Direktorij donatora u BiH

sedmo izdanje mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora u BiH sedmo izdanje, mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo Urednica: Suzana Božić DTP: Dario Ambrožić Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Mreža za izgradnju mira

Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati. Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki o d ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.

Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID -a ili Vlade SAD-a.

Sadržaj
O nama ....................................................................................................................................... 8 O projektu ................................................................................................................................... 8 Mreža za izgradnju mira .............................................................................................................. 9 Uvod ........................................................................................................................................... 9 1440 Foundation ....................................................................................................................... 10 3ie ............................................................................................................................................. 11 Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) .............................................................. 12 Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) ........................................................................................... 14 A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) .................................................. 16 Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) ................................................................... 17 Ambasada Holandije ................................................................................................................. 18 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 19 Ambasada Republike Češke ..................................................................................................... 20 Ambasada Njemačke ................................................................................................................ 21 Ambasada SAD ........................................................................................................................ 22 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 23 Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................ 24 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts .............................................................................. 25 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ...................... 26 (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) ....................................... 26 Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) ....................... 28 Austrian Development Cooperation........................................................................................... 29 Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) ..................................... 30 Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) .................................................... 32 Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) ....................... 33 BH Telecom .............................................................................................................................. 35 Bosnalijek ................................................................................................................................. 36 Caritas Italiana .......................................................................................................................... 37 CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) .......................................................................................... 40 Centar za promociju civilnog društva ......................................................................................... 41 Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) .......................................................... 43 Channel Foundation (Fondacija Channel) ................................................................................. 44 Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh) .................................................................................................................... 45 Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................ 46 Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) ......................................................... 47 Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................ 48 Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ............... 49 Coca-cola Foundation ............................................................................................................... 51 Conservation Leadership Programme ....................................................................................... 52
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Copernicus................................................................................................................................ 54 Corfu Foundation ...................................................................................................................... 55 Cultural Grassroots Project ....................................................................................................... 56 DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu .................................................................... 57 Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU ..................................................................................... 58 Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................ 60 Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ........... 62 Doen Foundation (Fondacija Doen) .......................................................................................... 63 Dorothea Haus Ross Foundation .............................................................................................. 64 Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT) .................................................................................... 65 East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) ..................................................................................................................................... 66 Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ...................................................................................... 68 Ekumenska inicijativa žena ....................................................................................................... 69 Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ........................................................... 70 ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) ......................................................................................... 71 European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) ................................................. 72 European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) .................................................. 73 European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) ............................................................. 75 European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) .............................................. 77 European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) ..................................................... 78 Fabrika duhana Sarajevo .......................................................................................................... 79 Fauna and Flora International ................................................................................................... 80 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) ....................................... 81 Federalno ministarstvo sporta i kulture ...................................................................................... 82 Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije) ...................................................................................................................................... 83 filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) .................................................. 85 Fledgling Fund .......................................................................................................................... 86 Fondacija Hastor ....................................................................................................................... 88 Fondacija Mozaik ...................................................................................................................... 89 Fondacija Oak ........................................................................................................................... 90 Fondacija Schüler Helfen Leben ............................................................................................... 91 Fondacija tuzlanske zajednice .................................................................................................. 92 Fondacija za socijalnu uključenost ............................................................................................ 94 Fondation de France ................................................................................................................. 96 Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ............................................................................. 97 FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ............................................. 98 Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) ................................................................................. 99 FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) ......................................... 100 Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) ................................................................. 101 Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava)................................ 102
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) ................................................................................................................................... 104 Getty Images .......................................................................................................................... 105 Global Film Initiative ................................................................................................................ 107 Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ................................................................... 108 Global Greengrants Fund ........................................................................................................ 109 Global Fund for Women (Globalni fond za žene)..................................................................... 110 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije) ............................................................................................................. 111 Global Integrity Innovation Fund ............................................................................................. 112 Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) .............. 114 Grand Challenges Canada ...................................................................................................... 115 Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) .......................... 116 Heart and Hand Fund.............................................................................................................. 117 Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) ....................................................................... 118 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ........................................................... 120 HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................ 121 Hubert Bals Fund .................................................................................................................... 122 Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................ 123 Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ................................................................... 124 IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................ 125 International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) ..... 127 International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija)............. 128 International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) . 130 International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........ 131 International Press Institute: News Innovation Contest............................................................ 132 Internews ................................................................................................................................ 133 ITVS International ................................................................................................................... 134 IUCN National Committee of the Netherlands ......................................................................... 135 Jan Vrijman Fund .................................................................................................................... 136 Japan Foundation Worldwide .................................................................................................. 137 Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) ......................................................................... 138 Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne ....................................... 139 Joseph Rowntree Charitable Trust .......................................................................................... 140 King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ........................................................... 141 KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights........................................................... 142 Know-How Exchange Programme .......................................................................................... 143 Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo ..................................................................... 144 Kvinna till Kvinna ..................................................................................................................... 145 Leverhulme Trust .................................................................................................................... 146 Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) .................................................................. 147 Lutrija BiH ............................................................................................................................... 148 Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................ 149

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

.......................................................................... 165 Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) ........................................................................................................ 187 Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) .......................................... 174 Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 ..................................................... 189 Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) ....................................................................... 168 Open Data Research Network ................................................................ 191 Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) ................................... 163 Network of East-East Women .................................... 162 National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) ...................................................................................................................................................................................... 164 NORAD ................................................................ 169 Open Meadows Foundation ................................ 152 Media Legal Defence Initiative ............................................................................... 155 Ministarstvo civilnih poslova BiH .... 188 Schüler Helfen Leben. 167 Olaf Palme .............. 158 Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) .......................................................... 194 Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre)....................................................................................................................................................................................................... 195 Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) ........... 179 Rave Foundation........................................................................................................................................................................................................................................... 181 Rising Voices ............................................................................... Kress) ...........................................................................Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) ................................................................ 170 Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost)........................................ 171 Plougshares Fund ......... 190 SCOOP ......................................... 160 Movies that Matter ................................ omladine i sporta Republike Srpske .................. 159 Monsanto Fund ............................................................................................................................. 185 Rosa Luxemburg Stiftung ....................................................................................................................................................................................................... Kress Foundation (Fondacija Samuel H............................................. 186 Samuel H..................... 182 Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) ............... 193 Smilemundo ............................................................................................................................................................................................................ 175 PUMA......................................................................... 157 Ministarstvo pravde FBiH ....................................................................... 156 Ministarstvo porodice........................................................ 183 Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) ................................................................................................................................D ...................................... 150 MAVA – Fondation pour la Nature. 192 Sigrid Rausing Trust............................................................................................................................................................ 180 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) ............................................................................................................. 196 Direktorij donatora mart/ožujak 2013..................................................................................................................................................... 177 Raiffeisen Bank D............ 161 Nando Peretti Foundation ... 184 Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) .... 173 Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) ................ 178 Ramsar Convention's Small Grants Fund ............................................................................................................ Natrag na sadržaj ................................................................................................................................ 154 Mediteranska žena .........................................................................Creative Catalyst Award .........

....................................................................................................................................................Fond za civilno društvo ................................ 215 Strategic Impact Evaluation Fund................ Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki. 218 Svjetska banka ................................. 236 United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) ............................................................................... 203 Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) .............................................. 234 UNDEF ............ 229 XminusY ................. 225 Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) ........ 217 Sundance Institute Documentary Fund Grants ................................................................................. 205 Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) ............................................................................................... 198 Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) . 212 Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) ............. 211 Spencer Foundation (Fondacija Spencer) ........ Gay......................................................... 208 Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika)...................................The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju) ..................................................................................................... 220 Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) ......................................................................................................................................................................................... 226 Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) .......Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) .................................................................................................................................... 210 Sparkasse Bank ....................................................................................................................... 214 Step Beyond Travel Grant ...................................................................................................................................... 239 UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) .. 202 Soros: Lesbian........... transrodnih i međurodnih osoba) ............................................. 206 Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) .............................................................................. 233 United States Institute of Peace (Američki institut za mir) ........................................................... Bisexual.................................................................................................. 222 Tourism Cares .................................... 213 Starr Foundation (Fondacija Starr) ............................. 221 Tides Foundation (Fondacija Tides) ....................................................................... 230 UBS Optimus Foundation .............................. 240 UN Women ....................................................... Natrag na sadržaj ................ 235 UNESCO International Fund for Cultural Diversity .. 219 Swedish Development Agency .................................................................................................................................................................................. 209 Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) .....................................................SIDA).......................................................................... 224 TRADUKI . homoseksualca... biseksualca................................................................................................................................................................................................ 228 TWAS ............................... 238 UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) .......................................................................................................................................................................SIDA (Švedska razvojna agencija .......................................................................................................................................................................... 200 Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate)...................................................................................... 231 United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD .......................................................................................................... 241 Direktorij donatora mart/ožujak 2013....................... 216 Students Grants Program (Program donacija za studente) ......USAID) ..................................... 223 Toyota Foundation (Fondacija Toyota) ......................................................

............. 260 Evropa za građane.................................................. 244 Virginia Gildersleeve International Fund ......................................................................... 243 USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) ............................................................................................................................................................................. 290 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.................................................................................................................................................................................... 270 Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” .................................................................... 282 Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja ................................................... 280 Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla ... 245 Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ............... 252 Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) .................................................................................. 250 World Association for Christian Communication .... 281 Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene. 268 Human Rights Data Initiative ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 258 Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe ................ 275 Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave ........................................................................................................................ 284 Small Business Support u Bosni i Hercegovini ............................ 277 Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III ........Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) ....................................................................................poziv za prijedloge projekata 2013) ....................................................................... 261 Fond za podršku učešću žena u politici .............................................................. 289 Lista članica Mreže za izgradnju mira ...................... 285 TACSO .......................... 276 Omladinska banka BiH........................... 254 1%CLUB ....................... 248 Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ................................................................... 251 WorldView............................................................................................ 283 Projekti FIRMA i FARMA ......................................................................................................................................................................................................................................................... 247 Vlada Japana ............................................................. 274 Jačanje lokalne demokratije .......................... 249 Welcome Trust ...................................................................................Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO ............. 266 Greenvolved ................................................................................................................. 246 Visions sud est ......................................................................................................................... 288 USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) ............... 286 USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa .................................................................................................................................................................. 253 Youth in Action (Mladi u akciji) .............. 256 Civil Society Facility ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 278 Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura ....................Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) ............................................................................................. 279 Podrška projektima iz kulture ..................................................................................................................................................... 269 Instrument predpristupne pomoći ................................................................. Natrag na sadržaj ........................................................................................ 257 Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) .................................

Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama. Strateški plan Caritasa BK BiH: .CPT) podržan od USAID-a (United States Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas BK BiH.bozic@carbkbih.ba Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71. pružajući neposrednu pomoć ugroženom stanovništvu tokom rata. 8 Natrag na sadržaj . implementira projekte iz oblasti održivoga povratka.colo@ crs. nevladinim organizacijama i mrežo m Caritasa u BiH i inozemstvu.Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.carbkbih.com. .Suradnju s vladinim ustanovama. .000 Sarajevo Tel: 033/206 441. radi na poboljšanju kapaciteta lokalni h partnera.Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave.Promovirati proces izgradnje mira unutar lokalnih nevladinih organizacija. . . 20 godina kasnije. godine.2014).Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti. trgovine ljudima i izgradnje mira. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti u cilju š to boljeg implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce. CRS aktivno sa svojim lokalnim partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica. Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama aktivnih organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim promjenama u bh. političkih i ekonomskih lokalnih struktura. Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993. . 812 403 Faks: 033/812 402 Caritas BK BiH Suzana Božić s. Programi CRS -a ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju socijalnih.000 Sarajevo Tel: 033/812 401. Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www. Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte: CRS Edita Čolo edita. .O nama CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943. 206 442 Faks: 033/206 668 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www. O projektu Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together .org Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH) pastoralna je Ustanova Sabora Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi pr omicanja djelotvorne kršćanske ljubavi. Ostvaruje svoje poslanje kroz sljedeće aktivnosti: . “Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog mira na nivou lokalnih zajednica i BiH kao države. godine.Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH. radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”. sa vizijom da bude “regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne promjene. . društvu.org.org Zagrebačka 18 71. u trajanju od četiri godine (2010 .Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost.Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini. Danas.crs.

lokalne uprave i samouprave. U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH. vraćanje povjerenja među bh. medija i državnih institucija. narodima. ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja. Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH.Mreža za izgradnju mira Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. i nakon restruktuiranja i uvođenja godišnje članarine za sve članice okuplja 87 lokalnih i međunarodnih organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Sarajevo Telefon: +387 33 812 401 Faks: +387 33 812 402 Mobitel: +387 61 211 079 Email: goran. U Direktoriju možete pronaći informacije o 235 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu. načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt.mreza-mira. kriterijima podobnosti. Ovo je već sedmo izdanje. Goran Bubalo Choosing Peace Together. USAID-u. poslovnog sektora. Democracy Office). jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira. aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju. Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja. CRS i Caritas BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno podržavaju ovu inicijativu. te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koordinirano djelovanje niza nevladinih organ izacija. rokovima za prijave. a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH. regionalni razvoj.net gdje svakodnevno objavljujemo informacije korisne organizacijama civilnog društva. kultura javnog dijaloga i demokratije. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način. suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda.bubalo@crs. Edite Čolo. a koji finansiraju aktivnosti u BiH. veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru. a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja. Uvod Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Project Director CRS Bosna i Hercegovina Zagrebačka 18. djeluje u cilju dugoročnog povećanja sposobnosti cijelog bh. zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je pripremila logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora. Suzane Božić i Gorana Bubala. kao i članica Mreže za izgradnju mira. Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta. Posjetite našu web stranicu www. koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima. konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i poboljšanje suživota u BiH. rodna ravnopravnost. sigurnost. Napokon. 9 Natrag na sadržaj . godine. a to su: obrazovanje. i posebno Mirjani Valjevac (Program Manager.

svakog u svoje vrijeme. 1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline: Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse. 1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju. jednog odnosa. Bilo da ste bogati ili siromašni. 10 Natrag na sadržaj . jedne veze i jednog minuta. tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji.1440 Foundation Naziv programa Program grantova Svaki dan imamo 1440 minuta. novi se očekuju u narednom periodu. prazni ili ispunjeni. jedni s drugima i sa svijetom. tužni ili sretni. Što ti radiš sa svojih 1440 minuta? Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom. u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu. Pogledajte web stranicu za više informacija. životu i na radnom mjestu. 1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta. Zadnji poziv je bio tokom 2012. godine. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 USD. Web stranica: http://1440. Do 75. jedne osobe. Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih. Čitav svijet. Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u praksi i u učionici.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza intervencija i mjerenih ishoda.3ie Naziv programa Opšti ciljevi 3ie Request for Proposals: Fourth Open Window (3ie poziv za projekte: četvrti otvoreni poziv za projekte) 3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto. Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora. jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim agencijama. Nije postojala krajnja suma finansiranja pojedinačnog granta. NW Suite 450 Washington . 11 Natrag na sadržaj . U okviru zadnjeg poziva 3ie je planirao podržati 6-10 projekata ukupne vrijednosti 4 miliona USD. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www. Dokazi o razvoju učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih. Pogledajte web stranicu za više informacija.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.3ieimpact. i urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih zemalja. Inc. jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na kojima se temelji teorija promjena. godine. DC 20036 Tel: +1 202 629 3939 Email: 3ieus@3ieimpact. Čitav svijet. Prednost se davala studijama: evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike.org/en/funding/open-window/how-apply-ow 3ie. avgust/kolovoz 2012. Zadnji rok za prijave je bio 6.. 1625 Massachusetts Ave.3ieimpact.org Web stranica: www.

Pravo na odgovornost i obeštećenje.Pravo na život. i imati pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava. Pravo na privatnost. Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka. Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupitm u brak i odlučim da li. Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona. regijama i/ili globalno. sigurnost i tjelesni integritet osobe . Naime. ako i kada želim imati djecu. program e i proračune. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu. prisile i nasilja. Član 2.Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) Naziv programa Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund) Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. Član 10. i imam pravo na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim. roda ili seksualnosti. Član 5. pravo na udruživanje. Pravo na sudjelovanje za sve osobe. Pravo na slobodu misli. Imam pravo biti tko god želim. 12 Natrag na sadržaj . slobodu. mišljenja i izražavanja. Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite odluke o svom osobnom i seksualnom životu. Član 7. kako i kada. Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja. Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje potrebe. imati djecu. te odlučiti da li ili ne. Autonomija i priznatost pred zakonom. Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje zemlje i inostranstva Član 3. Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog poštovanja. To može biti kroz zakone. Član 9. misliti i govoriti ono što ja vjerujem bez prisile ili nasilja. Pravo na obrazovanje i informisanje. Pravo na jednakost. fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama. koji su navedeni u nastavku. politike. Član 4. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili svoje predložene aktivnosti: Član 1. Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10 članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima. bez obzira na spol. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. imam pravo da imam djecu ako i kada želim . Član 8. jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih oblika diskriminacije na temelju spola. tako da mogu uživati u svom seksualnom životu. Član 6. seksualnost i rod. Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije. ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti.

 biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na nacionalnoj. SE1 3UZ.  aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog društva u promicanju seksualnih prava u politikama. sa minimalnim doprinosom od 10% od strane aplikanta. regionalnoj i/ili globalnoj razini.org Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za finansiranje:  podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog društva. Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućn ostima apliciranja za projekte. Čitav svijet. United Kingdom Email: flexifund@ippf. 13 Natrag na sadržaj . www.000 USD pokrivajući do 90% troškova aktivnosti. programima i proračunima.000 USD do 10.org Web stranica: www. i  aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji.ippf.ippf.  aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti.org/en Flexi Fund International Planned Parenthood Federation 4 Newhams Row.Veličina donacije Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5.  imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim pravima. London. (2) revidirane račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen propisani obrazac.

Od 1993. 14 Natrag na sadržaj . uključujući izvozni marketing. do manjih programa koji nudejednog od naših eksperata/konsultanata koji se fokusiraju na specifično područje. regionalne marketing strategije i eko -učinkovite procese. Dobiti ćete komentare i ideje od ATA međunarodnih dizajnera/ica i marketinških stručnjaka. Tokom proteklih 10 godina kroz našu podršku je prodato stvari u vrijednosti od skoro 230 miliona USD u maloprodaji.000 obrtnika/ca u više od 110 zemalja gdje su njihova sredstva za život. Petodnevni program je namjenjen međunarodnim obrtnicima/ama. pripreme za izložbene sajmove. dizajnerima/kama. Panelima i facilitiranim grupnim diskusijama potičemo sudionike/ce da dijele poslovne brige s kolegama/icama iz cijelog svijeta.Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) Naziv programa Aid to Artisans Aid to Artisans zadnje 33 godine stvara ekonomske mogućnosti za preko 100. organiziranje lokalnih obrtničkih sajmova. godine. Azije i SAD. www. Pomaganje preduzećima da konkuriraju na globalnom tržištu: Program tržišne pripremljenosti je jedinstven praktičan trening koji se održava u januaru/siječnju i avgustu/kolovozu svake godine u Njujorku na New York International Gift Fair. Brojne zemlje širom svijeta. Na osnovu poziva za projekte.org/what_we_do Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. To obuhvatapuno razvojnih prilagođenih seminara. doživjet ćete najveći sajam darova i ukrasnog pribora u SAD-u. Saznajte više o tržištu kroz naš dubinski trening. Afrike. uključujući pokazivanje i trening materijale.aidtoartisans.000 obrtnika/ca u 41 regionu svijeta. Market Readiness Program je obučio stotine osoba iz više od 45 zemalja Latinske Amerike. zajednice i zanatske tradicije u opasnos ti. Tokom godine. Prilagođeni trening: Sa više od 30 godina iskustva u organizaciji treninga na terenu u mogućnosti smo prilagoditi trening programe potrebama i ciljevima organizacije kako bi izgradili preduzetničke kapacitete obrtnika/ca. Oko 70% obrtnika/ca s kojima surađujemo su žene. aktivnosti se organiziraju dva puta godišnje. Vođene trgovačke ture i posjete u Njujorku će vam omogućiti da provedete svoje istraživanje tržišta. izvoznicima/ama i obrtničkim organizacijama. Iskustvo tržišta: U kombinaciji s MRP-om. Kombiniramo seminare i iskustvo u rješavanju širokog spektra potreba. Ovaj prihod je osnažio 125. Pružamo usluge kao što su Programi tržišne pripremljenosti ili Prilagođeni trening za obrtnike/ce u zemljama u kojima trenutno nemamo otvoren program. Aid to Artisans je donatorska organizacija i radi samo sa obrtnicima/ama gdje imamo otvorene programe. uključujući i BiH. On pruža intenzivnu pripremu za upis na američko tržište i vitalne informacije za izgradnju uspješne izvozne kompanije. Pogledajte web stranicu za više informacija. Evrope.

org/contact_us Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.aidtoartisans. 15 Natrag na sadržaj . CT 06110 USA Tel: +1 860 756 5550 Faks: +1 860 756 5558 Web stranica: www.Kako aplicirati? Aid to Artisans 1030 Britain Avenue. Suite 102 Hartford.

projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Muste) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju ( International Nonviolence Training Fund) A.org/guidelin. Idući rok rokovi prijave su 8.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o pitanjima kojima je A. USA Tel: +1 212 533 4335 Faks: +1 212 228 6193 Email: info@ajmuste. društvena i ekonomska pravda. i projekte grupa sa ograničenim ili bez pristupa većim finansijskim sredstvima. kampanje ili napore da se proširi trenutni rad.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD. godine.J. april/travanj i 1. rasna i seksualna jednakost i radnički pokreti.000 USD. Institut razmatra: nove projekte.J. te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu.J. Do 2. NY 10012. projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu. projekte sa budžetima do 50. nacionalni ili globalni.J.htm A. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A. projekte koji su lokalni. www. 16 Natrag na sadržaj .000 USD.J.A.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje. A.Muste Memorial Institute 339 Lafayette Street New York.ajmuste. regionalni. juli/srpanj 2013.J.

17 Natrag na sadržaj . Politička obuka. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Ovisno o projektu. Alfred Mozer Stichting Postbus 1310 1000 BH Amsterdam Nederland Tel: +31 20 5512 121 Faks: +31 20 5512 250 Email: kmeijer@pvda. a aplikaciona forma se nalazi na web stranici. Pogledajte web stranicu za više informacija.nl Web stranica: www.nl Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation for Social Democracy) Podrška razvoju socijal-demokratije. Rok prijave svake godine je novembar/studeni. ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama). Čitav svijet.alfredmozerstichting. podržava socijal-demokratske stranke.

u skladu s kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU.000 KM. Tokom čitave godine.nl.minbuza. koji je u potpunosti rezerviran za područje Srebrenice. bitno je uraditi strateške odabire. Različita. novi planovi će biti biti dostupni uskoro.nlembassy. Gore navedeni budžet ne uključ uje intervencije finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u Hagu. transparentnih i odgovornih struktura vlasti. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa. Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet za promociju holandske kulture u BiH. Nakon 2011. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Finansiranje ranije dostupno za druge odjele je trenutno u fazi razmatranja. Ms Jantine van Bakel. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Nakon što je bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje stabilnosti nakon rata. Da biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu www. program se trenutno mijenja.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. S obzirom na ograničene dostupne resurse aktivnosti trebaju doseći široku publiku. Ambasada Kraljevine Holandije je pripremila Višegodišnji strateški plan za period 2008-2011. godine Ambasada će imati samo ograničeni budžet od oko pet miliona EUR. i koncentrirajući se na razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih stranih ulaganja. Pogledajte web stranicu za više informacija. 18 Natrag na sadržaj . First Secretary Tel: +387 33 562 606 Ms: Amira Beganovic. godine u kojem su navedeni prioriteti. Zbog postupnog smanjenja holandskog razvojnog suradničkog programa u BiH.Ambasada Holandije Naziv programa Pogram malih grantova Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje. Projekti koji promoviraju kulturu ne smiju biti veći od 10. General Affairs and Communnication Officer Tel: +387 33 562 607 Web stranica: http://bosniaherzegovina. koncentrirajući se na stvaranje održivih.

000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva 2013.norveska. obrazovanje i omladinu. kao i izgradnju institucija. pravosudni sektor.no Web stranica: www.000 KM i 50. demokratizaciju i medije. Zadnji pozivi za projekte su otvoreni u februaru/veljači 2013. transparentnosti i odgovornosti.000 Sarajevo. zapošljavanje i infrastrukturu. godine.norveska. godinu jesu aktivnosti koje podstiču: mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost. http://www.Ambasada Norveške Naziv programa Embassy Fund (Fond ambasade) Strengthening Civil Society Fund 2013 (Jačanje civilnog društva 2013) The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte. uključujući razoružanje i demobilizaciju.sarajevo@mfa.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. sport.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 http://www. i poslovni razvoj. odnosno minimalno 125. demokratizaciju i civilno društvo.000 KM za fond Ambasade. U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva se dodjeluju proj ektima koji rade na temama: pomirenje i proces demokratizacije. sektor sigurnosti. borba protiv korupcije.norveska. BiH Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 Email: projects. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. 19 Natrag na sadržaj . Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2013. Kriterij podobnosti Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF Ferhadija 20 71. nezavisni mediji. godine prioriteti su aktivnosti koje ohrabruju pomirenje. U okviru poziva za projekte 2013. i ljudska i socijalna prava. zapoš ljavanje ili druge aktivnosti. podršku ljudskim pravima. a prijem i odlučavnje o projektima će trajati tokom čitave godine. marginalizirane grupe. Veličina donacije je između 10.

Uslov za podnošenje zahtjeva je učešće u budžetu projekta u vrijednosti od 30% od ukupne vrijednosti projekta. turizam itd. Moldavija. godine. Pored Bosne i Hercegovine. Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog ograničenja oblasti. obrazovne ustanove i socijalne službe. razvoj lokalnih zajednica. zemljoradnja. Idući poziv se očekuje u narednom periodu i biće dostupan na web stranici.000 KM. neprofitabilne organizacije. Bosna i Hercegovina je jedna od pet prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke u periodu 2010 – 2017.mzv.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://www.mzv. komune i sl.html Ambasada Češke Republike u Sarajevu Franjevačka 19 71. 20 Natrag na sadržaj . naučne institucije.com Web stranica: http://www. ekologija. BiH. obrazovanje. gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom prijave oktobar/listopad 2012. Etiopija i Afganistan. organizacije koje pružaju zdravstvene usluge.) Između 10.000 Sarajevo Email: czech. Na osnovu kriterija poziva za projekte m ogućnost podnošenja aplikacije imaju državni organi. regionalni ili lokalni organi uprave. poboljšanje životnih i društvenih uslova. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu razvojnu komponentu (mladi.000 – 20. nevladine organizacije. godine.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/ mali_lokalni_projekti/index. demokratizacija.cz/sarajevo/bs/index.Ambasada Republike Češke Naziv programa Mali lokalni projekti Odlukom Vlade Republike Češke.development@gmail. Na osnovu poziva za projekte. prioritetne zemlje su Mongolija.

Na osnovu specifičnog poziva za projekte. Godinu dana poslije. mjere koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru humanitarne pomoći također su mnogostrani. Mikro projekti tehničke saradnje Ambasada ima mogućnost da. godine. već dugi niz godina učestvuje u humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini.000. tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba našla u ovom stanju. Pored toga. poticanju omladine i zaštiti okoliša. Shodno tome.de Direktorij donatora mart/ožujak 2013.sarajewo. brzo i fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije. postoji mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći.000 EUR za projekte humanitarnog deminiranja. godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14. inicira projekte humanitarne pomoći i realiziravlastite mikro projekte.diplo. i to prvenstveno provođenjem dugoročnih programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim partnerima. humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano. Ambasada pridaje posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno privređivanje u ruralnim područjima. 21 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. u okviru vlastite odgovornosti. Humanitarna pomoć Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u stanju socijalne potrebe. Od 2005. BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama. a koje nisu u stanju da nastale poteškoće prevaziđu vlastitim snagama. Kako aplicirati? Kontakt http://www. Pogledajte web stranicu za više informacija. također. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Njemačka. koji prevashodno trebaju obezbijediti osnovne potrebe u ruralnim područjima. Uzročnici mogu biti. kako prirodne ili ekološke katastrofe.Ambasada Njemačke Naziv programa Programi podrške Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Nije definirana. I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava projekte humanitarne pomoći. Humanitarno deminiranje u BiH Od 1996.

http://sarajevo. kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv korupcije. ljudska prava.usembassy.000 USD.gov/usg-assistance-grants.gov/democracy-commission. 22 Natrag na sadržaj .html Tel: +387 33 704 344 Faks: +387 33 704 432 Email: DemcomBiH@state.Ambasada SAD Naziv programa Program malih donacija Democracy Commission Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994. javno obrazovanje i zastupanje. Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. tržišna ekonomija. manjine i ženska ravnopravnost. izgradnja udruženja. vladavina prava i reforma sistema.usembassy.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. rješenje konflikta mirnim putem. nevladine organizacije i neovisni mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i demokratske vrijednosti u BiH. Do 24. slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim medijima). BiH. na osnovu otvorenih poziva za projekte. građansko obrazovanje. godine kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim sistemima. transparentnost rada vlade.gov Web stranica: http://sarajevo. životna okolina. kao i zaštiti ljudskih prava. Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog društva.

Ambasada Norveške Naziv programa Fond za jačanje civilnog društva 2013 i Fond Ambasade 2013 Opći cilj Fonda za jačanje civilnog društva je povećanje učešća i kompetencija organizacija civilnog društva u BiH u ulozi kontrolora civilnog društva.norveska. poslovima zagovaranja i praćenja prioriteta.norveska. Za Fond Ambasade: ova sredstva trebaju biti od koristi svim slojevima društva. djeca. kompanije i pojedinci. Regionalne i međunarodne organizacije mogu podnijeti zahtjev pod istim uvjetima kao i lokalne organizacije. te minimalno 125.no Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. na primjer. borba protiv korupcije. Nacionalne manjine. Iako Ambasada uglavnom ovo namjenjuje nevladinim organizacijama. Za Fond za jačanje civilnog društva: nevladine organizacije koje imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo podnijeti prijavu. Često se dešava da su podnosioci prijava institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. marginalizirane grupe i ljudska i socijalna prava. transparentnost i odgovornost. http://www. ali će morati dokazati dodanu vrijednost postizanjem općeg i specifičnih ciljeva SCS Fonda glede lokalnih organizacija. 23 Natrag na sadržaj . Prioritetna područja: pomirenje i proces demokratizacije. nezavisni mediji.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 E-mail: emb.sarajevo@mfa.000 KM u okviru Fonda za jačanje civilnog društva. rada i reformi političkih i javnih institucija. mogu se prijaviti i drugi zainteresirani. Oba poziva su otvorena tokom čitave godine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i region.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 Ferhadija 20 71. Do 50. regionalna ili međunarodna. mladi i žene su naročito važne ciljne grupe. te samim tim davanje doprinosa društvenom i političkom razvoju BiH. Organizacija može biti lokalna.000 KM za Fond Ambasade.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF http://www.

Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim susjedstvom. i stvaranje uslova za učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj. Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte. Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče demokratiju.gov. Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih programa. 24 Natrag na sadržaj . godine. uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova. Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više strateških prioriteta. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 201 3. To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji. Upravljaju sa nekoliko fondova koji pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije.uk/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde. vladavinu prava. a novi se očekuje u narednom periodu.fco. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Chevening Scholarships Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji. Pogledajte web stranicu za više informacija. Diplomatski uticaj i vrijednosti . Conflict Prevention Pools (CPP) Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velik e Britanije za spriječavanje. političke transparentnosti i dobrog upravljanja. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati Kontakt http://ukinbih. b) reforma sektora sigurnosti i c) politička kultura.Reuniting Europe Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa Evropskom unijom. upravljanje i rješavanje sukobim. ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina. Bilateral Programme Budget (BPB) Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške prioritete.Ambasada Velike Britanije Naziv programa Programi podrške Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and Commonwealth Office (FCO) prioritete.

html 65 Bleecker Street Seventh Floor New York. kao rezultat aplikacije iz grant ciklusa jesen 2012. 1.org Web stranica: www. Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama u SAD-u. umjetnost pisanja i napora na promicanju zdravlja. Međutim. godine. kao rezultat poziva iz jeseni 2013. u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. pa će moći aplicirati ponovo u jesen 2015. iako to nije uslov. godine. septembar/rujan svake godine. i u ograničenim slučajevima. 25 Natrag na sadržaj . organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti. Pretpostavlja se da će istraživanja dovesti do značajnih izložbi. kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno odnose na ta područja.warholfoundation. Institucionalno -povezani kustosi u bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati formalnu podršku svojih direktora. ponovo se možete prijaviti u jesen 2013. socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika.org/grant/overview. Iz tog razloga. Program također podržava stvaranje novih radov a kroz re-granting inicijative i program posjeta.Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Naziv programa Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca finansiranjem institucija koje ih podržavaju. Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima. Različita. Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta. vaša organizacija dobija jednogodišnju podršku. Projekti mogu uključivati izložbe. na primjer. NY 10012 SAD Tel: +1 212 387 7555 Faks: +1 212 387 7560 Email: info@warholfoundation. prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu. Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu dobile podršku u skorije vrijeme. morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine podrške prije ponovnog prijavljivanja.warholfoundation. mart/ožujak i 1. godine. Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz kustoski program istraživačkih stipendija. Ako. Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže sredstva. Grantovi se daju za naučne izložbe u muzejima. Fondacija će tražiti puni projekat. Ako vaša organizacija prima višegodišnji grant. Donacije se također daju podupiranju napor a u jačanju područja koja izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade. www.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kustoska istraživanja. Grantovi kustosima ne isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama. vizualne umjetnosti i programiranje organizacija umjetnika/ca.

Iznos finansijske podrške između 20. etničkim i religijskim zajednicama koje se susreću u svakodnevnom životu. Alžir. znanost i kulturu (ISESCO). Španjolska. povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika. Hrvatske. Bosne i Hercegovine. znanost i kulturu (UNESCO). Vijeće Evrope. obrazovanje. Organizacija za obrazovanje. Litva. Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda. Hrvatska. Francuska. Maroko. Egipat. kultura. mladih i aktera civilnoga društva. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Sa sjedištem u Aleksandriji. Monaka ili Crne Gore. Estonija. Strateška područja djelovanja su: ideologija. Belgija. javne ustanove i sl. Jordan. Švedska. Mauritanija. Mađarska. te barem jednog partnera iz zemalja Mediterana. Palestina.000 EUR. Grčka. Izrael. Italija. obrazovne programe. Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi.000 – 30. te gradovi i raznolikost.Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) Naziv programa Fondacija Anna Lindh (ALF) Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. Austrija. iz različitih područja aktivnosti. ALF je prisutan u sljedećim državama članicama: Albanija. Njemačka. žene i migranti. kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje. Portugal. duhovnost i vrijednosti. okupljajući organizacije civilnog društva. Nizozemska. u Egiptu. Rumunija. Sirija. građanske inicijative i slično. javne ustanove i slično iz različitih područja aktivnosti. Turska i Velika Britanija. mediji. Slovenija. april/travanj 2013. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Danska. okupljajući organizacije civilnog društva. Bosna i Hercegovina. kulturu. ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. religija. Monako. Kipar. Latvija . Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže ALF-a. Slovačka. i razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u različitim kulturnim. Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Češka. godine. Trenutno je otvoren poziv za projekte sa rokom prijave 15. Malta. Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. 26 Natrag na sadržaj . što znači učešće barem jednog partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije. Irska. Tunis. vijesti i informacije. Formula za prijavu projekata na konkurs je "1+1". Crna Gora. Bugarska. U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima: poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama regije kroz forume. Poljska. Finska. Luksemburg. Libanon.

omladina-bih.org).ba.omladina-bih. Miralem Tursinović B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.net.net) i ALF-a (www. hcatuzla@bih. 27 Natrag na sadržaj .net Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Tuzla Tel/faks: +387 35 258 077 Email: orctuzla@bih.euromedalex.net.ba Web stranica: www.Kako aplicirati? Kontakt objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet stranicama: (http://www.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različiti. Donacije se generalno daju na tri područja: tehnička podrška. USA Tel: +1 212 529 8021 Faks: +1 212 982 3321 Email: info@astraeafoundation. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer.astraeafoundation.org. www. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. mail: nchad@astraeafoundation. 7th Floor. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta.org.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta uključujući i BiH. New York. 28 Natrag na sadržaj . svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. Upitnik treba sadržavati informaciju o organizaciji. putovanja / razmjena iskustava i sastanke. gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa budžetima ispod 50.org/grants/apply-for-a-grant Astraea Lesbian Foundation For Justice 116 East 16th Street. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad.Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) Naziv programa Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) International Fund for Sexual Minorities podržava grupe. Astraea Visual Arts Fund i Lesbian Writers Fund. LGBT organizacije i aktivnosti. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se može naći na ovoj stranici).astraeafoundation.000 USD. Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja. Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund. Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja). projekte ili organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane LGBT zajednica.org Web stranica: www. On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta. International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave godine. preferenca se daje starim partnerima. International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine. Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa neposrednom političkom hitnošću. Upitnik treba uključiti informaciju o organizaciji. NY 10003. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. Iako je poziv otvoren za sve organizacije. email nchad@astraeafoundation.

at/funding/funding_civil_society ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en Austrian Development Agency Zelinkagasse 2 1010 Vienna Tel: +43 1 9039 99 000 Faks: +43 1 903 99 1290 Email: nro. Dva politička stuba bilateralne i multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška deklaracija. Aziji i Srednjoj Americi.at Web stranica: www. Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje globalnog siromaštva.entwicklung. operativna jedinica Austrian Development Agency. borba protiv trgovine ljudima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH. OECD. i borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica. Ministarstvo vanjskih poslova planira strategije i programe. Ove godine rok prijave je 20.entwicklung. uključivanje osoba s invaliditetom .at Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova. Austrijska razvojna agencija.gv. promicanje ljudskih prava. međunarodne finansijske institucije). nevladinim organizacijama i preduzećima. 29 Natrag na sadržaj .kooperation@ada. zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju.Austrian Development Cooperation Naziv programa Austrian Development Cooperation Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi. http://www. osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje okoliša u međunarodnim okvirima. Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100. UN. kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom društvenom. Instrument sufinansiranja je dostupan austrijskim nevladinim organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata. Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su: prevencija sukoba i očuvanje mira. Saradnja s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio projektnih aktivnosti. jačanje institucija. privrednom i demokratskom razvoju. mart/ožujak. implementira ovaj program zajedno s javnim institucijama. Politike i parametri programa su usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU.

Lihtenštajn. BiH.smanjenje isključenosti i sukoba povezivanjem ljudi.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) Naziv programa Balkan Incentive Fund for Culture Grant Program (Grant program balkanskog poticajnog fonda za kulturu) Osnaživanje ljudi kroz umjetnost i kulturu . Makedonija. Austrija.dovođenje kulturnih i političkih igrača zajedno na nove načine i podizanje svijesti i pomoći dokazivanjem vrijednosti kulturne politike. Libija. podržavaju različite aktivnosti: stvaranje umjetničkog djela. kao i eksperimentiranje s novim tehnologijama. nacionalnom i regionalnom evropskom nivou.suradnički umjetnički i kulturni projekti organizacija. Monako. sudjelovanje javnosti. Rusija. Slovačka. Belgija.uticaj na evropske kulturne politike. Egipat. Danska.međusektorska i preko-generacijska online i offline suradnja. proširivanje i razmjenu znanja. Malta.poticanje razmjene i osnaživanje nedovoljno zastupljenih grupa. Portugal. Švedska. uključujući kapacitete kulturnih aktera. Izrael. Crna Gora.podrška različitim zajednicama u Evropi. Liban. stvaranje novih poslova. Armenija. Gruzija. i . Slovenija. Srbija. Azerbejdžan. Ukrajina i Velika Britanija. . i . Irska Italija. Švicarska. Španija. Luksemburg. Kosovo. 30 Natrag na sadržaj .aktivan doprinos politici i praksi povezivanja lokalne perspektive na evropskom nivou. Mađarska. Ako glavni aplikanti nisu sa zapadnog Balkana u tom slučaju organizacija aplikant mora surađivati sa nekom organizacijom s tih područja. Partnerske organizacije također mogu biti u sljedećim zemljama : Alžir.000 EUR. . . Češka. Balkan.pomoć u izgradnji otvorene Evrope pridonoseći kulturnom razvoju politike na lokalnom. Maroko. Jordan. U tom smislu. U oviru ove grant sheme preferiramo da su glavni aplikanti sa zapadnog Balkana. a maksimalan grant je 30. Island. . Grčka. Estonija. Litvanija. Finska. Povezivanje politike i prakse . uključujući i BiH.isprobavanje inovativnih i kreativnih partnerstva za razvoj. . Sirija i Tunis. Prosječna veličina donacije je 15. medijske projekte ili kulturne razvojne politike. Poziv je otvoren tokom čitave godine. Glavni aplikant / kulturna organizacija mora biti sa sjedištem u jednoj u sljedećih evropskih zemalja: Albanija. Norveška. Hrvatska. Povezivanje izvora znanja . Bugarska.projekti koji imaju snažan kulturni cilj i konkretni krajnji proizvod. Francuska. Bjelorusija. sa tromjesečnim sastancima odbora koji pregleda zaprimljene projekte. Moldavija. Andora. i . Rumunija. San Marino. Njemačka. Poljska.projekti koji ciljaju nove publike i stvaraju nova mjesta za predstavljanje kulture.000 EUR. Palestina. Kipar. i . Ohrabrujemo partnerstvo sa ovim regionom dok god je sadržaj projekta Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Turska. Latvija. Nizozemska.

eu Web stranica: http://balkanincentivefund.org/grants/application-bifc-grant European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Email: esther@culturalfoundation.eurocult. Kako aplicirati? www.eurocult.org/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 31 Natrag na sadržaj .prekogranična suradnja sa/u zapadnom Balkanu.

000 Beograd Srbija Tel: +381 11 3036 454 Faks: +381 11 3036 455 Email: balkantrust@gmfus. Rumunija. projekte koji ukazuju na najbolje prakse. ali za cilj ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore.000 USD. 32 Natrag na sadržaj .gmfus. Poziv za projekte je otvoren i projekti se stalno zaprimaju.Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa vlastima. omogućavaju prenos iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja naučenog. www.000 USD. Makedonija.Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) Naziv programa Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program) Postoje dva glavna programska područja: .org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Srbija i Crna Gora). ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i rješavanju problema. Prednost se daje projektnim prijedlozima napravljenim da povećaju građanski angažm an u saradnji sa vlastima. Bosna i Hercegovina. gdje je većina donacija između 15. BTD donacije su generalno između 5. Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana. Jugoistočna Evropa (Albanija. Bugarska. političke reforme. Hrvatska. upućuju na zajedničke probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada. vladama. građansku edukaciju.000 USD i 75. i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i saradnji u regionu.000 USD odlučuje Upravni odbor. . prekogranične i regionalne razmjene. jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija. praćenje rada vlade i druge kreativne i učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom.Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima. NVO -a.000 USD i 25.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkan-trust-fordemocracy/grantmaking/application-procedures Balkan Trust for Democracy The German Marshall Fund of the United States Cara Lazara 16 11. Donacije se daju nevladinim organizacijama. civilnih inicijativa. Kosovo. utiču na javne politike. Nema određenih rokova za prijave. obrazovnim institucijama i medijima navedenih zemalja. O projektima preko 25. aktivno građanstvo. facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju.

. troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod relevantnih tekstova. pitanja.podnošenje inicijalnog pisma upita. Fondacija prihvata projekte za: . kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika. a mogu graditi na našim sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine. Unsolicited Grants Programme Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske interese. npr. npr. Naša primarna misija je dvostruka: . . i .Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Naziv programa Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama mira i konflikta. 33 Natrag na sadržaj . . Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća pitanja studija konflikta.akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom na terenu. akcijska istraživanja ili reflektirajuće prakse.podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u studijama konflikta. i .materijalna podrška.konferencije.istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i transformaciju nasilnog političkog konflikta. posebno ona koja se bave temama u nastajanju i pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna. Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste postojeći resursi. Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način: . Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati dodatnu vrijednost našem radu na duži rok. te novih i kreativnih načina rada. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i kapacitetima davanja grantova. dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše primarno-finansirajuće aktivnosti.praktično orijentirane istraživačke aktivnosti. publikacijama koje su izravno povezane s interesima Fondacije.omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji sukoba. Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa trenutnim tematskim područjima Fondacije.istraživanje ključnih pojmova. Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta. . nakon čega slijedi puna aplikacija. Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima: .doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu. ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u novim smjerovima. sastanci i seminari o temama koje su usko povezane s interesima Fondacije.priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje odluka. i . Solicited Grants Programme Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof Peace Support. tema i tekućih rasprava u studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i teorijsku vrijednost.

34 Natrag na sadržaj .berghof-conflictresearch.Veličina donacije Nije definirana.de Web stranica: www. aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak na jednoj stranici na engleskom jeziku.org/en .org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process Berghof Foundation for Conflict Studies Altensteinstraße 48a 14195 Berlin Germany Email: info@berghof-foundation. Inicijalna aplikacija: posljednji petak aprila/travnja. bez ikakvih predrasuda. Puna aplikacija: posljednji petak u avgustu/kolovozu (za kandidate koji budu pozvani) Čitav svijet. Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support. www.berghof-foundation.www. svi aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije pod nošenja zahtjeva za podrškom: . Ipak.org Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku.www.de Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.berghof-peacesupport. Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja Fondacije prije apliciranja.berghof-foundation.

godine. Različita. kultura. 8 71.kultura. Link za informacije o sponzorstvu: www. Prošli otvoreni javni poziv za aplikacije organizacija civilnog društva bio je otvoren do avgusta/kolovoza 2011.BH Telecom Naziv programa BH Telecom BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa.000 Sarajevo Web stranica: www. projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti: . Očekuju prijave sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim. Poziv za sponzorstva je stalno otvoren. a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti. projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport.ba/sponzorstvo.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.html Dioničko društvo BH Telecom Obala Kulina bana br.sport. c) državnom nivou.humanitarne svrhe.bhtelecom. projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecom-u. 35 Natrag na sadržaj . i .socijalna pomoć. . d) federalnom nivou. . b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju). i f) općinskom nivou. Pogledajte web stranicu za više informacija. Program. Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe.bhtelecom. socijalna pomoć ili humanitarne svrhe). društveno-korisnim projektima u svim sferama života i rada. BiH. Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine koje djeluje na: a) međunarodnom nivou. e) kantonalnom. a novi se očekuje u narednom periodu.

ba/loc/default.udruženja.Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija. Uvijek ćemo primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. Više informacija na: www.Bosnalijek Naziv programa Bosnalijek program podrške Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom. zdrava ishrana i ekologija). Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacij e. Pravo učešća za dodjelu donacija imaju: . poboljšanje uvjeta rada u zdravstvu). .bosnalijek. finansijska pomoć javnim kuhinjama.wbsp?p=59 www. 36 Natrag na sadržaj . . Neprestano ćemo se zalagati da ispunjavamo očekivanja naših korisnika.institucije. kvaliteta i održivosti u oblastima: . Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama. .bosnalijek. dioničara i zaposlenika. i . Tokom čitave godine.pojedinci. saradnja sa fakultetima od interesa. saradnje. . aktivni humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka). podrška građanskim inicijativama. ulaganjima u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva najzahtjevnijih tržišta. Organizacije i ustanove religijskog karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti.Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima s a posebnim potrebama. . podrška osobama treće životne dobi.000 Sarajevo Web stranica: www.Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi.Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom.Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje). iako su zadnji grantovi dodjeljeni u maju/svibnju 2012. U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu po jednom projektu iz svake oblasti.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.wbsp?p=324 Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija. dd Jukićeva 53 71.bosnalijek. saradnja sa školama). BiH. snabdijevanjem i prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda. Viziju ćemo ostvariti razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta. Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu. institucijama i medijima. godine.ba/loc/default. . Nije specificirana.fondacije.

Dakle. uzgoj stoke. pod uvjetom da se uspješno može jamčiti održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija. zatvorenici. povezani također sa pojedinim kulturno političkim i vjerskim kontekstom. Ovo se smatraju prioritetima (i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima): 1. Trening programi za razvoj vještina. projekti stjecanja prihoda u ruralnom sektoru. mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane donatora: Biskupijski ili Župni Caritas. ceste. C. bivši zatvorenici.Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom jednostavne opreme. aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgo vora na njihove osnovne potrebe. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa preferencom u novoizgrađene. potvrđujemo da.4. higijenske / sustav odvođenja sanitarnog i otpada). 37 Natrag na sadržaj . u cilju podrške . 1. obitelji ili privatni građani. uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica.3. mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju: oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među talijanskim zajednicama. uređaja i zdravstvenog materijala. Nakon tri godine testiranja. odnosno uzgoja općenito.1 A. oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni. Caritas Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u razvoju. vjerske zajednice ili instituti. kako je već rečeno u drugim poglavljima. može biti dozvoljen manji početni doprinos. napokon. To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu pr ivatnih donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih (bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju. siročad i udovice. Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke dodatne napomene pod sektorima djelovanja. gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i nemogućnosti intervencije vlasti. . Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi.Caritas Italiana Naziv programa Mikro-projekti Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica. ručna ili kućna radinost. itd.) žrtve rata ili pojedine političke situacije. skupine. Na kraju.u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji lokalnog stanovništva.2. staze. 1. izbjeglice. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta. uspostavljanje manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim kategorijama. B. pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male projekte. Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje. . tijekom aktualnog partnerstva.Glede lijekova i potrošnih dobara. Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane političkih i građanskih vlasti. potrebno je podržati i manje socijalne / promotivni programi (male mostove. 1. teško socijalno isključene osobe.

Veličina donacije seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama. biskupa. izgradnju objekata. itd.5. Nakon odobravanja granta.000 EUR. Caritas Italiana . Pravni zastupnik osigurava da će se m ikro-projekt pratiti i provesti. trajnost i mogućnost da ih se reproduciraju pod sličnim uvjetima. U slučaju značajnih pogrešaka i nedostatka provedbe projekata. izvanredne situacije. te prethodni ugovor s mjesnim biskupom. Tokom čitave godine.unutar područja mikro-projekti ne može financirati isključivo pastoralne inicijative (liturgijske. . te eventualno s biskupijskim ili nacionalnim Caritasom. Standardni doprinos po projektu je oko 5. dužnost pravnog zastupnika je povrat novca u Caritas Italiana. okružnoj ili seoskoj razini) će se po brinuti da su i oni također uključeni u planiranje i provedbu. 1. centre za mlade. Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati: Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude. 1. direktora nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa. Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva vanjskih poslova.Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena. u iznimnim slučajevima se može odobriti veća financijskih potpora. ili potpora za održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti. Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica. nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir. generalnog tajnika itd. Uzimajući u obzir troškove života u zemlji.) prijevozna sredstva. On/ona je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u savladavanju bilo kakvih prepreka. BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti. Mikro-projekti neće biti financiran dvaput. Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni: . Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom svijeta. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nevladinih organizacija. Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. . i tako mogu učink ovito doprinijeti pravilima mikro-projekata. Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije i lokalne civilne programe. 38 Natrag na sadržaj . Prethodni dijalog s lokalnim vlastima (na regionalnoj. Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan mjesne crkve. Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i imaju manje mogućnosti. Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja. izvršene u sklopu njihovih prioriteta. u osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s lokalnom kulturom. projekte i programe koji ne predviđaju jasnoću na postizanju održivosti. koja dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju. udruženja.. katehetske. superiora kongregacije.6.Otklonjeno je krizno razdoblje. ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva. a osobito za automobile ili vozila u cjelini. Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer Talijanska biskupska konferencija).Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu projekata.

5. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana.com Web stranica: www.it Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen nositelju projekta.Kako aplicirati? Kontakt 1. 2. 39 Natrag na sadržaj . Caritas Italiana će poslati službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom ili italijanskom jeziku. U slučaju da je projekt odobren.carbkbih. 6. Caritas Italiana šalje pismo u Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5.caritasitaliana. koji će pismo proslijediti aplikantu. U slučaju da projekt nije odobren.org i www. 9. 3. te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta. 8. početnu verifikaciju projekta i osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim Caritasom). Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro projekti) 4. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta. Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas) će napraviti monitoring projekta Daniele Bombardi Email: danielebombardi@gmail. 7.

Cda-Projects Grant također podržava publikacije nakon završetka projek ata koje raspravljaju o provedenim umjetničkim istraživanjama. predloženi projekti trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada. godine kako bi pružao podršku struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. komercijalne galerije u Istanbulu. Za cilj ima poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni potencijal znanja. mogu predložiti projekte koji će biti implementirani individualno ili zajednički. Cda-Projects Grant je osnovan 2011. Cda-Projects Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih istraživačkih projekata. Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog razdoblja nakon datuma odabira. Cda-Projects Grant podržava programe prezentacija projekata.) bilo koje nacionalnosti.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje rasprave o umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem međunarodnog otvorenog poziva. Publikacija se priprema od strane Cda-Projects Grant. Autori (uključujući umjetnike. Pogledajte web stranicu za više informacija. Cda-Projects Grant je osnovan od strane Cda-Projects. Cda-Projects Grant İstiklal Cad. godine. 10. uključujući i postavljena pitanja. godine. neovisno o godinama. spekulativne analize i konačne rezultate. Zadnji rok prijave je bio 20.2 D.5 Beyoğlu / İstanbul 34433 Turkey Web stranica: http://cda-projectsgrant. mislioce. koja predstavlja afirmirane i umjetnike koji se tek probijaju. No:163 K.CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) Naziv programa CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju. radionice i predavanja-predstave koji se organiziraju u KAT1 i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju. itd. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj. 40 Natrag na sadržaj . Čitav svijet. u suradnji s primateljem granta. pisce. Idući poziv za projekte će biti otvoren u septembru/rujnu 2013. Mısır Apt. novembar/studeni 2012. kustose.

promotivnih. edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici Također. Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5. Inicijative za razvoj lokalne zajednice. . usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz: .ba Bosna i Hercegovina . Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www. Inicijativa za jačanje građanskog aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih. . dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje sopstvenog rada. Akcenat u drugoj komponenti programa. Poziv za apliciranje na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu komponentu. Inicijative za jačanje građanskog aktivizma Akcenat u prvoj komponenti programa. vremena.pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine rješavanja određenih problema.Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za komponentu 1).cpcd. Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i jačanje izgradnje zajednice.Centar za promociju civilnog društva Naziv programa Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015 Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organ izacija civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u cjelini. u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv.ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje problema u lokalnim zajednicama. .Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno zagovarati. Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu biće objavljeni na web stranicama www. 41 Natrag na sadržaj .ba i www. Inicijative za razvoj zajednice i 2.ba i Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013.civilnodrustvo.Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći. Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora. . Program malih grantova čine dvije osnovne komponente: 1. . i roba te korištenje prirodnih i društvenih resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative. razvoj individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti.pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što su znanja i vještine lokalnog stanovništva.cpcd. obezbjeđivanje lokalne finansijske podrške.Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou. promociju građanskog aktivizma.000 KM.

ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 644 810 Email: pmg@cpcd.cpcd.civilnodrustvo.ba i www.ba.ba Web stranice: www. Centar za promociju civilnog društva Kalesijska 14 71.civilnodrustvo.Kako aplicirati? www. 42 Natrag na sadržaj .

uključujući turizam. Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju zadovoljavanja osnovnog cilja. Organiziraju ih institucije zemalja članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI vodičem i pravilima rada. . . Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće imati preferencu nad drugom.zajedničke političke procjene i razvoja. .informaciono društvo i mediji.jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti. uključujući manjine.ceinet.Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) Naziv programa CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke aktivnosti) CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative. . posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama. www. Novi se očekuje u narednom periodu.nauka i tehnologija.konferencije.org/content/cooperation-activities?tab=0 Paola Plancher Evaluation Unit (for administrative matters) Tel: +39 040 778 6726 Email: evaluation. CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova aktivnosti. N arativni i finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi.razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija. . .transfer znanja. Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz: .treninzi.studije i analize. Područja intervencije su: . radionice i druge vrste skupljanja.razvoj ljudskih resursa.unit@cei-es. jula/srpnja za projekte koji će biti implementirani u 2013. godini.održiva poljoprivreda. .razvoj preduzeća.multimodalni prevoz. seminari.interkulturalna saradnja. Ostat ak mora biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa.ceinet.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. već će fokus biti na kvalitet projekta.klima. CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja. životna okolina i održiva energija. Zadnji poziv je bio otvoren do 20. CEI zemlje uključujući i BiH. . 43 Natrag na sadržaj . Aktivnosti koje se finansiraju su: . i . . i . . i inter-regionalna i prekogranična saradnja.org Web stranica: www.

Naša generalna strategija uključuje napore za: . 44 Natrag na sadržaj . zaštićena i ispunjena. WA 98101-1247 Web stranica: www. . privatna fondacija smještena u Seattle. edukatoricama i lidericama u zajednicama. .promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu.channelfoundation.učešćem u međunarodnim. trenutno se fokusiramo na šest područja rada: .. www. saradničke i strateške odluke o finansiranju.prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo).završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih prava. Različiti. koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima širom svijeta. Otvoreno tokom čitave godine.channelfoundation. SAD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti. Ste. Washington. te . Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava poštovana. regionalnim i nacionalnim mrežama ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele informirane.Channel Foundation (Fondacija Channel) Naziv programa The Channel Foundation Channel Foundation je mala. .obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde. 415 Seattle. .html 603 Stewart St.org/what.unaprijeđenje ženskih prava i liderstva. . U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava. i .obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica u osoblju. odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje podržavamo.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji m ira.

te opšta zaštita (zemlja. vodu. and Anne Morrow Lindbergh) Naziv programa The Charles A. uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu tehnologiju. www. . energija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Fondacija je otvorena za aplikacije svih. a novi poziv se očekuje u martu/ožujku 2013.lindberghfoundation.zaštita prirodnih resursa. itd..poljoprivreda. Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše životne okoline. 45 Natrag na sadržaj .php/application-forms The Charles A. Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije: . biljke. Trenutno ne primaju prijave. Louis). i . " (Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation 2150 Third Avenue North. .Charles A.580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of St.zdravstvo... godine.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju..avijacija / aeronautika.).smanjenje otpada i upravljanje otpadom.lindberghfoundation.obrazovanje. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema životu" (Anne Morrow Lindbergh). . ali aplikanti moraju raditi na istraživačkim ili obrazovnim projektima. . . and Anne Morrow Lindbergh Foundation Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti koja ".A. Čitav svijet. vazduh.org/docs/index. Suite 310 Anoka.org Web stranica: www. Do 10.istraživanje. uključujući životinje.povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima. MN 55303 2200 Tel: +1 763 576 1596 Faks: +1 763 576 1664 Email: info@lindberghfoundation.

.A. .Obzirom da su sredstva fonda ograničena.S. 46 Natrag na sadržaj .Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih projekata.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures. Prosjek donacije je 100. posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu.. Web stranica: www. Iznos većine naših grantova jeste između 15.000 USD i 250. geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave početni kontakt. potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta. . Hrvatska. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. Trajanje projekta je minimalno dvije godine. nacionalnom i/ili međunarodnom nivou. MI 48502-1851.Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) Naziv programa Civil Society Program Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom. Razvoj neprofitnog sektora i filantropije.Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontak t dostave prijedloge projekata. www.000 USD godišnje. Srbija. Saginaw St. Kosovo.Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim uputstvima. Mott Foundation Mott Foundation Building 503 S. Suite 1200 Flint.mott. Crna Gora. tranziciona pravda.mott. .Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji se bave određenim problemima i oblastima. građansko angažovanje i učešće javnosti. oblasti djelovanja.S.aspx Office of Proposal Entry (Kancelarija za primanje prijedloga projekta) C. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina. Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina: .U. Primaju projekte tokom čitave godine.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta.000 USD. Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji.

139/140 10115 Berlin. daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku žrtvama i počiniteljima nasilja. i rad na pomirenju između stranaka u konfliktu. www.ifa. Pogledati web stranicu za više informacija. dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom svijeta. Program je finansiran od strane German Foreign Office. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu Evropu finansiraju. Tim promovira. reintegracija bivših vojnika u građanski život. Germany Email: zivik@ifa. ali na veoma selektivnoj osnovi. 47 Natrag na sadržaj . promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta. radionice i panel diskusije).de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/submitting-anapplication/ Institut für Auslandsbeziehungen e. Ipak. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati sa projektima u iznosu do 70.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja. Förderprogramm zivik Linienstr. Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani: obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta mirnim putem. i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem. Tokom čitave godine.000 EUR.V. primarni korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansi ranja iz javnih izvora. Nije specificirana. strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama.Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) Naziv programa Civil Conflict Resolution Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu. ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža. dio je Institute for Foreign Cultural Relations. stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su okrugli stolovi.

građanskih i političkih prava. Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko -pravaškim organizacijama u zemljama u kojima su aktivni. Tokom godine. Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume. Civil Rights Defenders Field Office Sarajevo Alipašina 7.org Web stranica: www. Njihovi partneri su organizacije koje moralno. Osnova za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava. decembra/prosinca. od 1. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. Ovo znači da statuti. januara/siječnja do 31. aktivnosti i vodeće osobe organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni.civilrightsdefenders. Uvijek prakticiraju nultu stopu tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima. 48 Natrag na sadržaj . Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije. Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. godine i Helsinškim aktom iz 1975. Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights Defenders.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nakon čega se dostavlja izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten. u dogovoru sa partnerskim organizacijama. Ovisno o projektu. Surađuju samo sa nevladinim. BiH i region. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i razvoju demokratije. Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi. finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava.000 Sarajevo Tel: +387 33 552 375 Faks: +387 35 552 376 Email: sarajevo@civilrightsdefenders. vjerski i politički neovisnim organizacijama koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih.Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) Naziv programa Civil Rights Defenders Grant Program Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za l judska prava) je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmjerenja. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. drugi sprat 71. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija.

49 Natrag na sadržaj . Nije specificirana. Food and Health Foundation Osnovana 1985. Zaštita prirodnih resursa Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini u zemljama u razvoju. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. obuku i tehničku podršku naporima koji: pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u zemljama u razvoju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Geografski fokus fondacije je čitav svijet. i povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti. razvijaju kapacitete lokalnih organizacija. godine. Idući rok prijave je 1. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane aktivnosti. hranu i zdravstvo) Naziv programa The Conservation. i obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa. sa naglaskom na tehničko i naučno obrazovanje. promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa. poljoprivredi i zdravstvenim naukama. prevencijom bolesti i reproduktivnim zdravljem. Područja od interesa za fondaciju su: promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama.Conservation. poboljšanje proizvodnje hrane i poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. Preferira podršku projektima koji se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa. istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije edukacije za male proizvođače hrane i farmere. Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu. Podržava istraživačke projekte. godine. tehničku pomoć i obrazovne projekte koji: poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica koji se bave zaštitom zdravlja. Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo. juli/srpanj 2013. Zdravstvo Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no liječe. razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u razvoju. i promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na usjeve i hranu u zemljama u razvoju. Hrana Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljša nja pristupa hrani u zemljama u razvoju. Conservation. Fondacija pomaže izgradnju kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične probleme. Food and Health Foundation promovira zaštitu prirodnih resursa. i adresiraju specifične probleme na terenu.

Food & Health Foundation c/o Prentice A. Administrator GMA 77 Summer Street.grantsmanagement08. Massachusetts 02110-1006 USA Tel: +1 617 391 3091 Email: pzinn@gmafoundations.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju. 8th Floor Boston.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com/?page_id=6 Conservation. 50 Natrag na sadržaj . Zinn. http://cfhfoundation.

GA 30301. Između 2002. a sve na osnovu lokalnih prioriteta. Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja. i 2010.html www. povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku istraživanjima i inovacijama. Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama. 51 Natrag na sadržaj . Čitav svijet. unaprijedili recikliranje. Obrazovanje: podrška stipendijama. programi koji motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne promjene u ponašanju. zaštiti voda u ugroženim područjima. prevencija napuštanja škola. Pogledajte web stranicu za više informacija.ba The Coca-Cola Company P. korištenju vode za proizvodnju i osiguranje čiste vode. www. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja: Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji.Coca-cola Foundation Naziv programa Coca-cola Foundation Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou. obrazovanju i programima podizanja svijesti koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije. Kako se naše poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. Pogledajte web stranicu za više informacija.kroz Fondaciju i doprinose iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD. Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984.thecoca-colacompany. USA Tel: +1 800 438 2653 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete. pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative. Našu ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja . Ulažemo naše vrijeme. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Nije definiran.com/citizenship/foundation_coke. fizičkim aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi.coca-cola. godine i finansiranu od CocaCola Company.O. U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative. znanje i resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica. Box 1734 Atlanta.

a mogu se koristiti za prisustvo konferencijama. Conservation International. Fauna & Flora International. 52 Natrag na sadržaj . Conservation Follow-Up Awards Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards. CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere. dobitnici CLP-a su kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award. radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne sredine. Conservation Leadership Awards Nakon završetka Conservation Follow-up projekta. CLP ima sljedeće ključne ciljeve: identificirati. Kate Stokes Memorial Award Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5. promicali suradnju i osigurali dugoročnu održivost. entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju. obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju. Većina novih poziva se otvara u julu/srpnju ove godine. Misija Conservation Leadership Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg vremena.000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte.i BP plc.Conservation Leadership Programme Naziv programa Conservation Leadership Programme Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International. Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte.250 USD se dodjeljuju dva puta godišnje. Mentorstvo Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele svoja znanja i iskustva. imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja. te grade lokalne kapacitete. Savjeti i podrška CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima. Wildlife Conservation Society . Alumni Grants Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje posebno jaku strast. Grantovi u iznosu do 1. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Future Conservationist Awards Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards do 15. Da bi se postigao taj zadatak. CLP dobitnicima i alumni zajednici. i omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak profesionalnog razvoja. podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim pitanjima.000 USD se daje na godišnjoj osnovi za izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation Leadership Programme.

Pogledajte web stranicu za više informacija.org Web stranica: http://www.org/Apply. i Pacifičkim ostrvima.conservationleadershipprogramme. CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi. Latinskoj Americi i Karibima.conservationleadershipprogramme. http://www.asp Email: clp@birdlife. istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Aziji.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte. 53 Natrag na sadržaj . Bliskom istoku.

20102 Hamburg. pokrivena im je cijena povratne karte. Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima. oktobra/listopada. srednje i jugoistočne Evrope. 54 Natrag na sadržaj . septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1.copernicus-stipendium. Rok za prijavu je 1.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između istoka i zapada.de Web stranica: www. Germany Email: info@copernicus-stipendium. te 1. srednje i jugoistočne Evrope.copernicus-stipendium. Zemlje istočne. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1. i dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno. stabilizaciji i demokratizaciji istočne. Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.V.de. Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu. srednje i jugoistočne Evrope. zdravstvenog osiguranja i školarine. Za više informacija posjetite web stranicu: www. Za više informacija posjetite web stranicu: www. čime se doprinosi izgradnji.Copernicus Naziv programa Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne.copernicus-stipendium. Postfach 130261 (Mittelweg 11–12) D. aprila/travnja.de Copernicus e.

suosjećajnost. USA Email: info@corfufoundation. Kada se naše misli i akcije temelje na opštim načelima . U ovom trenutku to je i naša prilika i naša dužnost kao ljudskih bića. Corfu Foundation podržava preventivan. s prirodom i svemirom. Kao Fondacija podržavamo inovativne ideje koje osnažuju univerzalne duhovne vrijednosti i usluga za opšte dobro. Tipična veličina donacija je između 5. septembar/rujan svake godine.000 USD. Među njima su siromaštvo mnogih potaknuto pohlepom nekolicine i isključenjem iz mudrosti prirode. stipendija. 15. holistički pristup usmjeren na sljedeća područja interesa: duhovno širenje. mudrost i suradnja – tada možemo uticati na kolektivnu dobrobit planeta i zagrabiti u zdenac kreativnosti koja leži u svakome od nas. i podrška u suradnji s drugim donatorima. Uz proširenu svjesnost potencijala čovječanstva koja je u nastajanju. MD 21153. dobrobit za duh i tijelo.org Web stranica: www. Prvo se šalje pismo interesa. i liderstvo.corfufoundation. vjerujemo. Na kraju. Živimo u onome što su stari Grci nazivaju Kairos. moramo priznati svaki svoje mjesto i odgovornost unutar šire mreže života. Čitav svijet. suradnja mora prevladati nad konkurencijom.org/grantmaking Corfu Foundation P. konferencije i pripremu dokumentarnih filmova i knjiga koje su u skladu sa našim temeljnim područjima interesa.ljubav.O. Box 45 Stevenson. radionice. mart/ožujak i 15. Naš cilj je imati katalitičku ulogu u početnom finansiranju projekata i inovativnih ideja koje mogu pasti izvan parametara glavnih filantropskih struja. Fondacija podržava istraživanja.corfufoundation. vrijeme ‘između' kada će nešto bitno novo biti rođeno. Naša uloga u Corfu Foundation je njegovati dublje razumijevanje vremena u kojem živimo i za podršku grupama i osobama koji rade na rješavanju uzroka postojećih neravnoteža. mijenjajući naš odnos jedni s drugima. Podrška se pruža u obliku: donacija za projekte. jedinstvo nad odvojenosti.000 USD i 20. ekološka održivost. Svjesni smo da naš svijet prolazi kroz središnji trenutak u evoluciji ljudske svijesti. godine Corfu Foundation nastoji doprinijeti buđenju više svijesti i povezivanju sa drevnom mudrosti. Promjena. www. počinje s osobom i sa radom na višoj svrsi. nakon čega se odabrani pozivaju predati puni prijedlog projekta.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 55 Natrag na sadržaj .Corfu Foundation Naziv programa Corfu Foundation Osnovana 2004.

istraživačke i ustanove visokog obrazovanja.kursevi japanskog jezika.bosnia. Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja. U posebnim slučajevima.mofa. Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan popis): . kao i oprema za iste. a također se potiče razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom. lokalne vlasti. Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www. Podrška se daje izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja.go.mofa. www.audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje. Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za finansiranje.jp Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. vladine institucije mogu biti kvalificirane za podršku. aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju. 56 Natrag na sadržaj .go.ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta.embjapan. .jp ili www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške.jp.Cultural Grassroots Project Naziv programa Cultural Grassrots Grants Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne organizacije. Zemlje u razvoju. Na osnovu poziva za projekte. i .sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući borilačke sportove). . Uslov je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim zemljama.go.

intenzivni kursevi jezika. Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju dodati.ljetnji kursevi. Naučnici: do 2.akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odsjeka.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Kontakt www. Doktoranti: 1. Opšti rok je 15. proširiti akademsku razm jenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima . Studenti: 750 EUR/mjesečno. .de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Direktorij donatora mart/ožujak 2013. studijska putovanja za grupe studenata. .master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Njemačkoj.studijski boravak za doktorante.000 EUR/mjesečno. i .daad. postdoktorante i profesore. 57 Natrag na sadržaj . Studenti i istraživači iz svih disciplina. novembar/studeni svake godine. Aktivnosti su u sljedećim područjima: . .DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu Naziv programa Opšti ciljevi Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i istraživački rad u Nemačkoj Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja zapadnog Balkana i Njemačke.240 EUR/mjesečno.daad. www.doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku). Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zapadni Balkan. stažiranje.

Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova 3. Metodi i instrumenti 2. 58 Natrag na sadržaj . Biotehnološke procedure i proizvodi Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje 1. Održivo korištenje šuma 3. Program stipendija 2. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima 2. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Elektronski mediji 4. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode Različiti.Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Naziv programa Opšti ciljevi The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne okoline. Održiva hemija . Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi 2. Poljoprivredne procedure i proizvodnja 2. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja 1. Zaštita prirode u naseljenim područjima 4. Zaštita klime 2. Obrazovanje za održivost 3. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima 2. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama III. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini 1. Uzgajanje i rast Područje podrške 6: zaštita prirode 1.procedure i proizvodi 3. Energetska efikasnost i održiva energija Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja 1. Testiranje i korištenje novih formata medija 3. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini Područje podrške 9: životna okolina i imovina 1. Tehnologije zaštite životne okoline Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi Područje podrške 2: zaštita klime i energije 1. Regeneracija uništenog habitata 3. DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške: I. Integralno planiranje i zaštita zemlje 2. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu 1. Metode zaštite resursa i proizvoda II. Različiti.

59 Natrag na sadržaj .html Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU P.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.dbu.O Box 1705 49007 Osnabrück An der Bornau 2 49090 Osnabruck Tel: + 49 541 9633 .de/371.dbu.0 Faks: + 49 541 9633 190 Web stranica: www.de/364. Kako aplicirati? www.

Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja navedena ispod.jačanje javnih institucija . Fokus je na održivom privrednom razvoju.razvoj alumni mreže Praksi održivog biznisa u SEE . Pogledajte web stranicu za više informacija. GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije. stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja u Evropsku uniju.izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih resursa i energetske efikasnosti u opštinama u SEE .jačanje lokalnih vlasti Životna okolina i klimatske promjene: . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.trgovina ljudima i socijalna zaštita na zapadnom Balkanu . 60 Natrag na sadržaj . demokratiji i civilnom društvu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije specificiran.savjetovanje o energetskoj efikasnosti Društveni razvoj: .savjetovanje o energetskoj efikasnosti Privredni razvoj i zapošljavanje: .BMZ) od 1995.Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH Naziv programa Programi podrške GTZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development .EU integracije SEE . godine.mreža udruženja lokalnih vlasti SEE .lokalni i regionalni ekonomski razvoj Ovisi o projektima. GIZ Office Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.povećanje korištenja kontracepcije. Jugoistočna Evropa. Vlada i demokratija: .njemački program stažiranja za zemlje zapadnog Balkana .promocija obrazovanja odraslih .regionalni trening i monitoring mjera energetske efikasnosti u sektoru izgradnje . Još od uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih integracijama u Evropsku uniju. Održiva infrastruktura: .

html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.de/en/worldwide/289. 61 Natrag na sadržaj .000 Sarajevo Tel: +387 33 957 500 Faks: +387 33 957 501 Web stranica: http://www.71.giz.

trebali biste razmotriti vašu aplikaciju.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013. krajem Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Čitav svijet. početi ćemo davati veću podršku. Kako DAWN raste. Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt. DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog interesa. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti cijeli trošak vašeg projekta. dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda globalnih humanitarnih vijesti. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest. 62 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? http://dawnsdigest. Nudeći podršku piscima. Do 500 USD. građanskim novinarima i tradicionalnim medijima. Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima. fotografima. DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča. Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude zainteresirane za globalne vijesti. ali nadamo se da može pomoći. Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za humanitarne zajednice.com/apply-for-a-dawns-grant Kontakt http://dawnsdigest. Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene februara/veljače. a novi pozivi se očekuju u narednom periodu. blogerima.Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Naziv programa Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Development and Aid World News Service je platforma za promicanje nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja.

Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta). c) klima i energija. Address: DOEN Foundation postbus 75621 1070 AP Amsterdam Tel: +31 20 5737 333 Faks: +31 20 573 7370 Email: doen@doen. Aplikacije se primaju tokom čitave godine.Doen Foundation (Fondacija Doen) Naziv programa Program donacija DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane Dutch Post Code Lottery. Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu komponentu. kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je predstavljena u aplikaciji. sa naglaskom na tri P: ljude. www. Zato je skidan je aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje. Profit). DOEN Fondacija je zainteresirana za stimuliranje veza između različitih aktera. Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. Ipak. Čitav svijet. 63 Natrag na sadržaj . DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora. DOEN finansira inicijative u inostranstvu samo na području održivog razvoja.nl Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. b) proizvodnja i potrošnja. planetu i profit (People.O. DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi').nl/web/applications. d) društvena i ekonomska ljudska prava.htm P. ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim aspektima ('planet'). Planet. a doprinos BankGiro Lottery za kulturalne projekte.nl Web-stranica: www. DOEN koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja. Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti.doen. Aplicirati mogu samo organizacije. ali najmanje četiri mjeseca prije planiranog početka projekta. ne i pojedinci. i e) kultura i mediji.doen.

učenje djece s poteškoćama.djece sa poteškoćama u razvoju.pothranjene djece. .dhrossfoundation. Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD. ne možemo slati novac izravno za strane dobrotvorne svrhe.ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba. . New York 14620 USA Attention: Wayne S.Dorothea Haus Ross Foundation Naziv programa Program donacija Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu ranjivu djecu. Foundation Executive Tel: +1 585 473 6006 Faks: +1 585 473 6007 Email: info@dhrossfoundation.unakažene djece.siročadi.org Web stranica: www.D. . i . . Cook. Djeca imaju pravo na zdrav. . 64 Natrag na sadržaj . . siguran i moralan početak života i uspješno odrastanje. U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti zaboravljeno.emocionalno oštećene djece. Potrebno je da pronađete američku organizaciju s kojom ćete raditi. Čitav svijet. One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše organizacije.bolesne djece.dhrossfoundation. . Pogledajte web stranicu za više informacija.php?option=com_content&view =article&id=13:how-to-apply&catid=1 The Dorothea Haus Ross Foundation 1036 Monroe Avenue Rochester. .org/index.djece tjelesnih invalida. Tražimo da takve organizacije imaju znanje o vašem radu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.tjelesno zlostavljane i zanemarene djece.djece s malo ili bez pristupa obrazovanju. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ozlijeđene djece. prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju preporuku. Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć u vezi s ovim pitanjem. Fondacija ima poseban interes u pomaganju: . Ph. www. .

često u sastavu nacionalnih manjina. ekonomske i političke nestabilnosti. pogledajte web stranicu za više informacija. društveno-ekonomski razvoj.nl Web stranica: www. pogledajte web stranicu za više informacija. STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog poboljšanja lokalnih uslova života. kroz vlastite inicijative i suradnju različitih pojedinaca i grupa. Teme koje STIDIT podržava su: ljudska prava. kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije. 65 Natrag na sadržaj .stidit. podrška civilnom društvu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Više zemalja svijeta uključujući BiH.STIDIT) Naziv programa Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. STIDIT se posebno fokusira na grupe. i zaštita životne okoline.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koje su oštećene. Pogledajte web stranicu za više informacija. STIDIT Koningslaan 60 3583 GN Utrecht The Netherlands Tel: +31 302 545 840 Faks: +31 302 545 376 Email: info@stidit. Pogledajte web stranicu za više informacija. učešće i dijalog. Nije definirana. STIDIT smatra da je od iznimne važnosti istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati obespravljene grupe i pojedince. Nije definiran. STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne.Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji .

Armeniji. ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva. ista prosljeđuje u EE:PBBP mrežu na zajedničko odlučivanje. godinu se zasniva na dva strateška cilja i to: 1. nakon čega se. Hrvatskoj. minimalno osam (8) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta.” Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz centralne i istočne Evrope. Poljskoj. strategija programa za 2011. te centralnu Aziju. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena. Litvaniji i Mađarskoj. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. te centralne Azije. Češkoj Republici. kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku programa. Makedoniji. Postoji toliko toga što ljudi iz centralne i istočne E vrope mogu ponuditi jedni drugima. koordinatoru programa. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Evropu. Moldaviji. Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:PB BP-a. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: “Ljudi treba da putuju. Ovaj region bi trebao oživjeti.East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) Naziv programa East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: Program partnerstva preko granica) East East: Partnership Beyond Borders Program (EE:PBBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava. godine se pokreću neke aktivnosti na širenju East East programa i pokušaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Latviji. Crnoj Gori. ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. Mongoliji. Estoniji. EE:PBBP se od strane Fondacija otvoreno društvo . Kosovu. a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela. specifično u kontekstu post -socijalističke tranzicije. uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu. Turskoj i Ukrajini. da upoznaju jedni druge. Kirgistanu.Soros fondacija implementira u Albaniji. u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva. kontaktirajte ured Sorosa za više informacija./2012. Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:PBBP popunjeni aplikacioni formular mora dostaviti u FOD BiH. Rumuniji. navedenog u aplikaciji. te ostvarenim rezultatima strategije za 2010. Srbiji. godinu. U to vrijeme. Slovačkoj. odnosno odobravanje ili odbijanje na lokalnom nivou (FOD BiH). Različita. Kazahstanu. Tadžikistanu. toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. Od 2010. te u saradnji sa partnerima u Sloveniji. Bugarskoj. Program je pokrenut 1991. tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije i 2. Gruziji. Rusiji. 66 Natrag na sadržaj . Azerbejdžanu. te u central u EE:PBBP u Londonu gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove. U skladu sa procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH. razmjenjuju mišljenja i iskustva. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija. Bosni i Hercegovini.

ba Web stranica: http://www.org. 202 Email: denis@osfbih. Kako aplicirati? http://www.php/programi/east-east Koordinator programa: Denis Imamović Tel: +387 33 444 488. te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike. 67 Natrag na sadržaj .uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih afričkih zemalja. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. lok. 104 Faks: +387 33 444 488.ba/index. lok.org.osfbih.org.osfbih.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

se Web stranica: www. ali se obično odobravaju za istraživanja u vezi projekata. Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim institucijama.shtml Ekhagastiftelsen Box 34012 SE-10026 Stockholm Sweden Tel: +46 70240 81 81 Email: info@ekhagastiftelsen. istraživačkih institucija. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega podržava specifična istraživačka područja. To može biti u obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i naučno savjetodavnog vijeća Fondacije. Glavni cilj Fondacije je podrška strateškim i inovativnim projektima. 68 Natrag na sadržaj . Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći aplikacije.ekhagastiftelsen.ekhagastiftelsen. Nadalje. istraživanja u pripremi i skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana. Fondacija također prima aplik acije za planiranje i podršku. godine. to je najvažnije prilikom ocjenjivanja zahtjeva. ovdje je od velike važnosti. Također su podržana istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno stanje. Moguće je aplicirati za stipendije. godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj medicini. Holistički pogled na ljudsko zdravlje.se Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. itd. Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja. Nije specificirana. www. Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara poboljšanju javnog zdravstva i razvoja. gdje se posmatraju ne samo lijek. već i uticaj hrane i okoliša. U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje). Trenutni poziv je otvoren do 31. Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija (univerziteta.Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Naziv programa Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944. Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije. Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja.se/eng/ansokan.). Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta. marta/ožujka 2013.

i .Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac. voditeljica programa Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Hrvatska Tel: + 385 21 862 599 Faks: + 385 21 757 085 Email: eiz@eiz. Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ -a: .finansijske potpore u iznosu do 3. Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev.teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju problema u područjima djelovanja EIŽ-a. .000 EUR mogu se prijaviti: .promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora društvenih promjena kroz pun doprinos žena .ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Makedonija.finansijske potpore u iznosu do 6.Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV).U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce. Upute za prijavu: . Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6. odnosno vjerske institucije u kojima djeluju. Kosovo.su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile. . namijenjenim postojećim partnerima. a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela.su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a. i . i . Crna Gora. od kojih se 20% može upotrijebiti za institucionalnu potporu.000 EUR po projektu. te Obrazac proračuna EIŽ a koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku. . Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3. .ženskih ljudskih prava .mira i pomirenja. Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO mreže i religijske časopise Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. i .000 EUR mogu se prijaviti organizacije i teologinje koje: . . Ekumenska inicijativa žena Poljički trg 2a.osnažene žene kao akteri društvenih promjena. One svoj projekat mogu prijaviti isključivo kroz ustanove.000 EUR po projektu i u trajanju do godine dana.Ekumenska inicijativa žena Naziv programa Ekumenska inicijativa žena .dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne dimenzije razvoja pluralističkog društva. 69 Natrag na sadržaj .Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji. potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV).hr Osoba za kontakt: Jelena Mandić. Hrvatska.žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa. 21310 Omiš. . Srbija.

Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati.org Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem. Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno uključiti u jednu poruku.000 USD. The Endangered Language Fund 300 George Street. iako je moguće i produženje. Ugroženost je kontinuum.000 USD. Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. itd. Aplikacije se primaju do 22. Odluka će biti donešena do kraja maja/svibnja 2013. Pošaljite emailom jedan dokument sa svim materijalima na: elf@endangeredlanguagefund. Aplikacije poslate faksom ili poštom neće biti prihvaćene. CT 06511. i mjesto na kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama. Prijedlozi projekata mogu doći iz bilo koje zemlje. Izdavačke subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati. aprila/travnja 2013. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi izvornoj zajednici i polju lingvistike. Suite 900 New Haven. Grantovi su obično na godinu dana. poželjno u PDF formatu. ali ne za administrativne troškove. Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade. Obično su donacije do 4. Čitav svijet.org Web stranica: www. godine. putovanja. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti nestajanja jednu ili dvije generacije. kasete.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Donacije mogu biti dodjeljene i institucijama. iako je prosječna suma 2. 70 Natrag na sadržaj .endangeredlanguagefund.Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) Naziv programa Fond za ugrožene jezike Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i jezičkog polja rada. filmove. godine. USA Tel: +1 203 865 6163 Faks: +1 203 865 8963 Email: elf@endangeredlanguagefund.

Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi.rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe korisnika/ca. Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj polovici godine. pogledajte web stranicu za više informacija. 1010 Vienna. Jugoistočna Evropa.ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) Naziv programa ERSTE program podrške Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj. i . kulturni život i demokratske vrijednosti? U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećan ja društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen . ali i dobro osmišljenog plana rada.erstestiftung.primjenjuju praktična rješenja društvenog problema.rade na osnovu vizije. kombinirajući inovaciju. 4.erstestiftung. Austria Tel: +43 50 100 15100 Faks: +43 50 100 11094 Email: office@erstestiftung. . ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji: .org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Različita. te ne podržava političke partije www.demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade. korisnost i održivost. Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine.OG. .org Web stranica: www. ekonomska i društvena promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost. uslugu ili pristup društvenoj integraciji problema. ERSTE fondacija podržava samo NVO-e. kultura i Evropa. . Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu bi ti zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička. a ne daje individualne donacije. Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti. razvoja kulture. uključujući i BiH. .otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primj enu rezultata. te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinj avanja Evrope.bez obzira na okolnosti . efikasnija i poštenija društva.identificiraju inovativan proizvod. 71 Natrag na sadržaj . U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti.org/activities/grants ERSTE Stiftung Friedrichstraße 10.kako bi se napravila stabilnija.

. 1.smatramo da je dijeljenje znanja i povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope.000 EUR. ali je moguće tražiti do 30. Bitno je da projekti budu umjetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu. 2. različiti rokovi.culturalfoundation. Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova: . Povezivanje izvora znanja . uključujući i BiH.000 EUR.org/grants/eligibility Kako aplicirati? http://www.European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Evropske fondacije za kulturu Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako pokazati raznolikosti u Evropi.ecflabs. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. regionalnom i nivou Evrope. Tokom godine.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu). Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na lokalnom. Prosječna veličina donacije je 15. 3.Collaboration (saradnja). Osnaživanje osoba kroz umjetnost i k ulturu – želimo podržati različite zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa. 72 Natrag na sadržaj . i .culturalfoundation. Kriterij podobnosti http://www.STEP beyond mobility (projekat mobilnosti).eu Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.eu/grants European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Web stranica: http://www.

demokratsko nadgledanje sektora sigurnosti. vladavine prava i promociju demokratije.EIDHR) Naziv programa European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gdje su ista ugrožena. na primjer. posebno kroz posmatranje izbora. smrtnu kaznu. Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava. 3. torturu. Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i demokratske reforme. gdje se nađe relevantnom. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa “političkim društvom ” (npr. Bosna i Hercegovina. reforma zemlje. Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100. religija i države. a maksimalna suma je 200. zaštita prava obespravljenih ljudi. sa političkim partijama. kontrola prirodnih resursa. razvoj saradnje izm eđu javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima poljoprivrede i sigurnosti hrane. Tri područja su predviđena za podršku: 1. Pitanja. akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi promovirali ženska prava. zaštitu branioca ljudskih prava. uključujući dijalog o ljudskim pravima. lokalnim razvojnim planovima.000 EUR. promocija ruralnog razvoja. te odgovornosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 2. na primjer u kontekstu procesa udruživanja. promocija prava radnika. mogu biti miroljubivo rješenje ili medijacija konflikta. izgradnja koalicija u raznim područjima.EIDHR (Evropska komisija . grupama parlamentaraca ili pravnim tijelima). građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički. za djelovanja civilnog društva na području monitoringa. tranziciona pravda i pomirenje. 73 Natrag na sadržaj . pravde. uključujući specifičnu ulogu žena u tim procesima. prava manjina. te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava. Teme trebaju proizaći iz lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih rezultata (na primjer. uključujući osnaživanje žena i drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima. izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i analiziraju zajedničke probleme. povećanje političkog predstavljanja i učešća. Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema opisu u EU Vodiču. Poziv za projekte je otvoren do 29. zastupanje akcija i socijalnih programa. djecu i oružani konflikt. a posebno ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta. integracija "dvije škole pod jednim krovom". uključujući neovisne političke platforme. prevencija torture.). Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti izbornog procesa. Specifična podrška se može pružiti. itd.European Commission . aprila/travnja. pitanja zaštite životne okoline.000 EUR. zajednice i grupe u izgradnji socio -ekonomske stabilnosti. kao i monitoringa međunarodnih obaveza. u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog učešća i predstavljanja.

europa. sindikati ili obrazovane institucije.neprofitna organizacija.ba/?akcija=tenderi&jezik=1 Web stranica: www.specifična vrsta organizacije. i .državljani BiH.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima. .europa. a ne radeći kao posrednik. .biti pravno lice.htm) http://ec.europa.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Kako bi aplicirali za donaciju.3. Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2. kao što su: nevladine organizacije.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.eu/europeaid/what/human-rights/index_en. 74 Natrag na sadržaj .htm http://www. aplikanti moraju: .3 Praktičnog vodiča ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi: http://ec.europa. .

stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne mreže i zajedničke inicijative. Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih ambasadora” regiona. Pogledajte web stranicu za više informacija. Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative i partnerstvo. i . u podršci procesima zemalja članica kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan. i . 2. i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz zemalja zapadnog Balkana. Pogledajte web stranicu za više informacija. 3. Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca: 1. . . sa ciljem razvoja efikasnih politika i praksi regiona i EU.European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Naziv programa European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i operativne programe.približavanje EU integracija javnom mijenju.povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa sličnim evropskim institutima. Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem: .podrške inkluzivnom istraživanju i politik ama.stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg regiona.sticanje praktičnog iskustva u federalnim. Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa Balkana u procesu EU integracija sa ciljem: . 75 Natrag na sadržaj . kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana. a posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne E vrope kojima će biti ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Region Balkana. .jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih pitanja. . državnim ili opštinskim institucijama EU država. jačanje napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu. 4. Pogledajte web stranicu za više informacija.izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom vizijom i regionalnim gledištima. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

org Resavska 35 11.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 30 33 662 Faks: +381 11 30 33 662 Web stranica: http://balkanfund.org/contact Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kako aplicirati? www. 76 Natrag na sadržaj .balkanfund.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Poziv koji pokriva sve ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili početkom maja/svibnja. quai Lezay Marnésia BP 90015 F-67080 Strasbourg Cedex France Tel: +33 3 88 76 71 00 Faks: +33 3 88 37 05 32 Web stranica: www. Zadnji dan za prijem aplikacija je 15. ESF istraživačke konferencije. . Kako aplicirati? www.esf.EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje). ali generalno su unutar ovih kategorija: .programi istraživačkog umrežavanja (Research Networking Programmes). sa rokom obično krajem oktobra/listopada. Pogledajte web stranicu za više informacija.esf. 77 Natrag na sadržaj .eksploracijske radionice (Exploratory Workshops). pogledajte stranice samih relevantnih programa.html European Science Foundation 1. Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici. Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine. .European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Evropean Science Foundation Grants Programme Pogledajte web stranicu za više informacija. septembar/rujan. Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a.org/contact.org/activities/calls-and-funding. Različita. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR. www. U 2007.aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u zemljama u razvoju radi kulturalnih.int Web-stranica: www. obrazovnih i društvenih svrha. i .01.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN.aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi. Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže.obrazovne. kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog karaktera. je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina. nacionalne ili lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže.coe. godine od strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima mladih u Evropi.01. društvene. . . Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške. april/travanj .aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje među mladim ljudima. godine više od 300. Više informacija o kriterijima podobnosti. EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i rad Vijeća Evrope: . istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih.asp European Youth Foundation Directorate of Youth and Sport Council of Europe 30.67000 Strasbourg Tel: (33) 03 88 41 20 19 Faks: (33) 03 90 21 49 64 Email: eyf@coe. posebno razmjenom informacija.coe. rue Pierre de Coubertin F. oktobar/listopad Čitava Evropa. druge vrste nevladinih struktura uključenih u omladinski rad. Nije specificirano. .000 mladih ljudi. 78 Natrag na sadržaj .01. no generalni datumi su: .studije.int Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. februar / veljača . Od 1972. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko 15.European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) Naziv programa The European Youth Foundation Grants Scheme European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972. većinom iz zemalja članica.

zajednici je potrebna podrška u svim segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu zajednicu. i projektima od značaja za okoliš.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 278 800 Web stranica: www. marginaliziranim grupama u društvu. više informacija na http://www.fds. pogledajte web stranicu za više informacija. Fabrika duhana Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u budućnost bh zajednice kroz materijalni. zajednice i društva u cjelini. javno zdravlje i drugi projekti koji daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici. Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opred jeljenja su podrška: obrazovanju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.Fabrika duhana Sarajevo Naziv programa Fabrika duhana Sarajevo (FDS) Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u konkretnom socijalnom okruženju. FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne stra tegije. 79 Natrag na sadržaj . moralni i svaki drugi vid podrške. Pofalićka 5 71. doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom razvoju društva. postavlja pred naš kolekti v obavezu da se ponaša etično.fds. a tako / time i u korist naših zaposlenih. sportu.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. djelujemo u njihovu korist. njihovih porodica. Nije definirana. Vrednujući prilike u okruženju. dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard svojih zaposlenih. pogledajte web stranicu za više informacija. Fabrika duhana Sarajevo d. bh. Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih zajednica.d. Nije definiran. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja Pogledajte web stranicu za više informacija. kulturi. razumijemo njihove potrebe.

fauna-flora. S ponosom radimo na biološkoj raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji dijele planet. Ključna područja podrške Fonda su za na primatima. Fond se fokusira na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanj u životne okoline. oktobra/listopada 2012. godine. donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu. Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju. većinom u zemljama u razvoju. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost . Između 5. Osnovan 2001. godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora International UK Government’s Department for Environment. Zadnji poziv je bio otvoren do 15. podržano od strane globalne zajednice. Web stranica: http://www.000 i 15.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 80 Natrag na sadržaj . Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili agencija u svijetu u razvoju.Fauna and Flora International Naziv programa The Flagship Species Fund Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40 zemalja. Pogledajte web stranicu za više informacija. gdje je bioraznolikost učinkovito sačuvana od strane ljudi. Fauna & Flora International Jupiter House. 4th Floor Station Road Cambridge.000 funti. posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju životne okoline. na temelju nauke i uzimajući u obzir ljudske potrebe. morskim kornjačama i drveću. odabiru rješenja koja su održiva. Naša vizija: održiva budućnost naše planete. Food and Rural Affairs (Defra). Čitav svijet. Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu.raznolikost života na Zemlji. UK Tel: +44 1223 571 000 Faks: +44 1223 461 481. CB1 2JD.

Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim pozivima za projekte. kako bi se uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala decentralizacija. Različita.bmz.bund. Bonn office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Postfach 12 03 22 53045 Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn Germany Berlin office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Stresemannstraße 94 10963 Berlin Germany Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0 Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00 Email: info@bmz. podrška reformama na području administracije i sudstva. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Različite.Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Naziv programa Program donacija Generalna područja rada su: ekonomska promocija i zapošljavanje. uključujući i organizacije civilnog društva. ovisno o donacijama i pozivima za projekte. ovisno o pozivima. Čitav svijet uključujući i BiH.de Web stranica: www. 81 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Različiti.de/en Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture.

učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim međunarodnim takmičenjima. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. Pogledajte web stranicu za više informacija. sufinasiranje izgradnje. 82 Natrag na sadržaj . Obala Maka Dizdara 2 71. FBiH i BiH. djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH. program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte. nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne. rekonstrukcije i opremanje sportskih objekta.Federalno ministarstvo sporta i kulture Naziv programa Program donacija Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte. sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH.000 Sarajevo www. Na osnovu poziva za projekte. ali generalna područja podrške su: program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja. razvojne i edukacione programe u sportu za mlade.fmksa. i sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta Pogledajte web stranicu za više informacija.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa Program prevencije konflikta i izgradnje mira Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka ili započinjanja nasilnih konflikata. Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucij a koje su dovoljno jake da se izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede održivi mir i stabilnost. Program podržava projekte u sljedećim oblastima: medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom, kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom, razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga, izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju, izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata, izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti, izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva, izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima, poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima, promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima. Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR. Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30. juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije projekta. Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće prioritetne oblasti: subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika), jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz), sjeverna Afrika i srednji Istok, i druga konfliktna područja u svetu. Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti. Mogu konkurisati: međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje, belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane, i univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti. Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne podatke.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

83

Natrag na sadržaj

Kako aplicirati?

Pogledajte web stranicu za više informacija. Peace-Building Desk (S3.1) FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussels Belgium Email: peacebuilding@diplobel.fed.be Web stranica: www.diplomatie.belgium.be

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

84

Natrag na sadržaj

filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa filia/Fond osnaživanja žena Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu odrediti svoju budućnost. Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama. Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj. Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog pokreta. filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja. Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju osnovu za to. filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože, porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2013. godine.

Više zemalja svijeta uključujući i naš region. filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije: akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije, akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri mjeseca, organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat, intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene strukture, i organizacija je priznata dobrotvorna organizacija. Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva! filia ne finansira osobe i ne daje stipendije! http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575 filia.die frauenstiftung Alte Königstr. 18 D-22767 Hamburg Germany Tel: +49 40 380381 990 Email: info@filia-frauenstiftung.de Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

85

Natrag na sadržaj

Fledgling Fund
Naziv programa Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u poticanju društvenih promjena Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe, porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima: - Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao sredstvo za društvene promjene. - Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju. - Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko važnih društvenih pitanja. Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje, pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu. Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke kategorije: - Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to Audience Engagement". - Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje. - Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film. Tipično Fledgling Fund daje grantove između 10.000 USD i 35.000 USD. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 12. februara/veljače 2013. godine. Jesenji poziv za projekte će biti otvoren u narednom periodu. Čitav svijet. Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

86

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti

se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD. www.thefledglingfund.org/apply Email: info@thefledglingfund.org Web stranica: www.thefledglingfund.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

87

Natrag na sadržaj

nevladinim organizacijama. Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje brinu o obrazovanju. kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim institucijama. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za postizanje ciljeva.ba Web stranica: www.Fondacija Hastor Naziv programa Fondacija Hastor Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. već svojim resursima Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva. Pogledajte web stranicu za više informacija. srednjoškolce i studente iz cijele B iH koji naporno rade. Tokom godine. te su spremni kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 77 47 89 Faks: +387 33 77 09 75 Email: fondacija@hastor. pokazuju snažnu volju za uspjehom. pogledajte web stranicu za više informacija. međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i nezaposlenost. Također. Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjek tima. imaju potrebu za finansijskom podrškom. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. pogledajte web stranicu za više informacija. Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa. Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive. 88 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. Na osnovu konkursa. odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. Fondacija nije zamjena tj. alternativa roditeljima ili ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci. Fondacija Hastor Bulevar Meše Selimovića 16 71.hastor.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Sve Mozaikove aktivnosti. Pored ovoga. te podstaći nove inicijativa.lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju povjerenje će ohrabriti ostale da se uključe. Ovisno o pozivu za projekte. od razvoja ideje.postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav. . otvorenost i podjela odgovornosti među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh. i .Fondacija Mozaik Naziv programa Programi podrške Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja dodjeljuje grantove i pruža savjetodavnu podršku lokalnim inicijativama od zajedničkog interesa širom Bosne i Hercegovine.lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta.lokalna partnerstva: povjerenje. su zasnovani na sedam principa koji osiguravaju postizanje rezultata u zajednicama: . odabira korisnika.učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata.mozaik. Soukbunar 42 71. . Organizacije civilnog društva na osnovu specifičnih poziva za projekte. ponos zbog učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu. . Tokom godine. kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u napredak. konsultacija o razvoju kapaciteta. kroz tematski nefokusirani program “Za aktivne zajednice”. inkluzija/društvena pravda i podrška mladima. 89 Natrag na sadržaj . . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti BiH. . Pogledajte web stranicu za više informacija.lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti ljudski.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te gradi povjerenje neophodno za buduće inicijative. pružena je mogućnost provođenja inicijativa na rješavanju bilo kojeg pitanja koje je zajednički odabrano od članova zajednica.volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja. prirodni. ovisno o specifičnim pozivima za projekte. Odabrali smo nekoliko programskih oblasti koje služe kao tematska osnova za akcije u zajednicama: kulturno naslijeđe.000 Sarajevo Tel: +387 33 266 480 Faks: + 387 33 266 482 Web stranica: www. do evaluacije i monitoringa. Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost društvenog i ekonomskog razvoja kroz implementaciju programa koji podržavaju inicijative u ruralnim zajednicama.

za održavanje ureda.org/node/4036 Oak Philanthropy Ltd Case Postale 115 58. kapitalne projekte. na načine: objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama. međunarodna ljudska prava. i iniciranje novih sopstvenih programa. ovisno o programu i vrsti podrške. pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja za kritična pitanja. i grantovi za specijalne interese. Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: ciljaju na rješavanje korijena problema. pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od strane vlada. 90 Natrag na sadržaj . i pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje. pitanja koja se dotiču žena. briga o beskućnicima. Različita.Fondacija Oak Naziv programa Opšti ciljevi Program klimatskih promjena Oak fondacija radi na različitim područjima. promoviraju saradnju između organizacija i donatora.org/node/20 Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora.oakfnd. Čitav svijet uključujući i BiH. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Područja podrške su za: zlostavljanje djece. uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta. Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata. www.oakfnd. učenje o razlikama. Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa. tehničku podršku ili saradničke aktivnosti. a u BiH je aktivna na području klimatskih promjena. Avenue Louis Casaï 1216 Cointrin Geneva Switzerland Tel: +41 22 318 86 40 Faks: +41 22 318 86 41 Web site: www. Višegodišnji projekti su predmet provjera. životna okolina.

dati podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje ideje.Fondacija Schüler Helfen Leben Naziv programa Fond za omladinske projekte (FOP) FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje. juna/lipnja.fop.ba Web stranice: www.shl. www.ba/tvojprojekat. nego što im se pruža i što im se omogućava. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se pišu projekti. demokratizacija društva. Treći ciklus: do 31. BiH Tel: +387 33 550 660 Faks: +387 33 550 661 Email: office@shl. mediji. politika i slično. oktobra/listopada. nakon realizacije njihovog projekta. da ne čekaju da im se kaže i ukaže. 91 Natrag na sadržaj . Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije.fop. Drugi ciklus: do 15. Čitava BiH. te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog p rvog projekta. Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2013.000 Sarajevo. FOP želi da podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14 do 23 godine. aprila/travnja. FOP će svojim FOP-ovcima. godine.html Stiftung Schuler Helfen Leben Topal Osman Paše 22 71. se FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr. kultura. Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4. realiziraju projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu.12.000 KM.2013. a sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa: Prvi ciklus: do 15. već da mogu i znaju dati više. Svi projekti moraju biti završeni do 31. godine. neformalne grupe.ba i www.

Fondacija tuzlanske zajednice Programi finansijske podrške: 1. pojedincima. te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju zajednice putem umrežavanja. itd. Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM. sportske aktivnosti. te ohrabruje mlade na društveno korisnu akciju. porodicama. kultura življenja. rekreativni sport. zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih partnerstva. Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj građana. 2. društveno zabavni događaji. te druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se izdaju namjenski grantovi za određene institucije. u aprilu i novembru. Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle. juni i novembar. Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih. nezavisnih fondova koji će služiti razvoju zajednice. građanskom organiziranju. edukacije. a prema dogovoru sa donatorom Općina Tuzla. posebno mladih. Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1. zalažu se za razvoj dugoročnih.000 KM za formalne i neformalne grupe građana. kultura. neformalno obrazovanje. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta god išnje i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april. vladinim i nevladinim institucijama. koja udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva. Tokom cijele godine. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka Tuzla” (putem javnog poziva). organizacije i zajednice: Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla podržava su: kulturna dešavanja. 92 Natrag na sadržaj . Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva). zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja. Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grantovi iz program a podrške otvorenom obrazovanju. u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u Tuzli. na samoorganiziranje i društvenu akciju. Svi projekti treba da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice. društveni život. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama. te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini. posebno mlade. Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga. te uopšte donatorima Tuzle. Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim inicijativama je motivirati građane. Projekti mogu biti iz različitih oblasti djelovanja: ekologija. Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj osnovi.

org u sekciji PREUZIMANJA! Matije Gupca 13 75. Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke. materijalno ili kroz volonterski rad. Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za opštedruštvenu korist. društvene domove i škole. ima zadatak da istraži probleme u zajednici. Uputstvo za apliciranje se može naći na www.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći na www.fondacijatz.000 KM. 93 Natrag na sadržaj .000 Tuzla Tel: + 387 35 362 831 Faks: + 387 35 362 830 Građanske inicijative: inicijative@fondacijatz. Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta. sastavljen od mladih ljudi iz Tuzle.org u sekciji “ZA APLIKANTE”.Kako aplicirati? Kontakt organizacije i udruženja.org Omladinske inicijative: obt@fondacijatz.org Email (generalni): fondtz@fondacijatz. Ne razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5.fondacijatz.org Web stranica: www.omladinskabanka. Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina. Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe građana/ki). kao i neformalne grupe građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom aplikacionom obrascu. radi na prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe mladih 3 i više članova/ica.

porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa.stare osobe. .razmjena znanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja.manjine. . . ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti u BiH.saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije. .žene. .osobe sa invaliditetom. ekspertiza i vještina od značaja za razvoj nevladinih organizacija. javnog i privatnog sektora.izdavanje knjiga. imajući u vidu da se socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila. i .ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije. .podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima. brošura.unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u BiH. zaštiti i poštivanju ljudskih prava.zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe). . .osobe sa invaliditetom. i . zdravstvenu zaštitu. i . . nevladinog. . obrazovanje.podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne inkluzije u realizaciji ciljeva. biltena i drugih publikacija u području djelatnosti i ciljeva Fondacije.olakšanje razmjene znanja. sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne isključenosti i siromaštva dobija na važnosti. . zasnovanu na punom ostvarivanju.nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom partnerstvu daju podršku ranjivim grupama. .osobe u stanju socijalne potrebe.organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva Fondacije.Fondacija za socijalnu uključenost Naziv programa Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i implementaciji SSU. iskustava. Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini su: .jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog. Takođe. nevladinog i poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije. iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu. . Stoga. . Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: .doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji partnerstva aktera iz vladinog. djeca i mladi. . 94 Natrag na sadržaj . kao i negativne posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH takođe) i socijalni razvoj. .

ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Branilaca Sarajeva 47 71. Rok zadnjeg poziva za projekte je bio 07. 95 Natrag na sadržaj . maj/svibanj 2012. Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.Veličina donacije Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25. godine. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 Sarajevo Tel: + 387 33 219 313 Faks: + 387 33 219 314 Email: sif@sif.000 KM 75. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ba Web stranica: www.sif.000 KM. ali se u narednom periodu očekuju novi pozivi za projekte.

kultura. 96 Natrag na sadržaj . Fondation de France 40 avenue Hoche 75. Nije specificirana.lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici.medicinska istraživanja. Pogledajte web stranicu za više informacija. i .zdravstvo. Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti podržani u okviru naših programa. koja je glavni faktor isključenja. kako bi ih drugi donatori preuzeli. i to: .društvena kohezija.Fondation de France Naziv programa The Fondation de France The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška.org Web stranica: www. rezultati su evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju. . Tokom čitave godine. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Promoviramo razmjene ekspertize. . Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje: .fondationdefrance. Nakon implementacija. procjena i valorizacija. Pet je glavnih područja podrške.borba protiv izolacije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama društva. .životna okolina. i . .poštovanje digniteta osoba.008 Paris Tel : + 33 1 44 21 31 00 Faks :+ 33 1 44 21 31 01 Email : webmaster@fdf.

Maršala Tita 19/III 71. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ba Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. Kako aplicirati? http://www. javnom zdravstvu. Osim navedenih programa. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju. na osnovu specifičnih poziva za projekte. Različita. medijima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Institut otvoreno društvo Institut otvoreno društvo (Open Society Institute .osfbih. grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50 zemalja širom svijeta. godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale bosanskohercegovačko društvo.Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Naziv programa Programi podrške Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993.-2011. na osnovu specifičnih poziva za projekte. 97 Natrag na sadržaj . Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 33 44 44 88 Email: http://www. Prioritetne programske oblasti FOD-a BiH u periodu između 2006.org. postoje programi i projekti koji se realiziraju na nivou Mreže Soros fondacija.org. grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže Soros fondacija. pravnim i ekonomskim reformama.OSI) je privatna. ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim. civilno društvo. uključujući i Bosnu i Hercegovinu.osfbih. te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini. Romi i lokalna uprava. Tokom godine.000 Sarajevo. godine su obrazovanje. pravo.

gov.FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) Naziv programa Program podrške Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. traju od tri do pet godina.ba i www. Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament. Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call.ncp. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984. Evropa. kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije. BiH Tel: +387 33 492 597 Faks: +387 33 492 632 Email: info@ncp-fp.  Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja.mcp. uključujući BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:  Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta.ba Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte.  Kapaciteti . godine. Ovisno o pozivu za projekte.  Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke. istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća). Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Trg BiH 3 Sarajevo. 98 Natrag na sadržaj . te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte . Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta. Na prijedlog Evropske komisije. uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa.ba Web stranice: www. bez obzira na državne granice.uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače. pogledajte web stranicu za više informacija.

pola.000 USD.com Freedom to Create Level 46 UOB Plaza 1 80 Raffles Place Singapore 048624 Tel: +65 62 105 560 Email: info@freedomtocreateprize.com Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije. do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo. ne finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili nedozvoljeno lobiranje. www.Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) Naziv programa Freedom to Create Grants Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. nove aktivnosti i planovi će biti poznati u narednom periodu. Na osnovu otvorenih poziva za projekte. Programi koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati. nacionalnosti. Samo u posebnim okolnostima ćemo finansirati donacije koje prelaze 100. pa do izgradnje kapaciteta. Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju. Također. . pogledajte web stranicu za više informacija. Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije. Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani. Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim organizacijama.načini mjerenja uticaja projekta na društvo. građenje. Zemlje u razvoju (uključujući i BiH). projekti koji demonstriraju jedno ili više od sljedećeg će biti u našem posebnom interesu: . Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu. vjeroispovijesti.000 USD. invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi.smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje razvijene. Trenutno Fondacija prolazi kroz strateško restruktuiranje.ambiciozne ideje. Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne organizacije. Freedom to Create neće podržati organizacije koje diskriminiraju na bazi rase. Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. Ipak. Sem toga. godina. Kao smjernica.novi pristup pitanjima i izazovima. i . .freedomtocreate. naša prosječna veličina donacije je 40. 99 Natrag na sadržaj .održive promjene. u mnogim slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre. .

nacionalnom.. Do 5. Bliski Istok. i . siromašne.FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) Naziv programa FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurs e. žene koje žive s HIV/AIDS-om. 100 Natrag na sadržaj . . Suite 150. Toronto. te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene. Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene: . srednje i istočna Evrope.neformalne i formalne grupe. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim područjima.grupama. lezbejke. žene sa sela.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje vode feministikinje. grupama u nastajanju. ali ne ograničavajući se na: izbjeglice. mreže ili kolektivi sa sjedištem u globalnom jugu (Afrika. transrodne.promicanju i odbrani ljudskih prava žena. godine. Cilj FRIDA-e je pružanje dostupnih. mrežama ili kolektivima sa malo ili nimalo pristupa finansiranju od većih donatora.org/grants-program/apply-for-a-grant FRIDA | The Young Feminist Fund c/o The Association for Women’s Rights in Development 215 Spadina Avenue.malim. biseksualce. žene s invaliditetom.grupama.org Web stranica: http://youngfeministfund.grupama. žene koje žive u zemljama sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama.uključivom organiziranju. Trenutni poziv za projekte je otvoren do 26. etničke. i . . seksualne radnice. kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta.poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom. http://youngfeministfund. uključujući. Prioritet će biti na: .000 USD. te Zajednice nezavisnih država). Latinska Amerika i Karibi. Azija i Pacifik. nacionalne i kastne manjine. regionalnom ili međunarodnom nivou. odnosno kolektivima koji su različiti u svom članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim mladim ženama. . mrežama. sredstva i jača učešće i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta. marta/ožujka 2013. mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva. ON M5T 2C7 Canada Tel: +416 594 3773 Faks: +416 594 0330 Email: info@youngfeministfund. .

Friedrich Ebert. . FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos: . .000 Sarajevo Tel: +387 33 722 010 Faks: +387 33 613 505 Email: fes@fes. Friedrich-Ebert-Stiftung Ured Bosna i Hercegovina Kupreška 20 71. i .podrška demokratizaciji zemlje i društva i jačanje civilnog društva. Tokom čitave godine.poboljšanje generalnih političkih.dostizanje poštovanja za ljudska prava.promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih zemalja. socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja služi sljedećim ciljevima: . .Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) Naziv programa Friedrich Ebert Stiftung (FES) Fondacija FES je osnovana 1925. Pogledajte web stranicu za više informacija.unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih sfera života. . godine kao političko naslijeđe prvog demokratski izabranog predsjednika. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka.doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji.fes. ekonomskih i društvenih uslova. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. a u duhu demokratije i pluralizma. . Nije specificirana. . ali i čitav svijet.facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između država i različitih interesnih grupa.razvoj neovisnih medija.facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za nadarene mlade osobe kroz stipendiranje. Ebert.osnaživanje slobodnih sindikata.ba Web stranica: www. i .ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 101 Natrag na sadržaj .

francuskom. . godine sa specifičnim ciljem zaštite ugroženih branioca ljudskih prava.telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava na arapskom. Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih organizacija. Molimo Vas da direktno kontaktirate centralni ured. Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative on Human Rights Defenders. engleskom. . . Front Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih branioca ljudskih prava. španskom i ruskom jeziku. Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih prava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Front Line je osnovan u Dublin-u 2001.godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk. Front Line za cilj ima promociju poštovanja UN Declaration on Human Rights Defenders. Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca ljudskih prava. ljudi koji rade na nenasilan način za bilo koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. . pravne troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani. 102 Natrag na sadržaj . i . mali grant može biti odobren unutar 48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora.mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljuds kih prava uključujući dvogodišnji Dublin Platform.obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti. . uključujući digitalnu sigurnost. Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima ljudskih prava uključujući: .grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih prava.međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih prava. Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca ljudskih prava. te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti. Do 6.Front Line . Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca ljudskih prava koji su direktno ugroženi.000 EUR. U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje branioca ljudskih prava. Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti.odmor i predah. uključujući Front Line stipendije. Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Naziv programa Front Line .

Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti. Čitav svijet. Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim bra niocama ljudskih prava. www.frontlinedefenders.frontlinedefenders.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office Second Floor Grattan House Temple Road Blackrock Co Dublin Ireland Tel: +353 01 212 3750 Faks: +353 01 212 1001 Email: info@frontlinedefenders. 103 Natrag na sadržaj . Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca ljudskih prava.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www.org/emergency Front Line .

1017 RC. Makedoniji.org Web stranica: www. Sloveniji i Slovačkoj. Litvaniji.ceebp. 15. februar/veljača i 15. Rumuniji. Češkoj. Bjelorusiji. Latviji. Hrvatskoj.Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa CEEBP Program donacija CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i istočne Evrope. Obično se dodjeljuje suma od 1.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Korte Leidsedwarsstraat 12 NL . Mađarskoj. godini prvi poziv je bio otkazan. Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalite t rada. Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji. Crnoj Gori.000 do 3. Poljskoj. Pogledajte web stranicu za više informacija. Amsterdam Tel: + 31 20 33 01 383 Email: ceebp@ceebp. 104 Natrag na sadržaj . Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici. dobro obrazložena potreba aplikanta. Kosovu.ceebp. Estoniji. Prioritet se stavlja na prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka.000 EUR. jasan budžet. U 2013. Srbiji. kvalitet izdavačke kuće i prevodioc. Bosni i Hercegovini. Bugarskoj. dostupnost dodatnog finansiranja. avgust/kolovoz svake godine. šireći razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati www.

sportske i zabavne sadržaje.Getty Images Naziv programa Getty Images 1995. Kao vodeći kreator i distributer slika. prije samo jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo. komuniciranje i povezivanje. To je razlog zašto daju grantove za pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova. mart/ožujak i 1. Na završetku ovog projekta. Različita. Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog) Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu. Čitav svijet. snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda. sva tri partnera: fotograf. Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika . muzike i drugog vrhunskog sadržaja. godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba. I dok nam brzi on-line pristup slikama. digitalnim medijima. Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka .uključujući nagrađivane vijesti. te rijetke arhivske i savremene snimke. alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i uredničkih slike. kako bi se istakli iz dokumentarnog stila tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom. Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za stvaranje. A to je upravo ono što su učinili. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. podršku i znatna sredstva. djela i popularnih pjesama. gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja. Osim toga. političkih i kulturnih priča. Zato i dalje nude Grants for Editorial Photography. snimaka i muzike. Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje vrijeme i sredstva za svoju kampanju. Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito ispričali svoje priče. na osnovu specifičnih poziva za projekte. shvaćamo da je stvaranje i upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme. slobodu. neprofitna organizacija i komunikacijska agencija uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima. Također.i nastavili su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja. maj/svibanj (rokovi su različiti po pozivima za projekte). što im je potrebno su inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje koja podići svijest o njihovom radu. 105 Natrag na sadržaj . jer oni rade zajedno kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom izboru. Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju) Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih društvenih. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od samostalnih umjetnika/ca.i dati alate za stvaranje nadahnuća za vaš vlastiti rad. cilj je potaknuti komunikaciju . Idući rokovi prijave su 1. snimaka.

aspx Za aplikante iz BiH kontakti su: Guliver Trade SRL Str. 106 Natrag na sadržaj . Crisana nr.gettyimages.ro Web stranica: www.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.guliver.ro Generalna web stranica: http://company. 18 Sector 1.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com/getty_images_grants/overview. Bucuresti Romania Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638 Faks: + 40 21 310 3497 Email: office@guliver.gettyimages. Kako aplicirati? http://imagery.

Filmaši mogu koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje.globalfilm. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. Inicijativa. CA 94103 Tel: +1 415 934 9500 Faks: +1 415 934 9501 Email: gfi-info@globalfilm. kao i za plaćanje za post-proizvodnih troškova.htm The Global Film Initiative 145 Ninth Street. zvuk i pristup modernim sistemima obrade. Latinske Amerike i Bliskog istoka. Azije.org/application_eng. Kako aplicirati? www.Global Film Initiative Naziv programa Global Film Initiative Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za pomoć nezavisnom filmu iz Afrike. #105 San Francisco. Osnovana je 2002. 107 Natrag na sadržaj . godine za promicanje međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma.org Web stranica: www. Do 10. Idući rok za prijave je 15. kao što su laboratorijske naknade. podržava filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije. centralne i istočne Evrope. Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost. godine. Inicijativa daje brojne potpore zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije filmova pod nazivom Global Lens. pokazuju ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne poglede na svakodnevni život širom svijeta.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.globalfilm.000 USD. juli/srpanj 2013. također.

komercijalno seksualno iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka.000 USD. DC 20005 Tel: +1 202 331 9003 Faks: +1 202 331 9004 Email: info@globalfundforchildren. GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična područja: škole i stipendije.000 USD do 20. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. opasan dječiji rad. Kriterij podobnosti Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije. NW Suite 420 Washington. Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu).globalfundforchildren.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/what-we-do The Global Fund for Children 1101 Fourteenth Street. 108 Natrag na sadržaj .Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) Naziv programa Opšti ciljevi Global Fund for Children Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta.globalfundforchildren. 5. www. biti registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade.org Web stranica: www.

html Global Greengrants Fund 2840 Wilderness Place Suite A Boulder. Naši savjetnici rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i druge podrške ovim grupama. Razvili smo model finansiranja koji se oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u regionima ili na pitanjima koja podržavamo. zaštiti biološke različitosti i dobijanju prava za bolji život u budućnosti.Global Greengrants Fund Naziv programa Opšti ciljevi Global Greengrants Fund Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci ljudima u zaštiti životne okoline.greengrants.greengrants. Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike širom svijeta.org Web stranica: www. Tipično 500 USD do 5. Za više informacija pogledajte www. 109 Natrag na sadržaj .org/grants. menadžeri neprofitnih organizacija. Ovi savjetnici – biolozi. šumari. novinari . Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. pravnici.greengrants. CO 80301 Tel: +1 303 939 9866 Faks: +1 303 939 9867 Email: info@greengrants.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe. www. ekonomisti. Otvoreno tokom čitave godine.000 USD.org/ourcommunity. Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače ne bi imali pristup finansiranju. održivog života.

CA 94108. Kriterij podobnosti www. Suite 500 San Francisco.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i .izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera.Global Fund for Women (Globalni fond za žene) Naziv programa The Global Fund for Women Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekono mska neovisnost. USA Tel: +1 415 248 4800 Faks: +1 415 248 4801 Web stranica: www.povećanje građanskog učešća.org/apply-for-a-grant/information-for-womensgroups www.povećan pristup obrazovanju. . povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama. . Od 500 USD do 30.osiguranje ekonomske i okolišne pravde. 110 Natrag na sadržaj .globalfundforwomen. .unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava. Tokom čitave godine.promicanje društvene filantropije.000 USD.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant The Global Fund for Women 222 Sutter Street.globalfundforwomen. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. . Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene samo na ova područja): .

trebali doprinijeti programu pod nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a. Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU). koji je na polju HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. novi se očekuje u narednom periodu. 4. kako slijedi: 1. Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u BiH. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja oktobra/listopada 2011.org/en/ Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 5. Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga (CSW). Različita po segmentima / prozorima finansiranja. Tematski prozor za omladinu. 3. Tematski prozor za stigmu. Tematski prozor za Rome. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM). Svi projekti bi. tuberkuloze i malarije) Naziv programa Global Fund to Fight AIDS. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. 111 Natrag na sadržaj . http://portfolio. godine. 6. tuberkuloze i malarije) Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP. kao inovativni projekti. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim kriterijima odabira.Global Fund to Fight AIDS.theglobalfund. 2. s težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija.

ideja koja može biti isprobana sa ~10. kontekstualna ograničenja.ideja koja se bavi pitanjima korupcije. 3. alate ili metode. II) sektor npr. dokumentaciji. zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade. Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20 projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari. .one riješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj. Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvod e. a umjesto toga. i 4) artikulirajući pretpostavke da objasne hipoteze. ali ne neophodno. metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao potpuno novi. .000 USD. no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela.. Ideje koje mogu uključiti tehnologiju. Zadnji poziv za projekte je zatvoren. 112 Natrag na sadržaj . Ideje koje DIJAGNOSTICIRAJU ili UBLAŽAVAJU izazove TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI. 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni. transparentnosti i odgovornosti (T&A) zajednica prakse. Ideje koje su VISOKOG RIZIKA. 2. transparentnosti i/ili odgovornosti.ideja imaju jasnu teoriju promjene. . Želimo ispuniti prazninu u učenju. novi se očekuje u narednom periodu. i . To znači da ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija.Global Integrity Innovation Fund Zašto je pokrenut program TESTING 123? 1. vladavina prava.ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće. javne odluke. Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama. . iako šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi. Ako uspiju.ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem . Do 10. Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu: potrebnih sredstava vs.Global Integrity Innovation Fund Naziv programa TESTING 123 .mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila ili procese i/ili kako se nositi s njima. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje. . One ne moraju izravno rješavati problem korupcije. jer je njihov potencijal uticaja velik. budžeti.pristup. One nisu poznata "rješenja". 2) skicirajući preduslove za postizanje tog cilja. usluge. Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE .000 USD. Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji: . i sve ostale bitne faktore. dijagnoza protiv smanjenja korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ove ideje bi bile transformativne .inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje. identificira problem . Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme istomišljenika širom svijeta. onih dostupnih. Koje nikada prije nisu bile isprobane. POTPUNO NOVE ideje. III) krajnji cilj npr.ideja koje se odnosi na određena pitanja. itd. .

odgovornosti.org/applying/ Kontakt http://innovation. mobitel. 113 Natrag na sadržaj .globalintegrity. korištenje tehnologije (online. itd.) protiv ne-tehnoloških aspekata.org/contact/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.globalintegrity. i IV) pristup npr. Kako aplicirati? http://innovation.

Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe)
Naziv programa Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu, književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača, plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova. Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja: - demokratija, vladavina prava i civilno društvo, - tekuća regionalna i globalna pitanja, - kulturna dimenzija evropskih integracija, - novija njemačka istorija, i - izvanredna djela suvremene njemačke književnosti. Pažnja će se također posvetiti i: - klasičnoj njemačkoj književnosti, - suvremenoj drami, i - kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade. Različita. kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, kraj aprila/travnja: sve kategorije, kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i kraj oktobra/listopada: sve kategorije.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Čitav svijet.

Kriterij podobnosti

Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.

Kako aplicirati?

http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina Bentbaša 1a 71.000 Sarajevo Tel. +387 33 570 000 Faks: +387 33 570 030 Email: info@sarajevo.goethe.org Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

114

Natrag na sadržaj

Grand Challenges Canada
Naziv programa Stars in Global Health (Zvijezde globalnog zdravlja) Ovaj jedinstveni program omogućava inovatorima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i u Kanadi da razviju svoje hrabre ideje s velikim uticajem na poboljšanje globalnih zdravstvenih uslova. Tražimo ideje koje odražavaju cijeli spektar globalnog zdravlja, uključujući otkrivanje lijekova, medicinskih uređaja i dijagnostike, razvoj cjepiva, zdravlje i medicinsku edukaciju, majku i dijete, nezarazne bolesti (uključujući i mentalno zdravlje i rak) i informacijsko-komunikacijske tehnologije, vode i kanalizaciju, te poljoprivredu. Grand Challenges Canada poziva na dostavu prijedloga koji mogu biti lako implementirani u zemljama u razvoju u cilju poboljšanja globalnog zdravlja. Tražimo ideje koje su hrabre i kreativne, te imaju potencijal da naprave značajan uticaj na globalni zdravstveni problem. Predložene inovacije trebale bi: 1. imati veliku vjerojatnost postizanja značajnih i mjerljivih zdravstvenih dobitaka u okruženju sa slabim resursima, i 2. povećala učinkovitost, apsorpciju, prihvatljivost uticaja, održivost i integrirajući naučno/tehnološke, društvene i poslovne inovacije. Mi to zovemo "Integrirana inovacija". (pogledajte www.grandchallenges.ca/inte-grated-innovation). Poželjni kvaliteti uključuju: - pristupi koji se mogu koristiti na učinkovit način za poboljšanje zdravlja u zajednicama koje su bez ili samo sa osnovnom zdravstvenom infrastrukturom/ osobljem, rješenja za odgovarajuća mjesta s ograničenom infrastrukturom (npr. nedostatak električne energije ili čiste vode, itd.), pristupi koji smanjuju održavanje i obuku, rješenja koja se mogu lako asimilirati u kulturnim praksama i postojećim zdravstvenim sistemima (uključujući i zajednice bez ili sa osnovnim zdravstvenim institucijama), ekstremna dostupnost, pristupi koji odražavaju razumijevanje ciljnog tržišta i korisnika, rješavajući potrebe korisnika, i rješenja koja uključuju solidan poslovni plan za poticanje tržišne penetracije i primjene u siromašnim zemljama. Inicijalno će biti dodjeljeni grantovi do 100.000 kanadskih dolara na 12-18 mjeseci da pokažu vrijednost ideje koncepta. Nakon evaluacije mogu se dodijeliti grantovi do milion kanadskih dolara sa potencijalnim vezama sa privatnim sektorom. Rok za trenutni poziv za projekte je 6. februar/veljača 2013. godine. Čitav svijet, sa fokusom na zemlje u razvoju. www.grandchallenges.ca/grand-challenges/gc1-stars/stars-programinformation http://applications.grandchallenges.ca/ Email: stars@grandchallenges.ca Web stranica: www.grandchallenges.ca

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

115

Natrag na sadržaj

Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa Program malih grantova The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije. Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom svijetu. Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama, međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja. HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za duži period moraju biti dobro pojašnjene. Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Čitav svijet. HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne daje donacije institucijama. www.hfg.org/rg/application.htm 25 West 53rd Street, 16th Floor New York, NY 10019-5401 USA Tel: +1 646 428 0971 Faks: +1 646 428 0981 Web stranica: www.hfg.org

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

116

Natrag na sadržaj

Heart and Hand Fund
Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Program malih grantova Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na Balkanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Rok za prijave Geografsko područje podrške

SAD i zemlje Balkana.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html Heart & Hand Fund/Peace Development Fund PO Box 3070 Half Moon Bay, CA 94019, USA Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: deadcow@igc.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

117

Natrag na sadržaj

Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokra tija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i praktično međunarodni akter. Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja. 1. Mi smo agencija za zelene ideje. Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva. Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije. 2. Mi smo međunarodna politička mreža. Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija. 3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava. Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, lju dska prava, demokratiju i samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima. Nije specificirana. Tokom godine. BiH i svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

118

Natrag na sadržaj

Poslati upit za više informacija. Heinrich Böll Stiftung Ured za Bosnu i Hercegovinu Čekaluša 42 71.Kriterij podobnosti Poslati upit za više informacija.boell@bih.boell.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 260 450 Faks: +387 33 260 460 Email: h.ba Web stranica: www. 119 Natrag na sadržaj .net.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Svi ljudi bi trebali živ jeti dostojanstveno i sigurno u društvenom. smješten je u Cirihu i ima ured u Lozani. Glavni fokus je poboljšanje lanca dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade. HEKS je ustanovljen 1946. 120 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www. Francuska skraćenica je EPER (Entraide Protestante Suisse).: +41 44 360 88 95 Email: projektdienst@heks. godine.ch Web stranica: www. ekonomskom i političkom smislu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije definiran. HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće. nepravde i društvene nejednakosti. godine od strane Federation of Swiss Protestant Churches.heks. HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i ekonomskih uslova.ch Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ch/en/worldwide/west-balkans HEKS Kommunikation Projektdienst 8042 Zurich Tel.Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) Naziv programa Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland). Geografski fokus je istočna Bosna.  Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u BiH. Veoma limitirana. HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo njihovo zapošljavanje.  Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih problema u BiH. Veliki broj zemalja širom svijeta. a švicarske građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima. te se bori protiv uzroka gladi. HEKS specifično radi na sljedećim područjima:  Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u proizvodnji i prodaji proizvoda. HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti. uključujući i BiH.heks. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. a kao Fondacija radi od 2004.

u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa. Neregistrirane grupe moraju identificirati fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani. Mladi na čelu organizacija trebaju imati d o 30 godina. Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na finansiranje. Fond je napor inovativnog partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na SIDA-u. imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se zadovoljile potrebe njihovih zajednica. Kriterij podobnosti - Kako aplicirati? www. HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše pogođenih SIDA-om. Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om. 121 Natrag na sadržaj . To uključuje organizacije mladih seksualnih radnica.000 USD do 15. mladih transgender osoba. HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih kako bi pregledali projekte i davali preporuke. HIV Young Leaders Fund će ulagati u mlade vođe i njihove koalicije. Na osnovu otvorenih poziva.000 USD. Pogledajte web stranicu za više informacija. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice. mladih gej muškaraca.HIV Young Leaders Fund Naziv programa HIV Young Leaders Fund HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa mladih koji rade na pitanjima SIDA-e.org Web stranica: www.hivyoungleadersfund. NY 10001 USA Email: info@hivyoungleadersfund. Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao neprofitne organizacije. mladih ljudi koji žive s SIDA-om. CRP također garantira da pogođene zajednice. 5.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.hivyoungleadersfund. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. mladih ljudi koji koriste droge i mladih žena. uključujući i mlade osobe koje žive s SIDA-om. ovisno o lokalnom kontekstu.org/grants-program/apply-for-a-grant HIV Young Leaders Fund 494 8th Avenue Suite 505 New York. CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način pregledom aplikacija.

000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla. Čitav svijet.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mart/ožujak i 1.O.com/professionals /hubert_bals_fund/projectentry/ International Film Festival Rotterdam Attn. Hubert Bals Fund P. 30. 20. sa rokovima 1. istočnoj Evropi.000 EUR za skripte i razvoj projekata. Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta. Odabir se vrši dva puta godišnje. Africi i Latinskoj Americi.filmfestivalrotterdam.000 EUR za digitalnu produkciju. Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz zemalja u razvoju.filmfestivalrotterdam. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 122 Natrag na sadržaj . i 15. na Bliskom istoku. odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti.000 EUR za post-produkciju.2 miliona EUR za pojedinačne grantove do 10. Box 21696 3001 AR Rotterdam the Netherlands Web stranica: www. avgust/kolovoz. www. 10. Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1 . HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih filmaša u Aziji. Od početka rada Fonda 1988.000 EUR za radionice.Hubert Bals Fund Naziv programa Opšti ciljevi Hubert Bals Fund Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka. Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije.

Humanitarian Innovation Fund radi na: omogućavanju i podršci humanitarnim inovatorima da implementiraju svoje kreativne ideje u procesu inovacije. omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i analiza inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih mogli podijeliti sa širom zajednicom . koordinacija pomoći. itd. njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa kojima se suočavaju organizacije u dostavlj anju humanitarne pomoći.000 funti. 2-pronalazak. sistem ranog upozoravanja. Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova. podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima. (c) akademska ili istraživačka institucija. Konkretno.).org/about Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. logistika i komunikacija). nepredviđene okolnosti i planiranje). Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku. podesnosti. ali ne mogu biti vodeći aplikant / korisnik granta. implementraciju i testiranje inovacije. pokrivenosti.org/funding www.000 funti koji podržavaju razvoj. iako su prihvatljive i individualne aplikacije. Profitni entiteti mogu biti dio konzorcija. kao što je npr. voda. i jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija. HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije (1-prepoznavanje. akademika i osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u procesu inovacija. 123 Natrag na sadržaj . 3-razvoj. 4-implementacija i 5-difuzija) koji će doprinjeti poboljšanju relevantnosti. nevladina organizacija. rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo infrastrukture). efikasnosti i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse.Humanitarian Innovation Fund Naziv programa Opšti ciljevi Humanitarian Innovation Fund Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u identificiranju. ali govori o sljedećim područjima: materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa. iskustvom i ekspertizom.humanitarianinnovation.humanitarianinnovation. Mali grantovi su veličine do 20. i spriječavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe. zaštita i usluge podrške (koordinacija. www. U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je identificirati vodeću organizaciju u konzorciju. Vodeći aplikant mora biti (a) neprofitan. dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i dodatni programi ishrane). lijekovi. U okviru drugog poziva za projekte su davali podršku za velike grantove do 150. (b) javna ili vladina institucija. Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta. HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim diversificiranim znanjem.

House Un-American Activities Committee i Hammett pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. Čitav svijet. Kako aplicirati? www.hrw.000 USD. Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom godina. NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700 Faks: +1 212 736 1300 Web stranica: www. romanopisca Dashiell Hammett-a. kao i ime njenog dugogodišnjeg pratioca. 124 Natrag na sadržaj .org/en/node/75288 350 Fifth Avenue. McCarthy-ijem. Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 34th floor New York. te imaju finansijske potrebe.S. se Podrška piscima koji imaju problem u radu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Između 1.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Hellman i Hammett su oboje bili ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti. čija je komunistička paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice".000 USD i 10.Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants Naziv programa Hellman / Hammett program donacija Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona. Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian Hellman sa donacijama koje nose njeno. i to Hellman pred U. Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.hrw.

s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece u BiH. pružanjem podrške lokalnim organizacijama civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada. kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade na unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih. i to za sljedeće pod programske oblasti: vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama. svaka tri mjeseca. Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva u kojem se njihov glas čuje i uvažava. promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije. nadležnim institucijama. Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. u toku 2013. prikupljati sredstava. 125 Natrag na sadržaj . Ciljevi i djelatnosti Fondacije su: poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz unaprjeđenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života. razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje prijava možete dobiti putem emaila na adresu: info@infondacija.ba. Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH. krajem a vgusta i sredinom novembra tekuće godine. će objaviti četiri poziva za dostavljanje prijedloga projekata. pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog društva koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i Hercegovini. preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i omladinskim grupama u lokalnim zajednicama.IN Fondacija . i romska djeca i obrazovanje. privrednim subjektima i medijima. kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim za njihov rast i razvoj. s posebnim naglaskom na temu nasilja. jačati kapacitete Fondacije. gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica. podržavajući inovativne modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće da obezbjedi djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada. važnim za njihov rast i razvoj. In fondacija. Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH zalaže se za unaprjeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u sve društvene tokove u BiH. IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje. godine na inicijativu članica Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF CEE) za BiH. Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u BiH. i to početkom februara i maja.Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini Naziv programa Program malih grantova IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini – osnovana je u julu 2009.

102 Banja Luka Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 51 464 460 Email: info@infondacija. Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu: za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane nevladine organizacije. Prijave slati na dolje navedenu adresu IN fondacije. Po prijemu prijedloga projekata. aprila/travnja 2013. 126 Natrag na sadržaj .org/kriteriji-za-finansiranje In fondacija P. Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. bilo kroz finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške. kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada sa ciljnim grupama.P. 45 78. projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade.infondacija. lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu. Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje. NVO bi trebale da promovišu socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH. projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s korisnicima. učešće djece i m ladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju projekta. godine.Trenutni poziv je otvoren do 29. kroz svoje aktivnosti. Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima.infondacija. važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri.ba Web stranica: www. Više informacija: www.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Geografsko područje podrške BiH.

Projekti u trajanju do 6 mjeseci do 10.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kao i partnerski projekti između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti.grants@ic-mp. Kratkoročni grantovi do 4. BiH Tel: +387 33 280 800 Faks: +387 33 280 900 Email: jcsi.ic- Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) Alipašina 45/A 71. godine.000 KM.000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela komemoracija i sjećanja do 30.000 KM.ic-mp. Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih organizacija. Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevl adinih organizacija / mreža nevladinih organizacija. apliciranja pogledajte: www.org Web stranica: www. Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja.000 Sarajevo.org/resources/documents/. a koji se tiču porodica nestalih osoba. pružanje dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih projekata. 127 Natrag na sadržaj . Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva. Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011. Iako javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte.International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) Naziv programa Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva . pravdu i reparaciju. te u jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i zapadni Balkan. programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva.Program za dodjelu malih grantova Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu. koji će iskazati puno poštovanje za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica. Za više informacija o načinima mp.

poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava. rada ili spola. izabranih službenika/ca i drugih volontera/ki. Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne član ove. reklame. porijekla. racionalističkih. članke u tiskanim medijima i slično. skeptičnost prema aktivnostima vraćanja. HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU -a sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji. Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih područja: promoviranje humanizma.International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija) Naziv programa Međunarodna humanistička i etička unija International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez humanističkih. 128 Natrag na sadržaj . Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara. seminare. naučne metode razmnožavanja. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i regionalnim uredima u Bangaloreu. medijima ili široj javnosti.org. medijima ili široj javnosti. proizvodnju informativnih materijala. UNICEF i Vijeću Evrope.nl. astrologije.hivos. Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav prema političarima. promoviranje sekularizma. izdavaštvo. Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s svjetovnim životnim stavovima. Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti. ili izgradnja organizacijskih kapaciteta. IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i smjernice o pitanjima politike i strategije. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. sekularističkih i ateističkih organizacija sa više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. seminare. rasta i napretka. promoviranje znanstvenih metoda. Više informacija možete naći na internet stranici www. promoviranje ljudskih prava. izdavaštvo. medije. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati promicanje novih zakonodavnog tijela. reklame. Više informacija možete dobiti na internet stranici www. medija ili šire javnosti. otkrivajući kršenja ljudskih prava od vlade i zagovaranja prema političarima. medije. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za populariziranje nauke. te se zalaže za odvajanje religije i države. slanje predstavnika/ca na sastanke ili konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica. odnosno poboljšanje ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji. To potiče rast novih grupa humanista i predstavlja humanističke interese u UN.iheu. IHEU promiče i brani slobodu savjesti i izražavanja. i/ili pomaganje ljudskih prava drugih posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije. Harareu i Kostariki. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. praznovjerja i alternativne religije. kaste. itd. članke u tiskanim medijima i slično. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. UNESCO. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku.

IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS programa u nekoj od zadnjih 10 godina. WC1E 6HD Web stranica: www. a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje. Projek at bi trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja aplicira za grant. Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. 129 Natrag na sadržaj . Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine.iheu. www. Sljedeće organizacije mogu se prijaviti: 1.Veličina donacije Maksimalan iznos za jedan projekat je 10.org/contactus Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Međutim. 3. 2.org IHEU 1 Gower Street London.000 EUR godišnje. Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi).iheu. Svijet uključujući i BiH.

Kako aplicirati? www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Različita.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prednost se daje: evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike i imaju jasnu strategiju komunikacije. gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH).International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) Naziv programa The Open Window Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje razvijenim zemljama. Zadnji poziv je bio otvoren do početka avgusta/kolovoza prošle godine. prijedlozi projekata koji se pripremaju od strane evaluatora/istraživača u zemljama u razvoju i razvijenih zemalja. a novi se očekuje u narednom periodu.3ieimpact. prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama koje implementiraju projekte.org/openwindow/ Kontakt Web stranica: www. i evaluacije zasnovane na teoriji promjene. Prihvata prijedloge projekata na sve teme i ne postoje unaprijed određeni limiti finansiranja.3ieimpact. 130 Natrag na sadržaj . Širom svijeta.

skulptura).istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti.International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) Naziv programa International Music and Art Foundation Grants International Music and Art Foundation je osnovana 1998. likovnu umjetnost (slikarstvo.O. “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela umjetnosti i arhitekture. Kad god je to moguće Fondacija preferira k o-finansiranje iz drugih izvora i preferira da ne daje novac za operativne troškove.li Web stranica: http://imafoundation. Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama u područjima: . Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za buduće generacije umjetnost. 1829). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.720 franaka. pozorište i arhitekturu (“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe. Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu obećavajućim. Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka. . Posebni interesi Fondacije uključuju. kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz prošlosti. muziku. i . Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije. Liechtenstein Email: trustees@imaf. Tokom čitave godine.izvedbenih umjetnosti. Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija. sastanke. konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili organiziranja projekta ili aktivnosti. komorni muzički ansambli.com Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. simfonijski orkestri. Box 39 FL-9490 VADUZ.arhitektonske restoracije i konzervacija. kao što su opera. putne troškove. . kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje. gdje je srednja veličina granta 27. 131 Natrag na sadržaj . crtež. godine u svrhu distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje distribuira organizacijama širom svijeta. International Music and Art Foundation dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i izvedbenih umjetnosti. radionice.li International Music and Art Foundation Legal Domicile (Registered Office) P.muzeji. ali nisu ograničeni na. http://imaf.homestead. balet i pozorišta.

Austria Tel: + 43 1 512 90 11 Faks: + 43 1 512 90 14 Email: ipi@freemedia. na Bliskom Istoku i Africi.at South East Europe Media Organisation (SEEMO) Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna.obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti. 132 Natrag na sadržaj .održivost: unapređenje poslovnih modela. Austria Tel: +43 1 513 39 40 Faks: +43 1 512 90 15 Email: info@seemo. or Trainings & Journalism Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih platformi vijesti. Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org Web stranica: www. naredni se očekuje tokom godine. Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija.at/awards. uključujući i mobilne. Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. godinu je zatvoren. Ukupno je 2. razvoj održivih poslovnih modela i trening novinara. . IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije .seemo. te novinarske izvrsnosti) International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika. open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i distribuirani su u javnom interesu. Kako aplicirati? www. promicanju slobodnog protoka vijesti i informacija. poslovnih modela ili treninga. te poboljšanju prakse novinarstva.platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja. i .html International Press Institute Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna.7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine. Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije: . IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija. direktora i vodećih novinara.digitalne.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Business Models.International Press Institute: News Innovation Contest International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in Digitial News Platforms.freemedia. zaštiti slobode mišljenja i izražavanja. Poziv za 2012.

Ovi grantovi ne mogu se koristiti za pokretanje web medija.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i Hercegovini. maja/svibnja. kao i za podršku samoregulaciji medija u BiH. vrijedan 5. te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih.Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na odgovornost.7 miliona USD. treninge i mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. . . ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti cjelokupne medijske slike u BiH.internews.000 Sarajevo Email: sjaram@internews. BiH. . Ciljevi projekta su: . te medijske i profesionalne asocijacije.000 USD. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj instituciji. Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”.ba Web stranica: www. Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici. što znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25.Internews Naziv programa Jačanje nezavisnih medija u BiH USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji projekt.Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim međunarodnim institucijama.Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom radu. . . . koji ukupno iznosi milion USD. 133 Natrag na sadržaj .Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i alternativne izvore informacija. koji od decembra 2010. a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko novinarstvo.Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija postojećih online medija.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Više detalja na web stranici: www. . online medijskih tehnologija.Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja.ba. u okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova. Trenutno otvoren poziv u okviru programa “Ljudska prava” je otvoren do 1. inovativne ideje za online medije. napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske pismenosti. Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira. Kriteriji su jasno naznačeni na svakom pozivu za projekte. Hamdije Kreševljakovića 50 71.internews. Također.Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH. Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti. godine implementira Internews u BiH.

Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat).org/funding/international/criteria Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta.Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora. “Nezavisni producenti. . odnosno projekti koji su već u fazi produkcije. predmet i priča to nalažu. International Call Funding Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup međunarodnim programima. b) ima umjetničku. a novi se očekuje u narednom periodu.Radovi u pripremi.Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s producentima iz različitih zemalja. www. U okviru ovoga programa se prihvataju: . U rijetkim slučajevima.org/funding/international/how Tel: +1 415 356 8383. ITVS će razmotriti i duže programe. ali ti proizvođači imaju malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD. . 134 Natrag na sadržaj .ITVS International Naziv programa International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje) ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim pričama koje mogu informirati. local 445 Email: cynthia_kane@itvs. Osoblje navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati. Nije definirana. uključujući i javne stanice. uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko zastupljena na američkoj televiziji. kada vještine reditelja. Praktično sve zemlje osim SAD. .itvs.” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik autorskih prava. ljudima i njihovim gledištima. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći različite glasove u javnu sferu.org Web stranica: www. Zadnji poziv je bio otvoren do početka decembra/prosinca 2012. ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na američkoj televiziji. Američka publika želi saznati više o drugim mjestima. nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom u cjelini.itvs. budžetsku i uredničku kontrolu nad svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili komercijalne stanice ili filmskog studija. godine.

maja/svibnja 2013.hoogeslag. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Trenutni poziv za projekte je otvoren do 1. 135 Natrag na sadržaj .nl Skype: marc. www.000 EUR. IUCN NL je most između društvenih organizacija. Maksimalna veličina granta je 85. godine. vlade.hoogeslag@iucn. Strateška kupovina može značiti osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala. Stečeno vlasništvo ili upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje rade na zaštiti životne okoline. Pogledajte web stranicu za više informacija. Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem (strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja. Veliki broj zemalja širom svijeta.nl/funds/purchase_of_nature_1 Marc Hoogeslag MSc Tel: 0031 20 3018 264 Email: marc.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.iucn. biznis sektora i svih ostalih partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti.IUCN National Committee of the Netherlands Naziv programa Podrška prirodi 35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljen og u Holandiji su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands.iucn.

idfa. produkciji i/ili distribuciji i prodaji. dokumentarni filmovi na festivalima i dokumentarne radionice).idfa. Generalno fond je otvoren alternativnim i inovativnim idejama dok god su dobro utemeljene i sa jasnim planom implementacije. 136 Natrag na sadržaj . . Rokovi prijave su 15. već ima i savjetodavnu ulogu. . ili 15. kao što su pokretna kina. maj/svibanj. po mogućnosti lokalna ili regionalna produkcija.nl Web stranica: www. januar/siječanj i 15.000 EUR za skripte i razvoj projekata. 17. dokumentarni filmski festivali i obrazovni programi.Dokumentarne radionice: radionice za režisere i/ili producente iz ne-zapadnih zemalja na osnovu definicije iz DAC liste. Jan Vrijman Fund finansijsku podršku daje dva puta godišnje.nl/industry/markets-funding/idfa-fund/about/about-the-idfafund. Jan Vrijman Fund podržava kreativne dokumentarce u zemljama u razvoju.000 EUR za druge aktivnosti (inicijative distribucije. www.Jan Vrijman Fund Naziv programa Jan Vrijman Fund Jan Vrijman Fund daje grantove nezavisnim režiserima dokumentaraca iz zemalja u razvoju. Pri odabiru fond podržava najmanje 18% projekata iz najmanje razvijenih zemalja na DAC listi. JVF pruža pojedinačne potpore do 5. Sem toga Fond podržava projekte koji promoviraju lokalnu dokumentarističku produkciju i distribuciju kroz aktivnosti kao što su radionice. Dalje.aspx Jan Vrijman Fund Frederiksplein 52 1017 XN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 627 3329 Faks: +31 20 638 5388 Email: janvrijmanfund@idfa. aplikanti trebaju imati na umu da ne može biti odabrano više od 8% zaprimljenih projekata. b) Produkcija i post-produkcija. Projekat može biti podnešen samo jednom u svakoj od spom enutih kategorija. putujući filmski festivali ili specijalna prikazivanja u udaljenim ili područjima pogođenim konfliktima. posvećene razvoju dokumentarnih skripti. Režiser i kompanije trebaju biti nacionalnosti zemlje u razvoju i živiti i raditi u zemlji u razvoju. Fond ne pruža samo finansijsku podršku. Ako je projekat odabran. c) Ostale aktivnosti: .Inicijative distribucije: prikazivanje filmova. a) Skripte i razvoj projekata.Dokumentarni filmski festivali: filmski festivali koji za cilj imaju promociju dokumentarnog filmskog žanra i koji služe kao mjesto susreta lokalnih režisera i publike.aspx Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. na osnovu definicije iz DAC liste. grant mora biti utrošen u zemlji u razvoju i sva prava distribucije za zemlje Beneluksa moraju biti rezervirana na Jan Vrijman Fund.nl/industry/markets-funding/vrijman-fund.500 EUR za proizvodnju i post-produkciju. Podrška u ovom dijelu se daje za razvoj skripti i projekata tokom istraživanja i njihovog razvoja.

jp/world/en/ Kontakt Web stranica: www. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta. sa sjedištem u Tokiu.jp/world/en/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? www. kao i linkovi na druge relevantne web stranice.go.go.jpf.Japan Foundation Worldwide Naziv programa Grants Program The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta. područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom jeziku (Urawa i Kansai).jpf. Na web stranici se može pronaći više informacija o uredima fondacije u inostranstvu. Različita. Pogledajte web stranicu za više informacija. doprinosi svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i drugih ljudi kroz medij kulture. njihovim aktivnostima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različita. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja. 137 Natrag na sadržaj .

Kanagawa Prefecture 212-8554 Japan NGO Support 81 44 520 9609 Grant Program 81 44 520 9505 E-mail: jfge@erca. i (2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na projektima zaštite životne okoline kroz informiranje. istraživanja i studije. gdje je kategorija dostupna za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od strane ne-japanskih organizacija. Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije.Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) Naziv programa Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO -e Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora.go.jp Web stranica: www. Čitav svijet. Pogledajte web stranicu za više informacija. Kawasaki City. 138 Natrag na sadržaj . uključujući i pojedince i privatne korporacije. Saiwaiku. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanj a životne okoline. Zadnji rok prijave je bio 25.go.erca.jp/jfge Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. januar/siječanj. JFGE ima dva osnovna programa: (1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti životne okoline. te trening za osoblje. Muza Kawasaki Central Tower 8th floor 1310. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom mogu aplicirati u okviru poziva za projekte. Omiya-cho. novi poziv se očekuje u narednom periodu. Pogledajte web stranicu za više informacija.

ephzhb.ephzhb. Mostar će slijediti opredjeljenja: . idući se očekuje u narednom periodu. i .ba/ephzhb.potreba u području sporta. a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine. .pomoć partnerima u sličnim djelatnostima.d.u humanitarne svrhe. JP Elektroprivrede HZ HB d.Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Naziv programa Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Misija JP Elektroprivrede HZ HB d.d.potreba u području kulture. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011. U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d.razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima.aspx?vijest=1279&prikaz=0# (poziv za 2011.d.potreba u području socijalne pomoći. Nije definirana. 139 Natrag na sadržaj . godine. www.ephzhb. .) Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar Mile Budaka 106 A 88. . Donacije se dodjeljuju za financiranje: .ekonomičnosti u poslovanju. distribucija i opskrba električnom energijom .000 Mostar Web stranica: www. Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška donacije. i . Mostar je kvalitetna. osnovani u skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva. . te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika. pouzdana i sigurna proizvodnja. .implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima.ba www. Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s rokovima naznačenim u Pozivu.održivosti ukupnog razvoja. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski prostor.

Pogledajte web stranicu za više informacija. septembra/rujna.Irska i Sjeverna Irska. YO30 6WQ Tel: +44 1904 627 810 Web stranica: http://www.asp?section=00010004 Joseph Rowntree Charitable Trust The Garden House.Pitanja od interesa za Kvekere. Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim od pet područja navedenih ispod: . Prije svega Velika Britanija.Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima društva.uk/text. uključujući i rad na trgovini oružjem. U ovoj godini pozivi za projekte su otvoreni do 15. .jrct. aprila/travnja i 2. te rad koji prati i izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. otvorenosti. uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da se uključe u donošenje odluka i politike razvoja. 140 Natrag na sadržaj .org.Joseph Rowntree Charitable Trust Naziv programa Joseph Rowntree Charitable Trust Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i nepravdi.Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba. ali u određenim slučajevima i BiH. stvaranje kulture mira. Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj Britaniji i Irskoj.Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između ljudi i institucija koje utiču na njih. .uk Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.jrct. . Pogledajte web stranicu za više informacija. razvoj učinkovitih mjera izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje vojnoga roka.org. odziva i poštivanja ljudskih prava širom javnog i privatnog sektora. Water End York. uključujući i promicanje odgovornosti. .

" Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za stvaranje boljeg društva.zdravlju.partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte. Ovisno o pozivu za projekte.kulturnom nasljedstvu.demokratiji na Balkanu.aspx?LangType=1033 www.be/about-the-foundation.kbs-frb. .be Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i nove projekte.migracijama. demokratiji i poštivanju različitosti. . i . Pogledajte web stranicu za više informacija.King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) Naziv programa King Baudouin Foundation Grants Programme Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u poboljšanju uslova života za stanovništvo. Na taj način možemo napraviti trajan doprinos većoj pravednosti.kbs-frb. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. . .siromaštvu i društvenoj pravdi. 141 Natrag na sadržaj .razvoju.be/calls. U svom statutu iz 1976. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kako aplicirati? www.htm Email: proj@kbs-frb.lokalnom angažmanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Generalno podrška se pruža za aktivnosti na: .liderstvu. .filantropiji. . .

KIOS podržava i institucionalni razvoj ljudsko-pravaških organizacija. Posebna pažnja se daje promociji ljudskih prava žena.fi Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.kios. Molimo vas da pošaljete kompletnu aplikaciju putem emaila na adresu kios@kios. na primjer pravna pomoć i pod određenim okolnostima tehnička i institucionalna podrška. manjinskih grupa i siromašnih.000 EUR. djece.fi. dokumentiranje i obrazovanje. Mali grantovi su 500 . podizanje svjesnosti. Posebna pažnja se daje promoviranju ljudskih prava djece. kao što je podizanje svijesti. Partneri trebaju raditi na pitanjima koja se direktno dotiču UN Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Čitav svijet. Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju prevenciju povreda ljudskih prava. Također daju i veće grantove. jačanju i širenju saradnje. KIOS je fokusiran na rad u sljedećim područjima: . Podrška se također može pružiti i drugim oblicima projekata vezanih za ljudska prava. KIOS pruža finansijsku podršku lokalnim organizacijama civilnog društva koji rade na povećanju javne svjesnosti. gender jednakost i pravo na obrazovanje.kios.. 142 Natrag na sadržaj . Ovo znači da rade bez rokova.10. te obrazovanje. KIOS ima otvoren poziv za projekte.fi/english/application_forms za aplikacionu formu i vodič za aplikante i zapamtite da uključite svu zahtjevanu dokumentaciju u vašu aplikaciju.Ljudska prava najranjivijih: jačanje i zaštita prava najobespravljenijih grupa. Web stranica: www. Ne šaljite koncepte projekata. . a princip koji sumira KIOS-ov moto je: "Ljudska prava za najranjivije". jač anju organizacijskih kapaciteta i širenju zajednica kojoj se poštuju ljudska prava.Saradnja sa ljudsko-pravaškim organizacijama u post-konfliktnim zemljama gdje su mehanizmi za zaštitu ljudskih prava slabi. praćenje i dokumentiranje. žena i siromašnih. umjesto toga projektni prijedlozi se primaju tokom čitave godine. Osim podrške projektima. . Pogledajte www.KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights Naziv programa KIOS Small Grants Program Glavni prioriteti su: demokratska prava.Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju preveniranje kršenja ljudskih prava. praćenje.

Zadnji poziv je bio otvoren do 28. Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora. godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU. Program potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan.ceinet. jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija. Trenutni fokusi rada su: evropske integracije. Pogledajte web stranicu za više informacija. planiranje i razvoj infrastrukture. uključujući i BiH. Region. a ciljevi KEP-a su: jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu članice EU.Know-How Exchange Programme Naziv programa The Know-How Exchange Programme (KEP) KEP je odobren 2004. a novi se očekuje u narednom periodu. Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz vlastitog ili vanjskog izvora. Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU. pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja ka donatoru (donatori u nastajanju). CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta. i poljoprivreda. promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama CEI-ja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt www.org/KEP/Call2011?tab=3 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a ne više od 40.000 EUR po projektu. 143 Natrag na sadržaj . decembra/prosinca. međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji. energetika i životna okolina.

nauke.gov.000 Sarajevo Tel: +387 33 562 055 Web stranica: http://skupstina. pitanja poslaničkog sistema.ks. izborna pitanja.Komisija za mlade Reisa Džemaludina Čauševića 1 71. boračko-invalidske zaštite. kao i s međunarodnim organizacijama. Na osnovu poziva za projekte. Skupština Kantona Sarajevo . radnih odnosa. prostora i drugo. razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini. pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave.ba/node/724 Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. na osnovu poziva za projekte. jubileje i drugo. Definirano u okviru poziva za projekte. zdravstva. obrazovanja. i ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu. Različita. sporta. 144 Natrag na sadržaj . informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine. razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koj a ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje. razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma. organizuje tradicionalne proslave. organizuje seminare radi edukacija mladih. kulture. U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju. Federaciji i BiH. razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda.Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Naziv programa Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Generalni zadaci Komisije za mlade su: razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života. Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo. socijalne zaštite.

Na primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i žena koje se vraćaju kućama nakon rata. Sweden Tel: +46 8 588 891 00 Email: info@kvinnatillkvinna.se/en/our-partnerorganisations-0. Slakthusplan 3. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih prava. te trgovinu ljudima. strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje ž ivljenje. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja. Druge usluge koje ove organizacije pružaju uključuju psihološku podršku. Osnažuju i educiraju žene aktivistkinje i političarke. Ženske organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije. 145 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija. Različita. Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke pomoći.se/en Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima.kvinnatillkvinna. besplatnu pravnu pomoć.kvinnatillkvinna. pomirenja i mirovnog rada. informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene.se Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. Neke organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama.Kvinna till Kvinna Naziv programa Kvinna till Kvinna Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u konfliktnim područjima. Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija. 121 62 Johanneshov. Za listu partnera u BiH pogledajte: www. BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta). U principu rade samo sa partnerskim organizacijama. Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona.

" Od tog vremena. godine pod Will of the First Viscount Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale "stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja. Visiting Professorships i Visiting Fellowships) Različita. Emeritus Fellowships i Research Programme Grants Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships. Research Project Grants.ac. sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.uk/funding/grant_applications.Leverhulme Trust Naziv programa Leverhulme Trust Leverhulme Trust je osnovan 1925. Različiti tokom godine.ac. Grantovi se daju za sljedeća područja: Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards. stipendiranje i nagrade. stipendije. Fondacija poseban naglasak stavlja na: originalnost projekata. Research Fellowships. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Ovisno o pozivu za projekte. Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte. djeluje u svim akademskim disciplinama. značaj predloženog rada. sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu. Philip Leverhulme Prizes i Major Research Fellowships) Istraživanje po penzionisanju Umjetnost (Arts Scholarships i Artists in Residence) Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks. Study Abroad Studentships i International Networks) Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research Fellowships. 146 Natrag na sadržaj .cfm 1 Pemberton Row London EC4A 3BG Tel: +44 20 7042 9888 Web stranica: http://leverhulme. http://leverhulme. i uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina.

Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili gdje imaju prisustvo.com/about/help-contact-us/europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. homofobije i/ili statusa HIV-a. seksizma. Nije specificirana.levistrauss. Čitav svijet. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoren tokom godine. 147 Natrag na sadržaj . www.žene i mladi imaju pravo identificirati njihova najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju. odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene i omladinu po pitanjima rasizma. i finansiranjem obrazovnih i preventivnih programa kao što je davanje šprica. ksenofobije.Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) Naziv programa Levi Strauss Foundation Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje siromaštva među mladim i ženama. prevencija HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije. te poboljšanje radnih i životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu. Tri vodeća principa našeg globalnog programa su: vjera u osnaživanje . i posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima.com/about/foundations/levi-strauss-foundation/issues-wesupport Web stranica: www. To su izgradnja zajednica .levistrauss.

Lutrija BiH Odnosi s javnošću Mehmeda Spahe 11 Tel: + 387 33 563 539 Email: press@lutrija-bih. Caritasa i Dobrotvora.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Lutrija BiH Naziv programa Lutrija BiH Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine. kulture. pomoći osobama sa invaliditetom. narodnih kuhinja. borbe protiv droga i ovisnosti. smještaj žrtava torture i nasilja. Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50 % dobiti Lutrije BiH.ba Web stranica: www. Na osnovu spefičnih poziva za projekte finansiranih od strane Lutrije BIH. Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim manifestacijama i događajima. i razvoja civilnog društva. koji je do sada išao u budžet FBiH.lutrijabih. Merhameta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. liječenja djece oboljele od teških bolesti. BiH. 148 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? Na osnovu poziva za projekte. amaterskog sporta. bude namijenjen za finansiranje: humanitarnih organizacija poput Crvenog križa. tehničke kulture i inovacija.

000 EUR godišnje. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet. i izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta. skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja. Budžeti i pisma zainteresovanosti su prihvataju tokom cijele godine. Amsterdam The Netherlands Faks: (+31)20 5158 799 Email: info@mamacash.org/page. Mama Cash finansijski podržava: novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i djevojaka. Box 15686 1001 ND. Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5. razvoj lokalnih rukovodstava.mamacash.000 do 50.php?id=2007 www.Mama Cash (Mama Keš) Naziv programa Opšti ciljevi Mama Cash Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih prava širom sveta. Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. mreže aktivista i donatorske zajednice. Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. 149 Natrag na sadržaj . brze reakcije na hitne lokalne potrebe. Ma ma Cash ne prihvata samoinicijativne prijave. Ona teži stvaranju mirnog i prav ednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.mamacash. Čitav svijet.O.mamacash. Više detalja vidjeti na: www.php?id=2007 Mama Cash / Programmes Team P.nl Web-stranica: www.org/page.

prevencije. Maksimalni iznos doprinosa je 150. Ljudska prava / manjine  aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina. godine. i  kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju udruženja za zaštitu životne okoline. Od 1998.000 EUR. transparentnosti i demokratizacije vladinih akcija. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju reformu države i njenih institucija. organizacija civilnog društva i veze među njima. 4. uglavnom u predpristupnim državama.  organizacija pravosuđa. u pravilu kroz organizacije civilnog društva. 3. Zakonodavstvo i pravo  zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona. (2) decentralizacije i deregulacije.  podrška za slobodne medije: radio. Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca. i pomoć u provedbi zakonodavstva .Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) Naziv programa MATRA program Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan doprinos promicanju sigurnosti. Fokus je na (1) povećanju odgovornosti. saradnja se u prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. a minimalan 25. demokratsko društvo sa vladavinom prava. Informacije / mediji  vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini . Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. legitimiteta. 2. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kako u smislu zakonodavnog procesa i sadržaja. integriteta i policije u lokalnim zajednicama. primjena zakona i pravna pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i  reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora. televiziju i novinarstvo (novi ne i časopisi). holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama diljem regije. marta/ožujka 2013. saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. (3) procese donošenja politika i (4) reformu javnih službi. godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se zadovoljila rastuća potreba za potporu središnjim vlastima. Teme podrške su: 1.  lokalna saradnja između opštinskih vlasti. Od 1994. odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava.000 EUR.  usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja demokratskog društva. i  profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana. godine. uprave i finansiranja javnih usluga. uključujući i podršku za korištenje novih medija. Javna uprava / javni red / policija / korupcija  dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili regionalne vlasti. neovisnost sudstva. Tijekom početnog razdoblja program a (1994-1998). Više zemalja uključujući BiH. 150 Natrag na sadržaj . Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko. zahtjev se podnosi u okviru teme životne okoline).

već i kao facilitator.nlambassade. lokalne vlasti i kvazi-vladine organizacije.org/organization/afdelingen/matra/matr a. Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost.nlambassade.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. djelitelj znanja i implementator. Iz tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja. ne sam o kao davatelj sredstava.podrške Aplikacije mogu predati: nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i neprofitne odgojno-obrazovne ustanove.html http://bosnieherzegovina. 151 Natrag na sadržaj . http://bosnieherzegovina.

Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog sporazuma. Značajne. Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili pravi uslovi za učinkovito očuvanje. obalnoj zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku.MAVA – Fondation pour la Nature Naziv programa MAVA – Fondation pour la Nature Od samog početka. Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015 biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom. imamo osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek suočavaju ovi važni ekosustavi. 152 Natrag na sadržaj . Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza. To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva. Mladi: obrazovanje. Različita. Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse. Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja su dragocijen dar ne samo za današnje generacije. nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju. Takvi projekti mogu biti odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti. koristeći pristup od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način. Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama. kao što je navedeno u odjeljcima za svaku regiju. Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge. a i dugoročnim vezama koje nas vežu. u skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi uspjela. ali jasni kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim specifičnim regionalnim ciljevima. Geografski. Tokom čitave godine. Oni će dati jasan doprinos . to znači da podupiremo projekte u Mediteranu.na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva. Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ako i kada je to prikladno. dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama. Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode.izravan ili neizravan . naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije. To su: Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu. Adaptacija klimatskim promjenama: pronalaženje načina suočavanja s posljedicama klimatskih promjena. Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr. već i za one koje će tek doći. CBD. Gradeći na ovim uspjesima.

org Web stranica: www. .pravi partner. http://en.usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e.postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos očuvanju prirode.kvalitet projekta.org/?page_id=32 MAVA – Fondation pour la Nature Rue Mauverney 28 1196 Gland. 153 Natrag na sadržaj . Alpi i Švicarska. i .mava-foundation. Za regionalne grantove: .usklađenost s MAVA transferzalnima temama (prema potrebi). i .potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku.usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima.fondationmava. obalna zapadna Afrika (BiH je među ovim zemljama). te regionalnim ciljevima.održivost rezultata. .Geografsko područje podrške Mediteranski bazen. Za globalne grantove: .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . sa sposobnostima ispunjenja planova. Switzerland Tel: +41 21 544 1600 Faks: +41 21 544 1616 Email: info@fondationmava. Za sve grantove: .

mediadefence. i u iznosu između 5.pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta.mediadefence.law Tel: +44 207 324 4760 Web stranica: www.000 i 25. Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci.000 funti. i .org Skype: mldi. www. povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija.učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim standardima za slobodu izražavanja. To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.Media Legal Defence Initiative Naziv programa Media Legal Defence Initiative Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su pokrenuta protiv njih. Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa terena.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 154 Natrag na sadržaj . Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje aktivnosti: .org/page/funding-and-support-ngos MLDI 2nd Floor Grayston Centre 28 Charles Square London N1 6HT United Kingdom Email: info@mediadefence. Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti slobodu medija.

Područje Mediterana.org/en/Initiatives. uključujući i BiH.medwomensfund. razmjena informacija i iskustava. vođenje finansija i namicanje sredstava. Program donacija Fond ima tri glavna pravca podrške: umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža. podrška u stvaranju lokalnih fondova. Ova veza omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama. 155 Natrag na sadržaj . ali kontakirajte donatora za više informacija.Montpellier France Tel / faks: +33 4 67 670 873 Email: info@medwomensfund.pdf Kako aplicirati? www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti www. individualna podrška: pomoć u učestvovanju na sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti. Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu. U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih organizacija. pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening programima za pripremu projekata.org Web stranica: www. kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom. jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu udruženja. Misija: pružiti. i regionalnom nivou. pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa. Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana. Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u roku od 15 dana.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund. udruženja ili osoba koje rade na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana.org/en/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 47 place du Millénaire 34000 . koordinacija projekata.medwomensfund.Mediteranska žena Naziv programa Fond za mediteranske žene Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između spolova širom Mediterana.html Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s Fund Apt 74. obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim projektima.medwomensfund. ovisno o kontekstu.

realizirani projekti/programi u protekle tri godine. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. kultura i kulturne manifestacije. vjerske slobode. saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta. projekti jačanja studentskog standarda. 11. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. sa rokom prijava u aprilu/travnju. 7. doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije.gov. 8. 9. građansko društvo.Ministarstvo civilnih poslova BiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima: 1. doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na domaćem i međunarodnom planu. Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne organizacije i asocijacije. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim integracijama.mcp. Različita. pomirenje i dijalog među religijama. zaštita potrošača. djeci i starijim licima. historijsko-naučni i istraživački rad. broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca. podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta/programa. 12. udruženja i fondacije od javnog interesa registrirane na nivou Bosne i Hercegovine. socijalna zaštita. projekti pomoći invalidima. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti. Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se: kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju. 13. 3. 156 Natrag na sadržaj . 4. i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim. 6. 10. 14. tolerancija. mladi. Pogledajte web stranicu za više informacija.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ljudska prava i prava manjina. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.). nauka i obrazovanje. i 15. u martu/ožujku. 5. 2. ovisno o projektu. zdravstvo. osobe s invaliditetom i sl.

omladine i sporta Republike Srpske Ciljevi su definirani strateškim dokumentima dostupnim na web stranici.000 Banja Luka Email: mpos@mpos. Finansiranje projekta omladinskih organizacija. Izbor 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske. Tel: +387 51 338 332 Faks: +387 51 338 846 Trg Republike Srpske 1.net Web stranica: www. pogledajte web stranicu za više informacija. najboljem volonteru i najboljem organizatoru volontiranja i obilježavanje Međunarodno g dana volontera (05. sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. "Susreti mladih". Međunarodni seminar za lica sa invaliditetom . Finansiranje omladinskih manifestacija "Studentska zima". avgust/kolovoz). "Republički kamp Crvenog krsta" i dr. Implementacija "Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj 2009-2014".Budžet Omladinskog savjeta Republike Srpske. 78.Ministarstvo porodice. Finansiranje troškova i aktivnosti administracije . Na osnovu poziva za projekte. kao krovne omladinske organizacije u Republici Srpskoj. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Tokom godine na osnovu poziva za projekte.vladars. Ljetni sportski kamp Republike Srpske. Medijska kampanja o značaju porodice. "Kamp prijateljstva".net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/PPP/Pages/Splash. Dodjela republičke nagrade za volontiranje. Sektor za sport: Male olimpijske igre osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. Dodjela stipendija sportistima.aspx Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.vladars. Sektor za porodicu: Projekat "Fond treće i četvrto dijete". "Studentske sportske igre". omladine i sporta Republike Srpske Naziv programa Opšti ciljevi Ministarstvo porodice. Sektor za omladinu: Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih. 157 Natrag na sadržaj . (12. Republika Srpska i BiH. Na osnovu poziva za projekte. decembar/prosinac). Manifestacija "Konferencija beba". Finansiranje projekta Savjet učenika srednjih škola u Republici Srpskoj. Na osnovu poziva za projekte.

doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu. sa rokom prijava u junu/lipnju. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. 158 Natrag na sadržaj . pravni. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. Pogledajte web stranicu za više informacija. i nastavak realizacije započetih projekata. obrazovni. broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija djeluje. ovisno o projektu. Različita. u aprilu/travnju. ravnomjerna regionalna zastupljenost. naglašen humanitarni. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterij a. ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter. organiziranost i broj članova udruženja. potvrđen status i značaj. Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera: kvalitet programa/projekta. kulturni. i program/projekat nije obuhvaćen finansijskom potporom resornog federalnog ministarstva. samoodrživost programa/projekta.fmp.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. znanstveni.Ministarstvo pravde FBiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedinci ma Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera: registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama. kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. uspjeh na međunarodnom i domaćem planu.gov.

Tokom čitave godine. u principu ćemo podržati veće projekte. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih projekata. Nije specifirana. 159 Natrag na sadržaj .minor-foundation. neoprobane mjere i da ti prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj. Prihvatamo projekte koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. U principu smo voljni riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati bez naše podrške.no/apply-for-a-grant Kontakt Email: tore. Fondacija je norveška. ali naš zadatak je međunarodni. Fondacija prima aplikacije norveških i međunarodnih organizacija. eksperimentalne. Želimo podržati inovativne.no Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www.Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) Naziv programa Minor Foundation Grants Program Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim uticajem.braend@minor-foundation. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku. Organizacije civilnog društva.

Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima. Drugi period kreće od 1. Prijave na Monsanto Fund za međunarodne regije su samo uz pozivnicu. biblioteke. Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i inostranstvu. februara/veljače. lokalne javne dobrotvorne organizacije. Novi poziv se otvara 1. pogledajte web stranicu za više informacija. Čitav svijet. Predstavnik Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem projektu. javna sigurnost i razne druge lokalne potrebe Na osnovu poziva za projekte.kao i podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za Monsanto Fund. 160 Natrag na sadržaj .28. te privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo stanovništvo.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.31. naučne centre. jula/srpnja. pristup čistoj vodi. Prijave sada su zatvorene. Lindbergh Blvd. jula/srpnja . avgusta/kolovoza. poljoprivredne programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili dopunjavaju školske programe i zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost hrane. MO 63167 Tel: +1 314 694 1000 Web stranica: http://www. Louis.Monsanto Fund Naziv programa Opšti ciljevi Monsanto Fund Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta .monsantofund. higijenski uvjeti. Monsanto Fund 800 N. Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje. uključujući i škole. Prvo razdoblje je od 1. St. Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u sljedećim područjima: pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta. januara/siječnja . jedinice vlasti.

Movies that Matter
Naziv programa Movies that Matter Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival, a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se preselio u Haag, grad mira i pravde. Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu. Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima. Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća, projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne platforme. Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Zadnjii rok za prijave je bio 15. septembar/rujan 2012. godine.

Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH. Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje. Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena. Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još uvijek u fazi pripreme).

Kriterij podobnosti

-

-

Kako aplicirati?

www.moviesthatmatter.nl/english_index/international /support_programme Movies that Matter Foundation Eric van de Giessen P.O. Box 1968 1000 BZ, Amsterdam Netherlands Email: info@moviesthatmatter.nl Web stranica: www.moviesthatmatter.nl

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

161

Natrag na sadržaj

Nando Peretti Foundation
Naziv programa Nando Peretti Foundation Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti od preko 30 miliona EUR. Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture. Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja. Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama. Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta. Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za podršku umjetnosti u porastu. Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i nužan. Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje, očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo. Nije definirana Zadnji poziv je bio otvoren do 10. marta/ožujka 2012. godine, a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH. Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju biti neprofitne organizacije (udruže nja, fondacije, kulturne asocijacije, univerziteti, akademske institucije, itd.). www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8 The Nando Peretti Foundation Corso D'Italia, 19 00198 Roma, Italia Email: info@nandoperettifound.org Web stranica: www.nandoperettifound.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

162

Natrag na sadržaj

National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for Democracy – NED) NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava. NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava. Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta. Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD. Idući rokovi za prijave projekata su 5. april/travanj i 21. juni/lipanj 2013. godine Čitav svijet. NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za ne zavisne programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima demokratskog političkog spektruma. www.ned.org/grants/grants.html National Endowment for Democracy 1025 F Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20004, USA Tel: +1 202 378 9700 Faks: +1 202 378 9407 Email: info@ned.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

163

Natrag na sadržaj

Network of East-East Women
Naziv programa NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal Project) Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije. Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama. Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potre bni u promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija). Različiti. Otvoreno tokom čitave godine.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html NEWW Book and Journal Project 167 Spring Street, #3 New York, NY 10012 USA Faks: +1 212 226 8091 Email: newwny@igc.org Web stranica: www.neww.eu

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

164

Natrag na sadržaj

NORAD
Naziv programa NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA). U narednim godinama NORAD planira: - osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve, - koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih područja norveške politike razvoja, - pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza norveških aktivnosti razvojne pomoći, - proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi se poboljšala razvojna pomoć, - biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i - razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u učinkovito riješiti složene zadatke. Tematska područja za koja se daje podrška su: - Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike. - Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline. - Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva. - Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku zdravlja za sve. - Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je nepismeno. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Više zemalja uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

165

Natrag na sadržaj

Kontakt Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Norway Tel: +47 23 98 00 00 Email: postmottak@norad. 166 Natrag na sadržaj .no Web stranica: http://www.no/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013.norad.

godinu je planirano 395 miliona norveških kruna. izgradnja kapaciteta javnog sektora / kapacitet pregovaranja. Albaniju i za regionalne inicijative.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/ calls_proposals /grants_balkan. . . sektor pravde i mjere antikorupcije. dobro upravljanje. te razvoj kapaciteta civilnog društva.vladavina prava.Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) Naziv programa Podrška izgradnji mira i države Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom Balkanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. . Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br.pomirenje. i pravilima šeme dodjele grantova.ud@mfa. Generalni prioriteti Norveške su: . Za 2013. .html?id=672140 post.no Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.administrativne reforme. Bosnu i Hercegovinu. 167 Natrag na sadržaj . Makedoniju.regionalna suradnja i regionalne organizacije.energija.no i s-vb@mfa. Srbiju. 1 (2012-2013) Stortinga). Sredstva su dostupna za Kosovo. klimatske promjene i upravljanje resursima. Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4. marta/ožujka. integracije i zaštita manjina.regjeringen. . http://www.reforma sektora sigurnosti. a ukoliko ostane novca novi pozivi će se razmatrani u drugoj polovici godine.

Pogledajte web stranicu za više informacija.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 202 244 Faks: +387 33 21 56 10 Email: dzenana.pavlinovic@palmecenter. 168 Natrag na sadržaj . Dženana Pavlinović Program Coordinator Olof Palme International Center . Žene.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Olof Palme International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana. Potencijalni partneri se potiču da prouče iste prije slanja projektnih ideja.se Web stranica: www. institucija i predstavnika civilnog društva u cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za građane i posebno podzastupljene grupe. mladi i aktivisti u lokalnim zajednicama su naše glavne ciljne grupe. Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012. Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoj a društva. Pogledajte web stranicu za više informacija. ljudska prava i mir.Office Sarajevo Sime Milutinovića 14 71. Pogledajte web stranicu za više informacija. Nije definirana. godini mogu se naći u Results Assessment Frameworks. Palme Centar traži partnerstvo s organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015. a time i svoje vlastite živote. na osnovu poziva za projekte. U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih službenika. Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama.Olaf Palme Naziv programa Palme Center programmes in the Western Balkans Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zemlje zapadnog Balkana.palmecenter.

Pogledajte web stranicu za više informacija. organizacije civilnog društva. . 169 Natrag na sadržaj . Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka. . Slučajevi mogu biti o sljedećim temama: . Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke mreže tokom 2013. kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne programe.Open Data Research Network Naziv programa The World Wide Web Foundation Grants U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje programa otvorenih podataka širom svijeta.000 i 75. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. i .otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama. privrednog rasta. socijalne uključenosti. akademici. stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan lijek za izazove dobrog upravljanja. godine. Vlade.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.otvoreni podaci za pametnije gradove. inovacije i sudjelovanja. postoji potreba za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod kojim uvjetima. Između 25. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 10. međunarodne organizacije. . . .otvoreni podaci i međunarodni razvoj. Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju ključne razvojne teme. ekstraktivne industrije).opendataresearch. Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati.otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja. podaci za male poljoprivrednike). mediji.otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr. septembra/rujna 2012. godine.000 USD. te da bi informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki.otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore.otvoreni podataka u pravosudnim sistemima. .otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i zajednica (npr. kompanije. Većina zemalja u svijetu.

gender ident iteta i izričaja. avgust/kolovoz rokovi svake godine. promoviraju snagu izgradnje zajednice. države porijekla. da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije.org Open Meadows Foundation.000 USD. PO Box 1363 Bronx. seksualnog identiteta i izričaja. 170 Natrag na sadržaj . posebno u ranjivim zajednicama.openmeadows. starosti ili vještina. www. Projekti moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice.org Web stranica: www. Idući poziv je otvoren do avgusta/kolovoza. Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na osnovu rase.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije: da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka. i imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susr eli sa problemima u namicanju sredstava. religije. Čitav svijet. Do 2. USA Tel: +1 718 885 0969 Email: openmeadows@igc. NY 10475. gdje su 15.Open Meadows Foundation Naziv programa Open Meadows Foundation Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu. Inc.openmeadows. februar/veljača i 1 5.

Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju: a. oni koji se često finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i dobro upravljanje. finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru zakonodavstva) i institucija (ombudsmena. d. bilateraln e ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih programa. čak i ako je skroman (10 . u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim poslovima.000 USD. gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim inicijativama. alate kao što su ankete. antikorupcijske komisije. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima. Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju korupcije i uključiti analizu problema. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva. praćenje korištenja javnih rashoda. Treće. c. kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge. te će ih i finansirati. 171 Natrag na sadržaj . istraživačko novinarstvo. Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTF a je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi se postigla vjerodostojnost u dizajnu.Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) Naziv programa Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF) PTF finansira specifične. izrada i provođenje etičkih kodeksa. na način da se osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a ne prelazi 35. podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije. na taj način demonstrirajući posvećenost predloženom projektu.sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima. sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju antikorupcijskih mjera. e.000 USD. vremenski ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove kapacitete. praćenje javnog sektora nabave i privatizacije. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje korupcije. vremenski ograničene aktivnosti ili projekte pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije. implementaciji i monitoringu antikorupcijskih programa. Takve aktivnosti često će uključivati mobili ziranje pojedinaca. zaštita zviždača. Osim toga. f. a najčešće su volonteri koji rade "pro bono". pod nazivom "partnera".000 USD i 25. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni stručnjaci. mehanizmi praćenja i informacijski sistemi. često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim. projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr. diskretne.). b.15% od vrijednosti projekta). PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju imati svoj nezavisni glas. itd. Drugo. Gdje vlade. očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj doprinos. Većina projekata spada u raspon od 10. i g. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i partnera . kao i pristup reformiranju postojećih administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u budućnosti.

ptfund.info Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ptfund.partnershipfortransparency. Novi poziv se očekuje u narednom periodu.org Web stranica: www. 172 Natrag na sadržaj . Čitav svijet.org/apply-grant 1100 15th Street NW. Suite 400 Washington DC 20005 USA Email: info@ptfund. Kriterij podobnosti www.Rok za prijave Geografsko područje podrške Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte.org/apply-grant Kako aplicirati? www.

Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 15. Ne finansiraju filmove. Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno finansiranje na diskrecijskoj osnovi. knjige. umjetničke projekte ili istraživanja . spriječavanje nastanka novih nuklearnih država. DC 20005 Tel: +1 202 783 4401 Faks: +1 202 783 4407 Email: ploughshares@ploughshares.org/what-we-do/apply-grant Washington. godine. okupljaju stručnjake.org. i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti.Plougshares Fund Naziv programa Plougshares Fund Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog oružja. grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje nuklearnog oružja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da: razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta slobodnog od nuklearnog oružja. analitičare. i proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju nuklearnog oružja. te pisanje akademskih disertacija. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata. Pojedinci mogu dobiti grantove. Čitav svijet. 173 Natrag na sadržaj . Dajemo podršku za: promicanje eliminacije nuklearnog oružja. Suite 550 Washington. DC Office Ploughshares Fund 1430 K Street NW.ploughshares. mart/ožujak 2013. Ne finansiraju programe direktnog lobiranja. Web stranica: www. Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja.ploughshares. lobiste i aktiviste za stvaranje zajedničke kampanje. Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja.

Fondacija ne daje potpore plaćanju dugova iz prošlosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org/grant. 174 Natrag na sadržaj . film. osobna putovanja. video umjetnost. bilo profesionalno.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.html The Pollock-Krasner Foundation. Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen zahtjev.pkf. aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. Fondacija će razmotriti potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose na njihov profesionalni rad i osobni život. Nema rokova za predaju aplikacija. Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. zanatski rad. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo. 863 Park Avenue New York. umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja. Veličina potpore određuje se prema individualnim okolnostima umjetnika/ce. www. uključujući i medicinske troškove. New York 10075 Tel: +1 212 517 5400 Faks: +1 212 288 2836 Email: grants@pkf. te ne plaća troškove instalacija. uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka provjere. Stručna izložbena povijest će se uzeti u razmatranje. kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost. Inc. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji imaju istinske finansijske potrebe.Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) Naziv programa Fondacija Pollock-Krasner Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih potreba. Tokom čitave godine. pravnih pristojbi. kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru. ali koje nisu nužno katastrofalne. provizije ili naručene projekte. Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca koji su slikari/ce. Proces apliciranja može potrajati od devet mjeseci do godinu dana. fotografija. Fondacija ne daje potporu studentima ili fondovima akademskog studija. Sve dovršene aplikacije će biti odmah pr iznate i uzete u obzir. Misija Fondacije je međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja. selidbi u druge gradove. Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost. Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za koje Fondacija skrbi. osobno ili oboje. kupnji nekretnina. Dodatne informacije.

pogledati iznad za više informacija.2. . horovi. februar/veljača). muzeja. Ova programska aktivnost podijeljena je na sljedeće četiri pod-aktivnosti: 1.000 EUR i moguće je sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta. pozorišta i plesne grupe).000 do 500. Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. 175 Natrag na sadržaj .000 EUR. Opšti ciljevi programa su:  unaprjeđenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika. godišnja sredstva iz granta u iznosu od 200. . univerziteta. i .000 EUR. 1.000 EUR 1.2.  podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda i  promoviranje međukulturalnog dijaloga.2013 Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika.000 do 60. Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15.000 do 200. s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa. istraživačkih centara.000 EUR.ambasadori kulture (orkestri.2. Podrška projektima u oblasti kulture Podrška je namijenjena organizacijama poput pozorišta. Različiti.3. pogledati iznad za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju proj ektnih prijedloga: 3. stvaralaca i institucija. u trajanju do 24 mjeseca. 1. oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica Programa u trajanju od 3 do 5 godina.mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelat nosti na evropskom nivou). institucija kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa. septembar/rujan) Podrška je namijenjena troškovima poslovanja organizacija koje promoviraju duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom: .1. Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih prijedloga: 3.strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme za strukturni dijalog i grupacije za analizu politike). profesionalnih udruženja.1. Tokom godine.000 do 200.festivali (osim iz audio-vizuelne oblasti i kinematografije). sredstva iz granta u iznosu od 50. Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguće je sufinansiranje do 50% ukupno odobrenih troškova projekta. u trajanju do 24 mjeseca. 1. Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. 2. sredstva iz granta u iznosu od 2. maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50.Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 Naziv programa Program zajednice: Kultura 2007 .

djordjevic@mp.(EACEA): http://eacea.europa. 176 Natrag na sadržaj . sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa.php Kontakti u BiH: Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za nauku i kulturu Kulturna kontakt tačka Edin Veladžić Telefon:+ 387 33 492 555 Faks:+ 387 33 492 632 Email: edin. Education.selimbegovic@fmksa.eu/culture/index_en. Audiovisual and Culture Executive Agency .Geografsko područje podrške BiH.eu/culture/programme/programme_guide_en.com Ministarstvo prosvjete i kulture RS Snežana Đorđevic Tel: +387 51 338 721 Faks: + 387 51 338 877 Email: s.veladzic@mcp.ec.javne ustanove. Program je otvoren za pravna lica . institucije i privatne organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti kulture (osim u audio-vizuelnom sektoru).europa.vladars.php Programski vodič: http://eacea. Fizička lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa.ba Federalno ministarstvo kulture i sporta Negra Selimbegović Tel: + 387 33 254 108 Faks: +387 33 254 151 Email: negra.ec.net Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.gov.

post-produkciju. Ovo je fond za urgentno reagiranje koji daje sredstva u ranim fazama dokumentarnih projekata.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . serije ili drame. režiser filma 'Rollaball' Do 5. http://puma.PUMA.ideje koje nisu snimljene.projekte bilo koje dužine.filmove koji su finansirani iz drugih britanskih izvora. Novac od nagrade nam to omogućava. snimanja i uređivanja.dokumentarnu produkciju. godine. avgust/kolovoz 2012. “Ovih dana većina donatora žele vidjeti 20 minuta grube verzije filma prije davanja novca za projekat. London. . Nagrade se daju tri puta godišnje. Podržavamo jednokratne. 177 Natrag na sadržaj .britdoc. Fond je otvoren za filmske stvaraoce iz čitavog svijeta. kreativne dokumentarne ideje bilo koje dužine i predmeta.TV formate. Šta finansiraju: .” Steven Markovitz.Creative Catalyst Award Naziv programa Opšti ciljevi PUMA.Creative Catalyst Award PUMA.razvoj i produkciju filmova. Šta ne finansiraju: . .org/pages/683/view Channel 4 BRITDOC Foundation 50 Frith Street. . mir i kreativnost. . i .000 EUR. i . u bilo kojem stilu i formi. W1 Great Britain Web stranica: http://britdoc. ali mi smo posebno zainteresirani za ideje koje govore o PUMA-inoj viziji koja za ključne vrijednosti ima sigurnost. .nagrade za završene aktivnosti. novi poziv se očekuje u narednom periodu.Creative Catalyst Award je međunarodni fond za razvoj dokumentarnih filmova. Rok za ljetni poziv je bio 27.razvoj.arhivu i muzičku produkciju.

tako i nematerijalnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti njihov društveni položaj. pogledajte web stranicu za više informacija. godine.raiffeisenbank.Raiffeisen Bank D. Obrazovanje . Kriterij podobnosti Na osnovu poziva. Humanitarno djelovanje . Na osnovu poziva. od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju. kroz pomoć nizu nevladinih. osiguravamo kako materijalnu. a novi se očekuje u narednom periodu. Bosna i Hercegovina Marketing i odnosi s javnošću Zmaja od Bosne bb 71.projekti namijenjeni osobama sa invaliditetom te projekti vezani za djecu u domovima. Raiffeisen BANK d. a koje promiču kultura i sport . pogledajte web stranicu za više informacija. U okviru prethodnog poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja: 1.projekti iz oblasti obrazovanja. 178 Natrag na sadržaj . Zadnji konkurs je bio otvoren do sredine jula/srpnja 2012.000 Sarajevo Web stranica: www. Kultura .D Naziv programa BANKA VAŠIH IDEJA Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije Raiffeisen banke. sportskih i humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih kategorija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se dopri nijeti zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje duha zajedništva. Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu. prijateljstva i solidarnosti.d. Sport . Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte.projekti iz oblasti sporta. trudimo se dati podršku svakoj inicij ativi koja ima značaj za širu društvenu zajednicu.kulturni projekti i institucije od značaja za državu i izgradnju njenog imidža. 2.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 3. Zajedno sa svojim partnerima. 4. Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i Hercegovini.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju na k onzervaciji i pametnom korištenju močvara i njihovih resursa.000 švicarskih franaka. generalno do 40. juni/lipanj 2011.Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio B1 i B2 Operativnog vodiča). Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990. Na osnovu poziva za projekte. www. 179 Natrag na sadržaj . te pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći. Zadnji rok za prijem punih aplikacija je 30. Pogledajte web stranicu za više informacija.Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je dio Organization of Economic Cooperation and Development (OECD).ramsar. Switzerland Tel: +41 22 999 0170 Faks: +41 22 999 0169 Email: ramsar@ramsar.ramsar.org Web stranica: www. novi se očekuje u narednom periodu.Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative Authority.Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i pametno korištenje močvara. .org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__ Ramsar Secretariat Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland. Fondovi mogu biti korišteni za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta.Ramsar Convention's Small Grants Fund Naziv programa The Ramsar Convention's Small Grants Fund Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nazvana Ramsar konvencija. . kao mehanizam podrške zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa. Osnovni kriteriji finansiranja su: . sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom. Čitav svijet. . godine.

Fondacija funkcionira kao medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu. a ne teorijsko učenje.de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/detailedinformation Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen Charlottenplatz 17. te promičući inostranu umjetnost u galerijama Fondacije u Stuttgartu i Berlinu. Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju. 180 Natrag na sadržaj .muzejski tehničari. Germany Faks: +49 711 222 5194 Email: rave-stiftung@ifa. Odabir će se izvršiti u roku od dva m jeseca od gore navedenih rokova.restauratori.ifa. Praktično obrazovanje na radnom mjestu je potrebno. Također.Rave Foundation Naziv programa Opšti ciljevi Program stipendija Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima. Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini.kustosi/konzervatori. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne razmjene. Fondacija inicira izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih umjetnika širom svijeta. i . Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost. Rave stipendija omogućuje profesionalcima iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne kontakte u Njemačkoj.menadžeri kulture iz zemalja u razvoju. Više informacija na: www.de/en/foerderprogramme/ravefoundation/ravestipendien/detailed-information. Tokom svojih kontakata s kustosima širom svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i kulturnom menadžmentu. Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15.300 EUR za period od tri do šest mjeseci.de Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 1. . Aplicirati mogu: . www. septembar/rujan svake godine. D-70173 Stuttgart. .ifa.

program zakona o životnoj okolini. program lokalnih inicijativa. REC svoje okolišne projekte implementira unutar 11 osnovnih organizacijskih jedinica zvanih programi i fondovi: program razvoja poslovanja i životne okoline. umrežavanje i regionalnu saradnju. 25. program klimatskih promjena. 181 Natrag na sadržaj . program politika o životnoj okolini.000 EUR.000 – 35.org 2000 Szentendre Ady Endre út 9-11 Hungary Tel: +36 26 504 000 Faks: +36 26 311 294 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. informacioni program. program javnog učešća. Trenutno nema otvorenih poziva za projekte. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti NVO-i koji rade na područjima životne okoline. Kako aplicirati? www. program izgradnje kapaciteta.rec. ali pozivi za projekte se objavljuju svake godine. NVO program podrške. Srednja i istočna Evropa (uključujući BiH).Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa Opšti ciljevi Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Facilitiramo dijalog o životnom okolišu.

mreže i druge organizacije bez značajnijeg pristupa većim izvorima finansiranja da proslijede svoja znanja podučavanjem drugih u svojoj zajednici za korištenje tih alata. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. 182 Natrag na sadržaj . Glavne aktivnosti u okviru projekata bi trebali biti organiziranje radionica za građanstvo u ciljanim zajednicama.org/apply Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Kako aplicirati? Kontakt http://rising. http://rising. Ne postoji zahtjev za organizacije da budu registrirane.globalvoicesonline. grupe. ali je za odabrane projekte potrebno da imaju račun u banci kako bi mogli primiti međunarodne transfere novca. mart/o\ujak 2013.Rising Voices Naziv programa Pomoć globalnoj populaciji da se pridruže globalnim razgovorima Rising Voices je objavio poziv za projekte za podršku i razvoj nezastupljenih zajednica.000 USD za globalne projekte. Rising Voices daje mikrograntove do 4. Aplicirati mogu fizičke osobe.org/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. tako da mogu početi koristiti sve prednosti sudjelovanja u digitalnim medijskim alatima kroz naše mikrograntove za građane u okviru Citizen Media Outreach projekte. kao i stalna podrška i mentorstvo. Zadnji rok prijavljivanja je bio 1. Ovi mali grantovi pružaju priliku za pojedince. godine. Čitav svijet. grupe i nevladine organizacije. kao i pružanje stalne podrške.globalvoicesonline.

Small Grants Programme c/o FIA Foundation 60 Trafalgar Square London WC2N 5DS. United Kingdom Email: info@roadsafetyfund.: . koalicije za pojas. Na primjer.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja. godine. Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i katalizirale praktične aktivnosti.roadsafetyfund. npr. možda ćete trebati finansijsku pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili propisima za sigurnost na cesti. Čitav svijet. a ne mogu sve aplikacije biti uspješne. c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje. ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi zemalja). b) pokazati katalizirajući efekat. ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova sigurnosti na putevima. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na raspolaganju ograničena.razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti. možda želite pokrenuti pilot kampanju podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak nacionalnog programa.org Road Safety Fund. kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola. d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima. zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od ozljeda.org Web stranica: www. pridonoseći smanjenju povreda u svojim zemljama.Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Naziv programa Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona ljudi do 2020. . .roadsafetyfund. NVO-i. razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act 2010. www. uključujući. Projekti moraju biti: a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action. npr.izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama. januara/siječnja 2013. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31.000 USD po projektu. trebate početno finansiranje ili možda ste za formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim troškovima. gdje je to primjenjivo. 183 Natrag na sadržaj . godine. pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora. Do 30. npr. e) prihvatiti.

međunarodni odnosi.društvo.obrazovanje.asp Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstr. Kako aplicirati? www. Stipendije: .društvo. .zdravlje. i . Pogledajte web stranicu za više informacija.obrazovanje. 184 Natrag na sadržaj .znanost. Nagrade: .međunarodni odnosi.bosch-stiftung. i . i . . 31 70184 Stuttgart Germany Postal address Postfach 10 06 28 70005 Stuttgart Germany Tel: +49 711 46084 0 Faks: +49 711 46084 94 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . .znanost.zdravlje. i .kultura. Takmičenja: . .de/content/language2/html/8171.Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) Naziv programa Opšti ciljevi The Robert Bosch Stiftung Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji poboljšavaju specifična područja života.znanost.međunarodni odnosi. . Programi za novinare: . .obrazovanje.međunarodni odnosi. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka i čitav svijet. . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.društvo. Različiti.

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region Mediterana.Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) Naziv programa Opšti ciljevi Roberto Cimetta Fond The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i vizuelnih umjetnosti na području Mediterana. uključujući i BiH. .literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca.primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pogledajte web-stranicu za više informacija. Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti. poezija. digitalnu umjetnost. 185 Natrag na sadržaj . novi scenariji za pozorište. Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina: . itd. film.vizuelna umjetnost uključujući fotografiju.cimettafund. Kriterij podobnosti Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad.cimettafund. radionice pisanja. Različiti. i . moderni ples. dramaturgija. video umjetnost.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en Fonds Roberto Cimetta c/o ONDA 13 bis rue Henri Monnier 75009 Paris – France T +33 145 26 33 74 Email: grant@cimettafund. ulične predstave. lutkarsko pozorište i interdisciplinarni projekti. Kako aplicirati? www.org Web stranica: www.

Pogledajte web stranicu za više informacija. protivljenje ratu i svim oblicima diktature. socijalnoj pravdi i solidarnosti.rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i vjerskih skupina. . Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. antifašistima i antiratnim pokretima.V.zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj. podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i solidarnosti. . Podrška se daje projektima koji: . 186 Natrag na sadržaj . i zaštita prava demokratskog sudjelovanja. Naglašavajući važnost kritičke analize društva. Na osnovu poziva za projekte. predanost radikalnoj demokratiji. U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika dominacije i eksploatacije.rade na integraciji manjina.rosalux. . intelektualaca i nevladinih organizacija. i .podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju. Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim odnosima u suvremenom svijetu.zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade. ženama.de Web stranica: www. Više zemalja uključujući BiH. kao i doprinos privatnog i javnog sektora. opoziciju imperijalnim silama. stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo orijentiranih institucija. Njemačka Tel: +49 30 443 100 Faks: +49 30 44310 230 Email: info@rosalux. Pogledajte web stranicu za više informacija. stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma.podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad. Fondacija je posvećena aktivnostima sa radnicima.Rosa Luxemburg Stiftung Naziv programa Rosa Luxemburg Stiftung Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom).de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Glavni zadatak Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja . Na taj način Fondacija je posvećena naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma. Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite koncepte političkog obrazovanja. pokreta i organizacija. Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin. . Pogledajte web stranicu za više informacija.

org/grants/default. NY 10075 Tel: +1 212 861 4993 Faks: +1 212 628 3146 Email: info@kressfoundation. Dalje. Različiti. interpretaciju. idući rokovi prijave su 1. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.aspx?id=66 Samuel H. ali nisu unutar tri glavna programska područja. uključujući aplikacije za učionice i online izdavaštvo. Tokom godine. Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u umjetnosti. uključujući tekstualne i vizualne resurse. Kako aplicirati? www. 187 Natrag na sadržaj .aspx?id=90 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kress) Naziv programa Kress Foundation Grant Programs Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene projekte koji promoviraju brigu. Takmičarske donacije se daju samo institucijama.kressfoundation.fotografskih arhiva i glavnih tekstualnih resursa.org Web stranica: www. oktobar/listopad. Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu umjetnosti konzerviranja. Ključna područja interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko . april/travanj i 1. Kress Foundation 174 East 80th Street New York. Ova područja također mogu biti podržana kroz naše stipendije.Samuel H. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org/about/default. poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i arhitekture. Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte koji unaprjeđuju brigu. program podržava napore usmjerene ka integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti. zaštitu. Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju misiju Fondacije. studiranje i predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća.kressfoundation.

Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti 1. Japan Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Saradnja neprofitnih organizacija. Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti 1. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. aprila/travnja i traje do 31. Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije su podobne za apliciranje. 188 Natrag na sadržaj . institucionalizacija neprofitnog sektora. . Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju. a dodjeljuju se j ednom godišnje. www.html Grant Administration Section Project Division The Sasakawa Peace Foundation Nippon Foundation Bldg. . 4th floor 1-2-2 Akasaka.org/e/grants/index.spf.. biznis i javnog sektora. Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka. II. 2. Čitav svijet. izgradnja kapac iteta i Koje aktivnosti se finansiraju? I. Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti. kada se trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji. Minato-ku Tokyo 107-8523.nova era nauke i biotehnologije. Donacije se obično daju na period od jedne do tri godine.Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) Naziv programa Opšti ciljevi The Sasakawa Peace Foundation Grants Dijalog među kulturama i civilizacijama. i . 2. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicam a. 3. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije.novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku. SPF budžetska godina počinje 1.inicijative i dijalog među kulturama. 3. Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima. marta/ožujka.

ali rade i doniraju svoje prihode radu SHL-a. Hrvatska. Ovo je godišnji poziv. Bosna i Hercegovina.de Web stranica: www. Rumunija i Srbija. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja.Schüler Helfen Leben Naziv programa Opšti ciljevi Schüler Helfen Leben Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade. 189 Natrag na sadržaj .schueler-helfen-leben. SHL podržava proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi. Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan.callforproposals. SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. godine.de Web stranica: www. Kosovo. Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba biti između 75.000 EUR. Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo na ovaj jedan dan. godine.de Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Email: projekte@schueler-helfen-leben. tako da se idući može očekivati krajem 2013. Albanija. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata koji će biti podržani. Ovi projekti trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju. Ideja je jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu.000 i 200. Makedonija. godine. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja decembra/prosinca 2012. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati. septembar/rujan svake godine. Kriterij podobnosti Mladi od 18 do 26 godina. Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi.schwarzkopf-stiftung. uključujući Tursku.schwarzkopf-stiftung.). mart/ožujak i 15. InterRail-Global Pass za 30 evropskih zemalja. 15. Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR.Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) Naziv programa Opšti ciljevi Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim evropskim zemljama. 190 Natrag na sadržaj .de Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. intervjui. Kako aplicirati? www. su do 399 EUR. a najviše šest sedmica. Kasnije značajne promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije. Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global Pass. InterRail-Global Pass Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i istraživati Evropu.de/?l=en&area=11&areaS=864&id= Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Sophienstr. Važno je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU. kao i da se suoče s trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama. Putovanje treba imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i razraditi u primjeni. Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i treba trajati najmanje tri.de Web stranica: www. Aplikant treba također navesti koje metode su predviđene za rješavanje teme (npr. 28 – 29 10178 Berlin Tel: +49 30 280 95 146 Faks: + 49 30 280 95 150 Email: info@schwarzkopf-stiftung. itd. Klasični grantovi za putovanja Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede.

. Objavljeno istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj.Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku. a poželjno je nekoliko masovnih medija. .Analiza se temelji na čvrstim izdavačk im ugovorima s najmanje jednim. SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media Support. .Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa zakonom.Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni izvori. uključujući BiH. a razmjena iskustava je snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu. 191 Natrag na sadržaj . Brojne priče i istraživanja su transnacionalni. Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške. . i od tada je podržao veliki broj istraživačkih priča. priče. Kavkaz. dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan. te privatnih fondacija kao što je Open Society Institute. SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu najboljih praksi i istraživačko novinarstvo. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://i-scoop. regionalnoj i međunarodnoj zajednici medija.org/scoop/contact-us Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Nekoliko istraživanja je dobilo međunarodne nagrade.Istraga će otkriti nove. važne informacije od očitog javnog interesa. .org/scoop/how-to-apply Kontakt http://i-scoop.SCOOP Naziv programa Scoop donacije za istraživačko novinarstvo SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003. Rusija.Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i etičkim standardima. Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji.000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte).SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave. Istočna Evropa. Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz različitih područja. SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih poslova Danske i Švedske.Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su uključeni. Kriteriji za aplikaciju: . Pogledajte web stranicu za više informacija. . Do 2. srednja Azija i zapadna Afrika.

kada vidimo da je organizacija spremna preći na naredni nivo razvoja. poboljšati životinjski habitat i/ili educirati ljude da rade na ovim područjima. Podržavamo programe koji promoviraju m ir i pravdu.Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) Naziv programa Shumaker Family Foundation Naša Fondacija postoji kako bi promovirala društvenu pravdu. projekte koji povezuju dva ili više područja i projekte koji mogu biti dovršeni i pokazati znač ajne rezultate unutar tri godine. U okviru obrazovanja.shumakerfamilyfoundation. USA Tel: +1 785 856 7505 Email: request@shumakerfamilyfoundation. finansiramo projekte jačanja organizacijskih kapaciteta.org/wordpress/requests/application 2500 W. smanjiti globalno zagrijavanje. te pokazuju poštovanje i cijene ljudsku različitost u svim oblicima.shumakerfamilyfoundation. Različita. duhovnost i umjetnost. Naše duhovne donacije se daju programima koji pomažu u razumijevanju i izražavanju najdubljih. ipak. kultura. Lawrence KS 66049. Obrazovne donacije se daju projektima za mlade koji inače ne bi imali tu mogućnost.org/wordpress/requests/initial-applicationprocess www. Nemamo geografskih ograničenja. kao što je rasa. obrazovanje. podržavamo projekte koji pokazuju potencijal matematike. 192 Natrag na sadržaj . nauke i tehnologije.org Web stranica: www. npr. U umjetnosti preferiramo projekte koji pokazuju umjetnička iskustva mladih ljudi koji inače imaju ograničene mogućnosti da imaju takva iskustva. 6th Street Suite H. životnu okolinu. ne postoje rokovi apliciranja.shumakerfamilyfoundation. Naš odbor se sastaje svaka tri mjeseca. Umjetničke donacije prije svega podržavaju razmjenu umjetničkih iskustava mladih ljudi koji inače ne bi imali tu mogućnost. fizike i inženjerskih nauka kod djece koja inače ne bi bila u mogućnosti dobiti ova znanja. Također. Preferiramo finansirati inovativne projekte koje implementiraju osobe i organizacije sa velikim iskustvom u inovaciji. Finansiranje obećavajućih projekata. se može prebaciti sa jednog na iduće tromjesečje.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. Naše donacije za društvenu pravdu promoviraju dobrobit grupa ljudi koji su bili obespravljeni ne zbog svoje krivice. seksualna orijentacija i društveni stalež. Pošto primamo veliki broj aplikacija i pošto obilazimo sve potencijalne korisnike naših donacija. Sve organizacije moraju pružiti dokaz ekvivalenta statusu 501(c)(3). lokalni i regionalni projekti dobijaju većinu našeg finansiranja. najsaosjećajnijih dijelova nas samih u duhovnoj izgradnji i služenju i u obnovi onoga što je dobro i plemenito u religijama. Donacije za životnu okolinu se daju organizacijama koje žele obogatiti naš okoliš. spol. za koje trenutno nema sredstava. a pokazuju zanimanje za fantastičan svijet m atematike. religija. izgradnju kapaciteta ili operativne fondove. mogućnosti.

druge finansijske organizacije ili kontakta na terenu. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima.sigrid-rausing-trust. odobravanje granta za napredovanje.sigrid-rausing-trust. Svaki program ima nekoliko podprograma. Grantovi se daju za programe: . Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili glavne grantove. Fondacija tako ne može razmatrati. . koje ćete naći na web stranici.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.građanska i politička prava. ali samo postojećim korisnicima granta. obično u februaru/veljači. W8 7SY. Kako aplicirati? www. UK Tel: +44 207 908 9870 Faks: +44 207 908 9879 Email: info@srtrust. . za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta. Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. junu/lipnju i oktobru/listopadu. Glavni grantovi trenutno variraju između 15. U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva.manjinska prava.Sigrid Rausing Trust Naziv programa Opšti ciljevi The Sigrid Rausing Trust Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust. Mali grantovi su grantovi do 15. i .org/Types-of-Grant-and-Application-Process Eardley House 4 Uxbridge Street London.000 funti. 193 Natrag na sadržaj .društvena i ekološka pravda. u izuzetnim slučajevima.000 funti. Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije. junu/lipnju i oktobru/listopadu. ovaj grant je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi neke organizacije.000 i 850. Povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje.org Web stranica: www. Cijeli svet. Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu.ženska prava. Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od međunarodnih donatora. obično u februaru/veljači.

smilemundo. njega životinja. i zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja. Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za obrazovanje. jednake mogućnosti. imati pre-troškove finansiranja. 1. siromaštvo. http://www. Zadnji poziv za projekte je bi otvoren do 15. 194 Natrag na sadržaj . pomoć za djecu. ali i promjene svijesti ljudi. ljudska prava.smilemundo. utočišta. klimatske promjene. vjerske ili političke svrhe. 2º 2ª A 08002 Barcelona Spain Email: hello@smilemundo.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. obnovljivi izvori energije. privredni razvoj. obrazovanje za životnu okolinu. a novi se očekuje u narednom periodu. zaštita životinja. Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama. ravnopravnost spolova.000 EUR. očuvanje životne okoline i zaštita životinja. zaštita životne okoline. opskrba pitkom vodom. kultura i umjetnost. hrana i poljoprivreda. Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne za Smilemundo podršku. i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. razvoj lokalne zajednice. invaliditet. Udomljavanje životinja. Zahvaljujući micropayment sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši od 2 EUR. novembra/studenog. razvoj nauke. Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja. i potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma dodjele granta. Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline. prava.org Web stranica: http://www. nediskriminacija.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant# C/ Cucurulla nº 9. obrazovanje. Pristup informacijama. ali projekti ne smiju: biti korišteni za poslovne. zdravlje. Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima: Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i zajednici. Pomoć žrtvama katastrofe. spašavanje ugroženih vrsta. beskućništvo. Čitav svijet.Smilemundo Naziv programa Smilemundo Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu.

angažirajući se s različitim dionicima (uključujući vlade. Rezultat je manjak visoko-kvalitetnih primjenjenih istraživanja s jasnim političkim implikacijama. te povećaju unutarnje organizacijske kapacitete. i poduzimaju temeljita i rigorozna istraživanja i razvoj tematske stručnosti kako bi doveli do javnih rasprava na odgovoran i precizan način. imaju inkluzivan pristup na donošenju odluka. međutim. političkih i društvenih reformi u svojim zemljama s naglaskom na državne odgovornosti i efikasnosti. identificirajući i analizirajući političke opcije. 195 Natrag na sadržaj . Centri moraju poduzeti temeljito i kvalitetno istraživanje i razvoj tematskih ekspertiza informišući javnost na odgovoran i tačan način. Više zemalja Evrope uključujući i BiH. Uzimajući u obzir specifičnosti aplikanata i posebnosti nacionalnog konteksta. te pozicionirajući se kao vjerodostojan sugovornik za vlade i druge javne aktere.org/grants/core-and-institutionalsupport-policy-research-centers Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako bi bile razmatrane za finansiranje organizacije moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: ispituju privredna. politička i socijalna reformska pitanja u svojoj zemlji. poboljšaju kvalitete analiza i javnog istupa. Smislena komunikacijska strategija i javno zagovaranje su dakle bitni sastojci da centri doprinesu procesu razvoja politika. ali potiče pristup koji promiče inkluzivne promjene politika kroz kombinaciju metoda istraživanja i javnog zagovaranja. Prije slanja pune aplikacije potrebno je poslati koncept papir. Koristeći različite pristupe te organizacije prave relevantna istraživanja. organizacije trebaju biti u mogućnosti uticati na vladu i druge javne dionike u definiranju prioriteta i razvoju političkih opcija. Strategija TTF-a ne podržava specifične probleme ili teme. Razvoj politika i debata ključni su faktori za učinkovito funkcioniranje demokratije. svaki TTF grant dostavlja jedinstvenu kombinaciju programskih i organizacijskih troškova koji pomažu organizacijama da unaprijede svoja istraživanja i zalaganje. Razvoj i pristup političkim alternativama. i pozicionirajući se kao vjerodostojan partner vladi i drugim javnim akterima. http://www. U cijeloj regiji se pojavio samo mali broj nevladinih organizacija s jasnim političkim programom. firme i javnost) da unaprijede svoje preporuke i stvore prostor za civilno društvo u procesu razvoja politike. Centri imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se dokazi na temelju istraživanja pridonose robusnom procesu stvaranja politike i na kraju do boljih politika. civilno društvo. Otvoren tokom čitave godine.opensocietyfoundations. medije. s naglaskom na državnu odgovornost i efikasnost.Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre ) Naziv programa Osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre Think Tank Fund (TTF) podržava prvenstveno one grupe koje istražuju probleme ekonomskih. Pogledajte web stranicu za više informacija. i dalje će biti ozbiljan izazov za mnoge zemlje u kojima je Fond aktivan. Prepoznajući da će različita pitanja zahtijevati različite načine angažmana.

196 Natrag na sadržaj .Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) Naziv programa Inicijative za prava osoba sa invaliditetom UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) koju je UN Generalna skupština usvojila u decembru/prosincu 2006. Fokusiranje na najmarginaliziranije prakse i grupe. Izgradnja okvira za jednakost: duboko ukorijenjene prakse marginalizacije zahtijevaju ciljane pravne napore kako bi ih iskorijenili. 2. Inicijativa podržava napore u reformama zakona. uključujući mučenje i zlostavljanje. starateljstvo i razdvojeno obrazovanje. Inicijativa podržava uticaj na parnicu i pravno zastupanje. politike i prakse. Štoviše. s posebnim naglaskom na grupe koje doživljavaju više oblika diskriminacije na temelju identiteta. s naglaskom na onima u zatvorima i drugim zaključanim objekatima i žene koje su u većem riziku od nasilja i zlostavljanja. zahtijeva dokaz o tim strukturama i njihovom uticaju na živote pojedinaca. naše finansiranje je proširilo mogućnosti pravnog obrazovanja povećanjem kapaciteta pravnih fakulteta za obuku osoba s invaliditetom. Zagovaranje utemeljeno na dokazima: iskorijenjivanjem duboko ukorijenjene diskriminatorne prakse društvenih i pravnih struktura. Inicijativa podržava napore na jačanju nacionalnih okvira ravnopravnosti i bori se protiv diskriminacije kroz parnice i zakonodavne reforme. tako da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo da se priznaju kao pravne osobe pred zakonom. Inicijativa podržava napore koje dovode u pitanje ove vrste segregacije. pravi pomak paradigme i pruža okvir za razvoj inovativnih pravnih argumenata. Promicanje univerzalnosti CRPD-a. Inicijativa podržava rad kako bi se dokumentirale ove diskriminirajuće strukture i izgradila saradnja u svim disciplinama. Podizanje glasa najmarginaliziranijih: prečesto najviše marginalizirane Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prekidanje segregacije: institucije odvajaju osobe s invaliditetom iz zajednice i ograničavaju njihove mogućnosti samoodređenja i osobnog izbora. Open Society Disability Rights Initiative podržava napore za reformu zakonskih okvira i politika kako bi se CRPD implementirala. Spuštanje u okvire nacionalne provedbe. nečuvena kršenja ljudskih prava. Također. Inicijativa podržava napore da se dokumentiraju uticaji nedostupnosti pravosudnim sudskim sustavima. osobama s invaliditetom su oduzeta prava donošenja važnih odluka o svojim životima što je rezultiralo njihovom "građanskom smrti". 3. kao što su izborni zakoni koji poriču pravo glasa. te osigura odgovarajuću zastupljenost osoba s invaliditetom. Izazovi negiranja poslovne sposobnosti: u mnogim zemljama. Pristup pravdi: diljem svijeta diskriminatorni stavovi i nepristupačnost istražnih postupaka i izjava su prepreke pravdi za osobe s invaliditetom. komunikacijskih i barijera u stavovima. Osim toga. kao što su institucionalizacija. Naš pristup je na tri područja: 1. godine. podupiremo napore za reformu mreže zakona koji utiču na poslovne sposobnosti. Implementacijske strategije Kultiviranje sudske prakse i izgradnja prakse u lokalnim zajednicama: da bi se osigurala pravna sredstva i okruženje za povrede prava. Segregacija se također događa kada su osobe s invaliditetom spriječene sudjelovati u zajednici zbog fizičkih. dešavaju se unutar institucija.

ako vam se ne javimo u roku od 30 dana vaš prijedlog se ne razmatra.opensocietyfoundations. Inicijativa radi na osnaživanju osoba s psihološkim i intelektualnim poteškoćama. Međutim. Kako primamo mnogo više zahtjeva za finansiranje nego što možemo podržati. Inicijativa neće finansirati pružanje izravnih usluga osim usluga pravnog zagovaranja. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Izabrani kandidati će biti pozvani da podnesu koncept papir. podržaće napore kako bi naznačili ili zalagali se za učinkovite programe pružanja usluga ili pravljenje promjena u pravnom okviru koji će olakšati pružanje usluga. Otvoren tokom čitave godine. http://www.org ukratko opisujući predloženi projekt. žena s invaliditetom i drugih marginaliziranih dionika kako bi govorili vlastitim glasom. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants/disability-rights-initiative Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.grupe su isključene iz sudjelovanja u invalidskoj zajednici ili im je uskraćeno pravo promoviranja svojih problema. 197 Natrag na sadržaj . Za prijavu za grant u okviru Disability Rights Initiative zainteresirane organizacije trebaju poslati email na adresu disabilityrights@osi-dc.

etničkih manjina. nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. Početkom 2011. te osoba s intelektualnim teškoćama. priručnik koji opisuje 20 mehanizama borbe protiv torture koji može biti korišten u zdravstvu. južnoj i istočnoj Africi. Program također traži veću državnu odgovornost i transparentnost u zdravstvu. kao koordinator Kampanje. zagovaračke i strategije mobilizacije zajednice kako bi istovremeno povećali svijest o mučenju u zdravstvu i zahtijevali kraj zlostavljanjima. seksualnih i rodnih manjina. Pogledajte web stranicu za više informacija. ponekad čak do mučenja ili okrutnog. srednjoj Aziji. Pravna definicija mučenja i zlostavljanja je dovoljno široka da obuhvati čitav niz zlouporaba koje nastaju u zdravstvenim sistemima. jugoistočnoj Aziji i Kini. Priručnik pokriva UN kao i afričke. ovisno o okolnostima. Prema međunarodnom pravu nanošenje teškog bola i patnje od strane državnog aktera ili s državnim poticajem. te osigurali vladinu odgovornost. 198 Natrag na sadržaj . ljudskim pravima i pravdi u kojoj se zdravstvena politika i praksa te vrijednosti odražavaju i temeljeni su na dokazima. odnosno žena i djevojaka s invaliditetom i/ili oni koji žive s HIV-om koji se steriliziraju bez njihovog pristanka ili razumijevanja na inzistiranje svojih skrbnika ili zato što njihovi doktori donose odluke da nisu podobni za podizanje djece.Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) Naziv programa Borba protiv torture u zdravstvu Public Health Program za cilj ima izgradnju društva posvećenog inkluziji. mogućnosti angažmana i prethodni rad na torturi u zdravstvu. Program je prije svega aktivan u srednjoj i istočnoj Evropi. Partneri kampanje koriste pravne. negiranje jeftinih i učinkovitih lijekova protiv bolova za oboljele pacijente koji se bore s ovisnosti. Zlostavljanje je posebno rasprostranjeno kod brige o socijalno marginaliziranim grupama poput osoba koje žive s HIV-om. kako bi unaprijedili postojeće napore na rješavanje mučenja. predstavljati mučenje ili zlostavljanje. Open Society Foundations je razvio 20 mehanizama za borbu protiv torture u zdravstvu. Širok raspon ozbiljnih zlouporaba u zdravstvu je dokumentiran. Ipak. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program radi na jačanju kapaciteta organizacija i lidera koji predstavljaju marginalizirane zajednice u zalaganju za bolje zdravstvene politike i prakse. ljudi koji koriste droge. godine koalicija organizacija koje djeluju u borbi protiv teških kršenja ljudskih prava u zdravstvu je pokrenula Kampanju za zaustavljanje mučenja u zdravstvu povećanjem državne odgovornosti za zlostavljanja u zdravstvu. prečesto su to mjesta gdje se su ljudska prava veoma ugrožena. procedure. Zdravstvo bi trebalo biti sistem gdje su ljudska prava realizirana. Nakon razvoja priručnika OSF. pristankom ili slaganjem može. na primjer. evropske i američke sisteme ljudskih prava. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine. Za svaki mehanizam istražuje mandat. poziva na podnošenje prijedloga projekata organizacija zainteresiranih za korištenjem jednog ili više mehanizama opisanih u Priručniku.

