Katedra za strojarsku automatiku

Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Osnove automatizacije - PI

Osnove robotike - 1
Katedra za strojarsku automatiku

“Roboti” kroz povijest

Čovjek na parni pogon - George Moore, 1893.
Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije - PI

Osnove robotike - 2

Katedra za strojarsku automatiku

R.U.R. (Rossumovi Univerzalni Roboti) – Karel Čapek
Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije - PI

Osnove robotike - 3
Katedra za strojarsku automatiku

Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Osnove automatizacije - PI

Osnove robotike - 4

Unimate George C. U razvoju robota značajnu je ulogu odigrao prethodni razvoj NC strojeva. Jr. funkciju a od NC strojeva princip rada rada.PI Osnove robotike . Od teleoperatora robot je preuzeo funkciju.Katedra za strojarsku automatiku Početak robota su teleoperatori (kopiranje kretnji) razvijeni tijekom materijalima) II Svjetskog rata (rukovanje radioaktivnim i otrovnim materijalima). Teleoperator Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije . Devol.PI Osnove robotike ..6 . 1961 Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .5 Katedra za strojarsku automatiku Prvi robot Programmed Article Transfer tvrtka .

PI Osnove robotike .7 Katedra za strojarsku automatiku Ugradnja integriranih krugova.PI Osnove robotike . . Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije . 1968.8 . Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .Katedra za strojarsku automatiku Kawasaki Heavy y Industries.

PI Osnove robotike .9 Katedra za strojarsku automatiku Spine robot Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .Katedra za strojarsku automatiku Zavarivanje Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .10 .

Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .12 .11 Katedra za strojarsku automatiku Lunohod 1.PI Osnove robotike . mjesec 1970.Katedra za strojarsku automatiku Kontrola kvalitete + montaža Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .

Katedra za strojarsku automatiku Viking 1.14 .13 Katedra za strojarsku automatiku Spirit Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije . Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike . Mars 1976.PI Osnove robotike .

16 .15 Katedra za strojarsku automatiku Mobilni roboti Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .PI Osnove robotike .Katedra za strojarsku automatiku PROWLER – Programmable Robot Observer With Logical Enemy Response Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .

Katedra za strojarsku automatiku Automatizirano skladište Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .vid Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .18 .PI Osnove robotike .17 Katedra za strojarsku automatiku Koordinacija ruka .PI Osnove robotike .

19 Katedra za strojarsku automatiku Š Šišanje ovce Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .Katedra za strojarsku automatiku “Šaka” robota Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .PI Osnove robotike .20 .

7 51.21 Katedra za strojarsku automatiku Broj SSG Visina Vi i Širina ramena Debljina trupa Masa Nosivost prihvatnice Normalan hod Baterija Lithium Ion p vrijeme j Operativno Hod bez tereta Hod s teretom od 1 kg Ravno trčanje Trčanje u krug Industrijsko inženjerstvo i menadžment Dim mm mm mm kg kg km/h V h km/h km/h km/h km/h 36 1300 450 370 54 1 2.8 1 2.PI Osnove robotike .Katedra za strojarsku automatiku Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .7 1 7 1.PI Osnove robotike .22 .7 6 5 Osnove automatizacije .

23 Katedra za strojarsku automatiku Aibo Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .24 .Katedra za strojarsku automatiku Elementi lica Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .PI Osnove robotike .

26 .Katedra za strojarsku automatiku Mini roboti Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike . Pittsburgh) Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .25 Katedra za strojarsku automatiku Timski rad mobilnih robota (Carnegie Mellon University.PI Osnove robotike .

PI Osnove robotike .28 .Katedra za strojarsku automatiku Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .27 Katedra za strojarsku automatiku Isac Asimov i “Zakoni robotike”   Robot ne smije povrijediti ljudsko biće niti svojom neaktivnošću dopustiti da ljudsko biće bude povrijeđeno. Robot mora štititi vlastito postojanje osim ako je to u suprotnosti s Prvim ili Drugim zakonom.  Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije . eno Robot mora izvršavati naredbe ljudi osim kada je to u suprotnosti s Prvim zakonom.PI Osnove robotike .

PI Osnove robotike .29 Katedra za strojarsku automatiku 1000 900 800 700 600 tisuće 500 400 300 200 100 0 U k u p n i b r o j r a d n i h r o b o t a 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 godina Osnove automatizacije .30 .PI Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove robotike .Katedra za strojarsku automatiku IR CAD/CAM FMS Proizvodnja CNC CIM Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .

31 Katedra za strojarsku automatiku Poboljšanje karakteristika robota 1990.32 Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .43 % + 782 % + 400 % + 26 % + 61 % + 39 % + 36 % + 137 % + 416 % + 117 % + 45 % Osnove robotike .Katedra za strojarsku automatiku Broj prodanih robota 140 120 100 tisuće 80 60 40 20 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 godina Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije . Cijena robota Broj isporučenih robota Broj j varijanti j robota Nosivost robota T čnost To n st ponavljanja p n lj nj robota b t Brzina 6 osnog robota Maksimalni doseg robota Srednje j vrijeme j m kvara robota Iznos RAM-a upravljačke jedinice B j bit Broj bitova procesora upravlja lj čke k jedinice j di i Maksimalni broj upravljanih osi robota .PI Osnove robotike .-2000.PI .

PI Katedra za strojarsku automatiku Tip p robota Broj j 2000..) Roboti za razminiranje Podvodni roboti Medicinski roboti Višenamjenske robotske platforme Roboti za nadzor i osiguranje Roboti na benziskim crpkama Roboti u poljoprivredi i šumarstvu Laboratorijski j roboti Ukupno Uk pna cijena (milij Ukupna (milijuna na $) Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .34 Finsk ka Austria Kore ea Italija a USA A Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije . 440 120 2300 3000 1600 260 60 50 600 1000 10415 1750 Instalirano 2001.PI UK K Osnove robotike . mostovi.. Roboti za čišćenje (spremnici.Katedra za strojarsku automatiku I n d e k s r o b o t i z a c i j e 2000 (broj robota na 10 000 zaposlenih u industriji) 160 140 120 100 80 60 40 20 Šp panjols ska Francus F ska Švedska Švicarska Š Singapur Njemačk N ka Norvešk N ka 0 Austral A lia Benelu ux Dansk ka 14150 200 1200 3000 4800 230 1800 1100 1300 320 30015 2400 Osnove robotike ..33 . prozori) Roboti za nadzor (NE.-2004.

35 Katedra za strojarsku automatiku Nosivost Broj r j SSGSSG G-a Točnost ponavljanja .ovisi o točnosti mjernog sustava i algoritmu regulacije Točnost pozicioniranja .90 % elektri . Instalirano 2001-2004 Roboti za čišćenje ( (“usisava usisavači i”) ) Roboti za zabavu i hobi Ukupno Ukupna cijena (milijuna $) 12500 100000 112 500 100 425000 200000 625 000 550 Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .najčešće bez mase prihvatnice! .5 % pneumatski .8 % konturno .90 % točka-točka .PI Osnove robotike .PI Osnove robotike .Katedra za strojarsku automatiku Osobni servisni roboti Tip p robota Broj j 2000.36 .95 % učenje+programiranje Osnove automatizacije .ovisi o točnosti mjernog sustava i kinematici robota Struktura Radni i kolizijski prostor Način upravljanja i programiranja Vrsta pogona Cijena Industrijsko inženjerstvo i menadžment l ktrični .5 % hidraulučni .

PI Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove robotike .38 .37 Katedra za strojarsku automatiku Translacijski SSG z Rotacijski SSG z Z Y X x y x C A B y Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .Katedra za strojarsku automatiku MJERNI SUSTAV O P E R A T E R ROBOT program UPRAVLJAČKI SUSTAV MEHANIČKI SUSTAV ENERGETSKI SUSTAV materija energija informacija Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .

40 .PI Osnove robotike .Katedra za strojarsku automatiku Primjer XYZ z ZYX z y x x y Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .39 Katedra za strojarsku automatiku Primjer CZX z z CZB y x x y Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .

PI Osnove robotike .PI Osnove robotike .Katedra za strojarsku automatiku Kartezijeva Cilindrična Kvazicilindri K i ili d ična Sferna Rotacijska j SCARA Heksapodna Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .42 .41 Katedra za strojarsku automatiku Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .

Katedra za strojarsku automatiku Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .43 Katedra za strojarsku automatiku Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .44 .PI Osnove robotike .

46 .Katedra za strojarsku automatiku Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .45 Katedra za strojarsku automatiku Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .PI Osnove robotike .

PI Osnove robotike .48 .47 Katedra za strojarsku automatiku Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .PI Osnove robotike .Katedra za strojarsku automatiku Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .

50 .dovodi prihvatnicu u zadani položaj obavljajući glavna gibanja u manipulacijskom prostoru robota i l ij k t b t .karakterizira je i stupanj otvorenosti. ali se to ne smatra kao SSG Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .ako podvoz ne mijenja položaj i orijentaciju onda to i nije podvoz .PI Osnove robotike .49 Katedra za strojarsku automatiku Roboti za poslugu strojeva i tehnološke opreme (manipulatori) Operacijski roboti R b ti za m Roboti montažu t ž Roboti za mjerenje i kontrolu Mobilni roboti Industrijsko inženjerstvo i menadžment Osnove automatizacije .zauzima ispravnu orijentaciju u prostoru za vrijeme ili nakon gibanja .PI Osnove robotike .omogućava robotu dolazak na lokaciju .Katedra za strojarsku automatiku .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful