Direktorij donatora u BiH

sedmo izdanje mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora u BiH sedmo izdanje, mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo Urednica: Suzana Božić DTP: Dario Ambrožić Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Mreža za izgradnju mira

Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati. Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki o d ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.

Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID -a ili Vlade SAD-a.

Sadržaj
O nama ....................................................................................................................................... 8 O projektu ................................................................................................................................... 8 Mreža za izgradnju mira .............................................................................................................. 9 Uvod ........................................................................................................................................... 9 1440 Foundation ....................................................................................................................... 10 3ie ............................................................................................................................................. 11 Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) .............................................................. 12 Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) ........................................................................................... 14 A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) .................................................. 16 Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) ................................................................... 17 Ambasada Holandije ................................................................................................................. 18 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 19 Ambasada Republike Češke ..................................................................................................... 20 Ambasada Njemačke ................................................................................................................ 21 Ambasada SAD ........................................................................................................................ 22 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 23 Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................ 24 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts .............................................................................. 25 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ...................... 26 (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) ....................................... 26 Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) ....................... 28 Austrian Development Cooperation........................................................................................... 29 Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) ..................................... 30 Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) .................................................... 32 Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) ....................... 33 BH Telecom .............................................................................................................................. 35 Bosnalijek ................................................................................................................................. 36 Caritas Italiana .......................................................................................................................... 37 CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) .......................................................................................... 40 Centar za promociju civilnog društva ......................................................................................... 41 Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) .......................................................... 43 Channel Foundation (Fondacija Channel) ................................................................................. 44 Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh) .................................................................................................................... 45 Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................ 46 Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) ......................................................... 47 Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................ 48 Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ............... 49 Coca-cola Foundation ............................................................................................................... 51 Conservation Leadership Programme ....................................................................................... 52
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Copernicus................................................................................................................................ 54 Corfu Foundation ...................................................................................................................... 55 Cultural Grassroots Project ....................................................................................................... 56 DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu .................................................................... 57 Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU ..................................................................................... 58 Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................ 60 Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ........... 62 Doen Foundation (Fondacija Doen) .......................................................................................... 63 Dorothea Haus Ross Foundation .............................................................................................. 64 Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT) .................................................................................... 65 East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) ..................................................................................................................................... 66 Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ...................................................................................... 68 Ekumenska inicijativa žena ....................................................................................................... 69 Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ........................................................... 70 ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) ......................................................................................... 71 European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) ................................................. 72 European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) .................................................. 73 European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) ............................................................. 75 European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) .............................................. 77 European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) ..................................................... 78 Fabrika duhana Sarajevo .......................................................................................................... 79 Fauna and Flora International ................................................................................................... 80 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) ....................................... 81 Federalno ministarstvo sporta i kulture ...................................................................................... 82 Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije) ...................................................................................................................................... 83 filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) .................................................. 85 Fledgling Fund .......................................................................................................................... 86 Fondacija Hastor ....................................................................................................................... 88 Fondacija Mozaik ...................................................................................................................... 89 Fondacija Oak ........................................................................................................................... 90 Fondacija Schüler Helfen Leben ............................................................................................... 91 Fondacija tuzlanske zajednice .................................................................................................. 92 Fondacija za socijalnu uključenost ............................................................................................ 94 Fondation de France ................................................................................................................. 96 Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ............................................................................. 97 FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ............................................. 98 Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) ................................................................................. 99 FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) ......................................... 100 Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) ................................................................. 101 Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava)................................ 102
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) ................................................................................................................................... 104 Getty Images .......................................................................................................................... 105 Global Film Initiative ................................................................................................................ 107 Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ................................................................... 108 Global Greengrants Fund ........................................................................................................ 109 Global Fund for Women (Globalni fond za žene)..................................................................... 110 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije) ............................................................................................................. 111 Global Integrity Innovation Fund ............................................................................................. 112 Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) .............. 114 Grand Challenges Canada ...................................................................................................... 115 Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) .......................... 116 Heart and Hand Fund.............................................................................................................. 117 Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) ....................................................................... 118 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ........................................................... 120 HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................ 121 Hubert Bals Fund .................................................................................................................... 122 Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................ 123 Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ................................................................... 124 IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................ 125 International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) ..... 127 International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija)............. 128 International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) . 130 International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........ 131 International Press Institute: News Innovation Contest............................................................ 132 Internews ................................................................................................................................ 133 ITVS International ................................................................................................................... 134 IUCN National Committee of the Netherlands ......................................................................... 135 Jan Vrijman Fund .................................................................................................................... 136 Japan Foundation Worldwide .................................................................................................. 137 Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) ......................................................................... 138 Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne ....................................... 139 Joseph Rowntree Charitable Trust .......................................................................................... 140 King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ........................................................... 141 KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights........................................................... 142 Know-How Exchange Programme .......................................................................................... 143 Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo ..................................................................... 144 Kvinna till Kvinna ..................................................................................................................... 145 Leverhulme Trust .................................................................................................................... 146 Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) .................................................................. 147 Lutrija BiH ............................................................................................................................... 148 Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................ 149

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

...................................................... 160 Movies that Matter ..................... 161 Nando Peretti Foundation ............................................................................................................................................................. 163 Network of East-East Women ...................................................................................................................... 157 Ministarstvo pravde FBiH ..............................................................................................................................................Creative Catalyst Award ......................................... 184 Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) .......... 194 Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre).................................................... 158 Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) ............................................ 165 Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) ... 170 Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost)...... 186 Samuel H...... 177 Raiffeisen Bank D............... Kress Foundation (Fondacija Samuel H.................... 181 Rising Voices ........................................ 179 Rave Foundation........................................................................................................D .................................................................................................... 167 Olaf Palme ........................................................................................ Kress) ....................... 155 Ministarstvo civilnih poslova BiH ............................................ 180 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) ....... 159 Monsanto Fund ............. 191 Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) ........................................................................................................................................................................ 168 Open Data Research Network ................... 195 Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) ...................... 175 PUMA............................................................................................... 192 Sigrid Rausing Trust. 164 NORAD ....................................................................... 187 Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 174 Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 ........ 196 Direktorij donatora mart/ožujak 2013............................... 183 Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) .............................. 152 Media Legal Defence Initiative .............................................................................................................................................................................................................................................. 173 Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) ............................................................................ 171 Plougshares Fund ................................................................................................... 154 Mediteranska žena ............................... 162 National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) ................ 189 Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) ................. 182 Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) ................................................................................................................................................................................................. 169 Open Meadows Foundation ................................................................................... 190 SCOOP ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Natrag na sadržaj ...................................... 178 Ramsar Convention's Small Grants Fund ............................Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) ......................................................................................................................... omladine i sporta Republike Srpske .. 156 Ministarstvo porodice...... 185 Rosa Luxemburg Stiftung ................................... 188 Schüler Helfen Leben......... 150 MAVA – Fondation pour la Nature......................................................................................................................................................................................... 193 Smilemundo ...............................................................................................................................................................

.................................................................................................. 213 Starr Foundation (Fondacija Starr) ........................................................................................................................................................................................................ 239 UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) ...................................................................... 202 Soros: Lesbian......... 209 Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) .............................................................................................................................................................................................................................................................. Natrag na sadržaj .. 225 Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) ........................ 228 TWAS .............................................................................................................................................................................................. 224 TRADUKI ................................................................................................................................. 238 UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) ............................................................................................................. homoseksualca................................................ 230 UBS Optimus Foundation ................................................................................................................................. 226 Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) ................................................................ 233 United States Institute of Peace (Američki institut za mir) ......... Bisexual......................... 216 Students Grants Program (Program donacija za studente) ................USAID) ....................................... 231 United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD .................................................................................... 212 Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) .................................... 234 UNDEF .................................................................................... Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki.......................................... 206 Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) ..................................................................................... 229 XminusY ..................................................................The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju) .........................................................................................................SIDA)............................................................................................... 208 Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika).................................................................................................................. 222 Tourism Cares .. 203 Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) .................................................................................................................................................. biseksualca.................Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) .. 210 Sparkasse Bank ........ transrodnih i međurodnih osoba) .. Gay...SIDA (Švedska razvojna agencija ........ 220 Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) ..................................... 223 Toyota Foundation (Fondacija Toyota) ............... 236 United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) .................... 200 Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate). 211 Spencer Foundation (Fondacija Spencer) .......................................................................................................................... 241 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.......... 221 Tides Foundation (Fondacija Tides) ........ 215 Strategic Impact Evaluation Fund....................................................... 217 Sundance Institute Documentary Fund Grants .............................................. 218 Svjetska banka ................................. 235 UNESCO International Fund for Cultural Diversity ............................................................................................................................................................ 198 Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) ...... 205 Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) .................Fond za civilno društvo ................................................................................. 214 Step Beyond Travel Grant ................. 219 Swedish Development Agency ......................................................... 240 UN Women ..............................................................................

................................................................................. 266 Greenvolved ....... 243 USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) ...................................................................................................................... 254 1%CLUB .. 276 Omladinska banka BiH.................................................. 246 Visions sud est ................................................................................................................................................... 258 Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe ........................... 285 TACSO ............................................................................. 247 Vlada Japana ... 286 USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 290 Direktorij donatora mart/ožujak 2013...........................................................................................................poziv za prijedloge projekata 2013) ............... 284 Small Business Support u Bosni i Hercegovini ................................................................... 278 Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura ................................................................................................................................................................... 279 Podrška projektima iz kulture ......................................................... 249 Welcome Trust .......... Natrag na sadržaj ................................... 281 Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene.................................................................................................................... 275 Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave ..................................... 250 World Association for Christian Communication ........................ 253 Youth in Action (Mladi u akciji) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 270 Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” ........Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO ............................................ 248 Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ............................................................ 289 Lista članica Mreže za izgradnju mira .......................................................................................... 282 Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja ................................................................................ 274 Jačanje lokalne demokratije ....................................................................................................Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) .......................................................................................................... 244 Virginia Gildersleeve International Fund ............................. 252 Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) .............. 260 Evropa za građane................................ 280 Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla .........................................Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) ........................... 257 Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) ......................................... 288 USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) ...... 283 Projekti FIRMA i FARMA ............................................................................................................................................................................... 245 Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ......................... 268 Human Rights Data Initiative .......... 261 Fond za podršku učešću žena u politici ......... 277 Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III ..................................................................................................................................... 269 Instrument predpristupne pomoći ................................................................................................................................................................. 256 Civil Society Facility ............. 251 WorldView.............................................................

Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993.2014).Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave.CPT) podržan od USAID-a (United States Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas BK BiH. Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte: CRS Edita Čolo edita. . . .crs.Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama. Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www. godine.000 Sarajevo Tel: 033/206 441.colo@ crs. Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www. Strateški plan Caritasa BK BiH: . radi na poboljšanju kapaciteta lokalni h partnera. Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama aktivnih organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim promjenama u bh. .000 Sarajevo Tel: 033/812 401.carbkbih. 20 godina kasnije.O nama CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943.org. pružajući neposrednu pomoć ugroženom stanovništvu tokom rata. . 8 Natrag na sadržaj . 206 442 Faks: 033/206 668 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. političkih i ekonomskih lokalnih struktura.Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini.Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti. trgovine ljudima i izgradnje mira. Danas. radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”. Programi CRS -a ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju socijalnih.com. sa vizijom da bude “regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne promjene.Suradnju s vladinim ustanovama. društvu. 812 403 Faks: 033/812 402 Caritas BK BiH Suzana Božić s.ba Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.Promovirati proces izgradnje mira unutar lokalnih nevladinih organizacija. godine. “Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog mira na nivou lokalnih zajednica i BiH kao države. implementira projekte iz oblasti održivoga povratka. . CRS aktivno sa svojim lokalnim partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica. Ostvaruje svoje poslanje kroz sljedeće aktivnosti: . .Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH.org Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH) pastoralna je Ustanova Sabora Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi pr omicanja djelotvorne kršćanske ljubavi. u trajanju od četiri godine (2010 . nevladinim organizacijama i mrežo m Caritasa u BiH i inozemstvu. O projektu Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together .Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost.org Zagrebačka 18 71. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti u cilju š to boljeg implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce.bozic@carbkbih.

Democracy Office). Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH. zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava. a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja. U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH. Sarajevo Telefon: +387 33 812 401 Faks: +387 33 812 402 Mobitel: +387 61 211 079 Email: goran. i posebno Mirjani Valjevac (Program Manager. sigurnost. Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja. regionalni razvoj. načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt. godine.net gdje svakodnevno objavljujemo informacije korisne organizacijama civilnog društva. narodima.mreza-mira. USAID-u.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U Direktoriju možete pronaći informacije o 235 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu. kriterijima podobnosti.Mreža za izgradnju mira Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. Uvod Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. i nakon restruktuiranja i uvođenja godišnje članarine za sve članice okuplja 87 lokalnih i međunarodnih organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima. konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i poboljšanje suživota u BiH. kao i članica Mreže za izgradnju mira. kultura javnog dijaloga i demokratije. suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda. Project Director CRS Bosna i Hercegovina Zagrebačka 18. lokalne uprave i samouprave. a to su: obrazovanje. veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru. Edite Čolo. Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta. CRS i Caritas BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno podržavaju ovu inicijativu. poslovnog sektora. rokovima za prijave. jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira.bubalo@crs. 9 Natrag na sadržaj . Posjetite našu web stranicu www. Goran Bubalo Choosing Peace Together. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način. medija i državnih institucija. Suzane Božić i Gorana Bubala. aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju. a koji finansiraju aktivnosti u BiH. Napokon. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je pripremila logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora. rodna ravnopravnost. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH. djeluje u cilju dugoročnog povećanja sposobnosti cijelog bh. koordinirano djelovanje niza nevladinih organ izacija. koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima. vraćanje povjerenja među bh. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima. rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja. te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko. Ovo je već sedmo izdanje.

1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline: Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse. Do 75. tužni ili sretni. prazni ili ispunjeni. tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji. Pogledajte web stranicu za više informacija.1440 Foundation Naziv programa Program grantova Svaki dan imamo 1440 minuta. 10 Natrag na sadržaj . svakog u svoje vrijeme. Što ti radiš sa svojih 1440 minuta? Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jedne osobe. Bilo da ste bogati ili siromašni. novi se očekuju u narednom periodu. Zadnji poziv je bio tokom 2012.000 USD. životu i na radnom mjestu. u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu. Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u praksi i u učionici. jednog odnosa. 1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta. godine. Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih. Pogledajte web stranicu za više informacija. Čitav svijet. 1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju. Web stranica: http://1440. jedni s drugima i sa svijetom. jedne veze i jednog minuta.

3ie Naziv programa Opšti ciljevi 3ie Request for Proposals: Fourth Open Window (3ie poziv za projekte: četvrti otvoreni poziv za projekte) 3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto. Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora. godine. jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na kojima se temelji teorija promjena. avgust/kolovoz 2012. 1625 Massachusetts Ave.org Web stranica: www. Dokazi o razvoju učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih. i urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih zemalja. Zadnji rok za prijave je bio 6.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www. Nije postojala krajnja suma finansiranja pojedinačnog granta. 11 Natrag na sadržaj . U okviru zadnjeg poziva 3ie je planirao podržati 6-10 projekata ukupne vrijednosti 4 miliona USD.3ieimpact. Čitav svijet. Inc. Prednost se davala studijama: evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike. jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim agencijama.org/en/funding/open-window/how-apply-ow 3ie. Pogledajte web stranicu za više informacija. NW Suite 450 Washington . koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza intervencija i mjerenih ishoda. DC 20036 Tel: +1 202 629 3939 Email: 3ieus@3ieimpact.3ieimpact.

roda ili seksualnosti. Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje zemlje i inostranstva Član 3. mišljenja i izražavanja. Naime. bez obzira na spol. Član 8. ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti. Član 7. Pravo na obrazovanje i informisanje. prisile i nasilja. Pravo na jednakost.Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) Naziv programa Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund) Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. Član 10. Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog poštovanja. jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih oblika diskriminacije na temelju spola. seksualnost i rod. Pravo na privatnost. Član 4. Pravo na odgovornost i obeštećenje. ako i kada želim imati djecu. Član 9. Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite odluke o svom osobnom i seksualnom životu. koji su navedeni u nastavku. Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije. Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupitm u brak i odlučim da li. Pravo na sudjelovanje za sve osobe. Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja. Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10 članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima. Autonomija i priznatost pred zakonom. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 12 Natrag na sadržaj . sigurnost i tjelesni integritet osobe . program e i proračune. Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama. Član 6. tako da mogu uživati u svom seksualnom životu. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu. Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona. Pravo na slobodu misli. slobodu. fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama.Pravo na život. politike. Član 2. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka. i imam pravo na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim. Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje potrebe. To može biti kroz zakone. i imati pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava. Član 5. Imam pravo biti tko god želim. imati djecu. pravo na udruživanje. misliti i govoriti ono što ja vjerujem bez prisile ili nasilja. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili svoje predložene aktivnosti: Član 1. imam pravo da imam djecu ako i kada želim . regijama i/ili globalno. kako i kada. te odlučiti da li ili ne.

ippf. London.org Web stranica: www.  biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na nacionalnoj. Čitav svijet.  aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti.ippf.org/en Flexi Fund International Planned Parenthood Federation 4 Newhams Row.000 USD do 10. i  aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji. SE1 3UZ. sa minimalnim doprinosom od 10% od strane aplikanta. Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućn ostima apliciranja za projekte. United Kingdom Email: flexifund@ippf.Veličina donacije Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5. Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za finansiranje:  podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog društva. www. 13 Natrag na sadržaj .  aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog društva u promicanju seksualnih prava u politikama. regionalnoj i/ili globalnoj razini. (2) revidirane račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen propisani obrazac. programima i proračunima.000 USD pokrivajući do 90% troškova aktivnosti.org Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim pravima.

do manjih programa koji nudejednog od naših eksperata/konsultanata koji se fokusiraju na specifično područje. Saznajte više o tržištu kroz naš dubinski trening. 14 Natrag na sadržaj . Oko 70% obrtnika/ca s kojima surađujemo su žene. Market Readiness Program je obučio stotine osoba iz više od 45 zemalja Latinske Amerike. Evrope. Od 1993.000 obrtnika/ca u više od 110 zemalja gdje su njihova sredstva za život. izvoznicima/ama i obrtničkim organizacijama. uključujući i BiH. Pružamo usluge kao što su Programi tržišne pripremljenosti ili Prilagođeni trening za obrtnike/ce u zemljama u kojima trenutno nemamo otvoren program. organiziranje lokalnih obrtničkih sajmova. dizajnerima/kama. Petodnevni program je namjenjen međunarodnim obrtnicima/ama. Vođene trgovačke ture i posjete u Njujorku će vam omogućiti da provedete svoje istraživanje tržišta.Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) Naziv programa Aid to Artisans Aid to Artisans zadnje 33 godine stvara ekonomske mogućnosti za preko 100.org/what_we_do Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 obrtnika/ca u 41 regionu svijeta. Afrike. Tokom proteklih 10 godina kroz našu podršku je prodato stvari u vrijednosti od skoro 230 miliona USD u maloprodaji. zajednice i zanatske tradicije u opasnos ti. Ovaj prihod je osnažio 125. Dobiti ćete komentare i ideje od ATA međunarodnih dizajnera/ica i marketinških stručnjaka. regionalne marketing strategije i eko -učinkovite procese. Kombiniramo seminare i iskustvo u rješavanju širokog spektra potreba. Aid to Artisans je donatorska organizacija i radi samo sa obrtnicima/ama gdje imamo otvorene programe. Brojne zemlje širom svijeta. Prilagođeni trening: Sa više od 30 godina iskustva u organizaciji treninga na terenu u mogućnosti smo prilagoditi trening programe potrebama i ciljevima organizacije kako bi izgradili preduzetničke kapacitete obrtnika/ca. Na osnovu poziva za projekte. uključujući pokazivanje i trening materijale. To obuhvatapuno razvojnih prilagođenih seminara. godine.aidtoartisans. aktivnosti se organiziraju dva puta godišnje. uključujući izvozni marketing. doživjet ćete najveći sajam darova i ukrasnog pribora u SAD-u. On pruža intenzivnu pripremu za upis na američko tržište i vitalne informacije za izgradnju uspješne izvozne kompanije. www. Azije i SAD. Pomaganje preduzećima da konkuriraju na globalnom tržištu: Program tržišne pripremljenosti je jedinstven praktičan trening koji se održava u januaru/siječnju i avgustu/kolovozu svake godine u Njujorku na New York International Gift Fair. pripreme za izložbene sajmove. Pogledajte web stranicu za više informacija. Tokom godine. Panelima i facilitiranim grupnim diskusijama potičemo sudionike/ce da dijele poslovne brige s kolegama/icama iz cijelog svijeta. Iskustvo tržišta: U kombinaciji s MRP-om.

Suite 102 Hartford. 15 Natrag na sadržaj .org/contact_us Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kako aplicirati? Aid to Artisans 1030 Britain Avenue. CT 06110 USA Tel: +1 860 756 5550 Faks: +1 860 756 5558 Web stranica: www.aidtoartisans.

Muste) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju ( International Nonviolence Training Fund) A.J. 16 Natrag na sadržaj . USA Tel: +1 212 533 4335 Faks: +1 212 228 6193 Email: info@ajmuste. www. Do 2. regionalni. te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu. juli/srpanj 2013. A. april/travanj i 1.ajmuste.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. projekte sa budžetima do 50. projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu.000 USD.J.J.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje.J.A. projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500. godine. društvena i ekonomska pravda.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica. Institut razmatra: nove projekte. i projekte grupa sa ograničenim ili bez pristupa većim finansijskim sredstvima.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o pitanjima kojima je A.Muste Memorial Institute 339 Lafayette Street New York.htm A. projekte koji su lokalni.J. kampanje ili napore da se proširi trenutni rad. nacionalni ili globalni. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A. Idući rok rokovi prijave su 8.J. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.000 USD.000 USD. NY 10012. rasna i seksualna jednakost i radnički pokreti.org/guidelin.

nl Web stranica: www.alfredmozerstichting. a aplikaciona forma se nalazi na web stranici. Pogledajte web stranicu za više informacija.Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation for Social Democracy) Podrška razvoju socijal-demokratije. podržava socijal-demokratske stranke. 17 Natrag na sadržaj . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Ovisno o projektu. Alfred Mozer Stichting Postbus 1310 1000 BH Amsterdam Nederland Tel: +31 20 5512 121 Faks: +31 20 5512 250 Email: kmeijer@pvda.nl Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama). Čitav svijet. Rok prijave svake godine je novembar/studeni. Politička obuka.

18 Natrag na sadržaj . Ambasada Kraljevine Holandije je pripremila Višegodišnji strateški plan za period 2008-2011. bitno je uraditi strateške odabire.nl. u skladu s kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU.nlembassy. Projekti koji promoviraju kulturu ne smiju biti veći od 10.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine Ambasada će imati samo ograničeni budžet od oko pet miliona EUR. Nakon 2011. Različita. i koncentrirajući se na razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih stranih ulaganja. transparentnih i odgovornih struktura vlasti. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Tokom čitave godine. Gore navedeni budžet ne uključ uje intervencije finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u Hagu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Zbog postupnog smanjenja holandskog razvojnog suradničkog programa u BiH. Ms Jantine van Bakel. Da biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu www. Finansiranje ranije dostupno za druge odjele je trenutno u fazi razmatranja. General Affairs and Communnication Officer Tel: +387 33 562 607 Web stranica: http://bosniaherzegovina.Ambasada Holandije Naziv programa Pogram malih grantova Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje. koncentrirajući se na stvaranje održivih. Nakon što je bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje stabilnosti nakon rata. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa. S obzirom na ograničene dostupne resurse aktivnosti trebaju doseći široku publiku. koji je u potpunosti rezerviran za područje Srebrenice.minbuza. godine u kojem su navedeni prioriteti. First Secretary Tel: +387 33 562 606 Ms: Amira Beganovic. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. novi planovi će biti biti dostupni uskoro.000 KM. program se trenutno mijenja. Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet za promociju holandske kulture u BiH.

demokratizaciju i civilno društvo. Kriterij podobnosti Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci.Ambasada Norveške Naziv programa Embassy Fund (Fond ambasade) Strengthening Civil Society Fund 2013 (Jačanje civilnog društva 2013) The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte. pravosudni sektor. kao i izgradnju institucija. 19 Natrag na sadržaj . odnosno minimalno 125. sektor sigurnosti.norveska. http://www. podršku ljudskim pravima. nezavisni mediji. i poslovni razvoj. U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva se dodjeluju proj ektima koji rade na temama: pomirenje i proces demokratizacije. i ljudska i socijalna prava. sport. zapoš ljavanje ili druge aktivnosti. marginalizirane grupe.sarajevo@mfa. godinu jesu aktivnosti koje podstiču: mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost. a prijem i odlučavnje o projektima će trajati tokom čitave godine. BiH Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 Email: projects.norveska. borba protiv korupcije.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. zapošljavanje i infrastrukturu. obrazovanje i omladinu.norveska. Veličina donacije je između 10. U okviru poziva za projekte 2013.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 http://www. Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.000 Sarajevo.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF Ferhadija 20 71.000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva 2013.000 KM i 50. Zadnji pozivi za projekte su otvoreni u februaru/veljači 2013.000 KM za fond Ambasade. transparentnosti i odgovornosti.no Web stranica: www. demokratizaciju i medije. godine prioriteti su aktivnosti koje ohrabruju pomirenje. uključujući razoružanje i demobilizaciju. godine.

000 Sarajevo Email: czech. Idući poziv se očekuje u narednom periodu i biće dostupan na web stranici.) Između 10.000 KM. naučne institucije. organizacije koje pružaju zdravstvene usluge. regionalni ili lokalni organi uprave. Etiopija i Afganistan. nevladine organizacije.cz/sarajevo/bs/index. gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom prijave oktobar/listopad 2012.development@gmail. BiH. Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog ograničenja oblasti.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/ mali_lokalni_projekti/index. Moldavija. Pored Bosne i Hercegovine. Na osnovu kriterija poziva za projekte m ogućnost podnošenja aplikacije imaju državni organi.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu razvojnu komponentu (mladi. obrazovne ustanove i socijalne službe. poboljšanje životnih i društvenih uslova.mzv.html Ambasada Češke Republike u Sarajevu Franjevačka 19 71. Uslov za podnošenje zahtjeva je učešće u budžetu projekta u vrijednosti od 30% od ukupne vrijednosti projekta. ekologija. 20 Natrag na sadržaj .mzv. razvoj lokalnih zajednica. zemljoradnja. demokratizacija. godine. godine. Bosna i Hercegovina je jedna od pet prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke u periodu 2010 – 2017. http://www. turizam itd. prioritetne zemlje su Mongolija. obrazovanje.Ambasada Republike Češke Naziv programa Mali lokalni projekti Odlukom Vlade Republike Češke.com Web stranica: http://www. komune i sl.000 – 20. Na osnovu poziva za projekte. neprofitabilne organizacije.

Pored toga. godine. Pogledajte web stranicu za više informacija. Shodno tome. godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14.Ambasada Njemačke Naziv programa Programi podrške Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. također. već dugi niz godina učestvuje u humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini. Ambasada pridaje posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno privređivanje u ruralnim područjima. Humanitarna pomoć Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u stanju socijalne potrebe. a koje nisu u stanju da nastale poteškoće prevaziđu vlastitim snagama. mjere koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru humanitarne pomoći također su mnogostrani. Uzročnici mogu biti. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.sarajewo. postoji mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći. Godinu dana poslije. koji prevashodno trebaju obezbijediti osnovne potrebe u ruralnim područjima. poticanju omladine i zaštiti okoliša. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. inicira projekte humanitarne pomoći i realiziravlastite mikro projekte. i to prvenstveno provođenjem dugoročnih programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim partnerima. Nije definirana. I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava projekte humanitarne pomoći.000. humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano. Kako aplicirati? Kontakt http://www. brzo i fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije. Njemačka. u okviru vlastite odgovornosti. Mikro projekti tehničke saradnje Ambasada ima mogućnost da.000 EUR za projekte humanitarnog deminiranja. BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama.diplo. Humanitarno deminiranje u BiH Od 1996. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba našla u ovom stanju. 21 Natrag na sadržaj . Na osnovu specifičnog poziva za projekte. tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi. kako prirodne ili ekološke katastrofe.de Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Od 2005.

rješenje konflikta mirnim putem. ljudska prava. transparentnost rada vlade.usembassy.usembassy. nevladine organizacije i neovisni mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i demokratske vrijednosti u BiH.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. BiH. slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim medijima).gov/usg-assistance-grants. vladavina prava i reforma sistema.000 USD. životna okolina. Do 24.gov Web stranica: http://sarajevo. javno obrazovanje i zastupanje. http://sarajevo. kao i zaštiti ljudskih prava. tržišna ekonomija. Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne. na osnovu otvorenih poziva za projekte.gov/democracy-commission. građansko obrazovanje.html Tel: +387 33 704 344 Faks: +387 33 704 432 Email: DemcomBiH@state. manjine i ženska ravnopravnost. 22 Natrag na sadržaj .Ambasada SAD Naziv programa Program malih donacija Democracy Commission Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994. godine kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim sistemima. izgradnja udruženja. kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv korupcije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog društva.

te samim tim davanje doprinosa društvenom i političkom razvoju BiH. te minimalno 125. Organizacija može biti lokalna. marginalizirane grupe i ljudska i socijalna prava. Prioritetna područja: pomirenje i proces demokratizacije. borba protiv korupcije.no Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 KM u okviru Fonda za jačanje civilnog društva. Oba poziva su otvorena tokom čitave godine. Regionalne i međunarodne organizacije mogu podnijeti zahtjev pod istim uvjetima kao i lokalne organizacije. Iako Ambasada uglavnom ovo namjenjuje nevladinim organizacijama.Ambasada Norveške Naziv programa Fond za jačanje civilnog društva 2013 i Fond Ambasade 2013 Opći cilj Fonda za jačanje civilnog društva je povećanje učešća i kompetencija organizacija civilnog društva u BiH u ulozi kontrolora civilnog društva. ali će morati dokazati dodanu vrijednost postizanjem općeg i specifičnih ciljeva SCS Fonda glede lokalnih organizacija. rada i reformi političkih i javnih institucija.000 KM za Fond Ambasade. 23 Natrag na sadržaj .ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 Ferhadija 20 71. transparentnost i odgovornost. kompanije i pojedinci.norveska. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i region. Često se dešava da su podnosioci prijava institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 E-mail: emb. Nacionalne manjine.sarajevo@mfa. Do 50. mladi i žene su naročito važne ciljne grupe. nezavisni mediji. http://www. djeca. na primjer. regionalna ili međunarodna.norveska. poslovima zagovaranja i praćenja prioriteta. mogu se prijaviti i drugi zainteresirani.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF http://www. Za Fond Ambasade: ova sredstva trebaju biti od koristi svim slojevima društva. Za Fond za jačanje civilnog društva: nevladine organizacije koje imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo podnijeti prijavu.

političke transparentnosti i dobrog upravljanja. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 201 3. Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih programa. godine. vladavinu prava. Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte. Chevening Scholarships Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji. Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde. Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče demokratiju. Diplomatski uticaj i vrijednosti . Kako aplicirati Kontakt http://ukinbih. Upravljaju sa nekoliko fondova koji pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije. Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više strateških prioriteta.Reuniting Europe Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa Evropskom unijom. b) reforma sektora sigurnosti i c) politička kultura. uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova.Ambasada Velike Britanije Naziv programa Programi podrške Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and Commonwealth Office (FCO) prioritete. upravljanje i rješavanje sukobim.fco. To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji. Bilateral Programme Budget (BPB) Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške prioritete. 24 Natrag na sadržaj .uk/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim susjedstvom. Conflict Prevention Pools (CPP) Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velik e Britanije za spriječavanje.gov. ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina. a novi se očekuje u narednom periodu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. i stvaranje uslova za učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Ako vaša organizacija prima višegodišnji grant. kao rezultat aplikacije iz grant ciklusa jesen 2012.html 65 Bleecker Street Seventh Floor New York. u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. www.warholfoundation. na primjer. Međutim. Pretpostavlja se da će istraživanja dovesti do značajnih izložbi. umjetnost pisanja i napora na promicanju zdravlja. Ako. socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika. organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti. vizualne umjetnosti i programiranje organizacija umjetnika/ca. prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu. kustoska istraživanja. i u ograničenim slučajevima. godine. Projekti mogu uključivati izložbe. godine. 1. pa će moći aplicirati ponovo u jesen 2015. ponovo se možete prijaviti u jesen 2013. Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta.org Web stranica: www.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu dobile podršku u skorije vrijeme. Različita. kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno odnose na ta područja. vaša organizacija dobija jednogodišnju podršku. kao rezultat poziva iz jeseni 2013. iako to nije uslov. Program također podržava stvaranje novih radov a kroz re-granting inicijative i program posjeta. Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz kustoski program istraživačkih stipendija. Grantovi kustosima ne isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama. Grantovi se daju za naučne izložbe u muzejima. Fondacija će tražiti puni projekat. NY 10012 SAD Tel: +1 212 387 7555 Faks: +1 212 387 7560 Email: info@warholfoundation. Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama u SAD-u. septembar/rujan svake godine.Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Naziv programa Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca finansiranjem institucija koje ih podržavaju.warholfoundation.org/grant/overview. 25 Natrag na sadržaj . godine. morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine podrške prije ponovnog prijavljivanja. mart/ožujak i 1. Institucionalno -povezani kustosi u bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati formalnu podršku svojih direktora. Donacije se također daju podupiranju napor a u jačanju područja koja izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade. Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima. Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže sredstva. Iz tog razloga.

Tunis. Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže ALF-a. Jordan. Češka. april/travanj 2013. Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. Turska i Velika Britanija. Kipar. što znači učešće barem jednog partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije. Luksemburg. Sa sjedištem u Aleksandriji. Trenutno je otvoren poziv za projekte sa rokom prijave 15. Libanon. kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje. Egipat. vijesti i informacije. Poljska. Litva. okupljajući organizacije civilnog društva. Slovačka.Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) Naziv programa Fondacija Anna Lindh (ALF) Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda. Hrvatska. Rumunija. iz različitih područja aktivnosti. ALF je prisutan u sljedećim državama članicama: Albanija. Malta. Formula za prijavu projekata na konkurs je "1+1". mladih i aktera civilnoga društva. Francuska. mediji. 26 Natrag na sadržaj . kultura. okupljajući organizacije civilnog društva. Irska. povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika. Austrija. Bugarska. Hrvatske. Vijeće Evrope. te gradovi i raznolikost. obrazovne programe. Njemačka. Sirija. Estonija. znanost i kulturu (ISESCO). ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. kulturu. Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Finska. Nizozemska. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Danska. etničkim i religijskim zajednicama koje se susreću u svakodnevnom životu. žene i migranti. Slovenija. te barem jednog partnera iz zemalja Mediterana. javne ustanove i sl. Italija. građanske inicijative i slično.000 – 30. duhovnost i vrijednosti. Palestina. Monako. Bosna i Hercegovina. Portugal. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. znanost i kulturu (UNESCO). Izrael. Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi. Mauritanija. Belgija.000 EUR. Maroko. Španjolska. obrazovanje. U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima: poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama regije kroz forume. javne ustanove i slično iz različitih područja aktivnosti. godine. religija. Švedska. Iznos finansijske podrške između 20. Alžir. Latvija . Monaka ili Crne Gore. i razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u različitim kulturnim. Strateška područja djelovanja su: ideologija. Bosne i Hercegovine. Mađarska. Organizacija za obrazovanje. Crna Gora. u Egiptu. Grčka.

hcatuzla@bih. 27 Natrag na sadržaj .euromedalex. Miralem Tursinović B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.net) i ALF-a (www.net.omladina-bih.000 Tuzla Tel/faks: +387 35 258 077 Email: orctuzla@bih.ba.omladina-bih.Kako aplicirati? Kontakt objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet stranicama: (http://www.net.ba Web stranica: www.org).net Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund. Iako je poziv otvoren za sve organizacije. putovanja / razmjena iskustava i sastanke. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. NY 10003. mail: nchad@astraeafoundation. International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine. On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se može naći na ovoj stranici). www. Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa neposrednom političkom hitnošću. Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja. 7th Floor.org. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. preferenca se daje starim partnerima. gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa budžetima ispod 50. USA Tel: +1 212 529 8021 Faks: +1 212 982 3321 Email: info@astraeafoundation.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Donacije se generalno daju na tri područja: tehnička podrška.astraeafoundation. email nchad@astraeafoundation.org.000 USD. Upitnik treba sadržavati informaciju o organizaciji. International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave godine. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. New York. Astraea Visual Arts Fund i Lesbian Writers Fund. LGBT organizacije i aktivnosti. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta.astraeafoundation.Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) Naziv programa Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) International Fund for Sexual Minorities podržava grupe. projekte ili organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane LGBT zajednica.org/grants/apply-for-a-grant Astraea Lesbian Foundation For Justice 116 East 16th Street. Upitnik treba uključiti informaciju o organizaciji.org Web stranica: www. Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja). 28 Natrag na sadržaj . Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta uključujući i BiH. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različiti.

međunarodne finansijske institucije). promicanje ljudskih prava. privrednom i demokratskom razvoju. zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju. osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje okoliša u međunarodnim okvirima. Ministarstvo vanjskih poslova planira strategije i programe. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH. uključivanje osoba s invaliditetom . Saradnja s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio projektnih aktivnosti. OECD. 29 Natrag na sadržaj .gv.entwicklung. operativna jedinica Austrian Development Agency. kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom društvenom.000 EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova.at Web stranica: www.at Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Austrijska razvojna agencija. implementira ovaj program zajedno s javnim institucijama.entwicklung. Dva politička stuba bilateralne i multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška deklaracija. Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su: prevencija sukoba i očuvanje mira. Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100.at/funding/funding_civil_society ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en Austrian Development Agency Zelinkagasse 2 1010 Vienna Tel: +43 1 9039 99 000 Faks: +43 1 903 99 1290 Email: nro.Austrian Development Cooperation Naziv programa Austrian Development Cooperation Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi. Aziji i Srednjoj Americi.kooperation@ada. mart/ožujak. nevladinim organizacijama i preduzećima. Ove godine rok prijave je 20. Instrument sufinansiranja je dostupan austrijskim nevladinim organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata. http://www. Politike i parametri programa su usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU. Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje globalnog siromaštva. jačanje institucija. i borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica. UN. borba protiv trgovine ljudima.

Belgija. podržavaju različite aktivnosti: stvaranje umjetničkog djela. Lihtenštajn. Island. Mađarska. Slovenija. Azerbejdžan.projekti koji imaju snažan kulturni cilj i konkretni krajnji proizvod. Švicarska. Nizozemska. kao i eksperimentiranje s novim tehnologijama. Poljska. Švedska. . BiH.dovođenje kulturnih i političkih igrača zajedno na nove načine i podizanje svijesti i pomoći dokazivanjem vrijednosti kulturne politike. Francuska. .pomoć u izgradnji otvorene Evrope pridonoseći kulturnom razvoju politike na lokalnom. Malta. uključujući i BiH. Libija. proširivanje i razmjenu znanja. . Češka. Slovačka.isprobavanje inovativnih i kreativnih partnerstva za razvoj. sa tromjesečnim sastancima odbora koji pregleda zaprimljene projekte.međusektorska i preko-generacijska online i offline suradnja. Norveška. Liban. Srbija. Finska. Kipar.aktivan doprinos politici i praksi povezivanja lokalne perspektive na evropskom nivou.poticanje razmjene i osnaživanje nedovoljno zastupljenih grupa. Izrael. uključujući kapacitete kulturnih aktera. Bjelorusija. Egipat. Danska. Andora. Maroko. i . i .projekti koji ciljaju nove publike i stvaraju nova mjesta za predstavljanje kulture. Balkan. . Monako.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) Naziv programa Balkan Incentive Fund for Culture Grant Program (Grant program balkanskog poticajnog fonda za kulturu) Osnaživanje ljudi kroz umjetnost i kulturu . Litvanija. U tom smislu.000 EUR.suradnički umjetnički i kulturni projekti organizacija. Kosovo. San Marino. Irska Italija. Portugal. Grčka. U oviru ove grant sheme preferiramo da su glavni aplikanti sa zapadnog Balkana. Hrvatska. Glavni aplikant / kulturna organizacija mora biti sa sjedištem u jednoj u sljedećih evropskih zemalja: Albanija. Palestina. Makedonija. Jordan. Gruzija. . Latvija. Rusija.smanjenje isključenosti i sukoba povezivanjem ljudi. Ako glavni aplikanti nisu sa zapadnog Balkana u tom slučaju organizacija aplikant mora surađivati sa nekom organizacijom s tih područja. sudjelovanje javnosti. stvaranje novih poslova. Austrija. i . Rumunija. Luksemburg.000 EUR. Povezivanje izvora znanja .uticaj na evropske kulturne politike. Bugarska. Španija. nacionalnom i regionalnom evropskom nivou. medijske projekte ili kulturne razvojne politike. a maksimalan grant je 30. Crna Gora. Prosječna veličina donacije je 15. Estonija. Ohrabrujemo partnerstvo sa ovim regionom dok god je sadržaj projekta Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ukrajina i Velika Britanija. Turska. i . Partnerske organizacije također mogu biti u sljedećim zemljama : Alžir. Sirija i Tunis. Povezivanje politike i prakse . 30 Natrag na sadržaj . Njemačka. Armenija. Poziv je otvoren tokom čitave godine.podrška različitim zajednicama u Evropi. Moldavija.

org/grants/application-bifc-grant European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Email: esther@culturalfoundation.eurocult.eurocult. Kako aplicirati? www.org/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.prekogranična suradnja sa/u zapadnom Balkanu. 31 Natrag na sadržaj .eu Web stranica: http://balkanincentivefund.

Bosna i Hercegovina. jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija. upućuju na zajedničke probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada. Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana. Poziv za projekte je otvoren i projekti se stalno zaprimaju. Hrvatska. obrazovnim institucijama i medijima navedenih zemalja. političke reforme.gmfus. Rumunija. ali za cilj ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 3036 454 Faks: +381 11 3036 455 Email: balkantrust@gmfus. O projektima preko 25.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkan-trust-fordemocracy/grantmaking/application-procedures Balkan Trust for Democracy The German Marshall Fund of the United States Cara Lazara 16 11. i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i saradnji u regionu. utiču na javne politike.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. civilnih inicijativa. Srbija i Crna Gora). BTD donacije su generalno između 5. Jugoistočna Evropa (Albanija. NVO -a. gdje je većina donacija između 15.000 USD i 25. Makedonija. projekte koji ukazuju na najbolje prakse.000 USD. praćenje rada vlade i druge kreativne i učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom. Donacije se daju nevladinim organizacijama.Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) Naziv programa Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program) Postoje dva glavna programska područja: . . Nema određenih rokova za prijave.000 USD. www. Prednost se daje projektnim prijedlozima napravljenim da povećaju građanski angažm an u saradnji sa vlastima. građansku edukaciju.000 USD odlučuje Upravni odbor. omogućavaju prenos iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja naučenog. facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju. 32 Natrag na sadržaj . Kosovo. ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i rješavanju problema.Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima. prekogranične i regionalne razmjene. vladama.Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa vlastima.000 USD i 75. Bugarska. aktivno građanstvo.

akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom na terenu. sastanci i seminari o temama koje su usko povezane s interesima Fondacije.praktično orijentirane istraživačke aktivnosti.materijalna podrška.Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Naziv programa Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama mira i konflikta.doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu.konferencije. . Fondacija prihvata projekte za: . Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i kapacitetima davanja grantova.omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji sukoba.istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i transformaciju nasilnog političkog konflikta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.podnošenje inicijalnog pisma upita.istraživanje ključnih pojmova. pitanja. . akcijska istraživanja ili reflektirajuće prakse. Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća pitanja studija konflikta. Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima: . i . . kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika. Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa trenutnim tematskim područjima Fondacije. i . Solicited Grants Programme Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof Peace Support. 33 Natrag na sadržaj . Naša primarna misija je dvostruka: .priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje odluka. . Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta. dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše primarno-finansirajuće aktivnosti. troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod relevantnih tekstova. a mogu graditi na našim sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine.podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u studijama konflikta. Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način: . ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u novim smjerovima. Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati dodatnu vrijednost našem radu na duži rok. nakon čega slijedi puna aplikacija. te novih i kreativnih načina rada. npr. publikacijama koje su izravno povezane s interesima Fondacije. tema i tekućih rasprava u studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i teorijsku vrijednost. npr. posebno ona koja se bave temama u nastajanju i pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna. Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste postojeći resursi. Unsolicited Grants Programme Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske interese. i .

org Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku.berghof-foundation.org/en .berghof-conflictresearch.de Web stranica: www.Veličina donacije Nije definirana. Inicijalna aplikacija: posljednji petak aprila/travnja. 34 Natrag na sadržaj . aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak na jednoj stranici na engleskom jeziku. svi aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije pod nošenja zahtjeva za podrškom: .berghof-foundation.org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process Berghof Foundation for Conflict Studies Altensteinstraße 48a 14195 Berlin Germany Email: info@berghof-foundation.berghof-peacesupport. Ipak.de Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja Fondacije prije apliciranja. Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support.www. www.www. bez ikakvih predrasuda. Puna aplikacija: posljednji petak u avgustu/kolovozu (za kandidate koji budu pozvani) Čitav svijet.

Program. Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine koje djeluje na: a) međunarodnom nivou. društveno-korisnim projektima u svim sferama života i rada.kultura.sport. Pogledajte web stranicu za više informacija. a novi se očekuje u narednom periodu. Različita. 8 71. e) kantonalnom. projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti: .humanitarne svrhe. projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecom-u. Link za informacije o sponzorstvu: www. kultura. i f) općinskom nivou. Očekuju prijave sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim. . . b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju).html Dioničko društvo BH Telecom Obala Kulina bana br. projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport. 35 Natrag na sadržaj . Poziv za sponzorstva je stalno otvoren.bhtelecom. BiH. socijalna pomoć ili humanitarne svrhe). Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe. c) državnom nivou.000 Sarajevo Web stranica: www. i .BH Telecom Naziv programa BH Telecom BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa. Prošli otvoreni javni poziv za aplikacije organizacija civilnog društva bio je otvoren do avgusta/kolovoza 2011.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.bhtelecom. godine.ba/sponzorstvo. d) federalnom nivou.socijalna pomoć. a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti.

ba/loc/default. finansijska pomoć javnim kuhinjama.pojedinci. zdrava ishrana i ekologija).wbsp?p=59 www. Neprestano ćemo se zalagati da ispunjavamo očekivanja naših korisnika. . Tokom čitave godine. Više informacija na: www. Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama. .ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. dd Jukićeva 53 71. Nije specificirana.ba/loc/default.000 Sarajevo Web stranica: www. saradnje. ulaganjima u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva najzahtjevnijih tržišta. dioničara i zaposlenika. poboljšanje uvjeta rada u zdravstvu). saradnja sa fakultetima od interesa. podrška osobama treće životne dobi. godine. Organizacije i ustanove religijskog karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti.Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom.Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi. .institucije.Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima s a posebnim potrebama. snabdijevanjem i prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda.bosnalijek.udruženja. Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacij e. Uvijek ćemo primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. . aktivni humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka).Bosnalijek Naziv programa Bosnalijek program podrške Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom. 36 Natrag na sadržaj . saradnja sa školama). Viziju ćemo ostvariti razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta.bosnalijek. kvaliteta i održivosti u oblastima: . U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu po jednom projektu iz svake oblasti. i .bosnalijek. BiH.Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija. Pravo učešća za dodjelu donacija imaju: . institucijama i medijima. podrška građanskim inicijativama.fondacije.wbsp?p=324 Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija. iako su zadnji grantovi dodjeljeni u maju/svibnju 2012. Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu. . .Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje).

u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji lokalnog stanovništva. Na kraju. obitelji ili privatni građani. tijekom aktualnog partnerstva. uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta. Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane donatora: Biskupijski ili Župni Caritas. 37 Natrag na sadržaj . potvrđujemo da. Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi.4. higijenske / sustav odvođenja sanitarnog i otpada). u cilju podrške . 1. . aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgo vora na njihove osnovne potrebe.Glede lijekova i potrošnih dobara. . siročad i udovice. Nakon tri godine testiranja.1 A. projekti stjecanja prihoda u ruralnom sektoru. B. Caritas Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u razvoju. uzgoj stoke. C. bivši zatvorenici. povezani također sa pojedinim kulturno političkim i vjerskim kontekstom.3.2. teško socijalno isključene osobe. ručna ili kućna radinost. pod uvjetom da se uspješno može jamčiti održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija. Dakle.Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom jednostavne opreme. pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male projekte.) žrtve rata ili pojedine političke situacije. vjerske zajednice ili instituti. itd. može biti dozvoljen manji početni doprinos. skupine. 1. Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje. Ovo se smatraju prioritetima (i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima): 1. uređaja i zdravstvenog materijala. To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu pr ivatnih donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih (bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju. zatvorenici. mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. odnosno uzgoja općenito. 1. mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju: oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među talijanskim zajednicama. uspostavljanje manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim kategorijama. napokon. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa preferencom u novoizgrađene. Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane političkih i građanskih vlasti. staze.Caritas Italiana Naziv programa Mikro-projekti Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica. kako je već rečeno u drugim poglavljima. Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke dodatne napomene pod sektorima djelovanja. oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni. ceste. Trening programi za razvoj vještina. potrebno je podržati i manje socijalne / promotivni programi (male mostove. gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i nemogućnosti intervencije vlasti. izbjeglice.

Mikro-projekti neće biti financiran dvaput. izvanredne situacije. Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije i lokalne civilne programe.Veličina donacije seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama. biskupa.unutar područja mikro-projekti ne može financirati isključivo pastoralne inicijative (liturgijske. nevladinih organizacija. 1. trajnost i mogućnost da ih se reproduciraju pod sličnim uvjetima. projekte i programe koji ne predviđaju jasnoću na postizanju održivosti.. te prethodni ugovor s mjesnim biskupom. izgradnju objekata. centre za mlade.) prijevozna sredstva. Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i imaju manje mogućnosti. koja dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju. okružnoj ili seoskoj razini) će se po brinuti da su i oni također uključeni u planiranje i provedbu.5. Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati: Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude. Caritas Italiana . . .Otklonjeno je krizno razdoblje. Standardni doprinos po projektu je oko 5. udruženja. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom svijeta. 38 Natrag na sadržaj . BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti. u osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s lokalnom kulturom. itd. ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva.Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu projekata.000 EUR.Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena. ili potpora za održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti.6. U slučaju značajnih pogrešaka i nedostatka provedbe projekata. Tokom čitave godine. Uzimajući u obzir troškove života u zemlji. u iznimnim slučajevima se može odobriti veća financijskih potpora. direktora nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa. Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan mjesne crkve. generalnog tajnika itd. Nakon odobravanja granta. superiora kongregacije. te eventualno s biskupijskim ili nacionalnim Caritasom. Prethodni dijalog s lokalnim vlastima (na regionalnoj. Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica. izvršene u sklopu njihovih prioriteta. nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir. Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer Talijanska biskupska konferencija). On/ona je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u savladavanju bilo kakvih prepreka. a osobito za automobile ili vozila u cjelini. Pravni zastupnik osigurava da će se m ikro-projekt pratiti i provesti. Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. 1. katehetske. Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja. i tako mogu učink ovito doprinijeti pravilima mikro-projekata. Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva vanjskih poslova. dužnost pravnog zastupnika je povrat novca u Caritas Italiana. Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni: .

6. 5.org i www. Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro projekti) 4. Caritas Italiana će poslati službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH.it Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 39 Natrag na sadržaj . 8.Kako aplicirati? Kontakt 1. 2. Caritas Italiana šalje pismo u Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom ili italijanskom jeziku. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana.carbkbih. 7. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta. Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen nositelju projekta. 3. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu. U slučaju da projekt nije odobren. početnu verifikaciju projekta i osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim Caritasom). koji će pismo proslijediti aplikantu. 9.com Web stranica: www. Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas) će napraviti monitoring projekta Daniele Bombardi Email: danielebombardi@gmail. U slučaju da je projekt odobren.caritasitaliana. te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta.

40 Natrag na sadržaj . predloženi projekti trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada.5 Beyoğlu / İstanbul 34433 Turkey Web stranica: http://cda-projectsgrant.000 EUR. No:163 K. Zadnji rok prijave je bio 20. godine. Cda-Projects Grant podržava programe prezentacija projekata. Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog razdoblja nakon datuma odabira. godine kako bi pružao podršku struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. spekulativne analize i konačne rezultate. itd. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje rasprave o umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem međunarodnog otvorenog poziva. Idući poziv za projekte će biti otvoren u septembru/rujnu 2013. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj. 10. komercijalne galerije u Istanbulu. Publikacija se priprema od strane Cda-Projects Grant. Čitav svijet. kustose. koja predstavlja afirmirane i umjetnike koji se tek probijaju. Za cilj ima poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni potencijal znanja. uključujući i postavljena pitanja. Pogledajte web stranicu za više informacija. Cda-Projects Grant je osnovan od strane Cda-Projects.CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) Naziv programa CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju.) bilo koje nacionalnosti. Cda-Projects Grant je osnovan 2011. Cda-Projects Grant također podržava publikacije nakon završetka projek ata koje raspravljaju o provedenim umjetničkim istraživanjama. godine. pisce.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Mısır Apt. u suradnji s primateljem granta. Autori (uključujući umjetnike. Cda-Projects Grant İstiklal Cad. novembar/studeni 2012. mogu predložiti projekte koji će biti implementirani individualno ili zajednički. Cda-Projects Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih istraživačkih projekata.2 D. mislioce. radionice i predavanja-predstave koji se organiziraju u KAT1 i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju. neovisno o godinama.

ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje problema u lokalnim zajednicama.civilnodrustvo. . Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i jačanje izgradnje zajednice. 41 Natrag na sadržaj . Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora. Inicijativa za jačanje građanskog aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih.pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što su znanja i vještine lokalnog stanovništva. edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici Također.ba i www. . obezbjeđivanje lokalne finansijske podrške.pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine rješavanja određenih problema. . i roba te korištenje prirodnih i društvenih resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative. Inicijative za razvoj lokalne zajednice. .000 KM.Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći. usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz: . vremena.Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou. .ba Bosna i Hercegovina . Inicijative za razvoj zajednice i 2.cpcd. promotivnih.Centar za promociju civilnog društva Naziv programa Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015 Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organ izacija civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u cjelini.Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno zagovarati. Inicijative za jačanje građanskog aktivizma Akcenat u prvoj komponenti programa. promociju građanskog aktivizma.cpcd.Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za komponentu 1). Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu biće objavljeni na web stranicama www.ba i Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv. Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www. dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje sopstvenog rada. Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5. razvoj individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti. Akcenat u drugoj komponenti programa. Program malih grantova čine dvije osnovne komponente: 1. Poziv za apliciranje na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu komponentu.

000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 644 810 Email: pmg@cpcd.Kako aplicirati? www.ba. Centar za promociju civilnog društva Kalesijska 14 71.civilnodrustvo.ba i www. 42 Natrag na sadržaj .cpcd.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.civilnodrustvo.ba Web stranice: www.

radionice i druge vrste skupljanja.zajedničke političke procjene i razvoja.razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija. CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja. . www. seminari.klima.ceinet.održiva poljoprivreda. . .ceinet. . uključujući turizam. već će fokus biti na kvalitet projekta.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.transfer znanja. životna okolina i održiva energija. Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju zadovoljavanja osnovnog cilja. i . Ostat ak mora biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa.org Web stranica: www. Organiziraju ih institucije zemalja članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI vodičem i pravilima rada. CEI zemlje uključujući i BiH.razvoj preduzeća. i .nauka i tehnologija. posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama. . godini.Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) Naziv programa CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke aktivnosti) CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative. N arativni i finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi. . Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće imati preferencu nad drugom. Aktivnosti koje se finansiraju su: . . Novi se očekuje u narednom periodu.razvoj ljudskih resursa.org/content/cooperation-activities?tab=0 Paola Plancher Evaluation Unit (for administrative matters) Tel: +39 040 778 6726 Email: evaluation.informaciono društvo i mediji.treninzi. . . Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz: . CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova aktivnosti. Zadnji poziv je bio otvoren do 20.jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti. 43 Natrag na sadržaj .konferencije. jula/srpnja za projekte koji će biti implementirani u 2013. i inter-regionalna i prekogranična saradnja. Područja intervencije su: .multimodalni prevoz.studije i analize. .unit@cei-es.interkulturalna saradnja. uključujući manjine.

. . Otvoreno tokom čitave godine. 415 Seattle. odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje podržavamo.channelfoundation.obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica u osoblju. SAD. regionalnim i nacionalnim mrežama ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele informirane. . privatna fondacija smještena u Seattle.obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde. Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava poštovana. koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima širom svijeta.org/what. Washington. trenutno se fokusiramo na šest područja rada: . Naša generalna strategija uključuje napore za: . WA 98101-1247 Web stranica: www. saradničke i strateške odluke o finansiranju.unaprijeđenje ženskih prava i liderstva.obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji m ira. Različiti.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i . .završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih prava.učešćem u međunarodnim.Channel Foundation (Fondacija Channel) Naziv programa The Channel Foundation Channel Foundation je mala. zaštićena i ispunjena. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti. . edukatoricama i lidericama u zajednicama. Ste. 44 Natrag na sadržaj .prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo).channelfoundation. www. te .promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu.html 603 Stewart St. U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava. .

. energija. and Anne Morrow Lindbergh) Naziv programa The Charles A. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Fondacija je otvorena za aplikacije svih. uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu tehnologiju. vodu..Charles A. Trenutno ne primaju prijave.A. www.smanjenje otpada i upravljanje otpadom. uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju.obrazovanje. .php/application-forms The Charles A.zaštita prirodnih resursa. uključujući životinje.poljoprivreda.org/docs/index. Louis). 45 Natrag na sadržaj . i .zdravstvo. .avijacija / aeronautika. Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije: . " (Charles A. Do 10. te opšta zaštita (zemlja.org Web stranica: www. godine. Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše životne okoline.. . ali aplikanti moraju raditi na istraživačkim ili obrazovnim projektima. Suite 310 Anoka.580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of St. vazduh. biljke. MN 55303 2200 Tel: +1 763 576 1596 Faks: +1 763 576 1664 Email: info@lindberghfoundation. itd. . a novi poziv se očekuje u martu/ožujku 2013. . and Anne Morrow Lindbergh Foundation Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti koja ". and Anne Morrow Lindbergh Foundation 2150 Third Avenue North.. Čitav svijet.).povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima.istraživanje.lindberghfoundation.lindberghfoundation. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema životu" (Anne Morrow Lindbergh). .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A.

org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures. Crna Gora.000 USD godišnje. geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave početni kontakt.S.aspx Office of Proposal Entry (Kancelarija za primanje prijedloga projekta) C. . Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji. Prosjek donacije je 100. potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta. www.000 USD i 250.Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji se bave određenim problemima i oblastima. posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu.Obzirom da su sredstva fonda ograničena. 46 Natrag na sadržaj .Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) Naziv programa Civil Society Program Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom. Razvoj neprofitnog sektora i filantropije. Iznos većine naših grantova jeste između 15. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. MI 48502-1851. Mott Foundation Mott Foundation Building 503 S. Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina: .Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih projekata. tranziciona pravda.mott. Kosovo. Hrvatska. Saginaw St. građansko angažovanje i učešće javnosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. nacionalnom i/ili međunarodnom nivou. Trajanje projekta je minimalno dvije godine.. . oblasti djelovanja.U.000 USD.Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim uputstvima. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.S.mott.Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontak t dostave prijedloge projekata. Primaju projekte tokom čitave godine. Web stranica: www. . Pisma treba da sadrže kratak opis projekta.A. Suite 1200 Flint. Srbija.

primarni korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansi ranja iz javnih izvora. radionice i panel diskusije). dio je Institute for Foreign Cultural Relations. promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta.ifa. strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu Evropu finansiraju. ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža. i rad na pomirenju između stranaka u konfliktu. 139/140 10115 Berlin. 47 Natrag na sadržaj .de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Förderprogramm zivik Linienstr. i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem.V. Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja. www. Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani: obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta mirnim putem. Program je finansiran od strane German Foreign Office. Ipak. Tim promovira. reintegracija bivših vojnika u građanski život. ali na veoma selektivnoj osnovi. dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom svijeta. Germany Email: zivik@ifa. Pogledati web stranicu za više informacija.000 EUR.Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) Naziv programa Civil Conflict Resolution Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu. Nije specificirana. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati sa projektima u iznosu do 70.de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/submitting-anapplication/ Institut für Auslandsbeziehungen e. daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku žrtvama i počiniteljima nasilja. stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su okrugli stolovi. Tokom čitave godine.

Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. od 1.org Web stranica: www. Civil Rights Defenders Field Office Sarajevo Alipašina 7. Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava. Surađuju samo sa nevladinim. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966.civilrightsdefenders. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi. Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko -pravaškim organizacijama u zemljama u kojima su aktivni. Osnova za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava. aktivnosti i vodeće osobe organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni.000 Sarajevo Tel: +387 33 552 375 Faks: +387 35 552 376 Email: sarajevo@civilrightsdefenders. Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i razvoju demokratije. nakon čega se dostavlja izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten. BiH i region. Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights Defenders. januara/siječnja do 31. Njihovi partneri su organizacije koje moralno. vjerski i politički neovisnim organizacijama koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih. Ovo znači da statuti. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume. decembra/prosinca. Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine.Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) Naziv programa Civil Rights Defenders Grant Program Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za l judska prava) je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmjerenja. Ovisno o projektu. Uvijek prakticiraju nultu stopu tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima. 48 Natrag na sadržaj . drugi sprat 71. Tokom godine.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine i Helsinškim aktom iz 1975. u dogovoru sa partnerskim organizacijama. građanskih i političkih prava. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije.

Food and Health Foundation promovira zaštitu prirodnih resursa. razvijaju kapacitete lokalnih organizacija. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Geografski fokus fondacije je čitav svijet. hranu i zdravstvo) Naziv programa The Conservation. Idući rok prijave je 1. Podržava istraživačke projekte. 49 Natrag na sadržaj . Zaštita prirodnih resursa Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini u zemljama u razvoju. poboljšanje proizvodnje hrane i poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. Preferira podršku projektima koji se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa. istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije edukacije za male proizvođače hrane i farmere. prevencijom bolesti i reproduktivnim zdravljem. obuku i tehničku podršku naporima koji: pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u zemljama u razvoju. godine. i adresiraju specifične probleme na terenu. Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu. Food and Health Foundation Osnovana 1985. poljoprivredi i zdravstvenim naukama. razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u razvoju. juli/srpanj 2013. Hrana Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljša nja pristupa hrani u zemljama u razvoju. godine. i promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na usjeve i hranu u zemljama u razvoju. i obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa. Fondacija pomaže izgradnju kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične probleme.Conservation. Područja od interesa za fondaciju su: promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama. i povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti. Zdravstvo Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no liječe. Conservation. Nije specificirana. sa naglaskom na tehničko i naučno obrazovanje. tehničku pomoć i obrazovne projekte koji: poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica koji se bave zaštitom zdravlja. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane aktivnosti. promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa. Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo.

grantsmanagement08.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju. 8th Floor Boston. Administrator GMA 77 Summer Street. Zinn.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Food & Health Foundation c/o Prentice A.com/?page_id=6 Conservation. http://cfhfoundation. 50 Natrag na sadržaj . Massachusetts 02110-1006 USA Tel: +1 617 391 3091 Email: pzinn@gmafoundations.

fizičkim aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi.ba The Coca-Cola Company P. U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete. programi koji motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne promjene u ponašanju. Pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. USA Tel: +1 800 438 2653 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984. i 2010. Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja. znanje i resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica. GA 30301. Našu ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja .com/citizenship/foundation_coke. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Nije definiran. unaprijedili recikliranje.kroz Fondaciju i doprinose iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD. Između 2002. U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative.html www. godine i finansiranu od CocaCola Company. Kako se naše poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku istraživanjima i inovacijama. koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja: Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji.coca-cola. zaštiti voda u ugroženim područjima.thecoca-colacompany. Ulažemo naše vrijeme.Coca-cola Foundation Naziv programa Coca-cola Foundation Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou. Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama. prevencija napuštanja škola. Obrazovanje: podrška stipendijama.O. Box 1734 Atlanta. pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative. korištenju vode za proizvodnju i osiguranje čiste vode. a sve na osnovu lokalnih prioriteta. Pogledajte web stranicu za više informacija. obrazovanju i programima podizanja svijesti koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije. Čitav svijet. 51 Natrag na sadržaj .

Da bi se postigao taj zadatak. i omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak profesionalnog razvoja. te grade lokalne kapacitete.000 USD se daje na godišnjoj osnovi za izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation Leadership Programme.000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte. Većina novih poziva se otvara u julu/srpnju ove godine. Conservation Leadership Awards Nakon završetka Conservation Follow-up projekta. CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere. CLP ima sljedeće ključne ciljeve: identificirati. Future Conservationist Awards Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards do 15. Conservation Follow-Up Awards Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards. Alumni Grants Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja. CLP dobitnicima i alumni zajednici. entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju. 52 Natrag na sadržaj .Conservation Leadership Programme Naziv programa Conservation Leadership Programme Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013.250 USD se dodjeljuju dva puta godišnje. Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte. Kate Stokes Memorial Award Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5. Fauna & Flora International. obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju. promicali suradnju i osigurali dugoročnu održivost. dobitnici CLP-a su kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award. Misija Conservation Leadership Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg vremena. Grantovi u iznosu do 1. Wildlife Conservation Society . Savjeti i podrška CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima.i BP plc. radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne sredine. Mentorstvo Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele svoja znanja i iskustva. a mogu se koristiti za prisustvo konferencijama. podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim pitanjima. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje posebno jaku strast. Conservation International.

Pogledajte web stranicu za više informacija. http://www.conservationleadershipprogramme. Latinskoj Americi i Karibima. istočnoj i jugoistočnoj Evropi.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 53 Natrag na sadržaj .Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte. i Pacifičkim ostrvima. CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi. Aziji.org Web stranica: http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply. Bliskom istoku.asp Email: clp@birdlife.

septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1. Germany Email: info@copernicus-stipendium.de Copernicus e. srednje i jugoistočne Evrope. Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu.V.20102 Hamburg. srednje i jugoistočne Evrope.copernicus-stipendium. Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima. aprila/travnja. Zemlje istočne. Rok za prijavu je 1. oktobra/listopada. Za više informacija posjetite web stranicu: www.de Web stranica: www. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1.copernicus-stipendium. srednje i jugoistočne Evrope.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. stabilizaciji i demokratizaciji istočne. zdravstvenog osiguranja i školarine. pokrivena im je cijena povratne karte. Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi. 54 Natrag na sadržaj .Copernicus Naziv programa Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između istoka i zapada.de.copernicus-stipendium. Postfach 130261 (Mittelweg 11–12) D. i dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno. čime se doprinosi izgradnji. te 1. Za više informacija posjetite web stranicu: www.

mijenjajući naš odnos jedni s drugima. Čitav svijet.corfufoundation.corfufoundation. mudrost i suradnja – tada možemo uticati na kolektivnu dobrobit planeta i zagrabiti u zdenac kreativnosti koja leži u svakome od nas. Box 45 Stevenson. ekološka održivost. Prvo se šalje pismo interesa. suosjećajnost.org Web stranica: www. dobrobit za duh i tijelo. stipendija. vjerujemo. vrijeme ‘između' kada će nešto bitno novo biti rođeno. Svjesni smo da naš svijet prolazi kroz središnji trenutak u evoluciji ljudske svijesti. Živimo u onome što su stari Grci nazivaju Kairos.Corfu Foundation Naziv programa Corfu Foundation Osnovana 2004. Uz proširenu svjesnost potencijala čovječanstva koja je u nastajanju. septembar/rujan svake godine. U ovom trenutku to je i naša prilika i naša dužnost kao ljudskih bića. MD 21153. Kada se naše misli i akcije temelje na opštim načelima . 55 Natrag na sadržaj . mart/ožujak i 15.org/grantmaking Corfu Foundation P. i liderstvo. Tipična veličina donacija je između 5. Kao Fondacija podržavamo inovativne ideje koje osnažuju univerzalne duhovne vrijednosti i usluga za opšte dobro. www. i podrška u suradnji s drugim donatorima. Naša uloga u Corfu Foundation je njegovati dublje razumijevanje vremena u kojem živimo i za podršku grupama i osobama koji rade na rješavanju uzroka postojećih neravnoteža. konferencije i pripremu dokumentarnih filmova i knjiga koje su u skladu sa našim temeljnim područjima interesa. radionice. s prirodom i svemirom.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. počinje s osobom i sa radom na višoj svrsi. suradnja mora prevladati nad konkurencijom. Na kraju. Podrška se pruža u obliku: donacija za projekte. Među njima su siromaštvo mnogih potaknuto pohlepom nekolicine i isključenjem iz mudrosti prirode.O. godine Corfu Foundation nastoji doprinijeti buđenju više svijesti i povezivanju sa drevnom mudrosti. holistički pristup usmjeren na sljedeća područja interesa: duhovno širenje.ljubav.000 USD. Naš cilj je imati katalitičku ulogu u početnom finansiranju projekata i inovativnih ideja koje mogu pasti izvan parametara glavnih filantropskih struja. Fondacija podržava istraživanja. Corfu Foundation podržava preventivan. jedinstvo nad odvojenosti. USA Email: info@corfufoundation. 15. Promjena. moramo priznati svaki svoje mjesto i odgovornost unutar šire mreže života. nakon čega se odabrani pozivaju predati puni prijedlog projekta.000 USD i 20.

Zemlje u razvoju.embjapan. . aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju. Na osnovu poziva za projekte.jp ili www.mofa.audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje. www.ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta.sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući borilačke sportove). Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za finansiranje. Podrška se daje izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja. . i .kursevi japanskog jezika. Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan popis): . Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www.Cultural Grassroots Project Naziv programa Cultural Grassrots Grants Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne organizacije.jp Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.go. Uslov je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim zemljama. Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja. 56 Natrag na sadržaj . lokalne vlasti. kao i oprema za iste. istraživačke i ustanove visokog obrazovanja.go.mofa. Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške. a također se potiče razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom.go.jp. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. vladine institucije mogu biti kvalificirane za podršku. U posebnim slučajevima.bosnia.

studijski boravak za doktorante. Opšti rok je 15. . intenzivni kursevi jezika. 57 Natrag na sadržaj .DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu Naziv programa Opšti ciljevi Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i istraživački rad u Nemačkoj Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja zapadnog Balkana i Njemačke. i .daad. studijska putovanja za grupe studenata. Aktivnosti su u sljedećim područjima: . Doktoranti: 1.daad. novembar/studeni svake godine.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Direktorij donatora mart/ožujak 2013.240 EUR/mjesečno.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Kontakt www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zapadni Balkan. Studenti: 750 EUR/mjesečno. Studenti i istraživači iz svih disciplina. postdoktorante i profesore.akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odsjeka. stažiranje.000 EUR/mjesečno.doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku). Naučnici: do 2. proširiti akademsku razm jenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima . www.ljetnji kursevi. . Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju dodati. .master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Njemačkoj.

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima 2. Integralno planiranje i zaštita zemlje 2. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini 1. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini Područje podrške 9: životna okolina i imovina 1. Poljoprivredne procedure i proizvodnja 2. Testiranje i korištenje novih formata medija 3. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja 1. Različiti. Obrazovanje za održivost 3. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode Različiti. 58 Natrag na sadržaj . Metode zaštite resursa i proizvoda II. Biotehnološke procedure i proizvodi Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje 1. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi 2. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu 1.Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Naziv programa Opšti ciljevi The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne okoline. Metodi i instrumenti 2. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama III.procedure i proizvodi 3. Program stipendija 2. Energetska efikasnost i održiva energija Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja 1. Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova 3. Zaštita prirode u naseljenim područjima 4. Regeneracija uništenog habitata 3. DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške: I. Tehnologije zaštite životne okoline Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi Područje podrške 2: zaštita klime i energije 1. Održiva hemija . Elektronski mediji 4. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima 2. Održivo korištenje šuma 3. Zaštita klime 2. Uzgajanje i rast Područje podrške 6: zaštita prirode 1.

O Box 1705 49007 Osnabrück An der Bornau 2 49090 Osnabruck Tel: + 49 541 9633 .de/364.de/371.dbu.0 Faks: + 49 541 9633 190 Web stranica: www.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.dbu.html Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU P. Kako aplicirati? www.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 59 Natrag na sadržaj .

lokalni i regionalni ekonomski razvoj Ovisi o projektima. godine. Vlada i demokratija: . Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja navedena ispod. Još od uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih integracijama u Evropsku uniju.savjetovanje o energetskoj efikasnosti Društveni razvoj: . stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja u Evropsku uniju. Održiva infrastruktura: .njemački program stažiranja za zemlje zapadnog Balkana . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. GIZ Office Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.trgovina ljudima i socijalna zaštita na zapadnom Balkanu .regionalni trening i monitoring mjera energetske efikasnosti u sektoru izgradnje .jačanje javnih institucija . Jugoistočna Evropa.promocija obrazovanja odraslih . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije specificiran. GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije.mreža udruženja lokalnih vlasti SEE .Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH Naziv programa Programi podrške GTZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development .savjetovanje o energetskoj efikasnosti Privredni razvoj i zapošljavanje: .razvoj alumni mreže Praksi održivog biznisa u SEE . demokratiji i civilnom društvu.povećanje korištenja kontracepcije.EU integracije SEE .jačanje lokalnih vlasti Životna okolina i klimatske promjene: .izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih resursa i energetske efikasnosti u opštinama u SEE .BMZ) od 1995. Fokus je na održivom privrednom razvoju. 60 Natrag na sadržaj .

000 Sarajevo Tel: +387 33 957 500 Faks: +387 33 957 501 Web stranica: http://www.de/en/worldwide/289.giz. 61 Natrag na sadržaj .html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.71.

Do 500 USD.com/apply-for-a-dawns-grant Kontakt http://dawnsdigest. ali nadamo se da može pomoći. Kako aplicirati? http://dawnsdigest. a novi pozivi se očekuju u narednom periodu.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013. DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča. Čitav svijet. Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest. DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog interesa. početi ćemo davati veću podršku. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti cijeli trošak vašeg projekta. Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene februara/veljače. Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za humanitarne zajednice. Nudeći podršku piscima. Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt. blogerima.Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Naziv programa Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Development and Aid World News Service je platforma za promicanje nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja. krajem Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 62 Natrag na sadržaj . građanskim novinarima i tradicionalnim medijima. trebali biste razmotriti vašu aplikaciju. dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda globalnih humanitarnih vijesti. Kako DAWN raste. fotografima. Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude zainteresirane za globalne vijesti.

nl Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. d) društvena i ekonomska ljudska prava.doen. DOEN Fondacija je zainteresirana za stimuliranje veza između različitih aktera. Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta). Čitav svijet.O. Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je predstavljena u aplikaciji. Aplicirati mogu samo organizacije.Doen Foundation (Fondacija Doen) Naziv programa Program donacija DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane Dutch Post Code Lottery. ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim aspektima ('planet').nl Web-stranica: www. Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu komponentu. sa naglaskom na tri P: ljude. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. www. DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora. 63 Natrag na sadržaj .doen. Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti. DOEN koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja. i e) kultura i mediji. b) proizvodnja i potrošnja. planetu i profit (People. ali najmanje četiri mjeseca prije planiranog početka projekta. a doprinos BankGiro Lottery za kulturalne projekte. Ipak.nl/web/applications. DOEN finansira inicijative u inostranstvu samo na području održivog razvoja. DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi'). c) klima i energija. Zato je skidan je aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje. Planet. ne i pojedinci. Profit).htm P. Address: DOEN Foundation postbus 75621 1070 AP Amsterdam Tel: +31 20 5737 333 Faks: +31 20 573 7370 Email: doen@doen.

Foundation Executive Tel: +1 585 473 6006 Faks: +1 585 473 6007 Email: info@dhrossfoundation.pothranjene djece. Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć u vezi s ovim pitanjem. ne možemo slati novac izravno za strane dobrotvorne svrhe. Pogledajte web stranicu za više informacija. . Ph. Djeca imaju pravo na zdrav. i . . 64 Natrag na sadržaj .ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba. Cook. Tražimo da takve organizacije imaju znanje o vašem radu.dhrossfoundation. . .bolesne djece. New York 14620 USA Attention: Wayne S.učenje djece s poteškoćama.dhrossfoundation.unakažene djece.siročadi. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. .Dorothea Haus Ross Foundation Naziv programa Program donacija Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu ranjivu djecu. Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD.ozlijeđene djece.org Web stranica: www.tjelesno zlostavljane i zanemarene djece. www. . One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše organizacije.djece sa poteškoćama u razvoju. Fondacija ima poseban interes u pomaganju: .djece tjelesnih invalida. .emocionalno oštećene djece. . Potrebno je da pronađete američku organizaciju s kojom ćete raditi. prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju preporuku. U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti zaboravljeno.djece s malo ili bez pristupa obrazovanju. siguran i moralan početak života i uspješno odrastanje. Čitav svijet. .D.org/index. .php?option=com_content&view =article&id=13:how-to-apply&catid=1 The Dorothea Haus Ross Foundation 1036 Monroe Avenue Rochester.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

STIDIT smatra da je od iznimne važnosti istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati obespravljene grupe i pojedince.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Više zemalja svijeta uključujući BiH. pogledajte web stranicu za više informacija. 65 Natrag na sadržaj . Nije definiran. podrška civilnom društvu. STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog poboljšanja lokalnih uslova života. i zaštita životne okoline. učešće i dijalog. Teme koje STIDIT podržava su: ljudska prava. ekonomske i političke nestabilnosti. kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije. pogledajte web stranicu za više informacija.stidit. Pogledajte web stranicu za više informacija. kroz vlastite inicijative i suradnju različitih pojedinaca i grupa. često u sastavu nacionalnih manjina. Nije definirana.Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji . društveno-ekonomski razvoj. STIDIT se posebno fokusira na grupe.STIDIT) Naziv programa Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. STIDIT Koningslaan 60 3583 GN Utrecht The Netherlands Tel: +31 302 545 840 Faks: +31 302 545 376 Email: info@stidit. koje su oštećene.nl Web stranica: www.

odnosno odobravanje ili odbijanje na lokalnom nivou (FOD BiH). Ovaj region bi trebao oživjeti. te centralnu Aziju. Srbiji. Azerbejdžanu. da upoznaju jedni druge. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva. uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu. Gruziji.East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) Naziv programa East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: Program partnerstva preko granica) East East: Partnership Beyond Borders Program (EE:PBBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava. koordinatoru programa. Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:PB BP-a. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: “Ljudi treba da putuju. u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou. Estoniji. Kirgistanu./2012. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Evropu. Armeniji.Soros fondacija implementira u Albaniji. Postoji toliko toga što ljudi iz centralne i istočne E vrope mogu ponuditi jedni drugima. Bugarskoj. Rusiji. Latviji. kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku programa. 66 Natrag na sadržaj . ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena. ista prosljeđuje u EE:PBBP mrežu na zajedničko odlučivanje.” Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz centralne i istočne Evrope. kontaktirajte ured Sorosa za više informacija. toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. Kosovu. strategija programa za 2011. Kazahstanu. Tadžikistanu. Turskoj i Ukrajini. godinu. te u saradnji sa partnerima u Sloveniji. Makedoniji. Mongoliji. a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela. Različita. U to vrijeme. razmjenjuju mišljenja i iskustva. minimalno osam (8) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta. tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije i 2. Slovačkoj. Češkoj Republici. te u central u EE:PBBP u Londonu gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove. Moldaviji. godine se pokreću neke aktivnosti na širenju East East programa i pokušaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U skladu sa procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH. te ostvarenim rezultatima strategije za 2010. Od 2010. Poljskoj. Program je pokrenut 1991. Hrvatskoj. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. Rumuniji. ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. te centralne Azije. nakon čega se. Crnoj Gori. EE:PBBP se od strane Fondacija otvoreno društvo . specifično u kontekstu post -socijalističke tranzicije. godinu se zasniva na dva strateška cilja i to: 1. Litvaniji i Mađarskoj. navedenog u aplikaciji. Bosni i Hercegovini. Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:PBBP popunjeni aplikacioni formular mora dostaviti u FOD BiH.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. lok.uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih afričkih zemalja. te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike.org. Kako aplicirati? http://www.osfbih.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 202 Email: denis@osfbih.ba/index.org. lok.php/programi/east-east Koordinator programa: Denis Imamović Tel: +387 33 444 488. 104 Faks: +387 33 444 488.osfbih.ba Web stranica: http://www. 67 Natrag na sadržaj .org.

Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći aplikacije. Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja. to je najvažnije prilikom ocjenjivanja zahtjeva. Nadalje.se Web stranica: www.shtml Ekhagastiftelsen Box 34012 SE-10026 Stockholm Sweden Tel: +46 70240 81 81 Email: info@ekhagastiftelsen. Holistički pogled na ljudsko zdravlje. već i uticaj hrane i okoliša. 68 Natrag na sadržaj . ali se obično odobravaju za istraživanja u vezi projekata. godine. ovdje je od velike važnosti. www. U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje).se/eng/ansokan. To može biti u obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i naučno savjetodavnog vijeća Fondacije. Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega podržava specifična istraživačka područja.Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Naziv programa Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944. Također su podržana istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno stanje. Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija (univerziteta.se Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. marta/ožujka 2013. Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim institucijama. Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara poboljšanju javnog zdravstva i razvoja. Moguće je aplicirati za stipendije. godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj medicini. gdje se posmatraju ne samo lijek. Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije. istraživanja u pripremi i skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana. Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta.ekhagastiftelsen. Nije specificirana. istraživačkih institucija. Glavni cilj Fondacije je podrška strateškim i inovativnim projektima. itd.ekhagastiftelsen. Trenutni poziv je otvoren do 31. Fondacija također prima aplik acije za planiranje i podršku.).

Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev. Hrvatska Tel: + 385 21 862 599 Faks: + 385 21 757 085 Email: eiz@eiz.finansijske potpore u iznosu do 3.ekumenizma i međureligijskog dijaloga.teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju problema u područjima djelovanja EIŽ-a. namijenjenim postojećim partnerima.žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa. te Obrazac proračuna EIŽ a koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile. i . od kojih se 20% može upotrijebiti za institucionalnu potporu. Makedonija. odnosno vjerske institucije u kojima djeluju.000 EUR mogu se prijaviti: .000 EUR po projektu i u trajanju do godine dana. 21310 Omiš.su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a. . One svoj projekat mogu prijaviti isključivo kroz ustanove.U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce. Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO mreže i religijske časopise Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. . Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ -a: .hr Osoba za kontakt: Jelena Mandić. Upute za prijavu: .000 EUR mogu se prijaviti organizacije i teologinje koje: .promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora društvenih promjena kroz pun doprinos žena . i . . i .mira i pomirenja.Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV). 69 Natrag na sadržaj . . i . Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6. a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela. .osnažene žene kao akteri društvenih promjena.ženskih ljudskih prava .finansijske potpore u iznosu do 6.000 EUR po projektu.dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne dimenzije razvoja pluralističkog društva. voditeljica programa Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Hrvatska.Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac. potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV).Ekumenska inicijativa žena Naziv programa Ekumenska inicijativa žena . Kosovo. Ekumenska inicijativa žena Poljički trg 2a. . Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3. Srbija. Crna Gora.Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji.

Odluka će biti donešena do kraja maja/svibnja 2013.org Web stranica: www. aprila/travnja 2013.org Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem. Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade. USA Tel: +1 203 865 6163 Faks: +1 203 865 8963 Email: elf@endangeredlanguagefund.000 USD. godine.000 USD. Grantovi su obično na godinu dana. Obično su donacije do 4.endangeredlanguagefund. Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. Ugroženost je kontinuum. ali ne za administrativne troškove. itd. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi izvornoj zajednici i polju lingvistike. filmove. iako je moguće i produženje. poželjno u PDF formatu. Aplikacije poslate faksom ili poštom neće biti prihvaćene. CT 06511. Suite 900 New Haven. i mjesto na kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama. Aplikacije se primaju do 22.Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) Naziv programa Fond za ugrožene jezike Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i jezičkog polja rada. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti nestajanja jednu ili dvije generacije. 70 Natrag na sadržaj . kasete. The Endangered Language Fund 300 George Street. Donacije mogu biti dodjeljene i institucijama.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati. putovanja. Pošaljite emailom jedan dokument sa svim materijalima na: elf@endangeredlanguagefund. Čitav svijet. Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno uključiti u jednu poruku. Izdavačke subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati. iako je prosječna suma 2. godine. Prijedlozi projekata mogu doći iz bilo koje zemlje.

Različita. Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj polovici godine. . 71 Natrag na sadržaj . te ne podržava političke partije www. ali i dobro osmišljenog plana rada. te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinj avanja Evrope.demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade.rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe korisnika/ca. 4. . efikasnija i poštenija društva. i . .rade na osnovu vizije. ekonomska i društvena promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost. Jugoistočna Evropa. kultura i Evropa. kombinirajući inovaciju. korisnost i održivost.bez obzira na okolnosti .kako bi se napravila stabilnija. 1010 Vienna.otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primj enu rezultata.identificiraju inovativan proizvod. Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti.org/activities/grants ERSTE Stiftung Friedrichstraße 10. Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine. Austria Tel: +43 50 100 15100 Faks: +43 50 100 11094 Email: office@erstestiftung. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti. ERSTE fondacija podržava samo NVO-e.erstestiftung. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi. razvoja kulture.OG. uslugu ili pristup društvenoj integraciji problema. ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji: . kulturni život i demokratske vrijednosti? U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećan ja društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen .org Web stranica: www.ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) Naziv programa ERSTE program podrške Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj. pogledajte web stranicu za više informacija.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. uključujući i BiH. a ne daje individualne donacije. . U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju.primjenjuju praktična rješenja društvenog problema.erstestiftung. Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu bi ti zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička.

STEP beyond mobility (projekat mobilnosti). ali je moguće tražiti do 30. Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na lokalnom. i .Collaboration (saradnja). 1. Kriterij podobnosti http://www. Tokom godine.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu). 3.eu Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.culturalfoundation. Bitno je da projekti budu umjetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. Povezivanje izvora znanja .000 EUR. Prosječna veličina donacije je 15.org/grants/eligibility Kako aplicirati? http://www. regionalnom i nivou Evrope.smatramo da je dijeljenje znanja i povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope. uključujući i BiH.ecflabs. Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova: .000 EUR.European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Evropske fondacije za kulturu Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako pokazati raznolikosti u Evropi. 72 Natrag na sadržaj . 2. Osnaživanje osoba kroz umjetnost i k ulturu – želimo podržati različite zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa. . različiti rokovi.eu/grants European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Web stranica: http://www.culturalfoundation.

prava manjina. torturu.European Commission . izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i analiziraju zajedničke probleme. aprila/travnja. za djelovanja civilnog društva na području monitoringa. Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti izbornog procesa. akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi promovirali ženska prava. Tri područja su predviđena za podršku: 1. Pitanja. a maksimalna suma je 200.EIDHR (Evropska komisija .000 EUR.).EIDHR) Naziv programa European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gdje su ista ugrožena. Teme trebaju proizaći iz lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih rezultata (na primjer. Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema opisu u EU Vodiču. kontrola prirodnih resursa. sa političkim partijama. reforma zemlje. 2. djecu i oružani konflikt. pravde. na primjer u kontekstu procesa udruživanja. a posebno ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta. Poziv za projekte je otvoren do 29. zastupanje akcija i socijalnih programa. gdje se nađe relevantnom. povećanje političkog predstavljanja i učešća. integracija "dvije škole pod jednim krovom". na primjer. 3. prevencija torture. posebno kroz posmatranje izbora. grupama parlamentaraca ili pravnim tijelima). u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog učešća i predstavljanja. Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i demokratske reforme. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR. tranziciona pravda i pomirenje. te odgovornosti. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa “političkim društvom ” (npr. promocija ruralnog razvoja. lokalnim razvojnim planovima. izgradnja koalicija u raznim područjima. Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava. Bosna i Hercegovina. pitanja zaštite životne okoline. religija i države. uključujući specifičnu ulogu žena u tim procesima. građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički. uključujući dijalog o ljudskim pravima. Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100. mogu biti miroljubivo rješenje ili medijacija konflikta. uključujući neovisne političke platforme. promocija prava radnika. te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava. zajednice i grupe u izgradnji socio -ekonomske stabilnosti. uključujući osnaživanje žena i drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima. itd. 73 Natrag na sadržaj . razvoj saradnje izm eđu javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima poljoprivrede i sigurnosti hrane. zaštitu branioca ljudskih prava. smrtnu kaznu. kao i monitoringa međunarodnih obaveza. demokratsko nadgledanje sektora sigurnosti. zaštita prava obespravljenih ljudi. vladavine prava i promociju demokratije. Specifična podrška se može pružiti.

i .3 Praktičnog vodiča ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi: http://ec. a ne radeći kao posrednik.direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima. sindikati ili obrazovane institucije.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.europa. 74 Natrag na sadržaj .ba/?akcija=tenderi&jezik=1 Web stranica: www.htm http://www. . Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2.biti pravno lice. kao što su: nevladine organizacije. .Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Kako bi aplicirali za donaciju. .europa.europa.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.specifična vrsta organizacije.državljani BiH. aplikanti moraju: .3.europa.neprofitna organizacija.htm) http://ec.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.

sa ciljem razvoja efikasnih politika i praksi regiona i EU. . a posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne E vrope kojima će biti ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi. državnim ili opštinskim institucijama EU država. 3. Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa Balkana u procesu EU integracija sa ciljem: . Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem: .izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom vizijom i regionalnim gledištima. Pogledajte web stranicu za više informacija. . . Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih ambasadora” regiona.European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Naziv programa European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i operativne programe. 4. .povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa sličnim evropskim institutima. Pogledajte web stranicu za više informacija.podrške inkluzivnom istraživanju i politik ama.stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg regiona.stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne mreže i zajedničke inicijative.sticanje praktičnog iskustva u federalnim. Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative i partnerstvo. u podršci procesima zemalja članica kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan. i . Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca: 1. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Region Balkana. i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz zemalja zapadnog Balkana. kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana. i . 75 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija.približavanje EU integracija javnom mijenju.jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih pitanja. 2. jačanje napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu.

Kako aplicirati? www.org Resavska 35 11. 76 Natrag na sadržaj .balkanfund.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 30 33 662 Faks: +381 11 30 33 662 Web stranica: http://balkanfund.org/contact Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

ali generalno su unutar ovih kategorija: .html European Science Foundation 1. sa rokom obično krajem oktobra/listopada. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija.programi istraživačkog umrežavanja (Research Networking Programmes). Poziv koji pokriva sve ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili početkom maja/svibnja. pogledajte stranice samih relevantnih programa. quai Lezay Marnésia BP 90015 F-67080 Strasbourg Cedex France Tel: +33 3 88 76 71 00 Faks: +33 3 88 37 05 32 Web stranica: www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. .European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Evropean Science Foundation Grants Programme Pogledajte web stranicu za više informacija. septembar/rujan. Pogledajte web stranicu za više informacija. Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici. . Zadnji dan za prijem aplikacija je 15.org/activities/calls-and-funding.EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje).esf. Različita.esf. Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a.eksploracijske radionice (Exploratory Workshops). Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine.org/contact.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? www. ESF istraživačke konferencije. 77 Natrag na sadržaj .

studije.aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje među mladim ljudima.aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u zemljama u razvoju radi kulturalnih. april/travanj . www.int Web-stranica: www.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN. Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške. nacionalne ili lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže.000 mladih ljudi. i .000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko 15. . većinom iz zemalja članica.obrazovne. EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i rad Vijeća Evrope: . posebno razmjenom informacija. istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih. je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti. . 78 Natrag na sadržaj .01. kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog karaktera.asp European Youth Foundation Directorate of Youth and Sport Council of Europe 30. februar / veljača . Od 1972. društvene. no generalni datumi su: . . druge vrste nevladinih struktura uključenih u omladinski rad. godine od strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima mladih u Evropi. Više informacija o kriterijima podobnosti.coe. oktobar/listopad Čitava Evropa. Nije specificirano.coe.67000 Strasbourg Tel: (33) 03 88 41 20 19 Faks: (33) 03 90 21 49 64 Email: eyf@coe.01. Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže. godine više od 300.01.European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) Naziv programa The European Youth Foundation Grants Scheme European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972. rue Pierre de Coubertin F. U 2007.aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi.int Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. obrazovnih i društvenih svrha. Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR.

pogledajte web stranicu za više informacija. Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih zajednica. Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opred jeljenja su podrška: obrazovanju. sportu.d. pogledajte web stranicu za više informacija. kulturi. Fabrika duhana Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u budućnost bh zajednice kroz materijalni. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. a tako / time i u korist naših zaposlenih. postavlja pred naš kolekti v obavezu da se ponaša etično. Nije definirana. doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom razvoju društva. razumijemo njihove potrebe. i projektima od značaja za okoliš. zajednici je potrebna podrška u svim segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu zajednicu.Fabrika duhana Sarajevo Naziv programa Fabrika duhana Sarajevo (FDS) Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u konkretnom socijalnom okruženju. javno zdravlje i drugi projekti koji daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici. Fabrika duhana Sarajevo d.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. njihovih porodica. Nije definiran. više informacija na http://www. moralni i svaki drugi vid podrške.fds. djelujemo u njihovu korist.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja Pogledajte web stranicu za više informacija. FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne stra tegije. dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard svojih zaposlenih.fds. marginaliziranim grupama u društvu. 79 Natrag na sadržaj . Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH. zajednice i društva u cjelini.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 278 800 Web stranica: www. Pofalićka 5 71. Vrednujući prilike u okruženju. bh.

godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora International UK Government’s Department for Environment. odabiru rješenja koja su održiva. Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu. Ključna područja podrške Fonda su za na primatima.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Fauna and Flora International Naziv programa The Flagship Species Fund Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40 zemalja. morskim kornjačama i drveću. 4th Floor Station Road Cambridge.000 funti. Naša vizija: održiva budućnost naše planete. većinom u zemljama u razvoju. oktobra/listopada 2012. Web stranica: http://www. Food and Rural Affairs (Defra).fauna-flora. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. podržano od strane globalne zajednice. Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili agencija u svijetu u razvoju. posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju životne okoline.000 i 15. Osnovan 2001. Čitav svijet. Fond se fokusira na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanj u životne okoline. S ponosom radimo na biološkoj raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji dijele planet.raznolikost života na Zemlji. na temelju nauke i uzimajući u obzir ljudske potrebe. Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju. Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost . godine. Fauna & Flora International Jupiter House. donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu. Pogledajte web stranicu za više informacija. CB1 2JD. Između 5. UK Tel: +44 1223 571 000 Faks: +44 1223 461 481. Zadnji poziv je bio otvoren do 15. 80 Natrag na sadržaj . gdje je bioraznolikost učinkovito sačuvana od strane ljudi.

bund. kako bi se uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala decentralizacija. i modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture. ovisno o pozivima. Čitav svijet uključujući i BiH. uključujući i organizacije civilnog društva.de Web stranica: www. Različite.Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Naziv programa Program donacija Generalna područja rada su: ekonomska promocija i zapošljavanje. Bonn office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Postfach 12 03 22 53045 Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn Germany Berlin office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Stresemannstraße 94 10963 Berlin Germany Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0 Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00 Email: info@bmz.de/en Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 81 Natrag na sadržaj .bmz. Različita. Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim pozivima za projekte. ovisno o donacijama i pozivima za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. podrška reformama na području administracije i sudstva. Kriterij podobnosti Različiti.

fmksa. učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim međunarodnim takmičenjima. 82 Natrag na sadržaj . sufinasiranje izgradnje. ali generalna područja podrške su: program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja. sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH. Na osnovu poziva za projekte. nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne. Pogledajte web stranicu za više informacija. rekonstrukcije i opremanje sportskih objekta. razvojne i edukacione programe u sportu za mlade. FBiH i BiH. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte. djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH.000 Sarajevo www. Obala Maka Dizdara 2 71. program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. i sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta Pogledajte web stranicu za više informacija.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Federalno ministarstvo sporta i kulture Naziv programa Program donacija Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte.

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa Program prevencije konflikta i izgradnje mira Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka ili započinjanja nasilnih konflikata. Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucij a koje su dovoljno jake da se izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede održivi mir i stabilnost. Program podržava projekte u sljedećim oblastima: medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom, kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom, razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga, izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju, izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata, izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti, izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva, izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima, poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima, promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima. Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR. Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30. juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije projekta. Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće prioritetne oblasti: subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika), jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz), sjeverna Afrika i srednji Istok, i druga konfliktna područja u svetu. Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti. Mogu konkurisati: međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje, belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane, i univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti. Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne podatke.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

83

Natrag na sadržaj

Kako aplicirati?

Pogledajte web stranicu za više informacija. Peace-Building Desk (S3.1) FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussels Belgium Email: peacebuilding@diplobel.fed.be Web stranica: www.diplomatie.belgium.be

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

84

Natrag na sadržaj

filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa filia/Fond osnaživanja žena Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu odrediti svoju budućnost. Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama. Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj. Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog pokreta. filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja. Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju osnovu za to. filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože, porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2013. godine.

Više zemalja svijeta uključujući i naš region. filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije: akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije, akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri mjeseca, organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat, intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene strukture, i organizacija je priznata dobrotvorna organizacija. Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva! filia ne finansira osobe i ne daje stipendije! http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575 filia.die frauenstiftung Alte Königstr. 18 D-22767 Hamburg Germany Tel: +49 40 380381 990 Email: info@filia-frauenstiftung.de Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

85

Natrag na sadržaj

Fledgling Fund
Naziv programa Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u poticanju društvenih promjena Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe, porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima: - Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao sredstvo za društvene promjene. - Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju. - Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko važnih društvenih pitanja. Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje, pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu. Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke kategorije: - Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to Audience Engagement". - Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje. - Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film. Tipično Fledgling Fund daje grantove između 10.000 USD i 35.000 USD. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 12. februara/veljače 2013. godine. Jesenji poziv za projekte će biti otvoren u narednom periodu. Čitav svijet. Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

86

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti

se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD. www.thefledglingfund.org/apply Email: info@thefledglingfund.org Web stranica: www.thefledglingfund.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

87

Natrag na sadržaj

Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjek tima.Fondacija Hastor Naziv programa Fondacija Hastor Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce. već svojim resursima Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva. Fondacija nije zamjena tj. kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim institucijama.hastor.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. srednjoškolce i studente iz cijele B iH koji naporno rade. alternativa roditeljima ili ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci.ba Web stranica: www. Fondacija Hastor Bulevar Meše Selimovića 16 71.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 77 47 89 Faks: +387 33 77 09 75 Email: fondacija@hastor. pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu konkursa. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. pokazuju snažnu volju za uspjehom. imaju potrebu za finansijskom podrškom. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 88 Natrag na sadržaj . Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive. međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i nezaposlenost. pogledajte web stranicu za više informacija. Tokom godine. nevladinim organizacijama. odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. Također. Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje brinu o obrazovanju. Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa. te su spremni kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za postizanje ciljeva.

Fondacija Mozaik Naziv programa Programi podrške Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja dodjeljuje grantove i pruža savjetodavnu podršku lokalnim inicijativama od zajedničkog interesa širom Bosne i Hercegovine. 89 Natrag na sadržaj .postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav. . Ovisno o pozivu za projekte. ovisno o specifičnim pozivima za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti BiH. te podstaći nove inicijativa.lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti ljudski. . . Pored ovoga. Organizacije civilnog društva na osnovu specifičnih poziva za projekte.lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju povjerenje će ohrabriti ostale da se uključe. Sve Mozaikove aktivnosti.volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja. Odabrali smo nekoliko programskih oblasti koje služe kao tematska osnova za akcije u zajednicama: kulturno naslijeđe.učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata. te gradi povjerenje neophodno za buduće inicijative. Pogledajte web stranicu za više informacija.lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta. pružena je mogućnost provođenja inicijativa na rješavanju bilo kojeg pitanja koje je zajednički odabrano od članova zajednica. prirodni.lokalna partnerstva: povjerenje.mozaik. Tokom godine.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. su zasnovani na sedam principa koji osiguravaju postizanje rezultata u zajednicama: . do evaluacije i monitoringa. . Soukbunar 42 71. i . kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u napredak. ponos zbog učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu.000 Sarajevo Tel: +387 33 266 480 Faks: + 387 33 266 482 Web stranica: www. konsultacija o razvoju kapaciteta. od razvoja ideje. Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost društvenog i ekonomskog razvoja kroz implementaciju programa koji podržavaju inicijative u ruralnim zajednicama. . inkluzija/društvena pravda i podrška mladima. otvorenost i podjela odgovornosti među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh. odabira korisnika. kroz tematski nefokusirani program “Za aktivne zajednice”.

pitanja koja se dotiču žena. www. tehničku podršku ili saradničke aktivnosti. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. a u BiH je aktivna na području klimatskih promjena. Različita.oakfnd. na načine: objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama. mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora.org/node/20 Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje. uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta.org/node/4036 Oak Philanthropy Ltd Case Postale 115 58. međunarodna ljudska prava. Višegodišnji projekti su predmet provjera. Čitav svijet uključujući i BiH. ovisno o programu i vrsti podrške. pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od strane vlada. Avenue Louis Casaï 1216 Cointrin Geneva Switzerland Tel: +41 22 318 86 40 Faks: +41 22 318 86 41 Web site: www. i iniciranje novih sopstvenih programa. briga o beskućnicima. promoviraju saradnju između organizacija i donatora. Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata. životna okolina.oakfnd. Područja podrške su za: zlostavljanje djece. Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa. 90 Natrag na sadržaj . pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja za kritična pitanja. za održavanje ureda.Fondacija Oak Naziv programa Opšti ciljevi Program klimatskih promjena Oak fondacija radi na različitim područjima. učenje o razlikama. Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: ciljaju na rješavanje korijena problema. i grantovi za specijalne interese. kapitalne projekte.

2013. demokratizacija društva. Svi projekti moraju biti završeni do 31. već da mogu i znaju dati više.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 KM. realiziraju projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu. www.ba i www. nakon realizacije njihovog projekta. te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog p rvog projekta. neformalne grupe.12. juna/lipnja.ba Web stranice: www. Treći ciklus: do 31.000 Sarajevo. da ne čekaju da im se kaže i ukaže. se FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr. dati podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje ideje. nego što im se pruža i što im se omogućava. Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije. godine. FOP želi da podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični. mediji. Drugi ciklus: do 15. FOP će svojim FOP-ovcima. kultura. oktobra/listopada.fop.fop.shl. a sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa: Prvi ciklus: do 15.html Stiftung Schuler Helfen Leben Topal Osman Paše 22 71. Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2013. politika i slično. godine. Čitava BiH. pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14 do 23 godine. Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4.Fondacija Schüler Helfen Leben Naziv programa Fond za omladinske projekte (FOP) FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se pišu projekti.ba/tvojprojekat. BiH Tel: +387 33 550 660 Faks: +387 33 550 661 Email: office@shl. aprila/travnja. 91 Natrag na sadržaj .

organizacije i zajednice: Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice. kultura. Tokom cijele godine. edukacije. u aprilu i novembru. a prema dogovoru sa donatorom Općina Tuzla. Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1.Fondacija tuzlanske zajednice Programi finansijske podrške: 1. u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u Tuzli. kultura življenja. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta god išnje i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama. Svi projekti treba da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice. sportske aktivnosti. nezavisnih fondova koji će služiti razvoju zajednice. zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja. vladinim i nevladinim institucijama. porodicama. posebno mladih. Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se izdaju namjenski grantovi za određene institucije. društveni život. neformalno obrazovanje. Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. 2. Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj građana. građanskom organiziranju. 92 Natrag na sadržaj . te uopšte donatorima Tuzle. te ohrabruje mlade na društveno korisnu akciju. itd. juni i novembar. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva). društveno zabavni događaji. Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM. zalažu se za razvoj dugoročnih.000 KM za formalne i neformalne grupe građana. zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih partnerstva. Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga. koja udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva. Projekti mogu biti iz različitih oblasti djelovanja: ekologija. Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle. Grantovi iz program a podrške otvorenom obrazovanju. Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj osnovi. rekreativni sport. te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini. pojedincima. Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih. Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim inicijativama je motivirati građane. te druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju zajednice putem umrežavanja. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka Tuzla” (putem javnog poziva). na samoorganiziranje i društvenu akciju. posebno mlade. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla podržava su: kulturna dešavanja.

000 KM. sastavljen od mladih ljudi iz Tuzle.org Web stranica: www. Ne razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5. Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe građana/ki).org u sekciji “ZA APLIKANTE”.org Omladinske inicijative: obt@fondacijatz. materijalno ili kroz volonterski rad. Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta. 93 Natrag na sadržaj .org Email (generalni): fondtz@fondacijatz. kao i neformalne grupe građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom aplikacionom obrascu. Uputstvo za apliciranje se može naći na www. radi na prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe mladih 3 i više članova/ica. Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina.omladinskabanka. društvene domove i škole. Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke.fondacijatz. ima zadatak da istraži probleme u zajednici. Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za opštedruštvenu korist.org u sekciji PREUZIMANJA! Matije Gupca 13 75.000 Tuzla Tel: + 387 35 362 831 Faks: + 387 35 362 830 Građanske inicijative: inicijative@fondacijatz.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kako aplicirati? Kontakt organizacije i udruženja.fondacijatz. a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći na www.

zasnovanu na punom ostvarivanju.osobe sa invaliditetom.ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije. .stare osobe. sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne isključenosti i siromaštva dobija na važnosti. iskustava.podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja. . .nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom partnerstvu daju podršku ranjivim grupama. . .osobe u stanju socijalne potrebe.jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog. .saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije. djeca i mladi. imajući u vidu da se socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila. . Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini su: .žene.Fondacija za socijalnu uključenost Naziv programa Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i implementaciji SSU. .izdavanje knjiga.porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa. zaštiti i poštivanju ljudskih prava.podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima. . nevladinog i poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije. brošura. obrazovanje. . kao i negativne posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH takođe) i socijalni razvoj. . ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti u BiH.zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe). i . javnog i privatnog sektora.osobe sa invaliditetom.razmjena znanja. .organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva Fondacije.olakšanje razmjene znanja. i . Stoga. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . zdravstvenu zaštitu. Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: . nevladinog. iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu.unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u BiH. Takođe. 94 Natrag na sadržaj . biltena i drugih publikacija u području djelatnosti i ciljeva Fondacije. .doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji partnerstva aktera iz vladinog. i .podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne inkluzije u realizaciji ciljeva. .manjine. . ekspertiza i vještina od značaja za razvoj nevladinih organizacija.

Rok zadnjeg poziva za projekte je bio 07.sif.000 KM. Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. 95 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija.000 KM 75. godine.000 Sarajevo Tel: + 387 33 219 313 Faks: + 387 33 219 314 Email: sif@sif. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ba Web stranica: www.Veličina donacije Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25. ali se u narednom periodu očekuju novi pozivi za projekte. maj/svibanj 2012. Branilaca Sarajeva 47 71.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

borba protiv izolacije.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i to: . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. . Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama društva. kako bi ih drugi donatori preuzeli. Nije specificirana. procjena i valorizacija.org Web stranica: www. Pet je glavnih područja podrške.008 Paris Tel : + 33 1 44 21 31 00 Faks :+ 33 1 44 21 31 01 Email : webmaster@fdf. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Fondation de France 40 avenue Hoche 75. rezultati su evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju. i . Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti podržani u okviru naših programa. Tokom čitave godine. .fondationdefrance.životna okolina.medicinska istraživanja.kultura. koja je glavni faktor isključenja. Nakon implementacija.društvena kohezija. Promoviramo razmjene ekspertize. Pogledajte web stranicu za više informacija.poštovanje digniteta osoba. Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje: .Fondation de France Naziv programa The Fondation de France The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa.zdravstvo.lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici. i . Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška. . 96 Natrag na sadržaj .

ba Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. na osnovu specifičnih poziva za projekte. ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim. 97 Natrag na sadržaj . pravo. grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže Soros fondacija. te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini. uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 33 44 44 88 Email: http://www. grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50 zemalja širom svijeta. Različita.org.000 Sarajevo.-2011. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju. na osnovu specifičnih poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region. Romi i lokalna uprava.OSI) je privatna. Osim navedenih programa. medijima. Institut otvoreno društvo Institut otvoreno društvo (Open Society Institute .ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Naziv programa Programi podrške Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993. godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale bosanskohercegovačko društvo. Kako aplicirati? http://www. civilno društvo.osfbih.org. pravnim i ekonomskim reformama. Maršala Tita 19/III 71. godine su obrazovanje. postoje programi i projekti koji se realiziraju na nivou Mreže Soros fondacija. Tokom godine.osfbih. Prioritetne programske oblasti FOD-a BiH u periodu između 2006. javnom zdravstvu.

uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa. godine. traju od tri do pet godina. Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte.ba i www. Evropa. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984.  Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke.mcp. istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća).ba Web stranice: www.FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) Naziv programa Program podrške Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament.uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače. kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Trg BiH 3 Sarajevo.ncp. 98 Natrag na sadržaj . pogledajte web stranicu za više informacija. te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte .  Kapaciteti .gov.ba Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:  Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. uključujući BiH.  Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja. bez obzira na državne granice. Na prijedlog Evropske komisije. Ovisno o pozivu za projekte. BiH Tel: +387 33 492 597 Faks: +387 33 492 632 Email: info@ncp-fp.

pa do izgradnje kapaciteta. Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju. Trenutno Fondacija prolazi kroz strateško restruktuiranje. Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije.održive promjene. vjeroispovijesti.Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) Naziv programa Freedom to Create Grants Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. . .com Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. www. Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani. godina. .000 USD. 99 Natrag na sadržaj .freedomtocreate. do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo. naša prosječna veličina donacije je 40. projekti koji demonstriraju jedno ili više od sljedećeg će biti u našem posebnom interesu: .načini mjerenja uticaja projekta na društvo. Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne organizacije. Samo u posebnim okolnostima ćemo finansirati donacije koje prelaze 100. Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim organizacijama.com Freedom to Create Level 46 UOB Plaza 1 80 Raffles Place Singapore 048624 Tel: +65 62 105 560 Email: info@freedomtocreateprize. u mnogim slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre.000 USD. ne finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili nedozvoljeno lobiranje. pola. Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu.ambiciozne ideje. Programi koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati. Ipak. invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi.smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje razvijene. Freedom to Create neće podržati organizacije koje diskriminiraju na bazi rase. Sem toga. Zemlje u razvoju (uključujući i BiH). Također. i .novi pristup pitanjima i izazovima. nove aktivnosti i planovi će biti poznati u narednom periodu. nacionalnosti. građenje. Kao smjernica. liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije. Na osnovu otvorenih poziva za projekte. pogledajte web stranicu za više informacija.

odnosno kolektivima koji su različiti u svom članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim mladim ženama. uključujući.poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom. Do 5.org/grants-program/apply-for-a-grant FRIDA | The Young Feminist Fund c/o The Association for Women’s Rights in Development 215 Spadina Avenue. Prioritet će biti na: . Toronto. nacionalnom. žene koje žive s HIV/AIDS-om. Bliski Istok. te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene. Cilj FRIDA-e je pružanje dostupnih.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.uključivom organiziranju. regionalnom ili međunarodnom nivou. biseksualce.neformalne i formalne grupe. mrežama. mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva. . Suite 150. Latinska Amerika i Karibi.grupama. kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta.FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) Naziv programa FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurs e.000 USD.grupama. te Zajednice nezavisnih država).malim. i . strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje vode feministikinje. godine. Azija i Pacifik. mreže ili kolektivi sa sjedištem u globalnom jugu (Afrika. marta/ožujka 2013. žene sa sela. Trenutni poziv za projekte je otvoren do 26. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org Web stranica: http://youngfeministfund. grupama u nastajanju. . lezbejke.promicanju i odbrani ljudskih prava žena. siromašne. sredstva i jača učešće i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta. mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim područjima. Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene: . etničke. i . . transrodne. mrežama ili kolektivima sa malo ili nimalo pristupa finansiranju od većih donatora. ali ne ograničavajući se na: izbjeglice. . seksualne radnice. http://youngfeministfund. 100 Natrag na sadržaj . ON M5T 2C7 Canada Tel: +416 594 3773 Faks: +416 594 0330 Email: info@youngfeministfund. žene koje žive u zemljama sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama. srednje i istočna Evrope. nacionalne i kastne manjine.grupama.. žene s invaliditetom.

. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 Sarajevo Tel: +387 33 722 010 Faks: +387 33 613 505 Email: fes@fes.poboljšanje generalnih političkih. ekonomskih i društvenih uslova. 101 Natrag na sadržaj . i .facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za nadarene mlade osobe kroz stipendiranje.Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) Naziv programa Friedrich Ebert Stiftung (FES) Fondacija FES je osnovana 1925. Friedrich-Ebert-Stiftung Ured Bosna i Hercegovina Kupreška 20 71.ba Web stranica: www.facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između država i različitih interesnih grupa. . godine kao političko naslijeđe prvog demokratski izabranog predsjednika. i . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka. .podrška demokratizaciji zemlje i društva i jačanje civilnog društva. Ebert.unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih sfera života.fes. Friedrich Ebert. a u duhu demokratije i pluralizma. .ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.osnaživanje slobodnih sindikata. FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos: . Tokom čitave godine.razvoj neovisnih medija.doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji.dostizanje poštovanja za ljudska prava. . socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja služi sljedećim ciljevima: . ali i čitav svijet. . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Nije specificirana.promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih zemalja.

. Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative on Human Rights Defenders.000 EUR. 102 Natrag na sadržaj . U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje branioca ljudskih prava. Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca ljudskih prava. godine sa specifičnim ciljem zaštite ugroženih branioca ljudskih prava. Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489.godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk.telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava na arapskom. Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti. Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca ljudskih prava. . uključujući Front Line stipendije. uključujući digitalnu sigurnost. španskom i ruskom jeziku. . .međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih prava. Front Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih branioca ljudskih prava. te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti.grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih prava.mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljuds kih prava uključujući dvogodišnji Dublin Platform.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Front Line je osnovan u Dublin-u 2001. i .odmor i predah. Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih organizacija. mali grant može biti odobren unutar 48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Front Line . Do 6. Molimo Vas da direktno kontaktirate centralni ured. Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima ljudskih prava uključujući: .The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Naziv programa Front Line .obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti. francuskom. Front Line za cilj ima promociju poštovanja UN Declaration on Human Rights Defenders. Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih prava. ljudi koji rade na nenasilan način za bilo koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca ljudskih prava koji su direktno ugroženi. pravne troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani. . engleskom.

Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim bra niocama ljudskih prava. 103 Natrag na sadržaj .org/emergency Front Line .frontlinedefenders. Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca ljudskih prava.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti.frontlinedefenders.org Web stranica: www.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office Second Floor Grattan House Temple Road Blackrock Co Dublin Ireland Tel: +353 01 212 3750 Faks: +353 01 212 1001 Email: info@frontlinedefenders. Čitav svijet.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www.

Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji. Srbiji. Poljskoj. Mađarskoj. Estoniji. dostupnost dodatnog finansiranja. Rumuniji. Hrvatskoj. februar/veljača i 15. Kosovu. godini prvi poziv je bio otkazan.000 EUR. Sloveniji i Slovačkoj. Prioritet se stavlja na prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Amsterdam Tel: + 31 20 33 01 383 Email: ceebp@ceebp. Crnoj Gori. Bugarskoj. Češkoj. Latviji. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati www.org Web stranica: www. Bjelorusiji. Pogledajte web stranicu za više informacija. 15. U 2013. Obično se dodjeljuje suma od 1. šireći razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica. Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici. 104 Natrag na sadržaj .1017 RC.Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa CEEBP Program donacija CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i istočne Evrope.000 do 3. avgust/kolovoz svake godine. Litvaniji.ceebp. jasan budžet. Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalite t rada.org Korte Leidsedwarsstraat 12 NL . Bosni i Hercegovini.ceebp. dobro obrazložena potreba aplikanta. Makedoniji. kvalitet izdavačke kuće i prevodioc.

alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i uredničkih slike. cilj je potaknuti komunikaciju . Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka . što im je potrebno su inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje koja podići svijest o njihovom radu. To je razlog zašto daju grantove za pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova. Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog) Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kako bi se istakli iz dokumentarnog stila tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom. Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju) Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih društvenih. sva tri partnera: fotograf. A to je upravo ono što su učinili. Također. Idući rokovi prijave su 1. shvaćamo da je stvaranje i upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme. političkih i kulturnih priča. neprofitna organizacija i komunikacijska agencija uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima. snimaka. snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda.i nastavili su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja. Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika . Zato i dalje nude Grants for Editorial Photography. Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito ispričali svoje priče. digitalnim medijima.Getty Images Naziv programa Getty Images 1995. 105 Natrag na sadržaj . godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba.uključujući nagrađivane vijesti. Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje vrijeme i sredstva za svoju kampanju.i dati alate za stvaranje nadahnuća za vaš vlastiti rad. te rijetke arhivske i savremene snimke. podršku i znatna sredstva. Čitav svijet. jer oni rade zajedno kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom izboru. gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja. slobodu. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od samostalnih umjetnika/ca. muzike i drugog vrhunskog sadržaja. prije samo jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo. Različita. na osnovu specifičnih poziva za projekte. Na završetku ovog projekta. Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za stvaranje. I dok nam brzi on-line pristup slikama. Osim toga. Kao vodeći kreator i distributer slika. maj/svibanj (rokovi su različiti po pozivima za projekte). sportske i zabavne sadržaje. komuniciranje i povezivanje. djela i popularnih pjesama. mart/ožujak i 1. snimaka i muzike.

ro Web stranica: www.gettyimages.guliver.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.aspx Za aplikante iz BiH kontakti su: Guliver Trade SRL Str.ro Generalna web stranica: http://company. Bucuresti Romania Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638 Faks: + 40 21 310 3497 Email: office@guliver. Kako aplicirati? http://imagery.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Crisana nr. 106 Natrag na sadržaj . 18 Sector 1.com/getty_images_grants/overview.gettyimages.

org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kao i za plaćanje za post-proizvodnih troškova. Azije.org/application_eng. godine za promicanje međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma. također. #105 San Francisco.htm The Global Film Initiative 145 Ninth Street.globalfilm. kao što su laboratorijske naknade. Do 10. centralne i istočne Evrope.org Web stranica: www. zvuk i pristup modernim sistemima obrade. Filmaši mogu koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje. godine. Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost. 107 Natrag na sadržaj . Osnovana je 2002. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Inicijativa. Latinske Amerike i Bliskog istoka. juli/srpanj 2013. Idući rok za prijave je 15. Kako aplicirati? www. Inicijativa daje brojne potpore zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije filmova pod nazivom Global Lens. pokazuju ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne poglede na svakodnevni život širom svijeta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.Global Film Initiative Naziv programa Global Film Initiative Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za pomoć nezavisnom filmu iz Afrike. podržava filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije.000 USD. CA 94103 Tel: +1 415 934 9500 Faks: +1 415 934 9501 Email: gfi-info@globalfilm.globalfilm.

NW Suite 420 Washington.org/what-we-do The Global Fund for Children 1101 Fourteenth Street. Kriterij podobnosti Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije.Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) Naziv programa Opšti ciljevi Global Fund for Children Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta.globalfundforchildren. biti registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade. 5.000 USD do 20.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.globalfundforchildren. www.org Web stranica: www. opasan dječiji rad. komercijalno seksualno iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka. 108 Natrag na sadržaj . Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu). GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična područja: škole i stipendije.000 USD. DC 20005 Tel: +1 202 331 9003 Faks: +1 202 331 9004 Email: info@globalfundforchildren.

pravnici. ekonomisti. održivog života. www.org/ourcommunity. CO 80301 Tel: +1 303 939 9866 Faks: +1 303 939 9867 Email: info@greengrants. Razvili smo model finansiranja koji se oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u regionima ili na pitanjima koja podržavamo. novinari . Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike širom svijeta. zaštiti biološke različitosti i dobijanju prava za bolji život u budućnosti.greengrants. 109 Natrag na sadržaj .greengrants.greengrants. Naši savjetnici rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i druge podrške ovim grupama.Global Greengrants Fund Naziv programa Opšti ciljevi Global Greengrants Fund Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci ljudima u zaštiti životne okoline. menadžeri neprofitnih organizacija. Za više informacija pogledajte www. Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače ne bi imali pristup finansiranju.org Web stranica: www. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Otvoreno tokom čitave godine. Ovi savjetnici – biolozi. inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe. šumari.000 USD.html Global Greengrants Fund 2840 Wilderness Place Suite A Boulder.org/grants. Tipično 500 USD do 5.

globalfundforwomen. povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama. 110 Natrag na sadržaj . Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene samo na ova područja): .globalfundforwomen. . . Tokom čitave godine. .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava.globalfundforwomen.izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera. CA 94108. Kriterij podobnosti www. USA Tel: +1 415 248 4800 Faks: +1 415 248 4801 Web stranica: www.promicanje društvene filantropije. i .org/apply-for-a-grant The Global Fund for Women 222 Sutter Street. Suite 500 San Francisco. .povećan pristup obrazovanju.Global Fund for Women (Globalni fond za žene) Naziv programa The Global Fund for Women Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekono mska neovisnost.000 USD. Od 500 USD do 30.povećanje građanskog učešća.org/apply-for-a-grant/information-for-womensgroups www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.osiguranje ekonomske i okolišne pravde.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja oktobra/listopada 2011. Pogledajte web stranicu za više informacija. http://portfolio. 3.theglobalfund. Tematski prozor za Rome. koji je na polju HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava. 4. 6. tuberkuloze i malarije) Naziv programa Global Fund to Fight AIDS. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM). Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u BiH. s težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija. Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU). Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga (CSW). trebali doprinijeti programu pod nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a. 111 Natrag na sadržaj . Tematski prozor za stigmu. 2. Svi projekti bi. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. Različita po segmentima / prozorima finansiranja.org/en/ Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tematski prozor za omladinu. kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim kriterijima odabira. kako slijedi: 1.Global Fund to Fight AIDS. 5. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. godine. tuberkuloze i malarije) Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP. kao inovativni projekti. novi se očekuje u narednom periodu.

iako šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi. metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao potpuno novi.ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće. . III) krajnji cilj npr. usluge.pristup. Ako uspiju. . Zadnji poziv za projekte je zatvoren. 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni. Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE . Ideje koje mogu uključiti tehnologiju. Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvod e. To znači da ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija. ove ideje bi bile transformativne . 3. Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme istomišljenika širom svijeta. . 2. Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji: .000 USD. . Ideje koje su VISOKOG RIZIKA. javne odluke.ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem . a umjesto toga. One ne moraju izravno rješavati problem korupcije.ideja koja se bavi pitanjima korupcije. II) sektor npr.mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila ili procese i/ili kako se nositi s njima. vladavina prava.000 USD.ideja imaju jasnu teoriju promjene. POTPUNO NOVE ideje. transparentnosti i/ili odgovornosti. Ideje koje DIJAGNOSTICIRAJU ili UBLAŽAVAJU izazove TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI. budžeti.inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje. novi se očekuje u narednom periodu. onih dostupnih. i sve ostale bitne faktore. no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela.ideja koja može biti isprobana sa ~10. dijagnoza protiv smanjenja korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Do 10.Global Integrity Innovation Fund Zašto je pokrenut program TESTING 123? 1. alate ili metode. 112 Natrag na sadržaj . i .ideja koje se odnosi na određena pitanja. identificira problem . . Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama. Koje nikada prije nisu bile isprobane. ali ne neophodno. 2) skicirajući preduslove za postizanje tog cilja. . Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu: potrebnih sredstava vs. itd. One nisu poznata "rješenja". kontekstualna ograničenja. transparentnosti i odgovornosti (T&A) zajednica prakse. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje. zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade. dokumentaciji. jer je njihov potencijal uticaja velik. Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20 projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari. i 4) artikulirajući pretpostavke da objasne hipoteze. Želimo ispuniti prazninu u učenju.one riješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj..Global Integrity Innovation Fund Naziv programa TESTING 123 .

globalintegrity. mobitel. Kako aplicirati? http://innovation.odgovornosti.) protiv ne-tehnoloških aspekata.org/contact/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. korištenje tehnologije (online. i IV) pristup npr.globalintegrity. itd. 113 Natrag na sadržaj .org/applying/ Kontakt http://innovation.

Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe)
Naziv programa Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu, književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača, plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova. Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja: - demokratija, vladavina prava i civilno društvo, - tekuća regionalna i globalna pitanja, - kulturna dimenzija evropskih integracija, - novija njemačka istorija, i - izvanredna djela suvremene njemačke književnosti. Pažnja će se također posvetiti i: - klasičnoj njemačkoj književnosti, - suvremenoj drami, i - kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade. Različita. kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, kraj aprila/travnja: sve kategorije, kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i kraj oktobra/listopada: sve kategorije.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Čitav svijet.

Kriterij podobnosti

Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.

Kako aplicirati?

http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina Bentbaša 1a 71.000 Sarajevo Tel. +387 33 570 000 Faks: +387 33 570 030 Email: info@sarajevo.goethe.org Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

114

Natrag na sadržaj

Grand Challenges Canada
Naziv programa Stars in Global Health (Zvijezde globalnog zdravlja) Ovaj jedinstveni program omogućava inovatorima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i u Kanadi da razviju svoje hrabre ideje s velikim uticajem na poboljšanje globalnih zdravstvenih uslova. Tražimo ideje koje odražavaju cijeli spektar globalnog zdravlja, uključujući otkrivanje lijekova, medicinskih uređaja i dijagnostike, razvoj cjepiva, zdravlje i medicinsku edukaciju, majku i dijete, nezarazne bolesti (uključujući i mentalno zdravlje i rak) i informacijsko-komunikacijske tehnologije, vode i kanalizaciju, te poljoprivredu. Grand Challenges Canada poziva na dostavu prijedloga koji mogu biti lako implementirani u zemljama u razvoju u cilju poboljšanja globalnog zdravlja. Tražimo ideje koje su hrabre i kreativne, te imaju potencijal da naprave značajan uticaj na globalni zdravstveni problem. Predložene inovacije trebale bi: 1. imati veliku vjerojatnost postizanja značajnih i mjerljivih zdravstvenih dobitaka u okruženju sa slabim resursima, i 2. povećala učinkovitost, apsorpciju, prihvatljivost uticaja, održivost i integrirajući naučno/tehnološke, društvene i poslovne inovacije. Mi to zovemo "Integrirana inovacija". (pogledajte www.grandchallenges.ca/inte-grated-innovation). Poželjni kvaliteti uključuju: - pristupi koji se mogu koristiti na učinkovit način za poboljšanje zdravlja u zajednicama koje su bez ili samo sa osnovnom zdravstvenom infrastrukturom/ osobljem, rješenja za odgovarajuća mjesta s ograničenom infrastrukturom (npr. nedostatak električne energije ili čiste vode, itd.), pristupi koji smanjuju održavanje i obuku, rješenja koja se mogu lako asimilirati u kulturnim praksama i postojećim zdravstvenim sistemima (uključujući i zajednice bez ili sa osnovnim zdravstvenim institucijama), ekstremna dostupnost, pristupi koji odražavaju razumijevanje ciljnog tržišta i korisnika, rješavajući potrebe korisnika, i rješenja koja uključuju solidan poslovni plan za poticanje tržišne penetracije i primjene u siromašnim zemljama. Inicijalno će biti dodjeljeni grantovi do 100.000 kanadskih dolara na 12-18 mjeseci da pokažu vrijednost ideje koncepta. Nakon evaluacije mogu se dodijeliti grantovi do milion kanadskih dolara sa potencijalnim vezama sa privatnim sektorom. Rok za trenutni poziv za projekte je 6. februar/veljača 2013. godine. Čitav svijet, sa fokusom na zemlje u razvoju. www.grandchallenges.ca/grand-challenges/gc1-stars/stars-programinformation http://applications.grandchallenges.ca/ Email: stars@grandchallenges.ca Web stranica: www.grandchallenges.ca

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

115

Natrag na sadržaj

Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa Program malih grantova The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije. Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom svijetu. Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama, međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja. HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za duži period moraju biti dobro pojašnjene. Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Čitav svijet. HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne daje donacije institucijama. www.hfg.org/rg/application.htm 25 West 53rd Street, 16th Floor New York, NY 10019-5401 USA Tel: +1 646 428 0971 Faks: +1 646 428 0981 Web stranica: www.hfg.org

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

116

Natrag na sadržaj

Heart and Hand Fund
Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Program malih grantova Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na Balkanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Rok za prijave Geografsko područje podrške

SAD i zemlje Balkana.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html Heart & Hand Fund/Peace Development Fund PO Box 3070 Half Moon Bay, CA 94019, USA Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: deadcow@igc.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

117

Natrag na sadržaj

Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokra tija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i praktično međunarodni akter. Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja. 1. Mi smo agencija za zelene ideje. Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva. Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije. 2. Mi smo međunarodna politička mreža. Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija. 3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava. Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, lju dska prava, demokratiju i samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima. Nije specificirana. Tokom godine. BiH i svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

118

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti Poslati upit za više informacija.boell@bih.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 260 450 Faks: +387 33 260 460 Email: h.net. Heinrich Böll Stiftung Ured za Bosnu i Hercegovinu Čekaluša 42 71.boell. 119 Natrag na sadržaj . Poslati upit za više informacija.ba Web stranica: www.

te se bori protiv uzroka gladi.heks.ch Web stranica: www. Francuska skraćenica je EPER (Entraide Protestante Suisse).: +41 44 360 88 95 Email: projektdienst@heks. godine od strane Federation of Swiss Protestant Churches. HEKS specifično radi na sljedećim područjima:  Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u proizvodnji i prodaji proizvoda. Svi ljudi bi trebali živ jeti dostojanstveno i sigurno u društvenom. Veliki broj zemalja širom svijeta. Geografski fokus je istočna Bosna. Kako aplicirati? www.  Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u BiH. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. smješten je u Cirihu i ima ured u Lozani. nepravde i društvene nejednakosti. HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće. ekonomskom i političkom smislu. HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo njihovo zapošljavanje.Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) Naziv programa Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije definiran. 120 Natrag na sadržaj .  Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih problema u BiH. a švicarske građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima.ch Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i ekonomskih uslova. HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti. Veoma limitirana. HEKS je ustanovljen 1946.ch/en/worldwide/west-balkans HEKS Kommunikation Projektdienst 8042 Zurich Tel. Glavni fokus je poboljšanje lanca dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade. uključujući i BiH.heks. godine. a kao Fondacija radi od 2004.

HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih kako bi pregledali projekte i davali preporuke. Pogledajte web stranicu za više informacija. NY 10001 USA Email: info@hivyoungleadersfund. Mladi na čelu organizacija trebaju imati d o 30 godina. imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se zadovoljile potrebe njihovih zajednica.000 USD. Neregistrirane grupe moraju identificirati fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani. Kriterij podobnosti - Kako aplicirati? www. mladih ljudi koji žive s SIDA-om.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način pregledom aplikacija. Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na finansiranje.hivyoungleadersfund. u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa. Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om. HIV Young Leaders Fund će ulagati u mlade vođe i njihove koalicije. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice.org Web stranica: www. mladih gej muškaraca. 121 Natrag na sadržaj . 5. HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše pogođenih SIDA-om. Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao neprofitne organizacije. Na osnovu otvorenih poziva.HIV Young Leaders Fund Naziv programa HIV Young Leaders Fund HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa mladih koji rade na pitanjima SIDA-e. mladih ljudi koji koriste droge i mladih žena. ovisno o lokalnom kontekstu. CRP također garantira da pogođene zajednice. uključujući i mlade osobe koje žive s SIDA-om. To uključuje organizacije mladih seksualnih radnica. mladih transgender osoba.hivyoungleadersfund.000 USD do 15.org/grants-program/apply-for-a-grant HIV Young Leaders Fund 494 8th Avenue Suite 505 New York. Fond je napor inovativnog partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na SIDA-u.

Odabir se vrši dva puta godišnje. Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz zemalja u razvoju. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Africi i Latinskoj Americi. Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1 . odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti. istočnoj Evropi.000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla. Hubert Bals Fund P.000 EUR za digitalnu produkciju. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih filmaša u Aziji.filmfestivalrotterdam.2 miliona EUR za pojedinačne grantove do 10. 10. Čitav svijet. 30. Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije.O.000 EUR za skripte i razvoj projekata.000 EUR za post-produkciju.000 EUR za radionice.filmfestivalrotterdam.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i 15. Box 21696 3001 AR Rotterdam the Netherlands Web stranica: www.com/professionals /hubert_bals_fund/projectentry/ International Film Festival Rotterdam Attn. www. HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte. avgust/kolovoz. mart/ožujak i 1. Od početka rada Fonda 1988. 20. sa rokovima 1.Hubert Bals Fund Naziv programa Opšti ciljevi Hubert Bals Fund Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka. Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta. na Bliskom istoku. 122 Natrag na sadržaj .

implementraciju i testiranje inovacije. nepredviđene okolnosti i planiranje). njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa kojima se suočavaju organizacije u dostavlj anju humanitarne pomoći. U okviru drugog poziva za projekte su davali podršku za velike grantove do 150. 4-implementacija i 5-difuzija) koji će doprinjeti poboljšanju relevantnosti.humanitarianinnovation. i jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija. rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo infrastrukture). 3-razvoj. podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima. HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije (1-prepoznavanje. iskustvom i ekspertizom. Vodeći aplikant mora biti (a) neprofitan. (b) javna ili vladina institucija. lijekovi. kao što je npr. koordinacija pomoći. HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim diversificiranim znanjem. sistem ranog upozoravanja. voda. ali govori o sljedećim područjima: materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa. U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je identificirati vodeću organizaciju u konzorciju.). dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i dodatni programi ishrane). akademika i osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u procesu inovacija. Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku. Konkretno. podesnosti. 123 Natrag na sadržaj . i spriječavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe. Mali grantovi su veličine do 20. zaštita i usluge podrške (koordinacija. Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta. itd. pokrivenosti. logistika i komunikacija). Profitni entiteti mogu biti dio konzorcija. www.000 funti. Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova. ali ne mogu biti vodeći aplikant / korisnik granta.humanitarianinnovation.000 funti koji podržavaju razvoj. omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i analiza inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih mogli podijeliti sa širom zajednicom . Humanitarian Innovation Fund radi na: omogućavanju i podršci humanitarnim inovatorima da implementiraju svoje kreativne ideje u procesu inovacije. iako su prihvatljive i individualne aplikacije. 2-pronalazak.Humanitarian Innovation Fund Naziv programa Opšti ciljevi Humanitarian Innovation Fund Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u identificiranju. nevladina organizacija.org/about Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/funding www. (c) akademska ili istraživačka institucija. efikasnosti i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse.

Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.000 USD. i to Hellman pred U. NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700 Faks: +1 212 736 1300 Web stranica: www.hrw. House Un-American Activities Committee i Hammett pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. Kako aplicirati? www. čija je komunistička paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice".Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants Naziv programa Hellman / Hammett program donacija Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona. 34th floor New York. Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian Hellman sa donacijama koje nose njeno.S. Čitav svijet.000 USD i 10. Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom godina.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. se Podrška piscima koji imaju problem u radu. kao i ime njenog dugogodišnjeg pratioca.org/en/node/75288 350 Fifth Avenue.hrw. Hellman i Hammett su oboje bili ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti. 124 Natrag na sadržaj . McCarthy-ijem. te imaju finansijske potrebe. romanopisca Dashiell Hammett-a. Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Između 1.

i romska djeca i obrazovanje. pružanjem podrške lokalnim organizacijama civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada. godine na inicijativu članica Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF CEE) za BiH. 125 Natrag na sadržaj . s posebnim naglaskom na temu nasilja. u toku 2013. svaka tri mjeseca. IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje. važnim za njihov rast i razvoj. pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog društva koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i Hercegovini. In fondacija. s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece u BiH.Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini Naziv programa Program malih grantova IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini – osnovana je u julu 2009. i to za sljedeće pod programske oblasti: vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama. će objaviti četiri poziva za dostavljanje prijedloga projekata. podržavajući inovativne modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće da obezbjedi djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u BiH. gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica. Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija.IN Fondacija . Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva u kojem se njihov glas čuje i uvažava. promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije.ba. i to početkom februara i maja. krajem a vgusta i sredinom novembra tekuće godine. preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i omladinskim grupama u lokalnim zajednicama. prikupljati sredstava. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje prijava možete dobiti putem emaila na adresu: info@infondacija. nadležnim institucijama. razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva. kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim za njihov rast i razvoj. kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade na unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih. Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH. privrednim subjektima i medijima. Ciljevi i djelatnosti Fondacije su: poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz unaprjeđenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života. Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH zalaže se za unaprjeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u sve društvene tokove u BiH. jačati kapacitete Fondacije.

Trenutni poziv je otvoren do 29.infondacija.P. projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade. Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima. kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada sa ciljnim grupama. aprila/travnja 2013. 45 78. 126 Natrag na sadržaj . Prijave slati na dolje navedenu adresu IN fondacije.infondacija. Više informacija: www. lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu. Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje. Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. Po prijemu prijedloga projekata. Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu: za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane nevladine organizacije. bilo kroz finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške. učešće djece i m ladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju projekta.102 Banja Luka Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 51 464 460 Email: info@infondacija. godine. kroz svoje aktivnosti.ba Web stranica: www. Geografsko područje podrške BiH. projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s korisnicima. važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri.org/kriteriji-za-finansiranje In fondacija P.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. NVO bi trebale da promovišu socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH.

kao i partnerski projekti između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti. Kratkoročni grantovi do 4. Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja. a koji se tiču porodica nestalih osoba. Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih organizacija.org Web stranica: www. pružanje dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih projekata. koji će iskazati puno poštovanje za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica. BiH Tel: +387 33 280 800 Faks: +387 33 280 900 Email: jcsi. Projekti u trajanju do 6 mjeseci do 10. apliciranja pogledajte: www.000 KM.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Program za dodjelu malih grantova Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu. pravdu i reparaciju. te u jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba.000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela komemoracija i sjećanja do 30.ic-mp.000 Sarajevo.ic- Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) Alipašina 45/A 71. Iako javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte.International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) Naziv programa Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva .org/resources/documents/. Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011.000 KM. Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva. 127 Natrag na sadržaj . Za više informacija o načinima mp. Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevl adinih organizacija / mreža nevladinih organizacija. godine.grants@ic-mp. programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i zapadni Balkan.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s svjetovnim životnim stavovima. Više informacija možete naći na internet stranici www. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. medijima ili široj javnosti. reklame. itd. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati promicanje novih zakonodavnog tijela. članke u tiskanim medijima i slično. seminare.nl. skeptičnost prema aktivnostima vraćanja. astrologije. UNESCO. Harareu i Kostariki. Više informacija možete dobiti na internet stranici www. To potiče rast novih grupa humanista i predstavlja humanističke interese u UN. sekularističkih i ateističkih organizacija sa više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara. proizvodnju informativnih materijala. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. odnosno poboljšanje ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji. IHEU promiče i brani slobodu savjesti i izražavanja. racionalističkih. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja.org. izdavaštvo. medija ili šire javnosti.International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija) Naziv programa Međunarodna humanistička i etička unija International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez humanističkih. medije. promoviranje znanstvenih metoda. Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti. kaste.iheu. medijima ili široj javnosti. promoviranje sekularizma. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za populariziranje nauke. članke u tiskanim medijima i slično. Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne član ove. izabranih službenika/ca i drugih volontera/ki. Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav prema političarima. otkrivajući kršenja ljudskih prava od vlade i zagovaranja prema političarima. izdavaštvo. i regionalnim uredima u Bangaloreu. Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih područja: promoviranje humanizma. medije. 128 Natrag na sadržaj . reklame. UNICEF i Vijeću Evrope. porijekla. promoviranje ljudskih prava. HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU -a sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji. rada ili spola. i/ili pomaganje ljudskih prava drugih posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije. poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava. te se zalaže za odvajanje religije i države. slanje predstavnika/ca na sastanke ili konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica. seminare. IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i smjernice o pitanjima politike i strategije. naučne metode razmnožavanja. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove.hivos. ili izgradnja organizacijskih kapaciteta. rasta i napretka. praznovjerja i alternativne religije.

org IHEU 1 Gower Street London. Međutim. 129 Natrag na sadržaj . a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje.000 EUR godišnje. 3.iheu. Sljedeće organizacije mogu se prijaviti: 1. 2. Svijet uključujući i BiH. WC1E 6HD Web stranica: www. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS programa u nekoj od zadnjih 10 godina. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi). Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama. Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije.iheu. Projek at bi trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja aplicira za grant. www. IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa.org/contactus Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a novi poziv se očekuje u narednom periodu.Veličina donacije Maksimalan iznos za jedan projekat je 10. Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine.

130 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Prihvata prijedloge projekata na sve teme i ne postoje unaprijed određeni limiti finansiranja.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? www.3ieimpact. i evaluacije zasnovane na teoriji promjene.International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) Naziv programa The Open Window Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje razvijenim zemljama. a novi se očekuje u narednom periodu. Zadnji poziv je bio otvoren do početka avgusta/kolovoza prošle godine. gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH). Širom svijeta.org/openwindow/ Kontakt Web stranica: www. prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama koje implementiraju projekte. prijedlozi projekata koji se pripremaju od strane evaluatora/istraživača u zemljama u razvoju i razvijenih zemalja. Prednost se daje: evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike i imaju jasnu strategiju komunikacije. Različita.3ieimpact.

kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz prošlosti.com Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. komorni muzički ansambli. Kad god je to moguće Fondacija preferira k o-finansiranje iz drugih izvora i preferira da ne daje novac za operativne troškove. pozorište i arhitekturu (“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe.720 franaka. .li International Music and Art Foundation Legal Domicile (Registered Office) P. putne troškove. crtež. kao što su opera. International Music and Art Foundation dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i izvedbenih umjetnosti.muzeji. muziku. gdje je srednja veličina granta 27. Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka. kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje. simfonijski orkestri.homestead.O.arhitektonske restoracije i konzervacija. Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija. likovnu umjetnost (slikarstvo. 131 Natrag na sadržaj . Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za buduće generacije umjetnost. Posebni interesi Fondacije uključuju. Liechtenstein Email: trustees@imaf. godine u svrhu distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje distribuira organizacijama širom svijeta.istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti. Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama u područjima: .International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) Naziv programa International Music and Art Foundation Grants International Music and Art Foundation je osnovana 1998. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. http://imaf. konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili organiziranja projekta ili aktivnosti. radionice. Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu obećavajućim. skulptura). “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela umjetnosti i arhitekture.li Web stranica: http://imafoundation. Box 39 FL-9490 VADUZ. Tokom čitave godine. Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije. ali nisu ograničeni na. i . 1829). . sastanke.izvedbenih umjetnosti. balet i pozorišta.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.at South East Europe Media Organisation (SEEMO) Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna.International Press Institute: News Innovation Contest International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in Digitial News Platforms. direktora i vodećih novinara. open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i distribuirani su u javnom interesu.at/awards. IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija. godinu je zatvoren. Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija.freemedia. . Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine.html International Press Institute Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. Poziv za 2012. zaštiti slobode mišljenja i izražavanja. Ukupno je 2.org Web stranica: www. IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije . Austria Tel: + 43 1 512 90 11 Faks: + 43 1 512 90 14 Email: ipi@freemedia. te novinarske izvrsnosti) International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika. Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije: . Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi.platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja. poslovnih modela ili treninga. Austria Tel: +43 1 513 39 40 Faks: +43 1 512 90 15 Email: info@seemo. Kako aplicirati? www. Business Models. te poboljšanju prakse novinarstva. uključujući i mobilne.obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. na Bliskom Istoku i Africi. 132 Natrag na sadržaj . or Trainings & Journalism Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih platformi vijesti. naredni se očekuje tokom godine. i . promicanju slobodnog protoka vijesti i informacija.seemo.održivost: unapređenje poslovnih modela.digitalne. razvoj održivih poslovnih modela i trening novinara.

Kriteriji su jasno naznačeni na svakom pozivu za projekte. koji od decembra 2010. . BiH. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj instituciji. maja/svibnja. te medijske i profesionalne asocijacije.internews.Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH.ba. treninge i mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. . ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti cjelokupne medijske slike u BiH.Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim međunarodnim institucijama. 133 Natrag na sadržaj . .Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i Hercegovini.Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”. . kao i za podršku samoregulaciji medija u BiH. online medijskih tehnologija. vrijedan 5. Ovi grantovi ne mogu se koristiti za pokretanje web medija. koji ukupno iznosi milion USD.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD. .Internews Naziv programa Jačanje nezavisnih medija u BiH USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji projekt. Ciljevi projekta su: . Trenutno otvoren poziv u okviru programa “Ljudska prava” je otvoren do 1. Više detalja na web stranici: www. te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih. napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske pismenosti.Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i alternativne izvore informacija. što znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25.ba Web stranica: www. Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira.7 miliona USD. Hamdije Kreševljakovića 50 71. inovativne ideje za online medije. Također. Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici. .Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom radu. . Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti. u okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova.Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija postojećih online medija.internews. godine implementira Internews u BiH. a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko novinarstvo.Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na odgovornost.000 Sarajevo Email: sjaram@internews.

ali ti proizvođači imaju malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD.itvs. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta. ljudima i njihovim gledištima. Američka publika želi saznati više o drugim mjestima. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći različite glasove u javnu sferu.Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat). budžetsku i uredničku kontrolu nad svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili komercijalne stanice ili filmskog studija. International Call Funding Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup međunarodnim programima.org/funding/international/criteria Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www. 134 Natrag na sadržaj .Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora. uključujući i javne stanice.org/funding/international/how Tel: +1 415 356 8383.Radovi u pripremi. kada vještine reditelja. predmet i priča to nalažu.ITVS International Naziv programa International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje) ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim pričama koje mogu informirati.Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s producentima iz različitih zemalja. ITVS će razmotriti i duže programe.itvs. U rijetkim slučajevima. . U okviru ovoga programa se prihvataju: . Osoblje navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati. .” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik autorskih prava. Praktično sve zemlje osim SAD. Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici. godine. www. “Nezavisni producenti. ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na američkoj televiziji. Zadnji poziv je bio otvoren do početka decembra/prosinca 2012. nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom u cjelini. local 445 Email: cynthia_kane@itvs. uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko zastupljena na američkoj televiziji. a novi se očekuje u narednom periodu. odnosno projekti koji su već u fazi produkcije. . Nije definirana. b) ima umjetničku.

maja/svibnja 2013. godine. Stečeno vlasništvo ili upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje rade na zaštiti životne okoline.000 EUR. www.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Trenutni poziv za projekte je otvoren do 1. Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem (strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja. IUCN NL je most između društvenih organizacija.nl/funds/purchase_of_nature_1 Marc Hoogeslag MSc Tel: 0031 20 3018 264 Email: marc.iucn.iucn. biznis sektora i svih ostalih partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti. Pogledajte web stranicu za više informacija.IUCN National Committee of the Netherlands Naziv programa Podrška prirodi 35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljen og u Holandiji su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands. Strateška kupovina može značiti osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala.hoogeslag@iucn.nl Skype: marc. 135 Natrag na sadržaj . vlade. Maksimalna veličina granta je 85.hoogeslag. Veliki broj zemalja širom svijeta.

nl/industry/markets-funding/vrijman-fund. www.Inicijative distribucije: prikazivanje filmova.500 EUR za proizvodnju i post-produkciju. januar/siječanj i 15. po mogućnosti lokalna ili regionalna produkcija. Fond ne pruža samo finansijsku podršku.Dokumentarni filmski festivali: filmski festivali koji za cilj imaju promociju dokumentarnog filmskog žanra i koji služe kao mjesto susreta lokalnih režisera i publike. maj/svibanj.000 EUR za druge aktivnosti (inicijative distribucije. produkciji i/ili distribuciji i prodaji.000 EUR za skripte i razvoj projekata. posvećene razvoju dokumentarnih skripti.idfa. b) Produkcija i post-produkcija.nl/industry/markets-funding/idfa-fund/about/about-the-idfafund.Dokumentarne radionice: radionice za režisere i/ili producente iz ne-zapadnih zemalja na osnovu definicije iz DAC liste. Projekat može biti podnešen samo jednom u svakoj od spom enutih kategorija. Ako je projekat odabran. a) Skripte i razvoj projekata. .Jan Vrijman Fund Naziv programa Jan Vrijman Fund Jan Vrijman Fund daje grantove nezavisnim režiserima dokumentaraca iz zemalja u razvoju. 136 Natrag na sadržaj . Režiser i kompanije trebaju biti nacionalnosti zemlje u razvoju i živiti i raditi u zemlji u razvoju. 17.aspx Jan Vrijman Fund Frederiksplein 52 1017 XN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 627 3329 Faks: +31 20 638 5388 Email: janvrijmanfund@idfa. Pri odabiru fond podržava najmanje 18% projekata iz najmanje razvijenih zemalja na DAC listi. već ima i savjetodavnu ulogu. Jan Vrijman Fund finansijsku podršku daje dva puta godišnje. .nl Web stranica: www. grant mora biti utrošen u zemlji u razvoju i sva prava distribucije za zemlje Beneluksa moraju biti rezervirana na Jan Vrijman Fund.aspx Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. na osnovu definicije iz DAC liste. putujući filmski festivali ili specijalna prikazivanja u udaljenim ili područjima pogođenim konfliktima. aplikanti trebaju imati na umu da ne može biti odabrano više od 8% zaprimljenih projekata. c) Ostale aktivnosti: . Podrška u ovom dijelu se daje za razvoj skripti i projekata tokom istraživanja i njihovog razvoja. dokumentarni filmovi na festivalima i dokumentarne radionice). Jan Vrijman Fund podržava kreativne dokumentarce u zemljama u razvoju. Sem toga Fond podržava projekte koji promoviraju lokalnu dokumentarističku produkciju i distribuciju kroz aktivnosti kao što su radionice.idfa. JVF pruža pojedinačne potpore do 5. ili 15. Dalje. Rokovi prijave su 15. Generalno fond je otvoren alternativnim i inovativnim idejama dok god su dobro utemeljene i sa jasnim planom implementacije. dokumentarni filmski festivali i obrazovni programi. kao što su pokretna kina.

kao i linkovi na druge relevantne web stranice.jp/world/en/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 137 Natrag na sadržaj .jp/world/en/ Kontakt Web stranica: www.jpf.Japan Foundation Worldwide Naziv programa Grants Program The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta. doprinosi svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i drugih ljudi kroz medij kulture. Kako aplicirati? www. Na web stranici se može pronaći više informacija o uredima fondacije u inostranstvu.go.jpf. njihovim aktivnostima. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta. Pogledajte web stranicu za više informacija. sa sjedištem u Tokiu. područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom jeziku (Urawa i Kansai). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različita. Različita. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.go. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja.

Omiya-cho.go. januar/siječanj. Kawasaki City. te trening za osoblje. Kanagawa Prefecture 212-8554 Japan NGO Support 81 44 520 9609 Grant Program 81 44 520 9505 E-mail: jfge@erca. Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije.erca. Saiwaiku. Čitav svijet. Zadnji rok prijave je bio 25. istraživanja i studije. Muza Kawasaki Central Tower 8th floor 1310.jp Web stranica: www. JFGE ima dva osnovna programa: (1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti životne okoline.jp/jfge Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 138 Natrag na sadržaj .Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) Naziv programa Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO -e Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora. i (2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na projektima zaštite životne okoline kroz informiranje.go. Pogledajte web stranicu za više informacija. uključujući i pojedince i privatne korporacije. Pogledajte web stranicu za više informacija. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanj a životne okoline. gdje je kategorija dostupna za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od strane ne-japanskih organizacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom mogu aplicirati u okviru poziva za projekte. novi poziv se očekuje u narednom periodu.

i . .Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Naziv programa Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Misija JP Elektroprivrede HZ HB d. . JP Elektroprivrede HZ HB d.000 Mostar Web stranica: www. Mostar će slijediti opredjeljenja: . Nije definirana.ba www. .u humanitarne svrhe.) Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar Mile Budaka 106 A 88. distribucija i opskrba električnom energijom . Donacije se dodjeljuju za financiranje: .ekonomičnosti u poslovanju. osnovani u skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe. Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška donacije. .razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima.d. www.potreba u području socijalne pomoći.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba/ephzhb. a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine. Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva. pouzdana i sigurna proizvodnja. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski prostor. Mostar je kvalitetna. te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika.ephzhb.potreba u području sporta.održivosti ukupnog razvoja.ephzhb.pomoć partnerima u sličnim djelatnostima. 139 Natrag na sadržaj . Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011. U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d.potreba u području kulture. idući se očekuje u narednom periodu. i . godine.implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima.ephzhb. Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s rokovima naznačenim u Pozivu.d.d.aspx?vijest=1279&prikaz=0# (poziv za 2011. .

uk Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.asp?section=00010004 Joseph Rowntree Charitable Trust The Garden House.Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između ljudi i institucija koje utiču na njih. Pogledajte web stranicu za više informacija. .Pitanja od interesa za Kvekere.org. septembra/rujna. uključujući i promicanje odgovornosti.Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba.uk/text. 140 Natrag na sadržaj . stvaranje kulture mira. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. Pogledajte web stranicu za više informacija. odziva i poštivanja ljudskih prava širom javnog i privatnog sektora. Water End York. YO30 6WQ Tel: +44 1904 627 810 Web stranica: http://www. uključujući i rad na trgovini oružjem.org.Irska i Sjeverna Irska. U ovoj godini pozivi za projekte su otvoreni do 15. Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim od pet područja navedenih ispod: . Prije svega Velika Britanija. te rad koji prati i izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu. Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj Britaniji i Irskoj. otvorenosti. . uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da se uključe u donošenje odluka i politike razvoja.jrct. ali u određenim slučajevima i BiH. razvoj učinkovitih mjera izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje vojnoga roka.Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima društva.Joseph Rowntree Charitable Trust Naziv programa Joseph Rowntree Charitable Trust Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i nepravdi. aprila/travnja i 2. .jrct. .

migracijama.razvoju.demokratiji na Balkanu. godine Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i nove projekte.aspx?LangType=1033 www.kbs-frb.liderstvu. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. . Pogledajte web stranicu za više informacija. 141 Natrag na sadržaj . . .King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) Naziv programa King Baudouin Foundation Grants Programme Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u poboljšanju uslova života za stanovništvo.partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte. .be/calls. U svom statutu iz 1976.htm Email: proj@kbs-frb. .kulturnom nasljedstvu. Kako aplicirati? www. Ovisno o pozivu za projekte. . i . Na taj način možemo napraviti trajan doprinos većoj pravednosti.zdravlju.be Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013." Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za stvaranje boljeg društva. .siromaštvu i društvenoj pravdi.kbs-frb. demokratiji i poštivanju različitosti. Generalno podrška se pruža za aktivnosti na: .be/about-the-foundation.filantropiji.lokalnom angažmanu. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Pogledajte www. Posebna pažnja se daje promociji ljudskih prava žena. podizanje svjesnosti. umjesto toga projektni prijedlozi se primaju tokom čitave godine. Ovo znači da rade bez rokova.KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights Naziv programa KIOS Small Grants Program Glavni prioriteti su: demokratska prava.fi.kios. Posebna pažnja se daje promoviranju ljudskih prava djece.10. Podrška se također može pružiti i drugim oblicima projekata vezanih za ljudska prava.fi Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . KIOS ima otvoren poziv za projekte. jačanju i širenju saradnje. dokumentiranje i obrazovanje.fi/english/application_forms za aplikacionu formu i vodič za aplikante i zapamtite da uključite svu zahtjevanu dokumentaciju u vašu aplikaciju. . kao što je podizanje svijesti.. Osim podrške projektima. praćenje. KIOS podržava i institucionalni razvoj ljudsko-pravaških organizacija. KIOS pruža finansijsku podršku lokalnim organizacijama civilnog društva koji rade na povećanju javne svjesnosti. Čitav svijet.Saradnja sa ljudsko-pravaškim organizacijama u post-konfliktnim zemljama gdje su mehanizmi za zaštitu ljudskih prava slabi. Mali grantovi su 500 . Ne šaljite koncepte projekata. Web stranica: www. na primjer pravna pomoć i pod određenim okolnostima tehnička i institucionalna podrška. gender jednakost i pravo na obrazovanje. Molimo vas da pošaljete kompletnu aplikaciju putem emaila na adresu kios@kios. Partneri trebaju raditi na pitanjima koja se direktno dotiču UN Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. KIOS je fokusiran na rad u sljedećim područjima: . Također daju i veće grantove. te obrazovanje.Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju preveniranje kršenja ljudskih prava. djece. a princip koji sumira KIOS-ov moto je: "Ljudska prava za najranjivije".Ljudska prava najranjivijih: jačanje i zaštita prava najobespravljenijih grupa.000 EUR. praćenje i dokumentiranje. Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju prevenciju povreda ljudskih prava. 142 Natrag na sadržaj .kios. jač anju organizacijskih kapaciteta i širenju zajednica kojoj se poštuju ljudska prava. žena i siromašnih. manjinskih grupa i siromašnih.

pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja ka donatoru (donatori u nastajanju).Know-How Exchange Programme Naziv programa The Know-How Exchange Programme (KEP) KEP je odobren 2004. međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji. Pogledajte web stranicu za više informacija. Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora. a ne više od 40. decembra/prosinca.org/KEP/Call2011?tab=3 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU. Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt www. 143 Natrag na sadržaj . promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama CEI-ja. uključujući i BiH.ceinet. energetika i životna okolina. a novi se očekuje u narednom periodu. Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz vlastitog ili vanjskog izvora. jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija. CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta. planiranje i razvoj infrastrukture. Zadnji poziv je bio otvoren do 28. Region.000 EUR po projektu. Program potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan. i poljoprivreda. a ciljevi KEP-a su: jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu članice EU. Trenutni fokusi rada su: evropske integracije.

Federaciji i BiH. prostora i drugo. i ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu. organizuje seminare radi edukacija mladih. organizuje tradicionalne proslave.ba/node/724 Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. radnih odnosa. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koj a ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje. jubileje i drugo. kulture. boračko-invalidske zaštite. pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave.000 Sarajevo Tel: +387 33 562 055 Web stranica: http://skupstina. Različita. pitanja poslaničkog sistema. sporta. socijalne zaštite. informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine. razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda.ks. Na osnovu poziva za projekte.gov.Komisija za mlade Reisa Džemaludina Čauševića 1 71. razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma. kao i s međunarodnim organizacijama. nauke. obrazovanja. zdravstva. Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo. U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju. na osnovu poziva za projekte. izborna pitanja. Skupština Kantona Sarajevo . razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini. 144 Natrag na sadržaj . razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu.Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Naziv programa Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Generalni zadaci Komisije za mlade su: razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života. Definirano u okviru poziva za projekte.

se Web stranica: www. besplatnu pravnu pomoć. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih prava. informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. Pogledajte web stranicu za više informacija. Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke pomoći. Druge usluge koje ove organizacije pružaju uključuju psihološku podršku. Osnažuju i educiraju žene aktivistkinje i političarke. Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima. 121 62 Johanneshov. U principu rade samo sa partnerskim organizacijama. BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta). Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Slakthusplan 3. Sweden Tel: +46 8 588 891 00 Email: info@kvinnatillkvinna. pomirenja i mirovnog rada. Neke organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama.se/en/our-partnerorganisations-0.se/en Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Za listu partnera u BiH pogledajte: www. Pogledajte web stranicu za više informacija.Kvinna till Kvinna Naziv programa Kvinna till Kvinna Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u konfliktnim područjima. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja. te trgovinu ljudima.kvinnatillkvinna. strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje ž ivljenje. Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija.kvinnatillkvinna. Na primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i žena koje se vraćaju kućama nakon rata. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima. Ženske organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije. 145 Natrag na sadržaj . Različita.

sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu.ac. Philip Leverhulme Prizes i Major Research Fellowships) Istraživanje po penzionisanju Umjetnost (Arts Scholarships i Artists in Residence) Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks. Study Abroad Studentships i International Networks) Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research Fellowships. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Ovisno o pozivu za projekte. Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte. Različiti tokom godine. Research Project Grants. http://leverhulme. Fondacija poseban naglasak stavlja na: originalnost projekata. djeluje u svim akademskim disciplinama. 146 Natrag na sadržaj . sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju.uk/funding/grant_applications. stipendije. i uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina. Emeritus Fellowships i Research Programme Grants Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships. stipendiranje i nagrade. godine pod Will of the First Viscount Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale "stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja. Visiting Professorships i Visiting Fellowships) Različita. Research Fellowships.Leverhulme Trust Naziv programa Leverhulme Trust Leverhulme Trust je osnovan 1925.ac.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grantovi se daju za sljedeća područja: Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards." Od tog vremena.cfm 1 Pemberton Row London EC4A 3BG Tel: +44 20 7042 9888 Web stranica: http://leverhulme. značaj predloženog rada.

www. i finansiranjem obrazovnih i preventivnih programa kao što je davanje šprica.com/about/foundations/levi-strauss-foundation/issues-wesupport Web stranica: www. ksenofobije. odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene i omladinu po pitanjima rasizma. homofobije i/ili statusa HIV-a.Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) Naziv programa Levi Strauss Foundation Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje siromaštva među mladim i ženama. Čitav svijet.žene i mladi imaju pravo identificirati njihova najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju. To su izgradnja zajednica .levistrauss. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoren tokom godine. prevencija HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije.levistrauss. Nije specificirana. seksizma. Tri vodeća principa našeg globalnog programa su: vjera u osnaživanje .com/about/help-contact-us/europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te poboljšanje radnih i životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu. Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili gdje imaju prisustvo. i posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima. 147 Natrag na sadržaj .

borbe protiv droga i ovisnosti.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koji je do sada išao u budžet FBiH. Lutrija BiH Odnosi s javnošću Mehmeda Spahe 11 Tel: + 387 33 563 539 Email: press@lutrija-bih.lutrijabih. Caritasa i Dobrotvora. Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim manifestacijama i događajima.Lutrija BiH Naziv programa Lutrija BiH Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine. pomoći osobama sa invaliditetom. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. i razvoja civilnog društva. Na osnovu spefičnih poziva za projekte finansiranih od strane Lutrije BIH. smještaj žrtava torture i nasilja. BiH.ba Web stranica: www. narodnih kuhinja. bude namijenjen za finansiranje: humanitarnih organizacija poput Crvenog križa. liječenja djece oboljele od teških bolesti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. amaterskog sporta. tehničke kulture i inovacija. Kako aplicirati? Na osnovu poziva za projekte. Merhameta. kulture. 148 Natrag na sadržaj . Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50 % dobiti Lutrije BiH.

Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5. Čitav svijet. 149 Natrag na sadržaj . Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije.org/page. Budžeti i pisma zainteresovanosti su prihvataju tokom cijele godine.php?id=2007 www.mamacash. Box 15686 1001 ND.nl Web-stranica: www. mreže aktivista i donatorske zajednice.Mama Cash (Mama Keš) Naziv programa Opšti ciljevi Mama Cash Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih prava širom sveta.O.000 do 50.mamacash. Više detalja vidjeti na: www. razvoj lokalnih rukovodstava. Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/page. Mama Cash finansijski podržava: novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i djevojaka. brze reakcije na hitne lokalne potrebe. Ona teži stvaranju mirnog i prav ednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava. Ma ma Cash ne prihvata samoinicijativne prijave.mamacash. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.000 EUR godišnje. skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja. i izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.php?id=2007 Mama Cash / Programmes Team P. Amsterdam The Netherlands Faks: (+31)20 5158 799 Email: info@mamacash.

saradnja se u prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. i  kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju udruženja za zaštitu životne okoline.  lokalna saradnja između opštinskih vlasti. holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama diljem regije. (3) procese donošenja politika i (4) reformu javnih službi. Informacije / mediji  vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini . Teme podrške su: 1. godine. zahtjev se podnosi u okviru teme životne okoline). uglavnom u predpristupnim državama. neovisnost sudstva. primjena zakona i pravna pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i  reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora.  podrška za slobodne medije: radio.Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) Naziv programa MATRA program Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan doprinos promicanju sigurnosti. saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. transparentnosti i demokratizacije vladinih akcija. uključujući i podršku za korištenje novih medija. Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko. Zakonodavstvo i pravo  zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona. i  profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana. a minimalan 25. 4. i pomoć u provedbi zakonodavstva . Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca. Maksimalni iznos doprinosa je 150. godine. organizacija civilnog društva i veze među njima. 3. 150 Natrag na sadržaj . (2) decentralizacije i deregulacije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  organizacija pravosuđa. prevencije. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju reformu države i njenih institucija. uprave i finansiranja javnih usluga. Više zemalja uključujući BiH. legitimiteta. marta/ožujka 2013. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. demokratsko društvo sa vladavinom prava. televiziju i novinarstvo (novi ne i časopisi). Od 1998. integriteta i policije u lokalnim zajednicama. odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava. Fokus je na (1) povećanju odgovornosti.000 EUR. Javna uprava / javni red / policija / korupcija  dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili regionalne vlasti. godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se zadovoljila rastuća potreba za potporu središnjim vlastima. 2. Od 1994. Ljudska prava / manjine  aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina. kako u smislu zakonodavnog procesa i sadržaja. u pravilu kroz organizacije civilnog društva.  usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja demokratskog društva.000 EUR. Tijekom početnog razdoblja program a (1994-1998).

nlambassade.nlambassade. djelitelj znanja i implementator. http://bosnieherzegovina. Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost. već i kao facilitator. 151 Natrag na sadržaj . Iz tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja. ne sam o kao davatelj sredstava.podrške Aplikacije mogu predati: nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i neprofitne odgojno-obrazovne ustanove. lokalne vlasti i kvazi-vladine organizacije.org/organization/afdelingen/matra/matr a.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.html http://bosnieherzegovina.

ali jasni kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Tokom čitave godine. naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije. obalnoj zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku. nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju. Takvi projekti mogu biti odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti. u skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi uspjela. To su: Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu. Značajne. 152 Natrag na sadržaj . dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama. Oni će dati jasan doprinos . Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa. Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr. Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge. a i dugoročnim vezama koje nas vežu. to znači da podupiremo projekte u Mediteranu. Mladi: obrazovanje. Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim specifičnim regionalnim ciljevima.na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva. Različita. Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015 biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom. već i za one koje će tek doći. CBD. ako i kada je to prikladno.MAVA – Fondation pour la Nature Naziv programa MAVA – Fondation pour la Nature Od samog početka. Geografski. Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili pravi uslovi za učinkovito očuvanje. Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog sporazuma. Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama. koristeći pristup od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način. Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse. Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja su dragocijen dar ne samo za današnje generacije. Adaptacija klimatskim promjenama: pronalaženje načina suočavanja s posljedicama klimatskih promjena. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Gradeći na ovim uspjesima.izravan ili neizravan . To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva. Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza. Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode. imamo osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek suočavaju ovi važni ekosustavi. kao što je navedeno u odjeljcima za svaku regiju.

usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima. Alpi i Švicarska.Geografsko područje podrške Mediteranski bazen. Za globalne grantove: . Za sve grantove: . .kvalitet projekta. i . .potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku.održivost rezultata.postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos očuvanju prirode. . sa sposobnostima ispunjenja planova. Za regionalne grantove: . Switzerland Tel: +41 21 544 1600 Faks: +41 21 544 1616 Email: info@fondationmava.usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e.org Web stranica: www.mava-foundation. i .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.fondationmava. 153 Natrag na sadržaj .org/?page_id=32 MAVA – Fondation pour la Nature Rue Mauverney 28 1196 Gland. obalna zapadna Afrika (BiH je među ovim zemljama). te regionalnim ciljevima. http://en.pravi partner.usklađenost s MAVA transferzalnima temama (prema potrebi).

Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa terena.mediadefence.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje aktivnosti: . povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta. Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci. 154 Natrag na sadržaj .učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim standardima za slobodu izražavanja.pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.000 i 25.000 funti. i .Media Legal Defence Initiative Naziv programa Media Legal Defence Initiative Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su pokrenuta protiv njih.law Tel: +44 207 324 4760 Web stranica: www. i u iznosu između 5. To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje. www.org/page/funding-and-support-ngos MLDI 2nd Floor Grayston Centre 28 Charles Square London N1 6HT United Kingdom Email: info@mediadefence. Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti slobodu medija.mediadefence.org Skype: mldi.

medwomensfund. individualna podrška: pomoć u učestvovanju na sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti.Mediteranska žena Naziv programa Fond za mediteranske žene Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između spolova širom Mediterana. ali kontakirajte donatora za više informacija. Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu.medwomensfund. pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening programima za pripremu projekata.medwomensfund. udruženja ili osoba koje rade na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana.org/en/Initiatives. kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom. obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim projektima. pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa. razmjena informacija i iskustava. ovisno o kontekstu. i regionalnom nivou. Ova veza omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama. Područje Mediterana.html Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s Fund Apt 74. podrška u stvaranju lokalnih fondova. vođenje finansija i namicanje sredstava. Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u roku od 15 dana. jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu udruženja. uključujući i BiH. U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih organizacija. 155 Natrag na sadržaj .pdf Kako aplicirati? www. Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana. Program donacija Fond ima tri glavna pravca podrške: umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža. koordinacija projekata.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund. Misija: pružiti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti www.Montpellier France Tel / faks: +33 4 67 670 873 Email: info@medwomensfund. 47 place du Millénaire 34000 .org/en/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www.

osobe s invaliditetom i sl.gov. sa rokom prijava u aprilu/travnju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. socijalna zaštita. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim integracijama. 4.). 3. projekti jačanja studentskog standarda. u martu/ožujku. tolerancija. i 15. 11. 10. kultura i kulturne manifestacije. djeci i starijim licima. vjerske slobode. saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta. doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na domaćem i međunarodnom planu. Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se: kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti.Ministarstvo civilnih poslova BiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima: 1. građansko društvo. 5. broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. 8. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. projekti pomoći invalidima. 9. udruženja i fondacije od javnog interesa registrirane na nivou Bosne i Hercegovine. realizirani projekti/programi u protekle tri godine. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim. ovisno o projektu. 156 Natrag na sadržaj . 13. 12. zaštita potrošača. doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije. ljudska prava i prava manjina. 2. Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne organizacije i asocijacije. mladi. 7. Različita. 6. podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta/programa. 14. pomirenje i dijalog među religijama.mcp. Pogledajte web stranicu za više informacija. i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama. zdravstvo. historijsko-naučni i istraživački rad. nauka i obrazovanje.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Na osnovu poziva za projekte. Dodjela stipendija sportistima. Finansiranje projekta omladinskih organizacija. Implementacija "Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj 2009-2014". najboljem volonteru i najboljem organizatoru volontiranja i obilježavanje Međunarodno g dana volontera (05. sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Manifestacija "Konferencija beba". "Kamp prijateljstva". kao krovne omladinske organizacije u Republici Srpskoj. omladine i sporta Republike Srpske Ciljevi su definirani strateškim dokumentima dostupnim na web stranici. Sektor za omladinu: Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.000 Banja Luka Email: mpos@mpos. Finansiranje projekta Savjet učenika srednjih škola u Republici Srpskoj. Ljetni sportski kamp Republike Srpske. Sektor za sport: Male olimpijske igre osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. "Republički kamp Crvenog krsta" i dr. pogledajte web stranicu za više informacija.aspx Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Na osnovu poziva za projekte. "Studentske sportske igre". 157 Natrag na sadržaj . decembar/prosinac). (12. Sektor za porodicu: Projekat "Fond treće i četvrto dijete".net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/PPP/Pages/Splash. Finansiranje omladinskih manifestacija "Studentska zima". avgust/kolovoz).net Web stranica: www. Tel: +387 51 338 332 Faks: +387 51 338 846 Trg Republike Srpske 1.vladars. Medijska kampanja o značaju porodice. Republika Srpska i BiH.Budžet Omladinskog savjeta Republike Srpske. Međunarodni seminar za lica sa invaliditetom . Finansiranje troškova i aktivnosti administracije . Izbor 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih.vladars.Ministarstvo porodice. Na osnovu poziva za projekte. 78. Dodjela republičke nagrade za volontiranje. "Susreti mladih". omladine i sporta Republike Srpske Naziv programa Opšti ciljevi Ministarstvo porodice.

ovisno o projektu. potvrđen status i značaj. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera: kvalitet programa/projekta. ravnomjerna regionalna zastupljenost. sa rokom prijava u junu/lipnju. 158 Natrag na sadržaj . doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu. pravni. ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.gov. u aprilu/travnju. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterij a.fmp. Različita. organiziranost i broj članova udruženja. znanstveni. kulturni. i program/projekat nije obuhvaćen finansijskom potporom resornog federalnog ministarstva. i nastavak realizacije započetih projekata.Ministarstvo pravde FBiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedinci ma Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera: registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama. uspjeh na međunarodnom i domaćem planu. obrazovni. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. naglašen humanitarni. broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija djeluje. samoodrživost programa/projekta. kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani.

ali naš zadatak je međunarodni. Fondacija je norveška. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih projekata.no/apply-for-a-grant Kontakt Email: tore.minor-foundation. neoprobane mjere i da ti prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj.braend@minor-foundation. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www. U principu smo voljni riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati bez naše podrške.Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) Naziv programa Minor Foundation Grants Program Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim uticajem. u principu ćemo podržati veće projekte. Želimo podržati inovativne. Tokom čitave godine. Nije specifirana. Fondacija prima aplikacije norveških i međunarodnih organizacija.no Direktorij donatora mart/ožujak 2013. eksperimentalne. Organizacije civilnog društva. 159 Natrag na sadržaj . Prihvatamo projekte koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama.

pristup čistoj vodi. MO 63167 Tel: +1 314 694 1000 Web stranica: http://www. lokalne javne dobrotvorne organizacije. St. 160 Natrag na sadržaj . jula/srpnja. jula/srpnja . Louis.Monsanto Fund Naziv programa Opšti ciljevi Monsanto Fund Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta . javna sigurnost i razne druge lokalne potrebe Na osnovu poziva za projekte. avgusta/kolovoza. januara/siječnja . Predstavnik Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem projektu. Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje.monsantofund. Prvo razdoblje je od 1. Prijave na Monsanto Fund za međunarodne regije su samo uz pozivnicu. jedinice vlasti. Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i inostranstvu.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. februara/veljače. pogledajte web stranicu za više informacija.31. Čitav svijet.28. Lindbergh Blvd. biblioteke. uključujući i škole. poljoprivredne programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili dopunjavaju školske programe i zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost hrane. Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u sljedećim područjima: pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta. Drugi period kreće od 1. Prijave sada su zatvorene. higijenski uvjeti. Novi poziv se otvara 1. te privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo stanovništvo.kao i podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za Monsanto Fund. Monsanto Fund 800 N. naučne centre. Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima.

Movies that Matter
Naziv programa Movies that Matter Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival, a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se preselio u Haag, grad mira i pravde. Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu. Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima. Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća, projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne platforme. Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Zadnjii rok za prijave je bio 15. septembar/rujan 2012. godine.

Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH. Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje. Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena. Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još uvijek u fazi pripreme).

Kriterij podobnosti

-

-

Kako aplicirati?

www.moviesthatmatter.nl/english_index/international /support_programme Movies that Matter Foundation Eric van de Giessen P.O. Box 1968 1000 BZ, Amsterdam Netherlands Email: info@moviesthatmatter.nl Web stranica: www.moviesthatmatter.nl

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

161

Natrag na sadržaj

Nando Peretti Foundation
Naziv programa Nando Peretti Foundation Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti od preko 30 miliona EUR. Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture. Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja. Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama. Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta. Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za podršku umjetnosti u porastu. Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i nužan. Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje, očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo. Nije definirana Zadnji poziv je bio otvoren do 10. marta/ožujka 2012. godine, a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH. Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju biti neprofitne organizacije (udruže nja, fondacije, kulturne asocijacije, univerziteti, akademske institucije, itd.). www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8 The Nando Peretti Foundation Corso D'Italia, 19 00198 Roma, Italia Email: info@nandoperettifound.org Web stranica: www.nandoperettifound.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

162

Natrag na sadržaj

National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for Democracy – NED) NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava. NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava. Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta. Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD. Idući rokovi za prijave projekata su 5. april/travanj i 21. juni/lipanj 2013. godine Čitav svijet. NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za ne zavisne programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima demokratskog političkog spektruma. www.ned.org/grants/grants.html National Endowment for Democracy 1025 F Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20004, USA Tel: +1 202 378 9700 Faks: +1 202 378 9407 Email: info@ned.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

163

Natrag na sadržaj

Network of East-East Women
Naziv programa NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal Project) Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije. Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama. Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potre bni u promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija). Različiti. Otvoreno tokom čitave godine.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html NEWW Book and Journal Project 167 Spring Street, #3 New York, NY 10012 USA Faks: +1 212 226 8091 Email: newwny@igc.org Web stranica: www.neww.eu

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

164

Natrag na sadržaj

NORAD
Naziv programa NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA). U narednim godinama NORAD planira: - osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve, - koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih područja norveške politike razvoja, - pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza norveških aktivnosti razvojne pomoći, - proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi se poboljšala razvojna pomoć, - biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i - razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u učinkovito riješiti složene zadatke. Tematska područja za koja se daje podrška su: - Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike. - Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline. - Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva. - Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku zdravlja za sve. - Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je nepismeno. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Više zemalja uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

165

Natrag na sadržaj

166 Natrag na sadržaj .norad.Kontakt Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Norway Tel: +47 23 98 00 00 Email: postmottak@norad.no Web stranica: http://www.no/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

.no i s-vb@mfa. Makedoniju. izgradnja kapaciteta javnog sektora / kapacitet pregovaranja. 167 Natrag na sadržaj . dobro upravljanje.energija.no Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Za 2013. marta/ožujka.Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) Naziv programa Podrška izgradnji mira i države Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom Balkanu.vladavina prava.pomirenje. . Sredstva su dostupna za Kosovo. sektor pravde i mjere antikorupcije. integracije i zaštita manjina. Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/ calls_proposals /grants_balkan. . te razvoj kapaciteta civilnog društva. . a ukoliko ostane novca novi pozivi će se razmatrani u drugoj polovici godine. klimatske promjene i upravljanje resursima. i pravilima šeme dodjele grantova. http://www.reforma sektora sigurnosti. Bosnu i Hercegovinu.ud@mfa. godinu je planirano 395 miliona norveških kruna. . Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4. 1 (2012-2013) Stortinga).regionalna suradnja i regionalne organizacije.administrativne reforme. Pogledajte web stranicu za više informacija. Srbiju. Albaniju i za regionalne inicijative.html?id=672140 post. Generalni prioriteti Norveške su: .regjeringen.

Olof Palme International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana. U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih službenika. ljudska prava i mir. Potencijalni partneri se potiču da prouče iste prije slanja projektnih ideja. a time i svoje vlastite živote. 168 Natrag na sadržaj . Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Olaf Palme Naziv programa Palme Center programmes in the Western Balkans Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju. mladi i aktivisti u lokalnim zajednicama su naše glavne ciljne grupe. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zemlje zapadnog Balkana. Palme Centar traži partnerstvo s organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 202 244 Faks: +387 33 21 56 10 Email: dzenana. Pogledajte web stranicu za više informacija. institucija i predstavnika civilnog društva u cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za građane i posebno podzastupljene grupe. Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoj a društva. Nije definirana. na osnovu poziva za projekte. godini mogu se naći u Results Assessment Frameworks.Office Sarajevo Sime Milutinovića 14 71.se Web stranica: www. Dženana Pavlinović Program Coordinator Olof Palme International Center .palmecenter. Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama. Žene.pavlinovic@palmecenter. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati. akademici.otvoreni podataka u pravosudnim sistemima. Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Većina zemalja u svijetu.000 i 75. stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan lijek za izazove dobrog upravljanja. .otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja.otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr. 169 Natrag na sadržaj .otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama.000 USD. . mediji. Pogledajte web stranicu za više informacija. međunarodne organizacije. Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju ključne razvojne teme. . socijalne uključenosti. . .otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i zajednica (npr. kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne programe. kompanije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 10. organizacije civilnog društva.otvoreni podaci za pametnije gradove. godine.Open Data Research Network Naziv programa The World Wide Web Foundation Grants U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje programa otvorenih podataka širom svijeta. . ekstraktivne industrije). godine.otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore. Slučajevi mogu biti o sljedećim temama: . Između 25. privrednog rasta. podaci za male poljoprivrednike).otvoreni podaci i međunarodni razvoj. inovacije i sudjelovanja. Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke mreže tokom 2013.opendataresearch. Vlade. septembra/rujna 2012. te da bi informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki. i . Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. postoji potreba za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod kojim uvjetima.

Open Meadows Foundation Naziv programa Open Meadows Foundation Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu. Do 2. posebno u ranjivim zajednicama. i imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susr eli sa problemima u namicanju sredstava. gender ident iteta i izričaja. avgust/kolovoz rokovi svake godine. Projekti moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice. religije. USA Tel: +1 718 885 0969 Email: openmeadows@igc. Inc. NY 10475. Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije: da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka.openmeadows.org Web stranica: www. Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na osnovu rase. februar/veljača i 1 5. Čitav svijet. da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. seksualnog identiteta i izričaja. PO Box 1363 Bronx. starosti ili vještina.000 USD. Idući poziv je otvoren do avgusta/kolovoza. promoviraju snagu izgradnje zajednice. www.org Open Meadows Foundation. gdje su 15. države porijekla.openmeadows. 170 Natrag na sadržaj .

i g. praćenje korištenja javnih rashoda. c.15% od vrijednosti projekta). projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr. vremenski ograničene aktivnosti ili projekte pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije.000 USD. f. mehanizmi praćenja i informacijski sistemi.000 USD i 25. na način da se osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan. a ne prelazi 35. bilateraln e ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih programa. gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim inicijativama. te će ih i finansirati.sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima. podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i partnera . Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju: a. u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim poslovima. Treće. antikorupcijske komisije. Gdje vlade. Takve aktivnosti često će uključivati mobili ziranje pojedinaca. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. praćenje javnog sektora nabave i privatizacije. PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju imati svoj nezavisni glas. na taj način demonstrirajući posvećenost predloženom projektu. a najčešće su volonteri koji rade "pro bono". pod nazivom "partnera". alate kao što su ankete. kao i pristup reformiranju postojećih administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u budućnosti. istraživačko novinarstvo. Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTF a je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi se postigla vjerodostojnost u dizajnu. implementaciji i monitoringu antikorupcijskih programa. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva. Drugo. Osim toga. Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju korupcije i uključiti analizu problema. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim. vremenski ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove kapacitete. često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti. 171 Natrag na sadržaj . zaštita zviždača. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje korupcije.). finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru zakonodavstva) i institucija (ombudsmena. diskretne. Većina projekata spada u raspon od 10. izrada i provođenje etičkih kodeksa. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima. itd. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni stručnjaci.000 USD. b. e. kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge. oni koji se često finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i dobro upravljanje. čak i ako je skroman (10 .Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) Naziv programa Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF) PTF finansira specifične. d. sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju antikorupcijskih mjera. očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj doprinos.

org/apply-grant 1100 15th Street NW.info Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Novi poziv se očekuje u narednom periodu.ptfund.org/apply-grant Kako aplicirati? www.ptfund.Rok za prijave Geografsko područje podrške Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte. Kriterij podobnosti www.partnershipfortransparency. Čitav svijet.org Web stranica: www. Suite 400 Washington DC 20005 USA Email: info@ptfund. 172 Natrag na sadržaj .

Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja. godine. Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata. knjige. Čitav svijet. Web stranica: www. grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje nuklearnog oružja. Ne finansiraju filmove. lobiste i aktiviste za stvaranje zajedničke kampanje. i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. DC Office Ploughshares Fund 1430 K Street NW. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država. mart/ožujak 2013.ploughshares.ploughshares. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. i proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju nuklearnog oružja. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da: razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta slobodnog od nuklearnog oružja.org. analitičare. Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 15. te pisanje akademskih disertacija. DC 20005 Tel: +1 202 783 4401 Faks: +1 202 783 4407 Email: ploughshares@ploughshares. 173 Natrag na sadržaj . Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja. Dajemo podršku za: promicanje eliminacije nuklearnog oružja. okupljaju stručnjake. umjetničke projekte ili istraživanja .org/what-we-do/apply-grant Washington.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Suite 550 Washington. Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno finansiranje na diskrecijskoj osnovi. Ne finansiraju programe direktnog lobiranja. Pojedinci mogu dobiti grantove.Plougshares Fund Naziv programa Plougshares Fund Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog oružja.

Tokom čitave godine. Fondacija će razmotriti potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose na njihov profesionalni rad i osobni život. te ne plaća troškove instalacija. 863 Park Avenue New York. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Proces apliciranja može potrajati od devet mjeseci do godinu dana. Fondacija ne daje potporu studentima ili fondovima akademskog studija. Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za koje Fondacija skrbi. New York 10075 Tel: +1 212 517 5400 Faks: +1 212 288 2836 Email: grants@pkf. ali koje nisu nužno katastrofalne. provizije ili naručene projekte. film. Fondacija ne daje potpore plaćanju dugova iz prošlosti.html The Pollock-Krasner Foundation. fotografija. kupnji nekretnina. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo. uključujući i medicinske troškove.Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) Naziv programa Fondacija Pollock-Krasner Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih potreba. zanatski rad. uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka provjere. Nema rokova za predaju aplikacija. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji imaju istinske finansijske potrebe. Dodatne informacije. kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost. selidbi u druge gradove. Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen zahtjev. Sve dovršene aplikacije će biti odmah pr iznate i uzete u obzir. Misija Fondacije je međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost. osobno ili oboje. bilo profesionalno.pkf. video umjetnost. osobna putovanja. Veličina potpore određuje se prema individualnim okolnostima umjetnika/ce. Stručna izložbena povijest će se uzeti u razmatranje.org/grant. aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. Inc. pravnih pristojbi.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru. umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja. www. 174 Natrag na sadržaj . Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca koji su slikari/ce.

institucija kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa. profesionalnih udruženja. Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1.2013 Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika. 2. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50. Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih prijedloga: 3. Podrška projektima u oblasti kulture Podrška je namijenjena organizacijama poput pozorišta. Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600.000 EUR 1. Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. pozorišta i plesne grupe). septembar/rujan) Podrška je namijenjena troškovima poslovanja organizacija koje promoviraju duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom: .000 do 200.Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 Naziv programa Program zajednice: Kultura 2007 . horovi. . oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa. Opšti ciljevi programa su:  unaprjeđenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika. februar/veljača). Različiti. Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguće je sufinansiranje do 50% ukupno odobrenih troškova projekta.1. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju proj ektnih prijedloga: 3.000 do 200. sredstva iz granta u iznosu od 2.000 EUR i moguće je sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta.000 do 500.000 do 60. 1. Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15. 175 Natrag na sadržaj . istraživačkih centara. sredstva iz granta u iznosu od 50.000 EUR. 1. univerziteta.000 EUR. pogledati iznad za više informacija.  podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda i  promoviranje međukulturalnog dijaloga. s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa. Ova programska aktivnost podijeljena je na sljedeće četiri pod-aktivnosti: 1.2. . pogledati iznad za više informacija.3. oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica Programa u trajanju od 3 do 5 godina. muzeja.mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelat nosti na evropskom nivou). stvaralaca i institucija.000 EUR. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013.festivali (osim iz audio-vizuelne oblasti i kinematografije).2. godišnja sredstva iz granta u iznosu od 200. i .ambasadori kulture (orkestri. 1.strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme za strukturni dijalog i grupacije za analizu politike). Tokom godine. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. u trajanju do 24 mjeseca.1.2. u trajanju do 24 mjeseca.

176 Natrag na sadržaj .gov.veladzic@mcp.ba Federalno ministarstvo kulture i sporta Negra Selimbegović Tel: + 387 33 254 108 Faks: +387 33 254 151 Email: negra.php Programski vodič: http://eacea.ec. Program je otvoren za pravna lica .eu/culture/programme/programme_guide_en.javne ustanove.selimbegovic@fmksa.djordjevic@mp. Fizička lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa. institucije i privatne organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti kulture (osim u audio-vizuelnom sektoru).europa. Education.eu/culture/index_en. Audiovisual and Culture Executive Agency .vladars.ec.Geografsko područje podrške BiH.(EACEA): http://eacea.europa. sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa.net Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com Ministarstvo prosvjete i kulture RS Snežana Đorđevic Tel: +387 51 338 721 Faks: + 387 51 338 877 Email: s.php Kontakti u BiH: Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za nauku i kulturu Kulturna kontakt tačka Edin Veladžić Telefon:+ 387 33 492 555 Faks:+ 387 33 492 632 Email: edin.

Creative Catalyst Award PUMA. . http://puma. Rok za ljetni poziv je bio 27. 177 Natrag na sadržaj . režiser filma 'Rollaball' Do 5.ideje koje nisu snimljene. .razvoj. avgust/kolovoz 2012.post-produkciju. kreativne dokumentarne ideje bilo koje dužine i predmeta. W1 Great Britain Web stranica: http://britdoc. Šta ne finansiraju: .org/pages/683/view Channel 4 BRITDOC Foundation 50 Frith Street.filmove koji su finansirani iz drugih britanskih izvora. godine. . mir i kreativnost. Ovo je fond za urgentno reagiranje koji daje sredstva u ranim fazama dokumentarnih projekata. “Ovih dana većina donatora žele vidjeti 20 minuta grube verzije filma prije davanja novca za projekat. .dokumentarnu produkciju.TV formate.Creative Catalyst Award je međunarodni fond za razvoj dokumentarnih filmova. i . Fond je otvoren za filmske stvaraoce iz čitavog svijeta. novi poziv se očekuje u narednom periodu.arhivu i muzičku produkciju.PUMA. Podržavamo jednokratne.nagrade za završene aktivnosti. .Creative Catalyst Award Naziv programa Opšti ciljevi PUMA. serije ili drame. Nagrade se daju tri puta godišnje.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR.projekte bilo koje dužine. u bilo kojem stilu i formi.” Steven Markovitz. i . Novac od nagrade nam to omogućava. ali mi smo posebno zainteresirani za ideje koje govore o PUMA-inoj viziji koja za ključne vrijednosti ima sigurnost. Šta finansiraju: . . London.britdoc. snimanja i uređivanja.razvoj i produkciju filmova.

Humanitarno djelovanje . godine. 3. Obrazovanje . Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i Hercegovini. kroz pomoć nizu nevladinih. Zadnji konkurs je bio otvoren do sredine jula/srpnja 2012. osiguravamo kako materijalnu.D Naziv programa BANKA VAŠIH IDEJA Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije Raiffeisen banke. pogledajte web stranicu za više informacija.kulturni projekti i institucije od značaja za državu i izgradnju njenog imidža. tako i nematerijalnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti njihov društveni položaj.projekti iz oblasti obrazovanja. od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se dopri nijeti zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje duha zajedništva.000 Sarajevo Web stranica: www. Kultura . 4.projekti namijenjeni osobama sa invaliditetom te projekti vezani za djecu u domovima.projekti iz oblasti sporta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. a koje promiču kultura i sport . Na osnovu poziva. U okviru prethodnog poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja: 1. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva. prijateljstva i solidarnosti. Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu. trudimo se dati podršku svakoj inicij ativi koja ima značaj za širu društvenu zajednicu. pogledajte web stranicu za više informacija. a novi se očekuje u narednom periodu. Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte.Raiffeisen Bank D. 2.d.raiffeisenbank. 178 Natrag na sadržaj . sportskih i humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih kategorija. Raiffeisen BANK d. Sport . Bosna i Hercegovina Marketing i odnosi s javnošću Zmaja od Bosne bb 71. Zajedno sa svojim partnerima.

Fondovi mogu biti korišteni za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta. 179 Natrag na sadržaj . Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990.org Web stranica: www. nazvana Ramsar konvencija. .Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative Authority. je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju na k onzervaciji i pametnom korištenju močvara i njihovih resursa. Switzerland Tel: +41 22 999 0170 Faks: +41 22 999 0169 Email: ramsar@ramsar. . generalno do 40.000 švicarskih franaka. Pogledajte web stranicu za više informacija. te pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći.Ramsar Convention's Small Grants Fund Naziv programa The Ramsar Convention's Small Grants Fund Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti.Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je dio Organization of Economic Cooperation and Development (OECD).Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio B1 i B2 Operativnog vodiča). juni/lipanj 2011. Čitav svijet. novi se očekuje u narednom periodu.Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i pametno korištenje močvara. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ramsar. www. sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom.ramsar. Na osnovu poziva za projekte. Zadnji rok za prijem punih aplikacija je 30. godine.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Osnovni kriteriji finansiranja su: . kao mehanizam podrške zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa.org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__ Ramsar Secretariat Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland.

Fondacija funkcionira kao medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu.menadžeri kulture iz zemalja u razvoju. Rave stipendija omogućuje profesionalcima iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne kontakte u Njemačkoj. te promičući inostranu umjetnost u galerijama Fondacije u Stuttgartu i Berlinu. Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju. Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15.muzejski tehničari. www. a ne teorijsko učenje.de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/detailedinformation Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen Charlottenplatz 17. Odabir će se izvršiti u roku od dva m jeseca od gore navedenih rokova. 1. i . septembar/rujan svake godine.300 EUR za period od tri do šest mjeseci. 180 Natrag na sadržaj . Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost.de/en/foerderprogramme/ravefoundation/ravestipendien/detailed-information. Fondacija inicira izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih umjetnika širom svijeta.Rave Foundation Naziv programa Opšti ciljevi Program stipendija Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne razmjene. . Germany Faks: +49 711 222 5194 Email: rave-stiftung@ifa.ifa. Također. D-70173 Stuttgart. Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini.de Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Praktično obrazovanje na radnom mjestu je potrebno.kustosi/konzervatori. Aplicirati mogu: . . Više informacija na: www.ifa.restauratori. Tokom svojih kontakata s kustosima širom svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i kulturnom menadžmentu.

org 2000 Szentendre Ady Endre út 9-11 Hungary Tel: +36 26 504 000 Faks: +36 26 311 294 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. informacioni program. umrežavanje i regionalnu saradnju. program lokalnih inicijativa.Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa Opšti ciljevi Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Facilitiramo dijalog o životnom okolišu. Srednja i istočna Evropa (uključujući BiH).000 – 35. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti NVO-i koji rade na područjima životne okoline. ali pozivi za projekte se objavljuju svake godine. REC svoje okolišne projekte implementira unutar 11 osnovnih organizacijskih jedinica zvanih programi i fondovi: program razvoja poslovanja i životne okoline. Kako aplicirati? www. program izgradnje kapaciteta. program politika o životnoj okolini. 181 Natrag na sadržaj .000 EUR. program zakona o životnoj okolini. program javnog učešća. Trenutno nema otvorenih poziva za projekte. program klimatskih promjena.rec. 25. NVO program podrške.

grupe. Čitav svijet. grupe i nevladine organizacije. godine. http://rising. kao i pružanje stalne podrške.org/apply Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Kako aplicirati? Kontakt http://rising. Aplicirati mogu fizičke osobe. mreže i druge organizacije bez značajnijeg pristupa većim izvorima finansiranja da proslijede svoja znanja podučavanjem drugih u svojoj zajednici za korištenje tih alata. 182 Natrag na sadržaj . kao i stalna podrška i mentorstvo.Rising Voices Naziv programa Pomoć globalnoj populaciji da se pridruže globalnim razgovorima Rising Voices je objavio poziv za projekte za podršku i razvoj nezastupljenih zajednica.globalvoicesonline. mart/o\ujak 2013. Zadnji rok prijavljivanja je bio 1. a novi poziv se očekuje u narednom periodu.org/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali je za odabrane projekte potrebno da imaju račun u banci kako bi mogli primiti međunarodne transfere novca. Glavne aktivnosti u okviru projekata bi trebali biti organiziranje radionica za građanstvo u ciljanim zajednicama. Ne postoji zahtjev za organizacije da budu registrirane. Ovi mali grantovi pružaju priliku za pojedince.globalvoicesonline. tako da mogu početi koristiti sve prednosti sudjelovanja u digitalnim medijskim alatima kroz naše mikrograntove za građane u okviru Citizen Media Outreach projekte. Rising Voices daje mikrograntove do 4.000 USD za globalne projekte.

b) pokazati katalizirajući efekat. e) prihvatiti. United Kingdom Email: info@roadsafetyfund.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. januara/siječnja 2013. npr.poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja. NVO-i. godine. . kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola. koalicije za pojas. gdje je to primjenjivo. možda ćete trebati finansijsku pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili propisima za sigurnost na cesti.razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti. Do 30. možda želite pokrenuti pilot kampanju podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak nacionalnog programa.org Road Safety Fund. zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od ozljeda. Projekti moraju biti: a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action. ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi zemalja).000 USD po projektu.Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Naziv programa Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona ljudi do 2020.: .izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama. razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act 2010. www. npr. c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje. . Na primjer. 183 Natrag na sadržaj . pridonoseći smanjenju povreda u svojim zemljama. uključujući. Čitav svijet.roadsafetyfund. Small Grants Programme c/o FIA Foundation 60 Trafalgar Square London WC2N 5DS. pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova sigurnosti na putevima. a ne mogu sve aplikacije biti uspješne. trebate početno finansiranje ili možda ste za formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim troškovima. npr. Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i katalizirale praktične aktivnosti. d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima. godine.org Web stranica: www.roadsafetyfund. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na raspolaganju ograničena.

de/content/language2/html/8171.zdravlje. .znanost.društvo.Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) Naziv programa Opšti ciljevi The Robert Bosch Stiftung Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji poboljšavaju specifična područja života. .međunarodni odnosi.obrazovanje.društvo.znanost.znanost.obrazovanje. . Pogledajte web stranicu za više informacija. i . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. . 184 Natrag na sadržaj .međunarodni odnosi. Nagrade: . 31 70184 Stuttgart Germany Postal address Postfach 10 06 28 70005 Stuttgart Germany Tel: +49 711 46084 0 Faks: +49 711 46084 94 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.međunarodni odnosi. .društvo. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka i čitav svijet.međunarodni odnosi. i .asp Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstr. Takmičenja: . Kako aplicirati? www. i .bosch-stiftung. Stipendije: . Programi za novinare: .zdravlje. . Različiti.kultura. . i . .obrazovanje.

ulične predstave. . lutkarsko pozorište i interdisciplinarni projekti. uključujući i BiH.cimettafund. itd. Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina: .cimettafund.Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) Naziv programa Opšti ciljevi Roberto Cimetta Fond The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i vizuelnih umjetnosti na području Mediterana. pogledajte web-stranicu za više informacija. Kako aplicirati? www.org Web stranica: www.primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme. Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. moderni ples.vizuelna umjetnost uključujući fotografiju. Kriterij podobnosti Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad. radionice pisanja. poezija. digitalnu umjetnost. i . 185 Natrag na sadržaj . film. video umjetnost. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region Mediterana.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en Fonds Roberto Cimetta c/o ONDA 13 bis rue Henri Monnier 75009 Paris – France T +33 145 26 33 74 Email: grant@cimettafund. dramaturgija. Različiti.literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca. novi scenariji za pozorište.

rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i vjerskih skupina. Podrška se daje projektima koji: .zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj.rosalux. intelektualaca i nevladinih organizacija.podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad. Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite koncepte političkog obrazovanja. stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma. . podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i solidarnosti. socijalnoj pravdi i solidarnosti. U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika dominacije i eksploatacije. Pogledajte web stranicu za više informacija. Više zemalja uključujući BiH. 186 Natrag na sadržaj .de Web stranica: www.podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju. opoziciju imperijalnim silama. . Na taj način Fondacija je posvećena naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma. Njemačka Tel: +49 30 443 100 Faks: +49 30 44310 230 Email: info@rosalux. ženama. i . Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. . Glavni zadatak Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja .de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i zaštita prava demokratskog sudjelovanja. Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim odnosima u suvremenom svijetu. antifašistima i antiratnim pokretima.zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade. kao i doprinos privatnog i javnog sektora.V. Na osnovu poziva za projekte. Pogledajte web stranicu za više informacija. Naglašavajući važnost kritičke analize društva.rade na integraciji manjina. predanost radikalnoj demokratiji. protivljenje ratu i svim oblicima diktature. Pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija je posvećena aktivnostima sa radnicima. Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin. .Rosa Luxemburg Stiftung Naziv programa Rosa Luxemburg Stiftung Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom). stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo orijentiranih institucija. pokreta i organizacija.

Kako aplicirati? www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. idući rokovi prijave su 1. Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u umjetnosti.fotografskih arhiva i glavnih tekstualnih resursa. Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte koji unaprjeđuju brigu. Takmičarske donacije se daju samo institucijama. zaštitu. Tokom godine. Ova područja također mogu biti podržana kroz naše stipendije.org Web stranica: www.aspx?id=66 Samuel H. NY 10075 Tel: +1 212 861 4993 Faks: +1 212 628 3146 Email: info@kressfoundation.kressfoundation. april/travanj i 1.aspx?id=90 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kress) Naziv programa Kress Foundation Grant Programs Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene projekte koji promoviraju brigu. interpretaciju. program podržava napore usmjerene ka integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti. studiranje i predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća. Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu umjetnosti konzerviranja. Kress Foundation 174 East 80th Street New York.org/about/default. Dalje. Ključna područja interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko . Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. ali nisu unutar tri glavna programska područja. poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i arhitekture. Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju misiju Fondacije. 187 Natrag na sadržaj . Različiti.org/grants/default.Samuel H.kressfoundation. oktobar/listopad. uključujući aplikacije za učionice i online izdavaštvo. uključujući tekstualne i vizualne resurse.

Saradnja neprofitnih organizacija. SPF budžetska godina počinje 1. Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju. i . . 2.inicijative i dijalog među kulturama..html Grant Administration Section Project Division The Sasakawa Peace Foundation Nippon Foundation Bldg. . aprila/travnja i traje do 31. 3. a dodjeljuju se j ednom godišnje. institucionalizacija neprofitnog sektora. 3. izgradnja kapac iteta i Koje aktivnosti se finansiraju? I. Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima. II.spf. 188 Natrag na sadržaj . Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti 1. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicam a. kada se trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji. Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti 1. Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije su podobne za apliciranje. biznis i javnog sektora. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije. Čitav svijet.nova era nauke i biotehnologije. 2.org/e/grants/index.Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) Naziv programa Opšti ciljevi The Sasakawa Peace Foundation Grants Dijalog među kulturama i civilizacijama. Japan Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka. Minato-ku Tokyo 107-8523. Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima. Donacije se obično daju na period od jedne do tri godine. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku. 4th floor 1-2-2 Akasaka. Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije.novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme. www. marta/ožujka.

godine. Makedonija.000 EUR. Ovi projekti trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju. Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan.000 i 200. Pogledajte web stranicu za više informacija. SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. Rumunija i Srbija. Kosovo.de Web stranica: www. Bosna i Hercegovina. Ideja je jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu. Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba biti između 75.schueler-helfen-leben. Ovo je godišnji poziv. SHL podržava proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi. ali rade i doniraju svoje prihode radu SHL-a. Albanija.callforproposals. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja.de Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Email: projekte@schueler-helfen-leben. Hrvatska. tako da se idući može očekivati krajem 2013. Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo na ovaj jedan dan.Schüler Helfen Leben Naziv programa Opšti ciljevi Schüler Helfen Leben Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade. godine. godine.de Web stranica: www. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata koji će biti podržani. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja decembra/prosinca 2012. 189 Natrag na sadržaj .

Kako aplicirati? www. InterRail-Global Pass za 30 evropskih zemalja.de Web stranica: www. Putovanje treba imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i razraditi u primjeni. intervjui. Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR. su do 399 EUR. 190 Natrag na sadržaj .de/?l=en&area=11&areaS=864&id= Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Sophienstr. Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi. septembar/rujan svake godine.de Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 15.schwarzkopf-stiftung. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa.Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) Naziv programa Opšti ciljevi Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim evropskim zemljama. a najviše šest sedmica.). 28 – 29 10178 Berlin Tel: +49 30 280 95 146 Faks: + 49 30 280 95 150 Email: info@schwarzkopf-stiftung. Kriterij podobnosti Mladi od 18 do 26 godina. Važno je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU. kao i da se suoče s trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama. uključujući Tursku. Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global Pass.schwarzkopf-stiftung. Aplikant treba također navesti koje metode su predviđene za rješavanje teme (npr. Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati. Klasični grantovi za putovanja Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede. InterRail-Global Pass Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i istraživati Evropu. itd. mart/ožujak i 15. Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i treba trajati najmanje tri. Kasnije značajne promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije.

SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih poslova Danske i Švedske. Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške.Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i etičkim standardima.org/scoop/contact-us Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Brojne priče i istraživanja su transnacionalni. i od tada je podržao veliki broj istraživačkih priča. 191 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija. . Nekoliko istraživanja je dobilo međunarodne nagrade. priče. SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media Support. dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan.SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave.Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni izvori. uključujući BiH. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://i-scoop. . Kavkaz. . Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji.Analiza se temelji na čvrstim izdavačk im ugovorima s najmanje jednim. Istočna Evropa.org/scoop/how-to-apply Kontakt http://i-scoop. Do 2. te privatnih fondacija kao što je Open Society Institute. regionalnoj i međunarodnoj zajednici medija.SCOOP Naziv programa Scoop donacije za istraživačko novinarstvo SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003. Objavljeno istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj. važne informacije od očitog javnog interesa. Rusija. Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz različitih područja. SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu najboljih praksi i istraživačko novinarstvo. srednja Azija i zapadna Afrika.Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su uključeni. Kriteriji za aplikaciju: . . a poželjno je nekoliko masovnih medija. .Istraga će otkriti nove. a razmjena iskustava je snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu.Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku.000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte).Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa zakonom.

ipak. kada vidimo da je organizacija spremna preći na naredni nivo razvoja. Obrazovne donacije se daju projektima za mlade koji inače ne bi imali tu mogućnost. projekte koji povezuju dva ili više područja i projekte koji mogu biti dovršeni i pokazati znač ajne rezultate unutar tri godine. Donacije za životnu okolinu se daju organizacijama koje žele obogatiti naš okoliš. podržavamo projekte koji pokazuju potencijal matematike. religija. ne postoje rokovi apliciranja. te pokazuju poštovanje i cijene ljudsku različitost u svim oblicima. Nemamo geografskih ograničenja. U umjetnosti preferiramo projekte koji pokazuju umjetnička iskustva mladih ljudi koji inače imaju ograničene mogućnosti da imaju takva iskustva. smanjiti globalno zagrijavanje. Finansiranje obećavajućih projekata. www. Lawrence KS 66049. spol. finansiramo projekte jačanja organizacijskih kapaciteta.shumakerfamilyfoundation.org/wordpress/requests/application 2500 W. poboljšati životinjski habitat i/ili educirati ljude da rade na ovim područjima. Sve organizacije moraju pružiti dokaz ekvivalenta statusu 501(c)(3). Također. obrazovanje. Različita.Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) Naziv programa Shumaker Family Foundation Naša Fondacija postoji kako bi promovirala društvenu pravdu. 192 Natrag na sadržaj .shumakerfamilyfoundation. Podržavamo programe koji promoviraju m ir i pravdu. seksualna orijentacija i društveni stalež. najsaosjećajnijih dijelova nas samih u duhovnoj izgradnji i služenju i u obnovi onoga što je dobro i plemenito u religijama. izgradnju kapaciteta ili operativne fondove.org Web stranica: www. 6th Street Suite H. kultura. Umjetničke donacije prije svega podržavaju razmjenu umjetničkih iskustava mladih ljudi koji inače ne bi imali tu mogućnost. Preferiramo finansirati inovativne projekte koje implementiraju osobe i organizacije sa velikim iskustvom u inovaciji. Naše donacije za društvenu pravdu promoviraju dobrobit grupa ljudi koji su bili obespravljeni ne zbog svoje krivice. Naše duhovne donacije se daju programima koji pomažu u razumijevanju i izražavanju najdubljih. Naš odbor se sastaje svaka tri mjeseca. fizike i inženjerskih nauka kod djece koja inače ne bi bila u mogućnosti dobiti ova znanja. duhovnost i umjetnost. a pokazuju zanimanje za fantastičan svijet m atematike. životnu okolinu. nauke i tehnologije. se može prebaciti sa jednog na iduće tromjesečje. kao što je rasa. npr.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. za koje trenutno nema sredstava. U okviru obrazovanja. mogućnosti.org/wordpress/requests/initial-applicationprocess www. Pošto primamo veliki broj aplikacija i pošto obilazimo sve potencijalne korisnike naših donacija. lokalni i regionalni projekti dobijaju većinu našeg finansiranja. USA Tel: +1 785 856 7505 Email: request@shumakerfamilyfoundation.shumakerfamilyfoundation.

manjinska prava. Cijeli svet. Glavni grantovi trenutno variraju između 15. U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva. Svaki program ima nekoliko podprograma.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili glavne grantove.org Web stranica: www. 193 Natrag na sadržaj . obično u februaru/veljači.org/Types-of-Grant-and-Application-Process Eardley House 4 Uxbridge Street London.000 i 850. junu/lipnju i oktobru/listopadu. Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje.društvena i ekološka pravda. Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu. Kako aplicirati? www.000 funti. . Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije.građanska i politička prava. i . Fondacija tako ne može razmatrati. u izuzetnim slučajevima. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima.000 funti. za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta.Sigrid Rausing Trust Naziv programa Opšti ciljevi The Sigrid Rausing Trust Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust. Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od međunarodnih donatora. ovaj grant je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi neke organizacije.sigrid-rausing-trust. druge finansijske organizacije ili kontakta na terenu. junu/lipnju i oktobru/listopadu. Povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. W8 7SY. Grantovi se daju za programe: .ženska prava.sigrid-rausing-trust. obično u februaru/veljači. odobravanje granta za napredovanje. UK Tel: +44 207 908 9870 Faks: +44 207 908 9879 Email: info@srtrust. Mali grantovi su grantovi do 15. koje ćete naći na web stranici. . ali samo postojećim korisnicima granta.

org Web stranica: http://www. ali projekti ne smiju: biti korišteni za poslovne. obrazovanje za životnu okolinu. 1. Udomljavanje životinja. ravnopravnost spolova. vjerske ili političke svrhe.000 EUR. Čitav svijet.smilemundo. beskućništvo. njega životinja. a novi se očekuje u narednom periodu. zaštita životinja. Zahvaljujući micropayment sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši od 2 EUR. Pomoć žrtvama katastrofe. nediskriminacija. Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne za Smilemundo podršku. Pristup informacijama. Zadnji poziv za projekte je bi otvoren do 15. Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za obrazovanje. pomoć za djecu.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima: Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i zajednici. obrazovanje. očuvanje životne okoline i zaštita životinja. Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja. i potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma dodjele granta. zaštita životne okoline. prava.Smilemundo Naziv programa Smilemundo Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu. http://www. razvoj lokalne zajednice. obnovljivi izvori energije. siromaštvo.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant# C/ Cucurulla nº 9. Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline. invaliditet. jednake mogućnosti. 194 Natrag na sadržaj .smilemundo. ljudska prava. 2º 2ª A 08002 Barcelona Spain Email: hello@smilemundo. Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama. kultura i umjetnost. zdravlje. opskrba pitkom vodom. novembra/studenog. i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. i zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja. hrana i poljoprivreda. privredni razvoj. spašavanje ugroženih vrsta. imati pre-troškove finansiranja. razvoj nauke. utočišta. klimatske promjene. ali i promjene svijesti ljudi.

Strategija TTF-a ne podržava specifične probleme ili teme. angažirajući se s različitim dionicima (uključujući vlade. svaki TTF grant dostavlja jedinstvenu kombinaciju programskih i organizacijskih troškova koji pomažu organizacijama da unaprijede svoja istraživanja i zalaganje. ali potiče pristup koji promiče inkluzivne promjene politika kroz kombinaciju metoda istraživanja i javnog zagovaranja. Uzimajući u obzir specifičnosti aplikanata i posebnosti nacionalnog konteksta. Koristeći različite pristupe te organizacije prave relevantna istraživanja. identificirajući i analizirajući političke opcije. politička i socijalna reformska pitanja u svojoj zemlji. Prepoznajući da će različita pitanja zahtijevati različite načine angažmana. firme i javnost) da unaprijede svoje preporuke i stvore prostor za civilno društvo u procesu razvoja politike. političkih i društvenih reformi u svojim zemljama s naglaskom na državne odgovornosti i efikasnosti. te pozicionirajući se kao vjerodostojan sugovornik za vlade i druge javne aktere. Smislena komunikacijska strategija i javno zagovaranje su dakle bitni sastojci da centri doprinesu procesu razvoja politika. civilno društvo. medije. Kako bi bile razmatrane za finansiranje organizacije moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: ispituju privredna. i poduzimaju temeljita i rigorozna istraživanja i razvoj tematske stručnosti kako bi doveli do javnih rasprava na odgovoran i precizan način. te povećaju unutarnje organizacijske kapacitete. U cijeloj regiji se pojavio samo mali broj nevladinih organizacija s jasnim političkim programom. imaju inkluzivan pristup na donošenju odluka. međutim. Više zemalja Evrope uključujući i BiH. i dalje će biti ozbiljan izazov za mnoge zemlje u kojima je Fond aktivan.opensocietyfoundations. i pozicionirajući se kao vjerodostojan partner vladi i drugim javnim akterima. Razvoj i pristup političkim alternativama. http://www.org/grants/core-and-institutionalsupport-policy-research-centers Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Razvoj politika i debata ključni su faktori za učinkovito funkcioniranje demokratije. s naglaskom na državnu odgovornost i efikasnost. Pogledajte web stranicu za više informacija. Centri imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se dokazi na temelju istraživanja pridonose robusnom procesu stvaranja politike i na kraju do boljih politika. Centri moraju poduzeti temeljito i kvalitetno istraživanje i razvoj tematskih ekspertiza informišući javnost na odgovoran i tačan način. Otvoren tokom čitave godine. organizacije trebaju biti u mogućnosti uticati na vladu i druge javne dionike u definiranju prioriteta i razvoju političkih opcija. 195 Natrag na sadržaj . Prije slanja pune aplikacije potrebno je poslati koncept papir. Rezultat je manjak visoko-kvalitetnih primjenjenih istraživanja s jasnim političkim implikacijama. poboljšaju kvalitete analiza i javnog istupa.Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre ) Naziv programa Osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre Think Tank Fund (TTF) podržava prvenstveno one grupe koje istražuju probleme ekonomskih.

dešavaju se unutar institucija. uključujući mučenje i zlostavljanje. komunikacijskih i barijera u stavovima. Izazovi negiranja poslovne sposobnosti: u mnogim zemljama. Izgradnja okvira za jednakost: duboko ukorijenjene prakse marginalizacije zahtijevaju ciljane pravne napore kako bi ih iskorijenili. Štoviše. Fokusiranje na najmarginaliziranije prakse i grupe. Spuštanje u okvire nacionalne provedbe. Inicijativa podržava napore na jačanju nacionalnih okvira ravnopravnosti i bori se protiv diskriminacije kroz parnice i zakonodavne reforme. s posebnim naglaskom na grupe koje doživljavaju više oblika diskriminacije na temelju identiteta. naše finansiranje je proširilo mogućnosti pravnog obrazovanja povećanjem kapaciteta pravnih fakulteta za obuku osoba s invaliditetom. nečuvena kršenja ljudskih prava. zahtijeva dokaz o tim strukturama i njihovom uticaju na živote pojedinaca. Inicijativa podržava napore u reformama zakona. osobama s invaliditetom su oduzeta prava donošenja važnih odluka o svojim životima što je rezultiralo njihovom "građanskom smrti". 196 Natrag na sadržaj . kao što su institucionalizacija. Segregacija se također događa kada su osobe s invaliditetom spriječene sudjelovati u zajednici zbog fizičkih. Osim toga. 3. Inicijativa podržava napore da se dokumentiraju uticaji nedostupnosti pravosudnim sudskim sustavima. politike i prakse. Inicijativa podržava rad kako bi se dokumentirale ove diskriminirajuće strukture i izgradila saradnja u svim disciplinama. Inicijativa podržava napore koje dovode u pitanje ove vrste segregacije. kao što su izborni zakoni koji poriču pravo glasa. s naglaskom na onima u zatvorima i drugim zaključanim objekatima i žene koje su u većem riziku od nasilja i zlostavljanja. 2.Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) Naziv programa Inicijative za prava osoba sa invaliditetom UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) koju je UN Generalna skupština usvojila u decembru/prosincu 2006. Implementacijske strategije Kultiviranje sudske prakse i izgradnja prakse u lokalnim zajednicama: da bi se osigurala pravna sredstva i okruženje za povrede prava. Inicijativa podržava uticaj na parnicu i pravno zastupanje. Pristup pravdi: diljem svijeta diskriminatorni stavovi i nepristupačnost istražnih postupaka i izjava su prepreke pravdi za osobe s invaliditetom. starateljstvo i razdvojeno obrazovanje. tako da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo da se priznaju kao pravne osobe pred zakonom. te osigura odgovarajuću zastupljenost osoba s invaliditetom. Podizanje glasa najmarginaliziranijih: prečesto najviše marginalizirane Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naš pristup je na tri područja: 1. Zagovaranje utemeljeno na dokazima: iskorijenjivanjem duboko ukorijenjene diskriminatorne prakse društvenih i pravnih struktura. Open Society Disability Rights Initiative podržava napore za reformu zakonskih okvira i politika kako bi se CRPD implementirala. pravi pomak paradigme i pruža okvir za razvoj inovativnih pravnih argumenata. podupiremo napore za reformu mreže zakona koji utiču na poslovne sposobnosti. Prekidanje segregacije: institucije odvajaju osobe s invaliditetom iz zajednice i ograničavaju njihove mogućnosti samoodređenja i osobnog izbora. godine. Također. Promicanje univerzalnosti CRPD-a.

org/grants/disability-rights-initiative Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. žena s invaliditetom i drugih marginaliziranih dionika kako bi govorili vlastitim glasom. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Izabrani kandidati će biti pozvani da podnesu koncept papir.org ukratko opisujući predloženi projekt. Inicijativa neće finansirati pružanje izravnih usluga osim usluga pravnog zagovaranja. Inicijativa radi na osnaživanju osoba s psihološkim i intelektualnim poteškoćama. Otvoren tokom čitave godine. Međutim. http://www. podržaće napore kako bi naznačili ili zalagali se za učinkovite programe pružanja usluga ili pravljenje promjena u pravnom okviru koji će olakšati pružanje usluga. ako vam se ne javimo u roku od 30 dana vaš prijedlog se ne razmatra.grupe su isključene iz sudjelovanja u invalidskoj zajednici ili im je uskraćeno pravo promoviranja svojih problema. Za prijavu za grant u okviru Disability Rights Initiative zainteresirane organizacije trebaju poslati email na adresu disabilityrights@osi-dc. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. 197 Natrag na sadržaj . Kako primamo mnogo više zahtjeva za finansiranje nego što možemo podržati.opensocietyfoundations.

ponekad čak do mučenja ili okrutnog. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine koalicija organizacija koje djeluju u borbi protiv teških kršenja ljudskih prava u zdravstvu je pokrenula Kampanju za zaustavljanje mučenja u zdravstvu povećanjem državne odgovornosti za zlostavljanja u zdravstvu. Program je prije svega aktivan u srednjoj i istočnoj Evropi. jugoistočnoj Aziji i Kini. priručnik koji opisuje 20 mehanizama borbe protiv torture koji može biti korišten u zdravstvu. poziva na podnošenje prijedloga projekata organizacija zainteresiranih za korištenjem jednog ili više mehanizama opisanih u Priručniku. te osigurali vladinu odgovornost. Početkom 2011. Program također traži veću državnu odgovornost i transparentnost u zdravstvu. srednjoj Aziji. ovisno o okolnostima. pristankom ili slaganjem može. te osoba s intelektualnim teškoćama. Prema međunarodnom pravu nanošenje teškog bola i patnje od strane državnog aktera ili s državnim poticajem. etničkih manjina. prečesto su to mjesta gdje se su ljudska prava veoma ugrožena. negiranje jeftinih i učinkovitih lijekova protiv bolova za oboljele pacijente koji se bore s ovisnosti. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine. ljudi koji koriste droge.Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) Naziv programa Borba protiv torture u zdravstvu Public Health Program za cilj ima izgradnju društva posvećenog inkluziji. predstavljati mučenje ili zlostavljanje. Program radi na jačanju kapaciteta organizacija i lidera koji predstavljaju marginalizirane zajednice u zalaganju za bolje zdravstvene politike i prakse. Zdravstvo bi trebalo biti sistem gdje su ljudska prava realizirana. Partneri kampanje koriste pravne. ljudskim pravima i pravdi u kojoj se zdravstvena politika i praksa te vrijednosti odražavaju i temeljeni su na dokazima. Open Society Foundations je razvio 20 mehanizama za borbu protiv torture u zdravstvu. Ipak. odnosno žena i djevojaka s invaliditetom i/ili oni koji žive s HIV-om koji se steriliziraju bez njihovog pristanka ili razumijevanja na inzistiranje svojih skrbnika ili zato što njihovi doktori donose odluke da nisu podobni za podizanje djece. Širok raspon ozbiljnih zlouporaba u zdravstvu je dokumentiran. kako bi unaprijedili postojeće napore na rješavanje mučenja. nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. južnoj i istočnoj Africi. procedure. na primjer. Zlostavljanje je posebno rasprostranjeno kod brige o socijalno marginaliziranim grupama poput osoba koje žive s HIV-om. mogućnosti angažmana i prethodni rad na torturi u zdravstvu. Priručnik pokriva UN kao i afričke. seksualnih i rodnih manjina. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pravna definicija mučenja i zlostavljanja je dovoljno široka da obuhvati čitav niz zlouporaba koje nastaju u zdravstvenim sistemima. zagovaračke i strategije mobilizacije zajednice kako bi istovremeno povećali svijest o mučenju u zdravstvu i zahtijevali kraj zlostavljanjima. 198 Natrag na sadržaj . evropske i američke sisteme ljudskih prava. Za svaki mehanizam istražuje mandat. kao koordinator Kampanje. Nakon razvoja priručnika OSF.

Projekat pošaljite Lydia Guterman. koordinatorici Kampanje zaustavljanje torture u zdravstvu na lguterman@sorosny.org/grants/fund-counter-xenophobia za Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org.opensocietyfoundations. 199 Natrag na sadržaj . http://www.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.

nadzora sustava. aplikacije ili pružanje pravne pomoći. te istražujući propuste. Fond podržava civilno društvo u nastojanjima da se izgradi mreža. te osiguranje osnove osporavanje nezakonitog pritvaranja. Fond podržava grupe u poduzimanju angažmana kako bi se utvrdile uspješne strategije i mogući prostor za prevazilaženje prepreka. Ako je primjereno fond također podržava parnice u ime zatočenika protiv nezakonitih praksi. Global Criminal Justice Fund podržava grupe koje rade na sljedećim prioritetima: Razumijevanje veličine problema: nedostatak pristupa mjestima pritvora i informacije o zatočenicima predstavlja ozbiljan izazov za uspješnu reformu kaznenog pravosuđa. u isto vrijeme šireći sposobnosti međunarodnih partnera poticanjem postojeće mreže i sudjelujući u ciljanim zagovaranjima. Global Criminal Justice Fund pruža podršku nacionalnim kampanjama koje kombiniraju monitoring. raspravu o problemima koordinacije unutar sistema. Open Society Global Criminal Justice Fund fond nastoji ojačati angažman civilnog društva u zaštiti prava optuženika. te procjenu efikasnosti postojeće pravne pomoći u cilju promicanja veće odgovornosti i dobijanja pouzdanih i vjerodostojnih podatak o opsegu problema. Gdje su postojeći napori države u potpunosti neadekvatni. učinkovita reforma ostaje problem u mnogim zemljama. fond nastoji povećati profil pitanja kaznenog prava na globalnom nivou. te identificiranjem novih strategija za reformu kaznenog pravosuđa. Izgradnja veza na regionalnim i međunarodnim raspravama: fond podržava partnere koji imaju za cilj određivanje prioritete prava okrivljenika u kaznenim regionalnim i međunarodnim raspravama o vladavini prava i ljudskim pravima. Fond podržava grupe u pristupu mjestima pritvora. Fond podupire organizacije civilnog društva da poduzimaju napore zagovaranja pojedinačno ili u koaliciji s drugim grupama kako bi zaštitili prava onih koji su u pritvoru. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Identificiranjem nacionalnih grupa s vezama u međunarodnim i regionalnim mrežama. traženje odgovornosti.Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) Naziv programa Globalni fond za kazneno pravosuđe Unatoč teškim i upornim povredama prava u kaznenim sustavima širom svijeta. razmjene najboljih primjera iz prakse. organizacije civilnog društva moraju biti u stanju osmisliti strategije kako bi se osiguralo da su prava optuženika tema vladinih reformi. Prioritet se daje projektima u zemljama u kojima postoje pogoršanja uslova pritvora i dokazi o diskriminaciji u sistemu. organizacije civilnog društva i skupine mogu naučiti što funkcionira u praksi i koje vrste intervencija mogu biti efikasne u postizanju dugoročnih promjena. pravnu zaštitu i zalaganje za nove politike katalizirajući rasprave. Priprema reformi: grupe civilnog društva se moraju angažirati s vladama da unaprijede značajnu promjenu politika. Pogledajte web stranicu za više informacija. 200 Natrag na sadržaj . Fond također podržava povezanost između nacionalnih napora i međunarodnih i regionalnih partnera na razvoju centara ekspertize. Osiguranje pristupa pravosuđu: pružajući pomoć zatočenicima na sistematski način kao što su podnošenje jamčevine. Potrebni su podaci za dizajn intervencija. dijeljenjem iskustava.

http://www. Dokument treba uključivati sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. poziv je stalno otvoren.opensocietyfoundations. Kako bi aplicirali za grant kod Open Society Global Criminal Justice Fund zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email adresu criminaljustice@osi-dc. Čitav svijet. i procjenu ukupnog budžeta i vremenski okvir za aktivnosti.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Odabrani aplikanti će biti pozvani da pošalju puni prijedlog projekta na razmatranje.org. informacije o organizaciji aplikantu i projektnim partnerima. 201 Natrag na sadržaj . Namjera je da se odgovori pošalju unutar mjesec dana od njihovog prijema koncept papira. uključujući i BiH. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants/global-criminal-justice-fund Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

opensocietyfoundations. Čitav svijet. obrazložene rasprave o pitanjima od značaja za njihove živote i zajednice. te da zagovaraju pozitivne promjene širom svijeta. debate sponzorirane od strane odjela škola unutar srednjih škola i univerziteta. ali najviše do 50. 202 Natrag na sadržaj .opensocietyfoundations. Cilj je pomoći aktiviranju učenika/ca u pitanjima politike koja će imati trajan učinak na njihovu budućnost. univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama u promicanju i integriranju debata u svim disciplinama. Četiri su područja koja Soros finansira: debate organizirane od strane konzorcija srednjih škola i univerziteta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. uključujući i BiH. Ovaj 20 miliona USD vrijedan program će. debate u studentskim klubovima i društvima. podrška postojećim aktivnostima. Inicijativa mladih podržava programe debata i događanja u visokom obrazovanju i za mlade ljude širom svijeta na bilo kojem jeziku. Grantovi su dostupni za institucije koje imaju ili vrlo male debatne programe ili ih uopšte nemaju. Kriterij podobnosti http://www.opensocietyfoundations. godini zbog jačanja debatnih programa u srednjim školama i univerzitetima širom svijeta.org/grants/global-debates Direktorij donatora mart/ožujak 2013. među ostalim.000 USD. poziv je stalno otvoren.org/grants/global-debates Kako aplicirati? http://www. Različita po kategorijama. Program globalnih debata je pokrenut u 2011. podrška novim događajima. i podrška online debatama. Grantovi su također dostupni za institucije koje nastoje promovirati javne rasprave u široj zajednici koju pomažu.Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate) Naziv programa Program debata Open Society Youth Initiative potiče studente da se uključe u kritične.org/grants/global-debates Kontakt http://www. osigurati do tri godine finansiranja fakultetima.

one se i dalje suočavaju sa velikim preprekama. Initiative radi u saradnji sa Soros fondacijama i programima. Oni su ubijani. biseksualca. obrazovanje i istraživanje. porodičnim pravima. dokumentaciju. obrazovanju i zdravstvenoj brizi. transrodnih i međurodnih osoba) Naziv programa Prava lezbijki. Čak i u zemljama koje ne kriminaliziraju homoseksualno ponašanje. ali isto tako i potrebnu podršku koja im om ogućuje rast. homoseksualci. seksualno zlostavljani i to samo zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. mnoge od tih grupa ostaju na marginama svojih društava. Open Society Foundations želi osnažiti LGBTI zajednice kako bi promovirale i branile njihova ljudska prava. jačanje i održivost svoje organizacije. posebno nadopunjujući rad poduzet od strane lokalnih grupa. posebno u zemljama u razvoju. Gay. uključujući društvene stigme. LGBTI Rights Initiative pruža podršku jačanju kapaciteta LGBTI grupa i regionalnih mreža u zemljama u razvoju u zastupanju osoba koji su cilj diskriminacije i drugih povreda ljudskih prava na osnovu njihove seksualne orjentacije ili gender identiteta. biseksualca. LGBTI Rights Initiative pruža finansiranje lokalnim grupama i regionalnim mrežama u zemljama u razvoju. 203 Natrag na sadržaj . iako ove grupe za ljudska prava sada postoje u svakoj regiji na svijetu. Unatoč ovim izazovima i prožimajućoj diskriminaciji. Regionalne mreže: glasovi lokalnih aktivista u zemljama u razvoju često se ne čuju u međunarodnim raspravama o LGBTI pravima i aktivizmu. Kazne su duge zatvorske kazne. Kroz LGBTI Rights Initiative. Osim toga. transrodnih i međurodnih osoba Širom svijeta su lezbijke. mučeni. homoseksualca. Više od 80 zemalja smatra dogovorne. mučenje i prisilno psihijatrijsko liječenje. a oni se često suočavaju sa organiziranim nasiljem i uznemiravanjem od strane vladinih i nevladinih grupa. LGBTI Rights Initiative podržava razvoj regionalnih mreža kako bi se olakšala veća Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kako bi se osiguralo da LGBTI grupe dobijaju finansijska sredstva. sve više LGBTI osoba se uključuje u žive i rastuće globalne društvene pokrete kako bi unaprijedili svoja prava. Međutim. biseksualci. transrodne i međurodne osobe (LGBTI) cilj kršenja ljudskih prava. njihovo pravo na slobodu izražavanja i okupljanja su često negira. Osim toga. imaju malo pristupa resursima. a često nisu podržane od šireg civilnog društva. Soros pruža finansijska sredstva izravno lokalnim grupama da pokriju osnovne aktivnosti koje mogu uključivati. zajedno s vanjskim partnerima. nedostatak priznanja od strane šire zajednice i civilnog društva te ograničenim resursima. Druga ozbiljna kršenja ljudskih prava protiv LGBTI osobe su invazija na privatnost. odrasle homoseksualne odnose kriminalnim ponašanjem. Također će podržati globalne inicijative zastupanja koje promiču prava LGBTI osoba i njihove napore na lokalnom nivou. silovani.Soros: Lesbian. proizvoljni pritvor i diskriminacije u zapošljavanju. Osnovno finansiranje i izgradnja kapaciteta organizacija: dok su se LGBTI grupe za ljudska prava pojavile šrom svijeta. Bisexual. U najmanje sedam zemalja osobe mogu biti pogubljeni zbog homoseksualnog ponašanja. homoseksualca. postoji vrlo malo donatora koji pružaju izravnu podršku lokalnim LGBTI grupama. ali nisu ograničene na. Inicijativa također podržava međunarodne i nacionalne ljudskopravaške grupe angažirane na zastupanju i pormoviranju LGBTI prava. nasilje iz mržnje i dalje prevladava. zagovaranje. stanovanju. Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki. kada LGBTI ljudi pokušavaju organizirati priznanje svojih osnovnih ljudskih prava.

Gender identitet i izražaj: pošto transvestiti izazivaju rodne stereotipe. Natrag na sadržaj . U mnogim dijelovima svijeta ove mreže nemaju sredstva čak ni za za osnovne operacije. regionalna i međunarodna zalaganja koje nastoje kapitalizirati ovaj napredak. Cilj nam je da svaki koncept papir pregledamo unutar mjesec dana.org. regionalni i nacionalni projekti zastupanja: značajan napredak je postignut u posljednjih nekoliko godina u priznavanju LGBTI prava. Grupe koje rade na pitanjima rodnog identiteta i izražavanja su često najviše marginalizirane u LGBTI zajednici i imaju najmanje pristupa resursima i podršci. Budući da mnogi od tih napada javljaju u domovima. Ako je projekat za osnovno finansiranje treba uključiti osnovne ciljeve grupe. Ako vam se ne javimo unutar toga vremena molim vas da pretpostavite da vaš projekat neće biti razmatran. zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email lgbtirights@osi-dc. Seksizam koji prevladava u širem društvu je također prisutan u LGBTI zajednici. LGBTI Rights Initiative podržava nacionalna. Poziv je otvoren tokom čitave godine. LGBTI Rights Initiative potiče organizacije čiji je rad u skladu sa gore navedenim prioritetima da podnesu koncept papir. . LGBTI Rights Initiative će obratiti posebnu pozornost na podršku za te grupe i aktiviste.Kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Međunarodne i nacionalne grupe koje rade na zastupanju će također biti uzete u obzir. povrede nisu dobro dokumentirane u usporedbi s onima protiv transrodnih osoba ili gej i biseksualnih muškaraca. Oni su česte mete silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija.Pozadinske informacije o organizaciji aplikantu kao i o svim ključnim partnerima. Međunarodni. Kako bi aplicirali na grant. . Državno i nedržavno nasilje protiv transrodnih osoba zabilježeno je u većem dijelu svijeta. regionalnom i međunarodnom nivou.Procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir. nadopuniti lokalne napore i izgraditi zamah za još veći napredak. te ciljeve za narednu godinu i glavne aktivnosti koje planiraju da bi ih unaprijedili.org/grants/lesbian-gay-bisexualtransgender-and-intersex-rights 204 Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prioritet će se dati lokalnim grupama i regionalnih mreža koje djeluju u zemljama u razvoju i regijama u kojima postoji najveća potreba za podrškom . Isti treba uključiti sljedeće: . Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Inicijativa nastoji osnažiti ove mreže za promicanje i obranu LGBTI prava na nacionalnom.opensocietyfoundations. Kao rezultat toga često iskustva lezbijki i biseksualnih žena mogu dobiti manju pozornost.saradnja i razmjena između uspješnih strategija među grupama koje rade u sličnim kontekstima. Prava lezbijki: Lezbijke i biseksualne žene se često suočavaju s dvostrukim slojem diskriminacije na temelju njihove seksualne orijentacije i roda. oni često doživljavaju najpretjeranije vrste kršenja ljudskih prava. http://www. Inicijativa će dati prioritet organizacijama usmjerenim na njihova prava.

http://www. obrazovanja i politika zapošljavanja. Inicijativa također pruža tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije. ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini.opensocietyfoundations. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje. The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa invaliditetom. rane intervencije inkluzivnog obrazovanja. Prema tome. Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje.Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) Naziv programa Inicijativa za mentalno zdravlje Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva. te prema razvoju vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima. Mnogi grantiji pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćam a mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime odgovarajuću podršku. Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region.org/grants/mental-health-initiative Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. napišite na jednoj stranici pismo sa sljedećim informacijama: cilj i svrha organizacije. Inicijativa također pruža podršku org anizacijama koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama. deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije. inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se fokusiraju na živote zajednica. Ako rad vaše organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de predate puni prijedlog projekta. Poziv je otvoren tokom čitave godine. opremu. dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama. 205 Natrag na sadržaj . i neki biografski detalji o liderstvu organizacije. projekat za koji se traži fionansiranje. Pogledajte web stranicu za više informacija. socijalne skrbi. te podržava zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama. zahtjevana suma. Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja.

Više od 80 zemalja širom svijeta imaju zakon koji garantira pravo na informacije javnosti i osigurava pristup državnim evidencijama. Fond podržava grupe da rade na promjenama zakona mijenjajući takve odredbe. Iako su kampanje za podršku donošenju novih zakona ključne u zemljama gdje isti ne postoje. nakon toga ulaganjem u kapacitete i resurse potrebne za njihovu provedbu. informacije se mogu koristiti u zalaganju za promjene politike ili promicanje šireg uključivanja javnosti u donošenje odluka vlade.Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) Naziv programa Fond prava na informacije Pravo na informacije (RTI) je fundamentalno ljudsko pravo koje je kritično važno za realizaciju drugih prava kao i za za postizanje učinkovite demokracije. neuspjesi u provedbi postojećih zakona mogu potkopati snagu tog globalnog pokreta u nastajanju. istraživanje i umrežavanje: razumijevanje kako zakoni funkcioniraju u praksi zahtijeva kritičko istraživanje o tome kako grupe koriste te zakone kako bi postigle svoje ciljeve. Gdje RTI zakon u toj zemlji ne uključuje proaktivno otkrivanje zahtjeva. Podrška se također daje grupama koje mogu pružiti osnovnu pomoć drugima pomažući im da koriste RTI zakone. Fond podržava inicijative koje grade svijest o korisnosti RTI zakona. Grupe se mogu fokusirati na objavljivanje pojedinih vrsta informacija kao što su informacije vezane za okoliš ili zdravlje ljudi ili na informacije kao što su godišnja izvješća državnih tijela. Proaktivno objavljivanje: građani mogu učinkovitije držati vladu odgovornom kada su informacije proaktivno objavljene pravodobno i u pristupačnom obliku. Dokumentiranje. Fond podupire napore civilnog društva kako bi se osiguralo da vlasti ne samo odgovoraju zahtjevima za informacijama. 206 Natrag na sadržaj . Ove vrste napora otkrivaju kako RTI zakoni mogu stvoriti mogućnosti za dubljim angažmanom civilnog društva u političkim odlukama koje utiču na njihove živote. poduzimanje parnica i monitoringa učinka vlade. proširuju zajednicu korisnika tih zakona i obrazuju grupe na dobivanju informacija kroz RTI zakone koje se mogu koristiti za daljnje političke ciljeve. Prečesto su grupe prisiljene Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kako bi imali udjela u provedbi tih zakona. Na nacionalnom i regionalnom nivou Fond podržava grupe koje mogu poslužiti kao središta ekspertize u njihovoj zemlji ili regiji i djelovati kao efikasni posmatrači napretka vlasti. Ohrabruju se i prijedlozi projekata grupa koje nisu prvenstveno usredotočene na RTI. već i proaktivno otkrivaju podatke kako je propisano RTI zakonom u toj zemlji. ali bi željeli koristiti RTI zakone u svom radu. Informacije moraju biti dobivene kroz RTI zakone te zemlje. Fond daje podršku naporima civilnog društva u sljedećim područjima: Centri ekspertize: RTI zakon stavlja pravnu obavezu vladi da otvori svoje djelovanje ka javnosti. Na primjer. Mnoge zemlje su poduzele prve korake u usvajanje zakona o pravu na informacije. Fond podržava projekte koji kombiniraju strategije za dobivanje informacija na temelju RTI zakona s vjerodostojnim planovima za korištenje tih podataka. Kampanje pokrenute otvorenim pitanjima: organizacije civilnog društva sve više koriste RTI zakone potičući raspravu i unapređujući reforme na nizu pitanja. žalbe. Podrška se također daje za napore koji osiguravaju učešće širokog spektra aktera civilnog društva iz različitih područja. Te grupe trebaju imati vještine za podnošenje zahtjeva. a ne druge propise. Open Society Right to Information Fund pruža potporu organizacijama civilnog društva koje rade na promicanju pune provedbe RTI zakona.

mogućnosti za razvoj najboljih praksi i umrežavanja u pojedinim zemljama i pokretima mogu dopustiti iskusnim organizacijama razmjenu znanja sa grupama u zemljama u kojima su RTI zakoni novi i lokalna ekspertiza se i dalje razvija. Fond podržava ovu vrstu umrežavanja i učenja kao i projekte koji dokumentuju korištenje RTI iskustva i pružaju analizu koja će biti od koristi drugima. Tokom čitave godine.org. 207 Natrag na sadržaj . http://www. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Koncept papir treba uključiti sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. U isto vrijeme.opensocietyfoundations. Fond će svoje odgovore poslati mjesec dana po prijemu pisma.org/grants/right-information-fund Direktorij donatora mart/ožujak 2013.opensocietyfoundations. i procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir projekta. Kako bi aplicirali na ovaj fond organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije ili tri stranice na adresu righttoinformation@osi-dc. informacije o organizaciji aplikantu i partnerima u okviru projekta. Rok za prijave Geografsko područje podrške Više zemalja uključujući i BiH. Odabrani aplikanti će biti pozvani da podnesu puni prijedlog projekta.org/grants/right-information-fund Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www.osloniti se na anegdotične dokaze kako bi saznale o naporima drugih zagovornika.

Osim prioriteta Dekade Roma Initiatives također podržava projekte zagovaranja koji rješavaju i druga pitanja. pogledajte web stranicu za više informacija. U području zagovaranja Roma Initiatives također daje grantove za podršku učešća na ključnim međunarodnim konferencijama i događajima. kako bi se jačali glasovi i prisutnost zagovornika romskih prava. Fokusirajući se na prioritetna područja kao što su obrazovanje. zapošljavanje. projektni grantovi i individualne stipendije. 208 Natrag na sadržaj . prava manjina (npr. finansiranja. stvaraju nove mogućnosti za povećanje su djelovanja Roma u procesima Dekade na lokalnom i nacionalnom nivou. Kroz donacije Roma Initiatives će dati podršku aktivnostima koje: šire javnu svijest i podršku Dekadi. te pruža tehničku pomoć i finansiranje nevladinim organizacijama koje zastupaju nacionalne politike i planove o pitanjima Roma na lokalnim i državnim nivoima. Različita. isprave o identitetu.org/grants Direktorij donatora mart/ožujak 2013. zdravstvo i stanovanje. Roma Initiatives će podržati akcije romskih NVO-a koje dovode do donošenja. problematiziranje negativnih stereotipa. Zagovaranje je shvaćeno kao organizirani napor pojedinaca ili grupa na izradi politika i praksi povezanih s predstavljanjem dokaza i argumenata za promjene. jezik i medijsko predstavljanje). i povećavaju i poboljšavaju javnu raspravu o Dekadi u širim društvenim i ekonomskim političkim područjima.org/grants Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. borbu protiv nasilja i zločina iz mržnje. jačaju praćenje politika i programa Dekade. te mobiliziranje javne podrške za predložene promjene. raseljene osobe. Tematska područja koja su podržana su: javno zagovaranje za promjene u politici i praksi. Projekti finansirani od strane Roma Initiatives trebaju promicati aktivno sudjelovanje i vođstvo Roma koji su izravno pogođeni pitanjima kojima se projekat namjerava baviti.opensocietyfoundations. Više zemalja uključujući i BiH. povratnike i tražitelje azila. Aplikacije se primaju bilo kada tokom godine. te praćenje izbora. ljudska prava i interese izbjeglica. identitet.opensocietyfoundations. i osnaživanje Roma . http://www. poput onih koje se odnose na antidiskriminacijske i jednake mogućnosti. Projekte mogu poslati organizacije i osobe iz navedenih zemalja. Dekada služi kao okvir za aktivnosti i praćenje poboljšanja socio-ekonomskog statusa Roma u cijeloj regiji. istoriju. provedbe i praćenja nacionalnih i lokalnih politika i akcionih planova vezanih za Dekadu uključivanja Roma.Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Naziv programa Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Roma Initiatives podržava direktne zagovaračke aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou.grantovi za institucionalni razvoj.

Organizacije koje traže sredstva moraju biti NVO-i. multikulturalizam i manjine. neformalno učenje. osiguranje informacija o omladinskoj politici. dokumenata. Projekti ne bi trebali prelaziti 10. poticanje sudjelovanja mladih širom svijeta. Imajte na umu da grantove ne mogu dobiti fizičke osobe ili profitni entiteti. Youthpolicy. Čitav svijet.pdf http://www. Do 10.org je projekat Demokratie & Dialog e. i uvođenje i promoviranje zajednice omladinske politike u svijetu. youthpolicy. http://www. Pružajući javni pristup informacijama.youthpolicy. Portal će služiti kao riznica znanja s open-source softverom koji će povezivati aktere politika širom svijeta. istraživanje i znanje. rad u zajednici. Potencijalne teme stranice uključuju ali nisu ograničene na: učešće i građanstvo. Svi prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku.org/grants/youth-policy Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. životna okolina i održivost. i pravda.org za cilj ima konsolidiranje znanja i informacija o pitanjima omladinskih politika u svijetu. aktivizam i volonterizam.org ima za cilj: pružanje informacija i orijentacije.opensocietyfoundations.orgcuration-20121204.V. Youthpolicy. Projekti se trebaju usredotočiti na stvaranje sadržaja o određenim temama na polju omladinske politike.000 USD ili trajanje od jedne godine.Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika) Naziv programa Omladinska politika Youth Initiative of the Open Society Foundations poziva na predaju projekata koji će razvijati i podržavati tematske s tranice na novom globalnom portalu za mlade www. djeca i prava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. vijesti. od analiza i formulacija do implementacije i evaluacije. 209 Natrag na sadržaj . linkova. globalne politike borbe protiv droge.opensocietyfoundations. youthpolicy.org/sites/default/files/youthpolicy.org.org čini strateški doprinos utemeljenju razvoja politike i prakse u području rada s mladima. Radeći kao globalni resursni centar za omladinske politike.razvijen uz inicijalnu podršku Open Society Foundations.000 USD.

Ovaj grant program ne daje stipendije za istraživanja i za provedbu inicijativa lobiranja ili pokrivanje troškova školarina i poduka.opensocietyfoundations. 210 Natrag na sadržaj . u privrednom.org/sites/default/files/rfp-xenophobiaracism-europe-20130115. kao i oni koji žele eksplicitno promicati. Do 2. podrška neće biti data za aktivnosti ili projekte koje aplikant već implementira. političkom i društvenom životu svoje zajednice se snažno preporučuje. Grantovi mogu pokriti samo troškove direktno vezane za provedbu novih inicijativa. kupovinu vozila ili međunarodna putovanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. integracija manjinskih i većinskih zajednica.pdf http://www. političkom i socijalnom životu zajednice. iako ne i isključivo. poput Roma. a posebno marginaliziranih i isključenih zajednica. Prijedlozi za promicanje punog sudjelovanja mladih s mentalnim ili tjelesnim invaliditetom u kulturnom. Open Society Youth Initiative nastoji identificirati. uključivanje manjinskih skupina. privrednom. korištenje novih medijskih alata za borbu protiv ksenofobije i diskriminacije. podržati i promicati rad omladine u Evropi koja se bori protiv ksenofobije i netolerancije i promiče inkluziju. borba za podizanje svijesti o važnosti i prednostima uključivanja. Aplikanti se obeshrabruju da traže sredstva za iznajmljivanje prostorija. http://www. Određen broj zemalja u Evropi uključujući i BiH. Traže se prijedlozi projekata koji će se fokusirati na područja kao što su: politički i građanski angažman mladih. Prepoznajući da je u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti mladim ljudima teško osigurati finansijska sredstva potrebna da svoje ideale prenesu u djelo.Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) Naziv programa Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi Open Society Foundations stavlja visok prioritet na zaštitu i poboljšanje života ljudi u cijelom društvu.opensocietyfoundations. Open Society Foundations poziva na podnošenje prijedloga novih i inovativnih inicijativa koje promiču toleranciju i uključivanje i/ili borbu protiv rasizma i ksenofobije u Evropi.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR. društvenom. kompjutere.

.mladi (obrazovanje.Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta.sport (sportske aktivnosti djece. Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd www. za donaciju ili sponzorstvo u 2014. Aplikanti ne mogu biti organizacije i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke.cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo).ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem. podrška manjim klubovima i osobama). kulture. Sljedeća mogućnost apliciranja je krajem 2013.Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice u kojoj poslujemo. .ba i sponzorstva@sparkasse.sparkasse. ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima obrazovanja. i .socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo).Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati primjer etičnog.sparkasse. socijalne brige i zaštite životne sredine. godinu je okončan.mladi (obrazovanje i mladi. Kategorija sponzorstva: . .ba Web stranica: www. institucije. udruženja i fondacije. Konkurs je otvoren za pojedince. mladih i nevladinih organizacija). Kategorija donacija: . a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja. . a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su: . institucijama i medijima.Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.filantropija na djelu (projekti humanitarnog. filantropskog karaktera koje predlažu i implementiraju zaposlenici). volonterizam i upošljavanje mladih).ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki projekti). zapošljavanje i poduzetništvo). medije sa partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji Bi H. . godine. i . Različita. 211 Natrag na sadržaj . uzimajući u obzir prava i potrebe klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja.sport (paraolimpijski sport. godini. Email: donacija@sparkasse. sporta.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. .Sparkasse Bank Naziv programa Program donacija Sparkasse Bank Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013. raznovrsnosti i pristupačnosti usluga naše banke. Javni tender za 2013. .

IL 60611 USA Tel: +1 312 337 7000 Faks: +1 312 337 0282 Web stranica: www.odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti.organizacijsko učenje u školama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.svrha i vrijednosti obrazovanja. a preko svojih istraživačkih programa i jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i programe osposobljavanja i srodne djelatnosti. Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada: . Fondacija predano podržava visoku kvalitetu istraživanja odgoja i obrazovanja. www. Suite 1600 Chicago. Od 2006.spencer. . učenje i nastavni resursi. i . . Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi napredak u obrazovanju.000 USD. 212 Natrag na sadržaj . Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja.spencer.poučavanje.cfm/apply The Spencer Foundation 625 North Michigan Avenue. školskim sistemima i visokoškolskim ustanovama.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Između 40. na osnovu poziva za projekte.org/content. godine. Čitav svijet.Spencer Foundation (Fondacija Spencer) Naziv programa Program donacija Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno).000 USD i 350.

identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice. Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta. .komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije (printane.pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Podržava organizacije koje: .Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Naziv programa Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju problema u svojim zajednicama. praveći plan djelovanja. i .starbucksfoundation.grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi. i . implementirajući i procjenjujući ishode u odnosu na ciljeve.cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12 www.prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade ljude u dobi od 12 godina i više.com/index. Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1.pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci zajednicama i globalnom građanstvu.000 USD i 30. 213 Natrag na sadržaj . .osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i. distribuiraju informacije.pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za provedbu ideja. video i web).pružaju usluge. novembra/studenog i 15. Čitav svijet. Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete: . kada su u mogućnosti da samostalno djeluju. www. .starbucksfoundation. daju obuku i/ili grade široku mrežu.000 USD. decembra/prosinca. Grantovi se daju na period od jedne godine. Starbucks Foundation daje grantove između 10.

Čitav svijet. Ovisno o području finansiranja. www.starrfoundation. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Donacije se daju za različita područja navedena ispod. kultura. ali na osnovu preporuka osoblja.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne preporuke od strane osoblja ili odbora. što je čini jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD.org/guidelines. ljudske potrebe.Starr Foundation (Fondacija Starr) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1. i životna okolina. medicina i zdravstvena skrb.25 milijardi USD. 214 Natrag na sadržaj . javne politike.starrfoundation.html 399 Park Avenue – 17th Floor New York. Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta. NY 10022 USA Tel: +1 212 909 3600 Faks: +1 212 750 3536 Web stranica: www. The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima: obrazovanje.

uključujući i BiH.Step Beyond Travel Grant Naziv programa Step Beyond Travel Grant Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju. 300 – 700 EUR. Kako aplicirati? http://www. sarađivali i uticali jedni na druge.ecflabs.org/grants/stepbeyond/about Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Evropa. ECF's program mobilnosti se zove STEP Beyond. kako bi razmjenjivali različita viđenja. 215 Natrag na sadržaj . Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u čitavoj Evropi. Umjetnici i kulturni radnici trebaju biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima i saradnicima u drugim zemljama. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja.ecflabs. Kriterij podobnosti NVO-i i pojedinci.org/grants/stepbeyond/apply Kontakt http://www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren.

zdravlje i razvoj.Strategic Impact Evaluation Fund Naziv programa Program donacija World Bank je uspostavila novi fond nazvan “The Strategic Impact Evaluation Fund” (SIEF) uz podršku vladinog odjela Velike Britanije Department for International Development. 216 Natrag na sadržaj .worldbank. Izgradnja kapaciteta za razumijevanje i korištenje monitoringa i vrednovanja. Planirano je da fond bude otvoren do 2018. godine. http://web.. Pogledajte web stranicu za više informacija. Ciljevi Fonda su: Generirati čvrste dokaze o učinkovitosti razvojnih programa koji utiču na zdravlje. Unaprijediti pristup rezultatima evaluacija uticaja na politike.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/ 0. Zadnji rok je bio otvoren do početka juna/lipnja 2012.00. (II) snabdjevanje vodom. Stečeno znanje će pružiti dokaze za izradu učinkovitijih politika i programa. kroz regionalne radionice i oruđa. Unutar ovih područja istraživanja različite vrsta programa su dobrodošle.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zemlje sa niskim. sanitacija i higijena vezana uz razvoj.html SIEFimpact@worldbank. (III) usluge pružanja osnovnog obrazovanja i (IV) zdravstveni sistemi i pružanje usluga. osobito uticaja tehnika vrednovanja.contentMDK:23147035~menuPK:6508083~page PK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727. prehranu i obrazovanje. Svrha Fonda je provesti i podržati istraživanja procjene uticaja programa na ublažavanje siromaštva i poboljšanje života ljudi. SIEF ima za cilj poboljšati učinkovitost razvojnih politika širenjem dokaza o uticaju skalabilnih programa na ljude. a novi poziv se očekuje tokom ove godine. uključujući i programe prijenosa novca i programe koji podržavaju više intervencija. donje-srednjim kvalificirane za podršku. Pod prvim pozivom za podnošenje prijedloga projekata fokus je bio na četiri tematska istraživačka klastera odabrana zbog svojih strateški važnih politika: (I) ishrana u ranom djetinjstvu. godine. Kroz tematske skupine programi će generirati dokaze u više zemalja o tome kako programi rade u različitim kontekstima. i gornje-srednjim prihodima su Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Pogledajte web stranicu za više informacija.

CasaSwap.eu/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013.program studentskih stipendija podržava studente iz cijelog svijeta s jednokratnom donacijom do 1000 EUR. Čitav svijet. itd. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. komunalne račune.com – besplatne usluge za smještaj cimera i studentski smještaj širom svijeta. akademske knjige i materijale. Studenti koji dobiju stipendiju obično je potroše na pokrivanje školarina.Students Grants Program (Program donacija za studente) Naziv programa Program donacija za studente Student Grants je fond usmjeren na finansijsku podršku studentima. Dobro je poznata činjenica da je studentski život često karakteriziran ograničenim finansijskim sredstvima . putne troškove kada ide u inostranstvo. Student Grants program je podržan od CasaSwap.com je postao vodeći i naširoko priznat partner mnogim univerzitetskim institucijama širom svijeta.eu/student-grant-application Kontakt www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Prvi dan svakog mjeseca u godini. Kako aplicirati? http://student-grants. grant možete potrošiti na na što god da želite! Do 1.000 EUR. Međutim. 217 Natrag na sadržaj .student-grants. rentu.

kratki filmovi ili slike su poželjni. postoji dodatna kategorija u kojoj možete aplicirati za isti projekat. Kako aplicirati? www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Primjeri prethodnog rada također moraju biti dostavljeni. .umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike.org/programs/documentary-fund Email: dfp@sundance. Nije potrebno slati primjere prethodnih radova. Poziv se objavljuje dva puta godišnje.globalnu relevantnost. Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i završene dijelove.savremena socijalna pitanja. Između 20. i . Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj kategoriji. . Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual konačnog filma.Sundance Institute Documentary Fund Grants Naziv programa Sundance Institute Documentary Fund Grants Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za projekte koji pokazuju: . Ako ste već primili grant Fonda. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između razvoja i post-produkcije.org Web stranica: www.sundance. 218 Natrag na sadržaj . te novim strategijama multi-platformaškog angažmana.potencijal za društveni angažman. Audience Engagement grantovi su za podršku inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana. . Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja: .000 USD.Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova. ali isječci.org/programs/documentary-fund Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.sundance. Potrebne su prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za projekat koji se predlaže.000 USD i 50.

gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2012. pogledajte web stranicu za više informacija.Svjetska banka . mladi. multilateralne i bilateralne agenci je. kao što su žene. CSF rijetko finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira doprinose od strane drugih donatora. fondacije. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. Ključni dionici mogu uključivati vladine agencije. Jednom godišnje. godine. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva.org.worldbank. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. 219 Natrag na sadržaj . Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz društvenih procesa donošenja odluka.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Većina donacija je u iznosima od 3. organizacije civilnoga društva.Fond za civilno društvo Naziv programa Opšti ciljevi Fond za civilno društvo (Civil Society Fund . te privatni sektor.CSF) CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman marginaliziranih i ranjivih skupina.000 USD.000 USD do 7. ljudi s niskim primanjima i ljudi iz ruralnih područja. Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima u potpori razvojnog procesa. Na osnovu aplikacije.

sida. Čitav svijet. 220 Natrag na sadržaj .se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? www.se Valhallavägen 199 105 25 Stockholm Switchboard: + 46 8 698 50 00 Faks: +46 8 20 88 64 Email: sida@sida. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije NVO-i.Swedish Development Agency . Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoreno.se Web stranica: www.SIDA (Švedska razvojna agencija . Ovisi i pozivu za projekte. Kriterij podobnosti Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e).sida. U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu. jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika.SIDA) Naziv programa Opšti ciljevi SIDA Grants Program SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova života. razvojni projekti.

Nije definirana. Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi.ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i zapošljavanju. sigurnosti i funkcioniranju demokratskih struktura i procesa. Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje podrške u procesu tranzicije i e vropskih integracija dajući doprinos poboljšanju: .swisscooperation. .000 Sarajevo Tel: +387 33 254 030 Faks: +387 33 271 500 Email: sarajevo@sdc. Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za koordinaciju aktivnosti. i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO). i .admin.funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim građanima u BiH. .ekonomija i zapošljavanje. Na osnovu specifičnog poziva za projekte. .net Web stranica: http://www. Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA). kao pitanjima povezanim sa svim drugima. 221 Natrag na sadržaj . Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina Piruša 1 71.ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. . zajedničke teme i projekte koji omogućavaju sinergiju.osnovne javne usluge. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini. Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. koji je dio Saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE).Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) Naziv programa Programi podrške Švicarska od 1996.vladavina prava i demokratija. putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih programa.zdravstvo.političke stabilnosti. Program se koncentrira na četiri domena rada. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.

tides. Kriterij podobnosti Čitav svijet. Nije specificirana. korporativno davanje. Generalna podjela je na rad sa institucionalnim partnerima. jednakosti i održivosti svijeta. Box 29903 San Francisco. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija. Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene promjene.org/i-want-to/find-funding Tides Foundation P. donacije za porodice i međunarodne donacije.Tides Foundation (Fondacija Tides) Opšti ciljevi Tides Foundation Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz filantropiju. Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima.org Web stranica: www.O. CA 94129-0903 Tel: +1 415 561 6400 Faks: +1 415 561 6401 Email: info@tides.tides. 222 Natrag na sadržaj . Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na principima poštenja. Kako aplicirati? www.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

org Web stranica: www. MA 02021 SAD Tel: +1 781 821 5990 Faks: +1 781 821 8949 Email: info@tourismcares. i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje kao neprofitna organizacija.tourismcares. godine. Bona fide.program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz individualne donacije putnika.iz SAD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama.specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima.tourismcares. Ovi zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija. i .Tourism Cares Naziv programa Grant Program Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na ku lturnim. http://www. Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje k roz tri grant programa: . ILI . Organizacija aplikant treba biti: .van SAD.grantovi širom svijeta.org/grants 275 Turnpike Street Suite 307 Canton. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme. . 223 Natrag na sadržaj . istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta. registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim ograničenjima.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Od kraja 2011. Različita ovisno o pozivu za projekte.

toyotafound.toyotafound.or. na osnovu želje Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi podupiru jedni druge. Istraživački projekti daju u sljedećim područjima: prenošenje i stvaranje kultura. pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i problemima životne okoline. Različita.jp/english/program/ Kontakt Web stranica: www. Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima.Toyota Foundation (Fondacija Toyota) Naziv programa Program donacija (Grants Program) Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka većoj ljudskoj sreći". Pomoći će u promoviranju partnerstva i saradnje sa drugim fondacijama u Japanu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Različiti. razvoj osobne i međuljudske komunikacije. Program istraživačkih donacija se fokusira na "Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije".jp/english/inquiry/index.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli d oprinijeti razvoju novih programa. "Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međuna rodnu zajednicu. Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj program donacija. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. dinamičnih i živućih zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge. društveni okviri. Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog života i aktivnosti". Fondacija odabire projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva. kao i međunarodnim organizacijama. trenutnim programima sa potencijalom da naprave veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim organizacijama. Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama.or. a kao praktičniju poruku. cilj "revitalizacije zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike donacija Fondacije. Fondacija je uspostavila dva programa podrške. i ostalo. te sarađuje sa korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na efikasan način. 224 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? http://www.

TRADUKI
Naziv programa Programi prevođenja TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska. Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za e vropske i međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra 2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA. Program potpore za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih knjiga te književnosti za djecu i mlade 20 . i 21. stoljeća ima za cilj poticati razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara, kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini. Različita. Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2013 i 1. februar/veljača 2014. godine. Region uključujući i BiH. U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski, slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence. http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&%20view =article&id=91&Itemid=64 Hana Stojić (Koordinatorica regionalnog ureda u Sarajevu) Hadži-Idrizova 10 71.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 204 683 Email: stojic@traduki.eu Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content& view=article&id=72&Itemid=63

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

225

Natrag na sadržaj

Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa The Trust for Mutual Understanding TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline. Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za projekte zaštite životne okoline. Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke, radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost. Umjetnost i kultura: - arhitektura, - povijest umjetnosti i arheologija, - zaštita i vođenje umjetnosti, - rukotvorine, - dokumentiranje kulture, - kuratorska istraživanja, - ples, - izložbe, - zaštita istorije, - muzeologija, - muzika, - umjetnost perfomansa, - pozorište, i - vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje, fotografiju, štampanje, skulpture, video). Životna okolina: - zaštita bioraznolikosti, - korištenje energije, - zakoni i politike zaštite životne okoline, - razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija, - sigurnost i zdravlje životne okoline, - korištenje zemlje, - zaštita vrsta i staništa, i - održivi razvoj. Različiti. Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU, ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se susreće dva puta godišnje. Idući rok za slanje upita je 1. m aj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za slanje pune aplikacije. Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa. Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju, Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu. Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju 501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

226

Natrag na sadržaj

apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u projektu i volju da administrira projekat. Kako aplicirati? www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/ 6 West 48th Street, 12th Floor New York, New York 10036-1802 Tel: +1 212 843 0404 Faks: +1 212 843 0344 Email: tmu@tmuny.org Web stranica: www.tmuny.org

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

227

Natrag na sadržaj

Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)

Naziv programa

Fond za autohtona pitanja Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj, kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće autohtonih ljudi. Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva desetljeća", kao što su: - promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i projekata; - promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života, pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom na načelo slobode i informirani pristanak; - redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične raznolikosti autohtonih naroda; - usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na žene, djecu i mlade; - razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih naroda i poboljšanju njihovog života. Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u iznosu od 5.000 USD. Zadnji poziv za predaju projekata je bio otvoren do 01. oktobra/listopada 2012. godine. Čitav svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Kontakt

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

228

Natrag na sadržaj

TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine. TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučno održivi razvoj. Ciljevi rada su: prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima u zemljama u razvoju, odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju, promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke, tehnologije i inovacija, i poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju. TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa naučnog talenta iz zemalja OIC-a. Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije. Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja. 31. avgust/kolovoz svake godine. Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera , do 40 godina starosti. Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

229

Natrag na sadržaj

nl/english Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na marginama svojih društava. https://www.doc XminusY Solidarity fund De Wittenstraat 43-45
 1052 AL Amsterdam
 Nederlands Email: info@xminy. Prioritet dajemo lokalnim društvenim pokretima. Kriteriji za naše šire područje: XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada. XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje. Čitav svijet. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti našu vlastitu političku poziciju i strategiju. 230 Natrag na sadržaj .nl/files/Eng%20-%20Application%20form. Pogledajte web stranicu za više informacija. Ne postoji rok prijave za slanje aplikacija XminusY.XminusY Naziv programa XminusY XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina. Podrška XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa usmjerenih na društvene promjene.xminy.xminy. XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja. XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji doniraju novac Fondu. neinstitucionaliziranim organizacijama.nl Web stranica: www. Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora.

Obrazovanje i odgoj Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje obrazovne mogućnosti za djevojčice. sa savjetima. validaciju. upravljanju i zaposlenicima. Međutim. vjersku ili etničku pripadnost. Aktivno promičemo prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih sponzora. promicanje i širenje inovativnih pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja. inovativne partnerske organizacije koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. područje rada Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. važno nam je da sve manje djece napušta školu prije vremena. dugotrajne posljedice na moždanu arhitekturu. Osim toga. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. da je kvaliteta nastave poboljšana. socijalno funkcioniranje. zaštitu i zdravlje obespravljene djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku. Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsk u predanost klijentima. kao i razvoj. Projekti prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti potencijalno pogođene djece. Misija: Podržavamo razvoj. Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa skrbi. Zalažemo se za stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja. te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u školama. Pogledajte stranicu za više informacija. Da bismo to uradili tražimo kompetentne.UBS Optimus Foundation Naziv programa Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje zdravlja najugroženijih populacija u svijetu. Globalna zdravstvena istraživanja U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom. Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne. životni vijek i zdravstvene troškove. i gdje je to potrebno. da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće potrebe. Zaštita djece Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja. mentalno zdravlje. Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja. psihičko funkcioniranje. primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i strategije kontrole. Činimo sve napore kako bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni učinak. rizično ponašanje. Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. 231 Natrag na sadržaj . Podržavamo partnere finansijski. Na osnovu poziva za projekte.

izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira. 232 Natrag na sadržaj . radi se na nedovoljno podržanim područjima. projekti se uklapaju u naša prioritetna područja.ubs.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. holistički i integrirani pristup. zbog potrebe za djelovanjem u tim zemljama. jedinstveni. transdisciplinarni. dugoročni angažman u zajednici nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete.html UBS AG Bahnhofstr.O.Kriterij podobnosti "zaštita od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj hemisferi. jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi tekućih projekata.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation /applications_support. usmjeren na najugroženije zajednice. zapadnim i industrijskim zemljama. 45 P.ubs. http://www. sveobuhvatna analiza dionika. i konkretni i mjerljivi rezultati. Box CH-8098 Zurich Swityerland Tel: +41 44 234 1111 Web stranica: www. inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje. rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama. pokazuje potencijal za uticaj. dobro definirana. pokazuje potencijal za skalabilnost. jačanje kapaciteta.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. najčešće uključujući i organizacije civilnog društva.S. prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć.globalno zdravstvo.jsp Information Center U. tokom čitave godine.C. ovisi o vrsti poziva za projekte. i . i pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter. www.USAID) Naziv programa Agencija SAD za međunarodni razvoj SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za bolji život. Trošeći manje od pola postotka federalnog budžeta.usaid. USAID radi širom svijeta kako bi postigao ove ciljeve. Našim radom podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva američke inostrane politike kroz: . USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte.gov Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.grants. te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju. uključujući i BIH.United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD . 20523-1000 USA Web stranica: www. USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara. Agency for International Development Ronald Reagan Building Washington.ekonomski rast. Ova briga je obilježje SAD -a širom svijeta. poljoprivredu i trgovinu.gov/ba ili www. Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu.gov/applicants/apply_for_grants. 233 Natrag na sadržaj . .grants. D. oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji. Ovisno o vrsti poziva za projekte.razvoj demokratije. s jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih tržišta. Različita.

biblioteke. ali nisu ograničena na: . www. 20036 Tel: +1 202 457 1700 Faks: +1 202 429 6063 Web stranica: www. rok prijave je obično do početka oktobra/listopada. D. USIP podržava aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina.W. . programe obuke i dijaloga.C.analizu i prevenciju konflikta.org/grants-fellowships/annual-grant-competition United States Institute of Peace 1200 17th Street N.usip.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. vještina i pristupa. uključujući: javne i školske institucije. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.religija i izgradnja mira. .medijaciju i rješenje konflikta. interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode. trening ili obrazovne institucije. Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom. Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa dodatnim pitanjima. Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena.Washington. psihološki i fizički uticaj rata i konflikta. i .žene i djevojke u konfliktu i građenju mira. razvoj planova rada i obrazovanje. filmove.socijalni. radio programe i druge medije. Generalno donacija je u iznosu od 50.000 USD. Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine.mediji i konflikt. .usip. Jednom godišnje. identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi. 234 Natrag na sadržaj . USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i inostranstvu.post-konfliktni mir i operacije stabilizacije. Osim toga USIP podržava projekte prevencije.000 USD do 120. .United States Institute of Peace (Američki institut za mir) Naziv programa 2010 Annual Grant Competition USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja. . upravljanja i rješenja konflikta. razvoj praktič arskih resursa i oruđa. i promovira izgradnju mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. istraživačke.ekonomija i konflikti. Tematska područja interesantna za USIP uključuju. .

sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta. kako bi se njihovi glasovi čuli. 235 Natrag na sadržaj . Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta. www. pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i integritetu. decembra/prosinca 2012. regionalne i međunarodne organizacije.org/democracyfund/Applicants/applicants_materials. obrazovanje o građanskim pravima i registraciji. kako onima u tranziciji. tako i onim u konsolidiranim demokratijama. te finansira projekte koji za cilj imaju širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. godine kao United Nations General Trust Fund. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju i širenju demokratije širom svijeta.un.000 USD do 500.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. osnaživanje civilnog društva uključujući osnaživanje žena.un.UNDEF Naziv programa United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija) UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005. Čitav svijet. uključujući Bosnu i Hercegovinu. 50.000 USD. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih prava na terenu. promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima. kao i neovisna tijela. novi se očekuje krajem ove godine. UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije civilnog društva.org/democracyfund Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva. godine. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva. na taj način prevodeći k oncept "demokratije" u praktična rješenja za ljude. UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih grupa u demokratskim procesima.

žene i druge društvene grupe. regionalnom ili inter-regionalnom nivou. i .olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izraza i. Konvencije i srodnim operativnim smjernicama. Kako aplicirati? www. Veliki broj zemalja širom svijeta. U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja. IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi: . godine. NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 30. uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. - - Kriterij podobnosti - - sve zemlje u razvoju članice Konvencije. prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija ili jačanje postojećih. i 17. sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih situacija na svom području u skladu s člancima 8.ojačali postojeću kulturnu industriju.) . itd.000 USD.000 USD i 100. pod prijetnjom ili im je potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje.UNESCO International Fund for Cultural Diversity Naziv programa International Fund for Cultural Diversity UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora. koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. ojačali odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao menadžment. prema potrebi. godine. 236 Natrag na sadržaj . juna/lipnja 2012.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.unesco. međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. ljudske resurse. i predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u članku 7 Konvencije iz 2005. Između 10. (tj.poticali nastanak novih kulturnih industrija. a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom.

vukovic@mcp.camur@mcp.gov.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kontakt UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo civilnih poslova Trg BiH 1 71. jelena.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 492 552 (SG). +387 33 492 598 Faks: +387 33 492 632 Email : biljana. 237 Natrag na sadržaj .gov.mcp.gov.ba Web stranica: www.ba (SG).

p omaže u mobilizaciji sredstava. vjeru ili etničku pripadnost. UNDP-ove programske aktivnosti su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih skupina.undp. izgradnju lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta. sprovođenje neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima. građanima dostojanstven život. UNDP u BiH od 1996. prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala. 238 Natrag na sadržaj . UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja. podstičemo izgradnju državnih kapaciteta. bez obzira na spol. 71. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. te povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva.000 Sarajevo Tel: +387 33 239 400 Faks: +387 33 552 330 Email: registry@undp.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kroz svoje aktivnosti i pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju. dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte.United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) Naziv programa UNDP program podrške Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. te unutar zajednice donatora. reformu sudstva. Pogledajte web stranicu za više informacija. BiH. godine pomaže BiH da što učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. Zmaja od Bosne b. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva registrirane u BiH. u skladu sa pozivima za projekte.ba Web stranica: www. Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH. U svojim nastojanjima da omogući bh. U svim našim aktivnostima. suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze. podršku svjedocima. Konsultacije sa Vladom. kao i promjenu fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj. pokazuju da očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva. te zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.b.

Kriterij podobnosti http://www.aspx) Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on -line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove.aspx Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH – 1211 Geneva 10 Tel.org Web stranica: http://www. 239 Natrag na sadržaj . Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara.ohchr. Ova pomoć može da ima oblik medicinske.: + 41 22 917 9315 Faks: + 41 22 917 9017 Email: unvfvt@ohchr.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis. aprila/travnja 2012.aspx Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na web stranici Fonda (www. pravne ili socijalne usluge. Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture. Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Onlineapplicationsystem. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je otvoren do 1. Grantovi su do 20.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines.UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) Naziv programa Grants Program Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. možete poslati email na sljedeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr. nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica. decembra/prosinca 1981.000 USD.org. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada. psihološke. godine.ohchr.

kroz uspostavljene kanale pomoći. Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao savremeni oblici ropstva. 240 Natrag na sadržaj . tr govina ljudima i ljudskim organima.ohchr. kao rezultat savremenih oblika ropstva.ohchr. Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih organizacija. Aplikacije vlasti.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryMainPage.000 USD. podrška iz Fonda će se dati proširivanju. Generalno se podržavaju projekti veličine do 15. pravne i finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena.aspx Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryGrantCycle. prodaja djece i djeca u oružanim sukobima.UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Naziv programa UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122. humanitarne. seksualno ropstvo. političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive www. parlamenata ili administrativnih entiteta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Rok prijave za ovu godinu je bio 31.aspx United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UNCFS) Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10. dužničko ropstvo. prisilni i rani brak i prodaja žena. ali se u posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40. kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi također se mogu kvalificirati za projekte podrške. najgori oblici dječjeg rada. a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva. Faks: (41 22) 928 90 50.org Web stranica: www. Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164 Email: SlaveryFund@ohchr. kmetstvo. ali obično će dobiti niži prioritet.000 USD. Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao što je klasično ropstvo. prisilni rad. maj/svibanj.

kao što su Commission on the Status of Women.  International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW). koja su bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:  Division for the Advancement of Women (DAW). globalnih standarda i normi.000 USD i 500. UN Women spaja i gradi na osnovama uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda. Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima. Do stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a.  Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). Ovi grantovi podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o nacionalnim ili lokalnim planovima. države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. Fund for Gender Equality Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora nam ijenjena radu na značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. za jednu ili dvije godine. pružanjem odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom.Fund for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. Generalna skupština UN-a je napravila UN Women.  poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova. politikama ili zakonima. i  United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka.000 USD.UN Women Naziv programa Programi podrške Jula/srpnja 2010. Pritom. godine.  katalitički grantovi su između 100. Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko učešće na lokalnom ili državnom nivou. UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda . u njihovim pripremama politika. tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena. UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu spola. Glavne uloge UN Women su:  podrška među-vladinim tijelima. UN Trust Fund to End Violence against Women Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 241 Natrag na sadržaj . Ovaj fond je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i politika u konkretna postignuća na ženskim pravima. politikama ili zakonima koji promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni za implementaciju. Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške :  implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5 miliona USD za period od dvije do četiri godine. Vođen od strane UN Women u ime UN sistema. okupljanjem resursa i mandata za bolje rezultate.  pomoć državama članicama za provedbu tih standarda.

kao i drugim uslugama i podršci.UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996. Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte.  pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.  politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti. Veličina donacije Ovisno o pozivu za projekte. i stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. a vodi je UN Women u ime UN sistema. Kroz donacije se podržavaju:  strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo. Pogledajte web stranicu za više informacija.  odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka.org UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina UN House Zmaja od Bosne b.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 293 400 Faks: +387 33 552 330 Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za "nultu toleranciju". 242 Natrag na sadržaj . UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama. Čitav svijet. 71.  provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava. 304 East 45th Street 15th Floor New York. NY 10017 United States Tel: +1 212 906 6400 Faks: +1 212 906 6705 Web stranica: www.b.unwomen. godine. i  angažman "novih" aktera i strateških grupa.

Afrika. opšte programske aktivnosti. Fond za hitne akcije dodjeljuje grantove u tri kategorije: .php?id=68 Urgent Action Fund 3100 Arapahoe Ave. UAF ne dodjeljuje grantove za humanitarne akcije.urgentactionfund.org/index. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.Nepredviđen i vremenski hitan .zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava. Nezavisno od kategorije. Suite 201 Boulder. . .org Web stranica: www. iako opšti cilj ostaje unaprjeđenje ženskih ljudskih prava. Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite. dugoročne projekte ili učešće na konferencijama. 243 Natrag na sadržaj . lokalno ili globalno. Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF . rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje.odgovor na oružani sukob. Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant.aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava. Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja. Tokom čitave godine. i .UAF) obezbjeđuje pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svijetu.000 USD.Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) Naziv programa Global Rapid Response Grantmaking Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund .situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna.Podržan .grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije. UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci.Održiv . www.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Strateški . . CO 80303 USA Tel: +1 303 442 2388 Faks: +1 303 442 2370 Email: urgentact@urgentactionfund. zahtjevi za grant moraju da odgovaraju slj edećim kriterijima: . Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana.urgentactionfund. Maksimalan iznos je 5.grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima. .

244 Natrag na sadržaj . Pozivi za dostavljanje projekata se objavljuju jednom godišnje.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bosna i Hercegovina. Aplikacije moraju biti u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje projekata. 2.ba Web stranica: www. Poslovna zgrada Unioninvest-a.000 . Za više informacija vidi www.ba. Primjer aktivnosti za koje je moguće aplicirati za finansiranje: 1. Detaljni kriteriji podobnosti su specificirani u svakom Pozivu za dostavljanje aplikacija. 3: Povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona.USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II) Naziv programa Program grantova 1: Pojačana neovisnost. Zagovaračke inicijative u vezi sa prijedlozima za izmjenu politika sektora pravde i zakonodavne reforme koje će ojačati vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini.000 KM (podložno promjenama).50.usaidjsdp. Tačni rokovi za prijave su specificirani u svakom pozivu (najmanje 30 dana od dana raspisivanja Poziva). Opšti kriterij podobnosti je članstvo aplikanta (organizacije civilnog društva) u Mreži pravde u BiH. Finansiranje projekata OCD je moguće u okviru trećeg cilja (povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona). 5 sprat Grbavička 4 71000 Sarajevo Tel: +387 33 219 688 Email: dztrbic@usaidjsdp. 2: Bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde usmjeren prema pridruživanju EU.usaidjsdp. odgovornost i učinkovitost pravosuđa. Zagovaračke inicijative za implementaciju politika i pravnih propisa ključnih za sektor pravde. 30.

U.Virginia Gildersleeve International Fund Naziv programa Opšti ciljevi Grant Program Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u razvoju. www.Y..org/projects2tier/index.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. New York.S. Do 7.vgif. 11 Broadway.org Web stranica: www. Suite 510.A.500 USD. 245 Natrag na sadržaj . 10004 Email: vgif@vgif. N. treninge opismenjavanja i liderstva. Inc.asp The Virginia Gildersleeve International Fund. odgojno-obrazovne seminare i radionice. VGIF podržava: razvoj zajednica. zdravlje i nutritivnu podršku. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama. ženska ljudska prava.vgif3. Novi poziv za prijave će biti otvoren početkom maja/svibnja 2013. godine. i organizacije kojima upravljaju žene.

ljudsko zdravlje.org/whatis/ Email: cschmidt@ecologia.org/whatis Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti.org Web stranica: www. 246 Natrag na sadržaj . ljudskog zdravlja i održivog razvoja. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren poziv za projekte. i povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.virtualfoundation. Čitav svijet.Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Virtual Foundation Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama.000 USD. 100 USD do 5. www. NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline.virtualfoundation. Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih kategorija: životna okolina.

osim u posebnim okolnostima.000 franaka za post-produkciju. te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV filmova!) sa južne hemisfere (Afrika. 247 Natrag na sadržaj . Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u tim zemljama i. Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta. Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u Evropi. .000 švicarskih franaka za proizvodnju ili najviše 20. Postoje dvije vrste finansijske podrške: .Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta.ch/?formular Visions sud est secretariat Limmatauweg 9 CH-5408 Ennetbaden Switzerland Email: info@visionssudest. On podržava filmske produkcije iz Azije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15. Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50. u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation).Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti dobijeno prije podnošenja zahtjeva). www.ch Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.visionssudest. oktobar/listopad. Afrike. Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske industrije u zemlji porijekla proizvodnje.000 franaka za post-produkciju. Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj. Latinska Amerika i Azija) i iz istočne Evrope (osim članica EU).visionssudest.ch Web stranica: www. Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za Švicarsku. godini je 24. na lokalnom ili regionalnom jeziku.Visions sud est Naziv programa Visions sud est Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film Baden i Fribourg Film Festival. Zadnji rok u 2012. i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih filmova za kina.

Ambasada Japana provjerava cilj. institucije vlasti na lokalnom nivou. i .Vlada Japana Naziv programa Grass Roots Projects (GAGP) GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno stanovništvu.jp/index_l. Sarajevo Tel: +387 33 277 500 Faks: +387 33 209 583 Email: japanbih@bih.emb-japan. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju.000 EUR ili 120. Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i međunarodnom nivou.ruralni razvoj. Unutar GAGP maksimalan iznos raspolo živih sredstava je 10 miliona JPY (priblizno 60.pomoć aktivnostima za deminiranje.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. osnovne ili srednje škole.go.obrazovanje. Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.200. 71000. trošak i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. . udruženjima povratnika. domovi zdravlja). Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini Bistrik 9. Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se baziraju na humanitarnim potrebama. Međutim. za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu iznosi do 100 miliona JPY (približno 600. 248 Natrag na sadržaj .bosnia.000 KM) po projektu. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projektu.net.socijalna zaštita.000 KM). Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.000 EUR ili 1. udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode relativno male projekte. . Po primitku aplikacije. lokalne organizacije u zajednici. kao i one koji stvaraju bolje okruženje. U Bosni i Hercegovini većina projekata k oji su implementirani unutar GAP-a spada u slijedeće kategorije: . .ba Web stranica: www. institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante.javno zdravstvo. U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr.

septembru/rujnu i decembru/prosincu. i . Prosječna veličina donacije je 50. ali i čitav svijet.prirodni resursi.pravda. 249 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Ciljevi: . i štite od korporativnih zloupotreba. borba protiv nepravde.održivi nivoi ljudskog stanovništva. i . Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana. NW. Kako aplicirati www.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD.Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) Naziv programa Wallace Global Fund Programska područja: . zaštiti građanskih sloboda. . .wgf. . junu/lipnju.građanski angažman.000 USD do 400. kao i njihovih kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba.efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa.org/grants Wallace Global Fund 1990 M Street.wgf. Suite 250 Washington.org Web stranica: www.000 USD.ženska ljudska prava. . Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku. sa većinom donacija od 2. Većinom SAD. zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav život.jednaka pravda za sve.mediji i liderstvo. Fond daje jedno i višegodišnje donacije. . DC 20036 USA Tel +1 202 452 1530 Faks: +1 202 452 0922 Email: tkroll@wgf.progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru.

Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim primanjima.ac. 250 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija. te osiguranje da imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla. UK Medical Research Council (MRC) i Department for International Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Wellcome Trust centri za istraživanja globalnog zdravlja : osigurati podršku za razvoj karijere istraživača na području javnog zdravstva i tropske medicine putem novih centara za istraživanje globalnog zdravlja. Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust.Welcome Trust Naziv programa Welcome Trust Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i treninzima sa sljedećim ciljevima: . s posebnom pažnjom na glavne uzroke smrtnosti. a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u konačnici ubrzati znanstveni napredak.Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja. Wellcome Trust Gibbs Building 215 Euston Road London NW1 2BE. .wellcome. . Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope.Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi i životinja. UK Tel: +44 20 7611 8888 Faks: +44 20 7611 8545 Web stranica: www.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. Također ćemo podržati javne programe angažmana za podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o svom uticaju u tim društvima. Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja. Na osnovu poziva za projekte.

000 i 10.waccglobal. i prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica.org Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www. Razmotrićemo projekte do 15. nevladine organizacije ili druge lokalne grupe. Poziv za projekte je otvoren do 3. septembra/rujna 2012. prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o ruralnom siromaštvu.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi partner. www.000 EUR. uključujući crkve ili ustanove povezane sa crkvom. Novi poziv se očekuje krajem maja/svibnja. prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija. Toronto ON Canada M4C 4X7 Tel: +1 416 691 1999 Faks: +1 416 691 1997 WACC UK 71 Lambeth Walk. godine.000 EUR.waccglobal. Aplicirati mogu organizacije. Čitav svijet. Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su: prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama. Podržava projekte komunikacije prije svega u zemljama u razvoju. Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8.org/en/programmes/wacc-project-support-how-does-itwork.World Association for Christian Communication Naziv programa Opšti ciljevi World Association for Christian Communication WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja promovira komunikaciju za društvenu promjenu. WACC ne prihvaća aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija.html WACC Canada 308 Main Street. Aplicirati možete sa ukupnim budžetom do 30. 251 Natrag na sadržaj . London SE11 6DX Tel: +44 207 735 2877 Email: info@waccglobal.

000 funti. povezivanje i razvoj publik e. Različita u okviru poziva za projekte. jasnog i revolucionarnog pripovijedanja. Projekat za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima.uk/fund/multimedia-fund http://worldview. Grantovi multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske producente/multimedijalne novinare. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja. Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa. WorldView podržava proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta publici u Velikoj Britaniji.cba. kako u elektronskim medijima i multiplatformama.org. kako od novih tako i etabliranih filmaša. da provedu do tri mjeseca u istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju.000 funti su dostupni za istraživanje. Ovaj fond podržava razvoj izvornog.WorldView Naziv programa WorldView grantovi WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association).org. “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče.org. UKAID/DFID.uk/fund/new-genres-fund WorldView Rm 1. Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta. kako u Velikoj Britaniji tako i širom svijeta. Različit u okviru poziva za projekte. ovisno o odredištu i trajanju boravka.80 DEV UEA Norwich Norfolk NR4 7TJ United Kingdom Tel: +44 1603 593 362 Web stranica: http://worldview. Iznos koji će se dodijeliti je različit. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme. tako i na međunarodnom nivou. ali je do maksimalne vrijednosti od 10. CBA/WorldView je podržan od UKaid iz Department for International Development. razvoj i pilote. 252 Natrag na sadržaj . identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke.cba. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Grantovi u iznosu do 20.uk Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://worldview. ovaj fond pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju nove publike.cba.

Expeditions Council i Conservation Trust. Kriterij podobnosti Osobe koje imaju između 18 i 25 godina. uključujući: Committee for Research and Exploration.000 USD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Tokom čitave godine. The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu pokriveni drugim finansiranjem.nationalgeographic. 253 Natrag na sadržaj . Između 2. očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic -a. Pogledajte web stranicu za više informacija.com/field/grants-programs/yeg-application Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? Kontakt www.000 USD i 5.Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) Naziv programa Donacije za mlade istraživače Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina da rade na istraživanjima.

i . Kulturna različitost Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije su prioriteti programa Mladi u akciji. . 254 Natrag na sadržaj .doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za mlade. Osim stalnih prioriteta u 2010. Uključivanje mladih sa manje mogućnosti Važan prioritet Evropske komisije je da omogući m ladima sa manjim mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. 4. U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima. Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju tih projekata. Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne prioritete programa Mladi u akciji.promovisanje aktivnog građanstva mladih. Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim mogućnostima u programu Mladi u akciji. Program Mladi u akciji je program za sve.podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja. Evropsko građanstvo Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je programa Mladi u akciji. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije.promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih. . Radne metode interkulturnog učenja treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim osnovama. identifikovane u rezoluciji Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih: • povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica. program ima za cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi. Facilitirajući zajedničke aktivnosti mladih ljudi različitih kulturnih.Youth in Action (Mladi u akciji) Naziv programa Mladi u akciji Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su: . Učešće mladih u društvu Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom životu. socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa posebnim potrebama. • povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije. te ih uključiti u rasprave o izgradnji budućnosti Evropske Unije 2. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o e vropskim temama. etničkih i religijskih pozadina. ovo znači da mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu s vjesni svojih interkulturnih dimenzija i kompetencija. posebno o evropskom građanstvu. 3. Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata. • veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja. Omladinske grupe i organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti uključivanje specifičnih ciljnih grupa. 1. te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama. posebno sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji.razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu aktivni građani. godini prioriteti su: Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Program Mladi u akcij i posebno se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu.

php BiH.htm http://ec.europa. Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja nezaposlenosti mladih. (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih. projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika diskriminacije. Milenijski ciljevi razvoja). Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i marginalizacije.ipak-mgb. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom svijetu.europa. Rok za prijave Geografsko područje podrške http://eacea.htm Amir Hasanović Udruženje IPAK-MGB Patriotske lige 10 75. kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem društvu. migracije.000 Tuzla Bosna i Hercegovina Telefon: +387 35 257 097 Faks: +387 35 257 474 Email: ipak@ipak-mgb. U tom kontekstu posebna pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje: (a) mladih s invaliditetom.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih mladih u društvu. načina izlaska iz i o posljedicama siromaštva. Evropa. vjerskim. jezičnim ili migrantskim osnovama. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno. http://ec. kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i predanost aktuelnim temama. 255 Natrag na sadržaj .eu/youth/index_en. poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez invaliditeta. bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija. obratite pažnju na specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča. Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti.eu/youth/funding/2012/index_en.  Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih izazova (kao što su održivi razvoj.eu/youth/youth/doc152_en. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji. kao što su one utemeljene na spolu. Veličina donacije Različita. invalidnosti ili etničkim.ec. te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih nezaposlenih ljudi u društvu. vjerskih ili jezičnih manjina. kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje mogućnosti. Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču. svijet. klimatske promjene.europa.ba Web stranica: www.

Dobro je za znati prije početka! Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove. mi nudimo platformu gdje možete predstaviti svoj projekat.  Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom.  Kada se projekat implementira.  Projekat je mali. Kao 1%CLUB. ograničen vremenom i resursima. pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici. veći uspjeh možete postići. Facebook. Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF).000 EUR. Ovo može biti urađeno kroz postove na web stranici. 256 Natrag na sadržaj .  Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB. LinkedIn).  Projekat jedinstven poduhvat. školom ili kompanijom ili je član/ica Earth Charter Youth Network. Vi ga činite uspješnim! Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat aktivnog učešća pokretača projekta. novcem i znanjem širom svijeta. Twitter. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat.com/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr. Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima. jasan i konkretan.  Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života zainteresiranih strana. Ako imate dodatnih pitanja contact us. fotografije. Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?  Projekat se implementira u zemlji u razvoju (na osnovu DAC liste). a budžet projekta nije veći od 5.1%CLUB 1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima. izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli ekspertizu.  Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje finansiranja za studiranje.  Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja. školovanje ili istraživanje. i ima jasan projektni rezultat: 1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova. Više informacija: http://onepercentclub. i/ili videa.

Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije. Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu. 257 Natrag na sadržaj .Civil Society Facility Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju. Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva na lokalnoj i nacionalnoj razini. ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama. No. I građani/ke na individualnoj razini. uspostavljanje novih mreža.europa. Svha programa je: . tako i u Evropskoj uniji. poticanjem prijateljske “okoline” i kulture za civilno društvo. Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske unije za razmjenu iskustava.com/site/ipa128286 i http://ec. 3.Povećanje ukupnih kapaciteta. Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo da moraju biti prihvaćene. Novi zakoni moraju biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini. odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva. CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. Uloga civilnog društva u tom pogledu je ključna. kako bi evropsko pristupanje uspjelo. kao i aktivnosti koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva.htm Direktorij donatora mart/ožujak 2013. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini. aprila/travnja 2008. kako na zapadnom Balkanu i Turskoj. Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža. već se moraju provoditi i u društvima novih država članica.Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima. “People 2 People” projekti posjeta. znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija civilnog društva. izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini. trebaju osigurati da društvo provodi potrebne promjene. i 18. što može dovesti do prenosa znanja. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA regionu.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-society-facility/index_en.Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos provedbi CSF-a. ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini. Link za više informacija: https://sites. . Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u EU. što zahtjeva adaptaciju. razvijena je cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF). CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i dijalogu.Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u Evropskoj uniji. koja se sastoji od tri nivoa podrške: 1. godine. novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. kao i transnacionalne inovativne projekte. .google. Međutim. Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi. 2. . novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i njihova implementacija mora biti praćena.

Aplikacija. Kosova. agencije privatnog sektora ili drugi profesionalni akteri. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći kako bi se postigli programski ciljevi. Creative Force stavlja poseban fokus na žene. međutim. mlade i manjine.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dio švedske reforme suradnje okvirnog programa za region. Prioritet će se dati inicijativama koje se odvijaju u programskim zemljama i regionalnim suradnjama. Ciljevi programa Creative Force Eastern Europe and Western Balkans za cilj ima promicanje slobode govora i razvoj demokratskih struktura. Moldavije. Ciljna grupa Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i osobe koje kreiraju javna mišljenja na području kulture. Bosne i Hercegovine. Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj ili u jednoj ili više programskih zemalja. pravedan i održivi razvoj. medija i srodnih sektora u Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku. 258 Natrag na sadržaj . U okviru projekata uvijek je švedski partner taj koji je formalno odgovoran za primjenu i pravno odgovorna vis-a-vis Swedish Institute. . Privatne osobe ne mogu podnijeti zahtjev za finansiranje u okviru programa. Gruzije. a cilj mu je jačanje demokratije. Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti karakterizira nedostatak poštovanja ljudskih prava i sloboda. . Ovi ciljevi će se postići putem zajedničkih procesa učenja i održivih mreža između aktera na području kulture. . te bolji odnosi s EU i poznavanje i prihvatanje njenih temeljnih vrijednosti. Trajanje projekta Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bjelorusije.Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja novih arena i oblika komunikacije. SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju potencijal za širu diseminaciju i koji će pomoći da oblikuju mišljenje i potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave. osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava. agencije javnog sektora. predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih oblika komunikacije.Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju kulturnu raznolikost i ljudska prava. Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji rade na promicanju temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava. s posebnim naglaskom na ženska prava. djecu. medija i srodnih sektora.Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i održivost mreža aktera koji koriste kulturu i druge kreativne alate za promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima. Zemlje u kojima se program implementira Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dostupan za suradničke inicijative između Švedske i Albanije. fondacije. Specifičnije. može biti zajednički napisana od strane obje stranke/partnera. Srbije i Ukrajine.Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći pristup sredstvima kulturnog i umjetničkog izražavanja. Kvalificirani aplikanti Aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva. program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više sljedećih ciljeva: .

000.Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete. Sva pitanja o Creative Force Eastern Europe and Western Balkans Program molimo pošaljite Judith Black +46 8453 78 52 i +46 8453 7852 Web stranica: http://www. Postoje dvije vrste finansiranja .Creative Force Eastern Europe and Western Balkans podržava projekte sa maksimalnim trajanjem od 12 mjeseci od datuma apliciranja. 259 Natrag na sadržaj .swedenabroad.Finansiranje za suradničke projekte je dostupno u iznosima od SEK 100.com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Current-affairs/News/CreativeForce-Eastern-Europe-and-Western-Balkans-sys/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000.000 − SEK 300. razmjene eksperata i planirana putovanja. . Maksimalna iznos na koji se može aplicirati je SEK 100.

godine. Kvalificiranost Škole iz Albanije. Češke. Slovačke i Slovenije se pozivaju da nađu partnere i apliciraju. Njihov cilj je omogućiti i unaprijediti interkulturalni dijalog i suradnju mladih ljudi i stvoriti kontinuiranu mrežu zajedničkog znanja.600 EUR po partnerskoj učesničkoj školi. Austrije. vjeroispovijesti. Bugarske. Više informacija može se dobiti na službenim stranicama.Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe “Ja i drugi: otkrivanje ranolikosti oko i u meni” je tema ovogodišnjeg poziva Academy of Central European Schools. Mađarske. Škole i posebno školski projekti mogu ponuditi mogućnost za interakciju s ljudima iz različitih sredina i učenje jedni od drugih. Bosne i Hercegovine. Grantovi Međunarodni odbor za selekciju ocjenjuje i nagrađuje najbolje prijedloge projekata. Srbije. kao i sa dodatnim strukturama za podršku poput međunarodnih događaja i online alata. 260 Natrag na sadržaj . uzajamnog učenja i inovacija. Makedonije. dobi. Crne Gore. Moldavije. Kako aplicirati Projekti partnerskih škola trebaju biti predani korištenjem online aplikacione forme do 30. aprila/travnja 2013. a ne više iznimka: ljudi različitih nacionalnosti. spola i seksualne orijentacije žive zajedno i trebaju biti tretirani jednako. Rumunije. Škole iz 15 zemalja su pozvane da sudjeluju u jednoj od najvećih međunarodnih mreža škola. U današnjem društvu raznolikost je norma. Kosova. Nagrađeni projekti su podržani za obavljanje svojih prekograničnih partnerskih projekata s podrškom (1. Hrvatske. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te dodatnih 200 EUR školi koja koordinira aktivnosti).

Program podržava jačanje e vropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane. godine. godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane. grupama građana. kako bi se podržali njihovi napori na putu ka e vropskim integracijama. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. između ostalih. 261 Natrag na sadržaj . nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti. Bosni i Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju. kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije. prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije. Albanija i Makedonija.kroz aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana. zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Zajednice. ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane. Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003.kroz aktivnosti podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje . odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine. godine. a na snazi je od januara 2007. prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalni organi vlasti. 20. Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu . te unapređenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja među građanima.aktivnosti koje se odnose na odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma. Također.Evropa za građane Programi Evropske unije Programi Evropske unije. Do kraja 2012. aktivno civilno društvo u Evropi . Program “Evropa za građane” Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima E vropske unije. razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji. Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane. Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR. U Programu pored zemalja članica EU. Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces evropskih integracija. Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice. Učešće Bosne i Hercegovine u programim a Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema Evropska komisija. Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška. koji je potpisan u oktobru 2004. jula 2012. postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se p rogram Evropa za građane produžiti u perspektivi 2013-2020. Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice. godine. učestvuju i Hrvatska. te sa tim u vezi unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima.

odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu. Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju projektnih prijedloga. Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje funkcioniraju postojeća.eu/citizenship/index_en. Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila programu Evropa za građane. Plaćanje ulazne karte Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u Programu.1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1. dodjeljuje finansijska sredstva i prati realizaciju projekata. Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke.php.Podmjera 1. godinu procijenjen je na 15. održavanje redovnih kontakat sa Kontakt tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu “Evropa za građane”. Dio sredstava moguće je pokriti iz Instrum enta predpristupne pomoći (IPA) . ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata.Provođenje programa “Evropa za građane” Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikac ije Evropske komisije. neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu.europa. informacija. već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i evropskih gradova. Javni pozivi za apliciranje se mogu naći na http://eacea. Za provođenje Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje. Ove podmjere su rezervisane za lokalne organe vlasti. audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u Briselu. a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog programa. Otvoreni poziv “Evropa za građane” Kao što ste obaviješteni. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru: Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR. 262 Natrag na sadržaj . praksi i iskustava.2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta u narednim godinama). a za program “Evropa za građane” radi se o relativno malom iznosu. dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012. Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 . održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom.(do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća. Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”. Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno. pružanje podrške aplikantima. nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje. koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta. ali na prijavnom obrascu kao nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti.ec. koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom. Koristi od ulaska u program “Evropa za građane” Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija. sportskom i ekonomskom planu Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i Evropske unije razmjenjivanjem iskustava.

penzioneri.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. srednjoškolci. Veoma je bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta. uključiti širok spektar različitih profila uče snika (studenti.). Uslov: najmanje 1 partner iz EU! Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan.ec.europa. savjet je da vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu! Iznos: 5.eu/citizenship/index_en. Podnositelj projekta: samo općina ili grad. poenta je prenošenje iskustava i učenje od partnera.2 Mreže bratimljenih gradova Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene dobrih praksi. itd. Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. itd. izgradnji evropskog identiteta. kulturna i s portska događanja.php.1): sastanci. odnosno vidljivost tih rezultata.1 Bratimljenje gradova Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanj a međusobne saradnje i razumijevanja među građanima. radionice. Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta. itd.000-25. Napomena i savjet: Nema predfinansiranja .Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete dobiti nakon završetka projekta. Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice Programa (najmanje 1 članica EU). Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca. Podnositelj projekta: općina. Veoma je bitan i rezultat projekta. seminari. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. 263 Natrag na sadržaj . Aktivnosti: sastanci. Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih organa vlasti). Također. paziti na gender balans. a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji. Veoma je bitan i rezultat projekta. radionice. seminari. konferencije. odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja. odnosno vidljivost tih rezultata. kulturna i sportska događanja itd. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. Aktivnosti (kao i u 1. konferencije. U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme. Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta. Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom obrascu koji ćete preuzeti sa zvanične stranice nakon objave poziva http://eacea. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! Mjera 1. grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti.Mjera 1. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Dio učesnika mora biti i od strane partnera iz EU. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan.

ciljeve. U Mjeri 1.2) 2. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu. 3.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v ersion_1. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati ispunjavanje aplikacije. sastanci. Nakon što ste 100 % sigurni da ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera. Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa ugovora. film. ali u svakom slučaju pogledajte http://eurlex.europa. NAPOMENA: a.ec.europa. neki rokovi. možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti! 5. Također. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca str. a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja. itd.1 i 1. e. Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu koju ste napisali u obrascu. Dugme „Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d. knjige) za što dobijate posebna sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je samo na prve dvije stranice.pdf. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea. komunikacija.europa.europa. Iznos podrške: 10. po sistemu paušalnih iznosa.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en.) što se isto izračunava ovisno o broju partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu. 4. dobivate i sredstva za troškove koordinacije (saradnje na projektu sa partnerima. Preuzmite aplikacijski obrazac i uz pomoć vodiča http://eacea. Preuzmite Programski vodič. 14. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b.1 ili Mjera 1. obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj.pdf ispunite aplikacijski obrazac.php i pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i slijedite korake koji se od vas traže. Podmjere 1. f.) i sve promjene su ugrađene u prezentaciju. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! U nastavku još par savjeta: Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane: 1.2 također možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD. zato budite oprezni. 264 Natrag na sadržaj . itd. znači aplikacijski obrazac se podnosi tako da nako n sto ga ispunite na svom računaru i kliknete SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i šalje Vaš aplikacijski obrazac. NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet. te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se p rijavljujete u narednom javnom pozivu (Mjera 1. Ne morate biti konektovani na Internet da bi ispunjavali obrazac. Budžet: Također.ec. brošure.događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom događanju.ec. opise.000 – 150.2). prema tabeli koja se nalazi u obrascu. koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na ad resu koja se nalazi na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka.eu/LexUriServ/LexUriServ. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti čiji obrazac možete preuzeti sa stranice. g. ovaj programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi. smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ http://eacea.eu/citizenship/index_en. NAPOMENA: Za sve detalje.

1 71000 Sarajevo Tel: +387 33 281 551 Faks: +387 33 201 794 Web stranica: www. mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u koracima objašnjeno šta sve treba da radite. Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo.ec. MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju.pdf. kako bi imali uvid u broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine.mpr. 265 Natrag na sadržaj . ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije toliko komplikovano.europa. Goran KUČERA Stručni saradnik Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Sektor za civilno društvo Trg BIH br.Također. Također. pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje http://eacea.eu/about/documents/fik_1202.gov.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

zagovaranje. Projektni prijedlozi koji zadovoljavaju osnovne kriterije će se uzeti u razmatranje na sastanku Komisije za osnaživanje žena.Fond za podršku učešću žena u politici Ambasada SAD koja djeluje kroz Ured za odnose sa javnošću objavljuje poziv za projekte koji će se finansirati iz Fonda za podršku jačanju žena.Ne bi se trebali koristiti za troškove nastale van teritorije BiH. 266 Natrag na sadržaj .imaju sve potrebne informacije u standardnoj aplikacionoj formi (Izjava ko jom se tačno identificira problem kojim će se projekat baviti.000 USD. trenera. . Organizacije koje su već dobile grant od ovog programa i nisu završile svoje projekte ne mogu aplicirati dok ne podnesu finalni izvještaj. .Ne koriste se za infrastrukturne troškove koji nisu samoodrživi nakon isteka sredstava.gov. sa maksimalnim iznosom od 80. trening žena političarki i žena iz nevladinog sektora. kao što su putovanja na međunarodne konferencije. ukratko o projektu.Ne koriste se za pristrasne političke aktivnosti. . . . Ukoliko se ovi troškovi ne mogu pokriti na drugačiji način onda bi trebalo da su jasno izraženi i naglašeni i ne bi trebali prelaziti 10% ukup ne vrijednosti dodijeljenog granta. BiH politički sistem. Aplikanti moraju pokazati da su radili na sličnim projektima sa učesnicima iz cijele BiH.ne prelaze šest stranica sa detaljnim budžetom. sljedeće teme: razvoj kapaciteta žena da bi mogle učestvovati u političkim procesima. računovođu.000 USD. ali nisu ograničeni na. uključujući (ali ne ograničavajući) mentorstvo. U pripremi vaše aplikacije molimo vas da budete svjesni činjenice da možda nećete odmah znati da li vam je grant Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Neki od mogućih projekata mogu uključivati.Troškovi nastali prije početka projekta se neće nadoknađivati. Međutim. mart/ožujak 2013. Rok za podnošenje prijava Uredu za odnose sa javnošću je 31. . medijsku prezentaciju. održivosti projekta i mogućnosti da organizacija koja je aplicirala za projekat implementira ciljeve projekta.su na engleskom jeziku. itd. komercijalne projekte ili kampanje za prikupljanje sredstava.Detaljni budžet bi trebao biti izražen u USD. U razmatranje će se uzimati samo aplikacije podnešene elektronskim putem. predizborne aktivnosti. Smjernice za budžet: .Alkohol ili bilo koji drugi oblik zabave su nedozvoljeni troškovi. Prijedlozi projekata će se procijeniti prema temi projekta. ugovarača.Ne koriste se za finansiranje humanitarnih akcija ili pomoći. Prijedlog projekta ne smije premašiti 80. opis projekta uključujući aktivnosti.Ne koriste se za pružanje direktnih socijalnih usluga stanovništvu. kupovina dobara ili usluga u drugim zemljama.). .se pošalje na e-mail adresu: womenBiH@state. projekt asistenta. Svaka organizacija može podnijeti jedan projektni prijedlog. . a u svrhu aktivnog učešća u javnom životu. željeni razultati i kako će se projekat vrednovati – ocijeniti). Ovaj fond podržava velike grantove koji služe za povećanje učešća žena u politici. . jasno formulisanim ciljevima i ciljnim grupama. liderstvo. Grantovi za osnaživanje žena: .Sredstva ne bi trebala da se koriste za hranu.Budžet ne smije uključivati poreze. . koncept gender jednakosti. godine Projektni prijedlozi trebaju da: . . . nadoknade za projekt menadžera. nepristrasna izborna edukacija i javne informacije su dozvoljeni troškovi. .nije duži od 18 mjeseci.Troškovi implementacije projekta (plate. pregovaranje. dodatni i drugi administrativni troškovi bi trebali biti vezani za određene aktivnosti i ne bi trebali prelaziti 40% ukupne vrijednosti dodijeljenog granta. savjetnika.

gov kako bi vam poslali standardnu aplikacionu formu. godine.gov/support-womans-empowerment. Više informacija na: http://sarajevo. mart/ožujak 2013. Rok za podnošenje prijava je 31.usembassy. molimo vas da nam pošaljete vaše kontakt informacije na e-mail adresu: womenBiH@state. proces odlučivanja traje najmanje dva mjeseca i dešava se u Vašingto nu. Za više informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona: +387 33 704 344 ili putem faksa: +387 33 704 432.odobren ili ne. Ako ste zainteresovani za podnošenje projektnog prijedloga u okviru ovog programa. NVO-i i nezavisni mediji koji se nalaze u BiH i pravno su registrovani mogu aplicirati na ovaj poziv.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 267 Natrag na sadržaj .

000 USD. a kroz svoje tehnologije daje tim projek atima bolje šanse da se finansiraju. botaničkim i sva drugim područjima. Divlje životinje.com/Greenvolved Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000-500. To znači da svaka faza projekta treba imati zaseban budžet od 75. Energija. Ne postoji geografski ili taksonomski fokus. Svaki projekat koji koristi životnoj okolini će pregledan i uzet u obzir. i 6. Zagađenje. Tražimo ne-akademske projekte zaštite životne okoline s jasnom i izravnom dobrobiti za svoje stanovnike. godine. Tražimo projekte s jasnom dodatnom vrijednosti prema prirodi. Također je moguće podnijeti projekte koji se implementiraju u više faza. 3. Budžet: A. tako da projek at može biti povezan s više od kategorija. Kratkoročni projekat treba biti sa budžetom od 75. 5. dok god za jasan cilj imaju pozitivan učinak projekta. Rok prijave je 30. restauracijom staništa. B.000-250. zoološkim. mart/ožujak 2013.000 USD. 4. Za više informacija pogledajte http://www.com i http://www. Zainteresirani smo za ekološke projekte koji se odnose na ove kategorije: 1. Greenvolved je razvio novi i inovativan način promoviranja globalne svijesti o ekološkim projektima. Obrazovanje. Sve discipline su kvalificirane. To može biti povezano s uslugama ekosistema.greenvolved.Greenvolved Greenvolved je objavio poziv za pre-prijedloge projekata (za predložene projekte zaštite životne okoline). Prirodna bogatstva. Imajte na umu da ove kategorije nisu isključive. 2. 268 Natrag na sadržaj . očuvanjem divljih životinja.facebook. Prirodna staništa.

HRDI trenutno provodi istraživanje o temama na području ljudskih prava i transparentnosti/odgovornosti. Kako je to područje u kojem se ljudska prava preklapaju s pitanjem intenzivnih građanskih interesa. integrirano s novim analitičkim alatima i šireći ih kroz niz novih distribucijskih platformi. Kako se projekat bude razvijao očekujemo ne samo saznati više o zloupotrebi eksproprijacije i urbanizma.opensocietyfoundations. projekat će istražiti kako će ta eksploatacija uticati na niz prava. gdje novi načini korištenja podataka mogu donijeti promjene. 269 Natrag na sadržaj .org/grants/human-rights-data-initiative Direktorij donatora mart/ožujak 2013.koji podaci mogu stvoriti novi zamah u postojećem polju. no to ne može biti garancija finansiranja projekta. Otvoren je za aplikacije projekata novih partnera koji imaju sličnu svrhu i prioritete.kada podaci dizajnirani za zastupanje imaju uticaj.kakvi podaci su potrebni kako bi privukli novu publiku na temu zagovaranja ljudskih prava. već i naučiti: . te za korištenje podataka na takav način da to može biti unakrsno. te istražiti načine na koje organizacije civilnog društva mogu koristiti podatke kao izazov vladinoj zloupotrebi eksproprijacije. godine.Human Rights Data Initiative Open Society Foundations Human Rights Data Initiative (HRDI) pomaže organizacije za ljudska prava da poboljšaju svoje sposobnosti kako bi podatke koje prikupljaju bilo moguće pretraživati i višekratno korisititi. . Za više informacija: http://www. HRDI je za početak odabrao ovu inicijativu na temu eksproprijacije i drugih metoda državne eksproprijacije nekretnina i stanova kroz deložacije i stambene odluke raspodjela. a kada je to samo kozmetički. i . HRDI će raditi tokom čitave 2013.

Ostale tri komponente su namijenjene isključivo zemljama kandidatima:  Regionalni razvoj: za finansiranje investicija i tehničke pomoći u vezi sa oblastima kao što su transport. IPA će se realizovati u periodu 2007 .2 5. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kao i između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata i zemalja članica EU.8 100. Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije / Odsjeka za prekograničnu saradnju. Uredbom Vijeća EU 1085/2006. IPA se sastoji od pet komponenti.1 74. godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje alokacije za 2007 . (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE).5 UKUPNO 62. godine za BiH odvojene su finansijska sredstva naznačena u tabeli: Komponenta 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* Pomoć u tranziciji i 58. jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17.6 104.1 69.prekogranične saradnja. BiH je potpisala Okvirni sporazum sa Komisijom Evropskih zajednica o pravilima saradnje u realizaciji finansijske pomoći EZ u okviru IPA-e. BiH kao zemlja potencijalni kandidat trenutno prima podršku samo u okviru prve dvije komponente. te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED). ISPA. koji je zam ijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE.1 110. CARDS i instrument za Tursku.6 102.7 izgradnji institucija Prekogranična saradnja 3. i  Prekogranična saradnja: podržava saradnju na granicama između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata. Za implementaciju prve dvije komponente za period 2007 – 2012. jula 2006. životna sredina i ekonomski razvoj. godine ostvaren je značajan napredak u implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa. Nakon što su u 2008. Također.3 5. SAPARD.8 83. u 2009.IPA Jadranski program.kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga. godine. tokom 2009.9 4.Instrument predpristupne pomoći Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi. Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:  Pomoć u tranziciji i razvoju institucija: namijenjena razvoju kapaciteta institucija. kao pomoć državama na putu ka članstvu EU.4 5. BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom . Također. Srbijom i Crnom Gorom.9 5.  Razvoj ljudskih resursa: komponenta usmjerena na jačanje ljudskog kapitala i borbu protiv socijalne isključenosti i  Ruralni razvoj: komponenta namijenjena za pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku.0 108. ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim programima. međunarodne i posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU.2 * Indikativni iznosi u miliona EUR IPA komponenta II – Prekogranična saradnja U okviru druge komponente IPA-e .1 106. u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama . godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za implementaciju u svim programima.8 89. 270 Natrag na sadržaj .2013. IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama . godine.

000 1.800.000 1.000 1. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 103 aplikacije.000.000 1.000. zaštite prirodne i životne sredine.300. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 2011* 1.000. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.000 1.000.000. godine.000.000 1. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000 1.000. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 2.800.000.000.000 2011* 700.000 1.srb-bih.000.000 2.org. Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH Godina BiH Srbija Ukupno 2007 2008 700.Dakle.000 Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa. gore navedeni programi obuhvataju:  Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata. te povećanja socijalne kohezije programske oblasti.800.000 2010* 1.000 2010* 700.000 1.000.000 1.  Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama i  Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima. društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.100. 271 Natrag na sadržaj . IPA programi prekogranične saradnje sa susjednim zemljama Program prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH Godina 2007 2008 BiH 1.800. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000 Ukupno** 2.000 1. godine. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. godine. decembra 2011.cbc-cro-bih.000 1.000 Opšti cilj programa je da podstakne stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava. godine. Program je fokusir an na:  Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapr jeđuju fizička.100.000 Hrvatska 1.000 2.000. decembra 2011. Gore navedeni cilj ostvariti će se pomoću sljedećih prioriteta:  Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i  Prioritet 2: Bolji kvalitet života i socijalne kohezije.000.000. te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 1.100.000 700.100.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 700.net.000 1.000 2.000. poslovna.000. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74 aplikacije.000 2. godi ne i bio je otvoren do oktobra 2009.000 1.

100.000 600. prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama. 272 Natrag na sadržaj .000 2.000 600. zajednice i privrede programske oblasti Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavlj en u julu 2009.000 1. treninga za potencijalne aplika nte) je dostupan na ovoj web stranici. kulturnih.447.000 Ukupno** 1.000 600.000 500.sve zemlje učesnice spajaju sredstva 2011* 2.100.  Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika i  Prioritet 3: Dostupnost i mreže. Program je baziran na sljedećim prioritetima:  Prioritet 1: Ekonomska. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. te kod lokalnih i privatnih aktera. – 2009. Aplik acioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. godine.org. To znači da će ova kancelarija na licu mjesta vršiti kontrolu troškova napravljenih od strane BiH partnera u toku implementacije odobrenih projekata. januara 2009. iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa.bih-mne.cbc. socijalna i institucionalna saradnja. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama IPA Jadranski program prekogranične saradnje Godina 2007* 2008* 2009* 2010* IPA Jadranski program** 1.000 1.000 500. godine.000 Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond. **integralni pristup . u toku 2010.adriaticipacbc. Foruma za traženje partnera.000 500. ekonomskih. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 22. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 1. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.100.239.310.137 2. godine. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:  Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društ veno-ekonomskog okruženja za ljude. U okviru ovoga poziva ukupno je zaprimljeno 280 projekata. Također.425 Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja. Raspored svih događaja (informativnih sesija. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 01.000 1.000 600.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2010* 2011* 500.544 2. predviđeno je i uspostavljanje “info point” kancelarije koja će pružati neophodne informacije potencijalnim aplikantima iz BiH.495 * indikativni iznosi.100. Za BiH alocirano je oko 6 miliona EUR za trogodišnji period 2007.546. jula.000 Crna Gora 600.496.Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore Godina 2007 2008 2009 BiH 500. u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kan celarije prvog nivoa kontrole troškova. godine DEI će.org.100.

od kojih 1 uključuje partnera iz BiH koji će ugovor o grantu potpisati sa Delegacijom Evropske unije u BiH. U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata. Prioriteti ovog programa su:  Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u februaru 2009. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u novembru 2009.000 2010* 120.  Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja.  Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti i  Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu. ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu. ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine.080 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 460. ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo.  Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša. od kojih 6 uključuju partnere iz BiH. Program obuhvata 9 država članica EU i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU. Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED) Godina MED ** 2007 2008 / 100.Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes) Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) Godina SEE 2007 2008 453. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 383. Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja. koji uključuje 16 zemalja.713 EUR.714 Program Jugoistočna Evropa (SEE).020 406. U okviru ovog poziva ukupno su za finansiranje odobrena 52 projekta.000 Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 100. stabilnost i konkurentnost regiona.202 2010* 495. 273 Natrag na sadržaj . Određena su četiri prioriteta:  Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije.406 2011* 541.  Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti i  Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana. go dine.000 2011* 130.

Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” Ovaj poziv odnosi se isključivo na medije.Plasiranje pouzdanih informacija bh.000 USD. Internewsov Program jačanja nezavisnih medi ja u Bosni i Hercegovini (SIM) razmatraće projektne prijedloge koji se bave ljudskim pravima. Niti jedan grant neće biti veći od 25. Link : http://www. građanima i građankama putem tradicionalnih i alternativnih izvora informacija.ba/konkurs/otvoren-poziv-za-dodjelu-grantova-iz-programa%E2%80%9Eljudska-prava%E2%80%9C Direktorij donatora mart/ožujak 2013. maj 2013. Poziv je otvoren do 1. mart 2013. 274 Natrag na sadržaj . bilo kroz razvoj i korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija ili kroz izvještavanje o temama koje spadaju u domen ljudskih prava. Projekti finansirani kroz program ljudskih prava trebaju biti povezani s jednim ili više od sljedećih ciljeva SIM projekta: . Početak konkursa: 13. .000 – 15. godine. maja 2013.Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. Prosječan iznos grantova: 10.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara i novinarki u cijeloj BiH .internews. Kraj konkursa: 1. .000 USD.Podrška razvoju sposobnosti građana i građanki da zahtijevaju odgovornost ljudi na vlasti. .

LOD III projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva. a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga. te planiranje odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima. 71. LOD III pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će vršiti nadzor nad projektima neophodim za lokalni razvoj. Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o prednostima saradnji. 275 Natrag na sadržaj . Partneri na projektu. BiH Web stranica za više informacija: www. 2. te putem transparentnog i konkurentskog procesa odabira partnera. Projekt LOD III asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što većem razvoju zajednica. a ujedno i sufinasijeri su jedinice lokalne samouprave.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/gradskih sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a. Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD -a. Trenutno je u fazi implementacije LOD III. razmjenom znanja i promoviranjem najbolje prakse. grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanov ništvo. Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji. da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima. Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu dugoročnog planiranja. Adresa projekta: Zmaja od Bosne b. pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva. kao i općinsko učešće u samom finansiranju projekata.undp.b.. Ciljevi LOD projekta: 1.Jačanje lokalne demokratije Projekat Jačanje lokalne demokratije (Strengthening Local Democracy . Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces. 3. Projektni pristup LOD III projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva.LOD) finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).000 Sarajevo.

kao i međunarodne nev ladine organizacije.Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave 21. godine IFCD je dao više od 3. Važne informacije: . godine u ponoć po srednjoeuropskom vremenu. Posebna pažnja u ovom četvrtom pozivu za projekte posvećena je jačanju kapaciteta kulturnih politika.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/call-for-funding-requests/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. marta/ožujka 2013.convention2005@unesco.Nacionalni komiteti za UNESCO će proslijediti unaprijed odabrane projekata UNESCO komitetu za ocjenjivanje do 30. juna/lipnja 2013. pokrivajući širok spektar područja od razvoja i provedbe kulturne politike. godine u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su stranke iz 2005 . godine IFCD je objavio svoj četvrti po ziv za finansiranje projekata koji za cilj imaju poticati nastanak dinamičnog kulturnog sektora na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. prvenstveno kroz aktivnosti koji omogućuju uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija. širenje. 276 Natrag na sadržaj . proizvodnju. . distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima. Od 2010.Međunarodne organizacije mogu slati svoje aplikacije izravno na UNESCO Sekretarijat prije roka 30.unesco. Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja. . mapirala kulturna industrija i stvorili novi poslovnih modeli kulturnih industrija.org Link za više informacija: http://www. kako bi se izgradili kapaciteti kulturnih preduzetnika. Kontakt: ifcd.5 miliona USD u finansiranju za 61 projekat u 40 zemalja u razvoju. imaju pravo podnijeti zahtjev. proizvodima i uslugama. odnosno jačanje postojećih. shvaćena kao one politike dizajnirane da imaju izravan utjecaj na stvaranje.Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije trebaju konsultirati svoje nacionalne komisije za UNESCO za podnošenje roka na nacionalnom nivou. juna/lipnja 2013.

Novi Travnik. Kozarska Dubica. Zavidovići. Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova. aprila 2013. 277 Natrag na sadržaj . Tešanj. Mrkonjić Grad. Fond Omladinskih banaka iznosi 477. Bugojno. marta do 15. Novi Grad. Goražde. Usora. Vukosavlje. izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih. Gornji Vakuf-Uskoplje. Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 Opštinom/Općinom i Omladinskom bankom objavljuje pozive za prijedloge projekata mladih. Kladanj. Cazin. Prijave za sve Omladinske banke se podnose isključivo online na ovoj web stranici. Modriča. Kotor Varoš. te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. mladi od 15 do 30 godina. Prije podnošenja prijave pažljivo pročitajte Vodič za prijavu projekata i Poziv koji se za svaku pojedinačnu banku nalaze ispod. Brod. Bosanska Krupa.Omladinska banka BiH Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka. te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Šekovići. Žepče. Svi pozivi su otvoreni od 4. a zajednički ga obezbjeđuju Fondacija Mozaik (iz sredstava USAID-a) i 31 partnerska Opština i Općina.821 KM. Pelagićevo. Živinice. Prozor-Rama. godine. Šipovo. Doboj Jug. Srbac. Lopare. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zvornik. Bosanski Petrovac. Odžak. Konjic. Petrovo.

do 14h. 278 Natrag na sadržaj .ba/index.php/natjecaji-i-oglasi/78-opcina-capljina-u-suradnji-sa-razvojnimprogramom-ujedinjenih-naroda-raspisuje Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III Općina Čapljina u suradnji sa razvojnim programom ujedinje nih naroda raspisuje: javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III koji financira Europska unija. Javni poziv i dokumentaciju za podnošenje projektnog prijedloga možete pogledati i preuzeti sa web stranice http://www. 04. 2013. ROK DO 08.capljina.

Mađarska. Forma budžeta se može skinuti sa ACP web stranice. biblioteke.) koje rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. kulture. godine Zemlje u kojima se daje podrška: Albanija. Latvija. Svrha pisma upita je ponuditi neposrednu povratnu informaciju aplikanta o tome da li je njihov projekt podoban za razmatranje pod kriterijima kvalificiranosti. muzeji. Ako aplikant nije prihvatljiv dobiće objašnjenje razloga. organizacije. Putem svoje podrške. ljudskih prava i društveno zastupanje. itd. Poljska. 279 Natrag na sadržaj .) koji rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. Bosna i Hercegovina. Makedonija. Kosovo. itd. Aplikacije mogu podnijeti neprofitne pravne osobe (nevladine i javne organizacije.org/grants/advancing-roma-inclusionthrough-arts-and-culture Direktorij donatora mart/ožujak 2013.opensocietyfoundations. biblioteke.  Aplikanti koji su pozvani da podnesu projekat trebaju popuniti obrazac prijave i pripremiti detaljan budžet. a gdje su kulturna prava manjinskih skupina ugrožena. Za više informacija pogledajte http://www. Srbija. zajednice. Hrvatska. Program nastoji potaknuti široko zasnovano kritičko razmišljanje i katalizirati društvenu akciju u dijelovima svijeta gdje su otvorena društva odsutna ili slaba. muzeji. registrirane dobrotvorne organizacije. organizacije. Slovačka. ACP obično odgovara na upite u roku od dvije sedmice od dana primitka. Proces apliciranja se sastoji iz dva koraka:  Svaki aplikant treba dostaviti Pismo upita koji se može skinuti sa ACP web stranice. Litva.Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura Rok prijave: 31. Crna Gora. Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za podršku za umjetničke projekte i profesionalni razvoj. Program umjetnosti i kulture radi na povezivanju umjetnosti.  Pojedinci mogu aplicirati. Kvalificiranost:  Aplikacije mogu podnijeti neprofitni pravni entiteti (nevladine i javne organizacije. Bugarska.  Bivši dobitnici grantova za umjetnost i kulturu Programa mogu aplicirati uz uslov da je završni izvještaj iz prethodnog perioda predočen i odobren. juli/srpanj 2013. Slovenija i Ukrajina. kulturni centri. Open Society Foundation daje grantove za istraživanja u programu pod nazivom Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kulturu (Advancing Roma Inclusion Through Arts and Culture). Estonija. zajednice. Rumunjska. kulturni centri. registrirane dobrotvorne organizacije. Češka. Konkretno. program pruža podršku za projekte koji imaju za cilj promicanje kulturnog uključivanja Roma u srednjoj i istočnoj Evropi.

Podrška projektima iz kulture Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini. Projekte koji su već započeli Ambasada ne smije podržati. Kako možemo s astaviti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli! Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima uvijek samo jedan dio troškova. Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj. Možda i vaš projekat dođe u obzir? Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo. Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama uz ritmove tehno muzike. Nije nam samo stalo do toga da Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene. 280 Natrag na sadržaj . I 2013. Nakon završetka projekta.de Radujemo se vašim idejama! Link za više informacija: www. Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos unapređenju njemačkog jezika. i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy met al pozornica u Evropi. Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica.diplo. rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR. jer ako su druge lokalne inst itucije spremne dati svoj vlastiti doprinos onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat. Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog svijeta. prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni. Fatih Akın. Za velike projekte je Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor. želimo podržati interesantne i originalne projekte.diplo. Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije. Do pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu dokumentaciju i originalne račune. dobija međunarodne nagrade. Ambasada može podržati samo male projekte. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut. projektni partneri trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke. u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite. ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke. ponekad sa samo nekoliko stotina KM. Projektni partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac Ambasade utroši kako je dogovoreno. u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu . Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse.sarajewo. Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

ekologija. marta 2013. Ideje trebaju biti usmjerene ka realizaciji aktivnosti iz oblasti: sport. kultura. program Fondacije tuzlanske zajednice. Prvi aplikacioni krug za projekte u 2013. 035/362 832.Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla Mladi ste i želite napraviti pozitivne promjene u Tuzli. do 14. Matije Gupca 13. otvoren je za sve formalne i neformalne grupe mladih u rasponu od 15 do 30 godina. u periodu od 4. Omladinska banka Tuzla daje maksimalni iznos granta do 800 KM po projektu koji primarno promoviraju aktivizam i volonterizam u zajednici. poziva mlade da predlože svoje ideje.. umjetnost. "Mi podstičemo mlade da čine pozitivne promjene" Aplikacije i sve detaljnije informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici www. volonterizam/aktivizam. obrazovanje. sporta. a Omladinska banka će vam omogućiti da vaše ideje postanu stvarnost. Omladinska banka Tuzla.fondacijatz. obrazovanja.. prevencija nasilja. umjetnosti zdravlja ili druge društvene sadržaje. i naprave pozitivne promjene u svojoj zajednici na polju ekologije. muzika. zdravlje. društveni život. ljudska prava. aprila 2013. muzike. koji imaju za cilj unaprijediti uslove života mladih u Tuzli. infrastruktura.org ili direktno u kancelariji Fondacije tuzlanske (ul. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 281 Natrag na sadržaj . Kontakt osoba Ismet Sokoljanin) Vaša zajednica treba ideje mladih.

cfm?do=publi. Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.welcome i http://www. 282 Natrag na sadržaj . godine u 14:00 sati po lokalnom vremenu.europa.Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga pro jekata za aktivnosti vezane za "Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene" finansiranih iz Programa predpristupne pomoći za 2012 godinu. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ec. Sektor Finansija. Skenderija 3a.ba/Tenders.europa.eu/europeaid/online-services/index. Sekcija Nabavki. mart/ožujak 2013. 71000 Sarajevo ili na web stranicama: https://webgate.aspx?lang=EN&cat=2 Rok za podnošenje projekata je 29.

bosniafarma. 283 Natrag na sadržaj . te povećanje stepena prerade. Javni poziv u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja Projekat jačanja aktivnosti poljoprivrednog tržišta (FARMA). je objavio Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja kroz povećanje uzgoja. Kvalifikovane proizvodne organizacije iz BiH mogu dostaviti svoje aplikacije najkasnije do 20. koji finansiraju USAID i SIDA.godine. unaprijeđenje prerade. Cilj Poziva je podrška održivom ekonomskom rastu.ba/razvojnifondgrantovi/poziv-za-dostavu-aplikacija/2013-2/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. odnosno dodatne vrijednosti finalnom proizvodu.maja 2013. povećanju zaposlenosti. povećanom prihodu domaćinstava u Bosni i Hercegovini i povećanju potencijala za ispunjavanje standarda Evropske unije.

Osnovni cilj grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala prodaja.000 KM do 35. projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5.000 KM. Za sve dodatne informacije.ba/ba/news/news. uputite email na info@firmaproject. turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH.ba/o-nama Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Projekti FIRMA i FARMA FIRMA projekat: Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15.bosniafarma. FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge.ba Link na web stranicu: www.000 KM.000 KM do 50. Link na web stranicu: www.firmaproject. 284 Natrag na sadržaj . investicije i zapošljavanje. U fokusu fonda malih grantova projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade.aspx?id=310 *************************************************************************** FARMA projekat: Tokom trajanja projekta.

000 Sarajevo.SBS) pomaže preduzećima da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost kroz angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru specifičnog segmenta poslovanja (BAS) ili. reorganizacije. Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 295 094 Faks: +387 33 295 069 Email: basbih@ebrd. marketing i finansije.po mogućnosti od 100 do 500 zaposlenih . brandinga.com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian.Small Business Support u Bosni i Hercegovini Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support . upravljanja ljudskim resursima. Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services . Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su .promet do 50 miliona EUR .com Web stranica: http://www.da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele grantova (maksimalni grant 10. Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i barem dvije godine neprekidno posluju. prodaje. prodaju.shtml Direktorij donatora mart/ožujak 2013. vezanih za poslovanje. kroz angažiranje stranih konsultanata za uvođenje najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal da postanu predvodnici na tržištu (EGP).000 EUR) Formular za prijavu za BAS projekat Program za razvoj preduzeća (The Enterprise Growth Programme – EGP) pomaže preduzećima da uvedu organizacijske promjene i razviju nove poslovne vještine kroz realizaciju široke lepeze ciljeva za preduzeće i menadžment. Kriteriji EGP-a za preduzeća kandidate . SBS ne radi s finansijskim institucijama.BAS) osigurava savjete u području analize tržišta.da mogu platiti 10-50% od ukupne cijena koštanja projekta (u prosjeku je cijena EGP projekta 50. imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment opredijeljen za dati projekt.000 EUR. 285 Natrag na sadržaj .ebrd. pak. međutim razlikuje se od zemlje do zemlje) Pošaljite upit o EGP pomoći EBRD BAS Fra Anđela Zvizdovića. kao ni s preduzećima vojne proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave djalatnošću kockanja. odnosno proizvode. inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema. 71. IT sistema.do 250 zaposlenih . UNITIC Toranj B/15.

unaprijeđen kapacitet organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju usluga koje pružaju. podučavanje. Organizacije civilnog društva potpomažu transformaciju društva promovirajući osnovne vrijednosti demokratije. primarno kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su treninzi.poboljšan imidž organizacija civilnog društva u javnosti. Danas je ova strategija fokusirana na asistenciju zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ljudskih prava. zastupajući širok dijapazon interesa i alternativnih gledišta u društvu. razmjena iskustva..org Očekivani glavni rezulta Projekta .povećan uticaj organizacija civilnog društva u demokratskim procesima donošenja odluka.tacso. itd. Snažna i demokračnija uloga organizacija civilnog društva Glavni cilj Projekta. U ovom procesu. odgovornosti organizacija civilnog društva u pogledu obezbjeđivanju kvaliteta usluga koje pružaju i njihovoj uključenosti u aktuelne demokratske procese. U cil ju realizacije ovoga. . vlade i donatorske zajednice (pogledajte ‘Organizacija Projekta’). relevantnost i održivost rezultata. slab organizacioni kapacitet. dok su ostale zemlje potpisale Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju i stekle status potencijalnih kandidata. slabu koheziju unutar sektora.podignuta svijest javnosti o organizacijama civilnog društva. poznatom kao Proces stabilizacije i pridruživanja. Projektne aktivnosti primarno su bazirane na potrebama OCD i njihovim prioritetima identificiranim u procjeni potreba koje je sačinila svaka pojedinačna zemlja uključena u Projekat. Drugi vidovi podrške organizacijama civilnog društva ogledaju se u jačanju njihove djelotvorne saradnje sa vladom i drugim zainteresovanim subjektima i facilitiranju u procesu učenja kako bi se nova znanja i vještine mogle primijeniti prilikom suočavanja sa novim izazovima.ojačan kapacitet organizacija civilnog društva u njihovom budućem djelovanju. dobre uprave i vladavine prava. 286 Natrag na sadržaj .Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO . Za dodatne informacije posjetite našu internet stranicu: www. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska. učenje na daljinu. partnerstvo i širenje informacija kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. . neophodno je stimulativno i prijateljsko okruženje u kojem egzistiraju organizacije civilnog društva. nizak nivo aktivnosti na nivou zajednice i nedovoljna regionalna umreženost. Izgradnja kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj . . i . snažno civilno društvo igra ključnu ulogu. kao i rad na jačanju ukupnog imidža u javnosti. Glavni instrument u širenju informacija i učenju jeste naš regionalni web portal sa linkovima koje upućuju na osam nacionalnih web stranica i regionalnu OCD bazu podataka. One potpomažu neophodne reforme koje vode njihovu zemlju u EU i unapređuju živote građana. .TACSO . jeste da poveća kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) i da ojača njihovu ulogu u okviru participativne demokratije.ojačana saradnja i umrežavanje između organizacija civilnog društva unutar njih samih i između vanjskih zainteresovanih strana i organizacija civilnog društva. (pogledajte sljedeću stranicu sa kontakt detaljima). kao i lokalne savjetodavne grupe (LAG) sastavljene od predstavika civilnog društva. Za sada su tri zemlje u regionu postigle status kandidata: Hrvatska. savjetovanje. kao i aktivnosti umrežavanja kao što su događaji koji promoviraju početak projekta. Za ovaj proces.Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj EU integracije i civilno društvo Proširenje Evropske unije nastavlja da bude glavno sredstvo u osiguranju trajnog mira i stabilnosti. u svakoj zemlji uspostavljene su kancelarije tehničke podrške (TA deskovi). Ovaj Projekat asistira organizacijama civilnog društva u prevladavanju ovih izazova. Podrška organizacijama civilnog društva Ključni izazovi sa kojima se susreće sektor civilnog društva odnose se na ograničen uticaj u procesima donošenja odluka. Ovaj pristup osiguraće visok nivo kvaliteta.

Bosna i Hercegovina.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 656 877 Email: info. Kosovo pod UNSCR 1244/99. 287 Natrag na sadržaj .Zemlje učesnice u Projektu: Albanija. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Hrvatska.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Srbija i Turska. TACSO Bosna i Hercegovina Kalesijska 14 71.org Web stranica: www.tacso.ba@tacso. Crna Gora.

godine. USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od izdavanja APS-a. U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. Pune aplikacije će biti zatražene nakon pregleda sažetaka prijedloga projekta. 288 Natrag na sadržaj . regionalnim i drugim uredima) USAID-a. Annual Program Statement (APS) za FY2013 Global Development Alliance poziva privatni sektor na uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja održivog uticaja razvojnih programa pomoći.gov/search/basic. unaprijeđenje odgovarajućih interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj. Raniji sažeci prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju. Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema.grants. Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07. januara/siječnja 2014.poziv za prijedloge projekata 2013) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova.USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa . resursi su ograničeni. do 31. Međutim. Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije.do Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a očekujemo značajan broj prijava. APS se izdaje godišnje i otvoren je od dana objavljivanja u 2013.

gov (unesite riječ "CSSP" u Basic Search za lakši pristup).grants. Kvalificirane lokalne bh. nevladine organizacije zainteresirane za podnošenje zahtjeva se ohrabruju da pročitaju priloženi poziv za prijave kako bi razumjele kakva vrsta programa se traži. Kao predmet dostupnosti fondova USAID predviđa dodijeliti jedan cooperative agreement koji neće preći okvirnu sumu od 8. USAID zadržava pravo da finansira sve ili nijedan od podnesenih prijedloga projekata.USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je objavila poziv za projekte kojim poziva aplikacije lokalnih bh. Poziv za projekte je dostupan na www. 289 Natrag na sadržaj .000 USD ukupnog finansiranja lokalnoj organizaciji tokom pet (5) godina. te proces podnošenja aplikacije i proces evaluacije. godine Natrag na sadržaj Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te će odrediti rezultat nivo finansiranja granta. nevladinih organizacija da implementiraju program pod nazivom Projekat održivosti civilnog društva (CSSP) u Bosni i Hercegovini. Rok za prijavu je 12.850. Sem ovoga poziva za projekte USAID je objavio odgovore na komentare drafta opisa programa. maj/svibanj 2013.

270 Travnik Otoke 8 79.000 Sarajevo Džemala Bijedića 122 71.srebrenice@gmail. 290 Natrag na sadržaj .ba unvocim@yahoo.net.nahla.000 Sarajevo Grbavička 85 71.com prijateljstvo@hotmail. sprat 75.000 Tuzla Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.zeleniokolis.000 Tuzla Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12). 75.org cdr.org.b. Naziv organizacije ACIPS Agencija lokalne demokratije Mostar Asocijacija studenata Srebrenice Asocijacija Zeleni okoliš Association Green habitat " AGH".hrotuzla.ba www.ba Telefon +387 33 205 383 +387 36 333 830 +387 36 333 831 +387 56 440 402 04.Lista članica Mreže za izgradnju mira mart / ožujak 2013.ldamostar.carbkbih. +387 62 983 603 +38735 360 491 +387 35 250 504 +387 35 247 600 +387 35 247 601 06.430 Srebrenica Crkvice 42 72 000 Zenica Borić 3 75. godine Lista članica – lokalne organizacije No.bospo.ba bospo@bospo.ba www.ba ldamostar@aldaintranet.000 Sarajevo Fra Ambre Miletića 30 88. 11.000 Mostar Srebreničkog odreda b.com. 01.ba www.ba www.Zenica Biro za ljudska prava Kontakt osoba Lajla Zaimović Kurtović Dženana Dedić Almir Salihović Imamović Safija Branka Rajner Adresa Zmaja od Bosne 8 71. ulaz B. 10.ba www. Caritas Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine Centar za demokratski razvoj Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo Centar za edukaciju mladih Centar za izgradnju mira Fra Miljenko Stojić Suzana Božić Fadil Alihodžić Sehija Dedović Adis Arnautović Vahidin Omanović s.260 Sanski Most Email / web-stranica lajla@acips.unvocim.com biroy@bih.acips.org www. 1.bozic@carbkbih. +387 33 812 620 +387 33 710 650 +387 33 641 664 +387 30 211 565 +387 61 443 988 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. BOSPO Nelvedina Meškić 07.ba www.bih@gmail. 05.000 Sarajevo Mali trg bb 72. 09.com info@nahla.net. 02.com www.com www.net +387 33 206 442 08.ba cem@bih.cem. 03.org studenti.

org www. Fondacija CURE Fondacija Jedan Svijet – Platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) Fondacija Krila nade / Wings of Hope Fondacija lokalne demokratije Jadranka Miličević Valentina Pellizzer Enisa Mešić Jasmina Mujezinovic Edita Pršić Emina Trumić Tamara Šmidling Azra Pita-Parente +387 33 207 561 20.100 Brčko Distrikt BiH Čobanija 12 71.000 Sarajevo Nemanjina 60/1 74.org valentina.000 Doboj Kralja Petra I Karađorđevića 80 78.com www.ba crcdbih@hotmail.ba www.pellizzer@oneworldsee. 8 71.org info@oneworldsee. 15. 13.crcd-bih.000 Sarajevo lunabih@teol.net info@cor.fondacijacure.alagic@bigmev.com www.com www.ba www.cps.co.cor.000 Sarajevo Dr.ba adl@bih. 7 (II sprat) 71.ba +387 58 712 262 +387 49 215 608 + 387 33 200 073 +387 53 227 238 +387 35 720 135 +387 61 644 622 +387 51 314 872 +387 33 264 485 +387 33 264 486 +387 33 218 397 16.org www.ba www.ba info@fondacijacure. 19. 23.banovic20@gmail.cinemaforpeace.000 Sarajevo Čobanija 12 (Društvena re: Konstrukcija) 71.com info@eak.ba enimeni76@yahoo. +387 61 227 794 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Alipašina br. socijalni i edukativni razvoj u BiH 24.ba www.fld.org wohbh@bih.net.260 Rudo Bosne Srebrene 16 76. 17.ba www.org www.mirovna-akademija. Mustafe Denišlića br.000 Banja Luka Nusreta Fazlibegovića 70 71.000 Sarajevo Asima Ferhatovića 31/II 71.000 Sarajevo Mehmed-paše Sokolovića 22 71.000 Sarajevo Vrbanja 4 71.org info@cinemaforpeace. Centar za odgovornu demokratiju Luna Centar za održivi razvoj Centar za političke studije Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Europska akademija Fondacija Centar za razvoj odnosa sa BiH . Fondacija Mirovna akademija Fondacija Publika za kulturni.eak. 291 Natrag na sadržaj .publika.bigmev.ba adis.org www.prsic@fld.com becirovic.wings-of-hope.BIGMEV Fondacija Cinema for Peace Svetlana Vuković Edin Mujačić Damir Banović Esad Bećirović Mersiha Jogunčić Marija Buganik Igor Lukenda Dženita Kocaman Adis Alagić Selma Hadžić Trg slobode1 73.oneworldsee.org azra@publika. 14.000 Sarajevo Bravadžiluk bb 71.co.ba edita.e@hotmail. 18.12. 22.ba damir.ba info@mirovna-akademija.net. +387 33 834 899 +387 61 484 038 +387 33 650 715 +387 33 237 240 +387 33 236 899 +387 33 668 459 +387 33 227 211 21.

org. ogranak Vareš Independent Infoteka . Amra Pandžo 35. 27.com +387 33 788 690 +387 33 788 691 +387 51 432 750 +387 51 432 753 +387 51 432 752 +387 30 732 904 26.ba centarfortis@yahoo.hcabl.org www.com.000 Tuzla jesenko@fkr.org if_bosnatz@bih.ba +387 32 440 390 +387 32 440 391 +387 32 446 260 +387 32 446 261 30. Institut za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić +387 33 621 351 33. Zlatko Prkić udrugalogorasavares@bih. 28.ba www.b.000 Zenica Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71.org.besic@kultbih. 292 Natrag na sadržaj .420 Jablanica Hasana Kikića 20 75.org dinko@yihr. 31.centar-fortis.000 Sarajevo Dobrinjska ul. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Banjaluka Nikole Šubića Zrinskog bb 72.edu. +387 33 219 047 32.org huldrsbk@gmail. 7 71.net.000 Zenica Mejdandzik 4 72.330 Vareš Londza 132 (PC Roma I) 72.210 Ilidža Bulevar mira 1 76. Ilidža 71.000 Sarajevo Krfska 84 78.org snjezaidc@gmail.ba selma@infoteka.mladi.fkr.com www.edu.malikoraci.org.25.org amrap70@gmail.ba ddardic@hcabl.ženski informaciono dokumentacioni centar Inicijativa mladih za ljudska prava Jesenko Osmanagić Dragana Dardić Anđelko Kvesić Trg nezavisnosti 25.net duska@infoteka.ba alma@yihr.org www.com www.ba +387 32 843 787 29.ba www.org. Indira Čilić Jasmina Jovanović 36.000 Sarajevo Suljo Čilić b.org jasmin.org kult@mladi. 88. Gordana Čičak Duška AndrićRužičić Selma Hadžihalilović Alma Mašić indep@gmx.org www. Fondacija za kreativni razvoj Helsinški parlament građana Banja Luka Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji.260 Busovača Put mira bb 71. Intereduca Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla Snježana Filipović +387 65 321 923 +387 62 533 325 +387 33 215 129 +387 63 334 993 +387 61 327 427 +387 61 711 953 34.ba infoteka@infoteka.yihr.100 Brčko Pruščakova 29 71.net.ifbosna.

Dolina 1/I 71000 Sarajevo Grbavička 22 71. +387 65 734 216 47.mladi.ba www.Helsinški Parlament Građana Tuzla Omladinski savjet Srebrenice Mahira Idrizović Jan Zlatan Kulenović Jasminka DrinoKirlić Čedomir Glavaš Miralem Tursinović Milena Nikolić 44.37.ooodisej.narkone.000 Sarajevo Hakije Kulenovića 10 71.info omladinski.com www. NARKO NE Norveški helsinški komitet za ljudska prava +387 33 215 088 +387 33 223 285 41.mozaik. NVO Altruista Svjetlo +387 33 711 535 +387 61 555 295 +387 33 259 455 +387 33 259 456 +387 61 326 914 +387 33 209753 +387 61 139588 +387 30 260 520 43. +387 33 766 225.org mahira. +387 35 258 077 48.mladicentar. 71 000 Sarajevo Gatačka 18 71.ba orctuzla@bih.nhc.ba +387 33 266 480 +387 33 266 482 +387 33 788 405.galesic@humanrightschools.svjetlo.ossrebrenice.ba ncm.b.420 Bratunac Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.ba www.ndcsarajevo@nansendialogue.240 Gornji Vakuf Uskoplje Gavrila Principa b.rs.net.ba info@gariwo. +387 33 788 406 +387 33 556 845 39.gariwo.net jan@oiabih. 46.net http://www.org ljuljjeta.centar@bih.org www.net.000 Sarajevo Branilaca grada 19 B 71. 75.info www. 40.nansendialogue.ba www.000 Sarajevo Kuća ljudskih prava. +387 33 200 085 42. ul. NVO GARIWO Omladinska informativna agencija Omladinski centar Omladinska organizacija Odisej Omladinski resursni centar Tuzla .nhc@gmail.net.000 Sarajevo Josipa Vancaša 21/2 71. 293 Natrag na sadržaj .org www.ba hcatuzla@bih.ba www. Mozaik Fondacija za razvoj zajednica Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Šimo Maršić Renata Vrdoljak Ljuljjeta Goranci Brkić Magdalena Schildknecht Enver Đuliman Naida Huskanović Adela Galešić Haris Čaušević Soukbunar 42.com www.idrizovic@gariwo.ba ooodisej@yahoo.putokazi@gmail.oiabih.no svjetlo@svjetlo.ba www.net/ndcsarajevo narkone@bih.net.000 Sarajevo 70.no naida. +387 56 441 011 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.430 Srebrenica info@mozaik.000 Tuzla Maršala Tita 1 75.org djuliman@nhc.000 Sarajevo Ivana Gorana Kovačića 1 71.com info@ossrebrenice.omladina-bih. Vesna BajsanskiAgić Zoran Puljić vlč. 45.com adela. dr.net oc_srebrenica@yahoo. Nansen dijalog centar Sarajevo 38.info www.

org/BiH/Pocetna.org www. Luciano Kaluža Arijana Aganović Saša Gavrić +387 53 310 050 53. 80.000 Sarajevo Vidovdanska 43 74.org pronibrc@teol.000 Bihać Kranjčevićeva 35 71.240 Tomislavgrad Kazan mahala 2/II 75.hr www. socijalna istraživanja PRONI Regionalna Mirovna Inicijativa . a.org www.promente. Udruga građana “Dobri ljudi” +387 63 312 643 +387 63 331 822 +387 35 266 392 +387 61 800 729 +387 61 217 649 +387 33 668 294 59.trial-ch. 57. TRIAL +387 33 237 269 58.ba remicentar@gmail.glas-zene.000 Sarajevo savezuopintk@bih.mamut@trial-ch.altruists@gmail. 52. +387 33 200 073 54.000 Sarajevo glaszene@net.net.000 Doboj Obala Isa Bega Isakovića br.100 Brčko Omladinska 11 74.soc.accts. Almin Dželilović Snežana Šešlija Jusuf Makarević Lejla Mamut Abaspahić Slavko Mihaljević sulks3@bih.ba 60.400 Derventa Čobanija 12 71.000 Tuzla Emerika Bluma 15 71.net nvotopeer@gmail.org selma.ba topeer@teol.html info@dobri-ljudi.org.com www.b. 51. Udruga “Hrvatska žena” Udruženje altruista “Ispočetka” Marica Vikić Alma Kovačević mvikic@bih.org ivona@promente.000 Sarajevo Bosne Srebrene 16 76.topeer.com +387 33 232 925 +387 53 205 370 +387 53 205 372 56.com office@soc. 6 71.ba +387 37 310 190 +387 61 981 264 +387 33 556 865 +387 33 556 866 +387 49 217 695 50.korjenic@trial-ch.trial-ch.000 Tuzla Sarači 77 71.ba www. 294 Natrag na sadržaj .ReMI mreža Sarajevski otvoreni centar Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane u tuzlanskom kantonu Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo ToPeeR .49.pronibrcko.ba +387 35 252 192 55.org www. Zvonimir Kubinek Dalibor Vidović Armije BiH 17 75.ba lejla.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Mijata Tomić b.ba www.Tolerancijom protiv različitosti Enisa Raković Ivona Čelebičić Jasmin Jašarević Bihaćkih branilaca 15 77.net.net.net www. Organizacija Glas žene proMENTE.

org www.net. 70. Jasminka Jukić Venira Alihodžić +387 35 264 667 +387 32 244 154 +387 61 189 161 +387 33 812 408 +387 61 611 601 +387 35 299 027 +387 35 299 028 +387 65 045 294 +387 33 460 055 +387 63 454 520 +387 61 503 591 66.ba infohouse@infohouse.horizonti.000 Sarajevo Inžinjerskih brigada b.org www.b 75.000 Sarajevo Milana Konjevića 75 76.000 Sarajevo Vukovarska 54 88.com logorasinovigrad@bih.ba www.org alma@inicijator. 67.net.ba ipak_tuzla@bih.org info@nestovise.infohouse. broj 17 72.000 Zenica Zagrebačka 18 71. 72.inicijator.donprijedor.000 Tuzla Bulevar Kralja Tvrtka I.420 Pale Dobrinjske Bolnice 14 71.com emina@inicijator.000 Tuzla Vuka Karadžića 5 71. Dženana Alađuz 68.ba nvosezam@bih.net.000 Sarajevo Trg Sabora bosanskog 36 71. 64. epabdbih@gmail.com +387 66 901 865 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 63.000 Mostar Borić 3 75. 295 Natrag na sadržaj .com +387 33 423 547 +387 33 420 723 +387 52 231 155 +387 52 232 155 +387 62 961 290 +387 61 349 956 +387 33 788 740 +387 36 347 296 +387 66 711 277 62.net.ba www.61.P.ba www.senaid@hotmail. Lahira Sejfija Biljana Jelić Zorica Mumović Amir Smječanin Sadik Hasanović Samir Hatkić Jevto Ilić 69.000 Sarajevo Višnjik 14 71.ipak-mgb.krizevici.100 Brčko distrikt BiH stupar. Promociju i Afirmaciju Mladih „E.000 Prijedor Ferhadija 27 71.com udruzenjeiskra@gmail.ba www.c@bih.101razlog.ba www. Udruženje da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95 Udruzenje građana „Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“) Udruženje građana „Inicijator“ Fadil Vlajčić Senaid Stupar Murisa Marić Emina Bešić Alma KrpuljevićHanić Sanja Đermanović Hadželi 127 71.240 Hadžići Miloša Obrenovića 18a 78. 71.org psiholoski.org www.com info@donprijedor.org sanjadjermanovic@nestovise.ba ngooptimizam@gmail.com logorasinovigrad@gmail.nestovise.A“ Brčko distrikt BiH 65. Udruženje građana Nešto Više Udruženje “HO Horizonti” Tuzla Udruženje Humanitarna organizacija Sezam Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje informacijskih nauka INFOHOUSE Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost Udruženje jednoroditeljskih porodica Iskra Udruženje logoraša Novi Grad Udruženje Optimizam Sarajevo Udruženje za Edukaciju.

73.ba www. UG Oštra Nula Dražana Lepir 77.G.ba vivezene@bih.ba www.zenezenama.000 Banja Luka Kralja Tomislava bb 70. Vive žene Žena BiH Mostar 79.viktorija99.000 Tuzla Trg Ivana Krndelja 3 88.ostranula.000 Zenica Ravnogorska 21 78.400 Derventa Ibrahima Popovića 49 73.com +387 53 310 050 74.net.net. Udruženje za podršku ratnim veteranima. Sabiha Husić +387 32 463 920 +387 65 088 850 +387 65 300 063 +387 30 654 204 +387 30 654 205 +387 35 224 310 +387 35 224 311 +387 36 550 339 76.org www.ba www.ba www.101 Jajce Alekse Šantića bb 75.ba zene2000@zenezenama.ba zenabih@bih.org drazana.org +387 38 222 099 75.lepir@gmail.com info@viktorija99.medicazenica.seka-hh.ba www.vivezene. 80.net.net. Žene ženama +387 33 219 640 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Medica Zenica Spasoje Kulaga Omladinska 11 74.com www.101 Goražde Krivače 40 72.000 Sarajevo pravipozar@gmail.000 Mostar Derebent 41 71. Viktorija 99 Senka Zulum Jasna Zečević Mima Dahić Azra Hasanbegović Memnuna Zvizdić Ranka Katalinski 78. 296 Natrag na sadržaj . porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini "Pravipožar" Udruženje žena “SEKA” Goražde U.de medica1@bih. Esma Drkenda sekago@bih.zenabih.

mcc.mcc.000 Sarajevo Grbavička 91 71.forumzfd.suljic@ic-mp.org http://europe.ba goran.000 Sarajevo Alipašina 45a 71. forumZFD for Western Balkan. 297 Natrag na sadržaj .de amela.mcc.org www.crs. 07.ic-mp.bubalo@crs.org pdjordjevic@carenwb.org www.org parente@forumzfd.org www.org Telefon +387 33 536 792 02.net. Caritas Switzerland +387 33 668 185 +387 33 617 573 +387 61 211 079 03.de www.000 Sarajevo Sime Milutinovića Sarajlije 1 71. +387 33 280 800 +387 33 280 862 +387 33 950 501 +387 33 950 502 +387 32 246 278 +387 33 660 426 +387 33 652 403 06.org mccrep@easteurope.000 Sarajevo Kralja Tvrtka 1 72.000 Zenica Zvornička 9 71.000 Sarajevo Branilaca Sarajeva 19b 71. Naziv organizacije CARE International NWB Kontakt osoba Sumka Bučan Jadranka Miličević Zlatan Savić Marc D'Silva Goran Bubalo Adresa Hasana Kaimije 11 71.Lista članica – međunarodne organizacije No.org www. 01.000 Sarajevo Zagrebačka 18 71. Office Sarajevo (BiH) International Commission on Missing Persons (ICMP) Mennonite Central Committee Michele Parente Amela Suljić Viktorija RužičićTokić Ruth Plett Krystan Pawlikowski Amra Kurbegović +387 62 382 429 05.org nikica_reljic@wvi.000 Sarajevo Email / web-stranica sbucan@carenwb. Catholic Relief Services 04.ba cargor@bih.org jmilicevic@carenwb.carenwb.org natasa@easteurope.net. World Vision International Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org casuisse@bih.worldvision.org/easteurope amra_kurbegovic@wvi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful