MORFOLOGIJA KUKACA

Kolutićavost tijela kukaca

Građa glave kukaca

Prognatan položaj glave .

Hipogntan položaj glave .

Ortognatan položaj glave .

Osnovna građa ticala .

Nitasta ticala Pilasta ticala Jednostruko češljasta ticala Dvostruko češljasta ticala .

Nepravilno češljasta ticala Perasta ticala Listasta ticala Kijačasta ticala Koljensto-kijačasta ticala Kratko ticalo s jednim odebljalim člankom zastavice .

Usni organ za grizenje i žvakanje (Orthopteroida. Coleopteroida) .

) .Usni organ za grizenje i žvakanje (Apis mellifera L.

Usni organ za lizanje i sisanje (Lepidoptera) .

Usni organ za lizanje i sisanje (Muscidae) .

Usni organ za bodenje i sisanje (Heteroptera) .

Usni organ za bodenje i sisanje (Culicidae) .

) .Građa prsa (Lucanus cervus L.

Prerez kroz prsni kolutić .

Osnovna građa noge .

Empodium – čekinja između pandžica Pulvilli – proširenja na osnovi pandžica Arolium – jastučić između pandžica .

Noge za plivanje i veslanje Noge grabilice Noge sabiralice Noge kopalice .

Noge za skakanje Noge za hodanje Noge za trčanje Noge čistilice .

Osnovni raspored žila na krilu kukca C – costa. Sc. M – medius.analis . R – radius. A . Cu – cubitus.subcosta.

Krila jednakokrilaca (Homoptra)

Krila opnokrilaca (Hymenoptera)

Krila dvokrilaca (Diptera)

Krila kornjaša (Coleoptera)

Krila stjenica (Heteroptera)

Krila resičara (Thysanoptera)

Krila skakavaca (Orthoptera)

Krila vretenaca (Odonata) Krila leptira (Lepidoptera)

Razni oblici abdominalnih nastavaka

Razni oblici leglica .

Gonapophysae zelenog konjica .

Vanjski spolni organi mužjaka .

Građa kožnog sustava kukaca kp – kanali pora. endo – endocuticula. ep – epiderma. epi – epicuticula. bm – bazalna membrana . exo – exocuticula.

Stridulacijski organ skakavaca (Acrididae) Stridulacijski organ šturaka (Grylidae) .

Voštane žlijezde štitaste uši Orthezia vasushii Otvori voštanih žlijezda smrekove uši Chermes abietis .

Otrovne dlake gusjenica gubara Lymantria dispar L. mjehurasta proširenja otrovnih dlaka (b) . (a).

uvećano (b) .Ljuščice na krilima leptira (a).

ANATOMIJA KUKACA .

Presjek trbušne šupljine .

Građa probavnog sustava .

Građa žvačnog želuca (a). poprečni presjek žvačnog želuca (b) .

Poprečni presjek stigme .

Građa dišne cijevi .

(c) traheje s vršnim stigmama. (b) obične traheje s zračnim vrećicama. (e) trbušne trahealne škrge.Sustavi disanja vodenih kukaca: (a) obične traheje sa stigmama. (d) zatvorene traheje. kožno disanje. (f) rektalne trahealne škrge .

Oblik trahealnih škrgi ličinke Sialis sp. .

Građa optjecajnog sustava .

Građa živčane stanice .

Ljestvičasti izgled živčanog sustava .

Građa živčanog sustava .

Timpanalni organ skakavaca (Acrididae) .

Otvoreni i zatvoreni timpanalni organi konjica (Tettigonidae) .

Građa sastavljenog oka (a). pojednostavljeni prikaz jedna očice (b) .

Građa jednostavnog oka .

Superpozicijsko oko .

Apozicijsko oko .

Građa reprodukcijskog sustava ženke Subcoccinella vigintiquatorpunctata L. u razvoju .

Razni oblici ovariola: (a) panoistički (b) politrofički (c) teletrofički .

Građa reprodukcijskog sustava mužjaka Subcoccinela viginriquatorpunctata L. .

RAST I RAZVOJ KUKACA .

Građa jajašca .

Živorodna ženka lisne uši .

Bogomoljka u trenutku odlaganja jaja (a). ooteka bogomoljke na grančici (b). ooteka žohara (c) .

g. unutrašnji (endoderm).h) brazda uzduž jajeta.c) brazdanje jaja. (g. (e) dijeljenje stanica blstoderma .i.h. treći zametni listić (mezoderm). (d) blastoderm (periblastula).k. (l) zametak .j) zametni listići – vanjski (ektoderm).b. (i. (f.j.l) proces organogeneze.Embrionalni razvoj kukaca: (a.

L1 L2 L3 L4 L5 Odrasli oblik Paurometabolija u vrste Gastrodes abietum Bergroth (Heteroptera) .

Remetabolija tripsa (Thysanoptera) .

Parametabolija – razvoj mužjaka štitaste uši (Coccoidea) .

Alometabolija cvjetnog štitastog moljca (Aleyroidea) .

Holometabolija vrste Araschnia levana .

subcoxa coxa telopodit Građa abdominalnih nogu .

gusjenica .Polipodna ličinka leptira .

pagusjenica .Polipodna ličinka ose listarice .

Razni oblici oligopodnih ličinki .

Acefalna ličinka kućne muhe (Musca domestica L.) .

Razni oblici kukuljica .

Hipermetabolija prištilaca (Meloidae) .

Razni oblici oligopodnih ličinki .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful