Vezba pred kontrolni WORD I 1. Učitati fail sa date adrese d:/vezba za word/planete.doc . !

ac"vati fa#l na adresi $:/V%&'( &( WORD/V%&'(/I)e I prezi)e i odel#en#e .DO$ *. +or)atirati stranic" na sledeci nacin: ,ostaviti )ar-ine: Desna ./ c) 0eva *.1c) 1orn#a .23c) Don#a1.4c) ,osatviti for)at papira na (/ 5. 6aslov 7,lanete s"ncevo- siste)a8 for)atirati na slede9i način : :e;t poravnat na center Raz)ak sa slede9i) para-rafo) 14pt Oblik slova<(rial Isko=en ,odebl#ano ,lave bo#e 4 ,odv"čen dvostr"ko) lini#o) crvene bo#e /. ,rva dva para-rap>a. "n"tar podnaslova 7!U6$%8 postaviti na slede9i način: poravnati sa obe strane prvi red "v"čen za ./ c) raz)ak sa pret>odni) para-rafo) 2 pt . raz)ak iz)ed#" lini#a "n"tar para-rap>a tačno13pt. +ont za para-rap> :a>o)a 1 pt. 2. Definisati nabra#an#e. počev=i od teksta 7Rasto#an#e od !"nca:8 pa sve do teksta 75 ?$ dan#" i @14?$ noc"8 "n"tar podnaslova 7A%RBUR8." for)at" bro# sa zvezdico) C1D D *DE 4. Definisati nabra#an#e da b"de " oblik" ovo- znaka ∝ . počev=i od teksta 7Rasto#an#e od !"nca:8 pa sve do teksta 7 ,ovrsinska te)p.: 52? $ 8. "n"tar podnaslova 7V%6%R(8.tekst obo#iti " plav" bo#" i postaviti na slede9i način: tekst prvo- red nabra#an#a na c) od )ar-ine znak na 1./c) svaki slede9i red na * c) 3. ,ostaviti okvir na prvi para-raf "n"tar naslova 7A%RBUR8 tako da sve četri lini#e b"d" različito- oblika i različite bo#e F. postaviti okvir na stranic" 1?. ,ostaviti senčen#e naslova zeleno) bo#o) . 11. 1?. 6a kra#" teksta dodati flede9" +or)"l" & GH IJ*