MORFOLOGIJA KUKACA

Kolutićavost tijela kukaca

Građa glave kukaca

Prognatan položaj glave .

Hipogntan položaj glave .

Ortognatan položaj glave .

Osnovna građa ticala .

Nitasta ticala Pilasta ticala Jednostruko češljasta ticala Dvostruko češljasta ticala .

Nepravilno češljasta ticala Perasta ticala Listasta ticala Kijačasta ticala Koljensto-kijačasta ticala Kratko ticalo s jednim odebljalim člankom zastavice .

Coleopteroida) .Usni organ za grizenje i žvakanje (Orthopteroida.

Usni organ za grizenje i žvakanje (Apis mellifera L.) .

Usni organ za lizanje i sisanje (Lepidoptera) .

Usni organ za lizanje i sisanje (Muscidae) .

Usni organ za bodenje i sisanje (Heteroptera) .

Usni organ za bodenje i sisanje (Culicidae) .

) .Građa prsa (Lucanus cervus L.

Prerez kroz prsni kolutić .

Osnovna građa noge .

Empodium – čekinja između pandžica Pulvilli – proširenja na osnovi pandžica Arolium – jastučić između pandžica .

Noge za plivanje i veslanje Noge grabilice Noge sabiralice Noge kopalice .

Noge za skakanje Noge za hodanje Noge za trčanje Noge čistilice .

A .analis . Cu – cubitus. Sc.subcosta. R – radius. M – medius.Osnovni raspored žila na krilu kukca C – costa.

Krila jednakokrilaca (Homoptra)

Krila opnokrilaca (Hymenoptera)

Krila dvokrilaca (Diptera)

Krila kornjaša (Coleoptera)

Krila stjenica (Heteroptera)

Krila resičara (Thysanoptera)

Krila skakavaca (Orthoptera)

Krila vretenaca (Odonata) Krila leptira (Lepidoptera)

Razni oblici abdominalnih nastavaka

Razni oblici leglica .

Gonapophysae zelenog konjica .

Vanjski spolni organi mužjaka .

endo – endocuticula.Građa kožnog sustava kukaca kp – kanali pora. exo – exocuticula. epi – epicuticula. bm – bazalna membrana . ep – epiderma.

Stridulacijski organ skakavaca (Acrididae) Stridulacijski organ šturaka (Grylidae) .

Voštane žlijezde štitaste uši Orthezia vasushii Otvori voštanih žlijezda smrekove uši Chermes abietis .

(a).Otrovne dlake gusjenica gubara Lymantria dispar L. mjehurasta proširenja otrovnih dlaka (b) .

Ljuščice na krilima leptira (a). uvećano (b) .

ANATOMIJA KUKACA .

Presjek trbušne šupljine .

Građa probavnog sustava .

poprečni presjek žvačnog želuca (b) .Građa žvačnog želuca (a).

Poprečni presjek stigme .

Građa dišne cijevi .

kožno disanje. (f) rektalne trahealne škrge . (e) trbušne trahealne škrge. (d) zatvorene traheje. (c) traheje s vršnim stigmama.Sustavi disanja vodenih kukaca: (a) obične traheje sa stigmama. (b) obične traheje s zračnim vrećicama.

Oblik trahealnih škrgi ličinke Sialis sp. .

Građa optjecajnog sustava .

Građa živčane stanice .

Ljestvičasti izgled živčanog sustava .

Građa živčanog sustava .

Timpanalni organ skakavaca (Acrididae) .

Otvoreni i zatvoreni timpanalni organi konjica (Tettigonidae) .

Građa sastavljenog oka (a). pojednostavljeni prikaz jedna očice (b) .

Građa jednostavnog oka .

Superpozicijsko oko .

Apozicijsko oko .

Građa reprodukcijskog sustava ženke Subcoccinella vigintiquatorpunctata L. u razvoju .

Razni oblici ovariola: (a) panoistički (b) politrofički (c) teletrofički .

Građa reprodukcijskog sustava mužjaka Subcoccinela viginriquatorpunctata L. .

RAST I RAZVOJ KUKACA .

Građa jajašca .

Živorodna ženka lisne uši .

ooteka žohara (c) . ooteka bogomoljke na grančici (b).Bogomoljka u trenutku odlaganja jaja (a).

b.g. treći zametni listić (mezoderm).i.Embrionalni razvoj kukaca: (a. (g.h.l) proces organogeneze. unutrašnji (endoderm). (f.c) brazdanje jaja.h) brazda uzduž jajeta. (l) zametak . (i.k.j) zametni listići – vanjski (ektoderm). (d) blastoderm (periblastula).j. (e) dijeljenje stanica blstoderma .

L1 L2 L3 L4 L5 Odrasli oblik Paurometabolija u vrste Gastrodes abietum Bergroth (Heteroptera) .

Remetabolija tripsa (Thysanoptera) .

Parametabolija – razvoj mužjaka štitaste uši (Coccoidea) .

Alometabolija cvjetnog štitastog moljca (Aleyroidea) .

Holometabolija vrste Araschnia levana .

subcoxa coxa telopodit Građa abdominalnih nogu .

Polipodna ličinka leptira .gusjenica .

pagusjenica .Polipodna ličinka ose listarice .

Razni oblici oligopodnih ličinki .

) .Acefalna ličinka kućne muhe (Musca domestica L.

Razni oblici kukuljica .

Hipermetabolija prištilaca (Meloidae) .

Razni oblici oligopodnih ličinki .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful