog velikog kruga. Z . Retko se koriste levo orijentisani siF − ugla . rA rA = x i + y j + z k. njihove razlike proistiˇ cu od razliˇ citog izbora pola. z ) kosinusi pravca linije OA. z = cos ZA.7) odnosno. y = sin sin O. su veliki polukrugovi ZABZ .5. Dakle. Posmatraju´ ci celu sferu. preko sfernih polarnih koordinata. Koordinatna mreˇ za se uspostavlja na slede´ ci naˇ cin: krive = const. .1 )6x2 + y 2 + z 2 = 1. njena radijalna koordinata je r = 1. U skladu sa uobiˇ cajenim odredbama.

ostale 2 formule mogu da se dobiju (ˇ citaj: ispiˇ su) cikliˇ cnom permutacijom elemenata.ECD (slika 1. B i C sa centrom sfere O polupreˇ cnicima OA = OB = OC = R. Ove formule se nazivaju sinusnim obrascima. Ako napiˇ semo oˇ ciglednu jednakost OK = OM + M K .COK . Konstruiˇ simo odseˇ cke DM i EN paralelne sa EK i KM . Osnovni obrasci sferne trigonometrije izvedeni su u paragrafu koji sledi. Spustimo iz temena C normalu CE na ravan AOB . 1. Izvedimo veze uglo- va i strana sfernog trougla.EDN . Slika 1. .6). isto tako su jednaki i sferni ugao B i ravni ugao CKE . redom. b i c. sin c sin A = sin a sin C.9) a ostale 2 formule se mogu dobiti iz analognih konstrukcija i razmatranja. Centralni uglovi COK . Sferna trigonometrija—osnovni obrasci. Dobijamo 6 ravnih pravouglih trouglova .5. (1. EC = CD sin A = R sin b sin A. Ako bismo napisali ove formule u neˇ sto drukˇ cijem obliku dobili bismo da je u svakom sfernom trouglu odnos sinusa strana jednak je odnosu sinusa naspramnih uglova. .COD. .ECK . Ugao A sfernog trougla ABC jednak je uglu diedru CDE . COD. i KOD brojno su jednaki odgovaraju´ cim lukovima a. Odredimo duˇ zinu odseˇ cka EC iz trouglova ECK i ECD: EC = CK sin B = R sin a sin B. mogu da se dobiju formule koje povezuju uglove i strane sfernog trougla. Sferna trigonometrija Izjednaˇ cavaju´ ci desne strane poslednja dva izraza dobija se prva formula iz sistema koji sledi: sin a sin B = sin b sin A.DOM . Iz taˇ cke E u ravni AOB povucimo normale ED i EK na polupreˇ cnike OA i OB . Na sferi sa centrom u O uzmimo sferni trougao ABC sa stranama a. . Primenjuju´ ci poznate relacije za ravne trouglove. ver∴1 8 5 8 -. Spojmo temena sfernog trougla A. . Polaze´ ci od jednakosti uloga pojedinih elemenata sfernog trougla.6. b i c. sin b sin C = sin c sin B. 4 7 - / 1  ali se ne sme zaboraviti da su uslov oˇ ciglednosti u interpretaciji pojava i uslov jednostavnosti ponekad me¯ dusobno iskljuˇ civi.

O = 0 i taˇ cka C je data sa = b. O) sa polom u taˇ cki A i lukom AB kao lukom referentnog velikog kruga.11) Slika 1. Ako uvedemo sferni polarni koordinatni sistem ( .COK. (1. (1.COD. i posle smene u gornju jednakost. cos c = cos a cos b + sin a sin b cos C. Ove formule se nazivaju kosinusnim obrascima.-4 ) 641/ -641 ) 5 8 1 *4)5+1 9 i izrazimo odseˇ cke OK .10) Drugim reˇ cima. dobijamo formule za kosinuse uglova: . Neka su rB i rC vektori poloˇ zaja taˇ caka B i C . .7. redom.10 ) daju´ ci rezultat cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A. . OM i M K preko trigonometrijskih funkcija uglova i strana trouglova . u svakom sfernom trouglu kosinus strane jednak je zbiru proizvoda kosinusa dve druge strane i proizvoda sinusa tih strana pomnoˇ zenog sa kosinusom njima zahva´ cenog ugla.7.  # 5. sledi da je rB = (sin c. . Ovaj skalarni proizvod moˇ ze da se izvede iz jednaˇ cina (1. . kao ˇ sto je napisano.10 ) i (1. sliˇ cno tome. i. 0. iz jednaˇ cine (1. moˇ zemo na´ ci ugao A. O = A. sa stranama koje su suplementi uglovima i sa uglovima koji su suplementi stranama.10 )  ver∴1 Sada je ugao izme¯ du ova dva vektora jednak strani BC sfernog trougla. cos b). Ovo je najvaˇ zniji obrazac sferne trigonometrije. to moˇ ze da se koristi. (1. OM = OD cos c = R cos b cos c.ECK.EDN. Isto tako. Iste ove formule moˇ zemo izvesti i vektorski.ECD. sin b sin A. Ako primenimo formule (1. M K = N E = ED sin c = CD cos A sin c = R sin b sin c cos A. Ako su poznate strane b i c i njima obuhva´ ceni ugao. 1. cos b = cos c cos a + sin c sin a cos B.10 ) i rC = (sin b cos A. .DOM. Onda. Neka je ABC sferni trougao prikazan na sl. izraˇ zava jednu stranu trougla preko druge dve strane i njima zahva´ cenog ugla. jer su oba vektora jediniˇ cna. Sliˇ can je kosinusnoj formuli za ravan trougao.8). naime OK = R cos a. Uzimaju´ ci skalarni proizvod.10) na polarni trougao trouglu ABC . sledi da je rB · rC = cos a. ako su poznate sve tri strane. dobijamo prvu jednaˇ cinu iz sistema koji sledi: cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A. onda je taˇ cka B data sa = c. za nalaˇ zenje tre´ ce strane a. cos c). (1.

13) . redom. N D = ED cos c = DC cos A cos c = R sin b cos c cos A. Ove formule se nazivaju meˇ sovitim obrascima ili sinusno–kosinusnim obrascima. kako je M N = KE = KC cos B = R sin a cos B. 1. sin B cos c = cos C sin A + sin C sin A cos b. sin a cos C = cos c sin b − sin c cos b cos A.12 ) Dakle. Sva tri skupa. 1. (1. sin c cos A = cos a sin b − sin a cos b cos C odnosno.12)  (1. sin b cos A = cos a sin c − sin a cos c cos B. sin A cos c = cos C sin B + sin C sin B cos a.9). proizvod sinusa strane i kosinusa naleglog ugla jednak je razlici proizvoda kosinusa i sinusa preostele dve strane i proizvoda sinusa i kosinusa tih strana pomnoˇ zenih sa kosinusom njima zahva´ cenog ugla. M D = OD sin c = R cos b sin c. koja sadrˇ zi dve strane i dva ugla.9. sin C cos a = cos A sin B + sin A sin B cos c. / 1  i tako. Napiˇ simo joˇ s jednu oˇ ciglednu jednakost: M N = M D − N D. tj.12. koje na levoj strani imaju iste elemente. Iz uzajamno polarnih trouglova za koje je (a = 180◦ − A) dobijamo formule sin A cos b = cos B sin C + sin B sin C cos a. imamo da je sin a cos B = cos b sin c − sin b cos c cos A. sin C cos b = cos B sin A + sin B sin A cos c. (1. sin b cos C = cos c sin a − sin c cos a cos B. sin c cos B = cos b sin a − sin c cos a cos C. ver∴1 10 5 8 -. dobijamo kotangensnu formulu (ili ˇ cetvoroelementni obrazac). za ostale elemente.12) podelimo ˇ clan po ˇ clan sa formulom iz skupa (1. pa.10. Ako neku formulu iz skupa (1. navedenih formula ˇ cesto se oznaˇ cavaju jedinstvenim imenom Gausova grupa obrazaca. 4 7 cos A = − cos B cos C + sin B sin C cos a. 1. sin B cos a = cos A sin C + sin A sin C cos b. u svakom sfernom trouglu.

A + B 2 2 sin 2 B cos A− a+b c 2 = · tg . 2 2 2 2 A−B c a+b C cos · sin = sin · sin .15) A+B c a−b C sin · cos = cos · cos . = a + b 2 2 sin 2 b cos a− C A+B 2 = · ctg . tre´ ce sa ˇ cetvrtom.  # 5. petoelementne obrasce. ctg a sin c = cos c cos B + sin B ctg A. Neperove analogije (koje ne treba meˇ sati sa Neperovim pravilom): sin b sin a− C A−B 2 · ctg . Navodimo ih ovde bez dokaza: c a−b C A−B · sin = sin · cos .-4 ) 641/ -641 ) 5 8 1 *4)5+1 11 ver∴1 ctg a sin b = cos b cos C + sin C ctg A. Napominjemo da vektorsko izvo¯ denje predstavlja daleko elegantniji oblik izvod ce¯enja i prikazivanja ovih formula.14) U sluˇ caju kada treba reˇ siti zadatak u kojem su dati strana i dva nalegla ugla ili dve strane i njima zahva´ ceni ugao. (1. koriste se formule Dalambera (ili Mojvejda)). 2 2 2 2 Cikliˇ cnom permutacijom mogu da se dobiju formule i za druge elemente sfernog trougla. ctg b sin a = cos c cos C + sin C ctg B. ctg c sin b = cos b cos A + sin A ctg C. Navodimo jedno od mnemoniˇ ckih pravila za formiranje gornjih formula. A+ B 2 2 cos 2 tg tg tg tg Neperove analogije daju zavisnost pet elemenata sfernog trougla i u tom smislu one spadaju u tzv. prve sa tre´ com i druge sa ˇ cetvrtom dobijamo tzv. Pravilo za meˇ soviti obrazac je pozajmljeno iz knjige Grina (Green. 2 2 2 2 (1. ctg c sin a = cos c cos B + sin B ctg C. Deljenjem Dalamberovih formula: prve sa drugom. b 2 2 cos a+ 2 B sin A− a−b c 2 = · tg . ali je iskustvo pokazalo da je ”vizuelno pam´ nje” koje stvaraju skalarni oblici ovih formula dalo bolje rezultate.  . 2 2 2 2 A+B c a+b C sin · cos = cos · sin . 1985). a treba na´ ci ostale elemente sfernog trougla. ctg b sin c = cos c cos A + sin A ctg B. Ostale grupe obrazaca ne´ cemo ovde navoditi iz jednostavnog razloga ˇ sto je njihova primena veoma retka.

dobijamo cos a cos C = sin a ctg b − sin C ctg B. Me¯ dutim. imamo ˇ sest sluˇ cajeva meˇ sovitog obrasca. .16). 1. Slika 1. Primenimo kosinusni obrazac na trougao ABC (sl.17) sin a cos C = cos c sin b − sin c cos b cos A.  Posle svih permutacija za trougao ABC . 1.7). Pozivaju´ ci se na sl. Paˇ zljiviji ˇ citalac verovatno ´ ce zapaziti u njemu izvesnu simetriju u formi. dobijamo cos b = cos a cos c + sin a sin c cos B. koji se moˇ ze dobiti iz sinusnog i kosinusnog obrasca na slede´ ci naˇ cin.8. Mnemoniˇ cko pravilo (1. Ovo je ˇ cetvoroelementni obrazac . Cetvoroelementni obrazac je ograniˇ ceniji u primeni od ostala tri. Uvrstimo li cos c iz druge jednaˇ cine i sin c iz sinusnog obrasca u prvu gornju jednaˇ cinu. ali vizuelni naˇ cin pam´ cenja dat je na sl. Zavrˇ si´ cemo ovaj paragraf sumiranjem vaˇ znih obrazaca. a.18) sin b sin C sin B cos B. Cetvoroelementni obra” zac moˇ ze tada da se izrazi u opˇ stem obliku pogodnom za pam´ cenje kao cos (nalegle strane) cos (neleglog ugla) = sin (nalegle strane) ctg (naspramne strane) − sin (naleglog ugla) ctg (naspramnog ugla). dalje. ver∴1 12 5 8 -. Strana a i ugao ˇ C mogu da se navedu kao susedna strana i ugao“. dobija se drugaˇ cija verzija meˇ sovitog obrasca. (1. Ako se uloge B i C (i. 4 7 - / 1  Pokaza´ cemo da je primena ovog obrasca u opˇ stem sluˇ caju sliˇ cna primeni sinusnog obrasca.18) ˇ cetiri uzastopna elementa B . Konaˇ cno. naime aBbcbcA. redom. b. cos c = cos a cos b + sin a sin b cos C. C . Poslednji vaˇ zan obrazac koji ˇ zelimo izvesti je ˇ cetvoroelementni obrazac. on je oˇ cito komplikovaniji i moˇ zda malo teˇ zi za pam´ cenje.7. dele´ ci sa sin a sin b.8. Slika oznaˇ cava redosled kojim se elementi trougla pojavljuju u jednaˇ cini (1. posebno kada se radi sa pravim uglovima. Prolaze´ ci kroz sve permutacije dobi´ ce se ˇ sest mogu´ cih formulacija ˇ cetvoroelementˇ nog obrasca u sfernom trouglu ABC . dobi´ cemo cos b = cos a(cos a cos b + sin a sin b cos C ) + sin a ili sin2 a cos b = sin a sin b(cos a cos C + sin C ctg B ). b i c) zamene. vidi se da su elementi trougla navedeni u (1. 1.

= ctg a tg c.14 ) Grupa (1.9) do (1. sin c = sin a sin C.10 ) (1. 2. 90◦ − B.  # 5. 90◦ − a.15) Pravougli. tada Neperovo pravilo glasi: kosinus ma kog elementa jednak je proizvodu sinusa suprotnih elemenata ili proizvodu kotangensa susednih elemenata (formule (1. cos B = cos b sin C. (1. (1. proizvodu kosinusa nesusednih veliˇ cina. Formule sferne trigonometrije za pravougli trougao podvode se pod Neperovo pravilo za pam´ cenje. Rasporedimo po obodu kruga ravnomerno slede´ ce veliˇ cine: b. tada formule imaju oblik: sin b = sin a sin B. cos a sin c = cos c cos B. Svaka veliˇ cina ima dve susedne i dve nesusedne.10 ) i prva formula sistema (1.16) (1. Umesto strana takvog trugla uzimamo njihove komplemente. • Sinusni obrazac • Sinusno–kosinusni obrazac sin a cos B = cos b sin c − sin b cos c cos A. Neka je u tim formulama ugao A jednak 90◦ . sin a sin b sin c (1. ˇ • Cetvoroelementni obrazac cos a cos C = sin a ctg b − sin C ctg B. U naˇ soj nastavnoj praksi za isti trugao se uvodi neˇ sto drukˇ cije pravilo.12 ) cos a sin B = cos b cos C.15) ne daje nove formule. kvadratni i uski sferni trouglovi. 90◦ − C . Osnovni obrasci sfernog trougla koji ´ ce se koristiti su: • Kosinusni obrazac cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A. a prav ugao ne smatramo element. = cos c sin b.12 ) (1. Tada je sinus bilo koje veliˇ cine jednak: 1. cos C = cos c sin B sin a cos B sin a cos C cos B cos C = cos b sin c. proizvodu tangensa susednih veliˇ cina.11) (1. kvadratnih i uskih sfernih trouglova.12 ). (1. c.-4 ) 641/ -641 ) 5 8 1 *4)5+1 13 ver∴1 Ukratko.  . Mnogi astronomski zadaci se svode na reˇ savanje pravouglih.15). = ctg a tg b. cos a = cos b cos c cos a = ctg B ctg C.9 ) (1.18) sin B sin C sin A = = . ˇ sto moˇ ze znatno da pojednostavi formule grupa (1.

10). mogu primeniti jednostavnije.  5 8 -. Uski trougao Diferencijalne formule sferne trigonometrije. − sin a cos C i − sin a cos B pa se poslednja jednaˇ cina moˇ ze napisati kao − sin a da = (− sin a cos C )db + (− sin a cos B ) dc − sin b sin c sin A dA. a sinus malih veliˇ cina a i (c − b) moˇ ze da se zameni samim tim veliˇ cinama iskazanim u radijanima. Kako je ugao A mali. to su trouglovi u kojima je jedna od strana znatno manja od dve ostale strane. Dele´ ci ovaj izraz sa prvom jednaˇ cinom iz iste grupe imamo ctg a da + ctg B dB = ctg b db + ctg A dA. Ponekad se moraju reˇ savati uski sferni trouglovi. umesto taˇ cnih. 4 7 - / 1  (1. a umesto preostalih uglova uzimamo njihove komplemente i primenimo Neperovo pravilo. Iz prve formule sinusno-kosinusnih obrazaca koeficijenti uz db i dc jednaki su.10. A sin b = a sin B. ukoliko je taˇ cnost zadovoljavaju´ ca. Takvi trouglovi se nazivaju malim i na njih se primenjuju formule ravne (ravanske?) trigonometrije. redom. sve viˇ se ima samo edukativni i istorijski znaˇ caj. ver∴1 14 Kvadratni sferni trougao ima jednu stranu jednaku 90◦ . recimo. A sin c = a sin B. da bismo na njega primenili Neperovo pravilo. U nekim astronomskim zadacima koriste se formule sferne trigonometrije u diferencijalnom obliku. Uoˇ cimo uski sferni trougao ABC (slika 1. s obzirom na vrlo ˇ siroku upotrebu kompjutera. njegov kosinus je jedinica. Navedimo neke od tih formula. Primenjuju´ ci navedene skupove formula. Ova situacija. 180◦ − C . . onda. Tada se. moˇ zemo do´ ci do slede´ cih veza: a cos B = (c − b). Diferenciraju´ ci jedan od sinusnih obrazaca dobijamo cos a sin B da + sin a cos b dB = sin A cos b db + sin bcosA dA. Iz diferenciranja kosinusne formule imamo − sin a da = (− sin b cos c + cos b sin c cos A) db + (− cos b sin c + sin b cos c cos A) dc − sin b sin c sin A dA. po pravilu. Slika 1.18) Da spomenemo da u praksi ˇ cesto treba reˇ savati sferne trouglove kod kojih su sve tri strane toliko male da je dozvoljena zamena sinusa i tangensa luka njihovim vrednostima u radijanima bez znaˇ cajnijeg naruˇ savanja taˇ cnosti rezultata. umesto ugla naspramnog strani c = 90◦ uzimamo njegov suplement. pribliˇ zne formule.

a uglove A. i C zamenimo suplementima naspramnih strana. sin b sin b cos C cos A cos B − sin A sin B cos c =− . dobijamo ctg b cos c + sin c cos A = (1.20) Za pravougle trouglove vaˇ zi´ ce slede´ ci izrazi: tg a da = tg b db + tg c dc./4). Geografska ˇ sirina i duˇ zina. taˇ cke prodora svetske osovine kroz sfernu povrˇ sinu Zemlje nazva´ cemo zemljini polovi: severni i juˇ zni. tg B dB = tg b db − ctg C dC. $ /. dobijamo da = cos Cdb + cos Bdc + sin b sin CdA. Iz sinusnih formula moˇ ze da se dobije sin a sin C .7 1 ) 15 ver∴1 Smenjuju´ ci u poslednjem sabirku sin c sin A sa sin a sin C i dele´ ci ceo izraz sa sin a. da = cos Cdb + cos Bdc + sin b sin CdA. (1.15) imamo cosec2 B sin A dB + (cos A ctg B − sin A cos c)dA + cosec2 b sin c db − (ctg b cos c + sin c cos A)dc = 0. sin a dB = sin C db − cos a sin B dc − sin b cos C dA. b. Ravan nebeskog ekvatora seˇ ce . dA = cos c dB + cos b dC + sin B sin c da. Grupiˇ su´ ci sve formule zajedno. ctg b db = ctg a da + ctg B dB. dobijamo slede´ ci skup diferencijalnih formula ctg a da + ctg B dB = ctg b db + ctg A dA.21) 1. dobijamo dA = cos c dB + cos b dC + sin B sin c da. i c suplementima naspramnih uglova.19) i mnoˇ zenja celog izraza sa sin b sin B . B.19) sin a dB = sin C db − cos a sin B dc − sin b cos C dA.6. da = cos C db + cos B dc. (1. sin c cosec2 b = . ctg B cos A − cos c sin A = sin B sin B Posle odgovaraju´ cih smena u (1. Diferenciraju´ ci tre´ cu formulu u (1. Ako uzmemo uzajamno polarni trougao trouglu ABC i smenjuju´ ci u dobijenoj formuli strane a. sin b sin B sin b sin B Formule za kosinus strane i kosinus ugla mogu da se napiˇ su kao sin A cosec2 B = cos b cos c + sin b sin c cos A cos a = .5 ) :141 ) 1 . Smatraju´ ci Zemlju u prvoj aproksimaciji loptom.

Zemlja moˇ ze da se smatra sferom koja se obrne za jedan dan oko svoje stalne ose.14. 1.11. 4 7 - / 1 Zemljinu sferu po krugu koji se naziva zemljin ekvator(sl. 1.). Pojmovi uvedeni u prethodnim paragrafima bi´ ce ilustrovani u odnosu na Zemlju. To je poˇ cetni meridijan . uˇ cinjen je me¯ dunarodnim dogovorom u 19-om veku. Ta osa prodire Zemljinu sferu u severnom i juˇ znom geografskom polu—dijametralno suprotne taˇ cke N i S na sl. N GKS na sl. Da bi se kompletiralo uvo¯ denje koordinatnog sistema. – geografska duˇ zina ( ) je ugao dijedar izme¯ du meridijanskih ravni poˇ cetnog (inicijalnog) meridijana i meridijana date taˇ cke. uzima vrednosti iz intervala (-90o . Uporednici ili paraleli su mali krugovi paralelni ekvatoru. +12h ili -180o . Ovaj izbor.12. kasnije: sferoid.13. Slika 1. a negativni znak je za duˇ zine ka zapadu. Taˇ cka N je prirodni izbor pola koordinatnog sistema na Zemljinoj povrˇ si. geoid i sl. 1. koji je u suˇ stini proizvoljan. +90o ). zemljini meridijani su krugovi kroz polove (sl. Za odre¯ divanje poloˇ zaja taˇ cke na Zemlji koristi se geografski (zemljopisni) ekvatorski koordinatni sistem. Svaki veliki krug upravan na ekvator i ograniˇ cen taˇ ckama N i S naziva se meridijanom geografske duˇ zine ili jednostavno meridijanom .14. kada je za prvi meridijan usvojen onaj koji prolazi kroz osnovni poloˇ zajni teleskop na Kraljevskoj opservatoriji u Griniˇ cu (sl. neophodno je da se usvoji poˇ cetni veliki krug kroz N . Veliki krug za koji su taˇ cke N i S polovi naziva se ekvator . Me¯ dunarodnim dogovorom je usvojeno da je poˇ cetni meridijan meridijan kroz Griniˇ cku opservatoriju (sl. 1.) . 1.12. +180o ). ver∴1 16 5 8 -. – nadmorska visina (H) je visina u metrima date taˇ cke u odnosu na posebno definisanu nivosku povrˇ sinu (v.11.13.). 1.). U prvoj aproksimaciji.   Slika 1.). osnovne koordinate su: – geografska ˇ sirina (B) je ugao u ravni meridijana meren od preseˇ cnog pravca sa ekvatorom do pravca ka datoj taˇ cki. uzima vrednosti iz intervala (-12h . Poloˇ zaj ma koje taˇ cke X na Zemlji- .

7 1 ) 17 ver∴1 noj povrˇ si odre¯ duje se sada lukom velikog kruga N X i sfernim uglom GN X . 1.20) kako su postavljene i smatrati duˇ zinu pozitivnom u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu (posmatrano sa severnog pola. Konstruiˇ simo kroz X mali krug U XV tako da su mu polovi N i S . algebarski je opravdanije koristiti jednaˇ cine (1. Iz definicije (1.13. duˇ zina od 0 do 180 E ili W . Za taˇ cku na ekvatoru. * Umesto geografska ˇ sirina B i geografska duˇ zina * Kolatituda je 1 F − B. . Produˇ zavanjem luka N X da bi opisali meridijan N XLS .  $ /. (1. onda je B negativno. ˇ sirina je nula.a. Griniˇ cki podnevak Slika 1. Me¯ dutim. X . Za taˇ cku X na sl. ˇ sirina varira od 0 do 90◦ ◦ N ili S . (1. a mali krug se naziva paralel ˇ sirine .5 ) :141 ) 1 . dok su za taˇ cku Y obe negativne. U praksi se ˇ cesto ˇ sirine i duˇ zine piˇ su kao pozitivne veliˇ cine sa naknadnom odredbom severno ili juˇ zno i istoˇ cno ili zapadno. p.14. Sve taˇ cke na ovom malom krugu imaju istu geografsku ˇ sirinu.19) sledi da ako se taˇ cka X nalazi juˇ zno od ekvatora. Onda B i pripadaju intervalima −90◦ ≤ B ≤ 90◦ .20) Slika 1. U tom sluˇ caju.21) su poziJuˇ zna ˇ sirina i zapadna duˇ zina su negativne. Geografska ˇ sirina B i geografska duˇ zina * ove taˇ cke formalno se definiˇ su jednaˇ cinama B = 90◦ − N X = GN X.).19) i (1.). kao ˇ sto je prikazano. Luk N X se naziva kolatituda * taˇ cke X . −180◦ < ≤ 180◦ . Jasno je da paraleli i meridijani ˇ cine koordinatnu mreˇ zu Zemljine povrˇ si. presecamo ekvator u taˇ cki L (slika 1. 2 ˇ cesto se koristi latituda B i longituda .14 i B i tivni. recimo. Sve taˇ cke na ovom meridijanu imaju istu geografsku duˇ zinu.14.19) (1. kao ˇ sto je L./4).

izraˇ zava luk XY u luˇ cnim minutama. pa dobijamo jednaˇ cinu Kostinskog Slika 1.B = B − Bm raˇ cuna direktno iz gornje formule. Duˇ zina XY u nautiˇ ckim miljama. pa je Y N X = − . y pravougle koordinate trenutnog pola. y sa poˇ cetkom u Pm i smestimo osu x u ravan Griniˇ ckog meridijana (tangenta na Griniˇ cki meridijan u Pm ). Konstruiˇ simo pravougli koordinatni sistem x. koordinate pola u trenutku posmatranja u odnosu na srednji pol. ver∴1 18 5 8 -. neophodno je izraziti ugao luˇ cnom merom i pomnoˇ ziti ga polupreˇ cnikom Zemlje koji je sve do sada smatran jediniˇ cnim. Oznaˇ cimo sa Pm srednji. Ugao GN X = i kako je negativno u ovom sluˇ caju.22) Rastojanje XY je izraˇ cunato. Najkra´ ce rastojanje izme¯ du ovih dveju taˇ caka je luk velikog kruga XY koji je element sfernog trougla N XY . N Y = 90◦ − B .11) cos XY = sin B sin B + cos B cos B cos( − ).). a x. Pm . Nautiˇ cka milja neznatno prevazilazi milju i jednaka je 1. y se odre¯ duju iz posebno organizovanih posmatranja promene ˇ sirine na ve´ cem opservatorija na povrˇ sini Zemlje. .855 km.15. za datu longitudu se popravka ˇ sirine . Potrebno je da ovaj ugao bude od 0◦ do 180◦ . a sa P trenutni pol Zemlje. Popravke ˇ sirine i duˇ zine usled kretanja Zemljinih polova. neka su ˇ sirina i duˇ zina taˇ cke X oznaˇ cene sa (B. Ako su x. U ovom trouglu. To ne utiˇ ce na neposredni cilj raˇ cunanja rastojanja X Y primenom kosinusnog obrasca (1. Mogu´ ce je izraˇ cunati rastojanje i u nautiˇ ckim miljama. m )]. onda je x = r cos M i y = r sin M. (1. ). tako da su polarne koordinate trenutnog pola P (r. Y N G = − . y poznate. Neka je M taˇ cka na povrˇ si Zemlje. jednostavno. a ugao u odnosu na osu x sa M.15. Tada iz uskog sfernog trougla Pm M P imamo 90◦ − Bm ) − (90◦ − B) = r cos[M − ( ili B − Bm = r cos(M − m ). N X = 90◦ − B.23) Ovde je m zapadna longituda. (1. koje se definiˇ su kao duˇ zina luka velikog kruga nad centralnim uglom od jedne luˇ cne minute. a y osu zapadno od njega (vidi sliku 1. M). ). 4 7 - / 1  Razmotrimo dalje problem raˇ cunanja rastojanja izme¯ du dve taˇ cke X i Y na povrˇ si Zemlje. Koordinate trenutnog pola x. B − Bm = x cos m − y sin m. ali kao ugao. Ako su koordinate x. Da se pretvori u kilometre. tj.P . y su trenutne koordinate pola. Kao i ranije. oznaˇ cimo rastojanje trenutnog i srednjeg pola sa r. a za Y sa (B .

moramo oduzeti veliˇ cinu y tg BmG . ).B = x cos m − y sin m. dobijamo . iz . Pm M = 90◦ − Bm . tj. Osloba¯ daju´ ci se zagrada i zadrˇ zavaju´ ci samo male veliˇ cine prvog reda. P G = 90◦ − BG . . BG − BmG = . koji imaju jednu zajedniˇ cku stranu.BG cos BmG )+ (cos Bm + . cos BmG sin m . . Razmotrimo sferne trouglove P M G i Pm M G. iskaˇ ze u ˇ casovnoj meri. Smenjuju´ ci u prethodnoj formuli trenutne ˇ sirine i duˇ zine njihovim srednjim vrednostima i malim priraˇ stajima i razvojem sinusa i kosinusa u Tejlorov red. M Pm G = − m . Sa slike je jasno da je Pm G = 90◦ − BmG . da bi se dobila stvarna promena longitude taˇ cke M (. M G.  $ /. MPG = − . a ne od trenutnog griniˇ ckog meridijana.BG (tg Bm − tg BmG cos mG ). njihovim izjednaˇ cavanjem dobijamo sin B sin BG + cos B cos BG cos(− ) = = sin Bm sin BmG + cos Bm cos BmG cos(− m ). Iz kosinusnog obrazca imamo za svaki od trouglova izraze za luk M G.B cos Bm )(sin BmG + .B sin Bm )(cos BmG + . Ukoliko se longituda meri od srednjeg. Iz ranije formule imamo . Odavde je . Oznaˇ cimo male promene koordinata usled pomeranja pola prefiksom .BG (sin Bm cos BmG − cos Bm sin BmG cos m ) = = . Ako ih smenimo u prethodu jednaˇ cinu. − m =. sin m = @B(tg BmG − tg Bm cos m) + . onda je . dobijamo (sin Bm + .BG = x cos mG − y sin mG .5 ) :141 ) 1 . =. tj. sin m ) = sin B sin BmG + cos B cos BmG cos m .BG . Ako se razlika .B.B(cos Bm sin BmG − sin Bm cos BmG cos m )+ . ako se ograniˇ cimo malim veliˇ cinama prvog reda. . posle elementarnih transformacija dobijamo @ = − m = (x sin m + y cos m ) tg Bm + y tg BmG . P M = 90◦ − B. B − Bm = ./4). ˇ Clan y tg BmG daje promenu longitude samog Griniˇ ca usled istog uzroka.7 1 ) 19 ver∴1 Na¯ dimo sada vezu izme¯ du longitude topocentra i poloˇ zaja pola.BG sin BmG )(cos m − .. − y tg BmG = −(x sin m + y cos m ) tg Bm .

koja se uzima kao nulta taˇ cka rektascenzije. mali krug paralelan nebeskom ekvatoru. Ovaj sistem je daleko najvaˇ zniji od svih koordinatnih sistema koji se koriste u sfernoj astronomiji. 4 7 . Rektascenzija i deklinacija. oko 21 marta. Ove dve koordinate su stalne za svaku zvezdu. veliki polukrug ograniˇ cen nebeskim polovima. Kao ˇ sto je poloˇ zaj na Zemlji definisan geografskom ˇ sirinom i duˇ zinom. Rektascenzija = i deklinacija @ proizvoljne taˇ cke X na nebeskoj sferi formalno se definiˇ su kao @ = 90◦ − P X. =− / 1  1 (x sin m + y cos m ) tg Bm . 15 Prema tome. Ova taˇ cka. On se naziva ekvatorski sistem i poznate su njegove dve koordinate. a na polovima ima znaˇ cajne vrednosti. Geocentriˇ cna nebeska sfera ku sferu u taˇ ckama P i Q. Za sada je dovoljno . kao na sl. odgovara poloˇ zaju Sunca u trenutku prole´ cne ravnodnevice.23) == P X. Ve´ ci deo ove knjige ne´ ce se odnosi- ti na Zemlju. Definicija taˇ cke. koja se naziva ekvinokcij . Koordinatna mreˇ za deklinacija i rektascenzija koja moˇ ze da se povuˇ ce na nebeskoj sferi sliˇ cna je mreˇ zi geografskih ˇ sirina i duˇ zina.8.16. Me¯ dutim. Predstavimo nebesku sferu sa Zemljom smeˇ stenom u njenom srediˇ stu. promena longitude zavisi od geografske ˇ sirine topocentra Bm . geometrijska razmatranja su veoma sliˇ cna i postoji koordinatni sistem koji potpuno odgovara geografskoj ˇ sirini i duˇ zini. (1. na ekvatoru teˇ zi nuli.  ver∴1 20 5 8 -. Zemljina (obrtna osovina) osa rotacije prodire nebesSlika 1.7. Neka su N i S geografski severni i juˇ zni pol. 1. ve´ c na nebesku sferu. Ravan Zemljinog ekvatora seˇ ce nebesku sferu po velikom krugu AB koji se naziva nebeski ekvator . nisu pod uticajem Zemljine dnevne rotacije. rektascenzija i deklinacija . bi´ ce potpunije data u slede´ coj glavi. 1. Ove dve taˇ cke se nazivaju severni i juˇ zni nebeski pol . Deklinacija odgovara geografskoj ˇ sirini. tako je poloˇ zaj zvezde na nebeskoj sferi definisan deklinacijom i rektascenzijom. Te veliˇ cine imaju sistematski karakter i u savremenim posmatranjima moraju da se uzmu u obzir. kada Sunce prelazi nebeski ekvator sa juga na sever. (1.24) gde je stalna taˇ cka na nebeskoj sferi. Posebno. imamo paralel deklinacije . i meridijan rektascenzije . a rektascenzija istoˇ cnoj geografskoj duˇ zini. i pretpostavimo da je polupreˇ cnik nebeske sfere mnogo ve´ ci od dimenzija Zemlje.

Mogu´ ce je. kako je 24h = 360◦ . Napomenimo ˇ da rektascenzija raste u pravcu istoka. promena zavisi od poloˇ zaja zvezde ali tako da je pomeranje duˇ z velikog kruga koji spaja zvezdu sa odre¯ denom stalnom taˇ ckom na nebeskoj sferi. redom.8.8) koordinate (x. y.26 ) 1. r. 1s = 15 1 = 1s 15 . a y -osu izaberimo tako da formira desni koordinatni sistem. ako bude data neka informacija o rastojanju nebeskog objekta.25) Moˇ ze da se izvede sistem pravouglih ekvatorskih koordinata koje su povezane sa rektascenzijom i deklinacijom.26)  ver∴1 gde je.16. 1 = 4s . na nebeskom ekvatoru je @ = 0 . Ekvivalentno jednaˇ cinama (1. 1m = 15 . y = r cos @ sin =. z = sin @.26) mnoˇ zenjem njene desne strane rastojanjem. dok je na severnom i juˇ znom nebeskom polu @ = +90◦ i −90◦ . Ove promene imaju priliˇ cno standardnu formu. imamo da je 1h = 15◦ . (1. (1. y = cos @ sin =. @ = 0. Neka je C centar nebeske sfere. Na . Slede relacije. Bi´ ce x = r cos @ cos =. To znaˇ ci da je ona u pravcu = = 6h . z = r sin @. uzet jediniˇ cni polupreˇ cnik nebeske sfere. (1. to uneti u jednaˇ cinu (1. kako je naznaˇ ceno strelicom na sl. obiˇ cno je izraˇ zena u vremenskoj meri. Sta ◦ viˇ se. 1. i & 4)56 ) ) 8. kao i obiˇ cno. Mada rektascenzija moˇ ze da se izrazi u stepenima i onda je u intervalu 0◦ ≤ = < ◦ < 360 .-41 21 napomenuti da je to stalna referentna taˇ cka na nebeskom ekvatoru. Onda izaberimo CP za z -osu. C za x-osu. U posebnom sluˇ caju.) ) -*-5 5. 1◦ = 4m . Ista konvencija je s razlogom primenjena na geografsku duˇ zinu. Rastojanja zvezda na nebeskoj sferi.. Mnogi problemi sferne astronomije tiˇ cu se promene poloˇ zaja zvezda na nebeskoj sferi usled nekog od brojnih uzroka. izjednaˇ cavanjem 360◦ sa 24 ˇ casa. z ) taˇ cke X su date sa x = cos @ cos =.

OX = i OXP = G.17 predstavljena su pozitivna pomeranja i d= i d@.27). moˇ ze da se smatra ravnim trouglom sa pravim uglom kod U . pa je. Rastojanja na sferi (1. 4 7 - / 1 primer. U X = d= cos(@ + d@) = d= cos @. sledi da je OP X = = − =0 . iz jednaˇ cine (1. Neka O ima ekvatorske koordinate (=0 . Onda je. 1. @0 ) i oznaˇ cimo luk OX sa . sa taˇ cnoˇ s´ cu do prvog reda. usled godiˇ snje paralakse pomeranje je uvek usmereno ka Suncu. Napiˇ simo pomeranje kao  Slika 1. sledi da je U X = d@ . nezavisno od izbora zvezde. Dalje je. (1. Konstruiˇ simo luk malog kruga sa polom P kroz X da preseˇ ce P X u U . i pretpostavimo da je d mali ugao. P O = 90◦ − @0 . 1. Konaˇ cno. zvezda X (=. kako je P X = 90◦ − @. pomeranje je ka istoˇ cnoj taˇ cki posmatraˇ ceva horizonta. tj.9) i (1. i U X = XX cos(180◦ − G) = −XX cos G.28) Razmatrajmo sada sferni trougao OP X . U P X = d=.17.12). Osim toga. Predstavljeno na sl. sledi da je (1. U praksi je ˇ cesto k pozitivna ili negativna konstanta. Kako su dimenzije trougla U XX male u pore¯ denju sa nebeskom sferom. Na sl. Pretpostavimo da je. cos @ d= = k sin sin G. Sa naˇ sa dva ranija rezultata i (1.3). P X = P U = 90◦ − (@ + d@). ver∴1 22 5 8 -.17 pomeranje d je pozitivno. @) pomerena za mali iznos u taˇ cku X i to pomeranje je duˇ z velikog kruga koji spaja X sa taˇ ckom O. @ + d@). Onda XX moˇ ze da se oznaˇ ci sa d . Koriste´ ci sinusni i sinusno-kosinusni obrazac. Sada je sferni ugao P X = = i P X = = + d=. Zajedniˇ cke osobine pomeranja omogu´ cavaju da sva pomeranja mogu da se tretiraju kao poseban sluˇ caj opˇ steg rezultata izvedenog niˇ ze. imamo da je . neka su ekvatorske koordinate taˇ cke X (= + d=. Me¯ dutim. Tako je ugao zahva´ cen lukom malog kruga u njegovom polu. Kako je P X = = i P O = =0 .27) d = k sin . d@ = −k sin cos G. Onda je U XX == 180◦ − G. dok usled dnevne aberacije. Sada oznaˇ cimo sferni ugao OXP sa G. usled nepoznatog uzroka. P X = 90◦ − @. U X = XX sin(180◦ − G) = XX sin G.

31) Ovaj oblik jednaˇ cine je opˇ stiji od jednaˇ cine (1. Neka je vektor poloˇ zaja taˇ cke X s + ds. onda je sin ≈ .28) dobijamo (1. kako se isti . sin cos G = cos(90◦ − @0 ) sin(90◦ − @) − sin(90◦ − @0 ) cos(90◦ − @) cos(= − =0 ).29) Za koriˇ s´ cenje ovog opˇ steg rezultata u bilo kom posebnom sluˇ caju. Ako su jednaˇ cine (1. a skalarni oblik u ekvatorskim koordinatama su jednaˇ cine (1.34) 206 265 broj luˇ cnih sekundi u malom uglu .29). vektor ds je upravan na s. (1. za svako malo pomeranje. u primeni rezultata traˇ ze se praktiˇ cnije jedinice pa su mali uglovi izraˇ zeni u luˇ cnim sekundama. koriste luˇ cne sekunde.29) za primenu u ma kom koordinatnom sistemu. tada vektor s × s0 ima intenzitet sin i usmeren je ka taˇ cki L na nebeskoj sferi za 90◦ udaljenoj od O i od X . Ako je mali ugao izraˇ zen u uglovnoj meri. Dokazivanje poslednjeg stava je ostavljeno kao veˇ zba za ˇ citaoca. Lako se vidi da je nepoznata ovog dvostrukog vektorskog proizvoda sin .33). 1 . Smenjuju´ ci ovo u jednaˇ cine (1. Neka je s jediniˇ cni vektor poloˇ zaja za X i s0 isto za taˇ cku O. Na osnovi jednaˇ cine (1. onda je. s · ds = 0. (1. (1.32) sin = sin 1 . d@ = k sin @ cos @0 cos(= − =0 ) − cos @ sin @0 . (1. Pribliˇ zno je 1 radijan = 57◦ 17 45 = 206 265 .27) imamo da je d s = k s × ( s × s0 ) . Osim toga. neophodno je uneti vrednosti konstante k i koordinate taˇ cke O. Kada je u pitanju veliko pome¯enju ovih jednaˇ ranje. Kako je s jediniˇ cni vektor to je s · s = 1 i diferenciranje daje. Iz jednaˇ cine (1.29) moˇ ze da se izrazi i u vektorskoj formi. Zgodno je raditi analizu u radijanima. Opˇ sti rezultat (1. L je pol velikog kruga kroz OX . onda je k mala veliˇ cina i mora da se ima na umu da su pri izvod cina zanemareni ˇ clanovi sa O(k 2 ). ako je i (1.35) Pretpostavimo da se u primeni jednaˇ cine (1.  & 4)56 ) ) 8.) ) -*-5 5. preporuˇ cujemo koriˇ s´ cenje drugih metoda. Neka je k vrednost parametra u radijanima i k u luˇ cnim sekundama. Me¯ dutim. Onda.-41 23 ver∴1 sin sin G = sin(90◦ − @0 ) sin(= − =0 ).29). sin 1 = tg ≈ .. iz jedaˇ cina (1. to je ds upravno i na s × s0 pa je vektor pomeranja ds u pravcu s × (s × s0 ).30) Dakle. Vaˇ zno je uoˇ citi da ove jednaˇ cine mogu da se primene samo za mala pomeranja. kako je pomeranje duˇ z OX . (1.29) izraˇ zene u radijanima.32) sledi da je cos ≈ 1. Prednost radijana je primena aproksimacija malih uglova.33) Na primer.32) gde je 206265 vaˇ zan faktor konverzije. U praksi se koristi u skalarnom obliku. d= = k sec @ cos @0 sin(= − =0 ). (1.

Izvesti Gausove obrasce za polarni sferni trougao. 1. mada su formule I reda veoma korisne. taˇ cnost koja nije dostignuta ni najfinijim astrometrijskim merenjima. 15◦ N). mnogi raˇ cuni. d= i d@ se dobijaju u luˇ cnim sekundama. Kolika je razlika u geografskim duˇ zinama mesta A1 i A. moraju da se koriste tek uz poznavanje njihovih ograniˇ cenja. C sfernog trougla vaˇ zi F < A + B + C < 3F . 4 7 - / 1  faktor konverzije primenjuje na svaku stranu jednaˇ cine. 30◦ N). dualni obrazac moˇ ze da se izvede zamenom svake strane suplementom naspramnog ugla. greˇ ska je reda 0 . Dokazati da vaˇ ze slede´ ce relacije izme¯ du elemenata ova dva trougla: A + a = 180◦ . B + b = 180◦ . 1. 1.5.001. Greˇ ska.6.37) d@ = k sin @ cos @0 cos(= − =0 ) − cos @ sin @0 . u luˇ cnim sekundama. a drugo na paralelu geografske ˇ sirine B. Zadaci 1. 1. A = O(k 2 ) = O (k sin 1 ) . B + b = 180◦ . zamenom k sa k . onda je d= u vremenskim a d@ u luˇ cnim sekundama dato sa 1 k sec @ cos @0 sin(= − =0 ).2. C + c = 180◦ . Na kraju. ako je Bs geografska ˇ sirina najjuˇ znije taˇ cke velikog kruga povuˇ cenog kroz A1 i A? . Analogno su definisani polovi B i C . C .29) u praktiˇ cnim jedinicama. Dokazati da za uglove A. biti u radijanima. Na primer. je 2 A=O k 2 sin 1 . taˇ cne do ˇ clanova prvog reda i jasno je da ´ ce greˇ ska. Mada je taˇ cnost nekih optiˇ ckih i radio opservatorija dovedena do ove vrednosti. Zakljuˇ cak je da. d=s = 15 (1. S druge strane. Neka je polarni trougao A B C definisan sa: A je pol strane BC izabran tako da je AA < 90◦ .3. me¯ dutim. Jednaˇ cine su. moˇ zemo da utvrdimo greˇ sku prvog reda od 5 · 10−6 luˇ cnih sekundi. A + a = 180◦ . (15◦ E. koja je potpuno zanemarljiva u svim razmatranjima. Odrediti najseverniju taˇ cku. za pomeranje reda jedne luˇ cne sekunde. recimo A. B. na primer za Astronomical Almanac . Dva mesta X i Y na severnoj hemisferi imaju koordinate (60◦ W. Ako je parametar k izraˇ zen u luˇ cnim sekundama. Pokazati da su sinusni obrazac i ˇ cetvoroelementni obrazac sebi dualni.36)  Ovo daje korisnu informaciju o taˇ cnosti. 1. Dokazati princip dvojnosti (”dualni princip”) koji kaˇ ze da za ma koji obrazac koji izraˇ zava element sfernog trougla. Neka je dat sferni trougao ABC .02.1. na luku velikog kruga koji spaja mesta X i Y. ˇ cak za pomeranje od 15 ili jedne vremenske sekunde. C + c = 180◦ . ne zahtevaju ve´ cu taˇ cnost. (1.4. dok pomeranje od 1 daje greˇ sku od 0 . od koji se orvi nalazi na ekvatoru . izrazi´ cemo poslednji rezultat jednaˇ cine (1. ver∴1 24 5 8 -. a svaki ugao suplementom naspramne strane.

Dokazati da u jednakostranom sfernom trouglu vaˇ zi izraz a A sin = 1. a razlika njihovih geografskih duˇ zina je L. 2 2 1. Avion pole´ ce iz mesta X (13◦ 15 S. 12◦ 40 E ). Sferne normale iz temena A.7. E. 2 cos ). Na´ ci geografsku ˇ sirinu najsevernije taˇ cke velikog kruga koji prolazi kroz ta mesta i odrediti razliku duˇ zina putanja merenih po paralelu i po velikom krugu izme¯ du tih mesta. Mesta X i Y imaju istu geografsku ˇ sirinu B.)+1 25 ver∴1 1.10. 78◦ W ) i leti u mesto Y (44◦ 48 N. B.9. C proizvoljnog sfernog trougla seku naspramne strane u taˇ ckama D. 1.8. F . Pokazati da vaˇ zi: tg BD tg CE tg AF = tg DC tg EA tg F B  . 1. Izraˇ cunati pre¯ deno rastojanje u nautiˇ ckim miljama i geografsku duˇ zinu na kojoj avion preseca ekvator. redom.

velikog) polupreˇ cnika i sa centrom u posmatraˇ cevom oku.   / )8) . Nebeska sfera. .1. Zbog nedostataka prvoSlika 2. Papirus Nespakasuti bitnih astronomskih eksperimenata ˇ coveku se vrlo kasno u istoriji pruˇ zila prilika da sa izvesnoˇ s´ cu raspozna rastojanja ve´ ceg broja nebeskih tela. 2.2.1. Dakle. U centar nebeske sfere smeˇ sta se posmatraˇ c (realni ili fiktivni). najprimitivnijeg sa stanoviˇ sta raspoloˇ zivog instrumentarijuma. u pravcima u kojima ih vidimo. 47/) Osnove astronomskog eksperimenta 2. Time se nebeska sfera moˇ ze smatrati jednom od prvih posledica i rezultatom prvobitnog posmatranja (eksperimenta!). Odre¯ divanje poloˇ zaja nebeskog tela. na povrˇ sini zamiˇ sljene sfere proizvoljnog (ali. nebesku sferu uvodimo kao sferu jediniˇ cnog polupreˇ cnika na koju. projektujemo likove nebeskih tela. U prvoj aproksimaciji smatrao ih je sva na jednakim daljinama.

geocentriˇ cne.8). imamo topocentriˇ cnu nebesku sferu. Ta standardna taˇ cka je centar Zemlje. topocentar je na Zemlji. u posebnom sistemu (ekvatorskom. Koordinate nebeskog tela se navode kao topocentriˇ cne. poˇ sto se poloˇ zaj stvarnog posmatraˇ ca identifikuje sa pojmom topocentar . Razlike me¯ du ovim koordinatama potiˇ cu od uticaja paralakse i aberacije koje ´ ce biti razmatrane u daljem tekstu. dodajemo opis horizontskog koordinatnog sistema i sistema ekliptiˇ ckih i galaktiˇ ckih koordinata. kaˇ zemo da. redom. baricentriˇ cnom . Osim toga. poloˇ zaj nebeskog tela na nebeskoj sferi je razliˇ cit za razliˇ cite trenutke posmatranja kako zbog Zemljinog dnevnog obrtanja. Definicije odgovaraju geocentriˇ cnoj rektascenziji i deklinaciji. bez raˇ cunskih detalja. 1.-4) 27 Ako je vizura poluprava od posmatraˇ ca ka nebeskom telu. Sistem sveta tivnom) posmatraˇ cu smeˇ stenom u tu taˇ cku. Topocentriˇ cna i heliocentriˇ cna rektascenzija i deklinacija bi´ ce sliˇ cno definisane. centar Sunca ili centar galaksije.3. Veoma je pogodno izabrati nebesku sferu polupreˇ cnika R = 1. opisan je u gl. Te razlike su za zvezde male i one se mogu mahom zanemariti u razmatranjima u ovoj glavi. Izuzimaju´ ci retke situacije boravka ˇ coveka na kosmiˇ ckim letilicama ili drugim (prirodnim) nebeskim telima. heliocentriˇ cnom ili galaktiˇ ckom nebeskom sferom. geocentriˇ cne. koji je povezan sa sfernim jednaˇ cinama (1. Na drugoj strani. baricentriˇ cne i heliocentriˇ cne koordinate kao koordinate koje se odnose na razne koordinatne poˇ cetke. Kao ˇ sto smo rekli.2. rektascenzije i deklinacije. heliocentriˇ cne ili galaktiˇ cke. Nebeske sfere koje odgovaraju ovim poloˇ zajima posmatraˇ ca (standardnim taˇ ckama) nazivamo geocentriˇ cnom . Promena poloˇ zaja nebeskog tela na nebeskoj sferi naziva se prividnim kretanjem. baricentriˇ cne. ali sa strogo paralelnim koordinatnim osama. kada je stvarni posmatraˇ c u centru sfere. onda se sva nebeska tela nalaze na nebeskoj sferi u taˇ ckama prodora odgovaraju´ cih vizura. Odstupanja me¯ du topocentriˇ cnim. geocentriˇ cnim i heliocentriˇ cnim koordinatama su znatna i moraju se precizno naznaˇ citi ako se s odre¯ denom namerom bira ko-  ver∴1 . Ekvatorski sistem koordinata. to su prividni poloˇ zaji nebeskih tela. -*-5 ) 5. izborom koordinatnog poˇ cetka u odgovaraju´ coj taˇ cki i utvr¯ divanjem osnovnih pravaca paralelnih sa CP i C C. u skladu sa izborom centra nebeske sfere. tako i zbog godiˇ snjeg obilaˇ zenja Zemlje oko Sunca. Sa svakim ovim sistemom moˇ ze da se uvede ekvivalentan pravougli koordinatni sistem. centar Sunˇ cevog sistema. Istorijski je najˇ ceˇ s´ ca praksa izbor standardne posmatraˇ cke taˇ cke koja odgovara zamiˇ sljenom (fikSlika 2. Cilj ove glave je uvo¯ denje razliˇ citih koordinatnih sistema koji se koriste u poloˇ zajnoj astronomiji i davanje konvencija vezanih za njih. Na ve´ c uvedeni ekvatorski koordinatni sistem. ekliptiˇ ckom ili nekom drugom) mogu da se definiˇ su topocentriˇ cne. Svaki sistem ˇ cine osnovne polarne koordinate koje imaju osnovne osobine uvedene u 1.

ali je dobro znati da se za svaki koordinatni sistem. koja vrlo brzo menjaju poloˇ zaj me¯ du zvezdama (komete. ali u okolini razliˇ citih grupa zvezda. Sva druga nebeska tela opisiva´ ce u toku dana (24 ˇ casa) krug sa centrom u blizini Severnjaˇ ce (vidi sliku 2. Mleˇ cni put. – da se povremeno pojavljuju pojedinaˇ cni zvezdoliki objekti i pljuskovi takvih objekata koji u intervalu od nekoliko sekundi menjaju poloˇ zaj i nestaju sa zvezdanog neba (meteori. 2. lutalice).52-41 . – da se povremeno pojavljuju kosmata nebeska tela. Ukoliko beleˇ zimo me¯ dusobne poloˇ zaje i izgled nebeskih tela na nebeskoj sferi u toku duˇ zeg vremenskog intervala uoˇ ci´ cemo: – da postoji veliki broj nebeskih tela koja praktiˇ cno ne menjaju me¯ dusobni poloˇ zaj (zvezde. repatice). baricentriˇ cnom ili heliocentriˇ cnom obliku.4. Ova odstupanja ne´ ce biti odre¯ divana u ovoj glavi. – da postoji Sunce. Slika 2. zvezde padalice ). – da postoji manji broj zvezdolikih tela koja svetle mirnom sveloˇ s´ cu (ne trepere!) i koja menjaju poloˇ zaj me¯ du zvezdama (planete. ali stalnog poloˇ zaja me¯ du zvezdama (Galaksija.6) / 11  ordinatni poˇ cetak.). sistem odstupanja jednako dobro moˇ ze postaviti u topocentriˇ cnom. Prividno obrtanje nebeske sfere. nekretnice).4. Pri paˇ zljivom posmatranju zapazi´ cemo da poznata zvezda Severnjaˇ ca (Polara) skoro da ne menja svoj poloˇ zaj u odnosu na Zemaljske repere.)564 5 / . – da se preko neba prostire belo–magliˇ casta traka nejednake ˇ sirine i sjaja. koje iz dana u dan izlazi pribliˇ zno na istom mestu u odnosu na zemaljske repere. Kumova slama). koji veoma brzo menja svoj poloˇ zaj u odnosu na zvezde. geocentriˇ cnom.3. Cirkumpolarne zvezde . Iskustvo obiˇ cnog ˇ coveka (u smislu: neastronom) daje izvesnu ali intuitivnu predstavu o nebeskoj sferi i njenim karakteristikama. – da postoji Mesec. ver∴1 28 5 8.

Uoˇ cavaju´ ci sjajnije zvezde na nebu. Ako u principe (priznake) klasifikacije ukljuˇ cimo dodatne mogu´ cnosti vizuelnog posmatranja.  ver∴1 Po pravilu. Sazveˇ zd sto smo do sada rekli o nebeskim telima iskljuˇ civo ¯a. Nebeska sfera je ”podeljena” na 88 sazveˇ zd ¯a. ovu podelu je uveo Delport .5. onda moˇ zemo da govorimo o sjaju i boji nebeskih tela. u postojanju zvezda ˇ cije dnevne putanje se vide samo delimiˇ cno (zvezde koje izlaze i zalaze ) i u postojanju zvezda ˇ cije delove dnevne putanje u datom trenutku uopˇ ste ne vidimo iz datog poloˇ zaja (anticirkumpolarne zvezde ).4. " 5) 8- ) 29 Kada posmatramo zvezde prividno dnevno kretanje nebeske sfere se manifestuje u postojanju zvezda ˇ cije su dnevne putanje u celosti vidljive ( cirkumpolarne zvezde ). Sve ˇ je rezultat vizuelnog astronomskog eksperimenta u kojem preovla¯ duje matematiˇ cka apstrakcija nebeske sfere. ¯u davan je odgovaraju´ Prilog I).). drevni posmatraˇ ci su izvrˇ sili prostornu podelu zvezda u grupe koje se nazivaju sazveˇ z¯ dima (slika 2. 2. svakom sazveˇ zd ci mitoloˇ ski znaˇ caj i obeleˇ zje (v.

Zemljina rotacija Osa prividnog obrtanja nebeske sfere naziva se svetska ili polarna osa. Elementi nebeske sfere. kako kroz prividno kretanje Sunca. Taˇ cke prodora svetske ose kroz nebesku sferu su svetski polovi – severni PN i juˇ zni PS . znaju´ ci da proseˇ cni posmatraˇ c na vedrom nebu moˇ ze da uoˇ ci oko 3000 zvezda. a ukoliko su dati u odnosu na centar Zemlje. Ve´ c smo istakli da se nebeska sfera priv- idno obr´ ce i da je jedna invarijantna taˇ cka obrtanja u blizini Severnjaˇ ce. Ukoliko su poloˇ zaji nebeskih tela dati u odnosu na mesto posmatranja. Severni pol je onaj iz kojeg se sva prividna kretanja vide u smeru kretanja kazaljke na satu. govorimo o topocentriˇ cnoj konfiguraciji.6.7).  ver∴1 30 5 8.2. ali ´ ce ona na razliˇ cite naˇ cine biti ¯ima ne´ prisutna u daljem tekstu. Prilog I). . Pri tome. posmatraˇ ci davnih vremena su svakoj zvezdi davali ime (v. PN OPS (sl.6. Druga taˇ cka je dijametralno suprotna u odnosu na posmatraˇ ca (slika 2. O sazveˇ zd cemo posebno govoriti.). Slika 2.6) / 11  1919. Uoˇ cavaju´ ci razlike u boji i sjaju pojedinih zvezda. Vremenski interval za koji nebeska (zvezdana!) sfera izvrˇ si prividno pun obrt oko nebeske ose naziva se zvezdani dan: to je vremenski interval posle kojeg se ponovi konfiguracija zvezda u odnosu na zemaljske repere. 2. Selektivnost i razdvojna mo´ cˇ covekovog oka nije mogla da zadovolji sve ve´ ce zahteve astronoma.52-41 .5. tako i kroz strukturu zvezdanih sistema i njihovu evoluciju. oˇ cigledno je da je broj zvezda sa imenima veoma mali u odnosu na ukupni broj zvezda. taj smer se naziva retrogradnim smerom.)564 5 / . onda govorimo o geocentriˇ cnoj konfiguraciji.

Deklinacijski krug je veliki krug nebeske sfere koji prolazi kroz polove.7. Vertikala je prava odre¯ dena vektorom rezultante Zemljine privlaˇ cne i centrifugalne sile.. Materijalizuje se pravcem mirnog viska. zenit je iznad horizonta. Pravi horizont je veliki krug nebeske sfere nastao presekom nebeske sfere i ravni upravne na vertikalu (u poloˇ zaju posmatraˇ ca.8. Dnevni paralel je mali krug nebeske sfere paralelan ekvatoru. Horizontski sistem  . osnovni elementi nebeske sfere za orijentaciju i odre¯ divanje poloˇ zaja taˇ caka na Zemlji i poloˇ zaja nebeskih tela su vertikala i horizont. Vertikal je veliki krug kroz zenit (i nadir). Ekvatorski sistemi Istorijski gledano. slika 2. Slika 2. Almukantar(at) je mali krug nebeske sfere paralelan horizontu.8. # . Zenit i nadir su prodorne taˇ cke vertikale kroz nebesku sferu.5.-4- 31 ver∴1 Nebeski ekvator je veliki krug nebeske sfere nastao presekom nebeske sfere sa ravni upravnom na svetsku osu kroz Zemljino srediˇ ste..61 -*-5 . Slika 2.).

 Slika 2. sa stanoviˇ sta i teorije greˇ saka i metodike besmisleno izvoditi 2 eksperimenta. To su trenuci solsticija (zastoja) – letnjeg i zimskog.9. Eksperiment sa Sun- cem. Ovakva posmatranja moˇ zemo obaviti bez posebnih priprema u odnosu na pravac najkra´ ce dnevne senke mirnog viska (pravac podnevaˇ cke linije!).52-41 . s Beleˇ ze´ ci poloˇ zaje taˇ caka izlaza i zalaza Sunca u toku godine i njegovu visinu u podne. moˇ zemo da kaˇ zemo da se azimuti izlaza i zalaza menjaju. ravnodnevice – prole´ cne i jesenje. pri ˇ cemu drugi dokazano ne moˇ ze imati manju greˇ sku. strogo uzevˇ si. sa fenomenoloˇ skog stanoviˇ sta gornji eksperiment je dovoljan. vertikal kroz svetski pol. Prvi vertikal je vertikal ˇ cija je ravan upravna na ravan meridijana. E i W . 2.10. nebeski paraleli ve´ c delovi zavojnice (sl. pa je. utvrdi´ cemo da: – postoje trenuci maksimalnog udaljenja ka severu i jugu taˇ caka izlaza i zalaza Sunca u odnosu na istoˇ cnu i zapadnu taˇ cku horizonta. On seˇ ce horizont u juˇ znoj S i severnoj N taˇ cki (N–taˇ cka bliˇ za polu PN ). Vrlo ˇ cesto se u literaturi govori o tome da se prati duˇ zina senke vertikalnog ˇ stapa! Napominjemo da je materijalizacija takvog eksperimenta uslovljena prethodnom materijalizacijom mirnog viska. taˇ cke preseka prvog vertikala i horizonta su istoˇ cna E i zapadna W taˇ cka horizonta. Ti trenuci su identiˇ cni trenucima maksimalne i minimalne podnevne visine Sunca. Najve´ ca dnevna visina Sunca nad horizontom naziva se (gornjom) kulminacijom (pravo podne). odnosno. u odnosu na apstrakciju datu pojmom horizont. Posmatraju´ ci paˇ zljivo iz dana u dan moˇ zemo zapaziti da se poloˇ zaj taˇ cke izlaza i zalaza Sunca (ipak) menja u odnosu na zemaljske repere. Ekliptika.)564 5 / . Trenutak pravog podneva identiˇ can je trenutku najkra´ ce senke i tada se ugao visine Sunca moˇ ze dobiti iz duˇ zine viska l i duˇ zine senke s: l tg h = .6. Prividna Sunˇ ceva kretanja. Odgovaraju´ ci dnevni paraleli koje tada opisuje Sunce nazivaju se severnim i juˇ znim povratnikom (!?).2.) izme¯ du severnog i juˇ znog povratnika. – postoje trenuci poklapanja taˇ caka izlaza i zalaza sa taˇ ckama E i W . njegove dnevne putanje nisu. redom. . Prava N S u ravni horizonta naziva se podnevaˇ ckom linijom.6) / 11 Nebeski meridijan posmatraˇ ca je deklinacijski krug kroz zenit. Ne upuˇ staju´ ci se ovde u sve detalje projekcije prividnog kretanja Sunca na ravan horizonta.  ver∴1 32 5 8. to su trenuci ekvinokcija. Ekliptika Zbog neprekidnosti sunˇ cevog kretanja.

slike 2.11.sl. koja skoro sva nose ˇ zivotinjska imena – zodijaˇ cka sazveˇ z¯ da: Ovan. Veliki krug nebeske sfere koji se dobija kao projekcija prividne godiˇ snje putanje Sunca na nebesku sferu naziva se ekliptikom (v. Vaga. Blizanci.). koji nazivamo godina. Proˇ siruju´ ci eksperiment sa Suncem na beleˇ zenje poloˇ zaja taˇ caka njegovog izlaza i zalaza u odnosu na zvezde.11. Strelac. Skorpija. Jarac. Bik. Lav. ponavlja svoj poloˇ zaj u odnosu na zvezde.10.12. Kre´ cu´ ci se po ekliptici Sunce u toku godine prod zd ¯e kroz 12 sazveˇ ¯a (v. Zodijak  . $ 24181.1261 ) 33 ver∴1 Slika 2. i 2.9. Slika 2. utvrdi´ cemo da se Sunce prividno kre´ ce po nebeskoj sferi me¯ du zvezdama od zapada na istok i da po isteku perioda. Vodolija i Ribe. Rak. Devojka.). 2. ) 57 3-8) 4-6) ) .

Prividno kretanje Sunca 2. a to znaˇ ci da je nagibni ugao ravni ekliptike prema ravni ekvatora pribliˇ zno konstantan (≈ 23◦ 27 ).). .12.13.6) / 11  Slika 2.)564 5 / . ver∴1 34 5 8.7. Slika 2. Viˇ segodiˇ snji eksperiment sa Suncem pokazao bi nam da su sev- erni i juˇ zni povratnik na pribliˇ zno konstantnoj daljini od nebeskog ekvatora (slika 2.52-41 . Elementi nebeske sfere izvedeni iz Sunˇ cevog prividnog kretanja.13.

Koordinate u ovom sistemu su rastojanje i dva ugla. koordinate su samo dva ugla. koji. Da bi mogle da se prave zvezdane karte. u principu. U matematiqkoj notaciji intenzitet i kvalitet primljene informacije iz pravca (=. Takav njihov poloˇ zaj nije ni malo sluˇ cajan. Zvezdane karte. Mali krug nebeske sfere paralelan sa ekliptikom naziva se krug longitude. polovima ekliptike (2N i 2S ) nazivamo taˇ cke prodora kroz nebesku sferu prave upravne na ekliptiku. sferni koordinatni sistem je odre¯ den izborom osnovne ravni . −∞ f ( )E ( )d ]dHd=d@. Po pravilu. (2. ima precesiono kretanje.)46- 4.1) odnosno It (H. treba da znamo koordinate zvezda. Objasnimo to detaljnije.- 35 Uzimaju´ ci da je ekliptika element nebeske sfere. @) = V +∞ [coef.2) gde je coef. veliki krug nebeske sfere kroz polove ekliptike naziva se krug latitude. & 8. dati su izrazom: I (H. pa prethodna jednaˇ cina postaje: . sadrˇ zi rotaciono kretanje. gde je = rektascenzija. a @ deklinacija objekta. Koordinate. Primenjena (praktiˇ cna) astronomija u uˇ zem smislu je metodika i praksa posmatranja i merenja na Zemlji i veˇ staˇ ckim nebeskim telima u cilju stvaranja uporiˇ snog sistema referencije. osnovnog pravca u toj ravni i smerom merenja uglova. Koordinatni sistemi. koja ´ ce biti de- taljno objaˇ snjena u odeljku o teleskopima. Savremena astronomija fundamentalni sistem najprirodnije realizuje u obliku srednjeg ekvatorskog koordinatnog sistema koji. 2. E ( ) je stvarna talasna karakteristika posmatranog objekta.8. 2. U klasiˇ cnom astronomskom eksperimentu pokazalo se da su za ovu svrhu najpogodniji sferni koordinatni sistemi. kako u klasiˇ cnom. za razliku od inercijalnog. @) = V +∞ [coef. koje prikazuju sazveˇ zd ¯a u ravni. @) i sa rastojanja H. Suˇ stina teleskopa je u prijemu elektromagnetne informacije od objekta. u ulozi definicionih veliˇ cina na levoj strani se javljaju (=. jediniˇ cno (R = 1).). funkciji f ( ) po pravilu prepuˇ stamo (pridruˇ zujemo) informaciju o daljini objekta. =. Vreme. Kako je rastojanje.84. U jednaˇ cini (A) (vidi dalje). Ekliptika seˇ ce nebeski ekvator u taˇ ckama ekvinokcija – prole´ cni (C) i jesenji (9) (sl. tako i u smislu definisanja parametara i sistema konstanti makrosveta. Sistem nebeskih koordinata pogodan za prouˇ cavanje kretanja u vasioni mora da bude inercijalan. Kao ˇ sto iz iskustva sledi.10.) . po definiciji za nebesku sferu. f ( ) je funkcija nominalnih talasnih karakteristika me¯ dusistemske sredine i instrumentarijuma. @). (2. uveden kao korektivni faktor u smislu razlikovanja nominalnih od efektivnih parametara.9.  ver∴1 2. =. −∞ f ( )E ( )d ]dHd=d@. koordinatnom smislu..1 )6. nuˇ znom prelaznom formom u reˇ savanju praktiˇ cnih zadataka javlja se FUNDAMENTALNI sistem nebeskih koordinata i konstanti.

Isto tako. stara posmatranja ne´ ce izgubiti svoj znaˇ caj.52-41 . . i brojne pomo´ cne veliˇ cine) date za poˇ cetak neke godine. proces dugotrajnih i taˇ cnih posmatranja pokazao je suˇ stinski nedostatak ekvatorskog sistema: ravan ekvatora i taˇ cka prole´ cne ravnodnevice imaju veoma sloˇ zeno kretanje. Neki astronomski zadaci pretpostavljaju praktiˇ cnu realizaciju inercijalnog sistema koordinata. posebno se navodi i posmatraˇ cka epoha kataloga.)564 It (=.). @) i sopstvenih kretanja ( = . Takvo stanje nije sluˇ cajno ve´ c je posledica potpune demokratije praktiˇ cnih uslova. govorimo o realnoj primeni fundamentalnih sistema u obliku srednjeg ekvatorskog koordinatnog sistema koji. Pokuˇ saji zamene ekvatorskog sistema joˇ s nisu urodili plodom jer nije dovoljno da novi predlog samo odriˇ ce stari sistem. Taj trenutak se naziva epoha koordinatnog sistema. Znaˇ ci. nego mora i da jasno dokaˇ ze da ´ ce novi sistem biti nepokretniji od starog i pogodniji za realizaciju.pr. Pod sistemom kataloga podrazumevaju se sistematske greˇ ske koordinatne mreˇ ze date katalogom (n. sa izvesnoˇ s´ cu moˇ zemo da kaˇ zemo da se fundamentalni sistem realizuje u vidu ekvatorskog sistema. spoznaja geometrije Vasione. ukoliko se sa praktiˇ cnog stanoviˇ sta pokaˇ ze pogodnijim neki drugi sistem koordinata. Za nas je ovde interesantno da. a nulta rektascenzija se zadaje rotacijom oko ose i kretanjem oko Sunca. Me¯ dutim. a poslednjih sto godina on predstavlja jedinistven sistem skoro u svim katalozima. ve´ c samo do promene posmatraˇ ckih metoda i instrumenata. Pri stvaranju takvog sistema prvo se obrazuju takozvani instrumentski sistemi – zvezdani katalozi. (A) Davno naznaˇ ceni cilj astronomije. pri tome se ne misli na sistem bez rotacije i ubrzanja. odre¯ divanje oblika. . ver∴1 36 5 8. to ne´ ce dovesti do promene principa konstrukcije koordinatnih sistema. u principu. kvazari i sl. podrazumeva stvaranje fundamentalnih sistema nebeskih koordinata. ve´ c na sistem sa poznatim (do odre¯ dene taˇ cnosti) rotacijom i ubrzanjem. teˇ sko´ ce ´ ce se javiti samo pri taˇ cnom odre¯ divanju parametara novog sistema u odnosu na stari sistem. Na drugoj strani postoje zahtevi da se ukloni translacija sistema praktiˇ cnom realizacijom sistema koordinata objekata ˇ cija su sopstvena kretanja i paralakse praktiˇ cno jednaki nuli (vangalaktiˇ cki objekti. poloˇ zaja i kretanja nebeskih tela i sistema. @ ) odre¯ denog broja zvezda fundamentalnog kataloga.=@ . Praktiˇ cna pogodnost je veoma znaˇ cajan ˇ cinilac. jer su sva posmatranja obavljana sa Zemlje. H)E ( )d ]ds.. koji sadrˇ ze jednu ili obe ugaone koordinate (naravno.. Razvoj astronomije zahteva kako pove´ canu taˇ cnost tako i novi sastav objekata fundamentalnog kataloga. Naglaˇ savamo da postoji bitna razlika pojmova ”fundamentalni sistem koordinata” i ”sistem fundamentalnog kataloga”. . @) = P 5 / . . Sam prelaz sa jednog na drugi sistem koordinata ostvari´ ce se jednostavnim raˇ cunima. Za sada. −∞ f ( . Ekvatorski sistem se pojavio u katalozima pre nekoliko stole´ ca. Ekvatorski sistem koordinata se definiˇ se Zemljinom rotacijom. epoha ravnodnevice kataloga. ima precesiono kretanje.).6) +∞ / 11  [coef. Danas se fundamentalni sistem realizuje u vidu ekvatorskog sistema koordinata koji se zadaje u prostoru i vremenu pomo´ cu poloˇ zaja (=. ˇ sto znaˇ ci srednji trenutak–datum svih posmatranja.== .

Ovaj pravac je definisan pravcem Zemljine gravitacije.14. pa su koordinate samo dva ugla. Visina (h) taˇ cke X je ugao u ravni vertikala meren od preseka sa ravni horizonta do pravca vizure kroz taˇ cku. (z ). – mesni ekvatorski. Koordinate su azimut i visina (ili zenitna daljina). sl. +90◦ ). Izborom razliˇ citih elemenata (osnovnih ravni i pravaca!) na nebeskoj sferi dolazimo u situaciju da razlikujemo i koordinatne sisteme. taˇ cke X . Vertikala je najprirodniji osnovni pravac na Zemljinoj povrˇ sini. dok je donja hemisfera nevidljiva za posmatraˇ ca na samoj Zemlji. Horizontski koordinatni sistem. a njoj dijametralno suprotna nadir . po definiciji. je komplement visine: z = 90 − h. – ekliptiˇ cki sistem koordinata.  0 41 65 1 4. ◦ 360 ). Ova taˇ cka se zove zenit . Po definiciji zenitska daljina.10. Kako osnovni pravac ovog sistema zavisi od poloˇ zaja mesta poSlika 2. (Azimut taˇ cke je ugao dijedar ravni meridijana topocentra i ravni vertikala kroz taˇ cku). a smer merenja uglova je retrogradni (u smeru kretanja kazaljke na satu).   ver∴1 . Instrument za merenje horizontskih koordinata je teodolit Posmatrajmo nebesku sferu sa centrom u taˇ cki O. Napomena: Kod sfere jediniˇ cnog polupreˇ cnika lukovi velikih krugova jednaki su u meri centralnim uglovima koje zahvataju. U ovom sistemu osnovna ra- van je ravan horizonta. Ovaj veliki krug deli nebesku sferu na dve hemisfere. Horizontski sistem smatranja. najˇ ceˇ s´ ce su u upotrebi – horizontski. interval promene je(0◦ . u sluˇ caju nebeske sfere rastojanje je. kaˇ ze se da je ovaj sistem mesni.14. jediniˇ cno (R = 1). – nebeski ekvatorski. 2. Azimut (A) taˇ cke X je ugao u horizontskoj ravni meren od osnovnog pravca do pravca preseka osnovne ravni sa ravni vertikala kroz datu taˇ cku. Neka vertikala usmerena na gore prodire nebesku sferu u taˇ cki Z .1 )6 1 5156- 37 Kao ˇ sto smo rekli. interval promene visine je (-90◦ . – galaktiˇ cki sistem koordinata. osnovni pravac je podnevaˇ cka linija – od posmatraˇ ca ka juˇ znoj taˇ cki. Veliki krug ˇ ciji su polovi zenit i nadir naziva se nebeski horizont ili jednostavno horizont. 2. gornja hemisfera je vidljiva.

azimut raste u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i koordinatni sistem je desni. ako je potrebno. njena zenitna daljina z i azimut A bi´ ce definisani sa z = ZX. Zvezda Polara (ili Severnjaˇ ca) je sjajna zvezda koja je oko 1◦ udaljena od severnog nebeskog pola i lako je uoˇ cljiva na zvezdanom nebu. W nazivaju se osnovnim taˇ ckama horizonta . Za taˇ cku X je h = XU pa je . Za osnovni veliki krug izabran je krug ZN ili njemu ekvivalentan ZP . Linija povuˇ cena kroz taˇ cku O.3) Po ovoj definiciji azimut je strogo zapadni (meren od severne taˇ cke). sa zapada na istok. Lukovi velikih krugova ograniˇ ceni sa Z i taˇ ckom horizonta nazivaju se vertikalni krugovi (ili vertikali). Napomenimo da je za posmatraˇ ca koji je okrenut ka severu W ˇ s leve a E s desne strane. Posledica rotacije je da zvezde oko nebeskih polova ostaju (skoro) nepomiˇ cne. koristi´ cemo definiciju (2.6) / 11   Slika 2. Horizontski koordinatni sistem uzima taˇ cku zenita.52-41 . Z za pol. Na sl. Umesto zenitne daljine koristi se visina h. redom.)564 5 / . Dijametralno suprotna taˇ cka S je juˇ zna taˇ cka horizonta. ali je bolje tada ga uzimati kao negativni. Dnevno obrtanje Zemlje oko njene ose.15. Za svakog posmatraˇ ca samo jedan pol je na vidljivoj polusferi. Vertikal kroz X seˇ ce horizont u taˇ cki U i oˇ cigledno je da sve taˇ cke na vertikalu imaju isti azimut A koji je jednak N U . Zbog Zemljine rotacije. Azimut moˇ ze. Konstruiˇ simo luk velikog kruga ZP i produˇ zimo ga. istoˇ cna i zapadna taˇ cka su na po 90◦ od taˇ caka N i S . ver∴1 38 5 8. Neka je X neka taˇ cka na nebeskoj sferi. Taˇ cka N je severna taˇ cka horizonta. da se meri kao istoˇ cni. do preseka sa horizontom u taˇ cki N . A = P ZX. Ovo je jedna od brojnih konvencija koje su u upotrebi. Sve ˇ sto sledi vaˇ zi za oba. paralelno Zemljinoj obrtnoj osi. za sluˇ caj posmatraˇ ca na severnoj i posmatraˇ ca na juˇ znoj geografskoj ˇ sirini.3) u oblasti −180◦ < A ≤ 180◦ . S . prodire nebesku sferu u taˇ ckama P i Q. Prema ovoj definiciji.15 prikazana su dva posebna dijagrama. 2. posmatraˇ c´ ce videti stalnu promenu poloˇ zaja zvezda na nebu. koje se nazivaju severni i juˇ zni nebeski pol. Cetiri taˇ cke N . Vertikali kroz W i E nazivaju se prvi vertikali . Me¯ dutim. dok na juˇ znoj hemisferi sliˇ cne zvezde nema. tako¯ de. dovodi do prividnog obrtanja cele nebeske sfere sa istoka na zapad oko ose P OQ. E . (2.

 

0 41 65 1

4,1 )6 1 5156-

39
(2.4)

h = 90◦ − z.

Mali krugovi sa polom u Z su krugovi iste visine (iste zenitne daljine) i nazivaju se almukantari . Na sl. 2.1 prikazan je almukantar kroz X . U sfernoj aproksimaciji Zemlje, OZ predstavlja produˇ zetak polupreˇ cnika iz centra Zemlje. Pravac OZ zaklapa ugao B sa ekvatorskom ravni, a ugao B je geografska ˇ sirina posmatraˇ ca. Sledi da je luk P Z jednak posmatraˇ cevoj kolatitudi, ˇ sto daje vaˇ znu relaciju P Z = 90◦ − B. (2.5) Jednaˇ cina (2.5) vaˇ zi i za severnog i za juˇ znog posmatraˇ ca. Zenitna daljina i azimut daju koordinatni sistem koji se lako realizuje u praksi, jer se zasniva na osnovnim pravcima, Z i P , koji se odre¯ duju direktnim posmatranjima. Me¯ dutim, ovo ima i ozbiljne nedostatke. Prvo, zenitna daljina i azimut zvezde zavise od poloˇ zaja posmatraˇ ca. Ovo su lokalne koordinate, a gore data topocentriˇ cna definicija je najprirodnija. Na primer, mogu´ ce je da se transformiˇ su u geocentriˇ cne koordinate, ali mora se zadrˇ zati zenitni pravac odgovaraju´ ceg posmatraˇ ckog topocentra. Drugo, horizontske koordinate zvezda se menjaju sa prividnim dnevnim kretanjem nebeske sfere. Trenuci izlaza i zalaza zvezda raˇ cunaju se kao trenuci za koje je z = 90◦ .

Koordinate taˇ cke na Zemlji. Uporedimo dalja razmatranja sa onima iz paragrafa 1.6 u prvoj glavi. Ovde se odnosimo ka Zemlji kao ka nebeskom telu i koristimo aproksimacije koje geografski koordinatni sistem identifikuju sa nazemnim sistemom. Poslednji termin samo skre´ ce paˇ znju na to da u zavisnosti od usvojene aproksimacije za oblik Zemlje, moˇ zemo imati i razliˇ cite realne koordinatne sisteme Zemlje. Istovremeno, oni omogu´ cavaju izvesne detalje u razlikovanju lokalnih, odnosno mesnih koordinatnih sistema. Smatraju´ ci Zemlju u prvoj aproksimaciji loptom, taˇ cke prodora svetske osovine kroz sfernu povrˇ sinu Zemlje nazva´ cemo zemljini polovi: severni i juˇ zni. Ravan nebeskog ekvatora seˇ ce istu sferu po krugu koji se naziva zemljin ekvator. Uporednici ili paraleli su mali krugovi paralelni ekvatoru; zemljini meridijani su krugovi kroz polove. Za odre¯ divanje poloˇ zaja taˇ cke na Zemlji koristi se nazemni ekvatorski koordinatni sistem; osnovne koordinate su: – geografska ˇ sirina (B) je ugao u ravni meridijana meren od preseˇ cnog pravca sa ekvatorom do pravca ka datoj taˇ cki; interval promene je (-90◦ , +90◦ ). – geografska duˇ zina ( ) je ugao dijedar izme¯ du meridijanskih ravni poˇ cetno (inicijalnog) meridijana i meridijana date taˇ cke; interval promene je (-12h , +12h ili -180◦ , +180◦ ). Me¯ dunarodnim dogovorom je usvojeno da je poˇ cetni meridijan meridijan kroz Griniˇ cku opservatoriju, a negativni znak je za duˇ zine ka zapadu. – nadmorska visina (H) je visina u metrima date taˇ cke u odnosu na posebno definisanu nivosku povrˇ sinu (v. kasnije: sferoid, geoid i sl.). 

  
ver∴1

  
ver∴1

40

5 8- )564

5 / - 52-41 - 6)

/

11 2.11. Mesni ekvatorski koordinatni sistem. U ovom sistemu osnov-

na ravan je ravan nebeskog ekvatora, osnovni pravac je pravac ka juˇ znoj taˇ cki ES ekvatora, a smer merenja uglova je retrogradni (slika 2.7.) ˇ casovni ugao t taˇ cke je ugao u ekvatorskjoj ravni meren od osnovnog pravca do pravca preseka osnovne ravni sa ravni deklinacijskog kruga kroz datu taˇ cku; interval promene je (0h –24h ili 0◦ –360◦ ) Deklinacija @ je ugao u ravni deklinacijskog kruga meren od preseka sa ravni ekvatora do pravca vizure kroz taˇ cku; interval promene je (-90◦ , +90◦ ). Po definiciji polarna daljina p je komplement deklinacije: p = 90◦ − @. (2.6)

Deklinacija je invarijanta u odnosu na prividno dnevno kretanje, ali ˇ casovni ugao nije, pa je zato i ovaj sistem mesni.

ˇ Casovni ugao i deklinacija. Horizontski koordinatni sistem vezan je za posmatraˇ ca, ali ne i za zvezde. Sloˇ zen naˇ cin na koji se menjaju zenitne daljine i azimut zvezde sa vremenom uzrokovan je ˇ cinjenicom da ovaj koordinatni sistem, a posebno njegov pol Z , ne zavise od prividnog dnevnog kretanja zvezda, odnosno Zemljine rotacije. Me¯ dutim, koordinatni sistem vezan za pol P nema ovakve probleme. Pri tome, ako je P Z izabran kao referentni veliki krug, koordinatni sistem koji se realizuje je joˇ s i stalan u odnosu na trenutni poloˇ zaj posmatraˇ ca. Nove koordinate su nazvane ˇ casovni ugao i deklinacija ; poslednja je bila uvedena u neˇ sto drugaˇ cijem kontekstu. Nebeska sfera predstavljena na sl. 2.16 ima centar u posmatraˇ cu koji je u taˇ cki O, dok su zenit, nebeski polovi i osnovne taˇ cke horizonta obeleˇ zene kao ranije. Razmotrimo sluˇ caj posmatraˇ ca na severnoj geografskoj ˇ sirini, mada to nema znaˇ caja za definicije koje slede. Za neku zvezdu, recimo X , na nebeskoj sferi definicija njene deklinacije @ i ˇ casovnog ugla t bi´ ce

@ = 90◦ − P X,

t = ZP X.

(2.7)

Sam luk P X se navodi kao severna polarna daljina (NPD) zvezde. Veliki polukrugovi sa krajevima u nebeskim polovima, kao P XQ, nazivaju se meridijani . Oˇ cigledno je duˇ z svake od ovih krivih ˇ casovni ugao konstantan. Meridijan sa nultim ˇ casovnim uglom P ZSQ je poznat kao posmatraˇ cev meridijan i kada je zvezda u tom meridijanu govorimo o kulminaciji zvezde. Treba napomenuti da se ˇ casovni ugao meri u smeru zapada od posmatraˇ cevog meridijana, u smeru kretanja kazaljke na ˇ casovniku. Mali krugovi sa polovima u P i Q nazvani su deklinacijski krugovi . Sada, poˇ sto je dnevno kretanje zvezda ekvivalentno uniformnoj rotaciji cele nebeske sfere oko ose kroz P i Q, sledi da zvezda vrˇ si dnevno kretanje po deklinacijskom krugu,

 

-5 1 - 8)6 45 1

4,1 )6 1 5156-

41 

ver∴1

prikazanom na sl. 2.16 kao XDLRTX . U toku jednog dana, zvezda se kre´ ce zapadno od taˇ cke X ka D, gde zalazi; zatim stiˇ ze u najniˇ zu taˇ cku L ispod horizonta, kada je njen ˇ casovni ugao 180◦ , posle toga pribliˇ zava se s donje strane horizontu, izlaze´ ci u taˇ cki R; njena visina raste dostiˇ zu´ ci maksimalnu vrednost u meridijanu T . Zatim, njena visina opada i ona se ponovo vra´ ca, posle 24 ˇ casa u taˇ cku X . Pri svom dnevnom kretanju, zvezda opisuje svoj dnevni paralel i to uniformnom brzinom. Me¯ dutim, deklinacija je konstantna za svaku zvezdu, dok ˇ casovni ugao prirasta ravnomerno. Time su potpuno jednoznaˇ cno odre¯ deni i ˇ casovni ugao zvezSlika 2.16. zde i njena deklinacija u svakom traˇ zenom trenutku. Pojednostavljuju´ ci ovo, ˇ casovni ugao je obiˇ cno izraˇ zen, ne u stepenima, ve´ c u vremenskim jedinicama, sliˇ cno rektascenziji, izjednaˇ cavanjem 24h sa 360◦ . Na sl. 2.16 vidi se da, posmatrano iz taˇ cke P , ˇ casovni ugao raste u smeru kazaljke na satu. Me¯ dutim, koordinatni sistem je levo-orijentisan i to je neizbeˇ zno ako ˇ casovni ugao raste sa vremenom. Sa slike se moˇ ze izvu´ ci joˇ s jedan znaˇ cajan zakljuˇ cak: Ako je azimut zvezde istoˇ cni njen ˇ casovni ugao se nalazi izme¯ du 12h i 24h . Nebeski ekvator, pomenut u glavi 1, ima deklinaciju jednaku nuli. On je veliki krug sa polovima P i Q. Posmatrajmo taˇ cke E i W . One su po 90◦ udaljene i od zenita i od taˇ cke S . Time su one polovi posmatraˇ cevog meridijana i zato je svaka na po 90◦ udaljena od P . Iz ovoga sledi da se one moraju nalaziti na nebeskom ekvatoru. Drugˇ cije reˇ ceno, nebeski ekvator seˇ ce horizont u njegovoj istoˇ cnoj i zapadnoj taˇ cki. Zvezda na nebeskom ekvatoru izlazi u taˇ cki E i zalazi u taˇ cki W ; pa ´ ce zato iznad horizonta zvezda biti taˇ cno 12 sati. S druge starane, zvezda negativne deklinacije izlazi na jugo-istoˇ cnom a zalazi na jugo-zapadnom delu horizonta; ona je na vidljivom delu neba manje od 12 sati. Me¯ dutim, sliˇ cno je sa zvezdom X , koja ima pozitivnu deklinaciju, ona je vidljiva viˇ se od 12 sati svakog dana. Naravno, dva poslednja zakljuˇ cka vaˇ ze samo za posmatraˇ ca na severnoj ˇ sirini. Na juˇ znoj hemisferi je obrnuto pravilo. Dok je deklinacija zvezde stalna, Sunˇ ceva deklinacija ima pravilnu godiˇ snju promenu u granicama od pribliˇ zno ±23◦ ,5. To je ona promena koja uzrokuje sezonske razlike u duˇ zini obdanice i najviˇ se dolazi do izraˇ zaja na velikim ˇ sirinama. Spominju´ ci ponovo sl. 2.16, vidimo da zvezda dovoljno velike deklinacije ne´ ce nikada imati ni izlaz ni zalaz; stalno je vidljiva. Takva zvezda se naziva cirkumpolarna . Na primer, cirkumpolarna zvezda je prikazana taˇ ckom Y na sl. 2.16, sa njenim dnevnim paralelom U Y V , koji predstavlja dnevno kretanje zvezde. Taˇ cka V , u kojoj je visina zvezde najmanja—ima ˇ casovni ugao 12h , naziva se donja kulminacija ili donji prolaz zvezde. Taˇ cka U , u kojoj ona prolazi kroz posmatraˇ cev meridijan, ve´ c je definisana kao njen meridijanski prolaz. Za razliku od taˇ cke V , ta- 
ver∴1

42

5 8- )564

5 / - 52-41 - 6)

/

11

ˇ cka U se spominje kao gornji prolaz ili gornja kulminacija zvezde. U ovim taˇ ckama nazivi nisu potpuno standardni, ali je znaˇ cenje jasno iz konteksta. Graniˇ cni sluˇ caj za cirkumpolarnu zvezdu je da ona ima donju kulminaciju u severnoj taˇ cki horizonta. Tada je P N = 90◦ − @ = B, pa je uslov da zvezda bude cirkumpolarna slede´ ci: @ > 90◦ − B. (2.8) S druge strane, ovaj deo nebeske sfere je uvek vidljiv. Zbog simetrije, moˇ ze se napisati i −@ > 90◦ − B. (2.9) Ove dve nejednakosti vaˇ ze samo za posmatraˇ ca na severnoj hemisferi. Znak za @ i B mora biti promenjen za posmatraˇ ca na juˇ znoj hemisferi, ˇ sto ˇ citalac moˇ ze lako proveriti. Ovaj paragraf zavrˇ si´ cemo kratkim razmatranjem transformisanja koordinata sa horizontskog na ekvatorski koordinatni sistem i obrnuto. Trigonometrijske pojedinosti metoda mogu se razlikovati za neka rastojanja, ali suˇ stina problema se svodi na reˇ savanje sfernog trougla P ZX . Ovaj trougao ˇ cine samo zvezda i polovi dva ve´ c pomenuta koordinatna sistema. Jasno´ ce radi, trougao je izvuˇ cen sa sl. 2.16 i prikazan je uve´ can na sl. 2.17. Iz definicije azimuta i zenitske daljine, jednaˇ cine (2.3), imamo da je P ZX = A i ZX = z . Isto tako, na osnovu definicija ˇ casovnog ugla i deklinacije, jednaˇ cine (2.7), imamo da je ZP X = t i P X = 90◦ −@. Osim toga, P Z = 90◦ − B, gde je B posmatraˇ ceva ˇ sirina, pa je svih pet elemenata, pomenutog sfernog trougla, odre¯ deno na ovoj slici. Moˇ zemo primeniti dva kosinusna obrasca, koji daju slede´ ce rezultate Slika 2.17. 

 

sin @ = cos z sin B + sin z cos B cos A, cos z = sin @ sin B + cos @ cos B cos t.

(2.10) (2.11)

Ove dve jednaˇ cine su dovoljne za transformisanje koordinata, kao ˇ sto je niˇ ze pokazano sa dva primera. Slika 2.17 je primenljiva kada je azimut zvezde zapadni. Postoje neke male modifikacije ako je azimut istoˇ cni. Me¯ dutim, jednaˇ cine koje daju rezultate su (2.10) i (2.11), i tako¯ de se primenjuju za juˇ znog posmatraˇ ca. Na kraju, pre primene transformacije koordinata na primerima, pogodno je izraziti raniji zakljuˇ cak formalnim matematiˇ ckim jezikom: 0 < A < 180◦ ⇔ 0 < t < 12h 0 > A > −180◦ ⇔ 12h < t < 24h . (2.12)

Primer. (a) Zvezda ima zenitnu daljinu 57◦ ,57 i istoˇ cni azimut 137◦ ,60 za posmatraˇ ca na severnoj ˇ sirini 41◦ ,36. Izraˇ cunati njen ˇ casovni ugao i deklinaciju.

1 )6 1 5156- 43 ver∴1 (b) Za istog posmatraˇ ca. (a) Sa datim podacima moˇ ze se izraˇ cunati desna strana jednaˇ cine (2. rezultat u vremenskim jedinicama. izraˇ cunati horizontske koordinate zvezde koja ima deklinaciju 63◦ 43 . Uzeta je osnovna vrednost i nema dvoznaˇ cnosti. ali su njihove uloge promenjene. 360◦ ). 24h ili 0◦ . pa ne uzimamo osnovnu vrednost [vidi jednaˇ cinu (2. ovo daje cos t = 0. Azimut se moˇ ze dobiti pisanjem jednaˇ cine (2. Imamo  .59. Azimut A je negativan. jednaˇ cina (2. redom.0513.7) sin @ = −0. Deklinacija (@ = @). pa na taj naˇ cin imamo z = arccos(0. Sada produˇ zeni pravci Cg i Co prodiru nebesku sferu u taˇ ckama G i O. one prodiru nebesku sferu u severnom P i juˇ znom Q nebeskom polu.  -*-5 1 .11). smer merenja uglova je direktni.81967. jer je t < 12h . Razmatrajmo geocentriˇ cnu nebesku sferu prikazanu na sl. jer je desna strana potpuno poznata.11347. Mora se uzeti znak plus. Poˇ sto je sada poznata deklinacija. @). Neka taˇ cka g predstavlja poloˇ zaj Griniˇ ca. Traˇ zi se ponovno reˇ savanje koriˇ s´ cenih jednaˇ cina (2. Sve je poznato na desnoj strani jednaˇ cine (2. Rektascenzija (=) je ugao u ekvatorskoj ravni meren od osnovnog pravca do pravca preseka osnovne ravni sa ravni deklinacijskog kruga kroz datu taˇ cku.59. 2. Tako nalazimo da je A = ±19◦ . Zvezdano vreme i rektascenzija.2.8). 2.9)]. interval promene je (0h .8) napisana je u obliku cos t = cos z sec @ sec B − tg @ tg B.18. uzeta je osnovna vrednost inverznog sinusa i daje @ = −6◦ 31 .35746) = 69◦ . Nebeski ekvatroski koordinatni sistem. devet sati posle kulminacije. Ovde nema dvosmislenosti. sa centrom C u srediˇ stu Zemlje. (b) Ovo je suprotan problem problemu (a).7) u obliku cos A = sin @ cosec z sec B − cot z tg B. Kada se duˇ zi Cp i Cq produˇ ze. Za odre¯ divanje ˇ casovnog ugla.06. Tako su dobijene ekvatorske koordinate (t. Dobijamo da zvezda ima zapadni azimut 19◦ . ve´ c dobijamo t = 325◦ . bi´ ce t = 21h 40m . a taˇ cka o neka predstavlja posmatraˇ ca na Zemlji sa istoˇ cnom geografskom duˇ zinom . Sa p i q oznaˇ ceni su Zemljini polovi.12. Osnovna izmena u odnosu na mesni ekvatorski koordinatni sistem je uvo¯ denje novog osnovnog pravca: za osnovni pravac usvojen je pravac ka C taˇ cki (pravac vezan za taˇ cku nebeske sfere). Posle deljenja sa 15.10) i (2.8)64 5 1 4.

. sferni ugao OP . Definicija je slede´ ca: mesno zvezdano vreme s definisano je kao ˇ casovni ugao taˇ cke s = t( ) .14).15)    Na osnovu izloˇ zenog vidi se da zvezdano vreme priraste 24h za taˇ cno jednu Zemljinu rotaciju oko njene ose. Za sada je dovoljno re´ ci da je C taˇ cka na nebeskom ekvatoru nepokretna u odnosu na zvezde . ˇ casovni ugao zvezde u taˇ cki X za posmatraˇ ca u o je OP X . 2.14) Sliˇ cno je za posmatraˇ ca u Griniˇ cu: Griniˇ cko zvezdano vreme S bi´ ce dato sa S = tG ( ). Kao ˇ sto je pomenuto. Taj krug je posmatraˇ cki meridijan P O za ˇ casovni ugao.52-41 . Iz jednaˇ cine (2. Onda je GP X ˇ casovni ugao ove zvezde za posmatraˇ ca u Griniˇ cu..13) U ovoj jednaˇ cini je istoˇ cna longituda posmatraˇ ca. ˇ casovni ugao (t) jeste ugao OP X . Ekvinokcij (ili taˇ cka) je tako¯ de poˇ cetna taˇ cka za merenje vremena.18.13) sledi da su dva vremena povezana jednaˇ cinom s=S+ . Zvezdano vreme obezbe¯ duje znaˇ cajnu pomo´ cnu kariku izme¯ du ˇ casovnog ugla i rektascenzije.. Pretpostavimo da je X poloˇ zaj ma koje zvezde na nebeskoj sferi. Sledi da je s = t + =.)564 5 / . ju to veliki krug P . Opisana su dva ekvatorska sistema koordinata. za posmatraˇ ca na geografskoj duˇ zini . ˇ casovni ugao i deklinacija u prethodnom paragrafu. a razlikuju se samo u izboru poˇ cetnog velikog kruga kroz P . a zvezda u X ima rektascenziju = = P X . On se naziva griniˇ cki ˇ casovni ugao (tG ). Zato je to vreme nazvano zvezdano vreme ..17) . rektascenzija je stalna.6) / 11 da je za posmatraˇ ca u Griniˇ cu taˇ cka G njegov zenit. jednaˇ cina (2. Razmotrimo ponovo sl. i rektascenzija i deklinacija u paragrafu 1. (2. onda je = = P X . Taj period se naziva zvezdani dan . Za posmatraˇ ca u o. Poˇ sto se dva ˇ casovna ugla mogu izraziti u ˇ casovnoj meri. Sliˇ cno tome P OQ je posmatraˇ cki meridijan za posmatraˇ ca u taˇ cki o i sferni ugao je GP O = . (2. kao u srednjem vremenu. ali u odnosu na zvezde. Iako ˇ casovni ugao zvezde raste sa vremenom. ne u odnosu na Sunce.. Oba sistema imaju isti pol P . dok je za rektascenziSlika 2. (2.. Ako je = rektascenzija zvezde u taˇ cki X . zvezdano vreme je. S druge strane.18. ver∴1 44 5 8. a P GQ je njegov posmatraˇ cki meridijan.16) (2. tako¯ de mora biti izraˇ zeno u ovim jedinicama. odakle sledi da je t = tG + .6. (2.

kolatituda (c) je komplement latitude: c = 90◦ − >. Ravan Zemljine putanje je poznata kao ravan ekliptike .17) predstavlja sve ˇ sto je potrebno za transformaciju koordinatnog sistema sa ˇ casovnim uglom i deklinacijom na koordinatni sistem sa rektascenzijom i deklinacijom.13. redom. P je severni nebeski pol. Zemljina osa rotacije zadrˇ zava stalni pravac u odnosu na zvezde. Posledica Zemljinog godiˇ snjeg kretanja je prividno kretanje Sunca u odnosu na nepokretne zvezde. (2.14) i (2. Zemljino godiˇ snje kretanje oko Sunca daje osnovnu ravan za odgovaraju´ ci koordinatni sistem. Osim toga. a K je severni ekliptiˇ cki pol . Nebeska longituda ( ) taˇ cke je ugao u ekliptiˇ ckoj ravni meren od osnovnog pravca do pravca preseka osnovne ravni sa ravni kruga latitude date taˇ cke. Jednaˇ cina (2. Nebeska latituda (>) je ugao u ravni kruga latitude meren od preseka sa ekliptikom do pravca vizure kroz taˇ cku. jedan od onih koji se posebno koristi u Sunˇ cevom dinamiˇ ckom sistemu. Na sl.15) specijalni sluˇ cajevi ovog rezultata. ! . zaklapaju´ ci ugao od oko 23◦ . Po definiciji. Smer Sunˇ cevog prividnog kretanja duˇ z ekliptike je tako¯ de oznaˇ cen. ekvator i ekliptika.1 )6 1 5156- 45 Ova jednaˇ cina vaˇ zi za svako nebesko telo X i za svakog posmatraˇ ca na Zemlji. pol koji je od P na rastojanju manjem od 90◦ . a veliki krug nastao presekom ove ravni sa nebeskom sferom nazvan je samo ekliptika . a smer merenja uglova je direktni. vidi se da su (2. lako je proveriti da je ugao preseka izme¯ du ekvatora i ekliptike tako¯ de A. kao ˇ sto je pokazano na dijagramu. U svakom trenutku Sunce se nalazi na ekliptici. osnovni pravac je pravac ka C taˇ cki.19. Ekliptiˇ cki koordinatni sistem. interval promene je (0h –24h ili 0◦ –360◦ ). Stoga se njegovo prividno godiˇ snje kretanje vrˇ si brzinom od oko jednog stepena dnevno. prikazana su dva velika kruga. +90◦ ). Po definiciji je luk KP = A nagib ekliptike. a celu ekliptiku opiˇ se tokom jedne godine. i taˇ cke P i K koje su njihovi polovi. 2. Ovaj ugao je oznaˇ cen sa A i naziva se nagib ekliptike . Osim toga.18) Ekliptika i ekliptiˇ cke koordinate.12613 1 4. Sunce se kre-   ver∴1 . U toku godiˇ snjeg kretanja. 2. U ovom sistemu osnovna ravan je ravan ekliptike. interval promene je (-90◦ .5 sa normalom na ravan ekliptike.

i moˇ zda viˇ se direktna procedura. a tako¯ de i ekliptiˇ cku longitudu koja Slika 2. ). pomenut je u 1. Uglovi > i su izraˇ zeni u stepenima. Ekvinokcij se koristi kao nulta taˇ cka za rektascenziju. Osim toga. Osa x je usmerena ka taˇ cki. Tada su koordinate taˇ cke X date sa (2. >) na ekvatorske koordinate (=. u odre¯ denoj konfiguraciji. moˇ ze se uvesti sa -osom usmerenom ka K i N-osom ponovo usmerenom ka taˇ cki. @).6) / 11  ´ ce u smeru suprotnom kazaljci na ˇ casovniku kada se posmatra sa severnog ekliptiˇ ckog pola. Tada. U ekliptiˇ ckim koordinatama. a osa y je usmerena tako da kompletira desno-orijentisani koordinatni sistem. Sliˇ can sistem pravouglih ekliptiˇ ckih koordinata. planete se tako¯ de kre´ cu direktno. Me¯ dutim. ali. ako je X ma koja taˇ cka na nebeskoj sferi. Suprotni smer nazvan je retrogradnim . onda je to uvek odre¯ dena taˇ cka. Veza izme¯ du ekliptiˇ ckih i ekvatorskih koordinata objekta na sferi moˇ ze se izvesti iz razmatranja sfernog trougla P KX . Ekliptiˇ cki sistem je niˇ ze definisana. D. Neka taˇ cka X ima rektascenziju i deklinaciju (=. (N. nazvana je postupak pravouglih koordinata. odnosno taˇ cka u kojoj Sunce prelazi ekvator sa juˇ zne na severnu hemisferu. a same koordinate su date jednaˇ cinama (1. = sin >. Kada se termin ekvinokcij koristi. Ekliptiˇ cka longituda raste u smeru koji je prethodno opisan kao direktan. a veliki krug K je izabran za referentni veliki krug. Ekvator i ekliptika seku se u dvema taˇ ckama. od kojih je jedna prikazana na sl.19. Ovo je fundamentalna referentna taˇ cka (prole´ cna ravnodnevica) ili ekvinokcij. Strane ovog trougla su KP = A. poˇ sto su uglovi KP i P K pravi. KX = 90◦ − >. s tim ˇ sto je > u granicama −90◦ ≤ > ≤ 90◦ . 2.52-41 . Na drugoj strani. y. od kojih je svako direktno. = KX. Sa pet poznatih elemenata trougla.26). njena ekliptiˇ cka latituda > i njena ekliptiˇ cka longituda definisane su sa > = 90◦ − KX. P X = 90◦ − @. taˇ cka K je odabrana za pol koordinatnog sistema.20) . izvan ove definicije. rezultanta Zemljinog i planetskog putanjskog kretanja.  ver∴1 46 5 8.6.)564 5 / . Sistem pravouglih ekvatorskih koordinata.19. D = cos > sin .19) N = cos > cos . Ovo oznaˇ cava smer kretanja u Sunˇ cevom sistemu (ili na nebeskoj sferi) koji je nazvan direktnim . Osa D je tada u pravcu taˇ cke sa koordinatama = 90◦ . ◦ dok obuhvata raspon 0 ≤ < 360 . primena standardnih trigonometrijskih obrazaca dopuˇ sta transformaciju sa ekliptiˇ ckih koordinata ( . (2. to sledi da je P KX = 90◦ − i KP X = 90◦ + =. z ). > = 0. osa z ka polu P . druga. @) i obrnuto. (x. moˇ ze proizvesti prividno retrogradno kretanje.

koriˇ s´ cenjem jednaˇ cina (1.1 )6- 47 ver∴1 Sada je transformacija sa jednog koordinatnog sistema na drugi ekvivalentna rotaciji osa za ugao A oko zajedniˇ cke x. Stoga. Me¯ dutim. y = D cos A − sin A. cos @ cos = = cos > cos . sin @ = sin > cos A + cos > sin A sin . posebno radio posmatranja na talasnoj duˇ zini od 21 cm.20). Posle II svetskog rata. u ve´ cini sluˇ cajeva. cos @ sin = = − sin > sin A + cos > cos A sin . Tako je postignuta znatno ve´ ca taˇ cnost za odre¯ divanje galaktiˇ cke ravni i galaktiˇ ckih polova. >). pravougle koordinate su sve ˇ sto je potrebno. odre¯ denost galaktiˇ cke ravni zavisi od statistiˇ cke obrade posmatranja za brojna nebeska tela. kosinusnog i sinusno-kosinusnog obrasca na sferni trougao P KX .  . posmatranja su proˇ sirena i na radio posmatranja galaksija. Citalac moˇ ze pokazati da se ove jednaˇ cine mogu dobiti primenom sinusnog.26) i (2. Dobijaju se dva slede´ ca sistema jednaˇ cina: cos > cos = cos @ cos =. Galaktiˇ cke koordinate. cos > sin = sin @ sin A + cos @ cos A sin =. Bila je neophodna kompletna revizija siSlika 2. z = D sin A + cos A.i N-ose.22) (2.21) Ovi rezultati mogu se izraziti preko sfernih koordinata. a njihova transformacija je prosto jednostavnija i direktnija. moˇ zemo lako ustanoviti jednaˇ cine za transformaciju u obliku N = x.23) Ova dva sistema jednaˇ cina dovoljna su za transformaciju izme¯ du ekvatorskih koorˇ dinata (=. 2. ˇ sto je prirodno. @) i ekliptiˇ ckih koordinata ( . = −y sin A + z cos A.20. Ipak. sin > = sin @ cos A − cos @ sin A sin =. " /) ) 613 - 4.14. (2. (2. x = N.20 Galaktiˇ cke koordinate stema galaktiˇ ckih koordinata. ravan galaksije u odnosu na koju se odre¯ duju poloˇ zaji zvezda i njihova kretanja (slika 2.). D = y cos A + z sin A. Sistem galaktiˇ ckih koordinata ima za os- novnu ravan. Dve taˇ cke na nebeskoj sferi koje su po 90◦ udaljene od galaktiˇ cke ravni nazivaju se galaktiˇ cki polovi pa moˇ ze da se uvede koordinatni sistem vezan za ove taˇ cke i galaktiˇ cku ravan.

su izraˇ zene u stepenima.24) Galaktiˇ cka latituda moˇ ze uzimati vrednosti iz intervala −90 ≤ b ≤ 90 . ˇ sto je opisano u glavi 6. Na sl. 0 ≤ l < 360◦ . Ipak. Ipak. Razmotrimo sferni trougao GP X na sl. 2. kada je bilo neophodno pre´ ci na taˇ cniji sistem. ◦ ◦ (2. i galaktiˇ cka longituda i galaktiˇ cka latituda.6) / 11  Nova konvencija uvodi merenje galaktiˇ cke longitude od pravca ka galaktiˇ ckom centru.)564 5 / . da se ekvatorske koordinate zvezda odnose na ekvator i ekvinokcij za 1950. za epohu 1950. Neka je sada X poloˇ zaj bilo koje zvezde.52-41 . Ovaj veliki krug nazvan je galaktiˇ cki ekvator . odnosno na ’novi“ sistem koji je ve´ c viˇ se od dvadeset godina bio u upotrebi. galaktiˇ cke koordinate su niˇ ze raˇ cunate samo za ovu epohu i neophodno je obezbediti. galaktiˇ cka longituda zvezde X je luk CY meren u naznaˇ cenom smeru. su =G = 12h 49m . (2. kao Slika 2. Taj sistem je niˇ ze opisan. ali on je tako¯ de galaktiˇ cka longituda severnog nebeskog pola. Ako taˇ cka X ima ekvatorske koordinate (=.0.21. Me¯ dutim. Luk XY je galaktiˇ cka latituda.25) Neophodno je naznaˇ citi epohu. Galaktiˇ cki sistem b = 90◦ − GX. @G ) rektascenzija i deklinacija severnog galaktiˇ ckog pola. = 123◦ . P predstavlja severni nebeski pol a veliki krug U CN V predstavlja galaktiˇ cku ravan. tj.4. On se obiˇ cno spominje kao poloˇ zajni ugao galaktiˇ ckog centra .0. Da bi povezali galaktiˇ cke koordinate zvezde sa njenim ekvatorskim koordinatama. neophodno je znati poloˇ zaje dveju taˇ caka G i C . Ovo odre¯ duje poloˇ zaj taˇ cke G za koju treba da je GC = 90◦ . a C predstavlja pravac ka srediˇ stu galaksije. pa je sferni ugao P GC odre¯ den taˇ ckom C . Na drugoj strani. Neka su (=G . napomenimo da se severno od galaktiˇ ckog ekvatora podrazumeva zvezda koja je na istoj strani od galaktiˇ ckog ekvatora kao G.  ver∴1 48 5 8. pa nije neophodno da ima pozitivnu deklinaciju. redom. poˇ sto severni nebeski pol ima precesiono kretanje u odnosu na zvezde. b). ˇ cinjenica je da su oba sistema bila u upotrebi sve dok nije doˇ slo do konfuzije. @) i galaktiˇ cke koordinate (l. ona ´ ce biti pozitivna ili negativna prema tome da li je X severno ili juˇ zno od ekvatora. 2. koja seˇ ce nebeski ekvator u taˇ cki N . Povucimo luk velikog kruga GX i produˇ zimo ga do preseka sa galaktiˇ ckim ekvatorom u Y . l = CGX. Taˇ cka G je severni galaktiˇ cki pol . dok galaktiˇ cka longituda moˇ ze uzimati vrednosti iz sva ˇ cetiri kvadranta. Oznaˇ cimo ovaj ugao sa . Obe. Galaktiˇ cka latituda i galaktiˇ cka longituda zvezde X definisane su.21. pre primene ovakvog raˇ cuna. ˇ sto nije koriˇ s´ ceno u ranijem sistemu.21. onda su elementi ovog sfernog trougla: . Vrednosti usvojene za ova tri parametra. @G = 27◦ .

P GX = − l. (2. Naravno. ove jednaˇ cine ´ ce dati rektascenziju i deklinaciju u odnosu na ekvator i ekvinokcij za 1950. detalji gore primenjeni potrebni su samo kada je = − =G < 180◦ . gornja analiza odnosi se na galaktiˇ cke koordinate u novom“ sistemu koji se uglavnom sada koristi. gde je. kada je doˇ slo do konfuzije sa starim“ sistemom. ali jednaˇ cine (2. b = −5◦ 47 . +21◦ 59 ) u odnosu na ekvator i ekvinokcij 1950.43) daje sin b = −0. gde gor” nji indeks rimskim brojem oznaˇ cava da je koriˇ s´ cen novi sistem.47634. Imamo da je sin b = sin @G sin @ + cos @G cos @ cos(= − =G ).31).10 na kraju ovog paragrafa.21 predstavlja novi sistem. cos( − l) = 0.25) i longituda bi se merila od taˇ cke N . a iz njih se nedvosmisleno dobija ( − l). me¯ dutim. Dovoljno je re´ ci da. iz sfernog trougla GP X .33). koji daju cos b sin( − l) = cos @ sin(= − =G ). 4.87926. Kako je nost za l. 49 ver∴1 GX = 90◦ − b. " /) ) 613 P X = 90◦ − @. tada su na dijagramu potrebne neznatne modifikacije. Ovo je direktna primena jednaˇ cina (2. sa galaktiˇ ckih na ekvatorske koordinate. Nemamo nameru da ovde detaljno razmatramo stari sistem. . Konvencijom je predloˇ zeno da se ” ove koordinate jednostavno oznaˇ ce sa (l. Zavrˇ savamo ovaj paragraf slede´ cim primerom. (2. nalazimo da jednaˇ cina (2. odgovaraju´ ci obrasci bi´ ce sin @ = sin @G sin b + cos @G cos b cos( − l). Uradi´ cemo isto ovo za galaktiˇ cku longitudu. Krab maglina ima ekvatorske koordinate (5h 31m . Stari sistem je tada oznaˇ cavan sa (lI . Primer. (2. naroˇ cito u ranijoj literaturi. Joˇ s jednom.10085. bI ).5. b).0.28) cos @ cos(= − =G ) = cos @G sin b − sin @G cos b cos( − l). odnosno latitudu b.33) za dobijanje rezultata sin( − l) = −0. Kao ˇ sto smo ve´ c pomenuli. a ne od taˇ cke C . ako sl. 2.26) Ovo ´ ce jednoznaˇ cno odrediti galaktiˇ cku latitudu. bII ). one su obeleˇ zavane sa (lII . moˇ ze se izvesti na sliˇ can naˇ cin. Izraˇ cunati njenu galaktiˇ cku latitudu i longitudu.26) i (2. dobijamo vredVidimo da je ( − l) u ˇ cetvrtom kvadrantu i iznosi −61◦ 33 . Ovim su na¯ dene galaktiˇ cke koordinate Krab magline l = 184◦ 33 .0. razmatrana i transformacija sa starog na novi sistem. Na osnovu podataka i (2.27) Poˇ sto je b ve´ c odre¯ deno. ekvatorske koordinate taˇ cke G bile bi u starom sistemu malo promenjene u odnosu na one date u jednaˇ cinama (2. Ovim je izvedena i longituda l. primenom kosinusnog obrasca nalazimo GX . cos b cos( − l) = cos @G sin @ − sin @G cos @ cos(= − =G ). Sada. = 123◦ . tako¯ de. GP X = = − =G . Odavde je b = −5◦ 47 .32) i (2. treba koristiti i sinusni i sunusno-kosinusni obrazac. cos @ sin(= − =G ) = cos b sin( − l). ove dve jednaˇ cine omogu´ cavaju odre¯ divanje sin( − l) i cos( − l). Strogo govore´ ci.1 )6GP = 90◦ − @G . ali. Ova vrednost se sada koristi u jednaˇ cini (2. Obrnuta transformacija.27) su korektne u svim sluˇ cajevima. On je definisan u zadatku 2.

Putanja planete oko Sunca je elipsa. od Johana Keplera (Johannes Kepler) sa njegova tri poznata zakona. skala se materijalizuje ˇ casovnim uglom C taˇ cke (s. a tako¯ de razliˇ cite aparature za njihovo me¯ dusobno upore¯ divanje. Planeta se kre´ ce konstantnom sektorskom brzinom. Zvezdano vreme je definisano. Vreme odraˇ zava dinamiˇ cka svojstva materije. Trenutak Sunˇ cevog prolaska kroz posmatraˇ cev meridijan (gornja kulminacija) je definisan kao pravo podne .   ver∴1 50 5 8. Ukoliko se zvezdani dan definiˇ se za odre¯ denu epohu (izabrani trenutak na skali) govorimo o srednjem zvezdanom vremenu. aparentno zvezdano vreme. u 17-om veku. koja zavisi od Zemljinog kretanja oko Sunca. Zvezdano vreme zavisi od Zemljine rotacije.4. tako da ova jednaˇ cina ukazuje na to da je broj zvezdanih dana u godini za jedan ve´ ci od broja srednjih dana. a interval izme¯ du dve uzastopne gornje kulminacije Sunca definiˇ se pravi sunˇ cani dan (ili samo pravi dan ).15. radijus vektor Sunce-planeta opisuje u jednakim vremenskim intervalima jednake povrˇ sine. Na drugoj strani. identifikuju´ ci taˇ cku X sa Suncem. II. u ˇ cijoj se jednoj ˇ ziˇ zi nalazi Sunce.30) U toku jedne godine Sunˇ ceva rektascenzija priraste za 24h . zgodnije je uzeti da pravi dan poˇ cinje u pono´ c nego u podne. tj. pravo vreme. (2.)564 5 / . Oni su: I. odrˇ zavanja i prenoˇ senja vremena. – Izrada tehniˇ ckih brojaˇ ca ravnomernog vremena u obliku ˇ casovnika – satova visoke taˇ cnosti. astronomski i drugi eksperimenti pretpostavljaju ostvarivanje merenja. Za vezu izme¯ du pravog i zvezdanog vremena. Visoka taˇ cnost ˇ casovnika je uvek mogu´ c izvor informacija o nestabilnosti osnovnog prirodnog procesa. Prvo u osnovi pravilno opisano planetsko kretanje bilo je dato. Me¯ dutim.14). Ono daje sistem vremena vrlo visoke uniformnosti. treba primeniti jednaˇ cinu (2. kao ˇ casovni ugao taˇ cke. Srednje vreme mora biti definisano preko ˇ casovnog ugla Sunca.52-41 . – Regularno upore¯ denje ˇ casovnika – satova sa periodiˇ cnim prirodnim procesom koji se nalazi u osnovi usvojene vremenske skale. U reˇ savanju pobrojanih problema astronomska praksa je dovela do uvo¯ denja slede´ cih skala i jedinica vremena: * Skala zvezdanog vremena: zvezdani dan je vremenski razmak izme¯ du dva uzastopna istoimena prolaza C taˇ cke kroz dati nebeski meridijan. sadrˇ zi Sunˇ cevu rektascenziju. U tom smislu se mogu rqazlikovati i slede´ ci problemi: – Uspostavljanje i usvajanje vremenske skale pomo´ cu (i izborom) jedinice za raˇ cunanje vremena i njenog sistema ˇ citanja. koja je u velikoj meri pravilna. (2. Sistemi vremena. tp = t + 12h . ali je nepogodan za svakodnevnu upotrebu. zasnovanih na postojanoj periodiˇ cnoj prirodnoj pojavi.29) gde se astronomski simbol koristi kao oznaka za Sunce. u 2. tako da sledi definicija: mesno pravo vreme je ˇ casovni ugao pravog sunca uve´ can za 12h . sama upore¯ denja odre¯ duju nul − −punkt (koordinatni poˇ cetak!) od kojeg se prati pokazivanje ˇ casovnika u cilju praktiˇ cnog koriˇ s´ cenja vremenske skale.6) / 11 2. sistem koji ima mnogo primena u astronomiji. Onda je tp = s + 12h − = . . inaˇ ce je prividno. tako¯ de.

kada se Sunce vidi u pravcu taˇ cke. jednaka je 1. Zemljina ugaona brzina oko Sunca nije konstantna.22 predstavlja Zemljinu eliptiˇ cnu putanju. Sada je ugao SR. . nazvana je afel .22.496 · 10 km. # 5156. prikazana odgovaraju´ com za ovaj vremenski trenutak. ili CSE .1 84. Zemlja prolazi kroz perihel poˇ cetkom januara. Duˇ zina velike poluose Zemljine putanje nazvana je astronomska jedinica (AJ). bliska kruˇ znoj.016. Prva dva zakona imaju ovde neposredni znaˇ caj. Slika 2.) 51 III. Neka E predstavlja poloˇ zaj Zemlje u nekom narednom vremenskom trenutku.. koja odgovara najve´ cem rastojanju.23 sa C je predstavljena Zemlja u poloˇ zaju prole´ cne ravnodnevice. longituda Sunca. Eliptiˇ cnost Zemljine putanje je preuveliˇ cana—putanja je. Godiˇ snja putanja Zemlje oko Sunca Na sl. S oznaˇ cava poloˇ zaj Sunca. a AB veliku osu. 2. Ona je pogodna za jediniˇ cno rastojanje u dinamiˇ ckom 8 Sunˇ cevom sistemu. kao ˇ sto je navedeno. Kub velike poluose planetske putanje proporcionalan je kvadratu perioda njenog obilaˇ zenja. Dijametralno suprotna taˇ cka na putanji. Ovo sledi . Sunce ´ ce biti u pravcu zvezde R. u stvari. njena ekscentriˇ cnost je samo 0.  ver∴1 Slika 2. Taˇ cka A u kojoj je Zemljino rastojanje od Sunca najmanje nazvana je perihel .

deklinacije i longitude. neposredno. T S = 90 i S T = A. poznati slede´ ci elementi: S = . sledi da je tg = = cos A tg .6) / 11  iz drugog Keplerovog zakona. koja i sama ne prirasta ravnomerno sa vremenom. sa n oznaˇ cimo srednju ugaonu brzinu Zemlje na njenoj putanji. konstantan za stalni ugaoni moment. me u trenutku prolaska Sunca kroz perihel. To. a S bilo koji poloˇ zaj Sunca. u stvari. postoji joˇ s jedan uzrok neravnomernog prirastanja Sunˇ ceve Zemljina putanja vi¯ dena sa severnog rektascenzije koji potiˇ ce od nagnutoekliptiˇ ckog pola. Taj poloˇ zaj Sunca na nebeskoj sferi je u taˇ cki A. (2. ◦ T S = @ . . 2. koje je nazvano fiktivno srednje sunce . Taˇ cka A predstavlja poloˇ zaj Sunca u trenutku perihela. Neka su (= . Taˇ cke V i U . Luk velikog kruga kroz P S seˇ ce ekvator u T .52-41 . a ne za brzinu. Sledstveno tome. videti iz jednaˇ cine (2.)564 5 / . sti ekliptike prema ekvatoru. Zbog toga se umesto pravog sunca. Me¯ dutim. u kojima Sunce ima svoju najve´ cu i najmanju deklinaciju od ±A. U stvari. primenom ˇ cetvoroelementnog obrasca. ver∴1 52 5 8.33) Ova relacija pokazuje da Sunˇ ceva rektascenzija ne prirasta ravnomerno sa longitudom. ali promena njene brzine je najve´ ca u perihelu a najmanja u afelu. Gornja analiza pokazuje da se Sunˇ ceva rektascenzija menja neravnomerno sa Sunˇ cevom longitudom. Na primer. koji je. Sferni trigonometrijski obrasci mogu se primeniti na ovaj trougao za dobijanje veze izme¯ du Sunˇ ceve rektascenzije.24. @ ) rektascenzija i deklinacija Sunca. longituda Sunca ne prirasta ravnomerno u toku godine.24 predstavlja geocentriˇ cnu nebesku sferu na kojoj je ekliptika prikazana kao veliki krug UA SV . priraˇ staji su najmanji u dva ekvinokcija. uvodi imaginarno telo. Ova promena u prirastanju Sunˇ ceve longitude reflektuje se u odgovaraju´ cu promenu u prirastanju njegove rektascenzije. kao ˇ sto se moˇ ze.32). Neka J bude vreSlika 2. Ono moˇ ze geometrijski da se definiˇ se na slede´ ci naˇ cin. u stvari. Dalje. nazvane su letnji i zimski solsticij . dovodi do nestalnosti u pravom sunˇ canom vremenu. Tada su u sfernom trouglu ST . a najve´ ci u dva solsticija. T == . koje ne odgovara potrebi oˇ cuvanja uniformne vremenske skale. Neka sl.

Naravno. a dinamiˇ cko srednje sunce u taˇ cki D. Ono obezbe¯ duje pogodnu referentnu taˇ cku za definisanje sistema sunˇ canog vremena iz kojeg su otklonjene sve neravnomernosti. kao i ranije. Umesto ˇ casovnog ugla pravog (2. a obiˇ cno je formalno definisano kao vremensko izjednaˇ cenje D = =s − = . (2. Ovo telo je nazvano dinamiˇ cko srednje sunce . ali ne eliminiˇ se uticaj nagiba ekliptike. onda je.32) Osim toga. Ono je jednako luku T F na sl. sa (2. Pretpostavimo da je u nekom trenutku t pravo sunce u S . Posmatrajmo imaginarno telo koje se kre´ ce po ekliptici ugaonom brzinom n i to tako da se njegovi poloˇ zaji poklapaju sa pravim suncem u perihelu i u afelu. Poˇ cetak pravog dana pada u podne. skala se materijalizuje ˇ casovnim uglom pravog sunca (t ).30) i (2. F = D. 2. Zamiˇ sljeno srednje sunce eliminiˇ se neravnomernosti u Sunˇ cevoj longitudi.32).17) ts = s + 12h − =s . relacija sa mesnim zvezdanim vremenom se dobija kao ranije iz (2. Srednje vreme Griniˇ ckog meridijana nazvano je svetsko vreme (Universal Time —UT) i lako je pokazati. za posmatraˇ ca na istoˇ cnoj geografskoj duˇ zini .1 84. srednje vreme ts = UT + .) 53 tj. kao ˇ sto se moˇ ze videti iz jednaˇ cina (2. ** Skala pravog sunˇ canog vremena: pravi sunˇ cani dan je vremenski razmak izme¯ du dve uzastopne istoimene (recimo: gornje) kulminacije srediˇ sta sunˇ cevog prividnog diska.. Fiktivno srednje sunce je onda telo ˇ cija rektascenzija prirasta ravnomerno i pribliˇ zava se onoj pravog sunca. a trenutak donje kulminacije prava pono´ c .33). da je.34) U toku godine ova razlika se na dosta sloˇ zen naˇ cin menja i moˇ ze najviˇ se da iznosi 15 vremenskih minuta. 360◦ godiˇ snje.  # 5156. (2.13) i (2. Onda je AD = n(t − J). (2. u sluˇ caju kada je vreme izraˇ zeno u godinama. fiktivno srednje sunce smeˇ steno u taˇ cku F .33) Razlika izme¯ du pravog i srednjeg vremena je poznata kao vremensko izjednaˇ cenje . Ovo je srednje sunˇ cano vreme (ili samo srednje vreme ) koje zavisi od ˇ casovnog ugla fiktivnog srednjeg sunca t ¯ na isti naˇ cin kao ˇ sto pravo sunˇ cano vreme zavisi od ˇ casovnog ugla pravog sunca. Ako je. Gore date definicije pravog i srednjeg vremena su definicije vezane za mesto i pogodne za svakog posmatraˇ ca. Po definiciji ono se kre´ ce konstantnom ugaonom brzinom n po ekvatoru i njegovi poloˇ zaji se poklapaju sa dinamiˇ ckim srednjim suncem u dva ekvinokcija. Mesno vreme (pravo ili srednje) zavisi od posmatraˇ ceve geografske duˇ zine u potpuno istom smeru kao zvezdano vreme i standardizacija se postiˇ ze na sliˇ can naˇ cin. Na osnovu ovoga jasna je potreba za uvo¯ denjem srednjeg vremena. u trenutku t.35)   ver∴1 . Trenutak gornje kulminacije naziva se pravo podne. Da bi se i ovo postiglo. koje je nazvano fiktivno srednje sunce (ili samo srednje sunce ). po naˇ soj definiciji. uvedeno je drugo imaginarno telo.24. odnosno mesno srednje vreme je ˇ casovni ugao srednjeg sunca uve´ can za 12h : ts = t ¯ + 12h . geografska duˇ zina je izraˇ zena u vremenskoj meri.

   Slika 2.25) . popravka za razliku longitude i rektascenzije Sunca naziva se svo¯ na ekvator.) (slika 2. Popravka u longitudi za kretanje srednjeg ekliptiˇ ckog sunca naziva se izjednadenje ˇ cenje centra. dodaje se 12h na ˇ casovni ugao srednjeg sunca.)564 5 / .52-41 . . Srednjim suncem nazivamo zamiˇ sljenu taˇ cku koja.26). Sunˇ cani sat je u istoriji bio realizovan u raznim vidovima (gnomon i sl.a koja se uvek dodaje veliˇ cini a da se dobije taˇ cnija vrednost. (2. a kre´ cu´ ci se ravnomerno po ekvatoru. kao osnova odgovaraju´ ce skale u kojoj dan poˇ cinje u prethodnu pravu pono´ c.6) / 11 sunca uvodi se pravo vreme tp = t + 12h . a i . vremensko izjednaˇ cenje je jednako zbiru izjednaˇ cenja centra i svo¯ denja na ekvator (slika 2. *** Skala srednjeg sunˇ canog vremena: srednji sunˇ cani dan je vremenski razmak izme¯ du dve uzastopne istoimene kulminacije srednjeg sunca.25. Da poˇ cetak srednjeg dana ne bi padao u podne. prolazi kroz taˇ cke prole´ cne i jesenje ravnodnevice zajedno sa srednjim ekliptiˇ ckim suncem. pa je ts = t ¯ + 12h osnova skale srednjeg vremena. kre´ cu´ ci se prividno i ravnomerno po ekliptici (srednje ekliptiˇ cko sunce) prolazi kroz perigej i apogej zajedno sa pravim suncem. Napomena: pod popravkom neke veliˇ cine a podrazumeva´ cemo veliˇ cinu .a su algebarske veliˇ cine. ver∴1 54 5 8.36) Po definiciji. Vremenskim izjednaˇ cenjem naziva se razlika ˇ casovnog ugla pravog sunca i ˇ casovnog ugla srednjeg sunca: D = tp − ts .

Obzirom da je iznos prividnog dnevnog kretanja Sunca manji od dnevnog kretanja zvezda (v. Veza moˇ ze pribliˇ zno da se da relacijom: 366.). Danas je to skala srednjeg vremena. sl.1 84. Iz definicije koordinata taˇ caka na Zemlji znamo da je longituda ugaono rastojanje meridijana.38) s = (1 + )ts + So .25srednjihdana . to znaˇ ci da su sva do sada definisana vremena mesna i da razlika longituda dva mesta daje iznos razlike istoimenih vremena: .39) ≈ (1/366.26..25). Veze izme¯ du skala. a (2. gde je So griniˇ cko zvezdano vreme u srednju Griniˇ cku pono´ c.) 55 ver∴1 Slika 2.25zvezdanihdana = 365. to vaˇ zi s==−t (2. (2. **** Skala gra¯ danskog vremena: Ovo je samo istorijski pojam (nekadaˇ snja oznaka tg ) koji je posluˇ zio kao me¯ dukorak u uvo¯ denju srednjeg dana koji poˇ cinje u prethodnu srednju pono´ c.37) za svaki nebeski objekat. Odatle je (2. # 5156. Kako je zvezdano vreme (s) ˇ casovni ugao C taˇ cke.40) Odavde je jasna veza srednjeg i zvezdanog vremena. to je zvezdani dan kra´ ci od srednjeg dana.

52-41 . ”preskaˇ ce” se teku´ ci dan). taj meridijan se naziva datumska granica i: pri prelasku ove granice u kretanju ka istoku oduzima se jedan dan. da bi vremenska skala za celu Zemlju bila jednoznaˇ cna.)564 5 / . +12h ).g. Kako je promena longitude u intervalu (-12h .27 Datumska granica / − − 2. 2. usvojen je sistem zonskog vremena: ˇ citava Zemlja je podeljena na 24 ˇ casovne zone.28. 11  i sl. Upravljanje po srednjem vremenu poˇ celo je krajem proˇ slog veka da izaziva velike smetnje.6) s1 − s2 = 2 t1 s − ts = 1 1 Slika 2. to se vidi da ´ ce mesta na zemljinom meridijanu suprotno od Griniˇ ca u istom momentu imati za 12h ve´ ce i za 12h manje vreme od Griniˇ ca. a sva mesta u jednoj zoni upravljaju se po srednjem vremenu srednjeg meridijana u zoni. a nulta zona je u okolini griniˇ ckog meridijana na rastojanju . posebno u razvijenim i prostranim Sjedinjenim Drˇ zavama. pr. na njihov predlog me¯ dunarodnim sporazumom 1884. a pri kretanju ka zapadu dodaje se jedan dan (n. Zonsko vreme. Slika 2. Zone su indeksirane brojevima 0-23. ver∴1 56 5 8.

I svetsko i zvezdano vreme definisani su preko ˇ casovnog ugla odre¯ denih referentnih taˇ caka na nebeskoj sferi.1 84.  # 5156. Svetsko vreme(t0 ) je zonsko vreme nulte zone. oˇ cigledno.41) Uvo¯ denjem ˇ casovnih zona bezbroj srednjih vremena zamenjen je nizom od 24 razliˇ cita vremena. iz tog razloga srednjeevropska zona. Sve ostale zone se niˇ zu redom u dva smera: ka istoku i ka zapadu do ±12h . Razmatranje u ovom paragrafu daje kratak pregled oˇ cuvanja srednjeg vremena. Posebno je definisano efemeridsko vreme (Ephemeris Time —ET). mnoge zemlje su uvele i uvode takozvano ukazno vreme (tu ).43)   ver∴1 . svaka vremenska zona ima srednje vreme standardnog meridijana. ali ne sa svim detaljima sloˇ zenosti ovog problema. opravdavaju´ ci postupak na razliˇ cite naˇ cine. nepraktiˇ cno je imati samo jedno standardno vreme. sliˇ cne Sjedinjenim Drˇ zavama. ima letnje vrme za koje je u = +1h . ipak. Mesno srednje vreme je retko koriˇ s´ ceno u praksi. i tada gra¯ dansko vreme odgovara srednjem vremenu na meridijanu sa istoˇ cnom duˇ zinom od 15◦ . za velike zemlje. Razlika izme¯ du efemeridskog i svetskog vremena je oznaˇ cena sa . Oni ´ ce biti razmatrani u glavi 10. u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Republici Irskoj za standardni meridijan uzet je Griniˇ cki. posebno u letnjem periodu. (2. kojoj pripada i naˇ sa zemlja. u cilju energetske ˇ stednje (odnosno koriˇ s´ cenja dnevne svetlosti). Ono se slobodno moˇ ze opisati kao svetsko vreme popravljeno za neravnomernosti u brzini Zemljine rotacije.. ove neravnomernosti ne mogu se detaljno predvideti. Osim toga.42) gde je sada i (istoˇ cna) longituda standardnog meridijana i-te vremenske zone. zonsko vreme ti je dato kao ti = UT + i. Stoga je jasno da su neophodne neke konvencije za masovnu upotrebu vremena.T . Zato se astronomske efemeride raˇ cunaju za vremensku skalu ET u kojoj se takve neravnomernosti ne pojavljuju. u smislu . obiˇ cno su standardni meridijani na razmacima od po 15◦ geografske duˇ zine. ˇ cak vremenski precizniji od nekih astronomskih fenomena.) 57 ±30m (7◦ . a ovde uvodimo samo kompletne formalne definicije. srednje vreme standardnog meridijana je prihva´ ceno u svakom mestu. pokazuju da se nalaze mnoge neravnomernosti u ugaonoj brzini Zemlje. a. ˇ sto se najˇ ceˇ s´ ce realizuje pomeranjem kazaljki svih satova za neki iznos uh . (2. koja je ravnomerna koliko i brzina Zemljine rotacije. Na drugoj strani. takve zemlje imaju viˇ se zonskih vremena. U svakom sluˇ caju.5). tako da srednje vreme odgovara vremenu UT—barem za zimske mesece. Zonsko vreme zone i(i = ± 1. Moderni atomski ˇ casovnici. (2. leti su ˇ casovnici pomereni za jedan sat unapred. U malim zemljama. Naˇ zalost. od vremena I svetskog rata pa sve do danas. dodaju´ ci i postojanje sigurnog vekovnog usporenja. taˇ cnost ovih taˇ caka moˇ ze se definisati samo promenom njihovih ˇ casovnih uglova. 12) je ti = t0 + ih . Na primer.T = ET − UT. griniˇ cko srednje vreme je identiˇ cno svetskom vremenu.

raˇ cuna petak. nastaviti. Ovakav kalendar je prednjaˇ cio¨ u odnosu na prirodu za 1 dan na svakih 128 godina.. Me¯ dutim. 15. formirana je i usvojena skala atomskog vremena. nedelja. Oktobar. Na predlog aleksandrijskog astronoma Sosigena.   ver∴1 58 5 8.. Napomena: Astronomski eksperimenti u najnovije vreme pokazuju da ´ ce se. Atomsko vreme.. Ve´ ce jedinice za vreme. papa Grgur XIII je na predlog italijanskog astronoma Lilija izvrˇ sio reformu kalendara: – odluˇ ceno je da se posle ˇ cetvrtka. i poloˇ zaja Sunca me¯ du zvezdama – 365. m = 0 superfine gra¯ de osnovnog stanja 2 S1/2 atoma cezijuma 1 33Cs. trka izme¯ du astronomije i fizike za izbor ˇ sto stabilnijeg periodiˇ cnog procesa za definisanje jedinice za vreme. zbog vrlo slabe samerljivosti izabranih astronomskih pojava ( ponavljanje faze Meseca – 29.1 srednjeg vremena.. Dopunski dan se dodavao februaru. Kalendar. Na osnovu tako definisane jedinice. Ako kalendar odredimo kao postupak i vrstu realizacije vremenske skale u kojoj se iste prirodne pojave deˇ savaju u stalnom i jednakom rasporedu.g. One se odre¯ duju kao argumenti dinamiˇ ckih teorija kretanja Sunca. Za nevolju. argumenti koji imaju smisao vremena. m = 0 na f = 3. koja se materijalizuje u vidu ve´ ceg broja biroa i laboratorija sa odgovaraju´ cim etalonima i ˇ cini skalu me¯ dunarodnog atomskog vremena. Pribliˇ zan odnos izme¯ du dve vremenske skale moˇ ze se dati u obliku 1 srednji dan = 24h 03m 56s . stari i novi stil.) izrada kalendara je vrlo teˇ zak posao.6 zvezdanog vremena 1 zvezdani dan = 23h 56m 04s . koji je nekada bio poslednji mesec u godini. a tako¯ de kao argumanti efemerida tih objekata. mesec i godina osnovne odrednice kalendara. pr.T ne moˇ ze biti unapred utabliˇ cena.44) Detaljnija analiza ove i drugih relacija koje sadrˇ ze vreme ostavljena je za glavu 10. na dnevnim intervalima. Me¯ dutim. veza izme¯ du svetskog i zvezdanog vremena postoji i utabliˇ cena je u Astronomical Almanacu. obzirom na napredak laboratorijskog eksperimenta u fizici. Meseca i planeta Sunˇ cevog sistem. danas je osnovna jedinica vremena atomska sekunda. . (2. te skale su me¯ dusobno povezane posredstvom relacije koja zavisi od dinamiˇ ckog modela Sunˇ cevog sistema i koriˇ s´ cene metrike.24217898459045. onda nam je jasno zaˇ sto su dan. Danas se najˇ ceˇ s´ ce govori o dva kalendara: julijanski i gregorijanski ili. (IAT). U raˇ cunu efemerida nebeskih tela koristi se pojam dinamiˇ ckih skala vremena. Efemeridsko vreme. danas razlikujemo baricentriˇ cno dinamiˇ cko vreme (TDB) i terestriˇ cno dinamiˇ cko vreme (TDT). N. Julije Cezar je uveo da posle svake tri godine sa po 365 dana sledi (prestupna) godina sa 366 dana. najverovatnije. Oktobra 1582.)564 5 / . 4. U terminologiji opˇ ste teorije relativnosti skala zemljinog dinamiˇ ckog vremena (TDB) odgovara sopstvenom vremenu.52-41 . Nova definicija sekunde.531. koja odgovara trajanju (ili broju!) od 9192631770 perioda rezonansne frekvencije kvantnog prelaza sa nivoa f = 4.. u kojoj ´ ce biti date taˇ cnije formule. Kako je nakupljanje navedne razlike postalo osetno. a skala baricentriˇ cnog dinamiˇ ckog vremena (TDB) odgovara koordinatnom vremenu. (AT).6) / 11  Razlika .

Prvi korak bi morao biti prelazak sa rektascenzije na ˇ casovni ugao—iako ovo nije uvek eksplicitno—tako da su koordinate poznate u obliku koji je stalan u odnosu na posmatraˇ cevu neposrednu okolinu. Najve´ ci optiˇ cki teleskop za opˇ stu astronomiju koristi ekvatorsku montaˇ zu . Ako se sada celokupna oprema istovremeno zarotira oko polarne ose odrˇ zavaju´ ci ugao stalnim. Normalno je da opservatorija ima ˇ casovnik koji odrˇ zava mesno zvezdano vreme ˇ viˇ tako da se ono moˇ ze direktno ˇ citati. ˇ sto se izraˇ cunava na opservatoriji. rektascenzija i deklinacija. 2. glavna osa koja je postavljena jeste polarna osa usmerena prema severnom nebeskom polu. ta osa je nagnuta prema vertikali za ugao 90◦ − B. Tako je teleskop postavljen u pravcu ˇ cija je deklinacija 90◦ − . Za ovo je bitan isti postupak koji traˇ zi primenu i oˇ cuvanje mesnog zvezdanog vremena. da su koordinate. postupak izraˇ cunavanja mesnog zvezdanog vremena s sa podacima iz Astronomical Almanaca bi´ ce razmatran u primeru datom niˇ ze. Sta se. Pretpostavimo sada da je teleskop postavljen prema taˇ ckama koje su u pravcima pod uglom u odnosu na polarnu osu.  . Problem postavljanja teleskopa na Ze- mlji u prethodno zadatu orijentaciju ne´ ce biti razmatran. Dakle. za prestupne godine se viˇ se ne raˇ cunaju stotine godina ˇ ciji broj stotina nije deljiv sa 4 bez ostatka. Dakle. na primer.6. teleskop ima upravljaˇ c rotacije oko polarne ose sa brzinom od jednog obrta po zvezdanom danu. Raˇ cun zahteva taˇ cno poznavanje geografskih duˇ zina posmatraˇ ckih mesta.16. Neka su ˇ casovni ugao i deklinacija zvezde poznati. To zahteva poznavanje mesnog zvezdanog vremena. dalja transformacija koordinata moˇ ze i ne mora biti nuˇ zno zavisna od montaˇ ze teleskopa. Pretpostavimo. uzete iz zvezdanog kataloga. onda teleskop obuhvata deklinacije izvan deklinacijskog paralela na nebeskom svodu. usled ˇ cega moˇ ze da prati dnevno kretanje svih nebeskih objekata.-5 2) 59 ver∴1 – da bi se spreˇ cilo veliko odstupanje od prirodnih pojava. Na taj naˇ cin. $ 2 56)8 ) . Postavljanje teleskopa.

analiza postaje komplikovanija. Direktno ˇ citanje deklinacije je mogu´ ce. Ekvatorska montaˇ za je normalna za optiˇ cki teleskop samo ako on ima specijalnu funkciju. ali za meridijanski prolaz relacija visine sa deklinacijom je jednostavna. meridijanski krug. ali to. Na ovaj naˇ cin meridijanski krug koriˇ s´ cen zajedno sa mesnim zvezdanim ˇ casovnikom moˇ ze dati direktna merenja obe koordinate—i rektascenzije i deklinacije. jer on obezbe¯ duje direktno merenje rektascenzije i deklinacije. pa se mogu posmatrati zvezde u ili oko meridijana. a ona po ˇ casovnom uglu moˇ ze biti pojednostavljena ako se montira skala sa odre¯ denom nultom taˇ ckom. pa mnogo veliki radio teleskopi koriste jednostavniju horizontsku montaˇ zu iz konstruktivnih razloga. jasno je da je neophodno izraˇ cunavanje i visine i azimuta radio izvora da bi prijemnik teleskopa bio korigovan. Brojni instrumenti imaju konstrukciju sa specijalnom montaˇ zom da bi preuzeli apsolutna astrometrijska merenja. Potpunije razmatranje ovakvih instrumenata i njihovih operacija predvi¯ deno je u glavi 5. Pokretljivost po deklinaciji je jednostavna. Meridijanski krug ili meridijanski instrument je obiˇ cno dovoljno mali refraktor koji se kre´ ce oko horizontalne istok-zapad ose. ver∴1 60 5 8. ˇ sto nikada nije potrebno eksplicitno uraditi. on obuhvata i zvezde izvan posmatraˇ cevog meridijana. Najve´ ca poloˇ zajna taˇ cnost u radio astrometriji je dobijena na ovaj naˇ cin. naravno. Ovo je samo slobodna rotacija oko te ose. Naˇ cin pretvaranja ˇ casovnog ugla i deklinacije u horizontske koordinate ve´ c je razmatran u 2. Tada ´ ce prvo od ovih kretanja biti odrˇ zavano konstantnim. mogu´ ce jednostavnim ˇ citanjem nagiba u kojem se teleskop nalazi. U ˇ ziˇ znoj ravni instrumenta nalazi se krst-konaca koji predstavlja posmatraˇ cev meridijan. U ovakvom sluˇ caju. Raˇ cunar kontroliˇ se veliki radio teleskop. To daje visinu zvezde iznad horizonta. Me¯ dutim. Zadrˇ za´ cemo se na problemu postavljanja potpuno odvojene radio antene sa promenljivom usmerenoˇ s´ cu na izvor poznate rektascenzije i deklinacije. Osim toga. posmatrano mesno zvezdano vreme meridijanskog prolaza zvezde daje direktno merenje rektascenzije zvezde [vidi jednaˇ cinu (2. pa sledi da je nepotpuno odre¯ dena. ne pojednostavljuje zamrˇ sene sferne principe. mogu´ cnost radio instrumenata moˇ ze biti proˇ sirena njihovim povezivanjem u dugo-baziˇ cnu interferometriju.52-41 . a posmatranja se sastoje od beleˇ zenja taˇ cnog trenutka prolaska zvezde kroz krst-konaca. Ako radio teleskop ima ekvatorsku montaˇ zu. tako¯ de. ako se nulta taˇ cka postavi podudarno sa ekvatorom a ne sa horizontom. dok ´ ce drugo biti regulisano automatskim upravljaˇ ckim mehanizmom. Veliki radio teleskopi su ˇ cesto nedovoljno pokretni.6) / 11  Prednosti ekvatorske montaˇ ze su.)564 5 / . Navo¯ denje takvog teleskopa na odre¯ deni objekat zahteva na poˇ cetku pokretljivost i po deklinaciji i po ˇ casovnom uglu. Direktno merenje deklinacije je. Poˇ sto je u meridijanu ˇ casovni ugao zvezde jednak nuli. Osnovne potrebe su joˇ sˇ casovni ugao i deklinacija. mehaniˇ cki nedostaci ekvatorske montaˇ ze razmatrani su jer je glavna osa nagnuta u odnosu na vertikalu.3 i primenjen je u slede´ cem zadatku ovog pa- . ali ovde ´ cemo dati kratak prikaz razmatranja za najfundamentalniji od svih instrumenata.14)]. koji ´ ce drˇ zati objekat unutar vidnog polja teleskopa. oˇ cigledne. dakle. pa je detaljno razmatranje radio astrometrije ostavljeno za glave 15 i 16. Kako je to rotacija oko njegove ose. problem se ne razlikuje od ve´ c razmatranog. a tip-meridijanskog merenja je lako podesiti. Ovo moˇ ze biti postavljeno za sopstvenu rektascenziju i pokretni teleskop postaje pokretljiv po mesnom zvezdanom vremenu bolje nego po ˇ casovnom uglu. Me¯ dutim.

8). Primer. dobijamo za trenutak posmatranja da je S = 21h .0174.1. manji od 12h . 2.)+1 61 ver∴1 ragrafa. (2. januar 7. Datum posmatranja je 1985.14) iz poznate vrednosti rektascenzije koja daje t = 3h 48m 04s = 57◦ . koje je. Na ovo moramo dodati 14h 42m UT. koji je 1. koja ilustruje sferni trougao iz kojeg su izvedeni originalni obrasci.36) (2. (2. iz (2. Kao rezultat. da´ cemo joˇ s i detaljan postupak potreban za odre¯ divanje mesnog zvezdanog vremena. Za dobijanje mesnog zvezdanog vremena s neophodno je oduzeti zapadnu geografsku duˇ zinu. Poˇ sto je ˇ casovni ugao. Pokazati da azimut cirkumpolarne zvezde moˇ ze imati svaku vrednost ako je @ < B.8406. % ). ˇ cije su ekvatorske koordinate = = 12h 28m . ali mora biti manji od arcsin(cos @ sec B) kada je @ > B. neophodno za ekvatorsku montaˇ zu.35) Potrebni obrasci za izvo¯ denje visine i azimuta su jednaˇ cine (2.37) ˇ Citalac moˇ ze na´ ci korisnu pomo´ c tumaˇ cenjem sl. 0h UT S0 = 7h 06m 01s . Jednaˇ cina (2. jednaˇ cina (2.7) i (2.5. 2. @—deklinacija zvezde. A—nagib ekliptike = 23◦ 26 . Ovde su one ponovo date u delimiˇ cno modifikovanom obliku sin h = sin @ sin B + cos @ cos B cos t.3. Zadaci. U Astronomical Almanacu nalazimo da je za 1985.36) moˇ ze se sada koristiti za izraˇ cunavanje visine h = 26◦ . Potrebno je navesti teleskop na radio izvor 3C 273. januar 7.35). azimut izvora mora biti zapadni. mora se izraˇ cunati mesno zvezdano vreme. @ = 2◦ 08 .002 737 909 4. Ovim je eliminisana svaka dvoznaˇ cnost u jednaˇ cini (2. 2.3. Zadaci Simboli koji se niˇ ze koriste su: B—posmatraˇ ceva ˇ sirina. ˇ Casovni ugao t za 3C 273 izraˇ cunava se sa (2. Pre svega.13) daje s = 16h 16m 22s .0564. koja sada daje A = 111◦ . ali izraˇ zeno u zvezdanom vremenu. 14h 42m UT. cos A = sin @ sec a sec B − tg h tg B. azimut = 111◦ 04 zapadno. Horizontski radio teleskop nalazi se na geografskoj duˇ zini = 83◦ 31 W i geografskoj ˇ sirini B = 40◦ 15 N. Na¯ dene su potrebne koordinate za postavljanje radio teleskopa. .0779.. Izraˇ cunati neophodne koordinate za postavljanje teleskopa..37). To je najbolje uˇ ciniti ako izrazimo ovaj vremenski interval u ˇ casovima i pomnoˇ zimo ga faktorom za pretvaranje. tako¯ de. U ovom paragrafu.17. i to visina = 26◦ 03 .

52-41 . Pokazati da je zenitska daljina z severnog ekliptiˇ ckog pola data sa z = arccos(cos A sin B − sin A cos B sin s). bI ) pri◦ bliˇ zno udaljen za 1 . lI = l − 32◦ . cos(B + @) [Smart (1977)] 2.5.9. Pokazati da Sunce prolazi kroz galaktiˇ cku ravan u danima solsticija i odrediti galaktiˇ cku longitudu ovih taˇ caka prolaza. 2. ver∴1 62 5 8. 2.2.8. izraˇ cunati nagib galaktiˇ cke ravni prema ekliptici. Pokazati dalje. 2. ◦ ˇ je bila njegova Longituda galaktiˇ ckog centra u starom sistemu je bila 327 .5 · tg b sin(l − 20◦ ). Pretpostavljaju´ ci da su zvezde. . 2. ravnomerno raspore¯ dene po nebeskoj sferi.6) / 11  2. za posmatraˇ ca na ekvatoru. gde je s mesno zvezdano vreme.3.5 od pola sadaˇ snjeg sistema (l.7.31).5 · cos(l − 20◦ ). a minimalni u ekvinokcijima. Pokazati da je ugao O koji dnevni paralel zvezde zaklapa sa horizontom u trenutku izlaza ili zalaza dat sa O = arccos(sin B sec @). Pokazati da zbog nagiba ekliptike postoje ˇ sesto-meseˇ cne varijacije u prirastanju Sunˇ ceve rektascenzije.10. pokazati da je odnos cirkumpolarnih zvezda prema necirkumpolarnim zvezdama 1 2 (sec B − 1) vidljiv iz ma kog mesta. pri zanemarivanju ekscentriˇ cnosti Zemljine putanje. 2. ovi priraˇ staji maksimalni u solsticijima. Koriste´ ci podatke iz jednaˇ cine (2. da su. vidljive golim okom. Pokazati da su.3 − 1◦ . pokazati da je tg2 1 2t = cos(B − @) . Pokazati da je tg B tg @1 = 1 − 2 tg2 B tg2 @2 .4. 2. 2. Ako je t ˇ casovni ugao zvezde pri izlazu.6. Sta galaktiˇ cka latituda u ovom sistemu? Pokazati da su galaktiˇ cke koordinate svih zvezda u oba sistema pribliˇ zno povezane datim jednaˇ cinama bI = b − 1◦ . b) duˇ z meridijana l = 200◦ .)564 5 / . sve zvezde iznad horizonta taˇ cno 12h i da su njihovi azimuti u trenutku izlaza i zalaza 90◦ − @. Dve zvezde A i B (sa deklinacijama @1 i @2 ) izlaze istovremeno i zvezda A kulminira u trenutku zalaza zvezde B . Galaktiˇ cki pol je u odnosu na stari sistem galaktiˇ ckih koordinata (lI .7.

Od pamtiveka je za ljude bio interesanˇ tan problem oblika i veliˇ cine Zemlje. Cinjenica je da se svest o loptastom obliku Zemlje formirala dosta rano. Eratostenov premer Zemlje ˇ se tiˇ Sto ce Zemljine veliˇ cine. ali slabosti astronomskog eksperimenta su onemogu´ cavale i egzaktne dokaze. e.1.) Nebeska tela Planeta Zemlja 3. Eratosten Slika 3.1. izmerivˇ si duˇ zinu meridijanskog luka l (slika 3. n.2.2.. vrlo efikasan eksperiment je izveo Eratosten joˇ s u II veku p. / )8) 6 4.) izme¯ du dva mesta i znaju´ ci razliku geografskih ˇ sirina (.B = =) tih mesta (iz merenja podnevnih visina Sunca u istom trenutku u godini!) dobio je proporciju: 2FR 360o = . Slika 3. Zemljin oblik i veliˇ cina. l =  . pod pretpostavkom da je loptasta.

u ovaj sistem se ub- raja i Zemljin pratilac. Osim same Zemlje (sl. 3. Razvoj astronomskog i geodetskog intrumentarijuma omogu´ cio je da se Zemljin oblik i razmere danas poznaju sa veoma visokom taˇ cnoˇ scu. Istovremeno. a b polarni polupreˇ cnik sferoida Zemlje. tj.3. Znaˇ caj te sprege je viˇ sestruk i o njoj ´ ce biti govora u daljem tekstu. Iz ovog eksperimenta proistekla su u periodu srednjeg i poˇ cetkom novog veka brojna stepenska merenja. Ako je a ekvatorski. dobio posebno mesto u istoriji nauke uopˇ ste. zbog svog specifiˇ cnog poloˇ zaja. astronomije posebno. veliˇ cina A= a−b ≈ 0. greˇ ska odre¯ divanja poloˇ zaja taˇ cke na Zemlji je reda nekoliko santimetara. da Zemlja moˇ ze taˇ cnije da se predstavi sferoidom. to je omogu´ cilo da se za najbolju aproksimaciju oblika Zemlje usvoji geoid. koji je. ekvipotencijalna (nivoska) povrˇ sina sile Zemljine teˇ ze.00335 a naziva se spljoˇ stenost. 3. relativne veliˇ cine i blizine Zemlji. Snimak Zemlje sa kosmiˇ cke letilice . ver∴1 64 -*-5 ) 6. koja je najbliˇ za povrˇ sini Zemljinih mora i okeana u stanju ravnoteˇ ze. Mesec.3. Zemljin sistem.) / 111  iz koje moˇ ze da se odredi Zemljin polupreˇ cnik R. Slika 3. koja su vrlo brzo pokazala da je Zemljina krivina na ekvatoru ve´ ca nego na polovima.2.).

)618 561 65 ver∴1 U Zemljin sistem u uˇ zem smislu ubrajamo Zemljino telo–litosferu. Profil tela Zemlje 3. Zemljin gasoviti omotaˇ c–atmosferu i Zemljino magnetno polje–magnetosferu. tempterature. To je gasoviti omotaˇ c Zemljinog tela.41 .4.)*4) 1 24-/ -. Slika 3.5 miljardi godina. temperature.4. ! " .5. Zemljino telo. Izgled Zemlje iz kosmosa dat je na slici 3. Profil atmosfere Slika 3. Kako su fiziˇ cki uslovi u centru jezgra samo pretpostavljeni.5. pritiska i sl. Prouˇ cavanja prostiranja seizmiˇ ckih talasa (longitudinalnih i transverzalnih) i stanja radioaktivnih materija pokazuju: – Zemlja je stara oko 4.). 52-+1 ) .4. gustine i hemijskog sastava od rastojanja od centra Zemlje. Vertikalna struktura atmosfere odre¯ duje se zavisnoˇ s´ cu pritiska.5.6. Unutraˇ snjost Zemljinog tela teˇ sko je izuˇ cavati jer neposredna merenja su vrˇ sena samo do dubine od oko 10 km (slika 3.3. gornja granica atmosfere se odre¯ duje uglavnom izborom stepena raznih dejstava i fiziˇ ckih parametara (gustine. Kada se navedeni parametri dobiju  . a centralni deo na ve´ coj dubini nazivamo jezgrom. Zemljina atmosfera. – Zemlja ima ˇ cvrstu koru debljine 30–60 km ispod kontinenata i 10–30 km ispod okeana. Zemljina mora i okenae–akvasferu. to je joˇ s uvek teˇ sko govoriti o stanju i sastavu materije u centru Zemlje.). 3. – unutraˇ snjost Zemlje do dubine od oko 3000 km nazivamo mantijom.

Intenzitet magnetnih polja je veoma razliˇ cit. kaˇ zemo da raspolaˇ zemo modelom atmosfere.). Dosadaˇ snja izuˇ cavanja pokazuju da je geomagnetno polje polje dipola kroz Zemljino srediˇ ste sa osom koja . Zemljino magnetno polje. magnetizam je veoma ˇ cesta pojava kod nebeskih tela i sistema. To je oblast znaˇ cajnog dejstva Zem- ljinog magnetizma. Na visinama od oko 300 km temperatura dostiˇ ze granicu od 600◦ − 1200◦ K i konstantna je sve do visina na kojima prestaje da igra vaˇ znu ulogu (od 500–1000 km). gde se H naziva skalom visina. ver∴1 66 -*-5 ) 6.4. Na slici 3.6. Slika 3.) / 111  iz teorijske analize ili se predstave u vidu tablice srednjih ili tipiˇ cnih vrednosti. Podela na ”sfere” nazivi tih sfera jasni su sa slike.6. 3.6. je prikazan profil temperature atmosfere Zemlje sa stanoviˇ sta danaˇ snjih informacija. Na visini preko 90 km temperatura oˇ stro raste jer u toj oblasti dolazi do apsorpcije ekstremnog ultraljubiˇ castog zraˇ cenja Sunca (slika 3. h: H = H0 eh/H . H0 je gustina na povrˇ sini pri normalnim uslovima. Gustina atmosfere varira pribliˇ zno eksponencijalno sa visinom.

tj.2)4) ) 5. Ovo polje je.7.7. ! $ 4) )64) . Na slici 3.1 5)81 ) ) 58-6 561 67 ima nagib od 11◦ u odnosu na osu rotacije Zemlje. Zahvaljuju´ ci eksperimentima izvedenim sa prvih veˇ staˇ ckih satelita utvr¯ deno je da magnetno polje zadrˇ zava naelektrisane ˇ cestice i formira tzv. naruˇ savaju se radio–veze. Eksplozije na Suncu ra¯ daju veoma mo´ cne tokove ˇ cestica. U tim prilikama strelica kompasa ”igra”.8. koje je zahvatilo Zemljino magnetno polje. korpuskule popunjavaju radijacioni pojas.  . 5–10 godina) i pulsacijama (kra´ ci vremenski intervali). energija ˇ cestica unutraˇ snjeg pojasa je 10 puta ve´ ca i predstavlja opasnost za kosmonaute jer pri sudaru sa kosmiˇ ckim letilicama dolazi do stvaranja rendgenskih zraka. brze i znatne promene karakteristika magnetnog polja. deformisano pod dejstvom Sunca (vidi sliku 3. nepravilne prostorne promene nazivaju se anomalijama. a spoljaˇ snji od 1–5 polupreˇ cnika Zemlje (za Zemlju i ostala nebeska tela sve konkretne podatke vidi u prilogu). Magnetosfera Zemlje ˇ Cestice koje obrazuju radijacioni pojas su deo ˇ cestica sun´ cevog vetra. a vremenske promene se nazivaju varijacijama (govori se o duˇ zim vremenskim intervalima.)*-4)+1 . Unutraˇ snji pojas dostiˇ ze granicu od 500–5000 km. Poreklo Zemljinog magnetizma nije dato sa potpunom strogoˇ s´ cu. koje se kre´ cu brzinama 400-1000 km/s. radijacione pojaseve – pojaseve ˇ cestica visokih energija. javlja se polarna svetlost razliˇ cite boje na visinama od 100–1000 km. Takvi jaki potoci korpuskula izazivaju magnetne bure u Zemljinom magnetnom polju. na velikim visinama reda deset hiljada kilometara.). Geomagnetno polje se menja u prostoru i vremenu.  ver∴1 Slika 3. je data ˇ sema preseka tih pojaseva.

8. Zemljina kretanja. gledano sa severnog pola. 1679). 3. 1851). Zemljina rotacija je skoro ravnomerno obrtno kretanje oko sopstvene ose u direktnom smeru. – skretanje ravni kla´ cenja slobodno okaˇ cenog klatna (Fuko.) / 111  Slika 3.7. . Prividno obrtanje nebeske sfere je samo posle- dica stvarne rotacije Zemlje. ver∴1 68 -*-5 ) 6. – Zemljin oblik (spljoˇ stenost). U prve egzaktne dokaze rotacije Zemlje moˇ zemo da ubrojimo: – skretanje ka istoku tela koje slobodno pada (Njutn.

1838).Aristarh sa Samosa Slika 3.10. – periodiˇ cno godiˇ snje pomeranje linija u spektrima zvezda. 1725). revoluciju. tvrdio da Zemlja obilazi oko Sunca i da je Sunce mnogo ve´ ce od Zemlje.e. opet u direktnom smeru.9. U dokaze Zemljine revolucije moˇ zemo da ubrojimo: – aberaciju svetlosti–promena poloˇ zaja nebeskih tela na nebeskoj sferi izazvana slaganjem brzine svetlosti i brzine Zemlje na putanji oko Sunca (Bredli.n. ! % 69 Uprkos geocentriˇ carima. joˇ s je Aristarh u III v. Danas znamo da Zemlja vrˇ si neravnomerno translatorno kretanje. – paralaksu zvezda–promena poloˇ zaja zvezda na nebeskoj sferi usled promene poloˇ zaja posmatraˇ ca (Besel. po eliptiˇ cnoj putanji oko Sunca. p.  ver∴1 Slika 3. Zemljino godiˇ snje kretanje i godiˇ snja doba .

– nejednaka duˇ zina godiˇ snjih doba (v.) / 111 3.11. osa se premeˇ sta po ekliptici kroz sukcesivne poloˇ zaje tako da ostaje paralelna sama sebi.10. njihovo izuˇ cavanje je veoma vaˇ zno ali je i oteˇ zano zbog izuzetne sloˇ zenosti pojedinih mehanizama koji stvaraju te promene. Nepravilnosti Zemljine rotacije.11. – postojanje toplotnih pojaseva na Zemlji.8. Zemljino godiˇ snje kretanje i poloˇ zaj ose 3. Odavno je jasno da brzina ro- tacije Zemlje nije postojana. . Danas moˇ zemo da ve´ cinu neravnomernosti u rotaciji Zemlje svrstamo u tri grupe: periodiˇ cne promene.9. Posledice Zemljinih kretanja. – postojanje godiˇ snjih doba. sl.   Slika 3. u kra´ cim vremenskim intervalima. moˇ zemo lako uoˇ citi i posledice tih kretanja: – nejednake duˇ zine obdanice i no´ ci.10. tj. jer. Prepoznaju´ ci iz posmatranja ovakva kretanja Zemlje.). orijentacija ose rotacije Zemlje se ne menja. Bez obzira na majuˇ snost promena apsolutnih iznosa ugaone brzine Zemlje.) Kako izgledaju karakteistiˇ cni poloˇ zaji Zemlje u raznim trenucima u toku godine i za razne posmatraˇ ce na Zemlji. vekovne (sekularne) promene i sluˇ cajne fluktuacije. ver∴1 70 -*-5 ) 6. 3. moˇ ze da se vidi sa slike 3. Osnovni oblici kretanja Zemlje su rotacija Zemlje oko ose i kretanje Zemlje oko Sunca po eliptiˇ cnoj putaji koju nazivamo ekliptikom (slika 3. Kretanje oko Sunca ili revolucija spada u translatorna kretanja.

takvog reda da za obiˇ can (danaˇ snji) ˇ zivot nema skoro nikakvog znaˇ caja. Novija istraˇ zivanja su pokazala da promenu duˇ zine dana u osnovi izazivaju kretanja velikih vazduˇ snih masa.LODs = A sin(t + B1 ) + B sin(2t + B2 ). za odre¯ divanje kretanja tela Sunˇ cevog sistema i tela drugih kosmiˇ ckih sistema.0003 redom. LOD): polugodiˇ snja i godiˇ snja: . a delom i teorije. Periodiˇ cne promene (oscilacije). Ponovljena posmatranja pedesetih godina pokazala su da preovla¯ duju dve periodiˇ cne komponente u neravnomernosti Zemljine rotacijen koje izazivaju promenu duˇ zine dana (length of day. veka uoˇ cili. . Na drugoj strani. posledica neravnomernosti Zemljine rotacije je i promena duˇ zine dana.) i Nikola Stojko sa Pariske opservatorije su tridesetih godina 20. tj. posebno zahvaljuju´ ci visokotaˇ cnim ˇ casovnicima. pri ˇ cemu su te promene imale periodiˇ can karakter. s s (1) kod kojih su amplitude pribliˇ zno jednake 0 . da je Zemljina rotacija nepostojana.11a. Tektonika Nauˇ cno ”otkri´ ce” neravnomernosti Zemljine rotacije dovelo je do ponovnog postavljanja i reˇ savanja problema merenja i odrˇ zavanja vremena. Wink. sezonske promene momenta koliˇ cine kretanja Zemljine atmos- .0005 i 0 .. ali je od izuzetno velikog znaˇ caja za nauˇ cnu praksu i prognozu. pa i samih sistema. Dalja posledica je usavrˇ savanje efektivnih metoda i postupaka.. a time i posredno i neposredno do tehniˇ ckog i tehnoloˇ skog napretka u izradi instrumenata i pribora za realizaciju tih ciljeva. do promene osnove u definisanju i jedinice i skale vremena. Nekoliko astronoma sa Potsdamske opservatorije (Pavel. ! ' 71 ver∴1 Slika 3.

navodimo da su preovla¯ duju´ ca dva poslednja ˇ cinioca. nesavrˇ senosti gravitacione teorije 2. tj. Ne upuˇ staju´ ci se u detaljnu analizu. Dakle.) / 111  fere. razlike efemeridskih i posmatranih ekliptiˇ ckih longituda moraju da rastu. jer. ta tvrdnja. unazad i po nekoliko stotina godina. ver∴1 72 -*-5 ) 6. uoˇ ceno je da preovla¯ duju dve periodiˇ cne komponente: polumeseˇ cna i meseˇ cna ˇ cije su amplitude redom 0s . recimo. za njihovu identifikaciju pozvali u pomo´ c i gravitacionu teoriju kretanja nebeskih tela i. ˇ sta se to desilo? Krajem XVII veka Halej je uporedio savremene poloˇ zaje Meseca sa poloˇ zajima koji se dobijaju iz raˇ cuna sa podacima iz antiˇ ckih posmatranja. tek sada niˇ sta nije valjalo. promena u brzini (usporavanja) rotacije Zemlje. gle ˇ cuda. postoji vekovno usporenje Zemljine rotacije. (2) Iz ovog ”eksperimenta” vidimo da u identifikaciji trenutaka iz istorije moˇ zemo da ”promaˇ simo” i do nekoliko ˇ casova! Zato su astronomi. nije prihva´ cena jer je to bio udarac na ˇ siroko prihva´ cenu teoriju. dan se unapred produˇ zavao za oko 0s . isti efekat nije mogao da se registruje i kod Sunca i planeta. Dakle. kako je ”konstatovano”: nema potpunog i konstruktivnog objaˇ snjenja. Napravimo jedan ”eksperiment”: neka su za poslednje dve hiljade godina (unazad 20 vekova) dani bili kra´ ci u proseku za 0s . Znaˇ caj ove ˇ cinjenice prikaza´ cemo kroz slede´ ci postupak.01 × 365 × 20 × 100 = 7300s . Vekovne (sekularne) promene. Zbog netaˇ cnosti posmatranja. ako se srednja kretanja tela Sunˇ cevog sistema menjaju sekularno. pre nego se opredelimo za mogu´ ce objaˇ snjenje.t = 0s . preˇ sla za isti broj FIKSNIH prvih . promena srednjih kretanja nebeskih tela usled plimskih dejstava 4. pokazuje da je proseˇ cno pove´ canje duˇ zine dana za poslednjih 2000 godina oko 0s .001 po stole´ cu!?) Odatle sledi da se u vremenskom ”zbiru” nakupila razlika . Prate´ ci promene u rotaciji Zemlje uzrokovane plimskim dejstvima. Mada je Adams sredinom XIX veka pokazao da je Laplasov rad i rezultat pogreˇ san. Prema tome. greˇ saka zbog neobraˇ cunavanja dugoperiodiˇ cnih varijacija orbitalnih elemenata tela 3. Laplas je razradio teoriju za njegovo objaˇ snjenje: posmatrano ubrzanje u kretanju Meseca posledica je vekovne promene ekscentriˇ cnosti Zemljine putanje koja utiˇ ce na poreme´ ceje koje Sunce izaziva u kretanju Meseca i dovodi do vekovnog pove´ canja orbitalne brzine Meseca. a .010 sekundi (tj. onda su nebeska tela preˇ sla na svojim putanjama neˇ sto ve´ ce rastojanje za N uzastopnih STVARNIH obrta Zemlje nego ˇ sto bi. uz drevne opise doga¯ daja. Smatraju´ ci ubrzanje u kretanju Meseca realnim. Analiza posmatraˇ ckog materijala za duge vremenske intervale. Prema tome. veliˇ cine A. pri ˇ cemu je svaki od njih duˇ zi od prethodnog. Jasno je da. B. i pored eksplicitnog dokaza. mi smo vremensku meru fiksirali za prvi obrt.00043 i 0s . B2 su promenljive. B1 . a joˇ s viˇ se na Laplasov autoritet. inaˇ ce. moramo biti svesni ˇ cinjenice da se posmatrani i efemeridski poloˇ zaji tela Sunˇ cevog sistema mogu razlikovati usled: 1.00023. ako je Zemlja napravila N obrta.0023 za stole´ ce. utvrdio je da postoji ubrzanje u kretanju Meseca.

Priroda i karakter ovih neravnomernosti nisu dobro izuˇ ceni. sa malim brojem satelita i retkom atmosferom. takvu promenu bi moglo da izazove otapanje i zale¯ divanje Antarktika po celoj povrˇ sini i debljine 10 metara. prikupljeni posmatraˇ cki materijal za oko 250 godina daje za usporenje Zemljine rotacije iznos od 0s . Ostale planete 3. Noviji podaci ukazuju na podizanje nivoa vode u okeanima. Mala daljina Merkura i Venere od Sunca. Osim ovih zajedniˇ ckih osobina svaka planeta ima specifiˇ cnosti koje joj daju individualno obeleˇ zje. utvr¯ deno je da postoje i nepravilne promene brzine kretanja tih tela. Sluˇ cajne fluktuacije. Izostavljaju´ ci drevna posmatranja. oteˇ zava njihovo izuˇ cavanje. velike gustine. Zato problem vekovnog ubrzanja rotacije Zemlje ne treba smatrati konaˇ cno reˇ senim. imaju veliki broj satelita i gustu atmosferu. U nauˇ cnoj i struˇ cnoj literaturi najˇ ceˇ s´ ca podela planeta Sunˇ cevog sistema je podela na planete Zemljinog tipa (Merkur. ne treba ni govoriti. plimske promene u brzini rotacije Zemlje. godine doˇ slo je do 4 takve skokovite promene: oko 1864. Meseca i planeta. Posle otkri´ ca i potvrde ovih nepravilnih promena u brzini kretanja tela Sunˇ cevog sistema. Koliko je takva pretpostavka realna. Pluton) i na planete Jupiterovog tipa (Jupiter. Uvod. ˇ sto se bitno ne slaˇ ze sa oˇ cekivanom vrednoˇ s´ cu 0s .verovatno. Tako intenzivne i brze promene u brzini rotacije Zemlje ne mogu da se objasne nekom od promena na povrˇ sini Zemlje. Tek su radiolokacione metode   ver∴1 . 1898 i 1920. Prve su po pravilu male mase. U svakom sluˇ caju.0023 dobijenom iz celokupnog posmatraˇ ckog materijala za 2000 godina. a tako¯ de postojanje faza tih planeta. Mars i . De Siter i Spenser Dˇ zons su utvrdili da postoji proporcionalnost ovih nepravilnih fluktuacija srednjim orbitalnim brzinama tih tela.. Venera. ! 73 obrta!? Ovo je dovoljno oˇ cigledno objaˇ snjenje uoˇ cene razlike u poloˇ zajima nebeskih tela iz posmatranja i raˇ cuna. Promene tog tipa u brzini rotacije Zemlje javljaju se u nejednakim vremenskim intervalima od nekoliko godina do nekoliko desetina godina i od 1820. Saturn. ali to moˇ ze biti prividni fenomen zbog podizanja dna okeana.5 metra za poslednjih 2000 godina. a ne kontinualne. Primera radi. Uran. poˇ cev sa razvojem meridijanske astronomije i primene fotografije u astronomiji. brzo rotiraju. Neptun). u toku izrade teorije Njukomba i Brauna.10. druge su velike mase. Kroz pokuˇ saje da se objasne sekularna ubrzanja u kretanju Sunca. to su skokovite. 1876. Takve osobine nema plimsko dejstvo i bilo je jasno da se radi o neregularnim promenama. male gustine. spore rotacije.0014 za stole´ ce. Utvr¯ dene razlike efemeridskih i posmatranih longituda dostizale su i nekoliko desetina sekundi i menjale su znak na sluˇ cajan naˇ cin. ”Neobjaˇ snjeni” deo promene u brzini rotacije Zemlje vezuje se za promenu momenta inercije Zemlje zbog meridijanskih premeˇ stanja masa na povrˇ sini i unutar Zemlje: skupljanja leda na Antarktiku i pada nivoa svetskih okeana za oko 2. Ne zna se ni da li maksimum dostiˇ zu brzo ili postepeno.

Merkur je nekoliko puta manji od Zemlje ali ima skoro istu gustinu. jer Merkur izvrˇ si jedan obilazak oko Sunca za oko 88 dana (vidi sliku 3. Merkur Na Merkuru postoji atmosfera. ali mnogo re¯ da od Zemljine. (Pregled taˇ cnih podataka za sve planete dat je u Prilogu).6 dana.11. U vidnom polju jaˇ ceg teleskopa vidi se da je povrˇ sina Merkura istog tipa kao i povrˇ sina Meseca. Zbog retke atmosfere i blizine Sunca njegova dnevna strana se zagreva i preko 550o K. Pri tome. 3. ver∴1 74 -*-5 ) 6. objaˇ snjenje ovog kretanja moˇ ze da se da u na osnovi teorije relativnosti. Poˇ sto je Merkur planeta koja je najbliˇ za Suncu i njegova elongacija (maksimalno ugaono udaljavanje od Sunca) ne prelazi 28◦ .) / 111  i izuˇ cavanja sa automatskih me¯ duplanetskih stanica dali dovoljno kvalitetne informacije o kretanjima i fiziˇ ckim karakteristikama tih planeta. Oni. sa joˇ s nekoliko manjih nebeskih tela. period je 58.11. on ne moˇ ze da se lako i jednostavno izuˇ cava primenom klasiˇ cnog astronmskog eksperimenta. .). utvr¯ deno je da Merkur rotira veoma sporo. Zato moˇ zemo da kaˇ zemo da su skoro svi detaljniji podaci o Merkuru rezultat modernog astronomskog eksperimenta izvedenog sa kosmiˇ ckih letilica. Sunˇ cani dan na Merkuru je 176 dana. i u takvom eksperimentu aparati su morali biti posebno paˇ zljivo pripremljeni zbog izuzetne blizine Sunca i velikih toplotnih uticaja.  Slika 3.11. Perihel Merkurove putanje se pomera u prostoru. kao da ˇ cine muzejske eksponate u naˇ soj okolini. Merkur.

). Venera.13. ! 75 ver∴1 Najve´ ci deo rezultata o Merkuru potiˇ ce iz 1974. godine kada je svemirski brod Mariner 10 ostvario nekoliko bliskih prilaza planeti. jer nikad ne moˇ zemo da vidimo njihove cele diskove. kako sa stanoviˇ sta broja dana u godini.12. Slika 3.12. tako i sa stanoviˇ sta geometrije samih likova. glavne metode istraˇ zivanja Venere. Blizina Suncu znatno oteˇ zava nazemna posmatranja Merkura i Venere. Osim radiolokacije i radimetoda.12. Zato. zbog njene izuzetno neprozirne atmosfere. .) utvr¯ deno je ve´ c u prvom prilazu Marinera 10. Po fiziˇ ckim karakteristikama veoma je sliˇ cna Zemlji. dobila je viˇ se naziva: Zornjaˇ ca. su metode kosmiˇ ckih istraˇ zivanja sa me¯ duplanetskih letilica i modula. zvezda Danica. Venera je najsjajnije nebesko telo vidljivo golim okom na nebu (slika 3. na Veneru je upu´ ceno viˇ se automatskih stanica i pored nje je proˇ slo nekoliko me¯ duplanetskih letilica. U tom smislu. Posle Sunca i Meseca. a i zbog posebih poloˇ zaja u kojima je vidljiva. Veˇ cernjaˇ ca. Postojanje magnetnog polja Merkura (slika 3. Magnetosfera Merkura 3.

Radioastronomski eksperiment je pokazao da Venera rotira u suprotnom smeru od ostalih planeta sa periodom 243 dana. Venera Neprozirnost Venerine atmosfere onemogu´ cavala je donedavno ozbiljnije prouˇ cavanje te planete. Izuzetno visoka temperatura u niˇ zim slojevima atmosfere Venere kao i na njenoj povrˇ sini. Sa visinom temperatura atmosfere pada. Mars. koje mogu trajati mesecima i koje u atmosferi Marsa formiraju ostrva ogromnih koliˇ cina malih ˇ cestica. opet.13. a pritisak do 100 atmosfera. da bi na visini od 50km dostigli brzinu od oko 60 m/s. Atmosfera Venere se sastoji najve´ cim delom od ugljen dioksida. Pege su u stvari oblaci ˇ cestica koje stvaraju mo´ cne ”peˇ sˇ cane” bure. Dan na Veneri traje 117 Zemljinih dana. zatim atmosfera dostiˇ ze temperaturu dovoljnu za termiˇ cko zraˇ cenje. Temperatura i pritisak u atmosferi rastu sa dubinom. ˇ 3. ver∴1 76 -*-5 ) 6. zadrˇ zava na oblaˇ cnom omotaˇ cu. To je istovremeno potvrda postojanja peˇ sˇ canih pustinja na Marsu i opˇ ste narandˇ zaste boje povrˇ sine. Mars je ve´ ci od Merkura i oko 2 puta manji od Venere. Sunˇ ceva svetlost se apsorbuje u donjim slojevima atmosfere. Cak i manjim teleskopom mogu da se vide bele polarne kape. na povrˇ sini planete temperatura se penje do 750◦ K. da bi u stratosferi Venere carivao mraz.13. glavni su uzrok pojave tzv. Povrˇ sinski vetrovi dostizu brzinu od nekoliko metara u sekundi. Venera nema magnetno polje. koje se. efekta staklene baˇ ste. . tj.) / 111  Slika 3. a u manjim koliˇ cinama od vodene pare i amonijaka. tamne pege se vide slabo i ponekad isˇ cezavaju sasvim.

opˇ sta karakteristika planeta. I pored svega Mars je. Ve´ cina pojava na povrˇ sini Marsa ima stalan poloˇ zaj i oblik. ukazuju da je asimetrija u rasporedu masa. S obzirom na ve´ cu Zemljinu masu. 3.2 puta manje toplote nego Zemlja. ona je veoma retka. Postojanje atmosfere na Marsu potvr¯ deno je davno. Mars dobija 2. Mars ima dva satelita: Fobos i Dejmos. -130 C. Mars Povrˇ sina Marsa je. ! ! 77 ver∴1 Slika 3. Anomalije gravitacije. izgleda. dok je promena obojenosti znatna. jedina planeta naˇ seg sistema na kojoj se joˇ s mogu oˇ cekivati primitivne forme ˇ zivota. . a zbog razre¯ dene atmosfere efekat ”staklene baˇ ste” praktiˇ cno ne postoji. ve´ cu koliˇ cinu radioaktivnih elemenata. Ovako surovi uslovi su uzrokovani daljinom Marsa od Sunca. nisu registrovani radijacioni pojasi. Istorijski su najinteresantnije tamne oblasti (pege) koje pokazuju sezonske promene i koje mogu poticati od sezonskih promena smera sistema vetrova i promene odnosa koliˇ cine leda i vodene pare. Marsovo magnetno polje je slabo. ve´ cu temperaturu i unutraˇ snji pritisak. ali je reljef gladak usled dejstva vetra. Kiseonik i vodena para su prisutni u malim koliˇ cinama. pokrivena kraterima. Dnevne promene temperature se sumiraju sa sezonskim. -100o ) C. Na ekvatoru temperatura danju jedva da dostiˇ ze +10o C. sl. Pritisak je manji i 100 puta od pritiska na Zemlji. Atmosfera se sastoji uglavnom od ugljen dioksida. sliˇ cno Merkuru. posebno o je hladno na polovima. izgleda. a amnji su nastali od udara meteorita (v. a no´ cu pada do (-70o .14. lokalni karakter rasporeda reljefnih oblika i dr. od kojih su ve´ ci vulkanskog porekla.). bilo da ih ve´ c ima ili da ´ ce se razviti. verovatno je Zemlja ve´ c davno proˇ sla onu fazu razvoja koju Mars sada prolazi.14. Radiolokacija povrˇ sine Marsa pokazuje da su visinske razlike reljefa do oko 15 km. Dnevni gradijent temperature na Marsu je reda 80o –100o K.

i veoma slabo je prouˇ cena.14a. Pluton je otkriven zahvaljuju´ ci nebesko–mehaniˇ ckom eksperimentu koji je pokazao da postoje odstupanja u kretanju Urana i Neptuna.14.15.Za sada je to najzagonetnija planeta Sunˇ cevog sistema. Noviji eksperimenti su pokazali da Pluton nije jedinstveno nebesko telo (slika 3. a zatim dolaze Uran i Neptun (slika 3. Pluton. njegova masa je jednaka masi svih ostalih planeta zajedno.) i da mu je masa znatno manja od pretpostavljene. Jupiter i planete dˇ zinovi.g. ver∴1 78 -*-5 ) 6.) / 111  3.14a. Slika 3.15a). Zbog ogromne daljine i malih dimenzija otkrivena je tek 1930. Jupiter je najve´ ca planeta naˇ seg sis- tema. Od ovih planeta najbolje je izuˇ cen Jupiter(slika 3. Saturn je neˇ sto manji. Pluton i Haron 3.15b). .

dok temperatura u centru moˇ ze da dostiˇ ze nekoliko hiljada stepeni. Mala srednja gustina velikih planeta moˇ ze da se objasni i time ˇ sto se odre¯ duje u odnosu na prividnu zapreminu.5g/cm3 . ! # 79 ver∴1 Osa rotacije Jupitera je skoro upravna na ravan putanje oko Sunca. Periodi ekvatorske rotacije velikih planeta su: Jupiter 9h 50m . Saturn 10h 14m . imaju metana (CH4 ) i. a gustina materije mala. Uran 10h 49m i Neptun oko 16h .3g/cm3 . Urana je 1. Teorijski je model masivnih planeta zasnovan na pretpostavci da se one sastoje od vodonika i helijuma u ˇ cvrstom stanju usled ogromnog pritiska.15b. Srednja gustina Jupitera je 1. koju opet odre¯ dujemo na osnovu pozicije neprozirne granice atmosfere.7g/cm3 i Saturna je 0.01g/cm3 . njihove temperature su vrlo niske. Kod svih velikih planeta rotacija je brza. Kako su ove planete daleko od Sunca. Sve velike planete su okruˇ zene gustim i prostranim atmosferama punim oblaka. -180◦ C na Saturnu i sl. Jupiter mnogo helijuma. Slika 3. . Polarni delovi Jupitera rotiraju sporije. Gustina gasne atmosfere na ”dnu” je oko 0. Spektralna analiza pokazuje da atmosfere sadrˇ ze najviˇ se molekulski vodonik (H2 ). reda -140◦ C na Jupiteru.7g/cm3 . Neptuna je 1. te sezonskih promena (”godiˇ snjih” doba) praktiˇ cno nema. Zato su znatno spljoˇ stene i to moˇ ze da se ˇ cak i vizuelno registruje. ˇ cini se. U atmosferama Jupitera i Saturna na¯ den je joˇ s i amonijak (NH3 ).

Magnetosfera Saturna . Saturn Do nedavno smatran jedinstvenom pojavom. Slika 3. ver∴1 80 -*-5 ) 6.16. Prstenovi se ve´ cinom sastoje od mnoˇ stva malih ˇ cestica.17. Saturnov prsten (slika 3.) je dobio konkurente u prstenima Jupitera i Urana.16.) / 111  Slika 3.

usled ˇ cega na njemu postoji oˇ stra smena godiˇ snjih doba. dalje. Uran. Slika 3.19. kao i Venera. rotira u stranu suprotnu svim ostalim planetama.18. . ! # 81 ver∴1 Slika 3. Uran Od karakteristiˇ cnih oblika na velikim planetama treba joˇ s spomenuti veliku crvenu pegu na Jupiteru za koju joˇ s uvek ne raspolaˇ zemo dovoljno jasnim objaˇ snjenjem. Neptun Paˇ znju zasluˇ zuje i ˇ cinjenica da osa rotacije Urana zaklapa sa ravni njegove orbite oko Sunca ugao od samo 8o .

Do na nekoliko hiljada kilometara visine prostire se i jonosfera Jupitera. Slika 3.21.) / 111  Velike planete imaju i veliki broj prirodnih satelita. ver∴1 82 -*-5 ) 6. sa kretanjem naelektrisanih ˇ cestica u jonosferi i radijacionim pojasima povezano je i intenzivno radio zraˇ cenje Jupitera. neki od njih su sasvim nedavno otkriveni zahvaljuju´ ci kosmiˇ ckim letilicama. Tako¯ radijacioni pojasi koji su mnogo prostraniji od Zemljinih. Struktura magnetosfere Jupitera . Isto tako astronomima predstoji da objasne i postojanje sopstvenog zraˇ cenja Jupitera i u ostalim delovima spektra.20. Magnetosfera Jupitera de postoje i Magnetno polje Jupitera je nekoliko puta jaˇ ce od Zemljinog. Slika 3.

. Govore´ ci o savremenim predstavama o Mesecu. Njegova masa i dimenz- ije su znatni u odnosu na Zemlju te sa njom ˇ cini tzv. biti okrenuta ka drugoj ˇ ziˇ zi Meseˇ ceve orbite tako da se ne´ ce vratiti nazad i obrnuti u pravcu ka Zemlji”. me¯ dutim. kod ostalih planeta sateliti su znatno manji od planete.. nastavljaju´ ci svoja istraˇ zivanja. telo Meseca ne moˇ ze da ostane u bilo kom drugom poloˇ zaju i vrati´ ce se u prvobitni poloˇ zaj zbog libracionog kretanja. ona strana Meseca koja treba da je okrenuta Zemlji. te libracije ´ ce biti izuzetno spore jer su izazvane veoma slabim silama. Merkur i Venera nemaju satelite. uvek se vra´ camo na staze istorijskog pristupa i hronoloˇ ske sistematizacije znanja o njemu...  ver∴1 Slika 3.”. ˇ camilo neku godinu u ladicama jer se znanje o Mesecu nije ”uklapalo” u teoriju. Dakle. To nije klasiˇ cni udˇ zbeniˇ cki pristup. ser Isak Njutn. Mesec .16. ! $ Mesec i planetski sateliti 83 3. ali je ponekad metodoloˇ ski opravdan. pretpostavio je da postoji fiziˇ cka libracija Meseca. U III knjizi ”Principa. Mesec.” objasnivˇ si pojavu optiˇ cke libracije zakljuˇ cio je da Mesec ima oblik sferoida ˇ ciji je najve´ ci preˇ cnik na pravcu ka Zemlji pa dalje tvrdi: ”Polaze´ ci od toga da je Mesec okrenut Zemlji uvek jednom te istom stranom. ˇ cije je glavno ˇ zivotno delo ”Prinicipies . po svemu sude´ ci. moˇ ze. ”dvojni sistem–dvojnu planetu”. Mesec je Zemljin prirodni satelit. usled uzroka navedenih u Iskazu XVII.22. Koliko to moˇ ze biti interesantno i koliko opasnosti takav pristup krije pokuˇ sa´ cemo da ilustrujemo jednim navodom i kratkim komentarima i diskusijama. Na taj naˇ cin.

A mi moˇ zemo da kaˇ zemo da je to isto ˇ sto i zavisnost od latitude i nagiba prema ekliptici!.. Njutn smatrao da je osa rotacije Meseca upravna na ekliptiku. tj. njihovi zvezdani periodi rotacije jednaki su periodima obilaska oko planete.” Iskaz XVII. atmosfera se sastoji od metana. Kretanje naˇ seg Meseca razmotri´ cemo detaljnije. ”sliˇ cno Hevelijusu”. Kretanje satelita je interesantna pojava. Pa ko je sada u pravu? Sateliti ostalih planeta. pr.. Kalisto . n. a orbite su im praktiˇ cno upravne na orbitu planete. Me¯ dutim. a ne prema ekliptici.) / 111  Treba zapaziti da kasniji istraˇ zivaˇ ci pretpostavljaju da je. Za sve satelite za koje je dokazana rotacija utvr¯ deno je da su okrenuti svojoj planeti uvek istom stranom. Fobos obilazi oko Marsa 3 puta brˇ ze od rotacije same planete. jer u svojim objaˇ snjenjima fiziˇ cke libracije Njutn nije spominjao nagib ose. Saturnov satelit Titan je jedini satelit koji ima atmosferu. Vratimo se satelitima ostalih planeta u Sunˇ cevom sistemu (njihov kompletan popis moˇ zete na´ ci u Prilogu II).5 puta. Sve ˇ sto su razni autori do danas mogli da prigovore ovom Njutnovom stavu je da libracija u latitudi zavisi samo od nagiba ose rotacije prema orbiti Meseca. u ”Principima. ver∴1 84 -*-5 ) 6. Slika 3.23. Svi Uranovi sateliti se kre´ cu suprotno rotaciji planete. Toerema XV) Njutn tvrdi da ”libracije u latitudi nastaju zbog iznosa latitude Meseca i poloˇ zaja ose Meseca u odnosu na ravan ekliptike”. Udaljeniji Jupiterovi i Saturnovi sateliti su mali i neki od njih se kre´ cu suprotno rotaciji planete. Titan i Ganimed (Jupiterov satelit) su ve´ ci od Meseca oko 1.

Slika 3. njemu ´ cemo. Daljina i prava veliˇ cina Meseca. nezanimljivu astrofiziˇ cku ”biografiju”. – Prividni polupreˇ cnik nebeskog tela je ugao pod kojim se iz topocentra vidi pravi polupreˇ cnik tog tela. S obzirom na ulogu Meseca u razvoju astronomskih znanja. Zato uvedimo nekoliko pojmova koji ´ ce nam biti potrebni u daljem izlaganju. ovde posvetiti posebnu paˇ znju. bez obzira na. Enceladus 3.25 Dnevna paralaksa  .24. naizgled.17. – Paralaksom uopˇ ste nazivamo promenu ugla pod kojim se vidi data osnovica usled kretanja posmatraˇ ca. ! % 85 ver∴1 Slika 3. – Dnevnom paralaksom nebeskog tela nazivamo ugao pod kojim se sa nebeskog tela vidi pravi polupreˇ cnik Zemlje.

. Uzrok ovolike razlike jasan je sa slike 3. taˇ cka na putanji drugog tela najbliˇ za centralnom telu naziva se pericentar.26. Meseˇ ceva kretanja... 3. a ˇ cija je ekscentriˇ cnost e = 0.) / 111   Koriste´ ci paralaktiˇ cki metod.18. objaˇ snjenje je analogno objaˇ snjenju razlike u trajanju zvezdanog i srednjeg dana. utvrdili bismo da je Meseˇ ceva putanja veoma bliska elipsi ˇ cija je ravan nagnuta u odnosu na ekliptiku pod uglom i = 5◦ 9 . Ako bismo iz dana u dan merili rastojanje do Meseca. . naziva se sinodiˇ cki mesec. metodom koju smo opisali ili nekom savremenom metodom – radiolokacija. Odavde mogu da se dobiju p1 . pr. .04. R sin p1 = sin z1 . Mere´ ci prividni polupreˇ cnik (H) Meseca. C = 29. pa i Meseca. (C ): S = 27. sin H. lasersko pozicioniranje. ver∴1 86 -*-5 ) 6. R sin p2 = sin z2 .) dva posmatraˇ ca u topocentrima T1 i T2 na istom meridijanu loptaste Zemlje. sl.d 32. p2 . imamo daljinu ma kog nebeskog tela. Napomena: U dinamici dva tela pri ˇ cemu se jedno naziva centralnim. (S ). pravi polupreˇ cnik dobijamo iz relacije r = . . prvo efektivno odre¯ divanje daljine Meseca izvrˇ sili su francuski nauˇ cnici Laland i Lakaj u XVII veku. 3. ako znamo koordinate topocentara (R.d 53.. n. a najudaljenija taˇ cka naziva se apocentar. tj.25. B) i ako oba posmatraˇ ca u istom trenutku (prolaz kroz meridijan!) izmere zenitske daljine nebeskog tela z1 i z2 i ako su paralakse topocentara redom p1 i p2 . Taˇ cke preseka projekcije putanje na nebesku sferu sa ekliptikom nazivaju se ˇ cvorovima. Vremenski razmak u kome se Mesec vrati u isti poloˇ zaj prema zvezdama naziva se sideriˇ cki mesec. a razmak u kome se vrati u isti poloˇ zaj prema Suncu. tj. . imamo p1 + p2 = z1 + z2 − (B1 + B2 ). Uoˇ cimo (v. Ako iz dana u dan posmatramo Mesec i reg- istrujemo njegov izgled i poloˇ zaj vide´ cemo da se po isteku skoro konstantnog vremena ponavlja izgled Meseca i da po isteku neˇ sto kra´ ceg konstantnog vremena Mesec dolazi u isti poloˇ zaj u odnosu na zvezde.

3. pun mesec ili uˇ stap – osvetljen ceo disk. Osunˇ cane taˇ cke dostiˇ zu +120o C . sl. Kaˇ zemo da je Mesec u konjunkciji sa Suncem kada je njegova geocentriˇ cna longituda jednaka longitudi Sunca (mlad mesec!). svet crnog neba. Fazu Meseca definiˇ semo iz izgleda osvetljenog dela: mlad mesec ili mladina – potpuno neosvetljena vidljiva strana Meseca. Konstituenti ostataka atmosfere Meseca  ver∴1 . ve´ c na malim dubinama Mesec ima konstantnu temperaturu kore. Promene u izgledu Meseca tokom sinodiˇ ckog perioda nazivaju se fazama ili menama. linija kroz perigej i apogej se naziva apsidna linija. svet oˇ strih senki bez sumraka. Meseˇ cevo kretanje oko Zemlje u direktnom smeru naziva se Meseˇ ceva revolucija.19. 3. danas na Zemlji raspolaˇ zemo uzorcima tla sa Meseca. poslednja ˇ cetvrt – osvetljena istoˇ cna strana diska (v.27). ! ' 87 Na svojoj eliptiˇ cnoj putanji oko Zemlje (Geos) Mesec prolazi kroz najbliˇ zu taˇ cku – perigej i kroz najudaljeniju taˇ cku – apogej. Zahvaljuju´ ci njemu i nepostojanju unutraˇ snjeg zagrevanja. Zahvaljuju´ ci letovima kosmonauta (niz misija ”Apolo”) i radu automatskih stanica (”Luna” i ”Lunohod”). Kako Mesec nema atmosferu (dokazati ili nabrojati dokaze) on predstavlja svet tiˇ sine. a na no´ cnoj polulopti o neke taˇ cke imaju i −170 C . Razlikujemo osvetljeni i neosvetljeni deo Meseˇ cevog diska i njihovu graniˇ cnu liniju – terminator.28. Fiziˇ cki uslovi na Mesecu i njegov reljef. Ispitivanja tih uzoraka nisu donela ve´ ca iznena¯ denja. povrˇ sina Meseca je pokrivena rastresitim slojem koji je nazvan regolit. ma. prva ˇ cetvrt – osvetljena je zapadna strana diska. Navodimo da su tragovi atmosfere Meseca na¯ deni u obliku nadpovrˇ sinskog sloja argona koji potiˇ ce iz ”rezervoara” u povrˇ sinskom sloju kore Meseca. a u kvadraturama kada je ta razlika ±90o . Zbog neprekidnog bombardovanja meteoritima. Faze Meseca imaju i neˇ sto drukˇ cije odredbe. Veliki gradijenti temperature povrˇ sine Meseca izme¯ du dana i no´ ci nisu samo posledica odsustva atmosfere ve´ c i trajanja meseˇ cevog dana i no´ ci. Ukupna masa gasova u bilo kom trenutku ne bi trebalo da prelazi 25000 kilograSlika 3. Mesec je u opoziciji kada se longitude razlikuju za 180o . a ve´ ci deo prisustva drugih inertnih gasova objaˇ snjava se stepenom Meseˇ cevog gravitacionog zahvatanja gasova iz sunˇ cevog vetra.

planinski venci. koje su verovatno nastale pucanjem Meseˇ ceve kore ili su to korita tokova lave. tamne valovite linije. koji su se grupisali zrakasto u odnosu na neke od ve´ cih kratera. 3. Na Meseˇ cevoj povrˇ sini se razlikuje viˇ se stalnih pukotina. ispunjena lavom i pokrivena regolitom.28.) / 111  Raspodela po konstituentima takve atmosfere moˇ ze da se vidi sa slike 3. Milankovi´ ca. Najbolji posmatraˇ cki uslovi za vizuelno pra´ cenje i kartografisanje Meseca su na granici terminatora. Imena najve´ cih nauˇ cnika sa naˇ sih prostora. data su nekim oblicima reljefa Meseca.29). ”Apolo XI”). a dugaˇ cke i nekoliko desetina kilometara. hrom. koji je otkriven na Mesecu. Colins. Planinski venci se obiˇ cno prostiru duˇ z ”mora” i nisu mnogobrojni. Starost stena je 4–5 milijardi godina. Prstenaste planine manjih razmera nazivaju se kraterima. Slika 3. Forme koje se najˇ ceˇ s´ ce razlikuju u reljefu Meseca su: ”mora”. ˇ sto navodi na zakljuˇ cak da Zemlja i Mesec nisu bili jedno telo. Boˇ skovi´ ca i Mohoroviˇ ci´ ca. ”Morima” su nazvane tamne pege na povrˇ sini Meseca: to su suva prostrana polja. Zahvaljuju´ ci kosmiˇ ckim letovima. Novi mineral. Tamnije povrˇ si meseˇ cevih ”mora” pokriva isitnjeni materijal bazaltnih stena. Svetli zraci predstavljaju skupove vrlo malih kratera od svetlih stena. Golim okom mogu da se zapaze objekti na povrˇ sini Meseca veliˇ cine od 1 km pa naviˇ se (izraˇ cunati ugaonu meru. Nose nazive planina na Zemlji. Tesle. uraniju i torijum–sre´ cu se u ve´ cim koliˇ cinama nego na Zemlji. znaju´ ci da je Mesec na daljini od 60 polupreˇ cnika Zemlje!). preˇ cnika do 200 km. rile i svetli zraci (v. Retki elementi–titan. dubine oko 100 m. Karte Meseca i raspored raznih formi njegovog reljefa poˇ ceo je da sastavlja joˇ s Galilej. Mesec . Na povrˇ sini Meseca nije registrovana organska materija kao ni najprimitivniji oblici ˇ zivota. sl. a u planinskim delovima nalaze se magmatske stene. i ”nevidljiva” strana Meseca je potpuno kartografisana. cirkovi ili krateri. relativno ravna. to su rile. koji obuhvata ve´ ce okrugle visoravni–to su cirkovi.29. ver∴1 88 -*-5 ) 6. Ve´ cina Meseˇ cevih planina se pojavljuje u obliku prstenastog ovala visine do nekoliko kilometar. tamne su jer slabo reflektuju svetlost. Aldrin. nazvan je Armalkolit ( Armstrong. dugaˇ cki su stotine kilometara i strmiji su na strani do ”mora”.

dobijamo totalno zraˇ cenje Sunca (njegovo svetljenje!). Slika 3. Sunce.30. Sunce je centralno i najmasivnije telo u Sunˇ cevom sistemu. Me¯ dutim. Sunce je tipiˇ cna zvezda i zato je referenca za izuˇ cavanje prirode zvezda uopˇ ste. Ono je mo´ can izvor energije i zraˇ ci u svim delovima spektra. Kao i sve zvezde i Sunce je ”usijana gasovita” (plazma?) lopta. Mnoˇ ze´ ci ovaj broj povrˇ sinom sfere radijusa jednakog daljini Zemlje od Sunca.  . Opˇ ste karakteristike. masa ostalih elemenata dostiˇ ze skoro 2% od ukupne mase Sunca. Sastoji se od vodonika i oko 10% helijuma. Sunce Solarnom konstantom se naziva ukupna energija koja u toku jedne minute pada na 1cm2 povrˇ si upravne na sunˇ ceve zrake izvan Zemljine atmosfere na srednjem rastojanju Zemlja–Sunce. svih ostalih elemenata ima oko 1 promil.20.4 × 103 W/m2 . LS = 4 × 1026 W. Toliko bi zraˇ cilo telo veliˇ cine Sunca zagrejano do temperature od oko 6000o K (efektivna temperatura Sunca). Taˇ cna merenja daju za solarnu konstantu iznos 1. ! Sunce – najbliˇ za zvezda 89 ver∴1 3.

Neka se jediniˇ cna povrˇ sina S = 1 nalazi na dubini R /2. Sastoji se u masi od vodonika i helijuma (99%) i od oko (1 − 2%) teˇ skih elemenata.) / 111   Slika 3. u unutraˇ snjosti Sunca se stvara ogroman pritisak. Na Suncu nisu prona¯ deni elementi nepoznati na Zemlji. Zraˇ cenje Kao i sve zvezde Sunce je usijana gasovita lopta. Sila teˇ ze se odre¯ duje samo masom unutar sfere radijusa 1 1 R − R = R . u njemu je masa m=H R . Sila pritiska jednaka je sumi sila teˇ ze svih gornjih slojeva. ver∴1 90 -*-5 ) 6. masom reda (1/2 )M . Naˇ cinimo pribliˇ zan raˇ cun unutraˇ snjeg pritiska pod pretpostavkom da je materija unutar Sunca ravnomerno raspodeljena i da je gustina jednaka srednjoj vrednosti. Prema Njutnovom zakonu gravitacije. gravitaciono ubrzanje na rastojanju (1/2)R od centra homogenog Sunca je g=C (1/2)M (R /2) 2 . mada su neki od njih prvo ”na¯ deni” ma Suncu (koji?). Zbog visokih temperatura materija je jako jonizovana i nalazi se u stanju plazme. Sam pritisak na jediniˇ cnu povrˇ sinu bi´ ce jednak sili teˇ ze radijalnog stuba materije visine (1/2)R .31. 2 2 3 tj. Srednja gustina materije je 1. 2 . gde je R polupreˇ cnik Sunca.4g/cm3 . Pod dejstvom gravitacionog privlaˇ cenja.

32. da je pritisak oko 2000 × 109 Bar. U zavisnosti od vrednosti temperature i karaktera procesa koje ona odre¯ duje.6 × 108 Bar 1 S Temperaturu u unutraˇ snjosto moˇ zemo da odredimo primenom gasnih zakona.33. Slika 3. – zona zraˇ cenja od (1/3)R − (2/3)R u kojoj se energija predaje kroz proces apsorpcije i zraˇ cenja. taˇ cni raˇ cuni pokazuju da je gustina u centru Sunca reda 150g/cm3 . Sunce mo zemo da podelimo uslovno na 4 oblasti (vidi sliku 3. ! mg M /8 =C 2 S (R /2) H R 2 91 ver∴1 zato je pritisak p= ≈ 6. Usled toga temperatura gasova opada sa udaljavanjem od centra. Zraˇ cenje na raznim talasnim duˇ zinama Fluks energije koja nastaje u nedrima Sunca predaje se spoljnim slojevima i raspodeljuje na sve ve´ cu i ve´ cu povrˇ sinu. – zona konvekcije koja se prostire praktiˇ cno do same ivice vidljivog diska Sunca.  . a da je temperatura 15 × 106 o K . uz turbulenciju materije karakteriˇ se je i brzo padanje temperature. preovladavaju nuklearne reakcije.): – jezgro ili centralna oblast do rastojanja (1/3)R .


ver∴1

92

-*-5 ) 6- )

/

111

– atmosfera poˇ cinje odmah iznad zone konvekcije i prostire se daleko iznad vidljivog diska Sunca. Donji slojevi atmosfere zahvataju tanki sloj gasova koji se registruje kao povrˇ sina Sunca u vidljivom delu spektra; gornji slojevi atmosfere mogu da se vide samo u posebnim uslovima (pomraˇ cenja, posebni instrumenti i sl.). 

 3.21. Atmosfera Sunca. Najniˇ zi ili prvi po dubini sloj atmosfere Sunca,

visine 200–300 km, naziva se fotosferom. Emisioni spektar fotosfere potiˇ ce iz ˇ citavog sloja, a na neprekidnom spektru vidi se veliki broj tamnih apsorpcionih linija–Fraunhoferove linije–nastalih usled apsorpcije u gornjim slojevima atmosfere. Temperatura fotosfere opada od 8000o − 4000o K sa udaljenjem od centra. Fotosfera ima finu strukturu u vidu sjajnih zrnaca–granula srednje veliˇ cine oko 1000 km, koja traju oko 5 minuta i koji su razdvojeni uskim tamnim zonama. Granulacija fotosfere je posledica turbulencije gasova koja se deˇ sava u konvektivnoj zoni, pod fotosferom. U najviˇ sim delovima fotosfere temperatura je oko 4000o K , a gustina je reda −7 −6 10 − 10 g/cm3 ; vodonik je praktiˇ cno neutralan, a jonizuje se samo oko 0.01% atoma, uglavnom metala. U viˇ sim delovima atmosfere temperatura i stepen jonizacije poˇ cinju da rastu; temperatura se penje do na 100000o K . Oblast atmosfere u kojoj raste temperatura sa visinom i dolazi do uzastopne jonizacije vodonika, helijuma i drugih elemenata, naziva se hromosferom. Hromos-


!

93

fera ne emituje belu svetlost ve´ c samo neke linije u ultraljubiˇ castoj, ljubiˇ castoj, crvenoj i radio ooblasti spektra. Iznad hromosfere temperatura dostiˇ ze 1 − 2 × 106 o K i praktiˇ cno se ne menja do daljina od nekoliko radijusa Sunca; to je razre¯ deni i usijani omotaˇ c koji se naziva Sunˇ ceva korona (v. sl. 3.33.). Tokovi plazme koji napuˇ staju koronu nazivaju se suncev vetar. Uzroci zagrevanja gornjih slojeva atmosfere su u talasnom kretanju materije u konvektivnoj zoni; Sunce deo svoje mehaniˇ cke energije prenosi u hromosferu i koronu. Korona emituje neprekidan i linijski spektar. Neprekidni spektar se javlja usled rasipanja fotsferske svetlosti na elektronima, a linijski je posledica viˇ sestruke jonizacije gasova u koroni. Osim granulaste strukture, na vidljivoj povrˇ sini Sunca uoˇ cavamo pore – povremeno uve´ cane tamne zone me¯ du granulama. Pore ponekad prerastaju u velike tamne pege okruˇ zene polusenkom, koja se sastoji od radijalno izduˇ zenih fotosferskih granula. Pege su nepostojane forme. Na krejevima Sunˇ cevog diska oko pega se vide svetle forme – fakule, koje se mogu registrovati kog svih pega, ali ne i u vidljivom delu spektra ve´ c na spektroheliogramima – fotografijama povrˇ sine u konkretnim linijama (vodonik, jonizovani kalcijum i sl.).

3.22. Sunˇ ceva aktivnost. Trenuci i pojavnost neobiˇ cnih formi na Suncu
koji su obeleˇ zeni poviˇ senom aktivnoˇ s´ cu Sunca, pove´ canim zraˇ cenjem energije i uticajem na okolinu, nazivaju se opˇ stim imenom Sunˇ ceva aktivnost. 

 
ver∴1 

Slika 3.34. Ciklus Suˇ ceve aktivnosti 


ver∴1

94

-*-5 ) 6- )

/

111 3.23. Sunˇ ceve pege. Sunˇ ceve pege je prvi posmatrao teleskopom Ga-

lilej (1610.g.) i primetio je da se one kre´ cu po disku Sunca; to je naveo kao dokaz rotacije Sunca. Tokom XIX veka poˇ celo je sistematsko pra´ cenje i registrovanje broja i ploˇ zaja pega na Suncu. Rezultat tog sistematskog pra´ cenja je otkrivanje cikliˇ cnosti u nekim oblicima Sunˇ ceve aktivnosti. Slika 3.35. 23 Suˇ cev ciklus Pege su veoma nepostojane forme. Javljaju se obiˇ cno u paru kao pega vodilja i pega pratilja; pege su mesta jakih magnetnih polja suprotnog magnetizma. Preˇ cnik pege je u proseku nekoliko desetina hiljada kilometara. Sistematsko pra´ cenje broja, veliˇ cine i rasporeda Sunˇ cevih pega zapoˇ ceo je nemaˇ cki asˇ tronom Svabe 1826. godine. Pokazalo se da se intenzitet aktivnosti i broj pega i grupa pega na Suncu periodiˇ cno menjaju u intervalu od oko 11 godina. Prema tome, ciklusom Sunˇ ceve aktivnossti naziva se vremenski razmak izmed ¯u dva minimuma aktivnosti.

Slika 3.36. Suˇ ceve pege


!

"

95

Po pravilu u grupi pega nalaze se dve posebno velike pege–jedna na istoˇ cnoj, druga na zapadnoj strani grupe, koje imaju suprotnu magnetnu polarnost. U toku datog ciklusa na datoj polusferi (severnoj i juˇ znoj) polaritet svih pega vodilja je jednak, ali je na raznim polusferama razliˇ cit. Po isteku ciklusa ovi polariteti u parovima se menjaju u suprotne. Magnetna polja igraju veoma vaˇ znu ulogu u atmosferi Sunca, deluju´ ci znatno na kretanje plazme, na njenu gustinu i temperaturu. Posebno, pove´ canje sjaja fakula i smanjenje sjaja u oblasti pega izazvano je pojaˇ canjem konvekcije u slabom magnetnom polju i njenim priguˇ senjem u jakom magnetnom polju.

3.24. Hromosferske erupcije. U vreme znatnijih promena u grupama

pega, u bliˇ zoj okolini u hromosferi ponekad se javljaju erupcije: iznenada, za nekih 10–15m sjaj hromosfere se jako uve´ ca, dolazi do izbacivanja velikih koliˇ cina gasa i ubrzanja tokova plazme. Pojaˇ cava se zraˇ cenje u rendgenskom i ultraljubiˇ castom delu spektra, javljaju se udari radio talasa. 


ver∴1 

Slika 3.37. Izbacivanje mase iz korone Sunca Geofiziˇ cke posledice erupcija na Suncu su mnogobrojne; nabrojmo samo pojavu polarne svetlosti, megnetne bure, jonosferske bure. 

U traganju za pravilom kojim bi sve daljine planeta od Sunca bile date. predstavljaju retroaktivnu komponentu koja daje vezu sa poreklom i lokalnog (unutraˇ snjeg) dela Sunˇ cevog sistema i veze tog porekla sa ostalim delom kosmosa. mogu´ ce je tako¯ de da je takva planeta postojala i raspala se u komade usled gravitacionoe nestabilnosti i uticaja Marsa i Jupitera.) / 111 3. Sve su to asteroidi sa pouzdano odre¯ denim orbitama.). Dnas je u tablice uneto preko 80. taˇ cnije.g. Asteroidi. Primena fotografije i savremenih metoda skaniranja fotoploˇ ca i automatska identifikacija sa kompjuterskom obradom i kontrolom.28. doveli su do toga da se broj katalogizovanih asteroida naglo pove´ ca sa 2000 na 3500 i viˇ se. izme¯ du nazemnih posmatraˇ ca i komsmosa.25. 1772.27. U tom trenutku me¯ du poznatim planetama nedostajala je joˇ s planeta izme¯ du Marsa i Jupitera. planetoida). Ikar). Asteroidi ili planetoidi.25. pokazuju´ ci kako kroz svoje raznovrsno poreklo. Mogu da traju i nekoliko nedelja a dostiˇ zu visinu od nekoliko stotina hiljada kilometara. odnosno male planete su vrlo specifiˇ cna nebeska tela i.000 asteroida sa svim elementima za pra´ cenje i posmatranje. Najve´ ci broj asteroida koji imaju neki nebesko–mehaniˇ cki znaˇ caj je ”preˇ cnika” nekoliko kilometara.  ver∴1 96 -*-5 ) 6. U koroni mogu da se vide po razmerama joˇ s ve- liˇ canstveniji oblici aktivnosti–protuberance. Asteroidi. Pjaci je otkrio u oˇ cekivanoj zoni malu planetu koja je nazvana Ceres. januara 1801. je objavljeno Ticijus–Bodeovo pravilo. Orbite nekih od njih imaju veoma veliki ekscentricitet i prolaze vrlo blizu Zemlje (kao n. . Potom organizovano traganje za nepoznatom planetom dovelo je do uspeha: 1. Meteori i meteoriti.. asteroidi su kamene gromade nepravilnog oblika. tako i kroz razliku kinematiˇ ckih i dinamiˇ ckih karakteristika. ukupnu razvojnost i promenljivost Sunˇ cevog sistema u posebnostima i u celini. u granicama Sunˇ cevog sistema. Uskoro je usledilo otkri´ ce joˇ s nekoliko malih planeta (asteroida. Mogu´ ce je da su asteroidi ostaci neformirane planete u zoni izme¯ du Marsa i Jupitera. dostupna obiˇ cnim ˇ culima. Ostala tela Sunˇ cevog sistema 3.g. Najve´ ci asteroid je Ceres preˇ cnika oko 780 km. po pravilu. ova. To su po formi i karakteru kretanja veoma raznoobrazni oblaci gasova guˇ s´ cih od materije u koroni (vidi sliku 3. Ova nebeska tela  predstavljaju veoma interesantnu komponentu Sunˇ cevog sistema. pr. 3. Protuberance. Istovremeno. mala nebeska tela su kroz istoriju nauke bila jedina stvarna materijalna veza. Komete.

.38a.. .38. Istorija. Asteroidni pojas Slika 3. ! & 97 ver∴1 Slika 3.

3 godine) najpoznatija je Enkeova kometa. Masa komete je krajnje mala da bi mogla da izaziva gravitacione poreme´ ceje kod planeta. ver∴1 98 -*-5 ) 6. 3. Komete. Ona se joˇ s pojavila 1835.. sl. predvideo je pojavu 1758. (v. Slika 3. Izgled komete za posmatraˇ ca sa Zemlje zavisi od linijske udaljenosti od Zemlje.) / 111  3. Od tada ta kometa nosi njegovo ime. planete imaju znatno dejstvo na kretanje kometa. S druge strane.39. Samo neke komete postaju izuzetno sjajne i ukraˇ sene”repovima” (zvezde repatice) u blizini Sunca. Ve´ cina ostaje takva i blizu Sunca. Dok su daleko od Sunca komete liˇ ce na veoma slabe ra- zlivene svetle pege sa jezgrom u sredini. preˇ cnika do nekoliko kilometara.godine. predtsvlja jedinstveni ˇ cvrsti deo komete i u njemu je koncentrisana praktiˇ cno cela masa komete.29. Komete imaju veoma malu masu i malu gustinu. i 1986. . afeli periodiˇ cnih kometa su u blizini orbite Jupitera. Glavni pojasevi ostalih tela Sunˇ cevog sistema Edmund Halej je prvi izraˇ cunao i predskazao ponovnu pojavu nekih kometa. godine komete koja je ranije bila vi¯ dena 1682. Halejeva kometa pripada klasi periodiˇ cnih kometa. 1910. U kataloge je uneto viˇ se od 1000 posmatranih kometa. Od kometa sa kratkom peridom (3. ugaone udaljenosti od Sunca i prisustva Meseˇ ceve svetlosti. Malo jezgro komete.39).

Najbliˇ za nebeska tela svojim poreme´ cajnim dejstvom ponekad ”privuku” kometu u ”unutraˇ snjost” Sunˇ cevog sistema i time se objaˇ snjava veliki nagib skoro paraboliˇ cnih orbita kometa u odnosu na ekliptiku i. Spektar jezgra komete je kopija spektra Sunca. vode i metana sa ˇ cesticama praˇ sine. Erupcije na Suncu mogu da izazovu i iznenadne promene sjaja kometa. Rep komete ponekad dostiˇ ze duˇ zinu jednaku daljini Zemlje od Sunca. koma i rep tako¯ de svetle hladnom svetloˇ s´ cu. bilo usled sudara sa meteorskim fluksom (pljuskom). komete obrazuju ogromni oblak koji se prostire daleko iza orbite Plutona. tj. u prvom redu zbog pritiska sunˇ cevog zraˇ cenja i zagrevanja. to je ona sjajnija i njen rep postaje duˇ zi. ˇ je kometa bliˇ Sto ze Suncu. komu oko jezgra. Glava. Cesto je registrovan i raspad ili deoba jezgra komete bilo usled plimskog dejstva Sunca. Jupiterovo gravitaciono dejstvo pretvara neke od kometa u kratkoperiodiˇ cne. a glava dostiˇ ze dimenzije Sunca. jezgro svetli odbijenom sunˇ cevom svetloˇ s´ cu. apsorbuju´ ci i ponovo zraˇ ce´ ci Sunˇ cevu energiju (rod fluorescencija). Prime´ ceno je da se jezgra periodiˇ cnih kometa troˇ se pri svakom prolazu oko ˇ Sunca. Prilaze´ ci Suncu gasovi isparavaju i ˇ cine magliˇ castu koprenu. vrlo verovatno. ta koprena se pod pritiskom Sunˇ cevog zraˇ cenja i magnetnog polja korpuskula Sunˇ cevog vetra deformiˇ se i obrazuje rep komete.  ! ' 99 ver∴1 Jezgro komete ˇ cini konglomerat zale¯ denih amonijaka. a zatim zbog intenzivnog izdvajanja gasova. Prema Ortovoj hipotezi. suprotan smer kretanja oko Sunca. .

) Slika 3.. Evolucija komete na putanji 3. Davno je prime´ ceno da se jezgra kometa troˇ se i da komete svetle sve slabije. Kada u svom kretanju Zemlja nai¯ de na njih.1−100mm) i gustine reda 0. U njihovim spektrima se vide sjajne linije gvoˇ zd ¯a. Najˇ ceˇ s´ ce meteorska tela poˇ cinju da svetle na visinama od oko 100–120 km i sagorevaju potpuno ve´ c na 80 km..30. sl. Meteori su tela malih dimenzija (0.41. brzinom 60–70 km/s. usijavaju se i sagorevaju. Meteori i meteoriti. a oni koji dolaze u susret. Istovremenim posmatranjem iz dve taˇ cke na rastojanju od oko 30 km (v.40. oni velikom brzinom ulaze u atmosferu. . silicijuma i drugog. pri nailasku na meteorski roj uˇ cini´ ce nam se da svi dolaze iz jedne . Ne jednom je registrovano cepanje jezgra na dva i viˇ se delova. Grupe meteora ostataka komete nazivaju se meteorskim rojem.) moˇ ze da se izraˇ cuna visina na kojoj se pojavio meteor: meteori koji sustiˇ zu Zemlju ule´ cu u atmosferu brzinom od oko 10 km/s.1 g/cm3 . Kometa / 111  Slika 3. ver∴1 100 -*-5 ) 6. kalcijuma. zbog efekta perspektive. Male ˇ cvrste ˇ cestice raspadnutog jezgra komete nazivaju se meteorima.

Zbog ˇ ceste neravnomernosti rasporeda meteorskih rojeva na putanji. stvaraju veliku buku. koji se usijavaju pri prolazu kroz Zemljinu atmosferu. Zvezde predstavljaju raznovrstan skup nebeskih tela. ! ! 101 taˇ cke–radijanta. 3. Po pravilu ta materija se nalazi u stanju koje je laboratorijski prepoznato kao stanje plazme. Svetljenje zvezda. pri ˇ cemu je i njihovo poreklo i njihova budu´ cnost skoro u potpunosti odre¯ dena koliˇ cinom zahva´ cene materije iz lokalnog okruˇ zenja. Izuzetno veliki meteoriti su obiˇ cno gvozdeni. Temperatura. tj. Zvezde. sastavljena je od neutralnih ˇ cestica (atomi i molekuli) i od naelektrisanih ˇ cestica (elektroni i joni). Rastojanja.31. sliˇ cne su Suncu jer predstavljaju samosvetle´ ce. O modelima ponaˇ sanja takvog vida materije u uslovima velikih ukupnih masa i proporcionalnih zapremina. 3. meteorskim pljuskom. govori´ cemo u daljem tekstu. Spektri. ”zahvatile” maksimum autonomnosti u dinamiˇ ckom smislu.   ver∴1 . U transformaciji ukupne kosmiˇ cke materije zvezde su. kao pojedinaˇ cna nebeska tela. sijaju skoro kao Mesec i raspadaju se na parˇ cad koja padaju na Zemlju u vidu meteorita.32. Poznati meteorski rojevi su Perseidi (javljaju se od 10–12 avgusta svake godine) i Leonidi (16–17 novembra). ulazak Zemlje u zone ve´ ce gustine pra´ cen je tzv. U raznim vidovima astronomskog eksperimenta do sada je registrovano nekoliko milijardi zvezdanih objekata. Bolidi su ve´ ca meteorska tela (verovatno nisu poreklom od kometa) teˇ zine do 10 kg. usijane lopte koje crpe energiju ogromnih koliˇ cina iz svoje unutraˇ snjosti.

Spektri zvezda.) / 111  Slika 3. 40 Suncu najbliˇ zih zvezda 3.33. ver∴1 102 -*-5 ) 6.43. To omogu´ cava da se temperatura zvezde odredi iz raspodele energije u neprekidnom spektru. koja je funkcija temparature. Iz upore¯ denja intenziteta linija atoma i jona istog elementa odre¯ duje se njihova relativna koliˇ cina. . Skoro svi spektri zvezda su apsorpcioni zbog apsorpcije u spoljaˇ snjim omotaˇ cima.

 ! !! 103 ver∴1 Slika 3. Raspodela po spektru .44.

45. .) / 111  Slika 3. HR dijagram Koriste´ ci Doplerov efekat. radijalne brzine zvezda (brzine u pravcu vizure) mogu da se odrede iz spektralne analize: pri pribliˇ zavanju izvora posmatraˇ cu talasna duˇ zina se skra´ cuje. a uve´ cava pri udaljenju. ver∴1 104 -*-5 ) 6.

Zute zvezdfe ili zvezde klase G o imaju povrˇ sinsku temperaturu oko 6000 K i u spektrima preovla¯ duju linije metala (gvoˇ zd ¯e.34.44a. . . Sunce pripada klasi G2.) sa temperaturom od oko 3000o K vide se apsorpcione linije najjednostavnijih dvoatomnih molekula. Zvezdani spektri 3. natrijum). ugljenika ili cirkonijuma. ˇ najˇ ceˇ s´ ce titan–oksida. sl. Temperatura crvenih zvezda je niska. ! !" 105 ver∴1 = 0 (1 v + ). Bele zvezde klase A imaju temperaturu reda 10000o K i u spektrima su najjaˇ ce linije vodonika i mnogo slabih linija jonizovanih metala. c Slika 3.. Temperatura zvezda. kalcijum. u spektrima hladnih crvenih zvezda klase M (v..

Evolucioni tok .46.) / 111  Slika 3. ver∴1 106 -*-5 ) 6.

 ! !" 107 ver∴1 Slika 3.47. Silaz na glavni niz . Spektralna klasifikacija Slika 3.47a.

Veliki crveni X preko starije sheme klasifikacije zvezda ne znaˇ ci da se ta klasifikacija viˇ se ne primenjuje.) / 111  Kod plavih zvezda klase B temperatura je oko 30000o K i preovla¯ duju linije neutralnog i jonizovanog helijuma. nego da je doˇ slo do znaˇ cajnih promena i do proˇ sirenja ukupnog broja spektralnih klasa. HR dijagram . ver∴1 108 -*-5 ) 6. Neke zvezde klase O imaju temperaturu i do 100000o K. tako da staro grananje kod hladnijih zvezda nije viˇ se tako jednostavno.48. Slika 3.

Slika 3. Svetljenje i zvezdane veliˇ cine. rastojanja do najbliˇ zih zvezda. a velika poluosa Zemljine orbite i F godiˇ snja paralaksa.= 206265 F u astronomskim jedinicama. Najsjajnije zvezde su joˇ s astro- nomi starog veka nazvali zvezdama prve veliˇ cine. a najslabije vidljive golim okom. sin F Ako je a usvojeno za jedinicu (astronomska jedinica!) i kako je F mali ugao . u tom cilju izabrano je rastojanje od Zemlje do Sunca.49.N . Godiˇ snja paralaksa Godiˇ snjom paralaksom zvezde naziva se ugao pod kojim se sa zvezde vidi polupreˇ cnik Zem-ljine putanje oko Sunca. ! !# 109 3.   ver∴1 . AJ. zvezdama ˇ seste veliˇ cine. onda je . Pojam ”zvezdana veliˇ cina” nema smisao stvarnih razmera zvezda. Godiˇ snja paralaksa i daljine. Astronomi su se brzo uverili da za merenje rastojanja do zvezda moraju da koriste osnovicu ve´ cu od Zemljinog polupreˇ cnika. upravan na vizuru. Parsek je rastojanje sa kojeg se astronomska jedinica vidi pod uglom od 1 . Neka je .35. rastojanje do zvezde. onda je a .= .36. 3. Tek u prvoj polovini proˇ slog veka instrumenti su dozvolili da se izmere prva rastojanja. Polaze´ ci od Veber–Fehnerovog psiho–fiziˇ ckog zakona po kojem su intenzitet ose´ caja ˇ covekovog ˇ cula (O) i nadraˇ zaj kojim je taj ose´ caj izazvan (N) povezani odnosom O = const.

gde su E1 i E2 osvetljenosti. Tako smo doˇ sli do jedne od osnovnih jednaˇ cina u astronomiji: log (E2 ) − log (E1 ) = 0.512. odnosno const.0 = 10 parseka (ps).m1 −m6 . je prividna veliˇ cina koju bi imala zvezda na rastojanju od . tj. = 2. Svetljenjem zvezde zva´ cemo njen stvarni intenzitet svetljenja u jedinicama intenziteta Sunca.) = 0. ili M = m + 5 + 5log (F). Da bi zvezdane veliˇ cine kao mera sjaja – osvetljenosti imale i smisao stvarnih razmera zvezda.).1. uvedena je apsolutna zvezdana veliˇ cina. Veliˇ cina se naziva prividna jer ne znamo rastojanje do tela.m . to je rastojanje sa kojeg se polupreˇ cnik Zemljine putanje vidi pod uglom od 0”.) / 111 Pogson dobija vezu osvetljenosti (sjaja?) (E) sa nebeskog tela i njegove prividne veliˇ cine (m): E = const. a m1 i m2 prividne veliˇ cine zvezda (nebeskih tela. (M ).512M −m E0 ili M = m + 5 − 5log (. u krajnjoj liniji). E2 odakle sledi da je (m1 − m6 )log (const. Apsolutna zvezdana veliˇ cina. ver∴1 110 -*-5 ) 6.  E1 = 100 = const. Napomenimo da se prividna veliˇ cina oznaˇ cava slovom m.4. a da se i jedinica veliˇ cine tako¯ de oznaˇ cava sa m .) = 2. Pokazalo se da zvezde ˇ seste prividne veliˇ cine imaju sjaj manji oko 100 puta od zvezda prve prividne veliˇ cine.  . Kako sjaj opada sa kvadratom rastojanja to vaˇ zi: E . ˇ sto sa prethodnom jednaˇ cinom daje E = 2. E0 .4(m1 − m2 ).2 0 = 2 . log (const.

gde je I koeficijent proporcije.48a. sopstvenih kretanja. Slika 3.) je komponenta prostorne brzine zvezde duˇ z vizure ka njoj ili duˇ z radijus–vektora poloˇ zaja zvezde. izraˇ zena u ugaonoj meri projekcije te komponente na nebesku sferu. Razmere i gustine zvezda. Sopstveno kretanje je promena poloˇ zaja na nebeskoj sferi. Apm solutne zvezdane veliˇ cine M dostiˇ zu najviˇ se −9 .48a. Zbog ogromnih rastojanja ˇ cak i vrlo brzo kre- tanje zvezda dovodi do veoma spore promene njihovog poloˇ zaja na nebeskoj sferi. onda imamo   ver∴1 . radijalnih brzina i daljine. 3.37. T apsolutna temperatura tela. Iz fizike znamo da intenzitet zraˇ cenja crnog tela moˇ zemo da opiˇ semo relacijom I = IT 4 . 3. Radijalna brzina (v. 3. Kretanje zvezda. ono se odre¯ duje iz tzv. Prostorno kretanje zvezda Taˇ cka na nebeskoj sferi ka kojoj se prividno kre´ ce Sunce naziva se apeksom. to je komponenta prostornog kretanja upravna na radijus–vektor poloˇ zaja. Osim prividnog zvezde imaju i pravo kretanje. ! !% 111 Dok je interval promene prividnih zvezdanih veliˇ cina od −27m do +23m . sl. Bolometrijskom veliˇ cinom zvezde naziva se veliˇ cina dobijena iz registrovanja zraˇ cenja u svim oblastima spektra. Ako usvojimo da je za Sunce svetljenje L0 = 1 i r0 = 1.38. tj.

za najve´ ci broj zvezda vaˇ zi relacija L = R5. Sliˇ cno. ovo je tzv. crveni dˇ zinovi su dˇ zinovi i po sjaju i po dimenzijama.39. Dˇ zinovi dostiˇ zu dimenzije do 100 puta ve´ ce od Sunca. Zvezde velikog sjaja se nazivaju superdˇ zinovi. Moˇ zemo da uoˇ cimo (v. danski astronom Hercˇ sprung je poˇ cetkom ovog veka utvrdio da postoji veza izme¯ du temperature i apsolutne zvezdane veliˇ cine. relacija masa–sjaj koja omogu´ cava da se odredi masa pojedinaˇ cne zvezde iz poznavanja sjaja. u tom smeru isto tako opadaju svetljenje. tj.9 . . Najvaˇ znije zakonomernosti. Taorijom relativnosti pretpostavljeno usporavanje svetlosnih oscilacija u jakom gravitacionom polju registrovano je kod belih patuljaka u vidu tzv. duˇ z glavnog niza. Beli patuljci ne zadovoljavaju ovu relaciju. razmere zvezde su manje ako je zvezda sjajnija i viˇ se spektralne klase. Joˇ s manji su beli patuljci. Uz jednako svetljenje. Prouˇ cavaju´ ci zvezde an sliˇ can naˇ cin i pokuˇ savaju´ ci da izvrˇ si njihovu klasifikaciju. Naˇ se Sunce je na glavnom nizu u zoni ˇ zutih patuljaka. 3.) L 4Fr2 I r 2 T 4 = = ( ) ( ) .Bez obzira na svu raznovrsnost zve- zdanih objekata. 2 I L0 4Fr0 r0 T0 0 r= √ L:( T 2 ) T0 / 111  tj. ali masa ima je ve´ ca samo desetinu puta. Neˇ sto kasnije Rasle konstruiˇ se prvi dijagram spektar – apsolutna zvezdana veliˇ cina. Njihove mase su reda 0. sl. eksperiment daje vezu L ≈ m3. Najve´ ci broj se ”smeˇ sta” duˇ z linije nagnute od gornjeg levog do donjeg desnog ugla. gde je R polupreˇ cnik zvezde.  ver∴1 112 -*-5 ) 6. Poslednja relacija nudi mogu´ cnost da se na osnovu fotometrijskih parametara izraˇ cunaju razmere zvezda. I kod ovih (kao i kod nekih drugih) objekata prirodni astronomski eksperiment se pokazao potpuno nezavisnim i jedinstvenim.48) da se na H-R dijagramu zvezde grupiˇ su duˇ z nekoliko linija. a time veoma ˇ cesto i njihov prostorni raspored. Crveni patuljci su najmanji me¯ du obiˇ cnim zvezdama.2 . 3. mogu da dostignu fantastiˇ cne gustine reda 107 g/cm3 . upore¯ divanje zvezda poznatih masa i svetljenja uveri´ cemo se da sa pove´ canjem mase brzo i pravilno raste svetljenje zvezde.1m . je rastojanje u radijusima Sunca. Ovakav dijagram (H − R) se pokazao veoma korisnim do danaˇ snjih dana. a srednja gustina je 10 − 100g/cm3 . uz pomo´ c zvezdanih interferometara. crvenog pomaka linija u spektru. radijusi i temperature zvezda. dobijeni rezultati mogu da se provere eksperimentalno. Dobrim delom H-R dijagram odraˇ zava i evoluciju zvezda.

Uzroci su u pulsiranju zvezda: ˇ sirenje fotosfere.. −13m ). Nove i supernove zvezde. Neke promene su strogo periodiˇ cne. i klasiˇ cne. u maksimumu dostiˇ zu M ⊂ (−9m . takva unutraˇ snja nestabilnost se nakuplja najverovatnije vekovima. ali sa periodom reda 1000 godina! Amplituda promene sjaja je (7m . −7m ). koja daje svetlost i hromosfere. nazvane prema karakteristiˇ cnom predstavniku – @ Cefeja. sa periodima ve´ cim od 2 dana. Radiozraˇ cenje je praktiˇ cno netoplotno–sinhrotrono: magnetno polje u maglini usporava elektrone koji su se oslobodili usled eksplozije i koji se kre´ cu praktiˇ cno brzinom svetlosti.2(m − M ) + 1. Ovo je veoma vaˇ zna osobina cefeida. pri ˇ cemu je period veoma stabilan. Cefeide karakteriˇ se promena od 1. 14m ). Cefeide delimo na dve grupe: kratkoperiodiˇ cne (tipa RR Lire) sa periodima do 1 dan.m 5. Otkri´ ca novih zvezda su sluˇ cajna. sl.41. a zatim neˇ sto sporije opada (v. Pravilno promenljive zvezde. To su naizgled obiˇ cne zvezde koje u nekom trenutku poˇ cinju naglo da pove´ cavaju sjaj i dostiˇ zu maksimum za nekoliko dana. Kod supernovih zvezda katastrofiˇ cnost je joˇ s izraˇ zenija.). Prve su toplije i imaju istu veliˇ cinu M = 0. Najverovatnije se radi o katastrofalnoj eksploziji koja za kratko vreme izraˇ ci energiju jednaku energiji zraˇ cenja Sunca za milion godina. Najvaˇ zniji pokazatelj promenljivosti je kriva sjaja. za periodiˇ cne). koja daje pomeranje linija u spektru. ! " 113 3.40. ne deˇ sava se istovremeno. Na mestima gde su bile eksplozije Supernovih danas imamo snaˇ zne radio–izvore i magline ˇ cija materija se ˇ siri velikom brzinom. To su nepravilno promenljive zvezde ili periodiˇ cno promenljive zvezde.m 5 za period od desetak minuta do nekoliko desetina dana. opadanje sjaja potom traje godinama. 3. Izuzimaju´ ci sluˇ cajeve pomraˇ ce- nja u dvojnim i viˇ sestrukim zvezdanim sistemima.) = 0. a vreme izme¯ du dva istoimena ekstremuma je ciklus promene (period. neke nepravilne ili sa naruˇ senom periodiˇ cnoˇ s´ cu. Prouˇ cavanje ovih zvezda je veoma znaˇ cajno sa stanoviˇ sta upoznavanja evolucije zvezda uopˇ ste. postoji veliki broj pojedinaˇ cnih zvezda koje realno menjaju sjaj tokom vremena. To su bele ili ˇ zute zvezde ˇ ciji sjaj neprekidno raste do maksimuma.. Klasiˇ cne cefeide su superdˇ zinovi i iz poznavanja njihove krive sjaja moˇ ze lako da se odredi rastojanje do njih iz ranije date relacije log (. Jedna od najznaˇ cajnijih klasa periodiˇ cno promenljivih zvezda su cefeide.   ver∴1 . ove zvezde u maksimumu dostiˇ zu M ⊂ (−21m . amplituda je razlika maksimuma i minimuma sjaja. .

Postoji joˇ s jedna klasa ne- pravilno promenljivih zvezda. to su eruptivni patuljci. Tako brzu rotaciju mogu da imaju samo tela malih dimanzija i velikih masa. 3.) / 111  3. U intervalu od 1–2 minute sjaj se promeni za 1m − 2m . a posle toga zvezda se ponovo vra´ ca na svoje mesto na dijagramu. Nepravilno promenljive zvezde. pulsari. . Neutronska zvezda koja ima jako magnetno polje i brzo rotira moˇ ze da emituje impulse optiˇ ckog zraˇ cenja i radiotalasa sa visokom preciznoˇ s´ cu – to su tzv. Impulsi mogu da se smenjuju vrlo brzo. Neutronske zvezde. Neutronske zvezde se ˇ cesto javljaju kao os- taci eksplozije supernovih. ver∴1 114 -*-5 ) 6.42.43. od nekoliko sekundi do delova sekunde.

1. komete i meteorska tela. Struktura Sunˇ cevog sistema  . elektromagnetskog i gravitacionog polja.1. / )8) 3 -6846) Nebeski sistemi i sredina Sunˇ cev sistem 4.1. U ˇ sirem smislu u sunˇ cev sistem ubrajamo i me¯ duplanetsku materiju koja se sastoji od razre¯ denih gasova i praˇ sine. Sunˇ cev sistem u uˇ zem smislu ˇ cine Sunce. planetoidi. Slika 4. Sunˇ cev sistem i zakoni kretanja planeta i veˇ staˇ ckih nebeskih tela. Savremena predstava osnovne strukture Sunˇ cevog sistema data je na slici 4. planete i sateliti.

1 2d r = const. 2 dt pri ˇ cemu se navedena konstanta naziva sektorskom brzinom. p–parametar elipse.1 ) / 18   Slika 4.1 1 54-. Meseca i planeta.2.).2. II Keplerov Zakon. posebno Marsa.. I Keplerov zakon. Zahvaljuju´ ci izuzetno taˇ cnim posmatranjima i odre¯ divanju poloˇ zaja Sunca. u zajedniˇ ckoj ˇ ziˇ zi tih elipsi nalazi se Sunce. . Taˇ cka na putanji najbliˇ za Suncu naziva se perihelom. . 1 + e cos( ) gde je r–radijus vektor planete. Kujperov pojas i Ortov oblak 4. III Keplerov zakon. Johan Kepler je uspeo da u toku 18 godina istraˇ zivanja do¯ de do zakonitosti kretanja planeta u Sunˇ cevom sistemu. koje je obavio Tiho Brahe krajem XVI veka. a najdalja afelom. Planete opisuju oko Sunca eliptiˇ cne putanje. Kvadrati perioda obilaˇ zenja planeta oko Sunca srazmerni su kubovim velikih poluosa njihovih putanja. ver∴1 116 -*-5 1 5156... tj. tj. sl. Matematiˇ cki r= p . Keplerovi zakoni. Radijus–vektor planete za jednaka vremena opisuje jednake povrˇ sine.e–je eksecentriˇ cnost i je prava anomalija (v.

Glavno Keplerovo delo: Harmonices Mundi . " -2 -4 81 ) 1 117 ver∴1 Slika 4.3.

1 1 54-. . ver∴1 118 -*-5 1 5156. Planete Sunˇ cevog sistema U odnosu na spoljaˇ snje planete razlikujemo planetu u konjunkciji. elongacija Merkura je oko 2h . opoziciji i kvadraturama. U odnosu na tzv.4.. a Venere je oko 3h . a3 i = k (konstanta za dati sistem). Slika 4. 2 T2 a3 2 / 18  odnosno. Konfiguracije planeta.).3. sl.1 ) 2 T1 a3 = 1 . Planeta je u konjunkciji kada je njena geocentriˇ cna longituda jednaka longitudi Sunca. Konfiguracijama planeta nazivaju se ka- rakteristiˇ cni rasporedi planeta. unutraˇ snje planete razlikujemo planetu u donjoj i gornjoj konjujnkciji sa Suncem i najve´ ce udaljenje. Ti2 4. elongaciju planete (v. Zemlje i Sunca. U raznim poloˇ zajima unutraˇ snje planete pokazuju razliˇ cit odnos osvetljenog i neosvetljenog dela – faze planeta.. U opoziciji je kada je − P = 180o . Zato unutraˇ snje planete moˇ zemo da vidimo ili samo ujutru ili samo uveˇ ce u blizini Sunca. U konjunkciji se planete ne vide. .

Matematiˇ cki.5. T TP gde je M = gde su T iTP zvezdani. 2F 2F . Primenjeno na planetsko kretanje ovaj izraz daje M mP . U P =C   ver∴1 .1 − P 119 i u kvaadraturama kada je = ±90o . samo dva izolovana tela bi se kretala strogo po Keplerovim zakonima. Sinodiˇ cki i sideriˇ cki periodi. odnosno sideriˇ cki periodi reevolucije Zemlje i planete redom. Polaze´ ci od Hajgensovog izraza za centripetalno ubrzanje taˇ cke koja se kre´ ce po krugu polupreˇ cnika r. r2 gde je C univerzalna konstanta. " " 51 . imamo M S − MP S = ±2F. Sinodiˇ ckim periodom planete nazi- va se vremenski razmak u kome se ponavlja data konfiguracija. 4. Huk i Halej su iz III Keplerovog zakona doˇ sli do izraza za centripetalno ubrzanje planeta M= M = 4 F2 k 1 . Ispituju´ ci prirodu sile koja izaziva ovakvo ubrzanje kod kretanja planeta. ako je M ugaona brzina Zemlje na putanji oko Sunca. r je rastojanje me¯ du masama.-413 1 2-41 . r gde je v linijska brzina taˇ cke. po isteku tog vremena razlika u prirastu longitude Zemlje i planete je ±2F. v2 . 4. Ren. r2 gde je k = r3 /T 2 .13 1 1 51.4. Dinamika planetskih kretanja. r2 gde je M masa Sunca a mP masa planete. Njutn je doˇ sao do formulacije znamenitog zakona gravitacije: dva tela se uzajamno privlaˇ ce silom proporcionalnom proizvodu njihovih masa i obrnuto proporcionalnom kvadratu njihovog rastojanja F =C m1 m2 . tj. MP ugaona brzina planete i S sinodiˇ cki period planete. Otkri´ ce zakona gravitacionih dejstava ukazalo je na ograniˇ cenost Keplerovih zakona. MP = .

Do danas je u vrlo raznovrsne orbite poslato preko 20000 veˇ staˇ ckih objekata (satelita i me¯ duplanetskih stanica). Na povrˇ sini Zemlje prva kosmiˇ cka brzina je oko 8km/s.7. Armstrong i Oldrin). Svoj davnaˇ snji san da se ”vine u nebo”. (R + h) (R + h) gde je h visina tela m nad povrˇ sinom tela M .  ver∴1 120 -*-5 1 5156. da savlada gravitaciju. Raˇ cun tih uticaja naziva se teorijom poreme´ caja. Sliˇ cno je bilo i sa Plutonom. U teoriji poreme´ cajnih dejstava posebno mesto zauzimaju plimska dejstva. drugu kosmiˇ cku brzinu ili paraboliˇ cnu brzinu za telo M . Za h = 0 dobijamo brzinu koja se naziva prva kosmiˇ cka brzina ili brzina kruˇ zenja.1 ) / 18  svim ostalim sluˇ cajevima postoje uticaji drugih tela. poreme´ caji usled konaˇ cnih dimenzija nebeskih tela i nesferiˇ cnosti oblika. Kako ovde govorimo o letu u kosmos u najelementarnijem vidu. Let u kosmos. Plimsko trenje usporava Zemljinu rotaciju. ali sto godina kasnije. Zadatak: Posmatrajmo loptasto nebesko telo mase M i polupreˇ cnika R. 2 (R + h) odakle sledi izraz za tzv. Plimsko dejstvo Zemlje na Mesec dovelo je do toga da je Mesec okrenut Zemlji uvek istom stranom. pri ˇ cemu su primetne direktne deformacije vodenih masa. Da bi dato telo napustilo centralno telo M .1 1 54-. Plimskim ubrzanjem taˇ cke naziva se razlika ubrzanja u datoj taˇ cki i u centru tela izazvana gravitacionim privlaˇ cenjem drugog tela. Izraˇ cunati brzinu kruˇ zenja malog tela m << M oko tela M. njegova kinetiˇ cka energija treba da je bar jednaka potencijalnoj energiji u datoj taˇ cki: 2 mvp Mm =C . iskrcavanje na Mesec (1969. posade (Jurij Gagarin. ˇ covek je konaˇ cno ostvario u prvim kosmiˇ ckim letovima automatske stanice (1957. Reˇ senje: Uslovi zadatka nam govore da centrifugalna i gravitaciona sila na dato telo mase m treba da su u ravnoteˇ zi: 2 mvk Mm =C 2. Zahvaljuju´ ci razvoju teorije raˇ cuna poreme´ cajnih dejstava otkrivene su planete Neptun i Pluton. a deformacije ˇ cvrstog omotaˇ ca su znatno manje. Poloˇ zaj Neptuna su 40-tih godina devetnaestog veka raˇ cunski predvideli Leverije i Adams i on je otkriven na predvi¯ denom mestu 1846. . 4. odavde je vk = CM/(R + h).6. Plimska dejstva. 4. godine. godine). a pripremaju se grandiozni poduhvati istraˇ zivanja kosmosa sa paluba vasionskih letilica. 1961. najmanje ˇ sto se mora dati jesu izrazi za brzine koje su potrebne da bi se savladala gravitacija nebeskih tela uopˇ ste. godine). Mesec i Sunce imaju snaˇ zno plimsko dejstvo na Zemlju. Zemlje posebno.g.

konzervativnim i disipativnim silama najbliˇ zeg nebeskog okruˇ zenja. Veˇ staˇ ckim nebeskim telom (objektom) na- zivamo objekte stvorene ljudskim radom i uvedene u uslove pasivnog kretanja po (uslovno) zatvorenim krivim drugog reda (putanje–trajektorije) oko Zemlje.5. Veˇ staˇ cka nebeska tela. Putanje–trajektorije takvih objekata definisane su gravitacionim i negravitacionim dejstvima i silama. Klasifikacija satelitskih orbita .8.) 121 ver∴1 4. tj.  " & 8-:6)3 ) -*-5 ) 6. Slika 4. To podrazumeva da je iskljuˇ cena mogu´ cnost delovanja na parametre kretanja iz sistema tog tela osim delovanja usled ljudske intervencije.

2 veoma spor M satelit 2◦ . gde je M ugaona brzina u luˇ cnim sekundama.0743 cos z ≈ H D 2 1 − r a 1 /2 cos I. efektivnijih nebesko–mehaniˇ ckih metoda za raˇ cun poloˇ zaja i utvr¯ dena potreba primene brzih i specijalizovanih kompjutera. ovi objekti su najbliˇ zi laboratorijskim objektima drugih nauka i nude mogu´ cnost ponavljanja uslova ve´ ceg dela eksperimenta. a je velika poluosa putanje (u R ). ver∴1 122 -*-5 1 5156. I je pravac vektora brzine u odnosu na posmatraˇ ca.5 − 2◦ . 5 spor Interval 0◦ . v je linearna brzina na putanji. ˇ ciji broj danas dostiˇ ze nekoliko desetina hiljada. r je geocentriˇ cna daljina. promena prividnog poloˇ zaja.5 − 1◦ . Time je i bio ispostavljen zahtev za razvoj posebnih.1 1 54-.0−1◦ . 6=>A = " Astrometrijska klasifikacija satelita Interval Interval 1◦ . a time – velika nepristupaˇ cnost ve´ cini klasiˇ cnih optiˇ ckih instrumenata i sistema – znatne i brze promene fotometrijskih karakteristika – znatan uticaj negravitacionih sila na kretanje i uporedivost tog uticaja sa uticajem gravitacionih sila. .0 srednje brz Interval 0 ◦ . Cak U odnosu na parametar ponovljivosti. D je topocentriˇ cna daljina satelita. Odlike posmatraˇ ckog procesa usmerenog na veˇ staˇ cka nebeska tela proistiˇ cu iz slede´ cih ˇ cinjenica: – to su objekti sa ”kratkom” istorijom – velika ugaona brzina. tj. 2 − 0◦ . Zbog naglog pove´ canja i broja i vrste veˇ staˇ ckih nebeskih objekata. Sre´ ce se i tzv.0−5◦ . U pogledu putanjskih elemenata i efemerida ZVS najˇ ceˇ s´ ca su dva standarda: dvolinijski NASA kod i stari sovjetski sistem elemenata ORBITA.0 − 0◦ . uvedeno je nekoliko sistema klasifikacije.5 brz Interval 0◦ .0 veoma brz Interval 1◦ . astrometrijska klasifikacija za koju se definiˇ se priznak M [s−1 ] = 206265 × v 0.1 ) / 18  ˇ i u apsolutnom smislu ovo su novi objekti (uporedi: nove i supernove!?).0 ekspres Od ostalih klasifikacija satelita spomenu´ cemo fotometrijsku po sjaju i fotometrijsku po sjaju i promeni sjaja. a kasnije proˇ siren i na ostale veˇ staˇ cke objekte (vidi prilog). ali je najraˇ sireniji me¯ dunarodni kod izvorno projektovan za Zemljine veˇ staˇ cke satelite.

nepromenljive skoro nepromenljive promenljive i pulsiraju´ ce promenljive i pulsiraju´ ce sa isˇ cezavanjem promenljive i trepere´ ce sa isˇ cezavanjem promenljive sa povremenim bleskom neodre¯ dene Uoˇ cavanje. Ovo izlaganje nas je dovelo na prag posebnog vida praktiˇ cne astronomije koju nazivamo satelitska astronomija. doplerskim sistemima. I u profesionalnoj praksi razlikujemo nekoliko vidova posmatranja i pra´ cenja satelita: vizuelno. Posledica selektivnosti Zemljine atmosfere je stvaranje uslova da se proˇ siri prijemni interval talasnih duˇ zina elektromagnetnog zraˇ cenja nebeskih tela. Jedna od ideja je iznoˇ senje posmatraˇ ckih resursa izvan oblas- . kod druge fotometrijske klasifikacije uzima se u obzir i promena sjaja. P ∼ B. onda se pretpostavlja da je dostupna dobra vremenska baza za pripremu i obavljanje posmatranja. c) snimanje fotografskom kamerom d) posmatranje teleskopom i snimanje teleskopom sa kamerom. 3. tj. h – visina nad horizontom. laserskim daljinomerima. no´ c vedra i bez Meseˇ cine Napomena oˇ stro se izdvaja me¯ du zvezdama Osim sjaja. 7] [8. posmatranje golim okom. gde je . 10] [10. H . 5. 7. . 13] 123 ver∴1 6=>A = " mZV S tip veoma sjajan sjajan lako se uoˇ cava okom u no´ ci bez Meseˇ cine srednjeg sjaja slab sigurno se nalazi dvogledom sa 20x uve´ canjem vidi se dvo gledom pri dobrim uslovima veoma slab granica vidljivosti dvogledom. 4] [5. DM – geocentriˇ cno rastojanje P – prozraˇ cnost atmosfere. 1] 8-:6)3 ) -*-5 ) 6. " & [-3. DE . – pozicioni ugao satelita u odnosu na Mesec. 4. 6.) Fotometrijska klasifikacija satelita po sjaju [2.{ln f (O) + ln f (DE /DK ) + ln f (P. radarima. 2. posmatranje i pra´ cenje Zemljinih veˇ staˇ ckih satelita obavlja se i kroz amatersku i kroz profesionalnu praksu.m ∼ coef. dvogledom. Kada se govori o profesionalnom posmatranju. tj. Amaterska praksa se najˇ ceˇ s´ ce svodi na identifikaciju i a) vizuelno posmatranje. b) vizuelno posmatranje binokularom. specijanim kamerama. tako da sada razlikujemo: 1. h)}.

 Slika 4. sa ljudskom posadom ili bez nje. postrojenja i instrumenti na Zemlji. spada Zemlja kao nebesko telo. u koje. baziˇ cni sistemi. ver∴1 124 -*-5 1 5156. ljudi. da bi se veˇ staˇ cki objekat naˇ sao u ulozi nebeskog objekta. pre svega. Za stvaranje ovih sistema neophodni su tzv. a sredstva za to su kosmiˇ cke letilice i orbitalne stanice.1 ) / 18  ti znaˇ cajnog uticaja Zemljine atmosfere. . potrebno je izgraditi i odgovaraju´ ce transportne sisteme poˇ cev od raketa nosaˇ ca do space shuttle-a.6 Zemlja kao viˇ sestruki nebeski objekt Me¯ dutim.1 1 54-.

10.  " ' 2 4)3.   ver∴1 . planeta ili satelit. da transportni sistemi. pri raˇ cunu pomraˇ cenja mora da se vodi raˇ cuna i o tim efektima. daje priliku izmene uslova do granice ”subjektizacije” instrumentarijuma. Pomraˇ cenje Meseca je neizbeˇ zno samo ako prividna geocentriˇ cna latituda Meseca u trenutku punog Meseca nije ve´ ca od prividnih polupreˇ cnika Meseca i zemljine senke na rastojanju Meseca. zaklanjaju od posmatraˇ ca telo sa sopstvenim ili snaˇ znim reflektovanim zraˇ cenjem (zvezde. 4. o kosmiˇ ckim letilicama moˇ zemo da govorimo kao o objektima posmatraˇ ckog eksperimenta na nivou baznog sistema ili kao o subjektima posmatraˇ ckog eksperimenta u uslovima u kojima jedna od kompozitnih funkcija ranije navedene jednaˇ cine A u glavi I. 4. u ovom trenutku. Pomraˇ cenja i okultacije. Ovde ´ cemo se pozabaviti samo pojmom pomraˇ cenja u uˇ zem smislu. bez obzira na neulovljivost zatamnjenja Meseca pri ulasku u polusenku. kada tamno telo. Sunce). kao krajnja tela javljaju ili Sunce ili Zemlja. npr. govorimo o pomraˇ cenju.) 1 7 6)+1 - 125 Pretpostavljaju´ ci da su problemi na nivou baziˇ cnih sistema reˇ seni sa odgovaraju´ cim nivoom taˇ cnosti. igrala veoma znaˇ cajnu ulogu i izazivala i podsticala kako podozrenje i strah tako i radoznalost i znatiˇ zelju jeste pojava pomraˇ cenja Sunca i Meseca. Od posebnog znaˇ caja za astronomiju su pomraˇ cenja Sunca. u uslovima skoro kolinearnih njihovih centara (v. Jedna od pojava koja je u istoriji ljud- skog roda. Usled nagiba Meseˇ ceve putanje prema ekliptici i = 5◦ 9 neophodno je da se steknu posebni uslovi za pojavu pomraˇ cenja.9. kako je taˇ cnost posmatranja znatno porasla poslednjih decenija. i – na prividna pomraˇ cenja–okultacije. okultaciji (zaklanjanju) i prolazu. to je svojevrsan astronomski eksperiment koji pruˇ za mogu´ cnost da se detaljnije prouˇ cavaju Sunˇ ceva hromosfera i korona. Uˇ sirem smislu pojam okultacija moˇ ze da se prihvati i za neke pojave u dvojnim i viˇ sestrukim sistemima. pojave se dele na dve grupe u uˇ zem smislu: – na stvarna pomraˇ cenja u toku kojih dolazi do smanjenog svetljenja reflektuju´ ce povrˇ si planete ili satelita usled njihovog ulaska u senku drugog tela. slike). zadovoljavaju funkcionalne zahteve. u sluˇ caju nekih pojava u Galaksiji i vangalaktiˇ ckim sistemima (zona izbegavanja.). ukoliko se. Pomraˇ cenja Sunca i Meseca. Pri kretanju tela Sunˇ cevog sistema stvaraju se takve konfiguracije od tri tela u kojima. i u nauci i u obiˇ cnom ˇ zivotu. Pomraˇ cenja Meseca nastaju ka- da Mesec u¯ de u Zemljinu senku. Sa stanoviˇ sta posmatraˇ ca vezanog za Zemlju. Godiˇ snje moˇ ze da bude od 2 do 5 pomraˇ cenja Sunca i najviˇ se 3 pomraˇ cenja Meseca. razmatraju´ ci samo geometrijsku stranu pojave.

Sema pomraˇ cenja Sunca ˇ Slika 4. Sema pomraˇ cenja Meseca .1 ) / 18  ˇ Slika 4.1 1 54-.8. ver∴1 126 -*-5 1 5156.7.

Ovakav oblik III Keplerovog zakona omogu´ cava da se iz poznavanja parametara jednog sistema i kinematike drugog. Da bismo doˇ sli do efektvnog naˇ cina za odre¯ divanje masa nebeskih tela. Konkretno. odre¯ divanje mase Sunca u odnosu na masu Zemlje moglo bi da se izvrˇ si iz: T2 M + M a3 = . 2 T2 M2 + m2 a2 gde su (M1 +m1 ) i (M2 +m2 ) sistemi od po dva tela (planeta i satelit.) 127 ver∴1 4.). manja tela. odrede mase u drugom sistemu. " . T(2 M + M( a3 ( odakle sledi M M ≈ a a( 3 : T T( 2 . posmatrajmo taˇ cniju formu III Keplerovog za- kona: 2 T1 M1 + m1 a3 1 = 3 . Odre¯ divanje masa nebeskih tela.12. Znaˇ cajan doprinos formiranju i pobedi heliocentriˇ cnog pogleda na svet dao je Nikola Kopernik (1473-1543. . Heliocentriˇ cni sistem sveta.4. Masa je jedna od najvaˇ znijih karakteristika nebeskih tela.) koji je u svojim radovima prvi egzaktno dokazao kretanja planeta oko Sunca.)5) -*-5 10 6. Pod ovim podrazumevamo sha- vatanje u kome je Sunce centralno telo Sunˇ cevog sistema oko kojeg se po putanjama kre´ cu planete i ostala.11. n.g. 4. radovima Galileo Galileja takvo gledanje je joˇ s dublje potvr¯ deno.18) . pr.

Heliocentriˇ cni sistem – umetniˇ cko vi¯ denje .9.1 1 54-.1 ) / 18  Slika 4. ver∴1 128 -*-5 1 5156.

11.10. Poˇ cetkom XIX veka Viljem Herˇ sel je iz sopstvenih kretanja nama bliskih zvezda utvrdio da se Sunˇ cev sistem kre´ ce ka apeksu u sazveˇ zd ¯u Lire i Herkulesa. Poloˇ zaj Sunˇ cevog sistema u Galaksiji .) 129 ver∴1 Slika 4. U odnosu na susedne zvezde Sunˇ cev sistem se kre´ ce brzinom od oko 220 km/s. Nastanak Sunˇ cevog sistema 4.13. " ! 4-6) .57 3-8 / 5156. Kretanje Sunˇ cevog sistema. Slika 4.

. ver∴1 130 -*-5 1 5156. Pored dvojnih.1 1 54-. Nas ovde interesuju samo oni vizuelno dvojni sistemi koji predstavljaju i kinematiˇ cki i dinamiˇ cki dvojni sistem – tj. Ovde se ne´ cemo baviti tzv. a tako¯ de i od daljine do sistema. Veoma bliski parovi zvezda nazivaju se spektroskopski dvojne jer se mogu registrovati kao dvojne samo zahvaljuju´ ci pomeranju linija u spektru.14. dvojne zvezde mogu da se izuˇ cavaju na rzne naˇ cine. Dvojni i viˇ sestruki sistemi. a prostorno su veoma udaljene i nemaju me¯ dusobni uticaj.12. nazivaju se optiˇ cki dvojnim. Sistemi u kojima se komponente mogu razdvojiti golim okom ili teleskopom direktnim vizuelnim posmatranjem ili snimanjem na neki od klasiˇ cnih ili modernih medija. fiziˇ cki dvojni sistem. nazivamo vizuelno dvojnim sistemom. Svi ostali kod kojih su ugaone daljine komponenti male. Vizuelno (astrometrijske) dvojne U zavisnosti od dimenzija i polioˇ zaja orbita. u kosmosu se sre´ ce i veliki broj viˇ sestrukih sistema.  Slika 4.1 ) / 18  Zvezdani sistemi 4. Eklipsne ili pomraˇ cne dvojne su zvezde ˇ cija ravan kretanja u pravcu vizure i zato se i njihov ukupni sjaj menja. optiˇ cki dvojnim sistemima ve´ c samo fiziˇ cki dvojnim sistemima. To su dve zvezde koje obilaze oko zajedniˇ ckog teˇ ziˇ sta pod uticajem gravitacije.

14. " " .15.8 1 1 81:-5647 1 5156.1 131 ver∴1 Slika 4. Eklipsne (pomraˇ cne) dvojne Slika 4. Spektroskopski dvojne .

U najguˇ s´ cim oblacima gasa nastajanje razvejanih jata i asocijacija traje i danac. a pretpostavka je da ih u Galaksiji ima oko 500.. Imaju jasnu elipsoidnu ili sferoidnu formu sa izraˇ zenom koncentracijom ka centru. Razvejana zvezdana jata se sastoje od desetina ili stotina zvezda. ali njhiov broj treba da je bar 20tak puta ve´ ci. Njihove dimenzija sa spoljnim omotaˇ cima (koronama!) dostiˇ zu 100-200 pc. Poznato je preko 1000 razvejanih jata. Koncetriˇ su se ka galaktiˇ ckoj ravni.15. Njhive dimenzije su nekoliko parseka. u zavisnosti od stepena koncentracije zvezda ka centru grupe. . Zvezdana jata su grupe zvezda povezanih me¯ dusobom gravitacionim silama i zajedniˇ ckim poreklom.1 ) / 18  4. Globularna zvezdana jata se sastoje od desetina i stotina hiljada zvezda. KOncentriˇ su se ka centru Galaksije i pripadaju sfernom podsistemu (sfernoj komponenti) Galaksije. dostiˇ zu´ ci 30-200 pc u preˇ cniku.  ver∴1 132 -*-5 1 5156. Veoma su znaˇ cajne za izuˇ cavanje toka zvezdane evolucije i evolucije zbvezdanih sistema. a ponekad sadrˇ ze i kratkoperiodiˇ cne cefeide. Globularna jata su nastala iz ogromnih oblaka gasa u ranoj epohi stvaranja Galaksije. pa i najsjajnije (sjajni superdˇ zinovi). Zvezde razvejanih jata sliˇ cne su po hemijskom sastavu Suncu i drugim zvezdama galaktiˇ ckog diska. Nihovo posmatranje je oteˇ zano jer se ka galaktiˇ ckoj ravni kncentriˇ su me¯ duzvezdani gas i praˇ sina. I u drugim galaksijama se sre´ cu kompleksi od 500–1000 pc koji se sastoje od toplih mladih zvezda. Zato njihova starost nije jednaka. Razlikuju se od zvezda razvejanih jata po hemijskom sastavu: imaju manji sadrˇ zaj svih elemenata teˇ zih od helijuma. koji su povezani sa dˇ zinovskim oblacima njima jonizovanog vodonika. jer zajedno sa Suncem uˇ cestvuju u rotaciji Galaksije. dok je starost globularnih jata skoro jednaka starosti Galaksije. Ti kompleksi se ˇ cesto nazivaju superasocijacijama. delimo na jata i asocijacije. Zvezdana jata i asocijacije. zadrˇ zavaju´ ci svoje izduˇ zene ornite. Sliˇ cne su najve´ cim i najmla¯ dim razvejanim jatima. NJihove brzine u odnosu na SUnce su oko 100km/s. Na dijagramu boja–zvezdana veliˇ cina vidimo da se u razvejanim jatima nalaze sve zvezde glamnog niza. Hijade i sl. Ponekad obrazuju grupe koje. ali se od njih razlikuju manjim stepenom koncentracije ka centru. loptasta. Najsjajnije zvezde su desno i iznad glavnog niza i ˇ cine grane dˇ zinova i superdˇ zinova.1 1 54-. Kod zvezda globularnih jata na dijagramu boja–zvezdana veliˇ cina nema zvezda gornjeg dela glavnog niza i pojavljuju se tek zvezde od spektralne klase G. Njihova brzina u odnosu na Sunce relativno mala i iznosi 10-20km/s. Zvezdane asocijacije su razvejane grupe zvezda spektralnih klasa O i B i tipa T Bika. Obrazovanje razvejanih jata poˇ celo je kasnije iz gasa koji se ”slegao” oko galakti—chke ravni i obogatio teˇ skim elementima iz brzo evoluiranih unutraˇ snjosti masivnih zvezda prethodne generacije pri njihovoj eksploziji (supernove!). Zvezde imaju neravnomernu ras- podelu u prostoru. Razlikujemo dva vida zvezdanih jata: razvejana ili galaktiˇ cka i zbijena ili globularna. Primeri razvejanih jata su Plejade (Vlaˇ si´ ci). Poznato je oko 200 globularnih jata. njihove dimenzije su reda nekoliko parseka.

Rastojanja do zvezdanih jata se odre¯ duju na viˇ se naˇ cina: bilo iz dijagrama masa–sjaj.16. Zvezdano jato .. bilo iz razlike dijagrama boja–zvezdana veliˇ cina i sl. Slika 4. pribliˇ zno u ravni najve´ ce gustine u Mleˇ cnom putu. Razvejana jata leˇ ze blizu galaktiˇ ckog ekvatora. raˇ cuni pokazuju da bi ih moglo biti desetak hiljada.) ) )6) 1 )5 +1 )+1 - 133 ver∴1 Dimenzije globularnih jata su desetine parseka. tj. Globularna jata imaju sfernu raspodelu sa koncentracijom ka centru. " # 8.

1 1 54-. supernove. sjajni crveni dˇ zinovi. Najguˇ s´ ci deo Mleˇ cnog puta ima oblik dvostruko ispupˇ cenog soˇ civa. Najguˇ s´ ci delovi me¯ duzvezdane sredine obrazuju svetle i tamne magline. koji se nalaze u jezgru Galaksije. Zvezdano nebo predstavlja prekrasan vidik u vedroj no´ ci bez meseˇ cine i daleko od gradskog svetla. Ravan najve´ ce koncentracije zvezda u Mleˇ cnom putu naziva se glaktiˇ cka ravan. a njen presek s nebeskom sferom se naziva galaktiˇ ckim ekvatorom i sa nebeskim ekvatorom zaklapa ugao od oko 62o . vide´ cemo da se preko njega prostire ˇ siroka belo–magliˇ casta traka koja je nazvana Galaksijom ili Mleˇ cnim putom. molekularni oblaci. u ˇ sirini od oko 25 Kpc i visine oko 2 Kpc skoncentrisan je ve´ ci deo mase Mleˇ cnog puta. Naˇ se Sunce je starosti 5 milijardi godina i verovatno pripada populaciji diska Galaksije. crveni dˇ zinovi i kratkoperiodiˇ cne cefeide. od jezgra se odvajaju spiralne grane. Po svemu sude´ ci. pribliˇ z]avaju´ ci se galaktiˇ ckoj ˇ su se zvezde kasnije stvarale. Mleˇ cni put. svetle i tamne magline. Najstariji objekti su globularna ili loptasta zvezdana jata i zvezde: crveni patuljci. Kroz Mleˇ cni put se prostiru elektromagnetni talasi i brze ˇ cestice – kosmiˇ cki zraci. njihova starost je oko 1010 godina.  ver∴1 134 -*-5 1 5156. planetarne magline. a koja kod nas nosi i naziv Kumova slama. superdˇ zinovi. Razliˇ citi galaktiˇ cki objekti imaju razliˇ citu starost i zauzimaju posebne poloˇ zaje u Galaksiji.1 ) / 18  Galaksija i Metagalaksija 4. U populaciju tipa II spadaju gore nabrojani stari objekti galaktiˇ ckog haloa i centralne oblasti. ovi objekti su nastali u vreme formiranja Galaksije iz ogromnog gasno–praˇ sinastog rotiraju´ ceg oblaka skoro sfernog oblika. . koji se saˇ zimao pod dejstvom gravitacije. Ponekad se u me¯ dugrupu ubrajaju objekti srednje starosti. Ve´ cina tih objekata su male starosti (107 –109 godina) i njihova izraˇ zena koncentracija ka galaktiˇ ckoj ravni objaˇ snjava se njihovom vezom sa u toj zoni preostalim me¯ duzvedanim gasom. Objekti populacija tipa I smeˇ steni su u blizini galaktiˇ cke ravni. Ako imamo priliku da u tim uslovima posmatramo nebo. U njih se ubraraju razvejana zvezdana jata. U Mleˇ cnom putu postoji razre¯ deni me¯ duzvezdani gas sa primesama ˇ cestica praˇ sine. Poloˇ zaj najve´ ce gustine naziva se galaktiˇ ckim jezgrom. Mnoge od njih nisu pojedinaˇ cne. U toj oblasi. Sunce se nalazi blizu galaktiˇ cke ravni i na 10 kiloparseka od centra Galaksije Prema stepenu saˇ zimanja preostalog gasa u Galaksiji. To su nove zvezde. Mleˇ cni put je projekcija naˇ seg zvezdanog sistema na nebesku sferu. Mnoge od njih obrazuju posebne grupe – zvezdana jata. Ovi objekti su skoro sferno raspore¯ deni i nazivaju se galaktiˇ cki halo sa silnom koncentracijom ka centru Galaksije. Gledaju´ ci kroz teleskop moˇ zemo da vidimo da se ta ”traka” sastoji od ogromnog broja zvezda i maglina. vru´ ce zvezde dˇ zinovi. ve´ cˇ cine dvojne i viˇ sestruke sisteme. koji popunjavaju disk Galaksije srednje debljine oko 1 Kpc. Svi objekti Mleˇ cnog puta se dele na dva tipa (populacije): populacije tipa I i populacije tipa II. dugoperiodiˇ cne cefeide. Sto ze galaktiˇ ckoj ravni. pove´ cavala se njegova brzina rotacije pa je gas zauzimao sve tanji i tanji sloj.16. to su bile bliˇ ravni. zvezde sa slabim linijama metala u spektrima. Galaksija ima oko 100 milijardi zvezda. Broj zvezda u Mleˇ cnom putu prelazi 100 milijardi. Preˇ cnik Galaksije u ovoj ravni je 30 kiloparseka.

Morfologija galaksija Uˇ sirem smislu. . manjih zvezdanih sistema. izuzimaju´ ci radio i infra domen. gasnu komponentu. Kosmiˇ cki zraci su ˇ cestice velikih brzina. " $ -3 1 276 135 ver∴1 Slika 4. joˇ s viˇ se. Najmasivnije zvezde u toku svog ˇ zivota ne mogu da se udalje mnogo od ”mesta ro¯ denja” – gustih gasnih oblaka i spiralnih grana Mleˇ cnog puta. maglina i sl.17. Takvo saˇ zimanje ubrzava proces aktivnog stvaranja (ra¯ danja) zvezda iz gasa. Procenjuje se da je danas u Galaksiji ostalo u masi oko 5% gasa. ˇ cini i me¯ duzvezdana materija i kosmiˇ cki zraci. Osim spiralnih rukavaca (grana) najvaˇ zniji strukturni detalj Mleˇ cnog puta je njegovo jezgro. Spiralne grane predstavljaju svojevrsne talase ”zguˇ snjavanja”. ”pamte´ ci” kretanje materije od koje su nastali. pri ˇ cemu je on koncentrisan uglavnom u spiralnim granama koje se prostiru u galaktiˇ ckoj ravni. to su i sve mlade zvezde i njihova jata tako¯ de u galaktiˇ ckoj ravni i kre´ cu se po skoro kruˇ znim orbitama. Poˇ sto me¯ duzvezdani gas leˇ zi u ravni Galaksije. Jedna od tipiˇ cnih zona aktivnog stvaranja zvezda u Mleˇ cnom putu je Orionova maglina. Galaksiju osim zvezda. koji se prostiru po disku i koji na svom putu saˇ zimaju i zvezdanu i. Ono ima sloˇ zenu strukturu i teˇ sko se izuˇ cava zbog snaˇ zne me¯ duzvezdane apsorpcije na ve´ cini talasnih duˇ zina. U tom poloˇ zaju ih i vidimo u drugim spiralnim galaksijama.

crvenog pomaka u spektru. pulzara.  ver∴1 136 -*-5 1 5156. tj. Slika 4. a dalje je rotacija neˇ sto sporija. Uzroci su verovatno u tome ˇ sto jezgro galaksije nije ”centralno” u dinamiˇ ckom smislu. U samom centru Galaksije nalazi se izvor snaˇ znog netermalnog (netoplotnog) radiozraˇ cenja – Strelac A. U kosmiˇ ckim uslovima takvo radiozraˇ cenje moˇ ze biti povezano sa kretanjem elektrona u magnetnom polju. tzv.1 1 54-. koji predstavlja. Rastojanje do dalekih galaksija u kojima ne mogu da se razdvoje pojedinaˇ cne zvezde odre¯ duje se iz tzv. ugaona brzina rotacije od centra do Sunca je praktiˇ cno konstantna.18. masa jezgra nije mnogo ve´ ca od mase ostalih delova Galaksije. . Posmatranja potrvr¯ duju da se sa radioizvorom Strelac A poklapa mo´ cni izvor infracrvenog zraˇ cenja. jonizovan je i predstavlja izvor toplotnog radiozraˇ cenja. ali su za to potrebni brzi elektroni. koji obiˇ cno nastaju pri eksploziji supernovih zvezda ili usled aktivnosti njihovih ostataka – brzorotiraju´ cih neutronskih zvezda. Takvo pomeranje linija prporcionalno je daljini objekta. Morfologija spiralne galaksije Sve zvezde Galaksije se kre´ cu oko njenog centra. Verovatno je da u toj oblasti povremeno dolazi do eksplozija supernovih koje bi mogle biti izvor aktivnosti u centru Galaksije. Nije iskljuˇ cena mogu´ cnost ni da se u centru galaktiˇ ckog jezgra nalazi veoma masivno brzorotiraju´ ce namagnetisano plazmatiˇ cno telo. po svemu sude´ ci. jato mladih zvezda potopljeno u gasnopraˇ sinasti oblak. magnetoid ili relativistiˇ cki objekat – crna rupa.1 ) / 18  Oko centra Galaksije me¯ duzvezdani gas je visoke temperature. Brzina Sunca na putu oko jezgra je oko 225 km/s.

Posmatranja su pokazala da ova klasifikacija u suˇ stini obuhvata sve tipove tzv. Posmatranja ukazuju da dolazi do ˇ sirenja. ogoljene (mnogi ih nazivaju: galaksije sa pre—chagom) spiralne galaksije. Sajfertove galaksije se odlikuju sjajnim linijama u spektru./) ) 51 - 137 4. u trenutku kada je oblast istraˇ zivanja preˇ sla granicu od 100Mpc u polupreˇ cniku. Posmatranja pokazuju da se rastojanje me¯ jatima galaksija menja. spajaju se lukovima (”´ cuprijama”). otkrivene su patuljaste eliptiˇ cne galaksije malog sjaja i kompaktne galaksije. da je raspodela materije u Vasioni homogena i izotropna. Vasiona mora ili da se saˇ zima ili da se ˇ siri. Galaksije formiraju grupe i jata. eliptiˇ cne i nepravilne. normalnih galaksija. U radovima Habla. Otkrivena je cela klasa aktivnih galaksija. bacaju repove. oblaci me¯ duzvezdane materije . pove´ cava se sa vremenom. Sre´ cu se gnezda i lanci galaksija. koje ukazuju na mo´ cne erupcije gasa iz njihovog centra koje dostiˇ zu brzinu i do nekoliko hiljada kilometara u sekundi. Galaksije se sre´ cu u parovima i u ve´ cim grupama. " % 4 ) . tj da i one predstavljaju galaksije sliˇ cne naˇ soj. kao ˇ sto su Magelanovi oblaci i M31. Analiziraju´ ci rezulatate posmatranja galaksija i reliktnog zraˇ cenja. tzv. tj. tj. Kompaktne i veoma udaljene radiogalaksije nazivaju se N – galaksijama. poˇ cetkom XX veka pokazano je da ve´ cina tih ”maglina” sadrˇ zi mnoˇ stvo zvezda i da se ve´ cina nalazi daleko iza granica naˇ se Galaksije. koje se mogu videti samo najve´ cim teleskopima.   ver∴1 . Kod tesnih parova galaksija dolazi do znatne promene (deformacije) obilka. koje sadrˇ zi nekoliko hiljada galaksija. Otkrivene su me¯ duforme spiralnih i eliptiˇ cnih galaksija. Raznovrsnost tipova galaksija govori i o razliˇ citim etapama njihove evolucije. a ponekad dostiˇ zu i 20 Mpc. Iz teorije relativnosti sledi da takva svojstva povlaˇ ce za sobom promenu rastojanja sa vremenom me¯ du objektima koji ispunjavaju Vasionu. Po klasifikaciji koju je izveo Habl galaksije se dele u osnovi na tri tipa: spiralne.17. Normalne galaksije. Normalne galaksije Joˇ s je Herˇ sel uneo u ka- taloge hiljade magliˇ castih pega za koje se tada mislilo da su magline. ali da je nedovoljna da obuhvati svu raznovrsnost formi i svojtava galaksija. Dimenzije jata su reda 3Mpc. sve u svemu to su interaguju´ ce galaksije. tj. me¯ du kojima su najpoznatije tzv. astronomi su zakljuˇ cili. Daljina do centra tog jata je 11 Mpc. Kod mnogih galaksija registrovano je snaˇ zno radiozraˇ cenje i one su nazvane radiogalaksijama. ne zavisi ni od poloˇ zaja ni od pravca u prostoru. Dobro je poznato dˇ zinovsko jato u Devojci. primer takve grupe je Lokalna grupa galaksija. U savremenoj kosmologiji pojava razbegavanja galaksija se povezuje sa pojavom ˇ sirenja Vasione. kod prvih su galaksije gusto razmeˇ stene. Na daljini od 70 Mpc od nas nalazi se joˇ s brojnije jato galaksija u sazveˇ zd du ¯e Comma Berenices. kod drugih su galaksije raspore¯ dene u relativno redak niz. Sajfertove galaksije.

Mleˇ cni put .19.1 ) / 18  Slika 4. ver∴1 138 -*-5 1 5156.1 1 54-.

cefeida. Naˇ sa galaksija i galaksije sliˇ cne spiralne struk- ture spadaju u najve´ ce galaksije. Neutralni vodonik ˇ cini 5–10% ukupne mase. superdˇ zinova. ver∴1  . Spiralne grane se sastoje od toplih zvezda.18. razvejanih jata i gasovitih maglina. One rotiraju sa periodom od nekoliko stotina miliona godina. " & 5214) ./) ) 51 - 139 4. Spiralne galaksije.

 ver∴1 140 -*-5 1 5156.20. Nepravilne galaksije su znatno manje od spiralnih. U grupu nepravilnih galaksija spadaju Ma- li i Veliki Magelanov oblak. Udaljenost do njih je 150000 svetlosnih godina. u njihov sastav ulaze isti tipovi zvezda kao i u grane spiralnih galaksija.19. Nepravilne galaksije. Nepravilna galaksija . Slika 4. sateliti naˇ se galaksije.1 ) / 18  4.1 1 54-.

Eliptiˇ cne galaksije. . U skupovima galaksija sre´ cu se i eliptiˇ cne galaksije.12613 . a kod patulm jastih galaksija je oko −13 . koje rotiraju krajnje sporo i nisu spljoˇ stene.20. " ./) ) 51 - 141 ver∴1 4. U njima nema superdˇ zinova. a ni maglina. Apsolutna zvezdana veliˇ cina gigantskih galaksija je oko −21m .

a kod kojih je registrovano veliko pomeranje linija ka crvenom delu spektra. R(t1 ) gde je t0 teku´ ci trenutak.1 1 54-. ali najsjajniji od njih. Spektar ovog zraˇ cenja je izmeren za ˇ sirok dijapazon talasnih duˇ zina. onda H0 i nije konstantna veliˇ cina. Ovde navodimo da je kao posebna mera veliˇ cine Vasione u funkciji vremena u astronomska razmatranja uveden kosmiˇ cki dimenzioni faktor. Zraˇ cenje je tada bilo u ravnoteˇ zi sa usijanom materijom i imalo je veoma visoku temperaturu. Ovo zraˇ cenje predstavlja ostatak– relikt epohe u istoriji ekspanzione Vasione kada je sva materija bila u obliku usijane plazme. U tom smsilu Hablova konstanta kao mera brzine ˇ sirenja Vasione je data jednaˇ cinom 1 dR . ne prelazi 13m prividne veliˇ cine. Radiogalaksije i kvazari. Oni su i do 100 puta sjajniji od gigantskih galaksija. Uzrok ove dvojnosti je verovatno u nekoj eksploziji u jezgru galaksije. je toplotno elektromagnetno zraˇ cenje koje odgovara temperaturi od 2. godine iz radioastronomskih posmatranja. Galaksije su izvori radiozraˇ cenja.◦ 7 K . R(t) dt Njena reciproˇ cna vrednost je vreme proteklo od trenutka aktiviranja standardnih kosmiˇ ckih uslova. bilo iz neutralnog vodonika na talasnoj duˇ zini od 21 cm. tako i u sadaˇ snjosti Vasione. Reliktno zraˇ cenje je vaˇ zno jer mala odstupanja njegovog intenziteta od ravnomernosti.◦ 7 K . Postojanje reliktnog zraˇ cenja predvi¯ deno je teorijski 40tih godina XX veka. a tako¯ de neveliki otklon spektra od strogo ravnoteˇ znog. ili usled usporavanja elektrona u magnetnom polju galaksije (netoplotno.   ver∴1 142 -*-5 1 5156. ˇ sto se u nekim teorijama oznaˇ cava ”Velikim praskom” (”vru´ ca” vasiona) a u nekim ”Velikom erupcijom” (”hladna” Vasiona). koje ispunjava celu posmatranu Vasionu. z povezana preko H0 (t) = R(t0 ) . nose vaˇ znu informaciju o nebeskim procesima kako u proˇ slosti. Otkrili su ga ameriˇ cki nauˇ cnici 1965. u radiogalaksijama se najˇ ceˇ s´ ce registruju dva izvora radiotalasa na raznim stranama u odnosu na vidljivi deo galaksije.1 ) / 18  4. Ti objekti su nazvani kvazarima (kvazi zvezdani radio izvori) i pojavljuju se u ulozi najudaljenijih nebeskih objekata.) i ona je sa crvenim pomakom.40. Usled potonjeg ˇ sirenja Vasione to zraˇ cenje se ohladilo do temperature od 2. Plazma je bila nepropusna za zraˇ cenje. U poloˇ zajima nekih radioizvora registrovani su objekti veoma sliˇ cni slabim zvezdama.21. Reliktno zraˇ cenje ili mikropozadinsko radio zraˇ cenje. U paragrafu o kosmologiji. zbog ogromnih daljina. Galaksije sa jakim sinhrotronim zraˇ cenjem nazivaju se radiogalaksijama. odeljak o poreklu nebeskih tela. To vreme se naziva Hablovo vreme. sinhrotrono zraˇ cenje). 1+z = . R(t). a t1 trenutak emitovanja zraˇ cenja. bi´ ce dati neki detalji kosmoloˇ skih principa i modela. Ako se uslovi ˇ sirenja menjaju. Kosmiˇ cki dimenzioni faktor se naziva i radijusom krivine (vidi sliku 4. Joˇ s je nejasan mehanizam stvaranja kolosalnih tokova energije koju emituje kvazar u vidljivoj i radio oblasti. Posmatranja reliktnog zraˇ cenja su pokazala da se Sunˇ cev sistem kre´ ce u odnosu na pozadinu (fon) reliktnog zraˇ cenja brzinom od 400 km/s.

. Metagalaksijom nazivamo skup svih galaksija i njihovih sistema. od kojih sada raspoznajemo samo mali deo.21. Cini se da su svojstva i raspodela materija izvan granica Metagalaksije isti kao i u njoj. U ekspanzionoj Metagalaksiji ve´ c je i pojam rastojanja do veoma udaljenih objekata sloˇ zen i nema jednoznaˇ can smisao. Zbog svega toga se ne moˇ ze govoriti o taˇ cnim dimenzijama Metagalaksije.22. Kao i zvezde i galaksije se mogu grupisati u dvo- jne i viˇ sestruke sisteme. Kretanja u Metagalaksiji dobro opisuje Hablov zakon i ceo vidljivi deo Metagalaksije je zahva´ cen ”ˇ sirenjem”. nama najbliˇ ze jato galaksija je u sazveˇ zd ¯u Devojke. razvejana i zbijena. Galaktiˇ cko jato . u jata. " -6)/) ) 51 ) 143 4. Moˇ zemo smatrati da su razmere Metagalaksije iznad nekoliko hiljada Mpc i da do sada nije registrovan nijedan fizikalno izdvojen ˇ centar ili smer kretanja. Na pr. Raspodela galaksija u prostoru je ravnomerna i nema znakova opadanja gustine sa rastojanjem.  ver∴1 Slika 4. Metagalaksija.

22. Metagalaksija.1 1 54-. galaksije . jata galaksija. ver∴1 144 -*-5 1 5156.1 ) / 18  Slika 4. Lokalna grupa galaksija.

preko pojava zodijaˇ cke svetlosti i sl.23. Najˇ ceˇ s´ ce sadrˇ zaj me¯ duplanetskog prostora registrujemo posredno.1 ) 145 ver∴1 Me¯ dusistemska sredina 4.24. rasipanju atmosfera pod raznim dejstvima i sliˇ cno.72 ) -65 ) 54-. tj. Zodijaˇ cka svetlost predstavlja rasejanu sunˇ cevu svetlost na ˇ cesticama me¯ duplanetskog prostora. Me¯ duplanetska sredina. Me¯ du planetski prostor u kome se kre- ´ cu planete i ostali ˇ clanovi Sunˇ cevog sistema sadrˇ zi mnoˇ stvo gasova i ˇ cestica praˇ sine. " ! . pokazuje da su u me¯ duzvezdanom prostoru prisutne ˇ cestice dimenzija uporedivih sa talasnom duˇ zinom svetlosti. 4. Poreklo materije u me¯ duplantskom prostoru je u ostacima kometa. Me¯ duzvezdana sredina. . opadanje sjaja zvezda sa daljinom i sa smanjenjem talasne duˇ zine. Postojanje apsorpcije svetlosti zvezda (kolor eksces!).

Sudar galaksija Istraˇ zivanja su pokazala da sloj me¯ duzvezdane praˇ sine ˇ sirine 200–300 parseka duˇ z galaktiˇ cke ravni ˇ cine delom neprekidna razre¯ dena sredina. Kre´ cu´ ci se velikim brzinama duˇ z linija sila magnetnog polja. U galaksiji postoji magnetno polje. Kada kao izvor svetlosti preovla¯ duje refleksija na gasovima govorima o svetlim gasnim maglinama. kosmiˇ cki zraci izlaze iz diska Galaksije i obrazuju neˇ sto sliˇ cno koroni.23.25. Planetarne magline imju oblik ploˇ cice sa zvezdom u sredini. to su difuzne magline. . sfernu tvorevinu koja ne zraˇ ci. ver∴1 146 -*-5 1 5156.1 ) / 18   Slika 4. Ako se u blizini ve´ ceg oblaka me¯ duzvezdane praˇ sine na¯ de sjajna zvezda. pri posmatranju liˇ ce na planete pa su tako i dobile ime. delom oblaci ve´ ce gustine (tamne magline). ona osvetljava oblak i on svetli reflektovanom svetloˇ s´ cu koja moˇ ze da bude primetna.1 1 54-. Pri odre¯ divanju daljina postojanje ove sredine mora da se uzme u obzir. a tako¯ de zadrˇ zava i kosmiˇ cke zrake koji se stvaraju pri ekplozijama supernovih. Polje spreˇ cava rasejavanje difuznih gasnih maglina. Njegove li- nije sila su paralelne galaktiˇ ckoj ravni i savijaju se prate´ ci spiralne grane. Magnetno polje. 4.

a oni su u Vasioni ”obiˇ cna” pojava. Ovo je deo astronomije koji ne samo da privlaˇ ci objaˇ snjenjima i hipotezama. " $ 78 . Druga linija je Arhimed – Galilej – Njutn. a teorijski aparat je izgra¯ den na zakonima i zakljuˇ ccima osnovnih fizikalnih teorija. niti se sre´ cemo sa mo´ cnim gravitacionim poljima. moˇ zemo pratiti dve linije: jedna je linija aristarh – Kopernik – Kepler koji su stvarali model Sunˇ cevog sistema i ˇ ciji glavni rezultat je bio izvo¯ denje zakona kretanja planeta na osnovi astronmskih posmatranja. nego su viˇ se povezane sa promenom samih pojmova i koncepcija. Dakle. Uvod.26. one su smatrane samo nebskim ukrasom. Ono ˇ sto je za sada usvojeno daje zadovoljavaju´ ce rezultate u posebnim sluˇ cajevima. I pored toga ˇ sto su ljudi mogli da vide i zvezde. Evidentno je da od perioda nastanka i razvoja an- tiˇ cke grˇ cke nauke do danas komponovana su znanja o svetu koji nas okruˇ zuje. na izuˇ cavanje nastanka Sunˇ cevog sistema. Postoje razliˇ cite metode za odre¯ divanje starosti objekata u kosmosu. a vrlo retko i predmetom izuˇ cavanja. Za sve to osim astronomskog eksperimenta bila je potrebna i matematika i fizika. U prethodnih 20 stole´ ca konkretna kosmologija se svodila na kosmogoniju tj. Centralno mesto u kosmologiji zauzimaju predstave o vremenu i prostoru. strukturom i evolucijom Vasione bavi se posebna oblast astronomije –kosmologija. koja osim odgovora na pitanje kako se kre´ cu planete daje odgovor i na pitanje zaˇ sto se baˇ s tako kre´ cu planete i ostala tela Sunˇ cevog sistema. Time je zaokruˇ zen glavni rezultat: zasnivanje klasiˇ cne mehanike i terije gravitacije. Interesantno je da se izlaganje o usavrˇ savanju astronomskog eksperimenta i teleskopa javlja kao neprekidna paralela sa izlaganjem Njutnove teorije gravitacije i specijalne i opˇ ste teorije relativnosti. ali generalizacija metodologije nije uvek mogu´ ca. Astronomija se tako¯ de bavi i problemima nastanka i razvoja nebeskih tela i sistema. NJenu empirisjku osnovu ˇ cine astronomska posmatranja. Ovde naglaˇ savamo da plodna nauˇ cna teorija moˇ ze da bude samo ona teorija koja stvara viˇ sak u smislu broja pojava i ˇ cinjenica koje ona moˇ ze da objasni u   ver∴1 .27. kroz pra´ cenje procesa osmiˇ sljavanja ˇ cinjenica i stvaranja velikih teorija. Savremeni pogled na strukturu i evoluciju Vasione moˇ ze da se izloˇ zi samo kroz pra´ cenje granica spoznaje. Najvaˇ zniju ulogu u kosmologiji igra teorija gravitacionog polja. 147 Poreklo i razvoj nebeskih tela i sistema 4. Govore´ ci o misliocima proˇ slosti. Osnovna teˇ sko´ ca svih teorija nastanka i razvoja neskih objekata je u neuporedivosti starosti nauke i starosti samih objekata. Ne tako davno ljudi su ”saznali” da ˇ zive u raznovrsnom i nespokojnom svetu galaksija. Kosmologija. jer se upravo gravitacijom odre¯ duje raspodela i kretanje masa na kosmiˇ ckim daljinama. Teˇ sko´ ce u prelazu sa klasiˇ cne mehanike i teorije gravitacije na njihovo relativistiˇ cko uopˇ stenje nisu povezane samo sa matematiˇ ckim usloˇ znjavanjem izlaganja. nego nagoni ˇ citaoca za se i sam ukljuˇ ci u potragu za ”istinom”. 4. U obiˇ cnom ˇ zivotu ne sre´ cemo sa brzinama bliskim brzini svetlosti.

bar za sada.1 1 54-. nije zadovoljen za ogromnu masu materije koja je dostupna danaˇ snjim posmatranjima. kada je doˇ slo do stvaranja strukturnih jedinica kao ˇ sto su galaksije i njihova jata. Stvaranje relativistiˇ cke teorije gravitacije i njena primena na gravitacione sistema ogromnih razmera iˇ slo je paralelno sa izuˇ cavanjem prostorne raspodele galaksija i dokazom nestacionarnosti posmatranog sistema galaksija i njihovih jata.   ver∴1 148 -*-5 1 5156. globularna jata i galaksije i sl. zakon univerzalne gravitacije. Fiziˇ cki uslovi veoma rane Vasione bi´ ce polazna osnova za kasniju epohu. ruˇ se uobrazilju. a to je majuˇ snost gravitacionog potencijala u odnosu na kvadrat brzine svetlosti. Najjednostavniji kriterijum primenljivosti NJutnove teorije gravitacije. Ovde moˇ zemo samo da konstatujemo da oˇ cekivano veliko odstupanje posmatraˇ ckog spektra pozadinskog zraˇ cenja od Plankove krive raspodele u teroiji hladne Vasione nije potvr¯ deno novijim merenjima. Na drugoj strani. Mogu´ ce je da nas tek ˇ ceka zadivljuju´ ca predstava o Vasioni. Zakljuˇ cci relativistiˇ cke teorije gravitacije deluju porazno na zdravorazumski pogled na svet.1 ) / 18  odnosu na broj poznatih. Jedno od osnovnih i najbitnijih pitanja savremene kosmologije je: kako i zaˇ sto su nastali astronomski sistemi najrazliˇ citijih dimenzija. Upravo u takvu teoriju i spada NJutnova teorija gravitacije ili. dok je ve´ cina pretpostavki modela vru´ ce Vasione potvr¯ dena. kada se ostvari sinteza teorije relativistiˇ cke gravitacije i kvantne teorije. a mikrotalasno pozadinsko zraˇ cenje na 3◦ K je nastalo kasnije iz ”transformacije” svetlosti koju su proizvela hipotetiˇ cke masivne zvezde primordijalnog pokoljenja. koja se ponekad naziva teorijom primordijalne usijane lopte. Ovaj proces se sre´ ce pod nazivom ”velika erupcija”. Vrlo ˇ cesto ovo se oznaˇ cava potrebom stvaranja kvantne teorije gravitacije koja se u deskriptivnim pristupima oznaˇ cava sa veliki prasak (Big Bang). Registrovano reliktno zraˇ cenje sa temperaturom od oko 3◦ K u ovoj teoriji se jednostavno i lako interpretira kao zraˇ cenje te daleke epohe. Tako je nastao pojam ekspanzione Vasione. teorija ”vru´ ce” Vasione polazi od toga da je dogalaktiˇ ca materija bila gusta i usijana. Savremena relativistiˇ cka teorija gravitacije je srˇ z Ajnˇ stajnove opˇ ste teorije relativnosto. Ona moˇ ze da se primeni na ˇ sirok spisak pojava i astronomskih sistema: plimska dejstva. tako se pojavilo pitanje njene proˇ slosti i budu´ cnosti. Kako se vidi iz naziva. koji je smer kosmiˇ cke evolucije: saˇ zimanje – kolaps ili fragmentacija? Danas je prihva´ cena teorija usijane Vasione. javlja se i teorija hladne Vasione. Ova sinteza je neophodna za objaˇ snjenja najdubljih zakonitosti u uslovima rane Vasione. . koje je rashla¯ deno zbog ˇ sirenja Vasione. izvrsno se slaˇ zu sa rezultatima posmatranja. evidentiranih!) pojava i ˇ cinjenica koje ne moˇ ze da objasni. u kojoj se postojanje reliktnog zraˇ cenja objaˇ snjava pretpostavkom da je u ranom stadijumu ˇ sirenja temperatura bila jednaka apsolutnoj nuli. ali. dvojni i viˇ sestruki sistemi zvezda.

 " % 5 /1 ) 149 ver∴1 .

 ver∴1 150 -*-5 1 5156.1 ) / 18  .1 1 54-.

postoji ve´ ci broj hipoteza koje su prerasle u skoro–teorije. Treba samo ista´ ci da je Vasiona pa i najmanji njen deo u nauˇ cnom smislu beskonaˇ cna u vremenu i neprekidna u promeni. Sve one imaju za sada dovoljno nedostataka da bi mogla neka od njih da se izdvoji kao najbolja. . situacija je vrlo sliˇ cna. " % 5 /1 ) 151 ver∴1 ˇ se tiˇ Sto ce nastanka naˇ seg Sunˇ cevog sistema.

1 1 54-. ver∴1 152 -*-5 1 5156.1 ) / 18  .

1. Uvod. prostiranje elektromagnetnog zraˇ canja iz oblasti vidljivog dela spektra. ona se deli na prizemnu i astronomsku u uˇ zem smislu. Atmosferska refrakcija je istorijski odoma´ cen termin koji oznaˇ cava prelamanje ˇ svetlosnih zraka pri prostiranju kroz Zemljinu atmosferu. To se odnosi na praktiˇ cne detalje koji se nalaze kako u situaciji vezivanja koordinatnog poˇ cetka za odre¯ denu taˇ cku. refrakciji koju stvara Zemljina atmosfera. mada se. U tom smislu ´ cemo ovde i nastaviti izlaganje. tako i u sluˇ caju promene osobina sredine u kojoj se nalazi posmatraˇ c sa instrumentima.  . Primer je pojava i pojam paviljonske refrakcije i sl. on moˇ ze i treba da obuhvati svaku refrakciju u atmosferi nebeskih tela uopˇ ste. koristi i termin geocentriˇ cna paralaksa . Napominjemo da je najsvrsishodnije koristiti termin astronomska refrakcija jer se njime lako obuhvataju i poslednja dostignu´ ca astronomskih eksperimenata izvedenih i na drugim nebeskim telima. Sliˇ cno tome. Uzrok aberacije je kretanje posmatraˇ ca u odnosu na geocentar. u sluˇ caju prelaza iz topocentra u geocentar. Refrakcija. u uslovima realizacije astronomskog eksperimenta.  / )8) 2 -6) Deformacije koordinatnih sistema 5.2. razmatrana je stvarna priroda udaljenosti koordinatnih poˇ cetaka i rezultuju´ ci uticaji aberacije i paralakse na poloˇ zaj. tj. tj. Ova glava bi´ ce specifiˇ cna utoliko ˇ sto ´ ce se u njoj razmatrati 5. Zemljina rotacija. U kasnijim paragrafima. aberacioni uticaj se naziva dnevna aberacija . Dakle. Da bi se sve navedeno pravilno uzelo u obzir kada se govori o nazemnoj refrakciji. Razmotrimo sluˇ caj prostiranja svetlosnih zraka kroz vakum ili kroz homogenu svetlopropusnu sredinu. Cesto se ova pojava u kontekstu astronomskom oznaˇ cava samo terminom refrakcija ili astronomska refrakcija. odgovaraju´ ci efekt paralakse naziva se dnevna paralaksa . recimo. Svetlosni zraci su deo geometrizacije pojava vezanih za sve pojave koje dovode do deformacije koordinatnih sistema koriˇ s´ cenih u astronomiji. Ovo poslednje znaˇ ci da se u sluˇ caju potrebe za visokom taˇ cnoˇ s´ cu ne smeju zanemariti ni takozvani lokalni i mikro prostorni uslovi. tj. planeta posebno. tako¯ de. Pojava prelamanja svetlosnih zraka na granici dveju materijalnih sredina razliˇ citih gustina naziva se refrakcijom ili prelamanjem svetlosti.

4 )+1 - 4. koji teˇ sko da svi mogu biti uzeti u obzir. D = 0. I=D sin in = sin in−1 n−1 n . 0012928 je normalna gustina vazduha dobijena fizikalnim eksperimentima pri pritisku od 760mm ˇ zivinog stuba i pri temperaturi 0◦ Celzijusa.2) 760 273◦ + t◦ Ovde je b visina ˇ zivinog stuba u barometru. a je posmatrana zenitna daljina. O njoj u ovom trenutku ne´ cemo voditi raˇ cuna. tj.) / 8   Pod prizemnom refrakcijom podrazumevamo pojavu prelamanja svetlosnih zraka koji stiˇ zu od udaljenih zemaljskih izvora svetlosti. Tada je astronomska refrakcija.1 )6 10 5156. Da bismo izveli formule za raˇ cun refrakcije podsetimo se nekih rezultata iz fizike. U sva posmatranja i merenja poloˇ zaja nebeskih tela mora da se unese popravka za skretanje svetlosnog zraka u atmosferi Zemlje. t◦ je temperatura vazduha u stepenima Celzijusa. Neka je z zenitna daljina nebeskog svetlosnog izvora – nebeskog tela koja je neizmenjena (nedeformisana!) refrakcijom. Gustina atmosfere Zemlje opada sa visinom i. (5. gde je upadni ugao. ver∴1 154 .1) gde je c neka konstanta. na planinske platoe i vrhove visine 2000 metara i viˇ se. mada je to opadanje skoro eksponencijalno. u oznaci H. Poznato je da je pri prelazu svetlosnog zraka iz jedne sredine u drugu odnos sinusa upadnog i sinusa prelomnog ugla jednak reciproˇ cnom odnosu indeksa prelamanja tih sredina. ugao koji upadni zrak kroz vakum zaklapa sa normalom na povrˇ sinu date sredine. taˇ can raˇ cun refrakcije ne postoji. a I je gustina vazduha odre¯ dena iz Bojl-Mariotovih i Gej-Lisakovih gasnih zakona b 273◦ · . sin r Indeks prelamanja Zemljine atmosfere zavisi od njene gustine i moˇ ze da se predstavi izrazom = = 1 − cI. Pod astronomskom refrakcijom podrazumevamo pojavu prelamanja svetlosnih zraka koji stiˇ zu od nebeskih tela.-. tj. Poznato je da je indeks prelamanja za datu sredinu jednak odnosu sinusa upadnog i sinusa prelomnog ugla. Jedan od naˇ cina je da se opservatorije i instrumenti smeˇ staju ˇ sto dalje od naseljenih mesta i na ˇ sto ve´ ce visine. oblik te eksponecijalnosti i njena odstupanja zavise od niza promenljivih i veoma sloˇ zenih uticaja. u astronomskoj praksi se pribegava stvaranju uslova za ˇ sto manji uticaj refrakcije na koordinate nebeskih tela. U strogom smislu. a prelomni ugao je ugao koji svetlosni zrak posle prelamanja i prelaska u datu sredinu zaklapa sa istom normalom: sin i . data izrazom H=z− . . Zbog svega toga. (5.

0 = 1. Iskustvo pokazuje da ovu aproksimaciju moˇ zemo primeniti na zenitne daljine do 70◦ . Neka je ”iznad” atmosfere indeks prelamanja jednak jedinici. Planparalelni model atmosfere Upadni ugao svetlosnog zraka na grnicu prvog plan[aralelnog sloja atmosfere jednak je pravoj zenitnoj daljini nebeskog objekta. Pretpostavimo da se atmosfera Zemlje sastoji od proizvoljno tankih planparalenih povrˇ si koje su istovremeno paralelne i ravni horizonta. zatim 2 i tako redom do povrˇ sine Zemlje gde je indeks prelamanja n . Slika 5. . z < 70◦ .4) +1 ) 155 ver∴1 Pribliˇ zna formula za refrakciju.. # 4-. i1 = z . .. tj. u prvom slede´ cem sloju 1 . Primenjuju´ ci na uzastopne slojeve odnos sinusa upadnog i prelomnog ugla u njegovu vezu sa indeksima prelamanja u slojevima. sin in−1 = sin rn−1 n−2 n−1 .1. tj. imamo da je sin in = sin in−1 ili n−1 n .

Dakle. onda se azimut nebeskog tela ne menja Dalja poboljˇ sanja izraza za refrakciju se obiˇ cno ˇ cine ukljuˇ civanjem efekta zakrivljenosti Zemlje (vid slede´ ci paragraf).30 · . a sinus ugla jednak samom uglu u radijanima. 0 / 8  (5. n−2 sin rn−1 = n−2 sin in−2 .) sin rn = n−1 sin in−1 .. ali se preporuˇ cuje da se on odredi iz astronomskih posmatranja neke zvezde vidljive u toku no´ ci u gornjoj i donjoj kulminaciji.5) Iz ove formule se vidi da atmosferska refrakcija planparalelne atmosfere zavisi samo do indeksa prelamanja prizemnog sloja atmosfere i ne zavisi od zakona promene indeksa prelamanja sa visinom. kako je razmotreno ra- H = 60 . sin i n n = n−1 sin in−1 = .30 moˇ ze da se dobije iz fizikalnog eksperimenta.4) nozhemo napisati kao 0 sin = sin( + H) ili 0 sin = sin cosH + cos sin H. (5. 760 273◦ + t◦ Koeficijent cD = 60 ..-.. Ako izmnoˇ zimo sve leve strane (5. 4 )+1 . recimo.1) i (5... tj. (5.. Posle transformacije imamo H=( n − 1) tg . .3) sin r1 = 0 sin i0 . rn−1 = in−2 . a in = z .3) i sve desne strane..1 )6 10 5156. Me¯ dutim. znaju´ ci da je H = z − i 0 = 1 za vakum. njegov kosinu je jedank jedinici.5) moˇ ze da se da u pogodnijem vidu b 273◦ · tg . Ukoliko svetlosni zrak ne izlazi iz ravni nebeskog vertikala. Poˇ sto je ugao H mali.2) formula (5. jer je za planparalelne slojeve rn = in−1 . (5. indeks prelamanja na povrˇ sini mora ne zavisi samo od lokalnog pritiska i temperature.6) 760 273◦ + t◦ gde je b pritisak vazduha u blizini instrumenta u milimetrima ˇ zivinog stuba. Koriste´ ci relacije (5. Tada. Vidimo da je refrakcija funkcija zenitne daljine objekta. 1 sin i1 = n−1 4. posle skra´ civanja dobijamo n sin in = 0 sin i0 . refrakcija pomera lik nebeskog tela po nebeskoj sferi ka zenitu.4) gde je i0 = r1 = posmatrana zenitna daljinasvetlosnog izvora... izraz (5. iznos astronomske refrakcije u prvoj aproksimaciji je H = c · I · tg z = cD b 273◦ · tg . t◦ odgovaraju´ ca temperatura u stepenima Celzijusa. r1 = i0 . ver∴1 156 . je posmatrana zenitna daljina svetlosnog izvora.

1..-4 51 -6413 )6 5. Ovo moˇ ze da stvori sistematske efekte u merenjima poloˇ zaja zvezda raznih boja i ukljuˇ civanje promena talasnih duˇ zina u jednaˇ cinu za refrakciju opravdano je uprkos aproksimativnoj prirodi izvedene jednaˇ cine.. Uglove ´ cemo oznaˇ citi kao i ranije.. tj. ve´ ce iz takvih sfernih slojeva.. Rn . Situacija je za nijansu ozbiljnija ako razmatramo zavisnost indeksa prelamanja od talasne duˇ zine. Vrednost 0 navedena u jednaˇ cini (5.) gde je talasna duˇ zina u mikronima.. Efekt tih promena je dovoljno mali da bi se mogao zanemariti u pribliˇ znim formulama koje se ovde razmatraju. Na granici svakog slede´ ceg sloja imamo analognu situaciju pa ´ ce se ukupno prelamanje svetlosnog zraka dobiti sumiranjem pojedinaˇ cnih otklona na granici slojeva. (5. a indeksi prelamanja su 0.. .3 P (1 + 0. 2.. n.. sastoji se ne iz planparalenih slojeva jednake gustine i proizvoljno male debljine. ve´ c i od sastava vazduha i od talasne duˇ zine upadne svetlosti.12). Promena indeksa prelamanja usled promene talasne duˇ zine moˇ ze da se izrazi sa − 1 = 2. . veliˇ cina ( 0 − 1) varira oko dva procenta. .. sa odgovaraju´ com promenom u konstanti aberacije. Ova varijacija moˇ ze da se ugradi u jednaˇ cinu (5.871 · 10−4 1 + 0. Pretpostavimo sada da je Zemljina atmosfera sferno simetriˇ cna..-41 157 ver∴1 nije.00567 2 0 . a prava ka zenitu prolazi kroz centar simetrije i kroz topocentar. Refrakcija u sferno–simetriˇ cnoj atmosferi.H = in − rn .4) +1 ) 7 5. Centar simetrije je centar Zemlje.). 5. Sastav atmosfere moˇ ze da se smatra konstantnim.3.) odgovara centru zarˇ cenja u V -oblasti koja se koristi u definisanju vizuelne veliˇ cine zvezde. (273 + t) (5. Uticaj refrak- cije na zenitnu daljinu. Na graniˇ cnom sloju sa indeksom n ugao otklona svetlosnog zraka od pravolinijskog prostiranja unutar sloja jednak je razlici upadnog i prelomnog ugla. .. izuzimaju´ ci promene sadrˇ zaja vodene pare.. tj. gde nulu dodeljujemo sloju uz povrˇ sinu Zemlje. Oznaˇ cimo granice me¯ de slojevima indeksima od 0 do n.. To i jeste iznos refrakcije na granici slojeva sa indeksima prelamanja n i n−1 . R1 . Na celom vidljivom delu spektra. # ! 4-. Neka su odgovaraju´ ci srednji radijusi R0 .. Uoˇ cimo centralni ravanski presek atmosfere (slika 5.) daju´ ci ugao refrakcije kao R = 21 .. Rezultat je da se taˇ ckasti lik zvezde rasipa u mali spektar duˇ z kruga vertikala sa ljubiˇ castim krajem bliˇ ze zenitu.2.00567/ 2 ) tg z0 .

 ver∴1 158 .H = .) / 8  Slika 5.2. . dobijamo n sin in = ( = n −. imamo da je sin in = sin rn ili n n−1 n sin in = n−1 sin rn .H mala veliˇ cina u prvoj aproksimaciji moˇ zemo smatrati da je sin . (5. n sin in − .-.H i cos .H cos in ) n n sin in − .7) Poˇ sto je .H cos in + .H cos in . n .H = 1. n )(sin in − . Rzvojem sinusa razlike na desnoj strani i koriste´ ci ova pojednostavljenja. Radijalno simetriˇ cna atmosfera Znaju´ ci da je normala na granicu slojeva normala na tangentu sferni sloj u upadnoj taˇ cki. i primenjuju´ ci Snelijus–Dekartovo pravilo.1 )6 10 5156. 4 )+1 - 4.

.. dobijamo H=z− = 0 tg i 1 d .-41 n . Smanjuju´ ci debljinu slojeva i pove´ cavaju´ ci time njihov broj. . Srednja vrednost ukupne refrakcije je tada data sumom n n . # ! 4-. n tg in + i ..H cos in n . Integraljenje se vrˇ si od povrˇ si Zemlje gde je = 0 do do gornje granice atmosfere gde je = 1 i pri tome opada od donje granice ka gornjoj granici integraljenja.H = Hm = − 0 0 . Rn sin in . Smenjuju´ ci granice. .. Tada imamo beskonaˇ cno veliki broj malih sabiraka.7) nalazimo sin rn = Prema tome. Iz trugla OAB sledi Rn sin(180◦ − in−1 ) = Rn−1 sin rn ili sin rn = Iz relacije (5. . Rn pa moˇ zemo da napiˇ semo n Rn sin in = n−1 Rn−1 sin in−1 = . n n−1 n n−1 Rn−1 sin(180◦ − in−1 ). n n tg in .H = − n n sin in + . Zbog majuˇ snosti zanemari´ cemo drugi ˇ clan na desnoj strani. a i je ugao izme¯ du tangente na putanju svetlosti i normale na povrˇ sinu istog . . Izvrˇ simo dalju transformaciju poslednje formule. = R sin i = . dolazimo do odre¯ denog integrala z z− = dH = H = − n tg in 0 d . = 0 R0 sin i0 = const.4) +1 ) 7 5. tj.H n 159 ver∴1 Odavde je cos in = −.H n )6 5. sin in = Rn−1 sin(180◦ − in−1 ). U ovoj jednaˇ cini se indeks prelamanja praktiˇ cno neprekidno menja duˇ z svetlosnog zraka.-4 51 -6413 . moˇ zemo da do¯ demo do graniˇ cnog sluˇ caja kada broj slojeva teˇ zi beskonaˇ cnosti a debljina svakog od njih teˇ zi nuli.

-. reˇ senje integrala refrakcije bi´ ce dato formulom H = cD b 273◦ · (1 − 0. R je polupreˇ cni sloja sa indeksom prelamanja . Logaritam refrakcije raˇ cuna se za neke poˇ cetne uslove.1 )6 10 5156. nadmorske visine. Iz poslednje jednaˇ cine nalazimo sin i: sin i = Znaju´ ci sin i. U praksi. Integraljenje se vrˇ si od gornje granice atmosfere do povrˇ sine Zemlje. astronomi su se donedavno uvek koristili specijanim tablicama refrakcije. za geopotencijal za dato mesto. u kojoj je b visina ˇ zivinog stuba barometra popravljena za temperaturu skale barometra. D je gustina vazduha u tzv. Ako stavimo da je = log r. . U naˇ soj praksi najpoznatije su Pulkovske tablice. ver∴1 160 . a je logaritam koeficijenta ispred tg . 4 )+1 - 4. onda je . tj. Postavimo sada ovu vrednost za tg i u integral refrakcije H= On dobija oblik 0 tg i 1 d . One su napravljene po formuli log H = + log tg . Danas se ve´ cina tih tablica sre´ ce na INTERNET-u u obliku interaktivnih modula. Integral se reˇ sava razvojem u red radikala u podintegralnom izrazu. za pritisak 760mm ˇ zivinog stuba i temperaturu 0◦ C . 1 1− 0 R0 sin U integralu refrakcije zavisi od R ˇ cime se zadatak komplikuje. tj. Ako se uzmu u obzir tri prva ˇ clana razvoja u red. gde je prividna meridijanska zenitna daljina svetlosnog izvora. za nadmorsku visinu i za vlaˇ znost vazduha. Za integraljenje treba znati u funkciji R ili h. 0001462) tg × 760 273◦ + t◦ 273◦ + t◦ 1 b 273◦ 2 × 1− · 0 . c je uslovno konstanta jer zavisi od indeksa prelamanja vazduha. H= 0 0 R0 R sin R d 2 0 = 1 sin R 0 R0 2 d − sin 2 . treba da se raˇ cunaju dodatne tablice za popravku logaritma refrakcije. 00125294 sec + c D · sec2 273◦ 2 760 273◦ + t◦ . tg i = 1− R sin R 0 R0 sin 2 . Ukoliko se ti uslovi razlikuju od posmatraˇ ckih. nalazimo izraz za tg i: 0 R0 0 R0 R sin .) / 8  Ovde je i0 posmatrana zenitna daljina svetlosnog izvora. normalnim uslovima.

1 7 1 . Spustimo normale iz taˇ cke C na Pn C i CA. Uticaj refrakcije na rektascenziju i deklinaciju CB = d@ = dz cos q.4) +1 . # " 761+) 4-. ˇ sto za zenitne daljine do 70◦ daje sasvim dobre rezultate. Ako se vratimo formulama za paralaktiˇ cki trougao i odre¯ divanju paralaktiˇ ckog ugla q . .3.3. C – njegov poloˇ zaj posle dejstva refrakcije. b = 760 mm Hg. 161 Vrednost veliˇ cine r za z = 45◦ . redom.. 30 i moˇ ze unekoliko da se menja u zavisnosti od prihva´ cene teorije.) pravi poloˇ zaj nebsekog tela.1 )+1 7 H = r tg . moˇ zemo da piˇ semo  ver∴1 Slika 5. Tada. znaju´ ci da su CBC i CAC mali sferni trouglovi. U reˇ savanju ovog zadatka zadrˇ za´ cemo se na veliˇ cinama prvog reda.6)5+. naziva se konstantom refrakcije i iznosi 60 . Neka je C (slika 5. tj. CA = d= cos @ = dz sin q.) 4. Uticaj refrakcije na rektascenziju i deklinaciju.4. t◦ = 0◦ C . CA i CB su projekcije refrakcionog pomeranja CC = H = dz na paralel i deklinacijski krug. 5.

O1 T1 . ver∴1 162 . 5. sin @ sin B + cos @ cos B cos t d@ = r sin(B − @) = r tg(B − @) = r tg z.-. cos @ · d= = dz sin q = r tg z sin q = r · tg z · sin z Skra´ civanjem sa sin z i smenom cos z iz druge formule paralaktiˇ ckog trougla. Ako u istoj geometrijskoj aproksimaciji. tada je d= = 0 jer je sin t = 0. Od trenutka prispe´ ca svetlosnog zraka na objektiv teleskopa do trenutka prispe´ ca u okular. za meridijanska posmatranja raˇ cuna se samo popravka deklinacije usled dejstva refrakcije. koja se kre´ ce po putanji oko Sunca i koja. sin @ sin B + cos@ cos B cos t cos B sin t cos @d= = r . putuje kroz Galaksiju. Iznos aberacionog pomeranja > = O1 T1 O2 dobija se iz reˇ senja trougla T1 O2 T2 . proteklo je vreme J koje je potrebno svetlosti da pre¯ de put jednak ˇ ziˇ znoj daljini teleskopa. Posmatraˇ c ´ ce videti nebesko telo pomereno po velikom krugu nebeske sfere ka taˇ cki ka kojoj je u datom trenutku usmeren vektor brzine posmatraˇ ca. moˇ zemo da uoˇ cimo da se svetlosni zraci ”naginju” u smeru kretanja. 4 )+1 - 4. Ova promena poloˇ zaja nebeskog tela usled konaˇ cnosti brzine posmatraˇ ca u odnosu na brzinu svetlsti. a d@ = r Dakle. i uzimaju´ ci da je u ovom sluˇ caju refrakcija dz = r tg z.1 )6 10 5156. cos z = sin @ sin B + cos @ cos B cos t.5. imamo d@ = dz cos q = r tg z cos q = r cos @ sin B − sin @ cos B cos t . posmatramo nebeska tela sa Zemlje koja rotira. cos z sin z cos B sin t . Aberacija.). zajedno sa Suncem. Dakle. posmatraˇ c na pokretnoj Zemlji posmatra teleskopom nebesko telo. . sin z cos q = cos @ sin B − sin @ cos B cos t.4. Ilustrujmo ovu sistuaciju slikom (5. cos(B − @) Ako se posmatranje obavlja u meridijanu. posmatraˇ c mora da promeni poloˇ zaj ose teleskopa za ugao O1 T1 O2 . onda ´ ce posmatraˇ c za vreme J pre´ ci put koji je na slici oznaˇ cen sa T1 T2 . dobijamo izraz sin z cos @ sin B − sin @ cos B cos t · .) / 8  sin z sin q = cos B sin t. Da bi se lik nebeskog tela naˇ sao u centru vidnog polja okulara. Ako je kretanje posmatraˇ ca i telskopa usmereno ka nekoj taˇ cki A (apeks kretanja!). u kojoj od ne- beskih tela do posmatraˇ ca stiˇ zu svetlosni zraci. naziva se aberacijom.

 # # )*-4)+1 ) 163 ver∴1 Slika 5. Zbog male vrednosti sin C . posle nekoliko transformacija nalazimo sin > = tg > = gde je = v/c.5) moˇ ze da se razvije u red po . 1 + cos C (5.4. Uticaj aberacije na posmatranje Iz sinusne teoreme imamo sin > = ili v sin(C − >) = sin(C − >) = sin C cos > − cos C sin >.5) T1 T2 sin(C − >) T2 O2 imenilac izraza (5. c Dele´ ci dobijenu jednaˇ cinu sa cos >. naime: .

Aberaciono pomeranje nebeskog tela po nebeskoj sferi moˇ ze da se podvede pod slede´ ce stavove: 1.-.1 )6 10 5156. Brzina prvac kretanja Sunˇ cevog sistema ostaju konstantni za duge vremenske intervale.6) c Ovde je 206264 . 4 )+1 sin C(1 + cos C)−1 = = 4. gde je O ugaono rastojanje poloˇ zaja svetlosnog izvora od apeksa kretanja Sunˇ cevog kretanja. U skladu sa tri vida kretanja Zemlje. 8 broj luˇ cnih sekundi u radijanu. razlikujemo i tri vrste aberacije: dnevna aberacija. konstanta vekovne aberacije. aberaciono pomeranje po nebeskoj sferi se vrˇ si po velikom krugu kroz apeks kretanja posmatraˇ ca i nebesko telo 3. Taˇ cka A se naziva apeksom kretanja posmatraˇ ca. aberaciono pomeranje je proporcionalno sinusu ugla izme¯ du vizure i pravca ka apeksu kretanja 2. u suˇ stini. a to zna—chi da ne mora ni da se obraˇ cunava. c ˇ sto je. 5km/s. 8 sin C. aberacionim pomeranjem se nebesko telo pribliˇ zava apeksu kretanja posmatraˇ ca. Poˇ sto se vekovna aberacija ne menja za pojedina nebeska tela.) 2 sin 2C − . To kretanje ima brzinu od 19.. Zadrˇ zavaju´ ci se na ˇ clanovima I reda imamo >= ili sin C v > = 206264 . Zato promena koju ovo kretanje izaziva u koordinatama zvezda ne menja iznos. C je ugao izme¯ du smera tubusa teleskopa T1 O1 i smera brzine v . v je brzina kojom se kre´ ce posmatraˇ c. Vekovna aberacija nastaje zbog prostornog kretanja celog Sunˇ cevog sistema. Tako je odnos te brzine i brzine svetlosti. . D = 34◦ .) 2 / 3 8  sin C(1 − cos C − sin C − 2 cos2 C − cos3 C − .. (5. pomnoˇ zen faktorom za prelaz na ugaonu (luˇ cnu) meru dat izrazom 206264 . ona ne moˇ ze ni da se dobije neposredno iz posmatranja.. 8 v ≈ 13 . Za koordinate tog apeksa usvojene su vrednosti za rektascenziju i deklinaciju: A = 270◦ . c je brzina svetlosti. Iznos vekovne aberacije dat je formulom = 0 = 13 sin O. godiˇ snja aberacije i vekovna aberacija.  ver∴1 164 ..

Usled uticaja aberacije menjaju se i koordinate nebeskih tela.) 4. Neka je osnovni pravac u osnovnoj ravni dat pravcem ka taˇ cki O. pre´ ci u prividni polozhaj S sa prividnim koordinatama N . Poˇ sto aberaciono pomeranje pribliˇ zava polozhaj tela ka apeksu kretanja posmatraˇ ca. SD = (N − N) cos D. Za tela koa su blizu pola sistema. d) izraziti u tom koordinatnom sistemu i zameniti koordinate (N. gledano iz pola 2. DS = D − D i SS = > i oznaˇ cavaju´ ci 2SA = p imamo (N − N) cos D = > sin p.7) obezbe¯ duju potrebnu taˇ cnost za svetlosne izvore–nebeska tela koja su dovoljno daleko od pola koordinatnog sistema. to ´ ce nebesko telo iz pravog poloˇ zaja S . sin C cos p = sin d cos D − codd sin Dcos(a − N). D.6) na¯ dimo izraze za izvode od sin C sin p i sin C cos p. D . Znaju´ cei da je AS = C. koje uzimaju u obzir i ˇ clanove drugog reda. Ako postavimo odgovaraju´ ce velike krugove kroz te taˇ cke i pol i spustimo normalu SD iz taˇ cke S na krug kroz 2S . D − D = k sin C cos p. Dnevna aberacija je posledica rotacije Zemlje. D − D = k [sin d cos D − cos d sin D cos(a − N)]. Ovde ´ cemo tu situaciju razmotriti za proizvoljni sistem koordinata.6.6) dobijamo N − N = ksecD cos d sin(a − N). Primenjuju´ ci na trougao AS 2 formule iz grupe trigonometrijskih obrazaca za sferni trougao. Smenjuju´ ci ove izraze u (5. Koordinata D je pozitivna od ravni ka polu i negativna u suprotnom smeru. Uticaj aberacije na koordinate nebeskih tela. 5. nalazimo da je sin C sin p = cos d sin(a − N). Oznaˇ cimo koordinate nebeskog tela S u proizvoljnom sistemu sa N i D.1 )6.5) koeficijent ispred sin C sa k imamo (N − N) cos D = k sin C sin p.7) To i jesu formule redukcije za aberaciju u proizvoljnom koordinatnom sistemu.-*-5 10 6.5. Formule (5. Koordinatu N smatramo pozitivnom u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu po u osnovnoj ravni. Oznaˇ cavaju´ ci u formuli (5. Neka je na slici 5. a koordinate apeksa kretanja posmatraˇ ca sa a i d.  # $ 761+) )*-4)+1 . Uticaj dnevne aberacije na koordinate nebeskog tela. Brzina rotacije taˇ cke na geografskoj ˇ sirini B data je formulom . (5. dobi´ cemo mali sferni trougao SS D na koji moˇ zemo da primenimo sinusnu formulu ravne trigonometrije.) 165 ver∴1 5. prikazana nebeska sfera sa osnovnom ravni datom krugom kroz B i C sa polom u 2. (5. datog koordinatama N. Da bi se one primenile na konkretni koordinatni sistem treba koordinate apeksa (a. D) koordinatama usvojenim za izabrani sistem.7. moraju se da koriste taˇ cne formule. D − D = > cos p.

Ako umesto visine uvedemo zenitnu daljinu z i znaju´ ci da je za dnevnu aberaciju k = k0 cos B. gde je k0 = 0 . 86164 s gde je 86164 broj sekundi srednjeg vremena u toku jedne rotacije. Prema tome. 464 cos B > = 0 . umesto B moˇ zemo da uzmemo B pa je > = k0 cos B sin C. veliˇ cine u kojima je sadrˇ zan uticaj dnevne aberacije. z pravi azimut. tj. One omogu´ cavaju da se sa privdnih koordinata pre¯ dena prave koordinate. Prethodne formule daju A − A = k sec h sin(270◦ − A). Ako se uzme srednji polupreˇ cnik R = 6368 km onda je km . Za raˇ cun uticaja dnevne aberacije na ekvatorske koordinate polazimo od istih formula. visina i zenitna daljina. Apeks dnevnog kretanja je istoˇ cna taˇ cka horizonta. Da bi se naˇ sao uticaj dnevne aberacije na azimut i visinu nebeskog tela primenimo poslednje formule.1 )6 10 5156. gde je C ugao izme¯ du prvca vizure ka nebeskom telu i taˇ cke istoka ka kojoj je usmereno kretanje posmatraˇ ca usled rotacije Zemlje.) / 8  2FR cos B km . z prividni azimut. Poˇ sto je razlika geografske i astronomske ˇ sirine mala. visina i zenitna daljina nebeskog tela redom. U tim formulama veliˇ cine pravih koordinata pod trigonometrijskim funkcijama mogu sa dovoljnom taˇ cnoˇ s´ cu da se zamene prividnim koordinatama.7). s tim ˇ sto su koordinate istoˇ cne taˇ cke (apeksa!) u ekvatorskom koordinatnom sistemu date sa a = 6h + s. 4 )+1 v0 = 4. azimut i zenitnu daljinu. Analiza formula pokazuje da dnevna aberacija nema uticaja na zenitnu daljinu nebeskog tela u meridijanu topocentra. h − h = k [−sinh cos(270c irc − A)]. Neka su A. a A . R je daljina posmatraˇ ca od centra Zemlje.-. tj. d = 0◦ . 319 i naziva se koeficijentom dnevne aberacije. Smenom u ranije formule odgovaraju´ cih koordinata imamo . h . ver∴1 166 . gde je s zvezdano vreme za dati meridijan u datom trenutku. s Ako zamanimo brojevne vrednosti za v0 i c u formulu (5. z = z + k0 cos B cos z sin A. d = 0◦ . 319 cos B sin C. zvezdanog dana. h. Ovo su formule koje daju uticaj dnevne aberacije na horizontske koordinate. dobijamo A = a + k0 cos Bz cos A. dobijamo v0 = 0. horizontske koordinate apeksa su a = 270◦ .

pa je t = t + k0 cos B sec @ cos t. Latituda apeksa jednaka je 0◦ . C je ugao izme¯ du vizure ka nebeskom telu i pravca trenutnog vektora brzine Zemlje. oslobode uticaja refrakcije. @ − @ = 0. 496. Promena ˇ casovnog ugla usled dnevne aberacije jednaka je promeni rektascenzije sa suprotnim znakom. 4. Ako se zvezda nalazi u polu  . Kada se posmatrane koordinate. a longituda LA je za oko 90◦ manja od longitude Sunca. Usvaja se da se pri kretanju Zemlje oko Sunca vektor njene brzine nalazi u ravni ekliptike. @ − @ = −k sin @ cos[90◦ + (s − =)]. (= . Uticaj dnevne aberacije na kordinate nebeskog tela u trenutku gornje kulminacije dat je sa = − = = k0 cos B sec @. Godiˇ snja aberacija i njen uticaj na ekvatorske koordinate. u toku godine.761+) ) . c u kojoj je v srednja brzina Zemlje na putanji. 5. pa i dnevne aberacije. # & / . @) njegove prave koordinate. Uticaj tog kretanja treba uzeti u obzir.ˇ dobijamo da je = 20 . njen uticaj se raˇ cuna samo za zvezde sa @ > 80◦ .167 ver∴1 ili gde je t ˇ casoovni ugao nebeskog tela. a mala poluosa je jednaka sin C.1: ) )*-4)+1 ) 1 . a koordinate tog tela su prividne koordinate. Prema tome. zato.8)6 45 = − = = ksec@ sin[90◦ + (s − =)]. popravljene za instrumentske greˇ ske. 8 v sto se naziva koeficijentom godiˇ snje aberacije. Jasno je da smo iskljuˇ civanjem iz posmatranih topocentriˇ cnih koordi- nata uticaja refrakcije i dnevne aberacije dobili koordinate nebeskog tela za nerotiraju´ cu Zemlju bez atmosfere. njen uticaj na koordinate zvezda je neznatan. Godiˇ snja aberacija je data formulom v > = 206264 . c = .8. prividna mesta deformisana aberacijom opisuju oko pravog poloˇ zaja elipsu ˇ cija je velika poluosa jednaka i orijentisana je paralelno ekliptici. Stavljaju´ ci da je 206264 . kaˇ zemo da imamo prividne poloˇ zaje nebeskog tela. koje su dobijene sa Zemlje koja se kre´ ce oko Sunca. Po pravilu. Kako je koeficijent dnevne aberacije k0 mali. @ ) njegove prividne koordinate u kojima je prisutno dejstvo aberacije. L .1 )6. = − = > 0. @ = @ − k0 cos B sin @ sin t. 8 sin C. (=. = = = − k + 0 cos B sec @ cos t. Pomeranje nebeskog tela usled godiˇ snje aberacije uvek je usmereno u pravcu kretanja Zemlje. a poloˇ zaj pravim. pa se posmatraˇ cu ˇ cini da telo kulminira neˇ sto kasnije nego ˇ sto bi to bilo da nema aberacije. pa koordinate koje dobijamo posle raˇ cuna i uklanjanja tog uticaja nazivamo pravim koordinatama.

8) Primenjuju´ ci formule za uticaj aberacije u proizvoljnom koordinatnom sistemu na ovaj sluˇ caj smenom proizvoljnih koordinata ekvatorskim koordinatama. cos LA = cos @A cos =A . posle manjih transformacija. @A longituda i ekvtaroske koordinate apeksa kretanja Zemlje. imamo: = − = = sec @cos@A sin(=A − =) = sec@ cos @A sin =A cos = − sec @ cos @A cos =A sin =.-. ako je zvezda na ekliptici. ugao izme—dju pravca ka perihelu i pravca ka centru Zemlje. @ − @ = [sin @A cos @ − cos @A sin @ cos(=A − =)] = sin @A cos @ − cos @A sin @ cos =A cos = − cos @A sin @ sin =A sin =. te formule dobijaju oblik sin L sin A = sin @A . U prvom koraku smatra´ cemo da je putanja Zemlje krug. ver∴1 168 .9) Koriste´ ci formule (5. a koordinate apeksa odogovaraju´ cim koordinatama.5. 496.8) iskljuˇ cimo iz (5.): sin LA sin A = sin @A . a zatim ´ cemo izvesti promene koordinata pri prelazu na elitiˇ cnu orbitu. =A . dobijamo (slika 5. U ovim formulama je konstanta godiˇ snje aberacije. Lp je longituda perihela. L = 180◦ + + Lp . sin LA cos A = sin =A cos @A . Neka su LA . sin L cos A = sin =A cos @A . Kako je LA = L + 270◦ . usvojene vrednosti 20 . (5. gde je A nagib ekliptike prema ekvatoru. Zanemaruju´ ci ˇ clanove sa e2 . Iz nebeske mehanike je poznato da je za eliptiˇ cno kretanje Zemlje k = (1 + e cos ). elipsa se pretvara u luk ekliptike duˇ zine 2 . a je prava anomalija.1 )6 10 5156. Razmotrimo sada uticaj godiˇ snje aberacije na ekvatorske koordinate. elipsa postaje krug polupreˇ cnika . dobijamo . @ − @ = (− cos = sin @ sin L − cos @ sin A cos L + sin = sin @ cos A cos L ) = − (cos @ sin A − sin = sin @ cos =) cos L − cos = sin @ sin L . tj. Tada dobijamo = − = = − sec@ sin = sin L − sec @ cos = cos A cos L .9) koordinate i longitudu apeksa. LA je longituda apeksa. cos L = cos @A cos =A . e je eksecentriˇ cnost Zemljine orbite.) / 8  ekliptike. 4 )+1 - 4. Primenjuju´ ci na pravougli trougao CDA odgovaraju´ ce formule. (5.

U najopˇ stijem smislu pa- ralaksom nazivamo promenu ugla pod kojim se vidi data osnovica–bazis sa datog rastojanja usled promene poloˇ zaja posmatraˇ ca. c = tg A cos @ − sin = sin @. Paralaksa.) 2. U ve´ cini sluˇ cajeva dovoljno je da se ograniˇ cimo na prve ˇ clanoce tih formula. Pomo´ cu tih formula dobijamo koordinate (=. Paralaktiˇ ckim pomeranjem naziva se promena poloˇ zaja nebeskog tela na nebeskoj sferi izazvana promenom poloˇ zaja posmatraˇ ca.10) 5. kretanje posmatraˇ ca se za dati trenutak vezuje za taˇ cku na nebeskoj sferi kroz koju nosaˇ c vektora brzine posmatraˇ ca (ili: tangenta na putanju!?) prodire nebesku sferu. @) koje su oslobo¯ dene uticaja godiˇ snje aberacije. @ −@ = Cc +Dd . Uvedimo u te formule oznake u skladu s jednaˇ cinama D = − sin L . ta taˇ cka se naziva apeksom kretanja posmatraˇ ca. C = − cos A cos L . paralaktiˇ cko pomeranje nebeskog tela vrˇ si se po velikom krugu nebeske sfere provuˇ cenom kroz apeks kretanja posmatraˇ ca. Paralaktiˇ cko ”pomeranje” nebskog tela moˇ ze da se okarakteriˇ se slede´ cim osobinama: 1. A. i poˇ cetni poloˇ zaj tela. c = cos = sec @. S (vidi sliku 5. 169 ver∴1 Ovo su konaˇ cne formula za raˇ cun uticaja godiˇ snje aberacije na koordinate nebeskog tela. @ − @ = − sin L cos = sin @ − cos L cos A × (tg A cos @ − sin = sin @) + e[sin Lp cos = sin @ + cos Lp cos(tg A cos @ − sin = sin @)]. Usled paralaktiˇ ckog pomeranja nebesko telo se udaljava od apeksa A 3. # ' 2)4) ) 5) 2)4) ) 613 2 -4) = − = = − (sin = sin L + cos = cos L cos A) sec @ + e(sin = sin Lp + cos = cos Lp cos A) sec @. Paralaktiˇ cko pomeranje. Redukcione formule posle ovih smena dobijaju oblik = − = = C c + D d.9. a ponekad. d = cos = sin @. (5. @ − @ = − cos L (sin A cos @ − cos A sin = sin @) − sin L cos = sin @. d = sin = sec @.  . ali na osnovi prividnih koordinata (= . Sinus ugaonog iznosa paralaktiˇ ckog pomeranja nebeskog tela proporcionalan je sinusu ugaonog rastojanja nebeskog tela od apeksa kretanja posmatraˇ ca. @ ) koje su dobijene prethodno iz posmatranja i oslobo¯ dene refrakcije.7. i dnevne aberacije. Kao i kod aberacije. Prepiˇ simo ih u neˇ sto izmenjenom obliku: = − = = sec @ cos = cos L cos A − sin = sin L sec @.

) / 8  Slika 5. U . ver∴1 170 . Poˇ sto je promena polozhaja posmatraˇ ca. . Paralaksa Poslednji stav se iskazuje sa b b sin C = sin C. Ako je C = 90◦ onda je b = sin p0 . Iz ovoga je jasno da je za odre¯ divanje udaljenosti nebeskih tela od posmatraˇ ca dovoljno znati paralaksu nebeskog tela. paralaktiˇ cka baza b. (5. moˇ zemo usvojiti sin p = sin C = sin C. b je baza i C je ugao izme¯ du vizure ka nebeskom telu i pravca ka apeksu. .-. U toj formuli p je paralaktiˇ cko pomeranje. 4 )+1 - 4. .1 )6 10 5156. je daljina nebeskog tela.11) . U ovom sluˇ caju p0 je paralaksa tela. tj. ˇ sto se dobija iz trougla OBS .7. mala u pore¯ denju sa daljinom nebeskog objekta.

. ako se gleda iz pola 2. sin C cos P = sin d cos D − cos d sin Dcos(a − N). . D ).10. Proizvode sin C sin P i sin C cos P moˇ zemo transformisati ako na sferni trougao 2S A primenimo odgovaraju´ ce obrasce sferne trigonometrije. Neka je A apeks promene poloˇ zaja (rezultata kretanja!) posmatraˇ ca. Spustimo normalu SK na luk 2N. Izvedimo formule uticaja paralaktiˇ ckog pomeranja na koordinate u proizvoljnom sistemu koordinata. nalazimo (N − N ) cos D = p sin P. . d). tj. D . koordinate apeksa su (a. odre¯ divanje rastojanja u astronomiji je odre¯ divanje paralaksi. # 2)4) ) 5) 7 24 1 8 5156. a od taˇ cke O u osnovnoj ravni u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljake na ˇ casovniku. p = p0 sin C. Neka je S poˇ cetni poloˇ zaj nebeskog tela. S poloˇ zaj izmenjen (pomeren) usled parˇ alakse. D) i (N . Citanje koordinata D. D − D = p cos P. b D−D = sin C cos P.7 4. Kod svih nebeskih tela osim kod Meseca paralaksa za dva posmatraˇ ca na Zemlji je manja od 60 pa se sinus malog ugla moˇ ze zameniti samim uglom u radijanima. pa je (N − N ) cos D = sin C sin P = cos d sin(a − N). Smenom u poslednje formule. sa taˇ cnoˇ s´ cu do malih veliˇ cina prvog reda. Oznaˇ cimo tim redom i koordinate nebeskog tela sa (N. Zbog malog iznosa paralaktiˇ ckog pomeranja u formuli (5. a koordinata N. (5. Veza paralaktiˇ ckog pomeranja i paralakse data je formulom sin p = sin p0 sin C.12) sin p moˇ ze da se zameni uglom p u radijanima. d vrˇ si se od osnovnog kruga BOC u smeru ka polu 2. Paralaksa u proizvoljnom sistemu koordinata.12) 5. posle primene sinusne teoreme ravne trigonometrije.1 )6) 171 ver∴1 klasiˇ cnom sluˇ caju. Smatraju´ ci da je trougao SS K mali. imamo b sin C sin P. b D − D = [sin d cos D − cos d sin Dcos(a − N)]. N−N = (5. N . .13) . Dalje je b sec D cos d sin(a − N).

@ ) geocen- . najve´ ce pomeranje bi´ ce za tela na horizontu. izuzev za Mesec. 4 )+1 - 4. koji odgovara prelazu sa topocentriˇ cnih na geocentriˇ cne koordinate. @J ) topocentriˇ cne.) / 8   Slika 5. (= . Neka su (=J . Dnevna paralaksa. naziva se raˇ cunom dnevne paralakse. pravac ka nebeskom telu se menja malo.-. triˇ cne koordinate nebeskog tela. U tom sluˇ caju je svetlosni zrak od nebeskog tela tangenta na Zemljinu povrˇ s u topocentru.8.1 )6 10 5156. a ugao izme¯ du vizure i pravca ka centru Zemlje je prav. koji ima veliku paralaksu i za koji se primenjuju taˇ cnije formule. pri ”prelazu” posmatraˇ ca iz centra Zemlje po radijusu. Uticaj paralakse To i jeste formula koja daje uticaj paralakse na koordinate u proizvoljnom sistemu koordinata. Te formule daju sasvim zadovoljavaju´ cu taˇ cnost za nebeska tela koja nisu suviˇ se blizu pola veliko kruga osnovne ravni. Ugao pod kojim se sa nebeskog 5. ver∴1 172 .11. Prividna promena poloˇ zaja nebeskog tela na nebeskoj sferi pri zamiˇ sljenom prelazu posmatraˇ ca iz geocentra u bilo koju taˇ cku na njenoj povrˇ sini. Ako se telo nalazi u blizini zenita.

Dnevna paralaksa . Iz definicije horizontske paralakse sledi R R .12) kod dnevne paralakse ima oblik @= p = p0 sin z0 . Praksa pokazuje da se samo za tela sa velikom dnevnom paralaksom mora uzeti u obzir i spljoˇ stenost Zemlje u raˇ cunu paralakse. Jasno je da je horizontska paralaksa najve´ ca za posmatraˇ ce na ekvatoru. -8 ) 2)4) ) 5) 173 ver∴1 tela na horizontu topocentra vidi polupreˇ cnik Zemlje za dati topocentar. gde je z0 geocentriˇ cna zenitna daljina nebeskog tela. ili sin p0 = .14) sin p0 . naziva se horizontskom paralaksom nebeskog tela. (5. # .9. Formula za paralaktiˇ cko pomeranje (5. koja se meri do taˇ cke prodora radijus–vektora topocentra kroz nebesku sferu. Tada paralaksu nazivamo ekvatorskom horizontskom paralaksom. Slika 5. gde je p0 dnevna horizontska paralaksa nebeskog tela.

B = B. D = 90◦ − z .) / 8  5. N = −A . (5.13) za uticaj na proizvoljne kooridinate.-. U horizontskom sistemu azimut se meri od taˇ cke severa u smeru kretanja kazaljke na satu. a njegova visina nad horizontom je h = 90◦ − (B − B ). ae To i jesu formule redukcija dnevne paralakse horizontskih koordinata. p0 . ae R (z − z ) = p0 [cos(B − B ) sin z − sin(B − B ) cos z cos A]. Poˇ sto je geocentriˇ cni zenit uvek u gornjoj kulminaciji. Zapamtimo da se u raˇ cunu uticaja paralakse na koordinatu N u proizvoljnom sistemu koordinata.12. a deklinacija je jednaka geocentriˇ cnoj ˇ sirini topocentra. z − z = p0 sin z. a odnos ae /. ta koordinata merila u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu gledano iz pola 2. . znaju´ ci da je apeks pomeranja posmatraˇ ca geocentriˇ cni zenit. nebeskog tela.1 )6 10 5156. Tada poslednje formule mogu da se prepiˇ su u oblike: R sin(B − B )z sin A. .15) kako je R R ae = . je sinus horizontske paralakse. . Zato imamo N = −A. Za izvo¯ denje prelaza sa topocentriˇ cnih na geocentriˇ cne ekvatorske koordinate koristi´ cemo ponovo formule (5. D = 90◦ − z. Pri zamiˇ sljenom prelazu posmatraˇ ca i centra Zemlje po radijusu topocentra u posmatraˇ cku taˇ cku na povrˇ sini Zemlje. ver∴1 174 . Uticaj dnevne paralakse na horizontske i ekvatorske koordinate. 4 )+1 - 4. d = 90◦ − (B − B ). koordinate apeksa bi´ ce a = 0◦ . Za raˇ cun dnevne paralakse smatra se da je apeks tog kretanje zenit topocentra (ˇ sto nije sasvim taˇ cno?). Zbog male vrednosti p0 moˇ ze da se sin p0 zameni samom paralaksom u luˇ cnim sekundama. R z − z = [cos(B − B6 ) sin z − sin(B − B ) cos z cos A]. gde je ae ekvatorski polupreˇ cnik Zemlje. Zenitna daljina geocentriˇ cnog zenita je z = B − B . njegova rektascenzija je jednaka zvezdanom vremenu za dati trenutak. Smenom ovih veza i koordinata apeksa u formule (5. Za sfernu Zemlju. ae . tj. pa imamo (A − A) = p0 A − A = 0. Polazimo od formula (5.13) dobijamo A −A= R z sin A sin(B − B ).13). .

Veliˇ cine F R cos B . 15 ae F R sin B . ae Umesto p0 moˇ ze da se stavi F /. geocentriˇ cna daljina nebeskog tela izraˇ zena u astronomskim jedinicama. Godiˇ snja paralaksa je polovina ugla pod kojim se iz poloˇ zaja nebeskog tela vidi dvostruko srednje rastojanje Zemlja–Sunce. = p0 (R/ae ).13) imamo R sec @ cos B sin(s − =). Koordinate nebeskih objekata svedene na centar Sunca. dobijamo = − =J = R sec @ cos B sin t. Na koordinate zvezda dnevna paralaksa nema merljiv uticaj pa se njihove koordinate posle otklanjanja uticaja refrakcije i aberacije mogu smatrati geocentriˇ cnim. ae R @ − @J = p0 (sin B cos @ − cos B sin @ cos t). ae . d=B. ae F R cos B ae su konstante za datu ˇ sirinu B i raˇ cunaju se jednom za sve sluˇ cajeve.761+) ) a = s. R cos @ R sin @ cos t (@ − @J ) = F sin B −F cos B . Da bi se mogle upore¯ divati koordinate nebeskih tela.1 )6- 175 ver∴1 Smenom koordinata apeksa i odgovaraju´ cih ekvatorskih koordinata u formule (5. Ovo su formule za prelaz sa topocentriˇ cnih (=J . @ ) koordinate nebeskog tela. 5. Time se dobija da je ugao kod Sunca u truoglu nebesko telo–Sunce–Zemlja prav. 4. R @ − @J = [sin B cos @ − cos B sin @ cos(s − = )]. . ae . a prelaz na novi koordinatni poˇ cetak se vrˇ si posle uzimanja u obzir godiˇ snje paralakse. gde je Fo dot paralaksa Sunca. Smenom R/. planete. . Sunce. pa imamo .).. a . Poslednje formule postaju = − =J = p0 (= − =J ) = + F R sec@ sin t cos B . i s − = = t. Godiˇ snja paralaksa i njen uticaj na koordinate nebeskog tela. 15 ae . komete i sl. Pogodno je za takav poˇ cetak izabrati centar Sunca.13. Lako je pokazati da dnevna paralaksa ima merljiv uticaj samo na Zemlji bliska nebeska tela (Mesec. te koordinate moraju da se svedu na isti koordinatni poˇ cetak.1: ) 2)4) ) 5) 1 . merene iz raznih poloˇ zaja Zemlje na njenoj putanji oko Sunca. nazivaju se heliocentriˇ cnim. @J ) na geocentriˇ cne (= . # ! / .

16) A @ − @ = [sin @ cos @ − cos @ sin @ cos(=o dot − =)]. onda poslednje izraze moˇ zemo da napiˇ semo u obliku A sec @ cos @ sin(= − =). u formulama (5. ver∴1 176 .13) koordinate apeksa su koordinate centra Sunca (apeks godiˇ snjeg kretanja!). da se dobije daljina do zvezde treba odrediti njenu godiˇ snju paralaksu. D (5. koordinate apeksa su geocentriˇ cne koordinate Sunca: = −== a=L . D A0 D A0 gde je A0 velika poluosa Zemljine orbite. Prema tome. U ogromnoj ve´ cini sluˇ cajeva. D U tim formulama A je daljina Zemlje od Sunca. = . =. Zato je d = 0◦ .-. Poˇ sto je = −== A A0 a A = · = F. F je godiˇ snja paralaksa nebeskog tela. Godiˇ snja paralaksa se uzima u obzir samo za mali broj zvezda kod kojih je paralksa dovoljno velika. A0 Na desmoj strani su heliocentriˇ cne koordinate nebeskog tela koje se. A0 A @ −@= F[sin @ cos @ − cos @ sin @ cos(= − =)]. Smenom koordinata apeksa i odgovaraju´ cih ekvatorskih koordinata tela u formule (5. d=@ .13) imamo A sec @ cos @ sin(= − =). . mogu zameniti posmatranim geocentriˇ cnim koordinatama (= .1 )6 10 5156. a== . sin F D gde je D heliocentriˇ cna daljina nebeskog tela. A srednje rastojanje Zemlja–Sunce. a F je godiˇ snja paralaksa tela. @ ) jer je razlika me¯ du njima mala i ulaze pod znak triginometrijskih funkcija sinus i kosinus. 4 )+1 d= 4. ili sin F = . tj. Moˇ ze da se pokaˇ ze da geocentriˇ cni poloˇ zaj zvezde usled paralaktiˇ ckog pomeranja (godiˇ snja paralaksa) opisuje oko njenog heliocentriˇ cnog poloˇ zaja elipsu sa velikom poluosom F i malom poluosom F sin >. ova redukcija otpada i nema razlike izme¯ du geocentriˇ cnih i heliocentriˇ cnih koordinata nebeskog tela. Kada je u pitanju ekliptiˇ cki koordinatni sistem. @ su redom heliocentriˇ cne i geocentriˇ cne koordinate nebskog tela. D je daljina nebeskog tela od Sunca. bez gubitka u taˇ cnosti. @.) / 8  A A . Za izvo¯ denje uticaja godiˇ snje paralakse na rektascenziju i deklinaciju nebeskog tela. koordinate apeksa su ekvatorske koordinate Sunca.

dobijamo d = = 2 a lpha @ tg @. iz datim = . Razloˇ zimo ga na komponente SF i SF . SF . tg q @ = = . Komponenta po deklinacijskom krugu. posle transformacija. gde je q poloˇ zajni ugao otseˇ cka SS . Diferenciraju´ ci jednaˇ cine za = i d elta. moˇ ze da se izvrˇ si i obrnut prelaz. 5. oznaˇ cimo sa = cos @. Godiˇ snji iznos pomeranja zvezde po nebeskoj sferi usled svih navedenih uzroka. Neka je luk velikog kruga SS godiˇ snje sopstveno kretanje zvezde S . opet. # " 5 2568. U nekim sluˇ cajevima moˇ ze da se zanemari ekscentriˇ cnost Zemljine orbite i da se usvoji A = A0 . Pravo kretanje zvezde u prostoru razdvaja se na dve komponente: prva u pravcu vizure.) l −l = 177 A F sec > sin(L − l). Ukoliko se ukaˇ ze potreba. A0 A > − > = − F sin > cos(L − l). heliocentriˇ cne ekliptiˇ cke koordinate na desnoj strani poslednjih formula moˇ zemo da zamenimo sa geocentriˇ cnim koordinatama. A0 Iz istih razloga kao i za ekvatorske koordinate. dt d @ = − a lpha2 sin @ cos @. naziva se sopstvenim kretanjem u deklinaciji. Sopstvena kretanja zvezda. @ . Ovi izrazi mogu da se predstave i u obliku = @ = = sin q sec @. tj..) 4-6) ) 8. Veliˇ cine = . tangencijalna komponenta. menja usled sopstvenog kretanja . SF = @ = cos q. sa heliocentriˇ cnih na geocentriˇ cne koordinate zvezda. radijalna komponenta i druga u ravni koja je upravna na pravac vizure. gde je SF upravno na deklinacijski krug Pn S . cos @ @ Odavde nalazimo = 2 = cos2 @ + 2 . gde je ci da je trougao SS F mali. KOmponentu po dnevnom paralelu. SF . u oznaci . dt   ver∴1 . imamo = sopstveno kretanje u rektascenziji. koja se naziva tangencijalnom komponentnom kretanja zvezde i zbog koje zvezda najneposrednije menja poloˇ zaj na nebeskoj sferi. koja se. @ i @ su promenljive i zavise od deklinacije zvezde. Tako se heliocentriˇ cne ekliptiˇ ceke koordinate raˇ cunaju iz posmatranih geocentriˇ cnih koordinata. cos q.14. Smatraju´ SF = = cos @ = sin q. @ dobijamo i q . naziva se sopstvenim kretanjem zvezde. Posmatrano kretanje zvezde po nebeskoj sferu ukljuˇ cuje osim tangencijalne komponente joˇ s i kretanje zvezde oko centra galaksije i pomeranje izazvanokretanjem Sunca u odnosu na zvezde (paralaktiˇ cko kretanje!). Sa stanoviˇ sta koordinatne astronomije interesuje nas samo ova druga komponenta. @ .

U ve´ cini sluˇ cajeva. = (t U tim jednaˇ cinama (=0 .) / 8  Slika 5. pri prelazu sa jedne epohe koordinata na drugu. @ (t − t0 ). one ne moraju da se uzimaju u obzir. kada se sre´ cemo sa kratkim vremenskim intervalima.-.10 Sopstveno kretanje zvezda Moˇ ze da se vidi da su izvodi po vremenu od = i od @ veliˇ cine drugog reda i. .1 )6 10 5156. (=t . sopstveno kretanje moˇ ze da se raˇ cuna iz jednostavnih linearnih relacija =t = =0 + @t = @0 + − t0 ). ver∴1 178 . @t ) odgovaraju trenutku t. 4 )+1 - 4. @0 ) odgovaraju trenutku t0 .

Neophodni deo bilo kog referentnog sistema je navedena procedura za uspostavljanje odnosa referentne baze za jednu epohu sa referentnom bazom za drugu epohu. Konvencionalni referentni sistem se moˇ ze definisati tako da u potpunosti ˇ cini doslednu osnovu za pore¯ denje. ali smo spomenuli zvezde jer su one referentna tela za materijalizaciju nebeskih koordinatnih sistema. aberacije i savijanja svetlosti. koja je kratkoperiodiˇ cno kretanje pravog pola oko srednjeg pola sa amplitudom od oko 9 i promenljivim periodom do 18. a taˇ cka ekvinokcija kao uporiˇ sna taˇ cka. referentnih baza. prostornog kretanja. pravac ka ekvinokciju. Precesija i nutacija.6 godina. Poˇ sto nebeski pol i pol ekliptike u suˇ stini Translacija i rotacija koordinatnih sistema definiˇ su nebeske koordinatne sisteme. Takav konvencionalni referentni sistem mora ukljuˇ citi osobenosti referentne baze za dati trenutak (epohu) i sve procedure i konstante potrebne da se ova konvencionalna baza moˇ ze transformisati iz jedne epohe u drugu epohu. a njihov presek. Meseca i planeta na (dinamiˇ cku) figuru Zemlje. neophodno je uzeti u obzir ˇ cinjenicu da se ove ravni kre´ cu. Ove procedure obuhvataju probleme precesije. je koriˇ s´ cen kao osnovni (uporiˇ sni) pravac. Za objaˇ snjenje nastanka i dejstva luni–solarne precesije posluzi´ cemo se slede´ cim razmatranjem. Kretanje ekliptike nastaje usled gravitacionog dejstva planeta na Zemljinu orbitu i daje doprinos precesiji poznat kao planetska precesija. a drugi efekat je pojava nutacije. Znamo da je Zemlja u jednoj od aproksimacija vrlo bliska obliku  . Da je ekvator fiksan. kretanje bi izazvalo precesiju ekvinokcija od oko 12 po stole´ cu i umanjenje nagiba ekliptike za oko 47 po stole´ cu. promena njihovog poloˇ zaja me¯ du zvezdama oznaˇ cava i promenu koordinatnog sistema u kojem se definiˇ su koordinate tih zvezda. nutacije. koja je ravnomerno. Naravno da se ova opaska odnosi i na ostala nebeska tela. paralakse. Poˇ sto su ravan ekliptike i ravan ekvatora koriˇ s´ cene kao referentne ravni. Kombinaovano dejstvo lunisolarne i planetske precesije se zove opˇ sta precesija. Kretanje ekvatora nastaje usled uticaja obrtnog momenta Sunca.1. dugoperiodiˇ cno kretanje srednjeg pola ekvatora oko ekliptiˇ ckog pola. Prvi efekat je pojava lunisolarne precesije. sa periodom od oko 26000 godina. Neki od ovi efekata bi´ ce ovde diskutovani i bi´ ce dato objaˇ snjenje kako se oni odre¯ duju.  / )8) : -56) 6.

Zbog tog ”viˇ ska”. tako da razlika stvara obrtni moment koji i jeste jedan od uzroka promene orijentacije ose rotacije Zemlje.) / 81 obrtnog sferoida (elipsoida) i da se ”viˇ sak” mase pojavljuje u ekvatorskoj zoni.1.   Slika 6. Neka je Zemlja homogena i gustina njene materije zavisi samo od rastojanja od centra. gravitaciono dejstvo Sunca i Meseca nije simetriˇ cno i javlja se u vidu sekularnih poreme´ caja koje nazivamo luni–solarnom precesijom. Tada je Sunce u ravni definisanoj Zemljinom osom rotacije i polarnom osom ekliptike. Zemlja je spljoˇ stena i sa ekvatorskim ispupˇ cenjima. U stvarnosti. rezultantna sila privlaˇ cnog (gravitacionog) dejstva Sunca i Meseca bi prolazila kroz centar Zemlje i pojave precesije ne bi bilo. tako da prva slede´ ca aproksimacija oblika Zemlje je obrtni elipsoid ili sferoid. Sunce i Mesec ve´ com silom deluju na njima bliˇ za ispupˇ cenja. ver∴1 180 64) 5 )+1 ) 1 4 6)+1 ) 4.1 )6 10 5156. Precesija Razmotrimo dejstvo privlaˇ cne sile Sunca na Zemlju u trenutku letnjeg solsticija. Poˇ sto je siila kojom Sunce deluje na njemu bliˇ ze ekvatorsko ispupˇ cenje . Ako bi Zemlja bila sfernog oblika.

po pravilu. N ´ ce leˇ zati iznad N u ravni upravnoj na ravan crteˇ za i koja prolazi kroz N C. a taˇ cka letnjeg solsticija ´ ce iza´ ci iz ravni crteˇ za. jer je brzina rotacije usmerena po osi rotacije. a brzina koju stvara privlaˇ cenje Sunca i Meseca. Moˇ zemo da ga predstavimo geometrijskim zbirom vektora ˇ ciji je glavni sabirak usmeren ka taˇ cki prole´ cne ravnodnevice. Mesec se nalazi znatno bliˇ ze Zemlji i stvara ve´ ci obrtni moment (od momenta koji stvara Sunce) koji teˇ zi da poklopi ravan ekvatora sa ravni orbite Meseca. a na liniju OC smestimo odseˇ cak proporcionalan brzini rotacije koju izaziva navedeni par. Odavde sledi da ´ ce se ekvator. ali uvek ka toj polovini nebeskog ekvatora na sredini koje se nalazi uzlazni ˇ cvor Meseˇ ceve orbite. . pa ´ ce njegova dijagonala biti rezultantna ugaona brzina duˇ z koje ´ ce biti smeˇ stena i nova obrtna osa rotacije. Usled dejstva Sunca i Meseca ravan ekvatora teˇ zi da zauzme poloˇ zaj ˇ sto bliˇ zi ravni ekliptike. Usled slaganja precesionog i nutacionog kretanja svetski pol ´ ce na nebeskoj sferi opisivati talasastu krivu. koja zaklapa sa ravni ekliptike ugao od oko 5◦ 9 . 4 i 13 . $ 24-+-51 ) 1 76)+1 ) 181 ver∴1 Zemlje ve´ ca od sile na udaljenije ispupˇ cenje. Slaganje se vrˇ si po pravilu paralelograma ( u konkretnom sluˇ caju: pravougaonika. Usled toga poreme´ cajno dejstvo Meseca na Zemlju stvara oscilacije iste periode u kretanju Zemljine ose. Sila F zadrˇ zava Zemlju na orbiti. Ravan putanje Meseca. Nutacija primorava svetski pol da u toku 18. rezultanta njihovog dejstva F1 ne´ ce prolaziti kroz centar Zemlje ve´ c kroz Suncu bliˇ zu taˇ cku A (vidi sliku 6. Ove oscilacije se nazivaju nutacijom. treba na pozitivnim smerovima njihove orijentacije smestiti vektore ugaone brzine u odnosu na svaku od njih i izvrˇ siti slaganje tih vektora. F1 i F2 obrazuju par sila sa razliˇ citim napadnim taˇ ckama i stvaraju obrtni moment koji prisiljava ravan ekvatora da rotira oko preseˇ cne prave ravni ekvatora i ekliptike.6 godina. linija ravnodnevica ´ ce se premestiti ulevo. po osi usmerenoj ka taˇ cki prole´ cne ravnodnevice). Smestimo na osu rotacije ON otseˇ cak ˇ cija je duˇ zina proporcionalna brzini dnevne rotacije Zemlje. Iz mehanike je poznato da pri istovremenoj egzistenciji dva obrtna kretanja oko osa koje zaklapaju neki ugao. Neka su to sile F i F2 u ravni ekliptike jednake po intenzitetu sili F1 i me¯ dusobno suprotne po smeru. ne zadrˇ zava stalni poloˇ zaj ve´ c se linija preseka putanje Meseca i ekliptike (linija ˇ cvorova) premeˇ sta u ravni ekliptike u susret godiˇ snjem kretanju Sunca prave´ ci pun obrt za 18. posle obrtanja oko linije QQ. spustiti.6 godina opiˇ se oko svog srednjeg poloˇ zaja elipsu sa osama 18 .1. Pri takvom kretanju ose severni svetski pol ´ ce se kretati promenljivom brzinom i u promenljivom smeru. zapravo na centar masa tih ispupˇ cenja. lako se moˇ zemo uveriti da ´ ce nova osa rotacije iza´ ci iz ravni crteˇ za i bi´ ce usmerena duˇ z ON .). koju stvaraju Sunce i Mesec. Rezultat je da ´ ce Zemljina obrtna osa opisivati konusnu povrˇ s oko normale na ravan ekliptike u taˇ cki O. 7. Druge dve sile. ni sa jednom od njih. a tome se suprotstavlja rotacija Zemlje oko ose. teˇ ze´ ci da se te ravni i njihovi polovi poklope. Da bi se naˇ sao poloˇ zaj te nove ose. Da bi Zemlja ostala na orbiti na nju moraju da deluju bar dve uravnoteˇ zene sile sa napadnom taˇ ckom u centru Zemlje. ne ostaje konstantan ve´ c menja svoj intenzitet i pravac u zavisnosti od poloˇ zaja Sunca i Meseca. rezultanta je obrtno kretanje (rotacija!?) oko ose koja leˇ zi u ravni prve dve ose i ne poklapa se. Treba napomenuti da vektor ugaone brzine M1 .

Me¯ dutim. Ako se one poprave za kretanje pravog pola u odnosu na srednji svetski pol (tj. Sve veliˇ cine ˇ cije je odre¯ divanje povezano sa taˇ ckom prole´ cne ravnodnevice dobijaju dvostruki smisao. i pri tome ´ ce vektor brzine pola ekvatora u svakom trenutku biti usmeren ka taˇ cki prole´ cne ravnodnevice.  ver∴1 182 64) 5 )+1 ) 1 4 6)+1 ) 4. koordinate ´ ce se odnostiti na srednju ravnodnevicu i na srednji ekvator za dati trenutak.e. moˇ zemo da ”vidimo” da se pol ekvatora usled luni–solarne precesije kre´ ce oko pola ekliptike. Pol ekliptike se zbog planetske precesije kre´ ce skoro po velikom krugu pod uglom od 7◦ u odnosu na liniju koja spaja polove. postaje srednje zvezdano vreme. postaje pravo zvezdano vreme. ali njihov uticaj na ekvatorske deformacije Zemlje. i nutaciona kretanja nazivaju se pravim ekvatorom i pravom taˇ ckom prole´ cne ravnodnevice za dati trenutak. Godiˇ snja brzina precesionog kretanja taˇ cke ravnodnevice menja se za iznos koji ne prelazi 0 . koja odgovara poloˇ zaju srednjeg ekvatora. za nutaciju). Pol koji odgovara srednjem ekvatoru naziva se srednjim svetskim polom. Taˇ cka prave ravnodnevice osciluje oko srednje usled nutacije. Posledice kretanja ekvatora i ekliptike. To dovodi da se ekliptika i njeni polovi premeˇ staju po nebeskoj sferi. osim sekularnog precesionog kretanja. ˇ sto dalje dovodi do dodatnog pomeranja taˇ cke ravnodnevice i ta pojava se naziva planetnom precesijom. Ako nebesku sferu gledamo iznutra. U relativnom nutacionom kretanju pravi svetski pol se kre´ ce oko srednjeg pola po krivoj koja je bliska elipsi ˇ cija velika poluosa leˇ zi na pravoj kroz pol ekliptike. Zbog dejstva precesije i nutacije svetski pol se kre´ ce u odnosu na pol ekliptike po sloˇ zenoj nezatvorenoj krivoj. koje se odre¯ duje kao ˇ casovni ugao taˇ cke parve prole´ cne ravnodnevice. tj. moˇ ze da se zanemari.2. Nutaciju je otkrio Bredli 1747. Srednji i pravi svetski pol. . planete utiˇ cu na poloˇ zaj teˇ zista (centra masa!) sistema Zemlja+ Mesec. naziva se srednjim ekvatorom za dati trenutak. naziva se pravim svetskim polom. Razlika pravog i srednjeg zvezdanog vremena jednaka je nutaciji u rektascenziji taˇ cke prole´ cne ravnodnevice. koje se odre¯ duje kao ˇ casovni ugao taˇ cke srednje prole´ cne ravnodnevice. koji ima samo sekularno kretanje.3. Pojavu precesije otkrio je Hiparh u II veku p. 6. na Zemlju deluju i planete. zbog ˇ cega se menja poloˇ zaj ravni Zemljine orbite. Sva posmatranja nebeskih tela koja su dobijena u raznim trenucima.  6. 002 po stole´ cu. Na primer. brzinom oko 0 . odnose se na pravu taˇ cku prole´ cne ravnodnevice i na pravi ekvator za trenutke posmatranja. zvezdano vreme. Zvezdano vreme. koji imaju.1 )6 10 5156. Isto tako se i taˇ cka prole´ cne ravnodnevice.n. godine. 47 godiˇ snje. Kretanbe srednje taˇ cke prole´ cne ravnodnevice teˇ ce skoro ravnomerno. zbog malih masa planeta i relativno velike daljine. Nebeski ekvator na ˇ ciji poloˇ zaj utiˇ ce samo luni–solarna precesija. Nebeski ekvator i taˇ cka prole´ cne ravnodnevice. naziva srednjim ekvinokcijem za dati trenutak.) / 81 Osim Sunca i Meseca. Svetski pol koji odgovara pravom ekvatoru.

Slika 6. + 18000) godina. Period promene nagiba se meri hiljadama godina. bilo da se uve´ cava. Za vreme dt ravni se premeste i u trenutku t + dt zauzmu nove poloˇ zaje: srednji ekvator A(t + dt) i ekliptika E (t + dt). a zatim ´ ce se nagib pove´ cavati. Time se ugao nagiba ekliptike prema ekvatoru stalno menja. Ravan ekliptike se rotira oko prave kroz taˇ cku N . a premeˇ stanje ekliptike. do +18000.2. teku´ ce smanjivanje nagibnog ugla traja´ ce oko 15000 godina. bilo da se smanjuje.1+. Na slici 6. . Ovo kretanje moˇ ze da se razloˇ zi na komponente u ekvatorskoj i ekliptiˇ ckoj ravni. Na primer.2. prikazano je kretanje severnog svetskog pola i severnog ekliptiˇ ckog pola me¯ du zvezdama u intervalu (-8000. $ ! 2 5 -. usled dejstva planetne precesije. godine Uzmimo poloˇ zaj srednjeg ekvatora A(t) i ekliptike E (t) za neki trenutak t. I jedno i drugo premeˇ stanje izazivaju promenu poloˇ zaja taˇ cke prole´ cne ravnodnevice.1261 - 183 ver∴1 Kretanje ekliptiˇ ckog pola u odnosu na pol ekvatora odvija se tako ˇ sto se pol ekliptike ili pribliˇ zava polu ekvatora ili se udaljava od njega. Za taj mali vremenski interval premeˇ stanje srednjeg ekvatora nastalo je zbog dejstva luni–solarne precesije.8)6 4) 1 . Kretanje svetskog pola od -8000.4-6) ) .

a tako¯ de od putanjskih elemenata Meseca u kretanju oko Zemlje i elemenata putanje sistema Zemlja+Mesec u kretanju oko Sunca. dati su A0 A0 i E0 E0 .3.) / 81   Slika 6. gde je q1 godiˇ snja planetska precesija. ver∴1 184 64) 5 )+1 ) 1 4 6)+1 ) 4. Njukomb je odredio za P vrednost P = 54 .1 )6 10 5156..3. m = p1 cos A − q je godiˇ snja luni–solarna precesija u rektascenziji. p1 = p + q1 cos A je godiˇ snja luni–solarna precesija. 9066 po tropskoj godini. . Precesija Na slici 6. ekvator i ekliptika za poˇ cetnu epohu. i AA i EE ekvator i ekliptika za trenutni poloˇ zaj. gde je P konstanta Njukombove luni–solarne precesije. Usvojeno je da se pomeranje taˇ cke prole´ cne ravnodnevice po longitudi oznaˇ cava sa p = P cos A. koja predstavlja nebesku sferu gledanu spolja. Ona zavisi od dimenzija i unutraˇ snje gra¯ de Zemlje.

i N . Na graniˇ cnoj vrednosti luk N M postaje daljina od kraja trenutne obrtne ose ekliptike do taˇ cke prole´ cne ravnodnevice. 770T od taˇ cke prole´ cne ravnodnevice.4-6) ) .1+.0. pa su put i brzina brojno jednaki i precesione veliˇ cine se piˇ su bez faktora dt. koja leˇ zi u njenoj ravni. moˇ zemo da napiˇ semo q1 dt sin A = dt sin N. Iznos planetske precesije q1 = CM/dt dobija se iz reˇ senja uskog sfernog trougla M N C. 00012T 2 . gde je T broj tropskih stole´ ca posle 1900. 08506 + 0 . koje se sporo menjaju sa vremenom izazivaju´ ci promene m i n. luk N C = N .8)6 4) 1 . Veliˇ cine m i n zavise od veliˇ cine P . $ ! 2 5 -. 32 − 54 . dt gde je vekovna brzina rotacije ekliptike oko trenutne ose . 04685 − 0 . pri ˇ cemu se kraj ose koji je bliˇ zi taˇ cki prole´ cne ravnodnevice u trenutku t nalazi na daljini N = 6◦ 30 . tj. koju moˇ zemo da smatramo konstantnom. 00037T 2 . Prema Anduajeu. 008533T − 0 . gde je T vremenski interval u tropskim stole´ cima protekao od epohe 1850. Obiˇ cno se usvaja da je interval dt jedinica. Na taj naˇ cin brzine promena rektascenzija i deklinacija ima´ ce oblik m = p1 cos A − q1 = P cos2 A − sin N cosec A. n = 20 . odakle je q1 = sin N cosec A. smenom CM sa q1 dt i sin N M sa sin N .1261 n = p1 sin A 185 ver∴1 je godiˇ snja luni–solarna precesija u deklinaciji: dA = − cos N. n = p1 sin A = P cos A sin A. m i n imaju vrednosti: m = 46 . i od veliˇ cina A. 027945T + 0 .0. Zato. is sfernih obrazaca imamo dt · sin N M = CM sin(180◦ − A) ili dt · sin N M = CM · sin A. .

Nutaciono kretanje . pravouglom koordinatnom sistemu. osa x je usmerena ka taˇ cki prole´ cne ravnodnevice.5. redom. njihov me¯ dusobni poloˇ zaj moˇ zemo da razmatramo u ravnom.4. Neka je P0 poloˇ zaj srednjeg pola. Poˇ sto je udaljenost Pn od P0 mala. Razmotrimo sada uticaj nutacije na rektascenziju i dekli- naciju nebeskog tela. @0 ). Slika 6. Neka su srednje kordinate tela C date sa (=0 .4.) / 81  6. Neka su koordinate pravog pola u tom sistemu (X.1 )6 10 5156. i 6. Nutacija. Spustimo iz taˇ cke Pn normalu Pn K na deklinacijski krug P0 C . P0 . Neka je koordinatni poˇ cetak u srednjem polu. a prave koordinate sa (=.4.). a osa y je normalna na osu x i usmerena ka rastu rektascenzija. Y ). Pn poloˇ zaj pravog svetskog pola (vidi slike 6. Zbog majuˇ snosti trougla Pn KP0 uzimamo da je P0 K = P0 C − Pn C = (90◦ − @0 ) − (90◦ − @) = @ − @0 . ver∴1 186 64) 5 )+1 ) 1 4 6)+1 ) 4. @).

). $ " 76)+1 ) 187 ver∴1 Napravimo slede´ ceu konstrukciju: iz pravog pola Pn spustimo normalu Pn D na osu y . pomeranje pravog pola duzh x-ose izaziva pomeranje prave taˇ cke prole´ cne ravnodnevice u odnosu na srednju taˇ cku. 2. posmatrano izvan nebeske sfere na koju se to kretanje projektuje (vidi sliku 6. tj. Pomeranje pravog pola po luku velikog kruga koji prolazi kroz srednji pol ekvatora i srednju taˇ cku prole´ cne ravnodnevice (osa x). Drugo kretanje ili pomeranje duˇ z ose . odakle je @ − @0 = X cos =0 + Y sin =0 . Nutaciono uticaj Prvo kretanje.5. Iz taˇ cke D podignimo normalu DN na deklinacijski krug P0 C . Moˇ zemo da piˇ semo P0 K = KN + N P0 = Pn D cos =0 + P0 D sin =0 . Slika 6.4. Kretanje pravog pola u odnosu na srednji pol odvija se u smeru kretanja kazaljke na ˇ casovniku. Pomeranje pravog pola po luku velikog kruga koji prolazi kroz pol ekliptike i srednji pol ekvatora (osa y ).O. Ovo kretanje se razlaˇ ze na dve komponentne: 1. Ovo pomeranje se naziva nutacijom u longitudi i oznaˇ cava se sa .

. gde je . 007T ) sin 9 + 0 .1) gde je T vreme u tropskim stole´ cima od epohe 1900. Slika 6. Lako je videti da je X = . 081 sin 2L( + .. 210 cos 9. Glavni dugoperiodiˇ cni ˇ clan je ˇ clan sa periodom od 18. . 210 − 0 .0.O razlika longituda pravog i srednjeg pola ili nutacija u longitudi.O sin A = −6 . dugoperiodiˇ cnim.A. 506 sin 2L − 0 .O sin A. gde je .6. primenjuju se pribliˇ zne formule: .. ver∴1 188 64) 5 )+1 ) 1 4 6)+1 ) 4. a sa ve´ cim periodama. redom. 857 sin 9. 857 − 0 . nutacija u nagibu. 551 cos 2L + 0 .O sin A = (−6 .6 godina. . 088 cos 2L( + ...A = (+9 . L . L( su srednje longitude Sunca i Meseca. Clanovi sa periodama manjim od mesec dana nazivaju se kratkoperiodiˇ cnim. 090 cos 29 + 0 .) / 81 y izaziva promenu nagiba ekliptike prema ekvatoru. ili.A promena nagiba ekliptike prema ekvatoru usled dejstva nutacije.A = +9 . (6. Ovo pomeranje se naziva nutacijom u nagibu i oznaˇ cava se sa .. 001T ) sin 9 − 0 . Uticaj nutacije Kada se ne zahteva visoka taˇ cnost.. Teorija rotacije Zemlje pod poreme´ cajnim dejstvom Sunca i Meseca omogu´ cava da se koordinate pravog pola izraze preko koordinata srednjeg pola formulama  .1 )6 10 5156.A. i da je Y = . 9 je srednja longituda uzlaznog ˇ cvora Meseˇ ceve orbite. 083 sin 29 − 0 . I prvo i drugo kretanje su veoma sloˇ zeni i predstavljaju se nizom periodiˇ cnih ˇ ˇ clanova sa raznim periodama i amplitudama.

Da bismo izveli formule razlika (= − =0 ) konstruiˇ simo sferni trougao sa temenima u svetskom polu. znaju´ ci zakone sekularnog kretanja pola i taˇ cke prole´ cne ravnodnevice. Smenom u izraz za d= ima´ cemo d= = (cos A + sin A sin = tg @)d − tg @ cos =dA. Iz tog trougla imamo. tropske ili julijanske godine.). posle primene diferencijalnih formula sferne trigonometrije.O. ili cos > cos = d − tg @ cos =dA.A. Primenljive su na sve. Srednji pol se sporo kre´ ce na pozadini zvezdanog neba. Zato koordinate nebeskog tela koje su dobijene za dva razliˇ cita trenutka vremena i dalje ne mogu da se uporede. $ " 76)+1 ) 189 ver∴1 Koeficijent uz cos 9 u razvoju . Promena longitude nebeskog tela d usled dejstva nutacije jednaka je nutaciji u longitudi . konaˇ cno moˇ zemo da napiˇ semo = − =0 = . smenom d i d> sa . kako je C 2n = const.O(cos A + sin A sin =0 tg @0 ) − . redom. sva posmatranja treba svesti na taj sistem. @ − @0 = . Prema tome. .A koji odgovara velikoj poluosi nutacione elipse naziva se konstantom nutacije i oznaˇ cava se sa N . 2n . sistem koordinata je vezan za srednji svetski pol. i u nebeskom telu.. osim na zvezde bliske polu.O i . sin(90◦ − @) · d= = sin Pn C 2n · d> − cos(90◦ − @) sin(90◦ + =)dA +sin(90◦ − >) cos I · d . Pn .O sin A i sa .O sin A cos =0 + . C (vidi sliku 6.A. Ovo su formule koje daju uticaj nutacionog pomeranja pola na ekvatorske koordinate. cos @ Iz ovog trougla moˇ zemo joˇ s dobiti i d= = cos > cos I = cos A cos @ + sin A sin @ sin =. Da bi se sva posmatranja svela na isti trenutak. kada moraju da se koriste stroˇ zije formule.A. a veliˇ cina d> jednaka je .A sin =0 . Poloˇ zaj takvog sistema se po pravilu definiˇ se u odnosu na poˇ cetak Beselove. u polu ekliptike. Posle raˇ cuna uticaja nutacije. svi ostali elementi su promenljivi. onda je d> = 0 i cos @d= = − sin @ cos =dA + cos > cos Id . Treba zapaziti da se luk C 2n ne menja usled kretanja srednjeg i pravog pola.5. mora da se izabere sistem koordinata za konkretni trenutak (epohu) vremena i.A cos =0 tg @0 . a smenjuju´ ci tako¯ de veliˇ cine X i Y u formuli za uticaj nutacije na deklinaciju sa .

Razmotrimoi preliminarno brzinu promene ekvatorskih koordinata koja je izazvana pomeranjem pola. @ ). to je Pn Pn = n. Neka je luk DB = = − = . primenjuju´ ci tu formulu na uski sferni trougao Pn CPn i uzimaju´ ci u obzir da je Pn C = 90◦ − @ . . ekvator A A . Poˇ sto se pol premeˇ sta po deklinacijskom krugu ka taˇ cki prole´ cne ravnodnevice. sa (= . Neka se koordinate nebeskog tela C u odnosu na pol Pn date sa (=. nalazimo I cos @ = P P sin =. a u trenutku t+. a polu Pn . Iz uskog sfernog trougla DCB dobijamo I sin CB = (= − =) sin 90◦ . Brzina promene ekvatorskih koordinata Na isti naˇ cin. Brzina promene ekvatorskih koordinata usled precesije.5. ver∴1 190 64) 5 )+1 ) 1 4 6)+1 ) 4. gde je n = p1 sin A precesija u deklinaciji. @). Veliˇ cinu CB moˇ zemo da zamenimo sa @ pa dobijamo = − = = I sin @. premestivˇ si se u pravcu taˇ cke prole´ cne ravnodnevice (slika 6.) / 81  6.t se nalazi u Pn .7.1 )6 10 5156. Znaˇ ci. Neka se u nekom trenutku t srednji svetski pol nalazi u Pn .t. a u odnosu na pol Pn . Polu Pn odgovara ekvator AA.).7. Slika 6.

dt Zapazimo da je u ovom izrazu uzeta u obzir i planetska precesija. . 24-+-51 - 191 ver∴1 Pn Pn sin = n sin =. imamo Pn K = Pn Pn cos =. . $ # *4 1 ) 24 .t.. n cos = · @t = @ − @.t = . Smatraju´ ci mali trougao Pn KPn ravnim.t cos @ To je brzina premeˇ stanja taˇ cke D po ekvatoru izazvanog promenom poloˇ zaja deklinacijskog kruga na nebeskoj sferi usled kretanja srednjeg pola i prole´ cne taˇ cke. dt ..8)6 45 10 I= 4. za graniˇ cnu vrednost d@ = n cos =. Znaˇ ci. S druge strane Pn K = Pn C − Pn C = (90◦ − @) − (90◦ − @ ) = @ − @. sa veliˇ cinom m = p1 cos A − q1 . Povucimo veliki krug tako da njegov luk Pn K bude upravan na luk Pn C .t cos @ n sin = sin @ = −= = . tj. @ −@ = n cos =. Prema tome. cos b cos b Sada ´ ce razlika rektascenzija biti: = −== ili n sin = sin @ . prelaze´ ci na graniˇ cnu vrednost.t ili.t. onda je Pn K = n cos =. kako je Pn Pn = n. dobijamo d= = m + n sin = tg @.1 )6) 75 -. Sabiraju´ ci ovu brzinu sa brzinom prole´ cne taˇ cke po rektascenziji.

6. koriste´ ci diferencijane jednaˇ cine d= = m + n sin = tg @. a ponekad se i godiˇ snja precesija i sopstveno kretanje daju zajedno: . dt treba odrediti veliˇ cine = − =0 = .t = (t − t0 ) svaka zvezda pre¯ de rastojanje (t − t0 ).. 0 d@ dt 1 + (t − t0 )2 2 0 d2 @ dt2 (6.= i @ − @0 = .. gde je godiˇ snji iznos sopstvenog kretanja. posebno se daju i sopstvena kretanja = i @ .. U ve´ cini astronomskih almanaha se za takav raˇ cun daju utabliˇ cene vrednosti kako koordinata (=0 . Treba na´ cii koordinate (=. @0 ) za trenutak t0 . ravnodnevicu) za trenutak t0 izraˇ cunaju koordinate nebeskih tela u odnosu na srednji ekvator i ekliptiku (ravnodnevicu) za trenutak t. po isteku vremena . Strogo reˇ senje ovog zadatka nije na¯ deno pa se pretpostavlja da se te male razlike mogu razviti u Tejlorov red po (t − t0 ): d= dt d@ dt 1 + (t − t0 )2 2 0 1 + (t − t0 )2 2 0 d2 = dt2 d2 @ dt2 1 + (t − t0 )3 6 1 + (t − t0 )3 6 d3 = dt3 d3 @ dt3 = = =0 + (t − t0 ) @ = @0 + (t − t0 ) + . 0 0 + . godiˇ snja precesija za trenutak t0 . @0 ) tako i njihove promene d=/dt i d@/dt. Osim toga. Odredimo sada uticaj precesije na rektascenziju i deklinaciju... tj.1 )6 10 5156.. uz uzimanje u obzir sopstvenog kretanja zvezda... ukoliko se raˇ cun izvodi za njih. ver∴1 192 64) 5 )+1 ) 1 4 6)+1 ) 4.. tj. Zato u poslednje formule rtreba ukljuˇ citi i popravku za sopstveno kretanje: = = =0 + = (t − t0 ) + ( t − t0 ) d3 = dt3 + . za interval . znaju´ ci koordinate nebeskog tela u odnosu na srednji ekvator i ekliptiku (tj.. Kako zvezde imaju i sopstveno kretanje.. Formule d=/dt i d@/dt daju brzinu prmene koordinata usled precesije koordinatnog sistema.3) + 0 1 + (t − t0 )3 6 Ove formule sluˇ ze zato da se.) / 81  6. Neka su date srednje koordinate (=0 . 0 0 U ovim formulama (t − t0 ) se uzima u tropskim ili julijanskim godinama. @) koje odgovaraju trenutku t. U suˇ stini.t = t − t0 .@.2) d@ = n cos =. 0 d= dt 1 + (t − t0 )2 2 0 d2 = dt2 + 0 1 + (t − t0 )3 6 @ = @0 + @ (t − t0 ) + (t − t0 ) d3 @ dt3 + . dt (6. Promene ekvatorskih koordinata usled precesije..

Postupak redukcije posmatraˇ ckih koordinata. 3. neki almanasi daju vekovnu promenu godiˇ snje promene ovih veliˇ cina 100 d2 = d = + 100 2 dt dt . Osloba¯ daju´ ci posmatraˇ cke koordinate od uricaja refrakcije dobijamo topocentriˇ cne koordinate nebeskog tela za izabrano mesto na Zemlji. .@ + 200 6 t − t0 100 t − t0 100 3 = = =0 + (t − t0 )var. d@ + dt @ . refrakciju i dnevnu aberaciju. dobijamo heliocentriˇ cne koordinate nebeskog tela.@ + · (C= ).ann. godiˇ snja promena. ispravljaju´ ci posmatrane pooˇ zaje nebeskog tela za instrumentske greˇ ske. 100 d2 @ d @ + 100 2 dt dt . 2. tj. koja se joˇ s naziva i variatio saecularis.3) mogu da se transformiˇ su u (t − t0 )2 1 var. Ako u koordinate unesemo popravke za dnevnu aberaciju.= + @ = @0 + (t − t0 )var. 1. dolazimo do fiktivnog posmatraˇ ca i Zemlje koja je nepokretna u odnosu na Sunce za dati trenutak 5. $ % 2 5672) 4-. Ako prosled- imo sve ˇ sto je reˇ ceno u glavama V i VI.1 )6) 193 . svodimo poloˇ zaj nebeskog tela na prividni poloˇ zaj. 4. osloba¯ danjem koordinata od uticaja dnevne paralakse. C = 100 .= + 200 6 1 (t − t0 )2 var.7. Unose´ ci popravku za godiˇ snju paralaksu svodimo te koordinate na centar Sunca. moˇ zemo postupak redukcije posmatraˇ ckih koordinata da svedemo da odr¯ deni broj koraka koji se moraju sprovesti u navedenom redosledu. @ dt3 dt3 Sre´ cu se i drugi oblici zapisa za prelaz sa srednjih ekvatorskih koordinata za epohu jedne ravnodnevice na epohu druge ravnodnevice. ima´ cemo koordinate koje se odnose na nerotiraju´ cu Zemlju. Zato formule (6. tj.2 5 )64)3 10 d= + dt = 4. bez uticaja atmosfere. Na drugoj strani.ann. Uzimaju´ ci u obzir uticaj godiˇ snje aberacije. ”prenosimo” posmatraˇ ca u geocentar i dobijamo geocentriˇ cne koordinate nebeskog tela.7 +1 . Ukoliko je potrebno. tre´ ci ˇ clan daje formulama 3 d3 = 3d @ . 3 · (C@ ).  ver∴1 gde se tzv. ovako data promena naziva se variatio annua. Dakle. c= = 1003 6.saec.saec.

nutaciju. 7. 6. ver∴1 194 64) 5 )+1 ) 1 4 6)+1 ) 4. dolazimo do koordinata koje se odnose na srednji svetski pol i srednju taˇ cku prole´ cne ravnodnevice.) / 81  Time su uzeti u obzir svi uticaji koji dovode do deformacije poloˇ zaja nebeskog tela na nebeskoj sferi. Dakle. Uvode´ ci u koordinate popravke za nutaciju. sopstveno kretanje i precesiju. kao prvog koraka u materijalizaciji inercijalnog referentnog sistema. referentnu epohu.1 )6 10 5156. dobijamo srednje koordinate nebeskog tela za izabranu epohu. Prelazak na bilo koju drugu epohu sa izvezdenih srednjih koordinata ostvaruje se jednostavnim raˇ cunom ukupnog uticaja precesije i sopstvenog kretnja za ceo broj godina. Uzimaju´ ci u obzir posle toga uticaj precesije i sopstvenog kretanja dobijamo srednje koordinate nebeskog tela za izabranu. dolazimo do zvezdanog kataloga. a to je najˇ ceˇ s´ ce poˇ cetak godine. svode´ ci njihove srednje poloˇ zaje na ravnodnevicu poˇ cetka neke godine. . Ukoliko se na taj naˇ cin obrade posmatranja iz duˇ zeg vremenskog intervala za odre¯ deni spisak zvezda. poˇ cetak godine. tj. popravljaju´ ci koordinate nebeskog tela za godiˇ snju aberaciju.

1. Znaˇ caj pojedinih konvencija naglaˇ sen je u pojedinim izlaganjima i konkretnim raˇ cunima. ali se ne sme izgubiti iz vida da je jedan od neposrednih izvora tih razlika u netaˇ cnim vrednostima parametara koji ulaze u teorijske osnove raˇ cuna. me¯ dunarodnom. tim promenama daju znaˇ caj kardinalnog pravca. Astronomski godiˇ snjaci i fundamentalni sistemi. bave´ ci se astronomijom. ) Prilog A O astronomskim veliˇ cinama i konstantama 7. koji su izraˇ cunati za teku´ ci trenutak sa mak-  . Astronomski problemi zadiru u oblast na granici teorijskih rezultata matematike i mehanike i teorijskih i ekperimentalnih rezultata fizike. nivou posledice takvih konvencija po nauku nisu uvek na prvom mestu. najjednostavnije reˇ ceno. u ovom ili bilo kom trenutku. Pra´ cenje samih promena i njihovog znaˇ caja teˇ ce kroz izradu i objavljivanje konvencija koje se donose na odgovaraju´ cim me¯ dunarodnim skupovima. posvetila odgovaraju´ ca paˇ znja. koji ima fundamentalni znaˇ caj za nauku u celini. Najlepˇ si primer takvih parametara je sistem astronomskih konstanti. Neki autori. ne moˇ zemo da ne skrenemo paˇ znju da na tom. / )8) 5 -. i u uˇ zem i u ˇ sirem smislu. koji. Zabeleˇ zene razlike uslovljene su mnogim uzrocima. Reˇ savanje tih problema vezano je sa praktiˇ cnim uspostavljanjem astronomskih prostorno–vremenskih sistema koordinata. pravce razvoja same tehnologije. materijalizovanih na duˇ zim vremenskim intervalima fundamentalnim zvezdanim katalozima. Na ˇ zalost. Sve su to elementi sukcesivnog pribliˇ zavanja oblicima materijalizacije inercijalnog sistema koordinata. ˇ sto ne bi bilo daleko od istine kada bismo znali. a na kra´ cim vremenskim intervalima astronomskim almanasima–godiˇ snjacima. Saglasnost izabranog prostorno–vremenskog (ili nekog drugog) modela sa teorijski oˇ cekivanim u astronomskom raˇ cunu. moˇ ze da se oceni samo a posteriori posmatranja. u okviru astronomije. Za razliku od zvezdanih kataloga. predstavljaju spiskove zvezda sa poznatim koordinatama za odre¯ deni trenutak vremena – epoha kataloga – astronomski almanasi sadrˇ ze prividne poloˇ zaje izabranog spsika nebeskih tela i sistema. U ovom trenutku je razvoj tehnologije raˇ cuna i interpretacije postupaka dostigao dovoljan nivo da bi se i tom problemu.

2. v0 .2. Iz prethodne relacije moˇ ze da se izvede formula koja povezuje srednju orbitalnu brzinu Zemlje.131 ) ) 1 56) 6) ) / 811  simalnom taˇ cnoˇ s´ cu na osnovi nekog od sistema zvezdanog kataloga! Pored toga. Tako je C1 = F = 180. 245. U velikoj klasi astronomskih konstanti koje se odnose na dimenzije. imamo = i smenom izraza za . v0 · 206264 . izvestan broj konstanti. Prema poslednjim podacima veliˇ cina C1 = 180. Neke relacije me¯ du astronomskim konstantama. a ne teorijskih predvi¯ danja u konaˇ cnom vidu. inaˇ ce. Mnoge astronomske konstante su me¯ dusobno u vrlo jasnim i strogim vezama dobijenim iz teorijskih osnova astronomije. tako i kratkoroˇ cne prognoze samih parametara. 8 c . astronomski godiˇ snjaci sadrˇ ze i niz aktuelnih podataka o ostalim parametrima koji obeleˇ zavaju kako pojedina nebeska tela i njihov poloˇ zaj u odnosu na posmatraˇ ca. dakle. iz zakona teorijske astronomije. F . Po definiciji.1) gde se konstanta C1 daje formulom 2Fae (206264. sekularno promenljive i privremene ili skokovito promenljive. 8)2 √ . po pravilu. e je ekscentriˇ cnost Zemljine putanje i Ts je zvezdana godina. Ovde je v0 izraˇ zeno u kilometrima u sekundi. koje se. pretvaraju u sistem astronomskih konstanti. metoda i instrumenata posebno. Kako sekularna. Svi numeriˇ cki podaci u astronomskim godiˇ snjacima dobijeni su. rezultat posmatranja. relacije koje su koriˇ s´ cene sadrˇ ze u sebi. 245. mase. Proizvod konstante godiˇ snje aberacije i dnevne paralakse Sunca je konstantna veliˇ cina: F = C1 . (7. ukoliko su oni. c je brzina svetlosti. tako i skokovita promena su vrlo uslovne i najˇ ceˇ s´ ce su posledica ili promena u teorijskom pristupu ili razvoja posmatraˇ cke prakse u celini. 753. dobijamo v0 F = 261. postoje u osnovi dve podklase: realne konstante ili sporo. i paralaksu Sunca. gde su iF izraˇ zeni u luˇ cnim sekundama. 7. ver∴1 122 241 / ) )564 5 1 8. 1. cTs 1 − e2 gde je ae Zemljin ekvatorski polupreˇ cnik. Ovde ´ cemo. osim samih konstanti. navesti i neke relacije me¯ du njima. poloˇ zaje. a F u luˇ cnim sekundama. fiziˇ cke karakteristike i kretanja nebeskih tela. kroz poseban postupak selekcije i ure¯ divanja po znaˇ caju.

svetlosnim vremenom (svetlosnom astronomskom jedinicom).-41. n . tj. 901. Uvo¯ denjem u formulu (1) srednjeg dnevnog kretanja Zemlje. ae . ili. . moˇ zemo dobiti: 1 = 607 . Ako se umesto Ts u formulu (1) uvede srednje zvezdano dnevno kretanje Zemlje u radijanima po sekundi srednjeg vremena i u dobijenom izrazu deo √ 1 − e2 86400 F zamenimo njemu jednakom veliˇ cinom JA . predstavlja konstantu = F gde je m= 3 1 = C2 . brzine svetlosti i svetlosnog vremena ae sin 1 1 JA F = c. sin B = e). 5 · 103 m/s F c = 8471. u delovima mase Sunca. dobi´ cemo vezu izme¯ du paralakse Sunca. i konstantu aberacije. 794. srednjeg dnevnog kretanja Zemlje.) 123 ver∴1 3. Proizvod korena iz Sunˇ ceve paralakse i tre´ ceg korena iz reciproˇ cne vrednosti mase sistema Zemlja+Mesec izraˇ zene u masama Sunca. rmi C2 = M n sin 1 86400 2 /3 · ae J g0 1 + 1 /2 . 4. a umesto 1/ 1 − e2 uvedemo sec B. njenog ekvatorskog radijusa. F = 8 . koja se dobija iz definicije paralakse Sunca. i 3. Ako u formulu (1) umesto ae stavimo √ veliˇ cinu AF sin 1 .. % 4)37 -. izraz je = 20 . 052. cTs 6. gde je B ugao ekscentriˇ cnosti Zemljine putanje (tj. a J je funkcija nekih parametara koji karakteriˇ su dimenzije. 496. m M + M( . dobijamo formulu 2FA sec B cosec 1 . tj. m 7. ae 5. Veliˇ cina C2 zavisi od mase Meseca izraˇ zene u masama Zemlje. n . za numeriˇ cke vrednosti i ae = 6378160 m. moˇ ze da se dobije izraz koji povezuje veliˇ c]inu mase sistema Zemlja+Mesec. Koriste´ ci numeriˇ cke vrednosti astronomskih konstanti koje ulaze u C2 . c = 299792. Iz odnosa taˇ caka 1. F 3 . imamo F c = ae n sec B(cosec 1 )2 . oblik i mehaniˇ cke osobine Zemlje.

A = 1 je astronomska jedinica. Da bi se odredio ekvatorski polupreˇ cnik i najmanja poluosa elip- . O principima odre¯ divanja pojedinih astronomskih konstanti bi´ ce govora u slede´ cem paragrafu. Konstante Zemljinog oblika i dimenzija. Zato je velika poluosa putanje Zemlje. Obiˇ cno se iz posmatranja dobijaju konstanta precesije i konstanta nutacije. za 34. Ts S + E + M u kojoj je Ts = 365. Pod dinamiˇ ckom spljoˇ stenoˇ s´ cu Zemlje podrazumevamo veliˇ cinu C −A . H u tim jednaˇ cinama.3. s = 1 je masa Sunca. Q i R poznate funkcije elemenata Sunˇ ceve i Meseˇ ceve putanje. m 8. koja se definiˇ se formulom k= √ A0 = √ kTs S + E + M 2F 2 /3 . Neka je Zemlja obrtni elipsoid. tj.131 ) ) 1 3 3 56) 6) ) / 811  ili 1 = 38. Gore navedene veliˇ cine i veliˇ cine koje se izvode po istoj analogiji koriste se za usaglaˇ savanje posmatraˇ ckih vrednosti astronomskih kostanti pri stvaranju tzv. 1+ gde su P. Zadaju´ ci proizvoljne dve nepoznate iz skupa nepoznatih p1 .4 km je ve´ ca od same astronomske jedinice. 00000023AJ . Ta zavisnost se daje slede´ com jednaˇ cinom: p1 = H cos A P + N = HR cos A 1+ Q . Gausova konstanta i astronomska jedinica su povezane jednaˇ cinom 2FA3/2 . konstante nutacije. 20 3 . me¯ dutim. sa savremenim vrednostima navedenih veliˇ cina jednaka je A0 = 1. Danas su poznate znatno taˇ cnije vrednosti tih veliˇ cina. stara vrednost k ostaje nepromenjena jer je ona stavljena u osnovu ve´ cine tablica teorijske astronomije. sistema fundamentalnih astronomskih konstanti. E + M = 1 : 354710 je masa sistema Zemlja+Mesec. h= 9. 7. a je masa Meseca u delovima mase Zemlje. 256385 srednjih dana. . Postoji i zavisnost izme¯ du konstante precesije. C gde su A. mase Meseca i mehaniˇ cke spljoˇ stenosti Zemlje. C glavni momenti inercije Zemlje (sferoida!). N. a iz jednaˇ cina se odre¯ duju masa Meseca i dinamiˇ cka (mehaniˇ cka) spljoˇ stenost Zemlje. ver∴1 124 241 / ) )564 1 = m C2 C1 5 1 8. jednoznaˇ cno dobijamo preostale dve nepoznate. .

Posle toga se odre¯ duje duˇ zina polarne poluose b=a a tako¯ de i odnos f= a−b a 1 − e2 . B1 . . cin moˇ ze Integracijom ovog izraza dobijamo S1 u funkciji B1 . koji se sre´ ce i pod nazivom stepena merenja... Ovaj metod odre¯ divanja oblika i dimenzija zemljinog elipsoida. pa se za dati meridijan 1 moˇ ze napisati sistem jednaˇ cina S1 = f1 (B1 . Sn = fn (Bn . e). U tim jednaˇ cinama se ˇ sirine (Bi .. (1 − e2 sin2 B)3/2 gde je A ekvatorski radijus Zemlje. B2 . mnogo bolje je izvrˇ siti veliki broj merenja lukova meridijana i odrediti ae . e dovoljno je izmeriti dva luka pa ´ ce se sisZa odre¯ tem sastojati od dve jednaˇ cine.. e).2 ) -6) 125 ver∴1 soida. naziva se geodezijskim ili geometrijskim metodom.. treba meriti lukove meridijana na raznim geografskim ˇ sirinama. Jedan od istorijski najpoznatijih modela dvoosnih i troosnih elipsoida je elipsoid Krasovskog ˇ ciji elementi su dati slede´ cim izrazima: . B1 . B i ) odre¯ duju astronomskim metodama. koja po pretpostavci postoji. a. koji karakteriˇ se spljoˇ stenost Zemlje. a e je ekscentriˇ cnost njenog meridijana. Duˇ zina elementarnog odseˇ cka luka jednaka je proizvodu radijusa luka i vrednosti elementarnog ugla. a. S2 = f2 (B2 . Bn . Jasno je da je duˇ zina tih lukova jednaka razlici geografskih ˇ sirina njihovih krajeva. B1 ) jednaka S1 = Bp 1 rime B1 q (1 − e2 ) dB. = . Do pojave veˇ staˇ ckih satelita nazemna merenja su bila preovla¯ duju´ ci metod odre¯ divanja elemenata dvoosnih i troosnih elipsoida. divanje dve nepoznate e. % ! )5. Radijus H meridijana sferoida je funkcija geodezijske ˇ sirine B1 i dat je izrazom H= qe (1 − e2 ) . kao prelazne aproksimacije u odre¯ divanju parametara geoida. doˇ sla maksimalno do izraˇ zaja. a. e. ds = HdB. e po metodi najmanjih kvadrata. e). najbolje ˇ sto bliˇ ze polu i ˇ sto bliˇ ze ekvatoru da bi razlika. lukovi Si se odre¯ duju triangulacijom. Oznaˇ cimo meridijanski luk izme¯ du taˇ caka A i B sa S1 . Me¯ dutim zbog prisustva raznih greˇ saka u merenjima. B1 ) i B ( 1 . (1 − e2 sin2 B1 )3/2 Tada je duˇ zina luka izme¯ du taˇ caka A ( 1 . a. Bi ) za taˇ cke (Ai . Na isti naˇ da se odredi luk izme¯ du taˇ caka A i B itd.

4 ± 0. f je srednja polarna spljoˇ stenost. kojim se odre¯ duje raspodela sile teˇ ze po povrˇ sini Zemlje i iz njega se veoma taˇ cno moˇ ze odrediti oblik Zemlje. 4 1 . ver∴1 126 241 / ) )564 5 1 8. Drugi metod merenja je gravimetrijski. a 0 je longituda najve´ ceg meridijana ka istoku od Griniˇ ca. 298.131 ) ) 1 f= 56) 6) ) / 811  a) Dvoosni elipsoid ae = 6378295 ± 16 m. 4. ali ne i njene dimenzije. 0 = +15 ± 2 . 30000 ± 2300 Ovde je a srednji ekvatorski polupreˇ cnik. f= 1 . b) Troosni elipsoid a = 6378245 ± 15 m. I jedan i drugi metod se nazivaju konvencionalnim metodiima i daju dobru saglasnost rezultata. 4 1 ◦ ◦ . 3 ± 0. A0 = . A0 je spljoˇ stenost ekvatora. 298.

0. (B. navedene vrednosti u tabeli su date sa vrednoJ2000. neke dodatno izvedene vrednosti bile su sadrˇ zane zajedno sa dodatnim materijalom koji je u vezi sa galaktiˇ ckim koordinatama i Sunˇ cevim apeksom. a tamo gde konstante imaju sekularne promene. izmenjena je osnova za raˇ cunanje planetskih efemerida. Ta vremenska skala je TDT. 1984).548 41 + 8 640 184s . Svi podaci tabele B.1) Me¯ dutim. Pored toga ˇ sto se koriste nove fundamentalne konstante.812 866 TU +0 s 2 . 1977) se koristi u godiˇ snjim almanasima od 1984. kao i izvedenih konstanti. Fundamentalne konstante. Na taj standarni ekvator i ekvinokcij odnose se ekvatorske koordinate koje su navedene.2 · 10 s gde je TU vreme u julijanskim stole´ cima od 36 525 dana. a uvedena je i nova vremenska skala. definisana kao (B. Izmenjene su neke upeˇ catljive karakteristike. c i k —osnovnih konstanti.3) 365. ali su ovde sakupljene radi preglednosti. 12h UT1 (JD 2 451 545. relacija izme¯ du svetskog vremena UT i zvezdanog vremena ostaje kao (B.0).1.1 je zasnovana na IAU sistemu.1 su standardizovani za epohu J2000.0) . Najnoviju reviziju sistema astroTDT = TAI + 32s .0 + . proteklo od 2000 januar 1.  2 41 / * Astronomske konstante B.184.25 IAU sistem konstanti sadrˇ zi tri vrste. a generalno treba koristiti julijansku epohu definisanu kao (JD − 2 451 545. Za tu godinu Astronomical Almanac ima i specijalni dodatak koji daje novi sistem astronomskih konstanti i neophodna detaljna objaˇ snjenja svih promena u odnosu na ranije brojeve almanaha (Astronomical Almanac Supplement. − 6 . Osim toga. Odgovaraju´ ci datum u TDB je nova standardna epoha J2000. ali je izostavljena razlika izme¯ du osnovnih i izvedenih konstanti. Razlika je napravljena izme¯ du konstanti koje definiˇ su (ulaze u definicije)—ima ih samo dve.1 se ve´ c pojavljuju u tekstu ove knjige.0.093 104 TU nomskih konstanti izvrˇ sila je IAU 1976. S0 u 0h UT1 = 6h 41m 50s . Skoro sve vrednosti tabele B.2) −6 3 TU . Tabela B. Taj sistem (IAU.

Napomenimo da je za navedene gravitacione parametre za Sunce i Zemlju mnogo znaˇ cajniji njihov oblik nego njihove mase.0. kao ˇ sto su srednje gustine. Podaci o planetama. za svaki precizan posao treba odre¯ divati teku´ ce vrednosti. 1983a) imaju neznatne izmene. Oni se odnose na ekliptiku i ekvinokcij J2000.3.2 zavise od putanjskih elemenata planeta. naravno. One od 1976. Uzrok srazmerno slabe taˇ cnosti mase Sunca i Zemlje potiˇ ce od nepouzdanosti same gravitacione konstante G u SI jedinicama.)+1 2 ) -6) ) 197 ver∴1 stima konstanti za epohu J2000. (IAU. Dve zadnje kolone u tabeli B. To su oskulatorni elementi za datum 1985 januar 15. a tabela B. Ako se . IAU sistem konstanti obuhvata neke prepo- ruke koje se odnose na dimenzije planeta i njihove fiziˇ cke karakteristike.0) Brzina svetlosti Gausova gravitaciona konstanta Konstanta gravitacije Masa Sunca Heliocentriˇ cna gravitaciona konstanta Astronomska jedinica Paralaksa Sunca Polupreˇ cnik Sunca Masa Zemlje Geocentriˇ cna gravitaciona konstanta Ekvatorski polupreˇ cnik Zemlje Faktor Zemljine spljoˇ stenosti Masa Meseca Polupreˇ cnik Meseca Nagib ekliptike Godiˇ snji iznos opˇ ste precesije u longitudi Godiˇ snji iznos precesije u rektascenziji Godiˇ snji iznos precesije u deklinaciji Konstanta nutacije Konstanta aberacije Ekvatorske koordinate galaktiˇ ckog pola Ekvatorske koordinate galaktiˇ ckog centra Ekvatorske koordinate Sunˇ cevog apeksa M GM 1 AJ c k G F R M GM R f M R A p m n N ''% ' " #& · # I  % '& '# $ $% ·  ! C I '&' · ! C ! % " !& ·  ! I "'# '%& % · & & %'" "& $ '$ · # # '%" · " C ! '&$ # · " ! I $ !%& " · ! ! !# &  ! M %!& · ! !◦ $ ""& # ' '$$ !I %" '#% # "! ' ' # "'# # D # ! %◦ % %D "# " &◦ #$ D ◦ & & ! # B. Dodate su i neke izvedene veliˇ cine. Takvi oskulatorni elementi omogu´ cavaju da se odrede taˇ cni poloˇ zaji planeta za relativno kratke vremenske intervale. ekvatorski polupreˇ cnik i spljoˇ stenost se odnose na sferoide koji su koriˇ s´ ceni za aktuelne programe mapa. Astronomical Almanac daje takve oskulatorne elemente na 40-dnevnim intervalima i.2 se zasniva na ovim novim preporukama. Posebno.0.2. koji su dati u tabeli B.0 TDB@ . * 2 . 6=>A = * Fundamentalni astronomski podaci (J2000.

 ver∴1 198 )564 5- 56) 6- 241 / *  .

Tada se oskulatorni elementi raˇ cunaju iz trenutnih vrednosti vektora poloˇ zaja i brzina pomo´ cu metoda koji je razmatran u ranijim . do 2050. u neˇ zeljenim sluˇ cajevima.0. recimo nekoliko godina. biti pogreˇ sni skoro jedan stepen. Imaju´ ci ovo u vidu. * vrednosti tabele B. sekundarne veliˇ cine. za predloˇ zeni period. daje mogu´ cnost da se ustanovi opˇ sta oblast pretraˇ zivanja za planetu.3.)+1 2 ) -6) ) 199 ver∴1 . Putanjski elementi su. tada izvedeni poloˇ zaji planeta mogu. godine. poloˇ zaji i vektori brzina su raˇ cunati u pravouglim koordinatama koje se odnose na ekvator i ekvinokcij J2000. 2 . Efemeride planeta i efemeride Meseca u Astronomical Almanacu zasnovane su na numeriˇ ckoj integraciji (oznaˇ cenoj sa DE 200/LE 200) celokupnog Sunˇ cevog sistema od 1800. Koriˇ s´ cenje podataka tabele B.3 koriste za trenutke udaljene od date epohe. u stvari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->