Ova prezentacija je o tome kako

Brzina svjetlosti
Brzina elektromagnetnih talasa Najveća brzina u kosmosu Koja iznosi 299792.5 km/sec Moze biti tačno utvrđena/izračunata na osnovu informacije uzete iz jednog starog dokumenta

Vjerovatno ste oduvek znali da je konstanta C, ili brzina svjetlosti koja je največa brzina u kosmosu, bila izračunata, mjerena ili utvrđena pomoču dole navedenih institucija: Nacionalni Biro USA za Standarde
C = 299792.4574 + 0.0011 km/sec

Britanska Nacionalna Laboratorija za Fiziku
C = 299792.4590 + 0.0008 km/sec

17-ta konferencija za mjerenja i težinu standarda
jedan metar je daljina koju svjetlost dostigne u vakumu za 1/299792458 sec

Ali trebali biste znati da konstanta C može biti utvrđena/izmjerena i koristeći informacije uzete iz svete knjige poslane ljudima pre 14 vekova...

Kur’ani Kerim, Islamska Sveta Knjiga

Pronalazač ovog izračunavanja je fizičar iz Egipta, dr. Mansour Hassab El Naby

U Kur’ani Kerimu se prenosi:

” On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu
odredio da biste znali broj godina i računanje. -Allah je to mudro stvorio* - On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.”- (10:5)

” I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.“ – (21:33)

“On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.” (32:5)

Na osnovu ajeta, uglavnom poslednjeg ajeta (ajet 32:5) može se zaključiti da: Daljina koju dostige neki predmet za 1 dan jednaka je daljini koju dostigne mjesec za 1000 godina ili 12000 mjeseci

C * t = 12000 * L
gde je: C = brzina predmeta t = vrijeme za jedan dan L = dužina puta koji Mjesec pređe za 1 mjesec

Mnogi kalendarski sistemi su bili isprobani, Ali jedino “ sidereal mjesec kalendarski sistem” proizvodi veličinu C jednaku veličini C zasnovanoj na merenjima Postoje 2 mjesečeva kalendarska sistema:
1. Sinodički sistem, zasnovan 1 dan = 24 sahata 1 mjesec = 29.53059 dana

na stvarnoj pojavi(prikazivanju)

Sidereal sistem, zasnovan na relativnom kretanju Meseca i Sunca ka zvjezdama u kosmosu.
1 dan = 23 sahata 56 minuta 4.0906 sekundi = 86164.0906 sekundi 1 mjesec = 27.321661 dana

Razmatrajući mjesečev položaj posle The moon position ! 29.52 dana

The period time 360o revolution moonu=početnu poziciju tačno na Mjesec se vraća 26*92484o revolution earth This period in 27*321661 days or 655*71586 hours* zove “ jedan sinodički mjesec” And it is called “One sidereal moon” α α
29*1061o 26*92484o

liniju između Sunca i Zemlje. Ovaj period se

Zatim razmotrite mjesečev put tokom jednog sidereal mjeseca Put nije kružan kao što vjerovatno zamišljate već je u zakrivljenom obliku gde je dužina L = v * T

α

26.92848o

gde je: v = brzina mjeseca T = vrijeme mjeseceve revolucije = 27.321661 dana

L = v*T

α =

27.321661 dana o 365.25636 dana * 360

= 26.92848o

Pribeleška za brzinu mjeseca (v) Postoje 2 vrste mjesečeve brzine:
1. Relativna brzina prema Zemlji koja može biti izračunata koristeći slijedeću formulu: ve = 2 * π * R / T gdje je: R = radius mjesečeve revolucije = 384264 km T = period mjesečeve revolucije = 655.71986 sahata Odakle je: ve = 2 * 3.14162 km / 655.71986 h = 3682.07 km/hr 1. Relativna brzina prema zvjezdama ili kosmosu. To je ono što je nama potrebno Albert Ajnstajn je predložio da ovaj tip brzine može biti izračunat množenjem prve brzine sa cosinusom α, tako da: v = Ve * Cos α
Gdje je α ugao koji pravi zemljina revolucija tokom jednog sidereal meseca α = 26.92848o

Gdje je:

Upamti ! L = v*T Upamti ! v = ve * Cos α Upamti ! ve = 3682.07 km/h α = 26.92848o T = 655.71986 h s t = 86164.0906 sec

C * t = 12000 * L
C * t = 12000 * v * T C * t = 12000 * ( ve * Cos α ) * T C = 12000 * ve * Cos α * T / t C = 299792.5 km/sec

C = 12000 * 3682.07 km/h * 0.89157 * 655.71986 h / 86164.0906 sec

Uporedite C (brzinu predmeta) kao rezultat ovog proracuna sa C (brzinom svetlosti) koja je poznata! Brzina C izračunata: Brzina C izmjerena: Nacionalni Biro USA za Standarde
C = 299792.4574 + 0.0011 km/sec C = 299792.5 km/sec

Britanska Nacionalna Laboratorija za Fiziku
C = 299792.4590 + 0.0008 km/sec

17-ta konferencija za mjerenja i težinu standarda
jedan metar je daljina koju svjetlost dostigne u vakumu za 1/299792458 sec

Kur’ani Kerim 32: 1-5

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Alif Lam Mim* Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova,

a oni govore: "On je izmišlja!" Ne, ona je istina od Gospodara tvoga da opominješ narod kojemu prije tebe nije došao niko da ga opominje, da bi išao pravim putem.

Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni zaštitinika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?

On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.

Zaključak
(iz clanka prof. Elnaby)

“Ovaj proračun je dokazao tačnost i konzistenciju konstante C koja proizilazi iz merenja i takođe dokazuje istinu Kur’ana kao otkrovenja koji je podesan za proučavanje sa jasnom analizom jer Pisac je Tvorac univerzuma“

Reference: Elnaby, M*H*,
1990, A New Astronomical Quranic Method for The Determination of The Greatest Speed C http://www*islamicity*org/Science/960703A*HTM 1995, Astronomy, Journey of the Cosmic Frontier, 1st edition, Mosby-Year Book, Inc*, St Louis, Missouri

Fix, John D*

The Holy Quran online, http://islam*org/mosque/quran*htm

Kraj