P. 1
UZGOJ BAJAMA (BADEMA)

UZGOJ BAJAMA (BADEMA)

|Views: 476|Likes:
Published by agapiz

More info:

Published by: agapiz on Dec 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2015

pdf

text

original

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

UZGOJ BAJAMA (BADEMA)
1. UVOD
Bajam je vrlo hranjivo, energetski bogato, te cijenjeno i traţeno voće na domaćem i inozemnom trţištu. Sadrţi vitamine, bjelančevine, ugljikohidrate, kvalitetne masnoće, mineralne i aromatične tvari. Radi visoke energetske vrijednosti i posebne ugodne arome potraţnja je u stalnom porastu. Bajam se široko primjenjuje u prehrambenoj industriji, najviše u konditorskoj, proizvodnji čokolade, kolača, sladoleda, farmaceutskoj industriji, kozmetici, ...

U proizvodnji bajama kao i u maslinarstvu, Sredozemlje je s Italijom i Španjolskom dugo prednjačilo. Veći su proizvoĎači još Iran, Maroko i Portugal. U Sjedinjenim Američkim Drţavama proizvodnja je brzo rasla, pa danas u ukupnoj svjetskoj proizvodnji koja premašuje 200.000 t, sudjeluju s više od 50%. Neke zemlje biljeţe i pad proizvodnje. Najveći pad proizvodnje ima Italija. U Kaliforniji, gdje u Sjedinjenim Američkim Drţavama ima najviše nasada bajama, nasadi se natapaju. Već duţe vrijeme mi imamo oko 700.000 stabala, čiji urod od oko 700 tona zadovoljava manje od petine potreba. Zato se, uz korištenje nadomjestaka, godišnje uvozilo i do 400 tona jezgre. Uz to domaća proizvodnja je niska i nestabilna, jer prevladavaju ranocvatuće sorte, koje u vrijeme cvatnje i poslije oplodnje stradavaju od niskih temperatura. Najveći dio sadašnjih stabala bajama posaĎen je na škrtim tlima, gdje druge kulture nisu mogle rasti. Novi bajamici sade se kasnocvatućim sortama, da bi izbjegli mrazove i dali plodove bolje kakvoće. Obzirom da ovo područje ima prirodne uvjete za uspješan uzgoj bajama, kratko ćemo opisati osnovne parametre ove proizvodnje.

2. TEHNOLOŠKI UVJETI PROIZVODNJE

Utvrditi uvjete za uspješan uzgoj bajama znači odrediti svojstva tla i klime pojedine lokacije. Opće je prihvaćeno mišljenje uzgajivača o bajamu kao skromnoj kulturi. Više topline bajam podnosi dobro. Bajam nazivaju "kraljem sušnih predjela". Ipak, bez vode ne moţemo dobiti siguran i redovit urod, pa ga sadimo tamo gdje moţe dobiti bar nešto padalina. Osobito su vrijedne one koje padnu u vrijeme

2.1.1. pa je dobra vlaţnost bajama potrebna do polovice srpnja. U stadiju mirovanja podnosi i temperature ispod . Sortiment i podloge . a u fazi cvjetanja cvjetovi pozebu na -1. 2.1.1. Sadnice bajama proizvodi Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.4.2. naročito početkom srpnja. Prema količini i vremenu oborina badem ima specifične zahtjeve u pojedinim fenofazama. izraziti je heliofit. natapanje bi bilo više nego potrebno.vegetacije. Klima Bajam kao tipična mediteranska voćna vrsta zahtijeva dosta topline. Marianna 2624) areal uzgoja proširio se i na nešto teţa glinasta tla.3. odnosno potencijalna mrazišta u vrijeme cvatnje. praha i gline) na otocima i uzobalju. a nikako udoline. Budući da se do sada badem uzgajao na sjemenjaku. 2. ali isto tako uspijeva na skeletoidnim tlima s dostatno sitnog tla (čestice pijeska. dobro dreniranim tlima s dobrim vododrţnim svojstvima. kada se intenzivno nakupljaju lipidi i proteini. laganim. dobro i redovito rodi.1 °C do – 2 oC .5 °C. To se postiţe i natapanjem dok traje rast mladica i ploda. pogoduju mu juţne ekspozicije s blagom do srednjom inklinacijom. bajam intenzivno raste. 2. Tlo Bajam kao voćna vrsta najbolje uspijeva na dubokim. Položaj Budući da je izraziti heliofit.1. Za dobru oplodnju cvjetova vaţno je da skupi dovoljnu sumu inaktivnih temperatura.2. koji duboko i snaţno prodire u tlo. proizvoĎači u dolini Neretve. dostatno opskrbljenim s humusom i mineralnim hranjivima. Ekološki uvjeti 2. kojih ima dostatno u hrvatskom priobalju. takva tla bila su predispozicija za sadnju badema.20 °C. Ako je dobar raspored padalina tijekom godine. UvoĎenjem novijih podloga (hibrida Myrobalne npr. Takva teksturna svojstva imaju pjeskovito-ilovasta ili ilovasta tla. a u novije vrijeme i drugi.1. prozračnim. Ako u tom razdoblju izostasnu oborine.

6.5 grama. Filippo Ceo. Plod dozrijeva početkom rujna a teţak je u suhom stanju prosječno 3. Danas je u svijetu najraširenija podloga GF677 kriţanac badem-breskva. Od ostalih dobrih sorata valja navesti: Ferraduel. Tuono i Genčo. sorta podrijetlom s Krima. Odlika tih sorata jest dobra i redovita rodnost. Fra Giulio i Ferstar. s randmanom jezgre do 40%. Priceza i sl. podrijetlom iz Francuske. ima srednje do bujno uspravno stablo.Najraširenija podloga u nas jest sjemenjak gorkog badema. Tuono. Supernova. Plodovi dozrijevaju srednje rano. Pepparudda (autofertilna). Texas. Plodovi dozrijevaju srednje rano. Vaţno je istaknuti da se primarne skeletne grane formiraju na 50-60 cm visine. Francoli. Ishtara itd. Prosječna teţin a suhoga ploda je 4. pa izbjegava mrazove. ima stablo srednje bujno i razgranato. al i bolje rodi uz strano oprašivanje.0 grama. a ljuska je polutvrda. dozrijeva srednje kasno. Stranooplodna je. Prosječna teţina ploda u suhom stanju je 2. Nije samooplodna. Laurane Avijor (autofertilna). Ferragnese. Penta. Dobri oprašivači su joj: Ferragnese. kasna cvatnja. podrijetlom iz Italije. Troito (grčki tip Tuona). Zapravo je to i jedini oblik u novim suvremenim i intenzivnim nasadima. Dobri su joj oprašivači: Ferragnese. Falsa Barese (autofertilna). Ferraduel i Texas. Nema p lodova s dvostrukom jezgrom. a ljuska je polumekana s randmanom oko 50%.2 grama. polutvrda koštica i dobra kvalitativna svojstva jezgre. Stablo je srednje bujno rastresite krošnje viseća rasta. za teţa tla preporučuje se podloga šljiva (Marianna 2624). Texas i Tuono.7 grama. Tuono i Genko. Dozrijeva srednje rano. Ferragnese. redovito i obilno. podrijetlom iz Francuske. Zadnje tri sorte i autofertilne su. na kratkim rodnim izbojima.1.5. Od podloga u nas prevladavaju sorte (Non Pareil. Dobri oprašivači su joj odlike: Ferraduel. ima stablo umjereno bujnog rasta s okruglastom dobro razgranatom krošnjom. raste umjereno bujno i uspravno. 2. Jaltinski. Mana joj je što stvara oko 10 % dvostrukih sjemenki. Polutvrde je ljuske. Cvate kasno. Aromatični. 2. Prosječna teţina suhih plodova je 4. Sustavi uzgoja U suvremenim bademicima prevladava uzgojni oblik kotlasta krošnja ili vaza. Umjerene je rodnosti. Udio plodova s dvostrukom jezgrom je dosta visok. pa se na podlozi GF677 preporučuju 6-7 m x 5-6 m. Nikitski. Filippo Ce o. široke krošnje s mnogo obrastajućih izboja. Rodi redovito i obilato. Prosječna teţina suhoga ploda je 3.). Primorski. Ljuska je tvrda s randmanom jezgre od 40 do 45%. Štetnici i bolesti . a dobri oprašivači su joj odlike: Ai. još imamo sjemenjake pojedinih sorata bresaka i badema i niz novo selekcioniranih podloga (Tetra. a u visokorazvijenim zemljama u 95 % novih nasada prevladavaju četiri sorte i to: Ferragnes. Nikitski. Primorski. Primorski je sorta podrijetlom iz Rusije. Cvate kasno.5 grama. itd. Fra Giuli o Grande.1. Prosječna teţina suhoga ploda je 2. Dozrijeva srednje kasno. a dobri oprašivači su joj: Ferragnese.6 grama. malo dvostrukih sjemenki. Razmaci sadnje variraju ovisno o plodnosti i tipu tla. Cvate kasno. dobar randman jezgre (od 35-40 %). sorta podrijetlom s Krima. obilato. Prosječno ima ispod 1% dvostrukih jezgri. a dobri oprašivači su joj: Primorski i Krimski. Samooplodna je.). Jaltinski. Filippo Ceo.

Plodovi ne dozrijevaju ravnomjerno. lupina puca i plodovi ispadaju.00 480. Tablica: Troškovi podizanja bajamika na 1 hektaru.7.1. te na moguću nazočnost bakterioza (Agrobacterium tumefaciens.100. Zaštitu od bolesti i štetnika u bajamicima treba provoditi redovito. troškovi se penju do 75. Berba Kada plod bajama sasvim dozrije. Ulaganje u podizanje bajamika Godina prije sadnje i prve tri godine uzgoja do početka raĎanja.000. Štetnici badema su ţilogriz (Capnodis tenebrionis) pogotovo u mladim nasadima. Najranije dozriju plodovi na vanjskom dijelu krošnje. 3.400.852.. kroz prve 4 godine.00 2. 2.1. Zaštitu valja provoditi prema ekološkim principima ili integriranim načelima zaštite. Pri nabavi sadnog materijala valja biti vrlo oprezan radi moguće nazočnosti virusa.00 10. Dok se u većim bajamicima primjenjuju tresači.250... šupljikavost lista (Stigmina carpophila).. EKONOMSKI POKAZATELJI 3.). GODINA PRIJE SADNJE Poravnavanje terena Dovoz mineralnog gnojiva Dovoz organskog gnoja Dubinska obrada tla Raspodjeljivanje mineralnog gnojiva Raspodjeljivanje organskog gnojiva Kn/ha 1. lisne uši (Myzus persicae.000 kuna po hektaru. Berba u malim bajamicima obavlja se ručno u mreţe st a vlj e n e pod stabla.) i štitaste uši (Parthenolecanium persicae.00 120. Pseudomonas syringae). U ovim troškovima veliki udio je ljudskog rada.00 2.00 5. kovrčavost lista (Taphrina deformans).Badem je jako osjetljiv na bolesti: sušenje grančica sa cvjetovima (Monilia laxa).00 .

00 MeĎuredna obrada 260.652.600.00 Iskolčavanje terena 200.00 Kn/ha PRVA GODINA (priprema i sadnja) Dovoz mineralnog gnojiva Raspodjeljivanje mineralnog gnojiva Poravnavanje terena 100.00 Okopavanje 550.480.550.00 700.00 Prskanje UKUPNO 20.00 Kolci 10.00 .485.00 Mineralno gnojivo 1.00 260.00 700.000.155.00 Vezivo 1.00 Sadnice 200.00 UKUPNO 27.550.Mineralno gnojivo Stajski gnoj T Troškovi analize tla Utovar i istovar mineralnog gnojiva 4.00 Istovar sadnica 1.00 Dovoz i razvoţenje sadnica 1.00 200.00 Priprema sadnica 150.00 120.00 Sadnja 1.000.00 Vezivo 650.00 Sredstva za zaštitu bilja 500.

00 4.2.965.800. rezidbom i po mogućnosti natapanjem.00 Okopavanje u redu UKUPNO SVEUKUPNO 6. te pravovremeno izvršiti berbu.00 200.600.00 2. gnojidbom.00 1.835. 3.00 72.747.00 700.00 740.00 500. prskanjem.650.00 Pete godine i dalje potrebno je nastaviti odrţavati nasad: okopavanjem.00 4.DRUGA GODINA (armatura) kn/ha MeĎuredna obrada Prskanje Stupovi za ogradu Sredstva za zaštitu bilja Sadnice za nadosaĎivanje Ţičano pletivo za ogradu NadosaĎivanje sadnica Rezidba mladica zimska i povijanje 1.00 Okopavanje u redu UKUPNO TREĆA GODINA Meduredna obrada Raspršivanje atomizerom Sredstva za zaštitu bilja Rezidba mladica zimska i povijanje 17.00 1.00 Postavljanje ograde 950.00 880.600.760. Prihodi i rashodi .00 Kn/ha 1.500.00 950.500.100.00 1.

U uvjetima kreditiranja kad je kratki grace period. uz redovito odrţavanje bajamika. efekti su u dugom razdoblju vrlo povoljni.00 kuna.700 kg. Trţište dobiva 2. pa ga lako moţe obaviti manja obitelj kao hobby.700. Četvrte godine na jednom hektaru ostvaruje se 500 kg. 4. računaju se od pete godine starosti nasada. te imaju bolji agrotehnički nadzor uzgoja. sedme 1. trţno usmjerenje. likera. stoga postoje svi preduvjeti za njegovu uspješnu proizvodnju. kada se postiţe trećina punoga uroda nasada i oni iznose 25. bajam je ovdje moguće uzgajati plantaţno.. te do 70 sati strojnoga rada. · Uz bolju valorizaciju. program nije likvidan u prvim godinama dok se ne postigne najmanje 50 % planiranog uroda. Pravi rezultati vidljivi su poslije sedme godine. Puni rod nasada očekuje se u osmoj godini ekonomskog vijeka. · Plantaţnim sustavom uzgoja obiteljska gospodarstva se profesionaliziraju.. Otkupljuju ga u ljusci i jezgri (oko 5 EUR za kilogram jezgre) brojne poljoprivredne zadruge.000 -40.000 kuna. po dobrim cijenama. olakšanu berbu. kada je redovit urod preko 70% od pune proizvodnje. Uzgoj na jednom hektaru traţi malo rada. · Bajam se ovdje uzgaja tradicionalno ekstenzivno pri čemu mu se ne pridaje velika trţišna vrijednost. što je godišnja stopa prinosa investicije. · Suvremeni bajamik uz poštivanje agrotehničkih mjera i rokova daje dobar urod. pa se počinju vraćati uloţena sredstva. šeste 1. Interna stopa rentabilnosti je 17%. . Prodati bajam. U četvrtoj godini postiţe se 25 % od ukupnog roda. .000 kuna po 1 hektaru nasada bajama. traktorski rad i ljudski rad. kozmetike. odabir kvalitetnijih sorti i poštivanje agrotehničkih mjera suvremenog uzgoja. a osme godine 2. Od pete do osme godine potrebno je i do 500 sati rada. tj.300 kg. ZAKLJUČNA OCJENA Na temelju iznijetog valja zaključiti: · Na području općine Starigrad već stoljećima se uspješno uzgaja bajam.000 kg. već dugo nije p roblem. Obzirom da je ţivotni vijek bajama 25 pa i više godina.000 kg jezgre po cijeni do 40 kuna za kilogram što iznosi oko 80.000 kg jezgre a obitelj dodatni prihod. tvornice čokolade.000 kuna. Poticaj za podizanje 1 hektara nasada bajama na ovim područjima iznosi 22. lakši plasman i bolje ekonomske rezultate. pete godine 1.Redoviti troškovi proizvodnje: materijal. a gospodarstvo ostvaruje financijsku dobit od cca 35. kolača.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->