Obrazac P PDV

P D V PRIJAVA
Identifikacijski broj 1

BAR KOD 2
Naziv poreznog obveznika 3

Period 2 Adresa 4 Poštanski broj/Mjesto 5

Dostaviti do: Regionalni centar

I. Isporuke i nabave (svi iznosi iskazani bez PDV-a) IZLAZI
Isporuke: (uključujući i one u izvanposlovne svrhe) osim onih u poljima 12 i 13: 11

ULAZI
SVE nabave osim onih u poljima 22 i 23: 21

,00 ,00

,00 ,00

Vrijednost izvoza:

12

Vrijednost uvoza:

22

Isporuke oslobođene plaćanja PDV-a:

13

,00

Vrijednost nabave od poljoprivrednika:

23

,00 Ulazni PDV

II. Izlazni PDV
PDV obračunat na ulaze (dobra i usluge) Od registriranih obveznika PDV-a 41 osim iznosa u poljima 42 i 43:

,00 ,00 ,00 ,00

PDV na uvoz:

42

Paušalna naknada za poljoprivrednike:

43

PDV obračunat na izlaze (dobra i usluge)

51

,00

Ulazni PDV (ukupno)

61

Iznos PDV-a za uplatu/povrat Razlika polja 51 i 61 III. PODATCI O KRAJNJOJ POTROŠNJI

71

,00

Zahtjev za povrat

80

80 Obilježite sa "X" ako želite povrat

PDV na isporuke osobama koje nisu registrirani PDV obveznici u: Federaciji BiH 32

,00 ,00 ,00

Republici Srpskoj

33

Brčko Distriktu

34

Ovim potvrđujem da su navedeni podatci točni. Mjesto ______________________ Ime i prezime odgovorne osobe __________________________________

Datum ______________________

Potpis

__________________________________

BAR KOD 1