P. 1
Fizika_zgrade_Buzov

Fizika_zgrade_Buzov

|Views: 193|Likes:
Published by Petar Osijek

More info:

Published by: Petar Osijek on Sep 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1K
 • 3.1.1. Toplina
 • 3.1.2. Temperatura
 • 3.1.3. Količina topline
 • 3.1.4. Specifični toplinski kapacitet
 • 3.1.5. PRENOŠENJE TOPLINE
 • 3.1.6.SVOJSTVA VLAŽNOG ZRAKA
 • 3.2. MJERNE JEDINICE
 • 3.3.1. TOPLINSKA VODLJIVOST GRAðEVINSKIH MATERIJALA
 • 3.3.2. TOPLINSKO ISTEZANJE
 • 3.3.3. AKUMULACIJA TOPLINE
 • 3.3.4., DIFUZIJA VODENE PARE KROZ GRAðEVINSKE ELEMENTE
 • 3.3.5. ROSIŠTE, KONDENZACIJA, ISUŠENJE
 • 3.4. IZVORI ENERGIJE I VRSTE GORIVA
 • 3.5.SUSTAVI REGULACIJE I APLIKACIJSKE SHEME
 • 4.1. MINIMALNA PROCJENA OBILJEŽJA ZA ZGRADE
 • 4.2.1. ZGRADE GRAðENE PRIJE 1940 godine
 • 4.2.2. IZGRADNJA IZMEðU 1940 i 1970 godine
 • 4.2.3. IZGRADNJA NAKON 1970 godine
 • 4.2.4. SUVREMENA IZGRADNJA
 • 4.3.1. MATERIJALI OPĆENITO, VRSTE I SVOJSTVA
 • 4.3.2. VRSTE I SVOJSTVA TOPL. IZOLACIJSKIH MATERIJALA, POTREBNE DEBLJINE
 • 4.3.3. UGRADBA, SUSTAVI ZAŠTITE
 • 4.4.1. NEGRIJANI DIJELOVI ZGRADE , ODREðIVANJE TEMPERATURNIH ZONA
 • 4.4.2. PODOVI
 • 4.4.4. ZIDOVI
 • 4.4.5. TIPOVI VRATA I PROZORA
 • 4.4.6. VRSTE STAKLA, SVOJSTVA I TOPLINSKI DOBICI
 • 4.4.8. ZRAKONEPROPUSNOST PROZORA
 • 4.4.9. ISPITIVANJE PROPUSNOSTI VRATA
 • 4.4.10. ISPITIVANJE PROPUSNOSTI REŠKI KANALA (CIJEVI)
 • 4.5.1.DEFINIRANJE TOPLINSKIH MOSTOVA
 • 4.5.2. POSLJEDICA JAKIH TOPLINSKIH MOSTOVA
 • 4.5.3.NAČINI I SREDSTVA ZA SMANJENJE UTJECAJA TOPLINSKIH MOSTOVA
 • 4.5.4.PRORAČUN UTJECJA TOPLINSKOG MOSTA NA TOPLINSKE GUBITKE

3.

OSNOVE ENERGETIKE I FIZIKE ZGRADE

1

2

3.OSNOVE ENERGETIKE I FIZIKE ZGRADE
TOPLINSKA ZAŠTITA ZGRADA Toplinska zaštita zgrada nije samo primjerena toplinska izolacija obodnih konstrukcija zgrade, ona obuhvaća sva rješenja koja smanjuju neugodne utjecaje vanjske klime i tem perature te odnose vlage kod minimalne potrošne energije: zimi za grijanje, ljeti za hlañenje prostora. Kod svih tih rješenja stanari moraju imati primjerenu stambenu - toplinsku ugodnost. Odgovarajuća toplinska zaštita osigurava i veću trajnost zgrade jer sprjećava prevelika temperaturna opterećenja u obodnim konstrukcijama i oštečenja zbog utjecaja zračne vlage. Toplinska ugodnost Za pravilan rad tjelesnih funkcija čovjekovo tijelo mora održavati stalnu tjelesnu temperaturu približno 36,6°C. Izmeñu čovjekova tijela i okoline izmjenjuju se energetski tokovi. Čovjek metabolizmom iz hrane stvara energiju koju pretvara u toplinsku i njome se koristi za obavljanje poslova. Tijelo predaje toplinu

Sl l ka 1 . V an js k i ut j ec aj i n a os j eč a j t o pl ins ke ug od e

okolini provoñenjem kroz odjeću, konvekcijom - gibanjem zraka po površini odjeće, zračenjem izmeñu tjelesnih i okolnih površina, ishlapljvanjem - preko izdisaja vlažnog zraka i znojenjem. Što je niža temperatura okolnog zraka, to se veći dio topline izmjenjuje s okolinom zračenjem, provoñenjem i konvekcijom. Kad se temperatura okoline približi temperaturi čovjekova tijela, prevladavajuće postaje davanje topline okolini ishlapljivanjem. Čovjek postiže osječaj toplinske ugode kad su opisani tokovi izmedu čovjekova tijela i okoline u ravnoteži. Na veličinu energetskih tokova utjeću subjektivni ljudski parametri: -fizička aktivnost -vrsta odjeće
3

-temperatura zraka u prostora -temperatura obodnih površina -brzina kretanja zraka u prostora -relativna vlažnost zraka u prostora. Subjektivni parametri toplinske ugodnosti Toplina koju čovjekovo tijelo proizvodi i predaje okolini ovisi o fizickoj aktivnosti, Vrijednosti proizvedene topline i mjerila fizičke aktivnosti odraslog čovjeka (površina kože 1,8 m2) prikazane su u tablici 1. Mikroklimatski parametri toplinske ugodnosti Na skupinu mikroklimatskih parametara toplinske ugodnosti (temperatura zraka i temperatura obodnih površina, relativna vlažnost zraka i brzina kretanja zraka) znacajno utječe tlocrt zgrade. Nabrojeni mikroklimatski parametri nemaju jednak utjecaj na čovjekovu spoznaju topline i ugodnosti. Snažniji utjecaj imaju temperatura zraka, temperatura obodnih površina te brzina kretanja zraka pri čovjekovu tijelu, dok manji utjecaj na toplinsku ugodnost ima relativna vlažnost zraka. Za toplinsku ugodnost važna je temperatura zraka, njezina raspodjela po visini, srednja temperatura obodnih površina, tj. "srednja temperatura zračenja" te razlika izmedu temperatura zraka i srednje temperature zračcenja. Čovjek toplinu konvekcijom predaje zraku oko sebe te zračenjem na površine koje ga okružuju. Što je niža temperatura obodnih površina, to više topline čovjek predaje zracenjem te se stoga osjeća neugodno. Uobičajeno se kao mjerilo za toplinsku ugodnost u prostora, vrlo pojednostavljeno, navodi samo temperatura zraka u prostora. Ako se parametri toplinske ugodnosti žele opisati točnije, mora se obuhvatiti i utjecaj temperature obodnih površina. Tada se govori o "osjetnoj temperaturi" koja se grubo opisuje kao prosjećna vrijednost temperature zraka i temperature unutarnjih površina. S gledišta toplinske ugodnosti i iskorištavanja energije za grijanje, previsoka je temperatura unutarnjeg zraka nepoželjna jer je prevelika razlika izmedu temperature zraka i okolnih površina za čovjeka neugodna. Jedan od uvjeta ugode boravljenja jest da je razlika izmedu temperature zraka i srednje temperature zračenja što manja (manja od 2K). Ako se plašt zgrade toplinski izolira, postižu se bolje ugodnosti u prostoru i štedi energiju za grijanje. Kretanje zraka stalno je prisutno u prostoru i utjece na konvekcijske toplinske gubitke. Utjecaj kretanja zraka na osječaje povezan je s temperaturom zraka jer se zrak većih brzina širri hladnijim dijelom. Zimi je pri temperaturi od 20°-22°C najpovoljnija brzina 0,15 m/s, ljeti 0,25 m/s.
Opis aktivnosti Proizvedene topline [W/m2] 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 Mjerilo fizicke aktivnosti [met] 47 58 70 93 117

ležanje sjedanje sjedeći rad u uredu lakši posao, stajanje (kupovina) srednje težak rad, stajanje (kućni poslovi, rad u radioni) Tablica 1. Vrijednosti proizvedene topline za razlicite fizičke aktivnosti odraslog covjeka

Relativna vlažnost zraka manje utjece na čovjekovu ugodnost, bar u području umjerenih temperatura zraka (15°-25°C). U takvim se slučajevima promjena u
4

Temperature su na takvim mjestima približno 2°C više nego u neutralnom položaju. tako da se još uvijek osjeća toplinska ugodnost. Toplinski gubici zgrade na vjetrovitom području mogu biti dva puta veći nego u zgradi u zaštičenom položaju. Ako se mikroklimatski parametri promijene. prehladan. njihova se kombinacija osjeća kao prevruč. toplinska provodljivost i zrakonepropusnost prozora -načinu uporabe zgrade: temperatura u prostorima. Mnogo veći utjecaj na toplinske gubitke zgrade ima izloženost vjetru. što znaci i do 20 posto manje toplinske gubitke kuće. Kako bi funkcionalnost. Najugodniji je položaj zgrade na prisojnoj strani. u području zaštičenom od vjetrova. prozračivanje -vlaženju prostora. prikazuju psihrometricrri dijagrami. ekonomičnost i stambena ugodnost postigli visoku kvalitetu. No. Usporedba vrijednosti koeflcijenta prolaska topline U (W/m K) u zidovima različitih sastava 2 5 . Dobrim projektom zgrade do toplinske ugodnosti Zgradu je potrebno promatrati kao cjelinu. čovjekovo tijelo može slojevitim oblačenjem te stupnjem tjelesne aktivnosti regulirati manja odstupanja.3°C. Vjetar na izloženim položajima povećava konvekcijske toplinske gubitke kroz prozorske spojeve i lagane grañevne konstrukcije. presuh. Preporučena relativna vlažnost u uobičajenim prostorima boravka ne bi smjela biti niža od 35 posto ili viša od 70 posto. potrebno je već pri projektiranju zgrade i odabirom njezina grijanja voditi računa o mnogim činjenicama: -okolini: lokaciji i orijentaciji zgrade -tlocrtnom obliku. Slika 2. Usklañivanje parametra toplinske ugodnosti Čovjek osjeća toplinsku ugodnost u području oko optimalnih vrijednosti mikroklimatskih parametara. prevlažan odnos u okolini. koji osiguravaju toplinsku ugodnost. veličina.relativnoj vlazi za 10% osjeća slično kao promjena temperature zraka za 0. Primjerene vrijednosti mikroklimatskih parametara. odmaknu li se mikroklimatski parametri previše od rihvatljivih vrijednosti. rasporedu prostora u njoj -sastavu i značajkama obodnih konstrukcija: toplinska provodljivost i akumulacija zidova. Izbor lokacije zgrade Lokacija zgrade može povečati ili smanjiti toplinske gubitke zgrade. Nekvalitetno izvedeni spojevi znaće i višekratno povećanje toplinskih gubitaka.

Na toplinske gubitke zgrade utjeće raščlanjenost njezina ovoja. Toplinski gubici zbog prolaza topline . posebno na sjevernoj. Gubici zbog prolaza topline kroz prozore mogu se smanjiti izborom primjere nog ostakljenja. Vrlo visoke prostore ili prostore planirane preko više katova vrlo je teško jednakomjerno zagrijati. kojeg opisuje oblikovni faktor.transmisijski toplinski gubici . Preporučljivo je na južnoj strani ugraditi veće prozore s dodatnom zaštitom od sunca (rolete). Kompaktna osnova zgrade osim smanjenja toplinskih gubitaka znači i manje troškove gradnje. Kroz niskoemisijsko ostakljenje s plinskim punjenjem prolazi do 2. s obzirom na njihov oblik i razvedenost pročelja imaju vrlo različite toplinske gubitke. Oblik zgrade Zgrade jednakih volumena i jednako toplinski izoliranih ovoja. dok su kod novijih. Prolaz topline kroz ovoj zgrade Toplina prolazi kroz ovoj zgrade zbog temperaturne razlike izmeñu toplog zraka u prostora i hladnog vanjskog zraka u smjera niže temperature. Gubljenje topline ne može se zaustaviti. to je odnos izmeñu površine vanjskog ovoja zgrade i njezina volumena A/V. Kvaliteta toplinske zaštite ovoja zgrade opisuje toplinska prolaznost konstrakcijskog sklopa. koja može nadomjestiti dio energije potrebne za održavanje temperature u stanovima. manje prozore.7 puta manje topline nego kroz uobičajeno dvostruko ostakljenje. koji kazuje koliko topline dode u vremensko j jedinici (1 sek) kroz površinu 1 m2 konstrukcije. Orijentacija i raspored prostora u zgradi Pravilnom orijentacijom zgrade i primjerenim rasporedom prozora učinkovito se iskorištava Sunčeva energija. dvokatna zgrada jednake stambene površine ima oko 20 posto manju vanjsku površinu i tome razmjerno manje toplinske gubitke. a pritom se troši i više energije. dok je kod četverokatne kompaktne stambene zgrade vanjska površina ovoja zgrade za pola manja nego kod samostojeće obiteljske kućce. Prolaz topline konstrakcijskog sklopa označava se sa k (W /m 2 K). Kod starijih su zgrada toplinski gubici zbog prolaza topline kroz ovoj zgrade dva puta veći od toplinskih gubitaka zbog prozračivanja.povečavaju se razmjerno povečanju vanjske površine zgrade. Raspored prostora boravka u zgradi na jug i servisnih prostora na sjever važan je zbog kvalitete stanovanja kao i zbog učinkovitog iskorištavanja Sunčeve energije. uskladivanjem naših 6 . može se smanjiti poboljšavanjem toplinske izolacije obodnih konstrukcija. ako je razlika temperatura zraka na obje stijene konstrukcije 1K. U usporedbi s obiteljskom prizemnom kućom koja ima najneugodniji odnos.Odreñena izmjena zraka u zgradama potrebna je iz higijenskih i grañevnofizikalnih razloga. Stambeni niz ima oko 30 posto manju vanjsku površinu. Prostori s jednakim temperaturnim režimom trebaju biti smješteni zajedno. kvalitetno izvedenih toplinski izolirarrih zgrada oni jednako veliki. a na ostalim stranama.

Jedan od uzroka vlažnja u unutrašnjosti sklopa je i kondenzacija difuznog toka vodene pare. Na unutarnjoj se strani ugraduju materijali koji primaju i predaju suvišnu vlagu. Površinska kondenzacija Temperatura unutarnjih površina ovoja zgrade zimi je uvijek niža od temperature zraka u prostora. U prostorima boravka. važan postaje kada se govori o akumulaciji topline i toplinskom odazivu zgrade na promjene toplinskih odnosa u okolini. što ima za posljedicu razvoj zidne plijesni. u kutovima) može se kondenzirati zračna vlaga na površini. Zbog težnje da se koncentracije izjednaće. Kod višeslojnih konstrukcija potrebno je računski provjeriti odgovara li grañevnofizikalni raspored pojedinih materijala u sklopu. ne može se pojaviti površinska kondenzacija i posljedicna plijesan. Posebno je važan položaj toplinske izolacije jer zbog neodgovarajuceg sastava slojeva može doći do navlaživanja materijala i do trajnih oštečenja. to su manje toplinskoizolacijske karakteristike. a detalji gradevne fizike pravilno riješeni. Prolaz topline kroz konstrakciju ovisi o ugrañenim materijalima. premala toplinska izolacija ovoja zgrade. Niski prolaz topline obodnih konstrukcija postiže se ugradnjom toplinskoizolacijskih materijala. Ta se pojava naziva difuzijom vodene pare.naraste do 80 posto jer je toplinska izolacija ovoja zgrade u propisanim granicama. Poredak slojeva u sklopu ne utječe na prolaz topline.propisa i norma s europskim za prolaz topline uvriježila se oznaka U. vodena para iz prostora boravka prodire kro z konstrakcijski sklop prema van. Svaki sustav . Površinska kondenzacija može se izbjeći dobrom toplinskom zaštitom ovoja zgrade i smanjenjem relativne vlažnosti zraka u prostora. Do kondenzacije u konstrukciji dolazi 7 . Pri odredenim uvjetima. Što je manja toplinska provodljivost slojeva. kao što su visoka relativna vlažnost zraka u prostora (stalno iznad 70 posto). gdje je relativna vlažnost zraka zimi uobičajeno izmeñu 40 posto i 60 posto i samo povremeno .u vrijeme kuhanja ili kupanja . njihovoj toplinskoj provodljivosti i debljini njihovih slojeva. Vlaženje u konstrukciji Važna posljedica povečane vlažnosti materijala jest slabljenje toplinskoizolacijske sposobnosti što je posebno nepoželjno kod izolacijskih materijala. namještaj. S obzirom na namjenu zgrade potrebno je izabrati najpovoljniji sustav. Vodena para koja prolazi od toplijih slojeva prema hladnijim kod neugodnih se kombinacija temperature i relativne vlažnosti kondenzira na odredenome mjestu u konstrukciji. ometano kretanje zraka uz konstrakciju (zavjese. Što je topliji i vlažniji zrak u prostora boravka i što je hladnija i suša okolina. Zbog različitih temperatura u zgradi i izvan nje temperatura pojedinih slojeva snižava se od unutra prema van. Toplinska provodljivost slojeva X (W/mK) kazuje koliko topline prode u vremenskoj jedinici (1 sek) kroz lm2 sloj s debljinom 1 m pri temperaturnoj razlici 1K. toplinski mostovi. to je snažniji difuzijski prijenos vodene pare. a namještaj se ne postavlja uz vanjske toplinsko neizolirane stijene. Zimi je koncentracija vodene pare u zraku grijanog prostora viša od koncentracije vodene pare u vanjskom zraku.raspored slojeva te položaj toplinske izolacije u ovoju zgrade ima svoje zahtjeve te dobre i slabe karakteristike.

t e ku će m il l p lin o vi t o m st a n ju . 3. Sastav konstrukcije je usprkos mogučoj pojavi kondenzacije u zimskom razdoblju odgovarajući ako se konstrukcija tijekom ljeta posuši. b e z o b zi r a d a l i j e u č v r s t o m .1. akumulacijske zidove). Masivne konstrukcije mogu akumulirati mnogo topline. Topl i na T o p l in a i p o j a ve k o j e ju p r a t e m o g u se o b j a s n i t i t a ko zva n o m kinetiko-molekularnom teorijom pomoću kretanja molekula. 1 . Oscilacije temperature u takvim su zgradama velike. Lagane konstrukcije imaju malu akumulaciju topline. na vanjskoj strani s visokom popustljivosću i visokom toplinskom izolativnsti. Ljeti mnogo više topline ulazi u zgradu zračenjem kroz ostakljene površine nego provodenjem kroz krov i zidove. Kod dobro toplinsko izoliranih masivnih zgrada oscilacija vanjske temperature jedva se primijeti u unutarnjim prostorima. njihova se površina ne smije pokrivati raznim oblogama jer se time poništava učinak. KRETANJE ZRAKA. staklenike. kao što su kamen i opeka. U zimskom i prijelaznom razdoblju.češce kada je toplinska izolacija na unutarnjoj strani ili iza parozapornog sloja na vanjskoj strani toplinske izolacije. važno je da zgrada ima dovoljnu toplinsko akumulacijsku masu koja čuva uhvačenu energiju i uravnotežuje inaće prevelike dnevne oscilacije temperature u prostorima boravka. Konstrukcije s velikom akumulacijom topline povečavaju toplinsku stabilnost prostora koje omeñuju. Stoga je potrebno brinuti se o sjenilima koja štite zgradu od pregrijavanja u vrijeme intenzivnog osunčavanja. S druge strane. koje je najprimjerenije za pasivno iskorištavanje Sunčeve energije (direktnim Sunčevim zračenjem kro z prozore.TOPLINE I VLAGE 3. Osnovno pravilo za odgovarajući sastav glasi: na unutarnjoj strani konstrukcije mora biti materijal s manjom propusnosti vodene pare i niskom toplinskom izolativnosti. opeke) ili od laganih montažnih elementa. Akumulacija topline Zgrade se grade od masivnih elemenata (betona.1 . Iako su dobro toplinski izolirane ne mogu spriječiti i smanjiti vanjske temperaturne utjecaje. 8 . Kako bi se sprijecila kondenzacija vodene pare.1. Sva m a t e r i j a k o j a n a s o k r u žu j e . u konstrakciju se na unutarnju toplu stranu toplinskoizolacijskog sloja ugraduje parna brana ili parna zapora koja sprječava prekomjeran ulaz difuznog toka u unutrašnjost. lagane su konstrukcije upravo zbog male akumulacije topline i dobre toplinske zaštite primjerene za zgrade koje se rabe povremeno i samo kratkotrajno griju. Kako bi se ostvarila dobra toplinska akumulacija primjenom masivnih elemenata. s površinskom masom manjom od 300 kg/m 2 . sa st o j i se o d m o le ku la ko j e su u neprekidnom. OSNOVNI POJMOVI NAUKE O TOPLINI 3 .

