R. Marek (1931) poštovao je granice historijskih pokrajina pa, prema tome, i granice Bosne i Hercegovine.

U izdvajanju regija autor je vodio računa prvenstveno o prirodnogeografskim osobinama prostora, a regionalne prikaze je djelimično dopunjavao i društveno-ekonomskim karakteristikama. Jugoslaviju je podijelio na 29 prirodnogeografskih regija od kojih se slijedećih 8 nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine: 1. Sjeverna i sjeveroistočna Bosna 2. Zapadnobosanski trijaski ravnjaci 3. Centralna Bosna 4. Sarajevska kotlina 5. Jugoistočna Bosna 6. Dinarske Alpe 7. Dolina Neretve 8. Kraške visoravni južne Hercegovine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful