P. 1
Direktorij Donatora Mart 2013

Direktorij Donatora Mart 2013

|Views: 52|Likes:
Published by becart
Direktorij Donatora Mart 2013
Direktorij Donatora Mart 2013

More info:

Published by: becart on Nov 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

Direktorij donatora u BiH

sedmo izdanje mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora u BiH sedmo izdanje, mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo Urednica: Suzana Božić DTP: Dario Ambrožić Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Mreža za izgradnju mira

Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati. Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki o d ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.

Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID -a ili Vlade SAD-a.

Sadržaj
O nama ....................................................................................................................................... 8 O projektu ................................................................................................................................... 8 Mreža za izgradnju mira .............................................................................................................. 9 Uvod ........................................................................................................................................... 9 1440 Foundation ....................................................................................................................... 10 3ie ............................................................................................................................................. 11 Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) .............................................................. 12 Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) ........................................................................................... 14 A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) .................................................. 16 Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) ................................................................... 17 Ambasada Holandije ................................................................................................................. 18 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 19 Ambasada Republike Češke ..................................................................................................... 20 Ambasada Njemačke ................................................................................................................ 21 Ambasada SAD ........................................................................................................................ 22 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 23 Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................ 24 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts .............................................................................. 25 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ...................... 26 (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) ....................................... 26 Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) ....................... 28 Austrian Development Cooperation........................................................................................... 29 Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) ..................................... 30 Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) .................................................... 32 Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) ....................... 33 BH Telecom .............................................................................................................................. 35 Bosnalijek ................................................................................................................................. 36 Caritas Italiana .......................................................................................................................... 37 CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) .......................................................................................... 40 Centar za promociju civilnog društva ......................................................................................... 41 Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) .......................................................... 43 Channel Foundation (Fondacija Channel) ................................................................................. 44 Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh) .................................................................................................................... 45 Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................ 46 Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) ......................................................... 47 Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................ 48 Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ............... 49 Coca-cola Foundation ............................................................................................................... 51 Conservation Leadership Programme ....................................................................................... 52
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Copernicus................................................................................................................................ 54 Corfu Foundation ...................................................................................................................... 55 Cultural Grassroots Project ....................................................................................................... 56 DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu .................................................................... 57 Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU ..................................................................................... 58 Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................ 60 Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ........... 62 Doen Foundation (Fondacija Doen) .......................................................................................... 63 Dorothea Haus Ross Foundation .............................................................................................. 64 Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT) .................................................................................... 65 East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) ..................................................................................................................................... 66 Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ...................................................................................... 68 Ekumenska inicijativa žena ....................................................................................................... 69 Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ........................................................... 70 ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) ......................................................................................... 71 European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) ................................................. 72 European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) .................................................. 73 European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) ............................................................. 75 European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) .............................................. 77 European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) ..................................................... 78 Fabrika duhana Sarajevo .......................................................................................................... 79 Fauna and Flora International ................................................................................................... 80 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) ....................................... 81 Federalno ministarstvo sporta i kulture ...................................................................................... 82 Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije) ...................................................................................................................................... 83 filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) .................................................. 85 Fledgling Fund .......................................................................................................................... 86 Fondacija Hastor ....................................................................................................................... 88 Fondacija Mozaik ...................................................................................................................... 89 Fondacija Oak ........................................................................................................................... 90 Fondacija Schüler Helfen Leben ............................................................................................... 91 Fondacija tuzlanske zajednice .................................................................................................. 92 Fondacija za socijalnu uključenost ............................................................................................ 94 Fondation de France ................................................................................................................. 96 Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ............................................................................. 97 FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ............................................. 98 Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) ................................................................................. 99 FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) ......................................... 100 Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) ................................................................. 101 Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava)................................ 102
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) ................................................................................................................................... 104 Getty Images .......................................................................................................................... 105 Global Film Initiative ................................................................................................................ 107 Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ................................................................... 108 Global Greengrants Fund ........................................................................................................ 109 Global Fund for Women (Globalni fond za žene)..................................................................... 110 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije) ............................................................................................................. 111 Global Integrity Innovation Fund ............................................................................................. 112 Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) .............. 114 Grand Challenges Canada ...................................................................................................... 115 Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) .......................... 116 Heart and Hand Fund.............................................................................................................. 117 Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) ....................................................................... 118 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ........................................................... 120 HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................ 121 Hubert Bals Fund .................................................................................................................... 122 Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................ 123 Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ................................................................... 124 IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................ 125 International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) ..... 127 International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija)............. 128 International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) . 130 International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........ 131 International Press Institute: News Innovation Contest............................................................ 132 Internews ................................................................................................................................ 133 ITVS International ................................................................................................................... 134 IUCN National Committee of the Netherlands ......................................................................... 135 Jan Vrijman Fund .................................................................................................................... 136 Japan Foundation Worldwide .................................................................................................. 137 Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) ......................................................................... 138 Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne ....................................... 139 Joseph Rowntree Charitable Trust .......................................................................................... 140 King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ........................................................... 141 KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights........................................................... 142 Know-How Exchange Programme .......................................................................................... 143 Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo ..................................................................... 144 Kvinna till Kvinna ..................................................................................................................... 145 Leverhulme Trust .................................................................................................................... 146 Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) .................................................................. 147 Lutrija BiH ............................................................................................................................... 148 Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................ 149

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

..................................................................................................................................................................................... 193 Smilemundo ................................................................................................................................................................................................................................... 169 Open Meadows Foundation .......................................................................... 158 Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) ................... 184 Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) .......... omladine i sporta Republike Srpske ............................................................ 162 National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) ............................................ 168 Open Data Research Network ....................... 188 Schüler Helfen Leben.............. 161 Nando Peretti Foundation ............................................................................................... 152 Media Legal Defence Initiative ...................................................... 173 Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) ....................... 159 Monsanto Fund ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 155 Ministarstvo civilnih poslova BiH ........................ Kress) ......... 163 Network of East-East Women .................................................................... 170 Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost).......... 167 Olaf Palme ............................ Natrag na sadržaj ................................................................................................ 156 Ministarstvo porodice.......... 180 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) ......... 194 Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre)....... 150 MAVA – Fondation pour la Nature..Creative Catalyst Award ..................................................... 178 Ramsar Convention's Small Grants Fund ...............................................................D ............................................................................................................................................................................................................ 187 Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) .. 190 SCOOP ......................... 160 Movies that Matter ......................................................................................... 183 Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) ............ 171 Plougshares Fund ................................................................................. 165 Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) ............... 182 Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) .................................................................................................................................................................................................................... 191 Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) .......................................... Kress Foundation (Fondacija Samuel H............................................................ 195 Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) ................................................................................. 175 PUMA.................................................................................. 192 Sigrid Rausing Trust................................................................... 186 Samuel H...... 157 Ministarstvo pravde FBiH ........................................................................................................................................................ 181 Rising Voices ............. 154 Mediteranska žena .......................................................................................................................... 174 Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 .............................Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) ......................................................... 185 Rosa Luxemburg Stiftung .. 179 Rave Foundation..................................... 177 Raiffeisen Bank D................................................................................................ 189 Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) ............................................................................................................................................................................... 164 NORAD ............................................................................................................................................................................................. 196 Direktorij donatora mart/ožujak 2013...........

202 Soros: Lesbian.............................................................................SIDA). 200 Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate)....................USAID) ................................... Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki......... 235 UNESCO International Fund for Cultural Diversity ......................................................................................................................................................... 231 United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD .................................................................................................................................................. 210 Sparkasse Bank ............................................................................................................. 225 Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) .... 224 TRADUKI ..................................................................................................... 203 Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) ...................................................................................................................................................... 218 Svjetska banka ......................................................................................................................................... 219 Swedish Development Agency .............................................................................. 238 UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) ........................................................................................................ 205 Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) ......................................................................... 206 Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) ................................................................. 198 Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) .. 222 Tourism Cares ................................................................................The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju) ......................... 228 TWAS ...................................... 213 Starr Foundation (Fondacija Starr) .......................................................................................................................................... 214 Step Beyond Travel Grant .............................................................................................................................................................. Gay.......................................................................................................................................................................................................................... 233 United States Institute of Peace (Američki institut za mir) ........................................... 217 Sundance Institute Documentary Fund Grants . 212 Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) ............. 211 Spencer Foundation (Fondacija Spencer) ........ 208 Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika).................................................... 216 Students Grants Program (Program donacija za studente) ........................................................... 221 Tides Foundation (Fondacija Tides) .................................................................... 226 Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) .. 234 UNDEF .................................................................................... 220 Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) .................................................. 223 Toyota Foundation (Fondacija Toyota) ... 230 UBS Optimus Foundation .......................................................................................................................... homoseksualca................................................ 215 Strategic Impact Evaluation Fund..... 209 Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) ........................................................................... biseksualca................................................................SIDA (Švedska razvojna agencija .......................... 241 Direktorij donatora mart/ožujak 2013................................................. 239 UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) .................... 236 United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) .................................................................... Natrag na sadržaj ...................................................Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) .............................................................................. transrodnih i međurodnih osoba) ................Fond za civilno društvo ....................................................................... 240 UN Women ....... 229 XminusY .......... Bisexual...........................................................

............ 261 Fond za podršku učešću žena u politici ................... 269 Instrument predpristupne pomoći ................................................................................. 256 Civil Society Facility ................................ 245 Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ......... 283 Projekti FIRMA i FARMA ......................... 268 Human Rights Data Initiative .................................................... 249 Welcome Trust ...................................................................... 254 1%CLUB .................................................................................................................................. 247 Vlada Japana ................................... 257 Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) ................... 243 USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) ...................................................... 246 Visions sud est ............................................................................................................................ 286 USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa ............................................................................................................................................................................................... Natrag na sadržaj ................................................................... 276 Omladinska banka BiH................................................................................................................................. 277 Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III ...................................................................................................................................... 281 Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene..................................Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) ............................................................................................. 290 Direktorij donatora mart/ožujak 2013......................................................................................................... 275 Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave .......................................... 251 WorldView...................... 284 Small Business Support u Bosni i Hercegovini .............................................................. 282 Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja ................................................................................................................................................................................... 253 Youth in Action (Mladi u akciji) ... 266 Greenvolved .......................................... 248 Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ....... 278 Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 274 Jačanje lokalne demokratije .................................. 289 Lista članica Mreže za izgradnju mira ........ 288 USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) ............................................................................................................. 250 World Association for Christian Communication ............................................................................................................................................................................................................ 279 Podrška projektima iz kulture ..................................................................................Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) ....................................................................................................................................... 252 Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) ....... 285 TACSO ..................................................................................................................................poziv za prijedloge projekata 2013) .............................................................................. 280 Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla ............... 260 Evropa za građane.................. 270 Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” ......................................................... 244 Virginia Gildersleeve International Fund ............................................................................Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO .. 258 Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe .............................................................................................................................................................................................................

CRS aktivno sa svojim lokalnim partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica. .Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave.CPT) podržan od USAID-a (United States Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas BK BiH. 812 403 Faks: 033/812 402 Caritas BK BiH Suzana Božić s.org.Suradnju s vladinim ustanovama.Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti. Ostvaruje svoje poslanje kroz sljedeće aktivnosti: .2014). 8 Natrag na sadržaj . .Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH.crs. radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”.ba Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.Promovirati proces izgradnje mira unutar lokalnih nevladinih organizacija.Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama. Strateški plan Caritasa BK BiH: . radi na poboljšanju kapaciteta lokalni h partnera. implementira projekte iz oblasti održivoga povratka. u trajanju od četiri godine (2010 . Danas. Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama aktivnih organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim promjenama u bh. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti u cilju š to boljeg implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce. Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www. nevladinim organizacijama i mrežo m Caritasa u BiH i inozemstvu. političkih i ekonomskih lokalnih struktura.bozic@carbkbih. pružajući neposrednu pomoć ugroženom stanovništvu tokom rata.Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini.com. 20 godina kasnije. . Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte: CRS Edita Čolo edita. O projektu Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together . godine.Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini. . .000 Sarajevo Tel: 033/206 441.org Zagrebačka 18 71. sa vizijom da bude “regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne promjene. društvu.org Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH) pastoralna je Ustanova Sabora Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi pr omicanja djelotvorne kršćanske ljubavi.000 Sarajevo Tel: 033/812 401. Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www.colo@ crs. trgovine ljudima i izgradnje mira. “Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog mira na nivou lokalnih zajednica i BiH kao države. Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993.carbkbih. 206 442 Faks: 033/206 668 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost.O nama CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943. godine. Programi CRS -a ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju socijalnih. .

suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda. a to su: obrazovanje. te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko.mreza-mira. Goran Bubalo Choosing Peace Together. lokalne uprave i samouprave. ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja. Edite Čolo. Project Director CRS Bosna i Hercegovina Zagrebačka 18. poslovnog sektora. načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt. a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. kao i članica Mreže za izgradnju mira. Ovo je već sedmo izdanje. djeluje u cilju dugoročnog povećanja sposobnosti cijelog bh. rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja. Posjetite našu web stranicu www. Democracy Office). a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je pripremila logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora.bubalo@crs. jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira. narodima. godine. i nakon restruktuiranja i uvođenja godišnje članarine za sve članice okuplja 87 lokalnih i međunarodnih organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. rokovima za prijave.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. medija i državnih institucija. aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju. koordinirano djelovanje niza nevladinih organ izacija. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način. CRS i Caritas BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno podržavaju ovu inicijativu. regionalni razvoj. veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru. Sarajevo Telefon: +387 33 812 401 Faks: +387 33 812 402 Mobitel: +387 61 211 079 Email: goran. kriterijima podobnosti. sigurnost. 9 Natrag na sadržaj . U Direktoriju možete pronaći informacije o 235 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu.Mreža za izgradnju mira Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava. rodna ravnopravnost.net gdje svakodnevno objavljujemo informacije korisne organizacijama civilnog društva. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH. kultura javnog dijaloga i demokratije. Napokon. Uvod Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. i posebno Mirjani Valjevac (Program Manager. Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja. Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH. koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima. USAID-u. vraćanje povjerenja među bh. a koji finansiraju aktivnosti u BiH. konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i poboljšanje suživota u BiH. Suzane Božić i Gorana Bubala. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima. Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta. U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH.

Čitav svijet.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zadnji poziv je bio tokom 2012. novi se očekuju u narednom periodu. tužni ili sretni. prazni ili ispunjeni. 10 Natrag na sadržaj . svakog u svoje vrijeme. Pogledajte web stranicu za više informacija. jedne veze i jednog minuta. životu i na radnom mjestu.1440 Foundation Naziv programa Program grantova Svaki dan imamo 1440 minuta. jedne osobe. jedni s drugima i sa svijetom. jednog odnosa. godine. tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji. Web stranica: http://1440. 1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju. 1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline: Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse. Bilo da ste bogati ili siromašni. Što ti radiš sa svojih 1440 minuta? Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom. Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u praksi i u učionici.000 USD. Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih. Do 75. Pogledajte web stranicu za više informacija. u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu. 1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta.

org/en/funding/open-window/how-apply-ow 3ie. 11 Natrag na sadržaj . Dokazi o razvoju učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih. Pogledajte web stranicu za više informacija. 1625 Massachusetts Ave. Zadnji rok za prijave je bio 6. jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim agencijama. Inc.3ieimpact. Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora.3ie Naziv programa Opšti ciljevi 3ie Request for Proposals: Fourth Open Window (3ie poziv za projekte: četvrti otvoreni poziv za projekte) 3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto. Prednost se davala studijama: evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www. Nije postojala krajnja suma finansiranja pojedinačnog granta.. i urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih zemalja. DC 20036 Tel: +1 202 629 3939 Email: 3ieus@3ieimpact. avgust/kolovoz 2012. jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na kojima se temelji teorija promjena.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U okviru zadnjeg poziva 3ie je planirao podržati 6-10 projekata ukupne vrijednosti 4 miliona USD. Čitav svijet.org Web stranica: www.3ieimpact. godine. NW Suite 450 Washington . koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza intervencija i mjerenih ishoda.

ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti. ako i kada želim imati djecu. Pravo na obrazovanje i informisanje. i imati pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava. Pravo na privatnost. Član 7. Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10 članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima. koji su navedeni u nastavku. fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama. te odlučiti da li ili ne. imati djecu. program e i proračune. seksualnost i rod. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka. Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupitm u brak i odlučim da li. i imam pravo na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim. Član 8. regijama i/ili globalno. Član 2. Član 4. Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja. Pravo na odgovornost i obeštećenje. Član 10. Pravo na jednakost. Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite odluke o svom osobnom i seksualnom životu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili svoje predložene aktivnosti: Član 1.Pravo na život. To može biti kroz zakone. politike. pravo na udruživanje. prisile i nasilja. Imam pravo biti tko god želim. slobodu. Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje zemlje i inostranstva Član 3. Član 6. Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog poštovanja. Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu. Pravo na sudjelovanje za sve osobe. misliti i govoriti ono što ja vjerujem bez prisile ili nasilja. Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije. sigurnost i tjelesni integritet osobe . Član 9. Autonomija i priznatost pred zakonom. Pravo na slobodu misli. 12 Natrag na sadržaj . tako da mogu uživati u svom seksualnom životu. Naime.Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) Naziv programa Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund) Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. mišljenja i izražavanja. jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih oblika diskriminacije na temelju spola. Član 5. Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje potrebe. bez obzira na spol. kako i kada. Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama. imam pravo da imam djecu ako i kada želim . roda ili seksualnosti.

SE1 3UZ. sa minimalnim doprinosom od 10% od strane aplikanta. i  aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji. Čitav svijet.ippf.ippf.000 USD pokrivajući do 90% troškova aktivnosti.  aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog društva u promicanju seksualnih prava u politikama.org Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Veličina donacije Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5. United Kingdom Email: flexifund@ippf. London. Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućn ostima apliciranja za projekte. www.org Web stranica: www.  imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim pravima.000 USD do 10.  biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na nacionalnoj. (2) revidirane račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen propisani obrazac. 13 Natrag na sadržaj . Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za finansiranje:  podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog društva. regionalnoj i/ili globalnoj razini.  aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti.org/en Flexi Fund International Planned Parenthood Federation 4 Newhams Row. programima i proračunima.

Aid to Artisans je donatorska organizacija i radi samo sa obrtnicima/ama gdje imamo otvorene programe. Tokom proteklih 10 godina kroz našu podršku je prodato stvari u vrijednosti od skoro 230 miliona USD u maloprodaji. Evrope. Market Readiness Program je obučio stotine osoba iz više od 45 zemalja Latinske Amerike. godine. Na osnovu poziva za projekte. Panelima i facilitiranim grupnim diskusijama potičemo sudionike/ce da dijele poslovne brige s kolegama/icama iz cijelog svijeta. Saznajte više o tržištu kroz naš dubinski trening. doživjet ćete najveći sajam darova i ukrasnog pribora u SAD-u. Pružamo usluge kao što su Programi tržišne pripremljenosti ili Prilagođeni trening za obrtnike/ce u zemljama u kojima trenutno nemamo otvoren program. Kombiniramo seminare i iskustvo u rješavanju širokog spektra potreba. Oko 70% obrtnika/ca s kojima surađujemo su žene. izvoznicima/ama i obrtničkim organizacijama. Iskustvo tržišta: U kombinaciji s MRP-om.000 obrtnika/ca u 41 regionu svijeta. uključujući i BiH. Dobiti ćete komentare i ideje od ATA međunarodnih dizajnera/ica i marketinških stručnjaka. Afrike. Prilagođeni trening: Sa više od 30 godina iskustva u organizaciji treninga na terenu u mogućnosti smo prilagoditi trening programe potrebama i ciljevima organizacije kako bi izgradili preduzetničke kapacitete obrtnika/ca. Od 1993. do manjih programa koji nudejednog od naših eksperata/konsultanata koji se fokusiraju na specifično područje. aktivnosti se organiziraju dva puta godišnje. Petodnevni program je namjenjen međunarodnim obrtnicima/ama. www.aidtoartisans. zajednice i zanatske tradicije u opasnos ti. To obuhvatapuno razvojnih prilagođenih seminara. Tokom godine. Azije i SAD. uključujući izvozni marketing. dizajnerima/kama. uključujući pokazivanje i trening materijale. pripreme za izložbene sajmove.Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) Naziv programa Aid to Artisans Aid to Artisans zadnje 33 godine stvara ekonomske mogućnosti za preko 100. Pomaganje preduzećima da konkuriraju na globalnom tržištu: Program tržišne pripremljenosti je jedinstven praktičan trening koji se održava u januaru/siječnju i avgustu/kolovozu svake godine u Njujorku na New York International Gift Fair. Pogledajte web stranicu za više informacija.org/what_we_do Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 14 Natrag na sadržaj . On pruža intenzivnu pripremu za upis na američko tržište i vitalne informacije za izgradnju uspješne izvozne kompanije. organiziranje lokalnih obrtničkih sajmova. Brojne zemlje širom svijeta. Vođene trgovačke ture i posjete u Njujorku će vam omogućiti da provedete svoje istraživanje tržišta. Ovaj prihod je osnažio 125. regionalne marketing strategije i eko -učinkovite procese.000 obrtnika/ca u više od 110 zemalja gdje su njihova sredstva za život.

Suite 102 Hartford.aidtoartisans. CT 06110 USA Tel: +1 860 756 5550 Faks: +1 860 756 5558 Web stranica: www. 15 Natrag na sadržaj .Kako aplicirati? Aid to Artisans 1030 Britain Avenue.org/contact_us Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

A.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica. regionalni.ajmuste. nacionalni ili globalni.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje.J. www.000 USD. i projekte grupa sa ograničenim ili bez pristupa većim finansijskim sredstvima. projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu. USA Tel: +1 212 533 4335 Faks: +1 212 228 6193 Email: info@ajmuste. Idući rok rokovi prijave su 8. rasna i seksualna jednakost i radnički pokreti. kampanje ili napore da se proširi trenutni rad.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o pitanjima kojima je A.Muste Memorial Institute 339 Lafayette Street New York. 16 Natrag na sadržaj .000 USD.J. društvena i ekonomska pravda.htm A.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Do 2. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A. Muste) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju ( International Nonviolence Training Fund) A.J.J. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org/guidelin. juli/srpanj 2013. projekte koji su lokalni. Institut razmatra: nove projekte. projekte sa budžetima do 50.000 USD. NY 10012.J. april/travanj i 1. te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu. A.J. godine. projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500.

podržava socijal-demokratske stranke. Čitav svijet. 17 Natrag na sadržaj .nl Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama). a aplikaciona forma se nalazi na web stranici.alfredmozerstichting. Politička obuka.nl Web stranica: www.Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation for Social Democracy) Podrška razvoju socijal-demokratije. ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke. Rok prijave svake godine je novembar/studeni. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Ovisno o projektu. Alfred Mozer Stichting Postbus 1310 1000 BH Amsterdam Nederland Tel: +31 20 5512 121 Faks: +31 20 5512 250 Email: kmeijer@pvda.

General Affairs and Communnication Officer Tel: +387 33 562 607 Web stranica: http://bosniaherzegovina.nlembassy.minbuza. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa. bitno je uraditi strateške odabire. Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet za promociju holandske kulture u BiH. godine Ambasada će imati samo ograničeni budžet od oko pet miliona EUR. Nakon što je bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje stabilnosti nakon rata. Finansiranje ranije dostupno za druge odjele je trenutno u fazi razmatranja.Ambasada Holandije Naziv programa Pogram malih grantova Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje. Da biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu www. Ambasada Kraljevine Holandije je pripremila Višegodišnji strateški plan za period 2008-2011.000 KM. godine u kojem su navedeni prioriteti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Različita. Nakon 2011. koncentrirajući se na stvaranje održivih. koji je u potpunosti rezerviran za područje Srebrenice. transparentnih i odgovornih struktura vlasti. novi planovi će biti biti dostupni uskoro. program se trenutno mijenja. S obzirom na ograničene dostupne resurse aktivnosti trebaju doseći široku publiku. Projekti koji promoviraju kulturu ne smiju biti veći od 10. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. First Secretary Tel: +387 33 562 606 Ms: Amira Beganovic. Ms Jantine van Bakel.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tokom čitave godine.nl. u skladu s kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU. Zbog postupnog smanjenja holandskog razvojnog suradničkog programa u BiH. 18 Natrag na sadržaj . Gore navedeni budžet ne uključ uje intervencije finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u Hagu. i koncentrirajući se na razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih stranih ulaganja.

000 KM i 50.norveska. borba protiv korupcije.000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva 2013. pravosudni sektor. marginalizirane grupe. Zadnji pozivi za projekte su otvoreni u februaru/veljači 2013. Kriterij podobnosti Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. a prijem i odlučavnje o projektima će trajati tokom čitave godine. BiH Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 Email: projects. podršku ljudskim pravima.norveska. zapošljavanje i infrastrukturu. obrazovanje i omladinu.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2013. godine. U okviru poziva za projekte 2013. 19 Natrag na sadržaj . sport. transparentnosti i odgovornosti. i poslovni razvoj. odnosno minimalno 125.norveska. uključujući razoružanje i demobilizaciju. nezavisni mediji. i ljudska i socijalna prava. godinu jesu aktivnosti koje podstiču: mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 http://www. kao i izgradnju institucija.000 Sarajevo.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF Ferhadija 20 71. Veličina donacije je između 10.sarajevo@mfa. demokratizaciju i civilno društvo. demokratizaciju i medije.000 KM za fond Ambasade. http://www. godine prioriteti su aktivnosti koje ohrabruju pomirenje.Ambasada Norveške Naziv programa Embassy Fund (Fond ambasade) Strengthening Civil Society Fund 2013 (Jačanje civilnog društva 2013) The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte. zapoš ljavanje ili druge aktivnosti. sektor sigurnosti. U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva se dodjeluju proj ektima koji rade na temama: pomirenje i proces demokratizacije.no Web stranica: www.

BiH. Pored Bosne i Hercegovine. ekologija. Bosna i Hercegovina je jedna od pet prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke u periodu 2010 – 2017.com Web stranica: http://www. demokratizacija. zemljoradnja.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/ mali_lokalni_projekti/index. razvoj lokalnih zajednica.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.html Ambasada Češke Republike u Sarajevu Franjevačka 19 71.Ambasada Republike Češke Naziv programa Mali lokalni projekti Odlukom Vlade Republike Češke.development@gmail. godine. gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom prijave oktobar/listopad 2012. Na osnovu poziva za projekte. Idući poziv se očekuje u narednom periodu i biće dostupan na web stranici. turizam itd. nevladine organizacije. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu razvojnu komponentu (mladi. obrazovne ustanove i socijalne službe. naučne institucije. Na osnovu kriterija poziva za projekte m ogućnost podnošenja aplikacije imaju državni organi. neprofitabilne organizacije. prioritetne zemlje su Mongolija. Etiopija i Afganistan. 20 Natrag na sadržaj . Uslov za podnošenje zahtjeva je učešće u budžetu projekta u vrijednosti od 30% od ukupne vrijednosti projekta. obrazovanje. Moldavija. organizacije koje pružaju zdravstvene usluge.mzv.000 – 20. Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog ograničenja oblasti.) Između 10.000 Sarajevo Email: czech. godine. http://www.cz/sarajevo/bs/index. regionalni ili lokalni organi uprave.mzv. komune i sl. poboljšanje životnih i društvenih uslova.000 KM.

godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14. Godinu dana poslije. postoji mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći. BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama.000. i to prvenstveno provođenjem dugoročnih programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim partnerima. humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano. I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava projekte humanitarne pomoći. Humanitarno deminiranje u BiH Od 1996. već dugi niz godina učestvuje u humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini. kako prirodne ili ekološke katastrofe. Na osnovu specifičnog poziva za projekte. Humanitarna pomoć Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u stanju socijalne potrebe. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. mjere koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru humanitarne pomoći također su mnogostrani.de Direktorij donatora mart/ožujak 2013. tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi. u okviru vlastite odgovornosti. Shodno tome. brzo i fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije. Njemačka. koji prevashodno trebaju obezbijediti osnovne potrebe u ruralnim područjima. Pogledajte web stranicu za više informacija.sarajewo. poticanju omladine i zaštiti okoliša. Uzročnici mogu biti.000 EUR za projekte humanitarnog deminiranja. Nije definirana. Kako aplicirati? Kontakt http://www. Ambasada pridaje posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno privređivanje u ruralnim područjima. godine. Pored toga. također. Mikro projekti tehničke saradnje Ambasada ima mogućnost da. a koje nisu u stanju da nastale poteškoće prevaziđu vlastitim snagama. Od 2005. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba našla u ovom stanju.diplo. 21 Natrag na sadržaj .Ambasada Njemačke Naziv programa Programi podrške Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. inicira projekte humanitarne pomoći i realiziravlastite mikro projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.

vladavina prava i reforma sistema. javno obrazovanje i zastupanje. ljudska prava.html Tel: +387 33 704 344 Faks: +387 33 704 432 Email: DemcomBiH@state. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv korupcije. http://sarajevo. izgradnja udruženja.gov/democracy-commission. 22 Natrag na sadržaj . životna okolina. slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim medijima). transparentnost rada vlade. kao i zaštiti ljudskih prava. BiH. rješenje konflikta mirnim putem.gov Web stranica: http://sarajevo. na osnovu otvorenih poziva za projekte. Do 24. godine kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim sistemima. građansko obrazovanje. nevladine organizacije i neovisni mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i demokratske vrijednosti u BiH.usembassy. tržišna ekonomija. Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne. Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog društva. manjine i ženska ravnopravnost.usembassy.Ambasada SAD Naziv programa Program malih donacija Democracy Commission Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994.gov/usg-assistance-grants.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD.

000 Sarajevo Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 E-mail: emb. mogu se prijaviti i drugi zainteresirani. Iako Ambasada uglavnom ovo namjenjuje nevladinim organizacijama. Prioritetna područja: pomirenje i proces demokratizacije. regionalna ili međunarodna. kompanije i pojedinci. marginalizirane grupe i ljudska i socijalna prava. transparentnost i odgovornost.sarajevo@mfa.000 KM za Fond Ambasade. borba protiv korupcije. na primjer.norveska. Za Fond za jačanje civilnog društva: nevladine organizacije koje imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo podnijeti prijavu.Ambasada Norveške Naziv programa Fond za jačanje civilnog društva 2013 i Fond Ambasade 2013 Opći cilj Fonda za jačanje civilnog društva je povećanje učešća i kompetencija organizacija civilnog društva u BiH u ulozi kontrolora civilnog društva. 23 Natrag na sadržaj . djeca. Nacionalne manjine. Regionalne i međunarodne organizacije mogu podnijeti zahtjev pod istim uvjetima kao i lokalne organizacije. ali će morati dokazati dodanu vrijednost postizanjem općeg i specifičnih ciljeva SCS Fonda glede lokalnih organizacija. Za Fond Ambasade: ova sredstva trebaju biti od koristi svim slojevima društva. mladi i žene su naročito važne ciljne grupe. te samim tim davanje doprinosa društvenom i političkom razvoju BiH.000 KM u okviru Fonda za jačanje civilnog društva. http://www. Često se dešava da su podnosioci prijava institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. Oba poziva su otvorena tokom čitave godine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i region.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF http://www. poslovima zagovaranja i praćenja prioriteta. nezavisni mediji. rada i reformi političkih i javnih institucija.norveska. te minimalno 125. Organizacija može biti lokalna.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 Ferhadija 20 71.no Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Do 50.

vladavinu prava.gov. Diplomatski uticaj i vrijednosti . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. upravljanje i rješavanje sukobim. Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih programa. Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više strateških prioriteta.fco. To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji. Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte. Conflict Prevention Pools (CPP) Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velik e Britanije za spriječavanje. Pogledajte web stranicu za više informacija. Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče demokratiju.Ambasada Velike Britanije Naziv programa Programi podrške Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and Commonwealth Office (FCO) prioritete. ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina.Reuniting Europe Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa Evropskom unijom.uk/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. b) reforma sektora sigurnosti i c) politička kultura. Kako aplicirati Kontakt http://ukinbih. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 201 3. uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova. Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde. Bilateral Programme Budget (BPB) Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške prioritete. Upravljaju sa nekoliko fondova koji pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije. političke transparentnosti i dobrog upravljanja. 24 Natrag na sadržaj . a novi se očekuje u narednom periodu. i stvaranje uslova za učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj. Chevening Scholarships Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji. Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim susjedstvom.

Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu dobile podršku u skorije vrijeme.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pretpostavlja se da će istraživanja dovesti do značajnih izložbi.org/grant/overview. iako to nije uslov. Ako vaša organizacija prima višegodišnji grant. kustoska istraživanja. Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama u SAD-u. morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine podrške prije ponovnog prijavljivanja. Program također podržava stvaranje novih radov a kroz re-granting inicijative i program posjeta. prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu. godine.warholfoundation. www. socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika. septembar/rujan svake godine. Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz kustoski program istraživačkih stipendija. umjetnost pisanja i napora na promicanju zdravlja. 25 Natrag na sadržaj . Fondacija će tražiti puni projekat. NY 10012 SAD Tel: +1 212 387 7555 Faks: +1 212 387 7560 Email: info@warholfoundation. Različita. Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže sredstva. Ako. kao rezultat poziva iz jeseni 2013. vizualne umjetnosti i programiranje organizacija umjetnika/ca. organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti. godine.warholfoundation. Iz tog razloga. Međutim. Projekti mogu uključivati izložbe. vaša organizacija dobija jednogodišnju podršku. i u ograničenim slučajevima.org Web stranica: www.html 65 Bleecker Street Seventh Floor New York. pa će moći aplicirati ponovo u jesen 2015. mart/ožujak i 1. Grantovi se daju za naučne izložbe u muzejima. godine.Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Naziv programa Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca finansiranjem institucija koje ih podržavaju. Donacije se također daju podupiranju napor a u jačanju područja koja izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade. kao rezultat aplikacije iz grant ciklusa jesen 2012. Institucionalno -povezani kustosi u bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati formalnu podršku svojih direktora. ponovo se možete prijaviti u jesen 2013. Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima. u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno odnose na ta područja. Grantovi kustosima ne isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama. na primjer. Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta. 1.

Hrvatska. Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi. Malta. Jordan. Litva. Italija. Strateška područja djelovanja su: ideologija. okupljajući organizacije civilnog društva. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. iz različitih područja aktivnosti. Vijeće Evrope. građanske inicijative i slično. Monako. ALF je prisutan u sljedećim državama članicama: Albanija. ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže ALF-a. Crna Gora. Njemačka. Maroko. Hrvatske. Grčka. obrazovne programe. Portugal. znanost i kulturu (UNESCO). Formula za prijavu projekata na konkurs je "1+1". Bosne i Hercegovine. Iznos finansijske podrške između 20. i razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u različitim kulturnim. Mađarska. Palestina. Estonija. Bugarska. kulturu. Slovačka. mediji. mladih i aktera civilnoga društva. Izrael.000 EUR. Danska. godine. Turska i Velika Britanija. kultura. Finska. Austrija. u Egiptu. Luksemburg. javne ustanove i slično iz različitih područja aktivnosti. religija. te barem jednog partnera iz zemalja Mediterana. Poljska. april/travanj 2013. Egipat. duhovnost i vrijednosti. Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. Irska. Organizacija za obrazovanje. obrazovanje. te gradovi i raznolikost.Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) Naziv programa Fondacija Anna Lindh (ALF) Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. što znači učešće barem jednog partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije.000 – 30. Latvija . vijesti i informacije. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. etničkim i religijskim zajednicama koje se susreću u svakodnevnom životu. 26 Natrag na sadržaj . kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje. Francuska. Libanon. Belgija. povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika. Sa sjedištem u Aleksandriji. Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda. Sirija. znanost i kulturu (ISESCO). Tunis. okupljajući organizacije civilnog društva. Španjolska. U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima: poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama regije kroz forume. javne ustanove i sl. Bosna i Hercegovina. Švedska. Rumunija. Mauritanija. žene i migranti. Monaka ili Crne Gore. Češka. Alžir. Nizozemska. Trenutno je otvoren poziv za projekte sa rokom prijave 15. Kipar. Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Slovenija.

000 Tuzla Tel/faks: +387 35 258 077 Email: orctuzla@bih.ba Web stranica: www. 27 Natrag na sadržaj . Miralem Tursinović B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.net) i ALF-a (www.org).net.net Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kako aplicirati? Kontakt objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet stranicama: (http://www. hcatuzla@bih.omladina-bih.euromedalex.ba.omladina-bih.net.

International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave godine. preferenca se daje starim partnerima.Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) Naziv programa Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) International Fund for Sexual Minorities podržava grupe.000 USD.org. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta uključujući i BiH. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. Upitnik treba sadržavati informaciju o organizaciji. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. Iako je poziv otvoren za sve organizacije. New York. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa neposrednom političkom hitnošću. gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa budžetima ispod 50. Upitnik treba uključiti informaciju o organizaciji. International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine. Astraea Visual Arts Fund i Lesbian Writers Fund. LGBT organizacije i aktivnosti. Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund. Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja.org Web stranica: www. Donacije se generalno daju na tri područja: tehnička podrška. www. Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja).org. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se može naći na ovoj stranici). 28 Natrag na sadržaj . Emergency/Movement Resource Fund Program Officer.org/grants/apply-for-a-grant Astraea Lesbian Foundation For Justice 116 East 16th Street. On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta. email nchad@astraeafoundation. putovanja / razmjena iskustava i sastanke. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. USA Tel: +1 212 529 8021 Faks: +1 212 982 3321 Email: info@astraeafoundation.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 7th Floor.astraeafoundation. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različiti. projekte ili organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane LGBT zajednica. NY 10003.astraeafoundation. mail: nchad@astraeafoundation.

http://www. Saradnja s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio projektnih aktivnosti.gv. operativna jedinica Austrian Development Agency.at Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jačanje institucija. međunarodne finansijske institucije).entwicklung. Aziji i Srednjoj Americi. Ministarstvo vanjskih poslova planira strategije i programe. Austrijska razvojna agencija. Politike i parametri programa su usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU. 29 Natrag na sadržaj . Dva politička stuba bilateralne i multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška deklaracija.at/funding/funding_civil_society ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en Austrian Development Agency Zelinkagasse 2 1010 Vienna Tel: +43 1 9039 99 000 Faks: +43 1 903 99 1290 Email: nro. Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su: prevencija sukoba i očuvanje mira. Ove godine rok prijave je 20.at Web stranica: www. i borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica. uključivanje osoba s invaliditetom . zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju. mart/ožujak. UN. osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje okoliša u međunarodnim okvirima. kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom društvenom. Instrument sufinansiranja je dostupan austrijskim nevladinim organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata.kooperation@ada.entwicklung. Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje globalnog siromaštva.Austrian Development Cooperation Naziv programa Austrian Development Cooperation Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi. OECD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH. borba protiv trgovine ljudima. privrednom i demokratskom razvoju. implementira ovaj program zajedno s javnim institucijama. Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100. promicanje ljudskih prava.000 EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova. nevladinim organizacijama i preduzećima.

. Lihtenštajn. Kipar. Turska. sa tromjesečnim sastancima odbora koji pregleda zaprimljene projekte.projekti koji ciljaju nove publike i stvaraju nova mjesta za predstavljanje kulture. i . Rumunija. Ohrabrujemo partnerstvo sa ovim regionom dok god je sadržaj projekta Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Monako. Crna Gora. Estonija. Azerbejdžan. podržavaju različite aktivnosti: stvaranje umjetničkog djela. Kosovo. i . Francuska. Libija. Ukrajina i Velika Britanija. uključujući kapacitete kulturnih aktera. Balkan. i .pomoć u izgradnji otvorene Evrope pridonoseći kulturnom razvoju politike na lokalnom. Srbija. Prosječna veličina donacije je 15. BiH.smanjenje isključenosti i sukoba povezivanjem ljudi. Belgija.aktivan doprinos politici i praksi povezivanja lokalne perspektive na evropskom nivou. stvaranje novih poslova. nacionalnom i regionalnom evropskom nivou.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) Naziv programa Balkan Incentive Fund for Culture Grant Program (Grant program balkanskog poticajnog fonda za kulturu) Osnaživanje ljudi kroz umjetnost i kulturu . i .poticanje razmjene i osnaživanje nedovoljno zastupljenih grupa. . kao i eksperimentiranje s novim tehnologijama. U tom smislu. Izrael. Armenija. 30 Natrag na sadržaj . Poziv je otvoren tokom čitave godine. Finska.isprobavanje inovativnih i kreativnih partnerstva za razvoj. Povezivanje izvora znanja . Partnerske organizacije također mogu biti u sljedećim zemljama : Alžir. Gruzija. Sirija i Tunis. Hrvatska. . Danska. Poljska.podrška različitim zajednicama u Evropi.dovođenje kulturnih i političkih igrača zajedno na nove načine i podizanje svijesti i pomoći dokazivanjem vrijednosti kulturne politike.000 EUR. a maksimalan grant je 30. proširivanje i razmjenu znanja. Portugal.uticaj na evropske kulturne politike. Španija. Jordan. Bugarska.projekti koji imaju snažan kulturni cilj i konkretni krajnji proizvod. Njemačka. Island. Mađarska. Litvanija. . Moldavija. Andora. Ako glavni aplikanti nisu sa zapadnog Balkana u tom slučaju organizacija aplikant mora surađivati sa nekom organizacijom s tih područja. Bjelorusija. Slovačka. Švedska. Latvija. U oviru ove grant sheme preferiramo da su glavni aplikanti sa zapadnog Balkana. Makedonija. Češka. Maroko. Egipat. Glavni aplikant / kulturna organizacija mora biti sa sjedištem u jednoj u sljedećih evropskih zemalja: Albanija.suradnički umjetnički i kulturni projekti organizacija. Liban. Austrija.000 EUR. sudjelovanje javnosti. San Marino. Nizozemska. Povezivanje politike i prakse . Slovenija. medijske projekte ili kulturne razvojne politike. Grčka. Luksemburg. Norveška. Palestina.međusektorska i preko-generacijska online i offline suradnja. Irska Italija. . Rusija. uključujući i BiH. Malta. Švicarska.

prekogranična suradnja sa/u zapadnom Balkanu.eu Web stranica: http://balkanincentivefund. 31 Natrag na sadržaj .eurocult.eurocult. Kako aplicirati? www.org/grants/application-bifc-grant European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Email: esther@culturalfoundation.org/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Rumunija. facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju. utiču na javne politike. Kosovo. i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i saradnji u regionu.Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima. Nema određenih rokova za prijave. projekte koji ukazuju na najbolje prakse. Prednost se daje projektnim prijedlozima napravljenim da povećaju građanski angažm an u saradnji sa vlastima. Srbija i Crna Gora).000 USD odlučuje Upravni odbor. 32 Natrag na sadržaj . praćenje rada vlade i druge kreativne i učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom. O projektima preko 25. Bosna i Hercegovina.Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa vlastima. Makedonija. upućuju na zajedničke probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada. gdje je većina donacija između 15. političke reforme. civilnih inicijativa.Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) Naziv programa Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program) Postoje dva glavna programska područja: . jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija. ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i rješavanju problema. Donacije se daju nevladinim organizacijama.000 USD i 25. građansku edukaciju. ali za cilj ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore.000 USD. omogućavaju prenos iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja naučenog. prekogranične i regionalne razmjene. NVO -a.gmfus. BTD donacije su generalno između 5.000 USD i 75. Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana. obrazovnim institucijama i medijima navedenih zemalja. Bugarska.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Poziv za projekte je otvoren i projekti se stalno zaprimaju. Hrvatska. vladama. www. aktivno građanstvo. Jugoistočna Evropa (Albanija. .000 USD.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 3036 454 Faks: +381 11 3036 455 Email: balkantrust@gmfus.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkan-trust-fordemocracy/grantmaking/application-procedures Balkan Trust for Democracy The German Marshall Fund of the United States Cara Lazara 16 11.

Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima: . Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa trenutnim tematskim područjima Fondacije. Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća pitanja studija konflikta. Solicited Grants Programme Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof Peace Support.Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Naziv programa Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama mira i konflikta. 33 Natrag na sadržaj . Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i kapacitetima davanja grantova.priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje odluka.omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji sukoba. . te novih i kreativnih načina rada.doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naša primarna misija je dvostruka: . Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati dodatnu vrijednost našem radu na duži rok.podnošenje inicijalnog pisma upita. . i . akcijska istraživanja ili reflektirajuće prakse. ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u novim smjerovima.istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i transformaciju nasilnog političkog konflikta.istraživanje ključnih pojmova. Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način: . i . nakon čega slijedi puna aplikacija.akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom na terenu. tema i tekućih rasprava u studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i teorijsku vrijednost.konferencije.praktično orijentirane istraživačke aktivnosti. dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše primarno-finansirajuće aktivnosti.podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u studijama konflikta. a mogu graditi na našim sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine. sastanci i seminari o temama koje su usko povezane s interesima Fondacije. . posebno ona koja se bave temama u nastajanju i pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna. npr. Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta. i . .materijalna podrška. npr. kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika. Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste postojeći resursi. troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod relevantnih tekstova. pitanja. Fondacija prihvata projekte za: . publikacijama koje su izravno povezane s interesima Fondacije. Unsolicited Grants Programme Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske interese.

Puna aplikacija: posljednji petak u avgustu/kolovozu (za kandidate koji budu pozvani) Čitav svijet. bez ikakvih predrasuda.www. www.www.berghof-foundation. Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja Fondacije prije apliciranja.de Web stranica: www. aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak na jednoj stranici na engleskom jeziku. Inicijalna aplikacija: posljednji petak aprila/travnja.org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process Berghof Foundation for Conflict Studies Altensteinstraße 48a 14195 Berlin Germany Email: info@berghof-foundation.org/en .berghof-foundation. 34 Natrag na sadržaj . Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support.Veličina donacije Nije definirana.org Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku.berghof-conflictresearch.de Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ipak.berghof-peacesupport. svi aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije pod nošenja zahtjeva za podrškom: .

Različita. projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti: . Pogledajte web stranicu za više informacija. 35 Natrag na sadržaj . . Poziv za sponzorstva je stalno otvoren.bhtelecom. a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti. a novi se očekuje u narednom periodu. b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju).ba/sponzorstvo.socijalna pomoć. d) federalnom nivou. Program. Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe. 8 71.sport. e) kantonalnom. Očekuju prijave sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim.html Dioničko društvo BH Telecom Obala Kulina bana br.000 Sarajevo Web stranica: www.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kultura.humanitarne svrhe. BiH. socijalna pomoć ili humanitarne svrhe). projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport. projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecom-u. društveno-korisnim projektima u svim sferama života i rada. c) državnom nivou. Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine koje djeluje na: a) međunarodnom nivou. . Link za informacije o sponzorstvu: www.BH Telecom Naziv programa BH Telecom BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa. i .kultura. godine. Prošli otvoreni javni poziv za aplikacije organizacija civilnog društva bio je otvoren do avgusta/kolovoza 2011. i f) općinskom nivou.bhtelecom.

Više informacija na: www.wbsp?p=59 www. . podrška građanskim inicijativama.institucije. Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacij e.fondacije. Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu.Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi. . snabdijevanjem i prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda. Nije specificirana.udruženja. iako su zadnji grantovi dodjeljeni u maju/svibnju 2012. institucijama i medijima. zdrava ishrana i ekologija). i . .Bosnalijek Naziv programa Bosnalijek program podrške Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom.Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje). godine. Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama. . Pravo učešća za dodjelu donacija imaju: .000 Sarajevo Web stranica: www. kvaliteta i održivosti u oblastima: .pojedinci. Tokom čitave godine. finansijska pomoć javnim kuhinjama. Uvijek ćemo primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu po jednom projektu iz svake oblasti.bosnalijek. dd Jukićeva 53 71. 36 Natrag na sadržaj . aktivni humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka).bosnalijek.ba/loc/default.Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima s a posebnim potrebama. ulaganjima u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva najzahtjevnijih tržišta.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Organizacije i ustanove religijskog karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti. dioničara i zaposlenika. poboljšanje uvjeta rada u zdravstvu).Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija.wbsp?p=324 Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija. saradnje. saradnja sa školama). . podrška osobama treće životne dobi. BiH. Neprestano ćemo se zalagati da ispunjavamo očekivanja naših korisnika.bosnalijek. Viziju ćemo ostvariti razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta.Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom. .ba/loc/default. saradnja sa fakultetima od interesa.

Caritas Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u razvoju. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa preferencom u novoizgrađene. odnosno uzgoja općenito. Nakon tri godine testiranja. siročad i udovice.2. kako je već rečeno u drugim poglavljima. uspostavljanje manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim kategorijama. ceste. Dakle. potrebno je podržati i manje socijalne / promotivni programi (male mostove. uređaja i zdravstvenog materijala. 37 Natrag na sadržaj . zatvorenici. pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male projekte. mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju: oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među talijanskim zajednicama. itd. Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje. napokon. staze. Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi. bivši zatvorenici. potvrđujemo da. mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 1. Ovo se smatraju prioritetima (i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima): 1.u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji lokalnog stanovništva. Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke dodatne napomene pod sektorima djelovanja. tijekom aktualnog partnerstva. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta.3. C. Trening programi za razvoj vještina. u cilju podrške . uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica. Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane donatora: Biskupijski ili Župni Caritas. gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i nemogućnosti intervencije vlasti.) žrtve rata ili pojedine političke situacije.4. To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu pr ivatnih donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih (bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju. . teško socijalno isključene osobe. uzgoj stoke. Na kraju. 1. Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane političkih i građanskih vlasti. aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgo vora na njihove osnovne potrebe. pod uvjetom da se uspješno može jamčiti održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija. oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni. obitelji ili privatni građani. . 1. higijenske / sustav odvođenja sanitarnog i otpada).Caritas Italiana Naziv programa Mikro-projekti Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica.Glede lijekova i potrošnih dobara. ručna ili kućna radinost. povezani također sa pojedinim kulturno političkim i vjerskim kontekstom.Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom jednostavne opreme. skupine.1 A. B. projekti stjecanja prihoda u ruralnom sektoru. izbjeglice. može biti dozvoljen manji početni doprinos. vjerske zajednice ili instituti.

Mikro-projekti neće biti financiran dvaput. Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer Talijanska biskupska konferencija). centre za mlade.Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena. generalnog tajnika itd. katehetske. Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i imaju manje mogućnosti. BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti. biskupa. te eventualno s biskupijskim ili nacionalnim Caritasom. izvršene u sklopu njihovih prioriteta. u osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s lokalnom kulturom. Standardni doprinos po projektu je oko 5. Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije i lokalne civilne programe. itd. Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. Uzimajući u obzir troškove života u zemlji. i tako mogu učink ovito doprinijeti pravilima mikro-projekata. 1.unutar područja mikro-projekti ne može financirati isključivo pastoralne inicijative (liturgijske. Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva vanjskih poslova.Veličina donacije seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama.Otklonjeno je krizno razdoblje. Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja. On/ona je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u savladavanju bilo kakvih prepreka. udruženja.6. superiora kongregacije. koja dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju. nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir. direktora nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa. Pravni zastupnik osigurava da će se m ikro-projekt pratiti i provesti. dužnost pravnog zastupnika je povrat novca u Caritas Italiana. nevladinih organizacija.Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu projekata. a osobito za automobile ili vozila u cjelini. Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica. 38 Natrag na sadržaj . projekte i programe koji ne predviđaju jasnoću na postizanju održivosti. Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan mjesne crkve. Nakon odobravanja granta. Prethodni dijalog s lokalnim vlastima (na regionalnoj. Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati: Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude. Tokom čitave godine. te prethodni ugovor s mjesnim biskupom. .) prijevozna sredstva.5. Caritas Italiana . U slučaju značajnih pogrešaka i nedostatka provedbe projekata. izvanredne situacije.. okružnoj ili seoskoj razini) će se po brinuti da su i oni također uključeni u planiranje i provedbu. Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom svijeta. izgradnju objekata. .000 EUR. 1. ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva. ili potpora za održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti. Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni: . trajnost i mogućnost da ih se reproduciraju pod sličnim uvjetima. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. u iznimnim slučajevima se može odobriti veća financijskih potpora.

8.com Web stranica: www. 5.org i www. U slučaju da je projekt odobren. 2. Caritas Italiana šalje pismo u Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta. 3. te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta. Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas) će napraviti monitoring projekta Daniele Bombardi Email: danielebombardi@gmail. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom ili italijanskom jeziku. 39 Natrag na sadržaj . 9.Kako aplicirati? Kontakt 1. početnu verifikaciju projekta i osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim Caritasom). 7.it Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana. Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro projekti) 4.caritasitaliana. koji će pismo proslijediti aplikantu.carbkbih. Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen nositelju projekta. Caritas Italiana će poslati službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH. U slučaju da projekt nije odobren. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu. 6.

Mısır Apt. godine. Cda-Projects Grant İstiklal Cad.5 Beyoğlu / İstanbul 34433 Turkey Web stranica: http://cda-projectsgrant. mislioce. Čitav svijet. godine kako bi pružao podršku struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju.2 D. predloženi projekti trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada. novembar/studeni 2012.) bilo koje nacionalnosti. Cda-Projects Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih istraživačkih projekata.000 EUR. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj. Cda-Projects Grant također podržava publikacije nakon završetka projek ata koje raspravljaju o provedenim umjetničkim istraživanjama. mogu predložiti projekte koji će biti implementirani individualno ili zajednički. pisce. 40 Natrag na sadržaj . Cda-Projects Grant je osnovan od strane Cda-Projects. Cda-Projects Grant je osnovan 2011. Cda-Projects Grant podržava programe prezentacija projekata. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje rasprave o umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem međunarodnog otvorenog poziva. neovisno o godinama. Za cilj ima poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni potencijal znanja. komercijalne galerije u Istanbulu. Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog razdoblja nakon datuma odabira. radionice i predavanja-predstave koji se organiziraju u KAT1 i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju. u suradnji s primateljem granta. godine. Zadnji rok prijave je bio 20. 10. Autori (uključujući umjetnike. Idući poziv za projekte će biti otvoren u septembru/rujnu 2013.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija.CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) Naziv programa CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju. itd. kustose. koja predstavlja afirmirane i umjetnike koji se tek probijaju. uključujući i postavljena pitanja. No:163 K. spekulativne analize i konačne rezultate. Publikacija se priprema od strane Cda-Projects Grant.

ba Bosna i Hercegovina . . vremena. edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici Također. Program malih grantova čine dvije osnovne komponente: 1. promotivnih.ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje problema u lokalnim zajednicama. Inicijative za razvoj lokalne zajednice. .000 KM. promociju građanskog aktivizma. obezbjeđivanje lokalne finansijske podrške.Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou.civilnodrustvo.Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno zagovarati. u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv.cpcd. Inicijativa za jačanje građanskog aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih. . Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i jačanje izgradnje zajednice.Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći. Inicijative za jačanje građanskog aktivizma Akcenat u prvoj komponenti programa.ba i www.Centar za promociju civilnog društva Naziv programa Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015 Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organ izacija civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u cjelini. Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www.cpcd.pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine rješavanja određenih problema. usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz: . 41 Natrag na sadržaj . i roba te korištenje prirodnih i društvenih resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative.Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za komponentu 1). Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5. Inicijative za razvoj zajednice i 2.pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što su znanja i vještine lokalnog stanovništva. Poziv za apliciranje na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu komponentu. . razvoj individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti. Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu biće objavljeni na web stranicama www. . Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora.ba i Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje sopstvenog rada. Akcenat u drugoj komponenti programa.

ba i www.civilnodrustvo.ba.ba Web stranice: www.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.civilnodrustvo.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 644 810 Email: pmg@cpcd. Centar za promociju civilnog društva Kalesijska 14 71.Kako aplicirati? www. 42 Natrag na sadržaj .cpcd.

CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova aktivnosti.transfer znanja. . životna okolina i održiva energija.održiva poljoprivreda. Ostat ak mora biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa. i .org/content/cooperation-activities?tab=0 Paola Plancher Evaluation Unit (for administrative matters) Tel: +39 040 778 6726 Email: evaluation.konferencije. . . posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama. Zadnji poziv je bio otvoren do 20. i . Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz: . Područja intervencije su: . i inter-regionalna i prekogranična saradnja.studije i analize. N arativni i finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi. .org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti. CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja. jula/srpnja za projekte koji će biti implementirani u 2013. uključujući turizam. .razvoj ljudskih resursa. CEI zemlje uključujući i BiH.org Web stranica: www. uključujući manjine.treninzi.unit@cei-es. Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju zadovoljavanja osnovnog cilja. . www.razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija.Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) Naziv programa CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke aktivnosti) CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative.zajedničke političke procjene i razvoja.multimodalni prevoz. Aktivnosti koje se finansiraju su: . . seminari. . Organiziraju ih institucije zemalja članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI vodičem i pravilima rada. godini. 43 Natrag na sadržaj . .informaciono društvo i mediji.ceinet.razvoj preduzeća. radionice i druge vrste skupljanja.nauka i tehnologija. Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće imati preferencu nad drugom.interkulturalna saradnja.ceinet.klima. . Novi se očekuje u narednom periodu. već će fokus biti na kvalitet projekta.

obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji m ira. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. saradničke i strateške odluke o finansiranju. zaštićena i ispunjena. Različiti. Ste. trenutno se fokusiramo na šest područja rada: . Washington.završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih prava.Channel Foundation (Fondacija Channel) Naziv programa The Channel Foundation Channel Foundation je mala. U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava. privatna fondacija smještena u Seattle.promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu.html 603 Stewart St.obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde.učešćem u međunarodnim. Naša generalna strategija uključuje napore za: . WA 98101-1247 Web stranica: www.channelfoundation.. odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje podržavamo.channelfoundation. SAD. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Otvoreno tokom čitave godine. www.unaprijeđenje ženskih prava i liderstva. . Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava poštovana. regionalnim i nacionalnim mrežama ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele informirane. te . koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima širom svijeta. 415 Seattle. i . .org/what.prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo).obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica u osoblju. edukatoricama i lidericama u zajednicama.promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti. . 44 Natrag na sadržaj .

ali aplikanti moraju raditi na istraživačkim ili obrazovnim projektima. uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju. Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije: .zaštita prirodnih resursa.poljoprivreda.. . Louis).lindberghfoundation.lindberghfoundation.A. www. and Anne Morrow Lindbergh) Naziv programa The Charles A.. 45 Natrag na sadržaj . uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu tehnologiju.). . i . itd.org/docs/index. and Anne Morrow Lindbergh Foundation Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti koja ".obrazovanje.zdravstvo. a novi poziv se očekuje u martu/ožujku 2013.. . Suite 310 Anoka.istraživanje. biljke. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Fondacija je otvorena za aplikacije svih. Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše životne okoline. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema životu" (Anne Morrow Lindbergh).povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima.avijacija / aeronautika. MN 55303 2200 Tel: +1 763 576 1596 Faks: +1 763 576 1664 Email: info@lindberghfoundation. . energija..org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.smanjenje otpada i upravljanje otpadom. . Do 10.org Web stranica: www. vodu.580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of St.php/application-forms The Charles A.Charles A. Čitav svijet. uključujući životinje. te opšta zaštita (zemlja. Trenutno ne primaju prijave. vazduh. and Anne Morrow Lindbergh Foundation 2150 Third Avenue North. " (Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. godine. .

Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim uputstvima. . Pisma treba da sadrže kratak opis projekta.S.000 USD i 250. Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina: . Hrvatska. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.mott. 46 Natrag na sadržaj .. Iznos većine naših grantova jeste između 15.000 USD. Razvoj neprofitnog sektora i filantropije. Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji.A. Saginaw St. tranziciona pravda. Kosovo.000 USD godišnje. Web stranica: www. Prosjek donacije je 100. MI 48502-1851. . oblasti djelovanja. Crna Gora. posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu. . Trajanje projekta je minimalno dvije godine. građansko angažovanje i učešće javnosti.U. nacionalnom i/ili međunarodnom nivou.mott. Suite 1200 Flint. geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave početni kontakt.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures. Primaju projekte tokom čitave godine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji se bave određenim problemima i oblastima. . Mott Foundation Mott Foundation Building 503 S.aspx Office of Proposal Entry (Kancelarija za primanje prijedloga projekta) C.Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) Naziv programa Civil Society Program Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom.Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih projekata. www.Obzirom da su sredstva fonda ograničena. Srbija.S.Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontak t dostave prijedloge projekata. potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.

www. reintegracija bivših vojnika u građanski život. i rad na pomirenju između stranaka u konfliktu. Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja.V. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati sa projektima u iznosu do 70.000 EUR. Program je finansiran od strane German Foreign Office. dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom svijeta. ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža. Nije specificirana. dio je Institute for Foreign Cultural Relations. radionice i panel diskusije). Förderprogramm zivik Linienstr. 139/140 10115 Berlin.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama. promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta. i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem. Tokom čitave godine. Pogledati web stranicu za više informacija.ifa. primarni korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansi ranja iz javnih izvora. Tim promovira. 47 Natrag na sadržaj . daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku žrtvama i počiniteljima nasilja.Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) Naziv programa Civil Conflict Resolution Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu. Ipak. Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani: obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta mirnim putem. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu Evropu finansiraju. ali na veoma selektivnoj osnovi.de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/submitting-anapplication/ Institut für Auslandsbeziehungen e. stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su okrugli stolovi. Germany Email: zivik@ifa.

Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. decembra/prosinca. Njihovi partneri su organizacije koje moralno. godine i Helsinškim aktom iz 1975. finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava. Surađuju samo sa nevladinim.Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) Naziv programa Civil Rights Defenders Grant Program Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za l judska prava) je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmjerenja.civilrightsdefenders.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. drugi sprat 71. Ovisno o projektu. Ovo znači da statuti. Osnova za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. aktivnosti i vodeće osobe organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni.000 Sarajevo Tel: +387 33 552 375 Faks: +387 35 552 376 Email: sarajevo@civilrightsdefenders. u dogovoru sa partnerskim organizacijama. Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. Tokom godine. Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i razvoju demokratije. vjerski i politički neovisnim organizacijama koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih. Uvijek prakticiraju nultu stopu tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima. Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi. Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights Defenders. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. 48 Natrag na sadržaj . Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije. Civil Rights Defenders Field Office Sarajevo Alipašina 7. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. od 1. januara/siječnja do 31. Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine. nakon čega se dostavlja izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten. građanskih i političkih prava. BiH i region.org Web stranica: www. Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko -pravaškim organizacijama u zemljama u kojima su aktivni.

Food and Health Foundation Osnovana 1985. Preferira podršku projektima koji se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa. Nije specificirana. Zaštita prirodnih resursa Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini u zemljama u razvoju. Conservation. juli/srpanj 2013. razvijaju kapacitete lokalnih organizacija. i adresiraju specifične probleme na terenu. prevencijom bolesti i reproduktivnim zdravljem. Područja od interesa za fondaciju su: promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama. hranu i zdravstvo) Naziv programa The Conservation. Zdravstvo Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no liječe. Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu. Idući rok prijave je 1. Food and Health Foundation promovira zaštitu prirodnih resursa. i obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa. obuku i tehničku podršku naporima koji: pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u zemljama u razvoju. poljoprivredi i zdravstvenim naukama. 49 Natrag na sadržaj . Hrana Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljša nja pristupa hrani u zemljama u razvoju. sa naglaskom na tehničko i naučno obrazovanje. Podržava istraživačke projekte. istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije edukacije za male proizvođače hrane i farmere. promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa.Conservation. godine. tehničku pomoć i obrazovne projekte koji: poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica koji se bave zaštitom zdravlja. i promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na usjeve i hranu u zemljama u razvoju. godine. Fondacija pomaže izgradnju kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične probleme. poboljšanje proizvodnje hrane i poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane aktivnosti. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Geografski fokus fondacije je čitav svijet. razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u razvoju. i povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti. Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo.

Food & Health Foundation c/o Prentice A. 8th Floor Boston. http://cfhfoundation. Massachusetts 02110-1006 USA Tel: +1 617 391 3091 Email: pzinn@gmafoundations.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju. Administrator GMA 77 Summer Street.com/?page_id=6 Conservation. 50 Natrag na sadržaj . Zinn.grantsmanagement08.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Box 1734 Atlanta. 51 Natrag na sadržaj . programi koji motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne promjene u ponašanju.O. Našu ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Nije definiran. U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative. povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku istraživanjima i inovacijama. znanje i resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica.coca-cola. pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative. Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja. USA Tel: +1 800 438 2653 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. zaštiti voda u ugroženim područjima. Između 2002. a sve na osnovu lokalnih prioriteta. obrazovanju i programima podizanja svijesti koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije. www. Pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. godine i finansiranu od CocaCola Company. GA 30301. U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete.kroz Fondaciju i doprinose iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD.com/citizenship/foundation_coke.ba The Coca-Cola Company P.Coca-cola Foundation Naziv programa Coca-cola Foundation Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou. koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja: Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji.html www. Kako se naše poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984. Ulažemo naše vrijeme. korištenju vode za proizvodnju i osiguranje čiste vode. Obrazovanje: podrška stipendijama. Čitav svijet. fizičkim aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi. Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama. prevencija napuštanja škola.thecoca-colacompany. i 2010. unaprijedili recikliranje.

Većina novih poziva se otvara u julu/srpnju ove godine. promicali suradnju i osigurali dugoročnu održivost. entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju. podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim pitanjima. CLP ima sljedeće ključne ciljeve: identificirati. i omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak profesionalnog razvoja. dobitnici CLP-a su kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award. Future Conservationist Awards Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards do 15.Conservation Leadership Programme Naziv programa Conservation Leadership Programme Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International. Misija Conservation Leadership Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg vremena.250 USD se dodjeljuju dva puta godišnje. Conservation Follow-Up Awards Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards. a mogu se koristiti za prisustvo konferencijama. Conservation International.000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte.i BP plc. Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte. CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere.000 USD se daje na godišnjoj osnovi za izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation Leadership Programme. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje posebno jaku strast. Mentorstvo Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele svoja znanja i iskustva. Savjeti i podrška CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima. imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja. 52 Natrag na sadržaj . Fauna & Flora International. radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne sredine. Da bi se postigao taj zadatak. Conservation Leadership Awards Nakon završetka Conservation Follow-up projekta. Wildlife Conservation Society . te grade lokalne kapacitete. obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju. Grantovi u iznosu do 1. Alumni Grants Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. Kate Stokes Memorial Award Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CLP dobitnicima i alumni zajednici.

asp Email: clp@birdlife. 53 Natrag na sadržaj . CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi.conservationleadershipprogramme. Pogledajte web stranicu za više informacija. istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Latinskoj Americi i Karibima. i Pacifičkim ostrvima. Aziji.Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte. http://www. Bliskom istoku.org Web stranica: http://www.org/Apply.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.conservationleadershipprogramme.

Postfach 130261 (Mittelweg 11–12) D. Zemlje istočne. Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.20102 Hamburg. srednje i jugoistočne Evrope.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima. aprila/travnja. pokrivena im je cijena povratne karte. oktobra/listopada.de Copernicus e.V.de. 54 Natrag na sadržaj . srednje i jugoistočne Evrope.copernicus-stipendium. Za više informacija posjetite web stranicu: www. i dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno. čime se doprinosi izgradnji. stabilizaciji i demokratizaciji istočne. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između istoka i zapada.de Web stranica: www.copernicus-stipendium. te 1. Rok za prijavu je 1. septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1. Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu. srednje i jugoistočne Evrope. Za više informacija posjetite web stranicu: www.Copernicus Naziv programa Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1.copernicus-stipendium. Germany Email: info@copernicus-stipendium. zdravstvenog osiguranja i školarine.

USA Email: info@corfufoundation. moramo priznati svaki svoje mjesto i odgovornost unutar šire mreže života. 15. Živimo u onome što su stari Grci nazivaju Kairos. mijenjajući naš odnos jedni s drugima.000 USD. Kao Fondacija podržavamo inovativne ideje koje osnažuju univerzalne duhovne vrijednosti i usluga za opšte dobro.org/grantmaking Corfu Foundation P. ekološka održivost.000 USD i 20. U ovom trenutku to je i naša prilika i naša dužnost kao ljudskih bića. nakon čega se odabrani pozivaju predati puni prijedlog projekta. s prirodom i svemirom. radionice. suradnja mora prevladati nad konkurencijom. Uz proširenu svjesnost potencijala čovječanstva koja je u nastajanju. Čitav svijet. stipendija. Svjesni smo da naš svijet prolazi kroz središnji trenutak u evoluciji ljudske svijesti. Tipična veličina donacija je između 5. MD 21153. Kada se naše misli i akcije temelje na opštim načelima . Naš cilj je imati katalitičku ulogu u početnom finansiranju projekata i inovativnih ideja koje mogu pasti izvan parametara glavnih filantropskih struja. mudrost i suradnja – tada možemo uticati na kolektivnu dobrobit planeta i zagrabiti u zdenac kreativnosti koja leži u svakome od nas. Fondacija podržava istraživanja. i podrška u suradnji s drugim donatorima. vjerujemo. Promjena. septembar/rujan svake godine. Podrška se pruža u obliku: donacija za projekte. Prvo se šalje pismo interesa. vrijeme ‘između' kada će nešto bitno novo biti rođeno. Box 45 Stevenson.corfufoundation.O. www. mart/ožujak i 15. jedinstvo nad odvojenosti. dobrobit za duh i tijelo.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.corfufoundation. godine Corfu Foundation nastoji doprinijeti buđenju više svijesti i povezivanju sa drevnom mudrosti. konferencije i pripremu dokumentarnih filmova i knjiga koje su u skladu sa našim temeljnim područjima interesa.org Web stranica: www. Među njima su siromaštvo mnogih potaknuto pohlepom nekolicine i isključenjem iz mudrosti prirode.ljubav. Naša uloga u Corfu Foundation je njegovati dublje razumijevanje vremena u kojem živimo i za podršku grupama i osobama koji rade na rješavanju uzroka postojećih neravnoteža. i liderstvo. počinje s osobom i sa radom na višoj svrsi. suosjećajnost. Na kraju. Corfu Foundation podržava preventivan. holistički pristup usmjeren na sljedeća područja interesa: duhovno širenje.Corfu Foundation Naziv programa Corfu Foundation Osnovana 2004. 55 Natrag na sadržaj .

Podrška se daje izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja. Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan popis): . Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške. aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju.ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta.go.mofa. istraživačke i ustanove visokog obrazovanja. vladine institucije mogu biti kvalificirane za podršku. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Uslov je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim zemljama.audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje.go.sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući borilačke sportove). Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja. www. lokalne vlasti.Cultural Grassroots Project Naziv programa Cultural Grassrots Grants Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne organizacije.kursevi japanskog jezika. 56 Natrag na sadržaj . Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za finansiranje. Na osnovu poziva za projekte.embjapan. a također se potiče razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom.go. kao i oprema za iste. U posebnim slučajevima. Zemlje u razvoju. i .mofa.jp Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.bosnia. Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www. .jp.jp ili www.

www.DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu Naziv programa Opšti ciljevi Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i istraživački rad u Nemačkoj Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja zapadnog Balkana i Njemačke. novembar/studeni svake godine.akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odsjeka.master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Njemačkoj. Aktivnosti su u sljedećim područjima: .de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Direktorij donatora mart/ožujak 2013.daad. . Opšti rok je 15. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zapadni Balkan.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Kontakt www. 57 Natrag na sadržaj .daad.doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku). . postdoktorante i profesore. Doktoranti: 1. Studenti: 750 EUR/mjesečno. Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju dodati. Naučnici: do 2.ljetnji kursevi. Studenti i istraživači iz svih disciplina. intenzivni kursevi jezika. .000 EUR/mjesečno.240 EUR/mjesečno. stažiranje. i . proširiti akademsku razm jenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima .studijski boravak za doktorante. studijska putovanja za grupe studenata.

Zaštita prirode u naseljenim područjima 4. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini Područje podrške 9: životna okolina i imovina 1. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja 1. Održiva hemija . Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode Različiti. Regeneracija uništenog habitata 3. Obrazovanje za održivost 3. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama III. 58 Natrag na sadržaj . Metodi i instrumenti 2. Integralno planiranje i zaštita zemlje 2. DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške: I. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima 2. Održivo korištenje šuma 3. Testiranje i korištenje novih formata medija 3. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu 1. Energetska efikasnost i održiva energija Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja 1. Poljoprivredne procedure i proizvodnja 2. Program stipendija 2. Zaštita klime 2.procedure i proizvodi 3. Biotehnološke procedure i proizvodi Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje 1. Tehnologije zaštite životne okoline Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi Područje podrške 2: zaštita klime i energije 1. Metode zaštite resursa i proizvoda II.Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Naziv programa Opšti ciljevi The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne okoline. Elektronski mediji 4. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi 2. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima 2. Različiti. Uzgajanje i rast Područje podrške 6: zaštita prirode 1. Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova 3. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini 1.

html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.dbu.0 Faks: + 49 541 9633 190 Web stranica: www.de/364.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 59 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www.de/371.O Box 1705 49007 Osnabrück An der Bornau 2 49090 Osnabruck Tel: + 49 541 9633 .dbu.html Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU P.

savjetovanje o energetskoj efikasnosti Privredni razvoj i zapošljavanje: . Pogledajte web stranicu za više informacija.promocija obrazovanja odraslih . Jugoistočna Evropa.EU integracije SEE . Održiva infrastruktura: .povećanje korištenja kontracepcije. 60 Natrag na sadržaj .BMZ) od 1995. Fokus je na održivom privrednom razvoju. godine. Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja navedena ispod.Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH Naziv programa Programi podrške GTZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije specificiran. demokratiji i civilnom društvu. GIZ Office Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.trgovina ljudima i socijalna zaštita na zapadnom Balkanu .savjetovanje o energetskoj efikasnosti Društveni razvoj: .razvoj alumni mreže Praksi održivog biznisa u SEE .regionalni trening i monitoring mjera energetske efikasnosti u sektoru izgradnje .jačanje javnih institucija . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja u Evropsku uniju.lokalni i regionalni ekonomski razvoj Ovisi o projektima.njemački program stažiranja za zemlje zapadnog Balkana .mreža udruženja lokalnih vlasti SEE .jačanje lokalnih vlasti Životna okolina i klimatske promjene: . Još od uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih integracijama u Evropsku uniju. Vlada i demokratija: . GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije.izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih resursa i energetske efikasnosti u opštinama u SEE .

de/en/worldwide/289.giz.000 Sarajevo Tel: +387 33 957 500 Faks: +387 33 957 501 Web stranica: http://www.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 61 Natrag na sadržaj .71.

Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima. ali nadamo se da može pomoći. a novi pozivi se očekuju u narednom periodu. početi ćemo davati veću podršku. Kako aplicirati? http://dawnsdigest. DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog interesa. Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene februara/veljače. krajem Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda globalnih humanitarnih vijesti. Nudeći podršku piscima. Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude zainteresirane za globalne vijesti. građanskim novinarima i tradicionalnim medijima. 62 Natrag na sadržaj .com Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako DAWN raste.Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Naziv programa Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Development and Aid World News Service je platforma za promicanje nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest. Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za humanitarne zajednice. Do 500 USD. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti cijeli trošak vašeg projekta. trebali biste razmotriti vašu aplikaciju. blogerima. fotografima. Čitav svijet. DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča. Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt.com/apply-for-a-dawns-grant Kontakt http://dawnsdigest.

Address: DOEN Foundation postbus 75621 1070 AP Amsterdam Tel: +31 20 5737 333 Faks: +31 20 573 7370 Email: doen@doen. Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. Planet. sa naglaskom na tri P: ljude. Zato je skidan je aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje. DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora. b) proizvodnja i potrošnja. Ipak.O.nl Web-stranica: www.doen. kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je predstavljena u aplikaciji. 63 Natrag na sadržaj . Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Profit). Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu komponentu.htm P. DOEN koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja.nl Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. planetu i profit (People. a doprinos BankGiro Lottery za kulturalne projekte. Aplicirati mogu samo organizacije.doen. Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti. ne i pojedinci. DOEN Fondacija je zainteresirana za stimuliranje veza između različitih aktera.nl/web/applications.Doen Foundation (Fondacija Doen) Naziv programa Program donacija DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane Dutch Post Code Lottery. www. d) društvena i ekonomska ljudska prava. DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi'). ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim aspektima ('planet'). i e) kultura i mediji. c) klima i energija. DOEN finansira inicijative u inostranstvu samo na području održivog razvoja. Čitav svijet. Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta). ali najmanje četiri mjeseca prije planiranog početka projekta.

ne možemo slati novac izravno za strane dobrotvorne svrhe. Pogledajte web stranicu za više informacija. Čitav svijet. Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć u vezi s ovim pitanjem.djece sa poteškoćama u razvoju. Cook. Djeca imaju pravo na zdrav. . Potrebno je da pronađete američku organizaciju s kojom ćete raditi. prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju preporuku.ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba. Tražimo da takve organizacije imaju znanje o vašem radu. .tjelesno zlostavljane i zanemarene djece.unakažene djece. Ph.djece tjelesnih invalida. One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše organizacije. .emocionalno oštećene djece.učenje djece s poteškoćama.D. Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD. www. . Fondacija ima poseban interes u pomaganju: .siročadi. .ozlijeđene djece.dhrossfoundation. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.org/index. New York 14620 USA Attention: Wayne S.pothranjene djece.bolesne djece. siguran i moralan početak života i uspješno odrastanje.php?option=com_content&view =article&id=13:how-to-apply&catid=1 The Dorothea Haus Ross Foundation 1036 Monroe Avenue Rochester. Foundation Executive Tel: +1 585 473 6006 Faks: +1 585 473 6007 Email: info@dhrossfoundation. .djece s malo ili bez pristupa obrazovanju.Dorothea Haus Ross Foundation Naziv programa Program donacija Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu ranjivu djecu. . .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www. i . 64 Natrag na sadržaj . . U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti zaboravljeno. .dhrossfoundation.

STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog poboljšanja lokalnih uslova života. i zaštita životne okoline. koje su oštećene. Nije definirana. STIDIT smatra da je od iznimne važnosti istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati obespravljene grupe i pojedince. učešće i dijalog. ekonomske i političke nestabilnosti.Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji . Nije definiran. 65 Natrag na sadržaj . pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. podrška civilnom društvu. pogledajte web stranicu za više informacija. često u sastavu nacionalnih manjina.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Teme koje STIDIT podržava su: ljudska prava. kroz vlastite inicijative i suradnju različitih pojedinaca i grupa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Više zemalja svijeta uključujući BiH.nl Web stranica: www. STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne. društveno-ekonomski razvoj. STIDIT se posebno fokusira na grupe.STIDIT) Naziv programa Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije. Pogledajte web stranicu za više informacija.stidit. STIDIT Koningslaan 60 3583 GN Utrecht The Netherlands Tel: +31 302 545 840 Faks: +31 302 545 376 Email: info@stidit.

toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. te u saradnji sa partnerima u Sloveniji. Armeniji. godine se pokreću neke aktivnosti na širenju East East programa i pokušaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Od 2010.East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) Naziv programa East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: Program partnerstva preko granica) East East: Partnership Beyond Borders Program (EE:PBBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava. razmjenjuju mišljenja i iskustva. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno.” Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz centralne i istočne Evrope. Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:PB BP-a. kontaktirajte ured Sorosa za više informacija. Poljskoj. te centralnu Aziju. Mongoliji. Bugarskoj. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija. nakon čega se. ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva. Postoji toliko toga što ljudi iz centralne i istočne E vrope mogu ponuditi jedni drugima. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena. te centralne Azije. Kosovu. Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:PBBP popunjeni aplikacioni formular mora dostaviti u FOD BiH. da upoznaju jedni druge. u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou. EE:PBBP se od strane Fondacija otvoreno društvo . ista prosljeđuje u EE:PBBP mrežu na zajedničko odlučivanje. tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije i 2. ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu. koordinatoru programa. Češkoj Republici. Crnoj Gori. specifično u kontekstu post -socijalističke tranzicije. Ovaj region bi trebao oživjeti. Hrvatskoj. strategija programa za 2011. 66 Natrag na sadržaj . godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Evropu. Slovačkoj. Rusiji. Estoniji. Bosni i Hercegovini. Srbiji. te u central u EE:PBBP u Londonu gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove. Program je pokrenut 1991. te ostvarenim rezultatima strategije za 2010. Latviji. a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela. Azerbejdžanu. navedenog u aplikaciji. U skladu sa procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH. Gruziji. kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku programa. Moldaviji.Soros fondacija implementira u Albaniji./2012. Turskoj i Ukrajini. godinu se zasniva na dva strateška cilja i to: 1. Makedoniji. Rumuniji. Kazahstanu. odnosno odobravanje ili odbijanje na lokalnom nivou (FOD BiH). U to vrijeme. Litvaniji i Mađarskoj. Tadžikistanu. minimalno osam (8) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva. Kirgistanu. godinu. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: “Ljudi treba da putuju. Različita.

104 Faks: +387 33 444 488.ba Web stranica: http://www. te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike.ba/index.org. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 67 Natrag na sadržaj . lok.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih afričkih zemalja.osfbih.php/programi/east-east Koordinator programa: Denis Imamović Tel: +387 33 444 488.osfbih. lok. 202 Email: denis@osfbih. Kako aplicirati? http://www.org.org.

ovdje je od velike važnosti. godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj medicini. godine. ali se obično odobravaju za istraživanja u vezi projekata. U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje). Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći aplikacije. www. Moguće je aplicirati za stipendije. Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara poboljšanju javnog zdravstva i razvoja. marta/ožujka 2013. Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja. To može biti u obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i naučno savjetodavnog vijeća Fondacije. Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija (univerziteta.se/eng/ansokan. Glavni cilj Fondacije je podrška strateškim i inovativnim projektima. već i uticaj hrane i okoliša.ekhagastiftelsen. itd. Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim institucijama. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega podržava specifična istraživačka područja. Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije. gdje se posmatraju ne samo lijek. Također su podržana istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno stanje. Nije specificirana. Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja. to je najvažnije prilikom ocjenjivanja zahtjeva. 68 Natrag na sadržaj . istraživanja u pripremi i skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana. istraživačkih institucija. Trenutni poziv je otvoren do 31.ekhagastiftelsen.).se Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija također prima aplik acije za planiranje i podršku. Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta. Nadalje.shtml Ekhagastiftelsen Box 34012 SE-10026 Stockholm Sweden Tel: +46 70240 81 81 Email: info@ekhagastiftelsen. Holistički pogled na ljudsko zdravlje.se Web stranica: www.Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Naziv programa Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944.

Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji. voditeljica programa Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kosovo. . . Makedonija.promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora društvenih promjena kroz pun doprinos žena . . i . i . Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3.000 EUR mogu se prijaviti: .ekumenizma i međureligijskog dijaloga. od kojih se 20% može upotrijebiti za institucionalnu potporu. Hrvatska. potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV).U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce. Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO mreže i religijske časopise Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV).000 EUR mogu se prijaviti organizacije i teologinje koje: . . Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6.žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa. te Obrazac proračuna EIŽ a koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku. 21310 Omiš.hr Osoba za kontakt: Jelena Mandić.teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju problema u područjima djelovanja EIŽ-a. Ekumenska inicijativa žena Poljički trg 2a.su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a.finansijske potpore u iznosu do 3. namijenjenim postojećim partnerima. Crna Gora.000 EUR po projektu i u trajanju do godine dana.000 EUR po projektu. a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela.dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne dimenzije razvoja pluralističkog društva. . Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev.Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac. .finansijske potpore u iznosu do 6. One svoj projekat mogu prijaviti isključivo kroz ustanove. Srbija. odnosno vjerske institucije u kojima djeluju.Ekumenska inicijativa žena Naziv programa Ekumenska inicijativa žena . i .mira i pomirenja. 69 Natrag na sadržaj . Upute za prijavu: .su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile. i . Hrvatska Tel: + 385 21 862 599 Faks: + 385 21 757 085 Email: eiz@eiz.ženskih ljudskih prava . Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ -a: .osnažene žene kao akteri društvenih promjena.

itd. Aplikacije poslate faksom ili poštom neće biti prihvaćene. Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno uključiti u jednu poruku. iako je prosječna suma 2.Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) Naziv programa Fond za ugrožene jezike Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i jezičkog polja rada. Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati.org Web stranica: www. Grantovi su obično na godinu dana. kasete. ali ne za administrativne troškove. Aplikacije se primaju do 22. Čitav svijet. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi izvornoj zajednici i polju lingvistike. 70 Natrag na sadržaj . aprila/travnja 2013. Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade. Izdavačke subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati. godine. CT 06511. Ugroženost je kontinuum. Donacije mogu biti dodjeljene i institucijama. iako je moguće i produženje. USA Tel: +1 203 865 6163 Faks: +1 203 865 8963 Email: elf@endangeredlanguagefund. Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. putovanja.000 USD. Prijedlozi projekata mogu doći iz bilo koje zemlje. Suite 900 New Haven. Obično su donacije do 4. godine.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem. The Endangered Language Fund 300 George Street. poželjno u PDF formatu. filmove.000 USD. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti nestajanja jednu ili dvije generacije.endangeredlanguagefund. Odluka će biti donešena do kraja maja/svibnja 2013. Pošaljite emailom jedan dokument sa svim materijalima na: elf@endangeredlanguagefund. i mjesto na kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama.

rade na osnovu vizije. 1010 Vienna. Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine.bez obzira na okolnosti .OG. kulturni život i demokratske vrijednosti? U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećan ja društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen . Jugoistočna Evropa. i . .org/activities/grants ERSTE Stiftung Friedrichstraße 10.identificiraju inovativan proizvod. uslugu ili pristup društvenoj integraciji problema. ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji: .kako bi se napravila stabilnija. Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj polovici godine.erstestiftung. kultura i Evropa. te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinj avanja Evrope. te ne podržava političke partije www. pogledajte web stranicu za više informacija. U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti.erstestiftung. ERSTE fondacija podržava samo NVO-e.org Web stranica: www. Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu bi ti zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička.primjenjuju praktična rješenja društvenog problema. efikasnija i poštenija društva. kombinirajući inovaciju. Različita. . ali i dobro osmišljenog plana rada. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi. razvoja kulture. a ne daje individualne donacije.rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe korisnika/ca. 71 Natrag na sadržaj . Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti.ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) Naziv programa ERSTE program podrške Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj. korisnost i održivost. 4. .otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primj enu rezultata.demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade. ekonomska i društvena promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost. uključujući i BiH. .org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Austria Tel: +43 50 100 15100 Faks: +43 50 100 11094 Email: office@erstestiftung.

culturalfoundation. Osnaživanje osoba kroz umjetnost i k ulturu – želimo podržati različite zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa. i . . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na lokalnom. 1. Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova: . Tokom godine.ecflabs.Collaboration (saradnja). 3. različiti rokovi. Prosječna veličina donacije je 15.000 EUR.culturalfoundation. 2.smatramo da je dijeljenje znanja i povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope. uključujući i BiH. Povezivanje izvora znanja .000 EUR. ali je moguće tražiti do 30.STEP beyond mobility (projekat mobilnosti). regionalnom i nivou Evrope. Kriterij podobnosti http://www.org/grants/eligibility Kako aplicirati? http://www.European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Evropske fondacije za kulturu Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako pokazati raznolikosti u Evropi.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu). 72 Natrag na sadržaj .eu/grants European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Web stranica: http://www.eu Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bitno je da projekti budu umjetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu.

a maksimalna suma je 200. djecu i oružani konflikt. 2. Specifična podrška se može pružiti. vladavine prava i promociju demokratije. te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava. lokalnim razvojnim planovima. uključujući dijalog o ljudskim pravima. Tri područja su predviđena za podršku: 1. akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi promovirali ženska prava. a posebno ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta. grupama parlamentaraca ili pravnim tijelima). prava manjina. gdje se nađe relevantnom. na primjer. prevencija torture. itd. promocija prava radnika. zaštitu branioca ljudskih prava.European Commission . kontrola prirodnih resursa. zaštita prava obespravljenih ljudi. kao i monitoringa međunarodnih obaveza. izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i analiziraju zajedničke probleme. izgradnja koalicija u raznim područjima. Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i demokratske reforme. razvoj saradnje izm eđu javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima poljoprivrede i sigurnosti hrane.000 EUR. sa političkim partijama. integracija "dvije škole pod jednim krovom". aprila/travnja. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa “političkim društvom ” (npr.000 EUR. reforma zemlje. Teme trebaju proizaći iz lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih rezultata (na primjer. Poziv za projekte je otvoren do 29. uključujući specifičnu ulogu žena u tim procesima. 73 Natrag na sadržaj . uključujući neovisne političke platforme. za djelovanja civilnog društva na području monitoringa. torturu. Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100. te odgovornosti. zajednice i grupe u izgradnji socio -ekonomske stabilnosti. Bosna i Hercegovina. Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava. pitanja zaštite životne okoline. Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema opisu u EU Vodiču.). povećanje političkog predstavljanja i učešća. promocija ruralnog razvoja. religija i države. smrtnu kaznu.EIDHR) Naziv programa European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gdje su ista ugrožena. tranziciona pravda i pomirenje. građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pitanja. u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog učešća i predstavljanja. posebno kroz posmatranje izbora. demokratsko nadgledanje sektora sigurnosti.EIDHR (Evropska komisija . na primjer u kontekstu procesa udruživanja. pravde. mogu biti miroljubivo rješenje ili medijacija konflikta. uključujući osnaživanje žena i drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima. Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti izbornog procesa. zastupanje akcija i socijalnih programa. 3.

3 Praktičnog vodiča ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi: http://ec. sindikati ili obrazovane institucije.biti pravno lice. i .htm) http://ec.specifična vrsta organizacije.3. aplikanti moraju: .ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .europa.direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima.državljani BiH.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.ba/?akcija=tenderi&jezik=1 Web stranica: www.htm http://www. . Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2.neprofitna organizacija.europa. . kao što su: nevladine organizacije. a ne radeći kao posrednik.europa. 74 Natrag na sadržaj .eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Kako bi aplicirali za donaciju.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Region Balkana. . Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih ambasadora” regiona. Pogledajte web stranicu za više informacija.sticanje praktičnog iskustva u federalnim. a posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne E vrope kojima će biti ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi. i . Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca: 1. kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana.stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg regiona. jačanje napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu.izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom vizijom i regionalnim gledištima. državnim ili opštinskim institucijama EU država.povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa sličnim evropskim institutima. i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz zemalja zapadnog Balkana. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.približavanje EU integracija javnom mijenju. u podršci procesima zemalja članica kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan.podrške inkluzivnom istraživanju i politik ama. Pogledajte web stranicu za više informacija. . 4. Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem: . .jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih pitanja. 2. Pogledajte web stranicu za više informacija. i . .European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Naziv programa European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i operativne programe. Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa Balkana u procesu EU integracija sa ciljem: . sa ciljem razvoja efikasnih politika i praksi regiona i EU. Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative i partnerstvo. 75 Natrag na sadržaj .stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne mreže i zajedničke inicijative. 3.

Kako aplicirati? www.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 30 33 662 Faks: +381 11 30 33 662 Web stranica: http://balkanfund.org Resavska 35 11.balkanfund.org/contact Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 76 Natrag na sadržaj .

ali generalno su unutar ovih kategorija: .esf. Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine.org/contact. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija.html European Science Foundation 1. Pogledajte web stranicu za više informacija.programi istraživačkog umrežavanja (Research Networking Programmes). . Zadnji dan za prijem aplikacija je 15. ESF istraživačke konferencije.esf. Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici.European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Evropean Science Foundation Grants Programme Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? www.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. sa rokom obično krajem oktobra/listopada. septembar/rujan. Različita.eksploracijske radionice (Exploratory Workshops). pogledajte stranice samih relevantnih programa. 77 Natrag na sadržaj .EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje). quai Lezay Marnésia BP 90015 F-67080 Strasbourg Cedex France Tel: +33 3 88 76 71 00 Faks: +33 3 88 37 05 32 Web stranica: www. . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Poziv koji pokriva sve ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili početkom maja/svibnja.org/activities/calls-and-funding. Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a.

Više informacija o kriterijima podobnosti. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko 15. društvene. kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog karaktera.asp European Youth Foundation Directorate of Youth and Sport Council of Europe 30. februar / veljača .coe. rue Pierre de Coubertin F.aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje među mladim ljudima.01. Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže. istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih. Nije specificirano. druge vrste nevladinih struktura uključenih u omladinski rad. EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i rad Vijeća Evrope: . oktobar/listopad Čitava Evropa. .coe. no generalni datumi su: .67000 Strasbourg Tel: (33) 03 88 41 20 19 Faks: (33) 03 90 21 49 64 Email: eyf@coe. i .European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) Naziv programa The European Youth Foundation Grants Scheme European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972. godine od strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima mladih u Evropi.000 mladih ljudi. obrazovnih i društvenih svrha. www.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina.int Web-stranica: www.aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi. . nacionalne ili lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže.01.studije. Od 1972.aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u zemljama u razvoju radi kulturalnih.obrazovne. U 2007. Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR. april/travanj .01. posebno razmjenom informacija.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN. je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti. 78 Natrag na sadržaj . .int Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. većinom iz zemalja članica. Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške. godine više od 300.

postavlja pred naš kolekti v obavezu da se ponaša etično. Vrednujući prilike u okruženju.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja Pogledajte web stranicu za više informacija. doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom razvoju društva. Nije definiran.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 278 800 Web stranica: www. Fabrika duhana Sarajevo d. 79 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. njihovih porodica. pogledajte web stranicu za više informacija. Fabrika duhana Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u budućnost bh zajednice kroz materijalni. FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne stra tegije. dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard svojih zaposlenih. djelujemo u njihovu korist.d. bh.fds. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH. zajednici je potrebna podrška u svim segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu zajednicu. Pofalićka 5 71. razumijemo njihove potrebe. zajednice i društva u cjelini. Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih zajednica. pogledajte web stranicu za više informacija.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. moralni i svaki drugi vid podrške. više informacija na http://www. Nije definirana.Fabrika duhana Sarajevo Naziv programa Fabrika duhana Sarajevo (FDS) Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u konkretnom socijalnom okruženju. a tako / time i u korist naših zaposlenih. kulturi.fds. javno zdravlje i drugi projekti koji daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici. i projektima od značaja za okoliš. Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opred jeljenja su podrška: obrazovanju. sportu. marginaliziranim grupama u društvu.

Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju. Osnovan 2001. CB1 2JD. Između 5. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost . odabiru rješenja koja su održiva. Čitav svijet.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. morskim kornjačama i drveću. S ponosom radimo na biološkoj raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji dijele planet.Fauna and Flora International Naziv programa The Flagship Species Fund Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40 zemalja. godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora International UK Government’s Department for Environment. podržano od strane globalne zajednice. godine. većinom u zemljama u razvoju.fauna-flora. Naša vizija: održiva budućnost naše planete.000 funti. Web stranica: http://www. oktobra/listopada 2012. Zadnji poziv je bio otvoren do 15. Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu. na temelju nauke i uzimajući u obzir ljudske potrebe. gdje je bioraznolikost učinkovito sačuvana od strane ljudi.raznolikost života na Zemlji. 4th Floor Station Road Cambridge. Ključna područja podrške Fonda su za na primatima. Fond se fokusira na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanj u životne okoline. Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili agencija u svijetu u razvoju. Food and Rural Affairs (Defra). donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu. posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju životne okoline. UK Tel: +44 1223 571 000 Faks: +44 1223 461 481.000 i 15. Fauna & Flora International Jupiter House. 80 Natrag na sadržaj .

kako bi se uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala decentralizacija. Različita. uključujući i organizacije civilnog društva.de/en Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 81 Natrag na sadržaj . i modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture. Čitav svijet uključujući i BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Bonn office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Postfach 12 03 22 53045 Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn Germany Berlin office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Stresemannstraße 94 10963 Berlin Germany Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0 Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00 Email: info@bmz. podrška reformama na području administracije i sudstva.bmz.bund.de Web stranica: www. Kriterij podobnosti Različiti.Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Naziv programa Program donacija Generalna područja rada su: ekonomska promocija i zapošljavanje. ovisno o pozivima. Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim pozivima za projekte. Različite. ovisno o donacijama i pozivima za projekte.

djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH. razvojne i edukacione programe u sportu za mlade. Pogledajte web stranicu za više informacija. Obala Maka Dizdara 2 71. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte. sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH. program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.000 Sarajevo www.Federalno ministarstvo sporta i kulture Naziv programa Program donacija Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte. i sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta Pogledajte web stranicu za više informacija. učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim međunarodnim takmičenjima. nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte.fmksa.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali generalna područja podrške su: program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja. sufinasiranje izgradnje. FBiH i BiH. rekonstrukcije i opremanje sportskih objekta. 82 Natrag na sadržaj . Na osnovu poziva za projekte.

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa Program prevencije konflikta i izgradnje mira Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka ili započinjanja nasilnih konflikata. Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucij a koje su dovoljno jake da se izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede održivi mir i stabilnost. Program podržava projekte u sljedećim oblastima: medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom, kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom, razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga, izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju, izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata, izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti, izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva, izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima, poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima, promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima. Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR. Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30. juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije projekta. Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće prioritetne oblasti: subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika), jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz), sjeverna Afrika i srednji Istok, i druga konfliktna područja u svetu. Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti. Mogu konkurisati: međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje, belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane, i univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti. Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne podatke.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

83

Natrag na sadržaj

Kako aplicirati?

Pogledajte web stranicu za više informacija. Peace-Building Desk (S3.1) FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussels Belgium Email: peacebuilding@diplobel.fed.be Web stranica: www.diplomatie.belgium.be

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

84

Natrag na sadržaj

filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa filia/Fond osnaživanja žena Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu odrediti svoju budućnost. Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama. Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj. Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog pokreta. filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja. Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju osnovu za to. filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože, porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2013. godine.

Više zemalja svijeta uključujući i naš region. filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije: akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije, akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri mjeseca, organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat, intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene strukture, i organizacija je priznata dobrotvorna organizacija. Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva! filia ne finansira osobe i ne daje stipendije! http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575 filia.die frauenstiftung Alte Königstr. 18 D-22767 Hamburg Germany Tel: +49 40 380381 990 Email: info@filia-frauenstiftung.de Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

85

Natrag na sadržaj

Fledgling Fund
Naziv programa Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u poticanju društvenih promjena Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe, porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima: - Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao sredstvo za društvene promjene. - Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju. - Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko važnih društvenih pitanja. Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje, pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu. Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke kategorije: - Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to Audience Engagement". - Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje. - Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film. Tipično Fledgling Fund daje grantove između 10.000 USD i 35.000 USD. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 12. februara/veljače 2013. godine. Jesenji poziv za projekte će biti otvoren u narednom periodu. Čitav svijet. Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

86

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti

se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD. www.thefledglingfund.org/apply Email: info@thefledglingfund.org Web stranica: www.thefledglingfund.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

87

Natrag na sadržaj

Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce. nevladinim organizacijama. Tokom godine. Također. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. pogledajte web stranicu za više informacija. alternativa roditeljima ili ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci.Fondacija Hastor Naziv programa Fondacija Hastor Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. već svojim resursima Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva. odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i nezaposlenost. srednjoškolce i studente iz cijele B iH koji naporno rade. Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive. pokazuju snažnu volju za uspjehom. Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa.ba Web stranica: www. imaju potrebu za finansijskom podrškom. pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija nije zamjena tj. Fondacija Hastor Bulevar Meše Selimovića 16 71.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 77 47 89 Faks: +387 33 77 09 75 Email: fondacija@hastor.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje brinu o obrazovanju. Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjek tima.hastor. Na osnovu konkursa. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za postizanje ciljeva. te su spremni kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim institucijama. 88 Natrag na sadržaj .

. Organizacije civilnog društva na osnovu specifičnih poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti BiH.lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti ljudski. odabira korisnika.lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju povjerenje će ohrabriti ostale da se uključe. do evaluacije i monitoringa. te podstaći nove inicijativa. 89 Natrag na sadržaj . od razvoja ideje. Pogledajte web stranicu za više informacija. ponos zbog učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu. Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost društvenog i ekonomskog razvoja kroz implementaciju programa koji podržavaju inicijative u ruralnim zajednicama. pružena je mogućnost provođenja inicijativa na rješavanju bilo kojeg pitanja koje je zajednički odabrano od članova zajednica. konsultacija o razvoju kapaciteta.000 Sarajevo Tel: +387 33 266 480 Faks: + 387 33 266 482 Web stranica: www. Tokom godine. Pored ovoga. i . .postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav. .lokalna partnerstva: povjerenje. kroz tematski nefokusirani program “Za aktivne zajednice”. su zasnovani na sedam principa koji osiguravaju postizanje rezultata u zajednicama: . .lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta. prirodni.volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja.Fondacija Mozaik Naziv programa Programi podrške Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja dodjeljuje grantove i pruža savjetodavnu podršku lokalnim inicijativama od zajedničkog interesa širom Bosne i Hercegovine. te gradi povjerenje neophodno za buduće inicijative. ovisno o specifičnim pozivima za projekte.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sve Mozaikove aktivnosti. inkluzija/društvena pravda i podrška mladima. kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u napredak. Ovisno o pozivu za projekte.mozaik. Odabrali smo nekoliko programskih oblasti koje služe kao tematska osnova za akcije u zajednicama: kulturno naslijeđe. otvorenost i podjela odgovornosti među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh.učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata. Soukbunar 42 71. .

www. učenje o razlikama. Višegodišnji projekti su predmet provjera. pitanja koja se dotiču žena. na načine: objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama. i iniciranje novih sopstvenih programa. promoviraju saradnju između organizacija i donatora. Čitav svijet uključujući i BiH.Fondacija Oak Naziv programa Opšti ciljevi Program klimatskih promjena Oak fondacija radi na različitim područjima. Avenue Louis Casaï 1216 Cointrin Geneva Switzerland Tel: +41 22 318 86 40 Faks: +41 22 318 86 41 Web site: www. Područja podrške su za: zlostavljanje djece. kapitalne projekte. i grantovi za specijalne interese. uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. tehničku podršku ili saradničke aktivnosti.org/node/4036 Oak Philanthropy Ltd Case Postale 115 58. životna okolina. i pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje. briga o beskućnicima. Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: ciljaju na rješavanje korijena problema. Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa. 90 Natrag na sadržaj . pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od strane vlada. međunarodna ljudska prava. a u BiH je aktivna na području klimatskih promjena. za održavanje ureda.oakfnd. pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja za kritična pitanja. ovisno o programu i vrsti podrške. Različita. Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata. mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora.oakfnd.org/node/20 Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

već da mogu i znaju dati više.000 KM.fop. demokratizacija društva.ba Web stranice: www. Svi projekti moraju biti završeni do 31.000 Sarajevo. pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14 do 23 godine. se FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr. neformalne grupe. politika i slično. dati podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje ideje. da ne čekaju da im se kaže i ukaže. BiH Tel: +387 33 550 660 Faks: +387 33 550 661 Email: office@shl. 91 Natrag na sadržaj . nakon realizacije njihovog projekta. Drugi ciklus: do 15. www. Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4.Fondacija Schüler Helfen Leben Naziv programa Fond za omladinske projekte (FOP) FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se pišu projekti.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.fop. oktobra/listopada. te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog p rvog projekta. mediji. aprila/travnja. Treći ciklus: do 31.shl. Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije. FOP želi da podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični. FOP će svojim FOP-ovcima. Čitava BiH. realiziraju projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu.ba i www.12. a sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa: Prvi ciklus: do 15.html Stiftung Schuler Helfen Leben Topal Osman Paše 22 71. juna/lipnja. nego što im se pruža i što im se omogućava. godine.ba/tvojprojekat. kultura.2013. godine. Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2013.

92 Natrag na sadržaj . te druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim inicijativama je motivirati građane. zalažu se za razvoj dugoročnih. Projekti mogu biti iz različitih oblasti djelovanja: ekologija. kultura življenja. pojedincima. 2. a prema dogovoru sa donatorom Općina Tuzla. porodicama. vladinim i nevladinim institucijama. Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se izdaju namjenski grantovi za određene institucije. Tokom cijele godine. te ohrabruje mlade na društveno korisnu akciju. te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini. edukacije. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla podržava su: kulturna dešavanja. društveni život. Grantovi iz program a podrške otvorenom obrazovanju. juni i novembar.Fondacija tuzlanske zajednice Programi finansijske podrške: 1. Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj građana. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta god išnje i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april. nezavisnih fondova koji će služiti razvoju zajednice. građanskom organiziranju. te uopšte donatorima Tuzle. itd. Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle. koja udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva. Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM. Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama. Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1. kultura. Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svi projekti treba da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka Tuzla” (putem javnog poziva). Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj osnovi. sportske aktivnosti. zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja.000 KM za formalne i neformalne grupe građana. društveno zabavni događaji. posebno mlade. neformalno obrazovanje. u aprilu i novembru. u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u Tuzli. zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih partnerstva. Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva). posebno mladih. te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju zajednice putem umrežavanja. Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih. rekreativni sport. na samoorganiziranje i društvenu akciju. organizacije i zajednice: Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice.

ima zadatak da istraži probleme u zajednici. Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za opštedruštvenu korist. Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta.org Email (generalni): fondtz@fondacijatz. Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina.Kako aplicirati? Kontakt organizacije i udruženja.org Web stranica: www.org u sekciji PREUZIMANJA! Matije Gupca 13 75. materijalno ili kroz volonterski rad. sastavljen od mladih ljudi iz Tuzle.fondacijatz.org Omladinske inicijative: obt@fondacijatz. a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći na www. Ne razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5. radi na prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe mladih 3 i više članova/ica.fondacijatz. kao i neformalne grupe građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom aplikacionom obrascu.org u sekciji “ZA APLIKANTE”. društvene domove i škole.000 KM.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.omladinskabanka. Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe građana/ki). Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke.000 Tuzla Tel: + 387 35 362 831 Faks: + 387 35 362 830 Građanske inicijative: inicijative@fondacijatz. 93 Natrag na sadržaj . Uputstvo za apliciranje se može naći na www.

ekspertiza i vještina od značaja za razvoj nevladinih organizacija. . .olakšanje razmjene znanja. i . zdravstvenu zaštitu. . Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini su: . kao i negativne posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH takođe) i socijalni razvoj.Fondacija za socijalnu uključenost Naziv programa Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i implementaciji SSU.nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom partnerstvu daju podršku ranjivim grupama.podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne inkluzije u realizaciji ciljeva.podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja.osobe sa invaliditetom. djeca i mladi. nevladinog i poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije.žene. i . .doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji partnerstva aktera iz vladinog. Takođe. biltena i drugih publikacija u području djelatnosti i ciljeva Fondacije. . iskustava.podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima.stare osobe.jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog. . ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti u BiH. javnog i privatnog sektora. i . brošura. .manjine. . 94 Natrag na sadržaj . sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne isključenosti i siromaštva dobija na važnosti.razmjena znanja. zasnovanu na punom ostvarivanju. . imajući u vidu da se socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila.unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u BiH.osobe u stanju socijalne potrebe. . Stoga. . Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: . . iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . .izdavanje knjiga.saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije.zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe). nevladinog.organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva Fondacije. .osobe sa invaliditetom. obrazovanje.ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije.porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa. zaštiti i poštivanju ljudskih prava.

ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rok zadnjeg poziva za projekte je bio 07. godine. Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.000 KM 75.sif.ba Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. ali se u narednom periodu očekuju novi pozivi za projekte. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.000 KM.000 Sarajevo Tel: + 387 33 219 313 Faks: + 387 33 219 314 Email: sif@sif.Veličina donacije Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25. Branilaca Sarajeva 47 71. 95 Natrag na sadržaj . maj/svibanj 2012.

i . i to: . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Nije specificirana.borba protiv izolacije. Nakon implementacija.Fondation de France Naziv programa The Fondation de France The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa. Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje: .društvena kohezija. Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama društva. Pet je glavnih područja podrške.fondationdefrance.zdravstvo. Tokom čitave godine. i . Pogledajte web stranicu za više informacija.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.kultura. Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti podržani u okviru naših programa.medicinska istraživanja. procjena i valorizacija.lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici.008 Paris Tel : + 33 1 44 21 31 00 Faks :+ 33 1 44 21 31 01 Email : webmaster@fdf. Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 96 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www.poštovanje digniteta osoba. Promoviramo razmjene ekspertize. . Fondation de France 40 avenue Hoche 75. . koja je glavni faktor isključenja. kako bi ih drugi donatori preuzeli. rezultati su evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju.životna okolina. . .

grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže Soros fondacija. Kako aplicirati? http://www. te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini.000 Sarajevo. ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim. medijima.osfbih. Različita. Institut otvoreno društvo Institut otvoreno društvo (Open Society Institute .org.org. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale bosanskohercegovačko društvo. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region. Osim navedenih programa. Prioritetne programske oblasti FOD-a BiH u periodu između 2006.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. javnom zdravstvu. Maršala Tita 19/III 71. postoje programi i projekti koji se realiziraju na nivou Mreže Soros fondacija. 97 Natrag na sadržaj . grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50 zemalja širom svijeta. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju.OSI) je privatna.Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Naziv programa Programi podrške Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993. na osnovu specifičnih poziva za projekte. civilno društvo. Tokom godine. uključujući i Bosnu i Hercegovinu. na osnovu specifičnih poziva za projekte. Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 33 44 44 88 Email: http://www. pravo.osfbih. godine su obrazovanje. Romi i lokalna uprava.-2011. pravnim i ekonomskim reformama.

FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:  Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. traju od tri do pet godina. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta. Na prijedlog Evropske komisije. uključujući BiH. Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call.  Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984.mcp. te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte .gov. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Trg BiH 3 Sarajevo. uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte.FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) Naziv programa Program podrške Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. godine. Ovisno o pozivu za projekte.ba Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače. pogledajte web stranicu za više informacija.ba Web stranice: www. Evropa.ncp. kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije. istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća). BiH Tel: +387 33 492 597 Faks: +387 33 492 632 Email: info@ncp-fp.  Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja.  Kapaciteti . 98 Natrag na sadržaj . Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament.ba i www. bez obzira na državne granice.

i . Samo u posebnim okolnostima ćemo finansirati donacije koje prelaze 100. Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju.Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) Naziv programa Freedom to Create Grants Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. Programi koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati. građenje. Kao smjernica. Freedom to Create neće podržati organizacije koje diskriminiraju na bazi rase. Sem toga. Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne organizacije. www.održive promjene. vjeroispovijesti. Zemlje u razvoju (uključujući i BiH). ne finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili nedozvoljeno lobiranje. Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju. pogledajte web stranicu za više informacija. invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi. nacionalnosti. pa do izgradnje kapaciteta.ambiciozne ideje. Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije. Ipak. u mnogim slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre.com Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije. . godina.novi pristup pitanjima i izazovima.com Freedom to Create Level 46 UOB Plaza 1 80 Raffles Place Singapore 048624 Tel: +65 62 105 560 Email: info@freedomtocreateprize. . Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim organizacijama.freedomtocreate. Na osnovu otvorenih poziva za projekte. naša prosječna veličina donacije je 40. Trenutno Fondacija prolazi kroz strateško restruktuiranje.smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje razvijene. do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo. projekti koji demonstriraju jedno ili više od sljedećeg će biti u našem posebnom interesu: .načini mjerenja uticaja projekta na društvo. nove aktivnosti i planovi će biti poznati u narednom periodu.000 USD. pola. Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu. 99 Natrag na sadržaj . Također.000 USD. Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani. .

uključujući. mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva. godine. seksualne radnice.. žene s invaliditetom.org Web stranica: http://youngfeministfund. Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene: . 100 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. žene koje žive s HIV/AIDS-om.promicanju i odbrani ljudskih prava žena.FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) Naziv programa FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurs e.grupama. Latinska Amerika i Karibi. srednje i istočna Evrope. i . Trenutni poziv za projekte je otvoren do 26.malim. Toronto. te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene.grupama. Azija i Pacifik. Bliski Istok. Prioritet će biti na: . mreže ili kolektivi sa sjedištem u globalnom jugu (Afrika. etničke. Cilj FRIDA-e je pružanje dostupnih. regionalnom ili međunarodnom nivou. strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje vode feministikinje. . grupama u nastajanju. . žene koje žive u zemljama sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.grupama. nacionalne i kastne manjine. ON M5T 2C7 Canada Tel: +416 594 3773 Faks: +416 594 0330 Email: info@youngfeministfund. marta/ožujka 2013. mrežama ili kolektivima sa malo ili nimalo pristupa finansiranju od većih donatora. lezbejke. i . http://youngfeministfund. te Zajednice nezavisnih država). sredstva i jača učešće i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta.neformalne i formalne grupe. siromašne. transrodne. ali ne ograničavajući se na: izbjeglice. nacionalnom. Do 5. . žene sa sela.org/grants-program/apply-for-a-grant FRIDA | The Young Feminist Fund c/o The Association for Women’s Rights in Development 215 Spadina Avenue. biseksualce.000 USD. odnosno kolektivima koji su različiti u svom članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim mladim ženama. kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta.uključivom organiziranju. mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim područjima. mrežama. Suite 150. .poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom.

poboljšanje generalnih političkih. ali i čitav svijet. Tokom čitave godine. godine kao političko naslijeđe prvog demokratski izabranog predsjednika.doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji. .facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za nadarene mlade osobe kroz stipendiranje. . i .razvoj neovisnih medija.unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih sfera života. FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos: .dostizanje poštovanja za ljudska prava.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.fes. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka.Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) Naziv programa Friedrich Ebert Stiftung (FES) Fondacija FES je osnovana 1925. . .000 Sarajevo Tel: +387 33 722 010 Faks: +387 33 613 505 Email: fes@fes. Pogledajte web stranicu za više informacija. ekonomskih i društvenih uslova. Nije specificirana.osnaživanje slobodnih sindikata.podrška demokratizaciji zemlje i društva i jačanje civilnog društva.promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih zemalja. Ebert. Friedrich-Ebert-Stiftung Ured Bosna i Hercegovina Kupreška 20 71. socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja služi sljedećim ciljevima: . .ba Web stranica: www. . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između država i različitih interesnih grupa. i . 101 Natrag na sadržaj . Friedrich Ebert. a u duhu demokratije i pluralizma.

Front Line . te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti.međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih prava. španskom i ruskom jeziku. Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative on Human Rights Defenders. pravne troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani. Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti. Front Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih branioca ljudskih prava. Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca ljudskih prava koji su direktno ugroženi.mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljuds kih prava uključujući dvogodišnji Dublin Platform.obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti. Do 6. ljudi koji rade na nenasilan način za bilo koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. .godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk. Front Line za cilj ima promociju poštovanja UN Declaration on Human Rights Defenders. i . Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih organizacija. Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima ljudskih prava uključujući: . . .The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Naziv programa Front Line . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje branioca ljudskih prava.odmor i predah. engleskom. Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih prava.grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih prava.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Front Line je osnovan u Dublin-u 2001. uključujući digitalnu sigurnost.000 EUR. francuskom. uključujući Front Line stipendije. 102 Natrag na sadržaj . Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489. Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca ljudskih prava. godine sa specifičnim ciljem zaštite ugroženih branioca ljudskih prava.telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava na arapskom. Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca ljudskih prava. . Molimo Vas da direktno kontaktirate centralni ured. mali grant može biti odobren unutar 48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora.

Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim bra niocama ljudskih prava. Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca ljudskih prava. www.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office Second Floor Grattan House Temple Road Blackrock Co Dublin Ireland Tel: +353 01 212 3750 Faks: +353 01 212 1001 Email: info@frontlinedefenders.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti. Čitav svijet.org Web stranica: www.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/emergency Front Line .frontlinedefenders.frontlinedefenders. 103 Natrag na sadržaj .

Pogledajte web stranicu za više informacija. godini prvi poziv je bio otkazan. Estoniji. avgust/kolovoz svake godine. jasan budžet. Amsterdam Tel: + 31 20 33 01 383 Email: ceebp@ceebp. Srbiji. Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici.org Web stranica: www. Bugarskoj. šireći razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica. Poljskoj. februar/veljača i 15.org Korte Leidsedwarsstraat 12 NL . Crnoj Gori.ceebp.000 EUR.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji.000 do 3. dostupnost dodatnog finansiranja. Obično se dodjeljuje suma od 1.1017 RC. Hrvatskoj.ceebp. Mađarskoj. 15. Češkoj. dobro obrazložena potreba aplikanta. Bjelorusiji. kvalitet izdavačke kuće i prevodioc. Sloveniji i Slovačkoj. Rumuniji. U 2013. 104 Natrag na sadržaj . Makedoniji. Latviji.Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa CEEBP Program donacija CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i istočne Evrope. Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalite t rada. Litvaniji. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati www. Prioritet se stavlja na prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka. Kosovu. Bosni i Hercegovini.

kako bi se istakli iz dokumentarnog stila tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom. slobodu. digitalnim medijima. To je razlog zašto daju grantove za pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova. godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba. A to je upravo ono što su učinili. sportske i zabavne sadržaje. djela i popularnih pjesama. Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog) Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu. prije samo jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo. gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja. Različita. snimaka. Također. maj/svibanj (rokovi su različiti po pozivima za projekte). snimaka i muzike.i dati alate za stvaranje nadahnuća za vaš vlastiti rad. političkih i kulturnih priča. Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka . te rijetke arhivske i savremene snimke. muzike i drugog vrhunskog sadržaja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 105 Natrag na sadržaj . sva tri partnera: fotograf. Idući rokovi prijave su 1. shvaćamo da je stvaranje i upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme. jer oni rade zajedno kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom izboru. podršku i znatna sredstva. I dok nam brzi on-line pristup slikama. na osnovu specifičnih poziva za projekte. Zato i dalje nude Grants for Editorial Photography. snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda. Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito ispričali svoje priče. Kao vodeći kreator i distributer slika. Na završetku ovog projekta. alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i uredničkih slike. što im je potrebno su inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje koja podići svijest o njihovom radu. neprofitna organizacija i komunikacijska agencija uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima. komuniciranje i povezivanje.i nastavili su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja. cilj je potaknuti komunikaciju .Getty Images Naziv programa Getty Images 1995. mart/ožujak i 1.uključujući nagrađivane vijesti. Osim toga. Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika . Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju) Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih društvenih. Čitav svijet. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od samostalnih umjetnika/ca. Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje vrijeme i sredstva za svoju kampanju. Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za stvaranje.

aspx Za aplikante iz BiH kontakti su: Guliver Trade SRL Str. 106 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? http://imagery.guliver.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.com/getty_images_grants/overview.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 18 Sector 1. Bucuresti Romania Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638 Faks: + 40 21 310 3497 Email: office@guliver.gettyimages.ro Web stranica: www. Crisana nr.ro Generalna web stranica: http://company.gettyimages.

centralne i istočne Evrope. #105 San Francisco. CA 94103 Tel: +1 415 934 9500 Faks: +1 415 934 9501 Email: gfi-info@globalfilm. Osnovana je 2002. 107 Natrag na sadržaj . također.org Web stranica: www.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine za promicanje međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma. juli/srpanj 2013.globalfilm.000 USD. pokazuju ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne poglede na svakodnevni život širom svijeta.org/application_eng.htm The Global Film Initiative 145 Ninth Street. Latinske Amerike i Bliskog istoka.Global Film Initiative Naziv programa Global Film Initiative Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za pomoć nezavisnom filmu iz Afrike. Filmaši mogu koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje. podržava filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije. zvuk i pristup modernim sistemima obrade.globalfilm. Kako aplicirati? www. Azije. Inicijativa. godine. kao što su laboratorijske naknade. Idući rok za prijave je 15. Do 10. kao i za plaćanje za post-proizvodnih troškova. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. Inicijativa daje brojne potpore zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije filmova pod nazivom Global Lens. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost.

GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična područja: škole i stipendije. Kriterij podobnosti Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije. DC 20005 Tel: +1 202 331 9003 Faks: +1 202 331 9004 Email: info@globalfundforchildren.Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) Naziv programa Opšti ciljevi Global Fund for Children Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta.000 USD. opasan dječiji rad. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.globalfundforchildren.000 USD do 20. 108 Natrag na sadržaj .globalfundforchildren. komercijalno seksualno iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka. 5. Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu).org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Web stranica: www.org/what-we-do The Global Fund for Children 1101 Fourteenth Street. biti registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade. www. NW Suite 420 Washington.

000 USD. Za više informacija pogledajte www. novinari . Ovi savjetnici – biolozi.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.greengrants. Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike širom svijeta.org Web stranica: www.org/ourcommunity.Global Greengrants Fund Naziv programa Opšti ciljevi Global Greengrants Fund Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci ljudima u zaštiti životne okoline.org/grants. održivog života. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. ekonomisti.html Global Greengrants Fund 2840 Wilderness Place Suite A Boulder. Otvoreno tokom čitave godine. Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače ne bi imali pristup finansiranju. menadžeri neprofitnih organizacija. Razvili smo model finansiranja koji se oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u regionima ili na pitanjima koja podržavamo. šumari. pravnici. Naši savjetnici rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i druge podrške ovim grupama. Tipično 500 USD do 5. CO 80301 Tel: +1 303 939 9866 Faks: +1 303 939 9867 Email: info@greengrants. www.greengrants. zaštiti biološke različitosti i dobijanju prava za bolji život u budućnosti. 109 Natrag na sadržaj .greengrants. inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe.

globalfundforwomen. Kriterij podobnosti www. CA 94108. USA Tel: +1 415 248 4800 Faks: +1 415 248 4801 Web stranica: www. Od 500 USD do 30. Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene samo na ova područja): .org/apply-for-a-grant/information-for-womensgroups www.Global Fund for Women (Globalni fond za žene) Naziv programa The Global Fund for Women Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekono mska neovisnost.promicanje društvene filantropije.000 USD. Tokom čitave godine. .izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.globalfundforwomen.unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava. povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama. . Suite 500 San Francisco. 110 Natrag na sadržaj .povećanje građanskog učešća.osiguranje ekonomske i okolišne pravde. i .globalfundforwomen. .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/apply-for-a-grant The Global Fund for Women 222 Sutter Street.povećan pristup obrazovanju.

tuberkuloze i malarije) Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP.Global Fund to Fight AIDS. koji je na polju HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava. tuberkuloze i malarije) Naziv programa Global Fund to Fight AIDS. 111 Natrag na sadržaj . Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u BiH. http://portfolio. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM). Različita po segmentima / prozorima finansiranja. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. Pogledajte web stranicu za više informacija. s težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija. Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga (CSW). kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim kriterijima odabira. godine. 2. Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU). 4. Tematski prozor za omladinu. kako slijedi: 1. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama.theglobalfund. 6. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja oktobra/listopada 2011. Tematski prozor za stigmu. trebali doprinijeti programu pod nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a. 5. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. Tematski prozor za Rome. Svi projekti bi. 3. novi se očekuje u narednom periodu. kao inovativni projekti. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e.org/en/ Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje. 2) skicirajući preduslove za postizanje tog cilja. Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu: potrebnih sredstava vs. . To znači da ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija. Ideje koje mogu uključiti tehnologiju. One nisu poznata "rješenja". Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama. II) sektor npr. POTPUNO NOVE ideje. i 4) artikulirajući pretpostavke da objasne hipoteze. budžeti. 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni.one riješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj. no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela. novi se očekuje u narednom periodu. 3.ideja koja može biti isprobana sa ~10.ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće. dijagnoza protiv smanjenja korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvod e. 112 Natrag na sadržaj . Zadnji poziv za projekte je zatvoren. transparentnosti i/ili odgovornosti. Do 10. usluge.000 USD. III) krajnji cilj npr. ali ne neophodno. Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji: . javne odluke. . iako šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi.ideja koja se bavi pitanjima korupcije. vladavina prava. 2.Global Integrity Innovation Fund Naziv programa TESTING 123 .pristup. Želimo ispuniti prazninu u učenju.ideja imaju jasnu teoriju promjene. alate ili metode. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje. ove ideje bi bile transformativne . onih dostupnih.ideja koje se odnosi na određena pitanja. Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20 projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari. Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE ..000 USD. dokumentaciji. kontekstualna ograničenja. jer je njihov potencijal uticaja velik. Ideje koje su VISOKOG RIZIKA. . a umjesto toga. Ideje koje DIJAGNOSTICIRAJU ili UBLAŽAVAJU izazove TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI. identificira problem . One ne moraju izravno rješavati problem korupcije. . itd. zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade. Koje nikada prije nisu bile isprobane. transparentnosti i odgovornosti (T&A) zajednica prakse. i sve ostale bitne faktore. . Ako uspiju. i .mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila ili procese i/ili kako se nositi s njima. . Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme istomišljenika širom svijeta. metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao potpuno novi.ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem .Global Integrity Innovation Fund Zašto je pokrenut program TESTING 123? 1.

korištenje tehnologije (online.org/applying/ Kontakt http://innovation.odgovornosti. i IV) pristup npr. mobitel. 113 Natrag na sadržaj . itd.globalintegrity.org/contact/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.globalintegrity. Kako aplicirati? http://innovation.) protiv ne-tehnoloških aspekata.

Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe)
Naziv programa Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu, književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača, plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova. Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja: - demokratija, vladavina prava i civilno društvo, - tekuća regionalna i globalna pitanja, - kulturna dimenzija evropskih integracija, - novija njemačka istorija, i - izvanredna djela suvremene njemačke književnosti. Pažnja će se također posvetiti i: - klasičnoj njemačkoj književnosti, - suvremenoj drami, i - kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade. Različita. kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, kraj aprila/travnja: sve kategorije, kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i kraj oktobra/listopada: sve kategorije.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Čitav svijet.

Kriterij podobnosti

Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.

Kako aplicirati?

http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina Bentbaša 1a 71.000 Sarajevo Tel. +387 33 570 000 Faks: +387 33 570 030 Email: info@sarajevo.goethe.org Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

114

Natrag na sadržaj

Grand Challenges Canada
Naziv programa Stars in Global Health (Zvijezde globalnog zdravlja) Ovaj jedinstveni program omogućava inovatorima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i u Kanadi da razviju svoje hrabre ideje s velikim uticajem na poboljšanje globalnih zdravstvenih uslova. Tražimo ideje koje odražavaju cijeli spektar globalnog zdravlja, uključujući otkrivanje lijekova, medicinskih uređaja i dijagnostike, razvoj cjepiva, zdravlje i medicinsku edukaciju, majku i dijete, nezarazne bolesti (uključujući i mentalno zdravlje i rak) i informacijsko-komunikacijske tehnologije, vode i kanalizaciju, te poljoprivredu. Grand Challenges Canada poziva na dostavu prijedloga koji mogu biti lako implementirani u zemljama u razvoju u cilju poboljšanja globalnog zdravlja. Tražimo ideje koje su hrabre i kreativne, te imaju potencijal da naprave značajan uticaj na globalni zdravstveni problem. Predložene inovacije trebale bi: 1. imati veliku vjerojatnost postizanja značajnih i mjerljivih zdravstvenih dobitaka u okruženju sa slabim resursima, i 2. povećala učinkovitost, apsorpciju, prihvatljivost uticaja, održivost i integrirajući naučno/tehnološke, društvene i poslovne inovacije. Mi to zovemo "Integrirana inovacija". (pogledajte www.grandchallenges.ca/inte-grated-innovation). Poželjni kvaliteti uključuju: - pristupi koji se mogu koristiti na učinkovit način za poboljšanje zdravlja u zajednicama koje su bez ili samo sa osnovnom zdravstvenom infrastrukturom/ osobljem, rješenja za odgovarajuća mjesta s ograničenom infrastrukturom (npr. nedostatak električne energije ili čiste vode, itd.), pristupi koji smanjuju održavanje i obuku, rješenja koja se mogu lako asimilirati u kulturnim praksama i postojećim zdravstvenim sistemima (uključujući i zajednice bez ili sa osnovnim zdravstvenim institucijama), ekstremna dostupnost, pristupi koji odražavaju razumijevanje ciljnog tržišta i korisnika, rješavajući potrebe korisnika, i rješenja koja uključuju solidan poslovni plan za poticanje tržišne penetracije i primjene u siromašnim zemljama. Inicijalno će biti dodjeljeni grantovi do 100.000 kanadskih dolara na 12-18 mjeseci da pokažu vrijednost ideje koncepta. Nakon evaluacije mogu se dodijeliti grantovi do milion kanadskih dolara sa potencijalnim vezama sa privatnim sektorom. Rok za trenutni poziv za projekte je 6. februar/veljača 2013. godine. Čitav svijet, sa fokusom na zemlje u razvoju. www.grandchallenges.ca/grand-challenges/gc1-stars/stars-programinformation http://applications.grandchallenges.ca/ Email: stars@grandchallenges.ca Web stranica: www.grandchallenges.ca

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

115

Natrag na sadržaj

Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa Program malih grantova The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije. Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom svijetu. Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama, međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja. HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za duži period moraju biti dobro pojašnjene. Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Čitav svijet. HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne daje donacije institucijama. www.hfg.org/rg/application.htm 25 West 53rd Street, 16th Floor New York, NY 10019-5401 USA Tel: +1 646 428 0971 Faks: +1 646 428 0981 Web stranica: www.hfg.org

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

116

Natrag na sadržaj

Heart and Hand Fund
Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Program malih grantova Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na Balkanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Rok za prijave Geografsko područje podrške

SAD i zemlje Balkana.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html Heart & Hand Fund/Peace Development Fund PO Box 3070 Half Moon Bay, CA 94019, USA Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: deadcow@igc.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

117

Natrag na sadržaj

Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokra tija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i praktično međunarodni akter. Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja. 1. Mi smo agencija za zelene ideje. Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva. Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije. 2. Mi smo međunarodna politička mreža. Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija. 3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava. Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, lju dska prava, demokratiju i samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima. Nije specificirana. Tokom godine. BiH i svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

118

Natrag na sadržaj

Poslati upit za više informacija.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kriterij podobnosti Poslati upit za više informacija.boell@bih.ba Web stranica: www.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 260 450 Faks: +387 33 260 460 Email: h.net. 119 Natrag na sadržaj . Heinrich Böll Stiftung Ured za Bosnu i Hercegovinu Čekaluša 42 71.boell.

heks. Kako aplicirati? www.: +41 44 360 88 95 Email: projektdienst@heks. HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo njihovo zapošljavanje.ch/en/worldwide/west-balkans HEKS Kommunikation Projektdienst 8042 Zurich Tel. HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti. HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i ekonomskih uslova. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ch Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a kao Fondacija radi od 2004. HEKS je ustanovljen 1946. Francuska skraćenica je EPER (Entraide Protestante Suisse). a švicarske građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima. Veoma limitirana. godine.Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) Naziv programa Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland).ch Web stranica: www. smješten je u Cirihu i ima ured u Lozani.heks. Veliki broj zemalja širom svijeta. HEKS specifično radi na sljedećim područjima:  Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u proizvodnji i prodaji proizvoda. te se bori protiv uzroka gladi. HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće. Geografski fokus je istočna Bosna. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije definiran. ekonomskom i političkom smislu.  Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u BiH. godine od strane Federation of Swiss Protestant Churches. 120 Natrag na sadržaj . Glavni fokus je poboljšanje lanca dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade.  Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih problema u BiH. nepravde i društvene nejednakosti. Svi ljudi bi trebali živ jeti dostojanstveno i sigurno u društvenom. uključujući i BiH.

To uključuje organizacije mladih seksualnih radnica.org/grants-program/apply-for-a-grant HIV Young Leaders Fund 494 8th Avenue Suite 505 New York.org Web stranica: www. Na osnovu otvorenih poziva. HIV Young Leaders Fund će ulagati u mlade vođe i njihove koalicije. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice. 121 Natrag na sadržaj . mladih transgender osoba. NY 10001 USA Email: info@hivyoungleadersfund. Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om. Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao neprofitne organizacije.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.hivyoungleadersfund. Neregistrirane grupe moraju identificirati fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani. HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše pogođenih SIDA-om. mladih gej muškaraca. Kriterij podobnosti - Kako aplicirati? www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se zadovoljile potrebe njihovih zajednica. ovisno o lokalnom kontekstu. Pogledajte web stranicu za više informacija. uključujući i mlade osobe koje žive s SIDA-om.hivyoungleadersfund. Mladi na čelu organizacija trebaju imati d o 30 godina. Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na finansiranje. mladih ljudi koji koriste droge i mladih žena.000 USD do 15. Fond je napor inovativnog partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na SIDA-u. CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način pregledom aplikacija.HIV Young Leaders Fund Naziv programa HIV Young Leaders Fund HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa mladih koji rade na pitanjima SIDA-e. HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih kako bi pregledali projekte i davali preporuke. u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa.000 USD. 5. mladih ljudi koji žive s SIDA-om. CRP također garantira da pogođene zajednice.

avgust/kolovoz.000 EUR za radionice. Hubert Bals Fund P. 122 Natrag na sadržaj .Hubert Bals Fund Naziv programa Opšti ciljevi Hubert Bals Fund Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih filmaša u Aziji.O. na Bliskom istoku. Africi i Latinskoj Americi. i 15. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Čitav svijet. Od početka rada Fonda 1988.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti. Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije.000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla.filmfestivalrotterdam. Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz zemalja u razvoju.000 EUR za digitalnu produkciju.com/professionals /hubert_bals_fund/projectentry/ International Film Festival Rotterdam Attn. HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte. Box 21696 3001 AR Rotterdam the Netherlands Web stranica: www. www.2 miliona EUR za pojedinačne grantove do 10. Odabir se vrši dva puta godišnje.filmfestivalrotterdam. Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1 . Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta. 30.000 EUR za skripte i razvoj projekata.000 EUR za post-produkciju. sa rokovima 1. 10. istočnoj Evropi. 20. mart/ožujak i 1.

org/about Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim diversificiranim znanjem. 2-pronalazak. podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima. 123 Natrag na sadržaj . ali ne mogu biti vodeći aplikant / korisnik granta. iako su prihvatljive i individualne aplikacije. Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova. Konkretno.000 funti. U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je identificirati vodeću organizaciju u konzorciju. 3-razvoj.humanitarianinnovation. logistika i komunikacija). implementraciju i testiranje inovacije. Mali grantovi su veličine do 20. i spriječavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe. dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i dodatni programi ishrane). omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i analiza inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih mogli podijeliti sa širom zajednicom .Humanitarian Innovation Fund Naziv programa Opšti ciljevi Humanitarian Innovation Fund Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u identificiranju.). njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa kojima se suočavaju organizacije u dostavlj anju humanitarne pomoći. itd. ali govori o sljedećim područjima: materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa. HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije (1-prepoznavanje. Humanitarian Innovation Fund radi na: omogućavanju i podršci humanitarnim inovatorima da implementiraju svoje kreativne ideje u procesu inovacije. www. sistem ranog upozoravanja.000 funti koji podržavaju razvoj. voda. zaštita i usluge podrške (koordinacija. koordinacija pomoći. i jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija.org/funding www. akademika i osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u procesu inovacija. nepredviđene okolnosti i planiranje). Profitni entiteti mogu biti dio konzorcija.humanitarianinnovation. 4-implementacija i 5-difuzija) koji će doprinjeti poboljšanju relevantnosti. nevladina organizacija. (b) javna ili vladina institucija. iskustvom i ekspertizom. Vodeći aplikant mora biti (a) neprofitan. pokrivenosti. kao što je npr. Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta. (c) akademska ili istraživačka institucija. lijekovi. rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo infrastrukture). efikasnosti i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse. Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku. U okviru drugog poziva za projekte su davali podršku za velike grantove do 150. podesnosti.

Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants Naziv programa Hellman / Hammett program donacija Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona. Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian Hellman sa donacijama koje nose njeno. Kako aplicirati? www. se Podrška piscima koji imaju problem u radu.S. 34th floor New York.000 USD i 10. 124 Natrag na sadržaj . McCarthy-ijem. Čitav svijet.000 USD. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org/en/node/75288 350 Fifth Avenue.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Hellman i Hammett su oboje bili ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti. i to Hellman pred U. kao i ime njenog dugogodišnjeg pratioca. Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom godina. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Između 1. NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700 Faks: +1 212 736 1300 Web stranica: www. te imaju finansijske potrebe. romanopisca Dashiell Hammett-a. House Un-American Activities Committee i Hammett pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. čija je komunistička paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice".hrw.hrw. Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru. Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.

gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica. godine na inicijativu članica Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF CEE) za BiH.IN Fondacija . razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva. prikupljati sredstava. Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH zalaže se za unaprjeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u sve društvene tokove u BiH. jačati kapacitete Fondacije. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje prijava možete dobiti putem emaila na adresu: info@infondacija. privrednim subjektima i medijima. svaka tri mjeseca. kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade na unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih. pružanjem podrške lokalnim organizacijama civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada. podržavajući inovativne modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće da obezbjedi djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. važnim za njihov rast i razvoj. IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje. krajem a vgusta i sredinom novembra tekuće godine. Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva u kojem se njihov glas čuje i uvažava. Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija. kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim za njihov rast i razvoj. Ciljevi i djelatnosti Fondacije su: poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz unaprjeđenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života. i to za sljedeće pod programske oblasti: vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama. će objaviti četiri poziva za dostavljanje prijedloga projekata. Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u BiH.Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini Naziv programa Program malih grantova IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini – osnovana je u julu 2009. i to početkom februara i maja. Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH. s posebnim naglaskom na temu nasilja. promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije. s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece u BiH.ba. preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i omladinskim grupama u lokalnim zajednicama. pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog društva koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i Hercegovini. nadležnim institucijama. 125 Natrag na sadržaj . i romska djeca i obrazovanje. u toku 2013. In fondacija.

učešće djece i m ladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju projekta. Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima. važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri.P.Trenutni poziv je otvoren do 29. lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu.102 Banja Luka Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 51 464 460 Email: info@infondacija. Više informacija: www. Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje. 126 Natrag na sadržaj . aprila/travnja 2013. bilo kroz finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške. Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu: za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane nevladine organizacije.infondacija. kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada sa ciljnim grupama. kroz svoje aktivnosti. Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s korisnicima. Geografsko područje podrške BiH. NVO bi trebale da promovišu socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH. Po prijemu prijedloga projekata.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade. 45 78.org/kriteriji-za-finansiranje In fondacija P. godine.ba Web stranica: www. Prijave slati na dolje navedenu adresu IN fondacije.infondacija.

koji će iskazati puno poštovanje za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica. 127 Natrag na sadržaj .grants@ic-mp. Kratkoročni grantovi do 4.000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela komemoracija i sjećanja do 30. a koji se tiču porodica nestalih osoba. pružanje dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih projekata.International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) Naziv programa Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva .ic-mp. Za više informacija o načinima mp.000 KM. kao i partnerski projekti između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti. Iako javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte. Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih organizacija.org/resources/documents/.ic- Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) Alipašina 45/A 71.000 Sarajevo. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i zapadni Balkan. apliciranja pogledajte: www. Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja. pravdu i reparaciju. te u jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba. Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevl adinih organizacija / mreža nevladinih organizacija. Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011. Projekti u trajanju do 6 mjeseci do 10.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Program za dodjelu malih grantova Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu. godine. Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva.org Web stranica: www. BiH Tel: +387 33 280 800 Faks: +387 33 280 900 Email: jcsi.000 KM. programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva.

članke u tiskanim medijima i slično. slanje predstavnika/ca na sastanke ili konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica. i/ili pomaganje ljudskih prava drugih posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije.nl. IHEU promiče i brani slobodu savjesti i izražavanja. HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU -a sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji. izdavaštvo.iheu. kaste. reklame. IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i smjernice o pitanjima politike i strategije. izdavaštvo. astrologije.org. članke u tiskanim medijima i slično. porijekla. To potiče rast novih grupa humanista i predstavlja humanističke interese u UN. reklame. medije. proizvodnju informativnih materijala. medijima ili široj javnosti. UNICEF i Vijeću Evrope. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. rada ili spola. itd. izabranih službenika/ca i drugih volontera/ki. odnosno poboljšanje ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji. seminare. otkrivajući kršenja ljudskih prava od vlade i zagovaranja prema političarima. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za populariziranje nauke. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja. Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati promicanje novih zakonodavnog tijela. promoviranje sekularizma. te se zalaže za odvajanje religije i države. promoviranje ljudskih prava. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku.International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija) Naziv programa Međunarodna humanistička i etička unija International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez humanističkih. sekularističkih i ateističkih organizacija sa više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. medijima ili široj javnosti. skeptičnost prema aktivnostima vraćanja. Više informacija možete dobiti na internet stranici www. promoviranje znanstvenih metoda. racionalističkih. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. ili izgradnja organizacijskih kapaciteta. Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne član ove. medije. Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih područja: promoviranje humanizma. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. 128 Natrag na sadržaj . Više informacija možete naći na internet stranici www. naučne metode razmnožavanja. Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s svjetovnim životnim stavovima. medija ili šire javnosti. Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara. rasta i napretka. Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav prema političarima. Harareu i Kostariki.hivos. i regionalnim uredima u Bangaloreu. UNESCO. seminare. praznovjerja i alternativne religije. poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava.

000 EUR godišnje. 3. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi). Međutim.iheu.Veličina donacije Maksimalan iznos za jedan projekat je 10. WC1E 6HD Web stranica: www.org IHEU 1 Gower Street London. Svijet uključujući i BiH. Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama.org/contactus Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa. Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS programa u nekoj od zadnjih 10 godina. 2. 129 Natrag na sadržaj . Sljedeće organizacije mogu se prijaviti: 1. Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. www. Projek at bi trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja aplicira za grant. a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje.iheu.

International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) Naziv programa The Open Window Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje razvijenim zemljama. Prihvata prijedloge projekata na sve teme i ne postoje unaprijed određeni limiti finansiranja. Kako aplicirati? www.3ieimpact. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH). prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama koje implementiraju projekte. Zadnji poziv je bio otvoren do početka avgusta/kolovoza prošle godine. prijedlozi projekata koji se pripremaju od strane evaluatora/istraživača u zemljama u razvoju i razvijenih zemalja.org/openwindow/ Kontakt Web stranica: www. Prednost se daje: evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike i imaju jasnu strategiju komunikacije. Širom svijeta. Različita.3ieimpact. i evaluacije zasnovane na teoriji promjene. a novi se očekuje u narednom periodu. 130 Natrag na sadržaj .org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

crtež. Tokom čitave godine. konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili organiziranja projekta ili aktivnosti. . 1829). kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje. Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu obećavajućim.homestead.arhitektonske restoracije i konzervacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.muzeji. Posebni interesi Fondacije uključuju. godine u svrhu distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje distribuira organizacijama širom svijeta. kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz prošlosti. i . muziku. Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama u područjima: . Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka. sastanke. putne troškove. Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija.izvedbenih umjetnosti. International Music and Art Foundation dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i izvedbenih umjetnosti. skulptura). balet i pozorišta. komorni muzički ansambli. Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za buduće generacije umjetnost. pozorište i arhitekturu (“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe.li International Music and Art Foundation Legal Domicile (Registered Office) P.O. Box 39 FL-9490 VADUZ. simfonijski orkestri. Liechtenstein Email: trustees@imaf. kao što su opera. radionice.li Web stranica: http://imafoundation. likovnu umjetnost (slikarstvo.720 franaka.International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) Naziv programa International Music and Art Foundation Grants International Music and Art Foundation je osnovana 1998. http://imaf. 131 Natrag na sadržaj .istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti. Kad god je to moguće Fondacija preferira k o-finansiranje iz drugih izvora i preferira da ne daje novac za operativne troškove. ali nisu ograničeni na.com Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. gdje je srednja veličina granta 27. . “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela umjetnosti i arhitekture. Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije.

132 Natrag na sadržaj . open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i distribuirani su u javnom interesu.7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine. poslovnih modela ili treninga.platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja. IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija.International Press Institute: News Innovation Contest International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in Digitial News Platforms. te poboljšanju prakse novinarstva. uključujući i mobilne. direktora i vodećih novinara. Kako aplicirati? www. Business Models.održivost: unapređenje poslovnih modela. Poziv za 2012. Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija.seemo.freemedia. . or Trainings & Journalism Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih platformi vijesti. promicanju slobodnog protoka vijesti i informacija. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org Web stranica: www.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. razvoj održivih poslovnih modela i trening novinara. Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi. IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije . i .obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti. Ukupno je 2. godinu je zatvoren. naredni se očekuje tokom godine. Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. na Bliskom Istoku i Africi. Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije: . zaštiti slobode mišljenja i izražavanja. te novinarske izvrsnosti) International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika. Austria Tel: +43 1 513 39 40 Faks: +43 1 512 90 15 Email: info@seemo.digitalne.html International Press Institute Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. Austria Tel: + 43 1 512 90 11 Faks: + 43 1 512 90 14 Email: ipi@freemedia.at South East Europe Media Organisation (SEEMO) Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna.at/awards.

Internews Naziv programa Jačanje nezavisnih medija u BiH USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji projekt.Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija postojećih online medija. treninge i mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. . te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih. Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”. u okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova.internews. 133 Natrag na sadržaj .ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko novinarstvo. Više detalja na web stranici: www. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj instituciji.7 miliona USD. Ovi grantovi ne mogu se koristiti za pokretanje web medija. te medijske i profesionalne asocijacije. . maja/svibnja. Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici. Trenutno otvoren poziv u okviru programa “Ljudska prava” je otvoren do 1. . inovativne ideje za online medije. kao i za podršku samoregulaciji medija u BiH. Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira.Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim međunarodnim institucijama.Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na odgovornost. online medijskih tehnologija.000 USD. BiH. napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske pismenosti.Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. .ba. . .ba Web stranica: www. Hamdije Kreševljakovića 50 71. . vrijedan 5. Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti.000 Sarajevo Email: sjaram@internews. Kriteriji su jasno naznačeni na svakom pozivu za projekte.internews.Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH. koji od decembra 2010. koji ukupno iznosi milion USD.Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom radu. ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti cjelokupne medijske slike u BiH. Ciljevi projekta su: .Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i alternativne izvore informacija.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i Hercegovini. Također. godine implementira Internews u BiH. što znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25.

.itvs.org/funding/international/criteria Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Praktično sve zemlje osim SAD. ljudima i njihovim gledištima. U rijetkim slučajevima. Nije definirana. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći različite glasove u javnu sferu.itvs. kada vještine reditelja. odnosno projekti koji su već u fazi produkcije. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta. “Nezavisni producenti. uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko zastupljena na američkoj televiziji. predmet i priča to nalažu. a novi se očekuje u narednom periodu. budžetsku i uredničku kontrolu nad svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili komercijalne stanice ili filmskog studija.org Web stranica: www.org/funding/international/how Tel: +1 415 356 8383.ITVS International Naziv programa International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje) ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim pričama koje mogu informirati. godine.Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s producentima iz različitih zemalja. nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom u cjelini.” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik autorskih prava. ali ti proizvođači imaju malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD.Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat). b) ima umjetničku. uključujući i javne stanice. ITVS će razmotriti i duže programe. ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na američkoj televiziji. Američka publika želi saznati više o drugim mjestima.Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora. . Osoblje navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati. Zadnji poziv je bio otvoren do početka decembra/prosinca 2012.Radovi u pripremi. . Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici. www. local 445 Email: cynthia_kane@itvs. International Call Funding Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup međunarodnim programima. 134 Natrag na sadržaj . U okviru ovoga programa se prihvataju: .

biznis sektora i svih ostalih partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti.hoogeslag@iucn.iucn. www. Stečeno vlasništvo ili upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje rade na zaštiti životne okoline. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Trenutni poziv za projekte je otvoren do 1.IUCN National Committee of the Netherlands Naziv programa Podrška prirodi 35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljen og u Holandiji su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands.iucn.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. vlade. IUCN NL je most između društvenih organizacija.nl/funds/purchase_of_nature_1 Marc Hoogeslag MSc Tel: 0031 20 3018 264 Email: marc.hoogeslag. Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem (strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja. Strateška kupovina može značiti osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala. Pogledajte web stranicu za više informacija. Maksimalna veličina granta je 85. Veliki broj zemalja širom svijeta.000 EUR. godine.nl Skype: marc. 135 Natrag na sadržaj . maja/svibnja 2013.

nl Web stranica: www. www. .Jan Vrijman Fund Naziv programa Jan Vrijman Fund Jan Vrijman Fund daje grantove nezavisnim režiserima dokumentaraca iz zemalja u razvoju. maj/svibanj.000 EUR za druge aktivnosti (inicijative distribucije. već ima i savjetodavnu ulogu. aplikanti trebaju imati na umu da ne može biti odabrano više od 8% zaprimljenih projekata. JVF pruža pojedinačne potpore do 5.Inicijative distribucije: prikazivanje filmova. posvećene razvoju dokumentarnih skripti. ili 15. Režiser i kompanije trebaju biti nacionalnosti zemlje u razvoju i živiti i raditi u zemlji u razvoju. dokumentarni filmski festivali i obrazovni programi. 17. grant mora biti utrošen u zemlji u razvoju i sva prava distribucije za zemlje Beneluksa moraju biti rezervirana na Jan Vrijman Fund. Ako je projekat odabran. Sem toga Fond podržava projekte koji promoviraju lokalnu dokumentarističku produkciju i distribuciju kroz aktivnosti kao što su radionice. dokumentarni filmovi na festivalima i dokumentarne radionice).500 EUR za proizvodnju i post-produkciju. Generalno fond je otvoren alternativnim i inovativnim idejama dok god su dobro utemeljene i sa jasnim planom implementacije. Pri odabiru fond podržava najmanje 18% projekata iz najmanje razvijenih zemalja na DAC listi. a) Skripte i razvoj projekata. Podrška u ovom dijelu se daje za razvoj skripti i projekata tokom istraživanja i njihovog razvoja.nl/industry/markets-funding/idfa-fund/about/about-the-idfafund. b) Produkcija i post-produkcija.aspx Jan Vrijman Fund Frederiksplein 52 1017 XN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 627 3329 Faks: +31 20 638 5388 Email: janvrijmanfund@idfa.Dokumentarni filmski festivali: filmski festivali koji za cilj imaju promociju dokumentarnog filmskog žanra i koji služe kao mjesto susreta lokalnih režisera i publike. putujući filmski festivali ili specijalna prikazivanja u udaljenim ili područjima pogođenim konfliktima.nl/industry/markets-funding/vrijman-fund.idfa.Dokumentarne radionice: radionice za režisere i/ili producente iz ne-zapadnih zemalja na osnovu definicije iz DAC liste. Fond ne pruža samo finansijsku podršku. kao što su pokretna kina. 136 Natrag na sadržaj . Jan Vrijman Fund podržava kreativne dokumentarce u zemljama u razvoju. po mogućnosti lokalna ili regionalna produkcija. januar/siječanj i 15.aspx Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Jan Vrijman Fund finansijsku podršku daje dva puta godišnje.idfa. na osnovu definicije iz DAC liste. . Dalje. Projekat može biti podnešen samo jednom u svakoj od spom enutih kategorija. produkciji i/ili distribuciji i prodaji.000 EUR za skripte i razvoj projekata. Rokovi prijave su 15. c) Ostale aktivnosti: .

jp/world/en/ Kontakt Web stranica: www.Japan Foundation Worldwide Naziv programa Grants Program The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta. sa sjedištem u Tokiu.jp/world/en/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.jpf.go.jpf. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? www. Na web stranici se može pronaći više informacija o uredima fondacije u inostranstvu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različita. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja. doprinosi svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i drugih ljudi kroz medij kulture. Pogledajte web stranicu za više informacija. područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom jeziku (Urawa i Kansai). njihovim aktivnostima.go. 137 Natrag na sadržaj . kao i linkovi na druge relevantne web stranice. Različita.

Zadnji rok prijave je bio 25. Kanagawa Prefecture 212-8554 Japan NGO Support 81 44 520 9609 Grant Program 81 44 520 9505 E-mail: jfge@erca. Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije. i (2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na projektima zaštite životne okoline kroz informiranje.erca. Saiwaiku. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom mogu aplicirati u okviru poziva za projekte. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanj a životne okoline. 138 Natrag na sadržaj . gdje je kategorija dostupna za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od strane ne-japanskih organizacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. novi poziv se očekuje u narednom periodu. Omiya-cho. JFGE ima dva osnovna programa: (1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti životne okoline.go. Čitav svijet.jp/jfge Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija.jp Web stranica: www. istraživanja i studije.go. januar/siječanj. Muza Kawasaki Central Tower 8th floor 1310.Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) Naziv programa Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO -e Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora. te trening za osoblje. uključujući i pojedince i privatne korporacije. Kawasaki City.

ba www.ba/ephzhb.u humanitarne svrhe.održivosti ukupnog razvoja. Donacije se dodjeljuju za financiranje: . Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška donacije.potreba u području kulture.pomoć partnerima u sličnim djelatnostima.implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima. idući se očekuje u narednom periodu.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.potreba u području socijalne pomoći. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011.potreba u području sporta. U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d. .d. i .razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima. te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski prostor. distribucija i opskrba električnom energijom . . Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva.ephzhb.) Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar Mile Budaka 106 A 88. . godine.d. Mostar će slijediti opredjeljenja: . Mostar je kvalitetna. . . a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine. Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s rokovima naznačenim u Pozivu. i .aspx?vijest=1279&prikaz=0# (poziv za 2011.ekonomičnosti u poslovanju. JP Elektroprivrede HZ HB d. osnovani u skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe.ephzhb. Nije definirana. pouzdana i sigurna proizvodnja. 139 Natrag na sadržaj .Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Naziv programa Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Misija JP Elektroprivrede HZ HB d.ephzhb.000 Mostar Web stranica: www.d. www.

. Water End York. septembra/rujna. ali u određenim slučajevima i BiH.jrct.Pitanja od interesa za Kvekere.Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba. YO30 6WQ Tel: +44 1904 627 810 Web stranica: http://www. uključujući i rad na trgovini oružjem.jrct. odziva i poštivanja ljudskih prava širom javnog i privatnog sektora. Pogledajte web stranicu za više informacija. te rad koji prati i izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu. Pogledajte web stranicu za više informacija. otvorenosti.asp?section=00010004 Joseph Rowntree Charitable Trust The Garden House.Irska i Sjeverna Irska. Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj Britaniji i Irskoj.Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između ljudi i institucija koje utiču na njih.org. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www.org. uključujući i promicanje odgovornosti.uk Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Prije svega Velika Britanija. .Joseph Rowntree Charitable Trust Naziv programa Joseph Rowntree Charitable Trust Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i nepravdi. . aprila/travnja i 2. U ovoj godini pozivi za projekte su otvoreni do 15. razvoj učinkovitih mjera izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje vojnoga roka. uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da se uključe u donošenje odluka i politike razvoja.uk/text. 140 Natrag na sadržaj . stvaranje kulture mira. Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim od pet područja navedenih ispod: .Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima društva.

migracijama.demokratiji na Balkanu.be Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.zdravlju.be/calls. Generalno podrška se pruža za aktivnosti na: . . .partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte. .filantropiji.be/about-the-foundation. Pogledajte web stranicu za više informacija.kulturnom nasljedstvu. .liderstvu.razvoju. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.siromaštvu i društvenoj pravdi.King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) Naziv programa King Baudouin Foundation Grants Programme Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u poboljšanju uslova života za stanovništvo. demokratiji i poštivanju različitosti. .htm Email: proj@kbs-frb. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kako aplicirati? www." Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za stvaranje boljeg društva. Na taj način možemo napraviti trajan doprinos većoj pravednosti.aspx?LangType=1033 www. .lokalnom angažmanu. i . godine Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i nove projekte.kbs-frb. 141 Natrag na sadržaj . Ovisno o pozivu za projekte. .kbs-frb. U svom statutu iz 1976. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Molimo vas da pošaljete kompletnu aplikaciju putem emaila na adresu kios@kios.Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju preveniranje kršenja ljudskih prava. djece.fi/english/application_forms za aplikacionu formu i vodič za aplikante i zapamtite da uključite svu zahtjevanu dokumentaciju u vašu aplikaciju.fi. Pogledajte www. Ne šaljite koncepte projekata.fi Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. žena i siromašnih. Mali grantovi su 500 .000 EUR.kios.10. manjinskih grupa i siromašnih. KIOS je fokusiran na rad u sljedećim područjima: . .Saradnja sa ljudsko-pravaškim organizacijama u post-konfliktnim zemljama gdje su mehanizmi za zaštitu ljudskih prava slabi. te obrazovanje. KIOS podržava i institucionalni razvoj ljudsko-pravaških organizacija. Također daju i veće grantove. jačanju i širenju saradnje. Posebna pažnja se daje promociji ljudskih prava žena. dokumentiranje i obrazovanje. Posebna pažnja se daje promoviranju ljudskih prava djece. KIOS ima otvoren poziv za projekte. Ovo znači da rade bez rokova. gender jednakost i pravo na obrazovanje. jač anju organizacijskih kapaciteta i širenju zajednica kojoj se poštuju ljudska prava. a princip koji sumira KIOS-ov moto je: "Ljudska prava za najranjivije". Čitav svijet.kios. na primjer pravna pomoć i pod određenim okolnostima tehnička i institucionalna podrška. podizanje svjesnosti. Web stranica: www. Podrška se također može pružiti i drugim oblicima projekata vezanih za ljudska prava. Osim podrške projektima.KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights Naziv programa KIOS Small Grants Program Glavni prioriteti su: demokratska prava. umjesto toga projektni prijedlozi se primaju tokom čitave godine. . KIOS pruža finansijsku podršku lokalnim organizacijama civilnog društva koji rade na povećanju javne svjesnosti. Partneri trebaju raditi na pitanjima koja se direktno dotiču UN Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju prevenciju povreda ljudskih prava. praćenje.. kao što je podizanje svijesti.Ljudska prava najranjivijih: jačanje i zaštita prava najobespravljenijih grupa. 142 Natrag na sadržaj . praćenje i dokumentiranje.

uključujući i BiH. godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU. jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija. Trenutni fokusi rada su: evropske integracije. Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz vlastitog ili vanjskog izvora.Know-How Exchange Programme Naziv programa The Know-How Exchange Programme (KEP) KEP je odobren 2004. Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora. a ciljevi KEP-a su: jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu članice EU. Pogledajte web stranicu za više informacija.org/KEP/Call2011?tab=3 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta.000 EUR po projektu. Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU. promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama CEI-ja. pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja ka donatoru (donatori u nastajanju). Zadnji poziv je bio otvoren do 28. 143 Natrag na sadržaj . decembra/prosinca. i poljoprivreda. a novi se očekuje u narednom periodu. a ne više od 40. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt www. Program potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan. planiranje i razvoj infrastrukture. Region. međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji. energetika i životna okolina.ceinet.

kao i s međunarodnim organizacijama. Različita. prostora i drugo. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koj a ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje. Definirano u okviru poziva za projekte. razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu. 144 Natrag na sadržaj . organizuje seminare radi edukacija mladih.Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Naziv programa Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Generalni zadaci Komisije za mlade su: razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života.000 Sarajevo Tel: +387 33 562 055 Web stranica: http://skupstina. i ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu.Komisija za mlade Reisa Džemaludina Čauševića 1 71. kulture. U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju.ba/node/724 Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. boračko-invalidske zaštite. socijalne zaštite. Na osnovu poziva za projekte. sporta. izborna pitanja. razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini. radnih odnosa.ks. pitanja poslaničkog sistema. Skupština Kantona Sarajevo . nauke.gov. Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo. informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine. Federaciji i BiH. pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave. razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda. jubileje i drugo. obrazovanja. razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma. na osnovu poziva za projekte. zdravstva. organizuje tradicionalne proslave.

Pogledajte web stranicu za više informacija. Sweden Tel: +46 8 588 891 00 Email: info@kvinnatillkvinna. strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje ž ivljenje. besplatnu pravnu pomoć. Slakthusplan 3. Ženske organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije. Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona. informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija.se/en Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta). te trgovinu ljudima.kvinnatillkvinna. Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke pomoći.Kvinna till Kvinna Naziv programa Kvinna till Kvinna Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u konfliktnim područjima.se Web stranica: www. Za listu partnera u BiH pogledajte: www.kvinnatillkvinna. Druge usluge koje ove organizacije pružaju uključuju psihološku podršku. Na primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i žena koje se vraćaju kućama nakon rata. Neke organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima. 121 62 Johanneshov. Različita. Pogledajte web stranicu za više informacija. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja. pomirenja i mirovnog rada. Osnažuju i educiraju žene aktivistkinje i političarke. Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. U principu rade samo sa partnerskim organizacijama. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima. 145 Natrag na sadržaj .se/en/our-partnerorganisations-0. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih prava.

Emeritus Fellowships i Research Programme Grants Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships.uk/funding/grant_applications. http://leverhulme." Od tog vremena. djeluje u svim akademskim disciplinama.ac. Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte. 146 Natrag na sadržaj . značaj predloženog rada. Grantovi se daju za sljedeća područja: Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards.cfm 1 Pemberton Row London EC4A 3BG Tel: +44 20 7042 9888 Web stranica: http://leverhulme. Fondacija poseban naglasak stavlja na: originalnost projekata.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina.ac. Philip Leverhulme Prizes i Major Research Fellowships) Istraživanje po penzionisanju Umjetnost (Arts Scholarships i Artists in Residence) Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Ovisno o pozivu za projekte. stipendiranje i nagrade. Različiti tokom godine. sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju. Research Fellowships. Study Abroad Studentships i International Networks) Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research Fellowships. Research Project Grants. stipendije. sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu. Visiting Professorships i Visiting Fellowships) Različita. godine pod Will of the First Viscount Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale "stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja.Leverhulme Trust Naziv programa Leverhulme Trust Leverhulme Trust je osnovan 1925.

com/about/help-contact-us/europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. seksizma.levistrauss. www. Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili gdje imaju prisustvo. Čitav svijet. i finansiranjem obrazovnih i preventivnih programa kao što je davanje šprica.com/about/foundations/levi-strauss-foundation/issues-wesupport Web stranica: www.levistrauss. ksenofobije.Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) Naziv programa Levi Strauss Foundation Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje siromaštva među mladim i ženama. te poboljšanje radnih i životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu. To su izgradnja zajednica . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoren tokom godine. Tri vodeća principa našeg globalnog programa su: vjera u osnaživanje . odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene i omladinu po pitanjima rasizma. 147 Natrag na sadržaj . homofobije i/ili statusa HIV-a. Nije specificirana. i posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima. prevencija HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije.žene i mladi imaju pravo identificirati njihova najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju.

lutrijabih. 148 Natrag na sadržaj . bude namijenjen za finansiranje: humanitarnih organizacija poput Crvenog križa. amaterskog sporta. pomoći osobama sa invaliditetom.ba Web stranica: www. borbe protiv droga i ovisnosti. koji je do sada išao u budžet FBiH. Na osnovu spefičnih poziva za projekte finansiranih od strane Lutrije BIH. BiH. Caritasa i Dobrotvora. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Lutrija BiH Odnosi s javnošću Mehmeda Spahe 11 Tel: + 387 33 563 539 Email: press@lutrija-bih. kulture. Merhameta. Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50 % dobiti Lutrije BiH. narodnih kuhinja. liječenja djece oboljele od teških bolesti. tehničke kulture i inovacija.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i razvoja civilnog društva.Lutrija BiH Naziv programa Lutrija BiH Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine. Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim manifestacijama i događajima. Kako aplicirati? Na osnovu poziva za projekte. smještaj žrtava torture i nasilja.

brze reakcije na hitne lokalne potrebe.000 do 50. Amsterdam The Netherlands Faks: (+31)20 5158 799 Email: info@mamacash. Ona teži stvaranju mirnog i prav ednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava. Čitav svijet.nl Web-stranica: www.000 EUR godišnje. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine. mreže aktivista i donatorske zajednice.org/page. Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet. Box 15686 1001 ND. 149 Natrag na sadržaj .mamacash.php?id=2007 Mama Cash / Programmes Team P.O. Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Više detalja vidjeti na: www. Ma ma Cash ne prihvata samoinicijativne prijave.mamacash.org/page. Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. razvoj lokalnih rukovodstava.Mama Cash (Mama Keš) Naziv programa Opšti ciljevi Mama Cash Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih prava širom sveta. Mama Cash finansijski podržava: novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i djevojaka. Budžeti i pisma zainteresovanosti su prihvataju tokom cijele godine.php?id=2007 www.mamacash. i izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta. Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5. skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

uprave i finansiranja javnih usluga.Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) Naziv programa MATRA program Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan doprinos promicanju sigurnosti. transparentnosti i demokratizacije vladinih akcija. Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca. 4. prevencije. Više zemalja uključujući BiH. Informacije / mediji  vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini . organizacija civilnog društva i veze među njima. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju reformu države i njenih institucija. holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama diljem regije. godine. (2) decentralizacije i deregulacije.000 EUR. kako u smislu zakonodavnog procesa i sadržaja. i pomoć u provedbi zakonodavstva . u pravilu kroz organizacije civilnog društva. 150 Natrag na sadržaj .  lokalna saradnja između opštinskih vlasti. a minimalan 25. primjena zakona i pravna pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i  reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora. Od 1998. (3) procese donošenja politika i (4) reformu javnih službi. integriteta i policije u lokalnim zajednicama. Maksimalni iznos doprinosa je 150. saradnja se u prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. Tijekom početnog razdoblja program a (1994-1998). Javna uprava / javni red / policija / korupcija  dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili regionalne vlasti. i  profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana. marta/ožujka 2013. Teme podrške su: 1.  usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja demokratskog društva. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. uglavnom u predpristupnim državama. uključujući i podršku za korištenje novih medija. televiziju i novinarstvo (novi ne i časopisi).  organizacija pravosuđa. i  kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju udruženja za zaštitu životne okoline. 2. Zakonodavstvo i pravo  zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona. zahtjev se podnosi u okviru teme životne okoline).  podrška za slobodne medije: radio. Ljudska prava / manjine  aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina. godine. legitimiteta. Fokus je na (1) povećanju odgovornosti. odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava. neovisnost sudstva. Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko. demokratsko društvo sa vladavinom prava. godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se zadovoljila rastuća potreba za potporu središnjim vlastima. saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Od 1994.000 EUR. 3.

ne sam o kao davatelj sredstava.html http://bosnieherzegovina. Iz tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja.podrške Aplikacije mogu predati: nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i neprofitne odgojno-obrazovne ustanove. 151 Natrag na sadržaj . http://bosnieherzegovina.org/organization/afdelingen/matra/matr a. djelitelj znanja i implementator. Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost.nlambassade. lokalne vlasti i kvazi-vladine organizacije.nlambassade.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. već i kao facilitator.

nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju. a i dugoročnim vezama koje nas vežu. naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije. Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim specifičnim regionalnim ciljevima. dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama. Adaptacija klimatskim promjenama: pronalaženje načina suočavanja s posljedicama klimatskih promjena. to znači da podupiremo projekte u Mediteranu. Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr. Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog sporazuma. Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza. već i za one koje će tek doći. Geografski. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Različita.izravan ili neizravan . ako i kada je to prikladno. Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa. Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja su dragocijen dar ne samo za današnje generacije. Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse. To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva. Tokom čitave godine. u skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi uspjela. Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama. koristeći pristup od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način. Značajne. Takvi projekti mogu biti odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti. Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode. 152 Natrag na sadržaj .MAVA – Fondation pour la Nature Naziv programa MAVA – Fondation pour la Nature Od samog početka. Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015 biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom. Mladi: obrazovanje. ali jasni kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Oni će dati jasan doprinos . obalnoj zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku. Gradeći na ovim uspjesima. CBD. kao što je navedeno u odjeljcima za svaku regiju. To su: Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu.na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva. Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili pravi uslovi za učinkovito očuvanje. Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge. imamo osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek suočavaju ovi važni ekosustavi.

te regionalnim ciljevima.pravi partner. . http://en.mava-foundation. Alpi i Švicarska. i . Za sve grantove: .kvalitet projekta.usklađenost s MAVA transferzalnima temama (prema potrebi).fondationmava.org/?page_id=32 MAVA – Fondation pour la Nature Rue Mauverney 28 1196 Gland. obalna zapadna Afrika (BiH je među ovim zemljama). . i . Switzerland Tel: +41 21 544 1600 Faks: +41 21 544 1616 Email: info@fondationmava.potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku.Geografsko područje podrške Mediteranski bazen. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Za regionalne grantove: . sa sposobnostima ispunjenja planova. 153 Natrag na sadržaj . Za globalne grantove: .usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e.održivost rezultata.usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima.postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos očuvanju prirode.org Web stranica: www.

org/page/funding-and-support-ngos MLDI 2nd Floor Grayston Centre 28 Charles Square London N1 6HT United Kingdom Email: info@mediadefence. i . Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje aktivnosti: .pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada. povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija. 154 Natrag na sadržaj . To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje.org Skype: mldi. Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci.Media Legal Defence Initiative Naziv programa Media Legal Defence Initiative Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su pokrenuta protiv njih.law Tel: +44 207 324 4760 Web stranica: www. Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti slobodu medija. Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa terena.mediadefence. i u iznosu između 5.učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim standardima za slobodu izražavanja. www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta.mediadefence. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 i 25.000 funti.

pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa. udruženja ili osoba koje rade na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana.org/en/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti www.org Web stranica: www. ovisno o kontekstu.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund. obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim projektima. podrška u stvaranju lokalnih fondova. koordinacija projekata. vođenje finansija i namicanje sredstava. pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening programima za pripremu projekata. jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu udruženja. U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih organizacija. ali kontakirajte donatora za više informacija. Program donacija Fond ima tri glavna pravca podrške: umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža.pdf Kako aplicirati? www.medwomensfund. 47 place du Millénaire 34000 .Montpellier France Tel / faks: +33 4 67 670 873 Email: info@medwomensfund. Misija: pružiti. Područje Mediterana. 155 Natrag na sadržaj . Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u roku od 15 dana. razmjena informacija i iskustava.org/en/Initiatives.medwomensfund. kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom. individualna podrška: pomoć u učestvovanju na sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti.html Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s Fund Apt 74.medwomensfund. Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana. uključujući i BiH. i regionalnom nivou.Mediteranska žena Naziv programa Fond za mediteranske žene Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između spolova širom Mediterana. Ova veza omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama. Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu.

doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na domaćem i međunarodnom planu. 14. 3. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. 11. pomirenje i dijalog među religijama. 9. 2. 12. 13. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim. projekti pomoći invalidima. realizirani projekti/programi u protekle tri godine. socijalna zaštita. 156 Natrag na sadržaj . humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti. 5. kultura i kulturne manifestacije. ovisno o projektu. 10. ljudska prava i prava manjina. nauka i obrazovanje.gov. sa rokom prijava u aprilu/travnju. vjerske slobode. djeci i starijim licima. tolerancija. Različita. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta.mcp. Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se: kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca. 4. građansko društvo. i 15. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.). i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama.Ministarstvo civilnih poslova BiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima: 1. zaštita potrošača. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim integracijama. Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne organizacije i asocijacije. 7. osobe s invaliditetom i sl. Pogledajte web stranicu za više informacija. 6. podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta/programa. mladi. projekti jačanja studentskog standarda. doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije. zdravstvo. u martu/ožujku. udruženja i fondacije od javnog interesa registrirane na nivou Bosne i Hercegovine. 8. historijsko-naučni i istraživački rad.

Sektor za omladinu: Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. najboljem volonteru i najboljem organizatoru volontiranja i obilježavanje Međunarodno g dana volontera (05. Finansiranje projekta Savjet učenika srednjih škola u Republici Srpskoj. Manifestacija "Konferencija beba". avgust/kolovoz). Finansiranje omladinskih manifestacija "Studentska zima".aspx Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.net Web stranica: www. Medijska kampanja o značaju porodice. Na osnovu poziva za projekte. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih. pogledajte web stranicu za više informacija. Republika Srpska i BiH. Finansiranje troškova i aktivnosti administracije . Dodjela stipendija sportistima. 157 Natrag na sadržaj . "Studentske sportske igre". kao krovne omladinske organizacije u Republici Srpskoj. Ljetni sportski kamp Republike Srpske.000 Banja Luka Email: mpos@mpos. "Republički kamp Crvenog krsta" i dr. "Susreti mladih".vladars. Implementacija "Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj 2009-2014". "Kamp prijateljstva". Sektor za porodicu: Projekat "Fond treće i četvrto dijete". (12. Na osnovu poziva za projekte. 78. sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Izbor 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske. Tel: +387 51 338 332 Faks: +387 51 338 846 Trg Republike Srpske 1.Budžet Omladinskog savjeta Republike Srpske. omladine i sporta Republike Srpske Naziv programa Opšti ciljevi Ministarstvo porodice.Ministarstvo porodice.vladars. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Međunarodni seminar za lica sa invaliditetom . omladine i sporta Republike Srpske Ciljevi su definirani strateškim dokumentima dostupnim na web stranici. Sektor za sport: Male olimpijske igre osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. Dodjela republičke nagrade za volontiranje. Na osnovu poziva za projekte.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/PPP/Pages/Splash. decembar/prosinac). Finansiranje projekta omladinskih organizacija.

i nastavak realizacije započetih projekata. organiziranost i broj članova udruženja. samoodrživost programa/projekta. uspjeh na međunarodnom i domaćem planu. pravni. obrazovni. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. naglašen humanitarni.Ministarstvo pravde FBiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedinci ma Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera: registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama. potvrđen status i značaj. doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu. ovisno o projektu. Različita. znanstveni.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. sa rokom prijava u junu/lipnju. ravnomjerna regionalna zastupljenost. kulturni. u aprilu/travnju. kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterij a. i program/projekat nije obuhvaćen finansijskom potporom resornog federalnog ministarstva. 158 Natrag na sadržaj . Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera: kvalitet programa/projekta. broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija djeluje.gov.fmp. ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter.

Nije specifirana. eksperimentalne. Fondacija prima aplikacije norveških i međunarodnih organizacija. Organizacije civilnog društva.braend@minor-foundation. neoprobane mjere i da ti prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj. Fondacija je norveška. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www.Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) Naziv programa Minor Foundation Grants Program Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim uticajem.no Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku. Tokom čitave godine. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih projekata. Prihvatamo projekte koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. Želimo podržati inovativne.minor-foundation. ali naš zadatak je međunarodni.no/apply-for-a-grant Kontakt Email: tore. 159 Natrag na sadržaj . U principu smo voljni riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati bez naše podrške. u principu ćemo podržati veće projekte.

Prvo razdoblje je od 1. februara/veljače. lokalne javne dobrotvorne organizacije. Predstavnik Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem projektu. Novi poziv se otvara 1. Drugi period kreće od 1. Lindbergh Blvd. Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima. javna sigurnost i razne druge lokalne potrebe Na osnovu poziva za projekte. uključujući i škole. higijenski uvjeti.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jedinice vlasti. Prijave sada su zatvorene. Prijave na Monsanto Fund za međunarodne regije su samo uz pozivnicu. MO 63167 Tel: +1 314 694 1000 Web stranica: http://www. avgusta/kolovoza.kao i podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za Monsanto Fund. poljoprivredne programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili dopunjavaju školske programe i zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost hrane. Čitav svijet. jula/srpnja .28. Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u sljedećim područjima: pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta. pogledajte web stranicu za više informacija. Monsanto Fund 800 N.Monsanto Fund Naziv programa Opšti ciljevi Monsanto Fund Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta . pristup čistoj vodi.monsantofund.31. Louis. januara/siječnja . biblioteke. jula/srpnja. Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje. Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i inostranstvu. te privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo stanovništvo. 160 Natrag na sadržaj . naučne centre. St.

Movies that Matter
Naziv programa Movies that Matter Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival, a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se preselio u Haag, grad mira i pravde. Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu. Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima. Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća, projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne platforme. Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Zadnjii rok za prijave je bio 15. septembar/rujan 2012. godine.

Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH. Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje. Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena. Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još uvijek u fazi pripreme).

Kriterij podobnosti

-

-

Kako aplicirati?

www.moviesthatmatter.nl/english_index/international /support_programme Movies that Matter Foundation Eric van de Giessen P.O. Box 1968 1000 BZ, Amsterdam Netherlands Email: info@moviesthatmatter.nl Web stranica: www.moviesthatmatter.nl

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

161

Natrag na sadržaj

Nando Peretti Foundation
Naziv programa Nando Peretti Foundation Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti od preko 30 miliona EUR. Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture. Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja. Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama. Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta. Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za podršku umjetnosti u porastu. Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i nužan. Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje, očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo. Nije definirana Zadnji poziv je bio otvoren do 10. marta/ožujka 2012. godine, a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH. Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju biti neprofitne organizacije (udruže nja, fondacije, kulturne asocijacije, univerziteti, akademske institucije, itd.). www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8 The Nando Peretti Foundation Corso D'Italia, 19 00198 Roma, Italia Email: info@nandoperettifound.org Web stranica: www.nandoperettifound.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

162

Natrag na sadržaj

National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for Democracy – NED) NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava. NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava. Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta. Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD. Idući rokovi za prijave projekata su 5. april/travanj i 21. juni/lipanj 2013. godine Čitav svijet. NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za ne zavisne programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima demokratskog političkog spektruma. www.ned.org/grants/grants.html National Endowment for Democracy 1025 F Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20004, USA Tel: +1 202 378 9700 Faks: +1 202 378 9407 Email: info@ned.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

163

Natrag na sadržaj

Network of East-East Women
Naziv programa NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal Project) Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije. Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama. Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potre bni u promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija). Različiti. Otvoreno tokom čitave godine.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html NEWW Book and Journal Project 167 Spring Street, #3 New York, NY 10012 USA Faks: +1 212 226 8091 Email: newwny@igc.org Web stranica: www.neww.eu

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

164

Natrag na sadržaj

NORAD
Naziv programa NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA). U narednim godinama NORAD planira: - osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve, - koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih područja norveške politike razvoja, - pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza norveških aktivnosti razvojne pomoći, - proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi se poboljšala razvojna pomoć, - biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i - razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u učinkovito riješiti složene zadatke. Tematska područja za koja se daje podrška su: - Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike. - Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline. - Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva. - Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku zdravlja za sve. - Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je nepismeno. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Više zemalja uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

165

Natrag na sadržaj

no Web stranica: http://www. 166 Natrag na sadržaj .Kontakt Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Norway Tel: +47 23 98 00 00 Email: postmottak@norad.no/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013.norad.

energija.no Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br. .ud@mfa. . marta/ožujka. Bosnu i Hercegovinu.html?id=672140 post. Makedoniju. Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4. 167 Natrag na sadržaj .vladavina prava. Generalni prioriteti Norveške su: .reforma sektora sigurnosti. . Sredstva su dostupna za Kosovo. te razvoj kapaciteta civilnog društva. Pogledajte web stranicu za više informacija. a ukoliko ostane novca novi pozivi će se razmatrani u drugoj polovici godine. Srbiju. 1 (2012-2013) Stortinga). izgradnja kapaciteta javnog sektora / kapacitet pregovaranja. dobro upravljanje.administrativne reforme.regjeringen.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/ calls_proposals /grants_balkan. godinu je planirano 395 miliona norveških kruna. Albaniju i za regionalne inicijative. klimatske promjene i upravljanje resursima. integracije i zaštita manjina. . i pravilima šeme dodjele grantova. Za 2013. .no i s-vb@mfa.regionalna suradnja i regionalne organizacije. sektor pravde i mjere antikorupcije.Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) Naziv programa Podrška izgradnji mira i države Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom Balkanu.pomirenje. http://www.

pavlinovic@palmecenter.Olaf Palme Naziv programa Palme Center programmes in the Western Balkans Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju. a time i svoje vlastite živote. Dženana Pavlinović Program Coordinator Olof Palme International Center . Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoj a društva. mladi i aktivisti u lokalnim zajednicama su naše glavne ciljne grupe. Pogledajte web stranicu za više informacija. Palme Centar traži partnerstvo s organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015. Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama. 168 Natrag na sadržaj .se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Žene. godini mogu se naći u Results Assessment Frameworks. Nije definirana. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zemlje zapadnog Balkana.palmecenter. Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012. Potencijalni partneri se potiču da prouče iste prije slanja projektnih ideja. Pogledajte web stranicu za više informacija. na osnovu poziva za projekte. institucija i predstavnika civilnog društva u cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za građane i posebno podzastupljene grupe. U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih službenika. Pogledajte web stranicu za više informacija.se Web stranica: www.Office Sarajevo Sime Milutinovića 14 71.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 202 244 Faks: +387 33 21 56 10 Email: dzenana. Olof Palme International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana. ljudska prava i mir.

mediji. Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka. kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne programe. godine.otvoreni podaci i međunarodni razvoj.otvoreni podaci za pametnije gradove. .Open Data Research Network Naziv programa The World Wide Web Foundation Grants U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje programa otvorenih podataka širom svijeta.opendataresearch. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 10. .otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama.otvoreni podataka u pravosudnim sistemima. međunarodne organizacije. socijalne uključenosti.otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja. Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju ključne razvojne teme. .org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Vlade. stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan lijek za izazove dobrog upravljanja. . Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke mreže tokom 2013. septembra/rujna 2012. kompanije. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. i . Većina zemalja u svijetu.otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr. 169 Natrag na sadržaj . godine. podaci za male poljoprivrednike). postoji potreba za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod kojim uvjetima. ekstraktivne industrije).000 USD. privrednog rasta. te da bi informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki. Pogledajte web stranicu za više informacija. inovacije i sudjelovanja. akademici. organizacije civilnog društva.000 i 75. . Slučajevi mogu biti o sljedećim temama: . Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati. . Između 25.otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore.otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i zajednica (npr.

starosti ili vještina.org Open Meadows Foundation. avgust/kolovoz rokovi svake godine.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.openmeadows. promoviraju snagu izgradnje zajednice. države porijekla. gender ident iteta i izričaja.openmeadows. Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije: da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka. februar/veljača i 1 5. posebno u ranjivim zajednicama. Idući poziv je otvoren do avgusta/kolovoza. Projekti moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice. 170 Natrag na sadržaj . NY 10475. gdje su 15. i imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susr eli sa problemima u namicanju sredstava.000 USD. USA Tel: +1 718 885 0969 Email: openmeadows@igc. www.Open Meadows Foundation Naziv programa Open Meadows Foundation Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu. seksualnog identiteta i izričaja. religije. Inc.org Web stranica: www. Do 2. PO Box 1363 Bronx. da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije. Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na osnovu rase. Čitav svijet.

000 USD. d. oni koji se često finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i dobro upravljanje. e. antikorupcijske komisije. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim.sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje korupcije. a ne prelazi 35.). zaštita zviždača. f. finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru zakonodavstva) i institucija (ombudsmena. Takve aktivnosti često će uključivati mobili ziranje pojedinaca. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i partnera . i g. Osim toga. projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr. Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju korupcije i uključiti analizu problema. praćenje javnog sektora nabave i privatizacije. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva. često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti. implementaciji i monitoringu antikorupcijskih programa.15% od vrijednosti projekta). Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTF a je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi se postigla vjerodostojnost u dizajnu. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima. istraživačko novinarstvo. na taj način demonstrirajući posvećenost predloženom projektu. Gdje vlade. kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge. itd. te će ih i finansirati. PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju imati svoj nezavisni glas. vremenski ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove kapacitete. c.000 USD. čak i ako je skroman (10 . praćenje korištenja javnih rashoda. gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim inicijativama. Drugo. diskretne. mehanizmi praćenja i informacijski sistemi. sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju antikorupcijskih mjera. a najčešće su volonteri koji rade "pro bono". Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju: a. podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Većina projekata spada u raspon od 10.Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) Naziv programa Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF) PTF finansira specifične.000 USD i 25. b. očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj doprinos. bilateraln e ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih programa. 171 Natrag na sadržaj . na način da se osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan. vremenski ograničene aktivnosti ili projekte pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije. u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim poslovima. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni stručnjaci. Treće. izrada i provođenje etičkih kodeksa. alate kao što su ankete. kao i pristup reformiranju postojećih administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u budućnosti. pod nazivom "partnera".

org Web stranica: www.ptfund.partnershipfortransparency.info Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Rok za prijave Geografsko područje podrške Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte. Kriterij podobnosti www. Novi poziv se očekuje u narednom periodu.org/apply-grant 1100 15th Street NW.ptfund. 172 Natrag na sadržaj . Čitav svijet. Suite 400 Washington DC 20005 USA Email: info@ptfund.org/apply-grant Kako aplicirati? www.

Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata. i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. Suite 550 Washington. Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja. Dajemo podršku za: promicanje eliminacije nuklearnog oružja. Pojedinci mogu dobiti grantove. 173 Natrag na sadržaj . Ne finansiraju programe direktnog lobiranja.ploughshares. okupljaju stručnjake. mart/ožujak 2013.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država. grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje nuklearnog oružja. Ne finansiraju filmove. Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno finansiranje na diskrecijskoj osnovi.ploughshares.org/what-we-do/apply-grant Washington. Web stranica: www. Čitav svijet. umjetničke projekte ili istraživanja .org. knjige. Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. DC Office Ploughshares Fund 1430 K Street NW. lobiste i aktiviste za stvaranje zajedničke kampanje. Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da: razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta slobodnog od nuklearnog oružja. analitičare. te pisanje akademskih disertacija. i proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju nuklearnog oružja. godine. Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 15.Plougshares Fund Naziv programa Plougshares Fund Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog oružja. DC 20005 Tel: +1 202 783 4401 Faks: +1 202 783 4407 Email: ploughshares@ploughshares.

org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija će razmotriti potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose na njihov profesionalni rad i osobni život. Fondacija ne daje potporu studentima ili fondovima akademskog studija. Tokom čitave godine. film. selidbi u druge gradove. fotografija. ali koje nisu nužno katastrofalne. Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen zahtjev. umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja. video umjetnost. kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost. osobna putovanja. Inc. Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru.html The Pollock-Krasner Foundation. kupnji nekretnina. zanatski rad. Fondacija ne daje potpore plaćanju dugova iz prošlosti. uključujući i medicinske troškove. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo. Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca koji su slikari/ce.Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) Naziv programa Fondacija Pollock-Krasner Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih potreba. Misija Fondacije je međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja.pkf. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji imaju istinske finansijske potrebe. Nema rokova za predaju aplikacija. provizije ili naručene projekte. Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za koje Fondacija skrbi. Veličina potpore određuje se prema individualnim okolnostima umjetnika/ce. Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost. Sve dovršene aplikacije će biti odmah pr iznate i uzete u obzir. Stručna izložbena povijest će se uzeti u razmatranje.org/grant. 174 Natrag na sadržaj . pravnih pristojbi. bilo profesionalno. osobno ili oboje. 863 Park Avenue New York. uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka provjere. New York 10075 Tel: +1 212 517 5400 Faks: +1 212 288 2836 Email: grants@pkf. Dodatne informacije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. www. aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. te ne plaća troškove instalacija. Proces apliciranja može potrajati od devet mjeseci do godinu dana.

Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 Naziv programa Program zajednice: Kultura 2007 . . 1. Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguće je sufinansiranje do 50% ukupno odobrenih troškova projekta.1. oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica Programa u trajanju od 3 do 5 godina. Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih prijedloga: 3. univerziteta.000 do 60.000 EUR.2. godišnja sredstva iz granta u iznosu od 200. . istraživačkih centara. Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. februar/veljača).2. Tokom godine.000 EUR. oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa. Različiti. Podrška projektima u oblasti kulture Podrška je namijenjena organizacijama poput pozorišta.3. pogledati iznad za više informacija.000 do 500. Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15. u trajanju do 24 mjeseca.mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelat nosti na evropskom nivou). pozorišta i plesne grupe). 1. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju proj ektnih prijedloga: 3. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. Opšti ciljevi programa su:  unaprjeđenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika. sredstva iz granta u iznosu od 50. profesionalnih udruženja.000 EUR. i .2013 Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika.000 do 200.festivali (osim iz audio-vizuelne oblasti i kinematografije).ambasadori kulture (orkestri. muzeja. sredstva iz granta u iznosu od 2. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50. horovi.  podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda i  promoviranje međukulturalnog dijaloga. pogledati iznad za više informacija. 2. stvaralaca i institucija. Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. 1. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 do 200. 175 Natrag na sadržaj . u trajanju do 24 mjeseca. Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600.000 EUR 1.strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme za strukturni dijalog i grupacije za analizu politike).2.000 EUR i moguće je sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta.1. s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa. institucija kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa. Ova programska aktivnost podijeljena je na sljedeće četiri pod-aktivnosti: 1. septembar/rujan) Podrška je namijenjena troškovima poslovanja organizacija koje promoviraju duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom: .

php Kontakti u BiH: Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za nauku i kulturu Kulturna kontakt tačka Edin Veladžić Telefon:+ 387 33 492 555 Faks:+ 387 33 492 632 Email: edin.djordjevic@mp.net Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba Federalno ministarstvo kulture i sporta Negra Selimbegović Tel: + 387 33 254 108 Faks: +387 33 254 151 Email: negra.eu/culture/index_en.europa. Audiovisual and Culture Executive Agency . 176 Natrag na sadržaj . Education.Geografsko područje podrške BiH.com Ministarstvo prosvjete i kulture RS Snežana Đorđevic Tel: +387 51 338 721 Faks: + 387 51 338 877 Email: s.europa.veladzic@mcp. sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa.selimbegovic@fmksa. Fizička lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa.vladars.gov.(EACEA): http://eacea.php Programski vodič: http://eacea.ec. institucije i privatne organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti kulture (osim u audio-vizuelnom sektoru).ec.eu/culture/programme/programme_guide_en.javne ustanove. Program je otvoren za pravna lica .

.dokumentarnu produkciju.ideje koje nisu snimljene.TV formate.filmove koji su finansirani iz drugih britanskih izvora. i .arhivu i muzičku produkciju. Šta finansiraju: . avgust/kolovoz 2012.000 EUR. http://puma. W1 Great Britain Web stranica: http://britdoc.Creative Catalyst Award Naziv programa Opšti ciljevi PUMA.razvoj i produkciju filmova. mir i kreativnost.” Steven Markovitz. novi poziv se očekuje u narednom periodu. Nagrade se daju tri puta godišnje. “Ovih dana većina donatora žele vidjeti 20 minuta grube verzije filma prije davanja novca za projekat. ali mi smo posebno zainteresirani za ideje koje govore o PUMA-inoj viziji koja za ključne vrijednosti ima sigurnost. . Ovo je fond za urgentno reagiranje koji daje sredstva u ranim fazama dokumentarnih projekata. serije ili drame.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/pages/683/view Channel 4 BRITDOC Foundation 50 Frith Street.projekte bilo koje dužine. . Rok za ljetni poziv je bio 27. London. Šta ne finansiraju: . . Podržavamo jednokratne.britdoc.razvoj. u bilo kojem stilu i formi. Novac od nagrade nam to omogućava. . 177 Natrag na sadržaj .nagrade za završene aktivnosti. Fond je otvoren za filmske stvaraoce iz čitavog svijeta. . kreativne dokumentarne ideje bilo koje dužine i predmeta. godine.PUMA. i . snimanja i uređivanja.post-produkciju.Creative Catalyst Award PUMA. režiser filma 'Rollaball' Do 5.Creative Catalyst Award je međunarodni fond za razvoj dokumentarnih filmova.

pogledajte web stranicu za više informacija. osiguravamo kako materijalnu. Zajedno sa svojim partnerima. Obrazovanje . Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i Hercegovini. U okviru prethodnog poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja: 1. od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju.Raiffeisen Bank D. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva. 178 Natrag na sadržaj . Humanitarno djelovanje .projekti namijenjeni osobama sa invaliditetom te projekti vezani za djecu u domovima. Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se dopri nijeti zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje duha zajedništva. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Bosna i Hercegovina Marketing i odnosi s javnošću Zmaja od Bosne bb 71. Kultura . 4.raiffeisenbank.d. Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte.kulturni projekti i institucije od značaja za državu i izgradnju njenog imidža.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.D Naziv programa BANKA VAŠIH IDEJA Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije Raiffeisen banke. a novi se očekuje u narednom periodu. Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu. godine. Raiffeisen BANK d. Sport . prijateljstva i solidarnosti. Na osnovu poziva. 3. a koje promiču kultura i sport . Zadnji konkurs je bio otvoren do sredine jula/srpnja 2012.projekti iz oblasti obrazovanja. tako i nematerijalnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti njihov društveni položaj. 2. sportskih i humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih kategorija. kroz pomoć nizu nevladinih. trudimo se dati podršku svakoj inicij ativi koja ima značaj za širu društvenu zajednicu.projekti iz oblasti sporta.000 Sarajevo Web stranica: www. pogledajte web stranicu za više informacija.

Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative Authority.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondovi mogu biti korišteni za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta.Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je dio Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 179 Natrag na sadržaj .000 švicarskih franaka. generalno do 40. juni/lipanj 2011. nazvana Ramsar konvencija.Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i pametno korištenje močvara. Na osnovu poziva za projekte. Pogledajte web stranicu za više informacija.Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio B1 i B2 Operativnog vodiča). je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju na k onzervaciji i pametnom korištenju močvara i njihovih resursa. .Ramsar Convention's Small Grants Fund Naziv programa The Ramsar Convention's Small Grants Fund Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom.ramsar. Zadnji rok za prijem punih aplikacija je 30. Osnovni kriteriji finansiranja su: . .org Web stranica: www. www. novi se očekuje u narednom periodu. . Čitav svijet. kao mehanizam podrške zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa. Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990.org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__ Ramsar Secretariat Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland.ramsar. Switzerland Tel: +41 22 999 0170 Faks: +41 22 999 0169 Email: ramsar@ramsar. godine. te pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći.

300 EUR za period od tri do šest mjeseci. Germany Faks: +49 711 222 5194 Email: rave-stiftung@ifa. Aplicirati mogu: .kustosi/konzervatori.de/en/foerderprogramme/ravefoundation/ravestipendien/detailed-information. Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini. Fondacija inicira izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih umjetnika širom svijeta. www. i .restauratori. Tokom svojih kontakata s kustosima širom svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i kulturnom menadžmentu.ifa. 180 Natrag na sadržaj .Rave Foundation Naziv programa Opšti ciljevi Program stipendija Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima. a ne teorijsko učenje.de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/detailedinformation Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen Charlottenplatz 17.de Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne razmjene. Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15. Fondacija funkcionira kao medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu. Također. Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju. Odabir će se izvršiti u roku od dva m jeseca od gore navedenih rokova.muzejski tehničari.ifa. 1. Rave stipendija omogućuje profesionalcima iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne kontakte u Njemačkoj. . Više informacija na: www.menadžeri kulture iz zemalja u razvoju. septembar/rujan svake godine. Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost. . te promičući inostranu umjetnost u galerijama Fondacije u Stuttgartu i Berlinu. D-70173 Stuttgart. Praktično obrazovanje na radnom mjestu je potrebno.

REC svoje okolišne projekte implementira unutar 11 osnovnih organizacijskih jedinica zvanih programi i fondovi: program razvoja poslovanja i životne okoline.000 EUR. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti NVO-i koji rade na područjima životne okoline. ali pozivi za projekte se objavljuju svake godine. program izgradnje kapaciteta.Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa Opšti ciljevi Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Facilitiramo dijalog o životnom okolišu.rec. program javnog učešća. 181 Natrag na sadržaj . Srednja i istočna Evropa (uključujući BiH). NVO program podrške. umrežavanje i regionalnu saradnju. program zakona o životnoj okolini. program lokalnih inicijativa. informacioni program. program klimatskih promjena. Trenutno nema otvorenih poziva za projekte. Kako aplicirati? www. program politika o životnoj okolini.org 2000 Szentendre Ady Endre út 9-11 Hungary Tel: +36 26 504 000 Faks: +36 26 311 294 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 – 35. 25.

Rising Voices daje mikrograntove do 4. mart/o\ujak 2013. kao i pružanje stalne podrške. Aplicirati mogu fizičke osobe. grupe. grupe i nevladine organizacije. http://rising.000 USD za globalne projekte.org/apply Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Kako aplicirati? Kontakt http://rising. tako da mogu početi koristiti sve prednosti sudjelovanja u digitalnim medijskim alatima kroz naše mikrograntove za građane u okviru Citizen Media Outreach projekte.globalvoicesonline. ali je za odabrane projekte potrebno da imaju račun u banci kako bi mogli primiti međunarodne transfere novca. godine. mreže i druge organizacije bez značajnijeg pristupa većim izvorima finansiranja da proslijede svoja znanja podučavanjem drugih u svojoj zajednici za korištenje tih alata. Ovi mali grantovi pružaju priliku za pojedince. Čitav svijet. a novi poziv se očekuje u narednom periodu.globalvoicesonline. 182 Natrag na sadržaj . Ne postoji zahtjev za organizacije da budu registrirane.org/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zadnji rok prijavljivanja je bio 1. kao i stalna podrška i mentorstvo. Glavne aktivnosti u okviru projekata bi trebali biti organiziranje radionica za građanstvo u ciljanim zajednicama.Rising Voices Naziv programa Pomoć globalnoj populaciji da se pridruže globalnim razgovorima Rising Voices je objavio poziv za projekte za podršku i razvoj nezastupljenih zajednica.

Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i katalizirale praktične aktivnosti. Do 30. razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act 2010. januara/siječnja 2013. Čitav svijet. d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima. godine. ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi zemalja).org Road Safety Fund. 183 Natrag na sadržaj . Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. United Kingdom Email: info@roadsafetyfund. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na raspolaganju ograničena. trebate početno finansiranje ili možda ste za formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim troškovima.razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti.roadsafetyfund. Small Grants Programme c/o FIA Foundation 60 Trafalgar Square London WC2N 5DS. možda ćete trebati finansijsku pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili propisima za sigurnost na cesti. b) pokazati katalizirajući efekat. npr. gdje je to primjenjivo. . Na primjer. c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje. npr. pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora. ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova sigurnosti na putevima.Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Naziv programa Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona ljudi do 2020. zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od ozljeda. NVO-i.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekti moraju biti: a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action. a ne mogu sve aplikacije biti uspješne. možda želite pokrenuti pilot kampanju podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak nacionalnog programa. . uključujući.: . godine. www.roadsafetyfund. kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola.izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama. npr. koalicije za pojas. e) prihvatiti.000 USD po projektu.poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja.org Web stranica: www. pridonoseći smanjenju povreda u svojim zemljama.

društvo. Takmičenja: .kultura. i .međunarodni odnosi.obrazovanje. 184 Natrag na sadržaj .znanost.asp Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstr.znanost. . Kako aplicirati? www.obrazovanje. Različiti.znanost. Programi za novinare: . Nagrade: . .međunarodni odnosi. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka i čitav svijet. Stipendije: .bosch-stiftung.Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) Naziv programa Opšti ciljevi The Robert Bosch Stiftung Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji poboljšavaju specifična područja života. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. . i . i .de/content/language2/html/8171. 31 70184 Stuttgart Germany Postal address Postfach 10 06 28 70005 Stuttgart Germany Tel: +49 711 46084 0 Faks: +49 711 46084 94 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.društvo.međunarodni odnosi. .obrazovanje.društvo. . .međunarodni odnosi. i . . Pogledajte web stranicu za više informacija.zdravlje.zdravlje. .

poezija. Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti. Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina: . Kako aplicirati? www. lutkarsko pozorište i interdisciplinarni projekti. ulične predstave. video umjetnost. . novi scenariji za pozorište.literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca. i . Kriterij podobnosti Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad.primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme.org Web stranica: www.Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) Naziv programa Opšti ciljevi Roberto Cimetta Fond The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i vizuelnih umjetnosti na području Mediterana.cimettafund. 185 Natrag na sadržaj . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region Mediterana. film.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en Fonds Roberto Cimetta c/o ONDA 13 bis rue Henri Monnier 75009 Paris – France T +33 145 26 33 74 Email: grant@cimettafund. dramaturgija. Različiti.vizuelna umjetnost uključujući fotografiju. pogledajte web-stranicu za više informacija.cimettafund. itd. digitalnu umjetnost. moderni ples. uključujući i BiH. radionice pisanja.

. Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite koncepte političkog obrazovanja. kao i doprinos privatnog i javnog sektora. Pogledajte web stranicu za više informacija.rosalux. Više zemalja uključujući BiH. stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma.zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade. 186 Natrag na sadržaj . Naglašavajući važnost kritičke analize društva. podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i solidarnosti. . pokreta i organizacija. Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin. Fondacija je posvećena aktivnostima sa radnicima.de Web stranica: www. ženama.podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad. protivljenje ratu i svim oblicima diktature.Rosa Luxemburg Stiftung Naziv programa Rosa Luxemburg Stiftung Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom). . predanost radikalnoj demokratiji.rade na integraciji manjina. opoziciju imperijalnim silama.V. antifašistima i antiratnim pokretima. i zaštita prava demokratskog sudjelovanja. Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim odnosima u suvremenom svijetu. . Pogledajte web stranicu za više informacija. U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika dominacije i eksploatacije. Njemačka Tel: +49 30 443 100 Faks: +49 30 44310 230 Email: info@rosalux. Na taj način Fondacija je posvećena naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma. Na osnovu poziva za projekte. Glavni zadatak Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja . stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo orijentiranih institucija. Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. Pogledajte web stranicu za više informacija.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. socijalnoj pravdi i solidarnosti. Podrška se daje projektima koji: .zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj. i .podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju. intelektualaca i nevladinih organizacija.rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i vjerskih skupina.

poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i arhitekture. Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju misiju Fondacije. zaštitu. uključujući tekstualne i vizualne resurse. interpretaciju. Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte koji unaprjeđuju brigu. NY 10075 Tel: +1 212 861 4993 Faks: +1 212 628 3146 Email: info@kressfoundation. 187 Natrag na sadržaj .Samuel H.kressfoundation.org Web stranica: www. april/travanj i 1. Ključna područja interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko .org/grants/default. Takmičarske donacije se daju samo institucijama. ali nisu unutar tri glavna programska područja. studiranje i predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu umjetnosti konzerviranja.fotografskih arhiva i glavnih tekstualnih resursa. Ova područja također mogu biti podržana kroz naše stipendije. Različiti. Kress Foundation 174 East 80th Street New York.org/about/default. uključujući aplikacije za učionice i online izdavaštvo. Kress) Naziv programa Kress Foundation Grant Programs Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene projekte koji promoviraju brigu. program podržava napore usmjerene ka integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti.kressfoundation.aspx?id=66 Samuel H. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u umjetnosti. Kako aplicirati? www. oktobar/listopad. Dalje.aspx?id=90 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. idući rokovi prijave su 1. Tokom godine.

Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju. Saradnja neprofitnih organizacija.novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije.Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) Naziv programa Opšti ciljevi The Sasakawa Peace Foundation Grants Dijalog među kulturama i civilizacijama. 4th floor 1-2-2 Akasaka.. i . . 188 Natrag na sadržaj . Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti 1. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicam a. Čitav svijet. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti 1. biznis i javnog sektora. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima. institucionalizacija neprofitnog sektora. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. 3. a dodjeljuju se j ednom godišnje. izgradnja kapac iteta i Koje aktivnosti se finansiraju? I. marta/ožujka. kada se trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji.org/e/grants/index. Minato-ku Tokyo 107-8523. Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije. Donacije se obično daju na period od jedne do tri godine.spf. 2. Japan Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku. II. Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima. . Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti. SPF budžetska godina počinje 1. Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije su podobne za apliciranje. 2.inicijative i dijalog među kulturama. Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka. aprila/travnja i traje do 31.nova era nauke i biotehnologije. 3. www.html Grant Administration Section Project Division The Sasakawa Peace Foundation Nippon Foundation Bldg.

Ovo je godišnji poziv. Rumunija i Srbija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan.callforproposals.Schüler Helfen Leben Naziv programa Opšti ciljevi Schüler Helfen Leben Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade. Albanija.de Web stranica: www. Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo na ovaj jedan dan. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja. godine.000 i 200. Ideja je jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu. Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba biti između 75. ali rade i doniraju svoje prihode radu SHL-a.schueler-helfen-leben. tako da se idući može očekivati krajem 2013.de Web stranica: www. godine. Ovi projekti trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju. Makedonija. 189 Natrag na sadržaj .000 EUR. Email: projekte@schueler-helfen-leben. SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. godine. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja decembra/prosinca 2012. Bosna i Hercegovina. Hrvatska.de Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kosovo. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata koji će biti podržani. SHL podržava proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi.

Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi. su do 399 EUR. Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global Pass. Putovanje treba imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i razraditi u primjeni. Kriterij podobnosti Mladi od 18 do 26 godina. intervjui. septembar/rujan svake godine. Aplikant treba također navesti koje metode su predviđene za rješavanje teme (npr. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. Klasični grantovi za putovanja Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede.de Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR. Kasnije značajne promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije.Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) Naziv programa Opšti ciljevi Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim evropskim zemljama. uključujući Tursku. itd. kao i da se suoče s trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama.de Web stranica: www. 15. Važno je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU. InterRail-Global Pass za 30 evropskih zemalja.schwarzkopf-stiftung. 28 – 29 10178 Berlin Tel: +49 30 280 95 146 Faks: + 49 30 280 95 150 Email: info@schwarzkopf-stiftung. Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati.).de/?l=en&area=11&areaS=864&id= Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Sophienstr. Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i treba trajati najmanje tri. 190 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www. InterRail-Global Pass Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i istraživati Evropu. mart/ožujak i 15.schwarzkopf-stiftung. a najviše šest sedmica.

Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji.Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku. te privatnih fondacija kao što je Open Society Institute. Kavkaz.Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i etičkim standardima. Nekoliko istraživanja je dobilo međunarodne nagrade. i od tada je podržao veliki broj istraživačkih priča. . Pogledajte web stranicu za više informacija.Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa zakonom.org/scoop/how-to-apply Kontakt http://i-scoop. Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz različitih područja.Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su uključeni. srednja Azija i zapadna Afrika. Brojne priče i istraživanja su transnacionalni.SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave. priče. SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media Support.Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni izvori. . .Analiza se temelji na čvrstim izdavačk im ugovorima s najmanje jednim. Objavljeno istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj.Istraga će otkriti nove. 191 Natrag na sadržaj . Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://i-scoop. . Kriteriji za aplikaciju: . dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan. a poželjno je nekoliko masovnih medija.SCOOP Naziv programa Scoop donacije za istraživačko novinarstvo SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003. regionalnoj i međunarodnoj zajednici medija. Rusija. . Istočna Evropa. važne informacije od očitog javnog interesa.000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte).org/scoop/contact-us Direktorij donatora mart/ožujak 2013. SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu najboljih praksi i istraživačko novinarstvo. uključujući BiH. a razmjena iskustava je snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu. Do 2. SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih poslova Danske i Švedske. .

Nemamo geografskih ograničenja. obrazovanje. Podržavamo programe koji promoviraju m ir i pravdu. kao što je rasa. religija. 6th Street Suite H. najsaosjećajnijih dijelova nas samih u duhovnoj izgradnji i služenju i u obnovi onoga što je dobro i plemenito u religijama. Lawrence KS 66049.shumakerfamilyfoundation. a pokazuju zanimanje za fantastičan svijet m atematike. npr. seksualna orijentacija i društveni stalež. Sve organizacije moraju pružiti dokaz ekvivalenta statusu 501(c)(3). podržavamo projekte koji pokazuju potencijal matematike. kada vidimo da je organizacija spremna preći na naredni nivo razvoja.org Web stranica: www. Obrazovne donacije se daju projektima za mlade koji inače ne bi imali tu mogućnost. Umjetničke donacije prije svega podržavaju razmjenu umjetničkih iskustava mladih ljudi koji inače ne bi imali tu mogućnost.org/wordpress/requests/initial-applicationprocess www. ne postoje rokovi apliciranja. nauke i tehnologije. smanjiti globalno zagrijavanje. Finansiranje obećavajućih projekata. Naše duhovne donacije se daju programima koji pomažu u razumijevanju i izražavanju najdubljih. fizike i inženjerskih nauka kod djece koja inače ne bi bila u mogućnosti dobiti ova znanja. za koje trenutno nema sredstava. izgradnju kapaciteta ili operativne fondove. 192 Natrag na sadržaj . životnu okolinu. duhovnost i umjetnost. poboljšati životinjski habitat i/ili educirati ljude da rade na ovim područjima. Različita. U umjetnosti preferiramo projekte koji pokazuju umjetnička iskustva mladih ljudi koji inače imaju ograničene mogućnosti da imaju takva iskustva.shumakerfamilyfoundation. www. Pošto primamo veliki broj aplikacija i pošto obilazimo sve potencijalne korisnike naših donacija. ipak. U okviru obrazovanja. Donacije za životnu okolinu se daju organizacijama koje žele obogatiti naš okoliš. mogućnosti. finansiramo projekte jačanja organizacijskih kapaciteta. USA Tel: +1 785 856 7505 Email: request@shumakerfamilyfoundation.Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) Naziv programa Shumaker Family Foundation Naša Fondacija postoji kako bi promovirala društvenu pravdu. Naš odbor se sastaje svaka tri mjeseca. lokalni i regionalni projekti dobijaju većinu našeg finansiranja. Također. Naše donacije za društvenu pravdu promoviraju dobrobit grupa ljudi koji su bili obespravljeni ne zbog svoje krivice. kultura.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. spol. se može prebaciti sa jednog na iduće tromjesečje.org/wordpress/requests/application 2500 W. Preferiramo finansirati inovativne projekte koje implementiraju osobe i organizacije sa velikim iskustvom u inovaciji. projekte koji povezuju dva ili više područja i projekte koji mogu biti dovršeni i pokazati znač ajne rezultate unutar tri godine.shumakerfamilyfoundation. te pokazuju poštovanje i cijene ljudsku različitost u svim oblicima.

Sigrid Rausing Trust Naziv programa Opšti ciljevi The Sigrid Rausing Trust Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust. odobravanje granta za napredovanje. obično u februaru/veljači. Glavni grantovi trenutno variraju između 15. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima. Kako aplicirati? www. ali samo postojećim korisnicima granta. Mali grantovi su grantovi do 15.sigrid-rausing-trust. druge finansijske organizacije ili kontakta na terenu. obično u februaru/veljači. junu/lipnju i oktobru/listopadu. 193 Natrag na sadržaj . koje ćete naći na web stranici.građanska i politička prava. za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta. ovaj grant je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi neke organizacije. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili glavne grantove.000 funti.000 funti. Fondacija tako ne može razmatrati. u izuzetnim slučajevima. Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. junu/lipnju i oktobru/listopadu. Povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. UK Tel: +44 207 908 9870 Faks: +44 207 908 9879 Email: info@srtrust. Cijeli svet.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ženska prava. Grantovi se daju za programe: . .org Web stranica: www. Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od međunarodnih donatora. .manjinska prava. U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva. Svaki program ima nekoliko podprograma.društvena i ekološka pravda.000 i 850. i . Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije.sigrid-rausing-trust.org/Types-of-Grant-and-Application-Process Eardley House 4 Uxbridge Street London. Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu. W8 7SY.

kultura i umjetnost. razvoj lokalne zajednice. Udomljavanje životinja. Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline. očuvanje životne okoline i zaštita životinja. ravnopravnost spolova. zdravlje. i potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma dodjele granta. i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. invaliditet. http://www. jednake mogućnosti.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant# C/ Cucurulla nº 9. spašavanje ugroženih vrsta. Čitav svijet. klimatske promjene. ljudska prava. obrazovanje. ali projekti ne smiju: biti korišteni za poslovne. obrazovanje za životnu okolinu. razvoj nauke. Pomoć žrtvama katastrofe. imati pre-troškove finansiranja. privredni razvoj. utočišta.smilemundo.smilemundo. pomoć za djecu. Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima: Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i zajednici. obnovljivi izvori energije. Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama. hrana i poljoprivreda.org Web stranica: http://www. Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za obrazovanje. 1.Smilemundo Naziv programa Smilemundo Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu. 2º 2ª A 08002 Barcelona Spain Email: hello@smilemundo. Pristup informacijama. Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. njega životinja. prava. siromaštvo. Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne za Smilemundo podršku. vjerske ili političke svrhe. zaštita životne okoline. zaštita životinja. a novi se očekuje u narednom periodu. Zahvaljujući micropayment sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši od 2 EUR. nediskriminacija. beskućništvo. opskrba pitkom vodom. novembra/studenog. ali i promjene svijesti ljudi. Zadnji poziv za projekte je bi otvoren do 15.000 EUR. 194 Natrag na sadržaj . i zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja.

org/grants/core-and-institutionalsupport-policy-research-centers Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i pozicionirajući se kao vjerodostojan partner vladi i drugim javnim akterima. s naglaskom na državnu odgovornost i efikasnost.Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre ) Naziv programa Osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre Think Tank Fund (TTF) podržava prvenstveno one grupe koje istražuju probleme ekonomskih. Razvoj i pristup političkim alternativama. Kako bi bile razmatrane za finansiranje organizacije moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: ispituju privredna.opensocietyfoundations. politička i socijalna reformska pitanja u svojoj zemlji. Rezultat je manjak visoko-kvalitetnih primjenjenih istraživanja s jasnim političkim implikacijama. http://www. Centri imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se dokazi na temelju istraživanja pridonose robusnom procesu stvaranja politike i na kraju do boljih politika. ali potiče pristup koji promiče inkluzivne promjene politika kroz kombinaciju metoda istraživanja i javnog zagovaranja. identificirajući i analizirajući političke opcije. Uzimajući u obzir specifičnosti aplikanata i posebnosti nacionalnog konteksta. Pogledajte web stranicu za više informacija. U cijeloj regiji se pojavio samo mali broj nevladinih organizacija s jasnim političkim programom. Smislena komunikacijska strategija i javno zagovaranje su dakle bitni sastojci da centri doprinesu procesu razvoja politika. Koristeći različite pristupe te organizacije prave relevantna istraživanja. firme i javnost) da unaprijede svoje preporuke i stvore prostor za civilno društvo u procesu razvoja politike. Prije slanja pune aplikacije potrebno je poslati koncept papir. angažirajući se s različitim dionicima (uključujući vlade. i dalje će biti ozbiljan izazov za mnoge zemlje u kojima je Fond aktivan. svaki TTF grant dostavlja jedinstvenu kombinaciju programskih i organizacijskih troškova koji pomažu organizacijama da unaprijede svoja istraživanja i zalaganje. 195 Natrag na sadržaj . Prepoznajući da će različita pitanja zahtijevati različite načine angažmana. poboljšaju kvalitete analiza i javnog istupa. međutim. Centri moraju poduzeti temeljito i kvalitetno istraživanje i razvoj tematskih ekspertiza informišući javnost na odgovoran i tačan način. Otvoren tokom čitave godine. političkih i društvenih reformi u svojim zemljama s naglaskom na državne odgovornosti i efikasnosti. organizacije trebaju biti u mogućnosti uticati na vladu i druge javne dionike u definiranju prioriteta i razvoju političkih opcija. Strategija TTF-a ne podržava specifične probleme ili teme. i poduzimaju temeljita i rigorozna istraživanja i razvoj tematske stručnosti kako bi doveli do javnih rasprava na odgovoran i precizan način. te pozicionirajući se kao vjerodostojan sugovornik za vlade i druge javne aktere. medije. te povećaju unutarnje organizacijske kapacitete. Više zemalja Evrope uključujući i BiH. imaju inkluzivan pristup na donošenju odluka. civilno društvo. Razvoj politika i debata ključni su faktori za učinkovito funkcioniranje demokratije.

3. s naglaskom na onima u zatvorima i drugim zaključanim objekatima i žene koje su u većem riziku od nasilja i zlostavljanja. pravi pomak paradigme i pruža okvir za razvoj inovativnih pravnih argumenata. Inicijativa podržava uticaj na parnicu i pravno zastupanje. Spuštanje u okvire nacionalne provedbe. politike i prakse. starateljstvo i razdvojeno obrazovanje. 2. Također. komunikacijskih i barijera u stavovima. Inicijativa podržava napore koje dovode u pitanje ove vrste segregacije. Promicanje univerzalnosti CRPD-a. podupiremo napore za reformu mreže zakona koji utiču na poslovne sposobnosti. Naš pristup je na tri područja: 1. zahtijeva dokaz o tim strukturama i njihovom uticaju na živote pojedinaca. dešavaju se unutar institucija. osobama s invaliditetom su oduzeta prava donošenja važnih odluka o svojim životima što je rezultiralo njihovom "građanskom smrti". Fokusiranje na najmarginaliziranije prakse i grupe. Segregacija se također događa kada su osobe s invaliditetom spriječene sudjelovati u zajednici zbog fizičkih. tako da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo da se priznaju kao pravne osobe pred zakonom. Inicijativa podržava rad kako bi se dokumentirale ove diskriminirajuće strukture i izgradila saradnja u svim disciplinama. Štoviše. 196 Natrag na sadržaj .Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) Naziv programa Inicijative za prava osoba sa invaliditetom UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) koju je UN Generalna skupština usvojila u decembru/prosincu 2006. Osim toga. Prekidanje segregacije: institucije odvajaju osobe s invaliditetom iz zajednice i ograničavaju njihove mogućnosti samoodređenja i osobnog izbora. uključujući mučenje i zlostavljanje. s posebnim naglaskom na grupe koje doživljavaju više oblika diskriminacije na temelju identiteta. godine. Implementacijske strategije Kultiviranje sudske prakse i izgradnja prakse u lokalnim zajednicama: da bi se osigurala pravna sredstva i okruženje za povrede prava. Pristup pravdi: diljem svijeta diskriminatorni stavovi i nepristupačnost istražnih postupaka i izjava su prepreke pravdi za osobe s invaliditetom. Inicijativa podržava napore na jačanju nacionalnih okvira ravnopravnosti i bori se protiv diskriminacije kroz parnice i zakonodavne reforme. Podizanje glasa najmarginaliziranijih: prečesto najviše marginalizirane Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nečuvena kršenja ljudskih prava. te osigura odgovarajuću zastupljenost osoba s invaliditetom. kao što su izborni zakoni koji poriču pravo glasa. kao što su institucionalizacija. naše finansiranje je proširilo mogućnosti pravnog obrazovanja povećanjem kapaciteta pravnih fakulteta za obuku osoba s invaliditetom. Inicijativa podržava napore da se dokumentiraju uticaji nedostupnosti pravosudnim sudskim sustavima. Open Society Disability Rights Initiative podržava napore za reformu zakonskih okvira i politika kako bi se CRPD implementirala. Zagovaranje utemeljeno na dokazima: iskorijenjivanjem duboko ukorijenjene diskriminatorne prakse društvenih i pravnih struktura. Izazovi negiranja poslovne sposobnosti: u mnogim zemljama. Inicijativa podržava napore u reformama zakona. Izgradnja okvira za jednakost: duboko ukorijenjene prakse marginalizacije zahtijevaju ciljane pravne napore kako bi ih iskorijenili.

Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants/disability-rights-initiative Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.grupe su isključene iz sudjelovanja u invalidskoj zajednici ili im je uskraćeno pravo promoviranja svojih problema. žena s invaliditetom i drugih marginaliziranih dionika kako bi govorili vlastitim glasom. Otvoren tokom čitave godine.org ukratko opisujući predloženi projekt. Kako primamo mnogo više zahtjeva za finansiranje nego što možemo podržati. ako vam se ne javimo u roku od 30 dana vaš prijedlog se ne razmatra. http://www. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Međutim. Inicijativa radi na osnaživanju osoba s psihološkim i intelektualnim poteškoćama.opensocietyfoundations. Inicijativa neće finansirati pružanje izravnih usluga osim usluga pravnog zagovaranja. podržaće napore kako bi naznačili ili zalagali se za učinkovite programe pružanja usluga ili pravljenje promjena u pravnom okviru koji će olakšati pružanje usluga. 197 Natrag na sadržaj . Za prijavu za grant u okviru Disability Rights Initiative zainteresirane organizacije trebaju poslati email na adresu disabilityrights@osi-dc. Izabrani kandidati će biti pozvani da podnesu koncept papir.

evropske i američke sisteme ljudskih prava. te osigurali vladinu odgovornost. seksualnih i rodnih manjina. srednjoj Aziji. odnosno žena i djevojaka s invaliditetom i/ili oni koji žive s HIV-om koji se steriliziraju bez njihovog pristanka ili razumijevanja na inzistiranje svojih skrbnika ili zato što njihovi doktori donose odluke da nisu podobni za podizanje djece. negiranje jeftinih i učinkovitih lijekova protiv bolova za oboljele pacijente koji se bore s ovisnosti. Program je prije svega aktivan u srednjoj i istočnoj Evropi. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pravna definicija mučenja i zlostavljanja je dovoljno široka da obuhvati čitav niz zlouporaba koje nastaju u zdravstvenim sistemima. Početkom 2011. Nakon razvoja priručnika OSF. ovisno o okolnostima. jugoistočnoj Aziji i Kini. ljudskim pravima i pravdi u kojoj se zdravstvena politika i praksa te vrijednosti odražavaju i temeljeni su na dokazima. ponekad čak do mučenja ili okrutnog. pristankom ili slaganjem može. Program radi na jačanju kapaciteta organizacija i lidera koji predstavljaju marginalizirane zajednice u zalaganju za bolje zdravstvene politike i prakse. godine koalicija organizacija koje djeluju u borbi protiv teških kršenja ljudskih prava u zdravstvu je pokrenula Kampanju za zaustavljanje mučenja u zdravstvu povećanjem državne odgovornosti za zlostavljanja u zdravstvu. procedure. Prema međunarodnom pravu nanošenje teškog bola i patnje od strane državnog aktera ili s državnim poticajem. priručnik koji opisuje 20 mehanizama borbe protiv torture koji može biti korišten u zdravstvu. Program također traži veću državnu odgovornost i transparentnost u zdravstvu. mogućnosti angažmana i prethodni rad na torturi u zdravstvu.Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) Naziv programa Borba protiv torture u zdravstvu Public Health Program za cilj ima izgradnju društva posvećenog inkluziji. te osoba s intelektualnim teškoćama. na primjer. južnoj i istočnoj Africi. prečesto su to mjesta gdje se su ljudska prava veoma ugrožena. Ipak. poziva na podnošenje prijedloga projekata organizacija zainteresiranih za korištenjem jednog ili više mehanizama opisanih u Priručniku. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kako bi unaprijedili postojeće napore na rješavanje mučenja. etničkih manjina. Za svaki mehanizam istražuje mandat. nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. Zdravstvo bi trebalo biti sistem gdje su ljudska prava realizirana. 198 Natrag na sadržaj . Priručnik pokriva UN kao i afričke. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine. Zlostavljanje je posebno rasprostranjeno kod brige o socijalno marginaliziranim grupama poput osoba koje žive s HIV-om. ljudi koji koriste droge. Partneri kampanje koriste pravne. Širok raspon ozbiljnih zlouporaba u zdravstvu je dokumentiran. Open Society Foundations je razvio 20 mehanizama za borbu protiv torture u zdravstvu. zagovaračke i strategije mobilizacije zajednice kako bi istovremeno povećali svijest o mučenju u zdravstvu i zahtijevali kraj zlostavljanjima. predstavljati mučenje ili zlostavljanje. kao koordinator Kampanje.

http://www.org/grants/fund-counter-xenophobia za Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koordinatorici Kampanje zaustavljanje torture u zdravstvu na lguterman@sorosny. 199 Natrag na sadržaj .Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.opensocietyfoundations.org. Projekat pošaljite Lydia Guterman.

Fond podržava grupe u pristupu mjestima pritvora. te istražujući propuste. aplikacije ili pružanje pravne pomoći. Global Criminal Justice Fund pruža podršku nacionalnim kampanjama koje kombiniraju monitoring. traženje odgovornosti. Fond podržava civilno društvo u nastojanjima da se izgradi mreža. Identificiranjem nacionalnih grupa s vezama u međunarodnim i regionalnim mrežama. Prioritet se daje projektima u zemljama u kojima postoje pogoršanja uslova pritvora i dokazi o diskriminaciji u sistemu. raspravu o problemima koordinacije unutar sistema. organizacije civilnog društva moraju biti u stanju osmisliti strategije kako bi se osiguralo da su prava optuženika tema vladinih reformi. te osiguranje osnove osporavanje nezakonitog pritvaranja. dijeljenjem iskustava. nadzora sustava. Ako je primjereno fond također podržava parnice u ime zatočenika protiv nezakonitih praksi. Fond također podržava povezanost između nacionalnih napora i međunarodnih i regionalnih partnera na razvoju centara ekspertize. fond nastoji povećati profil pitanja kaznenog prava na globalnom nivou. 200 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. razmjene najboljih primjera iz prakse. te identificiranjem novih strategija za reformu kaznenog pravosuđa. Osiguranje pristupa pravosuđu: pružajući pomoć zatočenicima na sistematski način kao što su podnošenje jamčevine. u isto vrijeme šireći sposobnosti međunarodnih partnera poticanjem postojeće mreže i sudjelujući u ciljanim zagovaranjima. Gdje su postojeći napori države u potpunosti neadekvatni.Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) Naziv programa Globalni fond za kazneno pravosuđe Unatoč teškim i upornim povredama prava u kaznenim sustavima širom svijeta. Open Society Global Criminal Justice Fund fond nastoji ojačati angažman civilnog društva u zaštiti prava optuženika. Pogledajte web stranicu za više informacija. učinkovita reforma ostaje problem u mnogim zemljama. Izgradnja veza na regionalnim i međunarodnim raspravama: fond podržava partnere koji imaju za cilj određivanje prioritete prava okrivljenika u kaznenim regionalnim i međunarodnim raspravama o vladavini prava i ljudskim pravima. Global Criminal Justice Fund podržava grupe koje rade na sljedećim prioritetima: Razumijevanje veličine problema: nedostatak pristupa mjestima pritvora i informacije o zatočenicima predstavlja ozbiljan izazov za uspješnu reformu kaznenog pravosuđa. Potrebni su podaci za dizajn intervencija. Fond podržava grupe u poduzimanju angažmana kako bi se utvrdile uspješne strategije i mogući prostor za prevazilaženje prepreka. Priprema reformi: grupe civilnog društva se moraju angažirati s vladama da unaprijede značajnu promjenu politika. pravnu zaštitu i zalaganje za nove politike katalizirajući rasprave. te procjenu efikasnosti postojeće pravne pomoći u cilju promicanja veće odgovornosti i dobijanja pouzdanih i vjerodostojnih podatak o opsegu problema. Fond podupire organizacije civilnog društva da poduzimaju napore zagovaranja pojedinačno ili u koaliciji s drugim grupama kako bi zaštitili prava onih koji su u pritvoru. organizacije civilnog društva i skupine mogu naučiti što funkcionira u praksi i koje vrste intervencija mogu biti efikasne u postizanju dugoročnih promjena.

Odabrani aplikanti će biti pozvani da pošalju puni prijedlog projekta na razmatranje.org. Kako bi aplicirali za grant kod Open Society Global Criminal Justice Fund zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email adresu criminaljustice@osi-dc. Čitav svijet. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. poziv je stalno otvoren. Dokument treba uključivati sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti.opensocietyfoundations. i procjenu ukupnog budžeta i vremenski okvir za aktivnosti. http://www. uključujući i BiH. Namjera je da se odgovori pošalju unutar mjesec dana od njihovog prijema koncept papira.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. informacije o organizaciji aplikantu i projektnim partnerima.org/grants/global-criminal-justice-fund Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 201 Natrag na sadržaj .

i podrška online debatama. te da zagovaraju pozitivne promjene širom svijeta.opensocietyfoundations. debate u studentskim klubovima i društvima. 202 Natrag na sadržaj . osigurati do tri godine finansiranja fakultetima. Grantovi su dostupni za institucije koje imaju ili vrlo male debatne programe ili ih uopšte nemaju. među ostalim. podrška postojećim aktivnostima.opensocietyfoundations. Četiri su područja koja Soros finansira: debate organizirane od strane konzorcija srednjih škola i univerziteta. poziv je stalno otvoren. godini zbog jačanja debatnih programa u srednjim školama i univerzitetima širom svijeta. Čitav svijet.org/grants/global-debates Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program globalnih debata je pokrenut u 2011. Kriterij podobnosti http://www. ali najviše do 50. debate sponzorirane od strane odjela škola unutar srednjih škola i univerziteta. univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama u promicanju i integriranju debata u svim disciplinama. Različita po kategorijama.org/grants/global-debates Kako aplicirati? http://www.Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate) Naziv programa Program debata Open Society Youth Initiative potiče studente da se uključe u kritične.000 USD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.opensocietyfoundations. Ovaj 20 miliona USD vrijedan program će.org/grants/global-debates Kontakt http://www. obrazložene rasprave o pitanjima od značaja za njihove živote i zajednice. Inicijativa mladih podržava programe debata i događanja u visokom obrazovanju i za mlade ljude širom svijeta na bilo kojem jeziku. Cilj je pomoći aktiviranju učenika/ca u pitanjima politike koja će imati trajan učinak na njihovu budućnost. podrška novim događajima. Grantovi su također dostupni za institucije koje nastoje promovirati javne rasprave u široj zajednici koju pomažu. uključujući i BiH.

kada LGBTI ljudi pokušavaju organizirati priznanje svojih osnovnih ljudskih prava. nedostatak priznanja od strane šire zajednice i civilnog društva te ograničenim resursima. Regionalne mreže: glasovi lokalnih aktivista u zemljama u razvoju često se ne čuju u međunarodnim raspravama o LGBTI pravima i aktivizmu. nasilje iz mržnje i dalje prevladava. biseksualci. kako bi se osiguralo da LGBTI grupe dobijaju finansijska sredstva. homoseksualca. Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki. zajedno s vanjskim partnerima. zagovaranje. porodičnim pravima. ali isto tako i potrebnu podršku koja im om ogućuje rast. a oni se često suočavaju sa organiziranim nasiljem i uznemiravanjem od strane vladinih i nevladinih grupa. iako ove grupe za ljudska prava sada postoje u svakoj regiji na svijetu. Međutim. jačanje i održivost svoje organizacije. uključujući društvene stigme. ali nisu ograničene na. Druga ozbiljna kršenja ljudskih prava protiv LGBTI osobe su invazija na privatnost. LGBTI Rights Initiative pruža podršku jačanju kapaciteta LGBTI grupa i regionalnih mreža u zemljama u razvoju u zastupanju osoba koji su cilj diskriminacije i drugih povreda ljudskih prava na osnovu njihove seksualne orjentacije ili gender identiteta. postoji vrlo malo donatora koji pružaju izravnu podršku lokalnim LGBTI grupama. U najmanje sedam zemalja osobe mogu biti pogubljeni zbog homoseksualnog ponašanja. one se i dalje suočavaju sa velikim preprekama. njihovo pravo na slobodu izražavanja i okupljanja su često negira. Open Society Foundations želi osnažiti LGBTI zajednice kako bi promovirale i branile njihova ljudska prava. dokumentaciju. homoseksualca. Bisexual. LGBTI Rights Initiative pruža finansiranje lokalnim grupama i regionalnim mrežama u zemljama u razvoju. Više od 80 zemalja smatra dogovorne. mučeni. biseksualca. a često nisu podržane od šireg civilnog društva. Osim toga. Initiative radi u saradnji sa Soros fondacijama i programima. Unatoč ovim izazovima i prožimajućoj diskriminaciji. transrodnih i međurodnih osoba) Naziv programa Prava lezbijki. silovani. transrodne i međurodne osobe (LGBTI) cilj kršenja ljudskih prava. Soros pruža finansijska sredstva izravno lokalnim grupama da pokriju osnovne aktivnosti koje mogu uključivati. homoseksualci. 203 Natrag na sadržaj . Osim toga.Soros: Lesbian. imaju malo pristupa resursima. seksualno zlostavljani i to samo zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. mnoge od tih grupa ostaju na marginama svojih društava. Kazne su duge zatvorske kazne. sve više LGBTI osoba se uključuje u žive i rastuće globalne društvene pokrete kako bi unaprijedili svoja prava. Oni su ubijani. Inicijativa također podržava međunarodne i nacionalne ljudskopravaške grupe angažirane na zastupanju i pormoviranju LGBTI prava. posebno nadopunjujući rad poduzet od strane lokalnih grupa. Čak i u zemljama koje ne kriminaliziraju homoseksualno ponašanje. odrasle homoseksualne odnose kriminalnim ponašanjem. biseksualca. transrodnih i međurodnih osoba Širom svijeta su lezbijke. obrazovanju i zdravstvenoj brizi. Osnovno finansiranje i izgradnja kapaciteta organizacija: dok su se LGBTI grupe za ljudska prava pojavile šrom svijeta. Kroz LGBTI Rights Initiative. stanovanju. proizvoljni pritvor i diskriminacije u zapošljavanju. posebno u zemljama u razvoju. mučenje i prisilno psihijatrijsko liječenje. LGBTI Rights Initiative podržava razvoj regionalnih mreža kako bi se olakšala veća Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Također će podržati globalne inicijative zastupanja koje promiču prava LGBTI osoba i njihove napore na lokalnom nivou. Gay. obrazovanje i istraživanje.

Seksizam koji prevladava u širem društvu je također prisutan u LGBTI zajednici.Pozadinske informacije o organizaciji aplikantu kao i o svim ključnim partnerima.saradnja i razmjena između uspješnih strategija među grupama koje rade u sličnim kontekstima.opensocietyfoundations. http://www. Kako bi aplicirali na grant. Cilj nam je da svaki koncept papir pregledamo unutar mjesec dana. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Ako je projekat za osnovno finansiranje treba uključiti osnovne ciljeve grupe. Oni su česte mete silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja. Natrag na sadržaj . Inicijativa će dati prioritet organizacijama usmjerenim na njihova prava. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. regionalna i međunarodna zalaganja koje nastoje kapitalizirati ovaj napredak. Međunarodni. U mnogim dijelovima svijeta ove mreže nemaju sredstva čak ni za za osnovne operacije. povrede nisu dobro dokumentirane u usporedbi s onima protiv transrodnih osoba ili gej i biseksualnih muškaraca. Grupe koje rade na pitanjima rodnog identiteta i izražavanja su često najviše marginalizirane u LGBTI zajednici i imaju najmanje pristupa resursima i podršci. Državno i nedržavno nasilje protiv transrodnih osoba zabilježeno je u većem dijelu svijeta.Kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti.Procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir. Poziv je otvoren tokom čitave godine.org. oni često doživljavaju najpretjeranije vrste kršenja ljudskih prava. te ciljeve za narednu godinu i glavne aktivnosti koje planiraju da bi ih unaprijedili. Gender identitet i izražaj: pošto transvestiti izazivaju rodne stereotipe. Ako vam se ne javimo unutar toga vremena molim vas da pretpostavite da vaš projekat neće biti razmatran. nadopuniti lokalne napore i izgraditi zamah za još veći napredak. LGBTI Rights Initiative će obratiti posebnu pozornost na podršku za te grupe i aktiviste. zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email lgbtirights@osi-dc. LGBTI Rights Initiative podržava nacionalna.org/grants/lesbian-gay-bisexualtransgender-and-intersex-rights 204 Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prava lezbijki: Lezbijke i biseksualne žene se često suočavaju s dvostrukim slojem diskriminacije na temelju njihove seksualne orijentacije i roda. Međunarodne i nacionalne grupe koje rade na zastupanju će također biti uzete u obzir. Kao rezultat toga često iskustva lezbijki i biseksualnih žena mogu dobiti manju pozornost. LGBTI Rights Initiative potiče organizacije čiji je rad u skladu sa gore navedenim prioritetima da podnesu koncept papir. regionalni i nacionalni projekti zastupanja: značajan napredak je postignut u posljednjih nekoliko godina u priznavanju LGBTI prava. Isti treba uključiti sljedeće: . . Inicijativa nastoji osnažiti ove mreže za promicanje i obranu LGBTI prava na nacionalnom. regionalnom i međunarodnom nivou. Budući da mnogi od tih napada javljaju u domovima. Prioritet će se dati lokalnim grupama i regionalnih mreža koje djeluju u zemljama u razvoju i regijama u kojima postoji najveća potreba za podrškom . .

napišite na jednoj stranici pismo sa sljedećim informacijama: cilj i svrha organizacije. Pogledajte web stranicu za više informacija. socijalne skrbi. inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se fokusiraju na živote zajednica. Inicijativa također pruža podršku org anizacijama koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama. te prema razvoju vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Prema tome. Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja. Ako rad vaše organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de predate puni prijedlog projekta.Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) Naziv programa Inicijativa za mentalno zdravlje Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva. ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini. 205 Natrag na sadržaj . Poziv je otvoren tokom čitave godine. projekat za koji se traži fionansiranje. opremu. Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje. rane intervencije inkluzivnog obrazovanja. Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje. http://www. Inicijativa također pruža tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije. dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama. i neki biografski detalji o liderstvu organizacije. Mnogi grantiji pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćam a mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime odgovarajuću podršku. te podržava zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama.opensocietyfoundations.org/grants/mental-health-initiative Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. zahtjevana suma. Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region. The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa invaliditetom. deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije. obrazovanja i politika zapošljavanja.

Više od 80 zemalja širom svijeta imaju zakon koji garantira pravo na informacije javnosti i osigurava pristup državnim evidencijama. Mnoge zemlje su poduzele prve korake u usvajanje zakona o pravu na informacije. istraživanje i umrežavanje: razumijevanje kako zakoni funkcioniraju u praksi zahtijeva kritičko istraživanje o tome kako grupe koriste te zakone kako bi postigle svoje ciljeve. ali bi željeli koristiti RTI zakone u svom radu. Podrška se također daje za napore koji osiguravaju učešće širokog spektra aktera civilnog društva iz različitih područja.Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) Naziv programa Fond prava na informacije Pravo na informacije (RTI) je fundamentalno ljudsko pravo koje je kritično važno za realizaciju drugih prava kao i za za postizanje učinkovite demokracije. Fond podupire napore civilnog društva kako bi se osiguralo da vlasti ne samo odgovoraju zahtjevima za informacijama. Dokumentiranje. Prečesto su grupe prisiljene Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kako bi imali udjela u provedbi tih zakona. Fond podržava grupe da rade na promjenama zakona mijenjajući takve odredbe. već i proaktivno otkrivaju podatke kako je propisano RTI zakonom u toj zemlji. Grupe se mogu fokusirati na objavljivanje pojedinih vrsta informacija kao što su informacije vezane za okoliš ili zdravlje ljudi ili na informacije kao što su godišnja izvješća državnih tijela. Gdje RTI zakon u toj zemlji ne uključuje proaktivno otkrivanje zahtjeva. Informacije moraju biti dobivene kroz RTI zakone te zemlje. Fond podržava inicijative koje grade svijest o korisnosti RTI zakona. Proaktivno objavljivanje: građani mogu učinkovitije držati vladu odgovornom kada su informacije proaktivno objavljene pravodobno i u pristupačnom obliku. 206 Natrag na sadržaj . nakon toga ulaganjem u kapacitete i resurse potrebne za njihovu provedbu. Kampanje pokrenute otvorenim pitanjima: organizacije civilnog društva sve više koriste RTI zakone potičući raspravu i unapređujući reforme na nizu pitanja. Ohrabruju se i prijedlozi projekata grupa koje nisu prvenstveno usredotočene na RTI. Iako su kampanje za podršku donošenju novih zakona ključne u zemljama gdje isti ne postoje. Na nacionalnom i regionalnom nivou Fond podržava grupe koje mogu poslužiti kao središta ekspertize u njihovoj zemlji ili regiji i djelovati kao efikasni posmatrači napretka vlasti. Te grupe trebaju imati vještine za podnošenje zahtjeva. Na primjer. a ne druge propise. informacije se mogu koristiti u zalaganju za promjene politike ili promicanje šireg uključivanja javnosti u donošenje odluka vlade. Podrška se također daje grupama koje mogu pružiti osnovnu pomoć drugima pomažući im da koriste RTI zakone. proširuju zajednicu korisnika tih zakona i obrazuju grupe na dobivanju informacija kroz RTI zakone koje se mogu koristiti za daljnje političke ciljeve. Ove vrste napora otkrivaju kako RTI zakoni mogu stvoriti mogućnosti za dubljim angažmanom civilnog društva u političkim odlukama koje utiču na njihove živote. neuspjesi u provedbi postojećih zakona mogu potkopati snagu tog globalnog pokreta u nastajanju. žalbe. Open Society Right to Information Fund pruža potporu organizacijama civilnog društva koje rade na promicanju pune provedbe RTI zakona. Fond podržava projekte koji kombiniraju strategije za dobivanje informacija na temelju RTI zakona s vjerodostojnim planovima za korištenje tih podataka. poduzimanje parnica i monitoringa učinka vlade. Fond daje podršku naporima civilnog društva u sljedećim područjima: Centri ekspertize: RTI zakon stavlja pravnu obavezu vladi da otvori svoje djelovanje ka javnosti.

mogućnosti za razvoj najboljih praksi i umrežavanja u pojedinim zemljama i pokretima mogu dopustiti iskusnim organizacijama razmjenu znanja sa grupama u zemljama u kojima su RTI zakoni novi i lokalna ekspertiza se i dalje razvija. Koncept papir treba uključiti sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Rok za prijave Geografsko područje podrške Više zemalja uključujući i BiH. informacije o organizaciji aplikantu i partnerima u okviru projekta. U isto vrijeme. Fond podržava ovu vrstu umrežavanja i učenja kao i projekte koji dokumentuju korištenje RTI iskustva i pružaju analizu koja će biti od koristi drugima. Odabrani aplikanti će biti pozvani da podnesu puni prijedlog projekta.org. 207 Natrag na sadržaj .org/grants/right-information-fund Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www.opensocietyfoundations.osloniti se na anegdotične dokaze kako bi saznale o naporima drugih zagovornika.opensocietyfoundations.org/grants/right-information-fund Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://www. Tokom čitave godine. Fond će svoje odgovore poslati mjesec dana po prijemu pisma. Kako bi aplicirali na ovaj fond organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije ili tri stranice na adresu righttoinformation@osi-dc. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. i procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir projekta.

http://www.org/grants Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www.opensocietyfoundations. 208 Natrag na sadržaj . stvaraju nove mogućnosti za povećanje su djelovanja Roma u procesima Dekade na lokalnom i nacionalnom nivou. provedbe i praćenja nacionalnih i lokalnih politika i akcionih planova vezanih za Dekadu uključivanja Roma. poput onih koje se odnose na antidiskriminacijske i jednake mogućnosti. istoriju. i osnaživanje Roma . te praćenje izbora. borbu protiv nasilja i zločina iz mržnje. projektni grantovi i individualne stipendije.grantovi za institucionalni razvoj. jezik i medijsko predstavljanje). jačaju praćenje politika i programa Dekade. Više zemalja uključujući i BiH. ljudska prava i interese izbjeglica.org/grants Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i povećavaju i poboljšavaju javnu raspravu o Dekadi u širim društvenim i ekonomskim političkim područjima. raseljene osobe.opensocietyfoundations. Aplikacije se primaju bilo kada tokom godine. identitet. U području zagovaranja Roma Initiatives također daje grantove za podršku učešća na ključnim međunarodnim konferencijama i događajima. Roma Initiatives će podržati akcije romskih NVO-a koje dovode do donošenja. prava manjina (npr. Različita. povratnike i tražitelje azila. zapošljavanje. Tematska područja koja su podržana su: javno zagovaranje za promjene u politici i praksi. Fokusirajući se na prioritetna područja kao što su obrazovanje. Kroz donacije Roma Initiatives će dati podršku aktivnostima koje: šire javnu svijest i podršku Dekadi. problematiziranje negativnih stereotipa. Osim prioriteta Dekade Roma Initiatives također podržava projekte zagovaranja koji rješavaju i druga pitanja.Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Naziv programa Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Roma Initiatives podržava direktne zagovaračke aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Zagovaranje je shvaćeno kao organizirani napor pojedinaca ili grupa na izradi politika i praksi povezanih s predstavljanjem dokaza i argumenata za promjene. te mobiliziranje javne podrške za predložene promjene. isprave o identitetu. kako bi se jačali glasovi i prisutnost zagovornika romskih prava. Projekti finansirani od strane Roma Initiatives trebaju promicati aktivno sudjelovanje i vođstvo Roma koji su izravno pogođeni pitanjima kojima se projekat namjerava baviti. finansiranja. te pruža tehničku pomoć i finansiranje nevladinim organizacijama koje zastupaju nacionalne politike i planove o pitanjima Roma na lokalnim i državnim nivoima. zdravstvo i stanovanje. Dekada služi kao okvir za aktivnosti i praćenje poboljšanja socio-ekonomskog statusa Roma u cijeloj regiji. Projekte mogu poslati organizacije i osobe iz navedenih zemalja. pogledajte web stranicu za više informacija.

djeca i prava.youthpolicy. dokumenata.org/grants/youth-policy Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. istraživanje i znanje. multikulturalizam i manjine.org. Potencijalne teme stranice uključuju ali nisu ograničene na: učešće i građanstvo.V.org ima za cilj: pružanje informacija i orijentacije.opensocietyfoundations. http://www.opensocietyfoundations. Youthpolicy. Portal će služiti kao riznica znanja s open-source softverom koji će povezivati aktere politika širom svijeta. od analiza i formulacija do implementacije i evaluacije. Organizacije koje traže sredstva moraju biti NVO-i. neformalno učenje.razvijen uz inicijalnu podršku Open Society Foundations. Projekti ne bi trebali prelaziti 10. životna okolina i održivost. youthpolicy. aktivizam i volonterizam. youthpolicy. Radeći kao globalni resursni centar za omladinske politike.000 USD. Do 10.org/sites/default/files/youthpolicy.org čini strateški doprinos utemeljenju razvoja politike i prakse u području rada s mladima.org za cilj ima konsolidiranje znanja i informacija o pitanjima omladinskih politika u svijetu.000 USD ili trajanje od jedne godine.Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika) Naziv programa Omladinska politika Youth Initiative of the Open Society Foundations poziva na predaju projekata koji će razvijati i podržavati tematske s tranice na novom globalnom portalu za mlade www. globalne politike borbe protiv droge.orgcuration-20121204. Čitav svijet. vijesti. Svi prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku. i pravda. Projekti se trebaju usredotočiti na stvaranje sadržaja o određenim temama na polju omladinske politike. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. poticanje sudjelovanja mladih širom svijeta. osiguranje informacija o omladinskoj politici. Imajte na umu da grantove ne mogu dobiti fizičke osobe ili profitni entiteti. Pružajući javni pristup informacijama. rad u zajednici.pdf http://www. Youthpolicy. 209 Natrag na sadržaj .org je projekat Demokratie & Dialog e. linkova. i uvođenje i promoviranje zajednice omladinske politike u svijetu.

Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) Naziv programa Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi Open Society Foundations stavlja visok prioritet na zaštitu i poboljšanje života ljudi u cijelom društvu. 210 Natrag na sadržaj . Traže se prijedlozi projekata koji će se fokusirati na područja kao što su: politički i građanski angažman mladih. Grantovi mogu pokriti samo troškove direktno vezane za provedbu novih inicijativa.pdf http://www. podržati i promicati rad omladine u Evropi koja se bori protiv ksenofobije i netolerancije i promiče inkluziju. borba za podizanje svijesti o važnosti i prednostima uključivanja. privrednom. kompjutere. društvenom. podrška neće biti data za aktivnosti ili projekte koje aplikant već implementira. političkom i socijalnom životu zajednice. http://www. kao i oni koji žele eksplicitno promicati. iako ne i isključivo. Open Society Foundations poziva na podnošenje prijedloga novih i inovativnih inicijativa koje promiču toleranciju i uključivanje i/ili borbu protiv rasizma i ksenofobije u Evropi.org/sites/default/files/rfp-xenophobiaracism-europe-20130115. kupovinu vozila ili međunarodna putovanja.opensocietyfoundations. uključivanje manjinskih skupina. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. Aplikanti se obeshrabruju da traže sredstva za iznajmljivanje prostorija. Određen broj zemalja u Evropi uključujući i BiH. Open Society Youth Initiative nastoji identificirati. a posebno marginaliziranih i isključenih zajednica. Ovaj grant program ne daje stipendije za istraživanja i za provedbu inicijativa lobiranja ili pokrivanje troškova školarina i poduka.opensocietyfoundations. Prepoznajući da je u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti mladim ljudima teško osigurati finansijska sredstva potrebna da svoje ideale prenesu u djelo. poput Roma. Prijedlozi za promicanje punog sudjelovanja mladih s mentalnim ili tjelesnim invaliditetom u kulturnom.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. korištenje novih medijskih alata za borbu protiv ksenofobije i diskriminacije. integracija manjinskih i većinskih zajednica. političkom i društvenom životu svoje zajednice se snažno preporučuje.000 EUR. Do 2. u privrednom.

Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati primjer etičnog.ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem.mladi (obrazovanje i mladi.Sparkasse Bank Naziv programa Program donacija Sparkasse Bank Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013. institucije. Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd www. filantropskog karaktera koje predlažu i implementiraju zaposlenici). godini. ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima obrazovanja. uzimajući u obzir prava i potrebe klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja.Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice u kojoj poslujemo. podrška manjim klubovima i osobama). udruženja i fondacije.cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo). godinu je okončan. raznovrsnosti i pristupačnosti usluga naše banke. Različita. i .sport (paraolimpijski sport. .sparkasse. Sljedeća mogućnost apliciranja je krajem 2013. zapošljavanje i poduzetništvo). institucijama i medijima. medije sa partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji Bi H. Email: donacija@sparkasse.ba Web stranica: www. Aplikanti ne mogu biti organizacije i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke. . 211 Natrag na sadržaj . Kategorija donacija: . a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su: . godine. Konkurs je otvoren za pojedince. . . Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja.Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta. Javni tender za 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.ba i sponzorstva@sparkasse. volonterizam i upošljavanje mladih).filantropija na djelu (projekti humanitarnog. socijalne brige i zaštite životne sredine.Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih.ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki projekti). .sparkasse. . mladih i nevladinih organizacija). za donaciju ili sponzorstvo u 2014.mladi (obrazovanje.socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo).sport (sportske aktivnosti djece. Kategorija sponzorstva: . kulture. sporta. i .ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .

Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada: . . www.organizacijsko učenje u školama.cfm/apply The Spencer Foundation 625 North Michigan Avenue. Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi napredak u obrazovanju.spencer.svrha i vrijednosti obrazovanja. Suite 1600 Chicago.org/content.poučavanje. na osnovu poziva za projekte. IL 60611 USA Tel: +1 312 337 7000 Faks: +1 312 337 0282 Web stranica: www. i .000 USD i 350. Fondacija predano podržava visoku kvalitetu istraživanja odgoja i obrazovanja.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. školskim sistemima i visokoškolskim ustanovama. godine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. 212 Natrag na sadržaj .000 USD. Između 40.Spencer Foundation (Fondacija Spencer) Naziv programa Program donacija Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno).odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti. a preko svojih istraživačkih programa i jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i programe osposobljavanja i srodne djelatnosti. učenje i nastavni resursi.spencer. Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja. Od 2006. . Čitav svijet.

novembra/studenog i 15.000 USD. praveći plan djelovanja.pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci zajednicama i globalnom građanstvu.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. implementirajući i procjenjujući ishode u odnosu na ciljeve. decembra/prosinca. distribuiraju informacije. kada su u mogućnosti da samostalno djeluju.prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade ljude u dobi od 12 godina i više. Podržava organizacije koje: . .pružaju usluge.cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12 www. Čitav svijet.grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi.pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za provedbu ideja. video i web).osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama. .starbucksfoundation. Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete: . daju obuku i/ili grade široku mrežu.Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Naziv programa Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju problema u svojim zajednicama. i .starbucksfoundation. . Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1. www. Grantovi se daju na period od jedne godine. .com/index. identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice. Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta.komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije (printane. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i. Starbucks Foundation daje grantove između 10. 213 Natrag na sadržaj .pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine.000 USD i 30. i .

javne politike. Donacije se daju za različita područja navedena ispod. The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima: obrazovanje.org/guidelines.Starr Foundation (Fondacija Starr) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1.25 milijardi USD. što je čini jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD. kultura. Čitav svijet. i životna okolina. ljudske potrebe. ali na osnovu preporuka osoblja. odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne preporuke od strane osoblja ili odbora.html 399 Park Avenue – 17th Floor New York.starrfoundation. NY 10022 USA Tel: +1 212 909 3600 Faks: +1 212 750 3536 Web stranica: www. 214 Natrag na sadržaj . Ovisno o području finansiranja. www.starrfoundation. Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. medicina i zdravstvena skrb. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.

Evropa. Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u čitavoj Evropi. Kriterij podobnosti NVO-i i pojedinci. sarađivali i uticali jedni na druge.ecflabs.org/grants/stepbeyond/apply Kontakt http://www. Kako aplicirati? http://www. Umjetnici i kulturni radnici trebaju biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima i saradnicima u drugim zemljama. ECF's program mobilnosti se zove STEP Beyond.ecflabs. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren. uključujući i BiH. 300 – 700 EUR.org/grants/stepbeyond/about Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Step Beyond Travel Grant Naziv programa Step Beyond Travel Grant Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju. 215 Natrag na sadržaj . Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja. kako bi razmjenjivali različita viđenja.

html SIEFimpact@worldbank. Zemlje sa niskim.. (III) usluge pružanja osnovnog obrazovanja i (IV) zdravstveni sistemi i pružanje usluga. Pogledajte web stranicu za više informacija. godine. osobito uticaja tehnika vrednovanja. a novi poziv se očekuje tokom ove godine. sanitacija i higijena vezana uz razvoj. Zadnji rok je bio otvoren do početka juna/lipnja 2012.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.worldbank. http://web. Svrha Fonda je provesti i podržati istraživanja procjene uticaja programa na ublažavanje siromaštva i poboljšanje života ljudi. Unaprijediti pristup rezultatima evaluacija uticaja na politike.contentMDK:23147035~menuPK:6508083~page PK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727. Kroz tematske skupine programi će generirati dokaze u više zemalja o tome kako programi rade u različitim kontekstima. i gornje-srednjim prihodima su Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Pogledajte web stranicu za više informacija. SIEF ima za cilj poboljšati učinkovitost razvojnih politika širenjem dokaza o uticaju skalabilnih programa na ljude. zdravlje i razvoj. kroz regionalne radionice i oruđa. uključujući i programe prijenosa novca i programe koji podržavaju više intervencija. Pod prvim pozivom za podnošenje prijedloga projekata fokus je bio na četiri tematska istraživačka klastera odabrana zbog svojih strateški važnih politika: (I) ishrana u ranom djetinjstvu.00. (II) snabdjevanje vodom. Ciljevi Fonda su: Generirati čvrste dokaze o učinkovitosti razvojnih programa koji utiču na zdravlje. prehranu i obrazovanje. Izgradnja kapaciteta za razumijevanje i korištenje monitoringa i vrednovanja. Unutar ovih područja istraživanja različite vrsta programa su dobrodošle. Planirano je da fond bude otvoren do 2018.Strategic Impact Evaluation Fund Naziv programa Program donacija World Bank je uspostavila novi fond nazvan “The Strategic Impact Evaluation Fund” (SIEF) uz podršku vladinog odjela Velike Britanije Department for International Development.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/ 0. 216 Natrag na sadržaj . godine. donje-srednjim kvalificirane za podršku. Stečeno znanje će pružiti dokaze za izradu učinkovitijih politika i programa.

eu/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 217 Natrag na sadržaj . itd. Studenti koji dobiju stipendiju obično je potroše na pokrivanje školarina.000 EUR.Students Grants Program (Program donacija za studente) Naziv programa Program donacija za studente Student Grants je fond usmjeren na finansijsku podršku studentima. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.student-grants.eu/student-grant-application Kontakt www. Dobro je poznata činjenica da je studentski život često karakteriziran ograničenim finansijskim sredstvima . Međutim. komunalne račune. CasaSwap.program studentskih stipendija podržava studente iz cijelog svijeta s jednokratnom donacijom do 1000 EUR. putne troškove kada ide u inostranstvo.com – besplatne usluge za smještaj cimera i studentski smještaj širom svijeta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Prvi dan svakog mjeseca u godini. grant možete potrošiti na na što god da želite! Do 1. Kako aplicirati? http://student-grants. Čitav svijet. rentu. akademske knjige i materijale. Student Grants program je podržan od CasaSwap.com je postao vodeći i naširoko priznat partner mnogim univerzitetskim institucijama širom svijeta.

Potrebne su prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za projekat koji se predlaže. postoji dodatna kategorija u kojoj možete aplicirati za isti projekat. .000 USD. Poziv se objavljuje dva puta godišnje. Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i završene dijelove. Audience Engagement grantovi su za podršku inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana.sundance. . 218 Natrag na sadržaj . Između 20.potencijal za društveni angažman.org Web stranica: www. i . te novim strategijama multi-platformaškog angažmana.globalnu relevantnost. Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja: . Nije potrebno slati primjere prethodnih radova. Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual konačnog filma. Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj kategoriji. kratki filmovi ili slike su poželjni.org/programs/documentary-fund Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Ako ste već primili grant Fonda.Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između razvoja i post-produkcije.Sundance Institute Documentary Fund Grants Naziv programa Sundance Institute Documentary Fund Grants Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za projekte koji pokazuju: . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.savremena socijalna pitanja.org/programs/documentary-fund Email: dfp@sundance.umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike.Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova. Primjeri prethodnog rada također moraju biti dostavljeni. . ali isječci. Kako aplicirati? www.000 USD i 50.sundance.

kao što su žene. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. Ključni dionici mogu uključivati vladine agencije. 219 Natrag na sadržaj .Fond za civilno društvo Naziv programa Opšti ciljevi Fond za civilno društvo (Civil Society Fund . mladi.worldbank.000 USD. organizacije civilnoga društva. Na osnovu aplikacije. Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz društvenih procesa donošenja odluka.org. godine.CSF) CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman marginaliziranih i ranjivih skupina. Većina donacija je u iznosima od 3. gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2012. Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima u potpori razvojnog procesa. pogledajte web stranicu za više informacija. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva.Svjetska banka . multilateralne i bilateralne agenci je. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. ljudi s niskim primanjima i ljudi iz ruralnih područja. Jednom godišnje.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. fondacije.000 USD do 7. CSF rijetko finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira doprinose od strane drugih donatora. te privatni sektor.

se Web stranica: www. jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika. Kriterij podobnosti Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e). Kako aplicirati? www.Swedish Development Agency . Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoreno. Čitav svijet.se Valhallavägen 199 105 25 Stockholm Switchboard: + 46 8 698 50 00 Faks: +46 8 20 88 64 Email: sida@sida.SIDA (Švedska razvojna agencija .SIDA) Naziv programa Opšti ciljevi SIDA Grants Program SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova života. razvojni projekti.sida. 220 Natrag na sadržaj . U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije NVO-i.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.sida. Ovisi i pozivu za projekte.

i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO).admin. Pogledajte web stranicu za više informacija. Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina Piruša 1 71. Nije definirana. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini.funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim građanima u BiH. Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje podrške u procesu tranzicije i e vropskih integracija dajući doprinos poboljšanju: .ekonomija i zapošljavanje. Program se koncentrira na četiri domena rada.zdravstvo. Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi. kao pitanjima povezanim sa svim drugima.Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) Naziv programa Programi podrške Švicarska od 1996. i .političke stabilnosti.vladavina prava i demokratija.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 030 Faks: +387 33 271 500 Email: sarajevo@sdc. koji je dio Saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA). Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za koordinaciju aktivnosti. .net Web stranica: http://www.ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i zapošljavanju. . . putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih programa. Na osnovu specifičnog poziva za projekte.osnovne javne usluge. Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije. . 221 Natrag na sadržaj . zajedničke teme i projekte koji omogućavaju sinergiju.swisscooperation. . sigurnosti i funkcioniranju demokratskih struktura i procesa. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.

org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima. CA 94129-0903 Tel: +1 415 561 6400 Faks: +1 415 561 6401 Email: info@tides. jednakosti i održivosti svijeta. Nije specificirana. 222 Natrag na sadržaj .O. donacije za porodice i međunarodne donacije. Kako aplicirati? www.org Web stranica: www. Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene promjene. korporativno davanje.Tides Foundation (Fondacija Tides) Opšti ciljevi Tides Foundation Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz filantropiju.tides. Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na principima poštenja.tides.org/i-want-to/find-funding Tides Foundation P. Kriterij podobnosti Čitav svijet. Box 29903 San Francisco. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija. Generalna podjela je na rad sa institucionalnim partnerima.

i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje kao neprofitna organizacija.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/grants 275 Turnpike Street Suite 307 Canton.org Web stranica: www. i . http://www. registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim ograničenjima.iz SAD. Ovi zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija. Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje k roz tri grant programa: . . Organizacija aplikant treba biti: .program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz individualne donacije putnika. Različita ovisno o pozivu za projekte.specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme. istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta. godine. neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama. ILI .grantovi širom svijeta. 223 Natrag na sadržaj . Od kraja 2011. MA 02021 SAD Tel: +1 781 821 5990 Faks: +1 781 821 8949 Email: info@tourismcares.van SAD. Bona fide.tourismcares.tourismcares. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.Tourism Cares Naziv programa Grant Program Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na ku lturnim.

te sarađuje sa korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na efikasan način.jp/english/inquiry/index. Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima. i ostalo. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. na osnovu želje Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi podupiru jedni druge. Istraživački projekti daju u sljedećim područjima: prenošenje i stvaranje kultura.Toyota Foundation (Fondacija Toyota) Naziv programa Program donacija (Grants Program) Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka većoj ljudskoj sreći". Različita. Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj program donacija.or.toyotafound. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike donacija Fondacije. cilj "revitalizacije zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih.jp/english/program/ Kontakt Web stranica: www.or. Različiti.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program istraživačkih donacija se fokusira na "Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije". Kako aplicirati? http://www. "Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međuna rodnu zajednicu. razvoj osobne i međuljudske komunikacije. Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog života i aktivnosti". 224 Natrag na sadržaj . trenutnim programima sa potencijalom da naprave veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim organizacijama. Fondacija je uspostavila dva programa podrške. a kao praktičniju poruku. pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i problemima životne okoline. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. dinamičnih i živućih zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge. Pomoći će u promoviranju partnerstva i saradnje sa drugim fondacijama u Japanu. Fondacija odabire projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva.toyotafound. društveni okviri. Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli d oprinijeti razvoju novih programa. kao i međunarodnim organizacijama. Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama.

TRADUKI
Naziv programa Programi prevođenja TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska. Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za e vropske i međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra 2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA. Program potpore za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih knjiga te književnosti za djecu i mlade 20 . i 21. stoljeća ima za cilj poticati razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara, kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini. Različita. Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2013 i 1. februar/veljača 2014. godine. Region uključujući i BiH. U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski, slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence. http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&%20view =article&id=91&Itemid=64 Hana Stojić (Koordinatorica regionalnog ureda u Sarajevu) Hadži-Idrizova 10 71.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 204 683 Email: stojic@traduki.eu Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content& view=article&id=72&Itemid=63

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

225

Natrag na sadržaj

Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa The Trust for Mutual Understanding TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline. Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za projekte zaštite životne okoline. Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke, radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost. Umjetnost i kultura: - arhitektura, - povijest umjetnosti i arheologija, - zaštita i vođenje umjetnosti, - rukotvorine, - dokumentiranje kulture, - kuratorska istraživanja, - ples, - izložbe, - zaštita istorije, - muzeologija, - muzika, - umjetnost perfomansa, - pozorište, i - vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje, fotografiju, štampanje, skulpture, video). Životna okolina: - zaštita bioraznolikosti, - korištenje energije, - zakoni i politike zaštite životne okoline, - razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija, - sigurnost i zdravlje životne okoline, - korištenje zemlje, - zaštita vrsta i staništa, i - održivi razvoj. Različiti. Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU, ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se susreće dva puta godišnje. Idući rok za slanje upita je 1. m aj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za slanje pune aplikacije. Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa. Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju, Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu. Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju 501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

226

Natrag na sadržaj

apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u projektu i volju da administrira projekat. Kako aplicirati? www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/ 6 West 48th Street, 12th Floor New York, New York 10036-1802 Tel: +1 212 843 0404 Faks: +1 212 843 0344 Email: tmu@tmuny.org Web stranica: www.tmuny.org

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

227

Natrag na sadržaj

Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)

Naziv programa

Fond za autohtona pitanja Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj, kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće autohtonih ljudi. Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva desetljeća", kao što su: - promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i projekata; - promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života, pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom na načelo slobode i informirani pristanak; - redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične raznolikosti autohtonih naroda; - usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na žene, djecu i mlade; - razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih naroda i poboljšanju njihovog života. Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u iznosu od 5.000 USD. Zadnji poziv za predaju projekata je bio otvoren do 01. oktobra/listopada 2012. godine. Čitav svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Kontakt

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

228

Natrag na sadržaj

TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine. TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučno održivi razvoj. Ciljevi rada su: prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima u zemljama u razvoju, odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju, promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke, tehnologije i inovacija, i poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju. TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa naučnog talenta iz zemalja OIC-a. Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije. Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja. 31. avgust/kolovoz svake godine. Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera , do 40 godina starosti. Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

229

Natrag na sadržaj

xminy. XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na marginama svojih društava. Ne postoji rok prijave za slanje aplikacija XminusY. XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja. Podrška XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa usmjerenih na društvene promjene.xminy. neinstitucionaliziranim organizacijama. Pogledajte web stranicu za više informacija.nl/english Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.doc XminusY Solidarity fund De Wittenstraat 43-45
 1052 AL Amsterdam
 Nederlands Email: info@xminy.nl/files/Eng%20-%20Application%20form. 230 Natrag na sadržaj . Kriteriji za naše šire područje: XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada. XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje. Čitav svijet. Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora.XminusY Naziv programa XminusY XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina. Prioritet dajemo lokalnim društvenim pokretima.nl Web stranica: www. https://www. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti našu vlastitu političku poziciju i strategiju. XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji doniraju novac Fondu.

Zaštita djece Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja. Projekti prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti potencijalno pogođene djece. inovativne partnerske organizacije koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. područje rada Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. zaštitu i zdravlje obespravljene djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku. upravljanju i zaposlenicima. rizično ponašanje. te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u školama. dugotrajne posljedice na moždanu arhitekturu. Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsk u predanost klijentima. Misija: Podržavamo razvoj. Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. promicanje i širenje inovativnih pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja. socijalno funkcioniranje. Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje zdravlja najugroženijih populacija u svijetu. Pogledajte stranicu za više informacija. Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa skrbi.UBS Optimus Foundation Naziv programa Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja. Podržavamo partnere finansijski. sa savjetima. validaciju. Globalna zdravstvena istraživanja U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom. Međutim. kao i razvoj. Aktivno promičemo prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih sponzora. da je kvaliteta nastave poboljšana. mentalno zdravlje. 231 Natrag na sadržaj . da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće potrebe. i gdje je to potrebno. primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i strategije kontrole. Da bismo to uradili tražimo kompetentne. Činimo sve napore kako bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni učinak. vjersku ili etničku pripadnost. Na osnovu poziva za projekte. psihičko funkcioniranje. Obrazovanje i odgoj Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje obrazovne mogućnosti za djevojčice. Zalažemo se za stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja. važno nam je da sve manje djece napušta školu prije vremena. Osim toga. životni vijek i zdravstvene troškove.

Box CH-8098 Zurich Swityerland Tel: +41 44 234 1111 Web stranica: www. dugoročni angažman u zajednici nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete. inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje. zbog potrebe za djelovanjem u tim zemljama.O. pokazuje potencijal za skalabilnost. 232 Natrag na sadržaj . sveobuhvatna analiza dionika. 45 P. i konkretni i mjerljivi rezultati. dobro definirana. holistički i integrirani pristup.Kriterij podobnosti "zaštita od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj hemisferi. jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi tekućih projekata. usmjeren na najugroženije zajednice. zapadnim i industrijskim zemljama. radi se na nedovoljno podržanim područjima.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation /applications_support.ubs.html UBS AG Bahnhofstr. projekti se uklapaju u naša prioritetna područja.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira. pokazuje potencijal za uticaj.ubs. transdisciplinarni. rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama. jačanje kapaciteta. jedinstveni. http://www.

Trošeći manje od pola postotka federalnog budžeta. 233 Natrag na sadržaj .ekonomski rast.usaid.United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD . 20523-1000 USA Web stranica: www.gov/ba ili www. prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć.globalno zdravstvo. Različita.USAID) Naziv programa Agencija SAD za međunarodni razvoj SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za bolji život.jsp Information Center U. USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte. najčešće uključujući i organizacije civilnog društva.gov/applicants/apply_for_grants. poljoprivredu i trgovinu.S. Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu. uključujući i BIH.grants.razvoj demokratije. Ova briga je obilježje SAD -a širom svijeta. Našim radom podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva američke inostrane politike kroz: . Agency for International Development Ronald Reagan Building Washington. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. s jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih tržišta. i .grants. te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju. ovisi o vrsti poziva za projekte. tokom čitave godine. i pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter. www. .C. USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara. oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji.gov Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. D. Ovisno o vrsti poziva za projekte. USAID radi širom svijeta kako bi postigao ove ciljeve.

000 USD do 120. 20036 Tel: +1 202 457 1700 Faks: +1 202 429 6063 Web stranica: www.socijalni. USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i inostranstvu.ekonomija i konflikti.usip.medijaciju i rješenje konflikta. radio programe i druge medije.000 USD. Generalno donacija je u iznosu od 50.W. psihološki i fizički uticaj rata i konflikta. .org/grants-fellowships/annual-grant-competition United States Institute of Peace 1200 17th Street N. Osim toga USIP podržava projekte prevencije. interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode. i promovira izgradnju mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. i . .usip. Tematska područja interesantna za USIP uključuju. filmove. .religija i izgradnja mira. Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine.Washington.mediji i konflikt.post-konfliktni mir i operacije stabilizacije. identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi. Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom. www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena. razvoj praktič arskih resursa i oruđa.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 234 Natrag na sadržaj .C. istraživačke. D.United States Institute of Peace (Američki institut za mir) Naziv programa 2010 Annual Grant Competition USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja. vještina i pristupa. Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa dodatnim pitanjima. ali nisu ograničena na: . .analizu i prevenciju konflikta. rok prijave je obično do početka oktobra/listopada. trening ili obrazovne institucije. USIP podržava aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina. razvoj planova rada i obrazovanje. Jednom godišnje. biblioteke. upravljanja i rješenja konflikta. uključujući: javne i školske institucije. programe obuke i dijaloga. . . .žene i djevojke u konfliktu i građenju mira.

godine. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta. obrazovanje o građanskim pravima i registraciji. regionalne i međunarodne organizacije.000 USD.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www.un. tako i onim u konsolidiranim demokratijama. UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih grupa u demokratskim procesima. 235 Natrag na sadržaj . novi se očekuje krajem ove godine. kako bi se njihovi glasovi čuli. sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta. osnaživanje civilnog društva uključujući osnaživanje žena.000 USD do 500. te finansira projekte koji za cilj imaju širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju i širenju demokratije širom svijeta. www.UNDEF Naziv programa United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija) UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005. Čitav svijet. godine kao United Nations General Trust Fund. uključujući Bosnu i Hercegovinu. UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije civilnog društva.un. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih prava na terenu. 50. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva. pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i integritetu.org/democracyfund Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kako onima u tranziciji. promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima.org/democracyfund/Applicants/applicants_materials. decembra/prosinca 2012. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva. na taj način prevodeći k oncept "demokratije" u praktična rješenja za ljude. kao i neovisna tijela.

236 Natrag na sadržaj . i 17. ljudske resurse. ojačali odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao menadžment. juna/lipnja 2012. i .unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izraza i. IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi: . a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom. sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih situacija na svom području u skladu s člancima 8. uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. Kako aplicirati? www. (tj. prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija ili jačanje postojećih. žene i druge društvene grupe. regionalnom ili inter-regionalnom nivou.) . i predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u članku 7 Konvencije iz 2005. godine. Konvencije i srodnim operativnim smjernicama. prema potrebi. Između 10.UNESCO International Fund for Cultural Diversity Naziv programa International Fund for Cultural Diversity UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora. itd. međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva.000 USD i 100.poticali nastanak novih kulturnih industrija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 30. godine.ojačali postojeću kulturnu industriju. pod prijetnjom ili im je potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje. U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja.000 USD. Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. - - Kriterij podobnosti - - sve zemlje u razvoju članice Konvencije. NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. Veliki broj zemalja širom svijeta.

ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba (SG). +387 33 492 598 Faks: +387 33 492 632 Email : biljana.ba Web stranica: www. 237 Natrag na sadržaj .mcp.vukovic@mcp.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 492 552 (SG).Kontakt UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo civilnih poslova Trg BiH 1 71. jelena.gov.camur@mcp.gov.gov.

te unutar zajednice donatora. p omaže u mobilizaciji sredstava. te povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva. U svim našim aktivnostima. sprovođenje neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima. Kroz svoje aktivnosti i pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju. UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja. te zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. UNDP-ove programske aktivnosti su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih skupina. Konsultacije sa Vladom. podršku svjedocima.United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) Naziv programa UNDP program podrške Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. podstičemo izgradnju državnih kapaciteta. u skladu sa pozivima za projekte. pokazuju da očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva. 238 Natrag na sadržaj . Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH. izgradnju lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta. kao i promjenu fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj. vjeru ili etničku pripadnost. dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. godine pomaže BiH da što učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva.b. BiH. prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala.ba Web stranica: www. građanima dostojanstven život.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U svojim nastojanjima da omogući bh. reformu sudstva. suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze. bez obzira na spol. 71. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva registrirane u BiH. Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte. Zmaja od Bosne b. Pogledajte web stranicu za više informacija.000 Sarajevo Tel: +387 33 239 400 Faks: +387 33 552 330 Email: registry@undp. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.undp. UNDP u BiH od 1996.

decembra/prosinca 1981. nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica. Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona. godine. aprila/travnja 2012.000 USD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je otvoren do 1.UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) Naziv programa Grants Program Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. Ova pomoć može da ima oblik medicinske.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis.org Web stranica: http://www.ohchr.aspx Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na web stranici Fonda (www. možete poslati email na sljedeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr. Kriterij podobnosti http://www. Grantovi su do 20.: + 41 22 917 9315 Faks: + 41 22 917 9017 Email: unvfvt@ohchr.ohchr.ohchr. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada. pravne ili socijalne usluge.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Onlineapplicationsystem. 239 Natrag na sadržaj . Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara.aspx Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture.aspx) Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on -line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH – 1211 Geneva 10 Tel.org. psihološke.

Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih organizacija.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryMainPage. najgori oblici dječjeg rada. Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao savremeni oblici ropstva.ohchr. kmetstvo. a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva. Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao što je klasično ropstvo. parlamenata ili administrativnih entiteta.000 USD. podrška iz Fonda će se dati proširivanju. tr govina ljudima i ljudskim organima. prisilni i rani brak i prodaja žena.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryGrantCycle. Faks: (41 22) 928 90 50.aspx Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Aplikacije vlasti. kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi također se mogu kvalificirati za projekte podrške. političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive www. prodaja djece i djeca u oružanim sukobima. ali obično će dobiti niži prioritet. Rok prijave za ovu godinu je bio 31. kroz uspostavljene kanale pomoći.aspx United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UNCFS) Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10. dužničko ropstvo. seksualno ropstvo. maj/svibanj.000 USD. Generalno se podržavaju projekti veličine do 15.org Web stranica: www.UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Naziv programa UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122. kao rezultat savremenih oblika ropstva.ohchr. ali se u posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40. 240 Natrag na sadržaj . prisilni rad. humanitarne. pravne i finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena. Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164 Email: SlaveryFund@ohchr. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.

pružanjem odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom. Generalna skupština UN-a je napravila UN Women. Pritom. Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko učešće na lokalnom ili državnom nivou. Vođen od strane UN Women u ime UN sistema. tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena. Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške :  implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5 miliona USD za period od dvije do četiri godine. okupljanjem resursa i mandata za bolje rezultate. politikama ili zakonima koji promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni za implementaciju. 241 Natrag na sadržaj . koja su bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:  Division for the Advancement of Women (DAW). Fund for Gender Equality Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora nam ijenjena radu na značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. kao što su Commission on the Status of Women.000 USD. Glavne uloge UN Women su:  podrška među-vladinim tijelima.Fund for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. za jednu ili dvije godine. Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima. Ovi grantovi podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o nacionalnim ili lokalnim planovima. uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka.  International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW).  Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). Ovaj fond je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i politika u konkretna postignuća na ženskim pravima.UN Women Naziv programa Programi podrške Jula/srpnja 2010. UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda . UN Trust Fund to End Violence against Women Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i  United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. politikama ili zakonima. UN Women spaja i gradi na osnovama uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda. UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu spola.000 USD i 500.  pomoć državama članicama za provedbu tih standarda.  poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova. u njihovim pripremama politika.  katalitički grantovi su između 100. godine. Do stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a. globalnih standarda i normi.

NY 10017 United States Tel: +1 212 906 6400 Faks: +1 212 906 6705 Web stranica: www. i  angažman "novih" aktera i strateških grupa.unwomen. UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama.org UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina UN House Zmaja od Bosne b.  osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za "nultu toleranciju". 71. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.  pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. a vodi je UN Women u ime UN sistema. godine. Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte. kao i drugim uslugama i podršci. Čitav svijet. Pogledajte web stranicu za više informacija.  odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka.  provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 293 400 Faks: +387 33 552 330 Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 242 Natrag na sadržaj . Kroz donacije se podržavaju:  strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo.  politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti. 304 East 45th Street 15th Floor New York.b. i stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja. Veličina donacije Ovisno o pozivu za projekte.UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996.

iako opšti cilj ostaje unaprjeđenje ženskih ljudskih prava.000 USD. . dugoročne projekte ili učešće na konferencijama.aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava. rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima. Suite 201 Boulder. Nezavisno od kategorije. Fond za hitne akcije dodjeljuje grantove u tri kategorije: . Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant.Podržan .Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) Naziv programa Global Rapid Response Grantmaking Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund . lokalno ili globalno. Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja.org Web stranica: www.urgentactionfund. i . 243 Natrag na sadržaj . UAF ne dodjeljuje grantove za humanitarne akcije. Maksimalan iznos je 5.Strateški .Nepredviđen i vremenski hitan . UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava. Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite.Održiv . www.urgentactionfund.odgovor na oružani sukob. Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF . UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci.zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana. zahtjevi za grant moraju da odgovaraju slj edećim kriterijima: .php?id=68 Urgent Action Fund 3100 Arapahoe Ave.grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj. Tokom čitave godine.UAF) obezbjeđuje pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svijetu. . . .Afrika.org/index. opšte programske aktivnosti. CO 80303 USA Tel: +1 303 442 2388 Faks: +1 303 442 2370 Email: urgentact@urgentactionfund.situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna.

5 sprat Grbavička 4 71000 Sarajevo Tel: +387 33 219 688 Email: dztrbic@usaidjsdp.USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II) Naziv programa Program grantova 1: Pojačana neovisnost. Zagovaračke inicijative u vezi sa prijedlozima za izmjenu politika sektora pravde i zakonodavne reforme koje će ojačati vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini.usaidjsdp. 2: Bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde usmjeren prema pridruživanju EU. 30. Aplikacije moraju biti u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje projekata. Detaljni kriteriji podobnosti su specificirani u svakom Pozivu za dostavljanje aplikacija. Za više informacija vidi www. Opšti kriterij podobnosti je članstvo aplikanta (organizacije civilnog društva) u Mreži pravde u BiH.000 . Finansiranje projekata OCD je moguće u okviru trećeg cilja (povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona). 2.ba. Primjer aktivnosti za koje je moguće aplicirati za finansiranje: 1.ba Web stranica: www. Bosna i Hercegovina.usaidjsdp. Poslovna zgrada Unioninvest-a. 3: Povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona. Tačni rokovi za prijave su specificirani u svakom pozivu (najmanje 30 dana od dana raspisivanja Poziva). odgovornost i učinkovitost pravosuđa. 244 Natrag na sadržaj .000 KM (podložno promjenama). Pozivi za dostavljanje projekata se objavljuju jednom godišnje.50. Zagovaračke inicijative za implementaciju politika i pravnih propisa ključnih za sektor pravde.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

500 USD.asp The Virginia Gildersleeve International Fund. i organizacije kojima upravljaju žene. Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama. zdravlje i nutritivnu podršku.S. N. godine. odgojno-obrazovne seminare i radionice.org Web stranica: www.A. 245 Natrag na sadržaj .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Virginia Gildersleeve International Fund Naziv programa Opšti ciljevi Grant Program Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u razvoju. 10004 Email: vgif@vgif. 11 Broadway.Y. treninge opismenjavanja i liderstva. Suite 510.vgif. ženska ljudska prava. U. Inc. www. Do 7.vgif3. Novi poziv za prijave će biti otvoren početkom maja/svibnja 2013..org/projects2tier/index. New York. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. VGIF podržava: razvoj zajednica.

Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Virtual Foundation Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama.org/whatis Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ljudskog zdravlja i održivog razvoja.000 USD. Čitav svijet. www.virtualfoundation. izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti. NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline. 100 USD do 5.org Web stranica: www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren poziv za projekte. ljudsko zdravlje.virtualfoundation. Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih kategorija: životna okolina. 246 Natrag na sadržaj .org/whatis/ Email: cschmidt@ecologia. i povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.

000 franaka za post-produkciju.ch Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godini je 24. Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta. Afrike.visionssudest. i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih filmova za kina. Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za Švicarsku.Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti dobijeno prije podnošenja zahtjeva). Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske industrije u zemlji porijekla proizvodnje. Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15. 247 Natrag na sadržaj . te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV filmova!) sa južne hemisfere (Afrika. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. osim u posebnim okolnostima. www.ch Web stranica: www.Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta. On podržava filmske produkcije iz Azije.Visions sud est Naziv programa Visions sud est Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film Baden i Fribourg Film Festival. Zadnji rok u 2012. Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj. Postoje dvije vrste finansijske podrške: . . Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u Evropi. u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation).000 švicarskih franaka za proizvodnju ili najviše 20.ch/?formular Visions sud est secretariat Limmatauweg 9 CH-5408 Ennetbaden Switzerland Email: info@visionssudest.visionssudest. Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50. Latinska Amerika i Azija) i iz istočne Evrope (osim članica EU).000 franaka za post-produkciju. oktobar/listopad. na lokalnom ili regionalnom jeziku. Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u tim zemljama i.

000 KM) po projektu.ba Web stranica: www.pomoć aktivnostima za deminiranje. 248 Natrag na sadržaj . udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode relativno male projekte. U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr.bosnia.000 EUR ili 1. .go. U Bosni i Hercegovini većina projekata k oji su implementirani unutar GAP-a spada u slijedeće kategorije: .javno zdravstvo.200. domovi zdravlja).socijalna zaštita. za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu iznosi do 100 miliona JPY (približno 600.emb-japan. Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. kao i one koji stvaraju bolje okruženje. Sarajevo Tel: +387 33 277 500 Faks: +387 33 209 583 Email: japanbih@bih.000 EUR ili 120. lokalne organizacije u zajednici. Međutim. institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante.obrazovanje. i . Ambasada Japana provjerava cilj. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Po primitku aplikacije. Unutar GAGP maksimalan iznos raspolo živih sredstava je 10 miliona JPY (priblizno 60.Vlada Japana Naziv programa Grass Roots Projects (GAGP) GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno stanovništvu. trošak i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i međunarodnom nivou. odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju. 71000. Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.net. udruženjima povratnika.000 KM). Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projektu.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. institucije vlasti na lokalnom nivou. Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se baziraju na humanitarnim potrebama.jp/index_l. .ruralni razvoj. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte. . osnovne ili srednje škole. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini Bistrik 9.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants Wallace Global Fund 1990 M Street. . . zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav život. ali i čitav svijet.ženska ljudska prava.org Web stranica: www. .jednaka pravda za sve. . junu/lipnju. 249 Natrag na sadržaj . borba protiv nepravde.progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru. Suite 250 Washington. i štite od korporativnih zloupotreba.efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa.prirodni resursi. Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana. kao i njihovih kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba. NW.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i . Ciljevi: . Prosječna veličina donacije je 50.000 USD do 400.građanski angažman. Kako aplicirati www.pravda.000 USD.wgf.000 USD.mediji i liderstvo. DC 20036 USA Tel +1 202 452 1530 Faks: +1 202 452 0922 Email: tkroll@wgf. zaštiti građanskih sloboda. septembru/rujnu i decembru/prosincu. sa većinom donacija od 2.Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) Naziv programa Wallace Global Fund Programska područja: . Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku. . Fond daje jedno i višegodišnje donacije.održivi nivoi ljudskog stanovništva.wgf. i . Većinom SAD.

Wellcome Trust Gibbs Building 215 Euston Road London NW1 2BE.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ac. a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u konačnici ubrzati znanstveni napredak. UK Medical Research Council (MRC) i Department for International Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima. Također ćemo podržati javne programe angažmana za podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o svom uticaju u tim društvima. UK Tel: +44 20 7611 8888 Faks: +44 20 7611 8545 Web stranica: www. s posebnom pažnjom na glavne uzroke smrtnosti. Pogledajte web stranicu za više informacija.Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi i životinja. Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja. Wellcome Trust centri za istraživanja globalnog zdravlja : osigurati podršku za razvoj karijere istraživača na području javnog zdravstva i tropske medicine putem novih centara za istraživanje globalnog zdravlja. Na osnovu poziva za projekte. Pogledajte web stranicu za više informacija.Welcome Trust Naziv programa Welcome Trust Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i treninzima sa sljedećim ciljevima: .Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim primanjima. Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust. .wellcome.Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja. Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope. . te osiguranje da imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. 250 Natrag na sadržaj .

prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o ruralnom siromaštvu. London SE11 6DX Tel: +44 207 735 2877 Email: info@waccglobal. Aplicirati možete sa ukupnim budžetom do 30. www.World Association for Christian Communication Naziv programa Opšti ciljevi World Association for Christian Communication WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja promovira komunikaciju za društvenu promjenu. Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su: prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama.000 EUR.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi partner.000 i 10. Razmotrićemo projekte do 15. Novi poziv se očekuje krajem maja/svibnja.html WACC Canada 308 Main Street. Toronto ON Canada M4C 4X7 Tel: +1 416 691 1999 Faks: +1 416 691 1997 WACC UK 71 Lambeth Walk. Čitav svijet. WACC ne prihvaća aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija.org/en/programmes/wacc-project-support-how-does-itwork. uključujući crkve ili ustanove povezane sa crkvom. Podržava projekte komunikacije prije svega u zemljama u razvoju. i prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica. 251 Natrag na sadržaj . prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija. Poziv za projekte je otvoren do 3.org Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Aplicirati mogu organizacije. septembra/rujna 2012. nevladine organizacije ili druge lokalne grupe. Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8.waccglobal.000 EUR.waccglobal. godine.org Web stranica: www.

ovaj fond pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju nove publike. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme.org. ovisno o odredištu i trajanju boravka.WorldView Naziv programa WorldView grantovi WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association). Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa.uk/fund/multimedia-fund http://worldview. identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke.80 DEV UEA Norwich Norfolk NR4 7TJ United Kingdom Tel: +44 1603 593 362 Web stranica: http://worldview. “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče. Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja. tako i na međunarodnom nivou. razvoj i pilote. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.org. Iznos koji će se dodijeliti je različit. Ovaj fond podržava razvoj izvornog. kako od novih tako i etabliranih filmaša.000 funti. Različit u okviru poziva za projekte.org.uk/fund/new-genres-fund WorldView Rm 1. WorldView podržava proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta publici u Velikoj Britaniji. UKAID/DFID. Grantovi multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske producente/multimedijalne novinare. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. da provedu do tri mjeseca u istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju.uk Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Različita u okviru poziva za projekte. CBA/WorldView je podržan od UKaid iz Department for International Development.000 funti su dostupni za istraživanje. ali je do maksimalne vrijednosti od 10. jasnog i revolucionarnog pripovijedanja. Projekat za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima. http://worldview. kako u elektronskim medijima i multiplatformama. povezivanje i razvoj publik e. Grantovi u iznosu do 20.cba. kako u Velikoj Britaniji tako i širom svijeta. 252 Natrag na sadržaj . Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta.cba.cba.

000 USD. Pogledajte web stranicu za više informacija. Kriterij podobnosti Osobe koje imaju između 18 i 25 godina. The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu pokriveni drugim finansiranjem. Expeditions Council i Conservation Trust. očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic -a. Tokom čitave godine.000 USD i 5. 253 Natrag na sadržaj . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kako aplicirati? Kontakt www.nationalgeographic.Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) Naziv programa Donacije za mlade istraživače Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina da rade na istraživanjima. Između 2. uključujući: Committee for Research and Exploration.com/field/grants-programs/yeg-application Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Uključivanje mladih sa manje mogućnosti Važan prioritet Evropske komisije je da omogući m ladima sa manjim mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije. U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima. . . • veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja. Evropsko građanstvo Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je programa Mladi u akciji. 3. 254 Natrag na sadržaj . • povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije. socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa posebnim potrebama. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o e vropskim temama. Kulturna različitost Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije su prioriteti programa Mladi u akciji.doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za mlade. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu aktivni građani. godini prioriteti su: Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Youth in Action (Mladi u akciji) Naziv programa Mladi u akciji Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su: . Omladinske grupe i organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti uključivanje specifičnih ciljnih grupa. Učešće mladih u društvu Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom životu. Osim stalnih prioriteta u 2010. 4. Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim mogućnostima u programu Mladi u akciji. identifikovane u rezoluciji Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih: • povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica. posebno sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji. Program Mladi u akciji je program za sve. posebno o evropskom građanstvu.podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja.razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima.promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih. program ima za cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi. te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama. i . Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne prioritete programa Mladi u akciji. Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata. Facilitirajući zajedničke aktivnosti mladih ljudi različitih kulturnih. Radne metode interkulturnog učenja treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim osnovama. ovo znači da mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu s vjesni svojih interkulturnih dimenzija i kompetencija.promovisanje aktivnog građanstva mladih. etničkih i religijskih pozadina. te ih uključiti u rasprave o izgradnji budućnosti Evropske Unije 2. 1. Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju tih projekata. Program Mladi u akcij i posebno se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu. .

(b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih izazova (kao što su održivi razvoj. migracije.php BiH. obratite pažnju na specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča.eu/youth/youth/doc152_en. Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja nezaposlenosti mladih. vjerskih ili jezičnih manjina.eu/youth/funding/2012/index_en. Rok za prijave Geografsko područje podrške http://eacea. Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti. Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču.ba Web stranica: www. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom svijetu. poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez invaliditeta. kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i predanost aktuelnim temama.europa.htm Amir Hasanović Udruženje IPAK-MGB Patriotske lige 10 75.europa. kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje mogućnosti.htm http://ec. projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika diskriminacije. klimatske promjene.ec. Veličina donacije Različita. U tom kontekstu posebna pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje: (a) mladih s invaliditetom. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i marginalizacije. načina izlaska iz i o posljedicama siromaštva. 255 Natrag na sadržaj . svijet. Evropa.eu/youth/index_en. invalidnosti ili etničkim. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji. kao što su one utemeljene na spolu.  Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih mladih u društvu.000 Tuzla Bosna i Hercegovina Telefon: +387 35 257 097 Faks: +387 35 257 474 Email: ipak@ipak-mgb. Milenijski ciljevi razvoja). http://ec. kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem društvu. jezičnim ili migrantskim osnovama.europa.ipak-mgb. bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija. vjerskim. te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih nezaposlenih ljudi u društvu. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno.

Dobro je za znati prije početka! Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove. Ako imate dodatnih pitanja contact us. Facebook. a budžet projekta nije veći od 5.  Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja.  Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom. ograničen vremenom i resursima. mi nudimo platformu gdje možete predstaviti svoj projekat. Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF). izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli ekspertizu. jasan i konkretan.1%CLUB 1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima.  Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje finansiranja za studiranje.  Kada se projekat implementira. Twitter. Više informacija: http://onepercentclub. pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici. novcem i znanjem širom svijeta. LinkedIn). Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr.  Projekat je mali. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat.  Projekat jedinstven poduhvat. školom ili kompanijom ili je član/ica Earth Charter Youth Network.  Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB. i/ili videa. veći uspjeh možete postići. Ovo može biti urađeno kroz postove na web stranici. fotografije. i ima jasan projektni rezultat: 1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova.  Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života zainteresiranih strana. Vi ga činite uspješnim! Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat aktivnog učešća pokretača projekta.com/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kao 1%CLUB. Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?  Projekat se implementira u zemlji u razvoju (na osnovu DAC liste). školovanje ili istraživanje. 256 Natrag na sadržaj .000 EUR. Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima.

razvijena je cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF). ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama. trebaju osigurati da društvo provodi potrebne promjene. kako bi evropsko pristupanje uspjelo. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA regionu. Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske unije za razmjenu iskustava. 2. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos provedbi CSF-a. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini. “People 2 People” projekti posjeta. Međutim. Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi. Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo da moraju biti prihvaćene.com/site/ipa128286 i http://ec.Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima. uspostavljanje novih mreža. i 18.Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu. CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. Svha programa je: . I građani/ke na individualnoj razini. odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva. poticanjem prijateljske “okoline” i kulture za civilno društvo. Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža. . Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva na lokalnoj i nacionalnoj razini.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-society-facility/index_en. Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije. znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija civilnog društva. godine. Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU. Link za više informacija: https://sites. Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu. novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. . ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini. već se moraju provoditi i u društvima novih država članica. kao i aktivnosti koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva. aprila/travnja 2008. koja se sastoji od tri nivoa podrške: 1. 3. tako i u Evropskoj uniji.htm Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Uloga civilnog društva u tom pogledu je ključna.Civil Society Facility Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u EU. 257 Natrag na sadržaj . CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i dijalogu. kao i transnacionalne inovativne projekte. što zahtjeva adaptaciju. No. novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i njihova implementacija mora biti praćena.Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u Evropskoj uniji. izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini. Novi zakoni moraju biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini.google. što može dovesti do prenosa znanja.europa. . kako na zapadnom Balkanu i Turskoj.Povećanje ukupnih kapaciteta.

međutim. predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih oblika komunikacije. Ciljna grupa Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i osobe koje kreiraju javna mišljenja na području kulture. mlade i manjine. Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti karakterizira nedostatak poštovanja ljudskih prava i sloboda.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dio švedske reforme suradnje okvirnog programa za region. 258 Natrag na sadržaj . Prioritet će se dati inicijativama koje se odvijaju u programskim zemljama i regionalnim suradnjama. SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju potencijal za širu diseminaciju i koji će pomoći da oblikuju mišljenje i potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave. te bolji odnosi s EU i poznavanje i prihvatanje njenih temeljnih vrijednosti.Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i održivost mreža aktera koji koriste kulturu i druge kreativne alate za promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima. Srbije i Ukrajine. Zemlje u kojima se program implementira Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dostupan za suradničke inicijative između Švedske i Albanije. . pravedan i održivi razvoj. Aplikacija. Creative Force stavlja poseban fokus na žene. Ciljevi programa Creative Force Eastern Europe and Western Balkans za cilj ima promicanje slobode govora i razvoj demokratskih struktura. Ovi ciljevi će se postići putem zajedničkih procesa učenja i održivih mreža između aktera na području kulture.Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja novih arena i oblika komunikacije. .Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći pristup sredstvima kulturnog i umjetničkog izražavanja. djecu. Bjelorusije. fondacije. Gruzije. Specifičnije. agencije javnog sektora. osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava. Trajanje projekta Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj ili u jednoj ili više programskih zemalja. medija i srodnih sektora. . a cilj mu je jačanje demokratije. Bosne i Hercegovine. program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više sljedećih ciljeva: . Kosova.Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju kulturnu raznolikost i ljudska prava. s posebnim naglaskom na ženska prava. Moldavije. Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji rade na promicanju temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava. Privatne osobe ne mogu podnijeti zahtjev za finansiranje u okviru programa. agencije privatnog sektora ili drugi profesionalni akteri. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći kako bi se postigli programski ciljevi. medija i srodnih sektora u Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku. Kvalificirani aplikanti Aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva. U okviru projekata uvijek je švedski partner taj koji je formalno odgovoran za primjenu i pravno odgovorna vis-a-vis Swedish Institute. može biti zajednički napisana od strane obje stranke/partnera.

Maksimalna iznos na koji se može aplicirati je SEK 100. Postoje dvije vrste finansiranja . razmjene eksperata i planirana putovanja.swedenabroad.000. 259 Natrag na sadržaj .Creative Force Eastern Europe and Western Balkans podržava projekte sa maksimalnim trajanjem od 12 mjeseci od datuma apliciranja.com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Current-affairs/News/CreativeForce-Eastern-Europe-and-Western-Balkans-sys/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000. .000 − SEK 300.Finansiranje za suradničke projekte je dostupno u iznosima od SEK 100. Sva pitanja o Creative Force Eastern Europe and Western Balkans Program molimo pošaljite Judith Black +46 8453 78 52 i +46 8453 7852 Web stranica: http://www.Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete.

a ne više iznimka: ljudi različitih nacionalnosti. Češke.Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe “Ja i drugi: otkrivanje ranolikosti oko i u meni” je tema ovogodišnjeg poziva Academy of Central European Schools. aprila/travnja 2013. godine. Makedonije. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Mađarske. Njihov cilj je omogućiti i unaprijediti interkulturalni dijalog i suradnju mladih ljudi i stvoriti kontinuiranu mrežu zajedničkog znanja. uzajamnog učenja i inovacija. kao i sa dodatnim strukturama za podršku poput međunarodnih događaja i online alata. dobi. Bosne i Hercegovine. Grantovi Međunarodni odbor za selekciju ocjenjuje i nagrađuje najbolje prijedloge projekata. Srbije. vjeroispovijesti. Slovačke i Slovenije se pozivaju da nađu partnere i apliciraju. Kosova. Škole iz 15 zemalja su pozvane da sudjeluju u jednoj od najvećih međunarodnih mreža škola.600 EUR po partnerskoj učesničkoj školi. Bugarske. Kako aplicirati Projekti partnerskih škola trebaju biti predani korištenjem online aplikacione forme do 30. Crne Gore. te dodatnih 200 EUR školi koja koordinira aktivnosti). Više informacija može se dobiti na službenim stranicama. Moldavije. Hrvatske. Austrije. Škole i posebno školski projekti mogu ponuditi mogućnost za interakciju s ljudima iz različitih sredina i učenje jedni od drugih. spola i seksualne orijentacije žive zajedno i trebaju biti tretirani jednako. U današnjem društvu raznolikost je norma. Rumunije. Nagrađeni projekti su podržani za obavljanje svojih prekograničnih partnerskih projekata s podrškom (1. 260 Natrag na sadržaj . Kvalificiranost Škole iz Albanije.

godine. Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane. razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji. nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti. 20. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane.Evropa za građane Programi Evropske unije Programi Evropske unije. te sa tim u vezi unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima. godine. prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije. Učešće Bosne i Hercegovine u programim a Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema Evropska komisija. a na snazi je od januara 2007. Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR. kako bi se podržali njihovi napori na putu ka e vropskim integracijama. Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Zajednice. U Programu pored zemalja članica EU. te unapređenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja među građanima. jula 2012. aktivno civilno društvo u Evropi . godine. odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine. Do kraja 2012. Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice.aktivnosti koje se odnose na odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma.kroz aktivnosti podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje . Također. Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu . Program podržava jačanje e vropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice. Bosni i Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju. Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška. koji je potpisan u oktobru 2004. ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane. između ostalih. učestvuju i Hrvatska. grupama građana.kroz aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana. prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalni organi vlasti. kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije. Albanija i Makedonija. godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane. postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se p rogram Evropa za građane produžiti u perspektivi 2013-2020. Program “Evropa za građane” Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima E vropske unije. 261 Natrag na sadržaj . Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces evropskih integracija.

praksi i iskustava. održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom. neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu.eu/citizenship/index_en. Plaćanje ulazne karte Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u Programu.1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1. sportskom i ekonomskom planu Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i Evropske unije razmjenjivanjem iskustava. koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta. godinu procijenjen je na 15. Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu. Otvoreni poziv “Evropa za građane” Kao što ste obaviješteni. Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila programu Evropa za građane. a za program “Evropa za građane” radi se o relativno malom iznosu. Koristi od ulaska u program “Evropa za građane” Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru: Direktorij donatora mart/ožujak 2013.php.Provođenje programa “Evropa za građane” Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikac ije Evropske komisije. Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje funkcioniraju postojeća. Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno. dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. 262 Natrag na sadržaj . Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke. informacija. odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”. Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju projektnih prijedloga. a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta u narednim godinama). Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 .000 EUR.Podmjera 1. koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije. dodjeljuje finansijska sredstva i prati realizaciju projekata. već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i evropskih gradova. audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u Briselu. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju.ec. a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog programa. Za provođenje Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje. ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata.(do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća. dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti. Javni pozivi za apliciranje se mogu naći na http://eacea. nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje. ali na prijavnom obrascu kao nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012.2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). Ove podmjere su rezervisane za lokalne organe vlasti. održavanje redovnih kontakat sa Kontakt tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu “Evropa za građane”.europa. Dio sredstava moguće je pokriti iz Instrum enta predpristupne pomoći (IPA) . pružanje podrške aplikantima.

Mjera 1. radionice. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako Direktorij donatora mart/ožujak 2013.php. paziti na gender balans. Napomena i savjet: Nema predfinansiranja . Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom obrascu koji ćete preuzeti sa zvanične stranice nakon objave poziva http://eacea. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. savjet je da vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu! Iznos: 5. U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme. Podnositelj projekta: općina. konferencije.Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete dobiti nakon završetka projekta. Podnositelj projekta: samo općina ili grad. poenta je prenošenje iskustava i učenje od partnera. Veoma je bitan i rezultat projekta. itd. Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih organa vlasti).ec.000-25.). Aktivnosti (kao i u 1. Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta. Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca. konferencije. penzioneri. odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja.europa. seminari.1): sastanci.1 Bratimljenje gradova Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanj a međusobne saradnje i razumijevanja među građanima. a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji. Veoma je bitan i rezultat projekta. Veoma je bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta. seminari.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. srednjoškolci. Aktivnosti: sastanci. odnosno vidljivost tih rezultata. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera.eu/citizenship/index_en. uključiti širok spektar različitih profila uče snika (studenti. Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta. Uslov: najmanje 1 partner iz EU! Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan. Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice Programa (najmanje 1 članica EU). kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. Također. izgradnji evropskog identiteta. kulturna i sportska događanja itd. itd. Dio učesnika mora biti i od strane partnera iz EU. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! Mjera 1. grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama. itd. 263 Natrag na sadržaj . kulturna i s portska događanja.2 Mreže bratimljenih gradova Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene dobrih praksi. odnosno vidljivost tih rezultata. radionice. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti.

a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja.pdf. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti! 5. sastanci.eu/LexUriServ/LexUriServ. koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na ad resu koja se nalazi na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva. ciljeve. NAPOMENA: a. možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c. itd. 264 Natrag na sadržaj . 4. U Mjeri 1.) i sve promjene su ugrađene u prezentaciju. Budžet: Također. znači aplikacijski obrazac se podnosi tako da nako n sto ga ispunite na svom računaru i kliknete SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i šalje Vaš aplikacijski obrazac. po sistemu paušalnih iznosa.php i pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i slijedite korake koji se od vas traže.2). g. Podmjere 1.1 i 1. Preuzmite aplikacijski obrazac i uz pomoć vodiča http://eacea.europa. dobivate i sredstva za troškove koordinacije (saradnje na projektu sa partnerima.europa.2) 2. Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa ugovora.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en.2 također možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD. Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu koju ste napisali u obrascu. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera. NAPOMENA: Za sve detalje.događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom događanju. Također. Ne morate biti konektovani na Internet da bi ispunjavali obrazac. smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ http://eacea. opise. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea. knjige) za što dobijate posebna sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu. te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se p rijavljujete u narednom javnom pozivu (Mjera 1. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! U nastavku još par savjeta: Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane: 1. Preuzmite Programski vodič. e. neki rokovi.) što se isto izračunava ovisno o broju partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu.eu/citizenship/index_en.europa. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b. obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj. NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet. ali u svakom slučaju pogledajte http://eurlex.ec.pdf ispunite aplikacijski obrazac. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Iznos podrške: 10. komunikacija. f.1 ili Mjera 1. koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca str. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti čiji obrazac možete preuzeti sa stranice.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. zato budite oprezni. itd. brošure. film.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je samo na prve dvije stranice.000 – 150. 3. Dugme „Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v ersion_1.ec. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati ispunjavanje aplikacije. ovaj programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi.ec. Nakon što ste 100 % sigurni da ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene. prema tabeli koja se nalazi u obrascu. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu. 14.europa.

Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo. ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije toliko komplikovano. 265 Natrag na sadržaj .mpr. Goran KUČERA Stručni saradnik Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Sektor za civilno društvo Trg BIH br. Također.pdf.ec.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje http://eacea. 1 71000 Sarajevo Tel: +387 33 281 551 Faks: +387 33 201 794 Web stranica: www.Također. kako bi imali uvid u broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine. MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju.gov. mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u koracima objašnjeno šta sve treba da radite.eu/about/documents/fik_1202.europa.

). Aplikanti moraju pokazati da su radili na sličnim projektima sa učesnicima iz cijele BiH. Projektni prijedlozi koji zadovoljavaju osnovne kriterije će se uzeti u razmatranje na sastanku Komisije za osnaživanje žena. savjetnika. .Ne bi se trebali koristiti za troškove nastale van teritorije BiH. predizborne aktivnosti. .Ne koriste se za pružanje direktnih socijalnih usluga stanovništvu. Ovaj fond podržava velike grantove koji služe za povećanje učešća žena u politici.su na engleskom jeziku.Fond za podršku učešću žena u politici Ambasada SAD koja djeluje kroz Ured za odnose sa javnošću objavljuje poziv za projekte koji će se finansirati iz Fonda za podršku jačanju žena. itd. .Ne koriste se za infrastrukturne troškove koji nisu samoodrživi nakon isteka sredstava. nadoknade za projekt menadžera. ali nisu ograničeni na. godine Projektni prijedlozi trebaju da: .Alkohol ili bilo koji drugi oblik zabave su nedozvoljeni troškovi. nepristrasna izborna edukacija i javne informacije su dozvoljeni troškovi. 266 Natrag na sadržaj . opis projekta uključujući aktivnosti.Ne koriste se za pristrasne političke aktivnosti.Troškovi nastali prije početka projekta se neće nadoknađivati. U razmatranje će se uzimati samo aplikacije podnešene elektronskim putem. zagovaranje. dodatni i drugi administrativni troškovi bi trebali biti vezani za određene aktivnosti i ne bi trebali prelaziti 40% ukupne vrijednosti dodijeljenog granta. uključujući (ali ne ograničavajući) mentorstvo. Smjernice za budžet: . ugovarača. Svaka organizacija može podnijeti jedan projektni prijedlog. . održivosti projekta i mogućnosti da organizacija koja je aplicirala za projekat implementira ciljeve projekta. mart/ožujak 2013. Prijedlog projekta ne smije premašiti 80. komercijalne projekte ili kampanje za prikupljanje sredstava.000 USD. .Detaljni budžet bi trebao biti izražen u USD. . Prijedlozi projekata će se procijeniti prema temi projekta. željeni razultati i kako će se projekat vrednovati – ocijeniti). Rok za podnošenje prijava Uredu za odnose sa javnošću je 31. jasno formulisanim ciljevima i ciljnim grupama. kupovina dobara ili usluga u drugim zemljama. .000 USD. . kao što su putovanja na međunarodne konferencije. sljedeće teme: razvoj kapaciteta žena da bi mogle učestvovati u političkim procesima.imaju sve potrebne informacije u standardnoj aplikacionoj formi (Izjava ko jom se tačno identificira problem kojim će se projekat baviti.Ne koriste se za finansiranje humanitarnih akcija ili pomoći. projekt asistenta. . Ukoliko se ovi troškovi ne mogu pokriti na drugačiji način onda bi trebalo da su jasno izraženi i naglašeni i ne bi trebali prelaziti 10% ukup ne vrijednosti dodijeljenog granta.nije duži od 18 mjeseci.Sredstva ne bi trebala da se koriste za hranu. . pregovaranje. a u svrhu aktivnog učešća u javnom životu. . trening žena političarki i žena iz nevladinog sektora. ukratko o projektu. BiH politički sistem. Grantovi za osnaživanje žena: .ne prelaze šest stranica sa detaljnim budžetom. Neki od mogućih projekata mogu uključivati. . Međutim. trenera.Budžet ne smije uključivati poreze.gov. U pripremi vaše aplikacije molimo vas da budete svjesni činjenice da možda nećete odmah znati da li vam je grant Direktorij donatora mart/ožujak 2013. sa maksimalnim iznosom od 80. liderstvo. koncept gender jednakosti. računovođu. medijsku prezentaciju.Troškovi implementacije projekta (plate.se pošalje na e-mail adresu: womenBiH@state. . Organizacije koje su već dobile grant od ovog programa i nisu završile svoje projekte ne mogu aplicirati dok ne podnesu finalni izvještaj.

molimo vas da nam pošaljete vaše kontakt informacije na e-mail adresu: womenBiH@state.odobren ili ne. NVO-i i nezavisni mediji koji se nalaze u BiH i pravno su registrovani mogu aplicirati na ovaj poziv.gov kako bi vam poslali standardnu aplikacionu formu. mart/ožujak 2013. proces odlučivanja traje najmanje dva mjeseca i dešava se u Vašingto nu.usembassy. Više informacija na: http://sarajevo. Ako ste zainteresovani za podnošenje projektnog prijedloga u okviru ovog programa.gov/support-womans-empowerment. 267 Natrag na sadržaj . Rok za podnošenje prijava je 31. Za više informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona: +387 33 704 344 ili putem faksa: +387 33 704 432. godine.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

000 USD. Sve discipline su kvalificirane.000-500. Divlje životinje. Također je moguće podnijeti projekte koji se implementiraju u više faza. Imajte na umu da ove kategorije nisu isključive. restauracijom staništa.greenvolved. očuvanjem divljih životinja. To znači da svaka faza projekta treba imati zaseban budžet od 75. 268 Natrag na sadržaj . godine. 5. Tražimo ne-akademske projekte zaštite životne okoline s jasnom i izravnom dobrobiti za svoje stanovnike.com i http://www. Budžet: A.Greenvolved Greenvolved je objavio poziv za pre-prijedloge projekata (za predložene projekte zaštite životne okoline). mart/ožujak 2013. Greenvolved je razvio novi i inovativan način promoviranja globalne svijesti o ekološkim projektima. Obrazovanje. B. Kratkoročni projekat treba biti sa budžetom od 75.000 USD. Za više informacija pogledajte http://www. a kroz svoje tehnologije daje tim projek atima bolje šanse da se finansiraju. Prirodna staništa. tako da projek at može biti povezan s više od kategorija. zoološkim. 2. 3. Ne postoji geografski ili taksonomski fokus. dok god za jasan cilj imaju pozitivan učinak projekta.000-250. To može biti povezano s uslugama ekosistema.facebook. i 6. Energija. Rok prijave je 30. Svaki projekat koji koristi životnoj okolini će pregledan i uzet u obzir. Prirodna bogatstva. botaničkim i sva drugim područjima. Zagađenje. Tražimo projekte s jasnom dodatnom vrijednosti prema prirodi.com/Greenvolved Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zainteresirani smo za ekološke projekte koji se odnose na ove kategorije: 1. 4.

te za korištenje podataka na takav način da to može biti unakrsno.opensocietyfoundations. te istražiti načine na koje organizacije civilnog društva mogu koristiti podatke kao izazov vladinoj zloupotrebi eksproprijacije.kakvi podaci su potrebni kako bi privukli novu publiku na temu zagovaranja ljudskih prava. HRDI će raditi tokom čitave 2013. no to ne može biti garancija finansiranja projekta. gdje novi načini korištenja podataka mogu donijeti promjene.org/grants/human-rights-data-initiative Direktorij donatora mart/ožujak 2013. HRDI trenutno provodi istraživanje o temama na području ljudskih prava i transparentnosti/odgovornosti. a kada je to samo kozmetički. već i naučiti: . Kako je to područje u kojem se ljudska prava preklapaju s pitanjem intenzivnih građanskih interesa.kada podaci dizajnirani za zastupanje imaju uticaj. Otvoren je za aplikacije projekata novih partnera koji imaju sličnu svrhu i prioritete. 269 Natrag na sadržaj . HRDI je za početak odabrao ovu inicijativu na temu eksproprijacije i drugih metoda državne eksproprijacije nekretnina i stanova kroz deložacije i stambene odluke raspodjela.Human Rights Data Initiative Open Society Foundations Human Rights Data Initiative (HRDI) pomaže organizacije za ljudska prava da poboljšaju svoje sposobnosti kako bi podatke koje prikupljaju bilo moguće pretraživati i višekratno korisititi. Kako se projekat bude razvijao očekujemo ne samo saznati više o zloupotrebi eksproprijacije i urbanizma. Za više informacija: http://www. godine. projekat će istražiti kako će ta eksploatacija uticati na niz prava. . i . integrirano s novim analitičkim alatima i šireći ih kroz niz novih distribucijskih platformi.koji podaci mogu stvoriti novi zamah u postojećem polju.

270 Natrag na sadržaj .3 5.9 5. (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE). ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim programima. SAPARD.8 89.Instrument predpristupne pomoći Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi.2013.kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. kao pomoć državama na putu ka članstvu EU. BiH kao zemlja potencijalni kandidat trenutno prima podršku samo u okviru prve dvije komponente.2 * Indikativni iznosi u miliona EUR IPA komponenta II – Prekogranična saradnja U okviru druge komponente IPA-e . godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje alokacije za 2007 . životna sredina i ekonomski razvoj. međunarodne i posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU. godine. jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17. te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED). CARDS i instrument za Tursku.4 5.1 106. Nakon što su u 2008.6 102. IPA će se realizovati u periodu 2007 . koji je zam ijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE.1 74. Uredbom Vijeća EU 1085/2006. ISPA. godine. tokom 2009. i  Prekogranična saradnja: podržava saradnju na granicama između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata. Također. BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom . IPA se sastoji od pet komponenti.1 110.prekogranične saradnja. Za implementaciju prve dvije komponente za period 2007 – 2012. u 2009.5 UKUPNO 62.7 izgradnji institucija Prekogranična saradnja 3.9 4. jula 2006. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama .IPA Jadranski program. Srbijom i Crnom Gorom.0 108. Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:  Pomoć u tranziciji i razvoju institucija: namijenjena razvoju kapaciteta institucija. u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama . godine ostvaren je značajan napredak u implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa. godine za BiH odvojene su finansijska sredstva naznačena u tabeli: Komponenta 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* Pomoć u tranziciji i 58. Ostale tri komponente su namijenjene isključivo zemljama kandidatima:  Regionalni razvoj: za finansiranje investicija i tehničke pomoći u vezi sa oblastima kao što su transport.8 83.  Razvoj ljudskih resursa: komponenta usmjerena na jačanje ljudskog kapitala i borbu protiv socijalne isključenosti i  Ruralni razvoj: komponenta namijenjena za pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku. Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga.2 5.6 104. godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za implementaciju u svim programima.8 100.1 69. BiH je potpisala Okvirni sporazum sa Komisijom Evropskih zajednica o pravilima saradnje u realizaciji finansijske pomoći EZ u okviru IPA-e. Također. Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije / Odsjeka za prekograničnu saradnju. kao i između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata i zemalja članica EU.

000 2010* 1.000 Ukupno** 2.000 1.org.000 1.000 1.000 1.000 2. IPA programi prekogranične saradnje sa susjednim zemljama Program prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH Godina 2007 2008 BiH 1. godine.000 1. Program je fokusir an na:  Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapr jeđuju fizička. Gore navedeni cilj ostvariti će se pomoću sljedećih prioriteta:  Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i  Prioritet 2: Bolji kvalitet života i socijalne kohezije. gore navedeni programi obuhvataju:  Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata. poslovna.000 1.000 2.000.000 700.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 700.800.000. godine.000. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Opšti cilj programa je da podstakne stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava. društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.000.000.000.100.300.000 1.net. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74 aplikacije.000 Hrvatska 1.000.000.000.000 1. decembra 2011.000. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.000. Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH Godina BiH Srbija Ukupno 2007 2008 700. godine.000 2011* 700. decembra 2011.100.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 1.000 2.800.000. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05. godi ne i bio je otvoren do oktobra 2009.000 2010* 700.100. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.000. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. 271 Natrag na sadržaj . Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000 2011* 1.000 2.100.000 1.cbc-cro-bih. te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede.  Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama i  Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima.000 1. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000.000 2. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 1.000.srb-bih.000 1.000.Dakle.800. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 103 aplikacije. godine. zaštite prirodne i životne sredine.800.000 1. te povećanja socijalne kohezije programske oblasti.000 1.000 Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.

000 Crna Gora 600.org.000 Ukupno** 1.000 500.100.100. zajednice i privrede programske oblasti Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009. u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kan celarije prvog nivoa kontrole troškova.sve zemlje učesnice spajaju sredstva 2011* 2. IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama IPA Jadranski program prekogranične saradnje Godina 2007* 2008* 2009* 2010* IPA Jadranski program** 1. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.000 1. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.447. u toku 2010. godine. godine.239. Foruma za traženje partnera. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:  Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društ veno-ekonomskog okruženja za ljude. socijalna i institucionalna saradnja.496. U okviru ovoga poziva ukupno je zaprimljeno 280 projekata. godine.adriaticipacbc.  Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika i  Prioritet 3: Dostupnost i mreže.000 600. – 2009. Aplik acioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 500. treninga za potencijalne aplika nte) je dostupan na ovoj web stranici.000 500. iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavlj en u julu 2009.100. Program je baziran na sljedećim prioritetima:  Prioritet 1: Ekonomska. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.cbc. To znači da će ova kancelarija na licu mjesta vršiti kontrolu troškova napravljenih od strane BiH partnera u toku implementacije odobrenih projekata. Također.000 1.137 2. prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama.Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore Godina 2007 2008 2009 BiH 500. predviđeno je i uspostavljanje “info point” kancelarije koja će pružati neophodne informacije potencijalnim aplikantima iz BiH.000 Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti.bih-mne. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 01. ekonomskih.495 * indikativni iznosi.100.100.000 600. jula.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2010* 2011* 500.546. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 1. Raspored svih događaja (informativnih sesija.000 1. Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond.000 2.000 600.000 600.425 Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja. kulturnih. godine DEI će. 272 Natrag na sadržaj .544 2. te kod lokalnih i privatnih aktera. Za BiH alocirano je oko 6 miliona EUR za trogodišnji period 2007.310. januara 2009. **integralni pristup .org. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 22.

000 Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta. koji uključuje 16 zemalja. Određena su četiri prioriteta:  Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program obuhvata 9 država članica EU i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU. ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 383.  Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u februaru 2009. ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo. 273 Natrag na sadržaj .406 2011* 541.000 2011* 130. godine.  Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti i  Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana. go dine.713 EUR. Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED) Godina MED ** 2007 2008 / 100. U okviru ovog poziva ukupno su za finansiranje odobrena 52 projekta. ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne.020 406. stabilnost i konkurentnost regiona.  Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja.  Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti i  Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu. U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata. Prioriteti ovog programa su:  Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo.714 Program Jugoistočna Evropa (SEE).000 2010* 120.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 100.202 2010* 495.080 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 460. Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u novembru 2009.Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes) Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) Godina SEE 2007 2008 453. od kojih 6 uključuju partnere iz BiH. od kojih 1 uključuje partnera iz BiH koji će ugovor o grantu potpisati sa Delegacijom Evropske unije u BiH.

Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja.Podrška razvoju sposobnosti građana i građanki da zahtijevaju odgovornost ljudi na vlasti. godine. . Početak konkursa: 13.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara i novinarki u cijeloj BiH . 274 Natrag na sadržaj . Internewsov Program jačanja nezavisnih medi ja u Bosni i Hercegovini (SIM) razmatraće projektne prijedloge koji se bave ljudskim pravima. maj 2013. Poziv je otvoren do 1.internews.Plasiranje pouzdanih informacija bh. Kraj konkursa: 1. maja 2013. . Prosječan iznos grantova: 10.ba/konkurs/otvoren-poziv-za-dodjelu-grantova-iz-programa%E2%80%9Eljudska-prava%E2%80%9C Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekti finansirani kroz program ljudskih prava trebaju biti povezani s jednim ili više od sljedećih ciljeva SIM projekta: . građanima i građankama putem tradicionalnih i alternativnih izvora informacija. mart 2013. Niti jedan grant neće biti veći od 25.Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” Ovaj poziv odnosi se isključivo na medije. . bilo kroz razvoj i korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija ili kroz izvještavanje o temama koje spadaju u domen ljudskih prava. Link : http://www.000 USD.000 – 15.000 USD.

LOD) finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).. Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu dugoročnog planiranja. Partneri na projektu.000 Sarajevo. 2. te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga. Ciljevi LOD projekta: 1. 3. da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima. Adresa projekta: Zmaja od Bosne b. kao i općinsko učešće u samom finansiranju projekata. Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o prednostima saradnji. a ujedno i sufinasijeri su jedinice lokalne samouprave. te putem transparentnog i konkurentskog procesa odabira partnera. razmjenom znanja i promoviranjem najbolje prakse. 275 Natrag na sadržaj .Jačanje lokalne demokratije Projekat Jačanje lokalne demokratije (Strengthening Local Democracy . Projekt LOD III asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što većem razvoju zajednica.undp. pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva. 71. grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanov ništvo. Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji. te planiranje odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima. a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Projektni pristup LOD III projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Trenutno je u fazi implementacije LOD III. BiH Web stranica za više informacija: www. LOD III pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će vršiti nadzor nad projektima neophodim za lokalni razvoj.b. LOD III projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva. Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces. Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/gradskih sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a. Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD -a.

pokrivajući širok spektar područja od razvoja i provedbe kulturne politike. godine u ponoć po srednjoeuropskom vremenu.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/call-for-funding-requests/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Međunarodne organizacije mogu slati svoje aplikacije izravno na UNESCO Sekretarijat prije roka 30. Posebna pažnja u ovom četvrtom pozivu za projekte posvećena je jačanju kapaciteta kulturnih politika.convention2005@unesco. Važne informacije: . kako bi se izgradili kapaciteti kulturnih preduzetnika. Kontakt: ifcd. godine IFCD je dao više od 3. Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja. kao i međunarodne nev ladine organizacije. shvaćena kao one politike dizajnirane da imaju izravan utjecaj na stvaranje.org Link za više informacija: http://www. odnosno jačanje postojećih. marta/ožujka 2013.Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave 21. . proizvodima i uslugama. distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima. juna/lipnja 2013.Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije trebaju konsultirati svoje nacionalne komisije za UNESCO za podnošenje roka na nacionalnom nivou. Od 2010. mapirala kulturna industrija i stvorili novi poslovnih modeli kulturnih industrija. . godine IFCD je objavio svoj četvrti po ziv za finansiranje projekata koji za cilj imaju poticati nastanak dinamičnog kulturnog sektora na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. proizvodnju. godine u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su stranke iz 2005 . 276 Natrag na sadržaj .Nacionalni komiteti za UNESCO će proslijediti unaprijed odabrane projekata UNESCO komitetu za ocjenjivanje do 30. prvenstveno kroz aktivnosti koji omogućuju uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija. imaju pravo podnijeti zahtjev.unesco.5 miliona USD u finansiranju za 61 projekat u 40 zemalja u razvoju. širenje. juna/lipnja 2013.

Goražde. Kotor Varoš. Odžak. godine. Cazin. Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 Opštinom/Općinom i Omladinskom bankom objavljuje pozive za prijedloge projekata mladih. Živinice. Fond Omladinskih banaka iznosi 477. Petrovo. Tešanj. Šekovići. marta do 15. Prijave za sve Omladinske banke se podnose isključivo online na ovoj web stranici. Žepče. Bosanski Petrovac. Pelagićevo. Bosanska Krupa. te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Novi Travnik. Brod. Usora. Novi Grad. 277 Natrag na sadržaj . Kozarska Dubica. Lopare. Kladanj. Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova. aprila 2013. Zvornik. Prozor-Rama. mladi od 15 do 30 godina. Gornji Vakuf-Uskoplje. Vukosavlje. Bugojno. Konjic. Zavidovići. Modriča. Svi pozivi su otvoreni od 4. a zajednički ga obezbjeđuju Fondacija Mozaik (iz sredstava USAID-a) i 31 partnerska Opština i Općina. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Doboj Jug.821 KM. te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. Srbac.Omladinska banka BiH Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka. Mrkonjić Grad. Šipovo. izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih. Prije podnošenja prijave pažljivo pročitajte Vodič za prijavu projekata i Poziv koji se za svaku pojedinačnu banku nalaze ispod.

ba/index. ROK DO 08. 04.Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III Općina Čapljina u suradnji sa razvojnim programom ujedinje nih naroda raspisuje: javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III koji financira Europska unija.php/natjecaji-i-oglasi/78-opcina-capljina-u-suradnji-sa-razvojnimprogramom-ujedinjenih-naroda-raspisuje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 278 Natrag na sadržaj . Javni poziv i dokumentaciju za podnošenje projektnog prijedloga možete pogledati i preuzeti sa web stranice http://www.capljina. do 14h. 2013.

Putem svoje podrške.) koje rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. godine Zemlje u kojima se daje podrška: Albanija. Mađarska. kulture.Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura Rok prijave: 31. a gdje su kulturna prava manjinskih skupina ugrožena. Kosovo. Makedonija. zajednice. muzeji. itd. organizacije. biblioteke. Litva. Open Society Foundation daje grantove za istraživanja u programu pod nazivom Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kulturu (Advancing Roma Inclusion Through Arts and Culture). 279 Natrag na sadržaj . Ako aplikant nije prihvatljiv dobiće objašnjenje razloga. zajednice. Crna Gora. itd. Hrvatska. ACP obično odgovara na upite u roku od dvije sedmice od dana primitka. Srbija.  Pojedinci mogu aplicirati. muzeji.org/grants/advancing-roma-inclusionthrough-arts-and-culture Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  Aplikanti koji su pozvani da podnesu projekat trebaju popuniti obrazac prijave i pripremiti detaljan budžet. Rumunjska. organizacije. Slovenija i Ukrajina. Kvalificiranost:  Aplikacije mogu podnijeti neprofitni pravni entiteti (nevladine i javne organizacije. Konkretno. Svrha pisma upita je ponuditi neposrednu povratnu informaciju aplikanta o tome da li je njihov projekt podoban za razmatranje pod kriterijima kvalificiranosti. Slovačka. Aplikacije mogu podnijeti neprofitne pravne osobe (nevladine i javne organizacije. program pruža podršku za projekte koji imaju za cilj promicanje kulturnog uključivanja Roma u srednjoj i istočnoj Evropi. registrirane dobrotvorne organizacije. kulturni centri. biblioteke. registrirane dobrotvorne organizacije. Poljska. Proces apliciranja se sastoji iz dva koraka:  Svaki aplikant treba dostaviti Pismo upita koji se može skinuti sa ACP web stranice.) koji rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. Bosna i Hercegovina. Forma budžeta se može skinuti sa ACP web stranice. Estonija. ljudskih prava i društveno zastupanje. Češka. Program nastoji potaknuti široko zasnovano kritičko razmišljanje i katalizirati društvenu akciju u dijelovima svijeta gdje su otvorena društva odsutna ili slaba.opensocietyfoundations. Latvija. Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za podršku za umjetničke projekte i profesionalni razvoj. Bugarska.  Bivši dobitnici grantova za umjetnost i kulturu Programa mogu aplicirati uz uslov da je završni izvještaj iz prethodnog perioda predočen i odobren. kulturni centri. Program umjetnosti i kulture radi na povezivanju umjetnosti. Za više informacija pogledajte http://www. juli/srpanj 2013.

Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos unapređenju njemačkog jezika. I 2013. i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy met al pozornica u Evropi. Fatih Akın. Projektni partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac Ambasade utroši kako je dogovoreno. Do pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu dokumentaciju i originalne račune. Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije. Ambasada može podržati samo male projekte.diplo. želimo podržati interesantne i originalne projekte. Za velike projekte je Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor. Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj. ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke. Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog svijeta. Nije nam samo stalo do toga da Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene. Možda i vaš projekat dođe u obzir? Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije. 280 Natrag na sadržaj .diplo. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo. jer ako su druge lokalne inst itucije spremne dati svoj vlastiti doprinos onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite. Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost. Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse. u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla. Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama uz ritmove tehno muzike. dobija međunarodne nagrade. prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni. ponekad sa samo nekoliko stotina KM. projektni partneri trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke. Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako možemo s astaviti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli! Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima uvijek samo jedan dio troškova.sarajewo. rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR.Podrška projektima iz kulture Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini. u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu .de Radujemo se vašim idejama! Link za više informacija: www. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut. Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. Nakon završetka projekta. Projekte koji su već započeli Ambasada ne smije podržati.

u periodu od 4. Matije Gupca 13.Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla Mladi ste i želite napraviti pozitivne promjene u Tuzli. umjetnost. muzike. i naprave pozitivne promjene u svojoj zajednici na polju ekologije. Ideje trebaju biti usmjerene ka realizaciji aktivnosti iz oblasti: sport. ljudska prava. obrazovanja.fondacijatz. 281 Natrag na sadržaj .. Prvi aplikacioni krug za projekte u 2013. program Fondacije tuzlanske zajednice. ekologija. društveni život. Omladinska banka Tuzla daje maksimalni iznos granta do 800 KM po projektu koji primarno promoviraju aktivizam i volonterizam u zajednici. "Mi podstičemo mlade da čine pozitivne promjene" Aplikacije i sve detaljnije informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici www. aprila 2013. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. prevencija nasilja. umjetnosti zdravlja ili druge društvene sadržaje. do 14. 035/362 832. volonterizam/aktivizam. kultura.. a Omladinska banka će vam omogućiti da vaše ideje postanu stvarnost. poziva mlade da predlože svoje ideje. koji imaju za cilj unaprijediti uslove života mladih u Tuzli. obrazovanje. Omladinska banka Tuzla. zdravlje.org ili direktno u kancelariji Fondacije tuzlanske (ul. muzika. otvoren je za sve formalne i neformalne grupe mladih u rasponu od 15 do 30 godina. sporta. infrastruktura. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin) Vaša zajednica treba ideje mladih. marta 2013.

godine u 14:00 sati po lokalnom vremenu. 282 Natrag na sadržaj . Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sekcija Nabavki.Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga pro jekata za aktivnosti vezane za "Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene" finansiranih iz Programa predpristupne pomoći za 2012 godinu.aspx?lang=EN&cat=2 Rok za podnošenje projekata je 29. mart/ožujak 2013.welcome i http://www.europa.cfm?do=publi.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index. Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. 71000 Sarajevo ili na web stranicama: https://webgate. Sektor Finansija. Skenderija 3a.ba/Tenders.

283 Natrag na sadržaj . unaprijeđenje prerade.godine. Kvalifikovane proizvodne organizacije iz BiH mogu dostaviti svoje aplikacije najkasnije do 20.Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja Projekat jačanja aktivnosti poljoprivrednog tržišta (FARMA). Cilj Poziva je podrška održivom ekonomskom rastu. povećanom prihodu domaćinstava u Bosni i Hercegovini i povećanju potencijala za ispunjavanje standarda Evropske unije. koji finansiraju USAID i SIDA. Javni poziv u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku: http://www. te povećanje stepena prerade. odnosno dodatne vrijednosti finalnom proizvodu.ba/razvojnifondgrantovi/poziv-za-dostavu-aplikacija/2013-2/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.bosniafarma.maja 2013. povećanju zaposlenosti. je objavio Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja kroz povećanje uzgoja.

000 KM do 50. uputite email na info@firmaproject. turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH. Link na web stranicu: www.000 KM. Osnovni cilj grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala prodaja.firmaproject.000 KM. U fokusu fonda malih grantova projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade. Za sve dodatne informacije.ba/ba/news/news. investicije i zapošljavanje.Projekti FIRMA i FARMA FIRMA projekat: Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15.ba/o-nama Direktorij donatora mart/ožujak 2013.bosniafarma.aspx?id=310 *************************************************************************** FARMA projekat: Tokom trajanja projekta. 284 Natrag na sadržaj . FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge. projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5.000 KM do 35.ba Link na web stranicu: www.

brandinga.BAS) osigurava savjete u području analize tržišta.shtml Direktorij donatora mart/ožujak 2013. UNITIC Toranj B/15.com Web stranica: http://www.SBS) pomaže preduzećima da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost kroz angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru specifičnog segmenta poslovanja (BAS) ili. prodaje. odnosno proizvode. Kriteriji EGP-a za preduzeća kandidate . kao ni s preduzećima vojne proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave djalatnošću kockanja.da mogu platiti 10-50% od ukupne cijena koštanja projekta (u prosjeku je cijena EGP projekta 50.po mogućnosti od 100 do 500 zaposlenih . vezanih za poslovanje. Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su . upravljanja ljudskim resursima. Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i barem dvije godine neprekidno posluju. pak.com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian.000 Sarajevo. IT sistema.000 EUR) Formular za prijavu za BAS projekat Program za razvoj preduzeća (The Enterprise Growth Programme – EGP) pomaže preduzećima da uvedu organizacijske promjene i razviju nove poslovne vještine kroz realizaciju široke lepeze ciljeva za preduzeće i menadžment. 285 Natrag na sadržaj .da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele grantova (maksimalni grant 10. Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 295 094 Faks: +387 33 295 069 Email: basbih@ebrd. prodaju.promet do 50 miliona EUR .000 EUR. međutim razlikuje se od zemlje do zemlje) Pošaljite upit o EGP pomoći EBRD BAS Fra Anđela Zvizdovića.Small Business Support u Bosni i Hercegovini Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support . inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema.do 250 zaposlenih . Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services . SBS ne radi s finansijskim institucijama. marketing i finansije.ebrd. 71. imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment opredijeljen za dati projekt. kroz angažiranje stranih konsultanata za uvođenje najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal da postanu predvodnici na tržištu (EGP). reorganizacije.

odgovornosti organizacija civilnog društva u pogledu obezbjeđivanju kvaliteta usluga koje pružaju i njihovoj uključenosti u aktuelne demokratske procese. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. partnerstvo i širenje informacija kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. poznatom kao Proces stabilizacije i pridruživanja.Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO .povećan uticaj organizacija civilnog društva u demokratskim procesima donošenja odluka.ojačana saradnja i umrežavanje između organizacija civilnog društva unutar njih samih i između vanjskih zainteresovanih strana i organizacija civilnog društva. Glavni instrument u širenju informacija i učenju jeste naš regionalni web portal sa linkovima koje upućuju na osam nacionalnih web stranica i regionalnu OCD bazu podataka. Ovaj pristup osiguraće visok nivo kvaliteta. Danas je ova strategija fokusirana na asistenciju zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU. Snažna i demokračnija uloga organizacija civilnog društva Glavni cilj Projekta. dok su ostale zemlje potpisale Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju i stekle status potencijalnih kandidata. slab organizacioni kapacitet.org Očekivani glavni rezulta Projekta . itd. One potpomažu neophodne reforme koje vode njihovu zemlju u EU i unapređuju živote građana. Podrška organizacijama civilnog društva Ključni izazovi sa kojima se susreće sektor civilnog društva odnose se na ograničen uticaj u procesima donošenja odluka. Izgradnja kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj . podučavanje.podignuta svijest javnosti o organizacijama civilnog društva. kao i rad na jačanju ukupnog imidža u javnosti. savjetovanje. kao i lokalne savjetodavne grupe (LAG) sastavljene od predstavika civilnog društva. zastupajući širok dijapazon interesa i alternativnih gledišta u društvu.Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj EU integracije i civilno društvo Proširenje Evropske unije nastavlja da bude glavno sredstvo u osiguranju trajnog mira i stabilnosti. dobre uprave i vladavine prava. vlade i donatorske zajednice (pogledajte ‘Organizacija Projekta’). Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska. ljudskih prava. nizak nivo aktivnosti na nivou zajednice i nedovoljna regionalna umreženost. Za sada su tri zemlje u regionu postigle status kandidata: Hrvatska. neophodno je stimulativno i prijateljsko okruženje u kojem egzistiraju organizacije civilnog društva. . .poboljšan imidž organizacija civilnog društva u javnosti. . jeste da poveća kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) i da ojača njihovu ulogu u okviru participativne demokratije.TACSO . i . Projektne aktivnosti primarno su bazirane na potrebama OCD i njihovim prioritetima identificiranim u procjeni potreba koje je sačinila svaka pojedinačna zemlja uključena u Projekat.. snažno civilno društvo igra ključnu ulogu.tacso. primarno kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su treninzi. . razmjena iskustva. Za dodatne informacije posjetite našu internet stranicu: www. kao i aktivnosti umrežavanja kao što su događaji koji promoviraju početak projekta. (pogledajte sljedeću stranicu sa kontakt detaljima).ojačan kapacitet organizacija civilnog društva u njihovom budućem djelovanju. U cil ju realizacije ovoga. Drugi vidovi podrške organizacijama civilnog društva ogledaju se u jačanju njihove djelotvorne saradnje sa vladom i drugim zainteresovanim subjektima i facilitiranju u procesu učenja kako bi se nova znanja i vještine mogle primijeniti prilikom suočavanja sa novim izazovima. U ovom procesu.unaprijeđen kapacitet organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju usluga koje pružaju. Organizacije civilnog društva potpomažu transformaciju društva promovirajući osnovne vrijednosti demokratije. u svakoj zemlji uspostavljene su kancelarije tehničke podrške (TA deskovi). učenje na daljinu. slabu koheziju unutar sektora. Ovaj Projekat asistira organizacijama civilnog društva u prevladavanju ovih izazova. 286 Natrag na sadržaj . Za ovaj proces. relevantnost i održivost rezultata.

Srbija i Turska. Kosovo pod UNSCR 1244/99. TACSO Bosna i Hercegovina Kalesijska 14 71.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 656 877 Email: info.ba@tacso. Bosna i Hercegovina. Crna Gora.org Web stranica: www. Hrvatska.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.tacso. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. 287 Natrag na sadržaj .Zemlje učesnice u Projektu: Albanija.

Međutim. APS se izdaje godišnje i otvoren je od dana objavljivanja u 2013. Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07. Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema. regionalnim i drugim uredima) USAID-a.poziv za prijedloge projekata 2013) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova.gov/search/basic. 288 Natrag na sadržaj . januara/siječnja 2014. Annual Program Statement (APS) za FY2013 Global Development Alliance poziva privatni sektor na uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja održivog uticaja razvojnih programa pomoći. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj. USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od izdavanja APS-a. Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije. Raniji sažeci prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju.grants. unaprijeđenje odgovarajućih interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja. do 31. Pune aplikacije će biti zatražene nakon pregleda sažetaka prijedloga projekta.USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa . U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. resursi su ograničeni. a očekujemo značajan broj prijava. godine.do Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

te proces podnošenja aplikacije i proces evaluacije. godine Natrag na sadržaj Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Poziv za projekte je dostupan na www. USAID zadržava pravo da finansira sve ili nijedan od podnesenih prijedloga projekata. Kvalificirane lokalne bh. 289 Natrag na sadržaj .gov (unesite riječ "CSSP" u Basic Search za lakši pristup). Kao predmet dostupnosti fondova USAID predviđa dodijeliti jedan cooperative agreement koji neće preći okvirnu sumu od 8.USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je objavila poziv za projekte kojim poziva aplikacije lokalnih bh. maj/svibanj 2013. te će odrediti rezultat nivo finansiranja granta. nevladine organizacije zainteresirane za podnošenje zahtjeva se ohrabruju da pročitaju priloženi poziv za prijave kako bi razumjele kakva vrsta programa se traži.850. Sem ovoga poziva za projekte USAID je objavio odgovore na komentare drafta opisa programa.grants. Rok za prijavu je 12.000 USD ukupnog finansiranja lokalnoj organizaciji tokom pet (5) godina. nevladinih organizacija da implementiraju program pod nazivom Projekat održivosti civilnog društva (CSSP) u Bosni i Hercegovini.

Naziv organizacije ACIPS Agencija lokalne demokratije Mostar Asocijacija studenata Srebrenice Asocijacija Zeleni okoliš Association Green habitat " AGH".acips.org studenti.000 Mostar Srebreničkog odreda b.cem.hrotuzla.000 Tuzla Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12).net.bospo.270 Travnik Otoke 8 79.org www.000 Sarajevo Džemala Bijedića 122 71.bozic@carbkbih.com www. ulaz B.nahla.net.ba bospo@bospo.com info@nahla.carbkbih.ba www.net +387 33 206 442 08.430 Srebrenica Crkvice 42 72 000 Zenica Borić 3 75.org cdr.ba www. +387 62 983 603 +38735 360 491 +387 35 250 504 +387 35 247 600 +387 35 247 601 06.Zenica Biro za ljudska prava Kontakt osoba Lajla Zaimović Kurtović Dženana Dedić Almir Salihović Imamović Safija Branka Rajner Adresa Zmaja od Bosne 8 71.ba www.ba www. 02.ba unvocim@yahoo.bih@gmail.Lista članica Mreže za izgradnju mira mart / ožujak 2013. sprat 75.ba www.000 Tuzla Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.ba www. 01. 09. 10.com. BOSPO Nelvedina Meškić 07.org.b. Caritas Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine Centar za demokratski razvoj Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo Centar za edukaciju mladih Centar za izgradnju mira Fra Miljenko Stojić Suzana Božić Fadil Alihodžić Sehija Dedović Adis Arnautović Vahidin Omanović s.000 Sarajevo Fra Ambre Miletića 30 88.ba Telefon +387 33 205 383 +387 36 333 830 +387 36 333 831 +387 56 440 402 04.srebrenice@gmail.ba ldamostar@aldaintranet.com biroy@bih. 75.com www.ldamostar.000 Sarajevo Mali trg bb 72.com prijateljstvo@hotmail. 1. godine Lista članica – lokalne organizacije No. 290 Natrag na sadržaj . 11. 03.260 Sanski Most Email / web-stranica lajla@acips. 05.zeleniokolis.ba cem@bih.unvocim.000 Sarajevo Grbavička 85 71. +387 33 812 620 +387 33 710 650 +387 33 641 664 +387 30 211 565 +387 61 443 988 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

000 Sarajevo Bravadžiluk bb 71.000 Sarajevo Asima Ferhatovića 31/II 71.net.crcd-bih.fld.co.org www.ba www. 8 71.org www. Fondacija CURE Fondacija Jedan Svijet – Platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) Fondacija Krila nade / Wings of Hope Fondacija lokalne demokratije Jadranka Miličević Valentina Pellizzer Enisa Mešić Jasmina Mujezinovic Edita Pršić Emina Trumić Tamara Šmidling Azra Pita-Parente +387 33 207 561 20.000 Sarajevo lunabih@teol. 19.000 Sarajevo Mehmed-paše Sokolovića 22 71.000 Sarajevo Vrbanja 4 71. 291 Natrag na sadržaj .ba www.000 Sarajevo Dr. socijalni i edukativni razvoj u BiH 24.ba www.oneworldsee.com becirovic.000 Banja Luka Nusreta Fazlibegovića 70 71. 18.cinemaforpeace.ba +387 58 712 262 +387 49 215 608 + 387 33 200 073 +387 53 227 238 +387 35 720 135 +387 61 644 622 +387 51 314 872 +387 33 264 485 +387 33 264 486 +387 33 218 397 16.fondacijacure.ba info@mirovna-akademija.net info@cor.BIGMEV Fondacija Cinema for Peace Svetlana Vuković Edin Mujačić Damir Banović Esad Bećirović Mersiha Jogunčić Marija Buganik Igor Lukenda Dženita Kocaman Adis Alagić Selma Hadžić Trg slobode1 73.pellizzer@oneworldsee.000 Sarajevo Čobanija 12 (Društvena re: Konstrukcija) 71. 7 (II sprat) 71.com info@eak.000 Sarajevo Alipašina br.eak.cor.ba www.260 Rudo Bosne Srebrene 16 76. 14. +387 61 227 794 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 15.org azra@publika.org www.000 Sarajevo Nemanjina 60/1 74.org valentina.cps.publika.wings-of-hope.prsic@fld. Mustafe Denišlića br.org info@oneworldsee. 17.org info@cinemaforpeace.mirovna-akademija.net.alagic@bigmev.ba www.000 Doboj Kralja Petra I Karađorđevića 80 78.org wohbh@bih.e@hotmail.com www.org www. +387 33 834 899 +387 61 484 038 +387 33 650 715 +387 33 237 240 +387 33 236 899 +387 33 668 459 +387 33 227 211 21.ba damir.ba edita.com www. Centar za odgovornu demokratiju Luna Centar za održivi razvoj Centar za političke studije Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Europska akademija Fondacija Centar za razvoj odnosa sa BiH . 22.ba info@fondacijacure. 13.ba enimeni76@yahoo. Fondacija Mirovna akademija Fondacija Publika za kulturni.co. 23.bigmev.100 Brčko Distrikt BiH Čobanija 12 71.com www.ba adl@bih.ba crcdbih@hotmail.banovic20@gmail.12.ba adis.

7 71.000 Zenica Mejdandzik 4 72.org.25.mladi.org huldrsbk@gmail.org www. Zlatko Prkić udrugalogorasavares@bih.000 Sarajevo Dobrinjska ul.net. ogranak Vareš Independent Infoteka . Indira Čilić Jasmina Jovanović 36.malikoraci.ba infoteka@infoteka.420 Jablanica Hasana Kikića 20 75.org.100 Brčko Pruščakova 29 71.net. 27.org. 28.000 Sarajevo Suljo Čilić b.org jasmin.000 Tuzla jesenko@fkr.org.ba alma@yihr. Institut za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić +387 33 621 351 33. +387 33 219 047 32.centar-fortis.com +387 33 788 690 +387 33 788 691 +387 51 432 750 +387 51 432 753 +387 51 432 752 +387 30 732 904 26.ba www.net duska@infoteka. 31.org dinko@yihr.org www. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.260 Busovača Put mira bb 71.000 Zenica Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71.org snjezaidc@gmail.hcabl.besic@kultbih.com www. Amra Pandžo 35.org kult@mladi. Fondacija za kreativni razvoj Helsinški parlament građana Banja Luka Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji.000 Banjaluka Nikole Šubića Zrinskog bb 72.org amrap70@gmail. 88.com.edu.yihr.330 Vareš Londza 132 (PC Roma I) 72. Ilidža 71.ba +387 32 843 787 29.b. 292 Natrag na sadržaj .ba selma@infoteka.org if_bosnatz@bih.ženski informaciono dokumentacioni centar Inicijativa mladih za ljudska prava Jesenko Osmanagić Dragana Dardić Anđelko Kvesić Trg nezavisnosti 25.org www.ba ddardic@hcabl.edu.210 Ilidža Bulevar mira 1 76. Intereduca Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla Snježana Filipović +387 65 321 923 +387 62 533 325 +387 33 215 129 +387 63 334 993 +387 61 327 427 +387 61 711 953 34.000 Sarajevo Krfska 84 78.ifbosna.ba centarfortis@yahoo. Gordana Čičak Duška AndrićRužičić Selma Hadžihalilović Alma Mašić indep@gmx.com www.ba www.fkr.ba +387 32 440 390 +387 32 440 391 +387 32 446 260 +387 32 446 261 30.

000 Sarajevo Hakije Kulenovića 10 71.info www.com www.galesic@humanrightschools. NVO Altruista Svjetlo +387 33 711 535 +387 61 555 295 +387 33 259 455 +387 33 259 456 +387 61 326 914 +387 33 209753 +387 61 139588 +387 30 260 520 43.com adela.net oc_srebrenica@yahoo. 40.net.nansendialogue.ossrebrenice.ba www.ba www.rs.ba orctuzla@bih.org djuliman@nhc. +387 33 788 406 +387 33 556 845 39. +387 33 200 085 42.ba ncm.430 Srebrenica info@mozaik.net jan@oiabih.narkone.info omladinski.ba +387 33 266 480 +387 33 266 482 +387 33 788 405.net.000 Sarajevo Kuća ljudskih prava. NARKO NE Norveški helsinški komitet za ljudska prava +387 33 215 088 +387 33 223 285 41.ba ooodisej@yahoo. 75. Nansen dijalog centar Sarajevo 38.000 Sarajevo Josipa Vancaša 21/2 71. Vesna BajsanskiAgić Zoran Puljić vlč. Dolina 1/I 71000 Sarajevo Grbavička 22 71.nhc@gmail.com www.ba www.mladicentar. ul.net.nhc. Šimo Maršić Renata Vrdoljak Ljuljjeta Goranci Brkić Magdalena Schildknecht Enver Đuliman Naida Huskanović Adela Galešić Haris Čaušević Soukbunar 42. 45.000 Tuzla Maršala Tita 1 75. 293 Natrag na sadržaj .centar@bih.ba hcatuzla@bih.000 Sarajevo Branilaca grada 19 B 71. Mozaik Fondacija za razvoj zajednica Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. +387 35 258 077 48.ba info@gariwo.000 Sarajevo 70.ba www.ba www.gariwo.org www. 46. dr.idrizovic@gariwo.no svjetlo@svjetlo.org www.putokazi@gmail.com info@ossrebrenice.b. +387 65 734 216 47.mozaik.ndcsarajevo@nansendialogue.net http://www. +387 33 766 225.net. 71 000 Sarajevo Gatačka 18 71.Helsinški Parlament Građana Tuzla Omladinski savjet Srebrenice Mahira Idrizović Jan Zlatan Kulenović Jasminka DrinoKirlić Čedomir Glavaš Miralem Tursinović Milena Nikolić 44.omladina-bih.svjetlo.org mahira.info www.no naida.ooodisej.oiabih.37.mladi.org ljuljjeta. NVO GARIWO Omladinska informativna agencija Omladinski centar Omladinska organizacija Odisej Omladinski resursni centar Tuzla .000 Sarajevo Ivana Gorana Kovačića 1 71.240 Gornji Vakuf Uskoplje Gavrila Principa b. +387 56 441 011 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.420 Bratunac Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.net/ndcsarajevo narkone@bih.

ReMI mreža Sarajevski otvoreni centar Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane u tuzlanskom kantonu Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo ToPeeR .org www. 6 71.ba www.000 Sarajevo glaszene@net.glas-zene.240 Tomislavgrad Kazan mahala 2/II 75. a. TRIAL +387 33 237 269 58.net nvotopeer@gmail. 51.net.ba www.ba remicentar@gmail. 52. 294 Natrag na sadržaj .100 Brčko Omladinska 11 74.ba +387 35 252 192 55.topeer.000 Sarajevo Vidovdanska 43 74.ba topeer@teol.ba lejla.altruists@gmail. Zvonimir Kubinek Dalibor Vidović Armije BiH 17 75.net www.000 Sarajevo Mijata Tomić b.html info@dobri-ljudi.org.net.promente.net.pronibrcko.org selma.000 Doboj Obala Isa Bega Isakovića br.accts.hr www.000 Bihać Kranjčevićeva 35 71.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013.trial-ch.000 Sarajevo Bosne Srebrene 16 76. socijalna istraživanja PRONI Regionalna Mirovna Inicijativa .com office@soc.000 Tuzla Sarači 77 71.org pronibrc@teol.49.com +387 33 232 925 +387 53 205 370 +387 53 205 372 56.ba 60.400 Derventa Čobanija 12 71.org ivona@promente.Tolerancijom protiv različitosti Enisa Raković Ivona Čelebičić Jasmin Jašarević Bihaćkih branilaca 15 77.com www.org/BiH/Pocetna.org www. Almin Dželilović Snežana Šešlija Jusuf Makarević Lejla Mamut Abaspahić Slavko Mihaljević sulks3@bih. 57.b.org www.trial-ch.mamut@trial-ch.korjenic@trial-ch.000 Tuzla Emerika Bluma 15 71. Udruga građana “Dobri ljudi” +387 63 312 643 +387 63 331 822 +387 35 266 392 +387 61 800 729 +387 61 217 649 +387 33 668 294 59. +387 33 200 073 54. Udruga “Hrvatska žena” Udruženje altruista “Ispočetka” Marica Vikić Alma Kovačević mvikic@bih. Organizacija Glas žene proMENTE.soc.000 Sarajevo savezuopintk@bih. 80. Luciano Kaluža Arijana Aganović Saša Gavrić +387 53 310 050 53.ba +387 37 310 190 +387 61 981 264 +387 33 556 865 +387 33 556 866 +387 49 217 695 50.

net.000 Sarajevo Višnjik 14 71.ba www.net.100 Brčko distrikt BiH stupar.000 Mostar Borić 3 75. 295 Natrag na sadržaj .com +387 33 423 547 +387 33 420 723 +387 52 231 155 +387 52 232 155 +387 62 961 290 +387 61 349 956 +387 33 788 740 +387 36 347 296 +387 66 711 277 62.nestovise.krizevici.420 Pale Dobrinjske Bolnice 14 71.org www. Promociju i Afirmaciju Mladih „E.101razlog. 70.000 Sarajevo Trg Sabora bosanskog 36 71.ba ipak_tuzla@bih. 71.com logorasinovigrad@bih. 67.com udruzenjeiskra@gmail.ba nvosezam@bih. epabdbih@gmail.org psiholoski.000 Sarajevo Vukovarska 54 88.com info@donprijedor.com logorasinovigrad@gmail.ba www.horizonti.000 Tuzla Vuka Karadžića 5 71.A“ Brčko distrikt BiH 65. Dženana Alađuz 68.org info@nestovise.61. Jasminka Jukić Venira Alihodžić +387 35 264 667 +387 32 244 154 +387 61 189 161 +387 33 812 408 +387 61 611 601 +387 35 299 027 +387 35 299 028 +387 65 045 294 +387 33 460 055 +387 63 454 520 +387 61 503 591 66.ipak-mgb. 63. Lahira Sejfija Biljana Jelić Zorica Mumović Amir Smječanin Sadik Hasanović Samir Hatkić Jevto Ilić 69. Udruženje građana Nešto Više Udruženje “HO Horizonti” Tuzla Udruženje Humanitarna organizacija Sezam Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje informacijskih nauka INFOHOUSE Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost Udruženje jednoroditeljskih porodica Iskra Udruženje logoraša Novi Grad Udruženje Optimizam Sarajevo Udruženje za Edukaciju.ba infohouse@infohouse.240 Hadžići Miloša Obrenovića 18a 78.b 75.ba www.net.donprijedor.org sanjadjermanovic@nestovise. Udruženje da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95 Udruzenje građana „Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“) Udruženje građana „Inicijator“ Fadil Vlajčić Senaid Stupar Murisa Marić Emina Bešić Alma KrpuljevićHanić Sanja Đermanović Hadželi 127 71.ba ngooptimizam@gmail.000 Sarajevo Milana Konjevića 75 76.P.inicijator. 72.000 Prijedor Ferhadija 27 71.ba www.senaid@hotmail.org www.net.org alma@inicijator.000 Tuzla Bulevar Kralja Tvrtka I.com +387 66 901 865 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. broj 17 72.000 Zenica Zagrebačka 18 71.com emina@inicijator.ba www.infohouse. 64.c@bih.org www.000 Sarajevo Inžinjerskih brigada b.

G.com +387 53 310 050 74.101 Jajce Alekse Šantića bb 75. 80.de medica1@bih.101 Goražde Krivače 40 72.org www.net. Viktorija 99 Senka Zulum Jasna Zečević Mima Dahić Azra Hasanbegović Memnuna Zvizdić Ranka Katalinski 78. UG Oštra Nula Dražana Lepir 77.ba www.net.000 Sarajevo pravipozar@gmail.ostranula. 296 Natrag na sadržaj .000 Tuzla Trg Ivana Krndelja 3 88.000 Banja Luka Kralja Tomislava bb 70.zenabih.vivezene.ba www. Žene ženama +387 33 219 640 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org drazana.ba www.com www.000 Mostar Derebent 41 71.ba zenabih@bih.400 Derventa Ibrahima Popovića 49 73. Esma Drkenda sekago@bih.lepir@gmail. Vive žene Žena BiH Mostar 79.ba www.net.medicazenica. Sabiha Husić +387 32 463 920 +387 65 088 850 +387 65 300 063 +387 30 654 204 +387 30 654 205 +387 35 224 310 +387 35 224 311 +387 36 550 339 76.000 Zenica Ravnogorska 21 78.ba www. Medica Zenica Spasoje Kulaga Omladinska 11 74.viktorija99.ba vivezene@bih.ba zene2000@zenezenama. porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini "Pravipožar" Udruženje žena “SEKA” Goražde U.zenezenama.net.com info@viktorija99.org +387 38 222 099 75.73.seka-hh. Udruženje za podršku ratnim veteranima.

org http://europe.org nikica_reljic@wvi.bubalo@crs. 07.carenwb.000 Sarajevo Alipašina 45a 71.ic-mp.org Telefon +387 33 536 792 02.mcc. Caritas Switzerland +387 33 668 185 +387 33 617 573 +387 61 211 079 03.org www.org/easteurope amra_kurbegovic@wvi.org mccrep@easteurope.org jmilicevic@carenwb. Office Sarajevo (BiH) International Commission on Missing Persons (ICMP) Mennonite Central Committee Michele Parente Amela Suljić Viktorija RužičićTokić Ruth Plett Krystan Pawlikowski Amra Kurbegović +387 62 382 429 05.000 Sarajevo Zagrebačka 18 71.net.org www.org www.org www. +387 33 280 800 +387 33 280 862 +387 33 950 501 +387 33 950 502 +387 32 246 278 +387 33 660 426 +387 33 652 403 06. forumZFD for Western Balkan.de www.ba cargor@bih.suljic@ic-mp.worldvision. 297 Natrag na sadržaj .crs. 01.forumzfd.org parente@forumzfd.org natasa@easteurope.000 Sarajevo Grbavička 91 71.mcc.000 Zenica Zvornička 9 71.net.mcc.ba goran.de amela.000 Sarajevo Sime Milutinovića Sarajlije 1 71.000 Sarajevo Kralja Tvrtka 1 72. Catholic Relief Services 04. World Vision International Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naziv organizacije CARE International NWB Kontakt osoba Sumka Bučan Jadranka Miličević Zlatan Savić Marc D'Silva Goran Bubalo Adresa Hasana Kaimije 11 71.org casuisse@bih.000 Sarajevo Branilaca Sarajeva 19b 71.000 Sarajevo Email / web-stranica sbucan@carenwb.org pdjordjevic@carenwb.Lista članica – međunarodne organizacije No.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->