Direktorij donatora u BiH

sedmo izdanje mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora u BiH sedmo izdanje, mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo Urednica: Suzana Božić DTP: Dario Ambrožić Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Mreža za izgradnju mira

Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati. Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki o d ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.

Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID -a ili Vlade SAD-a.

Sadržaj
O nama ....................................................................................................................................... 8 O projektu ................................................................................................................................... 8 Mreža za izgradnju mira .............................................................................................................. 9 Uvod ........................................................................................................................................... 9 1440 Foundation ....................................................................................................................... 10 3ie ............................................................................................................................................. 11 Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) .............................................................. 12 Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) ........................................................................................... 14 A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) .................................................. 16 Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) ................................................................... 17 Ambasada Holandije ................................................................................................................. 18 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 19 Ambasada Republike Češke ..................................................................................................... 20 Ambasada Njemačke ................................................................................................................ 21 Ambasada SAD ........................................................................................................................ 22 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 23 Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................ 24 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts .............................................................................. 25 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ...................... 26 (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) ....................................... 26 Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) ....................... 28 Austrian Development Cooperation........................................................................................... 29 Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) ..................................... 30 Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) .................................................... 32 Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) ....................... 33 BH Telecom .............................................................................................................................. 35 Bosnalijek ................................................................................................................................. 36 Caritas Italiana .......................................................................................................................... 37 CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) .......................................................................................... 40 Centar za promociju civilnog društva ......................................................................................... 41 Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) .......................................................... 43 Channel Foundation (Fondacija Channel) ................................................................................. 44 Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh) .................................................................................................................... 45 Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................ 46 Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) ......................................................... 47 Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................ 48 Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ............... 49 Coca-cola Foundation ............................................................................................................... 51 Conservation Leadership Programme ....................................................................................... 52
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Copernicus................................................................................................................................ 54 Corfu Foundation ...................................................................................................................... 55 Cultural Grassroots Project ....................................................................................................... 56 DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu .................................................................... 57 Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU ..................................................................................... 58 Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................ 60 Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ........... 62 Doen Foundation (Fondacija Doen) .......................................................................................... 63 Dorothea Haus Ross Foundation .............................................................................................. 64 Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT) .................................................................................... 65 East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) ..................................................................................................................................... 66 Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ...................................................................................... 68 Ekumenska inicijativa žena ....................................................................................................... 69 Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ........................................................... 70 ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) ......................................................................................... 71 European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) ................................................. 72 European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) .................................................. 73 European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) ............................................................. 75 European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) .............................................. 77 European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) ..................................................... 78 Fabrika duhana Sarajevo .......................................................................................................... 79 Fauna and Flora International ................................................................................................... 80 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) ....................................... 81 Federalno ministarstvo sporta i kulture ...................................................................................... 82 Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije) ...................................................................................................................................... 83 filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) .................................................. 85 Fledgling Fund .......................................................................................................................... 86 Fondacija Hastor ....................................................................................................................... 88 Fondacija Mozaik ...................................................................................................................... 89 Fondacija Oak ........................................................................................................................... 90 Fondacija Schüler Helfen Leben ............................................................................................... 91 Fondacija tuzlanske zajednice .................................................................................................. 92 Fondacija za socijalnu uključenost ............................................................................................ 94 Fondation de France ................................................................................................................. 96 Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ............................................................................. 97 FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ............................................. 98 Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) ................................................................................. 99 FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) ......................................... 100 Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) ................................................................. 101 Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava)................................ 102
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) ................................................................................................................................... 104 Getty Images .......................................................................................................................... 105 Global Film Initiative ................................................................................................................ 107 Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ................................................................... 108 Global Greengrants Fund ........................................................................................................ 109 Global Fund for Women (Globalni fond za žene)..................................................................... 110 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije) ............................................................................................................. 111 Global Integrity Innovation Fund ............................................................................................. 112 Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) .............. 114 Grand Challenges Canada ...................................................................................................... 115 Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) .......................... 116 Heart and Hand Fund.............................................................................................................. 117 Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) ....................................................................... 118 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ........................................................... 120 HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................ 121 Hubert Bals Fund .................................................................................................................... 122 Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................ 123 Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ................................................................... 124 IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................ 125 International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) ..... 127 International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija)............. 128 International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) . 130 International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........ 131 International Press Institute: News Innovation Contest............................................................ 132 Internews ................................................................................................................................ 133 ITVS International ................................................................................................................... 134 IUCN National Committee of the Netherlands ......................................................................... 135 Jan Vrijman Fund .................................................................................................................... 136 Japan Foundation Worldwide .................................................................................................. 137 Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) ......................................................................... 138 Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne ....................................... 139 Joseph Rowntree Charitable Trust .......................................................................................... 140 King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ........................................................... 141 KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights........................................................... 142 Know-How Exchange Programme .......................................................................................... 143 Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo ..................................................................... 144 Kvinna till Kvinna ..................................................................................................................... 145 Leverhulme Trust .................................................................................................................... 146 Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) .................................................................. 147 Lutrija BiH ............................................................................................................................... 148 Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................ 149

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

............................ 162 National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) ..............................................................................................................Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) ...................................................................... 178 Ramsar Convention's Small Grants Fund ............................................................................................................................... 194 Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre).....D ..................................................................................... 180 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) ....... 188 Schüler Helfen Leben............ 186 Samuel H........................................................................... omladine i sporta Republike Srpske ............................................................... 174 Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 ............... 191 Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) ............................. 155 Ministarstvo civilnih poslova BiH .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 189 Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) ............................................................................................................... 154 Mediteranska žena .......................... 190 SCOOP .................................. 182 Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) .............................. 184 Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) ............................................. 193 Smilemundo .................................................................................................... 185 Rosa Luxemburg Stiftung ... Natrag na sadržaj ................................................ 156 Ministarstvo porodice.................................................................................................................................................................... 171 Plougshares Fund .......................................................................................................... 187 Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) ................................................................................ 170 Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost)....................... 177 Raiffeisen Bank D......................... 183 Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) .......................................................................................... 167 Olaf Palme ..........................................Creative Catalyst Award ...................................................................................................................................... 157 Ministarstvo pravde FBiH ............... 173 Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) ............................................................. 160 Movies that Matter ..... 163 Network of East-East Women ....................................... 152 Media Legal Defence Initiative .................................................................................................................................. 168 Open Data Research Network .................................................................................................................................... 195 Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) ........................... 196 Direktorij donatora mart/ožujak 2013................................... 192 Sigrid Rausing Trust................................................................................................... 158 Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) ........................................ 165 Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) ..................................................................... 164 NORAD ......................................................... 169 Open Meadows Foundation ....... Kress) ....... 159 Monsanto Fund .. 181 Rising Voices ................................ 150 MAVA – Fondation pour la Nature............................................... 175 PUMA...................................................... Kress Foundation (Fondacija Samuel H............................................................. 161 Nando Peretti Foundation ....... 179 Rave Foundation..........................................................................................................................................................................................

......................Fond za civilno društvo ....... homoseksualca............................................ Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki.............................................. 211 Spencer Foundation (Fondacija Spencer) .....................................................USAID) ..................................................................................... 230 UBS Optimus Foundation ................................. 200 Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate)........................................................................... 206 Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) ......................................................... Gay...... 239 UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) ........................ 240 UN Women ............................... 216 Students Grants Program (Program donacija za studente) .................. 220 Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) ................................. Natrag na sadržaj ............................................. 202 Soros: Lesbian.................................................................................................................................................................................................................. 212 Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) ........................................................................... 235 UNESCO International Fund for Cultural Diversity .................................................... 234 UNDEF ............................................................ 224 TRADUKI ............................................. 213 Starr Foundation (Fondacija Starr) ................................ 218 Svjetska banka ................................................................The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju) ........................ 219 Swedish Development Agency ........................................ 222 Tourism Cares ............................................................................. 208 Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika)................................................................ 209 Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) .............................................................................................................................................. 226 Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) .........SIDA)................................................ 229 XminusY .............................. 241 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.......................................................................................................................................................... Bisexual.................................................................................................................................................................................................................. 214 Step Beyond Travel Grant ..................................................... transrodnih i međurodnih osoba) ......... 223 Toyota Foundation (Fondacija Toyota) ................................................................................................................................. 228 TWAS ................................Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) .................................................................................................................................... 238 UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) ......................................................................... 233 United States Institute of Peace (Američki institut za mir) ............ 205 Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) ................................................................................................................................... 203 Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) ..................................................................................... 210 Sparkasse Bank ................ 225 Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) ......................................................... 198 Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) ............................ biseksualca....... 231 United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD ........................ 221 Tides Foundation (Fondacija Tides) ............................................................................................................. 215 Strategic Impact Evaluation Fund................................................................. 217 Sundance Institute Documentary Fund Grants ............ 236 United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) ...........SIDA (Švedska razvojna agencija .............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 253 Youth in Action (Mladi u akciji) .............................................................................................................................................................................................. 286 USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa .................... 270 Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” ........................ 276 Omladinska banka BiH......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 256 Civil Society Facility ....................................................................................... Natrag na sadržaj ....................................... 277 Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III ..... 275 Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave ............. 244 Virginia Gildersleeve International Fund ........................................................................... 249 Welcome Trust ................. 290 Direktorij donatora mart/ožujak 2013............................................................................... 279 Podrška projektima iz kulture .......................................................................................................................................................................................................................... 248 Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ....................................................poziv za prijedloge projekata 2013) ......................... 251 WorldView................................... 254 1%CLUB ................................... 284 Small Business Support u Bosni i Hercegovini ..................................... 243 USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) ..................................................................................................................................Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) ............. 247 Vlada Japana ................................................. 257 Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) .................................................................................................... 250 World Association for Christian Communication ........................................................................................... 261 Fond za podršku učešću žena u politici ................................................ 280 Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla ................................................. 268 Human Rights Data Initiative ............................ 266 Greenvolved ................................................... 282 Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja .........................................Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) ................................................................................Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO .................................................................... 260 Evropa za građane............................................................................................... 274 Jačanje lokalne demokratije ...... 246 Visions sud est ........................................................................................................................................... 289 Lista članica Mreže za izgradnju mira ........................................................................ 288 USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) ..................... 278 Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura ............................................................................. 281 Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene.......... 269 Instrument predpristupne pomoći ..................................... 252 Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) ................................................................................................... 285 TACSO ....................................................................................................... 258 Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe ................................................................................................................................................................. 245 Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ............................. 283 Projekti FIRMA i FARMA .................................................................................................................................................................

206 442 Faks: 033/206 668 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. političkih i ekonomskih lokalnih struktura. Strateški plan Caritasa BK BiH: . trgovine ljudima i izgradnje mira. nevladinim organizacijama i mrežo m Caritasa u BiH i inozemstvu. godine.000 Sarajevo Tel: 033/812 401. Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www.crs. O projektu Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together . društvu.ba Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71. sa vizijom da bude “regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne promjene.2014). . CRS aktivno sa svojim lokalnim partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica. radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”.CPT) podržan od USAID-a (United States Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas BK BiH.000 Sarajevo Tel: 033/206 441. Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte: CRS Edita Čolo edita. .Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH.colo@ crs.Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave.Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost. pružajući neposrednu pomoć ugroženom stanovništvu tokom rata. .Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini. implementira projekte iz oblasti održivoga povratka. u trajanju od četiri godine (2010 . .com. . Ostvaruje svoje poslanje kroz sljedeće aktivnosti: . radi na poboljšanju kapaciteta lokalni h partnera.Promovirati proces izgradnje mira unutar lokalnih nevladinih organizacija.Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti. Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993.Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.bozic@carbkbih. 8 Natrag na sadržaj . . Danas. 812 403 Faks: 033/812 402 Caritas BK BiH Suzana Božić s. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti u cilju š to boljeg implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce.org. 20 godina kasnije.org Zagrebačka 18 71.org Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH) pastoralna je Ustanova Sabora Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi pr omicanja djelotvorne kršćanske ljubavi.carbkbih. . Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www.O nama CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943.Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama.Suradnju s vladinim ustanovama. “Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog mira na nivou lokalnih zajednica i BiH kao države. Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama aktivnih organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim promjenama u bh. Programi CRS -a ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju socijalnih.

rokovima za prijave. a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima. veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru. Goran Bubalo Choosing Peace Together. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način. te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko. djeluje u cilju dugoročnog povećanja sposobnosti cijelog bh. lokalne uprave i samouprave. a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. Posjetite našu web stranicu www. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je pripremila logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora. ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja. Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH. medija i državnih institucija. kriterijima podobnosti. i posebno Mirjani Valjevac (Program Manager. U Direktoriju možete pronaći informacije o 235 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu. Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima. CRS i Caritas BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno podržavaju ovu inicijativu. Democracy Office). koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima. kao i članica Mreže za izgradnju mira. Edite Čolo. Uvod Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. regionalni razvoj. sigurnost.Mreža za izgradnju mira Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda. USAID-u. Project Director CRS Bosna i Hercegovina Zagrebačka 18.mreza-mira. konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i poboljšanje suživota u BiH. a to su: obrazovanje. Napokon. Ovo je već sedmo izdanje. kultura javnog dijaloga i demokratije. rodna ravnopravnost. jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju. vraćanje povjerenja među bh. zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava. godine. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH. i nakon restruktuiranja i uvođenja godišnje članarine za sve članice okuplja 87 lokalnih i međunarodnih organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.bubalo@crs. narodima. 9 Natrag na sadržaj . načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt. rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja. Suzane Božić i Gorana Bubala. Sarajevo Telefon: +387 33 812 401 Faks: +387 33 812 402 Mobitel: +387 61 211 079 Email: goran. poslovnog sektora. Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta. koordinirano djelovanje niza nevladinih organ izacija. a koji finansiraju aktivnosti u BiH. U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH.net gdje svakodnevno objavljujemo informacije korisne organizacijama civilnog društva.

u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu. Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u praksi i u učionici. Do 75. Čitav svijet.000 USD.1440 Foundation Naziv programa Program grantova Svaki dan imamo 1440 minuta. Bilo da ste bogati ili siromašni. životu i na radnom mjestu. 1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta. Što ti radiš sa svojih 1440 minuta? Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom. jedne veze i jednog minuta. tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji. 1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju. jedni s drugima i sa svijetom. godine. prazni ili ispunjeni. svakog u svoje vrijeme. novi se očekuju u narednom periodu. Pogledajte web stranicu za više informacija. jednog odnosa. Pogledajte web stranicu za više informacija. Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Web stranica: http://1440. tužni ili sretni. 10 Natrag na sadržaj . 1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline: Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse. jedne osobe. Zadnji poziv je bio tokom 2012.

jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim agencijama. 1625 Massachusetts Ave. NW Suite 450 Washington .3ieimpact. U okviru zadnjeg poziva 3ie je planirao podržati 6-10 projekata ukupne vrijednosti 4 miliona USD.org Web stranica: www. Čitav svijet. Dokazi o razvoju učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih. Nije postojala krajnja suma finansiranja pojedinačnog granta.. avgust/kolovoz 2012. Pogledajte web stranicu za više informacija. 11 Natrag na sadržaj . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www.org/en/funding/open-window/how-apply-ow 3ie. Inc. Prednost se davala studijama: evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike. godine.3ieimpact. i urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih zemalja. Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora. jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na kojima se temelji teorija promjena. Zadnji rok za prijave je bio 6. koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza intervencija i mjerenih ishoda.3ie Naziv programa Opšti ciljevi 3ie Request for Proposals: Fourth Open Window (3ie poziv za projekte: četvrti otvoreni poziv za projekte) 3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. DC 20036 Tel: +1 202 629 3939 Email: 3ieus@3ieimpact.

Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili svoje predložene aktivnosti: Član 1. prisile i nasilja. imam pravo da imam djecu ako i kada želim . Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu. regijama i/ili globalno. ako i kada želim imati djecu. Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Član 10. i imati pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava. slobodu. Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja. i imam pravo na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim. Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupitm u brak i odlučim da li. Član 9.Pravo na život. pravo na udruživanje. Pravo na sudjelovanje za sve osobe. Naime. Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog poštovanja. politike. imati djecu. Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite odluke o svom osobnom i seksualnom životu. Imam pravo biti tko god želim. Autonomija i priznatost pred zakonom. tako da mogu uživati u svom seksualnom životu. 12 Natrag na sadržaj . Član 8.Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) Naziv programa Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund) Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. Član 2. bez obzira na spol. mišljenja i izražavanja. jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih oblika diskriminacije na temelju spola. kako i kada. Pravo na privatnost. Član 6. Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje potrebe. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka. misliti i govoriti ono što ja vjerujem bez prisile ili nasilja. roda ili seksualnosti. te odlučiti da li ili ne. Član 4. Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje zemlje i inostranstva Član 3. Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10 članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima. fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama. Pravo na slobodu misli. Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama. koji su navedeni u nastavku. ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti. program e i proračune. To može biti kroz zakone. Član 7. Pravo na obrazovanje i informisanje. Pravo na jednakost. Pravo na odgovornost i obeštećenje. sigurnost i tjelesni integritet osobe . seksualnost i rod. Član 5.

London.org/en Flexi Fund International Planned Parenthood Federation 4 Newhams Row. i  aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji. regionalnoj i/ili globalnoj razini.  biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na nacionalnoj.ippf. Čitav svijet. SE1 3UZ.  aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog društva u promicanju seksualnih prava u politikama. programima i proračunima.  aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti. 13 Natrag na sadržaj . Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućn ostima apliciranja za projekte.ippf. sa minimalnim doprinosom od 10% od strane aplikanta.Veličina donacije Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5.000 USD pokrivajući do 90% troškova aktivnosti.org Web stranica: www. Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za finansiranje:  podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog društva.org Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. (2) revidirane račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen propisani obrazac. United Kingdom Email: flexifund@ippf. www.000 USD do 10.  imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim pravima.

aktivnosti se organiziraju dva puta godišnje.000 obrtnika/ca u više od 110 zemalja gdje su njihova sredstva za život. pripreme za izložbene sajmove.org/what_we_do Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Saznajte više o tržištu kroz naš dubinski trening. Iskustvo tržišta: U kombinaciji s MRP-om. uključujući izvozni marketing. Evrope. Pružamo usluge kao što su Programi tržišne pripremljenosti ili Prilagođeni trening za obrtnike/ce u zemljama u kojima trenutno nemamo otvoren program. do manjih programa koji nudejednog od naših eksperata/konsultanata koji se fokusiraju na specifično područje. uključujući pokazivanje i trening materijale. Kombiniramo seminare i iskustvo u rješavanju širokog spektra potreba. Afrike. Dobiti ćete komentare i ideje od ATA međunarodnih dizajnera/ica i marketinških stručnjaka. organiziranje lokalnih obrtničkih sajmova. Od 1993. Vođene trgovačke ture i posjete u Njujorku će vam omogućiti da provedete svoje istraživanje tržišta. Tokom godine. doživjet ćete najveći sajam darova i ukrasnog pribora u SAD-u. Prilagođeni trening: Sa više od 30 godina iskustva u organizaciji treninga na terenu u mogućnosti smo prilagoditi trening programe potrebama i ciljevima organizacije kako bi izgradili preduzetničke kapacitete obrtnika/ca. Pogledajte web stranicu za više informacija. Brojne zemlje širom svijeta. zajednice i zanatske tradicije u opasnos ti. dizajnerima/kama. Tokom proteklih 10 godina kroz našu podršku je prodato stvari u vrijednosti od skoro 230 miliona USD u maloprodaji. Aid to Artisans je donatorska organizacija i radi samo sa obrtnicima/ama gdje imamo otvorene programe.000 obrtnika/ca u 41 regionu svijeta. Na osnovu poziva za projekte. regionalne marketing strategije i eko -učinkovite procese. godine. uključujući i BiH.Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) Naziv programa Aid to Artisans Aid to Artisans zadnje 33 godine stvara ekonomske mogućnosti za preko 100. 14 Natrag na sadržaj . Ovaj prihod je osnažio 125. Petodnevni program je namjenjen međunarodnim obrtnicima/ama. Oko 70% obrtnika/ca s kojima surađujemo su žene. www. To obuhvatapuno razvojnih prilagođenih seminara.aidtoartisans. Azije i SAD. Market Readiness Program je obučio stotine osoba iz više od 45 zemalja Latinske Amerike. Panelima i facilitiranim grupnim diskusijama potičemo sudionike/ce da dijele poslovne brige s kolegama/icama iz cijelog svijeta. On pruža intenzivnu pripremu za upis na američko tržište i vitalne informacije za izgradnju uspješne izvozne kompanije. izvoznicima/ama i obrtničkim organizacijama. Pomaganje preduzećima da konkuriraju na globalnom tržištu: Program tržišne pripremljenosti je jedinstven praktičan trening koji se održava u januaru/siječnju i avgustu/kolovozu svake godine u Njujorku na New York International Gift Fair.

Kako aplicirati? Aid to Artisans 1030 Britain Avenue.aidtoartisans. CT 06110 USA Tel: +1 860 756 5550 Faks: +1 860 756 5558 Web stranica: www. 15 Natrag na sadržaj . Suite 102 Hartford.org/contact_us Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

godine. nacionalni ili globalni. projekte koji su lokalni.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o pitanjima kojima je A. kampanje ili napore da se proširi trenutni rad. april/travanj i 1.J.000 USD.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Muste) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju ( International Nonviolence Training Fund) A. Institut razmatra: nove projekte. www. 16 Natrag na sadržaj . Do 2.ajmuste. te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje.org/guidelin.J.J. i projekte grupa sa ograničenim ili bez pristupa većim finansijskim sredstvima.htm A. USA Tel: +1 212 533 4335 Faks: +1 212 228 6193 Email: info@ajmuste.J. projekte sa budžetima do 50.J.J. regionalni. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A. A.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica. Idući rok rokovi prijave su 8. projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500. projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu.Muste Memorial Institute 339 Lafayette Street New York. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.A. juli/srpanj 2013. NY 10012.000 USD. rasna i seksualna jednakost i radnički pokreti. društvena i ekonomska pravda.000 USD.

Alfred Mozer Stichting Postbus 1310 1000 BH Amsterdam Nederland Tel: +31 20 5512 121 Faks: +31 20 5512 250 Email: kmeijer@pvda. a aplikaciona forma se nalazi na web stranici. Pogledajte web stranicu za više informacija. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Ovisno o projektu.nl Web stranica: www. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama). Politička obuka.alfredmozerstichting.Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation for Social Democracy) Podrška razvoju socijal-demokratije. Čitav svijet.nl Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 17 Natrag na sadržaj . Rok prijave svake godine je novembar/studeni. podržava socijal-demokratske stranke. ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke.

godine u kojem su navedeni prioriteti. Tokom čitave godine. Ambasada Kraljevine Holandije je pripremila Višegodišnji strateški plan za period 2008-2011. First Secretary Tel: +387 33 562 606 Ms: Amira Beganovic. koncentrirajući se na stvaranje održivih.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. General Affairs and Communnication Officer Tel: +387 33 562 607 Web stranica: http://bosniaherzegovina. program se trenutno mijenja. Da biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu www.minbuza. Pogledajte web stranicu za više informacija.nl. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa. godine Ambasada će imati samo ograničeni budžet od oko pet miliona EUR. koji je u potpunosti rezerviran za područje Srebrenice. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet za promociju holandske kulture u BiH.000 KM.Ambasada Holandije Naziv programa Pogram malih grantova Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje. Projekti koji promoviraju kulturu ne smiju biti veći od 10. transparentnih i odgovornih struktura vlasti. Finansiranje ranije dostupno za druge odjele je trenutno u fazi razmatranja. Gore navedeni budžet ne uključ uje intervencije finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u Hagu. i koncentrirajući se na razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih stranih ulaganja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. S obzirom na ograničene dostupne resurse aktivnosti trebaju doseći široku publiku.nlembassy. Ms Jantine van Bakel. u skladu s kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU. Nakon što je bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje stabilnosti nakon rata. novi planovi će biti biti dostupni uskoro. Nakon 2011. 18 Natrag na sadržaj . Različita. bitno je uraditi strateške odabire. Zbog postupnog smanjenja holandskog razvojnog suradničkog programa u BiH.

obrazovanje i omladinu.norveska. U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva se dodjeluju proj ektima koji rade na temama: pomirenje i proces demokratizacije. godine prioriteti su aktivnosti koje ohrabruju pomirenje. Kriterij podobnosti Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci. Veličina donacije je između 10. zapošljavanje i infrastrukturu.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF Ferhadija 20 71.000 Sarajevo.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 http://www. Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2013. Zadnji pozivi za projekte su otvoreni u februaru/veljači 2013. borba protiv korupcije. transparentnosti i odgovornosti. demokratizaciju i medije. kao i izgradnju institucija.000 KM za fond Ambasade.sarajevo@mfa.000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva 2013. uključujući razoružanje i demobilizaciju. zapoš ljavanje ili druge aktivnosti.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. sport. podršku ljudskim pravima.000 KM i 50.norveska. U okviru poziva za projekte 2013. i ljudska i socijalna prava. godinu jesu aktivnosti koje podstiču: mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost. pravosudni sektor. sektor sigurnosti. marginalizirane grupe.norveska. demokratizaciju i civilno društvo. godine.no Web stranica: www. a prijem i odlučavnje o projektima će trajati tokom čitave godine. i poslovni razvoj. BiH Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 Email: projects.Ambasada Norveške Naziv programa Embassy Fund (Fond ambasade) Strengthening Civil Society Fund 2013 (Jačanje civilnog društva 2013) The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte. nezavisni mediji. 19 Natrag na sadržaj . http://www. odnosno minimalno 125.

zemljoradnja. Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog ograničenja oblasti. turizam itd. komune i sl. gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom prijave oktobar/listopad 2012.000 KM. Moldavija. poboljšanje životnih i društvenih uslova. Idući poziv se očekuje u narednom periodu i biće dostupan na web stranici.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/ mali_lokalni_projekti/index. Na osnovu kriterija poziva za projekte m ogućnost podnošenja aplikacije imaju državni organi.000 – 20. nevladine organizacije. BiH. razvoj lokalnih zajednica.mzv.Ambasada Republike Češke Naziv programa Mali lokalni projekti Odlukom Vlade Republike Češke. neprofitabilne organizacije. prioritetne zemlje su Mongolija.com Web stranica: http://www. obrazovanje. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu razvojnu komponentu (mladi. Etiopija i Afganistan. Pored Bosne i Hercegovine.000 Sarajevo Email: czech. godine. organizacije koje pružaju zdravstvene usluge.mzv.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ekologija.) Između 10.html Ambasada Češke Republike u Sarajevu Franjevačka 19 71. Bosna i Hercegovina je jedna od pet prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke u periodu 2010 – 2017. naučne institucije.cz/sarajevo/bs/index. 20 Natrag na sadržaj . Na osnovu poziva za projekte. regionalni ili lokalni organi uprave.development@gmail. obrazovne ustanove i socijalne službe. godine. http://www. Uslov za podnošenje zahtjeva je učešće u budžetu projekta u vrijednosti od 30% od ukupne vrijednosti projekta. demokratizacija.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Nije definirana. kako prirodne ili ekološke katastrofe. koji prevashodno trebaju obezbijediti osnovne potrebe u ruralnim područjima. BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama.000 EUR za projekte humanitarnog deminiranja. Humanitarna pomoć Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u stanju socijalne potrebe. u okviru vlastite odgovornosti. godine. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba našla u ovom stanju. inicira projekte humanitarne pomoći i realiziravlastite mikro projekte. također. Humanitarno deminiranje u BiH Od 1996. Na osnovu specifičnog poziva za projekte. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. a koje nisu u stanju da nastale poteškoće prevaziđu vlastitim snagama. poticanju omladine i zaštiti okoliša. Pored toga.000.diplo.sarajewo. brzo i fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije.Ambasada Njemačke Naziv programa Programi podrške Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Mikro projekti tehničke saradnje Ambasada ima mogućnost da. Njemačka. godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14. humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano. Kako aplicirati? Kontakt http://www. tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi. i to prvenstveno provođenjem dugoročnih programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim partnerima. Godinu dana poslije. Od 2005. Shodno tome. 21 Natrag na sadržaj . mjere koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru humanitarne pomoći također su mnogostrani. I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava projekte humanitarne pomoći. već dugi niz godina učestvuje u humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini. Ambasada pridaje posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno privređivanje u ruralnim područjima.de Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. Uzročnici mogu biti. postoji mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći.

Do 24. životna okolina. na osnovu otvorenih poziva za projekte.gov Web stranica: http://sarajevo. transparentnost rada vlade. rješenje konflikta mirnim putem. tržišna ekonomija.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nevladine organizacije i neovisni mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i demokratske vrijednosti u BiH.Ambasada SAD Naziv programa Program malih donacija Democracy Commission Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994.usembassy. slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim medijima). vladavina prava i reforma sistema.gov/usg-assistance-grants. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv korupcije. Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne. javno obrazovanje i zastupanje. http://sarajevo. manjine i ženska ravnopravnost. Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog društva. kao i zaštiti ljudskih prava.gov/democracy-commission. ljudska prava.usembassy.html Tel: +387 33 704 344 Faks: +387 33 704 432 Email: DemcomBiH@state. BiH. 22 Natrag na sadržaj . građansko obrazovanje. izgradnja udruženja. godine kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim sistemima.000 USD.

te samim tim davanje doprinosa društvenom i političkom razvoju BiH. Prioritetna područja: pomirenje i proces demokratizacije. kompanije i pojedinci. rada i reformi političkih i javnih institucija. poslovima zagovaranja i praćenja prioriteta. http://www.000 KM za Fond Ambasade. Organizacija može biti lokalna. nezavisni mediji.norveska. Nacionalne manjine. Iako Ambasada uglavnom ovo namjenjuje nevladinim organizacijama. Oba poziva su otvorena tokom čitave godine.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 E-mail: emb. te minimalno 125.000 KM u okviru Fonda za jačanje civilnog društva. marginalizirane grupe i ljudska i socijalna prava. djeca. na primjer. Često se dešava da su podnosioci prijava institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva.no Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mladi i žene su naročito važne ciljne grupe. Za Fond za jačanje civilnog društva: nevladine organizacije koje imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo podnijeti prijavu. 23 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i region. regionalna ili međunarodna.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 Ferhadija 20 71. Do 50.sarajevo@mfa.norveska. ali će morati dokazati dodanu vrijednost postizanjem općeg i specifičnih ciljeva SCS Fonda glede lokalnih organizacija.Ambasada Norveške Naziv programa Fond za jačanje civilnog društva 2013 i Fond Ambasade 2013 Opći cilj Fonda za jačanje civilnog društva je povećanje učešća i kompetencija organizacija civilnog društva u BiH u ulozi kontrolora civilnog društva. Regionalne i međunarodne organizacije mogu podnijeti zahtjev pod istim uvjetima kao i lokalne organizacije. transparentnost i odgovornost.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF http://www. borba protiv korupcije. Za Fond Ambasade: ova sredstva trebaju biti od koristi svim slojevima društva. mogu se prijaviti i drugi zainteresirani.

Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče demokratiju. ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina. uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova.Ambasada Velike Britanije Naziv programa Programi podrške Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and Commonwealth Office (FCO) prioritete. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više strateških prioriteta.Reuniting Europe Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa Evropskom unijom. upravljanje i rješavanje sukobim. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte.gov. i stvaranje uslova za učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj. To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji. Upravljaju sa nekoliko fondova koji pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije. Chevening Scholarships Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji. Pogledajte web stranicu za više informacija. b) reforma sektora sigurnosti i c) politička kultura. političke transparentnosti i dobrog upravljanja. Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim susjedstvom. vladavinu prava.fco. Kako aplicirati Kontakt http://ukinbih. Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde.uk/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Diplomatski uticaj i vrijednosti . Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 201 3. 24 Natrag na sadržaj . a novi se očekuje u narednom periodu. Conflict Prevention Pools (CPP) Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velik e Britanije za spriječavanje. Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih programa. Bilateral Programme Budget (BPB) Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške prioritete. godine.

vaša organizacija dobija jednogodišnju podršku. pa će moći aplicirati ponovo u jesen 2015. godine.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. umjetnost pisanja i napora na promicanju zdravlja. Fondacija će tražiti puni projekat.html 65 Bleecker Street Seventh Floor New York. organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti. septembar/rujan svake godine.org Web stranica: www. Grantovi se daju za naučne izložbe u muzejima. mart/ožujak i 1. www. Donacije se također daju podupiranju napor a u jačanju područja koja izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade. Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama u SAD-u.warholfoundation. morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine podrške prije ponovnog prijavljivanja. Ako vaša organizacija prima višegodišnji grant.org/grant/overview. Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima. prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu.warholfoundation. Različita. Međutim. Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta. Program također podržava stvaranje novih radov a kroz re-granting inicijative i program posjeta. Pretpostavlja se da će istraživanja dovesti do značajnih izložbi. Institucionalno -povezani kustosi u bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati formalnu podršku svojih direktora. Grantovi kustosima ne isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama. kao rezultat poziva iz jeseni 2013. u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. Iz tog razloga. Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže sredstva. godine. na primjer. Ako. Projekti mogu uključivati izložbe. socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika. kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno odnose na ta područja. ponovo se možete prijaviti u jesen 2013.Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Naziv programa Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca finansiranjem institucija koje ih podržavaju. Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz kustoski program istraživačkih stipendija. vizualne umjetnosti i programiranje organizacija umjetnika/ca. kustoska istraživanja. i u ograničenim slučajevima. Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu dobile podršku u skorije vrijeme. 25 Natrag na sadržaj . iako to nije uslov. 1. NY 10012 SAD Tel: +1 212 387 7555 Faks: +1 212 387 7560 Email: info@warholfoundation. kao rezultat aplikacije iz grant ciklusa jesen 2012.

Bosne i Hercegovine. Rumunija. Slovenija. Španjolska. Danska. etničkim i religijskim zajednicama koje se susreću u svakodnevnom životu. godine. Estonija. Češka. Crna Gora. Finska. religija. Libanon. Kipar.000 EUR. Tunis. Trenutno je otvoren poziv za projekte sa rokom prijave 15. Monako. Palestina. Strateška područja djelovanja su: ideologija. Francuska. javne ustanove i sl. Bosna i Hercegovina. Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi. Austrija. što znači učešće barem jednog partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije. Njemačka. znanost i kulturu (ISESCO). Grčka. Irska. Iznos finansijske podrške između 20. Švedska. Malta. U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima: poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama regije kroz forume. obrazovanje. Monaka ili Crne Gore. Hrvatska. povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika. Egipat. Sa sjedištem u Aleksandriji. Mauritanija. vijesti i informacije. Jordan. Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže ALF-a. okupljajući organizacije civilnog društva. Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. te barem jednog partnera iz zemalja Mediterana. javne ustanove i slično iz različitih područja aktivnosti. Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u različitim kulturnim. Mađarska. te gradovi i raznolikost. Luksemburg. mediji. Formula za prijavu projekata na konkurs je "1+1". Italija.000 – 30. Turska i Velika Britanija. Belgija. Bugarska. duhovnost i vrijednosti. u Egiptu. Izrael. kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje. Nizozemska. obrazovne programe. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Poljska. mladih i aktera civilnoga društva. Hrvatske. Vijeće Evrope. ALF je prisutan u sljedećim državama članicama: Albanija. Organizacija za obrazovanje. april/travanj 2013. Alžir. kultura. iz različitih područja aktivnosti. Slovačka. ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. Latvija . Maroko. žene i migranti.Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) Naziv programa Fondacija Anna Lindh (ALF) Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. Portugal. okupljajući organizacije civilnog društva. Sirija. znanost i kulturu (UNESCO). 26 Natrag na sadržaj . kulturu. građanske inicijative i slično. Litva.

Miralem Tursinović B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75. 27 Natrag na sadržaj . hcatuzla@bih.euromedalex.net.Kako aplicirati? Kontakt objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet stranicama: (http://www.000 Tuzla Tel/faks: +387 35 258 077 Email: orctuzla@bih.ba Web stranica: www.ba.org).omladina-bih.omladina-bih.net Direktorij donatora mart/ožujak 2013.net) i ALF-a (www.net.

preferenca se daje starim partnerima. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. www. Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja). Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund. International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine. Astraea Visual Arts Fund i Lesbian Writers Fund.astraeafoundation. Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa neposrednom političkom hitnošću. Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. projekte ili organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane LGBT zajednica. 7th Floor.org Web stranica: www. USA Tel: +1 212 529 8021 Faks: +1 212 982 3321 Email: info@astraeafoundation. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različiti.Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) Naziv programa Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) International Fund for Sexual Minorities podržava grupe. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta uključujući i BiH. LGBT organizacije i aktivnosti.org. New York. Upitnik treba uključiti informaciju o organizaciji.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.astraeafoundation.000 USD. 28 Natrag na sadržaj . On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta. International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave godine. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta.org. email nchad@astraeafoundation. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se može naći na ovoj stranici). Emergency/Movement Resource Fund Program Officer.org/grants/apply-for-a-grant Astraea Lesbian Foundation For Justice 116 East 16th Street. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa budžetima ispod 50. mail: nchad@astraeafoundation. NY 10003. Iako je poziv otvoren za sve organizacije. Donacije se generalno daju na tri područja: tehnička podrška. putovanja / razmjena iskustava i sastanke. Upitnik treba sadržavati informaciju o organizaciji.

Austrijska razvojna agencija. Aziji i Srednjoj Americi.entwicklung. Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100. osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje okoliša u međunarodnim okvirima. privrednom i demokratskom razvoju.at Web stranica: www. http://www. implementira ovaj program zajedno s javnim institucijama. Ove godine rok prijave je 20. međunarodne finansijske institucije). Ministarstvo vanjskih poslova planira strategije i programe.000 EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova. Dva politička stuba bilateralne i multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška deklaracija. jačanje institucija. mart/ožujak. UN. i borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica. operativna jedinica Austrian Development Agency.at Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Politike i parametri programa su usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU. uključivanje osoba s invaliditetom .Austrian Development Cooperation Naziv programa Austrian Development Cooperation Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi. nevladinim organizacijama i preduzećima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH. zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju. promicanje ljudskih prava.kooperation@ada. Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su: prevencija sukoba i očuvanje mira.entwicklung. kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom društvenom. Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje globalnog siromaštva.gv.at/funding/funding_civil_society ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en Austrian Development Agency Zelinkagasse 2 1010 Vienna Tel: +43 1 9039 99 000 Faks: +43 1 903 99 1290 Email: nro. borba protiv trgovine ljudima. Saradnja s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio projektnih aktivnosti. OECD. Instrument sufinansiranja je dostupan austrijskim nevladinim organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata. 29 Natrag na sadržaj .

Latvija. Grčka. i . Crna Gora. Kosovo. i . BiH.aktivan doprinos politici i praksi povezivanja lokalne perspektive na evropskom nivou. Švicarska. Andora. stvaranje novih poslova.000 EUR. Malta.isprobavanje inovativnih i kreativnih partnerstva za razvoj.dovođenje kulturnih i političkih igrača zajedno na nove načine i podizanje svijesti i pomoći dokazivanjem vrijednosti kulturne politike. . U oviru ove grant sheme preferiramo da su glavni aplikanti sa zapadnog Balkana. Ohrabrujemo partnerstvo sa ovim regionom dok god je sadržaj projekta Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013.poticanje razmjene i osnaživanje nedovoljno zastupljenih grupa. kao i eksperimentiranje s novim tehnologijama. Armenija.000 EUR.smanjenje isključenosti i sukoba povezivanjem ljudi. medijske projekte ili kulturne razvojne politike. Litvanija. sa tromjesečnim sastancima odbora koji pregleda zaprimljene projekte. Turska. Finska. . proširivanje i razmjenu znanja. Norveška. 30 Natrag na sadržaj . San Marino. Maroko. Monako. Partnerske organizacije također mogu biti u sljedećim zemljama : Alžir. . Belgija. Ako glavni aplikanti nisu sa zapadnog Balkana u tom slučaju organizacija aplikant mora surađivati sa nekom organizacijom s tih područja. Hrvatska. Češka. Island. Irska Italija. Lihtenštajn. Azerbejdžan. Rumunija. Rusija. Poljska. uključujući kapacitete kulturnih aktera. Glavni aplikant / kulturna organizacija mora biti sa sjedištem u jednoj u sljedećih evropskih zemalja: Albanija. Bugarska. Nizozemska. Španija.podrška različitim zajednicama u Evropi. Luksemburg.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) Naziv programa Balkan Incentive Fund for Culture Grant Program (Grant program balkanskog poticajnog fonda za kulturu) Osnaživanje ljudi kroz umjetnost i kulturu . i . Liban. Bjelorusija.projekti koji imaju snažan kulturni cilj i konkretni krajnji proizvod. Švedska. Prosječna veličina donacije je 15. Danska. Moldavija. Palestina. Srbija. Kipar. Gruzija. Makedonija. Njemačka.međusektorska i preko-generacijska online i offline suradnja. nacionalnom i regionalnom evropskom nivou. Poziv je otvoren tokom čitave godine. Portugal.uticaj na evropske kulturne politike. i . Ukrajina i Velika Britanija. Mađarska. Egipat. Balkan. Sirija i Tunis. . podržavaju različite aktivnosti: stvaranje umjetničkog djela. Estonija. a maksimalan grant je 30. uključujući i BiH.suradnički umjetnički i kulturni projekti organizacija.pomoć u izgradnji otvorene Evrope pridonoseći kulturnom razvoju politike na lokalnom. Povezivanje izvora znanja . Austrija. Izrael. sudjelovanje javnosti. Jordan. Povezivanje politike i prakse . Francuska. . Slovenija. Libija. U tom smislu. Slovačka.projekti koji ciljaju nove publike i stvaraju nova mjesta za predstavljanje kulture.

eu Web stranica: http://balkanincentivefund.prekogranična suradnja sa/u zapadnom Balkanu. 31 Natrag na sadržaj .org/grants/application-bifc-grant European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Email: esther@culturalfoundation.eurocult.org/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.eurocult. Kako aplicirati? www.

Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana. jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija. obrazovnim institucijama i medijima navedenih zemalja. Bosna i Hercegovina. i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i saradnji u regionu. NVO -a. Jugoistočna Evropa (Albanija. Bugarska.000 USD i 25. projekte koji ukazuju na najbolje prakse. BTD donacije su generalno između 5.Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa vlastima. 32 Natrag na sadržaj . utiču na javne politike. Poziv za projekte je otvoren i projekti se stalno zaprimaju. ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i rješavanju problema. Srbija i Crna Gora).Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima.gmfus. vladama. www. . Kosovo. Hrvatska. omogućavaju prenos iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja naučenog. Makedonija.Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) Naziv programa Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program) Postoje dva glavna programska područja: .000 Beograd Srbija Tel: +381 11 3036 454 Faks: +381 11 3036 455 Email: balkantrust@gmfus. upućuju na zajedničke probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada. Prednost se daje projektnim prijedlozima napravljenim da povećaju građanski angažm an u saradnji sa vlastima. građansku edukaciju. Rumunija. aktivno građanstvo. prekogranične i regionalne razmjene.000 USD.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nema određenih rokova za prijave. facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju. O projektima preko 25. gdje je većina donacija između 15. civilnih inicijativa.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkan-trust-fordemocracy/grantmaking/application-procedures Balkan Trust for Democracy The German Marshall Fund of the United States Cara Lazara 16 11.000 USD i 75. ali za cilj ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore. Donacije se daju nevladinim organizacijama.000 USD odlučuje Upravni odbor. praćenje rada vlade i druge kreativne i učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom. političke reforme.000 USD.

npr. tema i tekućih rasprava u studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i teorijsku vrijednost. sastanci i seminari o temama koje su usko povezane s interesima Fondacije.omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji sukoba.materijalna podrška. Solicited Grants Programme Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof Peace Support. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nakon čega slijedi puna aplikacija. dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše primarno-finansirajuće aktivnosti. i .istraživanje ključnih pojmova. Unsolicited Grants Programme Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske interese. i . te novih i kreativnih načina rada. npr. ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u novim smjerovima. a mogu graditi na našim sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine.akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom na terenu.praktično orijentirane istraživačke aktivnosti. Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima: . i .doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu. akcijska istraživanja ili reflektirajuće prakse.istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i transformaciju nasilnog političkog konflikta. . Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća pitanja studija konflikta. Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta.podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u studijama konflikta. troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod relevantnih tekstova. Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati dodatnu vrijednost našem radu na duži rok.priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje odluka. Naša primarna misija je dvostruka: . Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste postojeći resursi. Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa trenutnim tematskim područjima Fondacije. Fondacija prihvata projekte za: .Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Naziv programa Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama mira i konflikta. . kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika. pitanja. publikacijama koje su izravno povezane s interesima Fondacije. .konferencije. Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način: .podnošenje inicijalnog pisma upita. Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i kapacitetima davanja grantova. . posebno ona koja se bave temama u nastajanju i pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna. 33 Natrag na sadržaj .

berghof-peacesupport. bez ikakvih predrasuda. Ipak. 34 Natrag na sadržaj . svi aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije pod nošenja zahtjeva za podrškom: .berghof-foundation. aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak na jednoj stranici na engleskom jeziku.de Web stranica: www. Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja Fondacije prije apliciranja.berghof-foundation.www. www.org Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku.Veličina donacije Nije definirana.org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process Berghof Foundation for Conflict Studies Altensteinstraße 48a 14195 Berlin Germany Email: info@berghof-foundation.www. Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support. Inicijalna aplikacija: posljednji petak aprila/travnja.org/en .de Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.berghof-conflictresearch. Puna aplikacija: posljednji petak u avgustu/kolovozu (za kandidate koji budu pozvani) Čitav svijet.

socijalna pomoć. b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju).kultura. i f) općinskom nivou. i . a novi se očekuje u narednom periodu.000 Sarajevo Web stranica: www. Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport.html Dioničko društvo BH Telecom Obala Kulina bana br. e) kantonalnom.ba/sponzorstvo. d) federalnom nivou. Program. Različita.BH Telecom Naziv programa BH Telecom BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa.bhtelecom.sport.humanitarne svrhe. 8 71. Link za informacije o sponzorstvu: www. društveno-korisnim projektima u svim sferama života i rada. projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecom-u.bhtelecom. Prošli otvoreni javni poziv za aplikacije organizacija civilnog društva bio je otvoren do avgusta/kolovoza 2011. Poziv za sponzorstva je stalno otvoren. kultura. BiH. Očekuju prijave sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim. godine. . 35 Natrag na sadržaj . socijalna pomoć ili humanitarne svrhe). Pogledajte web stranicu za više informacija. a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti. c) državnom nivou. projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti: . Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine koje djeluje na: a) međunarodnom nivou.

bosnalijek. 36 Natrag na sadržaj .Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi. Viziju ćemo ostvariti razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta. ulaganjima u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva najzahtjevnijih tržišta.wbsp?p=59 www. Tokom čitave godine. Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu. . finansijska pomoć javnim kuhinjama.institucije. poboljšanje uvjeta rada u zdravstvu).Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija. zdrava ishrana i ekologija).Bosnalijek Naziv programa Bosnalijek program podrške Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom. Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacij e.Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje). Pravo učešća za dodjelu donacija imaju: . Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama. .udruženja. godine. .000 Sarajevo Web stranica: www. . Nije specificirana.Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima s a posebnim potrebama. saradnja sa fakultetima od interesa. Uvijek ćemo primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. Organizacije i ustanove religijskog karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti. podrška osobama treće životne dobi. Više informacija na: www. i .Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom. kvaliteta i održivosti u oblastima: . podrška građanskim inicijativama. iako su zadnji grantovi dodjeljeni u maju/svibnju 2012.bosnalijek. saradnje.pojedinci. U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu po jednom projektu iz svake oblasti. snabdijevanjem i prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda.ba/loc/default.ba/loc/default.bosnalijek. dd Jukićeva 53 71.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. aktivni humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka). .wbsp?p=324 Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija. Neprestano ćemo se zalagati da ispunjavamo očekivanja naših korisnika.fondacije. dioničara i zaposlenika. . saradnja sa školama). institucijama i medijima. BiH.

uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica.) žrtve rata ili pojedine političke situacije. oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni. napokon. pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male projekte. može biti dozvoljen manji početni doprinos. Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje. projekti stjecanja prihoda u ruralnom sektoru. skupine. 37 Natrag na sadržaj . Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane političkih i građanskih vlasti. 1. siročad i udovice. mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. tijekom aktualnog partnerstva.3.Glede lijekova i potrošnih dobara. uspostavljanje manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim kategorijama. u cilju podrške .2. uzgoj stoke. zatvorenici.u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji lokalnog stanovništva. Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane donatora: Biskupijski ili Župni Caritas. gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i nemogućnosti intervencije vlasti. Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi. staze. Ovo se smatraju prioritetima (i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima): 1. Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke dodatne napomene pod sektorima djelovanja. 1. itd. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa preferencom u novoizgrađene. obitelji ili privatni građani. aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgo vora na njihove osnovne potrebe. vjerske zajednice ili instituti. Dakle. 1. Caritas Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u razvoju. To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu pr ivatnih donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih (bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju. . ceste. potvrđujemo da. B. pod uvjetom da se uspješno može jamčiti održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija.Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom jednostavne opreme. mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju: oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među talijanskim zajednicama. C.4. uređaja i zdravstvenog materijala. bivši zatvorenici.1 A. odnosno uzgoja općenito. Na kraju. potrebno je podržati i manje socijalne / promotivni programi (male mostove. ručna ili kućna radinost. teško socijalno isključene osobe. . Trening programi za razvoj vještina. higijenske / sustav odvođenja sanitarnog i otpada). izbjeglice. povezani također sa pojedinim kulturno političkim i vjerskim kontekstom. kako je već rečeno u drugim poglavljima. Nakon tri godine testiranja. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta.Caritas Italiana Naziv programa Mikro-projekti Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica.

biskupa. Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i imaju manje mogućnosti. generalnog tajnika itd. 1.Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena.Veličina donacije seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama. projekte i programe koji ne predviđaju jasnoću na postizanju održivosti.Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu projekata. nevladinih organizacija.unutar područja mikro-projekti ne može financirati isključivo pastoralne inicijative (liturgijske. izvršene u sklopu njihovih prioriteta. Standardni doprinos po projektu je oko 5. centre za mlade. 38 Natrag na sadržaj . katehetske.6. Caritas Italiana . Pravni zastupnik osigurava da će se m ikro-projekt pratiti i provesti. Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati: Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude. Mikro-projekti neće biti financiran dvaput. ili potpora za održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti. . te prethodni ugovor s mjesnim biskupom. U slučaju značajnih pogrešaka i nedostatka provedbe projekata. . Nakon odobravanja granta.000 EUR.Otklonjeno je krizno razdoblje. Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni: . Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer Talijanska biskupska konferencija). 1. udruženja. te eventualno s biskupijskim ili nacionalnim Caritasom. nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir. u osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s lokalnom kulturom. trajnost i mogućnost da ih se reproduciraju pod sličnim uvjetima. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. okružnoj ili seoskoj razini) će se po brinuti da su i oni također uključeni u planiranje i provedbu. Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica. ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva. BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti. Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom svijeta. u iznimnim slučajevima se može odobriti veća financijskih potpora. superiora kongregacije. a osobito za automobile ili vozila u cjelini. On/ona je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u savladavanju bilo kakvih prepreka. Tokom čitave godine.) prijevozna sredstva. Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. direktora nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa.. Prethodni dijalog s lokalnim vlastima (na regionalnoj. dužnost pravnog zastupnika je povrat novca u Caritas Italiana.5. i tako mogu učink ovito doprinijeti pravilima mikro-projekata. itd. Uzimajući u obzir troškove života u zemlji. izvanredne situacije. Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva vanjskih poslova. izgradnju objekata. Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja. koja dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju. Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije i lokalne civilne programe. Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan mjesne crkve.

početnu verifikaciju projekta i osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim Caritasom). 6. U slučaju da projekt nije odobren. 5. Caritas Italiana šalje pismo u Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5.carbkbih. U slučaju da je projekt odobren.Kako aplicirati? Kontakt 1. Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen nositelju projekta.it Direktorij donatora mart/ožujak 2013.caritasitaliana. 7.com Web stranica: www. Caritas Italiana će poslati službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH.org i www. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta. 8. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu. 9. te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta. 3. koji će pismo proslijediti aplikantu. 39 Natrag na sadržaj . 2. Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro projekti) 4. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom ili italijanskom jeziku. Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas) će napraviti monitoring projekta Daniele Bombardi Email: danielebombardi@gmail.

itd. koja predstavlja afirmirane i umjetnike koji se tek probijaju. kustose. Cda-Projects Grant je osnovan 2011. Pogledajte web stranicu za više informacija. 10. mogu predložiti projekte koji će biti implementirani individualno ili zajednički. godine. Čitav svijet. spekulativne analize i konačne rezultate. radionice i predavanja-predstave koji se organiziraju u KAT1 i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju. komercijalne galerije u Istanbulu.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Publikacija se priprema od strane Cda-Projects Grant.CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) Naziv programa CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju. novembar/studeni 2012.2 D. Zadnji rok prijave je bio 20. No:163 K.000 EUR. Cda-Projects Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih istraživačkih projekata. Autori (uključujući umjetnike. godine. uključujući i postavljena pitanja. Mısır Apt. godine kako bi pružao podršku struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. 40 Natrag na sadržaj . Cda-Projects Grant podržava programe prezentacija projekata. mislioce. neovisno o godinama. Cda-Projects Grant također podržava publikacije nakon završetka projek ata koje raspravljaju o provedenim umjetničkim istraživanjama. predloženi projekti trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada. Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog razdoblja nakon datuma odabira. Cda-Projects Grant İstiklal Cad. pisce. u suradnji s primateljem granta. Cda-Projects Grant je osnovan od strane Cda-Projects. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj.) bilo koje nacionalnosti. Za cilj ima poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni potencijal znanja.5 Beyoğlu / İstanbul 34433 Turkey Web stranica: http://cda-projectsgrant. Idući poziv za projekte će biti otvoren u septembru/rujnu 2013. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje rasprave o umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem međunarodnog otvorenog poziva.

.Centar za promociju civilnog društva Naziv programa Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015 Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organ izacija civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u cjelini. . promotivnih.ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje problema u lokalnim zajednicama.Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou.ba Bosna i Hercegovina .000 KM.ba i www. razvoj individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti. Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu biće objavljeni na web stranicama www. dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje sopstvenog rada. Program malih grantova čine dvije osnovne komponente: 1. Inicijative za razvoj zajednice i 2. vremena. Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i jačanje izgradnje zajednice. 41 Natrag na sadržaj . Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5. obezbjeđivanje lokalne finansijske podrške. Akcenat u drugoj komponenti programa.Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći. Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www. .civilnodrustvo. Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora. Inicijative za jačanje građanskog aktivizma Akcenat u prvoj komponenti programa.cpcd.Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno zagovarati. i roba te korištenje prirodnih i društvenih resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative. .pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine rješavanja određenih problema. Inicijativa za jačanje građanskog aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih. edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici Također.Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za komponentu 1). Inicijative za razvoj lokalne zajednice.cpcd. promociju građanskog aktivizma. . Poziv za apliciranje na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu komponentu. usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz: . u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv.ba i Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013.pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što su znanja i vještine lokalnog stanovništva.

ba.ba Web stranice: www.cpcd. Centar za promociju civilnog društva Kalesijska 14 71.civilnodrustvo.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 644 810 Email: pmg@cpcd.ba i www.civilnodrustvo.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 42 Natrag na sadržaj .Kako aplicirati? www.

Organiziraju ih institucije zemalja članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI vodičem i pravilima rada. jula/srpnja za projekte koji će biti implementirani u 2013. . životna okolina i održiva energija. .multimodalni prevoz. uključujući manjine.održiva poljoprivreda.studije i analize. .razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija.ceinet.org/content/cooperation-activities?tab=0 Paola Plancher Evaluation Unit (for administrative matters) Tel: +39 040 778 6726 Email: evaluation. Aktivnosti koje se finansiraju su: . uključujući turizam. Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju zadovoljavanja osnovnog cilja.zajedničke političke procjene i razvoja.treninzi. i inter-regionalna i prekogranična saradnja. radionice i druge vrste skupljanja.nauka i tehnologija.razvoj preduzeća. . www. godini.informaciono društvo i mediji.konferencije. i . Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće imati preferencu nad drugom.interkulturalna saradnja.ceinet.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama.jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti. Zadnji poziv je bio otvoren do 20. . . Novi se očekuje u narednom periodu.unit@cei-es. Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz: . CEI zemlje uključujući i BiH. 43 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www. . seminari.razvoj ljudskih resursa. već će fokus biti na kvalitet projekta. . CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova aktivnosti. CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja. Ostat ak mora biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa.transfer znanja. i . N arativni i finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi. .klima.Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) Naziv programa CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke aktivnosti) CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative. Područja intervencije su: .

promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti. 44 Natrag na sadržaj .promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu. saradničke i strateške odluke o finansiranju. Ste. odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje podržavamo. Washington.. i .završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih prava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. SAD. . www. Otvoreno tokom čitave godine. .channelfoundation. WA 98101-1247 Web stranica: www. edukatoricama i lidericama u zajednicama.org/what. trenutno se fokusiramo na šest područja rada: . .Channel Foundation (Fondacija Channel) Naziv programa The Channel Foundation Channel Foundation je mala. Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava poštovana.unaprijeđenje ženskih prava i liderstva. . 415 Seattle. Naša generalna strategija uključuje napore za: . . te .channelfoundation. Različiti. privatna fondacija smještena u Seattle.obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji m ira.obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica u osoblju. zaštićena i ispunjena.obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde. koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima širom svijeta.učešćem u međunarodnim.prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo).html 603 Stewart St. regionalnim i nacionalnim mrežama ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele informirane.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava.

Do 10. and Anne Morrow Lindbergh Foundation Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti koja ". .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Suite 310 Anoka.smanjenje otpada i upravljanje otpadom.org/docs/index.zdravstvo. MN 55303 2200 Tel: +1 763 576 1596 Faks: +1 763 576 1664 Email: info@lindberghfoundation. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A.A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation 2150 Third Avenue North.avijacija / aeronautika. Trenutno ne primaju prijave.. Čitav svijet.580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of St. vazduh. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema životu" (Anne Morrow Lindbergh).zaštita prirodnih resursa.lindberghfoundation. and Anne Morrow Lindbergh) Naziv programa The Charles A. " (Charles A. Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije: . te opšta zaštita (zemlja. a novi poziv se očekuje u martu/ožujku 2013. . Louis).php/application-forms The Charles A. uključujući životinje.obrazovanje. energija.). Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše životne okoline.org Web stranica: www. biljke.Charles A.lindberghfoundation..istraživanje. godine.poljoprivreda. www. ali aplikanti moraju raditi na istraživačkim ili obrazovnim projektima. 45 Natrag na sadržaj .. . vodu. i . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Fondacija je otvorena za aplikacije svih. uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju. .povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima. itd.. . . uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu tehnologiju.

46 Natrag na sadržaj .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD.Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontak t dostave prijedloge projekata.A. Hrvatska..Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim uputstvima.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures. Iznos većine naših grantova jeste između 15. nacionalnom i/ili međunarodnom nivou. Saginaw St. Primaju projekte tokom čitave godine. . Mott Foundation Mott Foundation Building 503 S. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta. Suite 1200 Flint.aspx Office of Proposal Entry (Kancelarija za primanje prijedloga projekta) C. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. građansko angažovanje i učešće javnosti.mott. Kosovo. Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji.mott.000 USD godišnje. Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina: . MI 48502-1851. Razvoj neprofitnog sektora i filantropije. Crna Gora. geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave početni kontakt. potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta. Prosjek donacije je 100.Obzirom da su sredstva fonda ograničena.U. Web stranica: www. . . Srbija.S.S.Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) Naziv programa Civil Society Program Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom. tranziciona pravda. .000 USD i 250.Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih projekata. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina. posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu. Trajanje projekta je minimalno dvije godine. www.Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji se bave određenim problemima i oblastima. oblasti djelovanja.

Program je finansiran od strane German Foreign Office.V. ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža. Germany Email: zivik@ifa. Pogledati web stranicu za više informacija. dio je Institute for Foreign Cultural Relations.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali na veoma selektivnoj osnovi. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati sa projektima u iznosu do 70.Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) Naziv programa Civil Conflict Resolution Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu.000 EUR.de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/submitting-anapplication/ Institut für Auslandsbeziehungen e. primarni korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansi ranja iz javnih izvora. i rad na pomirenju između stranaka u konfliktu. strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama. Tim promovira. stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su okrugli stolovi. radionice i panel diskusije). reintegracija bivših vojnika u građanski život. 139/140 10115 Berlin. Nije specificirana.ifa. Förderprogramm zivik Linienstr. Tokom čitave godine. www. Ipak. Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani: obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta mirnim putem. promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta. i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem. Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja. dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom svijeta. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu Evropu finansiraju. 47 Natrag na sadržaj . daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku žrtvama i počiniteljima nasilja.

000 Sarajevo Tel: +387 33 552 375 Faks: +387 35 552 376 Email: sarajevo@civilrightsdefenders. od 1. aktivnosti i vodeće osobe organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni. Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije. Ovisno o projektu. Njihovi partneri su organizacije koje moralno. Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. nakon čega se dostavlja izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten. Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i razvoju demokratije. decembra/prosinca.civilrightsdefenders. Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume. BiH i region. u dogovoru sa partnerskim organizacijama. drugi sprat 71. Surađuju samo sa nevladinim. Ovo znači da statuti. Tokom godine.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights Defenders. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija.Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) Naziv programa Civil Rights Defenders Grant Program Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za l judska prava) je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmjerenja. 48 Natrag na sadržaj . godine i Helsinškim aktom iz 1975. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko -pravaškim organizacijama u zemljama u kojima su aktivni. januara/siječnja do 31. Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine. Uvijek prakticiraju nultu stopu tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima. Osnova za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. Civil Rights Defenders Field Office Sarajevo Alipašina 7.org Web stranica: www. vjerski i politički neovisnim organizacijama koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih. građanskih i političkih prava. finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava.

tehničku pomoć i obrazovne projekte koji: poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica koji se bave zaštitom zdravlja. godine. istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije edukacije za male proizvođače hrane i farmere. Fondacija pomaže izgradnju kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične probleme. Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo. godine. Podržava istraživačke projekte. i obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa. Food and Health Foundation Osnovana 1985. Hrana Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljša nja pristupa hrani u zemljama u razvoju. Idući rok prijave je 1. i promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na usjeve i hranu u zemljama u razvoju. Zdravstvo Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no liječe. Područja od interesa za fondaciju su: promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama. i povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti. razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u razvoju.Conservation. poboljšanje proizvodnje hrane i poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. hranu i zdravstvo) Naziv programa The Conservation. Food and Health Foundation promovira zaštitu prirodnih resursa. razvijaju kapacitete lokalnih organizacija. Nije specificirana. i adresiraju specifične probleme na terenu. sa naglaskom na tehničko i naučno obrazovanje. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Preferira podršku projektima koji se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa. Conservation. obuku i tehničku podršku naporima koji: pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u zemljama u razvoju. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane aktivnosti. juli/srpanj 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Geografski fokus fondacije je čitav svijet. promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa. prevencijom bolesti i reproduktivnim zdravljem. 49 Natrag na sadržaj . Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu. Zaštita prirodnih resursa Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini u zemljama u razvoju. poljoprivredi i zdravstvenim naukama.

8th Floor Boston. Zinn.grantsmanagement08. http://cfhfoundation.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju. Massachusetts 02110-1006 USA Tel: +1 617 391 3091 Email: pzinn@gmafoundations.com/?page_id=6 Conservation.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 50 Natrag na sadržaj . Food & Health Foundation c/o Prentice A. Administrator GMA 77 Summer Street.

Našu ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja . korištenju vode za proizvodnju i osiguranje čiste vode. i 2010. programi koji motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne promjene u ponašanju. prevencija napuštanja škola. zaštiti voda u ugroženim područjima. 51 Natrag na sadržaj . Kako se naše poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. obrazovanju i programima podizanja svijesti koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije. Ulažemo naše vrijeme.O. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja. Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984. fizičkim aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi.Coca-cola Foundation Naziv programa Coca-cola Foundation Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou. USA Tel: +1 800 438 2653 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja: Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji. Pogledajte web stranicu za više informacija.thecoca-colacompany. godine i finansiranu od CocaCola Company.com/citizenship/foundation_coke.kroz Fondaciju i doprinose iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD. pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative. unaprijedili recikliranje. Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama. a sve na osnovu lokalnih prioriteta. Box 1734 Atlanta. znanje i resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica.html www. Pogledajte web stranicu za više informacija.coca-cola. U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete.ba The Coca-Cola Company P. Čitav svijet. Obrazovanje: podrška stipendijama. U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative. GA 30301. www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Nije definiran. povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku istraživanjima i inovacijama. Između 2002.

250 USD se dodjeljuju dva puta godišnje. Većina novih poziva se otvara u julu/srpnju ove godine. a mogu se koristiti za prisustvo konferencijama. Conservation Leadership Awards Nakon završetka Conservation Follow-up projekta. CLP ima sljedeće ključne ciljeve: identificirati. Kate Stokes Memorial Award Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5.Conservation Leadership Programme Naziv programa Conservation Leadership Programme Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International.000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte. Alumni Grants Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje posebno jaku strast. Conservation Follow-Up Awards Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards. obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju. Misija Conservation Leadership Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg vremena. Future Conservationist Awards Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards do 15. Mentorstvo Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele svoja znanja i iskustva. Grantovi u iznosu do 1. podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim pitanjima. 52 Natrag na sadržaj .000 USD se daje na godišnjoj osnovi za izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation Leadership Programme. radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne sredine. Da bi se postigao taj zadatak. CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere. entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju. Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte. te grade lokalne kapacitete. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Savjeti i podrška CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima. CLP dobitnicima i alumni zajednici. i omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak profesionalnog razvoja. Fauna & Flora International. dobitnici CLP-a su kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award. imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja. promicali suradnju i osigurali dugoročnu održivost. Wildlife Conservation Society .i BP plc. Conservation International.

Latinskoj Americi i Karibima. http://www.conservationleadershipprogramme.asp Email: clp@birdlife. 53 Natrag na sadržaj . CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.conservationleadershipprogramme. Pogledajte web stranicu za više informacija.org/Apply.org Web stranica: http://www. Bliskom istoku. i Pacifičkim ostrvima. istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Aziji.Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.

54 Natrag na sadržaj . stabilizaciji i demokratizaciji istočne. aprila/travnja.de Copernicus e.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Za više informacija posjetite web stranicu: www.20102 Hamburg. zdravstvenog osiguranja i školarine. oktobra/listopada.copernicus-stipendium. srednje i jugoistočne Evrope. čime se doprinosi izgradnji.de Web stranica: www. Postfach 130261 (Mittelweg 11–12) D. i dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno. srednje i jugoistočne Evrope. Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu. septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1. Germany Email: info@copernicus-stipendium. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između istoka i zapada. Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima. Zemlje istočne.copernicus-stipendium. srednje i jugoistočne Evrope. te 1. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1. Za više informacija posjetite web stranicu: www.Copernicus Naziv programa Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne.de. pokrivena im je cijena povratne karte.V. Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi. Rok za prijavu je 1.copernicus-stipendium.

Corfu Foundation podržava preventivan.org/grantmaking Corfu Foundation P. godine Corfu Foundation nastoji doprinijeti buđenju više svijesti i povezivanju sa drevnom mudrosti. Svjesni smo da naš svijet prolazi kroz središnji trenutak u evoluciji ljudske svijesti. s prirodom i svemirom. 55 Natrag na sadržaj .corfufoundation. Box 45 Stevenson. Uz proširenu svjesnost potencijala čovječanstva koja je u nastajanju. mudrost i suradnja – tada možemo uticati na kolektivnu dobrobit planeta i zagrabiti u zdenac kreativnosti koja leži u svakome od nas. konferencije i pripremu dokumentarnih filmova i knjiga koje su u skladu sa našim temeljnim područjima interesa. stipendija. Među njima su siromaštvo mnogih potaknuto pohlepom nekolicine i isključenjem iz mudrosti prirode. i podrška u suradnji s drugim donatorima.org Web stranica: www. suosjećajnost. vjerujemo. jedinstvo nad odvojenosti. USA Email: info@corfufoundation. mart/ožujak i 15.000 USD i 20. MD 21153. Čitav svijet. septembar/rujan svake godine. Tipična veličina donacija je između 5.000 USD. nakon čega se odabrani pozivaju predati puni prijedlog projekta. počinje s osobom i sa radom na višoj svrsi. moramo priznati svaki svoje mjesto i odgovornost unutar šire mreže života. Naša uloga u Corfu Foundation je njegovati dublje razumijevanje vremena u kojem živimo i za podršku grupama i osobama koji rade na rješavanju uzroka postojećih neravnoteža. Fondacija podržava istraživanja. Živimo u onome što su stari Grci nazivaju Kairos.Corfu Foundation Naziv programa Corfu Foundation Osnovana 2004. suradnja mora prevladati nad konkurencijom. dobrobit za duh i tijelo. U ovom trenutku to je i naša prilika i naša dužnost kao ljudskih bića. radionice. i liderstvo. Promjena. Prvo se šalje pismo interesa.corfufoundation. holistički pristup usmjeren na sljedeća područja interesa: duhovno širenje. Na kraju.O. 15. vrijeme ‘između' kada će nešto bitno novo biti rođeno. Kada se naše misli i akcije temelje na opštim načelima . Kao Fondacija podržavamo inovativne ideje koje osnažuju univerzalne duhovne vrijednosti i usluga za opšte dobro.ljubav. www. ekološka održivost. Podrška se pruža u obliku: donacija za projekte. mijenjajući naš odnos jedni s drugima. Naš cilj je imati katalitičku ulogu u početnom finansiranju projekata i inovativnih ideja koje mogu pasti izvan parametara glavnih filantropskih struja.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.jp.mofa.bosnia. Na osnovu poziva za projekte.go. www. istraživačke i ustanove visokog obrazovanja. i . a također se potiče razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom.sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući borilačke sportove).jp Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.mofa.jp ili www.audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje.kursevi japanskog jezika. 56 Natrag na sadržaj .ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta. Zemlje u razvoju.go. Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan popis): . aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju. vladine institucije mogu biti kvalificirane za podršku.Cultural Grassroots Project Naziv programa Cultural Grassrots Grants Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne organizacije. kao i oprema za iste. Podrška se daje izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja. Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške.go. lokalne vlasti. . U posebnim slučajevima. Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja. Uslov je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim zemljama. Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za finansiranje. Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www.embjapan.

.daad. i . intenzivni kursevi jezika. Studenti: 750 EUR/mjesečno. Opšti rok je 15.doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku). postdoktorante i profesore.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Kontakt www. Naučnici: do 2.DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu Naziv programa Opšti ciljevi Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i istraživački rad u Nemačkoj Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja zapadnog Balkana i Njemačke. Studenti i istraživači iz svih disciplina. Doktoranti: 1. . Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju dodati.000 EUR/mjesečno. studijska putovanja za grupe studenata.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Direktorij donatora mart/ožujak 2013.akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odsjeka. . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zapadni Balkan.studijski boravak za doktorante. novembar/studeni svake godine. stažiranje. www.master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Njemačkoj.daad. 57 Natrag na sadržaj .ljetnji kursevi.240 EUR/mjesečno. Aktivnosti su u sljedećim područjima: . proširiti akademsku razm jenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima .

Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Naziv programa Opšti ciljevi The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne okoline. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu 1. Metode zaštite resursa i proizvoda II. Poljoprivredne procedure i proizvodnja 2. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini Područje podrške 9: životna okolina i imovina 1. Održiva hemija . Biotehnološke procedure i proizvodi Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje 1. Zaštita klime 2. 58 Natrag na sadržaj . Elektronski mediji 4. Metodi i instrumenti 2. Regeneracija uništenog habitata 3. Uzgajanje i rast Područje podrške 6: zaštita prirode 1. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja 1.procedure i proizvodi 3. Tehnologije zaštite životne okoline Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi Područje podrške 2: zaštita klime i energije 1. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama III. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet Direktorij donatora mart/ožujak 2013. DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške: I. Program stipendija 2. Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova 3. Različiti. Energetska efikasnost i održiva energija Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja 1. Zaštita prirode u naseljenim područjima 4. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi 2. Integralno planiranje i zaštita zemlje 2. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini 1. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima 2. Održivo korištenje šuma 3. Testiranje i korištenje novih formata medija 3. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode Različiti. Obrazovanje za održivost 3. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima 2.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.dbu.dbu.html Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU P.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.O Box 1705 49007 Osnabrück An der Bornau 2 49090 Osnabruck Tel: + 49 541 9633 .0 Faks: + 49 541 9633 190 Web stranica: www. Kako aplicirati? www.de/364.de/371. 59 Natrag na sadržaj .

jačanje lokalnih vlasti Životna okolina i klimatske promjene: . GIZ Office Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih resursa i energetske efikasnosti u opštinama u SEE . Održiva infrastruktura: . Jugoistočna Evropa. Pogledajte web stranicu za više informacija.lokalni i regionalni ekonomski razvoj Ovisi o projektima. stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja u Evropsku uniju. demokratiji i civilnom društvu.povećanje korištenja kontracepcije. Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja navedena ispod.mreža udruženja lokalnih vlasti SEE . Vlada i demokratija: .Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH Naziv programa Programi podrške GTZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development . GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije.regionalni trening i monitoring mjera energetske efikasnosti u sektoru izgradnje .savjetovanje o energetskoj efikasnosti Društveni razvoj: .razvoj alumni mreže Praksi održivog biznisa u SEE .BMZ) od 1995. Još od uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih integracijama u Evropsku uniju.trgovina ljudima i socijalna zaštita na zapadnom Balkanu . 60 Natrag na sadržaj .promocija obrazovanja odraslih .jačanje javnih institucija . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije specificiran.njemački program stažiranja za zemlje zapadnog Balkana .savjetovanje o energetskoj efikasnosti Privredni razvoj i zapošljavanje: . Fokus je na održivom privrednom razvoju. godine.EU integracije SEE .

71. 61 Natrag na sadržaj .giz.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Tel: +387 33 957 500 Faks: +387 33 957 501 Web stranica: http://www.de/en/worldwide/289.

a novi pozivi se očekuju u narednom periodu.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene februara/veljače. Do 500 USD. Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za humanitarne zajednice. Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt. DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča. početi ćemo davati veću podršku. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti cijeli trošak vašeg projekta. Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima. 62 Natrag na sadržaj . trebali biste razmotriti vašu aplikaciju. Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude zainteresirane za globalne vijesti. blogerima. Kako DAWN raste. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest. Kako aplicirati? http://dawnsdigest. krajem Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.com/apply-for-a-dawns-grant Kontakt http://dawnsdigest. Čitav svijet. dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda globalnih humanitarnih vijesti.Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Naziv programa Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Development and Aid World News Service je platforma za promicanje nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja. Nudeći podršku piscima. ali nadamo se da može pomoći. DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog interesa. fotografima. građanskim novinarima i tradicionalnim medijima.

i e) kultura i mediji. Aplicirati mogu samo organizacije. Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti. kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je predstavljena u aplikaciji. c) klima i energija. b) proizvodnja i potrošnja. ne i pojedinci.O. ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim aspektima ('planet'). DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora. www. sa naglaskom na tri P: ljude.Doen Foundation (Fondacija Doen) Naziv programa Program donacija DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane Dutch Post Code Lottery. d) društvena i ekonomska ljudska prava. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Ipak.doen. Profit). DOEN finansira inicijative u inostranstvu samo na području održivog razvoja. DOEN koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja. Planet. Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta). Address: DOEN Foundation postbus 75621 1070 AP Amsterdam Tel: +31 20 5737 333 Faks: +31 20 573 7370 Email: doen@doen. planetu i profit (People. Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu komponentu. ali najmanje četiri mjeseca prije planiranog početka projekta. Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. 63 Natrag na sadržaj .doen. DOEN Fondacija je zainteresirana za stimuliranje veza između različitih aktera.nl/web/applications. DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi'). a doprinos BankGiro Lottery za kulturalne projekte.nl Web-stranica: www.nl Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.htm P. Čitav svijet. Zato je skidan je aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje.

.djece sa poteškoćama u razvoju. 64 Natrag na sadržaj .siročadi.dhrossfoundation. . Foundation Executive Tel: +1 585 473 6006 Faks: +1 585 473 6007 Email: info@dhrossfoundation.ozlijeđene djece. Pogledajte web stranicu za više informacija. Cook.djece s malo ili bez pristupa obrazovanju.php?option=com_content&view =article&id=13:how-to-apply&catid=1 The Dorothea Haus Ross Foundation 1036 Monroe Avenue Rochester. i .bolesne djece.unakažene djece. Fondacija ima poseban interes u pomaganju: . .D. New York 14620 USA Attention: Wayne S.org/index. .učenje djece s poteškoćama. Potrebno je da pronađete američku organizaciju s kojom ćete raditi.dhrossfoundation. .ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba. www. Čitav svijet. . One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše organizacije. Djeca imaju pravo na zdrav.emocionalno oštećene djece. Ph.org Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć u vezi s ovim pitanjem. .pothranjene djece. prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju preporuku. siguran i moralan početak života i uspješno odrastanje. U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti zaboravljeno. Tražimo da takve organizacije imaju znanje o vašem radu.Dorothea Haus Ross Foundation Naziv programa Program donacija Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu ranjivu djecu.tjelesno zlostavljane i zanemarene djece. Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD. ne možemo slati novac izravno za strane dobrotvorne svrhe.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.djece tjelesnih invalida. . . .

nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog poboljšanja lokalnih uslova života. STIDIT Koningslaan 60 3583 GN Utrecht The Netherlands Tel: +31 302 545 840 Faks: +31 302 545 376 Email: info@stidit. STIDIT smatra da je od iznimne važnosti istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati obespravljene grupe i pojedince.nl Web stranica: www.stidit. Pogledajte web stranicu za više informacija. često u sastavu nacionalnih manjina. pogledajte web stranicu za više informacija. i zaštita životne okoline. koje su oštećene. ekonomske i političke nestabilnosti. učešće i dijalog.Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji . Pogledajte web stranicu za više informacija. Nije definirana. društveno-ekonomski razvoj. STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne. podrška civilnom društvu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Više zemalja svijeta uključujući BiH.STIDIT) Naziv programa Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. 65 Natrag na sadržaj . pogledajte web stranicu za više informacija. Teme koje STIDIT podržava su: ljudska prava. kroz vlastite inicijative i suradnju različitih pojedinaca i grupa. Nije definiran. STIDIT se posebno fokusira na grupe. kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije.

U skladu sa procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH.Soros fondacija implementira u Albaniji. Srbiji. da upoznaju jedni druge. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena./2012. Bugarskoj. Poljskoj. razmjenjuju mišljenja i iskustva. Gruziji. a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela. Različita. navedenog u aplikaciji. Turskoj i Ukrajini. te ostvarenim rezultatima strategije za 2010. odnosno odobravanje ili odbijanje na lokalnom nivou (FOD BiH). te centralnu Aziju. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. te u saradnji sa partnerima u Sloveniji. Kosovu. tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije i 2. Bosni i Hercegovini. uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu. Rumuniji. specifično u kontekstu post -socijalističke tranzicije. EE:PBBP se od strane Fondacija otvoreno društvo . kontaktirajte ured Sorosa za više informacija. kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku programa. Postoji toliko toga što ljudi iz centralne i istočne E vrope mogu ponuditi jedni drugima. te u central u EE:PBBP u Londonu gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove. Program je pokrenut 1991. Mongoliji. Armeniji. Slovačkoj. minimalno osam (8) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta. ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva. 66 Natrag na sadržaj . George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: “Ljudi treba da putuju. Hrvatskoj. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva. Rusiji. Azerbejdžanu. Tadžikistanu. strategija programa za 2011. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Evropu. nakon čega se. ista prosljeđuje u EE:PBBP mrežu na zajedničko odlučivanje. Od 2010. Estoniji. toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. Latviji. koordinatoru programa. Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:PBBP popunjeni aplikacioni formular mora dostaviti u FOD BiH. Moldaviji. godinu. Makedoniji. godinu se zasniva na dva strateška cilja i to: 1. U to vrijeme. Češkoj Republici. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija. Kazahstanu. Ovaj region bi trebao oživjeti. Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:PB BP-a. Kirgistanu. ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija.” Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz centralne i istočne Evrope. Litvaniji i Mađarskoj. u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou. Crnoj Gori. godine se pokreću neke aktivnosti na širenju East East programa i pokušaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te centralne Azije.East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) Naziv programa East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: Program partnerstva preko granica) East East: Partnership Beyond Borders Program (EE:PBBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava.

ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.php/programi/east-east Koordinator programa: Denis Imamović Tel: +387 33 444 488. 67 Natrag na sadržaj . lok.uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih afričkih zemalja.org.ba/index.org. 104 Faks: +387 33 444 488. 202 Email: denis@osfbih. Kako aplicirati? http://www. te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike.ba Web stranica: http://www.osfbih.osfbih. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. lok.org.

gdje se posmatraju ne samo lijek. Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja. ovdje je od velike važnosti. Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći aplikacije. itd. Fondacija također prima aplik acije za planiranje i podršku. Nije specificirana. Holistički pogled na ljudsko zdravlje. U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje). Trenutni poziv je otvoren do 31. istraživanja u pripremi i skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana.se/eng/ansokan.Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Naziv programa Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944. Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim institucijama.ekhagastiftelsen. Također su podržana istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno stanje. već i uticaj hrane i okoliša.se Web stranica: www. Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije. to je najvažnije prilikom ocjenjivanja zahtjeva. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega podržava specifična istraživačka područja. Nadalje. ali se obično odobravaju za istraživanja u vezi projekata. Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta. Glavni cilj Fondacije je podrška strateškim i inovativnim projektima. godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj medicini. Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara poboljšanju javnog zdravstva i razvoja. To može biti u obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i naučno savjetodavnog vijeća Fondacije. marta/ožujka 2013. istraživačkih institucija.shtml Ekhagastiftelsen Box 34012 SE-10026 Stockholm Sweden Tel: +46 70240 81 81 Email: info@ekhagastiftelsen.ekhagastiftelsen. Moguće je aplicirati za stipendije. 68 Natrag na sadržaj . Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija (univerziteta. Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja.). www. godine.se Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

i . 21310 Omiš. i . 69 Natrag na sadržaj .ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Srbija.000 EUR mogu se prijaviti organizacije i teologinje koje: . i .teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju problema u područjima djelovanja EIŽ-a. te Obrazac proračuna EIŽ a koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.000 EUR mogu se prijaviti: . .hr Osoba za kontakt: Jelena Mandić.ženskih ljudskih prava . Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ -a: . i . odnosno vjerske institucije u kojima djeluju.žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa.promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora društvenih promjena kroz pun doprinos žena . Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3.su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile. Makedonija.Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac. Hrvatska.000 EUR po projektu i u trajanju do godine dana. . Ekumenska inicijativa žena Poljički trg 2a.su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a.Ekumenska inicijativa žena Naziv programa Ekumenska inicijativa žena .finansijske potpore u iznosu do 6. Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO mreže i religijske časopise Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV). Kosovo. od kojih se 20% može upotrijebiti za institucionalnu potporu.finansijske potpore u iznosu do 3. potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV). voditeljica programa Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR po projektu.U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce. a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela. .dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne dimenzije razvoja pluralističkog društva.Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji.mira i pomirenja. namijenjenim postojećim partnerima. Crna Gora. . Upute za prijavu: . Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev. Hrvatska Tel: + 385 21 862 599 Faks: + 385 21 757 085 Email: eiz@eiz.osnažene žene kao akteri društvenih promjena. . . Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6. One svoj projekat mogu prijaviti isključivo kroz ustanove.

Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. 70 Natrag na sadržaj . i mjesto na kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama. Čitav svijet. Odluka će biti donešena do kraja maja/svibnja 2013.org Web stranica: www. Ugroženost je kontinuum.endangeredlanguagefund. Aplikacije poslate faksom ili poštom neće biti prihvaćene. kasete. Aplikacije se primaju do 22. godine. Grantovi su obično na godinu dana. USA Tel: +1 203 865 6163 Faks: +1 203 865 8963 Email: elf@endangeredlanguagefund.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. itd. Donacije mogu biti dodjeljene i institucijama. putovanja.000 USD.org Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem. Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade. Obično su donacije do 4. aprila/travnja 2013. Izdavačke subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati. Prijedlozi projekata mogu doći iz bilo koje zemlje. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi izvornoj zajednici i polju lingvistike. The Endangered Language Fund 300 George Street. ali ne za administrativne troškove.Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) Naziv programa Fond za ugrožene jezike Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i jezičkog polja rada. poželjno u PDF formatu. Suite 900 New Haven. iako je prosječna suma 2. Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati. filmove. Pošaljite emailom jedan dokument sa svim materijalima na: elf@endangeredlanguagefund.000 USD. Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno uključiti u jednu poruku. CT 06511. iako je moguće i produženje. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti nestajanja jednu ili dvije generacije. godine.

razvoja kulture. uslugu ili pristup društvenoj integraciji problema.kako bi se napravila stabilnija.primjenjuju praktična rješenja društvenog problema. te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinj avanja Evrope. ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji: .erstestiftung. Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine. . ERSTE fondacija podržava samo NVO-e. Različita.org/activities/grants ERSTE Stiftung Friedrichstraße 10. .bez obzira na okolnosti .org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) Naziv programa ERSTE program podrške Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj. .OG. ekonomska i društvena promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost. U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju. kulturni život i demokratske vrijednosti? U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećan ja društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen . 1010 Vienna. Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti. te ne podržava političke partije www.org Web stranica: www. Austria Tel: +43 50 100 15100 Faks: +43 50 100 11094 Email: office@erstestiftung. Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj polovici godine. Jugoistočna Evropa. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti. Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu bi ti zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička. kombinirajući inovaciju.identificiraju inovativan proizvod.rade na osnovu vizije.rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe korisnika/ca. ali i dobro osmišljenog plana rada. . 71 Natrag na sadržaj . kultura i Evropa. efikasnija i poštenija društva. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi. i .otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primj enu rezultata.demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade. a ne daje individualne donacije. pogledajte web stranicu za više informacija.erstestiftung. 4. uključujući i BiH. korisnost i održivost.

ecflabs. Povezivanje izvora znanja . 2.000 EUR. ali je moguće tražiti do 30. regionalnom i nivou Evrope.culturalfoundation.eu Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i .smatramo da je dijeljenje znanja i povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope. 1. uključujući i BiH.000 EUR. Bitno je da projekti budu umjetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu. 72 Natrag na sadržaj . Tokom godine. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na lokalnom. 3. različiti rokovi.org/grants/eligibility Kako aplicirati? http://www. Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova: .STEP beyond mobility (projekat mobilnosti).European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Evropske fondacije za kulturu Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako pokazati raznolikosti u Evropi.Collaboration (saradnja). .culturalfoundation. Kriterij podobnosti http://www.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu). Prosječna veličina donacije je 15.eu/grants European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Web stranica: http://www. Osnaživanje osoba kroz umjetnost i k ulturu – želimo podržati različite zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa.

pitanja zaštite životne okoline.000 EUR. reforma zemlje. a maksimalna suma je 200. uključujući dijalog o ljudskim pravima. Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i demokratske reforme. u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog učešća i predstavljanja. Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava. torturu.EIDHR) Naziv programa European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gdje su ista ugrožena. 2.000 EUR. sa političkim partijama. mogu biti miroljubivo rješenje ili medijacija konflikta. te odgovornosti. vladavine prava i promociju demokratije. na primjer. demokratsko nadgledanje sektora sigurnosti.). izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i analiziraju zajedničke probleme. Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100. grupama parlamentaraca ili pravnim tijelima). Tri područja su predviđena za podršku: 1. religija i države. akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi promovirali ženska prava. aprila/travnja. kao i monitoringa međunarodnih obaveza. posebno kroz posmatranje izbora.European Commission . zaštitu branioca ljudskih prava. integracija "dvije škole pod jednim krovom". uključujući specifičnu ulogu žena u tim procesima. tranziciona pravda i pomirenje. na primjer u kontekstu procesa udruživanja. djecu i oružani konflikt. prava manjina. uključujući osnaživanje žena i drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima. te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava. itd. za djelovanja civilnog društva na području monitoringa. pravde. zaštita prava obespravljenih ljudi. a posebno ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta.EIDHR (Evropska komisija . građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički. Bosna i Hercegovina. lokalnim razvojnim planovima. Poziv za projekte je otvoren do 29. promocija ruralnog razvoja. povećanje političkog predstavljanja i učešća. kontrola prirodnih resursa. izgradnja koalicija u raznim područjima. Teme trebaju proizaći iz lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih rezultata (na primjer. smrtnu kaznu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. prevencija torture. zastupanje akcija i socijalnih programa. Specifična podrška se može pružiti. Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema opisu u EU Vodiču. zajednice i grupe u izgradnji socio -ekonomske stabilnosti. 3. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa “političkim društvom ” (npr. gdje se nađe relevantnom. Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti izbornog procesa. razvoj saradnje izm eđu javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima poljoprivrede i sigurnosti hrane. promocija prava radnika. Pitanja. uključujući neovisne političke platforme. 73 Natrag na sadržaj .

ba/?akcija=tenderi&jezik=1 Web stranica: www. i .htm http://www.htm) http://ec. .biti pravno lice.europa.europa.neprofitna organizacija. Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2.državljani BiH.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.europa.3 Praktičnog vodiča ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi: http://ec.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 74 Natrag na sadržaj .eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en. aplikanti moraju: .direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima. . . sindikati ili obrazovane institucije.specifična vrsta organizacije.3. kao što su: nevladine organizacije.europa. a ne radeći kao posrednik.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Kako bi aplicirali za donaciju.

približavanje EU integracija javnom mijenju. Pogledajte web stranicu za više informacija. .sticanje praktičnog iskustva u federalnim.jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih pitanja. državnim ili opštinskim institucijama EU država.stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg regiona. 2. Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem: . jačanje napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu. a posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne E vrope kojima će biti ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi. u podršci procesima zemalja članica kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan. Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih ambasadora” regiona. . i . . Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative i partnerstvo. sa ciljem razvoja efikasnih politika i praksi regiona i EU. 4. Pogledajte web stranicu za više informacija. i . .povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa sličnim evropskim institutima. Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca: 1. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Region Balkana. Pogledajte web stranicu za više informacija.stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne mreže i zajedničke inicijative.European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Naziv programa European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i operativne programe. 3.podrške inkluzivnom istraživanju i politik ama. Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa Balkana u procesu EU integracija sa ciljem: . i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz zemalja zapadnog Balkana. 75 Natrag na sadržaj .izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom vizijom i regionalnim gledištima. kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana.

balkanfund.org/contact Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 76 Natrag na sadržaj .000 Beograd Srbija Tel: +381 11 30 33 662 Faks: +381 11 30 33 662 Web stranica: http://balkanfund.org Resavska 35 11.Kako aplicirati? www.

esf. Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. sa rokom obično krajem oktobra/listopada. Zadnji dan za prijem aplikacija je 15. Poziv koji pokriva sve ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili početkom maja/svibnja.eksploracijske radionice (Exploratory Workshops).org/activities/calls-and-funding.EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje). 77 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www. Pogledajte web stranicu za više informacija. Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a.esf.html European Science Foundation 1. ali generalno su unutar ovih kategorija: .programi istraživačkog umrežavanja (Research Networking Programmes). Različita. quai Lezay Marnésia BP 90015 F-67080 Strasbourg Cedex France Tel: +33 3 88 76 71 00 Faks: +33 3 88 37 05 32 Web stranica: www. ESF istraživačke konferencije.European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Evropean Science Foundation Grants Programme Pogledajte web stranicu za više informacija.org/contact. pogledajte stranice samih relevantnih programa. . septembar/rujan. Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine. .html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija.

000 mladih ljudi. obrazovnih i društvenih svrha. druge vrste nevladinih struktura uključenih u omladinski rad.asp European Youth Foundation Directorate of Youth and Sport Council of Europe 30. april/travanj . većinom iz zemalja članica. Nije specificirano. godine od strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima mladih u Evropi.studije. i . U 2007.01. februar / veljača . istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih. Više informacija o kriterijima podobnosti. posebno razmjenom informacija.01.aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u zemljama u razvoju radi kulturalnih.European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) Naziv programa The European Youth Foundation Grants Scheme European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972.obrazovne. Od 1972. no generalni datumi su: . www. godine više od 300. EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i rad Vijeća Evrope: .int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko 15. društvene. Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR.coe.coe. kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog karaktera. oktobar/listopad Čitava Evropa.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina. Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške.int Web-stranica: www.01. . rue Pierre de Coubertin F. nacionalne ili lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže. je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti.aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi. 78 Natrag na sadržaj .int Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje među mladim ljudima. Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže.67000 Strasbourg Tel: (33) 03 88 41 20 19 Faks: (33) 03 90 21 49 64 Email: eyf@coe. . .

79 Natrag na sadržaj . Fabrika duhana Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u budućnost bh zajednice kroz materijalni. kulturi. marginaliziranim grupama u društvu. postavlja pred naš kolekti v obavezu da se ponaša etično. Nije definirana.fds. Nije definiran.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 278 800 Web stranica: www. bh. djelujemo u njihovu korist. doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom razvoju društva. Fabrika duhana Sarajevo d. pogledajte web stranicu za više informacija. zajednici je potrebna podrška u svim segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu zajednicu. Pofalićka 5 71. sportu. Vrednujući prilike u okruženju. njihovih porodica. pogledajte web stranicu za više informacija.Fabrika duhana Sarajevo Naziv programa Fabrika duhana Sarajevo (FDS) Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u konkretnom socijalnom okruženju. moralni i svaki drugi vid podrške. javno zdravlje i drugi projekti koji daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici. i projektima od značaja za okoliš.d. više informacija na http://www.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih zajednica. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja Pogledajte web stranicu za više informacija. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH. dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard svojih zaposlenih. FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne stra tegije. Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opred jeljenja su podrška: obrazovanju. a tako / time i u korist naših zaposlenih. zajednice i društva u cjelini.fds. razumijemo njihove potrebe.

Čitav svijet. Naša vizija: održiva budućnost naše planete. S ponosom radimo na biološkoj raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji dijele planet.000 funti. Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu. Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju.fauna-flora. većinom u zemljama u razvoju.raznolikost života na Zemlji. odabiru rješenja koja su održiva. Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili agencija u svijetu u razvoju. Food and Rural Affairs (Defra). Ključna područja podrške Fonda su za na primatima. godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora International UK Government’s Department for Environment. Pogledajte web stranicu za više informacija. na temelju nauke i uzimajući u obzir ljudske potrebe. gdje je bioraznolikost učinkovito sačuvana od strane ljudi. Fond se fokusira na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanj u životne okoline. Fauna & Flora International Jupiter House. Zadnji poziv je bio otvoren do 15. posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju životne okoline.Fauna and Flora International Naziv programa The Flagship Species Fund Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40 zemalja. 4th Floor Station Road Cambridge. Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost . Između 5. morskim kornjačama i drveću. Web stranica: http://www. Osnovan 2001. UK Tel: +44 1223 571 000 Faks: +44 1223 461 481. CB1 2JD. podržano od strane globalne zajednice.000 i 15. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. oktobra/listopada 2012.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu. godine. 80 Natrag na sadržaj .

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. podrška reformama na području administracije i sudstva. ovisno o donacijama i pozivima za projekte. Bonn office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Postfach 12 03 22 53045 Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn Germany Berlin office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Stresemannstraße 94 10963 Berlin Germany Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0 Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00 Email: info@bmz. Različite. uključujući i organizacije civilnog društva. Kriterij podobnosti Različiti.de Web stranica: www. Čitav svijet uključujući i BiH. Različita. Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim pozivima za projekte.bmz. kako bi se uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala decentralizacija. 81 Natrag na sadržaj . ovisno o pozivima. i modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture.de/en Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Naziv programa Program donacija Generalna područja rada su: ekonomska promocija i zapošljavanje.bund.

sufinasiranje izgradnje. Obala Maka Dizdara 2 71. razvojne i edukacione programe u sportu za mlade. Na osnovu poziva za projekte. 82 Natrag na sadržaj . sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH. Pogledajte web stranicu za više informacija. rekonstrukcije i opremanje sportskih objekta.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte. nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne. i sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta Pogledajte web stranicu za više informacija. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH.Federalno ministarstvo sporta i kulture Naziv programa Program donacija Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte. ali generalna područja podrške su: program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja. program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim međunarodnim takmičenjima.fmksa. FBiH i BiH.000 Sarajevo www.

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa Program prevencije konflikta i izgradnje mira Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka ili započinjanja nasilnih konflikata. Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucij a koje su dovoljno jake da se izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede održivi mir i stabilnost. Program podržava projekte u sljedećim oblastima: medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom, kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom, razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga, izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju, izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata, izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti, izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva, izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima, poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima, promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima. Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR. Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30. juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije projekta. Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće prioritetne oblasti: subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika), jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz), sjeverna Afrika i srednji Istok, i druga konfliktna područja u svetu. Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti. Mogu konkurisati: međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje, belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane, i univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti. Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne podatke.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

83

Natrag na sadržaj

Kako aplicirati?

Pogledajte web stranicu za više informacija. Peace-Building Desk (S3.1) FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussels Belgium Email: peacebuilding@diplobel.fed.be Web stranica: www.diplomatie.belgium.be

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

84

Natrag na sadržaj

filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa filia/Fond osnaživanja žena Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu odrediti svoju budućnost. Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama. Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj. Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog pokreta. filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja. Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju osnovu za to. filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože, porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2013. godine.

Više zemalja svijeta uključujući i naš region. filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije: akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije, akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri mjeseca, organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat, intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene strukture, i organizacija je priznata dobrotvorna organizacija. Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva! filia ne finansira osobe i ne daje stipendije! http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575 filia.die frauenstiftung Alte Königstr. 18 D-22767 Hamburg Germany Tel: +49 40 380381 990 Email: info@filia-frauenstiftung.de Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

85

Natrag na sadržaj

Fledgling Fund
Naziv programa Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u poticanju društvenih promjena Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe, porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima: - Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao sredstvo za društvene promjene. - Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju. - Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko važnih društvenih pitanja. Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje, pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu. Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke kategorije: - Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to Audience Engagement". - Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje. - Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film. Tipično Fledgling Fund daje grantove između 10.000 USD i 35.000 USD. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 12. februara/veljače 2013. godine. Jesenji poziv za projekte će biti otvoren u narednom periodu. Čitav svijet. Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

86

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti

se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD. www.thefledglingfund.org/apply Email: info@thefledglingfund.org Web stranica: www.thefledglingfund.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

87

Natrag na sadržaj

ba Web stranica: www. nevladinim organizacijama. Također.hastor. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. te su spremni kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih. 88 Natrag na sadržaj . Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa. Pogledajte web stranicu za više informacija. već svojim resursima Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva. Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjek tima.Fondacija Hastor Naziv programa Fondacija Hastor Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. Tokom godine. Na osnovu konkursa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za postizanje ciljeva. imaju potrebu za finansijskom podrškom. alternativa roditeljima ili ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci. srednjoškolce i studente iz cijele B iH koji naporno rade. Fondacija Hastor Bulevar Meše Selimovića 16 71.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i nezaposlenost. pokazuju snažnu volju za uspjehom.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 77 47 89 Faks: +387 33 77 09 75 Email: fondacija@hastor. kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim institucijama. odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. pogledajte web stranicu za više informacija. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce. pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive. Fondacija nije zamjena tj. Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje brinu o obrazovanju.

Fondacija Mozaik Naziv programa Programi podrške Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja dodjeljuje grantove i pruža savjetodavnu podršku lokalnim inicijativama od zajedničkog interesa širom Bosne i Hercegovine. otvorenost i podjela odgovornosti među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh. do evaluacije i monitoringa. te podstaći nove inicijativa.mozaik. Odabrali smo nekoliko programskih oblasti koje služe kao tematska osnova za akcije u zajednicama: kulturno naslijeđe. .lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju povjerenje će ohrabriti ostale da se uključe.lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti ljudski. 89 Natrag na sadržaj .postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav. .učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata. pružena je mogućnost provođenja inicijativa na rješavanju bilo kojeg pitanja koje je zajednički odabrano od članova zajednica. inkluzija/društvena pravda i podrška mladima. Pored ovoga. .000 Sarajevo Tel: +387 33 266 480 Faks: + 387 33 266 482 Web stranica: www. od razvoja ideje. . Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost društvenog i ekonomskog razvoja kroz implementaciju programa koji podržavaju inicijative u ruralnim zajednicama. i . konsultacija o razvoju kapaciteta. ponos zbog učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu. Organizacije civilnog društva na osnovu specifičnih poziva za projekte. kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u napredak. su zasnovani na sedam principa koji osiguravaju postizanje rezultata u zajednicama: . te gradi povjerenje neophodno za buduće inicijative. ovisno o specifičnim pozivima za projekte. . prirodni. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti BiH.lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tokom godine. kroz tematski nefokusirani program “Za aktivne zajednice”. Soukbunar 42 71.lokalna partnerstva: povjerenje. Sve Mozaikove aktivnosti.volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja. Pogledajte web stranicu za više informacija. Ovisno o pozivu za projekte. odabira korisnika.

Čitav svijet uključujući i BiH. i iniciranje novih sopstvenih programa. Višegodišnji projekti su predmet provjera. učenje o razlikama. uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta. kapitalne projekte.oakfnd. za održavanje ureda. Područja podrške su za: zlostavljanje djece. ovisno o programu i vrsti podrške. životna okolina. pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od strane vlada.oakfnd.Fondacija Oak Naziv programa Opšti ciljevi Program klimatskih promjena Oak fondacija radi na različitim područjima. Avenue Louis Casaï 1216 Cointrin Geneva Switzerland Tel: +41 22 318 86 40 Faks: +41 22 318 86 41 Web site: www. promoviraju saradnju između organizacija i donatora. a u BiH je aktivna na području klimatskih promjena. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.org/node/4036 Oak Philanthropy Ltd Case Postale 115 58. 90 Natrag na sadržaj . Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa. www. briga o beskućnicima.org/node/20 Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. na načine: objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama. Različita. pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja za kritična pitanja. tehničku podršku ili saradničke aktivnosti. mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora. Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: ciljaju na rješavanje korijena problema. Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata. i pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje. međunarodna ljudska prava. i grantovi za specijalne interese. pitanja koja se dotiču žena.

da ne čekaju da im se kaže i ukaže. nakon realizacije njihovog projekta.shl.2013. godine. www. Svi projekti moraju biti završeni do 31. 91 Natrag na sadržaj .html Stiftung Schuler Helfen Leben Topal Osman Paše 22 71. kultura. oktobra/listopada. Čitava BiH. pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14 do 23 godine. neformalne grupe. mediji.ba i www. juna/lipnja. dati podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje ideje. BiH Tel: +387 33 550 660 Faks: +387 33 550 661 Email: office@shl. politika i slično. se FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr. godine. Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4. već da mogu i znaju dati više.12. aprila/travnja. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se pišu projekti. demokratizacija društva. FOP će svojim FOP-ovcima. Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2013. FOP želi da podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični. nego što im se pruža i što im se omogućava.000 Sarajevo. te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog p rvog projekta. Drugi ciklus: do 15.ba Web stranice: www.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba/tvojprojekat. realiziraju projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu.fop. Treći ciklus: do 31.fop. Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije. a sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa: Prvi ciklus: do 15.Fondacija Schüler Helfen Leben Naziv programa Fond za omladinske projekte (FOP) FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje.000 KM.

zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja.Fondacija tuzlanske zajednice Programi finansijske podrške: 1. posebno mladih. Svi projekti treba da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice. u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u Tuzli. u aprilu i novembru. Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih. Grantovi iz program a podrške otvorenom obrazovanju. organizacije i zajednice: Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice. 2. te uopšte donatorima Tuzle. kultura življenja. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka Tuzla” (putem javnog poziva). a prema dogovoru sa donatorom Općina Tuzla. pojedincima. Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle. zalažu se za razvoj dugoročnih. društveno zabavni događaji. rekreativni sport. Tokom cijele godine. neformalno obrazovanje. 92 Natrag na sadržaj . te ohrabruje mlade na društveno korisnu akciju. te druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj osnovi.000 KM za formalne i neformalne grupe građana. zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih partnerstva. društveni život. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla podržava su: kulturna dešavanja. nezavisnih fondova koji će služiti razvoju zajednice. posebno mlade. na samoorganiziranje i društvenu akciju. Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim inicijativama je motivirati građane. Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM. kultura. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva). edukacije. Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj građana. itd. juni i novembar. porodicama. koja udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva. Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga. Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se izdaju namjenski grantovi za određene institucije. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama. te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju zajednice putem umrežavanja. građanskom organiziranju. vladinim i nevladinim institucijama. te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini. sportske aktivnosti. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta god išnje i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april. Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1. Projekti mogu biti iz različitih oblasti djelovanja: ekologija.

org u sekciji PREUZIMANJA! Matije Gupca 13 75. Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za opštedruštvenu korist. a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći na www. radi na prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe mladih 3 i više članova/ica. društvene domove i škole.fondacijatz.org Web stranica: www.000 Tuzla Tel: + 387 35 362 831 Faks: + 387 35 362 830 Građanske inicijative: inicijative@fondacijatz.omladinskabanka. kao i neformalne grupe građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom aplikacionom obrascu.000 KM. materijalno ili kroz volonterski rad.org Omladinske inicijative: obt@fondacijatz. sastavljen od mladih ljudi iz Tuzle.Kako aplicirati? Kontakt organizacije i udruženja.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 93 Natrag na sadržaj . Ne razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5. Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina. Uputstvo za apliciranje se može naći na www. Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe građana/ki).fondacijatz.org Email (generalni): fondtz@fondacijatz. Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta. Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke. ima zadatak da istraži probleme u zajednici.org u sekciji “ZA APLIKANTE”.

osobe sa invaliditetom.jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog. Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: . . . Takođe. . ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti u BiH. . biltena i drugih publikacija u području djelatnosti i ciljeva Fondacije. javnog i privatnog sektora. imajući u vidu da se socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila. nevladinog. . . . i . 94 Natrag na sadržaj . obrazovanje. nevladinog i poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije.Fondacija za socijalnu uključenost Naziv programa Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i implementaciji SSU. ekspertiza i vještina od značaja za razvoj nevladinih organizacija. . i . .doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji partnerstva aktera iz vladinog.podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja. Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini su: . zdravstvenu zaštitu. i .olakšanje razmjene znanja.osobe u stanju socijalne potrebe.razmjena znanja.manjine.nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom partnerstvu daju podršku ranjivim grupama. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije. djeca i mladi. . .unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u BiH. Stoga.podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne inkluzije u realizaciji ciljeva. brošura.zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe). . . iskustava. kao i negativne posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH takođe) i socijalni razvoj. zasnovanu na punom ostvarivanju.podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima.stare osobe.porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa.žene. .osobe sa invaliditetom.ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije.izdavanje knjiga. iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu. .organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva Fondacije. sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne isključenosti i siromaštva dobija na važnosti. zaštiti i poštivanju ljudskih prava.

Veličina donacije Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25.000 Sarajevo Tel: + 387 33 219 313 Faks: + 387 33 219 314 Email: sif@sif. maj/svibanj 2012. Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.ba Web stranica: www. Rok zadnjeg poziva za projekte je bio 07. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 KM 75.000 KM.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Branilaca Sarajeva 47 71. ali se u narednom periodu očekuju novi pozivi za projekte.sif. 95 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. godine.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Nakon implementacija. Tokom čitave godine.životna okolina. i to: . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama društva.borba protiv izolacije. . i . Promoviramo razmjene ekspertize. . Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška. Fondation de France 40 avenue Hoche 75. koja je glavni faktor isključenja. .Fondation de France Naziv programa The Fondation de France The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa. Nije specificirana. kako bi ih drugi donatori preuzeli.društvena kohezija.kultura.fondationdefrance.lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici.org Web stranica: www. 96 Natrag na sadržaj . Pet je glavnih područja podrške.008 Paris Tel : + 33 1 44 21 31 00 Faks :+ 33 1 44 21 31 01 Email : webmaster@fdf. i . rezultati su evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju.medicinska istraživanja. procjena i valorizacija.poštovanje digniteta osoba.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje: . Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti podržani u okviru naših programa.zdravstvo. Pogledajte web stranicu za više informacija. .

medijima.org.ba Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. Kako aplicirati? http://www. grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50 zemalja širom svijeta.osfbih. Tokom godine. te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju. Osim navedenih programa. na osnovu specifičnih poziva za projekte. Prioritetne programske oblasti FOD-a BiH u periodu između 2006. uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 33 44 44 88 Email: http://www. Institut otvoreno društvo Institut otvoreno društvo (Open Society Institute .org. ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.OSI) je privatna. godine su obrazovanje. 97 Natrag na sadržaj . godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale bosanskohercegovačko društvo.-2011.osfbih. Različita.000 Sarajevo. postoje programi i projekti koji se realiziraju na nivou Mreže Soros fondacija. pravnim i ekonomskim reformama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region.Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Naziv programa Programi podrške Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993. javnom zdravstvu. grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže Soros fondacija. pravo. na osnovu specifičnih poziva za projekte. civilno društvo. Romi i lokalna uprava. Maršala Tita 19/III 71. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.

98 Natrag na sadržaj .ba i www.gov. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Trg BiH 3 Sarajevo. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. Na prijedlog Evropske komisije. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta. te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte .uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače.mcp. pogledajte web stranicu za više informacija. Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament.ncp. bez obzira na državne granice.  Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke.ba Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:  Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta.  Kapaciteti . Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984.ba Web stranice: www. Evropa. uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa. uključujući BiH. BiH Tel: +387 33 492 597 Faks: +387 33 492 632 Email: info@ncp-fp. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća).  Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja. godine. Ovisno o pozivu za projekte. kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije.FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) Naziv programa Program podrške Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. traju od tri do pet godina. Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call.

Sem toga. Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani. Na osnovu otvorenih poziva za projekte.načini mjerenja uticaja projekta na društvo.com Freedom to Create Level 46 UOB Plaza 1 80 Raffles Place Singapore 048624 Tel: +65 62 105 560 Email: info@freedomtocreateprize. 99 Natrag na sadržaj . u mnogim slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre. Freedom to Create neće podržati organizacije koje diskriminiraju na bazi rase. . Također.000 USD. Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju. Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu.smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje razvijene.com Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ipak. vjeroispovijesti. građenje.freedomtocreate. nacionalnosti. do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo. Programi koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati. invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi. i .održive promjene. godina. nove aktivnosti i planovi će biti poznati u narednom periodu. Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne organizacije. pogledajte web stranicu za više informacija. projekti koji demonstriraju jedno ili više od sljedećeg će biti u našem posebnom interesu: . Samo u posebnim okolnostima ćemo finansirati donacije koje prelaze 100. www. .novi pristup pitanjima i izazovima. liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije. Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju.Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) Naziv programa Freedom to Create Grants Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju.ambiciozne ideje. Kao smjernica. ne finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili nedozvoljeno lobiranje. Zemlje u razvoju (uključujući i BiH). naša prosječna veličina donacije je 40. pa do izgradnje kapaciteta.000 USD. pola. Trenutno Fondacija prolazi kroz strateško restruktuiranje. Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim organizacijama. . Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije.

Toronto. žene sa sela. biseksualce. i . kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta. Latinska Amerika i Karibi. Do 5. nacionalne i kastne manjine. . http://youngfeministfund.000 USD. žene s invaliditetom. Suite 150. mreže ili kolektivi sa sjedištem u globalnom jugu (Afrika. strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje vode feministikinje. . marta/ožujka 2013. . uključujući.grupama. seksualne radnice. sredstva i jača učešće i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta.malim. godine.uključivom organiziranju. etničke.promicanju i odbrani ljudskih prava žena. te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene. Prioritet će biti na: . transrodne. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. mrežama ili kolektivima sa malo ili nimalo pristupa finansiranju od većih donatora. Azija i Pacifik.neformalne i formalne grupe. Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene: . siromašne. žene koje žive s HIV/AIDS-om. te Zajednice nezavisnih država). Bliski Istok. mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim područjima. srednje i istočna Evrope. Cilj FRIDA-e je pružanje dostupnih. i .poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom. nacionalnom. regionalnom ili međunarodnom nivou. ON M5T 2C7 Canada Tel: +416 594 3773 Faks: +416 594 0330 Email: info@youngfeministfund. ali ne ograničavajući se na: izbjeglice. 100 Natrag na sadržaj .org Web stranica: http://youngfeministfund.grupama. odnosno kolektivima koji su različiti u svom članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim mladim ženama. lezbejke.org/grants-program/apply-for-a-grant FRIDA | The Young Feminist Fund c/o The Association for Women’s Rights in Development 215 Spadina Avenue.. žene koje žive u zemljama sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama. . mrežama.grupama. mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva. grupama u nastajanju.FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) Naziv programa FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurs e.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Trenutni poziv za projekte je otvoren do 26.

poboljšanje generalnih političkih. i . Tokom čitave godine.razvoj neovisnih medija.fes. FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos: .facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između država i različitih interesnih grupa.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka. . a u duhu demokratije i pluralizma. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. godine kao političko naslijeđe prvog demokratski izabranog predsjednika. . ali i čitav svijet. . 101 Natrag na sadržaj . Friedrich-Ebert-Stiftung Ured Bosna i Hercegovina Kupreška 20 71. ekonomskih i društvenih uslova.facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za nadarene mlade osobe kroz stipendiranje. i .promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih zemalja. Nije specificirana.Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) Naziv programa Friedrich Ebert Stiftung (FES) Fondacija FES je osnovana 1925.ba Web stranica: www. . Ebert.osnaživanje slobodnih sindikata. .dostizanje poštovanja za ljudska prava.doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji. Friedrich Ebert. . socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja služi sljedećim ciljevima: .podrška demokratizaciji zemlje i društva i jačanje civilnog društva.unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih sfera života. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 Sarajevo Tel: +387 33 722 010 Faks: +387 33 613 505 Email: fes@fes.

telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava na arapskom.obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti.godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk. francuskom. Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca ljudskih prava. Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative on Human Rights Defenders. Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti. godine sa specifičnim ciljem zaštite ugroženih branioca ljudskih prava.grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih prava. Molimo Vas da direktno kontaktirate centralni ured. . ljudi koji rade na nenasilan način za bilo koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. . . Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489. mali grant može biti odobren unutar 48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora. . i . uključujući Front Line stipendije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Front Line . Front Line za cilj ima promociju poštovanja UN Declaration on Human Rights Defenders. Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih organizacija.mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljuds kih prava uključujući dvogodišnji Dublin Platform.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Naziv programa Front Line .odmor i predah.000 EUR.međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih prava. Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca ljudskih prava. Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih prava. . španskom i ruskom jeziku. uključujući digitalnu sigurnost. Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca ljudskih prava koji su direktno ugroženi. engleskom. te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti. U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje branioca ljudskih prava. pravne troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Front Line je osnovan u Dublin-u 2001. Front Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih branioca ljudskih prava. 102 Natrag na sadržaj . Do 6. Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima ljudskih prava uključujući: .

Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim bra niocama ljudskih prava. Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca ljudskih prava. www.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office Second Floor Grattan House Temple Road Blackrock Co Dublin Ireland Tel: +353 01 212 3750 Faks: +353 01 212 1001 Email: info@frontlinedefenders. 103 Natrag na sadržaj .org/emergency Front Line .frontlinedefenders.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti. Čitav svijet.org Web stranica: www.frontlinedefenders.

Latviji. U 2013. 15. kvalitet izdavačke kuće i prevodioc. Poljskoj. Obično se dodjeljuje suma od 1. šireći razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica.org Web stranica: www.org Korte Leidsedwarsstraat 12 NL . Rumuniji. jasan budžet.1017 RC. Sloveniji i Slovačkoj. Češkoj. avgust/kolovoz svake godine. Srbiji.Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa CEEBP Program donacija CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i istočne Evrope. Hrvatskoj. godini prvi poziv je bio otkazan. Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici. Bugarskoj. Crnoj Gori. februar/veljača i 15.000 EUR.ceebp.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prioritet se stavlja na prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka. Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalite t rada. Kosovu. Mađarskoj. Makedoniji. Pogledajte web stranicu za više informacija. Litvaniji. Bosni i Hercegovini.000 do 3. Amsterdam Tel: + 31 20 33 01 383 Email: ceebp@ceebp. Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji. dobro obrazložena potreba aplikanta.ceebp. Bjelorusiji. 104 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati www. Estoniji. dostupnost dodatnog finansiranja.

Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje vrijeme i sredstva za svoju kampanju. digitalnim medijima. Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za stvaranje. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja. kako bi se istakli iz dokumentarnog stila tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom. Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito ispričali svoje priče. slobodu. snimaka i muzike.i nastavili su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja. To je razlog zašto daju grantove za pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova. Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju) Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih društvenih. Zato i dalje nude Grants for Editorial Photography. Osim toga. Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog) Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu. jer oni rade zajedno kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom izboru. Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika . godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba. 105 Natrag na sadržaj . neprofitna organizacija i komunikacijska agencija uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima. te rijetke arhivske i savremene snimke. maj/svibanj (rokovi su različiti po pozivima za projekte). političkih i kulturnih priča. Kao vodeći kreator i distributer slika. shvaćamo da je stvaranje i upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme. A to je upravo ono što su učinili. Različita. alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i uredničkih slike. muzike i drugog vrhunskog sadržaja. prije samo jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo. podršku i znatna sredstva. cilj je potaknuti komunikaciju . Na završetku ovog projekta. na osnovu specifičnih poziva za projekte. sva tri partnera: fotograf. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od samostalnih umjetnika/ca. Idući rokovi prijave su 1. djela i popularnih pjesama. komuniciranje i povezivanje. mart/ožujak i 1.uključujući nagrađivane vijesti. snimaka.i dati alate za stvaranje nadahnuća za vaš vlastiti rad. I dok nam brzi on-line pristup slikama. sportske i zabavne sadržaje.Getty Images Naziv programa Getty Images 1995. Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka . što im je potrebno su inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje koja podići svijest o njihovom radu. Čitav svijet. Također. snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda.

106 Natrag na sadržaj .Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Bucuresti Romania Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638 Faks: + 40 21 310 3497 Email: office@guliver.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 18 Sector 1. Kako aplicirati? http://imagery.ro Generalna web stranica: http://company. Crisana nr.ro Web stranica: www.gettyimages.gettyimages.aspx Za aplikante iz BiH kontakti su: Guliver Trade SRL Str.guliver.com/getty_images_grants/overview.

org Web stranica: www. Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. #105 San Francisco.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.htm The Global Film Initiative 145 Ninth Street. pokazuju ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne poglede na svakodnevni život širom svijeta. Osnovana je 2002. Inicijativa daje brojne potpore zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije filmova pod nazivom Global Lens. također. Idući rok za prijave je 15. kao i za plaćanje za post-proizvodnih troškova. Do 10. 107 Natrag na sadržaj . Filmaši mogu koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje. zvuk i pristup modernim sistemima obrade. Kako aplicirati? www. podržava filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije. centralne i istočne Evrope.Global Film Initiative Naziv programa Global Film Initiative Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za pomoć nezavisnom filmu iz Afrike. juli/srpanj 2013.globalfilm.000 USD.org/application_eng. Inicijativa. godine.globalfilm. godine za promicanje međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma. CA 94103 Tel: +1 415 934 9500 Faks: +1 415 934 9501 Email: gfi-info@globalfilm. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. Azije. kao što su laboratorijske naknade. Latinske Amerike i Bliskog istoka.

www.000 USD. Kriterij podobnosti Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije. 5.org/what-we-do The Global Fund for Children 1101 Fourteenth Street.globalfundforchildren. opasan dječiji rad. biti registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade. Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu).globalfundforchildren. NW Suite 420 Washington. komercijalno seksualno iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična područja: škole i stipendije. DC 20005 Tel: +1 202 331 9003 Faks: +1 202 331 9004 Email: info@globalfundforchildren. 108 Natrag na sadržaj .000 USD do 20.Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) Naziv programa Opšti ciljevi Global Fund for Children Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta.

zaštiti biološke različitosti i dobijanju prava za bolji život u budućnosti.html Global Greengrants Fund 2840 Wilderness Place Suite A Boulder. 109 Natrag na sadržaj . Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. ekonomisti. Otvoreno tokom čitave godine. Naši savjetnici rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i druge podrške ovim grupama.greengrants.greengrants. inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe.greengrants.000 USD. Tipično 500 USD do 5. Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike širom svijeta. www.org/grants. šumari. održivog života. Za više informacija pogledajte www.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CO 80301 Tel: +1 303 939 9866 Faks: +1 303 939 9867 Email: info@greengrants.org Web stranica: www.Global Greengrants Fund Naziv programa Opšti ciljevi Global Greengrants Fund Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci ljudima u zaštiti životne okoline. Ovi savjetnici – biolozi. menadžeri neprofitnih organizacija. novinari . Razvili smo model finansiranja koji se oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u regionima ili na pitanjima koja podržavamo.org/ourcommunity. pravnici. Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače ne bi imali pristup finansiranju.

Tokom čitave godine. Kriterij podobnosti www. USA Tel: +1 415 248 4800 Faks: +1 415 248 4801 Web stranica: www. Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene samo na ova područja): . povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama. i .org/apply-for-a-grant/information-for-womensgroups www.globalfundforwomen.promicanje društvene filantropije.globalfundforwomen.globalfundforwomen.izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Od 500 USD do 30.unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava. .Global Fund for Women (Globalni fond za žene) Naziv programa The Global Fund for Women Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekono mska neovisnost.osiguranje ekonomske i okolišne pravde.000 USD.povećanje građanskog učešća. .povećan pristup obrazovanju.org/apply-for-a-grant The Global Fund for Women 222 Sutter Street. Suite 500 San Francisco. 110 Natrag na sadržaj . . CA 94108.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Tematski prozor za stigmu. 6. godine. novi se očekuje u narednom periodu. s težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija.org/en/ Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. tuberkuloze i malarije) Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP. Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU). kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim kriterijima odabira. trebali doprinijeti programu pod nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. 111 Natrag na sadržaj . kao inovativni projekti.Global Fund to Fight AIDS. Tematski prozor za Rome. tuberkuloze i malarije) Naziv programa Global Fund to Fight AIDS. Svi projekti bi. Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u BiH. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM).theglobalfund. Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga (CSW). 5. Različita po segmentima / prozorima finansiranja. koji je na polju HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava. 2. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. Tematski prozor za omladinu. 3. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja oktobra/listopada 2011. http://portfolio. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama. kako slijedi: 1. 4.

ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće.Global Integrity Innovation Fund Zašto je pokrenut program TESTING 123? 1. i sve ostale bitne faktore. Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvod e. Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu: potrebnih sredstava vs.one riješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj. One ne moraju izravno rješavati problem korupcije. i . 2) skicirajući preduslove za postizanje tog cilja. 112 Natrag na sadržaj . ali ne neophodno. no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela.mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila ili procese i/ili kako se nositi s njima.000 USD. i 4) artikulirajući pretpostavke da objasne hipoteze. Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama. Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE .ideja koja može biti isprobana sa ~10.pristup. itd. Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20 projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari.ideja koja se bavi pitanjima korupcije. identificira problem . kontekstualna ograničenja. Ideje koje su VISOKOG RIZIKA. One nisu poznata "rješenja".000 USD. Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji: . Ideje koje DIJAGNOSTICIRAJU ili UBLAŽAVAJU izazove TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI. onih dostupnih. jer je njihov potencijal uticaja velik. Koje nikada prije nisu bile isprobane. . III) krajnji cilj npr. budžeti. novi se očekuje u narednom periodu. Zadnji poziv za projekte je zatvoren. ove ideje bi bile transformativne . Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme istomišljenika širom svijeta.. . Do 10. dijagnoza protiv smanjenja korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje. POTPUNO NOVE ideje. zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade. transparentnosti i odgovornosti (T&A) zajednica prakse. javne odluke. usluge.ideja koje se odnosi na određena pitanja. .ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem .ideja imaju jasnu teoriju promjene.Global Integrity Innovation Fund Naziv programa TESTING 123 . Ako uspiju. 3. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje. dokumentaciji. To znači da ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija. iako šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi. . . 2. . transparentnosti i/ili odgovornosti. alate ili metode. Ideje koje mogu uključiti tehnologiju. 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni. Želimo ispuniti prazninu u učenju. metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao potpuno novi. II) sektor npr. vladavina prava. a umjesto toga.

org/contact/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.odgovornosti.globalintegrity.org/applying/ Kontakt http://innovation.) protiv ne-tehnoloških aspekata. mobitel. 113 Natrag na sadržaj . itd. korištenje tehnologije (online. Kako aplicirati? http://innovation.globalintegrity. i IV) pristup npr.

Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe)
Naziv programa Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu, književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača, plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova. Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja: - demokratija, vladavina prava i civilno društvo, - tekuća regionalna i globalna pitanja, - kulturna dimenzija evropskih integracija, - novija njemačka istorija, i - izvanredna djela suvremene njemačke književnosti. Pažnja će se također posvetiti i: - klasičnoj njemačkoj književnosti, - suvremenoj drami, i - kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade. Različita. kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, kraj aprila/travnja: sve kategorije, kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i kraj oktobra/listopada: sve kategorije.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Čitav svijet.

Kriterij podobnosti

Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.

Kako aplicirati?

http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina Bentbaša 1a 71.000 Sarajevo Tel. +387 33 570 000 Faks: +387 33 570 030 Email: info@sarajevo.goethe.org Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

114

Natrag na sadržaj

Grand Challenges Canada
Naziv programa Stars in Global Health (Zvijezde globalnog zdravlja) Ovaj jedinstveni program omogućava inovatorima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i u Kanadi da razviju svoje hrabre ideje s velikim uticajem na poboljšanje globalnih zdravstvenih uslova. Tražimo ideje koje odražavaju cijeli spektar globalnog zdravlja, uključujući otkrivanje lijekova, medicinskih uređaja i dijagnostike, razvoj cjepiva, zdravlje i medicinsku edukaciju, majku i dijete, nezarazne bolesti (uključujući i mentalno zdravlje i rak) i informacijsko-komunikacijske tehnologije, vode i kanalizaciju, te poljoprivredu. Grand Challenges Canada poziva na dostavu prijedloga koji mogu biti lako implementirani u zemljama u razvoju u cilju poboljšanja globalnog zdravlja. Tražimo ideje koje su hrabre i kreativne, te imaju potencijal da naprave značajan uticaj na globalni zdravstveni problem. Predložene inovacije trebale bi: 1. imati veliku vjerojatnost postizanja značajnih i mjerljivih zdravstvenih dobitaka u okruženju sa slabim resursima, i 2. povećala učinkovitost, apsorpciju, prihvatljivost uticaja, održivost i integrirajući naučno/tehnološke, društvene i poslovne inovacije. Mi to zovemo "Integrirana inovacija". (pogledajte www.grandchallenges.ca/inte-grated-innovation). Poželjni kvaliteti uključuju: - pristupi koji se mogu koristiti na učinkovit način za poboljšanje zdravlja u zajednicama koje su bez ili samo sa osnovnom zdravstvenom infrastrukturom/ osobljem, rješenja za odgovarajuća mjesta s ograničenom infrastrukturom (npr. nedostatak električne energije ili čiste vode, itd.), pristupi koji smanjuju održavanje i obuku, rješenja koja se mogu lako asimilirati u kulturnim praksama i postojećim zdravstvenim sistemima (uključujući i zajednice bez ili sa osnovnim zdravstvenim institucijama), ekstremna dostupnost, pristupi koji odražavaju razumijevanje ciljnog tržišta i korisnika, rješavajući potrebe korisnika, i rješenja koja uključuju solidan poslovni plan za poticanje tržišne penetracije i primjene u siromašnim zemljama. Inicijalno će biti dodjeljeni grantovi do 100.000 kanadskih dolara na 12-18 mjeseci da pokažu vrijednost ideje koncepta. Nakon evaluacije mogu se dodijeliti grantovi do milion kanadskih dolara sa potencijalnim vezama sa privatnim sektorom. Rok za trenutni poziv za projekte je 6. februar/veljača 2013. godine. Čitav svijet, sa fokusom na zemlje u razvoju. www.grandchallenges.ca/grand-challenges/gc1-stars/stars-programinformation http://applications.grandchallenges.ca/ Email: stars@grandchallenges.ca Web stranica: www.grandchallenges.ca

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

115

Natrag na sadržaj

Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa Program malih grantova The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije. Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom svijetu. Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama, međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja. HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za duži period moraju biti dobro pojašnjene. Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Čitav svijet. HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne daje donacije institucijama. www.hfg.org/rg/application.htm 25 West 53rd Street, 16th Floor New York, NY 10019-5401 USA Tel: +1 646 428 0971 Faks: +1 646 428 0981 Web stranica: www.hfg.org

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

116

Natrag na sadržaj

Heart and Hand Fund
Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Program malih grantova Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na Balkanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Rok za prijave Geografsko područje podrške

SAD i zemlje Balkana.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html Heart & Hand Fund/Peace Development Fund PO Box 3070 Half Moon Bay, CA 94019, USA Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: deadcow@igc.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

117

Natrag na sadržaj

Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokra tija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i praktično međunarodni akter. Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja. 1. Mi smo agencija za zelene ideje. Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva. Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije. 2. Mi smo međunarodna politička mreža. Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija. 3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava. Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, lju dska prava, demokratiju i samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima. Nije specificirana. Tokom godine. BiH i svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

118

Natrag na sadržaj

000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 260 450 Faks: +387 33 260 460 Email: h.Kriterij podobnosti Poslati upit za više informacija.boell@bih.ba Web stranica: www. 119 Natrag na sadržaj .net. Poslati upit za više informacija.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.boell. Heinrich Böll Stiftung Ured za Bosnu i Hercegovinu Čekaluša 42 71.

ch Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.heks. 120 Natrag na sadržaj . te se bori protiv uzroka gladi.  Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih problema u BiH. a kao Fondacija radi od 2004.heks.Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) Naziv programa Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland). Francuska skraćenica je EPER (Entraide Protestante Suisse). uključujući i BiH. godine od strane Federation of Swiss Protestant Churches. HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije definiran. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Geografski fokus je istočna Bosna. Svi ljudi bi trebali živ jeti dostojanstveno i sigurno u društvenom. Veoma limitirana. HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i ekonomskih uslova. HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti. nepravde i društvene nejednakosti. a švicarske građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima. ekonomskom i političkom smislu.  Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u BiH. smješten je u Cirihu i ima ured u Lozani. godine.ch/en/worldwide/west-balkans HEKS Kommunikation Projektdienst 8042 Zurich Tel. HEKS je ustanovljen 1946. HEKS specifično radi na sljedećim područjima:  Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u proizvodnji i prodaji proizvoda. Kako aplicirati? www. HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo njihovo zapošljavanje. Veliki broj zemalja širom svijeta.ch Web stranica: www. Glavni fokus je poboljšanje lanca dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade.: +41 44 360 88 95 Email: projektdienst@heks.

org/grants-program/apply-for-a-grant HIV Young Leaders Fund 494 8th Avenue Suite 505 New York. NY 10001 USA Email: info@hivyoungleadersfund. 121 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www. HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše pogođenih SIDA-om. Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao neprofitne organizacije. To uključuje organizacije mladih seksualnih radnica. HIV Young Leaders Fund će ulagati u mlade vođe i njihove koalicije. Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om. imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se zadovoljile potrebe njihovih zajednica. Pogledajte web stranicu za više informacija. mladih transgender osoba. ovisno o lokalnom kontekstu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kriterij podobnosti - Kako aplicirati? www. Na osnovu otvorenih poziva. Mladi na čelu organizacija trebaju imati d o 30 godina.HIV Young Leaders Fund Naziv programa HIV Young Leaders Fund HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa mladih koji rade na pitanjima SIDA-e. 5. uključujući i mlade osobe koje žive s SIDA-om. mladih ljudi koji koriste droge i mladih žena.hivyoungleadersfund. mladih ljudi koji žive s SIDA-om.000 USD do 15. Fond je napor inovativnog partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na SIDA-u. u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa.000 USD. Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na finansiranje.hivyoungleadersfund.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Neregistrirane grupe moraju identificirati fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice. HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih kako bi pregledali projekte i davali preporuke. CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način pregledom aplikacija. CRP također garantira da pogođene zajednice. mladih gej muškaraca.

2 miliona EUR za pojedinačne grantove do 10. Odabir se vrši dva puta godišnje.000 EUR za digitalnu produkciju. istočnoj Evropi. Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.com/professionals /hubert_bals_fund/projectentry/ International Film Festival Rotterdam Attn. avgust/kolovoz. Box 21696 3001 AR Rotterdam the Netherlands Web stranica: www. Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta. Od početka rada Fonda 1988. Africi i Latinskoj Americi. 20.Hubert Bals Fund Naziv programa Opšti ciljevi Hubert Bals Fund Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka. www. mart/ožujak i 1. sa rokovima 1. HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.filmfestivalrotterdam. Hubert Bals Fund P. 30.000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla.000 EUR za skripte i razvoj projekata. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih filmaša u Aziji. na Bliskom istoku. Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1 . Čitav svijet. 10.O.000 EUR za post-produkciju.000 EUR za radionice.filmfestivalrotterdam. Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz zemalja u razvoju. odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti. 122 Natrag na sadržaj . i 15.

org/about Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. ali govori o sljedećim područjima: materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa. nevladina organizacija. Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova. Konkretno. Mali grantovi su veličine do 20. njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa kojima se suočavaju organizacije u dostavlj anju humanitarne pomoći. (c) akademska ili istraživačka institucija. iskustvom i ekspertizom. kao što je npr. HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim diversificiranim znanjem. 123 Natrag na sadržaj . implementraciju i testiranje inovacije. dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i dodatni programi ishrane). voda. podesnosti.org/funding www. koordinacija pomoći. (b) javna ili vladina institucija. zaštita i usluge podrške (koordinacija. sistem ranog upozoravanja.humanitarianinnovation. Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku. 2-pronalazak. podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima. akademika i osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u procesu inovacija. omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i analiza inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih mogli podijeliti sa širom zajednicom . iako su prihvatljive i individualne aplikacije.Humanitarian Innovation Fund Naziv programa Opšti ciljevi Humanitarian Innovation Fund Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u identificiranju. rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo infrastrukture). logistika i komunikacija). efikasnosti i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse.000 funti. nepredviđene okolnosti i planiranje). ali ne mogu biti vodeći aplikant / korisnik granta. lijekovi. itd. Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta.humanitarianinnovation.000 funti koji podržavaju razvoj. Vodeći aplikant mora biti (a) neprofitan.). U okviru drugog poziva za projekte su davali podršku za velike grantove do 150. i spriječavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe. Humanitarian Innovation Fund radi na: omogućavanju i podršci humanitarnim inovatorima da implementiraju svoje kreativne ideje u procesu inovacije. U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je identificirati vodeću organizaciju u konzorciju. 3-razvoj. 4-implementacija i 5-difuzija) koji će doprinjeti poboljšanju relevantnosti. pokrivenosti. Profitni entiteti mogu biti dio konzorcija. i jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija. HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije (1-prepoznavanje.

te imaju finansijske potrebe. Hellman i Hammett su oboje bili ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti.hrw. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Između 1.hrw.000 USD i 10. McCarthy-ijem. 34th floor New York.org/en/node/75288 350 Fifth Avenue.S. čija je komunistička paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice". Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom godina.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i to Hellman pred U. House Un-American Activities Committee i Hammett pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru. Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian Hellman sa donacijama koje nose njeno. kao i ime njenog dugogodišnjeg pratioca. se Podrška piscima koji imaju problem u radu. 124 Natrag na sadržaj . Čitav svijet.Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants Naziv programa Hellman / Hammett program donacija Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona. romanopisca Dashiell Hammett-a. Kako aplicirati? www. NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700 Faks: +1 212 736 1300 Web stranica: www.000 USD.

kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim za njihov rast i razvoj. krajem a vgusta i sredinom novembra tekuće godine. jačati kapacitete Fondacije. promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije. Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva u kojem se njihov glas čuje i uvažava. nadležnim institucijama. privrednim subjektima i medijima. podržavajući inovativne modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće da obezbjedi djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada. pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog društva koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i Hercegovini.IN Fondacija . Ciljevi i djelatnosti Fondacije su: poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz unaprjeđenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života. u toku 2013. važnim za njihov rast i razvoj. godine na inicijativu članica Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF CEE) za BiH. s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece u BiH. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje prijava možete dobiti putem emaila na adresu: info@infondacija. 125 Natrag na sadržaj . s posebnim naglaskom na temu nasilja. gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica. IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje. Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija.ba. i romska djeca i obrazovanje. i to početkom februara i maja. i to za sljedeće pod programske oblasti: vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama. preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i omladinskim grupama u lokalnim zajednicama. razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva.Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini Naziv programa Program malih grantova IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini – osnovana je u julu 2009. će objaviti četiri poziva za dostavljanje prijedloga projekata. Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH zalaže se za unaprjeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u sve društvene tokove u BiH. pružanjem podrške lokalnim organizacijama civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada. In fondacija. svaka tri mjeseca. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade na unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih. Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH. Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u BiH. prikupljati sredstava.

ba Web stranica: www. 126 Natrag na sadržaj . Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje. Geografsko područje podrške BiH. učešće djece i m ladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju projekta. projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s korisnicima. Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. godine. aprila/travnja 2013. lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu. NVO bi trebale da promovišu socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH. Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima. važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri. Prijave slati na dolje navedenu adresu IN fondacije.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Trenutni poziv je otvoren do 29.P. 45 78. Više informacija: www. kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada sa ciljnim grupama.102 Banja Luka Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 51 464 460 Email: info@infondacija. projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade.infondacija. Po prijemu prijedloga projekata. kroz svoje aktivnosti. bilo kroz finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške. Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu: za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane nevladine organizacije.org/kriteriji-za-finansiranje In fondacija P.infondacija.

Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja. Iako javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte. Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011.000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela komemoracija i sjećanja do 30. godine. apliciranja pogledajte: www.org Web stranica: www. Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih organizacija. Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva. koji će iskazati puno poštovanje za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica.Program za dodjelu malih grantova Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu.org/resources/documents/. pružanje dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih projekata.000 Sarajevo. Projekti u trajanju do 6 mjeseci do 10. Kratkoročni grantovi do 4. Za više informacija o načinima mp.International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) Naziv programa Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva . a koji se tiču porodica nestalih osoba. te u jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i zapadni Balkan. pravdu i reparaciju. BiH Tel: +387 33 280 800 Faks: +387 33 280 900 Email: jcsi. programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva. kao i partnerski projekti između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti.000 KM.grants@ic-mp.ic-mp. 127 Natrag na sadržaj . Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevl adinih organizacija / mreža nevladinih organizacija.ic- Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) Alipašina 45/A 71.000 KM.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti. i/ili pomaganje ljudskih prava drugih posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije. medijima ili široj javnosti.org. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. slanje predstavnika/ca na sastanke ili konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica.nl. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja. promoviranje znanstvenih metoda. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i smjernice o pitanjima politike i strategije. naučne metode razmnožavanja. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za populariziranje nauke. itd. promoviranje sekularizma. Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav prema političarima. medijima ili široj javnosti. astrologije. kaste. racionalističkih. reklame. UNESCO. i regionalnim uredima u Bangaloreu. te se zalaže za odvajanje religije i države. 128 Natrag na sadržaj . UNICEF i Vijeću Evrope. To potiče rast novih grupa humanista i predstavlja humanističke interese u UN. Više informacija možete naći na internet stranici www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. praznovjerja i alternativne religije. članke u tiskanim medijima i slično.International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija) Naziv programa Međunarodna humanistička i etička unija International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez humanističkih. izdavaštvo. Harareu i Kostariki. rada ili spola. medije. IHEU promiče i brani slobodu savjesti i izražavanja. članke u tiskanim medijima i slično. Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara. seminare. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. sekularističkih i ateističkih organizacija sa više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. otkrivajući kršenja ljudskih prava od vlade i zagovaranja prema političarima. seminare. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati promicanje novih zakonodavnog tijela. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. ili izgradnja organizacijskih kapaciteta. promoviranje ljudskih prava. Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s svjetovnim životnim stavovima. izabranih službenika/ca i drugih volontera/ki. Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne član ove. porijekla.iheu. medije. odnosno poboljšanje ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji. reklame. rasta i napretka. poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava. medija ili šire javnosti.hivos. proizvodnju informativnih materijala. izdavaštvo. HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU -a sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji. Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih područja: promoviranje humanizma. Više informacija možete dobiti na internet stranici www. skeptičnost prema aktivnostima vraćanja.

Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine. www.iheu. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi). Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS programa u nekoj od zadnjih 10 godina.Veličina donacije Maksimalan iznos za jedan projekat je 10. 2. 129 Natrag na sadržaj .org IHEU 1 Gower Street London. Sljedeće organizacije mogu se prijaviti: 1.iheu. IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa. Projek at bi trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja aplicira za grant. WC1E 6HD Web stranica: www. Međutim. Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama. 3.org/contactus Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svijet uključujući i BiH. a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje. Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije.000 EUR godišnje.

130 Natrag na sadržaj .org/openwindow/ Kontakt Web stranica: www. Zadnji poziv je bio otvoren do početka avgusta/kolovoza prošle godine. Prihvata prijedloge projekata na sve teme i ne postoje unaprijed određeni limiti finansiranja.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Širom svijeta.International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) Naziv programa The Open Window Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje razvijenim zemljama. Različita.3ieimpact. i evaluacije zasnovane na teoriji promjene. a novi se očekuje u narednom periodu. Prednost se daje: evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike i imaju jasnu strategiju komunikacije. gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH). prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama koje implementiraju projekte. Kako aplicirati? www. prijedlozi projekata koji se pripremaju od strane evaluatora/istraživača u zemljama u razvoju i razvijenih zemalja.3ieimpact.

International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) Naziv programa International Music and Art Foundation Grants International Music and Art Foundation je osnovana 1998. skulptura). muziku. radionice. Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za buduće generacije umjetnost. godine u svrhu distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje distribuira organizacijama širom svijeta. ali nisu ograničeni na. Box 39 FL-9490 VADUZ. kao što su opera.li International Music and Art Foundation Legal Domicile (Registered Office) P. likovnu umjetnost (slikarstvo. i . simfonijski orkestri.muzeji. International Music and Art Foundation dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i izvedbenih umjetnosti. kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje. Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija. Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama u područjima: .O.arhitektonske restoracije i konzervacija.com Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Tokom čitave godine. pozorište i arhitekturu (“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe. balet i pozorišta.720 franaka. komorni muzički ansambli. putne troškove. Posebni interesi Fondacije uključuju. Liechtenstein Email: trustees@imaf. “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela umjetnosti i arhitekture. http://imaf. Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu obećavajućim.homestead. 131 Natrag na sadržaj .istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti. crtež. sastanke. Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka.izvedbenih umjetnosti. kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz prošlosti. Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije. konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili organiziranja projekta ili aktivnosti. Kad god je to moguće Fondacija preferira k o-finansiranje iz drugih izvora i preferira da ne daje novac za operativne troškove. gdje je srednja veličina granta 27. . 1829).li Web stranica: http://imafoundation. .

IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije . Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi. . IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija.at/awards.org Web stranica: www.obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti. Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije: . Kako aplicirati? www. open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i distribuirani su u javnom interesu. direktora i vodećih novinara. Business Models. Austria Tel: + 43 1 512 90 11 Faks: + 43 1 512 90 14 Email: ipi@freemedia. poslovnih modela ili treninga.at South East Europe Media Organisation (SEEMO) Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. te poboljšanju prakse novinarstva.platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja. uključujući i mobilne.održivost: unapređenje poslovnih modela.digitalne. godinu je zatvoren. promicanju slobodnog protoka vijesti i informacija. Poziv za 2012. Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. 132 Natrag na sadržaj . naredni se očekuje tokom godine. razvoj održivih poslovnih modela i trening novinara. zaštiti slobode mišljenja i izražavanja. or Trainings & Journalism Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih platformi vijesti. Ukupno je 2.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.html International Press Institute Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna.seemo. te novinarske izvrsnosti) International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika. i .International Press Institute: News Innovation Contest International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in Digitial News Platforms. na Bliskom Istoku i Africi.7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.freemedia. Austria Tel: +43 1 513 39 40 Faks: +43 1 512 90 15 Email: info@seemo. Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija.

Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim međunarodnim institucijama.ba Web stranica: www. . online medijskih tehnologija.Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH.internews. Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”. koji od decembra 2010. Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira.000 Sarajevo Email: sjaram@internews. inovativne ideje za online medije. što znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25. u okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti cjelokupne medijske slike u BiH. Hamdije Kreševljakovića 50 71. . Ciljevi projekta su: . Više detalja na web stranici: www.Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i alternativne izvore informacija.Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na odgovornost.internews. te medijske i profesionalne asocijacije. vrijedan 5.7 miliona USD. Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i Hercegovini.Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom radu. Također. kao i za podršku samoregulaciji medija u BiH. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj instituciji. BiH. . te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih.Internews Naziv programa Jačanje nezavisnih medija u BiH USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji projekt. . koji ukupno iznosi milion USD. . a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko novinarstvo. 133 Natrag na sadržaj .Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija postojećih online medija.Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. godine implementira Internews u BiH. .ba.000 USD. treninge i mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. Ovi grantovi ne mogu se koristiti za pokretanje web medija. maja/svibnja. . Trenutno otvoren poziv u okviru programa “Ljudska prava” je otvoren do 1. Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici. Kriteriji su jasno naznačeni na svakom pozivu za projekte. napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske pismenosti.

. U okviru ovoga programa se prihvataju: . a novi se očekuje u narednom periodu.Radovi u pripremi. odnosno projekti koji su već u fazi produkcije.ITVS International Naziv programa International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje) ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim pričama koje mogu informirati. uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko zastupljena na američkoj televiziji. Američka publika želi saznati više o drugim mjestima.org Web stranica: www. 134 Natrag na sadržaj . ali ti proizvođači imaju malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD. .itvs. godine. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta.org/funding/international/criteria Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici. predmet i priča to nalažu. Osoblje navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati. local 445 Email: cynthia_kane@itvs. Praktično sve zemlje osim SAD. nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom u cjelini.Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora. budžetsku i uredničku kontrolu nad svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili komercijalne stanice ili filmskog studija. ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na američkoj televiziji.itvs. Zadnji poziv je bio otvoren do početka decembra/prosinca 2012. www. “Nezavisni producenti. b) ima umjetničku. kada vještine reditelja.” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik autorskih prava.org/funding/international/how Tel: +1 415 356 8383. ljudima i njihovim gledištima. ITVS će razmotriti i duže programe. International Call Funding Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup međunarodnim programima.Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat). uključujući i javne stanice.Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s producentima iz različitih zemalja. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći različite glasove u javnu sferu. Nije definirana. U rijetkim slučajevima. .

Veliki broj zemalja širom svijeta.000 EUR. Strateška kupovina može značiti osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala.hoogeslag.nl/funds/purchase_of_nature_1 Marc Hoogeslag MSc Tel: 0031 20 3018 264 Email: marc. IUCN NL je most između društvenih organizacija. Stečeno vlasništvo ili upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje rade na zaštiti životne okoline. www. Maksimalna veličina granta je 85.IUCN National Committee of the Netherlands Naziv programa Podrška prirodi 35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljen og u Holandiji su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands. godine.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. maja/svibnja 2013. vlade.nl Skype: marc.iucn. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Trenutni poziv za projekte je otvoren do 1. biznis sektora i svih ostalih partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti.hoogeslag@iucn. Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem (strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja. 135 Natrag na sadržaj .iucn. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Podrška u ovom dijelu se daje za razvoj skripti i projekata tokom istraživanja i njihovog razvoja. grant mora biti utrošen u zemlji u razvoju i sva prava distribucije za zemlje Beneluksa moraju biti rezervirana na Jan Vrijman Fund. Pri odabiru fond podržava najmanje 18% projekata iz najmanje razvijenih zemalja na DAC listi.500 EUR za proizvodnju i post-produkciju. već ima i savjetodavnu ulogu.Jan Vrijman Fund Naziv programa Jan Vrijman Fund Jan Vrijman Fund daje grantove nezavisnim režiserima dokumentaraca iz zemalja u razvoju.aspx Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Generalno fond je otvoren alternativnim i inovativnim idejama dok god su dobro utemeljene i sa jasnim planom implementacije. . c) Ostale aktivnosti: . Projekat može biti podnešen samo jednom u svakoj od spom enutih kategorija. aplikanti trebaju imati na umu da ne može biti odabrano više od 8% zaprimljenih projekata. Jan Vrijman Fund finansijsku podršku daje dva puta godišnje.idfa. ili 15. 17.Dokumentarne radionice: radionice za režisere i/ili producente iz ne-zapadnih zemalja na osnovu definicije iz DAC liste. kao što su pokretna kina. Rokovi prijave su 15. a) Skripte i razvoj projekata. produkciji i/ili distribuciji i prodaji. Sem toga Fond podržava projekte koji promoviraju lokalnu dokumentarističku produkciju i distribuciju kroz aktivnosti kao što su radionice. b) Produkcija i post-produkcija.idfa.nl Web stranica: www. JVF pruža pojedinačne potpore do 5. putujući filmski festivali ili specijalna prikazivanja u udaljenim ili područjima pogođenim konfliktima. . Ako je projekat odabran.000 EUR za druge aktivnosti (inicijative distribucije. Jan Vrijman Fund podržava kreativne dokumentarce u zemljama u razvoju. Režiser i kompanije trebaju biti nacionalnosti zemlje u razvoju i živiti i raditi u zemlji u razvoju. 136 Natrag na sadržaj .000 EUR za skripte i razvoj projekata.nl/industry/markets-funding/idfa-fund/about/about-the-idfafund. Fond ne pruža samo finansijsku podršku.nl/industry/markets-funding/vrijman-fund.aspx Jan Vrijman Fund Frederiksplein 52 1017 XN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 627 3329 Faks: +31 20 638 5388 Email: janvrijmanfund@idfa.Dokumentarni filmski festivali: filmski festivali koji za cilj imaju promociju dokumentarnog filmskog žanra i koji služe kao mjesto susreta lokalnih režisera i publike. posvećene razvoju dokumentarnih skripti. januar/siječanj i 15.Inicijative distribucije: prikazivanje filmova. maj/svibanj. dokumentarni filmovi na festivalima i dokumentarne radionice). dokumentarni filmski festivali i obrazovni programi. www. po mogućnosti lokalna ili regionalna produkcija. Dalje. na osnovu definicije iz DAC liste.

go. Pogledajte web stranicu za više informacija.jp/world/en/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. doprinosi svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i drugih ljudi kroz medij kulture. 137 Natrag na sadržaj . područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom jeziku (Urawa i Kansai). Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta. Na web stranici se može pronaći više informacija o uredima fondacije u inostranstvu.jpf. kao i linkovi na druge relevantne web stranice. sa sjedištem u Tokiu.go. Kako aplicirati? www. Različita. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja. njihovim aktivnostima.jpf. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različita. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.jp/world/en/ Kontakt Web stranica: www.Japan Foundation Worldwide Naziv programa Grants Program The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta.

uključujući i pojedince i privatne korporacije. Saiwaiku. JFGE ima dva osnovna programa: (1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti životne okoline.go. Pogledajte web stranicu za više informacija. Omiya-cho. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanj a životne okoline.jp Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom mogu aplicirati u okviru poziva za projekte. Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije. istraživanja i studije.go. gdje je kategorija dostupna za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od strane ne-japanskih organizacija. Kawasaki City.Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) Naziv programa Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO -e Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora. Kanagawa Prefecture 212-8554 Japan NGO Support 81 44 520 9609 Grant Program 81 44 520 9505 E-mail: jfge@erca. januar/siječanj.jp/jfge Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i (2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na projektima zaštite životne okoline kroz informiranje. Muza Kawasaki Central Tower 8th floor 1310. Zadnji rok prijave je bio 25. Čitav svijet. novi poziv se očekuje u narednom periodu. 138 Natrag na sadržaj . te trening za osoblje.erca.

d. idući se očekuje u narednom periodu.) Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar Mile Budaka 106 A 88.implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima. i . Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška donacije. .potreba u području socijalne pomoći. Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s rokovima naznačenim u Pozivu.ekonomičnosti u poslovanju. .d. pouzdana i sigurna proizvodnja.u humanitarne svrhe.pomoć partnerima u sličnim djelatnostima.potreba u području kulture. www.ephzhb. JP Elektroprivrede HZ HB d. Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva.000 Mostar Web stranica: www. a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine.potreba u području sporta. osnovani u skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe. Nije definirana.ba www.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine.d.ephzhb. Donacije se dodjeljuju za financiranje: .ba/ephzhb.razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima.ephzhb.aspx?vijest=1279&prikaz=0# (poziv za 2011. . te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika.održivosti ukupnog razvoja.Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Naziv programa Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Misija JP Elektroprivrede HZ HB d. . Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011. i . U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d. Mostar je kvalitetna. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski prostor. . distribucija i opskrba električnom energijom . Mostar će slijediti opredjeljenja: . 139 Natrag na sadržaj .

jrct. aprila/travnja i 2. . .Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima društva.Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba. . uključujući i promicanje odgovornosti. uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da se uključe u donošenje odluka i politike razvoja. U ovoj godini pozivi za projekte su otvoreni do 15. septembra/rujna.Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između ljudi i institucija koje utiču na njih. te rad koji prati i izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu. YO30 6WQ Tel: +44 1904 627 810 Web stranica: http://www. Water End York. uključujući i rad na trgovini oružjem. Prije svega Velika Britanija. otvorenosti. Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim od pet područja navedenih ispod: .asp?section=00010004 Joseph Rowntree Charitable Trust The Garden House. . 140 Natrag na sadržaj .org.uk/text. Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj Britaniji i Irskoj. razvoj učinkovitih mjera izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje vojnoga roka.jrct. Pogledajte web stranicu za više informacija.org.uk Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. Pogledajte web stranicu za više informacija. odziva i poštivanja ljudskih prava širom javnog i privatnog sektora.Pitanja od interesa za Kvekere.Irska i Sjeverna Irska.Joseph Rowntree Charitable Trust Naziv programa Joseph Rowntree Charitable Trust Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i nepravdi. stvaranje kulture mira. ali u određenim slučajevima i BiH.

" Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za stvaranje boljeg društva.King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) Naziv programa King Baudouin Foundation Grants Programme Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u poboljšanju uslova života za stanovništvo.zdravlju. . Kako aplicirati? www. i . . Ovisno o pozivu za projekte. demokratiji i poštivanju različitosti. . . U svom statutu iz 1976. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Pogledajte web stranicu za više informacija. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.kbs-frb.siromaštvu i društvenoj pravdi.liderstvu.kulturnom nasljedstvu. . Pogledajte web stranicu za više informacija.lokalnom angažmanu.filantropiji. godine Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i nove projekte.be Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.htm Email: proj@kbs-frb.razvoju. . 141 Natrag na sadržaj . Na taj način možemo napraviti trajan doprinos većoj pravednosti. .kbs-frb.demokratiji na Balkanu. .be/calls.be/about-the-foundation.aspx?LangType=1033 www.migracijama.partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte. Generalno podrška se pruža za aktivnosti na: .

kios. KIOS pruža finansijsku podršku lokalnim organizacijama civilnog društva koji rade na povećanju javne svjesnosti. . praćenje i dokumentiranje. Molimo vas da pošaljete kompletnu aplikaciju putem emaila na adresu kios@kios. kao što je podizanje svijesti. Ne šaljite koncepte projekata.KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights Naziv programa KIOS Small Grants Program Glavni prioriteti su: demokratska prava. KIOS podržava i institucionalni razvoj ljudsko-pravaških organizacija. KIOS ima otvoren poziv za projekte. podizanje svjesnosti. Web stranica: www.kios. 142 Natrag na sadržaj .fi Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Podrška se također može pružiti i drugim oblicima projekata vezanih za ljudska prava. Mali grantovi su 500 . Posebna pažnja se daje promociji ljudskih prava žena. jač anju organizacijskih kapaciteta i širenju zajednica kojoj se poštuju ljudska prava.Ljudska prava najranjivijih: jačanje i zaštita prava najobespravljenijih grupa. Čitav svijet. dokumentiranje i obrazovanje. na primjer pravna pomoć i pod određenim okolnostima tehnička i institucionalna podrška. Posebna pažnja se daje promoviranju ljudskih prava djece. Osim podrške projektima. Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju prevenciju povreda ljudskih prava. . a princip koji sumira KIOS-ov moto je: "Ljudska prava za najranjivije". Pogledajte www. te obrazovanje. umjesto toga projektni prijedlozi se primaju tokom čitave godine.Saradnja sa ljudsko-pravaškim organizacijama u post-konfliktnim zemljama gdje su mehanizmi za zaštitu ljudskih prava slabi. Ovo znači da rade bez rokova. gender jednakost i pravo na obrazovanje.fi. Partneri trebaju raditi na pitanjima koja se direktno dotiču UN Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Također daju i veće grantove. jačanju i širenju saradnje.10. KIOS je fokusiran na rad u sljedećim područjima: . žena i siromašnih. manjinskih grupa i siromašnih..Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju preveniranje kršenja ljudskih prava. djece.fi/english/application_forms za aplikacionu formu i vodič za aplikante i zapamtite da uključite svu zahtjevanu dokumentaciju u vašu aplikaciju.000 EUR. praćenje.

godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU. Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora. jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija. međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji.org/KEP/Call2011?tab=3 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja ka donatoru (donatori u nastajanju). Trenutni fokusi rada su: evropske integracije. Region. energetika i životna okolina. Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU. a novi se očekuje u narednom periodu. a ne više od 40. planiranje i razvoj infrastrukture.Know-How Exchange Programme Naziv programa The Know-How Exchange Programme (KEP) KEP je odobren 2004.ceinet. a ciljevi KEP-a su: jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu članice EU. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt www. i poljoprivreda. uključujući i BiH. Pogledajte web stranicu za više informacija. Zadnji poziv je bio otvoren do 28. promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama CEI-ja. Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz vlastitog ili vanjskog izvora. 143 Natrag na sadržaj . CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta. decembra/prosinca.000 EUR po projektu. Program potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan.

socijalne zaštite. boračko-invalidske zaštite. nauke. organizuje tradicionalne proslave. razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda. organizuje seminare radi edukacija mladih. Različita. obrazovanja. U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju. 144 Natrag na sadržaj .gov. na osnovu poziva za projekte. radnih odnosa.Komisija za mlade Reisa Džemaludina Čauševića 1 71. razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini.Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Naziv programa Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Generalni zadaci Komisije za mlade su: razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života. razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu. Skupština Kantona Sarajevo .000 Sarajevo Tel: +387 33 562 055 Web stranica: http://skupstina. Definirano u okviru poziva za projekte. Na osnovu poziva za projekte. zdravstva. informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine. i ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu. pitanja poslaničkog sistema. kulture. razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma. Federaciji i BiH. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koj a ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje. prostora i drugo. Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo. kao i s međunarodnim organizacijama. sporta. pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave.ks. izborna pitanja. jubileje i drugo.ba/node/724 Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Sweden Tel: +46 8 588 891 00 Email: info@kvinnatillkvinna. BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta). Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja. Različita.Kvinna till Kvinna Naziv programa Kvinna till Kvinna Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u konfliktnim područjima. Ženske organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije. strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje ž ivljenje. 121 62 Johanneshov. Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.se Web stranica: www. pomirenja i mirovnog rada. Za listu partnera u BiH pogledajte: www. te trgovinu ljudima. Osnažuju i educiraju žene aktivistkinje i političarke. Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona.se/en/our-partnerorganisations-0. besplatnu pravnu pomoć. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima. Slakthusplan 3. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima. informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. 145 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih prava. Na primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i žena koje se vraćaju kućama nakon rata.kvinnatillkvinna. Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke pomoći. Druge usluge koje ove organizacije pružaju uključuju psihološku podršku. U principu rade samo sa partnerskim organizacijama. Neke organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama.kvinnatillkvinna.se/en Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

i uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina. djeluje u svim akademskim disciplinama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Ovisno o pozivu za projekte. stipendiranje i nagrade. sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu. Različiti tokom godine.Leverhulme Trust Naziv programa Leverhulme Trust Leverhulme Trust je osnovan 1925.cfm 1 Pemberton Row London EC4A 3BG Tel: +44 20 7042 9888 Web stranica: http://leverhulme. Study Abroad Studentships i International Networks) Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research Fellowships. http://leverhulme. Grantovi se daju za sljedeća područja: Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards. 146 Natrag na sadržaj . Research Fellowships. Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte. Research Project Grants. Visiting Professorships i Visiting Fellowships) Različita. sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju. godine pod Will of the First Viscount Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale "stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Philip Leverhulme Prizes i Major Research Fellowships) Istraživanje po penzionisanju Umjetnost (Arts Scholarships i Artists in Residence) Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks. stipendije. značaj predloženog rada.ac." Od tog vremena.ac. Emeritus Fellowships i Research Programme Grants Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships. Fondacija poseban naglasak stavlja na: originalnost projekata.uk/funding/grant_applications.

ksenofobije. Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili gdje imaju prisustvo. odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene i omladinu po pitanjima rasizma. Tri vodeća principa našeg globalnog programa su: vjera u osnaživanje . i posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima. Čitav svijet. Nije specificirana. i finansiranjem obrazovnih i preventivnih programa kao što je davanje šprica. seksizma.com/about/help-contact-us/europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. prevencija HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije.levistrauss. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoren tokom godine. To su izgradnja zajednica .levistrauss. te poboljšanje radnih i životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu.com/about/foundations/levi-strauss-foundation/issues-wesupport Web stranica: www. homofobije i/ili statusa HIV-a.Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) Naziv programa Levi Strauss Foundation Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje siromaštva među mladim i ženama. www. 147 Natrag na sadržaj .žene i mladi imaju pravo identificirati njihova najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju.

148 Natrag na sadržaj .ba Web stranica: www. Kako aplicirati? Na osnovu poziva za projekte. Merhameta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. smještaj žrtava torture i nasilja.Lutrija BiH Naziv programa Lutrija BiH Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine. Lutrija BiH Odnosi s javnošću Mehmeda Spahe 11 Tel: + 387 33 563 539 Email: press@lutrija-bih. koji je do sada išao u budžet FBiH. Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50 % dobiti Lutrije BiH. Caritasa i Dobrotvora. BiH. tehničke kulture i inovacija. amaterskog sporta. kulture.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. narodnih kuhinja. i razvoja civilnog društva. liječenja djece oboljele od teških bolesti. Na osnovu spefičnih poziva za projekte finansiranih od strane Lutrije BIH. borbe protiv droga i ovisnosti. Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim manifestacijama i događajima.lutrijabih. bude namijenjen za finansiranje: humanitarnih organizacija poput Crvenog križa. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. pomoći osobama sa invaliditetom.

Više detalja vidjeti na: www.org/page.000 do 50. Ona teži stvaranju mirnog i prav ednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava. Mama Cash finansijski podržava: novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i djevojaka.php?id=2007 Mama Cash / Programmes Team P.mamacash.php?id=2007 www.000 EUR godišnje.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.org/page.mamacash. Čitav svijet.Mama Cash (Mama Keš) Naziv programa Opšti ciljevi Mama Cash Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih prava širom sveta. Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5. razvoj lokalnih rukovodstava. skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja. Amsterdam The Netherlands Faks: (+31)20 5158 799 Email: info@mamacash. Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Box 15686 1001 ND. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.nl Web-stranica: www. Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet.O. 149 Natrag na sadržaj . Ma ma Cash ne prihvata samoinicijativne prijave. Budžeti i pisma zainteresovanosti su prihvataju tokom cijele godine. brze reakcije na hitne lokalne potrebe.mamacash. mreže aktivista i donatorske zajednice.

3. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i pomoć u provedbi zakonodavstva . Fokus je na (1) povećanju odgovornosti. Više zemalja uključujući BiH. legitimiteta. odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava. uprave i finansiranja javnih usluga. prevencije. demokratsko društvo sa vladavinom prava. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju reformu države i njenih institucija.  usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja demokratskog društva. Informacije / mediji  vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini . Zakonodavstvo i pravo  zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona. u pravilu kroz organizacije civilnog društva. Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. godine.Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) Naziv programa MATRA program Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan doprinos promicanju sigurnosti. i  profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana. (2) decentralizacije i deregulacije. Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca. Maksimalni iznos doprinosa je 150. godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se zadovoljila rastuća potreba za potporu središnjim vlastima. uglavnom u predpristupnim državama. Od 1998. Teme podrške su: 1. integriteta i policije u lokalnim zajednicama. zahtjev se podnosi u okviru teme životne okoline). saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije.000 EUR. holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama diljem regije. televiziju i novinarstvo (novi ne i časopisi). 4. organizacija civilnog društva i veze među njima. Javna uprava / javni red / policija / korupcija  dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili regionalne vlasti.  lokalna saradnja između opštinskih vlasti.000 EUR. Od 1994. neovisnost sudstva.  organizacija pravosuđa. 150 Natrag na sadržaj . i  kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju udruženja za zaštitu životne okoline. a minimalan 25. godine.  podrška za slobodne medije: radio. saradnja se u prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. Tijekom početnog razdoblja program a (1994-1998). kako u smislu zakonodavnog procesa i sadržaja. 2. primjena zakona i pravna pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i  reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora. Ljudska prava / manjine  aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina. uključujući i podršku za korištenje novih medija. (3) procese donošenja politika i (4) reformu javnih službi. transparentnosti i demokratizacije vladinih akcija. marta/ožujka 2013.

ne sam o kao davatelj sredstava.nlambassade. djelitelj znanja i implementator. lokalne vlasti i kvazi-vladine organizacije.podrške Aplikacije mogu predati: nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i neprofitne odgojno-obrazovne ustanove. već i kao facilitator. Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost.org/organization/afdelingen/matra/matr a. 151 Natrag na sadržaj .html http://bosnieherzegovina.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.nlambassade. http://bosnieherzegovina. Iz tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja.

Gradeći na ovim uspjesima. kao što je navedeno u odjeljcima za svaku regiju. Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim specifičnim regionalnim ciljevima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. u skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi uspjela. dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama. Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza. To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva. Geografski. imamo osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek suočavaju ovi važni ekosustavi. Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015 biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom.MAVA – Fondation pour la Nature Naziv programa MAVA – Fondation pour la Nature Od samog početka. Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili pravi uslovi za učinkovito očuvanje. obalnoj zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku.na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva. Značajne. naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije. Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja su dragocijen dar ne samo za današnje generacije. CBD. koristeći pristup od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način. a i dugoročnim vezama koje nas vežu. nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju. Adaptacija klimatskim promjenama: pronalaženje načina suočavanja s posljedicama klimatskih promjena. Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama. Mladi: obrazovanje. ali jasni kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Oni će dati jasan doprinos .izravan ili neizravan . Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse. Takvi projekti mogu biti odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti. Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr. Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog sporazuma. ako i kada je to prikladno. To su: Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu. to znači da podupiremo projekte u Mediteranu. Tokom čitave godine. već i za one koje će tek doći. 152 Natrag na sadržaj . Različita. Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode. Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge. Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa.

kvalitet projekta.usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e. i . .usklađenost s MAVA transferzalnima temama (prema potrebi).org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Switzerland Tel: +41 21 544 1600 Faks: +41 21 544 1616 Email: info@fondationmava. .održivost rezultata.pravi partner. i . Alpi i Švicarska.postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos očuvanju prirode. Za regionalne grantove: .potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku. Za sve grantove: .org Web stranica: www. 153 Natrag na sadržaj . te regionalnim ciljevima.mava-foundation. Za globalne grantove: .fondationmava.Geografsko područje podrške Mediteranski bazen.usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima. sa sposobnostima ispunjenja planova. . obalna zapadna Afrika (BiH je među ovim zemljama). http://en.org/?page_id=32 MAVA – Fondation pour la Nature Rue Mauverney 28 1196 Gland.

000 i 25. www. i u iznosu između 5. Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci. To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje. i .pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada.mediadefence. povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija. Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje aktivnosti: .000 funti.Media Legal Defence Initiative Naziv programa Media Legal Defence Initiative Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su pokrenuta protiv njih.law Tel: +44 207 324 4760 Web stranica: www.učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim standardima za slobodu izražavanja. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine. Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa terena. 154 Natrag na sadržaj .org Skype: mldi.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti slobodu medija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta.mediadefence.org/page/funding-and-support-ngos MLDI 2nd Floor Grayston Centre 28 Charles Square London N1 6HT United Kingdom Email: info@mediadefence.

Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu. razmjena informacija i iskustava.Mediteranska žena Naziv programa Fond za mediteranske žene Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između spolova širom Mediterana. Program donacija Fond ima tri glavna pravca podrške: umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža. obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim projektima. individualna podrška: pomoć u učestvovanju na sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti.org/en/Initiatives.medwomensfund. Područje Mediterana. vođenje finansija i namicanje sredstava. jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu udruženja. Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u roku od 15 dana. 47 place du Millénaire 34000 . kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom.org/en/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.pdf Kako aplicirati? www. koordinacija projekata. pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti www. ali kontakirajte donatora za više informacija. Ova veza omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama. Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana. i regionalnom nivou.org Web stranica: www. U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih organizacija.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund.html Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s Fund Apt 74. ovisno o kontekstu. udruženja ili osoba koje rade na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana.medwomensfund. Misija: pružiti.medwomensfund. pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening programima za pripremu projekata. podrška u stvaranju lokalnih fondova. uključujući i BiH.Montpellier France Tel / faks: +33 4 67 670 873 Email: info@medwomensfund. 155 Natrag na sadržaj .

6.gov. 10. broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca. Različita. 11. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti. zaštita potrošača. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim. vjerske slobode. 12.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na domaćem i međunarodnom planu. 2. podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta/programa. Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne organizacije i asocijacije.Ministarstvo civilnih poslova BiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima: 1. mladi. 13. ljudska prava i prava manjina. pomirenje i dijalog među religijama. 9. nauka i obrazovanje. zdravstvo.mcp. 156 Natrag na sadržaj . saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta. 7. socijalna zaštita. osobe s invaliditetom i sl. projekti pomoći invalidima. 4. 14. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. građansko društvo. Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se: kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju. 5. 8. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim integracijama. historijsko-naučni i istraživački rad. Pogledajte web stranicu za više informacija. tolerancija. djeci i starijim licima. sa rokom prijava u aprilu/travnju. 3. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. kultura i kulturne manifestacije. i 15. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. u martu/ožujku. projekti jačanja studentskog standarda. doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije. ovisno o projektu.). realizirani projekti/programi u protekle tri godine. udruženja i fondacije od javnog interesa registrirane na nivou Bosne i Hercegovine. i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama.

sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Izbor 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske. 78. Na osnovu poziva za projekte. 157 Natrag na sadržaj . Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Međunarodni seminar za lica sa invaliditetom . "Susreti mladih". Ljetni sportski kamp Republike Srpske. Finansiranje projekta Savjet učenika srednjih škola u Republici Srpskoj. Finansiranje projekta omladinskih organizacija. "Republički kamp Crvenog krsta" i dr. kao krovne omladinske organizacije u Republici Srpskoj. Sektor za porodicu: Projekat "Fond treće i četvrto dijete". Dodjela stipendija sportistima. "Studentske sportske igre". Republika Srpska i BiH. Dodjela republičke nagrade za volontiranje. Manifestacija "Konferencija beba". pogledajte web stranicu za više informacija. Sektor za sport: Male olimpijske igre osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. Tel: +387 51 338 332 Faks: +387 51 338 846 Trg Republike Srpske 1. omladine i sporta Republike Srpske Ciljevi su definirani strateškim dokumentima dostupnim na web stranici. Medijska kampanja o značaju porodice. Implementacija "Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj 2009-2014". Na osnovu poziva za projekte. Na osnovu poziva za projekte. "Kamp prijateljstva". decembar/prosinac). najboljem volonteru i najboljem organizatoru volontiranja i obilježavanje Međunarodno g dana volontera (05.Budžet Omladinskog savjeta Republike Srpske.aspx Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Banja Luka Email: mpos@mpos. (12.net Web stranica: www. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih.vladars. avgust/kolovoz). Finansiranje omladinskih manifestacija "Studentska zima". omladine i sporta Republike Srpske Naziv programa Opšti ciljevi Ministarstvo porodice. Sektor za omladinu: Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/PPP/Pages/Splash. Finansiranje troškova i aktivnosti administracije .Ministarstvo porodice.vladars.

158 Natrag na sadržaj . doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu. i program/projekat nije obuhvaćen finansijskom potporom resornog federalnog ministarstva. ovisno o projektu. ravnomjerna regionalna zastupljenost. obrazovni. Pogledajte web stranicu za više informacija. kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani. sa rokom prijava u junu/lipnju. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. u aprilu/travnju. pravni. naglašen humanitarni. samoodrživost programa/projekta. broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija djeluje. Različita. i nastavak realizacije započetih projekata. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterij a. kulturni. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera: kvalitet programa/projekta. uspjeh na međunarodnom i domaćem planu. ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter. potvrđen status i značaj.gov. organiziranost i broj članova udruženja.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. znanstveni.fmp. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje.Ministarstvo pravde FBiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedinci ma Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera: registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama.

Fondacija je norveška.braend@minor-foundation.no/apply-for-a-grant Kontakt Email: tore. ali naš zadatak je međunarodni. Fondacija prima aplikacije norveških i međunarodnih organizacija.minor-foundation. 159 Natrag na sadržaj .Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) Naziv programa Minor Foundation Grants Program Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim uticajem. U principu smo voljni riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati bez naše podrške. Prihvatamo projekte koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih projekata. Tokom čitave godine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www.no Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nije specifirana. u principu ćemo podržati veće projekte. Želimo podržati inovativne. Organizacije civilnog društva. eksperimentalne. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku. neoprobane mjere i da ti prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj.

28. Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u sljedećim područjima: pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta.kao i podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za Monsanto Fund. Monsanto Fund 800 N. St. jedinice vlasti. MO 63167 Tel: +1 314 694 1000 Web stranica: http://www. te privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo stanovništvo. naučne centre. avgusta/kolovoza. 160 Natrag na sadržaj . Novi poziv se otvara 1.Monsanto Fund Naziv programa Opšti ciljevi Monsanto Fund Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta . pogledajte web stranicu za više informacija. februara/veljače. uključujući i škole. Prijave na Monsanto Fund za međunarodne regije su samo uz pozivnicu. jula/srpnja . pristup čistoj vodi. javna sigurnost i razne druge lokalne potrebe Na osnovu poziva za projekte. jula/srpnja.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje. lokalne javne dobrotvorne organizacije. Predstavnik Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem projektu. Louis. Čitav svijet. Lindbergh Blvd. higijenski uvjeti. Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i inostranstvu. Drugi period kreće od 1. Prvo razdoblje je od 1. Prijave sada su zatvorene.31. Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima.monsantofund. biblioteke. poljoprivredne programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili dopunjavaju školske programe i zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost hrane. januara/siječnja .

Movies that Matter
Naziv programa Movies that Matter Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival, a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se preselio u Haag, grad mira i pravde. Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu. Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima. Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća, projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne platforme. Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Zadnjii rok za prijave je bio 15. septembar/rujan 2012. godine.

Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH. Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje. Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena. Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još uvijek u fazi pripreme).

Kriterij podobnosti

-

-

Kako aplicirati?

www.moviesthatmatter.nl/english_index/international /support_programme Movies that Matter Foundation Eric van de Giessen P.O. Box 1968 1000 BZ, Amsterdam Netherlands Email: info@moviesthatmatter.nl Web stranica: www.moviesthatmatter.nl

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

161

Natrag na sadržaj

Nando Peretti Foundation
Naziv programa Nando Peretti Foundation Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti od preko 30 miliona EUR. Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture. Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja. Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama. Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta. Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za podršku umjetnosti u porastu. Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i nužan. Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje, očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo. Nije definirana Zadnji poziv je bio otvoren do 10. marta/ožujka 2012. godine, a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH. Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju biti neprofitne organizacije (udruže nja, fondacije, kulturne asocijacije, univerziteti, akademske institucije, itd.). www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8 The Nando Peretti Foundation Corso D'Italia, 19 00198 Roma, Italia Email: info@nandoperettifound.org Web stranica: www.nandoperettifound.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

162

Natrag na sadržaj

National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for Democracy – NED) NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava. NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava. Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta. Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD. Idući rokovi za prijave projekata su 5. april/travanj i 21. juni/lipanj 2013. godine Čitav svijet. NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za ne zavisne programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima demokratskog političkog spektruma. www.ned.org/grants/grants.html National Endowment for Democracy 1025 F Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20004, USA Tel: +1 202 378 9700 Faks: +1 202 378 9407 Email: info@ned.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

163

Natrag na sadržaj

Network of East-East Women
Naziv programa NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal Project) Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije. Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama. Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potre bni u promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija). Različiti. Otvoreno tokom čitave godine.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html NEWW Book and Journal Project 167 Spring Street, #3 New York, NY 10012 USA Faks: +1 212 226 8091 Email: newwny@igc.org Web stranica: www.neww.eu

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

164

Natrag na sadržaj

NORAD
Naziv programa NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA). U narednim godinama NORAD planira: - osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve, - koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih područja norveške politike razvoja, - pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza norveških aktivnosti razvojne pomoći, - proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi se poboljšala razvojna pomoć, - biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i - razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u učinkovito riješiti složene zadatke. Tematska područja za koja se daje podrška su: - Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike. - Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline. - Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva. - Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku zdravlja za sve. - Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je nepismeno. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Više zemalja uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

165

Natrag na sadržaj

norad. 166 Natrag na sadržaj .no/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kontakt Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Norway Tel: +47 23 98 00 00 Email: postmottak@norad.no Web stranica: http://www.

marta/ožujka. a ukoliko ostane novca novi pozivi će se razmatrani u drugoj polovici godine. sektor pravde i mjere antikorupcije. dobro upravljanje.reforma sektora sigurnosti. Pogledajte web stranicu za više informacija. integracije i zaštita manjina. Srbiju. . http://www. godinu je planirano 395 miliona norveških kruna. Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4. Makedoniju. Generalni prioriteti Norveške su: . Sredstva su dostupna za Kosovo.Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) Naziv programa Podrška izgradnji mira i države Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom Balkanu. .no Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/ calls_proposals /grants_balkan. 167 Natrag na sadržaj .administrativne reforme.ud@mfa.regjeringen. Bosnu i Hercegovinu. . izgradnja kapaciteta javnog sektora / kapacitet pregovaranja.pomirenje.no i s-vb@mfa.vladavina prava. . Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br. Za 2013. 1 (2012-2013) Stortinga). te razvoj kapaciteta civilnog društva.energija. Albaniju i za regionalne inicijative. klimatske promjene i upravljanje resursima.regionalna suradnja i regionalne organizacije. i pravilima šeme dodjele grantova.html?id=672140 post. .

Office Sarajevo Sime Milutinovića 14 71. a time i svoje vlastite živote.se Web stranica: www. 168 Natrag na sadržaj .pavlinovic@palmecenter. Potencijalni partneri se potiču da prouče iste prije slanja projektnih ideja. Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012. Pogledajte web stranicu za više informacija. mladi i aktivisti u lokalnim zajednicama su naše glavne ciljne grupe. Palme Centar traži partnerstvo s organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 202 244 Faks: +387 33 21 56 10 Email: dzenana.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.palmecenter.Olaf Palme Naziv programa Palme Center programmes in the Western Balkans Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju. Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoj a društva. U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih službenika. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zemlje zapadnog Balkana. institucija i predstavnika civilnog društva u cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za građane i posebno podzastupljene grupe. Pogledajte web stranicu za više informacija. Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama. godini mogu se naći u Results Assessment Frameworks. Olof Palme International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana. ljudska prava i mir. Žene. Dženana Pavlinović Program Coordinator Olof Palme International Center . Nije definirana. na osnovu poziva za projekte.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 10. Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke mreže tokom 2013. i . Između 25.otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja. ekstraktivne industrije). te da bi informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . .opendataresearch.otvoreni podaci za pametnije gradove. Većina zemalja u svijetu.Open Data Research Network Naziv programa The World Wide Web Foundation Grants U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje programa otvorenih podataka širom svijeta.otvoreni podataka u pravosudnim sistemima. Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati. inovacije i sudjelovanja. mediji. kompanije.000 i 75.otvoreni podaci i međunarodni razvoj.000 USD. privrednog rasta. akademici. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan lijek za izazove dobrog upravljanja. godine. Pogledajte web stranicu za više informacija. Vlade. . 169 Natrag na sadržaj . socijalne uključenosti. međunarodne organizacije. Slučajevi mogu biti o sljedećim temama: . Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka.otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore. podaci za male poljoprivrednike). kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne programe.otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i zajednica (npr. postoji potreba za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod kojim uvjetima.otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr. . godine. . . septembra/rujna 2012. organizacije civilnog društva.otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama. Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju ključne razvojne teme.

openmeadows.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. posebno u ranjivim zajednicama. Projekti moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice. USA Tel: +1 718 885 0969 Email: openmeadows@igc. gender ident iteta i izričaja. gdje su 15. februar/veljača i 1 5.openmeadows. Inc. 170 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www. promoviraju snagu izgradnje zajednice. PO Box 1363 Bronx. NY 10475. Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije: da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka.org Open Meadows Foundation. religije.Open Meadows Foundation Naziv programa Open Meadows Foundation Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu. države porijekla.000 USD. starosti ili vještina. Idući poziv je otvoren do avgusta/kolovoza. da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije. seksualnog identiteta i izričaja. Čitav svijet. Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na osnovu rase. www. Do 2. i imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susr eli sa problemima u namicanju sredstava. avgust/kolovoz rokovi svake godine.

na način da se osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan. na taj način demonstrirajući posvećenost predloženom projektu.000 USD. pod nazivom "partnera". a najčešće su volonteri koji rade "pro bono". Gdje vlade. bilateraln e ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih programa.sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima. diskretne. u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim poslovima. sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju antikorupcijskih mjera. kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge. vremenski ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove kapacitete. Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju: a. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima. gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim inicijativama. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje korupcije. vremenski ograničene aktivnosti ili projekte pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije. finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru zakonodavstva) i institucija (ombudsmena. projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr. Osim toga. e. očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj doprinos. Većina projekata spada u raspon od 10. često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti. čak i ako je skroman (10 . oni koji se često finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i dobro upravljanje.000 USD i 25. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mehanizmi praćenja i informacijski sistemi. 171 Natrag na sadržaj . istraživačko novinarstvo. praćenje javnog sektora nabave i privatizacije. c. Drugo. d. podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije. izrada i provođenje etičkih kodeksa. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni stručnjaci. praćenje korištenja javnih rashoda. f. zaštita zviždača.000 USD. kao i pristup reformiranju postojećih administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u budućnosti. Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju korupcije i uključiti analizu problema. PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju imati svoj nezavisni glas.). alate kao što su ankete. itd. Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTF a je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi se postigla vjerodostojnost u dizajnu. antikorupcijske komisije. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva. b. i g. a ne prelazi 35. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i partnera . Takve aktivnosti često će uključivati mobili ziranje pojedinaca. te će ih i finansirati. Treće. implementaciji i monitoringu antikorupcijskih programa. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim.Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) Naziv programa Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF) PTF finansira specifične.15% od vrijednosti projekta).

Rok za prijave Geografsko područje podrške Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte. Kriterij podobnosti www. Novi poziv se očekuje u narednom periodu.ptfund. Čitav svijet.org/apply-grant Kako aplicirati? www.info Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ptfund.org/apply-grant 1100 15th Street NW. Suite 400 Washington DC 20005 USA Email: info@ptfund.partnershipfortransparency. 172 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja. Ne finansiraju filmove. DC 20005 Tel: +1 202 783 4401 Faks: +1 202 783 4407 Email: ploughshares@ploughshares.ploughshares. analitičare. Web stranica: www. knjige. okupljaju stručnjake. Čitav svijet. te pisanje akademskih disertacija. Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja. umjetničke projekte ili istraživanja .ploughshares. Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 15.org/what-we-do/apply-grant Washington. Ne finansiraju programe direktnog lobiranja. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. mart/ožujak 2013. 173 Natrag na sadržaj .Plougshares Fund Naziv programa Plougshares Fund Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog oružja. Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da: razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta slobodnog od nuklearnog oružja. grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje nuklearnog oružja. Suite 550 Washington. godine. Dajemo podršku za: promicanje eliminacije nuklearnog oružja. Pojedinci mogu dobiti grantove. Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata. DC Office Ploughshares Fund 1430 K Street NW. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država. i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno finansiranje na diskrecijskoj osnovi. i proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju nuklearnog oružja.org. lobiste i aktiviste za stvaranje zajedničke kampanje.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka provjere. Fondacija ne daje potpore plaćanju dugova iz prošlosti. film. aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. Misija Fondacije je međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja. 174 Natrag na sadržaj . Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji imaju istinske finansijske potrebe. bilo profesionalno.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost.html The Pollock-Krasner Foundation. Fondacija ne daje potporu studentima ili fondovima akademskog studija. osobno ili oboje. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo. ali koje nisu nužno katastrofalne. video umjetnost. Veličina potpore određuje se prema individualnim okolnostima umjetnika/ce. uključujući i medicinske troškove. selidbi u druge gradove.Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) Naziv programa Fondacija Pollock-Krasner Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih potreba. te ne plaća troškove instalacija. Sve dovršene aplikacije će biti odmah pr iznate i uzete u obzir. Dodatne informacije. Stručna izložbena povijest će se uzeti u razmatranje. Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za koje Fondacija skrbi. osobna putovanja. kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru. Inc. fotografija. pravnih pristojbi.pkf. Nema rokova za predaju aplikacija. provizije ili naručene projekte. Proces apliciranja može potrajati od devet mjeseci do godinu dana. umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja.org/grant. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen zahtjev. Tokom čitave godine. Fondacija će razmotriti potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose na njihov profesionalni rad i osobni život. zanatski rad. 863 Park Avenue New York. New York 10075 Tel: +1 212 517 5400 Faks: +1 212 288 2836 Email: grants@pkf. Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. kupnji nekretnina. Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca koji su slikari/ce. Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost.

Različiti. institucija kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa.1. Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15.000 do 60.mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelat nosti na evropskom nivou). Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. sredstva iz granta u iznosu od 50. godišnja sredstva iz granta u iznosu od 200. istraživačkih centara.1.000 do 500. oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa.000 EUR.000 EUR. 1.2. Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguće je sufinansiranje do 50% ukupno odobrenih troškova projekta. .2. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava.3. 2. Ova programska aktivnost podijeljena je na sljedeće četiri pod-aktivnosti: 1. pozorišta i plesne grupe). Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih prijedloga: 3. 1. u trajanju do 24 mjeseca. i .festivali (osim iz audio-vizuelne oblasti i kinematografije). 175 Natrag na sadržaj . Podrška projektima u oblasti kulture Podrška je namijenjena organizacijama poput pozorišta. profesionalnih udruženja.2.  podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda i  promoviranje međukulturalnog dijaloga.000 EUR. Tokom godine. univerziteta. . muzeja. horovi.000 EUR i moguće je sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta.2013 Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika. s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa.000 do 200. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 Naziv programa Program zajednice: Kultura 2007 . Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. pogledati iznad za više informacija.ambasadori kulture (orkestri. oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica Programa u trajanju od 3 do 5 godina. septembar/rujan) Podrška je namijenjena troškovima poslovanja organizacija koje promoviraju duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom: . Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600. u trajanju do 24 mjeseca. stvaralaca i institucija. februar/veljača). Opšti ciljevi programa su:  unaprjeđenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika. 1. pogledati iznad za više informacija.000 do 200. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju proj ektnih prijedloga: 3.000 EUR 1. sredstva iz granta u iznosu od 2.strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme za strukturni dijalog i grupacije za analizu politike).

ec.com Ministarstvo prosvjete i kulture RS Snežana Đorđevic Tel: +387 51 338 721 Faks: + 387 51 338 877 Email: s.(EACEA): http://eacea.ba Federalno ministarstvo kulture i sporta Negra Selimbegović Tel: + 387 33 254 108 Faks: +387 33 254 151 Email: negra.net Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.eu/culture/programme/programme_guide_en.eu/culture/index_en.php Programski vodič: http://eacea.djordjevic@mp.europa.veladzic@mcp.ec. 176 Natrag na sadržaj .javne ustanove. institucije i privatne organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti kulture (osim u audio-vizuelnom sektoru).europa.Geografsko područje podrške BiH. Program je otvoren za pravna lica .php Kontakti u BiH: Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za nauku i kulturu Kulturna kontakt tačka Edin Veladžić Telefon:+ 387 33 492 555 Faks:+ 387 33 492 632 Email: edin. Education. Fizička lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa.selimbegovic@fmksa. Audiovisual and Culture Executive Agency . sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa.gov.vladars.

Creative Catalyst Award Naziv programa Opšti ciljevi PUMA. London.org/pages/683/view Channel 4 BRITDOC Foundation 50 Frith Street.Creative Catalyst Award je međunarodni fond za razvoj dokumentarnih filmova. .razvoj. .nagrade za završene aktivnosti.PUMA. snimanja i uređivanja.ideje koje nisu snimljene.razvoj i produkciju filmova.projekte bilo koje dužine. . Fond je otvoren za filmske stvaraoce iz čitavog svijeta. http://puma.TV formate.britdoc.Creative Catalyst Award PUMA.000 EUR. godine.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. “Ovih dana većina donatora žele vidjeti 20 minuta grube verzije filma prije davanja novca za projekat.” Steven Markovitz. u bilo kojem stilu i formi. W1 Great Britain Web stranica: http://britdoc. serije ili drame. kreativne dokumentarne ideje bilo koje dužine i predmeta. . i .filmove koji su finansirani iz drugih britanskih izvora. avgust/kolovoz 2012. Šta ne finansiraju: . . Šta finansiraju: . režiser filma 'Rollaball' Do 5. Nagrade se daju tri puta godišnje. 177 Natrag na sadržaj .dokumentarnu produkciju. novi poziv se očekuje u narednom periodu. . ali mi smo posebno zainteresirani za ideje koje govore o PUMA-inoj viziji koja za ključne vrijednosti ima sigurnost.arhivu i muzičku produkciju. Ovo je fond za urgentno reagiranje koji daje sredstva u ranim fazama dokumentarnih projekata. Rok za ljetni poziv je bio 27.post-produkciju. Novac od nagrade nam to omogućava. mir i kreativnost. Podržavamo jednokratne. i .

Sport .000 Sarajevo Web stranica: www. 4. 3. sportskih i humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih kategorija. Raiffeisen BANK d. 178 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Na osnovu poziva.projekti iz oblasti sporta. kroz pomoć nizu nevladinih. godine.d.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. trudimo se dati podršku svakoj inicij ativi koja ima značaj za širu društvenu zajednicu. Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se dopri nijeti zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje duha zajedništva. Kultura . 2. pogledajte web stranicu za više informacija. pogledajte web stranicu za više informacija. od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju.D Naziv programa BANKA VAŠIH IDEJA Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije Raiffeisen banke.projekti iz oblasti obrazovanja. Na osnovu poziva. Zajedno sa svojim partnerima.Raiffeisen Bank D. Obrazovanje . Humanitarno djelovanje . a koje promiču kultura i sport . Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu. tako i nematerijalnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti njihov društveni položaj.kulturni projekti i institucije od značaja za državu i izgradnju njenog imidža. Zadnji konkurs je bio otvoren do sredine jula/srpnja 2012. Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte. prijateljstva i solidarnosti.raiffeisenbank. U okviru prethodnog poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja: 1. Bosna i Hercegovina Marketing i odnosi s javnošću Zmaja od Bosne bb 71. a novi se očekuje u narednom periodu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i Hercegovini.projekti namijenjeni osobama sa invaliditetom te projekti vezani za djecu u domovima. osiguravamo kako materijalnu.

org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__ Ramsar Secretariat Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland. . Osnovni kriteriji finansiranja su: .org Web stranica: www. Na osnovu poziva za projekte. .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio B1 i B2 Operativnog vodiča). . 179 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija. Switzerland Tel: +41 22 999 0170 Faks: +41 22 999 0169 Email: ramsar@ramsar. juni/lipanj 2011.ramsar.000 švicarskih franaka. novi se očekuje u narednom periodu.Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je dio Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). www. kao mehanizam podrške zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa. sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom. Zadnji rok za prijem punih aplikacija je 30.ramsar. nazvana Ramsar konvencija.Ramsar Convention's Small Grants Fund Naziv programa The Ramsar Convention's Small Grants Fund Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. godine. Fondovi mogu biti korišteni za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. te pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći.Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i pametno korištenje močvara. generalno do 40.Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative Authority. Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990. je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju na k onzervaciji i pametnom korištenju močvara i njihovih resursa. Čitav svijet.

Fondacija inicira izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih umjetnika širom svijeta. Aplicirati mogu: . .ifa. Odabir će se izvršiti u roku od dva m jeseca od gore navedenih rokova. Germany Faks: +49 711 222 5194 Email: rave-stiftung@ifa.ifa. . Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini.de Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.restauratori. Rave stipendija omogućuje profesionalcima iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne kontakte u Njemačkoj. Fondacija funkcionira kao medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu. i .300 EUR za period od tri do šest mjeseci. www. Tokom svojih kontakata s kustosima širom svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i kulturnom menadžmentu. a ne teorijsko učenje.muzejski tehničari.kustosi/konzervatori. D-70173 Stuttgart. Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju. Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost. Više informacija na: www. Također. Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15.de/en/foerderprogramme/ravefoundation/ravestipendien/detailed-information. 1. 180 Natrag na sadržaj .de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/detailedinformation Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen Charlottenplatz 17.Rave Foundation Naziv programa Opšti ciljevi Program stipendija Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne razmjene. septembar/rujan svake godine. te promičući inostranu umjetnost u galerijama Fondacije u Stuttgartu i Berlinu. Praktično obrazovanje na radnom mjestu je potrebno.menadžeri kulture iz zemalja u razvoju.

program klimatskih promjena. Srednja i istočna Evropa (uključujući BiH). program javnog učešća. 181 Natrag na sadržaj . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti NVO-i koji rade na područjima životne okoline. informacioni program. program izgradnje kapaciteta.000 EUR. program politika o životnoj okolini.rec.org 2000 Szentendre Ady Endre út 9-11 Hungary Tel: +36 26 504 000 Faks: +36 26 311 294 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali pozivi za projekte se objavljuju svake godine. umrežavanje i regionalnu saradnju. program lokalnih inicijativa. NVO program podrške. Kako aplicirati? www. Trenutno nema otvorenih poziva za projekte.Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa Opšti ciljevi Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Facilitiramo dijalog o životnom okolišu.000 – 35. program zakona o životnoj okolini. REC svoje okolišne projekte implementira unutar 11 osnovnih organizacijskih jedinica zvanih programi i fondovi: program razvoja poslovanja i životne okoline. 25.

000 USD za globalne projekte. Glavne aktivnosti u okviru projekata bi trebali biti organiziranje radionica za građanstvo u ciljanim zajednicama.Rising Voices Naziv programa Pomoć globalnoj populaciji da se pridruže globalnim razgovorima Rising Voices je objavio poziv za projekte za podršku i razvoj nezastupljenih zajednica. 182 Natrag na sadržaj . Rising Voices daje mikrograntove do 4. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Aplicirati mogu fizičke osobe.org/apply Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Kako aplicirati? Kontakt http://rising. tako da mogu početi koristiti sve prednosti sudjelovanja u digitalnim medijskim alatima kroz naše mikrograntove za građane u okviru Citizen Media Outreach projekte. Ovi mali grantovi pružaju priliku za pojedince. kao i stalna podrška i mentorstvo. grupe i nevladine organizacije.globalvoicesonline. Čitav svijet.org/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ne postoji zahtjev za organizacije da budu registrirane.globalvoicesonline. Zadnji rok prijavljivanja je bio 1. ali je za odabrane projekte potrebno da imaju račun u banci kako bi mogli primiti međunarodne transfere novca. godine. kao i pružanje stalne podrške. mreže i druge organizacije bez značajnijeg pristupa većim izvorima finansiranja da proslijede svoja znanja podučavanjem drugih u svojoj zajednici za korištenje tih alata. http://rising. grupe. mart/o\ujak 2013.

roadsafetyfund. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na raspolaganju ograničena. pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora.org Road Safety Fund. a ne mogu sve aplikacije biti uspješne. Projekti moraju biti: a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action. zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od ozljeda. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. 183 Natrag na sadržaj . godine. gdje je to primjenjivo.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.roadsafetyfund. NVO-i. koalicije za pojas. možda ćete trebati finansijsku pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili propisima za sigurnost na cesti.000 USD po projektu. npr. ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi zemalja).razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti. www. Small Grants Programme c/o FIA Foundation 60 Trafalgar Square London WC2N 5DS. npr. Do 30. d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima. ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova sigurnosti na putevima. United Kingdom Email: info@roadsafetyfund. kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola. pridonoseći smanjenju povreda u svojim zemljama. Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i katalizirale praktične aktivnosti. c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje. uključujući. Na primjer. trebate početno finansiranje ili možda ste za formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim troškovima. Čitav svijet. . možda želite pokrenuti pilot kampanju podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak nacionalnog programa. b) pokazati katalizirajući efekat.izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama. .poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja. godine. razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act 2010.: . npr. e) prihvatiti.Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Naziv programa Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona ljudi do 2020. januara/siječnja 2013.org Web stranica: www.

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka i čitav svijet.znanost.znanost. Kako aplicirati? www.asp Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstr. i . Programi za novinare: .obrazovanje.obrazovanje. . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.znanost. . .zdravlje.obrazovanje. .međunarodni odnosi. Nagrade: . Stipendije: .de/content/language2/html/8171. . Pogledajte web stranicu za više informacija. 184 Natrag na sadržaj .zdravlje. Različiti. Takmičenja: .kultura.bosch-stiftung. i .međunarodni odnosi. i . .Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) Naziv programa Opšti ciljevi The Robert Bosch Stiftung Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji poboljšavaju specifična područja života. .međunarodni odnosi.međunarodni odnosi. i .društvo.društvo.društvo. . 31 70184 Stuttgart Germany Postal address Postfach 10 06 28 70005 Stuttgart Germany Tel: +49 711 46084 0 Faks: +49 711 46084 94 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme.vizuelna umjetnost uključujući fotografiju.cimettafund. film. itd.Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) Naziv programa Opšti ciljevi Roberto Cimetta Fond The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i vizuelnih umjetnosti na području Mediterana. Kriterij podobnosti Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad. video umjetnost. novi scenariji za pozorište. moderni ples. ulične predstave. 185 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www. radionice pisanja. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region Mediterana. lutkarsko pozorište i interdisciplinarni projekti. i .org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina: . Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti.cimettafund. poezija. dramaturgija.org Web stranica: www. uključujući i BiH. pogledajte web-stranicu za više informacija. Različiti.literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca. digitalnu umjetnost.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en Fonds Roberto Cimetta c/o ONDA 13 bis rue Henri Monnier 75009 Paris – France T +33 145 26 33 74 Email: grant@cimettafund.

de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite koncepte političkog obrazovanja. Pogledajte web stranicu za više informacija. ženama.rade na integraciji manjina.podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad. Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim odnosima u suvremenom svijetu. pokreta i organizacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i vjerskih skupina. Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. Fondacija je posvećena aktivnostima sa radnicima.zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj. Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin. 186 Natrag na sadržaj . protivljenje ratu i svim oblicima diktature. Pogledajte web stranicu za više informacija. antifašistima i antiratnim pokretima. stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo orijentiranih institucija. Na osnovu poziva za projekte. Podrška se daje projektima koji: . kao i doprinos privatnog i javnog sektora. intelektualaca i nevladinih organizacija. U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika dominacije i eksploatacije. podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i solidarnosti.V. socijalnoj pravdi i solidarnosti.Rosa Luxemburg Stiftung Naziv programa Rosa Luxemburg Stiftung Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom). Glavni zadatak Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja .zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade. i . Naglašavajući važnost kritičke analize društva. Na taj način Fondacija je posvećena naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma. . . predanost radikalnoj demokratiji. Više zemalja uključujući BiH. stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma. . Njemačka Tel: +49 30 443 100 Faks: +49 30 44310 230 Email: info@rosalux.de Web stranica: www. i zaštita prava demokratskog sudjelovanja. . opoziciju imperijalnim silama.rosalux.podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju.

org Web stranica: www. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Različiti. Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu umjetnosti konzerviranja. Tokom godine. Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u umjetnosti.aspx?id=66 Samuel H. Ključna područja interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko . Kress) Naziv programa Kress Foundation Grant Programs Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene projekte koji promoviraju brigu. interpretaciju. Dalje. Ova područja također mogu biti podržana kroz naše stipendije. uključujući aplikacije za učionice i online izdavaštvo. Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte koji unaprjeđuju brigu.fotografskih arhiva i glavnih tekstualnih resursa. zaštitu. program podržava napore usmjerene ka integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti. 187 Natrag na sadržaj . Takmičarske donacije se daju samo institucijama. uključujući tekstualne i vizualne resurse.org/grants/default. april/travanj i 1. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kako aplicirati? www. Kress Foundation 174 East 80th Street New York.org/about/default.aspx?id=90 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.kressfoundation. NY 10075 Tel: +1 212 861 4993 Faks: +1 212 628 3146 Email: info@kressfoundation.kressfoundation. poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i arhitekture.Samuel H. ali nisu unutar tri glavna programska područja. idući rokovi prijave su 1. studiranje i predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća. Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju misiju Fondacije. oktobar/listopad.

Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije su podobne za apliciranje. 188 Natrag na sadržaj . Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicam a.. . Saradnja neprofitnih organizacija. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti 1. www. .spf. biznis i javnog sektora. Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti 1. Japan Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 3. i . Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije. institucionalizacija neprofitnog sektora. Minato-ku Tokyo 107-8523. Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima. Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku.html Grant Administration Section Project Division The Sasakawa Peace Foundation Nippon Foundation Bldg.inicijative i dijalog među kulturama. Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti. kada se trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima.nova era nauke i biotehnologije. 3. 2. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. aprila/travnja i traje do 31. Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju.Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) Naziv programa Opšti ciljevi The Sasakawa Peace Foundation Grants Dijalog među kulturama i civilizacijama. Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije. II. izgradnja kapac iteta i Koje aktivnosti se finansiraju? I.org/e/grants/index. Donacije se obično daju na period od jedne do tri godine. 2. marta/ožujka. SPF budžetska godina počinje 1.novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme. Čitav svijet. a dodjeljuju se j ednom godišnje. 4th floor 1-2-2 Akasaka.

Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo na ovaj jedan dan. Ideja je jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu.de Web stranica: www. Ovo je godišnji poziv.de Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 189 Natrag na sadržaj . Email: projekte@schueler-helfen-leben.000 i 200.000 EUR. godine. SHL podržava proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi. SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. Pogledajte web stranicu za više informacija. ali rade i doniraju svoje prihode radu SHL-a.de Web stranica: www. tako da se idući može očekivati krajem 2013. Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan. Bosna i Hercegovina. Kosovo. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata koji će biti podržani. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja. Hrvatska.callforproposals.schueler-helfen-leben. Albanija. Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba biti između 75.Schüler Helfen Leben Naziv programa Opšti ciljevi Schüler Helfen Leben Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja decembra/prosinca 2012. Rumunija i Srbija. Makedonija. Ovi projekti trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju. godine. godine.

Kako aplicirati? www. Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR. itd.de Web stranica: www. Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati. Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global Pass. kao i da se suoče s trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama. 15.Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) Naziv programa Opšti ciljevi Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim evropskim zemljama. 190 Natrag na sadržaj .). Klasični grantovi za putovanja Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede. uključujući Tursku. Kriterij podobnosti Mladi od 18 do 26 godina.de/?l=en&area=11&areaS=864&id= Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Sophienstr. Aplikant treba također navesti koje metode su predviđene za rješavanje teme (npr.schwarzkopf-stiftung.schwarzkopf-stiftung. Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi.de Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. su do 399 EUR. septembar/rujan svake godine. 28 – 29 10178 Berlin Tel: +49 30 280 95 146 Faks: + 49 30 280 95 150 Email: info@schwarzkopf-stiftung. InterRail-Global Pass za 30 evropskih zemalja. Putovanje treba imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i razraditi u primjeni. Kasnije značajne promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije. InterRail-Global Pass Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i istraživati Evropu. a najviše šest sedmica. Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i treba trajati najmanje tri. intervjui. Važno je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. mart/ožujak i 15.

SCOOP Naziv programa Scoop donacije za istraživačko novinarstvo SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003.Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i etičkim standardima. Kavkaz.Istraga će otkriti nove. . . priče. važne informacije od očitog javnog interesa. . uključujući BiH. Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške.Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su uključeni. Istočna Evropa.org/scoop/contact-us Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i od tada je podržao veliki broj istraživačkih priča. . Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz različitih područja.000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte).Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni izvori. SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih poslova Danske i Švedske. Pogledajte web stranicu za više informacija. . Nekoliko istraživanja je dobilo međunarodne nagrade.org/scoop/how-to-apply Kontakt http://i-scoop. Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji. dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan. .Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa zakonom. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://i-scoop. Rusija. te privatnih fondacija kao što je Open Society Institute. .SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave.Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku.Analiza se temelji na čvrstim izdavačk im ugovorima s najmanje jednim. a poželjno je nekoliko masovnih medija. regionalnoj i međunarodnoj zajednici medija. Brojne priče i istraživanja su transnacionalni. SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu najboljih praksi i istraživačko novinarstvo. a razmjena iskustava je snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu. 191 Natrag na sadržaj . Kriteriji za aplikaciju: . Objavljeno istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj. SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media Support. srednja Azija i zapadna Afrika. Do 2.

spol. poboljšati životinjski habitat i/ili educirati ljude da rade na ovim područjima. U umjetnosti preferiramo projekte koji pokazuju umjetnička iskustva mladih ljudi koji inače imaju ograničene mogućnosti da imaju takva iskustva. npr. životnu okolinu. seksualna orijentacija i društveni stalež.org Web stranica: www. Preferiramo finansirati inovativne projekte koje implementiraju osobe i organizacije sa velikim iskustvom u inovaciji. Podržavamo programe koji promoviraju m ir i pravdu. Finansiranje obećavajućih projekata. Različita. za koje trenutno nema sredstava. Lawrence KS 66049. izgradnju kapaciteta ili operativne fondove. fizike i inženjerskih nauka kod djece koja inače ne bi bila u mogućnosti dobiti ova znanja. kao što je rasa. kultura.Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) Naziv programa Shumaker Family Foundation Naša Fondacija postoji kako bi promovirala društvenu pravdu. Pošto primamo veliki broj aplikacija i pošto obilazimo sve potencijalne korisnike naših donacija.org/wordpress/requests/application 2500 W. Naš odbor se sastaje svaka tri mjeseca. podržavamo projekte koji pokazuju potencijal matematike. kada vidimo da je organizacija spremna preći na naredni nivo razvoja. U okviru obrazovanja. ne postoje rokovi apliciranja. duhovnost i umjetnost. Također. religija. projekte koji povezuju dva ili više područja i projekte koji mogu biti dovršeni i pokazati znač ajne rezultate unutar tri godine. Sve organizacije moraju pružiti dokaz ekvivalenta statusu 501(c)(3). ipak. 192 Natrag na sadržaj . nauke i tehnologije. smanjiti globalno zagrijavanje. se može prebaciti sa jednog na iduće tromjesečje. a pokazuju zanimanje za fantastičan svijet m atematike. 6th Street Suite H. Umjetničke donacije prije svega podržavaju razmjenu umjetničkih iskustava mladih ljudi koji inače ne bi imali tu mogućnost. Donacije za životnu okolinu se daju organizacijama koje žele obogatiti naš okoliš.shumakerfamilyfoundation. Obrazovne donacije se daju projektima za mlade koji inače ne bi imali tu mogućnost.org/wordpress/requests/initial-applicationprocess www. te pokazuju poštovanje i cijene ljudsku različitost u svim oblicima. obrazovanje. mogućnosti. lokalni i regionalni projekti dobijaju većinu našeg finansiranja.shumakerfamilyfoundation. www.shumakerfamilyfoundation. Nemamo geografskih ograničenja.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. USA Tel: +1 785 856 7505 Email: request@shumakerfamilyfoundation. Naše duhovne donacije se daju programima koji pomažu u razumijevanju i izražavanju najdubljih. finansiramo projekte jačanja organizacijskih kapaciteta. Naše donacije za društvenu pravdu promoviraju dobrobit grupa ljudi koji su bili obespravljeni ne zbog svoje krivice. najsaosjećajnijih dijelova nas samih u duhovnoj izgradnji i služenju i u obnovi onoga što je dobro i plemenito u religijama.

koje ćete naći na web stranici.000 funti. Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od međunarodnih donatora. Glavni grantovi trenutno variraju između 15. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili glavne grantove.manjinska prava. Fondacija tako ne može razmatrati. Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije. i .000 funti.ženska prava.Sigrid Rausing Trust Naziv programa Opšti ciljevi The Sigrid Rausing Trust Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust.društvena i ekološka pravda.org Web stranica: www. u izuzetnim slučajevima. Povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje.sigrid-rausing-trust. Svaki program ima nekoliko podprograma. Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu.sigrid-rausing-trust. odobravanje granta za napredovanje.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. UK Tel: +44 207 908 9870 Faks: +44 207 908 9879 Email: info@srtrust. . obično u februaru/veljači. 193 Natrag na sadržaj .građanska i politička prava. W8 7SY. Grantovi se daju za programe: . ovaj grant je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi neke organizacije. . ali samo postojećim korisnicima granta. junu/lipnju i oktobru/listopadu. Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje.org/Types-of-Grant-and-Application-Process Eardley House 4 Uxbridge Street London. Mali grantovi su grantovi do 15. za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta. Kako aplicirati? www. obično u februaru/veljači.000 i 850. junu/lipnju i oktobru/listopadu. U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva. Cijeli svet. druge finansijske organizacije ili kontakta na terenu.

i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. razvoj lokalne zajednice.smilemundo. klimatske promjene. Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima: Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i zajednici. jednake mogućnosti. Čitav svijet. Pomoć žrtvama katastrofe. zaštita životne okoline. 2º 2ª A 08002 Barcelona Spain Email: hello@smilemundo. prava. privredni razvoj. http://www. ljudska prava. i potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma dodjele granta. i zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja. nediskriminacija. spašavanje ugroženih vrsta. ali i promjene svijesti ljudi. Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne za Smilemundo podršku. Zadnji poziv za projekte je bi otvoren do 15.000 EUR. Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za obrazovanje. Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja. ali projekti ne smiju: biti korišteni za poslovne. a novi se očekuje u narednom periodu. razvoj nauke. obrazovanje za životnu okolinu. imati pre-troškove finansiranja. obnovljivi izvori energije. Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama. zaštita životinja.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. njega životinja. ravnopravnost spolova. Udomljavanje životinja. Pristup informacijama. očuvanje životne okoline i zaštita životinja.org Web stranica: http://www.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant# C/ Cucurulla nº 9. Zahvaljujući micropayment sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši od 2 EUR. siromaštvo. novembra/studenog. vjerske ili političke svrhe. opskrba pitkom vodom. obrazovanje. 194 Natrag na sadržaj . pomoć za djecu. beskućništvo. Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline. 1. utočišta.smilemundo. hrana i poljoprivreda. invaliditet. kultura i umjetnost. zdravlje.Smilemundo Naziv programa Smilemundo Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu.

opensocietyfoundations. poboljšaju kvalitete analiza i javnog istupa. Smislena komunikacijska strategija i javno zagovaranje su dakle bitni sastojci da centri doprinesu procesu razvoja politika. organizacije trebaju biti u mogućnosti uticati na vladu i druge javne dionike u definiranju prioriteta i razvoju političkih opcija. Pogledajte web stranicu za više informacija. politička i socijalna reformska pitanja u svojoj zemlji. U cijeloj regiji se pojavio samo mali broj nevladinih organizacija s jasnim političkim programom. ali potiče pristup koji promiče inkluzivne promjene politika kroz kombinaciju metoda istraživanja i javnog zagovaranja. političkih i društvenih reformi u svojim zemljama s naglaskom na državne odgovornosti i efikasnosti. Strategija TTF-a ne podržava specifične probleme ili teme. Rezultat je manjak visoko-kvalitetnih primjenjenih istraživanja s jasnim političkim implikacijama. firme i javnost) da unaprijede svoje preporuke i stvore prostor za civilno društvo u procesu razvoja politike. i poduzimaju temeljita i rigorozna istraživanja i razvoj tematske stručnosti kako bi doveli do javnih rasprava na odgovoran i precizan način. imaju inkluzivan pristup na donošenju odluka. s naglaskom na državnu odgovornost i efikasnost. Prije slanja pune aplikacije potrebno je poslati koncept papir. Razvoj i pristup političkim alternativama. Centri moraju poduzeti temeljito i kvalitetno istraživanje i razvoj tematskih ekspertiza informišući javnost na odgovoran i tačan način. angažirajući se s različitim dionicima (uključujući vlade. 195 Natrag na sadržaj . svaki TTF grant dostavlja jedinstvenu kombinaciju programskih i organizacijskih troškova koji pomažu organizacijama da unaprijede svoja istraživanja i zalaganje. Koristeći različite pristupe te organizacije prave relevantna istraživanja. http://www. Kako bi bile razmatrane za finansiranje organizacije moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: ispituju privredna. Centri imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se dokazi na temelju istraživanja pridonose robusnom procesu stvaranja politike i na kraju do boljih politika. identificirajući i analizirajući političke opcije. Više zemalja Evrope uključujući i BiH. međutim.Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre ) Naziv programa Osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre Think Tank Fund (TTF) podržava prvenstveno one grupe koje istražuju probleme ekonomskih. te pozicionirajući se kao vjerodostojan sugovornik za vlade i druge javne aktere. Prepoznajući da će različita pitanja zahtijevati različite načine angažmana.org/grants/core-and-institutionalsupport-policy-research-centers Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. medije. Otvoren tokom čitave godine. i dalje će biti ozbiljan izazov za mnoge zemlje u kojima je Fond aktivan. Uzimajući u obzir specifičnosti aplikanata i posebnosti nacionalnog konteksta. civilno društvo. Razvoj politika i debata ključni su faktori za učinkovito funkcioniranje demokratije. te povećaju unutarnje organizacijske kapacitete. i pozicionirajući se kao vjerodostojan partner vladi i drugim javnim akterima.

Open Society Disability Rights Initiative podržava napore za reformu zakonskih okvira i politika kako bi se CRPD implementirala. 2. komunikacijskih i barijera u stavovima. s posebnim naglaskom na grupe koje doživljavaju više oblika diskriminacije na temelju identiteta. uključujući mučenje i zlostavljanje. Inicijativa podržava rad kako bi se dokumentirale ove diskriminirajuće strukture i izgradila saradnja u svim disciplinama.Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) Naziv programa Inicijative za prava osoba sa invaliditetom UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) koju je UN Generalna skupština usvojila u decembru/prosincu 2006. Inicijativa podržava napore koje dovode u pitanje ove vrste segregacije. Inicijativa podržava uticaj na parnicu i pravno zastupanje. starateljstvo i razdvojeno obrazovanje. 3. zahtijeva dokaz o tim strukturama i njihovom uticaju na živote pojedinaca. Fokusiranje na najmarginaliziranije prakse i grupe. Izgradnja okvira za jednakost: duboko ukorijenjene prakse marginalizacije zahtijevaju ciljane pravne napore kako bi ih iskorijenili. politike i prakse. 196 Natrag na sadržaj . Inicijativa podržava napore da se dokumentiraju uticaji nedostupnosti pravosudnim sudskim sustavima. dešavaju se unutar institucija. Također. kao što su izborni zakoni koji poriču pravo glasa. Naš pristup je na tri područja: 1. Podizanje glasa najmarginaliziranijih: prečesto najviše marginalizirane Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prekidanje segregacije: institucije odvajaju osobe s invaliditetom iz zajednice i ograničavaju njihove mogućnosti samoodređenja i osobnog izbora. godine. Spuštanje u okvire nacionalne provedbe. Izazovi negiranja poslovne sposobnosti: u mnogim zemljama. Promicanje univerzalnosti CRPD-a. Osim toga. Implementacijske strategije Kultiviranje sudske prakse i izgradnja prakse u lokalnim zajednicama: da bi se osigurala pravna sredstva i okruženje za povrede prava. Zagovaranje utemeljeno na dokazima: iskorijenjivanjem duboko ukorijenjene diskriminatorne prakse društvenih i pravnih struktura. tako da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo da se priznaju kao pravne osobe pred zakonom. Segregacija se također događa kada su osobe s invaliditetom spriječene sudjelovati u zajednici zbog fizičkih. osobama s invaliditetom su oduzeta prava donošenja važnih odluka o svojim životima što je rezultiralo njihovom "građanskom smrti". podupiremo napore za reformu mreže zakona koji utiču na poslovne sposobnosti. kao što su institucionalizacija. te osigura odgovarajuću zastupljenost osoba s invaliditetom. naše finansiranje je proširilo mogućnosti pravnog obrazovanja povećanjem kapaciteta pravnih fakulteta za obuku osoba s invaliditetom. Štoviše. Inicijativa podržava napore u reformama zakona. s naglaskom na onima u zatvorima i drugim zaključanim objekatima i žene koje su u većem riziku od nasilja i zlostavljanja. Pristup pravdi: diljem svijeta diskriminatorni stavovi i nepristupačnost istražnih postupaka i izjava su prepreke pravdi za osobe s invaliditetom. nečuvena kršenja ljudskih prava. pravi pomak paradigme i pruža okvir za razvoj inovativnih pravnih argumenata. Inicijativa podržava napore na jačanju nacionalnih okvira ravnopravnosti i bori se protiv diskriminacije kroz parnice i zakonodavne reforme.

Međutim. Inicijativa radi na osnaživanju osoba s psihološkim i intelektualnim poteškoćama. Kako primamo mnogo više zahtjeva za finansiranje nego što možemo podržati.org/grants/disability-rights-initiative Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Za prijavu za grant u okviru Disability Rights Initiative zainteresirane organizacije trebaju poslati email na adresu disabilityrights@osi-dc. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. žena s invaliditetom i drugih marginaliziranih dionika kako bi govorili vlastitim glasom.grupe su isključene iz sudjelovanja u invalidskoj zajednici ili im je uskraćeno pravo promoviranja svojih problema. 197 Natrag na sadržaj . ako vam se ne javimo u roku od 30 dana vaš prijedlog se ne razmatra. Inicijativa neće finansirati pružanje izravnih usluga osim usluga pravnog zagovaranja. podržaće napore kako bi naznačili ili zalagali se za učinkovite programe pružanja usluga ili pravljenje promjena u pravnom okviru koji će olakšati pružanje usluga. http://www. Izabrani kandidati će biti pozvani da podnesu koncept papir.opensocietyfoundations. Otvoren tokom čitave godine.org ukratko opisujući predloženi projekt.

Pogledajte web stranicu za više informacija. Za svaki mehanizam istražuje mandat. odnosno žena i djevojaka s invaliditetom i/ili oni koji žive s HIV-om koji se steriliziraju bez njihovog pristanka ili razumijevanja na inzistiranje svojih skrbnika ili zato što njihovi doktori donose odluke da nisu podobni za podizanje djece. Priručnik pokriva UN kao i afričke. evropske i američke sisteme ljudskih prava. ovisno o okolnostima. pristankom ili slaganjem može. seksualnih i rodnih manjina. procedure. negiranje jeftinih i učinkovitih lijekova protiv bolova za oboljele pacijente koji se bore s ovisnosti. Pravna definicija mučenja i zlostavljanja je dovoljno široka da obuhvati čitav niz zlouporaba koje nastaju u zdravstvenim sistemima. Open Society Foundations je razvio 20 mehanizama za borbu protiv torture u zdravstvu. jugoistočnoj Aziji i Kini. Širok raspon ozbiljnih zlouporaba u zdravstvu je dokumentiran. Nakon razvoja priručnika OSF. Zlostavljanje je posebno rasprostranjeno kod brige o socijalno marginaliziranim grupama poput osoba koje žive s HIV-om. nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. srednjoj Aziji. godine koalicija organizacija koje djeluju u borbi protiv teških kršenja ljudskih prava u zdravstvu je pokrenula Kampanju za zaustavljanje mučenja u zdravstvu povećanjem državne odgovornosti za zlostavljanja u zdravstvu. Ipak. Partneri kampanje koriste pravne. Zdravstvo bi trebalo biti sistem gdje su ljudska prava realizirana. poziva na podnošenje prijedloga projekata organizacija zainteresiranih za korištenjem jednog ili više mehanizama opisanih u Priručniku. Prema međunarodnom pravu nanošenje teškog bola i patnje od strane državnog aktera ili s državnim poticajem. kako bi unaprijedili postojeće napore na rješavanje mučenja. ljudi koji koriste droge. te osoba s intelektualnim teškoćama. prečesto su to mjesta gdje se su ljudska prava veoma ugrožena. zagovaračke i strategije mobilizacije zajednice kako bi istovremeno povećali svijest o mučenju u zdravstvu i zahtijevali kraj zlostavljanjima. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine. kao koordinator Kampanje. Program također traži veću državnu odgovornost i transparentnost u zdravstvu. predstavljati mučenje ili zlostavljanje. Program radi na jačanju kapaciteta organizacija i lidera koji predstavljaju marginalizirane zajednice u zalaganju za bolje zdravstvene politike i prakse. etničkih manjina. na primjer. priručnik koji opisuje 20 mehanizama borbe protiv torture koji može biti korišten u zdravstvu. Početkom 2011. mogućnosti angažmana i prethodni rad na torturi u zdravstvu. južnoj i istočnoj Africi. 198 Natrag na sadržaj . ljudskim pravima i pravdi u kojoj se zdravstvena politika i praksa te vrijednosti odražavaju i temeljeni su na dokazima. te osigurali vladinu odgovornost.Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) Naziv programa Borba protiv torture u zdravstvu Public Health Program za cilj ima izgradnju društva posvećenog inkluziji. Program je prije svega aktivan u srednjoj i istočnoj Evropi. ponekad čak do mučenja ili okrutnog.

org/grants/fund-counter-xenophobia za Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekat pošaljite Lydia Guterman.org. 199 Natrag na sadržaj .opensocietyfoundations.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. http://www. koordinatorici Kampanje zaustavljanje torture u zdravstvu na lguterman@sorosny.

