/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. Covek je danas zdrav. Te celije. nikakvo upozorenje.beriberi itd. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. bez ikakvih prethodnih znakova. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. Krebs. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. potrebno je nekoliko dana. Za oporavak od "skorbuta". avitaminoza B1 . ali ne mogu da se zaustave. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. na primer duvanskom dimu. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. On je ove celije nazvao trofoblastima. one postaju strano telo. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. Analizirajuci pojavu raka. na primer. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. Sve ove bolesti nastaju iznenada. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. Kada se. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu.

Jedni su upravo mesojedi. Ali nije tako. ništa se nije bacalo. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. Ali. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. rasutim po citavoj planeti. drugi biljojedi. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. Prosto. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. šljive. nakon što je stvorio coveka i ţenu.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". pocinju da pate od svih ovih bolesti. trešnje. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog.

Ipak.godine. odavno je prešla na hleb od pšenice.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. sadrţi samo tragove nitrilosida. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. Na ţalost. a koji su izvor vitamina B17. primaju jedva 2 miligrama dnevno. To je najcešce meso jelena. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. Amigdalin. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. Imala bi ih moţda više. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. koji takodje ne pate od ovih bolesti. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. . Što je najzanimljivije. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. vecina zapadnih civilizovanih kultura. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. Laetril. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana.

jabuke. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara... skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu.. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. zracenja.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. ne treba ni govoriti. itd. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. breskve. hirurške tretmane. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata. citavu imovinu ovoj organizaciji.. zracenja. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. citostatici. i dalje to cine.. limuna. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. tropske kasave. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka.

veruju svojoj vladi i medijima. poznato je. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. u slucaju "Laetrila". Dr. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. preko americke vlade. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. Ako se to ne moţe ostvariti. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. koštice kajsije na primer? Sve ovo. Ricard Krout iz FDA još 1982. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. nema istraţivanja. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. i to jeftino. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. nema leka. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. . Nije. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. još sedamdesetih godina prošlog veka. Nije se isplatilo. multinacionalne farmaceutske kompanije su. Tako. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. istraţivanja se ne bi ni vršila. medjutim. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. A Amerikanci. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. jer ga ima svuda u prirodi. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. U tom smislu. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. kako je Krebs nazvao izolovani B17.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid.

šezdesetih godina pred brojnim novinarima. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. Ipak. klonirane su mnoge ţivotinje. ali lek protiv raka nije pronadjen. . Ali. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. koji je borbu protiv raka (1971." Štaviše.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. napravljena genska karta coveka. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. Umro je 1996. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). baš kao i jedenje koštica od kajsija. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. stvari su zataškane. u devedesetoj godini.) proglasio za strateški cilj SAD. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. bila je najviše osporavana. Terapija vitaminom B17. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. a laboratorije i klinike zatvorene. a broj obolelih se alarmantno povecava. poslali letilice na Mars. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. odnosno "Laetrilom". do Jupitera i Saturna. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. ucinjene ogromne tehnološke inovacije.

radjena su tako da dokaţu da je otrovan. U Australiji su primenili slicnu tehniku. Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka.Mejersa. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu".Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. Americka medicinska asocijacija (AMA). Danas. Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. Društvo za borbu protiv raka (ACS). O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. prodaja koštica od kasjije je zabranjena. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka.Keteringa i direktor Bristol . Mos je to odbio. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. .Ketering bolnica. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. koliko je znacajan profit. Morgana. ali ako neko baš ţeli da ga koristi. mocnih hemijskih kompanija i drugi. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. Nacionalni institut za rak (NCI). najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. a Ralf Mos. Na primer: Pol A. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. Americke komisije za atomska istraţivanja. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). Sve to je razlog zašto su Sloan . Bristol . poput Rokfelera. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. predstavnici General Motorsa. i dobio je otkaz.). Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni.

Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. Ipak. Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". kako mu je navodno. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. Koristio je samo prirodne lekove.amandula. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. i to posebno koštice od kajsije. Ernsta. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. godine ucinio Ernst T. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). Krebsa. mladji. . fransuski . Zaradio je oko 500 000 dolara. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". Tako je Vejl odlucio da svoje. T . i putem Interneta. prodavao koštice od kajsije. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). godine. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. propagirajuci teoriju dr. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). Krebs. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. Vejl se. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. kako on tvrdi. Veoma brzo. Bog sugerisao porukom u Bibliji. Engleski naziv za badem je almond.

molekul se mora "otkljucati". kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. koje ih puštaju da deluju otrovno.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. a drugi benzaldehid. u malignom tumoru. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". a to ima za posledicu razaranje ovih celija. Jedan je cijanid. . Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. nego u zdravim celijama. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. I to do sto puta veca. verovali ili ne.

Ipak. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. u njima uopšte ne nalazi. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. uveravao je Krebs. jer se drugi enzim. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. . Njen vlasnik. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. pred brojnim novinarima i naucnicima. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši.Najzanimljivije je što. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. rodenaza. Onaj ko ovu dozvolu dobije. Ipak. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. po protokolima koji uz ovaj lek idu. medjutim. Konacno. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. Edvarda Grifina napisana 1974. bogatu nitrilosidima. g. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. Umesto toga. koje su neke ovce slucajno zahvatile. Niko. Doktor Ernst T. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. doktor Kontreras. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. Sada više nije. Kada se knjiga "Svet bez raka". odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. U nitilosidima se nalazio vitamin B17.Therapeutic Goods Administration). tamo pojavila. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida.

Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Papain (150mg). semenju jabuke. kao i emulzionisani vitamini A i E. Bromelain (150mg). Krebsa. a posebno vitamin B15. rak ne povlaci automatski. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. Trypsin (125mg). bademu. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. a-chymotrypsin (45mg). Vitamin B17.Vitamin B17 se nalazi u prosu. kompatibilan i prirodno definisan. tropskoj kasavi. slatkom kropmiru. Ceo ovaj sistem je kompleksan. vec zato što je pojava kancera. Ipak. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. lanu. Tako. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. a zatim se širi na citav organizam. semenkama limuna trešnje. šljive. kruške. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. Posebno je vaţan cink. sirov . Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. po teoriji dr. salati. koji se takodje moraju uneti u organizam. Takav lek za rak ne postoji. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. kukuruzu. ne zato što je rak neizleciv. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. cijim se unošenjem. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. Rutin (100mg). Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. breksve. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. Amylase (50mg). Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). Lipase (50mg).

svi klasicni lekovi. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. još bolje ce napredovati. treba napomenuti. Rak voli šecer. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Catalase (200 jedinica). Naprotiv. takodje. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. izuzetno su otrovni. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Ne gutati ceo. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. L-Glutathione (10mg). a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. minerali i enzimi. Rak jede šecer i truje se cijanidom. Zinc gluconate (10mg). Sa druge strane. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". . Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. Super oxide dismutase (50mcg). gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. preventivno ili kao dodatak terapiji. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. Badem koji nije gorak nema cijanida. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. koji se koriste u terapiji raka. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. ali se nece trovati. reumatizma i oseteoartritisa.koncentrat teleceg timusa (55mg). koristi se i hrskavica ajkule. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje.

prema realnim procjenama. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. Ako u ovom ima istine. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. Velike farmacije jednostavno bi nestale. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. .

Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. . u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu. nakon toga ih tučete isto kao i bademe.

Jesti ih možete koliko hoćete. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. iz San Franciska . Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada.Osušena mesnata jezgra kajsija. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. ništa se ne baca. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. pročišćen i koncentriran. meso kajsije i sjemenke se suše. Pripadnici plemena Hunza. Taj spoj je amagdylin. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. kao što smo rekli nalikuje na bademe. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. spremaju i suše kajsije. . zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. I žive dugo i zdravo.

Krebb nazvao B17. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. Ali stanice raka nisu normalne stanice.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. proizvesti.ali je ta hrana sigurna. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru.nevezane u druge molekularne formacije. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. U svakom slučaju. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. nemoguće ga je patentirati. ali ne i nemoguće. U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. a sami po sebi nisu hrana. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. Ovaj enzim. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. nije otrovan. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. Leatril je teško. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). Sjemenke su zapravo mekane. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . karakterističan samo za stanice raka.Amagdylin je nitrilosid. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. čineći ih bezopasnima. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . benzaldyhid i cijanid. nalaze se u hrani. Kao i nitrilosid. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. Usput. I naravno. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. Drugim riječima. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. dostupne su i nisu skupe. godine.

O čemu smo mi već pisali. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. Osim slabih efekata koje ima. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. Za nekog tko ima rak. .Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. zračenja i kemoterapiju. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. truj – mainstream postupku liječenja. Amagdylin i leatril. je 85%. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. zrači. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka.

prev. godine. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. Mladić iz Brooklyna. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. dr. godine. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. postotak izliječenih je samo 15%. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100% ! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. Od tog vremena. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. uznemirivani.) Više pogledajte ovdje. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. Kratko nakon zabrane 1971. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. marginalizirani su.1977. Tako je dr. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. zatvarani pa čak i ubijani. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. iskusni liječnik.

Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. ludih čudaka. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. poznavaoca biljaka. Uzgred. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru.tisuća dolara godišnje. . Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. zabrinutih zbog zataškavanja istine. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. Tu se radi o onovcu i karijerama. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. pisaca. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. liječnika.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. To je tragično. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. tretirani su poput kriminalaca.

prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. u svakom slučaju. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. pogotovo ako ste prepušteni sami . može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. na kraju napušta kemoterapiju. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4.Jezgra sjemenke kajsije. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. ta kombinacija se ne preporučuje. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . Za održavanje. nakon terapije.5 kg tjelesne težine. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. ali svejedno umiru.

Edward Griffin. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. proso. melj. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. Osim toga . Temeljna promjena načina življenja. Na primjer . Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. s pravim sokovnikom. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. a pojava raka je ekstremno retka. mogu se pridodati terapiji leatrilom. Kao i većina oraha i semenja.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . dio je svake postojane terapije u liječenju raka. Uobičajeno je da naĎete živahne. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. ( G. kao preliv i losion za lice. teško da možete pogriješiti. Hunzi. semenke grožĎa. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. Koštice se vade. gorki bademi. U proseku. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. prirodnu hranu. koji oslobadja jetru od otrova. Tom zdravom kombinacijom.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive.sebi i provodite liječenje kod kuće. pasulja i žitarica. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi.koštice od kajsije.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. te upotreba klistira s kavom. semenke jabuka. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. prže.!!! . domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. na alfa toksin. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. većinom ne oboljevaju od raka. koštice od kajsije su vrlo hranjive. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana. da se suše odmah. njihovo ulje se koristi za kuvanje. odgajane bez upotrebe hemikalija. čini se kao dobar pristup liječenju. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). zaista je dobra vest.

Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. nemaštoviti. 1964god. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. Allen E. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. Paul D.. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. iako nemaju pristup košticama od kajsija. Citiramo Dr. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. neobavešteni. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. Toomey. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. „ Dr.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. Banik. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza.od Vilhjalmur Stephansson-a. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. . pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. U časopisu American Heart Journal . i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. Oftamolog Dr.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. i Edwarda G. Dr. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada.

hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. Naučna realnost ili jeste ili nije. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. manje toksičan od soli ili šećera. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. jagodama .). Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. Kad je u pitanju so. trešnjama. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. Normalne. u njegovoj koncentrovanoj formi. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. maniokama. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. poznat je kao Laetril.. anti-kancer vitamin. Amigdalin je. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. u stvari. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije.. bademima. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. zdrave ćelije imaju . ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima.

5. 2. Dr. 3.drugačije enzime. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. Za prevenciju. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. 4. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. Po završetku ispitivanja 1977 godine. a izdata je sledeća izjava. Kanematsu Sugiura. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. neće oboleti od kancera. Dr. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. povodom zakona o slobodi informisanja.“ Dr. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. predstavnika Michigen Kuće. ističući da od njega nema koristi. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. Ernest T Krebs Jr. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. .“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr.

jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. Potom možete te koštice dodavati voću. ujutro u podne i uveče. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. . ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera..“ To je uglavnom slučaj. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan. Koštice od kajsije se trebaju žvakati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful