/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Krebs. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. bez ikakvih prethodnih znakova. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. Kada se. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. On je ove celije nazvao trofoblastima. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. Analizirajuci pojavu raka. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. Za oporavak od "skorbuta". odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. one postaju strano telo. Te celije. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. Sve ove bolesti nastaju iznenada. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . na primer duvanskom dimu. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. ali ne mogu da se zaustave. na primer. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15.beriberi itd. avitaminoza B1 . nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. nikakvo upozorenje. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. Covek je danas zdrav. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. potrebno je nekoliko dana. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd.

rasutim po citavoj planeti. drugi biljojedi. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. ništa se nije bacalo. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. trešnje. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . šljive. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. nakon što je stvorio coveka i ţenu. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. pocinju da pate od svih ovih bolesti. Ali nije tako. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. Jedni su upravo mesojedi. Prosto.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. Ali.

tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. sadrţi samo tragove nitrilosida. Amigdalin. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. a koji su izvor vitamina B17. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. koji takodje ne pate od ovih bolesti. Imala bi ih moţda više. Što je najzanimljivije. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. vecina zapadnih civilizovanih kultura. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. primaju jedva 2 miligrama dnevno.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. odavno je prešla na hleb od pšenice. Laetril. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. Ipak.godine. Na ţalost. . To je najcešce meso jelena. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu.

na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. itd. hirurške tretmane.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. tropske kasave. breskve. citostatici. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. limuna. ne treba ni govoriti. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. citavu imovinu ovoj organizaciji. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. zracenja. i dalje to cine. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu...? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija... FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. zracenja. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek.. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. jabuke. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara.

istraţivanja se ne bi ni vršila. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). jer ga ima svuda u prirodi.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. multinacionalne farmaceutske kompanije su. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. medjutim. . kako bi svaki milosrdan covek pomislio. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. nema leka. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. preko americke vlade. Nije. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. još sedamdesetih godina prošlog veka. A Amerikanci. Tako. nema istraţivanja. kako je Krebs nazvao izolovani B17. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. Ako se to ne moţe ostvariti. koštice kajsije na primer? Sve ovo. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. i to jeftino. U tom smislu. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. Ricard Krout iz FDA još 1982. u slucaju "Laetrila". Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. poznato je. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. Dr. veruju svojoj vladi i medijima. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). Nije se isplatilo.

ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. stvari su zataškane. Ipak. poslali letilice na Mars. Umro je 1996. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. bila je najviše osporavana. odnosno "Laetrilom". *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. Ali. klonirane su mnoge ţivotinje. a broj obolelih se alarmantno povecava. do Jupitera i Saturna. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). a laboratorije i klinike zatvorene. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. napravljena genska karta coveka. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. baš kao i jedenje koštica od kajsija." Štaviše. ali lek protiv raka nije pronadjen. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent.) proglasio za strateški cilj SAD. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. . Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. koji je borbu protiv raka (1971. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. u devedesetoj godini. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. Terapija vitaminom B17. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. šezdesetih godina pred brojnim novinarima.

koliko je znacajan profit. Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. prodaja koštica od kasjije je zabranjena. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. Sve to je razlog zašto su Sloan . Danas. Bristol . kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). mocnih hemijskih kompanija i drugi. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. poput Rokfelera. Americke komisije za atomska istraţivanja. Nacionalni institut za rak (NCI). Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji.Ketering bolnica. . O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. Morgana. Društvo za borbu protiv raka (ACS).Keteringa i direktor Bristol . Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. ali ako neko baš ţeli da ga koristi.Mejersa. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . Na primer: Pol A. U Australiji su primenili slicnu tehniku. a Ralf Mos. Mos je to odbio. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom.). predstavnici General Motorsa. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. Americka medicinska asocijacija (AMA). Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. i dobio je otkaz.

i putem Interneta. Vejl se. Tako je Vejl odlucio da svoje. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. Ernsta. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. Bog sugerisao porukom u Bibliji. Krebs. mladji. kako on tvrdi. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. i to posebno koštice od kajsije. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". Firma se zvala "Hrišcanska Braca". Veoma brzo. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. prodavao koštice od kajsije. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. Zaradio je oko 500 000 dolara. godine ucinio Ernst T. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. Koristio je samo prirodne lekove. Ipak. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. Engleski naziv za badem je almond. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". T . B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. kako mu je navodno. Krebsa.amandula. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). fransuski . uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. propagirajuci teoriju dr. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. godine. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. .