Ako je primjereno fond također podržava parnice u ime zatočenika protiv nezakonitih praksi. Fond podržava grupe u poduzimanju angažmana kako bi se utvrdile uspješne strategije i mogući prostor za prevazilaženje prepreka. organizacije civilnog društva i skupine mogu naučiti što funkcionira u praksi i koje vrste intervencija mogu biti efikasne u postizanju dugoročnih promjena. dijeljenjem iskustava. Gdje su postojeći napori države u potpunosti neadekvatni. Global Criminal Justice Fund pruža podršku nacionalnim kampanjama koje kombiniraju monitoring. Open Society Global Criminal Justice Fund fond nastoji ojačati angažman civilnog društva u zaštiti prava optuženika. pravnu zaštitu i zalaganje za nove politike katalizirajući rasprave. te identificiranjem novih strategija za reformu kaznenog pravosuđa. Identificiranjem nacionalnih grupa s vezama u međunarodnim i regionalnim mrežama.Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) Naziv programa Globalni fond za kazneno pravosuđe Unatoč teškim i upornim povredama prava u kaznenim sustavima širom svijeta. učinkovita reforma ostaje problem u mnogim zemljama. Izgradnja veza na regionalnim i međunarodnim raspravama: fond podržava partnere koji imaju za cilj određivanje prioritete prava okrivljenika u kaznenim regionalnim i međunarodnim raspravama o vladavini prava i ljudskim pravima. te procjenu efikasnosti postojeće pravne pomoći u cilju promicanja veće odgovornosti i dobijanja pouzdanih i vjerodostojnih podatak o opsegu problema. Global Criminal Justice Fund podržava grupe koje rade na sljedećim prioritetima: Razumijevanje veličine problema: nedostatak pristupa mjestima pritvora i informacije o zatočenicima predstavlja ozbiljan izazov za uspješnu reformu kaznenog pravosuđa. Osiguranje pristupa pravosuđu: pružajući pomoć zatočenicima na sistematski način kao što su podnošenje jamčevine. Prioritet se daje projektima u zemljama u kojima postoje pogoršanja uslova pritvora i dokazi o diskriminaciji u sistemu. te istražujući propuste. u isto vrijeme šireći sposobnosti međunarodnih partnera poticanjem postojeće mreže i sudjelujući u ciljanim zagovaranjima. Fond podupire organizacije civilnog društva da poduzimaju napore zagovaranja pojedinačno ili u koaliciji s drugim grupama kako bi zaštitili prava onih koji su u pritvoru. organizacije civilnog društva moraju biti u stanju osmisliti strategije kako bi se osiguralo da su prava optuženika tema vladinih reformi. aplikacije ili pružanje pravne pomoći. Fond također podržava povezanost između nacionalnih napora i međunarodnih i regionalnih partnera na razvoju centara ekspertize. raspravu o problemima koordinacije unutar sistema. Fond podržava grupe u pristupu mjestima pritvora. Fond podržava civilno društvo u nastojanjima da se izgradi mreža. traženje odgovornosti. razmjene najboljih primjera iz prakse. fond nastoji povećati profil pitanja kaznenog prava na globalnom nivou. te osiguranje osnove osporavanje nezakonitog pritvaranja. nadzora sustava. Potrebni su podaci za dizajn intervencija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Priprema reformi: grupe civilnog društva se moraju angažirati s vladama da unaprijede značajnu promjenu politika. 200 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija.

Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. http://www. i procjenu ukupnog budžeta i vremenski okvir za aktivnosti. Kako bi aplicirali za grant kod Open Society Global Criminal Justice Fund zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email adresu criminaljustice@osi-dc.org. Dokument treba uključivati sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. poziv je stalno otvoren. uključujući i BiH. informacije o organizaciji aplikantu i projektnim partnerima.org/grants/global-criminal-justice-fund Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Čitav svijet. Odabrani aplikanti će biti pozvani da pošalju puni prijedlog projekta na razmatranje. Namjera je da se odgovori pošalju unutar mjesec dana od njihovog prijema koncept papira.opensocietyfoundations. 201 Natrag na sadržaj .

debate sponzorirane od strane odjela škola unutar srednjih škola i univerziteta. ali najviše do 50. podrška postojećim aktivnostima. osigurati do tri godine finansiranja fakultetima.org/grants/global-debates Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD. Kriterij podobnosti http://www. poziv je stalno otvoren. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. među ostalim. univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama u promicanju i integriranju debata u svim disciplinama. Čitav svijet.opensocietyfoundations. i podrška online debatama. godini zbog jačanja debatnih programa u srednjim školama i univerzitetima širom svijeta.org/grants/global-debates Kontakt http://www. Grantovi su također dostupni za institucije koje nastoje promovirati javne rasprave u široj zajednici koju pomažu.opensocietyfoundations.Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate) Naziv programa Program debata Open Society Youth Initiative potiče studente da se uključe u kritične.org/grants/global-debates Kako aplicirati? http://www.opensocietyfoundations. 202 Natrag na sadržaj . Ovaj 20 miliona USD vrijedan program će. debate u studentskim klubovima i društvima. Četiri su područja koja Soros finansira: debate organizirane od strane konzorcija srednjih škola i univerziteta. Inicijativa mladih podržava programe debata i događanja u visokom obrazovanju i za mlade ljude širom svijeta na bilo kojem jeziku. obrazložene rasprave o pitanjima od značaja za njihove živote i zajednice. uključujući i BiH. te da zagovaraju pozitivne promjene širom svijeta. podrška novim događajima. Grantovi su dostupni za institucije koje imaju ili vrlo male debatne programe ili ih uopšte nemaju. Cilj je pomoći aktiviranju učenika/ca u pitanjima politike koja će imati trajan učinak na njihovu budućnost. Različita po kategorijama. Program globalnih debata je pokrenut u 2011.

sve više LGBTI osoba se uključuje u žive i rastuće globalne društvene pokrete kako bi unaprijedili svoja prava. posebno nadopunjujući rad poduzet od strane lokalnih grupa. a često nisu podržane od šireg civilnog društva. Osim toga. transrodne i međurodne osobe (LGBTI) cilj kršenja ljudskih prava. Druga ozbiljna kršenja ljudskih prava protiv LGBTI osobe su invazija na privatnost. nasilje iz mržnje i dalje prevladava. proizvoljni pritvor i diskriminacije u zapošljavanju. zajedno s vanjskim partnerima. biseksualci. Gay. LGBTI Rights Initiative pruža podršku jačanju kapaciteta LGBTI grupa i regionalnih mreža u zemljama u razvoju u zastupanju osoba koji su cilj diskriminacije i drugih povreda ljudskih prava na osnovu njihove seksualne orjentacije ili gender identiteta. homoseksualca. iako ove grupe za ljudska prava sada postoje u svakoj regiji na svijetu. dokumentaciju. homoseksualci. Čak i u zemljama koje ne kriminaliziraju homoseksualno ponašanje. Kroz LGBTI Rights Initiative. postoji vrlo malo donatora koji pružaju izravnu podršku lokalnim LGBTI grupama. Open Society Foundations želi osnažiti LGBTI zajednice kako bi promovirale i branile njihova ljudska prava. Više od 80 zemalja smatra dogovorne. kada LGBTI ljudi pokušavaju organizirati priznanje svojih osnovnih ljudskih prava. transrodnih i međurodnih osoba Širom svijeta su lezbijke. uključujući društvene stigme. Bisexual. one se i dalje suočavaju sa velikim preprekama. seksualno zlostavljani i to samo zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Međutim. LGBTI Rights Initiative podržava razvoj regionalnih mreža kako bi se olakšala veća Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 203 Natrag na sadržaj . porodičnim pravima. a oni se često suočavaju sa organiziranim nasiljem i uznemiravanjem od strane vladinih i nevladinih grupa. homoseksualca. zagovaranje. obrazovanju i zdravstvenoj brizi. ali isto tako i potrebnu podršku koja im om ogućuje rast. U najmanje sedam zemalja osobe mogu biti pogubljeni zbog homoseksualnog ponašanja. transrodnih i međurodnih osoba) Naziv programa Prava lezbijki. imaju malo pristupa resursima. obrazovanje i istraživanje. jačanje i održivost svoje organizacije. silovani. posebno u zemljama u razvoju. Regionalne mreže: glasovi lokalnih aktivista u zemljama u razvoju često se ne čuju u međunarodnim raspravama o LGBTI pravima i aktivizmu. Također će podržati globalne inicijative zastupanja koje promiču prava LGBTI osoba i njihove napore na lokalnom nivou. mučeni. biseksualca. Osnovno finansiranje i izgradnja kapaciteta organizacija: dok su se LGBTI grupe za ljudska prava pojavile šrom svijeta. kako bi se osiguralo da LGBTI grupe dobijaju finansijska sredstva. Inicijativa također podržava međunarodne i nacionalne ljudskopravaške grupe angažirane na zastupanju i pormoviranju LGBTI prava. Kazne su duge zatvorske kazne. stanovanju. Initiative radi u saradnji sa Soros fondacijama i programima. Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki. Osim toga. Oni su ubijani. biseksualca. nedostatak priznanja od strane šire zajednice i civilnog društva te ograničenim resursima. mučenje i prisilno psihijatrijsko liječenje. Soros pruža finansijska sredstva izravno lokalnim grupama da pokriju osnovne aktivnosti koje mogu uključivati.Soros: Lesbian. Unatoč ovim izazovima i prožimajućoj diskriminaciji. njihovo pravo na slobodu izražavanja i okupljanja su često negira. LGBTI Rights Initiative pruža finansiranje lokalnim grupama i regionalnim mrežama u zemljama u razvoju. mnoge od tih grupa ostaju na marginama svojih društava. ali nisu ograničene na. odrasle homoseksualne odnose kriminalnim ponašanjem.

LGBTI Rights Initiative potiče organizacije čiji je rad u skladu sa gore navedenim prioritetima da podnesu koncept papir. Grupe koje rade na pitanjima rodnog identiteta i izražavanja su često najviše marginalizirane u LGBTI zajednici i imaju najmanje pristupa resursima i podršci. oni često doživljavaju najpretjeranije vrste kršenja ljudskih prava.org/grants/lesbian-gay-bisexualtransgender-and-intersex-rights 204 Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Inicijativa nastoji osnažiti ove mreže za promicanje i obranu LGBTI prava na nacionalnom. Natrag na sadržaj . Državno i nedržavno nasilje protiv transrodnih osoba zabilježeno je u većem dijelu svijeta.Pozadinske informacije o organizaciji aplikantu kao i o svim ključnim partnerima. LGBTI Rights Initiative će obratiti posebnu pozornost na podršku za te grupe i aktiviste. te ciljeve za narednu godinu i glavne aktivnosti koje planiraju da bi ih unaprijedili.org. Prioritet će se dati lokalnim grupama i regionalnih mreža koje djeluju u zemljama u razvoju i regijama u kojima postoji najveća potreba za podrškom . regionalna i međunarodna zalaganja koje nastoje kapitalizirati ovaj napredak. U mnogim dijelovima svijeta ove mreže nemaju sredstva čak ni za za osnovne operacije. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Međunarodne i nacionalne grupe koje rade na zastupanju će također biti uzete u obzir. regionalnom i međunarodnom nivou. povrede nisu dobro dokumentirane u usporedbi s onima protiv transrodnih osoba ili gej i biseksualnih muškaraca. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Cilj nam je da svaki koncept papir pregledamo unutar mjesec dana. . Inicijativa će dati prioritet organizacijama usmjerenim na njihova prava.Procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir. nadopuniti lokalne napore i izgraditi zamah za još veći napredak. Isti treba uključiti sljedeće: . http://www. Prava lezbijki: Lezbijke i biseksualne žene se često suočavaju s dvostrukim slojem diskriminacije na temelju njihove seksualne orijentacije i roda. regionalni i nacionalni projekti zastupanja: značajan napredak je postignut u posljednjih nekoliko godina u priznavanju LGBTI prava. Budući da mnogi od tih napada javljaju u domovima. Ako vam se ne javimo unutar toga vremena molim vas da pretpostavite da vaš projekat neće biti razmatran.saradnja i razmjena između uspješnih strategija među grupama koje rade u sličnim kontekstima. Gender identitet i izražaj: pošto transvestiti izazivaju rodne stereotipe. zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email lgbtirights@osi-dc.Kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Kao rezultat toga često iskustva lezbijki i biseksualnih žena mogu dobiti manju pozornost. LGBTI Rights Initiative podržava nacionalna. . Kako bi aplicirali na grant. Oni su česte mete silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja.opensocietyfoundations. Međunarodni. Ako je projekat za osnovno finansiranje treba uključiti osnovne ciljeve grupe. Poziv je otvoren tokom čitave godine. Seksizam koji prevladava u širem društvu je također prisutan u LGBTI zajednici.

ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini. Inicijativa također pruža tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije. projekat za koji se traži fionansiranje. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje. Poziv je otvoren tokom čitave godine. dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama. 205 Natrag na sadržaj . Ako rad vaše organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de predate puni prijedlog projekta. te prema razvoju vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Inicijativa također pruža podršku org anizacijama koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama.org/grants/mental-health-initiative Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se fokusiraju na živote zajednica. deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije. Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja. The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa invaliditetom. Pogledajte web stranicu za više informacija. i neki biografski detalji o liderstvu organizacije. http://www. te podržava zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama. Prema tome. socijalne skrbi. Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje. opremu. obrazovanja i politika zapošljavanja. napišite na jednoj stranici pismo sa sljedećim informacijama: cilj i svrha organizacije. zahtjevana suma. Mnogi grantiji pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćam a mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime odgovarajuću podršku. Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region. Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima.Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) Naziv programa Inicijativa za mentalno zdravlje Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva.opensocietyfoundations. rane intervencije inkluzivnog obrazovanja.

Te grupe trebaju imati vještine za podnošenje zahtjeva. Dokumentiranje.Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) Naziv programa Fond prava na informacije Pravo na informacije (RTI) je fundamentalno ljudsko pravo koje je kritično važno za realizaciju drugih prava kao i za za postizanje učinkovite demokracije. Gdje RTI zakon u toj zemlji ne uključuje proaktivno otkrivanje zahtjeva. Fond podržava inicijative koje grade svijest o korisnosti RTI zakona. Na primjer. neuspjesi u provedbi postojećih zakona mogu potkopati snagu tog globalnog pokreta u nastajanju. Informacije moraju biti dobivene kroz RTI zakone te zemlje. Ohrabruju se i prijedlozi projekata grupa koje nisu prvenstveno usredotočene na RTI. informacije se mogu koristiti u zalaganju za promjene politike ili promicanje šireg uključivanja javnosti u donošenje odluka vlade. Kampanje pokrenute otvorenim pitanjima: organizacije civilnog društva sve više koriste RTI zakone potičući raspravu i unapređujući reforme na nizu pitanja. Fond podupire napore civilnog društva kako bi se osiguralo da vlasti ne samo odgovoraju zahtjevima za informacijama. poduzimanje parnica i monitoringa učinka vlade. kako bi imali udjela u provedbi tih zakona. Iako su kampanje za podršku donošenju novih zakona ključne u zemljama gdje isti ne postoje. već i proaktivno otkrivaju podatke kako je propisano RTI zakonom u toj zemlji. Open Society Right to Information Fund pruža potporu organizacijama civilnog društva koje rade na promicanju pune provedbe RTI zakona. Ove vrste napora otkrivaju kako RTI zakoni mogu stvoriti mogućnosti za dubljim angažmanom civilnog društva u političkim odlukama koje utiču na njihove živote. Prečesto su grupe prisiljene Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali bi željeli koristiti RTI zakone u svom radu. Podrška se također daje grupama koje mogu pružiti osnovnu pomoć drugima pomažući im da koriste RTI zakone. Proaktivno objavljivanje: građani mogu učinkovitije držati vladu odgovornom kada su informacije proaktivno objavljene pravodobno i u pristupačnom obliku. žalbe. Grupe se mogu fokusirati na objavljivanje pojedinih vrsta informacija kao što su informacije vezane za okoliš ili zdravlje ljudi ili na informacije kao što su godišnja izvješća državnih tijela. Mnoge zemlje su poduzele prve korake u usvajanje zakona o pravu na informacije. Više od 80 zemalja širom svijeta imaju zakon koji garantira pravo na informacije javnosti i osigurava pristup državnim evidencijama. Fond podržava projekte koji kombiniraju strategije za dobivanje informacija na temelju RTI zakona s vjerodostojnim planovima za korištenje tih podataka. Na nacionalnom i regionalnom nivou Fond podržava grupe koje mogu poslužiti kao središta ekspertize u njihovoj zemlji ili regiji i djelovati kao efikasni posmatrači napretka vlasti. proširuju zajednicu korisnika tih zakona i obrazuju grupe na dobivanju informacija kroz RTI zakone koje se mogu koristiti za daljnje političke ciljeve. Fond podržava grupe da rade na promjenama zakona mijenjajući takve odredbe. 206 Natrag na sadržaj . a ne druge propise. Fond daje podršku naporima civilnog društva u sljedećim područjima: Centri ekspertize: RTI zakon stavlja pravnu obavezu vladi da otvori svoje djelovanje ka javnosti. Podrška se također daje za napore koji osiguravaju učešće širokog spektra aktera civilnog društva iz različitih područja. istraživanje i umrežavanje: razumijevanje kako zakoni funkcioniraju u praksi zahtijeva kritičko istraživanje o tome kako grupe koriste te zakone kako bi postigle svoje ciljeve. nakon toga ulaganjem u kapacitete i resurse potrebne za njihovu provedbu.

informacije o organizaciji aplikantu i partnerima u okviru projekta. Fond podržava ovu vrstu umrežavanja i učenja kao i projekte koji dokumentuju korištenje RTI iskustva i pružaju analizu koja će biti od koristi drugima.opensocietyfoundations. U isto vrijeme.org/grants/right-information-fund Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. 207 Natrag na sadržaj . Koncept papir treba uključiti sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. i procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir projekta. Fond će svoje odgovore poslati mjesec dana po prijemu pisma. Tokom čitave godine. Rok za prijave Geografsko područje podrške Više zemalja uključujući i BiH. Kako bi aplicirali na ovaj fond organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije ili tri stranice na adresu righttoinformation@osi-dc. Odabrani aplikanti će biti pozvani da podnesu puni prijedlog projekta. http://www. mogućnosti za razvoj najboljih praksi i umrežavanja u pojedinim zemljama i pokretima mogu dopustiti iskusnim organizacijama razmjenu znanja sa grupama u zemljama u kojima su RTI zakoni novi i lokalna ekspertiza se i dalje razvija. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants/right-information-fund Direktorij donatora mart/ožujak 2013.opensocietyfoundations.org.osloniti se na anegdotične dokaze kako bi saznale o naporima drugih zagovornika.

Roma Initiatives će podržati akcije romskih NVO-a koje dovode do donošenja. problematiziranje negativnih stereotipa. pogledajte web stranicu za više informacija. povratnike i tražitelje azila. projektni grantovi i individualne stipendije. jačaju praćenje politika i programa Dekade. ljudska prava i interese izbjeglica. Projekti finansirani od strane Roma Initiatives trebaju promicati aktivno sudjelovanje i vođstvo Roma koji su izravno pogođeni pitanjima kojima se projekat namjerava baviti. Dekada služi kao okvir za aktivnosti i praćenje poboljšanja socio-ekonomskog statusa Roma u cijeloj regiji.opensocietyfoundations. 208 Natrag na sadržaj . Različita.grantovi za institucionalni razvoj. Projekte mogu poslati organizacije i osobe iz navedenih zemalja. provedbe i praćenja nacionalnih i lokalnih politika i akcionih planova vezanih za Dekadu uključivanja Roma. te mobiliziranje javne podrške za predložene promjene.org/grants Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Aplikacije se primaju bilo kada tokom godine. prava manjina (npr. Više zemalja uključujući i BiH. finansiranja. te praćenje izbora. isprave o identitetu. U području zagovaranja Roma Initiatives također daje grantove za podršku učešća na ključnim međunarodnim konferencijama i događajima. i povećavaju i poboljšavaju javnu raspravu o Dekadi u širim društvenim i ekonomskim političkim područjima.opensocietyfoundations. zapošljavanje. Zagovaranje je shvaćeno kao organizirani napor pojedinaca ili grupa na izradi politika i praksi povezanih s predstavljanjem dokaza i argumenata za promjene. jezik i medijsko predstavljanje). stvaraju nove mogućnosti za povećanje su djelovanja Roma u procesima Dekade na lokalnom i nacionalnom nivou.org/grants Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. identitet. kako bi se jačali glasovi i prisutnost zagovornika romskih prava. Kroz donacije Roma Initiatives će dati podršku aktivnostima koje: šire javnu svijest i podršku Dekadi. zdravstvo i stanovanje. te pruža tehničku pomoć i finansiranje nevladinim organizacijama koje zastupaju nacionalne politike i planove o pitanjima Roma na lokalnim i državnim nivoima. Osim prioriteta Dekade Roma Initiatives također podržava projekte zagovaranja koji rješavaju i druga pitanja. poput onih koje se odnose na antidiskriminacijske i jednake mogućnosti. Tematska područja koja su podržana su: javno zagovaranje za promjene u politici i praksi. raseljene osobe. Fokusirajući se na prioritetna područja kao što su obrazovanje. i osnaživanje Roma . borbu protiv nasilja i zločina iz mržnje. istoriju.Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Naziv programa Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Roma Initiatives podržava direktne zagovaračke aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. http://www.

org. od analiza i formulacija do implementacije i evaluacije. Portal će služiti kao riznica znanja s open-source softverom koji će povezivati aktere politika širom svijeta. životna okolina i održivost.org je projekat Demokratie & Dialog e.V. globalne politike borbe protiv droge.org/sites/default/files/youthpolicy. i pravda. Radeći kao globalni resursni centar za omladinske politike. Do 10. neformalno učenje. Imajte na umu da grantove ne mogu dobiti fizičke osobe ili profitni entiteti. istraživanje i znanje.org ima za cilj: pružanje informacija i orijentacije. Youthpolicy.000 USD ili trajanje od jedne godine. Organizacije koje traže sredstva moraju biti NVO-i.opensocietyfoundations. vijesti.youthpolicy. youthpolicy. multikulturalizam i manjine. youthpolicy. linkova. rad u zajednici.org/grants/youth-policy Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. aktivizam i volonterizam. 209 Natrag na sadržaj . Svi prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku. Potencijalne teme stranice uključuju ali nisu ograničene na: učešće i građanstvo.org čini strateški doprinos utemeljenju razvoja politike i prakse u području rada s mladima. Projekti se trebaju usredotočiti na stvaranje sadržaja o određenim temama na polju omladinske politike. poticanje sudjelovanja mladih širom svijeta. Pružajući javni pristup informacijama.Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika) Naziv programa Omladinska politika Youth Initiative of the Open Society Foundations poziva na predaju projekata koji će razvijati i podržavati tematske s tranice na novom globalnom portalu za mlade www. Čitav svijet. djeca i prava.org za cilj ima konsolidiranje znanja i informacija o pitanjima omladinskih politika u svijetu.orgcuration-20121204.000 USD.razvijen uz inicijalnu podršku Open Society Foundations. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. i uvođenje i promoviranje zajednice omladinske politike u svijetu. Youthpolicy. osiguranje informacija o omladinskoj politici. dokumenata. Projekti ne bi trebali prelaziti 10.pdf http://www.opensocietyfoundations. http://www.

korištenje novih medijskih alata za borbu protiv ksenofobije i diskriminacije. podrška neće biti data za aktivnosti ili projekte koje aplikant već implementira. Traže se prijedlozi projekata koji će se fokusirati na područja kao što su: politički i građanski angažman mladih. borba za podizanje svijesti o važnosti i prednostima uključivanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. društvenom. Prepoznajući da je u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti mladim ljudima teško osigurati finansijska sredstva potrebna da svoje ideale prenesu u djelo.opensocietyfoundations.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. iako ne i isključivo. a posebno marginaliziranih i isključenih zajednica. poput Roma.Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) Naziv programa Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi Open Society Foundations stavlja visok prioritet na zaštitu i poboljšanje života ljudi u cijelom društvu.org/sites/default/files/rfp-xenophobiaracism-europe-20130115. privrednom. uključivanje manjinskih skupina. Prijedlozi za promicanje punog sudjelovanja mladih s mentalnim ili tjelesnim invaliditetom u kulturnom. kompjutere. Open Society Foundations poziva na podnošenje prijedloga novih i inovativnih inicijativa koje promiču toleranciju i uključivanje i/ili borbu protiv rasizma i ksenofobije u Evropi. političkom i društvenom životu svoje zajednice se snažno preporučuje. političkom i socijalnom životu zajednice.000 EUR. Do 2. podržati i promicati rad omladine u Evropi koja se bori protiv ksenofobije i netolerancije i promiče inkluziju. Open Society Youth Initiative nastoji identificirati. integracija manjinskih i većinskih zajednica. Određen broj zemalja u Evropi uključujući i BiH. 210 Natrag na sadržaj . kupovinu vozila ili međunarodna putovanja. Grantovi mogu pokriti samo troškove direktno vezane za provedbu novih inicijativa. kao i oni koji žele eksplicitno promicati. Ovaj grant program ne daje stipendije za istraživanja i za provedbu inicijativa lobiranja ili pokrivanje troškova školarina i poduka.opensocietyfoundations. Aplikanti se obeshrabruju da traže sredstva za iznajmljivanje prostorija.pdf http://www. u privrednom. http://www.

institucijama i medijima. godinu je okončan. Kategorija donacija: .ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem. sporta. ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima obrazovanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.sparkasse. .ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki projekti).Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati primjer etičnog.sport (sportske aktivnosti djece. Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd www. a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su: . institucije.Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice u kojoj poslujemo.ba i sponzorstva@sparkasse. . a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja. godini. Konkurs je otvoren za pojedince. volonterizam i upošljavanje mladih). . . Aplikanti ne mogu biti organizacije i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke.ba Web stranica: www. Email: donacija@sparkasse. raznovrsnosti i pristupačnosti usluga naše banke.socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo).filantropija na djelu (projekti humanitarnog.cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo). filantropskog karaktera koje predlažu i implementiraju zaposlenici). socijalne brige i zaštite životne sredine.mladi (obrazovanje.Sparkasse Bank Naziv programa Program donacija Sparkasse Bank Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013. i . Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama.sparkasse. godine. mladih i nevladinih organizacija). uzimajući u obzir prava i potrebe klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja. zapošljavanje i poduzetništvo).Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta. Različita. Kategorija sponzorstva: . . kulture. 211 Natrag na sadržaj . . i . Javni tender za 2013. udruženja i fondacije. podrška manjim klubovima i osobama).ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. za donaciju ili sponzorstvo u 2014. . Sljedeća mogućnost apliciranja je krajem 2013.Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih. medije sa partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji Bi H.mladi (obrazovanje i mladi.sport (paraolimpijski sport.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.spencer. IL 60611 USA Tel: +1 312 337 7000 Faks: +1 312 337 0282 Web stranica: www. Od 2006. . Čitav svijet. www. Između 40.svrha i vrijednosti obrazovanja.odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti.000 USD. Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada: .cfm/apply The Spencer Foundation 625 North Michigan Avenue.000 USD i 350. a preko svojih istraživačkih programa i jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i programe osposobljavanja i srodne djelatnosti.org/content.poučavanje. Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja. godine.spencer. Suite 1600 Chicago.organizacijsko učenje u školama.Spencer Foundation (Fondacija Spencer) Naziv programa Program donacija Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno). . Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi napredak u obrazovanju. školskim sistemima i visokoškolskim ustanovama. 212 Natrag na sadržaj . i . na osnovu poziva za projekte. Fondacija predano podržava visoku kvalitetu istraživanja odgoja i obrazovanja.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. učenje i nastavni resursi.

decembra/prosinca.com/index. implementirajući i procjenjujući ishode u odnosu na ciljeve. video i web). kada su u mogućnosti da samostalno djeluju. www.osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama. Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1. 213 Natrag na sadržaj .000 USD. Podržava organizacije koje: . praveći plan djelovanja.komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije (printane. .com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete: .pružaju usluge.starbucksfoundation.000 USD i 30. i . . i .pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za provedbu ideja. . daju obuku i/ili grade široku mrežu.prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade ljude u dobi od 12 godina i više. novembra/studenog i 15. Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta. identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice.pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci zajednicama i globalnom građanstvu.Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Naziv programa Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju problema u svojim zajednicama. Starbucks Foundation daje grantove između 10.starbucksfoundation. distribuiraju informacije. Čitav svijet. Grantovi se daju na period od jedne godine.grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi.cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12 www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i.pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine.

www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. 214 Natrag na sadržaj . javne politike. medicina i zdravstvena skrb. NY 10022 USA Tel: +1 212 909 3600 Faks: +1 212 750 3536 Web stranica: www. odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne preporuke od strane osoblja ili odbora. i životna okolina.Starr Foundation (Fondacija Starr) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1. ljudske potrebe. kultura.html 399 Park Avenue – 17th Floor New York.org/guidelines. Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta.25 milijardi USD. ali na osnovu preporuka osoblja.starrfoundation.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. što je čini jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD.starrfoundation. Donacije se daju za različita područja navedena ispod. Čitav svijet. Ovisno o području finansiranja. The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima: obrazovanje.

org/grants/stepbeyond/apply Kontakt http://www. Evropa. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja. Kriterij podobnosti NVO-i i pojedinci. 215 Natrag na sadržaj . sarađivali i uticali jedni na druge. Kako aplicirati? http://www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren. uključujući i BiH. kako bi razmjenjivali različita viđenja. 300 – 700 EUR. Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u čitavoj Evropi.ecflabs. ECF's program mobilnosti se zove STEP Beyond.org/grants/stepbeyond/about Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Umjetnici i kulturni radnici trebaju biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima i saradnicima u drugim zemljama.ecflabs.Step Beyond Travel Grant Naziv programa Step Beyond Travel Grant Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju.

(II) snabdjevanje vodom.. Zadnji rok je bio otvoren do početka juna/lipnja 2012. uključujući i programe prijenosa novca i programe koji podržavaju više intervencija. i gornje-srednjim prihodima su Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Pogledajte web stranicu za više informacija. Ciljevi Fonda su: Generirati čvrste dokaze o učinkovitosti razvojnih programa koji utiču na zdravlje. godine. Pod prvim pozivom za podnošenje prijedloga projekata fokus je bio na četiri tematska istraživačka klastera odabrana zbog svojih strateški važnih politika: (I) ishrana u ranom djetinjstvu. kroz regionalne radionice i oruđa. Planirano je da fond bude otvoren do 2018. Unaprijediti pristup rezultatima evaluacija uticaja na politike. Zemlje sa niskim.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. SIEF ima za cilj poboljšati učinkovitost razvojnih politika širenjem dokaza o uticaju skalabilnih programa na ljude. Stečeno znanje će pružiti dokaze za izradu učinkovitijih politika i programa.contentMDK:23147035~menuPK:6508083~page PK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727. sanitacija i higijena vezana uz razvoj. (III) usluge pružanja osnovnog obrazovanja i (IV) zdravstveni sistemi i pružanje usluga. http://web. Kroz tematske skupine programi će generirati dokaze u više zemalja o tome kako programi rade u različitim kontekstima. donje-srednjim kvalificirane za podršku.00.Strategic Impact Evaluation Fund Naziv programa Program donacija World Bank je uspostavila novi fond nazvan “The Strategic Impact Evaluation Fund” (SIEF) uz podršku vladinog odjela Velike Britanije Department for International Development. zdravlje i razvoj. Svrha Fonda je provesti i podržati istraživanja procjene uticaja programa na ublažavanje siromaštva i poboljšanje života ljudi.html SIEFimpact@worldbank. prehranu i obrazovanje. Pogledajte web stranicu za više informacija. osobito uticaja tehnika vrednovanja. Izgradnja kapaciteta za razumijevanje i korištenje monitoringa i vrednovanja. godine. a novi poziv se očekuje tokom ove godine. 216 Natrag na sadržaj . Unutar ovih područja istraživanja različite vrsta programa su dobrodošle.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/ 0.worldbank.

itd.com je postao vodeći i naširoko priznat partner mnogim univerzitetskim institucijama širom svijeta.Students Grants Program (Program donacija za studente) Naziv programa Program donacija za studente Student Grants je fond usmjeren na finansijsku podršku studentima.eu/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Studenti koji dobiju stipendiju obično je potroše na pokrivanje školarina. grant možete potrošiti na na što god da želite! Do 1. rentu. Student Grants program je podržan od CasaSwap. Čitav svijet. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? http://student-grants. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Prvi dan svakog mjeseca u godini.student-grants. Međutim.000 EUR.eu/student-grant-application Kontakt www. akademske knjige i materijale. putne troškove kada ide u inostranstvo. komunalne račune.com – besplatne usluge za smještaj cimera i studentski smještaj širom svijeta. Dobro je poznata činjenica da je studentski život često karakteriziran ograničenim finansijskim sredstvima .program studentskih stipendija podržava studente iz cijelog svijeta s jednokratnom donacijom do 1000 EUR. 217 Natrag na sadržaj . CasaSwap.

sundance. . Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj kategoriji. Kako aplicirati? www. Primjeri prethodnog rada također moraju biti dostavljeni. .potencijal za društveni angažman.Sundance Institute Documentary Fund Grants Naziv programa Sundance Institute Documentary Fund Grants Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za projekte koji pokazuju: .globalnu relevantnost. Poziv se objavljuje dva puta godišnje. Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual konačnog filma. Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja: . Potrebne su prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za projekat koji se predlaže. Između 20.org/programs/documentary-fund Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 218 Natrag na sadržaj .sundance. Nije potrebno slati primjere prethodnih radova. ali isječci.000 USD.000 USD i 50.Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova. postoji dodatna kategorija u kojoj možete aplicirati za isti projekat.umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između razvoja i post-produkcije. Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i završene dijelove. Audience Engagement grantovi su za podršku inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana. kratki filmovi ili slike su poželjni. i . te novim strategijama multi-platformaškog angažmana.org/programs/documentary-fund Email: dfp@sundance.savremena socijalna pitanja.org Web stranica: www. . Ako ste već primili grant Fonda.

Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva. pogledajte web stranicu za više informacija. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Na osnovu aplikacije.worldbank. organizacije civilnoga društva. gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2012.Fond za civilno društvo Naziv programa Opšti ciljevi Fond za civilno društvo (Civil Society Fund . Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima u potpori razvojnog procesa. CSF rijetko finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira doprinose od strane drugih donatora. mladi.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Svjetska banka . fondacije. te privatni sektor.CSF) CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman marginaliziranih i ranjivih skupina. 219 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www.000 USD. ljudi s niskim primanjima i ljudi iz ruralnih područja. kao što su žene. Ključni dionici mogu uključivati vladine agencije.org. Jednom godišnje. Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz društvenih procesa donošenja odluka. godine. multilateralne i bilateralne agenci je.000 USD do 7. Većina donacija je u iznosima od 3.

220 Natrag na sadržaj .Swedish Development Agency . U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu. Kriterij podobnosti Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e).se Valhallavägen 199 105 25 Stockholm Switchboard: + 46 8 698 50 00 Faks: +46 8 20 88 64 Email: sida@sida.SIDA (Švedska razvojna agencija . jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika. Kako aplicirati? www.sida. Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoreno.se Web stranica: www. Čitav svijet.SIDA) Naziv programa Opšti ciljevi SIDA Grants Program SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova života.sida. razvojni projekti. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije NVO-i. Ovisi i pozivu za projekte.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i zapošljavanju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 030 Faks: +387 33 271 500 Email: sarajevo@sdc. putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih programa. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini. Pogledajte web stranicu za više informacija. i . Program se koncentrira na četiri domena rada.funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim građanima u BiH.admin. Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi. Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije.ekonomija i zapošljavanje. Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje podrške u procesu tranzicije i e vropskih integracija dajući doprinos poboljšanju: .političke stabilnosti. sigurnosti i funkcioniranju demokratskih struktura i procesa. kao pitanjima povezanim sa svim drugima. . Nije definirana.vladavina prava i demokratija. i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO). Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA). Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina Piruša 1 71. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za koordinaciju aktivnosti. 221 Natrag na sadržaj . . . .swisscooperation.osnovne javne usluge.Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) Naziv programa Programi podrške Švicarska od 1996.net Web stranica: http://www. zajedničke teme i projekte koji omogućavaju sinergiju. . koji je dio Saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE).zdravstvo. Na osnovu specifičnog poziva za projekte.

Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na principima poštenja. Kriterij podobnosti Čitav svijet.O. korporativno davanje.tides.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene promjene. jednakosti i održivosti svijeta. CA 94129-0903 Tel: +1 415 561 6400 Faks: +1 415 561 6401 Email: info@tides.org/i-want-to/find-funding Tides Foundation P. donacije za porodice i međunarodne donacije. Kako aplicirati? www. Box 29903 San Francisco. Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima. Generalna podjela je na rad sa institucionalnim partnerima. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija.Tides Foundation (Fondacija Tides) Opšti ciljevi Tides Foundation Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz filantropiju. Nije specificirana.tides. 222 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www.

grantovi širom svijeta. . neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama. Ovi zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija. godine.program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz individualne donacije putnika. i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje kao neprofitna organizacija.iz SAD. http://www.tourismcares.tourismcares.van SAD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org/grants 275 Turnpike Street Suite 307 Canton. Organizacija aplikant treba biti: . ILI .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta. Bona fide. 223 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www.specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima. Različita ovisno o pozivu za projekte. Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje k roz tri grant programa: . MA 02021 SAD Tel: +1 781 821 5990 Faks: +1 781 821 8949 Email: info@tourismcares. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.Tourism Cares Naziv programa Grant Program Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na ku lturnim. i . registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim ograničenjima. Od kraja 2011.

224 Natrag na sadržaj . na osnovu želje Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi podupiru jedni druge. Program istraživačkih donacija se fokusira na "Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije". dinamičnih i živućih zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge. te sarađuje sa korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na efikasan način. kao i međunarodnim organizacijama. društveni okviri. Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima. Fondacija je uspostavila dva programa podrške. Kako aplicirati? http://www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Različita. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike donacija Fondacije.or. Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj program donacija.toyotafound. razvoj osobne i međuljudske komunikacije. "Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međuna rodnu zajednicu. Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog života i aktivnosti".jp/english/inquiry/index. Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama. cilj "revitalizacije zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih.toyotafound.jp/english/program/ Kontakt Web stranica: www. Istraživački projekti daju u sljedećim područjima: prenošenje i stvaranje kultura.or. Fondacija odabire projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva. pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i problemima životne okoline. Pomoći će u promoviranju partnerstva i saradnje sa drugim fondacijama u Japanu.Toyota Foundation (Fondacija Toyota) Naziv programa Program donacija (Grants Program) Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka većoj ljudskoj sreći". Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Različiti. a kao praktičniju poruku. Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli d oprinijeti razvoju novih programa.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i ostalo. trenutnim programima sa potencijalom da naprave veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim organizacijama.

TRADUKI
Naziv programa Programi prevođenja TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska. Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za e vropske i međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra 2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA. Program potpore za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih knjiga te književnosti za djecu i mlade 20 . i 21. stoljeća ima za cilj poticati razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara, kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini. Različita. Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2013 i 1. februar/veljača 2014. godine. Region uključujući i BiH. U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski, slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence. http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&%20view =article&id=91&Itemid=64 Hana Stojić (Koordinatorica regionalnog ureda u Sarajevu) Hadži-Idrizova 10 71.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 204 683 Email: stojic@traduki.eu Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content& view=article&id=72&Itemid=63

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

225

Natrag na sadržaj

Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa The Trust for Mutual Understanding TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline. Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za projekte zaštite životne okoline. Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke, radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost. Umjetnost i kultura: - arhitektura, - povijest umjetnosti i arheologija, - zaštita i vođenje umjetnosti, - rukotvorine, - dokumentiranje kulture, - kuratorska istraživanja, - ples, - izložbe, - zaštita istorije, - muzeologija, - muzika, - umjetnost perfomansa, - pozorište, i - vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje, fotografiju, štampanje, skulpture, video). Životna okolina: - zaštita bioraznolikosti, - korištenje energije, - zakoni i politike zaštite životne okoline, - razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija, - sigurnost i zdravlje životne okoline, - korištenje zemlje, - zaštita vrsta i staništa, i - održivi razvoj. Različiti. Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU, ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se susreće dva puta godišnje. Idući rok za slanje upita je 1. m aj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za slanje pune aplikacije. Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa. Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju, Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu. Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju 501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

226

Natrag na sadržaj

apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u projektu i volju da administrira projekat. Kako aplicirati? www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/ 6 West 48th Street, 12th Floor New York, New York 10036-1802 Tel: +1 212 843 0404 Faks: +1 212 843 0344 Email: tmu@tmuny.org Web stranica: www.tmuny.org

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

227

Natrag na sadržaj

Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)

Naziv programa

Fond za autohtona pitanja Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj, kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće autohtonih ljudi. Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva desetljeća", kao što su: - promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i projekata; - promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života, pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom na načelo slobode i informirani pristanak; - redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične raznolikosti autohtonih naroda; - usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na žene, djecu i mlade; - razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih naroda i poboljšanju njihovog života. Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u iznosu od 5.000 USD. Zadnji poziv za predaju projekata je bio otvoren do 01. oktobra/listopada 2012. godine. Čitav svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Kontakt

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

228

Natrag na sadržaj

TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine. TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučno održivi razvoj. Ciljevi rada su: prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima u zemljama u razvoju, odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju, promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke, tehnologije i inovacija, i poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju. TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa naučnog talenta iz zemalja OIC-a. Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije. Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja. 31. avgust/kolovoz svake godine. Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera , do 40 godina starosti. Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

229

Natrag na sadržaj

XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja. neinstitucionaliziranim organizacijama. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na marginama svojih društava.nl/english Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. Podrška XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa usmjerenih na društvene promjene. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti našu vlastitu političku poziciju i strategiju. XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju. Kriteriji za naše šire područje: XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada. XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji doniraju novac Fondu. XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje.xminy. Ne postoji rok prijave za slanje aplikacija XminusY. 230 Natrag na sadržaj . Prioritet dajemo lokalnim društvenim pokretima.nl/files/Eng%20-%20Application%20form. Čitav svijet.nl Web stranica: www. https://www.xminy.doc XminusY Solidarity fund De Wittenstraat 43-45
 1052 AL Amsterdam
 Nederlands Email: info@xminy.XminusY Naziv programa XminusY XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina. Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora.

Zaštita djece Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja. Obrazovanje i odgoj Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje obrazovne mogućnosti za djevojčice. Aktivno promičemo prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih sponzora. Osim toga. Međutim. važno nam je da sve manje djece napušta školu prije vremena.UBS Optimus Foundation Naziv programa Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. mentalno zdravlje. Globalna zdravstvena istraživanja U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom. zaštitu i zdravlje obespravljene djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku. sa savjetima. područje rada Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i strategije kontrole. psihičko funkcioniranje. te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u školama. Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje zdravlja najugroženijih populacija u svijetu. Pogledajte stranicu za više informacija. Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. da je kvaliteta nastave poboljšana. Podržavamo partnere finansijski. promicanje i širenje inovativnih pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja. Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne. 231 Natrag na sadržaj . Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa skrbi. rizično ponašanje. vjersku ili etničku pripadnost. Zalažemo se za stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja. upravljanju i zaposlenicima. životni vijek i zdravstvene troškove. Misija: Podržavamo razvoj. Na osnovu poziva za projekte. da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće potrebe. Da bismo to uradili tražimo kompetentne. i gdje je to potrebno. Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsk u predanost klijentima. Činimo sve napore kako bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni učinak. socijalno funkcioniranje. validaciju. dugotrajne posljedice na moždanu arhitekturu. Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja. inovativne partnerske organizacije koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. Projekti prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti potencijalno pogođene djece. kao i razvoj.

dobro definirana.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation /applications_support. radi se na nedovoljno podržanim područjima. zbog potrebe za djelovanjem u tim zemljama. Box CH-8098 Zurich Swityerland Tel: +41 44 234 1111 Web stranica: www.ubs. rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama.ubs. i konkretni i mjerljivi rezultati. usmjeren na najugroženije zajednice.O. pokazuje potencijal za skalabilnost. sveobuhvatna analiza dionika. zapadnim i industrijskim zemljama.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje.html UBS AG Bahnhofstr. izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira. dugoročni angažman u zajednici nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete. pokazuje potencijal za uticaj.Kriterij podobnosti "zaštita od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj hemisferi. holistički i integrirani pristup. 45 P. jačanje kapaciteta. projekti se uklapaju u naša prioritetna područja. jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi tekućih projekata. 232 Natrag na sadržaj . transdisciplinarni. http://www. jedinstveni.

tokom čitave godine. prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć.gov/ba ili www. 233 Natrag na sadržaj . www. Agency for International Development Ronald Reagan Building Washington. i .ekonomski rast.globalno zdravstvo. s jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih tržišta.S. uključujući i BIH. USAID radi širom svijeta kako bi postigao ove ciljeve. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.gov/applicants/apply_for_grants. Ova briga je obilježje SAD -a širom svijeta.razvoj demokratije. D. ovisi o vrsti poziva za projekte.United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD .grants. 20523-1000 USA Web stranica: www.usaid.gov Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.C. najčešće uključujući i organizacije civilnog društva. te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju. oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji.USAID) Naziv programa Agencija SAD za međunarodni razvoj SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za bolji život. poljoprivredu i trgovinu. Trošeći manje od pola postotka federalnog budžeta. Ovisno o vrsti poziva za projekte.jsp Information Center U. Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu. Različita.grants. Našim radom podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva američke inostrane politike kroz: . USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte. USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara. i pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter. .

vještina i pristupa.United States Institute of Peace (Američki institut za mir) Naziv programa 2010 Annual Grant Competition USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja.Washington. .000 USD do 120. rok prijave je obično do početka oktobra/listopada. 234 Natrag na sadržaj . .000 USD. Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine. psihološki i fizički uticaj rata i konflikta. Jednom godišnje.post-konfliktni mir i operacije stabilizacije.analizu i prevenciju konflikta.W. trening ili obrazovne institucije. programe obuke i dijaloga. razvoj praktič arskih resursa i oruđa.ekonomija i konflikti. www. .org/grants-fellowships/annual-grant-competition United States Institute of Peace 1200 17th Street N. identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi. USIP podržava aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina. . upravljanja i rješenja konflikta.usip. USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i inostranstvu.socijalni. ali nisu ograničena na: .religija i izgradnja mira. uključujući: javne i školske institucije. Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena. . . . Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom. interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode. Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa dodatnim pitanjima. biblioteke. 20036 Tel: +1 202 457 1700 Faks: +1 202 429 6063 Web stranica: www.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. radio programe i druge medije. istraživačke. filmove. Osim toga USIP podržava projekte prevencije. i . i promovira izgradnju mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. D.mediji i konflikt.usip.žene i djevojke u konfliktu i građenju mira.C. razvoj planova rada i obrazovanje. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Generalno donacija je u iznosu od 50.medijaciju i rješenje konflikta. Tematska područja interesantna za USIP uključuju.

UNDEF Naziv programa United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija) UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta. novi se očekuje krajem ove godine. UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije civilnog društva. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva. promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima. kako bi se njihovi glasovi čuli. obrazovanje o građanskim pravima i registraciji. pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i integritetu. regionalne i međunarodne organizacije. 50. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih prava na terenu. tako i onim u konsolidiranim demokratijama. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva. sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta. decembra/prosinca 2012. 235 Natrag na sadržaj .org/democracyfund Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih grupa u demokratskim procesima. uključujući Bosnu i Hercegovinu. te finansira projekte koji za cilj imaju širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima. godine. Čitav svijet.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. godine kao United Nations General Trust Fund.org/democracyfund/Applicants/applicants_materials. na taj način prevodeći k oncept "demokratije" u praktična rješenja za ljude. osnaživanje civilnog društva uključujući osnaživanje žena. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju i širenju demokratije širom svijeta. www.un. kako onima u tranziciji.000 USD do 500.un.000 USD. kao i neovisna tijela.

U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 30. - - Kriterij podobnosti - - sve zemlje u razvoju članice Konvencije.olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izraza i. regionalnom ili inter-regionalnom nivou. koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. Veliki broj zemalja širom svijeta.000 USD i 100.unesco. Konvencije i srodnim operativnim smjernicama. žene i druge društvene grupe.UNESCO International Fund for Cultural Diversity Naziv programa International Fund for Cultural Diversity UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora. godine.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? www.) . sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih situacija na svom području u skladu s člancima 8. juna/lipnja 2012. pod prijetnjom ili im je potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje. ojačali odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao menadžment. prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija ili jačanje postojećih. IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi: .000 USD. i . uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. itd. i 17. Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. i predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u članku 7 Konvencije iz 2005. 236 Natrag na sadržaj .poticali nastanak novih kulturnih industrija. ljudske resurse. međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. Između 10. NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. godine.ojačali postojeću kulturnu industriju. a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom. prema potrebi. (tj.

vukovic@mcp.gov.camur@mcp. jelena.Kontakt UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo civilnih poslova Trg BiH 1 71.gov. 237 Natrag na sadržaj .ba (SG).gov.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 492 552 (SG). +387 33 492 598 Faks: +387 33 492 632 Email : biljana.mcp.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba Web stranica: www.

71. U svim našim aktivnostima. Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. vjeru ili etničku pripadnost. Kroz svoje aktivnosti i pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju.ba Web stranica: www. dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. Pogledajte web stranicu za više informacija.United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) Naziv programa UNDP program podrške Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. te povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva. Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH. UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja. podstičemo izgradnju državnih kapaciteta. UNDP-ove programske aktivnosti su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih skupina. 238 Natrag na sadržaj . prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala. u skladu sa pozivima za projekte.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. bez obzira na spol. UNDP u BiH od 1996. suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze. Konsultacije sa Vladom. godine pomaže BiH da što učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. kao i promjenu fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj. U svojim nastojanjima da omogući bh. reformu sudstva. Zmaja od Bosne b. p omaže u mobilizaciji sredstava.000 Sarajevo Tel: +387 33 239 400 Faks: +387 33 552 330 Email: registry@undp. sprovođenje neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima. te zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. BiH. izgradnju lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta. podršku svjedocima. te unutar zajednice donatora. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva registrirane u BiH.undp.b. pokazuju da očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva. građanima dostojanstven život.

000 USD.aspx) Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on -line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove.ohchr. Ova pomoć može da ima oblik medicinske.org.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis. godine. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines.ohchr.UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) Naziv programa Grants Program Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada. pravne ili socijalne usluge. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je otvoren do 1.aspx Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grantovi su do 20. 239 Natrag na sadržaj .org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Onlineapplicationsystem.: + 41 22 917 9315 Faks: + 41 22 917 9017 Email: unvfvt@ohchr. psihološke.aspx Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na web stranici Fonda (www. Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture. nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH – 1211 Geneva 10 Tel. Kriterij podobnosti http://www.org Web stranica: http://www. možete poslati email na sljedeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr. Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona.ohchr. decembra/prosinca 1981. aprila/travnja 2012.

ali obično će dobiti niži prioritet. Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao savremeni oblici ropstva. maj/svibanj. dužničko ropstvo. prisilni rad. Aplikacije vlasti.UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Naziv programa UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122. prodaja djece i djeca u oružanim sukobima. Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih organizacija. pravne i finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena. Generalno se podržavaju projekti veličine do 15. Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164 Email: SlaveryFund@ohchr. Faks: (41 22) 928 90 50. tr govina ljudima i ljudskim organima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. seksualno ropstvo. političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive www. Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao što je klasično ropstvo. kmetstvo.aspx Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. najgori oblici dječjeg rada.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryMainPage. prisilni i rani brak i prodaja žena. humanitarne. kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi također se mogu kvalificirati za projekte podrške.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryGrantCycle. Rok prijave za ovu godinu je bio 31. kao rezultat savremenih oblika ropstva. kroz uspostavljene kanale pomoći.000 USD.000 USD.aspx United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UNCFS) Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10.ohchr. parlamenata ili administrativnih entiteta.org Web stranica: www. ali se u posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40. podrška iz Fonda će se dati proširivanju.ohchr. a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva. 240 Natrag na sadržaj .

okupljanjem resursa i mandata za bolje rezultate.000 USD i 500.  International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW). Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima. u njihovim pripremama politika. UN Trust Fund to End Violence against Women Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovaj fond je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i politika u konkretna postignuća na ženskim pravima. 241 Natrag na sadržaj . tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena.  poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova. Vođen od strane UN Women u ime UN sistema. Do stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a.UN Women Naziv programa Programi podrške Jula/srpnja 2010.  Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). UN Women spaja i gradi na osnovama uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda. kao što su Commission on the Status of Women. globalnih standarda i normi.000 USD.Fund for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda .  katalitički grantovi su između 100.  pomoć državama članicama za provedbu tih standarda. UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu spola. Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške :  implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5 miliona USD za period od dvije do četiri godine. politikama ili zakonima koji promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni za implementaciju. Glavne uloge UN Women su:  podrška među-vladinim tijelima. koja su bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:  Division for the Advancement of Women (DAW). godine. Generalna skupština UN-a je napravila UN Women. države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. Ovi grantovi podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o nacionalnim ili lokalnim planovima. uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka. Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko učešće na lokalnom ili državnom nivou. za jednu ili dvije godine. pružanjem odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom. politikama ili zakonima. i  United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). Fund for Gender Equality Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora nam ijenjena radu na značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. Pritom.

 politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 293 400 Faks: +387 33 552 330 Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a vodi je UN Women u ime UN sistema.  odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka. Pogledajte web stranicu za više informacija. 242 Natrag na sadržaj .unwomen. NY 10017 United States Tel: +1 212 906 6400 Faks: +1 212 906 6705 Web stranica: www.org UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina UN House Zmaja od Bosne b.  provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava.UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996. i stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja. godine. Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte.  osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za "nultu toleranciju". 304 East 45th Street 15th Floor New York. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kroz donacije se podržavaju:  strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo. 71.b. Veličina donacije Ovisno o pozivu za projekte. Čitav svijet. i  angažman "novih" aktera i strateških grupa. kao i drugim uslugama i podršci.  pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama.

lokalno ili globalno.zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana. opšte programske aktivnosti.grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima. i .org Web stranica: www.UAF) obezbjeđuje pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svijetu.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/index. Fond za hitne akcije dodjeljuje grantove u tri kategorije: . Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant. . Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije. iako opšti cilj ostaje unaprjeđenje ženskih ljudskih prava. Tokom čitave godine.zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava. UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci.000 USD. zahtjevi za grant moraju da odgovaraju slj edećim kriterijima: . dugoročne projekte ili učešće na konferencijama.Afrika. Suite 201 Boulder. CO 80303 USA Tel: +1 303 442 2388 Faks: +1 303 442 2370 Email: urgentact@urgentactionfund. .php?id=68 Urgent Action Fund 3100 Arapahoe Ave. www. Nezavisno od kategorije.urgentactionfund.odgovor na oružani sukob.Strateški . . UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.urgentactionfund. .Podržan .aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava. rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje. Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF .Održiv .Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) Naziv programa Global Rapid Response Grantmaking Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund .Nepredviđen i vremenski hitan . Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja.situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna. UAF ne dodjeljuje grantove za humanitarne akcije. Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite. Maksimalan iznos je 5. 243 Natrag na sadržaj .

Pozivi za dostavljanje projekata se objavljuju jednom godišnje. Zagovaračke inicijative za implementaciju politika i pravnih propisa ključnih za sektor pravde. 3: Povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona. 2. Zagovaračke inicijative u vezi sa prijedlozima za izmjenu politika sektora pravde i zakonodavne reforme koje će ojačati vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini. odgovornost i učinkovitost pravosuđa.ba Web stranica: www. Bosna i Hercegovina.USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II) Naziv programa Program grantova 1: Pojačana neovisnost. 2: Bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde usmjeren prema pridruživanju EU.ba. Detaljni kriteriji podobnosti su specificirani u svakom Pozivu za dostavljanje aplikacija. Opšti kriterij podobnosti je članstvo aplikanta (organizacije civilnog društva) u Mreži pravde u BiH. Primjer aktivnosti za koje je moguće aplicirati za finansiranje: 1.usaidjsdp.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tačni rokovi za prijave su specificirani u svakom pozivu (najmanje 30 dana od dana raspisivanja Poziva). Aplikacije moraju biti u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje projekata. Za više informacija vidi www. 30. 244 Natrag na sadržaj .000 KM (podložno promjenama). 5 sprat Grbavička 4 71000 Sarajevo Tel: +387 33 219 688 Email: dztrbic@usaidjsdp.50. Poslovna zgrada Unioninvest-a.usaidjsdp.000 . Finansiranje projekata OCD je moguće u okviru trećeg cilja (povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona).

odgojno-obrazovne seminare i radionice. Suite 510. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Do 7.A.asp The Virginia Gildersleeve International Fund. 11 Broadway.org/projects2tier/index. N. New York. i organizacije kojima upravljaju žene.S. 245 Natrag na sadržaj . zdravlje i nutritivnu podršku. www.org Web stranica: www. Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama. 10004 Email: vgif@vgif. treninge opismenjavanja i liderstva.Y. U. VGIF podržava: razvoj zajednica.Virginia Gildersleeve International Fund Naziv programa Opšti ciljevi Grant Program Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u razvoju. godine.vgif3.vgif. ženska ljudska prava..500 USD. Inc. Novi poziv za prijave će biti otvoren početkom maja/svibnja 2013.

NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline. 246 Natrag na sadržaj .virtualfoundation. i povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.virtualfoundation. www.000 USD. ljudsko zdravlje.org/whatis Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Virtual Foundation Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren poziv za projekte. Čitav svijet.org Web stranica: www. 100 USD do 5. Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih kategorija: životna okolina.org/whatis/ Email: cschmidt@ecologia. ljudskog zdravlja i održivog razvoja. izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti.

na lokalnom ili regionalnom jeziku. 247 Natrag na sadržaj . godini je 24.000 franaka za post-produkciju.Visions sud est Naziv programa Visions sud est Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film Baden i Fribourg Film Festival. Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u tim zemljama i.Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti dobijeno prije podnošenja zahtjeva). Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za Švicarsku.Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta. www. Zadnji rok u 2012. i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih filmova za kina. oktobar/listopad. On podržava filmske produkcije iz Azije.visionssudest. Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta. Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15. u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation).ch Web stranica: www. Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj.000 franaka za post-produkciju. osim u posebnim okolnostima.visionssudest. Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u Evropi. Postoje dvije vrste finansijske podrške: .ch Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske industrije u zemlji porijekla proizvodnje. Afrike.ch/?formular Visions sud est secretariat Limmatauweg 9 CH-5408 Ennetbaden Switzerland Email: info@visionssudest.000 švicarskih franaka za proizvodnju ili najviše 20. . Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. Latinska Amerika i Azija) i iz istočne Evrope (osim članica EU). te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV filmova!) sa južne hemisfere (Afrika.

pomoć aktivnostima za deminiranje. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projektu.ba Web stranica: www. trošak i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. udruženjima povratnika. domovi zdravlja). Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte. 248 Natrag na sadržaj . Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte. Ambasada Japana provjerava cilj. osnovne ili srednje škole. Međutim.bosnia. U Bosni i Hercegovini većina projekata k oji su implementirani unutar GAP-a spada u slijedeće kategorije: . institucije vlasti na lokalnom nivou.go. Po primitku aplikacije.Vlada Japana Naziv programa Grass Roots Projects (GAGP) GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno stanovništvu. Unutar GAGP maksimalan iznos raspolo živih sredstava je 10 miliona JPY (priblizno 60. udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode relativno male projekte.000 KM) po projektu. lokalne organizacije u zajednici.obrazovanje.jp/index_l. institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante.000 EUR ili 120.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr. . odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju. Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini.emb-japan. Sarajevo Tel: +387 33 277 500 Faks: +387 33 209 583 Email: japanbih@bih.javno zdravstvo.000 EUR ili 1.net.ruralni razvoj.socijalna zaštita.000 KM). Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i međunarodnom nivou.200. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini Bistrik 9. za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu iznosi do 100 miliona JPY (približno 600. Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se baziraju na humanitarnim potrebama. 71000. kao i one koji stvaraju bolje okruženje. . . i .

.održivi nivoi ljudskog stanovništva.ženska ljudska prava. . zaštiti građanskih sloboda.prirodni resursi. ali i čitav svijet.000 USD. Ciljevi: .org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana. Kako aplicirati www. DC 20036 USA Tel +1 202 452 1530 Faks: +1 202 452 0922 Email: tkroll@wgf. Većinom SAD. kao i njihovih kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba. Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku.000 USD.000 USD do 400. .pravda. NW. . i . Suite 250 Washington. Fond daje jedno i višegodišnje donacije.wgf. zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav život. Prosječna veličina donacije je 50. septembru/rujnu i decembru/prosincu.wgf. borba protiv nepravde.Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) Naziv programa Wallace Global Fund Programska područja: .progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru. 249 Natrag na sadržaj . .org/grants Wallace Global Fund 1990 M Street. sa većinom donacija od 2. i . junu/lipnju. i štite od korporativnih zloupotreba.građanski angažman.org Web stranica: www.mediji i liderstvo.jednaka pravda za sve. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa.

ac. Wellcome Trust centri za istraživanja globalnog zdravlja : osigurati podršku za razvoj karijere istraživača na području javnog zdravstva i tropske medicine putem novih centara za istraživanje globalnog zdravlja. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte.Welcome Trust Naziv programa Welcome Trust Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i treninzima sa sljedećim ciljevima: . 250 Natrag na sadržaj .Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim primanjima. Također ćemo podržati javne programe angažmana za podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o svom uticaju u tim društvima.wellcome. Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja. Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust. Na osnovu poziva za projekte. . . a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u konačnici ubrzati znanstveni napredak. UK Tel: +44 20 7611 8888 Faks: +44 20 7611 8545 Web stranica: www. te osiguranje da imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla. Wellcome Trust Gibbs Building 215 Euston Road London NW1 2BE. Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope. s posebnom pažnjom na glavne uzroke smrtnosti.Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. UK Medical Research Council (MRC) i Department for International Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima. Pogledajte web stranicu za više informacija.Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi i životinja.

000 i 10. i prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica. Aplicirati mogu organizacije. Podržava projekte komunikacije prije svega u zemljama u razvoju.000 EUR. Čitav svijet.html WACC Canada 308 Main Street. www. London SE11 6DX Tel: +44 207 735 2877 Email: info@waccglobal.000 EUR. Razmotrićemo projekte do 15.org/en/programmes/wacc-project-support-how-does-itwork.org Web stranica: www. prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija. godine. prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o ruralnom siromaštvu. septembra/rujna 2012. Novi poziv se očekuje krajem maja/svibnja.waccglobal. Toronto ON Canada M4C 4X7 Tel: +1 416 691 1999 Faks: +1 416 691 1997 WACC UK 71 Lambeth Walk.org Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. WACC ne prihvaća aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija. Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8. Aplicirati možete sa ukupnim budžetom do 30. Poziv za projekte je otvoren do 3.World Association for Christian Communication Naziv programa Opšti ciljevi World Association for Christian Communication WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja promovira komunikaciju za društvenu promjenu.waccglobal.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi partner. nevladine organizacije ili druge lokalne grupe. Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su: prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama. 251 Natrag na sadržaj . uključujući crkve ili ustanove povezane sa crkvom.

Različita u okviru poziva za projekte.uk/fund/new-genres-fund WorldView Rm 1.80 DEV UEA Norwich Norfolk NR4 7TJ United Kingdom Tel: +44 1603 593 362 Web stranica: http://worldview. tako i na međunarodnom nivou. kako u Velikoj Britaniji tako i širom svijeta.org. ovaj fond pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju nove publike. Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta.cba.WorldView Naziv programa WorldView grantovi WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association). ali je do maksimalne vrijednosti od 10.000 funti su dostupni za istraživanje. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.cba. Grantovi multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske producente/multimedijalne novinare. WorldView podržava proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta publici u Velikoj Britaniji. CBA/WorldView je podržan od UKaid iz Department for International Development. povezivanje i razvoj publik e. Projekat za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima. jasnog i revolucionarnog pripovijedanja.uk/fund/multimedia-fund http://worldview. http://worldview. ovisno o odredištu i trajanju boravka. kako u elektronskim medijima i multiplatformama. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme. UKAID/DFID. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa. Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja. Ovaj fond podržava razvoj izvornog. razvoj i pilote.000 funti.org.org. kako od novih tako i etabliranih filmaša.uk Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grantovi u iznosu do 20. 252 Natrag na sadržaj . identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke. Različit u okviru poziva za projekte.cba. da provedu do tri mjeseca u istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju. Iznos koji će se dodijeliti je različit. “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče.

000 USD.Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) Naziv programa Donacije za mlade istraživače Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina da rade na istraživanjima. The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu pokriveni drugim finansiranjem. uključujući: Committee for Research and Exploration.000 USD i 5. Tokom čitave godine. Expeditions Council i Conservation Trust. Između 2. Kako aplicirati? Kontakt www. 253 Natrag na sadržaj .com/field/grants-programs/yeg-application Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kriterij podobnosti Osobe koje imaju između 18 i 25 godina. Pogledajte web stranicu za više informacija.nationalgeographic. očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic -a.

promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih. socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa posebnim potrebama. etničkih i religijskih pozadina. • veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja. Kulturna različitost Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije su prioriteti programa Mladi u akciji. .Youth in Action (Mladi u akciji) Naziv programa Mladi u akciji Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su: . 1. te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama. te ih uključiti u rasprave o izgradnji budućnosti Evropske Unije 2. Program Mladi u akciji je program za sve. i . Uključivanje mladih sa manje mogućnosti Važan prioritet Evropske komisije je da omogući m ladima sa manjim mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima. Učešće mladih u društvu Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom životu. Facilitirajući zajedničke aktivnosti mladih ljudi različitih kulturnih. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu aktivni građani. Radne metode interkulturnog učenja treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim osnovama. Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata. Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim mogućnostima u programu Mladi u akciji. Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne prioritete programa Mladi u akciji. . ovo znači da mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu s vjesni svojih interkulturnih dimenzija i kompetencija. Program Mladi u akcij i posebno se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu. Osim stalnih prioriteta u 2010. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o e vropskim temama. program ima za cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi. . posebno sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji.promovisanje aktivnog građanstva mladih. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije. Omladinske grupe i organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti uključivanje specifičnih ciljnih grupa. posebno o evropskom građanstvu. • povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije.doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za mlade. identifikovane u rezoluciji Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih: • povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica. Evropsko građanstvo Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je programa Mladi u akciji. 254 Natrag na sadržaj .razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima.podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja. 3. 4. Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju tih projekata. godini prioriteti su: Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

svijet.eu/youth/funding/2012/index_en. U tom kontekstu posebna pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje: (a) mladih s invaliditetom. kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje mogućnosti.htm http://ec. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji. projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika diskriminacije. obratite pažnju na specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča.eu/youth/youth/doc152_en.europa.europa. načina izlaska iz i o posljedicama siromaštva.php BiH.  Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih izazova (kao što su održivi razvoj. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i marginalizacije. kao što su one utemeljene na spolu.  Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih mladih u društvu.europa. poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez invaliditeta. kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i predanost aktuelnim temama. 255 Natrag na sadržaj . Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja nezaposlenosti mladih.000 Tuzla Bosna i Hercegovina Telefon: +387 35 257 097 Faks: +387 35 257 474 Email: ipak@ipak-mgb. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno. http://ec.eu/youth/index_en.ec. Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti. Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču. Milenijski ciljevi razvoja).ba Web stranica: www. bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija. vjerskih ili jezičnih manjina. vjerskim. Evropa.ipak-mgb. Veličina donacije Različita. te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih nezaposlenih ljudi u društvu. invalidnosti ili etničkim. Rok za prijave Geografsko područje podrške http://eacea. (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih. migracije.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jezičnim ili migrantskim osnovama. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom svijetu. kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem društvu.htm Amir Hasanović Udruženje IPAK-MGB Patriotske lige 10 75. klimatske promjene.

veći uspjeh možete postići.  Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom. Ako imate dodatnih pitanja contact us. Vi ga činite uspješnim! Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat aktivnog učešća pokretača projekta.com/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mi nudimo platformu gdje možete predstaviti svoj projekat. Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr. Ovo može biti urađeno kroz postove na web stranici. i ima jasan projektni rezultat: 1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova. Dobro je za znati prije početka! Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove.1%CLUB 1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima. ograničen vremenom i resursima. školom ili kompanijom ili je član/ica Earth Charter Youth Network. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat. i/ili videa.  Projekat jedinstven poduhvat.  Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života zainteresiranih strana. školovanje ili istraživanje. pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici. Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?  Projekat se implementira u zemlji u razvoju (na osnovu DAC liste).  Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB. Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima. Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF).000 EUR.  Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje finansiranja za studiranje. Twitter. LinkedIn). Više informacija: http://onepercentclub.  Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja.  Kada se projekat implementira. izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli ekspertizu. 256 Natrag na sadržaj . a budžet projekta nije veći od 5. fotografije. Facebook. Kao 1%CLUB.  Projekat je mali. novcem i znanjem širom svijeta. jasan i konkretan.

Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU. CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i dijalogu. i 18. trebaju osigurati da društvo provodi potrebne promjene. Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini.Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima. ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini. Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi.Povećanje ukupnih kapaciteta. odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva. znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija civilnog društva. . Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža. Novi zakoni moraju biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini. Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo da moraju biti prihvaćene.Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu. “People 2 People” projekti posjeta.Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u Evropskoj uniji. novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva na lokalnoj i nacionalnoj razini. kao i aktivnosti koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva. ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama. I građani/ke na individualnoj razini.com/site/ipa128286 i http://ec. godine. novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i njihova implementacija mora biti praćena.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-society-facility/index_en.google. kao i transnacionalne inovativne projekte. 2.europa. uspostavljanje novih mreža. 3. što može dovesti do prenosa znanja. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u EU. koja se sastoji od tri nivoa podrške: 1. tako i u Evropskoj uniji. . 257 Natrag na sadržaj . Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske unije za razmjenu iskustava. već se moraju provoditi i u društvima novih država članica.Civil Society Facility Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju. poticanjem prijateljske “okoline” i kulture za civilno društvo. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA regionu. . Link za više informacija: https://sites. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos provedbi CSF-a. razvijena je cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF). što zahtjeva adaptaciju. kako na zapadnom Balkanu i Turskoj.htm Direktorij donatora mart/ožujak 2013. izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini. Međutim. aprila/travnja 2008. No. Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu. Svha programa je: . CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. Uloga civilnog društva u tom pogledu je ključna. kako bi evropsko pristupanje uspjelo.

Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju kulturnu raznolikost i ljudska prava. Kosova. medija i srodnih sektora u Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku.Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja novih arena i oblika komunikacije. Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji rade na promicanju temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava. Srbije i Ukrajine. Privatne osobe ne mogu podnijeti zahtjev za finansiranje u okviru programa. Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj ili u jednoj ili više programskih zemalja. te bolji odnosi s EU i poznavanje i prihvatanje njenih temeljnih vrijednosti. osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava. Ovi ciljevi će se postići putem zajedničkih procesa učenja i održivih mreža između aktera na području kulture.Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći pristup sredstvima kulturnog i umjetničkog izražavanja. Ciljna grupa Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i osobe koje kreiraju javna mišljenja na području kulture.Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i održivost mreža aktera koji koriste kulturu i druge kreativne alate za promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima. Aplikacija. mlade i manjine. Bjelorusije. s posebnim naglaskom na ženska prava. Kvalificirani aplikanti Aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva. Trajanje projekta Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 258 Natrag na sadržaj . Creative Force stavlja poseban fokus na žene. može biti zajednički napisana od strane obje stranke/partnera. U okviru projekata uvijek je švedski partner taj koji je formalno odgovoran za primjenu i pravno odgovorna vis-a-vis Swedish Institute. djecu. agencije javnog sektora. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći kako bi se postigli programski ciljevi. program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više sljedećih ciljeva: . a cilj mu je jačanje demokratije. medija i srodnih sektora. . Ciljevi programa Creative Force Eastern Europe and Western Balkans za cilj ima promicanje slobode govora i razvoj demokratskih struktura. Gruzije. . pravedan i održivi razvoj. agencije privatnog sektora ili drugi profesionalni akteri. međutim. Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti karakterizira nedostatak poštovanja ljudskih prava i sloboda. SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju potencijal za širu diseminaciju i koji će pomoći da oblikuju mišljenje i potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave. Specifičnije. Zemlje u kojima se program implementira Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dostupan za suradničke inicijative između Švedske i Albanije. fondacije. Moldavije. Bosne i Hercegovine. . predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih oblika komunikacije.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dio švedske reforme suradnje okvirnog programa za region. Prioritet će se dati inicijativama koje se odvijaju u programskim zemljama i regionalnim suradnjama.

259 Natrag na sadržaj .Creative Force Eastern Europe and Western Balkans podržava projekte sa maksimalnim trajanjem od 12 mjeseci od datuma apliciranja.Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete.000 − SEK 300.com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Current-affairs/News/CreativeForce-Eastern-Europe-and-Western-Balkans-sys/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000. Maksimalna iznos na koji se može aplicirati je SEK 100. . Sva pitanja o Creative Force Eastern Europe and Western Balkans Program molimo pošaljite Judith Black +46 8453 78 52 i +46 8453 7852 Web stranica: http://www. razmjene eksperata i planirana putovanja. Postoje dvije vrste finansiranja .Finansiranje za suradničke projekte je dostupno u iznosima od SEK 100.swedenabroad.000.

Srbije. uzajamnog učenja i inovacija. Moldavije. te dodatnih 200 EUR školi koja koordinira aktivnosti). Kako aplicirati Projekti partnerskih škola trebaju biti predani korištenjem online aplikacione forme do 30. Njihov cilj je omogućiti i unaprijediti interkulturalni dijalog i suradnju mladih ljudi i stvoriti kontinuiranu mrežu zajedničkog znanja. aprila/travnja 2013. Slovačke i Slovenije se pozivaju da nađu partnere i apliciraju. a ne više iznimka: ljudi različitih nacionalnosti. 260 Natrag na sadržaj . dobi. Kvalificiranost Škole iz Albanije. Više informacija može se dobiti na službenim stranicama. Bugarske. U današnjem društvu raznolikost je norma. Bosne i Hercegovine. Škole iz 15 zemalja su pozvane da sudjeluju u jednoj od najvećih međunarodnih mreža škola.Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe “Ja i drugi: otkrivanje ranolikosti oko i u meni” je tema ovogodišnjeg poziva Academy of Central European Schools. Škole i posebno školski projekti mogu ponuditi mogućnost za interakciju s ljudima iz različitih sredina i učenje jedni od drugih. godine. Mađarske. Hrvatske. Nagrađeni projekti su podržani za obavljanje svojih prekograničnih partnerskih projekata s podrškom (1. spola i seksualne orijentacije žive zajedno i trebaju biti tretirani jednako. Makedonije. Rumunije. Grantovi Međunarodni odbor za selekciju ocjenjuje i nagrađuje najbolje prijedloge projekata. Crne Gore. Austrije. vjeroispovijesti. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.600 EUR po partnerskoj učesničkoj školi. Kosova. kao i sa dodatnim strukturama za podršku poput međunarodnih događaja i online alata. Češke.

Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR. Također. godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane. a na snazi je od januara 2007. Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice. Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces evropskih integracija. jula 2012. Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane.kroz aktivnosti podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje . Bosni i Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju. kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije. prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalni organi vlasti. Albanija i Makedonija. Do kraja 2012. kako bi se podržali njihovi napori na putu ka e vropskim integracijama. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane. koji je potpisan u oktobru 2004. zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Zajednice. te sa tim u vezi unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima. Program “Evropa za građane” Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima E vropske unije. aktivno civilno društvo u Evropi . Program podržava jačanje e vropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima. 20. Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu . te unapređenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja među građanima. Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice. godine. ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane. Učešće Bosne i Hercegovine u programim a Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema Evropska komisija. postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se p rogram Evropa za građane produžiti u perspektivi 2013-2020. grupama građana.kroz aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana. Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. učestvuju i Hrvatska. godine. nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti. odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine. prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije. razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška.aktivnosti koje se odnose na odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma. U Programu pored zemalja članica EU. između ostalih. 261 Natrag na sadržaj .Evropa za građane Programi Evropske unije Programi Evropske unije. godine.

odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. informacija. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru: Direktorij donatora mart/ožujak 2013.2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata. dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. ali na prijavnom obrascu kao nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti.europa. Za provođenje Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje. koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta. Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje funkcioniraju postojeća.ec. 262 Natrag na sadržaj .Podmjera 1. Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu. Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke. neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu. godinu procijenjen je na 15. Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 . Plaćanje ulazne karte Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u Programu. Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila programu Evropa za građane.(do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća. pružanje podrške aplikantima. Otvoreni poziv “Evropa za građane” Kao što ste obaviješteni. praksi i iskustava. dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti.php.Provođenje programa “Evropa za građane” Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikac ije Evropske komisije. a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta u narednim godinama). dodjeljuje finansijska sredstva i prati realizaciju projekata. Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno.eu/citizenship/index_en. audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u Briselu. nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje. već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i evropskih gradova. Koristi od ulaska u program “Evropa za građane” Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija. a za program “Evropa za građane” radi se o relativno malom iznosu. koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom. održavanje redovnih kontakat sa Kontakt tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu “Evropa za građane”. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012.1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju. Ove podmjere su rezervisane za lokalne organe vlasti. sportskom i ekonomskom planu Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i Evropske unije razmjenjivanjem iskustava. a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog programa. održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom. Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju projektnih prijedloga.000 EUR. Dio sredstava moguće je pokriti iz Instrum enta predpristupne pomoći (IPA) . Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”. Javni pozivi za apliciranje se mogu naći na http://eacea.

kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan.1 Bratimljenje gradova Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanj a međusobne saradnje i razumijevanja među građanima. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera. izgradnji evropskog identiteta.1): sastanci. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. odnosno vidljivost tih rezultata.eu/citizenship/index_en.europa. Veoma je bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta. odnosno vidljivost tih rezultata. paziti na gender balans. Aktivnosti: sastanci. konferencije. konferencije. odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja. a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji. Veoma je bitan i rezultat projekta. Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice Programa (najmanje 1 članica EU). Dio učesnika mora biti i od strane partnera iz EU. kulturna i s portska događanja. 263 Natrag na sadržaj .2 Mreže bratimljenih gradova Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene dobrih praksi. radionice. seminari.Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete dobiti nakon završetka projekta. Aktivnosti (kao i u 1. Podnositelj projekta: općina. uključiti širok spektar različitih profila uče snika (studenti.). poenta je prenošenje iskustava i učenje od partnera. Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta. itd. itd.000-25. seminari. Napomena i savjet: Nema predfinansiranja . U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme. Podnositelj projekta: samo općina ili grad. Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kulturna i sportska događanja itd. savjet je da vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu! Iznos: 5. Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. srednjoškolci. itd. penzioneri.Mjera 1. Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! Mjera 1. Veoma je bitan i rezultat projekta. Uslov: najmanje 1 partner iz EU! Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama. radionice.php.ec. Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom obrascu koji ćete preuzeti sa zvanične stranice nakon objave poziva http://eacea. Također. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih organa vlasti).

2).2) 2.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je samo na prve dvije stranice. Podmjere 1. ciljeve. Nakon što ste 100 % sigurni da ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene.europa. po sistemu paušalnih iznosa. NAPOMENA: Za sve detalje. komunikacija.) i sve promjene su ugrađene u prezentaciju. neki rokovi. ovaj programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi.2 također možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD. Ne morate biti konektovani na Internet da bi ispunjavali obrazac. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti! 5. Budžet: Također.eu/citizenship/index_en. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati ispunjavanje aplikacije.europa.pdf ispunite aplikacijski obrazac. itd. a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja. f. film. Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa ugovora. NAPOMENA: a. 3. te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se p rijavljujete u narednom javnom pozivu (Mjera 1. opise. koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca str.1 ili Mjera 1. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! U nastavku još par savjeta: Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane: 1. itd.ec. 4. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.1 i 1.php i pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i slijedite korake koji se od vas traže.europa. sastanci. Iznos podrške: 10. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka.događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom događanju. možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera.) što se isto izračunava ovisno o broju partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu. Dugme „Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v ersion_1. Preuzmite Programski vodič.pdf. znači aplikacijski obrazac se podnosi tako da nako n sto ga ispunite na svom računaru i kliknete SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i šalje Vaš aplikacijski obrazac.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en.ec. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu. zato budite oprezni. knjige) za što dobijate posebna sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu. dobivate i sredstva za troškove koordinacije (saradnje na projektu sa partnerima. Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu koju ste napisali u obrascu. koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na ad resu koja se nalazi na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva.000 – 150. ali u svakom slučaju pogledajte http://eurlex. g. Također. smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ http://eacea. prema tabeli koja se nalazi u obrascu. Preuzmite aplikacijski obrazac i uz pomoć vodiča http://eacea. e. 14. 264 Natrag na sadržaj . obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti čiji obrazac možete preuzeti sa stranice.ec. U Mjeri 1. NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet. brošure.

Goran KUČERA Stručni saradnik Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Sektor za civilno društvo Trg BIH br.mpr.eu/about/documents/fik_1202. mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u koracima objašnjeno šta sve treba da radite. 1 71000 Sarajevo Tel: +387 33 281 551 Faks: +387 33 201 794 Web stranica: www. kako bi imali uvid u broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine.gov.Također. MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju. 265 Natrag na sadržaj . Također.ec. pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje http://eacea. ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije toliko komplikovano.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.pdf. Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo.europa.

Ovaj fond podržava velike grantove koji služe za povećanje učešća žena u politici.imaju sve potrebne informacije u standardnoj aplikacionoj formi (Izjava ko jom se tačno identificira problem kojim će se projekat baviti. računovođu. savjetnika. Grantovi za osnaživanje žena: .nije duži od 18 mjeseci. Smjernice za budžet: . željeni razultati i kako će se projekat vrednovati – ocijeniti). . kupovina dobara ili usluga u drugim zemljama. sa maksimalnim iznosom od 80. . ukratko o projektu.). projekt asistenta. trenera. Ukoliko se ovi troškovi ne mogu pokriti na drugačiji način onda bi trebalo da su jasno izraženi i naglašeni i ne bi trebali prelaziti 10% ukup ne vrijednosti dodijeljenog granta. komercijalne projekte ili kampanje za prikupljanje sredstava. Prijedlog projekta ne smije premašiti 80. .Troškovi implementacije projekta (plate.Ne koriste se za finansiranje humanitarnih akcija ili pomoći. Projektni prijedlozi koji zadovoljavaju osnovne kriterije će se uzeti u razmatranje na sastanku Komisije za osnaživanje žena.Budžet ne smije uključivati poreze. sljedeće teme: razvoj kapaciteta žena da bi mogle učestvovati u političkim procesima. itd. U razmatranje će se uzimati samo aplikacije podnešene elektronskim putem. ali nisu ograničeni na.Ne bi se trebali koristiti za troškove nastale van teritorije BiH.Ne koriste se za pristrasne političke aktivnosti.Alkohol ili bilo koji drugi oblik zabave su nedozvoljeni troškovi. BiH politički sistem. Prijedlozi projekata će se procijeniti prema temi projekta. 266 Natrag na sadržaj . . nepristrasna izborna edukacija i javne informacije su dozvoljeni troškovi.Ne koriste se za pružanje direktnih socijalnih usluga stanovništvu. pregovaranje.su na engleskom jeziku. opis projekta uključujući aktivnosti. .Fond za podršku učešću žena u politici Ambasada SAD koja djeluje kroz Ured za odnose sa javnošću objavljuje poziv za projekte koji će se finansirati iz Fonda za podršku jačanju žena.Ne koriste se za infrastrukturne troškove koji nisu samoodrživi nakon isteka sredstava. . Aplikanti moraju pokazati da su radili na sličnim projektima sa učesnicima iz cijele BiH. a u svrhu aktivnog učešća u javnom životu.000 USD. jasno formulisanim ciljevima i ciljnim grupama. uključujući (ali ne ograničavajući) mentorstvo.000 USD. Međutim.Troškovi nastali prije početka projekta se neće nadoknađivati. kao što su putovanja na međunarodne konferencije. Svaka organizacija može podnijeti jedan projektni prijedlog. . predizborne aktivnosti. .Sredstva ne bi trebala da se koriste za hranu. koncept gender jednakosti. nadoknade za projekt menadžera. mart/ožujak 2013.ne prelaze šest stranica sa detaljnim budžetom. godine Projektni prijedlozi trebaju da: . Organizacije koje su već dobile grant od ovog programa i nisu završile svoje projekte ne mogu aplicirati dok ne podnesu finalni izvještaj. U pripremi vaše aplikacije molimo vas da budete svjesni činjenice da možda nećete odmah znati da li vam je grant Direktorij donatora mart/ožujak 2013.gov. . trening žena političarki i žena iz nevladinog sektora. Rok za podnošenje prijava Uredu za odnose sa javnošću je 31. .Detaljni budžet bi trebao biti izražen u USD. ugovarača. liderstvo. održivosti projekta i mogućnosti da organizacija koja je aplicirala za projekat implementira ciljeve projekta. zagovaranje. dodatni i drugi administrativni troškovi bi trebali biti vezani za određene aktivnosti i ne bi trebali prelaziti 40% ukupne vrijednosti dodijeljenog granta. Neki od mogućih projekata mogu uključivati. . . medijsku prezentaciju.se pošalje na e-mail adresu: womenBiH@state. .

gov/support-womans-empowerment. Rok za podnošenje prijava je 31. mart/ožujak 2013. 267 Natrag na sadržaj .odobren ili ne.usembassy.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. NVO-i i nezavisni mediji koji se nalaze u BiH i pravno su registrovani mogu aplicirati na ovaj poziv. proces odlučivanja traje najmanje dva mjeseca i dešava se u Vašingto nu. Ako ste zainteresovani za podnošenje projektnog prijedloga u okviru ovog programa. godine. Više informacija na: http://sarajevo.gov kako bi vam poslali standardnu aplikacionu formu. molimo vas da nam pošaljete vaše kontakt informacije na e-mail adresu: womenBiH@state. Za više informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona: +387 33 704 344 ili putem faksa: +387 33 704 432.

000-250. Greenvolved je razvio novi i inovativan način promoviranja globalne svijesti o ekološkim projektima. Za više informacija pogledajte http://www. B. botaničkim i sva drugim područjima. To znači da svaka faza projekta treba imati zaseban budžet od 75. zoološkim.Greenvolved Greenvolved je objavio poziv za pre-prijedloge projekata (za predložene projekte zaštite životne okoline).facebook. Budžet: A. 3. tako da projek at može biti povezan s više od kategorija.000 USD. a kroz svoje tehnologije daje tim projek atima bolje šanse da se finansiraju. dok god za jasan cilj imaju pozitivan učinak projekta. 268 Natrag na sadržaj . Zagađenje. Tražimo projekte s jasnom dodatnom vrijednosti prema prirodi. Kratkoročni projekat treba biti sa budžetom od 75.000 USD. Imajte na umu da ove kategorije nisu isključive.com/Greenvolved Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com i http://www.greenvolved. Divlje životinje. Tražimo ne-akademske projekte zaštite životne okoline s jasnom i izravnom dobrobiti za svoje stanovnike. Prirodna staništa. Rok prijave je 30. 2. 4. Obrazovanje. Također je moguće podnijeti projekte koji se implementiraju u više faza. godine. i 6. 5. očuvanjem divljih životinja. Prirodna bogatstva. Zainteresirani smo za ekološke projekte koji se odnose na ove kategorije: 1. restauracijom staništa. To može biti povezano s uslugama ekosistema. Ne postoji geografski ili taksonomski fokus.000-500. Sve discipline su kvalificirane. Energija. mart/ožujak 2013. Svaki projekat koji koristi životnoj okolini će pregledan i uzet u obzir.

te istražiti načine na koje organizacije civilnog društva mogu koristiti podatke kao izazov vladinoj zloupotrebi eksproprijacije. HRDI je za početak odabrao ovu inicijativu na temu eksproprijacije i drugih metoda državne eksproprijacije nekretnina i stanova kroz deložacije i stambene odluke raspodjela.kakvi podaci su potrebni kako bi privukli novu publiku na temu zagovaranja ljudskih prava. već i naučiti: . HRDI će raditi tokom čitave 2013. 269 Natrag na sadržaj .Human Rights Data Initiative Open Society Foundations Human Rights Data Initiative (HRDI) pomaže organizacije za ljudska prava da poboljšaju svoje sposobnosti kako bi podatke koje prikupljaju bilo moguće pretraživati i višekratno korisititi. gdje novi načini korištenja podataka mogu donijeti promjene. godine. Kako se projekat bude razvijao očekujemo ne samo saznati više o zloupotrebi eksproprijacije i urbanizma. integrirano s novim analitičkim alatima i šireći ih kroz niz novih distribucijskih platformi. te za korištenje podataka na takav način da to može biti unakrsno.org/grants/human-rights-data-initiative Direktorij donatora mart/ožujak 2013.opensocietyfoundations. projekat će istražiti kako će ta eksploatacija uticati na niz prava. HRDI trenutno provodi istraživanje o temama na području ljudskih prava i transparentnosti/odgovornosti. a kada je to samo kozmetički. Otvoren je za aplikacije projekata novih partnera koji imaju sličnu svrhu i prioritete.koji podaci mogu stvoriti novi zamah u postojećem polju. . no to ne može biti garancija finansiranja projekta. Za više informacija: http://www. i .kada podaci dizajnirani za zastupanje imaju uticaj. Kako je to područje u kojem se ljudska prava preklapaju s pitanjem intenzivnih građanskih interesa.

9 4.2013. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. IPA će se realizovati u periodu 2007 . godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za implementaciju u svim programima. godine.1 74. 270 Natrag na sadržaj .6 104. SAPARD.7 izgradnji institucija Prekogranična saradnja 3. jula 2006.8 89. ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim programima. Za implementaciju prve dvije komponente za period 2007 – 2012. IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama . Ostale tri komponente su namijenjene isključivo zemljama kandidatima:  Regionalni razvoj: za finansiranje investicija i tehničke pomoći u vezi sa oblastima kao što su transport.9 5.8 83. CARDS i instrument za Tursku.IPA Jadranski program.prekogranične saradnja. BiH kao zemlja potencijalni kandidat trenutno prima podršku samo u okviru prve dvije komponente.8 100. međunarodne i posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU.5 UKUPNO 62. životna sredina i ekonomski razvoj. kao i između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata i zemalja članica EU.kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.1 69. te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED). i  Prekogranična saradnja: podržava saradnju na granicama između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata.6 102.2 * Indikativni iznosi u miliona EUR IPA komponenta II – Prekogranična saradnja U okviru druge komponente IPA-e . jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17. godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje alokacije za 2007 . ISPA. Uredbom Vijeća EU 1085/2006. BiH je potpisala Okvirni sporazum sa Komisijom Evropskih zajednica o pravilima saradnje u realizaciji finansijske pomoći EZ u okviru IPA-e.Instrument predpristupne pomoći Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi. Nakon što su u 2008. BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom .  Razvoj ljudskih resursa: komponenta usmjerena na jačanje ljudskog kapitala i borbu protiv socijalne isključenosti i  Ruralni razvoj: komponenta namijenjena za pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku. Srbijom i Crnom Gorom.1 110. u 2009.3 5.0 108. (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE). Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije / Odsjeka za prekograničnu saradnju. Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga. IPA se sastoji od pet komponenti. Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:  Pomoć u tranziciji i razvoju institucija: namijenjena razvoju kapaciteta institucija. u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama .2 5. Također. godine. tokom 2009. kao pomoć državama na putu ka članstvu EU.1 106.4 5. godine ostvaren je značajan napredak u implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa. godine za BiH odvojene su finansijska sredstva naznačena u tabeli: Komponenta 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* Pomoć u tranziciji i 58. koji je zam ijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE. Također.

000 Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.800.300.000 1.000.000.000.000 2.000.000.000.000 1. godine. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.100. gore navedeni programi obuhvataju:  Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata. godi ne i bio je otvoren do oktobra 2009.000 1.000 2011* 1.net. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 Ukupno** 2.000 1.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 700.800.000.000 2. godine.000 700.000 1.100.000 1. decembra 2011.000 1.000 1.org. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. Program je fokusir an na:  Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapr jeđuju fizička. društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.000.000.000 2010* 700.000.000 1. godine. Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH Godina BiH Srbija Ukupno 2007 2008 700.000 2010* 1.000 1. te povećanja socijalne kohezije programske oblasti. poslovna.000 Opšti cilj programa je da podstakne stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava. decembra 2011.100. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 103 aplikacije. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000.Dakle.000 2.000.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 1. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.cbc-cro-bih.  Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama i  Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima.800.000 1. Gore navedeni cilj ostvariti će se pomoću sljedećih prioriteta:  Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i  Prioritet 2: Bolji kvalitet života i socijalne kohezije.000.000 2.000 Hrvatska 1. godine. 271 Natrag na sadržaj . IPA programi prekogranične saradnje sa susjednim zemljama Program prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH Godina 2007 2008 BiH 1.000. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74 aplikacije.000 2011* 700.000 1.100. te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede. zaštite prirodne i životne sredine.000 2. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.000.000.000 1.srb-bih.800.000 1.

adriaticipacbc.546.sve zemlje učesnice spajaju sredstva 2011* 2. **integralni pristup .Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore Godina 2007 2008 2009 BiH 500. prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 22. januara 2009.496. Aplik acioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. To znači da će ova kancelarija na licu mjesta vršiti kontrolu troškova napravljenih od strane BiH partnera u toku implementacije odobrenih projekata. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavlj en u julu 2009. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.bih-mne. U okviru ovoga poziva ukupno je zaprimljeno 280 projekata. IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama IPA Jadranski program prekogranične saradnje Godina 2007* 2008* 2009* 2010* IPA Jadranski program** 1.000 Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.000 600.310.100. Za BiH alocirano je oko 6 miliona EUR za trogodišnji period 2007.000 600.000 1. 272 Natrag na sadržaj .000 2. te kod lokalnih i privatnih aktera.000 500. treninga za potencijalne aplika nte) je dostupan na ovoj web stranici. kulturnih.  Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika i  Prioritet 3: Dostupnost i mreže.239. iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa. Program je baziran na sljedećim prioritetima:  Prioritet 1: Ekonomska.447.100. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 01. godine.org. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:  Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društ veno-ekonomskog okruženja za ljude.cbc. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. zajednice i privrede programske oblasti Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2010* 2011* 500. jula.100.544 2. predviđeno je i uspostavljanje “info point” kancelarije koja će pružati neophodne informacije potencijalnim aplikantima iz BiH. u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kan celarije prvog nivoa kontrole troškova.000 1.000 500. godine DEI će.000 1.100. ekonomskih. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Raspored svih događaja (informativnih sesija.137 2. godine.000 Crna Gora 600.org. socijalna i institucionalna saradnja. Foruma za traženje partnera. u toku 2010.100.000 600.000 500.000 1. Također. godine.425 Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja. Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond.000 Ukupno** 1.495 * indikativni iznosi. – 2009.000 600.

godine. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša.000 2010* 120. Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED) Godina MED ** 2007 2008 / 100. U okviru ovog poziva ukupno su za finansiranje odobrena 52 projekta.714 Program Jugoistočna Evropa (SEE).  Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja.406 2011* 541. stabilnost i konkurentnost regiona. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u novembru 2009.  Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti i  Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 383.080 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 460. ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu. 273 Natrag na sadržaj .000 2011* 130. od kojih 6 uključuju partnere iz BiH.Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes) Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) Godina SEE 2007 2008 453. go dine. ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne. U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u februaru 2009. Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja. od kojih 1 uključuje partnera iz BiH koji će ugovor o grantu potpisati sa Delegacijom Evropske unije u BiH.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 100. koji uključuje 16 zemalja. Određena su četiri prioriteta:  Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije.713 EUR.000 Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta.  Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti i  Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu. ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo.202 2010* 495. Prioriteti ovog programa su:  Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo. Program obuhvata 9 država članica EU i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU.020 406.

000 – 15.ba/konkurs/otvoren-poziv-za-dodjelu-grantova-iz-programa%E2%80%9Eljudska-prava%E2%80%9C Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD. maja 2013.Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” Ovaj poziv odnosi se isključivo na medije. . Link : http://www. godine.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara i novinarki u cijeloj BiH . Projekti finansirani kroz program ljudskih prava trebaju biti povezani s jednim ili više od sljedećih ciljeva SIM projekta: . Niti jedan grant neće biti veći od 25. 274 Natrag na sadržaj . maj 2013. Internewsov Program jačanja nezavisnih medi ja u Bosni i Hercegovini (SIM) razmatraće projektne prijedloge koji se bave ljudskim pravima. bilo kroz razvoj i korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija ili kroz izvještavanje o temama koje spadaju u domen ljudskih prava. Početak konkursa: 13. Kraj konkursa: 1.Plasiranje pouzdanih informacija bh. Prosječan iznos grantova: 10.000 USD. građanima i građankama putem tradicionalnih i alternativnih izvora informacija.internews. mart 2013.Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja.Podrška razvoju sposobnosti građana i građanki da zahtijevaju odgovornost ljudi na vlasti. . . Poziv je otvoren do 1.

Projekt LOD III asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što većem razvoju zajednica. te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.Jačanje lokalne demokratije Projekat Jačanje lokalne demokratije (Strengthening Local Democracy . Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces. LOD III projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva.undp. Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD -a. Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu dugoročnog planiranja. razmjenom znanja i promoviranjem najbolje prakse. Projektni pristup LOD III projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva. Partneri na projektu. Ciljevi LOD projekta: 1. grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanov ništvo. Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/gradskih sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a. 275 Natrag na sadržaj .b. pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva. Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji. 71. Adresa projekta: Zmaja od Bosne b. a ujedno i sufinasijeri su jedinice lokalne samouprave. BiH Web stranica za više informacija: www. kao i općinsko učešće u samom finansiranju projekata. Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o prednostima saradnji.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 2. te putem transparentnog i konkurentskog procesa odabira partnera. Trenutno je u fazi implementacije LOD III. 3.000 Sarajevo. te planiranje odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima. a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima.LOD) finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).. LOD III pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će vršiti nadzor nad projektima neophodim za lokalni razvoj.

odnosno jačanje postojećih.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/call-for-funding-requests/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Posebna pažnja u ovom četvrtom pozivu za projekte posvećena je jačanju kapaciteta kulturnih politika. godine u ponoć po srednjoevropskom vremenu.Međunarodne organizacije mogu slati svoje aplikacije izravno na UNESCO Sekretarijat prije roka 30. Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja. Važne informacije: . godine u ponoć po srednjoeuropskom vremenu.convention2005@unesco. juna/lipnja 2013. imaju pravo podnijeti zahtjev.5 miliona USD u finansiranju za 61 projekat u 40 zemalja u razvoju. proizvodnju.Nacionalni komiteti za UNESCO će proslijediti unaprijed odabrane projekata UNESCO komitetu za ocjenjivanje do 30. 276 Natrag na sadržaj . pokrivajući širok spektar područja od razvoja i provedbe kulturne politike. . kao i međunarodne nev ladine organizacije. širenje. godine IFCD je dao više od 3. Kontakt: ifcd.Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave 21. prvenstveno kroz aktivnosti koji omogućuju uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija. proizvodima i uslugama. godine IFCD je objavio svoj četvrti po ziv za finansiranje projekata koji za cilj imaju poticati nastanak dinamičnog kulturnog sektora na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su stranke iz 2005 . .org Link za više informacija: http://www.Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije trebaju konsultirati svoje nacionalne komisije za UNESCO za podnošenje roka na nacionalnom nivou. shvaćena kao one politike dizajnirane da imaju izravan utjecaj na stvaranje. mapirala kulturna industrija i stvorili novi poslovnih modeli kulturnih industrija. Od 2010. distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima. kako bi se izgradili kapaciteti kulturnih preduzetnika. juna/lipnja 2013. marta/ožujka 2013.unesco.

Svi pozivi su otvoreni od 4. Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 Opštinom/Općinom i Omladinskom bankom objavljuje pozive za prijedloge projekata mladih. Odžak.821 KM. Kladanj. Žepče. Modriča. aprila 2013. te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.Omladinska banka BiH Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka. Prozor-Rama. 277 Natrag na sadržaj . Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Brod. Mrkonjić Grad. Novi Grad. Konjic. Prijave za sve Omladinske banke se podnose isključivo online na ovoj web stranici. godine. Fond Omladinskih banaka iznosi 477. Prije podnošenja prijave pažljivo pročitajte Vodič za prijavu projekata i Poziv koji se za svaku pojedinačnu banku nalaze ispod. Šekovići. Kotor Varoš. Tešanj. Šipovo. Bosanska Krupa. Gornji Vakuf-Uskoplje. a zajednički ga obezbjeđuju Fondacija Mozaik (iz sredstava USAID-a) i 31 partnerska Opština i Općina. te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Lopare. Vukosavlje. mladi od 15 do 30 godina. marta do 15. Bosanski Petrovac. Usora. Zavidovići. Srbac. Zvornik. Novi Travnik. izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih. Živinice. Doboj Jug. Goražde. Bugojno. Pelagićevo. Kozarska Dubica. Petrovo. Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova. Cazin.

278 Natrag na sadržaj . 04.capljina. Javni poziv i dokumentaciju za podnošenje projektnog prijedloga možete pogledati i preuzeti sa web stranice http://www. ROK DO 08.ba/index.Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III Općina Čapljina u suradnji sa razvojnim programom ujedinje nih naroda raspisuje: javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III koji financira Europska unija.php/natjecaji-i-oglasi/78-opcina-capljina-u-suradnji-sa-razvojnimprogramom-ujedinjenih-naroda-raspisuje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 2013. do 14h.

Slovenija i Ukrajina. Estonija. Srbija. Slovačka. Proces apliciranja se sastoji iz dva koraka:  Svaki aplikant treba dostaviti Pismo upita koji se može skinuti sa ACP web stranice. Hrvatska. biblioteke. ljudskih prava i društveno zastupanje. Forma budžeta se može skinuti sa ACP web stranice. Kosovo.org/grants/advancing-roma-inclusionthrough-arts-and-culture Direktorij donatora mart/ožujak 2013. program pruža podršku za projekte koji imaju za cilj promicanje kulturnog uključivanja Roma u srednjoj i istočnoj Evropi. organizacije. Aplikacije mogu podnijeti neprofitne pravne osobe (nevladine i javne organizacije. Makedonija. itd. Konkretno. kulture. Kvalificiranost:  Aplikacije mogu podnijeti neprofitni pravni entiteti (nevladine i javne organizacije. Bugarska.  Aplikanti koji su pozvani da podnesu projekat trebaju popuniti obrazac prijave i pripremiti detaljan budžet. Svrha pisma upita je ponuditi neposrednu povratnu informaciju aplikanta o tome da li je njihov projekt podoban za razmatranje pod kriterijima kvalificiranosti. godine Zemlje u kojima se daje podrška: Albanija. Litva. Za više informacija pogledajte http://www. Ako aplikant nije prihvatljiv dobiće objašnjenje razloga. Poljska. a gdje su kulturna prava manjinskih skupina ugrožena. Open Society Foundation daje grantove za istraživanja u programu pod nazivom Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kulturu (Advancing Roma Inclusion Through Arts and Culture).) koje rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika.Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura Rok prijave: 31. Mađarska.  Bivši dobitnici grantova za umjetnost i kulturu Programa mogu aplicirati uz uslov da je završni izvještaj iz prethodnog perioda predočen i odobren. Putem svoje podrške. Program nastoji potaknuti široko zasnovano kritičko razmišljanje i katalizirati društvenu akciju u dijelovima svijeta gdje su otvorena društva odsutna ili slaba. ACP obično odgovara na upite u roku od dvije sedmice od dana primitka. biblioteke.) koji rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. Češka. kulturni centri. muzeji. Crna Gora. Program umjetnosti i kulture radi na povezivanju umjetnosti. juli/srpanj 2013. itd. muzeji. Rumunjska. zajednice. Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za podršku za umjetničke projekte i profesionalni razvoj.opensocietyfoundations. registrirane dobrotvorne organizacije. Bosna i Hercegovina. zajednice. 279 Natrag na sadržaj .  Pojedinci mogu aplicirati. kulturni centri. registrirane dobrotvorne organizacije. Latvija. organizacije.

Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fatih Akın. Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica. I 2013. Možda i vaš projekat dođe u obzir? Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije. Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog svijeta. prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni.de Radujemo se vašim idejama! Link za više informacija: www.Podrška projektima iz kulture Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini.diplo. Kako možemo s astaviti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli! Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima uvijek samo jedan dio troškova. Do pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu dokumentaciju i originalne račune. u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu . Nije nam samo stalo do toga da Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene. u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla. Za velike projekte je Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor. ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke. Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse. 280 Natrag na sadržaj . rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite. Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos unapređenju njemačkog jezika. Projektni partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac Ambasade utroši kako je dogovoreno. i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy met al pozornica u Evropi. želimo podržati interesantne i originalne projekte. Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj. Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost. Nakon završetka projekta. dobija međunarodne nagrade.sarajewo. Ambasada može podržati samo male projekte. jer ako su druge lokalne inst itucije spremne dati svoj vlastiti doprinos onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat. Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama uz ritmove tehno muzike.diplo. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo. ponekad sa samo nekoliko stotina KM. Projekte koji su već započeli Ambasada ne smije podržati. projektni partneri trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke.

Omladinska banka Tuzla daje maksimalni iznos granta do 800 KM po projektu koji primarno promoviraju aktivizam i volonterizam u zajednici. i naprave pozitivne promjene u svojoj zajednici na polju ekologije. u periodu od 4. poziva mlade da predlože svoje ideje.Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla Mladi ste i želite napraviti pozitivne promjene u Tuzli. kultura. Ideje trebaju biti usmjerene ka realizaciji aktivnosti iz oblasti: sport. koji imaju za cilj unaprijediti uslove života mladih u Tuzli. volonterizam/aktivizam. a Omladinska banka će vam omogućiti da vaše ideje postanu stvarnost. otvoren je za sve formalne i neformalne grupe mladih u rasponu od 15 do 30 godina. marta 2013. Matije Gupca 13. obrazovanje. sporta. program Fondacije tuzlanske zajednice.. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin) Vaša zajednica treba ideje mladih. aprila 2013. muzika. obrazovanja. do 14. 035/362 832. muzike. ekologija. umjetnosti zdravlja ili druge društvene sadržaje.org ili direktno u kancelariji Fondacije tuzlanske (ul.fondacijatz. Omladinska banka Tuzla. 281 Natrag na sadržaj . infrastruktura. zdravlje. društveni život. "Mi podstičemo mlade da čine pozitivne promjene" Aplikacije i sve detaljnije informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici www. umjetnost.. prevencija nasilja. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prvi aplikacioni krug za projekte u 2013. ljudska prava.

Sekcija Nabavki. godine u 14:00 sati po lokalnom vremenu. mart/ožujak 2013.aspx?lang=EN&cat=2 Rok za podnošenje projekata je 29. Skenderija 3a.ec.europa. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.europa. 71000 Sarajevo ili na web stranicama: https://webgate.cfm?do=publi. 282 Natrag na sadržaj .Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga pro jekata za aktivnosti vezane za "Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene" finansiranih iz Programa predpristupne pomoći za 2012 godinu. Sektor Finansija.welcome i http://www.eu/europeaid/online-services/index. Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.ba/Tenders.

Kvalifikovane proizvodne organizacije iz BiH mogu dostaviti svoje aplikacije najkasnije do 20.bosniafarma. Cilj Poziva je podrška održivom ekonomskom rastu. je objavio Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja kroz povećanje uzgoja. unaprijeđenje prerade. odnosno dodatne vrijednosti finalnom proizvodu.maja 2013.ba/razvojnifondgrantovi/poziv-za-dostavu-aplikacija/2013-2/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 283 Natrag na sadržaj .Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja Projekat jačanja aktivnosti poljoprivrednog tržišta (FARMA). Javni poziv u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku: http://www. povećanju zaposlenosti. te povećanje stepena prerade. koji finansiraju USAID i SIDA. povećanom prihodu domaćinstava u Bosni i Hercegovini i povećanju potencijala za ispunjavanje standarda Evropske unije.godine.

Link na web stranicu: www.firmaproject. investicije i zapošljavanje. U fokusu fonda malih grantova projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade.000 KM do 35.ba/o-nama Direktorij donatora mart/ožujak 2013.bosniafarma.Projekti FIRMA i FARMA FIRMA projekat: Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15.ba Link na web stranicu: www. projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5.aspx?id=310 *************************************************************************** FARMA projekat: Tokom trajanja projekta. Osnovni cilj grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala prodaja.000 KM. Za sve dodatne informacije. turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH. FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge. 284 Natrag na sadržaj .000 KM. uputite email na info@firmaproject.000 KM do 50.ba/ba/news/news.

ebrd. Kriteriji EGP-a za preduzeća kandidate . međutim razlikuje se od zemlje do zemlje) Pošaljite upit o EGP pomoći EBRD BAS Fra Anđela Zvizdovića.000 Sarajevo.000 EUR) Formular za prijavu za BAS projekat Program za razvoj preduzeća (The Enterprise Growth Programme – EGP) pomaže preduzećima da uvedu organizacijske promjene i razviju nove poslovne vještine kroz realizaciju široke lepeze ciljeva za preduzeće i menadžment.do 250 zaposlenih .shtml Direktorij donatora mart/ožujak 2013. reorganizacije. Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i barem dvije godine neprekidno posluju. prodaju.com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian. imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment opredijeljen za dati projekt. 71. vezanih za poslovanje. brandinga.po mogućnosti od 100 do 500 zaposlenih . kao ni s preduzećima vojne proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave djalatnošću kockanja. IT sistema.BAS) osigurava savjete u području analize tržišta.SBS) pomaže preduzećima da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost kroz angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru specifičnog segmenta poslovanja (BAS) ili. inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema. UNITIC Toranj B/15. prodaje. odnosno proizvode. SBS ne radi s finansijskim institucijama.promet do 50 miliona EUR . kroz angažiranje stranih konsultanata za uvođenje najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal da postanu predvodnici na tržištu (EGP).000 EUR. pak.Small Business Support u Bosni i Hercegovini Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support .da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele grantova (maksimalni grant 10. Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services . Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 295 094 Faks: +387 33 295 069 Email: basbih@ebrd.da mogu platiti 10-50% od ukupne cijena koštanja projekta (u prosjeku je cijena EGP projekta 50.com Web stranica: http://www. marketing i finansije. upravljanja ljudskim resursima. 285 Natrag na sadržaj . Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su .

vlade i donatorske zajednice (pogledajte ‘Organizacija Projekta’). U cil ju realizacije ovoga. partnerstvo i širenje informacija kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. . kao i aktivnosti umrežavanja kao što su događaji koji promoviraju početak projekta. Glavni instrument u širenju informacija i učenju jeste naš regionalni web portal sa linkovima koje upućuju na osam nacionalnih web stranica i regionalnu OCD bazu podataka.TACSO . primarno kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su treninzi.podignuta svijest javnosti o organizacijama civilnog društva. Organizacije civilnog društva potpomažu transformaciju društva promovirajući osnovne vrijednosti demokratije. One potpomažu neophodne reforme koje vode njihovu zemlju u EU i unapređuju živote građana.. zastupajući širok dijapazon interesa i alternativnih gledišta u društvu. Ovaj Projekat asistira organizacijama civilnog društva u prevladavanju ovih izazova. Za ovaj proces. relevantnost i održivost rezultata. 286 Natrag na sadržaj . snažno civilno društvo igra ključnu ulogu. savjetovanje. Izgradnja kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj . Drugi vidovi podrške organizacijama civilnog društva ogledaju se u jačanju njihove djelotvorne saradnje sa vladom i drugim zainteresovanim subjektima i facilitiranju u procesu učenja kako bi se nova znanja i vještine mogle primijeniti prilikom suočavanja sa novim izazovima. . Za dodatne informacije posjetite našu internet stranicu: www. slabu koheziju unutar sektora.Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj EU integracije i civilno društvo Proširenje Evropske unije nastavlja da bude glavno sredstvo u osiguranju trajnog mira i stabilnosti. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovaj pristup osiguraće visok nivo kvaliteta.povećan uticaj organizacija civilnog društva u demokratskim procesima donošenja odluka. (pogledajte sljedeću stranicu sa kontakt detaljima). jeste da poveća kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) i da ojača njihovu ulogu u okviru participativne demokratije. neophodno je stimulativno i prijateljsko okruženje u kojem egzistiraju organizacije civilnog društva. učenje na daljinu. ljudskih prava. U ovom procesu. poznatom kao Proces stabilizacije i pridruživanja. nizak nivo aktivnosti na nivou zajednice i nedovoljna regionalna umreženost. dok su ostale zemlje potpisale Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju i stekle status potencijalnih kandidata. itd. i .unaprijeđen kapacitet organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju usluga koje pružaju. Za sada su tri zemlje u regionu postigle status kandidata: Hrvatska. . Snažna i demokračnija uloga organizacija civilnog društva Glavni cilj Projekta. u svakoj zemlji uspostavljene su kancelarije tehničke podrške (TA deskovi). dobre uprave i vladavine prava.ojačana saradnja i umrežavanje između organizacija civilnog društva unutar njih samih i između vanjskih zainteresovanih strana i organizacija civilnog društva. .Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO . podučavanje.tacso. odgovornosti organizacija civilnog društva u pogledu obezbjeđivanju kvaliteta usluga koje pružaju i njihovoj uključenosti u aktuelne demokratske procese.ojačan kapacitet organizacija civilnog društva u njihovom budućem djelovanju.org Očekivani glavni rezulta Projekta . kao i rad na jačanju ukupnog imidža u javnosti. Podrška organizacijama civilnog društva Ključni izazovi sa kojima se susreće sektor civilnog društva odnose se na ograničen uticaj u procesima donošenja odluka. slab organizacioni kapacitet.poboljšan imidž organizacija civilnog društva u javnosti. Projektne aktivnosti primarno su bazirane na potrebama OCD i njihovim prioritetima identificiranim u procjeni potreba koje je sačinila svaka pojedinačna zemlja uključena u Projekat. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska. razmjena iskustva. kao i lokalne savjetodavne grupe (LAG) sastavljene od predstavika civilnog društva. Danas je ova strategija fokusirana na asistenciju zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU.

org Web stranica: www. Bosna i Hercegovina.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 656 877 Email: info. Srbija i Turska. TACSO Bosna i Hercegovina Kalesijska 14 71. 287 Natrag na sadržaj . Crna Gora. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.tacso. Hrvatska.Zemlje učesnice u Projektu: Albanija.ba@tacso.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kosovo pod UNSCR 1244/99.

U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema. USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od izdavanja APS-a. Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07. a očekujemo značajan broj prijava.grants. Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije. regionalnim i drugim uredima) USAID-a. godine. APS se izdaje godišnje i otvoren je od dana objavljivanja u 2013. resursi su ograničeni. Pune aplikacije će biti zatražene nakon pregleda sažetaka prijedloga projekta. do 31. 288 Natrag na sadržaj .poziv za prijedloge projekata 2013) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova. unaprijeđenje odgovarajućih interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja. Međutim. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj. Raniji sažeci prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju. Annual Program Statement (APS) za FY2013 Global Development Alliance poziva privatni sektor na uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja održivog uticaja razvojnih programa pomoći. januara/siječnja 2014.do Direktorij donatora mart/ožujak 2013.USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa .gov/search/basic.

nevladinih organizacija da implementiraju program pod nazivom Projekat održivosti civilnog društva (CSSP) u Bosni i Hercegovini. Poziv za projekte je dostupan na www. te proces podnošenja aplikacije i proces evaluacije. te će odrediti rezultat nivo finansiranja granta. 289 Natrag na sadržaj . USAID zadržava pravo da finansira sve ili nijedan od podnesenih prijedloga projekata.gov (unesite riječ "CSSP" u Basic Search za lakši pristup). godine Natrag na sadržaj Direktorij donatora mart/ožujak 2013.850.USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je objavila poziv za projekte kojim poziva aplikacije lokalnih bh. Kao predmet dostupnosti fondova USAID predviđa dodijeliti jedan cooperative agreement koji neće preći okvirnu sumu od 8. Rok za prijavu je 12. nevladine organizacije zainteresirane za podnošenje zahtjeva se ohrabruju da pročitaju priloženi poziv za prijave kako bi razumjele kakva vrsta programa se traži.000 USD ukupnog finansiranja lokalnoj organizaciji tokom pet (5) godina.grants. Sem ovoga poziva za projekte USAID je objavio odgovore na komentare drafta opisa programa. maj/svibanj 2013. Kvalificirane lokalne bh.

Lista članica Mreže za izgradnju mira mart / ožujak 2013.ba unvocim@yahoo.com info@nahla.000 Sarajevo Džemala Bijedića 122 71. 09.org studenti.bih@gmail.270 Travnik Otoke 8 79.carbkbih.000 Tuzla Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12).zeleniokolis.org www.net.net +387 33 206 442 08.unvocim. BOSPO Nelvedina Meškić 07.ba www.ldamostar.ba www. Caritas Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine Centar za demokratski razvoj Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo Centar za edukaciju mladih Centar za izgradnju mira Fra Miljenko Stojić Suzana Božić Fadil Alihodžić Sehija Dedović Adis Arnautović Vahidin Omanović s.ba www.bospo.com prijateljstvo@hotmail. godine Lista članica – lokalne organizacije No. 03.srebrenice@gmail. +387 62 983 603 +38735 360 491 +387 35 250 504 +387 35 247 600 +387 35 247 601 06.com biroy@bih.ba www.ba cem@bih.b. 01.ba ldamostar@aldaintranet.hrotuzla.430 Srebrenica Crkvice 42 72 000 Zenica Borić 3 75. ulaz B. 1.bozic@carbkbih.net. 05.ba www.ba www.000 Sarajevo Mali trg bb 72.com.acips. 290 Natrag na sadržaj .000 Mostar Srebreničkog odreda b.nahla.org. Naziv organizacije ACIPS Agencija lokalne demokratije Mostar Asocijacija studenata Srebrenice Asocijacija Zeleni okoliš Association Green habitat " AGH". 75.ba Telefon +387 33 205 383 +387 36 333 830 +387 36 333 831 +387 56 440 402 04.000 Sarajevo Fra Ambre Miletića 30 88. sprat 75. 11.Zenica Biro za ljudska prava Kontakt osoba Lajla Zaimović Kurtović Dženana Dedić Almir Salihović Imamović Safija Branka Rajner Adresa Zmaja od Bosne 8 71.260 Sanski Most Email / web-stranica lajla@acips.ba bospo@bospo. 10.com www. 02.cem.org cdr.000 Tuzla Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.000 Sarajevo Grbavička 85 71.com www. +387 33 812 620 +387 33 710 650 +387 33 641 664 +387 30 211 565 +387 61 443 988 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

8 71.com info@eak. +387 33 834 899 +387 61 484 038 +387 33 650 715 +387 33 237 240 +387 33 236 899 +387 33 668 459 +387 33 227 211 21.org info@oneworldsee.000 Sarajevo Mehmed-paše Sokolovića 22 71.alagic@bigmev.com www. Fondacija Mirovna akademija Fondacija Publika za kulturni.prsic@fld. 13. 291 Natrag na sadržaj .ba info@mirovna-akademija.fondacijacure. Fondacija CURE Fondacija Jedan Svijet – Platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) Fondacija Krila nade / Wings of Hope Fondacija lokalne demokratije Jadranka Miličević Valentina Pellizzer Enisa Mešić Jasmina Mujezinovic Edita Pršić Emina Trumić Tamara Šmidling Azra Pita-Parente +387 33 207 561 20.000 Sarajevo Asima Ferhatovića 31/II 71.co.publika. 7 (II sprat) 71.ba enimeni76@yahoo.ba www.org wohbh@bih.net info@cor. 17.net.co. 22.oneworldsee.net.banovic20@gmail.ba info@fondacijacure.pellizzer@oneworldsee.cps.fld.12.wings-of-hope.000 Doboj Kralja Petra I Karađorđevića 80 78. Mustafe Denišlića br.org www.ba crcdbih@hotmail.com www.org info@cinemaforpeace. 18.org www.org valentina.000 Sarajevo Alipašina br.cinemaforpeace.000 Banja Luka Nusreta Fazlibegovića 70 71.ba www.000 Sarajevo Dr. 15.ba www.ba edita.000 Sarajevo Nemanjina 60/1 74. 14.mirovna-akademija.260 Rudo Bosne Srebrene 16 76. 23.bigmev.org azra@publika.e@hotmail.com becirovic. socijalni i edukativni razvoj u BiH 24.ba www.ba www.ba adl@bih. Centar za odgovornu demokratiju Luna Centar za održivi razvoj Centar za političke studije Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Europska akademija Fondacija Centar za razvoj odnosa sa BiH .000 Sarajevo Čobanija 12 (Društvena re: Konstrukcija) 71.ba adis.cor.org www.000 Sarajevo Bravadžiluk bb 71.org www. 19.crcd-bih.ba damir.com www.000 Sarajevo lunabih@teol.000 Sarajevo Vrbanja 4 71.100 Brčko Distrikt BiH Čobanija 12 71.eak.BIGMEV Fondacija Cinema for Peace Svetlana Vuković Edin Mujačić Damir Banović Esad Bećirović Mersiha Jogunčić Marija Buganik Igor Lukenda Dženita Kocaman Adis Alagić Selma Hadžić Trg slobode1 73. +387 61 227 794 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba +387 58 712 262 +387 49 215 608 + 387 33 200 073 +387 53 227 238 +387 35 720 135 +387 61 644 622 +387 51 314 872 +387 33 264 485 +387 33 264 486 +387 33 218 397 16.

ba infoteka@infoteka.net duska@infoteka. Gordana Čičak Duška AndrićRužičić Selma Hadžihalilović Alma Mašić indep@gmx. Fondacija za kreativni razvoj Helsinški parlament građana Banja Luka Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji.100 Brčko Pruščakova 29 71.malikoraci.000 Banjaluka Nikole Šubića Zrinskog bb 72.org dinko@yihr.mladi.net.org. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Zenica Mejdandzik 4 72.260 Busovača Put mira bb 71.000 Tuzla jesenko@fkr.b.org jasmin.ženski informaciono dokumentacioni centar Inicijativa mladih za ljudska prava Jesenko Osmanagić Dragana Dardić Anđelko Kvesić Trg nezavisnosti 25.com www.org www. Intereduca Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla Snježana Filipović +387 65 321 923 +387 62 533 325 +387 33 215 129 +387 63 334 993 +387 61 327 427 +387 61 711 953 34.org.ba ddardic@hcabl. Zlatko Prkić udrugalogorasavares@bih. 7 71. 27. Amra Pandžo 35.yihr.centar-fortis.org kult@mladi.210 Ilidža Bulevar mira 1 76.330 Vareš Londza 132 (PC Roma I) 72.ifbosna.ba +387 32 843 787 29.ba centarfortis@yahoo.org amrap70@gmail. Institut za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić +387 33 621 351 33.420 Jablanica Hasana Kikića 20 75.hcabl.edu.000 Sarajevo Krfska 84 78.org www. 28.25.edu.org www.com www.org huldrsbk@gmail.ba +387 32 440 390 +387 32 440 391 +387 32 446 260 +387 32 446 261 30.net. 292 Natrag na sadržaj .com.ba selma@infoteka.ba www.000 Sarajevo Suljo Čilić b.ba www. 31. Ilidža 71.org. +387 33 219 047 32.ba alma@yihr. 88.besic@kultbih. Indira Čilić Jasmina Jovanović 36. ogranak Vareš Independent Infoteka .000 Sarajevo Dobrinjska ul.org.com +387 33 788 690 +387 33 788 691 +387 51 432 750 +387 51 432 753 +387 51 432 752 +387 30 732 904 26.org snjezaidc@gmail.org if_bosnatz@bih.fkr.000 Zenica Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71.

com info@ossrebrenice. Vesna BajsanskiAgić Zoran Puljić vlč.000 Tuzla Maršala Tita 1 75. 40.ba hcatuzla@bih. NVO Altruista Svjetlo +387 33 711 535 +387 61 555 295 +387 33 259 455 +387 33 259 456 +387 61 326 914 +387 33 209753 +387 61 139588 +387 30 260 520 43.000 Sarajevo 70. +387 33 788 406 +387 33 556 845 39.info www.com www.ba www.ooodisej.net http://www. +387 33 200 085 42.net. Mozaik Fondacija za razvoj zajednica Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II.240 Gornji Vakuf Uskoplje Gavrila Principa b.net.gariwo.org ljuljjeta. dr.37.ba www.ba ncm.net/ndcsarajevo narkone@bih.putokazi@gmail.ba www. Nansen dijalog centar Sarajevo 38.info omladinski.ba orctuzla@bih.ba info@gariwo.com www.rs.net jan@oiabih. ul.430 Srebrenica info@mozaik. Šimo Maršić Renata Vrdoljak Ljuljjeta Goranci Brkić Magdalena Schildknecht Enver Đuliman Naida Huskanović Adela Galešić Haris Čaušević Soukbunar 42.net oc_srebrenica@yahoo. Dolina 1/I 71000 Sarajevo Grbavička 22 71.idrizovic@gariwo.b.mladi.oiabih.org mahira. 45.omladina-bih.galesic@humanrightschools.no naida.net.net.com adela. +387 56 441 011 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 71 000 Sarajevo Gatačka 18 71. +387 35 258 077 48. 46.nansendialogue.org www.ba +387 33 266 480 +387 33 266 482 +387 33 788 405.nhc. +387 65 734 216 47. NARKO NE Norveški helsinški komitet za ljudska prava +387 33 215 088 +387 33 223 285 41. 75.narkone.420 Bratunac Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75. +387 33 766 225. NVO GARIWO Omladinska informativna agencija Omladinski centar Omladinska organizacija Odisej Omladinski resursni centar Tuzla .ba www.ndcsarajevo@nansendialogue.000 Sarajevo Ivana Gorana Kovačića 1 71.org www.ba www.000 Sarajevo Josipa Vancaša 21/2 71.nhc@gmail.mozaik.no svjetlo@svjetlo.000 Sarajevo Kuća ljudskih prava.centar@bih.info www.ossrebrenice.org djuliman@nhc. 293 Natrag na sadržaj .ba ooodisej@yahoo.Helsinški Parlament Građana Tuzla Omladinski savjet Srebrenice Mahira Idrizović Jan Zlatan Kulenović Jasminka DrinoKirlić Čedomir Glavaš Miralem Tursinović Milena Nikolić 44.000 Sarajevo Branilaca grada 19 B 71.000 Sarajevo Hakije Kulenovića 10 71.svjetlo.mladicentar.

80.ba www. Organizacija Glas žene proMENTE.trial-ch.000 Bihać Kranjčevićeva 35 71.net www.000 Doboj Obala Isa Bega Isakovića br.html info@dobri-ljudi.altruists@gmail. socijalna istraživanja PRONI Regionalna Mirovna Inicijativa . 6 71.hr www. Luciano Kaluža Arijana Aganović Saša Gavrić +387 53 310 050 53. Zvonimir Kubinek Dalibor Vidović Armije BiH 17 75.trial-ch.000 Sarajevo Mijata Tomić b.Tolerancijom protiv različitosti Enisa Raković Ivona Čelebičić Jasmin Jašarević Bihaćkih branilaca 15 77.com www. 57.net. Udruga “Hrvatska žena” Udruženje altruista “Ispočetka” Marica Vikić Alma Kovačević mvikic@bih.pronibrcko.b. Udruga građana “Dobri ljudi” +387 63 312 643 +387 63 331 822 +387 35 266 392 +387 61 800 729 +387 61 217 649 +387 33 668 294 59.org.com office@soc.400 Derventa Čobanija 12 71.org/BiH/Pocetna.mamut@trial-ch.ReMI mreža Sarajevski otvoreni centar Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane u tuzlanskom kantonu Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo ToPeeR .korjenic@trial-ch.org selma.000 Sarajevo Vidovdanska 43 74.ba www. 294 Natrag na sadržaj .49.net nvotopeer@gmail.promente.org pronibrc@teol.ba lejla.net.ba topeer@teol.accts.glas-zene.000 Sarajevo savezuopintk@bih.ba 60.org www.000 Tuzla Sarači 77 71.net. TRIAL +387 33 237 269 58.ba remicentar@gmail.com +387 33 232 925 +387 53 205 370 +387 53 205 372 56. 51.org ivona@promente.000 Tuzla Emerika Bluma 15 71.topeer.000 Sarajevo glaszene@net.org www.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013. +387 33 200 073 54.org www. 52. Almin Dželilović Snežana Šešlija Jusuf Makarević Lejla Mamut Abaspahić Slavko Mihaljević sulks3@bih.soc. a.100 Brčko Omladinska 11 74.240 Tomislavgrad Kazan mahala 2/II 75.ba +387 37 310 190 +387 61 981 264 +387 33 556 865 +387 33 556 866 +387 49 217 695 50.ba +387 35 252 192 55.000 Sarajevo Bosne Srebrene 16 76.

ipak-mgb. broj 17 72. Udruženje da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95 Udruzenje građana „Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“) Udruženje građana „Inicijator“ Fadil Vlajčić Senaid Stupar Murisa Marić Emina Bešić Alma KrpuljevićHanić Sanja Đermanović Hadželi 127 71.org alma@inicijator. Lahira Sejfija Biljana Jelić Zorica Mumović Amir Smječanin Sadik Hasanović Samir Hatkić Jevto Ilić 69.A“ Brčko distrikt BiH 65.000 Sarajevo Višnjik 14 71.240 Hadžići Miloša Obrenovića 18a 78.b 75.com +387 66 901 865 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.420 Pale Dobrinjske Bolnice 14 71.com emina@inicijator.ba www.000 Sarajevo Trg Sabora bosanskog 36 71. epabdbih@gmail. Jasminka Jukić Venira Alihodžić +387 35 264 667 +387 32 244 154 +387 61 189 161 +387 33 812 408 +387 61 611 601 +387 35 299 027 +387 35 299 028 +387 65 045 294 +387 33 460 055 +387 63 454 520 +387 61 503 591 66. 71.ba ngooptimizam@gmail.ba www.61.000 Sarajevo Milana Konjevića 75 76.000 Mostar Borić 3 75.ba www.nestovise.org www. Dženana Alađuz 68.ba nvosezam@bih.P.org psiholoski.c@bih.000 Prijedor Ferhadija 27 71.ba www. 63. 295 Natrag na sadržaj . Udruženje građana Nešto Više Udruženje “HO Horizonti” Tuzla Udruženje Humanitarna organizacija Sezam Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje informacijskih nauka INFOHOUSE Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost Udruženje jednoroditeljskih porodica Iskra Udruženje logoraša Novi Grad Udruženje Optimizam Sarajevo Udruženje za Edukaciju.ba ipak_tuzla@bih.org www.senaid@hotmail.ba www.000 Zenica Zagrebačka 18 71.horizonti.infohouse.com logorasinovigrad@gmail.000 Tuzla Bulevar Kralja Tvrtka I.000 Sarajevo Vukovarska 54 88.org www.com +387 33 423 547 +387 33 420 723 +387 52 231 155 +387 52 232 155 +387 62 961 290 +387 61 349 956 +387 33 788 740 +387 36 347 296 +387 66 711 277 62. 67.org info@nestovise.com udruzenjeiskra@gmail. 64.ba infohouse@infohouse.000 Tuzla Vuka Karadžića 5 71.com info@donprijedor.com logorasinovigrad@bih.org sanjadjermanovic@nestovise.donprijedor. Promociju i Afirmaciju Mladih „E.net.net.000 Sarajevo Inžinjerskih brigada b.net.net.inicijator.101razlog.100 Brčko distrikt BiH stupar.krizevici. 70. 72.

zenabih. Esma Drkenda sekago@bih. Sabiha Husić +387 32 463 920 +387 65 088 850 +387 65 300 063 +387 30 654 204 +387 30 654 205 +387 35 224 310 +387 35 224 311 +387 36 550 339 76.101 Goražde Krivače 40 72.com info@viktorija99.ba www.000 Sarajevo pravipozar@gmail.000 Tuzla Trg Ivana Krndelja 3 88.com www. Medica Zenica Spasoje Kulaga Omladinska 11 74. UG Oštra Nula Dražana Lepir 77.ba www.73.viktorija99.000 Banja Luka Kralja Tomislava bb 70.101 Jajce Alekse Šantića bb 75.ba www.com +387 53 310 050 74.ba vivezene@bih. Vive žene Žena BiH Mostar 79.000 Mostar Derebent 41 71.org www.net.seka-hh.ostranula.ba zenabih@bih. Viktorija 99 Senka Zulum Jasna Zečević Mima Dahić Azra Hasanbegović Memnuna Zvizdić Ranka Katalinski 78.medicazenica.ba www.000 Zenica Ravnogorska 21 78.vivezene.org +387 38 222 099 75.lepir@gmail. 80.zenezenama.org drazana. porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini "Pravipožar" Udruženje žena “SEKA” Goražde U.net. Žene ženama +387 33 219 640 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba www.G.400 Derventa Ibrahima Popovića 49 73. Udruženje za podršku ratnim veteranima.net. 296 Natrag na sadržaj .de medica1@bih.net.ba zene2000@zenezenama.

org www. 01.org www.crs. +387 33 280 800 +387 33 280 862 +387 33 950 501 +387 33 950 502 +387 32 246 278 +387 33 660 426 +387 33 652 403 06.org jmilicevic@carenwb.mcc. World Vision International Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Office Sarajevo (BiH) International Commission on Missing Persons (ICMP) Mennonite Central Committee Michele Parente Amela Suljić Viktorija RužičićTokić Ruth Plett Krystan Pawlikowski Amra Kurbegović +387 62 382 429 05.org parente@forumzfd.bubalo@crs.000 Sarajevo Email / web-stranica sbucan@carenwb.000 Sarajevo Branilaca Sarajeva 19b 71.000 Sarajevo Zagrebačka 18 71.org/easteurope amra_kurbegovic@wvi. Caritas Switzerland +387 33 668 185 +387 33 617 573 +387 61 211 079 03.ic-mp.000 Sarajevo Sime Milutinovića Sarajlije 1 71.000 Zenica Zvornička 9 71.org pdjordjevic@carenwb.org mccrep@easteurope.000 Sarajevo Alipašina 45a 71.suljic@ic-mp.Lista članica – međunarodne organizacije No.org www. Catholic Relief Services 04. forumZFD for Western Balkan.org www.carenwb.000 Sarajevo Kralja Tvrtka 1 72.ba cargor@bih. 297 Natrag na sadržaj .org casuisse@bih.mcc.worldvision.de www.mcc.ba goran. 07.org natasa@easteurope.net.org http://europe.de amela.000 Sarajevo Grbavička 91 71.org Telefon +387 33 536 792 02. Naziv organizacije CARE International NWB Kontakt osoba Sumka Bučan Jadranka Miličević Zlatan Savić Marc D'Silva Goran Bubalo Adresa Hasana Kaimije 11 71.org nikica_reljic@wvi.forumzfd.net.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful