D R V E N E   KO N S T R U KC I J E  

PROIZVODI OD DRVETA

 1

Proizvodi od drveta su prirodno puno drvo koje se dobija od debala te razni linijski i površinski elementi dobiveni industrijskom obradom drveta.

Puno drvo
Puno ili monolitno drvo dobija se obradom debla ili oblovine. Prema stepenu i načinu obrade, puno drvo se dijeli na: oblu građu (oblice), poluoblu građu (poluoblice), tesanu građu i rezanu građu. Rezana građa podrazumijeva puno drvo raznih presjeka i dimenzija koji se dobiju rezanjem ili piljenjem drveta u pilanama. Prema poprečnom presjeku rezana građa se dijeli na: 1. tanke daske (debljine od 9 do 12mm) 2. daske (debljine 18 do 38mm) 3. talpe ili planke (debljine 48 do 96mm) 4. letve (debljine kao i daske sa 1 do 1,5 puta većom širinom) 5. gredice (debljine kao i platice sa 1 do 2 puta većom širinom) 6. grede (> 10×10cm) Širine daski iznose ne više 20cm zbog vitoperenja. Dimenzije greda imaju stranice sa parnim mjerama (10×12; 12×12; 12×14; …≤36×36cm). Prema dužini rezana građa se dijeli na kratku (≤4m) i dugu (≥4m).

6 2 5 4

1

3

Rezana građa se prema kvaliteti dijeli na klase. U I klasu spada najkvalitetnija građa koja se koristi za lijepljene konstrukcije a kao puno drvo samo u posebnim slučajevima. U II klasu ubraja se srednje kvalitetna građa ili građa normalne nosivosti. Primjenjuje se kod uobičajenih konstrukcija od punog drveta a izuzetno za lijepljene konstrukcije. U III klasu spada građa male nosivosti. Koristi se kod izrade konstrukcija koje ne zahtijevaju standardnu kvalitetu ili koje su manje opterećene. Također se koristi kod pomoćnih konstrukcija.

Industrijski proizvodi od drveta
U savremenom građevinarstvu sve više se koriste proizvodi koji su dobiveni industrijskom obradom drveta, odnosno lijepljenjem ili drugim načinima spajanja drvenih elemenata u monolitnu cjelinu. Poznati su još i pod nazivom inženjersko drvo a namjena im je ista kao i kod punog drveta. Inženjersko drvo u principu ima veću nosivost nego puno. Lijepiti se mogu daske, furniri, drvna vlakna, drvna strugotina i piljevina te drugi produkti drvne industrije. Za lijepljenje drveta koriste se specijalni adhezivi – smole, otporni na požar. Industrijski proizvodi na bazi drveta su: lijepljeno lamelirano drvo (Glulam), lamelirano furnirano drvo (LVL), ploče na bazi drveta, I – nosači, kutijasti nosači. lijepljeno lamelirano drvo (Glulam) Lijepljeno lamelirano drvo označava inženjerske proizvode od drveta koji su sačinjeni lijepljenjem manjih, odabranih komada drveta, obično dasaka. Za izradu se može koristiti tvrdo i mehko drvo. Najčešće se koristi crnogorica I ili II klase a vlažnosti oko 15%. Odabrane daske ne sadrže čvorove, smolaste kesice i

sportskih. čelična i ljepila za drvo. Spojevi se mogu razlikovati prema načinu izvođenja. šperploče. stambenih. Uobičajene dimenzije ploča su 1220x2440mm. razne vrste oslonaca. zatim pijavice.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    2 druge nepravilnosti. Dužine se najčšešće kreću od 6 do 18m. smičući spojevi i dr. iverice. aksijalnog zatezanja. komercijalnih. a pojas daje otpornost na smicanje u ravni nosača. Tu spadaju: panelne ploče. OSB ploče. Može se koristi kod skoro svih vrsta objekata. položaju spojenih elemenata. spojna sredstva Spojna sredstva prema vrsti materijala dijele se na drvena. Prema vrsti naprezanja razlikuju se spojevi aksijalnog pritiska. industrijskih. vijaka sa maticom. Nožice pružaju otpor savijanju. zatezanju i pritisku. Kod pravokutnih presjeka lamele su položene horizontalno jedna iznad druge. zupčaste pločice. vijaka. Lijepljeno lamelirano drvo ima veoma široku primjenu. razlikuju se tradicionalno izvedeni spojevi i savremeni spojevi kod kojih su korištena razna metalna spojna sredstva. tako da su vlakna okrenuta u pravcu dužine elementa. I – nosači I – nosači se sastoje od dvije paralelne nožice između kojih je zalijepljen pločasti pojas. Tako proizvedene grede 2 – 3 puta su čvršće od punog drveta istog presjeka. kosi spojevi. vjerskih. mostova i drugih. lamelirano furnirano drvo (LVL) Lamelirano furnirano drvo proizvodi se lijepljenjem slojeva furnira pod pritiskom. furnira ili drvnih vlakana i iverja. Uobičajeni pravokutni presjeci imaju širinu od 80 do 240mm a visinu od 80 do 1240mm. Danas se čvrstoća spojeva uglavnom oslanja na kvalitetna spojna sredstva a manje na same spojne zasjeke u drvenim elementima. razlikuju se ravni spojevi ili nastavci. itd. U čelična sredstva ubrajaju se razne vrste eksera. prema vrsti naprezanja u elementima. Pravokutni presjeci se naknadno mogu preoblikovati. ploče na bazi drveta Pločasti elementi proizvode se od punog drveta. Vrste spojeva Čvrstoća i stabilnost drvenih konstrukcija u velikoj mjeri zavisi od kvaliteta njihovih spojeva. lijepljenog lameliranog ili pak lameliranog furniranog drveta. Prema položaju spojnih elemenata. Spajanje drvenih elemenata Tradicionalno spajanje drvenih greda i stubova podrazumijevalo je odgovarajuća usijecanja i umetanje drvenih trnova a kasnije i željeznih klinova i klamfi. na primjer zaobliti ili slično. pravokutni spojevi. Pojas može biti od šperploče ili OSB – ploče. ugaonika i sličnih sredstava spajanja. Proizvođači u svojim proizvodnim programima obuhvataju različite presjeke a među standardnim su pravokutni i okrugli. U odnosu na način izvođenja. podvezica. Dužine i dimenzije presjeka lijepljenog drveta ograničene su jedino uslovima prijevoza i mogućnošću rukovanja. Nožice se izrađuju od punog rezanog. lesonit ploče. I – nosači se koriste kao zamjena za grede od punog rezanog drveta. Sve mjere su zaokružene na 20mm. .

a grede minimalno 14cm širine i do 26cm visine. .D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    3 Vrste tesarskih spojeva drvenih greda Drveni skeleti Za izradu skeleta mogu se koristiti grede od punog drveta ali je bolje i trajnije rješenje lijepljeno drvo. Stubovi od punog drveta mogu biti dimenzija 16×16 do 26×26cm. Skeleti se primjenjuju uglavnom kod prizemnih i dvoetažnih zgrada.

Osim punih presjeka mogu se koristiti i sandučasti ili drugi. 10×20.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    4 GREDE (primarne) Spregovi za ukrućenje STUB Ly SEKUNDARNI NOSAČI (platice) temelji Lx OBLICI STUBOVA STUB PUNO DRVO LIJEPLJENO DRVO Tlocrt i presjek drvenog skeleta PRIMARNI NOSAČ SEKUNDARNI NOSAČ STUB Detalj spoja primarnih i sekundarnih greda sa stubom kod drvenog skeleta Drvene Tavanice Drvene tavanice se izvode od punih ili sastavljenih drvenih greda. zatim od talpi. Tavanice od greda Tavanice od greda izvode se sa masivnim gredama presjeka 16×18. Tavanice od drvenih greda racionalno je izvoditi kod . 12×24 i 12×26cm. grede se zaštićuju od štetočina. te uskim gredama presjeka 8×16. 8×18. ekserima sastavljeni oblici. te gotovih drvenih nosača. Obzirom na osobine drveta. Tradicionalne tavanice danas se rijetko izvode a formiraju se kod konstrukcije sa nosivim zidanim zidovima. 18×20 i 20×24cm. truleži a kada je potrebno i paljenja. Tavanice od talpi također mogu biti primjenjene kod zidanih objekata ali se uglavnom izvode u sastavu laganih drvenih zidnih okvira.

b 16×16 16×18 18×20 18×24 MASIVNE GREDE b IZOLACIONA PLOČA 8×16 10×20 8×18 10×24 8×20 12×24 12×26 USKE GREDE b SASTAVLJENE GREDE d d h 2 presjek L<=460(max500cm) h h (? 12cm) tlocrt METALNA ANKER-VEZA BIT. Preko greda dolazi podna konstrukcija. presjek i detalj tavanica od talpi h h . 405 i 610mm. Preko pričvršćenih greda postavlja se podna konstrukcija a sa donje plafonska. Osovinska rastojanja masivnih greda iznose najviše 90cm a uskih greda 77cm. Dužine oslanjanja greda na nosivi zid u pravilu iznose koliko i njena visina. TRAKA 2mm SERKLAŽ max 77 (90)cm nosivi zid drvena greda DETALJ OSLANJANJA GREDE NA NOSIVI ZIDANI ZID SA SERKLAŽEM Tavanica sa gredama Tavanice od talpi Izvode se od talpi debljine 48mm i visinama od 16 do 27cm. 61 Rasponi ovakvih ČELIČNA TRAKA tavanica kreću se od 300 LETVE 5×3cm ZA ZA UKRUĆENJE do 540cm. Osovinska UKRUĆENJE rastojanja između talpi h=16 do 27cm prilagođena su dimenzijama ploča kojima se pokivaju sa gornje strane.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    5 raspona najviše 460cm. Tlocrt. Krajevi greda oslonjeni u zidanim zidovima trebaju imati najmanje 2cm razmaka radi prozračivanja. s tim da ugib ne prelazi 1/360 od raspona. te obično L=max 540 iznose 305. Danas je logično da se grede naslone na betonski serklaž i učvrste anker zavrtnjima ili na drugi način. Visina nosača približno se procjenjuje dvostruka rubna talpa na 1/16 od raspona L. Gornja oplata od šperploče ili OSB ploča pruža neophodnu talpa krutost tavanice. rubna talpa Ukrućenje se može izvesti i unakrsno pričvršćenim letvama ili nosivi zid čeličnom žicom debljine 3-4mm. 30. 40.

kod pojedinih tipova krovova ravnine mogu imati različite nagibe. Može se izražavati i u postotcima. Konstrukcija krova je nosivi dio koji se oslanja na sistem nosivih zidova ili stubova i greda. dok zabate imaju samo jednovodni i dvovodni. snijeg i pokrov djeluju vertikalno dok vjetar djeluje horizontalno. na primjer 20% što znači 20cm visine u odnosu na 100cm dužine. kao što su svodovi i kupole. na primjer. Troutasti zidovi koji se nalaze ispod zabata nazivaju se zabatni zidovi dok se pravokutni zid ispod sljemena jednovodnih krovova nazivaju kalkanski zidovi. dok je uvala kosa linija koja spaja dvije krovne ravni koje zaklapaju ugao veći od 180o. Strehu i sljeme imaju svi kosi krovovi.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Tavanice od industrijskih proizvoda Pored punog drveta. Težina drvene krovne konstrukcije zavisi od nagiba i opterećenja koje treba da nosi. Bočne kose ivice krovne ravni nazivaju se zabati. drveni krovovi mogu biti formirani i sa zakrivljenim plohama. . Pravokutna osnovica može imati krov sa četiri ravni koje odvode vodu na sve strane. Formiraju se na isti način kao i tavanice sa talpama a nosivost. trapeznih i romboidnih ploha. 1:4. Treći način predstavlja se odnosom kateta pravouglog trokuta koji formira krovna ravan. Osim ravnih. Takvi nagibi se izražavaju. za izradu tavanica koriste se i razni gotovi industrijski proizvodi. Vlastita težina. mogu biti prepušteni u odnosu na fasadne zidove. Nagib je ugao koji ravan krova zaklapa sa horizontalnom ravni. 1:12. Kod oblikovanja složenih krovova formiraju se i greben i uvala. Logičan oblik iznad kružne osnovice je kupasti krov. rasponi i veličine nosača određuju se prema uputstvima proizvođača. Kosi krovovi se najčešće razvrstaju u blago nagnute krovove čiji je nagib manji od 25o i strmo nagnute krovove čiji je nagib veći od 25o. Ukoliko se kod dvovodnih krovova na krajevima sljemena dodaju dvije manje trokutaste kose ravni. Najjednostavnije izvođenje podrazumijeva jednake nagibe svih krovnih ploha. sa 1:2. U zavisnosti od uslova podneblja i klime. Općenito su ravni krovovi oni čiji nagib nije veći od 5o. Kod zgrada sa složenim tlocrtnim oblicima. formiraju se složeni krovovi kod kojih se odvodnja može rješavati različitim kombinacijama trokutastih. Osnovni krovni elemenat naziva se krovna ploha ili ravnina.  6 DRVENI KROVOVI Oblikovanje krovova Drveni krovovi se sastoje od konstrukcije krova i krovnog pokrivača. Jedinična mjera odnosi se na visinu trokuta a drugi broj na dužinu. odnosno horizontalnu katetu. Ukoliko je osnovica kvadratna. onda se takvi elementi nazivaju lastavice. te se takav krov naziva četverovodni. Prepuštene krovne ravnine štite zgradu od padavina ali i vjetrova i osunčanja. Znatno češće forme sadrže simetrične plohe nagnute na suprotne strane. Većinom se strmi krovovi nalaze u rasponu od 25o do 45o. Donja ivica krovne ravni naziva se streha a gornja sljeme. streha kao i sljeme i zabati kod pojedinih krovova. te se takav krov naziva jednovodni. Q W djelovanje opterećenja na krovove Krovovi se prema nagibu mogu podijeliti u dvije osnovne grupe a to su ravni i kosi. itd. Međutim. Krov može sadržavati jednu ili više ploha. Krovna konstrukcija izložena je stalnom opterećenju od vlastite težine i težine Industrijski proizvedeni nosači za tavanice pokrova te povremenom opterećenju od snijega i vjetra. odnosno odvodnju oborinske vode na jednu stranu. četverovodni krov se tada naziva i šatorasti ili piramidalni. Takvi su na primjer mansardni i šedkrovovi. Takav se krov naziva dvovodni. dok su kosi krovovi oni čiji je nagib veći od navedenog. Greben je kosa linija koja spaja dvije krovne ravni koje zaklapaju ugao manji od 180o. Najjednostavnija forma sadrži jednu plohu.

D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   3 2 4  7 1 7 6 5 9 11 10 8 Oblici kosih drvenih krovova: 1-jednovodni. Raspon greda izloženih savijanju općenito nikada ne prelazi 4. zavrtnjima sa maticom.33% RAVNI KROVOVI 5° 18° BLAGI NAGIB TAVANICA 100 1:3 = 18° = 33. Spojevi se najčešće ojačavaju ekserima. 9-lučni. 10-kupasti. što odgovara uobičajenim presjecima drvenih greda sa kojima je jednostavno rukovati.5m. 7-mansardni. SLJEME STREHA GREBEN KROVNA RAVAN SLJEME STREHA UVALA KROVNA RAVAN SLJEME TAVAN (POTKROVLJE) ZABAT LASTAVICE KALKANSKI ZID ZABATNI ZID KOSI KROVOVI 5° 1:3 1 3 STRMI NAGIB 25°-45° 5°-25° 33. Elementi krova se kroje na gradilištu i sastavljaju na licu mjesta. 11kupola. 6-šatorasti (piramidalni). 8-šed.33% Elementi. klamfama. 33. 5-složeni. dijelovi i nagibi kosih krovova Tradicionalne krovne konstrukcije Tradicionalni krovovi se izvode od punih drvenih greda najmanjeg presjeka 10×12cm. 2-dvovodni.33 . Stabilnost i nosivost krova zasniva se na veličini presjeka greda i čvrstoći tradicionalnog tesarskog spoja. 4četverovodni. 3-dvovodni sa lastavicama. Izbor tipa krova uveliko zavisi od raspona i rasporeda nosivih zidova.

postavljenih u pravcu kosine. Prema vrsti krovnog vezača. naziva se X XI XII vjenčanica. onda je Određivanje krovnih ploha kod složenih krovova nazivamo sljemenjača. krovove sa raspinjačama. Obično su postavljene paralelno sa strehom tako da predstavljaju oslonac niza rogova. naziva se rožnjača ili podrožnica. U zavisnosti od tipa krova. Osnovni nosivi sklop međusobno povezanih greda u vertikalnoj ravni preko kojeg se prenose opterećenja na nosive zidove naziva se krovni vezač. Ukrućenje od bočnih horizontalnih sila izvodi se kosim spregovima koji se postavljaju sa unutrašnje strane krovnog vezača. Rogovi nose podkonstrukciju na koju se postavlja krovni pokrivač.5m. krovni vezač se postavljaju paralelno i na određenom odstojanju. Slobodna dužina izvijanja rogova kod tradicionalnih krovova ne treba biti veća od 4. ROGOVI SPREGOVI . Prosti krovovi Osnovni vezač prostog krova sastoji se od dva roga međusobno spojena u sljemenu i oslonjena na horizontalne grede − tavanjače. Ako se rožnjača nalazi u liniji sljemena. Rogovi su kose grede izložene savijanju a nekad i pritisku. Ukoliko je takva greda cijelom dužinom ili većim dijelom naslonjena na nosivi zid. Greda koja opterećenje prenosi preko drvenih podupirača ‒ stubova.GREDICE 10x5cm LETVE STROPNE GREDE ČEONA DASKA 70 -90 Izometrijska skica prostog krova sa tavanicom od drvenih greda . rožnjača i sljemenjača su izložene momentima savijanja.5m. Slobodna dužina izvijanja rogova može biti najviše 4. Usljed opeterećenja od rogova. Spregovi mogu biti gredice presjeka 5×10cm.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Krovne ravni tradicionalnih drvenih krovova formiraju se od niza paralelnih greda ‒ rogova. krovove sa stolicama i krovove sa vješaljkama. tradicionalni krovovi se dijele na: proste krovove. Svijetli raspon nosivih zidova na koje se oslanja prosti krov iznosi najviše 6m. I II III  8 IV V VI Grede na koje se oslanjaju rogovi prihvataju i prenose opterećenja krovnih ravni VII VIII IX na nosive zidove. Nagib krovnih ravni iznosi 40−50o.

slobodna dužina izvijanja raspinjače ne smije biti veća od 4m.5m (m ax m) 3.5m  9 R DIJAGONALNO UKRUĆENJE (gredica 5x10cm ili 5x8cm) Sg ma U Sg 35-50° L= max 6m komad grede POPREČNI PRESJEK ROG PODUŽNI PRESJEK STROPNA GREDA 2x čelični L profil sa zavrtnjem 12mm AB SERKLAŽ DETALJ OSLANJANJA ROGA I STROPNE GREDE Prosti krov sa rogovima oslonjenim na stropne grede Krovovi sa raspinjačama Ukoliko dužina rogova kod prostog krova prelazi 4.ROG [R] .UKRUĆENJA [U] .RASPINJAČA . U tom slučaju duž oslonačkih vanjskih zidova izvodi se zakošena vjenčanica koja služi za oslanjanje rogova.5m.ROG .5 R Rp U . Prosti krovovi i krovovi sa raspinjačama mogu se izvoditi kod krute (AB) tavanice. nagib krova i ukrućenje od bočnih horizontalnih sila isto je kao kod prostog krova. koja se postavlja na visini od oko ½ ukupne visine od tavanice do vrha rogova ali ne manje od 180cm. Betonski vijenac je potrebno izvesti sa odgovarajućim skošenjem a prije betoniranja postaviti anker zavrtnje na svaki metar dužine. Obzirom da je od strane rogova izložena pritisku.UKRUĆENJA [R] [V] [Rp] [U] R U Rp U 3/ min 1.STROPNA GREDA [Sg] max 4m U Sg A STROPNA GREDA (drvena tavanica) L= max 9m POPREČNI PRESJEK A PODUŽNI PRESJEK Krov sa raspinjačom i rogovima koji su oslonjeni na drvene stropne grede . Spajanje roga i tavanjače. U takvom slučaju par rogova se ojačava horizontalnom gredom − raspinjačom. 2/ 5 ) .VJENČANICA .8m x4 ma ( 5 C .STROPNA GREDA [Sg] R x4 . povećava se mogućnost njihovog izvijanja i pojave ugiba od vertikalnog opterećenja.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   .

Jedan ili dva stuba stolice povezuju se sa parom rogova u istoj vertikalnoj ravni parom gredica koja se nazivaju kliješta. Položaj stubova treba biti što bliži unutrašnjim nosivim zidovima kako bi se opterećenje prenosilo na njih. Stubovi stolice dodatno su ukrućeni kosim gredama − kosnicima. ) R Rp U 70-90cm ROG VJENČANICA RASPINJAČA UKRUĆENJA [R] [V] [Rp] [U] R 5 2/ 5m 4.8m (m ax C max 4m U V Rp U V 35-50° A POPREČNI PRESJEK PODUŽNI PRESJEK L= max 9m ZAVRTANJ 12mm R C DETALJ SPOJA ROGA I RASPINJAČE Rp ZAVRTANJ 12mm 60 m 3c VJENČANICA ANKER 12mm DETALJ OSLANJANJA ROGA I STROPNE GREDE A Krov na raspinjače sa rogovima oslonjenim na vjenčanice (AB tavanica) Krovovi sa stolicama Krovovi sa stolicama formiraju se oslanjanjem rogova na vjenčanice i rožnjače. . 5x8cm) U V 40-50° A komad grede POPREČNI PRESJEK L=max 6m komad grede V 70-90 PODUŽNI PRESJEK ZAVRTANJ 12mm VJENČANICA 12x14cm 60 3c m DETALJ OSLANJANJA ROGA I STROPNE GREDE anker zavrtanj 12mm A komad grede Prosti krov sa rogovima koji su oslonjeni na vjenčanice (AB tavanica) 5m 3. Ovakav nosivi sklop sačinjen od para rogova. Stolica sadrži horizontalnu gredu (rožnjaču ili vjenčanicu) oslonjenu na dva ili više stubova.UKRUĆENJA [R] [V] [U]  10 R ? 4. Rožnjača služi za oslanjanje rogova. Napregnuta je na savijanje te uvijek ima pravokutni presjek okrenut uspravno.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   . Donji kraj kosnika spaja se sa tavanjačom ili drvenim osloncem ako se radi o krutoj tavanici. 5m R Ukrućenje: kosi spregovi (gredice 5x10. jednog ili više stubova. uključujući kliješta i kosnike naziva se krovni vezač. Krovovi na stolice mogu se formirati sa drvenom tavanicom ili na krutoj tavanici (AB ploči ili drugoj). ) ax (m U 5 3/ min 1.ROG .VJENČANICA . Ukoliko su stubovi vertikalni onda se naziva prava stolica a ako su zakošeni onda se naziva kosa stolica.

5 Rk K 1/4 . Rg IZGLED STOLICE SA ČELA Rk S S Rg. dva stuba.  11 Krovovi na stolice ne zahtijevaju tako strme nagibe kao prosti krovovi.RUKE (pajante) . kao i raspon vanjskih nosivih zidova.KOSNIK . Imajući u vidu maksimalni raspon oslonaca rogova od 4.KLIJEŠTA . U tom smislu. Primjenjuje se kada je raspon vanjskih nosivih zidova najviše 7m a približno na sredini raspona postoji srednji nosivi zid.5m.5m.5m IZOMETRIJSKI IZGLED STOLICE Elementi i izgled stolice . kliješta.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Rastojanje krovnih vezača iznosi 3. Dvostruka prava stolica.5m. Krovni vezač sačinjavaju par rogova. te par kosnika ako je nagib veći od 25o.STUB . Sg 1/2 1/4 -4 3. Primjenjuje se kada su rogovi duži od 4. Jednostruka stolica. stubovi se postavljaju koso tako da se opterećenja prenese direktnije na zid. tako da je raspon između vjenčanice i rožnjače najviše 4. dvostruka ili trostruka stolica. te se njihov nagib uobičajeno kreće od 25o do 45o. Oslonce rogova sačinjavaju vjenčanice i dvije rožnjače.5m a između rožnjače i spoja sa uparenim rogom najviše 2.ROG .ROŽNJAČA . konstrukcija krova može biti formirana kao jednostruka. Kose stolice. Oslonce rogova sačinjavaju vjenčanice i jedna srednja prava stolica sa sljemenjačom.5−4. Primjenjuje se u slučajevima kada je raspored zidova takav da bi oslanjanje prave stolice nepoželjno opteretilo tavanicu.SLJEMENJAČA [R] [S] [KL] [Rk] [K] [Rg] [Sg] . odnosno kada je raspon vanjskih nosivih zidova između 7 i 12m a unutar raspona postoje dva srednja nosiva zida na koje se prenosi opterećenje putem drvenih stubova.5m.

5 .D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Sg  12 x ma 4.5 m K Rk Pd KL R SG KL Rk V R 70-90cm K S V 25-45° S 3.4.4.5m V - ROG STUB KLIJEŠTA VJENČANICA RUKE KOSNIK ROŽNJAČA SLJEMENJAČA PODLOŽAK [R] [S] [KL] [V] [Rk] [K] [Rg] [Sg] [Pd] R ZAVRTNJI M12 Sg Rk S K Detaljni izometrijski prikaz spoja vjenčanice sa stubom i oslanjanja rogova .5m POPREČNI PRESJEK S PODUŽNI PRESJEK KL Sg R TLOCRT KROVA Jednostruka stolica u slučaju AB tavanice KL 3.5 .

35 L L PODUŽNI PRESJEK Krov na dvostrukoj pravoj stolici (AB ploča) R KL ZAVRTANJ M12 Rk S Izometrijski prikaz detalja spoja rožnjače sa stubom i oslanjanja rogova .3-0.35 L 0.4 L 0.5m Rk C K K 70-90cm 25-45° max 1m S 3.5m 0.5-4.3-0. 5 R Rg KL Rg Rk S V S V R KL .3-0.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    13 POPREČNI PRESJEK x4 ma x ma m 2.

5m x4 ma .5 x4 m RUKE 10x12 STUB 14/14 25-45° max 12m Krov na jednoj pravoj i jednoj kosoj stolici .5m ROGOVI 10x14 ROŽNJAČA 14x20 KOSNIK 14x14 VJENČANICA 14x14 ma .D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   KLIJEŠTA 2x7/14 x2 ma  14 ROGOVI 10x14 ROŽNJAČA 14x20 KOSNIK 14x14 VJENČANICA 14x14 .5m RUKE 10x12 STUB 14/14 25-45° max 12m Krov na dvostrukoj kosoj stolici Krov na dvostrukoj kosoj stolici ROŽNJAČA 14x20cm ROGOVI 10x14 ROGOVI 10x14 KLIJEŠTA 2x7/14 RUKE 10x12 STUB 14x14 KOSNIK 14x14 STUB/KOSNIK RUKE 10x12 KLIJEŠTA 2x7/14 Detalj oslanjanja rožnjače na kosom stubu: presjek i izgled KLIJEŠTA 2x7/14 x2 ma 2 .

5m x4 Rg m 2 ax . Razmak vezača iznosi 3.5m Rg Rz R Rk S Nadvlaka PRENOŠENJE OPTEREĆENJA K min30° N Rk S Vg max 12m Krov na dvostrukoj vješaljci Dvostruka vješaljka: poprečni presjek i šema prenošenja opterećenja. .5−4. Osovine zatege i kosnika moraju se sjeći iznad oslonca. rožnjače i sljemenjače. Kosnici sada prenose najveći dio opterećenja na oslonce. Specifičnost krova na vješaljke je ta što se drvene tavanice mogu izvoditi sa rasponima većim od 6m. Krovni vezač vješaljke može sadržavati jedan ili dva stuba. Kod ovakvih krovova rogovi se oslanjaju slično kao i kod stolica. na vjenčanice. kosnike i raspinjaču. odakle i potiče naziv vješaljka. Naime. 5 KL R Rk Sg 70-90 x ma K min30° N Rk S V S R N Vg max 7m POPREČNI PRESJEK Vg 3. Vješaljke se primjenjuju u slučaju kada ne postoje srednji oslonci ili kada bi izvedba druge vrste konstrukcije bila manje ekonomična.5m PODUŽNI PRESJEK PRITISAK PRENOŠENJE OPTEREĆENJA ZATEZANJE Krov na jednostrukoj vješaljci - ROG STUB VEZNA GREDA KOSNIK NADVLAKA RAZUPORA ma [R] [S] [Vg] [K] [N] R [Rz] . Uloga kosnika kod vješaljke znatno je drukčija nego kod stolice. U tom smislu njihov ugao u odnosu na horizontalu mora biti ≥30o. Za formiranje vješaljke važan je položaj i ugao kosnika.5m. KL m 4. “vješaju” se za konstrukciju krova. tavanjače većih dužina sa odgovarajućim nastavcima. Ovi elementi se moraju formirati tako da se osovine greda na spojevima sijeku u istoj tački. Spoj se ojačava zavrtnjem ∅12mm ili zupčastim pločama.5-4.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Krovovi sa vješaljkama  15 Sklop pritisnutih i zategnutih drvenih greda u vertikalnoj ravni koji prenosi opterećenja isključivo na vanjske nosive zidove naziva se krovna vješaljka. zategu.

ovaj nagib ne treba biti manji od 18°. Daske su preklopljene u slojevima i zakovane ekserima. Daske se u čvorovima preklapaju jedna preko druge. Tu spadaju ekseri. Rastojanje nosača kreće se od 1 do 4m. Štapovi rešetke izrađuju se od dasaka debljine 24 ili 28mm. Znatno su ekonomičnije od klasičnih drvenih krovnih konstrukcija. Uobičajeni nagib gornjeg pojasa iznosi između 10° i 14°. grede ili stubove. a kreću se od 100 do 300cm. tako da ukupan broj slojeva iznosi najviše pet. položene u jednoj ravnini a spajaju se obostrano utisnutim metalnim zupčastim pločama. Spajanje se vrši anker zavrtnjima sa maticama i parom ugaonika. Nosači se postavljaju na rastojanjima od 80 do 400cm. Rastojanja čvornih tačaka zavise od vrste rešetke. Rešetke od dasaka Rešetke od dasaka su male težine a primjenjuju se kod manjih raspona. Cjelovita konstrukcija sa rešetkastim nosačima mora biti ukrućena u podužnom smislu. sekundarna podkonstrukcija 1 gornji pojas 3x24mm 10° 1 donji pojas 3x24mm 6 do 12m dijagonale 2x24mm vertikale 2x24mm Rešetkasti krovni nosač od dasaka debljine 24mm. 40-50cm . Uobičajeni rasponi rašetki od talpi iznose od od 6 do 10m. zavrtnji. Ukrućenje se može osigurati dijagonalnim spregovima koji podužno povezuju nosače ili postavljenim u ravni gornjeg pojasa. Postavljaju se na rastojanjima 60 ili 125cm. od 4 do 12m. Za izradu se primjenjuju talpe debljine 4 do 5cm. Nagibi gornjeg pojasa kreću se od 10° do maksimalno 45°. Svaki pojedinačni nosač se pričvršćuje za oslonce: nosive zidove. Veličina rastojanja zavisi od vrste pokrivača odnosno sekundarne podkonstrukcije ali i samog tipa nosača. Njihova veličina i dimenzije dobiju se statičkim računom.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Drvene rešetke  16 Drvene rešetke u osnovi se zasnivaju na općim statičkim principima za rešetkaste nosače. a mogu se raditi i do 18m. moždanici. Spajanje štapova ostvaruje se različitim metalnim sredstvima a ponekad i ljepilom. Međusobno spajanje dasaka u čvorovima može se vršiti ekserima. zupčaste ploče i drugo. Gornji i donji sloj sastoje se od po tri a dijagonale ili vertikale po dvije daske. brze montaže i malog utroška drveta u odnosu na raspon. veličine drvenog presjeka i opterećenja. Rešetke od talpi Primjena ovakvih nosača danas u svijetu ima sve veće učešće u gradnji krovova iz razloga jednostavne izrade. Kod trokutastih oblika rešetki. U visokogradnji se uglavnom koriste kao krovne konstrukcije. ali je svakako bolje rješenje sa prstenastim moždanicima.

D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   GORNJI POJAS  17 VERTIKALNI PRESJEK REŠETKASTOG NOSAČA OD DASKE 24mm DIJAGONALE DONJI POJAS 1 4 1 4 1 4 1 4 5/6 B 5/6cm 1 3 136cm gornji pojas 5/12cm dijagonale 15° 5/10cm D ZUPČASTA PLOČA B C donji pojas C A 1 3 L = 900cm 10°-30° A 2-3m RASPON L=6-10m (18m) B C D ZUPČASTA PLOČA 38×100mm 133×233mm 5cm 76×133mm DETALJI SPOJEVA ZUPASTIM PLOČAMA SA OZNAČENIM VELIČINAMA PLOČA .

D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    18 PODKONSTRUKCIJA DIJAGONALE ZA UKRUĆENJE KROVA ra s pon L m 00c 4 80 Izometrijski prikaz krovne konstrukcije sa rešetkastim drvenim nosačima. ZID PODKONSTRUKCIJA (rožnjače) UKRUĆENJE KROVNE KONSTRUKCIJE: DIJAGONALNI SPREGOVI REŠETKASTI NOSAČI Šematski tlocrt krovne konstrukcije od rešetkastih nosača .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful