/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. Za oporavak od "skorbuta". avitaminoza B1 . a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. nikakvo upozorenje. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. na primer. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. Sve ove bolesti nastaju iznenada. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. Krebs. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. one postaju strano telo. na primer duvanskom dimu. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. potrebno je nekoliko dana. Drugi zadatak je njihovo uništavanje.beriberi itd. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. Te celije. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. On je ove celije nazvao trofoblastima. Analizirajuci pojavu raka. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. bez ikakvih prethodnih znakova. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. Kada se. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. ali ne mogu da se zaustave. Covek je danas zdrav. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju.

U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. šljive. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. Jedni su upravo mesojedi. Prosto. nakon što je stvorio coveka i ţenu.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. ništa se nije bacalo. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. pocinju da pate od svih ovih bolesti. rasutim po citavoj planeti. drugi biljojedi. Ali nije tako. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". Ali. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. trešnje.

vecina zapadnih civilizovanih kultura. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. Što je najzanimljivije. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. odavno je prešla na hleb od pšenice. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. a koji su izvor vitamina B17. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. Amigdalin. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. Laetril. Ipak. To je najcešce meso jelena. . primaju jedva 2 miligrama dnevno. koji takodje ne pate od ovih bolesti. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Na ţalost.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. sadrţi samo tragove nitrilosida. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava.godine. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. Imala bi ih moţda više. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu.

da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. citavu imovinu ovoj organizaciji..Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. hirurške tretmane. zracenja. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu. citostatici. breskve.. jabuke. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. ne treba ni govoriti. tropske kasave. zracenja.. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. limuna. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. i dalje to cine. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire.. itd..

isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. U tom smislu. Nije. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. preko americke vlade. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. kako je Krebs nazvao izolovani B17. nema leka. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). istraţivanja se ne bi ni vršila. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. nema istraţivanja. Nije se isplatilo. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. u slucaju "Laetrila". prikaţu kao veoma otrovan i opasan. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. koštice kajsije na primer? Sve ovo. Ako se to ne moţe ostvariti. multinacionalne farmaceutske kompanije su. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. . veruju svojoj vladi i medijima. medjutim. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. Tako. Ricard Krout iz FDA još 1982.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. Dr. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. i to jeftino. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. još sedamdesetih godina prošlog veka. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. jer ga ima svuda u prirodi. A Amerikanci. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. poznato je. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin.

dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. bila je najviše osporavana. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. baš kao i jedenje koštica od kajsija. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. koji je borbu protiv raka (1971. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. . ucinjene ogromne tehnološke inovacije. klonirane su mnoge ţivotinje. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. odnosno "Laetrilom". a laboratorije i klinike zatvorene.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. do Jupitera i Saturna. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. Ali.) proglasio za strateški cilj SAD. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno." Štaviše. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. a broj obolelih se alarmantno povecava. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). ali lek protiv raka nije pronadjen. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. Ipak. napravljena genska karta coveka. poslali letilice na Mars. Terapija vitaminom B17. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. stvari su zataškane. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". u devedesetoj godini. Umro je 1996. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika.

Americke komisije za atomska istraţivanja. Morgana. prodaja koštica od kasjije je zabranjena. Društvo za borbu protiv raka (ACS). mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. koliko je znacajan profit. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. poput Rokfelera.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Americka medicinska asocijacija (AMA). ali ako neko baš ţeli da ga koristi.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. Bristol .Mejersa. mocnih hemijskih kompanija i drugi. i dobio je otkaz. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. Nacionalni institut za rak (NCI). Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). Mos je to odbio. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. Sve to je razlog zašto su Sloan . U Australiji su primenili slicnu tehniku. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. . Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. Na primer: Pol A. predstavnici General Motorsa. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. Danas. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno.). Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek.Keteringa i direktor Bristol . a Ralf Mos. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju.Ketering bolnica. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci.

mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. kako mu je navodno. godine ucinio Ernst T. mladji. propagirajuci teoriju dr. i to posebno koštice od kajsije. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Ernsta. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. . Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. T . prodavao koštice od kajsije. Tako je Vejl odlucio da svoje. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). Zaradio je oko 500 000 dolara. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. i putem Interneta. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. Veoma brzo. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802.amandula. fransuski . Firma se zvala "Hrišcanska Braca". Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre".Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. Bog sugerisao porukom u Bibliji. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. Krebsa. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. godine. kako on tvrdi. Krebs. Ipak. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. Engleski naziv za badem je almond. Koristio je samo prirodne lekove. Vejl se. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala.

nego u zdravim celijama. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. Jedan je cijanid. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. a drugi benzaldehid. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". verovali ili ne. molekul se mora "otkljucati". a to ima za posledicu razaranje ovih celija. a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. I to do sto puta veca. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. koje ih puštaju da deluju otrovno. u malignom tumoru. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. . U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je.

koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. Edvarda Grifina napisana 1974. bogatu nitrilosidima. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. po protokolima koji uz ovaj lek idu. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. Ipak. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. jer se drugi enzim. Doktor Ernst T. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . Sada više nije. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. Umesto toga. g. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa.Therapeutic Goods Administration). U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. u njima uopšte ne nalazi. uveravao je Krebs. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. Onaj ko ovu dozvolu dobije. Kada se knjiga "Svet bez raka". Konacno. Niko. pred brojnim novinarima i naucnicima. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. doktor Kontreras. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. koje su neke ovce slucajno zahvatile. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Njen vlasnik. . godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. tamo pojavila. Ipak. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave.Najzanimljivije je što. medjutim. rodenaza. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17.

Papain (150mg). SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. Bromelain (150mg). semenkama limuna trešnje. a zatim se širi na citav organizam. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. lanu. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. rak ne povlaci automatski. šljive. sirov . po teoriji dr. Vitamin B17. kompatibilan i prirodno definisan. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. vec zato što je pojava kancera. slatkom kropmiru. Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. salati. kao i emulzionisani vitamini A i E. Posebno je vaţan cink. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. koji se takodje moraju uneti u organizam. a-chymotrypsin (45mg). breksve. Tako. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. Rutin (100mg). tropskoj kasavi. a posebno vitamin B15. semenju jabuke. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. Lipase (50mg). Takav lek za rak ne postoji. kukuruzu. kruške. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. Trypsin (125mg). Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. Amylase (50mg). Ceo ovaj sistem je kompleksan.Vitamin B17 se nalazi u prosu. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. ne zato što je rak neizleciv. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). Ipak. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. Krebsa. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). bademu. cijim se unošenjem.

Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. Zinc gluconate (10mg). Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. takodje. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Super oxide dismutase (50mcg). Naprotiv. minerali i enzimi. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. još bolje ce napredovati. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. koristi se i hrskavica ajkule. Badem koji nije gorak nema cijanida. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. . Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. Rak jede šecer i truje se cijanidom. L-Glutathione (10mg). svi klasicni lekovi. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. izuzetno su otrovni. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. koji se koriste u terapiji raka. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. Ne gutati ceo. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. reumatizma i oseteoartritisa. Catalase (200 jedinica). ali se nece trovati. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi.koncentrat teleceg timusa (55mg). Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. Rak voli šecer. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". Sa druge strane. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. preventivno ili kao dodatak terapiji. treba napomenuti. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. što znaci da nema vitamina B17 u sebi.

prema realnim procjenama. Velike farmacije jednostavno bi nestale. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. .Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. Ako u ovom ima istine. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni.

Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. . u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. nakon toga ih tučete isto kao i bademe.

ništa se ne baca. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. Pripadnici plemena Hunza. meso kajsije i sjemenke se suše. iz San Franciska . pročišćen i koncentriran. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. kao što smo rekli nalikuje na bademe. Taj spoj je amagdylin. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. I žive dugo i zdravo. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. .Osušena mesnata jezgra kajsija. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. Jesti ih možete koliko hoćete. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. spremaju i suše kajsije. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije.

a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. I naravno. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. čineći ih bezopasnima. Drugim riječima. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. ali ne i nemoguće. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. Kao i nitrilosid. dostupne su i nisu skupe. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. Usput. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina.Amagdylin je nitrilosid.nevezane u druge molekularne formacije. nije otrovan. a sami po sebi nisu hrana. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. proizvesti. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice.ali je ta hrana sigurna. nemoguće ga je patentirati. godine. Leatril je teško. karakterističan samo za stanice raka. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. Sjemenke su zapravo mekane. benzaldyhid i cijanid. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. Ovaj enzim. nalaze se u hrani. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. Krebb nazvao B17. Ali stanice raka nisu normalne stanice. U svakom slučaju.

zračenja i kemoterapiju. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. je 85%. zrači. Amagdylin i leatril. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. truj – mainstream postupku liječenja. . O čemu smo mi već pisali. Osim slabih efekata koje ima. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. Za nekog tko ima rak. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka.

Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. godine. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. uznemirivani. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. marginalizirani su.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi.1977. postotak izliječenih je samo 15%. dr.) Više pogledajte ovdje. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. zatvarani pa čak i ubijani.prev. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100% ! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. Tako je dr. godine. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. Mladić iz Brooklyna. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. Od tog vremena. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. iskusni liječnik. Kratko nakon zabrane 1971.

. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. poznavaoca biljaka. Uzgred. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni.tisuća dolara godišnje. liječnika. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. zabrinutih zbog zataškavanja istine. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. To je tragično. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. pisaca. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. ludih čudaka. tretirani su poput kriminalaca. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. Tu se radi o onovcu i karijerama. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje.

Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. pogotovo ako ste prepušteni sami . Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. na kraju napušta kemoterapiju. Za održavanje. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. ali svejedno umiru. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. u svakom slučaju. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila .5 kg tjelesne težine. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. nakon terapije. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu.Jezgra sjemenke kajsije. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. ta kombinacija se ne preporučuje. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu.

zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. U proseku. semenke grožĎa. Temeljna promjena načina življenja. teško da možete pogriješiti.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . mogu se pridodati terapiji leatrilom.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. da se suše odmah. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. a pojava raka je ekstremno retka. čini se kao dobar pristup liječenju. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. Uobičajeno je da naĎete živahne.sebi i provodite liječenje kod kuće. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. te upotreba klistira s kavom. Kao i većina oraha i semenja. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. odgajane bez upotrebe hemikalija. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. gorki bademi. koštice od kajsije su vrlo hranjive. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr.koštice od kajsije. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. prže. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. Tom zdravom kombinacijom. Koštice se vade. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. koji oslobadja jetru od otrova. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. Na primjer . na alfa toksin. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. kao preliv i losion za lice. većinom ne oboljevaju od raka. s pravim sokovnikom. pasulja i žitarica. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. njihovo ulje se koristi za kuvanje.!!! . Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana. ( G. Osim toga .Edward Griffin. melj. proso.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. zaista je dobra vest. prirodnu hranu. Hunzi. semenke jabuka.

1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. iako nemaju pristup košticama od kajsija. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda.od Vilhjalmur Stephansson-a. Citiramo Dr. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. neobavešteni. Paul D. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. Banik. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. Dr. 1964god. Allen E. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. U časopisu American Heart Journal . . Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima.. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. Toomey. „ Dr. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. Oftamolog Dr. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. i Edwarda G. nemaštoviti.

zdrave ćelije imaju . Normalne. u stvari. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. anti-kancer vitamin.). Amigdalin je.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. u njegovoj koncentrovanoj formi. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. poznat je kao Laetril. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost.. bademima. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. Naučna realnost ili jeste ili nije.. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. jagodama . A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. manje toksičan od soli ili šećera. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. trešnjama. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. maniokama. Kad je u pitanju so. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12.

Dr. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. 5. Kanematsu Sugiura. . 3. 2. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. Dr. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. 4. Za prevenciju. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. a izdata je sledeća izjava. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. ističući da od njega nema koristi. Po završetku ispitivanja 1977 godine. povodom zakona o slobodi informisanja. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. neće oboleti od kancera. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. Ernest T Krebs Jr.drugačije enzime. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. predstavnika Michigen Kuće.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey.“ Dr.

pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija.jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. ujutro u podne i uveče. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok.“ To je uglavnom slučaj. Koštice od kajsije se trebaju žvakati. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative.. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. Potom možete te koštice dodavati voću. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. . Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful