P. 1
Direktorij Donatora Mart 2013

Direktorij Donatora Mart 2013

|Views: 52|Likes:
Published by becart
Direktorij Donatora Mart 2013
Direktorij Donatora Mart 2013

More info:

Published by: becart on Nov 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

Direktorij donatora u BiH

sedmo izdanje mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora u BiH sedmo izdanje, mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo Urednica: Suzana Božić DTP: Dario Ambrožić Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Mreža za izgradnju mira

Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati. Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki o d ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.

Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID -a ili Vlade SAD-a.

Sadržaj
O nama ....................................................................................................................................... 8 O projektu ................................................................................................................................... 8 Mreža za izgradnju mira .............................................................................................................. 9 Uvod ........................................................................................................................................... 9 1440 Foundation ....................................................................................................................... 10 3ie ............................................................................................................................................. 11 Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) .............................................................. 12 Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) ........................................................................................... 14 A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) .................................................. 16 Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) ................................................................... 17 Ambasada Holandije ................................................................................................................. 18 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 19 Ambasada Republike Češke ..................................................................................................... 20 Ambasada Njemačke ................................................................................................................ 21 Ambasada SAD ........................................................................................................................ 22 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 23 Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................ 24 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts .............................................................................. 25 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ...................... 26 (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) ....................................... 26 Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) ....................... 28 Austrian Development Cooperation........................................................................................... 29 Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) ..................................... 30 Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) .................................................... 32 Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) ....................... 33 BH Telecom .............................................................................................................................. 35 Bosnalijek ................................................................................................................................. 36 Caritas Italiana .......................................................................................................................... 37 CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) .......................................................................................... 40 Centar za promociju civilnog društva ......................................................................................... 41 Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) .......................................................... 43 Channel Foundation (Fondacija Channel) ................................................................................. 44 Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh) .................................................................................................................... 45 Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................ 46 Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) ......................................................... 47 Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................ 48 Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ............... 49 Coca-cola Foundation ............................................................................................................... 51 Conservation Leadership Programme ....................................................................................... 52
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Copernicus................................................................................................................................ 54 Corfu Foundation ...................................................................................................................... 55 Cultural Grassroots Project ....................................................................................................... 56 DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu .................................................................... 57 Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU ..................................................................................... 58 Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................ 60 Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ........... 62 Doen Foundation (Fondacija Doen) .......................................................................................... 63 Dorothea Haus Ross Foundation .............................................................................................. 64 Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT) .................................................................................... 65 East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) ..................................................................................................................................... 66 Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ...................................................................................... 68 Ekumenska inicijativa žena ....................................................................................................... 69 Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ........................................................... 70 ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) ......................................................................................... 71 European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) ................................................. 72 European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) .................................................. 73 European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) ............................................................. 75 European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) .............................................. 77 European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) ..................................................... 78 Fabrika duhana Sarajevo .......................................................................................................... 79 Fauna and Flora International ................................................................................................... 80 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) ....................................... 81 Federalno ministarstvo sporta i kulture ...................................................................................... 82 Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije) ...................................................................................................................................... 83 filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) .................................................. 85 Fledgling Fund .......................................................................................................................... 86 Fondacija Hastor ....................................................................................................................... 88 Fondacija Mozaik ...................................................................................................................... 89 Fondacija Oak ........................................................................................................................... 90 Fondacija Schüler Helfen Leben ............................................................................................... 91 Fondacija tuzlanske zajednice .................................................................................................. 92 Fondacija za socijalnu uključenost ............................................................................................ 94 Fondation de France ................................................................................................................. 96 Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ............................................................................. 97 FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ............................................. 98 Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) ................................................................................. 99 FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) ......................................... 100 Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) ................................................................. 101 Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava)................................ 102
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) ................................................................................................................................... 104 Getty Images .......................................................................................................................... 105 Global Film Initiative ................................................................................................................ 107 Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ................................................................... 108 Global Greengrants Fund ........................................................................................................ 109 Global Fund for Women (Globalni fond za žene)..................................................................... 110 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije) ............................................................................................................. 111 Global Integrity Innovation Fund ............................................................................................. 112 Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) .............. 114 Grand Challenges Canada ...................................................................................................... 115 Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) .......................... 116 Heart and Hand Fund.............................................................................................................. 117 Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) ....................................................................... 118 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ........................................................... 120 HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................ 121 Hubert Bals Fund .................................................................................................................... 122 Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................ 123 Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ................................................................... 124 IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................ 125 International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) ..... 127 International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija)............. 128 International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) . 130 International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........ 131 International Press Institute: News Innovation Contest............................................................ 132 Internews ................................................................................................................................ 133 ITVS International ................................................................................................................... 134 IUCN National Committee of the Netherlands ......................................................................... 135 Jan Vrijman Fund .................................................................................................................... 136 Japan Foundation Worldwide .................................................................................................. 137 Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) ......................................................................... 138 Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne ....................................... 139 Joseph Rowntree Charitable Trust .......................................................................................... 140 King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ........................................................... 141 KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights........................................................... 142 Know-How Exchange Programme .......................................................................................... 143 Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo ..................................................................... 144 Kvinna till Kvinna ..................................................................................................................... 145 Leverhulme Trust .................................................................................................................... 146 Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) .................................................................. 147 Lutrija BiH ............................................................................................................................... 148 Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................ 149

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

................. 195 Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) .. 192 Sigrid Rausing Trust..................................... 155 Ministarstvo civilnih poslova BiH ........................ 171 Plougshares Fund ................................................................. 162 National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) .................................... 184 Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) ............................................................. 164 NORAD .................................................................................................... 189 Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) .......... 190 SCOOP ................ 178 Ramsar Convention's Small Grants Fund ................................................................................ 173 Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) .... 179 Rave Foundation.............. 181 Rising Voices ...........................Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) .................................................................................. 193 Smilemundo ................................................. 169 Open Meadows Foundation .................................................. 191 Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) ............................................ 163 Network of East-East Women ...................................... 183 Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) ................................................................................................................................................................................................................................. 152 Media Legal Defence Initiative .................................................................................................................................................................................... 159 Monsanto Fund ....................... 187 Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 188 Schüler Helfen Leben................................................................................................... 175 PUMA................... 167 Olaf Palme ............Creative Catalyst Award ......................................................................................................................................................................................................................................... Kress Foundation (Fondacija Samuel H...................... 170 Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost)............ 174 Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 ......................................................................................................................................... omladine i sporta Republike Srpske .. 154 Mediteranska žena ............ 168 Open Data Research Network ................................................................................................................................................................................... 182 Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) ..................................................................................................................................................... 156 Ministarstvo porodice................................................................................................................................................................................................................... 160 Movies that Matter ........................................................................................................ Kress) ............................................................................. 194 Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre)................................ 185 Rosa Luxemburg Stiftung .......... 177 Raiffeisen Bank D.......................... Natrag na sadržaj ....................................................... 196 Direktorij donatora mart/ožujak 2013............... 180 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) ..................... 161 Nando Peretti Foundation .......................................................................................... 150 MAVA – Fondation pour la Nature..................................................................................................................................... 165 Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) ........................................... 157 Ministarstvo pravde FBiH .................................................................................................................. 158 Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) ..........D ...................................................... 186 Samuel H.........................

.............. 198 Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) ................................................................................................................................................. 219 Swedish Development Agency ........................................................................................................................................................................................................................... 241 Direktorij donatora mart/ožujak 2013............................................. 228 TWAS ................................................SIDA)............................................. 222 Tourism Cares . 233 United States Institute of Peace (Američki institut za mir) ............................ 231 United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD ................. 226 Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) ............................................................................................................................................................................................................................................. Bisexual........................................................................................... 239 UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) ....... 200 Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate)........ 225 Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) ....................................................................... 229 XminusY .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 218 Svjetska banka .............................................................................................. transrodnih i međurodnih osoba) ................................................................................................................ 205 Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) ................................. biseksualca.................... 236 United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) ......................................................................................... Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki....................................................................Fond za civilno društvo ................... 214 Step Beyond Travel Grant .. 209 Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 220 Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) ..........................................Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) ........................................................................ 223 Toyota Foundation (Fondacija Toyota) ....................................................................................................... 230 UBS Optimus Foundation ...................................................................................................... Natrag na sadržaj ........ 212 Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) ......................................................................................................................... 235 UNESCO International Fund for Cultural Diversity ................................................................ homoseksualca.......................... 224 TRADUKI ............... 208 Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika)....................... Gay.....The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju) ................................................... 216 Students Grants Program (Program donacija za studente) ......................................................................................... 234 UNDEF .................... 238 UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) .... 203 Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) ............ 202 Soros: Lesbian.. 211 Spencer Foundation (Fondacija Spencer) ..............USAID) .......... 240 UN Women .............................................................................................................SIDA (Švedska razvojna agencija ................................................................ 221 Tides Foundation (Fondacija Tides) ............. 206 Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) ........................ 215 Strategic Impact Evaluation Fund... 217 Sundance Institute Documentary Fund Grants ....... 210 Sparkasse Bank ......................................................... 213 Starr Foundation (Fondacija Starr) .................................

.......................... 289 Lista članica Mreže za izgradnju mira .......... 290 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.................................................................................... 269 Instrument predpristupne pomoći .........................................................Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 268 Human Rights Data Initiative ................................................ 256 Civil Society Facility ..............................Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) ............................... 257 Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) ................................................................................ 275 Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave ..................... 245 Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ................................................................................................................................................................... 251 WorldView............................. 280 Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla .............. 254 1%CLUB .................... 286 USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa ...................................................... 247 Vlada Japana .................... 253 Youth in Action (Mladi u akciji) .............. 244 Virginia Gildersleeve International Fund ........................ 248 Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) .... 288 USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) ........ 243 USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) ................ 250 World Association for Christian Communication .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 260 Evropa za građane.......................................................................... 274 Jačanje lokalne demokratije ............................................................................................. 270 Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” ..................................poziv za prijedloge projekata 2013) ............................................................................................................... 278 Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura ............................................................................ 276 Omladinska banka BiH....................................................................................................... Natrag na sadržaj ..... 266 Greenvolved .......................................................................................................... 279 Podrška projektima iz kulture ......................................................................... 285 TACSO ................................... 258 Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe .................................................................................................................................................................................... 284 Small Business Support u Bosni i Hercegovini ......................................................................................................................................... 261 Fond za podršku učešću žena u politici .......................... 282 Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja .................................................................................. 281 Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene....................................................................... 246 Visions sud est ....... 277 Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III ................................Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO ............ 283 Projekti FIRMA i FARMA ... 252 Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) .................................................................................................................................................................... 249 Welcome Trust .....................................................

com.ba Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.O nama CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943.Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama. Ostvaruje svoje poslanje kroz sljedeće aktivnosti: .000 Sarajevo Tel: 033/812 401. političkih i ekonomskih lokalnih struktura. Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www. “Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog mira na nivou lokalnih zajednica i BiH kao države. . 20 godina kasnije.bozic@carbkbih. Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama aktivnih organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim promjenama u bh. . 8 Natrag na sadržaj . nevladinim organizacijama i mrežo m Caritasa u BiH i inozemstvu.crs. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti u cilju š to boljeg implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce.Suradnju s vladinim ustanovama.2014).org. Strateški plan Caritasa BK BiH: . Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993. radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”. Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www. Programi CRS -a ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju socijalnih. . godine. 206 442 Faks: 033/206 668 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. .colo@ crs. radi na poboljšanju kapaciteta lokalni h partnera.org Zagrebačka 18 71. . društvu. . Danas.Promovirati proces izgradnje mira unutar lokalnih nevladinih organizacija. 812 403 Faks: 033/812 402 Caritas BK BiH Suzana Božić s. sa vizijom da bude “regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne promjene. trgovine ljudima i izgradnje mira.Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave. . O projektu Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together .Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini.Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti. CRS aktivno sa svojim lokalnim partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica.org Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH) pastoralna je Ustanova Sabora Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi pr omicanja djelotvorne kršćanske ljubavi.000 Sarajevo Tel: 033/206 441. u trajanju od četiri godine (2010 .carbkbih.CPT) podržan od USAID-a (United States Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas BK BiH. Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte: CRS Edita Čolo edita. pružajući neposrednu pomoć ugroženom stanovništvu tokom rata.Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH. implementira projekte iz oblasti održivoga povratka.Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost.

Goran Bubalo Choosing Peace Together. a koji finansiraju aktivnosti u BiH. i nakon restruktuiranja i uvođenja godišnje članarine za sve članice okuplja 87 lokalnih i međunarodnih organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt. Suzane Božić i Gorana Bubala. kriterijima podobnosti. sigurnost. djeluje u cilju dugoročnog povećanja sposobnosti cijelog bh. medija i državnih institucija. kao i članica Mreže za izgradnju mira. godine.mreza-mira. Ovo je već sedmo izdanje. jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira. Uvod Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je pripremila logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora. Sarajevo Telefon: +387 33 812 401 Faks: +387 33 812 402 Mobitel: +387 61 211 079 Email: goran. a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. i posebno Mirjani Valjevac (Program Manager. veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru. koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima. a to su: obrazovanje.Mreža za izgradnju mira Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. Democracy Office). CRS i Caritas BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno podržavaju ovu inicijativu. U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH. narodima.net gdje svakodnevno objavljujemo informacije korisne organizacijama civilnog društva. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Project Director CRS Bosna i Hercegovina Zagrebačka 18. suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda. Posjetite našu web stranicu www. rokovima za prijave. ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja. a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima. lokalne uprave i samouprave. U Direktoriju možete pronaći informacije o 235 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu. Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja. poslovnog sektora. Napokon. regionalni razvoj. koordinirano djelovanje niza nevladinih organ izacija. 9 Natrag na sadržaj . kultura javnog dijaloga i demokratije. rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja. aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju. vraćanje povjerenja među bh.bubalo@crs. Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH. konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i poboljšanje suživota u BiH. Edite Čolo. te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko. zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava. Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta. USAID-u. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način. rodna ravnopravnost.

1440 Foundation Naziv programa Program grantova Svaki dan imamo 1440 minuta. 1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline: Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse.000 USD. jedne osobe. životu i na radnom mjestu. Bilo da ste bogati ili siromašni. Web stranica: http://1440. Što ti radiš sa svojih 1440 minuta? Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom. 1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju. u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu. svakog u svoje vrijeme. Pogledajte web stranicu za više informacija. jedne veze i jednog minuta. Zadnji poziv je bio tokom 2012. prazni ili ispunjeni. godine.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih. Do 75. 1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta. tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji. Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u praksi i u učionici. Pogledajte web stranicu za više informacija. jedni s drugima i sa svijetom. novi se očekuju u narednom periodu. Čitav svijet. tužni ili sretni. jednog odnosa. 10 Natrag na sadržaj .

jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim agencijama. Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora. Dokazi o razvoju učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih. godine.3ie Naziv programa Opšti ciljevi 3ie Request for Proposals: Fourth Open Window (3ie poziv za projekte: četvrti otvoreni poziv za projekte) 3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www. Nije postojala krajnja suma finansiranja pojedinačnog granta. Inc.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. NW Suite 450 Washington . 11 Natrag na sadržaj . Čitav svijet. DC 20036 Tel: +1 202 629 3939 Email: 3ieus@3ieimpact. 1625 Massachusetts Ave.org/en/funding/open-window/how-apply-ow 3ie.org Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. i urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih zemalja. jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na kojima se temelji teorija promjena. Zadnji rok za prijave je bio 6. U okviru zadnjeg poziva 3ie je planirao podržati 6-10 projekata ukupne vrijednosti 4 miliona USD. Prednost se davala studijama: evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike. koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza intervencija i mjerenih ishoda.. avgust/kolovoz 2012.3ieimpact.3ieimpact.

Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili svoje predložene aktivnosti: Član 1. politike. Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10 članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima. program e i proračune. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. To može biti kroz zakone. Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupitm u brak i odlučim da li. fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama. jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih oblika diskriminacije na temelju spola. ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti. koji su navedeni u nastavku. Pravo na slobodu misli. Član 7. Član 4. pravo na udruživanje. i imam pravo na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim. Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja. Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog poštovanja. kako i kada. slobodu. Član 2. Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona. roda ili seksualnosti. Pravo na odgovornost i obeštećenje. imati djecu. Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje zemlje i inostranstva Član 3. mišljenja i izražavanja. seksualnost i rod. Imam pravo biti tko god želim. te odlučiti da li ili ne. regijama i/ili globalno. Naime. Član 5. Pravo na jednakost. Član 10. imam pravo da imam djecu ako i kada želim .Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) Naziv programa Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund) Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. Član 6. i imati pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava. Pravo na privatnost. Član 9. Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije. Autonomija i priznatost pred zakonom. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka. prisile i nasilja. Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama. ako i kada želim imati djecu. bez obzira na spol. Član 8. misliti i govoriti ono što ja vjerujem bez prisile ili nasilja. 12 Natrag na sadržaj . sigurnost i tjelesni integritet osobe . Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite odluke o svom osobnom i seksualnom životu. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu. Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje potrebe. Pravo na sudjelovanje za sve osobe.Pravo na život. Pravo na obrazovanje i informisanje. tako da mogu uživati u svom seksualnom životu.

sa minimalnim doprinosom od 10% od strane aplikanta.org/en Flexi Fund International Planned Parenthood Federation 4 Newhams Row. 13 Natrag na sadržaj . www. i  aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji. regionalnoj i/ili globalnoj razini.org Web stranica: www.  aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog društva u promicanju seksualnih prava u politikama. programima i proračunima. London. Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućn ostima apliciranja za projekte. SE1 3UZ.  aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti.  biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na nacionalnoj.ippf. United Kingdom Email: flexifund@ippf.Veličina donacije Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5. Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za finansiranje:  podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog društva.  imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim pravima.org Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ippf. Čitav svijet.000 USD pokrivajući do 90% troškova aktivnosti.000 USD do 10. (2) revidirane račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen propisani obrazac.

Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) Naziv programa Aid to Artisans Aid to Artisans zadnje 33 godine stvara ekonomske mogućnosti za preko 100. uključujući pokazivanje i trening materijale. Kombiniramo seminare i iskustvo u rješavanju širokog spektra potreba. Ovaj prihod je osnažio 125. regionalne marketing strategije i eko -učinkovite procese. Oko 70% obrtnika/ca s kojima surađujemo su žene. Iskustvo tržišta: U kombinaciji s MRP-om. www. Petodnevni program je namjenjen međunarodnim obrtnicima/ama. Saznajte više o tržištu kroz naš dubinski trening.org/what_we_do Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tokom proteklih 10 godina kroz našu podršku je prodato stvari u vrijednosti od skoro 230 miliona USD u maloprodaji. uključujući i BiH. Aid to Artisans je donatorska organizacija i radi samo sa obrtnicima/ama gdje imamo otvorene programe. aktivnosti se organiziraju dva puta godišnje. Pružamo usluge kao što su Programi tržišne pripremljenosti ili Prilagođeni trening za obrtnike/ce u zemljama u kojima trenutno nemamo otvoren program. Pogledajte web stranicu za više informacija. 14 Natrag na sadržaj .000 obrtnika/ca u više od 110 zemalja gdje su njihova sredstva za život. pripreme za izložbene sajmove. Dobiti ćete komentare i ideje od ATA međunarodnih dizajnera/ica i marketinških stručnjaka. Od 1993. zajednice i zanatske tradicije u opasnos ti. Brojne zemlje širom svijeta. Tokom godine. Prilagođeni trening: Sa više od 30 godina iskustva u organizaciji treninga na terenu u mogućnosti smo prilagoditi trening programe potrebama i ciljevima organizacije kako bi izgradili preduzetničke kapacitete obrtnika/ca. doživjet ćete najveći sajam darova i ukrasnog pribora u SAD-u. do manjih programa koji nudejednog od naših eksperata/konsultanata koji se fokusiraju na specifično područje. izvoznicima/ama i obrtničkim organizacijama. Panelima i facilitiranim grupnim diskusijama potičemo sudionike/ce da dijele poslovne brige s kolegama/icama iz cijelog svijeta. dizajnerima/kama. Azije i SAD. Na osnovu poziva za projekte.aidtoartisans. Market Readiness Program je obučio stotine osoba iz više od 45 zemalja Latinske Amerike. Evrope. Afrike. To obuhvatapuno razvojnih prilagođenih seminara.000 obrtnika/ca u 41 regionu svijeta. Vođene trgovačke ture i posjete u Njujorku će vam omogućiti da provedete svoje istraživanje tržišta. godine. Pomaganje preduzećima da konkuriraju na globalnom tržištu: Program tržišne pripremljenosti je jedinstven praktičan trening koji se održava u januaru/siječnju i avgustu/kolovozu svake godine u Njujorku na New York International Gift Fair. organiziranje lokalnih obrtničkih sajmova. On pruža intenzivnu pripremu za upis na američko tržište i vitalne informacije za izgradnju uspješne izvozne kompanije. uključujući izvozni marketing.

Suite 102 Hartford.Kako aplicirati? Aid to Artisans 1030 Britain Avenue. 15 Natrag na sadržaj . CT 06110 USA Tel: +1 860 756 5550 Faks: +1 860 756 5558 Web stranica: www.aidtoartisans.org/contact_us Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu. projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu.J. Idući rok rokovi prijave su 8.J. društvena i ekonomska pravda. Do 2. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju ( International Nonviolence Training Fund) A. A. USA Tel: +1 212 533 4335 Faks: +1 212 228 6193 Email: info@ajmuste.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica.J. nacionalni ili globalni. godine.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje.000 USD.000 USD.J. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.htm A. projekte sa budžetima do 50. www. april/travanj i 1.000 USD.ajmuste. projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500. Institut razmatra: nove projekte.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 16 Natrag na sadržaj . NY 10012. kampanje ili napore da se proširi trenutni rad.org/guidelin.A.Muste Memorial Institute 339 Lafayette Street New York.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o pitanjima kojima je A. rasna i seksualna jednakost i radnički pokreti. regionalni. projekte koji su lokalni. i projekte grupa sa ograničenim ili bez pristupa većim finansijskim sredstvima.J. juli/srpanj 2013.

Pogledajte web stranicu za više informacija. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Ovisno o projektu.Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation for Social Democracy) Podrška razvoju socijal-demokratije. Rok prijave svake godine je novembar/studeni.nl Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 17 Natrag na sadržaj . Alfred Mozer Stichting Postbus 1310 1000 BH Amsterdam Nederland Tel: +31 20 5512 121 Faks: +31 20 5512 250 Email: kmeijer@pvda.alfredmozerstichting. ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke. a aplikaciona forma se nalazi na web stranici. Politička obuka. Čitav svijet.nl Web stranica: www. podržava socijal-demokratske stranke. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama).

koji je u potpunosti rezerviran za područje Srebrenice.nlembassy.000 KM. transparentnih i odgovornih struktura vlasti. u skladu s kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU. Projekti koji promoviraju kulturu ne smiju biti veći od 10. i koncentrirajući se na razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih stranih ulaganja. Tokom čitave godine. Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet za promociju holandske kulture u BiH. Da biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu www. First Secretary Tel: +387 33 562 606 Ms: Amira Beganovic. koncentrirajući se na stvaranje održivih. Ms Jantine van Bakel. godine Ambasada će imati samo ograničeni budžet od oko pet miliona EUR. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. program se trenutno mijenja. Nakon što je bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje stabilnosti nakon rata. novi planovi će biti biti dostupni uskoro. Ambasada Kraljevine Holandije je pripremila Višegodišnji strateški plan za period 2008-2011.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Gore navedeni budžet ne uključ uje intervencije finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u Hagu. Finansiranje ranije dostupno za druge odjele je trenutno u fazi razmatranja.nl.minbuza. Pogledajte web stranicu za više informacija. General Affairs and Communnication Officer Tel: +387 33 562 607 Web stranica: http://bosniaherzegovina. bitno je uraditi strateške odabire. Nakon 2011. 18 Natrag na sadržaj . Različita. godine u kojem su navedeni prioriteti. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Zbog postupnog smanjenja holandskog razvojnog suradničkog programa u BiH. S obzirom na ograničene dostupne resurse aktivnosti trebaju doseći široku publiku.Ambasada Holandije Naziv programa Pogram malih grantova Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje.

transparentnosti i odgovornosti.000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva 2013. i poslovni razvoj. 19 Natrag na sadržaj . podršku ljudskim pravima. zapošljavanje i infrastrukturu. odnosno minimalno 125. Zadnji pozivi za projekte su otvoreni u februaru/veljači 2013. zapoš ljavanje ili druge aktivnosti.no Web stranica: www. nezavisni mediji. demokratizaciju i medije. godinu jesu aktivnosti koje podstiču: mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost. Veličina donacije je između 10.norveska. U okviru poziva za projekte 2013. pravosudni sektor. borba protiv korupcije.Ambasada Norveške Naziv programa Embassy Fund (Fond ambasade) Strengthening Civil Society Fund 2013 (Jačanje civilnog društva 2013) The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF Ferhadija 20 71.norveska. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.000 KM i 50. kao i izgradnju institucija. obrazovanje i omladinu. uključujući razoružanje i demobilizaciju.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://www. U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva se dodjeluju proj ektima koji rade na temama: pomirenje i proces demokratizacije. demokratizaciju i civilno društvo.norveska. sektor sigurnosti. Kriterij podobnosti Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 http://www. BiH Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 Email: projects.000 Sarajevo. sport.sarajevo@mfa. godine prioriteti su aktivnosti koje ohrabruju pomirenje.000 KM za fond Ambasade. godine. Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2013. a prijem i odlučavnje o projektima će trajati tokom čitave godine. marginalizirane grupe. i ljudska i socijalna prava.

development@gmail.html Ambasada Češke Republike u Sarajevu Franjevačka 19 71. 20 Natrag na sadržaj . Etiopija i Afganistan. ekologija.000 Sarajevo Email: czech.000 KM. http://www. Idući poziv se očekuje u narednom periodu i biće dostupan na web stranici. naučne institucije. Uslov za podnošenje zahtjeva je učešće u budžetu projekta u vrijednosti od 30% od ukupne vrijednosti projekta. neprofitabilne organizacije.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.mzv. godine. Pored Bosne i Hercegovine. turizam itd. organizacije koje pružaju zdravstvene usluge. Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog ograničenja oblasti. prioritetne zemlje su Mongolija. demokratizacija.Ambasada Republike Češke Naziv programa Mali lokalni projekti Odlukom Vlade Republike Češke.mzv. regionalni ili lokalni organi uprave. zemljoradnja. godine.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/ mali_lokalni_projekti/index. Na osnovu poziva za projekte. komune i sl. Bosna i Hercegovina je jedna od pet prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke u periodu 2010 – 2017. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu razvojnu komponentu (mladi. BiH. Moldavija. obrazovanje. gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom prijave oktobar/listopad 2012. Na osnovu kriterija poziva za projekte m ogućnost podnošenja aplikacije imaju državni organi.000 – 20.) Između 10. obrazovne ustanove i socijalne službe. nevladine organizacije. poboljšanje životnih i društvenih uslova.com Web stranica: http://www.cz/sarajevo/bs/index. razvoj lokalnih zajednica.

humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano. brzo i fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije. Humanitarno deminiranje u BiH Od 1996. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba našla u ovom stanju. inicira projekte humanitarne pomoći i realiziravlastite mikro projekte.000 EUR za projekte humanitarnog deminiranja. Godinu dana poslije. a koje nisu u stanju da nastale poteškoće prevaziđu vlastitim snagama. Njemačka. Ambasada pridaje posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno privređivanje u ruralnim područjima.000. kako prirodne ili ekološke katastrofe. Mikro projekti tehničke saradnje Ambasada ima mogućnost da. Pogledajte web stranicu za više informacija. i to prvenstveno provođenjem dugoročnih programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim partnerima. 21 Natrag na sadržaj . godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14. Uzročnici mogu biti. mjere koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru humanitarne pomoći također su mnogostrani. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava projekte humanitarne pomoći. također. u okviru vlastite odgovornosti.Ambasada Njemačke Naziv programa Programi podrške Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi. već dugi niz godina učestvuje u humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini. postoji mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći.diplo. Kako aplicirati? Kontakt http://www. Nije definirana. godine.de Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Od 2005. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. poticanju omladine i zaštiti okoliša. Shodno tome. Humanitarna pomoć Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u stanju socijalne potrebe.sarajewo. Pored toga. Na osnovu specifičnog poziva za projekte. BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama. koji prevashodno trebaju obezbijediti osnovne potrebe u ruralnim područjima.

22 Natrag na sadržaj . životna okolina. http://sarajevo. javno obrazovanje i zastupanje. nevladine organizacije i neovisni mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i demokratske vrijednosti u BiH.usembassy. na osnovu otvorenih poziva za projekte. godine kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim sistemima. Do 24.000 USD. slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim medijima). kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv korupcije. transparentnost rada vlade. manjine i ženska ravnopravnost.html Tel: +387 33 704 344 Faks: +387 33 704 432 Email: DemcomBiH@state. Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne.gov Web stranica: http://sarajevo.usembassy. ljudska prava. izgradnja udruženja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.Ambasada SAD Naziv programa Program malih donacija Democracy Commission Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994. vladavina prava i reforma sistema. rješenje konflikta mirnim putem.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.gov/usg-assistance-grants. kao i zaštiti ljudskih prava. BiH. građansko obrazovanje. tržišna ekonomija. Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog društva.gov/democracy-commission.

borba protiv korupcije. na primjer.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF http://www. Za Fond za jačanje civilnog društva: nevladine organizacije koje imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo podnijeti prijavu. te minimalno 125. djeca. Prioritetna područja: pomirenje i proces demokratizacije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i region.000 KM za Fond Ambasade.Ambasada Norveške Naziv programa Fond za jačanje civilnog društva 2013 i Fond Ambasade 2013 Opći cilj Fonda za jačanje civilnog društva je povećanje učešća i kompetencija organizacija civilnog društva u BiH u ulozi kontrolora civilnog društva. regionalna ili međunarodna. poslovima zagovaranja i praćenja prioriteta. Do 50. marginalizirane grupe i ljudska i socijalna prava. ali će morati dokazati dodanu vrijednost postizanjem općeg i specifičnih ciljeva SCS Fonda glede lokalnih organizacija.sarajevo@mfa. Iako Ambasada uglavnom ovo namjenjuje nevladinim organizacijama. nezavisni mediji. Regionalne i međunarodne organizacije mogu podnijeti zahtjev pod istim uvjetima kao i lokalne organizacije. 23 Natrag na sadržaj . http://www.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 Ferhadija 20 71. rada i reformi političkih i javnih institucija. transparentnost i odgovornost. Oba poziva su otvorena tokom čitave godine. mogu se prijaviti i drugi zainteresirani.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 E-mail: emb. mladi i žene su naročito važne ciljne grupe. Često se dešava da su podnosioci prijava institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva.norveska. kompanije i pojedinci. Organizacija može biti lokalna.no Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 KM u okviru Fonda za jačanje civilnog društva. Nacionalne manjine.norveska. te samim tim davanje doprinosa društvenom i političkom razvoju BiH. Za Fond Ambasade: ova sredstva trebaju biti od koristi svim slojevima društva.

Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.uk/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više strateških prioriteta. godine. Bilateral Programme Budget (BPB) Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške prioritete. upravljanje i rješavanje sukobim. Pogledajte web stranicu za više informacija. To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji. Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče demokratiju. a novi se očekuje u narednom periodu.Reuniting Europe Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa Evropskom unijom. Conflict Prevention Pools (CPP) Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velik e Britanije za spriječavanje. 24 Natrag na sadržaj .gov. Kako aplicirati Kontakt http://ukinbih. b) reforma sektora sigurnosti i c) politička kultura. Chevening Scholarships Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji. Upravljaju sa nekoliko fondova koji pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije. političke transparentnosti i dobrog upravljanja. Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih programa. vladavinu prava. Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde. i stvaranje uslova za učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 201 3.Ambasada Velike Britanije Naziv programa Programi podrške Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and Commonwealth Office (FCO) prioritete.fco. Diplomatski uticaj i vrijednosti . ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina. uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova. Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim susjedstvom.

25 Natrag na sadržaj . Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama u SAD-u. na primjer.warholfoundation. Ako vaša organizacija prima višegodišnji grant. Grantovi se daju za naučne izložbe u muzejima. organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti. Program također podržava stvaranje novih radov a kroz re-granting inicijative i program posjeta.org/grant/overview. Međutim. Grantovi kustosima ne isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama. i u ograničenim slučajevima. vizualne umjetnosti i programiranje organizacija umjetnika/ca. septembar/rujan svake godine. Različita. prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu. 1. iako to nije uslov.Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Naziv programa Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca finansiranjem institucija koje ih podržavaju. Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta. godine. ponovo se možete prijaviti u jesen 2013.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu dobile podršku u skorije vrijeme. Iz tog razloga. godine. NY 10012 SAD Tel: +1 212 387 7555 Faks: +1 212 387 7560 Email: info@warholfoundation. pa će moći aplicirati ponovo u jesen 2015. mart/ožujak i 1. kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno odnose na ta područja.html 65 Bleecker Street Seventh Floor New York. Ako.org Web stranica: www.warholfoundation. socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika. umjetnost pisanja i napora na promicanju zdravlja. kao rezultat aplikacije iz grant ciklusa jesen 2012. u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. Pretpostavlja se da će istraživanja dovesti do značajnih izložbi. Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz kustoski program istraživačkih stipendija. morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine podrške prije ponovnog prijavljivanja. vaša organizacija dobija jednogodišnju podršku. Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže sredstva. Fondacija će tražiti puni projekat. www. Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima. Donacije se također daju podupiranju napor a u jačanju područja koja izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade. Projekti mogu uključivati izložbe. kao rezultat poziva iz jeseni 2013. Institucionalno -povezani kustosi u bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati formalnu podršku svojih direktora. kustoska istraživanja. godine.

Rumunija. Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi. Grčka. religija. Mauritanija. Belgija. kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje. znanost i kulturu (UNESCO). i razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u različitim kulturnim. Luksemburg. ALF je prisutan u sljedećim državama članicama: Albanija. Organizacija za obrazovanje. duhovnost i vrijednosti. Kipar. povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika. Palestina. Sa sjedištem u Aleksandriji. te barem jednog partnera iz zemalja Mediterana. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Bugarska. Bosna i Hercegovina. Iznos finansijske podrške između 20. Slovačka. Monako. Irska. javne ustanove i sl. Egipat. Latvija . Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. Poljska. Malta. Mađarska. etničkim i religijskim zajednicama koje se susreću u svakodnevnom životu. okupljajući organizacije civilnog društva.Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) Naziv programa Fondacija Anna Lindh (ALF) Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. Hrvatske. Slovenija. 26 Natrag na sadržaj . Jordan. Vijeće Evrope. građanske inicijative i slično. žene i migranti. što znači učešće barem jednog partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije. iz različitih područja aktivnosti. Strateška područja djelovanja su: ideologija. Portugal. Alžir.000 – 30. Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda. u Egiptu. kultura. Formula za prijavu projekata na konkurs je "1+1". Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tunis. Španjolska. godine. kulturu. Monaka ili Crne Gore. Francuska. Litva. Italija. Njemačka. Finska. Izrael.000 EUR. obrazovanje. Češka. javne ustanove i slično iz različitih područja aktivnosti. Bosne i Hercegovine. okupljajući organizacije civilnog društva. Maroko. Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže ALF-a. april/travanj 2013. Estonija. obrazovne programe. Crna Gora. mediji. ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima: poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama regije kroz forume. vijesti i informacije. mladih i aktera civilnoga društva. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Austrija. Danska. znanost i kulturu (ISESCO). Turska i Velika Britanija. Švedska. Nizozemska. te gradovi i raznolikost. Libanon. Hrvatska. Sirija. Trenutno je otvoren poziv za projekte sa rokom prijave 15.

net. hcatuzla@bih.euromedalex.Kako aplicirati? Kontakt objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet stranicama: (http://www.ba.omladina-bih.omladina-bih.000 Tuzla Tel/faks: +387 35 258 077 Email: orctuzla@bih.net. Miralem Tursinović B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.net) i ALF-a (www.net Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org).ba Web stranica: www. 27 Natrag na sadržaj .

New York. Iako je poziv otvoren za sve organizacije. Astraea Visual Arts Fund i Lesbian Writers Fund. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja). On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta.org/grants/apply-for-a-grant Astraea Lesbian Foundation For Justice 116 East 16th Street. projekte ili organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane LGBT zajednica. USA Tel: +1 212 529 8021 Faks: +1 212 982 3321 Email: info@astraeafoundation. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različiti. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad.astraeafoundation. LGBT organizacije i aktivnosti.org Web stranica: www. Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa neposrednom političkom hitnošću.000 USD. International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave godine. Donacije se generalno daju na tri područja: tehnička podrška. Upitnik treba sadržavati informaciju o organizaciji. email nchad@astraeafoundation. 7th Floor. www. gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa budžetima ispod 50.Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) Naziv programa Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) International Fund for Sexual Minorities podržava grupe. Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. NY 10003. Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. putovanja / razmjena iskustava i sastanke. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se može naći na ovoj stranici). Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta uključujući i BiH. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. 28 Natrag na sadržaj . Upitnik treba uključiti informaciju o organizaciji. preferenca se daje starim partnerima.astraeafoundation.org. mail: nchad@astraeafoundation.org.

Austrijska razvojna agencija. Instrument sufinansiranja je dostupan austrijskim nevladinim organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata. osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje okoliša u međunarodnim okvirima. uključivanje osoba s invaliditetom .gv. međunarodne finansijske institucije). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH. i borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica. Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su: prevencija sukoba i očuvanje mira. Ministarstvo vanjskih poslova planira strategije i programe. Ove godine rok prijave je 20. nevladinim organizacijama i preduzećima.entwicklung. kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom društvenom.kooperation@ada. implementira ovaj program zajedno s javnim institucijama. jačanje institucija. OECD. borba protiv trgovine ljudima. Aziji i Srednjoj Americi.Austrian Development Cooperation Naziv programa Austrian Development Cooperation Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi. privrednom i demokratskom razvoju. Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100. zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju.at Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mart/ožujak. 29 Natrag na sadržaj . http://www. Saradnja s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio projektnih aktivnosti.at/funding/funding_civil_society ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en Austrian Development Agency Zelinkagasse 2 1010 Vienna Tel: +43 1 9039 99 000 Faks: +43 1 903 99 1290 Email: nro. Politike i parametri programa su usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU. promicanje ljudskih prava. UN. Dva politička stuba bilateralne i multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška deklaracija.at Web stranica: www. Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje globalnog siromaštva. operativna jedinica Austrian Development Agency.entwicklung.000 EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova.

. .pomoć u izgradnji otvorene Evrope pridonoseći kulturnom razvoju politike na lokalnom. Poziv je otvoren tokom čitave godine. i . i . Španija. Luksemburg. Ohrabrujemo partnerstvo sa ovim regionom dok god je sadržaj projekta Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. podržavaju različite aktivnosti: stvaranje umjetničkog djela. Turska. Libija. Azerbejdžan. i .aktivan doprinos politici i praksi povezivanja lokalne perspektive na evropskom nivou. Finska. a maksimalan grant je 30. Kosovo.uticaj na evropske kulturne politike. Gruzija. uključujući kapacitete kulturnih aktera. Estonija. Srbija. Češka. Rusija. sa tromjesečnim sastancima odbora koji pregleda zaprimljene projekte. Izrael. Balkan. proširivanje i razmjenu znanja.poticanje razmjene i osnaživanje nedovoljno zastupljenih grupa. Povezivanje politike i prakse . Mađarska. Danska. Ako glavni aplikanti nisu sa zapadnog Balkana u tom slučaju organizacija aplikant mora surađivati sa nekom organizacijom s tih područja. Lihtenštajn. . Makedonija. Rumunija. Poljska. U tom smislu. Prosječna veličina donacije je 15. U oviru ove grant sheme preferiramo da su glavni aplikanti sa zapadnog Balkana. Malta. Bugarska. Švicarska. Andora.projekti koji ciljaju nove publike i stvaraju nova mjesta za predstavljanje kulture.projekti koji imaju snažan kulturni cilj i konkretni krajnji proizvod. Belgija. San Marino. Švedska. Monako. Crna Gora. Slovenija. medijske projekte ili kulturne razvojne politike.podrška različitim zajednicama u Evropi. i . Liban. sudjelovanje javnosti. Slovačka. Egipat. uključujući i BiH. Armenija. Island.suradnički umjetnički i kulturni projekti organizacija. Bjelorusija. Ukrajina i Velika Britanija. Latvija. Povezivanje izvora znanja . Sirija i Tunis.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) Naziv programa Balkan Incentive Fund for Culture Grant Program (Grant program balkanskog poticajnog fonda za kulturu) Osnaživanje ljudi kroz umjetnost i kulturu . Norveška. Moldavija. Njemačka. kao i eksperimentiranje s novim tehnologijama. 30 Natrag na sadržaj . Austrija. Portugal.000 EUR. Jordan. BiH. Irska Italija. Hrvatska. nacionalnom i regionalnom evropskom nivou. .000 EUR. Nizozemska. Francuska. . stvaranje novih poslova. Litvanija. Maroko.međusektorska i preko-generacijska online i offline suradnja.smanjenje isključenosti i sukoba povezivanjem ljudi.dovođenje kulturnih i političkih igrača zajedno na nove načine i podizanje svijesti i pomoći dokazivanjem vrijednosti kulturne politike. Palestina. Glavni aplikant / kulturna organizacija mora biti sa sjedištem u jednoj u sljedećih evropskih zemalja: Albanija. Grčka. Partnerske organizacije također mogu biti u sljedećim zemljama : Alžir. Kipar.isprobavanje inovativnih i kreativnih partnerstva za razvoj.

prekogranična suradnja sa/u zapadnom Balkanu.org/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/grants/application-bifc-grant European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Email: esther@culturalfoundation. Kako aplicirati? www.eurocult.eu Web stranica: http://balkanincentivefund.eurocult. 31 Natrag na sadržaj .

000 USD odlučuje Upravni odbor. . i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i saradnji u regionu.000 USD i 75. ali za cilj ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore. Rumunija. projekte koji ukazuju na najbolje prakse. Jugoistočna Evropa (Albanija. aktivno građanstvo.Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) Naziv programa Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program) Postoje dva glavna programska područja: .000 USD. NVO -a.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkan-trust-fordemocracy/grantmaking/application-procedures Balkan Trust for Democracy The German Marshall Fund of the United States Cara Lazara 16 11. www.Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima. Poziv za projekte je otvoren i projekti se stalno zaprimaju. Makedonija. obrazovnim institucijama i medijima navedenih zemalja. upućuju na zajedničke probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 3036 454 Faks: +381 11 3036 455 Email: balkantrust@gmfus.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nema određenih rokova za prijave. utiču na javne politike. Donacije se daju nevladinim organizacijama. Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana. Hrvatska. 32 Natrag na sadržaj . jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija.gmfus. praćenje rada vlade i druge kreativne i učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom.000 USD i 25. ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i rješavanju problema. Prednost se daje projektnim prijedlozima napravljenim da povećaju građanski angažm an u saradnji sa vlastima. vladama. Bosna i Hercegovina. građansku edukaciju. gdje je većina donacija između 15. civilnih inicijativa. facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju.000 USD. Kosovo. Srbija i Crna Gora). BTD donacije su generalno između 5. Bugarska. O projektima preko 25.Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa vlastima. omogućavaju prenos iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja naučenog. prekogranične i regionalne razmjene. političke reforme.

Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način: .konferencije.omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji sukoba. . Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste postojeći resursi.Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Naziv programa Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama mira i konflikta. ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u novim smjerovima. .podnošenje inicijalnog pisma upita. kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika.istraživanje ključnih pojmova.podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u studijama konflikta. Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima: .materijalna podrška. Naša primarna misija je dvostruka: . te novih i kreativnih načina rada. pitanja. . Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati dodatnu vrijednost našem radu na duži rok. npr. posebno ona koja se bave temama u nastajanju i pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna. Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i kapacitetima davanja grantova. Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa trenutnim tematskim područjima Fondacije. akcijska istraživanja ili reflektirajuće prakse. Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća pitanja studija konflikta. a mogu graditi na našim sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine. i . npr. Solicited Grants Programme Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof Peace Support. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i transformaciju nasilnog političkog konflikta. i . Fondacija prihvata projekte za: . Unsolicited Grants Programme Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske interese.priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje odluka. sastanci i seminari o temama koje su usko povezane s interesima Fondacije.akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom na terenu.praktično orijentirane istraživačke aktivnosti. tema i tekućih rasprava u studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i teorijsku vrijednost. publikacijama koje su izravno povezane s interesima Fondacije. nakon čega slijedi puna aplikacija.doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu. Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta. troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod relevantnih tekstova. 33 Natrag na sadržaj . dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše primarno-finansirajuće aktivnosti. . i .

Inicijalna aplikacija: posljednji petak aprila/travnja. aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak na jednoj stranici na engleskom jeziku. www. Puna aplikacija: posljednji petak u avgustu/kolovozu (za kandidate koji budu pozvani) Čitav svijet. Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support.org Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku.berghof-foundation.berghof-foundation.www.Veličina donacije Nije definirana.org/en .org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process Berghof Foundation for Conflict Studies Altensteinstraße 48a 14195 Berlin Germany Email: info@berghof-foundation. Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja Fondacije prije apliciranja.berghof-peacesupport.berghof-conflictresearch.www. 34 Natrag na sadržaj .de Web stranica: www. Ipak.de Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. bez ikakvih predrasuda. svi aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije pod nošenja zahtjeva za podrškom: .

e) kantonalnom. b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju). a novi se očekuje u narednom periodu.bhtelecom.sport. kultura. . Link za informacije o sponzorstvu: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. . projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport. Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine koje djeluje na: a) međunarodnom nivou. Prošli otvoreni javni poziv za aplikacije organizacija civilnog društva bio je otvoren do avgusta/kolovoza 2011.kultura. godine.ba/sponzorstvo. BiH.socijalna pomoć. 35 Natrag na sadržaj .ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.bhtelecom. Poziv za sponzorstva je stalno otvoren. 8 71.html Dioničko društvo BH Telecom Obala Kulina bana br. d) federalnom nivou. c) državnom nivou.BH Telecom Naziv programa BH Telecom BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa. i f) općinskom nivou. društveno-korisnim projektima u svim sferama života i rada. projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecom-u.000 Sarajevo Web stranica: www. Očekuju prijave sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim. a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti. Različita. Program. socijalna pomoć ili humanitarne svrhe). Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe. projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti: .humanitarne svrhe. i .

saradnja sa školama). i .wbsp?p=324 Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija. dd Jukićeva 53 71. Pravo učešća za dodjelu donacija imaju: .ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.pojedinci. . . Uvijek ćemo primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. finansijska pomoć javnim kuhinjama.wbsp?p=59 www. U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu po jednom projektu iz svake oblasti. . godine. Nije specificirana. 36 Natrag na sadržaj . kvaliteta i održivosti u oblastima: . Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.ba/loc/default. BiH.Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje). snabdijevanjem i prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda. Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu. Više informacija na: www. podrška građanskim inicijativama. iako su zadnji grantovi dodjeljeni u maju/svibnju 2012. zdrava ishrana i ekologija).ba/loc/default. poboljšanje uvjeta rada u zdravstvu). podrška osobama treće životne dobi. Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacij e.Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom.Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima s a posebnim potrebama.Bosnalijek Naziv programa Bosnalijek program podrške Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom. ulaganjima u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva najzahtjevnijih tržišta. .bosnalijek. Organizacije i ustanove religijskog karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti.bosnalijek.institucije. saradnje. Neprestano ćemo se zalagati da ispunjavamo očekivanja naših korisnika.000 Sarajevo Web stranica: www. .Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi. institucijama i medijima. .fondacije.bosnalijek. aktivni humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka). Viziju ćemo ostvariti razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta. dioničara i zaposlenika.Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija. saradnja sa fakultetima od interesa.udruženja. Tokom čitave godine.

napokon. Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke dodatne napomene pod sektorima djelovanja. Na kraju. 1. Dakle. staze. uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica. C. teško socijalno isključene osobe. uzgoj stoke. potvrđujemo da. odnosno uzgoja općenito. B.Caritas Italiana Naziv programa Mikro-projekti Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica. potrebno je podržati i manje socijalne / promotivni programi (male mostove. Trening programi za razvoj vještina. To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu pr ivatnih donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih (bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju. obitelji ili privatni građani. oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni.1 A.Glede lijekova i potrošnih dobara. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa preferencom u novoizgrađene. povezani također sa pojedinim kulturno političkim i vjerskim kontekstom. skupine. Caritas Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u razvoju. gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i nemogućnosti intervencije vlasti.2. ručna ili kućna radinost. mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nakon tri godine testiranja. Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane političkih i građanskih vlasti. projekti stjecanja prihoda u ruralnom sektoru.) žrtve rata ili pojedine političke situacije. uređaja i zdravstvenog materijala. 1. siročad i udovice. ceste.3.Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom jednostavne opreme. bivši zatvorenici. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta.4. tijekom aktualnog partnerstva. kako je već rečeno u drugim poglavljima. uspostavljanje manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim kategorijama. Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane donatora: Biskupijski ili Župni Caritas. 1.u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji lokalnog stanovništva. aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgo vora na njihove osnovne potrebe. vjerske zajednice ili instituti. u cilju podrške . itd. Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje. Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi. higijenske / sustav odvođenja sanitarnog i otpada). pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male projekte. može biti dozvoljen manji početni doprinos. pod uvjetom da se uspješno može jamčiti održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija. zatvorenici. izbjeglice. . mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju: oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među talijanskim zajednicama. 37 Natrag na sadržaj . Ovo se smatraju prioritetima (i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima): 1. .

superiora kongregacije.Veličina donacije seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama. izgradnju objekata. izvanredne situacije. biskupa. centre za mlade. Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni: . ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva. nevladinih organizacija. Nakon odobravanja granta. Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. udruženja. Mikro-projekti neće biti financiran dvaput. Caritas Italiana . okružnoj ili seoskoj razini) će se po brinuti da su i oni također uključeni u planiranje i provedbu. ili potpora za održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti. koja dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju. trajnost i mogućnost da ih se reproduciraju pod sličnim uvjetima. u iznimnim slučajevima se može odobriti veća financijskih potpora.5. Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer Talijanska biskupska konferencija). Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva vanjskih poslova. direktora nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa. Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i imaju manje mogućnosti. Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije i lokalne civilne programe.) prijevozna sredstva. U slučaju značajnih pogrešaka i nedostatka provedbe projekata.Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu projekata. On/ona je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u savladavanju bilo kakvih prepreka. 1. Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati: Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude. nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir. .unutar područja mikro-projekti ne može financirati isključivo pastoralne inicijative (liturgijske. generalnog tajnika itd. Tokom čitave godine. dužnost pravnog zastupnika je povrat novca u Caritas Italiana. projekte i programe koji ne predviđaju jasnoću na postizanju održivosti. te prethodni ugovor s mjesnim biskupom. u osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s lokalnom kulturom. katehetske. Uzimajući u obzir troškove života u zemlji. Prethodni dijalog s lokalnim vlastima (na regionalnoj. Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan mjesne crkve. i tako mogu učink ovito doprinijeti pravilima mikro-projekata. Pravni zastupnik osigurava da će se m ikro-projekt pratiti i provesti.Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena.000 EUR. izvršene u sklopu njihovih prioriteta. Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica. Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja. 38 Natrag na sadržaj . a osobito za automobile ili vozila u cjelini. 1. te eventualno s biskupijskim ili nacionalnim Caritasom.. Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom svijeta.Otklonjeno je krizno razdoblje.6. itd. . Standardni doprinos po projektu je oko 5.

Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas) će napraviti monitoring projekta Daniele Bombardi Email: danielebombardi@gmail. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom ili italijanskom jeziku. Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro projekti) 4. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu.Kako aplicirati? Kontakt 1. Caritas Italiana će poslati službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH.org i www.it Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 7.com Web stranica: www. U slučaju da je projekt odobren. početnu verifikaciju projekta i osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim Caritasom). Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen nositelju projekta. 8. te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta. 5. 9. Caritas Italiana šalje pismo u Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana. koji će pismo proslijediti aplikantu. 3.carbkbih.caritasitaliana. U slučaju da projekt nije odobren. 2. 6. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta. 39 Natrag na sadržaj .

Cda-Projects Grant İstiklal Cad. neovisno o godinama. Mısır Apt.2 D. 10. Pogledajte web stranicu za više informacija. Cda-Projects Grant također podržava publikacije nakon završetka projek ata koje raspravljaju o provedenim umjetničkim istraživanjama. Idući poziv za projekte će biti otvoren u septembru/rujnu 2013. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje rasprave o umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem međunarodnog otvorenog poziva. radionice i predavanja-predstave koji se organiziraju u KAT1 i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju. godine. Publikacija se priprema od strane Cda-Projects Grant. No:163 K. uključujući i postavljena pitanja. Autori (uključujući umjetnike. mogu predložiti projekte koji će biti implementirani individualno ili zajednički. Zadnji rok prijave je bio 20. itd. predloženi projekti trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada. Cda-Projects Grant podržava programe prezentacija projekata. novembar/studeni 2012. Cda-Projects Grant je osnovan 2011. godine.5 Beyoğlu / İstanbul 34433 Turkey Web stranica: http://cda-projectsgrant. godine kako bi pružao podršku struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog razdoblja nakon datuma odabira. kustose. koja predstavlja afirmirane i umjetnike koji se tek probijaju. mislioce. 40 Natrag na sadržaj . komercijalne galerije u Istanbulu. u suradnji s primateljem granta. pisce. Cda-Projects Grant je osnovan od strane Cda-Projects.000 EUR. spekulativne analize i konačne rezultate.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj.CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) Naziv programa CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju. Čitav svijet.) bilo koje nacionalnosti. Za cilj ima poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni potencijal znanja. Cda-Projects Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih istraživačkih projekata.

cpcd.pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što su znanja i vještine lokalnog stanovništva.cpcd. .Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou. Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5. Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www.ba Bosna i Hercegovina .Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za komponentu 1).Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći. Inicijativa za jačanje građanskog aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih. razvoj individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti. i roba te korištenje prirodnih i društvenih resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative. .Centar za promociju civilnog društva Naziv programa Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015 Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organ izacija civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u cjelini. . . promociju građanskog aktivizma. vremena.ba i www.ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje problema u lokalnim zajednicama. u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv. Inicijative za jačanje građanskog aktivizma Akcenat u prvoj komponenti programa. usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz: . .pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine rješavanja određenih problema. Akcenat u drugoj komponenti programa. Poziv za apliciranje na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu komponentu. Program malih grantova čine dvije osnovne komponente: 1. Inicijative za razvoj zajednice i 2. 41 Natrag na sadržaj . promotivnih. Inicijative za razvoj lokalne zajednice.000 KM. Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i jačanje izgradnje zajednice. edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici Također.ba i Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. obezbjeđivanje lokalne finansijske podrške. dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje sopstvenog rada.Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno zagovarati. Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora.civilnodrustvo. Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu biće objavljeni na web stranicama www.

ba.civilnodrustvo.civilnodrustvo.ba i www.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.cpcd. 42 Natrag na sadržaj .ba Web stranice: www.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 644 810 Email: pmg@cpcd.Kako aplicirati? www. Centar za promociju civilnog društva Kalesijska 14 71.

razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija. seminari.zajedničke političke procjene i razvoja.razvoj ljudskih resursa. www. uključujući manjine. Aktivnosti koje se finansiraju su: . Novi se očekuje u narednom periodu. i inter-regionalna i prekogranična saradnja. Organiziraju ih institucije zemalja članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI vodičem i pravilima rada. CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova aktivnosti. i .Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) Naziv programa CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke aktivnosti) CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative. i . godini. CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja.ceinet.studije i analize. životna okolina i održiva energija.konferencije. N arativni i finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi. .nauka i tehnologija. Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće imati preferencu nad drugom. . CEI zemlje uključujući i BiH.razvoj preduzeća. . jula/srpnja za projekte koji će biti implementirani u 2013. već će fokus biti na kvalitet projekta. Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju zadovoljavanja osnovnog cilja.klima. Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz: . . Područja intervencije su: .transfer znanja. Ostat ak mora biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa.informaciono društvo i mediji.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama.org Web stranica: www. .unit@cei-es.održiva poljoprivreda.treninzi.jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti.multimodalni prevoz. .ceinet. .org/content/cooperation-activities?tab=0 Paola Plancher Evaluation Unit (for administrative matters) Tel: +39 040 778 6726 Email: evaluation.interkulturalna saradnja. 43 Natrag na sadržaj . Zadnji poziv je bio otvoren do 20. . . radionice i druge vrste skupljanja. . uključujući turizam.

saradničke i strateške odluke o finansiranju.prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo). odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje podržavamo. .obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji m ira.Channel Foundation (Fondacija Channel) Naziv programa The Channel Foundation Channel Foundation je mala. i .org/what. www. regionalnim i nacionalnim mrežama ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele informirane. Različiti. Otvoreno tokom čitave godine.unaprijeđenje ženskih prava i liderstva. edukatoricama i lidericama u zajednicama.. Ste. SAD. trenutno se fokusiramo na šest područja rada: . Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava poštovana. 415 Seattle. te . .obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica u osoblju.promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti. U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava.channelfoundation. zaštićena i ispunjena. privatna fondacija smještena u Seattle. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naša generalna strategija uključuje napore za: .html 603 Stewart St. . 44 Natrag na sadržaj . WA 98101-1247 Web stranica: www.promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu.obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde. .channelfoundation. koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima širom svijeta. Washington. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih prava.učešćem u međunarodnim.

poljoprivreda. Suite 310 Anoka. MN 55303 2200 Tel: +1 763 576 1596 Faks: +1 763 576 1664 Email: info@lindberghfoundation. and Anne Morrow Lindbergh Foundation 2150 Third Avenue North..lindberghfoundation.org/docs/index. Louis). " (Charles A.lindberghfoundation.). .istraživanje. . uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu tehnologiju.org Web stranica: www. te opšta zaštita (zemlja.A.zaštita prirodnih resursa. 45 Natrag na sadržaj . vodu.. . Čitav svijet. Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše životne okoline.obrazovanje. itd. energija. Trenutno ne primaju prijave. .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Fondacija je otvorena za aplikacije svih.zdravstvo.smanjenje otpada i upravljanje otpadom. .580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of St. Do 10.povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima. i . .Charles A.. ali aplikanti moraju raditi na istraživačkim ili obrazovnim projektima. godine. www. vazduh. a novi poziv se očekuje u martu/ožujku 2013. and Anne Morrow Lindbergh) Naziv programa The Charles A. uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema životu" (Anne Morrow Lindbergh). uključujući životinje.php/application-forms The Charles A. Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije: . biljke.avijacija / aeronautika. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti koja ".

000 USD. Suite 1200 Flint. građansko angažovanje i učešće javnosti. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta. Mott Foundation Mott Foundation Building 503 S. Trajanje projekta je minimalno dvije godine. Web stranica: www. Razvoj neprofitnog sektora i filantropije. potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta. Saginaw St.000 USD godišnje. Kosovo. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina. posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu. .Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji se bave određenim problemima i oblastima. Hrvatska. www.Obzirom da su sredstva fonda ograničena.Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih projekata.. Srbija.000 USD i 250. . 46 Natrag na sadržaj . oblasti djelovanja.mott.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji. tranziciona pravda.Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim uputstvima. Crna Gora.S.Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontak t dostave prijedloge projekata.mott. Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina: . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. .A.S. Iznos većine naših grantova jeste između 15. MI 48502-1851. .U. geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave početni kontakt. Prosjek donacije je 100. nacionalnom i/ili međunarodnom nivou.aspx Office of Proposal Entry (Kancelarija za primanje prijedloga projekta) C.Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) Naziv programa Civil Society Program Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures. Primaju projekte tokom čitave godine.

radionice i panel diskusije). Program je finansiran od strane German Foreign Office. 47 Natrag na sadržaj . i rad na pomirenju između stranaka u konfliktu. daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku žrtvama i počiniteljima nasilja. Germany Email: zivik@ifa. ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža. Förderprogramm zivik Linienstr. Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja. reintegracija bivših vojnika u građanski život. ali na veoma selektivnoj osnovi. dio je Institute for Foreign Cultural Relations. Tokom čitave godine. promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su okrugli stolovi.ifa. Tim promovira. strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama.000 EUR.V. Nije specificirana.Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) Naziv programa Civil Conflict Resolution Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu. Ipak.de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/submitting-anapplication/ Institut für Auslandsbeziehungen e. Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani: obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta mirnim putem. dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom svijeta. 139/140 10115 Berlin. www. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu Evropu finansiraju. Pogledati web stranicu za više informacija. i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati sa projektima u iznosu do 70. primarni korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansi ranja iz javnih izvora.

48 Natrag na sadržaj . Ovo znači da statuti.000 Sarajevo Tel: +387 33 552 375 Faks: +387 35 552 376 Email: sarajevo@civilrightsdefenders. Surađuju samo sa nevladinim.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. građanskih i političkih prava. godine i Helsinškim aktom iz 1975. finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava. Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i razvoju demokratije. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. Osnova za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava. Civil Rights Defenders Field Office Sarajevo Alipašina 7. Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko -pravaškim organizacijama u zemljama u kojima su aktivni. drugi sprat 71. Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine. Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights Defenders. BiH i region. Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi.org Web stranica: www.civilrightsdefenders. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume. januara/siječnja do 31. decembra/prosinca.Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) Naziv programa Civil Rights Defenders Grant Program Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za l judska prava) je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmjerenja. nakon čega se dostavlja izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten. Tokom godine. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. od 1. vjerski i politički neovisnim organizacijama koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih. aktivnosti i vodeće osobe organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. Njihovi partneri su organizacije koje moralno. Ovisno o projektu. Uvijek prakticiraju nultu stopu tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima. u dogovoru sa partnerskim organizacijama. Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije.

hranu i zdravstvo) Naziv programa The Conservation. Food and Health Foundation promovira zaštitu prirodnih resursa. Idući rok prijave je 1. Fondacija pomaže izgradnju kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične probleme. juli/srpanj 2013. i promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na usjeve i hranu u zemljama u razvoju. i povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Conservation. razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u razvoju.Conservation. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Geografski fokus fondacije je čitav svijet. razvijaju kapacitete lokalnih organizacija. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane aktivnosti. poboljšanje proizvodnje hrane i poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. Zdravstvo Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no liječe. Nije specificirana. godine. Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu. Hrana Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljša nja pristupa hrani u zemljama u razvoju. i obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa. poljoprivredi i zdravstvenim naukama. sa naglaskom na tehničko i naučno obrazovanje. i adresiraju specifične probleme na terenu. Preferira podršku projektima koji se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa. Zaštita prirodnih resursa Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini u zemljama u razvoju. 49 Natrag na sadržaj . prevencijom bolesti i reproduktivnim zdravljem. Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo. obuku i tehničku podršku naporima koji: pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u zemljama u razvoju. Podržava istraživačke projekte. godine. promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa. tehničku pomoć i obrazovne projekte koji: poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica koji se bave zaštitom zdravlja. istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije edukacije za male proizvođače hrane i farmere. Food and Health Foundation Osnovana 1985. Područja od interesa za fondaciju su: promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama.

8th Floor Boston. Food & Health Foundation c/o Prentice A.grantsmanagement08.com/?page_id=6 Conservation. http://cfhfoundation.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 50 Natrag na sadržaj . Zinn. Administrator GMA 77 Summer Street. Massachusetts 02110-1006 USA Tel: +1 617 391 3091 Email: pzinn@gmafoundations.

Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama. pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative. Obrazovanje: podrška stipendijama. www. Kako se naše poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. obrazovanju i programima podizanja svijesti koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije. GA 30301. godine i finansiranu od CocaCola Company. znanje i resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica. fizičkim aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi. Box 1734 Atlanta. Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984. a sve na osnovu lokalnih prioriteta.thecoca-colacompany.kroz Fondaciju i doprinose iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD. U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete.ba The Coca-Cola Company P. i 2010. Našu ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja . Između 2002. Pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. Pogledajte web stranicu za više informacija. 51 Natrag na sadržaj .html www. unaprijedili recikliranje. povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku istraživanjima i inovacijama.coca-cola.com/citizenship/foundation_coke. zaštiti voda u ugroženim područjima. koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja: Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji. USA Tel: +1 800 438 2653 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. programi koji motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne promjene u ponašanju. korištenju vode za proizvodnju i osiguranje čiste vode. U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Nije definiran.O. prevencija napuštanja škola. Ulažemo naše vrijeme. Čitav svijet. Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja.Coca-cola Foundation Naziv programa Coca-cola Foundation Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou.

i BP plc. imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja. podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim pitanjima. Većina novih poziva se otvara u julu/srpnju ove godine. 52 Natrag na sadržaj . Alumni Grants Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. Kate Stokes Memorial Award Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5. Fauna & Flora International.000 USD se daje na godišnjoj osnovi za izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation Leadership Programme. Future Conservationist Awards Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards do 15. Mentorstvo Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele svoja znanja i iskustva. Savjeti i podrška CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima.Conservation Leadership Programme Naziv programa Conservation Leadership Programme Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International. obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju.250 USD se dodjeljuju dva puta godišnje. Conservation Follow-Up Awards Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards. a mogu se koristiti za prisustvo konferencijama. CLP ima sljedeće ključne ciljeve: identificirati. Conservation Leadership Awards Nakon završetka Conservation Follow-up projekta. i omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak profesionalnog razvoja. CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere.000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte. dobitnici CLP-a su kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje posebno jaku strast. radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne sredine. te grade lokalne kapacitete. CLP dobitnicima i alumni zajednici. Misija Conservation Leadership Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg vremena. Grantovi u iznosu do 1. Wildlife Conservation Society . Da bi se postigao taj zadatak. Conservation International. entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju. Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. promicali suradnju i osigurali dugoročnu održivost.

org/Apply. Bliskom istoku. i Pacifičkim ostrvima. istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Aziji.org Web stranica: http://www. Latinskoj Americi i Karibima.asp Email: clp@birdlife. http://www. 53 Natrag na sadržaj .conservationleadershipprogramme.Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.conservationleadershipprogramme. Pogledajte web stranicu za više informacija. CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

de Copernicus e. 54 Natrag na sadržaj .de.Copernicus Naziv programa Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne. Zemlje istočne. i dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno. oktobra/listopada. Za više informacija posjetite web stranicu: www. aprila/travnja. Rok za prijavu je 1. Postfach 130261 (Mittelweg 11–12) D. Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1. septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1. zdravstvenog osiguranja i školarine. srednje i jugoistočne Evrope. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između istoka i zapada. Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.copernicus-stipendium. pokrivena im je cijena povratne karte. Za više informacija posjetite web stranicu: www. čime se doprinosi izgradnji. stabilizaciji i demokratizaciji istočne.de Web stranica: www.copernicus-stipendium.V. srednje i jugoistočne Evrope. Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu.copernicus-stipendium. srednje i jugoistočne Evrope.20102 Hamburg.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Germany Email: info@copernicus-stipendium. te 1.

Prvo se šalje pismo interesa. holistički pristup usmjeren na sljedeća područja interesa: duhovno širenje. septembar/rujan svake godine. mudrost i suradnja – tada možemo uticati na kolektivnu dobrobit planeta i zagrabiti u zdenac kreativnosti koja leži u svakome od nas. vrijeme ‘između' kada će nešto bitno novo biti rođeno. Kada se naše misli i akcije temelje na opštim načelima . USA Email: info@corfufoundation. moramo priznati svaki svoje mjesto i odgovornost unutar šire mreže života. Box 45 Stevenson. Među njima su siromaštvo mnogih potaknuto pohlepom nekolicine i isključenjem iz mudrosti prirode.org Web stranica: www.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mart/ožujak i 15. Uz proširenu svjesnost potencijala čovječanstva koja je u nastajanju.org/grantmaking Corfu Foundation P. MD 21153. Živimo u onome što su stari Grci nazivaju Kairos. Na kraju.corfufoundation. Čitav svijet. Naš cilj je imati katalitičku ulogu u početnom finansiranju projekata i inovativnih ideja koje mogu pasti izvan parametara glavnih filantropskih struja. Promjena. Naša uloga u Corfu Foundation je njegovati dublje razumijevanje vremena u kojem živimo i za podršku grupama i osobama koji rade na rješavanju uzroka postojećih neravnoteža. godine Corfu Foundation nastoji doprinijeti buđenju više svijesti i povezivanju sa drevnom mudrosti.000 USD i 20. radionice. Corfu Foundation podržava preventivan. Tipična veličina donacija je između 5. Svjesni smo da naš svijet prolazi kroz središnji trenutak u evoluciji ljudske svijesti. s prirodom i svemirom. www.Corfu Foundation Naziv programa Corfu Foundation Osnovana 2004. mijenjajući naš odnos jedni s drugima. U ovom trenutku to je i naša prilika i naša dužnost kao ljudskih bića. jedinstvo nad odvojenosti. ekološka održivost. Fondacija podržava istraživanja. i podrška u suradnji s drugim donatorima. Podrška se pruža u obliku: donacija za projekte.000 USD. konferencije i pripremu dokumentarnih filmova i knjiga koje su u skladu sa našim temeljnim područjima interesa. 55 Natrag na sadržaj . počinje s osobom i sa radom na višoj svrsi.ljubav. suradnja mora prevladati nad konkurencijom. Kao Fondacija podržavamo inovativne ideje koje osnažuju univerzalne duhovne vrijednosti i usluga za opšte dobro. vjerujemo. 15. nakon čega se odabrani pozivaju predati puni prijedlog projekta.O.corfufoundation. stipendija. dobrobit za duh i tijelo. i liderstvo. suosjećajnost.

Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja. Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za finansiranje. vladine institucije mogu biti kvalificirane za podršku.jp ili www. a također se potiče razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom.embjapan.go.mofa. .kursevi japanskog jezika. .jp. i .mofa. Na osnovu poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. lokalne vlasti. www.go.go. 56 Natrag na sadržaj . Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan popis): . Uslov je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim zemljama. Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www.jp Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.bosnia. Podrška se daje izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja. kao i oprema za iste. Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške.Cultural Grassroots Project Naziv programa Cultural Grassrots Grants Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne organizacije. aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju.ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta. U posebnim slučajevima. istraživačke i ustanove visokog obrazovanja.sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući borilačke sportove). Zemlje u razvoju.audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje.

DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu Naziv programa Opšti ciljevi Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i istraživački rad u Nemačkoj Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja zapadnog Balkana i Njemačke. www.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Direktorij donatora mart/ožujak 2013.studijski boravak za doktorante. Aktivnosti su u sljedećim područjima: . Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju dodati.ljetnji kursevi. proširiti akademsku razm jenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima .daad. novembar/studeni svake godine.master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Njemačkoj. Opšti rok je 15. Doktoranti: 1. stažiranje. intenzivni kursevi jezika. Studenti i istraživači iz svih disciplina. . studijska putovanja za grupe studenata.daad.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Kontakt www. 57 Natrag na sadržaj .000 EUR/mjesečno. Studenti: 750 EUR/mjesečno.akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odsjeka. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zapadni Balkan. . Naučnici: do 2. postdoktorante i profesore. i .doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku).240 EUR/mjesečno. .

Regeneracija uništenog habitata 3. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi 2. Različiti. Integralno planiranje i zaštita zemlje 2. Metode zaštite resursa i proizvoda II. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima 2. Zaštita prirode u naseljenim područjima 4. Metodi i instrumenti 2. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini Područje podrške 9: životna okolina i imovina 1. Testiranje i korištenje novih formata medija 3. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama III. Biotehnološke procedure i proizvodi Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje 1. Poljoprivredne procedure i proizvodnja 2. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode Različiti.procedure i proizvodi 3. Obrazovanje za održivost 3. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Elektronski mediji 4. Energetska efikasnost i održiva energija Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja 1. 58 Natrag na sadržaj . Program stipendija 2. Održiva hemija . Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja 1. Održivo korištenje šuma 3. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu 1. Uzgajanje i rast Područje podrške 6: zaštita prirode 1. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima 2. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini 1. DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške: I. Zaštita klime 2. Tehnologije zaštite životne okoline Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi Područje podrške 2: zaštita klime i energije 1.Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Naziv programa Opšti ciljevi The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne okoline. Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova 3.

dbu.html Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU P.de/364.0 Faks: + 49 541 9633 190 Web stranica: www. Kako aplicirati? www.dbu.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 59 Natrag na sadržaj .Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.de/371.O Box 1705 49007 Osnabrück An der Bornau 2 49090 Osnabruck Tel: + 49 541 9633 .

regionalni trening i monitoring mjera energetske efikasnosti u sektoru izgradnje .njemački program stažiranja za zemlje zapadnog Balkana . stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja u Evropsku uniju. 60 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije specificiran. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.savjetovanje o energetskoj efikasnosti Privredni razvoj i zapošljavanje: .lokalni i regionalni ekonomski razvoj Ovisi o projektima. Vlada i demokratija: .jačanje lokalnih vlasti Životna okolina i klimatske promjene: .BMZ) od 1995.savjetovanje o energetskoj efikasnosti Društveni razvoj: . GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije.mreža udruženja lokalnih vlasti SEE . godine. demokratiji i civilnom društvu.promocija obrazovanja odraslih . Fokus je na održivom privrednom razvoju.jačanje javnih institucija . Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja navedena ispod.povećanje korištenja kontracepcije. Pogledajte web stranicu za više informacija.trgovina ljudima i socijalna zaštita na zapadnom Balkanu . Još od uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih integracijama u Evropsku uniju. Jugoistočna Evropa.EU integracije SEE . Održiva infrastruktura: .izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih resursa i energetske efikasnosti u opštinama u SEE .Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH Naziv programa Programi podrške GTZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development . GIZ Office Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.razvoj alumni mreže Praksi održivog biznisa u SEE .

de/en/worldwide/289. 61 Natrag na sadržaj .000 Sarajevo Tel: +387 33 957 500 Faks: +387 33 957 501 Web stranica: http://www.71.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.giz.

građanskim novinarima i tradicionalnim medijima. Čitav svijet. DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča. 62 Natrag na sadržaj . dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda globalnih humanitarnih vijesti. Do 500 USD. Kako aplicirati? http://dawnsdigest. krajem Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Nudeći podršku piscima.com/apply-for-a-dawns-grant Kontakt http://dawnsdigest. Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene februara/veljače. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti cijeli trošak vašeg projekta. početi ćemo davati veću podršku. Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a novi pozivi se očekuju u narednom periodu.Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Naziv programa Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Development and Aid World News Service je platforma za promicanje nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja. fotografima. DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog interesa. blogerima. Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima. Kako DAWN raste. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest. Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za humanitarne zajednice. ali nadamo se da može pomoći. trebali biste razmotriti vašu aplikaciju. Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude zainteresirane za globalne vijesti.

planetu i profit (People. DOEN finansira inicijative u inostranstvu samo na području održivog razvoja. DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora. DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi'). ali najmanje četiri mjeseca prije planiranog početka projekta. DOEN koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja. www.Doen Foundation (Fondacija Doen) Naziv programa Program donacija DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane Dutch Post Code Lottery. Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti.O. Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta).doen. 63 Natrag na sadržaj . Profit). ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim aspektima ('planet'). Čitav svijet. d) društvena i ekonomska ljudska prava. Address: DOEN Foundation postbus 75621 1070 AP Amsterdam Tel: +31 20 5737 333 Faks: +31 20 573 7370 Email: doen@doen. ne i pojedinci.doen. Zato je skidan je aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje. Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu komponentu.nl Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je predstavljena u aplikaciji. DOEN Fondacija je zainteresirana za stimuliranje veza između različitih aktera. Planet. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Aplicirati mogu samo organizacije. i e) kultura i mediji. c) klima i energija.nl/web/applications. b) proizvodnja i potrošnja. a doprinos BankGiro Lottery za kulturalne projekte. sa naglaskom na tri P: ljude. Ipak.nl Web-stranica: www.htm P.

i .djece tjelesnih invalida. .org/index. . Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD.Dorothea Haus Ross Foundation Naziv programa Program donacija Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu ranjivu djecu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.učenje djece s poteškoćama. . prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju preporuku.php?option=com_content&view =article&id=13:how-to-apply&catid=1 The Dorothea Haus Ross Foundation 1036 Monroe Avenue Rochester. Čitav svijet. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.djece s malo ili bez pristupa obrazovanju.ozlijeđene djece.D. www.tjelesno zlostavljane i zanemarene djece. One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše organizacije. U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti zaboravljeno. Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć u vezi s ovim pitanjem.ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba. Fondacija ima poseban interes u pomaganju: . .siročadi. Foundation Executive Tel: +1 585 473 6006 Faks: +1 585 473 6007 Email: info@dhrossfoundation.dhrossfoundation. Cook. Pogledajte web stranicu za više informacija.djece sa poteškoćama u razvoju.emocionalno oštećene djece. . Potrebno je da pronađete američku organizaciju s kojom ćete raditi. New York 14620 USA Attention: Wayne S.org Web stranica: www. Ph. . Tražimo da takve organizacije imaju znanje o vašem radu. . .bolesne djece.unakažene djece. ne možemo slati novac izravno za strane dobrotvorne svrhe. 64 Natrag na sadržaj .pothranjene djece. . siguran i moralan početak života i uspješno odrastanje.dhrossfoundation. Djeca imaju pravo na zdrav.

STIDIT smatra da je od iznimne važnosti istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati obespravljene grupe i pojedince. Pogledajte web stranicu za više informacija.Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji . Nije definiran. podrška civilnom društvu. često u sastavu nacionalnih manjina.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.nl Web stranica: www. Nije definirana. učešće i dijalog. Teme koje STIDIT podržava su: ljudska prava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Više zemalja svijeta uključujući BiH.stidit.STIDIT) Naziv programa Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. kroz vlastite inicijative i suradnju različitih pojedinaca i grupa. pogledajte web stranicu za više informacija. kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije. 65 Natrag na sadržaj . STIDIT Koningslaan 60 3583 GN Utrecht The Netherlands Tel: +31 302 545 840 Faks: +31 302 545 376 Email: info@stidit. pogledajte web stranicu za više informacija. STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog poboljšanja lokalnih uslova života. ekonomske i političke nestabilnosti. STIDIT se posebno fokusira na grupe. Pogledajte web stranicu za više informacija. društveno-ekonomski razvoj. koje su oštećene. STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne. i zaštita životne okoline.

” Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz centralne i istočne Evrope. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. kontaktirajte ured Sorosa za više informacija. godine se pokreću neke aktivnosti na širenju East East programa i pokušaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Estoniji.East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) Naziv programa East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: Program partnerstva preko granica) East East: Partnership Beyond Borders Program (EE:PBBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava. razmjenjuju mišljenja i iskustva. te u central u EE:PBBP u Londonu gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove. Kazahstanu. Crnoj Gori. koordinatoru programa. toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. Litvaniji i Mađarskoj. godinu. te centralnu Aziju. Turskoj i Ukrajini. u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou. Moldaviji. specifično u kontekstu post -socijalističke tranzicije. da upoznaju jedni druge. tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije i 2. Program je pokrenut 1991. odnosno odobravanje ili odbijanje na lokalnom nivou (FOD BiH). Kosovu. Rusiji. Mongoliji. te u saradnji sa partnerima u Sloveniji.Soros fondacija implementira u Albaniji. Češkoj Republici. Srbiji. Poljskoj. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Evropu. 66 Natrag na sadržaj . Bosni i Hercegovini. te ostvarenim rezultatima strategije za 2010. Različita. U to vrijeme. Gruziji. minimalno osam (8) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta. Azerbejdžanu. Tadžikistanu. Armeniji. ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva. Makedoniji. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva./2012. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena. Postoji toliko toga što ljudi iz centralne i istočne E vrope mogu ponuditi jedni drugima. Latviji. te centralne Azije. navedenog u aplikaciji. nakon čega se. Hrvatskoj. EE:PBBP se od strane Fondacija otvoreno društvo . U skladu sa procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH. Bugarskoj. Kirgistanu. kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku programa. ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. Slovačkoj. strategija programa za 2011. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija. Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:PBBP popunjeni aplikacioni formular mora dostaviti u FOD BiH. Ovaj region bi trebao oživjeti. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: “Ljudi treba da putuju. Rumuniji. godinu se zasniva na dva strateška cilja i to: 1. Od 2010. a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela. Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:PB BP-a. ista prosljeđuje u EE:PBBP mrežu na zajedničko odlučivanje. uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu.

org. 202 Email: denis@osfbih.org.ba Web stranica: http://www. 104 Faks: +387 33 444 488.osfbih. lok.php/programi/east-east Koordinator programa: Denis Imamović Tel: +387 33 444 488.uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih afričkih zemalja. Kako aplicirati? http://www.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.osfbih. 67 Natrag na sadržaj . te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike. lok.org.ba/index.

istraživačkih institucija. Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara poboljšanju javnog zdravstva i razvoja. Nije specificirana. godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj medicini. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega podržava specifična istraživačka područja. Nadalje.ekhagastiftelsen. Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta. ovdje je od velike važnosti. ali se obično odobravaju za istraživanja u vezi projekata.).shtml Ekhagastiftelsen Box 34012 SE-10026 Stockholm Sweden Tel: +46 70240 81 81 Email: info@ekhagastiftelsen.se/eng/ansokan. već i uticaj hrane i okoliša. gdje se posmatraju ne samo lijek. marta/ožujka 2013.ekhagastiftelsen. Trenutni poziv je otvoren do 31. 68 Natrag na sadržaj . U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje). Fondacija također prima aplik acije za planiranje i podršku.se Web stranica: www. Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja.Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Naziv programa Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944. Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja. Također su podržana istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno stanje. Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije. Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim institucijama. to je najvažnije prilikom ocjenjivanja zahtjeva. godine.se Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija (univerziteta. istraživanja u pripremi i skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana. Holistički pogled na ljudsko zdravlje. www. itd. Moguće je aplicirati za stipendije. Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći aplikacije. To može biti u obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i naučno savjetodavnog vijeća Fondacije. Glavni cilj Fondacije je podrška strateškim i inovativnim projektima.

namijenjenim postojećim partnerima.000 EUR po projektu. od kojih se 20% može upotrijebiti za institucionalnu potporu.finansijske potpore u iznosu do 3. voditeljica programa Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa. Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ -a: .000 EUR mogu se prijaviti organizacije i teologinje koje: .finansijske potpore u iznosu do 6. Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3.U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce. Hrvatska.osnažene žene kao akteri društvenih promjena.su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a. i . Kosovo.Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV).Ekumenska inicijativa žena Naziv programa Ekumenska inicijativa žena . Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev. Ekumenska inicijativa žena Poljički trg 2a. . Makedonija. . Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO mreže i religijske časopise Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.000 EUR mogu se prijaviti: . Hrvatska Tel: + 385 21 862 599 Faks: + 385 21 757 085 Email: eiz@eiz. .dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne dimenzije razvoja pluralističkog društva.mira i pomirenja. potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV). i . a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela. te Obrazac proračuna EIŽ a koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac.ženskih ljudskih prava . i . 69 Natrag na sadržaj . 21310 Omiš. i . Crna Gora. Upute za prijavu: .hr Osoba za kontakt: Jelena Mandić. . odnosno vjerske institucije u kojima djeluju. Srbija.Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji.su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile.ekumenizma i međureligijskog dijaloga.000 EUR po projektu i u trajanju do godine dana. Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6.promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora društvenih promjena kroz pun doprinos žena .teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju problema u područjima djelovanja EIŽ-a. . One svoj projekat mogu prijaviti isključivo kroz ustanove. .

000 USD. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti nestajanja jednu ili dvije generacije. Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. Suite 900 New Haven. Ugroženost je kontinuum. aprila/travnja 2013. poželjno u PDF formatu. Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno uključiti u jednu poruku.Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) Naziv programa Fond za ugrožene jezike Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i jezičkog polja rada. Aplikacije poslate faksom ili poštom neće biti prihvaćene. Odluka će biti donešena do kraja maja/svibnja 2013. Prijedlozi projekata mogu doći iz bilo koje zemlje.000 USD.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. itd. godine.org Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem. i mjesto na kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama.endangeredlanguagefund. iako je prosječna suma 2. Čitav svijet. CT 06511.org Web stranica: www. Obično su donacije do 4. godine. Grantovi su obično na godinu dana. USA Tel: +1 203 865 6163 Faks: +1 203 865 8963 Email: elf@endangeredlanguagefund. putovanja. Donacije mogu biti dodjeljene i institucijama. The Endangered Language Fund 300 George Street. Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati. Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade. Aplikacije se primaju do 22. Izdavačke subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati. ali ne za administrativne troškove. kasete. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi izvornoj zajednici i polju lingvistike. 70 Natrag na sadržaj . iako je moguće i produženje. filmove. Pošaljite emailom jedan dokument sa svim materijalima na: elf@endangeredlanguagefund.

Različita. ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji: . Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti.erstestiftung. 1010 Vienna. i . . uslugu ili pristup društvenoj integraciji problema. kombinirajući inovaciju. 4. a ne daje individualne donacije.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti. .OG.primjenjuju praktična rješenja društvenog problema.org Web stranica: www. ali i dobro osmišljenog plana rada.otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primj enu rezultata. Austria Tel: +43 50 100 15100 Faks: +43 50 100 11094 Email: office@erstestiftung. te ne podržava političke partije www.demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade.kako bi se napravila stabilnija. razvoja kulture. te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinj avanja Evrope. Jugoistočna Evropa.bez obzira na okolnosti . U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju.rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe korisnika/ca. pogledajte web stranicu za više informacija. ekonomska i društvena promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost.erstestiftung.org/activities/grants ERSTE Stiftung Friedrichstraße 10. ERSTE fondacija podržava samo NVO-e. Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj polovici godine.ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) Naziv programa ERSTE program podrške Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj. Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu bi ti zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička. kultura i Evropa.rade na osnovu vizije. Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine. kulturni život i demokratske vrijednosti? U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećan ja društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen .identificiraju inovativan proizvod. . 71 Natrag na sadržaj . korisnost i održivost. . efikasnija i poštenija društva. uključujući i BiH.

Osnaživanje osoba kroz umjetnost i k ulturu – želimo podržati različite zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa. 1. 3.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu).STEP beyond mobility (projekat mobilnosti). . 2.ecflabs. Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova: . Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na lokalnom. i .000 EUR. Povezivanje izvora znanja .eu/grants European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Web stranica: http://www.eu Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali je moguće tražiti do 30. različiti rokovi. Prosječna veličina donacije je 15. uključujući i BiH.culturalfoundation.smatramo da je dijeljenje znanja i povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope.000 EUR. Kriterij podobnosti http://www. Tokom godine. Bitno je da projekti budu umjetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. regionalnom i nivou Evrope.European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Evropske fondacije za kulturu Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako pokazati raznolikosti u Evropi.Collaboration (saradnja).org/grants/eligibility Kako aplicirati? http://www. 72 Natrag na sadržaj .culturalfoundation.

kao i monitoringa međunarodnih obaveza. povećanje političkog predstavljanja i učešća. grupama parlamentaraca ili pravnim tijelima). sa političkim partijama. smrtnu kaznu. razvoj saradnje izm eđu javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima poljoprivrede i sigurnosti hrane. posebno kroz posmatranje izbora. 2. Pitanja. 73 Natrag na sadržaj . uključujući dijalog o ljudskim pravima. djecu i oružani konflikt. gdje se nađe relevantnom.EIDHR (Evropska komisija . Specifična podrška se može pružiti. Teme trebaju proizaći iz lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih rezultata (na primjer. demokratsko nadgledanje sektora sigurnosti. akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi promovirali ženska prava. Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti izbornog procesa. uključujući specifičnu ulogu žena u tim procesima. integracija "dvije škole pod jednim krovom". Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava. pitanja zaštite životne okoline. promocija prava radnika. a maksimalna suma je 200. Bosna i Hercegovina. Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema opisu u EU Vodiču. aprila/travnja. reforma zemlje. te odgovornosti. na primjer. izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i analiziraju zajedničke probleme. Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i demokratske reforme.000 EUR. prava manjina. uključujući osnaživanje žena i drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima. te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava. promocija ruralnog razvoja. torturu. itd. a posebno ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta. zajednice i grupe u izgradnji socio -ekonomske stabilnosti. Poziv za projekte je otvoren do 29.EIDHR) Naziv programa European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gdje su ista ugrožena.). religija i države. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa “političkim društvom ” (npr. vladavine prava i promociju demokratije. na primjer u kontekstu procesa udruživanja. mogu biti miroljubivo rješenje ili medijacija konflikta. za djelovanja civilnog društva na području monitoringa. u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog učešća i predstavljanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. uključujući neovisne političke platforme. zaštitu branioca ljudskih prava.000 EUR. tranziciona pravda i pomirenje. pravde. zastupanje akcija i socijalnih programa. Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100. prevencija torture. građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički. lokalnim razvojnim planovima. zaštita prava obespravljenih ljudi.European Commission . 3. izgradnja koalicija u raznim područjima. kontrola prirodnih resursa. Tri područja su predviđena za podršku: 1.

eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en. aplikanti moraju: . .državljani BiH. a ne radeći kao posrednik.htm http://www.3 Praktičnog vodiča ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi: http://ec. sindikati ili obrazovane institucije.ba/?akcija=tenderi&jezik=1 Web stranica: www. i . kao što su: nevladine organizacije.europa.3. 74 Natrag na sadržaj .europa. . . Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Kako bi aplicirali za donaciju.europa.biti pravno lice.neprofitna organizacija.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.specifična vrsta organizacije.htm) http://ec.direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Region Balkana.stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg regiona.stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne mreže i zajedničke inicijative. i .približavanje EU integracija javnom mijenju.izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom vizijom i regionalnim gledištima. i .sticanje praktičnog iskustva u federalnim. Pogledajte web stranicu za više informacija. Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem: . 4. Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative i partnerstvo.European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Naziv programa European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i operativne programe. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih ambasadora” regiona.podrške inkluzivnom istraživanju i politik ama. 3. jačanje napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu.jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih pitanja. . državnim ili opštinskim institucijama EU država. i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz zemalja zapadnog Balkana. Pogledajte web stranicu za više informacija. a posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne E vrope kojima će biti ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi. Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca: 1. Pogledajte web stranicu za više informacija. .povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa sličnim evropskim institutima. . Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa Balkana u procesu EU integracija sa ciljem: . 75 Natrag na sadržaj . sa ciljem razvoja efikasnih politika i praksi regiona i EU. kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana. u podršci procesima zemalja članica kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan. 2.

000 Beograd Srbija Tel: +381 11 30 33 662 Faks: +381 11 30 33 662 Web stranica: http://balkanfund. 76 Natrag na sadržaj .org Resavska 35 11.balkanfund.org/contact Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kako aplicirati? www.

Kako aplicirati? www. Zadnji dan za prijem aplikacija je 15. Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a. 77 Natrag na sadržaj .eksploracijske radionice (Exploratory Workshops). Poziv koji pokriva sve ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili početkom maja/svibnja.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. . quai Lezay Marnésia BP 90015 F-67080 Strasbourg Cedex France Tel: +33 3 88 76 71 00 Faks: +33 3 88 37 05 32 Web stranica: www.EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje). Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine. pogledajte stranice samih relevantnih programa.European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Evropean Science Foundation Grants Programme Pogledajte web stranicu za više informacija.esf.html European Science Foundation 1. ESF istraživačke konferencije. Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici.org/activities/calls-and-funding. sa rokom obično krajem oktobra/listopada. septembar/rujan.esf. Različita. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija. . ali generalno su unutar ovih kategorija: .programi istraživačkog umrežavanja (Research Networking Programmes).org/contact. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.

aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN. je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti. april/travanj . godine od strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima mladih u Evropi.01. www.int Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.int Web-stranica: www. godine više od 300.coe.01. no generalni datumi su: . . .coe. Nije specificirano.European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) Naziv programa The European Youth Foundation Grants Scheme European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972.67000 Strasbourg Tel: (33) 03 88 41 20 19 Faks: (33) 03 90 21 49 64 Email: eyf@coe. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko 15. i . . Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR.obrazovne.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina. rue Pierre de Coubertin F. Od 1972. društvene.aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u zemljama u razvoju radi kulturalnih.asp European Youth Foundation Directorate of Youth and Sport Council of Europe 30. Više informacija o kriterijima podobnosti. Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže. posebno razmjenom informacija.aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje među mladim ljudima. istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih. oktobar/listopad Čitava Evropa.000 mladih ljudi. U 2007. Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške. kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog karaktera.studije. februar / veljača . nacionalne ili lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže. 78 Natrag na sadržaj . EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i rad Vijeća Evrope: . većinom iz zemalja članica.01. druge vrste nevladinih struktura uključenih u omladinski rad. obrazovnih i društvenih svrha.

ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Fabrika duhana Sarajevo Naziv programa Fabrika duhana Sarajevo (FDS) Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u konkretnom socijalnom okruženju. razumijemo njihove potrebe. i projektima od značaja za okoliš. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH. Nije definiran. bh. FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne stra tegije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. a tako / time i u korist naših zaposlenih. više informacija na http://www. 79 Natrag na sadržaj . javno zdravlje i drugi projekti koji daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici. doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom razvoju društva. njihovih porodica. postavlja pred naš kolekti v obavezu da se ponaša etično. moralni i svaki drugi vid podrške. Pofalićka 5 71. pogledajte web stranicu za više informacija.fds. Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih zajednica. Fabrika duhana Sarajevo d. djelujemo u njihovu korist. Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opred jeljenja su podrška: obrazovanju. dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard svojih zaposlenih. Vrednujući prilike u okruženju.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 278 800 Web stranica: www. zajednice i društva u cjelini.d. zajednici je potrebna podrška u svim segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu zajednicu. Nije definirana. sportu. marginaliziranim grupama u društvu.fds. pogledajte web stranicu za više informacija. Fabrika duhana Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u budućnost bh zajednice kroz materijalni.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja Pogledajte web stranicu za više informacija. kulturi.

posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju životne okoline. Zadnji poziv je bio otvoren do 15. Fauna & Flora International Jupiter House. većinom u zemljama u razvoju. podržano od strane globalne zajednice. odabiru rješenja koja su održiva. morskim kornjačama i drveću.000 funti. Fond se fokusira na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanj u životne okoline. Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost . Ključna područja podrške Fonda su za na primatima. CB1 2JD. Između 5. Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili agencija u svijetu u razvoju. Osnovan 2001. godine. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Food and Rural Affairs (Defra). Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju. Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu. S ponosom radimo na biološkoj raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji dijele planet. gdje je bioraznolikost učinkovito sačuvana od strane ljudi. godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora International UK Government’s Department for Environment. Čitav svijet.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. oktobra/listopada 2012. Web stranica: http://www. na temelju nauke i uzimajući u obzir ljudske potrebe. Naša vizija: održiva budućnost naše planete.Fauna and Flora International Naziv programa The Flagship Species Fund Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40 zemalja. 4th Floor Station Road Cambridge. UK Tel: +44 1223 571 000 Faks: +44 1223 461 481.fauna-flora.raznolikost života na Zemlji.000 i 15. Pogledajte web stranicu za više informacija. 80 Natrag na sadržaj . donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu.

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Naziv programa Program donacija Generalna područja rada su: ekonomska promocija i zapošljavanje. Čitav svijet uključujući i BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Bonn office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Postfach 12 03 22 53045 Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn Germany Berlin office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Stresemannstraße 94 10963 Berlin Germany Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0 Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00 Email: info@bmz. ovisno o donacijama i pozivima za projekte. kako bi se uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala decentralizacija. Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim pozivima za projekte.bund. Različita. 81 Natrag na sadržaj . ovisno o pozivima. podrška reformama na području administracije i sudstva. Različite. Kriterij podobnosti Različiti.bmz. uključujući i organizacije civilnog društva. i modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture.de Web stranica: www.de/en Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali generalna područja podrške su: program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja. nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne. FBiH i BiH. razvojne i edukacione programe u sportu za mlade. djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH.fmksa. 82 Natrag na sadržaj . sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH. učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim međunarodnim takmičenjima. Na osnovu poziva za projekte.000 Sarajevo www. i sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta Pogledajte web stranicu za više informacija. rekonstrukcije i opremanje sportskih objekta.Federalno ministarstvo sporta i kulture Naziv programa Program donacija Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte. program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. Obala Maka Dizdara 2 71. sufinasiranje izgradnje. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa Program prevencije konflikta i izgradnje mira Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka ili započinjanja nasilnih konflikata. Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucij a koje su dovoljno jake da se izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede održivi mir i stabilnost. Program podržava projekte u sljedećim oblastima: medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom, kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom, razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga, izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju, izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata, izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti, izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva, izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima, poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima, promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima. Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR. Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30. juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije projekta. Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće prioritetne oblasti: subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika), jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz), sjeverna Afrika i srednji Istok, i druga konfliktna područja u svetu. Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti. Mogu konkurisati: međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje, belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane, i univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti. Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne podatke.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

83

Natrag na sadržaj

Kako aplicirati?

Pogledajte web stranicu za više informacija. Peace-Building Desk (S3.1) FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussels Belgium Email: peacebuilding@diplobel.fed.be Web stranica: www.diplomatie.belgium.be

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

84

Natrag na sadržaj

filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa filia/Fond osnaživanja žena Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu odrediti svoju budućnost. Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama. Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj. Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog pokreta. filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja. Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju osnovu za to. filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože, porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2013. godine.

Više zemalja svijeta uključujući i naš region. filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije: akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije, akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri mjeseca, organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat, intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene strukture, i organizacija je priznata dobrotvorna organizacija. Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva! filia ne finansira osobe i ne daje stipendije! http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575 filia.die frauenstiftung Alte Königstr. 18 D-22767 Hamburg Germany Tel: +49 40 380381 990 Email: info@filia-frauenstiftung.de Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

85

Natrag na sadržaj

Fledgling Fund
Naziv programa Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u poticanju društvenih promjena Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe, porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima: - Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao sredstvo za društvene promjene. - Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju. - Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko važnih društvenih pitanja. Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje, pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu. Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke kategorije: - Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to Audience Engagement". - Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje. - Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film. Tipično Fledgling Fund daje grantove između 10.000 USD i 35.000 USD. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 12. februara/veljače 2013. godine. Jesenji poziv za projekte će biti otvoren u narednom periodu. Čitav svijet. Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

86

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti

se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD. www.thefledglingfund.org/apply Email: info@thefledglingfund.org Web stranica: www.thefledglingfund.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

87

Natrag na sadržaj

odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive. pokazuju snažnu volju za uspjehom. srednjoškolce i studente iz cijele B iH koji naporno rade. te su spremni kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 77 47 89 Faks: +387 33 77 09 75 Email: fondacija@hastor.ba Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjek tima. nevladinim organizacijama. Također. pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija Hastor Bulevar Meše Selimovića 16 71. međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i nezaposlenost.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce. alternativa roditeljima ili ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za postizanje ciljeva. kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim institucijama.Fondacija Hastor Naziv programa Fondacija Hastor Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. 88 Natrag na sadržaj . Fondacija nije zamjena tj.hastor. Na osnovu konkursa. imaju potrebu za finansijskom podrškom. Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje brinu o obrazovanju. već svojim resursima Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa. pogledajte web stranicu za više informacija. Tokom godine.

konsultacija o razvoju kapaciteta.učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata. Soukbunar 42 71. odabira korisnika.mozaik. . Odabrali smo nekoliko programskih oblasti koje služe kao tematska osnova za akcije u zajednicama: kulturno naslijeđe. ponos zbog učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu. .ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 89 Natrag na sadržaj . Pored ovoga. prirodni. . kroz tematski nefokusirani program “Za aktivne zajednice”. Pogledajte web stranicu za više informacija.lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti ljudski. su zasnovani na sedam principa koji osiguravaju postizanje rezultata u zajednicama: . Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost društvenog i ekonomskog razvoja kroz implementaciju programa koji podržavaju inicijative u ruralnim zajednicama.000 Sarajevo Tel: +387 33 266 480 Faks: + 387 33 266 482 Web stranica: www. . od razvoja ideje. Organizacije civilnog društva na osnovu specifičnih poziva za projekte. te podstaći nove inicijativa. i .Fondacija Mozaik Naziv programa Programi podrške Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja dodjeljuje grantove i pruža savjetodavnu podršku lokalnim inicijativama od zajedničkog interesa širom Bosne i Hercegovine.lokalna partnerstva: povjerenje.volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja. . ovisno o specifičnim pozivima za projekte. do evaluacije i monitoringa. Tokom godine. Ovisno o pozivu za projekte. Sve Mozaikove aktivnosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti BiH.lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta. kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u napredak. pružena je mogućnost provođenja inicijativa na rješavanju bilo kojeg pitanja koje je zajednički odabrano od članova zajednica. te gradi povjerenje neophodno za buduće inicijative. otvorenost i podjela odgovornosti među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh.postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav.lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju povjerenje će ohrabriti ostale da se uključe. inkluzija/društvena pravda i podrška mladima.

oakfnd. uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta.org/node/20 Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Čitav svijet uključujući i BiH. Različita. Avenue Louis Casaï 1216 Cointrin Geneva Switzerland Tel: +41 22 318 86 40 Faks: +41 22 318 86 41 Web site: www. mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora. za održavanje ureda. pitanja koja se dotiču žena. www. i grantovi za specijalne interese. na načine: objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama. pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od strane vlada. tehničku podršku ili saradničke aktivnosti. Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: ciljaju na rješavanje korijena problema. i pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje. i iniciranje novih sopstvenih programa. pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja za kritična pitanja. životna okolina. 90 Natrag na sadržaj .org/node/4036 Oak Philanthropy Ltd Case Postale 115 58. ovisno o programu i vrsti podrške. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. međunarodna ljudska prava. Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa.oakfnd. promoviraju saradnju između organizacija i donatora. briga o beskućnicima. Područja podrške su za: zlostavljanje djece. Višegodišnji projekti su predmet provjera. učenje o razlikama.Fondacija Oak Naziv programa Opšti ciljevi Program klimatskih promjena Oak fondacija radi na različitim područjima. kapitalne projekte. a u BiH je aktivna na području klimatskih promjena. Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata.

91 Natrag na sadržaj .html Stiftung Schuler Helfen Leben Topal Osman Paše 22 71. BiH Tel: +387 33 550 660 Faks: +387 33 550 661 Email: office@shl. pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14 do 23 godine. a sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa: Prvi ciklus: do 15. godine. FOP želi da podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični.2013.ba/tvojprojekat. Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4. Svi projekti moraju biti završeni do 31.shl. mediji.ba Web stranice: www. se FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr. nego što im se pruža i što im se omogućava.fop. da ne čekaju da im se kaže i ukaže.ba i www. Drugi ciklus: do 15. nakon realizacije njihovog projekta. dati podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje ideje. godine. oktobra/listopada. juna/lipnja. kultura.000 KM. već da mogu i znaju dati više. FOP će svojim FOP-ovcima. realiziraju projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu. politika i slično. Čitava BiH.000 Sarajevo. Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije. Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2013. demokratizacija društva. aprila/travnja. Treći ciklus: do 31. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se pišu projekti. www.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.12. te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog p rvog projekta.fop. neformalne grupe.Fondacija Schüler Helfen Leben Naziv programa Fond za omladinske projekte (FOP) FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje.

porodicama. koja udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla podržava su: kulturna dešavanja. 92 Natrag na sadržaj . te druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. posebno mladih. kultura. Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. društveno zabavni događaji. Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih. Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM. 2. rekreativni sport. te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini. edukacije. pojedincima. građanskom organiziranju. Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1. juni i novembar. a prema dogovoru sa donatorom Općina Tuzla. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva). sportske aktivnosti. na samoorganiziranje i društvenu akciju. zalažu se za razvoj dugoročnih. Tokom cijele godine. te ohrabruje mlade na društveno korisnu akciju. Projekti mogu biti iz različitih oblasti djelovanja: ekologija. Grantovi iz program a podrške otvorenom obrazovanju. u aprilu i novembru. nezavisnih fondova koji će služiti razvoju zajednice. Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se izdaju namjenski grantovi za određene institucije. Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga. Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj građana. u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u Tuzli. Svi projekti treba da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice. te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju zajednice putem umrežavanja. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta god išnje i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april. Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. organizacije i zajednice: Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice. Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle. zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih partnerstva. vladinim i nevladinim institucijama. Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj osnovi.000 KM za formalne i neformalne grupe građana. Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim inicijativama je motivirati građane. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama. neformalno obrazovanje. posebno mlade. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka Tuzla” (putem javnog poziva). itd.Fondacija tuzlanske zajednice Programi finansijske podrške: 1. društveni život. zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja. kultura življenja. te uopšte donatorima Tuzle.

Kako aplicirati? Kontakt organizacije i udruženja. a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći na www.omladinskabanka.org u sekciji PREUZIMANJA! Matije Gupca 13 75. Ne razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5. radi na prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe mladih 3 i više članova/ica. materijalno ili kroz volonterski rad.org Omladinske inicijative: obt@fondacijatz. društvene domove i škole. Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke.000 Tuzla Tel: + 387 35 362 831 Faks: + 387 35 362 830 Građanske inicijative: inicijative@fondacijatz.000 KM. kao i neformalne grupe građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom aplikacionom obrascu. Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe građana/ki). ima zadatak da istraži probleme u zajednici. Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za opštedruštvenu korist. Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta.org Email (generalni): fondtz@fondacijatz.org u sekciji “ZA APLIKANTE”. sastavljen od mladih ljudi iz Tuzle.fondacijatz. 93 Natrag na sadržaj .fondacijatz.org Web stranica: www. Uputstvo za apliciranje se može naći na www.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina.

. . . .nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom partnerstvu daju podršku ranjivim grupama. .unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u BiH. zasnovanu na punom ostvarivanju. . i .osobe sa invaliditetom. iskustava.podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja.osobe sa invaliditetom.podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima.olakšanje razmjene znanja. .osobe u stanju socijalne potrebe. .žene. iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu. 94 Natrag na sadržaj . brošura.stare osobe. i . zaštiti i poštivanju ljudskih prava.organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva Fondacije.porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa. biltena i drugih publikacija u području djelatnosti i ciljeva Fondacije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog.podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne inkluzije u realizaciji ciljeva.Fondacija za socijalnu uključenost Naziv programa Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i implementaciji SSU. . kao i negativne posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH takođe) i socijalni razvoj.saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije. imajući u vidu da se socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila. obrazovanje. javnog i privatnog sektora. . i .zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe).izdavanje knjiga. nevladinog. . zdravstvenu zaštitu. Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: . Takođe. sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne isključenosti i siromaštva dobija na važnosti.doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji partnerstva aktera iz vladinog. . . . . . Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini su: . ekspertiza i vještina od značaja za razvoj nevladinih organizacija.razmjena znanja. Stoga.ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije. nevladinog i poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije. djeca i mladi. ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti u BiH.manjine.

000 Sarajevo Tel: + 387 33 219 313 Faks: + 387 33 219 314 Email: sif@sif. maj/svibanj 2012. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 KM 75. godine.ba Web stranica: www.Veličina donacije Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25. ali se u narednom periodu očekuju novi pozivi za projekte. Rok zadnjeg poziva za projekte je bio 07. Branilaca Sarajeva 47 71.sif.000 KM.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. 95 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.

kultura. Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška. rezultati su evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju. Nije specificirana. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org Web stranica: www. .008 Paris Tel : + 33 1 44 21 31 00 Faks :+ 33 1 44 21 31 01 Email : webmaster@fdf. 96 Natrag na sadržaj . Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti podržani u okviru naših programa.poštovanje digniteta osoba.fondationdefrance. i to: .medicinska istraživanja. procjena i valorizacija. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. . koja je glavni faktor isključenja. Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje: .borba protiv izolacije. Tokom čitave godine. Promoviramo razmjene ekspertize. Nakon implementacija.zdravstvo.Fondation de France Naziv programa The Fondation de France The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa. . Pogledajte web stranicu za više informacija. Pet je glavnih područja podrške.lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici. i . Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama društva.društvena kohezija. Fondation de France 40 avenue Hoche 75. .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.životna okolina. kako bi ih drugi donatori preuzeli. i .

Romi i lokalna uprava. civilno društvo. grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50 zemalja širom svijeta. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Maršala Tita 19/III 71.osfbih. javnom zdravstvu. 97 Natrag na sadržaj . Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 33 44 44 88 Email: http://www. medijima. na osnovu specifičnih poziva za projekte.-2011. Prioritetne programske oblasti FOD-a BiH u periodu između 2006. Kako aplicirati? http://www.org. ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju. Različita. godine su obrazovanje.ba Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region. pravnim i ekonomskim reformama. postoje programi i projekti koji se realiziraju na nivou Mreže Soros fondacija.OSI) je privatna. Osim navedenih programa. Tokom godine. Institut otvoreno društvo Institut otvoreno društvo (Open Society Institute . grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže Soros fondacija.Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Naziv programa Programi podrške Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993.osfbih. pravo. na osnovu specifičnih poziva za projekte.000 Sarajevo. uključujući i Bosnu i Hercegovinu.org. godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale bosanskohercegovačko društvo.

Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984.ba i www. pogledajte web stranicu za više informacija. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta. te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte .  Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke. traju od tri do pet godina. BiH Tel: +387 33 492 597 Faks: +387 33 492 632 Email: info@ncp-fp. Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call. istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća).FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) Naziv programa Program podrške Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. godine. kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije. Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament.  Kapaciteti .uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače. Evropa.ncp. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. bez obzira na državne granice. uključujući BiH.ba Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.mcp. Ovisno o pozivu za projekte. Na prijedlog Evropske komisije. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Trg BiH 3 Sarajevo.  Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja.ba Web stranice: www. 98 Natrag na sadržaj . FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:  Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta. uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa.gov.

000 USD. Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije. nacionalnosti. Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani. godina. .Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) Naziv programa Freedom to Create Grants Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. i .ambiciozne ideje. Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne organizacije. Na osnovu otvorenih poziva za projekte. pola. Ipak. pogledajte web stranicu za više informacija. Programi koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati. vjeroispovijesti. naša prosječna veličina donacije je 40. Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim organizacijama. liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije.novi pristup pitanjima i izazovima.načini mjerenja uticaja projekta na društvo.com Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.održive promjene. 99 Natrag na sadržaj . Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo.com Freedom to Create Level 46 UOB Plaza 1 80 Raffles Place Singapore 048624 Tel: +65 62 105 560 Email: info@freedomtocreateprize. Kao smjernica.000 USD. u mnogim slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre. građenje. . Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu. Trenutno Fondacija prolazi kroz strateško restruktuiranje. Također. pa do izgradnje kapaciteta. Sem toga. Samo u posebnim okolnostima ćemo finansirati donacije koje prelaze 100. projekti koji demonstriraju jedno ili više od sljedećeg će biti u našem posebnom interesu: . Freedom to Create neće podržati organizacije koje diskriminiraju na bazi rase.freedomtocreate.smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje razvijene. www. invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi. . ne finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili nedozvoljeno lobiranje. nove aktivnosti i planovi će biti poznati u narednom periodu. Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju. Zemlje u razvoju (uključujući i BiH).

100 Natrag na sadržaj .. lezbejke. . uključujući. Prioritet će biti na: . Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene: . i .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.grupama. žene sa sela. godine.promicanju i odbrani ljudskih prava žena. biseksualce. mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim područjima. Bliski Istok. regionalnom ili međunarodnom nivou. srednje i istočna Evrope. seksualne radnice.000 USD. .org/grants-program/apply-for-a-grant FRIDA | The Young Feminist Fund c/o The Association for Women’s Rights in Development 215 Spadina Avenue.poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom.FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) Naziv programa FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurs e. Trenutni poziv za projekte je otvoren do 26. kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta. marta/ožujka 2013. sredstva i jača učešće i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta.grupama. Toronto. ali ne ograničavajući se na: izbjeglice. strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje vode feministikinje. nacionalnom. nacionalne i kastne manjine. te Zajednice nezavisnih država).neformalne i formalne grupe. te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene. mrežama ili kolektivima sa malo ili nimalo pristupa finansiranju od većih donatora. mrežama. žene s invaliditetom.malim.grupama. . Azija i Pacifik.org Web stranica: http://youngfeministfund. grupama u nastajanju. Suite 150.uključivom organiziranju. Latinska Amerika i Karibi. http://youngfeministfund. ON M5T 2C7 Canada Tel: +416 594 3773 Faks: +416 594 0330 Email: info@youngfeministfund. . žene koje žive u zemljama sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama. etničke. odnosno kolektivima koji su različiti u svom članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim mladim ženama. i . mreže ili kolektivi sa sjedištem u globalnom jugu (Afrika. Do 5. transrodne. siromašne. žene koje žive s HIV/AIDS-om. Cilj FRIDA-e je pružanje dostupnih. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva.

Friedrich-Ebert-Stiftung Ured Bosna i Hercegovina Kupreška 20 71. Nije specificirana.osnaživanje slobodnih sindikata. Tokom čitave godine. ali i čitav svijet. godine kao političko naslijeđe prvog demokratski izabranog predsjednika.poboljšanje generalnih političkih.000 Sarajevo Tel: +387 33 722 010 Faks: +387 33 613 505 Email: fes@fes. i .ba Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija.facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između država i različitih interesnih grupa. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka. . Ebert.podrška demokratizaciji zemlje i društva i jačanje civilnog društva. i .Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) Naziv programa Friedrich Ebert Stiftung (FES) Fondacija FES je osnovana 1925. socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja služi sljedećim ciljevima: . FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos: . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Friedrich Ebert.dostizanje poštovanja za ljudska prava. 101 Natrag na sadržaj .promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih zemalja. ekonomskih i društvenih uslova. a u duhu demokratije i pluralizma. . . .fes. .unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih sfera života.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.razvoj neovisnih medija.facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za nadarene mlade osobe kroz stipendiranje.doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji.

The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Naziv programa Front Line . Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih prava. Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti. .međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih prava.Front Line . Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative on Human Rights Defenders. pravne troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani. ljudi koji rade na nenasilan način za bilo koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. Front Line za cilj ima promociju poštovanja UN Declaration on Human Rights Defenders. . španskom i ruskom jeziku. Molimo Vas da direktno kontaktirate centralni ured. godine sa specifičnim ciljem zaštite ugroženih branioca ljudskih prava. i . te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti. . francuskom. . . Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca ljudskih prava koji su direktno ugroženi.000 EUR. Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489.obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti. uključujući digitalnu sigurnost. Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih organizacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Front Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih branioca ljudskih prava. Do 6.odmor i predah. Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca ljudskih prava.godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk.telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava na arapskom. mali grant može biti odobren unutar 48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora.mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljuds kih prava uključujući dvogodišnji Dublin Platform. Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima ljudskih prava uključujući: . engleskom.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Front Line je osnovan u Dublin-u 2001. uključujući Front Line stipendije. Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca ljudskih prava.grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih prava. U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje branioca ljudskih prava. 102 Natrag na sadržaj .

org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 103 Natrag na sadržaj . Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim bra niocama ljudskih prava.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti.frontlinedefenders. Čitav svijet.frontlinedefenders. Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca ljudskih prava.org Web stranica: www. www.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office Second Floor Grattan House Temple Road Blackrock Co Dublin Ireland Tel: +353 01 212 3750 Faks: +353 01 212 1001 Email: info@frontlinedefenders.org/emergency Front Line .

Hrvatskoj.Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa CEEBP Program donacija CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i istočne Evrope. Estoniji. Obično se dodjeljuje suma od 1.000 EUR. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati www. dobro obrazložena potreba aplikanta. Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici.ceebp. Litvaniji. Makedoniji.org Korte Leidsedwarsstraat 12 NL . 104 Natrag na sadržaj . Latviji.1017 RC. dostupnost dodatnog finansiranja. kvalitet izdavačke kuće i prevodioc. Bjelorusiji. U 2013. avgust/kolovoz svake godine. Mađarskoj. 15.ceebp. Bosni i Hercegovini. Amsterdam Tel: + 31 20 33 01 383 Email: ceebp@ceebp. šireći razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica. Srbiji. februar/veljača i 15. Prioritet se stavlja na prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka. godini prvi poziv je bio otkazan.000 do 3. Pogledajte web stranicu za više informacija. Češkoj. Kosovu.org Web stranica: www.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji. Sloveniji i Slovačkoj. Crnoj Gori. jasan budžet. Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalite t rada. Poljskoj. Rumuniji. Bugarskoj.

kako bi se istakli iz dokumentarnog stila tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom. slobodu. Čitav svijet. Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika . digitalnim medijima. sva tri partnera: fotograf. Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju) Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih društvenih. Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka . Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito ispričali svoje priče. 105 Natrag na sadržaj . alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i uredničkih slike. Osim toga. snimaka. Idući rokovi prijave su 1. Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog) Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu.Getty Images Naziv programa Getty Images 1995. A to je upravo ono što su učinili. Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje vrijeme i sredstva za svoju kampanju. što im je potrebno su inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje koja podići svijest o njihovom radu. djela i popularnih pjesama. snimaka i muzike.i nastavili su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja. jer oni rade zajedno kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom izboru. I dok nam brzi on-line pristup slikama. neprofitna organizacija i komunikacijska agencija uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima. sportske i zabavne sadržaje.uključujući nagrađivane vijesti. podršku i znatna sredstva. gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja. na osnovu specifičnih poziva za projekte. prije samo jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo. te rijetke arhivske i savremene snimke. mart/ožujak i 1. Kao vodeći kreator i distributer slika. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. shvaćamo da je stvaranje i upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme. To je razlog zašto daju grantove za pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova. maj/svibanj (rokovi su različiti po pozivima za projekte). Također. muzike i drugog vrhunskog sadržaja. političkih i kulturnih priča. Na završetku ovog projekta. komuniciranje i povezivanje.i dati alate za stvaranje nadahnuća za vaš vlastiti rad. Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za stvaranje. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od samostalnih umjetnika/ca. snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda. Zato i dalje nude Grants for Editorial Photography. cilj je potaknuti komunikaciju . Različita. godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba.

aspx Za aplikante iz BiH kontakti su: Guliver Trade SRL Str.gettyimages.com/getty_images_grants/overview.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.gettyimages.ro Web stranica: www. Bucuresti Romania Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638 Faks: + 40 21 310 3497 Email: office@guliver. Crisana nr. 106 Natrag na sadržaj .ro Generalna web stranica: http://company.guliver. Kako aplicirati? http://imagery. 18 Sector 1.

org Web stranica: www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Idući rok za prijave je 15. Azije. CA 94103 Tel: +1 415 934 9500 Faks: +1 415 934 9501 Email: gfi-info@globalfilm. Do 10. #105 San Francisco. Inicijativa daje brojne potpore zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije filmova pod nazivom Global Lens.Global Film Initiative Naziv programa Global Film Initiative Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za pomoć nezavisnom filmu iz Afrike. 107 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www. kao što su laboratorijske naknade. juli/srpanj 2013. Latinske Amerike i Bliskog istoka. Filmaši mogu koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje. godine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.globalfilm. Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost.000 USD. podržava filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije. kao i za plaćanje za post-proizvodnih troškova. Inicijativa.htm The Global Film Initiative 145 Ninth Street. također. godine za promicanje međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Osnovana je 2002. centralne i istočne Evrope.globalfilm. zvuk i pristup modernim sistemima obrade. pokazuju ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne poglede na svakodnevni život širom svijeta.org/application_eng.

org Web stranica: www. 108 Natrag na sadržaj . NW Suite 420 Washington.000 USD. Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu). Kriterij podobnosti Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije. biti registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade.org/what-we-do The Global Fund for Children 1101 Fourteenth Street. www. DC 20005 Tel: +1 202 331 9003 Faks: +1 202 331 9004 Email: info@globalfundforchildren.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD do 20.globalfundforchildren. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. komercijalno seksualno iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka.Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) Naziv programa Opšti ciljevi Global Fund for Children Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta. GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična područja: škole i stipendije.globalfundforchildren. opasan dječiji rad. 5.

www. menadžeri neprofitnih organizacija.greengrants. pravnici. Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače ne bi imali pristup finansiranju.org/grants. zaštiti biološke različitosti i dobijanju prava za bolji život u budućnosti. održivog života.Global Greengrants Fund Naziv programa Opšti ciljevi Global Greengrants Fund Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci ljudima u zaštiti životne okoline.000 USD.org/ourcommunity. Tipično 500 USD do 5. Otvoreno tokom čitave godine. Za više informacija pogledajte www.html Global Greengrants Fund 2840 Wilderness Place Suite A Boulder.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www. inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe. CO 80301 Tel: +1 303 939 9866 Faks: +1 303 939 9867 Email: info@greengrants.greengrants. ekonomisti. Naši savjetnici rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i druge podrške ovim grupama. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Razvili smo model finansiranja koji se oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u regionima ili na pitanjima koja podržavamo. 109 Natrag na sadržaj . novinari .greengrants. Ovi savjetnici – biolozi. Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike širom svijeta. šumari.

USA Tel: +1 415 248 4800 Faks: +1 415 248 4801 Web stranica: www.povećan pristup obrazovanju.izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera.globalfundforwomen. Od 500 USD do 30.unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava. Tokom čitave godine. . . povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.globalfundforwomen.globalfundforwomen.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti www.promicanje društvene filantropije.org/apply-for-a-grant/information-for-womensgroups www. Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene samo na ova područja): . CA 94108. i . .povećanje građanskog učešća.osiguranje ekonomske i okolišne pravde.000 USD.org/apply-for-a-grant The Global Fund for Women 222 Sutter Street. Suite 500 San Francisco.Global Fund for Women (Globalni fond za žene) Naziv programa The Global Fund for Women Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekono mska neovisnost. 110 Natrag na sadržaj . .

s težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija. 2. Tematski prozor za omladinu. kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim kriterijima odabira.theglobalfund. http://portfolio. Tematski prozor za stigmu. kako slijedi: 1. novi se očekuje u narednom periodu. trebali doprinijeti programu pod nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a. kao inovativni projekti. Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU). Tematski prozor za Rome.org/en/ Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja oktobra/listopada 2011. 3. Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga (CSW). Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. 111 Natrag na sadržaj . tuberkuloze i malarije) Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP. Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u BiH. tuberkuloze i malarije) Naziv programa Global Fund to Fight AIDS. godine. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM). Različita po segmentima / prozorima finansiranja. 6. 4. Pogledajte web stranicu za više informacija. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. koji je na polju HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava. Svi projekti bi.Global Fund to Fight AIDS. 5.

3. II) sektor npr. Ideje koje DIJAGNOSTICIRAJU ili UBLAŽAVAJU izazove TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI. . Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu: potrebnih sredstava vs. javne odluke. 112 Natrag na sadržaj . ove ideje bi bile transformativne .ideja koja može biti isprobana sa ~10. onih dostupnih. Želimo ispuniti prazninu u učenju. identificira problem . Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji: .Global Integrity Innovation Fund Naziv programa TESTING 123 . a umjesto toga.Global Integrity Innovation Fund Zašto je pokrenut program TESTING 123? 1. . Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvod e. POTPUNO NOVE ideje. Ideje koje su VISOKOG RIZIKA.ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće. III) krajnji cilj npr. Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama. To znači da ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija.ideja koja se bavi pitanjima korupcije. . dokumentaciji. vladavina prava. itd. Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20 projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari. 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni. i .one riješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj. One ne moraju izravno rješavati problem korupcije. usluge. jer je njihov potencijal uticaja velik.000 USD. no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela.inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje.mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila ili procese i/ili kako se nositi s njima.ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem .pristup. alate ili metode. Ako uspiju. Zadnji poziv za projekte je zatvoren.ideja imaju jasnu teoriju promjene. novi se očekuje u narednom periodu. i sve ostale bitne faktore. metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao potpuno novi. . One nisu poznata "rješenja". Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE . budžeti. Do 10. 2) skicirajući preduslove za postizanje tog cilja. . transparentnosti i odgovornosti (T&A) zajednica prakse. transparentnosti i/ili odgovornosti. iako šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi. Ideje koje mogu uključiti tehnologiju. .. zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade.000 USD. ali ne neophodno. 2. i 4) artikulirajući pretpostavke da objasne hipoteze. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje. dijagnoza protiv smanjenja korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ideja koje se odnosi na određena pitanja. Koje nikada prije nisu bile isprobane. Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme istomišljenika širom svijeta. kontekstualna ograničenja.

org/contact/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. korištenje tehnologije (online.odgovornosti. 113 Natrag na sadržaj .globalintegrity. i IV) pristup npr.org/applying/ Kontakt http://innovation. Kako aplicirati? http://innovation. itd.) protiv ne-tehnoloških aspekata.globalintegrity. mobitel.

Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe)
Naziv programa Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu, književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača, plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova. Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja: - demokratija, vladavina prava i civilno društvo, - tekuća regionalna i globalna pitanja, - kulturna dimenzija evropskih integracija, - novija njemačka istorija, i - izvanredna djela suvremene njemačke književnosti. Pažnja će se također posvetiti i: - klasičnoj njemačkoj književnosti, - suvremenoj drami, i - kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade. Različita. kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, kraj aprila/travnja: sve kategorije, kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i kraj oktobra/listopada: sve kategorije.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Čitav svijet.

Kriterij podobnosti

Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.

Kako aplicirati?

http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina Bentbaša 1a 71.000 Sarajevo Tel. +387 33 570 000 Faks: +387 33 570 030 Email: info@sarajevo.goethe.org Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

114

Natrag na sadržaj

Grand Challenges Canada
Naziv programa Stars in Global Health (Zvijezde globalnog zdravlja) Ovaj jedinstveni program omogućava inovatorima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i u Kanadi da razviju svoje hrabre ideje s velikim uticajem na poboljšanje globalnih zdravstvenih uslova. Tražimo ideje koje odražavaju cijeli spektar globalnog zdravlja, uključujući otkrivanje lijekova, medicinskih uređaja i dijagnostike, razvoj cjepiva, zdravlje i medicinsku edukaciju, majku i dijete, nezarazne bolesti (uključujući i mentalno zdravlje i rak) i informacijsko-komunikacijske tehnologije, vode i kanalizaciju, te poljoprivredu. Grand Challenges Canada poziva na dostavu prijedloga koji mogu biti lako implementirani u zemljama u razvoju u cilju poboljšanja globalnog zdravlja. Tražimo ideje koje su hrabre i kreativne, te imaju potencijal da naprave značajan uticaj na globalni zdravstveni problem. Predložene inovacije trebale bi: 1. imati veliku vjerojatnost postizanja značajnih i mjerljivih zdravstvenih dobitaka u okruženju sa slabim resursima, i 2. povećala učinkovitost, apsorpciju, prihvatljivost uticaja, održivost i integrirajući naučno/tehnološke, društvene i poslovne inovacije. Mi to zovemo "Integrirana inovacija". (pogledajte www.grandchallenges.ca/inte-grated-innovation). Poželjni kvaliteti uključuju: - pristupi koji se mogu koristiti na učinkovit način za poboljšanje zdravlja u zajednicama koje su bez ili samo sa osnovnom zdravstvenom infrastrukturom/ osobljem, rješenja za odgovarajuća mjesta s ograničenom infrastrukturom (npr. nedostatak električne energije ili čiste vode, itd.), pristupi koji smanjuju održavanje i obuku, rješenja koja se mogu lako asimilirati u kulturnim praksama i postojećim zdravstvenim sistemima (uključujući i zajednice bez ili sa osnovnim zdravstvenim institucijama), ekstremna dostupnost, pristupi koji odražavaju razumijevanje ciljnog tržišta i korisnika, rješavajući potrebe korisnika, i rješenja koja uključuju solidan poslovni plan za poticanje tržišne penetracije i primjene u siromašnim zemljama. Inicijalno će biti dodjeljeni grantovi do 100.000 kanadskih dolara na 12-18 mjeseci da pokažu vrijednost ideje koncepta. Nakon evaluacije mogu se dodijeliti grantovi do milion kanadskih dolara sa potencijalnim vezama sa privatnim sektorom. Rok za trenutni poziv za projekte je 6. februar/veljača 2013. godine. Čitav svijet, sa fokusom na zemlje u razvoju. www.grandchallenges.ca/grand-challenges/gc1-stars/stars-programinformation http://applications.grandchallenges.ca/ Email: stars@grandchallenges.ca Web stranica: www.grandchallenges.ca

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

115

Natrag na sadržaj

Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa Program malih grantova The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije. Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom svijetu. Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama, međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja. HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za duži period moraju biti dobro pojašnjene. Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Čitav svijet. HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne daje donacije institucijama. www.hfg.org/rg/application.htm 25 West 53rd Street, 16th Floor New York, NY 10019-5401 USA Tel: +1 646 428 0971 Faks: +1 646 428 0981 Web stranica: www.hfg.org

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

116

Natrag na sadržaj

Heart and Hand Fund
Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Program malih grantova Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na Balkanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Rok za prijave Geografsko područje podrške

SAD i zemlje Balkana.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html Heart & Hand Fund/Peace Development Fund PO Box 3070 Half Moon Bay, CA 94019, USA Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: deadcow@igc.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

117

Natrag na sadržaj

Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokra tija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i praktično međunarodni akter. Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja. 1. Mi smo agencija za zelene ideje. Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva. Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije. 2. Mi smo međunarodna politička mreža. Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija. 3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava. Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, lju dska prava, demokratiju i samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima. Nije specificirana. Tokom godine. BiH i svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

118

Natrag na sadržaj

boell. 119 Natrag na sadržaj .boell@bih. Heinrich Böll Stiftung Ured za Bosnu i Hercegovinu Čekaluša 42 71.Kriterij podobnosti Poslati upit za više informacija. Poslati upit za više informacija.net.ba Web stranica: www.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 260 450 Faks: +387 33 260 460 Email: h.

 Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih problema u BiH. HEKS je ustanovljen 1946.heks. nepravde i društvene nejednakosti. Geografski fokus je istočna Bosna. Veoma limitirana. Kako aplicirati? www.  Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u BiH. Svi ljudi bi trebali živ jeti dostojanstveno i sigurno u društvenom. ekonomskom i političkom smislu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije definiran. Glavni fokus je poboljšanje lanca dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade. a švicarske građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima. godine. HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće. Veliki broj zemalja širom svijeta. te se bori protiv uzroka gladi.ch Web stranica: www. Francuska skraćenica je EPER (Entraide Protestante Suisse). a kao Fondacija radi od 2004. HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti.heks. HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo njihovo zapošljavanje. godine od strane Federation of Swiss Protestant Churches.ch/en/worldwide/west-balkans HEKS Kommunikation Projektdienst 8042 Zurich Tel. uključujući i BiH. smješten je u Cirihu i ima ured u Lozani. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ch Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 120 Natrag na sadržaj .Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) Naziv programa Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland). HEKS specifično radi na sljedećim područjima:  Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u proizvodnji i prodaji proizvoda.: +41 44 360 88 95 Email: projektdienst@heks. HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i ekonomskih uslova.

000 USD do 15. 5. HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih kako bi pregledali projekte i davali preporuke. Na osnovu otvorenih poziva. Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao neprofitne organizacije. ovisno o lokalnom kontekstu. Fond je napor inovativnog partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na SIDA-u. NY 10001 USA Email: info@hivyoungleadersfund. CRP također garantira da pogođene zajednice. mladih transgender osoba. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice. Mladi na čelu organizacija trebaju imati d o 30 godina.HIV Young Leaders Fund Naziv programa HIV Young Leaders Fund HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa mladih koji rade na pitanjima SIDA-e. HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše pogođenih SIDA-om. HIV Young Leaders Fund će ulagati u mlade vođe i njihove koalicije. 121 Natrag na sadržaj . uključujući i mlade osobe koje žive s SIDA-om.org Web stranica: www. Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na finansiranje.org/grants-program/apply-for-a-grant HIV Young Leaders Fund 494 8th Avenue Suite 505 New York. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. mladih gej muškaraca. imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se zadovoljile potrebe njihovih zajednica. mladih ljudi koji žive s SIDA-om. u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa. CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način pregledom aplikacija. Neregistrirane grupe moraju identificirati fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 USD. Kriterij podobnosti - Kako aplicirati? www. Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om.hivyoungleadersfund. To uključuje organizacije mladih seksualnih radnica.hivyoungleadersfund.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mladih ljudi koji koriste droge i mladih žena.

Čitav svijet. mart/ožujak i 1.com/professionals /hubert_bals_fund/projectentry/ International Film Festival Rotterdam Attn. www. 20. istočnoj Evropi.Hubert Bals Fund Naziv programa Opšti ciljevi Hubert Bals Fund Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka.000 EUR za radionice. avgust/kolovoz. odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti.000 EUR za skripte i razvoj projekata. Hubert Bals Fund P. Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz zemalja u razvoju. i 15.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.2 miliona EUR za pojedinačne grantove do 10. Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1 .filmfestivalrotterdam. na Bliskom istoku.000 EUR za post-produkciju.O. HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte. 30.filmfestivalrotterdam.000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla. sa rokovima 1. Box 21696 3001 AR Rotterdam the Netherlands Web stranica: www. 122 Natrag na sadržaj . Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta. Od početka rada Fonda 1988.000 EUR za digitalnu produkciju. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih filmaša u Aziji. Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije. Africi i Latinskoj Americi. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Odabir se vrši dva puta godišnje. 10.

implementraciju i testiranje inovacije.000 funti. nevladina organizacija. www. i jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija.org/funding www. Konkretno. podesnosti.). omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i analiza inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih mogli podijeliti sa širom zajednicom . iako su prihvatljive i individualne aplikacije. voda. sistem ranog upozoravanja. lijekovi. Humanitarian Innovation Fund radi na: omogućavanju i podršci humanitarnim inovatorima da implementiraju svoje kreativne ideje u procesu inovacije. Mali grantovi su veličine do 20. ali ne mogu biti vodeći aplikant / korisnik granta.Humanitarian Innovation Fund Naziv programa Opšti ciljevi Humanitarian Innovation Fund Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u identificiranju.humanitarianinnovation. koordinacija pomoći. (b) javna ili vladina institucija. 123 Natrag na sadržaj . Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku. Vodeći aplikant mora biti (a) neprofitan. 4-implementacija i 5-difuzija) koji će doprinjeti poboljšanju relevantnosti. pokrivenosti. akademika i osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u procesu inovacija. njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa kojima se suočavaju organizacije u dostavlj anju humanitarne pomoći.000 funti koji podržavaju razvoj. nepredviđene okolnosti i planiranje). iskustvom i ekspertizom.humanitarianinnovation. Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta. podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima. rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo infrastrukture). ali govori o sljedećim područjima: materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa. logistika i komunikacija). HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim diversificiranim znanjem. dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i dodatni programi ishrane). U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je identificirati vodeću organizaciju u konzorciju. HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije (1-prepoznavanje.org/about Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U okviru drugog poziva za projekte su davali podršku za velike grantove do 150. kao što je npr. efikasnosti i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse. Profitni entiteti mogu biti dio konzorcija. zaštita i usluge podrške (koordinacija. itd. Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova. (c) akademska ili istraživačka institucija. i spriječavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe. 2-pronalazak. 3-razvoj.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian Hellman sa donacijama koje nose njeno. 124 Natrag na sadržaj .hrw. 34th floor New York. McCarthy-ijem.Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants Naziv programa Hellman / Hammett program donacija Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona.S.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te imaju finansijske potrebe. NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700 Faks: +1 212 736 1300 Web stranica: www. Hellman i Hammett su oboje bili ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti.org/en/node/75288 350 Fifth Avenue. House Un-American Activities Committee i Hammett pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. Kako aplicirati? www. čija je komunistička paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice". Čitav svijet. Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru.000 USD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Između 1.hrw. se Podrška piscima koji imaju problem u radu.000 USD i 10. Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom godina. romanopisca Dashiell Hammett-a. i to Hellman pred U. kao i ime njenog dugogodišnjeg pratioca.

Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija.Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini Naziv programa Program malih grantova IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini – osnovana je u julu 2009. nadležnim institucijama. razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva. važnim za njihov rast i razvoj.IN Fondacija . privrednim subjektima i medijima. u toku 2013. IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje. podržavajući inovativne modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće da obezbjedi djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada. Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva u kojem se njihov glas čuje i uvažava. preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i omladinskim grupama u lokalnim zajednicama. pružanjem podrške lokalnim organizacijama civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada. In fondacija. Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH. kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade na unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i romska djeca i obrazovanje. pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog društva koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i Hercegovini. gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica. s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece u BiH. će objaviti četiri poziva za dostavljanje prijedloga projekata. krajem a vgusta i sredinom novembra tekuće godine. kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim za njihov rast i razvoj. prikupljati sredstava.ba. Ciljevi i djelatnosti Fondacije su: poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz unaprjeđenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života. svaka tri mjeseca. i to početkom februara i maja. promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije. s posebnim naglaskom na temu nasilja. jačati kapacitete Fondacije. Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH zalaže se za unaprjeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u sve društvene tokove u BiH. i to za sljedeće pod programske oblasti: vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama. Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u BiH. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje prijava možete dobiti putem emaila na adresu: info@infondacija. 125 Natrag na sadržaj . godine na inicijativu članica Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF CEE) za BiH.

Prijave slati na dolje navedenu adresu IN fondacije.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri. projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade.infondacija. Po prijemu prijedloga projekata. NVO bi trebale da promovišu socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH. Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. 45 78. bilo kroz finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške. učešće djece i m ladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju projekta. Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje. kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada sa ciljnim grupama. lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu. 126 Natrag na sadržaj . projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s korisnicima.infondacija. aprila/travnja 2013.org/kriteriji-za-finansiranje In fondacija P.Trenutni poziv je otvoren do 29. godine. Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima.ba Web stranica: www. Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu: za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane nevladine organizacije. kroz svoje aktivnosti.P.102 Banja Luka Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 51 464 460 Email: info@infondacija. Više informacija: www. Geografsko područje podrške BiH.

apliciranja pogledajte: www. Projekti u trajanju do 6 mjeseci do 10. Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011.org Web stranica: www. Za više informacija o načinima mp. Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja.000 KM. Iako javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte.ic-mp. a koji se tiču porodica nestalih osoba. 127 Natrag na sadržaj .ic- Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) Alipašina 45/A 71. Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva. Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevl adinih organizacija / mreža nevladinih organizacija. Kratkoročni grantovi do 4. pružanje dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih projekata.000 Sarajevo. Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih organizacija. godine.000 KM.grants@ic-mp.000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela komemoracija i sjećanja do 30. koji će iskazati puno poštovanje za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica. te u jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba. BiH Tel: +387 33 280 800 Faks: +387 33 280 900 Email: jcsi. kao i partnerski projekti između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti. programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva. pravdu i reparaciju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i zapadni Balkan.International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) Naziv programa Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva .Program za dodjelu malih grantova Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu.org/resources/documents/.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

nl.hivos. Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s svjetovnim životnim stavovima. Više informacija možete dobiti na internet stranici www. poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava. medijima ili široj javnosti. izdavaštvo. izabranih službenika/ca i drugih volontera/ki. naučne metode razmnožavanja. otkrivajući kršenja ljudskih prava od vlade i zagovaranja prema političarima. promoviranje znanstvenih metoda. UNICEF i Vijeću Evrope. IHEU promiče i brani slobodu savjesti i izražavanja. i/ili pomaganje ljudskih prava drugih posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije. racionalističkih. Više informacija možete naći na internet stranici www. kaste. Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav prema političarima. skeptičnost prema aktivnostima vraćanja. sekularističkih i ateističkih organizacija sa više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. medija ili šire javnosti. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati promicanje novih zakonodavnog tijela. i regionalnim uredima u Bangaloreu. Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne član ove. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja. članke u tiskanim medijima i slično. 128 Natrag na sadržaj . promoviranje sekularizma. seminare. rasta i napretka. odnosno poboljšanje ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji. izdavaštvo.International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija) Naziv programa Međunarodna humanistička i etička unija International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez humanističkih. praznovjerja i alternativne religije. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za populariziranje nauke. medijima ili široj javnosti. promoviranje ljudskih prava. Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih područja: promoviranje humanizma. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i smjernice o pitanjima politike i strategije. HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU -a sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. proizvodnju informativnih materijala. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. seminare. itd. Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara. medije. rada ili spola. medije. Harareu i Kostariki. ili izgradnja organizacijskih kapaciteta. te se zalaže za odvajanje religije i države. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove.org. članke u tiskanim medijima i slično. To potiče rast novih grupa humanista i predstavlja humanističke interese u UN.iheu. porijekla. slanje predstavnika/ca na sastanke ili konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica. reklame. Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti. UNESCO. astrologije. reklame.

Svijet uključujući i BiH. Projek at bi trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja aplicira za grant. Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije. Međutim. Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine.org IHEU 1 Gower Street London. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi). www. Sljedeće organizacije mogu se prijaviti: 1.org/contactus Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje. Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama.iheu.iheu. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS programa u nekoj od zadnjih 10 godina. 3.000 EUR godišnje. WC1E 6HD Web stranica: www. 129 Natrag na sadržaj . IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa.Veličina donacije Maksimalan iznos za jedan projekat je 10. 2. a novi poziv se očekuje u narednom periodu.

prijedlozi projekata koji se pripremaju od strane evaluatora/istraživača u zemljama u razvoju i razvijenih zemalja. Različita.International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) Naziv programa The Open Window Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje razvijenim zemljama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH). Prednost se daje: evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike i imaju jasnu strategiju komunikacije. a novi se očekuje u narednom periodu. Zadnji poziv je bio otvoren do početka avgusta/kolovoza prošle godine. prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama koje implementiraju projekte. i evaluacije zasnovane na teoriji promjene. Prihvata prijedloge projekata na sve teme i ne postoje unaprijed određeni limiti finansiranja. Širom svijeta.3ieimpact. 130 Natrag na sadržaj .org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.3ieimpact.org/openwindow/ Kontakt Web stranica: www. Kako aplicirati? www.

Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka.International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) Naziv programa International Music and Art Foundation Grants International Music and Art Foundation je osnovana 1998. Tokom čitave godine. kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz prošlosti. Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije. muziku. sastanke. Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu obećavajućim.li International Music and Art Foundation Legal Domicile (Registered Office) P.homestead. Box 39 FL-9490 VADUZ. . Posebni interesi Fondacije uključuju. crtež. International Music and Art Foundation dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i izvedbenih umjetnosti. godine u svrhu distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje distribuira organizacijama širom svijeta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. pozorište i arhitekturu (“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe.arhitektonske restoracije i konzervacija. likovnu umjetnost (slikarstvo.izvedbenih umjetnosti. komorni muzički ansambli.720 franaka. gdje je srednja veličina granta 27. Liechtenstein Email: trustees@imaf. kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje. radionice. putne troškove. konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili organiziranja projekta ili aktivnosti. Kad god je to moguće Fondacija preferira k o-finansiranje iz drugih izvora i preferira da ne daje novac za operativne troškove. skulptura). balet i pozorišta. i . kao što su opera. . ali nisu ograničeni na.muzeji. 1829). simfonijski orkestri. http://imaf.li Web stranica: http://imafoundation. Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija. Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama u područjima: . Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za buduće generacije umjetnost.istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti. 131 Natrag na sadržaj .O.com Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela umjetnosti i arhitekture.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.freemedia. Kako aplicirati? www. 132 Natrag na sadržaj . Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. na Bliskom Istoku i Africi. Austria Tel: +43 1 513 39 40 Faks: +43 1 512 90 15 Email: info@seemo. zaštiti slobode mišljenja i izražavanja.at South East Europe Media Organisation (SEEMO) Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije: . Austria Tel: + 43 1 512 90 11 Faks: + 43 1 512 90 14 Email: ipi@freemedia. godinu je zatvoren. direktora i vodećih novinara.html International Press Institute Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. or Trainings & Journalism Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih platformi vijesti. naredni se očekuje tokom godine.org Web stranica: www. open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i distribuirani su u javnom interesu.at/awards. Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi. IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija. Ukupno je 2.7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.održivost: unapređenje poslovnih modela. te novinarske izvrsnosti) International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika.digitalne. Poziv za 2012. IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije .platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja. uključujući i mobilne.International Press Institute: News Innovation Contest International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in Digitial News Platforms. Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija. te poboljšanju prakse novinarstva. i . razvoj održivih poslovnih modela i trening novinara. promicanju slobodnog protoka vijesti i informacija. Business Models. poslovnih modela ili treninga.obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti. .seemo.

.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i Hercegovini. Više detalja na web stranici: www. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj instituciji.Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH. kao i za podršku samoregulaciji medija u BiH. te medijske i profesionalne asocijacije. treninge i mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko novinarstvo. Također. što znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25.000 USD. . 133 Natrag na sadržaj . Trenutno otvoren poziv u okviru programa “Ljudska prava” je otvoren do 1. Ovi grantovi ne mogu se koristiti za pokretanje web medija. u okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova. koji ukupno iznosi milion USD. Hamdije Kreševljakovića 50 71.internews. . napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske pismenosti.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ciljevi projekta su: .Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i alternativne izvore informacija.ba Web stranica: www. BiH. . . .Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja.Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na odgovornost. Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti. Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici. Kriteriji su jasno naznačeni na svakom pozivu za projekte. vrijedan 5.Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija postojećih online medija.Internews Naziv programa Jačanje nezavisnih medija u BiH USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji projekt.7 miliona USD.000 Sarajevo Email: sjaram@internews. Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”.Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim međunarodnim institucijama. godine implementira Internews u BiH. inovativne ideje za online medije. te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih.ba.internews. ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti cjelokupne medijske slike u BiH. koji od decembra 2010. maja/svibnja. online medijskih tehnologija. .Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom radu. Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira.

. Zadnji poziv je bio otvoren do početka decembra/prosinca 2012. 134 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www.itvs. godine.itvs. . ljudima i njihovim gledištima. kada vještine reditelja. Praktično sve zemlje osim SAD. U okviru ovoga programa se prihvataju: . Osoblje navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati. Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici. nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom u cjelini. a novi se očekuje u narednom periodu. predmet i priča to nalažu. Američka publika želi saznati više o drugim mjestima. uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko zastupljena na američkoj televiziji. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći različite glasove u javnu sferu. budžetsku i uredničku kontrolu nad svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili komercijalne stanice ili filmskog studija. U rijetkim slučajevima.Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat).ITVS International Naziv programa International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje) ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim pričama koje mogu informirati. local 445 Email: cynthia_kane@itvs. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta.” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik autorskih prava. “Nezavisni producenti.org/funding/international/criteria Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/funding/international/how Tel: +1 415 356 8383. ITVS će razmotriti i duže programe. www.Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora. b) ima umjetničku. . odnosno projekti koji su već u fazi produkcije.Radovi u pripremi. Nije definirana. ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na američkoj televiziji. International Call Funding Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup međunarodnim programima. uključujući i javne stanice. ali ti proizvođači imaju malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD.Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s producentima iz različitih zemalja.

iucn. Maksimalna veličina granta je 85. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Trenutni poziv za projekte je otvoren do 1.hoogeslag.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.nl Skype: marc.iucn.nl/funds/purchase_of_nature_1 Marc Hoogeslag MSc Tel: 0031 20 3018 264 Email: marc. maja/svibnja 2013. vlade. Veliki broj zemalja širom svijeta. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 EUR. www. Stečeno vlasništvo ili upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje rade na zaštiti životne okoline. godine.IUCN National Committee of the Netherlands Naziv programa Podrška prirodi 35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljen og u Holandiji su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands. Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem (strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja. 135 Natrag na sadržaj . Strateška kupovina može značiti osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala. IUCN NL je most između društvenih organizacija. biznis sektora i svih ostalih partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti.hoogeslag@iucn.

dokumentarni filmovi na festivalima i dokumentarne radionice). www. Rokovi prijave su 15. kao što su pokretna kina. c) Ostale aktivnosti: .nl/industry/markets-funding/idfa-fund/about/about-the-idfafund.nl Web stranica: www. ili 15. januar/siječanj i 15. . posvećene razvoju dokumentarnih skripti. produkciji i/ili distribuciji i prodaji. Pri odabiru fond podržava najmanje 18% projekata iz najmanje razvijenih zemalja na DAC listi.idfa. već ima i savjetodavnu ulogu. 17. putujući filmski festivali ili specijalna prikazivanja u udaljenim ili područjima pogođenim konfliktima. Režiser i kompanije trebaju biti nacionalnosti zemlje u razvoju i živiti i raditi u zemlji u razvoju. dokumentarni filmski festivali i obrazovni programi. maj/svibanj.aspx Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. JVF pruža pojedinačne potpore do 5.000 EUR za skripte i razvoj projekata. b) Produkcija i post-produkcija. 136 Natrag na sadržaj . Jan Vrijman Fund finansijsku podršku daje dva puta godišnje.Dokumentarne radionice: radionice za režisere i/ili producente iz ne-zapadnih zemalja na osnovu definicije iz DAC liste.idfa. Jan Vrijman Fund podržava kreativne dokumentarce u zemljama u razvoju. Podrška u ovom dijelu se daje za razvoj skripti i projekata tokom istraživanja i njihovog razvoja. Ako je projekat odabran. Sem toga Fond podržava projekte koji promoviraju lokalnu dokumentarističku produkciju i distribuciju kroz aktivnosti kao što su radionice. Projekat može biti podnešen samo jednom u svakoj od spom enutih kategorija.500 EUR za proizvodnju i post-produkciju. Fond ne pruža samo finansijsku podršku. Generalno fond je otvoren alternativnim i inovativnim idejama dok god su dobro utemeljene i sa jasnim planom implementacije. Dalje. po mogućnosti lokalna ili regionalna produkcija.000 EUR za druge aktivnosti (inicijative distribucije.Dokumentarni filmski festivali: filmski festivali koji za cilj imaju promociju dokumentarnog filmskog žanra i koji služe kao mjesto susreta lokalnih režisera i publike. aplikanti trebaju imati na umu da ne može biti odabrano više od 8% zaprimljenih projekata.nl/industry/markets-funding/vrijman-fund.aspx Jan Vrijman Fund Frederiksplein 52 1017 XN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 627 3329 Faks: +31 20 638 5388 Email: janvrijmanfund@idfa. .Jan Vrijman Fund Naziv programa Jan Vrijman Fund Jan Vrijman Fund daje grantove nezavisnim režiserima dokumentaraca iz zemalja u razvoju.Inicijative distribucije: prikazivanje filmova. na osnovu definicije iz DAC liste. grant mora biti utrošen u zemlji u razvoju i sva prava distribucije za zemlje Beneluksa moraju biti rezervirana na Jan Vrijman Fund. a) Skripte i razvoj projekata.

Kako aplicirati? www.jp/world/en/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različita. Na web stranici se može pronaći više informacija o uredima fondacije u inostranstvu.go. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta.jpf. njihovim aktivnostima. doprinosi svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i drugih ljudi kroz medij kulture.go.jpf. sa sjedištem u Tokiu. područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom jeziku (Urawa i Kansai). 137 Natrag na sadržaj .jp/world/en/ Kontakt Web stranica: www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. kao i linkovi na druge relevantne web stranice. Različita. Pogledajte web stranicu za više informacija.Japan Foundation Worldwide Naziv programa Grants Program The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta.

Muza Kawasaki Central Tower 8th floor 1310.jp Web stranica: www. Kawasaki City. JFGE ima dva osnovna programa: (1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti životne okoline. te trening za osoblje. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom mogu aplicirati u okviru poziva za projekte.jp/jfge Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. gdje je kategorija dostupna za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od strane ne-japanskih organizacija.erca.Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) Naziv programa Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO -e Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora. januar/siječanj. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanj a životne okoline. Kanagawa Prefecture 212-8554 Japan NGO Support 81 44 520 9609 Grant Program 81 44 520 9505 E-mail: jfge@erca. Omiya-cho. Pogledajte web stranicu za više informacija. istraživanja i studije. Saiwaiku. i (2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na projektima zaštite životne okoline kroz informiranje. Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije.go. novi poziv se očekuje u narednom periodu. 138 Natrag na sadržaj .go. Zadnji rok prijave je bio 25. Čitav svijet. uključujući i pojedince i privatne korporacije.

pomoć partnerima u sličnim djelatnostima.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011. . .ephzhb.d. Mostar će slijediti opredjeljenja: . Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s rokovima naznačenim u Pozivu. U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d. distribucija i opskrba električnom energijom .implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima. .potreba u području sporta.ba/ephzhb. JP Elektroprivrede HZ HB d. a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine. www. i . i . 139 Natrag na sadržaj .ephzhb.ekonomičnosti u poslovanju.d.razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski prostor. Mostar je kvalitetna.u humanitarne svrhe. pouzdana i sigurna proizvodnja.potreba u području socijalne pomoći.potreba u području kulture. te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika. Nije definirana.održivosti ukupnog razvoja.ba www.000 Mostar Web stranica: www.d. Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva. Donacije se dodjeljuju za financiranje: . .aspx?vijest=1279&prikaz=0# (poziv za 2011.Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Naziv programa Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Misija JP Elektroprivrede HZ HB d. Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška donacije.) Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar Mile Budaka 106 A 88.ephzhb. idući se očekuje u narednom periodu. godine. osnovani u skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe. .

Water End York.asp?section=00010004 Joseph Rowntree Charitable Trust The Garden House.uk/text. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. U ovoj godini pozivi za projekte su otvoreni do 15. YO30 6WQ Tel: +44 1904 627 810 Web stranica: http://www. .uk Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. aprila/travnja i 2. Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj Britaniji i Irskoj.Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između ljudi i institucija koje utiču na njih. uključujući i promicanje odgovornosti. odziva i poštivanja ljudskih prava širom javnog i privatnog sektora. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. uključujući i rad na trgovini oružjem.Irska i Sjeverna Irska. Prije svega Velika Britanija. razvoj učinkovitih mjera izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje vojnoga roka. .Pitanja od interesa za Kvekere. te rad koji prati i izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu.Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba.jrct. otvorenosti.jrct. stvaranje kulture mira.Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima društva.org. 140 Natrag na sadržaj . . septembra/rujna. . ali u određenim slučajevima i BiH. uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da se uključe u donošenje odluka i politike razvoja. Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim od pet područja navedenih ispod: .Joseph Rowntree Charitable Trust Naziv programa Joseph Rowntree Charitable Trust Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i nepravdi.org.

migracijama.filantropiji. . i . Pogledajte web stranicu za više informacija.zdravlju.lokalnom angažmanu. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. .be Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .razvoju. Ovisno o pozivu za projekte. . Na taj način možemo napraviti trajan doprinos većoj pravednosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.be/about-the-foundation.liderstvu." Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za stvaranje boljeg društva. Pogledajte web stranicu za više informacija. U svom statutu iz 1976.demokratiji na Balkanu.siromaštvu i društvenoj pravdi.kulturnom nasljedstvu. . 141 Natrag na sadržaj . demokratiji i poštivanju različitosti.aspx?LangType=1033 www.partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte.kbs-frb. Kako aplicirati? www. . .htm Email: proj@kbs-frb.be/calls.kbs-frb. godine Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i nove projekte. .King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) Naziv programa King Baudouin Foundation Grants Programme Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u poboljšanju uslova života za stanovništvo. Generalno podrška se pruža za aktivnosti na: .

manjinskih grupa i siromašnih. jačanju i širenju saradnje. umjesto toga projektni prijedlozi se primaju tokom čitave godine. Posebna pažnja se daje promoviranju ljudskih prava djece. jač anju organizacijskih kapaciteta i širenju zajednica kojoj se poštuju ljudska prava.kios. kao što je podizanje svijesti.. Web stranica: www. djece.Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju preveniranje kršenja ljudskih prava. Pogledajte www. KIOS ima otvoren poziv za projekte. žena i siromašnih. 142 Natrag na sadržaj . Ne šaljite koncepte projekata. Partneri trebaju raditi na pitanjima koja se direktno dotiču UN Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. praćenje i dokumentiranje. na primjer pravna pomoć i pod određenim okolnostima tehnička i institucionalna podrška. . Mali grantovi su 500 .fi.10. praćenje. gender jednakost i pravo na obrazovanje. .Saradnja sa ljudsko-pravaškim organizacijama u post-konfliktnim zemljama gdje su mehanizmi za zaštitu ljudskih prava slabi.KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights Naziv programa KIOS Small Grants Program Glavni prioriteti su: demokratska prava. podizanje svjesnosti. Podrška se također može pružiti i drugim oblicima projekata vezanih za ljudska prava.000 EUR. Posebna pažnja se daje promociji ljudskih prava žena.fi/english/application_forms za aplikacionu formu i vodič za aplikante i zapamtite da uključite svu zahtjevanu dokumentaciju u vašu aplikaciju.Ljudska prava najranjivijih: jačanje i zaštita prava najobespravljenijih grupa. Ovo znači da rade bez rokova. Također daju i veće grantove. Osim podrške projektima.kios. a princip koji sumira KIOS-ov moto je: "Ljudska prava za najranjivije". KIOS podržava i institucionalni razvoj ljudsko-pravaških organizacija. Čitav svijet. te obrazovanje. KIOS pruža finansijsku podršku lokalnim organizacijama civilnog društva koji rade na povećanju javne svjesnosti. dokumentiranje i obrazovanje. Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju prevenciju povreda ljudskih prava. Molimo vas da pošaljete kompletnu aplikaciju putem emaila na adresu kios@kios. KIOS je fokusiran na rad u sljedećim područjima: .fi Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Zadnji poziv je bio otvoren do 28.ceinet. decembra/prosinca.000 EUR po projektu. CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta. Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU. a novi se očekuje u narednom periodu. Trenutni fokusi rada su: evropske integracije. pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja ka donatoru (donatori u nastajanju). Pogledajte web stranicu za više informacija. Region. 143 Natrag na sadržaj . međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt www. i poljoprivreda. a ne više od 40. godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU.Know-How Exchange Programme Naziv programa The Know-How Exchange Programme (KEP) KEP je odobren 2004. Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora. promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama CEI-ja. uključujući i BiH. a ciljevi KEP-a su: jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu članice EU. energetika i životna okolina. Program potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan. planiranje i razvoj infrastrukture.org/KEP/Call2011?tab=3 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija. Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz vlastitog ili vanjskog izvora.

i ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu. izborna pitanja. pitanja poslaničkog sistema. sporta. kulture. zdravstva.ba/node/724 Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Na osnovu poziva za projekte. radnih odnosa. kao i s međunarodnim organizacijama. obrazovanja. socijalne zaštite. nauke. Definirano u okviru poziva za projekte. pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave. informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine. Skupština Kantona Sarajevo . razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu.ks. Federaciji i BiH. razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma. boračko-invalidske zaštite.Komisija za mlade Reisa Džemaludina Čauševića 1 71. 144 Natrag na sadržaj . na osnovu poziva za projekte. U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju. prostora i drugo.gov. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koj a ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje. razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini. Različita.000 Sarajevo Tel: +387 33 562 055 Web stranica: http://skupstina. jubileje i drugo. Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo. organizuje seminare radi edukacija mladih. organizuje tradicionalne proslave.Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Naziv programa Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Generalni zadaci Komisije za mlade su: razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života. razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda.

te trgovinu ljudima. informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja. 121 62 Johanneshov.kvinnatillkvinna. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima. Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Na primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i žena koje se vraćaju kućama nakon rata. BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta).se Web stranica: www.se/en Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Osnažuju i educiraju žene aktivistkinje i političarke. strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje ž ivljenje.se/en/our-partnerorganisations-0.kvinnatillkvinna. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih prava. Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke pomoći. besplatnu pravnu pomoć. Ženske organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije. Sweden Tel: +46 8 588 891 00 Email: info@kvinnatillkvinna. Za listu partnera u BiH pogledajte: www. pomirenja i mirovnog rada. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima. Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija. U principu rade samo sa partnerskim organizacijama.Kvinna till Kvinna Naziv programa Kvinna till Kvinna Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u konfliktnim područjima. Druge usluge koje ove organizacije pružaju uključuju psihološku podršku. Pogledajte web stranicu za više informacija. Neke organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama. Pogledajte web stranicu za više informacija. Različita. 145 Natrag na sadržaj . Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona. Slakthusplan 3.

uk/funding/grant_applications. Emeritus Fellowships i Research Programme Grants Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships. Philip Leverhulme Prizes i Major Research Fellowships) Istraživanje po penzionisanju Umjetnost (Arts Scholarships i Artists in Residence) Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks. stipendiranje i nagrade. djeluje u svim akademskim disciplinama. sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu. i uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija poseban naglasak stavlja na: originalnost projekata. Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte. http://leverhulme. stipendije. značaj predloženog rada. Study Abroad Studentships i International Networks) Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research Fellowships.cfm 1 Pemberton Row London EC4A 3BG Tel: +44 20 7042 9888 Web stranica: http://leverhulme. Različiti tokom godine. Visiting Professorships i Visiting Fellowships) Različita.ac. godine pod Will of the First Viscount Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale "stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Ovisno o pozivu za projekte. sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju.Leverhulme Trust Naziv programa Leverhulme Trust Leverhulme Trust je osnovan 1925. Research Project Grants. Research Fellowships. 146 Natrag na sadržaj .ac. Grantovi se daju za sljedeća područja: Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards." Od tog vremena.

levistrauss. 147 Natrag na sadržaj . www. i finansiranjem obrazovnih i preventivnih programa kao što je davanje šprica. Čitav svijet. odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene i omladinu po pitanjima rasizma. seksizma. homofobije i/ili statusa HIV-a.com/about/foundations/levi-strauss-foundation/issues-wesupport Web stranica: www. To su izgradnja zajednica . Tri vodeća principa našeg globalnog programa su: vjera u osnaživanje . te poboljšanje radnih i životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu.Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) Naziv programa Levi Strauss Foundation Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje siromaštva među mladim i ženama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoren tokom godine.com/about/help-contact-us/europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. prevencija HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije.levistrauss. Nije specificirana.žene i mladi imaju pravo identificirati njihova najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju. ksenofobije. Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili gdje imaju prisustvo. i posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima.

kulture. Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim manifestacijama i događajima.Lutrija BiH Naziv programa Lutrija BiH Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine. i razvoja civilnog društva. Lutrija BiH Odnosi s javnošću Mehmeda Spahe 11 Tel: + 387 33 563 539 Email: press@lutrija-bih. borbe protiv droga i ovisnosti. Caritasa i Dobrotvora.ba Web stranica: www. smještaj žrtava torture i nasilja.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50 % dobiti Lutrije BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. liječenja djece oboljele od teških bolesti. Merhameta. amaterskog sporta. BiH. koji je do sada išao u budžet FBiH. tehničke kulture i inovacija. Na osnovu spefičnih poziva za projekte finansiranih od strane Lutrije BIH.lutrijabih. 148 Natrag na sadržaj . bude namijenjen za finansiranje: humanitarnih organizacija poput Crvenog križa. Kako aplicirati? Na osnovu poziva za projekte. pomoći osobama sa invaliditetom. narodnih kuhinja.

Mama Cash finansijski podržava: novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i djevojaka. brze reakcije na hitne lokalne potrebe. mreže aktivista i donatorske zajednice.org/page. Budžeti i pisma zainteresovanosti su prihvataju tokom cijele godine. Box 15686 1001 ND.Mama Cash (Mama Keš) Naziv programa Opšti ciljevi Mama Cash Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih prava širom sveta. 149 Natrag na sadržaj . Više detalja vidjeti na: www. Ona teži stvaranju mirnog i prav ednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.mamacash.php?id=2007 Mama Cash / Programmes Team P.php?id=2007 www.nl Web-stranica: www. i izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta. skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja. Čitav svijet.org/page.mamacash.000 do 50.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ma ma Cash ne prihvata samoinicijativne prijave. Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5. Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet. razvoj lokalnih rukovodstava.000 EUR godišnje. Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije.mamacash.O. Amsterdam The Netherlands Faks: (+31)20 5158 799 Email: info@mamacash. Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije.

holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama diljem regije.Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) Naziv programa MATRA program Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan doprinos promicanju sigurnosti.  usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja demokratskog društva. i  kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju udruženja za zaštitu životne okoline.000 EUR. primjena zakona i pravna pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i  reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora. Od 1998. Od 1994. Više zemalja uključujući BiH. Informacije / mediji  vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini . legitimiteta. Javna uprava / javni red / policija / korupcija  dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili regionalne vlasti. Teme podrške su: 1. integriteta i policije u lokalnim zajednicama. 3. kako u smislu zakonodavnog procesa i sadržaja. 2. saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca. televiziju i novinarstvo (novi ne i časopisi). organizacija civilnog društva i veze među njima.  organizacija pravosuđa. neovisnost sudstva. u pravilu kroz organizacije civilnog društva. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju reformu države i njenih institucija. Maksimalni iznos doprinosa je 150. zahtjev se podnosi u okviru teme životne okoline).  lokalna saradnja između opštinskih vlasti. Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava. uključujući i podršku za korištenje novih medija. marta/ožujka 2013. saradnja se u prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se zadovoljila rastuća potreba za potporu središnjim vlastima. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. transparentnosti i demokratizacije vladinih akcija. a minimalan 25. godine. i  profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana. (2) decentralizacije i deregulacije. godine. i pomoć u provedbi zakonodavstva . Tijekom početnog razdoblja program a (1994-1998). Ljudska prava / manjine  aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina. uglavnom u predpristupnim državama. demokratsko društvo sa vladavinom prava.  podrška za slobodne medije: radio. uprave i finansiranja javnih usluga. 4.000 EUR. prevencije. Fokus je na (1) povećanju odgovornosti. (3) procese donošenja politika i (4) reformu javnih službi. Zakonodavstvo i pravo  zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona. 150 Natrag na sadržaj .

podrške Aplikacije mogu predati: nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i neprofitne odgojno-obrazovne ustanove.nlambassade. Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. djelitelj znanja i implementator. Iz tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja. 151 Natrag na sadržaj . već i kao facilitator.org/organization/afdelingen/matra/matr a. http://bosnieherzegovina. lokalne vlasti i kvazi-vladine organizacije.nlambassade.html http://bosnieherzegovina. ne sam o kao davatelj sredstava.

kao što je navedeno u odjeljcima za svaku regiju. Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim specifičnim regionalnim ciljevima. Geografski. a i dugoročnim vezama koje nas vežu. Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse. Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog sporazuma.na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva. naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije. Tokom čitave godine. Značajne. Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama. dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama. Adaptacija klimatskim promjenama: pronalaženje načina suočavanja s posljedicama klimatskih promjena. u skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi uspjela. Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koristeći pristup od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način. ako i kada je to prikladno.MAVA – Fondation pour la Nature Naziv programa MAVA – Fondation pour la Nature Od samog početka. Mladi: obrazovanje. 152 Natrag na sadržaj . obalnoj zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku. To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva. ali jasni kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode. Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015 biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom.izravan ili neizravan . Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili pravi uslovi za učinkovito očuvanje. Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja su dragocijen dar ne samo za današnje generacije. imamo osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek suočavaju ovi važni ekosustavi. Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge. CBD. Različita. To su: Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu. Gradeći na ovim uspjesima. Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr. to znači da podupiremo projekte u Mediteranu. Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza. nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju. Oni će dati jasan doprinos . već i za one koje će tek doći. Takvi projekti mogu biti odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti.

. http://en. Za sve grantove: .fondationmava.potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku. i . obalna zapadna Afrika (BiH je među ovim zemljama).kvalitet projekta.mava-foundation.usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e.usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima.pravi partner.org Web stranica: www. Za regionalne grantove: .usklađenost s MAVA transferzalnima temama (prema potrebi). Za globalne grantove: .Geografsko područje podrške Mediteranski bazen. Switzerland Tel: +41 21 544 1600 Faks: +41 21 544 1616 Email: info@fondationmava. i . Alpi i Švicarska.postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos očuvanju prirode. te regionalnim ciljevima. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.održivost rezultata. .org/?page_id=32 MAVA – Fondation pour la Nature Rue Mauverney 28 1196 Gland. sa sposobnostima ispunjenja planova. 153 Natrag na sadržaj .

Media Legal Defence Initiative Naziv programa Media Legal Defence Initiative Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su pokrenuta protiv njih. Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje aktivnosti: .law Tel: +44 207 324 4760 Web stranica: www.org/page/funding-and-support-ngos MLDI 2nd Floor Grayston Centre 28 Charles Square London N1 6HT United Kingdom Email: info@mediadefence.000 i 25. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i . www. Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci. 154 Natrag na sadržaj .mediadefence.org Skype: mldi.mediadefence.učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim standardima za slobodu izražavanja. To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje. povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija.000 funti. i u iznosu između 5. Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa terena. Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti slobodu medija.

Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana. ali kontakirajte donatora za više informacija. Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu.org/en/Initiatives. podrška u stvaranju lokalnih fondova. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti www. Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u roku od 15 dana.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund.html Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s Fund Apt 74. koordinacija projekata. udruženja ili osoba koje rade na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana. 155 Natrag na sadržaj . Misija: pružiti.medwomensfund.org Web stranica: www.Mediteranska žena Naziv programa Fond za mediteranske žene Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između spolova širom Mediterana. uključujući i BiH.pdf Kako aplicirati? www. pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening programima za pripremu projekata. i regionalnom nivou. individualna podrška: pomoć u učestvovanju na sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti. Program donacija Fond ima tri glavna pravca podrške: umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža.org/en/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ovisno o kontekstu. obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim projektima. vođenje finansija i namicanje sredstava.Montpellier France Tel / faks: +33 4 67 670 873 Email: info@medwomensfund.medwomensfund. pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa. kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom. Ova veza omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama. Područje Mediterana. jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu udruženja. 47 place du Millénaire 34000 . U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih organizacija.medwomensfund. razmjena informacija i iskustava.

). projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim. udruženja i fondacije od javnog interesa registrirane na nivou Bosne i Hercegovine. 2.gov. ljudska prava i prava manjina. djeci i starijim licima. 3. zdravstvo. nauka i obrazovanje. 12. 4. kultura i kulturne manifestacije. Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se: kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju. zaštita potrošača. 10. broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca. u martu/ožujku. 6. sa rokom prijava u aprilu/travnju. pomirenje i dijalog među religijama. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti. i 15.mcp. saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta. podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta/programa. projekti jačanja studentskog standarda.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. projekti pomoći invalidima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Pogledajte web stranicu za više informacija. socijalna zaštita. Različita. realizirani projekti/programi u protekle tri godine. tolerancija.Ministarstvo civilnih poslova BiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima: 1. 14. 5. doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije. historijsko-naučni i istraživački rad. ovisno o projektu. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim integracijama. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne organizacije i asocijacije. građansko društvo. 13. osobe s invaliditetom i sl. doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na domaćem i međunarodnom planu. 7. 156 Natrag na sadržaj . mladi. vjerske slobode. i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama. 11. 9. 8.

Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Tokom godine na osnovu poziva za projekte. "Susreti mladih".000 Banja Luka Email: mpos@mpos. omladine i sporta Republike Srpske Naziv programa Opšti ciljevi Ministarstvo porodice. Dodjela stipendija sportistima. 157 Natrag na sadržaj . Ljetni sportski kamp Republike Srpske. pogledajte web stranicu za više informacija. kao krovne omladinske organizacije u Republici Srpskoj.net Web stranica: www.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/PPP/Pages/Splash. 78. najboljem volonteru i najboljem organizatoru volontiranja i obilježavanje Međunarodno g dana volontera (05. decembar/prosinac). Republika Srpska i BiH. Na osnovu poziva za projekte. omladine i sporta Republike Srpske Ciljevi su definirani strateškim dokumentima dostupnim na web stranici. Međunarodni seminar za lica sa invaliditetom . Finansiranje projekta omladinskih organizacija. avgust/kolovoz). Implementacija "Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj 2009-2014".vladars. Dodjela republičke nagrade za volontiranje. Sektor za sport: Male olimpijske igre osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj.vladars. Tel: +387 51 338 332 Faks: +387 51 338 846 Trg Republike Srpske 1. "Republički kamp Crvenog krsta" i dr. (12.aspx Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Medijska kampanja o značaju porodice. Finansiranje omladinskih manifestacija "Studentska zima". Izbor 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske.Budžet Omladinskog savjeta Republike Srpske. Sektor za omladinu: Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Na osnovu poziva za projekte. "Studentske sportske igre". Manifestacija "Konferencija beba".Ministarstvo porodice. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih. Sektor za porodicu: Projekat "Fond treće i četvrto dijete". Finansiranje troškova i aktivnosti administracije . sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Na osnovu poziva za projekte. "Kamp prijateljstva". Finansiranje projekta Savjet učenika srednjih škola u Republici Srpskoj.

pravni.gov. i program/projekat nije obuhvaćen finansijskom potporom resornog federalnog ministarstva. kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani. Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera: kvalitet programa/projekta.fmp. ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter. ravnomjerna regionalna zastupljenost. Pogledajte web stranicu za više informacija. Različita. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterij a. sa rokom prijava u junu/lipnju. organiziranost i broj članova udruženja. samoodrživost programa/projekta. potvrđen status i značaj.Ministarstvo pravde FBiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedinci ma Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera: registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama. znanstveni. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. obrazovni. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu. u aprilu/travnju. broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija djeluje. uspjeh na međunarodnom i domaćem planu. kulturni. i nastavak realizacije započetih projekata. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. ovisno o projektu.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. naglašen humanitarni. 158 Natrag na sadržaj .

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih projekata.no Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nije specifirana. 159 Natrag na sadržaj . ali naš zadatak je međunarodni. Prihvatamo projekte koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku. neoprobane mjere i da ti prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj.Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) Naziv programa Minor Foundation Grants Program Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim uticajem. Fondacija je norveška.no/apply-for-a-grant Kontakt Email: tore. Želimo podržati inovativne. u principu ćemo podržati veće projekte. Organizacije civilnog društva.braend@minor-foundation.minor-foundation. Fondacija prima aplikacije norveških i međunarodnih organizacija. eksperimentalne. Tokom čitave godine. U principu smo voljni riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati bez naše podrške.

160 Natrag na sadržaj . MO 63167 Tel: +1 314 694 1000 Web stranica: http://www. pogledajte web stranicu za više informacija.monsantofund. januara/siječnja .31.28. pristup čistoj vodi. Predstavnik Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem projektu. javna sigurnost i razne druge lokalne potrebe Na osnovu poziva za projekte. te privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo stanovništvo. St. Prijave na Monsanto Fund za međunarodne regije su samo uz pozivnicu. Prvo razdoblje je od 1. Drugi period kreće od 1. Čitav svijet. jula/srpnja . Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i inostranstvu. Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje. Lindbergh Blvd. biblioteke. jedinice vlasti.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. uključujući i škole. higijenski uvjeti.Monsanto Fund Naziv programa Opšti ciljevi Monsanto Fund Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta . Louis. lokalne javne dobrotvorne organizacije. Novi poziv se otvara 1. naučne centre. poljoprivredne programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili dopunjavaju školske programe i zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost hrane. Monsanto Fund 800 N. avgusta/kolovoza. Prijave sada su zatvorene. jula/srpnja.kao i podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za Monsanto Fund. februara/veljače. Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u sljedećim područjima: pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta. Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima.

Movies that Matter
Naziv programa Movies that Matter Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival, a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se preselio u Haag, grad mira i pravde. Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu. Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima. Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća, projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne platforme. Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Zadnjii rok za prijave je bio 15. septembar/rujan 2012. godine.

Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH. Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje. Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena. Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još uvijek u fazi pripreme).

Kriterij podobnosti

-

-

Kako aplicirati?

www.moviesthatmatter.nl/english_index/international /support_programme Movies that Matter Foundation Eric van de Giessen P.O. Box 1968 1000 BZ, Amsterdam Netherlands Email: info@moviesthatmatter.nl Web stranica: www.moviesthatmatter.nl

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

161

Natrag na sadržaj

Nando Peretti Foundation
Naziv programa Nando Peretti Foundation Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti od preko 30 miliona EUR. Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture. Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja. Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama. Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta. Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za podršku umjetnosti u porastu. Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i nužan. Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje, očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo. Nije definirana Zadnji poziv je bio otvoren do 10. marta/ožujka 2012. godine, a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH. Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju biti neprofitne organizacije (udruže nja, fondacije, kulturne asocijacije, univerziteti, akademske institucije, itd.). www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8 The Nando Peretti Foundation Corso D'Italia, 19 00198 Roma, Italia Email: info@nandoperettifound.org Web stranica: www.nandoperettifound.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

162

Natrag na sadržaj

National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for Democracy – NED) NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava. NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava. Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta. Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD. Idući rokovi za prijave projekata su 5. april/travanj i 21. juni/lipanj 2013. godine Čitav svijet. NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za ne zavisne programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima demokratskog političkog spektruma. www.ned.org/grants/grants.html National Endowment for Democracy 1025 F Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20004, USA Tel: +1 202 378 9700 Faks: +1 202 378 9407 Email: info@ned.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

163

Natrag na sadržaj

Network of East-East Women
Naziv programa NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal Project) Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije. Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama. Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potre bni u promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija). Različiti. Otvoreno tokom čitave godine.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html NEWW Book and Journal Project 167 Spring Street, #3 New York, NY 10012 USA Faks: +1 212 226 8091 Email: newwny@igc.org Web stranica: www.neww.eu

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

164

Natrag na sadržaj

NORAD
Naziv programa NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA). U narednim godinama NORAD planira: - osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve, - koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih područja norveške politike razvoja, - pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza norveških aktivnosti razvojne pomoći, - proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi se poboljšala razvojna pomoć, - biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i - razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u učinkovito riješiti složene zadatke. Tematska područja za koja se daje podrška su: - Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike. - Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline. - Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva. - Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku zdravlja za sve. - Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je nepismeno. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Više zemalja uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

165

Natrag na sadržaj

no Web stranica: http://www.no/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kontakt Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Norway Tel: +47 23 98 00 00 Email: postmottak@norad. 166 Natrag na sadržaj .norad.

Sredstva su dostupna za Kosovo. Generalni prioriteti Norveške su: . izgradnja kapaciteta javnog sektora / kapacitet pregovaranja. http://www.no Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . sektor pravde i mjere antikorupcije.Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) Naziv programa Podrška izgradnji mira i države Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom Balkanu. 167 Natrag na sadržaj . 1 (2012-2013) Stortinga). te razvoj kapaciteta civilnog društva. integracije i zaštita manjina.reforma sektora sigurnosti. marta/ožujka. .regjeringen. . klimatske promjene i upravljanje resursima.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/ calls_proposals /grants_balkan. godinu je planirano 395 miliona norveških kruna. Pogledajte web stranicu za više informacija. Srbiju. Albaniju i za regionalne inicijative.energija.regionalna suradnja i regionalne organizacije.ud@mfa.html?id=672140 post. Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br. Makedoniju. a ukoliko ostane novca novi pozivi će se razmatrani u drugoj polovici godine. Za 2013. dobro upravljanje. Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4.pomirenje. Bosnu i Hercegovinu.vladavina prava.no i s-vb@mfa. .administrativne reforme. i pravilima šeme dodjele grantova. .

Pogledajte web stranicu za više informacija.se Web stranica: www. ljudska prava i mir. Palme Centar traži partnerstvo s organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015. a time i svoje vlastite živote. 168 Natrag na sadržaj . Olof Palme International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana.pavlinovic@palmecenter. godini mogu se naći u Results Assessment Frameworks. Potencijalni partneri se potiču da prouče iste prije slanja projektnih ideja. U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih službenika. Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012.Office Sarajevo Sime Milutinovića 14 71.palmecenter. institucija i predstavnika civilnog društva u cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za građane i posebno podzastupljene grupe. mladi i aktivisti u lokalnim zajednicama su naše glavne ciljne grupe. Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoj a društva.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 202 244 Faks: +387 33 21 56 10 Email: dzenana. Dženana Pavlinović Program Coordinator Olof Palme International Center . Nije definirana. Pogledajte web stranicu za više informacija. Žene. Pogledajte web stranicu za više informacija. na osnovu poziva za projekte. Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zemlje zapadnog Balkana.Olaf Palme Naziv programa Palme Center programmes in the Western Balkans Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

godine.otvoreni podaci i međunarodni razvoj. . Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka. Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati.otvoreni podataka u pravosudnim sistemima.000 i 75. Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju ključne razvojne teme. . ekstraktivne industrije). . organizacije civilnog društva.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. akademici. .000 USD. Slučajevi mogu biti o sljedećim temama: .otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i zajednica (npr. stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan lijek za izazove dobrog upravljanja. septembra/rujna 2012. podaci za male poljoprivrednike). privrednog rasta.otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja. Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke mreže tokom 2013. Između 25. inovacije i sudjelovanja. kompanije. Pogledajte web stranicu za više informacija. mediji. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 10. godine. te da bi informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki. .Open Data Research Network Naziv programa The World Wide Web Foundation Grants U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje programa otvorenih podataka širom svijeta. Vlade. postoji potreba za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod kojim uvjetima. Većina zemalja u svijetu. . međunarodne organizacije.opendataresearch. socijalne uključenosti. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www.otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama.otvoreni podaci za pametnije gradove. 169 Natrag na sadržaj . kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne programe.otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr.otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore. i .

seksualnog identiteta i izričaja.org Open Meadows Foundation. Čitav svijet. Projekti moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice. posebno u ranjivim zajednicama. gdje su 15. www. promoviraju snagu izgradnje zajednice. Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije: da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka.Open Meadows Foundation Naziv programa Open Meadows Foundation Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu. USA Tel: +1 718 885 0969 Email: openmeadows@igc. Idući poziv je otvoren do avgusta/kolovoza.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www. Do 2. gender ident iteta i izričaja. starosti ili vještina. Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na osnovu rase. PO Box 1363 Bronx. da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije. Inc. avgust/kolovoz rokovi svake godine. države porijekla.openmeadows. februar/veljača i 1 5. i imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susr eli sa problemima u namicanju sredstava.openmeadows. religije. NY 10475.000 USD. 170 Natrag na sadržaj .

Gdje vlade. na taj način demonstrirajući posvećenost predloženom projektu.15% od vrijednosti projekta). praćenje korištenja javnih rashoda.Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) Naziv programa Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF) PTF finansira specifične. zaštita zviždača. podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje korupcije. Takve aktivnosti često će uključivati mobili ziranje pojedinaca. kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge. istraživačko novinarstvo. vremenski ograničene aktivnosti ili projekte pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije. projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr. finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru zakonodavstva) i institucija (ombudsmena. a najčešće su volonteri koji rade "pro bono".). Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju korupcije i uključiti analizu problema. na način da se osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan. gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim inicijativama. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i partnera . često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti. bilateraln e ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih programa. Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju: a.000 USD. izrada i provođenje etičkih kodeksa. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni stručnjaci. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim. Osim toga. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim poslovima. i g. antikorupcijske komisije. alate kao što su ankete. PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju imati svoj nezavisni glas. implementaciji i monitoringu antikorupcijskih programa. vremenski ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove kapacitete. a ne prelazi 35. praćenje javnog sektora nabave i privatizacije. kao i pristup reformiranju postojećih administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u budućnosti. čak i ako je skroman (10 . d. 171 Natrag na sadržaj . očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj doprinos. diskretne.000 USD i 25. mehanizmi praćenja i informacijski sistemi. c. f. Treće. Drugo. pod nazivom "partnera". sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju antikorupcijskih mjera. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima. te će ih i finansirati. b.000 USD. Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTF a je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi se postigla vjerodostojnost u dizajnu. oni koji se često finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i dobro upravljanje. itd.sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva. Većina projekata spada u raspon od 10. e.

org Web stranica: www.partnershipfortransparency. Suite 400 Washington DC 20005 USA Email: info@ptfund.ptfund. Novi poziv se očekuje u narednom periodu.ptfund.Rok za prijave Geografsko područje podrške Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte.org/apply-grant 1100 15th Street NW. Čitav svijet.info Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 172 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti www.org/apply-grant Kako aplicirati? www.

Suite 550 Washington.org. Web stranica: www. DC 20005 Tel: +1 202 783 4401 Faks: +1 202 783 4407 Email: ploughshares@ploughshares. mart/ožujak 2013.org/what-we-do/apply-grant Washington. i proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju nuklearnog oružja. grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje nuklearnog oružja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. analitičare. i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. Dajemo podršku za: promicanje eliminacije nuklearnog oružja.ploughshares. Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno finansiranje na diskrecijskoj osnovi. Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja. Pojedinci mogu dobiti grantove. Ne finansiraju filmove. te pisanje akademskih disertacija. Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da: razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta slobodnog od nuklearnog oružja. Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 15. Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja. godine. knjige. umjetničke projekte ili istraživanja . spriječavanje nastanka novih nuklearnih država.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Čitav svijet. DC Office Ploughshares Fund 1430 K Street NW.ploughshares. Ne finansiraju programe direktnog lobiranja. okupljaju stručnjake.Plougshares Fund Naziv programa Plougshares Fund Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog oružja. 173 Natrag na sadržaj . lobiste i aktiviste za stvaranje zajedničke kampanje. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata.

www. Veličina potpore određuje se prema individualnim okolnostima umjetnika/ce. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja. provizije ili naručene projekte. zanatski rad.Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) Naziv programa Fondacija Pollock-Krasner Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih potreba. Stručna izložbena povijest će se uzeti u razmatranje. Fondacija ne daje potpore plaćanju dugova iz prošlosti. Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za koje Fondacija skrbi. video umjetnost. osobna putovanja. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo. Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen zahtjev. uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka provjere. Proces apliciranja može potrajati od devet mjeseci do godinu dana. kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost. ali koje nisu nužno katastrofalne. osobno ili oboje. te ne plaća troškove instalacija.pkf. New York 10075 Tel: +1 212 517 5400 Faks: +1 212 288 2836 Email: grants@pkf. selidbi u druge gradove. Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost. Fondacija će razmotriti potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose na njihov profesionalni rad i osobni život. film. Misija Fondacije je međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Nema rokova za predaju aplikacija. aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. 174 Natrag na sadržaj . kupnji nekretnina. Dodatne informacije. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji imaju istinske finansijske potrebe. pravnih pristojbi. 863 Park Avenue New York. Sve dovršene aplikacije će biti odmah pr iznate i uzete u obzir. bilo profesionalno. Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru. Fondacija ne daje potporu studentima ili fondovima akademskog studija. Inc.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca koji su slikari/ce.html The Pollock-Krasner Foundation. fotografija. uključujući i medicinske troškove. Tokom čitave godine.org/grant.

s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa. Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600. oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica Programa u trajanju od 3 do 5 godina.1. Tokom godine.mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelat nosti na evropskom nivou). februar/veljača). univerziteta. sredstva iz granta u iznosu od 50. pogledati iznad za više informacija. Ova programska aktivnost podijeljena je na sljedeće četiri pod-aktivnosti: 1.000 EUR. oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa. Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. profesionalnih udruženja.000 EUR. godišnja sredstva iz granta u iznosu od 200.000 do 60.1.ambasadori kulture (orkestri. Podrška projektima u oblasti kulture Podrška je namijenjena organizacijama poput pozorišta.000 EUR i moguće je sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta. Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. 1.2. .000 EUR 1. stvaralaca i institucija. sredstva iz granta u iznosu od 2. horovi.000 do 500. septembar/rujan) Podrška je namijenjena troškovima poslovanja organizacija koje promoviraju duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom: .2. Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15.3. 175 Natrag na sadržaj . institucija kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa. muzeja.2013 Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika.festivali (osim iz audio-vizuelne oblasti i kinematografije). pogledati iznad za više informacija. 1.Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 Naziv programa Program zajednice: Kultura 2007 .000 EUR.strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme za strukturni dijalog i grupacije za analizu politike). 2. u trajanju do 24 mjeseca. Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguće je sufinansiranje do 50% ukupno odobrenih troškova projekta. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju proj ektnih prijedloga: 3. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 do 200.2. . Opšti ciljevi programa su:  unaprjeđenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika. istraživačkih centara. Različiti. 1. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. pozorišta i plesne grupe).000 do 200. maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50. u trajanju do 24 mjeseca. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih prijedloga: 3. i .  podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda i  promoviranje međukulturalnog dijaloga.

Program je otvoren za pravna lica .europa. 176 Natrag na sadržaj .vladars.eu/culture/index_en. Education.selimbegovic@fmksa. sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa.(EACEA): http://eacea. institucije i privatne organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti kulture (osim u audio-vizuelnom sektoru). Fizička lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa.ec.veladzic@mcp.ec.Geografsko područje podrške BiH.php Programski vodič: http://eacea.gov.php Kontakti u BiH: Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za nauku i kulturu Kulturna kontakt tačka Edin Veladžić Telefon:+ 387 33 492 555 Faks:+ 387 33 492 632 Email: edin.javne ustanove.djordjevic@mp.europa. Audiovisual and Culture Executive Agency .net Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.eu/culture/programme/programme_guide_en.ba Federalno ministarstvo kulture i sporta Negra Selimbegović Tel: + 387 33 254 108 Faks: +387 33 254 151 Email: negra.com Ministarstvo prosvjete i kulture RS Snežana Đorđevic Tel: +387 51 338 721 Faks: + 387 51 338 877 Email: s.

novi poziv se očekuje u narednom periodu. režiser filma 'Rollaball' Do 5. . kreativne dokumentarne ideje bilo koje dužine i predmeta.post-produkciju.britdoc. avgust/kolovoz 2012. London.000 EUR.dokumentarnu produkciju. i . Nagrade se daju tri puta godišnje. u bilo kojem stilu i formi. mir i kreativnost. i . .razvoj i produkciju filmova.Creative Catalyst Award Naziv programa Opšti ciljevi PUMA.Creative Catalyst Award je međunarodni fond za razvoj dokumentarnih filmova. Šta finansiraju: . 177 Natrag na sadržaj .nagrade za završene aktivnosti. serije ili drame. .” Steven Markovitz.org/pages/683/view Channel 4 BRITDOC Foundation 50 Frith Street.ideje koje nisu snimljene. . snimanja i uređivanja. Novac od nagrade nam to omogućava.projekte bilo koje dužine. .razvoj. Ovo je fond za urgentno reagiranje koji daje sredstva u ranim fazama dokumentarnih projekata.Creative Catalyst Award PUMA. Fond je otvoren za filmske stvaraoce iz čitavog svijeta. W1 Great Britain Web stranica: http://britdoc. Rok za ljetni poziv je bio 27.TV formate.arhivu i muzičku produkciju.filmove koji su finansirani iz drugih britanskih izvora. . “Ovih dana većina donatora žele vidjeti 20 minuta grube verzije filma prije davanja novca za projekat.PUMA. Šta ne finansiraju: . godine. Podržavamo jednokratne. ali mi smo posebno zainteresirani za ideje koje govore o PUMA-inoj viziji koja za ključne vrijednosti ima sigurnost. http://puma.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Obrazovanje . pogledajte web stranicu za više informacija. tako i nematerijalnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti njihov društveni položaj.kulturni projekti i institucije od značaja za državu i izgradnju njenog imidža. Sport .projekti iz oblasti obrazovanja. 3. kroz pomoć nizu nevladinih. Na osnovu poziva. osiguravamo kako materijalnu. 2. Humanitarno djelovanje . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se dopri nijeti zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje duha zajedništva. pogledajte web stranicu za više informacija.projekti iz oblasti sporta. Kultura . od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a novi se očekuje u narednom periodu.Raiffeisen Bank D. Raiffeisen BANK d. 178 Natrag na sadržaj . trudimo se dati podršku svakoj inicij ativi koja ima značaj za širu društvenu zajednicu. a koje promiču kultura i sport .raiffeisenbank. Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i Hercegovini.d. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva. Bosna i Hercegovina Marketing i odnosi s javnošću Zmaja od Bosne bb 71. Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte. Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu. 4.000 Sarajevo Web stranica: www.projekti namijenjeni osobama sa invaliditetom te projekti vezani za djecu u domovima. prijateljstva i solidarnosti. Zajedno sa svojim partnerima. godine.D Naziv programa BANKA VAŠIH IDEJA Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije Raiffeisen banke. sportskih i humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih kategorija. U okviru prethodnog poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja: 1. Zadnji konkurs je bio otvoren do sredine jula/srpnja 2012.

Čitav svijet. Zadnji rok za prijem punih aplikacija je 30. . Na osnovu poziva za projekte.org Web stranica: www.ramsar.Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i pametno korištenje močvara. kao mehanizam podrške zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa. . juni/lipanj 2011.Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je dio Organization of Economic Cooperation and Development (OECD).ramsar. www. generalno do 40. . Osnovni kriteriji finansiranja su: . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.000 švicarskih franaka.Ramsar Convention's Small Grants Fund Naziv programa The Ramsar Convention's Small Grants Fund Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990. nazvana Ramsar konvencija.Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative Authority. godine. Switzerland Tel: +41 22 999 0170 Faks: +41 22 999 0169 Email: ramsar@ramsar. Pogledajte web stranicu za više informacija. te pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći. Fondovi mogu biti korišteni za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta. 179 Natrag na sadržaj . je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju na k onzervaciji i pametnom korištenju močvara i njihovih resursa. sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__ Ramsar Secretariat Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland. novi se očekuje u narednom periodu.Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio B1 i B2 Operativnog vodiča).

Germany Faks: +49 711 222 5194 Email: rave-stiftung@ifa. Aplicirati mogu: .de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/detailedinformation Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen Charlottenplatz 17.muzejski tehničari. . Odabir će se izvršiti u roku od dva m jeseca od gore navedenih rokova. Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini. Fondacija funkcionira kao medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne razmjene. Više informacija na: www. Praktično obrazovanje na radnom mjestu je potrebno. www. Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15. Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju. Rave stipendija omogućuje profesionalcima iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne kontakte u Njemačkoj. a ne teorijsko učenje. D-70173 Stuttgart.Rave Foundation Naziv programa Opšti ciljevi Program stipendija Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima.menadžeri kulture iz zemalja u razvoju.kustosi/konzervatori. septembar/rujan svake godine.ifa.ifa. Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost. Također. te promičući inostranu umjetnost u galerijama Fondacije u Stuttgartu i Berlinu.de Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.300 EUR za period od tri do šest mjeseci. Fondacija inicira izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih umjetnika širom svijeta.de/en/foerderprogramme/ravefoundation/ravestipendien/detailed-information. 1. i . 180 Natrag na sadržaj .restauratori. Tokom svojih kontakata s kustosima širom svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i kulturnom menadžmentu. .

rec. umrežavanje i regionalnu saradnju. REC svoje okolišne projekte implementira unutar 11 osnovnih organizacijskih jedinica zvanih programi i fondovi: program razvoja poslovanja i životne okoline. informacioni program. Kako aplicirati? www. program javnog učešća.000 EUR. Srednja i istočna Evropa (uključujući BiH). 25. program klimatskih promjena. NVO program podrške.000 – 35. program politika o životnoj okolini. program izgradnje kapaciteta. Trenutno nema otvorenih poziva za projekte.Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa Opšti ciljevi Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Facilitiramo dijalog o životnom okolišu. program zakona o životnoj okolini. program lokalnih inicijativa. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti NVO-i koji rade na područjima životne okoline. 181 Natrag na sadržaj .org 2000 Szentendre Ady Endre út 9-11 Hungary Tel: +36 26 504 000 Faks: +36 26 311 294 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali pozivi za projekte se objavljuju svake godine.

Rising Voices daje mikrograntove do 4. Aplicirati mogu fizičke osobe. kao i pružanje stalne podrške. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Čitav svijet. grupe.globalvoicesonline. http://rising. kao i stalna podrška i mentorstvo. Ne postoji zahtjev za organizacije da budu registrirane. mart/o\ujak 2013. Ovi mali grantovi pružaju priliku za pojedince. ali je za odabrane projekte potrebno da imaju račun u banci kako bi mogli primiti međunarodne transfere novca. tako da mogu početi koristiti sve prednosti sudjelovanja u digitalnim medijskim alatima kroz naše mikrograntove za građane u okviru Citizen Media Outreach projekte. godine. grupe i nevladine organizacije.globalvoicesonline.Rising Voices Naziv programa Pomoć globalnoj populaciji da se pridruže globalnim razgovorima Rising Voices je objavio poziv za projekte za podršku i razvoj nezastupljenih zajednica.000 USD za globalne projekte. mreže i druge organizacije bez značajnijeg pristupa većim izvorima finansiranja da proslijede svoja znanja podučavanjem drugih u svojoj zajednici za korištenje tih alata.org/apply Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Kako aplicirati? Kontakt http://rising. Zadnji rok prijavljivanja je bio 1. 182 Natrag na sadržaj . Glavne aktivnosti u okviru projekata bi trebali biti organiziranje radionica za građanstvo u ciljanim zajednicama.org/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

trebate početno finansiranje ili možda ste za formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim troškovima. Projekti moraju biti: a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action. d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima.poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja. Small Grants Programme c/o FIA Foundation 60 Trafalgar Square London WC2N 5DS.roadsafetyfund. United Kingdom Email: info@roadsafetyfund. koalicije za pojas. . NVO-i. uključujući.Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Naziv programa Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona ljudi do 2020. pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora. Do 30. e) prihvatiti.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. januara/siječnja 2013.razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti. c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje. možda želite pokrenuti pilot kampanju podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak nacionalnog programa. godine. zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od ozljeda. Na primjer. npr. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na raspolaganju ograničena. b) pokazati katalizirajući efekat.izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama. možda ćete trebati finansijsku pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili propisima za sigurnost na cesti. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. gdje je to primjenjivo.: . kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola. www.org Road Safety Fund. npr. razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act 2010. ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova sigurnosti na putevima. ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi zemalja). 183 Natrag na sadržaj . godine. npr. Čitav svijet.roadsafetyfund.org Web stranica: www. pridonoseći smanjenju povreda u svojim zemljama.000 USD po projektu. Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i katalizirale praktične aktivnosti. . a ne mogu sve aplikacije biti uspješne.

asp Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstr. i . Različiti. Stipendije: . i .zdravlje.znanost.bosch-stiftung. .društvo.kultura.znanost. . Kako aplicirati? www. i .obrazovanje.obrazovanje. . Takmičenja: .društvo.de/content/language2/html/8171. . 184 Natrag na sadržaj . i . Pogledajte web stranicu za više informacija. . . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.međunarodni odnosi. .međunarodni odnosi. Nagrade: . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka i čitav svijet.međunarodni odnosi.Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) Naziv programa Opšti ciljevi The Robert Bosch Stiftung Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji poboljšavaju specifična područja života.znanost.obrazovanje. Programi za novinare: . .zdravlje. 31 70184 Stuttgart Germany Postal address Postfach 10 06 28 70005 Stuttgart Germany Tel: +49 711 46084 0 Faks: +49 711 46084 94 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.društvo.međunarodni odnosi.

lutkarsko pozorište i interdisciplinarni projekti. ulične predstave. Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina: .cimettafund.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en Fonds Roberto Cimetta c/o ONDA 13 bis rue Henri Monnier 75009 Paris – France T +33 145 26 33 74 Email: grant@cimettafund. video umjetnost. Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti. Različiti.vizuelna umjetnost uključujući fotografiju. novi scenariji za pozorište.cimettafund.Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) Naziv programa Opšti ciljevi Roberto Cimetta Fond The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i vizuelnih umjetnosti na području Mediterana.literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca. radionice pisanja.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i . dramaturgija.org Web stranica: www. Kriterij podobnosti Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad. moderni ples. Kako aplicirati? www.primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme. itd. film. 185 Natrag na sadržaj . . digitalnu umjetnost. pogledajte web-stranicu za više informacija. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region Mediterana. poezija. uključujući i BiH.

Naglašavajući važnost kritičke analize društva. Fondacija je posvećena aktivnostima sa radnicima. socijalnoj pravdi i solidarnosti.podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad. 186 Natrag na sadržaj .V.zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade. Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. Glavni zadatak Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja .de Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija.rade na integraciji manjina. . opoziciju imperijalnim silama.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin. Na taj način Fondacija je posvećena naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma. intelektualaca i nevladinih organizacija. ženama. protivljenje ratu i svim oblicima diktature. Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite koncepte političkog obrazovanja.zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj. stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo orijentiranih institucija. Više zemalja uključujući BiH. . pokreta i organizacija. i . kao i doprinos privatnog i javnog sektora. U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika dominacije i eksploatacije. antifašistima i antiratnim pokretima.rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i vjerskih skupina. stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma.podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju. podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i solidarnosti.Rosa Luxemburg Stiftung Naziv programa Rosa Luxemburg Stiftung Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom). . predanost radikalnoj demokratiji. Njemačka Tel: +49 30 443 100 Faks: +49 30 44310 230 Email: info@rosalux. . Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim odnosima u suvremenom svijetu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. i zaštita prava demokratskog sudjelovanja.rosalux. Podrška se daje projektima koji: . Na osnovu poziva za projekte.

Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju misiju Fondacije. oktobar/listopad.aspx?id=90 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. idući rokovi prijave su 1.org/about/default. Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu umjetnosti konzerviranja. Ova područja također mogu biti podržana kroz naše stipendije. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Kako aplicirati? www. Tokom godine.Samuel H.org/grants/default. Takmičarske donacije se daju samo institucijama.org Web stranica: www. Kress Foundation 174 East 80th Street New York. poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i arhitekture. NY 10075 Tel: +1 212 861 4993 Faks: +1 212 628 3146 Email: info@kressfoundation. Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte koji unaprjeđuju brigu. Kress) Naziv programa Kress Foundation Grant Programs Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene projekte koji promoviraju brigu. zaštitu. uključujući aplikacije za učionice i online izdavaštvo. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.kressfoundation. studiranje i predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća. program podržava napore usmjerene ka integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti. Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u umjetnosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.fotografskih arhiva i glavnih tekstualnih resursa. april/travanj i 1. Dalje. interpretaciju.kressfoundation. 187 Natrag na sadržaj . Različiti.aspx?id=66 Samuel H. ali nisu unutar tri glavna programska područja. uključujući tekstualne i vizualne resurse. Ključna područja interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko .

marta/ožujka. kada se trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji. Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije. Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti 1. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije. Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti. Saradnja neprofitnih organizacija. 2. Čitav svijet. . Donacije se obično daju na period od jedne do tri godine. 2.inicijative i dijalog među kulturama. 4th floor 1-2-2 Akasaka.spf.nova era nauke i biotehnologije. . Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti 1.Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) Naziv programa Opšti ciljevi The Sasakawa Peace Foundation Grants Dijalog među kulturama i civilizacijama.novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme. Japan Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicam a. aprila/travnja i traje do 31. 3.org/e/grants/index. Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka. institucionalizacija neprofitnog sektora. www. biznis i javnog sektora. a dodjeljuju se j ednom godišnje. 3. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku. Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije su podobne za apliciranje. i . 188 Natrag na sadržaj . Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima.html Grant Administration Section Project Division The Sasakawa Peace Foundation Nippon Foundation Bldg. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. izgradnja kapac iteta i Koje aktivnosti se finansiraju? I. Minato-ku Tokyo 107-8523. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima. SPF budžetska godina počinje 1. II..

SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. Rumunija i Srbija.de Web stranica: www. godine.de Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.callforproposals. Ovo je godišnji poziv. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja. Bosna i Hercegovina. Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan. Makedonija. Pogledajte web stranicu za više informacija. tako da se idući može očekivati krajem 2013.000 i 200. Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo na ovaj jedan dan.schueler-helfen-leben. Albanija. Hrvatska. Email: projekte@schueler-helfen-leben. SHL podržava proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi. Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba biti između 75. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja decembra/prosinca 2012. 189 Natrag na sadržaj . Ideja je jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu.de Web stranica: www. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata koji će biti podržani.000 EUR. Ovi projekti trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju.Schüler Helfen Leben Naziv programa Opšti ciljevi Schüler Helfen Leben Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade. ali rade i doniraju svoje prihode radu SHL-a. Kosovo. godine. godine.

Kriterij podobnosti Mladi od 18 do 26 godina. Klasični grantovi za putovanja Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede. Aplikant treba također navesti koje metode su predviđene za rješavanje teme (npr.). intervjui.Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) Naziv programa Opšti ciljevi Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim evropskim zemljama. 15. Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati.schwarzkopf-stiftung. Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR. InterRail-Global Pass Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i istraživati Evropu.de/?l=en&area=11&areaS=864&id= Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Sophienstr. mart/ožujak i 15. 190 Natrag na sadržaj . uključujući Tursku. a najviše šest sedmica. septembar/rujan svake godine. Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi. su do 399 EUR. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa.schwarzkopf-stiftung. Važno je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU. kao i da se suoče s trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama.de Web stranica: www. Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i treba trajati najmanje tri. 28 – 29 10178 Berlin Tel: +49 30 280 95 146 Faks: + 49 30 280 95 150 Email: info@schwarzkopf-stiftung. InterRail-Global Pass za 30 evropskih zemalja. Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global Pass.de Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kasnije značajne promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije. itd. Kako aplicirati? www. Putovanje treba imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i razraditi u primjeni.

191 Natrag na sadržaj . . a poželjno je nekoliko masovnih medija.Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku. SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu najboljih praksi i istraživačko novinarstvo. srednja Azija i zapadna Afrika. regionalnoj i međunarodnoj zajednici medija. .org/scoop/contact-us Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške.Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i etičkim standardima. važne informacije od očitog javnog interesa. . Nekoliko istraživanja je dobilo međunarodne nagrade. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://i-scoop. . a razmjena iskustava je snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu. SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media Support.000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte).SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave.Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa zakonom.org/scoop/how-to-apply Kontakt http://i-scoop. SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih poslova Danske i Švedske. Do 2.Istraga će otkriti nove. te privatnih fondacija kao što je Open Society Institute. Brojne priče i istraživanja su transnacionalni. i od tada je podržao veliki broj istraživačkih priča.Analiza se temelji na čvrstim izdavačk im ugovorima s najmanje jednim.Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su uključeni. uključujući BiH. Kriteriji za aplikaciju: . Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji. Kavkaz. Rusija.SCOOP Naziv programa Scoop donacije za istraživačko novinarstvo SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003. priče. . Pogledajte web stranicu za više informacija.Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni izvori. . Objavljeno istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj. Istočna Evropa. Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz različitih područja. dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan.

lokalni i regionalni projekti dobijaju većinu našeg finansiranja. za koje trenutno nema sredstava. Lawrence KS 66049. Sve organizacije moraju pružiti dokaz ekvivalenta statusu 501(c)(3). podržavamo projekte koji pokazuju potencijal matematike. U okviru obrazovanja. mogućnosti. se može prebaciti sa jednog na iduće tromjesečje. obrazovanje.org/wordpress/requests/application 2500 W. Naš odbor se sastaje svaka tri mjeseca.shumakerfamilyfoundation. nauke i tehnologije. ipak. Podržavamo programe koji promoviraju m ir i pravdu. Preferiramo finansirati inovativne projekte koje implementiraju osobe i organizacije sa velikim iskustvom u inovaciji. religija. USA Tel: +1 785 856 7505 Email: request@shumakerfamilyfoundation. kultura. finansiramo projekte jačanja organizacijskih kapaciteta. Umjetničke donacije prije svega podržavaju razmjenu umjetničkih iskustava mladih ljudi koji inače ne bi imali tu mogućnost. kada vidimo da je organizacija spremna preći na naredni nivo razvoja. 192 Natrag na sadržaj .org/wordpress/requests/initial-applicationprocess www. Naše donacije za društvenu pravdu promoviraju dobrobit grupa ljudi koji su bili obespravljeni ne zbog svoje krivice. poboljšati životinjski habitat i/ili educirati ljude da rade na ovim područjima. spol. ne postoje rokovi apliciranja. 6th Street Suite H. Različita. fizike i inženjerskih nauka kod djece koja inače ne bi bila u mogućnosti dobiti ova znanja. Nemamo geografskih ograničenja. www.shumakerfamilyfoundation. Finansiranje obećavajućih projekata. Naše duhovne donacije se daju programima koji pomažu u razumijevanju i izražavanju najdubljih. npr. najsaosjećajnijih dijelova nas samih u duhovnoj izgradnji i služenju i u obnovi onoga što je dobro i plemenito u religijama. te pokazuju poštovanje i cijene ljudsku različitost u svim oblicima. a pokazuju zanimanje za fantastičan svijet m atematike. Pošto primamo veliki broj aplikacija i pošto obilazimo sve potencijalne korisnike naših donacija. duhovnost i umjetnost. kao što je rasa. U umjetnosti preferiramo projekte koji pokazuju umjetnička iskustva mladih ljudi koji inače imaju ograničene mogućnosti da imaju takva iskustva.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.shumakerfamilyfoundation. smanjiti globalno zagrijavanje.Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) Naziv programa Shumaker Family Foundation Naša Fondacija postoji kako bi promovirala društvenu pravdu. izgradnju kapaciteta ili operativne fondove. Donacije za životnu okolinu se daju organizacijama koje žele obogatiti naš okoliš.org Web stranica: www. životnu okolinu. Obrazovne donacije se daju projektima za mlade koji inače ne bi imali tu mogućnost. seksualna orijentacija i društveni stalež. projekte koji povezuju dva ili više područja i projekte koji mogu biti dovršeni i pokazati znač ajne rezultate unutar tri godine. Također.

društvena i ekološka pravda. 193 Natrag na sadržaj . junu/lipnju i oktobru/listopadu. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima. obično u februaru/veljači. odobravanje granta za napredovanje.org/Types-of-Grant-and-Application-Process Eardley House 4 Uxbridge Street London. Grantovi se daju za programe: .ženska prava. . u izuzetnim slučajevima. UK Tel: +44 207 908 9870 Faks: +44 207 908 9879 Email: info@srtrust. junu/lipnju i oktobru/listopadu. Fondacija tako ne može razmatrati. Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije. .000 funti. ovaj grant je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi neke organizacije.org Web stranica: www. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili glavne grantove. druge finansijske organizacije ili kontakta na terenu.građanska i politička prava. obično u februaru/veljači. Cijeli svet.000 i 850.sigrid-rausing-trust.manjinska prava. koje ćete naći na web stranici. Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od međunarodnih donatora. W8 7SY.Sigrid Rausing Trust Naziv programa Opšti ciljevi The Sigrid Rausing Trust Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust. Mali grantovi su grantovi do 15. Povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. i . Glavni grantovi trenutno variraju između 15. za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.sigrid-rausing-trust. Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu. Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. ali samo postojećim korisnicima granta. U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva.000 funti. Kako aplicirati? www. Svaki program ima nekoliko podprograma.

Pristup informacijama. siromaštvo. pomoć za djecu.smilemundo. i zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja. imati pre-troškove finansiranja. opskrba pitkom vodom. nediskriminacija. ravnopravnost spolova. kultura i umjetnost. privredni razvoj. hrana i poljoprivreda. beskućništvo. zaštita životne okoline. Zadnji poziv za projekte je bi otvoren do 15. Pomoć žrtvama katastrofe. Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne za Smilemundo podršku. klimatske promjene. 194 Natrag na sadržaj . Udomljavanje životinja. vjerske ili političke svrhe. ljudska prava.smilemundo. obrazovanje. obrazovanje za životnu okolinu. razvoj lokalne zajednice. Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za obrazovanje. i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. 2º 2ª A 08002 Barcelona Spain Email: hello@smilemundo. prava. i potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma dodjele granta. Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja. a novi se očekuje u narednom periodu. očuvanje životne okoline i zaštita životinja. jednake mogućnosti.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. invaliditet. Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama. zdravlje.000 EUR. zaštita životinja. http://www. Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline.Smilemundo Naziv programa Smilemundo Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu. njega životinja. spašavanje ugroženih vrsta.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant# C/ Cucurulla nº 9. ali i promjene svijesti ljudi. Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima: Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i zajednici. ali projekti ne smiju: biti korišteni za poslovne. obnovljivi izvori energije. novembra/studenog. 1. Zahvaljujući micropayment sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši od 2 EUR. razvoj nauke. Čitav svijet.org Web stranica: http://www. utočišta.

Otvoren tokom čitave godine. imaju inkluzivan pristup na donošenju odluka. politička i socijalna reformska pitanja u svojoj zemlji. s naglaskom na državnu odgovornost i efikasnost. firme i javnost) da unaprijede svoje preporuke i stvore prostor za civilno društvo u procesu razvoja politike. 195 Natrag na sadržaj . Kako bi bile razmatrane za finansiranje organizacije moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: ispituju privredna.Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre ) Naziv programa Osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre Think Tank Fund (TTF) podržava prvenstveno one grupe koje istražuju probleme ekonomskih. Koristeći različite pristupe te organizacije prave relevantna istraživanja. te povećaju unutarnje organizacijske kapacitete. angažirajući se s različitim dionicima (uključujući vlade. medije. U cijeloj regiji se pojavio samo mali broj nevladinih organizacija s jasnim političkim programom. Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants/core-and-institutionalsupport-policy-research-centers Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.opensocietyfoundations. i pozicionirajući se kao vjerodostojan partner vladi i drugim javnim akterima. Razvoj politika i debata ključni su faktori za učinkovito funkcioniranje demokratije. Prepoznajući da će različita pitanja zahtijevati različite načine angažmana. ali potiče pristup koji promiče inkluzivne promjene politika kroz kombinaciju metoda istraživanja i javnog zagovaranja. i poduzimaju temeljita i rigorozna istraživanja i razvoj tematske stručnosti kako bi doveli do javnih rasprava na odgovoran i precizan način. i dalje će biti ozbiljan izazov za mnoge zemlje u kojima je Fond aktivan. međutim. Prije slanja pune aplikacije potrebno je poslati koncept papir. civilno društvo. Smislena komunikacijska strategija i javno zagovaranje su dakle bitni sastojci da centri doprinesu procesu razvoja politika. Uzimajući u obzir specifičnosti aplikanata i posebnosti nacionalnog konteksta. političkih i društvenih reformi u svojim zemljama s naglaskom na državne odgovornosti i efikasnosti. Razvoj i pristup političkim alternativama. organizacije trebaju biti u mogućnosti uticati na vladu i druge javne dionike u definiranju prioriteta i razvoju političkih opcija. Rezultat je manjak visoko-kvalitetnih primjenjenih istraživanja s jasnim političkim implikacijama. Centri moraju poduzeti temeljito i kvalitetno istraživanje i razvoj tematskih ekspertiza informišući javnost na odgovoran i tačan način. Centri imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se dokazi na temelju istraživanja pridonose robusnom procesu stvaranja politike i na kraju do boljih politika. te pozicionirajući se kao vjerodostojan sugovornik za vlade i druge javne aktere. identificirajući i analizirajući političke opcije. Strategija TTF-a ne podržava specifične probleme ili teme. Više zemalja Evrope uključujući i BiH. poboljšaju kvalitete analiza i javnog istupa. svaki TTF grant dostavlja jedinstvenu kombinaciju programskih i organizacijskih troškova koji pomažu organizacijama da unaprijede svoja istraživanja i zalaganje. http://www.

nečuvena kršenja ljudskih prava. Open Society Disability Rights Initiative podržava napore za reformu zakonskih okvira i politika kako bi se CRPD implementirala. 3. dešavaju se unutar institucija. Segregacija se također događa kada su osobe s invaliditetom spriječene sudjelovati u zajednici zbog fizičkih. 2. naše finansiranje je proširilo mogućnosti pravnog obrazovanja povećanjem kapaciteta pravnih fakulteta za obuku osoba s invaliditetom. Inicijativa podržava napore na jačanju nacionalnih okvira ravnopravnosti i bori se protiv diskriminacije kroz parnice i zakonodavne reforme. Također. Inicijativa podržava napore da se dokumentiraju uticaji nedostupnosti pravosudnim sudskim sustavima. uključujući mučenje i zlostavljanje. Pristup pravdi: diljem svijeta diskriminatorni stavovi i nepristupačnost istražnih postupaka i izjava su prepreke pravdi za osobe s invaliditetom. s naglaskom na onima u zatvorima i drugim zaključanim objekatima i žene koje su u većem riziku od nasilja i zlostavljanja. 196 Natrag na sadržaj . starateljstvo i razdvojeno obrazovanje. Spuštanje u okvire nacionalne provedbe. Podizanje glasa najmarginaliziranijih: prečesto najviše marginalizirane Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naš pristup je na tri područja: 1. Inicijativa podržava napore u reformama zakona. Prekidanje segregacije: institucije odvajaju osobe s invaliditetom iz zajednice i ograničavaju njihove mogućnosti samoodređenja i osobnog izbora. Inicijativa podržava uticaj na parnicu i pravno zastupanje. Izazovi negiranja poslovne sposobnosti: u mnogim zemljama. Implementacijske strategije Kultiviranje sudske prakse i izgradnja prakse u lokalnim zajednicama: da bi se osigurala pravna sredstva i okruženje za povrede prava. Inicijativa podržava napore koje dovode u pitanje ove vrste segregacije. s posebnim naglaskom na grupe koje doživljavaju više oblika diskriminacije na temelju identiteta. kao što su izborni zakoni koji poriču pravo glasa. osobama s invaliditetom su oduzeta prava donošenja važnih odluka o svojim životima što je rezultiralo njihovom "građanskom smrti". kao što su institucionalizacija. godine.Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) Naziv programa Inicijative za prava osoba sa invaliditetom UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) koju je UN Generalna skupština usvojila u decembru/prosincu 2006. Štoviše. Izgradnja okvira za jednakost: duboko ukorijenjene prakse marginalizacije zahtijevaju ciljane pravne napore kako bi ih iskorijenili. Osim toga. Inicijativa podržava rad kako bi se dokumentirale ove diskriminirajuće strukture i izgradila saradnja u svim disciplinama. Zagovaranje utemeljeno na dokazima: iskorijenjivanjem duboko ukorijenjene diskriminatorne prakse društvenih i pravnih struktura. Fokusiranje na najmarginaliziranije prakse i grupe. tako da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo da se priznaju kao pravne osobe pred zakonom. Promicanje univerzalnosti CRPD-a. podupiremo napore za reformu mreže zakona koji utiču na poslovne sposobnosti. pravi pomak paradigme i pruža okvir za razvoj inovativnih pravnih argumenata. komunikacijskih i barijera u stavovima. zahtijeva dokaz o tim strukturama i njihovom uticaju na živote pojedinaca. te osigura odgovarajuću zastupljenost osoba s invaliditetom. politike i prakse.

Otvoren tokom čitave godine. Međutim.org ukratko opisujući predloženi projekt.opensocietyfoundations. ako vam se ne javimo u roku od 30 dana vaš prijedlog se ne razmatra. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kako primamo mnogo više zahtjeva za finansiranje nego što možemo podržati. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija.grupe su isključene iz sudjelovanja u invalidskoj zajednici ili im je uskraćeno pravo promoviranja svojih problema. podržaće napore kako bi naznačili ili zalagali se za učinkovite programe pružanja usluga ili pravljenje promjena u pravnom okviru koji će olakšati pružanje usluga. Inicijativa neće finansirati pružanje izravnih usluga osim usluga pravnog zagovaranja. Inicijativa radi na osnaživanju osoba s psihološkim i intelektualnim poteškoćama. Izabrani kandidati će biti pozvani da podnesu koncept papir.org/grants/disability-rights-initiative Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://www. žena s invaliditetom i drugih marginaliziranih dionika kako bi govorili vlastitim glasom. 197 Natrag na sadržaj . Za prijavu za grant u okviru Disability Rights Initiative zainteresirane organizacije trebaju poslati email na adresu disabilityrights@osi-dc.

Početkom 2011. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Open Society Foundations je razvio 20 mehanizama za borbu protiv torture u zdravstvu. Program radi na jačanju kapaciteta organizacija i lidera koji predstavljaju marginalizirane zajednice u zalaganju za bolje zdravstvene politike i prakse. Nakon razvoja priručnika OSF. Priručnik pokriva UN kao i afričke. predstavljati mučenje ili zlostavljanje. procedure. zagovaračke i strategije mobilizacije zajednice kako bi istovremeno povećali svijest o mučenju u zdravstvu i zahtijevali kraj zlostavljanjima. ovisno o okolnostima. jugoistočnoj Aziji i Kini. prečesto su to mjesta gdje se su ljudska prava veoma ugrožena. etničkih manjina. pristankom ili slaganjem može. Širok raspon ozbiljnih zlouporaba u zdravstvu je dokumentiran. te osoba s intelektualnim teškoćama. mogućnosti angažmana i prethodni rad na torturi u zdravstvu. Program je prije svega aktivan u srednjoj i istočnoj Evropi. ljudi koji koriste droge. 198 Natrag na sadržaj . ljudskim pravima i pravdi u kojoj se zdravstvena politika i praksa te vrijednosti odražavaju i temeljeni su na dokazima. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine. Pogledajte web stranicu za više informacija. poziva na podnošenje prijedloga projekata organizacija zainteresiranih za korištenjem jednog ili više mehanizama opisanih u Priručniku. Zlostavljanje je posebno rasprostranjeno kod brige o socijalno marginaliziranim grupama poput osoba koje žive s HIV-om. seksualnih i rodnih manjina. na primjer.Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) Naziv programa Borba protiv torture u zdravstvu Public Health Program za cilj ima izgradnju društva posvećenog inkluziji. Ipak. ponekad čak do mučenja ili okrutnog. Program također traži veću državnu odgovornost i transparentnost u zdravstvu. godine koalicija organizacija koje djeluju u borbi protiv teških kršenja ljudskih prava u zdravstvu je pokrenula Kampanju za zaustavljanje mučenja u zdravstvu povećanjem državne odgovornosti za zlostavljanja u zdravstvu. priručnik koji opisuje 20 mehanizama borbe protiv torture koji može biti korišten u zdravstvu. kao koordinator Kampanje. Zdravstvo bi trebalo biti sistem gdje su ljudska prava realizirana. srednjoj Aziji. odnosno žena i djevojaka s invaliditetom i/ili oni koji žive s HIV-om koji se steriliziraju bez njihovog pristanka ili razumijevanja na inzistiranje svojih skrbnika ili zato što njihovi doktori donose odluke da nisu podobni za podizanje djece. Za svaki mehanizam istražuje mandat. nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. kako bi unaprijedili postojeće napore na rješavanje mučenja. južnoj i istočnoj Africi. Prema međunarodnom pravu nanošenje teškog bola i patnje od strane državnog aktera ili s državnim poticajem. evropske i američke sisteme ljudskih prava. negiranje jeftinih i učinkovitih lijekova protiv bolova za oboljele pacijente koji se bore s ovisnosti. Partneri kampanje koriste pravne. Pravna definicija mučenja i zlostavljanja je dovoljno široka da obuhvati čitav niz zlouporaba koje nastaju u zdravstvenim sistemima. te osigurali vladinu odgovornost.

Projekat pošaljite Lydia Guterman.org. http://www.opensocietyfoundations.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants/fund-counter-xenophobia za Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koordinatorici Kampanje zaustavljanje torture u zdravstvu na lguterman@sorosny. 199 Natrag na sadržaj .

organizacije civilnog društva moraju biti u stanju osmisliti strategije kako bi se osiguralo da su prava optuženika tema vladinih reformi. organizacije civilnog društva i skupine mogu naučiti što funkcionira u praksi i koje vrste intervencija mogu biti efikasne u postizanju dugoročnih promjena. Global Criminal Justice Fund podržava grupe koje rade na sljedećim prioritetima: Razumijevanje veličine problema: nedostatak pristupa mjestima pritvora i informacije o zatočenicima predstavlja ozbiljan izazov za uspješnu reformu kaznenog pravosuđa. Gdje su postojeći napori države u potpunosti neadekvatni. Fond podupire organizacije civilnog društva da poduzimaju napore zagovaranja pojedinačno ili u koaliciji s drugim grupama kako bi zaštitili prava onih koji su u pritvoru. Fond također podržava povezanost između nacionalnih napora i međunarodnih i regionalnih partnera na razvoju centara ekspertize. Identificiranjem nacionalnih grupa s vezama u međunarodnim i regionalnim mrežama. te osiguranje osnove osporavanje nezakonitog pritvaranja. Potrebni su podaci za dizajn intervencija. Ako je primjereno fond također podržava parnice u ime zatočenika protiv nezakonitih praksi. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. aplikacije ili pružanje pravne pomoći. Izgradnja veza na regionalnim i međunarodnim raspravama: fond podržava partnere koji imaju za cilj određivanje prioritete prava okrivljenika u kaznenim regionalnim i međunarodnim raspravama o vladavini prava i ljudskim pravima. traženje odgovornosti. Priprema reformi: grupe civilnog društva se moraju angažirati s vladama da unaprijede značajnu promjenu politika. razmjene najboljih primjera iz prakse. te identificiranjem novih strategija za reformu kaznenog pravosuđa.Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) Naziv programa Globalni fond za kazneno pravosuđe Unatoč teškim i upornim povredama prava u kaznenim sustavima širom svijeta. te procjenu efikasnosti postojeće pravne pomoći u cilju promicanja veće odgovornosti i dobijanja pouzdanih i vjerodostojnih podatak o opsegu problema. Prioritet se daje projektima u zemljama u kojima postoje pogoršanja uslova pritvora i dokazi o diskriminaciji u sistemu. učinkovita reforma ostaje problem u mnogim zemljama. te istražujući propuste. Fond podržava civilno društvo u nastojanjima da se izgradi mreža. dijeljenjem iskustava. Global Criminal Justice Fund pruža podršku nacionalnim kampanjama koje kombiniraju monitoring. fond nastoji povećati profil pitanja kaznenog prava na globalnom nivou. Fond podržava grupe u pristupu mjestima pritvora. u isto vrijeme šireći sposobnosti međunarodnih partnera poticanjem postojeće mreže i sudjelujući u ciljanim zagovaranjima. 200 Natrag na sadržaj . pravnu zaštitu i zalaganje za nove politike katalizirajući rasprave. Open Society Global Criminal Justice Fund fond nastoji ojačati angažman civilnog društva u zaštiti prava optuženika. raspravu o problemima koordinacije unutar sistema. Pogledajte web stranicu za više informacija. nadzora sustava. Fond podržava grupe u poduzimanju angažmana kako bi se utvrdile uspješne strategije i mogući prostor za prevazilaženje prepreka. Osiguranje pristupa pravosuđu: pružajući pomoć zatočenicima na sistematski način kao što su podnošenje jamčevine.

Namjera je da se odgovori pošalju unutar mjesec dana od njihovog prijema koncept papira. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Čitav svijet.org. 201 Natrag na sadržaj . i procjenu ukupnog budžeta i vremenski okvir za aktivnosti.org/grants/global-criminal-justice-fund Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. http://www. Dokument treba uključivati sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. poziv je stalno otvoren.opensocietyfoundations. Kako bi aplicirali za grant kod Open Society Global Criminal Justice Fund zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email adresu criminaljustice@osi-dc. uključujući i BiH. informacije o organizaciji aplikantu i projektnim partnerima. Odabrani aplikanti će biti pozvani da pošalju puni prijedlog projekta na razmatranje.

poziv je stalno otvoren.opensocietyfoundations. debate u studentskim klubovima i društvima. među ostalim. Cilj je pomoći aktiviranju učenika/ca u pitanjima politike koja će imati trajan učinak na njihovu budućnost. Čitav svijet. univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama u promicanju i integriranju debata u svim disciplinama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. te da zagovaraju pozitivne promjene širom svijeta.000 USD.org/grants/global-debates Kako aplicirati? http://www.org/grants/global-debates Kontakt http://www.org/grants/global-debates Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Inicijativa mladih podržava programe debata i događanja u visokom obrazovanju i za mlade ljude širom svijeta na bilo kojem jeziku. Različita po kategorijama. podrška postojećim aktivnostima.opensocietyfoundations. podrška novim događajima. Grantovi su dostupni za institucije koje imaju ili vrlo male debatne programe ili ih uopšte nemaju. obrazložene rasprave o pitanjima od značaja za njihove živote i zajednice. Program globalnih debata je pokrenut u 2011.opensocietyfoundations. Četiri su područja koja Soros finansira: debate organizirane od strane konzorcija srednjih škola i univerziteta. ali najviše do 50. Kriterij podobnosti http://www. 202 Natrag na sadržaj .Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate) Naziv programa Program debata Open Society Youth Initiative potiče studente da se uključe u kritične. godini zbog jačanja debatnih programa u srednjim školama i univerzitetima širom svijeta. Ovaj 20 miliona USD vrijedan program će. uključujući i BiH. i podrška online debatama. debate sponzorirane od strane odjela škola unutar srednjih škola i univerziteta. osigurati do tri godine finansiranja fakultetima. Grantovi su također dostupni za institucije koje nastoje promovirati javne rasprave u široj zajednici koju pomažu.

Oni su ubijani. Osnovno finansiranje i izgradnja kapaciteta organizacija: dok su se LGBTI grupe za ljudska prava pojavile šrom svijeta. transrodnih i međurodnih osoba) Naziv programa Prava lezbijki. obrazovanju i zdravstvenoj brizi. homoseksualca. one se i dalje suočavaju sa velikim preprekama. transrodnih i međurodnih osoba Širom svijeta su lezbijke. a oni se često suočavaju sa organiziranim nasiljem i uznemiravanjem od strane vladinih i nevladinih grupa. Initiative radi u saradnji sa Soros fondacijama i programima. mnoge od tih grupa ostaju na marginama svojih društava. 203 Natrag na sadržaj . Više od 80 zemalja smatra dogovorne. Regionalne mreže: glasovi lokalnih aktivista u zemljama u razvoju često se ne čuju u međunarodnim raspravama o LGBTI pravima i aktivizmu. a često nisu podržane od šireg civilnog društva. kada LGBTI ljudi pokušavaju organizirati priznanje svojih osnovnih ljudskih prava. LGBTI Rights Initiative pruža podršku jačanju kapaciteta LGBTI grupa i regionalnih mreža u zemljama u razvoju u zastupanju osoba koji su cilj diskriminacije i drugih povreda ljudskih prava na osnovu njihove seksualne orjentacije ili gender identiteta. Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki. Kazne su duge zatvorske kazne. posebno nadopunjujući rad poduzet od strane lokalnih grupa. proizvoljni pritvor i diskriminacije u zapošljavanju. transrodne i međurodne osobe (LGBTI) cilj kršenja ljudskih prava. biseksualci. Open Society Foundations želi osnažiti LGBTI zajednice kako bi promovirale i branile njihova ljudska prava. stanovanju. Kroz LGBTI Rights Initiative. LGBTI Rights Initiative podržava razvoj regionalnih mreža kako bi se olakšala veća Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Osim toga. ali nisu ograničene na. posebno u zemljama u razvoju. nasilje iz mržnje i dalje prevladava. njihovo pravo na slobodu izražavanja i okupljanja su često negira. Inicijativa također podržava međunarodne i nacionalne ljudskopravaške grupe angažirane na zastupanju i pormoviranju LGBTI prava. U najmanje sedam zemalja osobe mogu biti pogubljeni zbog homoseksualnog ponašanja. mučenje i prisilno psihijatrijsko liječenje. imaju malo pristupa resursima. biseksualca. odrasle homoseksualne odnose kriminalnim ponašanjem. Gay. mučeni. zagovaranje. nedostatak priznanja od strane šire zajednice i civilnog društva te ograničenim resursima. Druga ozbiljna kršenja ljudskih prava protiv LGBTI osobe su invazija na privatnost. iako ove grupe za ljudska prava sada postoje u svakoj regiji na svijetu. seksualno zlostavljani i to samo zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. obrazovanje i istraživanje. uključujući društvene stigme. Međutim. Osim toga. sve više LGBTI osoba se uključuje u žive i rastuće globalne društvene pokrete kako bi unaprijedili svoja prava. zajedno s vanjskim partnerima. kako bi se osiguralo da LGBTI grupe dobijaju finansijska sredstva. Bisexual. LGBTI Rights Initiative pruža finansiranje lokalnim grupama i regionalnim mrežama u zemljama u razvoju.Soros: Lesbian. biseksualca. jačanje i održivost svoje organizacije. silovani. homoseksualci. porodičnim pravima. Unatoč ovim izazovima i prožimajućoj diskriminaciji. Čak i u zemljama koje ne kriminaliziraju homoseksualno ponašanje. dokumentaciju. homoseksualca. ali isto tako i potrebnu podršku koja im om ogućuje rast. postoji vrlo malo donatora koji pružaju izravnu podršku lokalnim LGBTI grupama. Soros pruža finansijska sredstva izravno lokalnim grupama da pokriju osnovne aktivnosti koje mogu uključivati. Također će podržati globalne inicijative zastupanja koje promiču prava LGBTI osoba i njihove napore na lokalnom nivou.

nadopuniti lokalne napore i izgraditi zamah za još veći napredak. te ciljeve za narednu godinu i glavne aktivnosti koje planiraju da bi ih unaprijedili.Kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Ako vam se ne javimo unutar toga vremena molim vas da pretpostavite da vaš projekat neće biti razmatran. regionalna i međunarodna zalaganja koje nastoje kapitalizirati ovaj napredak. Isti treba uključiti sljedeće: . http://www. Budući da mnogi od tih napada javljaju u domovima.opensocietyfoundations. Prioritet će se dati lokalnim grupama i regionalnih mreža koje djeluju u zemljama u razvoju i regijama u kojima postoji najveća potreba za podrškom . Grupe koje rade na pitanjima rodnog identiteta i izražavanja su često najviše marginalizirane u LGBTI zajednici i imaju najmanje pristupa resursima i podršci. Međunarodni. . . Ako je projekat za osnovno finansiranje treba uključiti osnovne ciljeve grupe. Cilj nam je da svaki koncept papir pregledamo unutar mjesec dana. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Gender identitet i izražaj: pošto transvestiti izazivaju rodne stereotipe. zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email lgbtirights@osi-dc. povrede nisu dobro dokumentirane u usporedbi s onima protiv transrodnih osoba ili gej i biseksualnih muškaraca. Državno i nedržavno nasilje protiv transrodnih osoba zabilježeno je u većem dijelu svijeta. Oni su česte mete silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja. Međunarodne i nacionalne grupe koje rade na zastupanju će također biti uzete u obzir. LGBTI Rights Initiative će obratiti posebnu pozornost na podršku za te grupe i aktiviste. LGBTI Rights Initiative podržava nacionalna.org. regionalnom i međunarodnom nivou. Inicijativa nastoji osnažiti ove mreže za promicanje i obranu LGBTI prava na nacionalnom. Kako bi aplicirali na grant. oni često doživljavaju najpretjeranije vrste kršenja ljudskih prava. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Natrag na sadržaj . Prava lezbijki: Lezbijke i biseksualne žene se često suočavaju s dvostrukim slojem diskriminacije na temelju njihove seksualne orijentacije i roda.saradnja i razmjena između uspješnih strategija među grupama koje rade u sličnim kontekstima. Seksizam koji prevladava u širem društvu je također prisutan u LGBTI zajednici. regionalni i nacionalni projekti zastupanja: značajan napredak je postignut u posljednjih nekoliko godina u priznavanju LGBTI prava.org/grants/lesbian-gay-bisexualtransgender-and-intersex-rights 204 Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Poziv je otvoren tokom čitave godine.Procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir. LGBTI Rights Initiative potiče organizacije čiji je rad u skladu sa gore navedenim prioritetima da podnesu koncept papir.Pozadinske informacije o organizaciji aplikantu kao i o svim ključnim partnerima. Kao rezultat toga često iskustva lezbijki i biseksualnih žena mogu dobiti manju pozornost. Inicijativa će dati prioritet organizacijama usmjerenim na njihova prava. U mnogim dijelovima svijeta ove mreže nemaju sredstva čak ni za za osnovne operacije.

Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima. Poziv je otvoren tokom čitave godine. 205 Natrag na sadržaj . Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region. dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama. Pogledajte web stranicu za više informacija.opensocietyfoundations.Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) Naziv programa Inicijativa za mentalno zdravlje Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva. i neki biografski detalji o liderstvu organizacije. Inicijativa također pruža podršku org anizacijama koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama. http://www. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje. socijalne skrbi. opremu. obrazovanja i politika zapošljavanja. te podržava zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama. zahtjevana suma. ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini. Inicijativa također pruža tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije. Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje. rane intervencije inkluzivnog obrazovanja. te prema razvoju vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se fokusiraju na živote zajednica. Ako rad vaše organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de predate puni prijedlog projekta. The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa invaliditetom.org/grants/mental-health-initiative Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. napišite na jednoj stranici pismo sa sljedećim informacijama: cilj i svrha organizacije. Prema tome. projekat za koji se traži fionansiranje. Mnogi grantiji pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćam a mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime odgovarajuću podršku. deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije. Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja.

Ohrabruju se i prijedlozi projekata grupa koje nisu prvenstveno usredotočene na RTI. Na nacionalnom i regionalnom nivou Fond podržava grupe koje mogu poslužiti kao središta ekspertize u njihovoj zemlji ili regiji i djelovati kao efikasni posmatrači napretka vlasti. Fond daje podršku naporima civilnog društva u sljedećim područjima: Centri ekspertize: RTI zakon stavlja pravnu obavezu vladi da otvori svoje djelovanje ka javnosti. Open Society Right to Information Fund pruža potporu organizacijama civilnog društva koje rade na promicanju pune provedbe RTI zakona. Te grupe trebaju imati vještine za podnošenje zahtjeva. Na primjer. neuspjesi u provedbi postojećih zakona mogu potkopati snagu tog globalnog pokreta u nastajanju. Podrška se također daje grupama koje mogu pružiti osnovnu pomoć drugima pomažući im da koriste RTI zakone. Dokumentiranje. Mnoge zemlje su poduzele prve korake u usvajanje zakona o pravu na informacije. Fond podržava grupe da rade na promjenama zakona mijenjajući takve odredbe. Informacije moraju biti dobivene kroz RTI zakone te zemlje. Fond podržava projekte koji kombiniraju strategije za dobivanje informacija na temelju RTI zakona s vjerodostojnim planovima za korištenje tih podataka. Više od 80 zemalja širom svijeta imaju zakon koji garantira pravo na informacije javnosti i osigurava pristup državnim evidencijama. a ne druge propise. Iako su kampanje za podršku donošenju novih zakona ključne u zemljama gdje isti ne postoje. Gdje RTI zakon u toj zemlji ne uključuje proaktivno otkrivanje zahtjeva. kako bi imali udjela u provedbi tih zakona. Podrška se također daje za napore koji osiguravaju učešće širokog spektra aktera civilnog društva iz različitih područja. Ove vrste napora otkrivaju kako RTI zakoni mogu stvoriti mogućnosti za dubljim angažmanom civilnog društva u političkim odlukama koje utiču na njihove živote. nakon toga ulaganjem u kapacitete i resurse potrebne za njihovu provedbu. Proaktivno objavljivanje: građani mogu učinkovitije držati vladu odgovornom kada su informacije proaktivno objavljene pravodobno i u pristupačnom obliku. žalbe. Fond podržava inicijative koje grade svijest o korisnosti RTI zakona. 206 Natrag na sadržaj . Fond podupire napore civilnog društva kako bi se osiguralo da vlasti ne samo odgovoraju zahtjevima za informacijama. već i proaktivno otkrivaju podatke kako je propisano RTI zakonom u toj zemlji. Grupe se mogu fokusirati na objavljivanje pojedinih vrsta informacija kao što su informacije vezane za okoliš ili zdravlje ljudi ili na informacije kao što su godišnja izvješća državnih tijela. Prečesto su grupe prisiljene Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali bi željeli koristiti RTI zakone u svom radu. poduzimanje parnica i monitoringa učinka vlade.Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) Naziv programa Fond prava na informacije Pravo na informacije (RTI) je fundamentalno ljudsko pravo koje je kritično važno za realizaciju drugih prava kao i za za postizanje učinkovite demokracije. Kampanje pokrenute otvorenim pitanjima: organizacije civilnog društva sve više koriste RTI zakone potičući raspravu i unapređujući reforme na nizu pitanja. informacije se mogu koristiti u zalaganju za promjene politike ili promicanje šireg uključivanja javnosti u donošenje odluka vlade. istraživanje i umrežavanje: razumijevanje kako zakoni funkcioniraju u praksi zahtijeva kritičko istraživanje o tome kako grupe koriste te zakone kako bi postigle svoje ciljeve. proširuju zajednicu korisnika tih zakona i obrazuju grupe na dobivanju informacija kroz RTI zakone koje se mogu koristiti za daljnje političke ciljeve.

Fond će svoje odgovore poslati mjesec dana po prijemu pisma. 207 Natrag na sadržaj . Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants/right-information-fund Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. U isto vrijeme. Tokom čitave godine. mogućnosti za razvoj najboljih praksi i umrežavanja u pojedinim zemljama i pokretima mogu dopustiti iskusnim organizacijama razmjenu znanja sa grupama u zemljama u kojima su RTI zakoni novi i lokalna ekspertiza se i dalje razvija. Odabrani aplikanti će biti pozvani da podnesu puni prijedlog projekta.opensocietyfoundations. i procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir projekta. http://www. Koncept papir treba uključiti sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti.org/grants/right-information-fund Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org. informacije o organizaciji aplikantu i partnerima u okviru projekta. Kako bi aplicirali na ovaj fond organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije ili tri stranice na adresu righttoinformation@osi-dc.osloniti se na anegdotične dokaze kako bi saznale o naporima drugih zagovornika. Rok za prijave Geografsko područje podrške Više zemalja uključujući i BiH.opensocietyfoundations. Fond podržava ovu vrstu umrežavanja i učenja kao i projekte koji dokumentuju korištenje RTI iskustva i pružaju analizu koja će biti od koristi drugima.

Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Naziv programa Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Roma Initiatives podržava direktne zagovaračke aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Fokusirajući se na prioritetna područja kao što su obrazovanje. raseljene osobe. te mobiliziranje javne podrške za predložene promjene. Dekada služi kao okvir za aktivnosti i praćenje poboljšanja socio-ekonomskog statusa Roma u cijeloj regiji. jačaju praćenje politika i programa Dekade. poput onih koje se odnose na antidiskriminacijske i jednake mogućnosti.opensocietyfoundations. Projekti finansirani od strane Roma Initiatives trebaju promicati aktivno sudjelovanje i vođstvo Roma koji su izravno pogođeni pitanjima kojima se projekat namjerava baviti. Roma Initiatives će podržati akcije romskih NVO-a koje dovode do donošenja. stvaraju nove mogućnosti za povećanje su djelovanja Roma u procesima Dekade na lokalnom i nacionalnom nivou.org/grants Direktorij donatora mart/ožujak 2013. finansiranja. i povećavaju i poboljšavaju javnu raspravu o Dekadi u širim društvenim i ekonomskim političkim područjima.opensocietyfoundations. ljudska prava i interese izbjeglica. i osnaživanje Roma . 208 Natrag na sadržaj . zapošljavanje. provedbe i praćenja nacionalnih i lokalnih politika i akcionih planova vezanih za Dekadu uključivanja Roma. te praćenje izbora. Aplikacije se primaju bilo kada tokom godine.grantovi za institucionalni razvoj. Više zemalja uključujući i BiH. prava manjina (npr. zdravstvo i stanovanje. Osim prioriteta Dekade Roma Initiatives također podržava projekte zagovaranja koji rješavaju i druga pitanja. problematiziranje negativnih stereotipa. Tematska područja koja su podržana su: javno zagovaranje za promjene u politici i praksi. pogledajte web stranicu za više informacija. projektni grantovi i individualne stipendije. Projekte mogu poslati organizacije i osobe iz navedenih zemalja. kako bi se jačali glasovi i prisutnost zagovornika romskih prava. isprave o identitetu. povratnike i tražitelje azila. Zagovaranje je shvaćeno kao organizirani napor pojedinaca ili grupa na izradi politika i praksi povezanih s predstavljanjem dokaza i argumenata za promjene. U području zagovaranja Roma Initiatives također daje grantove za podršku učešća na ključnim međunarodnim konferencijama i događajima. http://www. Različita. identitet. jezik i medijsko predstavljanje).org/grants Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. istoriju. te pruža tehničku pomoć i finansiranje nevladinim organizacijama koje zastupaju nacionalne politike i planove o pitanjima Roma na lokalnim i državnim nivoima. borbu protiv nasilja i zločina iz mržnje. Kroz donacije Roma Initiatives će dati podršku aktivnostima koje: šire javnu svijest i podršku Dekadi.

V. http://www.orgcuration-20121204. Potencijalne teme stranice uključuju ali nisu ograničene na: učešće i građanstvo. Pružajući javni pristup informacijama.org/grants/youth-policy Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org čini strateški doprinos utemeljenju razvoja politike i prakse u području rada s mladima. Projekti se trebaju usredotočiti na stvaranje sadržaja o određenim temama na polju omladinske politike. Svi prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku. poticanje sudjelovanja mladih širom svijeta.org ima za cilj: pružanje informacija i orijentacije. multikulturalizam i manjine.razvijen uz inicijalnu podršku Open Society Foundations. životna okolina i održivost. Portal će služiti kao riznica znanja s open-source softverom koji će povezivati aktere politika širom svijeta.org je projekat Demokratie & Dialog e. Youthpolicy. aktivizam i volonterizam. vijesti. Organizacije koje traže sredstva moraju biti NVO-i. i uvođenje i promoviranje zajednice omladinske politike u svijetu.org/sites/default/files/youthpolicy. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. youthpolicy.org. youthpolicy. Projekti ne bi trebali prelaziti 10.Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika) Naziv programa Omladinska politika Youth Initiative of the Open Society Foundations poziva na predaju projekata koji će razvijati i podržavati tematske s tranice na novom globalnom portalu za mlade www. osiguranje informacija o omladinskoj politici.org za cilj ima konsolidiranje znanja i informacija o pitanjima omladinskih politika u svijetu.000 USD ili trajanje od jedne godine. istraživanje i znanje. rad u zajednici. dokumenata. djeca i prava. Youthpolicy.000 USD.pdf http://www. Radeći kao globalni resursni centar za omladinske politike. Čitav svijet. Do 10.opensocietyfoundations. neformalno učenje. globalne politike borbe protiv droge.youthpolicy. linkova. od analiza i formulacija do implementacije i evaluacije. i pravda. 209 Natrag na sadržaj .opensocietyfoundations. Imajte na umu da grantove ne mogu dobiti fizičke osobe ili profitni entiteti.

Do 2.opensocietyfoundations.pdf http://www. privrednom. Određen broj zemalja u Evropi uključujući i BiH. Open Society Foundations poziva na podnošenje prijedloga novih i inovativnih inicijativa koje promiču toleranciju i uključivanje i/ili borbu protiv rasizma i ksenofobije u Evropi.Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) Naziv programa Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi Open Society Foundations stavlja visok prioritet na zaštitu i poboljšanje života ljudi u cijelom društvu. društvenom. Aplikanti se obeshrabruju da traže sredstva za iznajmljivanje prostorija. kupovinu vozila ili međunarodna putovanja.org/sites/default/files/rfp-xenophobiaracism-europe-20130115. korištenje novih medijskih alata za borbu protiv ksenofobije i diskriminacije.opensocietyfoundations. 210 Natrag na sadržaj . http://www. političkom i društvenom životu svoje zajednice se snažno preporučuje. Prijedlozi za promicanje punog sudjelovanja mladih s mentalnim ili tjelesnim invaliditetom u kulturnom. podržati i promicati rad omladine u Evropi koja se bori protiv ksenofobije i netolerancije i promiče inkluziju. političkom i socijalnom životu zajednice. iako ne i isključivo. uključivanje manjinskih skupina. kao i oni koji žele eksplicitno promicati. u privrednom. Prepoznajući da je u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti mladim ljudima teško osigurati finansijska sredstva potrebna da svoje ideale prenesu u djelo. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. borba za podizanje svijesti o važnosti i prednostima uključivanja. podrška neće biti data za aktivnosti ili projekte koje aplikant već implementira.000 EUR. Grantovi mogu pokriti samo troškove direktno vezane za provedbu novih inicijativa. Open Society Youth Initiative nastoji identificirati. a posebno marginaliziranih i isključenih zajednica.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kompjutere. Traže se prijedlozi projekata koji će se fokusirati na područja kao što su: politički i građanski angažman mladih. poput Roma. integracija manjinskih i većinskih zajednica. Ovaj grant program ne daje stipendije za istraživanja i za provedbu inicijativa lobiranja ili pokrivanje troškova školarina i poduka.

211 Natrag na sadržaj . socijalne brige i zaštite životne sredine. i .socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo). zapošljavanje i poduzetništvo). institucijama i medijima. medije sa partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji Bi H.Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice u kojoj poslujemo. Različita.Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati primjer etičnog. za donaciju ili sponzorstvo u 2014. a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja. Javni tender za 2013. . Sljedeća mogućnost apliciranja je krajem 2013.sport (sportske aktivnosti djece.sparkasse. i . Aplikanti ne mogu biti organizacije i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke.mladi (obrazovanje. kulture. Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. raznovrsnosti i pristupačnosti usluga naše banke. institucije. godini. .sport (paraolimpijski sport. . podrška manjim klubovima i osobama). mladih i nevladinih organizacija). sporta. udruženja i fondacije. volonterizam i upošljavanje mladih). godine. Kategorija donacija: . Konkurs je otvoren za pojedince.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . godinu je okončan. filantropskog karaktera koje predlažu i implementiraju zaposlenici). .sparkasse.Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta. Email: donacija@sparkasse.cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo).ba i sponzorstva@sparkasse. .ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki projekti). a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su: . Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd www.ba Web stranica: www.mladi (obrazovanje i mladi.ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem. Kategorija sponzorstva: .filantropija na djelu (projekti humanitarnog. uzimajući u obzir prava i potrebe klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja.Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih. .Sparkasse Bank Naziv programa Program donacija Sparkasse Bank Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013. ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima obrazovanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.

Suite 1600 Chicago. IL 60611 USA Tel: +1 312 337 7000 Faks: +1 312 337 0282 Web stranica: www. Od 2006. . www. školskim sistemima i visokoškolskim ustanovama. godine.Spencer Foundation (Fondacija Spencer) Naziv programa Program donacija Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno).odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti.spencer.cfm/apply The Spencer Foundation 625 North Michigan Avenue.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 212 Natrag na sadržaj .000 USD.poučavanje.organizacijsko učenje u školama.svrha i vrijednosti obrazovanja. Fondacija predano podržava visoku kvalitetu istraživanja odgoja i obrazovanja. na osnovu poziva za projekte. i . Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja. . Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi napredak u obrazovanju. Između 40. a preko svojih istraživačkih programa i jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i programe osposobljavanja i srodne djelatnosti.org/content. Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada: .000 USD i 350. Čitav svijet.spencer. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. učenje i nastavni resursi.

. Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete: .grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi. 213 Natrag na sadržaj . Podržava organizacije koje: . daju obuku i/ili grade široku mrežu.000 USD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i. i . Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta. praveći plan djelovanja.prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade ljude u dobi od 12 godina i više.osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama. distribuiraju informacije. www.pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za provedbu ideja.000 USD i 30. kada su u mogućnosti da samostalno djeluju.komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije (printane.starbucksfoundation. Čitav svijet. Grantovi se daju na period od jedne godine. . novembra/studenog i 15. identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice. .starbucksfoundation.cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12 www. i . Starbucks Foundation daje grantove između 10.pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci zajednicama i globalnom građanstvu. implementirajući i procjenjujući ishode u odnosu na ciljeve.com/index.pružaju usluge. video i web). decembra/prosinca.Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Naziv programa Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju problema u svojim zajednicama. . Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1.

www. što je čini jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD. ali na osnovu preporuka osoblja. 214 Natrag na sadržaj .org/guidelines. The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima: obrazovanje.Starr Foundation (Fondacija Starr) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1. javne politike. ljudske potrebe. Ovisno o području finansiranja.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Donacije se daju za različita područja navedena ispod. medicina i zdravstvena skrb. kultura.starrfoundation. NY 10022 USA Tel: +1 212 909 3600 Faks: +1 212 750 3536 Web stranica: www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. i životna okolina.html 399 Park Avenue – 17th Floor New York.starrfoundation. Čitav svijet. odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne preporuke od strane osoblja ili odbora. Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta.25 milijardi USD.

Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u čitavoj Evropi. ECF's program mobilnosti se zove STEP Beyond. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja. Umjetnici i kulturni radnici trebaju biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima i saradnicima u drugim zemljama. Kako aplicirati? http://www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren. 300 – 700 EUR. kako bi razmjenjivali različita viđenja. Kriterij podobnosti NVO-i i pojedinci.ecflabs. sarađivali i uticali jedni na druge.Step Beyond Travel Grant Naziv programa Step Beyond Travel Grant Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju. uključujući i BiH.org/grants/stepbeyond/apply Kontakt http://www. Evropa.org/grants/stepbeyond/about Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 215 Natrag na sadržaj .ecflabs.

Kroz tematske skupine programi će generirati dokaze u više zemalja o tome kako programi rade u različitim kontekstima. (III) usluge pružanja osnovnog obrazovanja i (IV) zdravstveni sistemi i pružanje usluga. prehranu i obrazovanje.00. Planirano je da fond bude otvoren do 2018. godine. godine. SIEF ima za cilj poboljšati učinkovitost razvojnih politika širenjem dokaza o uticaju skalabilnih programa na ljude.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/ 0.worldbank. 216 Natrag na sadržaj . donje-srednjim kvalificirane za podršku. Unaprijediti pristup rezultatima evaluacija uticaja na politike. http://web. a novi poziv se očekuje tokom ove godine. osobito uticaja tehnika vrednovanja. uključujući i programe prijenosa novca i programe koji podržavaju više intervencija.html SIEFimpact@worldbank. Pod prvim pozivom za podnošenje prijedloga projekata fokus je bio na četiri tematska istraživačka klastera odabrana zbog svojih strateški važnih politika: (I) ishrana u ranom djetinjstvu. Ciljevi Fonda su: Generirati čvrste dokaze o učinkovitosti razvojnih programa koji utiču na zdravlje.Strategic Impact Evaluation Fund Naziv programa Program donacija World Bank je uspostavila novi fond nazvan “The Strategic Impact Evaluation Fund” (SIEF) uz podršku vladinog odjela Velike Britanije Department for International Development.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija..contentMDK:23147035~menuPK:6508083~page PK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727. Zemlje sa niskim. kroz regionalne radionice i oruđa. Svrha Fonda je provesti i podržati istraživanja procjene uticaja programa na ublažavanje siromaštva i poboljšanje života ljudi. zdravlje i razvoj. sanitacija i higijena vezana uz razvoj. (II) snabdjevanje vodom. Stečeno znanje će pružiti dokaze za izradu učinkovitijih politika i programa. i gornje-srednjim prihodima su Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Pogledajte web stranicu za više informacija. Unutar ovih područja istraživanja različite vrsta programa su dobrodošle. Zadnji rok je bio otvoren do početka juna/lipnja 2012. Izgradnja kapaciteta za razumijevanje i korištenje monitoringa i vrednovanja.

com je postao vodeći i naširoko priznat partner mnogim univerzitetskim institucijama širom svijeta.program studentskih stipendija podržava studente iz cijelog svijeta s jednokratnom donacijom do 1000 EUR. grant možete potrošiti na na što god da želite! Do 1. Student Grants program je podržan od CasaSwap. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Prvi dan svakog mjeseca u godini. rentu. komunalne račune. Studenti koji dobiju stipendiju obično je potroše na pokrivanje školarina.Students Grants Program (Program donacija za studente) Naziv programa Program donacija za studente Student Grants je fond usmjeren na finansijsku podršku studentima. Kako aplicirati? http://student-grants. itd. Međutim.student-grants. putne troškove kada ide u inostranstvo. Čitav svijet. akademske knjige i materijale. Dobro je poznata činjenica da je studentski život često karakteriziran ograničenim finansijskim sredstvima .eu/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. CasaSwap.eu/student-grant-application Kontakt www.com – besplatne usluge za smještaj cimera i studentski smještaj širom svijeta. 217 Natrag na sadržaj .000 EUR.

Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja: .Sundance Institute Documentary Fund Grants Naziv programa Sundance Institute Documentary Fund Grants Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za projekte koji pokazuju: . Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual konačnog filma. .sundance. 218 Natrag na sadržaj .000 USD.sundance. . Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj kategoriji.globalnu relevantnost. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Nije potrebno slati primjere prethodnih radova. te novim strategijama multi-platformaškog angažmana. kratki filmovi ili slike su poželjni.org/programs/documentary-fund Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www.000 USD i 50.Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova. Poziv se objavljuje dva puta godišnje.savremena socijalna pitanja. Primjeri prethodnog rada također moraju biti dostavljeni. postoji dodatna kategorija u kojoj možete aplicirati za isti projekat. Potrebne su prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za projekat koji se predlaže. ali isječci. Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i završene dijelove. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike.Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između razvoja i post-produkcije.org/programs/documentary-fund Email: dfp@sundance. Ako ste već primili grant Fonda. Kako aplicirati? www. i . Između 20. Audience Engagement grantovi su za podršku inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana.potencijal za društveni angažman. .

000 USD. kao što su žene. fondacije. pogledajte web stranicu za više informacija. Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz društvenih procesa donošenja odluka. te privatni sektor.org. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva. godine.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ključni dionici mogu uključivati vladine agencije. Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima u potpori razvojnog procesa. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. ljudi s niskim primanjima i ljudi iz ruralnih područja. 219 Natrag na sadržaj .000 USD do 7. CSF rijetko finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira doprinose od strane drugih donatora. multilateralne i bilateralne agenci je.Svjetska banka . Jednom godišnje.worldbank. mladi. Na osnovu aplikacije. Većina donacija je u iznosima od 3.CSF) CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman marginaliziranih i ranjivih skupina. organizacije civilnoga društva. gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2012.Fond za civilno društvo Naziv programa Opšti ciljevi Fond za civilno društvo (Civil Society Fund .

se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.se Web stranica: www. Kriterij podobnosti Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e).Swedish Development Agency . 220 Natrag na sadržaj . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije NVO-i. Čitav svijet.sida.se Valhallavägen 199 105 25 Stockholm Switchboard: + 46 8 698 50 00 Faks: +46 8 20 88 64 Email: sida@sida. Kako aplicirati? www. razvojni projekti.SIDA (Švedska razvojna agencija .SIDA) Naziv programa Opšti ciljevi SIDA Grants Program SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova života. U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu.sida. Ovisi i pozivu za projekte. jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika. Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoreno.

i . . koji je dio Saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE). . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije. Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA). Na osnovu specifičnog poziva za projekte. Nije definirana. Program se koncentrira na četiri domena rada.vladavina prava i demokratija. putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih programa. Pogledajte web stranicu za više informacija. i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO).osnovne javne usluge. Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje podrške u procesu tranzicije i e vropskih integracija dajući doprinos poboljšanju: .ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i zapošljavanju.swisscooperation. Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za koordinaciju aktivnosti.Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) Naziv programa Programi podrške Švicarska od 1996.funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim građanima u BiH. sigurnosti i funkcioniranju demokratskih struktura i procesa. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini. .političke stabilnosti. .admin.zdravstvo. Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina Piruša 1 71.ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . kao pitanjima povezanim sa svim drugima.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 030 Faks: +387 33 271 500 Email: sarajevo@sdc.net Web stranica: http://www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.ekonomija i zapošljavanje. zajedničke teme i projekte koji omogućavaju sinergiju. 221 Natrag na sadržaj . Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi.

Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima.org Web stranica: www.tides. Kriterij podobnosti Čitav svijet.Tides Foundation (Fondacija Tides) Opšti ciljevi Tides Foundation Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz filantropiju. CA 94129-0903 Tel: +1 415 561 6400 Faks: +1 415 561 6401 Email: info@tides.org/i-want-to/find-funding Tides Foundation P. Kako aplicirati? www. Box 29903 San Francisco. korporativno davanje. Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene promjene. Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na principima poštenja. jednakosti i održivosti svijeta. donacije za porodice i međunarodne donacije.tides.O. Generalna podjela je na rad sa institucionalnim partnerima. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 222 Natrag na sadržaj . Nije specificirana.

org Web stranica: www. Organizacija aplikant treba biti: . registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim ograničenjima.iz SAD. i . istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta. ILI . Ovi zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija.Tourism Cares Naziv programa Grant Program Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na ku lturnim. neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama.org/grants 275 Turnpike Street Suite 307 Canton.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 223 Natrag na sadržaj . http://www. Različita ovisno o pozivu za projekte.program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz individualne donacije putnika. Od kraja 2011.van SAD. i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje kao neprofitna organizacija.grantovi širom svijeta.tourismcares. . godine. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme. MA 02021 SAD Tel: +1 781 821 5990 Faks: +1 781 821 8949 Email: info@tourismcares.tourismcares.specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima. Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje k roz tri grant programa: . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Bona fide.

Različita.or. 224 Natrag na sadržaj . pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i problemima životne okoline. dinamičnih i živućih zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge.toyotafound. "Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međuna rodnu zajednicu.jp/english/inquiry/index. Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj program donacija. na osnovu želje Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi podupiru jedni druge. Različiti.Toyota Foundation (Fondacija Toyota) Naziv programa Program donacija (Grants Program) Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka većoj ljudskoj sreći". Kako aplicirati? http://www. i ostalo. Fondacija odabire projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva. cilj "revitalizacije zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih. razvoj osobne i međuljudske komunikacije. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike donacija Fondacije. Pomoći će u promoviranju partnerstva i saradnje sa drugim fondacijama u Japanu. društveni okviri. Istraživački projekti daju u sljedećim područjima: prenošenje i stvaranje kultura. kao i međunarodnim organizacijama. Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli d oprinijeti razvoju novih programa. Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima.jp/english/program/ Kontakt Web stranica: www. Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog života i aktivnosti". a kao praktičniju poruku. te sarađuje sa korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na efikasan način. trenutnim programima sa potencijalom da naprave veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim organizacijama.or. Fondacija je uspostavila dva programa podrške. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama.toyotafound.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program istraživačkih donacija se fokusira na "Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije". Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.

TRADUKI
Naziv programa Programi prevođenja TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska. Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za e vropske i međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra 2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA. Program potpore za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih knjiga te književnosti za djecu i mlade 20 . i 21. stoljeća ima za cilj poticati razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara, kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini. Različita. Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2013 i 1. februar/veljača 2014. godine. Region uključujući i BiH. U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski, slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence. http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&%20view =article&id=91&Itemid=64 Hana Stojić (Koordinatorica regionalnog ureda u Sarajevu) Hadži-Idrizova 10 71.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 204 683 Email: stojic@traduki.eu Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content& view=article&id=72&Itemid=63

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

225

Natrag na sadržaj

Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa The Trust for Mutual Understanding TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline. Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za projekte zaštite životne okoline. Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke, radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost. Umjetnost i kultura: - arhitektura, - povijest umjetnosti i arheologija, - zaštita i vođenje umjetnosti, - rukotvorine, - dokumentiranje kulture, - kuratorska istraživanja, - ples, - izložbe, - zaštita istorije, - muzeologija, - muzika, - umjetnost perfomansa, - pozorište, i - vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje, fotografiju, štampanje, skulpture, video). Životna okolina: - zaštita bioraznolikosti, - korištenje energije, - zakoni i politike zaštite životne okoline, - razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija, - sigurnost i zdravlje životne okoline, - korištenje zemlje, - zaštita vrsta i staništa, i - održivi razvoj. Različiti. Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU, ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se susreće dva puta godišnje. Idući rok za slanje upita je 1. m aj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za slanje pune aplikacije. Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa. Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju, Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu. Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju 501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

226

Natrag na sadržaj

apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u projektu i volju da administrira projekat. Kako aplicirati? www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/ 6 West 48th Street, 12th Floor New York, New York 10036-1802 Tel: +1 212 843 0404 Faks: +1 212 843 0344 Email: tmu@tmuny.org Web stranica: www.tmuny.org

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

227

Natrag na sadržaj

Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)

Naziv programa

Fond za autohtona pitanja Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj, kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće autohtonih ljudi. Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva desetljeća", kao što su: - promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i projekata; - promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života, pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom na načelo slobode i informirani pristanak; - redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične raznolikosti autohtonih naroda; - usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na žene, djecu i mlade; - razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih naroda i poboljšanju njihovog života. Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u iznosu od 5.000 USD. Zadnji poziv za predaju projekata je bio otvoren do 01. oktobra/listopada 2012. godine. Čitav svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Kontakt

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

228

Natrag na sadržaj

TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine. TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučno održivi razvoj. Ciljevi rada su: prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima u zemljama u razvoju, odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju, promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke, tehnologije i inovacija, i poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju. TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa naučnog talenta iz zemalja OIC-a. Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije. Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja. 31. avgust/kolovoz svake godine. Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera , do 40 godina starosti. Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

229

Natrag na sadržaj

Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora.nl Web stranica: www. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na marginama svojih društava. neinstitucionaliziranim organizacijama. Čitav svijet.xminy. Prioritet dajemo lokalnim društvenim pokretima. Kriteriji za naše šire područje: XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada. 230 Natrag na sadržaj . XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju.xminy. XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti našu vlastitu političku poziciju i strategiju. XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje.nl/english Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ne postoji rok prijave za slanje aplikacija XminusY. https://www. XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji doniraju novac Fondu.doc XminusY Solidarity fund De Wittenstraat 43-45
 1052 AL Amsterdam
 Nederlands Email: info@xminy. Pogledajte web stranicu za više informacija.nl/files/Eng%20-%20Application%20form.XminusY Naziv programa XminusY XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina. Podrška XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa usmjerenih na društvene promjene.

područje rada Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. inovativne partnerske organizacije koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. Aktivno promičemo prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih sponzora. Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja. Podržavamo partnere finansijski. 231 Natrag na sadržaj . Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje zdravlja najugroženijih populacija u svijetu. validaciju. kao i razvoj. Da bismo to uradili tražimo kompetentne. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. upravljanju i zaposlenicima. primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i strategije kontrole. Obrazovanje i odgoj Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje obrazovne mogućnosti za djevojčice. Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa skrbi. Zaštita djece Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja. dugotrajne posljedice na moždanu arhitekturu. Na osnovu poziva za projekte. Zalažemo se za stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja. važno nam je da sve manje djece napušta školu prije vremena. socijalno funkcioniranje. i gdje je to potrebno. Misija: Podržavamo razvoj. Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne. Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsk u predanost klijentima. da je kvaliteta nastave poboljšana. Globalna zdravstvena istraživanja U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom. životni vijek i zdravstvene troškove. mentalno zdravlje. te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u školama. Osim toga. da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće potrebe. promicanje i širenje inovativnih pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja. Činimo sve napore kako bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni učinak. rizično ponašanje. Međutim. Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. psihičko funkcioniranje.UBS Optimus Foundation Naziv programa Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. Pogledajte stranicu za više informacija. sa savjetima. vjersku ili etničku pripadnost. zaštitu i zdravlje obespravljene djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku. Projekti prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti potencijalno pogođene djece.

zapadnim i industrijskim zemljama.html UBS AG Bahnhofstr. http://www. dobro definirana. rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama.O. projekti se uklapaju u naša prioritetna područja.ubs. pokazuje potencijal za skalabilnost. inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje. holistički i integrirani pristup. sveobuhvatna analiza dionika. jedinstveni. 232 Natrag na sadržaj . transdisciplinarni. i konkretni i mjerljivi rezultati.ubs. Box CH-8098 Zurich Swityerland Tel: +41 44 234 1111 Web stranica: www.Kriterij podobnosti "zaštita od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj hemisferi. pokazuje potencijal za uticaj. usmjeren na najugroženije zajednice. jačanje kapaciteta. dugoročni angažman u zajednici nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. radi se na nedovoljno podržanim područjima. 45 P. izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira. jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi tekućih projekata.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation /applications_support. zbog potrebe za djelovanjem u tim zemljama.

usaid. i pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter. te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju. Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu.jsp Information Center U.USAID) Naziv programa Agencija SAD za međunarodni razvoj SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za bolji život. s jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih tržišta. najčešće uključujući i organizacije civilnog društva. ovisi o vrsti poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. poljoprivredu i trgovinu. Agency for International Development Ronald Reagan Building Washington. tokom čitave godine.razvoj demokratije. www. USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara. Ovisno o vrsti poziva za projekte. oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji.gov/applicants/apply_for_grants. USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte. i . 20523-1000 USA Web stranica: www. USAID radi širom svijeta kako bi postigao ove ciljeve. uključujući i BIH. D.gov/ba ili www.gov Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ova briga je obilježje SAD -a širom svijeta.globalno zdravstvo. . Našim radom podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva američke inostrane politike kroz: . Trošeći manje od pola postotka federalnog budžeta.grants. prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć.grants. 233 Natrag na sadržaj .United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD .ekonomski rast.S. Različita.C.

Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine. Jednom godišnje. . .000 USD. Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom. ali nisu ograničena na: . radio programe i druge medije. i . 234 Natrag na sadržaj . Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa dodatnim pitanjima. Generalno donacija je u iznosu od 50. identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi.post-konfliktni mir i operacije stabilizacije.mediji i konflikt. psihološki i fizički uticaj rata i konflikta. 20036 Tel: +1 202 457 1700 Faks: +1 202 429 6063 Web stranica: www. uključujući: javne i školske institucije. programe obuke i dijaloga. Osim toga USIP podržava projekte prevencije. D. i promovira izgradnju mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. biblioteke.ekonomija i konflikti.Washington.org/grants-fellowships/annual-grant-competition United States Institute of Peace 1200 17th Street N. . USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i inostranstvu.usip. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. vještina i pristupa.usip.socijalni. .United States Institute of Peace (Američki institut za mir) Naziv programa 2010 Annual Grant Competition USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja. .000 USD do 120. USIP podržava aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina. istraživačke. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tematska područja interesantna za USIP uključuju. Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena.medijaciju i rješenje konflikta. razvoj planova rada i obrazovanje. rok prijave je obično do početka oktobra/listopada. www.analizu i prevenciju konflikta. razvoj praktič arskih resursa i oruđa.W. upravljanja i rješenja konflikta. trening ili obrazovne institucije.C.žene i djevojke u konfliktu i građenju mira. interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode. . filmove.religija i izgradnja mira.

Čitav svijet. kako bi se njihovi glasovi čuli.UNDEF Naziv programa United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija) UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005.org/democracyfund Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD. UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije civilnog društva. www. na taj način prevodeći k oncept "demokratije" u praktična rješenja za ljude.un. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju i širenju demokratije širom svijeta. 50. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. decembra/prosinca 2012. regionalne i međunarodne organizacije. sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta. promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih prava na terenu. 235 Natrag na sadržaj . godine kao United Nations General Trust Fund.org/democracyfund/Applicants/applicants_materials. UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih grupa u demokratskim procesima.un. kao i neovisna tijela. novi se očekuje krajem ove godine. uključujući Bosnu i Hercegovinu. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva. tako i onim u konsolidiranim demokratijama. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta. obrazovanje o građanskim pravima i registraciji. osnaživanje civilnog društva uključujući osnaživanje žena. te finansira projekte koji za cilj imaju širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima.000 USD do 500. kako onima u tranziciji. pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i integritetu. godine.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva.

uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije.olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izraza i. ojačali odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao menadžment. Između 10. i 17. 236 Natrag na sadržaj . (tj.ojačali postojeću kulturnu industriju.unesco.UNESCO International Fund for Cultural Diversity Naziv programa International Fund for Cultural Diversity UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora. Veliki broj zemalja širom svijeta. itd. sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih situacija na svom području u skladu s člancima 8.) .org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 30. ljudske resurse. regionalnom ili inter-regionalnom nivou. i . Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. godine. - - Kriterij podobnosti - - sve zemlje u razvoju članice Konvencije. prema potrebi. prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija ili jačanje postojećih.poticali nastanak novih kulturnih industrija. U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja. žene i druge društvene grupe. NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva.000 USD i 100. pod prijetnjom ili im je potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje. juna/lipnja 2012. a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom. Kako aplicirati? www. IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi: .000 USD. godine. i predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u članku 7 Konvencije iz 2005. Konvencije i srodnim operativnim smjernicama.

+387 33 492 598 Faks: +387 33 492 632 Email : biljana.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jelena.ba Web stranica: www.gov.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 492 552 (SG). 237 Natrag na sadržaj .vukovic@mcp.Kontakt UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo civilnih poslova Trg BiH 1 71.gov.gov.ba (SG).camur@mcp.mcp.

ba Web stranica: www. U svojim nastojanjima da omogući bh. podstičemo izgradnju državnih kapaciteta. godine pomaže BiH da što učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. reformu sudstva. UNDP u BiH od 1996. U svim našim aktivnostima. BiH. UNDP-ove programske aktivnosti su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih skupina. te zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. Pogledajte web stranicu za više informacija.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte. Zmaja od Bosne b. građanima dostojanstven život. sprovođenje neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima.undp. te povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva. prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala. u skladu sa pozivima za projekte. kao i promjenu fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj.000 Sarajevo Tel: +387 33 239 400 Faks: +387 33 552 330 Email: registry@undp. vjeru ili etničku pripadnost. Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH. pokazuju da očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva. dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. Konsultacije sa Vladom. podršku svjedocima. 71. p omaže u mobilizaciji sredstava. Kroz svoje aktivnosti i pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju. UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja. suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze. izgradnju lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta. 238 Natrag na sadržaj .United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) Naziv programa UNDP program podrške Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.b. bez obzira na spol. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva registrirane u BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. te unutar zajednice donatora.

aspx Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.aspx) Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on -line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara.000 USD. decembra/prosinca 1981. aprila/travnja 2012.org Web stranica: http://www. možete poslati email na sljedeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr. Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture. 239 Natrag na sadržaj .org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada. nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica.UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) Naziv programa Grants Program Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. Grantovi su do 20. Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH – 1211 Geneva 10 Tel.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je otvoren do 1.: + 41 22 917 9315 Faks: + 41 22 917 9017 Email: unvfvt@ohchr.aspx Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na web stranici Fonda (www. psihološke.ohchr. pravne ili socijalne usluge.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Onlineapplicationsystem.ohchr. godine.org. Kriterij podobnosti http://www. Ova pomoć može da ima oblik medicinske.

kroz uspostavljene kanale pomoći.UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Naziv programa UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122. Rok prijave za ovu godinu je bio 31. Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164 Email: SlaveryFund@ohchr. tr govina ljudima i ljudskim organima.ohchr.000 USD.aspx United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UNCFS) Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10.org Web stranica: www. prodaja djece i djeca u oružanim sukobima. Faks: (41 22) 928 90 50. podrška iz Fonda će se dati proširivanju.000 USD.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryGrantCycle. a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva. Aplikacije vlasti. Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih organizacija. političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive www.ohchr. prisilni i rani brak i prodaja žena. parlamenata ili administrativnih entiteta. ali obično će dobiti niži prioritet. ali se u posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40. najgori oblici dječjeg rada. kao rezultat savremenih oblika ropstva.aspx Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pravne i finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena. dužničko ropstvo. Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao savremeni oblici ropstva. Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao što je klasično ropstvo. humanitarne. seksualno ropstvo. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi također se mogu kvalificirati za projekte podrške. maj/svibanj.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryMainPage. Generalno se podržavaju projekti veličine do 15. prisilni rad. 240 Natrag na sadržaj . kmetstvo.

tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena. Do stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a. UN Women spaja i gradi na osnovama uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda. Generalna skupština UN-a je napravila UN Women.  Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). koja su bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:  Division for the Advancement of Women (DAW).Fund for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko učešće na lokalnom ili državnom nivou. UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu spola. Ovi grantovi podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o nacionalnim ili lokalnim planovima. u njihovim pripremama politika. UN Trust Fund to End Violence against Women Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  katalitički grantovi su između 100. Glavne uloge UN Women su:  podrška među-vladinim tijelima. kao što su Commission on the Status of Women. politikama ili zakonima. 241 Natrag na sadržaj . pružanjem odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom.  International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW). države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka. i  United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).  poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova.000 USD.000 USD i 500. Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške :  implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5 miliona USD za period od dvije do četiri godine. Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima. politikama ili zakonima koji promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni za implementaciju. UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda . Vođen od strane UN Women u ime UN sistema. Ovaj fond je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i politika u konkretna postignuća na ženskim pravima. Pritom. okupljanjem resursa i mandata za bolje rezultate. Fund for Gender Equality Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora nam ijenjena radu na značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. globalnih standarda i normi. za jednu ili dvije godine.UN Women Naziv programa Programi podrške Jula/srpnja 2010. godine.  pomoć državama članicama za provedbu tih standarda.

org UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina UN House Zmaja od Bosne b.  pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.  politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti.b. 304 East 45th Street 15th Floor New York. 242 Natrag na sadržaj . Kroz donacije se podržavaju:  strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 293 400 Faks: +387 33 552 330 Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za "nultu toleranciju".  provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava. i stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja. Pogledajte web stranicu za više informacija. a vodi je UN Women u ime UN sistema. UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama. NY 10017 United States Tel: +1 212 906 6400 Faks: +1 212 906 6705 Web stranica: www.UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996. godine. i  angažman "novih" aktera i strateških grupa. kao i drugim uslugama i podršci. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Veličina donacije Ovisno o pozivu za projekte. Čitav svijet. 71.unwomen. Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte.  odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka.

CO 80303 USA Tel: +1 303 442 2388 Faks: +1 303 442 2370 Email: urgentact@urgentactionfund. Nezavisno od kategorije. Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja.Održiv .Afrika. iako opšti cilj ostaje unaprjeđenje ženskih ljudskih prava.situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna. Fond za hitne akcije dodjeljuje grantove u tri kategorije: . Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.UAF) obezbjeđuje pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svijetu. dugoročne projekte ili učešće na konferencijama. Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite. . UAF ne dodjeljuje grantove za humanitarne akcije. rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje. Maksimalan iznos je 5.Strateški .zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana. lokalno ili globalno. Suite 201 Boulder.grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima.org Web stranica: www.Nepredviđen i vremenski hitan . .odgovor na oružani sukob. Tokom čitave godine. Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant. Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF .urgentactionfund.Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) Naziv programa Global Rapid Response Grantmaking Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund . UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci. .aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava.urgentactionfund. zahtjevi za grant moraju da odgovaraju slj edećim kriterijima: .org/index.php?id=68 Urgent Action Fund 3100 Arapahoe Ave. opšte programske aktivnosti. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.Podržan .grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije. www. .000 USD.zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava. i .org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 243 Natrag na sadržaj .

Tačni rokovi za prijave su specificirani u svakom pozivu (najmanje 30 dana od dana raspisivanja Poziva).usaidjsdp. Poslovna zgrada Unioninvest-a. Zagovaračke inicijative u vezi sa prijedlozima za izmjenu politika sektora pravde i zakonodavne reforme koje će ojačati vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini. 244 Natrag na sadržaj . Aplikacije moraju biti u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje projekata. 30. 3: Povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona. odgovornost i učinkovitost pravosuđa.000 . Opšti kriterij podobnosti je članstvo aplikanta (organizacije civilnog društva) u Mreži pravde u BiH.USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II) Naziv programa Program grantova 1: Pojačana neovisnost. 5 sprat Grbavička 4 71000 Sarajevo Tel: +387 33 219 688 Email: dztrbic@usaidjsdp. Zagovaračke inicijative za implementaciju politika i pravnih propisa ključnih za sektor pravde.000 KM (podložno promjenama). Pozivi za dostavljanje projekata se objavljuju jednom godišnje.ba.ba Web stranica: www. Za više informacija vidi www.usaidjsdp. Detaljni kriteriji podobnosti su specificirani u svakom Pozivu za dostavljanje aplikacija. Primjer aktivnosti za koje je moguće aplicirati za finansiranje: 1.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Finansiranje projekata OCD je moguće u okviru trećeg cilja (povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona). Bosna i Hercegovina. 2: Bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde usmjeren prema pridruživanju EU.50. 2.

godine. Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 245 Natrag na sadržaj .org/projects2tier/index. odgojno-obrazovne seminare i radionice. Do 7. treninge opismenjavanja i liderstva.. New York.Y. N. U.S. VGIF podržava: razvoj zajednica. zdravlje i nutritivnu podršku.500 USD.asp The Virginia Gildersleeve International Fund. Inc. Novi poziv za prijave će biti otvoren početkom maja/svibnja 2013.org Web stranica: www. ženska ljudska prava.vgif.vgif3. i organizacije kojima upravljaju žene. 11 Broadway.Virginia Gildersleeve International Fund Naziv programa Opšti ciljevi Grant Program Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u razvoju.A. www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Suite 510. 10004 Email: vgif@vgif.

org/whatis/ Email: cschmidt@ecologia.000 USD. NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline. 100 USD do 5. izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti.virtualfoundation. ljudsko zdravlje. Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih kategorija: životna okolina. i povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.virtualfoundation. ljudskog zdravlja i održivog razvoja. 246 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www.org/whatis Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren poziv za projekte. Čitav svijet.Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Virtual Foundation Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama.

visionssudest. Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta. On podržava filmske produkcije iz Azije.ch/?formular Visions sud est secretariat Limmatauweg 9 CH-5408 Ennetbaden Switzerland Email: info@visionssudest. osim u posebnim okolnostima.ch Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u Evropi. Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za Švicarsku. Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50.Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti dobijeno prije podnošenja zahtjeva). oktobar/listopad.Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta. Afrike. Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.visionssudest.ch Web stranica: www.000 franaka za post-produkciju. godini je 24. Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske industrije u zemlji porijekla proizvodnje. Zadnji rok u 2012. www.Visions sud est Naziv programa Visions sud est Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film Baden i Fribourg Film Festival.000 franaka za post-produkciju. te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV filmova!) sa južne hemisfere (Afrika.000 švicarskih franaka za proizvodnju ili najviše 20. Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u tim zemljama i. i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih filmova za kina. Postoje dvije vrste finansijske podrške: . Latinska Amerika i Azija) i iz istočne Evrope (osim članica EU). na lokalnom ili regionalnom jeziku. Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15. u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation). 247 Natrag na sadržaj .

Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. domovi zdravlja). Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini Bistrik 9.000 EUR ili 1. lokalne organizacije u zajednici. Međutim. U Bosni i Hercegovini većina projekata k oji su implementirani unutar GAP-a spada u slijedeće kategorije: .go. institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante. Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i međunarodnom nivou. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.net. udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode relativno male projekte. trošak i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta.000 KM) po projektu. . Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se baziraju na humanitarnim potrebama. za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu iznosi do 100 miliona JPY (približno 600.000 EUR ili 120. institucije vlasti na lokalnom nivou. udruženjima povratnika. Ambasada Japana provjerava cilj. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projektu. Sarajevo Tel: +387 33 277 500 Faks: +387 33 209 583 Email: japanbih@bih.javno zdravstvo.pomoć aktivnostima za deminiranje.000 KM). kao i one koji stvaraju bolje okruženje.emb-japan. i . Po primitku aplikacije. odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju. .Vlada Japana Naziv programa Grass Roots Projects (GAGP) GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno stanovništvu. Unutar GAGP maksimalan iznos raspolo živih sredstava je 10 miliona JPY (priblizno 60.ruralni razvoj. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.obrazovanje.200.jp/index_l.socijalna zaštita. 71000. U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr. osnovne ili srednje škole. 248 Natrag na sadržaj .ba Web stranica: www.bosnia. .

org Web stranica: www. Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku. . ali i čitav svijet. Fond daje jedno i višegodišnje donacije.ženska ljudska prava.građanski angažman.000 USD do 400. .org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 249 Natrag na sadržaj . Ciljevi: . . kao i njihovih kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba. borba protiv nepravde.jednaka pravda za sve. Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana.wgf. Suite 250 Washington. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati www.prirodni resursi.org/grants Wallace Global Fund 1990 M Street. NW.efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa.pravda. .mediji i liderstvo. i . Prosječna veličina donacije je 50.wgf. Većinom SAD. septembru/rujnu i decembru/prosincu. sa većinom donacija od 2. i štite od korporativnih zloupotreba. .Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) Naziv programa Wallace Global Fund Programska područja: . zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav život. DC 20036 USA Tel +1 202 452 1530 Faks: +1 202 452 0922 Email: tkroll@wgf.000 USD. junu/lipnju. i .održivi nivoi ljudskog stanovništva.000 USD. zaštiti građanskih sloboda.progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru.

Pogledajte web stranicu za više informacija. te osiguranje da imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla.Welcome Trust Naziv programa Welcome Trust Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i treninzima sa sljedećim ciljevima: . Također ćemo podržati javne programe angažmana za podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o svom uticaju u tim društvima. 250 Natrag na sadržaj .Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim primanjima. . Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja. Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust.wellcome.ac. UK Medical Research Council (MRC) i Department for International Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima. Na osnovu poziva za projekte.Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja. a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u konačnici ubrzati znanstveni napredak. Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Wellcome Trust Gibbs Building 215 Euston Road London NW1 2BE.Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi i životinja. s posebnom pažnjom na glavne uzroke smrtnosti. . UK Tel: +44 20 7611 8888 Faks: +44 20 7611 8545 Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Pogledajte web stranicu za više informacija. Wellcome Trust centri za istraživanja globalnog zdravlja : osigurati podršku za razvoj karijere istraživača na području javnog zdravstva i tropske medicine putem novih centara za istraživanje globalnog zdravlja.

uključujući crkve ili ustanove povezane sa crkvom. WACC ne prihvaća aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija.000 i 10.000 EUR. Aplicirati možete sa ukupnim budžetom do 30. Novi poziv se očekuje krajem maja/svibnja.000 EUR. septembra/rujna 2012.waccglobal. i prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica. Poziv za projekte je otvoren do 3. Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi partner. Toronto ON Canada M4C 4X7 Tel: +1 416 691 1999 Faks: +1 416 691 1997 WACC UK 71 Lambeth Walk.org/en/programmes/wacc-project-support-how-does-itwork. Podržava projekte komunikacije prije svega u zemljama u razvoju.org Web stranica: www.waccglobal. 251 Natrag na sadržaj .World Association for Christian Communication Naziv programa Opšti ciljevi World Association for Christian Communication WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja promovira komunikaciju za društvenu promjenu.org Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija.html WACC Canada 308 Main Street. Aplicirati mogu organizacije. www. nevladine organizacije ili druge lokalne grupe. prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o ruralnom siromaštvu. London SE11 6DX Tel: +44 207 735 2877 Email: info@waccglobal. Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su: prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama. Razmotrićemo projekte do 15. Čitav svijet.

uk/fund/multimedia-fund http://worldview. ovaj fond pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju nove publike. ovisno o odredištu i trajanju boravka.org. kako od novih tako i etabliranih filmaša. “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče. jasnog i revolucionarnog pripovijedanja. Ovaj fond podržava razvoj izvornog.cba. 252 Natrag na sadržaj . Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja. kako u Velikoj Britaniji tako i širom svijeta. razvoj i pilote. da provedu do tri mjeseca u istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju. tako i na međunarodnom nivou.cba. UKAID/DFID. Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta.WorldView Naziv programa WorldView grantovi WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.uk/fund/new-genres-fund WorldView Rm 1. Projekat za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima. Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa.80 DEV UEA Norwich Norfolk NR4 7TJ United Kingdom Tel: +44 1603 593 362 Web stranica: http://worldview.uk Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. povezivanje i razvoj publik e. Grantovi multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske producente/multimedijalne novinare.cba. Različit u okviru poziva za projekte. Grantovi u iznosu do 20. Različita u okviru poziva za projekte.000 funti. identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke.000 funti su dostupni za istraživanje.org. CBA/WorldView je podržan od UKaid iz Department for International Development. kako u elektronskim medijima i multiplatformama. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org. ali je do maksimalne vrijednosti od 10. Iznos koji će se dodijeliti je različit. http://worldview. WorldView podržava proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta publici u Velikoj Britaniji.

Expeditions Council i Conservation Trust. Tokom čitave godine.com/field/grants-programs/yeg-application Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 253 Natrag na sadržaj .000 USD i 5.000 USD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu pokriveni drugim finansiranjem. Kriterij podobnosti Osobe koje imaju između 18 i 25 godina. očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic -a.nationalgeographic. Pogledajte web stranicu za više informacija. uključujući: Committee for Research and Exploration. Kako aplicirati? Kontakt www.Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) Naziv programa Donacije za mlade istraživače Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina da rade na istraživanjima. Između 2.

1. Evropsko građanstvo Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je programa Mladi u akciji. . i . Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju tih projekata. • povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije. ovo znači da mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu s vjesni svojih interkulturnih dimenzija i kompetencija.Youth in Action (Mladi u akciji) Naziv programa Mladi u akciji Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su: . godini prioriteti su: Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. • veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja.promovisanje aktivnog građanstva mladih. te ih uključiti u rasprave o izgradnji budućnosti Evropske Unije 2. Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata. Osim stalnih prioriteta u 2010. Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne prioritete programa Mladi u akciji.podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja. 4. posebno o evropskom građanstvu. te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o e vropskim temama. program ima za cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi. . Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu aktivni građani. Program Mladi u akcij i posebno se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu. Radne metode interkulturnog učenja treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim osnovama. Program Mladi u akciji je program za sve. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije. 254 Natrag na sadržaj . Učešće mladih u društvu Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom životu. socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa posebnim potrebama. Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim mogućnostima u programu Mladi u akciji. .razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima. Facilitirajući zajedničke aktivnosti mladih ljudi različitih kulturnih. Uključivanje mladih sa manje mogućnosti Važan prioritet Evropske komisije je da omogući m ladima sa manjim mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. etničkih i religijskih pozadina.doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za mlade. identifikovane u rezoluciji Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih: • povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica. posebno sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji.promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih. Omladinske grupe i organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti uključivanje specifičnih ciljnih grupa. U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima. 3. Kulturna različitost Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije su prioriteti programa Mladi u akciji.

Rok za prijave Geografsko područje podrške http://eacea. U tom kontekstu posebna pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje: (a) mladih s invaliditetom.europa. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno. jezičnim ili migrantskim osnovama.htm Amir Hasanović Udruženje IPAK-MGB Patriotske lige 10 75. Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču.eu/youth/funding/2012/index_en.ec. poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez invaliditeta. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i marginalizacije. invalidnosti ili etničkim.000 Tuzla Bosna i Hercegovina Telefon: +387 35 257 097 Faks: +387 35 257 474 Email: ipak@ipak-mgb.europa. obratite pažnju na specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča. svijet. (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih. klimatske promjene. kao što su one utemeljene na spolu. kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem društvu. kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i predanost aktuelnim temama. Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti. 255 Natrag na sadržaj . te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih nezaposlenih ljudi u društvu. Evropa. vjerskim.eu/youth/index_en. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom svijetu.  Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih izazova (kao što su održivi razvoj. kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje mogućnosti.php BiH.  Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih mladih u društvu. http://ec. Milenijski ciljevi razvoja). vjerskih ili jezičnih manjina. projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika diskriminacije.eu/youth/youth/doc152_en.ba Web stranica: www. Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja nezaposlenosti mladih.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Veličina donacije Različita. bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija.europa. migracije.ipak-mgb. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji.htm http://ec. načina izlaska iz i o posljedicama siromaštva.

Vi ga činite uspješnim! Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat aktivnog učešća pokretača projekta. veći uspjeh možete postići. 256 Natrag na sadržaj . Twitter.  Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje finansiranja za studiranje. Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr.  Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom. izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli ekspertizu. LinkedIn). Facebook. a budžet projekta nije veći od 5. Kao 1%CLUB. Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?  Projekat se implementira u zemlji u razvoju (na osnovu DAC liste). Ako imate dodatnih pitanja contact us.  Kada se projekat implementira.  Projekat je mali. fotografije. Ovo može biti urađeno kroz postove na web stranici. Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF). ograničen vremenom i resursima. Dobro je za znati prije početka! Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove. Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat.1%CLUB 1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima. školovanje ili istraživanje.com/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Više informacija: http://onepercentclub.  Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života zainteresiranih strana.  Projekat jedinstven poduhvat. i ima jasan projektni rezultat: 1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova.000 EUR. novcem i znanjem širom svijeta. i/ili videa. mi nudimo platformu gdje možete predstaviti svoj projekat. pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici. školom ili kompanijom ili je član/ica Earth Charter Youth Network.  Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB.  Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja. jasan i konkretan.

kao i aktivnosti koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva.com/site/ipa128286 i http://ec.Povećanje ukupnih kapaciteta. Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU. Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije. novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. 2. . već se moraju provoditi i u društvima novih država članica. kako na zapadnom Balkanu i Turskoj. Novi zakoni moraju biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA regionu. poticanjem prijateljske “okoline” i kulture za civilno društvo. Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo da moraju biti prihvaćene. Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu. Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva na lokalnoj i nacionalnoj razini.Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u Evropskoj uniji. ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama. izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini. CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. što može dovesti do prenosa znanja.europa. odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva. I građani/ke na individualnoj razini.Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu. Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi. “People 2 People” projekti posjeta.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-society-facility/index_en.Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima. trebaju osigurati da društvo provodi potrebne promjene.htm Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kao i transnacionalne inovativne projekte. godine. Međutim. 3. tako i u Evropskoj uniji. razvijena je cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF). . Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u EU. znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija civilnog društva.google. aprila/travnja 2008. 257 Natrag na sadržaj . Svha programa je: . Link za više informacija: https://sites. . koja se sastoji od tri nivoa podrške: 1. novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i njihova implementacija mora biti praćena. kako bi evropsko pristupanje uspjelo. ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini. Uloga civilnog društva u tom pogledu je ključna.Civil Society Facility Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju. uspostavljanje novih mreža. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos provedbi CSF-a. Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske unije za razmjenu iskustava. CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i dijalogu. što zahtjeva adaptaciju. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini. No. i 18.

Prioritet će se dati inicijativama koje se odvijaju u programskim zemljama i regionalnim suradnjama. 258 Natrag na sadržaj . Gruzije. program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više sljedećih ciljeva: . agencije privatnog sektora ili drugi profesionalni akteri. Bjelorusije. mlade i manjine. medija i srodnih sektora. .Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju kulturnu raznolikost i ljudska prava.Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći pristup sredstvima kulturnog i umjetničkog izražavanja. te bolji odnosi s EU i poznavanje i prihvatanje njenih temeljnih vrijednosti. Trajanje projekta Direktorij donatora mart/ožujak 2013. međutim. Specifičnije. djecu. Bosne i Hercegovine. može biti zajednički napisana od strane obje stranke/partnera. predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih oblika komunikacije.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dio švedske reforme suradnje okvirnog programa za region. Creative Force stavlja poseban fokus na žene. Privatne osobe ne mogu podnijeti zahtjev za finansiranje u okviru programa. . Moldavije. U okviru projekata uvijek je švedski partner taj koji je formalno odgovoran za primjenu i pravno odgovorna vis-a-vis Swedish Institute. pravedan i održivi razvoj. Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj ili u jednoj ili više programskih zemalja. osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava.Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja novih arena i oblika komunikacije. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći kako bi se postigli programski ciljevi. Kosova. medija i srodnih sektora u Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku.Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i održivost mreža aktera koji koriste kulturu i druge kreativne alate za promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima. Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji rade na promicanju temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava. Ciljevi programa Creative Force Eastern Europe and Western Balkans za cilj ima promicanje slobode govora i razvoj demokratskih struktura. Ciljna grupa Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i osobe koje kreiraju javna mišljenja na području kulture. Ovi ciljevi će se postići putem zajedničkih procesa učenja i održivih mreža između aktera na području kulture. s posebnim naglaskom na ženska prava. Zemlje u kojima se program implementira Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dostupan za suradničke inicijative između Švedske i Albanije. SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju potencijal za širu diseminaciju i koji će pomoći da oblikuju mišljenje i potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave. Aplikacija. Kvalificirani aplikanti Aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva. agencije javnog sektora. fondacije. a cilj mu je jačanje demokratije. Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti karakterizira nedostatak poštovanja ljudskih prava i sloboda. Srbije i Ukrajine. .

.com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Current-affairs/News/CreativeForce-Eastern-Europe-and-Western-Balkans-sys/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete.000. Sva pitanja o Creative Force Eastern Europe and Western Balkans Program molimo pošaljite Judith Black +46 8453 78 52 i +46 8453 7852 Web stranica: http://www. 259 Natrag na sadržaj .swedenabroad. Maksimalna iznos na koji se može aplicirati je SEK 100.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans podržava projekte sa maksimalnim trajanjem od 12 mjeseci od datuma apliciranja.000 − SEK 300. Postoje dvije vrste finansiranja . razmjene eksperata i planirana putovanja.Finansiranje za suradničke projekte je dostupno u iznosima od SEK 100.000.

kao i sa dodatnim strukturama za podršku poput međunarodnih događaja i online alata. a ne više iznimka: ljudi različitih nacionalnosti. Grantovi Međunarodni odbor za selekciju ocjenjuje i nagrađuje najbolje prijedloge projekata. Više informacija može se dobiti na službenim stranicama. godine. spola i seksualne orijentacije žive zajedno i trebaju biti tretirani jednako. Srbije. Slovačke i Slovenije se pozivaju da nađu partnere i apliciraju. dobi. aprila/travnja 2013. Makedonije. 260 Natrag na sadržaj . Crne Gore. Češke. te dodatnih 200 EUR školi koja koordinira aktivnosti). Bosne i Hercegovine. Rumunije. Kvalificiranost Škole iz Albanije. Kako aplicirati Projekti partnerskih škola trebaju biti predani korištenjem online aplikacione forme do 30. Njihov cilj je omogućiti i unaprijediti interkulturalni dijalog i suradnju mladih ljudi i stvoriti kontinuiranu mrežu zajedničkog znanja. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bugarske.600 EUR po partnerskoj učesničkoj školi. Moldavije. Škole iz 15 zemalja su pozvane da sudjeluju u jednoj od najvećih međunarodnih mreža škola. vjeroispovijesti. U današnjem društvu raznolikost je norma. Mađarske. Hrvatske. Austrije. Nagrađeni projekti su podržani za obavljanje svojih prekograničnih partnerskih projekata s podrškom (1. uzajamnog učenja i inovacija.Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe “Ja i drugi: otkrivanje ranolikosti oko i u meni” je tema ovogodišnjeg poziva Academy of Central European Schools. Kosova. Škole i posebno školski projekti mogu ponuditi mogućnost za interakciju s ljudima iz različitih sredina i učenje jedni od drugih.

učestvuju i Hrvatska. Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice. Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška. Program podržava jačanje e vropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima. jula 2012. Učešće Bosne i Hercegovine u programim a Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema Evropska komisija. postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se p rogram Evropa za građane produžiti u perspektivi 2013-2020. godine. U Programu pored zemalja članica EU. 261 Natrag na sadržaj . kako bi se podržali njihovi napori na putu ka e vropskim integracijama. Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane. Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice. grupama građana.kroz aktivnosti podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje .kroz aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana. razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji. Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces evropskih integracija. godine. godine. aktivno civilno društvo u Evropi . Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane. Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu . Do kraja 2012. Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR. Bosni i Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju. Također. Albanija i Makedonija. kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Evropa za građane Programi Evropske unije Programi Evropske unije.aktivnosti koje se odnose na odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma. 20. koji je potpisan u oktobru 2004. a na snazi je od januara 2007. odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine. prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalni organi vlasti. te unapređenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja među građanima. zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Zajednice. nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti. te sa tim u vezi unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima. ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane. između ostalih. prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije. Program “Evropa za građane” Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima E vropske unije.

Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno.eu/citizenship/index_en. sportskom i ekonomskom planu Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i Evropske unije razmjenjivanjem iskustava. Ove podmjere su rezervisane za lokalne organe vlasti. godinu procijenjen je na 15. Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 . Dio sredstava moguće je pokriti iz Instrum enta predpristupne pomoći (IPA) . praksi i iskustava. Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju projektnih prijedloga. nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje.ec. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta. dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.000 EUR. Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje funkcioniraju postojeća. pružanje podrške aplikantima. Otvoreni poziv “Evropa za građane” Kao što ste obaviješteni. Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila programu Evropa za građane. dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti. ali na prijavnom obrascu kao nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti.2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke. Koristi od ulaska u program “Evropa za građane” Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012. koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju. a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta u narednim godinama).php. već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i evropskih gradova. održavanje redovnih kontakat sa Kontakt tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu “Evropa za građane”. Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu. informacija. Plaćanje ulazne karte Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u Programu. a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog programa. dodjeljuje finansijska sredstva i prati realizaciju projekata. odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u Briselu. a za program “Evropa za građane” radi se o relativno malom iznosu.1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1.(do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru: Direktorij donatora mart/ožujak 2013. neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu. Javni pozivi za apliciranje se mogu naći na http://eacea.Podmjera 1. Za provođenje Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje. koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije. ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata. održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom. Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”.europa.Provođenje programa “Evropa za građane” Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikac ije Evropske komisije. 262 Natrag na sadržaj .

263 Natrag na sadržaj .Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete dobiti nakon završetka projekta. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom obrascu koji ćete preuzeti sa zvanične stranice nakon objave poziva http://eacea. seminari.2 Mreže bratimljenih gradova Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene dobrih praksi. savjet je da vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu! Iznos: 5.1): sastanci.eu/citizenship/index_en. a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji. Veoma je bitan i rezultat projekta.). Napomena i savjet: Nema predfinansiranja . grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama.Mjera 1. poenta je prenošenje iskustava i učenje od partnera. Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta. Također. Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih organa vlasti). konferencije. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. itd. Podnositelj projekta: općina. radionice. seminari.1 Bratimljenje gradova Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanj a međusobne saradnje i razumijevanja među građanima. Veoma je bitan i rezultat projekta. izgradnji evropskog identiteta. kulturna i s portska događanja. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta.000-25.php. Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice Programa (najmanje 1 članica EU). Veoma je bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta. Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca. Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! Mjera 1. Aktivnosti (kao i u 1. odnosno vidljivost tih rezultata. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. Uslov: najmanje 1 partner iz EU! Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan. kulturna i sportska događanja itd. odnosno vidljivost tih rezultata. Aktivnosti: sastanci.europa. konferencije. radionice. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera. odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja. penzioneri. paziti na gender balans.ec. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. itd. U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme. srednjoškolci. itd. Dio učesnika mora biti i od strane partnera iz EU. uključiti širok spektar različitih profila uče snika (studenti. Podnositelj projekta: samo općina ili grad.

dobivate i sredstva za troškove koordinacije (saradnje na projektu sa partnerima. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu.eu/citizenship/index_en.) i sve promjene su ugrađene u prezentaciju. Iznos podrške: 10. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti! 5. obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj.europa. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati ispunjavanje aplikacije. brošure. f.) što se isto izračunava ovisno o broju partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu. zato budite oprezni.eu/LexUriServ/LexUriServ. Ne morate biti konektovani na Internet da bi ispunjavali obrazac. film. Dugme „Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d. smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ http://eacea. knjige) za što dobijate posebna sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu. 264 Natrag na sadržaj . U Mjeri 1. možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c. ali u svakom slučaju pogledajte http://eurlex. 4. Preuzmite Programski vodič. opise.europa. g. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b.pdf ispunite aplikacijski obrazac.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka.000 – 150. po sistemu paušalnih iznosa. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti čiji obrazac možete preuzeti sa stranice.2 također možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD. a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja.pdf. itd. NAPOMENA: a.1 ili Mjera 1. te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se p rijavljujete u narednom javnom pozivu (Mjera 1. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! U nastavku još par savjeta: Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane: 1. koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na ad resu koja se nalazi na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. neki rokovi. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea. Budžet: Također. e.ec. Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa ugovora. itd. 3.1 i 1.2) 2.događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom događanju. Preuzmite aplikacijski obrazac i uz pomoć vodiča http://eacea.php i pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i slijedite korake koji se od vas traže.europa.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v ersion_1. koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca str. Također. znači aplikacijski obrazac se podnosi tako da nako n sto ga ispunite na svom računaru i kliknete SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i šalje Vaš aplikacijski obrazac. 14. ciljeve.2). prema tabeli koja se nalazi u obrascu.ec. NAPOMENA: Za sve detalje. Podmjere 1. ovaj programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera. Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu koju ste napisali u obrascu. NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet.europa.ec. Nakon što ste 100 % sigurni da ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene. sastanci. komunikacija.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je samo na prve dvije stranice.

Također.pdf. ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije toliko komplikovano. 265 Natrag na sadržaj . Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo. MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju.eu/about/documents/fik_1202.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ec. pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje http://eacea. Također.mpr. 1 71000 Sarajevo Tel: +387 33 281 551 Faks: +387 33 201 794 Web stranica: www. Goran KUČERA Stručni saradnik Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Sektor za civilno društvo Trg BIH br. kako bi imali uvid u broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine.europa.gov. mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u koracima objašnjeno šta sve treba da radite.

Aplikanti moraju pokazati da su radili na sličnim projektima sa učesnicima iz cijele BiH. godine Projektni prijedlozi trebaju da: . a u svrhu aktivnog učešća u javnom životu. održivosti projekta i mogućnosti da organizacija koja je aplicirala za projekat implementira ciljeve projekta. nepristrasna izborna edukacija i javne informacije su dozvoljeni troškovi. sljedeće teme: razvoj kapaciteta žena da bi mogle učestvovati u političkim procesima. savjetnika.se pošalje na e-mail adresu: womenBiH@state. U razmatranje će se uzimati samo aplikacije podnešene elektronskim putem.000 USD. dodatni i drugi administrativni troškovi bi trebali biti vezani za određene aktivnosti i ne bi trebali prelaziti 40% ukupne vrijednosti dodijeljenog granta.Ne koriste se za pružanje direktnih socijalnih usluga stanovništvu. Svaka organizacija može podnijeti jedan projektni prijedlog. pregovaranje. željeni razultati i kako će se projekat vrednovati – ocijeniti). ukratko o projektu.Troškovi nastali prije početka projekta se neće nadoknađivati.Sredstva ne bi trebala da se koriste za hranu. .Ne koriste se za finansiranje humanitarnih akcija ili pomoći. medijsku prezentaciju. trenera.Ne koriste se za infrastrukturne troškove koji nisu samoodrživi nakon isteka sredstava. . Ukoliko se ovi troškovi ne mogu pokriti na drugačiji način onda bi trebalo da su jasno izraženi i naglašeni i ne bi trebali prelaziti 10% ukup ne vrijednosti dodijeljenog granta. zagovaranje. Prijedlozi projekata će se procijeniti prema temi projekta.ne prelaze šest stranica sa detaljnim budžetom. predizborne aktivnosti. . mart/ožujak 2013. .nije duži od 18 mjeseci.Ne koriste se za pristrasne političke aktivnosti. . koncept gender jednakosti.Ne bi se trebali koristiti za troškove nastale van teritorije BiH. . računovođu.Fond za podršku učešću žena u politici Ambasada SAD koja djeluje kroz Ured za odnose sa javnošću objavljuje poziv za projekte koji će se finansirati iz Fonda za podršku jačanju žena.). 266 Natrag na sadržaj . opis projekta uključujući aktivnosti.000 USD.Alkohol ili bilo koji drugi oblik zabave su nedozvoljeni troškovi. . . Grantovi za osnaživanje žena: . U pripremi vaše aplikacije molimo vas da budete svjesni činjenice da možda nećete odmah znati da li vam je grant Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . itd. . sa maksimalnim iznosom od 80. .Troškovi implementacije projekta (plate. ali nisu ograničeni na. Smjernice za budžet: . Prijedlog projekta ne smije premašiti 80. Rok za podnošenje prijava Uredu za odnose sa javnošću je 31. uključujući (ali ne ograničavajući) mentorstvo. Međutim. ugovarača.gov. komercijalne projekte ili kampanje za prikupljanje sredstava. trening žena političarki i žena iz nevladinog sektora. liderstvo. kupovina dobara ili usluga u drugim zemljama. Organizacije koje su već dobile grant od ovog programa i nisu završile svoje projekte ne mogu aplicirati dok ne podnesu finalni izvještaj. Ovaj fond podržava velike grantove koji služe za povećanje učešća žena u politici.imaju sve potrebne informacije u standardnoj aplikacionoj formi (Izjava ko jom se tačno identificira problem kojim će se projekat baviti. BiH politički sistem. Neki od mogućih projekata mogu uključivati. .Budžet ne smije uključivati poreze. Projektni prijedlozi koji zadovoljavaju osnovne kriterije će se uzeti u razmatranje na sastanku Komisije za osnaživanje žena. jasno formulisanim ciljevima i ciljnim grupama. .Detaljni budžet bi trebao biti izražen u USD. projekt asistenta. kao što su putovanja na međunarodne konferencije.su na engleskom jeziku. nadoknade za projekt menadžera.

gov/support-womans-empowerment. Rok za podnošenje prijava je 31. NVO-i i nezavisni mediji koji se nalaze u BiH i pravno su registrovani mogu aplicirati na ovaj poziv.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 267 Natrag na sadržaj . Za više informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona: +387 33 704 344 ili putem faksa: +387 33 704 432. Ako ste zainteresovani za podnošenje projektnog prijedloga u okviru ovog programa. mart/ožujak 2013. Više informacija na: http://sarajevo. godine.usembassy.odobren ili ne. proces odlučivanja traje najmanje dva mjeseca i dešava se u Vašingto nu. molimo vas da nam pošaljete vaše kontakt informacije na e-mail adresu: womenBiH@state.gov kako bi vam poslali standardnu aplikacionu formu.

Greenvolved je razvio novi i inovativan način promoviranja globalne svijesti o ekološkim projektima. tako da projek at može biti povezan s više od kategorija. Kratkoročni projekat treba biti sa budžetom od 75. Tražimo ne-akademske projekte zaštite životne okoline s jasnom i izravnom dobrobiti za svoje stanovnike. zoološkim. očuvanjem divljih životinja. 4. i 6. 3. Imajte na umu da ove kategorije nisu isključive. To može biti povezano s uslugama ekosistema. Svaki projekat koji koristi životnoj okolini će pregledan i uzet u obzir.000 USD. Sve discipline su kvalificirane. Rok prijave je 30. Divlje životinje. B. Ne postoji geografski ili taksonomski fokus.com i http://www. Energija. 5.000-500. To znači da svaka faza projekta treba imati zaseban budžet od 75. a kroz svoje tehnologije daje tim projek atima bolje šanse da se finansiraju.000-250.000 USD. mart/ožujak 2013. Zagađenje.greenvolved. Budžet: A. godine. Obrazovanje. Za više informacija pogledajte http://www. Tražimo projekte s jasnom dodatnom vrijednosti prema prirodi.Greenvolved Greenvolved je objavio poziv za pre-prijedloge projekata (za predložene projekte zaštite životne okoline). Zainteresirani smo za ekološke projekte koji se odnose na ove kategorije: 1. restauracijom staništa. Također je moguće podnijeti projekte koji se implementiraju u više faza. Prirodna staništa. botaničkim i sva drugim područjima. Prirodna bogatstva. 2.com/Greenvolved Direktorij donatora mart/ožujak 2013. dok god za jasan cilj imaju pozitivan učinak projekta.facebook. 268 Natrag na sadržaj .

Otvoren je za aplikacije projekata novih partnera koji imaju sličnu svrhu i prioritete. projekat će istražiti kako će ta eksploatacija uticati na niz prava. Kako se projekat bude razvijao očekujemo ne samo saznati više o zloupotrebi eksproprijacije i urbanizma. a kada je to samo kozmetički.Human Rights Data Initiative Open Society Foundations Human Rights Data Initiative (HRDI) pomaže organizacije za ljudska prava da poboljšaju svoje sposobnosti kako bi podatke koje prikupljaju bilo moguće pretraživati i višekratno korisititi. te istražiti načine na koje organizacije civilnog društva mogu koristiti podatke kao izazov vladinoj zloupotrebi eksproprijacije. HRDI će raditi tokom čitave 2013.org/grants/human-rights-data-initiative Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 269 Natrag na sadržaj . . integrirano s novim analitičkim alatima i šireći ih kroz niz novih distribucijskih platformi.opensocietyfoundations. gdje novi načini korištenja podataka mogu donijeti promjene. te za korištenje podataka na takav način da to može biti unakrsno. godine. HRDI je za početak odabrao ovu inicijativu na temu eksproprijacije i drugih metoda državne eksproprijacije nekretnina i stanova kroz deložacije i stambene odluke raspodjela.koji podaci mogu stvoriti novi zamah u postojećem polju. i . već i naučiti: . HRDI trenutno provodi istraživanje o temama na području ljudskih prava i transparentnosti/odgovornosti. Za više informacija: http://www.kada podaci dizajnirani za zastupanje imaju uticaj. no to ne može biti garancija finansiranja projekta. Kako je to područje u kojem se ljudska prava preklapaju s pitanjem intenzivnih građanskih interesa.kakvi podaci su potrebni kako bi privukli novu publiku na temu zagovaranja ljudskih prava.

4 5. i  Prekogranična saradnja: podržava saradnju na granicama između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata. Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga.2 5.9 4. Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije / Odsjeka za prekograničnu saradnju. međunarodne i posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU. BiH kao zemlja potencijalni kandidat trenutno prima podršku samo u okviru prve dvije komponente.6 102.prekogranične saradnja.Instrument predpristupne pomoći Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi. Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:  Pomoć u tranziciji i razvoju institucija: namijenjena razvoju kapaciteta institucija. Također. godine.8 100.1 74.8 89. ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim programima.8 83.6 104. godine ostvaren je značajan napredak u implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa.7 izgradnji institucija Prekogranična saradnja 3. BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom . te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED).0 108. IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama . 270 Natrag na sadržaj .3 5. kao i između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata i zemalja članica EU. koji je zam ijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE. u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama .1 106. Uredbom Vijeća EU 1085/2006.5 UKUPNO 62.1 110. Za implementaciju prve dvije komponente za period 2007 – 2012. Ostale tri komponente su namijenjene isključivo zemljama kandidatima:  Regionalni razvoj: za finansiranje investicija i tehničke pomoći u vezi sa oblastima kao što su transport.1 69. IPA se sastoji od pet komponenti.9 5. Nakon što su u 2008. IPA će se realizovati u periodu 2007 .kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za implementaciju u svim programima. životna sredina i ekonomski razvoj. godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje alokacije za 2007 .2013. (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE).  Razvoj ljudskih resursa: komponenta usmjerena na jačanje ljudskog kapitala i borbu protiv socijalne isključenosti i  Ruralni razvoj: komponenta namijenjena za pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku. godine za BiH odvojene su finansijska sredstva naznačena u tabeli: Komponenta 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* Pomoć u tranziciji i 58. SAPARD. tokom 2009. Srbijom i Crnom Gorom. jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CARDS i instrument za Tursku.2 * Indikativni iznosi u miliona EUR IPA komponenta II – Prekogranična saradnja U okviru druge komponente IPA-e .IPA Jadranski program. kao pomoć državama na putu ka članstvu EU. BiH je potpisala Okvirni sporazum sa Komisijom Evropskih zajednica o pravilima saradnje u realizaciji finansijske pomoći EZ u okviru IPA-e. godine. ISPA. jula 2006. Također. u 2009.

000 2.000 1.000. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.100.100.000.000 1.000.org.000. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74 aplikacije.800.000 700.srb-bih.000 2.000 Hrvatska 1.000 1.000.100. gore navedeni programi obuhvataju:  Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata.000 1. godine.000 1. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 2011* 700.000 1.000 1.800.000 1. IPA programi prekogranične saradnje sa susjednim zemljama Program prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH Godina 2007 2008 BiH 1. Gore navedeni cilj ostvariti će se pomoću sljedećih prioriteta:  Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i  Prioritet 2: Bolji kvalitet života i socijalne kohezije.000 2. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. decembra 2011.000. 271 Natrag na sadržaj . godine. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. te povećanja socijalne kohezije programske oblasti. godine.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 700.800.000 1.000 1.000 Opšti cilj programa je da podstakne stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava.000 2.000 Ukupno** 2. društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000.000.100.cbc-cro-bih. te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede.000 2010* 700.300. decembra 2011.000.000 1.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 1.000. zaštite prirodne i životne sredine.000.000 1.000 1. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 103 aplikacije.  Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama i  Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima.000 2010* 1. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.800.000. Program je fokusir an na:  Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapr jeđuju fizička.000 Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.net.000 2011* 1.000. poslovna. godi ne i bio je otvoren do oktobra 2009. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009. Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH Godina BiH Srbija Ukupno 2007 2008 700. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05. godine.Dakle.000 1.000.000.000.000 2.

januara 2009. To znači da će ova kancelarija na licu mjesta vršiti kontrolu troškova napravljenih od strane BiH partnera u toku implementacije odobrenih projekata.000 600. iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa. treninga za potencijalne aplika nte) je dostupan na ovoj web stranici.000 600.100.cbc. u toku 2010.000 500.447.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2010* 2011* 500. 272 Natrag na sadržaj . godine i bio je otvoren do oktobra 2009.sve zemlje učesnice spajaju sredstva 2011* 2.425 Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja.000 1.100. Za BiH alocirano je oko 6 miliona EUR za trogodišnji period 2007.239.000 Ukupno** 1. jula. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.495 * indikativni iznosi. kulturnih. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program je baziran na sljedećim prioritetima:  Prioritet 1: Ekonomska. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 01. socijalna i institucionalna saradnja.000 Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti. godine.310.496. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavlj en u julu 2009. U okviru ovoga poziva ukupno je zaprimljeno 280 projekata.000 1.000 1.adriaticipacbc.137 2.org. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:  Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društ veno-ekonomskog okruženja za ljude. te kod lokalnih i privatnih aktera. Foruma za traženje partnera. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.100.Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore Godina 2007 2008 2009 BiH 500. IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama IPA Jadranski program prekogranične saradnje Godina 2007* 2008* 2009* 2010* IPA Jadranski program** 1. **integralni pristup . Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond.000 1. Također.546.000 500. godine.000 600.000 2. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 22. Raspored svih događaja (informativnih sesija. prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama.100.000 500.544 2.org. predviđeno je i uspostavljanje “info point” kancelarije koja će pružati neophodne informacije potencijalnim aplikantima iz BiH. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. ekonomskih. – 2009. u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kan celarije prvog nivoa kontrole troškova.000 Crna Gora 600. godine DEI će. godine.000 600.  Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika i  Prioritet 3: Dostupnost i mreže. zajednice i privrede programske oblasti Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.bih-mne. Aplik acioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.100.

ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu. Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED) Godina MED ** 2007 2008 / 100.713 EUR. Program obuhvata 9 država članica EU i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU.714 Program Jugoistočna Evropa (SEE).  Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 383.  Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti i  Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana. Prioriteti ovog programa su:  Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo. U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata.Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes) Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) Godina SEE 2007 2008 453. od kojih 6 uključuju partnere iz BiH. Određena su četiri prioriteta:  Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije.406 2011* 541. stabilnost i konkurentnost regiona.000 2010* 120.080 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 460. ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo. go dine. Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 100. ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne. 273 Natrag na sadržaj .  Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti i  Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu.000 2011* 130. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.202 2010* 495. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u novembru 2009. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u februaru 2009. koji uključuje 16 zemalja. godine.  Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša. U okviru ovog poziva ukupno su za finansiranje odobrena 52 projekta. od kojih 1 uključuje partnera iz BiH koji će ugovor o grantu potpisati sa Delegacijom Evropske unije u BiH.020 406.000 Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta.

Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. Poziv je otvoren do 1. . Internewsov Program jačanja nezavisnih medi ja u Bosni i Hercegovini (SIM) razmatraće projektne prijedloge koji se bave ljudskim pravima. godine. maja 2013.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara i novinarki u cijeloj BiH . .000 USD.000 USD. mart 2013. bilo kroz razvoj i korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija ili kroz izvještavanje o temama koje spadaju u domen ljudskih prava. Prosječan iznos grantova: 10. Niti jedan grant neće biti veći od 25. Početak konkursa: 13. 274 Natrag na sadržaj .Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” Ovaj poziv odnosi se isključivo na medije.ba/konkurs/otvoren-poziv-za-dodjelu-grantova-iz-programa%E2%80%9Eljudska-prava%E2%80%9C Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 – 15. . maj 2013.internews.Podrška razvoju sposobnosti građana i građanki da zahtijevaju odgovornost ljudi na vlasti.Plasiranje pouzdanih informacija bh. Link : http://www. Projekti finansirani kroz program ljudskih prava trebaju biti povezani s jednim ili više od sljedećih ciljeva SIM projekta: . Kraj konkursa: 1. građanima i građankama putem tradicionalnih i alternativnih izvora informacija.

Ciljevi LOD projekta: 1. Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu dugoročnog planiranja. a ujedno i sufinasijeri su jedinice lokalne samouprave.000 Sarajevo. razmjenom znanja i promoviranjem najbolje prakse. te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.b. BiH Web stranica za više informacija: www. grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanov ništvo. 3. Projektni pristup LOD III projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva.LOD) finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces. a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Trenutno je u fazi implementacije LOD III. te putem transparentnog i konkurentskog procesa odabira partnera. Adresa projekta: Zmaja od Bosne b. Projekt LOD III asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što većem razvoju zajednica. 275 Natrag na sadržaj . Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o prednostima saradnji. Partneri na projektu..undp. kao i općinsko učešće u samom finansiranju projekata. Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/gradskih sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a. LOD III pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će vršiti nadzor nad projektima neophodim za lokalni razvoj. 2. LOD III projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva. 71. da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima. Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD -a.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Jačanje lokalne demokratije Projekat Jačanje lokalne demokratije (Strengthening Local Democracy . te planiranje odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima. pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva. Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji.

Važne informacije: . Kontakt: ifcd.Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije trebaju konsultirati svoje nacionalne komisije za UNESCO za podnošenje roka na nacionalnom nivou. .5 miliona USD u finansiranju za 61 projekat u 40 zemalja u razvoju. imaju pravo podnijeti zahtjev. juna/lipnja 2013.convention2005@unesco. prvenstveno kroz aktivnosti koji omogućuju uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija. godine IFCD je objavio svoj četvrti po ziv za finansiranje projekata koji za cilj imaju poticati nastanak dinamičnog kulturnog sektora na nacionalnom i/ili lokalnom nivou.Nacionalni komiteti za UNESCO će proslijediti unaprijed odabrane projekata UNESCO komitetu za ocjenjivanje do 30. Posebna pažnja u ovom četvrtom pozivu za projekte posvećena je jačanju kapaciteta kulturnih politika.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/call-for-funding-requests/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. juna/lipnja 2013.Međunarodne organizacije mogu slati svoje aplikacije izravno na UNESCO Sekretarijat prije roka 30. proizvodima i uslugama. 276 Natrag na sadržaj .org Link za više informacija: http://www. pokrivajući širok spektar područja od razvoja i provedbe kulturne politike. kako bi se izgradili kapaciteti kulturnih preduzetnika. kao i međunarodne nev ladine organizacije. Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su stranke iz 2005 . shvaćena kao one politike dizajnirane da imaju izravan utjecaj na stvaranje. . distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima. proizvodnju. odnosno jačanje postojećih. mapirala kulturna industrija i stvorili novi poslovnih modeli kulturnih industrija. širenje. godine u ponoć po srednjoeuropskom vremenu. Od 2010. godine IFCD je dao više od 3. godine u ponoć po srednjoevropskom vremenu. marta/ožujka 2013. Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja.unesco.Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave 21.

Kozarska Dubica. Konjic. Srbac. mladi od 15 do 30 godina.821 KM. Prijave za sve Omladinske banke se podnose isključivo online na ovoj web stranici. Šipovo. Tešanj.Omladinska banka BiH Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka. Goražde. marta do 15. te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. Žepče. 277 Natrag na sadržaj . Odžak. Kladanj. Modriča. Novi Grad. Gornji Vakuf-Uskoplje. Brod. Doboj Jug. Novi Travnik. aprila 2013. Prije podnošenja prijave pažljivo pročitajte Vodič za prijavu projekata i Poziv koji se za svaku pojedinačnu banku nalaze ispod. Prozor-Rama. Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova. Svi pozivi su otvoreni od 4. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Živinice. Fond Omladinskih banaka iznosi 477. Cazin. Bugojno. Usora. Lopare. Pelagićevo. Šekovići. Petrovo. Kotor Varoš. a zajednički ga obezbjeđuju Fondacija Mozaik (iz sredstava USAID-a) i 31 partnerska Opština i Općina. izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih. Zavidovići. Bosanska Krupa. Bosanski Petrovac. Vukosavlje. Mrkonjić Grad. godine. te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Zvornik. Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 Opštinom/Općinom i Omladinskom bankom objavljuje pozive za prijedloge projekata mladih.

do 14h.capljina. 278 Natrag na sadržaj . ROK DO 08. 04.ba/index. 2013.Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III Općina Čapljina u suradnji sa razvojnim programom ujedinje nih naroda raspisuje: javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III koji financira Europska unija. Javni poziv i dokumentaciju za podnošenje projektnog prijedloga možete pogledati i preuzeti sa web stranice http://www.php/natjecaji-i-oglasi/78-opcina-capljina-u-suradnji-sa-razvojnimprogramom-ujedinjenih-naroda-raspisuje Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

kulturni centri.) koje rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. program pruža podršku za projekte koji imaju za cilj promicanje kulturnog uključivanja Roma u srednjoj i istočnoj Evropi. organizacije. Litva. Hrvatska. kulturni centri. Program nastoji potaknuti široko zasnovano kritičko razmišljanje i katalizirati društvenu akciju u dijelovima svijeta gdje su otvorena društva odsutna ili slaba. Ako aplikant nije prihvatljiv dobiće objašnjenje razloga.  Pojedinci mogu aplicirati. juli/srpanj 2013. kulture. godine Zemlje u kojima se daje podrška: Albanija. Bosna i Hercegovina. Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za podršku za umjetničke projekte i profesionalni razvoj. Forma budžeta se može skinuti sa ACP web stranice. a gdje su kulturna prava manjinskih skupina ugrožena. Konkretno. Češka. Aplikacije mogu podnijeti neprofitne pravne osobe (nevladine i javne organizacije. registrirane dobrotvorne organizacije.  Bivši dobitnici grantova za umjetnost i kulturu Programa mogu aplicirati uz uslov da je završni izvještaj iz prethodnog perioda predočen i odobren. Rumunjska. Crna Gora. muzeji. 279 Natrag na sadržaj . organizacije. Slovenija i Ukrajina.org/grants/advancing-roma-inclusionthrough-arts-and-culture Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program umjetnosti i kulture radi na povezivanju umjetnosti. Mađarska.) koji rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika.  Aplikanti koji su pozvani da podnesu projekat trebaju popuniti obrazac prijave i pripremiti detaljan budžet. Bugarska. Srbija. itd. Poljska. Estonija. zajednice. itd. biblioteke. registrirane dobrotvorne organizacije. muzeji.opensocietyfoundations. Kosovo. biblioteke. Makedonija. Proces apliciranja se sastoji iz dva koraka:  Svaki aplikant treba dostaviti Pismo upita koji se može skinuti sa ACP web stranice. Za više informacija pogledajte http://www. Kvalificiranost:  Aplikacije mogu podnijeti neprofitni pravni entiteti (nevladine i javne organizacije. Open Society Foundation daje grantove za istraživanja u programu pod nazivom Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kulturu (Advancing Roma Inclusion Through Arts and Culture). Latvija. zajednice. ljudskih prava i društveno zastupanje.Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura Rok prijave: 31. ACP obično odgovara na upite u roku od dvije sedmice od dana primitka. Slovačka. Svrha pisma upita je ponuditi neposrednu povratnu informaciju aplikanta o tome da li je njihov projekt podoban za razmatranje pod kriterijima kvalificiranosti. Putem svoje podrške.

Nije nam samo stalo do toga da Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo. rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR. želimo podržati interesantne i originalne projekte. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut. dobija međunarodne nagrade. Ambasada može podržati samo male projekte. Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse. u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu . ponekad sa samo nekoliko stotina KM. prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni.diplo. Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije. 280 Natrag na sadržaj . Projekte koji su već započeli Ambasada ne smije podržati.Podrška projektima iz kulture Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini. Fatih Akın. ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke. Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj.de Radujemo se vašim idejama! Link za više informacija: www. Projektni partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac Ambasade utroši kako je dogovoreno.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite. Kako možemo s astaviti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli! Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima uvijek samo jedan dio troškova. u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla. Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost.sarajewo. i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy met al pozornica u Evropi. Nakon završetka projekta. Do pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu dokumentaciju i originalne račune. Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos unapređenju njemačkog jezika. Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama uz ritmove tehno muzike. Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica.diplo. Možda i vaš projekat dođe u obzir? Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije. I 2013.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Za velike projekte je Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor. projektni partneri trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke. Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. jer ako su druge lokalne inst itucije spremne dati svoj vlastiti doprinos onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat. Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog svijeta.

umjetnost. marta 2013.Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla Mladi ste i želite napraviti pozitivne promjene u Tuzli.. koji imaju za cilj unaprijediti uslove života mladih u Tuzli. muzike. Prvi aplikacioni krug za projekte u 2013. volonterizam/aktivizam. aprila 2013. umjetnosti zdravlja ili druge društvene sadržaje. do 14. Matije Gupca 13. obrazovanje. Ideje trebaju biti usmjerene ka realizaciji aktivnosti iz oblasti: sport. prevencija nasilja. otvoren je za sve formalne i neformalne grupe mladih u rasponu od 15 do 30 godina. 281 Natrag na sadržaj . 035/362 832. a Omladinska banka će vam omogućiti da vaše ideje postanu stvarnost. program Fondacije tuzlanske zajednice. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin) Vaša zajednica treba ideje mladih. obrazovanja. u periodu od 4. kultura. i naprave pozitivne promjene u svojoj zajednici na polju ekologije. Omladinska banka Tuzla daje maksimalni iznos granta do 800 KM po projektu koji primarno promoviraju aktivizam i volonterizam u zajednici. društveni život. infrastruktura. Omladinska banka Tuzla. "Mi podstičemo mlade da čine pozitivne promjene" Aplikacije i sve detaljnije informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici www.org ili direktno u kancelariji Fondacije tuzlanske (ul. sporta. poziva mlade da predlože svoje ideje. muzika. zdravlje. ekologija. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ljudska prava..fondacijatz.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga pro jekata za aktivnosti vezane za "Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene" finansiranih iz Programa predpristupne pomoći za 2012 godinu. Sekcija Nabavki. Sektor Finansija. 71000 Sarajevo ili na web stranicama: https://webgate. 282 Natrag na sadržaj . godine u 14:00 sati po lokalnom vremenu. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ec.aspx?lang=EN&cat=2 Rok za podnošenje projekata je 29.eu/europeaid/online-services/index.europa. Skenderija 3a.cfm?do=publi. Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.welcome i http://www.ba/Tenders.europa. mart/ožujak 2013.

godine. koji finansiraju USAID i SIDA.maja 2013. Cilj Poziva je podrška održivom ekonomskom rastu.ba/razvojnifondgrantovi/poziv-za-dostavu-aplikacija/2013-2/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. povećanom prihodu domaćinstava u Bosni i Hercegovini i povećanju potencijala za ispunjavanje standarda Evropske unije. je objavio Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja kroz povećanje uzgoja. povećanju zaposlenosti. Kvalifikovane proizvodne organizacije iz BiH mogu dostaviti svoje aplikacije najkasnije do 20. 283 Natrag na sadržaj .Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja Projekat jačanja aktivnosti poljoprivrednog tržišta (FARMA). Javni poziv u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku: http://www. odnosno dodatne vrijednosti finalnom proizvodu.bosniafarma. te povećanje stepena prerade. unaprijeđenje prerade.

projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5.000 KM. investicije i zapošljavanje.ba/o-nama Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Za sve dodatne informacije.aspx?id=310 *************************************************************************** FARMA projekat: Tokom trajanja projekta.000 KM do 50.ba Link na web stranicu: www. 284 Natrag na sadržaj . Link na web stranicu: www.000 KM do 35. uputite email na info@firmaproject.ba/ba/news/news.000 KM. FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge. U fokusu fonda malih grantova projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade. Osnovni cilj grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala prodaja.bosniafarma.firmaproject. turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH.Projekti FIRMA i FARMA FIRMA projekat: Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15.

com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian.shtml Direktorij donatora mart/ožujak 2013. IT sistema.da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele grantova (maksimalni grant 10.000 Sarajevo. kao ni s preduzećima vojne proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave djalatnošću kockanja. Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 295 094 Faks: +387 33 295 069 Email: basbih@ebrd.ebrd. SBS ne radi s finansijskim institucijama. Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su . UNITIC Toranj B/15.BAS) osigurava savjete u području analize tržišta. marketing i finansije. kroz angažiranje stranih konsultanata za uvođenje najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal da postanu predvodnici na tržištu (EGP). inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema. Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i barem dvije godine neprekidno posluju. prodaje.Small Business Support u Bosni i Hercegovini Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support . imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment opredijeljen za dati projekt.promet do 50 miliona EUR . Kriteriji EGP-a za preduzeća kandidate .po mogućnosti od 100 do 500 zaposlenih . prodaju. pak. Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services .000 EUR.com Web stranica: http://www. brandinga.da mogu platiti 10-50% od ukupne cijena koštanja projekta (u prosjeku je cijena EGP projekta 50. 285 Natrag na sadržaj .do 250 zaposlenih . međutim razlikuje se od zemlje do zemlje) Pošaljite upit o EGP pomoći EBRD BAS Fra Anđela Zvizdovića.SBS) pomaže preduzećima da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost kroz angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru specifičnog segmenta poslovanja (BAS) ili.000 EUR) Formular za prijavu za BAS projekat Program za razvoj preduzeća (The Enterprise Growth Programme – EGP) pomaže preduzećima da uvedu organizacijske promjene i razviju nove poslovne vještine kroz realizaciju široke lepeze ciljeva za preduzeće i menadžment. reorganizacije. vezanih za poslovanje. 71. odnosno proizvode. upravljanja ljudskim resursima.

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj EU integracije i civilno društvo Proširenje Evropske unije nastavlja da bude glavno sredstvo u osiguranju trajnog mira i stabilnosti. Za dodatne informacije posjetite našu internet stranicu: www.. poznatom kao Proces stabilizacije i pridruživanja. .Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO . neophodno je stimulativno i prijateljsko okruženje u kojem egzistiraju organizacije civilnog društva. podučavanje.tacso. (pogledajte sljedeću stranicu sa kontakt detaljima).povećan uticaj organizacija civilnog društva u demokratskim procesima donošenja odluka. Podrška organizacijama civilnog društva Ključni izazovi sa kojima se susreće sektor civilnog društva odnose se na ograničen uticaj u procesima donošenja odluka. odgovornosti organizacija civilnog društva u pogledu obezbjeđivanju kvaliteta usluga koje pružaju i njihovoj uključenosti u aktuelne demokratske procese.ojačan kapacitet organizacija civilnog društva u njihovom budućem djelovanju. kao i rad na jačanju ukupnog imidža u javnosti. vlade i donatorske zajednice (pogledajte ‘Organizacija Projekta’). Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Glavni instrument u širenju informacija i učenju jeste naš regionalni web portal sa linkovima koje upućuju na osam nacionalnih web stranica i regionalnu OCD bazu podataka. Ovaj Projekat asistira organizacijama civilnog društva u prevladavanju ovih izazova. Za ovaj proces. 286 Natrag na sadržaj . primarno kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su treninzi. dok su ostale zemlje potpisale Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju i stekle status potencijalnih kandidata. ljudskih prava. Danas je ova strategija fokusirana na asistenciju zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska. nizak nivo aktivnosti na nivou zajednice i nedovoljna regionalna umreženost. One potpomažu neophodne reforme koje vode njihovu zemlju u EU i unapređuju živote građana.TACSO . savjetovanje.unaprijeđen kapacitet organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju usluga koje pružaju. dobre uprave i vladavine prava. i . . snažno civilno društvo igra ključnu ulogu. Ovaj pristup osiguraće visok nivo kvaliteta.poboljšan imidž organizacija civilnog društva u javnosti. jeste da poveća kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) i da ojača njihovu ulogu u okviru participativne demokratije. slabu koheziju unutar sektora. Drugi vidovi podrške organizacijama civilnog društva ogledaju se u jačanju njihove djelotvorne saradnje sa vladom i drugim zainteresovanim subjektima i facilitiranju u procesu učenja kako bi se nova znanja i vještine mogle primijeniti prilikom suočavanja sa novim izazovima. razmjena iskustva. Projektne aktivnosti primarno su bazirane na potrebama OCD i njihovim prioritetima identificiranim u procjeni potreba koje je sačinila svaka pojedinačna zemlja uključena u Projekat.org Očekivani glavni rezulta Projekta . u svakoj zemlji uspostavljene su kancelarije tehničke podrške (TA deskovi). zastupajući širok dijapazon interesa i alternativnih gledišta u društvu. . U cil ju realizacije ovoga. relevantnost i održivost rezultata.podignuta svijest javnosti o organizacijama civilnog društva. učenje na daljinu. kao i aktivnosti umrežavanja kao što su događaji koji promoviraju početak projekta. Organizacije civilnog društva potpomažu transformaciju društva promovirajući osnovne vrijednosti demokratije. itd. . kao i lokalne savjetodavne grupe (LAG) sastavljene od predstavika civilnog društva. Za sada su tri zemlje u regionu postigle status kandidata: Hrvatska.ojačana saradnja i umrežavanje između organizacija civilnog društva unutar njih samih i između vanjskih zainteresovanih strana i organizacija civilnog društva. U ovom procesu. Snažna i demokračnija uloga organizacija civilnog društva Glavni cilj Projekta. partnerstvo i širenje informacija kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. slab organizacioni kapacitet. Izgradnja kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj .

000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 656 877 Email: info.org Web stranica: www. Kosovo pod UNSCR 1244/99. TACSO Bosna i Hercegovina Kalesijska 14 71. 287 Natrag na sadržaj .tacso.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bosna i Hercegovina. Srbija i Turska. Hrvatska.ba@tacso. Crna Gora.Zemlje učesnice u Projektu: Albanija. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.

do 31. unaprijeđenje odgovarajućih interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja. Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije.do Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj. APS se izdaje godišnje i otvoren je od dana objavljivanja u 2013. Pune aplikacije će biti zatražene nakon pregleda sažetaka prijedloga projekta. regionalnim i drugim uredima) USAID-a. U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. a očekujemo značajan broj prijava.USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa . godine. USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od izdavanja APS-a.gov/search/basic. Raniji sažeci prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju. Međutim. Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema. Annual Program Statement (APS) za FY2013 Global Development Alliance poziva privatni sektor na uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja održivog uticaja razvojnih programa pomoći. resursi su ograničeni. Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07. januara/siječnja 2014.grants. 288 Natrag na sadržaj .poziv za prijedloge projekata 2013) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova.

Kvalificirane lokalne bh. Rok za prijavu je 12. nevladinih organizacija da implementiraju program pod nazivom Projekat održivosti civilnog društva (CSSP) u Bosni i Hercegovini. Sem ovoga poziva za projekte USAID je objavio odgovore na komentare drafta opisa programa. Poziv za projekte je dostupan na www. USAID zadržava pravo da finansira sve ili nijedan od podnesenih prijedloga projekata. Kao predmet dostupnosti fondova USAID predviđa dodijeliti jedan cooperative agreement koji neće preći okvirnu sumu od 8. te će odrediti rezultat nivo finansiranja granta. 289 Natrag na sadržaj .USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je objavila poziv za projekte kojim poziva aplikacije lokalnih bh.grants.000 USD ukupnog finansiranja lokalnoj organizaciji tokom pet (5) godina.850. godine Natrag na sadržaj Direktorij donatora mart/ožujak 2013. maj/svibanj 2013. nevladine organizacije zainteresirane za podnošenje zahtjeva se ohrabruju da pročitaju priloženi poziv za prijave kako bi razumjele kakva vrsta programa se traži.gov (unesite riječ "CSSP" u Basic Search za lakši pristup). te proces podnošenja aplikacije i proces evaluacije.

+387 62 983 603 +38735 360 491 +387 35 250 504 +387 35 247 600 +387 35 247 601 06. 10. sprat 75.com.ldamostar.000 Tuzla Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.acips.ba www.ba www. godine Lista članica – lokalne organizacije No. 01. 1.000 Sarajevo Fra Ambre Miletića 30 88.ba unvocim@yahoo.org cdr.000 Sarajevo Mali trg bb 72.ba cem@bih.ba Telefon +387 33 205 383 +387 36 333 830 +387 36 333 831 +387 56 440 402 04.Lista članica Mreže za izgradnju mira mart / ožujak 2013. Naziv organizacije ACIPS Agencija lokalne demokratije Mostar Asocijacija studenata Srebrenice Asocijacija Zeleni okoliš Association Green habitat " AGH".bih@gmail. BOSPO Nelvedina Meškić 07.ba www.bozic@carbkbih. 290 Natrag na sadržaj .carbkbih. 75.net.bospo.net.hrotuzla.ba bospo@bospo.org studenti.ba ldamostar@aldaintranet.net +387 33 206 442 08. 11.srebrenice@gmail.ba www.000 Tuzla Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12).com info@nahla.430 Srebrenica Crkvice 42 72 000 Zenica Borić 3 75.Zenica Biro za ljudska prava Kontakt osoba Lajla Zaimović Kurtović Dženana Dedić Almir Salihović Imamović Safija Branka Rajner Adresa Zmaja od Bosne 8 71.com www. ulaz B.org.000 Sarajevo Grbavička 85 71.270 Travnik Otoke 8 79.com biroy@bih.b.ba www. 03.org www.ba www.zeleniokolis.com www. Caritas Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine Centar za demokratski razvoj Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo Centar za edukaciju mladih Centar za izgradnju mira Fra Miljenko Stojić Suzana Božić Fadil Alihodžić Sehija Dedović Adis Arnautović Vahidin Omanović s. +387 33 812 620 +387 33 710 650 +387 33 641 664 +387 30 211 565 +387 61 443 988 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.unvocim.260 Sanski Most Email / web-stranica lajla@acips.nahla.000 Sarajevo Džemala Bijedića 122 71.com prijateljstvo@hotmail. 09. 05.000 Mostar Srebreničkog odreda b. 02.cem.

ba crcdbih@hotmail.org wohbh@bih.net.BIGMEV Fondacija Cinema for Peace Svetlana Vuković Edin Mujačić Damir Banović Esad Bećirović Mersiha Jogunčić Marija Buganik Igor Lukenda Dženita Kocaman Adis Alagić Selma Hadžić Trg slobode1 73. 15.ba adl@bih.co.eak. 19. +387 33 834 899 +387 61 484 038 +387 33 650 715 +387 33 237 240 +387 33 236 899 +387 33 668 459 +387 33 227 211 21. 13.000 Sarajevo Vrbanja 4 71.org www.e@hotmail.000 Sarajevo Bravadžiluk bb 71.ba edita. Fondacija Mirovna akademija Fondacija Publika za kulturni.com info@eak. 23.com www.publika.bigmev.ba enimeni76@yahoo.org valentina.co.260 Rudo Bosne Srebrene 16 76.000 Doboj Kralja Petra I Karađorđevića 80 78.ba adis.ba www.000 Sarajevo Nemanjina 60/1 74.org azra@publika.000 Sarajevo Alipašina br.cps.org www. socijalni i edukativni razvoj u BiH 24.org info@oneworldsee. 8 71.org www.ba www. 17.oneworldsee.wings-of-hope.ba info@fondacijacure.cor.000 Sarajevo Mehmed-paše Sokolovića 22 71. Mustafe Denišlića br.ba www.fondacijacure. 7 (II sprat) 71.12.com becirovic.ba www.banovic20@gmail. Centar za odgovornu demokratiju Luna Centar za održivi razvoj Centar za političke studije Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Europska akademija Fondacija Centar za razvoj odnosa sa BiH . +387 61 227 794 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.mirovna-akademija.ba info@mirovna-akademija.com www.fld.ba +387 58 712 262 +387 49 215 608 + 387 33 200 073 +387 53 227 238 +387 35 720 135 +387 61 644 622 +387 51 314 872 +387 33 264 485 +387 33 264 486 +387 33 218 397 16.ba www. 18.org info@cinemaforpeace. 22.000 Sarajevo lunabih@teol.crcd-bih.com www.pellizzer@oneworldsee.net info@cor.prsic@fld. 14.ba damir.000 Sarajevo Dr. 291 Natrag na sadržaj .alagic@bigmev.100 Brčko Distrikt BiH Čobanija 12 71.000 Sarajevo Asima Ferhatovića 31/II 71.net. Fondacija CURE Fondacija Jedan Svijet – Platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) Fondacija Krila nade / Wings of Hope Fondacija lokalne demokratije Jadranka Miličević Valentina Pellizzer Enisa Mešić Jasmina Mujezinovic Edita Pršić Emina Trumić Tamara Šmidling Azra Pita-Parente +387 33 207 561 20.cinemaforpeace.org www.000 Sarajevo Čobanija 12 (Društvena re: Konstrukcija) 71.000 Banja Luka Nusreta Fazlibegovića 70 71.

27.org. 88.000 Banjaluka Nikole Šubića Zrinskog bb 72.org snjezaidc@gmail.25.000 Zenica Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71.com.org. Amra Pandžo 35.org amrap70@gmail. 292 Natrag na sadržaj . +387 33 219 047 32. Zlatko Prkić udrugalogorasavares@bih.yihr.org dinko@yihr.ba infoteka@infoteka.edu.org.000 Sarajevo Krfska 84 78. Ilidža 71.malikoraci.centar-fortis.000 Tuzla jesenko@fkr.420 Jablanica Hasana Kikića 20 75. Gordana Čičak Duška AndrićRužičić Selma Hadžihalilović Alma Mašić indep@gmx.ba +387 32 843 787 29.ženski informaciono dokumentacioni centar Inicijativa mladih za ljudska prava Jesenko Osmanagić Dragana Dardić Anđelko Kvesić Trg nezavisnosti 25.net.org www. ogranak Vareš Independent Infoteka .net.ba +387 32 440 390 +387 32 440 391 +387 32 446 260 +387 32 446 261 30.ifbosna. Fondacija za kreativni razvoj Helsinški parlament građana Banja Luka Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji.ba alma@yihr.org www.210 Ilidža Bulevar mira 1 76.edu.hcabl. 28.000 Sarajevo Dobrinjska ul.besic@kultbih.org kult@mladi.000 Zenica Mejdandzik 4 72.com www.100 Brčko Pruščakova 29 71.org if_bosnatz@bih.fkr.org.mladi. 7 71.org www. Indira Čilić Jasmina Jovanović 36.ba www. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org jasmin.000 Sarajevo Suljo Čilić b. 31.ba ddardic@hcabl.ba www.ba selma@infoteka.org huldrsbk@gmail.330 Vareš Londza 132 (PC Roma I) 72.net duska@infoteka.260 Busovača Put mira bb 71. Institut za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić +387 33 621 351 33.b.com +387 33 788 690 +387 33 788 691 +387 51 432 750 +387 51 432 753 +387 51 432 752 +387 30 732 904 26.com www. Intereduca Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla Snježana Filipović +387 65 321 923 +387 62 533 325 +387 33 215 129 +387 63 334 993 +387 61 327 427 +387 61 711 953 34.ba centarfortis@yahoo.

ba orctuzla@bih.no naida.net.37.rs.net. 46. 75. NARKO NE Norveški helsinški komitet za ljudska prava +387 33 215 088 +387 33 223 285 41.net jan@oiabih. +387 56 441 011 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. +387 33 788 406 +387 33 556 845 39. +387 33 766 225.com adela.ba +387 33 266 480 +387 33 266 482 +387 33 788 405.Helsinški Parlament Građana Tuzla Omladinski savjet Srebrenice Mahira Idrizović Jan Zlatan Kulenović Jasminka DrinoKirlić Čedomir Glavaš Miralem Tursinović Milena Nikolić 44. +387 33 200 085 42.000 Sarajevo 70.org www.000 Sarajevo Hakije Kulenovića 10 71. 71 000 Sarajevo Gatačka 18 71.net/ndcsarajevo narkone@bih.org www.net http://www.info omladinski.idrizovic@gariwo.info www.000 Tuzla Maršala Tita 1 75.com www.420 Bratunac Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75. +387 35 258 077 48.net.mladi.nhc@gmail.net.240 Gornji Vakuf Uskoplje Gavrila Principa b. NVO Altruista Svjetlo +387 33 711 535 +387 61 555 295 +387 33 259 455 +387 33 259 456 +387 61 326 914 +387 33 209753 +387 61 139588 +387 30 260 520 43.000 Sarajevo Josipa Vancaša 21/2 71. dr.galesic@humanrightschools.ooodisej. Mozaik Fondacija za razvoj zajednica Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II.mladicentar. 293 Natrag na sadržaj .omladina-bih.ossrebrenice.nhc.ba www.000 Sarajevo Branilaca grada 19 B 71.net oc_srebrenica@yahoo.com info@ossrebrenice.ba ncm.ba www.info www. NVO GARIWO Omladinska informativna agencija Omladinski centar Omladinska organizacija Odisej Omladinski resursni centar Tuzla .ndcsarajevo@nansendialogue. Nansen dijalog centar Sarajevo 38.com www.centar@bih.ba www. Vesna BajsanskiAgić Zoran Puljić vlč.ba www.000 Sarajevo Ivana Gorana Kovačića 1 71. +387 65 734 216 47.430 Srebrenica info@mozaik.putokazi@gmail.mozaik. 40.org ljuljjeta.no svjetlo@svjetlo.b. 45.gariwo.000 Sarajevo Kuća ljudskih prava.oiabih.nansendialogue.ba hcatuzla@bih. ul.svjetlo.org mahira.org djuliman@nhc.narkone.ba info@gariwo.ba www. Šimo Maršić Renata Vrdoljak Ljuljjeta Goranci Brkić Magdalena Schildknecht Enver Đuliman Naida Huskanović Adela Galešić Haris Čaušević Soukbunar 42.ba ooodisej@yahoo. Dolina 1/I 71000 Sarajevo Grbavička 22 71.

net.100 Brčko Omladinska 11 74. Udruga “Hrvatska žena” Udruženje altruista “Ispočetka” Marica Vikić Alma Kovačević mvikic@bih.mamut@trial-ch.accts.240 Tomislavgrad Kazan mahala 2/II 75.ReMI mreža Sarajevski otvoreni centar Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane u tuzlanskom kantonu Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo ToPeeR . Udruga građana “Dobri ljudi” +387 63 312 643 +387 63 331 822 +387 35 266 392 +387 61 800 729 +387 61 217 649 +387 33 668 294 59.ba topeer@teol.org www.trial-ch.html info@dobri-ljudi.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org.000 Sarajevo Vidovdanska 43 74.org ivona@promente.org www. Almin Dželilović Snežana Šešlija Jusuf Makarević Lejla Mamut Abaspahić Slavko Mihaljević sulks3@bih.000 Sarajevo savezuopintk@bih.trial-ch.glas-zene.000 Sarajevo Mijata Tomić b. 52.ba remicentar@gmail. +387 33 200 073 54.b.ba +387 37 310 190 +387 61 981 264 +387 33 556 865 +387 33 556 866 +387 49 217 695 50.ba www.49.korjenic@trial-ch.promente. a. 6 71.org selma. Luciano Kaluža Arijana Aganović Saša Gavrić +387 53 310 050 53. 80. socijalna istraživanja PRONI Regionalna Mirovna Inicijativa .000 Doboj Obala Isa Bega Isakovića br.ba 60.net.Tolerancijom protiv različitosti Enisa Raković Ivona Čelebičić Jasmin Jašarević Bihaćkih branilaca 15 77. 57.altruists@gmail. TRIAL +387 33 237 269 58.000 Bihać Kranjčevićeva 35 71.soc. Zvonimir Kubinek Dalibor Vidović Armije BiH 17 75. 51.org pronibrc@teol.400 Derventa Čobanija 12 71.org www.net www.ba lejla.com office@soc.org/BiH/Pocetna.hr www.net.topeer.000 Tuzla Emerika Bluma 15 71. 294 Natrag na sadržaj .ba +387 35 252 192 55.000 Tuzla Sarači 77 71.ba www.net nvotopeer@gmail.com www. Organizacija Glas žene proMENTE.000 Sarajevo glaszene@net.com +387 33 232 925 +387 53 205 370 +387 53 205 372 56.000 Sarajevo Bosne Srebrene 16 76.pronibrcko.

ba nvosezam@bih.b 75.ba infohouse@infohouse.com emina@inicijator.000 Sarajevo Milana Konjevića 75 76.ba ipak_tuzla@bih.ba www.100 Brčko distrikt BiH stupar.000 Sarajevo Inžinjerskih brigada b. 63. Udruženje građana Nešto Više Udruženje “HO Horizonti” Tuzla Udruženje Humanitarna organizacija Sezam Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje informacijskih nauka INFOHOUSE Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost Udruženje jednoroditeljskih porodica Iskra Udruženje logoraša Novi Grad Udruženje Optimizam Sarajevo Udruženje za Edukaciju. Dženana Alađuz 68.com +387 33 423 547 +387 33 420 723 +387 52 231 155 +387 52 232 155 +387 62 961 290 +387 61 349 956 +387 33 788 740 +387 36 347 296 +387 66 711 277 62.net.000 Sarajevo Trg Sabora bosanskog 36 71. epabdbih@gmail.ba www.101razlog.61.org www. Jasminka Jukić Venira Alihodžić +387 35 264 667 +387 32 244 154 +387 61 189 161 +387 33 812 408 +387 61 611 601 +387 35 299 027 +387 35 299 028 +387 65 045 294 +387 33 460 055 +387 63 454 520 +387 61 503 591 66. 70.000 Sarajevo Vukovarska 54 88.org info@nestovise.senaid@hotmail.org sanjadjermanovic@nestovise. 64.ba www. Lahira Sejfija Biljana Jelić Zorica Mumović Amir Smječanin Sadik Hasanović Samir Hatkić Jevto Ilić 69.ba www.ba www.org psiholoski.donprijedor.com logorasinovigrad@bih.horizonti.ipak-mgb.000 Prijedor Ferhadija 27 71.A“ Brčko distrikt BiH 65.org www. Udruženje da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95 Udruzenje građana „Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“) Udruženje građana „Inicijator“ Fadil Vlajčić Senaid Stupar Murisa Marić Emina Bešić Alma KrpuljevićHanić Sanja Đermanović Hadželi 127 71.net. 71. 295 Natrag na sadržaj .000 Sarajevo Višnjik 14 71.net.krizevici. 72.ba ngooptimizam@gmail.c@bih.com +387 66 901 865 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Tuzla Vuka Karadžića 5 71.org www.P.org alma@inicijator.240 Hadžići Miloša Obrenovića 18a 78. Promociju i Afirmaciju Mladih „E. 67.infohouse. broj 17 72.com info@donprijedor.com logorasinovigrad@gmail.420 Pale Dobrinjske Bolnice 14 71.000 Tuzla Bulevar Kralja Tvrtka I.000 Mostar Borić 3 75.inicijator.com udruzenjeiskra@gmail.nestovise.net.000 Zenica Zagrebačka 18 71.

000 Sarajevo pravipozar@gmail.com info@viktorija99.net.org www.org drazana.ba vivezene@bih.seka-hh.000 Tuzla Trg Ivana Krndelja 3 88.de medica1@bih.net.ba www.viktorija99.zenabih.medicazenica.ba www.000 Zenica Ravnogorska 21 78. Sabiha Husić +387 32 463 920 +387 65 088 850 +387 65 300 063 +387 30 654 204 +387 30 654 205 +387 35 224 310 +387 35 224 311 +387 36 550 339 76.000 Mostar Derebent 41 71. 80.net.com +387 53 310 050 74.73. 296 Natrag na sadržaj .com www.000 Banja Luka Kralja Tomislava bb 70. Žene ženama +387 33 219 640 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.G.101 Goražde Krivače 40 72.ostranula. UG Oštra Nula Dražana Lepir 77.101 Jajce Alekse Šantića bb 75.org +387 38 222 099 75.ba zenabih@bih. Medica Zenica Spasoje Kulaga Omladinska 11 74.ba www.ba www.vivezene. Udruženje za podršku ratnim veteranima.net.zenezenama. porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini "Pravipožar" Udruženje žena “SEKA” Goražde U. Viktorija 99 Senka Zulum Jasna Zečević Mima Dahić Azra Hasanbegović Memnuna Zvizdić Ranka Katalinski 78.ba www.ba zene2000@zenezenama.400 Derventa Ibrahima Popovića 49 73. Esma Drkenda sekago@bih. Vive žene Žena BiH Mostar 79.lepir@gmail.

mcc.crs.ba goran.mcc.net.org pdjordjevic@carenwb.000 Sarajevo Email / web-stranica sbucan@carenwb.000 Sarajevo Kralja Tvrtka 1 72.bubalo@crs.000 Sarajevo Alipašina 45a 71.org www.org Telefon +387 33 536 792 02.org/easteurope amra_kurbegovic@wvi. 07. 01.ba cargor@bih. forumZFD for Western Balkan.000 Sarajevo Grbavička 91 71.mcc.000 Zenica Zvornička 9 71.net. 297 Natrag na sadržaj .org www. Catholic Relief Services 04. Caritas Switzerland +387 33 668 185 +387 33 617 573 +387 61 211 079 03.suljic@ic-mp.000 Sarajevo Branilaca Sarajeva 19b 71.org www.org parente@forumzfd.ic-mp.worldvision.forumzfd.Lista članica – međunarodne organizacije No.org www. +387 33 280 800 +387 33 280 862 +387 33 950 501 +387 33 950 502 +387 32 246 278 +387 33 660 426 +387 33 652 403 06.de www.org casuisse@bih.org nikica_reljic@wvi. Naziv organizacije CARE International NWB Kontakt osoba Sumka Bučan Jadranka Miličević Zlatan Savić Marc D'Silva Goran Bubalo Adresa Hasana Kaimije 11 71.000 Sarajevo Sime Milutinovića Sarajlije 1 71. World Vision International Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Office Sarajevo (BiH) International Commission on Missing Persons (ICMP) Mennonite Central Committee Michele Parente Amela Suljić Viktorija RužičićTokić Ruth Plett Krystan Pawlikowski Amra Kurbegović +387 62 382 429 05.000 Sarajevo Zagrebačka 18 71.org mccrep@easteurope.carenwb.org natasa@easteurope.org jmilicevic@carenwb.de amela.org http://europe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->