R. Marek (1931) poštovao je granice historijskih pokrajina pa, prema tome, i granice Bosne i Hercegovine.

U izdvajanju regija autor je vodio računa prvenstveno o prirodnogeografskim osobinama prostora, a regionalne prikaze je djelimično dopunjavao i društveno-ekonomskim karakteristikama. Jugoslaviju je podijelio na 29 prirodnogeografskih regija od kojih se slijedećih 8 nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine: 1. Sjeverna i sjeveroistočna Bosna 2. Zapadnobosanski trijaski ravnjaci 3. Centralna Bosna 4. Sarajevska kotlina 5. Jugoistočna Bosna 6. Dinarske Alpe 7. Dolina Neretve 8. Kraške visoravni južne Hercegovine.