Carstvo životinja

Protozoa – praživotinje i jednoćelijske vrste Metozoa – sve ostale (višećelijske vrste): Bilateralija : *deuterostome: - Bodljokošci - Hordati

Radijata: - Sunđeri - Dupljari

*protostome - Gliste - Mekušci - Zglavkari

Životinje su svrstane u dva organizaciona tipa na osnovu tjelesne organizacije (protozoa, metozoa). Najjednostavniji oblici metozoa su sunđeri i dupljari – sesilni način života, tijelo im je peharastog oblika dvoslojne građe (ektoderm i endoderm). Tijelo ovih životinja se može podjeliti na više ravne simetrije koji prolaze kroz glavnu tjelesnu osovinu. Zbog toga kažemo da su sa zračnom ili radijalnom simetrijom – radijata. Ostali tipovi se slobodno kreću, pa im se na tijelu razlikuju prednji i zadnji kraj, lijeva i desna, trbušna i leđna strana. Kroz tijelo im se može povući samo jedna ravan simetrije koja sa obje strane ima paran broj organa, pa su to organizmi sa bilateralnom simetrijom – bilateralija. Troslojne su građe (ektoderm, mezoderm, endoderm). Prema embrionalnom razviću zavisno šta se razvija iz blastoporusa djelimo ih na protostome (usta) – gliste, mekušci, zglavkari; i deuterostome (analni otvor) – bodljokošci i hordati.