/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. Kada se. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. avitaminoza B1 . Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. ali ne mogu da se zaustave. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. one postaju strano telo. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. na primer duvanskom dimu. na primer. On je ove celije nazvao trofoblastima. nikakvo upozorenje. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. potrebno je nekoliko dana. Krebs. Covek je danas zdrav. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. Te celije. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. Analizirajuci pojavu raka. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. Sve ove bolesti nastaju iznenada. bez ikakvih prethodnih znakova. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? .beriberi itd.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. Za oporavak od "skorbuta". Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«.

jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. Jedni su upravo mesojedi. Ali. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. trešnje. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. Prosto. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . ništa se nije bacalo. nakon što je stvorio coveka i ţenu. šljive. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. rasutim po citavoj planeti. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. drugi biljojedi. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. Ali nije tako.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. pocinju da pate od svih ovih bolesti.

takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. odavno je prešla na hleb od pšenice. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj.godine. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. . koji takodje ne pate od ovih bolesti. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. sadrţi samo tragove nitrilosida. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Imala bi ih moţda više. Ipak. vecina zapadnih civilizovanih kultura. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. Amigdalin. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. Što je najzanimljivije. Na ţalost. Laetril. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. a koji su izvor vitamina B17. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. primaju jedva 2 miligrama dnevno. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. To je najcešce meso jelena. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle.

O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. citostatici. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. zracenja. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. jabuke. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. citavu imovinu ovoj organizaciji. ne treba ni govoriti. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire.. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. breskve. hirurške tretmane... Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. limuna.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. zracenja.. tropske kasave. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi.. itd. i dalje to cine. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata.

kako je Krebs nazvao izolovani B17. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. Tako. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. A Amerikanci. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. još sedamdesetih godina prošlog veka. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. istraţivanja se ne bi ni vršila. koštice kajsije na primer? Sve ovo. Nije. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. multinacionalne farmaceutske kompanije su. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. nema leka. Ako se to ne moţe ostvariti. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. . medjutim. Ricard Krout iz FDA još 1982. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. poznato je. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). Nije se isplatilo. nema istraţivanja. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. U tom smislu. jer ga ima svuda u prirodi. Dr. u slucaju "Laetrila". korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). veruju svojoj vladi i medijima. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. preko americke vlade. i to jeftino.

Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. odnosno "Laetrilom". Ipak. u devedesetoj godini. stvari su zataškane.) proglasio za strateški cilj SAD. . objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. bila je najviše osporavana. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. Umro je 1996. klonirane su mnoge ţivotinje." Štaviše. Terapija vitaminom B17. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. koji je borbu protiv raka (1971. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". a broj obolelih se alarmantno povecava. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). Milioni ljudi i dalje umiru od raka. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. napravljena genska karta coveka. baš kao i jedenje koštica od kajsija. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. a laboratorije i klinike zatvorene. do Jupitera i Saturna. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. ali lek protiv raka nije pronadjen. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. Ali. poslali letilice na Mars. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo.

bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". Društvo za borbu protiv raka (ACS). odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. ali ako neko baš ţeli da ga koristi. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. Bristol . Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954.Ketering bolnica. predstavnici General Motorsa. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni.Keteringa i direktor Bristol . Na primer: Pol A. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. prodaja koštica od kasjije je zabranjena. Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. Americka medicinska asocijacija (AMA).). a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. poput Rokfelera. Morgana. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. a Ralf Mos. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. i dobio je otkaz. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. koliko je znacajan profit. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. mocnih hemijskih kompanija i drugi. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. Danas. Nacionalni institut za rak (NCI). O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan .Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. U Australiji su primenili slicnu tehniku. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. Sve to je razlog zašto su Sloan . Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Mos je to odbio.Mejersa. . Americke komisije za atomska istraţivanja.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita.

Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. . Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. Krebsa. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. Koristio je samo prirodne lekove. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. i to posebno koštice od kajsije. kako mu je navodno. mladji. godine ucinio Ernst T. kako on tvrdi. Vejl se. fransuski . Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. propagirajuci teoriju dr.amandula. Bog sugerisao porukom u Bibliji. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). Zaradio je oko 500 000 dolara. i putem Interneta. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". Krebs. Ipak. Engleski naziv za badem je almond. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre".Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. prodavao koštice od kajsije. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. Veoma brzo. Tako je Vejl odlucio da svoje. T . mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. Ernsta. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. godine.

formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). a drugi benzaldehid. I to do sto puta veca. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. koje ih puštaju da deluju otrovno. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". nego u zdravim celijama. a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. verovali ili ne. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. u malignom tumoru. Jedan je cijanid. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. molekul se mora "otkljucati". U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. . Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze.

rodenaza. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. medjutim. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce.Najzanimljivije je što. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. tamo pojavila. doktor Kontreras. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. Konacno. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. pred brojnim novinarima i naucnicima. bogatu nitrilosidima. Edvarda Grifina napisana 1974. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive.Therapeutic Goods Administration). u njima uopšte ne nalazi. Niko. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. Onaj ko ovu dozvolu dobije. jer se drugi enzim. Doktor Ernst T. Ipak. Ipak. Sada više nije. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. po protokolima koji uz ovaj lek idu. koje su neke ovce slucajno zahvatile. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. uveravao je Krebs. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Umesto toga. . Njen vlasnik. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. Kada se knjiga "Svet bez raka". sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. g.

nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. sirov . nezasicene masne kisline i razlicite minerale. rak ne povlaci automatski. vec zato što je pojava kancera. po teoriji dr. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. Vitamin B17. lanu. cijim se unošenjem. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). kukuruzu. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. salati. Rutin (100mg). a zatim se širi na citav organizam. koji se takodje moraju uneti u organizam. Ceo ovaj sistem je kompleksan. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. kao i emulzionisani vitamini A i E. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. ne zato što je rak neizleciv. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. Tako. Amylase (50mg). tropskoj kasavi. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. Posebno je vaţan cink. Trypsin (125mg). Krebsa. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. bademu. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17.Vitamin B17 se nalazi u prosu. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Papain (150mg). »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. breksve. Lipase (50mg). a posebno vitamin B15. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. Bromelain (150mg). kruške. a-chymotrypsin (45mg). semenkama limuna trešnje. semenju jabuke. Ipak. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. kompatibilan i prirodno definisan. Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. slatkom kropmiru. šljive. Takav lek za rak ne postoji.

Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. ali se nece trovati. treba napomenuti. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. Zinc gluconate (10mg). Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. Naprotiv. koji se koriste u terapiji raka. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. L-Glutathione (10mg). Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. takodje. Badem koji nije gorak nema cijanida. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Rak jede šecer i truje se cijanidom. preventivno ili kao dodatak terapiji. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. reumatizma i oseteoartritisa. Rak voli šecer. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. Catalase (200 jedinica). Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. minerali i enzimi. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. koristi se i hrskavica ajkule. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini.koncentrat teleceg timusa (55mg). Super oxide dismutase (50mcg). "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. svi klasicni lekovi. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. . a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. još bolje ce napredovati. Sa druge strane. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. izuzetno su otrovni. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. Ne gutati ceo.

prema realnim procjenama. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. Velike farmacije jednostavno bi nestale. . Ako u ovom ima istine. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom.

u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu.Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. nakon toga ih tučete isto kao i bademe. .

Pripadnici plemena Hunza. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. ništa se ne baca. Jesti ih možete koliko hoćete. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. kao što smo rekli nalikuje na bademe. spremaju i suše kajsije. meso kajsije i sjemenke se suše. . pročišćen i koncentriran. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. I žive dugo i zdravo.Osušena mesnata jezgra kajsija. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Što je zapravo leatril ili B17? 1952. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. iz San Franciska . Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. Taj spoj je amagdylin. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada.

amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. proizvesti. benzaldyhid i cijanid. Drugim riječima. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu.ali je ta hrana sigurna. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. Ovaj enzim. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). Krebb nazvao B17. I naravno. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. nalaze se u hrani. karakterističan samo za stanice raka. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. a sami po sebi nisu hrana.nevezane u druge molekularne formacije. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. godine. U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. nije otrovan. Kao i nitrilosid. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. nemoguće ga je patentirati. dostupne su i nisu skupe. ali ne i nemoguće. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. Leatril je teško. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . čineći ih bezopasnima. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. Ali stanice raka nisu normalne stanice. Usput. Sjemenke su zapravo mekane.Amagdylin je nitrilosid. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. U svakom slučaju.

Osim slabih efekata koje ima. zračenja i kemoterapiju. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. Amagdylin i leatril. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. je 85%. Za nekog tko ima rak.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. zrači. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. truj – mainstream postupku liječenja. Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. . O čemu smo mi već pisali. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu.

U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100% ! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920.) Više pogledajte ovdje. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . Tako je dr. iskusni liječnik. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. godine. uznemirivani. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. Kratko nakon zabrane 1971.1977. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. zatvarani pa čak i ubijani. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. Od tog vremena. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. marginalizirani su. godine.prev. Mladić iz Brooklyna. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. dr. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. postotak izliječenih je samo 15%. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka.

medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. To je tragično.tisuća dolara godišnje. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. tretirani su poput kriminalaca. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. . neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. Tu se radi o onovcu i karijerama. zabrinutih zbog zataškavanja istine. Uzgred. liječnika. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. ludih čudaka. pisaca. poznavaoca biljaka. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije.

može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa.Jezgra sjemenke kajsije. ta kombinacija se ne preporučuje. pogotovo ako ste prepušteni sami . Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. ali svejedno umiru. Za održavanje. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime.5 kg tjelesne težine. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. na kraju napušta kemoterapiju. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. nakon terapije. u svakom slučaju.

Osim toga . U proseku. većinom ne oboljevaju od raka.sebi i provodite liječenje kod kuće. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. te upotreba klistira s kavom. melj. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije.Edward Griffin. semenke jabuka. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. mogu se pridodati terapiji leatrilom. Hunzi. koštice od kajsije su vrlo hranjive.!!! . s pravim sokovnikom. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. Kao i većina oraha i semenja. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. čini se kao dobar pristup liječenju. odgajane bez upotrebe hemikalija. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. Tom zdravom kombinacijom. prirodnu hranu. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. gorki bademi. Temeljna promjena načina življenja. pasulja i žitarica. prže. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. na alfa toksin. a pojava raka je ekstremno retka. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. Uobičajeno je da naĎete živahne.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. proso. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. semenke grožĎa. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. ( G. koji oslobadja jetru od otrova. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. Koštice se vade. njihovo ulje se koristi za kuvanje. teško da možete pogriješiti.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. da se suše odmah. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. Na primjer . dio je svake postojane terapije u liječenju raka. kao preliv i losion za lice. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . zaista je dobra vest.koštice od kajsije.

Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. Citiramo Dr.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. i Edwarda G. neobavešteni.od Vilhjalmur Stephansson-a.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. Dr.. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. 1964god. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. . i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. iako nemaju pristup košticama od kajsija. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. Paul D. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. „ Dr. U časopisu American Heart Journal . Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. Toomey. nemaštoviti. Oftamolog Dr. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. Allen E. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. Banik. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač.

. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan.). Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. jagodama . Kad je u pitanju so. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. trešnjama. u njegovoj koncentrovanoj formi.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. bademima. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. maniokama. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. poznat je kao Laetril. Amigdalin je. u stvari. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. zdrave ćelije imaju . anti-kancer vitamin. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. Normalne. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. Naučna realnost ili jeste ili nije. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina.jedan od njegovih sastojaka je cijanid.. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. manje toksičan od soli ili šećera.

Suigara je odgovorio:“ Ne znam. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. Ernest T Krebs Jr. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. Kanematsu Sugiura. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. .“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. 2. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. Dr. Za prevenciju. Dr. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je.“ Dr. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. 3. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora.drugačije enzime. ističući da od njega nema koristi. 5. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. povodom zakona o slobodi informisanja. Po završetku ispitivanja 1977 godine. 4. a izdata je sledeća izjava. neće oboleti od kancera. predstavnika Michigen Kuće.

U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati.jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama.. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. . Potom možete te koštice dodavati voću. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. Koštice od kajsije se trebaju žvakati. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan.“ To je uglavnom slučaj. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). ujutro u podne i uveče.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful