P. 1
Sjemenke-kajsije.pdf

Sjemenke-kajsije.pdf

|Views: 68|Likes:
Published by 1c1b964d
kajsija
kajsija

More info:

Published by: 1c1b964d on Nov 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. nikakvo upozorenje. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. one postaju strano telo. avitaminoza B1 . Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. Kada se. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. na primer. Analizirajuci pojavu raka. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka.beriberi itd. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. On je ove celije nazvao trofoblastima. bez ikakvih prethodnih znakova. Sve ove bolesti nastaju iznenada. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. potrebno je nekoliko dana. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . Covek je danas zdrav. Te celije. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. Krebs. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. na primer duvanskom dimu. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. ali ne mogu da se zaustave. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. Za oporavak od "skorbuta". Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. Drugi zadatak je njihovo uništavanje.

nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. drugi biljojedi. Jedni su upravo mesojedi. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. Prosto. Ali nije tako. šljive. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe).Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. ništa se nije bacalo. trešnje. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. Ali. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. pocinju da pate od svih ovih bolesti. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. nakon što je stvorio coveka i ţenu. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. rasutim po citavoj planeti.

Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. Amigdalin. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Imala bi ih moţda više. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. primaju jedva 2 miligrama dnevno. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. Na ţalost. sadrţi samo tragove nitrilosida. Što je najzanimljivije.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. koji takodje ne pate od ovih bolesti. . Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. vecina zapadnih civilizovanih kultura. a koji su izvor vitamina B17.godine. Ipak. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. odavno je prešla na hleb od pšenice. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. To je najcešce meso jelena. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. Laetril.

a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su.. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata. limuna.. i dalje to cine. itd...Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. zracenja. tropske kasave. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire. citavu imovinu ovoj organizaciji. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. zracenja. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. citostatici. breskve. ne treba ni govoriti.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. jabuke. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog .. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. hirurške tretmane.

a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. nema istraţivanja. kako je Krebs nazvao izolovani B17. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. Tako. Nije. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. poznato je. Dr. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. još sedamdesetih godina prošlog veka. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. Ricard Krout iz FDA još 1982. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. jer ga ima svuda u prirodi. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. u slucaju "Laetrila". multinacionalne farmaceutske kompanije su. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. A Amerikanci. nema leka. medjutim. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. istraţivanja se ne bi ni vršila. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. U tom smislu. koštice kajsije na primer? Sve ovo. preko americke vlade. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. Nije se isplatilo. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. . veruju svojoj vladi i medijima. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. Ako se to ne moţe ostvariti. i to jeftino.

Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). ali lek protiv raka nije pronadjen. Terapija vitaminom B17. u devedesetoj godini. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. Ipak. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. bila je najviše osporavana. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. šezdesetih godina pred brojnim novinarima." Štaviše. napravljena genska karta coveka. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. a laboratorije i klinike zatvorene.) proglasio za strateški cilj SAD. a broj obolelih se alarmantno povecava. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. Umro je 1996. . poslali letilice na Mars. baš kao i jedenje koštica od kajsija. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. do Jupitera i Saturna. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. klonirane su mnoge ţivotinje. stvari su zataškane. koji je borbu protiv raka (1971. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. odnosno "Laetrilom". Ali.

Mejersa. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. Društvo za borbu protiv raka (ACS). kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova.). predstavnici General Motorsa. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. koliko je znacajan profit. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. Bristol . Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". prodaja koštica od kasjije je zabranjena. Morgana. U Australiji su primenili slicnu tehniku.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . Americka medicinska asocijacija (AMA). radjena su tako da dokaţu da je otrovan. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Sve to je razlog zašto su Sloan . . i dobio je otkaz.Keteringa i direktor Bristol . ali ako neko baš ţeli da ga koristi. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. Na primer: Pol A. Mos je to odbio. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. poput Rokfelera. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. Danas. mocnih hemijskih kompanija i drugi. odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. Nacionalni institut za rak (NCI). Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer).Ketering bolnica. a Ralf Mos. Americke komisije za atomska istraţivanja.

T . Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. Bog sugerisao porukom u Bibliji. i to posebno koštice od kajsije. Ernsta. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. . Tako je Vejl odlucio da svoje. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. kako mu je navodno. Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. Engleski naziv za badem je almond. Zaradio je oko 500 000 dolara. propagirajuci teoriju dr. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). godine ucinio Ernst T. godine. fransuski . Krebs. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". i putem Interneta.amandula. Ipak. Koristio je samo prirodne lekove. prodavao koštice od kajsije. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". mladji. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. Veoma brzo. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. Vejl se. Krebsa. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. kako on tvrdi. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka.

vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. koje ih puštaju da deluju otrovno. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. verovali ili ne. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. Jedan je cijanid. I to do sto puta veca. u malignom tumoru. a drugi benzaldehid. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. nego u zdravim celijama. . molekul se mora "otkljucati". Sve ovo je u molekulu "zakljucano". a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. a to ima za posledicu razaranje ovih celija.

Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17.Najzanimljivije je što. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. Ipak. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. Niko. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. u njima uopšte ne nalazi. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Umesto toga. rodenaza. Kada se knjiga "Svet bez raka". Doktor Ernst T. Onaj ko ovu dozvolu dobije. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. g. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . doktor Kontreras. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. koje su neke ovce slucajno zahvatile. po protokolima koji uz ovaj lek idu. Edvarda Grifina napisana 1974. bogatu nitrilosidima. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. . Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. jer se drugi enzim. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. uveravao je Krebs.Therapeutic Goods Administration). Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. tamo pojavila. medjutim. Konacno. Sada više nije. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. pred brojnim novinarima i naucnicima. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. Ipak. Njen vlasnik.

Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. a zatim se širi na citav organizam. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. lanu. kukuruzu. sirov . bademu. rak ne povlaci automatski. Papain (150mg). Krebsa. a posebno vitamin B15. tropskoj kasavi. salati. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. semenkama limuna trešnje. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. Vitamin B17. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. Trypsin (125mg). Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. Posebno je vaţan cink. breksve. kompatibilan i prirodno definisan. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. slatkom kropmiru. cijim se unošenjem. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad.Vitamin B17 se nalazi u prosu. kruške. koji se takodje moraju uneti u organizam. šljive. kao i emulzionisani vitamini A i E. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. vec zato što je pojava kancera. semenju jabuke. Ceo ovaj sistem je kompleksan. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. Rutin (100mg). nezasicene masne kisline i razlicite minerale. Ipak. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. po teoriji dr. Lipase (50mg). a-chymotrypsin (45mg). nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. Amylase (50mg). Bromelain (150mg). ne zato što je rak neizleciv. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. Takav lek za rak ne postoji. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. Tako.

Badem koji nije gorak nema cijanida. još bolje ce napredovati. Catalase (200 jedinica). Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Zinc gluconate (10mg). što znaci da nema vitamina B17 u sebi. Super oxide dismutase (50mcg). preventivno ili kao dodatak terapiji.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Sa druge strane. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. treba napomenuti. minerali i enzimi. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. takodje. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. Naprotiv. reumatizma i oseteoartritisa. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. ali se nece trovati.koncentrat teleceg timusa (55mg). osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. svi klasicni lekovi. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. Rak voli šecer. Rak jede šecer i truje se cijanidom. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. koji se koriste u terapiji raka. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. . Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. koristi se i hrskavica ajkule. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. izuzetno su otrovni. L-Glutathione (10mg). Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. Ne gutati ceo.

. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. prema realnim procjenama. Ako u ovom ima istine. Velike farmacije jednostavno bi nestale. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta.

. nakon toga ih tučete isto kao i bademe. u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu.Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica.

I žive dugo i zdravo. iz San Franciska . Pripadnici plemena Hunza. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. kao što smo rekli nalikuje na bademe. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. Jesti ih možete koliko hoćete. Taj spoj je amagdylin. meso kajsije i sjemenke se suše. . Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi.Osušena mesnata jezgra kajsija. spremaju i suše kajsije. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. ništa se ne baca. pročišćen i koncentriran. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije.

U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. benzaldyhid i cijanid. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. ali ne i nemoguće. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose).nevezane u druge molekularne formacije. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. U svakom slučaju. čineći ih bezopasnima. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . Leatril je teško. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. Krebb nazvao B17. Ovaj enzim. proizvesti. a sami po sebi nisu hrana.ali je ta hrana sigurna. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. nije otrovan. nalaze se u hrani. Sjemenke su zapravo mekane. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. I naravno. karakterističan samo za stanice raka. Usput. nemoguće ga je patentirati. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. Drugim riječima. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . Kao i nitrilosid. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . a nije proizveden kemijski u laboratoriju. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. dostupne su i nisu skupe. godine. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina.Amagdylin je nitrilosid. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. Ali stanice raka nisu normalne stanice. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid .

O čemu smo mi već pisali. Za nekog tko ima rak. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. je 85%. zrači. Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. . Osim slabih efekata koje ima. Amagdylin i leatril.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. truj – mainstream postupku liječenja. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . zračenja i kemoterapiju. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu.

Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa.prev. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. iskusni liječnik.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. dr. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. Tako je dr. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. marginalizirani su. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. godine. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100% ! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. godine. postotak izliječenih je samo 15%. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. uznemirivani. Mladić iz Brooklyna.) Više pogledajte ovdje. zatvarani pa čak i ubijani.1977. Od tog vremena. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. Kratko nakon zabrane 1971.

liječnika. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. tretirani su poput kriminalaca. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. Tu se radi o onovcu i karijerama. ludih čudaka. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad.tisuća dolara godišnje. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. pisaca. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. . To je tragično.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. poznavaoca biljaka. Uzgred. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. zabrinutih zbog zataškavanja istine. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista.

ta kombinacija se ne preporučuje. Za održavanje.5 kg tjelesne težine. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. pogotovo ako ste prepušteni sami . Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. ali svejedno umiru. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. na kraju napušta kemoterapiju. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. u svakom slučaju. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. nakon terapije.Jezgra sjemenke kajsije. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa.

Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. teško da možete pogriješiti. Hunzi. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. dio je svake postojane terapije u liječenju raka.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . kao preliv i losion za lice. pasulja i žitarica. gorki bademi. proso. koštice od kajsije su vrlo hranjive. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana.koštice od kajsije. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). Temeljna promjena načina življenja. prirodnu hranu. Osim toga . čini se kao dobar pristup liječenju. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima.sebi i provodite liječenje kod kuće. ( G. Na primjer . Koštice se vade. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. mogu se pridodati terapiji leatrilom. a pojava raka je ekstremno retka. koji oslobadja jetru od otrova. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. zaista je dobra vest. njihovo ulje se koristi za kuvanje. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. U proseku. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. na alfa toksin. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. semenke jabuka. melj.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. semenke grožĎa. Kao i većina oraha i semenja. da se suše odmah. odgajane bez upotrebe hemikalija.Edward Griffin. Uobičajeno je da naĎete živahne. Tom zdravom kombinacijom. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju. prže. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. s pravim sokovnikom.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. većinom ne oboljevaju od raka.!!! . Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. te upotreba klistira s kavom. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi.

„ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. Allen E. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. neobavešteni. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. „ Dr.. 1964god. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. i Edwarda G. nemaštoviti. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. U časopisu American Heart Journal . njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). Dr. Paul D. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. Toomey. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. iako nemaju pristup košticama od kajsija. Citiramo Dr. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. Oftamolog Dr. . Banik. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine.od Vilhjalmur Stephansson-a.

Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. u stvari. jagodama . nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan.). Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. Normalne. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. poznat je kao Laetril... Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. trešnjama. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. bademima. Kad je u pitanju so. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. anti-kancer vitamin. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. Naučna realnost ili jeste ili nije. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. zdrave ćelije imaju . u njegovoj koncentrovanoj formi. manje toksičan od soli ili šećera.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. Amigdalin je. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. maniokama. MeĎutim u slučajevima velikog stresa.

Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. 5. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. 2. Po završetku ispitivanja 1977 godine. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. Dr. neće oboleti od kancera.“ Dr. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. Kanematsu Sugiura. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr.drugačije enzime. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. Ernest T Krebs Jr. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. ističući da od njega nema koristi. Za prevenciju. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. 4. 3. predstavnika Michigen Kuće. Dr. . Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. a izdata je sledeća izjava. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. povodom zakona o slobodi informisanja.

U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. ujutro u podne i uveče. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). Potom možete te koštice dodavati voću. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan.. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr.“ To je uglavnom slučaj. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija.jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. Koštice od kajsije se trebaju žvakati. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->