P. 1
96824237-09-drvene-konstrukcije-00.pdf

96824237-09-drvene-konstrukcije-00.pdf

|Views: 299|Likes:
Published by Bojana Sredojevic
konstrukcije
konstrukcije

More info:

Published by: Bojana Sredojevic on Oct 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2015

pdf

text

original

D R V E N E   KO N S T R U KC I J E  

PROIZVODI OD DRVETA

 1

Proizvodi od drveta su prirodno puno drvo koje se dobija od debala te razni linijski i površinski elementi dobiveni industrijskom obradom drveta.

Puno drvo
Puno ili monolitno drvo dobija se obradom debla ili oblovine. Prema stepenu i načinu obrade, puno drvo se dijeli na: oblu građu (oblice), poluoblu građu (poluoblice), tesanu građu i rezanu građu. Rezana građa podrazumijeva puno drvo raznih presjeka i dimenzija koji se dobiju rezanjem ili piljenjem drveta u pilanama. Prema poprečnom presjeku rezana građa se dijeli na: 1. tanke daske (debljine od 9 do 12mm) 2. daske (debljine 18 do 38mm) 3. talpe ili planke (debljine 48 do 96mm) 4. letve (debljine kao i daske sa 1 do 1,5 puta većom širinom) 5. gredice (debljine kao i platice sa 1 do 2 puta većom širinom) 6. grede (> 10×10cm) Širine daski iznose ne više 20cm zbog vitoperenja. Dimenzije greda imaju stranice sa parnim mjerama (10×12; 12×12; 12×14; …≤36×36cm). Prema dužini rezana građa se dijeli na kratku (≤4m) i dugu (≥4m).

6 2 5 4

1

3

Rezana građa se prema kvaliteti dijeli na klase. U I klasu spada najkvalitetnija građa koja se koristi za lijepljene konstrukcije a kao puno drvo samo u posebnim slučajevima. U II klasu ubraja se srednje kvalitetna građa ili građa normalne nosivosti. Primjenjuje se kod uobičajenih konstrukcija od punog drveta a izuzetno za lijepljene konstrukcije. U III klasu spada građa male nosivosti. Koristi se kod izrade konstrukcija koje ne zahtijevaju standardnu kvalitetu ili koje su manje opterećene. Također se koristi kod pomoćnih konstrukcija.

Industrijski proizvodi od drveta
U savremenom građevinarstvu sve više se koriste proizvodi koji su dobiveni industrijskom obradom drveta, odnosno lijepljenjem ili drugim načinima spajanja drvenih elemenata u monolitnu cjelinu. Poznati su još i pod nazivom inženjersko drvo a namjena im je ista kao i kod punog drveta. Inženjersko drvo u principu ima veću nosivost nego puno. Lijepiti se mogu daske, furniri, drvna vlakna, drvna strugotina i piljevina te drugi produkti drvne industrije. Za lijepljenje drveta koriste se specijalni adhezivi – smole, otporni na požar. Industrijski proizvodi na bazi drveta su: lijepljeno lamelirano drvo (Glulam), lamelirano furnirano drvo (LVL), ploče na bazi drveta, I – nosači, kutijasti nosači. lijepljeno lamelirano drvo (Glulam) Lijepljeno lamelirano drvo označava inženjerske proizvode od drveta koji su sačinjeni lijepljenjem manjih, odabranih komada drveta, obično dasaka. Za izradu se može koristiti tvrdo i mehko drvo. Najčešće se koristi crnogorica I ili II klase a vlažnosti oko 15%. Odabrane daske ne sadrže čvorove, smolaste kesice i

komercijalnih. Lijepljeno lamelirano drvo ima veoma široku primjenu. . vijaka sa maticom. itd. furnira ili drvnih vlakana i iverja. Pravokutni presjeci se naknadno mogu preoblikovati. Može se koristi kod skoro svih vrsta objekata. lesonit ploče. sportskih. Tako proizvedene grede 2 – 3 puta su čvršće od punog drveta istog presjeka. industrijskih. Spojevi se mogu razlikovati prema načinu izvođenja. tako da su vlakna okrenuta u pravcu dužine elementa. stambenih. podvezica. razlikuju se tradicionalno izvedeni spojevi i savremeni spojevi kod kojih su korištena razna metalna spojna sredstva. Prema položaju spojnih elemenata.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    2 druge nepravilnosti. kosi spojevi. razlikuju se ravni spojevi ili nastavci. zupčaste pločice. položaju spojenih elemenata. Proizvođači u svojim proizvodnim programima obuhvataju različite presjeke a među standardnim su pravokutni i okrugli. vjerskih. čelična i ljepila za drvo. ploče na bazi drveta Pločasti elementi proizvode se od punog drveta. lamelirano furnirano drvo (LVL) Lamelirano furnirano drvo proizvodi se lijepljenjem slojeva furnira pod pritiskom. ugaonika i sličnih sredstava spajanja. I – nosači se koriste kao zamjena za grede od punog rezanog drveta. U odnosu na način izvođenja. a pojas daje otpornost na smicanje u ravni nosača. prema vrsti naprezanja u elementima. zatezanju i pritisku. Dužine i dimenzije presjeka lijepljenog drveta ograničene su jedino uslovima prijevoza i mogućnošću rukovanja. Kod pravokutnih presjeka lamele su položene horizontalno jedna iznad druge. Spajanje drvenih elemenata Tradicionalno spajanje drvenih greda i stubova podrazumijevalo je odgovarajuća usijecanja i umetanje drvenih trnova a kasnije i željeznih klinova i klamfi. Sve mjere su zaokružene na 20mm. iverice. Nožice se izrađuju od punog rezanog. Pojas može biti od šperploče ili OSB – ploče. Vrste spojeva Čvrstoća i stabilnost drvenih konstrukcija u velikoj mjeri zavisi od kvaliteta njihovih spojeva. Uobičajeni pravokutni presjeci imaju širinu od 80 do 240mm a visinu od 80 do 1240mm. šperploče. razne vrste oslonaca. vijaka. I – nosači I – nosači se sastoje od dvije paralelne nožice između kojih je zalijepljen pločasti pojas. pravokutni spojevi. Prema vrsti naprezanja razlikuju se spojevi aksijalnog pritiska. U čelična sredstva ubrajaju se razne vrste eksera. smičući spojevi i dr. Tu spadaju: panelne ploče. lijepljenog lameliranog ili pak lameliranog furniranog drveta. spojna sredstva Spojna sredstva prema vrsti materijala dijele se na drvena. Danas se čvrstoća spojeva uglavnom oslanja na kvalitetna spojna sredstva a manje na same spojne zasjeke u drvenim elementima. aksijalnog zatezanja. na primjer zaobliti ili slično. zatim pijavice. Uobičajene dimenzije ploča su 1220x2440mm. Dužine se najčšešće kreću od 6 do 18m. Nožice pružaju otpor savijanju. OSB ploče. mostova i drugih.

. a grede minimalno 14cm širine i do 26cm visine. Skeleti se primjenjuju uglavnom kod prizemnih i dvoetažnih zgrada. Stubovi od punog drveta mogu biti dimenzija 16×16 do 26×26cm.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    3 Vrste tesarskih spojeva drvenih greda Drveni skeleti Za izradu skeleta mogu se koristiti grede od punog drveta ali je bolje i trajnije rješenje lijepljeno drvo.

Obzirom na osobine drveta. 18×20 i 20×24cm. Tradicionalne tavanice danas se rijetko izvode a formiraju se kod konstrukcije sa nosivim zidanim zidovima. ekserima sastavljeni oblici. 10×20. te gotovih drvenih nosača. 12×24 i 12×26cm. te uskim gredama presjeka 8×16. zatim od talpi. 8×18. Tavanice od talpi također mogu biti primjenjene kod zidanih objekata ali se uglavnom izvode u sastavu laganih drvenih zidnih okvira. Osim punih presjeka mogu se koristiti i sandučasti ili drugi. grede se zaštićuju od štetočina. truleži a kada je potrebno i paljenja. Tavanice od greda Tavanice od greda izvode se sa masivnim gredama presjeka 16×18.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    4 GREDE (primarne) Spregovi za ukrućenje STUB Ly SEKUNDARNI NOSAČI (platice) temelji Lx OBLICI STUBOVA STUB PUNO DRVO LIJEPLJENO DRVO Tlocrt i presjek drvenog skeleta PRIMARNI NOSAČ SEKUNDARNI NOSAČ STUB Detalj spoja primarnih i sekundarnih greda sa stubom kod drvenog skeleta Drvene Tavanice Drvene tavanice se izvode od punih ili sastavljenih drvenih greda. Tavanice od drvenih greda racionalno je izvoditi kod .

presjek i detalj tavanica od talpi h h . b 16×16 16×18 18×20 18×24 MASIVNE GREDE b IZOLACIONA PLOČA 8×16 10×20 8×18 10×24 8×20 12×24 12×26 USKE GREDE b SASTAVLJENE GREDE d d h 2 presjek L<=460(max500cm) h h (? 12cm) tlocrt METALNA ANKER-VEZA BIT. 61 Rasponi ovakvih ČELIČNA TRAKA tavanica kreću se od 300 LETVE 5×3cm ZA ZA UKRUĆENJE do 540cm. s tim da ugib ne prelazi 1/360 od raspona. Dužine oslanjanja greda na nosivi zid u pravilu iznose koliko i njena visina. rubna talpa Ukrućenje se može izvesti i unakrsno pričvršćenim letvama ili nosivi zid čeličnom žicom debljine 3-4mm. Danas je logično da se grede naslone na betonski serklaž i učvrste anker zavrtnjima ili na drugi način. 405 i 610mm. 40. Krajevi greda oslonjeni u zidanim zidovima trebaju imati najmanje 2cm razmaka radi prozračivanja. Preko pričvršćenih greda postavlja se podna konstrukcija a sa donje plafonska. Osovinska rastojanja masivnih greda iznose najviše 90cm a uskih greda 77cm. Osovinska UKRUĆENJE rastojanja između talpi h=16 do 27cm prilagođena su dimenzijama ploča kojima se pokivaju sa gornje strane. Tlocrt. 30. TRAKA 2mm SERKLAŽ max 77 (90)cm nosivi zid drvena greda DETALJ OSLANJANJA GREDE NA NOSIVI ZIDANI ZID SA SERKLAŽEM Tavanica sa gredama Tavanice od talpi Izvode se od talpi debljine 48mm i visinama od 16 do 27cm. te obično L=max 540 iznose 305. Gornja oplata od šperploče ili OSB ploča pruža neophodnu talpa krutost tavanice. Visina nosača približno se procjenjuje dvostruka rubna talpa na 1/16 od raspona L. Preko greda dolazi podna konstrukcija.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    5 raspona najviše 460cm.

Najjednostavnija forma sadrži jednu plohu. kao što su svodovi i kupole. za izradu tavanica koriste se i razni gotovi industrijski proizvodi. drveni krovovi mogu biti formirani i sa zakrivljenim plohama. . Nagib je ugao koji ravan krova zaklapa sa horizontalnom ravni. Greben je kosa linija koja spaja dvije krovne ravni koje zaklapaju ugao manji od 180o. odnosno odvodnju oborinske vode na jednu stranu. odnosno horizontalnu katetu. četverovodni krov se tada naziva i šatorasti ili piramidalni. sa 1:2. Kod zgrada sa složenim tlocrtnim oblicima. Treći način predstavlja se odnosom kateta pravouglog trokuta koji formira krovna ravan. Prepuštene krovne ravnine štite zgradu od padavina ali i vjetrova i osunčanja. Krov može sadržavati jednu ili više ploha. na primjer 20% što znači 20cm visine u odnosu na 100cm dužine. Donja ivica krovne ravni naziva se streha a gornja sljeme. Krovna konstrukcija izložena je stalnom opterećenju od vlastite težine i težine Industrijski proizvedeni nosači za tavanice pokrova te povremenom opterećenju od snijega i vjetra. Takvi su na primjer mansardni i šedkrovovi. Osim ravnih. Kosi krovovi se najčešće razvrstaju u blago nagnute krovove čiji je nagib manji od 25o i strmo nagnute krovove čiji je nagib veći od 25o. Težina drvene krovne konstrukcije zavisi od nagiba i opterećenja koje treba da nosi. Q W djelovanje opterećenja na krovove Krovovi se prema nagibu mogu podijeliti u dvije osnovne grupe a to su ravni i kosi. dok su kosi krovovi oni čiji je nagib veći od navedenog. te se takav krov naziva jednovodni. Jedinična mjera odnosi se na visinu trokuta a drugi broj na dužinu. Takvi nagibi se izražavaju. Konstrukcija krova je nosivi dio koji se oslanja na sistem nosivih zidova ili stubova i greda. itd. formiraju se složeni krovovi kod kojih se odvodnja može rješavati različitim kombinacijama trokutastih. Vlastita težina. dok je uvala kosa linija koja spaja dvije krovne ravni koje zaklapaju ugao veći od 180o. na primjer. Pravokutna osnovica može imati krov sa četiri ravni koje odvode vodu na sve strane. Formiraju se na isti način kao i tavanice sa talpama a nosivost.  6 DRVENI KROVOVI Oblikovanje krovova Drveni krovovi se sastoje od konstrukcije krova i krovnog pokrivača.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Tavanice od industrijskih proizvoda Pored punog drveta. streha kao i sljeme i zabati kod pojedinih krovova. Logičan oblik iznad kružne osnovice je kupasti krov. snijeg i pokrov djeluju vertikalno dok vjetar djeluje horizontalno. te se takav krov naziva četverovodni. onda se takvi elementi nazivaju lastavice. rasponi i veličine nosača određuju se prema uputstvima proizvođača. dok zabate imaju samo jednovodni i dvovodni. Znatno češće forme sadrže simetrične plohe nagnute na suprotne strane. Ukoliko je osnovica kvadratna. Većinom se strmi krovovi nalaze u rasponu od 25o do 45o. Ukoliko se kod dvovodnih krovova na krajevima sljemena dodaju dvije manje trokutaste kose ravni. kod pojedinih tipova krovova ravnine mogu imati različite nagibe. Osnovni krovni elemenat naziva se krovna ploha ili ravnina. Strehu i sljeme imaju svi kosi krovovi. Kod oblikovanja složenih krovova formiraju se i greben i uvala. Međutim. Može se izražavati i u postotcima. mogu biti prepušteni u odnosu na fasadne zidove. U zavisnosti od uslova podneblja i klime. 1:4. Troutasti zidovi koji se nalaze ispod zabata nazivaju se zabatni zidovi dok se pravokutni zid ispod sljemena jednovodnih krovova nazivaju kalkanski zidovi. Najjednostavnije izvođenje podrazumijeva jednake nagibe svih krovnih ploha. Bočne kose ivice krovne ravni nazivaju se zabati. trapeznih i romboidnih ploha. Općenito su ravni krovovi oni čiji nagib nije veći od 5o. Takav se krov naziva dvovodni. 1:12.

SLJEME STREHA GREBEN KROVNA RAVAN SLJEME STREHA UVALA KROVNA RAVAN SLJEME TAVAN (POTKROVLJE) ZABAT LASTAVICE KALKANSKI ZID ZABATNI ZID KOSI KROVOVI 5° 1:3 1 3 STRMI NAGIB 25°-45° 5°-25° 33. 4četverovodni. zavrtnjima sa maticom. 10-kupasti. Stabilnost i nosivost krova zasniva se na veličini presjeka greda i čvrstoći tradicionalnog tesarskog spoja. dijelovi i nagibi kosih krovova Tradicionalne krovne konstrukcije Tradicionalni krovovi se izvode od punih drvenih greda najmanjeg presjeka 10×12cm. 2-dvovodni.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   3 2 4  7 1 7 6 5 9 11 10 8 Oblici kosih drvenih krovova: 1-jednovodni. Spojevi se najčešće ojačavaju ekserima. klamfama.33% RAVNI KROVOVI 5° 18° BLAGI NAGIB TAVANICA 100 1:3 = 18° = 33. što odgovara uobičajenim presjecima drvenih greda sa kojima je jednostavno rukovati. 6-šatorasti (piramidalni). 5-složeni. Raspon greda izloženih savijanju općenito nikada ne prelazi 4. 3-dvovodni sa lastavicama.33% Elementi. 33. Elementi krova se kroje na gradilištu i sastavljaju na licu mjesta. 8-šed. Izbor tipa krova uveliko zavisi od raspona i rasporeda nosivih zidova. 9-lučni.5m. 11kupola.33 . 7-mansardni.

naziva se X XI XII vjenčanica.5m. onda je Određivanje krovnih ploha kod složenih krovova nazivamo sljemenjača. Slobodna dužina izvijanja rogova može biti najviše 4. Nagib krovnih ravni iznosi 40−50o. Prema vrsti krovnog vezača. Slobodna dužina izvijanja rogova kod tradicionalnih krovova ne treba biti veća od 4. tradicionalni krovovi se dijele na: proste krovove. ROGOVI SPREGOVI . Rogovi nose podkonstrukciju na koju se postavlja krovni pokrivač. krovove sa stolicama i krovove sa vješaljkama. Ukrućenje od bočnih horizontalnih sila izvodi se kosim spregovima koji se postavljaju sa unutrašnje strane krovnog vezača. I II III  8 IV V VI Grede na koje se oslanjaju rogovi prihvataju i prenose opterećenja krovnih ravni VII VIII IX na nosive zidove. rožnjača i sljemenjača su izložene momentima savijanja. Ukoliko je takva greda cijelom dužinom ili većim dijelom naslonjena na nosivi zid. Greda koja opterećenje prenosi preko drvenih podupirača ‒ stubova. krovni vezač se postavljaju paralelno i na određenom odstojanju. Usljed opeterećenja od rogova. Rogovi su kose grede izložene savijanju a nekad i pritisku. Obično su postavljene paralelno sa strehom tako da predstavljaju oslonac niza rogova. Spregovi mogu biti gredice presjeka 5×10cm. Prosti krovovi Osnovni vezač prostog krova sastoji se od dva roga međusobno spojena u sljemenu i oslonjena na horizontalne grede − tavanjače. Svijetli raspon nosivih zidova na koje se oslanja prosti krov iznosi najviše 6m. krovove sa raspinjačama. Osnovni nosivi sklop međusobno povezanih greda u vertikalnoj ravni preko kojeg se prenose opterećenja na nosive zidove naziva se krovni vezač. Ako se rožnjača nalazi u liniji sljemena. postavljenih u pravcu kosine.GREDICE 10x5cm LETVE STROPNE GREDE ČEONA DASKA 70 -90 Izometrijska skica prostog krova sa tavanicom od drvenih greda .D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Krovne ravni tradicionalnih drvenih krovova formiraju se od niza paralelnih greda ‒ rogova.5m. U zavisnosti od tipa krova. naziva se rožnjača ili podrožnica.

5m  9 R DIJAGONALNO UKRUĆENJE (gredica 5x10cm ili 5x8cm) Sg ma U Sg 35-50° L= max 6m komad grede POPREČNI PRESJEK ROG PODUŽNI PRESJEK STROPNA GREDA 2x čelični L profil sa zavrtnjem 12mm AB SERKLAŽ DETALJ OSLANJANJA ROGA I STROPNE GREDE Prosti krov sa rogovima oslonjenim na stropne grede Krovovi sa raspinjačama Ukoliko dužina rogova kod prostog krova prelazi 4.5 R Rp U .D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   . koja se postavlja na visini od oko ½ ukupne visine od tavanice do vrha rogova ali ne manje od 180cm.5m (m ax m) 3.VJENČANICA .RASPINJAČA .5m. slobodna dužina izvijanja raspinjače ne smije biti veća od 4m. nagib krova i ukrućenje od bočnih horizontalnih sila isto je kao kod prostog krova.STROPNA GREDA [Sg] R x4 .ROG [R] . Obzirom da je od strane rogova izložena pritisku. Betonski vijenac je potrebno izvesti sa odgovarajućim skošenjem a prije betoniranja postaviti anker zavrtnje na svaki metar dužine. U takvom slučaju par rogova se ojačava horizontalnom gredom − raspinjačom. 2/ 5 ) . povećava se mogućnost njihovog izvijanja i pojave ugiba od vertikalnog opterećenja. Prosti krovovi i krovovi sa raspinjačama mogu se izvoditi kod krute (AB) tavanice.STROPNA GREDA [Sg] max 4m U Sg A STROPNA GREDA (drvena tavanica) L= max 9m POPREČNI PRESJEK A PODUŽNI PRESJEK Krov sa raspinjačom i rogovima koji su oslonjeni na drvene stropne grede .ROG . Spajanje roga i tavanjače.UKRUĆENJA [R] [V] [Rp] [U] R U Rp U 3/ min 1. U tom slučaju duž oslonačkih vanjskih zidova izvodi se zakošena vjenčanica koja služi za oslanjanje rogova.UKRUĆENJA [U] .8m x4 ma ( 5 C .

5m R Ukrućenje: kosi spregovi (gredice 5x10. Stubovi stolice dodatno su ukrućeni kosim gredama − kosnicima. Krovovi na stolice mogu se formirati sa drvenom tavanicom ili na krutoj tavanici (AB ploči ili drugoj). jednog ili više stubova.8m (m ax C max 4m U V Rp U V 35-50° A POPREČNI PRESJEK PODUŽNI PRESJEK L= max 9m ZAVRTANJ 12mm R C DETALJ SPOJA ROGA I RASPINJAČE Rp ZAVRTANJ 12mm 60 m 3c VJENČANICA ANKER 12mm DETALJ OSLANJANJA ROGA I STROPNE GREDE A Krov na raspinjače sa rogovima oslonjenim na vjenčanice (AB tavanica) Krovovi sa stolicama Krovovi sa stolicama formiraju se oslanjanjem rogova na vjenčanice i rožnjače. 5x8cm) U V 40-50° A komad grede POPREČNI PRESJEK L=max 6m komad grede V 70-90 PODUŽNI PRESJEK ZAVRTANJ 12mm VJENČANICA 12x14cm 60 3c m DETALJ OSLANJANJA ROGA I STROPNE GREDE anker zavrtanj 12mm A komad grede Prosti krov sa rogovima koji su oslonjeni na vjenčanice (AB tavanica) 5m 3.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   . ) ax (m U 5 3/ min 1. Rožnjača služi za oslanjanje rogova.VJENČANICA . Položaj stubova treba biti što bliži unutrašnjim nosivim zidovima kako bi se opterećenje prenosilo na njih. uključujući kliješta i kosnike naziva se krovni vezač. Donji kraj kosnika spaja se sa tavanjačom ili drvenim osloncem ako se radi o krutoj tavanici. Napregnuta je na savijanje te uvijek ima pravokutni presjek okrenut uspravno. . ) R Rp U 70-90cm ROG VJENČANICA RASPINJAČA UKRUĆENJA [R] [V] [Rp] [U] R 5 2/ 5m 4. Ovakav nosivi sklop sačinjen od para rogova.UKRUĆENJA [R] [V] [U]  10 R ? 4.ROG . Jedan ili dva stuba stolice povezuju se sa parom rogova u istoj vertikalnoj ravni parom gredica koja se nazivaju kliješta. Ukoliko su stubovi vertikalni onda se naziva prava stolica a ako su zakošeni onda se naziva kosa stolica. Stolica sadrži horizontalnu gredu (rožnjaču ili vjenčanicu) oslonjenu na dva ili više stubova.

tako da je raspon između vjenčanice i rožnjače najviše 4. kliješta.ROŽNJAČA . stubovi se postavljaju koso tako da se opterećenja prenese direktnije na zid.KOSNIK .STUB . odnosno kada je raspon vanjskih nosivih zidova između 7 i 12m a unutar raspona postoje dva srednja nosiva zida na koje se prenosi opterećenje putem drvenih stubova. Jednostruka stolica. te se njihov nagib uobičajeno kreće od 25o do 45o.5−4. dvostruka ili trostruka stolica. Dvostruka prava stolica.ROG .5 Rk K 1/4 . Imajući u vidu maksimalni raspon oslonaca rogova od 4. U tom smislu.RUKE (pajante) .5m IZOMETRIJSKI IZGLED STOLICE Elementi i izgled stolice .5m.5m. kao i raspon vanjskih nosivih zidova. Primjenjuje se kada je raspon vanjskih nosivih zidova najviše 7m a približno na sredini raspona postoji srednji nosivi zid. Sg 1/2 1/4 -4 3.5m. Krovni vezač sačinjavaju par rogova.  11 Krovovi na stolice ne zahtijevaju tako strme nagibe kao prosti krovovi. Oslonce rogova sačinjavaju vjenčanice i jedna srednja prava stolica sa sljemenjačom. Kose stolice. te par kosnika ako je nagib veći od 25o. Oslonce rogova sačinjavaju vjenčanice i dvije rožnjače. konstrukcija krova može biti formirana kao jednostruka. dva stuba.5m. Primjenjuje se u slučajevima kada je raspored zidova takav da bi oslanjanje prave stolice nepoželjno opteretilo tavanicu.SLJEMENJAČA [R] [S] [KL] [Rk] [K] [Rg] [Sg] . Primjenjuje se kada su rogovi duži od 4.5m a između rožnjače i spoja sa uparenim rogom najviše 2.KLIJEŠTA .D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Rastojanje krovnih vezača iznosi 3. Rg IZGLED STOLICE SA ČELA Rk S S Rg.

5 .D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Sg  12 x ma 4.5m V - ROG STUB KLIJEŠTA VJENČANICA RUKE KOSNIK ROŽNJAČA SLJEMENJAČA PODLOŽAK [R] [S] [KL] [V] [Rk] [K] [Rg] [Sg] [Pd] R ZAVRTNJI M12 Sg Rk S K Detaljni izometrijski prikaz spoja vjenčanice sa stubom i oslanjanja rogova .4.5 .5m POPREČNI PRESJEK S PODUŽNI PRESJEK KL Sg R TLOCRT KROVA Jednostruka stolica u slučaju AB tavanice KL 3.5 m K Rk Pd KL R SG KL Rk V R 70-90cm K S V 25-45° S 3.4.

5 R Rg KL Rg Rk S V S V R KL .35 L 0.35 L L PODUŽNI PRESJEK Krov na dvostrukoj pravoj stolici (AB ploča) R KL ZAVRTANJ M12 Rk S Izometrijski prikaz detalja spoja rožnjače sa stubom i oslanjanja rogova .3-0.5m 0.4 L 0.5m Rk C K K 70-90cm 25-45° max 1m S 3.3-0.5-4.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    13 POPREČNI PRESJEK x4 ma x ma m 2.3-0.

5m RUKE 10x12 STUB 14/14 25-45° max 12m Krov na dvostrukoj kosoj stolici Krov na dvostrukoj kosoj stolici ROŽNJAČA 14x20cm ROGOVI 10x14 ROGOVI 10x14 KLIJEŠTA 2x7/14 RUKE 10x12 STUB 14x14 KOSNIK 14x14 STUB/KOSNIK RUKE 10x12 KLIJEŠTA 2x7/14 Detalj oslanjanja rožnjače na kosom stubu: presjek i izgled KLIJEŠTA 2x7/14 x2 ma 2 .5m x4 ma .5m ROGOVI 10x14 ROŽNJAČA 14x20 KOSNIK 14x14 VJENČANICA 14x14 ma .5 x4 m RUKE 10x12 STUB 14/14 25-45° max 12m Krov na jednoj pravoj i jednoj kosoj stolici .D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   KLIJEŠTA 2x7/14 x2 ma  14 ROGOVI 10x14 ROŽNJAČA 14x20 KOSNIK 14x14 VJENČANICA 14x14 .

“vješaju” se za konstrukciju krova. odakle i potiče naziv vješaljka.5m PODUŽNI PRESJEK PRITISAK PRENOŠENJE OPTEREĆENJA ZATEZANJE Krov na jednostrukoj vješaljci - ROG STUB VEZNA GREDA KOSNIK NADVLAKA RAZUPORA ma [R] [S] [Vg] [K] [N] R [Rz] .5m Rg Rz R Rk S Nadvlaka PRENOŠENJE OPTEREĆENJA K min30° N Rk S Vg max 12m Krov na dvostrukoj vješaljci Dvostruka vješaljka: poprečni presjek i šema prenošenja opterećenja. tavanjače većih dužina sa odgovarajućim nastavcima. Za formiranje vješaljke važan je položaj i ugao kosnika. zategu. na vjenčanice. Razmak vezača iznosi 3. Naime.5m. Krovni vezač vješaljke može sadržavati jedan ili dva stuba. Spoj se ojačava zavrtnjem ∅12mm ili zupčastim pločama. .5−4. Uloga kosnika kod vješaljke znatno je drukčija nego kod stolice. Specifičnost krova na vješaljke je ta što se drvene tavanice mogu izvoditi sa rasponima većim od 6m. KL m 4. Kosnici sada prenose najveći dio opterećenja na oslonce. U tom smislu njihov ugao u odnosu na horizontalu mora biti ≥30o. 5 KL R Rk Sg 70-90 x ma K min30° N Rk S V S R N Vg max 7m POPREČNI PRESJEK Vg 3.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Krovovi sa vješaljkama  15 Sklop pritisnutih i zategnutih drvenih greda u vertikalnoj ravni koji prenosi opterećenja isključivo na vanjske nosive zidove naziva se krovna vješaljka.5m x4 Rg m 2 ax .5-4. Ovi elementi se moraju formirati tako da se osovine greda na spojevima sijeku u istoj tački. Vješaljke se primjenjuju u slučaju kada ne postoje srednji oslonci ili kada bi izvedba druge vrste konstrukcije bila manje ekonomična. kosnike i raspinjaču. Kod ovakvih krovova rogovi se oslanjaju slično kao i kod stolica. Osovine zatege i kosnika moraju se sjeći iznad oslonca. rožnjače i sljemenjače.

Gornji i donji sloj sastoje se od po tri a dijagonale ili vertikale po dvije daske. Postavljaju se na rastojanjima 60 ili 125cm. Ukrućenje se može osigurati dijagonalnim spregovima koji podužno povezuju nosače ili postavljenim u ravni gornjeg pojasa. Tu spadaju ekseri. Rastojanja čvornih tačaka zavise od vrste rešetke. a kreću se od 100 do 300cm. Daske se u čvorovima preklapaju jedna preko druge. a mogu se raditi i do 18m. ali je svakako bolje rješenje sa prstenastim moždanicima. brze montaže i malog utroška drveta u odnosu na raspon. grede ili stubove. Njihova veličina i dimenzije dobiju se statičkim računom. veličine drvenog presjeka i opterećenja. Uobičajeni nagib gornjeg pojasa iznosi između 10° i 14°. Spajanje štapova ostvaruje se različitim metalnim sredstvima a ponekad i ljepilom. ovaj nagib ne treba biti manji od 18°. zupčaste ploče i drugo. Rastojanje nosača kreće se od 1 do 4m. U visokogradnji se uglavnom koriste kao krovne konstrukcije. položene u jednoj ravnini a spajaju se obostrano utisnutim metalnim zupčastim pločama. Nagibi gornjeg pojasa kreću se od 10° do maksimalno 45°. Štapovi rešetke izrađuju se od dasaka debljine 24 ili 28mm. Za izradu se primjenjuju talpe debljine 4 do 5cm. sekundarna podkonstrukcija 1 gornji pojas 3x24mm 10° 1 donji pojas 3x24mm 6 do 12m dijagonale 2x24mm vertikale 2x24mm Rešetkasti krovni nosač od dasaka debljine 24mm. Cjelovita konstrukcija sa rešetkastim nosačima mora biti ukrućena u podužnom smislu. Svaki pojedinačni nosač se pričvršćuje za oslonce: nosive zidove.D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   Drvene rešetke  16 Drvene rešetke u osnovi se zasnivaju na općim statičkim principima za rešetkaste nosače. Rešetke od dasaka Rešetke od dasaka su male težine a primjenjuju se kod manjih raspona. Međusobno spajanje dasaka u čvorovima može se vršiti ekserima. od 4 do 12m. tako da ukupan broj slojeva iznosi najviše pet. Rešetke od talpi Primjena ovakvih nosača danas u svijetu ima sve veće učešće u gradnji krovova iz razloga jednostavne izrade. Uobičajeni rasponi rašetki od talpi iznose od od 6 do 10m. Spajanje se vrši anker zavrtnjima sa maticama i parom ugaonika. Kod trokutastih oblika rešetki. 40-50cm . Daske su preklopljene u slojevima i zakovane ekserima. Veličina rastojanja zavisi od vrste pokrivača odnosno sekundarne podkonstrukcije ali i samog tipa nosača. moždanici. zavrtnji. Znatno su ekonomičnije od klasičnih drvenih krovnih konstrukcija. Nosači se postavljaju na rastojanjima od 80 do 400cm.

D R V E N E   KO N S T R U KC I J E   GORNJI POJAS  17 VERTIKALNI PRESJEK REŠETKASTOG NOSAČA OD DASKE 24mm DIJAGONALE DONJI POJAS 1 4 1 4 1 4 1 4 5/6 B 5/6cm 1 3 136cm gornji pojas 5/12cm dijagonale 15° 5/10cm D ZUPČASTA PLOČA B C donji pojas C A 1 3 L = 900cm 10°-30° A 2-3m RASPON L=6-10m (18m) B C D ZUPČASTA PLOČA 38×100mm 133×233mm 5cm 76×133mm DETALJI SPOJEVA ZUPASTIM PLOČAMA SA OZNAČENIM VELIČINAMA PLOČA .

ZID PODKONSTRUKCIJA (rožnjače) UKRUĆENJE KROVNE KONSTRUKCIJE: DIJAGONALNI SPREGOVI REŠETKASTI NOSAČI Šematski tlocrt krovne konstrukcije od rešetkastih nosača .D R V E N E   KO N S T R U KC I J E    18 PODKONSTRUKCIJA DIJAGONALE ZA UKRUĆENJE KROVA ra s pon L m 00c 4 80 Izometrijski prikaz krovne konstrukcije sa rešetkastim drvenim nosačima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->