Direktorij donatora u BiH

sedmo izdanje mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora u BiH sedmo izdanje, mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo Urednica: Suzana Božić DTP: Dario Ambrožić Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Mreža za izgradnju mira

Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati. Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki o d ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.

Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID -a ili Vlade SAD-a.

Sadržaj
O nama ....................................................................................................................................... 8 O projektu ................................................................................................................................... 8 Mreža za izgradnju mira .............................................................................................................. 9 Uvod ........................................................................................................................................... 9 1440 Foundation ....................................................................................................................... 10 3ie ............................................................................................................................................. 11 Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) .............................................................. 12 Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) ........................................................................................... 14 A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) .................................................. 16 Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) ................................................................... 17 Ambasada Holandije ................................................................................................................. 18 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 19 Ambasada Republike Češke ..................................................................................................... 20 Ambasada Njemačke ................................................................................................................ 21 Ambasada SAD ........................................................................................................................ 22 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 23 Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................ 24 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts .............................................................................. 25 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ...................... 26 (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) ....................................... 26 Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) ....................... 28 Austrian Development Cooperation........................................................................................... 29 Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) ..................................... 30 Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) .................................................... 32 Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) ....................... 33 BH Telecom .............................................................................................................................. 35 Bosnalijek ................................................................................................................................. 36 Caritas Italiana .......................................................................................................................... 37 CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) .......................................................................................... 40 Centar za promociju civilnog društva ......................................................................................... 41 Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) .......................................................... 43 Channel Foundation (Fondacija Channel) ................................................................................. 44 Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh) .................................................................................................................... 45 Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................ 46 Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) ......................................................... 47 Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................ 48 Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ............... 49 Coca-cola Foundation ............................................................................................................... 51 Conservation Leadership Programme ....................................................................................... 52
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Copernicus................................................................................................................................ 54 Corfu Foundation ...................................................................................................................... 55 Cultural Grassroots Project ....................................................................................................... 56 DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu .................................................................... 57 Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU ..................................................................................... 58 Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................ 60 Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ........... 62 Doen Foundation (Fondacija Doen) .......................................................................................... 63 Dorothea Haus Ross Foundation .............................................................................................. 64 Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT) .................................................................................... 65 East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) ..................................................................................................................................... 66 Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ...................................................................................... 68 Ekumenska inicijativa žena ....................................................................................................... 69 Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ........................................................... 70 ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) ......................................................................................... 71 European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) ................................................. 72 European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) .................................................. 73 European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) ............................................................. 75 European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) .............................................. 77 European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) ..................................................... 78 Fabrika duhana Sarajevo .......................................................................................................... 79 Fauna and Flora International ................................................................................................... 80 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) ....................................... 81 Federalno ministarstvo sporta i kulture ...................................................................................... 82 Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije) ...................................................................................................................................... 83 filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) .................................................. 85 Fledgling Fund .......................................................................................................................... 86 Fondacija Hastor ....................................................................................................................... 88 Fondacija Mozaik ...................................................................................................................... 89 Fondacija Oak ........................................................................................................................... 90 Fondacija Schüler Helfen Leben ............................................................................................... 91 Fondacija tuzlanske zajednice .................................................................................................. 92 Fondacija za socijalnu uključenost ............................................................................................ 94 Fondation de France ................................................................................................................. 96 Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ............................................................................. 97 FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ............................................. 98 Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) ................................................................................. 99 FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) ......................................... 100 Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) ................................................................. 101 Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava)................................ 102
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) ................................................................................................................................... 104 Getty Images .......................................................................................................................... 105 Global Film Initiative ................................................................................................................ 107 Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ................................................................... 108 Global Greengrants Fund ........................................................................................................ 109 Global Fund for Women (Globalni fond za žene)..................................................................... 110 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije) ............................................................................................................. 111 Global Integrity Innovation Fund ............................................................................................. 112 Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) .............. 114 Grand Challenges Canada ...................................................................................................... 115 Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) .......................... 116 Heart and Hand Fund.............................................................................................................. 117 Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) ....................................................................... 118 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ........................................................... 120 HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................ 121 Hubert Bals Fund .................................................................................................................... 122 Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................ 123 Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ................................................................... 124 IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................ 125 International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) ..... 127 International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija)............. 128 International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) . 130 International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........ 131 International Press Institute: News Innovation Contest............................................................ 132 Internews ................................................................................................................................ 133 ITVS International ................................................................................................................... 134 IUCN National Committee of the Netherlands ......................................................................... 135 Jan Vrijman Fund .................................................................................................................... 136 Japan Foundation Worldwide .................................................................................................. 137 Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) ......................................................................... 138 Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne ....................................... 139 Joseph Rowntree Charitable Trust .......................................................................................... 140 King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ........................................................... 141 KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights........................................................... 142 Know-How Exchange Programme .......................................................................................... 143 Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo ..................................................................... 144 Kvinna till Kvinna ..................................................................................................................... 145 Leverhulme Trust .................................................................................................................... 146 Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) .................................................................. 147 Lutrija BiH ............................................................................................................................... 148 Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................ 149

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

....................... 185 Rosa Luxemburg Stiftung ............................................................................................................................................................................ 193 Smilemundo ............................................................................................................................................................................. 182 Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) ... 170 Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost).................. 156 Ministarstvo porodice........... 186 Samuel H......................................................................................................................... 189 Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) ...... 160 Movies that Matter ..................................................................... 173 Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) ................................................................................................................................................................................................................ 154 Mediteranska žena ................................................... 167 Olaf Palme ............................................ 184 Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) ................................................................................ 192 Sigrid Rausing Trust............................................. 195 Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) .................................... 168 Open Data Research Network ................................................................................................. 175 PUMA.......................................................................................................................................... 180 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) .......... 163 Network of East-East Women ................ 164 NORAD .............. Natrag na sadržaj ................................... 183 Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) .......................................................... 190 SCOOP ............................................................................Creative Catalyst Award ............................................................................... 162 National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) ................................. 191 Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) .....................................................Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) .......................................................................................................................... 194 Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre)................................................................................................................................................................ 165 Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) .............................................................. Kress Foundation (Fondacija Samuel H.................. 158 Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) ................................................................... Kress) ............................................................................................................ 169 Open Meadows Foundation .................................................... 181 Rising Voices ..... 187 Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) ........... 171 Plougshares Fund .................................................................................................................................................. 150 MAVA – Fondation pour la Nature................................................................ 178 Ramsar Convention's Small Grants Fund ................................................. 177 Raiffeisen Bank D.......................................................... 196 Direktorij donatora mart/ožujak 2013..................................... omladine i sporta Republike Srpske ................................. 161 Nando Peretti Foundation ................................................................................................................................................................. 152 Media Legal Defence Initiative ................ 188 Schüler Helfen Leben.................................................. 159 Monsanto Fund .......................................... 157 Ministarstvo pravde FBiH ..................................................................................................................................................... 174 Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 ..................... 179 Rave Foundation............................................................................................................................................................D ............................................................................................................................................................................................... 155 Ministarstvo civilnih poslova BiH ............

.................................................. 228 TWAS ....................................................................................................................................................... 231 United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD ...................................................... 209 Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) ............................................... Bisexual...................................................................................... 220 Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) ...................................... biseksualca............................................ 221 Tides Foundation (Fondacija Tides) .....................................................................................................Fond za civilno društvo ............................................................................ 218 Svjetska banka ....................................................................................................... 217 Sundance Institute Documentary Fund Grants ............................................................................................................................................ 200 Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate).Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) .......................................................... transrodnih i međurodnih osoba) ................................................................................................................................. 216 Students Grants Program (Program donacija za studente) .................... 214 Step Beyond Travel Grant ........... 210 Sparkasse Bank ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................SIDA)......................................................... 206 Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) ................................................................................................................ 241 Direktorij donatora mart/ožujak 2013................................ 238 UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) ................ 233 United States Institute of Peace (Američki institut za mir) ................................................................................................................................................................................................. 219 Swedish Development Agency .......... 239 UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) ..... 225 Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) . 224 TRADUKI ..................... 226 Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) . 215 Strategic Impact Evaluation Fund............................ 211 Spencer Foundation (Fondacija Spencer) ............................... 203 Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) ...... homoseksualca.............................................................................................................. 198 Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) . 235 UNESCO International Fund for Cultural Diversity ............................................................................................................................................................... 240 UN Women ......................................................................... 230 UBS Optimus Foundation ..............................The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju) .................................................................................................................. 202 Soros: Lesbian............ 222 Tourism Cares ......................................................................................... 213 Starr Foundation (Fondacija Starr) ............... Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki............................................................. 223 Toyota Foundation (Fondacija Toyota) .............. 212 Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) ................................................... 229 XminusY .......................................... 236 United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) ................................................. 205 Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) ......SIDA (Švedska razvojna agencija ........................................................... Gay........ 234 UNDEF ...................................... Natrag na sadržaj ..............USAID) .................................................................................................... 208 Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika)...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 247 Vlada Japana ..................................................................... 277 Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III ......................... 256 Civil Society Facility ...................................................................................................... 285 TACSO ......................... 278 Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura ........................... 254 1%CLUB ........................... 275 Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 251 WorldView....................Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO ............................................................................................................................. 279 Podrška projektima iz kulture ....................................................................................... 248 Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Natrag na sadržaj ....................................................................................................................................................... 290 Direktorij donatora mart/ožujak 2013......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................poziv za prijedloge projekata 2013) ................................................................................................................................................................................... 249 Welcome Trust ............................................................. 258 Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe ...... 281 Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene.......................................................................................... 260 Evropa za građane........ 289 Lista članica Mreže za izgradnju mira ... 245 Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ........................... 282 Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja ........................................................................ 250 World Association for Christian Communication ....... 266 Greenvolved ...................................................... 276 Omladinska banka BiH.................... 261 Fond za podršku učešću žena u politici ............... 243 USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) ................... 253 Youth in Action (Mladi u akciji) ..................................... 270 Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” ................................................................................................... 280 Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla ........................................ 288 USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) ... 286 USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa . 252 Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) ....................................................................................... 284 Small Business Support u Bosni i Hercegovini ............................................................Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) ......................................Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) ................................................ 283 Projekti FIRMA i FARMA ................................... 246 Visions sud est ................................. 268 Human Rights Data Initiative ........................................................................................................... 274 Jačanje lokalne demokratije ....................... 269 Instrument predpristupne pomoći ............................................................... 257 Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) ................................................................................ 244 Virginia Gildersleeve International Fund ...............................................................

političkih i ekonomskih lokalnih struktura. . Strateški plan Caritasa BK BiH: .Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH. 20 godina kasnije. nevladinim organizacijama i mrežo m Caritasa u BiH i inozemstvu.Promovirati proces izgradnje mira unutar lokalnih nevladinih organizacija. Programi CRS -a ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju socijalnih. 812 403 Faks: 033/812 402 Caritas BK BiH Suzana Božić s. u trajanju od četiri godine (2010 . Danas.Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti.bozic@carbkbih. radi na poboljšanju kapaciteta lokalni h partnera.2014). CRS aktivno sa svojim lokalnim partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica.org Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH) pastoralna je Ustanova Sabora Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi pr omicanja djelotvorne kršćanske ljubavi. društvu. Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993. 8 Natrag na sadržaj . . “Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog mira na nivou lokalnih zajednica i BiH kao države. . Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte: CRS Edita Čolo edita.ba Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71. O projektu Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together . sa vizijom da bude “regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne promjene. godine. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti u cilju š to boljeg implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce. . . godine. 206 442 Faks: 033/206 668 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama aktivnih organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim promjenama u bh.000 Sarajevo Tel: 033/812 401.Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama.Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini.Suradnju s vladinim ustanovama. Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www.Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost.com.org.Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.crs. . . implementira projekte iz oblasti održivoga povratka. Ostvaruje svoje poslanje kroz sljedeće aktivnosti: .Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave. pružajući neposrednu pomoć ugroženom stanovništvu tokom rata.O nama CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943.colo@ crs.CPT) podržan od USAID-a (United States Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas BK BiH.carbkbih.000 Sarajevo Tel: 033/206 441. Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www. radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”. trgovine ljudima i izgradnje mira.org Zagrebačka 18 71.

U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH. poslovnog sektora. narodima.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.net gdje svakodnevno objavljujemo informacije korisne organizacijama civilnog društva. kriterijima podobnosti. Edite Čolo. Democracy Office). a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. rodna ravnopravnost. zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava. Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH. koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima. Posjetite našu web stranicu www. rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja. ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja. kao i članica Mreže za izgradnju mira. Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH. Goran Bubalo Choosing Peace Together. Sarajevo Telefon: +387 33 812 401 Faks: +387 33 812 402 Mobitel: +387 61 211 079 Email: goran. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima. Suzane Božić i Gorana Bubala. koordinirano djelovanje niza nevladinih organ izacija. rokovima za prijave.Mreža za izgradnju mira Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima. djeluje u cilju dugoročnog povećanja sposobnosti cijelog bh. Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja. Ovo je već sedmo izdanje. načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt. medija i državnih institucija. U Direktoriju možete pronaći informacije o 235 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu.mreza-mira. a to su: obrazovanje. vraćanje povjerenja među bh. a koji finansiraju aktivnosti u BiH. Project Director CRS Bosna i Hercegovina Zagrebačka 18. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je pripremila logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora. lokalne uprave i samouprave. suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda. Uvod Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. regionalni razvoj. USAID-u. godine. aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju. sigurnost. jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira. veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru. konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i poboljšanje suživota u BiH. i nakon restruktuiranja i uvođenja godišnje članarine za sve članice okuplja 87 lokalnih i međunarodnih organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Napokon.bubalo@crs. 9 Natrag na sadržaj . te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko. i posebno Mirjani Valjevac (Program Manager. kultura javnog dijaloga i demokratije. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način. CRS i Caritas BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno podržavaju ovu inicijativu.

jednog odnosa.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jedne veze i jednog minuta. jedni s drugima i sa svijetom. 1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju. 10 Natrag na sadržaj . novi se očekuju u narednom periodu. Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih. 1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline: Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse. svakog u svoje vrijeme. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.1440 Foundation Naziv programa Program grantova Svaki dan imamo 1440 minuta. Čitav svijet. u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu. Bilo da ste bogati ili siromašni. Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u praksi i u učionici. Web stranica: http://1440. jedne osobe. 1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta. Što ti radiš sa svojih 1440 minuta? Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom. Do 75. prazni ili ispunjeni. godine. tužni ili sretni. Zadnji poziv je bio tokom 2012. tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji. životu i na radnom mjestu.000 USD.

Zadnji rok za prijave je bio 6. avgust/kolovoz 2012. U okviru zadnjeg poziva 3ie je planirao podržati 6-10 projekata ukupne vrijednosti 4 miliona USD.3ieimpact.org/en/funding/open-window/how-apply-ow 3ie.3ie Naziv programa Opšti ciljevi 3ie Request for Proposals: Fourth Open Window (3ie poziv za projekte: četvrti otvoreni poziv za projekte) 3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto. Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora. Dokazi o razvoju učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih. Čitav svijet. NW Suite 450 Washington . jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim agencijama.org Web stranica: www.3ieimpact. koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza intervencija i mjerenih ishoda. Inc. Pogledajte web stranicu za više informacija. Prednost se davala studijama: evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike. godine. jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na kojima se temelji teorija promjena. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www.. Nije postojala krajnja suma finansiranja pojedinačnog granta. i urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih zemalja.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 1625 Massachusetts Ave. DC 20036 Tel: +1 202 629 3939 Email: 3ieus@3ieimpact. 11 Natrag na sadržaj .

i imati pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava. Član 7. i imam pravo na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim. fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama. Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite odluke o svom osobnom i seksualnom životu. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu. Član 8. Pravo na slobodu misli. Pravo na jednakost. 12 Natrag na sadržaj . Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona. imam pravo da imam djecu ako i kada želim .Pravo na život. ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti. Pravo na sudjelovanje za sve osobe. Član 5. misliti i govoriti ono što ja vjerujem bez prisile ili nasilja. Pravo na privatnost. prisile i nasilja. Naime. koji su navedeni u nastavku. Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupitm u brak i odlučim da li. mišljenja i izražavanja. kako i kada. Pravo na odgovornost i obeštećenje. sigurnost i tjelesni integritet osobe . Član 10. Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog poštovanja. Član 9. seksualnost i rod. Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije. Član 6. program e i proračune. Član 4. tako da mogu uživati u svom seksualnom životu. Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama. Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje zemlje i inostranstva Član 3. ako i kada želim imati djecu. roda ili seksualnosti. pravo na udruživanje. jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih oblika diskriminacije na temelju spola. Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja. To može biti kroz zakone. Autonomija i priznatost pred zakonom. Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10 članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima. Imam pravo biti tko god želim. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka. slobodu. te odlučiti da li ili ne. Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje potrebe. politike. Pravo na obrazovanje i informisanje. Član 2. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili svoje predložene aktivnosti: Član 1. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. imati djecu. bez obzira na spol.Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) Naziv programa Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund) Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. regijama i/ili globalno.

SE1 3UZ.org Web stranica: www. Čitav svijet.  biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na nacionalnoj. Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za finansiranje:  podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog društva.ippf. Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućn ostima apliciranja za projekte.  imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim pravima.000 USD pokrivajući do 90% troškova aktivnosti.ippf.org Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. (2) revidirane račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen propisani obrazac. i  aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji.  aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog društva u promicanju seksualnih prava u politikama.000 USD do 10.Veličina donacije Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5. programima i proračunima.org/en Flexi Fund International Planned Parenthood Federation 4 Newhams Row.  aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti. London. regionalnoj i/ili globalnoj razini. sa minimalnim doprinosom od 10% od strane aplikanta. 13 Natrag na sadržaj . United Kingdom Email: flexifund@ippf.

Saznajte više o tržištu kroz naš dubinski trening. Od 1993. To obuhvatapuno razvojnih prilagođenih seminara. dizajnerima/kama. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 obrtnika/ca u 41 regionu svijeta.aidtoartisans. Prilagođeni trening: Sa više od 30 godina iskustva u organizaciji treninga na terenu u mogućnosti smo prilagoditi trening programe potrebama i ciljevima organizacije kako bi izgradili preduzetničke kapacitete obrtnika/ca. Tokom godine. organiziranje lokalnih obrtničkih sajmova. regionalne marketing strategije i eko -učinkovite procese. Pružamo usluge kao što su Programi tržišne pripremljenosti ili Prilagođeni trening za obrtnike/ce u zemljama u kojima trenutno nemamo otvoren program. Tokom proteklih 10 godina kroz našu podršku je prodato stvari u vrijednosti od skoro 230 miliona USD u maloprodaji. Pomaganje preduzećima da konkuriraju na globalnom tržištu: Program tržišne pripremljenosti je jedinstven praktičan trening koji se održava u januaru/siječnju i avgustu/kolovozu svake godine u Njujorku na New York International Gift Fair. uključujući izvozni marketing. Oko 70% obrtnika/ca s kojima surađujemo su žene. Na osnovu poziva za projekte. Petodnevni program je namjenjen međunarodnim obrtnicima/ama.Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) Naziv programa Aid to Artisans Aid to Artisans zadnje 33 godine stvara ekonomske mogućnosti za preko 100. do manjih programa koji nudejednog od naših eksperata/konsultanata koji se fokusiraju na specifično područje. doživjet ćete najveći sajam darova i ukrasnog pribora u SAD-u. pripreme za izložbene sajmove. Brojne zemlje širom svijeta. uključujući pokazivanje i trening materijale. aktivnosti se organiziraju dva puta godišnje. Kombiniramo seminare i iskustvo u rješavanju širokog spektra potreba. Dobiti ćete komentare i ideje od ATA međunarodnih dizajnera/ica i marketinških stručnjaka. uključujući i BiH. Panelima i facilitiranim grupnim diskusijama potičemo sudionike/ce da dijele poslovne brige s kolegama/icama iz cijelog svijeta. Afrike. Ovaj prihod je osnažio 125. Azije i SAD. Aid to Artisans je donatorska organizacija i radi samo sa obrtnicima/ama gdje imamo otvorene programe. Evrope.org/what_we_do Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. On pruža intenzivnu pripremu za upis na američko tržište i vitalne informacije za izgradnju uspješne izvozne kompanije. izvoznicima/ama i obrtničkim organizacijama. 14 Natrag na sadržaj . godine. Iskustvo tržišta: U kombinaciji s MRP-om. www.000 obrtnika/ca u više od 110 zemalja gdje su njihova sredstva za život. Vođene trgovačke ture i posjete u Njujorku će vam omogućiti da provedete svoje istraživanje tržišta. zajednice i zanatske tradicije u opasnos ti. Market Readiness Program je obučio stotine osoba iz više od 45 zemalja Latinske Amerike.

org/contact_us Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CT 06110 USA Tel: +1 860 756 5550 Faks: +1 860 756 5558 Web stranica: www. 15 Natrag na sadržaj .aidtoartisans. Suite 102 Hartford.Kako aplicirati? Aid to Artisans 1030 Britain Avenue.

projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500.J. april/travanj i 1. juli/srpanj 2013. www. i projekte grupa sa ograničenim ili bez pristupa većim finansijskim sredstvima. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. projekte koji su lokalni.Muste Memorial Institute 339 Lafayette Street New York.J.htm A. USA Tel: +1 212 533 4335 Faks: +1 212 228 6193 Email: info@ajmuste. rasna i seksualna jednakost i radnički pokreti.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje. kampanje ili napore da se proširi trenutni rad.000 USD. A. projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu.000 USD. društvena i ekonomska pravda.org/guidelin.J. Muste) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju ( International Nonviolence Training Fund) A. Institut razmatra: nove projekte.000 USD. godine.ajmuste. 16 Natrag na sadržaj . nacionalni ili globalni. Do 2. NY 10012. regionalni.A.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o pitanjima kojima je A. te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu. projekte sa budžetima do 50. Idući rok rokovi prijave su 8.J.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.J.

Rok prijave svake godine je novembar/studeni.nl Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.alfredmozerstichting. Alfred Mozer Stichting Postbus 1310 1000 BH Amsterdam Nederland Tel: +31 20 5512 121 Faks: +31 20 5512 250 Email: kmeijer@pvda.nl Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Ovisno o projektu. a aplikaciona forma se nalazi na web stranici.Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation for Social Democracy) Podrška razvoju socijal-demokratije. 17 Natrag na sadržaj . Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama). podržava socijal-demokratske stranke. Čitav svijet. Politička obuka.

koji je u potpunosti rezerviran za područje Srebrenice.nl. Različita.minbuza. Gore navedeni budžet ne uključ uje intervencije finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u Hagu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Da biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu www. transparentnih i odgovornih struktura vlasti.Ambasada Holandije Naziv programa Pogram malih grantova Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje. 18 Natrag na sadržaj . bitno je uraditi strateške odabire. Nakon 2011. Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet za promociju holandske kulture u BiH. Pogledajte web stranicu za više informacija.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nakon što je bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje stabilnosti nakon rata. First Secretary Tel: +387 33 562 606 Ms: Amira Beganovic. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa. program se trenutno mijenja. Tokom čitave godine. Ms Jantine van Bakel. koncentrirajući se na stvaranje održivih.nlembassy. S obzirom na ograničene dostupne resurse aktivnosti trebaju doseći široku publiku. Projekti koji promoviraju kulturu ne smiju biti veći od 10. Ambasada Kraljevine Holandije je pripremila Višegodišnji strateški plan za period 2008-2011. General Affairs and Communnication Officer Tel: +387 33 562 607 Web stranica: http://bosniaherzegovina. godine u kojem su navedeni prioriteti. Finansiranje ranije dostupno za druge odjele je trenutno u fazi razmatranja. i koncentrirajući se na razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih stranih ulaganja. godine Ambasada će imati samo ograničeni budžet od oko pet miliona EUR. u skladu s kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU. Zbog postupnog smanjenja holandskog razvojnog suradničkog programa u BiH.000 KM. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. novi planovi će biti biti dostupni uskoro.

nezavisni mediji.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 http://www. Zadnji pozivi za projekte su otvoreni u februaru/veljači 2013. http://www. 19 Natrag na sadržaj . sektor sigurnosti.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF Ferhadija 20 71. marginalizirane grupe. podršku ljudskim pravima. obrazovanje i omladinu. a prijem i odlučavnje o projektima će trajati tokom čitave godine. transparentnosti i odgovornosti.norveska. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Kriterij podobnosti Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci. godine.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Ambasada Norveške Naziv programa Embassy Fund (Fond ambasade) Strengthening Civil Society Fund 2013 (Jačanje civilnog društva 2013) The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte.000 KM i 50.no Web stranica: www.norveska. godine prioriteti su aktivnosti koje ohrabruju pomirenje. BiH Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 Email: projects.sarajevo@mfa. sport. demokratizaciju i civilno društvo. zapoš ljavanje ili druge aktivnosti. pravosudni sektor. i ljudska i socijalna prava.norveska.000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva 2013.000 KM za fond Ambasade. Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2013. U okviru poziva za projekte 2013. godinu jesu aktivnosti koje podstiču: mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost. i poslovni razvoj. Veličina donacije je između 10. demokratizaciju i medije.000 Sarajevo. zapošljavanje i infrastrukturu. uključujući razoružanje i demobilizaciju. kao i izgradnju institucija. U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva se dodjeluju proj ektima koji rade na temama: pomirenje i proces demokratizacije. borba protiv korupcije. odnosno minimalno 125.

) Između 10. regionalni ili lokalni organi uprave. Na osnovu poziva za projekte. Moldavija. obrazovanje.mzv. demokratizacija. razvoj lokalnih zajednica. gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom prijave oktobar/listopad 2012. ekologija. Uslov za podnošenje zahtjeva je učešće u budžetu projekta u vrijednosti od 30% od ukupne vrijednosti projekta. obrazovne ustanove i socijalne službe. http://www. neprofitabilne organizacije. Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog ograničenja oblasti.com Web stranica: http://www.development@gmail.000 Sarajevo Email: czech. Bosna i Hercegovina je jedna od pet prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke u periodu 2010 – 2017. nevladine organizacije. organizacije koje pružaju zdravstvene usluge.html Ambasada Češke Republike u Sarajevu Franjevačka 19 71. naučne institucije. Na osnovu kriterija poziva za projekte m ogućnost podnošenja aplikacije imaju državni organi. godine.Ambasada Republike Češke Naziv programa Mali lokalni projekti Odlukom Vlade Republike Češke. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu razvojnu komponentu (mladi. poboljšanje životnih i društvenih uslova. BiH. Idući poziv se očekuje u narednom periodu i biće dostupan na web stranici.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 20 Natrag na sadržaj . Pored Bosne i Hercegovine. Etiopija i Afganistan.mzv.000 – 20. godine. turizam itd. komune i sl. prioritetne zemlje su Mongolija.cz/sarajevo/bs/index.000 KM. zemljoradnja.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/ mali_lokalni_projekti/index.

21 Natrag na sadržaj . I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava projekte humanitarne pomoći. također. Nije definirana. BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama. a koje nisu u stanju da nastale poteškoće prevaziđu vlastitim snagama. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i to prvenstveno provođenjem dugoročnih programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim partnerima.000. Pored toga.sarajewo. Godinu dana poslije. Humanitarna pomoć Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u stanju socijalne potrebe. tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi. godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14. Mikro projekti tehničke saradnje Ambasada ima mogućnost da. mjere koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru humanitarne pomoći također su mnogostrani. humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano. inicira projekte humanitarne pomoći i realiziravlastite mikro projekte. godine. postoji mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći.de Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Na osnovu specifičnog poziva za projekte. Shodno tome. Od 2005. Pogledajte web stranicu za više informacija.Ambasada Njemačke Naziv programa Programi podrške Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. već dugi niz godina učestvuje u humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini. Uzročnici mogu biti.diplo. kako prirodne ili ekološke katastrofe. Ambasada pridaje posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno privređivanje u ruralnim područjima. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba našla u ovom stanju. Njemačka. Humanitarno deminiranje u BiH Od 1996. Kako aplicirati? Kontakt http://www. brzo i fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije. poticanju omladine i zaštiti okoliša. koji prevashodno trebaju obezbijediti osnovne potrebe u ruralnim područjima. u okviru vlastite odgovornosti.000 EUR za projekte humanitarnog deminiranja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.

gov Web stranica: http://sarajevo.Ambasada SAD Naziv programa Program malih donacija Democracy Commission Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994. vladavina prava i reforma sistema.usembassy. Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne. transparentnost rada vlade. na osnovu otvorenih poziva za projekte. rješenje konflikta mirnim putem. životna okolina. Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog društva. javno obrazovanje i zastupanje.000 USD. manjine i ženska ravnopravnost. kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv korupcije.html Tel: +387 33 704 344 Faks: +387 33 704 432 Email: DemcomBiH@state.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://sarajevo. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. tržišna ekonomija. ljudska prava. nevladine organizacije i neovisni mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i demokratske vrijednosti u BiH.usembassy. izgradnja udruženja.gov/usg-assistance-grants. Do 24. kao i zaštiti ljudskih prava.gov/democracy-commission. godine kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim sistemima. BiH. 22 Natrag na sadržaj . građansko obrazovanje. slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim medijima).

regionalna ili međunarodna. ali će morati dokazati dodanu vrijednost postizanjem općeg i specifičnih ciljeva SCS Fonda glede lokalnih organizacija.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 E-mail: emb. Organizacija može biti lokalna.norveska. borba protiv korupcije. Za Fond Ambasade: ova sredstva trebaju biti od koristi svim slojevima društva. Oba poziva su otvorena tokom čitave godine. Do 50. mogu se prijaviti i drugi zainteresirani. http://www. mladi i žene su naročito važne ciljne grupe. Regionalne i međunarodne organizacije mogu podnijeti zahtjev pod istim uvjetima kao i lokalne organizacije. rada i reformi političkih i javnih institucija.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 Ferhadija 20 71. djeca. Iako Ambasada uglavnom ovo namjenjuje nevladinim organizacijama. marginalizirane grupe i ljudska i socijalna prava.sarajevo@mfa.000 KM za Fond Ambasade. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i region. Nacionalne manjine. poslovima zagovaranja i praćenja prioriteta.norveska. nezavisni mediji.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF http://www. Za Fond za jačanje civilnog društva: nevladine organizacije koje imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo podnijeti prijavu. Prioritetna područja: pomirenje i proces demokratizacije. kompanije i pojedinci. 23 Natrag na sadržaj .Ambasada Norveške Naziv programa Fond za jačanje civilnog društva 2013 i Fond Ambasade 2013 Opći cilj Fonda za jačanje civilnog društva je povećanje učešća i kompetencija organizacija civilnog društva u BiH u ulozi kontrolora civilnog društva. transparentnost i odgovornost. te minimalno 125.000 KM u okviru Fonda za jačanje civilnog društva. Često se dešava da su podnosioci prijava institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva.no Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. na primjer. te samim tim davanje doprinosa društvenom i političkom razvoju BiH.

a novi se očekuje u narednom periodu. Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim susjedstvom. Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde. političke transparentnosti i dobrog upravljanja. Pogledajte web stranicu za više informacija. Chevening Scholarships Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji. Conflict Prevention Pools (CPP) Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velik e Britanije za spriječavanje. Bilateral Programme Budget (BPB) Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške prioritete. 24 Natrag na sadržaj . Diplomatski uticaj i vrijednosti . ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina.uk/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. Upravljaju sa nekoliko fondova koji pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije.Ambasada Velike Britanije Naziv programa Programi podrške Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and Commonwealth Office (FCO) prioritete. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Kako aplicirati Kontakt http://ukinbih. uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova.fco. To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji.Reuniting Europe Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa Evropskom unijom. upravljanje i rješavanje sukobim. Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više strateških prioriteta. i stvaranje uslova za učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj.gov. Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče demokratiju. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih programa. Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte. b) reforma sektora sigurnosti i c) politička kultura. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 201 3. vladavinu prava.

NY 10012 SAD Tel: +1 212 387 7555 Faks: +1 212 387 7560 Email: info@warholfoundation. kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno odnose na ta područja. Donacije se također daju podupiranju napor a u jačanju područja koja izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade. kao rezultat poziva iz jeseni 2013. godine. Ako. prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu. kustoska istraživanja. umjetnost pisanja i napora na promicanju zdravlja. Međutim. kao rezultat aplikacije iz grant ciklusa jesen 2012. godine. vaša organizacija dobija jednogodišnju podršku. i u ograničenim slučajevima. Projekti mogu uključivati izložbe. Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama u SAD-u. Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta. Ako vaša organizacija prima višegodišnji grant. godine.warholfoundation. Različita. vizualne umjetnosti i programiranje organizacija umjetnika/ca. Iz tog razloga. Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže sredstva. Grantovi se daju za naučne izložbe u muzejima. morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine podrške prije ponovnog prijavljivanja.warholfoundation. organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti.html 65 Bleecker Street Seventh Floor New York. pa će moći aplicirati ponovo u jesen 2015. septembar/rujan svake godine. ponovo se možete prijaviti u jesen 2013. 1. Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz kustoski program istraživačkih stipendija. mart/ožujak i 1. Grantovi kustosima ne isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama.org Web stranica: www. iako to nije uslov. www. Fondacija će tražiti puni projekat. Pretpostavlja se da će istraživanja dovesti do značajnih izložbi.org/grant/overview.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. Program također podržava stvaranje novih radov a kroz re-granting inicijative i program posjeta. Institucionalno -povezani kustosi u bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati formalnu podršku svojih direktora. socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika. na primjer. Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu dobile podršku u skorije vrijeme.Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Naziv programa Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca finansiranjem institucija koje ih podržavaju. 25 Natrag na sadržaj . Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima.

Hrvatske. Rumunija. Estonija. ALF je prisutan u sljedećim državama članicama: Albanija. Formula za prijavu projekata na konkurs je "1+1". Portugal.000 EUR. Danska. u Egiptu. Iznos finansijske podrške između 20. Sirija. kultura. Strateška područja djelovanja su: ideologija. kulturu. Latvija . što znači učešće barem jednog partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije. Vijeće Evrope. građanske inicijative i slično. i razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u različitim kulturnim. Malta. Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nizozemska. te barem jednog partnera iz zemalja Mediterana. javne ustanove i slično iz različitih područja aktivnosti. iz različitih područja aktivnosti. Maroko. Bosne i Hercegovine. Monaka ili Crne Gore. Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda. Poljska. znanost i kulturu (UNESCO). Mađarska. Mauritanija. Luksemburg. Palestina. povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika. Španjolska. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. obrazovanje. april/travanj 2013. Alžir. Kipar. Izrael. mladih i aktera civilnoga društva. Slovačka.000 – 30. Austrija. duhovnost i vrijednosti. Crna Gora. Trenutno je otvoren poziv za projekte sa rokom prijave 15. Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Bosna i Hercegovina. Organizacija za obrazovanje. žene i migranti. Italija. Jordan. Finska. Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi. okupljajući organizacije civilnog društva. Hrvatska. Grčka. Švedska. godine. vijesti i informacije. Bugarska. Njemačka. Slovenija. obrazovne programe. Monako. Irska. Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže ALF-a. Francuska. religija. Libanon. znanost i kulturu (ISESCO). etničkim i religijskim zajednicama koje se susreću u svakodnevnom životu. javne ustanove i sl. Češka. mediji. Turska i Velika Britanija. U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima: poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama regije kroz forume. Egipat. Sa sjedištem u Aleksandriji. okupljajući organizacije civilnog društva. 26 Natrag na sadržaj . Belgija.Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) Naziv programa Fondacija Anna Lindh (ALF) Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. Tunis. Litva. kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje. ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. te gradovi i raznolikost.

net Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Tuzla Tel/faks: +387 35 258 077 Email: orctuzla@bih.ba Web stranica: www. Miralem Tursinović B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.omladina-bih.org).net. 27 Natrag na sadržaj .net) i ALF-a (www.Kako aplicirati? Kontakt objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet stranicama: (http://www.net.omladina-bih. hcatuzla@bih.ba.euromedalex.

org Web stranica: www. Upitnik treba sadržavati informaciju o organizaciji.astraeafoundation. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. Iako je poziv otvoren za sve organizacije. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad.org/grants/apply-for-a-grant Astraea Lesbian Foundation For Justice 116 East 16th Street. 28 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različiti. International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave godine. Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja). Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. NY 10003. Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa neposrednom političkom hitnošću.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. LGBT organizacije i aktivnosti. New York.org.Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) Naziv programa Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) International Fund for Sexual Minorities podržava grupe. USA Tel: +1 212 529 8021 Faks: +1 212 982 3321 Email: info@astraeafoundation. mail: nchad@astraeafoundation.org. Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund. putovanja / razmjena iskustava i sastanke. preferenca se daje starim partnerima. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se može naći na ovoj stranici).astraeafoundation. Upitnik treba uključiti informaciju o organizaciji. Astraea Visual Arts Fund i Lesbian Writers Fund. Donacije se generalno daju na tri područja: tehnička podrška. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta uključujući i BiH. projekte ili organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane LGBT zajednica. www. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. 7th Floor.000 USD. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja. International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine. gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa budžetima ispod 50. email nchad@astraeafoundation.

jačanje institucija.Austrian Development Cooperation Naziv programa Austrian Development Cooperation Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi.entwicklung. operativna jedinica Austrian Development Agency. Ministarstvo vanjskih poslova planira strategije i programe.at/funding/funding_civil_society ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en Austrian Development Agency Zelinkagasse 2 1010 Vienna Tel: +43 1 9039 99 000 Faks: +43 1 903 99 1290 Email: nro. UN. uključivanje osoba s invaliditetom . promicanje ljudskih prava.entwicklung. implementira ovaj program zajedno s javnim institucijama. osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje okoliša u međunarodnim okvirima.kooperation@ada. Austrijska razvojna agencija.at Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nevladinim organizacijama i preduzećima. mart/ožujak. Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100. Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su: prevencija sukoba i očuvanje mira.gv. zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH. OECD. Saradnja s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio projektnih aktivnosti. kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom društvenom. Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje globalnog siromaštva. međunarodne finansijske institucije). Dva politička stuba bilateralne i multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška deklaracija. privrednom i demokratskom razvoju. i borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica. 29 Natrag na sadržaj . Politike i parametri programa su usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU. Aziji i Srednjoj Americi.000 EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova. http://www.at Web stranica: www. borba protiv trgovine ljudima. Instrument sufinansiranja je dostupan austrijskim nevladinim organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata. Ove godine rok prijave je 20.

U oviru ove grant sheme preferiramo da su glavni aplikanti sa zapadnog Balkana. i . Ako glavni aplikanti nisu sa zapadnog Balkana u tom slučaju organizacija aplikant mora surađivati sa nekom organizacijom s tih područja. Kosovo. Švicarska. Hrvatska. Portugal. Danska. .poticanje razmjene i osnaživanje nedovoljno zastupljenih grupa. Izrael. Lihtenštajn.000 EUR. medijske projekte ili kulturne razvojne politike. Latvija. Sirija i Tunis. . Češka.suradnički umjetnički i kulturni projekti organizacija. Estonija. Povezivanje politike i prakse . Palestina. Azerbejdžan. Mađarska. Rumunija. U tom smislu. nacionalnom i regionalnom evropskom nivou. Moldavija. i .aktivan doprinos politici i praksi povezivanja lokalne perspektive na evropskom nivou. Irska Italija.projekti koji imaju snažan kulturni cilj i konkretni krajnji proizvod. Španija. Ohrabrujemo partnerstvo sa ovim regionom dok god je sadržaj projekta Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Balkan. Nizozemska. kao i eksperimentiranje s novim tehnologijama. Rusija.pomoć u izgradnji otvorene Evrope pridonoseći kulturnom razvoju politike na lokalnom. Slovenija. Liban. podržavaju različite aktivnosti: stvaranje umjetničkog djela.međusektorska i preko-generacijska online i offline suradnja.podrška različitim zajednicama u Evropi. Prosječna veličina donacije je 15. Andora. Slovačka. Bugarska. Bjelorusija. i . 30 Natrag na sadržaj . Partnerske organizacije također mogu biti u sljedećim zemljama : Alžir. Francuska. Armenija. Norveška.dovođenje kulturnih i političkih igrača zajedno na nove načine i podizanje svijesti i pomoći dokazivanjem vrijednosti kulturne politike. . Povezivanje izvora znanja . Litvanija. Srbija. Turska. Njemačka. Island. Makedonija. Malta. Luksemburg. Glavni aplikant / kulturna organizacija mora biti sa sjedištem u jednoj u sljedećih evropskih zemalja: Albanija.smanjenje isključenosti i sukoba povezivanjem ljudi. a maksimalan grant je 30. Jordan. Egipat. Grčka. Finska. sudjelovanje javnosti. Monako.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) Naziv programa Balkan Incentive Fund for Culture Grant Program (Grant program balkanskog poticajnog fonda za kulturu) Osnaživanje ljudi kroz umjetnost i kulturu . sa tromjesečnim sastancima odbora koji pregleda zaprimljene projekte. i . Austrija. Poziv je otvoren tokom čitave godine. Švedska. uključujući kapacitete kulturnih aktera.isprobavanje inovativnih i kreativnih partnerstva za razvoj. San Marino. . Poljska.uticaj na evropske kulturne politike. stvaranje novih poslova. Crna Gora. BiH. Gruzija. Kipar. proširivanje i razmjenu znanja. Maroko. uključujući i BiH. Ukrajina i Velika Britanija. .000 EUR. Belgija. Libija.projekti koji ciljaju nove publike i stvaraju nova mjesta za predstavljanje kulture.

eu Web stranica: http://balkanincentivefund. Kako aplicirati? www.org/grants/application-bifc-grant European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Email: esther@culturalfoundation.eurocult.org/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.eurocult. 31 Natrag na sadržaj .prekogranična suradnja sa/u zapadnom Balkanu.

000 USD i 25.000 USD. ali za cilj ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore.000 USD i 75. O projektima preko 25.Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa vlastima. omogućavaju prenos iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja naučenog. civilnih inicijativa. političke reforme. utiču na javne politike. www. . jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija. Hrvatska. ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i rješavanju problema. prekogranične i regionalne razmjene. BTD donacije su generalno između 5. Kosovo. građansku edukaciju. i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i saradnji u regionu.Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) Naziv programa Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program) Postoje dva glavna programska područja: . upućuju na zajedničke probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada. Prednost se daje projektnim prijedlozima napravljenim da povećaju građanski angažm an u saradnji sa vlastima.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkan-trust-fordemocracy/grantmaking/application-procedures Balkan Trust for Democracy The German Marshall Fund of the United States Cara Lazara 16 11. gdje je većina donacija između 15. obrazovnim institucijama i medijima navedenih zemalja. Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana. Srbija i Crna Gora).000 USD odlučuje Upravni odbor. vladama. Bosna i Hercegovina. Bugarska. Nema određenih rokova za prijave. Makedonija. projekte koji ukazuju na najbolje prakse.000 USD. aktivno građanstvo.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 3036 454 Faks: +381 11 3036 455 Email: balkantrust@gmfus.Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima. Rumunija.gmfus. praćenje rada vlade i druge kreativne i učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom. facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 32 Natrag na sadržaj . Poziv za projekte je otvoren i projekti se stalno zaprimaju. Jugoistočna Evropa (Albanija. Donacije se daju nevladinim organizacijama. NVO -a.

Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća pitanja studija konflikta. Solicited Grants Programme Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof Peace Support. Fondacija prihvata projekte za: . Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste postojeći resursi.omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji sukoba. npr. Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima: . npr. ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u novim smjerovima.praktično orijentirane istraživačke aktivnosti.Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Naziv programa Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama mira i konflikta. Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i kapacitetima davanja grantova. Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta.materijalna podrška. akcijska istraživanja ili reflektirajuće prakse.istraživanje ključnih pojmova. .podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u studijama konflikta. Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa trenutnim tematskim područjima Fondacije.konferencije.akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom na terenu. tema i tekućih rasprava u studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i teorijsku vrijednost. Naša primarna misija je dvostruka: . troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod relevantnih tekstova. Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način: . kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika. dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše primarno-finansirajuće aktivnosti. sastanci i seminari o temama koje su usko povezane s interesima Fondacije. nakon čega slijedi puna aplikacija. te novih i kreativnih načina rada. i . 33 Natrag na sadržaj .priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje odluka. Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati dodatnu vrijednost našem radu na duži rok. publikacijama koje su izravno povezane s interesima Fondacije. posebno ona koja se bave temama u nastajanju i pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna.istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i transformaciju nasilnog političkog konflikta. . a mogu graditi na našim sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . i . Unsolicited Grants Programme Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske interese.podnošenje inicijalnog pisma upita. pitanja. . i .doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu.

org/en .www. 34 Natrag na sadržaj . www.de Web stranica: www.berghof-foundation. aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak na jednoj stranici na engleskom jeziku.Veličina donacije Nije definirana.de Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process Berghof Foundation for Conflict Studies Altensteinstraße 48a 14195 Berlin Germany Email: info@berghof-foundation. bez ikakvih predrasuda. Inicijalna aplikacija: posljednji petak aprila/travnja.berghof-peacesupport.org Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku. Ipak.berghof-foundation.berghof-conflictresearch. svi aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije pod nošenja zahtjeva za podrškom: . Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support.www. Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja Fondacije prije apliciranja. Puna aplikacija: posljednji petak u avgustu/kolovozu (za kandidate koji budu pozvani) Čitav svijet.

i .socijalna pomoć.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti: . .html Dioničko društvo BH Telecom Obala Kulina bana br. Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe. a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti. Pogledajte web stranicu za više informacija.kultura. godine. Poziv za sponzorstva je stalno otvoren. b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju). c) državnom nivou. Program. socijalna pomoć ili humanitarne svrhe). projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecom-u. 8 71. 35 Natrag na sadržaj . e) kantonalnom. .sport.ba/sponzorstvo. kultura. Različita. Link za informacije o sponzorstvu: www. društveno-korisnim projektima u svim sferama života i rada. Očekuju prijave sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim. d) federalnom nivou.bhtelecom. projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport.BH Telecom Naziv programa BH Telecom BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa. Prošli otvoreni javni poziv za aplikacije organizacija civilnog društva bio je otvoren do avgusta/kolovoza 2011. Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine koje djeluje na: a) međunarodnom nivou. a novi se očekuje u narednom periodu.bhtelecom. BiH.000 Sarajevo Web stranica: www. i f) općinskom nivou.humanitarne svrhe.

Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom. BiH. snabdijevanjem i prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. dd Jukićeva 53 71. Viziju ćemo ostvariti razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta. i .wbsp?p=59 www. iako su zadnji grantovi dodjeljeni u maju/svibnju 2012.Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje). kvaliteta i održivosti u oblastima: .wbsp?p=324 Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija. Organizacije i ustanove religijskog karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti.bosnalijek. podrška osobama treće životne dobi.Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija.Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima s a posebnim potrebama.ba/loc/default. saradnje. Uvijek ćemo primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline.udruženja.pojedinci. 36 Natrag na sadržaj .ba/loc/default. institucijama i medijima. Više informacija na: www. . saradnja sa školama). aktivni humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka).Bosnalijek Naziv programa Bosnalijek program podrške Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom. . dioničara i zaposlenika. .Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi. finansijska pomoć javnim kuhinjama.000 Sarajevo Web stranica: www. Neprestano ćemo se zalagati da ispunjavamo očekivanja naših korisnika. godine. poboljšanje uvjeta rada u zdravstvu). Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacij e. zdrava ishrana i ekologija).bosnalijek. Pravo učešća za dodjelu donacija imaju: . podrška građanskim inicijativama. saradnja sa fakultetima od interesa. Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.fondacije. Nije specificirana. .institucije. Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu. Tokom čitave godine. ulaganjima u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva najzahtjevnijih tržišta. . U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu po jednom projektu iz svake oblasti.bosnalijek. .

može biti dozvoljen manji početni doprinos.2. staze. mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju: oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među talijanskim zajednicama. 37 Natrag na sadržaj . Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke dodatne napomene pod sektorima djelovanja. oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni. Dakle. obitelji ili privatni građani. Na kraju.Caritas Italiana Naziv programa Mikro-projekti Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica. potrebno je podržati i manje socijalne / promotivni programi (male mostove. uspostavljanje manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim kategorijama. Ovo se smatraju prioritetima (i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima): 1. pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male projekte. Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane političkih i građanskih vlasti. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa preferencom u novoizgrađene. napokon. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta. . Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje. itd. Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane donatora: Biskupijski ili Župni Caritas. 1. 1. aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgo vora na njihove osnovne potrebe.Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom jednostavne opreme. B.u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji lokalnog stanovništva. mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. povezani također sa pojedinim kulturno političkim i vjerskim kontekstom. Nakon tri godine testiranja. pod uvjetom da se uspješno može jamčiti održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija. u cilju podrške . siročad i udovice. uzgoj stoke. uređaja i zdravstvenog materijala. 1. izbjeglice. potvrđujemo da. zatvorenici. To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu pr ivatnih donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih (bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju.) žrtve rata ili pojedine političke situacije. Trening programi za razvoj vještina.3. C.Glede lijekova i potrošnih dobara. bivši zatvorenici. tijekom aktualnog partnerstva. skupine. Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi. higijenske / sustav odvođenja sanitarnog i otpada). ceste. uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica. Caritas Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u razvoju. . projekti stjecanja prihoda u ruralnom sektoru. odnosno uzgoja općenito.4. teško socijalno isključene osobe. gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i nemogućnosti intervencije vlasti. kako je već rečeno u drugim poglavljima.1 A. vjerske zajednice ili instituti. ručna ili kućna radinost.

6. centre za mlade. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. biskupa. 1. okružnoj ili seoskoj razini) će se po brinuti da su i oni također uključeni u planiranje i provedbu. 1. Standardni doprinos po projektu je oko 5. i tako mogu učink ovito doprinijeti pravilima mikro-projekata. projekte i programe koji ne predviđaju jasnoću na postizanju održivosti. u osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s lokalnom kulturom. izvanredne situacije.) prijevozna sredstva. Mikro-projekti neće biti financiran dvaput. Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan mjesne crkve. 38 Natrag na sadržaj .. Prethodni dijalog s lokalnim vlastima (na regionalnoj. Tokom čitave godine. Pravni zastupnik osigurava da će se m ikro-projekt pratiti i provesti. koja dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju. BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti. katehetske. Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom svijeta.Veličina donacije seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama. Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati: Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude. Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer Talijanska biskupska konferencija). direktora nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa. On/ona je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u savladavanju bilo kakvih prepreka. itd. Caritas Italiana . Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i imaju manje mogućnosti. izgradnju objekata. te prethodni ugovor s mjesnim biskupom. ili potpora za održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti. . Nakon odobravanja granta. udruženja. Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije i lokalne civilne programe. nevladinih organizacija.000 EUR. ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva.Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena. te eventualno s biskupijskim ili nacionalnim Caritasom. nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir. a osobito za automobile ili vozila u cjelini.Otklonjeno je krizno razdoblje.Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu projekata. Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva vanjskih poslova. trajnost i mogućnost da ih se reproduciraju pod sličnim uvjetima.5. u iznimnim slučajevima se može odobriti veća financijskih potpora. izvršene u sklopu njihovih prioriteta.unutar područja mikro-projekti ne može financirati isključivo pastoralne inicijative (liturgijske. Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni: . U slučaju značajnih pogrešaka i nedostatka provedbe projekata. dužnost pravnog zastupnika je povrat novca u Caritas Italiana. Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja. . generalnog tajnika itd. Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica. Uzimajući u obzir troškove života u zemlji. superiora kongregacije.

U slučaju da je projekt odobren.caritasitaliana. Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas) će napraviti monitoring projekta Daniele Bombardi Email: danielebombardi@gmail.carbkbih. 7.Kako aplicirati? Kontakt 1. te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta. 9. 6. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu.it Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta. početnu verifikaciju projekta i osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim Caritasom). Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro projekti) 4.org i www. 8. 2. Caritas Italiana će poslati službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH. 3. 5. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom ili italijanskom jeziku.com Web stranica: www. 39 Natrag na sadržaj . Caritas Italiana šalje pismo u Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5. U slučaju da projekt nije odobren. koji će pismo proslijediti aplikantu. Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen nositelju projekta.

40 Natrag na sadržaj . 10. Cda-Projects Grant je osnovan 2011.2 D. Pogledajte web stranicu za više informacija. godine. u suradnji s primateljem granta. itd.5 Beyoğlu / İstanbul 34433 Turkey Web stranica: http://cda-projectsgrant. komercijalne galerije u Istanbulu. Idući poziv za projekte će biti otvoren u septembru/rujnu 2013. Publikacija se priprema od strane Cda-Projects Grant. godine kako bi pružao podršku struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. Zadnji rok prijave je bio 20. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj. mogu predložiti projekte koji će biti implementirani individualno ili zajednički. koja predstavlja afirmirane i umjetnike koji se tek probijaju. Cda-Projects Grant podržava programe prezentacija projekata. uključujući i postavljena pitanja. Autori (uključujući umjetnike. godine. Cda-Projects Grant İstiklal Cad. Mısır Apt. predloženi projekti trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada. Cda-Projects Grant je osnovan od strane Cda-Projects. neovisno o godinama.000 EUR. No:163 K. pisce. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje rasprave o umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem međunarodnog otvorenog poziva. mislioce. kustose.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Cda-Projects Grant također podržava publikacije nakon završetka projek ata koje raspravljaju o provedenim umjetničkim istraživanjama. novembar/studeni 2012. Za cilj ima poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni potencijal znanja. Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog razdoblja nakon datuma odabira. Čitav svijet. radionice i predavanja-predstave koji se organiziraju u KAT1 i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju. spekulativne analize i konačne rezultate.) bilo koje nacionalnosti. Cda-Projects Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih istraživačkih projekata.CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) Naziv programa CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju.

Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za komponentu 1). edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici Također. Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu biće objavljeni na web stranicama www. Poziv za apliciranje na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu komponentu.civilnodrustvo. Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5. Inicijative za razvoj lokalne zajednice. 41 Natrag na sadržaj .000 KM. usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz: . . obezbjeđivanje lokalne finansijske podrške. promotivnih. Program malih grantova čine dvije osnovne komponente: 1. u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv.Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou. i roba te korištenje prirodnih i društvenih resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative.ba i www.cpcd. Inicijativa za jačanje građanskog aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih.ba Bosna i Hercegovina .ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje problema u lokalnim zajednicama. dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje sopstvenog rada. promociju građanskog aktivizma. Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www. vremena.Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći.ba i Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Akcenat u drugoj komponenti programa. . Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora. .Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno zagovarati. Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i jačanje izgradnje zajednice. razvoj individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti.cpcd.pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine rješavanja određenih problema. Inicijative za jačanje građanskog aktivizma Akcenat u prvoj komponenti programa. . .pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što su znanja i vještine lokalnog stanovništva.Centar za promociju civilnog društva Naziv programa Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015 Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organ izacija civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u cjelini. Inicijative za razvoj zajednice i 2.

ba.cpcd.civilnodrustvo.civilnodrustvo.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 644 810 Email: pmg@cpcd.ba i www. Centar za promociju civilnog društva Kalesijska 14 71.Kako aplicirati? www. 42 Natrag na sadržaj .ba Web stranice: www.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

godini. radionice i druge vrste skupljanja.razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija.interkulturalna saradnja. seminari. . Područja intervencije su: .konferencije.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ostat ak mora biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa. . Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz: . 43 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www. Novi se očekuje u narednom periodu. . uključujući turizam.ceinet. uključujući manjine. . . Organiziraju ih institucije zemalja članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI vodičem i pravilima rada. . Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće imati preferencu nad drugom.razvoj preduzeća. . . Zadnji poziv je bio otvoren do 20.studije i analize.razvoj ljudskih resursa. N arativni i finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi. jula/srpnja za projekte koji će biti implementirani u 2013. i . i inter-regionalna i prekogranična saradnja. životna okolina i održiva energija. i .treninzi.ceinet. CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova aktivnosti.održiva poljoprivreda. .zajedničke političke procjene i razvoja. CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja.Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) Naziv programa CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke aktivnosti) CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative. Aktivnosti koje se finansiraju su: .multimodalni prevoz.org/content/cooperation-activities?tab=0 Paola Plancher Evaluation Unit (for administrative matters) Tel: +39 040 778 6726 Email: evaluation. .informaciono društvo i mediji. www.klima. CEI zemlje uključujući i BiH. već će fokus biti na kvalitet projekta.unit@cei-es. posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama. Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju zadovoljavanja osnovnog cilja.jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti.transfer znanja.nauka i tehnologija.

Otvoreno tokom čitave godine. privatna fondacija smještena u Seattle.učešćem u međunarodnim. trenutno se fokusiramo na šest područja rada: . www.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ste.obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica u osoblju. Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava poštovana. .channelfoundation. .html 603 Stewart St. .unaprijeđenje ženskih prava i liderstva. Različiti.Channel Foundation (Fondacija Channel) Naziv programa The Channel Foundation Channel Foundation je mala. i . edukatoricama i lidericama u zajednicama. SAD. Naša generalna strategija uključuje napore za: .org/what.promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti. te .obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji m ira.promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu. koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima širom svijeta. zaštićena i ispunjena. odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje podržavamo. Washington. 44 Natrag na sadržaj . . WA 98101-1247 Web stranica: www..završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih prava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. 415 Seattle. .prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo).obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde. regionalnim i nacionalnim mrežama ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele informirane. U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava. saradničke i strateške odluke o finansiranju.channelfoundation.

te opšta zaštita (zemlja. MN 55303 2200 Tel: +1 763 576 1596 Faks: +1 763 576 1664 Email: info@lindberghfoundation.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/docs/index.. and Anne Morrow Lindbergh) Naziv programa The Charles A. energija.580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of St.. uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu tehnologiju. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema životu" (Anne Morrow Lindbergh).. and Anne Morrow Lindbergh Foundation Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti koja ".. Do 10. .php/application-forms The Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. . Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše životne okoline. a novi poziv se očekuje u martu/ožujku 2013.smanjenje otpada i upravljanje otpadom.A. .zaštita prirodnih resursa. itd. Louis). uključujući životinje. . Trenutno ne primaju prijave. vazduh. and Anne Morrow Lindbergh Foundation 2150 Third Avenue North.).Charles A. .obrazovanje. 45 Natrag na sadržaj . .zdravstvo. i . Suite 310 Anoka. ali aplikanti moraju raditi na istraživačkim ili obrazovnim projektima. Čitav svijet.poljoprivreda. Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije: .istraživanje.avijacija / aeronautika.lindberghfoundation.lindberghfoundation.povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima. godine. vodu. biljke.org Web stranica: www. www. uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Fondacija je otvorena za aplikacije svih. " (Charles A.

Mott Foundation Mott Foundation Building 503 S.mott. . Pisma treba da sadrže kratak opis projekta. Saginaw St. Suite 1200 Flint.000 USD. posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures.Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim uputstvima.aspx Office of Proposal Entry (Kancelarija za primanje prijedloga projekta) C.Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) Naziv programa Civil Society Program Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom. Prosjek donacije je 100.000 USD godišnje. Iznos većine naših grantova jeste između 15. Srbija.000 USD i 250. Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji. 46 Natrag na sadržaj . nacionalnom i/ili međunarodnom nivou.Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji se bave određenim problemima i oblastima. Hrvatska. Trajanje projekta je minimalno dvije godine. oblasti djelovanja.Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih projekata.S. Kosovo. .mott. građansko angažovanje i učešće javnosti.S. Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina: . Primaju projekte tokom čitave godine. MI 48502-1851. geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave početni kontakt. Web stranica: www. .U.A. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. tranziciona pravda. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina. Crna Gora..Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontak t dostave prijedloge projekata. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. Razvoj neprofitnog sektora i filantropije.Obzirom da su sredstva fonda ograničena. potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.

000 EUR. primarni korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansi ranja iz javnih izvora. Germany Email: zivik@ifa. 47 Natrag na sadržaj . daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku žrtvama i počiniteljima nasilja. Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja. strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama. 139/140 10115 Berlin. Pogledati web stranicu za više informacija. Nije specificirana.Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) Naziv programa Civil Conflict Resolution Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu. promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta. dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom svijeta. radionice i panel diskusije). Tokom čitave godine.V. www. dio je Institute for Foreign Cultural Relations.ifa. Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani: obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta mirnim putem. Program je finansiran od strane German Foreign Office. Tim promovira. Ipak. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati sa projektima u iznosu do 70. stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su okrugli stolovi. reintegracija bivših vojnika u građanski život. ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem.de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/submitting-anapplication/ Institut für Auslandsbeziehungen e. ali na veoma selektivnoj osnovi. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu Evropu finansiraju. Förderprogramm zivik Linienstr. i rad na pomirenju između stranaka u konfliktu.

Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi. Ovo znači da statuti. vjerski i politički neovisnim organizacijama koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna.civilrightsdefenders. Ovisno o projektu. Tokom godine. drugi sprat 71. Njihovi partneri su organizacije koje moralno. Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights Defenders. finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava. od 1. Uvijek prakticiraju nultu stopu tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima. Surađuju samo sa nevladinim. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume. godine i Helsinškim aktom iz 1975. BiH i region. Osnova za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava.org Web stranica: www. Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko -pravaškim organizacijama u zemljama u kojima su aktivni. januara/siječnja do 31. aktivnosti i vodeće osobe organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni.Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) Naziv programa Civil Rights Defenders Grant Program Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za l judska prava) je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmjerenja. nakon čega se dostavlja izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten. Civil Rights Defenders Field Office Sarajevo Alipašina 7. Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i razvoju demokratije. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. decembra/prosinca. 48 Natrag na sadržaj . u dogovoru sa partnerskim organizacijama. građanskih i političkih prava. Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije.000 Sarajevo Tel: +387 33 552 375 Faks: +387 35 552 376 Email: sarajevo@civilrightsdefenders.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine.

Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo. razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u razvoju. prevencijom bolesti i reproduktivnim zdravljem. godine. 49 Natrag na sadržaj . istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije edukacije za male proizvođače hrane i farmere. Idući rok prijave je 1. Food and Health Foundation Osnovana 1985. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Geografski fokus fondacije je čitav svijet. Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu. juli/srpanj 2013. godine. Zdravstvo Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no liječe. tehničku pomoć i obrazovne projekte koji: poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica koji se bave zaštitom zdravlja. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na usjeve i hranu u zemljama u razvoju. Nije specificirana. Food and Health Foundation promovira zaštitu prirodnih resursa. promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa. Zaštita prirodnih resursa Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini u zemljama u razvoju. i adresiraju specifične probleme na terenu. obuku i tehničku podršku naporima koji: pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u zemljama u razvoju.Conservation. Conservation. Fondacija pomaže izgradnju kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične probleme. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane aktivnosti. Preferira podršku projektima koji se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa. Hrana Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljša nja pristupa hrani u zemljama u razvoju. poljoprivredi i zdravstvenim naukama. sa naglaskom na tehničko i naučno obrazovanje. Područja od interesa za fondaciju su: promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama. poboljšanje proizvodnje hrane i poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. i obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa. hranu i zdravstvo) Naziv programa The Conservation. Podržava istraživačke projekte. razvijaju kapacitete lokalnih organizacija. i povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti.

grantsmanagement08. Zinn. Massachusetts 02110-1006 USA Tel: +1 617 391 3091 Email: pzinn@gmafoundations.com/?page_id=6 Conservation. http://cfhfoundation. 50 Natrag na sadržaj . Food & Health Foundation c/o Prentice A. Administrator GMA 77 Summer Street.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 8th Floor Boston.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju.

godine i finansiranu od CocaCola Company.coca-cola. povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku istraživanjima i inovacijama.com/citizenship/foundation_coke.O.thecoca-colacompany.Coca-cola Foundation Naziv programa Coca-cola Foundation Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou. USA Tel: +1 800 438 2653 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. i 2010. programi koji motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne promjene u ponašanju. Našu ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja . Između 2002. 51 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija. koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja: Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji. Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984. unaprijedili recikliranje. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Nije definiran. a sve na osnovu lokalnih prioriteta. Box 1734 Atlanta. Pogledajte web stranicu za više informacija. obrazovanju i programima podizanja svijesti koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije. znanje i resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica. Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja. U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete. Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama. GA 30301.html www.kroz Fondaciju i doprinose iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD. Obrazovanje: podrška stipendijama. fizičkim aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi. Čitav svijet. U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative. pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative. prevencija napuštanja škola. Kako se naše poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. zaštiti voda u ugroženim područjima.ba The Coca-Cola Company P. Ulažemo naše vrijeme. www. korištenju vode za proizvodnju i osiguranje čiste vode.

000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte. 52 Natrag na sadržaj . Mentorstvo Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele svoja znanja i iskustva. radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne sredine. podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim pitanjima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CLP dobitnicima i alumni zajednici. Misija Conservation Leadership Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg vremena. a mogu se koristiti za prisustvo konferencijama. Savjeti i podrška CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima. CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere. dobitnici CLP-a su kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award. te grade lokalne kapacitete. promicali suradnju i osigurali dugoročnu održivost. Conservation International. Fauna & Flora International. obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju. imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja. Alumni Grants Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. Wildlife Conservation Society . CLP ima sljedeće ključne ciljeve: identificirati. Conservation Follow-Up Awards Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards. Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte. Kate Stokes Memorial Award Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5. Future Conservationist Awards Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards do 15. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje posebno jaku strast.Conservation Leadership Programme Naziv programa Conservation Leadership Programme Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International. Conservation Leadership Awards Nakon završetka Conservation Follow-up projekta.i BP plc. Grantovi u iznosu do 1.000 USD se daje na godišnjoj osnovi za izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation Leadership Programme. Da bi se postigao taj zadatak. Većina novih poziva se otvara u julu/srpnju ove godine. i omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak profesionalnog razvoja.250 USD se dodjeljuju dva puta godišnje. entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju.

http://www. Pogledajte web stranicu za više informacija. Aziji. Latinskoj Americi i Karibima.org/Apply.org Web stranica: http://www.asp Email: clp@birdlife.conservationleadershipprogramme. Bliskom istoku. 53 Natrag na sadržaj . istočnoj i jugoistočnoj Evropi.Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte. i Pacifičkim ostrvima. CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi.conservationleadershipprogramme.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

de Web stranica: www. pokrivena im je cijena povratne karte. Rok za prijavu je 1. Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu. 54 Natrag na sadržaj .copernicus-stipendium. Zemlje istočne. i dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno. te 1. aprila/travnja. oktobra/listopada. srednje i jugoistočne Evrope.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Copernicus Naziv programa Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne. Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima. srednje i jugoistočne Evrope. čime se doprinosi izgradnji. Postfach 130261 (Mittelweg 11–12) D. zdravstvenog osiguranja i školarine. Germany Email: info@copernicus-stipendium. septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1.de Copernicus e.20102 Hamburg. stabilizaciji i demokratizaciji istočne. Za više informacija posjetite web stranicu: www.copernicus-stipendium. Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.de.copernicus-stipendium. Za više informacija posjetite web stranicu: www. srednje i jugoistočne Evrope. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između istoka i zapada.V.

Tipična veličina donacija je između 5. jedinstvo nad odvojenosti. U ovom trenutku to je i naša prilika i naša dužnost kao ljudskih bića. dobrobit za duh i tijelo. Uz proširenu svjesnost potencijala čovječanstva koja je u nastajanju. mijenjajući naš odnos jedni s drugima. konferencije i pripremu dokumentarnih filmova i knjiga koje su u skladu sa našim temeljnim područjima interesa. nakon čega se odabrani pozivaju predati puni prijedlog projekta. mart/ožujak i 15. mudrost i suradnja – tada možemo uticati na kolektivnu dobrobit planeta i zagrabiti u zdenac kreativnosti koja leži u svakome od nas. Na kraju. stipendija. USA Email: info@corfufoundation.Corfu Foundation Naziv programa Corfu Foundation Osnovana 2004. moramo priznati svaki svoje mjesto i odgovornost unutar šire mreže života. Čitav svijet. vrijeme ‘između' kada će nešto bitno novo biti rođeno. MD 21153. godine Corfu Foundation nastoji doprinijeti buđenju više svijesti i povezivanju sa drevnom mudrosti.000 USD i 20. s prirodom i svemirom. Fondacija podržava istraživanja. Promjena. Kada se naše misli i akcije temelje na opštim načelima . Kao Fondacija podržavamo inovativne ideje koje osnažuju univerzalne duhovne vrijednosti i usluga za opšte dobro. Podrška se pruža u obliku: donacija za projekte. vjerujemo. Corfu Foundation podržava preventivan. Naš cilj je imati katalitičku ulogu u početnom finansiranju projekata i inovativnih ideja koje mogu pasti izvan parametara glavnih filantropskih struja. i liderstvo. holistički pristup usmjeren na sljedeća područja interesa: duhovno širenje. Box 45 Stevenson. radionice. i podrška u suradnji s drugim donatorima.O. suosjećajnost. ekološka održivost.org Web stranica: www. suradnja mora prevladati nad konkurencijom. Živimo u onome što su stari Grci nazivaju Kairos.ljubav.corfufoundation. Među njima su siromaštvo mnogih potaknuto pohlepom nekolicine i isključenjem iz mudrosti prirode. 55 Natrag na sadržaj .000 USD.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svjesni smo da naš svijet prolazi kroz središnji trenutak u evoluciji ljudske svijesti. Naša uloga u Corfu Foundation je njegovati dublje razumijevanje vremena u kojem živimo i za podršku grupama i osobama koji rade na rješavanju uzroka postojećih neravnoteža. www.corfufoundation. Prvo se šalje pismo interesa. septembar/rujan svake godine. 15. počinje s osobom i sa radom na višoj svrsi.org/grantmaking Corfu Foundation P.

jp Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške. lokalne vlasti.jp. Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan popis): .sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući borilačke sportove). istraživačke i ustanove visokog obrazovanja. aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju. kao i oprema za iste. Na osnovu poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Podrška se daje izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja.bosnia. Zemlje u razvoju.jp ili www. U posebnim slučajevima. . .go. Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja. i .go. 56 Natrag na sadržaj .ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta. vladine institucije mogu biti kvalificirane za podršku.Cultural Grassroots Project Naziv programa Cultural Grassrots Grants Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne organizacije. a također se potiče razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom. www.audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje.mofa.mofa. Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www. Uslov je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim zemljama.go.kursevi japanskog jezika.embjapan. Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za finansiranje.

Studenti i istraživači iz svih disciplina.master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Njemačkoj. .de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Direktorij donatora mart/ožujak 2013. novembar/studeni svake godine. studijska putovanja za grupe studenata.ljetnji kursevi. www. . Naučnici: do 2. Aktivnosti su u sljedećim područjima: . Doktoranti: 1. intenzivni kursevi jezika. 57 Natrag na sadržaj . i .daad.daad. Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju dodati.000 EUR/mjesečno. Studenti: 750 EUR/mjesečno.studijski boravak za doktorante.DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu Naziv programa Opšti ciljevi Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i istraživački rad u Nemačkoj Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja zapadnog Balkana i Njemačke.240 EUR/mjesečno. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zapadni Balkan.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Kontakt www. proširiti akademsku razm jenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima . stažiranje. postdoktorante i profesore.akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odsjeka.doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku). Opšti rok je 15. .

Metode zaštite resursa i proizvoda II. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja 1. Regeneracija uništenog habitata 3. Testiranje i korištenje novih formata medija 3. Program stipendija 2. Zaštita prirode u naseljenim područjima 4. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima 2. Integralno planiranje i zaštita zemlje 2. Elektronski mediji 4. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima 2. Održivo korištenje šuma 3. DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške: I. Uzgajanje i rast Područje podrške 6: zaštita prirode 1. Održiva hemija . Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova 3. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu 1. Obrazovanje za održivost 3. Energetska efikasnost i održiva energija Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja 1. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi 2. 58 Natrag na sadržaj . Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini 1. Biotehnološke procedure i proizvodi Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje 1. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Metodi i instrumenti 2. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini Područje podrške 9: životna okolina i imovina 1.Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Naziv programa Opšti ciljevi The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne okoline. Različiti.procedure i proizvodi 3. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode Različiti. Zaštita klime 2. Tehnologije zaštite životne okoline Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi Područje podrške 2: zaštita klime i energije 1. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama III. Poljoprivredne procedure i proizvodnja 2.

0 Faks: + 49 541 9633 190 Web stranica: www.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? www.dbu.de/364.de/371.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 59 Natrag na sadržaj .O Box 1705 49007 Osnabrück An der Bornau 2 49090 Osnabruck Tel: + 49 541 9633 .dbu.html Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU P.

GIZ Office Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Jugoistočna Evropa.savjetovanje o energetskoj efikasnosti Društveni razvoj: . demokratiji i civilnom društvu. GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije. Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja navedena ispod. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije specificiran.jačanje javnih institucija . Još od uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih integracijama u Evropsku uniju.regionalni trening i monitoring mjera energetske efikasnosti u sektoru izgradnje . godine. Vlada i demokratija: .izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih resursa i energetske efikasnosti u opštinama u SEE . Fokus je na održivom privrednom razvoju.savjetovanje o energetskoj efikasnosti Privredni razvoj i zapošljavanje: .njemački program stažiranja za zemlje zapadnog Balkana . 60 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.promocija obrazovanja odraslih .mreža udruženja lokalnih vlasti SEE .razvoj alumni mreže Praksi održivog biznisa u SEE . stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja u Evropsku uniju.povećanje korištenja kontracepcije.Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH Naziv programa Programi podrške GTZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development .EU integracije SEE .BMZ) od 1995. Pogledajte web stranicu za više informacija.trgovina ljudima i socijalna zaštita na zapadnom Balkanu .jačanje lokalnih vlasti Životna okolina i klimatske promjene: .lokalni i regionalni ekonomski razvoj Ovisi o projektima. Održiva infrastruktura: .

000 Sarajevo Tel: +387 33 957 500 Faks: +387 33 957 501 Web stranica: http://www.de/en/worldwide/289.71.giz.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 61 Natrag na sadržaj .

trebali biste razmotriti vašu aplikaciju. Kako aplicirati? http://dawnsdigest. blogerima. ali nadamo se da može pomoći.Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Naziv programa Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Development and Aid World News Service je platforma za promicanje nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja. Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za humanitarne zajednice. a novi pozivi se očekuju u narednom periodu. građanskim novinarima i tradicionalnim medijima. Kako DAWN raste. fotografima. DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča. Čitav svijet. krajem Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude zainteresirane za globalne vijesti. DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog interesa. dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda globalnih humanitarnih vijesti. Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima.com/apply-for-a-dawns-grant Kontakt http://dawnsdigest. Do 500 USD. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nudeći podršku piscima. 62 Natrag na sadržaj . početi ćemo davati veću podršku. Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti cijeli trošak vašeg projekta. Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene februara/veljače.

a doprinos BankGiro Lottery za kulturalne projekte. Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti.htm P.nl Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. DOEN Fondacija je zainteresirana za stimuliranje veza između različitih aktera.nl Web-stranica: www. DOEN finansira inicijative u inostranstvu samo na području održivog razvoja. Address: DOEN Foundation postbus 75621 1070 AP Amsterdam Tel: +31 20 5737 333 Faks: +31 20 573 7370 Email: doen@doen. i e) kultura i mediji. ali najmanje četiri mjeseca prije planiranog početka projekta. d) društvena i ekonomska ljudska prava. Planet.doen. Ipak. ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim aspektima ('planet').O. sa naglaskom na tri P: ljude. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu komponentu. b) proizvodnja i potrošnja. Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta).Doen Foundation (Fondacija Doen) Naziv programa Program donacija DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane Dutch Post Code Lottery. DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi').nl/web/applications. planetu i profit (People. ne i pojedinci. DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora. c) klima i energija. Profit). Čitav svijet. 63 Natrag na sadržaj . Aplicirati mogu samo organizacije. www. kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je predstavljena u aplikaciji. Zato je skidan je aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje.doen. DOEN koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja.

siročadi.ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba.djece s malo ili bez pristupa obrazovanju. . .bolesne djece.php?option=com_content&view =article&id=13:how-to-apply&catid=1 The Dorothea Haus Ross Foundation 1036 Monroe Avenue Rochester.dhrossfoundation.org/index.pothranjene djece. Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć u vezi s ovim pitanjem. ne možemo slati novac izravno za strane dobrotvorne svrhe. www.dhrossfoundation. U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti zaboravljeno. Čitav svijet. .org Web stranica: www. Djeca imaju pravo na zdrav. . . Cook.djece sa poteškoćama u razvoju. Foundation Executive Tel: +1 585 473 6006 Faks: +1 585 473 6007 Email: info@dhrossfoundation. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. New York 14620 USA Attention: Wayne S. Ph.djece tjelesnih invalida.tjelesno zlostavljane i zanemarene djece.Dorothea Haus Ross Foundation Naziv programa Program donacija Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu ranjivu djecu. Fondacija ima poseban interes u pomaganju: .unakažene djece.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Potrebno je da pronađete američku organizaciju s kojom ćete raditi. prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju preporuku. . 64 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija. i .ozlijeđene djece. . One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše organizacije.D. siguran i moralan početak života i uspješno odrastanje. Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD. . Tražimo da takve organizacije imaju znanje o vašem radu. .emocionalno oštećene djece. .učenje djece s poteškoćama.

Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji . pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.STIDIT) Naziv programa Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. ekonomske i političke nestabilnosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Više zemalja svijeta uključujući BiH. kroz vlastite inicijative i suradnju različitih pojedinaca i grupa.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. često u sastavu nacionalnih manjina. podrška civilnom društvu. STIDIT se posebno fokusira na grupe. STIDIT smatra da je od iznimne važnosti istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati obespravljene grupe i pojedince. i zaštita životne okoline.stidit. društveno-ekonomski razvoj. koje su oštećene. 65 Natrag na sadržaj . kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije. STIDIT Koningslaan 60 3583 GN Utrecht The Netherlands Tel: +31 302 545 840 Faks: +31 302 545 376 Email: info@stidit. STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog poboljšanja lokalnih uslova života. Teme koje STIDIT podržava su: ljudska prava. STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne. Nije definiran. Nije definirana. pogledajte web stranicu za više informacija. učešće i dijalog.nl Web stranica: www.

koordinatoru programa. godinu se zasniva na dva strateška cilja i to: 1. Hrvatskoj. a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela. Češkoj Republici. razmjenjuju mišljenja i iskustva. Srbiji. godinu. uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu.Soros fondacija implementira u Albaniji. Od 2010. Bugarskoj. specifično u kontekstu post -socijalističke tranzicije. Azerbejdžanu.” Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz centralne i istočne Evrope. Armeniji. Bosni i Hercegovini. minimalno osam (8) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta. ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. Kosovu. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena. Turskoj i Ukrajini. te u central u EE:PBBP u Londonu gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove./2012. U skladu sa procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. U to vrijeme. da upoznaju jedni druge. Poljskoj. Makedoniji. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva. kontaktirajte ured Sorosa za više informacija. Rumuniji. Estoniji. EE:PBBP se od strane Fondacija otvoreno društvo . Slovačkoj. Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:PBBP popunjeni aplikacioni formular mora dostaviti u FOD BiH. Latviji. te u saradnji sa partnerima u Sloveniji. Rusiji. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija. kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku programa. ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva. te centralnu Aziju. Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:PB BP-a. Ovaj region bi trebao oživjeti. u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou. Litvaniji i Mađarskoj. Tadžikistanu. navedenog u aplikaciji.East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) Naziv programa East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: Program partnerstva preko granica) East East: Partnership Beyond Borders Program (EE:PBBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava. godine se pokreću neke aktivnosti na širenju East East programa i pokušaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. strategija programa za 2011. toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. te ostvarenim rezultatima strategije za 2010. odnosno odobravanje ili odbijanje na lokalnom nivou (FOD BiH). 66 Natrag na sadržaj . Kazahstanu. Mongoliji. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Evropu. tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije i 2. Različita. te centralne Azije. Gruziji. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: “Ljudi treba da putuju. Crnoj Gori. Kirgistanu. nakon čega se. ista prosljeđuje u EE:PBBP mrežu na zajedničko odlučivanje. Postoji toliko toga što ljudi iz centralne i istočne E vrope mogu ponuditi jedni drugima. Moldaviji. Program je pokrenut 1991.

Kako aplicirati? http://www.org.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org. 67 Natrag na sadržaj . te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike.uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih afričkih zemalja.osfbih. lok. 202 Email: denis@osfbih.org. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.php/programi/east-east Koordinator programa: Denis Imamović Tel: +387 33 444 488. 104 Faks: +387 33 444 488.ba Web stranica: http://www.osfbih. lok.ba/index.

itd.shtml Ekhagastiftelsen Box 34012 SE-10026 Stockholm Sweden Tel: +46 70240 81 81 Email: info@ekhagastiftelsen. Moguće je aplicirati za stipendije. Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja. ali se obično odobravaju za istraživanja u vezi projekata. godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj medicini. Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije.ekhagastiftelsen. Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja. Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim institucijama. ovdje je od velike važnosti. Također su podržana istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno stanje.se Web stranica: www. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega podržava specifična istraživačka područja.). Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija (univerziteta.se Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. marta/ožujka 2013.se/eng/ansokan. Glavni cilj Fondacije je podrška strateškim i inovativnim projektima. to je najvažnije prilikom ocjenjivanja zahtjeva.ekhagastiftelsen. U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje). Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara poboljšanju javnog zdravstva i razvoja. www. Nadalje. Holistički pogled na ljudsko zdravlje. godine. Trenutni poziv je otvoren do 31. već i uticaj hrane i okoliša.Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Naziv programa Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944. gdje se posmatraju ne samo lijek. Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći aplikacije. istraživanja u pripremi i skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana. 68 Natrag na sadržaj . Nije specificirana. Fondacija također prima aplik acije za planiranje i podršku. istraživačkih institucija. To može biti u obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i naučno savjetodavnog vijeća Fondacije. Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta.

Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji. potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV). namijenjenim postojećim partnerima.su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile. Hrvatska Tel: + 385 21 862 599 Faks: + 385 21 757 085 Email: eiz@eiz. 21310 Omiš.hr Osoba za kontakt: Jelena Mandić.finansijske potpore u iznosu do 3.000 EUR po projektu. Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO mreže i religijske časopise Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3.dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne dimenzije razvoja pluralističkog društva. Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6. Upute za prijavu: . i . odnosno vjerske institucije u kojima djeluju. .U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce. voditeljica programa Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac.promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora društvenih promjena kroz pun doprinos žena . Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev. . One svoj projekat mogu prijaviti isključivo kroz ustanove. i . i . i .000 EUR po projektu i u trajanju do godine dana.000 EUR mogu se prijaviti organizacije i teologinje koje: .žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa.su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a.osnažene žene kao akteri društvenih promjena.ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Kosovo.ženskih ljudskih prava . Ekumenska inicijativa žena Poljički trg 2a. Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ -a: .teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju problema u područjima djelovanja EIŽ-a. . a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela. 69 Natrag na sadržaj . od kojih se 20% može upotrijebiti za institucionalnu potporu.000 EUR mogu se prijaviti: .Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV). te Obrazac proračuna EIŽ a koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.Ekumenska inicijativa žena Naziv programa Ekumenska inicijativa žena .mira i pomirenja. Makedonija. Srbija. . Crna Gora. .finansijske potpore u iznosu do 6. Hrvatska.

itd. Čitav svijet.org Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem. Pošaljite emailom jedan dokument sa svim materijalima na: elf@endangeredlanguagefund. Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. Aplikacije poslate faksom ili poštom neće biti prihvaćene. Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade. godine. aprila/travnja 2013. poželjno u PDF formatu. filmove. Izdavačke subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati.000 USD. kasete. ali ne za administrativne troškove.org Web stranica: www. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti nestajanja jednu ili dvije generacije. Grantovi su obično na godinu dana. iako je moguće i produženje. iako je prosječna suma 2. Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno uključiti u jednu poruku. CT 06511. i mjesto na kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama. Obično su donacije do 4. The Endangered Language Fund 300 George Street. Ugroženost je kontinuum. 70 Natrag na sadržaj .000 USD.Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) Naziv programa Fond za ugrožene jezike Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i jezičkog polja rada. Suite 900 New Haven. godine. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi izvornoj zajednici i polju lingvistike. Donacije mogu biti dodjeljene i institucijama. putovanja.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prijedlozi projekata mogu doći iz bilo koje zemlje. Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati. Odluka će biti donešena do kraja maja/svibnja 2013. Aplikacije se primaju do 22.endangeredlanguagefund. USA Tel: +1 203 865 6163 Faks: +1 203 865 8963 Email: elf@endangeredlanguagefund.

uključujući i BiH.kako bi se napravila stabilnija.rade na osnovu vizije. efikasnija i poštenija društva. korisnost i održivost. 1010 Vienna.rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe korisnika/ca.org Web stranica: www. . ekonomska i društvena promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost. te ne podržava političke partije www. Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu bi ti zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička. 71 Natrag na sadržaj . Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti. Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine. razvoja kulture.OG. pogledajte web stranicu za više informacija. kombinirajući inovaciju.otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primj enu rezultata. Austria Tel: +43 50 100 15100 Faks: +43 50 100 11094 Email: office@erstestiftung.ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) Naziv programa ERSTE program podrške Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju. uslugu ili pristup društvenoj integraciji problema.bez obzira na okolnosti .demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade. i . 4. te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinj avanja Evrope. ERSTE fondacija podržava samo NVO-e. Različita. ali i dobro osmišljenog plana rada. ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji: .org/activities/grants ERSTE Stiftung Friedrichstraße 10. a ne daje individualne donacije. . Jugoistočna Evropa. kulturni život i demokratske vrijednosti? U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećan ja društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen . kultura i Evropa. Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj polovici godine.erstestiftung.primjenjuju praktična rješenja društvenog problema. Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti. .erstestiftung.identificiraju inovativan proizvod. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi.

Prosječna veličina donacije je 15.STEP beyond mobility (projekat mobilnosti).000 EUR. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa.European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Evropske fondacije za kulturu Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako pokazati raznolikosti u Evropi.smatramo da je dijeljenje znanja i povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope.Collaboration (saradnja). Povezivanje izvora znanja . Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na lokalnom. Osnaživanje osoba kroz umjetnost i k ulturu – želimo podržati različite zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa. različiti rokovi.eu/grants European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Web stranica: http://www.000 EUR.ecflabs. Tokom godine. Bitno je da projekti budu umjetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu. Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova: . ali je moguće tražiti do 30.culturalfoundation.eu Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i .Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu). 3. 72 Natrag na sadržaj . 1. 2. . uključujući i BiH. regionalnom i nivou Evrope. Kriterij podobnosti http://www.org/grants/eligibility Kako aplicirati? http://www.culturalfoundation.

Specifična podrška se može pružiti. tranziciona pravda i pomirenje. razvoj saradnje izm eđu javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima poljoprivrede i sigurnosti hrane.000 EUR. povećanje političkog predstavljanja i učešća. vladavine prava i promociju demokratije. te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava. promocija prava radnika. reforma zemlje. djecu i oružani konflikt. prevencija torture. uključujući dijalog o ljudskim pravima. zajednice i grupe u izgradnji socio -ekonomske stabilnosti. te odgovornosti. Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100. u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog učešća i predstavljanja. Poziv za projekte je otvoren do 29. pravde. uključujući neovisne političke platforme. gdje se nađe relevantnom. građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički. promocija ruralnog razvoja.EIDHR (Evropska komisija . lokalnim razvojnim planovima.EIDHR) Naziv programa European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gdje su ista ugrožena. kontrola prirodnih resursa.). Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava. aprila/travnja. mogu biti miroljubivo rješenje ili medijacija konflikta. itd. uključujući specifičnu ulogu žena u tim procesima. Bosna i Hercegovina. zastupanje akcija i socijalnih programa. prava manjina. torturu. smrtnu kaznu. Pitanja. 2. izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i analiziraju zajedničke probleme. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa “političkim društvom ” (npr. zaštita prava obespravljenih ljudi. kao i monitoringa međunarodnih obaveza. pitanja zaštite životne okoline. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. na primjer u kontekstu procesa udruživanja. Teme trebaju proizaći iz lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih rezultata (na primjer. integracija "dvije škole pod jednim krovom". na primjer. religija i države. Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti izbornog procesa.000 EUR. Tri područja su predviđena za podršku: 1. posebno kroz posmatranje izbora. sa političkim partijama. grupama parlamentaraca ili pravnim tijelima). 3. izgradnja koalicija u raznim područjima. a maksimalna suma je 200. a posebno ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta. Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema opisu u EU Vodiču. akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi promovirali ženska prava.European Commission . uključujući osnaživanje žena i drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima. Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i demokratske reforme. 73 Natrag na sadržaj . za djelovanja civilnog društva na području monitoringa. demokratsko nadgledanje sektora sigurnosti. zaštitu branioca ljudskih prava.

3.neprofitna organizacija. .europa. kao što su: nevladine organizacije. 74 Natrag na sadržaj .europa.europa. sindikati ili obrazovane institucije.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Kako bi aplicirali za donaciju. a ne radeći kao posrednik.htm http://www.državljani BiH.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en. aplikanti moraju: . . i .europa. Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2. .biti pravno lice.direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima.3 Praktičnog vodiča ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi: http://ec.htm) http://ec.ba/?akcija=tenderi&jezik=1 Web stranica: www.specifična vrsta organizacije.

. Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca: 1. .jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih pitanja. 3. Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa Balkana u procesu EU integracija sa ciljem: .izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom vizijom i regionalnim gledištima.povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa sličnim evropskim institutima. državnim ili opštinskim institucijama EU država. Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative i partnerstvo. kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana.približavanje EU integracija javnom mijenju. Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem: .stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg regiona. Pogledajte web stranicu za više informacija.sticanje praktičnog iskustva u federalnim.stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne mreže i zajedničke inicijative. sa ciljem razvoja efikasnih politika i praksi regiona i EU. 4.European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Naziv programa European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i operativne programe. 75 Natrag na sadržaj . Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih ambasadora” regiona. . 2. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Region Balkana. Pogledajte web stranicu za više informacija. i . i . . jačanje napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu. Pogledajte web stranicu za više informacija. i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz zemalja zapadnog Balkana. u podršci procesima zemalja članica kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.podrške inkluzivnom istraživanju i politik ama. a posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne E vrope kojima će biti ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi.

balkanfund.Kako aplicirati? www.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 30 33 662 Faks: +381 11 30 33 662 Web stranica: http://balkanfund. 76 Natrag na sadržaj .org/contact Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Resavska 35 11.

pogledajte stranice samih relevantnih programa. Zadnji dan za prijem aplikacija je 15. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija.EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje). Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org/contact. . Poziv koji pokriva sve ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili početkom maja/svibnja.eksploracijske radionice (Exploratory Workshops).html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.html European Science Foundation 1. ali generalno su unutar ovih kategorija: . Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine.esf. 77 Natrag na sadržaj . sa rokom obično krajem oktobra/listopada.programi istraživačkog umrežavanja (Research Networking Programmes). ESF istraživačke konferencije. Kako aplicirati? www. . Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici.esf. quai Lezay Marnésia BP 90015 F-67080 Strasbourg Cedex France Tel: +33 3 88 76 71 00 Faks: +33 3 88 37 05 32 Web stranica: www. septembar/rujan. Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a. Pogledajte web stranicu za više informacija. Različita.European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Evropean Science Foundation Grants Programme Pogledajte web stranicu za više informacija.org/activities/calls-and-funding.

78 Natrag na sadržaj . Više informacija o kriterijima podobnosti.int Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. posebno razmjenom informacija. oktobar/listopad Čitava Evropa.coe. april/travanj .asp European Youth Foundation Directorate of Youth and Sport Council of Europe 30. istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih. godine od strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima mladih u Evropi.01.aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u zemljama u razvoju radi kulturalnih.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina. godine više od 300. .coe.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN. obrazovnih i društvenih svrha. nacionalne ili lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže. i . Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže.obrazovne.int Web-stranica: www. U 2007. www. druge vrste nevladinih struktura uključenih u omladinski rad. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko 15. Od 1972. Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR. Nije specificirano. većinom iz zemalja članica. kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog karaktera. društvene.01. . rue Pierre de Coubertin F. no generalni datumi su: .aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi.67000 Strasbourg Tel: (33) 03 88 41 20 19 Faks: (33) 03 90 21 49 64 Email: eyf@coe.studije.000 mladih ljudi.European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) Naziv programa The European Youth Foundation Grants Scheme European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972. Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške.01. februar / veljača . .aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje među mladim ljudima. je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti. EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i rad Vijeća Evrope: .

79 Natrag na sadržaj . Vrednujući prilike u okruženju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH. zajednici je potrebna podrška u svim segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu zajednicu. postavlja pred naš kolekti v obavezu da se ponaša etično. sportu.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kulturi.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja Pogledajte web stranicu za više informacija. pogledajte web stranicu za više informacija. FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne stra tegije. djelujemo u njihovu korist. Nije definiran. Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opred jeljenja su podrška: obrazovanju. Nije definirana. javno zdravlje i drugi projekti koji daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici. dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard svojih zaposlenih. doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom razvoju društva. razumijemo njihove potrebe. marginaliziranim grupama u društvu. a tako / time i u korist naših zaposlenih.fds. i projektima od značaja za okoliš. njihovih porodica. više informacija na http://www. Fabrika duhana Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u budućnost bh zajednice kroz materijalni. Fabrika duhana Sarajevo d.d.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 278 800 Web stranica: www. moralni i svaki drugi vid podrške. zajednice i društva u cjelini.Fabrika duhana Sarajevo Naziv programa Fabrika duhana Sarajevo (FDS) Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u konkretnom socijalnom okruženju. Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih zajednica. Pofalićka 5 71.fds. pogledajte web stranicu za više informacija. bh.

80 Natrag na sadržaj . Fond se fokusira na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanj u životne okoline. morskim kornjačama i drveću. Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost .Fauna and Flora International Naziv programa The Flagship Species Fund Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40 zemalja. oktobra/listopada 2012. Ključna područja podrške Fonda su za na primatima. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu.raznolikost života na Zemlji. Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili agencija u svijetu u razvoju. Web stranica: http://www. Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju. većinom u zemljama u razvoju. gdje je bioraznolikost učinkovito sačuvana od strane ljudi. posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju životne okoline. godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora International UK Government’s Department for Environment. donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu. odabiru rješenja koja su održiva. 4th Floor Station Road Cambridge. godine.000 i 15.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Food and Rural Affairs (Defra). UK Tel: +44 1223 571 000 Faks: +44 1223 461 481. Zadnji poziv je bio otvoren do 15. Osnovan 2001. Pogledajte web stranicu za više informacija. na temelju nauke i uzimajući u obzir ljudske potrebe. podržano od strane globalne zajednice. Naša vizija: održiva budućnost naše planete.fauna-flora.000 funti. Fauna & Flora International Jupiter House. S ponosom radimo na biološkoj raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji dijele planet. Između 5. CB1 2JD. Čitav svijet.

Kriterij podobnosti Različiti.de/en Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.bund. Čitav svijet uključujući i BiH. kako bi se uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala decentralizacija. ovisno o pozivima. uključujući i organizacije civilnog društva. ovisno o donacijama i pozivima za projekte. 81 Natrag na sadržaj . podrška reformama na području administracije i sudstva.Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Naziv programa Program donacija Generalna područja rada su: ekonomska promocija i zapošljavanje. Bonn office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Postfach 12 03 22 53045 Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn Germany Berlin office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Stresemannstraße 94 10963 Berlin Germany Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0 Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00 Email: info@bmz. Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim pozivima za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Različita.bmz. i modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture.de Web stranica: www. Različite.

djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH. Na osnovu poziva za projekte. nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte.fmksa.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali generalna područja podrške su: program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja.Federalno ministarstvo sporta i kulture Naziv programa Program donacija Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte.000 Sarajevo www. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. rekonstrukcije i opremanje sportskih objekta. sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH. program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. 82 Natrag na sadržaj . sufinasiranje izgradnje. razvojne i edukacione programe u sportu za mlade. Obala Maka Dizdara 2 71. i sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta Pogledajte web stranicu za više informacija. učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim međunarodnim takmičenjima. FBiH i BiH.

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa Program prevencije konflikta i izgradnje mira Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka ili započinjanja nasilnih konflikata. Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucij a koje su dovoljno jake da se izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede održivi mir i stabilnost. Program podržava projekte u sljedećim oblastima: medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom, kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom, razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga, izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju, izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata, izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti, izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva, izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima, poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima, promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima. Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR. Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30. juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije projekta. Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće prioritetne oblasti: subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika), jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz), sjeverna Afrika i srednji Istok, i druga konfliktna područja u svetu. Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti. Mogu konkurisati: međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje, belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane, i univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti. Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne podatke.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

83

Natrag na sadržaj

Kako aplicirati?

Pogledajte web stranicu za više informacija. Peace-Building Desk (S3.1) FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussels Belgium Email: peacebuilding@diplobel.fed.be Web stranica: www.diplomatie.belgium.be

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

84

Natrag na sadržaj

filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa filia/Fond osnaživanja žena Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu odrediti svoju budućnost. Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama. Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj. Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog pokreta. filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja. Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju osnovu za to. filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože, porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2013. godine.

Više zemalja svijeta uključujući i naš region. filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije: akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije, akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri mjeseca, organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat, intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene strukture, i organizacija je priznata dobrotvorna organizacija. Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva! filia ne finansira osobe i ne daje stipendije! http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575 filia.die frauenstiftung Alte Königstr. 18 D-22767 Hamburg Germany Tel: +49 40 380381 990 Email: info@filia-frauenstiftung.de Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

85

Natrag na sadržaj

Fledgling Fund
Naziv programa Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u poticanju društvenih promjena Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe, porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima: - Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao sredstvo za društvene promjene. - Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju. - Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko važnih društvenih pitanja. Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje, pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu. Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke kategorije: - Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to Audience Engagement". - Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje. - Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film. Tipično Fledgling Fund daje grantove između 10.000 USD i 35.000 USD. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 12. februara/veljače 2013. godine. Jesenji poziv za projekte će biti otvoren u narednom periodu. Čitav svijet. Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

86

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti

se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD. www.thefledglingfund.org/apply Email: info@thefledglingfund.org Web stranica: www.thefledglingfund.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

87

Natrag na sadržaj

Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje brinu o obrazovanju. Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive.Fondacija Hastor Naziv programa Fondacija Hastor Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama.hastor. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. 88 Natrag na sadržaj . pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu konkursa.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 77 47 89 Faks: +387 33 77 09 75 Email: fondacija@hastor. međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i nezaposlenost. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za postizanje ciljeva. Pogledajte web stranicu za više informacija. Također. Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjek tima. pogledajte web stranicu za više informacija. pokazuju snažnu volju za uspjehom.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. alternativa roditeljima ili ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci. nevladinim organizacijama. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce.ba Web stranica: www. već svojim resursima Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva. Fondacija Hastor Bulevar Meše Selimovića 16 71. kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim institucijama. Tokom godine. imaju potrebu za finansijskom podrškom. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. srednjoškolce i studente iz cijele B iH koji naporno rade. Fondacija nije zamjena tj. odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. te su spremni kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih. Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa.

lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta.lokalna partnerstva: povjerenje. 89 Natrag na sadržaj . Ovisno o pozivu za projekte. i . inkluzija/društvena pravda i podrška mladima. . kroz tematski nefokusirani program “Za aktivne zajednice”. . do evaluacije i monitoringa. od razvoja ideje.000 Sarajevo Tel: +387 33 266 480 Faks: + 387 33 266 482 Web stranica: www.Fondacija Mozaik Naziv programa Programi podrške Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja dodjeljuje grantove i pruža savjetodavnu podršku lokalnim inicijativama od zajedničkog interesa širom Bosne i Hercegovine. Odabrali smo nekoliko programskih oblasti koje služe kao tematska osnova za akcije u zajednicama: kulturno naslijeđe. Organizacije civilnog društva na osnovu specifičnih poziva za projekte. su zasnovani na sedam principa koji osiguravaju postizanje rezultata u zajednicama: .lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju povjerenje će ohrabriti ostale da se uključe. ponos zbog učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu.učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata. te podstaći nove inicijativa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti BiH. .lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti ljudski. Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost društvenog i ekonomskog razvoja kroz implementaciju programa koji podržavaju inicijative u ruralnim zajednicama. odabira korisnika. Pored ovoga.volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja. te gradi povjerenje neophodno za buduće inicijative. .mozaik. konsultacija o razvoju kapaciteta.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pružena je mogućnost provođenja inicijativa na rješavanju bilo kojeg pitanja koje je zajednički odabrano od članova zajednica. otvorenost i podjela odgovornosti među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh. Tokom godine. ovisno o specifičnim pozivima za projekte. kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u napredak. Pogledajte web stranicu za više informacija. Soukbunar 42 71. Sve Mozaikove aktivnosti. . prirodni.postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav.

Fondacija Oak Naziv programa Opšti ciljevi Program klimatskih promjena Oak fondacija radi na različitim područjima. Čitav svijet uključujući i BiH.oakfnd.oakfnd. briga o beskućnicima. www. i iniciranje novih sopstvenih programa. Avenue Louis Casaï 1216 Cointrin Geneva Switzerland Tel: +41 22 318 86 40 Faks: +41 22 318 86 41 Web site: www. Područja podrške su za: zlostavljanje djece. pitanja koja se dotiču žena. 90 Natrag na sadržaj . Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. međunarodna ljudska prava. tehničku podršku ili saradničke aktivnosti. promoviraju saradnju između organizacija i donatora.org/node/4036 Oak Philanthropy Ltd Case Postale 115 58. Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: ciljaju na rješavanje korijena problema. Različita. a u BiH je aktivna na području klimatskih promjena. učenje o razlikama.org/node/20 Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa. kapitalne projekte. životna okolina. i grantovi za specijalne interese. Višegodišnji projekti su predmet provjera. na načine: objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama. pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja za kritična pitanja. uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta. za održavanje ureda. i pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje. mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora. ovisno o programu i vrsti podrške. pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od strane vlada.

www. se FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr. juna/lipnja.Fondacija Schüler Helfen Leben Naziv programa Fond za omladinske projekte (FOP) FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje.fop. politika i slično. Čitava BiH.000 KM.fop. aprila/travnja. već da mogu i znaju dati više. mediji. oktobra/listopada. BiH Tel: +387 33 550 660 Faks: +387 33 550 661 Email: office@shl. godine. dati podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje ideje. te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog p rvog projekta. Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4.ba/tvojprojekat. a sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa: Prvi ciklus: do 15. kultura. FOP će svojim FOP-ovcima.ba i www.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.12. nego što im se pruža i što im se omogućava. Treći ciklus: do 31. 91 Natrag na sadržaj .2013. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se pišu projekti. Svi projekti moraju biti završeni do 31. godine. nakon realizacije njihovog projekta.html Stiftung Schuler Helfen Leben Topal Osman Paše 22 71. realiziraju projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu.ba Web stranice: www. FOP želi da podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični.000 Sarajevo. pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14 do 23 godine. Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije. neformalne grupe. Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2013.shl. demokratizacija društva. Drugi ciklus: do 15. da ne čekaju da im se kaže i ukaže.

Projekti mogu biti iz različitih oblasti djelovanja: ekologija. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva). nezavisnih fondova koji će služiti razvoju zajednice. Tokom cijele godine. Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se izdaju namjenski grantovi za određene institucije. te druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. a prema dogovoru sa donatorom Općina Tuzla. kultura. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta god išnje i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april. koja udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva. Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. neformalno obrazovanje. Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja. edukacije. te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju zajednice putem umrežavanja.Fondacija tuzlanske zajednice Programi finansijske podrške: 1. društveni život. društveno zabavni događaji. rekreativni sport. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka Tuzla” (putem javnog poziva). kultura življenja. Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim inicijativama je motivirati građane. Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj osnovi.000 KM za formalne i neformalne grupe građana. te uopšte donatorima Tuzle. u aprilu i novembru. zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih partnerstva. Grantovi iz program a podrške otvorenom obrazovanju. Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama. sportske aktivnosti. Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih. pojedincima. Svi projekti treba da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1. Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj građana. u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u Tuzli. posebno mladih. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla podržava su: kulturna dešavanja. juni i novembar. zalažu se za razvoj dugoročnih. posebno mlade. vladinim i nevladinim institucijama. te ohrabruje mlade na društveno korisnu akciju. itd. na samoorganiziranje i društvenu akciju. organizacije i zajednice: Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice. 2. Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga. Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM. građanskom organiziranju. 92 Natrag na sadržaj . te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini. porodicama.

radi na prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe mladih 3 i više članova/ica.000 Tuzla Tel: + 387 35 362 831 Faks: + 387 35 362 830 Građanske inicijative: inicijative@fondacijatz.org u sekciji “ZA APLIKANTE”.Kako aplicirati? Kontakt organizacije i udruženja.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. sastavljen od mladih ljudi iz Tuzle.000 KM. kao i neformalne grupe građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom aplikacionom obrascu. Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe građana/ki).org Email (generalni): fondtz@fondacijatz. Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina. društvene domove i škole. Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta.omladinskabanka. 93 Natrag na sadržaj .fondacijatz. ima zadatak da istraži probleme u zajednici.org u sekciji PREUZIMANJA! Matije Gupca 13 75. Ne razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5.fondacijatz.org Web stranica: www. Uputstvo za apliciranje se može naći na www.org Omladinske inicijative: obt@fondacijatz. a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći na www. Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke. Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za opštedruštvenu korist. materijalno ili kroz volonterski rad.

. . iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu. . nevladinog.manjine. . . djeca i mladi. .jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. zdravstvenu zaštitu. . i .organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva Fondacije. iskustava. zasnovanu na punom ostvarivanju. brošura. . nevladinog i poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije.osobe u stanju socijalne potrebe. imajući u vidu da se socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila.unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u BiH.podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja. Takođe.osobe sa invaliditetom. javnog i privatnog sektora.porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa. . biltena i drugih publikacija u području djelatnosti i ciljeva Fondacije.olakšanje razmjene znanja.stare osobe. Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: .nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom partnerstvu daju podršku ranjivim grupama.ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije.saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije.razmjena znanja.doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji partnerstva aktera iz vladinog. . Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini su: . .izdavanje knjiga.Fondacija za socijalnu uključenost Naziv programa Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i implementaciji SSU.osobe sa invaliditetom. . 94 Natrag na sadržaj . . i . sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne isključenosti i siromaštva dobija na važnosti.podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne inkluzije u realizaciji ciljeva. . ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti u BiH. Stoga.žene. . obrazovanje. kao i negativne posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH takođe) i socijalni razvoj. zaštiti i poštivanju ljudskih prava. ekspertiza i vještina od značaja za razvoj nevladinih organizacija. i .zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe). .podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima.

ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija.Veličina donacije Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25. Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. maj/svibanj 2012.000 Sarajevo Tel: + 387 33 219 313 Faks: + 387 33 219 314 Email: sif@sif. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.000 KM. ali se u narednom periodu očekuju novi pozivi za projekte.ba Web stranica: www. Rok zadnjeg poziva za projekte je bio 07.000 KM 75. Branilaca Sarajeva 47 71. godine.sif. 95 Natrag na sadržaj .

fondationdefrance. Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje: . i .medicinska istraživanja. 96 Natrag na sadržaj .životna okolina.borba protiv izolacije.društvena kohezija. Pet je glavnih područja podrške. rezultati su evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju. Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti podržani u okviru naših programa.zdravstvo.poštovanje digniteta osoba. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. koja je glavni faktor isključenja. Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška. Pogledajte web stranicu za više informacija.kultura. procjena i valorizacija.Fondation de France Naziv programa The Fondation de France The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa. Promoviramo razmjene ekspertize.lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici. Nakon implementacija.008 Paris Tel : + 33 1 44 21 31 00 Faks :+ 33 1 44 21 31 01 Email : webmaster@fdf. kako bi ih drugi donatori preuzeli. . Nije specificirana. Tokom čitave godine. .org Web stranica: www. Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama društva. .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i to: . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. . i . Fondation de France 40 avenue Hoche 75.

Institut otvoreno društvo Institut otvoreno društvo (Open Society Institute . Tokom godine.osfbih. na osnovu specifičnih poziva za projekte.000 Sarajevo.Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Naziv programa Programi podrške Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993. godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale bosanskohercegovačko društvo. na osnovu specifičnih poziva za projekte. godine su obrazovanje. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju. postoje programi i projekti koji se realiziraju na nivou Mreže Soros fondacija. Različita. Romi i lokalna uprava. Prioritetne programske oblasti FOD-a BiH u periodu između 2006. te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini. pravnim i ekonomskim reformama.-2011. Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 33 44 44 88 Email: http://www. uključujući i Bosnu i Hercegovinu. grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50 zemalja širom svijeta. 97 Natrag na sadržaj . Osim navedenih programa. Kako aplicirati? http://www.ba Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. javnom zdravstvu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region. Maršala Tita 19/III 71.org. grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže Soros fondacija. pravo.osfbih. civilno društvo.OSI) je privatna.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org. medijima.

Ovisno o pozivu za projekte. kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije.ba i www. pogledajte web stranicu za više informacija. traju od tri do pet godina.uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače.ba Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Trg BiH 3 Sarajevo. uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta.gov.  Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja. godine. Na prijedlog Evropske komisije.FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) Naziv programa Program podrške Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća).  Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke. 98 Natrag na sadržaj . Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call. te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte . uključujući BiH.ba Web stranice: www. BiH Tel: +387 33 492 597 Faks: +387 33 492 632 Email: info@ncp-fp.ncp.  Kapaciteti . FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:  Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984. Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament. Evropa.mcp. bez obzira na državne granice.

pogledajte web stranicu za više informacija. Samo u posebnim okolnostima ćemo finansirati donacije koje prelaze 100. nove aktivnosti i planovi će biti poznati u narednom periodu. Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu.održive promjene.smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje razvijene. pola. i . Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani. . Sem toga. Ipak. Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. pa do izgradnje kapaciteta.000 USD. Kao smjernica. invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi. Trenutno Fondacija prolazi kroz strateško restruktuiranje. Programi koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati.com Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) Naziv programa Freedom to Create Grants Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. www. liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije. . Na osnovu otvorenih poziva za projekte. ne finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili nedozvoljeno lobiranje. naša prosječna veličina donacije je 40. Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim organizacijama. . Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne organizacije.novi pristup pitanjima i izazovima. Zemlje u razvoju (uključujući i BiH). nacionalnosti.ambiciozne ideje. do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo.načini mjerenja uticaja projekta na društvo. u mnogim slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre. 99 Natrag na sadržaj . Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju. Također. Freedom to Create neće podržati organizacije koje diskriminiraju na bazi rase.000 USD. vjeroispovijesti. godina. građenje.com Freedom to Create Level 46 UOB Plaza 1 80 Raffles Place Singapore 048624 Tel: +65 62 105 560 Email: info@freedomtocreateprize. Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije. projekti koji demonstriraju jedno ili više od sljedećeg će biti u našem posebnom interesu: .freedomtocreate.

FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) Naziv programa FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurs e. . etničke. Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene: .000 USD. Do 5. kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta. siromašne. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. žene sa sela.grupama. ali ne ograničavajući se na: izbjeglice.neformalne i formalne grupe. žene koje žive u zemljama sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama.poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. transrodne. uključujući. mrežama ili kolektivima sa malo ili nimalo pristupa finansiranju od većih donatora. Bliski Istok. odnosno kolektivima koji su različiti u svom članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim mladim ženama. strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje vode feministikinje. ON M5T 2C7 Canada Tel: +416 594 3773 Faks: +416 594 0330 Email: info@youngfeministfund. Latinska Amerika i Karibi. mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim područjima. Prioritet će biti na: .uključivom organiziranju. http://youngfeministfund. mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva.org Web stranica: http://youngfeministfund. nacionalnom.. Suite 150. . mreže ili kolektivi sa sjedištem u globalnom jugu (Afrika.grupama. žene s invaliditetom. mrežama. . .malim.promicanju i odbrani ljudskih prava žena. biseksualce. i . regionalnom ili međunarodnom nivou. grupama u nastajanju. Trenutni poziv za projekte je otvoren do 26. srednje i istočna Evrope.org/grants-program/apply-for-a-grant FRIDA | The Young Feminist Fund c/o The Association for Women’s Rights in Development 215 Spadina Avenue. godine. lezbejke. žene koje žive s HIV/AIDS-om. te Zajednice nezavisnih država). Toronto. nacionalne i kastne manjine. Cilj FRIDA-e je pružanje dostupnih. seksualne radnice. marta/ožujka 2013. sredstva i jača učešće i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta. te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene. i . 100 Natrag na sadržaj . Azija i Pacifik.grupama.

dostizanje poštovanja za ljudska prava.fes. . i . . Friedrich-Ebert-Stiftung Ured Bosna i Hercegovina Kupreška 20 71.Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) Naziv programa Friedrich Ebert Stiftung (FES) Fondacija FES je osnovana 1925.podrška demokratizaciji zemlje i društva i jačanje civilnog društva. i . FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos: .facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za nadarene mlade osobe kroz stipendiranje. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. ekonomskih i društvenih uslova.razvoj neovisnih medija.osnaživanje slobodnih sindikata. Friedrich Ebert. a u duhu demokratije i pluralizma.000 Sarajevo Tel: +387 33 722 010 Faks: +387 33 613 505 Email: fes@fes. socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja služi sljedećim ciljevima: .promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih zemalja.unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih sfera života. Nije specificirana.doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji. . Tokom čitave godine. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka.facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između država i različitih interesnih grupa. Ebert.poboljšanje generalnih političkih.ba Web stranica: www. godine kao političko naslijeđe prvog demokratski izabranog predsjednika. Pogledajte web stranicu za više informacija. ali i čitav svijet. 101 Natrag na sadržaj .ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . .

The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Front Line je osnovan u Dublin-u 2001. Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih prava.Front Line .godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk. i . Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti. Front Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih branioca ljudskih prava. Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca ljudskih prava. mali grant može biti odobren unutar 48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora. . francuskom. Front Line za cilj ima promociju poštovanja UN Declaration on Human Rights Defenders. pravne troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani.telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava na arapskom.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Naziv programa Front Line .grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih prava. Molimo Vas da direktno kontaktirate centralni ured.odmor i predah. Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca ljudskih prava koji su direktno ugroženi. .međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih prava. Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR. uključujući Front Line stipendije. .obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti. Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca ljudskih prava. U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje branioca ljudskih prava. te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti. španskom i ruskom jeziku. uključujući digitalnu sigurnost. Do 6. ljudi koji rade na nenasilan način za bilo koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. engleskom. Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative on Human Rights Defenders. . Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima ljudskih prava uključujući: . . Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih organizacija. godine sa specifičnim ciljem zaštite ugroženih branioca ljudskih prava. 102 Natrag na sadržaj .mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljuds kih prava uključujući dvogodišnji Dublin Platform.

org/emergency Front Line .The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office Second Floor Grattan House Temple Road Blackrock Co Dublin Ireland Tel: +353 01 212 3750 Faks: +353 01 212 1001 Email: info@frontlinedefenders.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti.frontlinedefenders. Čitav svijet. Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim bra niocama ljudskih prava. Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca ljudskih prava.frontlinedefenders. 103 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www. www.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici. Sloveniji i Slovačkoj. Bjelorusiji. avgust/kolovoz svake godine. Poljskoj. Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji. Rumuniji. jasan budžet. šireći razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica. Litvaniji.org Korte Leidsedwarsstraat 12 NL . Srbiji. kvalitet izdavačke kuće i prevodioc. U 2013. Mađarskoj. Makedoniji. dobro obrazložena potreba aplikanta. Amsterdam Tel: + 31 20 33 01 383 Email: ceebp@ceebp. Estoniji. Latviji. Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalite t rada. 104 Natrag na sadržaj .ceebp.000 do 3. Pogledajte web stranicu za više informacija. 15. Crnoj Gori.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. dostupnost dodatnog finansiranja. Češkoj. Hrvatskoj.ceebp.1017 RC.Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa CEEBP Program donacija CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i istočne Evrope. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati www. godini prvi poziv je bio otkazan. Bosni i Hercegovini. Kosovu.org Web stranica: www. Prioritet se stavlja na prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka. Obično se dodjeljuje suma od 1. Bugarskoj. februar/veljača i 15.000 EUR.

Čitav svijet. Na završetku ovog projekta. mart/ožujak i 1. digitalnim medijima. A to je upravo ono što su učinili. neprofitna organizacija i komunikacijska agencija uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima. Različita. muzike i drugog vrhunskog sadržaja. djela i popularnih pjesama. Osim toga. komuniciranje i povezivanje.i nastavili su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja. snimaka i muzike. 105 Natrag na sadržaj . što im je potrebno su inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje koja podići svijest o njihovom radu. jer oni rade zajedno kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom izboru. Idući rokovi prijave su 1.Getty Images Naziv programa Getty Images 1995. slobodu. snimaka. te rijetke arhivske i savremene snimke. podršku i znatna sredstva. sportske i zabavne sadržaje.i dati alate za stvaranje nadahnuća za vaš vlastiti rad. gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja. shvaćamo da je stvaranje i upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme. Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka . kako bi se istakli iz dokumentarnog stila tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom. cilj je potaknuti komunikaciju . alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i uredničkih slike. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od samostalnih umjetnika/ca. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog) Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu. snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda. godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba. Također. Kao vodeći kreator i distributer slika. Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito ispričali svoje priče. Zato i dalje nude Grants for Editorial Photography. Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju) Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih društvenih. To je razlog zašto daju grantove za pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova. Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za stvaranje. prije samo jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo. maj/svibanj (rokovi su različiti po pozivima za projekte). I dok nam brzi on-line pristup slikama. Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje vrijeme i sredstva za svoju kampanju. na osnovu specifičnih poziva za projekte.uključujući nagrađivane vijesti. sva tri partnera: fotograf. Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika . političkih i kulturnih priča.

gettyimages.gettyimages. 106 Natrag na sadržaj . 18 Sector 1. Bucuresti Romania Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638 Faks: + 40 21 310 3497 Email: office@guliver.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? http://imagery. Crisana nr.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ro Web stranica: www.guliver.com/getty_images_grants/overview.aspx Za aplikante iz BiH kontakti su: Guliver Trade SRL Str.ro Generalna web stranica: http://company.

pokazuju ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne poglede na svakodnevni život širom svijeta. Filmaši mogu koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. centralne i istočne Evrope. Osnovana je 2002. zvuk i pristup modernim sistemima obrade. Inicijativa daje brojne potpore zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije filmova pod nazivom Global Lens.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. juli/srpanj 2013.globalfilm. kao što su laboratorijske naknade. Idući rok za prijave je 15. također. podržava filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije. Azije.globalfilm.org Web stranica: www. godine. Inicijativa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.000 USD. 107 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www. Latinske Amerike i Bliskog istoka.Global Film Initiative Naziv programa Global Film Initiative Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za pomoć nezavisnom filmu iz Afrike. CA 94103 Tel: +1 415 934 9500 Faks: +1 415 934 9501 Email: gfi-info@globalfilm.htm The Global Film Initiative 145 Ninth Street.org/application_eng. Do 10. #105 San Francisco. Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost. godine za promicanje međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma. kao i za plaćanje za post-proizvodnih troškova.

000 USD. Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu). Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD do 20.org Web stranica: www. Kriterij podobnosti Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije. 5. GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična područja: škole i stipendije. 108 Natrag na sadržaj . biti registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade. komercijalno seksualno iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka.Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) Naziv programa Opšti ciljevi Global Fund for Children Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta. opasan dječiji rad.globalfundforchildren. DC 20005 Tel: +1 202 331 9003 Faks: +1 202 331 9004 Email: info@globalfundforchildren.globalfundforchildren. www. NW Suite 420 Washington.org/what-we-do The Global Fund for Children 1101 Fourteenth Street.

109 Natrag na sadržaj .org/ourcommunity. održivog života. Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače ne bi imali pristup finansiranju. Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike širom svijeta.org Web stranica: www.org/grants. zaštiti biološke različitosti i dobijanju prava za bolji život u budućnosti. menadžeri neprofitnih organizacija.greengrants. CO 80301 Tel: +1 303 939 9866 Faks: +1 303 939 9867 Email: info@greengrants. šumari.Global Greengrants Fund Naziv programa Opšti ciljevi Global Greengrants Fund Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci ljudima u zaštiti životne okoline. Otvoreno tokom čitave godine.greengrants. inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe. Ovi savjetnici – biolozi.000 USD. Tipično 500 USD do 5. ekonomisti.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. novinari . Naši savjetnici rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i druge podrške ovim grupama. pravnici. Razvili smo model finansiranja koji se oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u regionima ili na pitanjima koja podržavamo.html Global Greengrants Fund 2840 Wilderness Place Suite A Boulder. Za više informacija pogledajte www. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. www.greengrants.

i .globalfundforwomen. 110 Natrag na sadržaj .promicanje društvene filantropije. povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene samo na ova područja): . Tokom čitave godine. USA Tel: +1 415 248 4800 Faks: +1 415 248 4801 Web stranica: www.izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera.Global Fund for Women (Globalni fond za žene) Naziv programa The Global Fund for Women Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekono mska neovisnost. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.globalfundforwomen.povećan pristup obrazovanju. Suite 500 San Francisco. . CA 94108. .org/apply-for-a-grant The Global Fund for Women 222 Sutter Street. . Od 500 USD do 30. Kriterij podobnosti www.globalfundforwomen. .osiguranje ekonomske i okolišne pravde.povećanje građanskog učešća.org/apply-for-a-grant/information-for-womensgroups www.unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava.000 USD.

Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU).theglobalfund. koji je na polju HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava. kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim kriterijima odabira. trebali doprinijeti programu pod nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga (CSW). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama. Tematski prozor za omladinu. 6. tuberkuloze i malarije) Naziv programa Global Fund to Fight AIDS. kao inovativni projekti. tuberkuloze i malarije) Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP. godine. novi se očekuje u narednom periodu.Global Fund to Fight AIDS. Tematski prozor za stigmu. 3. Tematski prozor za Rome. kako slijedi: 1. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. Svi projekti bi. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM). http://portfolio. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. Različita po segmentima / prozorima finansiranja. 4.org/en/ Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 5. 2. s težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. 111 Natrag na sadržaj . Zadnji poziv je bio otvoren do kraja oktobra/listopada 2011. Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u BiH.

ideja koje se odnosi na određena pitanja. javne odluke. 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni. One nisu poznata "rješenja". 2.Global Integrity Innovation Fund Naziv programa TESTING 123 . vladavina prava. Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama. .ideja koja može biti isprobana sa ~10. i 4) artikulirajući pretpostavke da objasne hipoteze. Ako uspiju. identificira problem . dokumentaciji. zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade. ali ne neophodno. kontekstualna ograničenja. iako šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi.ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem . Ideje koje DIJAGNOSTICIRAJU ili UBLAŽAVAJU izazove TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI. Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji: . alate ili metode. 3. itd. To znači da ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija. Koje nikada prije nisu bile isprobane. . novi se očekuje u narednom periodu. . Želimo ispuniti prazninu u učenju.. . no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela.ideja imaju jasnu teoriju promjene.Global Integrity Innovation Fund Zašto je pokrenut program TESTING 123? 1. Do 10. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje.ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće.pristup. a umjesto toga. transparentnosti i/ili odgovornosti. POTPUNO NOVE ideje. i . transparentnosti i odgovornosti (T&A) zajednica prakse.ideja koja se bavi pitanjima korupcije.000 USD. Ideje koje su VISOKOG RIZIKA. Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme istomišljenika širom svijeta. i sve ostale bitne faktore.one riješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj. onih dostupnih. Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20 projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari. Ideje koje mogu uključiti tehnologiju. . Zadnji poziv za projekte je zatvoren. ove ideje bi bile transformativne .mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila ili procese i/ili kako se nositi s njima.000 USD. Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE . 112 Natrag na sadržaj . III) krajnji cilj npr. Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvod e. dijagnoza protiv smanjenja korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. usluge. One ne moraju izravno rješavati problem korupcije. II) sektor npr. 2) skicirajući preduslove za postizanje tog cilja. metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao potpuno novi. budžeti. jer je njihov potencijal uticaja velik. Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu: potrebnih sredstava vs. .inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje.

org/contact/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 113 Natrag na sadržaj . korištenje tehnologije (online. itd. Kako aplicirati? http://innovation.org/applying/ Kontakt http://innovation. i IV) pristup npr.globalintegrity.odgovornosti. mobitel.globalintegrity.) protiv ne-tehnoloških aspekata.

Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe)
Naziv programa Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu, književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača, plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova. Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja: - demokratija, vladavina prava i civilno društvo, - tekuća regionalna i globalna pitanja, - kulturna dimenzija evropskih integracija, - novija njemačka istorija, i - izvanredna djela suvremene njemačke književnosti. Pažnja će se također posvetiti i: - klasičnoj njemačkoj književnosti, - suvremenoj drami, i - kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade. Različita. kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, kraj aprila/travnja: sve kategorije, kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i kraj oktobra/listopada: sve kategorije.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Čitav svijet.

Kriterij podobnosti

Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.

Kako aplicirati?

http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina Bentbaša 1a 71.000 Sarajevo Tel. +387 33 570 000 Faks: +387 33 570 030 Email: info@sarajevo.goethe.org Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

114

Natrag na sadržaj

Grand Challenges Canada
Naziv programa Stars in Global Health (Zvijezde globalnog zdravlja) Ovaj jedinstveni program omogućava inovatorima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i u Kanadi da razviju svoje hrabre ideje s velikim uticajem na poboljšanje globalnih zdravstvenih uslova. Tražimo ideje koje odražavaju cijeli spektar globalnog zdravlja, uključujući otkrivanje lijekova, medicinskih uređaja i dijagnostike, razvoj cjepiva, zdravlje i medicinsku edukaciju, majku i dijete, nezarazne bolesti (uključujući i mentalno zdravlje i rak) i informacijsko-komunikacijske tehnologije, vode i kanalizaciju, te poljoprivredu. Grand Challenges Canada poziva na dostavu prijedloga koji mogu biti lako implementirani u zemljama u razvoju u cilju poboljšanja globalnog zdravlja. Tražimo ideje koje su hrabre i kreativne, te imaju potencijal da naprave značajan uticaj na globalni zdravstveni problem. Predložene inovacije trebale bi: 1. imati veliku vjerojatnost postizanja značajnih i mjerljivih zdravstvenih dobitaka u okruženju sa slabim resursima, i 2. povećala učinkovitost, apsorpciju, prihvatljivost uticaja, održivost i integrirajući naučno/tehnološke, društvene i poslovne inovacije. Mi to zovemo "Integrirana inovacija". (pogledajte www.grandchallenges.ca/inte-grated-innovation). Poželjni kvaliteti uključuju: - pristupi koji se mogu koristiti na učinkovit način za poboljšanje zdravlja u zajednicama koje su bez ili samo sa osnovnom zdravstvenom infrastrukturom/ osobljem, rješenja za odgovarajuća mjesta s ograničenom infrastrukturom (npr. nedostatak električne energije ili čiste vode, itd.), pristupi koji smanjuju održavanje i obuku, rješenja koja se mogu lako asimilirati u kulturnim praksama i postojećim zdravstvenim sistemima (uključujući i zajednice bez ili sa osnovnim zdravstvenim institucijama), ekstremna dostupnost, pristupi koji odražavaju razumijevanje ciljnog tržišta i korisnika, rješavajući potrebe korisnika, i rješenja koja uključuju solidan poslovni plan za poticanje tržišne penetracije i primjene u siromašnim zemljama. Inicijalno će biti dodjeljeni grantovi do 100.000 kanadskih dolara na 12-18 mjeseci da pokažu vrijednost ideje koncepta. Nakon evaluacije mogu se dodijeliti grantovi do milion kanadskih dolara sa potencijalnim vezama sa privatnim sektorom. Rok za trenutni poziv za projekte je 6. februar/veljača 2013. godine. Čitav svijet, sa fokusom na zemlje u razvoju. www.grandchallenges.ca/grand-challenges/gc1-stars/stars-programinformation http://applications.grandchallenges.ca/ Email: stars@grandchallenges.ca Web stranica: www.grandchallenges.ca

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

115

Natrag na sadržaj

Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa Program malih grantova The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije. Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom svijetu. Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama, međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja. HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za duži period moraju biti dobro pojašnjene. Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Čitav svijet. HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne daje donacije institucijama. www.hfg.org/rg/application.htm 25 West 53rd Street, 16th Floor New York, NY 10019-5401 USA Tel: +1 646 428 0971 Faks: +1 646 428 0981 Web stranica: www.hfg.org

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

116

Natrag na sadržaj

Heart and Hand Fund
Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Program malih grantova Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na Balkanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Rok za prijave Geografsko područje podrške

SAD i zemlje Balkana.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html Heart & Hand Fund/Peace Development Fund PO Box 3070 Half Moon Bay, CA 94019, USA Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: deadcow@igc.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

117

Natrag na sadržaj

Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokra tija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i praktično međunarodni akter. Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja. 1. Mi smo agencija za zelene ideje. Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva. Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije. 2. Mi smo međunarodna politička mreža. Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija. 3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava. Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, lju dska prava, demokratiju i samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima. Nije specificirana. Tokom godine. BiH i svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

118

Natrag na sadržaj

000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 260 450 Faks: +387 33 260 460 Email: h.Kriterij podobnosti Poslati upit za više informacija.boell@bih.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.boell.ba Web stranica: www. 119 Natrag na sadržaj . Heinrich Böll Stiftung Ured za Bosnu i Hercegovinu Čekaluša 42 71. Poslati upit za više informacija.net.

Veoma limitirana. Glavni fokus je poboljšanje lanca dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade.ch Web stranica: www.heks. nepravde i društvene nejednakosti. HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. godine.: +41 44 360 88 95 Email: projektdienst@heks. te se bori protiv uzroka gladi.ch Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i ekonomskih uslova. Francuska skraćenica je EPER (Entraide Protestante Suisse). uključujući i BiH. a kao Fondacija radi od 2004. Svi ljudi bi trebali živ jeti dostojanstveno i sigurno u društvenom.ch/en/worldwide/west-balkans HEKS Kommunikation Projektdienst 8042 Zurich Tel. HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti.  Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u BiH. ekonomskom i političkom smislu. Veliki broj zemalja širom svijeta. HEKS je ustanovljen 1946. Kako aplicirati? www. HEKS specifično radi na sljedećim područjima:  Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u proizvodnji i prodaji proizvoda. godine od strane Federation of Swiss Protestant Churches. a švicarske građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima. 120 Natrag na sadržaj . HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo njihovo zapošljavanje. Geografski fokus je istočna Bosna. smješten je u Cirihu i ima ured u Lozani.heks.Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) Naziv programa Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland).  Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih problema u BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije definiran.

HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih kako bi pregledali projekte i davali preporuke. CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način pregledom aplikacija. Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao neprofitne organizacije. mladih gej muškaraca. 5. HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše pogođenih SIDA-om. Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om. NY 10001 USA Email: info@hivyoungleadersfund. Neregistrirane grupe moraju identificirati fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani. CRP također garantira da pogođene zajednice. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.HIV Young Leaders Fund Naziv programa HIV Young Leaders Fund HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa mladih koji rade na pitanjima SIDA-e. HIV Young Leaders Fund će ulagati u mlade vođe i njihove koalicije. uključujući i mlade osobe koje žive s SIDA-om. Pogledajte web stranicu za više informacija. mladih transgender osoba.hivyoungleadersfund. Na osnovu otvorenih poziva.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mladih ljudi koji žive s SIDA-om. u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa.000 USD do 15. Kriterij podobnosti - Kako aplicirati? www.org/grants-program/apply-for-a-grant HIV Young Leaders Fund 494 8th Avenue Suite 505 New York. Fond je napor inovativnog partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na SIDA-u. 121 Natrag na sadržaj . ovisno o lokalnom kontekstu. imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se zadovoljile potrebe njihovih zajednica. Mladi na čelu organizacija trebaju imati d o 30 godina. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice.000 USD. To uključuje organizacije mladih seksualnih radnica.hivyoungleadersfund. mladih ljudi koji koriste droge i mladih žena.org Web stranica: www. Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na finansiranje.

122 Natrag na sadržaj . 30. avgust/kolovoz.000 EUR za skripte i razvoj projekata.filmfestivalrotterdam. na Bliskom istoku.com/professionals /hubert_bals_fund/projectentry/ International Film Festival Rotterdam Attn. Africi i Latinskoj Americi. Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz zemalja u razvoju. i 15. www.Hubert Bals Fund Naziv programa Opšti ciljevi Hubert Bals Fund Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.2 miliona EUR za pojedinačne grantove do 10. Od početka rada Fonda 1988. istočnoj Evropi.000 EUR za radionice. Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije. Hubert Bals Fund P.000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla. mart/ožujak i 1. Odabir se vrši dva puta godišnje. Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta. Čitav svijet.000 EUR za post-produkciju. 20. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih filmaša u Aziji. 10. sa rokovima 1.000 EUR za digitalnu produkciju. Box 21696 3001 AR Rotterdam the Netherlands Web stranica: www.filmfestivalrotterdam. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.O. HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte. odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti. Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1 .

Humanitarian Innovation Fund radi na: omogućavanju i podršci humanitarnim inovatorima da implementiraju svoje kreativne ideje u procesu inovacije. iako su prihvatljive i individualne aplikacije.org/funding www.org/about Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 2-pronalazak. zaštita i usluge podrške (koordinacija. 3-razvoj. logistika i komunikacija). 123 Natrag na sadržaj . U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je identificirati vodeću organizaciju u konzorciju. Mali grantovi su veličine do 20. akademika i osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u procesu inovacija. lijekovi. www. Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku. HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim diversificiranim znanjem. (b) javna ili vladina institucija. (c) akademska ili istraživačka institucija. omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i analiza inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih mogli podijeliti sa širom zajednicom . ali govori o sljedećim područjima: materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa. dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i dodatni programi ishrane). Konkretno. njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa kojima se suočavaju organizacije u dostavlj anju humanitarne pomoći. sistem ranog upozoravanja.000 funti. U okviru drugog poziva za projekte su davali podršku za velike grantove do 150. i spriječavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe.humanitarianinnovation.Humanitarian Innovation Fund Naziv programa Opšti ciljevi Humanitarian Innovation Fund Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u identificiranju.humanitarianinnovation. Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova. podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima. implementraciju i testiranje inovacije. pokrivenosti. kao što je npr. podesnosti. nevladina organizacija. 4-implementacija i 5-difuzija) koji će doprinjeti poboljšanju relevantnosti. Profitni entiteti mogu biti dio konzorcija. efikasnosti i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse. Vodeći aplikant mora biti (a) neprofitan. Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta. voda. i jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija. ali ne mogu biti vodeći aplikant / korisnik granta. rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo infrastrukture). koordinacija pomoći. iskustvom i ekspertizom.000 funti koji podržavaju razvoj. HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije (1-prepoznavanje. itd.). nepredviđene okolnosti i planiranje).

McCarthy-ijem. Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700 Faks: +1 212 736 1300 Web stranica: www.Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants Naziv programa Hellman / Hammett program donacija Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona.hrw. te imaju finansijske potrebe. Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru. se Podrška piscima koji imaju problem u radu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Između 1.S. i to Hellman pred U. Hellman i Hammett su oboje bili ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti. Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom godina.hrw. Kako aplicirati? www. čija je komunistička paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice". Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian Hellman sa donacijama koje nose njeno. 124 Natrag na sadržaj . kao i ime njenog dugogodišnjeg pratioca.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Čitav svijet.org/en/node/75288 350 Fifth Avenue. romanopisca Dashiell Hammett-a.000 USD i 10. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.000 USD. House Un-American Activities Committee i Hammett pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. 34th floor New York.

IN Fondacija . 125 Natrag na sadržaj . Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH zalaže se za unaprjeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u sve društvene tokove u BiH. i romska djeca i obrazovanje. Ciljevi i djelatnosti Fondacije su: poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz unaprjeđenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje prijava možete dobiti putem emaila na adresu: info@infondacija. podržavajući inovativne modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće da obezbjedi djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada. Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija. razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva. Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. važnim za njihov rast i razvoj. IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje.Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini Naziv programa Program malih grantova IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini – osnovana je u julu 2009. svaka tri mjeseca. prikupljati sredstava. i to za sljedeće pod programske oblasti: vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama. pružanjem podrške lokalnim organizacijama civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada. jačati kapacitete Fondacije. promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije. In fondacija. Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u BiH. nadležnim institucijama. preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i omladinskim grupama u lokalnim zajednicama. godine na inicijativu članica Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF CEE) za BiH. s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece u BiH. u toku 2013.ba. će objaviti četiri poziva za dostavljanje prijedloga projekata. krajem a vgusta i sredinom novembra tekuće godine. gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica. i to početkom februara i maja. s posebnim naglaskom na temu nasilja. pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog društva koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i Hercegovini. kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim za njihov rast i razvoj. Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva u kojem se njihov glas čuje i uvažava. privrednim subjektima i medijima. kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade na unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih.

45 78.infondacija. važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri. godine. kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada sa ciljnim grupama.Trenutni poziv je otvoren do 29. kroz svoje aktivnosti. Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu: za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane nevladine organizacije. NVO bi trebale da promovišu socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. aprila/travnja 2013.org/kriteriji-za-finansiranje In fondacija P. Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima. projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade.P.102 Banja Luka Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 51 464 460 Email: info@infondacija. Više informacija: www.infondacija. 126 Natrag na sadržaj . Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje. učešće djece i m ladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju projekta. lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu. Prijave slati na dolje navedenu adresu IN fondacije. Po prijemu prijedloga projekata. bilo kroz finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške. projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s korisnicima. Geografsko područje podrške BiH.ba Web stranica: www.

000 Sarajevo.000 KM. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i zapadni Balkan. koji će iskazati puno poštovanje za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica.ic- Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) Alipašina 45/A 71. te u jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba. godine. apliciranja pogledajte: www. pravdu i reparaciju. Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja. Projekti u trajanju do 6 mjeseci do 10. Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevl adinih organizacija / mreža nevladinih organizacija.International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) Naziv programa Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva .000 KM. a koji se tiču porodica nestalih osoba.ic-mp. Iako javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte.grants@ic-mp.org/resources/documents/. pružanje dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih projekata. kao i partnerski projekti između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti. programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva. BiH Tel: +387 33 280 800 Faks: +387 33 280 900 Email: jcsi. Za više informacija o načinima mp. Kratkoročni grantovi do 4. Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011.org Web stranica: www.000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela komemoracija i sjećanja do 30. 127 Natrag na sadržaj . Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva. Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih organizacija.Program za dodjelu malih grantova Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

kaste. te se zalaže za odvajanje religije i države. poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava. promoviranje ljudskih prava. Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara. Harareu i Kostariki. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja. promoviranje znanstvenih metoda. proizvodnju informativnih materijala.hivos. seminare. rada ili spola. reklame. IHEU promiče i brani slobodu savjesti i izražavanja. Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti. slanje predstavnika/ca na sastanke ili konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica.iheu. praznovjerja i alternativne religije. UNESCO. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za populariziranje nauke. medijima ili široj javnosti. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku.org. sekularističkih i ateističkih organizacija sa više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. astrologije. Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s svjetovnim životnim stavovima. Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih područja: promoviranje humanizma. UNICEF i Vijeću Evrope. To potiče rast novih grupa humanista i predstavlja humanističke interese u UN. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. otkrivajući kršenja ljudskih prava od vlade i zagovaranja prema političarima. izdavaštvo. Više informacija možete naći na internet stranici www. 128 Natrag na sadržaj . medije. ili izgradnja organizacijskih kapaciteta. Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne član ove. izabranih službenika/ca i drugih volontera/ki. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. medije. i/ili pomaganje ljudskih prava drugih posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije. IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i smjernice o pitanjima politike i strategije. članke u tiskanim medijima i slično. racionalističkih. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav prema političarima. reklame. rasta i napretka. medijima ili široj javnosti. porijekla. članke u tiskanim medijima i slično. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. odnosno poboljšanje ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji.nl. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati promicanje novih zakonodavnog tijela. promoviranje sekularizma. HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU -a sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji. itd. seminare. izdavaštvo. i regionalnim uredima u Bangaloreu. skeptičnost prema aktivnostima vraćanja.International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija) Naziv programa Međunarodna humanistička i etička unija International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez humanističkih. medija ili šire javnosti. naučne metode razmnožavanja. Više informacija možete dobiti na internet stranici www.

2. Međutim.iheu. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi). Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama. Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine. Projek at bi trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja aplicira za grant. 3.org/contactus Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org IHEU 1 Gower Street London.Veličina donacije Maksimalan iznos za jedan projekat je 10. Svijet uključujući i BiH. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. www. Sljedeće organizacije mogu se prijaviti: 1.iheu. 129 Natrag na sadržaj . IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa. WC1E 6HD Web stranica: www. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS programa u nekoj od zadnjih 10 godina. a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje.000 EUR godišnje. Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije.

prijedlozi projekata koji se pripremaju od strane evaluatora/istraživača u zemljama u razvoju i razvijenih zemalja. Kako aplicirati? www. Prihvata prijedloge projekata na sve teme i ne postoje unaprijed određeni limiti finansiranja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 130 Natrag na sadržaj . prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama koje implementiraju projekte. i evaluacije zasnovane na teoriji promjene. Širom svijeta.3ieimpact. Različita. gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH). a novi se očekuje u narednom periodu. Prednost se daje: evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike i imaju jasnu strategiju komunikacije.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.3ieimpact. Zadnji poziv je bio otvoren do početka avgusta/kolovoza prošle godine.org/openwindow/ Kontakt Web stranica: www.International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) Naziv programa The Open Window Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje razvijenim zemljama.

arhitektonske restoracije i konzervacija.li International Music and Art Foundation Legal Domicile (Registered Office) P.O. crtež. 1829). 131 Natrag na sadržaj . International Music and Art Foundation dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i izvedbenih umjetnosti. ali nisu ograničeni na. putne troškove. kao što su opera. Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama u područjima: . godine u svrhu distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje distribuira organizacijama širom svijeta. skulptura). Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu obećavajućim. Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija. Tokom čitave godine. kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz prošlosti.izvedbenih umjetnosti. . Box 39 FL-9490 VADUZ. pozorište i arhitekturu (“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe. Kad god je to moguće Fondacija preferira k o-finansiranje iz drugih izvora i preferira da ne daje novac za operativne troškove. balet i pozorišta. “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela umjetnosti i arhitekture.com Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://imaf. simfonijski orkestri. Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za buduće generacije umjetnost. Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka. muziku. kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje. sastanke. Liechtenstein Email: trustees@imaf. likovnu umjetnost (slikarstvo. . konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili organiziranja projekta ili aktivnosti. gdje je srednja veličina granta 27. radionice.homestead.muzeji.li Web stranica: http://imafoundation. komorni muzički ansambli.International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) Naziv programa International Music and Art Foundation Grants International Music and Art Foundation je osnovana 1998. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Posebni interesi Fondacije uključuju.720 franaka.istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti. i . Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije.

digitalne. Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.seemo. .at South East Europe Media Organisation (SEEMO) Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. poslovnih modela ili treninga. direktora i vodećih novinara. razvoj održivih poslovnih modela i trening novinara. zaštiti slobode mišljenja i izražavanja. Business Models. Ukupno je 2.platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja.org Web stranica: www. Kako aplicirati? www. naredni se očekuje tokom godine. uključujući i mobilne. or Trainings & Journalism Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih platformi vijesti. te novinarske izvrsnosti) International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika.7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine. i . promicanju slobodnog protoka vijesti i informacija.freemedia. te poboljšanju prakse novinarstva. IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije .at/awards. open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i distribuirani su u javnom interesu.obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti.International Press Institute: News Innovation Contest International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in Digitial News Platforms. Austria Tel: +43 1 513 39 40 Faks: +43 1 512 90 15 Email: info@seemo. Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije: . Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija. 132 Natrag na sadržaj .održivost: unapređenje poslovnih modela. Austria Tel: + 43 1 512 90 11 Faks: + 43 1 512 90 14 Email: ipi@freemedia.html International Press Institute Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi. na Bliskom Istoku i Africi. godinu je zatvoren. Poziv za 2012.

. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj instituciji. Hamdije Kreševljakovića 50 71. koji od decembra 2010. .Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija postojećih online medija. Također. Kriteriji su jasno naznačeni na svakom pozivu za projekte.ba Web stranica: www.000 USD. Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”. Više detalja na web stranici: www. online medijskih tehnologija. .Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i Hercegovini. . koji ukupno iznosi milion USD.Internews Naziv programa Jačanje nezavisnih medija u BiH USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji projekt. Ciljevi projekta su: .Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i alternativne izvore informacija.Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH. napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske pismenosti. što znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25. . Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti.7 miliona USD. godine implementira Internews u BiH. Ovi grantovi ne mogu se koristiti za pokretanje web medija.Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na odgovornost. treninge i mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. u okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova.internews. a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko novinarstvo. .ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti cjelokupne medijske slike u BiH.Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom radu.Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. te medijske i profesionalne asocijacije.Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim međunarodnim institucijama. kao i za podršku samoregulaciji medija u BiH. vrijedan 5. maja/svibnja. 133 Natrag na sadržaj . Trenutno otvoren poziv u okviru programa “Ljudska prava” je otvoren do 1.internews. inovativne ideje za online medije.ba. Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici. BiH. Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira.000 Sarajevo Email: sjaram@internews. te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih.

org/funding/international/how Tel: +1 415 356 8383. U rijetkim slučajevima. budžetsku i uredničku kontrolu nad svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili komercijalne stanice ili filmskog studija. . kada vještine reditelja. www. local 445 Email: cynthia_kane@itvs.Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat).” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik autorskih prava. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći različite glasove u javnu sferu. ali ti proizvođači imaju malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD. a novi se očekuje u narednom periodu. “Nezavisni producenti. Praktično sve zemlje osim SAD. . . Zadnji poziv je bio otvoren do početka decembra/prosinca 2012. uključujući i javne stanice. b) ima umjetničku. predmet i priča to nalažu.org Web stranica: www. ITVS će razmotriti i duže programe.itvs. odnosno projekti koji su već u fazi produkcije.Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora. nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom u cjelini.Radovi u pripremi.itvs. International Call Funding Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup međunarodnim programima. Nije definirana. ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na američkoj televiziji. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta. U okviru ovoga programa se prihvataju: . Osoblje navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati. 134 Natrag na sadržaj . ljudima i njihovim gledištima. Američka publika želi saznati više o drugim mjestima.org/funding/international/criteria Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine.Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s producentima iz različitih zemalja. uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko zastupljena na američkoj televiziji. Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici.ITVS International Naziv programa International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje) ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim pričama koje mogu informirati.

nl/funds/purchase_of_nature_1 Marc Hoogeslag MSc Tel: 0031 20 3018 264 Email: marc.iucn. 135 Natrag na sadržaj .hoogeslag. maja/svibnja 2013. Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem (strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja. www.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. biznis sektora i svih ostalih partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti. Maksimalna veličina granta je 85.iucn. Stečeno vlasništvo ili upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje rade na zaštiti životne okoline.000 EUR.nl Skype: marc.IUCN National Committee of the Netherlands Naziv programa Podrška prirodi 35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljen og u Holandiji su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands. Strateška kupovina može značiti osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala. IUCN NL je most između društvenih organizacija. Veliki broj zemalja širom svijeta.hoogeslag@iucn. godine. Pogledajte web stranicu za više informacija. vlade. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Trenutni poziv za projekte je otvoren do 1.

Dalje. .aspx Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.idfa. Generalno fond je otvoren alternativnim i inovativnim idejama dok god su dobro utemeljene i sa jasnim planom implementacije. dokumentarni filmovi na festivalima i dokumentarne radionice).aspx Jan Vrijman Fund Frederiksplein 52 1017 XN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 627 3329 Faks: +31 20 638 5388 Email: janvrijmanfund@idfa. maj/svibanj. na osnovu definicije iz DAC liste. aplikanti trebaju imati na umu da ne može biti odabrano više od 8% zaprimljenih projekata. Režiser i kompanije trebaju biti nacionalnosti zemlje u razvoju i živiti i raditi u zemlji u razvoju.nl Web stranica: www. kao što su pokretna kina. već ima i savjetodavnu ulogu. dokumentarni filmski festivali i obrazovni programi.nl/industry/markets-funding/vrijman-fund. putujući filmski festivali ili specijalna prikazivanja u udaljenim ili područjima pogođenim konfliktima. b) Produkcija i post-produkcija. Sem toga Fond podržava projekte koji promoviraju lokalnu dokumentarističku produkciju i distribuciju kroz aktivnosti kao što su radionice. Ako je projekat odabran. Podrška u ovom dijelu se daje za razvoj skripti i projekata tokom istraživanja i njihovog razvoja. ili 15. Fond ne pruža samo finansijsku podršku. Jan Vrijman Fund podržava kreativne dokumentarce u zemljama u razvoju.Dokumentarne radionice: radionice za režisere i/ili producente iz ne-zapadnih zemalja na osnovu definicije iz DAC liste. a) Skripte i razvoj projekata.Dokumentarni filmski festivali: filmski festivali koji za cilj imaju promociju dokumentarnog filmskog žanra i koji služe kao mjesto susreta lokalnih režisera i publike.nl/industry/markets-funding/idfa-fund/about/about-the-idfafund. produkciji i/ili distribuciji i prodaji. Jan Vrijman Fund finansijsku podršku daje dva puta godišnje. Pri odabiru fond podržava najmanje 18% projekata iz najmanje razvijenih zemalja na DAC listi.Jan Vrijman Fund Naziv programa Jan Vrijman Fund Jan Vrijman Fund daje grantove nezavisnim režiserima dokumentaraca iz zemalja u razvoju. 17. www. c) Ostale aktivnosti: .000 EUR za skripte i razvoj projekata.500 EUR za proizvodnju i post-produkciju. januar/siječanj i 15. .Inicijative distribucije: prikazivanje filmova. po mogućnosti lokalna ili regionalna produkcija. Rokovi prijave su 15. grant mora biti utrošen u zemlji u razvoju i sva prava distribucije za zemlje Beneluksa moraju biti rezervirana na Jan Vrijman Fund. JVF pruža pojedinačne potpore do 5. 136 Natrag na sadržaj . posvećene razvoju dokumentarnih skripti.000 EUR za druge aktivnosti (inicijative distribucije. Projekat može biti podnešen samo jednom u svakoj od spom enutih kategorija.idfa.

jpf. područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom jeziku (Urawa i Kansai). Kako aplicirati? www. njihovim aktivnostima.go. kao i linkovi na druge relevantne web stranice. Na web stranici se može pronaći više informacija o uredima fondacije u inostranstvu. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različita. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja.jpf. Pogledajte web stranicu za više informacija. 137 Natrag na sadržaj .jp/world/en/ Kontakt Web stranica: www. Različita.go.jp/world/en/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. sa sjedištem u Tokiu. doprinosi svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i drugih ljudi kroz medij kulture.Japan Foundation Worldwide Naziv programa Grants Program The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta.

Saiwaiku. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanj a životne okoline. istraživanja i studije. Zadnji rok prijave je bio 25. Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije.Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) Naziv programa Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO -e Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora.erca. i (2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na projektima zaštite životne okoline kroz informiranje. te trening za osoblje. 138 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Muza Kawasaki Central Tower 8th floor 1310. novi poziv se očekuje u narednom periodu. Kawasaki City. Kanagawa Prefecture 212-8554 Japan NGO Support 81 44 520 9609 Grant Program 81 44 520 9505 E-mail: jfge@erca. gdje je kategorija dostupna za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od strane ne-japanskih organizacija. Omiya-cho. januar/siječanj.jp/jfge Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. uključujući i pojedince i privatne korporacije. Čitav svijet.go. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom mogu aplicirati u okviru poziva za projekte. JFGE ima dva osnovna programa: (1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti životne okoline.jp Web stranica: www.go.

ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ekonomičnosti u poslovanju. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski prostor. distribucija i opskrba električnom energijom . Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva.) Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar Mile Budaka 106 A 88.razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima.ephzhb. JP Elektroprivrede HZ HB d.Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Naziv programa Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Misija JP Elektroprivrede HZ HB d.implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima. osnovani u skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe. Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška donacije.d.aspx?vijest=1279&prikaz=0# (poziv za 2011.d. idući se očekuje u narednom periodu. i . Mostar će slijediti opredjeljenja: . Donacije se dodjeljuju za financiranje: .potreba u području socijalne pomoći. www. . . Nije definirana. . Mostar je kvalitetna. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011. U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d.pomoć partnerima u sličnim djelatnostima.potreba u području sporta.održivosti ukupnog razvoja. .u humanitarne svrhe. te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika. a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine.ephzhb.d. i . Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s rokovima naznačenim u Pozivu.potreba u području kulture. godine. .000 Mostar Web stranica: www. pouzdana i sigurna proizvodnja.ephzhb. 139 Natrag na sadržaj .ba www.ba/ephzhb.

Prije svega Velika Britanija. ali u određenim slučajevima i BiH. odziva i poštivanja ljudskih prava širom javnog i privatnog sektora. aprila/travnja i 2.Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima društva. razvoj učinkovitih mjera izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje vojnoga roka.org. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. te rad koji prati i izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu. Pogledajte web stranicu za više informacija. uključujući i promicanje odgovornosti.Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba.uk Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Water End York. Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim od pet područja navedenih ispod: .uk/text.jrct. uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da se uključe u donošenje odluka i politike razvoja.Irska i Sjeverna Irska.asp?section=00010004 Joseph Rowntree Charitable Trust The Garden House. Pogledajte web stranicu za više informacija. .Joseph Rowntree Charitable Trust Naziv programa Joseph Rowntree Charitable Trust Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i nepravdi. . otvorenosti. uključujući i rad na trgovini oružjem. 140 Natrag na sadržaj .Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između ljudi i institucija koje utiču na njih.Pitanja od interesa za Kvekere. . stvaranje kulture mira. U ovoj godini pozivi za projekte su otvoreni do 15. .org.jrct. Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj Britaniji i Irskoj. septembra/rujna. YO30 6WQ Tel: +44 1904 627 810 Web stranica: http://www.

be/about-the-foundation.siromaštvu i društvenoj pravdi.kulturnom nasljedstvu. .htm Email: proj@kbs-frb. Pogledajte web stranicu za više informacija. demokratiji i poštivanju različitosti.migracijama.kbs-frb.lokalnom angažmanu. ." Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za stvaranje boljeg društva. Generalno podrška se pruža za aktivnosti na: . . U svom statutu iz 1976. .partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte.be Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) Naziv programa King Baudouin Foundation Grants Programme Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u poboljšanju uslova života za stanovništvo. Kako aplicirati? www.be/calls.kbs-frb.liderstvu. Pogledajte web stranicu za više informacija. godine Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i nove projekte. Ovisno o pozivu za projekte. i . 141 Natrag na sadržaj . .zdravlju. .aspx?LangType=1033 www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. . Na taj način možemo napraviti trajan doprinos većoj pravednosti.filantropiji.demokratiji na Balkanu.razvoju. .

kios. Ovo znači da rade bez rokova. manjinskih grupa i siromašnih. kao što je podizanje svijesti.KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights Naziv programa KIOS Small Grants Program Glavni prioriteti su: demokratska prava. gender jednakost i pravo na obrazovanje. praćenje. Podrška se također može pružiti i drugim oblicima projekata vezanih za ljudska prava. Pogledajte www. Čitav svijet. praćenje i dokumentiranje. djece. Partneri trebaju raditi na pitanjima koja se direktno dotiču UN Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.10..fi. na primjer pravna pomoć i pod određenim okolnostima tehnička i institucionalna podrška. žena i siromašnih. KIOS podržava i institucionalni razvoj ljudsko-pravaških organizacija. KIOS pruža finansijsku podršku lokalnim organizacijama civilnog društva koji rade na povećanju javne svjesnosti.Ljudska prava najranjivijih: jačanje i zaštita prava najobespravljenijih grupa.000 EUR. . . jačanju i širenju saradnje. Web stranica: www. KIOS je fokusiran na rad u sljedećim područjima: . podizanje svjesnosti. jač anju organizacijskih kapaciteta i širenju zajednica kojoj se poštuju ljudska prava.Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju preveniranje kršenja ljudskih prava.fi/english/application_forms za aplikacionu formu i vodič za aplikante i zapamtite da uključite svu zahtjevanu dokumentaciju u vašu aplikaciju. a princip koji sumira KIOS-ov moto je: "Ljudska prava za najranjivije".fi Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.kios. 142 Natrag na sadržaj . te obrazovanje.Saradnja sa ljudsko-pravaškim organizacijama u post-konfliktnim zemljama gdje su mehanizmi za zaštitu ljudskih prava slabi. Ne šaljite koncepte projekata. Molimo vas da pošaljete kompletnu aplikaciju putem emaila na adresu kios@kios. Mali grantovi su 500 . Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju prevenciju povreda ljudskih prava. Osim podrške projektima. Posebna pažnja se daje promoviranju ljudskih prava djece. Također daju i veće grantove. KIOS ima otvoren poziv za projekte. Posebna pažnja se daje promociji ljudskih prava žena. dokumentiranje i obrazovanje. umjesto toga projektni prijedlozi se primaju tokom čitave godine.

decembra/prosinca. planiranje i razvoj infrastrukture. a ne više od 40. pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja ka donatoru (donatori u nastajanju). jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija.ceinet. Trenutni fokusi rada su: evropske integracije. Pogledajte web stranicu za više informacija. CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta. energetika i životna okolina.Know-How Exchange Programme Naziv programa The Know-How Exchange Programme (KEP) KEP je odobren 2004. promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama CEI-ja. Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU.org/KEP/Call2011?tab=3 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. uključujući i BiH. i poljoprivreda. Region. a novi se očekuje u narednom periodu. 143 Natrag na sadržaj . Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz vlastitog ili vanjskog izvora. Zadnji poziv je bio otvoren do 28. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt www. a ciljevi KEP-a su: jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu članice EU. Program potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan. godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU. Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora.000 EUR po projektu. međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji.

informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koj a ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje. zdravstva. kao i s međunarodnim organizacijama.Komisija za mlade Reisa Džemaludina Čauševića 1 71. razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu.ks. izborna pitanja. Različita. socijalne zaštite. Skupština Kantona Sarajevo .Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Naziv programa Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Generalni zadaci Komisije za mlade su: razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života. Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo. Federaciji i BiH. obrazovanja. prostora i drugo. razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma. Na osnovu poziva za projekte.000 Sarajevo Tel: +387 33 562 055 Web stranica: http://skupstina. pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave.ba/node/724 Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 144 Natrag na sadržaj . pitanja poslaničkog sistema. kulture. nauke. organizuje tradicionalne proslave.gov. razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini. boračko-invalidske zaštite. jubileje i drugo. na osnovu poziva za projekte. razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda. i ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu. radnih odnosa. Definirano u okviru poziva za projekte. organizuje seminare radi edukacija mladih. U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju. sporta.

informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. Pogledajte web stranicu za više informacija.kvinnatillkvinna.kvinnatillkvinna. Osnažuju i educiraju žene aktivistkinje i političarke. Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima. strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje ž ivljenje.se Web stranica: www.se/en/our-partnerorganisations-0. Druge usluge koje ove organizacije pružaju uključuju psihološku podršku. besplatnu pravnu pomoć. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja. BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta). te trgovinu ljudima. 145 Natrag na sadržaj . Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke pomoći. 121 62 Johanneshov.Kvinna till Kvinna Naziv programa Kvinna till Kvinna Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u konfliktnim područjima. Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona. pomirenja i mirovnog rada. Sweden Tel: +46 8 588 891 00 Email: info@kvinnatillkvinna. Slakthusplan 3. Različita. U principu rade samo sa partnerskim organizacijama.se/en Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Neke organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama. Ženske organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije. Na primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i žena koje se vraćaju kućama nakon rata. Za listu partnera u BiH pogledajte: www. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih prava. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima.

djeluje u svim akademskim disciplinama. Study Abroad Studentships i International Networks) Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research Fellowships.uk/funding/grant_applications. i uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Ovisno o pozivu za projekte. Različiti tokom godine.ac.Leverhulme Trust Naziv programa Leverhulme Trust Leverhulme Trust je osnovan 1925. Emeritus Fellowships i Research Programme Grants Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships." Od tog vremena. Philip Leverhulme Prizes i Major Research Fellowships) Istraživanje po penzionisanju Umjetnost (Arts Scholarships i Artists in Residence) Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks. Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte. Grantovi se daju za sljedeća područja: Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards. stipendiranje i nagrade. Research Project Grants. Fondacija poseban naglasak stavlja na: originalnost projekata. Visiting Professorships i Visiting Fellowships) Različita.cfm 1 Pemberton Row London EC4A 3BG Tel: +44 20 7042 9888 Web stranica: http://leverhulme. sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu.ac. sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju. http://leverhulme. 146 Natrag na sadržaj . stipendije.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. značaj predloženog rada. Research Fellowships. godine pod Will of the First Viscount Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale "stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja.

odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene i omladinu po pitanjima rasizma. 147 Natrag na sadržaj . ksenofobije.com/about/foundations/levi-strauss-foundation/issues-wesupport Web stranica: www. Tri vodeća principa našeg globalnog programa su: vjera u osnaživanje . seksizma. i finansiranjem obrazovnih i preventivnih programa kao što je davanje šprica. Čitav svijet. i posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima.com/about/help-contact-us/europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.levistrauss. prevencija HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije. Nije specificirana. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoren tokom godine.levistrauss. Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili gdje imaju prisustvo. www. te poboljšanje radnih i životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu.žene i mladi imaju pravo identificirati njihova najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju.Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) Naziv programa Levi Strauss Foundation Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje siromaštva među mladim i ženama. homofobije i/ili statusa HIV-a. To su izgradnja zajednica .

i razvoja civilnog društva. tehničke kulture i inovacija. koji je do sada išao u budžet FBiH.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim manifestacijama i događajima. liječenja djece oboljele od teških bolesti. pomoći osobama sa invaliditetom. amaterskog sporta. Lutrija BiH Odnosi s javnošću Mehmeda Spahe 11 Tel: + 387 33 563 539 Email: press@lutrija-bih. Kako aplicirati? Na osnovu poziva za projekte. 148 Natrag na sadržaj .Lutrija BiH Naziv programa Lutrija BiH Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine. Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50 % dobiti Lutrije BiH.lutrijabih. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. BiH. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. Na osnovu spefičnih poziva za projekte finansiranih od strane Lutrije BIH.ba Web stranica: www. bude namijenjen za finansiranje: humanitarnih organizacija poput Crvenog križa. borbe protiv droga i ovisnosti. smještaj žrtava torture i nasilja. Merhameta. narodnih kuhinja. Caritasa i Dobrotvora. kulture.

Budžeti i pisma zainteresovanosti su prihvataju tokom cijele godine.mamacash. Ona teži stvaranju mirnog i prav ednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava. Ma ma Cash ne prihvata samoinicijativne prijave. 149 Natrag na sadržaj . Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5.mamacash.php?id=2007 www.php?id=2007 Mama Cash / Programmes Team P. skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja. brze reakcije na hitne lokalne potrebe.Mama Cash (Mama Keš) Naziv programa Opšti ciljevi Mama Cash Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih prava širom sveta. Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više detalja vidjeti na: www. Box 15686 1001 ND. Amsterdam The Netherlands Faks: (+31)20 5158 799 Email: info@mamacash. Mama Cash finansijski podržava: novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i djevojaka.org/page.000 do 50. Čitav svijet. Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet.org/page. mreže aktivista i donatorske zajednice.nl Web-stranica: www. i izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.O.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije.000 EUR godišnje. razvoj lokalnih rukovodstava. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.mamacash.

godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se zadovoljila rastuća potreba za potporu središnjim vlastima. zahtjev se podnosi u okviru teme životne okoline). 2.Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) Naziv programa MATRA program Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan doprinos promicanju sigurnosti. kako u smislu zakonodavnog procesa i sadržaja. 4. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca. Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko. integriteta i policije u lokalnim zajednicama. Tijekom početnog razdoblja program a (1994-1998). transparentnosti i demokratizacije vladinih akcija. primjena zakona i pravna pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i  reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora. neovisnost sudstva. (3) procese donošenja politika i (4) reformu javnih službi. i pomoć u provedbi zakonodavstva . Javna uprava / javni red / policija / korupcija  dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili regionalne vlasti. Informacije / mediji  vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini .000 EUR. Maksimalni iznos doprinosa je 150.  lokalna saradnja između opštinskih vlasti. organizacija civilnog društva i veze među njima.  usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja demokratskog društva. (2) decentralizacije i deregulacije. legitimiteta. a minimalan 25. Više zemalja uključujući BiH. godine. uključujući i podršku za korištenje novih medija. godine.000 EUR. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava. uglavnom u predpristupnim državama. i  profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana. Teme podrške su: 1. Od 1998. Od 1994. Zakonodavstvo i pravo  zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona. uprave i finansiranja javnih usluga. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju reformu države i njenih institucija. u pravilu kroz organizacije civilnog društva. i  kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju udruženja za zaštitu životne okoline. holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama diljem regije. prevencije. televiziju i novinarstvo (novi ne i časopisi). 150 Natrag na sadržaj . Fokus je na (1) povećanju odgovornosti. saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. 3. marta/ožujka 2013. saradnja se u prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. Ljudska prava / manjine  aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina.  organizacija pravosuđa.  podrška za slobodne medije: radio. demokratsko društvo sa vladavinom prava.

151 Natrag na sadržaj . Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost.nlambassade. djelitelj znanja i implementator. ne sam o kao davatelj sredstava. http://bosnieherzegovina.html http://bosnieherzegovina.org/organization/afdelingen/matra/matr a.podrške Aplikacije mogu predati: nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i neprofitne odgojno-obrazovne ustanove. već i kao facilitator. Iz tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. lokalne vlasti i kvazi-vladine organizacije.nlambassade.

naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije.MAVA – Fondation pour la Nature Naziv programa MAVA – Fondation pour la Nature Od samog početka. imamo osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek suočavaju ovi važni ekosustavi. Različita. Adaptacija klimatskim promjenama: pronalaženje načina suočavanja s posljedicama klimatskih promjena. koristeći pristup od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način. Geografski. obalnoj zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku. Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode. a i dugoročnim vezama koje nas vežu. u skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi uspjela. nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju. kao što je navedeno u odjeljcima za svaku regiju. Značajne.na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva. 152 Natrag na sadržaj . To su: Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu. Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza. CBD. Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse. već i za one koje će tek doći. Mladi: obrazovanje. Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim specifičnim regionalnim ciljevima. Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015 biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom. Oni će dati jasan doprinos . Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog sporazuma. to znači da podupiremo projekte u Mediteranu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama. Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa. Gradeći na ovim uspjesima. dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama. Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr. Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili pravi uslovi za učinkovito očuvanje. Takvi projekti mogu biti odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti. Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja su dragocijen dar ne samo za današnje generacije. ako i kada je to prikladno. ali jasni kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge.izravan ili neizravan . Tokom čitave godine. To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva.

Za sve grantove: . Switzerland Tel: +41 21 544 1600 Faks: +41 21 544 1616 Email: info@fondationmava. .usklađenost s MAVA transferzalnima temama (prema potrebi).kvalitet projekta.fondationmava. sa sposobnostima ispunjenja planova.usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e. .Geografsko područje podrške Mediteranski bazen.usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima.pravi partner.org/?page_id=32 MAVA – Fondation pour la Nature Rue Mauverney 28 1196 Gland.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te regionalnim ciljevima. Za regionalne grantove: .održivost rezultata. Za globalne grantove: . . Alpi i Švicarska. 153 Natrag na sadržaj . http://en.potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku.org Web stranica: www.mava-foundation.postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos očuvanju prirode. i . i . obalna zapadna Afrika (BiH je među ovim zemljama).

pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta.000 i 25. Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci. Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti slobodu medija. www.org/page/funding-and-support-ngos MLDI 2nd Floor Grayston Centre 28 Charles Square London N1 6HT United Kingdom Email: info@mediadefence.000 funti.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.Media Legal Defence Initiative Naziv programa Media Legal Defence Initiative Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su pokrenuta protiv njih. 154 Natrag na sadržaj .org Skype: mldi. i u iznosu između 5. i . Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje aktivnosti: .mediadefence. Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa terena.mediadefence.law Tel: +44 207 324 4760 Web stranica: www.učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim standardima za slobodu izražavanja. povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija.

jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu udruženja. ovisno o kontekstu. individualna podrška: pomoć u učestvovanju na sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti. razmjena informacija i iskustava.medwomensfund.Mediteranska žena Naziv programa Fond za mediteranske žene Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između spolova širom Mediterana. uključujući i BiH. Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana. ali kontakirajte donatora za više informacija. kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom. Ova veza omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama. 47 place du Millénaire 34000 .org Web stranica: www.medwomensfund. Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u roku od 15 dana. Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu. U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih organizacija.html Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s Fund Apt 74.org/en/Initiatives.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund. podrška u stvaranju lokalnih fondova.medwomensfund. obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim projektima. 155 Natrag na sadržaj . vođenje finansija i namicanje sredstava. pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening programima za pripremu projekata. Program donacija Fond ima tri glavna pravca podrške: umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža.pdf Kako aplicirati? www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti www. Područje Mediterana.org/en/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koordinacija projekata.Montpellier France Tel / faks: +33 4 67 670 873 Email: info@medwomensfund. udruženja ili osoba koje rade na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana. i regionalnom nivou. pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa. Misija: pružiti.

Pogledajte web stranicu za više informacija. 4. 2. socijalna zaštita. tolerancija. 10. doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na domaćem i međunarodnom planu. 156 Natrag na sadržaj . 13. podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta/programa. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti. 7. vjerske slobode. 8. građansko društvo. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim integracijama. zdravstvo. u martu/ožujku. 14. djeci i starijim licima. i 15. zaštita potrošača. 3. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.Ministarstvo civilnih poslova BiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima: 1. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. mladi. saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta.gov. Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se: kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju. ovisno o projektu. pomirenje i dijalog među religijama. doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije. Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne organizacije i asocijacije. Različita. udruženja i fondacije od javnog interesa registrirane na nivou Bosne i Hercegovine.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. historijsko-naučni i istraživački rad. projekti pomoći invalidima. 11. kultura i kulturne manifestacije. realizirani projekti/programi u protekle tri godine. i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim. projekti jačanja studentskog standarda. nauka i obrazovanje.). 9. broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca. ljudska prava i prava manjina. 12. 5.mcp. osobe s invaliditetom i sl. sa rokom prijava u aprilu/travnju. 6.

Budžet Omladinskog savjeta Republike Srpske. 157 Natrag na sadržaj . Izbor 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske. Implementacija "Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj 2009-2014". sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Ljetni sportski kamp Republike Srpske. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Tel: +387 51 338 332 Faks: +387 51 338 846 Trg Republike Srpske 1. najboljem volonteru i najboljem organizatoru volontiranja i obilježavanje Međunarodno g dana volontera (05. (12.000 Banja Luka Email: mpos@mpos. 78. Međunarodni seminar za lica sa invaliditetom . Sektor za porodicu: Projekat "Fond treće i četvrto dijete". Finansiranje projekta Savjet učenika srednjih škola u Republici Srpskoj.vladars. avgust/kolovoz). Na osnovu poziva za projekte. omladine i sporta Republike Srpske Naziv programa Opšti ciljevi Ministarstvo porodice.net Web stranica: www. Finansiranje omladinskih manifestacija "Studentska zima". Finansiranje troškova i aktivnosti administracije . omladine i sporta Republike Srpske Ciljevi su definirani strateškim dokumentima dostupnim na web stranici. Republika Srpska i BiH.vladars. "Studentske sportske igre". "Susreti mladih". Dodjela republičke nagrade za volontiranje. decembar/prosinac). "Kamp prijateljstva". "Republički kamp Crvenog krsta" i dr. pogledajte web stranicu za više informacija. Sektor za omladinu: Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih. kao krovne omladinske organizacije u Republici Srpskoj.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/PPP/Pages/Splash. Sektor za sport: Male olimpijske igre osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. Dodjela stipendija sportistima.aspx Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Na osnovu poziva za projekte. Medijska kampanja o značaju porodice. Na osnovu poziva za projekte. Manifestacija "Konferencija beba".Ministarstvo porodice. Finansiranje projekta omladinskih organizacija.

samoodrživost programa/projekta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera: kvalitet programa/projekta. ravnomjerna regionalna zastupljenost. i nastavak realizacije započetih projekata. potvrđen status i značaj. doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu. 158 Natrag na sadržaj .fmp.Ministarstvo pravde FBiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedinci ma Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera: registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama. i program/projekat nije obuhvaćen finansijskom potporom resornog federalnog ministarstva. Različita. organiziranost i broj članova udruženja.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. znanstveni. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. ovisno o projektu. obrazovni. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterij a. sa rokom prijava u junu/lipnju.gov. u aprilu/travnju. broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija djeluje. uspjeh na međunarodnom i domaćem planu. kulturni. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. naglašen humanitarni. kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani. ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter. pravni. Pogledajte web stranicu za više informacija.

159 Natrag na sadržaj . u principu ćemo podržati veće projekte. Prihvatamo projekte koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. Želimo podržati inovativne. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www.Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) Naziv programa Minor Foundation Grants Program Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim uticajem. Organizacije civilnog društva.no/apply-for-a-grant Kontakt Email: tore. Fondacija prima aplikacije norveških i međunarodnih organizacija. neoprobane mjere i da ti prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj.braend@minor-foundation.minor-foundation. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih projekata. eksperimentalne. ali naš zadatak je međunarodni.no Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku. Tokom čitave godine. U principu smo voljni riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati bez naše podrške. Nije specifirana. Fondacija je norveška.

februara/veljače. januara/siječnja .Monsanto Fund Naziv programa Opšti ciljevi Monsanto Fund Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta . uključujući i škole. poljoprivredne programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili dopunjavaju školske programe i zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost hrane. lokalne javne dobrotvorne organizacije. Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje. 160 Natrag na sadržaj . Novi poziv se otvara 1. pogledajte web stranicu za više informacija. Prijave na Monsanto Fund za međunarodne regije su samo uz pozivnicu.31. MO 63167 Tel: +1 314 694 1000 Web stranica: http://www. Lindbergh Blvd. Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u sljedećim područjima: pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta. javna sigurnost i razne druge lokalne potrebe Na osnovu poziva za projekte. Louis. Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i inostranstvu. Prvo razdoblje je od 1. Predstavnik Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem projektu. Čitav svijet. biblioteke. Drugi period kreće od 1. Prijave sada su zatvorene. jula/srpnja . avgusta/kolovoza. jedinice vlasti. pristup čistoj vodi. Monsanto Fund 800 N.monsantofund. St.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.kao i podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za Monsanto Fund. Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima. higijenski uvjeti.28. te privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo stanovništvo. jula/srpnja. naučne centre.

Movies that Matter
Naziv programa Movies that Matter Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival, a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se preselio u Haag, grad mira i pravde. Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu. Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima. Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća, projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne platforme. Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Zadnjii rok za prijave je bio 15. septembar/rujan 2012. godine.

Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH. Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje. Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena. Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još uvijek u fazi pripreme).

Kriterij podobnosti

-

-

Kako aplicirati?

www.moviesthatmatter.nl/english_index/international /support_programme Movies that Matter Foundation Eric van de Giessen P.O. Box 1968 1000 BZ, Amsterdam Netherlands Email: info@moviesthatmatter.nl Web stranica: www.moviesthatmatter.nl

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

161

Natrag na sadržaj

Nando Peretti Foundation
Naziv programa Nando Peretti Foundation Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti od preko 30 miliona EUR. Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture. Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja. Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama. Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta. Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za podršku umjetnosti u porastu. Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i nužan. Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje, očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo. Nije definirana Zadnji poziv je bio otvoren do 10. marta/ožujka 2012. godine, a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH. Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju biti neprofitne organizacije (udruže nja, fondacije, kulturne asocijacije, univerziteti, akademske institucije, itd.). www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8 The Nando Peretti Foundation Corso D'Italia, 19 00198 Roma, Italia Email: info@nandoperettifound.org Web stranica: www.nandoperettifound.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

162

Natrag na sadržaj

National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for Democracy – NED) NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava. NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava. Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta. Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD. Idući rokovi za prijave projekata su 5. april/travanj i 21. juni/lipanj 2013. godine Čitav svijet. NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za ne zavisne programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima demokratskog političkog spektruma. www.ned.org/grants/grants.html National Endowment for Democracy 1025 F Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20004, USA Tel: +1 202 378 9700 Faks: +1 202 378 9407 Email: info@ned.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

163

Natrag na sadržaj

Network of East-East Women
Naziv programa NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal Project) Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije. Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama. Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potre bni u promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija). Različiti. Otvoreno tokom čitave godine.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html NEWW Book and Journal Project 167 Spring Street, #3 New York, NY 10012 USA Faks: +1 212 226 8091 Email: newwny@igc.org Web stranica: www.neww.eu

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

164

Natrag na sadržaj

NORAD
Naziv programa NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA). U narednim godinama NORAD planira: - osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve, - koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih područja norveške politike razvoja, - pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza norveških aktivnosti razvojne pomoći, - proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi se poboljšala razvojna pomoć, - biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i - razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u učinkovito riješiti složene zadatke. Tematska područja za koja se daje podrška su: - Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike. - Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline. - Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva. - Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku zdravlja za sve. - Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je nepismeno. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Više zemalja uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

165

Natrag na sadržaj

no Web stranica: http://www. 166 Natrag na sadržaj .norad.Kontakt Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Norway Tel: +47 23 98 00 00 Email: postmottak@norad.no/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br.pomirenje. Bosnu i Hercegovinu.reforma sektora sigurnosti.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/ calls_proposals /grants_balkan.energija. Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4. Za 2013. 1 (2012-2013) Stortinga). 167 Natrag na sadržaj .no Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Srbiju.ud@mfa.regjeringen. i pravilima šeme dodjele grantova. dobro upravljanje. .Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) Naziv programa Podrška izgradnji mira i države Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom Balkanu. Generalni prioriteti Norveške su: . Makedoniju.vladavina prava. Sredstva su dostupna za Kosovo. te razvoj kapaciteta civilnog društva. godinu je planirano 395 miliona norveških kruna. klimatske promjene i upravljanje resursima. .no i s-vb@mfa. . sektor pravde i mjere antikorupcije.administrativne reforme. izgradnja kapaciteta javnog sektora / kapacitet pregovaranja. Albaniju i za regionalne inicijative. integracije i zaštita manjina. . marta/ožujka. a ukoliko ostane novca novi pozivi će se razmatrani u drugoj polovici godine. Pogledajte web stranicu za više informacija.regionalna suradnja i regionalne organizacije. . http://www.html?id=672140 post.

palmecenter. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zemlje zapadnog Balkana. godini mogu se naći u Results Assessment Frameworks. Nije definirana.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. institucija i predstavnika civilnog društva u cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za građane i posebno podzastupljene grupe. na osnovu poziva za projekte. Olof Palme International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana. Potencijalni partneri se potiču da prouče iste prije slanja projektnih ideja. Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 202 244 Faks: +387 33 21 56 10 Email: dzenana.Office Sarajevo Sime Milutinovića 14 71. Palme Centar traži partnerstvo s organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015. ljudska prava i mir. Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama.pavlinovic@palmecenter. Žene. Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoj a društva. 168 Natrag na sadržaj .Olaf Palme Naziv programa Palme Center programmes in the Western Balkans Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju. Pogledajte web stranicu za više informacija. mladi i aktivisti u lokalnim zajednicama su naše glavne ciljne grupe.se Web stranica: www. U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih službenika. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. a time i svoje vlastite živote. Dženana Pavlinović Program Coordinator Olof Palme International Center .

otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr.otvoreni podataka u pravosudnim sistemima. stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan lijek za izazove dobrog upravljanja.otvoreni podaci za pametnije gradove. 169 Natrag na sadržaj . Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka. godine. Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju ključne razvojne teme. Vlade. . godine. privrednog rasta. Većina zemalja u svijetu. organizacije civilnog društva. akademici. .org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja. i . Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati. . te da bi informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki. Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke mreže tokom 2013. ekstraktivne industrije). kompanije.otvoreni podaci i međunarodni razvoj. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 10. postoji potreba za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod kojim uvjetima.otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore.000 i 75. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. mediji.Open Data Research Network Naziv programa The World Wide Web Foundation Grants U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje programa otvorenih podataka širom svijeta. Između 25.otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama.000 USD.opendataresearch. podaci za male poljoprivrednike). . septembra/rujna 2012. . . kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne programe.otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i zajednica (npr. socijalne uključenosti. Slučajevi mogu biti o sljedećim temama: . inovacije i sudjelovanja. međunarodne organizacije.

openmeadows.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na osnovu rase. Čitav svijet. PO Box 1363 Bronx. 170 Natrag na sadržaj .Open Meadows Foundation Naziv programa Open Meadows Foundation Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu. religije. februar/veljača i 1 5. države porijekla. Inc.org Open Meadows Foundation. starosti ili vještina. www. USA Tel: +1 718 885 0969 Email: openmeadows@igc. i imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susr eli sa problemima u namicanju sredstava.000 USD. posebno u ranjivim zajednicama. Projekti moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice.org Web stranica: www. promoviraju snagu izgradnje zajednice.openmeadows. da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije. seksualnog identiteta i izričaja. avgust/kolovoz rokovi svake godine. Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije: da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka. Idući poziv je otvoren do avgusta/kolovoza. Do 2. gender ident iteta i izričaja. NY 10475. gdje su 15.

Treće. na taj način demonstrirajući posvećenost predloženom projektu. vremenski ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove kapacitete. kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge. pod nazivom "partnera". e. mehanizmi praćenja i informacijski sistemi. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva.000 USD. a ne prelazi 35. Osim toga. praćenje korištenja javnih rashoda. alate kao što su ankete.000 USD. projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i partnera . implementaciji i monitoringu antikorupcijskih programa. izrada i provođenje etičkih kodeksa. antikorupcijske komisije. f. itd. sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju antikorupcijskih mjera. istraživačko novinarstvo. čak i ako je skroman (10 . praćenje javnog sektora nabave i privatizacije.sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima. Drugo. c.000 USD i 25. b. kao i pristup reformiranju postojećih administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u budućnosti. diskretne. u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim poslovima. i g. očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj doprinos. a najčešće su volonteri koji rade "pro bono". na način da se osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan. često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni stručnjaci. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje korupcije. finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru zakonodavstva) i institucija (ombudsmena. Takve aktivnosti često će uključivati mobili ziranje pojedinaca. 171 Natrag na sadržaj . Gdje vlade. te će ih i finansirati. vremenski ograničene aktivnosti ili projekte pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije.). Većina projekata spada u raspon od 10.15% od vrijednosti projekta). zaštita zviždača. podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. bilateraln e ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih programa. Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju korupcije i uključiti analizu problema. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima. gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim inicijativama. d. Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTF a je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi se postigla vjerodostojnost u dizajnu. oni koji se često finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i dobro upravljanje.Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) Naziv programa Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF) PTF finansira specifične. PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju imati svoj nezavisni glas. Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju: a.

info Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Suite 400 Washington DC 20005 USA Email: info@ptfund. Čitav svijet.ptfund. 172 Natrag na sadržaj .ptfund.Rok za prijave Geografsko područje podrške Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte.org/apply-grant 1100 15th Street NW.org Web stranica: www. Kriterij podobnosti www.org/apply-grant Kako aplicirati? www. Novi poziv se očekuje u narednom periodu.partnershipfortransparency.

grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje nuklearnog oružja.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 173 Natrag na sadržaj . i proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju nuklearnog oružja. Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno finansiranje na diskrecijskoj osnovi. Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da: razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta slobodnog od nuklearnog oružja.ploughshares. godine. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država.org/what-we-do/apply-grant Washington. i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti.org. DC Office Ploughshares Fund 1430 K Street NW. Ne finansiraju filmove. Pojedinci mogu dobiti grantove. Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 15. mart/ožujak 2013. Čitav svijet. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja. Dajemo podršku za: promicanje eliminacije nuklearnog oružja. Suite 550 Washington. knjige. umjetničke projekte ili istraživanja . analitičare. Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata. okupljaju stručnjake. Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti.ploughshares. lobiste i aktiviste za stvaranje zajedničke kampanje. te pisanje akademskih disertacija. DC 20005 Tel: +1 202 783 4401 Faks: +1 202 783 4407 Email: ploughshares@ploughshares. Ne finansiraju programe direktnog lobiranja.Plougshares Fund Naziv programa Plougshares Fund Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog oružja. Web stranica: www.

osobna putovanja.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pravnih pristojbi. provizije ili naručene projekte.org/grant. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost. Fondacija ne daje potpore plaćanju dugova iz prošlosti. Stručna izložbena povijest će se uzeti u razmatranje. zanatski rad. uključujući i medicinske troškove. Fondacija će razmotriti potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose na njihov profesionalni rad i osobni život. osobno ili oboje. www. bilo profesionalno. kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost. Dodatne informacije. Inc. Sve dovršene aplikacije će biti odmah pr iznate i uzete u obzir. umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja. Tokom čitave godine. Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen zahtjev. Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za koje Fondacija skrbi. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo. Misija Fondacije je međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja. te ne plaća troškove instalacija. Fondacija ne daje potporu studentima ili fondovima akademskog studija. Veličina potpore određuje se prema individualnim okolnostima umjetnika/ce. selidbi u druge gradove. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji imaju istinske finansijske potrebe. aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. Nema rokova za predaju aplikacija. New York 10075 Tel: +1 212 517 5400 Faks: +1 212 288 2836 Email: grants@pkf. uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka provjere.Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) Naziv programa Fondacija Pollock-Krasner Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih potreba. 863 Park Avenue New York. ali koje nisu nužno katastrofalne. 174 Natrag na sadržaj . Proces apliciranja može potrajati od devet mjeseci do godinu dana. fotografija. Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca koji su slikari/ce. kupnji nekretnina.pkf. film. video umjetnost.html The Pollock-Krasner Foundation. kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru.

1. februar/veljača). stvaralaca i institucija.strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme za strukturni dijalog i grupacije za analizu politike). pozorišta i plesne grupe).2.Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 Naziv programa Program zajednice: Kultura 2007 .1.1. i .000 EUR.2.mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelat nosti na evropskom nivou). institucija kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa. u trajanju do 24 mjeseca.000 EUR. Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih prijedloga: 3. sredstva iz granta u iznosu od 2. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju proj ektnih prijedloga: 3. Opšti ciljevi programa su:  unaprjeđenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika.000 EUR. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Podrška projektima u oblasti kulture Podrška je namijenjena organizacijama poput pozorišta. Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600. u trajanju do 24 mjeseca.000 do 500. Ova programska aktivnost podijeljena je na sljedeće četiri pod-aktivnosti: 1.000 EUR 1. oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa. Različiti. pogledati iznad za više informacija. s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa.000 do 200.ambasadori kulture (orkestri. septembar/rujan) Podrška je namijenjena troškovima poslovanja organizacija koje promoviraju duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom: .3. . sredstva iz granta u iznosu od 50. Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15. 175 Natrag na sadržaj . pogledati iznad za više informacija.2.festivali (osim iz audio-vizuelne oblasti i kinematografije).  podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda i  promoviranje međukulturalnog dijaloga. 1. univerziteta. Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguće je sufinansiranje do 50% ukupno odobrenih troškova projekta. Tokom godine. Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. istraživačkih centara. godišnja sredstva iz granta u iznosu od 200. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. 2. maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50.2013 Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika. .000 do 200.000 do 60. oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica Programa u trajanju od 3 do 5 godina. muzeja. 1.000 EUR i moguće je sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta. Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. profesionalnih udruženja. horovi.

ec.europa.net Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.php Programski vodič: http://eacea.php Kontakti u BiH: Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za nauku i kulturu Kulturna kontakt tačka Edin Veladžić Telefon:+ 387 33 492 555 Faks:+ 387 33 492 632 Email: edin.ba Federalno ministarstvo kulture i sporta Negra Selimbegović Tel: + 387 33 254 108 Faks: +387 33 254 151 Email: negra. sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa.javne ustanove.com Ministarstvo prosvjete i kulture RS Snežana Đorđevic Tel: +387 51 338 721 Faks: + 387 51 338 877 Email: s.eu/culture/programme/programme_guide_en.(EACEA): http://eacea.vladars. Program je otvoren za pravna lica .djordjevic@mp.selimbegovic@fmksa.ec.europa.gov.eu/culture/index_en. Audiovisual and Culture Executive Agency .Geografsko područje podrške BiH. 176 Natrag na sadržaj . Fizička lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa.veladzic@mcp. institucije i privatne organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti kulture (osim u audio-vizuelnom sektoru). Education.

TV formate.dokumentarnu produkciju. 177 Natrag na sadržaj . Nagrade se daju tri puta godišnje.nagrade za završene aktivnosti. . .” Steven Markovitz. . i .org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Novac od nagrade nam to omogućava. .Creative Catalyst Award Naziv programa Opšti ciljevi PUMA. mir i kreativnost.PUMA. Rok za ljetni poziv je bio 27.arhivu i muzičku produkciju. W1 Great Britain Web stranica: http://britdoc. London.razvoj. godine. i .org/pages/683/view Channel 4 BRITDOC Foundation 50 Frith Street. Ovo je fond za urgentno reagiranje koji daje sredstva u ranim fazama dokumentarnih projekata. Fond je otvoren za filmske stvaraoce iz čitavog svijeta.Creative Catalyst Award PUMA.razvoj i produkciju filmova. . kreativne dokumentarne ideje bilo koje dužine i predmeta.post-produkciju. .ideje koje nisu snimljene.projekte bilo koje dužine.britdoc. novi poziv se očekuje u narednom periodu. u bilo kojem stilu i formi. Šta finansiraju: .000 EUR. snimanja i uređivanja. Šta ne finansiraju: . avgust/kolovoz 2012. http://puma.Creative Catalyst Award je međunarodni fond za razvoj dokumentarnih filmova. Podržavamo jednokratne. ali mi smo posebno zainteresirani za ideje koje govore o PUMA-inoj viziji koja za ključne vrijednosti ima sigurnost. režiser filma 'Rollaball' Do 5. “Ovih dana većina donatora žele vidjeti 20 minuta grube verzije filma prije davanja novca za projekat.filmove koji su finansirani iz drugih britanskih izvora. serije ili drame.

178 Natrag na sadržaj . Raiffeisen BANK d. Na osnovu poziva. 2.000 Sarajevo Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. pogledajte web stranicu za više informacija.d. Bosna i Hercegovina Marketing i odnosi s javnošću Zmaja od Bosne bb 71. prijateljstva i solidarnosti. Zadnji konkurs je bio otvoren do sredine jula/srpnja 2012. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva. Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se dopri nijeti zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje duha zajedništva.kulturni projekti i institucije od značaja za državu i izgradnju njenog imidža. a novi se očekuje u narednom periodu.raiffeisenbank. Kultura .Raiffeisen Bank D.D Naziv programa BANKA VAŠIH IDEJA Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije Raiffeisen banke. Obrazovanje . godine.projekti namijenjeni osobama sa invaliditetom te projekti vezani za djecu u domovima. Zajedno sa svojim partnerima.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 4. Sport . tako i nematerijalnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti njihov društveni položaj. Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte. kroz pomoć nizu nevladinih. trudimo se dati podršku svakoj inicij ativi koja ima značaj za širu društvenu zajednicu.projekti iz oblasti obrazovanja. Humanitarno djelovanje . pogledajte web stranicu za više informacija.projekti iz oblasti sporta. Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i Hercegovini. sportskih i humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih kategorija. a koje promiču kultura i sport . od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju. osiguravamo kako materijalnu. Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu. U okviru prethodnog poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja: 1. 3.

. 179 Natrag na sadržaj . Switzerland Tel: +41 22 999 0170 Faks: +41 22 999 0169 Email: ramsar@ramsar. novi se očekuje u narednom periodu. juni/lipanj 2011. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je dio Organization of Economic Cooperation and Development (OECD).org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__ Ramsar Secretariat Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland. kao mehanizam podrške zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa.Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative Authority. je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju na k onzervaciji i pametnom korištenju močvara i njihovih resursa.org Web stranica: www. Osnovni kriteriji finansiranja su: . godine.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Na osnovu poziva za projekte. Fondovi mogu biti korišteni za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta. Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990.Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio B1 i B2 Operativnog vodiča). generalno do 40. te pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći.Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i pametno korištenje močvara. Pogledajte web stranicu za više informacija. . nazvana Ramsar konvencija. www.ramsar. Čitav svijet.Ramsar Convention's Small Grants Fund Naziv programa The Ramsar Convention's Small Grants Fund Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti.ramsar. . sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom.000 švicarskih franaka. Zadnji rok za prijem punih aplikacija je 30.

de/en/foerderprogramme/ravefoundation/ravestipendien/detailed-information.de Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ifa. Odabir će se izvršiti u roku od dva m jeseca od gore navedenih rokova.de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/detailedinformation Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen Charlottenplatz 17.Rave Foundation Naziv programa Opšti ciljevi Program stipendija Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima. 1.muzejski tehničari. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne razmjene. te promičući inostranu umjetnost u galerijama Fondacije u Stuttgartu i Berlinu.menadžeri kulture iz zemalja u razvoju. D-70173 Stuttgart. Više informacija na: www. a ne teorijsko učenje. Tokom svojih kontakata s kustosima širom svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i kulturnom menadžmentu. Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15. Rave stipendija omogućuje profesionalcima iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne kontakte u Njemačkoj.300 EUR za period od tri do šest mjeseci. Germany Faks: +49 711 222 5194 Email: rave-stiftung@ifa.restauratori. www. 180 Natrag na sadržaj . Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost. septembar/rujan svake godine. Fondacija inicira izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih umjetnika širom svijeta.ifa. Također. Aplicirati mogu: . Praktično obrazovanje na radnom mjestu je potrebno. . Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju. Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini. Fondacija funkcionira kao medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu. i . .kustosi/konzervatori.

program izgradnje kapaciteta. Trenutno nema otvorenih poziva za projekte. program javnog učešća. program zakona o životnoj okolini.000 – 35.000 EUR.rec.org 2000 Szentendre Ady Endre út 9-11 Hungary Tel: +36 26 504 000 Faks: +36 26 311 294 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali pozivi za projekte se objavljuju svake godine.Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa Opšti ciljevi Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Facilitiramo dijalog o životnom okolišu. NVO program podrške. program politika o životnoj okolini. 25. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti NVO-i koji rade na područjima životne okoline. informacioni program. program lokalnih inicijativa. 181 Natrag na sadržaj . program klimatskih promjena. Srednja i istočna Evropa (uključujući BiH). REC svoje okolišne projekte implementira unutar 11 osnovnih organizacijskih jedinica zvanih programi i fondovi: program razvoja poslovanja i životne okoline. umrežavanje i regionalnu saradnju. Kako aplicirati? www.

http://rising. tako da mogu početi koristiti sve prednosti sudjelovanja u digitalnim medijskim alatima kroz naše mikrograntove za građane u okviru Citizen Media Outreach projekte. kao i stalna podrška i mentorstvo.org/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013.globalvoicesonline. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. godine. Čitav svijet.globalvoicesonline.000 USD za globalne projekte. Glavne aktivnosti u okviru projekata bi trebali biti organiziranje radionica za građanstvo u ciljanim zajednicama. kao i pružanje stalne podrške.org/apply Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Kako aplicirati? Kontakt http://rising. grupe. Ne postoji zahtjev za organizacije da budu registrirane.Rising Voices Naziv programa Pomoć globalnoj populaciji da se pridruže globalnim razgovorima Rising Voices je objavio poziv za projekte za podršku i razvoj nezastupljenih zajednica. Ovi mali grantovi pružaju priliku za pojedince. mart/o\ujak 2013. 182 Natrag na sadržaj . Aplicirati mogu fizičke osobe. ali je za odabrane projekte potrebno da imaju račun u banci kako bi mogli primiti međunarodne transfere novca. grupe i nevladine organizacije. Zadnji rok prijavljivanja je bio 1. Rising Voices daje mikrograntove do 4. mreže i druge organizacije bez značajnijeg pristupa većim izvorima finansiranja da proslijede svoja znanja podučavanjem drugih u svojoj zajednici za korištenje tih alata.

ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova sigurnosti na putevima. ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi zemalja). . 183 Natrag na sadržaj . .razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti. npr.roadsafetyfund.000 USD po projektu.: . United Kingdom Email: info@roadsafetyfund. kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola. godine. možda ćete trebati finansijsku pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili propisima za sigurnost na cesti. npr. www.org Road Safety Fund. Small Grants Programme c/o FIA Foundation 60 Trafalgar Square London WC2N 5DS. e) prihvatiti. Projekti moraju biti: a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action.org Web stranica: www. Do 30. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. pridonoseći smanjenju povreda u svojim zemljama. npr. pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora. godine. NVO-i. Na primjer. b) pokazati katalizirajući efekat.roadsafetyfund. c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje.poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja.Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Naziv programa Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona ljudi do 2020. d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima. a ne mogu sve aplikacije biti uspješne. gdje je to primjenjivo. razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act 2010. možda želite pokrenuti pilot kampanju podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak nacionalnog programa. trebate početno finansiranje ili možda ste za formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim troškovima.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koalicije za pojas. Čitav svijet. Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i katalizirale praktične aktivnosti. uključujući.izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama. zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od ozljeda. januara/siječnja 2013. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na raspolaganju ograničena.

Pogledajte web stranicu za više informacija. i .društvo.društvo.bosch-stiftung. Različiti.međunarodni odnosi. i . . . . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i . 184 Natrag na sadržaj .obrazovanje.zdravlje.obrazovanje.asp Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstr.međunarodni odnosi. 31 70184 Stuttgart Germany Postal address Postfach 10 06 28 70005 Stuttgart Germany Tel: +49 711 46084 0 Faks: +49 711 46084 94 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? www.obrazovanje. . Programi za novinare: . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka i čitav svijet. .znanost.zdravlje. . Nagrade: .međunarodni odnosi. i . .znanost. Takmičenja: . . Stipendije: .međunarodni odnosi.Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) Naziv programa Opšti ciljevi The Robert Bosch Stiftung Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji poboljšavaju specifična područja života.znanost.de/content/language2/html/8171.kultura.društvo.

Kako aplicirati? www.vizuelna umjetnost uključujući fotografiju. poezija. video umjetnost. moderni ples. i . novi scenariji za pozorište. Kriterij podobnosti Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad. digitalnu umjetnost. itd.cimettafund. . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region Mediterana. film.cimettafund. ulične predstave. pogledajte web-stranicu za više informacija. radionice pisanja.org Web stranica: www. Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina: .org/inscription/index/rubrique/4/lang/en Fonds Roberto Cimetta c/o ONDA 13 bis rue Henri Monnier 75009 Paris – France T +33 145 26 33 74 Email: grant@cimettafund. lutkarsko pozorište i interdisciplinarni projekti. Različiti.primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme. dramaturgija. 185 Natrag na sadržaj . uključujući i BiH. Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti.literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) Naziv programa Opšti ciljevi Roberto Cimetta Fond The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i vizuelnih umjetnosti na području Mediterana.

protivljenje ratu i svim oblicima diktature. intelektualaca i nevladinih organizacija. Njemačka Tel: +49 30 443 100 Faks: +49 30 44310 230 Email: info@rosalux.rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i vjerskih skupina. predanost radikalnoj demokratiji. stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo orijentiranih institucija. Pogledajte web stranicu za više informacija.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Glavni zadatak Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja . kao i doprinos privatnog i javnog sektora. antifašistima i antiratnim pokretima.rade na integraciji manjina. Pogledajte web stranicu za više informacija. .V.de Web stranica: www. opoziciju imperijalnim silama. Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite koncepte političkog obrazovanja. . U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika dominacije i eksploatacije. Naglašavajući važnost kritičke analize društva. Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin.podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad.podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju. Na taj način Fondacija je posvećena naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma. stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma. pokreta i organizacija.zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade. . 186 Natrag na sadržaj .zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj. Podrška se daje projektima koji: .Rosa Luxemburg Stiftung Naziv programa Rosa Luxemburg Stiftung Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom). Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. ženama. socijalnoj pravdi i solidarnosti. Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim odnosima u suvremenom svijetu. i . Fondacija je posvećena aktivnostima sa radnicima. . podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i solidarnosti. Pogledajte web stranicu za više informacija. Više zemalja uključujući BiH. Na osnovu poziva za projekte.rosalux. i zaštita prava demokratskog sudjelovanja.

org/about/default. ali nisu unutar tri glavna programska područja. Različiti. 187 Natrag na sadržaj . april/travanj i 1.aspx?id=66 Samuel H. studiranje i predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća. Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju misiju Fondacije. Ova područja također mogu biti podržana kroz naše stipendije. poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i arhitekture. zaštitu.Samuel H. idući rokovi prijave su 1. program podržava napore usmjerene ka integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti.kressfoundation. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu umjetnosti konzerviranja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kress Foundation 174 East 80th Street New York. Kress) Naziv programa Kress Foundation Grant Programs Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene projekte koji promoviraju brigu. Ključna područja interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko . Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte koji unaprjeđuju brigu.fotografskih arhiva i glavnih tekstualnih resursa.aspx?id=90 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. uključujući aplikacije za učionice i online izdavaštvo. uključujući tekstualne i vizualne resurse. Dalje.org/grants/default. Takmičarske donacije se daju samo institucijama. Tokom godine. NY 10075 Tel: +1 212 861 4993 Faks: +1 212 628 3146 Email: info@kressfoundation. Kako aplicirati? www. Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u umjetnosti.kressfoundation. oktobar/listopad.org Web stranica: www. interpretaciju. Kress Foundation (Fondacija Samuel H.

org/e/grants/index. i . Čitav svijet. 4th floor 1-2-2 Akasaka. 2.html Grant Administration Section Project Division The Sasakawa Peace Foundation Nippon Foundation Bldg. aprila/travnja i traje do 31. Donacije se obično daju na period od jedne do tri godine. II.spf. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku. Minato-ku Tokyo 107-8523.novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti 1.nova era nauke i biotehnologije. .Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) Naziv programa Opšti ciljevi The Sasakawa Peace Foundation Grants Dijalog među kulturama i civilizacijama. Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicam a. Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije su podobne za apliciranje. Saradnja neprofitnih organizacija. biznis i javnog sektora. www. Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka. 3. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima. Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti 1. SPF budžetska godina počinje 1.. Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti. . 2. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. institucionalizacija neprofitnog sektora.inicijative i dijalog među kulturama. Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije. 3. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije. a dodjeljuju se j ednom godišnje. izgradnja kapac iteta i Koje aktivnosti se finansiraju? I. Japan Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kada se trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji. marta/ožujka. 188 Natrag na sadržaj . Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima.

Makedonija. SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. SHL podržava proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi. Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo na ovaj jedan dan. tako da se idući može očekivati krajem 2013.de Web stranica: www. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja.Schüler Helfen Leben Naziv programa Opšti ciljevi Schüler Helfen Leben Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade.de Web stranica: www.callforproposals. Albanija. Ovi projekti trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju. Rumunija i Srbija. Pogledajte web stranicu za više informacija. godine. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata koji će biti podržani. Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan. Bosna i Hercegovina. Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba biti između 75.000 EUR. 189 Natrag na sadržaj . Kosovo.de Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. Email: projekte@schueler-helfen-leben. ali rade i doniraju svoje prihode radu SHL-a. Hrvatska.000 i 200. godine. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja decembra/prosinca 2012. Ovo je godišnji poziv. Ideja je jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu.schueler-helfen-leben.

a najviše šest sedmica. Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati. Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i treba trajati najmanje tri.schwarzkopf-stiftung. kao i da se suoče s trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama. Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global Pass. itd. Kriterij podobnosti Mladi od 18 do 26 godina. Klasični grantovi za putovanja Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede. Putovanje treba imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i razraditi u primjeni.de Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. uključujući Tursku. intervjui.).de Web stranica: www. 15. su do 399 EUR. Važno je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU. 190 Natrag na sadržaj . 28 – 29 10178 Berlin Tel: +49 30 280 95 146 Faks: + 49 30 280 95 150 Email: info@schwarzkopf-stiftung.Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) Naziv programa Opšti ciljevi Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim evropskim zemljama. Kasnije značajne promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije. Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR. Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi. InterRail-Global Pass Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i istraživati Evropu.de/?l=en&area=11&areaS=864&id= Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Sophienstr. septembar/rujan svake godine. mart/ožujak i 15. Aplikant treba također navesti koje metode su predviđene za rješavanje teme (npr.schwarzkopf-stiftung. InterRail-Global Pass za 30 evropskih zemalja.

000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte). srednja Azija i zapadna Afrika.Istraga će otkriti nove. Kavkaz.org/scoop/how-to-apply Kontakt http://i-scoop. Do 2. SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media Support.org/scoop/contact-us Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Nekoliko istraživanja je dobilo međunarodne nagrade.SCOOP Naziv programa Scoop donacije za istraživačko novinarstvo SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003. dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan. Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške. . Brojne priče i istraživanja su transnacionalni.Analiza se temelji na čvrstim izdavačk im ugovorima s najmanje jednim. priče. . a razmjena iskustava je snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu. te privatnih fondacija kao što je Open Society Institute. Istočna Evropa. regionalnoj i međunarodnoj zajednici medija. Kriteriji za aplikaciju: . . i od tada je podržao veliki broj istraživačkih priča.SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave. Rusija. uključujući BiH. Objavljeno istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj. Pogledajte web stranicu za više informacija. .Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni izvori.Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i etičkim standardima. a poželjno je nekoliko masovnih medija. SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu najboljih praksi i istraživačko novinarstvo.Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa zakonom.Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su uključeni. 191 Natrag na sadržaj . . . Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz različitih područja. SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih poslova Danske i Švedske. Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji.Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku. važne informacije od očitog javnog interesa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://i-scoop.

projekte koji povezuju dva ili više područja i projekte koji mogu biti dovršeni i pokazati znač ajne rezultate unutar tri godine.shumakerfamilyfoundation. U okviru obrazovanja. Naše duhovne donacije se daju programima koji pomažu u razumijevanju i izražavanju najdubljih. ipak. duhovnost i umjetnost. seksualna orijentacija i društveni stalež. www. poboljšati životinjski habitat i/ili educirati ljude da rade na ovim područjima.Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) Naziv programa Shumaker Family Foundation Naša Fondacija postoji kako bi promovirala društvenu pravdu. Umjetničke donacije prije svega podržavaju razmjenu umjetničkih iskustava mladih ljudi koji inače ne bi imali tu mogućnost. npr. Naše donacije za društvenu pravdu promoviraju dobrobit grupa ljudi koji su bili obespravljeni ne zbog svoje krivice. nauke i tehnologije. USA Tel: +1 785 856 7505 Email: request@shumakerfamilyfoundation. religija.shumakerfamilyfoundation. Naš odbor se sastaje svaka tri mjeseca. 192 Natrag na sadržaj . najsaosjećajnijih dijelova nas samih u duhovnoj izgradnji i služenju i u obnovi onoga što je dobro i plemenito u religijama. spol. te pokazuju poštovanje i cijene ljudsku različitost u svim oblicima.org/wordpress/requests/application 2500 W. kada vidimo da je organizacija spremna preći na naredni nivo razvoja.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nemamo geografskih ograničenja. Sve organizacije moraju pružiti dokaz ekvivalenta statusu 501(c)(3). mogućnosti.shumakerfamilyfoundation. Također. Pošto primamo veliki broj aplikacija i pošto obilazimo sve potencijalne korisnike naših donacija. obrazovanje. Donacije za životnu okolinu se daju organizacijama koje žele obogatiti naš okoliš. podržavamo projekte koji pokazuju potencijal matematike.org Web stranica: www. Podržavamo programe koji promoviraju m ir i pravdu. izgradnju kapaciteta ili operativne fondove.org/wordpress/requests/initial-applicationprocess www. lokalni i regionalni projekti dobijaju većinu našeg finansiranja. kao što je rasa. za koje trenutno nema sredstava. U umjetnosti preferiramo projekte koji pokazuju umjetnička iskustva mladih ljudi koji inače imaju ograničene mogućnosti da imaju takva iskustva. Lawrence KS 66049. Obrazovne donacije se daju projektima za mlade koji inače ne bi imali tu mogućnost. kultura. se može prebaciti sa jednog na iduće tromjesečje. fizike i inženjerskih nauka kod djece koja inače ne bi bila u mogućnosti dobiti ova znanja. finansiramo projekte jačanja organizacijskih kapaciteta. smanjiti globalno zagrijavanje. Finansiranje obećavajućih projekata. životnu okolinu. Različita. 6th Street Suite H. a pokazuju zanimanje za fantastičan svijet m atematike. Preferiramo finansirati inovativne projekte koje implementiraju osobe i organizacije sa velikim iskustvom u inovaciji. ne postoje rokovi apliciranja.

sigrid-rausing-trust. 193 Natrag na sadržaj . Fondacija tako ne može razmatrati.građanska i politička prava. odobravanje granta za napredovanje. obično u februaru/veljači.000 funti. W8 7SY. U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva. .ženska prava.org/Types-of-Grant-and-Application-Process Eardley House 4 Uxbridge Street London. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili glavne grantove.000 i 850. druge finansijske organizacije ili kontakta na terenu. . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima. Kako aplicirati? www.org Web stranica: www. Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu. koje ćete naći na web stranici. Grantovi se daju za programe: .društvena i ekološka pravda. junu/lipnju i oktobru/listopadu.manjinska prava. Glavni grantovi trenutno variraju između 15. Svaki program ima nekoliko podprograma. i . ali samo postojećim korisnicima granta. Mali grantovi su grantovi do 15.000 funti. za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta. Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. Cijeli svet. obično u februaru/veljači.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. UK Tel: +44 207 908 9870 Faks: +44 207 908 9879 Email: info@srtrust. junu/lipnju i oktobru/listopadu. Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od međunarodnih donatora. u izuzetnim slučajevima.Sigrid Rausing Trust Naziv programa Opšti ciljevi The Sigrid Rausing Trust Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust. ovaj grant je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi neke organizacije.sigrid-rausing-trust. Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije. Povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje.

zaštita životinja. 194 Natrag na sadržaj .smilemundo. i zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja. Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama. invaliditet. očuvanje životne okoline i zaštita životinja. nediskriminacija. zdravlje. Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima: Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i zajednici. Pristup informacijama. novembra/studenog. utočišta. ali i promjene svijesti ljudi.Smilemundo Naziv programa Smilemundo Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu. pomoć za djecu.org Web stranica: http://www. Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za obrazovanje. kultura i umjetnost. jednake mogućnosti. opskrba pitkom vodom. Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne za Smilemundo podršku. obnovljivi izvori energije. imati pre-troškove finansiranja.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant# C/ Cucurulla nº 9. klimatske promjene.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. obrazovanje. zaštita životne okoline. spašavanje ugroženih vrsta. Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja. 1. ljudska prava.000 EUR. Zadnji poziv za projekte je bi otvoren do 15. i potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma dodjele granta. privredni razvoj. ravnopravnost spolova. razvoj lokalne zajednice. ali projekti ne smiju: biti korišteni za poslovne. Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline. beskućništvo. Čitav svijet. prava. njega životinja. hrana i poljoprivreda. siromaštvo.smilemundo. Pomoć žrtvama katastrofe. Zahvaljujući micropayment sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši od 2 EUR. a novi se očekuje u narednom periodu. http://www. vjerske ili političke svrhe. Udomljavanje životinja. razvoj nauke. obrazovanje za životnu okolinu. i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. 2º 2ª A 08002 Barcelona Spain Email: hello@smilemundo.

civilno društvo. Prije slanja pune aplikacije potrebno je poslati koncept papir. angažirajući se s različitim dionicima (uključujući vlade. poboljšaju kvalitete analiza i javnog istupa. identificirajući i analizirajući političke opcije. Pogledajte web stranicu za više informacija. Prepoznajući da će različita pitanja zahtijevati različite načine angažmana. Koristeći različite pristupe te organizacije prave relevantna istraživanja. i dalje će biti ozbiljan izazov za mnoge zemlje u kojima je Fond aktivan. Centri moraju poduzeti temeljito i kvalitetno istraživanje i razvoj tematskih ekspertiza informišući javnost na odgovoran i tačan način. Uzimajući u obzir specifičnosti aplikanata i posebnosti nacionalnog konteksta. Otvoren tokom čitave godine. Više zemalja Evrope uključujući i BiH. te povećaju unutarnje organizacijske kapacitete. Razvoj i pristup političkim alternativama. organizacije trebaju biti u mogućnosti uticati na vladu i druge javne dionike u definiranju prioriteta i razvoju političkih opcija. i pozicionirajući se kao vjerodostojan partner vladi i drugim javnim akterima. međutim. ali potiče pristup koji promiče inkluzivne promjene politika kroz kombinaciju metoda istraživanja i javnog zagovaranja. politička i socijalna reformska pitanja u svojoj zemlji. Centri imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se dokazi na temelju istraživanja pridonose robusnom procesu stvaranja politike i na kraju do boljih politika. medije. http://www. Kako bi bile razmatrane za finansiranje organizacije moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: ispituju privredna. imaju inkluzivan pristup na donošenju odluka. s naglaskom na državnu odgovornost i efikasnost. Strategija TTF-a ne podržava specifične probleme ili teme. Rezultat je manjak visoko-kvalitetnih primjenjenih istraživanja s jasnim političkim implikacijama.Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre ) Naziv programa Osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre Think Tank Fund (TTF) podržava prvenstveno one grupe koje istražuju probleme ekonomskih. Smislena komunikacijska strategija i javno zagovaranje su dakle bitni sastojci da centri doprinesu procesu razvoja politika. 195 Natrag na sadržaj . U cijeloj regiji se pojavio samo mali broj nevladinih organizacija s jasnim političkim programom. političkih i društvenih reformi u svojim zemljama s naglaskom na državne odgovornosti i efikasnosti. te pozicionirajući se kao vjerodostojan sugovornik za vlade i druge javne aktere. svaki TTF grant dostavlja jedinstvenu kombinaciju programskih i organizacijskih troškova koji pomažu organizacijama da unaprijede svoja istraživanja i zalaganje.org/grants/core-and-institutionalsupport-policy-research-centers Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.opensocietyfoundations. Razvoj politika i debata ključni su faktori za učinkovito funkcioniranje demokratije. firme i javnost) da unaprijede svoje preporuke i stvore prostor za civilno društvo u procesu razvoja politike. i poduzimaju temeljita i rigorozna istraživanja i razvoj tematske stručnosti kako bi doveli do javnih rasprava na odgovoran i precizan način.

kao što su izborni zakoni koji poriču pravo glasa. te osigura odgovarajuću zastupljenost osoba s invaliditetom. naše finansiranje je proširilo mogućnosti pravnog obrazovanja povećanjem kapaciteta pravnih fakulteta za obuku osoba s invaliditetom. podupiremo napore za reformu mreže zakona koji utiču na poslovne sposobnosti. Inicijativa podržava rad kako bi se dokumentirale ove diskriminirajuće strukture i izgradila saradnja u svim disciplinama. Inicijativa podržava napore na jačanju nacionalnih okvira ravnopravnosti i bori se protiv diskriminacije kroz parnice i zakonodavne reforme. Također. Izgradnja okvira za jednakost: duboko ukorijenjene prakse marginalizacije zahtijevaju ciljane pravne napore kako bi ih iskorijenili. Štoviše. tako da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo da se priznaju kao pravne osobe pred zakonom. Fokusiranje na najmarginaliziranije prakse i grupe. Zagovaranje utemeljeno na dokazima: iskorijenjivanjem duboko ukorijenjene diskriminatorne prakse društvenih i pravnih struktura. politike i prakse. Podizanje glasa najmarginaliziranijih: prečesto najviše marginalizirane Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pravi pomak paradigme i pruža okvir za razvoj inovativnih pravnih argumenata. osobama s invaliditetom su oduzeta prava donošenja važnih odluka o svojim životima što je rezultiralo njihovom "građanskom smrti". starateljstvo i razdvojeno obrazovanje. Inicijativa podržava napore da se dokumentiraju uticaji nedostupnosti pravosudnim sudskim sustavima. s posebnim naglaskom na grupe koje doživljavaju više oblika diskriminacije na temelju identiteta. Open Society Disability Rights Initiative podržava napore za reformu zakonskih okvira i politika kako bi se CRPD implementirala. Segregacija se također događa kada su osobe s invaliditetom spriječene sudjelovati u zajednici zbog fizičkih. Inicijativa podržava uticaj na parnicu i pravno zastupanje. uključujući mučenje i zlostavljanje. Inicijativa podržava napore u reformama zakona. Spuštanje u okvire nacionalne provedbe. Izazovi negiranja poslovne sposobnosti: u mnogim zemljama. dešavaju se unutar institucija. Osim toga. zahtijeva dokaz o tim strukturama i njihovom uticaju na živote pojedinaca. 196 Natrag na sadržaj . Prekidanje segregacije: institucije odvajaju osobe s invaliditetom iz zajednice i ograničavaju njihove mogućnosti samoodređenja i osobnog izbora. nečuvena kršenja ljudskih prava. s naglaskom na onima u zatvorima i drugim zaključanim objekatima i žene koje su u većem riziku od nasilja i zlostavljanja.Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) Naziv programa Inicijative za prava osoba sa invaliditetom UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) koju je UN Generalna skupština usvojila u decembru/prosincu 2006. kao što su institucionalizacija. 2. Promicanje univerzalnosti CRPD-a. komunikacijskih i barijera u stavovima. Implementacijske strategije Kultiviranje sudske prakse i izgradnja prakse u lokalnim zajednicama: da bi se osigurala pravna sredstva i okruženje za povrede prava. Pristup pravdi: diljem svijeta diskriminatorni stavovi i nepristupačnost istražnih postupaka i izjava su prepreke pravdi za osobe s invaliditetom. Naš pristup je na tri područja: 1. 3. godine. Inicijativa podržava napore koje dovode u pitanje ove vrste segregacije.

Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org ukratko opisujući predloženi projekt. 197 Natrag na sadržaj . ako vam se ne javimo u roku od 30 dana vaš prijedlog se ne razmatra.opensocietyfoundations. Međutim. Inicijativa radi na osnaživanju osoba s psihološkim i intelektualnim poteškoćama. http://www.grupe su isključene iz sudjelovanja u invalidskoj zajednici ili im je uskraćeno pravo promoviranja svojih problema. Otvoren tokom čitave godine. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Izabrani kandidati će biti pozvani da podnesu koncept papir. Inicijativa neće finansirati pružanje izravnih usluga osim usluga pravnog zagovaranja.org/grants/disability-rights-initiative Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako primamo mnogo više zahtjeva za finansiranje nego što možemo podržati. žena s invaliditetom i drugih marginaliziranih dionika kako bi govorili vlastitim glasom. Za prijavu za grant u okviru Disability Rights Initiative zainteresirane organizacije trebaju poslati email na adresu disabilityrights@osi-dc. podržaće napore kako bi naznačili ili zalagali se za učinkovite programe pružanja usluga ili pravljenje promjena u pravnom okviru koji će olakšati pružanje usluga.

ljudi koji koriste droge. Zdravstvo bi trebalo biti sistem gdje su ljudska prava realizirana. godine koalicija organizacija koje djeluju u borbi protiv teških kršenja ljudskih prava u zdravstvu je pokrenula Kampanju za zaustavljanje mučenja u zdravstvu povećanjem državne odgovornosti za zlostavljanja u zdravstvu. priručnik koji opisuje 20 mehanizama borbe protiv torture koji može biti korišten u zdravstvu. procedure. seksualnih i rodnih manjina. mogućnosti angažmana i prethodni rad na torturi u zdravstvu. južnoj i istočnoj Africi. prečesto su to mjesta gdje se su ljudska prava veoma ugrožena. Početkom 2011. srednjoj Aziji. Zlostavljanje je posebno rasprostranjeno kod brige o socijalno marginaliziranim grupama poput osoba koje žive s HIV-om. evropske i američke sisteme ljudskih prava. Pogledajte web stranicu za više informacija. negiranje jeftinih i učinkovitih lijekova protiv bolova za oboljele pacijente koji se bore s ovisnosti. poziva na podnošenje prijedloga projekata organizacija zainteresiranih za korištenjem jednog ili više mehanizama opisanih u Priručniku. na primjer. nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. zagovaračke i strategije mobilizacije zajednice kako bi istovremeno povećali svijest o mučenju u zdravstvu i zahtijevali kraj zlostavljanjima. ponekad čak do mučenja ili okrutnog. 198 Natrag na sadržaj . jugoistočnoj Aziji i Kini. Širok raspon ozbiljnih zlouporaba u zdravstvu je dokumentiran. Program također traži veću državnu odgovornost i transparentnost u zdravstvu. kako bi unaprijedili postojeće napore na rješavanje mučenja. pristankom ili slaganjem može. Open Society Foundations je razvio 20 mehanizama za borbu protiv torture u zdravstvu. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine. ovisno o okolnostima. Prema međunarodnom pravu nanošenje teškog bola i patnje od strane državnog aktera ili s državnim poticajem. Ipak. te osoba s intelektualnim teškoćama. Za svaki mehanizam istražuje mandat. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) Naziv programa Borba protiv torture u zdravstvu Public Health Program za cilj ima izgradnju društva posvećenog inkluziji. Program radi na jačanju kapaciteta organizacija i lidera koji predstavljaju marginalizirane zajednice u zalaganju za bolje zdravstvene politike i prakse. kao koordinator Kampanje. Program je prije svega aktivan u srednjoj i istočnoj Evropi. Partneri kampanje koriste pravne. odnosno žena i djevojaka s invaliditetom i/ili oni koji žive s HIV-om koji se steriliziraju bez njihovog pristanka ili razumijevanja na inzistiranje svojih skrbnika ili zato što njihovi doktori donose odluke da nisu podobni za podizanje djece. Priručnik pokriva UN kao i afričke. Pravna definicija mučenja i zlostavljanja je dovoljno široka da obuhvati čitav niz zlouporaba koje nastaju u zdravstvenim sistemima. te osigurali vladinu odgovornost. Nakon razvoja priručnika OSF. ljudskim pravima i pravdi u kojoj se zdravstvena politika i praksa te vrijednosti odražavaju i temeljeni su na dokazima. etničkih manjina. predstavljati mučenje ili zlostavljanje.

opensocietyfoundations. Projekat pošaljite Lydia Guterman. http://www.org.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 199 Natrag na sadržaj .org/grants/fund-counter-xenophobia za Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koordinatorici Kampanje zaustavljanje torture u zdravstvu na lguterman@sorosny.

Potrebni su podaci za dizajn intervencija. Fond podržava grupe u poduzimanju angažmana kako bi se utvrdile uspješne strategije i mogući prostor za prevazilaženje prepreka. Fond podržava civilno društvo u nastojanjima da se izgradi mreža. aplikacije ili pružanje pravne pomoći. organizacije civilnog društva i skupine mogu naučiti što funkcionira u praksi i koje vrste intervencija mogu biti efikasne u postizanju dugoročnih promjena. traženje odgovornosti. Identificiranjem nacionalnih grupa s vezama u međunarodnim i regionalnim mrežama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Osiguranje pristupa pravosuđu: pružajući pomoć zatočenicima na sistematski način kao što su podnošenje jamčevine. 200 Natrag na sadržaj . nadzora sustava. Global Criminal Justice Fund pruža podršku nacionalnim kampanjama koje kombiniraju monitoring. dijeljenjem iskustava. te procjenu efikasnosti postojeće pravne pomoći u cilju promicanja veće odgovornosti i dobijanja pouzdanih i vjerodostojnih podatak o opsegu problema. pravnu zaštitu i zalaganje za nove politike katalizirajući rasprave. Gdje su postojeći napori države u potpunosti neadekvatni. te istražujući propuste. u isto vrijeme šireći sposobnosti međunarodnih partnera poticanjem postojeće mreže i sudjelujući u ciljanim zagovaranjima. Fond podupire organizacije civilnog društva da poduzimaju napore zagovaranja pojedinačno ili u koaliciji s drugim grupama kako bi zaštitili prava onih koji su u pritvoru. razmjene najboljih primjera iz prakse. Fond podržava grupe u pristupu mjestima pritvora. Ako je primjereno fond također podržava parnice u ime zatočenika protiv nezakonitih praksi. Prioritet se daje projektima u zemljama u kojima postoje pogoršanja uslova pritvora i dokazi o diskriminaciji u sistemu. Fond također podržava povezanost između nacionalnih napora i međunarodnih i regionalnih partnera na razvoju centara ekspertize. Open Society Global Criminal Justice Fund fond nastoji ojačati angažman civilnog društva u zaštiti prava optuženika. Pogledajte web stranicu za više informacija. Global Criminal Justice Fund podržava grupe koje rade na sljedećim prioritetima: Razumijevanje veličine problema: nedostatak pristupa mjestima pritvora i informacije o zatočenicima predstavlja ozbiljan izazov za uspješnu reformu kaznenog pravosuđa. te osiguranje osnove osporavanje nezakonitog pritvaranja. Priprema reformi: grupe civilnog društva se moraju angažirati s vladama da unaprijede značajnu promjenu politika. fond nastoji povećati profil pitanja kaznenog prava na globalnom nivou. učinkovita reforma ostaje problem u mnogim zemljama. raspravu o problemima koordinacije unutar sistema. organizacije civilnog društva moraju biti u stanju osmisliti strategije kako bi se osiguralo da su prava optuženika tema vladinih reformi. Izgradnja veza na regionalnim i međunarodnim raspravama: fond podržava partnere koji imaju za cilj određivanje prioritete prava okrivljenika u kaznenim regionalnim i međunarodnim raspravama o vladavini prava i ljudskim pravima.Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) Naziv programa Globalni fond za kazneno pravosuđe Unatoč teškim i upornim povredama prava u kaznenim sustavima širom svijeta. te identificiranjem novih strategija za reformu kaznenog pravosuđa.

201 Natrag na sadržaj . i procjenu ukupnog budžeta i vremenski okvir za aktivnosti.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.org/grants/global-criminal-justice-fund Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Čitav svijet. http://www. Dokument treba uključivati sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Odabrani aplikanti će biti pozvani da pošalju puni prijedlog projekta na razmatranje.opensocietyfoundations. uključujući i BiH. Kako bi aplicirali za grant kod Open Society Global Criminal Justice Fund zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email adresu criminaljustice@osi-dc. Namjera je da se odgovori pošalju unutar mjesec dana od njihovog prijema koncept papira.org. informacije o organizaciji aplikantu i projektnim partnerima. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. poziv je stalno otvoren.

poziv je stalno otvoren. podrška postojećim aktivnostima. univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama u promicanju i integriranju debata u svim disciplinama. Program globalnih debata je pokrenut u 2011. Kriterij podobnosti http://www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. te da zagovaraju pozitivne promjene širom svijeta.org/grants/global-debates Kako aplicirati? http://www. među ostalim. debate u studentskim klubovima i društvima. podrška novim događajima. obrazložene rasprave o pitanjima od značaja za njihove živote i zajednice. Ovaj 20 miliona USD vrijedan program će. 202 Natrag na sadržaj .000 USD. Čitav svijet. ali najviše do 50.Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate) Naziv programa Program debata Open Society Youth Initiative potiče studente da se uključe u kritične.opensocietyfoundations.opensocietyfoundations. Grantovi su dostupni za institucije koje imaju ili vrlo male debatne programe ili ih uopšte nemaju. Cilj je pomoći aktiviranju učenika/ca u pitanjima politike koja će imati trajan učinak na njihovu budućnost. i podrška online debatama. Grantovi su također dostupni za institucije koje nastoje promovirati javne rasprave u široj zajednici koju pomažu. uključujući i BiH.opensocietyfoundations.org/grants/global-debates Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Inicijativa mladih podržava programe debata i događanja u visokom obrazovanju i za mlade ljude širom svijeta na bilo kojem jeziku. godini zbog jačanja debatnih programa u srednjim školama i univerzitetima širom svijeta. osigurati do tri godine finansiranja fakultetima. debate sponzorirane od strane odjela škola unutar srednjih škola i univerziteta. Četiri su područja koja Soros finansira: debate organizirane od strane konzorcija srednjih škola i univerziteta. Različita po kategorijama.org/grants/global-debates Kontakt http://www.

mnoge od tih grupa ostaju na marginama svojih društava. Međutim. zajedno s vanjskim partnerima. jačanje i održivost svoje organizacije. Osnovno finansiranje i izgradnja kapaciteta organizacija: dok su se LGBTI grupe za ljudska prava pojavile šrom svijeta. obrazovanju i zdravstvenoj brizi. homoseksualci. ali nisu ograničene na. U najmanje sedam zemalja osobe mogu biti pogubljeni zbog homoseksualnog ponašanja. imaju malo pristupa resursima. biseksualca. sve više LGBTI osoba se uključuje u žive i rastuće globalne društvene pokrete kako bi unaprijedili svoja prava. Bisexual. mučeni. obrazovanje i istraživanje. LGBTI Rights Initiative pruža finansiranje lokalnim grupama i regionalnim mrežama u zemljama u razvoju. Inicijativa također podržava međunarodne i nacionalne ljudskopravaške grupe angažirane na zastupanju i pormoviranju LGBTI prava. Regionalne mreže: glasovi lokalnih aktivista u zemljama u razvoju često se ne čuju u međunarodnim raspravama o LGBTI pravima i aktivizmu. 203 Natrag na sadržaj . kako bi se osiguralo da LGBTI grupe dobijaju finansijska sredstva. LGBTI Rights Initiative podržava razvoj regionalnih mreža kako bi se olakšala veća Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. homoseksualca. Osim toga. posebno nadopunjujući rad poduzet od strane lokalnih grupa. homoseksualca. odrasle homoseksualne odnose kriminalnim ponašanjem. ali isto tako i potrebnu podršku koja im om ogućuje rast. posebno u zemljama u razvoju. LGBTI Rights Initiative pruža podršku jačanju kapaciteta LGBTI grupa i regionalnih mreža u zemljama u razvoju u zastupanju osoba koji su cilj diskriminacije i drugih povreda ljudskih prava na osnovu njihove seksualne orjentacije ili gender identiteta. Također će podržati globalne inicijative zastupanja koje promiču prava LGBTI osoba i njihove napore na lokalnom nivou. biseksualca. Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki. stanovanju. Initiative radi u saradnji sa Soros fondacijama i programima. transrodnih i međurodnih osoba Širom svijeta su lezbijke. Kroz LGBTI Rights Initiative. njihovo pravo na slobodu izražavanja i okupljanja su često negira. a često nisu podržane od šireg civilnog društva. one se i dalje suočavaju sa velikim preprekama. Osim toga. dokumentaciju. silovani. Druga ozbiljna kršenja ljudskih prava protiv LGBTI osobe su invazija na privatnost. iako ove grupe za ljudska prava sada postoje u svakoj regiji na svijetu. Open Society Foundations želi osnažiti LGBTI zajednice kako bi promovirale i branile njihova ljudska prava. porodičnim pravima. Kazne su duge zatvorske kazne. nasilje iz mržnje i dalje prevladava. Unatoč ovim izazovima i prožimajućoj diskriminaciji. mučenje i prisilno psihijatrijsko liječenje. zagovaranje. biseksualci. Više od 80 zemalja smatra dogovorne. nedostatak priznanja od strane šire zajednice i civilnog društva te ograničenim resursima. Soros pruža finansijska sredstva izravno lokalnim grupama da pokriju osnovne aktivnosti koje mogu uključivati. transrodnih i međurodnih osoba) Naziv programa Prava lezbijki. postoji vrlo malo donatora koji pružaju izravnu podršku lokalnim LGBTI grupama. kada LGBTI ljudi pokušavaju organizirati priznanje svojih osnovnih ljudskih prava. transrodne i međurodne osobe (LGBTI) cilj kršenja ljudskih prava.Soros: Lesbian. uključujući društvene stigme. Oni su ubijani. a oni se često suočavaju sa organiziranim nasiljem i uznemiravanjem od strane vladinih i nevladinih grupa. Gay. Čak i u zemljama koje ne kriminaliziraju homoseksualno ponašanje. proizvoljni pritvor i diskriminacije u zapošljavanju. seksualno zlostavljani i to samo zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

LGBTI Rights Initiative će obratiti posebnu pozornost na podršku za te grupe i aktiviste. zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email lgbtirights@osi-dc.Procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir. nadopuniti lokalne napore i izgraditi zamah za još veći napredak.Kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti.saradnja i razmjena između uspješnih strategija među grupama koje rade u sličnim kontekstima. Međunarodne i nacionalne grupe koje rade na zastupanju će također biti uzete u obzir. Grupe koje rade na pitanjima rodnog identiteta i izražavanja su često najviše marginalizirane u LGBTI zajednici i imaju najmanje pristupa resursima i podršci. . Ako je projekat za osnovno finansiranje treba uključiti osnovne ciljeve grupe. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Isti treba uključiti sljedeće: . regionalnom i međunarodnom nivou.opensocietyfoundations. povrede nisu dobro dokumentirane u usporedbi s onima protiv transrodnih osoba ili gej i biseksualnih muškaraca. LGBTI Rights Initiative podržava nacionalna. Kako bi aplicirali na grant.org. regionalni i nacionalni projekti zastupanja: značajan napredak je postignut u posljednjih nekoliko godina u priznavanju LGBTI prava. Inicijativa će dati prioritet organizacijama usmjerenim na njihova prava. Međunarodni. U mnogim dijelovima svijeta ove mreže nemaju sredstva čak ni za za osnovne operacije. Kao rezultat toga često iskustva lezbijki i biseksualnih žena mogu dobiti manju pozornost. Ako vam se ne javimo unutar toga vremena molim vas da pretpostavite da vaš projekat neće biti razmatran. Natrag na sadržaj . http://www. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Budući da mnogi od tih napada javljaju u domovima. Seksizam koji prevladava u širem društvu je također prisutan u LGBTI zajednici. te ciljeve za narednu godinu i glavne aktivnosti koje planiraju da bi ih unaprijedili.org/grants/lesbian-gay-bisexualtransgender-and-intersex-rights 204 Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Poziv je otvoren tokom čitave godine. Državno i nedržavno nasilje protiv transrodnih osoba zabilježeno je u većem dijelu svijeta. LGBTI Rights Initiative potiče organizacije čiji je rad u skladu sa gore navedenim prioritetima da podnesu koncept papir. regionalna i međunarodna zalaganja koje nastoje kapitalizirati ovaj napredak. . oni često doživljavaju najpretjeranije vrste kršenja ljudskih prava. Inicijativa nastoji osnažiti ove mreže za promicanje i obranu LGBTI prava na nacionalnom. Prava lezbijki: Lezbijke i biseksualne žene se često suočavaju s dvostrukim slojem diskriminacije na temelju njihove seksualne orijentacije i roda.Pozadinske informacije o organizaciji aplikantu kao i o svim ključnim partnerima. Oni su česte mete silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja. Gender identitet i izražaj: pošto transvestiti izazivaju rodne stereotipe. Prioritet će se dati lokalnim grupama i regionalnih mreža koje djeluju u zemljama u razvoju i regijama u kojima postoji najveća potreba za podrškom . Cilj nam je da svaki koncept papir pregledamo unutar mjesec dana.

dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama.Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) Naziv programa Inicijativa za mentalno zdravlje Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva. socijalne skrbi. Inicijativa također pruža podršku org anizacijama koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama. te podržava zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama.opensocietyfoundations. zahtjevana suma. Prema tome. Poziv je otvoren tokom čitave godine. Ako rad vaše organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de predate puni prijedlog projekta. napišite na jednoj stranici pismo sa sljedećim informacijama: cilj i svrha organizacije. obrazovanja i politika zapošljavanja. Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja.org/grants/mental-health-initiative Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje. rane intervencije inkluzivnog obrazovanja. i neki biografski detalji o liderstvu organizacije. Mnogi grantiji pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćam a mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime odgovarajuću podršku. Pogledajte web stranicu za više informacija. deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije. http://www. te prema razvoju vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. 205 Natrag na sadržaj . Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima. projekat za koji se traži fionansiranje. The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa invaliditetom. Inicijativa također pruža tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije. Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje. opremu. ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini. Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region. inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se fokusiraju na živote zajednica.

Proaktivno objavljivanje: građani mogu učinkovitije držati vladu odgovornom kada su informacije proaktivno objavljene pravodobno i u pristupačnom obliku. Te grupe trebaju imati vještine za podnošenje zahtjeva. već i proaktivno otkrivaju podatke kako je propisano RTI zakonom u toj zemlji. Fond podupire napore civilnog društva kako bi se osiguralo da vlasti ne samo odgovoraju zahtjevima za informacijama. Open Society Right to Information Fund pruža potporu organizacijama civilnog društva koje rade na promicanju pune provedbe RTI zakona. Fond podržava inicijative koje grade svijest o korisnosti RTI zakona. Mnoge zemlje su poduzele prve korake u usvajanje zakona o pravu na informacije. Kampanje pokrenute otvorenim pitanjima: organizacije civilnog društva sve više koriste RTI zakone potičući raspravu i unapređujući reforme na nizu pitanja. Fond podržava grupe da rade na promjenama zakona mijenjajući takve odredbe. informacije se mogu koristiti u zalaganju za promjene politike ili promicanje šireg uključivanja javnosti u donošenje odluka vlade. kako bi imali udjela u provedbi tih zakona. istraživanje i umrežavanje: razumijevanje kako zakoni funkcioniraju u praksi zahtijeva kritičko istraživanje o tome kako grupe koriste te zakone kako bi postigle svoje ciljeve. Dokumentiranje. Na primjer. žalbe. poduzimanje parnica i monitoringa učinka vlade. Prečesto su grupe prisiljene Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a ne druge propise. Ohrabruju se i prijedlozi projekata grupa koje nisu prvenstveno usredotočene na RTI. nakon toga ulaganjem u kapacitete i resurse potrebne za njihovu provedbu. ali bi željeli koristiti RTI zakone u svom radu. neuspjesi u provedbi postojećih zakona mogu potkopati snagu tog globalnog pokreta u nastajanju. Informacije moraju biti dobivene kroz RTI zakone te zemlje. proširuju zajednicu korisnika tih zakona i obrazuju grupe na dobivanju informacija kroz RTI zakone koje se mogu koristiti za daljnje političke ciljeve. Podrška se također daje grupama koje mogu pružiti osnovnu pomoć drugima pomažući im da koriste RTI zakone. Fond podržava projekte koji kombiniraju strategije za dobivanje informacija na temelju RTI zakona s vjerodostojnim planovima za korištenje tih podataka. Fond daje podršku naporima civilnog društva u sljedećim područjima: Centri ekspertize: RTI zakon stavlja pravnu obavezu vladi da otvori svoje djelovanje ka javnosti.Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) Naziv programa Fond prava na informacije Pravo na informacije (RTI) je fundamentalno ljudsko pravo koje je kritično važno za realizaciju drugih prava kao i za za postizanje učinkovite demokracije. Iako su kampanje za podršku donošenju novih zakona ključne u zemljama gdje isti ne postoje. Gdje RTI zakon u toj zemlji ne uključuje proaktivno otkrivanje zahtjeva. Više od 80 zemalja širom svijeta imaju zakon koji garantira pravo na informacije javnosti i osigurava pristup državnim evidencijama. Na nacionalnom i regionalnom nivou Fond podržava grupe koje mogu poslužiti kao središta ekspertize u njihovoj zemlji ili regiji i djelovati kao efikasni posmatrači napretka vlasti. Podrška se također daje za napore koji osiguravaju učešće širokog spektra aktera civilnog društva iz različitih područja. 206 Natrag na sadržaj . Grupe se mogu fokusirati na objavljivanje pojedinih vrsta informacija kao što su informacije vezane za okoliš ili zdravlje ljudi ili na informacije kao što su godišnja izvješća državnih tijela. Ove vrste napora otkrivaju kako RTI zakoni mogu stvoriti mogućnosti za dubljim angažmanom civilnog društva u političkim odlukama koje utiču na njihove živote.

mogućnosti za razvoj najboljih praksi i umrežavanja u pojedinim zemljama i pokretima mogu dopustiti iskusnim organizacijama razmjenu znanja sa grupama u zemljama u kojima su RTI zakoni novi i lokalna ekspertiza se i dalje razvija.org/grants/right-information-fund Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www.org/grants/right-information-fund Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Tokom čitave godine. informacije o organizaciji aplikantu i partnerima u okviru projekta. http://www.osloniti se na anegdotične dokaze kako bi saznale o naporima drugih zagovornika. Fond podržava ovu vrstu umrežavanja i učenja kao i projekte koji dokumentuju korištenje RTI iskustva i pružaju analizu koja će biti od koristi drugima.org. U isto vrijeme. Odabrani aplikanti će biti pozvani da podnesu puni prijedlog projekta. Rok za prijave Geografsko područje podrške Više zemalja uključujući i BiH. Koncept papir treba uključiti sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. i procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir projekta.opensocietyfoundations.opensocietyfoundations. Kako bi aplicirali na ovaj fond organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije ili tri stranice na adresu righttoinformation@osi-dc. 207 Natrag na sadržaj . Fond će svoje odgovore poslati mjesec dana po prijemu pisma.

i povećavaju i poboljšavaju javnu raspravu o Dekadi u širim društvenim i ekonomskim političkim područjima. Zagovaranje je shvaćeno kao organizirani napor pojedinaca ili grupa na izradi politika i praksi povezanih s predstavljanjem dokaza i argumenata za promjene. prava manjina (npr. te praćenje izbora. identitet. Projekte mogu poslati organizacije i osobe iz navedenih zemalja. te pruža tehničku pomoć i finansiranje nevladinim organizacijama koje zastupaju nacionalne politike i planove o pitanjima Roma na lokalnim i državnim nivoima. i osnaživanje Roma . Dekada služi kao okvir za aktivnosti i praćenje poboljšanja socio-ekonomskog statusa Roma u cijeloj regiji. poput onih koje se odnose na antidiskriminacijske i jednake mogućnosti. istoriju. isprave o identitetu. jezik i medijsko predstavljanje). povratnike i tražitelje azila. problematiziranje negativnih stereotipa. zapošljavanje. Projekti finansirani od strane Roma Initiatives trebaju promicati aktivno sudjelovanje i vođstvo Roma koji su izravno pogođeni pitanjima kojima se projekat namjerava baviti. http://www.opensocietyfoundations. Osim prioriteta Dekade Roma Initiatives također podržava projekte zagovaranja koji rješavaju i druga pitanja. borbu protiv nasilja i zločina iz mržnje. pogledajte web stranicu za više informacija.grantovi za institucionalni razvoj. Roma Initiatives će podržati akcije romskih NVO-a koje dovode do donošenja. Više zemalja uključujući i BiH. U području zagovaranja Roma Initiatives također daje grantove za podršku učešća na ključnim međunarodnim konferencijama i događajima. stvaraju nove mogućnosti za povećanje su djelovanja Roma u procesima Dekade na lokalnom i nacionalnom nivou. Tematska područja koja su podržana su: javno zagovaranje za promjene u politici i praksi. ljudska prava i interese izbjeglica.org/grants Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/grants Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. raseljene osobe. provedbe i praćenja nacionalnih i lokalnih politika i akcionih planova vezanih za Dekadu uključivanja Roma. jačaju praćenje politika i programa Dekade. kako bi se jačali glasovi i prisutnost zagovornika romskih prava. Kroz donacije Roma Initiatives će dati podršku aktivnostima koje: šire javnu svijest i podršku Dekadi. te mobiliziranje javne podrške za predložene promjene. projektni grantovi i individualne stipendije.Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Naziv programa Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Roma Initiatives podržava direktne zagovaračke aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Fokusirajući se na prioritetna područja kao što su obrazovanje. zdravstvo i stanovanje. Različita. 208 Natrag na sadržaj . finansiranja.opensocietyfoundations. Aplikacije se primaju bilo kada tokom godine.

globalne politike borbe protiv droge. poticanje sudjelovanja mladih širom svijeta. youthpolicy. djeca i prava.org čini strateški doprinos utemeljenju razvoja politike i prakse u području rada s mladima. vijesti.razvijen uz inicijalnu podršku Open Society Foundations. Radeći kao globalni resursni centar za omladinske politike. Do 10.orgcuration-20121204.V. životna okolina i održivost.org/sites/default/files/youthpolicy.org/grants/youth-policy Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. linkova. Čitav svijet. http://www. rad u zajednici. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. Portal će služiti kao riznica znanja s open-source softverom koji će povezivati aktere politika širom svijeta. dokumenata. multikulturalizam i manjine.org ima za cilj: pružanje informacija i orijentacije.000 USD. istraživanje i znanje.000 USD ili trajanje od jedne godine. i pravda.org. Projekti ne bi trebali prelaziti 10. i uvođenje i promoviranje zajednice omladinske politike u svijetu. 209 Natrag na sadržaj .org za cilj ima konsolidiranje znanja i informacija o pitanjima omladinskih politika u svijetu. Potencijalne teme stranice uključuju ali nisu ograničene na: učešće i građanstvo. Organizacije koje traže sredstva moraju biti NVO-i. Youthpolicy. od analiza i formulacija do implementacije i evaluacije.pdf http://www. Imajte na umu da grantove ne mogu dobiti fizičke osobe ili profitni entiteti.opensocietyfoundations.org je projekat Demokratie & Dialog e. youthpolicy.youthpolicy. osiguranje informacija o omladinskoj politici.Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika) Naziv programa Omladinska politika Youth Initiative of the Open Society Foundations poziva na predaju projekata koji će razvijati i podržavati tematske s tranice na novom globalnom portalu za mlade www.opensocietyfoundations. Svi prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku. Pružajući javni pristup informacijama. Youthpolicy. aktivizam i volonterizam. neformalno učenje. Projekti se trebaju usredotočiti na stvaranje sadržaja o određenim temama na polju omladinske politike.

210 Natrag na sadržaj . Open Society Foundations poziva na podnošenje prijedloga novih i inovativnih inicijativa koje promiču toleranciju i uključivanje i/ili borbu protiv rasizma i ksenofobije u Evropi. Traže se prijedlozi projekata koji će se fokusirati na područja kao što su: politički i građanski angažman mladih. Grantovi mogu pokriti samo troškove direktno vezane za provedbu novih inicijativa. Do 2.org/sites/default/files/rfp-xenophobiaracism-europe-20130115. društvenom. u privrednom.000 EUR. političkom i socijalnom životu zajednice. kao i oni koji žele eksplicitno promicati. podrška neće biti data za aktivnosti ili projekte koje aplikant već implementira. korištenje novih medijskih alata za borbu protiv ksenofobije i diskriminacije. poput Roma. podržati i promicati rad omladine u Evropi koja se bori protiv ksenofobije i netolerancije i promiče inkluziju. kupovinu vozila ili međunarodna putovanja.opensocietyfoundations. Određen broj zemalja u Evropi uključujući i BiH. iako ne i isključivo. Aplikanti se obeshrabruju da traže sredstva za iznajmljivanje prostorija. kompjutere. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. integracija manjinskih i većinskih zajednica. Open Society Youth Initiative nastoji identificirati. Ovaj grant program ne daje stipendije za istraživanja i za provedbu inicijativa lobiranja ili pokrivanje troškova školarina i poduka.Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) Naziv programa Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi Open Society Foundations stavlja visok prioritet na zaštitu i poboljšanje života ljudi u cijelom društvu. uključivanje manjinskih skupina. http://www. Prepoznajući da je u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti mladim ljudima teško osigurati finansijska sredstva potrebna da svoje ideale prenesu u djelo. privrednom. a posebno marginaliziranih i isključenih zajednica. Prijedlozi za promicanje punog sudjelovanja mladih s mentalnim ili tjelesnim invaliditetom u kulturnom. borba za podizanje svijesti o važnosti i prednostima uključivanja.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. političkom i društvenom životu svoje zajednice se snažno preporučuje.opensocietyfoundations.pdf http://www.

zapošljavanje i poduzetništvo). Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama.sport (paraolimpijski sport. institucije. godinu je okončan. . sporta.mladi (obrazovanje i mladi. . Aplikanti ne mogu biti organizacije i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke. socijalne brige i zaštite životne sredine.Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice u kojoj poslujemo. . udruženja i fondacije. medije sa partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji Bi H. filantropskog karaktera koje predlažu i implementiraju zaposlenici). Sljedeća mogućnost apliciranja je krajem 2013. . institucijama i medijima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. raznovrsnosti i pristupačnosti usluga naše banke. uzimajući u obzir prava i potrebe klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja. 211 Natrag na sadržaj .socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo). a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja. Konkurs je otvoren za pojedince. za donaciju ili sponzorstvo u 2014.Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih. . kulture. a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su: .Sparkasse Bank Naziv programa Program donacija Sparkasse Bank Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013. Javni tender za 2013.ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem.ba Web stranica: www. mladih i nevladinih organizacija). podrška manjim klubovima i osobama).Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta. godine.ba i sponzorstva@sparkasse.ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki projekti).filantropija na djelu (projekti humanitarnog. Različita.sport (sportske aktivnosti djece.mladi (obrazovanje. . Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd www.sparkasse. godini. volonterizam i upošljavanje mladih). .Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati primjer etičnog. ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima obrazovanja. Kategorija donacija: .sparkasse.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i .cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo). Kategorija sponzorstva: . i . Email: donacija@sparkasse.

. Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja.svrha i vrijednosti obrazovanja.000 USD i 350.poučavanje. Od 2006.spencer. i . IL 60611 USA Tel: +1 312 337 7000 Faks: +1 312 337 0282 Web stranica: www. 212 Natrag na sadržaj . Između 40. Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada: . Suite 1600 Chicago.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www.Spencer Foundation (Fondacija Spencer) Naziv programa Program donacija Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno).spencer. na osnovu poziva za projekte.000 USD. godine. školskim sistemima i visokoškolskim ustanovama.odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti.organizacijsko učenje u školama.org/content. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. . a preko svojih istraživačkih programa i jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i programe osposobljavanja i srodne djelatnosti. Čitav svijet. Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi napredak u obrazovanju. učenje i nastavni resursi.cfm/apply The Spencer Foundation 625 North Michigan Avenue. Fondacija predano podržava visoku kvalitetu istraživanja odgoja i obrazovanja.

novembra/studenog i 15. praveći plan djelovanja. i . Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete: . decembra/prosinca.starbucksfoundation. . Grantovi se daju na period od jedne godine.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kada su u mogućnosti da samostalno djeluju. 213 Natrag na sadržaj .pružaju usluge.grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi. Starbucks Foundation daje grantove između 10.cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12 www. distribuiraju informacije.pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za provedbu ideja. i .000 USD i 30. implementirajući i procjenjujući ishode u odnosu na ciljeve. Čitav svijet. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i. daju obuku i/ili grade široku mrežu. Podržava organizacije koje: .000 USD. . www.osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama. Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1.prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade ljude u dobi od 12 godina i više. . Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta. identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice.starbucksfoundation.pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci zajednicama i globalnom građanstvu.Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Naziv programa Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju problema u svojim zajednicama. .pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine. video i web).com/index.komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije (printane.

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. javne politike. medicina i zdravstvena skrb. www. 214 Natrag na sadržaj . ali na osnovu preporuka osoblja. Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima: obrazovanje. Donacije se daju za različita područja navedena ispod. kultura.org/guidelines.25 milijardi USD. ljudske potrebe. što je čini jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD.starrfoundation.starrfoundation. NY 10022 USA Tel: +1 212 909 3600 Faks: +1 212 750 3536 Web stranica: www. odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne preporuke od strane osoblja ili odbora.Starr Foundation (Fondacija Starr) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1. Ovisno o području finansiranja.html 399 Park Avenue – 17th Floor New York. Čitav svijet. i životna okolina.

ecflabs. sarađivali i uticali jedni na druge. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren.ecflabs. 215 Natrag na sadržaj . kako bi razmjenjivali različita viđenja. Kriterij podobnosti NVO-i i pojedinci.org/grants/stepbeyond/about Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/grants/stepbeyond/apply Kontakt http://www. Umjetnici i kulturni radnici trebaju biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima i saradnicima u drugim zemljama. Kako aplicirati? http://www. Evropa. uključujući i BiH.Step Beyond Travel Grant Naziv programa Step Beyond Travel Grant Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju. 300 – 700 EUR. Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u čitavoj Evropi. ECF's program mobilnosti se zove STEP Beyond.

godine. 216 Natrag na sadržaj . Kroz tematske skupine programi će generirati dokaze u više zemalja o tome kako programi rade u različitim kontekstima. godine. zdravlje i razvoj.00.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/ 0.Strategic Impact Evaluation Fund Naziv programa Program donacija World Bank je uspostavila novi fond nazvan “The Strategic Impact Evaluation Fund” (SIEF) uz podršku vladinog odjela Velike Britanije Department for International Development. Izgradnja kapaciteta za razumijevanje i korištenje monitoringa i vrednovanja.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. Zadnji rok je bio otvoren do početka juna/lipnja 2012.worldbank. Unaprijediti pristup rezultatima evaluacija uticaja na politike. i gornje-srednjim prihodima su Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Pogledajte web stranicu za više informacija. prehranu i obrazovanje. Planirano je da fond bude otvoren do 2018. Zemlje sa niskim. SIEF ima za cilj poboljšati učinkovitost razvojnih politika širenjem dokaza o uticaju skalabilnih programa na ljude. Ciljevi Fonda su: Generirati čvrste dokaze o učinkovitosti razvojnih programa koji utiču na zdravlje. kroz regionalne radionice i oruđa. donje-srednjim kvalificirane za podršku. Pod prvim pozivom za podnošenje prijedloga projekata fokus je bio na četiri tematska istraživačka klastera odabrana zbog svojih strateški važnih politika: (I) ishrana u ranom djetinjstvu. Unutar ovih područja istraživanja različite vrsta programa su dobrodošle.contentMDK:23147035~menuPK:6508083~page PK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727. (II) snabdjevanje vodom. osobito uticaja tehnika vrednovanja.html SIEFimpact@worldbank. sanitacija i higijena vezana uz razvoj. http://web. uključujući i programe prijenosa novca i programe koji podržavaju više intervencija. a novi poziv se očekuje tokom ove godine. (III) usluge pružanja osnovnog obrazovanja i (IV) zdravstveni sistemi i pružanje usluga. Svrha Fonda je provesti i podržati istraživanja procjene uticaja programa na ublažavanje siromaštva i poboljšanje života ljudi.. Stečeno znanje će pružiti dokaze za izradu učinkovitijih politika i programa.

000 EUR. CasaSwap. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Prvi dan svakog mjeseca u godini. Kako aplicirati? http://student-grants. Čitav svijet. putne troškove kada ide u inostranstvo.program studentskih stipendija podržava studente iz cijelog svijeta s jednokratnom donacijom do 1000 EUR. itd. grant možete potrošiti na na što god da želite! Do 1.com je postao vodeći i naširoko priznat partner mnogim univerzitetskim institucijama širom svijeta.student-grants. akademske knjige i materijale. Student Grants program je podržan od CasaSwap.eu/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Međutim. 217 Natrag na sadržaj . komunalne račune. Studenti koji dobiju stipendiju obično je potroše na pokrivanje školarina.eu/student-grant-application Kontakt www. Dobro je poznata činjenica da je studentski život često karakteriziran ograničenim finansijskim sredstvima .Students Grants Program (Program donacija za studente) Naziv programa Program donacija za studente Student Grants je fond usmjeren na finansijsku podršku studentima. rentu. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.com – besplatne usluge za smještaj cimera i studentski smještaj širom svijeta.

Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj kategoriji.sundance. te novim strategijama multi-platformaškog angažmana. Poziv se objavljuje dva puta godišnje. . Ako ste već primili grant Fonda.org/programs/documentary-fund Email: dfp@sundance.org/programs/documentary-fund Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 218 Natrag na sadržaj .000 USD i 50. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.000 USD. .org Web stranica: www. Kako aplicirati? www. Između 20.sundance.potencijal za društveni angažman. i . ali isječci.Sundance Institute Documentary Fund Grants Naziv programa Sundance Institute Documentary Fund Grants Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za projekte koji pokazuju: . Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i završene dijelove. Nije potrebno slati primjere prethodnih radova.Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između razvoja i post-produkcije. Potrebne su prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za projekat koji se predlaže. kratki filmovi ili slike su poželjni.savremena socijalna pitanja. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike. Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja: . Audience Engagement grantovi su za podršku inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana.globalnu relevantnost. postoji dodatna kategorija u kojoj možete aplicirati za isti projekat. Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual konačnog filma. Primjeri prethodnog rada također moraju biti dostavljeni. .Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova.

Svjetska banka . gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2012.000 USD do 7.Fond za civilno društvo Naziv programa Opšti ciljevi Fond za civilno društvo (Civil Society Fund . Ključni dionici mogu uključivati vladine agencije.000 USD. ljudi s niskim primanjima i ljudi iz ruralnih područja. 219 Natrag na sadržaj . CSF rijetko finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira doprinose od strane drugih donatora.CSF) CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman marginaliziranih i ranjivih skupina. mladi. Većina donacija je u iznosima od 3. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. organizacije civilnoga društva. multilateralne i bilateralne agenci je. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. godine. Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima u potpori razvojnog procesa. te privatni sektor. pogledajte web stranicu za više informacija. kao što su žene.org. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva. Na osnovu aplikacije. Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz društvenih procesa donošenja odluka.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Jednom godišnje. fondacije.worldbank.

Ovisi i pozivu za projekte. U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu. Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoreno.SIDA) Naziv programa Opšti ciljevi SIDA Grants Program SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova života.sida. jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika.se Valhallavägen 199 105 25 Stockholm Switchboard: + 46 8 698 50 00 Faks: +46 8 20 88 64 Email: sida@sida.SIDA (Švedska razvojna agencija .Swedish Development Agency .se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Čitav svijet.sida. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije NVO-i. Kriterij podobnosti Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e). razvojni projekti.se Web stranica: www. Kako aplicirati? www. 220 Natrag na sadržaj .

i .ekonomija i zapošljavanje. Program se koncentrira na četiri domena rada. putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih programa. Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje podrške u procesu tranzicije i e vropskih integracija dajući doprinos poboljšanju: . Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije.net Web stranica: http://www. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini. .političke stabilnosti. Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi. Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA). zajedničke teme i projekte koji omogućavaju sinergiju. kao pitanjima povezanim sa svim drugima.swisscooperation.ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i zapošljavanju. Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za koordinaciju aktivnosti.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 030 Faks: +387 33 271 500 Email: sarajevo@sdc. .zdravstvo.Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) Naziv programa Programi podrške Švicarska od 1996. .funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim građanima u BiH.admin.vladavina prava i demokratija. 221 Natrag na sadržaj . i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO).ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. sigurnosti i funkcioniranju demokratskih struktura i procesa. Pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu specifičnog poziva za projekte. Nije definirana.osnovne javne usluge. koji je dio Saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE). . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina Piruša 1 71. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. .

Nije specificirana.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www.O. 222 Natrag na sadržaj .tides. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija. donacije za porodice i međunarodne donacije. Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene promjene. Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima. korporativno davanje. CA 94129-0903 Tel: +1 415 561 6400 Faks: +1 415 561 6401 Email: info@tides. Box 29903 San Francisco. Generalna podjela je na rad sa institucionalnim partnerima.tides. Kako aplicirati? www.Tides Foundation (Fondacija Tides) Opšti ciljevi Tides Foundation Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz filantropiju. Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na principima poštenja. Kriterij podobnosti Čitav svijet.org/i-want-to/find-funding Tides Foundation P. jednakosti i održivosti svijeta.

Ovi zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija. godine. Organizacija aplikant treba biti: . Bona fide. ILI . Od kraja 2011. MA 02021 SAD Tel: +1 781 821 5990 Faks: +1 781 821 8949 Email: info@tourismcares. Različita ovisno o pozivu za projekte. . http://www. neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama.grantovi širom svijeta.Tourism Cares Naziv programa Grant Program Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na ku lturnim. Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje k roz tri grant programa: .iz SAD.specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima.van SAD. 223 Natrag na sadržaj . i .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz individualne donacije putnika.org/grants 275 Turnpike Street Suite 307 Canton. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme. i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje kao neprofitna organizacija. istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta. registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim ograničenjima.tourismcares.tourismcares.org Web stranica: www.

Istraživački projekti daju u sljedećim područjima: prenošenje i stvaranje kultura. "Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međuna rodnu zajednicu. Pomoći će u promoviranju partnerstva i saradnje sa drugim fondacijama u Japanu.jp/english/inquiry/index.or. te sarađuje sa korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na efikasan način. cilj "revitalizacije zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih. razvoj osobne i međuljudske komunikacije. Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog života i aktivnosti". Različita. Kako aplicirati? http://www. Različiti. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike donacija Fondacije. Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama. i ostalo. pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i problemima životne okoline. Program istraživačkih donacija se fokusira na "Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije".or. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Fondacija odabire projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva.Toyota Foundation (Fondacija Toyota) Naziv programa Program donacija (Grants Program) Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka većoj ljudskoj sreći". Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli d oprinijeti razvoju novih programa. kao i međunarodnim organizacijama.toyotafound. dinamičnih i živućih zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge.jp/english/program/ Kontakt Web stranica: www. Fondacija je uspostavila dva programa podrške. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj program donacija. na osnovu želje Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi podupiru jedni druge. 224 Natrag na sadržaj . Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima. a kao praktičniju poruku. društveni okviri.toyotafound. trenutnim programima sa potencijalom da naprave veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim organizacijama.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

TRADUKI
Naziv programa Programi prevođenja TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska. Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za e vropske i međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra 2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA. Program potpore za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih knjiga te književnosti za djecu i mlade 20 . i 21. stoljeća ima za cilj poticati razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara, kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini. Različita. Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2013 i 1. februar/veljača 2014. godine. Region uključujući i BiH. U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski, slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence. http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&%20view =article&id=91&Itemid=64 Hana Stojić (Koordinatorica regionalnog ureda u Sarajevu) Hadži-Idrizova 10 71.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 204 683 Email: stojic@traduki.eu Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content& view=article&id=72&Itemid=63

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

225

Natrag na sadržaj

Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa The Trust for Mutual Understanding TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline. Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za projekte zaštite životne okoline. Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke, radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost. Umjetnost i kultura: - arhitektura, - povijest umjetnosti i arheologija, - zaštita i vođenje umjetnosti, - rukotvorine, - dokumentiranje kulture, - kuratorska istraživanja, - ples, - izložbe, - zaštita istorije, - muzeologija, - muzika, - umjetnost perfomansa, - pozorište, i - vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje, fotografiju, štampanje, skulpture, video). Životna okolina: - zaštita bioraznolikosti, - korištenje energije, - zakoni i politike zaštite životne okoline, - razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija, - sigurnost i zdravlje životne okoline, - korištenje zemlje, - zaštita vrsta i staništa, i - održivi razvoj. Različiti. Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU, ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se susreće dva puta godišnje. Idući rok za slanje upita je 1. m aj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za slanje pune aplikacije. Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa. Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju, Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu. Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju 501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

226

Natrag na sadržaj

apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u projektu i volju da administrira projekat. Kako aplicirati? www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/ 6 West 48th Street, 12th Floor New York, New York 10036-1802 Tel: +1 212 843 0404 Faks: +1 212 843 0344 Email: tmu@tmuny.org Web stranica: www.tmuny.org

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

227

Natrag na sadržaj

Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)

Naziv programa

Fond za autohtona pitanja Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj, kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće autohtonih ljudi. Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva desetljeća", kao što su: - promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i projekata; - promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života, pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom na načelo slobode i informirani pristanak; - redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične raznolikosti autohtonih naroda; - usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na žene, djecu i mlade; - razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih naroda i poboljšanju njihovog života. Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u iznosu od 5.000 USD. Zadnji poziv za predaju projekata je bio otvoren do 01. oktobra/listopada 2012. godine. Čitav svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Kontakt

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

228

Natrag na sadržaj

TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine. TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučno održivi razvoj. Ciljevi rada su: prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima u zemljama u razvoju, odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju, promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke, tehnologije i inovacija, i poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju. TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa naučnog talenta iz zemalja OIC-a. Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije. Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja. 31. avgust/kolovoz svake godine. Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera , do 40 godina starosti. Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

229

Natrag na sadržaj

xminy.xminy. XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja. Prioritet dajemo lokalnim društvenim pokretima. neinstitucionaliziranim organizacijama. Podrška XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa usmjerenih na društvene promjene. Pogledajte web stranicu za više informacija. Kriteriji za naše šire područje: XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada. XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje.nl Web stranica: www.XminusY Naziv programa XminusY XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na marginama svojih društava. XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji doniraju novac Fondu. Ne postoji rok prijave za slanje aplikacija XminusY. Čitav svijet. XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju.nl/files/Eng%20-%20Application%20form. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti našu vlastitu političku poziciju i strategiju. Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora. 230 Natrag na sadržaj .nl/english Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. https://www.doc XminusY Solidarity fund De Wittenstraat 43-45
 1052 AL Amsterdam
 Nederlands Email: info@xminy.

Podržavamo partnere finansijski. Na osnovu poziva za projekte. rizično ponašanje. promicanje i širenje inovativnih pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja. Da bismo to uradili tražimo kompetentne. Obrazovanje i odgoj Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje obrazovne mogućnosti za djevojčice. Činimo sve napore kako bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni učinak. 231 Natrag na sadržaj . Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsk u predanost klijentima. Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. psihičko funkcioniranje. te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u školama. mentalno zdravlje. i gdje je to potrebno. kao i razvoj. Projekti prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti potencijalno pogođene djece. Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa skrbi. Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja. da je kvaliteta nastave poboljšana. Pogledajte stranicu za više informacija.UBS Optimus Foundation Naziv programa Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. životni vijek i zdravstvene troškove. Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne. područje rada Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. zaštitu i zdravlje obespravljene djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku. Zalažemo se za stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja. da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće potrebe. važno nam je da sve manje djece napušta školu prije vremena. Aktivno promičemo prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih sponzora. inovativne partnerske organizacije koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. Zaštita djece Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja. upravljanju i zaposlenicima. Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje zdravlja najugroženijih populacija u svijetu. dugotrajne posljedice na moždanu arhitekturu. Globalna zdravstvena istraživanja U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom. Međutim. Osim toga. socijalno funkcioniranje. validaciju. sa savjetima. Misija: Podržavamo razvoj. primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i strategije kontrole. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. vjersku ili etničku pripadnost.

inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje. i konkretni i mjerljivi rezultati. radi se na nedovoljno podržanim područjima. sveobuhvatna analiza dionika. rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation /applications_support. jedinstveni. zapadnim i industrijskim zemljama. zbog potrebe za djelovanjem u tim zemljama. transdisciplinarni.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pokazuje potencijal za skalabilnost. dugoročni angažman u zajednici nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete. holistički i integrirani pristup.O. dobro definirana. 232 Natrag na sadržaj .html UBS AG Bahnhofstr. projekti se uklapaju u naša prioritetna područja. izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira. jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi tekućih projekata. pokazuje potencijal za uticaj.ubs.Kriterij podobnosti "zaštita od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj hemisferi. http://www. jačanje kapaciteta. 45 P. usmjeren na najugroženije zajednice.ubs. Box CH-8098 Zurich Swityerland Tel: +41 44 234 1111 Web stranica: www.

United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD .grants. uključujući i BIH.razvoj demokratije. te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju. i . ovisi o vrsti poziva za projekte. s jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih tržišta. oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji. i pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter. Agency for International Development Ronald Reagan Building Washington.S. . Različita.grants. najčešće uključujući i organizacije civilnog društva.jsp Information Center U. USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara.usaid. Trošeći manje od pola postotka federalnog budžeta. poljoprivredu i trgovinu. USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte. Ovisno o vrsti poziva za projekte. Ova briga je obilježje SAD -a širom svijeta.gov/ba ili www.C. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.ekonomski rast. prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć. 233 Natrag na sadržaj . Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu.gov Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. tokom čitave godine.USAID) Naziv programa Agencija SAD za međunarodni razvoj SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za bolji život. USAID radi širom svijeta kako bi postigao ove ciljeve. www. Našim radom podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva američke inostrane politike kroz: .globalno zdravstvo. D. 20523-1000 USA Web stranica: www.gov/applicants/apply_for_grants.

Washington.usip. i promovira izgradnju mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i inostranstvu.org/grants-fellowships/annual-grant-competition United States Institute of Peace 1200 17th Street N. Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa dodatnim pitanjima. filmove. Tematska područja interesantna za USIP uključuju. Osim toga USIP podržava projekte prevencije. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode. . i . vještina i pristupa. trening ili obrazovne institucije. razvoj planova rada i obrazovanje. istraživačke.usip.religija i izgradnja mira. 20036 Tel: +1 202 457 1700 Faks: +1 202 429 6063 Web stranica: www. uključujući: javne i školske institucije.ekonomija i konflikti.socijalni. Jednom godišnje. radio programe i druge medije.C. Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom. programe obuke i dijaloga. www.000 USD do 120.000 USD. psihološki i fizički uticaj rata i konflikta. . D.medijaciju i rješenje konflikta.United States Institute of Peace (Američki institut za mir) Naziv programa 2010 Annual Grant Competition USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja.analizu i prevenciju konflikta. ali nisu ograničena na: .žene i djevojke u konfliktu i građenju mira.W.mediji i konflikt. upravljanja i rješenja konflikta. . Generalno donacija je u iznosu od 50. USIP podržava aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina.post-konfliktni mir i operacije stabilizacije. razvoj praktič arskih resursa i oruđa. Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena. biblioteke. Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine. 234 Natrag na sadržaj .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . . rok prijave je obično do početka oktobra/listopada. . identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi.

www. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih prava na terenu. regionalne i međunarodne organizacije. decembra/prosinca 2012. novi se očekuje krajem ove godine. 50. promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima. te finansira projekte koji za cilj imaju širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31.000 USD do 500. godine. pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i integritetu. osnaživanje civilnog društva uključujući osnaživanje žena.000 USD.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. uključujući Bosnu i Hercegovinu.UNDEF Naziv programa United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija) UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005. Čitav svijet. tako i onim u konsolidiranim demokratijama. UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije civilnog društva. godine kao United Nations General Trust Fund. 235 Natrag na sadržaj .org/democracyfund Direktorij donatora mart/ožujak 2013. UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih grupa u demokratskim procesima. na taj način prevodeći k oncept "demokratije" u praktična rješenja za ljude.un. obrazovanje o građanskim pravima i registraciji. kao i neovisna tijela. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva. sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta. kako bi se njihovi glasovi čuli.un. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju i širenju demokratije širom svijeta. kako onima u tranziciji.org/democracyfund/Applicants/applicants_materials. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva.

U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja.olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izraza i. Kako aplicirati? www. Veliki broj zemalja širom svijeta. i 17.) .UNESCO International Fund for Cultural Diversity Naziv programa International Fund for Cultural Diversity UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora. i . godine. Konvencije i srodnim operativnim smjernicama. (tj. godine. IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi: . i predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u članku 7 Konvencije iz 2005. Između 10. žene i druge društvene grupe. - - Kriterij podobnosti - - sve zemlje u razvoju članice Konvencije. prema potrebi.000 USD. regionalnom ili inter-regionalnom nivou. juna/lipnja 2012. koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva.poticali nastanak novih kulturnih industrija. ljudske resurse. međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. pod prijetnjom ili im je potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje. ojačali odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao menadžment. a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom. itd. NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 30.000 USD i 100. 236 Natrag na sadržaj . sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih situacija na svom području u skladu s člancima 8.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija ili jačanje postojećih.ojačali postojeću kulturnu industriju.

Kontakt UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo civilnih poslova Trg BiH 1 71. jelena.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 492 552 (SG). 237 Natrag na sadržaj .mcp.gov.gov.ba Web stranica: www.gov.ba (SG).vukovic@mcp. +387 33 492 598 Faks: +387 33 492 632 Email : biljana.camur@mcp.

sprovođenje neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima.b. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva registrirane u BiH. UNDP-ove programske aktivnosti su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih skupina.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte.undp. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. građanima dostojanstven život. kao i promjenu fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj. u skladu sa pozivima za projekte. te povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva. U svojim nastojanjima da omogući bh. reformu sudstva. Zmaja od Bosne b. Kroz svoje aktivnosti i pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju. godine pomaže BiH da što učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. 238 Natrag na sadržaj . 71. podršku svjedocima. te unutar zajednice donatora.000 Sarajevo Tel: +387 33 239 400 Faks: +387 33 552 330 Email: registry@undp. bez obzira na spol. p omaže u mobilizaciji sredstava. UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja. U svim našim aktivnostima. Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH.United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) Naziv programa UNDP program podrške Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala. UNDP u BiH od 1996. izgradnju lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta. Pogledajte web stranicu za više informacija. vjeru ili etničku pripadnost. te zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. pokazuju da očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva. suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze. Konsultacije sa Vladom. podstičemo izgradnju državnih kapaciteta.ba Web stranica: www. BiH.

UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) Naziv programa Grants Program Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16.ohchr. pravne ili socijalne usluge. Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture.: + 41 22 917 9315 Faks: + 41 22 917 9017 Email: unvfvt@ohchr. nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica.000 USD.org. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Onlineapplicationsystem.aspx) Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on -line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove.aspx Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na web stranici Fonda (www. psihološke.aspx Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis.org Web stranica: http://www. možete poslati email na sljedeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines. aprila/travnja 2012. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH – 1211 Geneva 10 Tel. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada. decembra/prosinca 1981.ohchr. Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona. Grantovi su do 20. Kriterij podobnosti http://www.ohchr. 239 Natrag na sadržaj . Ova pomoć može da ima oblik medicinske. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je otvoren do 1.

tr govina ljudima i ljudskim organima.aspx United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UNCFS) Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10. prisilni rad.000 USD. najgori oblici dječjeg rada.org Web stranica: www. a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryGrantCycle. 240 Natrag na sadržaj . humanitarne.ohchr. parlamenata ili administrativnih entiteta. političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive www. seksualno ropstvo.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryMainPage. kroz uspostavljene kanale pomoći. Rok prijave za ovu godinu je bio 31. Generalno se podržavaju projekti veličine do 15.aspx Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Aplikacije vlasti. Faks: (41 22) 928 90 50. prisilni i rani brak i prodaja žena. Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164 Email: SlaveryFund@ohchr. Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih organizacija. ali se u posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40.UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Naziv programa UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122. Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao što je klasično ropstvo. prodaja djece i djeca u oružanim sukobima. kao rezultat savremenih oblika ropstva. kmetstvo. podrška iz Fonda će se dati proširivanju. dužničko ropstvo. Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao savremeni oblici ropstva.000 USD.ohchr. maj/svibanj. ali obično će dobiti niži prioritet. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. pravne i finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena. kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi također se mogu kvalificirati za projekte podrške.

Fund for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. politikama ili zakonima koji promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni za implementaciju.000 USD. za jednu ili dvije godine. koja su bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:  Division for the Advancement of Women (DAW). politikama ili zakonima. UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu spola. Pritom. Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima. tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena. Ovaj fond je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i politika u konkretna postignuća na ženskim pravima. Glavne uloge UN Women su:  podrška među-vladinim tijelima. 241 Natrag na sadržaj .  International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW).  pomoć državama članicama za provedbu tih standarda. globalnih standarda i normi. Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko učešće na lokalnom ili državnom nivou. kao što su Commission on the Status of Women. Do stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a. Generalna skupština UN-a je napravila UN Women. uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka. okupljanjem resursa i mandata za bolje rezultate. pružanjem odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom. Vođen od strane UN Women u ime UN sistema. Fund for Gender Equality Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora nam ijenjena radu na značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda .  Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). u njihovim pripremama politika.  poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova. države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. UN Trust Fund to End Violence against Women Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine.  katalitički grantovi su između 100. Ovi grantovi podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o nacionalnim ili lokalnim planovima. UN Women spaja i gradi na osnovama uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda. i  United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).000 USD i 500.UN Women Naziv programa Programi podrške Jula/srpnja 2010. Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške :  implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5 miliona USD za period od dvije do četiri godine.

godine. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.  pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.org UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina UN House Zmaja od Bosne b. Čitav svijet. a vodi je UN Women u ime UN sistema.UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996. 242 Natrag na sadržaj . kao i drugim uslugama i podršci.  odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka. Kroz donacije se podržavaju:  strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo.  provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava.b. NY 10017 United States Tel: +1 212 906 6400 Faks: +1 212 906 6705 Web stranica: www.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 293 400 Faks: +387 33 552 330 Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i  angažman "novih" aktera i strateških grupa. Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte. i stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja. 71.  politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti. 304 East 45th Street 15th Floor New York. Pogledajte web stranicu za više informacija. Veličina donacije Ovisno o pozivu za projekte. UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama.unwomen.  osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za "nultu toleranciju".

i .org Web stranica: www. Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja.grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije. Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite.urgentactionfund. . iako opšti cilj ostaje unaprjeđenje ženskih ljudskih prava. lokalno ili globalno. zahtjevi za grant moraju da odgovaraju slj edećim kriterijima: . .org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) Naziv programa Global Rapid Response Grantmaking Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund .zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima. opšte programske aktivnosti. rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje.aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava. UAF ne dodjeljuje grantove za humanitarne akcije.org/index.000 USD.Održiv . CO 80303 USA Tel: +1 303 442 2388 Faks: +1 303 442 2370 Email: urgentact@urgentactionfund. Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF .urgentactionfund.Podržan . Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.odgovor na oružani sukob. dugoročne projekte ili učešće na konferencijama.UAF) obezbjeđuje pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svijetu. Fond za hitne akcije dodjeljuje grantove u tri kategorije: .situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna. Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant.zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana. Tokom čitave godine.Afrika. 243 Natrag na sadržaj . Maksimalan iznos je 5.php?id=68 Urgent Action Fund 3100 Arapahoe Ave. UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci. Suite 201 Boulder. . Nezavisno od kategorije. . www.Nepredviđen i vremenski hitan .Strateški .

Bosna i Hercegovina. 2. Opšti kriterij podobnosti je članstvo aplikanta (organizacije civilnog društva) u Mreži pravde u BiH. Finansiranje projekata OCD je moguće u okviru trećeg cilja (povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona). odgovornost i učinkovitost pravosuđa.50.ba Web stranica: www. 30.000 .000 KM (podložno promjenama). 2: Bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde usmjeren prema pridruživanju EU. Poslovna zgrada Unioninvest-a.ba. 244 Natrag na sadržaj . Zagovaračke inicijative u vezi sa prijedlozima za izmjenu politika sektora pravde i zakonodavne reforme koje će ojačati vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.usaidjsdp. Aplikacije moraju biti u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje projekata. Primjer aktivnosti za koje je moguće aplicirati za finansiranje: 1. Detaljni kriteriji podobnosti su specificirani u svakom Pozivu za dostavljanje aplikacija.usaidjsdp.USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II) Naziv programa Program grantova 1: Pojačana neovisnost. 3: Povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona. Zagovaračke inicijative za implementaciju politika i pravnih propisa ključnih za sektor pravde. Za više informacija vidi www. 5 sprat Grbavička 4 71000 Sarajevo Tel: +387 33 219 688 Email: dztrbic@usaidjsdp. Pozivi za dostavljanje projekata se objavljuju jednom godišnje. Tačni rokovi za prijave su specificirani u svakom pozivu (najmanje 30 dana od dana raspisivanja Poziva).

asp The Virginia Gildersleeve International Fund. 245 Natrag na sadržaj . i organizacije kojima upravljaju žene.Y. Inc. New York.org Web stranica: www. Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama.vgif3. 11 Broadway. www. ženska ljudska prava.vgif. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.500 USD..S.Virginia Gildersleeve International Fund Naziv programa Opšti ciljevi Grant Program Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u razvoju. Suite 510. zdravlje i nutritivnu podršku.org/projects2tier/index. godine. N.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.A. treninge opismenjavanja i liderstva. Novi poziv za prijave će biti otvoren početkom maja/svibnja 2013. U. Do 7. odgojno-obrazovne seminare i radionice. VGIF podržava: razvoj zajednica. 10004 Email: vgif@vgif.

Čitav svijet.virtualfoundation. 246 Natrag na sadržaj .org/whatis Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www.virtualfoundation. i povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.org/whatis/ Email: cschmidt@ecologia. Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih kategorija: životna okolina. ljudsko zdravlje. 100 USD do 5. izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti. www. ljudskog zdravlja i održivog razvoja. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren poziv za projekte. NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline.000 USD.Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Virtual Foundation Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama.

te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV filmova!) sa južne hemisfere (Afrika.Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti dobijeno prije podnošenja zahtjeva). Postoje dvije vrste finansijske podrške: . Latinska Amerika i Azija) i iz istočne Evrope (osim članica EU).Visions sud est Naziv programa Visions sud est Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film Baden i Fribourg Film Festival. Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta. www. Afrike.Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta. Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15.000 franaka za post-produkciju. Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50.ch Web stranica: www.ch Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ch/?formular Visions sud est secretariat Limmatauweg 9 CH-5408 Ennetbaden Switzerland Email: info@visionssudest. osim u posebnim okolnostima. On podržava filmske produkcije iz Azije. u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation).000 švicarskih franaka za proizvodnju ili najviše 20. na lokalnom ili regionalnom jeziku. Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske industrije u zemlji porijekla proizvodnje. Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za Švicarsku.000 franaka za post-produkciju.visionssudest. . Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u tim zemljama i. Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj. oktobar/listopad. i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih filmova za kina. 247 Natrag na sadržaj . Zadnji rok u 2012. Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u Evropi. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.visionssudest. godini je 24.

200. i .jp/index_l.000 KM).javno zdravstvo.pomoć aktivnostima za deminiranje.bosnia. udruženjima povratnika.net.socijalna zaštita. lokalne organizacije u zajednici. Ambasada Japana provjerava cilj. . U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. institucije vlasti na lokalnom nivou. Po primitku aplikacije. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projektu. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini Bistrik 9.ruralni razvoj. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte. 71000. Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se baziraju na humanitarnim potrebama. Unutar GAGP maksimalan iznos raspolo živih sredstava je 10 miliona JPY (priblizno 60. Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i međunarodnom nivou.go. Međutim. trošak i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. kao i one koji stvaraju bolje okruženje. osnovne ili srednje škole. .html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante. Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte. odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju.Vlada Japana Naziv programa Grass Roots Projects (GAGP) GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno stanovništvu.emb-japan.000 EUR ili 1. za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu iznosi do 100 miliona JPY (približno 600. Sarajevo Tel: +387 33 277 500 Faks: +387 33 209 583 Email: japanbih@bih. U Bosni i Hercegovini većina projekata k oji su implementirani unutar GAP-a spada u slijedeće kategorije: . domovi zdravlja).000 EUR ili 120. 248 Natrag na sadržaj . . udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode relativno male projekte.ba Web stranica: www.obrazovanje.000 KM) po projektu.

borba protiv nepravde.wgf. zaštiti građanskih sloboda. . Ciljevi: . septembru/rujnu i decembru/prosincu. Suite 250 Washington. i štite od korporativnih zloupotreba.održivi nivoi ljudskog stanovništva.org Web stranica: www. NW. Prosječna veličina donacije je 50. .pravda. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav život. 249 Natrag na sadržaj . Većinom SAD.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. junu/lipnju. Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku.jednaka pravda za sve.prirodni resursi. .efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa.građanski angažman.Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) Naziv programa Wallace Global Fund Programska područja: . kao i njihovih kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba.000 USD do 400. i .ženska ljudska prava.000 USD.mediji i liderstvo. Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana. i . sa većinom donacija od 2.progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru.wgf.org/grants Wallace Global Fund 1990 M Street. Kako aplicirati www. DC 20036 USA Tel +1 202 452 1530 Faks: +1 202 452 0922 Email: tkroll@wgf.000 USD. ali i čitav svijet. . Fond daje jedno i višegodišnje donacije.

Na osnovu poziva za projekte. Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte.Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim primanjima. UK Tel: +44 20 7611 8888 Faks: +44 20 7611 8545 Web stranica: www. a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u konačnici ubrzati znanstveni napredak.wellcome. Wellcome Trust Gibbs Building 215 Euston Road London NW1 2BE. Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja. .uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te osiguranje da imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla. . Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope. Pogledajte web stranicu za više informacija. UK Medical Research Council (MRC) i Department for International Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima. Wellcome Trust centri za istraživanja globalnog zdravlja : osigurati podršku za razvoj karijere istraživača na području javnog zdravstva i tropske medicine putem novih centara za istraživanje globalnog zdravlja.ac.Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi i životinja.Welcome Trust Naziv programa Welcome Trust Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i treninzima sa sljedećim ciljevima: .Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja. Također ćemo podržati javne programe angažmana za podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o svom uticaju u tim društvima. s posebnom pažnjom na glavne uzroke smrtnosti. 250 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija.

World Association for Christian Communication Naziv programa Opšti ciljevi World Association for Christian Communication WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja promovira komunikaciju za društvenu promjenu. godine. www. Poziv za projekte je otvoren do 3.waccglobal. Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su: prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama. Novi poziv se očekuje krajem maja/svibnja. septembra/rujna 2012. Aplicirati možete sa ukupnim budžetom do 30. nevladine organizacije ili druge lokalne grupe. Aplicirati mogu organizacije. i prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica.org Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Podržava projekte komunikacije prije svega u zemljama u razvoju. WACC ne prihvaća aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija. Razmotrićemo projekte do 15. prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o ruralnom siromaštvu.org/en/programmes/wacc-project-support-how-does-itwork. Toronto ON Canada M4C 4X7 Tel: +1 416 691 1999 Faks: +1 416 691 1997 WACC UK 71 Lambeth Walk.waccglobal.000 EUR. Čitav svijet.000 i 10.html WACC Canada 308 Main Street. 251 Natrag na sadržaj . Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8. uključujući crkve ili ustanove povezane sa crkvom.org Web stranica: www.000 EUR. prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi partner. London SE11 6DX Tel: +44 207 735 2877 Email: info@waccglobal.

Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa.uk/fund/new-genres-fund WorldView Rm 1. jasnog i revolucionarnog pripovijedanja. Grantovi u iznosu do 20. razvoj i pilote. povezivanje i razvoj publik e. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. kako od novih tako i etabliranih filmaša. Različita u okviru poziva za projekte. ovaj fond pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju nove publike.org. da provedu do tri mjeseca u istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju. UKAID/DFID.80 DEV UEA Norwich Norfolk NR4 7TJ United Kingdom Tel: +44 1603 593 362 Web stranica: http://worldview.uk/fund/multimedia-fund http://worldview. Projekat za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima.org. Grantovi multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske producente/multimedijalne novinare. kako u elektronskim medijima i multiplatformama. ali je do maksimalne vrijednosti od 10.cba. Iznos koji će se dodijeliti je različit. “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče.cba. tako i na međunarodnom nivou.000 funti su dostupni za istraživanje. Ovaj fond podržava razvoj izvornog.000 funti. 252 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.cba.WorldView Naziv programa WorldView grantovi WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association). Različit u okviru poziva za projekte.org. Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja. identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke. CBA/WorldView je podržan od UKaid iz Department for International Development. http://worldview.uk Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ovisno o odredištu i trajanju boravka. WorldView podržava proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta publici u Velikoj Britaniji. Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta. kako u Velikoj Britaniji tako i širom svijeta. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme.

uključujući: Committee for Research and Exploration. Kako aplicirati? Kontakt www. 253 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.000 USD. Tokom čitave godine. Kriterij podobnosti Osobe koje imaju između 18 i 25 godina.nationalgeographic.com/field/grants-programs/yeg-application Direktorij donatora mart/ožujak 2013. The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu pokriveni drugim finansiranjem. Pogledajte web stranicu za više informacija. Expeditions Council i Conservation Trust.Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) Naziv programa Donacije za mlade istraživače Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina da rade na istraživanjima.000 USD i 5. očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic -a. Između 2.

razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima. Evropsko građanstvo Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je programa Mladi u akciji. etničkih i religijskih pozadina. Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata. Program Mladi u akciji je program za sve. socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa posebnim potrebama. i . 1. Kulturna različitost Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije su prioriteti programa Mladi u akciji. Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim mogućnostima u programu Mladi u akciji. . • veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja. 4.podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja. Facilitirajući zajedničke aktivnosti mladih ljudi različitih kulturnih. 3. Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne prioritete programa Mladi u akciji. Osim stalnih prioriteta u 2010. identifikovane u rezoluciji Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih: • povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica. godini prioriteti su: Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o e vropskim temama. Uključivanje mladih sa manje mogućnosti Važan prioritet Evropske komisije je da omogući m ladima sa manjim mogućnostima pristup programu Mladi u akciji.doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za mlade. Program Mladi u akcij i posebno se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu. Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju tih projekata. 254 Natrag na sadržaj . Učešće mladih u društvu Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom životu. te ih uključiti u rasprave o izgradnji budućnosti Evropske Unije 2.promovisanje aktivnog građanstva mladih. posebno o evropskom građanstvu. program ima za cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi.Youth in Action (Mladi u akciji) Naziv programa Mladi u akciji Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su: .promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih. Radne metode interkulturnog učenja treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim osnovama. • povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije. ovo znači da mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu s vjesni svojih interkulturnih dimenzija i kompetencija. te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama. . . Omladinske grupe i organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti uključivanje specifičnih ciljnih grupa. posebno sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu aktivni građani. U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima.

poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez invaliditeta.htm http://ec. Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja nezaposlenosti mladih.000 Tuzla Bosna i Hercegovina Telefon: +387 35 257 097 Faks: +387 35 257 474 Email: ipak@ipak-mgb.eu/youth/index_en.europa.ec.eu/youth/funding/2012/index_en.ba Web stranica: www. Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti.eu/youth/youth/doc152_en. migracije. (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih. Milenijski ciljevi razvoja). načina izlaska iz i o posljedicama siromaštva. kao što su one utemeljene na spolu. projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika diskriminacije.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem društvu. bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji.europa.ipak-mgb. vjerskim. Rok za prijave Geografsko područje podrške http://eacea.  Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih izazova (kao što su održivi razvoj. obratite pažnju na specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča.htm Amir Hasanović Udruženje IPAK-MGB Patriotske lige 10 75. Veličina donacije Različita. invalidnosti ili etničkim. http://ec. U tom kontekstu posebna pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje: (a) mladih s invaliditetom. svijet. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno.php BiH.  Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih mladih u društvu. jezičnim ili migrantskim osnovama. kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i predanost aktuelnim temama. te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih nezaposlenih ljudi u društvu. 255 Natrag na sadržaj . Evropa. vjerskih ili jezičnih manjina. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom svijetu. kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje mogućnosti. klimatske promjene. Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču.europa. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i marginalizacije.

000 EUR. Kao 1%CLUB. Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?  Projekat se implementira u zemlji u razvoju (na osnovu DAC liste).  Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom.  Kada se projekat implementira. školovanje ili istraživanje. a budžet projekta nije veći od 5. Dobro je za znati prije početka! Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove.  Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje finansiranja za studiranje. i ima jasan projektni rezultat: 1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova. pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici.  Projekat je mali. 256 Natrag na sadržaj . Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr. LinkedIn). Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF). i/ili videa. Twitter.  Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB. novcem i znanjem širom svijeta.  Projekat jedinstven poduhvat. izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli ekspertizu. školom ili kompanijom ili je član/ica Earth Charter Youth Network.  Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja.1%CLUB 1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima. Ovo može biti urađeno kroz postove na web stranici. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat. fotografije. Ako imate dodatnih pitanja contact us.com/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Više informacija: http://onepercentclub. mi nudimo platformu gdje možete predstaviti svoj projekat. Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima. jasan i konkretan. ograničen vremenom i resursima. Facebook.  Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života zainteresiranih strana. veći uspjeh možete postići. Vi ga činite uspješnim! Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat aktivnog učešća pokretača projekta.

Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva na lokalnoj i nacionalnoj razini. godine. odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva. Međutim. 3. Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA regionu. izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini. koja se sastoji od tri nivoa podrške: 1. tako i u Evropskoj uniji. Novi zakoni moraju biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini. trebaju osigurati da društvo provodi potrebne promjene. 257 Natrag na sadržaj . i 18. . kako na zapadnom Balkanu i Turskoj. CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i dijalogu. uspostavljanje novih mreža. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos provedbi CSF-a. Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske unije za razmjenu iskustava. novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. . već se moraju provoditi i u društvima novih država članica. . Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-society-facility/index_en. I građani/ke na individualnoj razini.Civil Society Facility Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju. što može dovesti do prenosa znanja. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u EU. kao i transnacionalne inovativne projekte. Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu. “People 2 People” projekti posjeta.Povećanje ukupnih kapaciteta. No. Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini.com/site/ipa128286 i http://ec. Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo da moraju biti prihvaćene. Svha programa je: . Uloga civilnog društva u tom pogledu je ključna. CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža. novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i njihova implementacija mora biti praćena.Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u Evropskoj uniji. znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija civilnog društva. aprila/travnja 2008.google. Link za više informacija: https://sites. kako bi evropsko pristupanje uspjelo. razvijena je cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF). poticanjem prijateljske “okoline” i kulture za civilno društvo. što zahtjeva adaptaciju. ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama.Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu.Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima. ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini. kao i aktivnosti koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva.htm Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 2.europa.

Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju kulturnu raznolikost i ljudska prava. mlade i manjine. Specifičnije. a cilj mu je jačanje demokratije. s posebnim naglaskom na ženska prava. Ovi ciljevi će se postići putem zajedničkih procesa učenja i održivih mreža između aktera na području kulture. međutim. Kosova. agencije privatnog sektora ili drugi profesionalni akteri. . . Bosne i Hercegovine. program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više sljedećih ciljeva: . Bjelorusije. fondacije. Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji rade na promicanju temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava. medija i srodnih sektora. medija i srodnih sektora u Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku. Gruzije. osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava. Moldavije. Prioritet će se dati inicijativama koje se odvijaju u programskim zemljama i regionalnim suradnjama. pravedan i održivi razvoj. Privatne osobe ne mogu podnijeti zahtjev za finansiranje u okviru programa. djecu. Zemlje u kojima se program implementira Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dostupan za suradničke inicijative između Švedske i Albanije. agencije javnog sektora. Srbije i Ukrajine. . Ciljna grupa Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i osobe koje kreiraju javna mišljenja na području kulture. Aplikacija. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći kako bi se postigli programski ciljevi. predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih oblika komunikacije. U okviru projekata uvijek je švedski partner taj koji je formalno odgovoran za primjenu i pravno odgovorna vis-a-vis Swedish Institute. Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti karakterizira nedostatak poštovanja ljudskih prava i sloboda. Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj ili u jednoj ili više programskih zemalja. SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju potencijal za širu diseminaciju i koji će pomoći da oblikuju mišljenje i potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave. Trajanje projekta Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dio švedske reforme suradnje okvirnog programa za region. Kvalificirani aplikanti Aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva. može biti zajednički napisana od strane obje stranke/partnera.Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja novih arena i oblika komunikacije. Creative Force stavlja poseban fokus na žene. Ciljevi programa Creative Force Eastern Europe and Western Balkans za cilj ima promicanje slobode govora i razvoj demokratskih struktura.Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i održivost mreža aktera koji koriste kulturu i druge kreativne alate za promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima.Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći pristup sredstvima kulturnog i umjetničkog izražavanja. te bolji odnosi s EU i poznavanje i prihvatanje njenih temeljnih vrijednosti. 258 Natrag na sadržaj .

Postoje dvije vrste finansiranja . Sva pitanja o Creative Force Eastern Europe and Western Balkans Program molimo pošaljite Judith Black +46 8453 78 52 i +46 8453 7852 Web stranica: http://www. .Finansiranje za suradničke projekte je dostupno u iznosima od SEK 100.000 − SEK 300. Maksimalna iznos na koji se može aplicirati je SEK 100. razmjene eksperata i planirana putovanja. 259 Natrag na sadržaj .com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Current-affairs/News/CreativeForce-Eastern-Europe-and-Western-Balkans-sys/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans podržava projekte sa maksimalnim trajanjem od 12 mjeseci od datuma apliciranja.000.swedenabroad.Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete.

Mađarske. Bosne i Hercegovine. Njihov cilj je omogućiti i unaprijediti interkulturalni dijalog i suradnju mladih ljudi i stvoriti kontinuiranu mrežu zajedničkog znanja. Srbije. Više informacija može se dobiti na službenim stranicama. godine.Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe “Ja i drugi: otkrivanje ranolikosti oko i u meni” je tema ovogodišnjeg poziva Academy of Central European Schools. Crne Gore. vjeroispovijesti. Hrvatske. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. aprila/travnja 2013. Moldavije. spola i seksualne orijentacije žive zajedno i trebaju biti tretirani jednako. Rumunije. Kosova. te dodatnih 200 EUR školi koja koordinira aktivnosti). Slovačke i Slovenije se pozivaju da nađu partnere i apliciraju. Austrije. Češke. Bugarske. Kako aplicirati Projekti partnerskih škola trebaju biti predani korištenjem online aplikacione forme do 30. Nagrađeni projekti su podržani za obavljanje svojih prekograničnih partnerskih projekata s podrškom (1. Škole iz 15 zemalja su pozvane da sudjeluju u jednoj od najvećih međunarodnih mreža škola. 260 Natrag na sadržaj . U današnjem društvu raznolikost je norma. Kvalificiranost Škole iz Albanije.600 EUR po partnerskoj učesničkoj školi. a ne više iznimka: ljudi različitih nacionalnosti. kao i sa dodatnim strukturama za podršku poput međunarodnih događaja i online alata. Grantovi Međunarodni odbor za selekciju ocjenjuje i nagrađuje najbolje prijedloge projekata. Makedonije. uzajamnog učenja i inovacija. dobi. Škole i posebno školski projekti mogu ponuditi mogućnost za interakciju s ljudima iz različitih sredina i učenje jedni od drugih.

godine. prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije. postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se p rogram Evropa za građane produžiti u perspektivi 2013-2020. kako bi se podržali njihovi napori na putu ka e vropskim integracijama. između ostalih. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane. godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane.kroz aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana. zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Zajednice. prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalni organi vlasti. Učešće Bosne i Hercegovine u programim a Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema Evropska komisija. kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije. te unapređenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja među građanima. nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti. godine. Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane. Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR. 20. Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces evropskih integracija. Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice. te sa tim u vezi unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima. godine. Do kraja 2012. Bosni i Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju. Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška. ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane. razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji. Program “Evropa za građane” Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima E vropske unije. učestvuju i Hrvatska. Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu .kroz aktivnosti podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje . koji je potpisan u oktobru 2004. odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine. Program podržava jačanje e vropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima. grupama građana.Evropa za građane Programi Evropske unije Programi Evropske unije. Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. aktivno civilno društvo u Evropi . 261 Natrag na sadržaj . Također. Albanija i Makedonija. a na snazi je od januara 2007.aktivnosti koje se odnose na odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma. jula 2012. U Programu pored zemalja članica EU.

Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju projektnih prijedloga.europa.2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). održavanje redovnih kontakat sa Kontakt tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu “Evropa za građane”. dodjeljuje finansijska sredstva i prati realizaciju projekata. neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu. već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i evropskih gradova. 262 Natrag na sadržaj . dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti. Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu. Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje funkcioniraju postojeća. Za provođenje Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje.php. a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta u narednim godinama). Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”. informacija. Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta. ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata.000 EUR. ali na prijavnom obrascu kao nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti. dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije.ec. a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog programa. Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila programu Evropa za građane. praksi i iskustava. odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 . Koristi od ulaska u program “Evropa za građane” Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija. a za program “Evropa za građane” radi se o relativno malom iznosu. održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom. audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u Briselu.1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1.(do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru: Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pružanje podrške aplikantima. koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom. Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke. Otvoreni poziv “Evropa za građane” Kao što ste obaviješteni. godinu procijenjen je na 15.Provođenje programa “Evropa za građane” Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikac ije Evropske komisije.Podmjera 1. nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje.eu/citizenship/index_en. Plaćanje ulazne karte Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u Programu. Dio sredstava moguće je pokriti iz Instrum enta predpristupne pomoći (IPA) . Javni pozivi za apliciranje se mogu naći na http://eacea. Ove podmjere su rezervisane za lokalne organe vlasti. sportskom i ekonomskom planu Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i Evropske unije razmjenjivanjem iskustava.

konferencije.1): sastanci. radionice.europa. Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta.eu/citizenship/index_en.). uključiti širok spektar različitih profila uče snika (studenti. Aktivnosti: sastanci.000-25. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice Programa (najmanje 1 članica EU). izgradnji evropskog identiteta. poenta je prenošenje iskustava i učenje od partnera. srednjoškolci. 263 Natrag na sadržaj .ec. Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. odnosno vidljivost tih rezultata. itd. penzioneri. kulturna i s portska događanja. Napomena i savjet: Nema predfinansiranja .Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete dobiti nakon završetka projekta.2 Mreže bratimljenih gradova Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene dobrih praksi. Veoma je bitan i rezultat projekta. Dio učesnika mora biti i od strane partnera iz EU. grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama. Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom obrascu koji ćete preuzeti sa zvanične stranice nakon objave poziva http://eacea. odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja. Podnositelj projekta: samo općina ili grad. radionice. Aktivnosti (kao i u 1.1 Bratimljenje gradova Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanj a međusobne saradnje i razumijevanja među građanima. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! Mjera 1. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera.php. Uslov: najmanje 1 partner iz EU! Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan. Veoma je bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta. paziti na gender balans. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. seminari. seminari. konferencije. itd. U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih organa vlasti). a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji. Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta. Također. itd. odnosno vidljivost tih rezultata. Veoma je bitan i rezultat projekta.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. kulturna i sportska događanja itd. Podnositelj projekta: općina. savjet je da vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu! Iznos: 5.Mjera 1.

14.) i sve promjene su ugrađene u prezentaciju. 4. Također. brošure.pdf ispunite aplikacijski obrazac. koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na ad resu koja se nalazi na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je samo na prve dvije stranice. zato budite oprezni. Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa ugovora. Preuzmite aplikacijski obrazac i uz pomoć vodiča http://eacea. Podmjere 1. e. Preuzmite Programski vodič. te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se p rijavljujete u narednom javnom pozivu (Mjera 1.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v ersion_1. a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja.pdf.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati ispunjavanje aplikacije. f. neki rokovi. knjige) za što dobijate posebna sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu.php i pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i slijedite korake koji se od vas traže. znači aplikacijski obrazac se podnosi tako da nako n sto ga ispunite na svom računaru i kliknete SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i šalje Vaš aplikacijski obrazac. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera. NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet.2) 2. NAPOMENA: Za sve detalje.2 također možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD.europa.europa. prema tabeli koja se nalazi u obrascu.1 i 1.događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom događanju. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu. 3. možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! U nastavku još par savjeta: Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane: 1.000 – 150. ciljeve. komunikacija. sastanci. NAPOMENA: a. itd.2). film. g.ec.europa. smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ http://eacea.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en. koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca str. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea.ec. Iznos podrške: 10. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b.eu/LexUriServ/LexUriServ. U Mjeri 1. Ne morate biti konektovani na Internet da bi ispunjavali obrazac.1 ili Mjera 1. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.eu/citizenship/index_en. itd. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti! 5. Dugme „Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d. Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu koju ste napisali u obrascu.ec. obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj. Nakon što ste 100 % sigurni da ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti čiji obrazac možete preuzeti sa stranice. opise. dobivate i sredstva za troškove koordinacije (saradnje na projektu sa partnerima. 264 Natrag na sadržaj . ovaj programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi.) što se isto izračunava ovisno o broju partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu. Budžet: Također. po sistemu paušalnih iznosa. ali u svakom slučaju pogledajte http://eurlex.europa.

pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje http://eacea. 1 71000 Sarajevo Tel: +387 33 281 551 Faks: +387 33 201 794 Web stranica: www.gov. Goran KUČERA Stručni saradnik Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Sektor za civilno društvo Trg BIH br. Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.pdf. 265 Natrag na sadržaj .mpr.ec. kako bi imali uvid u broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine. ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije toliko komplikovano. mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u koracima objašnjeno šta sve treba da radite. MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju.eu/about/documents/fik_1202.Također.europa. Također.

nije duži od 18 mjeseci.000 USD. trenera.Ne koriste se za infrastrukturne troškove koji nisu samoodrživi nakon isteka sredstava. U razmatranje će se uzimati samo aplikacije podnešene elektronskim putem. .Budžet ne smije uključivati poreze.000 USD.). .Detaljni budžet bi trebao biti izražen u USD.Troškovi nastali prije početka projekta se neće nadoknađivati. računovođu.Ne koriste se za finansiranje humanitarnih akcija ili pomoći. a u svrhu aktivnog učešća u javnom životu.Fond za podršku učešću žena u politici Ambasada SAD koja djeluje kroz Ured za odnose sa javnošću objavljuje poziv za projekte koji će se finansirati iz Fonda za podršku jačanju žena. liderstvo.Ne koriste se za pružanje direktnih socijalnih usluga stanovništvu. .gov. nepristrasna izborna edukacija i javne informacije su dozvoljeni troškovi. trening žena političarki i žena iz nevladinog sektora.Ne koriste se za pristrasne političke aktivnosti.se pošalje na e-mail adresu: womenBiH@state. sljedeće teme: razvoj kapaciteta žena da bi mogle učestvovati u političkim procesima.Alkohol ili bilo koji drugi oblik zabave su nedozvoljeni troškovi. . medijsku prezentaciju. . Projektni prijedlozi koji zadovoljavaju osnovne kriterije će se uzeti u razmatranje na sastanku Komisije za osnaživanje žena.Ne bi se trebali koristiti za troškove nastale van teritorije BiH. Ukoliko se ovi troškovi ne mogu pokriti na drugačiji način onda bi trebalo da su jasno izraženi i naglašeni i ne bi trebali prelaziti 10% ukup ne vrijednosti dodijeljenog granta. savjetnika. 266 Natrag na sadržaj . jasno formulisanim ciljevima i ciljnim grupama. predizborne aktivnosti. sa maksimalnim iznosom od 80. Aplikanti moraju pokazati da su radili na sličnim projektima sa učesnicima iz cijele BiH.imaju sve potrebne informacije u standardnoj aplikacionoj formi (Izjava ko jom se tačno identificira problem kojim će se projekat baviti. željeni razultati i kako će se projekat vrednovati – ocijeniti). . . Svaka organizacija može podnijeti jedan projektni prijedlog.su na engleskom jeziku. Smjernice za budžet: . kupovina dobara ili usluga u drugim zemljama. U pripremi vaše aplikacije molimo vas da budete svjesni činjenice da možda nećete odmah znati da li vam je grant Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . ukratko o projektu. Prijedlog projekta ne smije premašiti 80. Prijedlozi projekata će se procijeniti prema temi projekta. . koncept gender jednakosti. Grantovi za osnaživanje žena: . dodatni i drugi administrativni troškovi bi trebali biti vezani za određene aktivnosti i ne bi trebali prelaziti 40% ukupne vrijednosti dodijeljenog granta. Rok za podnošenje prijava Uredu za odnose sa javnošću je 31. BiH politički sistem. zagovaranje. uključujući (ali ne ograničavajući) mentorstvo. . komercijalne projekte ili kampanje za prikupljanje sredstava. Međutim. ali nisu ograničeni na. .Troškovi implementacije projekta (plate. Organizacije koje su već dobile grant od ovog programa i nisu završile svoje projekte ne mogu aplicirati dok ne podnesu finalni izvještaj. nadoknade za projekt menadžera. .ne prelaze šest stranica sa detaljnim budžetom. Ovaj fond podržava velike grantove koji služe za povećanje učešća žena u politici. održivosti projekta i mogućnosti da organizacija koja je aplicirala za projekat implementira ciljeve projekta. ugovarača.Sredstva ne bi trebala da se koriste za hranu. itd. Neki od mogućih projekata mogu uključivati. opis projekta uključujući aktivnosti. godine Projektni prijedlozi trebaju da: . mart/ožujak 2013. pregovaranje. projekt asistenta. . kao što su putovanja na međunarodne konferencije.

gov/support-womans-empowerment. godine.odobren ili ne. NVO-i i nezavisni mediji koji se nalaze u BiH i pravno su registrovani mogu aplicirati na ovaj poziv. Rok za podnošenje prijava je 31.gov kako bi vam poslali standardnu aplikacionu formu. Ako ste zainteresovani za podnošenje projektnog prijedloga u okviru ovog programa. proces odlučivanja traje najmanje dva mjeseca i dešava se u Vašingto nu. 267 Natrag na sadržaj .usembassy. Za više informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona: +387 33 704 344 ili putem faksa: +387 33 704 432. molimo vas da nam pošaljete vaše kontakt informacije na e-mail adresu: womenBiH@state.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mart/ožujak 2013. Više informacija na: http://sarajevo.

dok god za jasan cilj imaju pozitivan učinak projekta. očuvanjem divljih životinja.com i http://www. Tražimo projekte s jasnom dodatnom vrijednosti prema prirodi. 3. Rok prijave je 30. Zainteresirani smo za ekološke projekte koji se odnose na ove kategorije: 1.000 USD. i 6. restauracijom staništa. Divlje životinje. To znači da svaka faza projekta treba imati zaseban budžet od 75.000 USD. Budžet: A. a kroz svoje tehnologije daje tim projek atima bolje šanse da se finansiraju. Za više informacija pogledajte http://www. Ne postoji geografski ili taksonomski fokus.Greenvolved Greenvolved je objavio poziv za pre-prijedloge projekata (za predložene projekte zaštite životne okoline).com/Greenvolved Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prirodna bogatstva. Kratkoročni projekat treba biti sa budžetom od 75. botaničkim i sva drugim područjima. 268 Natrag na sadržaj .greenvolved. Obrazovanje.000-250. Sve discipline su kvalificirane. Svaki projekat koji koristi životnoj okolini će pregledan i uzet u obzir. 4. godine. Energija. Greenvolved je razvio novi i inovativan način promoviranja globalne svijesti o ekološkim projektima.000-500. To može biti povezano s uslugama ekosistema. 2. B. Tražimo ne-akademske projekte zaštite životne okoline s jasnom i izravnom dobrobiti za svoje stanovnike. Zagađenje. Imajte na umu da ove kategorije nisu isključive. Prirodna staništa.facebook. tako da projek at može biti povezan s više od kategorija. Također je moguće podnijeti projekte koji se implementiraju u više faza. zoološkim. 5. mart/ožujak 2013.

godine. a kada je to samo kozmetički. te istražiti načine na koje organizacije civilnog društva mogu koristiti podatke kao izazov vladinoj zloupotrebi eksproprijacije. . i .opensocietyfoundations. HRDI trenutno provodi istraživanje o temama na području ljudskih prava i transparentnosti/odgovornosti. HRDI je za početak odabrao ovu inicijativu na temu eksproprijacije i drugih metoda državne eksproprijacije nekretnina i stanova kroz deložacije i stambene odluke raspodjela. Otvoren je za aplikacije projekata novih partnera koji imaju sličnu svrhu i prioritete. Za više informacija: http://www. Kako je to područje u kojem se ljudska prava preklapaju s pitanjem intenzivnih građanskih interesa. gdje novi načini korištenja podataka mogu donijeti promjene. te za korištenje podataka na takav način da to može biti unakrsno. HRDI će raditi tokom čitave 2013. već i naučiti: . Kako se projekat bude razvijao očekujemo ne samo saznati više o zloupotrebi eksproprijacije i urbanizma.Human Rights Data Initiative Open Society Foundations Human Rights Data Initiative (HRDI) pomaže organizacije za ljudska prava da poboljšaju svoje sposobnosti kako bi podatke koje prikupljaju bilo moguće pretraživati i višekratno korisititi.org/grants/human-rights-data-initiative Direktorij donatora mart/ožujak 2013.koji podaci mogu stvoriti novi zamah u postojećem polju.kada podaci dizajnirani za zastupanje imaju uticaj. integrirano s novim analitičkim alatima i šireći ih kroz niz novih distribucijskih platformi. no to ne može biti garancija finansiranja projekta.kakvi podaci su potrebni kako bi privukli novu publiku na temu zagovaranja ljudskih prava. projekat će istražiti kako će ta eksploatacija uticati na niz prava. 269 Natrag na sadržaj .

1 69. BiH kao zemlja potencijalni kandidat trenutno prima podršku samo u okviru prve dvije komponente. međunarodne i posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU. IPA se sastoji od pet komponenti.6 102. godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje alokacije za 2007 . Uredbom Vijeća EU 1085/2006. IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama .1 110.9 5. Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:  Pomoć u tranziciji i razvoju institucija: namijenjena razvoju kapaciteta institucija. jula 2006.9 4. u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama . godine. Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga. godine ostvaren je značajan napredak u implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa. ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim programima. Srbijom i Crnom Gorom. BiH je potpisala Okvirni sporazum sa Komisijom Evropskih zajednica o pravilima saradnje u realizaciji finansijske pomoći EZ u okviru IPA-e. Ostale tri komponente su namijenjene isključivo zemljama kandidatima:  Regionalni razvoj: za finansiranje investicija i tehničke pomoći u vezi sa oblastima kao što su transport.2 * Indikativni iznosi u miliona EUR IPA komponenta II – Prekogranična saradnja U okviru druge komponente IPA-e . Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije / Odsjeka za prekograničnu saradnju.IPA Jadranski program. kao pomoć državama na putu ka članstvu EU. IPA će se realizovati u periodu 2007 . Nakon što su u 2008.8 83.  Razvoj ljudskih resursa: komponenta usmjerena na jačanje ljudskog kapitala i borbu protiv socijalne isključenosti i  Ruralni razvoj: komponenta namijenjena za pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku.1 74.Instrument predpristupne pomoći Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi.2013. CARDS i instrument za Tursku.prekogranične saradnja.8 89. 270 Natrag na sadržaj . koji je zam ijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE.7 izgradnji institucija Prekogranična saradnja 3. u 2009. jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17.0 108. kao i između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata i zemalja članica EU. SAPARD.4 5.5 UKUPNO 62.2 5.1 106. ISPA.kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. godine. godine za BiH odvojene su finansijska sredstva naznačena u tabeli: Komponenta 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* Pomoć u tranziciji i 58. Za implementaciju prve dvije komponente za period 2007 – 2012. Također. BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom . te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED).3 5. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Također. tokom 2009.8 100. životna sredina i ekonomski razvoj. godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za implementaciju u svim programima. (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE).6 104. i  Prekogranična saradnja: podržava saradnju na granicama između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata.

100.000 Hrvatska 1.000.000 2010* 700.000 1.000 1. godine. godine.000 2.000 1. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05. 271 Natrag na sadržaj .300. te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede. godi ne i bio je otvoren do oktobra 2009.000 700. Program je fokusir an na:  Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapr jeđuju fizička.000 2.000 2011* 700. društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.000 1. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74 aplikacije.000 Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa. Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH Godina BiH Srbija Ukupno 2007 2008 700. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 2.srb-bih.000.cbc-cro-bih.Dakle.000 1.100. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.800. gore navedeni programi obuhvataju:  Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata.000.000 1.000. IPA programi prekogranične saradnje sa susjednim zemljama Program prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH Godina 2007 2008 BiH 1.000.000 2.000.000 1. te povećanja socijalne kohezije programske oblasti.000 1.100.000 Opšti cilj programa je da podstakne stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava.000.  Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama i  Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima.000.800. Gore navedeni cilj ostvariti će se pomoću sljedećih prioriteta:  Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i  Prioritet 2: Bolji kvalitet života i socijalne kohezije.000 1.000.000.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 700.000 1.800. poslovna.000 1.000 1.000 Ukupno** 2.100. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.000.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 1. zaštite prirodne i životne sredine. decembra 2011.000. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 1.000.800.000 2010* 1. godine.net.000.000. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 103 aplikacije.000 2. decembra 2011. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 2011* 1.000.org. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000 1. godine. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.

te kod lokalnih i privatnih aktera. godine.239.sve zemlje učesnice spajaju sredstva 2011* 2. predviđeno je i uspostavljanje “info point” kancelarije koja će pružati neophodne informacije potencijalnim aplikantima iz BiH.000 500.000 500. treninga za potencijalne aplika nte) je dostupan na ovoj web stranici. jula.100.cbc. godine.000 Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti. u toku 2010.000 1.000 Crna Gora 600. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:  Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društ veno-ekonomskog okruženja za ljude.544 2.310. iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa.000 1. To znači da će ova kancelarija na licu mjesta vršiti kontrolu troškova napravljenih od strane BiH partnera u toku implementacije odobrenih projekata. zajednice i privrede programske oblasti Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000 1. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavlj en u julu 2009.100.100. godine. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 01.447. – 2009.000 600.000 1.000 Ukupno** 1.org. Raspored svih događaja (informativnih sesija.137 2.000 600.100. Za BiH alocirano je oko 6 miliona EUR za trogodišnji period 2007. kulturnih. socijalna i institucionalna saradnja. Foruma za traženje partnera.  Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika i  Prioritet 3: Dostupnost i mreže.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2010* 2011* 500. ekonomskih. u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kan celarije prvog nivoa kontrole troškova. Aplik acioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.bih-mne. januara 2009. Također. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme. Program je baziran na sljedećim prioritetima:  Prioritet 1: Ekonomska. IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama IPA Jadranski program prekogranične saradnje Godina 2007* 2008* 2009* 2010* IPA Jadranski program** 1. godine DEI će. U okviru ovoga poziva ukupno je zaprimljeno 280 projekata.546.Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore Godina 2007 2008 2009 BiH 500. prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama.adriaticipacbc.495 * indikativni iznosi. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 22. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.496. **integralni pristup . godine i bio je otvoren do oktobra 2009. 272 Natrag na sadržaj .100.000 600.000 2.000 600.425 Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja.000 500.org. Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond.

od kojih 1 uključuje partnera iz BiH koji će ugovor o grantu potpisati sa Delegacijom Evropske unije u BiH. ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo. go dine.020 406. Određena su četiri prioriteta:  Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije. U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata. koji uključuje 16 zemalja.080 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 460.202 2010* 495. U okviru ovog poziva ukupno su za finansiranje odobrena 52 projekta. stabilnost i konkurentnost regiona. Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja. 273 Natrag na sadržaj . godine. Program obuhvata 9 država članica EU i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u novembru 2009.Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes) Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) Godina SEE 2007 2008 453.406 2011* 541.000 Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta.714 Program Jugoistočna Evropa (SEE).713 EUR. od kojih 6 uključuju partnere iz BiH.000 2011* 130.  Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti i  Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana. Prioriteti ovog programa su:  Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo.  Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u februaru 2009.000 2010* 120. ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne. ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu. Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED) Godina MED ** 2007 2008 / 100.  Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 383.  Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti i  Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 100.

. Projekti finansirani kroz program ljudskih prava trebaju biti povezani s jednim ili više od sljedećih ciljeva SIM projekta: . bilo kroz razvoj i korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija ili kroz izvještavanje o temama koje spadaju u domen ljudskih prava. Internewsov Program jačanja nezavisnih medi ja u Bosni i Hercegovini (SIM) razmatraće projektne prijedloge koji se bave ljudskim pravima. Poziv je otvoren do 1. Niti jedan grant neće biti veći od 25. . Kraj konkursa: 1.Podrška razvoju sposobnosti građana i građanki da zahtijevaju odgovornost ljudi na vlasti.internews. maj 2013.Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” Ovaj poziv odnosi se isključivo na medije. mart 2013. Početak konkursa: 13. godine.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara i novinarki u cijeloj BiH . Link : http://www. .000 USD.000 USD.ba/konkurs/otvoren-poziv-za-dodjelu-grantova-iz-programa%E2%80%9Eljudska-prava%E2%80%9C Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 274 Natrag na sadržaj .Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. Prosječan iznos grantova: 10.000 – 15. građanima i građankama putem tradicionalnih i alternativnih izvora informacija. maja 2013.Plasiranje pouzdanih informacija bh.

LOD III projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva. da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima..undp. 2. te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.b. Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu dugoročnog planiranja. pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva.000 Sarajevo. Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o prednostima saradnji. a ujedno i sufinasijeri su jedinice lokalne samouprave. Projekt LOD III asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što većem razvoju zajednica. Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji. razmjenom znanja i promoviranjem najbolje prakse. a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Ciljevi LOD projekta: 1. grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanov ništvo.Jačanje lokalne demokratije Projekat Jačanje lokalne demokratije (Strengthening Local Democracy . Adresa projekta: Zmaja od Bosne b. te planiranje odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima. Projektni pristup LOD III projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva. Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces. BiH Web stranica za više informacija: www. Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/gradskih sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a. Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD -a. te putem transparentnog i konkurentskog procesa odabira partnera. 3. LOD III pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će vršiti nadzor nad projektima neophodim za lokalni razvoj. 71. Partneri na projektu.LOD) finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). 275 Natrag na sadržaj . Trenutno je u fazi implementacije LOD III. kao i općinsko učešće u samom finansiranju projekata.

godine IFCD je dao više od 3. kako bi se izgradili kapaciteti kulturnih preduzetnika. Važne informacije: .org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/call-for-funding-requests/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja.Međunarodne organizacije mogu slati svoje aplikacije izravno na UNESCO Sekretarijat prije roka 30. godine IFCD je objavio svoj četvrti po ziv za finansiranje projekata koji za cilj imaju poticati nastanak dinamičnog kulturnog sektora na nacionalnom i/ili lokalnom nivou.convention2005@unesco. juna/lipnja 2013.org Link za više informacija: http://www. Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su stranke iz 2005 . . Posebna pažnja u ovom četvrtom pozivu za projekte posvećena je jačanju kapaciteta kulturnih politika. odnosno jačanje postojećih.Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave 21. prvenstveno kroz aktivnosti koji omogućuju uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija. širenje. marta/ožujka 2013.5 miliona USD u finansiranju za 61 projekat u 40 zemalja u razvoju. Od 2010. distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima. juna/lipnja 2013. 276 Natrag na sadržaj .Nacionalni komiteti za UNESCO će proslijediti unaprijed odabrane projekata UNESCO komitetu za ocjenjivanje do 30. godine u ponoć po srednjoeuropskom vremenu. pokrivajući širok spektar područja od razvoja i provedbe kulturne politike. imaju pravo podnijeti zahtjev. kao i međunarodne nev ladine organizacije. . godine u ponoć po srednjoevropskom vremenu.unesco. proizvodnju. Kontakt: ifcd. mapirala kulturna industrija i stvorili novi poslovnih modeli kulturnih industrija.Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije trebaju konsultirati svoje nacionalne komisije za UNESCO za podnošenje roka na nacionalnom nivou. proizvodima i uslugama. shvaćena kao one politike dizajnirane da imaju izravan utjecaj na stvaranje.

Kozarska Dubica. Odžak. Tešanj. Srbac. Svi pozivi su otvoreni od 4. Prozor-Rama. Prijave za sve Omladinske banke se podnose isključivo online na ovoj web stranici. Doboj Jug. Kotor Varoš. 277 Natrag na sadržaj .821 KM. Prije podnošenja prijave pažljivo pročitajte Vodič za prijavu projekata i Poziv koji se za svaku pojedinačnu banku nalaze ispod. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Mrkonjić Grad. Fond Omladinskih banaka iznosi 477. Šipovo. mladi od 15 do 30 godina. Žepče. Gornji Vakuf-Uskoplje. Goražde. Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova. Modriča. Pelagićevo. Brod. Cazin. izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih. godine. Zvornik. Bosanski Petrovac. Vukosavlje. Usora. Bosanska Krupa. marta do 15. Zavidovići. Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 Opštinom/Općinom i Omladinskom bankom objavljuje pozive za prijedloge projekata mladih. Živinice. Kladanj. Šekovići.Omladinska banka BiH Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka. te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Petrovo. Lopare. a zajednički ga obezbjeđuju Fondacija Mozaik (iz sredstava USAID-a) i 31 partnerska Opština i Općina. Konjic. aprila 2013. Novi Travnik. Novi Grad. te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. Bugojno.

04. do 14h.Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III Općina Čapljina u suradnji sa razvojnim programom ujedinje nih naroda raspisuje: javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III koji financira Europska unija.capljina.ba/index. Javni poziv i dokumentaciju za podnošenje projektnog prijedloga možete pogledati i preuzeti sa web stranice http://www. 278 Natrag na sadržaj . ROK DO 08. 2013.php/natjecaji-i-oglasi/78-opcina-capljina-u-suradnji-sa-razvojnimprogramom-ujedinjenih-naroda-raspisuje Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

 Aplikanti koji su pozvani da podnesu projekat trebaju popuniti obrazac prijave i pripremiti detaljan budžet.opensocietyfoundations. itd. biblioteke. muzeji. godine Zemlje u kojima se daje podrška: Albanija.) koji rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. Crna Gora. ACP obično odgovara na upite u roku od dvije sedmice od dana primitka. kulturni centri. organizacije. Forma budžeta se može skinuti sa ACP web stranice. Program umjetnosti i kulture radi na povezivanju umjetnosti. kulture.) koje rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. biblioteke. Putem svoje podrške. Program nastoji potaknuti široko zasnovano kritičko razmišljanje i katalizirati društvenu akciju u dijelovima svijeta gdje su otvorena društva odsutna ili slaba. Kosovo. Makedonija. Konkretno. Hrvatska. program pruža podršku za projekte koji imaju za cilj promicanje kulturnog uključivanja Roma u srednjoj i istočnoj Evropi.org/grants/advancing-roma-inclusionthrough-arts-and-culture Direktorij donatora mart/ožujak 2013. registrirane dobrotvorne organizacije.  Bivši dobitnici grantova za umjetnost i kulturu Programa mogu aplicirati uz uslov da je završni izvještaj iz prethodnog perioda predočen i odobren. Open Society Foundation daje grantove za istraživanja u programu pod nazivom Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kulturu (Advancing Roma Inclusion Through Arts and Culture).  Pojedinci mogu aplicirati. organizacije. Slovenija i Ukrajina. Bosna i Hercegovina. Za više informacija pogledajte http://www. Bugarska. Rumunjska. Aplikacije mogu podnijeti neprofitne pravne osobe (nevladine i javne organizacije. Latvija. Češka. muzeji. Ako aplikant nije prihvatljiv dobiće objašnjenje razloga. Kvalificiranost:  Aplikacije mogu podnijeti neprofitni pravni entiteti (nevladine i javne organizacije. kulturni centri. Svrha pisma upita je ponuditi neposrednu povratnu informaciju aplikanta o tome da li je njihov projekt podoban za razmatranje pod kriterijima kvalificiranosti. a gdje su kulturna prava manjinskih skupina ugrožena. zajednice. itd. Proces apliciranja se sastoji iz dva koraka:  Svaki aplikant treba dostaviti Pismo upita koji se može skinuti sa ACP web stranice. Poljska. 279 Natrag na sadržaj . Srbija. Mađarska. Litva. Estonija. juli/srpanj 2013. zajednice. registrirane dobrotvorne organizacije. Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za podršku za umjetničke projekte i profesionalni razvoj.Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura Rok prijave: 31. ljudskih prava i društveno zastupanje. Slovačka.

diplo. Ambasada može podržati samo male projekte. Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog svijeta.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut. Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj. jer ako su druge lokalne inst itucije spremne dati svoj vlastiti doprinos onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat. u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu . Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama uz ritmove tehno muzike. Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica. Projektni partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac Ambasade utroši kako je dogovoreno. I 2013. Za velike projekte je Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor. rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR.sarajewo.diplo.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite.Podrška projektima iz kulture Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini. projektni partneri trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke. Do pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu dokumentaciju i originalne račune. i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy met al pozornica u Evropi. Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo. Projekte koji su već započeli Ambasada ne smije podržati. Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost. Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije.de Radujemo se vašim idejama! Link za više informacija: www. ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke. Nije nam samo stalo do toga da Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene. dobija međunarodne nagrade. Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos unapređenju njemačkog jezika. Kako možemo s astaviti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli! Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima uvijek samo jedan dio troškova. Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse. Možda i vaš projekat dođe u obzir? Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije. prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni. Nakon završetka projekta. 280 Natrag na sadržaj . želimo podržati interesantne i originalne projekte. ponekad sa samo nekoliko stotina KM. Fatih Akın. u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla.

do 14. 035/362 832. 281 Natrag na sadržaj .. obrazovanja. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. obrazovanje. Ideje trebaju biti usmjerene ka realizaciji aktivnosti iz oblasti: sport.Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla Mladi ste i želite napraviti pozitivne promjene u Tuzli. a Omladinska banka će vam omogućiti da vaše ideje postanu stvarnost. marta 2013.. aprila 2013. poziva mlade da predlože svoje ideje. umjetnosti zdravlja ili druge društvene sadržaje. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin) Vaša zajednica treba ideje mladih. ljudska prava.fondacijatz. zdravlje. muzika. Omladinska banka Tuzla daje maksimalni iznos granta do 800 KM po projektu koji primarno promoviraju aktivizam i volonterizam u zajednici. Prvi aplikacioni krug za projekte u 2013. infrastruktura. sporta. prevencija nasilja. umjetnost. u periodu od 4. Omladinska banka Tuzla. Matije Gupca 13. društveni život. program Fondacije tuzlanske zajednice. muzike. kultura. i naprave pozitivne promjene u svojoj zajednici na polju ekologije. koji imaju za cilj unaprijediti uslove života mladih u Tuzli.org ili direktno u kancelariji Fondacije tuzlanske (ul. "Mi podstičemo mlade da čine pozitivne promjene" Aplikacije i sve detaljnije informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici www. ekologija. otvoren je za sve formalne i neformalne grupe mladih u rasponu od 15 do 30 godina. volonterizam/aktivizam.

Sektor Finansija.Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga pro jekata za aktivnosti vezane za "Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene" finansiranih iz Programa predpristupne pomoći za 2012 godinu.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index. Sekcija Nabavki.cfm?do=publi.ba/Tenders. 282 Natrag na sadržaj . Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.europa. 71000 Sarajevo ili na web stranicama: https://webgate. mart/ožujak 2013.welcome i http://www. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Skenderija 3a. godine u 14:00 sati po lokalnom vremenu.aspx?lang=EN&cat=2 Rok za podnošenje projekata je 29.

odnosno dodatne vrijednosti finalnom proizvodu. koji finansiraju USAID i SIDA. 283 Natrag na sadržaj . povećanju zaposlenosti. Kvalifikovane proizvodne organizacije iz BiH mogu dostaviti svoje aplikacije najkasnije do 20.ba/razvojnifondgrantovi/poziv-za-dostavu-aplikacija/2013-2/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. je objavio Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja kroz povećanje uzgoja. Cilj Poziva je podrška održivom ekonomskom rastu.maja 2013. povećanom prihodu domaćinstava u Bosni i Hercegovini i povećanju potencijala za ispunjavanje standarda Evropske unije. unaprijeđenje prerade. te povećanje stepena prerade.godine.bosniafarma.Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja Projekat jačanja aktivnosti poljoprivrednog tržišta (FARMA). Javni poziv u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.

U fokusu fonda malih grantova projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade.000 KM do 50. FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge. Osnovni cilj grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala prodaja. turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH. projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5. Za sve dodatne informacije.aspx?id=310 *************************************************************************** FARMA projekat: Tokom trajanja projekta.000 KM do 35.ba/ba/news/news.ba/o-nama Direktorij donatora mart/ožujak 2013.bosniafarma.000 KM.Projekti FIRMA i FARMA FIRMA projekat: Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15.firmaproject. Link na web stranicu: www.000 KM. 284 Natrag na sadržaj .ba Link na web stranicu: www. investicije i zapošljavanje. uputite email na info@firmaproject.

UNITIC Toranj B/15.000 Sarajevo.po mogućnosti od 100 do 500 zaposlenih . kroz angažiranje stranih konsultanata za uvođenje najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal da postanu predvodnici na tržištu (EGP). imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment opredijeljen za dati projekt. reorganizacije. Kriteriji EGP-a za preduzeća kandidate . SBS ne radi s finansijskim institucijama. 71. 285 Natrag na sadržaj . inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema. marketing i finansije.SBS) pomaže preduzećima da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost kroz angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru specifičnog segmenta poslovanja (BAS) ili. brandinga.000 EUR) Formular za prijavu za BAS projekat Program za razvoj preduzeća (The Enterprise Growth Programme – EGP) pomaže preduzećima da uvedu organizacijske promjene i razviju nove poslovne vještine kroz realizaciju široke lepeze ciljeva za preduzeće i menadžment.Small Business Support u Bosni i Hercegovini Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support . Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services .da mogu platiti 10-50% od ukupne cijena koštanja projekta (u prosjeku je cijena EGP projekta 50.000 EUR. kao ni s preduzećima vojne proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave djalatnošću kockanja.shtml Direktorij donatora mart/ožujak 2013. vezanih za poslovanje. IT sistema.BAS) osigurava savjete u području analize tržišta. prodaju.da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele grantova (maksimalni grant 10.com Web stranica: http://www. Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su .com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian. Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i barem dvije godine neprekidno posluju. međutim razlikuje se od zemlje do zemlje) Pošaljite upit o EGP pomoći EBRD BAS Fra Anđela Zvizdovića. odnosno proizvode.promet do 50 miliona EUR . prodaje. Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 295 094 Faks: +387 33 295 069 Email: basbih@ebrd. upravljanja ljudskim resursima. pak.do 250 zaposlenih .ebrd.

Ovaj Projekat asistira organizacijama civilnog društva u prevladavanju ovih izazova.poboljšan imidž organizacija civilnog društva u javnosti. poznatom kao Proces stabilizacije i pridruživanja.povećan uticaj organizacija civilnog društva u demokratskim procesima donošenja odluka. . dobre uprave i vladavine prava. zastupajući širok dijapazon interesa i alternativnih gledišta u društvu. slabu koheziju unutar sektora.Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj EU integracije i civilno društvo Proširenje Evropske unije nastavlja da bude glavno sredstvo u osiguranju trajnog mira i stabilnosti. slab organizacioni kapacitet. Glavni instrument u širenju informacija i učenju jeste naš regionalni web portal sa linkovima koje upućuju na osam nacionalnih web stranica i regionalnu OCD bazu podataka. . Danas je ova strategija fokusirana na asistenciju zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU. Podrška organizacijama civilnog društva Ključni izazovi sa kojima se susreće sektor civilnog društva odnose se na ograničen uticaj u procesima donošenja odluka. jeste da poveća kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) i da ojača njihovu ulogu u okviru participativne demokratije. Za dodatne informacije posjetite našu internet stranicu: www.podignuta svijest javnosti o organizacijama civilnog društva. partnerstvo i širenje informacija kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. i . . Za sada su tri zemlje u regionu postigle status kandidata: Hrvatska. Ovaj pristup osiguraće visok nivo kvaliteta. primarno kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su treninzi. 286 Natrag na sadržaj . kao i lokalne savjetodavne grupe (LAG) sastavljene od predstavika civilnog društva.ojačan kapacitet organizacija civilnog društva u njihovom budućem djelovanju.TACSO . U ovom procesu. itd.ojačana saradnja i umrežavanje između organizacija civilnog društva unutar njih samih i između vanjskih zainteresovanih strana i organizacija civilnog društva. Za ovaj proces. savjetovanje.unaprijeđen kapacitet organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju usluga koje pružaju. dok su ostale zemlje potpisale Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju i stekle status potencijalnih kandidata. odgovornosti organizacija civilnog društva u pogledu obezbjeđivanju kvaliteta usluga koje pružaju i njihovoj uključenosti u aktuelne demokratske procese. snažno civilno društvo igra ključnu ulogu.tacso. . u svakoj zemlji uspostavljene su kancelarije tehničke podrške (TA deskovi).Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO . relevantnost i održivost rezultata. kao i aktivnosti umrežavanja kao što su događaji koji promoviraju početak projekta. Snažna i demokračnija uloga organizacija civilnog društva Glavni cilj Projekta. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska. Izgradnja kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj . nizak nivo aktivnosti na nivou zajednice i nedovoljna regionalna umreženost. učenje na daljinu. podučavanje. ljudskih prava. Organizacije civilnog društva potpomažu transformaciju društva promovirajući osnovne vrijednosti demokratije. (pogledajte sljedeću stranicu sa kontakt detaljima). One potpomažu neophodne reforme koje vode njihovu zemlju u EU i unapređuju živote građana.org Očekivani glavni rezulta Projekta . U cil ju realizacije ovoga.. razmjena iskustva. Drugi vidovi podrške organizacijama civilnog društva ogledaju se u jačanju njihove djelotvorne saradnje sa vladom i drugim zainteresovanim subjektima i facilitiranju u procesu učenja kako bi se nova znanja i vještine mogle primijeniti prilikom suočavanja sa novim izazovima. vlade i donatorske zajednice (pogledajte ‘Organizacija Projekta’). Projektne aktivnosti primarno su bazirane na potrebama OCD i njihovim prioritetima identificiranim u procjeni potreba koje je sačinila svaka pojedinačna zemlja uključena u Projekat. neophodno je stimulativno i prijateljsko okruženje u kojem egzistiraju organizacije civilnog društva. kao i rad na jačanju ukupnog imidža u javnosti.

000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 656 877 Email: info. TACSO Bosna i Hercegovina Kalesijska 14 71. Kosovo pod UNSCR 1244/99.tacso. Srbija i Turska. 287 Natrag na sadržaj . Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Bosna i Hercegovina. Crna Gora. Hrvatska.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www.Zemlje učesnice u Projektu: Albanija.ba@tacso.

do 31. Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije. USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od izdavanja APS-a.grants. regionalnim i drugim uredima) USAID-a. a očekujemo značajan broj prijava. Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07. januara/siječnja 2014. Pune aplikacije će biti zatražene nakon pregleda sažetaka prijedloga projekta. Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema.do Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Annual Program Statement (APS) za FY2013 Global Development Alliance poziva privatni sektor na uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja održivog uticaja razvojnih programa pomoći. resursi su ograničeni.USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa . Raniji sažeci prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju.poziv za prijedloge projekata 2013) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova. 288 Natrag na sadržaj . U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. APS se izdaje godišnje i otvoren je od dana objavljivanja u 2013.gov/search/basic. godine. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj. Međutim. unaprijeđenje odgovarajućih interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja.

289 Natrag na sadržaj . te proces podnošenja aplikacije i proces evaluacije.USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je objavila poziv za projekte kojim poziva aplikacije lokalnih bh.grants.850. godine Natrag na sadržaj Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kvalificirane lokalne bh. nevladinih organizacija da implementiraju program pod nazivom Projekat održivosti civilnog društva (CSSP) u Bosni i Hercegovini. te će odrediti rezultat nivo finansiranja granta. Poziv za projekte je dostupan na www. Rok za prijavu je 12. Kao predmet dostupnosti fondova USAID predviđa dodijeliti jedan cooperative agreement koji neće preći okvirnu sumu od 8. nevladine organizacije zainteresirane za podnošenje zahtjeva se ohrabruju da pročitaju priloženi poziv za prijave kako bi razumjele kakva vrsta programa se traži.gov (unesite riječ "CSSP" u Basic Search za lakši pristup).000 USD ukupnog finansiranja lokalnoj organizaciji tokom pet (5) godina. Sem ovoga poziva za projekte USAID je objavio odgovore na komentare drafta opisa programa. USAID zadržava pravo da finansira sve ili nijedan od podnesenih prijedloga projekata. maj/svibanj 2013.

ba www.srebrenice@gmail. 290 Natrag na sadržaj .zeleniokolis.000 Tuzla Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12).Lista članica Mreže za izgradnju mira mart / ožujak 2013. 75.ba www. 10.ba unvocim@yahoo.com www.bospo. ulaz B.net.ldamostar.org studenti.ba www. Caritas Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine Centar za demokratski razvoj Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo Centar za edukaciju mladih Centar za izgradnju mira Fra Miljenko Stojić Suzana Božić Fadil Alihodžić Sehija Dedović Adis Arnautović Vahidin Omanović s. Naziv organizacije ACIPS Agencija lokalne demokratije Mostar Asocijacija studenata Srebrenice Asocijacija Zeleni okoliš Association Green habitat " AGH". 09.000 Tuzla Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71. 02.carbkbih.ba ldamostar@aldaintranet.000 Sarajevo Džemala Bijedića 122 71.Zenica Biro za ljudska prava Kontakt osoba Lajla Zaimović Kurtović Dženana Dedić Almir Salihović Imamović Safija Branka Rajner Adresa Zmaja od Bosne 8 71.cem. +387 33 812 620 +387 33 710 650 +387 33 641 664 +387 30 211 565 +387 61 443 988 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 03.000 Mostar Srebreničkog odreda b.430 Srebrenica Crkvice 42 72 000 Zenica Borić 3 75.net +387 33 206 442 08.bih@gmail.net.ba bospo@bospo. 01.com info@nahla.nahla.org.com.260 Sanski Most Email / web-stranica lajla@acips. BOSPO Nelvedina Meškić 07.000 Sarajevo Mali trg bb 72.com biroy@bih.000 Sarajevo Grbavička 85 71.org cdr.270 Travnik Otoke 8 79.org www. godine Lista članica – lokalne organizacije No.b.ba cem@bih.com www. +387 62 983 603 +38735 360 491 +387 35 250 504 +387 35 247 600 +387 35 247 601 06.ba www. 1.ba www. sprat 75.bozic@carbkbih.com prijateljstvo@hotmail.unvocim.ba Telefon +387 33 205 383 +387 36 333 830 +387 36 333 831 +387 56 440 402 04. 05.000 Sarajevo Fra Ambre Miletića 30 88.acips.hrotuzla. 11.ba www.

org www.wings-of-hope.publika.com www. 18.banovic20@gmail. Fondacija Mirovna akademija Fondacija Publika za kulturni.org www. +387 61 227 794 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.net info@cor.alagic@bigmev.000 Sarajevo Alipašina br.ba +387 58 712 262 +387 49 215 608 + 387 33 200 073 +387 53 227 238 +387 35 720 135 +387 61 644 622 +387 51 314 872 +387 33 264 485 +387 33 264 486 +387 33 218 397 16.ba www. Centar za odgovornu demokratiju Luna Centar za održivi razvoj Centar za političke studije Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Europska akademija Fondacija Centar za razvoj odnosa sa BiH .ba enimeni76@yahoo. socijalni i edukativni razvoj u BiH 24.cinemaforpeace.org valentina.mirovna-akademija.000 Sarajevo lunabih@teol. 7 (II sprat) 71. 17.000 Sarajevo Vrbanja 4 71. 23. Mustafe Denišlića br.000 Sarajevo Asima Ferhatovića 31/II 71.net.100 Brčko Distrikt BiH Čobanija 12 71.ba crcdbih@hotmail.com info@eak.ba damir.org www.com www.ba adis. 15. 19.eak.org www.ba www.ba www.ba www.000 Sarajevo Dr.pellizzer@oneworldsee.fondacijacure.ba edita.000 Sarajevo Nemanjina 60/1 74.e@hotmail.bigmev.000 Sarajevo Čobanija 12 (Društvena re: Konstrukcija) 71.ba adl@bih. Fondacija CURE Fondacija Jedan Svijet – Platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) Fondacija Krila nade / Wings of Hope Fondacija lokalne demokratije Jadranka Miličević Valentina Pellizzer Enisa Mešić Jasmina Mujezinovic Edita Pršić Emina Trumić Tamara Šmidling Azra Pita-Parente +387 33 207 561 20.org info@cinemaforpeace.prsic@fld. 14.org wohbh@bih.BIGMEV Fondacija Cinema for Peace Svetlana Vuković Edin Mujačić Damir Banović Esad Bećirović Mersiha Jogunčić Marija Buganik Igor Lukenda Dženita Kocaman Adis Alagić Selma Hadžić Trg slobode1 73.ba info@mirovna-akademija.oneworldsee.ba www.com www.com becirovic.000 Doboj Kralja Petra I Karađorđevića 80 78.org info@oneworldsee.co.co.net.260 Rudo Bosne Srebrene 16 76. 8 71. 291 Natrag na sadržaj .cps. 13.000 Sarajevo Mehmed-paše Sokolovića 22 71. +387 33 834 899 +387 61 484 038 +387 33 650 715 +387 33 237 240 +387 33 236 899 +387 33 668 459 +387 33 227 211 21.fld.000 Sarajevo Bravadžiluk bb 71.cor.crcd-bih.000 Banja Luka Nusreta Fazlibegovića 70 71. 22.org azra@publika.ba info@fondacijacure.12.

000 Tuzla jesenko@fkr.org.org huldrsbk@gmail.000 Zenica Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71.edu.000 Sarajevo Krfska 84 78.ba selma@infoteka.net.org kult@mladi.100 Brčko Pruščakova 29 71. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.net.25.fkr.org www.org.ba centarfortis@yahoo.000 Sarajevo Dobrinjska ul.000 Sarajevo Suljo Čilić b. +387 33 219 047 32.ba ddardic@hcabl.org amrap70@gmail.org www. Intereduca Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla Snježana Filipović +387 65 321 923 +387 62 533 325 +387 33 215 129 +387 63 334 993 +387 61 327 427 +387 61 711 953 34.org snjezaidc@gmail.org www.besic@kultbih. Ilidža 71.ba +387 32 843 787 29.210 Ilidža Bulevar mira 1 76.330 Vareš Londza 132 (PC Roma I) 72.com www. 7 71. Fondacija za kreativni razvoj Helsinški parlament građana Banja Luka Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji.000 Zenica Mejdandzik 4 72. ogranak Vareš Independent Infoteka .mladi.000 Banjaluka Nikole Šubića Zrinskog bb 72.hcabl.260 Busovača Put mira bb 71. 27.org.b.org if_bosnatz@bih.com.org. 292 Natrag na sadržaj .edu.ženski informaciono dokumentacioni centar Inicijativa mladih za ljudska prava Jesenko Osmanagić Dragana Dardić Anđelko Kvesić Trg nezavisnosti 25.org dinko@yihr.org jasmin. 31. 88. 28.malikoraci.net duska@infoteka.ba +387 32 440 390 +387 32 440 391 +387 32 446 260 +387 32 446 261 30.ba alma@yihr.com www.ba www. Zlatko Prkić udrugalogorasavares@bih.yihr.ifbosna.420 Jablanica Hasana Kikića 20 75.ba www. Institut za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić +387 33 621 351 33.ba infoteka@infoteka.com +387 33 788 690 +387 33 788 691 +387 51 432 750 +387 51 432 753 +387 51 432 752 +387 30 732 904 26. Amra Pandžo 35.centar-fortis. Indira Čilić Jasmina Jovanović 36. Gordana Čičak Duška AndrićRužičić Selma Hadžihalilović Alma Mašić indep@gmx.

293 Natrag na sadržaj . +387 65 734 216 47.narkone.net.000 Tuzla Maršala Tita 1 75.mladicentar. 71 000 Sarajevo Gatačka 18 71.info www. +387 35 258 077 48.oiabih.omladina-bih.ba hcatuzla@bih.000 Sarajevo Branilaca grada 19 B 71.000 Sarajevo Josipa Vancaša 21/2 71. 75.ndcsarajevo@nansendialogue.net.000 Sarajevo 70.centar@bih.000 Sarajevo Hakije Kulenovića 10 71.rs.ossrebrenice.ba www.info www.ba www.ba info@gariwo.net.net.com www.240 Gornji Vakuf Uskoplje Gavrila Principa b.ba +387 33 266 480 +387 33 266 482 +387 33 788 405.420 Bratunac Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.net/ndcsarajevo narkone@bih.no svjetlo@svjetlo.ooodisej.ba ncm.info omladinski.net jan@oiabih. NVO Altruista Svjetlo +387 33 711 535 +387 61 555 295 +387 33 259 455 +387 33 259 456 +387 61 326 914 +387 33 209753 +387 61 139588 +387 30 260 520 43. +387 56 441 011 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. +387 33 200 085 42.nansendialogue.svjetlo.430 Srebrenica info@mozaik.000 Sarajevo Ivana Gorana Kovačića 1 71.net http://www.net oc_srebrenica@yahoo.putokazi@gmail.Helsinški Parlament Građana Tuzla Omladinski savjet Srebrenice Mahira Idrizović Jan Zlatan Kulenović Jasminka DrinoKirlić Čedomir Glavaš Miralem Tursinović Milena Nikolić 44.gariwo. NARKO NE Norveški helsinški komitet za ljudska prava +387 33 215 088 +387 33 223 285 41.ba www. 45.mozaik. ul.com info@ossrebrenice.ba www.com www. Vesna BajsanskiAgić Zoran Puljić vlč. +387 33 766 225.000 Sarajevo Kuća ljudskih prava.nhc.37.galesic@humanrightschools.com adela. 40.ba www.ba orctuzla@bih. Nansen dijalog centar Sarajevo 38. Mozaik Fondacija za razvoj zajednica Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II.mladi.org djuliman@nhc. 46.nhc@gmail.b.no naida. NVO GARIWO Omladinska informativna agencija Omladinski centar Omladinska organizacija Odisej Omladinski resursni centar Tuzla .org ljuljjeta.org mahira.idrizovic@gariwo.ba ooodisej@yahoo. Dolina 1/I 71000 Sarajevo Grbavička 22 71. dr.org www.org www. Šimo Maršić Renata Vrdoljak Ljuljjeta Goranci Brkić Magdalena Schildknecht Enver Đuliman Naida Huskanović Adela Galešić Haris Čaušević Soukbunar 42. +387 33 788 406 +387 33 556 845 39.

ba lejla.org ivona@promente.topeer.b.000 Bihać Kranjčevićeva 35 71. 52.org/BiH/Pocetna. Luciano Kaluža Arijana Aganović Saša Gavrić +387 53 310 050 53. Udruga građana “Dobri ljudi” +387 63 312 643 +387 63 331 822 +387 35 266 392 +387 61 800 729 +387 61 217 649 +387 33 668 294 59.html info@dobri-ljudi.org pronibrc@teol.ba +387 35 252 192 55.net.ba www. socijalna istraživanja PRONI Regionalna Mirovna Inicijativa .altruists@gmail.net www.000 Sarajevo Mijata Tomić b.org www.100 Brčko Omladinska 11 74. 6 71.net nvotopeer@gmail.ba +387 37 310 190 +387 61 981 264 +387 33 556 865 +387 33 556 866 +387 49 217 695 50.240 Tomislavgrad Kazan mahala 2/II 75.ba www.000 Sarajevo Vidovdanska 43 74.000 Sarajevo glaszene@net. 51.Tolerancijom protiv različitosti Enisa Raković Ivona Čelebičić Jasmin Jašarević Bihaćkih branilaca 15 77.400 Derventa Čobanija 12 71.accts.org www.com www.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Doboj Obala Isa Bega Isakovića br. Zvonimir Kubinek Dalibor Vidović Armije BiH 17 75.net.com +387 33 232 925 +387 53 205 370 +387 53 205 372 56.000 Tuzla Emerika Bluma 15 71.org www.org selma.ba 60. a.pronibrcko.com office@soc.trial-ch.glas-zene. Udruga “Hrvatska žena” Udruženje altruista “Ispočetka” Marica Vikić Alma Kovačević mvikic@bih.org.ba topeer@teol.korjenic@trial-ch.soc.49.ReMI mreža Sarajevski otvoreni centar Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane u tuzlanskom kantonu Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo ToPeeR .hr www.000 Sarajevo savezuopintk@bih. 57.ba remicentar@gmail.mamut@trial-ch.net. Organizacija Glas žene proMENTE. +387 33 200 073 54.000 Tuzla Sarači 77 71. 80. 294 Natrag na sadržaj .promente. TRIAL +387 33 237 269 58.trial-ch.000 Sarajevo Bosne Srebrene 16 76. Almin Dželilović Snežana Šešlija Jusuf Makarević Lejla Mamut Abaspahić Slavko Mihaljević sulks3@bih.

Promociju i Afirmaciju Mladih „E.com +387 33 423 547 +387 33 420 723 +387 52 231 155 +387 52 232 155 +387 62 961 290 +387 61 349 956 +387 33 788 740 +387 36 347 296 +387 66 711 277 62.horizonti.net.com logorasinovigrad@bih.240 Hadžići Miloša Obrenovića 18a 78.nestovise.ba www.000 Prijedor Ferhadija 27 71.000 Tuzla Bulevar Kralja Tvrtka I.000 Sarajevo Trg Sabora bosanskog 36 71. 64.ba ipak_tuzla@bih. 295 Natrag na sadržaj .org www. 70.com emina@inicijator. 63.org psiholoski. Dženana Alađuz 68.ba ngooptimizam@gmail. Udruženje da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95 Udruzenje građana „Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“) Udruženje građana „Inicijator“ Fadil Vlajčić Senaid Stupar Murisa Marić Emina Bešić Alma KrpuljevićHanić Sanja Đermanović Hadželi 127 71.ba www.ba nvosezam@bih.net.b 75.000 Tuzla Vuka Karadžića 5 71.org www.krizevici.com info@donprijedor.org info@nestovise.inicijator. 71.ba www.org www.000 Mostar Borić 3 75.senaid@hotmail.ba www.com +387 66 901 865 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com udruzenjeiskra@gmail.000 Sarajevo Višnjik 14 71.A“ Brčko distrikt BiH 65.com logorasinovigrad@gmail.000 Sarajevo Milana Konjevića 75 76.420 Pale Dobrinjske Bolnice 14 71.ba infohouse@infohouse. 72.61.100 Brčko distrikt BiH stupar. Jasminka Jukić Venira Alihodžić +387 35 264 667 +387 32 244 154 +387 61 189 161 +387 33 812 408 +387 61 611 601 +387 35 299 027 +387 35 299 028 +387 65 045 294 +387 33 460 055 +387 63 454 520 +387 61 503 591 66.c@bih.donprijedor. 67.infohouse. broj 17 72. epabdbih@gmail.P.ipak-mgb.000 Sarajevo Inžinjerskih brigada b.101razlog.net. Lahira Sejfija Biljana Jelić Zorica Mumović Amir Smječanin Sadik Hasanović Samir Hatkić Jevto Ilić 69.net.ba www.000 Sarajevo Vukovarska 54 88.org sanjadjermanovic@nestovise.org alma@inicijator. Udruženje građana Nešto Više Udruženje “HO Horizonti” Tuzla Udruženje Humanitarna organizacija Sezam Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje informacijskih nauka INFOHOUSE Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost Udruženje jednoroditeljskih porodica Iskra Udruženje logoraša Novi Grad Udruženje Optimizam Sarajevo Udruženje za Edukaciju.000 Zenica Zagrebačka 18 71.

ba www.ba www.net. 296 Natrag na sadržaj .viktorija99.zenezenama. Udruženje za podršku ratnim veteranima.com info@viktorija99.zenabih.000 Mostar Derebent 41 71.ba zene2000@zenezenama. Viktorija 99 Senka Zulum Jasna Zečević Mima Dahić Azra Hasanbegović Memnuna Zvizdić Ranka Katalinski 78.seka-hh.000 Zenica Ravnogorska 21 78.000 Banja Luka Kralja Tomislava bb 70.G. 80. porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini "Pravipožar" Udruženje žena “SEKA” Goražde U.ba vivezene@bih.73.org +387 38 222 099 75. Medica Zenica Spasoje Kulaga Omladinska 11 74.ostranula.net.101 Goražde Krivače 40 72.vivezene.ba www.com www.ba zenabih@bih.net. UG Oštra Nula Dražana Lepir 77.com +387 53 310 050 74.ba www. Žene ženama +387 33 219 640 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org drazana.ba www.lepir@gmail.org www.de medica1@bih. Vive žene Žena BiH Mostar 79.medicazenica.net. Sabiha Husić +387 32 463 920 +387 65 088 850 +387 65 300 063 +387 30 654 204 +387 30 654 205 +387 35 224 310 +387 35 224 311 +387 36 550 339 76.000 Sarajevo pravipozar@gmail.101 Jajce Alekse Šantića bb 75.400 Derventa Ibrahima Popovića 49 73. Esma Drkenda sekago@bih.000 Tuzla Trg Ivana Krndelja 3 88.

carenwb.org jmilicevic@carenwb.bubalo@crs. 01.ba cargor@bih.org www. 297 Natrag na sadržaj .000 Sarajevo Alipašina 45a 71.org/easteurope amra_kurbegovic@wvi.ic-mp.Lista članica – međunarodne organizacije No. +387 33 280 800 +387 33 280 862 +387 33 950 501 +387 33 950 502 +387 32 246 278 +387 33 660 426 +387 33 652 403 06.org nikica_reljic@wvi.000 Zenica Zvornička 9 71. Catholic Relief Services 04. World Vision International Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naziv organizacije CARE International NWB Kontakt osoba Sumka Bučan Jadranka Miličević Zlatan Savić Marc D'Silva Goran Bubalo Adresa Hasana Kaimije 11 71.org mccrep@easteurope.org www.000 Sarajevo Sime Milutinovića Sarajlije 1 71.org pdjordjevic@carenwb.crs.000 Sarajevo Branilaca Sarajeva 19b 71.org http://europe.suljic@ic-mp. 07.org natasa@easteurope.org casuisse@bih.net.000 Sarajevo Kralja Tvrtka 1 72. Caritas Switzerland +387 33 668 185 +387 33 617 573 +387 61 211 079 03.org www.000 Sarajevo Email / web-stranica sbucan@carenwb.ba goran.forumzfd.mcc.de www. Office Sarajevo (BiH) International Commission on Missing Persons (ICMP) Mennonite Central Committee Michele Parente Amela Suljić Viktorija RužičićTokić Ruth Plett Krystan Pawlikowski Amra Kurbegović +387 62 382 429 05.mcc.org www.000 Sarajevo Zagrebačka 18 71.mcc. forumZFD for Western Balkan.de amela.org parente@forumzfd.worldvision.org Telefon +387 33 536 792 02.net.000 Sarajevo Grbavička 91 71.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful