/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Covek je danas zdrav. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma.beriberi itd. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. Sve ove bolesti nastaju iznenada. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. one postaju strano telo. Kada se. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. Drugi zadatak je njihovo uništavanje.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. avitaminoza B1 . bez ikakvih prethodnih znakova. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. potrebno je nekoliko dana. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. ali ne mogu da se zaustave. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. na primer duvanskom dimu. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. Krebs. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. nikakvo upozorenje. On je ove celije nazvao trofoblastima. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. na primer. Te celije. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. Analizirajuci pojavu raka. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. Za oporavak od "skorbuta".

Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. šljive. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. Prosto. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". pocinju da pate od svih ovih bolesti. ništa se nije bacalo. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . Ali nije tako. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. Jedni su upravo mesojedi. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. nakon što je stvorio coveka i ţenu. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. rasutim po citavoj planeti. Ali. trešnje. drugi biljojedi.

Što je najzanimljivije.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. Na ţalost. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. koji takodje ne pate od ovih bolesti. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu.godine. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. Laetril. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. . Amigdalin. odavno je prešla na hleb od pšenice. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. Ipak. primaju jedva 2 miligrama dnevno. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. vecina zapadnih civilizovanih kultura. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. To je najcešce meso jelena. sadrţi samo tragove nitrilosida. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. Imala bi ih moţda više. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. a koji su izvor vitamina B17. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside.

Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. zracenja. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . i dalje to cine. itd. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. zracenja.. tropske kasave. jabuke. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. hirurške tretmane. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti... breskve. citostatici. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike.. limuna. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. citavu imovinu ovoj organizaciji. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata.. ne treba ni govoriti.

javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. . Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. nema leka. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). Nije se isplatilo. A Amerikanci. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. preko americke vlade. koštice kajsije na primer? Sve ovo. istraţivanja se ne bi ni vršila.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. Tako. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. U tom smislu. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. Nije. Ako se to ne moţe ostvariti. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. jer ga ima svuda u prirodi. u slucaju "Laetrila". vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. Dr. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. još sedamdesetih godina prošlog veka. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. i to jeftino. poznato je. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. veruju svojoj vladi i medijima. medjutim. Ricard Krout iz FDA još 1982. multinacionalne farmaceutske kompanije su. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. nema istraţivanja. kako je Krebs nazvao izolovani B17. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije.

Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno." Štaviše. baš kao i jedenje koštica od kajsija. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. klonirane su mnoge ţivotinje. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. a broj obolelih se alarmantno povecava. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. Ipak. Ali. odnosno "Laetrilom". Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi.) proglasio za strateški cilj SAD. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. Umro je 1996. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. ali lek protiv raka nije pronadjen. u devedesetoj godini. koji je borbu protiv raka (1971. napravljena genska karta coveka. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. Terapija vitaminom B17. poslali letilice na Mars. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". a laboratorije i klinike zatvorene. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara".Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. bila je najviše osporavana. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). stvari su zataškane. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. do Jupitera i Saturna. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. . Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec.

Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. Bristol .Keteringa i direktor Bristol . ali ako neko baš ţeli da ga koristi. Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. Sve to je razlog zašto su Sloan . poput Rokfelera. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. Nacionalni institut za rak (NCI). Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. i dobio je otkaz. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. U Australiji su primenili slicnu tehniku. Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Morgana. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. Mos je to odbio. a Ralf Mos. Americka medicinska asocijacija (AMA). .).Mejersa.Ketering bolnica. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". Društvo za borbu protiv raka (ACS). predstavnici General Motorsa. Na primer: Pol A. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. mocnih hemijskih kompanija i drugi. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. Danas. koliko je znacajan profit. Americke komisije za atomska istraţivanja. prodaja koštica od kasjije je zabranjena.

Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. kako mu je navodno. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). Krebsa. Krebs. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne.amandula. propagirajuci teoriju dr. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. i to posebno koštice od kajsije. . Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. Vejl se. godine ucinio Ernst T. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. Engleski naziv za badem je almond. Zaradio je oko 500 000 dolara. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". Ipak. fransuski . Tako je Vejl odlucio da svoje. Ernsta. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. godine. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. Veoma brzo. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". i putem Interneta. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. Bog sugerisao porukom u Bibliji. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). prodavao koštice od kajsije. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. mladji. kako on tvrdi. Koristio je samo prirodne lekove. T .

Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. Jedan je cijanid. u malignom tumoru.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). koje ih puštaju da deluju otrovno. a drugi benzaldehid. I to do sto puta veca. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. verovali ili ne. nego u zdravim celijama. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. molekul se mora "otkljucati". vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". . Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza.

Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. rodenaza. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. Ipak. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. Niko. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. jer se drugi enzim. uveravao je Krebs. . g. doktor Kontreras. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. pred brojnim novinarima i naucnicima. bogatu nitrilosidima. koje su neke ovce slucajno zahvatile.Therapeutic Goods Administration). Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida.Najzanimljivije je što. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. tamo pojavila. medjutim. Edvarda Grifina napisana 1974. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. Konacno. Umesto toga. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. po protokolima koji uz ovaj lek idu. Ipak. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. u njima uopšte ne nalazi. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. Onaj ko ovu dozvolu dobije. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. Doktor Ernst T. Sada više nije. Kada se knjiga "Svet bez raka". Njen vlasnik. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu.

Krebsa. semenkama limuna trešnje. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. vec zato što je pojava kancera. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. Amylase (50mg). Ipak. Tako.Vitamin B17 se nalazi u prosu. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. kompatibilan i prirodno definisan. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. šljive. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. tropskoj kasavi. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). sirov . Takav lek za rak ne postoji. Vitamin B17. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Posebno je vaţan cink. ne zato što je rak neizleciv. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. a posebno vitamin B15. koji se takodje moraju uneti u organizam. Bromelain (150mg). Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. rak ne povlaci automatski. kukuruzu. lanu. a-chymotrypsin (45mg). Lipase (50mg). bademu. a zatim se širi na citav organizam. Trypsin (125mg). »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. Ceo ovaj sistem je kompleksan. po teoriji dr. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. breksve. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. Papain (150mg). semenju jabuke. salati. cijim se unošenjem. kruške. slatkom kropmiru. Rutin (100mg). kao i emulzionisani vitamini A i E. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C.

Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. Badem koji nije gorak nema cijanida. preventivno ili kao dodatak terapiji. minerali i enzimi. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. Rak voli šecer. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. Naprotiv. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. L-Glutathione (10mg). Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. reumatizma i oseteoartritisa. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. ali se nece trovati. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. koristi se i hrskavica ajkule. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. još bolje ce napredovati. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. Rak jede šecer i truje se cijanidom. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. koji se koriste u terapiji raka. Sa druge strane. . koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. svi klasicni lekovi.koncentrat teleceg timusa (55mg). takodje. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. Zinc gluconate (10mg). Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Catalase (200 jedinica). gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. izuzetno su otrovni. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. treba napomenuti. Super oxide dismutase (50mcg). a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Ne gutati ceo.

Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. Velike farmacije jednostavno bi nestale. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. . prema realnim procjenama. Ako u ovom ima istine. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17.

u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. .Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. nakon toga ih tučete isto kao i bademe.

Jesti ih možete koliko hoćete. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). I žive dugo i zdravo. pročišćen i koncentriran. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. iz San Franciska . zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. Pripadnici plemena Hunza.Osušena mesnata jezgra kajsija. . meso kajsije i sjemenke se suše. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. ništa se ne baca. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. Taj spoj je amagdylin. kao što smo rekli nalikuje na bademe. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. spremaju i suše kajsije. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija.

U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. Ali stanice raka nisu normalne stanice. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). proizvesti. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. ali ne i nemoguće. Usput. Sjemenke su zapravo mekane. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. benzaldyhid i cijanid. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. Ovaj enzim. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. karakterističan samo za stanice raka. Kao i nitrilosid. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. I naravno. a sami po sebi nisu hrana. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. čineći ih bezopasnima.nevezane u druge molekularne formacije. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. nalaze se u hrani. Drugim riječima. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . godine.Amagdylin je nitrilosid. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. Krebb nazvao B17. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . nemoguće ga je patentirati. Leatril je teško. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. dostupne su i nisu skupe. U svakom slučaju. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance.ali je ta hrana sigurna. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . nije otrovan.

jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. Osim slabih efekata koje ima. Za nekog tko ima rak. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu. truj – mainstream postupku liječenja. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. zračenja i kemoterapiju. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. zrači.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. je 85%. .i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. Amagdylin i leatril. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. O čemu smo mi već pisali. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav.

Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. dr. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. iskusni liječnik. Od tog vremena. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. godine. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100% ! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. Tako je dr. uznemirivani. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. zatvarani pa čak i ubijani. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. marginalizirani su. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana.) Više pogledajte ovdje. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. Mladić iz Brooklyna. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. godine.prev. postotak izliječenih je samo 15%. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. Kratko nakon zabrane 1971. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17.1977.

Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. liječnika. poznavaoca biljaka. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. zabrinutih zbog zataškavanja istine. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje.tisuća dolara godišnje. tretirani su poput kriminalaca. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. To je tragično.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. . a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. pisaca. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. Uzgred. Tu se radi o onovcu i karijerama. ludih čudaka. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije.

Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. na kraju napušta kemoterapiju. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. ali svejedno umiru.Jezgra sjemenke kajsije. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. nakon terapije. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. pogotovo ako ste prepušteni sami . u svakom slučaju. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno.5 kg tjelesne težine. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. ta kombinacija se ne preporučuje. Za održavanje. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime.

gorki bademi.sebi i provodite liječenje kod kuće. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. Uobičajeno je da naĎete živahne. semenke jabuka. semenke grožĎa. Tom zdravom kombinacijom. prže. Kao i većina oraha i semenja. melj. Gersonova terapija liječenja raka sokovima.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. Temeljna promjena načina življenja. zaista je dobra vest. prirodnu hranu. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju. koji oslobadja jetru od otrova. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. koštice od kajsije su vrlo hranjive. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. mogu se pridodati terapiji leatrilom. pasulja i žitarica. s pravim sokovnikom. njihovo ulje se koristi za kuvanje. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). kao preliv i losion za lice. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima.!!! . Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. odgajane bez upotrebe hemikalija. Na primjer . proso. Hunzi. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. čini se kao dobar pristup liječenju. na alfa toksin. većinom ne oboljevaju od raka. Koštice se vade. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan.koštice od kajsije. da se suše odmah. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. teško da možete pogriješiti.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. te upotreba klistira s kavom. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. a pojava raka je ekstremno retka.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne.Edward Griffin. Osim toga . Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. U proseku. ( G.

koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. Dr. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. neobavešteni. „ Dr.od Vilhjalmur Stephansson-a. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. 1964god. Paul D. Toomey. i Edwarda G. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija.. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. Oftamolog Dr. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). Allen E. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. . Banik. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. iako nemaju pristup košticama od kajsija. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. Citiramo Dr. nemaštoviti. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. U časopisu American Heart Journal .

maniokama. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. u njegovoj koncentrovanoj formi. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. Naučna realnost ili jeste ili nije...). Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. Kad je u pitanju so. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. zdrave ćelije imaju . upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. Normalne. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. trešnjama. manje toksičan od soli ili šećera. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. jagodama . ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. poznat je kao Laetril. Amigdalin je. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. bademima. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. u stvari. anti-kancer vitamin. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način.

3. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. Ernest T Krebs Jr. Dr.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. a izdata je sledeća izjava. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. povodom zakona o slobodi informisanja. neće oboleti od kancera. predstavnika Michigen Kuće. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. 2. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. 5. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. Po završetku ispitivanja 1977 godine. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora.“ Dr. ističući da od njega nema koristi. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. Dr. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. 4. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. .Suigara je odgovorio:“ Ne znam.drugačije enzime. Kanematsu Sugiura. Za prevenciju. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr.

„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med.jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. Koštice od kajsije se trebaju žvakati. ujutro u podne i uveče. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan. Potom možete te koštice dodavati voću.. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. . ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera.“ To je uglavnom slučaj.