199 Natrag na sadržaj . Projekat pošaljite Lydia Guterman.org. http://www.opensocietyfoundations. koordinatorici Kampanje zaustavljanje torture u zdravstvu na lguterman@sorosny.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants/fund-counter-xenophobia za Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

te identificiranjem novih strategija za reformu kaznenog pravosuđa. te procjenu efikasnosti postojeće pravne pomoći u cilju promicanja veće odgovornosti i dobijanja pouzdanih i vjerodostojnih podatak o opsegu problema. pravnu zaštitu i zalaganje za nove politike katalizirajući rasprave. te osiguranje osnove osporavanje nezakonitog pritvaranja. fond nastoji povećati profil pitanja kaznenog prava na globalnom nivou. nadzora sustava. Fond također podržava povezanost između nacionalnih napora i međunarodnih i regionalnih partnera na razvoju centara ekspertize.Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) Naziv programa Globalni fond za kazneno pravosuđe Unatoč teškim i upornim povredama prava u kaznenim sustavima širom svijeta. Gdje su postojeći napori države u potpunosti neadekvatni. u isto vrijeme šireći sposobnosti međunarodnih partnera poticanjem postojeće mreže i sudjelujući u ciljanim zagovaranjima. 200 Natrag na sadržaj . dijeljenjem iskustava. traženje odgovornosti. Pogledajte web stranicu za više informacija. Osiguranje pristupa pravosuđu: pružajući pomoć zatočenicima na sistematski način kao što su podnošenje jamčevine. Prioritet se daje projektima u zemljama u kojima postoje pogoršanja uslova pritvora i dokazi o diskriminaciji u sistemu. Identificiranjem nacionalnih grupa s vezama u međunarodnim i regionalnim mrežama. Izgradnja veza na regionalnim i međunarodnim raspravama: fond podržava partnere koji imaju za cilj određivanje prioritete prava okrivljenika u kaznenim regionalnim i međunarodnim raspravama o vladavini prava i ljudskim pravima. Open Society Global Criminal Justice Fund fond nastoji ojačati angažman civilnog društva u zaštiti prava optuženika. organizacije civilnog društva i skupine mogu naučiti što funkcionira u praksi i koje vrste intervencija mogu biti efikasne u postizanju dugoročnih promjena. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fond podržava grupe u poduzimanju angažmana kako bi se utvrdile uspješne strategije i mogući prostor za prevazilaženje prepreka. učinkovita reforma ostaje problem u mnogim zemljama. Fond podržava civilno društvo u nastojanjima da se izgradi mreža. Potrebni su podaci za dizajn intervencija. Priprema reformi: grupe civilnog društva se moraju angažirati s vladama da unaprijede značajnu promjenu politika. Fond podupire organizacije civilnog društva da poduzimaju napore zagovaranja pojedinačno ili u koaliciji s drugim grupama kako bi zaštitili prava onih koji su u pritvoru. Fond podržava grupe u pristupu mjestima pritvora. aplikacije ili pružanje pravne pomoći. Global Criminal Justice Fund podržava grupe koje rade na sljedećim prioritetima: Razumijevanje veličine problema: nedostatak pristupa mjestima pritvora i informacije o zatočenicima predstavlja ozbiljan izazov za uspješnu reformu kaznenog pravosuđa. Global Criminal Justice Fund pruža podršku nacionalnim kampanjama koje kombiniraju monitoring. te istražujući propuste. organizacije civilnog društva moraju biti u stanju osmisliti strategije kako bi se osiguralo da su prava optuženika tema vladinih reformi. razmjene najboljih primjera iz prakse. raspravu o problemima koordinacije unutar sistema. Ako je primjereno fond također podržava parnice u ime zatočenika protiv nezakonitih praksi.

Namjera je da se odgovori pošalju unutar mjesec dana od njihovog prijema koncept papira. Čitav svijet.opensocietyfoundations.org. Dokument treba uključivati sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Kako bi aplicirali za grant kod Open Society Global Criminal Justice Fund zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email adresu criminaljustice@osi-dc. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 201 Natrag na sadržaj . Odabrani aplikanti će biti pozvani da pošalju puni prijedlog projekta na razmatranje. http://www.org/grants/global-criminal-justice-fund Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i procjenu ukupnog budžeta i vremenski okvir za aktivnosti. poziv je stalno otvoren.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. uključujući i BiH. informacije o organizaciji aplikantu i projektnim partnerima.

podrška novim događajima. uključujući i BiH.000 USD. Različita po kategorijama.org/grants/global-debates Kontakt http://www. ali najviše do 50. poziv je stalno otvoren. Program globalnih debata je pokrenut u 2011.org/grants/global-debates Kako aplicirati? http://www. podrška postojećim aktivnostima. osigurati do tri godine finansiranja fakultetima. Ovaj 20 miliona USD vrijedan program će. Grantovi su također dostupni za institucije koje nastoje promovirati javne rasprave u široj zajednici koju pomažu.Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate) Naziv programa Program debata Open Society Youth Initiative potiče studente da se uključe u kritične. 202 Natrag na sadržaj . te da zagovaraju pozitivne promjene širom svijeta. Četiri su područja koja Soros finansira: debate organizirane od strane konzorcija srednjih škola i univerziteta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Kriterij podobnosti http://www. Čitav svijet. i podrška online debatama. među ostalim. godini zbog jačanja debatnih programa u srednjim školama i univerzitetima širom svijeta.opensocietyfoundations.opensocietyfoundations. univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama u promicanju i integriranju debata u svim disciplinama. debate sponzorirane od strane odjela škola unutar srednjih škola i univerziteta.opensocietyfoundations. obrazložene rasprave o pitanjima od značaja za njihove živote i zajednice. debate u studentskim klubovima i društvima. Grantovi su dostupni za institucije koje imaju ili vrlo male debatne programe ili ih uopšte nemaju.org/grants/global-debates Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Inicijativa mladih podržava programe debata i događanja u visokom obrazovanju i za mlade ljude širom svijeta na bilo kojem jeziku. Cilj je pomoći aktiviranju učenika/ca u pitanjima politike koja će imati trajan učinak na njihovu budućnost.

Osnovno finansiranje i izgradnja kapaciteta organizacija: dok su se LGBTI grupe za ljudska prava pojavile šrom svijeta. proizvoljni pritvor i diskriminacije u zapošljavanju. Kroz LGBTI Rights Initiative. seksualno zlostavljani i to samo zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Gay. nasilje iz mržnje i dalje prevladava. LGBTI Rights Initiative podržava razvoj regionalnih mreža kako bi se olakšala veća Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. obrazovanju i zdravstvenoj brizi. a često nisu podržane od šireg civilnog društva. Inicijativa također podržava međunarodne i nacionalne ljudskopravaške grupe angažirane na zastupanju i pormoviranju LGBTI prava. mnoge od tih grupa ostaju na marginama svojih društava. imaju malo pristupa resursima. one se i dalje suočavaju sa velikim preprekama. biseksualca. homoseksualca. U najmanje sedam zemalja osobe mogu biti pogubljeni zbog homoseksualnog ponašanja. stanovanju. transrodne i međurodne osobe (LGBTI) cilj kršenja ljudskih prava. Kazne su duge zatvorske kazne. zagovaranje. biseksualca. LGBTI Rights Initiative pruža finansiranje lokalnim grupama i regionalnim mrežama u zemljama u razvoju. kako bi se osiguralo da LGBTI grupe dobijaju finansijska sredstva. 203 Natrag na sadržaj . Također će podržati globalne inicijative zastupanja koje promiču prava LGBTI osoba i njihove napore na lokalnom nivou. Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki. homoseksualca. Regionalne mreže: glasovi lokalnih aktivista u zemljama u razvoju često se ne čuju u međunarodnim raspravama o LGBTI pravima i aktivizmu. Unatoč ovim izazovima i prožimajućoj diskriminaciji.Soros: Lesbian. Osim toga. ali nisu ograničene na. LGBTI Rights Initiative pruža podršku jačanju kapaciteta LGBTI grupa i regionalnih mreža u zemljama u razvoju u zastupanju osoba koji su cilj diskriminacije i drugih povreda ljudskih prava na osnovu njihove seksualne orjentacije ili gender identiteta. posebno u zemljama u razvoju. homoseksualci. iako ove grupe za ljudska prava sada postoje u svakoj regiji na svijetu. mučeni. Initiative radi u saradnji sa Soros fondacijama i programima. Open Society Foundations želi osnažiti LGBTI zajednice kako bi promovirale i branile njihova ljudska prava. obrazovanje i istraživanje. Bisexual. Soros pruža finansijska sredstva izravno lokalnim grupama da pokriju osnovne aktivnosti koje mogu uključivati. biseksualci. nedostatak priznanja od strane šire zajednice i civilnog društva te ograničenim resursima. transrodnih i međurodnih osoba Širom svijeta su lezbijke. posebno nadopunjujući rad poduzet od strane lokalnih grupa. uključujući društvene stigme. ali isto tako i potrebnu podršku koja im om ogućuje rast. odrasle homoseksualne odnose kriminalnim ponašanjem. a oni se često suočavaju sa organiziranim nasiljem i uznemiravanjem od strane vladinih i nevladinih grupa. njihovo pravo na slobodu izražavanja i okupljanja su često negira. postoji vrlo malo donatora koji pružaju izravnu podršku lokalnim LGBTI grupama. Oni su ubijani. jačanje i održivost svoje organizacije. Čak i u zemljama koje ne kriminaliziraju homoseksualno ponašanje. transrodnih i međurodnih osoba) Naziv programa Prava lezbijki. mučenje i prisilno psihijatrijsko liječenje. dokumentaciju. sve više LGBTI osoba se uključuje u žive i rastuće globalne društvene pokrete kako bi unaprijedili svoja prava. Međutim. kada LGBTI ljudi pokušavaju organizirati priznanje svojih osnovnih ljudskih prava. porodičnim pravima. silovani. Druga ozbiljna kršenja ljudskih prava protiv LGBTI osobe su invazija na privatnost. Više od 80 zemalja smatra dogovorne. Osim toga. zajedno s vanjskim partnerima.

Međunarodni. povrede nisu dobro dokumentirane u usporedbi s onima protiv transrodnih osoba ili gej i biseksualnih muškaraca. Prava lezbijki: Lezbijke i biseksualne žene se često suočavaju s dvostrukim slojem diskriminacije na temelju njihove seksualne orijentacije i roda.Kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. regionalnom i međunarodnom nivou. Međunarodne i nacionalne grupe koje rade na zastupanju će također biti uzete u obzir.org/grants/lesbian-gay-bisexualtransgender-and-intersex-rights 204 Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Budući da mnogi od tih napada javljaju u domovima. te ciljeve za narednu godinu i glavne aktivnosti koje planiraju da bi ih unaprijedili. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. LGBTI Rights Initiative potiče organizacije čiji je rad u skladu sa gore navedenim prioritetima da podnesu koncept papir. Gender identitet i izražaj: pošto transvestiti izazivaju rodne stereotipe. Grupe koje rade na pitanjima rodnog identiteta i izražavanja su često najviše marginalizirane u LGBTI zajednici i imaju najmanje pristupa resursima i podršci. regionalna i međunarodna zalaganja koje nastoje kapitalizirati ovaj napredak. Inicijativa nastoji osnažiti ove mreže za promicanje i obranu LGBTI prava na nacionalnom. Isti treba uključiti sljedeće: . Kako bi aplicirali na grant. zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email lgbtirights@osi-dc. Natrag na sadržaj . Inicijativa će dati prioritet organizacijama usmjerenim na njihova prava. nadopuniti lokalne napore i izgraditi zamah za još veći napredak.Pozadinske informacije o organizaciji aplikantu kao i o svim ključnim partnerima. . regionalni i nacionalni projekti zastupanja: značajan napredak je postignut u posljednjih nekoliko godina u priznavanju LGBTI prava. Poziv je otvoren tokom čitave godine. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Ako vam se ne javimo unutar toga vremena molim vas da pretpostavite da vaš projekat neće biti razmatran. Oni su česte mete silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja. Cilj nam je da svaki koncept papir pregledamo unutar mjesec dana. LGBTI Rights Initiative će obratiti posebnu pozornost na podršku za te grupe i aktiviste.org. Kao rezultat toga često iskustva lezbijki i biseksualnih žena mogu dobiti manju pozornost. Državno i nedržavno nasilje protiv transrodnih osoba zabilježeno je u većem dijelu svijeta. Seksizam koji prevladava u širem društvu je također prisutan u LGBTI zajednici.saradnja i razmjena između uspješnih strategija među grupama koje rade u sličnim kontekstima. LGBTI Rights Initiative podržava nacionalna. U mnogim dijelovima svijeta ove mreže nemaju sredstva čak ni za za osnovne operacije.opensocietyfoundations. . http://www. Ako je projekat za osnovno finansiranje treba uključiti osnovne ciljeve grupe. oni često doživljavaju najpretjeranije vrste kršenja ljudskih prava.Procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir. Prioritet će se dati lokalnim grupama i regionalnih mreža koje djeluju u zemljama u razvoju i regijama u kojima postoji najveća potreba za podrškom .

org/grants/mental-health-initiative Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa invaliditetom. Prema tome. Inicijativa također pruža tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije. dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama. napišite na jednoj stranici pismo sa sljedećim informacijama: cilj i svrha organizacije. Inicijativa također pruža podršku org anizacijama koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama. Pogledajte web stranicu za više informacija. socijalne skrbi. te podržava zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama. zahtjevana suma. Mnogi grantiji pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćam a mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime odgovarajuću podršku. Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje. obrazovanja i politika zapošljavanja. te prema razvoju vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja. http://www. i neki biografski detalji o liderstvu organizacije. Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region. inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se fokusiraju na živote zajednica. Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje. ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini. projekat za koji se traži fionansiranje.Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) Naziv programa Inicijativa za mentalno zdravlje Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva. deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije. 205 Natrag na sadržaj . Ako rad vaše organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de predate puni prijedlog projekta. rane intervencije inkluzivnog obrazovanja.opensocietyfoundations. opremu. Poziv je otvoren tokom čitave godine.

već i proaktivno otkrivaju podatke kako je propisano RTI zakonom u toj zemlji. Podrška se također daje za napore koji osiguravaju učešće širokog spektra aktera civilnog društva iz različitih područja. Grupe se mogu fokusirati na objavljivanje pojedinih vrsta informacija kao što su informacije vezane za okoliš ili zdravlje ljudi ili na informacije kao što su godišnja izvješća državnih tijela. Dokumentiranje. Iako su kampanje za podršku donošenju novih zakona ključne u zemljama gdje isti ne postoje. Podrška se također daje grupama koje mogu pružiti osnovnu pomoć drugima pomažući im da koriste RTI zakone. Te grupe trebaju imati vještine za podnošenje zahtjeva. informacije se mogu koristiti u zalaganju za promjene politike ili promicanje šireg uključivanja javnosti u donošenje odluka vlade. poduzimanje parnica i monitoringa učinka vlade. Prečesto su grupe prisiljene Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nakon toga ulaganjem u kapacitete i resurse potrebne za njihovu provedbu. Više od 80 zemalja širom svijeta imaju zakon koji garantira pravo na informacije javnosti i osigurava pristup državnim evidencijama. Fond podupire napore civilnog društva kako bi se osiguralo da vlasti ne samo odgovoraju zahtjevima za informacijama. Open Society Right to Information Fund pruža potporu organizacijama civilnog društva koje rade na promicanju pune provedbe RTI zakona. istraživanje i umrežavanje: razumijevanje kako zakoni funkcioniraju u praksi zahtijeva kritičko istraživanje o tome kako grupe koriste te zakone kako bi postigle svoje ciljeve. Ohrabruju se i prijedlozi projekata grupa koje nisu prvenstveno usredotočene na RTI. Na primjer. Mnoge zemlje su poduzele prve korake u usvajanje zakona o pravu na informacije.Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) Naziv programa Fond prava na informacije Pravo na informacije (RTI) je fundamentalno ljudsko pravo koje je kritično važno za realizaciju drugih prava kao i za za postizanje učinkovite demokracije. Gdje RTI zakon u toj zemlji ne uključuje proaktivno otkrivanje zahtjeva. žalbe. Informacije moraju biti dobivene kroz RTI zakone te zemlje. Fond podržava projekte koji kombiniraju strategije za dobivanje informacija na temelju RTI zakona s vjerodostojnim planovima za korištenje tih podataka. Fond podržava inicijative koje grade svijest o korisnosti RTI zakona. 206 Natrag na sadržaj . Fond daje podršku naporima civilnog društva u sljedećim područjima: Centri ekspertize: RTI zakon stavlja pravnu obavezu vladi da otvori svoje djelovanje ka javnosti. Na nacionalnom i regionalnom nivou Fond podržava grupe koje mogu poslužiti kao središta ekspertize u njihovoj zemlji ili regiji i djelovati kao efikasni posmatrači napretka vlasti. a ne druge propise. kako bi imali udjela u provedbi tih zakona. proširuju zajednicu korisnika tih zakona i obrazuju grupe na dobivanju informacija kroz RTI zakone koje se mogu koristiti za daljnje političke ciljeve. neuspjesi u provedbi postojećih zakona mogu potkopati snagu tog globalnog pokreta u nastajanju. Ove vrste napora otkrivaju kako RTI zakoni mogu stvoriti mogućnosti za dubljim angažmanom civilnog društva u političkim odlukama koje utiču na njihove živote. Proaktivno objavljivanje: građani mogu učinkovitije držati vladu odgovornom kada su informacije proaktivno objavljene pravodobno i u pristupačnom obliku. Kampanje pokrenute otvorenim pitanjima: organizacije civilnog društva sve više koriste RTI zakone potičući raspravu i unapređujući reforme na nizu pitanja. Fond podržava grupe da rade na promjenama zakona mijenjajući takve odredbe. ali bi željeli koristiti RTI zakone u svom radu.

Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija.osloniti se na anegdotične dokaze kako bi saznale o naporima drugih zagovornika. informacije o organizaciji aplikantu i partnerima u okviru projekta. http://www. Koncept papir treba uključiti sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Tokom čitave godine. 207 Natrag na sadržaj . mogućnosti za razvoj najboljih praksi i umrežavanja u pojedinim zemljama i pokretima mogu dopustiti iskusnim organizacijama razmjenu znanja sa grupama u zemljama u kojima su RTI zakoni novi i lokalna ekspertiza se i dalje razvija. Fond će svoje odgovore poslati mjesec dana po prijemu pisma.org/grants/right-information-fund Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. i procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir projekta. Fond podržava ovu vrstu umrežavanja i učenja kao i projekte koji dokumentuju korištenje RTI iskustva i pružaju analizu koja će biti od koristi drugima. U isto vrijeme.opensocietyfoundations.org. Odabrani aplikanti će biti pozvani da podnesu puni prijedlog projekta.opensocietyfoundations. Kako bi aplicirali na ovaj fond organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije ili tri stranice na adresu righttoinformation@osi-dc. Rok za prijave Geografsko područje podrške Više zemalja uključujući i BiH.org/grants/right-information-fund Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

stvaraju nove mogućnosti za povećanje su djelovanja Roma u procesima Dekade na lokalnom i nacionalnom nivou.Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Naziv programa Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Roma Initiatives podržava direktne zagovaračke aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Projekte mogu poslati organizacije i osobe iz navedenih zemalja. borbu protiv nasilja i zločina iz mržnje. Projekti finansirani od strane Roma Initiatives trebaju promicati aktivno sudjelovanje i vođstvo Roma koji su izravno pogođeni pitanjima kojima se projekat namjerava baviti. projektni grantovi i individualne stipendije.org/grants Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. te pruža tehničku pomoć i finansiranje nevladinim organizacijama koje zastupaju nacionalne politike i planove o pitanjima Roma na lokalnim i državnim nivoima. kako bi se jačali glasovi i prisutnost zagovornika romskih prava. Fokusirajući se na prioritetna područja kao što su obrazovanje. i osnaživanje Roma . Aplikacije se primaju bilo kada tokom godine. jezik i medijsko predstavljanje). Različita. Dekada služi kao okvir za aktivnosti i praćenje poboljšanja socio-ekonomskog statusa Roma u cijeloj regiji.org/grants Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tematska područja koja su podržana su: javno zagovaranje za promjene u politici i praksi. 208 Natrag na sadržaj .opensocietyfoundations. zapošljavanje. i povećavaju i poboljšavaju javnu raspravu o Dekadi u širim društvenim i ekonomskim političkim područjima. poput onih koje se odnose na antidiskriminacijske i jednake mogućnosti. problematiziranje negativnih stereotipa. istoriju. Roma Initiatives će podržati akcije romskih NVO-a koje dovode do donošenja. prava manjina (npr. Kroz donacije Roma Initiatives će dati podršku aktivnostima koje: šire javnu svijest i podršku Dekadi. Osim prioriteta Dekade Roma Initiatives također podržava projekte zagovaranja koji rješavaju i druga pitanja. zdravstvo i stanovanje. http://www. povratnike i tražitelje azila. te praćenje izbora.grantovi za institucionalni razvoj. identitet.opensocietyfoundations. Zagovaranje je shvaćeno kao organizirani napor pojedinaca ili grupa na izradi politika i praksi povezanih s predstavljanjem dokaza i argumenata za promjene. ljudska prava i interese izbjeglica. pogledajte web stranicu za više informacija. isprave o identitetu. Više zemalja uključujući i BiH. provedbe i praćenja nacionalnih i lokalnih politika i akcionih planova vezanih za Dekadu uključivanja Roma. te mobiliziranje javne podrške za predložene promjene. raseljene osobe. finansiranja. jačaju praćenje politika i programa Dekade. U području zagovaranja Roma Initiatives također daje grantove za podršku učešća na ključnim međunarodnim konferencijama i događajima.

youthpolicy. Do 10. Youthpolicy. Imajte na umu da grantove ne mogu dobiti fizičke osobe ili profitni entiteti. Pružajući javni pristup informacijama. 209 Natrag na sadržaj . neformalno učenje. rad u zajednici. Potencijalne teme stranice uključuju ali nisu ograničene na: učešće i građanstvo. Youthpolicy. http://www.org čini strateški doprinos utemeljenju razvoja politike i prakse u području rada s mladima.org za cilj ima konsolidiranje znanja i informacija o pitanjima omladinskih politika u svijetu.orgcuration-20121204. i uvođenje i promoviranje zajednice omladinske politike u svijetu.razvijen uz inicijalnu podršku Open Society Foundations. linkova. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren.V. poticanje sudjelovanja mladih širom svijeta.youthpolicy. vijesti.pdf http://www.000 USD ili trajanje od jedne godine. Svi prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku. osiguranje informacija o omladinskoj politici. Projekti ne bi trebali prelaziti 10. Čitav svijet. od analiza i formulacija do implementacije i evaluacije. Portal će služiti kao riznica znanja s open-source softverom koji će povezivati aktere politika širom svijeta. istraživanje i znanje. youthpolicy.org/sites/default/files/youthpolicy.org.org ima za cilj: pružanje informacija i orijentacije. djeca i prava. životna okolina i održivost. Projekti se trebaju usredotočiti na stvaranje sadržaja o određenim temama na polju omladinske politike. Radeći kao globalni resursni centar za omladinske politike. globalne politike borbe protiv droge.000 USD. i pravda. aktivizam i volonterizam.Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika) Naziv programa Omladinska politika Youth Initiative of the Open Society Foundations poziva na predaju projekata koji će razvijati i podržavati tematske s tranice na novom globalnom portalu za mlade www.opensocietyfoundations.org je projekat Demokratie & Dialog e. multikulturalizam i manjine.org/grants/youth-policy Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Organizacije koje traže sredstva moraju biti NVO-i. dokumenata.opensocietyfoundations.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren.Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) Naziv programa Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi Open Society Foundations stavlja visok prioritet na zaštitu i poboljšanje života ljudi u cijelom društvu. podržati i promicati rad omladine u Evropi koja se bori protiv ksenofobije i netolerancije i promiče inkluziju. Grantovi mogu pokriti samo troškove direktno vezane za provedbu novih inicijativa. korištenje novih medijskih alata za borbu protiv ksenofobije i diskriminacije. političkom i društvenom životu svoje zajednice se snažno preporučuje. uključivanje manjinskih skupina. kompjutere.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. iako ne i isključivo. poput Roma. privrednom. 210 Natrag na sadržaj .pdf http://www. borba za podizanje svijesti o važnosti i prednostima uključivanja. integracija manjinskih i većinskih zajednica. Prijedlozi za promicanje punog sudjelovanja mladih s mentalnim ili tjelesnim invaliditetom u kulturnom. a posebno marginaliziranih i isključenih zajednica. Aplikanti se obeshrabruju da traže sredstva za iznajmljivanje prostorija.000 EUR. http://www. Prepoznajući da je u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti mladim ljudima teško osigurati finansijska sredstva potrebna da svoje ideale prenesu u djelo. podrška neće biti data za aktivnosti ili projekte koje aplikant već implementira.org/sites/default/files/rfp-xenophobiaracism-europe-20130115. Open Society Youth Initiative nastoji identificirati. političkom i socijalnom životu zajednice. Do 2. društvenom. Ovaj grant program ne daje stipendije za istraživanja i za provedbu inicijativa lobiranja ili pokrivanje troškova školarina i poduka.opensocietyfoundations. Open Society Foundations poziva na podnošenje prijedloga novih i inovativnih inicijativa koje promiču toleranciju i uključivanje i/ili borbu protiv rasizma i ksenofobije u Evropi. kupovinu vozila ili međunarodna putovanja.opensocietyfoundations. Traže se prijedlozi projekata koji će se fokusirati na područja kao što su: politički i građanski angažman mladih. Određen broj zemalja u Evropi uključujući i BiH. kao i oni koji žele eksplicitno promicati. u privrednom.

institucije. Kategorija donacija: . . godinu je okončan. a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su: . Kategorija sponzorstva: . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati primjer etičnog. Email: donacija@sparkasse.socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo).Sparkasse Bank Naziv programa Program donacija Sparkasse Bank Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013. Sljedeća mogućnost apliciranja je krajem 2013.sparkasse. i .mladi (obrazovanje.sport (paraolimpijski sport. udruženja i fondacije.Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih.cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo). institucijama i medijima. . Konkurs je otvoren za pojedince.filantropija na djelu (projekti humanitarnog.Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice u kojoj poslujemo. volonterizam i upošljavanje mladih).ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem. Javni tender za 2013. .ba Web stranica: www.sparkasse. Aplikanti ne mogu biti organizacije i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke. godine. Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. 211 Natrag na sadržaj .Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta.mladi (obrazovanje i mladi. i .ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki projekti). godini. Različita. sporta. za donaciju ili sponzorstvo u 2014. .ba i sponzorstva@sparkasse.sport (sportske aktivnosti djece. a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja. socijalne brige i zaštite životne sredine. . . mladih i nevladinih organizacija). ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima obrazovanja. podrška manjim klubovima i osobama). zapošljavanje i poduzetništvo). . filantropskog karaktera koje predlažu i implementiraju zaposlenici). Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd www. uzimajući u obzir prava i potrebe klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja. raznovrsnosti i pristupačnosti usluga naše banke. medije sa partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji Bi H. kulture.

Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada: .Spencer Foundation (Fondacija Spencer) Naziv programa Program donacija Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno). školskim sistemima i visokoškolskim ustanovama. Fondacija predano podržava visoku kvalitetu istraživanja odgoja i obrazovanja. Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi napredak u obrazovanju.organizacijsko učenje u školama. Suite 1600 Chicago.spencer. Čitav svijet.000 USD. www. učenje i nastavni resursi.000 USD i 350.spencer. i . Od 2006. 212 Natrag na sadržaj . na osnovu poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.poučavanje. a preko svojih istraživačkih programa i jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i programe osposobljavanja i srodne djelatnosti.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/content. godine.svrha i vrijednosti obrazovanja. .cfm/apply The Spencer Foundation 625 North Michigan Avenue. . Između 40. Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja.odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti. IL 60611 USA Tel: +1 312 337 7000 Faks: +1 312 337 0282 Web stranica: www.

Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Naziv programa Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju problema u svojim zajednicama. video i web). decembra/prosinca. i .000 USD.grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi. distribuiraju informacije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i. .pružaju usluge. Starbucks Foundation daje grantove između 10. kada su u mogućnosti da samostalno djeluju.pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci zajednicama i globalnom građanstvu. identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice.com/index. Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete: .starbucksfoundation. implementirajući i procjenjujući ishode u odnosu na ciljeve. daju obuku i/ili grade široku mrežu.prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade ljude u dobi od 12 godina i više. praveći plan djelovanja. 213 Natrag na sadržaj . Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1.starbucksfoundation.osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama. Grantovi se daju na period od jedne godine.pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine. Čitav svijet. novembra/studenog i 15.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD i 30. . Podržava organizacije koje: .cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12 www. i . . .komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije (printane.pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za provedbu ideja. Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta. www.

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. NY 10022 USA Tel: +1 212 909 3600 Faks: +1 212 750 3536 Web stranica: www. što je čini jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD.starrfoundation.Starr Foundation (Fondacija Starr) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1. ali na osnovu preporuka osoblja. www. Donacije se daju za različita područja navedena ispod.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima: obrazovanje.25 milijardi USD. odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne preporuke od strane osoblja ili odbora. kultura. i životna okolina.html 399 Park Avenue – 17th Floor New York. javne politike. medicina i zdravstvena skrb. ljudske potrebe. Ovisno o području finansiranja. Čitav svijet.org/guidelines.starrfoundation. Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta. 214 Natrag na sadržaj .

org/grants/stepbeyond/apply Kontakt http://www. Evropa. 215 Natrag na sadržaj . sarađivali i uticali jedni na druge. Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u čitavoj Evropi. Kriterij podobnosti NVO-i i pojedinci. kako bi razmjenjivali različita viđenja. ECF's program mobilnosti se zove STEP Beyond.org/grants/stepbeyond/about Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ecflabs.ecflabs. Kako aplicirati? http://www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren. Umjetnici i kulturni radnici trebaju biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima i saradnicima u drugim zemljama. 300 – 700 EUR. uključujući i BiH. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja.Step Beyond Travel Grant Naziv programa Step Beyond Travel Grant Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju.

worldbank. SIEF ima za cilj poboljšati učinkovitost razvojnih politika širenjem dokaza o uticaju skalabilnih programa na ljude. http://web. Zadnji rok je bio otvoren do početka juna/lipnja 2012.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. prehranu i obrazovanje. (III) usluge pružanja osnovnog obrazovanja i (IV) zdravstveni sistemi i pružanje usluga. a novi poziv se očekuje tokom ove godine. Pogledajte web stranicu za više informacija. Planirano je da fond bude otvoren do 2018. osobito uticaja tehnika vrednovanja. i gornje-srednjim prihodima su Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Pogledajte web stranicu za više informacija. kroz regionalne radionice i oruđa. Kroz tematske skupine programi će generirati dokaze u više zemalja o tome kako programi rade u različitim kontekstima. Stečeno znanje će pružiti dokaze za izradu učinkovitijih politika i programa.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/ 0. donje-srednjim kvalificirane za podršku. zdravlje i razvoj.html SIEFimpact@worldbank. Unaprijediti pristup rezultatima evaluacija uticaja na politike. Ciljevi Fonda su: Generirati čvrste dokaze o učinkovitosti razvojnih programa koji utiču na zdravlje.. Unutar ovih područja istraživanja različite vrsta programa su dobrodošle. uključujući i programe prijenosa novca i programe koji podržavaju više intervencija.contentMDK:23147035~menuPK:6508083~page PK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727. (II) snabdjevanje vodom. Pod prvim pozivom za podnošenje prijedloga projekata fokus je bio na četiri tematska istraživačka klastera odabrana zbog svojih strateški važnih politika: (I) ishrana u ranom djetinjstvu.Strategic Impact Evaluation Fund Naziv programa Program donacija World Bank je uspostavila novi fond nazvan “The Strategic Impact Evaluation Fund” (SIEF) uz podršku vladinog odjela Velike Britanije Department for International Development. Izgradnja kapaciteta za razumijevanje i korištenje monitoringa i vrednovanja. sanitacija i higijena vezana uz razvoj. Svrha Fonda je provesti i podržati istraživanja procjene uticaja programa na ublažavanje siromaštva i poboljšanje života ljudi.00. godine. Zemlje sa niskim. 216 Natrag na sadržaj . godine.

Međutim. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Prvi dan svakog mjeseca u godini. Kako aplicirati? http://student-grants. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.com – besplatne usluge za smještaj cimera i studentski smještaj širom svijeta. grant možete potrošiti na na što god da želite! Do 1.Students Grants Program (Program donacija za studente) Naziv programa Program donacija za studente Student Grants je fond usmjeren na finansijsku podršku studentima. Student Grants program je podržan od CasaSwap.eu/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. komunalne račune. itd. 217 Natrag na sadržaj .program studentskih stipendija podržava studente iz cijelog svijeta s jednokratnom donacijom do 1000 EUR. CasaSwap. rentu. akademske knjige i materijale.student-grants. putne troškove kada ide u inostranstvo.000 EUR.eu/student-grant-application Kontakt www. Dobro je poznata činjenica da je studentski život često karakteriziran ograničenim finansijskim sredstvima .com je postao vodeći i naširoko priznat partner mnogim univerzitetskim institucijama širom svijeta. Studenti koji dobiju stipendiju obično je potroše na pokrivanje školarina. Čitav svijet.

Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između razvoja i post-produkcije. Potrebne su prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za projekat koji se predlaže.org Web stranica: www. Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj kategoriji. Primjeri prethodnog rada također moraju biti dostavljeni.umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.000 USD. kratki filmovi ili slike su poželjni. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja: .000 USD i 50. i .potencijal za društveni angažman.org/programs/documentary-fund Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. postoji dodatna kategorija u kojoj možete aplicirati za isti projekat. Kako aplicirati? www.sundance. te novim strategijama multi-platformaškog angažmana. Nije potrebno slati primjere prethodnih radova.org/programs/documentary-fund Email: dfp@sundance.sundance. Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i završene dijelove. Između 20.globalnu relevantnost. Poziv se objavljuje dva puta godišnje. 218 Natrag na sadržaj .savremena socijalna pitanja. Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual konačnog filma. .Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova. ali isječci.Sundance Institute Documentary Fund Grants Naziv programa Sundance Institute Documentary Fund Grants Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za projekte koji pokazuju: . Audience Engagement grantovi su za podršku inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana. Ako ste već primili grant Fonda. . .

pogledajte web stranicu za više informacija. Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima u potpori razvojnog procesa. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Većina donacija je u iznosima od 3. mladi. te privatni sektor. Jednom godišnje.worldbank.org. Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz društvenih procesa donošenja odluka.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva.Svjetska banka . Ključni dionici mogu uključivati vladine agencije. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. multilateralne i bilateralne agenci je.CSF) CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman marginaliziranih i ranjivih skupina. fondacije. godine. CSF rijetko finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira doprinose od strane drugih donatora.Fond za civilno društvo Naziv programa Opšti ciljevi Fond za civilno društvo (Civil Society Fund .000 USD.000 USD do 7. kao što su žene. 219 Natrag na sadržaj . ljudi s niskim primanjima i ljudi iz ruralnih područja. gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2012. Na osnovu aplikacije. organizacije civilnoga društva.

Ovisi i pozivu za projekte.Swedish Development Agency .SIDA) Naziv programa Opšti ciljevi SIDA Grants Program SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova života. U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije NVO-i. Čitav svijet.se Valhallavägen 199 105 25 Stockholm Switchboard: + 46 8 698 50 00 Faks: +46 8 20 88 64 Email: sida@sida. Kriterij podobnosti Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e). Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoreno. 220 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www.sida.se Web stranica: www. jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.sida. razvojni projekti.SIDA (Švedska razvojna agencija .

ekonomija i zapošljavanje. . zajedničke teme i projekte koji omogućavaju sinergiju.osnovne javne usluge. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.političke stabilnosti.Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) Naziv programa Programi podrške Švicarska od 1996. Na osnovu specifičnog poziva za projekte.vladavina prava i demokratija. Program se koncentrira na četiri domena rada. 221 Natrag na sadržaj . Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina Piruša 1 71. Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA). . i . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.zdravstvo. putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih programa.admin. kao pitanjima povezanim sa svim drugima.ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i zapošljavanju.net Web stranica: http://www. Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za koordinaciju aktivnosti. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini. i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO). koji je dio Saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE). .funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim građanima u BiH. sigurnosti i funkcioniranju demokratskih struktura i procesa. Nije definirana. .ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi. Pogledajte web stranicu za više informacija. Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje podrške u procesu tranzicije i e vropskih integracija dajući doprinos poboljšanju: . Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 030 Faks: +387 33 271 500 Email: sarajevo@sdc. .swisscooperation.

222 Natrag na sadržaj .O. Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene promjene. donacije za porodice i međunarodne donacije. CA 94129-0903 Tel: +1 415 561 6400 Faks: +1 415 561 6401 Email: info@tides. Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima.Tides Foundation (Fondacija Tides) Opšti ciljevi Tides Foundation Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz filantropiju. Nije specificirana.tides. Kriterij podobnosti Čitav svijet.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? www. Generalna podjela je na rad sa institucionalnim partnerima. Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na principima poštenja.org/i-want-to/find-funding Tides Foundation P. jednakosti i održivosti svijeta.tides.org Web stranica: www. Box 29903 San Francisco. korporativno davanje.

i .program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz individualne donacije putnika. MA 02021 SAD Tel: +1 781 821 5990 Faks: +1 781 821 8949 Email: info@tourismcares.Tourism Cares Naziv programa Grant Program Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na ku lturnim.tourismcares.iz SAD.van SAD. . Od kraja 2011. Bona fide. Organizacija aplikant treba biti: . http://www. Različita ovisno o pozivu za projekte. i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje kao neprofitna organizacija. ILI . Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org Web stranica: www. istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta. Ovi zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija.grantovi širom svijeta. neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama.org/grants 275 Turnpike Street Suite 307 Canton. Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje k roz tri grant programa: .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine.specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima. 223 Natrag na sadržaj .tourismcares. registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim ograničenjima.

"Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međuna rodnu zajednicu. društveni okviri. dinamičnih i živućih zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge. Kako aplicirati? http://www. Istraživački projekti daju u sljedećim područjima: prenošenje i stvaranje kultura. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj program donacija.jp/english/program/ Kontakt Web stranica: www. Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli d oprinijeti razvoju novih programa. Pomoći će u promoviranju partnerstva i saradnje sa drugim fondacijama u Japanu. trenutnim programima sa potencijalom da naprave veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim organizacijama. cilj "revitalizacije zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih. Fondacija je uspostavila dva programa podrške. na osnovu želje Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi podupiru jedni druge.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 224 Natrag na sadržaj . pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i problemima životne okoline. Različiti.toyotafound. Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima.toyotafound. Fondacija odabire projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva. Različita. Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama. Program istraživačkih donacija se fokusira na "Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije".jp/english/inquiry/index.or. a kao praktičniju poruku. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. te sarađuje sa korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na efikasan način.or. kao i međunarodnim organizacijama. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike donacija Fondacije. Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog života i aktivnosti". razvoj osobne i međuljudske komunikacije.Toyota Foundation (Fondacija Toyota) Naziv programa Program donacija (Grants Program) Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka većoj ljudskoj sreći". i ostalo.

TRADUKI
Naziv programa Programi prevođenja TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska. Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za e vropske i međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra 2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA. Program potpore za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih knjiga te književnosti za djecu i mlade 20 . i 21. stoljeća ima za cilj poticati razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara, kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini. Različita. Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2013 i 1. februar/veljača 2014. godine. Region uključujući i BiH. U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski, slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence. http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&%20view =article&id=91&Itemid=64 Hana Stojić (Koordinatorica regionalnog ureda u Sarajevu) Hadži-Idrizova 10 71.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 204 683 Email: stojic@traduki.eu Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content& view=article&id=72&Itemid=63

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

225

Natrag na sadržaj

Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa The Trust for Mutual Understanding TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline. Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za projekte zaštite životne okoline. Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke, radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost. Umjetnost i kultura: - arhitektura, - povijest umjetnosti i arheologija, - zaštita i vođenje umjetnosti, - rukotvorine, - dokumentiranje kulture, - kuratorska istraživanja, - ples, - izložbe, - zaštita istorije, - muzeologija, - muzika, - umjetnost perfomansa, - pozorište, i - vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje, fotografiju, štampanje, skulpture, video). Životna okolina: - zaštita bioraznolikosti, - korištenje energije, - zakoni i politike zaštite životne okoline, - razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija, - sigurnost i zdravlje životne okoline, - korištenje zemlje, - zaštita vrsta i staništa, i - održivi razvoj. Različiti. Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU, ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se susreće dva puta godišnje. Idući rok za slanje upita je 1. m aj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za slanje pune aplikacije. Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa. Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju, Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu. Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju 501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

226

Natrag na sadržaj

apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u projektu i volju da administrira projekat. Kako aplicirati? www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/ 6 West 48th Street, 12th Floor New York, New York 10036-1802 Tel: +1 212 843 0404 Faks: +1 212 843 0344 Email: tmu@tmuny.org Web stranica: www.tmuny.org

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

227

Natrag na sadržaj

Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)

Naziv programa

Fond za autohtona pitanja Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj, kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće autohtonih ljudi. Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva desetljeća", kao što su: - promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i projekata; - promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života, pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom na načelo slobode i informirani pristanak; - redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične raznolikosti autohtonih naroda; - usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na žene, djecu i mlade; - razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih naroda i poboljšanju njihovog života. Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u iznosu od 5.000 USD. Zadnji poziv za predaju projekata je bio otvoren do 01. oktobra/listopada 2012. godine. Čitav svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Kontakt

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

228

Natrag na sadržaj

TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine. TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučno održivi razvoj. Ciljevi rada su: prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima u zemljama u razvoju, odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju, promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke, tehnologije i inovacija, i poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju. TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa naučnog talenta iz zemalja OIC-a. Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije. Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja. 31. avgust/kolovoz svake godine. Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera , do 40 godina starosti. Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

229

Natrag na sadržaj

Podrška XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa usmjerenih na društvene promjene.xminy.nl Web stranica: www. Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora.nl/files/Eng%20-%20Application%20form. neinstitucionaliziranim organizacijama. Čitav svijet. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na marginama svojih društava. https://www.xminy.nl/english Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.doc XminusY Solidarity fund De Wittenstraat 43-45
 1052 AL Amsterdam
 Nederlands Email: info@xminy. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti našu vlastitu političku poziciju i strategiju.XminusY Naziv programa XminusY XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina. Prioritet dajemo lokalnim društvenim pokretima. XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji doniraju novac Fondu. XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju. XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja. XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje. Ne postoji rok prijave za slanje aplikacija XminusY. Pogledajte web stranicu za više informacija. 230 Natrag na sadržaj . Kriteriji za naše šire područje: XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada.

Da bismo to uradili tražimo kompetentne. Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje zdravlja najugroženijih populacija u svijetu. primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i strategije kontrole. promicanje i širenje inovativnih pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja. Međutim.UBS Optimus Foundation Naziv programa Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. Obrazovanje i odgoj Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje obrazovne mogućnosti za djevojčice. upravljanju i zaposlenicima. da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće potrebe. Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja. rizično ponašanje. Aktivno promičemo prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih sponzora. da je kvaliteta nastave poboljšana. Osim toga. Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. dugotrajne posljedice na moždanu arhitekturu. Pogledajte stranicu za više informacija. inovativne partnerske organizacije koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. područje rada Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa skrbi. i gdje je to potrebno. Globalna zdravstvena istraživanja U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom. Misija: Podržavamo razvoj. psihičko funkcioniranje. Činimo sve napore kako bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni učinak. sa savjetima. validaciju. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. mentalno zdravlje. Zaštita djece Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja. te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u školama. kao i razvoj. socijalno funkcioniranje. Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsk u predanost klijentima. vjersku ili etničku pripadnost. Podržavamo partnere finansijski. 231 Natrag na sadržaj . životni vijek i zdravstvene troškove. Zalažemo se za stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja. Projekti prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti potencijalno pogođene djece. Na osnovu poziva za projekte. važno nam je da sve manje djece napušta školu prije vremena. zaštitu i zdravlje obespravljene djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku. Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne.

usmjeren na najugroženije zajednice. 232 Natrag na sadržaj . jačanje kapaciteta.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pokazuje potencijal za uticaj. inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje. projekti se uklapaju u naša prioritetna područja. izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira. jedinstveni. pokazuje potencijal za skalabilnost.html UBS AG Bahnhofstr.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation /applications_support. 45 P. radi se na nedovoljno podržanim područjima. sveobuhvatna analiza dionika. dobro definirana.O. http://www. Box CH-8098 Zurich Swityerland Tel: +41 44 234 1111 Web stranica: www. dugoročni angažman u zajednici nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete. i konkretni i mjerljivi rezultati. transdisciplinarni. rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama.Kriterij podobnosti "zaštita od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj hemisferi. zbog potrebe za djelovanjem u tim zemljama.ubs.ubs. holistički i integrirani pristup. zapadnim i industrijskim zemljama. jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi tekućih projekata.

grants. Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu. USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte.globalno zdravstvo. tokom čitave godine. 20523-1000 USA Web stranica: www. www. Trošeći manje od pola postotka federalnog budžeta.grants. i . i pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter. .United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD . oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji. Ovisno o vrsti poziva za projekte. poljoprivredu i trgovinu. D. 233 Natrag na sadržaj . USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara. Agency for International Development Ronald Reagan Building Washington. s jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih tržišta.jsp Information Center U.C.usaid. uključujući i BIH.gov/ba ili www. te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju. Našim radom podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva američke inostrane politike kroz: . ovisi o vrsti poziva za projekte.razvoj demokratije. USAID radi širom svijeta kako bi postigao ove ciljeve.ekonomski rast.gov Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Ova briga je obilježje SAD -a širom svijeta. prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć. najčešće uključujući i organizacije civilnog društva.USAID) Naziv programa Agencija SAD za međunarodni razvoj SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za bolji život.S.gov/applicants/apply_for_grants. Različita.

istraživačke. Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine. psihološki i fizički uticaj rata i konflikta. razvoj planova rada i obrazovanje. www.mediji i konflikt. biblioteke.analizu i prevenciju konflikta. i .medijaciju i rješenje konflikta. USIP podržava aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina.C. ali nisu ograničena na: . . . identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi. . uključujući: javne i školske institucije.religija i izgradnja mira. Generalno donacija je u iznosu od 50. 234 Natrag na sadržaj .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. programe obuke i dijaloga. 20036 Tel: +1 202 457 1700 Faks: +1 202 429 6063 Web stranica: www.post-konfliktni mir i operacije stabilizacije. razvoj praktič arskih resursa i oruđa. upravljanja i rješenja konflikta. .000 USD do 120. Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena.ekonomija i konflikti.usip.United States Institute of Peace (Američki institut za mir) Naziv programa 2010 Annual Grant Competition USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja. Tematska područja interesantna za USIP uključuju.Washington.žene i djevojke u konfliktu i građenju mira. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. vještina i pristupa. interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode. Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom. D. rok prijave je obično do početka oktobra/listopada. filmove.000 USD. .socijalni. . USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i inostranstvu.usip. trening ili obrazovne institucije. Jednom godišnje.org/grants-fellowships/annual-grant-competition United States Institute of Peace 1200 17th Street N. Osim toga USIP podržava projekte prevencije. i promovira izgradnju mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. radio programe i druge medije. .W. Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa dodatnim pitanjima.

html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih grupa u demokratskim procesima. kako bi se njihovi glasovi čuli. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva. promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva. pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i integritetu. 235 Natrag na sadržaj . tako i onim u konsolidiranim demokratijama. te finansira projekte koji za cilj imaju širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima. osnaživanje civilnog društva uključujući osnaživanje žena. regionalne i međunarodne organizacije. 50. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta. sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta.000 USD do 500. UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije civilnog društva. na taj način prevodeći k oncept "demokratije" u praktična rješenja za ljude.000 USD. Čitav svijet. kako onima u tranziciji. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih prava na terenu.un. novi se očekuje krajem ove godine.org/democracyfund/Applicants/applicants_materials. obrazovanje o građanskim pravima i registraciji. uključujući Bosnu i Hercegovinu.un.UNDEF Naziv programa United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija) UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005. godine. godine kao United Nations General Trust Fund. kao i neovisna tijela. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. www.org/democracyfund Direktorij donatora mart/ožujak 2013. decembra/prosinca 2012. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju i širenju demokratije širom svijeta.

i . godine.000 USD.poticali nastanak novih kulturnih industrija. (tj. žene i druge društvene grupe. Između 10. Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi: .000 USD i 100. juna/lipnja 2012. i predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u članku 7 Konvencije iz 2005. - - Kriterij podobnosti - - sve zemlje u razvoju članice Konvencije. prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija ili jačanje postojećih. NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. Kako aplicirati? www. a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 30. sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih situacija na svom području u skladu s člancima 8.UNESCO International Fund for Cultural Diversity Naziv programa International Fund for Cultural Diversity UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora. ljudske resurse. itd. godine. uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. ojačali odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao menadžment. koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. regionalnom ili inter-regionalnom nivou.) . U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja. Veliki broj zemalja širom svijeta.olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izraza i. pod prijetnjom ili im je potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje. prema potrebi. 236 Natrag na sadržaj .ojačali postojeću kulturnu industriju.unesco. i 17. Konvencije i srodnim operativnim smjernicama.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva.

mcp.ba Web stranica: www.gov.vukovic@mcp.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 492 552 (SG).gov.camur@mcp.Kontakt UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo civilnih poslova Trg BiH 1 71. +387 33 492 598 Faks: +387 33 492 632 Email : biljana. jelena.ba (SG). 237 Natrag na sadržaj .ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.gov.

000 Sarajevo Tel: +387 33 239 400 Faks: +387 33 552 330 Email: registry@undp. Zmaja od Bosne b. suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze. 71. Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva registrirane u BiH. građanima dostojanstven život. UNDP u BiH od 1996. podstičemo izgradnju državnih kapaciteta. bez obzira na spol. U svojim nastojanjima da omogući bh. te povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva. Pogledajte web stranicu za više informacija. podršku svjedocima. p omaže u mobilizaciji sredstava. te zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. te unutar zajednice donatora. prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala. BiH.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. UNDP-ove programske aktivnosti su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih skupina. Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH. Konsultacije sa Vladom. UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja. sprovođenje neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima.United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) Naziv programa UNDP program podrške Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.b. vjeru ili etničku pripadnost. reformu sudstva. kao i promjenu fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj. Kroz svoje aktivnosti i pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.ba Web stranica: www. 238 Natrag na sadržaj . u skladu sa pozivima za projekte. godine pomaže BiH da što učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. izgradnju lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta.undp. pokazuju da očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva. U svim našim aktivnostima.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je otvoren do 1.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Onlineapplicationsystem.ohchr.aspx Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na web stranici Fonda (www. psihološke. nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica. godine. 239 Natrag na sadržaj . aprila/travnja 2012. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada.aspx) Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on -line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove. Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona.UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) Naziv programa Grants Program Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16.org Web stranica: http://www. Grantovi su do 20.ohchr. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH – 1211 Geneva 10 Tel. decembra/prosinca 1981. Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture.org.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines. Ova pomoć može da ima oblik medicinske.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis.aspx Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. možete poslati email na sljedeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr.: + 41 22 917 9315 Faks: + 41 22 917 9017 Email: unvfvt@ohchr.000 USD. pravne ili socijalne usluge. Kriterij podobnosti http://www.

pravne i finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena. prisilni i rani brak i prodaja žena. Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao savremeni oblici ropstva. Generalno se podržavaju projekti veličine do 15. seksualno ropstvo. Faks: (41 22) 928 90 50. Rok prijave za ovu godinu je bio 31. ali obično će dobiti niži prioritet. humanitarne. podrška iz Fonda će se dati proširivanju.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryMainPage. kao rezultat savremenih oblika ropstva. kmetstvo. Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih organizacija. Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao što je klasično ropstvo. prodaja djece i djeca u oružanim sukobima. maj/svibanj. Aplikacije vlasti. kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi također se mogu kvalificirati za projekte podrške.UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Naziv programa UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122. parlamenata ili administrativnih entiteta.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryGrantCycle.000 USD.aspx Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kroz uspostavljene kanale pomoći. Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164 Email: SlaveryFund@ohchr.ohchr.org Web stranica: www. ali se u posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40. političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive www. 240 Natrag na sadržaj .000 USD.aspx United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UNCFS) Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. tr govina ljudima i ljudskim organima. najgori oblici dječjeg rada. dužničko ropstvo. prisilni rad. a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva.

UN Women spaja i gradi na osnovama uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda.000 USD. Ovaj fond je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i politika u konkretna postignuća na ženskim pravima. Glavne uloge UN Women su:  podrška među-vladinim tijelima. UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu spola.  katalitički grantovi su između 100. Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške :  implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5 miliona USD za period od dvije do četiri godine. Ovi grantovi podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o nacionalnim ili lokalnim planovima. globalnih standarda i normi. kao što su Commission on the Status of Women. u njihovim pripremama politika.000 USD i 500. Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima. Generalna skupština UN-a je napravila UN Women.Fund for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. pružanjem odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom.  Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). za jednu ili dvije godine. godine. 241 Natrag na sadržaj . koja su bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:  Division for the Advancement of Women (DAW). UN Trust Fund to End Violence against Women Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova. Do stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a. uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka.UN Women Naziv programa Programi podrške Jula/srpnja 2010. politikama ili zakonima.  pomoć državama članicama za provedbu tih standarda. Vođen od strane UN Women u ime UN sistema.  International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW). tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena. Fund for Gender Equality Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora nam ijenjena radu na značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. Pritom. i  United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko učešće na lokalnom ili državnom nivou. okupljanjem resursa i mandata za bolje rezultate. UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda . politikama ili zakonima koji promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni za implementaciju.

org UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina UN House Zmaja od Bosne b. godine. Veličina donacije Ovisno o pozivu za projekte.  politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja. Čitav svijet. 242 Natrag na sadržaj . 71. UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama. Pogledajte web stranicu za više informacija. kao i drugim uslugama i podršci. 304 East 45th Street 15th Floor New York.  pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. a vodi je UN Women u ime UN sistema. i  angažman "novih" aktera i strateških grupa.b.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 293 400 Faks: +387 33 552 330 Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte.  odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka.  osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za "nultu toleranciju". Kroz donacije se podržavaju:  strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo. NY 10017 United States Tel: +1 212 906 6400 Faks: +1 212 906 6705 Web stranica: www.UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996.  provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava.unwomen.

Afrika.UAF) obezbjeđuje pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svijetu. lokalno ili globalno. i . opšte programske aktivnosti. UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci.Podržan .urgentactionfund. Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF .situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna. Fond za hitne akcije dodjeljuje grantove u tri kategorije: .Nepredviđen i vremenski hitan . Maksimalan iznos je 5.000 USD. rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje.aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava.Strateški . . Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja.org/index.Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) Naziv programa Global Rapid Response Grantmaking Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund . Tokom čitave godine. .org Web stranica: www. zahtjevi za grant moraju da odgovaraju slj edećim kriterijima: . CO 80303 USA Tel: +1 303 442 2388 Faks: +1 303 442 2370 Email: urgentact@urgentactionfund. Nezavisno od kategorije.zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava. . Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant.zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje. www. Suite 201 Boulder. UAF ne dodjeljuje grantove za humanitarne akcije. 243 Natrag na sadržaj . iako opšti cilj ostaje unaprjeđenje ženskih ljudskih prava. Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite.php?id=68 Urgent Action Fund 3100 Arapahoe Ave.urgentactionfund.grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.Održiv . .odgovor na oružani sukob.grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima. dugoročne projekte ili učešće na konferencijama.

Zagovaračke inicijative za implementaciju politika i pravnih propisa ključnih za sektor pravde. 2: Bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde usmjeren prema pridruživanju EU. Opšti kriterij podobnosti je članstvo aplikanta (organizacije civilnog društva) u Mreži pravde u BiH. 2. 30. Poslovna zgrada Unioninvest-a. 244 Natrag na sadržaj .ba Web stranica: www. Za više informacija vidi www.50. Tačni rokovi za prijave su specificirani u svakom pozivu (najmanje 30 dana od dana raspisivanja Poziva).usaidjsdp. odgovornost i učinkovitost pravosuđa.ba.USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II) Naziv programa Program grantova 1: Pojačana neovisnost. Bosna i Hercegovina.usaidjsdp. Finansiranje projekata OCD je moguće u okviru trećeg cilja (povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona).ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zagovaračke inicijative u vezi sa prijedlozima za izmjenu politika sektora pravde i zakonodavne reforme koje će ojačati vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini. Pozivi za dostavljanje projekata se objavljuju jednom godišnje. Primjer aktivnosti za koje je moguće aplicirati za finansiranje: 1. 3: Povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona. Aplikacije moraju biti u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje projekata. 5 sprat Grbavička 4 71000 Sarajevo Tel: +387 33 219 688 Email: dztrbic@usaidjsdp.000 . Detaljni kriteriji podobnosti su specificirani u svakom Pozivu za dostavljanje aplikacija.000 KM (podložno promjenama).

odgojno-obrazovne seminare i radionice.A. 245 Natrag na sadržaj . ženska ljudska prava. Inc.. New York.org/projects2tier/index. godine.Y. Novi poziv za prijave će biti otvoren početkom maja/svibnja 2013. www.vgif3. 10004 Email: vgif@vgif. treninge opismenjavanja i liderstva. VGIF podržava: razvoj zajednica. N.asp The Virginia Gildersleeve International Fund. i organizacije kojima upravljaju žene.Virginia Gildersleeve International Fund Naziv programa Opšti ciljevi Grant Program Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u razvoju. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org Web stranica: www.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U.vgif.500 USD.S. Suite 510. 11 Broadway. Do 7. zdravlje i nutritivnu podršku. Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama.

org/whatis Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. ljudskog zdravlja i održivog razvoja. NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline. 100 USD do 5. izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti.virtualfoundation.Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Virtual Foundation Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama.virtualfoundation.org Web stranica: www. Čitav svijet.000 USD. i povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.org/whatis/ Email: cschmidt@ecologia. ljudsko zdravlje. 246 Natrag na sadržaj . Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih kategorija: životna okolina. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren poziv za projekte.

Zadnji rok u 2012.ch/?formular Visions sud est secretariat Limmatauweg 9 CH-5408 Ennetbaden Switzerland Email: info@visionssudest.Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti dobijeno prije podnošenja zahtjeva). na lokalnom ili regionalnom jeziku. www. Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. . godini je 24. i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih filmova za kina.000 švicarskih franaka za proizvodnju ili najviše 20. Latinska Amerika i Azija) i iz istočne Evrope (osim članica EU). osim u posebnim okolnostima. Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta. Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15.ch Web stranica: www. On podržava filmske produkcije iz Azije. Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske industrije u zemlji porijekla proizvodnje.visionssudest.000 franaka za post-produkciju. 247 Natrag na sadržaj .visionssudest.000 franaka za post-produkciju. Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj. Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u Evropi. te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV filmova!) sa južne hemisfere (Afrika. Afrike.ch Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Postoje dvije vrste finansijske podrške: . u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation). Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za Švicarsku. oktobar/listopad. Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u tim zemljama i.Visions sud est Naziv programa Visions sud est Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film Baden i Fribourg Film Festival.Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta.

248 Natrag na sadržaj .go. Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte. Po primitku aplikacije. Unutar GAGP maksimalan iznos raspolo živih sredstava je 10 miliona JPY (priblizno 60. trošak i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr.000 EUR ili 120.ruralni razvoj.000 KM).pomoć aktivnostima za deminiranje.obrazovanje. Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se baziraju na humanitarnim potrebama.000 EUR ili 1. domovi zdravlja). 71000.000 KM) po projektu. udruženjima povratnika. za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu iznosi do 100 miliona JPY (približno 600. institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante. odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju.socijalna zaštita. i . institucije vlasti na lokalnom nivou.net. . Međutim. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projektu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode relativno male projekte. Ambasada Japana provjerava cilj.jp/index_l. Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i međunarodnom nivou.bosnia. kao i one koji stvaraju bolje okruženje. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini Bistrik 9. U Bosni i Hercegovini većina projekata k oji su implementirani unutar GAP-a spada u slijedeće kategorije: . osnovne ili srednje škole.ba Web stranica: www. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte. Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo Tel: +387 33 277 500 Faks: +387 33 209 583 Email: japanbih@bih.emb-japan.Vlada Japana Naziv programa Grass Roots Projects (GAGP) GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno stanovništvu.200. . .javno zdravstvo. lokalne organizacije u zajednici.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

pravda.jednaka pravda za sve. Ciljevi: . . borba protiv nepravde. septembru/rujnu i decembru/prosincu.efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku.mediji i liderstvo. . . Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana.Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) Naziv programa Wallace Global Fund Programska područja: .org/grants Wallace Global Fund 1990 M Street. kao i njihovih kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba. ali i čitav svijet.ženska ljudska prava. DC 20036 USA Tel +1 202 452 1530 Faks: +1 202 452 0922 Email: tkroll@wgf.wgf. Fond daje jedno i višegodišnje donacije. i . 249 Natrag na sadržaj . .org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prosječna veličina donacije je 50. sa većinom donacija od 2. junu/lipnju. Kako aplicirati www.000 USD. NW.000 USD do 400. Suite 250 Washington.org Web stranica: www. zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav život. i .wgf. .000 USD.održivi nivoi ljudskog stanovništva.građanski angažman.progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru. i štite od korporativnih zloupotreba.prirodni resursi. Većinom SAD. zaštiti građanskih sloboda.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte.Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim primanjima.Welcome Trust Naziv programa Welcome Trust Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i treninzima sa sljedećim ciljevima: .uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ac.Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi i životinja. Wellcome Trust Gibbs Building 215 Euston Road London NW1 2BE. . s posebnom pažnjom na glavne uzroke smrtnosti. Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope. Na osnovu poziva za projekte. Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja.wellcome. te osiguranje da imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla. 250 Natrag na sadržaj . . Također ćemo podržati javne programe angažmana za podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o svom uticaju u tim društvima.Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja. a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u konačnici ubrzati znanstveni napredak. Pogledajte web stranicu za više informacija. UK Medical Research Council (MRC) i Department for International Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima. Pogledajte web stranicu za više informacija. Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust. Wellcome Trust centri za istraživanja globalnog zdravlja : osigurati podršku za razvoj karijere istraživača na području javnog zdravstva i tropske medicine putem novih centara za istraživanje globalnog zdravlja. UK Tel: +44 20 7611 8888 Faks: +44 20 7611 8545 Web stranica: www.

WACC ne prihvaća aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija.000 EUR. Toronto ON Canada M4C 4X7 Tel: +1 416 691 1999 Faks: +1 416 691 1997 WACC UK 71 Lambeth Walk. www.waccglobal. Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su: prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama. Poziv za projekte je otvoren do 3.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi partner.000 i 10. godine. nevladine organizacije ili druge lokalne grupe. Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8. Čitav svijet.org Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/en/programmes/wacc-project-support-how-does-itwork. Podržava projekte komunikacije prije svega u zemljama u razvoju. 251 Natrag na sadržaj . uključujući crkve ili ustanove povezane sa crkvom.html WACC Canada 308 Main Street.000 EUR. i prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica. prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija. Aplicirati možete sa ukupnim budžetom do 30.org Web stranica: www. prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o ruralnom siromaštvu. London SE11 6DX Tel: +44 207 735 2877 Email: info@waccglobal.World Association for Christian Communication Naziv programa Opšti ciljevi World Association for Christian Communication WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja promovira komunikaciju za društvenu promjenu. Razmotrićemo projekte do 15. Aplicirati mogu organizacije. Novi poziv se očekuje krajem maja/svibnja.waccglobal. septembra/rujna 2012.

identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke. Različita u okviru poziva za projekte. da provedu do tri mjeseca u istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju. Ovaj fond podržava razvoj izvornog. http://worldview. razvoj i pilote.WorldView Naziv programa WorldView grantovi WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association). Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta. Projekat za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima. Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa.uk/fund/multimedia-fund http://worldview. Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja. WorldView podržava proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta publici u Velikoj Britaniji. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme.cba.org. Grantovi u iznosu do 20.cba.000 funti. povezivanje i razvoj publik e. ali je do maksimalne vrijednosti od 10. UKAID/DFID.uk/fund/new-genres-fund WorldView Rm 1. ovisno o odredištu i trajanju boravka. ovaj fond pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju nove publike. kako od novih tako i etabliranih filmaša. kako u Velikoj Britaniji tako i širom svijeta. jasnog i revolucionarnog pripovijedanja. CBA/WorldView je podržan od UKaid iz Department for International Development. Različit u okviru poziva za projekte. Iznos koji će se dodijeliti je različit. 252 Natrag na sadržaj . “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče. tako i na međunarodnom nivou. kako u elektronskim medijima i multiplatformama.uk Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 funti su dostupni za istraživanje.org.80 DEV UEA Norwich Norfolk NR4 7TJ United Kingdom Tel: +44 1603 593 362 Web stranica: http://worldview.cba.org. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Grantovi multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske producente/multimedijalne novinare.

Tokom čitave godine. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. uključujući: Committee for Research and Exploration.000 USD i 5.000 USD. 253 Natrag na sadržaj .com/field/grants-programs/yeg-application Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Između 2. Expeditions Council i Conservation Trust. Kriterij podobnosti Osobe koje imaju između 18 i 25 godina. Kako aplicirati? Kontakt www. očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic -a.nationalgeographic.Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) Naziv programa Donacije za mlade istraživače Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina da rade na istraživanjima. The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu pokriveni drugim finansiranjem.

Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o e vropskim temama. posebno sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji. Program Mladi u akcij i posebno se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu. 254 Natrag na sadržaj . i . godini prioriteti su: Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije. Osim stalnih prioriteta u 2010. 1. Kulturna različitost Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije su prioriteti programa Mladi u akciji. Program Mladi u akciji je program za sve. Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim mogućnostima u programu Mladi u akciji. . 3. Evropsko građanstvo Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je programa Mladi u akciji. socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa posebnim potrebama. Radne metode interkulturnog učenja treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim osnovama. U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima. Učešće mladih u društvu Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom životu. • veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja. Omladinske grupe i organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti uključivanje specifičnih ciljnih grupa. 4. . etničkih i religijskih pozadina.podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja. Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne prioritete programa Mladi u akciji.promovisanje aktivnog građanstva mladih. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu aktivni građani.promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih. posebno o evropskom građanstvu.razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima. Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata. ovo znači da mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu s vjesni svojih interkulturnih dimenzija i kompetencija. program ima za cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi. te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama. te ih uključiti u rasprave o izgradnji budućnosti Evropske Unije 2.Youth in Action (Mladi u akciji) Naziv programa Mladi u akciji Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su: .doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za mlade. Facilitirajući zajedničke aktivnosti mladih ljudi različitih kulturnih. • povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije. Uključivanje mladih sa manje mogućnosti Važan prioritet Evropske komisije je da omogući m ladima sa manjim mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju tih projekata. . identifikovane u rezoluciji Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih: • povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica.

php BiH. kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje mogućnosti. te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih nezaposlenih ljudi u društvu. kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i predanost aktuelnim temama. vjerskih ili jezičnih manjina.ba Web stranica: www. 255 Natrag na sadržaj . http://ec. migracije. U tom kontekstu posebna pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje: (a) mladih s invaliditetom. Milenijski ciljevi razvoja). (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih. bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija.europa. Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču. jezičnim ili migrantskim osnovama.eu/youth/youth/doc152_en.ipak-mgb. Evropa.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.eu/youth/funding/2012/index_en. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno. klimatske promjene.htm Amir Hasanović Udruženje IPAK-MGB Patriotske lige 10 75. obratite pažnju na specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča. vjerskim. projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika diskriminacije. poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez invaliditeta.  Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih izazova (kao što su održivi razvoj.  Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih mladih u društvu.htm http://ec. Veličina donacije Različita.000 Tuzla Bosna i Hercegovina Telefon: +387 35 257 097 Faks: +387 35 257 474 Email: ipak@ipak-mgb. Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja nezaposlenosti mladih. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i marginalizacije.eu/youth/index_en. kao što su one utemeljene na spolu.europa. svijet. invalidnosti ili etničkim. načina izlaska iz i o posljedicama siromaštva.ec. Rok za prijave Geografsko područje podrške http://eacea. Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom svijetu.europa. kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem društvu.

mi nudimo platformu gdje možete predstaviti svoj projekat. Kao 1%CLUB. Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?  Projekat se implementira u zemlji u razvoju (na osnovu DAC liste). pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici. Ako imate dodatnih pitanja contact us. novcem i znanjem širom svijeta.1%CLUB 1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima. LinkedIn). Facebook. veći uspjeh možete postići. školom ili kompanijom ili je član/ica Earth Charter Youth Network. i ima jasan projektni rezultat: 1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova.com/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  Projekat jedinstven poduhvat.  Kada se projekat implementira.  Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja. Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF).  Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB.  Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života zainteresiranih strana. jasan i konkretan. fotografije. Više informacija: http://onepercentclub. Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr. Twitter. Vi ga činite uspješnim! Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat aktivnog učešća pokretača projekta. Dobro je za znati prije početka! Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat. izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli ekspertizu.  Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje finansiranja za studiranje. 256 Natrag na sadržaj . a budžet projekta nije veći od 5. Ovo može biti urađeno kroz postove na web stranici.  Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom. i/ili videa. Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima. školovanje ili istraživanje. ograničen vremenom i resursima.000 EUR.  Projekat je mali.

Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu. CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i dijalogu. 257 Natrag na sadržaj . . Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije. znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija civilnog društva. trebaju osigurati da društvo provodi potrebne promjene. kao i transnacionalne inovativne projekte. Uloga civilnog društva u tom pogledu je ključna. ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini. “People 2 People” projekti posjeta. Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA regionu. Međutim. Link za više informacija: https://sites. već se moraju provoditi i u društvima novih država članica. No. I građani/ke na individualnoj razini. Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske unije za razmjenu iskustava.htm Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža.europa. kako na zapadnom Balkanu i Turskoj. kao i aktivnosti koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva. Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva na lokalnoj i nacionalnoj razini. CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. aprila/travnja 2008. uspostavljanje novih mreža. Svha programa je: . razvijena je cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF). Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini. izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini.Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima. tako i u Evropskoj uniji.Povećanje ukupnih kapaciteta. koja se sastoji od tri nivoa podrške: 1. .com/site/ipa128286 i http://ec. i 18.google. Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo da moraju biti prihvaćene. 2. novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i njihova implementacija mora biti praćena. Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu.Civil Society Facility Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u EU. 3. poticanjem prijateljske “okoline” i kulture za civilno društvo. što može dovesti do prenosa znanja. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos provedbi CSF-a.Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u Evropskoj uniji.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-society-facility/index_en. kako bi evropsko pristupanje uspjelo. što zahtjeva adaptaciju. godine. novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. . ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama. Novi zakoni moraju biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini. odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva.

Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji rade na promicanju temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava. . Ovi ciljevi će se postići putem zajedničkih procesa učenja i održivih mreža između aktera na području kulture.Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći pristup sredstvima kulturnog i umjetničkog izražavanja. Creative Force stavlja poseban fokus na žene. Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti karakterizira nedostatak poštovanja ljudskih prava i sloboda. medija i srodnih sektora u Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku. Privatne osobe ne mogu podnijeti zahtjev za finansiranje u okviru programa. Zemlje u kojima se program implementira Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dostupan za suradničke inicijative između Švedske i Albanije. SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju potencijal za širu diseminaciju i koji će pomoći da oblikuju mišljenje i potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave. 258 Natrag na sadržaj .Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja novih arena i oblika komunikacije. .Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i održivost mreža aktera koji koriste kulturu i druge kreativne alate za promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima. Specifičnije. fondacije. agencije javnog sektora. Srbije i Ukrajine. . medija i srodnih sektora. program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više sljedećih ciljeva: . osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava. predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih oblika komunikacije. Bosne i Hercegovine. a cilj mu je jačanje demokratije. mlade i manjine. U okviru projekata uvijek je švedski partner taj koji je formalno odgovoran za primjenu i pravno odgovorna vis-a-vis Swedish Institute. Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj ili u jednoj ili više programskih zemalja. te bolji odnosi s EU i poznavanje i prihvatanje njenih temeljnih vrijednosti. Ciljevi programa Creative Force Eastern Europe and Western Balkans za cilj ima promicanje slobode govora i razvoj demokratskih struktura. Kosova. Kvalificirani aplikanti Aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva. agencije privatnog sektora ili drugi profesionalni akteri. pravedan i održivi razvoj. Ciljna grupa Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i osobe koje kreiraju javna mišljenja na području kulture. s posebnim naglaskom na ženska prava. Trajanje projekta Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Aplikacija. Moldavije.Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju kulturnu raznolikost i ljudska prava. međutim. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći kako bi se postigli programski ciljevi. može biti zajednički napisana od strane obje stranke/partnera. Bjelorusije. Gruzije. Prioritet će se dati inicijativama koje se odvijaju u programskim zemljama i regionalnim suradnjama.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dio švedske reforme suradnje okvirnog programa za region. djecu.

000 − SEK 300.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Current-affairs/News/CreativeForce-Eastern-Europe-and-Western-Balkans-sys/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000. 259 Natrag na sadržaj .Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete. razmjene eksperata i planirana putovanja.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans podržava projekte sa maksimalnim trajanjem od 12 mjeseci od datuma apliciranja.000. . Maksimalna iznos na koji se može aplicirati je SEK 100. Postoje dvije vrste finansiranja .Finansiranje za suradničke projekte je dostupno u iznosima od SEK 100. Sva pitanja o Creative Force Eastern Europe and Western Balkans Program molimo pošaljite Judith Black +46 8453 78 52 i +46 8453 7852 Web stranica: http://www.

Grantovi Međunarodni odbor za selekciju ocjenjuje i nagrađuje najbolje prijedloge projekata.Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe “Ja i drugi: otkrivanje ranolikosti oko i u meni” je tema ovogodišnjeg poziva Academy of Central European Schools. vjeroispovijesti. Nagrađeni projekti su podržani za obavljanje svojih prekograničnih partnerskih projekata s podrškom (1. Kosova. aprila/travnja 2013. godine. Škole i posebno školski projekti mogu ponuditi mogućnost za interakciju s ljudima iz različitih sredina i učenje jedni od drugih. a ne više iznimka: ljudi različitih nacionalnosti. Crne Gore. U današnjem društvu raznolikost je norma. Kvalificiranost Škole iz Albanije. Njihov cilj je omogućiti i unaprijediti interkulturalni dijalog i suradnju mladih ljudi i stvoriti kontinuiranu mrežu zajedničkog znanja. Austrije. Češke.600 EUR po partnerskoj učesničkoj školi. Slovačke i Slovenije se pozivaju da nađu partnere i apliciraju. kao i sa dodatnim strukturama za podršku poput međunarodnih događaja i online alata. Srbije. Bugarske. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 260 Natrag na sadržaj . Moldavije. Mađarske. Više informacija može se dobiti na službenim stranicama. Makedonije. uzajamnog učenja i inovacija. dobi. spola i seksualne orijentacije žive zajedno i trebaju biti tretirani jednako. Bosne i Hercegovine. Rumunije. Hrvatske. Kako aplicirati Projekti partnerskih škola trebaju biti predani korištenjem online aplikacione forme do 30. Škole iz 15 zemalja su pozvane da sudjeluju u jednoj od najvećih međunarodnih mreža škola. te dodatnih 200 EUR školi koja koordinira aktivnosti).

jula 2012. Program “Evropa za građane” Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima E vropske unije. učestvuju i Hrvatska. Albanija i Makedonija.Evropa za građane Programi Evropske unije Programi Evropske unije. Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces evropskih integracija. ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane. Do kraja 2012. Bosni i Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju. Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice. Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu . Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR. razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji. postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se p rogram Evropa za građane produžiti u perspektivi 2013-2020. kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije. 20. kako bi se podržali njihovi napori na putu ka e vropskim integracijama. godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane.kroz aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana. Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane. nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti. a na snazi je od januara 2007. prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije. 261 Natrag na sadržaj . prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalni organi vlasti. U Programu pored zemalja članica EU. zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Zajednice. Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice.kroz aktivnosti podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje . odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine. Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. između ostalih. Program podržava jačanje e vropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima. godine. Učešće Bosne i Hercegovine u programim a Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema Evropska komisija. godine.aktivnosti koje se odnose na odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma. te sa tim u vezi unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koji je potpisan u oktobru 2004. Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane. te unapređenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja među građanima. aktivno civilno društvo u Evropi . godine. Također. grupama građana.

dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. a za program “Evropa za građane” radi se o relativno malom iznosu. Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno. pružanje podrške aplikantima. ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata.php.Podmjera 1. Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu. Za provođenje Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje. Ove podmjere su rezervisane za lokalne organe vlasti. praksi i iskustava. Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke. Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila programu Evropa za građane. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012. godinu procijenjen je na 15.000 EUR. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju. Javni pozivi za apliciranje se mogu naći na http://eacea. Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”. audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u Briselu. dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti.ec. Dio sredstava moguće je pokriti iz Instrum enta predpristupne pomoći (IPA) .eu/citizenship/index_en. koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije. ali na prijavnom obrascu kao nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti.europa. 262 Natrag na sadržaj . a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta u narednim godinama).1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1. Plaćanje ulazne karte Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u Programu. već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i evropskih gradova. održavanje redovnih kontakat sa Kontakt tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu “Evropa za građane”.Provođenje programa “Evropa za građane” Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikac ije Evropske komisije. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru: Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog programa. održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom.2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom. sportskom i ekonomskom planu Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i Evropske unije razmjenjivanjem iskustava. Otvoreni poziv “Evropa za građane” Kao što ste obaviješteni. informacija. Koristi od ulaska u program “Evropa za građane” Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija. dodjeljuje finansijska sredstva i prati realizaciju projekata. Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje funkcioniraju postojeća. Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju projektnih prijedloga. neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu. odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 . nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje.(do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta.

odnosno vidljivost tih rezultata. itd.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. poenta je prenošenje iskustava i učenje od partnera. radionice. Aktivnosti (kao i u 1. Veoma je bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta. Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. seminari. savjet je da vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu! Iznos: 5. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. Uslov: najmanje 1 partner iz EU! Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan. seminari. izgradnji evropskog identiteta. Napomena i savjet: Nema predfinansiranja .1): sastanci. grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama.ec. uključiti širok spektar različitih profila uče snika (studenti.2 Mreže bratimljenih gradova Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene dobrih praksi. itd. kulturna i s portska događanja.php. Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta. odnosno vidljivost tih rezultata. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera.Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete dobiti nakon završetka projekta. Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca.). Veoma je bitan i rezultat projekta. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. Aktivnosti: sastanci. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! Mjera 1.europa. penzioneri. srednjoškolci. radionice. Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. itd. 263 Natrag na sadržaj . U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme.1 Bratimljenje gradova Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanj a međusobne saradnje i razumijevanja među građanima.000-25. Podnositelj projekta: općina. konferencije. Također. Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom obrascu koji ćete preuzeti sa zvanične stranice nakon objave poziva http://eacea. Veoma je bitan i rezultat projekta. Dio učesnika mora biti i od strane partnera iz EU. Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice Programa (najmanje 1 članica EU). Podnositelj projekta: samo općina ili grad. konferencije. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. kulturna i sportska događanja itd. odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja. a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji.eu/citizenship/index_en. paziti na gender balans.Mjera 1. Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih organa vlasti).

smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ http://eacea. te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se p rijavljujete u narednom javnom pozivu (Mjera 1. Iznos podrške: 10.europa.ec.2).europa.pdf. film.događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom događanju. itd. NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu. 3. Podmjere 1.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v ersion_1. obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj. knjige) za što dobijate posebna sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu.ec. g. prema tabeli koja se nalazi u obrascu.europa.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en. Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa ugovora. 14. koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca str. Nakon što ste 100 % sigurni da ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene. ovaj programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 – 150. Preuzmite Programski vodič. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati ispunjavanje aplikacije. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera.pdf ispunite aplikacijski obrazac. Preuzmite aplikacijski obrazac i uz pomoć vodiča http://eacea. dobivate i sredstva za troškove koordinacije (saradnje na projektu sa partnerima.2 također možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD.2) 2. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b.eu/LexUriServ/LexUriServ.europa. e. neki rokovi. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! U nastavku još par savjeta: Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane: 1.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je samo na prve dvije stranice. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti! 5.) i sve promjene su ugrađene u prezentaciju. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti čiji obrazac možete preuzeti sa stranice. ali u svakom slučaju pogledajte http://eurlex. 264 Natrag na sadržaj . itd. NAPOMENA: a. Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu koju ste napisali u obrascu. Ne morate biti konektovani na Internet da bi ispunjavali obrazac. opise. možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c. Također. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea. koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na ad resu koja se nalazi na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva. zato budite oprezni. brošure.1 i 1.) što se isto izračunava ovisno o broju partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu.eu/citizenship/index_en. a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja. ciljeve. NAPOMENA: Za sve detalje.php i pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i slijedite korake koji se od vas traže.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. Dugme „Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d.ec. U Mjeri 1. 4.1 ili Mjera 1. Budžet: Također. f. po sistemu paušalnih iznosa. znači aplikacijski obrazac se podnosi tako da nako n sto ga ispunite na svom računaru i kliknete SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i šalje Vaš aplikacijski obrazac. komunikacija. sastanci.

kako bi imali uvid u broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine. Goran KUČERA Stručni saradnik Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Sektor za civilno društvo Trg BIH br.europa. pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje http://eacea.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Također.eu/about/documents/fik_1202. ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije toliko komplikovano. mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u koracima objašnjeno šta sve treba da radite. 265 Natrag na sadržaj . MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju. Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo.pdf.ec. Također.mpr.gov. 1 71000 Sarajevo Tel: +387 33 281 551 Faks: +387 33 201 794 Web stranica: www.

Grantovi za osnaživanje žena: . itd. željeni razultati i kako će se projekat vrednovati – ocijeniti). savjetnika.Alkohol ili bilo koji drugi oblik zabave su nedozvoljeni troškovi. . sljedeće teme: razvoj kapaciteta žena da bi mogle učestvovati u političkim procesima.).su na engleskom jeziku.ne prelaze šest stranica sa detaljnim budžetom. opis projekta uključujući aktivnosti. kupovina dobara ili usluga u drugim zemljama. Ukoliko se ovi troškovi ne mogu pokriti na drugačiji način onda bi trebalo da su jasno izraženi i naglašeni i ne bi trebali prelaziti 10% ukup ne vrijednosti dodijeljenog granta. U razmatranje će se uzimati samo aplikacije podnešene elektronskim putem.Troškovi implementacije projekta (plate. nadoknade za projekt menadžera. Prijedlozi projekata će se procijeniti prema temi projekta. U pripremi vaše aplikacije molimo vas da budete svjesni činjenice da možda nećete odmah znati da li vam je grant Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a u svrhu aktivnog učešća u javnom životu. ali nisu ograničeni na. .Ne koriste se za pristrasne političke aktivnosti. trenera. nepristrasna izborna edukacija i javne informacije su dozvoljeni troškovi. .se pošalje na e-mail adresu: womenBiH@state. Međutim. .Ne koriste se za pružanje direktnih socijalnih usluga stanovništvu. . dodatni i drugi administrativni troškovi bi trebali biti vezani za određene aktivnosti i ne bi trebali prelaziti 40% ukupne vrijednosti dodijeljenog granta. Prijedlog projekta ne smije premašiti 80. trening žena političarki i žena iz nevladinog sektora. liderstvo. pregovaranje. . Svaka organizacija može podnijeti jedan projektni prijedlog. . BiH politički sistem. sa maksimalnim iznosom od 80. predizborne aktivnosti. . računovođu. Organizacije koje su već dobile grant od ovog programa i nisu završile svoje projekte ne mogu aplicirati dok ne podnesu finalni izvještaj.imaju sve potrebne informacije u standardnoj aplikacionoj formi (Izjava ko jom se tačno identificira problem kojim će se projekat baviti. komercijalne projekte ili kampanje za prikupljanje sredstava. zagovaranje. uključujući (ali ne ograničavajući) mentorstvo.Ne bi se trebali koristiti za troškove nastale van teritorije BiH. projekt asistenta. Projektni prijedlozi koji zadovoljavaju osnovne kriterije će se uzeti u razmatranje na sastanku Komisije za osnaživanje žena. kao što su putovanja na međunarodne konferencije. 266 Natrag na sadržaj .000 USD. medijsku prezentaciju. . jasno formulisanim ciljevima i ciljnim grupama.000 USD. ukratko o projektu. . ugovarača. . godine Projektni prijedlozi trebaju da: .gov.Fond za podršku učešću žena u politici Ambasada SAD koja djeluje kroz Ured za odnose sa javnošću objavljuje poziv za projekte koji će se finansirati iz Fonda za podršku jačanju žena.Detaljni budžet bi trebao biti izražen u USD. održivosti projekta i mogućnosti da organizacija koja je aplicirala za projekat implementira ciljeve projekta. koncept gender jednakosti. mart/ožujak 2013. Aplikanti moraju pokazati da su radili na sličnim projektima sa učesnicima iz cijele BiH. .Ne koriste se za finansiranje humanitarnih akcija ili pomoći. .Troškovi nastali prije početka projekta se neće nadoknađivati. Neki od mogućih projekata mogu uključivati.Budžet ne smije uključivati poreze.Ne koriste se za infrastrukturne troškove koji nisu samoodrživi nakon isteka sredstava. Rok za podnošenje prijava Uredu za odnose sa javnošću je 31. Smjernice za budžet: .nije duži od 18 mjeseci.Sredstva ne bi trebala da se koriste za hranu. Ovaj fond podržava velike grantove koji služe za povećanje učešća žena u politici.

Ako ste zainteresovani za podnošenje projektnog prijedloga u okviru ovog programa.usembassy. godine. molimo vas da nam pošaljete vaše kontakt informacije na e-mail adresu: womenBiH@state. mart/ožujak 2013.gov kako bi vam poslali standardnu aplikacionu formu.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.odobren ili ne. 267 Natrag na sadržaj . Rok za podnošenje prijava je 31. Više informacija na: http://sarajevo. NVO-i i nezavisni mediji koji se nalaze u BiH i pravno su registrovani mogu aplicirati na ovaj poziv. proces odlučivanja traje najmanje dva mjeseca i dešava se u Vašingto nu.gov/support-womans-empowerment. Za više informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona: +387 33 704 344 ili putem faksa: +387 33 704 432.

268 Natrag na sadržaj . Imajte na umu da ove kategorije nisu isključive. Također je moguće podnijeti projekte koji se implementiraju u više faza. tako da projek at može biti povezan s više od kategorija. godine.facebook.000 USD. Greenvolved je razvio novi i inovativan način promoviranja globalne svijesti o ekološkim projektima. dok god za jasan cilj imaju pozitivan učinak projekta. Zainteresirani smo za ekološke projekte koji se odnose na ove kategorije: 1.000 USD. Divlje životinje. Kratkoročni projekat treba biti sa budžetom od 75. botaničkim i sva drugim područjima. mart/ožujak 2013. Prirodna staništa. Zagađenje. Tražimo projekte s jasnom dodatnom vrijednosti prema prirodi. i 6. Ne postoji geografski ili taksonomski fokus.000-250. 5. očuvanjem divljih životinja. Tražimo ne-akademske projekte zaštite životne okoline s jasnom i izravnom dobrobiti za svoje stanovnike. a kroz svoje tehnologije daje tim projek atima bolje šanse da se finansiraju.Greenvolved Greenvolved je objavio poziv za pre-prijedloge projekata (za predložene projekte zaštite životne okoline). zoološkim. To može biti povezano s uslugama ekosistema.greenvolved. 3. Prirodna bogatstva. Rok prijave je 30. Za više informacija pogledajte http://www. B. Obrazovanje. 2. Svaki projekat koji koristi životnoj okolini će pregledan i uzet u obzir. Sve discipline su kvalificirane.com i http://www.com/Greenvolved Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 4. restauracijom staništa. Budžet: A.000-500. To znači da svaka faza projekta treba imati zaseban budžet od 75. Energija.

i . HRDI trenutno provodi istraživanje o temama na području ljudskih prava i transparentnosti/odgovornosti. gdje novi načini korištenja podataka mogu donijeti promjene. .org/grants/human-rights-data-initiative Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te za korištenje podataka na takav način da to može biti unakrsno.koji podaci mogu stvoriti novi zamah u postojećem polju. no to ne može biti garancija finansiranja projekta. HRDI je za početak odabrao ovu inicijativu na temu eksproprijacije i drugih metoda državne eksproprijacije nekretnina i stanova kroz deložacije i stambene odluke raspodjela. projekat će istražiti kako će ta eksploatacija uticati na niz prava.Human Rights Data Initiative Open Society Foundations Human Rights Data Initiative (HRDI) pomaže organizacije za ljudska prava da poboljšaju svoje sposobnosti kako bi podatke koje prikupljaju bilo moguće pretraživati i višekratno korisititi.opensocietyfoundations. a kada je to samo kozmetički.kakvi podaci su potrebni kako bi privukli novu publiku na temu zagovaranja ljudskih prava. Kako je to područje u kojem se ljudska prava preklapaju s pitanjem intenzivnih građanskih interesa. godine. Za više informacija: http://www. Otvoren je za aplikacije projekata novih partnera koji imaju sličnu svrhu i prioritete.kada podaci dizajnirani za zastupanje imaju uticaj. 269 Natrag na sadržaj . HRDI će raditi tokom čitave 2013. već i naučiti: . integrirano s novim analitičkim alatima i šireći ih kroz niz novih distribucijskih platformi. te istražiti načine na koje organizacije civilnog društva mogu koristiti podatke kao izazov vladinoj zloupotrebi eksproprijacije. Kako se projekat bude razvijao očekujemo ne samo saznati više o zloupotrebi eksproprijacije i urbanizma.

9 5. 270 Natrag na sadržaj .kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.IPA Jadranski program. godine.5 UKUPNO 62. SAPARD. Za implementaciju prve dvije komponente za period 2007 – 2012. ISPA. životna sredina i ekonomski razvoj. Također. te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED). međunarodne i posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU. kao i između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata i zemalja članica EU.1 69.8 83.6 102. BiH je potpisala Okvirni sporazum sa Komisijom Evropskih zajednica o pravilima saradnje u realizaciji finansijske pomoći EZ u okviru IPA-e. kao pomoć državama na putu ka članstvu EU. i  Prekogranična saradnja: podržava saradnju na granicama između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata.2013. Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:  Pomoć u tranziciji i razvoju institucija: namijenjena razvoju kapaciteta institucija. Ostale tri komponente su namijenjene isključivo zemljama kandidatima:  Regionalni razvoj: za finansiranje investicija i tehničke pomoći u vezi sa oblastima kao što su transport.8 100.8 89.2 5. u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama .6 104. IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama .  Razvoj ljudskih resursa: komponenta usmjerena na jačanje ljudskog kapitala i borbu protiv socijalne isključenosti i  Ruralni razvoj: komponenta namijenjena za pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku. CARDS i instrument za Tursku. Uredbom Vijeća EU 1085/2006. Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga. IPA se sastoji od pet komponenti.2 * Indikativni iznosi u miliona EUR IPA komponenta II – Prekogranična saradnja U okviru druge komponente IPA-e . (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE).0 108.prekogranične saradnja. Srbijom i Crnom Gorom.1 106. godine za BiH odvojene su finansijska sredstva naznačena u tabeli: Komponenta 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* Pomoć u tranziciji i 58.3 5. jula 2006. ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim programima. BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom . Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za implementaciju u svim programima. godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje alokacije za 2007 .7 izgradnji institucija Prekogranična saradnja 3.1 110. IPA će se realizovati u periodu 2007 . Također.1 74. tokom 2009. Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije / Odsjeka za prekograničnu saradnju. u 2009. koji je zam ijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE. BiH kao zemlja potencijalni kandidat trenutno prima podršku samo u okviru prve dvije komponente. Nakon što su u 2008. godine ostvaren je značajan napredak u implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa.9 4. godine.4 5. jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17.Instrument predpristupne pomoći Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi.

000 2.000 1.000 2010* 1.srb-bih.800.000 Opšti cilj programa je da podstakne stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava.000 1. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 700.net. godine. IPA programi prekogranične saradnje sa susjednim zemljama Program prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH Godina 2007 2008 BiH 1.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 1.000 2.000.000 1.000 2011* 1.000.100. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 103 aplikacije. godi ne i bio je otvoren do oktobra 2009. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74 aplikacije. decembra 2011. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.000 1.000 1. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000. godine.000. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.100.000.000.000.  Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama i  Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima.000 1.000 2.000 1.000.800.000 1.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 700. te povećanja socijalne kohezije programske oblasti. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.000 1.000 1. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000 2. Gore navedeni cilj ostvariti će se pomoću sljedećih prioriteta:  Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i  Prioritet 2: Bolji kvalitet života i socijalne kohezije. te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede.800.000 2.000.300. decembra 2011.000. godine.000.000.000 1.000 1.000 Hrvatska 1.000 2011* 700.000.000 1.100.000 1. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.800. Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH Godina BiH Srbija Ukupno 2007 2008 700.100. Program je fokusir an na:  Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapr jeđuju fizička. gore navedeni programi obuhvataju:  Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata.000.000. 271 Natrag na sadržaj . poslovna.000 2010* 700.000. godine. društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.000 Ukupno** 2. zaštite prirodne i životne sredine.Dakle.cbc-cro-bih.org.000 Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.

239. jula.000 1.000 500.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2010* 2011* 500. januara 2009. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:  Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društ veno-ekonomskog okruženja za ljude. Raspored svih događaja (informativnih sesija.546. Za BiH alocirano je oko 6 miliona EUR za trogodišnji period 2007. socijalna i institucionalna saradnja.100.bih-mne. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. u toku 2010. Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavlj en u julu 2009. – 2009.000 600.Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore Godina 2007 2008 2009 BiH 500. godine DEI će. predviđeno je i uspostavljanje “info point” kancelarije koja će pružati neophodne informacije potencijalnim aplikantima iz BiH.000 500.adriaticipacbc. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.000 2. u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kan celarije prvog nivoa kontrole troškova.100. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 22. Program je baziran na sljedećim prioritetima:  Prioritet 1: Ekonomska. IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama IPA Jadranski program prekogranične saradnje Godina 2007* 2008* 2009* 2010* IPA Jadranski program** 1.000 1. To znači da će ova kancelarija na licu mjesta vršiti kontrolu troškova napravljenih od strane BiH partnera u toku implementacije odobrenih projekata.447. godine.000 600. U okviru ovoga poziva ukupno je zaprimljeno 280 projekata. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.000 Ukupno** 1. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 01. Također. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme. kulturnih. zajednice i privrede programske oblasti Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000 Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti.310.000 1.100.cbc.425 Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja. treninga za potencijalne aplika nte) je dostupan na ovoj web stranici.000 600.496. Foruma za traženje partnera. ekonomskih.137 2. prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama. iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa.100.000 Crna Gora 600. **integralni pristup .495 * indikativni iznosi.org.  Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika i  Prioritet 3: Dostupnost i mreže. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.100. godine. te kod lokalnih i privatnih aktera. Aplik acioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. godine.sve zemlje učesnice spajaju sredstva 2011* 2.000 500.544 2. 272 Natrag na sadržaj .000 600.org.000 1.

 Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti i  Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu.Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes) Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) Godina SEE 2007 2008 453. od kojih 1 uključuje partnera iz BiH koji će ugovor o grantu potpisati sa Delegacijom Evropske unije u BiH.000 Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta. stabilnost i konkurentnost regiona. ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu.  Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti i  Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana.020 406.714 Program Jugoistočna Evropa (SEE). ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo. ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne. Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja.713 EUR. Prioriteti ovog programa su:  Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo. godine. 273 Natrag na sadržaj . Program obuhvata 9 država članica EU i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU. koji uključuje 16 zemalja.000 2011* 130. Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED) Godina MED ** 2007 2008 / 100. U okviru ovog poziva ukupno su za finansiranje odobrena 52 projekta.000 2010* 120. go dine. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 383. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u novembru 2009. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u februaru 2009.080 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 460.406 2011* 541. U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata.202 2010* 495.  Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja. od kojih 6 uključuju partnere iz BiH. Određena su četiri prioriteta:  Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 100.

maj 2013. bilo kroz razvoj i korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija ili kroz izvještavanje o temama koje spadaju u domen ljudskih prava. Projekti finansirani kroz program ljudskih prava trebaju biti povezani s jednim ili više od sljedećih ciljeva SIM projekta: .Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” Ovaj poziv odnosi se isključivo na medije. Poziv je otvoren do 1. Internewsov Program jačanja nezavisnih medi ja u Bosni i Hercegovini (SIM) razmatraće projektne prijedloge koji se bave ljudskim pravima. godine. maja 2013.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara i novinarki u cijeloj BiH . 274 Natrag na sadržaj . mart 2013. Prosječan iznos grantova: 10. Kraj konkursa: 1. Početak konkursa: 13. Niti jedan grant neće biti veći od 25.Podrška razvoju sposobnosti građana i građanki da zahtijevaju odgovornost ljudi na vlasti. .internews.000 USD.ba/konkurs/otvoren-poziv-za-dodjelu-grantova-iz-programa%E2%80%9Eljudska-prava%E2%80%9C Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .000 USD.Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. . Link : http://www.Plasiranje pouzdanih informacija bh. građanima i građankama putem tradicionalnih i alternativnih izvora informacija.000 – 15.

undp. a ujedno i sufinasijeri su jedinice lokalne samouprave. 3. Partneri na projektu.. razmjenom znanja i promoviranjem najbolje prakse. Projekt LOD III asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što većem razvoju zajednica.Jačanje lokalne demokratije Projekat Jačanje lokalne demokratije (Strengthening Local Democracy . pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva. Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD -a.b. te putem transparentnog i konkurentskog procesa odabira partnera. 275 Natrag na sadržaj .ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.LOD) finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). kao i općinsko učešće u samom finansiranju projekata. te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga. Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji. te planiranje odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima. 2. Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces. a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). LOD III pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će vršiti nadzor nad projektima neophodim za lokalni razvoj. LOD III projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva.000 Sarajevo. Adresa projekta: Zmaja od Bosne b. Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/gradskih sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a. grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanov ništvo. Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu dugoročnog planiranja. BiH Web stranica za više informacija: www. 71. da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima. Trenutno je u fazi implementacije LOD III. Ciljevi LOD projekta: 1. Projektni pristup LOD III projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva. Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o prednostima saradnji.

juna/lipnja 2013. mapirala kulturna industrija i stvorili novi poslovnih modeli kulturnih industrija. godine IFCD je objavio svoj četvrti po ziv za finansiranje projekata koji za cilj imaju poticati nastanak dinamičnog kulturnog sektora na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. shvaćena kao one politike dizajnirane da imaju izravan utjecaj na stvaranje.org Link za više informacija: http://www. Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja.convention2005@unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/call-for-funding-requests/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine IFCD je dao više od 3. .Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave 21. godine u ponoć po srednjoevropskom vremenu. kako bi se izgradili kapaciteti kulturnih preduzetnika. kao i međunarodne nev ladine organizacije. Od 2010.Međunarodne organizacije mogu slati svoje aplikacije izravno na UNESCO Sekretarijat prije roka 30. Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su stranke iz 2005 . prvenstveno kroz aktivnosti koji omogućuju uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija. odnosno jačanje postojećih. širenje. imaju pravo podnijeti zahtjev. . distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima. juna/lipnja 2013.5 miliona USD u finansiranju za 61 projekat u 40 zemalja u razvoju. proizvodima i uslugama.unesco.Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije trebaju konsultirati svoje nacionalne komisije za UNESCO za podnošenje roka na nacionalnom nivou. godine u ponoć po srednjoeuropskom vremenu. proizvodnju.Nacionalni komiteti za UNESCO će proslijediti unaprijed odabrane projekata UNESCO komitetu za ocjenjivanje do 30. pokrivajući širok spektar područja od razvoja i provedbe kulturne politike. marta/ožujka 2013. 276 Natrag na sadržaj . Važne informacije: . Posebna pažnja u ovom četvrtom pozivu za projekte posvećena je jačanju kapaciteta kulturnih politika. Kontakt: ifcd.

Zavidovići. Kladanj. Doboj Jug. Svi pozivi su otvoreni od 4. Odžak.821 KM. Goražde. Šipovo. Brod. Lopare. Zvornik. Tešanj. Usora. Petrovo. marta do 15. godine. Srbac.Omladinska banka BiH Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka. Bosanski Petrovac. Prozor-Rama. Gornji Vakuf-Uskoplje. mladi od 15 do 30 godina. 277 Natrag na sadržaj . Modriča. Cazin. Bugojno. Pelagićevo. Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 Opštinom/Općinom i Omladinskom bankom objavljuje pozive za prijedloge projekata mladih. Kozarska Dubica. Prije podnošenja prijave pažljivo pročitajte Vodič za prijavu projekata i Poziv koji se za svaku pojedinačnu banku nalaze ispod. Žepče. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kotor Varoš. Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova. aprila 2013. te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. Novi Travnik. Konjic. izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih. Živinice. te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Šekovići. Fond Omladinskih banaka iznosi 477. Prijave za sve Omladinske banke se podnose isključivo online na ovoj web stranici. Mrkonjić Grad. Bosanska Krupa. Vukosavlje. a zajednički ga obezbjeđuju Fondacija Mozaik (iz sredstava USAID-a) i 31 partnerska Opština i Općina. Novi Grad.

Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III Općina Čapljina u suradnji sa razvojnim programom ujedinje nih naroda raspisuje: javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III koji financira Europska unija.php/natjecaji-i-oglasi/78-opcina-capljina-u-suradnji-sa-razvojnimprogramom-ujedinjenih-naroda-raspisuje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ROK DO 08. do 14h. 04. Javni poziv i dokumentaciju za podnošenje projektnog prijedloga možete pogledati i preuzeti sa web stranice http://www.ba/index. 278 Natrag na sadržaj .capljina. 2013.

Makedonija. ACP obično odgovara na upite u roku od dvije sedmice od dana primitka. organizacije. 279 Natrag na sadržaj .  Aplikanti koji su pozvani da podnesu projekat trebaju popuniti obrazac prijave i pripremiti detaljan budžet. Bugarska. kulturni centri. Konkretno. Litva. Poljska.Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura Rok prijave: 31. a gdje su kulturna prava manjinskih skupina ugrožena. Bosna i Hercegovina. Aplikacije mogu podnijeti neprofitne pravne osobe (nevladine i javne organizacije. organizacije. program pruža podršku za projekte koji imaju za cilj promicanje kulturnog uključivanja Roma u srednjoj i istočnoj Evropi. Slovačka. kulture.  Bivši dobitnici grantova za umjetnost i kulturu Programa mogu aplicirati uz uslov da je završni izvještaj iz prethodnog perioda predočen i odobren. zajednice. Češka. Svrha pisma upita je ponuditi neposrednu povratnu informaciju aplikanta o tome da li je njihov projekt podoban za razmatranje pod kriterijima kvalificiranosti. biblioteke. Kosovo.  Pojedinci mogu aplicirati. muzeji. itd.) koji rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. registrirane dobrotvorne organizacije. muzeji. Program umjetnosti i kulture radi na povezivanju umjetnosti. registrirane dobrotvorne organizacije. Srbija. ljudskih prava i društveno zastupanje. Ako aplikant nije prihvatljiv dobiće objašnjenje razloga. Rumunjska. Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za podršku za umjetničke projekte i profesionalni razvoj. zajednice. Forma budžeta se može skinuti sa ACP web stranice. Proces apliciranja se sastoji iz dva koraka:  Svaki aplikant treba dostaviti Pismo upita koji se može skinuti sa ACP web stranice. Crna Gora.opensocietyfoundations. juli/srpanj 2013. biblioteke.org/grants/advancing-roma-inclusionthrough-arts-and-culture Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program nastoji potaknuti široko zasnovano kritičko razmišljanje i katalizirati društvenu akciju u dijelovima svijeta gdje su otvorena društva odsutna ili slaba. Mađarska. godine Zemlje u kojima se daje podrška: Albanija.) koje rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. Latvija. kulturni centri. Open Society Foundation daje grantove za istraživanja u programu pod nazivom Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kulturu (Advancing Roma Inclusion Through Arts and Culture). itd. Za više informacija pogledajte http://www. Slovenija i Ukrajina. Kvalificiranost:  Aplikacije mogu podnijeti neprofitni pravni entiteti (nevladine i javne organizacije. Putem svoje podrške. Hrvatska. Estonija.

i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy met al pozornica u Evropi. Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije. ponekad sa samo nekoliko stotina KM.diplo. prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni. Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog svijeta. 280 Natrag na sadržaj . Projekte koji su već započeli Ambasada ne smije podržati.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite. Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke. projektni partneri trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke. jer ako su druge lokalne inst itucije spremne dati svoj vlastiti doprinos onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat. Fatih Akın. Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica.diplo. Kako možemo s astaviti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli! Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima uvijek samo jedan dio troškova. rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut. Nije nam samo stalo do toga da Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene. Nakon završetka projekta. Za velike projekte je Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor.sarajewo. Ambasada može podržati samo male projekte. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo.de Radujemo se vašim idejama! Link za više informacija: www. Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj. u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla. dobija međunarodne nagrade. Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse. I 2013. Možda i vaš projekat dođe u obzir? Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije. Do pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu dokumentaciju i originalne račune.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost. Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama uz ritmove tehno muzike. u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu . Projektni partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac Ambasade utroši kako je dogovoreno. Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos unapređenju njemačkog jezika.Podrška projektima iz kulture Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini. želimo podržati interesantne i originalne projekte.

muzika. zdravlje. a Omladinska banka će vam omogućiti da vaše ideje postanu stvarnost. "Mi podstičemo mlade da čine pozitivne promjene" Aplikacije i sve detaljnije informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici www. u periodu od 4. koji imaju za cilj unaprijediti uslove života mladih u Tuzli. infrastruktura. ljudska prava. društveni život.. obrazovanja. volonterizam/aktivizam. obrazovanje. program Fondacije tuzlanske zajednice. muzike. Direktorij donatora mart/ožujak 2013..fondacijatz. i naprave pozitivne promjene u svojoj zajednici na polju ekologije. umjetnost. Prvi aplikacioni krug za projekte u 2013. aprila 2013.org ili direktno u kancelariji Fondacije tuzlanske (ul. prevencija nasilja. do 14. poziva mlade da predlože svoje ideje. umjetnosti zdravlja ili druge društvene sadržaje. ekologija. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin) Vaša zajednica treba ideje mladih. sporta. Matije Gupca 13. 035/362 832. kultura. Omladinska banka Tuzla daje maksimalni iznos granta do 800 KM po projektu koji primarno promoviraju aktivizam i volonterizam u zajednici. Omladinska banka Tuzla. marta 2013.Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla Mladi ste i želite napraviti pozitivne promjene u Tuzli. 281 Natrag na sadržaj . Ideje trebaju biti usmjerene ka realizaciji aktivnosti iz oblasti: sport. otvoren je za sve formalne i neformalne grupe mladih u rasponu od 15 do 30 godina.

europa. mart/ožujak 2013.welcome i http://www. 71000 Sarajevo ili na web stranicama: https://webgate.europa.eu/europeaid/online-services/index.ec. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sektor Finansija.Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga pro jekata za aktivnosti vezane za "Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene" finansiranih iz Programa predpristupne pomoći za 2012 godinu. Skenderija 3a. Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.aspx?lang=EN&cat=2 Rok za podnošenje projekata je 29. godine u 14:00 sati po lokalnom vremenu. 282 Natrag na sadržaj . Sekcija Nabavki.ba/Tenders.cfm?do=publi.

povećanom prihodu domaćinstava u Bosni i Hercegovini i povećanju potencijala za ispunjavanje standarda Evropske unije. te povećanje stepena prerade.bosniafarma.maja 2013. Cilj Poziva je podrška održivom ekonomskom rastu. Javni poziv u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja Projekat jačanja aktivnosti poljoprivrednog tržišta (FARMA).ba/razvojnifondgrantovi/poziv-za-dostavu-aplikacija/2013-2/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. povećanju zaposlenosti. 283 Natrag na sadržaj . unaprijeđenje prerade. koji finansiraju USAID i SIDA. odnosno dodatne vrijednosti finalnom proizvodu.godine. Kvalifikovane proizvodne organizacije iz BiH mogu dostaviti svoje aplikacije najkasnije do 20. je objavio Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja kroz povećanje uzgoja.

investicije i zapošljavanje. turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH.ba Link na web stranicu: www. FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge. U fokusu fonda malih grantova projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade.aspx?id=310 *************************************************************************** FARMA projekat: Tokom trajanja projekta. Za sve dodatne informacije.ba/o-nama Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 KM. Osnovni cilj grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala prodaja. projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5.000 KM do 50. 284 Natrag na sadržaj . uputite email na info@firmaproject.firmaproject.000 KM do 35.000 KM.bosniafarma. Link na web stranicu: www.ba/ba/news/news.Projekti FIRMA i FARMA FIRMA projekat: Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15.

upravljanja ljudskim resursima. Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su . prodaju. reorganizacije. vezanih za poslovanje.po mogućnosti od 100 do 500 zaposlenih .000 EUR) Formular za prijavu za BAS projekat Program za razvoj preduzeća (The Enterprise Growth Programme – EGP) pomaže preduzećima da uvedu organizacijske promjene i razviju nove poslovne vještine kroz realizaciju široke lepeze ciljeva za preduzeće i menadžment.shtml Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Small Business Support u Bosni i Hercegovini Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support .da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele grantova (maksimalni grant 10. Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i barem dvije godine neprekidno posluju.com Web stranica: http://www. 285 Natrag na sadržaj .com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian. prodaje.promet do 50 miliona EUR .do 250 zaposlenih . odnosno proizvode. inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema.BAS) osigurava savjete u području analize tržišta. IT sistema. Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 295 094 Faks: +387 33 295 069 Email: basbih@ebrd.ebrd. međutim razlikuje se od zemlje do zemlje) Pošaljite upit o EGP pomoći EBRD BAS Fra Anđela Zvizdovića.SBS) pomaže preduzećima da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost kroz angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru specifičnog segmenta poslovanja (BAS) ili. UNITIC Toranj B/15.000 EUR. Kriteriji EGP-a za preduzeća kandidate .000 Sarajevo. Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services . brandinga. pak. 71. kroz angažiranje stranih konsultanata za uvođenje najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal da postanu predvodnici na tržištu (EGP). marketing i finansije.da mogu platiti 10-50% od ukupne cijena koštanja projekta (u prosjeku je cijena EGP projekta 50. SBS ne radi s finansijskim institucijama. kao ni s preduzećima vojne proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave djalatnošću kockanja. imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment opredijeljen za dati projekt.

Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO .poboljšan imidž organizacija civilnog društva u javnosti.TACSO . dobre uprave i vladavine prava. One potpomažu neophodne reforme koje vode njihovu zemlju u EU i unapređuju živote građana. U ovom procesu. nizak nivo aktivnosti na nivou zajednice i nedovoljna regionalna umreženost. Izgradnja kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj . jeste da poveća kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) i da ojača njihovu ulogu u okviru participativne demokratije. vlade i donatorske zajednice (pogledajte ‘Organizacija Projekta’). dok su ostale zemlje potpisale Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju i stekle status potencijalnih kandidata. zastupajući širok dijapazon interesa i alternativnih gledišta u društvu. i . Projektne aktivnosti primarno su bazirane na potrebama OCD i njihovim prioritetima identificiranim u procjeni potreba koje je sačinila svaka pojedinačna zemlja uključena u Projekat..povećan uticaj organizacija civilnog društva u demokratskim procesima donošenja odluka. U cil ju realizacije ovoga. partnerstvo i širenje informacija kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. neophodno je stimulativno i prijateljsko okruženje u kojem egzistiraju organizacije civilnog društva. Danas je ova strategija fokusirana na asistenciju zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU. učenje na daljinu. Ovaj pristup osiguraće visok nivo kvaliteta. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Za ovaj proces. Drugi vidovi podrške organizacijama civilnog društva ogledaju se u jačanju njihove djelotvorne saradnje sa vladom i drugim zainteresovanim subjektima i facilitiranju u procesu učenja kako bi se nova znanja i vještine mogle primijeniti prilikom suočavanja sa novim izazovima. Podrška organizacijama civilnog društva Ključni izazovi sa kojima se susreće sektor civilnog društva odnose se na ograničen uticaj u procesima donošenja odluka. kao i lokalne savjetodavne grupe (LAG) sastavljene od predstavika civilnog društva.org Očekivani glavni rezulta Projekta . slabu koheziju unutar sektora. ljudskih prava. Za dodatne informacije posjetite našu internet stranicu: www. . razmjena iskustva. snažno civilno društvo igra ključnu ulogu. podučavanje. odgovornosti organizacija civilnog društva u pogledu obezbjeđivanju kvaliteta usluga koje pružaju i njihovoj uključenosti u aktuelne demokratske procese.ojačan kapacitet organizacija civilnog društva u njihovom budućem djelovanju. Ovaj Projekat asistira organizacijama civilnog društva u prevladavanju ovih izazova. poznatom kao Proces stabilizacije i pridruživanja. . . slab organizacioni kapacitet.ojačana saradnja i umrežavanje između organizacija civilnog društva unutar njih samih i između vanjskih zainteresovanih strana i organizacija civilnog društva. primarno kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su treninzi. kao i rad na jačanju ukupnog imidža u javnosti. relevantnost i održivost rezultata. Snažna i demokračnija uloga organizacija civilnog društva Glavni cilj Projekta. . kao i aktivnosti umrežavanja kao što su događaji koji promoviraju početak projekta. savjetovanje.Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj EU integracije i civilno društvo Proširenje Evropske unije nastavlja da bude glavno sredstvo u osiguranju trajnog mira i stabilnosti. Organizacije civilnog društva potpomažu transformaciju društva promovirajući osnovne vrijednosti demokratije.unaprijeđen kapacitet organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju usluga koje pružaju. Za sada su tri zemlje u regionu postigle status kandidata: Hrvatska. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska. itd. 286 Natrag na sadržaj . (pogledajte sljedeću stranicu sa kontakt detaljima). Glavni instrument u širenju informacija i učenju jeste naš regionalni web portal sa linkovima koje upućuju na osam nacionalnih web stranica i regionalnu OCD bazu podataka.podignuta svijest javnosti o organizacijama civilnog društva. u svakoj zemlji uspostavljene su kancelarije tehničke podrške (TA deskovi).tacso.

TACSO Bosna i Hercegovina Kalesijska 14 71. Srbija i Turska.Zemlje učesnice u Projektu: Albanija.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 656 877 Email: info.ba@tacso.org Web stranica: www.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Crna Gora. Hrvatska. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.tacso. Kosovo pod UNSCR 1244/99. Bosna i Hercegovina. 287 Natrag na sadržaj .

resursi su ograničeni. regionalnim i drugim uredima) USAID-a.poziv za prijedloge projekata 2013) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj.do Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. Međutim. unaprijeđenje odgovarajućih interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja. Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07.USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa .gov/search/basic. USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od izdavanja APS-a.grants. APS se izdaje godišnje i otvoren je od dana objavljivanja u 2013. 288 Natrag na sadržaj . Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije. Raniji sažeci prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju. januara/siječnja 2014. Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema. Pune aplikacije će biti zatražene nakon pregleda sažetaka prijedloga projekta. Annual Program Statement (APS) za FY2013 Global Development Alliance poziva privatni sektor na uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja održivog uticaja razvojnih programa pomoći. a očekujemo značajan broj prijava. U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. do 31.

Sem ovoga poziva za projekte USAID je objavio odgovore na komentare drafta opisa programa.gov (unesite riječ "CSSP" u Basic Search za lakši pristup). nevladine organizacije zainteresirane za podnošenje zahtjeva se ohrabruju da pročitaju priloženi poziv za prijave kako bi razumjele kakva vrsta programa se traži. te će odrediti rezultat nivo finansiranja granta.850. 289 Natrag na sadržaj . Rok za prijavu je 12. godine Natrag na sadržaj Direktorij donatora mart/ožujak 2013. USAID zadržava pravo da finansira sve ili nijedan od podnesenih prijedloga projekata. nevladinih organizacija da implementiraju program pod nazivom Projekat održivosti civilnog društva (CSSP) u Bosni i Hercegovini. Poziv za projekte je dostupan na www. Kvalificirane lokalne bh. Kao predmet dostupnosti fondova USAID predviđa dodijeliti jedan cooperative agreement koji neće preći okvirnu sumu od 8.grants.000 USD ukupnog finansiranja lokalnoj organizaciji tokom pet (5) godina. maj/svibanj 2013. te proces podnošenja aplikacije i proces evaluacije.USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je objavila poziv za projekte kojim poziva aplikacije lokalnih bh.

000 Tuzla Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12).com www.bospo.com www.org www. sprat 75.zeleniokolis.unvocim.srebrenice@gmail.ba www. +387 62 983 603 +38735 360 491 +387 35 250 504 +387 35 247 600 +387 35 247 601 06. godine Lista članica – lokalne organizacije No.org cdr. BOSPO Nelvedina Meškić 07.net. 10.000 Sarajevo Mali trg bb 72.ba www.ldamostar.ba www. 02.b.270 Travnik Otoke 8 79.com. 05.ba cem@bih.ba unvocim@yahoo. ulaz B.430 Srebrenica Crkvice 42 72 000 Zenica Borić 3 75.org studenti.cem. 11.hrotuzla. Caritas Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine Centar za demokratski razvoj Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo Centar za edukaciju mladih Centar za izgradnju mira Fra Miljenko Stojić Suzana Božić Fadil Alihodžić Sehija Dedović Adis Arnautović Vahidin Omanović s. 1.000 Sarajevo Fra Ambre Miletića 30 88.com biroy@bih. 75.000 Tuzla Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71. Naziv organizacije ACIPS Agencija lokalne demokratije Mostar Asocijacija studenata Srebrenice Asocijacija Zeleni okoliš Association Green habitat " AGH".ba www.000 Sarajevo Džemala Bijedića 122 71. 09.Lista članica Mreže za izgradnju mira mart / ožujak 2013.carbkbih.Zenica Biro za ljudska prava Kontakt osoba Lajla Zaimović Kurtović Dženana Dedić Almir Salihović Imamović Safija Branka Rajner Adresa Zmaja od Bosne 8 71.acips.ba bospo@bospo.000 Sarajevo Grbavička 85 71.ba www.com info@nahla. 03.ba ldamostar@aldaintranet.ba www.org.net.000 Mostar Srebreničkog odreda b. 290 Natrag na sadržaj .ba Telefon +387 33 205 383 +387 36 333 830 +387 36 333 831 +387 56 440 402 04.bozic@carbkbih.com prijateljstvo@hotmail. +387 33 812 620 +387 33 710 650 +387 33 641 664 +387 30 211 565 +387 61 443 988 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.260 Sanski Most Email / web-stranica lajla@acips.nahla. 01.net +387 33 206 442 08.bih@gmail.

000 Sarajevo Asima Ferhatovića 31/II 71.org info@cinemaforpeace.publika.ba www.cor. 13.ba www.fld.mirovna-akademija. 14.000 Sarajevo Čobanija 12 (Društvena re: Konstrukcija) 71.cinemaforpeace.ba www. 18. 22.org info@oneworldsee.000 Doboj Kralja Petra I Karađorđevića 80 78.bigmev.eak.prsic@fld.com info@eak.org valentina.260 Rudo Bosne Srebrene 16 76. Fondacija Mirovna akademija Fondacija Publika za kulturni.ba +387 58 712 262 +387 49 215 608 + 387 33 200 073 +387 53 227 238 +387 35 720 135 +387 61 644 622 +387 51 314 872 +387 33 264 485 +387 33 264 486 +387 33 218 397 16.oneworldsee.ba adis.org www.org wohbh@bih.ba info@fondacijacure.org www.com www.ba edita.000 Sarajevo Alipašina br.ba info@mirovna-akademija.org www.org www.net info@cor.ba crcdbih@hotmail.e@hotmail.fondacijacure. Fondacija CURE Fondacija Jedan Svijet – Platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) Fondacija Krila nade / Wings of Hope Fondacija lokalne demokratije Jadranka Miličević Valentina Pellizzer Enisa Mešić Jasmina Mujezinovic Edita Pršić Emina Trumić Tamara Šmidling Azra Pita-Parente +387 33 207 561 20.ba www. 8 71. Centar za odgovornu demokratiju Luna Centar za održivi razvoj Centar za političke studije Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Europska akademija Fondacija Centar za razvoj odnosa sa BiH . 19.banovic20@gmail.12. 7 (II sprat) 71.net. 291 Natrag na sadržaj .co.100 Brčko Distrikt BiH Čobanija 12 71.000 Sarajevo Mehmed-paše Sokolovića 22 71. +387 61 227 794 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com www.ba damir. +387 33 834 899 +387 61 484 038 +387 33 650 715 +387 33 237 240 +387 33 236 899 +387 33 668 459 +387 33 227 211 21.wings-of-hope. 23. 17. Mustafe Denišlića br.ba enimeni76@yahoo.co.000 Sarajevo Dr.BIGMEV Fondacija Cinema for Peace Svetlana Vuković Edin Mujačić Damir Banović Esad Bećirović Mersiha Jogunčić Marija Buganik Igor Lukenda Dženita Kocaman Adis Alagić Selma Hadžić Trg slobode1 73.ba www.alagic@bigmev.000 Sarajevo Nemanjina 60/1 74.com becirovic. socijalni i edukativni razvoj u BiH 24.000 Sarajevo lunabih@teol. 15.000 Sarajevo Vrbanja 4 71.org azra@publika.net.com www.000 Sarajevo Bravadžiluk bb 71.pellizzer@oneworldsee.cps.ba adl@bih.000 Banja Luka Nusreta Fazlibegovića 70 71.crcd-bih.

28. Ilidža 71.000 Tuzla jesenko@fkr.b.net duska@infoteka.com www. Zlatko Prkić udrugalogorasavares@bih.ba alma@yihr. 7 71. +387 33 219 047 32.org snjezaidc@gmail.mladi.ba ddardic@hcabl.org huldrsbk@gmail. 292 Natrag na sadržaj .net.000 Sarajevo Dobrinjska ul.ba selma@infoteka. Fondacija za kreativni razvoj Helsinški parlament građana Banja Luka Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji. Amra Pandžo 35.000 Banjaluka Nikole Šubića Zrinskog bb 72.edu.ba +387 32 843 787 29.org. 27.malikoraci.000 Zenica Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71.org amrap70@gmail.000 Sarajevo Suljo Čilić b.ba +387 32 440 390 +387 32 440 391 +387 32 446 260 +387 32 446 261 30. Intereduca Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla Snježana Filipović +387 65 321 923 +387 62 533 325 +387 33 215 129 +387 63 334 993 +387 61 327 427 +387 61 711 953 34. 88.org.org jasmin.org www. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.centar-fortis. Institut za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić +387 33 621 351 33. ogranak Vareš Independent Infoteka . 31.ba infoteka@infoteka.org.100 Brčko Pruščakova 29 71.org www.besic@kultbih.330 Vareš Londza 132 (PC Roma I) 72.260 Busovača Put mira bb 71.edu.com www.fkr.com +387 33 788 690 +387 33 788 691 +387 51 432 750 +387 51 432 753 +387 51 432 752 +387 30 732 904 26.org dinko@yihr.net.000 Zenica Mejdandzik 4 72.hcabl.ba centarfortis@yahoo.ba www.com. Indira Čilić Jasmina Jovanović 36.ifbosna.org.420 Jablanica Hasana Kikića 20 75.yihr.ba www.000 Sarajevo Krfska 84 78.org www.ženski informaciono dokumentacioni centar Inicijativa mladih za ljudska prava Jesenko Osmanagić Dragana Dardić Anđelko Kvesić Trg nezavisnosti 25. Gordana Čičak Duška AndrićRužičić Selma Hadžihalilović Alma Mašić indep@gmx.210 Ilidža Bulevar mira 1 76.org if_bosnatz@bih.org kult@mladi.25.

info omladinski.ba www.galesic@humanrightschools.000 Sarajevo Hakije Kulenovića 10 71. +387 56 441 011 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com www.org djuliman@nhc.ossrebrenice.ba www.ba ncm.240 Gornji Vakuf Uskoplje Gavrila Principa b.net/ndcsarajevo narkone@bih.ba +387 33 266 480 +387 33 266 482 +387 33 788 405.nansendialogue.000 Sarajevo 70. +387 33 200 085 42. +387 35 258 077 48.000 Sarajevo Josipa Vancaša 21/2 71. 46. +387 65 734 216 47.com info@ossrebrenice.430 Srebrenica info@mozaik. dr.org www.ba hcatuzla@bih. 40.net http://www.org ljuljjeta.nhc.ba orctuzla@bih.rs.omladina-bih.putokazi@gmail.37.ba info@gariwo.net.net jan@oiabih.ba ooodisej@yahoo.ba www.ndcsarajevo@nansendialogue. Vesna BajsanskiAgić Zoran Puljić vlč.420 Bratunac Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.info www. +387 33 766 225.000 Sarajevo Kuća ljudskih prava.mozaik.svjetlo. Mozaik Fondacija za razvoj zajednica Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. +387 33 788 406 +387 33 556 845 39.gariwo. NVO Altruista Svjetlo +387 33 711 535 +387 61 555 295 +387 33 259 455 +387 33 259 456 +387 61 326 914 +387 33 209753 +387 61 139588 +387 30 260 520 43. Nansen dijalog centar Sarajevo 38.ba www.net.000 Tuzla Maršala Tita 1 75.mladi.net.ooodisej.no naida.no svjetlo@svjetlo.org mahira. ul. 75.net oc_srebrenica@yahoo. Šimo Maršić Renata Vrdoljak Ljuljjeta Goranci Brkić Magdalena Schildknecht Enver Đuliman Naida Huskanović Adela Galešić Haris Čaušević Soukbunar 42.Helsinški Parlament Građana Tuzla Omladinski savjet Srebrenice Mahira Idrizović Jan Zlatan Kulenović Jasminka DrinoKirlić Čedomir Glavaš Miralem Tursinović Milena Nikolić 44.mladicentar.000 Sarajevo Branilaca grada 19 B 71.idrizovic@gariwo.ba www.org www.oiabih. 45.b. 293 Natrag na sadržaj .com www. NVO GARIWO Omladinska informativna agencija Omladinski centar Omladinska organizacija Odisej Omladinski resursni centar Tuzla .net. 71 000 Sarajevo Gatačka 18 71.nhc@gmail. Dolina 1/I 71000 Sarajevo Grbavička 22 71.000 Sarajevo Ivana Gorana Kovačića 1 71.narkone. NARKO NE Norveški helsinški komitet za ljudska prava +387 33 215 088 +387 33 223 285 41.centar@bih.info www.com adela.

org www. a.org www.ba www.pronibrcko.000 Bihać Kranjčevićeva 35 71. Luciano Kaluža Arijana Aganović Saša Gavrić +387 53 310 050 53.400 Derventa Čobanija 12 71.org ivona@promente.com +387 33 232 925 +387 53 205 370 +387 53 205 372 56.000 Sarajevo glaszene@net.ba topeer@teol.ba remicentar@gmail. 80.html info@dobri-ljudi.accts.000 Sarajevo Mijata Tomić b. TRIAL +387 33 237 269 58. Organizacija Glas žene proMENTE.glas-zene.000 Tuzla Sarači 77 71. Zvonimir Kubinek Dalibor Vidović Armije BiH 17 75.240 Tomislavgrad Kazan mahala 2/II 75.topeer.ba www.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013.promente.000 Doboj Obala Isa Bega Isakovića br.ReMI mreža Sarajevski otvoreni centar Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane u tuzlanskom kantonu Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo ToPeeR .ba lejla.org. socijalna istraživanja PRONI Regionalna Mirovna Inicijativa .mamut@trial-ch.net.com office@soc.ba 60. Almin Dželilović Snežana Šešlija Jusuf Makarević Lejla Mamut Abaspahić Slavko Mihaljević sulks3@bih. 52.trial-ch.net www.Tolerancijom protiv različitosti Enisa Raković Ivona Čelebičić Jasmin Jašarević Bihaćkih branilaca 15 77. +387 33 200 073 54. 57.100 Brčko Omladinska 11 74.ba +387 37 310 190 +387 61 981 264 +387 33 556 865 +387 33 556 866 +387 49 217 695 50.000 Sarajevo Vidovdanska 43 74.org www.000 Sarajevo savezuopintk@bih. Udruga građana “Dobri ljudi” +387 63 312 643 +387 63 331 822 +387 35 266 392 +387 61 800 729 +387 61 217 649 +387 33 668 294 59. 6 71. 51.korjenic@trial-ch.org/BiH/Pocetna.org pronibrc@teol.com www.net.000 Sarajevo Bosne Srebrene 16 76.hr www.org selma.soc.b.net. Udruga “Hrvatska žena” Udruženje altruista “Ispočetka” Marica Vikić Alma Kovačević mvikic@bih.49.ba +387 35 252 192 55. 294 Natrag na sadržaj .trial-ch.altruists@gmail.000 Tuzla Emerika Bluma 15 71.net nvotopeer@gmail.

000 Tuzla Vuka Karadžića 5 71. Dženana Alađuz 68.org psiholoski.ba www.com logorasinovigrad@bih.000 Mostar Borić 3 75.100 Brčko distrikt BiH stupar.org www. 295 Natrag na sadržaj .org info@nestovise.ipak-mgb. 70.com info@donprijedor.ba ngooptimizam@gmail.nestovise.com +387 66 901 865 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Trg Sabora bosanskog 36 71. Lahira Sejfija Biljana Jelić Zorica Mumović Amir Smječanin Sadik Hasanović Samir Hatkić Jevto Ilić 69. 64.org www.krizevici.com +387 33 423 547 +387 33 420 723 +387 52 231 155 +387 52 232 155 +387 62 961 290 +387 61 349 956 +387 33 788 740 +387 36 347 296 +387 66 711 277 62.inicijator.A“ Brčko distrikt BiH 65.000 Prijedor Ferhadija 27 71.ba www.net.net.101razlog. 67.000 Tuzla Bulevar Kralja Tvrtka I.240 Hadžići Miloša Obrenovića 18a 78.net.ba infohouse@infohouse.000 Zenica Zagrebačka 18 71.com udruzenjeiskra@gmail. 63. Udruženje građana Nešto Više Udruženje “HO Horizonti” Tuzla Udruženje Humanitarna organizacija Sezam Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje informacijskih nauka INFOHOUSE Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost Udruženje jednoroditeljskih porodica Iskra Udruženje logoraša Novi Grad Udruženje Optimizam Sarajevo Udruženje za Edukaciju.org www. 71.ba www.61. Promociju i Afirmaciju Mladih „E.ba nvosezam@bih.c@bih. broj 17 72. 72.com emina@inicijator.000 Sarajevo Milana Konjevića 75 76.420 Pale Dobrinjske Bolnice 14 71.b 75.infohouse.ba www.org alma@inicijator.horizonti.ba www. Jasminka Jukić Venira Alihodžić +387 35 264 667 +387 32 244 154 +387 61 189 161 +387 33 812 408 +387 61 611 601 +387 35 299 027 +387 35 299 028 +387 65 045 294 +387 33 460 055 +387 63 454 520 +387 61 503 591 66.senaid@hotmail.P.net. epabdbih@gmail.000 Sarajevo Inžinjerskih brigada b.000 Sarajevo Vukovarska 54 88.com logorasinovigrad@gmail.000 Sarajevo Višnjik 14 71.donprijedor. Udruženje da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95 Udruzenje građana „Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“) Udruženje građana „Inicijator“ Fadil Vlajčić Senaid Stupar Murisa Marić Emina Bešić Alma KrpuljevićHanić Sanja Đermanović Hadželi 127 71.org sanjadjermanovic@nestovise.ba ipak_tuzla@bih.

com info@viktorija99. 80.vivezene.zenezenama.net.net.101 Goražde Krivače 40 72.ba www. Žene ženama +387 33 219 640 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.73.000 Banja Luka Kralja Tomislava bb 70.101 Jajce Alekse Šantića bb 75. Esma Drkenda sekago@bih. Medica Zenica Spasoje Kulaga Omladinska 11 74.ostranula.400 Derventa Ibrahima Popovića 49 73. Udruženje za podršku ratnim veteranima.ba vivezene@bih.net.ba www.ba www.zenabih.G.000 Zenica Ravnogorska 21 78.ba www.org drazana.org +387 38 222 099 75.de medica1@bih.000 Tuzla Trg Ivana Krndelja 3 88. Sabiha Husić +387 32 463 920 +387 65 088 850 +387 65 300 063 +387 30 654 204 +387 30 654 205 +387 35 224 310 +387 35 224 311 +387 36 550 339 76.viktorija99.ba www. UG Oštra Nula Dražana Lepir 77. 296 Natrag na sadržaj . porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini "Pravipožar" Udruženje žena “SEKA” Goražde U.com +387 53 310 050 74.lepir@gmail.000 Sarajevo pravipozar@gmail.ba zene2000@zenezenama.000 Mostar Derebent 41 71.com www. Viktorija 99 Senka Zulum Jasna Zečević Mima Dahić Azra Hasanbegović Memnuna Zvizdić Ranka Katalinski 78.medicazenica.org www.seka-hh. Vive žene Žena BiH Mostar 79.ba zenabih@bih.net.

org jmilicevic@carenwb.ba cargor@bih.bubalo@crs.de www.000 Sarajevo Zagrebačka 18 71.net.org natasa@easteurope.000 Sarajevo Alipašina 45a 71.org www.worldvision.crs.net. World Vision International Direktorij donatora mart/ožujak 2013.carenwb. 297 Natrag na sadržaj . Caritas Switzerland +387 33 668 185 +387 33 617 573 +387 61 211 079 03. Catholic Relief Services 04.mcc.000 Sarajevo Kralja Tvrtka 1 72.org/easteurope amra_kurbegovic@wvi.ba goran.org http://europe.org pdjordjevic@carenwb.forumzfd. Naziv organizacije CARE International NWB Kontakt osoba Sumka Bučan Jadranka Miličević Zlatan Savić Marc D'Silva Goran Bubalo Adresa Hasana Kaimije 11 71. forumZFD for Western Balkan. 07. 01.org mccrep@easteurope.ic-mp.mcc.000 Sarajevo Branilaca Sarajeva 19b 71.000 Sarajevo Grbavička 91 71. +387 33 280 800 +387 33 280 862 +387 33 950 501 +387 33 950 502 +387 32 246 278 +387 33 660 426 +387 33 652 403 06.Lista članica – međunarodne organizacije No.org Telefon +387 33 536 792 02. Office Sarajevo (BiH) International Commission on Missing Persons (ICMP) Mennonite Central Committee Michele Parente Amela Suljić Viktorija RužičićTokić Ruth Plett Krystan Pawlikowski Amra Kurbegović +387 62 382 429 05.org nikica_reljic@wvi.mcc.suljic@ic-mp.org www.de amela.org www.000 Sarajevo Email / web-stranica sbucan@carenwb.org casuisse@bih.org www.000 Sarajevo Sime Milutinovića Sarajlije 1 71.org parente@forumzfd.000 Zenica Zvornička 9 71.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful