/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. bez ikakvih prethodnih znakova. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. Covek je danas zdrav. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. Te celije. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. ali ne mogu da se zaustave. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. Analizirajuci pojavu raka. na primer duvanskom dimu. potrebno je nekoliko dana. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. Krebs. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . avitaminoza B1 . On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. nikakvo upozorenje. Za oporavak od "skorbuta".beriberi itd. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. Sve ove bolesti nastaju iznenada. na primer. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. Kada se. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. On je ove celije nazvao trofoblastima. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. one postaju strano telo.

jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . Prosto. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. trešnje. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. nakon što je stvorio coveka i ţenu. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. Ali nije tako. Jedni su upravo mesojedi. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. rasutim po citavoj planeti. Ali. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. drugi biljojedi. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". pocinju da pate od svih ovih bolesti. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. šljive. ništa se nije bacalo. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje.

Što je najzanimljivije. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. Na ţalost. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost.godine. sadrţi samo tragove nitrilosida. primaju jedva 2 miligrama dnevno. Amigdalin. vecina zapadnih civilizovanih kultura. a koji su izvor vitamina B17. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Laetril. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. odavno je prešla na hleb od pšenice. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. Ipak. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. . Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. Imala bi ih moţda više. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. To je najcešce meso jelena. koji takodje ne pate od ovih bolesti. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca.

. zracenja. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu. hirurške tretmane. limuna. ne treba ni govoriti. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. citostatici. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata. citavu imovinu ovoj organizaciji...Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. jabuke. zracenja. breskve. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike.. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire.. itd. i dalje to cine. tropske kasave.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog .

Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. jer ga ima svuda u prirodi. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. veruju svojoj vladi i medijima. Tako. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. i to jeftino. Nije se isplatilo. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. kako je Krebs nazvao izolovani B17. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. multinacionalne farmaceutske kompanije su. A Amerikanci. Nije. poznato je. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. . Dr. koštice kajsije na primer? Sve ovo. u slucaju "Laetrila". uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. nema leka. nema istraţivanja. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. Ako se to ne moţe ostvariti. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. istraţivanja se ne bi ni vršila. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. medjutim. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. Ricard Krout iz FDA još 1982. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. U tom smislu. preko americke vlade. još sedamdesetih godina prošlog veka. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama.

zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". poslali letilice na Mars. Ipak. bila je najviše osporavana. u devedesetoj godini." Štaviše. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. ali lek protiv raka nije pronadjen. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. koji je borbu protiv raka (1971. baš kao i jedenje koštica od kajsija. napravljena genska karta coveka. klonirane su mnoge ţivotinje. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. a broj obolelih se alarmantno povecava. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj.) proglasio za strateški cilj SAD. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. . odnosno "Laetrilom". a laboratorije i klinike zatvorene. do Jupitera i Saturna. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. Terapija vitaminom B17. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. Ali. Umro je 1996. stvari su zataškane. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan".

Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita.). i dobio je otkaz. Nacionalni institut za rak (NCI). Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. poput Rokfelera. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ.Keteringa i direktor Bristol . drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. a Ralf Mos. ali ako neko baš ţeli da ga koristi. U Australiji su primenili slicnu tehniku. Americka medicinska asocijacija (AMA). Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". koliko je znacajan profit. odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. Bristol . Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. Sve to je razlog zašto su Sloan . prodaja koštica od kasjije je zabranjena. mocnih hemijskih kompanija i drugi. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. Americke komisije za atomska istraţivanja. .Ketering bolnica. Morgana.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek.Mejersa. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA).Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. Danas. Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. predstavnici General Motorsa. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. Na primer: Pol A. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). Društvo za borbu protiv raka (ACS).Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. Mos je to odbio.

izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. kako mu je navodno. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. godine ucinio Ernst T. propagirajuci teoriju dr. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". mladji. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. Koristio je samo prirodne lekove. T . Veoma brzo. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. Krebs. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. i putem Interneta. . Krebsa.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. prodavao koštice od kajsije. fransuski . Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. Vejl se. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. Tako je Vejl odlucio da svoje. Ipak. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. i to posebno koštice od kajsije. Ernsta. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. Zaradio je oko 500 000 dolara. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". kako on tvrdi. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. Bog sugerisao porukom u Bibliji. Engleski naziv za badem je almond. godine. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952.amandula. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide).

Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. Jedan je cijanid. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. nego u zdravim celijama. . u malignom tumoru. I to do sto puta veca. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. koje ih puštaju da deluju otrovno. verovali ili ne. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. a to ima za posledicu razaranje ovih celija.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. a drugi benzaldehid. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. molekul se mora "otkljucati". ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je.

koje su neke ovce slucajno zahvatile. u njima uopšte ne nalazi. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. Niko. Njen vlasnik. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. jer se drugi enzim. pred brojnim novinarima i naucnicima. tamo pojavila. Umesto toga. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. Sada više nije. doktor Kontreras.Najzanimljivije je što. uveravao je Krebs. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. g. Edvarda Grifina napisana 1974. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. Kada se knjiga "Svet bez raka". koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. Konacno. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa.Therapeutic Goods Administration). Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. Onaj ko ovu dozvolu dobije. . seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. rodenaza. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. medjutim. po protokolima koji uz ovaj lek idu. Doktor Ernst T. Ipak. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. bogatu nitrilosidima. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. Ipak. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima.

nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. ne zato što je rak neizleciv. Amylase (50mg). Ipak. Vitamin B17. Ceo ovaj sistem je kompleksan. lanu. semenkama limuna trešnje. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. Rutin (100mg). posledica ukupnog poremecaja metabolizma. a-chymotrypsin (45mg). sirov . slatkom kropmiru. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). Papain (150mg). Takav lek za rak ne postoji. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. vec zato što je pojava kancera. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17.Vitamin B17 se nalazi u prosu. Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. Trypsin (125mg). kruške. šljive. koji se takodje moraju uneti u organizam. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. kao i emulzionisani vitamini A i E. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. bademu. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. a zatim se širi na citav organizam. Tako. Lipase (50mg). rak ne povlaci automatski. breksve. a posebno vitamin B15. kukuruzu. po teoriji dr. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. cijim se unošenjem. Krebsa. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. tropskoj kasavi. semenju jabuke. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. salati. kompatibilan i prirodno definisan. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. Bromelain (150mg). svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. Posebno je vaţan cink.

Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. koristi se i hrskavica ajkule. Rak voli šecer. preventivno ili kao dodatak terapiji. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. izuzetno su otrovni. Super oxide dismutase (50mcg). Ne gutati ceo. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. takodje. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. L-Glutathione (10mg). Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. Badem koji nije gorak nema cijanida. ali se nece trovati. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. Rak jede šecer i truje se cijanidom. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. . još bolje ce napredovati. Zinc gluconate (10mg).Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. reumatizma i oseteoartritisa. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. Naprotiv. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. Sa druge strane. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. treba napomenuti. Catalase (200 jedinica). To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. minerali i enzimi. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina.koncentrat teleceg timusa (55mg). svi klasicni lekovi. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. koji se koriste u terapiji raka.

mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. prema realnim procjenama.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. Velike farmacije jednostavno bi nestale. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. . Ako u ovom ima istine. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom.

sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. nakon toga ih tučete isto kao i bademe.Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. . u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu.

spremaju i suše kajsije. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. kao što smo rekli nalikuje na bademe. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. pročišćen i koncentriran. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. Taj spoj je amagdylin. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. Jesti ih možete koliko hoćete. iz San Franciska . .Osušena mesnata jezgra kajsija. ništa se ne baca. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. I žive dugo i zdravo. meso kajsije i sjemenke se suše. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. Pripadnici plemena Hunza.

karakterističan samo za stanice raka. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . a sami po sebi nisu hrana. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. proizvesti. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. ali ne i nemoguće. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971.Amagdylin je nitrilosid. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. čineći ih bezopasnima. Leatril je teško. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. Krebb nazvao B17. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule .nevezane u druge molekularne formacije. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. Kao i nitrilosid. U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. I naravno. Ovaj enzim. Drugim riječima. nije otrovan. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. godine. Usput. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. U svakom slučaju. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. nalaze se u hrani. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . benzaldyhid i cijanid. Sjemenke su zapravo mekane. Ali stanice raka nisu normalne stanice. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. a nije proizveden kemijski u laboratoriju.ali je ta hrana sigurna. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. nemoguće ga je patentirati. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. dostupne su i nisu skupe.

primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. Za nekog tko ima rak. zrači. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. Amagdylin i leatril. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. Osim slabih efekata koje ima. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. truj – mainstream postupku liječenja. je 85%. . O čemu smo mi već pisali. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . zračenja i kemoterapiju.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj.

postotak izliječenih je samo 15%. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971.prev.) Više pogledajte ovdje. zatvarani pa čak i ubijani. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . dr. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. Od tog vremena. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. uznemirivani. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. godine. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. godine. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. marginalizirani su. Mladić iz Brooklyna. Kratko nakon zabrane 1971. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . Tako je dr. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100% ! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. iskusni liječnik.1977.

To je tragično.tisuća dolara godišnje. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. ludih čudaka. liječnika. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. zabrinutih zbog zataškavanja istine. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. Uzgred. poznavaoca biljaka. pisaca. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. tretirani su poput kriminalaca.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. . dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. Tu se radi o onovcu i karijerama.

Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. ali svejedno umiru. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. pogotovo ako ste prepušteni sami . u svakom slučaju. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa.5 kg tjelesne težine. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. nakon terapije. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. na kraju napušta kemoterapiju.Jezgra sjemenke kajsije. ta kombinacija se ne preporučuje. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Za održavanje.

Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. ( G. koji oslobadja jetru od otrova. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. čini se kao dobar pristup liječenju. kao preliv i losion za lice. semenke grožĎa.Edward Griffin. većinom ne oboljevaju od raka. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr.!!! . Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). Hunzi. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. Uobičajeno je da naĎete živahne. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana. Tom zdravom kombinacijom. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. Na primjer . Temeljna promjena načina življenja. prže. Koštice se vade. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. Osim toga . proso. zaista je dobra vest. te upotreba klistira s kavom. pasulja i žitarica. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju. teško da možete pogriješiti. Kao i većina oraha i semenja.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. semenke jabuka. s pravim sokovnikom.sebi i provodite liječenje kod kuće. odgajane bez upotrebe hemikalija. melj. na alfa toksin. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. mogu se pridodati terapiji leatrilom.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. a pojava raka je ekstremno retka. njihovo ulje se koristi za kuvanje. prirodnu hranu. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. koštice od kajsije su vrlo hranjive. U proseku. gorki bademi.koštice od kajsije. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. da se suše odmah. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne.

Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. Allen E. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. „ Dr.od Vilhjalmur Stephansson-a. Citiramo Dr. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. iako nemaju pristup košticama od kajsija. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. neobavešteni. U časopisu American Heart Journal . 1964god. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr.. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju).Eskimi su još jedan zanimljiv primer. Banik. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. . „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. nemaštoviti. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. Paul D.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. i Edwarda G. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. Toomey. Dr. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. Oftamolog Dr.

ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. anti-kancer vitamin. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. u stvari. Amigdalin je.). maniokama. u njegovoj koncentrovanoj formi. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. zdrave ćelije imaju . možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. manje toksičan od soli ili šećera. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. bademima. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. trešnjama. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12.. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. Naučna realnost ili jeste ili nije. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. Normalne. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. poznat je kao Laetril. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. jagodama .. Kad je u pitanju so. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše.

4. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. ističući da od njega nema koristi. . Dr. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. 5. predstavnika Michigen Kuće. 2. neće oboleti od kancera. a izdata je sledeća izjava. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. povodom zakona o slobodi informisanja.drugačije enzime. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca.“ Dr. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. Dr. Za prevenciju. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. Ernest T Krebs Jr. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. 3. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. Po završetku ispitivanja 1977 godine. Kanematsu Sugiura.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje.

Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. ujutro u podne i uveče. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati.“ To je uglavnom slučaj. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija..„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. Potom možete te koštice dodavati voću.jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. Koštice od kajsije se trebaju žvakati. . Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful