Direktorij donatora u BiH

sedmo izdanje mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora u BiH sedmo izdanje, mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo Urednica: Suzana Božić DTP: Dario Ambrožić Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Mreža za izgradnju mira

Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati. Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki o d ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.

Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID -a ili Vlade SAD-a.

Sadržaj
O nama ....................................................................................................................................... 8 O projektu ................................................................................................................................... 8 Mreža za izgradnju mira .............................................................................................................. 9 Uvod ........................................................................................................................................... 9 1440 Foundation ....................................................................................................................... 10 3ie ............................................................................................................................................. 11 Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) .............................................................. 12 Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) ........................................................................................... 14 A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) .................................................. 16 Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) ................................................................... 17 Ambasada Holandije ................................................................................................................. 18 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 19 Ambasada Republike Češke ..................................................................................................... 20 Ambasada Njemačke ................................................................................................................ 21 Ambasada SAD ........................................................................................................................ 22 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 23 Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................ 24 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts .............................................................................. 25 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ...................... 26 (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) ....................................... 26 Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) ....................... 28 Austrian Development Cooperation........................................................................................... 29 Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) ..................................... 30 Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) .................................................... 32 Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) ....................... 33 BH Telecom .............................................................................................................................. 35 Bosnalijek ................................................................................................................................. 36 Caritas Italiana .......................................................................................................................... 37 CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) .......................................................................................... 40 Centar za promociju civilnog društva ......................................................................................... 41 Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) .......................................................... 43 Channel Foundation (Fondacija Channel) ................................................................................. 44 Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh) .................................................................................................................... 45 Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................ 46 Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) ......................................................... 47 Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................ 48 Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ............... 49 Coca-cola Foundation ............................................................................................................... 51 Conservation Leadership Programme ....................................................................................... 52
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Copernicus................................................................................................................................ 54 Corfu Foundation ...................................................................................................................... 55 Cultural Grassroots Project ....................................................................................................... 56 DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu .................................................................... 57 Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU ..................................................................................... 58 Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................ 60 Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ........... 62 Doen Foundation (Fondacija Doen) .......................................................................................... 63 Dorothea Haus Ross Foundation .............................................................................................. 64 Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT) .................................................................................... 65 East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) ..................................................................................................................................... 66 Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ...................................................................................... 68 Ekumenska inicijativa žena ....................................................................................................... 69 Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ........................................................... 70 ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) ......................................................................................... 71 European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) ................................................. 72 European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) .................................................. 73 European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) ............................................................. 75 European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) .............................................. 77 European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) ..................................................... 78 Fabrika duhana Sarajevo .......................................................................................................... 79 Fauna and Flora International ................................................................................................... 80 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) ....................................... 81 Federalno ministarstvo sporta i kulture ...................................................................................... 82 Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije) ...................................................................................................................................... 83 filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) .................................................. 85 Fledgling Fund .......................................................................................................................... 86 Fondacija Hastor ....................................................................................................................... 88 Fondacija Mozaik ...................................................................................................................... 89 Fondacija Oak ........................................................................................................................... 90 Fondacija Schüler Helfen Leben ............................................................................................... 91 Fondacija tuzlanske zajednice .................................................................................................. 92 Fondacija za socijalnu uključenost ............................................................................................ 94 Fondation de France ................................................................................................................. 96 Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ............................................................................. 97 FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ............................................. 98 Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) ................................................................................. 99 FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) ......................................... 100 Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) ................................................................. 101 Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava)................................ 102
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) ................................................................................................................................... 104 Getty Images .......................................................................................................................... 105 Global Film Initiative ................................................................................................................ 107 Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ................................................................... 108 Global Greengrants Fund ........................................................................................................ 109 Global Fund for Women (Globalni fond za žene)..................................................................... 110 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije) ............................................................................................................. 111 Global Integrity Innovation Fund ............................................................................................. 112 Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) .............. 114 Grand Challenges Canada ...................................................................................................... 115 Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) .......................... 116 Heart and Hand Fund.............................................................................................................. 117 Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) ....................................................................... 118 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ........................................................... 120 HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................ 121 Hubert Bals Fund .................................................................................................................... 122 Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................ 123 Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ................................................................... 124 IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................ 125 International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) ..... 127 International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija)............. 128 International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) . 130 International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........ 131 International Press Institute: News Innovation Contest............................................................ 132 Internews ................................................................................................................................ 133 ITVS International ................................................................................................................... 134 IUCN National Committee of the Netherlands ......................................................................... 135 Jan Vrijman Fund .................................................................................................................... 136 Japan Foundation Worldwide .................................................................................................. 137 Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) ......................................................................... 138 Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne ....................................... 139 Joseph Rowntree Charitable Trust .......................................................................................... 140 King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ........................................................... 141 KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights........................................................... 142 Know-How Exchange Programme .......................................................................................... 143 Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo ..................................................................... 144 Kvinna till Kvinna ..................................................................................................................... 145 Leverhulme Trust .................................................................................................................... 146 Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) .................................................................. 147 Lutrija BiH ............................................................................................................................... 148 Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................ 149

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

............. 164 NORAD ....... 160 Movies that Matter .............................................................................. 150 MAVA – Fondation pour la Nature.......... 159 Monsanto Fund .................................... 189 Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) .. 177 Raiffeisen Bank D.............................................................................................................................. 180 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) .................................................. 161 Nando Peretti Foundation ............. 190 SCOOP ........................................................................................... 167 Olaf Palme ...................................................................................................................................................................... 154 Mediteranska žena ........................................................................................................................................................................................................................................................... 181 Rising Voices ................................................................... 184 Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) ....................................... 193 Smilemundo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 192 Sigrid Rausing Trust....................... 169 Open Meadows Foundation ........... 157 Ministarstvo pravde FBiH .. 171 Plougshares Fund ............................................................................................................................. 183 Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) ........................ 156 Ministarstvo porodice..............Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) .............................................................................................. 163 Network of East-East Women .............. 179 Rave Foundation...................................................................................................................................................................................................................................................................... Kress Foundation (Fondacija Samuel H................................................... 178 Ramsar Convention's Small Grants Fund ............D ............................................................................................ 186 Samuel H.......................... 187 Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) ......................................................................................................................................................... 165 Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) ........................................................................................................................................................................Creative Catalyst Award ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 182 Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) ....... 162 National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) ..................................... 155 Ministarstvo civilnih poslova BiH .......................................................................................................... 191 Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) ............................................... 185 Rosa Luxemburg Stiftung .... 152 Media Legal Defence Initiative ............................................................................................................................................................... Natrag na sadržaj ..................................................................................................................................................... 168 Open Data Research Network .... omladine i sporta Republike Srpske . 170 Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost)..................................................................... 174 Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 ........................ 194 Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre).............................. 173 Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) ....... 195 Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) .................................................................................................. 175 PUMA.. 188 Schüler Helfen Leben.................. Kress) . 158 Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) ....... 196 Direktorij donatora mart/ožujak 2013................................

...................... 241 Direktorij donatora mart/ožujak 2013............................................ 218 Svjetska banka .......... 211 Spencer Foundation (Fondacija Spencer) ..... transrodnih i međurodnih osoba) ............................................................Fond za civilno društvo ..... biseksualca.. Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki............ 231 United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD .................................... 202 Soros: Lesbian........................................................................................................................................ 238 UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) ......................................................................................SIDA)...................................................... 236 United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) ...................................................... 224 TRADUKI ..................................... 212 Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) .............................. 233 United States Institute of Peace (Američki institut za mir) ................................................................................................................................................ 215 Strategic Impact Evaluation Fund................................................................. 228 TWAS ......... 223 Toyota Foundation (Fondacija Toyota) ..................SIDA (Švedska razvojna agencija ......The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju) ............................................................................................................ 206 Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) ......................... 200 Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate).................................................................... 213 Starr Foundation (Fondacija Starr) ........................................................................................................................................ 221 Tides Foundation (Fondacija Tides) ........................................................................................................ 234 UNDEF ...................................................................................................................... Gay............................................................................................................................. 240 UN Women ........................................................................................... 216 Students Grants Program (Program donacija za studente) ....................................................................................................................................... 198 Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) ................... 239 UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) .......................................Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) ................................. 217 Sundance Institute Documentary Fund Grants ........ 205 Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) ................. 210 Sparkasse Bank .............................................................................. 209 Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) ...................................................... 208 Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika)................USAID) . 229 XminusY .............................................................. 225 Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) ....................................................................................................................................................................................................................... 222 Tourism Cares ......................... Bisexual....................................................................................... 214 Step Beyond Travel Grant .................................................................................. 226 Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) ............ homoseksualca....................... 235 UNESCO International Fund for Cultural Diversity ................................................................. 203 Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) ...................................... Natrag na sadržaj ..................................................................... 219 Swedish Development Agency ........................................ 220 Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) ......................................................................................................................................................................................................... 230 UBS Optimus Foundation ................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 278 Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura ....... 285 TACSO ...................... 280 Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla . Natrag na sadržaj .................................................. 261 Fond za podršku učešću žena u politici .............................................. 251 WorldView................... 250 World Association for Christian Communication ..... 282 Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja ................................................................................................. 248 Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ...................................................................................................................................................... 247 Vlada Japana .............................. 290 Direktorij donatora mart/ožujak 2013............ 260 Evropa za građane..... 276 Omladinska banka BiH......................................... 270 Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” ............................................................................................................................................................................... 286 USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa .................................. 254 1%CLUB .......................................................................................................................................................................... 244 Virginia Gildersleeve International Fund ...................................................................................................................................................................................................... 281 Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene............................................................................................................................................................................................................................ 289 Lista članica Mreže za izgradnju mira ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 275 Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave ....................................................................poziv za prijedloge projekata 2013) ................................................................................................................ 245 Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ... 269 Instrument predpristupne pomoći ...................Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) ....................................................................................................................................................................................... 284 Small Business Support u Bosni i Hercegovini ......... 268 Human Rights Data Initiative .............. 257 Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) .................................................................................................................................................................................................................................Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO ........................... 253 Youth in Action (Mladi u akciji) .Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) ........................................................... 258 Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe ................ 252 Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) .................................... 277 Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III ................... 283 Projekti FIRMA i FARMA .... 288 USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) ................................... 266 Greenvolved ............................................................................................................................................................................................................................................................ 279 Podrška projektima iz kulture ........................................ 274 Jačanje lokalne demokratije .. 243 USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) ............................................................................................................................................................ 246 Visions sud est ...................... 256 Civil Society Facility ............................................................................................................................................................... 249 Welcome Trust ..........................................................................

. u trajanju od četiri godine (2010 . Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte: CRS Edita Čolo edita. nevladinim organizacijama i mrežo m Caritasa u BiH i inozemstvu. .org Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH) pastoralna je Ustanova Sabora Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi pr omicanja djelotvorne kršćanske ljubavi. radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”. trgovine ljudima i izgradnje mira. sa vizijom da bude “regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne promjene. društvu. pružajući neposrednu pomoć ugroženom stanovništvu tokom rata.Promovirati proces izgradnje mira unutar lokalnih nevladinih organizacija. 812 403 Faks: 033/812 402 Caritas BK BiH Suzana Božić s.000 Sarajevo Tel: 033/206 441.carbkbih. godine. 8 Natrag na sadržaj .O nama CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943.CPT) podržan od USAID-a (United States Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas BK BiH.Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama.colo@ crs. .Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti.Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave.Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost. “Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog mira na nivou lokalnih zajednica i BiH kao države. političkih i ekonomskih lokalnih struktura. Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama aktivnih organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim promjenama u bh.crs.org Zagrebačka 18 71. . implementira projekte iz oblasti održivoga povratka. Danas.000 Sarajevo Tel: 033/812 401. 20 godina kasnije. . O projektu Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together .Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH.com.org.bozic@carbkbih. godine. Strateški plan Caritasa BK BiH: .Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.Suradnju s vladinim ustanovama. 206 442 Faks: 033/206 668 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www. Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www.2014). CRS aktivno sa svojim lokalnim partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica. radi na poboljšanju kapaciteta lokalni h partnera. . . Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993. Programi CRS -a ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju socijalnih. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti u cilju š to boljeg implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce. Ostvaruje svoje poslanje kroz sljedeće aktivnosti: .ba Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini.

ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja. Democracy Office). a to su: obrazovanje. U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH. Edite Čolo. koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima.bubalo@crs. a koji finansiraju aktivnosti u BiH. vraćanje povjerenja među bh. rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja.Mreža za izgradnju mira Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. USAID-u. Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja. Project Director CRS Bosna i Hercegovina Zagrebačka 18. Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta. jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira. te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko. medija i državnih institucija. Uvod Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. narodima. i posebno Mirjani Valjevac (Program Manager. 9 Natrag na sadržaj .net gdje svakodnevno objavljujemo informacije korisne organizacijama civilnog društva. načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt. veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru. djeluje u cilju dugoročnog povećanja sposobnosti cijelog bh. Goran Bubalo Choosing Peace Together. kultura javnog dijaloga i demokratije. Napokon. lokalne uprave i samouprave. poslovnog sektora. suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda. kao i članica Mreže za izgradnju mira. a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima. i nakon restruktuiranja i uvođenja godišnje članarine za sve članice okuplja 87 lokalnih i međunarodnih organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. U Direktoriju možete pronaći informacije o 235 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu. regionalni razvoj. konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i poboljšanje suživota u BiH.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovo je već sedmo izdanje. kriterijima podobnosti. Suzane Božić i Gorana Bubala. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je pripremila logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora. koordinirano djelovanje niza nevladinih organ izacija. Sarajevo Telefon: +387 33 812 401 Faks: +387 33 812 402 Mobitel: +387 61 211 079 Email: goran. rodna ravnopravnost. Posjetite našu web stranicu www. zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH. rokovima za prijave. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima.mreza-mira. godine. sigurnost. Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH. CRS i Caritas BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno podržavaju ovu inicijativu. a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju.

Do 75. Pogledajte web stranicu za više informacija. Zadnji poziv je bio tokom 2012. jedne osobe. 1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta. tužni ili sretni. Čitav svijet. jedne veze i jednog minuta. 1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline: Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse. u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu. godine. Pogledajte web stranicu za više informacija.1440 Foundation Naziv programa Program grantova Svaki dan imamo 1440 minuta. jedni s drugima i sa svijetom.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji. prazni ili ispunjeni. Bilo da ste bogati ili siromašni. svakog u svoje vrijeme.000 USD. Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u praksi i u učionici. Web stranica: http://1440. 10 Natrag na sadržaj . Što ti radiš sa svojih 1440 minuta? Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom. Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih. jednog odnosa. 1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju. životu i na radnom mjestu. novi se očekuju u narednom periodu.

3ie Naziv programa Opšti ciljevi 3ie Request for Proposals: Fourth Open Window (3ie poziv za projekte: četvrti otvoreni poziv za projekte) 3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto. Inc. Dokazi o razvoju učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih. 11 Natrag na sadržaj . Nije postojala krajnja suma finansiranja pojedinačnog granta. Čitav svijet. 1625 Massachusetts Ave. Zadnji rok za prijave je bio 6. NW Suite 450 Washington . Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora. Prednost se davala studijama: evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike. jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim agencijama.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. godine. koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza intervencija i mjerenih ishoda.3ieimpact.3ieimpact. avgust/kolovoz 2012.org Web stranica: www. U okviru zadnjeg poziva 3ie je planirao podržati 6-10 projekata ukupne vrijednosti 4 miliona USD. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www. DC 20036 Tel: +1 202 629 3939 Email: 3ieus@3ieimpact. jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na kojima se temelji teorija promjena..org/en/funding/open-window/how-apply-ow 3ie. i urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih zemalja.

misliti i govoriti ono što ja vjerujem bez prisile ili nasilja. To može biti kroz zakone. Član 9.Pravo na život. te odlučiti da li ili ne. jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih oblika diskriminacije na temelju spola. Pravo na odgovornost i obeštećenje. 12 Natrag na sadržaj . i imati pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava. Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog poštovanja. seksualnost i rod. Naime. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu. Pravo na obrazovanje i informisanje. Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja. Pravo na jednakost. regijama i/ili globalno. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka. Pravo na slobodu misli. ako i kada želim imati djecu. Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10 članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima. Član 2. Član 8. Član 4. Pravo na sudjelovanje za sve osobe. kako i kada. Član 5. Autonomija i priznatost pred zakonom. i imam pravo na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim. roda ili seksualnosti. Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije. pravo na udruživanje. Imam pravo biti tko god želim. imam pravo da imam djecu ako i kada želim . mišljenja i izražavanja. koji su navedeni u nastavku. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. sigurnost i tjelesni integritet osobe . Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona.Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) Naziv programa Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund) Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama. Član 7. Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje zemlje i inostranstva Član 3. Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje potrebe. Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupitm u brak i odlučim da li. politike. Pravo na privatnost. Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili svoje predložene aktivnosti: Član 1. bez obzira na spol. program e i proračune. imati djecu. Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite odluke o svom osobnom i seksualnom životu. slobodu. prisile i nasilja. Član 6. ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti. Član 10. tako da mogu uživati u svom seksualnom životu.

ippf. Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za finansiranje:  podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog društva.Veličina donacije Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5.  imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim pravima.org/en Flexi Fund International Planned Parenthood Federation 4 Newhams Row.000 USD do 10. Čitav svijet. United Kingdom Email: flexifund@ippf. London.  aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog društva u promicanju seksualnih prava u politikama. (2) revidirane račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen propisani obrazac. www. i  aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji.  aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti. Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućn ostima apliciranja za projekte.ippf. sa minimalnim doprinosom od 10% od strane aplikanta.org Web stranica: www.000 USD pokrivajući do 90% troškova aktivnosti. programima i proračunima. regionalnoj i/ili globalnoj razini.  biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na nacionalnoj. 13 Natrag na sadržaj .org Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. SE1 3UZ.

Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) Naziv programa Aid to Artisans Aid to Artisans zadnje 33 godine stvara ekonomske mogućnosti za preko 100. Prilagođeni trening: Sa više od 30 godina iskustva u organizaciji treninga na terenu u mogućnosti smo prilagoditi trening programe potrebama i ciljevima organizacije kako bi izgradili preduzetničke kapacitete obrtnika/ca. regionalne marketing strategije i eko -učinkovite procese. Iskustvo tržišta: U kombinaciji s MRP-om. Oko 70% obrtnika/ca s kojima surađujemo su žene. zajednice i zanatske tradicije u opasnos ti. Kombiniramo seminare i iskustvo u rješavanju širokog spektra potreba. Od 1993. izvoznicima/ama i obrtničkim organizacijama. Azije i SAD. pripreme za izložbene sajmove. Tokom proteklih 10 godina kroz našu podršku je prodato stvari u vrijednosti od skoro 230 miliona USD u maloprodaji. On pruža intenzivnu pripremu za upis na američko tržište i vitalne informacije za izgradnju uspješne izvozne kompanije. Ovaj prihod je osnažio 125. Vođene trgovačke ture i posjete u Njujorku će vam omogućiti da provedete svoje istraživanje tržišta. Na osnovu poziva za projekte. doživjet ćete najveći sajam darova i ukrasnog pribora u SAD-u. Petodnevni program je namjenjen međunarodnim obrtnicima/ama. Pomaganje preduzećima da konkuriraju na globalnom tržištu: Program tržišne pripremljenosti je jedinstven praktičan trening koji se održava u januaru/siječnju i avgustu/kolovozu svake godine u Njujorku na New York International Gift Fair. organiziranje lokalnih obrtničkih sajmova. uključujući pokazivanje i trening materijale. do manjih programa koji nudejednog od naših eksperata/konsultanata koji se fokusiraju na specifično područje. Dobiti ćete komentare i ideje od ATA međunarodnih dizajnera/ica i marketinških stručnjaka. 14 Natrag na sadržaj . Afrike.000 obrtnika/ca u 41 regionu svijeta. uključujući izvozni marketing. www. Panelima i facilitiranim grupnim diskusijama potičemo sudionike/ce da dijele poslovne brige s kolegama/icama iz cijelog svijeta. aktivnosti se organiziraju dva puta godišnje. Pružamo usluge kao što su Programi tržišne pripremljenosti ili Prilagođeni trening za obrtnike/ce u zemljama u kojima trenutno nemamo otvoren program. To obuhvatapuno razvojnih prilagođenih seminara. Saznajte više o tržištu kroz naš dubinski trening. Brojne zemlje širom svijeta. Tokom godine. Aid to Artisans je donatorska organizacija i radi samo sa obrtnicima/ama gdje imamo otvorene programe. uključujući i BiH.org/what_we_do Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Evrope. Pogledajte web stranicu za više informacija. Market Readiness Program je obučio stotine osoba iz više od 45 zemalja Latinske Amerike. godine. dizajnerima/kama.000 obrtnika/ca u više od 110 zemalja gdje su njihova sredstva za život.aidtoartisans.

aidtoartisans. 15 Natrag na sadržaj .org/contact_us Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kako aplicirati? Aid to Artisans 1030 Britain Avenue. Suite 102 Hartford. CT 06110 USA Tel: +1 860 756 5550 Faks: +1 860 756 5558 Web stranica: www.

regionalni.J. projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu. Muste) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju ( International Nonviolence Training Fund) A. juli/srpanj 2013. NY 10012.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.J.ajmuste. april/travanj i 1.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A. Institut razmatra: nove projekte.000 USD.J. projekte sa budžetima do 50.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje.A. projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500.org/guidelin.J. godine. www.Muste Memorial Institute 339 Lafayette Street New York.000 USD. A.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o pitanjima kojima je A. nacionalni ili globalni. 16 Natrag na sadržaj . društvena i ekonomska pravda. te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu. projekte koji su lokalni.000 USD. USA Tel: +1 212 533 4335 Faks: +1 212 228 6193 Email: info@ajmuste. Idući rok rokovi prijave su 8.htm A. i projekte grupa sa ograničenim ili bez pristupa većim finansijskim sredstvima. Do 2. kampanje ili napore da se proširi trenutni rad. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. rasna i seksualna jednakost i radnički pokreti.J.

17 Natrag na sadržaj . ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Ovisno o projektu. Politička obuka. podržava socijal-demokratske stranke.nl Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama).nl Web stranica: www.alfredmozerstichting.Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation for Social Democracy) Podrška razvoju socijal-demokratije. Alfred Mozer Stichting Postbus 1310 1000 BH Amsterdam Nederland Tel: +31 20 5512 121 Faks: +31 20 5512 250 Email: kmeijer@pvda. a aplikaciona forma se nalazi na web stranici. Pogledajte web stranicu za više informacija. Čitav svijet. Rok prijave svake godine je novembar/studeni.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Projekti koji promoviraju kulturu ne smiju biti veći od 10. 18 Natrag na sadržaj . Nakon što je bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje stabilnosti nakon rata. koji je u potpunosti rezerviran za područje Srebrenice. Da biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu www. Gore navedeni budžet ne uključ uje intervencije finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u Hagu. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa.000 KM. General Affairs and Communnication Officer Tel: +387 33 562 607 Web stranica: http://bosniaherzegovina. Različita. godine u kojem su navedeni prioriteti.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet za promociju holandske kulture u BiH. u skladu s kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU. i koncentrirajući se na razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih stranih ulaganja. Nakon 2011.minbuza. bitno je uraditi strateške odabire. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Pogledajte web stranicu za više informacija. Finansiranje ranije dostupno za druge odjele je trenutno u fazi razmatranja. godine Ambasada će imati samo ograničeni budžet od oko pet miliona EUR. Zbog postupnog smanjenja holandskog razvojnog suradničkog programa u BiH.nlembassy. koncentrirajući se na stvaranje održivih. First Secretary Tel: +387 33 562 606 Ms: Amira Beganovic. S obzirom na ograničene dostupne resurse aktivnosti trebaju doseći široku publiku.Ambasada Holandije Naziv programa Pogram malih grantova Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje.nl. novi planovi će biti biti dostupni uskoro. Ms Jantine van Bakel. Ambasada Kraljevine Holandije je pripremila Višegodišnji strateški plan za period 2008-2011. transparentnih i odgovornih struktura vlasti. program se trenutno mijenja. Tokom čitave godine.

ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. demokratizaciju i civilno društvo.000 Sarajevo. U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva se dodjeluju proj ektima koji rade na temama: pomirenje i proces demokratizacije. kao i izgradnju institucija. 19 Natrag na sadržaj . pravosudni sektor. transparentnosti i odgovornosti. Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2013. godine prioriteti su aktivnosti koje ohrabruju pomirenje.norveska. godinu jesu aktivnosti koje podstiču: mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost.norveska. uključujući razoružanje i demobilizaciju. sport. Kriterij podobnosti Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci. obrazovanje i omladinu. zapoš ljavanje ili druge aktivnosti. Veličina donacije je između 10. Zadnji pozivi za projekte su otvoreni u februaru/veljači 2013. sektor sigurnosti.sarajevo@mfa. zapošljavanje i infrastrukturu.no Web stranica: www.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 http://www. marginalizirane grupe. http://www. BiH Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 Email: projects.000 KM i 50. odnosno minimalno 125. a prijem i odlučavnje o projektima će trajati tokom čitave godine.norveska. podršku ljudskim pravima. demokratizaciju i medije. U okviru poziva za projekte 2013. i ljudska i socijalna prava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF Ferhadija 20 71.Ambasada Norveške Naziv programa Embassy Fund (Fond ambasade) Strengthening Civil Society Fund 2013 (Jačanje civilnog društva 2013) The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte.000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva 2013. i poslovni razvoj.000 KM za fond Ambasade. godine. borba protiv korupcije. nezavisni mediji.

Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog ograničenja oblasti. gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom prijave oktobar/listopad 2012. obrazovanje.mzv.mzv. naučne institucije. zemljoradnja.development@gmail.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/ mali_lokalni_projekti/index. BiH. komune i sl.) Između 10.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. poboljšanje životnih i društvenih uslova.html Ambasada Češke Republike u Sarajevu Franjevačka 19 71. obrazovne ustanove i socijalne službe. regionalni ili lokalni organi uprave.Ambasada Republike Češke Naziv programa Mali lokalni projekti Odlukom Vlade Republike Češke. http://www. Uslov za podnošenje zahtjeva je učešće u budžetu projekta u vrijednosti od 30% od ukupne vrijednosti projekta. Etiopija i Afganistan. godine.com Web stranica: http://www. Na osnovu kriterija poziva za projekte m ogućnost podnošenja aplikacije imaju državni organi.cz/sarajevo/bs/index. nevladine organizacije. neprofitabilne organizacije. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu razvojnu komponentu (mladi. godine.000 Sarajevo Email: czech. Pored Bosne i Hercegovine. Moldavija. Na osnovu poziva za projekte.000 KM. prioritetne zemlje su Mongolija. 20 Natrag na sadržaj .000 – 20. turizam itd. demokratizacija. ekologija. organizacije koje pružaju zdravstvene usluge. razvoj lokalnih zajednica. Bosna i Hercegovina je jedna od pet prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke u periodu 2010 – 2017. Idući poziv se očekuje u narednom periodu i biće dostupan na web stranici.

već dugi niz godina učestvuje u humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.de Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Shodno tome. I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava projekte humanitarne pomoći. tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi. 21 Natrag na sadržaj . poticanju omladine i zaštiti okoliša. Godinu dana poslije. inicira projekte humanitarne pomoći i realiziravlastite mikro projekte. godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14. a koje nisu u stanju da nastale poteškoće prevaziđu vlastitim snagama.sarajewo. kako prirodne ili ekološke katastrofe. godine. Humanitarna pomoć Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u stanju socijalne potrebe. i to prvenstveno provođenjem dugoročnih programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim partnerima. brzo i fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije. Od 2005.Ambasada Njemačke Naziv programa Programi podrške Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Humanitarno deminiranje u BiH Od 1996. mjere koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru humanitarne pomoći također su mnogostrani.000. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba našla u ovom stanju. Njemačka. Na osnovu specifičnog poziva za projekte. također. u okviru vlastite odgovornosti. Uzročnici mogu biti.000 EUR za projekte humanitarnog deminiranja. Ambasada pridaje posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno privređivanje u ruralnim područjima. Pored toga. koji prevashodno trebaju obezbijediti osnovne potrebe u ruralnim područjima. Nije definirana.diplo. Pogledajte web stranicu za više informacija. postoji mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći. Mikro projekti tehničke saradnje Ambasada ima mogućnost da. BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama. Kako aplicirati? Kontakt http://www. humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano.

tržišna ekonomija.usembassy. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.gov Web stranica: http://sarajevo. nevladine organizacije i neovisni mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i demokratske vrijednosti u BiH. Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne. Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog društva.usembassy.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. manjine i ženska ravnopravnost. BiH. rješenje konflikta mirnim putem. vladavina prava i reforma sistema. životna okolina.000 USD. 22 Natrag na sadržaj . godine kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim sistemima. javno obrazovanje i zastupanje. građansko obrazovanje.gov/democracy-commission. izgradnja udruženja.html Tel: +387 33 704 344 Faks: +387 33 704 432 Email: DemcomBiH@state. Do 24.gov/usg-assistance-grants. slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim medijima). kao i zaštiti ljudskih prava. na osnovu otvorenih poziva za projekte. kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv korupcije. ljudska prava.Ambasada SAD Naziv programa Program malih donacija Democracy Commission Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994. transparentnost rada vlade. http://sarajevo.

regionalna ili međunarodna. http://www. Regionalne i međunarodne organizacije mogu podnijeti zahtjev pod istim uvjetima kao i lokalne organizacije. kompanije i pojedinci. Iako Ambasada uglavnom ovo namjenjuje nevladinim organizacijama. Često se dešava da su podnosioci prijava institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. mladi i žene su naročito važne ciljne grupe. Za Fond Ambasade: ova sredstva trebaju biti od koristi svim slojevima društva. te minimalno 125.sarajevo@mfa. djeca.Ambasada Norveške Naziv programa Fond za jačanje civilnog društva 2013 i Fond Ambasade 2013 Opći cilj Fonda za jačanje civilnog društva je povećanje učešća i kompetencija organizacija civilnog društva u BiH u ulozi kontrolora civilnog društva. ali će morati dokazati dodanu vrijednost postizanjem općeg i specifičnih ciljeva SCS Fonda glede lokalnih organizacija. marginalizirane grupe i ljudska i socijalna prava.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF http://www. rada i reformi političkih i javnih institucija.norveska.no Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.norveska.000 KM za Fond Ambasade. na primjer. Nacionalne manjine. poslovima zagovaranja i praćenja prioriteta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i region. transparentnost i odgovornost. te samim tim davanje doprinosa društvenom i političkom razvoju BiH.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 Ferhadija 20 71. 23 Natrag na sadržaj . borba protiv korupcije. Oba poziva su otvorena tokom čitave godine.000 KM u okviru Fonda za jačanje civilnog društva. Do 50. Prioritetna područja: pomirenje i proces demokratizacije. nezavisni mediji. Za Fond za jačanje civilnog društva: nevladine organizacije koje imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo podnijeti prijavu.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 E-mail: emb. mogu se prijaviti i drugi zainteresirani. Organizacija može biti lokalna.

Reuniting Europe Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa Evropskom unijom. upravljanje i rješavanje sukobim. b) reforma sektora sigurnosti i c) politička kultura. ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina. Diplomatski uticaj i vrijednosti . Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više strateških prioriteta. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova.gov. godine. Conflict Prevention Pools (CPP) Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velik e Britanije za spriječavanje. i stvaranje uslova za učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj. Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte.Ambasada Velike Britanije Naziv programa Programi podrške Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and Commonwealth Office (FCO) prioritete. Kako aplicirati Kontakt http://ukinbih. vladavinu prava. Upravljaju sa nekoliko fondova koji pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije.fco. Chevening Scholarships Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji. 24 Natrag na sadržaj . Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih programa. političke transparentnosti i dobrog upravljanja. Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče demokratiju. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 201 3. Bilateral Programme Budget (BPB) Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške prioritete. Pogledajte web stranicu za više informacija.uk/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim susjedstvom. a novi se očekuje u narednom periodu. Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji.

morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine podrške prije ponovnog prijavljivanja. godine. kao rezultat aplikacije iz grant ciklusa jesen 2012. mart/ožujak i 1. vizualne umjetnosti i programiranje organizacija umjetnika/ca. Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz kustoski program istraživačkih stipendija. Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže sredstva. godine.org/grant/overview. Ako vaša organizacija prima višegodišnji grant. godine. Ako. umjetnost pisanja i napora na promicanju zdravlja.html 65 Bleecker Street Seventh Floor New York. www. Pretpostavlja se da će istraživanja dovesti do značajnih izložbi. Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima. Grantovi kustosima ne isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama. Projekti mogu uključivati izložbe. iako to nije uslov. Institucionalno -povezani kustosi u bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati formalnu podršku svojih direktora. Donacije se također daju podupiranju napor a u jačanju područja koja izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade. septembar/rujan svake godine.warholfoundation. Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu dobile podršku u skorije vrijeme. Program također podržava stvaranje novih radov a kroz re-granting inicijative i program posjeta. kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno odnose na ta područja. 1. Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama u SAD-u. pa će moći aplicirati ponovo u jesen 2015. u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. Fondacija će tražiti puni projekat. kustoska istraživanja. organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti. kao rezultat poziva iz jeseni 2013. i u ograničenim slučajevima. prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu. vaša organizacija dobija jednogodišnju podršku. Grantovi se daju za naučne izložbe u muzejima. Iz tog razloga.warholfoundation. na primjer.Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Naziv programa Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca finansiranjem institucija koje ih podržavaju.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. NY 10012 SAD Tel: +1 212 387 7555 Faks: +1 212 387 7560 Email: info@warholfoundation. 25 Natrag na sadržaj . Različita. Međutim. Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta. socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika. ponovo se možete prijaviti u jesen 2013.org Web stranica: www.

ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Estonija. žene i migranti. Latvija . Slovenija. okupljajući organizacije civilnog društva. Bosna i Hercegovina. Malta. Palestina. Austrija. Italija. Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Belgija. Španjolska. Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda. građanske inicijative i slično. znanost i kulturu (ISESCO). te barem jednog partnera iz zemalja Mediterana. Bugarska. Francuska. te gradovi i raznolikost. Hrvatska. duhovnost i vrijednosti. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Izrael. Danska. Tunis. znanost i kulturu (UNESCO). Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže ALF-a.000 – 30. javne ustanove i slično iz različitih područja aktivnosti. Egipat. mediji. Nizozemska. iz različitih područja aktivnosti. Sirija. mladih i aktera civilnoga društva. kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje. Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi. javne ustanove i sl. Monako.Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) Naziv programa Fondacija Anna Lindh (ALF) Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. obrazovne programe. Crna Gora. Organizacija za obrazovanje. etničkim i religijskim zajednicama koje se susreću u svakodnevnom životu. Strateška područja djelovanja su: ideologija. Portugal. Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. Luksemburg. kulturu. Irska. Poljska. Finska. Mauritanija. Švedska. Formula za prijavu projekata na konkurs je "1+1". religija. Iznos finansijske podrške između 20. vijesti i informacije.000 EUR. Vijeće Evrope. Turska i Velika Britanija. Trenutno je otvoren poziv za projekte sa rokom prijave 15. u Egiptu. što znači učešće barem jednog partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije. Rumunija. Alžir. 26 Natrag na sadržaj . Bosne i Hercegovine. april/travanj 2013. Grčka. kultura. ALF je prisutan u sljedećim državama članicama: Albanija. Litva. Mađarska. Maroko. Jordan. godine. Hrvatske. i razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u različitim kulturnim. ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. obrazovanje. Monaka ili Crne Gore. Slovačka. Kipar. Češka. Libanon. povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika. okupljajući organizacije civilnog društva. Sa sjedištem u Aleksandriji. Njemačka. U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima: poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama regije kroz forume.

ba. Miralem Tursinović B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.net Direktorij donatora mart/ožujak 2013.euromedalex. 27 Natrag na sadržaj .ba Web stranica: www.net) i ALF-a (www.org).Kako aplicirati? Kontakt objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet stranicama: (http://www. hcatuzla@bih.omladina-bih.000 Tuzla Tel/faks: +387 35 258 077 Email: orctuzla@bih.net.net.omladina-bih.

28 Natrag na sadržaj . Upitnik treba sadržavati informaciju o organizaciji.org. Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja. Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa neposrednom političkom hitnošću. mail: nchad@astraeafoundation.000 USD. Upitnik treba uključiti informaciju o organizaciji. www. Iako je poziv otvoren za sve organizacije. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta uključujući i BiH. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta.astraeafoundation. Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja). Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad.org/grants/apply-for-a-grant Astraea Lesbian Foundation For Justice 116 East 16th Street. International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave godine.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa budžetima ispod 50. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. LGBT organizacije i aktivnosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različiti. Astraea Visual Arts Fund i Lesbian Writers Fund. 7th Floor. Donacije se generalno daju na tri područja: tehnička podrška. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. NY 10003. projekte ili organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane LGBT zajednica. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta.org Web stranica: www.Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) Naziv programa Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) International Fund for Sexual Minorities podržava grupe. International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine. preferenca se daje starim partnerima.astraeafoundation. Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund. USA Tel: +1 212 529 8021 Faks: +1 212 982 3321 Email: info@astraeafoundation. email nchad@astraeafoundation. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se može naći na ovoj stranici). putovanja / razmjena iskustava i sastanke.org. New York.

at/funding/funding_civil_society ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en Austrian Development Agency Zelinkagasse 2 1010 Vienna Tel: +43 1 9039 99 000 Faks: +43 1 903 99 1290 Email: nro. osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje okoliša u međunarodnim okvirima.at Web stranica: www. Ove godine rok prijave je 20. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH.entwicklung.Austrian Development Cooperation Naziv programa Austrian Development Cooperation Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi. Ministarstvo vanjskih poslova planira strategije i programe. operativna jedinica Austrian Development Agency. jačanje institucija. međunarodne finansijske institucije). UN. privrednom i demokratskom razvoju.entwicklung. nevladinim organizacijama i preduzećima. Aziji i Srednjoj Americi. Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su: prevencija sukoba i očuvanje mira. promicanje ljudskih prava. Politike i parametri programa su usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU. http://www. Saradnja s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio projektnih aktivnosti.kooperation@ada. uključivanje osoba s invaliditetom . kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom društvenom. Dva politička stuba bilateralne i multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška deklaracija. i borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica. OECD. 29 Natrag na sadržaj . implementira ovaj program zajedno s javnim institucijama. Instrument sufinansiranja je dostupan austrijskim nevladinim organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata. borba protiv trgovine ljudima. zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju.gv. Austrijska razvojna agencija. Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje globalnog siromaštva. mart/ožujak.at Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100.000 EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova.

Latvija. Njemačka. Prosječna veličina donacije je 15.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) Naziv programa Balkan Incentive Fund for Culture Grant Program (Grant program balkanskog poticajnog fonda za kulturu) Osnaživanje ljudi kroz umjetnost i kulturu .projekti koji imaju snažan kulturni cilj i konkretni krajnji proizvod. . Španija. Moldavija.dovođenje kulturnih i političkih igrača zajedno na nove načine i podizanje svijesti i pomoći dokazivanjem vrijednosti kulturne politike. . Danska. Malta. Izrael. Luksemburg. Island. Irska Italija. Egipat. Estonija.međusektorska i preko-generacijska online i offline suradnja. Glavni aplikant / kulturna organizacija mora biti sa sjedištem u jednoj u sljedećih evropskih zemalja: Albanija. . Azerbejdžan. Armenija.suradnički umjetnički i kulturni projekti organizacija. nacionalnom i regionalnom evropskom nivou. Jordan.smanjenje isključenosti i sukoba povezivanjem ljudi. Lihtenštajn. Kipar. Sirija i Tunis. . Srbija. 30 Natrag na sadržaj . stvaranje novih poslova. Litvanija. uključujući kapacitete kulturnih aktera. podržavaju različite aktivnosti: stvaranje umjetničkog djela. Nizozemska. uključujući i BiH.000 EUR. a maksimalan grant je 30. Slovačka.uticaj na evropske kulturne politike. Makedonija. Norveška. sudjelovanje javnosti. BiH. Crna Gora. Liban. Švicarska. i . Libija. Ukrajina i Velika Britanija. Andora. medijske projekte ili kulturne razvojne politike. Gruzija. sa tromjesečnim sastancima odbora koji pregleda zaprimljene projekte. Palestina. San Marino. Češka.poticanje razmjene i osnaživanje nedovoljno zastupljenih grupa. Partnerske organizacije također mogu biti u sljedećim zemljama : Alžir. Mađarska. i . . Povezivanje izvora znanja . i . Švedska. Poljska.000 EUR. i . Slovenija. Finska.pomoć u izgradnji otvorene Evrope pridonoseći kulturnom razvoju politike na lokalnom. Ako glavni aplikanti nisu sa zapadnog Balkana u tom slučaju organizacija aplikant mora surađivati sa nekom organizacijom s tih područja. proširivanje i razmjenu znanja. Portugal.aktivan doprinos politici i praksi povezivanja lokalne perspektive na evropskom nivou. Rumunija. Balkan. kao i eksperimentiranje s novim tehnologijama. Bugarska. Francuska. Bjelorusija.podrška različitim zajednicama u Evropi. Austrija. Maroko. Ohrabrujemo partnerstvo sa ovim regionom dok god je sadržaj projekta Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Hrvatska.isprobavanje inovativnih i kreativnih partnerstva za razvoj. Monako. Kosovo. Povezivanje politike i prakse . Turska. U tom smislu. U oviru ove grant sheme preferiramo da su glavni aplikanti sa zapadnog Balkana. Belgija. Rusija. Grčka. Poziv je otvoren tokom čitave godine.projekti koji ciljaju nove publike i stvaraju nova mjesta za predstavljanje kulture.

eurocult.eurocult. Kako aplicirati? www.org/grants/application-bifc-grant European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Email: esther@culturalfoundation.org/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 31 Natrag na sadržaj .eu Web stranica: http://balkanincentivefund.prekogranična suradnja sa/u zapadnom Balkanu.

omogućavaju prenos iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja naučenog.000 USD i 75. Rumunija.Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) Naziv programa Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program) Postoje dva glavna programska područja: . .000 USD. Jugoistočna Evropa (Albanija. BTD donacije su generalno između 5. Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana. facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju. Nema određenih rokova za prijave. aktivno građanstvo.Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa vlastima.000 USD.000 USD odlučuje Upravni odbor. projekte koji ukazuju na najbolje prakse. utiču na javne politike.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkan-trust-fordemocracy/grantmaking/application-procedures Balkan Trust for Democracy The German Marshall Fund of the United States Cara Lazara 16 11. i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i saradnji u regionu. Prednost se daje projektnim prijedlozima napravljenim da povećaju građanski angažm an u saradnji sa vlastima. 32 Natrag na sadržaj . jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija. obrazovnim institucijama i medijima navedenih zemalja. Poziv za projekte je otvoren i projekti se stalno zaprimaju. Donacije se daju nevladinim organizacijama. upućuju na zajedničke probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada. Bugarska. Srbija i Crna Gora).000 Beograd Srbija Tel: +381 11 3036 454 Faks: +381 11 3036 455 Email: balkantrust@gmfus. ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i rješavanju problema.000 USD i 25. gdje je većina donacija između 15.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. političke reforme. Hrvatska. Bosna i Hercegovina. Makedonija. građansku edukaciju. O projektima preko 25.Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima. vladama. prekogranične i regionalne razmjene. civilnih inicijativa. ali za cilj ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore.gmfus. NVO -a. praćenje rada vlade i druge kreativne i učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom. www. Kosovo.

Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta. pitanja. Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća pitanja studija konflikta.istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i transformaciju nasilnog političkog konflikta. Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati dodatnu vrijednost našem radu na duži rok. tema i tekućih rasprava u studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i teorijsku vrijednost. ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u novim smjerovima. Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način: . i . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. posebno ona koja se bave temama u nastajanju i pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna. Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima: . 33 Natrag na sadržaj . i . . Unsolicited Grants Programme Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske interese. . . dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše primarno-finansirajuće aktivnosti.akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom na terenu. Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste postojeći resursi. sastanci i seminari o temama koje su usko povezane s interesima Fondacije.istraživanje ključnih pojmova. troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod relevantnih tekstova.konferencije. nakon čega slijedi puna aplikacija.Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Naziv programa Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama mira i konflikta.praktično orijentirane istraživačke aktivnosti.priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje odluka.doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu.omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji sukoba. a mogu graditi na našim sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine. Naša primarna misija je dvostruka: .podnošenje inicijalnog pisma upita. Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i kapacitetima davanja grantova.materijalna podrška.podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u studijama konflikta. Solicited Grants Programme Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof Peace Support. te novih i kreativnih načina rada. kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika. publikacijama koje su izravno povezane s interesima Fondacije. npr. i . Fondacija prihvata projekte za: . Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa trenutnim tematskim područjima Fondacije. npr. akcijska istraživanja ili reflektirajuće prakse. .

Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support. Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja Fondacije prije apliciranja. 34 Natrag na sadržaj .www. Puna aplikacija: posljednji petak u avgustu/kolovozu (za kandidate koji budu pozvani) Čitav svijet. www. aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak na jednoj stranici na engleskom jeziku.berghof-foundation.berghof-foundation.org/en .org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process Berghof Foundation for Conflict Studies Altensteinstraße 48a 14195 Berlin Germany Email: info@berghof-foundation. Inicijalna aplikacija: posljednji petak aprila/travnja. svi aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije pod nošenja zahtjeva za podrškom: .org Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku.berghof-peacesupport.de Web stranica: www. Ipak. bez ikakvih predrasuda.Veličina donacije Nije definirana.de Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.www.berghof-conflictresearch.

bhtelecom. . Poziv za sponzorstva je stalno otvoren.kultura. projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti: . i .bhtelecom. kultura. društveno-korisnim projektima u svim sferama života i rada. d) federalnom nivou.html Dioničko društvo BH Telecom Obala Kulina bana br. b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju). c) državnom nivou.humanitarne svrhe. Očekuju prijave sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim. 8 71. BiH. . a novi se očekuje u narednom periodu.BH Telecom Naziv programa BH Telecom BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Različita. i f) općinskom nivou. Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine koje djeluje na: a) međunarodnom nivou. Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe. projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecom-u.socijalna pomoć. e) kantonalnom.000 Sarajevo Web stranica: www.ba/sponzorstvo. Pogledajte web stranicu za više informacija. socijalna pomoć ili humanitarne svrhe).sport. Prošli otvoreni javni poziv za aplikacije organizacija civilnog društva bio je otvoren do avgusta/kolovoza 2011. a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti. projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport. 35 Natrag na sadržaj . Program. godine. Link za informacije o sponzorstvu: www.

saradnja sa fakultetima od interesa. . . podrška osobama treće životne dobi. snabdijevanjem i prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda. ulaganjima u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva najzahtjevnijih tržišta.wbsp?p=59 www. zdrava ishrana i ekologija). Neprestano ćemo se zalagati da ispunjavamo očekivanja naših korisnika.Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima s a posebnim potrebama.udruženja.Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi.Bosnalijek Naziv programa Bosnalijek program podrške Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom.pojedinci. Uvijek ćemo primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. Pravo učešća za dodjelu donacija imaju: . BiH. finansijska pomoć javnim kuhinjama. aktivni humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka). Više informacija na: www. iako su zadnji grantovi dodjeljeni u maju/svibnju 2012. . saradnje.bosnalijek.Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom. Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama. .fondacije.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu.Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje). kvaliteta i održivosti u oblastima: . Nije specificirana. poboljšanje uvjeta rada u zdravstvu). podrška građanskim inicijativama.Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija. dioničara i zaposlenika. saradnja sa školama). .ba/loc/default. godine.000 Sarajevo Web stranica: www.bosnalijek. Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacij e. 36 Natrag na sadržaj . U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu po jednom projektu iz svake oblasti.ba/loc/default. . Tokom čitave godine.bosnalijek. Viziju ćemo ostvariti razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta. i .wbsp?p=324 Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija. Organizacije i ustanove religijskog karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti.institucije. dd Jukićeva 53 71. institucijama i medijima.

pod uvjetom da se uspješno može jamčiti održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija. teško socijalno isključene osobe. mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju: oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među talijanskim zajednicama.4. izbjeglice. 1. Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane donatora: Biskupijski ili Župni Caritas. Caritas Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u razvoju. staze.Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom jednostavne opreme. zatvorenici. odnosno uzgoja općenito. napokon.u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji lokalnog stanovništva.1 A. skupine. To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu pr ivatnih donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih (bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju. 37 Natrag na sadržaj . tijekom aktualnog partnerstva. uzgoj stoke. C.2. B. mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke dodatne napomene pod sektorima djelovanja. . itd. vjerske zajednice ili instituti. uređaja i zdravstvenog materijala. Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi.) žrtve rata ili pojedine političke situacije.Glede lijekova i potrošnih dobara. 1. Nakon tri godine testiranja. siročad i udovice. aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgo vora na njihove osnovne potrebe. potvrđujemo da. može biti dozvoljen manji početni doprinos. 1. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa preferencom u novoizgrađene. gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i nemogućnosti intervencije vlasti. Ovo se smatraju prioritetima (i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima): 1. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta. . Trening programi za razvoj vještina. oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni.Caritas Italiana Naziv programa Mikro-projekti Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica. higijenske / sustav odvođenja sanitarnog i otpada). ručna ili kućna radinost. uspostavljanje manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim kategorijama. obitelji ili privatni građani. ceste. u cilju podrške .3. Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane političkih i građanskih vlasti. pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male projekte. Na kraju. Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje. uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica. Dakle. bivši zatvorenici. kako je već rečeno u drugim poglavljima. povezani također sa pojedinim kulturno političkim i vjerskim kontekstom. projekti stjecanja prihoda u ruralnom sektoru. potrebno je podržati i manje socijalne / promotivni programi (male mostove.

ili potpora za održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti. koja dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju. udruženja. U slučaju značajnih pogrešaka i nedostatka provedbe projekata. Prethodni dijalog s lokalnim vlastima (na regionalnoj. dužnost pravnog zastupnika je povrat novca u Caritas Italiana. Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja. Caritas Italiana . Nakon odobravanja granta. Tokom čitave godine. izgradnju objekata. projekte i programe koji ne predviđaju jasnoću na postizanju održivosti. superiora kongregacije. Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati: Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude. Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i imaju manje mogućnosti. biskupa.Otklonjeno je krizno razdoblje. Mikro-projekti neće biti financiran dvaput.5.Veličina donacije seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama. . u osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s lokalnom kulturom. nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir. On/ona je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u savladavanju bilo kakvih prepreka. te prethodni ugovor s mjesnim biskupom. trajnost i mogućnost da ih se reproduciraju pod sličnim uvjetima.. Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije i lokalne civilne programe. direktora nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena.6. Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni: . Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom svijeta. BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti. Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan mjesne crkve. izvršene u sklopu njihovih prioriteta.unutar područja mikro-projekti ne može financirati isključivo pastoralne inicijative (liturgijske. u iznimnim slučajevima se može odobriti veća financijskih potpora. itd. ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva. okružnoj ili seoskoj razini) će se po brinuti da su i oni također uključeni u planiranje i provedbu. 1. katehetske. i tako mogu učink ovito doprinijeti pravilima mikro-projekata. te eventualno s biskupijskim ili nacionalnim Caritasom. Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica. izvanredne situacije. generalnog tajnika itd. 1. Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer Talijanska biskupska konferencija). Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva vanjskih poslova. a osobito za automobile ili vozila u cjelini. Uzimajući u obzir troškove života u zemlji.Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu projekata. Pravni zastupnik osigurava da će se m ikro-projekt pratiti i provesti. centre za mlade.) prijevozna sredstva. Standardni doprinos po projektu je oko 5.000 EUR. nevladinih organizacija. . 38 Natrag na sadržaj .

početnu verifikaciju projekta i osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim Caritasom). 8. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta. 9.com Web stranica: www.carbkbih. Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas) će napraviti monitoring projekta Daniele Bombardi Email: danielebombardi@gmail. U slučaju da je projekt odobren. Caritas Italiana šalje pismo u Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5. te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta. Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen nositelju projekta. 7. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu.org i www.it Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U slučaju da projekt nije odobren. 3. Caritas Italiana će poslati službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH.caritasitaliana. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom ili italijanskom jeziku. 5.Kako aplicirati? Kontakt 1. Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro projekti) 4. 39 Natrag na sadržaj . 2. 6. koji će pismo proslijediti aplikantu. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana.

Za cilj ima poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni potencijal znanja. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj. neovisno o godinama. mogu predložiti projekte koji će biti implementirani individualno ili zajednički. Pogledajte web stranicu za više informacija.CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) Naziv programa CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju. komercijalne galerije u Istanbulu. Cda-Projects Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih istraživačkih projekata. Zadnji rok prijave je bio 20. novembar/studeni 2012. predloženi projekti trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada. pisce. Cda-Projects Grant İstiklal Cad.2 D. radionice i predavanja-predstave koji se organiziraju u KAT1 i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Cda-Projects Grant je osnovan 2011. Mısır Apt. Cda-Projects Grant podržava programe prezentacija projekata. 40 Natrag na sadržaj . Cda-Projects Grant također podržava publikacije nakon završetka projek ata koje raspravljaju o provedenim umjetničkim istraživanjama. kustose. godine kako bi pružao podršku struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. godine.) bilo koje nacionalnosti. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje rasprave o umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem međunarodnog otvorenog poziva. spekulativne analize i konačne rezultate. godine. Čitav svijet. mislioce. No:163 K. Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog razdoblja nakon datuma odabira.000 EUR. u suradnji s primateljem granta. Publikacija se priprema od strane Cda-Projects Grant. Cda-Projects Grant je osnovan od strane Cda-Projects.5 Beyoğlu / İstanbul 34433 Turkey Web stranica: http://cda-projectsgrant. 10. Idući poziv za projekte će biti otvoren u septembru/rujnu 2013. koja predstavlja afirmirane i umjetnike koji se tek probijaju. itd. Autori (uključujući umjetnike. uključujući i postavljena pitanja.

Centar za promociju civilnog društva Naziv programa Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015 Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organ izacija civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u cjelini. 41 Natrag na sadržaj .ba i www.pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što su znanja i vještine lokalnog stanovništva.Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno zagovarati.Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći. Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www. usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz: . . Inicijative za jačanje građanskog aktivizma Akcenat u prvoj komponenti programa.civilnodrustvo. Poziv za apliciranje na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu komponentu. Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i jačanje izgradnje zajednice. Akcenat u drugoj komponenti programa.ba Bosna i Hercegovina . Inicijativa za jačanje građanskog aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih.cpcd. promotivnih.ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje problema u lokalnim zajednicama. . promociju građanskog aktivizma.ba i Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program malih grantova čine dvije osnovne komponente: 1. obezbjeđivanje lokalne finansijske podrške. Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu biće objavljeni na web stranicama www. . edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici Također. u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv. vremena. Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora. . dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje sopstvenog rada.cpcd. i roba te korištenje prirodnih i društvenih resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative.Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za komponentu 1). razvoj individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti.pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine rješavanja određenih problema. Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5. Inicijative za razvoj lokalne zajednice.Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou.000 KM. . Inicijative za razvoj zajednice i 2.

42 Natrag na sadržaj .000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 644 810 Email: pmg@cpcd.civilnodrustvo. Centar za promociju civilnog društva Kalesijska 14 71.cpcd.ba Web stranice: www.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba.Kako aplicirati? www.civilnodrustvo.ba i www.

unit@cei-es. Aktivnosti koje se finansiraju su: .ceinet.org/content/cooperation-activities?tab=0 Paola Plancher Evaluation Unit (for administrative matters) Tel: +39 040 778 6726 Email: evaluation. Novi se očekuje u narednom periodu. posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama.informaciono društvo i mediji. www. Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće imati preferencu nad drugom.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja. Zadnji poziv je bio otvoren do 20. . .ceinet.konferencije. . Organiziraju ih institucije zemalja članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI vodičem i pravilima rada. i . .jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti. . godini. već će fokus biti na kvalitet projekta.interkulturalna saradnja. Područja intervencije su: .multimodalni prevoz.klima. jula/srpnja za projekte koji će biti implementirani u 2013. CEI zemlje uključujući i BiH. uključujući manjine. uključujući turizam. N arativni i finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi. . CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova aktivnosti. životna okolina i održiva energija. . Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz: . i inter-regionalna i prekogranična saradnja. .studije i analize.nauka i tehnologija.održiva poljoprivreda. .treninzi. seminari. Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju zadovoljavanja osnovnog cilja.razvoj ljudskih resursa. radionice i druge vrste skupljanja.razvoj preduzeća. i .Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) Naziv programa CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke aktivnosti) CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative.razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija.zajedničke političke procjene i razvoja. Ostat ak mora biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa.transfer znanja.org Web stranica: www. 43 Natrag na sadržaj . .

unaprijeđenje ženskih prava i liderstva. regionalnim i nacionalnim mrežama ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele informirane.promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet..channelfoundation.promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu.završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih prava.učešćem u međunarodnim. odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje podržavamo.Channel Foundation (Fondacija Channel) Naziv programa The Channel Foundation Channel Foundation je mala. Naša generalna strategija uključuje napore za: . www. te . Washington.obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde. privatna fondacija smještena u Seattle. 44 Natrag na sadržaj . edukatoricama i lidericama u zajednicama.html 603 Stewart St.obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji m ira. . Otvoreno tokom čitave godine. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ste. . . WA 98101-1247 Web stranica: www. SAD.obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica u osoblju. zaštićena i ispunjena. U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava.channelfoundation. Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava poštovana. koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima širom svijeta. saradničke i strateške odluke o finansiranju.prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo). .org/what. Različiti. 415 Seattle. trenutno se fokusiramo na šest područja rada: . i .

istraživanje. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema životu" (Anne Morrow Lindbergh). and Anne Morrow Lindbergh Foundation Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti koja ".poljoprivreda.avijacija / aeronautika. .Charles A. . and Anne Morrow Lindbergh) Naziv programa The Charles A.).org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.lindberghfoundation.. biljke. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Fondacija je otvorena za aplikacije svih.zdravstvo. godine. Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše životne okoline. www. 45 Natrag na sadržaj . te opšta zaštita (zemlja.lindberghfoundation. Čitav svijet.A. Louis). uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju. .php/application-forms The Charles A. ali aplikanti moraju raditi na istraživačkim ili obrazovnim projektima. . " (Charles A. Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije: . .povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima. vodu. Do 10. uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu tehnologiju.org Web stranica: www.580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of St. i ..zaštita prirodnih resursa. and Anne Morrow Lindbergh Foundation 2150 Third Avenue North.org/docs/index. Suite 310 Anoka. vazduh.smanjenje otpada i upravljanje otpadom. energija. MN 55303 2200 Tel: +1 763 576 1596 Faks: +1 763 576 1664 Email: info@lindberghfoundation. Trenutno ne primaju prijave. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. ... itd. uključujući životinje. a novi poziv se očekuje u martu/ožujku 2013.obrazovanje.

Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) Naziv programa Civil Society Program Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom. geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave početni kontakt. www.mott. Suite 1200 Flint. Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji. nacionalnom i/ili međunarodnom nivou. Kosovo. Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina: .Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim uputstvima. Iznos većine naših grantova jeste između 15.aspx Office of Proposal Entry (Kancelarija za primanje prijedloga projekta) C.S. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina. oblasti djelovanja. MI 48502-1851.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Obzirom da su sredstva fonda ograničena. Trajanje projekta je minimalno dvije godine. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta. 46 Natrag na sadržaj . .Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontak t dostave prijedloge projekata.mott. tranziciona pravda. potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta. . posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu.S.A. . Crna Gora. Prosjek donacije je 100. Primaju projekte tokom čitave godine. Razvoj neprofitnog sektora i filantropije.Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih projekata.000 USD. Web stranica: www. Srbija.000 USD i 250.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures.000 USD godišnje.U. Saginaw St. . građansko angažovanje i učešće javnosti. Hrvatska. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji se bave određenim problemima i oblastima.. Mott Foundation Mott Foundation Building 503 S.

ifa. radionice i panel diskusije). primarni korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansi ranja iz javnih izvora. promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta. strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama. i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem. Förderprogramm zivik Linienstr. i rad na pomirenju između stranaka u konfliktu. Ipak. Germany Email: zivik@ifa.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) Naziv programa Civil Conflict Resolution Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu Evropu finansiraju. Pogledati web stranicu za više informacija. Program je finansiran od strane German Foreign Office. Tim promovira. www. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati sa projektima u iznosu do 70. ali na veoma selektivnoj osnovi. 47 Natrag na sadržaj . daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku žrtvama i počiniteljima nasilja. ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža. Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani: obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta mirnim putem. stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su okrugli stolovi.000 EUR. Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja. Nije specificirana. Tokom čitave godine. dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom svijeta.V. dio je Institute for Foreign Cultural Relations.de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/submitting-anapplication/ Institut für Auslandsbeziehungen e. 139/140 10115 Berlin. reintegracija bivših vojnika u građanski život.

000 Sarajevo Tel: +387 33 552 375 Faks: +387 35 552 376 Email: sarajevo@civilrightsdefenders. Uvijek prakticiraju nultu stopu tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima. BiH i region. Njihovi partneri su organizacije koje moralno. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966.org Web stranica: www. Ovo znači da statuti. godine i Helsinškim aktom iz 1975. Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko -pravaškim organizacijama u zemljama u kojima su aktivni. Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije. 48 Natrag na sadržaj . finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava. vjerski i politički neovisnim organizacijama koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih. drugi sprat 71. decembra/prosinca. od 1. januara/siječnja do 31. građanskih i političkih prava.Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) Naziv programa Civil Rights Defenders Grant Program Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za l judska prava) je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmjerenja. Osnova za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava. Surađuju samo sa nevladinim. Tokom godine. aktivnosti i vodeće osobe organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni. Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi.civilrightsdefenders. Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights Defenders. Civil Rights Defenders Field Office Sarajevo Alipašina 7. u dogovoru sa partnerskim organizacijama.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine. nakon čega se dostavlja izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume. Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i razvoju demokratije. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. Ovisno o projektu.

i adresiraju specifične probleme na terenu. Područja od interesa za fondaciju su: promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama. 49 Natrag na sadržaj . Conservation. prevencijom bolesti i reproduktivnim zdravljem. Food and Health Foundation promovira zaštitu prirodnih resursa. sa naglaskom na tehničko i naučno obrazovanje. obuku i tehničku podršku naporima koji: pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u zemljama u razvoju. poljoprivredi i zdravstvenim naukama. Nije specificirana. i promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na usjeve i hranu u zemljama u razvoju. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane aktivnosti. Zdravstvo Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no liječe. tehničku pomoć i obrazovne projekte koji: poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica koji se bave zaštitom zdravlja. razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u razvoju. i povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti. poboljšanje proizvodnje hrane i poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. Idući rok prijave je 1. promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa. Hrana Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljša nja pristupa hrani u zemljama u razvoju. Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo. Food and Health Foundation Osnovana 1985. hranu i zdravstvo) Naziv programa The Conservation. Fondacija pomaže izgradnju kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične probleme. istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije edukacije za male proizvođače hrane i farmere. razvijaju kapacitete lokalnih organizacija. Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu. godine.Conservation. godine. juli/srpanj 2013. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Geografski fokus fondacije je čitav svijet. Zaštita prirodnih resursa Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini u zemljama u razvoju. Podržava istraživačke projekte. Preferira podršku projektima koji se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa.

Zinn. Food & Health Foundation c/o Prentice A. Administrator GMA 77 Summer Street.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com/?page_id=6 Conservation. 50 Natrag na sadržaj . Massachusetts 02110-1006 USA Tel: +1 617 391 3091 Email: pzinn@gmafoundations.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju. 8th Floor Boston. http://cfhfoundation.grantsmanagement08.

obrazovanju i programima podizanja svijesti koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije. Pogledajte web stranicu za više informacija. programi koji motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne promjene u ponašanju. Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Nije definiran. znanje i resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica. Box 1734 Atlanta. www. zaštiti voda u ugroženim područjima. fizičkim aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi.html www. Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984. prevencija napuštanja škola. unaprijedili recikliranje. a sve na osnovu lokalnih prioriteta.coca-cola.kroz Fondaciju i doprinose iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD. Našu ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja . pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative. Između 2002. U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete.ba The Coca-Cola Company P.com/citizenship/foundation_coke. GA 30301. korištenju vode za proizvodnju i osiguranje čiste vode. Obrazovanje: podrška stipendijama. USA Tel: +1 800 438 2653 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 51 Natrag na sadržaj .Coca-cola Foundation Naziv programa Coca-cola Foundation Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou. Kako se naše poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. i 2010. godine i finansiranu od CocaCola Company. Čitav svijet. povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku istraživanjima i inovacijama. koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja: Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji.O. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama. U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative.thecoca-colacompany. Ulažemo naše vrijeme. Pogledajte web stranicu za više informacija.

radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne sredine. podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim pitanjima. Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte. imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja. obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju. i omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak profesionalnog razvoja. te grade lokalne kapacitete. Savjeti i podrška CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima. a mogu se koristiti za prisustvo konferencijama. Mentorstvo Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele svoja znanja i iskustva. Conservation International. CLP ima sljedeće ključne ciljeve: identificirati. Većina novih poziva se otvara u julu/srpnju ove godine. Conservation Follow-Up Awards Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje posebno jaku strast. Kate Stokes Memorial Award Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5.i BP plc. 52 Natrag na sadržaj . Da bi se postigao taj zadatak. Misija Conservation Leadership Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg vremena. CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere.000 USD se daje na godišnjoj osnovi za izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation Leadership Programme. dobitnici CLP-a su kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award. Alumni Grants Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. Conservation Leadership Awards Nakon završetka Conservation Follow-up projekta.250 USD se dodjeljuju dva puta godišnje.000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte. Wildlife Conservation Society . Grantovi u iznosu do 1. Fauna & Flora International. CLP dobitnicima i alumni zajednici. entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju. promicali suradnju i osigurali dugoročnu održivost. Future Conservationist Awards Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards do 15.Conservation Leadership Programme Naziv programa Conservation Leadership Programme Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Pogledajte web stranicu za više informacija. CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi. i Pacifičkim ostrvima. http://www. istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Aziji. 53 Natrag na sadržaj .org/Apply. Latinskoj Americi i Karibima. Bliskom istoku.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.conservationleadershipprogramme.Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.asp Email: clp@birdlife.conservationleadershipprogramme.org Web stranica: http://www.

srednje i jugoistočne Evrope. Postfach 130261 (Mittelweg 11–12) D. Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu. zdravstvenog osiguranja i školarine. Za više informacija posjetite web stranicu: www.copernicus-stipendium. čime se doprinosi izgradnji. septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1.de. pokrivena im je cijena povratne karte.de Copernicus e. srednje i jugoistočne Evrope. stabilizaciji i demokratizaciji istočne. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između istoka i zapada.copernicus-stipendium. te 1.de Web stranica: www. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1.20102 Hamburg. Za više informacija posjetite web stranicu: www. 54 Natrag na sadržaj . Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima. srednje i jugoistočne Evrope.Copernicus Naziv programa Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.V.copernicus-stipendium. Rok za prijavu je 1. i dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno. Zemlje istočne. aprila/travnja. oktobra/listopada. Germany Email: info@copernicus-stipendium.

mijenjajući naš odnos jedni s drugima. i podrška u suradnji s drugim donatorima.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Box 45 Stevenson. MD 21153. Kada se naše misli i akcije temelje na opštim načelima . počinje s osobom i sa radom na višoj svrsi. suosjećajnost. suradnja mora prevladati nad konkurencijom. i liderstvo. Corfu Foundation podržava preventivan. 15.Corfu Foundation Naziv programa Corfu Foundation Osnovana 2004. Uz proširenu svjesnost potencijala čovječanstva koja je u nastajanju. s prirodom i svemirom. stipendija. moramo priznati svaki svoje mjesto i odgovornost unutar šire mreže života. 55 Natrag na sadržaj . Na kraju.corfufoundation. vrijeme ‘između' kada će nešto bitno novo biti rođeno. vjerujemo.000 USD. USA Email: info@corfufoundation.org Web stranica: www. Fondacija podržava istraživanja. Prvo se šalje pismo interesa.ljubav.O. U ovom trenutku to je i naša prilika i naša dužnost kao ljudskih bića. Svjesni smo da naš svijet prolazi kroz središnji trenutak u evoluciji ljudske svijesti. mart/ožujak i 15. mudrost i suradnja – tada možemo uticati na kolektivnu dobrobit planeta i zagrabiti u zdenac kreativnosti koja leži u svakome od nas. Među njima su siromaštvo mnogih potaknuto pohlepom nekolicine i isključenjem iz mudrosti prirode. godine Corfu Foundation nastoji doprinijeti buđenju više svijesti i povezivanju sa drevnom mudrosti. Naša uloga u Corfu Foundation je njegovati dublje razumijevanje vremena u kojem živimo i za podršku grupama i osobama koji rade na rješavanju uzroka postojećih neravnoteža. www. Čitav svijet.corfufoundation. septembar/rujan svake godine. dobrobit za duh i tijelo. jedinstvo nad odvojenosti. nakon čega se odabrani pozivaju predati puni prijedlog projekta. holistički pristup usmjeren na sljedeća područja interesa: duhovno širenje. Naš cilj je imati katalitičku ulogu u početnom finansiranju projekata i inovativnih ideja koje mogu pasti izvan parametara glavnih filantropskih struja. Podrška se pruža u obliku: donacija za projekte.000 USD i 20. Kao Fondacija podržavamo inovativne ideje koje osnažuju univerzalne duhovne vrijednosti i usluga za opšte dobro. radionice. Tipična veličina donacija je između 5. ekološka održivost. konferencije i pripremu dokumentarnih filmova i knjiga koje su u skladu sa našim temeljnim područjima interesa. Živimo u onome što su stari Grci nazivaju Kairos.org/grantmaking Corfu Foundation P. Promjena.

www.jp. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. istraživačke i ustanove visokog obrazovanja. Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja.jp Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta.bosnia.kursevi japanskog jezika.go.audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje. Zemlje u razvoju. Podrška se daje izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja. . a također se potiče razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom. Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za finansiranje.Cultural Grassroots Project Naziv programa Cultural Grassrots Grants Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne organizacije. Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan popis): . U posebnim slučajevima.embjapan. aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju. vladine institucije mogu biti kvalificirane za podršku. Na osnovu poziva za projekte.mofa.mofa. lokalne vlasti.sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući borilačke sportove). 56 Natrag na sadržaj . i . Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www.go. Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške. Uslov je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim zemljama. kao i oprema za iste.jp ili www.go.

ljetnji kursevi. studijska putovanja za grupe studenata.000 EUR/mjesečno.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Kontakt www. novembar/studeni svake godine. Studenti: 750 EUR/mjesečno.doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku).daad. intenzivni kursevi jezika. proširiti akademsku razm jenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima . Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju dodati. . Naučnici: do 2. postdoktorante i profesore. Opšti rok je 15.master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Njemačkoj.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Direktorij donatora mart/ožujak 2013.akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odsjeka. i . stažiranje. Studenti i istraživači iz svih disciplina. Aktivnosti su u sljedećim područjima: . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zapadni Balkan. www.240 EUR/mjesečno. 57 Natrag na sadržaj .DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu Naziv programa Opšti ciljevi Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i istraživački rad u Nemačkoj Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja zapadnog Balkana i Njemačke. . . Doktoranti: 1.daad.studijski boravak za doktorante.

Poljoprivredne procedure i proizvodnja 2. Elektronski mediji 4. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini 1. Tehnologije zaštite životne okoline Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi Područje podrške 2: zaštita klime i energije 1. Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova 3. 58 Natrag na sadržaj . Zaštita klime 2. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja 1. Različiti.Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Naziv programa Opšti ciljevi The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne okoline. Metodi i instrumenti 2. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini Područje podrške 9: životna okolina i imovina 1. Zaštita prirode u naseljenim područjima 4. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi 2. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama III. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode Različiti. Biotehnološke procedure i proizvodi Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje 1. DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške: I. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu 1.procedure i proizvodi 3. Integralno planiranje i zaštita zemlje 2. Regeneracija uništenog habitata 3. Održiva hemija . Program stipendija 2. Energetska efikasnost i održiva energija Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja 1. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima 2. Testiranje i korištenje novih formata medija 3. Obrazovanje za održivost 3. Metode zaštite resursa i proizvoda II. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima 2. Uzgajanje i rast Područje podrške 6: zaštita prirode 1. Održivo korištenje šuma 3.

O Box 1705 49007 Osnabrück An der Bornau 2 49090 Osnabruck Tel: + 49 541 9633 .Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.0 Faks: + 49 541 9633 190 Web stranica: www. Kako aplicirati? www.de/371. 59 Natrag na sadržaj .dbu.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.de/364.dbu.html Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU P.

lokalni i regionalni ekonomski razvoj Ovisi o projektima. Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja navedena ispod.BMZ) od 1995. stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja u Evropsku uniju. Fokus je na održivom privrednom razvoju.EU integracije SEE . Održiva infrastruktura: . GIZ Office Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije.mreža udruženja lokalnih vlasti SEE . demokratiji i civilnom društvu.regionalni trening i monitoring mjera energetske efikasnosti u sektoru izgradnje .jačanje lokalnih vlasti Životna okolina i klimatske promjene: .izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih resursa i energetske efikasnosti u opštinama u SEE . Jugoistočna Evropa.razvoj alumni mreže Praksi održivog biznisa u SEE . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije specificiran. Pogledajte web stranicu za više informacija.savjetovanje o energetskoj efikasnosti Društveni razvoj: .njemački program stažiranja za zemlje zapadnog Balkana .povećanje korištenja kontracepcije.jačanje javnih institucija . 60 Natrag na sadržaj . Još od uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih integracijama u Evropsku uniju.promocija obrazovanja odraslih . Vlada i demokratija: .trgovina ljudima i socijalna zaštita na zapadnom Balkanu .savjetovanje o energetskoj efikasnosti Privredni razvoj i zapošljavanje: . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH Naziv programa Programi podrške GTZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development .

71. 61 Natrag na sadržaj .de/en/worldwide/289.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Tel: +387 33 957 500 Faks: +387 33 957 501 Web stranica: http://www.giz.

građanskim novinarima i tradicionalnim medijima.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013. početi ćemo davati veću podršku. Kako aplicirati? http://dawnsdigest. Do 500 USD. fotografima. krajem Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest. ali nadamo se da može pomoći. Nudeći podršku piscima. a novi pozivi se očekuju u narednom periodu. Kako DAWN raste. blogerima. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti cijeli trošak vašeg projekta. DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog interesa. 62 Natrag na sadržaj . DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča.com/apply-for-a-dawns-grant Kontakt http://dawnsdigest. trebali biste razmotriti vašu aplikaciju. Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude zainteresirane za globalne vijesti. dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda globalnih humanitarnih vijesti. Čitav svijet. Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene februara/veljače. Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt. Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za humanitarne zajednice. Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima.Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Naziv programa Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Development and Aid World News Service je platforma za promicanje nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja.

Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu komponentu. Zato je skidan je aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje. Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti. d) društvena i ekonomska ljudska prava.nl Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta). i e) kultura i mediji. Čitav svijet. Planet.htm P. c) klima i energija. DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi'). Profit).nl/web/applications. DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora. b) proizvodnja i potrošnja. ne i pojedinci. sa naglaskom na tri P: ljude. Aplicirati mogu samo organizacije. Address: DOEN Foundation postbus 75621 1070 AP Amsterdam Tel: +31 20 5737 333 Faks: +31 20 573 7370 Email: doen@doen. DOEN finansira inicijative u inostranstvu samo na području održivog razvoja.Doen Foundation (Fondacija Doen) Naziv programa Program donacija DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane Dutch Post Code Lottery. kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je predstavljena u aplikaciji. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. a doprinos BankGiro Lottery za kulturalne projekte. Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim aspektima ('planet').doen. planetu i profit (People.O.nl Web-stranica: www. 63 Natrag na sadržaj . Ipak. ali najmanje četiri mjeseca prije planiranog početka projekta. DOEN koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja.doen. DOEN Fondacija je zainteresirana za stimuliranje veza između različitih aktera. www.

64 Natrag na sadržaj . .bolesne djece.tjelesno zlostavljane i zanemarene djece.unakažene djece.pothranjene djece. Tražimo da takve organizacije imaju znanje o vašem radu.dhrossfoundation. Potrebno je da pronađete američku organizaciju s kojom ćete raditi. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD. . Cook. Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć u vezi s ovim pitanjem. . U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti zaboravljeno.D.org/index. Djeca imaju pravo na zdrav. . .učenje djece s poteškoćama. One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše organizacije.djece sa poteškoćama u razvoju. .php?option=com_content&view =article&id=13:how-to-apply&catid=1 The Dorothea Haus Ross Foundation 1036 Monroe Avenue Rochester. prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju preporuku. siguran i moralan početak života i uspješno odrastanje.siročadi. . Čitav svijet. i . Foundation Executive Tel: +1 585 473 6006 Faks: +1 585 473 6007 Email: info@dhrossfoundation. . www. ne možemo slati novac izravno za strane dobrotvorne svrhe.djece tjelesnih invalida. .org Web stranica: www. Fondacija ima poseban interes u pomaganju: . New York 14620 USA Attention: Wayne S.dhrossfoundation.ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba.Dorothea Haus Ross Foundation Naziv programa Program donacija Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu ranjivu djecu.ozlijeđene djece.djece s malo ili bez pristupa obrazovanju.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.emocionalno oštećene djece. Ph. .

STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne. često u sastavu nacionalnih manjina. kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije. STIDIT Koningslaan 60 3583 GN Utrecht The Netherlands Tel: +31 302 545 840 Faks: +31 302 545 376 Email: info@stidit. učešće i dijalog.nl Web stranica: www. koje su oštećene. i zaštita životne okoline.STIDIT) Naziv programa Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. društveno-ekonomski razvoj. Nije definirana. podrška civilnom društvu. 65 Natrag na sadržaj .nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pogledajte web stranicu za više informacija. kroz vlastite inicijative i suradnju različitih pojedinaca i grupa.stidit. STIDIT smatra da je od iznimne važnosti istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati obespravljene grupe i pojedince. Teme koje STIDIT podržava su: ljudska prava. STIDIT se posebno fokusira na grupe. STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog poboljšanja lokalnih uslova života. Nije definiran. ekonomske i političke nestabilnosti.Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Više zemalja svijeta uključujući BiH. pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Evropu. te u saradnji sa partnerima u Sloveniji. uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu. Latviji. EE:PBBP se od strane Fondacija otvoreno društvo . Hrvatskoj. toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći./2012. te centralne Azije. Makedoniji.” Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz centralne i istočne Evrope. kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku programa. Crnoj Gori. da upoznaju jedni druge. odnosno odobravanje ili odbijanje na lokalnom nivou (FOD BiH). Bosni i Hercegovini. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: “Ljudi treba da putuju. ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva. a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena. Postoji toliko toga što ljudi iz centralne i istočne E vrope mogu ponuditi jedni drugima. koordinatoru programa. navedenog u aplikaciji. Kirgistanu. godinu. Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:PB BP-a. Slovačkoj. te centralnu Aziju. te u central u EE:PBBP u Londonu gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove. godine se pokreću neke aktivnosti na širenju East East programa i pokušaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Gruziji. nakon čega se. Moldaviji. te ostvarenim rezultatima strategije za 2010. Poljskoj. Estoniji.East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) Naziv programa East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: Program partnerstva preko granica) East East: Partnership Beyond Borders Program (EE:PBBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava. Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:PBBP popunjeni aplikacioni formular mora dostaviti u FOD BiH. Azerbejdžanu. specifično u kontekstu post -socijalističke tranzicije. razmjenjuju mišljenja i iskustva. U to vrijeme. U skladu sa procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH.Soros fondacija implementira u Albaniji. minimalno osam (8) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta. 66 Natrag na sadržaj . Bugarskoj. Mongoliji. ista prosljeđuje u EE:PBBP mrežu na zajedničko odlučivanje. Srbiji. Armeniji. Različita. Ovaj region bi trebao oživjeti. Kosovu. u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou. Litvaniji i Mađarskoj. tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije i 2. Od 2010. Češkoj Republici. kontaktirajte ured Sorosa za više informacija. Program je pokrenut 1991. Tadžikistanu. Turskoj i Ukrajini. Rusiji. strategija programa za 2011. ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija. godinu se zasniva na dva strateška cilja i to: 1. Rumuniji. Kazahstanu.

uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih afričkih zemalja.org.osfbih.org. 67 Natrag na sadržaj .php/programi/east-east Koordinator programa: Denis Imamović Tel: +387 33 444 488. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 104 Faks: +387 33 444 488.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike. 202 Email: denis@osfbih.ba Web stranica: http://www.osfbih.org.ba/index. lok. Kako aplicirati? http://www. lok.

).ekhagastiftelsen. Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja. ali se obično odobravaju za istraživanja u vezi projekata. Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim institucijama. istraživačkih institucija. Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta. www. godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj medicini. Nije specificirana. gdje se posmatraju ne samo lijek. Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija (univerziteta. Holistički pogled na ljudsko zdravlje. To može biti u obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i naučno savjetodavnog vijeća Fondacije. Glavni cilj Fondacije je podrška strateškim i inovativnim projektima. 68 Natrag na sadržaj . itd.shtml Ekhagastiftelsen Box 34012 SE-10026 Stockholm Sweden Tel: +46 70240 81 81 Email: info@ekhagastiftelsen. već i uticaj hrane i okoliša. istraživanja u pripremi i skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana. Moguće je aplicirati za stipendije. godine. ovdje je od velike važnosti. marta/ožujka 2013.Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Naziv programa Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944.ekhagastiftelsen.se Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje). Fondacija također prima aplik acije za planiranje i podršku. to je najvažnije prilikom ocjenjivanja zahtjeva.se/eng/ansokan. Nadalje. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega podržava specifična istraživačka područja. Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći aplikacije. Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije. Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja.se Web stranica: www. Trenutni poziv je otvoren do 31. Također su podržana istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno stanje. Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara poboljšanju javnog zdravstva i razvoja.

potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV). Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ -a: .hr Osoba za kontakt: Jelena Mandić. . . te Obrazac proračuna EIŽ a koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku. Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3.su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a. Makedonija.000 EUR mogu se prijaviti: .finansijske potpore u iznosu do 6. Upute za prijavu: . One svoj projekat mogu prijaviti isključivo kroz ustanove. . voditeljica programa Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce. Srbija.su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile.teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju problema u područjima djelovanja EIŽ-a. odnosno vjerske institucije u kojima djeluju.ženskih ljudskih prava .Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac.Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV). i . i . namijenjenim postojećim partnerima.mira i pomirenja.žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa. i . Hrvatska Tel: + 385 21 862 599 Faks: + 385 21 757 085 Email: eiz@eiz. Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6.osnažene žene kao akteri društvenih promjena.000 EUR po projektu i u trajanju do godine dana. . Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev. a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela. Crna Gora. Kosovo.Ekumenska inicijativa žena Naziv programa Ekumenska inicijativa žena . i . Hrvatska.finansijske potpore u iznosu do 3.dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne dimenzije razvoja pluralističkog društva.000 EUR po projektu. . Ekumenska inicijativa žena Poljički trg 2a.ekumenizma i međureligijskog dijaloga. 21310 Omiš. Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO mreže i religijske časopise Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. od kojih se 20% može upotrijebiti za institucionalnu potporu.Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji.000 EUR mogu se prijaviti organizacije i teologinje koje: . .promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora društvenih promjena kroz pun doprinos žena . 69 Natrag na sadržaj .

endangeredlanguagefund. iako je prosječna suma 2.000 USD.org Web stranica: www. godine. godine. Pošaljite emailom jedan dokument sa svim materijalima na: elf@endangeredlanguagefund. The Endangered Language Fund 300 George Street. USA Tel: +1 203 865 6163 Faks: +1 203 865 8963 Email: elf@endangeredlanguagefund. CT 06511. Donacije mogu biti dodjeljene i institucijama.Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) Naziv programa Fond za ugrožene jezike Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i jezičkog polja rada. Grantovi su obično na godinu dana. Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. poželjno u PDF formatu.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Čitav svijet. Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno uključiti u jednu poruku. Aplikacije se primaju do 22. iako je moguće i produženje. Suite 900 New Haven. Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati. Ugroženost je kontinuum.org Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti nestajanja jednu ili dvije generacije. itd.000 USD. putovanja. Odluka će biti donešena do kraja maja/svibnja 2013. Prijedlozi projekata mogu doći iz bilo koje zemlje. Obično su donacije do 4. filmove. ali ne za administrativne troškove. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi izvornoj zajednici i polju lingvistike. kasete. aprila/travnja 2013. Izdavačke subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati. Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade. i mjesto na kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama. Aplikacije poslate faksom ili poštom neće biti prihvaćene. 70 Natrag na sadržaj .

71 Natrag na sadržaj . razvoja kulture.rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe korisnika/ca. a ne daje individualne donacije.ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) Naziv programa ERSTE program podrške Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj. 4. .bez obzira na okolnosti . te ne podržava političke partije www. Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine. ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji: . U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju. ERSTE fondacija podržava samo NVO-e. uslugu ili pristup društvenoj integraciji problema.kako bi se napravila stabilnija. Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu bi ti zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička. korisnost i održivost. ekonomska i društvena promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost. Jugoistočna Evropa. kulturni život i demokratske vrijednosti? U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećan ja društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen . i .erstestiftung. ali i dobro osmišljenog plana rada. .org/activities/grants ERSTE Stiftung Friedrichstraße 10.demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade. Različita. efikasnija i poštenija društva.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kultura i Evropa. te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinj avanja Evrope. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti.org Web stranica: www. Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti. .rade na osnovu vizije. 1010 Vienna.identificiraju inovativan proizvod. Austria Tel: +43 50 100 15100 Faks: +43 50 100 11094 Email: office@erstestiftung. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi. Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj polovici godine. kombinirajući inovaciju. pogledajte web stranicu za više informacija. .erstestiftung.OG.primjenjuju praktična rješenja društvenog problema. uključujući i BiH.otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primj enu rezultata.

eu/grants European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Web stranica: http://www. Tokom godine. Bitno je da projekti budu umjetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu.eu Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .org/grants/eligibility Kako aplicirati? http://www. Povezivanje izvora znanja . uključujući i BiH. Kriterij podobnosti http://www. Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na lokalnom. i .STEP beyond mobility (projekat mobilnosti).000 EUR.European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Evropske fondacije za kulturu Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako pokazati raznolikosti u Evropi.culturalfoundation. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa.Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu). različiti rokovi.smatramo da je dijeljenje znanja i povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope.culturalfoundation. Osnaživanje osoba kroz umjetnost i k ulturu – želimo podržati različite zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa. 72 Natrag na sadržaj . Prosječna veličina donacije je 15. 3. ali je moguće tražiti do 30. 2.ecflabs.000 EUR. 1.Collaboration (saradnja). Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova: . regionalnom i nivou Evrope.

razvoj saradnje izm eđu javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima poljoprivrede i sigurnosti hrane. lokalnim razvojnim planovima.000 EUR. smrtnu kaznu. reforma zemlje. uključujući dijalog o ljudskim pravima. izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i analiziraju zajedničke probleme. 2. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa “političkim društvom ” (npr. Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i demokratske reforme. kontrola prirodnih resursa. uključujući specifičnu ulogu žena u tim procesima. na primjer u kontekstu procesa udruživanja. demokratsko nadgledanje sektora sigurnosti. na primjer. torturu. uključujući osnaživanje žena i drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima.EIDHR) Naziv programa European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gdje su ista ugrožena. grupama parlamentaraca ili pravnim tijelima). Tri područja su predviđena za podršku: 1. aprila/travnja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. gdje se nađe relevantnom. kao i monitoringa međunarodnih obaveza. Teme trebaju proizaći iz lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih rezultata (na primjer. uključujući neovisne političke platforme. te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava. građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički. promocija prava radnika. zaštita prava obespravljenih ljudi. u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog učešća i predstavljanja. Poziv za projekte je otvoren do 29. djecu i oružani konflikt. integracija "dvije škole pod jednim krovom". prevencija torture. za djelovanja civilnog društva na području monitoringa. prava manjina. Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti izbornog procesa.). povećanje političkog predstavljanja i učešća. Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava. zaštitu branioca ljudskih prava. Pitanja. Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema opisu u EU Vodiču. itd. tranziciona pravda i pomirenje. Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100. sa političkim partijama.EIDHR (Evropska komisija . zajednice i grupe u izgradnji socio -ekonomske stabilnosti. 3. a posebno ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta. 73 Natrag na sadržaj . pitanja zaštite životne okoline. pravde. izgradnja koalicija u raznim područjima. promocija ruralnog razvoja. posebno kroz posmatranje izbora.European Commission . Bosna i Hercegovina. vladavine prava i promociju demokratije.000 EUR. religija i države. Specifična podrška se može pružiti. akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi promovirali ženska prava. zastupanje akcija i socijalnih programa. a maksimalna suma je 200. te odgovornosti. mogu biti miroljubivo rješenje ili medijacija konflikta.

i .specifična vrsta organizacije. .europa. aplikanti moraju: .ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a ne radeći kao posrednik. Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2.europa.europa. 74 Natrag na sadržaj .biti pravno lice.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en. . .eu/europeaid/what/human-rights/index_en.3.3 Praktičnog vodiča ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi: http://ec.neprofitna organizacija.ba/?akcija=tenderi&jezik=1 Web stranica: www. kao što su: nevladine organizacije.državljani BiH.europa. sindikati ili obrazovane institucije.htm http://www.Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Kako bi aplicirali za donaciju.direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima.htm) http://ec.

Pogledajte web stranicu za više informacija. 4. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . .stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg regiona. i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz zemalja zapadnog Balkana.povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa sličnim evropskim institutima. Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem: . Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa Balkana u procesu EU integracija sa ciljem: .sticanje praktičnog iskustva u federalnim. Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih ambasadora” regiona. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative i partnerstvo.jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih pitanja.podrške inkluzivnom istraživanju i politik ama.stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne mreže i zajedničke inicijative.European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Naziv programa European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i operativne programe. kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Region Balkana. sa ciljem razvoja efikasnih politika i praksi regiona i EU. 3. a posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne E vrope kojima će biti ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi. u podršci procesima zemalja članica kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan.približavanje EU integracija javnom mijenju.izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom vizijom i regionalnim gledištima. i . jačanje napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu. 2. 75 Natrag na sadržaj . državnim ili opštinskim institucijama EU država. Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca: 1. i . . .

org Resavska 35 11.balkanfund.org/contact Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 76 Natrag na sadržaj .Kako aplicirati? www.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 30 33 662 Faks: +381 11 30 33 662 Web stranica: http://balkanfund.

html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija.org/contact.European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Evropean Science Foundation Grants Programme Pogledajte web stranicu za više informacija. Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine.eksploracijske radionice (Exploratory Workshops). Zadnji dan za prijem aplikacija je 15.programi istraživačkog umrežavanja (Research Networking Programmes).EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje). . 77 Natrag na sadržaj . . ESF istraživačke konferencije. Različita. ali generalno su unutar ovih kategorija: . Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a. septembar/rujan. sa rokom obično krajem oktobra/listopada.esf. Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici. quai Lezay Marnésia BP 90015 F-67080 Strasbourg Cedex France Tel: +33 3 88 76 71 00 Faks: +33 3 88 37 05 32 Web stranica: www. Poziv koji pokriva sve ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili početkom maja/svibnja.org/activities/calls-and-funding. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.esf.html European Science Foundation 1. Kako aplicirati? www. pogledajte stranice samih relevantnih programa.

druge vrste nevladinih struktura uključenih u omladinski rad. godine više od 300. U 2007. februar / veljača .01. .aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u zemljama u razvoju radi kulturalnih.coe.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN. većinom iz zemalja članica. društvene.01. . obrazovnih i društvenih svrha. Nije specificirano. Više informacija o kriterijima podobnosti. .European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) Naziv programa The European Youth Foundation Grants Scheme European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972.int Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR. april/travanj .aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi. kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog karaktera. rue Pierre de Coubertin F. Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške. i . 78 Natrag na sadržaj .000 mladih ljudi. nacionalne ili lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko 15.studije.obrazovne.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina. no generalni datumi su: .int Web-stranica: www.coe. Od 1972. oktobar/listopad Čitava Evropa. posebno razmjenom informacija.aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje među mladim ljudima.asp European Youth Foundation Directorate of Youth and Sport Council of Europe 30. EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i rad Vijeća Evrope: . Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže.67000 Strasbourg Tel: (33) 03 88 41 20 19 Faks: (33) 03 90 21 49 64 Email: eyf@coe. istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih. godine od strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima mladih u Evropi.01. www. je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti.

a tako / time i u korist naših zaposlenih. Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opred jeljenja su podrška: obrazovanju. njihovih porodica. razumijemo njihove potrebe.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja Pogledajte web stranicu za više informacija. marginaliziranim grupama u društvu. pogledajte web stranicu za više informacija.Fabrika duhana Sarajevo Naziv programa Fabrika duhana Sarajevo (FDS) Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u konkretnom socijalnom okruženju. FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne stra tegije. Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih zajednica. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. javno zdravlje i drugi projekti koji daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici. Fabrika duhana Sarajevo d. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH. Fabrika duhana Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u budućnost bh zajednice kroz materijalni. zajednici je potrebna podrška u svim segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu zajednicu. dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard svojih zaposlenih. djelujemo u njihovu korist. moralni i svaki drugi vid podrške. više informacija na http://www.d. Nije definirana. zajednice i društva u cjelini. pogledajte web stranicu za više informacija. postavlja pred naš kolekti v obavezu da se ponaša etično. sportu.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.fds. Vrednujući prilike u okruženju. 79 Natrag na sadržaj . doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom razvoju društva. i projektima od značaja za okoliš. kulturi. Pofalićka 5 71. Nije definiran.fds. bh.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 278 800 Web stranica: www.

na temelju nauke i uzimajući u obzir ljudske potrebe. podržano od strane globalne zajednice. CB1 2JD. Čitav svijet. Fond se fokusira na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanj u životne okoline. Pogledajte web stranicu za više informacija.Fauna and Flora International Naziv programa The Flagship Species Fund Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40 zemalja.000 funti. oktobra/listopada 2012. godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora International UK Government’s Department for Environment. posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju životne okoline. morskim kornjačama i drveću. Osnovan 2001. Između 5. odabiru rješenja koja su održiva. većinom u zemljama u razvoju. 4th Floor Station Road Cambridge. Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost . Ključna područja podrške Fonda su za na primatima. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju. S ponosom radimo na biološkoj raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji dijele planet. godine. gdje je bioraznolikost učinkovito sačuvana od strane ljudi. Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili agencija u svijetu u razvoju. UK Tel: +44 1223 571 000 Faks: +44 1223 461 481.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 80 Natrag na sadržaj . Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu. Naša vizija: održiva budućnost naše planete. Zadnji poziv je bio otvoren do 15. Fauna & Flora International Jupiter House. donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu.raznolikost života na Zemlji. Web stranica: http://www. Food and Rural Affairs (Defra).000 i 15.fauna-flora.

de/en Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ovisno o donacijama i pozivima za projekte. podrška reformama na području administracije i sudstva. Kriterij podobnosti Različiti. Različita.bmz. i modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture. ovisno o pozivima. 81 Natrag na sadržaj . Različite. Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim pozivima za projekte. Bonn office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Postfach 12 03 22 53045 Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn Germany Berlin office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Stresemannstraße 94 10963 Berlin Germany Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0 Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00 Email: info@bmz. Čitav svijet uključujući i BiH. uključujući i organizacije civilnog društva.bund.de Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Naziv programa Program donacija Generalna područja rada su: ekonomska promocija i zapošljavanje. kako bi se uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala decentralizacija.

sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH. rekonstrukcije i opremanje sportskih objekta. učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim međunarodnim takmičenjima.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. sufinasiranje izgradnje. 82 Natrag na sadržaj .fmksa. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte.000 Sarajevo www. Na osnovu poziva za projekte.Federalno ministarstvo sporta i kulture Naziv programa Program donacija Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte. razvojne i edukacione programe u sportu za mlade. djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH. ali generalna područja podrške su: program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja. i sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta Pogledajte web stranicu za više informacija. FBiH i BiH. program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Pogledajte web stranicu za više informacija. Obala Maka Dizdara 2 71. nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte.

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa Program prevencije konflikta i izgradnje mira Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka ili započinjanja nasilnih konflikata. Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucij a koje su dovoljno jake da se izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede održivi mir i stabilnost. Program podržava projekte u sljedećim oblastima: medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom, kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom, razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga, izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju, izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata, izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti, izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva, izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima, poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima, promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima. Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR. Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30. juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije projekta. Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće prioritetne oblasti: subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika), jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz), sjeverna Afrika i srednji Istok, i druga konfliktna područja u svetu. Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti. Mogu konkurisati: međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje, belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane, i univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti. Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne podatke.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

83

Natrag na sadržaj

Kako aplicirati?

Pogledajte web stranicu za više informacija. Peace-Building Desk (S3.1) FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussels Belgium Email: peacebuilding@diplobel.fed.be Web stranica: www.diplomatie.belgium.be

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

84

Natrag na sadržaj

filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa filia/Fond osnaživanja žena Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu odrediti svoju budućnost. Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama. Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj. Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog pokreta. filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja. Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju osnovu za to. filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože, porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2013. godine.

Više zemalja svijeta uključujući i naš region. filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije: akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije, akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri mjeseca, organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat, intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene strukture, i organizacija je priznata dobrotvorna organizacija. Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva! filia ne finansira osobe i ne daje stipendije! http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575 filia.die frauenstiftung Alte Königstr. 18 D-22767 Hamburg Germany Tel: +49 40 380381 990 Email: info@filia-frauenstiftung.de Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

85

Natrag na sadržaj

Fledgling Fund
Naziv programa Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u poticanju društvenih promjena Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe, porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima: - Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao sredstvo za društvene promjene. - Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju. - Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko važnih društvenih pitanja. Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje, pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu. Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke kategorije: - Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to Audience Engagement". - Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje. - Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film. Tipično Fledgling Fund daje grantove između 10.000 USD i 35.000 USD. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 12. februara/veljače 2013. godine. Jesenji poziv za projekte će biti otvoren u narednom periodu. Čitav svijet. Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

86

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti

se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD. www.thefledglingfund.org/apply Email: info@thefledglingfund.org Web stranica: www.thefledglingfund.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

87

Natrag na sadržaj

alternativa roditeljima ili ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci. pogledajte web stranicu za više informacija.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. imaju potrebu za finansijskom podrškom. kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim institucijama.Fondacija Hastor Naziv programa Fondacija Hastor Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa. nevladinim organizacijama. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce. Tokom godine. Fondacija Hastor Bulevar Meše Selimovića 16 71. te su spremni kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih. međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i nezaposlenost. 88 Natrag na sadržaj . odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. Pogledajte web stranicu za više informacija. Također. već svojim resursima Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva. Na osnovu konkursa. Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 77 47 89 Faks: +387 33 77 09 75 Email: fondacija@hastor. Fondacija nije zamjena tj. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ba Web stranica: www. srednjoškolce i studente iz cijele B iH koji naporno rade. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za postizanje ciljeva. Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje brinu o obrazovanju.hastor. Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjek tima. pogledajte web stranicu za više informacija. pokazuju snažnu volju za uspjehom.

lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta. te podstaći nove inicijativa. te gradi povjerenje neophodno za buduće inicijative. . konsultacija o razvoju kapaciteta.000 Sarajevo Tel: +387 33 266 480 Faks: + 387 33 266 482 Web stranica: www. .učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata. otvorenost i podjela odgovornosti među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh. Odabrali smo nekoliko programskih oblasti koje služe kao tematska osnova za akcije u zajednicama: kulturno naslijeđe. odabira korisnika. Tokom godine. prirodni. su zasnovani na sedam principa koji osiguravaju postizanje rezultata u zajednicama: . inkluzija/društvena pravda i podrška mladima.lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti ljudski. ponos zbog učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu. . i .lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju povjerenje će ohrabriti ostale da se uključe. Organizacije civilnog društva na osnovu specifičnih poziva za projekte.Fondacija Mozaik Naziv programa Programi podrške Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja dodjeljuje grantove i pruža savjetodavnu podršku lokalnim inicijativama od zajedničkog interesa širom Bosne i Hercegovine. Pored ovoga. do evaluacije i monitoringa. pružena je mogućnost provođenja inicijativa na rješavanju bilo kojeg pitanja koje je zajednički odabrano od članova zajednica. 89 Natrag na sadržaj .lokalna partnerstva: povjerenje. Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost društvenog i ekonomskog razvoja kroz implementaciju programa koji podržavaju inicijative u ruralnim zajednicama.mozaik.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. od razvoja ideje. Soukbunar 42 71. Pogledajte web stranicu za više informacija.postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav. . .volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja. Ovisno o pozivu za projekte. kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u napredak. kroz tematski nefokusirani program “Za aktivne zajednice”. Sve Mozaikove aktivnosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti BiH. ovisno o specifičnim pozivima za projekte.

kapitalne projekte. a u BiH je aktivna na području klimatskih promjena. pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja za kritična pitanja. učenje o razlikama.oakfnd. i iniciranje novih sopstvenih programa. na načine: objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama. međunarodna ljudska prava. Višegodišnji projekti su predmet provjera. uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta. pitanja koja se dotiču žena. i pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje. promoviraju saradnju između organizacija i donatora. Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: ciljaju na rješavanje korijena problema.org/node/20 Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 90 Natrag na sadržaj . Područja podrške su za: zlostavljanje djece. pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od strane vlada. Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata. i grantovi za specijalne interese. tehničku podršku ili saradničke aktivnosti. ovisno o programu i vrsti podrške. www.oakfnd.Fondacija Oak Naziv programa Opšti ciljevi Program klimatskih promjena Oak fondacija radi na različitim područjima. Avenue Louis Casaï 1216 Cointrin Geneva Switzerland Tel: +41 22 318 86 40 Faks: +41 22 318 86 41 Web site: www. za održavanje ureda. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora. životna okolina. Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa.org/node/4036 Oak Philanthropy Ltd Case Postale 115 58. Različita. Čitav svijet uključujući i BiH. briga o beskućnicima.

demokratizacija društva. Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2013. 91 Natrag na sadržaj . već da mogu i znaju dati više. kultura.html Stiftung Schuler Helfen Leben Topal Osman Paše 22 71. Treći ciklus: do 31. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se pišu projekti. oktobra/listopada.000 KM.fop. aprila/travnja. pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14 do 23 godine.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Drugi ciklus: do 15.ba/tvojprojekat.12.Fondacija Schüler Helfen Leben Naziv programa Fond za omladinske projekte (FOP) FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje. se FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr. da ne čekaju da im se kaže i ukaže. dati podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje ideje. www. FOP će svojim FOP-ovcima. godine.shl. politika i slično.2013. BiH Tel: +387 33 550 660 Faks: +387 33 550 661 Email: office@shl. neformalne grupe. juna/lipnja.ba Web stranice: www. realiziraju projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu. te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog p rvog projekta. godine.000 Sarajevo.ba i www. Čitava BiH. Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4. mediji.fop. Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije. FOP želi da podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični. Svi projekti moraju biti završeni do 31. nakon realizacije njihovog projekta. nego što im se pruža i što im se omogućava. a sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa: Prvi ciklus: do 15.

nezavisnih fondova koji će služiti razvoju zajednice. sportske aktivnosti. Projekti mogu biti iz različitih oblasti djelovanja: ekologija. vladinim i nevladinim institucijama. Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva). porodicama. Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga. Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim inicijativama je motivirati građane. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka Tuzla” (putem javnog poziva).Fondacija tuzlanske zajednice Programi finansijske podrške: 1. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama. Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle. zalažu se za razvoj dugoročnih. te druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1. u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u Tuzli. Svi projekti treba da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj osnovi. neformalno obrazovanje. kultura. zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih partnerstva.000 KM za formalne i neformalne grupe građana. koja udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva. te uopšte donatorima Tuzle. organizacije i zajednice: Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice. društveno zabavni događaji. 2. posebno mladih. građanskom organiziranju. te ohrabruje mlade na društveno korisnu akciju. Grantovi iz program a podrške otvorenom obrazovanju. te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini. u aprilu i novembru. te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju zajednice putem umrežavanja. 92 Natrag na sadržaj . na samoorganiziranje i društvenu akciju. itd. posebno mlade. edukacije. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta god išnje i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla podržava su: kulturna dešavanja. pojedincima. Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se izdaju namjenski grantovi za određene institucije. Tokom cijele godine. zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja. a prema dogovoru sa donatorom Općina Tuzla. juni i novembar. društveni život. Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj građana. kultura življenja. Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM. Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. rekreativni sport.

org Web stranica: www. materijalno ili kroz volonterski rad. a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći na www.org Omladinske inicijative: obt@fondacijatz. Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe građana/ki). radi na prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe mladih 3 i više članova/ica. Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta.org u sekciji “ZA APLIKANTE”. sastavljen od mladih ljudi iz Tuzle. kao i neformalne grupe građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom aplikacionom obrascu. društvene domove i škole.000 KM. Uputstvo za apliciranje se može naći na www.org Email (generalni): fondtz@fondacijatz.org u sekciji PREUZIMANJA! Matije Gupca 13 75. Ne razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5. 93 Natrag na sadržaj . Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina. ima zadatak da istraži probleme u zajednici.fondacijatz. Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke.Kako aplicirati? Kontakt organizacije i udruženja.000 Tuzla Tel: + 387 35 362 831 Faks: + 387 35 362 830 Građanske inicijative: inicijative@fondacijatz.fondacijatz.omladinskabanka. Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za opštedruštvenu korist.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: .porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa. . Stoga. . .nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom partnerstvu daju podršku ranjivim grupama.podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne inkluzije u realizaciji ciljeva. . . .manjine. obrazovanje. zaštiti i poštivanju ljudskih prava. .zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe). .osobe u stanju socijalne potrebe. . kao i negativne posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH takođe) i socijalni razvoj. .jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog. .podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima. javnog i privatnog sektora.saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije. ekspertiza i vještina od značaja za razvoj nevladinih organizacija. i . Takođe.stare osobe. i . zasnovanu na punom ostvarivanju. .doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji partnerstva aktera iz vladinog.Fondacija za socijalnu uključenost Naziv programa Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i implementaciji SSU. Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini su: . imajući u vidu da se socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila.osobe sa invaliditetom.olakšanje razmjene znanja.osobe sa invaliditetom. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nevladinog. nevladinog i poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije. djeca i mladi.podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja. iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu.razmjena znanja. . biltena i drugih publikacija u području djelatnosti i ciljeva Fondacije. 94 Natrag na sadržaj .organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva Fondacije. .ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije. iskustava. brošura.izdavanje knjiga.unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u BiH. ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti u BiH. zdravstvenu zaštitu. .žene. i . . sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne isključenosti i siromaštva dobija na važnosti.

Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.Veličina donacije Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25.000 KM.ba Web stranica: www. Branilaca Sarajeva 47 71. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo Tel: + 387 33 219 313 Faks: + 387 33 219 314 Email: sif@sif. ali se u narednom periodu očekuju novi pozivi za projekte. maj/svibanj 2012. Pogledajte web stranicu za više informacija. Rok zadnjeg poziva za projekte je bio 07.sif.000 KM 75. 95 Natrag na sadržaj . godine.

Pet je glavnih područja podrške. Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje: .008 Paris Tel : + 33 1 44 21 31 00 Faks :+ 33 1 44 21 31 01 Email : webmaster@fdf. .kultura. procjena i valorizacija. Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti podržani u okviru naših programa. Tokom čitave godine.fondationdefrance. Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama društva. Nije specificirana.borba protiv izolacije.lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici. Promoviramo razmjene ekspertize. Fondation de France 40 avenue Hoche 75.životna okolina.org Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. koja je glavni faktor isključenja.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .društvena kohezija. i .medicinska istraživanja. i . i to: . kako bi ih drugi donatori preuzeli. . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. . rezultati su evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju.Fondation de France Naziv programa The Fondation de France The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa. 96 Natrag na sadržaj .poštovanje digniteta osoba. Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška. Nakon implementacija.zdravstvo.

ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim.-2011. grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže Soros fondacija.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. uključujući i Bosnu i Hercegovinu. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju. na osnovu specifičnih poziva za projekte. grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50 zemalja širom svijeta. na osnovu specifičnih poziva za projekte.org.org. Maršala Tita 19/III 71. javnom zdravstvu. medijima. 97 Natrag na sadržaj . Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 33 44 44 88 Email: http://www. civilno društvo. pravnim i ekonomskim reformama.000 Sarajevo.ba Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. godine su obrazovanje.Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Naziv programa Programi podrške Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993. Romi i lokalna uprava. te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini. Tokom godine. Različita.osfbih. Osim navedenih programa. Institut otvoreno društvo Institut otvoreno društvo (Open Society Institute . Prioritetne programske oblasti FOD-a BiH u periodu između 2006. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? http://www.osfbih.OSI) je privatna. pravo. godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale bosanskohercegovačko društvo. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region. postoje programi i projekti koji se realiziraju na nivou Mreže Soros fondacija.

 Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke.ba i www. kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije.  Kapaciteti . Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta. godine.ba Web stranice: www. 98 Natrag na sadržaj . Evropa. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984. uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Trg BiH 3 Sarajevo. Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament. bez obzira na državne granice. traju od tri do pet godina.uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače. BiH Tel: +387 33 492 597 Faks: +387 33 492 632 Email: info@ncp-fp.gov. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.  Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja. Na prijedlog Evropske komisije.ba Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:  Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta. uključujući BiH. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća). te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte . Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call. pogledajte web stranicu za više informacija. Ovisno o pozivu za projekte.FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) Naziv programa Program podrške Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi.ncp.mcp.

000 USD. invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi.ambiciozne ideje. Također. Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. Sem toga. nove aktivnosti i planovi će biti poznati u narednom periodu. Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani. pola. nacionalnosti. . pogledajte web stranicu za više informacija. 99 Natrag na sadržaj . Na osnovu otvorenih poziva za projekte. Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije. Trenutno Fondacija prolazi kroz strateško restruktuiranje. vjeroispovijesti.com Freedom to Create Level 46 UOB Plaza 1 80 Raffles Place Singapore 048624 Tel: +65 62 105 560 Email: info@freedomtocreateprize.načini mjerenja uticaja projekta na društvo. u mnogim slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre. . Kao smjernica. ne finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili nedozvoljeno lobiranje. i .com Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo. projekti koji demonstriraju jedno ili više od sljedećeg će biti u našem posebnom interesu: . Samo u posebnim okolnostima ćemo finansirati donacije koje prelaze 100.Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) Naziv programa Freedom to Create Grants Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju.freedomtocreate. Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu. Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim organizacijama. godina.održive promjene. pa do izgradnje kapaciteta. Programi koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati.000 USD. Zemlje u razvoju (uključujući i BiH). www. Ipak.novi pristup pitanjima i izazovima. .smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje razvijene. građenje. liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije. Freedom to Create neće podržati organizacije koje diskriminiraju na bazi rase. naša prosječna veličina donacije je 40. Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju. Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne organizacije.

FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) Naziv programa FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurs e. žene koje žive u zemljama sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama.uključivom organiziranju. žene koje žive s HIV/AIDS-om. biseksualce. Suite 150. . lezbejke. Do 5.org/grants-program/apply-for-a-grant FRIDA | The Young Feminist Fund c/o The Association for Women’s Rights in Development 215 Spadina Avenue. ali ne ograničavajući se na: izbjeglice. mrežama ili kolektivima sa malo ili nimalo pristupa finansiranju od većih donatora. kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta. . .. mrežama. te Zajednice nezavisnih država). i . uključujući. Toronto. godine. siromašne. i . srednje i istočna Evrope. etničke. regionalnom ili međunarodnom nivou. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. http://youngfeministfund.neformalne i formalne grupe.org Web stranica: http://youngfeministfund. nacionalnom. Azija i Pacifik. . marta/ožujka 2013. sredstva i jača učešće i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta. mreže ili kolektivi sa sjedištem u globalnom jugu (Afrika.000 USD. grupama u nastajanju. Prioritet će biti na: . Cilj FRIDA-e je pružanje dostupnih. Trenutni poziv za projekte je otvoren do 26.grupama. nacionalne i kastne manjine.grupama. mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim područjima. seksualne radnice. te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene. Latinska Amerika i Karibi. transrodne. strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje vode feministikinje. odnosno kolektivima koji su različiti u svom članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim mladim ženama.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.promicanju i odbrani ljudskih prava žena. Bliski Istok. 100 Natrag na sadržaj .poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom. mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva. ON M5T 2C7 Canada Tel: +416 594 3773 Faks: +416 594 0330 Email: info@youngfeministfund.malim. žene sa sela. Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene: . žene s invaliditetom.grupama.

facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između država i različitih interesnih grupa.fes. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i .unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih sfera života.podrška demokratizaciji zemlje i društva i jačanje civilnog društva. i .doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji. . Nije specificirana. . godine kao političko naslijeđe prvog demokratski izabranog predsjednika. .promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih zemalja. . 101 Natrag na sadržaj . .Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) Naziv programa Friedrich Ebert Stiftung (FES) Fondacija FES je osnovana 1925.dostizanje poštovanja za ljudska prava. ali i čitav svijet. Friedrich-Ebert-Stiftung Ured Bosna i Hercegovina Kupreška 20 71. socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja služi sljedećim ciljevima: . Tokom čitave godine.razvoj neovisnih medija. Pogledajte web stranicu za više informacija. FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos: .osnaživanje slobodnih sindikata. Ebert. Friedrich Ebert. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka.facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za nadarene mlade osobe kroz stipendiranje. . a u duhu demokratije i pluralizma. ekonomskih i društvenih uslova.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba Web stranica: www.poboljšanje generalnih političkih.000 Sarajevo Tel: +387 33 722 010 Faks: +387 33 613 505 Email: fes@fes.

Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca ljudskih prava. ljudi koji rade na nenasilan način za bilo koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. . . Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih prava.obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti. . te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti. .Front Line . Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489. Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca ljudskih prava. mali grant može biti odobren unutar 48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora. francuskom. Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca ljudskih prava koji su direktno ugroženi.odmor i predah. Front Line za cilj ima promociju poštovanja UN Declaration on Human Rights Defenders.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Naziv programa Front Line . Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative on Human Rights Defenders. 102 Natrag na sadržaj . pravne troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani.telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava na arapskom.međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih prava. Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih organizacija. španskom i ruskom jeziku. Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima ljudskih prava uključujući: . uključujući digitalnu sigurnost. uključujući Front Line stipendije. i . Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Front Line je osnovan u Dublin-u 2001. Molimo Vas da direktno kontaktirate centralni ured.godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk. U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje branioca ljudskih prava.000 EUR. godine sa specifičnim ciljem zaštite ugroženih branioca ljudskih prava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Do 6. Front Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih branioca ljudskih prava. engleskom.mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljuds kih prava uključujući dvogodišnji Dublin Platform.grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih prava.

Čitav svijet. Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim bra niocama ljudskih prava. www.frontlinedefenders. Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca ljudskih prava.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office Second Floor Grattan House Temple Road Blackrock Co Dublin Ireland Tel: +353 01 212 3750 Faks: +353 01 212 1001 Email: info@frontlinedefenders.org Web stranica: www.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti.org/emergency Front Line . 103 Natrag na sadržaj .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.frontlinedefenders.

U 2013. dostupnost dodatnog finansiranja. Makedoniji. Hrvatskoj. Sloveniji i Slovačkoj. 15. jasan budžet. Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji. avgust/kolovoz svake godine. Prioritet se stavlja na prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka. Obično se dodjeljuje suma od 1.1017 RC. Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici.000 EUR. Srbiji.Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa CEEBP Program donacija CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i istočne Evrope. Estoniji. kvalitet izdavačke kuće i prevodioc. dobro obrazložena potreba aplikanta.org Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati www. Bosni i Hercegovini. Poljskoj.ceebp. Bugarskoj. godini prvi poziv je bio otkazan. Češkoj.ceebp. februar/veljača i 15. šireći razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 do 3. Kosovu. Latviji. Rumuniji. Mađarskoj. Amsterdam Tel: + 31 20 33 01 383 Email: ceebp@ceebp. Litvaniji. Pogledajte web stranicu za više informacija. Crnoj Gori. 104 Natrag na sadržaj . Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalite t rada. Bjelorusiji.org Korte Leidsedwarsstraat 12 NL .

Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika . Čitav svijet. na osnovu specifičnih poziva za projekte. A to je upravo ono što su učinili. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Na završetku ovog projekta. djela i popularnih pjesama. jer oni rade zajedno kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom izboru. cilj je potaknuti komunikaciju . maj/svibanj (rokovi su različiti po pozivima za projekte). sva tri partnera: fotograf. mart/ožujak i 1. što im je potrebno su inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje koja podići svijest o njihovom radu. Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito ispričali svoje priče. snimaka. slobodu. Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju) Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih društvenih. te rijetke arhivske i savremene snimke. Idući rokovi prijave su 1. političkih i kulturnih priča. godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba. Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje vrijeme i sredstva za svoju kampanju.uključujući nagrađivane vijesti. 105 Natrag na sadržaj . To je razlog zašto daju grantove za pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova. shvaćamo da je stvaranje i upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme. komuniciranje i povezivanje. I dok nam brzi on-line pristup slikama.i nastavili su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja. Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka . Zato i dalje nude Grants for Editorial Photography.i dati alate za stvaranje nadahnuća za vaš vlastiti rad. snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda. podršku i znatna sredstva. prije samo jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo. Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog) Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu. Također. digitalnim medijima. Kao vodeći kreator i distributer slika.Getty Images Naziv programa Getty Images 1995. muzike i drugog vrhunskog sadržaja. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od samostalnih umjetnika/ca. sportske i zabavne sadržaje. Različita. neprofitna organizacija i komunikacijska agencija uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima. Osim toga. alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i uredničkih slike. Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za stvaranje. kako bi se istakli iz dokumentarnog stila tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom. snimaka i muzike. gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja.

ro Generalna web stranica: http://company.aspx Za aplikante iz BiH kontakti su: Guliver Trade SRL Str. Crisana nr.guliver.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ro Web stranica: www. 18 Sector 1. Bucuresti Romania Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638 Faks: + 40 21 310 3497 Email: office@guliver.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.gettyimages.com/getty_images_grants/overview. Kako aplicirati? http://imagery. 106 Natrag na sadržaj .gettyimages.

CA 94103 Tel: +1 415 934 9500 Faks: +1 415 934 9501 Email: gfi-info@globalfilm. Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.globalfilm. #105 San Francisco. kao i za plaćanje za post-proizvodnih troškova. godine za promicanje međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma.Global Film Initiative Naziv programa Global Film Initiative Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za pomoć nezavisnom filmu iz Afrike.globalfilm. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. pokazuju ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne poglede na svakodnevni život širom svijeta. 107 Natrag na sadržaj . godine.org/application_eng. zvuk i pristup modernim sistemima obrade. centralne i istočne Evrope. Filmaši mogu koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje.htm The Global Film Initiative 145 Ninth Street. juli/srpanj 2013. Latinske Amerike i Bliskog istoka. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.000 USD. Inicijativa. Osnovana je 2002. Kako aplicirati? www. kao što su laboratorijske naknade. također.org Web stranica: www. Azije. Do 10. Inicijativa daje brojne potpore zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije filmova pod nazivom Global Lens. Idući rok za prijave je 15. podržava filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije.

GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična područja: škole i stipendije.000 USD do 20.globalfundforchildren. Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu).org/what-we-do The Global Fund for Children 1101 Fourteenth Street. www. opasan dječiji rad. 5.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.globalfundforchildren. Kriterij podobnosti Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije.Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) Naziv programa Opšti ciljevi Global Fund for Children Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta.org Web stranica: www. 108 Natrag na sadržaj . biti registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade. komercijalno seksualno iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka. NW Suite 420 Washington. DC 20005 Tel: +1 202 331 9003 Faks: +1 202 331 9004 Email: info@globalfundforchildren.

šumari. Ovi savjetnici – biolozi. 109 Natrag na sadržaj . inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe. www.greengrants.Global Greengrants Fund Naziv programa Opšti ciljevi Global Greengrants Fund Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci ljudima u zaštiti životne okoline. Naši savjetnici rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i druge podrške ovim grupama. održivog života. Tipično 500 USD do 5.org/grants.html Global Greengrants Fund 2840 Wilderness Place Suite A Boulder.greengrants. CO 80301 Tel: +1 303 939 9866 Faks: +1 303 939 9867 Email: info@greengrants.000 USD.greengrants. ekonomisti. Otvoreno tokom čitave godine. Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače ne bi imali pristup finansiranju. zaštiti biološke različitosti i dobijanju prava za bolji život u budućnosti. pravnici. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. novinari . Razvili smo model finansiranja koji se oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u regionima ili na pitanjima koja podržavamo. Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike širom svijeta.org/ourcommunity. Za više informacija pogledajte www.org Web stranica: www. menadžeri neprofitnih organizacija.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

promicanje društvene filantropije.globalfundforwomen. CA 94108.globalfundforwomen. . Suite 500 San Francisco.osiguranje ekonomske i okolišne pravde. Tokom čitave godine.izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera. Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene samo na ova područja): . 110 Natrag na sadržaj . Od 500 USD do 30.unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava.povećan pristup obrazovanju. Kriterij podobnosti www. i . povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.Global Fund for Women (Globalni fond za žene) Naziv programa The Global Fund for Women Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekono mska neovisnost.org/apply-for-a-grant The Global Fund for Women 222 Sutter Street.org/apply-for-a-grant/information-for-womensgroups www. .globalfundforwomen.povećanje građanskog učešća. .000 USD. . USA Tel: +1 415 248 4800 Faks: +1 415 248 4801 Web stranica: www.

Tematski prozor za omladinu. 3. kao inovativni projekti. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. 4. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama. kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim kriterijima odabira. trebali doprinijeti programu pod nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a. Svi projekti bi. Različita po segmentima / prozorima finansiranja. Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU). koji je na polju HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava.Global Fund to Fight AIDS. tuberkuloze i malarije) Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP. Tematski prozor za stigmu. novi se očekuje u narednom periodu.theglobalfund. http://portfolio. 6. Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u BiH. Tematski prozor za Rome. 111 Natrag na sadržaj . Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga (CSW). Zadnji poziv je bio otvoren do kraja oktobra/listopada 2011. 5. 2. tuberkuloze i malarije) Naziv programa Global Fund to Fight AIDS. Pogledajte web stranicu za više informacija. kako slijedi: 1. s težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM). Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.org/en/ Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine.

ali ne neophodno. . dijagnoza protiv smanjenja korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 112 Natrag na sadržaj . . i 4) artikulirajući pretpostavke da objasne hipoteze. itd.mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila ili procese i/ili kako se nositi s njima. One ne moraju izravno rješavati problem korupcije. One nisu poznata "rješenja". Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvod e. . a umjesto toga. Zadnji poziv za projekte je zatvoren. budžeti. i sve ostale bitne faktore. no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela. vladavina prava. 2.ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće. onih dostupnih. II) sektor npr. zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade. 2) skicirajući preduslove za postizanje tog cilja. i . Do 10.. Ideje koje mogu uključiti tehnologiju. usluge. alate ili metode. Ideje koje DIJAGNOSTICIRAJU ili UBLAŽAVAJU izazove TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI.ideja koja se bavi pitanjima korupcije. POTPUNO NOVE ideje. identificira problem . iako šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje.ideja koje se odnosi na određena pitanja. Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme istomišljenika širom svijeta.000 USD. . 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni.Global Integrity Innovation Fund Zašto je pokrenut program TESTING 123? 1. 3. Ako uspiju. kontekstualna ograničenja.pristup. metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao potpuno novi. dokumentaciji. ove ideje bi bile transformativne .Global Integrity Innovation Fund Naziv programa TESTING 123 . Želimo ispuniti prazninu u učenju.ideja koja može biti isprobana sa ~10. Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE . Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu: potrebnih sredstava vs.one riješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj. III) krajnji cilj npr. transparentnosti i odgovornosti (T&A) zajednica prakse.ideja imaju jasnu teoriju promjene. Ideje koje su VISOKOG RIZIKA. . Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20 projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari. Koje nikada prije nisu bile isprobane. To znači da ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija. Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji: . jer je njihov potencijal uticaja velik. transparentnosti i/ili odgovornosti. Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama.ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem . javne odluke.000 USD. novi se očekuje u narednom periodu. .inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje.

mobitel.globalintegrity. Kako aplicirati? http://innovation. 113 Natrag na sadržaj . korištenje tehnologije (online.org/contact/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i IV) pristup npr.org/applying/ Kontakt http://innovation. itd.globalintegrity.) protiv ne-tehnoloških aspekata.odgovornosti.

Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe)
Naziv programa Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu, književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača, plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova. Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja: - demokratija, vladavina prava i civilno društvo, - tekuća regionalna i globalna pitanja, - kulturna dimenzija evropskih integracija, - novija njemačka istorija, i - izvanredna djela suvremene njemačke književnosti. Pažnja će se također posvetiti i: - klasičnoj njemačkoj književnosti, - suvremenoj drami, i - kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade. Različita. kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, kraj aprila/travnja: sve kategorije, kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i kraj oktobra/listopada: sve kategorije.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Čitav svijet.

Kriterij podobnosti

Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.

Kako aplicirati?

http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina Bentbaša 1a 71.000 Sarajevo Tel. +387 33 570 000 Faks: +387 33 570 030 Email: info@sarajevo.goethe.org Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

114

Natrag na sadržaj

Grand Challenges Canada
Naziv programa Stars in Global Health (Zvijezde globalnog zdravlja) Ovaj jedinstveni program omogućava inovatorima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i u Kanadi da razviju svoje hrabre ideje s velikim uticajem na poboljšanje globalnih zdravstvenih uslova. Tražimo ideje koje odražavaju cijeli spektar globalnog zdravlja, uključujući otkrivanje lijekova, medicinskih uređaja i dijagnostike, razvoj cjepiva, zdravlje i medicinsku edukaciju, majku i dijete, nezarazne bolesti (uključujući i mentalno zdravlje i rak) i informacijsko-komunikacijske tehnologije, vode i kanalizaciju, te poljoprivredu. Grand Challenges Canada poziva na dostavu prijedloga koji mogu biti lako implementirani u zemljama u razvoju u cilju poboljšanja globalnog zdravlja. Tražimo ideje koje su hrabre i kreativne, te imaju potencijal da naprave značajan uticaj na globalni zdravstveni problem. Predložene inovacije trebale bi: 1. imati veliku vjerojatnost postizanja značajnih i mjerljivih zdravstvenih dobitaka u okruženju sa slabim resursima, i 2. povećala učinkovitost, apsorpciju, prihvatljivost uticaja, održivost i integrirajući naučno/tehnološke, društvene i poslovne inovacije. Mi to zovemo "Integrirana inovacija". (pogledajte www.grandchallenges.ca/inte-grated-innovation). Poželjni kvaliteti uključuju: - pristupi koji se mogu koristiti na učinkovit način za poboljšanje zdravlja u zajednicama koje su bez ili samo sa osnovnom zdravstvenom infrastrukturom/ osobljem, rješenja za odgovarajuća mjesta s ograničenom infrastrukturom (npr. nedostatak električne energije ili čiste vode, itd.), pristupi koji smanjuju održavanje i obuku, rješenja koja se mogu lako asimilirati u kulturnim praksama i postojećim zdravstvenim sistemima (uključujući i zajednice bez ili sa osnovnim zdravstvenim institucijama), ekstremna dostupnost, pristupi koji odražavaju razumijevanje ciljnog tržišta i korisnika, rješavajući potrebe korisnika, i rješenja koja uključuju solidan poslovni plan za poticanje tržišne penetracije i primjene u siromašnim zemljama. Inicijalno će biti dodjeljeni grantovi do 100.000 kanadskih dolara na 12-18 mjeseci da pokažu vrijednost ideje koncepta. Nakon evaluacije mogu se dodijeliti grantovi do milion kanadskih dolara sa potencijalnim vezama sa privatnim sektorom. Rok za trenutni poziv za projekte je 6. februar/veljača 2013. godine. Čitav svijet, sa fokusom na zemlje u razvoju. www.grandchallenges.ca/grand-challenges/gc1-stars/stars-programinformation http://applications.grandchallenges.ca/ Email: stars@grandchallenges.ca Web stranica: www.grandchallenges.ca

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

115

Natrag na sadržaj

Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa Program malih grantova The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije. Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom svijetu. Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama, međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja. HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za duži period moraju biti dobro pojašnjene. Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Čitav svijet. HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne daje donacije institucijama. www.hfg.org/rg/application.htm 25 West 53rd Street, 16th Floor New York, NY 10019-5401 USA Tel: +1 646 428 0971 Faks: +1 646 428 0981 Web stranica: www.hfg.org

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

116

Natrag na sadržaj

Heart and Hand Fund
Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Program malih grantova Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na Balkanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Rok za prijave Geografsko područje podrške

SAD i zemlje Balkana.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html Heart & Hand Fund/Peace Development Fund PO Box 3070 Half Moon Bay, CA 94019, USA Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: deadcow@igc.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

117

Natrag na sadržaj

Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokra tija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i praktično međunarodni akter. Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja. 1. Mi smo agencija za zelene ideje. Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva. Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije. 2. Mi smo međunarodna politička mreža. Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija. 3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava. Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, lju dska prava, demokratiju i samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima. Nije specificirana. Tokom godine. BiH i svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

118

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti Poslati upit za više informacija.boell.ba Web stranica: www. Heinrich Böll Stiftung Ured za Bosnu i Hercegovinu Čekaluša 42 71.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.boell@bih.net. Poslati upit za više informacija. 119 Natrag na sadržaj .000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 260 450 Faks: +387 33 260 460 Email: h.

a švicarske građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima. HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće.heks. godine od strane Federation of Swiss Protestant Churches.  Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u BiH. nepravde i društvene nejednakosti.Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) Naziv programa Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland). te se bori protiv uzroka gladi. a kao Fondacija radi od 2004.ch Web stranica: www.ch/en/worldwide/west-balkans HEKS Kommunikation Projektdienst 8042 Zurich Tel. Francuska skraćenica je EPER (Entraide Protestante Suisse). Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Glavni fokus je poboljšanje lanca dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade.ch Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo njihovo zapošljavanje. HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i ekonomskih uslova.heks. Svi ljudi bi trebali živ jeti dostojanstveno i sigurno u društvenom. ekonomskom i političkom smislu. HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti. Veliki broj zemalja širom svijeta. smješten je u Cirihu i ima ured u Lozani. HEKS je ustanovljen 1946. Veoma limitirana. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije definiran.  Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih problema u BiH. 120 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www. HEKS specifično radi na sljedećim područjima:  Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u proizvodnji i prodaji proizvoda. Geografski fokus je istočna Bosna.: +41 44 360 88 95 Email: projektdienst@heks. godine. uključujući i BiH.

To uključuje organizacije mladih seksualnih radnica. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Neregistrirane grupe moraju identificirati fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani.org Web stranica: www.org/grants-program/apply-for-a-grant HIV Young Leaders Fund 494 8th Avenue Suite 505 New York.000 USD do 15. u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa. 5. Na osnovu otvorenih poziva. mladih ljudi koji koriste droge i mladih žena. CRP također garantira da pogođene zajednice. CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način pregledom aplikacija.HIV Young Leaders Fund Naziv programa HIV Young Leaders Fund HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa mladih koji rade na pitanjima SIDA-e. mladih gej muškaraca.000 USD. HIV Young Leaders Fund će ulagati u mlade vođe i njihove koalicije. Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om.hivyoungleadersfund. Fond je napor inovativnog partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na SIDA-u. mladih transgender osoba. imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se zadovoljile potrebe njihovih zajednica.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Mladi na čelu organizacija trebaju imati d o 30 godina. ovisno o lokalnom kontekstu. mladih ljudi koji žive s SIDA-om. Pogledajte web stranicu za više informacija. HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše pogođenih SIDA-om.hivyoungleadersfund. Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na finansiranje. Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao neprofitne organizacije. NY 10001 USA Email: info@hivyoungleadersfund. 121 Natrag na sadržaj . uključujući i mlade osobe koje žive s SIDA-om. HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih kako bi pregledali projekte i davali preporuke. Kriterij podobnosti - Kako aplicirati? www. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice.

000 EUR za digitalnu produkciju. Africi i Latinskoj Americi. HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte. 20. Box 21696 3001 AR Rotterdam the Netherlands Web stranica: www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. istočnoj Evropi. i 15. 122 Natrag na sadržaj .2 miliona EUR za pojedinačne grantove do 10.000 EUR za post-produkciju. odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti. na Bliskom istoku. sa rokovima 1.filmfestivalrotterdam. www.000 EUR za radionice. Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz zemalja u razvoju.Hubert Bals Fund Naziv programa Opšti ciljevi Hubert Bals Fund Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka.com/professionals /hubert_bals_fund/projectentry/ International Film Festival Rotterdam Attn.filmfestivalrotterdam. Odabir se vrši dva puta godišnje. mart/ožujak i 1.O.000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla.000 EUR za skripte i razvoj projekata. Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta. Hubert Bals Fund P. Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije. Čitav svijet. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih filmaša u Aziji. 10. avgust/kolovoz. Od početka rada Fonda 1988. Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1 .com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 30.

HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije (1-prepoznavanje. 4-implementacija i 5-difuzija) koji će doprinjeti poboljšanju relevantnosti. Vodeći aplikant mora biti (a) neprofitan.humanitarianinnovation.org/about Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i analiza inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih mogli podijeliti sa širom zajednicom . U okviru drugog poziva za projekte su davali podršku za velike grantove do 150. pokrivenosti. podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima. Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova. (c) akademska ili istraživačka institucija. zaštita i usluge podrške (koordinacija. i jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija. dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i dodatni programi ishrane). sistem ranog upozoravanja.000 funti. HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim diversificiranim znanjem.Humanitarian Innovation Fund Naziv programa Opšti ciljevi Humanitarian Innovation Fund Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u identificiranju. 3-razvoj. implementraciju i testiranje inovacije. Humanitarian Innovation Fund radi na: omogućavanju i podršci humanitarnim inovatorima da implementiraju svoje kreativne ideje u procesu inovacije. Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku. (b) javna ili vladina institucija. rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo infrastrukture). itd. lijekovi. i spriječavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe. U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je identificirati vodeću organizaciju u konzorciju.000 funti koji podržavaju razvoj.org/funding www. iako su prihvatljive i individualne aplikacije. Konkretno. akademika i osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u procesu inovacija.). www. Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta. logistika i komunikacija). podesnosti. ali ne mogu biti vodeći aplikant / korisnik granta. Mali grantovi su veličine do 20. nepredviđene okolnosti i planiranje). nevladina organizacija. ali govori o sljedećim područjima: materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa. 123 Natrag na sadržaj . voda. Profitni entiteti mogu biti dio konzorcija. kao što je npr.humanitarianinnovation. efikasnosti i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse. njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa kojima se suočavaju organizacije u dostavlj anju humanitarne pomoći. 2-pronalazak. iskustvom i ekspertizom. koordinacija pomoći.

čija je komunistička paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice". Čitav svijet.hrw.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Hellman i Hammett su oboje bili ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti.Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants Naziv programa Hellman / Hammett program donacija Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona.000 USD. te imaju finansijske potrebe. 124 Natrag na sadržaj . 34th floor New York.000 USD i 10. se Podrška piscima koji imaju problem u radu. McCarthy-ijem. Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru. Kako aplicirati? www. Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian Hellman sa donacijama koje nose njeno.hrw.S. House Un-American Activities Committee i Hammett pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. kao i ime njenog dugogodišnjeg pratioca. i to Hellman pred U. romanopisca Dashiell Hammett-a. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org/en/node/75288 350 Fifth Avenue. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Između 1. Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom godina. NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700 Faks: +1 212 736 1300 Web stranica: www. Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.

ba. preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i omladinskim grupama u lokalnim zajednicama. godine na inicijativu članica Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF CEE) za BiH. razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva. Ciljevi i djelatnosti Fondacije su: poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz unaprjeđenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života. In fondacija. privrednim subjektima i medijima. svaka tri mjeseca. kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim za njihov rast i razvoj. pružanjem podrške lokalnim organizacijama civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada. jačati kapacitete Fondacije. će objaviti četiri poziva za dostavljanje prijedloga projekata. IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje.Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini Naziv programa Program malih grantova IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini – osnovana je u julu 2009. pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog društva koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i Hercegovini. kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade na unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih. Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u BiH. podržavajući inovativne modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće da obezbjedi djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada. prikupljati sredstava. s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece u BiH. i to početkom februara i maja. s posebnim naglaskom na temu nasilja.IN Fondacija . nadležnim institucijama. i romska djeca i obrazovanje. važnim za njihov rast i razvoj. Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva u kojem se njihov glas čuje i uvažava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH zalaže se za unaprjeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u sve društvene tokove u BiH. promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje prijava možete dobiti putem emaila na adresu: info@infondacija. Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija. gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica. i to za sljedeće pod programske oblasti: vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama. krajem a vgusta i sredinom novembra tekuće godine. u toku 2013. 125 Natrag na sadržaj . Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH.

ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prijave slati na dolje navedenu adresu IN fondacije.infondacija.102 Banja Luka Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 51 464 460 Email: info@infondacija. 45 78. Geografsko područje podrške BiH. Po prijemu prijedloga projekata. učešće djece i m ladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju projekta. godine. Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje. aprila/travnja 2013. 126 Natrag na sadržaj . Više informacija: www. kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada sa ciljnim grupama. Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu: za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane nevladine organizacije. Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima.Trenutni poziv je otvoren do 29. projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s korisnicima. lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu. NVO bi trebale da promovišu socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH.ba Web stranica: www. projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade. kroz svoje aktivnosti.org/kriteriji-za-finansiranje In fondacija P.infondacija.P. bilo kroz finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške. važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri.

Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela komemoracija i sjećanja do 30.grants@ic-mp. Iako javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i zapadni Balkan.000 Sarajevo. Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva. pružanje dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih projekata. Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih organizacija.org/resources/documents/.ic-mp.000 KM. kao i partnerski projekti između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti. pravdu i reparaciju. Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011. apliciranja pogledajte: www. koji će iskazati puno poštovanje za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica.Program za dodjelu malih grantova Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu. Za više informacija o načinima mp. 127 Natrag na sadržaj . BiH Tel: +387 33 280 800 Faks: +387 33 280 900 Email: jcsi.000 KM. programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva.ic- Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) Alipašina 45/A 71. Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevl adinih organizacija / mreža nevladinih organizacija.International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) Naziv programa Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva . te u jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba. a koji se tiču porodica nestalih osoba.org Web stranica: www. Projekti u trajanju do 6 mjeseci do 10. godine. Kratkoročni grantovi do 4.

promoviranje ljudskih prava. Harareu i Kostariki. ili izgradnja organizacijskih kapaciteta. 128 Natrag na sadržaj . proizvodnju informativnih materijala. praznovjerja i alternativne religije. Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih područja: promoviranje humanizma. kaste. promoviranje znanstvenih metoda. izdavaštvo. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. članke u tiskanim medijima i slično. te se zalaže za odvajanje religije i države. Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne član ove. Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s svjetovnim životnim stavovima. itd. seminare. UNICEF i Vijeću Evrope. Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati promicanje novih zakonodavnog tijela. naučne metode razmnožavanja. medije. rasta i napretka. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja. UNESCO. izdavaštvo. i regionalnim uredima u Bangaloreu. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. medijima ili široj javnosti. odnosno poboljšanje ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji. Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara. seminare. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. IHEU promiče i brani slobodu savjesti i izražavanja. rada ili spola. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. otkrivajući kršenja ljudskih prava od vlade i zagovaranja prema političarima. To potiče rast novih grupa humanista i predstavlja humanističke interese u UN. medije. izabranih službenika/ca i drugih volontera/ki. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za populariziranje nauke. reklame. HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU -a sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji.hivos.nl. članke u tiskanim medijima i slično. sekularističkih i ateističkih organizacija sa više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava. porijekla. Više informacija možete naći na internet stranici www. promoviranje sekularizma. slanje predstavnika/ca na sastanke ili konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica.iheu. IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i smjernice o pitanjima politike i strategije. medijima ili široj javnosti. Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav prema političarima. i/ili pomaganje ljudskih prava drugih posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije. reklame.org. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. Više informacija možete dobiti na internet stranici www. skeptičnost prema aktivnostima vraćanja. medija ili šire javnosti. astrologije. racionalističkih.International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija) Naziv programa Međunarodna humanistička i etička unija International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez humanističkih.

000 EUR godišnje. IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa. a novi poziv se očekuje u narednom periodu.Veličina donacije Maksimalan iznos za jedan projekat je 10.org/contactus Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. Svijet uključujući i BiH. Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije. Međutim.org IHEU 1 Gower Street London. WC1E 6HD Web stranica: www. 3. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS programa u nekoj od zadnjih 10 godina.iheu. Projek at bi trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja aplicira za grant. 129 Natrag na sadržaj . Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama.iheu. Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine. 2. a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje. Sljedeće organizacije mogu se prijaviti: 1. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi).

a novi se očekuje u narednom periodu. i evaluacije zasnovane na teoriji promjene. prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama koje implementiraju projekte.org/openwindow/ Kontakt Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. prijedlozi projekata koji se pripremaju od strane evaluatora/istraživača u zemljama u razvoju i razvijenih zemalja.3ieimpact.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH). Zadnji poziv je bio otvoren do početka avgusta/kolovoza prošle godine. Širom svijeta. Kako aplicirati? www. Prihvata prijedloge projekata na sve teme i ne postoje unaprijed određeni limiti finansiranja.International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) Naziv programa The Open Window Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje razvijenim zemljama. Različita. 130 Natrag na sadržaj .3ieimpact. Prednost se daje: evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike i imaju jasnu strategiju komunikacije.

Kad god je to moguće Fondacija preferira k o-finansiranje iz drugih izvora i preferira da ne daje novac za operativne troškove.istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti. Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija. Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama u područjima: .li International Music and Art Foundation Legal Domicile (Registered Office) P. 1829). komorni muzički ansambli. ali nisu ograničeni na. Box 39 FL-9490 VADUZ. likovnu umjetnost (slikarstvo.International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) Naziv programa International Music and Art Foundation Grants International Music and Art Foundation je osnovana 1998. Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka.izvedbenih umjetnosti. konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili organiziranja projekta ili aktivnosti. . Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za buduće generacije umjetnost. putne troškove. http://imaf. Posebni interesi Fondacije uključuju. kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz prošlosti. Tokom čitave godine.arhitektonske restoracije i konzervacija. simfonijski orkestri. godine u svrhu distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje distribuira organizacijama širom svijeta. radionice. kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. International Music and Art Foundation dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i izvedbenih umjetnosti. 131 Natrag na sadržaj .li Web stranica: http://imafoundation.muzeji. Liechtenstein Email: trustees@imaf. .com Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije. crtež. sastanke.720 franaka.O. gdje je srednja veličina granta 27. i . muziku. balet i pozorišta. “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela umjetnosti i arhitekture. pozorište i arhitekturu (“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe.homestead. Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu obećavajućim. skulptura). kao što su opera.

at South East Europe Media Organisation (SEEMO) Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. poslovnih modela ili treninga.html International Press Institute Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. uključujući i mobilne.obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti.freemedia. Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije: . na Bliskom Istoku i Africi. or Trainings & Journalism Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih platformi vijesti.platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja.seemo. zaštiti slobode mišljenja i izražavanja.digitalne. promicanju slobodnog protoka vijesti i informacija. IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije . razvoj održivih poslovnih modela i trening novinara. direktora i vodećih novinara. godinu je zatvoren. Poziv za 2012.održivost: unapređenje poslovnih modela. Ukupno je 2. Austria Tel: +43 1 513 39 40 Faks: +43 1 512 90 15 Email: info@seemo. 132 Natrag na sadržaj .org Web stranica: www.International Press Institute: News Innovation Contest International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in Digitial News Platforms. Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija. . Kako aplicirati? www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. te novinarske izvrsnosti) International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika. te poboljšanju prakse novinarstva. Business Models. Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i distribuirani su u javnom interesu. i .7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine. IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija. naredni se očekuje tokom godine.at/awards. Austria Tel: + 43 1 512 90 11 Faks: + 43 1 512 90 14 Email: ipi@freemedia.

000 Sarajevo Email: sjaram@internews. što znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25. Također.000 USD. .ba. Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i Hercegovini. Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti. a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko novinarstvo. .Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH. 133 Natrag na sadržaj .7 miliona USD. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj instituciji.Internews Naziv programa Jačanje nezavisnih medija u BiH USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji projekt.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. maja/svibnja. .Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja.Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim međunarodnim institucijama. Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici. . Kriteriji su jasno naznačeni na svakom pozivu za projekte. . . . te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih.Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na odgovornost. treninge i mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. BiH. ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti cjelokupne medijske slike u BiH. napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske pismenosti. kao i za podršku samoregulaciji medija u BiH.Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija postojećih online medija. Ovi grantovi ne mogu se koristiti za pokretanje web medija. koji od decembra 2010. koji ukupno iznosi milion USD. online medijskih tehnologija. u okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova. Hamdije Kreševljakovića 50 71. Više detalja na web stranici: www. inovativne ideje za online medije.Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i alternativne izvore informacija. Trenutno otvoren poziv u okviru programa “Ljudska prava” je otvoren do 1. Ciljevi projekta su: .ba Web stranica: www. godine implementira Internews u BiH.internews. te medijske i profesionalne asocijacije.internews.Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom radu. Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira. vrijedan 5.

Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora. a novi se očekuje u narednom periodu. Nije definirana. ITVS će razmotriti i duže programe. kada vještine reditelja. Osoblje navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati.org Web stranica: www. “Nezavisni producenti. . Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici. Praktično sve zemlje osim SAD. Američka publika želi saznati više o drugim mjestima. uključujući i javne stanice.org/funding/international/criteria Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/funding/international/how Tel: +1 415 356 8383. 134 Natrag na sadržaj . b) ima umjetničku.Radovi u pripremi. godine. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta.ITVS International Naziv programa International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje) ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim pričama koje mogu informirati. ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na američkoj televiziji. nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom u cjelini. ali ti proizvođači imaju malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD. Zadnji poziv je bio otvoren do početka decembra/prosinca 2012. . .” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik autorskih prava. U rijetkim slučajevima. budžetsku i uredničku kontrolu nad svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili komercijalne stanice ili filmskog studija. International Call Funding Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup međunarodnim programima. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći različite glasove u javnu sferu. odnosno projekti koji su već u fazi produkcije. local 445 Email: cynthia_kane@itvs.Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s producentima iz različitih zemalja.Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat). predmet i priča to nalažu. ljudima i njihovim gledištima.itvs.itvs. uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko zastupljena na američkoj televiziji. www. U okviru ovoga programa se prihvataju: .

vlade. maja/svibnja 2013.hoogeslag@iucn. Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem (strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja.iucn. www. godine.000 EUR. biznis sektora i svih ostalih partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti.nl/funds/purchase_of_nature_1 Marc Hoogeslag MSc Tel: 0031 20 3018 264 Email: marc.iucn.hoogeslag. Pogledajte web stranicu za više informacija. Strateška kupovina može značiti osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala. Veliki broj zemalja širom svijeta. Maksimalna veličina granta je 85. IUCN NL je most između društvenih organizacija.IUCN National Committee of the Netherlands Naziv programa Podrška prirodi 35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljen og u Holandiji su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 135 Natrag na sadržaj .nl Skype: marc. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Trenutni poziv za projekte je otvoren do 1. Stečeno vlasništvo ili upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje rade na zaštiti životne okoline.

aspx Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Jan Vrijman Fund finansijsku podršku daje dva puta godišnje. januar/siječanj i 15.nl Web stranica: www. posvećene razvoju dokumentarnih skripti. 136 Natrag na sadržaj . Fond ne pruža samo finansijsku podršku. Podrška u ovom dijelu se daje za razvoj skripti i projekata tokom istraživanja i njihovog razvoja. Režiser i kompanije trebaju biti nacionalnosti zemlje u razvoju i živiti i raditi u zemlji u razvoju. .000 EUR za skripte i razvoj projekata. Rokovi prijave su 15. dokumentarni filmovi na festivalima i dokumentarne radionice).idfa. 17. www. Projekat može biti podnešen samo jednom u svakoj od spom enutih kategorija.nl/industry/markets-funding/idfa-fund/about/about-the-idfafund. grant mora biti utrošen u zemlji u razvoju i sva prava distribucije za zemlje Beneluksa moraju biti rezervirana na Jan Vrijman Fund. b) Produkcija i post-produkcija. već ima i savjetodavnu ulogu.500 EUR za proizvodnju i post-produkciju. maj/svibanj. Ako je projekat odabran.nl/industry/markets-funding/vrijman-fund.Inicijative distribucije: prikazivanje filmova.aspx Jan Vrijman Fund Frederiksplein 52 1017 XN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 627 3329 Faks: +31 20 638 5388 Email: janvrijmanfund@idfa. JVF pruža pojedinačne potpore do 5. Generalno fond je otvoren alternativnim i inovativnim idejama dok god su dobro utemeljene i sa jasnim planom implementacije. po mogućnosti lokalna ili regionalna produkcija. .Jan Vrijman Fund Naziv programa Jan Vrijman Fund Jan Vrijman Fund daje grantove nezavisnim režiserima dokumentaraca iz zemalja u razvoju.000 EUR za druge aktivnosti (inicijative distribucije. aplikanti trebaju imati na umu da ne može biti odabrano više od 8% zaprimljenih projekata. produkciji i/ili distribuciji i prodaji. Dalje. a) Skripte i razvoj projekata. putujući filmski festivali ili specijalna prikazivanja u udaljenim ili područjima pogođenim konfliktima. ili 15. dokumentarni filmski festivali i obrazovni programi. Jan Vrijman Fund podržava kreativne dokumentarce u zemljama u razvoju. Sem toga Fond podržava projekte koji promoviraju lokalnu dokumentarističku produkciju i distribuciju kroz aktivnosti kao što su radionice.idfa. c) Ostale aktivnosti: . Pri odabiru fond podržava najmanje 18% projekata iz najmanje razvijenih zemalja na DAC listi. na osnovu definicije iz DAC liste.Dokumentarni filmski festivali: filmski festivali koji za cilj imaju promociju dokumentarnog filmskog žanra i koji služe kao mjesto susreta lokalnih režisera i publike. kao što su pokretna kina.Dokumentarne radionice: radionice za režisere i/ili producente iz ne-zapadnih zemalja na osnovu definicije iz DAC liste.

Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.go. 137 Natrag na sadržaj . područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom jeziku (Urawa i Kansai). Kako aplicirati? www. doprinosi svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i drugih ljudi kroz medij kulture. Pogledajte web stranicu za više informacija. sa sjedištem u Tokiu. Različita.jp/world/en/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta.jpf.Japan Foundation Worldwide Naziv programa Grants Program The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta.jpf. Na web stranici se može pronaći više informacija o uredima fondacije u inostranstvu.go.jp/world/en/ Kontakt Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različita. njihovim aktivnostima. kao i linkovi na druge relevantne web stranice.

Pogledajte web stranicu za više informacija. 138 Natrag na sadržaj . istraživanja i studije.jp Web stranica: www. gdje je kategorija dostupna za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od strane ne-japanskih organizacija. novi poziv se očekuje u narednom periodu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Muza Kawasaki Central Tower 8th floor 1310. Zadnji rok prijave je bio 25.Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) Naziv programa Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO -e Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom mogu aplicirati u okviru poziva za projekte. Omiya-cho. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanj a životne okoline. uključujući i pojedince i privatne korporacije. JFGE ima dva osnovna programa: (1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti životne okoline. Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije. te trening za osoblje.go. i (2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na projektima zaštite životne okoline kroz informiranje. Saiwaiku.jp/jfge Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Čitav svijet.go. Kawasaki City.erca. Kanagawa Prefecture 212-8554 Japan NGO Support 81 44 520 9609 Grant Program 81 44 520 9505 E-mail: jfge@erca. januar/siječanj.

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva. 139 Natrag na sadržaj . Nije definirana. www. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski prostor.aspx?vijest=1279&prikaz=0# (poziv za 2011. .ephzhb.d.) Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar Mile Budaka 106 A 88.potreba u području kulture.u humanitarne svrhe. Mostar će slijediti opredjeljenja: .ba www. Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s rokovima naznačenim u Pozivu.d. U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d. distribucija i opskrba električnom energijom .potreba u području sporta. Mostar je kvalitetna.pomoć partnerima u sličnim djelatnostima. a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine. i .ephzhb. Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška donacije. godine. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011. . pouzdana i sigurna proizvodnja. .ba/ephzhb.000 Mostar Web stranica: www. idući se očekuje u narednom periodu.implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima. Donacije se dodjeljuju za financiranje: . te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika. osnovani u skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe. JP Elektroprivrede HZ HB d. i .potreba u području socijalne pomoći.održivosti ukupnog razvoja.ekonomičnosti u poslovanju.ephzhb. .ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.d.Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Naziv programa Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Misija JP Elektroprivrede HZ HB d.razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima. .

uključujući i rad na trgovini oružjem. otvorenosti. Pogledajte web stranicu za više informacija. U ovoj godini pozivi za projekte su otvoreni do 15. Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim od pet područja navedenih ispod: .org. . aprila/travnja i 2.uk Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 140 Natrag na sadržaj . odziva i poštivanja ljudskih prava širom javnog i privatnog sektora.org. uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da se uključe u donošenje odluka i politike razvoja. . te rad koji prati i izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu.jrct.jrct. razvoj učinkovitih mjera izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje vojnoga roka.Pitanja od interesa za Kvekere.uk/text. stvaranje kulture mira. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www.Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima društva. Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj Britaniji i Irskoj. . YO30 6WQ Tel: +44 1904 627 810 Web stranica: http://www.Joseph Rowntree Charitable Trust Naziv programa Joseph Rowntree Charitable Trust Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i nepravdi. . uključujući i promicanje odgovornosti. septembra/rujna. Pogledajte web stranicu za više informacija. Water End York. ali u određenim slučajevima i BiH.Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba.Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između ljudi i institucija koje utiču na njih.asp?section=00010004 Joseph Rowntree Charitable Trust The Garden House. Prije svega Velika Britanija.Irska i Sjeverna Irska.

" Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za stvaranje boljeg društva.aspx?LangType=1033 www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Pogledajte web stranicu za više informacija.zdravlju.be Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.migracijama.liderstvu. Pogledajte web stranicu za više informacija. 141 Natrag na sadržaj .kbs-frb. U svom statutu iz 1976. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.razvoju.demokratiji na Balkanu.kbs-frb. . .siromaštvu i društvenoj pravdi. .kulturnom nasljedstvu. .King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) Naziv programa King Baudouin Foundation Grants Programme Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u poboljšanju uslova života za stanovništvo. godine Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i nove projekte.filantropiji.partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte. demokratiji i poštivanju različitosti. . .be/about-the-foundation.lokalnom angažmanu. Generalno podrška se pruža za aktivnosti na: .be/calls. Ovisno o pozivu za projekte. Kako aplicirati? www.htm Email: proj@kbs-frb. . i . . Na taj način možemo napraviti trajan doprinos većoj pravednosti.

Podrška se također može pružiti i drugim oblicima projekata vezanih za ljudska prava. Posebna pažnja se daje promoviranju ljudskih prava djece.000 EUR.10. Čitav svijet. Posebna pažnja se daje promociji ljudskih prava žena. KIOS pruža finansijsku podršku lokalnim organizacijama civilnog društva koji rade na povećanju javne svjesnosti. jač anju organizacijskih kapaciteta i širenju zajednica kojoj se poštuju ljudska prava. praćenje. manjinskih grupa i siromašnih. 142 Natrag na sadržaj . . praćenje i dokumentiranje.fi Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.fi/english/application_forms za aplikacionu formu i vodič za aplikante i zapamtite da uključite svu zahtjevanu dokumentaciju u vašu aplikaciju. Molimo vas da pošaljete kompletnu aplikaciju putem emaila na adresu kios@kios.Saradnja sa ljudsko-pravaškim organizacijama u post-konfliktnim zemljama gdje su mehanizmi za zaštitu ljudskih prava slabi.KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights Naziv programa KIOS Small Grants Program Glavni prioriteti su: demokratska prava. umjesto toga projektni prijedlozi se primaju tokom čitave godine. Također daju i veće grantove. podizanje svjesnosti.fi.. Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju prevenciju povreda ljudskih prava.Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju preveniranje kršenja ljudskih prava. Osim podrške projektima. KIOS ima otvoren poziv za projekte. Ovo znači da rade bez rokova. Pogledajte www. kao što je podizanje svijesti. KIOS je fokusiran na rad u sljedećim područjima: . te obrazovanje.kios. Mali grantovi su 500 . dokumentiranje i obrazovanje.kios. djece. jačanju i širenju saradnje. a princip koji sumira KIOS-ov moto je: "Ljudska prava za najranjivije". KIOS podržava i institucionalni razvoj ljudsko-pravaških organizacija. žena i siromašnih. . gender jednakost i pravo na obrazovanje. na primjer pravna pomoć i pod određenim okolnostima tehnička i institucionalna podrška. Partneri trebaju raditi na pitanjima koja se direktno dotiču UN Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.Ljudska prava najranjivijih: jačanje i zaštita prava najobespravljenijih grupa. Web stranica: www. Ne šaljite koncepte projekata.

Zadnji poziv je bio otvoren do 28. godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU. energetika i životna okolina.ceinet. 143 Natrag na sadržaj . CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta. a novi se očekuje u narednom periodu. pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja ka donatoru (donatori u nastajanju). međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji. Pogledajte web stranicu za više informacija. uključujući i BiH. Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz vlastitog ili vanjskog izvora.000 EUR po projektu. Trenutni fokusi rada su: evropske integracije. Region. decembra/prosinca. a ciljevi KEP-a su: jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu članice EU. Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora. planiranje i razvoj infrastrukture. i poljoprivreda. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt www. Program potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan. promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama CEI-ja.Know-How Exchange Programme Naziv programa The Know-How Exchange Programme (KEP) KEP je odobren 2004.org/KEP/Call2011?tab=3 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija. Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU. a ne više od 40.

ks. razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma. 144 Natrag na sadržaj . pitanja poslaničkog sistema. zdravstva.gov. obrazovanja. Definirano u okviru poziva za projekte. Skupština Kantona Sarajevo .Komisija za mlade Reisa Džemaludina Čauševića 1 71. Na osnovu poziva za projekte. sporta. prostora i drugo. izborna pitanja. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koj a ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje. organizuje tradicionalne proslave. Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo. kulture. organizuje seminare radi edukacija mladih.ba/node/724 Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini. jubileje i drugo. U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju. boračko-invalidske zaštite. razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda. socijalne zaštite. i ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu.Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Naziv programa Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Generalni zadaci Komisije za mlade su: razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života. nauke. pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave.000 Sarajevo Tel: +387 33 562 055 Web stranica: http://skupstina. kao i s međunarodnim organizacijama. Različita. Federaciji i BiH. na osnovu poziva za projekte. radnih odnosa. razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu. informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine.

kvinnatillkvinna. besplatnu pravnu pomoć.se/en/our-partnerorganisations-0. te trgovinu ljudima. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima. Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke pomoći. Različita. Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona. Pogledajte web stranicu za više informacija. Neke organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama. Druge usluge koje ove organizacije pružaju uključuju psihološku podršku. Pogledajte web stranicu za više informacija.se/en Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Za listu partnera u BiH pogledajte: www. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih prava. U principu rade samo sa partnerskim organizacijama. 145 Natrag na sadržaj . BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta). pomirenja i mirovnog rada. informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima. 121 62 Johanneshov. Slakthusplan 3. Na primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i žena koje se vraćaju kućama nakon rata. Osnažuju i educiraju žene aktivistkinje i političarke. Ženske organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije. strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje ž ivljenje. Sweden Tel: +46 8 588 891 00 Email: info@kvinnatillkvinna.kvinnatillkvinna.Kvinna till Kvinna Naziv programa Kvinna till Kvinna Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u konfliktnim područjima. Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija.se Web stranica: www.

stipendije. Study Abroad Studentships i International Networks) Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research Fellowships. sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu. sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju.ac.uk/funding/grant_applications. značaj predloženog rada.Leverhulme Trust Naziv programa Leverhulme Trust Leverhulme Trust je osnovan 1925. Visiting Professorships i Visiting Fellowships) Različita.cfm 1 Pemberton Row London EC4A 3BG Tel: +44 20 7042 9888 Web stranica: http://leverhulme. stipendiranje i nagrade. Emeritus Fellowships i Research Programme Grants Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Ovisno o pozivu za projekte.ac." Od tog vremena. godine pod Will of the First Viscount Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale "stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja. Fondacija poseban naglasak stavlja na: originalnost projekata. http://leverhulme. Philip Leverhulme Prizes i Major Research Fellowships) Istraživanje po penzionisanju Umjetnost (Arts Scholarships i Artists in Residence) Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks. Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Research Project Grants. Research Fellowships. Grantovi se daju za sljedeća područja: Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards. i uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina. djeluje u svim akademskim disciplinama. 146 Natrag na sadržaj . Različiti tokom godine.

žene i mladi imaju pravo identificirati njihova najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju.levistrauss. 147 Natrag na sadržaj . i posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima. seksizma. ksenofobije. Čitav svijet. Nije specificirana. i finansiranjem obrazovnih i preventivnih programa kao što je davanje šprica.Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) Naziv programa Levi Strauss Foundation Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje siromaštva među mladim i ženama. www. te poboljšanje radnih i životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu. prevencija HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije.com/about/foundations/levi-strauss-foundation/issues-wesupport Web stranica: www.com/about/help-contact-us/europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tri vodeća principa našeg globalnog programa su: vjera u osnaživanje . Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili gdje imaju prisustvo.levistrauss. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoren tokom godine. odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene i omladinu po pitanjima rasizma. To su izgradnja zajednica . homofobije i/ili statusa HIV-a.

BiH. i razvoja civilnog društva. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. 148 Natrag na sadržaj . Caritasa i Dobrotvora. borbe protiv droga i ovisnosti. kulture.lutrijabih. tehničke kulture i inovacija.Lutrija BiH Naziv programa Lutrija BiH Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine. bude namijenjen za finansiranje: humanitarnih organizacija poput Crvenog križa. Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50 % dobiti Lutrije BiH. smještaj žrtava torture i nasilja.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. amaterskog sporta. pomoći osobama sa invaliditetom.ba Web stranica: www. Merhameta. koji je do sada išao u budžet FBiH. narodnih kuhinja. Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim manifestacijama i događajima. liječenja djece oboljele od teških bolesti. Lutrija BiH Odnosi s javnošću Mehmeda Spahe 11 Tel: + 387 33 563 539 Email: press@lutrija-bih. Kako aplicirati? Na osnovu poziva za projekte. Na osnovu spefičnih poziva za projekte finansiranih od strane Lutrije BIH.

brze reakcije na hitne lokalne potrebe. Više detalja vidjeti na: www.org/page.Mama Cash (Mama Keš) Naziv programa Opšti ciljevi Mama Cash Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih prava širom sveta. razvoj lokalnih rukovodstava. i izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta. Čitav svijet.php?id=2007 www.org/page. Budžeti i pisma zainteresovanosti su prihvataju tokom cijele godine. 149 Natrag na sadržaj . skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja. Ona teži stvaranju mirnog i prav ednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava. Mama Cash finansijski podržava: novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i djevojaka.O.php?id=2007 Mama Cash / Programmes Team P. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.mamacash. Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Ma ma Cash ne prihvata samoinicijativne prijave.000 EUR godišnje. Amsterdam The Netherlands Faks: (+31)20 5158 799 Email: info@mamacash.000 do 50. Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Box 15686 1001 ND.nl Web-stranica: www.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.mamacash.mamacash. Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet. Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5. mreže aktivista i donatorske zajednice.

Tijekom početnog razdoblja program a (1994-1998). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. demokratsko društvo sa vladavinom prava. kako u smislu zakonodavnog procesa i sadržaja. Ljudska prava / manjine  aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina. odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava. Fokus je na (1) povećanju odgovornosti. primjena zakona i pravna pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i  reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora. Javna uprava / javni red / policija / korupcija  dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili regionalne vlasti. prevencije. godine. Zakonodavstvo i pravo  zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona. i pomoć u provedbi zakonodavstva . (3) procese donošenja politika i (4) reformu javnih službi.  podrška za slobodne medije: radio. 3. Informacije / mediji  vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini . organizacija civilnog društva i veze među njima. holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama diljem regije. integriteta i policije u lokalnim zajednicama. Maksimalni iznos doprinosa je 150. Više zemalja uključujući BiH. i  profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana. marta/ožujka 2013. legitimiteta. uključujući i podršku za korištenje novih medija. 150 Natrag na sadržaj . Teme podrške su: 1. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. 4. a minimalan 25. neovisnost sudstva.000 EUR. Od 1998. Od 1994. televiziju i novinarstvo (novi ne i časopisi). uprave i finansiranja javnih usluga. i  kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju udruženja za zaštitu životne okoline. saradnja se u prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti.Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) Naziv programa MATRA program Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan doprinos promicanju sigurnosti.  usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja demokratskog društva. 2. Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca. transparentnosti i demokratizacije vladinih akcija. saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. godine. (2) decentralizacije i deregulacije. u pravilu kroz organizacije civilnog društva. godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se zadovoljila rastuća potreba za potporu središnjim vlastima.  lokalna saradnja između opštinskih vlasti.  organizacija pravosuđa. uglavnom u predpristupnim državama. zahtjev se podnosi u okviru teme životne okoline).000 EUR. Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju reformu države i njenih institucija.

lokalne vlasti i kvazi-vladine organizacije.html http://bosnieherzegovina.nlambassade.org/organization/afdelingen/matra/matr a. 151 Natrag na sadržaj . Iz tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja. djelitelj znanja i implementator. Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost.podrške Aplikacije mogu predati: nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i neprofitne odgojno-obrazovne ustanove. http://bosnieherzegovina. već i kao facilitator. ne sam o kao davatelj sredstava.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.nlambassade.

na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva. Gradeći na ovim uspjesima. Tokom čitave godine. kao što je navedeno u odjeljcima za svaku regiju. već i za one koje će tek doći. Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode. nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju. Oni će dati jasan doprinos . Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr. dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama. Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015 biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom. Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse.izravan ili neizravan . Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja su dragocijen dar ne samo za današnje generacije.MAVA – Fondation pour la Nature Naziv programa MAVA – Fondation pour la Nature Od samog početka. Različita. 152 Natrag na sadržaj . Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa. Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza. u skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi uspjela. obalnoj zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku. to znači da podupiremo projekte u Mediteranu. Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim specifičnim regionalnim ciljevima. To su: Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu. Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama. ali jasni kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Mladi: obrazovanje. naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije. Značajne. Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog sporazuma. imamo osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek suočavaju ovi važni ekosustavi. To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva. Geografski. ako i kada je to prikladno. Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge. CBD. koristeći pristup od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način. Adaptacija klimatskim promjenama: pronalaženje načina suočavanja s posljedicama klimatskih promjena. Takvi projekti mogu biti odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti. a i dugoročnim vezama koje nas vežu. Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili pravi uslovi za učinkovito očuvanje. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima. 153 Natrag na sadržaj .org/?page_id=32 MAVA – Fondation pour la Nature Rue Mauverney 28 1196 Gland.org Web stranica: www. Alpi i Švicarska. Switzerland Tel: +41 21 544 1600 Faks: +41 21 544 1616 Email: info@fondationmava. .kvalitet projekta.usklađenost s MAVA transferzalnima temama (prema potrebi).fondationmava.potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku. te regionalnim ciljevima. i .postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos očuvanju prirode. sa sposobnostima ispunjenja planova. i .održivost rezultata. Za globalne grantove: .pravi partner.usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e. http://en.mava-foundation. Za regionalne grantove: . obalna zapadna Afrika (BiH je među ovim zemljama). Za sve grantove: . . .Geografsko područje podrške Mediteranski bazen.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa terena.mediadefence. i u iznosu između 5.pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada.org Skype: mldi.000 i 25.000 funti. i .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.org/page/funding-and-support-ngos MLDI 2nd Floor Grayston Centre 28 Charles Square London N1 6HT United Kingdom Email: info@mediadefence. Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci. Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje aktivnosti: . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta. 154 Natrag na sadržaj .Media Legal Defence Initiative Naziv programa Media Legal Defence Initiative Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su pokrenuta protiv njih. www.učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim standardima za slobodu izražavanja. Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti slobodu medija.law Tel: +44 207 324 4760 Web stranica: www. To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje.mediadefence. povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija.

obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim projektima. Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu. Program donacija Fond ima tri glavna pravca podrške: umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža. i regionalnom nivou.pdf Kako aplicirati? www.medwomensfund. pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening programima za pripremu projekata. Područje Mediterana.Montpellier France Tel / faks: +33 4 67 670 873 Email: info@medwomensfund.org Web stranica: www.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund. pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa. razmjena informacija i iskustava. uključujući i BiH. jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu udruženja. koordinacija projekata. 47 place du Millénaire 34000 . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti www. ali kontakirajte donatora za više informacija. vođenje finansija i namicanje sredstava.medwomensfund. udruženja ili osoba koje rade na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana. Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u roku od 15 dana. U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih organizacija.org/en/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ovisno o kontekstu. Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana.Mediteranska žena Naziv programa Fond za mediteranske žene Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između spolova širom Mediterana.medwomensfund. 155 Natrag na sadržaj .org/en/Initiatives. Ova veza omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama. individualna podrška: pomoć u učestvovanju na sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti. Misija: pružiti. kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom. podrška u stvaranju lokalnih fondova.html Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s Fund Apt 74.

kultura i kulturne manifestacije. osobe s invaliditetom i sl. podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta/programa. 2. i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama. nauka i obrazovanje. udruženja i fondacije od javnog interesa registrirane na nivou Bosne i Hercegovine. ljudska prava i prava manjina.gov. projekti pomoći invalidima. sa rokom prijava u aprilu/travnju. doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na domaćem i međunarodnom planu. projekti jačanja studentskog standarda. 10. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim. doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije. djeci i starijim licima. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta.mcp. pomirenje i dijalog među religijama. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti. 156 Natrag na sadržaj . u martu/ožujku. historijsko-naučni i istraživački rad. zdravstvo. vjerske slobode. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim integracijama. broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca. socijalna zaštita. Pogledajte web stranicu za više informacija. 6. 13. 7. Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se: kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju. 3. 4. zaštita potrošača. Različita. 5. 11. građansko društvo. 9.Ministarstvo civilnih poslova BiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima: 1. realizirani projekti/programi u protekle tri godine.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i 15.). 8. 14. mladi. 12. ovisno o projektu. Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne organizacije i asocijacije. tolerancija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.

Finansiranje projekta Savjet učenika srednjih škola u Republici Srpskoj. Na osnovu poziva za projekte.net Web stranica: www. Republika Srpska i BiH. Sektor za omladinu: Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. najboljem volonteru i najboljem organizatoru volontiranja i obilježavanje Međunarodno g dana volontera (05.Ministarstvo porodice. Sektor za sport: Male olimpijske igre osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. "Studentske sportske igre". Ljetni sportski kamp Republike Srpske. Finansiranje troškova i aktivnosti administracije .aspx Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. decembar/prosinac).net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/PPP/Pages/Splash. 78. Implementacija "Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj 2009-2014". Na osnovu poziva za projekte. Međunarodni seminar za lica sa invaliditetom . Finansiranje projekta omladinskih organizacija.vladars. avgust/kolovoz). kao krovne omladinske organizacije u Republici Srpskoj. Tel: +387 51 338 332 Faks: +387 51 338 846 Trg Republike Srpske 1. "Susreti mladih". Finansiranje omladinskih manifestacija "Studentska zima". Medijska kampanja o značaju porodice. omladine i sporta Republike Srpske Ciljevi su definirani strateškim dokumentima dostupnim na web stranici. (12. omladine i sporta Republike Srpske Naziv programa Opšti ciljevi Ministarstvo porodice. "Republički kamp Crvenog krsta" i dr. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih.000 Banja Luka Email: mpos@mpos. pogledajte web stranicu za više informacija. Dodjela republičke nagrade za volontiranje.Budžet Omladinskog savjeta Republike Srpske. Sektor za porodicu: Projekat "Fond treće i četvrto dijete".vladars. Manifestacija "Konferencija beba". Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Tokom godine na osnovu poziva za projekte. "Kamp prijateljstva". 157 Natrag na sadržaj . Na osnovu poziva za projekte. Izbor 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske. sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Dodjela stipendija sportistima.

pravni.Ministarstvo pravde FBiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedinci ma Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera: registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama. kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www.gov. kulturni. obrazovni.fmp. i program/projekat nije obuhvaćen finansijskom potporom resornog federalnog ministarstva. organiziranost i broj članova udruženja.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Različita. ravnomjerna regionalna zastupljenost. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterij a. uspjeh na međunarodnom i domaćem planu. 158 Natrag na sadržaj . u aprilu/travnju. sa rokom prijava u junu/lipnju. i nastavak realizacije započetih projekata. znanstveni. Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera: kvalitet programa/projekta. potvrđen status i značaj. ovisno o projektu. doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu. naglašen humanitarni. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija djeluje. ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter. Pogledajte web stranicu za više informacija. samoodrživost programa/projekta.

no/apply-for-a-grant Kontakt Email: tore. U principu smo voljni riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati bez naše podrške.minor-foundation. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www. Nije specifirana. Tokom čitave godine. Prihvatamo projekte koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. Fondacija je norveška.braend@minor-foundation. ali naš zadatak je međunarodni. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku.no Direktorij donatora mart/ožujak 2013. u principu ćemo podržati veće projekte. Organizacije civilnog društva. Fondacija prima aplikacije norveških i međunarodnih organizacija. neoprobane mjere i da ti prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj. eksperimentalne. 159 Natrag na sadržaj . Želimo podržati inovativne. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih projekata.Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) Naziv programa Minor Foundation Grants Program Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim uticajem.

Prvo razdoblje je od 1. uključujući i škole. Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje. februara/veljače. MO 63167 Tel: +1 314 694 1000 Web stranica: http://www. pristup čistoj vodi. Novi poziv se otvara 1. javna sigurnost i razne druge lokalne potrebe Na osnovu poziva za projekte. biblioteke. Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i inostranstvu. naučne centre. poljoprivredne programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili dopunjavaju školske programe i zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost hrane. Lindbergh Blvd. Čitav svijet. lokalne javne dobrotvorne organizacije. St. Drugi period kreće od 1. jula/srpnja. jula/srpnja . higijenski uvjeti.kao i podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za Monsanto Fund.31.28.monsantofund. pogledajte web stranicu za više informacija. Prijave na Monsanto Fund za međunarodne regije su samo uz pozivnicu. Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima. 160 Natrag na sadržaj . Prijave sada su zatvorene. Predstavnik Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem projektu.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Louis. te privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo stanovništvo. avgusta/kolovoza. Monsanto Fund 800 N.Monsanto Fund Naziv programa Opšti ciljevi Monsanto Fund Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta . Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u sljedećim područjima: pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta. januara/siječnja . jedinice vlasti.

Movies that Matter
Naziv programa Movies that Matter Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival, a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se preselio u Haag, grad mira i pravde. Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu. Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima. Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća, projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne platforme. Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Zadnjii rok za prijave je bio 15. septembar/rujan 2012. godine.

Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH. Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje. Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena. Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još uvijek u fazi pripreme).

Kriterij podobnosti

-

-

Kako aplicirati?

www.moviesthatmatter.nl/english_index/international /support_programme Movies that Matter Foundation Eric van de Giessen P.O. Box 1968 1000 BZ, Amsterdam Netherlands Email: info@moviesthatmatter.nl Web stranica: www.moviesthatmatter.nl

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

161

Natrag na sadržaj

Nando Peretti Foundation
Naziv programa Nando Peretti Foundation Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti od preko 30 miliona EUR. Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture. Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja. Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama. Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta. Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za podršku umjetnosti u porastu. Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i nužan. Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje, očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo. Nije definirana Zadnji poziv je bio otvoren do 10. marta/ožujka 2012. godine, a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH. Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju biti neprofitne organizacije (udruže nja, fondacije, kulturne asocijacije, univerziteti, akademske institucije, itd.). www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8 The Nando Peretti Foundation Corso D'Italia, 19 00198 Roma, Italia Email: info@nandoperettifound.org Web stranica: www.nandoperettifound.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

162

Natrag na sadržaj

National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for Democracy – NED) NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava. NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava. Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta. Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD. Idući rokovi za prijave projekata su 5. april/travanj i 21. juni/lipanj 2013. godine Čitav svijet. NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za ne zavisne programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima demokratskog političkog spektruma. www.ned.org/grants/grants.html National Endowment for Democracy 1025 F Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20004, USA Tel: +1 202 378 9700 Faks: +1 202 378 9407 Email: info@ned.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

163

Natrag na sadržaj

Network of East-East Women
Naziv programa NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal Project) Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije. Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama. Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potre bni u promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija). Različiti. Otvoreno tokom čitave godine.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html NEWW Book and Journal Project 167 Spring Street, #3 New York, NY 10012 USA Faks: +1 212 226 8091 Email: newwny@igc.org Web stranica: www.neww.eu

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

164

Natrag na sadržaj

NORAD
Naziv programa NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA). U narednim godinama NORAD planira: - osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve, - koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih područja norveške politike razvoja, - pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza norveških aktivnosti razvojne pomoći, - proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi se poboljšala razvojna pomoć, - biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i - razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u učinkovito riješiti složene zadatke. Tematska područja za koja se daje podrška su: - Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike. - Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline. - Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva. - Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku zdravlja za sve. - Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je nepismeno. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Više zemalja uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

165

Natrag na sadržaj

norad.Kontakt Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Norway Tel: +47 23 98 00 00 Email: postmottak@norad.no/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013.no Web stranica: http://www. 166 Natrag na sadržaj .

izgradnja kapaciteta javnog sektora / kapacitet pregovaranja. Pogledajte web stranicu za više informacija.regionalna suradnja i regionalne organizacije. Makedoniju. Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/ calls_proposals /grants_balkan. Albaniju i za regionalne inicijative.html?id=672140 post.no Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) Naziv programa Podrška izgradnji mira i države Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom Balkanu.ud@mfa. . Srbiju. Za 2013. Sredstva su dostupna za Kosovo. klimatske promjene i upravljanje resursima.energija. Bosnu i Hercegovinu. http://www. .administrativne reforme.regjeringen. godinu je planirano 395 miliona norveških kruna.no i s-vb@mfa. . i pravilima šeme dodjele grantova. dobro upravljanje. 1 (2012-2013) Stortinga). sektor pravde i mjere antikorupcije. Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4. a ukoliko ostane novca novi pozivi će se razmatrani u drugoj polovici godine.pomirenje. .vladavina prava.reforma sektora sigurnosti. integracije i zaštita manjina. 167 Natrag na sadržaj . Generalni prioriteti Norveške su: . marta/ožujka. te razvoj kapaciteta civilnog društva. .

mladi i aktivisti u lokalnim zajednicama su naše glavne ciljne grupe.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Žene. a time i svoje vlastite živote. 168 Natrag na sadržaj . godini mogu se naći u Results Assessment Frameworks. Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoj a društva. Dženana Pavlinović Program Coordinator Olof Palme International Center . Olof Palme International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana.Office Sarajevo Sime Milutinovića 14 71. Pogledajte web stranicu za više informacija.palmecenter.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 202 244 Faks: +387 33 21 56 10 Email: dzenana. na osnovu poziva za projekte. Palme Centar traži partnerstvo s organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015. ljudska prava i mir. institucija i predstavnika civilnog društva u cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za građane i posebno podzastupljene grupe. Potencijalni partneri se potiču da prouče iste prije slanja projektnih ideja.Olaf Palme Naziv programa Palme Center programmes in the Western Balkans Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju.se Web stranica: www. Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zemlje zapadnog Balkana. Nije definirana. Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama. Pogledajte web stranicu za više informacija.pavlinovic@palmecenter. Pogledajte web stranicu za više informacija. U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih službenika.

Open Data Research Network Naziv programa The World Wide Web Foundation Grants U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje programa otvorenih podataka širom svijeta.otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr.otvoreni podaci za pametnije gradove. . Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. mediji. socijalne uključenosti. Između 25. 169 Natrag na sadržaj . organizacije civilnog društva. .000 i 75. međunarodne organizacije. inovacije i sudjelovanja. .otvoreni podaci i međunarodni razvoj. Većina zemalja u svijetu. Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju ključne razvojne teme. Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati. kompanije. .otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i zajednica (npr. kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne programe. Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka.otvoreni podataka u pravosudnim sistemima.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . . te da bi informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki.opendataresearch. postoji potreba za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod kojim uvjetima. akademici. septembra/rujna 2012. ekstraktivne industrije). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 10. stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan lijek za izazove dobrog upravljanja. privrednog rasta. Pogledajte web stranicu za više informacija.otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore. i . godine.otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama. godine. Slučajevi mogu biti o sljedećim temama: . podaci za male poljoprivrednike).otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja.000 USD. Vlade. Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke mreže tokom 2013.

gdje su 15. NY 10475. USA Tel: +1 718 885 0969 Email: openmeadows@igc. religije.openmeadows. Inc. države porijekla. posebno u ranjivim zajednicama. gender ident iteta i izričaja. i imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susr eli sa problemima u namicanju sredstava.org Open Meadows Foundation. seksualnog identiteta i izričaja.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekti moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice. starosti ili vještina. PO Box 1363 Bronx.openmeadows. promoviraju snagu izgradnje zajednice. avgust/kolovoz rokovi svake godine. da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije.Open Meadows Foundation Naziv programa Open Meadows Foundation Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu. 170 Natrag na sadržaj . www. Do 2. Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije: da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka. februar/veljača i 1 5. Idući poziv je otvoren do avgusta/kolovoza. Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na osnovu rase.000 USD. Čitav svijet.org Web stranica: www.

sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima.Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) Naziv programa Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF) PTF finansira specifične. b. podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije. a najčešće su volonteri koji rade "pro bono". a ne prelazi 35. Osim toga. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim. c. antikorupcijske komisije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013.). u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim poslovima. Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju: a. kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge. zaštita zviždača. izrada i provođenje etičkih kodeksa. e. vremenski ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove kapacitete. alate kao što su ankete. često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti. te će ih i finansirati. sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju antikorupcijskih mjera. itd. Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju korupcije i uključiti analizu problema.000 USD i 25. očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj doprinos. praćenje korištenja javnih rashoda. diskretne. PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju imati svoj nezavisni glas. Treće. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje korupcije. Gdje vlade. mehanizmi praćenja i informacijski sistemi. čak i ako je skroman (10 . Takve aktivnosti često će uključivati mobili ziranje pojedinaca.000 USD. Većina projekata spada u raspon od 10.000 USD. implementaciji i monitoringu antikorupcijskih programa. 171 Natrag na sadržaj . Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTF a je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi se postigla vjerodostojnost u dizajnu. vremenski ograničene aktivnosti ili projekte pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije. praćenje javnog sektora nabave i privatizacije. pod nazivom "partnera". To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni stručnjaci. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima. na način da se osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva. na taj način demonstrirajući posvećenost predloženom projektu. kao i pristup reformiranju postojećih administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u budućnosti. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i partnera . Drugo. d. istraživačko novinarstvo. oni koji se često finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i dobro upravljanje. projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr. f.15% od vrijednosti projekta). gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim inicijativama. i g. finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru zakonodavstva) i institucija (ombudsmena. bilateraln e ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih programa.

Suite 400 Washington DC 20005 USA Email: info@ptfund. 172 Natrag na sadržaj .ptfund.partnershipfortransparency.org/apply-grant Kako aplicirati? www.info Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/apply-grant 1100 15th Street NW.Rok za prijave Geografsko područje podrške Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte. Kriterij podobnosti www. Čitav svijet.org Web stranica: www. Novi poziv se očekuje u narednom periodu.ptfund.

okupljaju stručnjake. Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 15. DC 20005 Tel: +1 202 783 4401 Faks: +1 202 783 4407 Email: ploughshares@ploughshares. i proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju nuklearnog oružja. Čitav svijet. Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja. Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da: razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta slobodnog od nuklearnog oružja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. analitičare. Ne finansiraju filmove.Plougshares Fund Naziv programa Plougshares Fund Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog oružja.org. knjige. lobiste i aktiviste za stvaranje zajedničke kampanje. Dajemo podršku za: promicanje eliminacije nuklearnog oružja. 173 Natrag na sadržaj .org/what-we-do/apply-grant Washington.ploughshares. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja. Web stranica: www. Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. DC Office Ploughshares Fund 1430 K Street NW. godine. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država. grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje nuklearnog oružja. te pisanje akademskih disertacija. Ne finansiraju programe direktnog lobiranja. Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno finansiranje na diskrecijskoj osnovi. mart/ožujak 2013. umjetničke projekte ili istraživanja . i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. Pojedinci mogu dobiti grantove.ploughshares. Suite 550 Washington.

Dodatne informacije. te ne plaća troškove instalacija.html The Pollock-Krasner Foundation. umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja. osobno ili oboje. selidbi u druge gradove. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji imaju istinske finansijske potrebe. Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za koje Fondacija skrbi. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo. Fondacija ne daje potporu studentima ili fondovima akademskog studija. kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost. uključujući i medicinske troškove. uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka provjere. Proces apliciranja može potrajati od devet mjeseci do godinu dana.Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) Naziv programa Fondacija Pollock-Krasner Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih potreba.pkf. bilo profesionalno. www. Tokom čitave godine. zanatski rad. 863 Park Avenue New York. film. New York 10075 Tel: +1 212 517 5400 Faks: +1 212 288 2836 Email: grants@pkf. Sve dovršene aplikacije će biti odmah pr iznate i uzete u obzir. Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. Fondacija ne daje potpore plaćanju dugova iz prošlosti. Stručna izložbena povijest će se uzeti u razmatranje. provizije ili naručene projekte. Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen zahtjev.org/grant. Misija Fondacije je međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja. pravnih pristojbi. osobna putovanja. Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca koji su slikari/ce. 174 Natrag na sadržaj . Nema rokova za predaju aplikacija. fotografija. Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost. aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru. kupnji nekretnina. Inc. Fondacija će razmotriti potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose na njihov profesionalni rad i osobni život. ali koje nisu nužno katastrofalne. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Veličina potpore određuje se prema individualnim okolnostima umjetnika/ce. video umjetnost.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

pogledati iznad za više informacija. u trajanju do 24 mjeseca.Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 Naziv programa Program zajednice: Kultura 2007 . Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15. horovi. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. u trajanju do 24 mjeseca. Podrška projektima u oblasti kulture Podrška je namijenjena organizacijama poput pozorišta. Opšti ciljevi programa su:  unaprjeđenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika.  podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda i  promoviranje međukulturalnog dijaloga. i . institucija kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa. 1.2. septembar/rujan) Podrška je namijenjena troškovima poslovanja organizacija koje promoviraju duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom: . stvaralaca i institucija.3. . pozorišta i plesne grupe). 1.000 EUR 1. sredstva iz granta u iznosu od 2.000 EUR.000 do 200. Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguće je sufinansiranje do 50% ukupno odobrenih troškova projekta.strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme za strukturni dijalog i grupacije za analizu politike). istraživačkih centara. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pogledati iznad za više informacija. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava. godišnja sredstva iz granta u iznosu od 200.mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelat nosti na evropskom nivou). Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih prijedloga: 3. s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa. Ova programska aktivnost podijeljena je na sljedeće četiri pod-aktivnosti: 1. Različiti. oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa. .000 do 500. univerziteta.2. maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50.1. 175 Natrag na sadržaj .2. Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600. 2.ambasadori kulture (orkestri.000 do 60.1. 1. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju proj ektnih prijedloga: 3.000 do 200.000 EUR i moguće je sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta.festivali (osim iz audio-vizuelne oblasti i kinematografije).000 EUR. oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica Programa u trajanju od 3 do 5 godina. muzeja. sredstva iz granta u iznosu od 50.2013 Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika. Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1.000 EUR. profesionalnih udruženja. Tokom godine. februar/veljača).

ec. sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa. Education.net Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program je otvoren za pravna lica .ba Federalno ministarstvo kulture i sporta Negra Selimbegović Tel: + 387 33 254 108 Faks: +387 33 254 151 Email: negra.eu/culture/index_en.php Programski vodič: http://eacea.vladars.djordjevic@mp.veladzic@mcp.gov. Fizička lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa. Audiovisual and Culture Executive Agency .javne ustanove.ec.europa. institucije i privatne organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti kulture (osim u audio-vizuelnom sektoru).(EACEA): http://eacea. 176 Natrag na sadržaj .eu/culture/programme/programme_guide_en.com Ministarstvo prosvjete i kulture RS Snežana Đorđevic Tel: +387 51 338 721 Faks: + 387 51 338 877 Email: s.europa.selimbegovic@fmksa.Geografsko područje podrške BiH.php Kontakti u BiH: Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za nauku i kulturu Kulturna kontakt tačka Edin Veladžić Telefon:+ 387 33 492 555 Faks:+ 387 33 492 632 Email: edin.

177 Natrag na sadržaj . Fond je otvoren za filmske stvaraoce iz čitavog svijeta.projekte bilo koje dužine.Creative Catalyst Award PUMA. . kreativne dokumentarne ideje bilo koje dužine i predmeta. . Podržavamo jednokratne.arhivu i muzičku produkciju. . i . Nagrade se daju tri puta godišnje.ideje koje nisu snimljene.PUMA. u bilo kojem stilu i formi. novi poziv se očekuje u narednom periodu.” Steven Markovitz. Novac od nagrade nam to omogućava.Creative Catalyst Award Naziv programa Opšti ciljevi PUMA. .nagrade za završene aktivnosti.TV formate.000 EUR. mir i kreativnost. Ovo je fond za urgentno reagiranje koji daje sredstva u ranim fazama dokumentarnih projekata.dokumentarnu produkciju.britdoc.Creative Catalyst Award je međunarodni fond za razvoj dokumentarnih filmova. Šta finansiraju: . “Ovih dana većina donatora žele vidjeti 20 minuta grube verzije filma prije davanja novca za projekat.org/pages/683/view Channel 4 BRITDOC Foundation 50 Frith Street.razvoj. Rok za ljetni poziv je bio 27.post-produkciju. snimanja i uređivanja. . režiser filma 'Rollaball' Do 5. W1 Great Britain Web stranica: http://britdoc.filmove koji su finansirani iz drugih britanskih izvora. avgust/kolovoz 2012. ali mi smo posebno zainteresirani za ideje koje govore o PUMA-inoj viziji koja za ključne vrijednosti ima sigurnost.razvoj i produkciju filmova. serije ili drame. http://puma. godine. London.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . i . Šta ne finansiraju: .

000 Sarajevo Web stranica: www. Humanitarno djelovanje . Zadnji konkurs je bio otvoren do sredine jula/srpnja 2012. Na osnovu poziva.projekti iz oblasti obrazovanja. a novi se očekuje u narednom periodu. 178 Natrag na sadržaj . tako i nematerijalnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti njihov društveni položaj. U okviru prethodnog poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja: 1.Raiffeisen Bank D. kroz pomoć nizu nevladinih. a koje promiču kultura i sport .D Naziv programa BANKA VAŠIH IDEJA Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije Raiffeisen banke. Bosna i Hercegovina Marketing i odnosi s javnošću Zmaja od Bosne bb 71. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.kulturni projekti i institucije od značaja za državu i izgradnju njenog imidža. pogledajte web stranicu za više informacija. Zajedno sa svojim partnerima. 3. osiguravamo kako materijalnu. Kultura . sportskih i humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih kategorija.raiffeisenbank. Raiffeisen BANK d. godine.projekti iz oblasti sporta. od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju.d. Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte. Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 4. Sport .projekti namijenjeni osobama sa invaliditetom te projekti vezani za djecu u domovima. Obrazovanje . Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se dopri nijeti zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje duha zajedništva. trudimo se dati podršku svakoj inicij ativi koja ima značaj za širu društvenu zajednicu. prijateljstva i solidarnosti. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva. Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i Hercegovini. 2. pogledajte web stranicu za više informacija.

Osnovni kriteriji finansiranja su: .ramsar.Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio B1 i B2 Operativnog vodiča). nazvana Ramsar konvencija.Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i pametno korištenje močvara.Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je dio Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). Čitav svijet.Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative Authority. te pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Switzerland Tel: +41 22 999 0170 Faks: +41 22 999 0169 Email: ramsar@ramsar. Pogledajte web stranicu za više informacija. 179 Natrag na sadržaj . Fondovi mogu biti korišteni za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta. Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990. .org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__ Ramsar Secretariat Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland.ramsar.org Web stranica: www. novi se očekuje u narednom periodu. www. juni/lipanj 2011. . Na osnovu poziva za projekte. sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom. kao mehanizam podrške zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa. je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju na k onzervaciji i pametnom korištenju močvara i njihovih resursa.000 švicarskih franaka. generalno do 40.Ramsar Convention's Small Grants Fund Naziv programa The Ramsar Convention's Small Grants Fund Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. Zadnji rok za prijem punih aplikacija je 30. godine.

Aplicirati mogu: .kustosi/konzervatori. Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju. Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost.ifa.de/en/foerderprogramme/ravefoundation/ravestipendien/detailed-information. Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini.menadžeri kulture iz zemalja u razvoju.muzejski tehničari. septembar/rujan svake godine. .Rave Foundation Naziv programa Opšti ciljevi Program stipendija Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima. Germany Faks: +49 711 222 5194 Email: rave-stiftung@ifa. Praktično obrazovanje na radnom mjestu je potrebno. Odabir će se izvršiti u roku od dva m jeseca od gore navedenih rokova. 1. Fondacija funkcionira kao medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne razmjene. Rave stipendija omogućuje profesionalcima iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne kontakte u Njemačkoj. Tokom svojih kontakata s kustosima širom svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i kulturnom menadžmentu.de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/detailedinformation Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen Charlottenplatz 17. Više informacija na: www. D-70173 Stuttgart. . Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15. a ne teorijsko učenje.300 EUR za period od tri do šest mjeseci. Također. www. 180 Natrag na sadržaj . te promičući inostranu umjetnost u galerijama Fondacije u Stuttgartu i Berlinu.de Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i .ifa.restauratori. Fondacija inicira izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih umjetnika širom svijeta.

program zakona o životnoj okolini. program javnog učešća. NVO program podrške. ali pozivi za projekte se objavljuju svake godine. Srednja i istočna Evropa (uključujući BiH). Kako aplicirati? www.000 EUR. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti NVO-i koji rade na područjima životne okoline.000 – 35. program politika o životnoj okolini. program lokalnih inicijativa. informacioni program.Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa Opšti ciljevi Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Facilitiramo dijalog o životnom okolišu. 25. program izgradnje kapaciteta. Trenutno nema otvorenih poziva za projekte. 181 Natrag na sadržaj .org 2000 Szentendre Ady Endre út 9-11 Hungary Tel: +36 26 504 000 Faks: +36 26 311 294 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. umrežavanje i regionalnu saradnju. REC svoje okolišne projekte implementira unutar 11 osnovnih organizacijskih jedinica zvanih programi i fondovi: program razvoja poslovanja i životne okoline. program klimatskih promjena.rec.

http://rising.Rising Voices Naziv programa Pomoć globalnoj populaciji da se pridruže globalnim razgovorima Rising Voices je objavio poziv za projekte za podršku i razvoj nezastupljenih zajednica. mart/o\ujak 2013. kao i pružanje stalne podrške. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Rising Voices daje mikrograntove do 4. 182 Natrag na sadržaj .org/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kao i stalna podrška i mentorstvo. Ovi mali grantovi pružaju priliku za pojedince. Ne postoji zahtjev za organizacije da budu registrirane. Glavne aktivnosti u okviru projekata bi trebali biti organiziranje radionica za građanstvo u ciljanim zajednicama. ali je za odabrane projekte potrebno da imaju račun u banci kako bi mogli primiti međunarodne transfere novca. Čitav svijet. Aplicirati mogu fizičke osobe. mreže i druge organizacije bez značajnijeg pristupa većim izvorima finansiranja da proslijede svoja znanja podučavanjem drugih u svojoj zajednici za korištenje tih alata.globalvoicesonline. godine.000 USD za globalne projekte. grupe. tako da mogu početi koristiti sve prednosti sudjelovanja u digitalnim medijskim alatima kroz naše mikrograntove za građane u okviru Citizen Media Outreach projekte. grupe i nevladine organizacije.globalvoicesonline. Zadnji rok prijavljivanja je bio 1.org/apply Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Kako aplicirati? Kontakt http://rising.

pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora.000 USD po projektu. uključujući. c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje.izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama. e) prihvatiti. ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi zemalja). NVO-i. npr. Do 30. koalicije za pojas. razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act 2010.: . b) pokazati katalizirajući efekat. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na raspolaganju ograničena. možda ćete trebati finansijsku pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili propisima za sigurnost na cesti. www. možda želite pokrenuti pilot kampanju podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak nacionalnog programa. pridonoseći smanjenju povreda u svojim zemljama.org Web stranica: www. Small Grants Programme c/o FIA Foundation 60 Trafalgar Square London WC2N 5DS. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i katalizirale praktične aktivnosti. United Kingdom Email: info@roadsafetyfund.Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Naziv programa Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona ljudi do 2020. . Čitav svijet. trebate početno finansiranje ili možda ste za formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim troškovima. godine. Projekti moraju biti: a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action. kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola. januara/siječnja 2013. .poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja. 183 Natrag na sadržaj . d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima. godine.roadsafetyfund.org Road Safety Fund. npr. gdje je to primjenjivo.razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti. ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova sigurnosti na putevima. Na primjer.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a ne mogu sve aplikacije biti uspješne. zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od ozljeda.roadsafetyfund. npr.

i . .znanost. 31 70184 Stuttgart Germany Postal address Postfach 10 06 28 70005 Stuttgart Germany Tel: +49 711 46084 0 Faks: +49 711 46084 94 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.društvo.de/content/language2/html/8171. . Stipendije: . 184 Natrag na sadržaj .društvo.asp Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstr.međunarodni odnosi.zdravlje. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.kultura. Takmičenja: .međunarodni odnosi. . i . i . Pogledajte web stranicu za više informacija. .zdravlje. Nagrade: .Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) Naziv programa Opšti ciljevi The Robert Bosch Stiftung Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji poboljšavaju specifična područja života.međunarodni odnosi. .međunarodni odnosi.obrazovanje. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka i čitav svijet.znanost.obrazovanje. Programi za novinare: .obrazovanje. .znanost. Različiti. Kako aplicirati? www. .bosch-stiftung. . i .društvo.

literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca. dramaturgija. poezija. film. Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina: . itd.org Web stranica: www. Različiti. digitalnu umjetnost. ulične predstave. . moderni ples. lutkarsko pozorište i interdisciplinarni projekti. novi scenariji za pozorište. 185 Natrag na sadržaj .Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) Naziv programa Opšti ciljevi Roberto Cimetta Fond The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i vizuelnih umjetnosti na području Mediterana. radionice pisanja. Kako aplicirati? www. pogledajte web-stranicu za više informacija.cimettafund.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.cimettafund. Kriterij podobnosti Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad. video umjetnost. uključujući i BiH.primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en Fonds Roberto Cimetta c/o ONDA 13 bis rue Henri Monnier 75009 Paris – France T +33 145 26 33 74 Email: grant@cimettafund. i . Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti.vizuelna umjetnost uključujući fotografiju. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region Mediterana.

socijalnoj pravdi i solidarnosti.de Web stranica: www. Na osnovu poziva za projekte.rade na integraciji manjina. kao i doprinos privatnog i javnog sektora.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ženama.rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i vjerskih skupina. intelektualaca i nevladinih organizacija. . stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo orijentiranih institucija. . Na taj način Fondacija je posvećena naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma. opoziciju imperijalnim silama.rosalux. Njemačka Tel: +49 30 443 100 Faks: +49 30 44310 230 Email: info@rosalux. Naglašavajući važnost kritičke analize društva.podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad. i zaštita prava demokratskog sudjelovanja. Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin. 186 Natrag na sadržaj . podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i solidarnosti. stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma. antifašistima i antiratnim pokretima. Više zemalja uključujući BiH.podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju. U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika dominacije i eksploatacije. predanost radikalnoj demokratiji. Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite koncepte političkog obrazovanja. Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim odnosima u suvremenom svijetu.Rosa Luxemburg Stiftung Naziv programa Rosa Luxemburg Stiftung Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom). protivljenje ratu i svim oblicima diktature. Glavni zadatak Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja .V. Pogledajte web stranicu za više informacija. i .zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj. Pogledajte web stranicu za više informacija. Podrška se daje projektima koji: . . Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. . Pogledajte web stranicu za više informacija.zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade. pokreta i organizacija. Fondacija je posvećena aktivnostima sa radnicima.

uključujući tekstualne i vizualne resurse. Takmičarske donacije se daju samo institucijama. poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i arhitekture. Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u umjetnosti.aspx?id=90 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.kressfoundation. 187 Natrag na sadržaj .fotografskih arhiva i glavnih tekstualnih resursa. oktobar/listopad. Dalje. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. program podržava napore usmjerene ka integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti. Kress Foundation 174 East 80th Street New York. studiranje i predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća. NY 10075 Tel: +1 212 861 4993 Faks: +1 212 628 3146 Email: info@kressfoundation. Ova područja također mogu biti podržana kroz naše stipendije.org/about/default. Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju misiju Fondacije. Kress Foundation (Fondacija Samuel H.org/grants/default. ali nisu unutar tri glavna programska područja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kako aplicirati? www. Različiti. april/travanj i 1.aspx?id=66 Samuel H.org Web stranica: www.kressfoundation.Samuel H. zaštitu. idući rokovi prijave su 1. uključujući aplikacije za učionice i online izdavaštvo. Tokom godine. interpretaciju. Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte koji unaprjeđuju brigu. Ključna područja interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko . Kress) Naziv programa Kress Foundation Grant Programs Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene projekte koji promoviraju brigu. Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu umjetnosti konzerviranja.

Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju. a dodjeljuju se j ednom godišnje.html Grant Administration Section Project Division The Sasakawa Peace Foundation Nippon Foundation Bldg.Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) Naziv programa Opšti ciljevi The Sasakawa Peace Foundation Grants Dijalog među kulturama i civilizacijama.org/e/grants/index. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku. kada se trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji.. II. 3. . Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima. 188 Natrag na sadržaj . biznis i javnog sektora.spf. 2. institucionalizacija neprofitnog sektora. i . Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije. Japan Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme. Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti. Čitav svijet. marta/ožujka. . aprila/travnja i traje do 31. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti 1. Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije su podobne za apliciranje. SPF budžetska godina počinje 1. Minato-ku Tokyo 107-8523.nova era nauke i biotehnologije. Saradnja neprofitnih organizacija. Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti 1. www. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima. Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije. izgradnja kapac iteta i Koje aktivnosti se finansiraju? I. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicam a. 3. 2. Donacije se obično daju na period od jedne do tri godine. 4th floor 1-2-2 Akasaka.inicijative i dijalog među kulturama.

000 EUR. Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan.de Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata koji će biti podržani. Email: projekte@schueler-helfen-leben. Ovi projekti trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju. Pogledajte web stranicu za više informacija. Albanija.schueler-helfen-leben. Kosovo. Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo na ovaj jedan dan.de Web stranica: www. Hrvatska. Ovo je godišnji poziv. SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. godine.000 i 200. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja decembra/prosinca 2012.de Web stranica: www. Ideja je jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu. 189 Natrag na sadržaj . godine. Bosna i Hercegovina.callforproposals. tako da se idući može očekivati krajem 2013. ali rade i doniraju svoje prihode radu SHL-a.Schüler Helfen Leben Naziv programa Opšti ciljevi Schüler Helfen Leben Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade. Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba biti između 75. Rumunija i Srbija. SHL podržava proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi. Makedonija. godine.

septembar/rujan svake godine. 28 – 29 10178 Berlin Tel: +49 30 280 95 146 Faks: + 49 30 280 95 150 Email: info@schwarzkopf-stiftung. Kako aplicirati? www.Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) Naziv programa Opšti ciljevi Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim evropskim zemljama. Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati. Kriterij podobnosti Mladi od 18 do 26 godina. uključujući Tursku.schwarzkopf-stiftung.de Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kasnije značajne promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije.de Web stranica: www. Važno je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU. Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR. Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global Pass. kao i da se suoče s trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama. Putovanje treba imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i razraditi u primjeni. itd. 190 Natrag na sadržaj .schwarzkopf-stiftung. a najviše šest sedmica.de/?l=en&area=11&areaS=864&id= Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Sophienstr. InterRail-Global Pass Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i istraživati Evropu. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. su do 399 EUR. Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi. InterRail-Global Pass za 30 evropskih zemalja. 15. Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i treba trajati najmanje tri.). intervjui. Klasični grantovi za putovanja Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede. mart/ožujak i 15. Aplikant treba također navesti koje metode su predviđene za rješavanje teme (npr.

srednja Azija i zapadna Afrika. .000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte). . a razmjena iskustava je snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu.Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni izvori.Analiza se temelji na čvrstim izdavačk im ugovorima s najmanje jednim.Istraga će otkriti nove. 191 Natrag na sadržaj . Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške. Objavljeno istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj. . SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu najboljih praksi i istraživačko novinarstvo. te privatnih fondacija kao što je Open Society Institute.org/scoop/contact-us Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i etičkim standardima. i od tada je podržao veliki broj istraživačkih priča. dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan. SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih poslova Danske i Švedske. .Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa zakonom.Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su uključeni.org/scoop/how-to-apply Kontakt http://i-scoop. Nekoliko istraživanja je dobilo međunarodne nagrade.SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave. Kavkaz. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://i-scoop. Kriteriji za aplikaciju: . SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media Support. Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji. .SCOOP Naziv programa Scoop donacije za istraživačko novinarstvo SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003. a poželjno je nekoliko masovnih medija.Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku. Pogledajte web stranicu za više informacija. uključujući BiH. regionalnoj i međunarodnoj zajednici medija. važne informacije od očitog javnog interesa. Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz različitih područja. Rusija. Brojne priče i istraživanja su transnacionalni. Do 2. Istočna Evropa. priče.

Različita. Naše duhovne donacije se daju programima koji pomažu u razumijevanju i izražavanju najdubljih. U okviru obrazovanja. Lawrence KS 66049. religija. kultura. Podržavamo programe koji promoviraju m ir i pravdu. USA Tel: +1 785 856 7505 Email: request@shumakerfamilyfoundation. fizike i inženjerskih nauka kod djece koja inače ne bi bila u mogućnosti dobiti ova znanja. kao što je rasa.org/wordpress/requests/initial-applicationprocess www. izgradnju kapaciteta ili operativne fondove. se može prebaciti sa jednog na iduće tromjesečje. Obrazovne donacije se daju projektima za mlade koji inače ne bi imali tu mogućnost. mogućnosti. obrazovanje. www.shumakerfamilyfoundation.shumakerfamilyfoundation. Pošto primamo veliki broj aplikacija i pošto obilazimo sve potencijalne korisnike naših donacija. projekte koji povezuju dva ili više područja i projekte koji mogu biti dovršeni i pokazati znač ajne rezultate unutar tri godine. ne postoje rokovi apliciranja.org/wordpress/requests/application 2500 W. poboljšati životinjski habitat i/ili educirati ljude da rade na ovim područjima. podržavamo projekte koji pokazuju potencijal matematike. smanjiti globalno zagrijavanje. ipak.org Web stranica: www. duhovnost i umjetnost. Naš odbor se sastaje svaka tri mjeseca. Nemamo geografskih ograničenja.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kada vidimo da je organizacija spremna preći na naredni nivo razvoja. Također. Umjetničke donacije prije svega podržavaju razmjenu umjetničkih iskustava mladih ljudi koji inače ne bi imali tu mogućnost. 192 Natrag na sadržaj . seksualna orijentacija i društveni stalež. Donacije za životnu okolinu se daju organizacijama koje žele obogatiti naš okoliš.Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) Naziv programa Shumaker Family Foundation Naša Fondacija postoji kako bi promovirala društvenu pravdu. npr. Sve organizacije moraju pružiti dokaz ekvivalenta statusu 501(c)(3). spol. U umjetnosti preferiramo projekte koji pokazuju umjetnička iskustva mladih ljudi koji inače imaju ograničene mogućnosti da imaju takva iskustva. životnu okolinu. 6th Street Suite H. nauke i tehnologije. Finansiranje obećavajućih projekata. finansiramo projekte jačanja organizacijskih kapaciteta. Preferiramo finansirati inovativne projekte koje implementiraju osobe i organizacije sa velikim iskustvom u inovaciji. a pokazuju zanimanje za fantastičan svijet m atematike.shumakerfamilyfoundation. Naše donacije za društvenu pravdu promoviraju dobrobit grupa ljudi koji su bili obespravljeni ne zbog svoje krivice. lokalni i regionalni projekti dobijaju većinu našeg finansiranja. te pokazuju poštovanje i cijene ljudsku različitost u svim oblicima. najsaosjećajnijih dijelova nas samih u duhovnoj izgradnji i služenju i u obnovi onoga što je dobro i plemenito u religijama. za koje trenutno nema sredstava.

000 i 850. koje ćete naći na web stranici.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. UK Tel: +44 207 908 9870 Faks: +44 207 908 9879 Email: info@srtrust.građanska i politička prava. ovaj grant je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi neke organizacije.org Web stranica: www. Svaki program ima nekoliko podprograma. odobravanje granta za napredovanje.000 funti. . U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva. Povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima. Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. Kako aplicirati? www.društvena i ekološka pravda. Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu. Grantovi se daju za programe: . Mali grantovi su grantovi do 15. obično u februaru/veljači. obično u februaru/veljači. Cijeli svet.org/Types-of-Grant-and-Application-Process Eardley House 4 Uxbridge Street London. junu/lipnju i oktobru/listopadu. Fondacija tako ne može razmatrati. Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od međunarodnih donatora.ženska prava. junu/lipnju i oktobru/listopadu.sigrid-rausing-trust. . ali samo postojećim korisnicima granta.sigrid-rausing-trust.manjinska prava. za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta. W8 7SY. Glavni grantovi trenutno variraju između 15.Sigrid Rausing Trust Naziv programa Opšti ciljevi The Sigrid Rausing Trust Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust. i . Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili glavne grantove. u izuzetnim slučajevima. 193 Natrag na sadržaj . Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije. druge finansijske organizacije ili kontakta na terenu.000 funti.

nediskriminacija. kultura i umjetnost. i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. pomoć za djecu. ravnopravnost spolova.000 EUR. privredni razvoj. http://www. Čitav svijet. 194 Natrag na sadržaj . 2º 2ª A 08002 Barcelona Spain Email: hello@smilemundo. utočišta. njega životinja. zdravlje. Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima: Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i zajednici. prava. razvoj lokalne zajednice. novembra/studenog. imati pre-troškove finansiranja. Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne za Smilemundo podršku. Zadnji poziv za projekte je bi otvoren do 15. Pristup informacijama. jednake mogućnosti. i zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja. zaštita životinja. opskrba pitkom vodom. klimatske promjene.org Web stranica: http://www. Zahvaljujući micropayment sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši od 2 EUR. očuvanje životne okoline i zaštita životinja. Pomoć žrtvama katastrofe. hrana i poljoprivreda. obrazovanje.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant# C/ Cucurulla nº 9.smilemundo. obrazovanje za životnu okolinu. siromaštvo. obnovljivi izvori energije. Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama.smilemundo. Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline. Udomljavanje životinja. ali projekti ne smiju: biti korišteni za poslovne. ljudska prava.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a novi se očekuje u narednom periodu. invaliditet.Smilemundo Naziv programa Smilemundo Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu. Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za obrazovanje. Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja. ali i promjene svijesti ljudi. spašavanje ugroženih vrsta. 1. razvoj nauke. vjerske ili političke svrhe. zaštita životne okoline. beskućništvo. i potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma dodjele granta.

Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre ) Naziv programa Osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre Think Tank Fund (TTF) podržava prvenstveno one grupe koje istražuju probleme ekonomskih. Razvoj i pristup političkim alternativama. identificirajući i analizirajući političke opcije. s naglaskom na državnu odgovornost i efikasnost. ali potiče pristup koji promiče inkluzivne promjene politika kroz kombinaciju metoda istraživanja i javnog zagovaranja. civilno društvo. poboljšaju kvalitete analiza i javnog istupa.org/grants/core-and-institutionalsupport-policy-research-centers Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako bi bile razmatrane za finansiranje organizacije moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: ispituju privredna. Centri moraju poduzeti temeljito i kvalitetno istraživanje i razvoj tematskih ekspertiza informišući javnost na odgovoran i tačan način. firme i javnost) da unaprijede svoje preporuke i stvore prostor za civilno društvo u procesu razvoja politike. te pozicionirajući se kao vjerodostojan sugovornik za vlade i druge javne aktere. Koristeći različite pristupe te organizacije prave relevantna istraživanja. Rezultat je manjak visoko-kvalitetnih primjenjenih istraživanja s jasnim političkim implikacijama. Više zemalja Evrope uključujući i BiH. 195 Natrag na sadržaj . medije. te povećaju unutarnje organizacijske kapacitete. Razvoj politika i debata ključni su faktori za učinkovito funkcioniranje demokratije. politička i socijalna reformska pitanja u svojoj zemlji. Prepoznajući da će različita pitanja zahtijevati različite načine angažmana. U cijeloj regiji se pojavio samo mali broj nevladinih organizacija s jasnim političkim programom. angažirajući se s različitim dionicima (uključujući vlade. Pogledajte web stranicu za više informacija. http://www. svaki TTF grant dostavlja jedinstvenu kombinaciju programskih i organizacijskih troškova koji pomažu organizacijama da unaprijede svoja istraživanja i zalaganje. i poduzimaju temeljita i rigorozna istraživanja i razvoj tematske stručnosti kako bi doveli do javnih rasprava na odgovoran i precizan način. i dalje će biti ozbiljan izazov za mnoge zemlje u kojima je Fond aktivan. Strategija TTF-a ne podržava specifične probleme ili teme. organizacije trebaju biti u mogućnosti uticati na vladu i druge javne dionike u definiranju prioriteta i razvoju političkih opcija.opensocietyfoundations. političkih i društvenih reformi u svojim zemljama s naglaskom na državne odgovornosti i efikasnosti. Centri imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se dokazi na temelju istraživanja pridonose robusnom procesu stvaranja politike i na kraju do boljih politika. Prije slanja pune aplikacije potrebno je poslati koncept papir. međutim. Uzimajući u obzir specifičnosti aplikanata i posebnosti nacionalnog konteksta. Otvoren tokom čitave godine. Smislena komunikacijska strategija i javno zagovaranje su dakle bitni sastojci da centri doprinesu procesu razvoja politika. imaju inkluzivan pristup na donošenju odluka. i pozicionirajući se kao vjerodostojan partner vladi i drugim javnim akterima.

Pristup pravdi: diljem svijeta diskriminatorni stavovi i nepristupačnost istražnih postupaka i izjava su prepreke pravdi za osobe s invaliditetom. Također. tako da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo da se priznaju kao pravne osobe pred zakonom. Prekidanje segregacije: institucije odvajaju osobe s invaliditetom iz zajednice i ograničavaju njihove mogućnosti samoodređenja i osobnog izbora. Inicijativa podržava napore u reformama zakona. Implementacijske strategije Kultiviranje sudske prakse i izgradnja prakse u lokalnim zajednicama: da bi se osigurala pravna sredstva i okruženje za povrede prava. Naš pristup je na tri područja: 1. kao što su institucionalizacija. Izgradnja okvira za jednakost: duboko ukorijenjene prakse marginalizacije zahtijevaju ciljane pravne napore kako bi ih iskorijenili. Zagovaranje utemeljeno na dokazima: iskorijenjivanjem duboko ukorijenjene diskriminatorne prakse društvenih i pravnih struktura. s naglaskom na onima u zatvorima i drugim zaključanim objekatima i žene koje su u većem riziku od nasilja i zlostavljanja. naše finansiranje je proširilo mogućnosti pravnog obrazovanja povećanjem kapaciteta pravnih fakulteta za obuku osoba s invaliditetom. te osigura odgovarajuću zastupljenost osoba s invaliditetom. uključujući mučenje i zlostavljanje. podupiremo napore za reformu mreže zakona koji utiču na poslovne sposobnosti. kao što su izborni zakoni koji poriču pravo glasa. dešavaju se unutar institucija. s posebnim naglaskom na grupe koje doživljavaju više oblika diskriminacije na temelju identiteta. Inicijativa podržava rad kako bi se dokumentirale ove diskriminirajuće strukture i izgradila saradnja u svim disciplinama. Segregacija se također događa kada su osobe s invaliditetom spriječene sudjelovati u zajednici zbog fizičkih. Štoviše. 3. Inicijativa podržava uticaj na parnicu i pravno zastupanje. starateljstvo i razdvojeno obrazovanje. zahtijeva dokaz o tim strukturama i njihovom uticaju na živote pojedinaca. 2. politike i prakse.Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) Naziv programa Inicijative za prava osoba sa invaliditetom UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) koju je UN Generalna skupština usvojila u decembru/prosincu 2006. Izazovi negiranja poslovne sposobnosti: u mnogim zemljama. Inicijativa podržava napore na jačanju nacionalnih okvira ravnopravnosti i bori se protiv diskriminacije kroz parnice i zakonodavne reforme. komunikacijskih i barijera u stavovima. Osim toga. Spuštanje u okvire nacionalne provedbe. osobama s invaliditetom su oduzeta prava donošenja važnih odluka o svojim životima što je rezultiralo njihovom "građanskom smrti". Podizanje glasa najmarginaliziranijih: prečesto najviše marginalizirane Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Open Society Disability Rights Initiative podržava napore za reformu zakonskih okvira i politika kako bi se CRPD implementirala. Inicijativa podržava napore da se dokumentiraju uticaji nedostupnosti pravosudnim sudskim sustavima. Inicijativa podržava napore koje dovode u pitanje ove vrste segregacije. godine. 196 Natrag na sadržaj . Fokusiranje na najmarginaliziranije prakse i grupe. nečuvena kršenja ljudskih prava. Promicanje univerzalnosti CRPD-a. pravi pomak paradigme i pruža okvir za razvoj inovativnih pravnih argumenata.

podržaće napore kako bi naznačili ili zalagali se za učinkovite programe pružanja usluga ili pravljenje promjena u pravnom okviru koji će olakšati pružanje usluga. 197 Natrag na sadržaj . Kako primamo mnogo više zahtjeva za finansiranje nego što možemo podržati. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Otvoren tokom čitave godine.org/grants/disability-rights-initiative Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Inicijativa radi na osnaživanju osoba s psihološkim i intelektualnim poteškoćama. ako vam se ne javimo u roku od 30 dana vaš prijedlog se ne razmatra. http://www.grupe su isključene iz sudjelovanja u invalidskoj zajednici ili im je uskraćeno pravo promoviranja svojih problema. žena s invaliditetom i drugih marginaliziranih dionika kako bi govorili vlastitim glasom. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Za prijavu za grant u okviru Disability Rights Initiative zainteresirane organizacije trebaju poslati email na adresu disabilityrights@osi-dc.org ukratko opisujući predloženi projekt. Izabrani kandidati će biti pozvani da podnesu koncept papir. Inicijativa neće finansirati pružanje izravnih usluga osim usluga pravnog zagovaranja.opensocietyfoundations. Međutim.

te osoba s intelektualnim teškoćama. seksualnih i rodnih manjina. Ipak. 198 Natrag na sadržaj . etničkih manjina. evropske i američke sisteme ljudskih prava. Širok raspon ozbiljnih zlouporaba u zdravstvu je dokumentiran. negiranje jeftinih i učinkovitih lijekova protiv bolova za oboljele pacijente koji se bore s ovisnosti. srednjoj Aziji. Program je prije svega aktivan u srednjoj i istočnoj Evropi. ponekad čak do mučenja ili okrutnog. mogućnosti angažmana i prethodni rad na torturi u zdravstvu. pristankom ili slaganjem može. ljudi koji koriste droge. godine koalicija organizacija koje djeluju u borbi protiv teških kršenja ljudskih prava u zdravstvu je pokrenula Kampanju za zaustavljanje mučenja u zdravstvu povećanjem državne odgovornosti za zlostavljanja u zdravstvu. kao koordinator Kampanje. ovisno o okolnostima. jugoistočnoj Aziji i Kini. prečesto su to mjesta gdje se su ljudska prava veoma ugrožena. nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. na primjer. Program radi na jačanju kapaciteta organizacija i lidera koji predstavljaju marginalizirane zajednice u zalaganju za bolje zdravstvene politike i prakse. Pravna definicija mučenja i zlostavljanja je dovoljno široka da obuhvati čitav niz zlouporaba koje nastaju u zdravstvenim sistemima. kako bi unaprijedili postojeće napore na rješavanje mučenja. priručnik koji opisuje 20 mehanizama borbe protiv torture koji može biti korišten u zdravstvu. Zlostavljanje je posebno rasprostranjeno kod brige o socijalno marginaliziranim grupama poput osoba koje žive s HIV-om. Program također traži veću državnu odgovornost i transparentnost u zdravstvu. zagovaračke i strategije mobilizacije zajednice kako bi istovremeno povećali svijest o mučenju u zdravstvu i zahtijevali kraj zlostavljanjima. Partneri kampanje koriste pravne. poziva na podnošenje prijedloga projekata organizacija zainteresiranih za korištenjem jednog ili više mehanizama opisanih u Priručniku. te osigurali vladinu odgovornost. Prema međunarodnom pravu nanošenje teškog bola i patnje od strane državnog aktera ili s državnim poticajem. Za svaki mehanizam istražuje mandat. Pogledajte web stranicu za više informacija. Open Society Foundations je razvio 20 mehanizama za borbu protiv torture u zdravstvu. procedure. ljudskim pravima i pravdi u kojoj se zdravstvena politika i praksa te vrijednosti odražavaju i temeljeni su na dokazima. Priručnik pokriva UN kao i afričke. Zdravstvo bi trebalo biti sistem gdje su ljudska prava realizirana. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) Naziv programa Borba protiv torture u zdravstvu Public Health Program za cilj ima izgradnju društva posvećenog inkluziji. Nakon razvoja priručnika OSF. južnoj i istočnoj Africi. odnosno žena i djevojaka s invaliditetom i/ili oni koji žive s HIV-om koji se steriliziraju bez njihovog pristanka ili razumijevanja na inzistiranje svojih skrbnika ili zato što njihovi doktori donose odluke da nisu podobni za podizanje djece. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Početkom 2011. predstavljati mučenje ili zlostavljanje.

199 Natrag na sadržaj .org. koordinatorici Kampanje zaustavljanje torture u zdravstvu na lguterman@sorosny. Projekat pošaljite Lydia Guterman.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.opensocietyfoundations.org/grants/fund-counter-xenophobia za Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://www.

u isto vrijeme šireći sposobnosti međunarodnih partnera poticanjem postojeće mreže i sudjelujući u ciljanim zagovaranjima. Gdje su postojeći napori države u potpunosti neadekvatni. te osiguranje osnove osporavanje nezakonitog pritvaranja. Fond također podržava povezanost između nacionalnih napora i međunarodnih i regionalnih partnera na razvoju centara ekspertize. fond nastoji povećati profil pitanja kaznenog prava na globalnom nivou. 200 Natrag na sadržaj . pravnu zaštitu i zalaganje za nove politike katalizirajući rasprave. Fond podupire organizacije civilnog društva da poduzimaju napore zagovaranja pojedinačno ili u koaliciji s drugim grupama kako bi zaštitili prava onih koji su u pritvoru. raspravu o problemima koordinacije unutar sistema. nadzora sustava. Pogledajte web stranicu za više informacija. organizacije civilnog društva i skupine mogu naučiti što funkcionira u praksi i koje vrste intervencija mogu biti efikasne u postizanju dugoročnih promjena. Osiguranje pristupa pravosuđu: pružajući pomoć zatočenicima na sistematski način kao što su podnošenje jamčevine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ako je primjereno fond također podržava parnice u ime zatočenika protiv nezakonitih praksi. učinkovita reforma ostaje problem u mnogim zemljama. Priprema reformi: grupe civilnog društva se moraju angažirati s vladama da unaprijede značajnu promjenu politika. traženje odgovornosti. Fond podržava grupe u poduzimanju angažmana kako bi se utvrdile uspješne strategije i mogući prostor za prevazilaženje prepreka. Global Criminal Justice Fund podržava grupe koje rade na sljedećim prioritetima: Razumijevanje veličine problema: nedostatak pristupa mjestima pritvora i informacije o zatočenicima predstavlja ozbiljan izazov za uspješnu reformu kaznenog pravosuđa. Global Criminal Justice Fund pruža podršku nacionalnim kampanjama koje kombiniraju monitoring. organizacije civilnog društva moraju biti u stanju osmisliti strategije kako bi se osiguralo da su prava optuženika tema vladinih reformi. razmjene najboljih primjera iz prakse. Identificiranjem nacionalnih grupa s vezama u međunarodnim i regionalnim mrežama. Fond podržava grupe u pristupu mjestima pritvora. Potrebni su podaci za dizajn intervencija. te istražujući propuste. Izgradnja veza na regionalnim i međunarodnim raspravama: fond podržava partnere koji imaju za cilj određivanje prioritete prava okrivljenika u kaznenim regionalnim i međunarodnim raspravama o vladavini prava i ljudskim pravima. Prioritet se daje projektima u zemljama u kojima postoje pogoršanja uslova pritvora i dokazi o diskriminaciji u sistemu. te identificiranjem novih strategija za reformu kaznenog pravosuđa.Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) Naziv programa Globalni fond za kazneno pravosuđe Unatoč teškim i upornim povredama prava u kaznenim sustavima širom svijeta. te procjenu efikasnosti postojeće pravne pomoći u cilju promicanja veće odgovornosti i dobijanja pouzdanih i vjerodostojnih podatak o opsegu problema. aplikacije ili pružanje pravne pomoći. dijeljenjem iskustava. Open Society Global Criminal Justice Fund fond nastoji ojačati angažman civilnog društva u zaštiti prava optuženika. Fond podržava civilno društvo u nastojanjima da se izgradi mreža.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Čitav svijet. informacije o organizaciji aplikantu i projektnim partnerima. Kako bi aplicirali za grant kod Open Society Global Criminal Justice Fund zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email adresu criminaljustice@osi-dc. uključujući i BiH. 201 Natrag na sadržaj . Dokument treba uključivati sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. http://www. Odabrani aplikanti će biti pozvani da pošalju puni prijedlog projekta na razmatranje. poziv je stalno otvoren.org. Namjera je da se odgovori pošalju unutar mjesec dana od njihovog prijema koncept papira. i procjenu ukupnog budžeta i vremenski okvir za aktivnosti.opensocietyfoundations.org/grants/global-criminal-justice-fund Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.

org/grants/global-debates Kontakt http://www. debate u studentskim klubovima i društvima.opensocietyfoundations. Grantovi su dostupni za institucije koje imaju ili vrlo male debatne programe ili ih uopšte nemaju. uključujući i BiH. poziv je stalno otvoren. Ovaj 20 miliona USD vrijedan program će. osigurati do tri godine finansiranja fakultetima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Različita po kategorijama. među ostalim. godini zbog jačanja debatnih programa u srednjim školama i univerzitetima širom svijeta. univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama u promicanju i integriranju debata u svim disciplinama. Čitav svijet. obrazložene rasprave o pitanjima od značaja za njihove živote i zajednice. debate sponzorirane od strane odjela škola unutar srednjih škola i univerziteta. Četiri su područja koja Soros finansira: debate organizirane od strane konzorcija srednjih škola i univerziteta. Grantovi su također dostupni za institucije koje nastoje promovirati javne rasprave u široj zajednici koju pomažu. Cilj je pomoći aktiviranju učenika/ca u pitanjima politike koja će imati trajan učinak na njihovu budućnost. ali najviše do 50. podrška postojećim aktivnostima.org/grants/global-debates Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD. te da zagovaraju pozitivne promjene širom svijeta.Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate) Naziv programa Program debata Open Society Youth Initiative potiče studente da se uključe u kritične. i podrška online debatama. Kriterij podobnosti http://www.opensocietyfoundations. Program globalnih debata je pokrenut u 2011. Inicijativa mladih podržava programe debata i događanja u visokom obrazovanju i za mlade ljude širom svijeta na bilo kojem jeziku. podrška novim događajima.org/grants/global-debates Kako aplicirati? http://www. 202 Natrag na sadržaj .opensocietyfoundations.

posebno u zemljama u razvoju. kako bi se osiguralo da LGBTI grupe dobijaju finansijska sredstva. imaju malo pristupa resursima. Čak i u zemljama koje ne kriminaliziraju homoseksualno ponašanje. Bisexual. mnoge od tih grupa ostaju na marginama svojih društava. Također će podržati globalne inicijative zastupanja koje promiču prava LGBTI osoba i njihove napore na lokalnom nivou. proizvoljni pritvor i diskriminacije u zapošljavanju. transrodnih i međurodnih osoba) Naziv programa Prava lezbijki. Druga ozbiljna kršenja ljudskih prava protiv LGBTI osobe su invazija na privatnost. zagovaranje. iako ove grupe za ljudska prava sada postoje u svakoj regiji na svijetu. homoseksualca. nasilje iz mržnje i dalje prevladava. U najmanje sedam zemalja osobe mogu biti pogubljeni zbog homoseksualnog ponašanja. Kazne su duge zatvorske kazne. Unatoč ovim izazovima i prožimajućoj diskriminaciji. Međutim. biseksualca. ali nisu ograničene na. Više od 80 zemalja smatra dogovorne. stanovanju. postoji vrlo malo donatora koji pružaju izravnu podršku lokalnim LGBTI grupama. mučeni. seksualno zlostavljani i to samo zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. jačanje i održivost svoje organizacije. 203 Natrag na sadržaj . obrazovanju i zdravstvenoj brizi.Soros: Lesbian. zajedno s vanjskim partnerima. Initiative radi u saradnji sa Soros fondacijama i programima. Inicijativa također podržava međunarodne i nacionalne ljudskopravaške grupe angažirane na zastupanju i pormoviranju LGBTI prava. Soros pruža finansijska sredstva izravno lokalnim grupama da pokriju osnovne aktivnosti koje mogu uključivati. obrazovanje i istraživanje. Regionalne mreže: glasovi lokalnih aktivista u zemljama u razvoju često se ne čuju u međunarodnim raspravama o LGBTI pravima i aktivizmu. odrasle homoseksualne odnose kriminalnim ponašanjem. Osim toga. Oni su ubijani. Osim toga. kada LGBTI ljudi pokušavaju organizirati priznanje svojih osnovnih ljudskih prava. homoseksualci. mučenje i prisilno psihijatrijsko liječenje. ali isto tako i potrebnu podršku koja im om ogućuje rast. njihovo pravo na slobodu izražavanja i okupljanja su često negira. transrodne i međurodne osobe (LGBTI) cilj kršenja ljudskih prava. porodičnim pravima. uključujući društvene stigme. LGBTI Rights Initiative podržava razvoj regionalnih mreža kako bi se olakšala veća Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. biseksualca. a često nisu podržane od šireg civilnog društva. posebno nadopunjujući rad poduzet od strane lokalnih grupa. Kroz LGBTI Rights Initiative. Osnovno finansiranje i izgradnja kapaciteta organizacija: dok su se LGBTI grupe za ljudska prava pojavile šrom svijeta. Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki. homoseksualca. a oni se često suočavaju sa organiziranim nasiljem i uznemiravanjem od strane vladinih i nevladinih grupa. LGBTI Rights Initiative pruža finansiranje lokalnim grupama i regionalnim mrežama u zemljama u razvoju. dokumentaciju. Open Society Foundations želi osnažiti LGBTI zajednice kako bi promovirale i branile njihova ljudska prava. biseksualci. silovani. nedostatak priznanja od strane šire zajednice i civilnog društva te ograničenim resursima. sve više LGBTI osoba se uključuje u žive i rastuće globalne društvene pokrete kako bi unaprijedili svoja prava. one se i dalje suočavaju sa velikim preprekama. transrodnih i međurodnih osoba Širom svijeta su lezbijke. LGBTI Rights Initiative pruža podršku jačanju kapaciteta LGBTI grupa i regionalnih mreža u zemljama u razvoju u zastupanju osoba koji su cilj diskriminacije i drugih povreda ljudskih prava na osnovu njihove seksualne orjentacije ili gender identiteta. Gay.

saradnja i razmjena između uspješnih strategija među grupama koje rade u sličnim kontekstima. Oni su česte mete silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja. Natrag na sadržaj . Isti treba uključiti sljedeće: . regionalnom i međunarodnom nivou. Ako vam se ne javimo unutar toga vremena molim vas da pretpostavite da vaš projekat neće biti razmatran.Procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir. Gender identitet i izražaj: pošto transvestiti izazivaju rodne stereotipe. te ciljeve za narednu godinu i glavne aktivnosti koje planiraju da bi ih unaprijedili. zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email lgbtirights@osi-dc. povrede nisu dobro dokumentirane u usporedbi s onima protiv transrodnih osoba ili gej i biseksualnih muškaraca. Kao rezultat toga često iskustva lezbijki i biseksualnih žena mogu dobiti manju pozornost. Inicijativa nastoji osnažiti ove mreže za promicanje i obranu LGBTI prava na nacionalnom. regionalni i nacionalni projekti zastupanja: značajan napredak je postignut u posljednjih nekoliko godina u priznavanju LGBTI prava. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Grupe koje rade na pitanjima rodnog identiteta i izražavanja su često najviše marginalizirane u LGBTI zajednici i imaju najmanje pristupa resursima i podršci. Cilj nam je da svaki koncept papir pregledamo unutar mjesec dana. http://www. Poziv je otvoren tokom čitave godine. . Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija.org/grants/lesbian-gay-bisexualtransgender-and-intersex-rights 204 Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nadopuniti lokalne napore i izgraditi zamah za još veći napredak. . LGBTI Rights Initiative će obratiti posebnu pozornost na podršku za te grupe i aktiviste. U mnogim dijelovima svijeta ove mreže nemaju sredstva čak ni za za osnovne operacije.opensocietyfoundations. Seksizam koji prevladava u širem društvu je također prisutan u LGBTI zajednici. oni često doživljavaju najpretjeranije vrste kršenja ljudskih prava. LGBTI Rights Initiative podržava nacionalna. Prava lezbijki: Lezbijke i biseksualne žene se često suočavaju s dvostrukim slojem diskriminacije na temelju njihove seksualne orijentacije i roda. Prioritet će se dati lokalnim grupama i regionalnih mreža koje djeluju u zemljama u razvoju i regijama u kojima postoji najveća potreba za podrškom .Pozadinske informacije o organizaciji aplikantu kao i o svim ključnim partnerima. regionalna i međunarodna zalaganja koje nastoje kapitalizirati ovaj napredak.Kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Budući da mnogi od tih napada javljaju u domovima. Ako je projekat za osnovno finansiranje treba uključiti osnovne ciljeve grupe. Državno i nedržavno nasilje protiv transrodnih osoba zabilježeno je u većem dijelu svijeta. Inicijativa će dati prioritet organizacijama usmjerenim na njihova prava. Međunarodni. Kako bi aplicirali na grant. LGBTI Rights Initiative potiče organizacije čiji je rad u skladu sa gore navedenim prioritetima da podnesu koncept papir. Međunarodne i nacionalne grupe koje rade na zastupanju će također biti uzete u obzir.org.

Prema tome. Poziv je otvoren tokom čitave godine. dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama. zahtjevana suma. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje.org/grants/mental-health-initiative Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i neki biografski detalji o liderstvu organizacije. Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region. obrazovanja i politika zapošljavanja. deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije. socijalne skrbi. napišite na jednoj stranici pismo sa sljedećim informacijama: cilj i svrha organizacije. Pogledajte web stranicu za više informacija. Ako rad vaše organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de predate puni prijedlog projekta. Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja.opensocietyfoundations. projekat za koji se traži fionansiranje. opremu. ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini. rane intervencije inkluzivnog obrazovanja. Inicijativa također pruža podršku org anizacijama koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama. Mnogi grantiji pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćam a mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime odgovarajuću podršku. The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa invaliditetom. Inicijativa također pruža tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije.Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) Naziv programa Inicijativa za mentalno zdravlje Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva. te podržava zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama. Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima. inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se fokusiraju na živote zajednica. Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje. te prema razvoju vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. http://www. 205 Natrag na sadržaj .

Fond podržava grupe da rade na promjenama zakona mijenjajući takve odredbe. nakon toga ulaganjem u kapacitete i resurse potrebne za njihovu provedbu. ali bi željeli koristiti RTI zakone u svom radu. Grupe se mogu fokusirati na objavljivanje pojedinih vrsta informacija kao što su informacije vezane za okoliš ili zdravlje ljudi ili na informacije kao što su godišnja izvješća državnih tijela. informacije se mogu koristiti u zalaganju za promjene politike ili promicanje šireg uključivanja javnosti u donošenje odluka vlade. Fond podržava projekte koji kombiniraju strategije za dobivanje informacija na temelju RTI zakona s vjerodostojnim planovima za korištenje tih podataka. Mnoge zemlje su poduzele prve korake u usvajanje zakona o pravu na informacije. Više od 80 zemalja širom svijeta imaju zakon koji garantira pravo na informacije javnosti i osigurava pristup državnim evidencijama. Fond podržava inicijative koje grade svijest o korisnosti RTI zakona. 206 Natrag na sadržaj . Ove vrste napora otkrivaju kako RTI zakoni mogu stvoriti mogućnosti za dubljim angažmanom civilnog društva u političkim odlukama koje utiču na njihove živote. a ne druge propise. Iako su kampanje za podršku donošenju novih zakona ključne u zemljama gdje isti ne postoje. Podrška se također daje za napore koji osiguravaju učešće širokog spektra aktera civilnog društva iz različitih područja. Gdje RTI zakon u toj zemlji ne uključuje proaktivno otkrivanje zahtjeva. Na primjer. Prečesto su grupe prisiljene Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Informacije moraju biti dobivene kroz RTI zakone te zemlje. Podrška se također daje grupama koje mogu pružiti osnovnu pomoć drugima pomažući im da koriste RTI zakone. Open Society Right to Information Fund pruža potporu organizacijama civilnog društva koje rade na promicanju pune provedbe RTI zakona. Na nacionalnom i regionalnom nivou Fond podržava grupe koje mogu poslužiti kao središta ekspertize u njihovoj zemlji ili regiji i djelovati kao efikasni posmatrači napretka vlasti. Kampanje pokrenute otvorenim pitanjima: organizacije civilnog društva sve više koriste RTI zakone potičući raspravu i unapređujući reforme na nizu pitanja. Fond podupire napore civilnog društva kako bi se osiguralo da vlasti ne samo odgovoraju zahtjevima za informacijama. istraživanje i umrežavanje: razumijevanje kako zakoni funkcioniraju u praksi zahtijeva kritičko istraživanje o tome kako grupe koriste te zakone kako bi postigle svoje ciljeve. Te grupe trebaju imati vještine za podnošenje zahtjeva. već i proaktivno otkrivaju podatke kako je propisano RTI zakonom u toj zemlji. poduzimanje parnica i monitoringa učinka vlade. kako bi imali udjela u provedbi tih zakona. proširuju zajednicu korisnika tih zakona i obrazuju grupe na dobivanju informacija kroz RTI zakone koje se mogu koristiti za daljnje političke ciljeve. Proaktivno objavljivanje: građani mogu učinkovitije držati vladu odgovornom kada su informacije proaktivno objavljene pravodobno i u pristupačnom obliku. Ohrabruju se i prijedlozi projekata grupa koje nisu prvenstveno usredotočene na RTI.Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) Naziv programa Fond prava na informacije Pravo na informacije (RTI) je fundamentalno ljudsko pravo koje je kritično važno za realizaciju drugih prava kao i za za postizanje učinkovite demokracije. žalbe. Dokumentiranje. neuspjesi u provedbi postojećih zakona mogu potkopati snagu tog globalnog pokreta u nastajanju. Fond daje podršku naporima civilnog društva u sljedećim područjima: Centri ekspertize: RTI zakon stavlja pravnu obavezu vladi da otvori svoje djelovanje ka javnosti.

org.osloniti se na anegdotične dokaze kako bi saznale o naporima drugih zagovornika. Koncept papir treba uključiti sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Odabrani aplikanti će biti pozvani da podnesu puni prijedlog projekta. U isto vrijeme. informacije o organizaciji aplikantu i partnerima u okviru projekta.org/grants/right-information-fund Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/grants/right-information-fund Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Rok za prijave Geografsko područje podrške Više zemalja uključujući i BiH. Fond podržava ovu vrstu umrežavanja i učenja kao i projekte koji dokumentuju korištenje RTI iskustva i pružaju analizu koja će biti od koristi drugima. i procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir projekta. mogućnosti za razvoj najboljih praksi i umrežavanja u pojedinim zemljama i pokretima mogu dopustiti iskusnim organizacijama razmjenu znanja sa grupama u zemljama u kojima su RTI zakoni novi i lokalna ekspertiza se i dalje razvija. http://www. Tokom čitave godine. Kako bi aplicirali na ovaj fond organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije ili tri stranice na adresu righttoinformation@osi-dc. 207 Natrag na sadržaj . Fond će svoje odgovore poslati mjesec dana po prijemu pisma.opensocietyfoundations.opensocietyfoundations.

grantovi za institucionalni razvoj. 208 Natrag na sadržaj . povratnike i tražitelje azila.Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Naziv programa Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Roma Initiatives podržava direktne zagovaračke aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. borbu protiv nasilja i zločina iz mržnje. U području zagovaranja Roma Initiatives također daje grantove za podršku učešća na ključnim međunarodnim konferencijama i događajima. te praćenje izbora. Zagovaranje je shvaćeno kao organizirani napor pojedinaca ili grupa na izradi politika i praksi povezanih s predstavljanjem dokaza i argumenata za promjene. raseljene osobe. zdravstvo i stanovanje. Roma Initiatives će podržati akcije romskih NVO-a koje dovode do donošenja.org/grants Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. Projekte mogu poslati organizacije i osobe iz navedenih zemalja. pogledajte web stranicu za više informacija. projektni grantovi i individualne stipendije. poput onih koje se odnose na antidiskriminacijske i jednake mogućnosti. i povećavaju i poboljšavaju javnu raspravu o Dekadi u širim društvenim i ekonomskim političkim područjima. Različita. te mobiliziranje javne podrške za predložene promjene. isprave o identitetu. zapošljavanje. provedbe i praćenja nacionalnih i lokalnih politika i akcionih planova vezanih za Dekadu uključivanja Roma. istoriju. problematiziranje negativnih stereotipa. ljudska prava i interese izbjeglica. i osnaživanje Roma . finansiranja.org/grants Direktorij donatora mart/ožujak 2013. prava manjina (npr. Tematska područja koja su podržana su: javno zagovaranje za promjene u politici i praksi. Dekada služi kao okvir za aktivnosti i praćenje poboljšanja socio-ekonomskog statusa Roma u cijeloj regiji. stvaraju nove mogućnosti za povećanje su djelovanja Roma u procesima Dekade na lokalnom i nacionalnom nivou. identitet. te pruža tehničku pomoć i finansiranje nevladinim organizacijama koje zastupaju nacionalne politike i planove o pitanjima Roma na lokalnim i državnim nivoima.opensocietyfoundations.opensocietyfoundations. Više zemalja uključujući i BiH. Kroz donacije Roma Initiatives će dati podršku aktivnostima koje: šire javnu svijest i podršku Dekadi. Aplikacije se primaju bilo kada tokom godine. Projekti finansirani od strane Roma Initiatives trebaju promicati aktivno sudjelovanje i vođstvo Roma koji su izravno pogođeni pitanjima kojima se projekat namjerava baviti. http://www. Fokusirajući se na prioritetna područja kao što su obrazovanje. jačaju praćenje politika i programa Dekade. Osim prioriteta Dekade Roma Initiatives također podržava projekte zagovaranja koji rješavaju i druga pitanja. jezik i medijsko predstavljanje). kako bi se jačali glasovi i prisutnost zagovornika romskih prava.

vijesti. Organizacije koje traže sredstva moraju biti NVO-i. Do 10. poticanje sudjelovanja mladih širom svijeta.Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika) Naziv programa Omladinska politika Youth Initiative of the Open Society Foundations poziva na predaju projekata koji će razvijati i podržavati tematske s tranice na novom globalnom portalu za mlade www. Pružajući javni pristup informacijama.opensocietyfoundations. 209 Natrag na sadržaj . Svi prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku. Youthpolicy. osiguranje informacija o omladinskoj politici.pdf http://www.org/grants/youth-policy Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org je projekat Demokratie & Dialog e. Imajte na umu da grantove ne mogu dobiti fizičke osobe ili profitni entiteti.V. i uvođenje i promoviranje zajednice omladinske politike u svijetu. dokumenata. Projekti ne bi trebali prelaziti 10. djeca i prava.opensocietyfoundations.org. linkova. multikulturalizam i manjine.000 USD ili trajanje od jedne godine. Radeći kao globalni resursni centar za omladinske politike. rad u zajednici. http://www.000 USD. youthpolicy. od analiza i formulacija do implementacije i evaluacije.razvijen uz inicijalnu podršku Open Society Foundations. neformalno učenje. istraživanje i znanje. Potencijalne teme stranice uključuju ali nisu ograničene na: učešće i građanstvo.org/sites/default/files/youthpolicy. Čitav svijet. Portal će služiti kao riznica znanja s open-source softverom koji će povezivati aktere politika širom svijeta. youthpolicy. Youthpolicy. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. aktivizam i volonterizam. i pravda.org za cilj ima konsolidiranje znanja i informacija o pitanjima omladinskih politika u svijetu.org čini strateški doprinos utemeljenju razvoja politike i prakse u području rada s mladima.org ima za cilj: pružanje informacija i orijentacije. Projekti se trebaju usredotočiti na stvaranje sadržaja o određenim temama na polju omladinske politike. globalne politike borbe protiv droge.orgcuration-20121204. životna okolina i održivost.youthpolicy.

političkom i društvenom životu svoje zajednice se snažno preporučuje. kupovinu vozila ili međunarodna putovanja. Traže se prijedlozi projekata koji će se fokusirati na područja kao što su: politički i građanski angažman mladih. podržati i promicati rad omladine u Evropi koja se bori protiv ksenofobije i netolerancije i promiče inkluziju. privrednom. kao i oni koji žele eksplicitno promicati. Open Society Youth Initiative nastoji identificirati. korištenje novih medijskih alata za borbu protiv ksenofobije i diskriminacije. Grantovi mogu pokriti samo troškove direktno vezane za provedbu novih inicijativa. uključivanje manjinskih skupina.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.pdf http://www.opensocietyfoundations.Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) Naziv programa Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi Open Society Foundations stavlja visok prioritet na zaštitu i poboljšanje života ljudi u cijelom društvu.opensocietyfoundations. Do 2.org/sites/default/files/rfp-xenophobiaracism-europe-20130115. 210 Natrag na sadržaj . http://www. borba za podizanje svijesti o važnosti i prednostima uključivanja. političkom i socijalnom životu zajednice. a posebno marginaliziranih i isključenih zajednica. Ovaj grant program ne daje stipendije za istraživanja i za provedbu inicijativa lobiranja ili pokrivanje troškova školarina i poduka. Prijedlozi za promicanje punog sudjelovanja mladih s mentalnim ili tjelesnim invaliditetom u kulturnom. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren.000 EUR. Prepoznajući da je u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti mladim ljudima teško osigurati finansijska sredstva potrebna da svoje ideale prenesu u djelo. poput Roma. kompjutere. Aplikanti se obeshrabruju da traže sredstva za iznajmljivanje prostorija. društvenom. iako ne i isključivo. Open Society Foundations poziva na podnošenje prijedloga novih i inovativnih inicijativa koje promiču toleranciju i uključivanje i/ili borbu protiv rasizma i ksenofobije u Evropi. podrška neće biti data za aktivnosti ili projekte koje aplikant već implementira. u privrednom. Određen broj zemalja u Evropi uključujući i BiH. integracija manjinskih i većinskih zajednica.

podrška manjim klubovima i osobama). a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja.Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih. medije sa partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji Bi H. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. .sparkasse.sport (sportske aktivnosti djece. . godini.sparkasse. Kategorija sponzorstva: . . za donaciju ili sponzorstvo u 2014. ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima obrazovanja.ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki projekti). . socijalne brige i zaštite životne sredine. institucije.ba Web stranica: www. uzimajući u obzir prava i potrebe klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja. Javni tender za 2013. mladih i nevladinih organizacija). a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su: .ba i sponzorstva@sparkasse. institucijama i medijima.socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo). Različita.cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo). . godinu je okončan. zapošljavanje i poduzetništvo). Email: donacija@sparkasse. kulture. filantropskog karaktera koje predlažu i implementiraju zaposlenici). Sljedeća mogućnost apliciranja je krajem 2013. Konkurs je otvoren za pojedince.filantropija na djelu (projekti humanitarnog.sport (paraolimpijski sport. godine. volonterizam i upošljavanje mladih). Aplikanti ne mogu biti organizacije i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke. i . 211 Natrag na sadržaj . udruženja i fondacije. .Sparkasse Bank Naziv programa Program donacija Sparkasse Bank Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013. Kategorija donacija: . Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd www. raznovrsnosti i pristupačnosti usluga naše banke.Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice u kojoj poslujemo. . Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. sporta.Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati primjer etičnog.Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta.ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem.mladi (obrazovanje i mladi. i .ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.mladi (obrazovanje.

. školskim sistemima i visokoškolskim ustanovama.000 USD.spencer.cfm/apply The Spencer Foundation 625 North Michigan Avenue. učenje i nastavni resursi. Između 40. . Čitav svijet. Suite 1600 Chicago.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 212 Natrag na sadržaj .organizacijsko učenje u školama.odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti. a preko svojih istraživačkih programa i jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i programe osposobljavanja i srodne djelatnosti. i .svrha i vrijednosti obrazovanja.spencer.000 USD i 350. Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi napredak u obrazovanju.Spencer Foundation (Fondacija Spencer) Naziv programa Program donacija Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno). IL 60611 USA Tel: +1 312 337 7000 Faks: +1 312 337 0282 Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja.org/content. godine. Fondacija predano podržava visoku kvalitetu istraživanja odgoja i obrazovanja. Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada: .poučavanje. Od 2006. na osnovu poziva za projekte. www.

starbucksfoundation. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i.cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12 www. Podržava organizacije koje: . identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice. kada su u mogućnosti da samostalno djeluju.grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi. .prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade ljude u dobi od 12 godina i više. Grantovi se daju na period od jedne godine. Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta.pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za provedbu ideja. www.komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije (printane.com/index. video i web). novembra/studenog i 15. distribuiraju informacije. i . implementirajući i procjenjujući ishode u odnosu na ciljeve. decembra/prosinca.starbucksfoundation.Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Naziv programa Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju problema u svojim zajednicama.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. praveći plan djelovanja. . . Čitav svijet.osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama. Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1.pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci zajednicama i globalnom građanstvu.000 USD.000 USD i 30. i . Starbucks Foundation daje grantove između 10. 213 Natrag na sadržaj .pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine.pružaju usluge. daju obuku i/ili grade široku mrežu. . Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete: .

Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta. javne politike. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. ljudske potrebe. Donacije se daju za različita područja navedena ispod. 214 Natrag na sadržaj . ali na osnovu preporuka osoblja. odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne preporuke od strane osoblja ili odbora. kultura.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima: obrazovanje.25 milijardi USD.html 399 Park Avenue – 17th Floor New York.Starr Foundation (Fondacija Starr) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1.starrfoundation. medicina i zdravstvena skrb. Čitav svijet.org/guidelines. i životna okolina. NY 10022 USA Tel: +1 212 909 3600 Faks: +1 212 750 3536 Web stranica: www.starrfoundation. što je čini jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD. Ovisno o području finansiranja. www.

sarađivali i uticali jedni na druge. uključujući i BiH.ecflabs. Umjetnici i kulturni radnici trebaju biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima i saradnicima u drugim zemljama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren. Evropa. Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u čitavoj Evropi.ecflabs. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja.Step Beyond Travel Grant Naziv programa Step Beyond Travel Grant Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju. 300 – 700 EUR.org/grants/stepbeyond/apply Kontakt http://www.org/grants/stepbeyond/about Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kako bi razmjenjivali različita viđenja. Kako aplicirati? http://www. Kriterij podobnosti NVO-i i pojedinci. ECF's program mobilnosti se zove STEP Beyond. 215 Natrag na sadržaj .

prehranu i obrazovanje. godine. (III) usluge pružanja osnovnog obrazovanja i (IV) zdravstveni sistemi i pružanje usluga.contentMDK:23147035~menuPK:6508083~page PK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727..org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/ 0. Unaprijediti pristup rezultatima evaluacija uticaja na politike. Zemlje sa niskim. osobito uticaja tehnika vrednovanja. uključujući i programe prijenosa novca i programe koji podržavaju više intervencija. sanitacija i higijena vezana uz razvoj. SIEF ima za cilj poboljšati učinkovitost razvojnih politika širenjem dokaza o uticaju skalabilnih programa na ljude. zdravlje i razvoj. Unutar ovih područja istraživanja različite vrsta programa su dobrodošle.worldbank. godine.html SIEFimpact@worldbank. Zadnji rok je bio otvoren do početka juna/lipnja 2012.Strategic Impact Evaluation Fund Naziv programa Program donacija World Bank je uspostavila novi fond nazvan “The Strategic Impact Evaluation Fund” (SIEF) uz podršku vladinog odjela Velike Britanije Department for International Development. kroz regionalne radionice i oruđa. i gornje-srednjim prihodima su Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Pogledajte web stranicu za više informacija. Planirano je da fond bude otvoren do 2018. a novi poziv se očekuje tokom ove godine. Kroz tematske skupine programi će generirati dokaze u više zemalja o tome kako programi rade u različitim kontekstima. Svrha Fonda je provesti i podržati istraživanja procjene uticaja programa na ublažavanje siromaštva i poboljšanje života ljudi. http://web. Pogledajte web stranicu za više informacija. Ciljevi Fonda su: Generirati čvrste dokaze o učinkovitosti razvojnih programa koji utiču na zdravlje.00. 216 Natrag na sadržaj . donje-srednjim kvalificirane za podršku. Pod prvim pozivom za podnošenje prijedloga projekata fokus je bio na četiri tematska istraživačka klastera odabrana zbog svojih strateški važnih politika: (I) ishrana u ranom djetinjstvu. (II) snabdjevanje vodom.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Stečeno znanje će pružiti dokaze za izradu učinkovitijih politika i programa. Izgradnja kapaciteta za razumijevanje i korištenje monitoringa i vrednovanja.

Međutim. Student Grants program je podržan od CasaSwap. Studenti koji dobiju stipendiju obično je potroše na pokrivanje školarina. Čitav svijet. komunalne račune.program studentskih stipendija podržava studente iz cijelog svijeta s jednokratnom donacijom do 1000 EUR. akademske knjige i materijale. rentu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Prvi dan svakog mjeseca u godini. CasaSwap. 217 Natrag na sadržaj . grant možete potrošiti na na što god da želite! Do 1.com je postao vodeći i naširoko priznat partner mnogim univerzitetskim institucijama širom svijeta. Dobro je poznata činjenica da je studentski život često karakteriziran ograničenim finansijskim sredstvima .Students Grants Program (Program donacija za studente) Naziv programa Program donacija za studente Student Grants je fond usmjeren na finansijsku podršku studentima.eu/student-grant-application Kontakt www.com – besplatne usluge za smještaj cimera i studentski smještaj širom svijeta.student-grants.eu/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. itd. Kako aplicirati? http://student-grants. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.000 EUR. putne troškove kada ide u inostranstvo.

Primjeri prethodnog rada također moraju biti dostavljeni.Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između razvoja i post-produkcije. Poziv se objavljuje dva puta godišnje.org Web stranica: www. 218 Natrag na sadržaj .000 USD. Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj kategoriji. te novim strategijama multi-platformaškog angažmana. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova. Kako aplicirati? www. i .sundance.org/programs/documentary-fund Email: dfp@sundance. Između 20. kratki filmovi ili slike su poželjni. .sundance.Sundance Institute Documentary Fund Grants Naziv programa Sundance Institute Documentary Fund Grants Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za projekte koji pokazuju: . . Ako ste već primili grant Fonda. Audience Engagement grantovi su za podršku inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana. Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual konačnog filma. postoji dodatna kategorija u kojoj možete aplicirati za isti projekat.org/programs/documentary-fund Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali isječci. Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i završene dijelove. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. . Nije potrebno slati primjere prethodnih radova.globalnu relevantnost.savremena socijalna pitanja. Potrebne su prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za projekat koji se predlaže.umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike. Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja: .potencijal za društveni angažman.000 USD i 50.

ljudi s niskim primanjima i ljudi iz ruralnih područja. Jednom godišnje. Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima u potpori razvojnog procesa. Na osnovu aplikacije. Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz društvenih procesa donošenja odluka. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. Ključni dionici mogu uključivati vladine agencije. 219 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva.CSF) CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman marginaliziranih i ranjivih skupina. godine.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD do 7. pogledajte web stranicu za više informacija. gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2012. fondacije. kao što su žene. CSF rijetko finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira doprinose od strane drugih donatora. Većina donacija je u iznosima od 3.000 USD.Svjetska banka . mladi. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.org. organizacije civilnoga društva. te privatni sektor.Fond za civilno društvo Naziv programa Opšti ciljevi Fond za civilno društvo (Civil Society Fund .worldbank. multilateralne i bilateralne agenci je.

SIDA) Naziv programa Opšti ciljevi SIDA Grants Program SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova života. Čitav svijet.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika. razvojni projekti. Ovisi i pozivu za projekte.se Web stranica: www.SIDA (Švedska razvojna agencija . Kako aplicirati? www.sida. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije NVO-i. Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoreno. Kriterij podobnosti Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e).se Valhallavägen 199 105 25 Stockholm Switchboard: + 46 8 698 50 00 Faks: +46 8 20 88 64 Email: sida@sida.Swedish Development Agency .sida. 220 Natrag na sadržaj . U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu.

. kao pitanjima povezanim sa svim drugima. Pogledajte web stranicu za više informacija.osnovne javne usluge.net Web stranica: http://www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje podrške u procesu tranzicije i e vropskih integracija dajući doprinos poboljšanju: .funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim građanima u BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 030 Faks: +387 33 271 500 Email: sarajevo@sdc. . godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini.admin. Nije definirana.političke stabilnosti. koji je dio Saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE).ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i zapošljavanju.ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.swisscooperation. putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih programa. Na osnovu specifičnog poziva za projekte. 221 Natrag na sadržaj . Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA). Program se koncentrira na četiri domena rada.ekonomija i zapošljavanje. Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi.Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) Naziv programa Programi podrške Švicarska od 1996.zdravstvo. . . i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO). Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina Piruša 1 71. i . zajedničke teme i projekte koji omogućavaju sinergiju.vladavina prava i demokratija. Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za koordinaciju aktivnosti. . Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije. sigurnosti i funkcioniranju demokratskih struktura i procesa.

Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na principima poštenja. jednakosti i održivosti svijeta.org/i-want-to/find-funding Tides Foundation P.O. 222 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Čitav svijet. Kako aplicirati? www.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nije specificirana. donacije za porodice i međunarodne donacije.org Web stranica: www. Generalna podjela je na rad sa institucionalnim partnerima. CA 94129-0903 Tel: +1 415 561 6400 Faks: +1 415 561 6401 Email: info@tides.Tides Foundation (Fondacija Tides) Opšti ciljevi Tides Foundation Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz filantropiju.tides. korporativno davanje. Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene promjene. Box 29903 San Francisco. Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija.tides.

org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. MA 02021 SAD Tel: +1 781 821 5990 Faks: +1 781 821 8949 Email: info@tourismcares.van SAD. . registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim ograničenjima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. ILI . Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme. i .iz SAD. Od kraja 2011. Ovi zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija.Tourism Cares Naziv programa Grant Program Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na ku lturnim.grantovi širom svijeta.org/grants 275 Turnpike Street Suite 307 Canton. Bona fide. i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje kao neprofitna organizacija. Različita ovisno o pozivu za projekte. godine.specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima.tourismcares. 223 Natrag na sadržaj . istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta. Organizacija aplikant treba biti: .program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz individualne donacije putnika. neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama.org Web stranica: www. http://www. Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje k roz tri grant programa: .tourismcares.

or. Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj program donacija.toyotafound. cilj "revitalizacije zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih. a kao praktičniju poruku. Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima.jp/english/program/ Kontakt Web stranica: www. kao i međunarodnim organizacijama. Istraživački projekti daju u sljedećim područjima: prenošenje i stvaranje kultura.jp/english/inquiry/index. dinamičnih i živućih zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge.toyotafound. i ostalo. razvoj osobne i međuljudske komunikacije. Fondacija je uspostavila dva programa podrške. Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog života i aktivnosti". te sarađuje sa korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na efikasan način. 224 Natrag na sadržaj .or. Različiti. društveni okviri.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike donacija Fondacije. Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli d oprinijeti razvoju novih programa. Fondacija odabire projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva. pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i problemima životne okoline. na osnovu želje Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi podupiru jedni druge. Pomoći će u promoviranju partnerstva i saradnje sa drugim fondacijama u Japanu.Toyota Foundation (Fondacija Toyota) Naziv programa Program donacija (Grants Program) Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka većoj ljudskoj sreći". Različita. "Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međuna rodnu zajednicu. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? http://www. Program istraživačkih donacija se fokusira na "Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije". trenutnim programima sa potencijalom da naprave veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim organizacijama. Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.

TRADUKI
Naziv programa Programi prevođenja TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska. Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za e vropske i međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra 2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA. Program potpore za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih knjiga te književnosti za djecu i mlade 20 . i 21. stoljeća ima za cilj poticati razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara, kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini. Različita. Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2013 i 1. februar/veljača 2014. godine. Region uključujući i BiH. U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski, slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence. http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&%20view =article&id=91&Itemid=64 Hana Stojić (Koordinatorica regionalnog ureda u Sarajevu) Hadži-Idrizova 10 71.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 204 683 Email: stojic@traduki.eu Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content& view=article&id=72&Itemid=63

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

225

Natrag na sadržaj

Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa The Trust for Mutual Understanding TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline. Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za projekte zaštite životne okoline. Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke, radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost. Umjetnost i kultura: - arhitektura, - povijest umjetnosti i arheologija, - zaštita i vođenje umjetnosti, - rukotvorine, - dokumentiranje kulture, - kuratorska istraživanja, - ples, - izložbe, - zaštita istorije, - muzeologija, - muzika, - umjetnost perfomansa, - pozorište, i - vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje, fotografiju, štampanje, skulpture, video). Životna okolina: - zaštita bioraznolikosti, - korištenje energije, - zakoni i politike zaštite životne okoline, - razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija, - sigurnost i zdravlje životne okoline, - korištenje zemlje, - zaštita vrsta i staništa, i - održivi razvoj. Različiti. Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU, ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se susreće dva puta godišnje. Idući rok za slanje upita je 1. m aj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za slanje pune aplikacije. Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa. Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju, Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu. Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju 501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

226

Natrag na sadržaj

apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u projektu i volju da administrira projekat. Kako aplicirati? www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/ 6 West 48th Street, 12th Floor New York, New York 10036-1802 Tel: +1 212 843 0404 Faks: +1 212 843 0344 Email: tmu@tmuny.org Web stranica: www.tmuny.org

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

227

Natrag na sadržaj

Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)

Naziv programa

Fond za autohtona pitanja Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj, kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće autohtonih ljudi. Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva desetljeća", kao što su: - promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i projekata; - promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života, pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom na načelo slobode i informirani pristanak; - redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične raznolikosti autohtonih naroda; - usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na žene, djecu i mlade; - razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih naroda i poboljšanju njihovog života. Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u iznosu od 5.000 USD. Zadnji poziv za predaju projekata je bio otvoren do 01. oktobra/listopada 2012. godine. Čitav svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Kontakt

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

228

Natrag na sadržaj

TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine. TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučno održivi razvoj. Ciljevi rada su: prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima u zemljama u razvoju, odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju, promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke, tehnologije i inovacija, i poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju. TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa naučnog talenta iz zemalja OIC-a. Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije. Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja. 31. avgust/kolovoz svake godine. Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera , do 40 godina starosti. Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

229

Natrag na sadržaj

Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora.xminy. https://www. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na marginama svojih društava. XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji doniraju novac Fondu.doc XminusY Solidarity fund De Wittenstraat 43-45
 1052 AL Amsterdam
 Nederlands Email: info@xminy. Podrška XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa usmjerenih na društvene promjene. Ne postoji rok prijave za slanje aplikacija XminusY.XminusY Naziv programa XminusY XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina. neinstitucionaliziranim organizacijama. XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju. Pogledajte web stranicu za više informacija.nl Web stranica: www. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti našu vlastitu političku poziciju i strategiju. Čitav svijet.nl/english Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja. Kriteriji za naše šire područje: XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada.xminy. Prioritet dajemo lokalnim društvenim pokretima. 230 Natrag na sadržaj .nl/files/Eng%20-%20Application%20form. XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje.

Pogledajte stranicu za više informacija. Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa skrbi. i gdje je to potrebno. vjersku ili etničku pripadnost. promicanje i širenje inovativnih pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja. Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne. 231 Natrag na sadržaj . Činimo sve napore kako bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni učinak. područje rada Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Globalna zdravstvena istraživanja U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom. rizično ponašanje. sa savjetima. Obrazovanje i odgoj Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje obrazovne mogućnosti za djevojčice. primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i strategije kontrole. Zalažemo se za stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja. važno nam je da sve manje djece napušta školu prije vremena. Projekti prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti potencijalno pogođene djece. Međutim. psihičko funkcioniranje. validaciju.UBS Optimus Foundation Naziv programa Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. dugotrajne posljedice na moždanu arhitekturu. Na osnovu poziva za projekte. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. da je kvaliteta nastave poboljšana. Aktivno promičemo prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih sponzora. zaštitu i zdravlje obespravljene djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku. Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje zdravlja najugroženijih populacija u svijetu. Zaštita djece Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja. Podržavamo partnere finansijski. Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. socijalno funkcioniranje. da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće potrebe. upravljanju i zaposlenicima. životni vijek i zdravstvene troškove. Da bismo to uradili tražimo kompetentne. Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsk u predanost klijentima. kao i razvoj. mentalno zdravlje. te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u školama. Misija: Podržavamo razvoj. Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja. inovativne partnerske organizacije koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. Osim toga.

http://www. holistički i integrirani pristup. projekti se uklapaju u naša prioritetna područja. Box CH-8098 Zurich Swityerland Tel: +41 44 234 1111 Web stranica: www. inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje. dobro definirana. jačanje kapaciteta. usmjeren na najugroženije zajednice. 45 P.Kriterij podobnosti "zaštita od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj hemisferi. sveobuhvatna analiza dionika. 232 Natrag na sadržaj .com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.O.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation /applications_support. zbog potrebe za djelovanjem u tim zemljama. pokazuje potencijal za skalabilnost. radi se na nedovoljno podržanim područjima.ubs. i konkretni i mjerljivi rezultati. jedinstveni. zapadnim i industrijskim zemljama.html UBS AG Bahnhofstr. izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira. pokazuje potencijal za uticaj.ubs. dugoročni angažman u zajednici nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete. jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi tekućih projekata. rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama. transdisciplinarni.

grants.razvoj demokratije. Našim radom podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva američke inostrane politike kroz: . D. prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć. www. tokom čitave godine.ekonomski rast.gov/applicants/apply_for_grants.S.globalno zdravstvo. Ova briga je obilježje SAD -a širom svijeta. uključujući i BIH. Agency for International Development Ronald Reagan Building Washington.C.grants. najčešće uključujući i organizacije civilnog društva. Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu. te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.jsp Information Center U. Ovisno o vrsti poziva za projekte. Različita. ovisi o vrsti poziva za projekte.USAID) Naziv programa Agencija SAD za međunarodni razvoj SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za bolji život.usaid. 20523-1000 USA Web stranica: www. oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji. USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara.gov Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte. i . i pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter. s jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih tržišta. . Trošeći manje od pola postotka federalnog budžeta. 233 Natrag na sadržaj . USAID radi širom svijeta kako bi postigao ove ciljeve.United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD .gov/ba ili www. poljoprivredu i trgovinu.

istraživačke. Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom. Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena. interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode. 234 Natrag na sadržaj .000 USD do 120.mediji i konflikt.United States Institute of Peace (Američki institut za mir) Naziv programa 2010 Annual Grant Competition USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja. upravljanja i rješenja konflikta. identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi. rok prijave je obično do početka oktobra/listopada.analizu i prevenciju konflikta. 20036 Tel: +1 202 457 1700 Faks: +1 202 429 6063 Web stranica: www. vještina i pristupa. D.ekonomija i konflikti. www. programe obuke i dijaloga.C. i promovira izgradnju mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. . . i .usip. Osim toga USIP podržava projekte prevencije.medijaciju i rješenje konflikta.post-konfliktni mir i operacije stabilizacije.žene i djevojke u konfliktu i građenju mira. Tematska područja interesantna za USIP uključuju. uključujući: javne i školske institucije. psihološki i fizički uticaj rata i konflikta. radio programe i druge medije. . biblioteke. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i inostranstvu.000 USD. Generalno donacija je u iznosu od 50.W.org/grants-fellowships/annual-grant-competition United States Institute of Peace 1200 17th Street N. razvoj planova rada i obrazovanje.socijalni.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . filmove. Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine.religija i izgradnja mira. ali nisu ograničena na: . . Jednom godišnje. . trening ili obrazovne institucije.usip. razvoj praktič arskih resursa i oruđa. USIP podržava aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina.Washington. Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa dodatnim pitanjima.

org/democracyfund Direktorij donatora mart/ožujak 2013. tako i onim u konsolidiranim demokratijama. godine kao United Nations General Trust Fund. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju i širenju demokratije širom svijeta.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i integritetu. kako bi se njihovi glasovi čuli. decembra/prosinca 2012. promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih prava na terenu. regionalne i međunarodne organizacije. kako onima u tranziciji.000 USD.un. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. 50. godine.000 USD do 500.org/democracyfund/Applicants/applicants_materials.UNDEF Naziv programa United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija) UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005. kao i neovisna tijela. na taj način prevodeći k oncept "demokratije" u praktična rješenja za ljude. UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih grupa u demokratskim procesima. UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije civilnog društva. Čitav svijet. te finansira projekte koji za cilj imaju širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima. osnaživanje civilnog društva uključujući osnaživanje žena. uključujući Bosnu i Hercegovinu. 235 Natrag na sadržaj . sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta. www. novi se očekuje krajem ove godine. obrazovanje o građanskim pravima i registraciji.un. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva.

U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja. koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. ojačali odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao menadžment. regionalnom ili inter-regionalnom nivou. juna/lipnja 2012. - - Kriterij podobnosti - - sve zemlje u razvoju članice Konvencije. Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih situacija na svom području u skladu s člancima 8. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 30.unesco. godine. pod prijetnjom ili im je potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje. (tj. Konvencije i srodnim operativnim smjernicama. Veliki broj zemalja širom svijeta. godine.UNESCO International Fund for Cultural Diversity Naziv programa International Fund for Cultural Diversity UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora. Između 10. prema potrebi. itd. IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi: . 236 Natrag na sadržaj . i 17. uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije.poticali nastanak novih kulturnih industrija. ljudske resurse.olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izraza i.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u članku 7 Konvencije iz 2005. NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. i . a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom. prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija ili jačanje postojećih. Kako aplicirati? www. žene i druge društvene grupe.ojačali postojeću kulturnu industriju.000 USD i 100. međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva.) .000 USD.

gov. 237 Natrag na sadržaj .Kontakt UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo civilnih poslova Trg BiH 1 71.vukovic@mcp. jelena.ba (SG).ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba Web stranica: www.gov.mcp.gov.camur@mcp. +387 33 492 598 Faks: +387 33 492 632 Email : biljana.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 492 552 (SG).

UNDP-ove programske aktivnosti su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih skupina.b. reformu sudstva. vjeru ili etničku pripadnost. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva registrirane u BiH. Pogledajte web stranicu za više informacija. Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH. izgradnju lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta.United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) Naziv programa UNDP program podrške Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. podstičemo izgradnju državnih kapaciteta. Zmaja od Bosne b. Konsultacije sa Vladom. kao i promjenu fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj.ba Web stranica: www.000 Sarajevo Tel: +387 33 239 400 Faks: +387 33 552 330 Email: registry@undp. pokazuju da očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva. UNDP u BiH od 1996. građanima dostojanstven život. te unutar zajednice donatora. te povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva. p omaže u mobilizaciji sredstava.undp. podršku svjedocima. 238 Natrag na sadržaj . U svojim nastojanjima da omogući bh.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 71. Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte. u skladu sa pozivima za projekte. BiH. prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala. godine pomaže BiH da što učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze. te zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja. U svim našim aktivnostima. sprovođenje neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima. Kroz svoje aktivnosti i pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. bez obzira na spol.

Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH – 1211 Geneva 10 Tel.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis. Grantovi su do 20.: + 41 22 917 9315 Faks: + 41 22 917 9017 Email: unvfvt@ohchr. Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona. Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture.org.aspx Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na web stranici Fonda (www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines. pravne ili socijalne usluge. nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je otvoren do 1. 239 Natrag na sadržaj . decembra/prosinca 1981. psihološke.aspx) Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on -line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove. možete poslati email na sljedeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr. godine.ohchr.UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) Naziv programa Grants Program Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Onlineapplicationsystem. Ova pomoć može da ima oblik medicinske. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada.aspx Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. aprila/travnja 2012.000 USD.ohchr. Kriterij podobnosti http://www.org Web stranica: http://www.

Faks: (41 22) 928 90 50. tr govina ljudima i ljudskim organima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. humanitarne. kao rezultat savremenih oblika ropstva. dužničko ropstvo. ali obično će dobiti niži prioritet.UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Naziv programa UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122. Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih organizacija. kmetstvo. kroz uspostavljene kanale pomoći.aspx United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UNCFS) Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10.ohchr. prodaja djece i djeca u oružanim sukobima. kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi također se mogu kvalificirati za projekte podrške. Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164 Email: SlaveryFund@ohchr. seksualno ropstvo. Generalno se podržavaju projekti veličine do 15. parlamenata ili administrativnih entiteta. Rok prijave za ovu godinu je bio 31. prisilni rad. Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao savremeni oblici ropstva.000 USD. prisilni i rani brak i prodaja žena.ohchr. maj/svibanj. a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva.000 USD. podrška iz Fonda će se dati proširivanju.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryMainPage.aspx Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. najgori oblici dječjeg rada. ali se u posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40. Aplikacije vlasti.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryGrantCycle. Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao što je klasično ropstvo. političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive www.org Web stranica: www. pravne i finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena. 240 Natrag na sadržaj .

okupljanjem resursa i mandata za bolje rezultate. za jednu ili dvije godine.000 USD i 500.  pomoć državama članicama za provedbu tih standarda. godine. UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu spola. UN Trust Fund to End Violence against Women Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovaj fond je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i politika u konkretna postignuća na ženskim pravima. Generalna skupština UN-a je napravila UN Women. tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena. UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda .  poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova. UN Women spaja i gradi na osnovama uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda. u njihovim pripremama politika. koja su bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:  Division for the Advancement of Women (DAW).Fund for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima. politikama ili zakonima koji promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni za implementaciju. pružanjem odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom. Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške :  implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5 miliona USD za period od dvije do četiri godine. Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko učešće na lokalnom ili državnom nivou. i  United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).UN Women Naziv programa Programi podrške Jula/srpnja 2010. Pritom. kao što su Commission on the Status of Women.  International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW). Fund for Gender Equality Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora nam ijenjena radu na značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. Glavne uloge UN Women su:  podrška među-vladinim tijelima.000 USD. Do stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a. Vođen od strane UN Women u ime UN sistema. politikama ili zakonima. globalnih standarda i normi.  Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka. države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. 241 Natrag na sadržaj .  katalitički grantovi su između 100. Ovi grantovi podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o nacionalnim ili lokalnim planovima.

org UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina UN House Zmaja od Bosne b. Veličina donacije Ovisno o pozivu za projekte.unwomen.  odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka. kao i drugim uslugama i podršci. 304 East 45th Street 15th Floor New York.UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996.  provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava.  osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za "nultu toleranciju". i stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja. Pogledajte web stranicu za više informacija.b. UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama. godine. 71. NY 10017 United States Tel: +1 212 906 6400 Faks: +1 212 906 6705 Web stranica: www.  politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti. Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte. 242 Natrag na sadržaj . Kroz donacije se podržavaju:  strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 293 400 Faks: +387 33 552 330 Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i  angažman "novih" aktera i strateških grupa.  pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. a vodi je UN Women u ime UN sistema. Čitav svijet.

www.Održiv .php?id=68 Urgent Action Fund 3100 Arapahoe Ave. . Suite 201 Boulder. Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja.grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije.urgentactionfund. Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite. . CO 80303 USA Tel: +1 303 442 2388 Faks: +1 303 442 2370 Email: urgentact@urgentactionfund.Strateški . Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Maksimalan iznos je 5.Podržan .Nepredviđen i vremenski hitan .odgovor na oružani sukob.urgentactionfund. Fond za hitne akcije dodjeljuje grantove u tri kategorije: . dugoročne projekte ili učešće na konferencijama. lokalno ili globalno.org/index. Tokom čitave godine. Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF . opšte programske aktivnosti.Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) Naziv programa Global Rapid Response Grantmaking Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund . Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant. rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje.zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna. i . 243 Natrag na sadržaj . zahtjevi za grant moraju da odgovaraju slj edećim kriterijima: .zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana. .000 USD. UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci.aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.org Web stranica: www.Afrika. Nezavisno od kategorije.grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima. . iako opšti cilj ostaje unaprjeđenje ženskih ljudskih prava. UAF ne dodjeljuje grantove za humanitarne akcije.UAF) obezbjeđuje pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svijetu.

usaidjsdp. Opšti kriterij podobnosti je članstvo aplikanta (organizacije civilnog društva) u Mreži pravde u BiH. Za više informacija vidi www.000 KM (podložno promjenama). odgovornost i učinkovitost pravosuđa. Finansiranje projekata OCD je moguće u okviru trećeg cilja (povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona).ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II) Naziv programa Program grantova 1: Pojačana neovisnost. Bosna i Hercegovina.ba. Primjer aktivnosti za koje je moguće aplicirati za finansiranje: 1. Detaljni kriteriji podobnosti su specificirani u svakom Pozivu za dostavljanje aplikacija. Aplikacije moraju biti u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje projekata.usaidjsdp. Zagovaračke inicijative za implementaciju politika i pravnih propisa ključnih za sektor pravde. 244 Natrag na sadržaj . Pozivi za dostavljanje projekata se objavljuju jednom godišnje. 2.000 . 2: Bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde usmjeren prema pridruživanju EU. Poslovna zgrada Unioninvest-a.50. Zagovaračke inicijative u vezi sa prijedlozima za izmjenu politika sektora pravde i zakonodavne reforme koje će ojačati vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini. Tačni rokovi za prijave su specificirani u svakom pozivu (najmanje 30 dana od dana raspisivanja Poziva). 3: Povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona. 30.ba Web stranica: www. 5 sprat Grbavička 4 71000 Sarajevo Tel: +387 33 219 688 Email: dztrbic@usaidjsdp.

org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. 11 Broadway. Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama.. godine. treninge opismenjavanja i liderstva. zdravlje i nutritivnu podršku.org Web stranica: www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Do 7. VGIF podržava: razvoj zajednica. Inc.500 USD. i organizacije kojima upravljaju žene. 10004 Email: vgif@vgif. 245 Natrag na sadržaj .A.vgif. Novi poziv za prijave će biti otvoren početkom maja/svibnja 2013.Y. New York.asp The Virginia Gildersleeve International Fund. U.vgif3.S.Virginia Gildersleeve International Fund Naziv programa Opšti ciljevi Grant Program Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u razvoju.org/projects2tier/index. odgojno-obrazovne seminare i radionice. Suite 510. ženska ljudska prava. N.

Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih kategorija: životna okolina. NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline. 100 USD do 5. i povećanje kapaciteta lokalnih organizacija. www.org/whatis/ Email: cschmidt@ecologia.virtualfoundation. Čitav svijet. ljudskog zdravlja i održivog razvoja. ljudsko zdravlje.virtualfoundation. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren poziv za projekte. 246 Natrag na sadržaj .000 USD.Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Virtual Foundation Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama.org Web stranica: www. izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti.org/whatis Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti dobijeno prije podnošenja zahtjeva). www.Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta. Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta.visionssudest.000 franaka za post-produkciju.000 franaka za post-produkciju.000 švicarskih franaka za proizvodnju ili najviše 20. u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation). Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u tim zemljama i. Zadnji rok u 2012. Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske industrije u zemlji porijekla proizvodnje. godini je 24. Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15. na lokalnom ili regionalnom jeziku.Visions sud est Naziv programa Visions sud est Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film Baden i Fribourg Film Festival. Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50. osim u posebnim okolnostima. On podržava filmske produkcije iz Azije.ch Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih filmova za kina. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.ch Web stranica: www. Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za Švicarsku. Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj. Afrike. te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV filmova!) sa južne hemisfere (Afrika. 247 Natrag na sadržaj . Postoje dvije vrste finansijske podrške: .visionssudest. Latinska Amerika i Azija) i iz istočne Evrope (osim članica EU). Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u Evropi.ch/?formular Visions sud est secretariat Limmatauweg 9 CH-5408 Ennetbaden Switzerland Email: info@visionssudest. oktobar/listopad.

Međutim. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini Bistrik 9.ruralni razvoj.socijalna zaštita. Po primitku aplikacije.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . lokalne organizacije u zajednici.bosnia.000 EUR ili 1. osnovne ili srednje škole.000 KM) po projektu.pomoć aktivnostima za deminiranje. za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu iznosi do 100 miliona JPY (približno 600. . Sarajevo Tel: +387 33 277 500 Faks: +387 33 209 583 Email: japanbih@bih. domovi zdravlja). U Bosni i Hercegovini većina projekata k oji su implementirani unutar GAP-a spada u slijedeće kategorije: .go. 71000. i . Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte. Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i međunarodnom nivou. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projektu. odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. .jp/index_l.000 EUR ili 120.emb-japan.net. trošak i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta.obrazovanje.javno zdravstvo. institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante. institucije vlasti na lokalnom nivou. udruženjima povratnika.200. kao i one koji stvaraju bolje okruženje. udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode relativno male projekte. Ambasada Japana provjerava cilj. Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se baziraju na humanitarnim potrebama. Unutar GAGP maksimalan iznos raspolo živih sredstava je 10 miliona JPY (priblizno 60. 248 Natrag na sadržaj .Vlada Japana Naziv programa Grass Roots Projects (GAGP) GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno stanovništvu. U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr.000 KM). Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.ba Web stranica: www.

Prosječna veličina donacije je 50.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) Naziv programa Wallace Global Fund Programska područja: . Fond daje jedno i višegodišnje donacije. DC 20036 USA Tel +1 202 452 1530 Faks: +1 202 452 0922 Email: tkroll@wgf.000 USD.ženska ljudska prava.org Web stranica: www. . ali i čitav svijet.000 USD do 400. Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana. Ciljevi: .građanski angažman.pravda. kao i njihovih kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba. . 249 Natrag na sadržaj . Suite 250 Washington. sa većinom donacija od 2. .efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa. zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav život. . Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku. NW. zaštiti građanskih sloboda. i . .progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru.jednaka pravda za sve.org/grants Wallace Global Fund 1990 M Street.prirodni resursi.wgf. i . borba protiv nepravde.održivi nivoi ljudskog stanovništva.mediji i liderstvo. Kako aplicirati www. septembru/rujnu i decembru/prosincu.000 USD.wgf. Većinom SAD. junu/lipnju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i štite od korporativnih zloupotreba.

. 250 Natrag na sadržaj . Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope. UK Tel: +44 20 7611 8888 Faks: +44 20 7611 8545 Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. .Welcome Trust Naziv programa Welcome Trust Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i treninzima sa sljedećim ciljevima: .wellcome. a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u konačnici ubrzati znanstveni napredak. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust. Također ćemo podržati javne programe angažmana za podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o svom uticaju u tim društvima.Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim primanjima. Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Na osnovu poziva za projekte.Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja. Wellcome Trust centri za istraživanja globalnog zdravlja : osigurati podršku za razvoj karijere istraživača na području javnog zdravstva i tropske medicine putem novih centara za istraživanje globalnog zdravlja. Wellcome Trust Gibbs Building 215 Euston Road London NW1 2BE. s posebnom pažnjom na glavne uzroke smrtnosti. te osiguranje da imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla. Pogledajte web stranicu za više informacija.Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi i životinja. UK Medical Research Council (MRC) i Department for International Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima.ac.

html WACC Canada 308 Main Street. Čitav svijet.000 EUR. Novi poziv se očekuje krajem maja/svibnja. uključujući crkve ili ustanove povezane sa crkvom. Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8. Aplicirati možete sa ukupnim budžetom do 30. Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su: prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama. nevladine organizacije ili druge lokalne grupe.waccglobal.000 i 10. godine. Aplicirati mogu organizacije. prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o ruralnom siromaštvu. www.World Association for Christian Communication Naziv programa Opšti ciljevi World Association for Christian Communication WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja promovira komunikaciju za društvenu promjenu.org Web stranica: www. Toronto ON Canada M4C 4X7 Tel: +1 416 691 1999 Faks: +1 416 691 1997 WACC UK 71 Lambeth Walk. septembra/rujna 2012. Razmotrićemo projekte do 15.000 EUR.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi partner. Podržava projekte komunikacije prije svega u zemljama u razvoju.waccglobal. prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija. WACC ne prihvaća aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija.org Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 251 Natrag na sadržaj . London SE11 6DX Tel: +44 207 735 2877 Email: info@waccglobal.org/en/programmes/wacc-project-support-how-does-itwork. Poziv za projekte je otvoren do 3. i prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica.

Projekat za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima.uk/fund/new-genres-fund WorldView Rm 1. WorldView podržava proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta publici u Velikoj Britaniji. ovaj fond pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju nove publike. Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta. Ovaj fond podržava razvoj izvornog. ali je do maksimalne vrijednosti od 10. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.cba. http://worldview.org.org. identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke. Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa.000 funti. ovisno o odredištu i trajanju boravka.WorldView Naziv programa WorldView grantovi WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association).80 DEV UEA Norwich Norfolk NR4 7TJ United Kingdom Tel: +44 1603 593 362 Web stranica: http://worldview. kako od novih tako i etabliranih filmaša. da provedu do tri mjeseca u istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju.cba. povezivanje i razvoj publik e. UKAID/DFID. kako u elektronskim medijima i multiplatformama. Iznos koji će se dodijeliti je različit. Različit u okviru poziva za projekte.org. Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja.uk Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jasnog i revolucionarnog pripovijedanja. tako i na međunarodnom nivou. Grantovi u iznosu do 20. kako u Velikoj Britaniji tako i širom svijeta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Grantovi multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske producente/multimedijalne novinare. razvoj i pilote.000 funti su dostupni za istraživanje. CBA/WorldView je podržan od UKaid iz Department for International Development.cba. 252 Natrag na sadržaj . “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče. Različita u okviru poziva za projekte. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme.uk/fund/multimedia-fund http://worldview.

Pogledajte web stranicu za više informacija.nationalgeographic. očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic -a. The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu pokriveni drugim finansiranjem. Između 2. Kako aplicirati? Kontakt www. uključujući: Committee for Research and Exploration.000 USD i 5. Tokom čitave godine. 253 Natrag na sadržaj .000 USD.com/field/grants-programs/yeg-application Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Osobe koje imaju između 18 i 25 godina.Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) Naziv programa Donacije za mlade istraživače Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina da rade na istraživanjima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Expeditions Council i Conservation Trust.

podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja. godini prioriteti su: Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju tih projekata. • povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije. i . posebno o evropskom građanstvu. Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim mogućnostima u programu Mladi u akciji. Uključivanje mladih sa manje mogućnosti Važan prioritet Evropske komisije je da omogući m ladima sa manjim mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa posebnim potrebama.promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih. 254 Natrag na sadržaj . posebno sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji. Evropsko građanstvo Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je programa Mladi u akciji. Radne metode interkulturnog učenja treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim osnovama. program ima za cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi. ovo znači da mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu s vjesni svojih interkulturnih dimenzija i kompetencija. • veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja. Osim stalnih prioriteta u 2010. Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne prioritete programa Mladi u akciji. identifikovane u rezoluciji Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih: • povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica. . Omladinske grupe i organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti uključivanje specifičnih ciljnih grupa. te ih uključiti u rasprave o izgradnji budućnosti Evropske Unije 2. 3.doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za mlade. Kulturna različitost Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije su prioriteti programa Mladi u akciji. Učešće mladih u društvu Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom životu.Youth in Action (Mladi u akciji) Naziv programa Mladi u akciji Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su: . 4. Program Mladi u akcij i posebno se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu. .razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima. etničkih i religijskih pozadina.promovisanje aktivnog građanstva mladih. U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima. 1. Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata. Facilitirajući zajedničke aktivnosti mladih ljudi različitih kulturnih. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o e vropskim temama. te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama. Program Mladi u akciji je program za sve. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu aktivni građani.

poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez invaliditeta.eu/youth/funding/2012/index_en.php BiH.htm http://ec. Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti. bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija. (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih. kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i predanost aktuelnim temama. invalidnosti ili etničkim. Rok za prijave Geografsko područje podrške http://eacea. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i marginalizacije.ec. 255 Natrag na sadržaj .eu/youth/youth/doc152_en. projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika diskriminacije. kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem društvu. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji. kao što su one utemeljene na spolu.htm Amir Hasanović Udruženje IPAK-MGB Patriotske lige 10 75.europa. Milenijski ciljevi razvoja).europa.ba Web stranica: www. načina izlaska iz i o posljedicama siromaštva. jezičnim ili migrantskim osnovama.000 Tuzla Bosna i Hercegovina Telefon: +387 35 257 097 Faks: +387 35 257 474 Email: ipak@ipak-mgb. vjerskih ili jezičnih manjina. Veličina donacije Različita. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno. obratite pažnju na specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča. kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje mogućnosti. migracije.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja nezaposlenosti mladih. vjerskim. klimatske promjene.europa. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom svijetu. http://ec.ipak-mgb.  Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih mladih u društvu.  Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih izazova (kao što su održivi razvoj.eu/youth/index_en. te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih nezaposlenih ljudi u društvu. Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču. Evropa. svijet. U tom kontekstu posebna pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje: (a) mladih s invaliditetom.

 Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom. Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF).  Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB.  Kada se projekat implementira. Više informacija: http://onepercentclub. jasan i konkretan. Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr. LinkedIn). 256 Natrag na sadržaj . školom ili kompanijom ili je član/ica Earth Charter Youth Network. Dobro je za znati prije početka! Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove. Facebook.  Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života zainteresiranih strana. školovanje ili istraživanje. i ima jasan projektni rezultat: 1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova.000 EUR. a budžet projekta nije veći od 5. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat. i/ili videa. Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?  Projekat se implementira u zemlji u razvoju (na osnovu DAC liste).  Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje finansiranja za studiranje.  Projekat je mali. Ovo može biti urađeno kroz postove na web stranici. pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici. novcem i znanjem širom svijeta. veći uspjeh možete postići. Vi ga činite uspješnim! Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat aktivnog učešća pokretača projekta. fotografije.  Projekat jedinstven poduhvat. Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima.1%CLUB 1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima. ograničen vremenom i resursima. izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli ekspertizu.com/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kao 1%CLUB. mi nudimo platformu gdje možete predstaviti svoj projekat. Ako imate dodatnih pitanja contact us.  Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja. Twitter.

google. novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. . kako bi evropsko pristupanje uspjelo. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos provedbi CSF-a. Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža.Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu. I građani/ke na individualnoj razini. i 18.Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima. Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo da moraju biti prihvaćene. već se moraju provoditi i u društvima novih država članica. poticanjem prijateljske “okoline” i kulture za civilno društvo. koja se sastoji od tri nivoa podrške: 1. Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske unije za razmjenu iskustava. što može dovesti do prenosa znanja. Novi zakoni moraju biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini. znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija civilnog društva. razvijena je cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF).com/site/ipa128286 i http://ec. tako i u Evropskoj uniji. što zahtjeva adaptaciju.Civil Society Facility Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju. 3. trebaju osigurati da društvo provodi potrebne promjene. Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu. ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama. izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini. ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini. . CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i dijalogu. CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU. godine. “People 2 People” projekti posjeta. Link za više informacija: https://sites. novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i njihova implementacija mora biti praćena. 257 Natrag na sadržaj . kao i aktivnosti koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-society-facility/index_en. aprila/travnja 2008.Povećanje ukupnih kapaciteta. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u EU. Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA regionu.htm Direktorij donatora mart/ožujak 2013. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini. No. kao i transnacionalne inovativne projekte. 2. Svha programa je: .europa. . Uloga civilnog društva u tom pogledu je ključna. odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva.Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u Evropskoj uniji. uspostavljanje novih mreža. Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije. Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva na lokalnoj i nacionalnoj razini. Međutim. kako na zapadnom Balkanu i Turskoj.

Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju kulturnu raznolikost i ljudska prava. Kosova. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći kako bi se postigli programski ciljevi.Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći pristup sredstvima kulturnog i umjetničkog izražavanja. djecu. 258 Natrag na sadržaj . Zemlje u kojima se program implementira Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dostupan za suradničke inicijative između Švedske i Albanije. Moldavije. osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava. SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju potencijal za širu diseminaciju i koji će pomoći da oblikuju mišljenje i potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave. Kvalificirani aplikanti Aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva. medija i srodnih sektora. Creative Force stavlja poseban fokus na žene. program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više sljedećih ciljeva: . može biti zajednički napisana od strane obje stranke/partnera. međutim. Prioritet će se dati inicijativama koje se odvijaju u programskim zemljama i regionalnim suradnjama. Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji rade na promicanju temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava. Bosne i Hercegovine. Srbije i Ukrajine. agencije javnog sektora.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dio švedske reforme suradnje okvirnog programa za region. fondacije. te bolji odnosi s EU i poznavanje i prihvatanje njenih temeljnih vrijednosti. . Trajanje projekta Direktorij donatora mart/ožujak 2013. pravedan i održivi razvoj. Ovi ciljevi će se postići putem zajedničkih procesa učenja i održivih mreža između aktera na području kulture. U okviru projekata uvijek je švedski partner taj koji je formalno odgovoran za primjenu i pravno odgovorna vis-a-vis Swedish Institute. Bjelorusije. Aplikacija. Specifičnije.Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja novih arena i oblika komunikacije. Ciljna grupa Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i osobe koje kreiraju javna mišljenja na području kulture. predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih oblika komunikacije. . a cilj mu je jačanje demokratije. . Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj ili u jednoj ili više programskih zemalja. Gruzije. Privatne osobe ne mogu podnijeti zahtjev za finansiranje u okviru programa. Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti karakterizira nedostatak poštovanja ljudskih prava i sloboda. medija i srodnih sektora u Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku. agencije privatnog sektora ili drugi profesionalni akteri. Ciljevi programa Creative Force Eastern Europe and Western Balkans za cilj ima promicanje slobode govora i razvoj demokratskih struktura. mlade i manjine. s posebnim naglaskom na ženska prava.Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i održivost mreža aktera koji koriste kulturu i druge kreativne alate za promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima.

000. Sva pitanja o Creative Force Eastern Europe and Western Balkans Program molimo pošaljite Judith Black +46 8453 78 52 i +46 8453 7852 Web stranica: http://www.Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete. Postoje dvije vrste finansiranja . 259 Natrag na sadržaj . .000. razmjene eksperata i planirana putovanja.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans podržava projekte sa maksimalnim trajanjem od 12 mjeseci od datuma apliciranja.com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Current-affairs/News/CreativeForce-Eastern-Europe-and-Western-Balkans-sys/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 − SEK 300.Finansiranje za suradničke projekte je dostupno u iznosima od SEK 100.swedenabroad. Maksimalna iznos na koji se može aplicirati je SEK 100.

Škole iz 15 zemalja su pozvane da sudjeluju u jednoj od najvećih međunarodnih mreža škola. Nagrađeni projekti su podržani za obavljanje svojih prekograničnih partnerskih projekata s podrškom (1. vjeroispovijesti. Bugarske. Hrvatske. Slovačke i Slovenije se pozivaju da nađu partnere i apliciraju. Srbije. Kako aplicirati Projekti partnerskih škola trebaju biti predani korištenjem online aplikacione forme do 30. aprila/travnja 2013. Austrije. Kosova. Rumunije. Mađarske. Crne Gore. Češke. Više informacija može se dobiti na službenim stranicama. Kvalificiranost Škole iz Albanije. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 260 Natrag na sadržaj . a ne više iznimka: ljudi različitih nacionalnosti. godine.600 EUR po partnerskoj učesničkoj školi. Škole i posebno školski projekti mogu ponuditi mogućnost za interakciju s ljudima iz različitih sredina i učenje jedni od drugih. Njihov cilj je omogućiti i unaprijediti interkulturalni dijalog i suradnju mladih ljudi i stvoriti kontinuiranu mrežu zajedničkog znanja. U današnjem društvu raznolikost je norma. dobi.Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe “Ja i drugi: otkrivanje ranolikosti oko i u meni” je tema ovogodišnjeg poziva Academy of Central European Schools. Makedonije. Moldavije. Grantovi Međunarodni odbor za selekciju ocjenjuje i nagrađuje najbolje prijedloge projekata. Bosne i Hercegovine. spola i seksualne orijentacije žive zajedno i trebaju biti tretirani jednako. kao i sa dodatnim strukturama za podršku poput međunarodnih događaja i online alata. uzajamnog učenja i inovacija. te dodatnih 200 EUR školi koja koordinira aktivnosti).

Program podržava jačanje e vropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima. Do kraja 2012. grupama građana. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program “Evropa za građane” Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima E vropske unije. Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces evropskih integracija. Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR. koji je potpisan u oktobru 2004. Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška. 20. godine. razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji. ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane. jula 2012. učestvuju i Hrvatska. Učešće Bosne i Hercegovine u programim a Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema Evropska komisija. godine. te sa tim u vezi unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima. kako bi se podržali njihovi napori na putu ka e vropskim integracijama. postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se p rogram Evropa za građane produžiti u perspektivi 2013-2020. Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice. odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine. Bosni i Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju. nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti. prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalni organi vlasti. između ostalih.Evropa za građane Programi Evropske unije Programi Evropske unije. Također. zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Zajednice. Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003.kroz aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana. godine.kroz aktivnosti podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje . prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije. Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice. aktivno civilno društvo u Evropi . godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane. Albanija i Makedonija. te unapređenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja među građanima. Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane.aktivnosti koje se odnose na odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma. U Programu pored zemalja članica EU. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane. Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu . a na snazi je od januara 2007. 261 Natrag na sadržaj . kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije.

2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu. koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom. Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju projektnih prijedloga.Provođenje programa “Evropa za građane” Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikac ije Evropske komisije. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta. praksi i iskustava.eu/citizenship/index_en. Ove podmjere su rezervisane za lokalne organe vlasti. koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije.europa. pružanje podrške aplikantima. godinu procijenjen je na 15. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru: Direktorij donatora mart/ožujak 2013. održavanje redovnih kontakat sa Kontakt tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu “Evropa za građane”. a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta u narednim godinama).000 EUR. ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata. 262 Natrag na sadržaj .Podmjera 1. Koristi od ulaska u program “Evropa za građane” Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija. Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje funkcioniraju postojeća. Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”.1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1.php. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju. Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu.(do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća.ec. Dio sredstava moguće je pokriti iz Instrum enta predpristupne pomoći (IPA) . informacija. sportskom i ekonomskom planu Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i Evropske unije razmjenjivanjem iskustava. Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 . odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog programa. Za provođenje Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje. audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u Briselu. Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke. održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom. već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i evropskih gradova. a za program “Evropa za građane” radi se o relativno malom iznosu. ali na prijavnom obrascu kao nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti. dodjeljuje finansijska sredstva i prati realizaciju projekata. Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno. Plaćanje ulazne karte Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u Programu. dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti. dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Javni pozivi za apliciranje se mogu naći na http://eacea. Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila programu Evropa za građane. nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje. Otvoreni poziv “Evropa za građane” Kao što ste obaviješteni.

seminari. itd. penzioneri. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. 263 Natrag na sadržaj . odnosno vidljivost tih rezultata.2 Mreže bratimljenih gradova Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene dobrih praksi.php. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. Aktivnosti: sastanci. izgradnji evropskog identiteta. uključiti širok spektar različitih profila uče snika (studenti. poenta je prenošenje iskustava i učenje od partnera. odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja.). Veoma je bitan i rezultat projekta.eu/citizenship/index_en. kulturna i sportska događanja itd. Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca. grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama.Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete dobiti nakon završetka projekta. Podnositelj projekta: samo općina ili grad. itd. konferencije. Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom obrascu koji ćete preuzeti sa zvanične stranice nakon objave poziva http://eacea. Veoma je bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta. U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme. radionice. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! Mjera 1.1): sastanci. Dio učesnika mora biti i od strane partnera iz EU. Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera. Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih organa vlasti).1 Bratimljenje gradova Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanj a međusobne saradnje i razumijevanja među građanima. kulturna i s portska događanja. konferencije. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako Direktorij donatora mart/ožujak 2013. odnosno vidljivost tih rezultata. paziti na gender balans. seminari.000-25.Mjera 1. radionice. Uslov: najmanje 1 partner iz EU! Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan. srednjoškolci. Podnositelj projekta: općina.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. Aktivnosti (kao i u 1. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti.ec.europa. itd. savjet je da vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu! Iznos: 5. Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. Veoma je bitan i rezultat projekta. Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta. a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji. Napomena i savjet: Nema predfinansiranja . Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice Programa (najmanje 1 članica EU). Također. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan.

000 – 150.eu/citizenship/index_en.ec.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je samo na prve dvije stranice. U Mjeri 1. a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja. itd. neki rokovi.ec. Preuzmite aplikacijski obrazac i uz pomoć vodiča http://eacea. ovaj programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi. po sistemu paušalnih iznosa.php i pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i slijedite korake koji se od vas traže. knjige) za što dobijate posebna sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera.europa. zato budite oprezni. 14. NAPOMENA: a. Podmjere 1.pdf. ciljeve. dobivate i sredstva za troškove koordinacije (saradnje na projektu sa partnerima. Ne morate biti konektovani na Internet da bi ispunjavali obrazac.europa. e. znači aplikacijski obrazac se podnosi tako da nako n sto ga ispunite na svom računaru i kliknete SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i šalje Vaš aplikacijski obrazac.1 i 1. koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca str. NAPOMENA: Za sve detalje. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b. brošure. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti! 5.2).događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom događanju. 4. ali u svakom slučaju pogledajte http://eurlex. te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se p rijavljujete u narednom javnom pozivu (Mjera 1. obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! U nastavku još par savjeta: Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane: 1. koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na ad resu koja se nalazi na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en. komunikacija.2 također možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD. smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ http://eacea. 3. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.2) 2. Budžet: Također. možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c.) i sve promjene su ugrađene u prezentaciju.1 ili Mjera 1.ec. Također. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati ispunjavanje aplikacije. g. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea. 264 Natrag na sadržaj . Dugme „Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d.europa. Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu koju ste napisali u obrascu. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v ersion_1. Nakon što ste 100 % sigurni da ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene. Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa ugovora. f. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti čiji obrazac možete preuzeti sa stranice.pdf ispunite aplikacijski obrazac. itd.europa. NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet. opise.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. film. sastanci. prema tabeli koja se nalazi u obrascu.) što se isto izračunava ovisno o broju partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu. Iznos podrške: 10. Preuzmite Programski vodič.eu/LexUriServ/LexUriServ.

pdf.ec. 1 71000 Sarajevo Tel: +387 33 281 551 Faks: +387 33 201 794 Web stranica: www.Također. MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju. Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo.europa. Goran KUČERA Stručni saradnik Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Sektor za civilno društvo Trg BIH br. mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u koracima objašnjeno šta sve treba da radite. pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje http://eacea. Također. 265 Natrag na sadržaj .eu/about/documents/fik_1202.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije toliko komplikovano.gov.mpr. kako bi imali uvid u broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine.

dodatni i drugi administrativni troškovi bi trebali biti vezani za određene aktivnosti i ne bi trebali prelaziti 40% ukupne vrijednosti dodijeljenog granta. sljedeće teme: razvoj kapaciteta žena da bi mogle učestvovati u političkim procesima. . mart/ožujak 2013. .Sredstva ne bi trebala da se koriste za hranu. Neki od mogućih projekata mogu uključivati.Ne koriste se za infrastrukturne troškove koji nisu samoodrživi nakon isteka sredstava.Ne koriste se za pristrasne političke aktivnosti.se pošalje na e-mail adresu: womenBiH@state. kupovina dobara ili usluga u drugim zemljama. Svaka organizacija može podnijeti jedan projektni prijedlog. godine Projektni prijedlozi trebaju da: . Prijedlog projekta ne smije premašiti 80. ugovarača. Projektni prijedlozi koji zadovoljavaju osnovne kriterije će se uzeti u razmatranje na sastanku Komisije za osnaživanje žena. U razmatranje će se uzimati samo aplikacije podnešene elektronskim putem. nepristrasna izborna edukacija i javne informacije su dozvoljeni troškovi. održivosti projekta i mogućnosti da organizacija koja je aplicirala za projekat implementira ciljeve projekta.000 USD. Grantovi za osnaživanje žena: . . U pripremi vaše aplikacije molimo vas da budete svjesni činjenice da možda nećete odmah znati da li vam je grant Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovaj fond podržava velike grantove koji služe za povećanje učešća žena u politici. . . Ukoliko se ovi troškovi ne mogu pokriti na drugačiji način onda bi trebalo da su jasno izraženi i naglašeni i ne bi trebali prelaziti 10% ukup ne vrijednosti dodijeljenog granta. . Smjernice za budžet: . Prijedlozi projekata će se procijeniti prema temi projekta.Ne koriste se za pružanje direktnih socijalnih usluga stanovništvu. . Rok za podnošenje prijava Uredu za odnose sa javnošću je 31.nije duži od 18 mjeseci. predizborne aktivnosti.Detaljni budžet bi trebao biti izražen u USD. zagovaranje. Organizacije koje su već dobile grant od ovog programa i nisu završile svoje projekte ne mogu aplicirati dok ne podnesu finalni izvještaj.Fond za podršku učešću žena u politici Ambasada SAD koja djeluje kroz Ured za odnose sa javnošću objavljuje poziv za projekte koji će se finansirati iz Fonda za podršku jačanju žena. uključujući (ali ne ograničavajući) mentorstvo.Budžet ne smije uključivati poreze.). itd. ali nisu ograničeni na.Alkohol ili bilo koji drugi oblik zabave su nedozvoljeni troškovi. trenera. opis projekta uključujući aktivnosti.Troškovi nastali prije početka projekta se neće nadoknađivati. pregovaranje. savjetnika.su na engleskom jeziku.Ne bi se trebali koristiti za troškove nastale van teritorije BiH. a u svrhu aktivnog učešća u javnom životu. BiH politički sistem. liderstvo. 266 Natrag na sadržaj . Aplikanti moraju pokazati da su radili na sličnim projektima sa učesnicima iz cijele BiH. trening žena političarki i žena iz nevladinog sektora. . .imaju sve potrebne informacije u standardnoj aplikacionoj formi (Izjava ko jom se tačno identificira problem kojim će se projekat baviti. sa maksimalnim iznosom od 80. nadoknade za projekt menadžera.Troškovi implementacije projekta (plate. željeni razultati i kako će se projekat vrednovati – ocijeniti).gov. ukratko o projektu. . kao što su putovanja na međunarodne konferencije. jasno formulisanim ciljevima i ciljnim grupama.Ne koriste se za finansiranje humanitarnih akcija ili pomoći. koncept gender jednakosti. . Međutim. projekt asistenta. .ne prelaze šest stranica sa detaljnim budžetom.000 USD. računovođu. medijsku prezentaciju. komercijalne projekte ili kampanje za prikupljanje sredstava. .

proces odlučivanja traje najmanje dva mjeseca i dešava se u Vašingto nu. molimo vas da nam pošaljete vaše kontakt informacije na e-mail adresu: womenBiH@state.usembassy.gov/support-womans-empowerment. Za više informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona: +387 33 704 344 ili putem faksa: +387 33 704 432.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ako ste zainteresovani za podnošenje projektnog prijedloga u okviru ovog programa. Više informacija na: http://sarajevo. godine. mart/ožujak 2013. Rok za podnošenje prijava je 31.odobren ili ne.gov kako bi vam poslali standardnu aplikacionu formu. 267 Natrag na sadržaj . NVO-i i nezavisni mediji koji se nalaze u BiH i pravno su registrovani mogu aplicirati na ovaj poziv.

Greenvolved Greenvolved je objavio poziv za pre-prijedloge projekata (za predložene projekte zaštite životne okoline). Divlje životinje.com i http://www. godine. tako da projek at može biti povezan s više od kategorija. Prirodna staništa. 268 Natrag na sadržaj . 5.000-250. Sve discipline su kvalificirane.000 USD.000-500. To znači da svaka faza projekta treba imati zaseban budžet od 75. Tražimo projekte s jasnom dodatnom vrijednosti prema prirodi.facebook. Energija. Za više informacija pogledajte http://www. B. 4. očuvanjem divljih životinja. a kroz svoje tehnologije daje tim projek atima bolje šanse da se finansiraju. Greenvolved je razvio novi i inovativan način promoviranja globalne svijesti o ekološkim projektima. i 6. Kratkoročni projekat treba biti sa budžetom od 75. To može biti povezano s uslugama ekosistema. mart/ožujak 2013. Zainteresirani smo za ekološke projekte koji se odnose na ove kategorije: 1. zoološkim.000 USD. restauracijom staništa. Imajte na umu da ove kategorije nisu isključive. Tražimo ne-akademske projekte zaštite životne okoline s jasnom i izravnom dobrobiti za svoje stanovnike. Također je moguće podnijeti projekte koji se implementiraju u više faza. Obrazovanje. 2. botaničkim i sva drugim područjima. Prirodna bogatstva. Rok prijave je 30. Ne postoji geografski ili taksonomski fokus.greenvolved. dok god za jasan cilj imaju pozitivan učinak projekta. Svaki projekat koji koristi životnoj okolini će pregledan i uzet u obzir. Zagađenje. Budžet: A.com/Greenvolved Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 3.

godine.koji podaci mogu stvoriti novi zamah u postojećem polju. a kada je to samo kozmetički. HRDI trenutno provodi istraživanje o temama na području ljudskih prava i transparentnosti/odgovornosti. i . projekat će istražiti kako će ta eksploatacija uticati na niz prava. no to ne može biti garancija finansiranja projekta. integrirano s novim analitičkim alatima i šireći ih kroz niz novih distribucijskih platformi. HRDI je za početak odabrao ovu inicijativu na temu eksproprijacije i drugih metoda državne eksproprijacije nekretnina i stanova kroz deložacije i stambene odluke raspodjela. Kako je to područje u kojem se ljudska prava preklapaju s pitanjem intenzivnih građanskih interesa. HRDI će raditi tokom čitave 2013.kakvi podaci su potrebni kako bi privukli novu publiku na temu zagovaranja ljudskih prava. gdje novi načini korištenja podataka mogu donijeti promjene.opensocietyfoundations. 269 Natrag na sadržaj . te za korištenje podataka na takav način da to može biti unakrsno. već i naučiti: .kada podaci dizajnirani za zastupanje imaju uticaj. Za više informacija: http://www. Otvoren je za aplikacije projekata novih partnera koji imaju sličnu svrhu i prioritete.org/grants/human-rights-data-initiative Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te istražiti načine na koje organizacije civilnog društva mogu koristiti podatke kao izazov vladinoj zloupotrebi eksproprijacije.Human Rights Data Initiative Open Society Foundations Human Rights Data Initiative (HRDI) pomaže organizacije za ljudska prava da poboljšaju svoje sposobnosti kako bi podatke koje prikupljaju bilo moguće pretraživati i višekratno korisititi. Kako se projekat bude razvijao očekujemo ne samo saznati više o zloupotrebi eksproprijacije i urbanizma. .

Srbijom i Crnom Gorom. kao i između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata i zemalja članica EU. životna sredina i ekonomski razvoj. IPA će se realizovati u periodu 2007 . te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED).3 5. ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim programima.5 UKUPNO 62. godine ostvaren je značajan napredak u implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa. Za implementaciju prve dvije komponente za period 2007 – 2012.4 5. godine za BiH odvojene su finansijska sredstva naznačena u tabeli: Komponenta 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* Pomoć u tranziciji i 58. Nakon što su u 2008. kao pomoć državama na putu ka članstvu EU.1 110. koji je zam ijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE.0 108. BiH je potpisala Okvirni sporazum sa Komisijom Evropskih zajednica o pravilima saradnje u realizaciji finansijske pomoći EZ u okviru IPA-e. godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za implementaciju u svim programima. jula 2006. CARDS i instrument za Tursku. IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama .2 * Indikativni iznosi u miliona EUR IPA komponenta II – Prekogranična saradnja U okviru druge komponente IPA-e . IPA se sastoji od pet komponenti. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.1 106. u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama . Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:  Pomoć u tranziciji i razvoju institucija: namijenjena razvoju kapaciteta institucija.IPA Jadranski program.1 74. i  Prekogranična saradnja: podržava saradnju na granicama između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata.8 100.6 104.Instrument predpristupne pomoći Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi. godine.2013. u 2009. Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije / Odsjeka za prekograničnu saradnju.6 102.8 83.kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. godine. godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje alokacije za 2007 . Također. međunarodne i posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU.9 5.7 izgradnji institucija Prekogranična saradnja 3. (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE). BiH kao zemlja potencijalni kandidat trenutno prima podršku samo u okviru prve dvije komponente. tokom 2009.prekogranične saradnja. SAPARD. Uredbom Vijeća EU 1085/2006. jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17. Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga.9 4. Ostale tri komponente su namijenjene isključivo zemljama kandidatima:  Regionalni razvoj: za finansiranje investicija i tehničke pomoći u vezi sa oblastima kao što su transport.2 5. Također. ISPA. BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom .1 69.  Razvoj ljudskih resursa: komponenta usmjerena na jačanje ljudskog kapitala i borbu protiv socijalne isključenosti i  Ruralni razvoj: komponenta namijenjena za pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku. 270 Natrag na sadržaj .8 89.

Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009. decembra 2011.000 1.000 2011* 700. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74 aplikacije.000 1.  Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama i  Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima.000 1. IPA programi prekogranične saradnje sa susjednim zemljama Program prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH Godina 2007 2008 BiH 1. godine.000 2010* 700.800.000.cbc-cro-bih. decembra 2011.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 1.org.000 2.000 Ukupno** 2.000 Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.000. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000 2.000.100.000.000.net.000 2.000 1. godine.000. godine.000.000 Opšti cilj programa je da podstakne stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava.srb-bih. godi ne i bio je otvoren do oktobra 2009. Gore navedeni cilj ostvariti će se pomoću sljedećih prioriteta:  Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i  Prioritet 2: Bolji kvalitet života i socijalne kohezije.000.000 1.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 700.000 1.000 700. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000.300. Program je fokusir an na:  Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapr jeđuju fizička.000 Hrvatska 1. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000. zaštite prirodne i životne sredine.000. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.Dakle.000.000 1.800.000. Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH Godina BiH Srbija Ukupno 2007 2008 700.000.000 1.000 1. poslovna. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.000 1.000 1.000 2. godine.000. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 103 aplikacije.800.000 1.000 2010* 1. te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede. 271 Natrag na sadržaj .000 2.000 1.100.000 1.000. društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.100.000 2011* 1.800.100. te povećanja socijalne kohezije programske oblasti. gore navedeni programi obuhvataju:  Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata.

000 Crna Gora 600.100.000 600. Također.000 Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti. godine i bio je otvoren do oktobra 2009. socijalna i institucionalna saradnja.000 1.cbc. Za BiH alocirano je oko 6 miliona EUR za trogodišnji period 2007.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2010* 2011* 500.Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore Godina 2007 2008 2009 BiH 500.adriaticipacbc. u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kan celarije prvog nivoa kontrole troškova.137 2. kulturnih.sve zemlje učesnice spajaju sredstva 2011* 2. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.  Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika i  Prioritet 3: Dostupnost i mreže.000 600. IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama IPA Jadranski program prekogranične saradnje Godina 2007* 2008* 2009* 2010* IPA Jadranski program** 1. godine. januara 2009.100. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:  Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društ veno-ekonomskog okruženja za ljude.000 1.447.310. jula. te kod lokalnih i privatnih aktera.100.425 Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja.000 500.100.546. godine. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavlj en u julu 2009. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme. predviđeno je i uspostavljanje “info point” kancelarije koja će pružati neophodne informacije potencijalnim aplikantima iz BiH. – 2009. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.496. ekonomskih. u toku 2010.100.000 500. zajednice i privrede programske oblasti Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009. Program je baziran na sljedećim prioritetima:  Prioritet 1: Ekonomska. godine. Aplik acioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www. U okviru ovoga poziva ukupno je zaprimljeno 280 projekata. **integralni pristup . Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 01. Foruma za traženje partnera.org. godine DEI će. Raspored svih događaja (informativnih sesija. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.495 * indikativni iznosi. iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa.000 500. 272 Natrag na sadržaj .000 2.bih-mne.000 1. treninga za potencijalne aplika nte) je dostupan na ovoj web stranici.239.000 600. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 22. prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama.544 2. To znači da će ova kancelarija na licu mjesta vršiti kontrolu troškova napravljenih od strane BiH partnera u toku implementacije odobrenih projekata.000 600.org.000 Ukupno** 1.000 1. Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond.

 Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti i  Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u februaru 2009.202 2010* 495.  Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja. godine.000 2010* 120. Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED) Godina MED ** 2007 2008 / 100. U okviru ovog poziva ukupno su za finansiranje odobrena 52 projekta. ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu. stabilnost i konkurentnost regiona.  Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti i  Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu. Program obuhvata 9 država članica EU i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU. ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo.Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes) Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) Godina SEE 2007 2008 453. od kojih 1 uključuje partnera iz BiH koji će ugovor o grantu potpisati sa Delegacijom Evropske unije u BiH. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u novembru 2009. Određena su četiri prioriteta:  Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije. go dine.  Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša. Prioriteti ovog programa su:  Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo.714 Program Jugoistočna Evropa (SEE).000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 100. koji uključuje 16 zemalja. ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne.000 Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta. Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja. 273 Natrag na sadržaj .713 EUR. U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata.000 2011* 130. od kojih 6 uključuju partnere iz BiH.020 406.080 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 460.406 2011* 541. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 383.

maja 2013. Kraj konkursa: 1. godine. Internewsov Program jačanja nezavisnih medi ja u Bosni i Hercegovini (SIM) razmatraće projektne prijedloge koji se bave ljudskim pravima. mart 2013.ba/konkurs/otvoren-poziv-za-dodjelu-grantova-iz-programa%E2%80%9Eljudska-prava%E2%80%9C Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Link : http://www.000 USD. Projekti finansirani kroz program ljudskih prava trebaju biti povezani s jednim ili više od sljedećih ciljeva SIM projekta: .internews. 274 Natrag na sadržaj .000 USD.Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” Ovaj poziv odnosi se isključivo na medije. građanima i građankama putem tradicionalnih i alternativnih izvora informacija. Poziv je otvoren do 1.Podrška razvoju sposobnosti građana i građanki da zahtijevaju odgovornost ljudi na vlasti.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara i novinarki u cijeloj BiH .Plasiranje pouzdanih informacija bh. .Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. . . Početak konkursa: 13. Niti jedan grant neće biti veći od 25.000 – 15. maj 2013. Prosječan iznos grantova: 10. bilo kroz razvoj i korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija ili kroz izvještavanje o temama koje spadaju u domen ljudskih prava.

te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga. 2. Adresa projekta: Zmaja od Bosne b. Trenutno je u fazi implementacije LOD III. te putem transparentnog i konkurentskog procesa odabira partnera. Partneri na projektu. Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/gradskih sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a. 3. Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu dugoročnog planiranja. grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanov ništvo. Ciljevi LOD projekta: 1. BiH Web stranica za više informacija: www. te planiranje odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima. LOD III pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će vršiti nadzor nad projektima neophodim za lokalni razvoj.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.undp. Projektni pristup LOD III projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva.LOD) finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).. Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces. a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji. da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima. Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o prednostima saradnji. a ujedno i sufinasijeri su jedinice lokalne samouprave. LOD III projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva.Jačanje lokalne demokratije Projekat Jačanje lokalne demokratije (Strengthening Local Democracy . kao i općinsko učešće u samom finansiranju projekata. 275 Natrag na sadržaj . pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva.000 Sarajevo. 71.b. razmjenom znanja i promoviranjem najbolje prakse. Projekt LOD III asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što većem razvoju zajednica. Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD -a.

Važne informacije: . odnosno jačanje postojećih.Nacionalni komiteti za UNESCO će proslijediti unaprijed odabrane projekata UNESCO komitetu za ocjenjivanje do 30.Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije trebaju konsultirati svoje nacionalne komisije za UNESCO za podnošenje roka na nacionalnom nivou. juna/lipnja 2013. juna/lipnja 2013.5 miliona USD u finansiranju za 61 projekat u 40 zemalja u razvoju.unesco. godine IFCD je dao više od 3. širenje. godine IFCD je objavio svoj četvrti po ziv za finansiranje projekata koji za cilj imaju poticati nastanak dinamičnog kulturnog sektora na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. godine u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Posebna pažnja u ovom četvrtom pozivu za projekte posvećena je jačanju kapaciteta kulturnih politika.Međunarodne organizacije mogu slati svoje aplikacije izravno na UNESCO Sekretarijat prije roka 30. shvaćena kao one politike dizajnirane da imaju izravan utjecaj na stvaranje. proizvodnju. distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima. proizvodima i uslugama. Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su stranke iz 2005 . kao i međunarodne nev ladine organizacije.convention2005@unesco.Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave 21. imaju pravo podnijeti zahtjev. . kako bi se izgradili kapaciteti kulturnih preduzetnika. pokrivajući širok spektar područja od razvoja i provedbe kulturne politike. . marta/ožujka 2013. prvenstveno kroz aktivnosti koji omogućuju uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija. 276 Natrag na sadržaj . Kontakt: ifcd. godine u ponoć po srednjoeuropskom vremenu.org Link za više informacija: http://www. mapirala kulturna industrija i stvorili novi poslovnih modeli kulturnih industrija. Od 2010. Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/call-for-funding-requests/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Bugojno. Zavidovići. te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Vukosavlje. Novi Travnik. godine. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zvornik. Konjic. mladi od 15 do 30 godina. a zajednički ga obezbjeđuju Fondacija Mozaik (iz sredstava USAID-a) i 31 partnerska Opština i Općina. te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. Prije podnošenja prijave pažljivo pročitajte Vodič za prijavu projekata i Poziv koji se za svaku pojedinačnu banku nalaze ispod. Kozarska Dubica. Tešanj. Srbac. Kotor Varoš. izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih. Mrkonjić Grad. Svi pozivi su otvoreni od 4. Novi Grad. Gornji Vakuf-Uskoplje. Usora. Kladanj. Bosanski Petrovac. Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova. aprila 2013.Omladinska banka BiH Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka.821 KM. Modriča. Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 Opštinom/Općinom i Omladinskom bankom objavljuje pozive za prijedloge projekata mladih. Živinice. Prozor-Rama. Brod. Bosanska Krupa. Doboj Jug. Pelagićevo. Prijave za sve Omladinske banke se podnose isključivo online na ovoj web stranici. Žepče. Goražde. Šipovo. Petrovo. Odžak. marta do 15. 277 Natrag na sadržaj . Šekovići. Cazin. Fond Omladinskih banaka iznosi 477. Lopare.

do 14h.ba/index. 2013. ROK DO 08.Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III Općina Čapljina u suradnji sa razvojnim programom ujedinje nih naroda raspisuje: javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III koji financira Europska unija. Javni poziv i dokumentaciju za podnošenje projektnog prijedloga možete pogledati i preuzeti sa web stranice http://www.php/natjecaji-i-oglasi/78-opcina-capljina-u-suradnji-sa-razvojnimprogramom-ujedinjenih-naroda-raspisuje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 278 Natrag na sadržaj .capljina. 04.

opensocietyfoundations. Češka. zajednice. Open Society Foundation daje grantove za istraživanja u programu pod nazivom Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kulturu (Advancing Roma Inclusion Through Arts and Culture). itd.Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura Rok prijave: 31.  Aplikanti koji su pozvani da podnesu projekat trebaju popuniti obrazac prijave i pripremiti detaljan budžet. Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za podršku za umjetničke projekte i profesionalni razvoj. Kvalificiranost:  Aplikacije mogu podnijeti neprofitni pravni entiteti (nevladine i javne organizacije. Srbija.  Bivši dobitnici grantova za umjetnost i kulturu Programa mogu aplicirati uz uslov da je završni izvještaj iz prethodnog perioda predočen i odobren. itd. Hrvatska. Kosovo. program pruža podršku za projekte koji imaju za cilj promicanje kulturnog uključivanja Roma u srednjoj i istočnoj Evropi. Slovačka. a gdje su kulturna prava manjinskih skupina ugrožena. registrirane dobrotvorne organizacije. biblioteke. Rumunjska. Bosna i Hercegovina. ACP obično odgovara na upite u roku od dvije sedmice od dana primitka. Konkretno. Estonija. Slovenija i Ukrajina. kulturni centri. Mađarska. Latvija. Aplikacije mogu podnijeti neprofitne pravne osobe (nevladine i javne organizacije. Program umjetnosti i kulture radi na povezivanju umjetnosti. registrirane dobrotvorne organizacije. Proces apliciranja se sastoji iz dva koraka:  Svaki aplikant treba dostaviti Pismo upita koji se može skinuti sa ACP web stranice. ljudskih prava i društveno zastupanje. juli/srpanj 2013.  Pojedinci mogu aplicirati.org/grants/advancing-roma-inclusionthrough-arts-and-culture Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Forma budžeta se može skinuti sa ACP web stranice. muzeji. biblioteke. Poljska. muzeji. kulture. 279 Natrag na sadržaj . Svrha pisma upita je ponuditi neposrednu povratnu informaciju aplikanta o tome da li je njihov projekt podoban za razmatranje pod kriterijima kvalificiranosti. godine Zemlje u kojima se daje podrška: Albanija. Makedonija. zajednice. kulturni centri. organizacije. Bugarska. Crna Gora. Ako aplikant nije prihvatljiv dobiće objašnjenje razloga. Putem svoje podrške. Za više informacija pogledajte http://www. Litva. Program nastoji potaknuti široko zasnovano kritičko razmišljanje i katalizirati društvenu akciju u dijelovima svijeta gdje su otvorena društva odsutna ili slaba.) koji rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika.) koje rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. organizacije.

Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog svijeta. Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos unapređenju njemačkog jezika.de Radujemo se vašim idejama! Link za više informacija: www. rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR. 280 Natrag na sadržaj . I 2013. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut. Projekte koji su već započeli Ambasada ne smije podržati. ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke. Nakon završetka projekta. ponekad sa samo nekoliko stotina KM. i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy met al pozornica u Evropi. u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu . Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. Projektni partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac Ambasade utroši kako je dogovoreno. dobija međunarodne nagrade. Kako možemo s astaviti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli! Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima uvijek samo jedan dio troškova. jer ako su druge lokalne inst itucije spremne dati svoj vlastiti doprinos onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat. projektni partneri trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke. Za velike projekte je Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor. Fatih Akın.sarajewo.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite.Podrška projektima iz kulture Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini. Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica. Možda i vaš projekat dođe u obzir? Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije. Nije nam samo stalo do toga da Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene. Do pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu dokumentaciju i originalne račune. Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama uz ritmove tehno muzike. Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj. želimo podržati interesantne i originalne projekte. Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost. Ambasada može podržati samo male projekte. prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo.diplo. Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse. u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla.diplo.

do 14. "Mi podstičemo mlade da čine pozitivne promjene" Aplikacije i sve detaljnije informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici www. 281 Natrag na sadržaj .Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla Mladi ste i želite napraviti pozitivne promjene u Tuzli. društveni život. program Fondacije tuzlanske zajednice. 035/362 832. i naprave pozitivne promjene u svojoj zajednici na polju ekologije. poziva mlade da predlože svoje ideje. Omladinska banka Tuzla daje maksimalni iznos granta do 800 KM po projektu koji primarno promoviraju aktivizam i volonterizam u zajednici. Omladinska banka Tuzla. muzika..org ili direktno u kancelariji Fondacije tuzlanske (ul. zdravlje. koji imaju za cilj unaprijediti uslove života mladih u Tuzli. aprila 2013. otvoren je za sve formalne i neformalne grupe mladih u rasponu od 15 do 30 godina. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin) Vaša zajednica treba ideje mladih. umjetnost. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. volonterizam/aktivizam.fondacijatz. ekologija. Ideje trebaju biti usmjerene ka realizaciji aktivnosti iz oblasti: sport. Matije Gupca 13. a Omladinska banka će vam omogućiti da vaše ideje postanu stvarnost. ljudska prava. obrazovanje. infrastruktura. kultura. u periodu od 4. sporta. marta 2013. umjetnosti zdravlja ili druge društvene sadržaje. muzike.. Prvi aplikacioni krug za projekte u 2013. obrazovanja. prevencija nasilja.

Sektor Finansija. godine u 14:00 sati po lokalnom vremenu. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.aspx?lang=EN&cat=2 Rok za podnošenje projekata je 29. Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.ba/Tenders. Sekcija Nabavki.Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga pro jekata za aktivnosti vezane za "Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene" finansiranih iz Programa predpristupne pomoći za 2012 godinu. 71000 Sarajevo ili na web stranicama: https://webgate.welcome i http://www.europa.cfm?do=publi. mart/ožujak 2013.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index. Skenderija 3a. 282 Natrag na sadržaj .

koji finansiraju USAID i SIDA. povećanju zaposlenosti. unaprijeđenje prerade. Javni poziv u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku: http://www. povećanom prihodu domaćinstava u Bosni i Hercegovini i povećanju potencijala za ispunjavanje standarda Evropske unije.Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja Projekat jačanja aktivnosti poljoprivrednog tržišta (FARMA). 283 Natrag na sadržaj . odnosno dodatne vrijednosti finalnom proizvodu. te povećanje stepena prerade.ba/razvojnifondgrantovi/poziv-za-dostavu-aplikacija/2013-2/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. je objavio Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja kroz povećanje uzgoja. Cilj Poziva je podrška održivom ekonomskom rastu.maja 2013.bosniafarma.godine. Kvalifikovane proizvodne organizacije iz BiH mogu dostaviti svoje aplikacije najkasnije do 20.

ba/ba/news/news. uputite email na info@firmaproject.000 KM do 35.Projekti FIRMA i FARMA FIRMA projekat: Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15. 284 Natrag na sadržaj . Link na web stranicu: www. Za sve dodatne informacije.000 KM do 50.ba/o-nama Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U fokusu fonda malih grantova projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade.bosniafarma. FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge.firmaproject.000 KM.000 KM. investicije i zapošljavanje. Osnovni cilj grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala prodaja. turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH.aspx?id=310 *************************************************************************** FARMA projekat: Tokom trajanja projekta. projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5.ba Link na web stranicu: www.

upravljanja ljudskim resursima.000 EUR) Formular za prijavu za BAS projekat Program za razvoj preduzeća (The Enterprise Growth Programme – EGP) pomaže preduzećima da uvedu organizacijske promjene i razviju nove poslovne vještine kroz realizaciju široke lepeze ciljeva za preduzeće i menadžment.SBS) pomaže preduzećima da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost kroz angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru specifičnog segmenta poslovanja (BAS) ili. imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment opredijeljen za dati projekt. prodaju.com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian. vezanih za poslovanje. 71.BAS) osigurava savjete u području analize tržišta. Kriteriji EGP-a za preduzeća kandidate . UNITIC Toranj B/15. 285 Natrag na sadržaj . IT sistema. Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 295 094 Faks: +387 33 295 069 Email: basbih@ebrd.promet do 50 miliona EUR .Small Business Support u Bosni i Hercegovini Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support .ebrd. pak. prodaje. Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services . inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema. odnosno proizvode. SBS ne radi s finansijskim institucijama. Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i barem dvije godine neprekidno posluju.do 250 zaposlenih . kao ni s preduzećima vojne proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave djalatnošću kockanja.000 EUR.000 Sarajevo.shtml Direktorij donatora mart/ožujak 2013. reorganizacije. Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su .com Web stranica: http://www.da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele grantova (maksimalni grant 10. međutim razlikuje se od zemlje do zemlje) Pošaljite upit o EGP pomoći EBRD BAS Fra Anđela Zvizdovića. brandinga. kroz angažiranje stranih konsultanata za uvođenje najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal da postanu predvodnici na tržištu (EGP). marketing i finansije.da mogu platiti 10-50% od ukupne cijena koštanja projekta (u prosjeku je cijena EGP projekta 50.po mogućnosti od 100 do 500 zaposlenih .

Danas je ova strategija fokusirana na asistenciju zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU.unaprijeđen kapacitet organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju usluga koje pružaju. slabu koheziju unutar sektora. U cil ju realizacije ovoga. 286 Natrag na sadržaj . Glavni instrument u širenju informacija i učenju jeste naš regionalni web portal sa linkovima koje upućuju na osam nacionalnih web stranica i regionalnu OCD bazu podataka. relevantnost i održivost rezultata.org Očekivani glavni rezulta Projekta .ojačana saradnja i umrežavanje između organizacija civilnog društva unutar njih samih i između vanjskih zainteresovanih strana i organizacija civilnog društva.Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj EU integracije i civilno društvo Proširenje Evropske unije nastavlja da bude glavno sredstvo u osiguranju trajnog mira i stabilnosti. jeste da poveća kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) i da ojača njihovu ulogu u okviru participativne demokratije.podignuta svijest javnosti o organizacijama civilnog društva. dobre uprave i vladavine prava. Za sada su tri zemlje u regionu postigle status kandidata: Hrvatska. Snažna i demokračnija uloga organizacija civilnog društva Glavni cilj Projekta. . Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska. razmjena iskustva. zastupajući širok dijapazon interesa i alternativnih gledišta u društvu. učenje na daljinu. snažno civilno društvo igra ključnu ulogu. poznatom kao Proces stabilizacije i pridruživanja. . savjetovanje.Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO . Direktorij donatora mart/ožujak 2013.TACSO . kao i aktivnosti umrežavanja kao što su događaji koji promoviraju početak projekta. Projektne aktivnosti primarno su bazirane na potrebama OCD i njihovim prioritetima identificiranim u procjeni potreba koje je sačinila svaka pojedinačna zemlja uključena u Projekat. Izgradnja kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj . i . Ovaj Projekat asistira organizacijama civilnog društva u prevladavanju ovih izazova. Drugi vidovi podrške organizacijama civilnog društva ogledaju se u jačanju njihove djelotvorne saradnje sa vladom i drugim zainteresovanim subjektima i facilitiranju u procesu učenja kako bi se nova znanja i vještine mogle primijeniti prilikom suočavanja sa novim izazovima. One potpomažu neophodne reforme koje vode njihovu zemlju u EU i unapređuju živote građana. kao i lokalne savjetodavne grupe (LAG) sastavljene od predstavika civilnog društva.tacso. Ovaj pristup osiguraće visok nivo kvaliteta. primarno kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su treninzi.ojačan kapacitet organizacija civilnog društva u njihovom budućem djelovanju. Organizacije civilnog društva potpomažu transformaciju društva promovirajući osnovne vrijednosti demokratije. partnerstvo i širenje informacija kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. vlade i donatorske zajednice (pogledajte ‘Organizacija Projekta’).povećan uticaj organizacija civilnog društva u demokratskim procesima donošenja odluka. . odgovornosti organizacija civilnog društva u pogledu obezbjeđivanju kvaliteta usluga koje pružaju i njihovoj uključenosti u aktuelne demokratske procese. U ovom procesu. kao i rad na jačanju ukupnog imidža u javnosti. nizak nivo aktivnosti na nivou zajednice i nedovoljna regionalna umreženost. neophodno je stimulativno i prijateljsko okruženje u kojem egzistiraju organizacije civilnog društva. . (pogledajte sljedeću stranicu sa kontakt detaljima). ljudskih prava. podučavanje. u svakoj zemlji uspostavljene su kancelarije tehničke podrške (TA deskovi). slab organizacioni kapacitet. Podrška organizacijama civilnog društva Ključni izazovi sa kojima se susreće sektor civilnog društva odnose se na ograničen uticaj u procesima donošenja odluka.poboljšan imidž organizacija civilnog društva u javnosti. itd. Za ovaj proces.. Za dodatne informacije posjetite našu internet stranicu: www. dok su ostale zemlje potpisale Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju i stekle status potencijalnih kandidata.

287 Natrag na sadržaj .org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bosna i Hercegovina. TACSO Bosna i Hercegovina Kalesijska 14 71. Crna Gora.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 656 877 Email: info. Hrvatska. Kosovo pod UNSCR 1244/99.Zemlje učesnice u Projektu: Albanija.ba@tacso. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.tacso. Srbija i Turska.org Web stranica: www.

USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od izdavanja APS-a. Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj. resursi su ograničeni.USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa . regionalnim i drugim uredima) USAID-a. godine. do 31.poziv za prijedloge projekata 2013) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova. Annual Program Statement (APS) za FY2013 Global Development Alliance poziva privatni sektor na uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja održivog uticaja razvojnih programa pomoći. Međutim. 288 Natrag na sadržaj . Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema.gov/search/basic. Pune aplikacije će biti zatražene nakon pregleda sažetaka prijedloga projekta. Raniji sažeci prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju. U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. a očekujemo značajan broj prijava.grants. Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije. unaprijeđenje odgovarajućih interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja.do Direktorij donatora mart/ožujak 2013. APS se izdaje godišnje i otvoren je od dana objavljivanja u 2013. januara/siječnja 2014.

850.000 USD ukupnog finansiranja lokalnoj organizaciji tokom pet (5) godina. Rok za prijavu je 12. Poziv za projekte je dostupan na www. USAID zadržava pravo da finansira sve ili nijedan od podnesenih prijedloga projekata. godine Natrag na sadržaj Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sem ovoga poziva za projekte USAID je objavio odgovore na komentare drafta opisa programa. maj/svibanj 2013. 289 Natrag na sadržaj . Kvalificirane lokalne bh.USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je objavila poziv za projekte kojim poziva aplikacije lokalnih bh.grants.gov (unesite riječ "CSSP" u Basic Search za lakši pristup). Kao predmet dostupnosti fondova USAID predviđa dodijeliti jedan cooperative agreement koji neće preći okvirnu sumu od 8. te će odrediti rezultat nivo finansiranja granta. nevladinih organizacija da implementiraju program pod nazivom Projekat održivosti civilnog društva (CSSP) u Bosni i Hercegovini. nevladine organizacije zainteresirane za podnošenje zahtjeva se ohrabruju da pročitaju priloženi poziv za prijave kako bi razumjele kakva vrsta programa se traži. te proces podnošenja aplikacije i proces evaluacije.

000 Sarajevo Fra Ambre Miletića 30 88.ba www.Zenica Biro za ljudska prava Kontakt osoba Lajla Zaimović Kurtović Dženana Dedić Almir Salihović Imamović Safija Branka Rajner Adresa Zmaja od Bosne 8 71.com biroy@bih.000 Sarajevo Džemala Bijedića 122 71. 10.org www.com www.bozic@carbkbih.cem. Caritas Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine Centar za demokratski razvoj Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo Centar za edukaciju mladih Centar za izgradnju mira Fra Miljenko Stojić Suzana Božić Fadil Alihodžić Sehija Dedović Adis Arnautović Vahidin Omanović s.ba unvocim@yahoo. 01.430 Srebrenica Crkvice 42 72 000 Zenica Borić 3 75.270 Travnik Otoke 8 79.org.ba www. 03. 09.ba bospo@bospo. +387 62 983 603 +38735 360 491 +387 35 250 504 +387 35 247 600 +387 35 247 601 06.org cdr. 02. 290 Natrag na sadržaj . 75.net.org studenti. 11.carbkbih.nahla. 1. Naziv organizacije ACIPS Agencija lokalne demokratije Mostar Asocijacija studenata Srebrenice Asocijacija Zeleni okoliš Association Green habitat " AGH". sprat 75.ba ldamostar@aldaintranet.ba www.000 Sarajevo Grbavička 85 71.ba www.zeleniokolis.net +387 33 206 442 08.com info@nahla.000 Tuzla Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.ba Telefon +387 33 205 383 +387 36 333 830 +387 36 333 831 +387 56 440 402 04.260 Sanski Most Email / web-stranica lajla@acips.net. BOSPO Nelvedina Meškić 07.ba www.ba cem@bih.com.000 Sarajevo Mali trg bb 72.acips.Lista članica Mreže za izgradnju mira mart / ožujak 2013.b.srebrenice@gmail. 05.000 Tuzla Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12).hrotuzla. godine Lista članica – lokalne organizacije No.ba www.unvocim.com www. ulaz B.000 Mostar Srebreničkog odreda b.ldamostar.bospo. +387 33 812 620 +387 33 710 650 +387 33 641 664 +387 30 211 565 +387 61 443 988 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com prijateljstvo@hotmail.bih@gmail.

ba adl@bih.000 Sarajevo Asima Ferhatovića 31/II 71.ba info@fondacijacure. 17.pellizzer@oneworldsee.org valentina.org www.org www.org wohbh@bih.ba enimeni76@yahoo.100 Brčko Distrikt BiH Čobanija 12 71.org info@cinemaforpeace.publika.com info@eak.e@hotmail. Mustafe Denišlića br. Fondacija Mirovna akademija Fondacija Publika za kulturni.net.org azra@publika.org www. 18.org www.cor.000 Sarajevo Nemanjina 60/1 74.eak.com becirovic.fondacijacure.BIGMEV Fondacija Cinema for Peace Svetlana Vuković Edin Mujačić Damir Banović Esad Bećirović Mersiha Jogunčić Marija Buganik Igor Lukenda Dženita Kocaman Adis Alagić Selma Hadžić Trg slobode1 73. 8 71.ba www.000 Banja Luka Nusreta Fazlibegovića 70 71. +387 61 227 794 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com www.000 Sarajevo Vrbanja 4 71.fld.org info@oneworldsee.000 Sarajevo Čobanija 12 (Društvena re: Konstrukcija) 71. Fondacija CURE Fondacija Jedan Svijet – Platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) Fondacija Krila nade / Wings of Hope Fondacija lokalne demokratije Jadranka Miličević Valentina Pellizzer Enisa Mešić Jasmina Mujezinovic Edita Pršić Emina Trumić Tamara Šmidling Azra Pita-Parente +387 33 207 561 20.mirovna-akademija. 291 Natrag na sadržaj .cinemaforpeace.ba crcdbih@hotmail.alagic@bigmev.000 Sarajevo Bravadžiluk bb 71. +387 33 834 899 +387 61 484 038 +387 33 650 715 +387 33 237 240 +387 33 236 899 +387 33 668 459 +387 33 227 211 21.co.oneworldsee. 14.ba adis.12. socijalni i edukativni razvoj u BiH 24. 22.ba www.000 Sarajevo Mehmed-paše Sokolovića 22 71. 7 (II sprat) 71.ba edita.banovic20@gmail.ba +387 58 712 262 +387 49 215 608 + 387 33 200 073 +387 53 227 238 +387 35 720 135 +387 61 644 622 +387 51 314 872 +387 33 264 485 +387 33 264 486 +387 33 218 397 16.co.000 Doboj Kralja Petra I Karađorđevića 80 78.000 Sarajevo Dr.000 Sarajevo Alipašina br.ba www. 15.260 Rudo Bosne Srebrene 16 76. 23.000 Sarajevo lunabih@teol.net.cps.net info@cor.wings-of-hope.com www.prsic@fld.ba damir. 13.ba info@mirovna-akademija. 19.crcd-bih.ba www. Centar za odgovornu demokratiju Luna Centar za održivi razvoj Centar za političke studije Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Europska akademija Fondacija Centar za razvoj odnosa sa BiH .com www.ba www.bigmev.

org www. 292 Natrag na sadržaj . 88.com.centar-fortis.ba +387 32 440 390 +387 32 440 391 +387 32 446 260 +387 32 446 261 30.net. +387 33 219 047 32.org huldrsbk@gmail.edu.ba www. 28.org www. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 31.ba www.org.hcabl.ba infoteka@infoteka.ženski informaciono dokumentacioni centar Inicijativa mladih za ljudska prava Jesenko Osmanagić Dragana Dardić Anđelko Kvesić Trg nezavisnosti 25.ba +387 32 843 787 29. ogranak Vareš Independent Infoteka .b.org.org kult@mladi.000 Sarajevo Krfska 84 78.000 Banjaluka Nikole Šubića Zrinskog bb 72.ba centarfortis@yahoo.000 Tuzla jesenko@fkr.330 Vareš Londza 132 (PC Roma I) 72.org dinko@yihr.ba ddardic@hcabl. Ilidža 71.210 Ilidža Bulevar mira 1 76.fkr.com www.ba selma@infoteka. Indira Čilić Jasmina Jovanović 36.yihr.besic@kultbih.000 Sarajevo Dobrinjska ul.org amrap70@gmail.net. Intereduca Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla Snježana Filipović +387 65 321 923 +387 62 533 325 +387 33 215 129 +387 63 334 993 +387 61 327 427 +387 61 711 953 34.org www.net duska@infoteka. 27.org snjezaidc@gmail. Fondacija za kreativni razvoj Helsinški parlament građana Banja Luka Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji.ba alma@yihr.org if_bosnatz@bih.000 Zenica Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71.100 Brčko Pruščakova 29 71.mladi. Amra Pandžo 35. Zlatko Prkić udrugalogorasavares@bih.org.com www.000 Sarajevo Suljo Čilić b.com +387 33 788 690 +387 33 788 691 +387 51 432 750 +387 51 432 753 +387 51 432 752 +387 30 732 904 26.000 Zenica Mejdandzik 4 72.edu.org jasmin. 7 71. Institut za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić +387 33 621 351 33.260 Busovača Put mira bb 71.org.25.420 Jablanica Hasana Kikića 20 75.malikoraci.ifbosna. Gordana Čičak Duška AndrićRužičić Selma Hadžihalilović Alma Mašić indep@gmx.

+387 56 441 011 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.net.000 Tuzla Maršala Tita 1 75.net http://www.oiabih.narkone. Mozaik Fondacija za razvoj zajednica Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II.ba hcatuzla@bih. +387 33 766 225.org ljuljjeta.37.rs.ba ncm. Nansen dijalog centar Sarajevo 38. +387 35 258 077 48.info omladinski.430 Srebrenica info@mozaik. NARKO NE Norveški helsinški komitet za ljudska prava +387 33 215 088 +387 33 223 285 41.gariwo. 45.mozaik.idrizovic@gariwo.com adela.nhc@gmail.galesic@humanrightschools.nansendialogue.mladi.000 Sarajevo Kuća ljudskih prava. 46.mladicentar.org mahira.omladina-bih.net.b.net.no naida.ba orctuzla@bih.ba info@gariwo.ba +387 33 266 480 +387 33 266 482 +387 33 788 405.ba ooodisej@yahoo.000 Sarajevo Branilaca grada 19 B 71.ba www.Helsinški Parlament Građana Tuzla Omladinski savjet Srebrenice Mahira Idrizović Jan Zlatan Kulenović Jasminka DrinoKirlić Čedomir Glavaš Miralem Tursinović Milena Nikolić 44.ndcsarajevo@nansendialogue.com info@ossrebrenice. 293 Natrag na sadržaj .ba www. +387 33 788 406 +387 33 556 845 39. +387 33 200 085 42. NVO Altruista Svjetlo +387 33 711 535 +387 61 555 295 +387 33 259 455 +387 33 259 456 +387 61 326 914 +387 33 209753 +387 61 139588 +387 30 260 520 43.ooodisej.ossrebrenice.com www. dr. 71 000 Sarajevo Gatačka 18 71.org djuliman@nhc.svjetlo.000 Sarajevo 70.no svjetlo@svjetlo.net/ndcsarajevo narkone@bih.centar@bih. NVO GARIWO Omladinska informativna agencija Omladinski centar Omladinska organizacija Odisej Omladinski resursni centar Tuzla . Dolina 1/I 71000 Sarajevo Grbavička 22 71.putokazi@gmail.info www.net oc_srebrenica@yahoo.nhc. +387 65 734 216 47.net.ba www. Vesna BajsanskiAgić Zoran Puljić vlč.org www.com www. Šimo Maršić Renata Vrdoljak Ljuljjeta Goranci Brkić Magdalena Schildknecht Enver Đuliman Naida Huskanović Adela Galešić Haris Čaušević Soukbunar 42.org www.info www.ba www. ul.420 Bratunac Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75. 75.net jan@oiabih.000 Sarajevo Josipa Vancaša 21/2 71. 40.ba www.000 Sarajevo Ivana Gorana Kovačića 1 71.000 Sarajevo Hakije Kulenovića 10 71.240 Gornji Vakuf Uskoplje Gavrila Principa b.

000 Sarajevo Vidovdanska 43 74.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Almin Dželilović Snežana Šešlija Jusuf Makarević Lejla Mamut Abaspahić Slavko Mihaljević sulks3@bih.000 Tuzla Sarači 77 71.soc. 6 71. 57.000 Sarajevo savezuopintk@bih.com office@soc. 294 Natrag na sadržaj .net nvotopeer@gmail.org.ba topeer@teol.org www. 52.com +387 33 232 925 +387 53 205 370 +387 53 205 372 56.b.net. Udruga “Hrvatska žena” Udruženje altruista “Ispočetka” Marica Vikić Alma Kovačević mvikic@bih.korjenic@trial-ch. 51.org selma. Zvonimir Kubinek Dalibor Vidović Armije BiH 17 75.html info@dobri-ljudi.org www.000 Tuzla Emerika Bluma 15 71.promente.Tolerancijom protiv različitosti Enisa Raković Ivona Čelebičić Jasmin Jašarević Bihaćkih branilaca 15 77.49.com www.org pronibrc@teol.glas-zene.000 Sarajevo Bosne Srebrene 16 76. Organizacija Glas žene proMENTE. Luciano Kaluža Arijana Aganović Saša Gavrić +387 53 310 050 53.trial-ch.topeer.100 Brčko Omladinska 11 74.altruists@gmail.000 Doboj Obala Isa Bega Isakovića br.ba www. +387 33 200 073 54. Udruga građana “Dobri ljudi” +387 63 312 643 +387 63 331 822 +387 35 266 392 +387 61 800 729 +387 61 217 649 +387 33 668 294 59. a.pronibrcko.net.ba www.net www.trial-ch.ba lejla.ba remicentar@gmail. TRIAL +387 33 237 269 58.ba +387 35 252 192 55.ReMI mreža Sarajevski otvoreni centar Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane u tuzlanskom kantonu Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo ToPeeR .org/BiH/Pocetna.400 Derventa Čobanija 12 71.000 Sarajevo glaszene@net.mamut@trial-ch.000 Sarajevo Mijata Tomić b. socijalna istraživanja PRONI Regionalna Mirovna Inicijativa .hr www.net.240 Tomislavgrad Kazan mahala 2/II 75.000 Bihać Kranjčevićeva 35 71.org www.ba +387 37 310 190 +387 61 981 264 +387 33 556 865 +387 33 556 866 +387 49 217 695 50.org ivona@promente.ba 60.accts. 80.

000 Tuzla Vuka Karadžića 5 71. 71.000 Zenica Zagrebačka 18 71.org www. Dženana Alađuz 68. epabdbih@gmail.org sanjadjermanovic@nestovise.net.ba ipak_tuzla@bih.A“ Brčko distrikt BiH 65. broj 17 72. Promociju i Afirmaciju Mladih „E.ba ngooptimizam@gmail.infohouse.org psiholoski.com udruzenjeiskra@gmail. Udruženje da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95 Udruzenje građana „Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“) Udruženje građana „Inicijator“ Fadil Vlajčić Senaid Stupar Murisa Marić Emina Bešić Alma KrpuljevićHanić Sanja Đermanović Hadželi 127 71.ba www.krizevici.nestovise. 63. 64.com emina@inicijator.420 Pale Dobrinjske Bolnice 14 71.ba www.net.com logorasinovigrad@bih.101razlog.org www.b 75.senaid@hotmail.org www.240 Hadžići Miloša Obrenovića 18a 78.com +387 33 423 547 +387 33 420 723 +387 52 231 155 +387 52 232 155 +387 62 961 290 +387 61 349 956 +387 33 788 740 +387 36 347 296 +387 66 711 277 62.100 Brčko distrikt BiH stupar.net.com info@donprijedor.ba nvosezam@bih.P.000 Sarajevo Milana Konjevića 75 76. 70.000 Sarajevo Trg Sabora bosanskog 36 71.ba www.ba www.000 Sarajevo Vukovarska 54 88. 295 Natrag na sadržaj .com +387 66 901 865 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Mostar Borić 3 75.61.ba infohouse@infohouse.donprijedor.ipak-mgb.org info@nestovise. 67.horizonti. Jasminka Jukić Venira Alihodžić +387 35 264 667 +387 32 244 154 +387 61 189 161 +387 33 812 408 +387 61 611 601 +387 35 299 027 +387 35 299 028 +387 65 045 294 +387 33 460 055 +387 63 454 520 +387 61 503 591 66.000 Tuzla Bulevar Kralja Tvrtka I. 72.com logorasinovigrad@gmail.net. Udruženje građana Nešto Više Udruženje “HO Horizonti” Tuzla Udruženje Humanitarna organizacija Sezam Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje informacijskih nauka INFOHOUSE Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost Udruženje jednoroditeljskih porodica Iskra Udruženje logoraša Novi Grad Udruženje Optimizam Sarajevo Udruženje za Edukaciju.c@bih.000 Sarajevo Višnjik 14 71.000 Sarajevo Inžinjerskih brigada b.000 Prijedor Ferhadija 27 71.inicijator.ba www. Lahira Sejfija Biljana Jelić Zorica Mumović Amir Smječanin Sadik Hasanović Samir Hatkić Jevto Ilić 69.org alma@inicijator.

101 Jajce Alekse Šantića bb 75.000 Mostar Derebent 41 71.ba zene2000@zenezenama.101 Goražde Krivače 40 72. Medica Zenica Spasoje Kulaga Omladinska 11 74.ba www.net.com www.zenabih. 80.ostranula.medicazenica. Esma Drkenda sekago@bih.73. porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini "Pravipožar" Udruženje žena “SEKA” Goražde U.lepir@gmail.ba www.de medica1@bih.ba vivezene@bih.zenezenama.000 Sarajevo pravipozar@gmail.com +387 53 310 050 74.400 Derventa Ibrahima Popovića 49 73.ba www. Viktorija 99 Senka Zulum Jasna Zečević Mima Dahić Azra Hasanbegović Memnuna Zvizdić Ranka Katalinski 78. Vive žene Žena BiH Mostar 79.G.net. 296 Natrag na sadržaj .seka-hh.org +387 38 222 099 75.000 Zenica Ravnogorska 21 78. Žene ženama +387 33 219 640 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.vivezene.org www. Udruženje za podršku ratnim veteranima.net.ba www.viktorija99.000 Banja Luka Kralja Tomislava bb 70.ba zenabih@bih.net. Sabiha Husić +387 32 463 920 +387 65 088 850 +387 65 300 063 +387 30 654 204 +387 30 654 205 +387 35 224 310 +387 35 224 311 +387 36 550 339 76.000 Tuzla Trg Ivana Krndelja 3 88.ba www.org drazana. UG Oštra Nula Dražana Lepir 77.com info@viktorija99.

org natasa@easteurope.ba cargor@bih.org mccrep@easteurope.bubalo@crs.forumzfd. 07.org http://europe.org parente@forumzfd.000 Sarajevo Alipašina 45a 71.mcc.000 Sarajevo Sime Milutinovića Sarajlije 1 71. 297 Natrag na sadržaj .org www.net.ba goran.suljic@ic-mp. forumZFD for Western Balkan.crs. World Vision International Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org Telefon +387 33 536 792 02.ic-mp.org www.org www.mcc.000 Sarajevo Kralja Tvrtka 1 72.org nikica_reljic@wvi.de www.org jmilicevic@carenwb.000 Sarajevo Zagrebačka 18 71. 01.000 Sarajevo Branilaca Sarajeva 19b 71.worldvision.net.000 Zenica Zvornička 9 71. Naziv organizacije CARE International NWB Kontakt osoba Sumka Bučan Jadranka Miličević Zlatan Savić Marc D'Silva Goran Bubalo Adresa Hasana Kaimije 11 71.000 Sarajevo Email / web-stranica sbucan@carenwb.org www.000 Sarajevo Grbavička 91 71.org casuisse@bih.org/easteurope amra_kurbegovic@wvi. Catholic Relief Services 04.mcc.carenwb.de amela.org pdjordjevic@carenwb.Lista članica – međunarodne organizacije No. +387 33 280 800 +387 33 280 862 +387 33 950 501 +387 33 950 502 +387 32 246 278 +387 33 660 426 +387 33 652 403 06. Office Sarajevo (BiH) International Commission on Missing Persons (ICMP) Mennonite Central Committee Michele Parente Amela Suljić Viktorija RužičićTokić Ruth Plett Krystan Pawlikowski Amra Kurbegović +387 62 382 429 05. Caritas Switzerland +387 33 668 185 +387 33 617 573 +387 61 211 079 03.