AKO SE PONOVO RODIM Bože, Ako se ponovo rodim, Daj da budem lastavica!

Da kao ta rajska ptica, Prostranstvom brodim. Ali, ma kuda svijetom jezdila, Opet bih se u Bosni gnijezdila!

Sunce koje nede zadi! Pitaju me: '' Bosna. gdje je '' I ima li do nje puta? Samo slušaj srca želje Ono nikad ne zaluta. Pitaju me: Da li cvjeta. Ne postoji takva ruža. šta mi znači? Neprolaznost koja traje. I kakav miris to pruža? Nema Bosne širom svijeta. .PITAJU ME Pitaju me '' Bosna. šta je ''? Što je volim.

Zapis o Bosni ( Mak Dizdar ) Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki A kto je ta šta je ta da prostiš Gdje li je ta Odakle je Kuda je Ta Bosna Rekti A zapitani odgovor njemu hitan tad dade: Bosna da prostiš jedan zemlja imade I posna i bosa da prostiš I hladna i gladna I k tomu još Da prostiš Prkosna Od Sna. .