P. 1
Didaktički principi

Didaktički principi

|Views: 496|Likes:
Published by nemanjamitric90

More info:

Published by: nemanjamitric90 on Oct 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

pdf

text

original

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Pedagoški fakultet Bijeljina

DIPLOMSKI RAD Tema: Osnovni metodički principi u razvijanju elementarnih matematičkih pojmova

Profesor/mentor: Doc.dr Dragica Milinković

Student: Sanja Čordić

Bijeljina, jul 2012. Diplomski rad___________________________________________________________

Sadržaj:
Uvod............................................................................................................................3 1. Istorijski razvoj didaktičkih principa..................................................................4 1.1. Promenljivost didaktičkjih principa......................................................................4 2. Osnovni metodički principi u razvijanju matematičkih pojmova na predškolskom uzrastu................................................................................................5 2.1. Princip očiglednosti..............................................................................................5 2.2. Princip naučnosti..................................................................................................6 2.3. Princip sistematičnosti i poučnosti.......................................................................7 2.4. Princip aktivnosti, individualizacije i samostalnosti............................................9 2.5. Princip vaspitne usmjerenosti.............................................................................10 2.6. Princip odmjerenosti sadržaja prema uzrastu....................................................11 2.7. princip korelacije (povezanosti) programskih sadržaja, kako u okviru iste oblasti tako i sa ostalim vaspitno-obrazovnim oblastima..........................................12 2.8. Princip trajnosti znanja......................................................................................12 2.9. Princip zabave i zadovoljstva.............................................................................13 3. Jedinstvo metodičko-didaktičkih principa........................................................15 4. Principijelne postavke savremene škole/vrtića.................................................16 5. Zaključak..............................................................................................................17 Sažetak/Summary....................................................................................................19 Literatura.................................................................................................................20

2

) Nabitniji principi koji su uslovljeni kako uzrastom djece tako i prirodom matematičkih sadržaja su: 1) princip očiglednosti 2) princip naučnosti 3) princip postupnosti i sistematičnosti 4) princip aktivnosti. koji izražavaju unutrašnje zakonitosti nastavnog procesa i svih drugih faktora koji direktno ili indirektno djeluju na odvijanje nastavnog procesa i njegove rezultate.Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Uvod: Riječ princip je latinskog porijekla „principium“ što u prevodu znači izvor. Definicija didaktičkih principa glasi: „Didaktički principi su osnovna načela kojima se rukovodi nastavnik u svim fazama nastavnog procesa kako bi se uspješno realizovali postavljeni ciljevi nastave. str. Da bi se postigli optimalni rezultati u radu i u realizaciji postavljenih ciljeva i zadataka moraju se poštovati osnovni metodički principi. socioloških i drugih istraživanja. navike i sposobnosti.53) Najvažniji zadatak didaktičnih principa je da stalno obogaćuju teoriju i praksu nastave. temelj. Zahtjevi u učenju treba da idu ispred razvoja. Predstavlja neke temeljne zahtjeve za djelovanje i usmjeravanje učenja. str. a učenici osvojili znanja. Pravilno organizovana nastava ili učeća aktivnost treba da bude orijentisana na potpunu dječiji razvoj. na osnovu pedagoško-psiholoških. Tek u svom jedinstvu i suprotnostima oni imaju pravu vrijednost. kako u okviru iste oblasti tako i sa ostalim vaspitno-obrazovnim oblastima 8) princip trajnosti znanja 3 . individualizacije i samostalnosti 5) princip vaspitne usmjerenosti 6) princip odmjerenosti sadržaja prema uzrastu 7) princip korelacije (povezanosti) programskih sadržaja. da do današnjih dana nema jedinstvenog stava o pitanju klasifikacije. 1998. početak ili osnova. Navodeći genezu teorijskog i praktičnog utemeljenja didaktičnih principa. Kao osnovne smjernice nastavnog procesa-didaktični principi nisu samostalne kategorije. 148. vještine. Spasojević. što podrazumijeva da bude orijentisana ne samo jučerašnji nego i na sutrašnji dan. uglavnom. da učenje vuku napred. što je. Oni predstavljau osnovne zakonotosti u svakom organizovanom vaspitno-obrazovnom procesu. str.) Principe treba shvatiti kao osnovna pravila pri radu u vrtiću ili školi. Ova riječ označava vodeća načela ili pravila u radu i djelovanju u nastavi ili učećim aktivnostima. 2009. 2009. (G. kao što navodi Vigotiski u svojoj teoriji. pružaju orijentaciju i predstavljaju pouzdan preduslov za uspiješno izvodjenje usmjerenih aktivnosti u predškolskim ustanovama. Oni predstavljaju opšte zahtjeve.Šimić. treba naglasiti. u skladu sa novim zahtjevima i težnjama društva. 149. Spasojević. (Simeunović.“ (Simeunović. posljedica različite nastavne prakse ili tendencije da se neki principi sažimaju.

princip svjesne aktivnosti i očiglednosti. očiglednost. Hajnrih Pestaloci. trajnost znanja. posebno je isticao princip očiglednosti. prilagodjenost uzrastu.9) princip zabave i zadovoljstva Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ 1. učenja i navika. Spasojević mogu se izdvojiti neke klasifikacije didaktičkih principa. vaspitnost. . . On je uveo nekoliko principa u didaktičku praksu. Adolf Disterveg je ustanovio neke od principa koji se i danas koriste. Didaktički principi su zbog toga podložni promjenama – u zavisnosti od društvenoistorijskih. princip usmjerenosti ka cilju. 1. sistematičnosti i postupnosti. aktivnosti i razvojnosti. klasifikacija principa: naučnost nastave. vještina i navika i individualizacija nastave. Jan Amos Komenski je smatrao da su didaktički principi osnovni regulatori nastave. individualno prilaženje učenicima. koje oni navode u svom djelu „Savremene didaktičke teme“. . Žan Žak Ruso. sistematičnost.1. individualizacija i socijalizacija. Spasojević. svjesna aktivnost. medju kojima su neki i danas sačuvani i upotrebi. princip uzrasne i individualne odmjerenosti nastave. diferencijacija i integracija. Istorijski razvoj didaktičkih principa Neki od utemeljivača didakičnih principa su Jan Amos Komenski. Očiglednost.Vladimir Poljak. 149. Adolf Disterveg i drugi. (Simeunović.Jovan Djordjević. samostalnost i postupnosti su principi koje je uveo poznati njemački pedagog. princip postupnosti i sistematičnosti. odmjerenosti nastave prema uzrastu učenika i neophodnost aktivnosti učenika. On je svoje ideje izložio u obrazovnoj knjizi „Kako Gertruda uči svoju djecu“ smatrao je da dijete treba da uči krećući se od lakšeg ka težem i da djeci ne treba pružiti gotova znanja nego da oni sami istražuju i da dolaze do odgovora. princip trajnosti znanja. a negdje samo kao preporuka ili savjet za nastavni rad. Žan Žak Ruso kao pristalica prirodnog razvoja i učenja. klasifikacija principa: princip marksističke i naučne zasnovanosti nastave. naučno-razvojnih ili ideološko-političkih problema“.Tihomir Prodanović. klasifikacija principa: očiglednosti i apstraktnosti. negdje kao stroga uputstva. str.) Prema autorima Simeunović. Hajnrih Pestaloci je smatrao da je posmatranje temelj čitavog saznanja. U različitim vremenima i na različitim prostorima principi su različito definisani. sistematičnost i postupnost. istoričnost i savremenost. Promjenljivost didaktičkih principa Malo dubljom i temeljitijom analizom ukazuje se da su didaktički principi svojim ciljevima najkvalitetnije oslikavali vaspitno-obrazovni proces nekog vremena. povezanost teorije i prakse. 2009. On je uveo princip sistematičnosti i postupnosti. 4 .

Osnovni metodički principi u razvijanju matematičkih pojmova na predškolskom uzrastu Osnovni metodički princip u razvijanju elementarnih matematičkih pojmova su : 1) princip očiglednosti 2) princip naučnosti 3) princip postupnosti i sistematičnosti 4) princip aktivnosti.“ (Simeunović. . prema Simeunović. zašto bi onda nastava počinjala riječima. diferencijacija i integracija. kako u okviru iste oblasti tako i sa ostalim vaspitno-obrazovnim oblastima 8) princip trajnosti znanja 9) princip zabave i zadovoljstva 2. 152. 2009. formirati prestave o njima. 152.. Komenski zagovora posmatranje i ogled kao izvor saznanja. pa da ono što mogu vidjeti vide. dolazi govor koji opširnije objašnjava stvar (Velika didaktika. svjesna aktivnost učenika. jer na taj način 5 . da ono što mogu osjetiti osjete. str. pristupačnost uzrastu učenika. Takodje je i Leonardo da Vinči zagovarao očiglednu nastavu na primjerima.Mladen Vilotijević. a ne poznavanjem stvari? I tek kad se stvar pokaže. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ 2.1. str. Komenski razvija svoju koncepciju na teoriji senzualizma. Za njega a i za modernu didaktiku je očiglednost „zlatno pravilo“ osnovni postulat u radu. princip naučnosti. 2009. klasifikacija principa: očiglednost i apstraktnost. Naglim razvojem prirodnih nauka doprinio je da su u pedagoškoj praksi sve više zahtjeva očiglednost. Princip očiglednosti Princip očiglednosti je princip koji se najduže zadržao u pedagoškoj praksi i koji ima najdužu pedagošku tradiciju. Spasojević. 149. Principu očiglednosti najviše je doprineo češki pedagog Jan Amos Komenski. sistematičnost i postupnost. sve ono što mogu svojim čulima osjetiti osjete u potpunosti.) Komenski se zalaže da se učenicima sve izlaže pred čula. individualizacija. što se vidi iz sledećeg: „Prvo saznanja uvijek počinje od čula (jer nema ničega u saznanju što ranije nije bilo u čulima). individualizacije i samostalnosti 5) princip vaspitne usmjerenosti 6) princip odmjerenosti sadržaja prema uzrastu 7) princip korelacije (povezanosti) programskih sadržaja. str. Naime. na osnovu kojih se formiraju jasne predstave o objektu poučavanja. da ono što mogu mirisati mirišu tj. Definicija principa očiglednosti glasi: „Očiglednost je cjelovito percipiranje predmeta proučavanja pomoću čula radi sticanja odredjenog fonda činjenica. racionalizacija i ekonomičnost. Spasojević.) Čulna iskustva su izvor saznanja. Aristotel je još u davna vremena tumačio da učenicima treba prikazivati predmete i pojave da bi ih oni mogli što bolje shvatiti tj. da ono što mogu čuti čuju.

2. (G. ali i nezaobilazna pri formiranju apstraktnog mišljenja. Ali ipak uvijek postoji mogućnost.najbolje uče i najbolje pamte činjenice i pojmove i stvaraju generalizacije. komad papira dimenzija 1 dm × 1 dm. krojački i zidarski metar. Deduktivni pristup podrazumijeva prikazivanje predmete u cijelini. str. (Simeunović. 2009. a zatim kasnijom obradom uočavanje raznih detalja. pojmovno mišljenje (što nije uvijek ostvarivo u predškolskoj ustanovi). Pretjerana očiglednost u razvijanju matematičkih pojmova može da šteti. 54) Primjena principa očiglednosti u savremenom organizovanom procesu polazi od predpostavke da se u saznavanju naučnih istina mora polaziti od živog posmatranja ka apstraktnom mišljenju. Kada je riječ o formiranju matematičkih pojmova. jer očigledno nije cilj već sredstvo za formiranje matematičkih pojmova i razvoja logičkog mišljenja. vaspitač može pristupiti na dva načina deduktivno i indiktuvno. modele od papira i žice. može biti i loša. djeca najpre opažaju svim čulima. Spasojević. 153) Specifičnost u očiglednosti početne nastave matematike je to da su često pojmovi apstraktni. posudu dimenzija 1 dm × 1 dm × 1 dm. 1998. grafoskop i grafofolije. površine i zapremine dobro je očigledno pokazati te jedinice: lenjir. Dobar vaspitač. pojmovi koji nemaju konkretnu interpretaciju u praksi. 2. str. zatim se materijal uklanja i dijete pokušava da operiše predstavama tih predmeta a kasnije se potpuno oslobadja vezivanja za konkretno i prelazi na apstraktno. moraju biti životni. Pri obradi mjernih jedinica dužine. 54) Primjer 1. strukturu i funkciju predmeta prikazivanja. Mnogi to smatraju kao razlog što učenici teško shvataju matematičke pojmove. u slučaju pogrešnog korištenja. Držeći se ovog principa. tj. 1998. Induktivni pristup polazi od pojedinih detalja predmeta prikazivanja. svi zadaci koji se postavljaju pred djecu moraju biti vezani za njima bliske predmete i pojave. neophodno je djecu osposobljavati na plansko posmatranje predmete i pojava. i da se ti apstraktni pojmovi prikažu. a od tog ka praksi. str. na osnovu čega kasnije misaonom operacijom dolaze do odredjenih matematičkih pojmova. Pri formulisanju pojma. Šimić. što znači razvijanje matematičkih pojmova na predškolskom 6 .Šimić. i na kraju cijelovito prikazivanje predmeta i zajedničko pretraživanje veza izmedju prikazanih detalja. (G. A da bi formiranje apstraktnog mišljena bilo uspiješno. Princip naučnosti Princip naučnosti nalaže da se cjelokupni nastavni rad treba zasnivati na naučno provijerenim činjenicama. će koristeći flomastere i tablu. a zatim analizom njihovih osobina. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Prva etapa u razvijanju matematičkih pojmova je manipulacija konkretnim materijalima. posudu zapremine 1 litre i sl. Ali koliko je dobra očiglednost. Pogotovo geometrija pruža velike mogućnosti za to. postere i plakate i naravno svoju maštu biti u stanju učeću aktivnost učiniti očiglednom a samim tim i zanimljivom. 1 m × 1 m. Plansko posmatranje podrazumijeva postepeno uvodjenje djeteta u proces učenja putem očiglednosti.Očiglednost je samo prva etapa.

Improvizovano tumačenje matematičkih sadržaja sa materijalnim greškama. zakona kao i novih oblasti istraživanja. ali se pri tom nesmije ići iz krajnosti u krajnosti da se olako shvate neki sadržaji. Da bi se ovaj princip mogao primjenjivati 7 . koliko god da je sadržaj učenja usavršen uspijeh neće biti u potpunosti ostvaren. i otkrivaju se neke nove istine. element mnogougla. nastavnih sredstava i obrazovne tehnologije u cjelini. Primjer 2. Velika greška koja nastaje uslijed nepoštovanja principa naučnosti je poistovjećivanje pojma jednakih skupova i ekvivalentnih skupova. Suprotno principu naučnosti je učenje djece mehaničkom brojanju. 154) Sistematičnost i postupnost predstavljaju jedno od važnijih principa u vaspitnoobrazovnom radu. Jedna od teškoća u provodjenju principa naučnosti jeste to što se naučne činjenice svake godine povećavaju.uzrastu mora biti uskladjeno sa savremenim tumačenjem odgovorajućih matematičkih sadržaja.3. ovaj princip je ključni čionioc u strukturi učećih aktivnosti i realizaciji postavljeni i odgovorajućih ciljeva i zadataka. oblika rada i didaktičkih saznanja za ovaj uzrast djece. Spasojević. zatim pojam stranice i strane kog geometrijskih figura (stranica je duž. Isto tako se pojam mase zamjenjuje pojmom težine. 1998. Spasojević. može imati neželjene posljedice u formiranju matematičkih znanja djeteta u toku narednog školovanja. (Simeunović. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Princip naučnosti važi za kompletnu vertikalu školskog ili sistema predškolske ustanove. pa je stim teško pratiti i dječiji razvoj. usavršavanje oblika rada. (G. a da predhodno nije razvijen pojam skupa i logičke operacije koje omogućavaju razvijanje pojma broja. Šimić. matematički sadržaji se moraju pojednostaviti da bi bili razumljivi za djecu. Princip postupnosti i sistematičnosti Formiranje cjelovitog i dosljednog sistema znanja i pojmova kod učenika-kao ishod obrazovnog procesa u nastavi-predstavlja jedan od ključnih ciljeva savremenog obrazovanja i nastave-kao njegovog osnovnog organizacionog oblika. što je jedan od veoma važnih ciljeva obrazovanja. veliki i visok. Primjena principa naučnosti i sticanje naučno provijerenih znanja i oštem razvoju učenika vode formiranju naučnog pogleda na svijet. S obrzirom na uzrast i psihofizičku zrelost djeteta. (Simeunović. a strana je mnogougao. 2009. nego se on odnosi i na šire gledano vaspitno-obrazovni proces. Jer bez svakodnevnog usavršavanja ovih sredstava vaspitno-obrazovnog procesa. str. 2009. kao dio poliedarske površi). Princip naučnosti se ne odnosi samo na sadržaje učenje. str 54) 2. pojavu novih teorija. str. U ovaj princip možemo da svrstamo kao obavezno usavršavanje nastavnih metoda rada. uz matematičko pojednostavljenje tih sadržaja i primjenu najoptimalnijih metoda. Eksplozija znanja utiče na porast obima naučnih činjenica. 164) Princip naučnosti podrazumijeva da se naučno provijerena znanja savladavaju uzročnoposljedičnim odnosima koji se stvaraju medju sadržajima u okviru učećih aktivnosti.

Ono što je važno da zna koji su centralni a koji sporedni elementi učenja. Najpre se razvija pojam dugačko i kratko. 55) Primjer 4. Kada su djeca sve ovo savladala daljim radom dolazimo do uporedjivanja predmeta sa nekim 8 . vaspitač da bi na najbolji način djecu uveo u ono što govori. Pojam dužine razvija se takodje postepeno i sistematički. Do pojma broja dolazimo postupno. (G. (Simeunović. 1998. neophodno je dobro planiranje. tek kad djeca ovladaju pojmovima: grupisanje i klasifikacija predmeta. nije dostupno čulima i apstraktno. izučiti ih.Šimić. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Vaspitačevo znanje se odnosi na umijeće kreiranja klasifikacija i odnosa medju raznim pojmovima koji se obradjuju. Primjer 3. U svakom sadržaju se raspoznaju neki elementi koji su važni da djeca saznaju. jer se na taj način gradi najbolja slika o tom pojmu. Spasojević. Jer ako posmatramo sadržaj. Matematika i kao cjelina a i po svojim pojedinim sadržajima je niz logično povezanih činjenica. ponavljanje i vježbanje) naravno poštujući psihofizički uzrast i predznanja djeteta. mora dobro da poznaje pojam učenja. obrada novog sadržaja. konkretnog do nečega što nije u vido krugu. od jednostavnijeg ka složenom. od lakšeg ka težem. jasno ja bez poznavanja strukture nema poznavanje ni cjeline sadržaja. pojam skupa i uporedjivanje skupova. str. 156) Da bi ovaj princip ostvario. nego to treba da bude logičko povezano u cijelinu sa novim gradivom učenja. od bližeg ka daljem. (G. pogotovo kada je riječ o matematici.neophodno je dobro poznavanje onoga što se uči. str. i tu se nesmije desiti da to bude samo puko ponavljanje bez razumijevanja cijeline. priprema i spretnost vaspitača u svim fazama realizacije postavljenih ciljeva.Šimić. Suština principa sistematičnosti je dakle u tome da se veliki broj naučnih činjenica i generalizacija izdvoji u uporišne tačke i oko njih se koncentrišu sadržaji. Ovaj princip podrazumijeva da se u razvijanju matematičkih pojmova ide od poznatog ka nepoznatom. Princip sistematičnosti ima veliku ulogu prilikom ponavljanja odredjenog gradiva. zatim dalje se ide na uporedjivanje predmeta po dužini i obrazovanje pojma duži. broj kao svojstvo klase ekvivalentnih skupova. 2009. str. Primjena principa sistematičnosti i postupnosti dolazi do izražaja još prilikom izrade nastavnih planova i programa vaspitno-obrazovnog rada. i tako djeca lakše i uspiješnije uče. 55) Važno je da vaspitač zna da svaki novi pojam poveže sa onim starim. kada nastavne sadržaje treba poredati da bi gradili uspiješno povezan logičan sistem. a onda na kraju povezati u cijelinu. Princip sistematičnosti i postupnosti treba uvažavati u svim etapama nastave (uvodjenje učenika u učenje. ekvivalentni skupovi. 1998. daljim radom dolazimo do procijenjivanje predmeta golim okom. Znanja koja vaspitač prenosi djeci treba rastaviti na strukturne elemente.

jer je procijenjivanje postignuća uvijek zasnovano na poredjenju sa onim što je učenik postigao u predhodnom razvoju. a koji u sebi nosi elemente individualizacije. didaktičkom igrom ili dobro postavljenim poreblemskim zadatkom. Za dječiji razvoj važna su četiri područja uključivanja u aktivnosti : 1. mjerenje nestandardnim jedinicama (pedalj. Pojam „aktivan učenik“ podrazumijeva daleko veće povjrenje u njegovu moć i unutarnje mehanizme za pokretanje razvoja. to predstavlja svjesnu aktivnosti djeteta u konstruisanju svojih znanja. Spasojević. učenje se zasniva na snažnom „doživljaju uspjeha“. Princip „jedan učenikjedan učitelj“ je princip koji je nastao još u robovlasničkom društvu. Misaona prerada doživljenog i naučenog (Simeunović. Ruso itd). Spasojević. 55) Aktivnost djeteta. ideja o individualizaciji je jako stara. (Simeunović. istraživanje. samostalnosti i individualizacije Princip aktivnosti podrazumijeva da djeca/učenici stiču znanja. Pestaloci. 160) Svjesno učenje i svjesna aktivnost može da bude aktivna samo ako onaj koji uči zna cilj i značaj zbog čega uči. Cilj škole i vrtića je da djeca shvate učenje kao svoju unutrašnju potrebu. Još u davna vremena ovaj način učenja je bio primjenjivan. tako da je svaki uspješan korak doživljaj uspjeha sa dejstvima na očuvanje unutrašnje prirode motiva. Princip individulazije predstavlja učenje u kome je osnova 9 . zasnovana na interakciji izmedju unutrašnjih i spoljašnjih razvojnih faktora. Osim toga. Vaspitač je tu da dobro odabranim didaktičkim sredstvima i materijalima. Princip aktivnosti se najbolje ostvaruje ako su angažovani: cjelokupna ličnost djeteta i vaspitača. Praktično bogaćenje i sredjivanje znanja i iskustava 3. izvedu zaključni sud i povežu sa predhodnim saznanjima u jedan logičan sistem. 1998. 161) Primjenom principa aktivnosti i samostalnosti djetete uključujemo u aktere sopstvenog ostvarivanja i tada se proces učenja približava samoobrazovanju. ključ je dječije vaspitno-obrazovne usjpešnosti.4. a kontrola učenja samokontrolni sopstvene aktivnosti. od strane roditelja i vaspitača. i na kraju uvodjenje pojma metar (standardna jedinica za dužinu). Čulno saznanje 2.Šimić. Princip individualizacije je drugi dio ovog principa. uvidjanje i da im pomogne da dobijene rezultate opišu (izraze rječima). kako bi djeca više samostalno radila. str. (G. samo da podstakne djecu na razmišljanj. ako su optimalno aktivirane sve neophodne psiho-fizičke mogućnosti. 2009. Sve oraganizovana aktivnosti trebale bi biti prilagodjenje. Što znači kada je znanje više unutrašnja konstrukcija nego reprodukovanje tudjih znanja i misli. a ne samo kao nametnutu obavezu. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ 2. Nju nalazimo u mnogim djelima poznatih pedagoških klasika (Komenski. 2009. stopa i korak) . Osposobljavanje za iszražavanje 4. vještine i navike sopstvenim naporom. Princip aktivnosti. str. sa samim sobom.trećim predmetom. str.

ona grupiše djecu po znanjima i sposobnostima u razdvojene grupe ili razrede. pod pojmom diferencijacija podrazumijeva se klasifikovanje djece po nekim sposobnostima.uvažavenje individualnih razlika medju učenicima i djecom. U takvom modelu vaspitač ili nastavnik. pri korištenju biheviorističke teorije i u lošem vodjenju aktivnosti. Što dalje vodi da vaspitač svako dijete gleda kao posebnu ličnost. Važno je da vaspitač prilagodjava ciljeve. sa posebnim sposobnostima i interesovanjima i da vodi računa o radu i razvoju svakog pojedinca. sistematičnost. Pravilnim korištenjem principa individualizacije i pravilnom diferencijaciom djece. uglavnom se nastava odvijala kroz tročlanu šemu: predavanje-obnavljanje-ispitivanje. Što nikako nije bilo dobro za pozitivnu vaspitnu usmjerenost. otkrivaju svoje sposobnosti. U tradicionalnoj nastavi i učenju. strpljivost i niz drugih pozitivnih osobina. nekim sličnim ili različitim obilježjima. postiču se razne sposobnosti kod djece. Na način na koji oni najlakše uče i usvajaju ono što treba da znaju. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Posebno mjesto i veliku važnost individualizacija ima u početnoj nastavi matematike. integrisanih u jednom razredu ili grupi. stiču samopouzdanje. Pored njega je i ne manje važan vaspitni cilj. 2. koji kroz realizaciju matematičkog sadržaja uči djecu predškolskog uzrasta da razvijaju pozitivne osobine ličnosti. kako bi što efikasnije prilagodio svoj rad njima. predhodnom znaju. Danas je mnogo više primjera gdje se djeci na posredan način nameću pozitivna vaspitna usmjerenja. Princip vaspitne usmjerenosti Sticanje osnovnih matematički pojmova nije jedini cilj početne nastave matematike. tj. Da bi individalizacija bila efikasna mora da postoji dobra diferencijacija. kako pojedincima tako i grupama. Ti primjeri su najčešće ostvareni kroz igrovne aktivnosti. iste grupe. Primjenom ovog principa zadatak vaspitača je da što bolje upozna djecu. razvijaju upornost. Čak naprotiv nekada bi se išlo i u pogrešan smijer. zadatke. Djeca lako uče. oblike i metode rada.5. Postoji spoljašnja. stiču nova znanja. Unutrašnja diferencijacija podrazumijeva strukturisanje sadržaja. Kod nas se koristi najviše unutrašnja diferencijacija i ona je po mnogo čemu najbolja. nametali bi se djeci loši primjeri. ovakav princip nije bio ostvaren. Podstiče ih na istrajnost. strpljivost. a za vaspitni uticaj nije bilo vremena. kao i druželjubivost i poštovanje svoje a i drugih ličnosti. Svaka didaktička igra trebalo bi da se postavlja tako da pored obrazovnog uvijek ima i vaspitni karakter. unutrašnja i fleksibilna diferencijacija. stručno i diskretno vodjenje i usmjeravanje aktivnosti prema djetetu. Što kod spoljašnje diferencijacije nema. Ovaj princip treba 10 . samoupozdanje. kako bi svi oni razvijalu svoj potencijal do maksimuma. karakteristikama. zahtjeva i zadataka koji se zasnivaju na poštovanju razlika kod djece. bi se uglavnom bavio sadržajem i onim što djeca treba da nauče o konkretnom predmetu.

ide zajedno sa svakim vaspitno-obrazovnim radom. Marija je dobila bombone od mame i zadatak da ih podjeli sa svojim drugaricama. u zavisnosti od uzrasnih i individualnih karakteristika. A takodje i previše laki zadaci nemaju pogadan efekat. bude primjerena uzrasnim. praktično da djeca mogu da vide. socijalnim i drugim karakteristikama učenika i djece u razvoju. Što znači da djeci pokažemo neki objekat ili u matematici oblik.Šimić.Treća i posljednja etapa je predstavljanje misaonim ili apstraktnim sredstvima. pa se taj nivo podiže sa uzrastom djece.Prva etapa je predstavljanje sadržaja slikovnim elementima tj. Da očekivanja koja se stavljaju pred djecu nebudu prevelika i bez mogućnosti ispunjenja. ide se do odredjenog nivoa. Primjenom ovog principa potrebno je i prilagodjavati način predstavljanja sadržaja. onda oni obrazuju jednake dvočlane ili tročlane skupove. Postoji još jedna teorija koja zagovara isti princip ali na drugačiji način. (G. Kako bi se uspiješno obezbijedila misaona aktivnost djeteta u savladjivanju odredjenog sadržaja. opterećenja se kod uvode postupno i individualno. on uglavnom i u vrtiću i u školi. . ali u isto vrijeme i akcija za dalji razvoj. Primjer 5. u zavisnosti od broja djece 1-1 korespodencijom) (G. psihičkim. . i kod njih se javlja nezainteresovanost i gubi se samopuzdanje. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Koliko lijepo ovaj princip može biti iskorišten videćemo kroz primjer koji će biti naveden u daljem tekstu. kao i mišljenje. tako da svi dobiju jednako bombona (kako djeca tog uzrasta neznaju da broje. str. Šimić.Druga etapa je predstavljanje sadržaja verbalno-slikovnim elementima. 56) Ovaj princip u nastavu je uvela Pijažeova teorija. zato se pri izboru programskog sadržaja i konkretnih zadataka mora poštovati ovaj princip. Princip odmjerenosti sadržaja prema uzrastu učenika Princip odmjerenosti sadržaja prema uzrastu učenika podrazumijeva da ukupna organizacija učenja i nastave. Intelektualne sposobnosti predškolske djece su još nerazvijene. 1998. (G. 1998. niti su 11 . i onda ga riječima objasnimo. str. teorija Vigotskog govori o tome da je nastava dobra samo onda kada predhodi razvoju i nastojanje da učenje uvijek bude usmjereno ka zoni narednog razvoja. Predstavljanje se vrši u nekoliko etapa: . str. Šimić. 57) Veoma je važno da zadaci koji se postavljaju djeci nebudu preteški.6.1998. U razvijanu matematičkih pojmova.da je uvijek vodilja u svemu. koja govori da učenje treba prilagoditi trenutnim kompetencijama kod djece. 56) 2. U takvim slučajevima se kod djece javlja kontra efekat.

podsticajni niti imaju razvojni efekat. brojevi se nemogu „obraditi“ bez poznavanja skupova. i da bi bila ostvarena dobra horizontalna korelacija mora da postoji dobra povezanost programskih sadržaja. 2. Korelacija se planira. Princip trajnosti znanja 12 .8. srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje. Tako da se gradiva koja se uče na jednom uzrasnom nivou proširuju i dogradjuju na drugom višem uzrasnom nivou. podrazumijeva se da programski sadržaj biva proširivan na svakom narednom uzrastu. razvojem mišljenja. doživljajem sadržaja programa. nepoznate pojmove. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Zadatak ovog principa je da učenje i nastava potpomažu i unapredjuju dječije znanje do uzrasnog maksimuma. 1998. pjesmu. Korelacija unutar jedne oblasti-područja rada (vertikalna i horizontalna) Npr.7. sa dosta uzajamno povezanih tačaka. ali isto tako brojevi su tjesno povezani i u korelaciji sa mjerenjem. a ne da se zamjenjuju novim znanjima. Pod pojmom vertikalna strukturisanost programa.. Šimić. Ovaj princip je u uzajamnoj povezanosti sa principom individualizacije. kako bi mu dao zadatke koji odgovoraju njegovom psiho-fizičkom stanju. da bi se postigla motivisanost djece. pažnjom. 57) 2. 1998. (G. Pri formiranju novih pojmova u početnoj nastavi matematike. Korelacija izmedju različitih oblasti-područja rada (nastavni predmeti) Npr. ilustraciju. str. kroz neku filmsku aktivnost. 57) Program vrtića predstavlja skup različito odredjenih aktivnosti. prvo se obnavljaju već usvojeni pojmovi pa od njih se prelazi na nove. Princip korelacije programskih sadržaja Psihološke osnove principa korelacije programskih sadržaja nalaze se u samom djetetu i uslovljene su uzrastom. a ne jedan nezavisno od drugog. 2. osnovnoškolsko. interesom. uz pjevanje praćeno na nekom muzičkom instrumentu i igru. Time se obezbedjuje potpuna misaona aktivnost djeteta. Ono što je važno je i to da je po ovom principu organizovan i vaspitno-obrazovni sistem koji je rasporedjen u predškolsko. Matematička znanja se izgradjuju povezivanjem matematičkih pojmova u jedan logičan sistem. matematički pojmovi se mogu prezentirati kroz interesantnu priču. Postoje dvije vrste korelacije programskih sadržaja: 1. inteligencijom. (G. ali i sama nameće tokom rada. str. Šimić. jer veoma je važno da vaspitač poznaje dijete. Horizontalna uslovljenost znači da se pojmovi usvajaju jedan u odnosu na drugi.

Počev od motivacije. Važno je da vaspitač sve aktivnosti sa 13 . Ali kako god da se neki sadržaji nauče ili usvoje oni vremenom blijede i nestaju. 2. Jer aktivnost mozga je selektivnog karaktera. Važno je da vaspitač svakodnevno radi sa svakim djetetom. Aktivnost učenika u velikom utiče na prihvatanje i trajnost prihvaćenih i naučenih činjenica. kojom se djeca podstiču na efikasnije prihvatanje činjenica. str. je stalno i konstantno ponavljanje. neki brže neki sporije. . (G. kroz novu didaktičku igru i u svakoj pogodnoj životnoj situaciji povezano sa programskim sadržajem drugih vaspitnoobrazovnih oblasti. i to su : . jer tako samo sebi više pravi posla.9. ako djete ili učenik nisu u potpunosti posvećeni tom što rade. svaki put (bilo bi poželjno) sa novim didaktičkim materijalom i sredstvima. kako bi se oformirolo znanje koje ostaje duže u pamćenju djece. mozak djeteta pamti samo ono što je za dijete interesantno. Bitan uslov za trajnost znanja je često ponavljanje sadržaja. znanje se ne akumulira dovoljno i ne ostaje dovoljno dugo u pamćenju i kori velikog mozga. predstavlja problem. jer princip trajnosti znanja zahtjeva i u neku ruku inidividualizaciju. Ali često je mnogo teško postići trajnost znanja kod učenika i djece. pa do obrade sadržaja učenje koje treba da bude spojeno sa efikasnom motivacijom. gdje se djeci predstavljaju najednostavniji zadaci. Pamćenje je lakše ako su zadaci poredani sistematično i po nekom logičnom slijedu. poznavanje svakog djeteta i njegovih potreba. 57) Težina nastavnih matematičkih sadržaja i njihova logička povezanost može znatno uticati na uspješnost učenja i formiranja trajnog znanja. Logička povezanost mora da bude medju sadržajima kako bi se mogao ostvariti ovaj princip. 1998. prepreka tj. Šimić. Princip zabave i zadovoljstva Ovaj princip nalaže i govori da dječije učenje mora da bude spontano i da se uglavnom mora sprovoditi kroz igru i igrovne aktivnosti. mora ponovo da uči neke iste pojmove od prije. zanimljivo i što je za njego važno i bitno. već sa uvažavanjem principa postupnosti usko povezano. Čitav proces učenje aktivnosti služi za što bolje formiranje trajnosti znanja. Zasniva se na aktivnom umnom radu djeteta.Prvi uslov je svjesno usvanje sadržaja učeće aktivnosti. podstrek da se nešto ne zaboravi. Vaspitač mora da vodi brigu da djeca ne zaborave pojmove.Drugi uslov se zasniva na principu sistematičnosti. Znanje nesmije biti rascjepkano. Postoji nekoliko uslova po kojim se ovaj princip može ostvariti.Matematika je težak nastavni predmet. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Savladavanje zadataka matemtika predstavlja veliki umni napor takav da se usvojeno znanje zadrži što duže u pamćenju. pa čak i u početnoj nastavi matematike.

(Suzić N. str. samo vaspitač treba da iskoristi taj potencijal. 2006. Ako igru i igrovne aktivnosti spojimo sa vaspitanjem i vaspitnim uticajima. da kod djece izazivaju radoznalost i želju za saznanjem a da im pri tom bude omogućena sloboda izbora. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Kada smo naveli da se sve aktivnosti treba uglavnom da odvijaju kroz igru. 13) 14 . da djeca ulaze u proces učenja dobrovoljno. Poznavajući sve to on mora da isplanira i da im izloži sadržaje koji će donekle odgovarati svakom djetetu u grupi. 13) Kako bi se igra na najbolji način spojila sa razvojem i pričinila djeci zadovoljstvo pri učenju nečeg nova. da zna njihova interesovanja. mjesto i sadržaj učenja. str. Samo sa takvim mjerama planiranja.matematičkim sadržajem organizuje tako da one budu zanimljive djeci. ali vrijedi i obrnuto. igru možemo posmatrati kao zavisnu varijablu. a razvijenost psihičkih i fizičkih sposobnosti djeteta intenzivira i podiže kvalitet igara i igrovnih aktivnosti. (Suzić N. postižu su najbolji rezultati.omogućićemo da vaspitni postupci postanu sastavni dio djetetovog života i prirodnog razvoja. da se djeca aktivno uključuju u život svoje okoline i uče uz želju i snažnu motivaciju. Igra podstiče zdrav razvitak djeteta. djeci je igra urodjena. učenja i ispunjavanja obaveza. onda uz to treba da znamo da je igra djetetu često značajnija i od hrane. To znači da su igra i razvoj medjuzavisni. Ova zakonomjernost nas obavezuje da igri i igrovnim aktivnostima posvetimo posebnu pažnju kako bismo ih maksimalno usmjerili ka optimalnom razvitku djeteta. treba da se dobro isplanira vrijeme. elementarnih obaveza. U odnosu na djetetov razvoj. interesantne. da poznaje njihove želje i sposobnosti. 2006. zabavne. Vaspitač mora da upozna djecu.

U svakom principu egzistiraju na određen i specifičan način elementi drugih principa. str. niti ispoljavaju svoje vrijednosti u sebi. konstituisanje sistema didaktičkih principa. izbor sadržaja. ali ni zamjeniti u nastavnom procesu. 1998. Svaki princip jedinstvom elemenata svoje suštine i široko zasnovanim korelacionim vezama s ostalim principima i njihovim elementima potvrđuje svoju vrijednost. prirodno. bez ikakvog izuzetka. 81). 58) 15 . str. Samo u takvim funkcionalnim koordinatama korelacija didaktičkih principa postiže svoje pravo mjesto u nastavnom procesu (Prodanović. Korelacione veze pojedinig principa nisu smetnje. uslov njegovog kompletnog didaktičkog dejstva.1988. metoda i oblika rada. Korelacione dimenzije principa stalno su evolutivne. Svako planiranje vaspitno-obrazovnog rada. Jedinstvo metodičko-didaktičkih principa Svaki princip ima jasno definisanu funkciju u nastavnom procesu. Elementi jednog principa manifestuju se vrlo često kao neodvojivi pratioci drugih principa. Korelacija didaktičkih principa nije zatvoren proces. uvođenje novog principa u sistem i dalje razrađivanje suštine i funkcije pojedinih principa. već naprotiv. Svaki princip uzet posebno. Promjene u shvatanjima o didaktičkim principima. 1988. Takve njihove osnovne karakteristike osiguravaju ujedno visok stepen evolutivnosti i dinamičnosti nastavnog rada. str. Samo sistematična i povezana primjena svih metodičko-didaktičkih principa osigurava dobre rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadataka vaspitno-obrazovne oblasti u razvijanju matematičkih pojmova. (G. (Prodanović. već jedino u neodvojivom jedinstvu s elementima drugih principa. ali vrijednost svakog principa potvrdjuje se njegovom korelacijom sa ostalim principima. već je funkcionalna komponenta totalnog procesa korelacije u nastavnom radu. Nikčević. Šimić. vrednovanje rezultata podrazumeva primenu. utiče i na modifikovane korelacionih dimenzija didaktičkih principa. funkcionalno jedinstvo i povezanost svih ovih principa. razotkriva u širinu i neophodnost njegovih korelacionih veza sa ostalim principima. može manje ili više sadržavati i ostale principe. Sama činjenica da se principom definisani zahtjevi odnose na nastavni rad u cjelini. pa je samim tim teško reći gdje jedan počinje a gdje se završava.Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ 3. 80) Didaktička funckionalnost pojedinog principa uslovljena je uvijek kvalitetom njegove korelacione dimenzije prema drugim principima. Oni zapravo nikada ne egzistiraju sam za sebe. Prema tome oni se nemogu medjusobno izolovati. Ničković .

podstiču kod djeteta kritičko mišljenje i logičko rezonovanje pojmova. tj. . . kako bi ono bilo aktivni akter svoga razvoja.Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ 4.Predškolska ustanova je mjesto saradnje i podijeljenih odgovornosti. i da nikada ne pravi razlike medju djecom. Svako dijete krije u sebi neki talenat. str. uvijek ka zoni bližeg razvoja. 2009. . Spasojević. . Principijelne postavke savremene škole/vrtića . odnosno evidentne različitosti medju njima (kao što su pol. Planskim djelovanjem vaspitač podstiče dijete na učenje i pamćenje naučenog. Postavljanje raznih zadataka koji za primjer imaju realne situacije. vrtić. Pod ovim se podrazumijeva konstantno upoznavanje djeteta i njegovih osobina. aktuelne sposobnosti i sl.Škola ili vrtić je mjesto za njegovanje kritičkog sudjenja i logičkog zaključivanja . treba da podstiče stvaralaštvo. (Simeunović. da se svakodnevno podstiče dječiji razvoj. solidarnost i poštovanje različitosti. želje i interesovanja. bilo koja obrazovna ustanova. Svaka aktivnost. praćenje razvoja i njegovih mogućnosti. . kulturna i religijska pripadnost. nacionalnost. a kada je riječ o djetetu predškolskog uzrasta. Težnja je da se kod svakog djeteta usadi potreba za doživljaj sopstvenog uspjeha.Rad u predškolskim ustanovama mora biti na zasnovan na dječijem interesovanju za rad. Odnosi medju subjektima vaspitno-obrazovnog procesa treba da budu ravnopravni. .Spremnost na dijalog. Učenje mora da bude maksimalno prilagodjeno svakom djetetu. rasa. a pogotovo matematički sadržaji. jezik. . ako taj talenat bude otkriven predškolskoj dobi. Osjećaj pripadnosti spada u red najvažnijih potreba čovijeka. a samim tim djete lakše povezuje različite programske sadržaje i brže uči razne pojmove. 151) 16 . Dužnost vaspitača je da uvažava i poštuje svako djete ponaosob.Vrtić prioritetno podstiče razvoj odgovornosti.Vrtić je mjesto gdje se njeguje stvaralaštvo. to se stavlja pod osnovne potrebe i načela vaspitnoobrazovnog rada. to dijete ima potencijal da postigne mnogo toga korisnog i za sebe a i možda za sve ostale. poštovanja i čuvanja resursa prirode. da svako ima pravo da iznese svoje mišljenje. to donosi krupne izazove uredjivanja procesa u kojem se učenici medjusobno oslanjaju jedni na druge. Sa didaktičkog i metodičkog stanovišta . treba kod djeteta da podstaknu logičko razmišljanje. su takodje zadaci vaspitnoobrazovnog rada u modernoj školi i vrtiću. konstantno su u interakcijskim situacijama i ničim nisu ometani. lakše vrši generalizaciju prihvaćenih pojmova.Vaspitno-obrazovni rad je snažno utemeljen na razvoju svijesti o sopstvenom porijeklu i društvenoj baštini.) postaju krajnje nebitne. Važno je da vaspitač svako djete uvažava. demokratični. Svaka škola.Proces učenja u predškolskim ustanovama utemeljen je na uspjehu svakog djeteta.

i da vaspitači kada je god to moguće mogu posjećoivati muzeje. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ 5. zasnovan na zakonitostima nastavnog rada u njegovom istorijskom. nije dovoljan da bi bio neposredno "upotrebljiv " . teorijskom i praktičnom smislu. U tom smislu vrlo je 17 .Predškolska ustanova je mjesto za produktivno korištenje slobodnog vremena. Danas je sve više primijenjenih istraživanja kojima se oni izvode iz pedagoških zakonitosti. Ranije su se principi u "pedagoškoj teoriji i praksi izvodili deduktivno iz određene koncepcije . (Grandić. 1997. str. sam po sebi. (Prodanović. Ovaj pojam je veoma kompleksan tako da je njegova definicija često izložena riziku da bude nepotpuna i neprecizna. tj. dostupan u praktičnoj vaspitnoj djelatnosti. za razliku od pravila u kojima su uvijek dozvoljeni izuzeci. Kao i principi drugih djelatnosti. ili svega toga zajedno). jer se samo takvim odnosom prema didaktičkim principima može osigurati i njihova učinkovita primjena. Vaspitač sa djecom svaki na najbolji način iskoristi svaki dan. Principi su 'pripremljeni' za praktičnu organizaciju vaspitne djelatnosti. antropološke i dr. Ranije su se principi u pedagoškoj teoriji i praksi izvodili deduktivno iz određene koncepcije . 73) U našim udžbenicima pedagogije obično se pod principom podrazumijeva "osnovno rukovodeće načelo (smjernica) kojeg se vaspitač ili učitelj pridržava u izvođenju svoje djelatnosti (bilo u pogledu izbora vaspitno-obrazovnih metoda. . 37).Vrtić ili škola su uvijek otvoreni za saradnju sa okruženjem. str..filozofske. U novije vrijeme se principi vaspitnog rada sve više osvjetljavaju i zasnivaju na teorijskim nalazima do kojih se dolazi provjeravanjem različitih hipoteza u vaspitnim institucijama i razvitkom pedagoške i psihološke teorije. Svoju punu vrijednost didaktički principi ostvaruju funkcionalnim jedinstvom. Ničković. Funkcionalno nerazlučivo povezani s nastavom i stalno sjedinjeni s njom. antropološke i dr. i didaktički principi ne trpe iznimke. Didaktički principi izvode se iz nastavne prakse u njenom istorijskom. bioskope. regulativnost. psihološke. Sve je izraženija potreba da se principi postave na dva nivoa: teorijsko-metodološki i praktični. teorijskom i praktičnom jedinstvu.. 37).filozofske. Oni su opšti operativni okviri nastavne prakse. 1988. pozorišta. didaktički principi mogu osigurati normativnost. okrenuti su ka praksi. str. 73). igrališta itd. 1997. oblika. Didaktički principi su opšti zahtjevi kojih će se obavezno i bez izuzetaka pridržavati nastavnik i učenici u realizaciji nastavnog procesa. (Grandić. Prema tome. Ničković. psihološke. načina i sredstava u vaspitnom radu. Zaključak U pogledu konkretnog odredjenja pojma „pedagoški principi“ ne postoji saglasnost. Gajić. korelativnost i integrativnost nastavnog rada. odnosno zakonitosti. (Prodanović. 1988. etičke. Pedagoški zakon. Gajić. Potrebno je iz njega "izvesti " niz principa vaspitnog rada koji predstavljaju konkretni izraz tog zakona. uvažavanje i osmišljeno primjenjivanje didaktičkih principa odnosi se na nastavni rad u cjelini. etičke. str. Važno je da predškolska ustanova ima dobar odnos sa sredinom. Danas je sve više primijenjenih istraživanja kojima se oni izvode iz pedagoških zakonitosti.

Kneževića (1992) u kojem je razmatrana epistemološka dilema o principima . Iako među pedagozima postoje razlike u poglede utvrđivanja broja i klasifikacije principa. Njihov dignitet proizlazi iz metodologije njihovog formulisanja. a svaki od njih se primjenjuje u. 18 . str. . dakle. manje ili više. 40). Naprotiv. realizaciji.svi principi čine jednu cjelinu. Knežević uočava različita rješenja i čitav niz novih problema.1989. što ga ipak ne navodi na zaključak da je princip preživjela kategorija u pedagogiji.ne postoji univerzalni princip koji bi mogao ostale zamijeniti. evaluaciji).preslikavanju principa u vaspitnoj praksi. da li principi imaju čvrstu logičku podlogu. forme i sadržaja: eksplikativni-deklarativnu i voluntaristički (u našim udžbenicima pedagogije) i redukcionističko operativnu (na primjeru programirane nastave). Principi vaspitanja odnose se na sva područja i aspekte vaspitne djelatnosti. .str. o tome da li je princip izvana nametnut zahtjev ili nalog. na sve etape nastavnog procesa. neophodno je da svi vaspitači dobro poznaju opšte principe vaspitnog rada. . (Pedagoška enciklopedija 1. . on postavlja pitanja o konkretizaciji . jedinstven kriterij klasifikacije zahtjeva. opšti zahtjevi kojih se nastavnik obavezno drži. različitim. od planiranja nastave do njenog izvođenja i do provjeravanja njezinih rezultata.značajan i inspirativan rad V. da ih uvažavaju i stvaralački primjenjuju u svom radu. Oni su. konkretnim vaspitnim situacijama.uslovu opstajanja principa s jedne. Zbog toga se i nazivaju opštii principi vaspitanja ( Grandić.1997.Principi uvijek predstavljaju sistem koji obuhvaća vaspitanje ličnosti u cjelini. 125). Autor ističe dvije krajnosti u određivanju principa. odnosno predstavljaju njihovu osnovu. Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Između ove dvije krajnosti V.primjenjuju se u svim fazama vaspitnog rada (planiranju. i obavezujuća funkcija principa za pedagoga s druge strane. Gajić. oni se ipak slažu u sljedećem: . Didaktički principi odnose se na nastavu u cjelini. principi su uzajamno povezani i podudarni. itd.među principima nema hijerarhijskog odnosa..

the most written about pedagogical and specific definitions of the term "didactic principles. and their properties. koliko su principi značajni je glavna tema. in order to fully fit images and methodical-didactic principles. Described is the unity of methodicaldidactic principles. Summary: This paper presents the methodical and didactic principles. jer bez jedinstva nema ni uspješne nastave. which is one very important basis of these principles. Svaki principi je posebno definisan i obradjen." Key words: methodical-didactic principles. the term "didactic principles. kako bi se u potpunosti uklopila slika i metodičko-didaktičkim principima." 19 . Važnost principa je naglašena u ovom radu. pricipijelne postavke savremene škole. jedinstvo principa. Opisano je i jedinstvo metodičko-didaktičkih principa. pojam „didaktički principi“. koje je jedno od najvažnjih osnova ovih principa. Each principle is specifically defined and processed. i njihove osobine. because without unity there is no successful teaching. Klučne riječi: metodičko-didaktički principi. how important are the principles of the main theme of which was written up. the principle of unity.Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Sažetak: U ovom radu prezentovani su metodičko-didaktički principi. A brief description and the principal setting of modern schools. Ukratko su opisane i principijelne postavke savremene škole. The importance of the principles expressed in this paper. In conclusion. U zaključku je najviše pisano o pedagoškim mislima i o konkretnom odredjenju pojma „didaktički principi“. o kojoj je najviše pisano. principled contemporary school settings.

Beograd. 1998. Gajić. Novi Sad. godina. MIŠ. P. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. godina Pegagoška enciklopedija 1 (1989). Uvod u predškolsku pedagogiju i metodiku. godine Nenad Suzić. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zavod za izdavanje udžbenika. Šabac. 1988. zakonitosti i principi u teoriji vaspitanja. Grandić. 2009. Republički zavod za unapređivanje vaspitanja. Bijeljina. IRO "Školska knjiga". O. Načelo trajnosti znanja.Pedagoški fakultet Bijeljina Diplomski rad___________________________________________________________ Literatura:      Grozdana Šimić. Savremene didaktičke teme. Đ. Pedagoška stvarnost. SOUR "Svjetlost". O principima u pedagogiji. 1997. 2005. Zdravko Kurnik. viša škola za obrazovanje vaspitača. 2009     20 . OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature. V. R. Ničković. Metodika razvijanja matematičkih pojmova. Zagreb. godine V. Zagreb. 2006. Titograd. Pedagoški fakultet. (1992). godina Nenad Suzić. Banja Luka. Spasojević. Zakoni. Sarajevo. godine R. Banja Luka XBS. Simeunović. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. TT-Centar. Didaktika za treću godinu pedagoške akademije. Novi Sad . Beograd. br 1-2. Prodanović. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. T. Pedagogija za XXI vijek. Knežević.

Pedagoški fakultet Bijeljina 21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->