Uvod u strategijski menadžment Ispitna pitanja 1. Pojam i razvoj menadžmenta 2. Nivoi menadžmenta 3. Potprocesi menadžmenta 4.

Funkcionalne oblasti menadžmenta 5. Efektivnost i efikasnost 6. Strategijsko planiranje 7. Definisanje, svrha i karakteristike strategijskog menadžmenta 8. Aktivnosti u strategijskom menadžmentu 9. Misija preduzeća 10. Vizija 11. Definisanje ciljeva 12. Karakteristike ciljeva, osnovni ciljevi poslovanja 13. Definisanje, svrha i karakteristike strategije 14. Pokretačke snage i kritični faktori uspeha 15. Osnovni elementi konkurencije 16. Konkurentne sredine 17. Relativno trajna konkurentna prednost 18. Proces stvaranja strategija 19. Hijerarhija strategija 20. Strategija strategijske poslovne jedinice 21. Stvaranje strategija u diverzifikovanim preduzećima 22. Planiranje portfolia u diverzifikovanom preduzeću – pristup BKG 23. Planiranje portfolia u diverzifikovanom preduzeću – pristup Mekinzi/GE 24. Planiranje portfolia u diverzifikovanom preduzeću – pristup ADL 25. Strategijsko predviđanje 26. Analiza unutrašnjeg okruženja 27. Analiza spoljneg okruženja 28. Analiza konkurencije 29. Karakteristike strategijskih odluka 30. Menadžment i strategijske odluke (Odgovornost menadžmenta, Kompleksnost donošenja strategijskih odluka) 31. Menadžment i strategijske odluke (Odluka o izboru alternative, Stilovi odlučivanja) 32. Menadžment i strategijske odluke (Grupne odluke) 33. Odluka o izboru strategije 34. Tri generičke strategije 35. Strategija vođstva u troškovima 36. Strategija diferenciranja 37. Strategija usredsređenosti 38. Definisanje strategije rasta 39. Strategije koncentričnog rasta 40. Strategija vertikalne integracije

41. Strategija diverzifikacije 42. Strategije spajanja i pripajanja 43. Strategija kontrakcije 44. Strategija zaokreta 45. Strategijsko preduzetništvo velikih preduzeća 46. Strategije malih preduzeća 47. Strategije znanja 48. Inovacione strategije 49. Dimenzije tehnološke strategije 50. Istraživačko – razvojne strategije 51. Globalizacija i konkurentna prednost 52. Globalizacija i transformacija preduzeća 53. Strategijske opcije u globalnoj privredi 54. Strategije internacionalizacije poslovne aktivnosti 55. Karakter strategijske promene 56. Primena strategije 57. Merila poslovnih performansi 58. Sistem upravljačke kontrole 59. Sistem strategijske kontrole 60. Upravni odbor i promene 61. Top menadžment i promene 62. Moć u preduzeću 63. Društvena odgovornost preduzeća 64. Realizacija strategije projektnim pristupom (Izbor organizacione strukture) 65. Realizacija strategije projektnim pristupom (Organizovanje ljudskih resursa) 66. Realizacija strategije projektnim pristupom (Obezbeđenje resursa) 67. Liderstvo u savremenom preduzeću 68. Transformaciono liderstvo

Prva 33 pitanja – I kolokvijum