Duljina sidrenja / preklopa armature Razred čvrstoće betona Veličina šipke Razred čelika za armiranje / sidrenje Parcijalni koeficijent

sigurnosti za čelik za armiranje Prionljivost Osnovna vrijednost duljine sidrenja jedne šipke: Opterećenje šipke Duljina sidrenja armature Udio nastavljene armature jedne razine u jednom presjeku bez izmicanja Duljina preklopa armature
l l α  s b, net 1
A s , req. l  α l   b, net a b A s , prov.

ds = γs =
d fyd l  s   b 4 f bd

C 25/30 Ø 16 ravna šipka B 1.15 dobra 644.1 vlačno 644 mm Zaštitni sloj armature Osni razmak armature mm mm mm ≥ ls,min ≥ ls,min s0 = 40 mm s = 200 mm mm omjer potrebne i odabrane površine armature 100%

> 30 % 1288 386.5 741
l  0,3  α  α  l  s, min a 1 b

Preklapanje mreža u dvije razine

a s , req l  l α   s b 2 a s , prov

α  0,4  2

a s, prov  8

1.150

1,0 ≤ αa ≤ 2,0 Ugrađena armatura Razmak šipki as,prov = 6.00 cm²/m sq = 100 mm

0,3  α  l 2 b   l  maxs  s , min q   200mm

222.2

mm

ljustina.net63.net