P. 1
Metodologija_socijalnih_istraživanja-

Metodologija_socijalnih_istraživanja-

|Views: 42|Likes:
Published by Belma Mahmic
n.,n
n.,n

More info:

Published by: Belma Mahmic on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

Šifra predmeta: Nivo: Drugi ciklus studija Status: obavezni

Naziv predmeta: METODOLOGIJA SOCIJALNIH ISTRAŢIVANJA Godina: II Semestar: IV Broj ECTS kredita: 6 Ukupan broj sati: 60

Broj sati sedmično: 3+1

Predmetni profesor: Prof. dr. Dţevad Termiz Saradnik: Viši asst. mr. sc. Nedreta Šerić naučno-teorijskih imetodološko-metodskih saznanja o: 1. CILJ PREDMETA Sticanje koncepcijama, postavkama, pristupu, konceptualizaciji istraživanja, izradi istraživačkog projekta, realizaciji naučnog istraživanja, izradi izvještaja o istraživanju i rezu atima istraživanja i njegova prezentacija, te mogućnostima primjene rezultata istraživanja u naučnoj i društvenoj praksi. 1.1. Predmeti koji su preduslov za nema polaganje 1.2. Osnovne 1. Definicija istraživanja, uloga i funkcija naučnih istraživanja u tematske jedinice procesu naučnog saznanja i u društvenoj praksi 2. Osnovne odredbe teorijskih i empirijskih naučnih istraživanja i njihov međusobni odnos 3. Posebnost metodologije u socijalnom radu 4. Specifičnosti predmeta istraživanja u socijalnom radu 5. Konceptualizacija i rekonceptualizacija istraživanja predprojektna etapa u procesu naučnih istraživanja 6. Izrada naučnoistraživačkog projekta 7. Izvori, klasifikacija i karakteristike izvora podataka 8. Pribavljanje podataka u procesu naučnog istraživanja 9. Sređivanje, obrada i analiza podataka 10. Provjera hipoteza i zaključivanje na osnovu podataka 11. Izrada izvještaja o istraživanju i rezultatima istraživanja 12. Korištenje rezultata naučnog istraživanja u nauci i društvenoj praksi 1.3. Rezultati učenja Studenti će moći: - samostalno uraditi naučnoistraživački projekat - organizovati realizaciju naučnog istraživanja - sprovesti naučno istraživanje primjenom metoda naučnog saznanja i metoda naučnog istraživanja - koncipirati i prezentirati rezultate naučnog istraživanja u formi izvještaja o istraživanju i rezultatima istraživanja. 2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE - interaktivna predavanja - individualni rad i interaktivno učenje u grupi - izrada naučnoistraživačkog projekta Opis aktivnosti (%)

Naučno-istraživački projekat 4. Završni ispit Student izlazi na završni ili popravni ispit samo ako mu je prihavćen naučno­ istraživački projekat.1 Način izvoĎenja nastave - 2. Student također izlazi na dodatni septembarski rok samo ako je izlazio ili na završni ili na popravni rok. Aktivnost na predavanjima vježbama 3. .2.2 Sistem ocjenjivanja interaktivna predavanja i vježbe uz nastave korištenje Power Point prezentacije individualni rad studenta kroz sedmične zadatke interaktivno učenje u grupi kroz vježbe demonstracije zadataka prilikom rada na naučnoistraživačkom projektu izrada naučno-istraživačkog projekta Učešće u ocjeni (%) 5 bodova i 10 bodova 25 bodova 60 bodova 1. Prisustvo na nastavi 2. u protivnom ne može pristupiti završnom ili popravnom ispitu.

Osnovi metodologije nauke o socijalnom radu. S. Sarajevo Termiz. Osnovi metodologije političkih nauka. N. Svjetlost. Naučna knjiga.3. M. Sarajevo . Amos Graf. DAX "Trade". Beograd Šešić. Osnovi metodologije socijalne psihologije. (1980). l. Beograd Šešić. Praktikum iz metodologije politikologije. Naučna knjiga. Dž. Uvod u metodologiju politikologije. (2001). (1999). NIK "Grafit" Lukavac Šira literatura: Milosavljević. i Milosavljević. Slavomir Milosavljević (2008). II izdanje. (2013). i Radosavljević. Metodologija znanosti i znanstvenog rada. Logika. S. B. LITERATURA Obavezna literatura: Termiz. (1971). Sarajevo Dževad Termiz. Metodologija društvenih nauka. (2003). Naučna knjiga. Lukavac Termiz. B. (2003). Sarajevo Termiz. Opšta metodologija. S. B. (2000). Dž. (1977). Sarajevo Filipović. II izdanje. Službeni glasnik. "Grafit". Ekonomski fakultet. Beograd Šešić. Dž. Uvod u metodologiju društvenih nauka. Kako nastaje naučno djelo. Beograd šamić. Naučni osnovi savremene analitike. Osnovi metodologije društvenih nauka. Dž. Sarajevo Termiz. IP Svjetlost Mesihović. (2009). M. (2000). i Milosavljević. TOK "Šahinpašić". (1997). Dž.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->