Technical Documentation

HV06SR

INFORMATION - COPY
TROFAZNI ASINHRONI MOTORI
VARENE KONSTRUKCIJE
6000 V 50 Hz 200-2500 kW

Vizija

Mi pokrećemo Vaše ideje. Mi ne proizvodimo samo motore već pretvaramo ambiciozne
koncepte naših kupaca u moderne, inovativne i pouzdane proizvode, koji su jedinstveni i
okrenuti budućnosti. Našom pouzdanošću, kreativnošću i fleksibilnošću pomažemo
kupcima da postignu svoje ciljeve.

Business Units

Home Appliances

Serial Motors
New Businesses

Project Motors

Sadržaj
1
SADRŽAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
. trana
1. UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

I

1.1. Standardi i preporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Označavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. KONSTRUKCIONE KARAKTERISTIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Konstrukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oblici motora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tolerancije prigradnih mera . . . . . . . . . .
Mehanička zaštita i hlađenje. . . . . . . . . .
Vratilo i ležaji . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključne kutije . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1. Priključna kutija statora . . . . . . . . .
2.6.2. Priključna kutija rotora. . . . . . . . . .
2.6.3. Priključna kutija za indikatore i grejače.
2.7. Statorski limpaket i namotaj. . . . . . . . . .
2.8. Rotorski limpaket i namotaj . . . . . . . . . .
2.8.1. Kavezni rotor . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.2. Kliznokolutni rotor . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
3
3
4
5
7
7
7
7
8
8
8
8

3. ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

II

III

Napon i učestanost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nominalna snaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Preopteretivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Momenti i struja polaska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Brzina obrtanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Stepen korisnog dejstva i faktor snage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Šumnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vibracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ispitivanje motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.9.1. Standardna ispitivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.9.2. Dodatna ispitivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4. TEMELJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 1
5. DODATNA OPREMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
6. REZERVNI DELOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
.1
7. POSEBNI ZAHTEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
.1
8. UPIT I NARUČIVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
9. TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
.3

IV

10. MERNE SKICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 3

V

Uvod
2

I

1. UVOD

1.1. Standardi i preporuke

Ovaj katalog obuhvata novi red visokonaponskih asinhronih
elektromotora projektovanih na bazi 50-godišnjeg proizvodnog
iskustva. Za ovo vreme ATB SEVER je isporučio više hiljada velikih
motora koji rade u različitim elektromotornim pogonima kao što
su: elektrane, željezare, cementare, pumpne stanice itd. širom
naše zemlje i u inostranstvu. Ovaj red je praktično treća
generacija visokonaponskih motora gde su primenjena
savremena dostignuća u konstrukciji na principu sistema
zajedničkih elemenata što je poznato i pod nazivam MODULARNI
sistem. U tom pogledu predstavlja prvu seriju motora ove vrste u
ATB SEVER-u u izboru materijala, uležištenja, ventilaciji i
mehaničke zaštite. Primena računara je omogućila optimiranje
karakteristika motora i optimalno korišćenje ugrađenog
materijala. Katalog je prvenstveno namenjen projektantima i
onima koji odlučuju o izboru elektromotora u cilju pružanja
osnovnih podataka o električnim parametrima i o konstrukciji.
Ovim katalogom želimo da omogućimo pravilan izbor motora i
pouzdan rad elektromotornog pogona.

Motori opisani u ovom katalogu proizvode se u skladu sa JUS
standardima i po preporukama Međunarodne elektrotehničke
komisije:

Katalog sadrži:

- visokonaponske asinhrone motore sa kaveznim i klizno-

kolutnim rotorom osne visine 355, 400, 450, 500 i 560 mm,
opsega snage kako je prikazano u tabeli 1. Za veće osne visine
sve do 710 mm, odgovori i ponude se daju na upit.
- tehnički opis, konstrukcione i električne karakteristike,
parametre motora za izbor i projektovanje elektromotornih
pogona i merne skice.
Tabela:1
opseg snage, kW

sinhrona
brzina
-1
min

broj
polova

3000

2*

200 ¸ 1000

200 ¸ 800

1500

4

200 ¸ 2500

200 ¸ 2000

1000

6

200 ¸ 2000

200 ¸ 1600

IPR 44, IP 23,
IPW 24 (vazduh)
IF 44 (vazduh-voda)

IEC 34-1

Električne rotacione mašine (izuzev mašina za električnu vuču)
Deo 1: Nazivne vrednosti i radne karakteristike
IEC 34-2A Električne rotacione mašine (izuzev mašina za električnu vuču).
Deo 2: Metode određivanja gubitaka i stepena korisnog dejstva
električnih rotacionih mašina
IEC 34-5 Električne rotacione mašine (izuzev mašina za električnu vuču)
Deo 5: Stepen zaštite postignut kućištem rotacionih mašina
IEC 34-6 Električne rotacione mašine (izuzev mašina za električnu vuču)
Deo 6: Metode hlađenja rotacionih mašina
IEC 34-7 Električne rotacione mašine.
Deo 7: Simboli za tipove konstrukcija i načini montiranja
električnih rotacionih mašina
IEC 34-8 Električne rotacione mašine. Deo 8: Označavanje krajeva
namotaja i smera rotacije rotacionih mašina
IEC 34-9 Električne rotacione mašine. Deo 9: Granice šumnosti
IEC 34-14 Električne rotacione mašine. Deo 14: Mehaničke vibracije
mašina sa osnom visinom 56 mm i više.
Merenje, ocena i granica intenziteta vibracija
IEC 71-1 Koordinacija izolacije Deo 1: Termini, definicije, principi i pravila
IEC 72A
Dimenzije i izlazne snage za električne mašine sa šapama za
pričvršćavanje za veličine kućišta 355 do 1000
IEC 85
Klasifikacija izolacionih materijala za električne mašine i
aparate u pogledu njihove termičke stabilnosti pri radu.

U slučaju nedostatka JUS standarda primenjene su DIN norme i
propisi za rotacione električne mašine VDE 0530. Na poseban
zahtev se mogu isporučiti motori po drugim standardima i
preporukama.

IP 44
(vazduh-vazduh)

750

8

200 ¸ 1250

200 ¸ 1000

600

10

200 ¸ 1000

200 ¸ 800

500

12

200 ¸ 800

200 ¸ 630

* Samo u kaveznoj izvedbi

Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne, zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude!

560 . Oblici motora Motori se izrađuju u dva standardna oblika: . što znači da se dodavanjem sklopova na osnovnu izvedbu motora... d kavezni motor kliznokolutni motor otvoreni motor otvoreni motor hlađen vazduhom kroz filter i zaštićen od prskajuće vode iz svih pravaca zatvoreni motor sa dovodom vazduha kroz kanal zatvoreni motor sa izmenjivačem toplote „voda-vazduh" zatvoreni motor sa izmenjivačem toplote „vazduh-vazduh" motor sa prirubnicom kratko kućište kućiste srednje dužine mala slova uz velika slova S i M označavaju dužinu limpaketa u kućištu. Označavanje 2. Konstrukcija Slovne oznake: K P O W R V Z F S M a.0. Tolerancije prigradnih mera Ostale oznake i simboli PN MN n UN IN h cosj U20 I2N IP MP Mm Im Id M A B 2p Motori su zavarene konstrukcije.001. 2. Na mernim skicama u katalogu.. 2. dobijaju razne izvedene varijante uz korišćenje standardnih elemenata.2. bold slovima su označene obavezne dimenzije dok su ostale mere informativne. a brojevi napon.3. 500. 6. osnu visinu i broj polova. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! ± 1. Motore drugih oblika ili sa drugim prigradnim merama radimo na poseban upit. Brojčane oznake Potrebnu čvrstoću i krutost obezbeđuju spoljašnji plašt kućišta sa unutrašnjim i vanjskim ukrućenjima.1.0 mm ± 2. Sva kućišta se izrađuju u dve dužne: M i S.5 mm ± 5.Horizontalni oblik IMB3/IM1001/prema IEC 34-7 code I/code II . Kućište i poklopci su sastavljeni od čeličnih limenih elemenata zavarivanjem.0 mm ± 2. IEC72-5. KONSTRUKCIONE KARAKTERISTIKE Tipska oznaka svakog motora se sastoji od slova i brojeva.5 mm j6 +3 % II . 1.2 +3 % + 1.GO. mehaničku zaštitu i hlađenje. nominalni napon 355. c. nominalna snaga nominalni moment nominalna brzina obrtanja nominalni napon nominalna struja stepen korisnog dejstva faktor snage napon rotora u mirovanju nominalna struja rotora polazna struja polazni moment prevalni moment moment inercije rotora dozvoljeni dodatni moment inercije masa motora pogonska strana suprotna strana od pogonske strane broj polova Tabela: 2 oznaka tolerancija A B do 1000 mm iznad 1000 mm C D F GA K M do 1000 mm iznad 1000 mm N S primer: 1 K O F 6 400 S a 10 generacija reda kavezni rotor otvoreni motor (IP23) motor sa prirubnicom napon 6 kV osna visina. osna visina H mm 2. 450. 400. Slova označavaju karakteristične osobine motora. Tolerancije obaveznih mera su date u tabeli 2.. redni broj generacije 3. mm dužna kućišta dužna limpaketa broj polova Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne. a na zahtev i L. 10.0 m6 h9 .Vertikalni oblik IMV1/IM3011/prema IEC34-7 code I/code II Kod vertikalnih motora prirubni poklopac je izrađen sa dosedom i dimenzijama prema standardu JUS N. 2. b.2.5 mm + 2. Konstrukcija je izrađena na principu ZAJEDNIČKIH ELEMENATA.Konstrukcione karakteristike 3 1.

koji je prigrađen na motor... zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! štetni uticaj prskanja vode iz svih pravaca je sprečen .O. gumarska industrija itd. Postavljanje ovih motora se preporučuje tamo gde postoji vodovodna mreža i gde se zbog prskajuće vode ne mogu primeniti otvoreni motori.Motori 1KZ i 1PZ su zatvorene izvedbe. Ventilacija može biti sopstvena ili dodatna. Optimalni izbor elektromotora zavisi od više uslova: od mesta postavljanja elektro motora. slučaj kada ventilator nije dovoljan za savladavanje pada pritiska u kanalu... sopstveno hlađenje produvavanjem IC 01 ... predmetima zaštita od ulaska stranih tela većih od 1 mm IP 44 (IP 54) potpuna zaštita od dodira zaštita od prašine IP 23 zaštita od ulaska vode zaštita od prskanja vode pod uglom od 60° prema vertikali IPW 24 Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne...Konstrukcione karakteristike 4 2. prisutnosti vode. IP 44/ zaštita od dodira alatima ili sl.. Postavljanje ovih motora se preporučuje u zatvorenoj i čistoj sredini bez prisutnosti vode. Ova izvedba se preporučuje za potrebu u vlažnoj sredini gde se javlja prskanje vode iz svih pravaca..)...Motori izvedbe 1KW i 1PW imaju sopstvenu ventilaciju. ..voda IC 81W .Z. hlađenje izmenjivačem toplote vazduh . Kod niskih temperatura se ova izvedba ne preporučuje zbog mogućnosti smrzavanja vode u izmenjivaču.Motori izvedbe 1KV i 1 PV su zatvorene izvedbe. U nastavku opisa navode se smernice za izbor mehaničke zaštite i hlađenja: .vazduh IC 611 Tabela: 3 stepeni mehaničke zaštite po IEC 34-5 odnosno DIN 40050 oznaka mehaničke zaštite zaštita od dodira zaštita od prodora stranih tela/prašine zaštita od kapajuće vode IP 22 zaštita od dodira prstima zaštita od stranih tela većih od 12 mm IPR 44/ /IC 31. zagađenosti vazduha čvrstim česticama.. . IP 33/ /IC 37.. .. II Motori navedeni u katalogu mogu biti isporučeni sa bilo kojom vrstom hlađenja i mehaničke zaštite. hlađenje produvavanjem i sa dovođenjem vazduha kroz cev IC 31. sopstveno hlađenje produvavanjem kroz filter IC 01 . Hlađenje se ostvaruje pomoću izmenjivača toplote „vazduh-vazduh". Mehanička zaštita i hlađenje Vrsta mehaničke zašite i hlađenje motora su određeni propisima IEC 34-5 odnosno IEC 34-6. hemijske zagađenosti. Postavljanje ovih motora se preporučuje u jako prašnjavoj sredini (cementare. vlažnosti vazduha. vazduh pre ulaska u motor se filtrira specijalnim filterima znak u tipskoj oznaci motora način hlađenja prema IEC 34-6/69 . i gde se javlja umerena količina prašine koja ne smeta strujanju vazduha kroz izmenjivač. Hlađenje se ostvaruje pomoću izmenjivača toplote „voda-vazduh" koji je prigrađen na motor..Motori izvedbe 1KO i 1PO su otvorene konstrukcije sa sopstvenom ventilacijom. U svakom slučaju potrebna je detaljna konsultacija projektanta elektromotora i elektromotornog pogona da bi se obezbedio siguran motor i ekonomsko opravdano rešenje pogona. pa su obuhvaćeni i u tipskoj oznaci motora prema tabeli 3.V. spoljne temperature i od cene pojedinih rešenja.W.4. Hladan vazduh iz okoline ulazi u izmenjivač na B strani motora i izlazi na pogonskoj strani motora. . IC 37 .Motori izvedbe 1KR i 1PR su zatvorene izvedbe priključeni na dovodni kanal čistog vazduha. produvava ga kroz motor i izbacuje na pogonskoj strani motora. Postavljanje ovih motora preporučuje se tamo gde se javlja umerena količina prašine u vazduhu i prskajuće vode iz svih pravaca... hladan postavljenim na motoru. Ventilator usisava hladan vazduh iz okoline kroz odgovarajuće rešetke na B strani (suprotna od pogonske).. sopstveno hlađenje izmenjivačem toplote vazduh .R.

kroz međugvožđe. II Unutrašnji ventilator u oba slučaja odgovara jednom smeru obrtanja. Pravilnim održavanjem ležaja obezbeđuje se vek istih od najmanje 50 000 sati kod višepolnih. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! . Hladan vazduh struji kroz aksijalne ventilacione kanale rotora. 40 000 sati kod 2-polnih motora.5. Standardno je predviđen prenos momenta elastičnom spojnicom. Slika 2 Ventilacija sporohodnih motora 1 KV Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne. Vratilo i ležaji Dimenzije kraja vratila i klinova su standardizovane prema IEC 72 ili DIN 42946. 2. Hladan vazduh struji kroz radijalne ventilacione kanale limpaketa rotora i statora. kroz glave namotaja statora i između limpaketa statora i kućišta. Kod sporohodnih motora je unutrašnja ventilacija radijalna kako je prikazano na slici 2. Unutrašnji ventilator je radijalan. Na poseban zahtev se može isporučiti elektromotor sa dva slobodna kraja vratila ili sa drugim dimenzijama vratila. količini masti (po ležajnom sklopu) kao i period podmazivanja. Silka 3 Uležištenje kod motora u honzontalnom obliku Slika 1 Ventilacija brzohodnih motora 1KZ Silka 4 Uležištenje kod motora u vertikalnom obliku Ležajni sklopovi su snabdeveni regulatorom količine masti i mazalicom za domazivanje u toku rada. Na kućištu motora (poklopcima statora) postavljene su natpisne table na kojima su dati podaci o tipu.Konstrukcione karakteristike 5 Unutrašnja ventilacija je kod svih brzohodnih motora izvedena kao aksijalna sa centrifugalnim ventilatorom kao što je prikazano na slici 1.

Tabela: 6 pogonska strana strana motora suprotna strana od pogonske II • FOR PD 2 baza: .UA 2 * 4 -12 6224 M.C4 2 -* 4 -12 NU 230 M.C4 NU 218 M.C3 2 x 7126 B.C3 1) -* NU 230 M.10 NU 222 C3+6222 M.C3 2 * * 4 -12 6230 M.UA 3) -* Na upit 1) .C3 2 * 2) 2 x 7224 B. preporučuje domazivanje. bez oznaka MP U tabeli 6.C3+6230 M.C3 4 -12 NU 224 M. bez oznaka M 2) .C3+6218 M.C3+6224 M.C3 4-6 NU 220 C3+6220 M. 4 i 5).za 2p=6 motore i više polova.C3 3) .MP.C3 NU 220 C3 2 NU 216 M.C3 NU 224 M.UA * 4 -12 6226 M.C4 NU 226 M.C3+6226 M.Konstrukcione karakteristike 6 Za podmazivanje ležaja koriste se standardno sledeće masti: Za osne visne 355.C4 NU 216 M C3 4 .). Treba napomenuti da se i u slučajevima kad je motor van pogona dve godine.C3+6216 M.MP. kod ležajeva 2-polnih motora primenjuje se mast FOR PD 2.UA 2 * * 4 . a za ležajeve višepolnih motora INA LIPLEKS EP3 • INA LIPLEKS EP3 sa niže navedenim karakteristikama: baza: .C3 1) 450 500 560 tipovi kotrljajućih ležaja za motore oblika IM V1 (IM 3011) broj polova A strana pokretan ležaj B strana nepokretan lezaj 2 6216 M.C3 2 -* -* 4 -12 NU 226 M. Na upit dajemo ove preporuke za ekstremne slučajeve (uticaj povišenih temperatura. 500 i 560 mm (Tabl.C4 NU 216 M.UA 2) 2 x 7226 B.C3+6216 M.10 6222 M 2 x 7222 B.za 2p=6 motore i više polova. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! 10 7200 6500 5400 5000 4000 8000 8000 8000 8000 6500 7200 6500 5400 5500 4000 5900 5900 5000 4500 3600 12 8000 7800 6700 6500 5000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7800 6700 6500 5000 8000 7500 6500 6000 4500 .C3 NU 222 C3 2 NU 218 M. 450.za 2p=6 motore i više polova. prašine.UA 4-6 6220 M 2 x 7220 B.litijumov sapun: ulje mineralno radna temperatura od -30°C do +130°C tačka kapanja: 220°C veličina motora 355 400 450 500 560 broj polova 2 veličina motora Tabela: 4 355 tipovi kotrljajućih ležaja za motore oblika IM B3 (IM 1001) 400 A strana nepokretan ležaj B strana pokretan lezaj NU 216 M.MP. itd. je dat je za odgovarajuće ležajne sklopove pregled količina masti i period domazivanja za prosečne uslove primene.C3 3) 3) * 1) 2 x 7230 B.litijumov sapun: ulje mineralno radna temperatura od -30°C do +150°C tačka kapanja: 190°C Tabela: 5 oznaka ležaja količina masti za domazivanje cm2 NU 216 + 6216 NU 218 + 6218 NU 220 + 6220 NU 222 + 6222 NU 224 + 6224 NU 226 + 6226 NU 230 + 6230 6216 6220 6222 6224 6226 6230 NU 216 NU 218 NU 220 NU 222 NU 224 NU 226 NU 230 2 x 7126 2 x 7220 2 x 7222 2 x 7224 2 x 7226 2 x 7230 22 28 38 44 52 60 76 11 19 22 26 38 38 11 14 19 22 26 30 38 22 38 44 52 60 76 vremenski period domazivanja (sati) 2 950 850 1800 950 850 700 - 4 2200 1800 3000 2600 1700 3400 2800 4800 4200 2800 2200 1800 3000 2600 1700 1450 1260 2000 1700 1300 broj polova motora 6 4000 3400 3100 2800 1800 6500 5600 5000 4500 3000 4000 3400 3100 2800 1800 2900 2400 2000 1700 1200 8 5800 5000 4400 4000 2800 8000 7800 7200 7000 4500 5800 5000 4400 4000 2800 4500 4200 3600 3200 2400 Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne. 400. bez oznaka M.

Slika 9 Priključna kutija termometara namotaja i ležaja Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.6. Na poseban zahtev mogu se isporučiti motori i sa dve priključne kutije. Priključna kutija statora 2. ali na zahtev.1.6.6. mehaničke zaštite IP 55. mehaničke zaštite IP55. Veze do priključaka u kutiji mogu biti izvedene pomoću bakarnih šina. Priključna kutija rotora je izrađena po DIN 46944 i prikazana je na slikama 7 i 8. 2. Normalno je smeštena sa desne strane motora (gledano sa pogonske strane). Po pravilu namotaj rotora je vezan u zvezdu a zvezdište je izolovano u motoru. Priključna kutija je zavarene konstrukcije. Predviđeni kabelski uvod je: 1 x f (60 ÷ 80) ili 2 x f (50 ÷ 70) Slika 7 Priključna kutija rotora Slika 8 Izvedba priključne kutije rotora U priključnu kutiju je smešteno šest priključnih vijaka M16 ili M20. Priključna kutija je sa desne strane motora. Priključna kutija rotora Priključna kutija statora je izrađena po standardu DIN 42962 i prikazana je na slikama 5 i 6. a izolovano zvezdište je smešteno unutar motora. M12 i M16 po DIN-u 46200 i mogu se opteretiti strujom od 315 A pa do 800 A. Kablovski uvod je predviđen za kabel: 1 x f (60 ÷ 80) ili 2 x f (50 ÷ 70) Normalno je kablovski uvod okrenut na dole. ali se može okrenuti za 90° i 180°. Priključna kutija je zavarene konstrukcije. Priključna kutija za indikatore i grejače Ukoliko je motor snabdeven indikatorima temperature ili grejačem. U tom slučaju su oba kraja namotaja sve tri faze izvedena u priključne kutije. u tom slučaju ugrađuje se posebna priključna kutija za smeštaj ovih priključaka. a grejači u drugoj priključnoj kutiji.6.3. Pored priključnih vijaka u priključnoj kutiji se nalazi stezaljka za uzemljenje.Konstrukcione karakteristike 7 2. Kabelski uvod je standardno okrenut dole. Počeci sve tri faze namotaja su izvedeni na priključne vijke. Priključne kutije 2. Pored priključnih vijaka u priključnoj kutiji se nalazi stezaljka za uzemljenje. ali može se isporučiti i sa levom priključnom kutijom na upit. Izlazni krajevi namotaja su izvedeni preko četkica na priključne vijke. koji omogućuju maksimalno strujno opterećenje od 800 A do 1200 A. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! . ali na zahtev se može okrenuti za 90° ili 180°. Na zadnjoj strani priključne kutije je membrana koja se širi pod dejstvom pritiska ka unutrašnjosti motora u cilju zaštite osoblja u slučaju eksplozije. II Slika 5 Priključna kutija statora Slika 6 Izvedba priključne kutije statora U priključnu kutiju su smeštena: tri izolatora kroz koje prolaze priključni vijci M10. Termometri su u jednoj.2. može se isporučiti sa leve strane.

Na oval način se dobija veliki polazni moment uz relativno smanjenje polazne struje. On ima veliku mehaničku i električnu čvrstoću kao i otpornost prema vlazi. a to garantuje dug vek trajanja i neznatno trošenje. što je postignuto kvalitetom. Slika 11 Detalj sklopa kliznih koluta i držača četkica 2. posle čega se takav limpaket statora utiskuje u kućište motora. što omogućuje dozvoljeno zagrevanje kaveza prilikom zaleta do 300°C. . 2. Standardni kliznokolutni motori se izrađuju sa stalno nalegajućim četkicama. Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne. emajl lak i kombinacija staklene svile i laka. Izolacija žice je tipa LGGL tj.7. Rotorski limpaket i namotaj Limpaket statora se izrađuje od dinamo lima visokih magnetskih svojstava.Električne karakteristike 8 II 2.8. Kliznokolutni rotor Namotaj rotora kliznokolutnih motora je izrađen od profilnog (pravougaonog) vučnog elektrolitičkog bakra E-CuF20.8. Štapovi rotora i kratkospojni prsteni su spojeni posebnim postupkom tvrdog lemljenja.2.5 mm.005/1958 i IEC 34-1. malih specificnih gubitaka i debljine 0. poznat pod internim nazivom SI 3). Izvedba limpaketa statora je takozvani „uloženi limpaket". i sa postojanošću oblika i na starenje. Oblik žljeba je „duboki". što znači da se limovi najpre slože i učvrste zatim se u limpaket uloži kompletan namotaj. Statorski limpaket i namotaj 2. Oblikovanjem specijalne strukture prelaza izolacije pravog dela prema glavi namotaja i posebnim načinom impregnacije glave namotaja (sistem izolacije. Rotor je sa ventilatorom i klinom dinamički balansiran. Kod ekstremno vlažnih. Nakon formiranja kanure namotaja i nanošenja glavne izolacije. dug vek trajanja i veliku pogonsku sigurnost. Namotaj statora se izrađuje kao „dvoslojno uslagani" sa skraćenim korakom od elektrolitičkog profilnog bakra E-CuF20 dimenzija po DIN 46452. kod nazivnog napona praktično bez tinjanja. U pogledu kriterijuma za kvalitet primenjuje se VDE 0530 za vrednost tgd. ravni delovi su pečeni u presi na tačnu meru i na taj način se dobija kompaktna izolacija bez šupljina. Ceo sklop je dimenzionisan po kriterijumu. Kod teških pogona na poseban zahtev izrađujemo kavezni rotor. Limpaket rotora je izrađen od dinamo lima i direktno postavljen na vratilo kod brzohodnih motora. da vek trajanja četkica ne bude manji od godinu dana neprekidnog rada.8. Slika 10 Limpaket statora sa namotajem Prednost diskontinualnog sistema je u tome što se lako vrši popravka ili zamena eventualno oštećenih namotaja za razliku od „total vakum" sistema. agresivnih sredina i kod brzog ponovnog uključenja gde se traži visoka čvrstoća glave namotaja. Izolacioni sistem namotaja odgovara klasi izolacije „F". Sklop kliznih prstena je smešten izvan motora u cilju lakšeg održavanja i sprečavanja štetnog uticaja prašine od četkica. Gotov ravni deo namotaja je zaštićen poluprovodnim lakom u cilju zatvaranja linija elektrostatičkog polja.CG 75/J firme Carbone. primenjuje se posebna impregnacija glave namotaja.1. a kod sporohodnih motora na zvezdu vratila. Sistem izolacije je „diskontinualan" i odgovara klasi „F" po JUS N. Nakon spajanja krajeva namotaja kompletan rotor se impregniše.A8. Krajevi namotaja se spajaju tvrdim lemljenjem što obezbeđuje dobre mehaničke osobine i postojanost na „termičke šokove". Četkice su bronzano-grafitne i impregnisane. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! . Prednost ovakvog načina rada je što je moguća impregnacija namotaja van kućišta motora (u limpaketu). Klizni prsteni se izrađuju od legure bakra i nikla što je rezultat dugogodišnjeg istraživanja i iskustva. koji su međusobno izolovani sa obe strane tankim slojem laka velike termičke postojanosti. Kavezni rotor Namotaj rotora kod kaveznih motora se standardno izrađuje od elektrolitičkog vučenog bakarnog profila pravougaonog preseka. Glavna izolacija je na bazi mikapapira i cikloalifatične epoksidne smole. sa kavezom od specijalne legure bakra sa velikim toplotnim kapacitetom i mehaničkom čvrstoćom.K 14 Z3 firme Schunk . što omogućava veliki broj uključenja u toku veka trajanja motora uz zaletanje velikih momenata inercije radne mašine.

nadmorska visina do 1000 m .maksimalni pritisak vode do 6 bar . Nadtemperature kod nominalnih uslova su manje od dozvoljenih za termičku klasu izolacije F.).pad pritiska vode 0.2. do 40 °C .1. u drugim slučajevima.napon 6 kV . 14.porast temperature vode 5 °C .3. se dozvoljavaju i pri tome za navedene vrednost važe tolerancije po IEC 34-1 ili VDE 0530: . zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! III .5-strukom nominalnom strujom u trajanju do 2 minuta.za prevalni moment. 13. a moment približno kvadratno sa naponom.maksimalne temperature rashladne vode na ulazu u hladnjak 27 °C . Slika 12 Promena snage u zavisnosti od napona Kod smanjenog napona.4. Napon i učestanost 3. 3. M=f(n) treba ovu vrednost korigovati. motora iznosi 400 kW.5 bar Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni potrebno je korigovati snagu motora prema dijagramima predstavljenim slikama 12.ispitni pritisak vode 10 bar . Eventualno ponovno preopterećenje u ovom smislu se ne može ponoviti za manje od 30 minuta. dati su u tabeli električnih podataka (strane 13 . struja se menja približno proporcionalno.6 Mn Tabela 7 Tabela 8 H (m) Q [°C] Ulazna temperatura vode °C Smanjenje nazivne snage na % 1000 40 27 100 2000 30 28 99 3000 20 29 98 4000 10 30 97 31 96 32 95 33 94 Snaga ostaje ista pri ovim uslovima Slika 13 Promena snage u zavisnosti od promene temperature okoline Promena snage motora sa izmenjivačem toplote u zavisnosti od temperature rashladne vode “voda-vazduh” Slika 14 Promena snage u zavisnosti od nadmorske visine Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne. Preopteretivost Motori iz ovog kataloga prema VDE 0530 mogu nakon trajnog pogona sa nominalnim opterećenjem da izdrže bez oštećenja preopterećenja sa 1.za polazni moment -15 % +25% . Tri uzastopna zaleta iz „hladnog stanja" ili sa dva uzastopna zaleta iz „toplog stanja". U tabelama je dat dozvoljeni moment inercije radne mašine za slučaj zaleta kada je mehanička karakteristika radne mašine kvadratna funkcija M=f(n2). Odnos polaznog i prevalnog momenta kao i odnos polazne struje prema nominalnoj. -10 % ali ne sme biti manji od 1. Na poseban upit motori se mogu isporučiti i za druge napone 3 ÷ 10 kV i frekvencije 60 Hz.za polaznu struju +20 % .22). 3. ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE 3. Ova razlika predstavlja termičku rezervu nepotpunog iskorištavanja klase F i može služiti za pokrivanje nepredviđenih pregrevanja usled težih uslova rada pogona od nominalnog (kratkotrajna preopterećenja. Nominalna snaga Date snage u katalogu se odnose na trajan rad (pogon S1) pod uslovom da je: . Momenti i struja polaska Visokonaponski motori po ovom katalogu standardno se isporučuju za 6 kV i za učestanost 50 Hz. s tim da donja granica snage za 10 kV el. pad napona itd. na pr. odnosno tabelama 7 i 8.temperatura okoline max.Električne karakteristike 9 3.

Ispitivanje motora Brzine obrtanja date u tabelama su zaokružene vrednosti i odnose se na pogonsko zagrejane motore opterećene nazivnom snagom.02 i ne više od 0. svedeno na nazivnu snagu pri nazivnom naponu i nazivnoj frekvenciji u pogonski toplom stanju. Dodatna ispitivanja se mogu izvršiti u ispitnoj stanici i/ili na mestu postavljanja motora.ispitivanje statorskog namotaja visokim naponom. dielektrična ispitivanja izolacije namotaja statora.9.0% u odnosu na vrednost u tablicama. 100%.07. Rotori motora se balansiraju statički i dinamički. Na poseban zahtev možemo isporučiti motore i sa manjim šumom.Kontrola priključnih mera.9.1.cos j 6 ali ne manje od 0. mereno po ISO R1680. provera oznaka na izvodima i smera obrtanja. odnose se na različita opterećenja motora. . Rezultati ispitivanja daju se u ispitnom protokolu. . . se koristiti motori za regulaciju brzine jer sa smanjenjem brzine pogoršavaju se uslovi hlađenja. III Date vrednosti u tabeli za stepena korisnog dejstva i faktor snage. mm/s. . određivanje mehaničke karakteristike motora u toku zaleta.2. 3. . kontrola mehaničkog rada. od Pn: . i na tablici smera obrtanja na celoj površini motora. Ukoliko motor treba da se obrće u oba smera (UVW) ili samo u levom smeru (VUW) ili (WVU) isti treba definisati pri naručivanju jer su ventilatori za desni smer.h 10 ali ne manje od 0. Ukoliko se prvi put radi dati tip motora onda se na jednom motoru vrši tipsko ispitivanje po VDE 0530. što je naznačeno na natpisnoj tabli motora strelicom (UVW). Svi motori iz ovog kataloga se standardno ispituju serijski. Brzina obrtanja 3. napona i brzine obrtanja u toku - zaleta motora. merenje zagrevanja. . . Motori iz ovog kataloga odgovaraju području „b" a na zahtev odgovaraju području „a" prema VDI 2056.6. 50%. Dodatna ispitivanja . snimanje karakteristike opterećenja. Na poseban zahtev kupaca možemo ispitivanje raditi i po drugim propisima ili ponoviti tipsko ispitivanje uz prisustvo kupca.merenje struje.Tolerancija vrednosti faktora snage - 1 . 3.provera mehaničke čvrstoće motora na povišenu brzinu obrtanja. . Šumnost Šumnost motora po ovom katalogu je u skladu sa preporukama IEC 34-9. merenje nivoa šuma. Vibracije strujom. gubitaka i faktor snage u kratkom spoju kod sniženog napona. Stepen korisnog dejstva i faktor snage - .Snimanje karakteristika praznog hoda.7. Vibracije motora određuju se prema najvećoj efektivnoj brzini vibracije. . i to za: 125%.funkcionalna provera pomoćnih uređaja. merenje izolacione otpornosti statorskog namotaja.Na poseban zahtev isporučujemo dvobrzinske motore ili motore sa manjim brzinama obrtanja od datih u katalogu. Pored standardnih ispitivanja mogu se na poseban zahtev izvršiti i dodatna ispitivanja. oscilografsko snimanje rezidualnog napona.snimanje karakteristika kratkog spoja. motore isporučujemo sa desnim smerom obrtanja gledano sa pogonske strane.07. Ako se drugačije ne traži.merenje otpornosti statorskog namotaja jednosmernom 3. 3. merenje struje. određivanje momenta inercije.oscilografsko snimanje struje. Standardna ispitivanja . .Bez prethodne saglasnosti i provere kod proizvođača ne smeju 3. Tolerancije brzine su definisane tolerancijom klizanja od ±20%. . Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.Ostale informacije i smernice 10 3.Motori se ne smeju koristiti za električno kočenje kontra strujom ili za reverzibilni pogon bez saglasnosti proizvođača. Ako motor treba da radi u oba smera u tom slučaju se smanjuje stepen iskoriscenja za 0.kontrola vazdušnog zazora.Tolerancija vrednosti stepena korisnog dejstva je - 1. Jačina vibracije se meri aparatom za ovu namenu prema DIN 45666 na ležajima pri praznom hodu motora sa nominalnim naponom. 75%.8. gubitaka i faktora snage u praznom hodu kod nazivnog napona i frekvencije.9.5-1.5. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .

8. grejač za namotaj ukoliko motor radi u vlažnoj sredini i povremeno se isključuje. način pokretanja i vrsta pogona. sa smanjenom polaznom strujom ili većim polaznim momentom u odnosu na katalog. sa zaštitom IP54 ili IP55. sa nestandardnom natpisnom tablom. . sa smanjenim vibracijama. Primedba: kod motora sa izmenjivačem toplote „voda-vazduh" proveravanje temperature i strujanje vode. temperatura okoline. ostali specijalni zahtevi po tački 6. sa nestandardnim bojenjem. sa posebnim pakovanjem.4 x n (G grupa motora i agregata visoko podešene nk > n prema VDI 2056). 7. vrsta radne mašine.namotaj formiran neizolovan. nisko podešene nk < n prema VDI 2056) . uglavnom temelji čelične konstrukcije: sopstvena kritična frekvencija sistema treba da je manje za oko 0.kruti i masivni. otpornički termometar Pt100 za ležaj.ležaje. za drugi oblik. sa prenosnim mehanizmom zajedno.isključivački element za PTC. za dodatno aksijalno opterećenje ležaja. .Ostale informacije i smernice 11 4. smer obrtanja. . nominalni napon i frekvencija. REZERVNI DELOVI Na zahtev kupaca isporučujemo i rezervne delove. zahtev za mehaničku karakteristiku motora.provodni izolatori.ograničavač prenapona. . TEMELJI Temelji treba da ispunjavaju sledeće uslove: . .sa kliznim ležajima. . kontaktni termometar za ležaj. otpornički termometar Pt100 za namotaj. Kod važnih elektromotornih pogona preporučujemo sledeće rezervne delove: .sa više priključnih kutija ili sa drugim uvodom u odnosu na katalog. . mesto postavljanja i vlažnost vazduha. sa specijalnim ispitivanjima.postolje. 5. mehanička karakteristika radne mašine. nadmorska visina postavljanja motora.natezne šine. Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne. tip motora s obzirom na hlađenje i mehaničku zaštitu.sa drugim prigradnim merama u odnosu na katalog. DODATNA OPREMA Na poseban zahtev motori mogu biti opremljeni dodatnom opremom: - PTC element za namotaj. broj uzastopnih uključenja i broj uključenja na sat. POSEBNI ZAHTEVI Motore iz ovog kataloga možemo isporučiti po sledećim posebnim zahtevima uz doplatu: . - sa oba smera obrtanja. za kaišni prenos. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! III . položaj priključne kutije. sa propratnom dokumentacijom na jednom od svetskih jezika. moment inercije radne mašine sveden na osu motora. . sa smanjenim šumom. . sa tipskim ispitivanjem motora.sa dodatnom opremom po tački 4 .temeljni vijci. .otpornički termometar za merenje temperature hladnog i toplog vazduha. dvobrzinski motor. brzina obrtanja. za različit napon od 6 kV. zahtev za polaznu struju.7 x n (T grupa motora i agregata.sa dva kraja vratila ili sa nestandradnim krajem vratila. da odgovaraju drugim propisima. eventualno preopterećenje.visoki i elastični. . betonski temelji: sopstvena kritična frekvencija sistema treba da je veća za oko 1. 6. UPIT I NARUČIVANJE Prilikom upita ili naručivanja u cilju pravilnog izbora i definisanja motora molimo kupce da nam dostave sledeće podatke: - nominalna snaga. oblik. za veliki broj uključenja na sat.

12 III .

6 34.5 0.5 94.2 5.6450 Ma-2 1.5 2.. prev.0 91.8 0.0 2.9 93.8 93.0 5.9 95.0 5.4 93.7 92.6 24.90 0. IPW24 struja mom.88 0.0 94.6355 Ma-4 1..3 5.87 0.88 0.86 0. struja faktor snage cosj IN Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: kavezni Napon: 6 kV Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F F moment inercije A masa motora cca pol.88 0.82 0.3 95.88 0.2 5.81 0..K.6500 Mb-4 1120 1250 1400 1600 1490 1490 1490 1490 95.1 11.6 0..91 0.6 95.9 0.2 92.0 0.4 2.9 2.9 0.6355 Sc-2 1.K.6450 Ma-4 1.9 0.3 5.6 37.9 0.9 2 59 2.9 1.87 0.85 0..95 1 1 1 1 2.87 0.86 80 90 100 111 5..78 0.5 189 195 210 222 2090 2150 2390 2510 2310 2370 2610 2730 2570 2630 2970 3090 1..4 5.4 93...8 94.87 0.0 94.8 0.2 93.6355 Mc-4 1.1 1 0.1 95.83 0.4 2750 2940 3160 3360 3030 3220 3440 3640 3110 3300 3520 3720 1.70 0.2 94.K.6 93.89 0.K.7 26.K.8 0.7 93.88 0.89 0. PN n kW min -1 Zaštita: IPR 44 IP 23 IPW 24 IP 44 Oblik: Hlađenje: IC 31 IC 01 IC 01 IC 81W stepen korisnog dejstva h % IM B3.5 2.K.2 95.91 0.2 2.86 0.5 93.6 92.85 0.74 2.88 0.7 92.91 0.3 9 10 11 12..8 95.84 0.4 2.0 14.86 0.K.5 4.2 96.1 96.88 0.5 13.2 28.0 2..1 95 0..2 93.89 0.4 2.1 94.....89 0.70 0.88 0..0 5.6 0.85 2.K.81 0.82 0. mot.8 95.6500 Sa-4 1.9 0..9 0.6355 Md-2 200 225 250 280 315 355 400 2970 2970 2970 2970 2970 2971 2972 92.5 2.1 93.88 79 89 100 111 5.1 5.2 96 0.7 95.4 94.81 0.88 0.4 92.4 95.88 0.6355 Sa-2 1.0 5.90 0.1 93.84 0.6355 Sb-4 1..80 0.0 21.5 95.2 5.90 0.8 147.2 3.79 0.5 94.K.9 0.4 2.0 6.9 1..2 2.84 0.1 5.89 0..9 96 94.6560 Mb-4 1800 2000 2240 2500 1484 1485 1485 1487 95.9 93.0 5.6 93..3 0.91 0.91 0.89 0.86 0.1 0.80 2.9 95.89 0.9 94 94 0.5 0.5 2 2 2 52 47 50 55 544 559 586 621 3800 4008 4422 4630 3932 4160 4534 4742 4212 4420 4908 5116 1.77 0.89 0.Tehnički podaci Tip: KR KO KW KV VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE tipska oznaka nom.90 0.5 5..2 5...8 0..7 95.6560 Sb-4 1.4 2.2 95.86 0.6560 Ma-4 1.6355 Sa-4 1.5 33.K.9 92.3 92.6450 Sb-4 1.83 206 226 247 276 5.6 94.90 0.90 0..9 95.91 0..6355 Sc-4 1.7 96.9 0.6355 Mb-2 1.70 0.8 94.88 0.85 0..0 95..9 94.4 93.K.89 0.88 0.89 0..8 5.5 94.9 0.1 94.9 0. snaga brzina obrt.5 5.84 0.91 0.4 2.90 0.1 5...8 0.2 93..83 0.5 92.K..7 95.91 0..2 93.2 93.89 0.9 0.6355 Md-4 200 225 250 280 315 355 400 1475 1476 1477 1479 1478 1478 1478 92.3 93.K.3 26...90 0..6 94.2 95.7 94.8 93.5 5.K.87 0.88 0. - 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 13 Jd Jm IP/IN MP/MN MPR/MN m kgm2 kg -1 ns=3000 min 1.91 0.84 0.67 0.87 0..1 92..0 7..90 0.6400 Mb-2 450 500 560 630 2968 2972 2974 2974 93.9 95.88 0.6450 Mb-4 710 800 900 1000 1480 1480 1482 1483 94.5 6.6450 Sa-2 1.5 5. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .K..prema nom.9 93.5 25.0 5.. IPR 44 IP 44 IP 23 .1 2.90 0.5 2.K.8 94.6 93..0 93...84 0..6 94.K.6 93.88 0.2 5.2 29.8 96 96 95.4 94.70 0.9 0.2 103 1049 1128 1192 1338 5109 5667 5761 6394 5215 5773 5771 6606 5631 6189 6387 7020 -1 IV Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.9 0.3 96..9 3.5 94.K.4 1320 1355 1390 1437 1560 1630 1670 1430 1525 1560 1607 1730 1800 1870 1510 1715 1750 1847 1970 2040 2010 1.6450 Sa-4 1. dodat..1 93.86 0..3 156.1 93.1 96.9 94.0 5..5 2.7 95..1 94.6 25.0 95.7 93.K..0 94.4 93.60 0.6400 Sb-4 1.7 93.88 0.80 25 28 31 34 38 42 47 5.70 2..87 0.69 0.89 0.9 0.9 0.4 2. mom.9 0.91 0.80 52 58 65 73 5..5 5.3 99 2.4 93.4 93...85 0.6 94.K.6 93.0 92.2 2.64 0.7 94.2 93..89 0.1 5.9 0.6 93.2 96.0 32 36 39.5 94.4 5.80 0.88 51 57 63 71 5.8 94.6 94.70 0.85 0.K.91 0.9 93.3 40 2030 2150 2350 2450 2250 2370 2570 2670 2290 2410 2710 2810 1.5 5.K.5 92.5 30.90 0.4 2.88 0.85 125 138 154 175 6.. (IM 3011) nom.9 0.85 1.K.0 95.88 0.6450 Mb-2 710 800 900 1000 2966 2967 2968 2968 94.K.89 0. nom.84 0.86 0.3 35.4 2.9 92.5 93..2 5.7 94.5 131.K.8 156.1 30.87 0.1 70 2.7 95.6400 Sa-2 1.89 0.8 96.90 0..87 0.2 91.89 0.2 95.83 0.K...0 7..77 0.89 0.2 2.2 94.66 0.3 5.6 94.75 0.4 5.9 94.6400 Sb-2 1.6400 Sa-4 1.5 2570 2850 3070 3250 2850 3150 3350 3530 2930 3210 3550 3730 ns=1500 min 1.K.K.81 0.80 0.89 0.1 94.88 0.85 0.6355 Mb-4 1..K.0 94.2 5.84 0.3 94.90 0.K.64 0.91 0.4 93.6355 Ma-2 1.7 94 94.5 0.89 0.88 0.0 11.K.8 95.84 0.1 5.6 92.4 2.88 0.87 0..4 91.6355 Sb-2 1.6 93.87 0..6 137..4 95.7 199 216 236.9 95.7 2.2 94.2 2.6400 Ma-4 1.2 0.6450 Sb-2 1.5 27.91 0.3 159 1360 1418 1430 1500 1610 1656 1720 1510 1568 1580 1650 1760 1806 1870 1550 1608 1620 1740 1850 1896 1960 1.88 0..89 0.91 0. (IM 1001) IM V1.8 0.8 0.2 94.91 0..5 0.85 0.2 94.9 0.2 94.5 7.85 23 26 29 32 36 40 45 5.1 0. pol.86 0.1 93.2 191.8 95.0 5.K.85 0.K.K.6355 Mc-2 1.90 0..77 0.6 92.3 5.3 2.4 96.6560 Sa-4 1.K.6400 Mb-4 450 500 560 630 1477 1478 1479 1480 93..1 2.8 92.5 125..K..6400 Ma-2 1.6 94.9 2.84 0.K.6500 Ma-4 1.5 6.80 0.5 94.78 0.9 94.89 0..85 0.87 0.6500 Sb-4 1.91 0.87 0.7 94.K.

81 0.6400 Mb-6 280 315 355 400 450 500 986 986 986 986 987 987 93 93 93 93. pol.86 0.86 0.4 92.85 0.6 2.6500 Sb-6 1.. IPW24 mot.6560 Ma-6 1.4 95.2 94.6500 Sa-8 1.85 0.87 0.6560 Mb-6 1400 1600 1800 2000 991 991 991 993 95.83 0.7 94.6450 Sb-6 1.4 2..7 0.9 2 2 2 2 88 112 123 135 2377 2472 2723 3596 5439 6009 6347 7018 5545 6115 6557 7228 5960 6531 6973 7644 ns=750 min 1..3 93.K.4 93..8 92.4 1 1 0.5 121 137 3569 4052 4573 5274 3644 3904 4256 4734 3760 4056 4638 4846 4020 4316 5016 5220 1.71 0.83 0.1 6.4 93.7 95.78 0.6 0.86 0.78 0.84 0..85 0.6500 Sb-8 1.8 0.1 93 0.5 420.6 4.84 0.85 0.2 25 27 28.K.84 0.7 94.1 92.6 4.K..8 0.8 457 498 519.K.7 95..8 95.86 0.5 310.8 2420 2210 2350 2550 2640 2270 2410 2690 2720 1.K. struja faktor snage cosj IN Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: kavezni Napon: 6 kV Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F F moment inercije masa motora cca pol..88 0.85 0.4 5.K.6400 Mb-8 225 250 280 315 737 738 737 738 92 92.5 5.5 4..83 0...4 4.8 66 74 83 93 5 5 5 5.2 10.7 0.2 2.85 0...77 0.79 0.6 95.3 92 92.K.86 0.2 96.87 0..K.6 93 93.5 95..83 0.75 24 27 30 4.7 98.7 92.K...87 0.7 515.77 0.1 95..8 2.9 31 35 38 975 990 1037 1035 1098 1162 2827 2950 3090 3270 3380 3520 3107 3230 3370 3570 3680 3820 3287 3330 3470 3750 3860 4000 1..6 0.87 0.9 94..87 0.85 0.5 4.9 2.9 1 1.86 0.5 93.5 93.87 0.K.72 0.6560 Ma-8 1.K.7 2750 2940 3160 3300 3030 3220 3460 3600 3130 3320 3540 3680 1.85 0..78 0.77 103 114 128 144 5..6500 Mb-8 710 800 900 1000 741 742 743 743 94.6400 Ma-8 1.K.K.75 162 186 209 234 5.K..9 94.4 94.4 20.7 94.9 94 94.6500 Ma-8 1.5 0..71 84 95 107 119 5.85 0.6500 Mb-6 900 1000 1120 1250 991 991 991 991 95.8 0.86 0.6450 Sa-8 1..2 2.85 0.86 0.6 0.86 0.K.8 94.9 0.83 0.1 92..8 0.76 0.2 92.81 0..72 0.9 93.K.6450 Mc-8 355 400 450 500 560 630 741 740 740 740 740 740 93.85 0.8 0.73 0.9 93.9 542 577 636..K.5 93.8 0.7 4.K.4 94..8 95.86 0..K.7 0.88 0.5 94.1 2 87 63 70 79 1694 1781 1876 2010 4153 4372 4869 5046 4305 4524 4981 5158 4565 4784 5355 5532 1.6 0.5 92..73 0.8 0.2 2.6 94.1 2.K.6355 Sc-6 1.K.9 5.6560 Sa-6 1. snaga brzina obrt.82 0.5 0.. nom. PN n -1 Zaštita: IPR 44 IP 23 IPW 24 IP 44 Oblik: Hlađenje: IC 31 IC 01 IC 01 IC 81W stepen korisnog dejstva h % IM B3.K.6400 Sa-6 1.5 39.2 93..8 95.5 12.8 0.83 0.K.5 12.3 2 2.6355 Ma-6 1.K..85 0..8 0.9 0.1 93.85 0.K.2 94.5 94.K.87 0.1 15 17 18 20.5 94.6560 Mb-8 1120 1250 744 744 95.6450 Ma-6 1.5 0..1 2. prev.5 4.83 0.5 95.6450 Mb-6 560 630 710 800 990 987 988 989 94..1 1.85 0.5 11.K.2 2..5 93.4 94..82 0.6 95.2 93.6355 Mb-6 200 225 250 984 984 984 92..K.86 0.6 93.85 0..2 0.5 4.8 14.4 1..6500 Sa-6 1.78 0.4 94.prema nom.83 0.3 192 206 5834 6211 5482 6282 5692 6492 6108 6908 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN A IP/IN MP/MN MPR/MN kgm2 kg -1 -1 IV Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.2 2.71 0..85 0.9 93.87 0.86 0... IP 23 .6 4.6 95.4 0.78 0.5 1940 2030 2150 2270 2480 2600 2140 2230 2350 2470 2700 2820 2200 2290 2410 2530 2740 2860 1.83 0.4 95.1 2.8 0.3 94.K.5 4.5 0.81 0.5 95..9 96.83 0.85 0.7 95.6500 Ma-6 1..8 1540 1620 1740 1690 1792 1910 1730 1842 2030 1.K...4 0.9 94 0.2 94.86 0..6400 Sc-6 1...69 0.69 0.1 92.9 0.2 43.9 95 0.83 0.K.7 34.8 34 38 42 48 53 59 4.K.8 91 91 91.5 93.71 44 50 51 62 69 77 4.83 0..7 94.2 2.5 94.2 94 94 94.5 16.4 1 1.82 0..Tehnički podaci 14 Tip: KR KO KW KV VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE tipska oznaka nom.84 0.86 0.6450 Ma-8 1.5 752 2010 810 2150 822 2330 912.9 94..6 92.3 5.5 92.87 0.7 93.86 0.3 0.1 30.8 94 94 94.8 2.8 0..2 92.8 0. (IM 1001) IM V1.6400 Sb-6 1.6 94.8 0.7 95.73 0.8 94.1 5.82 0.5 94..83 0.8 93.9 2.82 0.7 94... zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .86 0.8 0.K.K.3 94.1 2.6 94 94.7 92..K.8 2 2 2 2..5 4.5 93.85 0. (IM 3011) nom..7 93..7 95..87 0.5 92.87 0.5 292.82 0. IPR 44 IP 44 struja mom.4 92.2 95.86 0.85 0.1 94.3 2.68 0.5 2.82 0.5 94.9 95.4 4.79 0.5 0.8 0.72 29 31 35 39 4. dodat.8 5.6450 Sa-6 1.2 94.71 0.6560 Sb-6 1.7 95.5 4.5 428.1 94.79 0.83 0.85 0.83 0.6450 Sc-8 1.83 0.83 0.05 2.8 0.86 0.4 93 93 93. - Jd Jm m kW min ns=1000 min 1..86 0.3 95..3 5.8 94 93..K.9 96 96 96.82 0..9 0.8 0.74 0.6400 Sb-8 1..6400 Ma-6 1.9 6.87 0.2 2.8 93 93.9 0.74 0..6 95.1 95.7 93.83 0..8 0. mom.1 96.9 0.6450 Sb-8 1.1 96 96.3 94.86 0.8 0.5 0.8 0..84 0.2 18.8 0.8 0.85 0.85 0.7 93.87 0.4 94.3 93.8 94.86 0.8 0.4 4.8 4.7 83 98.87 0.69 134 151 6.68 0.8 0..5 95.86 0.9 95 94.8 308..4 0.86 0.6450 Mb-8 1.2 2.81 0.79 0.85 0.5 93.K.6400 Sd-6 1.5 427.85 0.4 5.9 95 94.3 95.1 2 2 2 2 2 12.6400 Sa-8 1.8 0.

K.8 92 92. (IM 3011) nom.78 0.6400 Ma-10 1. struja faktor snage cosj IN Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: kavezni Napon: 6 kV Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F F moment inercije 15 masa motora cca pol..1 87 96 114 132 5060 5390 5800 5956 3692 4008 4734 4942 3648 4160 4846 5054 4108 4620 5220 5428 1.6450 Sa-10 1.7 0.5 4.3 1..75 0.4 1. prev.76 0..7 2.4 91.74 0.6 93.4 62.6400 Mb-10 200 225 250 1.3 4.6450 Ma-12 1.78 0.4 93.4 0.59 0.7 88.5 94.6560 Sb-12 1.82 0.K...K.1 1.K.1 91.8 1.1 2.2 2..76 0.2 81. dodat.7 93.5 5..6 69.62 0.3 93.5 5.K. mom..54 0.81 0.3 94.K..2 1..2 2. IPW24 mot.1 5.6450 Sb-10 1.1 1.1 2.76 0.8 94.8 0.7 92.78 0.76 0.55 0.5 92.78 0.K..6 91.6 94.8 4.69 0..5 94.69 0.2 2.5 91.82 0.57 0.4 94 94.63 58 64 69.1 1 1.7 0.4 94.76 0.6450 Sa-12 1..7 92.3 93..3 94.3 94. PN n kW min ns=600 min 1.5 92.3 91. IPR 44 IP 44 struja mom.4 5.6500 Sa-12 1.1 5.2 94.81 0.4 94.2 2.6560 Sb-10 1..4 1...6560 Sa-12 1.8 0.68 0..7 93.4 93..5 93.3 90.8 1.82 0..66 0..56 0.63 0.0 91.2 91.76 0.6 0.6500 Sb-10 1.3 93.8 93.4 1.8 2.78 0.8 0.1 4.69 0.7 0.2 93.1 2 2 2 162 176 189 203 5384 5598 5893 6210 5252 5801 5935 6530 5358 5907 6561 6770 5774 5323 6821 7186 ns=500 min 1..K.K.K.4 93. (IM 1001) IM V1.3 91.66 0...1 1 1 1 1 2.6560 Ma-12 1.7 0.6500 Sa-10 1.7 0..1 2.58 32 35 39 43 4.7 94.3 5.K.3 2.5 91..68 0.6 76 84 94 94 5.81 0.78 0.8 1.6400 Sb-10 1.K.6500 Sb-12 1.72 0.8 0.1 2.74 0.8 94.1 0.K. pol.8 0. nom.56 0.81 0.82 0.8 0..78 0.1 94..77 0.K..4 93.4 1.4 94.3 93..5 57..7 5 1.7 93 92.K.6 91..79 0.7 0. IP 23 .3 4. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .4 93 93 93.1 93.7 92.8 91.5 4.2 91.72 0.K.3 1506 1648 1296 1286 2920 2970 3124 3234 3210 3250 3424 3534 3310 3350 3604 3714 1.75 0.6 94.7 0.73 0.74 0.4 94.2 111.K.69 37 41 46 52 4..1 94..77 0..2 94.81 0.Tehnički podaci Tip: KR KO KW KV VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE tipska oznaka nom.4 99.5 4.61 27 30 34 4.8 0.5 124.3 92.5 IV Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.76 0.79 0.62 0.78 0.K.3 90.4 93.3 90..3 92...3 92..9 93.2 91..78 0..4 2.74 0.6450 Mb-12 225 250 280 315 488 489 489 489 91.8 4.61 0..73 0.2 93.81 0..7 0.2 2.58 49..8 65.1 94.2 93.56 0.77 0.1 1.1 2.4 4.2 1 1.6450 Sb-12 1.3 94.78 0.7 59.prema nom..3 94.2 94.4 91.76 0.9 94.66 0.8 92.78 0..2 2.6560 Mb-12 560 630 710 800 496 496 496 496 94.9 93.1 1.6 94.1 2.75 0.K.79 0.72 0.2 92.0 90.82 0.K.5 91.75 0.1 2 2 2 36 41 44 49 1584 1642 1739 1817 2640 2800 2970 3135 2840 3000 3190 3355 2900 3060 3330 3495 1.6500 Ma-12 1.6560 Sa-10 1.78 0.59 0.K.5 93.77 0.71 0.8 0.K.K..69 0.K.6560 Mb-10 710 800 900 1000 592 592 592 592 94.6450 Mb-10 -1 Zaštita: IPR 44 IP 23 IPW 24 IP 44 Oblik: Hlađenje: IC 31 IC 01 IC 01 IC 81W stepen korisnog dejstva h % IM B3.6 0.6500 Ma-10 1.4 92..5 4.5 4.78 0.. - Jd Jm IP/IN MP/MN MPR/MN m 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN A kgm2 kg 590 590 591 92.K.6 0.4 4.6450 Ma-10 1.7 91.K.3 0.74 0.5 92.78 0.2 5.1 20 22 24 1446 1478 1576 2110 2210 2330 2260 2380 2720 2300 2450 2790 280 315 355 400 591 591 591 591 92.6 92.75 0.1 93.4 0..6500 Mb-10 450 500 550 630 592 592 592 592 94 94.1 93 101 110 118 5636 5755 5901 6542 3612 3862 4558 4869 3764 4014 4690 4981 4024 4276 5044 5255 1.1 220 251 277 307 11425 12465 13389 14664 5163 5770 5848 6550 5269 5876 6058 6760 5685 6292 6474 7176 -1 -1 46 51. snaga brzina obrt..79 0.66 0.78 0.75 0.4 2.6500 Mb-12 355 400 450 500 493 493 493 493 93 93 93.1 2.68 0..78 0.2 92.K.1 2 2..69 0.1 93.6560 Ma-10 1.76 0.8 91 91.3 92.9 4.1 94.7 0.1 4.5 1.1 4.78 0.1 93.1 1.82 0.1 92.3 91 91..

89 0.6355 Md-4 200 225 250 280 315 1480 1481 1481 1480 1480 92.KZ.5 2.3 23..6450 Mb-4 560 630 710 800 1480 1480 1480 1480 94.9 0.91 0.6450 Ma-2 1..03 1.KZ.8 2.5 39 2390 2510 2710 2810 560 630 710 800 2976 2980 2975 2976 93...4 93.6 93.87 0.5 93.23 1.6 2.87 0.3 94.KZ.88 100 110 122 136 6. IN mot.6450 Sb-2 1.9 2.5 13 14.91 0.88 0.KZ.2 93.3 29.9 92.KZ.6450 Ma-4 1.89 0.6 93.89 0.6 92.7 0.6 2.88 0.5 32.82 70 70 81 91 6.3 0.3 160.8 227.KZ.5 92.2 95.91 0.5 93.91 0.1 1..78 2.7 94.79 0.5 143 151 155.6500 Mb-4 900 1000 1120 1250 1490 1490 1490 1491 95 95.86 0.9 93.5 91.85 0.KZ.9 0.88 0.89 0.9 6.5 5.88 0.81 0.89 0.1 2.9 0.6500 Sb-4 1.5 92.91 0.91 0.8 0.81 0.5 2. IPR 44 Jd Jm MP/MN MPR/MN masa motora cca kgm2 m 5/4 PN 1/1PN kg 2972 2976 2972 2972 2973 92.2 226.88 0.KZ.5 34.7 2..6 92.3 2.6400 Sb-4 1.8 89.84 2.54 5..KZ.85 23 26 28 32 35 6 6...88 0.92 0.3 2.88 0.8 2.89 0.2 93.3 93.9 0.9 92.5 95.91 0.3 6...7 1.6 66 74 84 98 1052 1084 1117 1218 5839 6399 6647 7280 -1 -1 IV Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.76 0.7 96..2 92. mom.KZ.6450 Sb-4 1.88 0.5 203.3 35.8 0. mom.8 91.5 94.2 6.6 0.7 0.5 8.7 92.5 1730 1800 1910 1956 2120 1.83 0.6 27...6 96..8 5. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .9 95 94.6 92.1 93.92 0.89 0.91 0.9 0.8 93.5 6.4 2.5 92.84 0.9 0..9 0.87 0.2 1 1 1 1 2..2 93.2 89.Tehnički podaci 16 VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE tipska oznaka nom...91 0.KZ.87 0.37 6.89 0.91 0.7 3.8 0.KZ.7 5.6355 Mb-4 1.6 5.4 93.85 93.9 5.87 0..5 8 8...4 93.5 92.5 7 7.91 0.88 0.81 42 47 52 58 5.KZ.6 92.9 0.9 0.6400 Sa-2 1.7 95 93..79 0.91 0.7 2.9 0.6450 Sa-2 1.5 5.88 0..91 0.9 0..5 33.92 0.6560 Sa-4 1.88 0.1 6.928 0.7 93.3 93.5 5.7 12 13 14 15..9 0.9 0.6355 Mc-2 1.3 93.7 94.4 93.8 1 1 1 1 2.3 95.8 93..82 0.85 0..8 94 94.11 1.5 94.7 28.7 92.2 4.86 0.6 6.3 2... struja pol. (IM 1001) IM V1.7 93.prema nom.5 35.7 36 2970 3250 3470 3650 ns=1500 min 1.5 30 1690 1740 1860 1930 1970 355 400 450 500 2972 2974 2974 2975 93.82 155 176 197 277 5..9 0.3 95.6355 Ma-4 1.5 51 54 59 63 543 557 574 606 4212 4420 4908 5116 1.KZ.6560 Mb-4 1400 1600 1800 2000 1485 1485 1485 1487 95.89 0.06 1.8 5.3 2.5 5.5 3.5 90.5 92.4 93.4 95.9 2.KZ.9 0.5 2.91 0.1 5. .88 0.6 91.3 90.85 0.4 3150 3340 3560 3760 1.9 90.5 156.3 93.85 0.6400 Mb-4 355 400 450 500 1481 1481 1481 1482 93.92 0..2 92.6 93..6 27.5 95.87 0.4 91..8 0..3 2.9 0.9 94.8 94.88 0. struja faktor snage cosj pol.6560 Ma-4 1.6400 Ma-2 1.7 5.KZ.88 23 26 29 31 35 5.8 0.6355 Mc-4 1.9 0..88 0.9 0.91 0..88 0.6355 Sc-2 1.KZ.1 93.91 0.5 7 7.KZ.8 0..KZ.88 0.9 0.9 2.87 0.6400 Sa-4 1..89 0. (IM 3011) nom.KZ.7 0..3 2.3 95.4 94.2 95..85 63 71 80 90 5.6 95.4 94 94.92 0..7 0.68 0.8 91 91.6355 Sc-4 1.5 3.9 0. - 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN A moment inercije IP/IN dodat.88 0.7 92.7 36..5 273.5 92.4 95.91 0.3 36.5 94.4 236 250..7 92.912 0.7 90.89 0.92 0.KZ.4 0.8 0.3 5.KZ.03 0.9 0.KZ..KZ.7 5.88 0.1 93.5 93..6355 Ma-2 1.KZ.88 0.4 95.89 41 45 51 56 5.2 94.9 0.KZ.88 0.KZ.03 2.KZ.9 0.91 0.3 92.6355 Mb-2 1.6 2..9 90.9 4.9 0.6450 Sa-4 1.88 0.1 93.6 92.9 0.6500 Sa-4 1.8 90.6500 Ma-4 1..5 95.4 93....8 95. snaga brzina obrt..3 93.KZ.9 0.91 0.4 91.92 0.5 6.4 6.82 0.9 0.84 0.8 94 94..5 92.5 0.8 2.5 91.7 94.3 12..KZ.5 92..6 5.91 0..6 94..5 94.6 96.8 2.8 0.6 218.1 93.KZ.9 0.9 93 93.19 1 1.3 6.9 0.9 0.9 0.KZ.6450 Mb-2 -1 Tip: KZ Zaštita: IP 44 Hlađenje: IC 611 stepen korisnog dejstva h % Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: kavezni Napon: 6 kV F Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F Oblik: IM B3.3 2.5 95.7 5.8 93 93.....8 0.86 0.4 92.1 90.91 0.6355 Md-2 200 225 250 280 315 1.7 94.6 26.3 2. prev. nom.87 0..6400 Sb-2 1.8 0.5 2.5 16 179..3 2.3 2450 2510 2750 2870 1.6 92..5 1.83 0.4 91.5 92.91 0.KZ.52 2.1 93..91 0.5 27.87 0.4 95.6560 Sb-4 1.7 0.91 0..9 0.92 0.86 0.5 2.6400 Mb-2 1.19 6.6400 Ma-4 1.86 0.9 93. PN n kW min ns=3000 min 1.9 94 93.9 0.86 0...88 0.KZ.83 0.5 95.89 0.2 92.2 90.

KZ.87 0.76 0.87 0.5 94..83 0...4 5.84 0.3 2...83 0..3 192 275 5762 5104 6368 7168 -1 -1 IV Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.5 91..75 53 59 66 74 5..2 95.KZ.81 0.3 87 95 103 111 1706 1771 1853 1958 4565 4784 5355 5532 1.3 2...5 94.79 0.3 2.85 0..74 2.6560 Ma-8 1.6560 Ma-6 1.82 0.5 0.81 0.9 95 92.64 0.88 0.87 0.83 0.5 94 94.4 94..5 93.1 92 92.KZ..KZ.7 23 25 28 31 5.88 0.8 93 93.3 94.5 18..9 90.5 94 93.77 0.1 5 0.3 2.7 0.3 2.2 92.8 0.1 5.8 0.8 0.9 92.8 93.85 0.2 47 366 595 624 703 3150 3340 3560 3700 1. prev.6 94.83 0.6 94.KZ.1 93.3 95..16 93.KZ.7 36 40 45 44.4 95 95.KZ.5 5. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .86 0.3 95.4 2.9 0.87 0.1 93..9 0.86 0.86 0.79 0.3 42.7 37.75 0.87 0.77 0..9 91.87 0.4 95.9 0.84 0. struja faktor snage cosj pol.5 19.6450 Sa-8 1.18 0.5 5..3 2.83 0.83 0.3 9.6450 Ma-6 1...8 0.84 0.3 2.86 0..82 0.6 95..KZ..8 93.2 93.82 0.8 81 91 103 114 6 5.84 0.6400 Sb-8 1.6450 Sa-6 1.6 94..7 0.8 94.88 0.84 0..6 93.77 0.83 0.1 93.KZ.7 93.87 0.9 93.73 0.KZ.7 62 5 5 5 5.7 6 0.86 0. IPR 44 Jm MP/MN MPR/MN 17 Jd kgm2 m 5/4 PN 1/1PN kg 988 987 987 988 988 988 93.9 1 2.KZ.KZ.4 94.4 2.84 0.6450 Mc-8 280 315 355 400 450 500 742 742 742 743 742 743 93...8 0.4 93.KZ.6 5.88 0.87 0.86 0.8 0.68 0.9 93.3 3.7 94.3 93.3 2.6400 Sa-6 1.86 0.4 92.3 16..77 0.KZ.2 94.KZ..83 0..81 0..83 0.6560 Sa-6 1.5 2.1 92.3 2.3 2.6400 Mb-8 180 200 225 250 740 736 739 739 92.83 0.4 93.KZ.1 0.82 0.3 95.5 92.4 2.78 28 30 34 38 42 48 5.4 94.9 5.87 0.8 56.3 2.84 0.64 0.73 107 119 6 6 1 1 2..6560 Mb-6 1120 1250 1400 1600 991 991 992 993 95.1 5.9 92.77 0.6 93.5 91.79 0..9 0.1 92.86 0.5 95.6400 Sb-6 1.84 0.6 2...86 0.KZ.8 6 1.3 95.3 93.4 5.6 95.KZ.86 0.83 0.77 0.5 92. IN mot.88 0.4 94.KZ.6450 Sc-8 1.6 5.7 93.86 0.4 1.84 0.66 0.KZ.9 2.KZ.1 5.86 0.87 0..5 95.KZ.8 1 1 1 1 2.6450 Sb-6 1.83 0.5 5.8 0.4 93.6450 Mb-8 1.6500 Ma-6 1.8 2.86 0.79 0..78 0..4 93.4 93.6500 Sa-8 1.8 0.6400 Mb-6 225 250 280 315 355 400 1.6500 Ma-8 1.2 94.87 0.85 0.. (IM 3011) nom.KZ.4 33.9 0.5 92.2 95.7 93.2 92.9 0.6560 Mb-8 900 1000 744 744 95.86 0.5 121 137 3645 4066 4709 5091 4020 4316 5012 5220 1.6560 Sb-6 1.1 94.9 93.5 83 98..KZ.7 93.8 0.9 95.7 95.75 0.6400 Sa-8 1.6450 Sb-8 1.6 94..67 3.87 0.7 19..9 93 93.82 0.KZ.76 66 74 83 93 5.9 95.7 94 94.82 0.1 93. .9 14 14.84 0.1 95.83 0.87 0.8 0.8 93.6500 Sa-6 1.87 0.KZ.64 3.9 1.6400 Ma-6 1..88 0.82 129 144 160 182 5 5 5 5 0..4 1..1 91.85 0..3 94..1 95.9 34 38 41 1022 1026 1074 1099 1135 1192 3230 3350 3490 3670 3780 3920 1...6 93.2 94.7 0.3 94.9 93.7 92.6450 Mb-6 -1 Tip: KZ Zaštita: IP 44 Hlađenje: IC 611 stepen korisnog dejstva h % Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: kavezni Napon: 6 kV F Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F Oblik: IM B3.9 0.6400 Sd-6 1.87 0.4 92.3 2.77 0.88 0. mom.7 92.8 0.9 22 453 442 450 487 528 544 2300 2390 2510 2630 2840 2960 450 500 560 630 990 990 990 990 94.86 0.9 0.82 0. nom.3 93.6 5.5 92.1 92.9 0.1 93.73 0.3 93.7 93.7 94.8 93 93.86 0.8 0..86 0.3 93. struja pol.4 95.6400 Ma-8 1. PN n kW min ns=1000 min 1.7 94.. snaga brzina obrt..5 91.87 0.1 0.5 94.7 0.8 1.18 5 5.1 94.8 5.84 0.9 1.6500 Mb-6 710 800 900 1000 991 991 991 991 95 95.88 0.9 91.6450 Ma-8 1.8 0.6500 Sb-8 1.76 0.86 0.5 0.KZ.1 93.6500 Sb-6 1..75 0.3 92.86 0.83 0.2 92.86 0.9 94 94..5 22 816 848 867 918 2370 2510 2690 2750 1.KZ.6 0.9 0.5 92..9 0.Tehnički podaci VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE tipska oznaka nom..9 2 110 120 130 162 2299 2411 2546 3164 6169 6739 7233 7904 ns=750 min 1.83 0..6 93.3 94...KZ.KZ.2 94.3 16 17.3 2.75 0.84 0.prema nom.88 0.85 0.82 0.75 0.66 0.87 0.KZ.. - 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN A moment inercije IP/IN masa motora cca dodat.66 28 30 31.2 94..4 1.9 92.7 92....KZ.KZ.81 0.6500 Mb-8 560 630 710 800 742 742 743 743 94.8 92.86 0.1 0..87 0.8 0.4 2.3 2. mom. (IM 1001) IM V1.3 2.87 0..77 0..6400 Sc-6 1.KZ..

.8 91 90.5 92..6 2.7 98.74 0.6500 Mb-12 280 315 355 400 493 493 493 493 93 93..8 0.KZ. - 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 592 592 593 92.8 4..6450 Mb-12 180 200 225 250 491 491 492 492 91.76 0.KZ..KZ.82 0.62 0.6400 Sb-10 1.6560 Sa-10 1.KZ.83 ns=500 min 1...KZ.3 90.77 0.7 91..5 92.6 82. snaga brzina obrt.1 2.82 0.7 IV Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.4 -1 88.5 21.6400 Ma-10 1.9 62..9 1.82 1.5 1.8 93.5 2.1 93.9 93 93.7 93 0.6560 Sa-12 1.4 91..1 5.1 92.56 0.6560 Sb-10 1.78 0.5 91 91.71 0.63 0. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! 49 54.3 1.6560 Ma-10 1.78 0..5 92.8 91.KZ.1 93.6560 Mb-12 450 500 560 630 496 496 496 496 93.63 0.9 1..4 91.6450 Sa-10 1..3 2.64 0.6 93.4 2.78 0. struja faktor snage cosj pol.2 93.8 89.6 92 92.KZ..76 0.3 5.4 5.59 0.KZ.82 0.71 0.7 89.5 moment inercije dodat.KZ.5 66..5 92.8 60.6450 Ma-12 1.9 94 93.5 91.79 0..3 93.66 0.1 91.83 0.1 1.1 89..2 91.82 0...79 0.1 1 2.6 91.8 0.6500 Sa-10 1.2 5.63 0.8 94 94 92.7 0.45 5.KZ.6560 Mb-10 560 630 710 800 593 593 593 593 93..3 93.3 88.KZ.8 4.2 93.67 0. nom.75 0.5 23.71 0.77 0.5 93.74 0.76 0.5 1578 1626 1741 2470 2570 2690 0..6500 Ma-12 1.81 0..74 0.74 0..3 91.1 1.2 93. struja pol..75 0.5 25.8 0.65 60.1 2.3 94.1 93 101 110 118 5511 5885 5942 6130 4024 4274 5044 5355 0.64 0.4 2.4 93 93.67 0.73 0.2 93 96 114 191.76 0.63 0.75 0.8 1.3 92.2 91..7 90 90.82 0.2 92..6 1692 1745 1933 1994 3330 3370 3524 3634 0.3 93.6 1..7 93 92.68 0..5 1. IPR 44 Jd Jm MP/MN MPR/MN masa motora cca kgm2 m A IP/IN kg 0.6450 Mb-10 -1 Zaštita: IP 44 Hlađenje: IC 611 stepen korisnog dejstva h % Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: kavezni Napon: 6 kV F Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F Oblik: IM B3.6 90.KZ.Tehnički podaci 18 Tip: KZ VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE tipska oznaka nom.1 2. mom.1 1.6 1.51 0.5 2.77 0.6450 Ma-10 1.1 93.7 92.2 93.78 0.7 93.6560 Sb-12 1.5 1.5 5.71 0.76 0..79 0.78 0.74 0.5 .4 91.2 2. .79 0.8 94 94.6 92.6450 Sb-12 1.74 0.6500 Mb-10 355 400 450 500 592 593 593 592 93.KZ.1 1..7 0.6400 Mb-10 160 180 200 1. (IM 3011) nom.4 49.59 0. prev.5 92.KZ.6500 Sb-10 1..9 0..7 93.6450 Sb-10 1.6 2.79 0.1 1.3 92.5 0.79 0.KZ.5 2..58 38 43..9 91.8 90..5 0.6 92.3 2.7 0.7 62.79 0.78 0..9 90..72 0...8 94 93..79 0.7 90 90.78 0.8 89..4 92.63 0.1 5 5 4..6500 Sa-12 1.3 39 44 47 52 1644 1722 1819 2898 3040 3200 3370 3540 0.5 92.77 0..KZ.66 30 33 37 41 5 5 5 5 1.prema nom.7 70 78 87.1 2.1 2 220 250 276 308 11487 12444 13387 14371 5893 6500 6734 7436 -1 94 94 94.1 91.79 0.2 2..66 225 250 280 315 592 592 592 592 92.6 93 93.6500 Ma-10 1.83 0.4 5104 5345 6060 6120 4108 4420 5220 5428 0.KZ.1 162 176 190 203 5478 5692 5917 6186 5982 6531 6821 7446 0.5 92.6 2.83 0.3 88.4 92.2 1.5 92.71 0.69 0.5 91. IN mot.KZ.5 1.7 0.7 5.6 93..76 0.75 0.1 1 1 2.6560 Ma-12 1.81 0.74 0.5 92.KZ.5 1.9 91.83 0.2 92.83 0.2 73.1 91.54 23 25 28 5.82 0.6450 Sa-12 1.KZ.55 0.1 2.7 91.1 1 0...6 55 4 4 4.6 0.5 92.7 0.8 0.4 1.76 0.6 93.3 2.6 56. mom.8 91.6500 Sb-12 1..5 90.2 2.7 93.2 92.KZ..7 1.8 0.3 4.9 5 4.1 2.9 2.64 27 30 34 37 5.1 2.81 0..2 92.5 5.3 1 1 1.8 1. PN n kW min ns=600 min 1.64 0.79 0..0 88..2 5.8 92.68 0.KZ.KZ.. (IM 1001) IM V1.7 45 50.78 0.KZ.2 5.KZ.KZ.75 0.7 0..KZ.2 2.1 2.

9 94 0.3 94.79 0.89 0.4 93.88 0.7 92.83 0.6 94.8 96 96.9 91 91.5 95.7 92..Tehnički podaci Tip: PR PO PW PV VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE tipska oznaka nom.9 91..84 0..5 95.4 2.89 0.6400 Sb-4 1.87 0..6560 Sb-6 1..2 94.4 2.84 0.1 2.2 2.3 94..76 0.9 93..75 0..83 0.P..1 96.6560 Sa-4 1.6 93.8 94 94.4 95..9 31.83 0.P.4 96.78 0.86 0.6500 Ma-4 1.6 94.6 8.6 95.7 94.84 0.6 92...86 0...8 95.76 102 113 127 142 1220 1330 1463 1626 443 450 457 458 2.82 0.88 0.6355 Ma-4 1.84 0.6 1650 1708 1720 1820 1930 1978 2040 1660 1688 1730 1830 1940 1986 2050 1816 1844 1886 1990 2100 2145 2210 0..8 0.3 92...6500 Sb-6 1...83 0.86 0.86 0.7 93 91.6400 Mb-4 450 500 560 630 1483 1483 1485 1485 93.5 94.P.88 0.9 94.6500 Sa-6 1..6 95.89 0.73 0.P..1 12...89 0.3 96.87 0.86 0.84 0.6500 Ma-6 1.P.9 93...6355 Ma-6 1.82 0.82 0.4 16.6355 Sa-4 1..6560 Sa-6 1.69 0..7 94.P. inercije IPR 44 IPW24 IP 44 IP 23 struja prema mot..P.9 0.4 93.84 0.4 94.7 93 90.6560 Ma-6 1..9 2 2 2 12.83 84 93 104 116 700 777 875 1000 627 632 628 606 1.6560 Ma-4 1.P.6 66 74 84 98 5504 6062 6156 6789 5610 6168 6366 6999 6026 6584 6782 7415 92.5 109 120 130 163 5825 6404 6742 7413 5940 6510 6952 7623 6356 6926 7368 8039 -1 -1 Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.88 0.7 94.81 0.74 0.6 94 94.P.1 94.2 96.6 90.8 95.84 0.75 35 39 43 48 55 60 446 460 513 575 654 721 387 425 430 430 422 425 2 2 2 2 2 2 14.1 90.9 92.77 0.5 93.9 93.8 94.2 38 41.5 93.1 1.85 126 138 153 175 1172 1278 1406 1562 579 590 598 613 2..82 0.8 94.91 0.9 94.86 0.78 25 27 31 34 38 43 48 329 364 404 454 486 520 561 381 386 383 379 399 420 439 2 2 2.84 0.3 22.6355 Md-4 200 225 250 280 315 355 400 1478 1480 1480 1481 1481 1481 1481 90..85 0.91 0.1 94.6 6.6355 Sc-6 1.89 0.8 93.9 0.88 0.85 0.84 0.87 0.89 0..4 2430 2490 2820 2940 2440 2500 2830 2950 2610 2670 3000 3120 0.2 92.9 0....6450 Sb-4 1.P.P..8 0.84 0..85 0.74 0... (IM 1001) IM V1.3 96.7 94 94 94.6 93.6400 Sa-4 1.7 93.5 2.9 94.6 94..83 0.1 14.3 94 94.69 0.73 0.4 95.84 0.5 94.8 47 51.6560 Mb-6 1400 1600 1800 2000 mom.88 0.6400 Sa-6 1.P.8 0..4 94.6400 Sb-6 1.9 94.85 0...85 0.3 95.6 96 96.1 96.86 0..1 2.76 0.7 1.6500 Sa-4 1.83 0.5 2.P.8 95..86 0.7 95.7 2.87 0.7 95.85 0.4 2280 2370 2490 2610 2910 3030 2290 2380 2500 2620 2920 3040 2460 2550 2670 2820 3090 3210 93.6450 Ma-6 1.6 34..9 96 95.P.9 94.88 0.86 0.87 0.4 93.3 91.3 93..85 0.4 95.82 0.88 0.87 0.85 0..P.81 0.1 2.5 3240 3430 3750 3890 3250 3440 4760 3900 3430 3620 3940 4080 992 992 992 992 95.8 91.9 0.87 0..6 13.82 0.84 1.83 0.84 0.84 0.88 0. nom.9 96 95..P.P.6450 Ma-4 1.5 93.1 96.91 0.4 0..85 0.2 91.P.3 93.3 94.69 0.P.6 13.2 96.86 0.81 0.1 14.3 5.P.2 94.85 0..6400 Mb-6 280 315 355 400 450 500 986 985 985 986 987 988 92.77 0..82 0. 19 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN MPR/MN kgm 2 A V A kg 0.7 93.1 8.4 94 94.4 93..83 0.1 91.75 0..2 2.91 0.87 0.9 95 95 0.1 7.P.2 94.1 1.6400 Ma-6 1. U20 I20 Jm IN nom..7 93.6 95.6 1830 1942 2060 1840 1952 2070 1996 2112 2230 93.84 0.8 93..91 0.6500 Mb-6 900 1000 1120 1250 1.4 94.8 20.89 0.8 92.88 0.6 52 59 65 72 4164 4372 4786 4994 4316 4524 4898 5106 4576 4784 5272 5480 95. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! IV .9 93. m faktor snage cosj kW prev.8 92.P.3 94.P..P.4 96.1 96.P.85 0.76 0.5 ns=1000 min 1.1 91.89 0.3 92.82 0.6400 Sc-6 1.4 93.3 91..6 93 93.8 96 95.4 94.P.P..84 0.2 94.84 0.P.5 91.83 0.P.85 0.91 0.4 2.7 95.8 3 87 95 103 111 4517 4736 5233 5410 4669 4888 5345 5522 4929 5148 5719 5896 990 990 990 993 95.6400 Ma-4 1.P..71 25 28 31 410 454 550 259 302 317 2.6450 Mb-6 560 630 710 800 987 987 987 988 1.8 92 92.2 2...78 0.7 2.83 0.4 2.5 93..5 94.P.P.1 2.1 94.6355 Sc-4 1.6355 Mc-4 1.9 95.78 0.86 0.P.85 1.1 92.86 0.P.85 199 220 246 273 1406 1562 1758 2009 781 777 770 746 2.5 96.P.6 94.2 28..74 0.6400 Sd-6 1.8 95 95.1 94.5 93....83 0.3 93.9 95.3 11.P..82 0.84 0.2 0...84 0.85 0..6355 Mb-4 1..83 0.6560 Mb-4 1800 2000 2240 2500 1484 1485 1486 1483 95. (IM 3011) Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: klizno kolutni Napon: 6 kV Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F F rotor stepen korisnog dejstva h % min ns=1500 min 1.6450 Sa-6 1.3 0.71 0..1 2.P.1 17.82 0.75 0.6355 Mb-6 200 225 250 990 990 989 93.86 0. snaga brzina obrt.9 96 0.1 2.6450 Sa-4 1.76 55 61 67 75 520 561 640 706 536 550 536 546 1.88 0..9 0.3 90.P.87 0.4 16.84 0.84 0.78 160 182 205 227 1330 1463 1625 2090 640 666 671 572 2.89 0.P.8 92.83 0.3 91...84 0.89 0.72 0.P.9 0.6450 Sb-6 1.86 0. PN n -1 Zaštita: IPR 44 IP 23 IPW 24 IP 44 Hlađenje: IC 31 IC 01 IC 01 IC 81W Oblik: IM B3.1 7.82 0.1 5.88 0.P.75 0.85 0..3 38 3520 3710 4030 4230 3530 3720 4040 4240 3710 3900 4220 4420 0.9 95.84 0.2 96.6 93.. napon struja mom.9 96.6500 Mb-4 1120 1250 1400 1600 1486 1487 1487 1488 95.74 69 77 85 96 746 828 933 1065 465 468 466 457 2 2.8 0.9 2.6500 Sb-4 1.P.9 0. masa motora cca nom...86 0.3 2.88 0..8 92..6 95.85 0.9 95.85 0..P.87 0..88 1.8 95.79 0.85 0.7 95.5 94.89 0.9 0.85 0.6450 Mb-4 710 800 900 1000 1480 1481 1482 1484 93.7 93.82 0.3 2.6 96.89 0.8 0.87 0.3 2.P..6 2..5 94.88 0.2 91.2 94.85 0.85 0.7 95.6355 Sb-4 1..9 0.8 95.6560 Sb-4 1..6 95.

8 192 206 5877 6677 5879 6887 6139 7303 90.6 ns=600 min 1.2 2.8 94. (IM 1001) IM V1.77 0.5 91 91 91.3 36.8 0..7 83 98..6500 Sb-10 1.2 0.2 93.2 91.P.3 92.P..P.75 0.P..67 0.82 0.69 0.74 0.6500 Ma-8 1.67 46 52 58 64 71 80 576 618 672 733 808 898 378 395 410 416 423 427 2. (IM 3011) Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: klizno kolutni Napon: 6 kV Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F F rotor stepen korisnog dejstva h % faktor snage cosj kW min ns=750 min 1.5 93.6 0.6560 Mb-12 prev.6560 Mb-8 1120 1250 743 744 95.3 32.4 2.8 95..69 0..1 94.5 95 94.79 0.6400 Ma-8 1.3 34.P.83 0.P.64 0.56 0.8 0.P.66 0.66 0.8 93..8 0.6400 Mb-8 225 250 280 315 737 737 737 738 91.67 0.P.6400 Mb-10 200 225 250 589 589 589 91.6 92 92.8 0.3 51.4 110 118 3976 4226 4922 5233 4128 4378 5054 5345 4388 4638 5408 5719 94.82 0.2 93..52 0.77 0.66 0..5 1250 243 243 240 245 2.5 93.8 94.1 0.7 95 93..81 0.P.1 92.P..4 2.74 0.P.81 0.8 94.5 0...2 92.78 0..69 0.1 93..4 2.5 93 0.P.6 19..1 92..6500 Ma-12 1.58 0.P.75 0.3 2.7 94.6450 Mb-12 225 250 280 315 1.77 0.85 0.P.Tehnički podaci 20 Tip: PR PO PW PV VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE tipska oznaka nom.5 2.62 0.6500 Mb-12 1.3 90..76 0.6500 Ma-10 1.6 93.1 92.8 0.69 0.75 0.72 0..74 0.5 93.2 2.4 93.69 0.6500 Mb-8 710 800 900 1000 740 741 743 743 94. U20 I20 Jm IN nom.5 137 4008 4268 4890 5098 4124 4420 5002 5210 4384 4680 5376 5584 0.1 92.76 0.9 22....73 0.4 2..6500 Sa-10 1..P..65 0..9 94.2 16.8 0.86 0..P..83 0.7 0.7 63.65 0.82 0.2 92.P.49 0....7 93.6 94.78 0.81 0..86 1.3 93.6400 Ma-10 1.72 128 146 1487 1636 450 453 2.5 94.3 94.6 91.9 92..6 93.5 91.54 30 33 37 370 404 444 349 359 361 1.74 0.P..8 0.74 0. masa motora cca nom.P.9 92.5 94..8 42.P.P.6 23..72 0.73 0.5 94..2 94.5 0..7 95.65 29 33 36 41 424 475 505 577 330 325 343 336 2 2.5 91.6450 Sb-8 1.75 0.7 93 92.4 89.6500 Sb-8 1.5 94.9 25.1 93.64 0.82 0.6 91.8 94.1 2..2 2.7 91.6450 Ma-12 1.76 0..79 0..66 0.71 0.5 93.8 61.82 0..6450 Sc-8 1.76 0..2 2.8 2.9 0.5 .P..56 0.5 94.9 93.7 0.73 0.8 93 91.P.77 0..5 89.85 0.5 95.8 94.6500 Sa-8 1.81 1.71 0.3 3420 3540 3719 3824 3430 3550 3729 3834 3610 3730 3909 4034 355 400 450 500 492 492 492 492 93.3 48.7 93 93..9 94.58 0.P.67 0..6 92.6 91.63 0.3 93.72 0..6450 Mb-8 1.8 91 91..72 0.4 92.8 56.P.3 94.71 0.6560 Ma-12 1.1 0.9 93.74 0.58 0.7 94.69 89 99 111 123 1212 1312 1430 1574 355 375 387 389 2...7 0.79 0.82 0.8 45..2 94.5 92..6 92.P.82 0.8 94.P.7 95.81 0..78 0.6 93.75 0.1 92.8 0.3 0.8 93.7 91.4 2350 2490 2820 2840 2360 2500 2830 2860 2530 2670 3000 3030 0.8 93.3 92.P.77 0.64 0.1 93.6450 Mb-10 280 315 355 400 589 589 589 589 91.5 89.6500 Sa-12 1. napon struja mom.9 0..P.6450 Sa-8 1.86 0.9 93 93.73 0.76 0.63 0.62 0.. PN n -1 Zaštita: IPR 44 IP 23 IPW 24 IP 44 Hlađenje: IC 31 IC 01 IC 01 IC 81W Oblik: IM B3.2 2..5 92.8 3130 3290 3560 3720 3140 3300 3570 3735 3320 3480 3720 3915 94.4 2.62 0.6400 Sa-8 1.63 0..62 0.6 18.75 0.78 0.72 0.1 93 0.P.78 0.72 84 94 106 118 692 817 999 1124 623 591 540 532 2.4 93.5 34 38 43 48 488 554 639 693 285 278 268 279 2.9 91.4 93.P.7 91..75 0.1 3 3 3 220 251 277 307 5588 6165 6243 6945 5664 6271 6453 7153 6080 6687 6869 7571 -1 -1 -1 IV 82 88 99 112 1425 1567 1742 1960 Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.9 2450 2640 2760 2460 2650 2770 2630 2820 2940 92.83 0.2 2.P.59 49 900 56 1015 61 1160 67.3 93.5 0.75 0.1 92.1 2.2 162 176 189 203 5647 6196 6330 6955 5753 6302 6540 7165 6169 6718 6956 7581 489 489 490 490 90.7 94. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! 50 55.1 94.P. m 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN MPR/MN kgm 2 A V A kg 0.3 93.1 2.6560 Sb-10 1.5 2.2 2.5 92.6500 Sb-12 1.6450 Sb-12 1.6450 Ma-8 1.6500 Mb-10 450 500 550 630 592 592 592 593 94.5 94.2 93.8 94.7 94.55 0.81 0.1 91.5 89.2 94.P.6560 Ma-8 1.81 0.8 90.83 0.82 0.87 0.3 2.1 2..53 0. mom.82 0.6560 Mb-10 710 800 900 1000 593 593 593 593 ns=500 min 1.79 0.76 0.2 91..8 0.4 92..6 93.68 0.82 0.63 58 63 69 80 960 1019 1084 1254 284 297 307 303 2.P.7 92.5 91.P.7 93.2 90.85 0..6560 Sb-12 1.P.82 0.5 121.9 1.2 92.3 2.6 94.86 0.69 0.87 0.6 91 91.69 0... snaga brzina obrt..85 0.9 91.7 0..78 0.6450 Sa-10 1.75 0.8 0.2 38.P.76 1.1 94.78 0..6450 Sb-10 1.3 2..77 0.8 91.5 92.8 95.1 94.76 0...82 0.2 1.6400 Sb-8 1.6450 Ma-10 1.6 40 44 49 55 617 677 740 814 279 289 298 305 2.6 92.6400 Sb-10 1.1 2.8 0..7 92.66 0.P.69 0.66 0.83 0.8 92.75 0.7 92 92..P..P.8 3517 3540 3580 3870 3970 4110 3327 3450 3590 3870 3980 4120 3507 3630 3770 4050 4160 4300 0.9 92. inercije IPR 44 IPW24 IP 44 IP 23 struja prema mot.86 0.7 1.83 0.77 0.4 93.6560 Sa-10 1..53 238 243 246 246 3.62 0. nom.6450 Sc-8 355 400 450 500 560 630 741 741 741 741 742 742 92.4 1.2 91.5 92.5 93.2 2...2 94.P.5 93 101.83 0.82 0.5 91.73 0..1 92.8 94.9 2 21.1 43.72 0.6 91.3 91.8 0..4 91.8 95.6450 Sa-12 1.2 2.4 93.6560 Ma-10 1.86 0.6 93.81 0.4 94..76 0.9 93.53 0.9 91..5 92.81 0.6 92...P.8 0.78 0.4 87 94 114 123 4060 4372 5098 5306 4212 4524 5210 5418 4472 4784 5584 5792 560 630 710 800 496 495 496 496 94 94.67 0.3 93.68 0...3 93.6560 Sa-12 1..

PZ.PZ.85 0.PZ.92 0.89 0..92 0..91 0.5 2.83 0..1 92.3 2..3 2.4 95.77 0.PZ.9 0.PZ.2 92. cca nom.83 0. snaga PN nom.3 41 3840 4030 4330 4530 1.8 180.91 0.4 92.7 95..92 0.PZ.4 93..9 0.3 95.87 0.6 93...84 0..85 0.2 92.2 93.88 0.6450 Sa-6 1.PZ.6 2430 1.6560 Ma-6 1.3 2.86 0.PZ..4 95..4 0.4 92.6500 Mb-4 900 1000 1120 1250 1487 1487 1487 1488 94.2 93.69 57 63 71 79 746 829 933 1066 369 367 364 357 2.5 2.87 0.87 0.9 93.6 95..6400 Sb-6 1.8 91.4 94.87 0.91 0.79 0.2 2.87 0.7 94.5 92.8 94.82 0.3 95.76 43 49 54 59 503 542 615 675 434 453 447 451 2.88 0.3 2.7 95.89 0.PZ..85 0.87 0.PZ.6560 Mb-4 1400 1600 1800 2000 1485 1485 1486 1487 95.87 0..3 93..78 0.87 0..7 93.89 0.3 2...85 0.89 0.6 2.79 80 90 101 112 1125 1220 1330 1463 379 395 406 409 2.7 92...3 92.85 0.8 141.89 0..PZ.4 94.6400 Sa-4 1.82 126.5 92.91 0.6 93.4 93.9 33.8 92.8 94 0.89 0..3 93..4 91.9 91.3 0.5 91.PZ.6560 Sa-4 1.84 0.8 95..1 8..4 1220 1330 1463 1830 560 573 582 527 2.85 0.89 0.81 0..PZ.2 93.9 0.PZ.1 95.4 110 120 130 162 6594 7134 7628 8299 IV Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne..5 90.6560 Sa-6 1.73 0. mot.8 94.87 0.4 91.8 0.84 0.5 94.2 89..89 0.. masa prev.7 94.1 93.9 2790 2850 3180 3300 1.6355 Sc-4 1.5 94.9 91.72 0.8 95 95.92 0.. inercije motora mom.85 0.87 0.86 0.8 23..2 2.3 91.86 0.79 0..5 93.6560 Sb-4 1.1 93.1 94.92 0.89 0.3 94.PZ.88 100 110 122 136 1082 1173 1278 1406 505 517 529 535 2.6 15.9 93 93 93. n kW min ns=1500 min 1.3 2.3 95.91 0..3 94.2 93.6 95..82 0.6560 Mb-6 1120 1250 1400 1600 991 991 991 992 95....89 0.PZ.88 0.1 2.PZ.PZ.6400 Sa-6 1...5 7.86 0.83 0.92 0.PZ.86 0.PZ.6 95.91 0.8 0.3 21..4 93.3 41 44.PZ.72 0..1 93.PZ. A V A MPR/MN kgm kg Jm IR 44 m 2 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 1483 1483 1483 1483 1483 90.7 94.PZ...6450 Sb-6 1.92 0.87 0.7 95.1 37.85 0.7 94.2 2.6 94.85 0.2 2.PZ..91 0. struja IN napon struja U20 I20 prema nom.85 0...77 0.4 2.8 93.3 94.5 94 94.PZ..6500 Sb-4 1.84 0.9 91.87 0.5 3560 3750 4050 4190 1.4 157.84 0.4 17.8 92.5 95.9 93.69 0.8 50 54.6500 Sa-6 1.3 2.8 93 0.1 92 92..86 0.PZ.88 0.4 65 74 90 98 6234 6792 7042 7675 -1 -1 ns=1000 min 1..84 0.71 25 464 318 2.81 0.5 93.1 94.6 0.9 93.3 92.2 89.6 19.88 0. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .8 0.1 91.79 0.9 154 174 195 215 1278 1406 1562 1758 668 693 698 687 2..4 92.6500 Sa-4 1.6 16.91 0.4 2.89 0.82 0.3 15..84 0.2 2.7 90.6 2085 2190 2300 2346 2410 355 400 450 500 1486 1486 1486 1486 93.79 0.9 94.83 0.6500 Mb-6 710 800 900 1000 992 992 992 992 95..8 95.85 0.87 0.84 0.91 0.PZ.1 93.PZ.6400 Ma-6 1.5 95.1 8.1 14.4 95.PZ.2 2.3 91.1 2.6450 Sa-4 1.PZ.6500 Ma-6 1.3 93.6400 Sc-6 1.69 0.4 2.6355 Md-4 200 225 250 280 315 1.78 67 75 84 95 700 776 875 999 489 493 491 482 2.6 2.69 0.PZ.8 0.PZ.6450 Mb-4 560 630 710 800 1483 1484 1485 1486 92.5 31.5 91.3 93.5 89.8 0.8 92.2 93.89 0.4 93.84 0..9 87 95 103 111 5400 5800 6200 6400 1.85 0.2 94.5 94.9 95 95.6450 Ma-6 1.6400 Ma-4 1..7 94.5 95.9 0..81 0.87 0.76 0.87 0.6500 Sb-6 1.9 95.7 0.80 24 27 30 34 38 385 430 457 488 524 320 321 336 353 370 2.9 0.92 0.4 92.87 0.. brzina obrt.2 91.Tehnički podaci VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Tip: PZ Zaštita: IP 44 Hlađenje: IC 611 Oblik: IM B3..5 95.5 95.83 0.PZ.77 0..6560 Sb-6 1.3 2.6400 Mb-4 tipska oznaka -1 stepen korisnog dejstva h % faktor snage cosj 21 mom.6450 Mb-6 450 500 560 630 989 989 990 990 92.67 0.8 95 95.8 2.PZ.88 0.6 95.82 0.91 0..1 95.2 93.89 0.88 0.5 95.6400 Mb-6 225 250 280 315 355 400 988 987 988 988 989 989 93.1 94.9 94..2 95.PZ.73 0.2 89.6400 Sb-4 1.1 0.PZ.82 0...6500 Ma-4 1.PZ.4 95.9 93...6400 Sd-6 1.2 95.3 0.85 0.6355 Mb-4 1.PZ.87 0.6355 Mc-4 1.3 2.9 17.8 92.83 0.84 0.5 95.86 0.6 92 0.8 94.75 0.89 0.6 94.9 95.5 94 94.86 0.3 14.74 28 31 34 38 43 48 434 448 496 555 628 690 317 343 346 347 344 354 2..7 92.9 95..2 91.84 0.6450 Sb-4 1...6355 Mb-6 200 991 93.88 0.82 0..89 0..PZ..83 0.77 0.4 2.78 0.89 0....6 92.1 9..87 0.88 0.2 14.91 0.2 94.8 2.89 0.67 0.85 0.84 0.6560 Ma-4 1.84 0..5 2.4 95.6 9.6355 Ma-4 1.9 93 93. (IM 3011) Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: klizno kolutni Napon: 6 kV F Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F rotor nom..3 2.1 91 91.81 0.6450 Ma-4 1.79 0.79 0.72 0.9 2640 2730 2850 2970 3270 3390 1.3 92.6 93.6 52 59 65 72 5400 5800 6200 6400 1.85 0.8 2. (IM 1001) IM V1..89 0.5 94.3 91.6 91 91 91...PZ.

84 0.6 87.6400 Sb-10 1.84 0.60 0.PZ.6450 Sb-12 1.3 2.4 94..61 0.6 92.1 91.2 91.6560 Mb-10 560 630 710 800 594 594 594 594 94.7 92.5 2.82 0.3 94.7 91.6 92.PZ.6560 Mb-12 450 500 560 630 496 496 496 496 93.6 91.68 0.6500 Mb-12 280 315 355 400 492 492 493 493 92..3 2.9 93 93. (IM 1001) IM V1.3 37.78 0.83 0.3 41.75 0.9 92.83 0.6 90.2 2.87 0...PZ.6500 Sa-10 1.3 92.PZ..1 94.4 89.7 92..76 0.1 90.8 92 90.PZ.2 92.4 90.PZ.3 0.87 0.6500 Sb-10 1..84 0.87 0.56 0.5 94.8 92..6 0.1 90.8 94 94.PZ.2 3..PZ.3 2.7 89.1 20.79 0.3 2.5 Jm IR 44 m 2 kgm kg 2.1 94.72 0..85 0.7 0.56 0.5 2..62 0.58 0.PZ.6 92.7 0.6560 Sa-12 1.2 94..83 0. struja IN napon struja U20 I20 prema nom.75 0.4 93 93.PZ....76 0.1 0.2 91..9 92.53 0.78 0.6450 Sb-10 1.49 0.5 89 89..6400 Ma-10 1.76 0.7 69 77 88 98 1124 1210 1312 1432 306 320 362 343 2.78 0.PZ.5 92.82 0.4 93.66 0.5 92. snaga PN nom.6450 Sa-12 1.9 93.4 27.66 0.72 0.5 91..6 0. masa prev.2 0..3 93.PZ.7 89..6 92..2 2.78 0.7 93.83 0.8 2..1 91.7 92..74 ns=600 min 1.1 220 256 276 308 6288 6895 7129 7831 -1 -1 -1 IV Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.85 0.PZ.6500 Ma-10 1.85 1..PZ.5 83 98 121 137 5400 5800 6200 6400 104 116 1364 1488 403 408 2.5 2...62 0.1 90.PZ.8 0.41 25 27 30 370 404 444 274 282 284 2..8 62..2 92.4 93.2 92.3 92..77 0..86 0..5 93.4 93.6450 Mb-8 1.3 18.78 0.2 2.1 94.5 92.2 90.48 0.79 0.8 0.6 0.84 0.7 93.61 0.3 91.. MPR/MN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN 5/4 PN 1/1PN 3/4 PN 1/2 PN A V A 740 739 739 739 92 92.4 90.PZ.74 0.PZ..7 64.84 0.1 25.67 0.8 92. n kW min ns=750 min 1.2 91.61 0.71 0.3 92.Tehnički podaci 22 VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Tip: PZ Zaštita: IP 44 Hlađenje: IC 611 Oblik: IM B3.88 0.87 0.87 0.6 2..7 0.79 0.7 0.8 0. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .86 0.69 0.81 0.7 91.6400 Ma-8 1..7 45 50 56 62 858 960 1019 1087 251 252 268 279 2.8 91.58 0.8 0.2 92.75 0...PZ.3 93 101 110 118 4388 4638 5408 5719 0.9 94.48 0.4 2.4 0.6 93.3 35.7 93.8 92.1 90.6 0.52 0.5 91...6450 Mb-12 180 200 225 250 490 490 490 490 91.2 2.2 93.PZ.2 90.8 3637 3760 3900 4140 4270 4410 642 750 898 999 529 508 475 481 2.67 0.PZ.PZ.7 0.6400 Sb-8 1.74 1..3 92.PZ.6 0.2 92.4 92.4 91.8 94 94.77 0.49 27 31 34 38 489 554 639 692 226 221 214 220 2.2 94.7 93..71 0.PZ.PZ.8 92..83 0..77 66 74 83 93 1.6 90.4 1.1 93.7 0.71 0.79 0.77 0.PZ.6400 Mb-8 180 200 225 250 1..2 91.2 93.1 95.2 92.3 94... (IM 3001) Oznaka oblika: Izvedba: Rotor: klizno kolutni Napon: 6 kV F Učestanost: 50 Hz Klasa izolacije: F rotor nom.6400 Sa-8 1...PZ.1 93..79 0.72 0.6450 Sc-8 1.6560 Sb-12 1.82 0.3 2..2 92 92.8 0.6500 Mb-10 355 400 450 500 592 593 592 592 93.78 0.4 2.3 2.58 0.82 0.5 2.PZ..75 0.83 0.4 23.76 0.6500 Sa-8 1.67 0.78 0.1 94.55 33 37 39 44 617 677 740 812 222 227 232 237 2.4 87 96 114 123 4472 4784 5584 5792 91..3 51.1 92.PZ.6500 Sb-12 1.76 0.77 0.7 87..4 2..6450 Mb-10 225 250 280 315 592 592 592 592 92.7 0.6500 Sb-8 1..7 93.2 94.67 0.5 2.86 0..63 0..6450 Ma-12 1..86 0..7 92.8 0.PZ..8 0.9 90.76 0.6 88 0.7 93.78 0.78 0.68 0.78 0. brzina obrt.6560 Ma-10 1.6400 Mb-10 160 180 200 591 591 591 91.8 45.1 90...5 91.6450 Sa-10 1.4 92.9 92.7 0.6450 Sa-8 1.7 0.6500 Ma-8 1.5 93.6560 Sb-10 1.6450 Ma-8 1.8 0.3 94.PZ.2 162 176 190 203 6377 6926 7216 7845 87.6 39 44 48 54 60 66 575 620 672 733 809 899 1.4 94.8 93.81 0.6500 Ma-12 1.PZ.76 0.83 0....8 0..5 92.1 3.6 89.9 90.6560 Ma-8 1.83 0.5 0.9 91.53 0.5 51 56.7 91 91.3 23.83 0.2 92.8 0.5 92.3 92.2 93.78 0.7 0.2 0.69 0.6500 Sa-12 1.6 62 67 74 83 1305 1425 1576 1742 208 212 215 218 3.3 89.3 95 95. cca nom.86 0.5 2.7 93.77 0.4 92....2 2.77 0.PZ.72 0.2 93.3 54.5 3740 3860 4015 4144 92.71 0.75 0.7 91.2 93.76 0.7 0..9 91..83 0.74 0.4 2.9 90.6500 Mb-8 560 630 710 800 741 742 743 743 94.1 93.8 91.59 0.3 2.2 2. 6 92.3 88.PZ.73 0.PZ..82 0.PZ.8 48.6 37 42 48 54 810 900 1080 1160 217 215 200 210 2.PZ.3 39. mot. inercije motora mom.6 91.1 89.PZ.3 2..7 92.8 192 206 6300 7600 0.64 0..83 0..PZ.6560 Sa-10 1.68 0.4 0.68 0.7 94..74 0.6450 Ma-10 1.77 0.2 92.3 2.3 1...3 46.5 94.62 1.6560 Ma-12 1.5 0..73 0.2 93.76 0.8 59.9 93.58 0.7 93 ns=500 min 1.2 91.68 0..6560 Mb-8 900 1000 743 744 95.7 0.71 0.9 92.7 93.87 0.4 94.8 0.PZ.83 0..1 3.4 2810 3000 3120 0.9 2710 2850 3180 3210 294 308 319 330 336 335 2.PZ.PZ.1 92.1 21.54 0.8 3450 3610 3860 4025 0.6450 Sb-8 1..4 2...6450 Mc-8 tipska oznaka -1 stepen korisnog dejstva h % faktor snage cosj mom.63 0..2 0.3 93.PZ.7 92.9 93 93.83 0.3 2.78 0.2 94.76 0.PZ.8 91 91.1 0.76 0..73 24 26 29 32 424 450 490 541 260 274 2814 283 280 315 355 400 450 500 742 742 742 742 742 742 92.

odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 .10 l 1024 260 750 5 x 156 290 920 1144 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) .f70.12 820 962 4 .10 4 .Merne skice Rotor: KAVEZNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: KR Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IPR 54 (IPR55) Vrsta hlađenja: IC 31 23 Na zahtev.12 720 878 2 2 HC 778 4-6 4 .f80. 1) Veličina 2p S 355 M S 400 M S 450 M 2) a b nxe f 2 4-6 2 240 550 4 x 145 270 862 260 650 4 x 170 290 2 2 4 . kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 . zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! V .Priključne mere su obavezne. Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne. ostale su informativne.

f80.f70.Priključne mere su obavezne.12 260 860 c 600 720 780 910 nxe f 4 x 210 330 4 x 225 340 l 1200 1320 1360 1490 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) . kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 .Merne skice 24 Rotor: KAVEZNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: KR Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IPR 54 (IPR55) Vrsta hlađenja: IC 31 Na zahtev. 1) Veličina S 500 M S 560 M 2) 2p a b 4 . zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! HC 1010 1120 .12 300 800 4 . ostale su informativne. odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 . V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.

pozicija priključnih kutija se menja . .5 1406 90 170 25 95 1445 70 140 20 74. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! - V .12 4 .5 1545 4 .Sve ostale veće osne visine.PV i PZ) moguće je napraviti i vertikalan tip (KRF. KOF.12 M 4 .Za osne visine 500 i 560..10 2 100 75 210 140 28 20 106 79.12 110 210 28 116 1800 2 4-6 2 720 630 4-6 820 680 4 .10 2 S 4 .. PVF i PZF) . odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 .f70. Flanšna Veličina S FF 740 355 M S FF 940 400 M S FF 1080 450 M FF 1180 500 FF1320 560 2) 2p A AD D E F GA L 70 140 20 74. .Priključne mere su obavezne. .5 1506 90 170 25 95 1545 2 75 140 20 79. kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 .. ostale su informativne . KW .. KWF.12 S 4 .Merne skice Rotor: KAVEZNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE 1) Izvedba: KRF* Oblik: IM V1 (IM 3011) Zaštita: IPR 54 (IPR55) Vrsta hlađenja: IC 01 25 Na zahtev.12 M 4 . izrađujemo na poseban zahtev Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.12 920 730 1010 895 1120 910 85 170 22 90 1865 110 125 210 210 28 32 116 132 1920 2000 125 210 32 132 2120 140 250 36 148 2320 140 250 36 148 2450 LA M N P S T C 28 740 680 800 24 6 510 Y 210 260 285 28 940 880 1000 28 6 560 355 370 28 1080 1000 1150 28 6 610 430 28 1180 1120 1250 28 7 700 28 1320 1250 1400 28 8 755 Za svaki horizontalni tip (KR .f80. KO ....5 1635 1645 100 210 28 106 1735 2 85 170 22 90 1745 4 .

5 272 255 90 75 170 140 25 20 95 79. V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.Merne skice 26 Rotor: KAVEZNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE 1) Izvedba: KO Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IP 23 Vrsta hlađenja: IC 01 Na zahtev. ostale su informativne. odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 . zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! 25 25 105 820 1353 36 155 920 1453 42 1635 1645 1800 1865 1920 .f70. Veličina S 355 M S 400 M S 450 M 2p A AA AB AC AD AE 2 4-6 2 2 610 131 720 890 630 535 2 1234 165 1000 2) 425 280 1334 215 1000 1396 206 420 1120 C 380 254 380 750 181 920 1090 730 635 BD 1206 182 900 412 BC 350 686 151 820 990 680 585 2 BB 1106 132 900 410 412 BA 800 4-6 2 410 B 520 315 1516 266 CB D E F GA 242 70 140 20 74.Priključne mere su obavezne.5 325 100 210 28 106 255 140 20 79.5 325 100 210 28 106 1735 285 170 22 90 1745 325 110 210 28 116 285 170 22 90 325 110 210 28 116 75 85 85 H HA HB HC HD K L 1406 355 25 60 720 1253 36 1445 1506 1545 1545 400 450 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) .f80. kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 .5 272 90 170 25 95 242 70 140 20 74.

ostale su informativne.12 900 210 1050 1250 895 700 4 .f80.12 950 300 1160 1360 910 755 2) B 1000 1120 1120 1250 BA 600 600 BB BC 1600 170 1720 230 1820 230 1950 305 BD C CB D E 230 400 328 125 210 230 500 388 140 250 F 32 36 GA H 132 500 148 560 HA 25 25 HB HC HD K 205 1010 1700 42 265 1120 1820 42 L 2000 2120 2320 2450 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) . V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.f70.Priključne mere su obavezne. kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 . odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 .Merne skice Rotor: KAVEZNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: KO Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IP 23 Vrsta hlađenja: IC 01 27 1) Na zahtev. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! . Veličina 500 560 S M S M 2p A AA AB AC AD AE 4 .

f80.Priključne mere su obavezne.5 106 1790 1860 255 140 20 79.10 4 . ostale su informativne.12 BA 800 4 .5 272 90 170 25 95 242 70 140 20 75 272 90 H HA HB HC HD K L 1650 355 25 60 720 1253 36 1680 1750 170 25 95 1780 255 75 140 325 100 210 20 28 79. Veličina S 355 M 400 2p 4 2 S 450 M AA AB AC AD AE 2 BC 686 151 820 990 680 585 1206 182 1234 165 380 425 280 1334 215 1000 1396 206 420 1120 C 380 254 1000 750 181 920 1090 730 635 BD 1106 132 900 2) BB 350 900 2 2 4 .10 M A 2 D E F GA 70 140 20 74. kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 .12 B 610 131 720 890 630 535 4-6 2 S 4 .5 325 100 210 28 106 285 520 315 1516 266 CB 242 75 85 400 25 105 820 1353 36 1890 1960 170 22 90 1985 325 110 210 28 116 2025 285 85 170 325 110 210 22 28 90 116 450 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) . zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! 25 155 920 1453 42 2105 2145 .Merne skice 28 Rotor: KAVEZNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: KZ Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IP 54 (IP 55) Vrsta hlađenja: IC 611 Izmenjivač: VAZDUH-VAZDUH 1) Na zahtev.f70. odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 . V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.

f80. V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.Priključne mere su obavezne.12 950 300 1160 1360 910 755 2) B 1000 1120 1120 1250 BA 600 600 BB BC 1600 170 1720 230 1820 230 1950 305 BD C CB D E F GA H HA HB HC HD K 230 400 328 125 210 32 132 500 25 205 1010 1700 42 230 500 388 140 250 36 148 560 25 265 1120 1850 42 L 2280 2400 2520 2650 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) .12 900 210 1050 1250 895 700 4 .f70. ostale su informativne. odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 . zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .Merne skice Rotor: KAVEZNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: KZ Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IP 54 (IP 55) Vrsta hlađenja: IC 611 Izmenjivač: VAZDUH-VAZDUH 29 1) Na zahtev. Veličina 500 560 S M S M 2p A AA AB AC AD AE 4 . kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 .

ostale su informativne. kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 . Veličina 2p S 355 M S 400 M S 450 M 2) a b nxe f 240 550 4 x 145 270 2 4-6 2 2 862 260 650 4 x 170 290 820 962 2 2 4 . odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 .12 720 878 4 .Merne skice 30 Rotor: KLIZNOKOLUTNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: PR Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IPR 54 (IP 55) Vrsta hlađenja: IC 31 1) Na zahtev. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .f80.12 HC 778 4-6 2 4 .10 4 .Priključne mere su obavezne.10 l 1024 260 750 5 x 156 290 920 1144 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) . V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.f70.

f80. kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 . V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.f70.Priključne mere su obavezne.Merne skice Rotor: KLIZNOKOLUTNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: PR Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IPR54 (IPR 55) Vrsta hlađenja: IC 31 31 1) Na zahtev. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .12 310 860 2) c 600 720 780 910 nxe 4 x 210 4 x 225 nxd 3 x 210 3 x 250 3 x 270 3 x 315 f 330 340 l 1200 1320 1360 1490 HC 1010 1120 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) . Veličina 500 560 2p S M S M a b 4 . ostale su informativne. odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 .12 300 800 4 .

ostale su informativne. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! 720 1250 36 L 1830 1930 2010 2110 2175 2295 .f80.Priključne mere su obavezne.12 1120 1516 266 948 28 116 450 25 155 920 1450 42 S 4 .10 M 4 . odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 .32 Rotor: KLIZNOKOLUTNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: PO Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IP 44 (IP 55) Vrsta hlađenja: IC 611 Izmenjivač: VAZDUH-VAZDUH 1) Na zahtev.f70. Veličina 355 400 450 S 2p 4-6 A AA AB AC AD AE BA BC BD C CB F GA H HA HB HC HD K 25 60 280 325 100 210 28 106 400 25 105 820 1350 36 S 4 .12 1000 1396 206 888 750 181 920 1090 730 635 420 520 315 325 110 210 M 4 . kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 . V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.10 686 151 820 990 680 585 2) 900 1000 380 1234 165 1334 215 425 807 857 90 E 355 794 254 272 D 95 1206 182 380 BE 744 25 900 350 BB 1106 132 170 M 4-6 610 131 720 890 630 535 B 800 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) .

12 950 300 1160 1360 910 755 2) B 1000 1120 1120 1250 BA 600 600 BB BC 1600 170 1720 230 1820 230 1950 305 BD BE C CB D E 230 470 400 328 125 210 230 470 500 388 140 250 F 32 36 GA H 132 500 148 560 HA 25 25 HB HC HD K 205 1010 1700 42 265 1120 1850 42 L 2480 2600 2800 2930 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) .Rotor: KLIZNOKOLUTNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: PO Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IP 23 Vrsta hlađenja: IC 01 33 1) Na zahtev. V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.12 900 210 1050 1250 895 700 4 .f80. kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 . ostale su informativne. Veličina 500 560 S M S M 2p A AA AB AC AD AE 4 . odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 .f70. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .Priključne mere su obavezne.

odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 .f80.12 750 181 935 1090 730 635 420 520 315 325 110 210 M 1120 1516 266 948 2) F 25 28 28 GA 95 H 355 106 400 116 450 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) .10 686 151 835 990 680 585 B 800 900 900 1000 BA 350 380 BB BC 1106 132 1206 182 1234 165 1334 215 BD 380 425 BE 744 794 807 857 C CB 254 272 D 90 E 170 280 325 100 210 S 1000 1396 206 888 450 4 .Priključne mere su obavezne. Veličina 2p S 4 M 4-6 355 400 S M A AA AB AC AD AE 610 131 735 890 630 535 4 .f70. kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 . V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.34 Rotor: KLIZNOKOLUTNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: PZ Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IP 54 (IP 55) Vrsta hlađenja: IC 611 Izmenjivač: VAZDUH-VAZDUH 1) Na zahtev. zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! HA 25 HB 60 HC HD K 720 1253 36 L 1830 1930 2010 25 105 820 1353 36 25 2175 155 920 1453 42 2295 2110 . ostale su informativne.

f70.Rotor: KLIZNOKOLUTNI VISOKONAPONSKI TROFAZNI ASINHRONI MOTORI ZAVARENE KONSTRUKCIJE Izvedba: PZ Oblik: IM B3 (IM 1001) Zaštita: IP 54 (IP 55) Vrsta hlađenja: IC 611 Izmenjivač: VAZDUH-VAZDUH 35 1) Na zahtev. V Napomena: Vrednosti u ovom katalogu su informativne.Priključne mere su obavezne.12 900 210 1050 1250 895 700 4 .12 950 300 1160 1360 910 755 2) B 1000 1120 1120 1250 BA 600 600 BB BC 1600 170 1720 230 1820 230 1950 305 BD BE C CB D E 230 470 400 328 125 210 230 470 500 388 140 250 F 32 36 GA H 132 500 148 560 HA 25 25 HB HC HD K 205 1010 1700 42 265 1120 1850 42 L 2580 2700 2870 3000 Sve ostale mere prema mernoj skici za izvedbu KO (IM B3) .f80. Veličina 500 560 S M S M 2p A AA AB AC AD AE 4 . ostale su informativne. odnosno sa dva uvodna otvora prečnika f50 . kablovska uvodnica se može isporučiti u opsegu prečnika f60 . zadržavamo pravo izmena pri izradi ponude! .

c leva str. REZERVNI DELOVI I DOKUMENTACIJA 1 temperatura ambijenta: °C 2 relativna vlažnost: % 3 nadmorska visina: m 4 Specifični ambijent.DC da c _________________ % PN _________________ min 7 e-mail: . 3 zahtevana brzina: 4 karakteristika opterećenja: tip senzora: konstantno: _____________ kvadratično:_______________ 0 25 ili 50 _________________ 75 100 momenat Nm: 8 prečnik spojnice: encoder absolutni resolver ________ ________ ________ ________________________________ ___________________________ 9 drugi kraj osovine: DA= 2 J= _________________ kgm 6 specifičnosti radne mašine: 5 moment inercije ___________ mm EA= mm da c ne c ___________ mm 10 ostali zahtevi i ograničenja: C AMBIENTALNI USLOVI F DODATNA OPREMA. uslovi: 1 termička zaštita: da c ne c 2 ležajni termometri: da c ne c 3 anti-kondezacioni grejači: da c ne c 4 rezervni delovi: da c ne c 5 garantni list: da c ne c tip: 6 jezik: 7 dodatni zahtev za pakovanje: H PODACI O KUPCU 1 firma: Molimo Vas da nam obezbedite što više podataka kako bih mogli da Vam dostavimo odgovarajuću ponudu. 2 adresa: 3 grad: 4 država: * Gledano sa pogonske strane 5 kontakt osoba: 6 telefon / telefax: DK.00.002. c smer 5 dodatno opterećenje na osovini B PODACI O RADNOJ MAŠINI brzina %: __________ 4 *položaj priključne kutije: ________________ V.11.UPITNIK ZA PONUDU VISKONAPONSKIH ELEKTROMOTORA 36 broj upitnika: tip: kupac:__________________________________________________________________________________________ količina: A PODACI O MOTORU D PRENOS MOMENTA I USLOVI STARTA 1 tip motora: trofazni: c monofazni: c 1 tip sprezanja: 2 tip rotora: kavezni: c klizno kolutni: c 2 startovanje: 3 nazivna snaga: PN= _____________ kW 4 nazivni napon: UN= _____________ V 3 broj startovanja: toplo stanje: hladno stanje: 5 nazivna frequencija: fN= _________________ Hz ___________ u satu ___________ u satu 6 nazivna brzina: nN= _________________ rpm ___________ u danu ___________ u danu 7 klasa izolacije: Veza: F c 8 intermitencija: S1 zvezda c trougao c Bc S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 E DODATNI ZAHTEVI ZA IZVEDBU MOTORA ED % __________ Jmot starova /h ________________ min ________________ IEC ili ________________ 9 Standard: 10 način hlađenja: 2 nadtemperatura: IM 12 stepen zaštite: 1 Prepterećenje: trajanje: ________________ IC 11 oblik ugradnje: 3 zahtev za: IP motora: ______________ IP priključne kutije:___________ 13 *smer obrtanja: levo c desno c da c 14 kočnica: kočioni moment: ________________ Nm napon kočnice: ________________ V/Hz 15 prazan hod: 16 rotorski podaci: __________ kgm2 oba c ne c ne c I2n= ____________ U2c= ____________ V Fc nivo vibracija __________ Bc mm/s nivo buke db axijalna sila radijalna sila 6 regulisani pogon: A da c ne c __________________________ tip regulatora: proizvođač opseg brzine: 1 tip: __________________________ od _____ do ___________ rpm 7 vrsta senzora (popunite donje polje): 2 zahtevana snaga: taho gen.03.1 gore c desna str.

ATB Group .a global player a company of A-TEC INDUSTRIES AG .

Magnetna polja 6. A-6890 Lustenau Phone: +43 5577 9010 .0 Fax: +43 5577 9010 .-Bauknecht-Straße 1.com ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG Hohenstaufengasse 7.590 E-Mail: info@de.atb-motors.R. Norfolk Phone: +44 1603 628 333 Fax: +44 1603 619 788 E-Mail: admin@laurence-scott.com ATB TECHNOLOGIES GmbH Millennium Park 11. A-8724 Spielberg Phone: +43 3577 757-0 Fax: +43 3577 757-182 E-Mail: info@at.O.d. NR1 1JD Norwich.com Http://www.1 Fax: +49 7182 14 .110 E-Mail: info@at.atb-motors. 1010 Vienna Phone: +43 1 90250-0 Fax: +43 1 90250-110 E-Mail: info@atb-motors. LS28 6QA Leeds Phone: +44 113 257 1734 Fax: +44 113 257 0751 E-Mail: sales@uk. F-58028 Nevers Cedex Phone: +33 3 86 93 42 00 Fax: +33 3 86 93 42 22 E-Mail: info@fr.Radvanice Phone: +420 5 962 333 40 Fax: +420 5 962 333 40 E-Mail: atb.cz . CZ-71610 Ostrava . West Yorkshire.atb-motors.atb-motors.com ATB COMPONENTS S. 24000 Subotica Phone: +381 24 665 100.atb-motors. Bradford Road. D-73642 Welzheim Phone: +49 7182 14 .com ATB MOTORENTECHNIK GmbH Helgoländer Damm 75. D-26954 Nordenham Phone: +49 4731 365 0 Fax: +49 4731 365 159 E-Mail: nordenham@de.com ATB LAURENCE SCOTT LTD.Company locations Austria Great Britain Head office ATB MORLEY Ltd.bastro@quick. Lihovarská 1335/9.com ATB MOTORENWERKE GmbH G. PO Box 25 Hardy Road.atb-motors. 665 200 Fax: +381 24 665 105 E-Mail: sever@rs.com France ATB SELNI SAS 6 rue Louise Michel BP 24.atb-motors.atb-motors.com Czech Republic Germany ATB ANTRIEBSTECHNIK GmbH Silcherstraße 74.com Serbia ATB SEVER a.

atb-motors.+381 24 665 124 +381 24 665 125 rs.com .