U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. molekul se mora "otkljucati". ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. a drugi benzaldehid. koje ih puštaju da deluju otrovno. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". Jedan je cijanid. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). u malignom tumoru. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. verovali ili ne. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. . a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. nego u zdravim celijama. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. I to do sto puta veca.

Ipak. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Onaj ko ovu dozvolu dobije. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom.Najzanimljivije je što. koje su neke ovce slucajno zahvatile. u njima uopšte ne nalazi. Niko. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. Njen vlasnik. Konacno. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. Sada više nije. Doktor Ernst T. Edvarda Grifina napisana 1974. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce.Therapeutic Goods Administration). uveravao je Krebs. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. doktor Kontreras. jer se drugi enzim. . Kada se knjiga "Svet bez raka". strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. rodenaza. bogatu nitrilosidima. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. Ipak. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. po protokolima koji uz ovaj lek idu. tamo pojavila. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. Umesto toga. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. g. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. pred brojnim novinarima i naucnicima. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. medjutim.

a posebno vitamin B15. a-chymotrypsin (45mg). SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. Takav lek za rak ne postoji. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. Krebsa. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). ne zato što je rak neizleciv. Trypsin (125mg). svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. Ipak. salati. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. semenkama limuna trešnje. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. Bromelain (150mg). semenju jabuke. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. Vitamin B17. Papain (150mg). U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Amylase (50mg). bademu. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu.Vitamin B17 se nalazi u prosu. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. Rutin (100mg). Tako. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. tropskoj kasavi. po teoriji dr. a zatim se širi na citav organizam. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. lanu. Ceo ovaj sistem je kompleksan. vec zato što je pojava kancera. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. sirov . koji se takodje moraju uneti u organizam. kruške. cijim se unošenjem. breksve. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. kao i emulzionisani vitamini A i E. Lipase (50mg). AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. Posebno je vaţan cink. kompatibilan i prirodno definisan. kukuruzu. slatkom kropmiru. šljive. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. rak ne povlaci automatski. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva.

Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". . To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Super oxide dismutase (50mcg). Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. koristi se i hrskavica ajkule. L-Glutathione (10mg). koji se koriste u terapiji raka. preventivno ili kao dodatak terapiji. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. Zinc gluconate (10mg). Catalase (200 jedinica). Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. Naprotiv. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. ali se nece trovati.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Rak jede šecer i truje se cijanidom. još bolje ce napredovati. svi klasicni lekovi. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. Rak voli šecer. treba napomenuti. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. izuzetno su otrovni. reumatizma i oseteoartritisa. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju.koncentrat teleceg timusa (55mg). takodje. Badem koji nije gorak nema cijanida. Ne gutati ceo. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. Sa druge strane. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. minerali i enzimi.

Velike farmacije jednostavno bi nestale. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. prema realnim procjenama.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. . Ako u ovom ima istine.

nakon toga ih tučete isto kao i bademe. u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu.Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. .

Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. ništa se ne baca. I žive dugo i zdravo. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. . Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. kao što smo rekli nalikuje na bademe. Taj spoj je amagdylin. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. Pripadnici plemena Hunza. pročišćen i koncentriran. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. meso kajsije i sjemenke se suše. spremaju i suše kajsije. Jesti ih možete koliko hoćete. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. iz San Franciska .Osušena mesnata jezgra kajsija. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke).

Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. I naravno. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije.Amagdylin je nitrilosid. Usput. ali ne i nemoguće. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. Ovaj enzim. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. dostupne su i nisu skupe. nije otrovan. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke.ali je ta hrana sigurna. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. Krebb nazvao B17. benzaldyhid i cijanid. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. nalaze se u hrani. proizvesti. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). čineći ih bezopasnima. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. a sami po sebi nisu hrana. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. U svakom slučaju.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . Leatril je teško. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. godine. nemoguće ga je patentirati. Drugim riječima. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance.nevezane u druge molekularne formacije. Sjemenke su zapravo mekane. Ali stanice raka nisu normalne stanice. Kao i nitrilosid. karakterističan samo za stanice raka.

uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. Za nekog tko ima rak. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. truj – mainstream postupku liječenja. . Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. O čemu smo mi već pisali. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu. je 85%. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. Amagdylin i leatril.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. zrači. zračenja i kemoterapiju. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. Osim slabih efekata koje ima.

objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa.prev. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . godine. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100% ! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. postotak izliječenih je samo 15%. Kratko nakon zabrane 1971. uznemirivani. zatvarani pa čak i ubijani. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu.) Više pogledajte ovdje.1977. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. Od tog vremena. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. marginalizirani su. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. godine. Mladić iz Brooklyna. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. iskusni liječnik. dr. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. Tako je dr.

a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. Tu se radi o onovcu i karijerama. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. poznavaoca biljaka. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. liječnika. zabrinutih zbog zataškavanja istine. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. Uzgred. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži.tisuća dolara godišnje. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. . tretirani su poput kriminalaca. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. To je tragično. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. pisaca. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. ludih čudaka. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka.

u svakom slučaju. nakon terapije. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja.Jezgra sjemenke kajsije. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. ta kombinacija se ne preporučuje. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. na kraju napušta kemoterapiju. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. ali svejedno umiru. Za održavanje. pogotovo ako ste prepušteni sami . može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu.5 kg tjelesne težine. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno.

) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. ( G. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. Koštice se vade. U proseku.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. Tom zdravom kombinacijom.koštice od kajsije. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. Na primjer . proso. teško da možete pogriješiti. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. većinom ne oboljevaju od raka. čini se kao dobar pristup liječenju. semenke jabuka. mogu se pridodati terapiji leatrilom. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. zaista je dobra vest. Uobičajeno je da naĎete živahne.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. prže. na alfa toksin. kao preliv i losion za lice. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. Osim toga .mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . Kao i većina oraha i semenja.sebi i provodite liječenje kod kuće. koštice od kajsije su vrlo hranjive. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke.Edward Griffin. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana. s pravim sokovnikom. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. gorki bademi. pasulja i žitarica. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. melj. koji oslobadja jetru od otrova. prirodnu hranu. Temeljna promjena načina življenja. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). semenke grožĎa. a pojava raka je ekstremno retka. te upotreba klistira s kavom. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. Hunzi. odgajane bez upotrebe hemikalija.!!! . njihovo ulje se koristi za kuvanje. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. da se suše odmah.

krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. Dr. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. Oftamolog Dr.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. . podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. nemaštoviti. 1964god. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve.. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča.od Vilhjalmur Stephansson-a. Banik. i Edwarda G. Citiramo Dr. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. Paul D. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. U časopisu American Heart Journal . iako nemaju pristup košticama od kajsija. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. „ Dr. neobavešteni. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. Allen E. Toomey. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine.

ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. Kad je u pitanju so. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. manje toksičan od soli ili šećera. Naučna realnost ili jeste ili nije. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. trešnjama.jedan od njegovih sastojaka je cijanid.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. Amigdalin je. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. u stvari.). u njegovoj koncentrovanoj formi. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. zdrave ćelije imaju . možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. anti-kancer vitamin. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. jagodama . hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. poznat je kao Laetril. bademima. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu.. maniokama. Normalne.. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu.

Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. 3. 4. neće oboleti od kancera.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. 5. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. Ernest T Krebs Jr. a izdata je sledeća izjava. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. predstavnika Michigen Kuće. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. Po završetku ispitivanja 1977 godine. Dr. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. povodom zakona o slobodi informisanja. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu.“ Dr. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. 2.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. Za prevenciju. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. ističući da od njega nema koristi. Dr.drugačije enzime. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. Kanematsu Sugiura. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. .

“ To je uglavnom slučaj. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan. ujutro u podne i uveče. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. . pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. Potom možete te koštice dodavati voću.. Koštice od kajsije se trebaju žvakati. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu.jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful