HORTIKULTURA

 Hortikultura je znanost o intenzivnom, komercijalnom uzgoju kultiviranih biljaka poput povrda, voda, cvijeda te plantaža šumskog drveda, uzgoja sjemena i sl.  Obuhvada proizvodnju i oplemenjivanje biljaka, genetski inženjering, primjenu biokemije i fiziologije biljaka u uzgoju.  Hortikulturni stručnjaci rade na poboljšanju uroda zrna, kakvode, prehrambene vrijednosti, otpornosti na biljne štetnike, bolest i i vremenske neprilike.  Hortikultura obično se odnosi na biljnu proizvodnju manjeg opsega za razliku od poljoprivrede, koja se odnosi na proizvodnju vedeg opsega.  Hortikultura u užem smislu riječi često označava oblikovanje i njegu ukrasnog vrta kao područje krajobrazne arhitekture.