o znaka ° C. što znač i da bi se u ra zni m s l u č a j e v i m a m o g a o d o b i t i r a zl i č i t r e zu l t a t m j e r e n j a .2. U SI sustavu t e r m o d i n a m i č k a t e m p e r a t u r a T je prihvaćena. B r o jč a n e vr i j e d n o s t i i zn a d 0 ° C o zn a č e n e su sa + . Temperatura Dodirom nekog tijela na koži naših prstiju javlja se osjećaj topline ili hladnoće. Umjesto žive . mo gla se u na če lu. u t erm ometa r koji rad i na p rincip u p ro m jen e o b u jm a . Termodinamička temperaturna skala je definirana pomoću termodinamičke temperature trojne točke vode 1 ) T t koja je odabrana za r e f e r e n t n u t o č k u i k o j o j j e d o d i j e l j e n a v r i j e d n o s t 2 7 3 . Po lo ža j žive na te rmom et ru u ron jen om u vodu ko ja se smrza va i s n jom top lin ski u ra vno te ženom. D a b i s e o va j nedostatak kod mjerenja i definiranja temperature otklonio. N j e n a j e d i n i c a j e k e l v i n . u gra d it i i n e ka d ruga t e ku ćin a. M e ñ u t im . kod živinog te rmometra. Ta ko se npr. 1 6 k e l vi n a . Mo že se reći d a je t empe rat ura op ćenito f izika lno — svo jstvo svih tijela. koji izražavamo riječima vruće. U tekućinama i plinovima one se kreću u raznim pravcima. a i s p o d 0 ° C sa -. a i mijenja se od tva ri do t va ri. p ro m j e n a o b u jm a t i je l a n i je n i ka d a t o čn o p r o p o r c io n a ln a t e m p e r a t u r i u s vi m p o d r u č j im a t e m p e r a t u rn e s ka l e . mlako. za mjerenje temperature koristi s vo jst vo ži ve d a ko d p o viš e n ja t e m p e ra t u re p o ve ća s vo j o b u ja m . h l a d n o „ . oznaka K. a vre lišt u vo d e 10 0 ° C. O vi m a t r i b u t i m a p r i p i s a n i m d o d i r n u t o m t i j e l u m i u s t v a r i ocjenjujemo temperaturu na površini tog tijela. 3.1. dob io je o zna ku O. P r o p is i va n j e m vr i j e d n o st i t e m p e ra t u r e t r o jn e t o č ke v o d e u j e d n o j e definirana i jedinica kelvin. Promjena nekog svojstva tijela uslijed promijene njegove temp e ra t u re mo že se u ze t i ka o o sno va za m je ren je t emp e ra t u re . Kod čvrst ih tijela molekule m eñu sob no ne za visno vib rira ju o ko n eko g po lo žaja ra vnot e že . d a k le . Naim e iz jednadžbe 9 . pa k. Ce l zi je va t e m p e ra t u rn a s ka la d o b i ve n a je . Ova temper a t u r n a s k a l a p r o t i r e n a j e z a t i m i s p o d 0 ° C i i z n a d 1 0 0 ° C . T o p l i n a j e . t a ko d a je le d išt u vo d e p ro i zvo l jn o p r ip isa n a vr ije d n o st t e m p e r a t u re 0 ° C . P ro m jen om te mpe ra t u re t ije la m ije n ja ju se m no ga n ji h o va svo jst va. T o p lin a n e ko g t ije l a je d n a ka je zb ro j u kin e t i čk ih e n e r gi ja n e s r e ñ e n o g g i b a n j a s v i h n j e g o v i h m o l e k u l a . R a zm a k i zm e ñ u o v i h d v i j u o zn a k a p o d j e l j e n j e n a 1 0 0 j e d n a k i h d i j e l o va i tako je dobiven jedan stupanj Celzije v. toplo. sam o je d a n o d mn o go b ro jn ih ob lika en e rgije . meñuso b n o se su d a ra ju i p ri t o m e m i je n ja j u sm je ro ve s vo g gi b a n ja . kao osnovna fizikalna veličina. Lord Kelvin je na temelju teorijskog stupnja iskorištenja toplinskih s t r o j e v a d e f in i r a o t a ko zva n u t e r m o d i n a m ič k u t e m p e ra t u ru T ( i l i o) koja n e o vis i o s v o jst vim a t e rm o m e t ri js ko g t ije la ve ć j e u n i ve r za ln o g karaktera. . te rmome t ra s kipu ćom vodom živa je po ve ća la s vo j o b u j a m i n j e n n o vi p o lo ža j d o b io j e o zn a k u 1 0 0 . d a k l e .nesreñenom gibanju. U ra vn ote ži.

Drugim riječima. . t e ku ć e g i p l i n o vi t o g s t a n ja vo d e ...1) Trojna točka vode je ravnotežna točka izmeñu čvrstog..15 K vrijednost termodinamičke temperature ledišta vode. . 3..16 K ……………………………. to znači da ne postoji gornja granica temperature.. gdje je T o = 273. u području niskih temperatura postoji jedna krajnja temperaturna točka koja je nazvana apsolutna nula. . .... Povisiti temperaturu tijela znači povećati srednju brzinu tog kretanja njegovim molekulama.4) Celzijeva temperatura iskazuje dakle temperaturu u odnosu prema ledištu vode i predstavlja interval termodinamičke temperature. Fizikalna veličina količina topline Q.16 . . .6) 10 . .2388459 cal . simbol J.. Količina topline Da bi se povećala temperatura nekog tijela potrebno je tom tijelu dovesti odreñenu količinu topline....... . U SI mjernom sustavu jedinica za količinu topline je joule (džul)... ... . . .. a nalazi se na t = -273. ako zamislimo sve sporije kretanje molekula..... slijedi da je Tt K = -------------273.. ... ... 1 8 6 8 J .. .. simbol cal. označava toplinsku energiju koja prelazi s jednog tijela na drugo (pri njihovom dodiru ili zračenju)...... Kako brzina kretanja molekula može biti sve veća..(1.15°C odnosno T = 0 K.. . .16-ti dio termodinamičke temperature trojne točke kemijski čiste vode..2) ili riječima: jedinica termodinamičke temperature kelvin je 273.5) odnosno 1 J=0.. u nekom trenutku molekule će doći u stanje mirovanja. . Celzijeva temperature t (ili e) može se prikazati izrazom t = T – T o……………………………………….. .(1..3. . 1) (1.. Prema kinetičko molekularnoj teoriji temperatura tijela je proporcionalna kinetičkoj energiji nesreñenog gibanja njegovih molekula..1. . Time je utvrñena veza izmeñu Celzijeve i termodinamičke temperaturne skale. (1. Ranije se za količinu topline mnogo koristila jedinica kalorija. .. .4 .. ... . 1 c a l . ....T t = 273... . ...……………………………………. . Naprotiv. .. Jedinica stupanj Celzija identički je jednaka jedinici Kelvin 0 C = K ……………………………………………………………(1..

........ Vrijednost veličine c se mijenja od tvari od tvari...(J/(kg•K)). Zato se u grañevinskoj praksi koristi njena srednja vrijednost koja približno vrijedi za odreñeni temperaturni interval...... mase tijela m i porasta njegove temperature ∆T postoji linearna veza Q = c· m· ∆T ... voñenje (kondukcija).. Iz jednadžbe (1....... Specifični toplinski kapacitet Mnogobrojnim pokusima je dokazano da izmeñu količine topline Q dovedene nekom tijelu.. koji je odabran radi njegova proučavanja....... 3.1... a ovisna je o temperaturi pri kojoj je izmjerena.....(1.. 2..7) Faktor proporcionalnosti u jednadžbi (1.. Toplina se može prenositi na tri načina koji se razlikuju po fizikalnom obliku. Sve što je izvan sistema naziva se okolina.7) je veličina Q c=------. a time i temperature u svim dijelovima promatranog sistema... To su: 1..4.. prijelaz strujanjem (konvekcija) i 3.5... naziva se sistemom. PRENOŠENJE TOPLINE Osnovni oblici prenošenja topline Prenošenje topline je prirodni proces do kojeg dolazi čim postoji razlika temperatura u nekom sistemu. Kod toga se prenošenje topline vrti u pravcu niže t e m p e r a t u r e .... (1... U sustavu SI jedinica specifičnog toplinskog kapaciteta je J/(kg•K). prijelaz zračenjem (radijacija)... Brže molekule toplijeg dijela sistema sudaraju se s polaganijim molekulama hladnijeg dijela sistema. Prenošenje topline konvekcijom moguće je samo u tekućim i plinovitim sredinama.............. Voñenjem se toplina može prenositi u čvrstim.. Kod toga se prve molekule usporavaju a druge ubrzavaju.... bez obzira na prirodu sredine (materija ili vakuum) koja ih odjeljuje....1........ tako da 11 ..8) m∆T koja se zove specifični toplinski kapacitet......8) slijedi da je specifični toplinski kapacitet količina topline potrebna da se jediničnoj masi nekog tijela povisi temperatura za jedinicu..)..... a zračenjem u plinovitim sredinama i u vakuumu... ili izmeñu dva sistema (Dio materijalnog svijeta...3... tekućim i plinovitim sredinama.. Prenošenje topline voñenjem Do prenošenja topline voñenjem dolazi uslijed -prirodne težnje za homogenom razdiobom srednje brzine molekula....

......se srednje brzine molekula u čitavom sistemu izjednačavaju...... i predstavlja jednu od osnovnih toplinsko-fizikalnih karakteristika materijala kroz koji se prenosi toplina..2. to de omjer Q/T biti snaga Φ koja se u nauci o toplini zove toplinski tok.........Θ 1 = celzijeva temperatura d = debljina Simbol Q predstavlja količinu topline koja u vremenu T p r o ñ e k ro z p r o m a t r a n u p o vr š i n u A.)... Na temelju mnogobrojnih pokusa Fourier je postavio zakon voñenja topline u obliku Θ2 ... 1 .. Budući da je količina topline Q energija.... U SI sustavu jedinica veličine λ je W /(m•K).. Voñenje topline kroz ravnu ploču od homogenog materijala Veličina λ zove se: koeficijent toplinske vodljivosti. Ovakav intermolekularni način prenošenja topline zove se voñenje topline. Zamislimo unutar nekog tijela od homogenog materijala tanku plotu debljine d omeñenu paralelnim ravninama u kojima je stalna temperatura tijela Θ l i Θ 2 pri čemu neka je Θ 1 < e 2 (sl.Θ1 Q = λ A ------------Τ.1) d λ = koeficijent toplinske vodljivosti A = površina Τ = Vrjeme Q = količina topline Θ 2 .1.. Toplinski tok koji prolazi 12 . S l . 2 ........(2...

pri emu je Θ › t...2) izraz (2. Prenošenje topline konvekcijom Predaja topline od nekog fluida (plina ili tekudine) u gibanju na neko čvrsto tijelo ili obrnuto naziva se prenošenje topline konvekcijom. Prisilna konvekcija nastaje kad se gibanje fluida podržava nekim mehaničkim ureñajem... Sl. Čestice zraka u dodiru s toplijom površinom elementa se zagrijavaju. Neka je površina grañevinskog elementa temperature Θ okružena zrakom temperature t (sl....= ------Τ A A zove se gustoća toplinskog toka i označava ( W /m 2 ).. Na taj način nastaje struja konvekcije i toplina sa grañevinskog elementa prelazi na zrak.. postaju lakše i dižu se u vis.......jedinicom površine simbolom q.2...1) se može pisati u obliku Θ 2 -Θ 1 q V = λ --------d gdje indeks v označava da se radi o prenošenju topline vodjenjem...2. Dakle Q Φ q = -------.... pumpom ili ventilatorom..(2.. Kod pririodne konvekcije čestice fluida se gibaju zbo g razlika u gustoči nastalih nejednolikom temperaturom dijelova fluida.. npr. a na njihovo mjesto dolaze hladnije čestice zraka. Prema uzroku gibanja fluida razlikuje se prirodna konvekcija i prisilna konvekcija..2... Primjer prenošenja topline konvekcijom 13 ......2..)..2) Jedinica gustoće toplinskog toka u SI sustavu je W /m 2 Pomoću (2...

kod horizontalnih ploha on je od bitnog utjecaja. Slučaj uzlaznog toplinskog toka javlja se npr.Gustoća toplinskog toka q c koja s površine promatranog elementa preñe konvekcijom na . Slučaj silaznog toplinskog toka susreće se u zgradarstvu npr. pri čemu se smanjuje njegova gustoća i on se diže u vis. kod meñukatnih konstrukcija iznad negrijanog podruma. za vertikalnu plohu prikazana je na s1. a znači gustoću toplinskog toka koju površina grañevinskog elementa da ili primi konvekcijom kad izmeñu te površine i okolnog zraka vlada jedinična razlika temperature. za vertikalnu plohu Kod vertikalnih ploha smjer toplinskog toka ne utjeće na vrijednost koeficijenta konvekcije. eksperimentalno. Temperatura površine poda manja je.3. Ovisnost koeficijenta prijelaza topline konvekcijom α c o brzini vjetra. U sustavu SI jedinica koeficijenta prijelaza topline Njegova vrijednost utvrñuje se konvekcijom je W /(m 2 •K). a ovisna je o brzini zraka uz promatranu površinu. 14 . Zato se zrak na kontaktu s podom rashlañuje.zrak dana je izrazom q C = α C ( Θ – t ) (W/(m 2 •K)) α C je koeficijent prijelaza topline konvekcijom. o orijentaciji površine i o smjeru toplinskog toka. u ovom slučaju. sl. tako da koeficijent konvekcije postaje znatno veći u odnosu na prethodni slučaj. od temperature zraka u prostoriji. Meñutim. Za silazni toplinski tok vrijednost koeficijenta α c je mnogo manja nego za uzlazni tok. kod podnih konstrukcija s ugrañenim grijanjem. Promjena koeficijenta α c s brzinom zraka.3.2. Prenošenje topline konvekcijom sa zraka na površinu poda se dakle smanjuje.. Hladniji zrak uz površinu poda se zagrijava.2. a time raste njegova gustoća i on ostaje uz pod.

faktor oblika ima vrijednost jedan.... To znači da se kod proučavanja prenošenja topline zračenjem mora promatrati meñusobno djelovanje svih tijela koja zrače....7) j=l 15 ..) iznosi oko 0. nazvan faktor oblika..1 ε1 ε2 Koeficijent emisije e je broj bez dimenzija.2. potpuno okružena sa n drugih tijela.. onda je suma faktora oblika koji pripadaju tim tijelima jednaka jedinici.. Ako pak postoji više tijela različitih temperatura. jedan njihov dio tijelo upije i pretvara ga u kinetičku energiju svojih molekula... a to znači u toplinu.4. Koeficijent emisije većine uobičajenih grañevinskih materijala (beton. kada elektromagnetski valovi dospiju do površine nekog tijela.6) 1 1 ---.. a jednak je omjeru odzračene (ili apsorbirane) energije promatrane površine tijela i odzračene (ili apsorbirane) energije površine crnog tijela jednake temperature. (2... Kada površina tijela 2 potpuno obuhvaća površinu tijela 1. α r je koeficijent prijelaza topline zračenjem.. Na sl. žbuka.. U protivnom on je manji od jedan. U jedinicama SI koeficijent α r se mjeri u W /(m 2 •K). odaju dio kinetičke energije svojih molekula u obliku energije elektromagnetskih valova koju zrače svojom površinom. i dana je izrazom 5.. koja potpuno okružuju tijelo 1... Njegova vrijednost ovisna je o koeficijentima emisije εl i ε2 površina tijela 1 i 2 koja izmjenjuju toplinu zračenjem.. prikazana su dva tijela označena brojevima 1 i 2. Malu vrijednost koeficijenta e imaju samo neki metali sjajnih poliranih površina. s površinskim temperaturama Θ 1 i Θ 2 . I obratno.7 α c = -------------... dana je izrazom j=n qr= Σ α rj (Θj – Θq ) · fj .. u čvrstom i tekućem stanju..+ ---..Prenošenje topline zračenjem (Radijacijom) Sva tijela.. opeka. Ukupna gustoća toplinskog toka koju zračenjem prima površina tijela 1.9.(2...5) Faktor f je broj bez dimenzija. Pod pretpostavkom da je Θ 2 > Θ 1 gustoča toplinskog toka q r koju zračenjem prima površina tijela 1 dana je izrazom q r = α r ( Θ 2 – Θ 1 )f ……………………………………….. Ukupna energija prenesena zračenjem dobije se kao razlika izmeñu energije što je emitira površina nekog tijela i energija koju je to ista površina pri dozračivanju apsorbirala. .(2.W/(m 2 •K) …………………………………….. Crnim tijelom naziva se tijelo koje potpuno apsorbira sve elektromagnetske valove.

......2....1.... Σ dobije se u ovom slučaju za gustoću toplinskog J=l toka. Zrak meñutim ne može sadržavati vodene pare u neograničenoj količini.3 g već npr. Ako zrak temperature +20 ° C ne sadrži 17...1... onda on nije zasićen i mogao bi primiti vodene pare još 5.6.SVOJSTVA VLAŽNOG ZRAKA Vlažan zrak je smjesa suhog zraka i vodene pare koja se obično naziva vlagom zraka....7..(2..7.... meñutim. samo 12 g vodene pare po m 3 zraka.. je vidljivo da npr.1......3 g/m 3 zraka.. Za zrak koji sadrži najveću moguću količinu vodene pare kaže se da je zasićen vlagom. 16 fj – Θ1 Σ fj ) .........7) postaje j=n j=n qr = αr ( Θ2 Σ j= l j=n Kako je. Najveći mogući sadržaj vodene pare u zraku ovisi o temperaturi zraka. a temperatura svih površina okružujućih tijela jednaka Θ2. Ova ovisnost prikazana je na sl. To je najveća količina koju zrak to temperature uopće može sadržavati. koji se prenosi zračenjem...8) 3. mogao bi primiti još vlage dok ne bi postao zasićen.3 g vodene pare. najčešće sadrži manju količinu vlage od najveće moguće. i u tom slučaju on nije zasićen tj..S1.. Iz dijagrama na s1. izraz (2.... svaki m 3 zraka temperature +20 ° C sadrži u zasićenom stanju 17.4Prenošenje topline zračenjem Ovdje je fj faktor oblika koji se odnosi na površinu temperature Θj....(2. Kada je vrijednost svih koeficijenata prijelaza topline zračenjem jednaka αr... Zrak. Što je temperatura zraka viša to on može primiti veću količinu vlage. jednostavni izraz qr = α r ( Θ 2 – Θ 1 )..7) j = l .......

..1.1) p' 17 .. rosište iznosi oko +14 ° C... Tlak vodene pare u zraku pri postojećem stanju vlage i temperature zraka zove se parcijalni tlak vodene pare p.. Najveća moguća vrijednost parcijalnog tlaka vodene pare u zraku odreñene temperature zove se tlak zasićenja p'. Npr... Prisustvo vodene pare u zraku može se karakterizirati i njenim tlakom.. Relativna vlaga zraka more se definirati i kao odnos parcijalnog tlaka vodene pare p promatranog vlažnog zraka prema tlaku zasićenja p' pri odreñenoj temperaturi zraka....... Ako se nezasićeni zrak počne postepeno hladiti..... p Φ = ---....... suvišak vlage u zraku morao bi se kondenzirati. Zato se u procesu hlañenja zraka uvijek dolazi do temperature pri kojoj vlažan zrak postaje zasićen. jer se za zrak nižih temperatura smanjuje vrijednost najvećeg mogućeg sadržaja vlage.3=0.7.... dakle.....Sl... zove se relativna vlaga i označava slovom ct.. zrak bi se zamaglio...(7....... Najveći mogući sadržaj vodene pare u zraku u ovisnosti o temperaturi zraka Masa vodene pare sadržane u jedinici volumena zraka zove se apsolutna vlaga. postiže vrijednost zove se temperatura rošenja iii rosište. Temperatura t s . kad bi bio potpuno zasićen.. zrak temperature +20 ° C s apsolutnom vlagom 12 g/m 3 ima relativnu vlagu 4=12/17.. To znači da taj zrak sadrži samo 70 % od najvećeg mogućeg sadržaja vlage.... U gore promatnanom primjeru zraka temperature +20 ° C s apsolutnom vlagom 12 g/m 2 ..... Ako bismo taj zrak još više ohladili. Omjer apsolutne vlage i najveće moguće količine vlage koju bi zrak pri istoj temperaturi i tlaku sadržavao. kod koje relativna vlaga zraka u procesu njegova hlañenja.... njegova relativna vlaga postajat će sve veća.7 ili 70 %.

D.. a. prema izgovoru i s malim početnim slovom. Osnovne mjerne jedinice: jedinica m kg s A K cd mol naziv metar kilogram sekunda amper kelvin kandela mol duljina masa vrijeme jakost električne struje (termodinamička) temperatura jakost svjetlosti količina tvari veličina uobičajena oznaka veličine l.. Iv n Izvedene mjerne jedinice: Izvedene jedinice tvore se od osnovnih ili drugih izvedenih pomoću algebarskih izraza množenja i dijeljenja. Nm=N m... w. b.2. jedinica naziv veličina odnos s drugim jedinicama m2 kvadratni ili četvorni metar m3 kubični ili prostorni metar m/s m/s 2 metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat rad N J radijan njutn džul kut sila energija. g volumen V površina A uobičajena oznaka veličine 18 . m t. rad. Znak množenja se pri tome ne mora pisati. g. h. T I. F. W m 3 /s vat kubični metar u snaga. W. d.. V. m/m kg m/s 2 W s = N m = kg m 2 /s 2 a. QV . učin volumni protok J/s = kg m 2 /s 3 P... Znak dijeljenja se označava kosom crtom ili se veličine u nazivniku stavljaju na odgovarajuću potenciju. pri čemu nazivnik sastavljen od više jedinica valja pisati u zagradi. Primjer: kWh=kW h. L. r. H. qV . u.. Q. Q.. brzina ubrzanje v. MJERNE JEDINICE Nazivi mjernih jedinica se u skladu s pravopisom i meñunarodnim propisima pišu fonetski. G E. U. količina topline itd...3. Pas=Pa s itd. T I.. ali valja ostaviti razmak širine jednog znaka izmeñu jedinica. J t.

Pri promjeni samo jedne veličine stanja. ne postoji neki odreñeni skup veličina stanja okoliša u kojem bi baš svaka osoba iskazala zadovoljstvo ( u skupu osoba koje borave ili obavljaju iste aktivnosti u odreñenom prostoru uvijek se javlja izvjestan broj nezadovoljnih). strujanje zraka (brzina.. qm . Izmjena osjetne topline vrši se odreñenim mehanizmima (provoñenje. kvaliteta zraka.. vlažnost zraka. temperatura ploha prostorije. razina fizičke aktivnosti. Osnovni faktori koji utječu na toplinsku ugodnost osoba u prostoru su: temperatura zraka u prostoriji. m 3. te ostali faktori (dob... m. odnosno kao osjetna i latentna toplina (isparavanje) s površine kože. Ugodnost je skup veličina stanja okoliša u kojem postotak nezadovoljnih ne prelazi odreñenu vrijednost. Toplinska ugodnost rezultat je zajedničkog meñudjelovanja navedenih faktora.). namjena prostora. smjer). OSNOVE GRAðEVINSKE FIZIKE -Toplinsko difuzni tokovi u konstrukcijama -Toplinske dilatacije -Akustika i zvučne izolacije 19 . p h.sekundi kg/s Pa Pa s kilogram u sekundi paskal paskal sekunda maseni protok tlak dinamička viskoznost N/m 2 = kg/(m s 2 ) Qm .3 FIZIKALNI PROCESI U GRAðEVNIM DIJELOVIMA Osjećaj ugodnosti nužno je individualan tj. istu ili sličnu razinu ugodnosti moguće je ostvariti samo uz promjenu i neke druge veličine stanja. buka. konvekcija i zračenje). razina odjevenosti..

• Jedinica za količinu topline je J (džul) odnosno KJ • Jedinica za specifičnu toplinu je c = KJ / kg K PRENOŠENJE TOPLINE • S MJESTA VIŠE PREMA MJESTU NIŽE TEMPERATURE VRŠI SE NA TRI NAČINA: 1. oblik energije vezan uz kaotično gibanje molekula. a zatim ostali metali.agregatnog stanja i sl.TOPLINSKO DIFUZNI TOKOVI • Klasična izgradnja s upotrebom opeke. • To je dovelo do naučnog izučavanja fizikalnih procesa koji u odreñenim uvjetima nastaju na objektima. 20 . sve dok se temperature ne izjednače. nepravilno ili nedovoljno izoliranje objekata dovodi do defekata koje je teško sanirati itd. Jedinica je 1 Kelvin (prije 1 stupanj Celziusa). volumena. Dio tijela se grije neposrednim dodirom s izvorom topline. Meñudjelovanjem dvaju tijela toplina prelazi iz toplijeg u hladnije. a jednaka je onoj količini topline koja je potrebna da se 1 kg neke tvari pri danoj temperaturi povisi temperatura za 1 K (1º C).Voñenjem ili kondukcijom se toplina prenosi u krutih tijela. • TEMPERATURA je veličina koja karakterizira toplotno stanje nekog tijela. TOPLINSKI TOKOVI U KONSTRUKCIJAMA • TOPLINA je. raznim višeslojnim zidovima i sl.51 cm. • Subjektivni osjećaj topline čovjek dobiva u dodiru s ugrijanim tijelom. prema kinetičko molekularnoj teoriji topline.).a objektivno mjerilo dobiva se promatranjem djelovanja ugrijanih tijela na druga tijela. Q = c x m x tº • SPECIFIČNA TOPLINA (c) je konstanta. kamena.dakle toplina se uvijek kreće s mjesta više temperature prema mjestu niže temperature. • Upotreba se betona i armiranog betona koristila za presvoñenje prostora (stropne konstrukcije) i bila kombinirana s klasičnim sistemima. a susjedni dijelovi se postepeno zagrijavaju (metalni štap u vatri). Defekti na konstrukcijama pojavljivali su se u manjim obimima (pucanje i izbacivanje uglova na objektima s armirano betonskim stropovima i sl. bazirana na dugogodišnjoj primjeni. Najbolji vodič topline je srebro. kamena 50 – 70 cm. • KOLIČINA TOPLINE u nekom tijelu to je veća što mu je veća masa i viša temperatura. drva i sličnih materijala. velike površine zidova i stropova bez dilatacijskih reški dovode do pucanja i oštećenja konstrukcija. To se očituje u promjeni boje. te su danas proračuni fizike zgrade obaveza i sastavni dio svakog glavnog i izvedbenog projekta.38 . iskustveno je svladavala tehniku grañenja objekata te je problem toplinskih izolacija vanjskih zidova rješavan povećanom debljinom zidova od opeke. Budući da su dobri vodiči topline i dobri vodiči elektriciteta provoñenje se objašnjava kretanjem slobodnih elektrona. • Danas je najzastupljeniji matarijal nosivih konstrukcija armirani beton te se defekti pojavljuju u drastičnijem obliku.

djelovanjem atmosferske vlage 3. Vlažan materijal je slabiji izolator od suhoga. Strujanje nastaje promjenom gustoća uslijed zagrijavanja. Suhi zrak odličan toplinski izolator. Jedinica za pritisak. specifična težina postaje im manja pa se ugrijana voda diže. RELATIVNA VLAGA Zrak kod odreñene temperature može primiti samo jednu odreñenu količinu vlage. O prostornoj težini. djelovanjem difuzne vlage Grañevinski objekti klasičnog grañenja zaštićivali su se od prva dva slučaja. Zrak u kojem se krećemo uvijek sadrži odreñenu količinu vodene pare. je 1 Pa (paskal) odnosno 1kPa. O veličini pora. Strujanjem ili konvekcijom se toplina prenosi u tekućinama i plinovima. mirnog zraka. 2. Zračenjem ili radijacijom se toplina prenosi pretvaranjem toplinske energije izvora (zagrijanog tijela. 3. To je vlažan zrak za razliku od suhog zraka koji ne sadrži vodenu paru. odnosno količina vodene pare. PROVODLJIVOST TOPLINE Provodljivost topline pojedinog materijala ovisi o slijedećim karakteristikama: 1. Ustanovljeno je da je često unutarnja vlaga opasnija od vanjske i da je apsolutna količina vlage unutarnjeg zraka zimi znatno veća od količine vlage vanjskog zraka. Vlažnost zraka obično izražavamo relativnom vlagom. To je maksimalna količina vlage koju zrak može primiti pri odreñenoj temperaturi a nazivamo ju zasićenje zraka. Što je materijal laganiji odnosno ima više pora zraka to je bolji toplinski izolator (daje veći otpor provodljivosti topline).iz temeljnog tla 2. 3.Voda je 25 puta bolji vodič topline od zatvorenog. O količini vodene pare zraka i vlastite pare koju materijal može sadržavati.2. DIFUZNI TOKOVI U KONSTRUKCIJAMA Grañevinski objekt može se vlažiti na tri načina: 1.Npr. ako vodu odozdo zagrijavamo donji se slojevi ugriju. Sadržaj vodene pare možemo izraziti kao pritisak te pare na jedinicu površine. Sunce) u energiju zračenja. Prelaskom na novije konstrukcije počele su se pojavljivati štete na konstrukcijskim elementima izazvane djelovanjem unutarnje vlage iz zraka zagrijane prostorije u zimskom periodu. Apsolutna vlaga označava stvarnu količinu vlage u zraku pri odreñenoj temperaturi. npr. Relativna vlaga je omjer postojeće količine vlage u zraku i maksimalne količine koju zrak kod odreñene temperature može primiti. 21 . Apsorpcijom (upijanjem) energije zračenja zagrijava se drugo tijelo. Što su pore sitnije materijal je bolji toplinski izolator.

Zbog jednoličnog pritiska pare biti će relativna vlaga veća uz pod a manja uz strop. jer utječe na psihofizičke funkcije čovjeka. No gibanje pare nije uvijek vezano za strujanje zraka ili pritisak vjetra. moguće na dva načina: . (Znojenjem. -Razni materijali daju različit otpor difuziji vodene pare. a ovisi o vrsti i namjeni prostorije. Topli zrak se diže pa je temperatura ispod stropa kod normalnih stropnih visina za oko 4ºC viša od temperature uz pod. odnosno ona pokazuje koji dio maksimalne količine vlage zrak stvarno sadrži. Optimalna vlažnost propisana je pravilnikom.Relativnu vlagu (vlažnost zraka) izražavamo u postotcima. U većini slučajeva 22 . Razlog je pojačano isparavanje (tepisi. namještaj i dr. Minimalna vlažnost u prostorijama zimi 35 %. već se često ponaša kao da nema zraka. ROSIŠTE označava onu temperaturu do koje se vlažan zrak može ohladiti da se postigne njegova puna zasićenost. Vodena para prodire sa zrakom u sve šupljine i pore grañevinskog materijala. osim nepropusnih materijala a to su metali. odnosno isparavanjem troši se tjelesna toplina i tako tijelo hladi). Vodena para visokog pritiska nutarnje prostorije nastojat će prodrijeti prema vanjskom nižem pritisku. . Vodena se para u prostoriji rasporeñuje jednolično dok se toplina ne rasporeñuje jednolično. smetnje u dišnim organima te pogodnost infekcijama. KONDENZAT nastaje kada količina vlage u zraku preñe količinu maksimalne vlage kod odreñene temperature. DIFUZIJA VODENE PARE -je kretanje vodene pare s mjesta većeg parnog pritiska prema mjestu manjeg parnog pritiska kroz neki materijal dok se pritisci ne izjednače.30º) nastaje i znatna razlika u parnom pritisku. SVOJSTVA VODENE PARE Vodena para nije fizikalno vezana sa zrakom. ona ima svoje posebne zakone. a čestice prašine na vrućim grijaćim tijelima stvaraju amonijak i druge plinove što nadražuje sluznice i izaziva oboljenja. Za stambene i administrativne prostore optimalna vlažnost φi = 60% Relativna vlaga vanjskog zraka za zimski period iznosi φe = 90% Relativna je vlaga vrlo važna u zatvorenim prostorima. Čovjek lakše podnosi visoke temperature ako je zrak suh jer regulira tjelesnu temperaturu znojenjem. Premali postotak vlage u zraku izaziva nelagodu. Kod velike razlike u vanjskoj i nutarnjoj temperaturi (zimi 15º.Ako u zasićeni zrak dodajemo nove količine vodene pare višak će se kondenzirati.Ako zrak koji sadrži vodenu paru ohladimo ispod točke rosišta višak će se kondenzirati. Ukoliko je zrak zasićen vodenom parom on neće moći primiti dodatnu paru stvorenu znojenjem što može dovesti do toplotnog udara.) koje stvara prašinu.

propusnost ovisi o vrsti i kvaliteti (obična opeka . a ne prolazi kroz vakum. zidovi će odavati toplinu. na pr. Materijal koji ima podjednake vrijednosti toplinsko difuzne izolacije je pjenušavo staklo (foam-glass) i djelomično styrodur. Dobri akumulatori topline su materijali velike gustoće (mase) kao beton. U pravilu opeka zbog svoje poroznosti lako upija vlagu ali ima sposobnost samo-isušenja. Brzina rasprostiranja zvuka zavisi o vrsti materijala i njegovoj temperaturi.kapilarama "navlači" vlagu kapilarnim djelovanjem). Različite frekvencije ljudsko uho osjeti kao različite visine tonova. -Difuzni otpor grañevinskog materijala ovisi o njegovoj strukturi i količini pora. AKUMULACIJA TOPLINE je nagomilavanje toplinske energije u konstrukcijama. do kojeg dolazi ako suhi odležali beton vlažimo. Zvuk male frekvencije osjećamo kao duboke. a različita je za razne vrste materijala. 1 Hz=1 titraj/sek. Uslijed takozvanog bubrenja betona. Karakteristike zvuka : FREKVENCIJA je broj titraja u sekundi a mjeri se hercima. b)Pečene mineralne materije . kod 20ºC brzina zvuka kroz : zrak je 342 m/sek. Ljudsko uho može čuti frekvencije od 16 do 20000 Hz (odrastao čovjek do 16000 Hz) 23 . Toplinska akumulacija vanjskih konstrukcija ljeti je nepovoljna jer uzrokuje povećanje ionako visokih temperatura zraka u prostorijama.propusni zbog velike količine površinskih pora te su higroskopni (koji navlače paru). pluto 500 m/sek.betoni i mortovi. a zvuk visoke frekvencije kao visoke tonove. Izvor zvuka može biti zategnuta žica. Ovakvi titraji mogu nastati u tekućinama i plinovima ali čovjek je okružen zrakom pa prima zvuk primarno iz zraka.klinker pločica). nastaje samo-brtvljenje betona što pojačava difuznu izolaciju materijala. gumu 40-50 m/sek. PREMA PAROPROPUSNOSTI GRAðEVINSKE MATERIJALE GRUPIRAMO: a) Organske materije . to znači da su dobri toplinski izolatori loši difuzni izolatori i obrnuto. c)Grañevinski materijali s dodacima veznog materijala . Zbog tih promjena nastaju u zraku zgušnjavanja i razrijeñenja koja se kroz materijal šire u obliku zvučnih valova. čelik 5000 m/sek. Ako zidovi imaju sposobnost akumulacije topline tada će nakon prekida grijanja biti u prostoriji još dugo toplo. AKUSTIKA I ZVUČNE IZOLACIJE Zvuk nastaje titranjem čestica materije i može se širiti samo kroz materijalnu sredinu. Vodena para ulazi u materijale difuzijom ili kapilarnim vlaženjem (materijal s vrlo sitnim porama . membrana i slično koje svojim titranjem vrše udare na čestice zraka i izazivaju pravilne promjene u zraku. puna opeka i dr. Ova pojava naročito je važna i povoljna zimi za prostorije koje grijemo.odnosno bit će spriječeno naglo ohlañenje prostorije i stvaranje kondenzata.toplinski otpor materijala i difuzni otpor su divergentni. Toplina se u nutarnjim konstrukcijama zimi može akumulirati i pasivnim zagrijavanjem odnosno osunčanjem kroz fasadne otvore. te jake betone i cementne mortove smatramo difuzno jačim materijalima (ukoliko nema većih pukotina nastalih prilikom izvedbe). vodu 1460 m/sek.

Prema fizičaru Bellu skala je podijeljena na 12 dijelova. za logaritme brojeva od 1 do 1012 ). 1250. 400. Kod standardnog tona od 1000 Hz glasnoća i intenzitet zvuka su isti. Osnovni standardni ton iznosi 1000 Hz. 1000. INFRAZVUK . • Decibel je jedinica bez dimenzije a služi za iskazivanje omjera dvije istorodne veličine (zvučni tlak. zvučni intenzitet). a to je izmeñu 100 i 3150 Hz. srednje registrira podjednako kao mjerni instrument. zvučna snaga. Uho je prijemnik zvuka koji radi na istom principu kao i mikrofon: zvučnu energiju pretvara u električnu i te impulse predaje mozgu. Za ispitivanje zvučnih izolacija konstrukcija upotrebljavaju se zvučni prijemnici koji registriraju sve frekvencije od 100 do 3150 Hz. • Ocjena jačine zvuka uhom je subjektivna pa su u fizici uvedene objektivne mjere.iznad 20. PHONSKE KRIVULJE ISTE JAČINE GLASA ZA 24 . • Primjer: zvuk od 20 dB nije 2 puta veći od zvuka od 10 dB već je:20 dB = 2B. kg).1 Pa) ili paskalima. Slične krivulje daju mjerači buke koji na posebnim skalama očitavaju glasnoću i intenzitet zvuka. 500. GLASNOĆA ZVUKA je subjektivna jačina zvuka odreñene frekvencije izražena Phonima. • Zbog titranja čestica elastične tvari nastaje u njoj zvučni tlak kojeg mjerimo mikro barima (1b = 0. • Čujno područje zvučnog pritiska nalazi se izmeñu tzv. Prema krivuljama npr. 800. • Čovjek kod zvuka uglavnom razlikuje visinu tona –frekvenciju i jačinu zvuka glasnoću. Ali uho ne čuje sve tonove jednako. čujnog praga koji iznosi 2 x 10-4 (0. Isto tako za svaku čujnu frekvenciju postoji najniži zvučni tlak koji uho može čuti. Objektivna jačina zvuka izmjerena instrumentom i subjektivni dojam se razlikuju.ispod 16 Hz čovjek osjeća kao potresanja ULTRAZVUK . pa će omjer zvučnih snaga iznositi 1:1012 (Skala čiji bi najveći broj imao 12 nula bila bi vrlo nepogodna pa se upotrebljava logaritamska skala s bazom 10.– to nazivamo čujno područje. a to je logaritam tj.000 Hz Grañevinska fizika proučava načine zvučne zaštite za zvukove koji čovjeku smetaju. 630. zvuk frekvencije od 30 Hz čovjek ne čuje do intenziteta od 60 dB. Dakle omjer izmeñu čujnog praga i praga bola iznosi 1:106. ali se najčešće upotrebljavaju prijemnici s ugrañenim tercnim filterima koji registriraju zvukove samo na slijedećim frekvencijama: 100. Zvukove niskih frekvencija uho vrlo slabo čuje.2 Pa) i praga bola koji iznosi 2 x 102 (20 Pa). 12 B odnosno 120 dB (deciBella) 1 dB = 1/10 B. 315. 125. eksponent baze 10 102/101 = 10 • Dakle zvuk od 20 dB je 10 puta veći od zvuka od 10 dB. INTENZITET ZVUKA je objektivno mjerilo jačine zvuka • to je prosječna zvučna snaga odnosno ukupna energija koju izvor zvuka • predaje okolini propuštena u nekoj točci u W/m2. Na temelju ispitivanja nastale su krivulje jednake glasnoće za čujno područje frekvencije (Fletcher – Munsonove krivulje). 200. 250. Budući da je decibelna skala logaritamska odnosi veličina su drugačiji nego kod drugih jedinica (cm. • Omjer zvučnih snaga upravno je proporcionalan omjeru kvadrata pripadajućih zvučnih tlakova. 2500 i 3150. to znači da je glasnoća 0 Phona. a zvukove visokih frekvencija čuje slabije. 1600.

smanjenje radne sposobnosti. Interferencija zvučnih valova .Dobar urbanistički plan i projekt. PRAG BOLA POJAVE PRILIKOM ŠIRENJA ZVUKA U mirnoj atmosteri kod iste temperature i vlage zvuk se pravolinijski rasprostire na sve strane.Prilikom nailaska zvučnih valova na prepreku jedan dio vučne energije će se reflektirati a drugi će apsorbirati prepreka. jednu trznemo i utišamo. dobom dana. 25 .78).ČISTE TONOVE 1. kod linijskih izvora (željeznica) u vidu valjkastih ljuski.25 h/dan Buka se se ne može uvijek izbjeći iako je dokazano njeno štetno djelovanje na organizam.daleko se čuje). (napnemo dvije žice gitare na isti ton. zvučne sjene ili. pa će u radionici one biti veće nego jednoj bolnici. Omjer apsorbiranog i reflektiranog zvuka naziva se koeficijent apsorpcije (za mramor 0. pa se upotreba takvih strojeva ograničava vremenom trajanja. BUKA Štetno djeluje na organizam od razdražujućeg djelovanja do oštećenja sluha i gluhoće.5 h/dan 115 dB “ 0.je pojačavanje. izaziva patološke promjene u organizmu. odnosno pravilno zoniranje mirnih (stambenih) zona i zona rada (buke) preduvijet su dobre zaštite naselja od buke.slično zrakama svjetla i zvučne zrake lome se pri prelazu iz jedne sredine u drugu. Koliko će apsorbirati ovisi o vrsti materijala i frekvenciji. Apsorpcija (upijanje) . U zatvorenom manjem prostoru zvuk se odbija od stijena pa ga uho osjeća kao jedan pojačani zvuk (u protivnom čujemo odjek). Refleksija (odbijanje) . do refleksije. oslabljenje ili poništenje zvučnih valova koje nastaje pri sudaranju valova raznih valnih dužina (primjer sumrak).01. GRANICA BOLA 2. Za svaki prostor u kojem boravi čovjek propisuju se norme dozvoljene buke. Rezonancija .od jednog zvučnog udarca do drugog mora proći min 1/10 sek da bi uho osjetilo reflektirani zvuk. obaveznom primjenom zaštitnih mjera. ako je mala prepreka. Refrakcija (prelamanje valova) . ometanje rada. opekotine kod jakog zvuka (zvučna energija pretvara se u toplinsku). može doći do difrakcije. Kod točkastog izvora zvuka (govor jednog čovjeka) zvuk se širi u vidu koncentričnih lopti.U grañevinarstvu ima takoñer mnogo poslova i strojeva koji stvaraju veliku buku. za mineralnu vunu 0.Kod nas za sada ne postoje propisi o dozvoljenoj jačini buke pa se služimo preporukama lječničkih udruženja drugih zemalja prema kojima je dopušteno izlaganje buci slijedeće: buka jačine 90 dB dopušteno izlaganje 8 h/dan 92 dB “ 6 h/dan 95 dB “ 4 h/dan l00 dB “ 2 h/dan 105 dB “ 1 h/dan 110 dB “ 0. U atmosferi zrake se lome prema gore ako je dolje topliji zrak a prema dolje ako je dolje hladniji zrak (čamci na moru ljeti.ako zvučni val naiñe na prepreku. Difrakcija (skretanje) . druga će zazvučati). iznad mora hladniji zrak .Tijelo koje titra nagoni zvučnim udarcima druga tijela u svojoj blizini da titraju ukoliko su podešeni na isti broj titraja u sek. ovisno o istoj.

grmljem i sl.3 dB manje. Veličina apsorpcije ovisiti će o vrsti zelenila i rasporedu istog.12 dB. Vibracije nastaju radom strojeva koji potresaju podlogu te se kroz nju kao i topot prenose na zrak. jedan dio širi se konstrukcijom te ćemo zvuk dobiti u udaljenim prostorijama objekta (ovisno o vrsti materijala) 26 . Kod širenja točkastog izvora zvuka u gradovima sniženje nivoa zvučnog pritiska je za 6 dB manje kod svakog udvostručenja udaljenosti od izvora zvuka. dućani). Za svaku vrstu buke morati ćemo predvidjeti poseban način zaštite odnosno izolacije. jedan dio zvučne energije reflektira se u prostoriju 2. Zračna buka je zvuk koji se prenosi zrakom (govor. 28m . Visoko raslinje takoñer apsorbira buku.jačina se mijenja za više od 5 dB.6 dB manje. a kod linijskog izvora 3 dB manje (Početna udaljenost obično se uzima 7 m). 56 m . 28m .jačina se ne mijenja više od 5 dB i traje dulje vrijeme. Dakle.9 dB manje Uz zemljinu površinu dolazi do prigušenja zvuka zbog prelaza zvučne energije na tlo. sadnja zelenih pojasa. zraka i sl. glazba). Npr. ali se može bitno smanjiti. magle. na 56 m. Ako se drveće sadi u paralelnim pojasima svaki pojas mora biti 5 . zbog difrakcije zvučnih valova. izgradnja prepreka . -Promjenjivi .6 dB. Udarna buka ili topot nastaje udaranjem po tvrdoj podlozi kroz koju se prenosi na zrak.ZAŠTITA NASELJA OD BUKE Za proračun režima buke u gradovima propisane su norme dozvoljene buke u pojedinim zonama različite namjene (stambenie. Najveće prigušenje je iznad tla obraslog travom. valova. 2. Iza prepreke. jedan dio (mali) pretvara se u toplinsku energiju 3. dima. u jednoličnoj atmosferi pada jačina zvuka s povećanom udaljenosti od izvora.6 m širine s drvećem gustih krošnji u pomaknutom rasporedu tako da se zvuk rasipa u prostoru izmeñu redova drveća. da bismo dobili zadovoljavajuće sniženje buke u gradovima primjenjuju se razne metode zaštite: izgradnja zgrada na odreñenim razmacima od izvora buke (pomoćni objekti. Točkasti izvor : 14 m .izmjena u trajanju od 1 ili više sekundi. možemo izračunati za koliko se smanji jačina zvuka npr. 56 m . -Isprekidani . refrakcije zv. promjenjivi i isprekidani zvuk. -nepromjenjivi . a dopunsko sniženje zvuka može nastati apsorpcijom zvuka zbog vlažnosti. Zvuk se u atmosferi drugačije širi nego uz površinu zemlje. Prilikom nailaska zvučnih valova na prepreku dogaña se slijedeće: 1. Sanitarnim normama razlikujemo nepromjenjivi. Ako nam je poznata jačina zvuka na udaljenosti od 7 m. poslovne. kod vjetra različitih temp. drvored ispod kojeg nije posañeno grmlje slabo prigušuje buku dok gusti i neprozirni nasadi dobro prigušuju buku.ekrana ili kombiniranje ovih načina. zvuk neće biti potpuno prigušen.18 dB manje Linijski izvor : 14 m . industrijske…). Raspored sadnje drveća ima velik utjecaj na prigušenje buke. Ispod drveća treba zasaditi gusto zelenilo. 3. garaže. ZVUČNE IZOLACIJE U ZGRADAMA Klasifikacija buke u grañevinarstvu: 1. Prigušenje zvuka u gradu može se postići izvedbom različitih prepreka jer prilikom nailaska zvuka na prepreku iza nje nastaje zvučna sjena.

guma) možemo postići dobru zvučnu izolaciju korištenjem pojave interferencije zvučnih valova (npr. plivajuće podove kod kojih podna površina leži na sloju izolacijskog materijala. ljepenka i sl.). ovisno o materijalu slojeva. može imati manju vrijednost zvučne zaštite nego da je izveden u jednom sloju. Ne smiju biti kruti već elastični materijali (filc od min. Udarni zvuk nastaje i širi se direktno u materiji. a to se dogaña ako doñe do podudarnosti zvučnih valova iz zraka i titranja same pregrade. dvoslojni zid od 2x5 cm drvolita obostrano ožbukan ne zadovoljava. -pregradni zid od staklenih blokova (luxfer opeka) kod 1000 Hz i intenziteta od 90 dB apsorbirati će 60 dB. jedan dio prolazi kroz prepreku u susjednu prostoriju ZVUČNE IZOLACIJE KONSTRUKCIJA PROTIV ZRAČNE BUKE Ispitivanja su pokazala (Bergerovo pravilo) da apsorpcija zida raste upravno s njegovom težinom • zid težine u kg 10 50 100 300 500 1000 • apsorpcija u dB 27 38 40 47 51 54 Iz tabele vidimo da je težina zida od cca 350-400 kg optimalna za apsorpciju zvuka jer dvostruko i trostruko povećanje težine daje malo povećanje apsorpcije. -zid od bloketa 25 cm obostrano ožbukan zadovoljava iako ima šupljine. Kod konstrukcije višeslojnih pregrada važno je detaljiranje spojeva pojedinih slojeva kao i rješenje rubova. pepeo. strop mora primiti što manji intenzitet zvuka. Dok jednoslojna pregrada vibrira kao jedna cjelina.4. dakle odličan izolacijski pregradni zid. višeslojna će titrati svaki sloj sa različitim amplitudama. a zidovi samo od zračne. Frekvencija kod koje dolazi do podudarnosti valnih dužina naziva se kritična frekvencija i može se izračunati. Kod šuplje konstrukcije (polumontažni stropovi) težina iste mora biti veća od 400 kg/m2. ploče i sl. Za zaštitu od topota izvodimo tzv. lake grañ. U pravilu dvostruke pregrade koje se sastoje od 2 kruta materijala iste težine (2x7 cm opeka) treba izbjegavati (ili ispuniti izolacijskim materijalom) jer meñu njima dolazi do pojave rezonancije te takav zid npr. 27 . Kod višeslojnih pregrada osim korištenja izolacijskih materijala (mineralna vuna. ZVUČNE IZOLACIJE PROTIV TOPOTA Stropne konstrukcije moraju imati zadovoljavajuću izolaciju od zračne i udarne buke. U pravilu razlikujemo jednoslojne i višeslojne pregrade. ali ako u 4 cm zračne šupljine ovjesimo ljepenku dobijemo zadovoljavajući zid. Pod odreñenim uvjetima može se dogoditi da pregrada uopće ne apsorbira dio zvuka. jer su stijenke dovoljno masivne pa ne djeluju kao membrane koje stvaraju rezonancu. zato njegov dijagram ima obrnute vrijednosti. vune. Budući da sve više upotrebljavamo lake pregrade u grañevinarstvu takve konstrukcije morat će se posebno ispitivati i dokazivati. višeslojna pregrada sa zračnom šupljinom u koju se ovjesi tkanina.) Primjeri: -zid od opeke 25 cm (450 kg/m²) dobro će apsorbirati zvuk. Prema tome općenito smatramo da konstrukcija zadovoljava u pogledu zaštite od zračne buke ukoliko ima površinsku težinu veću od 350 kg/m2 i ako se radi o masivnoj konstrukciji.

za podove u vidu brodskog poda ili parketa -PLIVAJUĆI POD BEZ ESTRIHA DRVENE STROPNE -KONSTRUKCIJE S IVERIT ILI OSB PLOČAMA NA -MINERALNOJ VUNI IZOLACIJE OD ODJEKA U PROSTORIJI Rješavaju se upotrebom apsorbera na unutarnjoj strani zida kao što su vuna (dlakavi tepisi i tapeta). -Magnezitni estrih -gipsani estrih 3. svila.3. brže čestice dio svoje kinetičke energije predaju sporijim česticama hladnijeg tijela. min. Srednja brzina čestica toplijeg tijela se smanjuje. radionice i sl. Proces traje dok se srednje brzine ne izjednače. PLIVAJUĆI PODOVI: s estrihom (podlogom): -cementni estrih . tijelo se hladi. podloge od elastičnih materijala kao što je guma ili metalne opruge. Kod većih površina armira se križnom armaturom Ø 3/20 cm. 3. min d = 3. pluto. pa nije dozvoljen drugim zakonom.3. Spontani termodinamički procesi dogañaju se u smijeru stanja veće vjerojatnosti.1.VIBRACIJE Zaštita od vibracija sastoji se u izoliranju izvora koji proizvodi vibracije. stiropor.4. Viša temperatura znači da je veća prosječna brzina čestica.5 .5 cm. pamuk. TOPLINSKA VODLJIVOST GRAðEVINSKIH MATERIJALA Smjer prijelaza topline Zašto toplina prelazi samo s toplijeg na hladnije tijelo? Temperatura je povezana s gibanjem čestica.Pri tome treba paziti da se izolacijski materijal (mineralna i staklena vuna. Srednja brzina čestica hladnije tijela se povećava. Prvi zakon termodinamike dozvoljava i obrnut proces. 3.cem. Do problema odjeka dolazi kod velikih prostora: hale tvornica s radom strojeva. guma) provuče i bočno te oko cijevi i kanala koji vertikalno probijaju konstrukciju da se izbjegnu zvučni mostovi. meñutim njegova vjerojatnost je vrlo mala. 28 . odnosno kinetička energija. odnosno dok oba tijela ne dostignu istu temperaturu. tako da se stroj postavi na elastičnu odnosno amortizacijsku podlogu kao pluto. mekani kanelirani lesonit (celoteks). mort ili beton MB 25 sa sitnim agregatom. vuna. tijelo se grije.29.5 cm -asfaltni mastiks (bitumen + mineralni sastojci) + fino kameno brašno bez estriha . Izolacija se izvodi postavom raznih apsorbera i elektroničkom regulacijom. U dodiru s tijelom niže temperature (manja srednja brzina čestica). gipsane ploče i sl.

Sl.1) daje λ=q. Iz jednadžbe (2.3.1.1) Θ2 .3) može se pisati da je q · d λ = ----------------------. Ona ovisi o obujamskoj masi (odnosno poroznosti) i kemijskom sastavu materijala.Koeficijent toplinske vodljivosti Toplinska vodljivost je svojstvo grañevinskih materija da u manjoj ili većoj mjeri provode toplinu. čak i kod jednog to istog materijala.1.(3.Θ1 Za sludaj da je d = 1 i Θ 2 -Θ 1 =1. Kao mjera toplinske vodljivosti neko g materijala služi koeficijent toplinske vodljivosti λ tog materijala. Materijali s malom vrijednosću koeficijenta λ zovu se toplinski izolatori.……………………………………. Slika 3. Zato govoriti o vrijednosti koeficijenta x nekog materijala ima smisla samo ako se preciziraju svi ovi faktori. formula (3. Vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti λ je vrlo promjenjiva. o sadržaju vlage u materijalu i o njegovoj temperaturi. grafički ilustrira ovu definiciju. Shematski prikaz značenja koeficijenta toplinske vodljivosti λ 29 . Koeficijent toplinske vodljivosti jednak je dakle gustoći toplinskog toka kroz sloj materijala jedinične debljine za jediničnu razliku temperatura na površinama sloja.

Navoñenje vrijednosti koeficijenta λ ima smisla samo ako je navedena i obujamska masa p tog materijala..K).. što rezultira u povećanju vrijednosti λ... Na vrijednost koeficijenta λ nekog materijala. u zračnim porama grañevinskih materijala mogući su svi vidovi prenošenja topline.. Kod jednake poroznosti. Zato se u svim tablicama uz vrijednost veličine A uvijek daje i vrijednost veličine p. još i dimenzije pora i struktura materijala. poroznosti i strukture. imaju različite vrijednosti koeficijenta λ. proizlazi iz činjenice da svaki grañevinski materijal.... Naime.......Zato de vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti λ grañevinskog materijala biti jednaka nekoj srednjoj vrijednosti izmeñu one za osnovnu čvrstu tvar i vrijednosti za zrak sadržan u porama.023 W /(m.. osim osnovne čvrste tvari. ovisi o kemijskom sastavu tvari i uvijek je veća od oko 0. smanjenjem obujamske mase smanjuje se i vrijednost veličine λ. Poznavajući obujamsku masu grañevinskog materijala može se procijeniti približna vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti λ... Vrijednost veličine A za zrak sadržan u porama materijala znatno je manja.. i obratno......2) V Obujamska masa grañevinskih materijala kreće se u vrlo velikom rasponu: od 20 kg/m 3 za ekspandirani polistiren.(3.... a to znači t manja obujamska masa materijala.. Vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti λ same čvrste tvari.. Kod otvorenih pora dolazi do većeg utjecaja prenošenja topline konvekcijom.. odnosno tak 7800 kg/m 3 za čelik.. dakle apsolutno gustog materijala bez pora. Naime.Ovisnost koeficijenta toplinske vodljivosti λ o obujamskoj masi Obujamska masa p je omjer mase m neke tvari i volumena V koji ta (homogena) tvar zauzima m Ρ = ---..... Zato materijali različitog kemijskog sastava. Iz izloženog slijedi da se meñusobna ovisnost veličina λ i p može dati samo za pojedine tipove materijala.. Naime. Takoñer je važno i to da li su pore zatvorene ili meñusobno povezane (otvorene)... vrijednost veličine A će biti veća. jer se s povećanjem dimenzija pora povećava i vrijednost koeficijenta λ zraka zatvorenog u porama. kako je već ranije navedeno.. utječe i vrijednost λ osnovne čvrste tvari...... Sto je više porau materijalu....3 W /(m•K) „ . s promjenom njihove obujamske mase. povećanjem obujamske mase povećava se i vrijednost koeficijenta λ. kako bi se mogao izvršiti pravilan izbor koeficijenta λ. ali se za svrhu toplinskih tehničkih proračuna smatra da se prenošenje topline u materijalima vrši samo po zakonu toplinske vodljivosti... toje manja vrijednost njegova koeficijenta toplinske vodljivosti.. i iznosi svega oko 0. 30 .. Ne postoji jedinstveni matematički zakon koji bi povezivao veličine λ i p svih grañevinskih materijala. Promjena koeficijenta a grañevinskih materijala. sadrži i mnoštvo pora i šupljina ispunjenih zrakom. do 2800 kg/m 3 za granit. osim obujamske mase. Što su pore u materijalu veće.. na vrijednost koeficijenta a utječu. a jednake obujamske mase.....

100 % masa suhog materijala (3.3.3. Povećanje koeficijenta λ materijala s povećanjem njegove vlažnosti rezultat je činjenice da voda. prikazana ovisnost koeficijenta toplinske vodljivosti zida od opeke o vlažnosti opeke... koja se umjesto zraka nalazi u porama vlažnog materijala.kg/kg Masa suhog materijala ili u postocima x .. = masa slobodne vode .. Za ilustraciju je na s1.3 W /(m·K) što je oko 4 puta veća vrijednost od vrijednosti veličine a za vodu.. ima vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0.. Sl.3) Obujamska vlaga predstavlja odnos obujma vode sadržane u materijalu i obujma tog materijala. nego krupnih pora.2..2..Ovisnost koeficijenta toplinske vodljivosti λ o vlažnosti materijala S povećanjem vlažnosti materijala naglo raste vrijednost njegova koeficijenta λ. x°/..) objašnjava se time. .3. što se kod vlaženja materijala najprije ispune vodom manje pore i kapilare.57 W /(m•K).. jer je vrijednost λ leda oko 2.. Može se.. Koeficijent λ još više poraste u slučaju smrzavanja vode u materijalu. utjecaj kojih je na toplinsku vodljivost materijala veći. slično kao i masena 31 . Masena vlaga predstavlja odnos mase slobodne vode u materijalu i mase suhog materijala Masa vlažnog materijala – masa suhog materijala X = --------------------------------------------------------------.2. Ovisnost koeficijenta toplinske vodljivosti zida od opeke o vlažnosti opeke Veći porast vrijednosti koeficijenta λ kod manje vlažnosti (vidi sl.. Zbog velikog utjecaja sadržaja vlage u materijalu na vrijednost njegova koeficijenta λ svi toplinski proračuni postaju nemogući ako nije poznata vlažnost materijala. što je oko 20 puta veća vrijednost od vrijednosti λ zraka. Sadržaj vlage u materijalu može se karakterizirati masenom vlagom X ili obujamskom vlagom p.

s povečanjem temperature raste i toplinska vodljivost zraka u porama materijala. Zbog velikog utjecaja vlažnosti materijala na vrijednost njegova koeficijenta λ potrebno je odgovarajućim rješenjima i tehničkim mjerama zaštite spriječiti prekomjerno povećanje vlage u materijalima grañevinskih elemenata kod eksploatacije grañevinskih objekata. pucanja materijala na spojevima. Koeficijent toplinske vodljivosti λ odreñuje se pomoću relativno složenih indirektnih laboratorijskih mjerenja na prethodno osušenim uzorcima. Velika razlika izmeñu zimskih niskih temperatura i visokih temperatura uzrokovanih ljetnim sunčevim zračenjem donosi dodatna naprezanja u kontrukcijama. Osim toga. Na taj način je isključen utjecaj vlažnosti na dobiveni rezultat. Prema Cammereru.3. Nedovoljna kontrola navedenih promjena može dovesti do oštećenja objekata. Meñutim. u grañevinskim elementima zgrade materijali uvijek sadrže u sebi neku količinu vlage koja povećava njihovu toplinsku vodljivost. a to pak raste zbog porasta kinetičke energije molekula. Zato se za toplinske proračune u grañevinarstvu koriste vrijednosti koeficijenta λ izmjerene kod srednje vrijednosti temperature materijala od +10 0 C. Zato vrijednosti koeficijenta a dobivene mjerenjem na suhim uzorcima treba povećati kako bi odgovarale statistitkom sadržaju vlage u izvedenim grañevinskim elementima kod kojih je uspostavljena vlažnosna ravnoteža s okolinom koja ih okružuje. temperatura pojedinih dijelova konstrukcije kod 32 . itd. fasada. a takoñer i prenošenje topline zračenjem u porama. jer se radi o relativno malom rasponu promjena temperatura grañevinskih elemenata. TOPLINSKO ISTEZANJE TEMPERATURNA DILATACIJA KONSTRUKCIJA Uslijed temperaturnih razlika nastalih bilo klimatskim uvjetima. a snižavanjem temperature materijal se steže. nastaju i deformacije unutar konstruktivnih elemenata objekata.vlaga izraziti u m 3 /m 3 ili u %. Do ovog porasta dolazi zbog povećanja toplinske vodljivosti osnovne čvrste tvari. Povišenjem temperature materijal se rasteže. Ovisnost koeficijenta toplinske vodljivosti o temperaturi materijala Vrijednost koeficijenta a grañevinskog materijala-raste s porastom njegove srednje temperature. pa i do rušenja konstruktivnih sistema. Česta su oštećenja krovnih rubova. bilo promjenom godišnjih doba ili sunčevim zračenjem. Ove vrijednosti koeficijenta toplinske vodljivosti λ zovu se računskim vrijednostima i one su dane tabelarno u prilogu 1. 3. U grañevinskoj praksi ovisnost koeficijenta λ o temperaturi nema većeg praktičnog značaja.2.

17 ºC. boji materijala. TOPLINSKE DILATACIJE (dilatare (latinski) = širiti) Toplinske dilatacije (dilatacijske reške) imaju zadatak spriječiti oštećenja konstrukcija uslijed temperaturnih promjena u samim konstrukcijama. vrsti materijala. a za svakih slijedećih 5 m po 2 cm više. strani svijeta i temperaturi zraka.Toplina i 33 . temeljima. Dilatiranje (širenje ili stezanje) ne smije biti veće od 1 mm.35ºC iznosi: . Naročito pažljivo dilataciju treba zatvoriti na ravnim krovovima. Dopunske dilatacije Treba proračunati kod svih konstrukcija koje su podložne velikim promjenama temperature. zagrijavanje je veće) te konačno o položaju prema djelovanju sunca .najtopliji je krov pa jugozapadna strana.temperature zraka od 30 .slojevima konstrukcije (ukoliko konstrukcija ne može odavati toplinu prijenosom na drugi materijal.na bijeloj plohi do 24º Iz gornjih je podataka vidljivo da zagrijavanje uslijed djelovanja sunčevih zraka ovisi o boji materijala (što je boja tamnija veće je upijanje sunčevih zraka i time veća temperatura materijala). Zagrijavanje i akumulacija topline vanjskih konstrukcija ovisi o vrsti materijala. aluminija i sl. Reške se izvode tako da se objekt dilatira po cijeloj visini.letvicama. južna fasada znatno više od sjeverne. Glavne dilatacije: Obično se izvode kod objekata visokogradnje na svakih 30 – 40 m. tako da se podijeli u samostalne konstruktivne cjeline. Dilatirati se mogu cijeli objekti ili dijelovi objekta pa dilatacije dijelimo na glavne i dopunske. Reške ne smijemo ispunjati žbukom nego ih moramo jasno naglasiti. FAZNI POMAK I TOPLINSKO PRIGUŠENJE Ljeti sunce zagrijava vanjske obodne konstrukcije grañevinskog objekta.na vertikalnim žbukama zidova do 65º -na čeličnim konstrukcijama na južnoj fasadi do 75º -na crnoj bitumenskoj ljepenki (na tankoj ploči) do 70º -isto ali na debeloj ploči koja akumulira topl. Svaki statički proračun sadrži i proračun dilatacija odnosno naprezanja koja nastaju u konstrukcijama uslijed temperaturnih promjena. Da bi se spriječio propuh ili vlaženje kroz dilataciju zatvaraju se reške trajno elastičnim kitovima. ili zračnim strujanjem. Dilatacije se rade širine 3cm za zgrade do 5 m visine. a najhladnija je sjeverna strana. Ravni se krov zagrijava najviše. do 80º -isto ali na toplinskoj izolaciji do 90º -na aluminijskoj sjajnoj foliji (samo na sjajnoj!) do 19º . Toplinsko difuzni tokovi u konstrukcijama biti će obrnuti od zimskih. Temperaturne razlike u neutralnoj osi kod ravnog krova ne bi smjele biti veće od 10 . trakama od plastične mase. Ako dilataciju ispunimo žbukom ona će se zbog rastezanja ili stezanja otvoriti i nastati će pukotina. podrumskim zidovima i sl.

strujajući zrak omogućuje odzračenje difuzne vlage iz konstrukcije. albifol.fasadna obloga štiti konstrukciju od atmosferilija . Isover . Mogu se koristiti jeftini.STYRODUR – ekstrudirani polistiren . Konstrukcija treba biti takva da je temperatura unutarnjeg zida što manja odnosno da konstrukcija ima odreñeno TOPLINSKO PRIGUŠENJE.montažna je obloga izvrstan izolator od sunčeva zagrijavanja ljeti zbog sloja ventilirajućeg zraka izmeñu obloge i zida.Metalne folije (zaštićene) ili limovi (Al. slama. . drvene prerañevine .HERAKLIT (drvena strugotina impregnirana magnezitnim cementom) . staklo) ili djelomične (sintetske i sintetsko-bitumenske trake). KAO PARNE BRANE KORISTE SE: .FAZNI POMAK – izmeñu početka zagrijavanja fasade i unutarnje površine zida. Zato je važno da konstrukcija bude takva da do zagrijavanja unutarnje prostorije doñe što kasnije (kad na fasadi dolazi do pada temperature predvečer) odnosno da je potreban što veći vremenski razmak .alumka .Višekratni uljeni naliči i lakovi .Pluto.Pjenušavo staklo (FOAM GLASS) VENTILIRANA FASADA IDEALNO RJEŠENJE OBODNOG ZIDA VENTILIRANA FASADA Prednosti pred klasičnim konstrukcijama: 1.mineralna i kamena vuna . PARNE BRANE -su materijali s velikim difuznim otporom odnosno difuzne izolacije.vlaga prolazit će izvana unutra. Okipor i dr. 4. 2. 3. KAO TOPLINSKE IZOLACIJE KORISTE SE: .Poliuretanska pjena – PUR-PEN . Izvedba nije ovisna o grañevinskoj sezoni u klasičnom smislu.ukoliko voda prodre kroz fasadnu oblogu odzračiti će se u sloju ventiliranog zraka ili oteći bez navlaženja toplinske izolacije.Tervol .Ravago. Toplina zagrijane fasade prenosi se na unutarnju površinu te dolazi do zagrijavanja prostorije. Fizikalno je najpovoljnija : . PVC) ili sintetskobitumenske trake s ulošcima -Asfaltni i parafinski slojevi . . veće-formatni toplinski izolatori koji inače traže solidnu kišnu branu često ranjivu u upotrebi.ne treba proračunavati ljetnu stabilnost .KOMBI ploče – styropor + heraklit . PERLIT 34 . a mogu biti potpune parne brane (metali.STYROPOR – ekspandirani polistiren . Izvedba je brza i relativno jednostavna (montaža).Neprekidane gumene trake i folije . Zato konstrukcije treba proračunati i za ljetnu toplinsku stabilnost.Izolacijski mortovi (žbuke) – DRACOTERM.Sintetske (PE-okiten višeslojan. Styrodur. Cu) – albit.

+ --. U općem slučaju.. polikarbonatne ploče .. drvo . 35 .. fiberglas.3.razni panoi s keramičkim pločicama .+ ---)+.1) α 2 2 e λ1 λn n-1 U izrazu (6. u sebi je akumulirati i kod hlañenja okoline ponovno je predavati toj okolini. .azbest-cementne male.plastika kao armirani poliester.+ d 2 ρ 2 c 2 ( --. + dn ρn cn ( --. Dobra sposobnost akumulacije topline omogućuje da se za vrijeme periodičkog grijanja....noću).klasični materijali kao što je opeka i opekarske pločice. naročito u zimskom periodu. Svojstvo akumulacije topline u grañevinskim elementima zgrade u zimskom periodu može se karakterizirati koeficijentom akumulacije topline W koji je jednak količini topline koju vanjski grañevinski element akumulira po jedinici svoje površine. a indeksi odgovaraju numeraciji slojeva elementa kod čega se uzima da numeracija slojeva ide izvana prema unutra. i to za slučaj kada grijanje u zgradi ne radi kontinuirano kroz 24 sata već se povremeno prekida (npr.1) svi simboli imaju ranije uvedena značenja. prešani ili rebrasti limovi (Al. + --....+ --. za jediničnu razliku temperatura nutarnjeg i vanjskog zraka. U sustavu SI jedinica koeficijenta akumulacije topline W je kJ/(m2•K). srednje ili velike. višeslojnog vanjskog elementa s n slojeva koeficijent akumulacije topline W računa se po formuli 1 d1 1 d1 d2 W = k [ d 1 ρ 1 c 1 ( --.+ --..YTONG KAO OBLOGE VENTILIRANE FASADE KORISTE SE: .Šindra.plemeniti ili oplemenjeni ravni.Lagani (plino) betoni ..kamene ploče. Količina topline akumulirana u grañevinskim elementima je to veća. kada je postignuto stacionarno stanje. temperatura zraka u prostoru značajnije ne smanji.+ .3. što je veća razlika izmeñu temperature elemenata i temperature okolnog zraka i što su veći specifični toplinski kapacitet materijala grañevinskog elementa i masa elementa.(6.+ ---)+. Akumulacija topline je vrlo značajno svojstvo grañevinskih elemenata. α 2 α λ 2 e λ1 e 1 λ2 1 d1 dn-1 dn . betonske ploče . ravne ili valovite ploče ..+ --.. AKUMULACIJA TOPLINE Akumulacija topline je svojstvo grañevinskih materijala (elemenata) da mogu prihvatiti dovedenu im toplinu. Cu) .staklo 3.

69[0.15/2·2.4 kJ/(m 2 . Vanjski zidovi na sl. prema izra zu (4. Za slučaj zida a) on iznosi W a = 0.4 kJ/(m 2 ·K) Za slučaj zida b) koeficijent akumulacije topline iznosi W b = 0.33 + 0.1. Na vrijednost temperature zraka u prostoriji za vrijeme prekida grijanja ne utječa samo sposobnost akumulacije topline vanjskih 36 .15·2500·960(1/23 + 0.K) Usporedivi dobivene vrijednosti koeficijenta akumulacije top.05/0. vidimo da je u slučaju zida b) to vrijednost skoro 17 puta manja nego u slučaju zida a). a sloj armiranog betona s unutarnje strane elementa.69 W / ( m • K ) 1/8 + 0.452 2 Sada po formuli (6.20).line za oba zida.041 + 1/23 1.05/2·0.= ----.33)] = =0.33)+ + 0. a slojevi od masivnijeg materijala bliže unutarnjoj površini elementa.69(1028.041) + + 0.1.1.-------------------------------------.Primjer 6.--. Ona de biti to veća to se toplinsko izolacijski sloj nalazi bliže vanjskoj površini.041 + 0.0 + 1129. 6.15/2.05/0.15·2500·960(1/23 + 0. Prvo ćemo izračunati koeficijent prolaza topline k. Izračunati koeficijent aku mulacije topline W vanjskih zidova prika zanih na slici 6. On de i za zid a) i za zid b) imati jednaku vrijednost jer on ne ovisi o redoslijedu slojeva elementa ved samo o njegovu sastavu.1) računamo koeficijent akumulacije topline W. Kod zida a) polistirenska pjena se nalazi s vanjske strane.15/2·2.= 0.041)]= =0.1. Vrijednosti koeficijenta prijela za topl i n e s u α e = W /(m2•K)i αi = 8 W /(m2•K) Sl. Zid b) ima obrnuti redoslijed slojeva: armirani beton s vanjske strane a sloj polistirenske pjene s unutarnje strane.05·25·1260(1/23 + 0. Presjek vnjskih zidova iz primjera 6.6. meñusobno se ra zlikuju samo po redoslijedu slojeva.33 + 0.05·25·1260·(1/23 + 0.5 + 466200.15/2.3) = 19.05/2·0.69(27000.1.69(0.0) = 322. 1 1 k . To znači da akumulacija topline u višeslojnim vanjskim elementima zgrade bitno ovisi o redosljedu slojeva.

To znači da velika sposobnost akumulacije vanjskih grañevinskih elemenata ne mora značiti nužno i ugodnu temperaturu u prostoriji i obratno. s težnjom da koncentracija na svim mjestima bude jednaka. 37 ..4. Toplina se u nutarnjim konstrukcijama zimi može akumulirati i pasivnim zagrijavanjem odnosno osunčanjem kroz fasadne otvore. Ova pojava naročito je važna i povoljna zimi za prostorije koje grijemo. dolazi do kretanja molekula vodene pare s mjesta vise koncentracije ka mjestu niže koncentracije. umjesto gradijenta koncentracije može se promatrati gradijent parcijalnog tlaka vodene pare. Akumulacija topline je nagomilavanje toplinske energije u konstrukcijama. 3. U grañevinarstvu se proučava pojava difuzije vodene pare kroz grañevinske elemente. zidovi će odavati toplinu. Koncentracija vodene pare je masa vodene pare u jediničnom obujmu. Ako zidovi imaju sposobnost akumulacije topline tada će nakon prekida grijanja biti u prostoriji još dugo toplo.10.). Kod toga se molekule vodene pare kreću iz prostora s višim parcijalnim tlakom vodene pare prema prostoru s nižim tlakom (sl. DIFUZIJA VODENE PARE KROZ GRAðEVINSKE ELEMENTE Sto je to difuzija vodene pare? Ako je u mirnom vlažnom zraku koncentracija vodene pare ne jednolika.1. Opisana pojava kretanja vodene pare zove se difuzija vodene pare.elemenata zgrade već i akumulacija topline svih unutarnjih elemenata. Dobri akumulatori topline su materijali velike gustoće (mase) kao beton. U tom kontekstu vrijednost koeficijenta akumulacije topline W vanjskog elementa zgrade ima samo relativno značenje i služi za usporedbu sposobnosti akumulacije topline različitih grañevinskih elemenata. Vodena para će difundirati kroz svaki porozni grañevinski element koji odjeljuje dva prostora s različitim parcijalnim tlakovima vodene pare. puna opeka i dr.3.odnosno bit će spriječeno naglo ohlañenje prostorije i stvaranje kondenzata. Budući da je parcijalni tlak vodene pare u zraku proporcionalan njenoj koncentraciji. Toplinska akumulacija vanjskih konstrukcija ljeti je nepovoljna jer uzrokuje povećanje ionako visokih temperatura zraka u prostorijama.

U jedinicama SI veličina q m se mjeri u kg/(m 2 ·h)....Fick je eksperimentalnim putom utvrdio Zakon difuzije u obliku dc q m = D ----.... Fickov zakon 1855....1..81 D = 0. Koeficijent difuzije vodene pare kroz zrak D ovisi o atmosferskom tlaku i temperaturi zraka.... u ovisnosti od strukture materijala elementa...... godine A.....· (-------) ...083 · -------.....(10........ Masa vodene pare koja uslijed razlike parcijalnih tlakova vodene pare s obje strane elementa difundira u jedinici vremena okomito na površinu promatranog elementa. pruža odreñeni otpor difuziji vodene pare....... Može se izračunati pomoću Schirmerove formule 101325 T 1......... U sustavu SI jedinica veličine Q m je kg/h...... Iz jednadžbe stanja idealnog plina je 38 . Zato je ovakav način kretanja vodene pare relativno spor.. Ako se difuzijski tok vodene pare svede na jedinicu površine elementa........10. a dc/dx gradijent koncentracije vodene pare c u smjeru x u kg/m 4 ..... zove se difuzijski tok vodene pare Q m ......Sl... a T termodinamička temperatura zraka u K... Koncentracija vodene pare u zraku c može se izraziti njenim parcijainim tlakom p..... Difuzija vodene pare kroz grañevinski element Svaki grañevinski element.1) dx gdje je D koeficijent difuzije vodene pare kroz zrak u m 2 /h. dobivena veličina se zove gustoća difuzijskog toka vodene pare q m .......(10......2) p 273 gdje je p srednji stvarni tlak zraka u N/m 2 ........

+ --. objavio je 1956... koja je u literaturi poznata pod nazivom zajednička jednadžba..........................+ --.(10.....1) dobije se..........+ .......7) 1 d1 d2 1 --....... kada razlika parcijalnog tlaka vodene pare s obje strane sloja iznosi 1 Pa.......6) 1 d1 d2 1 --.. Osnovna jednadžba difuzije vodene pare kroz grañevinske elemente Njemački fizičar J.............(10.......S. U sustavu SI njegova jedinica je ------m·h·Pa kg Koeficijent δ z u ------............................. + --αi λ1 λ2 αe i za slučaj višeg parcijalnog tlaka u prostoriji glasi pi – pe q = --------------------------------....(10. Ona je formalno analogna osnovnoj jednadžbi prenošenja topline kroz grañevinske elemente ti – te q = --------------------------------....... da je D dc q m = ------...............3) u izraz (10.(10..+ --...3) RD · T Ovdje je R D =462 J/(kg·K) plinska konstanta vodene pare.....Cammerer.................(10...pokazuje koliko kg vodene pare difundira m·h·Pa svakog sata kroz 1 m 2 površine sloja zraka debljine 1 m............4) RD · T dx ili kraće pisano dc q m = δ z · ----.........· ----..+ .+ --.5) dx Veličina δ z =D/(R D ·T) zove se koeficijent difuzijske vodljivosti kg vodene pare kroz zrak...p c = --------............... + --δi δ1 δ2 δe 39 ......... s grupom suradnika... Uvrštavanjem izraza (10.... godine osnovnu jednadžbu difuzije vodene pare kroz grañevinske elemente.......... a T termodinamička temperatura u K......

..= --------------------... .= ----. odnosno s vanjske kg površine elementa na vanjski zrak u --------m ·h·Pa d je debljina pojedinog sloja višeslojnog grañevinskog elementa u m δ je koeficijent difuzijske vodljivosti vodene pare kroz kg grañevinski materijal u ----------------m·h·Pa Analogno veličinama uvedenim kod prenošenja topline kro z grañevinske elemente i ovdje se uvode veličine: koeficijent difuzijske propustljivosti vodene pare ∆.. .(10....10) 1 d1 d2 1 1 1 1 m2 ·h·Pa ---+----+---+…+--....... koeficijent difuzijskog prolaza vodene pare k D i otpor difuzijskom prolazu vodene pare 1/k D .... . 8 ) m2 ·h·Pa m2 ·h·Pa -----------------.= kD 1 -----... .... ... β i i β e su koeficijenti prijelaza vodene pare s unutarnjeg zraka na unutarnju površinu elementa. ..........---+---+--β1 δ1 δ2 βe β1 ∆ βe 1 1 d1 d2 1 1 1 1 m2 ·h·Pa --.... ..... .---+---+-----------....... .. (1 0 .(10.----------. . .. . p i i p e su parcijalni tlakovi vodene pare u zraku s unutarnje odnosno s vanjske strane promatranog elementa u Pa. otpor difuzijskoi propustljivosti vodene pare 1/∆.. ...11) kD β1 δ1 δ2 βe β1 ∆ βe kg Prema istraživanjima W .9) kg ----.... ∆ δ1 δ2 1 1 kg kD = -----------------------------..+ . pa se kod praktičnog proraćuna difuzije vodene pare u visokogradnji može zanemariti i smatrati da je 1 ---. ... .Illiga utjecaj koeficijenata prijelaza vodene pare β i i R e je vrlo malen..(10....12) .. .... .Simboli u jednadžbi (10.. . ..…………… ∆ 40 (10. ..+ ----...... . definirane izrazima 1 kg ∆ = ------------d1 1 d1 d2 d2 . ......... ... ...7) imaju ova značenja qm je gustoća difuzijskog toka vodene pare kroz grañevinski element..... .= ---+----+---+…+--.

+ --------D1 D2 --------. Faktor µ zraka je jednak 1.........13) Koeficijent difuzijskog prolaza vodene pare k D kroz grañjevinski element pokazuje vrijednost gustoće difuzijskog toka vodene pare za jedinićnu razliku parcijalnih tlakova vodene pare u zraku s obje strane elementa...14) u (10......... Faktor µ je karakteristika materijala.(10...... Velitina δ je uvedena u jednadžbu (10......... 1 4 ) µ ·R D ·T Budući da je D/(R 0 .17) d 1 ·µ 1 ·R D ·T 1 d 2 ·µ 2 ·R D ·T 2 --------------...15) δ .+ --------------D1 D2 41 . Nakon uvrštenja (10...........0...... ..… … … … … … … … … … … …… … … … .koja se zove faktor otpora difuziji vodene pare kroz grañevin ski materijal... To je omjerna velićina s jedinicom mjere 1...........+ --------µ 1 ·R D ·T µ 2 ·R D ·T 2 odnosno q m p 1 – p 2 = -------------------------------... (10..6)...T) = δ z to je novo uvedena velićina µ ..........7) i uz zanemarenje otpora 1/β i i 1/β e dobije se da je p 1 – p 2 q m = ----------------------------. δz µ = ------....16) d1 d2 --------..... jednaka odnosu koeficijenta difuzijske_ vodljivosti vodene pare kroz zrak δ z i koeficijenta difuzijske vodnivosti vodene pare kroz promatrani grañevinski materijal δ .....7) samo zbog formalne analogij s izrazom za prenošenje topline (10............... (1 0 ..(10.. Faktor p pokazuje koliko je puta veći otpor difuzijskom prolazu vodene pare kroz promatrani grañevinski materijal nego kroz sloj mirnog zraka jednake debljine i jednake temperature..... (10....i k D= A . a znači D δ = .

. za dvoslojni zid prikazan na s1.= --------------. medjutim.19) 1 D1 ---kD 1 Krivulja parcijalnog tlaka vodene pare predstavlja krivulju stvarne promjene tlaka vodene pare unutar elementa.. Krivulje tlaka zasičenja i parcijalnog tlaka vodene pare ucrtaju se u presjek promatranog elementa. ne interesira količina difundirane vodene pare kro z element....... ako hočemo točnije nacrtati.... Do opasnosti oštećenja elementa i smanjenja njegove toplinsko-izolacijske sposobnosti dolazi jedino u slučaju kondenzacije vodene pare unutar elementa. nema nikakve negativne posljedice po element. Npr. Kod v i š e s l o j n i h elemenata o b ičn o je dovoljno uzeti samo temperature na spojevima slo je va ra zlič it ih m a t e rija la .18) p i – p 1 1 ---kD odnosno p p i – p e d 1 ·µ 1 ·R D ·T 1 = p i .... samo kretanje vodene pare kroz gradjevinski element. Tlakovi zasičenja vodene pare uzimaju se iz odgovarajučih tablica (prllog 3) za proračunate karakteristične toeče temperaturne krivulje promatranog elementa.· --------------... koju. Da bi se ustanovilo da li za neki element u odreñenim klimatskim uvjetima dolazi do kondenzacije vodene pare koja se difuzijom kreće kroz taj element. Zato de grafički prikaz krivulje tlaka zasičenja imati izgied nelinearne funkcije... Naime... već nas interesira da li se unutar tog elementa ova vodena para kondenzira..2 mote se za prvi sloj pisati da je d 1 ·µ 1 ·R D ·T 1 ---------------p i – p 1 D1 ----------.(10.----------.(10. moramo uzeti barem još tlakove zasičenja koji odgovaraju temperaturama u sredini pojedinih slojeva elementa. ako ne dolazi do njene kondenzacije. Kod toga treba imati na umu. Krivulja parcijalnog tlaka vodene pare može se jednostavno pronaći tako da se izjednači odnos pada parcijalnog tlaka za pojedini sloj prema ukupnom padu parcijalnog tlaka s obje strane elementa i odnos otpora difuzijskoj propustljivosti vodene pare promatranog sloja prema ukupnom otporu difuzijskoj propustljivosti grañevinskog elementa... a kod je dn o slo jn ih e lem e na t a temperature u trećinama debljina...Kod proučavanja difuzije vodene pare kroz gradjevinski eleement nas.10... 42 . da se tlak zasičenja kod linearne promjene temperature ne mijenja linearno.... potrebno je proračunati temperaturnu krivulju i u poprečni presjek elementa nacrtati krivulju tlaka zasičenja vodene pare p' i krivulju parcijalnog tlaka vodene pare p.

stvarni tlak vodene pare ne može ni na jednom mjestu unutar grañevinskog elementa biti veči od na tom mjestu mogućeg tlaka zasićenja. Krivulje tlaka zasićenja p' i parcijalnog tlaka vodene pare p u presjeku dvoslojnog zida bez kondenzacije difundirane vodene pare 43 .3. ali se ne može proračunati masa kondenzata u suprotnom slučaju. koji ovisi o temperaturi tog mjesta.Ako krivulju parcijalnog tlaka vodene pare ni na jednom mjestu ne presjeca krivulju tlaka zasičenja .2. opisani postupak ima još j e d a n n e d o s t a t a k . t a d a za d a n e uvjete ne dolazi do kondenzacije dif undirane vodene pare (s1. Naime. Sl.10. N j i m e s e može ustanoviti da li se vodena para u e le m e n t u ko n d e n zi ra i i i n e .10. prema poznatim fizikalnim zakonima. Pored toga. m o že se p ro r a ču n a t i d if u zi js ki tok vodene pare kroz element za slučaj kada ne dolazi do kondenzacije. što znači da stvarni tlak vodene pare ni na jednom mjestu unutar elementa ne prekoračuje n a j ve ć i m o gu ć i t la k vo d e n e p a re u n u t a r e le m e n t a . Opisani postupak ispitivanja kondenzacije vodene pare u grañevinskom elementu sadrži u sebi jednu protivurječnost. difundirana vodena para se unutar elementa kondenzira i to na čitavom području presjecanja.2) Ako se meñutim to dvije krivulje presjecaju kao na slici 10.

.... Krivulje tlaka zasičenja p' i parcijalnog tlaka vodene pare p u presjek'u dvoslojnog zida sa kondenzacijom difundirane vodene pare Glaserova metoda proračuna difuzije vodene pare 1958..20) D 44 ...10. godine H. Dakle d 1 ·µ 1 ·R D ·T Τ= -----------------.. Glaser je nazvao specifičnim difuzijskim otporom T... d 1 ·µ 1 ·R D ·T 1 Otpor difuzijskoj propustljivosti vodene pare -------------D kojeg posjeduje sloj grañevinskog elementa debljine d i površine 1 m 2 ........(10......3.Glaser je predložio za proračun difuzije vodene pare kroz grañevinske elemente jednostavniji grafičko-analitički postupak.BROJ SLOJA Sl.

..... Krivulja parcijalnog tlaka vodene pare p kad je grañevinski element nacrtan u mjerilu specifičnog difuzijskog q m 45 . Najprije se proračunaju specifični difuzijski otpori pojedinih slojeva promatranog elementa i u odgovarajućem mjerilu nanesu na apscisu pravokutnog koordinatnog sustava po istom redoslijedu kao i u konstrukciji...... pa se to vrijednosti prenesu na odgovarajuća mjesta na slici presjeka grañevinskog elementa. kako je ranije bilo pokazano.....(10. tj.......... parcijalni tlak vodene pare unutar promatranog elementa linearno ovisan o specifičnom difuzijskom otporu....................Kako je pad parcijalnog tlaka vodene pare c) u nekom sloju elementa proporcionalan sa specifičnim difuzijskim otporom tog sloja.. potrebno je.......4).... to će se krivulja parcijalnog tlaka vodene pare dobiti kao spojnica točaka pi i pe (sl.. takvog toka kod kojeg ne dolazi do otvaranja kondenzata.... S l .10.. Za grañevinski element prikazan na slici 10.(10....22) Glaser je dokazao da krivulja parcijalnog tlaka vodene pare unutar grañevinskog elementa ima oblik koji bi poprimilo uže kad bi se nateglo izmeñu točaka p i i p e ..... To znači da se krivulja parcijalnog tlaka vodene pare u ovom i sličnim slučajevima dobije tako da se iz točaka p i i p e provuku tangente na krivulju tlaka zasičenja do točaka p' k l i p' k 2 ......10.. To... meñutim... na svakom mjestu mora biti ispunjen uvjet da je p <p“... Da bi se ustanovilo da li unutar grañevinskog elementa dolazi do kondenzacije vodene pare koja se difuzijom kreće kroz element.. Dobivena slika predstavlja promatrani grañevinski element nacrtom u mjerilu specifičnog difuzijskog otpora... Kako je....... ostaje konstantna ∆p = ---.....5.. kod konstantne gustoće difuzijskog toka... Kroz granitne točke povuku se vertikalno pravci.......... Zatim se na ordinatu koordinatnog sustava nanesu parcijalni tlakovi vodene pare pi i pe koji vladaju s obje strane promatranog elementa........21) T može se krivulja parcijalnog tlaka vodene pare kod višeslojnog grañevinskog elementa odrediti na vrlo jednostavan način. a gustoća stacionarnog difuzijskcg toka....4... prema fizikalnim zakonima nije moguće..... u nacrt poprečnog presjeka elementa ucrtati osim krivulje parcijalnog tlaka vodene pare i krivulju tlaka zasičenja..... tj... spojnica točaka p i i p e presjecala bi krivulju tlaka zasičenja..

..... zatvaraju tzv............................. ali u svakom područu različitog nagiba....otpora Krivulja parcijalnog tlaka vodene pare dijeli se dakle u ovom slutačaju u dva jasno odvojena područja u kojima je linearna........ Oba ta toka se mogu proračunati pomoću izraza p i – p' k 1 q m 1 = --------------... 46 .. paralelne s površinom grañevinskog elementa.....5..24) T' Za specifične difuzijske otpore T' i T" uzimaju se vrijednosti prema slici 10......23) T' i qm1 p' k 2 – p e = --------------............(10............ zonu kondenzacije.... Difuzijski tok se rastavlja u dva dijela: dio difuzijskog toka vodene pare q m i koji ulazi u element od p i do p' k i i dio toka q m 2 koji izlazi iz elementa od p' k 2 do p e ... Plohe kroz tone P ' k 1 i p ' k 2 .....(10....

........Sl..................... R a v n i n a k r o z t o č k u pk............ Krivulja parcijalnog tlaka vodene pare dijeli se dakle u ovom slutačaju u dva jasno odvojena područja u kojima je linearna..24) T' Z a s p e c i f i č n e d i f u z i j s k e o t p o r e T' i T" u z i m a j u s e v r i j e d n o s t i prema slici 10............. Plohe kroz tone P ' k 1 i p ' k 2 ........ Kod kondenzacije vodene pare koja se difuzijom kreće kroz grañevinski element ne mora uvijek doći do formiranja zone kondenzacije......... U ovom slučaju tangente iz točaka pi i pe povučene na krivulju tlaka zasičenja sastaju se u zajedničkoj d o d i r n o j t o č k i pk....10............(10....5 Krivulja tlaka zasičenja p' i parcijalnog tlaka vodene pare p... p a j e gustoća difuzijskog toka koji ulazi u element p i – p' k q m 1 = --------------....... paralelne s površinom grañevinskog elementa... ali u svakom područu različitog nagiba.. Difuzijski tok se rastavlja u dva dijela: dio difuzijskog toka vodene pare q m i koji ulazi u element od p i do p' k i i dio toka q m 2 koji izlazi iz elementa od p' k 2 do p e ....10.....5.(10. U o vo m slu č a ju t o čke pkik i p ' 2 p o d u d a r a j u s e u t o č k i pk..25) T' 47 ....6).............. p a r a l e l n a s p o v r š i n o m elementa predstavlja ravninu kondenzacije........(10..23) T' / qm1 i p' k 2 – p e = --------------.... zonu kondenzacije.. Oba ta toka se mogu proračunati pomoću izraza p i – p' k 1 q m 1 = --------------.... Slučaj kondenzacije vodene pare u zoni kondenzacije.. zatvaraju tzv. U jednostavnijim slučajevima dolazi do kondenzacije vodene pare u jednoj ravnini koja se zove ravnina kondenzacije (s1.

10......... Krivulje tlaka zasičenja p' i parcijalnog tlaka vodene pare p........ u kojem su pojedini slojevi.a gustoća difzijskog toka koji izlazi iz elementa p' k – p e = --------------....... iz elementa q m 2 ..... nacrtani u mjerilu specifičnog difuzijskog otpora T........(10....... Slučaj kondenzacije vodene pare u ravnini kondenzacije 48 . koja u slučaju zone ili ravnine kondenzacije' ostaje u grañevinskom elementu dobije se kao razlika gustoće difuzijskog toka koji ulazi u element q m i i gustoće difuzijskog toka koji izlazi........(10. q m = q m 1 – q m 2 ...27) Sl... Količina vode q r ..6....... umjesto u debjinama d.......... naziva se dijagram iii shema difuzije.........26) T '' qm2 Opisani grafički prikaz krivulja tlaka zasićenja p' i parcijalnog tlaka vodene pare p u nacrtu poprečnog presjeka grañevinskog elementa.... Dakle........

3.3.5. ROSIŠTE, KONDENZACIJA, ISUŠENJE
Približna Glaserova metoda za proračun difuzije vodene pare Proračun gustoće difuzijskog toka vodene pare Opisana Glaserova metoda proračuna difuzije vodene pare mode se znatno pojednostavniti, a da kod toga rezultati proračuna ostanu ipak dovoljno točni. Tako je za računanje mnogo jednostavnije ako se kombinacija veličina R D• T
--------

označi s N i vrijednost od N dade u obliku tablica ili dijagrama u ovisnosti o temperaturi i tlaku zraka. Uvrštenjem
R

D

D• T
D

-------- = N ..............................................(10.30) u jednañbu (10,17), dobije se da je p1 – pe q m = ----------------------------- .............(10.31) d 1 ·µ 1 ·N 1 + d 2 ·µ 2 ·N 2 Računanje specifičnog difuzijskog otpora T=d•p•N sada je mnogo jednostavnije. K.Seiffert i F,Eichler su otišli korak dalje i odredili vrijednosti od N za razne temperature, ali za odreñeni konstantni tlak zraka. Time su problem pojednostavnili i rješenje učinili približnim, još je veličina D ovisna ne samo o temperaturi, već i o tlaku zraka. Daljnje pojednostavljenje se može postići tako, da se ne uzmu u obzir niti male promjene temperature, već da se N odredi ne samo za konstantan tlak zraka, već i za konstantnu temperaturu. Tako se npr. za.,tlak zraka od 101325 Pa i temperaturu t=0°C dobije da je
R

D• T
0.083

462.273
m·kg

N·h

N =--------= ---------- = 1519590.3 ------- ............(10.32)
D

i jednadžba (10.31) poprima oblik p1 – pe q m = ----------------------------- .............(10.33) 1519590.3 ( d 1 +µ 1 +d 2 +µ 2 +…) Uz uvjet da se parcijalni tlakovi P i i p e uvrtavaju u kPa, a debijina slojeva elementa u m, za proračun gustoće difuzijskog toka vodene pare u g/(m 2 •h) dobije se, u ovom slučaju, brojčana jednadžba
49

p1 – pe q m =0,66 ----------------------------- ...........(10.34) d 1 +µ 1 +d 2 +µ 2 +… Umnožak debljine sloja d s faktorom otpora difuziji vodene pare µ materijala tog sloja, zove se relativni otpor difuziji vodene pare toga sloja i označava slovom r. On pokazuje kolika je debljina mirnog sloja zraka koji ima jednaki otpor difuzijskom prolazu vodene pare kao promatrani sloj grañevinskog elementa debljine d, Uvoñenjem simbola r jednadžba (10.34) dobiva konačni oblik p1 – pe q m =0,66 ----------------------------- ………...........(10.34) j=n Σ rj j=1 gdje je r j relativni otpor difuziji vodene pare J-tog sloja elemenata, a n ukupan broj slojeva elemenata. Ako se uz konstantni tlak zraka od 101325 Pa odabere neka druga vrijednost temperature, dobit de se neke druge vrijednosti faktora N i brojčanog faktora u jednadžbi (10.35). Neki slučajevi su prikazani u tablici 10.1.

U našoj grañevinskoj praksi, za proračun difuzije vodene pare kroz grañevinske elemente po približnoj Glaserovoj metodi, usvojen je za jednadžbu (10.35) brojčani faktor 0,62. Ispitivanje nastajanja kondenzata unutar gradjevinskog elementa Da bi se ustanovilo da li unutar grañevinskog elementa dolazi do kondenzacije vodene pare koja se difuzijom kreće kroz taj element, postupa se na potpuno jednaki način kao što je opisano u točki 8.4, s tim da se kod crtanja sheme difuzije, slojevi elementa umjesto u mjerilu specifičnog difuzijskog otpora T, crtaju mjerilu relativnog otpora difuziji . vodene pare r. Karakteristični slučajevi koji kod toga mogu nastupiti, prikazani su na slici 10,7.

50

Sl,10.7. Karakteristične sheme difuzije kod približne Glaserove metode: a) ne dolazi do kondenzacije vodene pare, b) kondenzacija vodene pare u ravnini kondenzacije c) kondenzacija vodene pare u zoni kondenzacije Jednadžbe (10,25) i (10,26) za gustoću difuzijskog toka u slučaju ravnine kondenzacije, prelaze u brojčane jednadžbe: pi - p' q m 1 = 0,62 ---------- ..................(10.36) r'
k

i

p' pe q m 1 = 0,62 ---------- ..................(10.36) r''
k –

a jednadžbe (10.23) i (10,24) za slučaj zone kondenzacije, postaju brojčane jednadžbe pi - p' q m 1 = 0,62 ---------- ..................(10.38) r'
k1

p ' –p e q m 2 = 0,62 ---------- ..................(10.39) r''
k2

Kondenzirana vodena para g r i ; u g/(m 2 •h) koja ostaje u grañevisnkom elementu, dana je izrazom
51

q m = q m 1 – q m 2 .......................................(10.40) Ako iz bilo kojeg razloga nije dozvoljena kondenzacija vodene pare unutar grañevinskog elementa, pomoću dijagrama difuzije mole se lako odrediti minimalni potrebni relativni otpor difuziji vodene pare r p o t jednog dodatnog sloja grañevinskog elementa kojeg treba postaviti s unutarnje strane elementa, tj. sa strane većeg parcijalnog tlaka vodene pare. Polazi se od razmišljanja da kod stacionarnog difuzijskog toka, tj. kada nema kondenzacije vodene pare, krivulja parcijalnog tlaka vodene pare ima oblik neprelomljenog pravca. Zato se tangenta iz točke p e na krivulju tlakazasičenja produžava preko dodirne točke p ' k do presjeka s horizontalnim pravcem kroz točku p i (sl.10.8). U mjerilu vrijednosti r može se sada sa slike očitati r p o t Osim toga iz iste siike može se očitati i maksimalni dozvoljeni parcijalni tlak vodene pare p i , d o z sa unutarnje strane elementa,ako izvedba dodatnog sloja nije moguća, a ipak treba spriječiti stvaranje unutarnjeg kondenzata.

52

...... jer se traženo sjecište nalazi suviše daleko. zove se parna brana.pe – Za dodatni sloj grañevinskog elementa s vrijednošću relativnog otpora r>r p o t koriste se materijali koji imaju veliku vrijednost faktora otpora difuziji vodene pare µ. Primjer 8... Prema tablici 3 je: p' i = 2.a.337kPa p' e =0..dop – pe odnosno pi – pi. Iz zadanih klimatskih uvjeta izračunaju se parcijalni tlakovi vodene pare u zraku s unutarnje p i odnosno s vanjske p e strane zida......· Σr .pot rpot = --------------.28) pi – pi....234 kPa 53 ...29) pi. U tom slučaju može se prema sl.8.260kPa pa de prema (7... premaza ili sl...0.= -----------.90....(10..10.10.....9.pot .. Vanjski zid stambene zgrade izvest će se kao dvoslojni element premo sL.402kPa p e =0.dop pi.8 r p o t izračunati iz odnosa rpot Σr -----------.10 0 C Φ e = 90 % Vrijednosti koeficijenata prijela za topline su: α i = 8 W/(m 2 ·K) i α e = 23 W/(m 2 ·K) Proračun se vrši postupno na slijededi način: 1.1) biti p i =0..Sl. Glaserovom priblžf nom metodom ispitati da li u zidu dola zi.260 = 0.....1.......10. Ako je ovaj sloj izveden od materijala u obliku folija.(10..60. Odredjivanje potrebnog relativnog otpora difuziji vodene pare r p o t radi sprečavanja kondenzacije vodene pare unutar gradjevinskog elementa Ponekad se opisani grafički postupak za odreñivanje r p o t ne može koristiti...337 = 1...... do konden zacije vodene pare koja se difu zijom kreće kro z taj zid za ove klimatske uvjete -temperatura I relativna vlaga zraka u zgradi je: t i = + 20 0 C Φ i = 60 % -temperatura I relativna vlaga vanjskog zraka je t e = .2......

Mno žeći vrijednost izra za t i -t e --------.0.0°C Temperatura unutarnje površine zida spoju slojeva Θ1= 17. dobiju se vrijednosti temperaturnih padova za pojedine slojeve Područje unutarnjeg ∆Θi= 24.0.0 PodruOje vanjskog prijelaza ∆Θ = 1. Za proračunate temperature u točki 5.696 kPa 54 Θi= 20 .1 = 43 kontrola ∆t = 30.0°C 25 ∆Θ1 24.1= 3.0.337 kPa Θi = 17.0°C p'i = 2. Odrede se temperature na graničnim površinama zida i u ravnini spajanja slojeva.0° C 5.9-23.39°0.0°C Temperatura na . 9°C Temperatura vanjske površine zidaΘe= 14. Temperatura unutarnjeg zraka ti = 20. Armirani beton = 2. ti = 20.9°C Temperatura vanjskog zraka te= -8.39. Za zadani zid računaju se toplinski otpori pojedinih slojeva i otpori prijela za topline.8 = -8.39.1 =-10. 9 C p'1 = 1.1 = 14.937 kPa ° Θ1= 14.0 1. I zračuna se otpor prola za topline R o i 4.8 76 C °C = e 24.1°C ° 86 ∆Θ2 24.s gore Ro izračunatim toplinskim otporima.3.0°C p'Θi = 1.9 -1.0 = 17. Polistirenska pjena = = 23.0-2.Lice 3 odgovarajući tlakovi zasićenja p'.0°C 6.9 2.2. odrede se pomoću tab.39. 3.

zaključuje se da je difuzijski tok vodene pare kroz promatrani zid. za dane klimatske uvjete. kako je to ranije bilo objašnjeno.10.285 kPa p'e = 0.0 m 2. b) Dijagram difuzije vanjskog zida iz primjera 10. Opisani proračuni postaju mnogo jednostavniji i pregledniji.Θe= -8. Armirani beton r1 = 0 20·90 = 18. ako se prikažu kao u tablici 10. Tablica 10.0°C p'Θe = 0.9°C te=-10.1. Pomoću izračunatih vrijednosti u točkama 1. 55 . Slika 10.2. ova vodena para se unutar zida ne kondenzira.1. 1.9. stacionaran.6 m 8. tj.04·40 = 1. Budući da krivulja parcijalnog tlaka vodene pare ni na jednom mjestu ne presjeca krivulju tlaka zasićenja. a) Presjek vanjskog zida iz primjera 10. Polistirenska pjena r2 = 0.9b). Izračunaju se relativni otpori difuziji vodene pare r pojedinih slojeva zida.260 kPa 7.2.6 i 7 nacrta se u prikladnom mjerilu dijagram difuzije (sl.

Proračuni temporaturne krivulje.62 ---------------=0.Primjer 8. Za jednake klimatske uvjete i koeficijente prijela za topline kao u primjeru 10. Vanjski zid stambene zgrade izvest de se kao dvoslojni element prema si. koja se difuzijom kreće kro z zid.344 q m 1 = 0.2.3.410 g/(m 2 ·h) 1.(10.0 56 . dani su u tablici 10.004 g/(m 2 ·h) 18. Gustoća difu zijskog toka voñene pare koji ula zi u zid je 1.10a).6 a gustoća difuzijskog toka koji izlazi iz zida je 0. Pripadni dijagram difu zije nacrtan je na sl. do li u zidu dola zi do kondenzacije vodene pare koja se difu zijom kreće kro z zid.(10.234 q m 2 = 0.10b). krivulje tlaka zasičenja parcijalnog tlaka vodene pare. I z dija.344-0.1.agrama je vidljivo da u ravnini spajanja polistirenske pjene i armiranog betona dolazi do kondenzacije vodene pare. i u slučaju konden zacije lzračunati količinu vode q' m koja ostaje u zidu. ispitati Glaserovom pribliinom metodom.62 ---------------=0. te relativnih otpora difu ziji vodene pare.402-0.

2. kako je to ranije bilo pokazano. m 57 . koji je jednak produktu faktora otpora difuziji vodene pare µ i koeficijenta toplinske vodljivosti λ materijala sloja elementa. mora biti pomaknut što vise prema vani. odnosno u idealnom slučaju da se nalazi s vanjske strane elementa. To pravilo glasi: kod više slojnih vanjskih elemenata zgrade. pod odreñenim uvjetima.1. to de se u njemu više kondenzirati difuzijske vodene pare. U gornjem smislu treba shvatiti slično pravilo koje umjesto relativnih otpora difuziji vodene pare govori o tzv. i 10. relativni otpori difuziji vodene pare pojedinih slojeva elementa moraju se smanjiti idući u smjeru iz zgrade prema van. ograničena količina kondenzata unutar elementa je dozvoljena.pare . faktoru položaja. bilo bi i apsurdno ovo pravilo postaviti u svim slučajevima kao apsolutni zahtjev. No.3. u grañevinskoj praksi. Praktična posljedica ovog pravila je da kod višeslojnog elementa položaj toplinsko-izolacijskog sloja. ako se želi izbjeći kondenzacija difuzijske vodene . To znati da gornje pravilo treba samo shvatiti kao dragocjenu pomoć kod projektiranja i prethodne procjene nekog višeslojnog elementa.. To pravilo traži da se kod višeslojnih vanjskin elemenata faktor položaja pojedinih slojeva smanjuje kod kretanja u smjeru iz zgrade prema van. jer preko koeficijenta λ ono zapravo uzima u obzir izgled temperaturne krivulje koja.unutar tih elemenata.Tablica 10. ima odlučujući utjecaj na izgled krivulje tlaka zasićdenja.410 .0. Ovo pravilo je čak i logičnije od prvog pravila. Što je neki element vise u suprotnosti s gornjim pravilom. Količina vode koja ostaje u zidu iznosi q' =0.004 =0.406 g/(m 2 ·h) Usporedivi sastave zidova i rezultate proračuna difuzije vodene pare u primjerima 10. je često neostvarivo. Kako de u nastavku biti pokazano. Zadovoljenje ovog pravila u potpunosti.da bi količina kondenzata bila što manja. može se formulirati osnovno pravilo kojeg se treba pridržavati kod projektiranja vanjskih elemenata zgrade.

gledajući u smjeru difuzijskog toka.. U slučaju zone kondenzacije pretpostavlja se da se vodena para jednoliko kondenzira u čitavoj njenoj širini.. Za proračun difuzije vodene pare obično se promatra vremenski period od jedne godine. na završetku perioda difuzije vodene pare (završetak zimskog razdoblja). 24·d .. b) Dijagram difuzije vanjskog zida iz primjera 10..10..2.....2... izraženo masenom vlagom u postocima. dano je izrazom 58 ... pretpostavlja se da se vodena para jednoliko kondenzirala u materijalu sloja ili dijela sloja koji se.. (10. Proračun ukupne količine kondenzata Ukupna količina kondenzirane vodene pare unutar grañevinskog elementa na završetku perioda difuzije vodene pare q' m z u g/m 2 dana je izrazom q' m z = q' m ..... nalazi ispred ravnine kondenzacije..... U slučaju grijanih prostorija do pojave difuzije vodene pare kroz vanjske grañevinske elemente dolazi u zimskom razdoblju..Sl.41) d jednak računskom broju zimskih dana.. Povećanje vlažnosti materijala sloja grañevinskog elementa u kojem se kondenzirala vodena para koja je difuzijom prodrla u element.4) gdje je d ukupno trajanje pojave difuzije vodene pare u danima za promatrani vremenski period.... pa je u tom slučaju u jednadžbi (10. a) Presjek vanjskog zida iz primjera 10. U slučaju ravnine kondenzacije...10.

. ali ne veći od 0. (10. Proračun isušenja grañevinskog elementa Kada su parcijalni tlakovi vodene pare u zraku s obje strane grañevinskog elementa manji od tlaka zasićenja vodene pare u ravnini kondenzacije.62 -----------... u slučaju ravnine kondenzacije. U slučaju zone kondenzacije d r je jednak njenoj širini. Zatim se s unutarnje i vanjske strane elementa nanesu postojeći parcijalni tlakovi vodene pare p i i p e . Dijagram difuzije se crta tako da se na apscisu u prikladnom mjerilu nanesu relativni otpori difuziji vodene pare pojedinih slojeva elementa prema redoslijedu njihova položaja u elementu...10.07 m. dolazi do isušenja grañevinskog elementa pojavom difuzije vodene pare iz elementa prema van. -za opeku d r = 0.44) r' r'' k1 i k2 e 59 .62 -----------.10. Proračun isušenja grañevinskog elementa vrši se u principu na jednaki nadin kao i proračun difuzije vodene pare kroz grañevinski element u zimskom periodu.+ 0. U slučaju ravnine kondenzacije uzima se da je: -za plinobeton..11 je vidljivo.41) ali izražena u kg/m 2 .. Spajajući nañene točke p i i p e s tlakom zasićenja p k odnosno s tlakovima zasidenja p' k 1 i p' k 2 dobije se krivulja parcijalnog tlaka vodene pare unutar grañjevinskog elementa (sl.. da od ravnine odnosno zone kondenzacije teče difuzijski tok vodene pare prema unutarnjoj i vanjskoj površini grañevinskog elementa.42) d r ‘ρ 0 gdje je q' m z ukupria količina kondenzata prema izrazu (10.. a na ordinatu se nanosi tlak vodene pare. pjenobeton ili beton s laganim agregatom d r = 0. Ovakva situacija je najizraženija u ljetnom periodu.43) r' r'' k i k e a u slučaju zone kondenzacije.62 -----------.(10.. izrazom p' – p p' – p q m = 0. računska debljina sloja u kojem se vodena para kondenzirala u m..05 m.62 --------------. Gustoća difuzijskog toka koji izlazi iz elementa..11).+ 0. u ovisnosti o temperaturi...... -za sve ostale materijale d r je jednak debljini sloja tog materijala.02 m. odnosno na graničnim ravninama zone kondenzacije. a d r tzv. po obujamska masa suhog materijala sloja elementa u kojem se vodena para kondenzirala u kg/m 3 . Iz sl. odrede se tlakovi zasičenja p' k odnosno p' k 1 i p' k 2 . dana je izrazom p' – p p' – p q m = 0.X' d i f q' m z ·100 = --------------. odnosno na ravninama koje omeñuju zonu kondenzacije. U ravnini kondenzacije..(10.

.....2 i izračunatu količinu vode koja ostaje u zidu q' m =0.11 Krivulja parcijalnog tlaka vodene pare unutar grañevinskog elementa za ljetni period (period sušenja elementa) a) slučaj ravnine kondenzacije.. b)slučaj zone kondenzacije.. ¸ U formuli (10.406 g/(m 2 . računa se prema izrazu 1.44).. a gustoća difuzijskog toka se dobije u g/(m 2 •h).3 · q' m z T = -------------....45) q m · 24 gdje je q' m z ukupna količina kondenzirane vodene pare unutar elementa na završetku perioda difuzije vodene pare..41).U brojčanim jednadžbama (10. S1...3 uzima u obzir usporavanje isušenja uslijed postepenog smanjivanja difuzijskog toka.45) koeficijent 1..... relativni otpori difuziji vodene pare r u m.3.43) odnosno (10. prema izrazu (10. h) proračunati ukupnu količinu kondenzirane vodene pare 60 .10.. a q m gustoća difuzijskog toka koji izlazi iz elementa...(10.43) i (10. Primjer 8... izračunata pomoću formule (10.kondenzirana vodena para.. Vrijeme T u danima kroz koji će izaći iz elementa sva – u zimskom periodu....44) tlakovi se uvrštavaju u kPa.. Za zid iz primjera 10...

N a i m e .+ 0.62 --------------. a parcijalni tlakovi s unutarnje i vanjske strane zida p i = p e =0. t l a k z a s i ć e n j a u r a v n i n i k o n d e n z a c i j e i z n o s i p ' k =2.6 =0. koje prema izrazu (10. sistemu grijanja i uvjeta korišenja. i d a d u s e r e l a t i v n o j e d n o s t a v n o i d ovo ljno precizno odred it i.063 -1. Za z a d a n u t e m p e r a t u r u o d + 1 8 ° C . b)temperature i relativne vlažnosti zraka u ljetnom periodu su t i =t e = +18 0 C.43) g u s t o ć a d i f u zi j s k o g t o k a k o j i u l j e t n o m p e r i o d u i z l a z i i z z i d a j e 2.025 = 0. P r e m a s l i c i ( 1 0 . do k se relat ivna vlaga va n jsko g zra ka ra zm je rno malo 61 . 1 1 a ) i f o r m u l i (10.3 ·877 T = ------------.063 k P a .063 -1.0 1.u zidu na završetku perioda difuzije vodene pare i time izazvano povečanje vlažnosti polistirenske pjene.65·2.42) iznosi: 0877·100 X' d i f --------------.04·20 Budući da su u ljetnom periodu računske temperature vanjskog unutarnjeg zraka jednake.063=1. 4 5 ) 1.= 109.= 156 dana 0.406·24·90 = 877 g/m 2 Zbog ovog kondenzata dolazi do povećanja vlažnosti polistirenske pjene. Θ i =Θ e =65 % Prema izrazu (10.62 ---------------.341 2.= 18.341 k P a .305 g/(m2·h) P o t re b n o v r i j e me za i s u š e n j e u k u p n e k o l i č in e v la g e k o ja s e u z i m s k o m p e r i o d u k o n d e n zi r a i z n o s i p r e m a i z r a z u ( 1 0 .6 % 0. Odab iranje pa k p ro raču nske temper a t u r e i r e l a t i v n e v l a g e v a n j s k o g z r a k a j e n e š t o t e ž e .305 ·24 Kl i m a ts k i poda c i za pr or a č un di fuzi j e v ode ne pa re Za p ro ra ču n d if u zi je vo d e n e p a r e k ro z gra ñ je vin ski e le m e n t p o t re b n o je p o zn a va t i t e m p e ra t u ru i re la t i vn u vla gu va n j sko g z r a k a i zraka u prostoriji. Zadano je: a)ukupno trajanje pojave difuzije vodene pare u zimskom periodu je d = 90 dana. Zatim izračunati uvjete isušenja predmetnog zida u ljenom periodu. Temperatura i relativna vlaga zraka u prostoriji ovisni su o namjeni prostorije.41) ukupna količina kondenzirane vodene pare unutar zida na završetku perioda difuzije vodene pare iznosi q' m z = 0.280 + 0. to će i temperatura u bilo kojoj točki u n u t a r z i d a b i t i j e d n a k a t e m p e r a t u r i z r a k a .341 qm= 0.

...Za materijale koji nisu posebno osjetljivi na promjenu vlažnosti. Osim toga....U načelu treba nastojati da se vanjski grañevinski element tako projektira.. X' r odgo vara n ekom prosječnom sadržt a j u v l a g e u materijalima izve denih grañevinskih elemenata k o d k o j i h je u spo st a vljen a vla žn osn a ra vno te ža s o ko linom. Kriteriji za ocjenu grañjevinskog elementa u pogledu difuzije vodene pare 1.. neće doći do grañjevinske štete ako je ukupna vlažnost materijala u kojem se kondenzirala vodena para na završetku razdoblja difuzije vodene pare (završetak zimskog perioda) manja od najveće dozvoljene vlažnosti za taj materijal...... kao što je to npr..... 3.... Naime. to ukupno trajanje pojave difuzije vodene pare.... računska masena vlaga promatranog mater i j a l a u postocima. drvo i većina materijala na bazi drva.. grañe v i n s k i m a t e r i j a l i u gra ñen i u zgra de n ika d nisu ap so lut no s u h i ..1.. kondenzacija vodene pare koja se difuzijom kreće kroz element je dozvoljeno uz uvjet da uslijed kondenzacije ne nastane grañevinska šteta.. 2..m ijen ja..Kondenzacija vodene pare ni u kojem slučaju nije dozvoljena u sloju elementa od materijala koji je osjetljiv na promjenu vlažnosti.. 3.....47) O v d j e j e X ' r t z v ....... k o j a o v i s i o v r s t i m a t e rij a la i m ik ro k l im a t sk ih u vje t a o ko l i n e u k o j o j s e nala zi... već je u vezi i s kriterijima prema kojima se namjerava procijeniti ponašanje grañevinskih elemenata na difuziju vodene pare. propisuju se u odgovarajućim tehničkim propisima i svi su obavezni da s tim vrijednostima proračunavaju difuziju vodene pare kro z grañevinske elemente... Z a t o j e i p a r c i j a l n i t l a k vo dene pare u vanjskom zraku vremenski jako promjenjiv..... da izbor proračunske temperature i relativne vlage vanjskog zraka nije vezan samo na meteorološke podatke na promatranoj lokaciji...... To znači.... odredjena eksperimentalno. X ' d i f j e p o v e č a n j e vl a žn o s t i m a t e r i ja l a s l o ja g r a ñ e vi n s k o g 62 .. w e ć u v i j e k s a d r ž e u s e b i o d r e ñ e n u k o l i č i n u v l a g e ....... Ukupna vlažnost materijala izražena masenom vlagom X' u k u postocima računa se prema izrazu X' uk = X' r + X ' dif . Zbog navedenih razloga vrijednosti proračunskih temperatura i relativnih vlažnosti vanjskog zraka..(10. da u njemu ne doñe do kondenzacije vodene pare koja se difuzijom kreće kroz taj element... da ce izbor neke konstantne vrijednosti vanjske temperature za p ro ra ču n sku tem p e rat u ru im a t i ve liki u t je ca j n a re zu lt a t p ro ra ču n a d if u zije vo d e ne p a re.....(10......46) i mora biti X' uk < X' max ..... d o t le se n je go va t e mp e rat u ra kre će u vrlo širo ko m ra sp o nu v r e m e n s k i j e s t a l n o p r o m j e n j i va .. treba imati na umu....Kondenzacijom vodene pare koja je difuzijom prodrla u element...

Sve što radimo povezano je s energijom u jednom ili drugom obliku. 4 7 ) m o ra za d o vo l j i t i i u vj e t d a se u k u p n a k o l i č n a u n j e m u ko n d e n zi ra n e vo d e n e p a re n a za vr še t ku p e r i o d a d i f u z i j e vodene pare q' mz dana izrazom ( 1 0 . Koristimo se njome da bismo radili i da bismo se hranili. tj. Prema tome opskrba energijom je. toplina. X ' max j e n a j ve ć a dozvoljena masena vlaga promatranog materi j a l a . 4 1 ) može i s u š i t i k r o z p e r i o d d i f u zi j s k o g i s u š e n j a ( l j e t n i p e r i o d ) . • Osnovna jedinica za energiju je džul (joule). pokrenuo ozbiljna razmišljanja o 63 . Osim toga. ravnopravan čimbenik jer je ona sastavni dio svake opskrbe. ako je dobivena vrijednost T manja od stvarno mogućeg trajanja difuzije u ljetnom periodu. Odreñuje se eksperimentalno d u g o t r a j n i m i sve st ra n im isp it iva n jim a . 1 J=1 Ws • Izvedenica iz vat-sekunde (watt-second) i najčešće korištena mjera za potrošnju energije u zgradama je kWh. pokreće bicikle. Energiju trebamo za grijanje i hlañenje. Zbog toga toplinska zaštita i ušteda energije. na za vrše t ku p e riod a d i f u zi j e vo d e n e p a r e . IZVORI ENERGIJE I VRSTE GORIVA Uvod Bez energije nema života. U t o s v r h u r a č u n a s e po t re b no vri je m e T za isu še n je e lem en t a p o ( 1 0 . V r i j e d n o s t i X ' r i X' m ax za p o je d in e gra ñ e vin ske m a t e r i j a l e d a n e s u t a b e l a r n o u p rilogu 4 . Za ma t e rijale k o j i n isu n av e d e n i u t o j t ab lici sm a t ra se d a kon d en za cija d if u ndira n e v o d e n e p a r e u njima nije dozvoljena. Nažalost. vlakove. pa tako i našeg života. uz opskrbu pitkom vodom i hranom. G r a ñ e v i n s k i e l e m e n t d e z a d o v o l j i t i u pogledu difuzije vodene pare. a koje ovise o mjesnim klimatskim prilikama. Energija je sposobnost obavljanja rada. opskrba energijom iz fosilnih goriva je ograničena jer ona nisu neiscrpni i obnovljivi izvor energije i ne mogu se nanovo iskorištavati. 4 5 ) . 1kWh = 3 600 000 J = 3. izražena masenom vlagom u postocima. p o r e d z a h t j e v a ( 1 0 .6 MJ. p r o r a č u n a t a p o m o ć u formule (10.4. ona osvjetljava naše gradove. Rastuća potražnja za energijom vitalan je čimbenik gospodarskoga razvoja i zato je ona jedan od problema koji čovječanstvo očekuje u budućnosti. nafte. za toplu vodu i za kuhanje. 2 . avione i ostala motorna vozila. izražena u postocima.42). život. 3.e l e m e n t a u kojem se kondenzirala vodena para koja je d i f u z i j o m p r o d r l a u t a j e lem en t . Izvore energije možemo podijeliti na obnovljive i neobnovljive izvore (fosilna goriva). G r a ñ e v i n s k i e le me n t u ko jem se k o n d e n z i r a l a vo d en a p a ra. 3 . Dokaz tome jest činjenica da je poremećaj u opskrbi energijom samo iz jednog primarnog oblika. energija je kretanje. od kojih je najvažniji onaj da cijena utrošene energije ulazi u ukupnu cijenu svakog proizvoda ili usluge. izgaranjem fosilnih goriva nastaju štetni plinovi koji onečišćuju okoliš i uzrokuju klimatske promjene. Energija je pokretač cijelog svijeta. korištenje obnovljivih izvora energije i zaštita okoliša danas postaju temeljem održivog razvoja Energetika je kljucni sektor gospodarstva svake države zbog niza razloga.

godine. Obnovljivi su izvori energije. izvori energije. godine u stručnim je časopisima objavljen veći broj radova o uštedi toplinske energije u zgradama. vjetra. posebno početkom dvadesetog stoljeća. ne samo u nas nego i u svijetu uopće. Najznačjniji su sunčana energija. Energija se po-javljuje u razlicitim oblicima. To se posebno odnosi na energiju vodotoka. Zato su neobnovljivi fosilni energenti u novije vrijeme postali sve skuplji i sve ih je manje. nafta i zemni plin). Tumačenje osnovnih pojmova Da bi ovaj rad bio što pregledniji. ubrzo nakon pojave prve naftne krize 1973. neakumulirane sunčeve energije. Buduci da je ukupna potrošnja toplinske energije za grijanje u zgradama u zemljama Europske unije u usporedbi s ostala dva najznačajnija područja (promet i industrija) najveća. plin. a cijena mora biti barem jednaka ili niža od cijene konvencionalnih izvora energije (fosilni energenti i hidroenergija). bioenergija i energija morskih valova. Uporaba alternativnih izvora energije temelji se na principu da novi obnovljivi izvori energije moraju biti tehnički ostvarivi i ekonomski isplativi. Energenti su. Sada se procjenjuje da bi alternativni izvori energije mogli zadovoljiti današnje potrebe u stanogradnji jer će se znanost. elek64 . kineticka energija.opskrbi energijom u buducnosti. 155/05 i 74/06). kao npr.: potencijalna energija. toplinska energija pri gorenju itd. U prošlosti. u obliku u kakvom se nalaze u prirodi. da bi se time Zakonom o prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07) postiglo propisanu uštedu toplinske energije u zgradama. bioplina. u smislu Zakona o energiji (NN 177/04). . elektricna energija. Energija. Napominjemo da se primarni oblici energije. biomase.. Korisni oblici energije jesu: toplinska energija. toplinska energija. energija biomase i dr. nakon 1973. nego im se iscrpljuju prirodne rezerve. biodizela. došlo do promjena energetske politike osobito u razvijenim zemljama zapadnoeuropskih država. tehnologija i tehnika stalno usavršavati tako da ce se iskorištavanje i tih izvora usavršiti. kinetička energija vjetra. u općem smislu. kinetička energija vjetra. nije se vodilo računa o ograničenosti zaliha neobnovljivih fosilnih energenata (ugljen. koje su označene kao pocetak energetske krize izazvane političkim odlukama. Zajedničko je obilježje tih promjena bila orijentacija na vlastite izvore energije s pomoću supstitucije tekućeg goriva alternativnim izvorima energije (sunčana energija. Energija je sposobnost obavljanja rada . Naime. mogu rabiti tek nakon transformacije (procesa pretvorbe) u uredajima korisnika energije u pogodniji oblik. mehanicka energija. odnosno skupni naziv za ugljen. elektricna energija i kemijska energija. razloženi su temeljni pojmovi iz područja energetike i energije kojima se ovdje služimo. jest električna energija. S obzirom na obnovljivost postoje obnovljivi izvori energije i neobnovljivi izvori energije . nafta i naftni derivati. zemni plin. Posebno se želi upozoriti na činjenicu da bi ubuduće sve više trebalo rabiti stručnu literaturu. Neobnovljivi izvori energije su oni koji su takoñer sačuvani u prirodi ali se ne obnavljaju. zalihama energije i rentabilnosti njihove eksploatacije. ovim se radom nastoji upozoriti na mjere uštede toplinske enegije u zgradama. odnosno 1979. naftu i zemni plin. oni koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično. U užem smislu to su neobnovljivi (fosilni) izvori energije. nafta. osobito sada nakon donošenja novog Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštitie u zgradama (NN 79/05. energetskim izvorima i njihovim tehničkim iskorištavanjem. Tako npr. To su: ugljen. pri cemu kod svakog pretvaranja energije iz jednog oblika u drugi nastaju gubici energije kao njezini nepovratni dijelovi. geotermalnu energiju itd. Energetika je znanost koja se bavi energijom. u smislu Zakona o energiji (NN 68/01 i 177/04).

4 PJ i od 1999.9 % < 2. koks. uporaba i uklanjanje grañevina).2 %. koja na temelju tehničkih. nuklearna energija i drugo .9 %). Za usporedbu napominjemo da je ukupna potrošnja energije u Republici Hrvatskoj za 49. jest skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprjecavanje opasnosti za okoliš.tricna energija. pohrane i prijenosa primarnih i sekundarnih oblika te pretvorba konačne energije (mehanički rad stroja. u smislu Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07). opisani su pojmovi koji se rabe za oblike energije. obnovljivi izvori energije i pravilno gospodarenje otpadom) ublažava štetne utjecaje gradnje na okoliš. hladenje i kućna tehnika). elektricna struja i dr. zatim slijede plinovita goriva sa 25 % i elektricna energija sa 17 %.9 %. Pritom najveci udio zauzimaju tekuca goriva sa 44 %. stopa porasta proizvodnje primarne energije je niža od stope porasta ukupne potrošnje energije (1. godine ima pozitivan trend porasta. i/ili onečišćavanja okoliša.9 % na godinu. Prosječna je stopa porasta ukupne potrošnje energije od 1999. Ukupna potrošnja energije 2004.).2 %) i znatno je niža od stope fmalne potrošnje energije (1. ovisno o lokalnim klimatskim prilikama. Radi pojašnjenja. Ušteda energije u zgradama znači smanjenje potrošnje neobnovljivih izvora energije. Racionalna je potrošnja energije skup smišljenih mjera i postupaka koje treba primijeniti pri potrošnji energije u stvarno potrebnim količinama za nesmetano obavljanje djelatnosti i uz normalne uvjete smanjivanjem gubitaka energije na realno moguće količine Održiva gradnja znači planiranu grañevinsku djelatnost (projektiranje. Potrošnja energije Potrošnja energije svakim je danom sve veća poradi stalnog povečanja broja ljudi na zemlji i time njihovih aktivnosti: gradnje stambenih i nestambenih zgrada opremljenih sve brojnijim uredajima koji sve više troše energiju (grijanje. još nije bio postignut zapažen učinak prvih mjera uštede energije.6 % manja od prosjeka u Europskoj uniji (neprovjereni podatak). a što se smatra velikim zaostatkom.) • korisna energija je onaj dio energije koji se dobiva nakon oduzimanja svih gubitaka nastalih pri procesima prerade. godine 2. toplina iz radijatora i dr. odnosno (412 • 1015 J) i od 1992. nakon pojave druge naftne krize 1979.) • fmalna (konačna) energija je oblik energije koji stoji krajnjem korisniku na raspolaganju (toplina. godine 204. smanjivanje i/ili uklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.9 % < 2. sprjecavanje nastanka šteta. Održivi je razvitak. godine u Republici Hrvatskoj iznosila je 412 PJ (petadžula). Napominjemo da je najveća potrošnja energije ostvarena krajem 1980-ih godina kada. elektricna struja i dr. gospodarski i socijalni razvitak društva koji u zadovoljavanju potreba današnjeg naraštaja uzima u obzir iste mogučnosti zadovoljavanja potreba idučih naraštaja te omogučuje dugoročno očuvanje kakvoće okoliša. a ljeti za hlañenje prostorija u zgradama te zaštitu okoliša smanjenjem emisije C02. Zaštita okoliša. u smislu Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07). s napomenom da ukupna potrošnja ne raste kontinuirano [12]. godine raste prosječno godišnje 1. a zatim je dan podatak o potrošnji energije u RH za 2004. 65 . godinu : • primarna energija je oblik energije dobiven neposredno iz prirode bez procesa pretvorbe • sekundarna energija je oblik energije dobiven različitim postupcima pretvorbe od primarne energije (benzin. godine. biološke raznolikosti i krajobraza. ekonomskih i ekoloških načela te pravilne uporabe prirodnih bogatstava (prikladni materijali. proizvodnje i stavljanja u pogon sve večg broja prometnih vozila. gradenje. Proizvodnja primarnih oblika energije iznosila je 2004. razvoja proizvodnje u industriji i dr. Prema tome.2004. koja je potrebna zimi za grijanje. Potrošnja fmalne energije u Republici Hrvatskoj u pos-ljednjih nekoliko godina raste s prosjecnom godišnjom stopom od 2.

Napominjemo da je pri svakoj inovaciji propisa za toplinsku tehniku u zgradarstvu taj koeficijent bio postupno smanjivan. Primjerice. Naime. s obzirom na potrošnju toplinske energije u zgradama. pri planiranju svake nove vrste iskorištavanja energije valja poduzimati mjere o načinu potrošnje. a da za ljude koji borave u grañevini budu osigurani zadovoljavajuči toplinski uvjeti.3 % • u prometu 30. nego i radi racionalizacije potrošnje i uštede toplinske energije u zgradama. To se najbolje vidi iz podatka koji je objavio Državni zavod za statistiku da je. bilo razdoblje tzv.Neki smatraju da je sve do pojave prve naftne krize 1973. Za drugo razdoblje karakteristično je povečanje toplinske zaštite zgrada ne samo radi što udobnijeg boravka ljudi u prostorijama zgrada. Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama kao glavni zahtjev za stambene zgrade grijane na temperaturu 18 °C ili više odreñena je največa dopuštena godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade. 2006. Otada je energija postala istodobno središnje pitanje politike.897 zgrada. Meñutim. zlatne potrošnje energije. odnosno 1979. čime se povečavala minimalna toplinska zaštita zgrada. ukupna potrošnja konacne energije u Republici Hrvatskoj po sektorima u 2005. Potom. obodnih zidova i ravnih krovova zgrada za pojedine grañevinske klimatske zone (I-III). ekonomije i znanosti koja se sada sve više bavi istraživanjem alternativnih 66 . Naime.5 % Ukupno: 100. primjerice.9 % • u grañevinarstvu ______________ 2.6 % • u industriji 21. nakon pojave druge naftne krize 1979. U tu su svrhu ušteda i racionalna potrošnja energije nužni postupci za očuvanje rezervi osobito neobnovljivih izvora energije. godine i drugo poslije energetske krize sve do danas. osobito u prometu i u industriji. U (prije k). Prema podacima objavljenim u stručnoj literaturi. hladenje i ventilaciju moraju biti projektirani i izgradeni tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike potrošnja energije pri njihovu iskorištavanju bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje. največa dopuštena potrošnja toplinske energije u zgradama propisana je: Zakonom o prostomom ureñenju i gradnji kao bitan zahtjev za uštedu toplinske energije i to tako da gradevina i njezini ureñaji za grijanje. razvrstati na dva glavna vremenska razdoblja: prvo razdoblje do pojave energetske krize 1973.7 % • u poljoprivredi 3. a osobito uštedi neobnovljivih izvora energije. uštedom i racionalnom potrošnjom energije treba postiči dva globalna cilja: • očuvati prirodna bogatstva (resurse) • zaštititi okoliš. energetska kriza do koje je došlo zbog poremečaja u opskrbi energijom izazvala je naglu potrebu za racionalizacijom potrošnje i uštedom energije ne samo u zgradama. Stoga se mora provoditi ušteda i racionalna potrošnja energije uvijek i na svakome mjestu. bila je: • u stambenim zgradama i zgradama za javnu namjenu 41. počele su se u svijetu naglo poduzimati mjere za što večom uštedom toplinske energije u zgradama u kojima je ta potrošnja največa jer su zgrade najbrojnije grañevine. U prvom je razdoblju toplinska zaštita zgrada bila uglavnom osigurana tako da je pri proračunu toplinske zaštite zgrade morala biti zadovoljena največa dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline. nego i u svim područjima ljudskog djelovanja. a za nestambene zgrade grijane na temperaturu 18 °C ili više odreñena je največa dopuštena godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade. u Republici Hrvatskoj završeno ukupno 10. Kronologija toplinske zaštite zgrada može se.0 % Zbog gradnje novih i rekonstrukcije postoječih zgrada potrošnja energije kod nas u zgradarstvu u velikom je porastu. Ušteda i racionalna potrošnja energije u zgradama Budući da je opća potrošnja energije svakim danom sve veča.

u zgradarstvu su provedena istraživanja radi maksimalnog poboljšanja toplinske izolacije stambenih zgrada i njihovih dijelova. uz spomenuti promet i industriju. Konačno. U tu je svrhu u novije vrijeme kod nas inovirana tehnička regulativa tako što su doneseni Tehnički propisi s pratećim hrvatskim normama (HRN). šuplja blok opeka te blokovi od plinobetona i pjenobetona. Istraživanja su u torn pogledu rezultirala patentima za velik broj toplinsko. stambene zgrade i zgrade za javnu namjenu največi potrošači energije. nakon opisanih nastojanja da se. poveča toplinska izolacija zgrada uporabom toplinsko-izolacijskih grañevnih proizvoda i elemenata zgrade te smanjenjem gubitaka topline iz zgrade kao cjeline. uštedu toplinske energije. U tu svrhu počeli su se primjenjivati različiti toplinskoizolacijski grañevni proizvodi.) Planirano stanje (štedljive zgrade) <40 Zgrade s malim utroškom energije <15 Pasivne kuce/zgrade —u Zgrade/kuce koje ne troše energiju 67 .Godišnja potrebna toplina za grijanje stambenih zrada Stambene zgrade Nazivni normativ godišnje potrebne topline za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Qh”[kW-h/(m2-a)] Postojece stanje -250 -150 Stare zgrade Novije zgrade (norma izl987. Pritom posebnu važnost imaju više-slojna ostakljenja s posebnim toplinskoreflektirajučim staklima i meñuprostorima ispunjenim inertnim plinovima (argon i kripton). stolječa utvrdeno da su.external thermal insulation composite systems) na osnovi ekspandiranog polistirena i na osnovi mineralne vune. istraživanja bila usmjerena najprije na usavršavanje tehničkih sustava za grijanje i povečanje njihove učinkovitosti uporabom što kvalitetnijih goriva. S obzirom na ogranicenje potrošnje toplinske energije u stambenim zgradama. Tablica 1.) <90 Energijski štedljive zgrade (Tehnicki propis iz 2005. Tako je tek sedamdesetih godina 20. došlo je do razvoja ideje tzv. Posebni napori uloženi su u usavršavanje tehnickih svojstava prozora i balkonskih vrata koji su utvrdeni kao bitan činitelj gubitaka topline. energijske i ekološke arhitekture. Usporedno s nastojanjem da se usavrše sustavi za grijanje i iskoriste goriva s povečanim toplinskim učinkom. Prikaz stambenih zgrada prema količini godišnje potrebne topline za grijanje dan je u tablici 1.izvora energije. nakon cega je projektiranje toplinske zaštite zgrada postalo znatno složenije. Zato su krajem 20. što je dovelo do sve vece uporabe zemnog plina i električne energije. Zgrade s malim utroškom energije su temelj održive gradnje koja uključuje: uporabu prikladnih grañevnih materijala koji nisu štetni za okoliš. pasivne kuce/zgrade i kuce/zgrade koje ne troše energiju. stoljeca. zdrav i udoban boravak ljudi u zgradama te ispravno gospodarenje otpadom pri rekonstrukciji i/ili rušenju. radi uštede i racionalne potrošnje toplinske energije u zgradama. Pritom se čitavu zgradu tretira kao sustav za prihvačanje i akumuliranje sunčane topline (pasivna uporaba sunčane energije i aktivna uporaba sunčane energije) čime se još više štedi na potrošnji konvencionalnih neobnovljivih izvora energije. postoje tri vrste štedljivih zgrada: zgrade s malim utroškom energije.izolacijskih profila za izradu okvira i krila prozora. samonosivi sendvič izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem. povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS . u svrhu maksimalne uštede toplinske energije uz uvjet zdravog i udobnog boravka ljudi u zgradama.

Vjetar Kog ene racij a (Tri Proizvodnja električne i ogrjevne (i rashladne) energije iz Visoka. Potrebni specijalisti. pasivnom i aktivnom uporabom sunčane energije i dizalicama topline nakon što takvi sustavi budu tehnički ostvarivi i ekonomski isplativi! Alternativni sustavi za opskrbu energijom Tablica 14 . Snaga Srednja. Gradnja takvih kuća zasniva se na tri glavna načela radi smanjenja gubitaka topline. Srednja Lako.a)]. zatvaranje svih otvora u obodnim zidovima zgrade s obvezatnim sustavom za stalnu cirkulaciju toplog i čistog zraka. prozora i balkonskih vrata (trostruko ostakljenje) i smanjena zrakopropusnost. Kuće/zgrade koje ne troše energiju su kuće u kojima je vlastita opskrba toplinskom energijom dostatna za grijanje. Gradnja takvih zgrada zasniva se na dva glavna nacela: prvo.Pregled karakteristika alternativnih rješenja u energetskoj opskrbi zgrada (prema The Illustrated Guide to Renewable Technologies. na povečanju toplinske izolacije obodnih zidova. Održavanje Lako Redukcija C02* Visoka Ocjena ++++ Sunčani sustav za grijanje i PTV Fotonaponski modul Srednja. Pumpe mogu biti gonjene fotonaponski m sustavom Visoka ++ ++ Srednje. prozora i balkonskih vrata radi smanjenja transmisijskih i ventilacijskih gubitaka topline i drugo. uporaba obnovljivih izvora energije za grijanje i zagrijavanje potrošne vode (suncani kolektori i dizalice topline). Anaerobno vrenje i rasplinjavanje izaziva poteškoće Visoka. dobiva se toplina ili Korištenje Sunčevog zračenja za grijanje PTV i/ili prostorija Pretvara Sunčevo zračenje u istosmjernu el. pasivna uporaba sunčane energije: orijentacija zgrade prema suncu (južna strana). Potrebno redovito održavanje . Bolja u otvorenim prostorima. prvo. Srednja. Zahtijeva veliko spremište Cijena Srednja. Široke mogućnosti ugradnje. na povečanju uporabe obnovljivih izvora toplinske energije potrebne za grijanje u zgradama. Promjenjiva snaga vjetra smanjuje vijek. uz uporabu konvencionalnih uredaja za dodatno grijanje i zagrijavanje potrošne vode zimi prema potrebi. Pouzdani ureñaji. tako da nije potrebna opskrba torn energijom izvana nego isključivo uporabom vlastitih sustava tj. Potrebno potpuno iskorištenje otpadne Lako. energiju Pretvorba energije vjetra u el. Srednje. BSRIA 2008) Vrsta Biomasa Svojstva Koristi organski materijal.a)]. energiju Funkcionalnost Visoka. To su. treće. kotla Pouzdanost Visoka u ogrjevnom radu. Viša od konvenc. Srednja. Velik izbor kolektora Srednja. Srednja. Pasivne kuće/zgrade su kuće u kojima je godišnja potrebna toplina za grijanje ograničena najviše do 15 [kW-h/(m2. a u Njemackoj čak više od 150 000 pasivnih kuća. Pretvarači mogu izazivati poteškoće. Pouzdana tehnologija Srednja. Malo pokretnih dijelova.Zgrade s malim utroškom energije su one u kojima je godišnja potrebna toplina za grijanje ogranicena do 40 [kWh/(m2. Kod nas je do sada izgradena prva i jedina pasivna kuca u Bestovju kod Zagreba. Visoka. potrebno planirano i redovito održavanj / +++ Srednja. drugo. u Austriji je izgradeno približno 1000. Za izmjeničnu struju potreban pretvarač. Učinkovita pri konstantnom opterećenju Visoka. Niska. bolja pri uporabi biomase ++++ 68 . Ovisi o raspoloživ osti vjetra. Očekuje se pad nabavnih cijena. Pumpe i ventili pouzdani. što veća toplinska izolacija obodnih zidova.

hlañenje može sudjelovati s većim udjelom u ukupnim potrebama za grijanje i klimatizaciju. Različite analize pokazuju da prosječna potrošnja energije za grijanje iznosi od 30 do 60 posto ukupne potrošnje energije u zgradama. Visoka.) još oko 15 posto. a što ovisi o klimatskim uvjetima i standardu korištenju prostora. kuhinju. dok samo ventilacija iznosi u prosjeku oko 3 posto ukupne potrošnje. Može temperaturu ostvariti i rashladni toplini iz okoline. 69 . pa do tehnoloških potreba poput pranja ili sterilizacije u bolnicama. • rashladna energija za hlañenje. Općenito se energetske potrebe zgrada mogu razmatrati kao: • električna energija za rasvjetu. odnosno toplinska izolacija. • električna energija za pogon motornih pogona u sustavima ventilacije. U zgradama koje se hlade. Na potrošnju energetskih procesa grijanja zgrade prvenstveno utječe trajanje sezone grijanja i zahtijevana temperatura prostora. značajne potrebe za energijom za pripremu potrošne (sanitarne) tople vode. a za kuhanje 5 do 10 posto. • električna energija za pogon dizala.SUSTAVI REGULACIJE I APLIKACIJSKE SHEME Općenito o energetskim potrebama u zgradama U zgradama se energija koristi za različite potrebe. Veća nego za konvenc. za ove potrebe se troši od 3 do 10 posto ukupne potrošnje energije. Nisko. Energetska potrošnja namijenjena za grijanje i kondicioniranje zraka predstavlja najznačajniji dio energetske potrošnje u zgradama Ovisno o zgradi i klimatskim prilikama. Koristi vanjski Srednja. Srednja.. Za hlañenje objekta slični su prethodno navedeni utjecajni čimbenici. Pogonska energija ovisna o razlici temperatura Srednja. • sekundarne upotrebe toplinske energije za praonicu. te se potrebe kreću od energije za rasvjetu. učinak Koristi se za grijanje i PTV. klimatizacije. • toplinska energija za grijanje. podizanjem standarda gradnje. ovisno o klimatskim prilikama. Potrošnja za pripremu potrošne tople vode iznosi od 10 do 25 posto. TV i sl. sterilizaciju i sl. Značajan utjecaj na potrošnju energije za grijanje prostora ima izbor sustava grijanja. omjer grijane i ukupne površine zgrade te sastav vanjske ovojnice zgrade. • električna energija za različite električne ureñaje.Dizalica topline Podiže Visoka. no ovdje je osnovni energent najčešće električna energija. a za ostale netoplinske potrebe (npr. Ovisna +++ o vrsti pogona i razlici temperatura. U zgradama su. Raspoloživa toplina služi hladenju u klimatizaciji Apsorpcijsko Bez hlañenje mehaničkog kompresora. Malo pokretnih dijelova Lako Srednja do visoka +++++ 3. Potrošnja energije za rasvjetu iznosi od 10 do 25 posto ukupne potrošnje energije.5. električna energija za računala.. ovaj će udjel kontinuirano rasti. Pouzdani ureñaji. eskalatora i sl. takoñer. a s vremenom. Visoka. • potrošna topla (sanitarna) voda. a ovisno o tipu zgrade. preko energije za grijanje. dizalicu Visoka.

bez dodatnih troškova. • sanirati i obnoviti dimnjak. • ugraditi automatsku kontrolu i nadzor energetike kuće. te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije. • noću spustiti rolete i navući zavjese.) : • zamijeniti prozore i vanjska vrata toplinski kvalitetnijim prozorima (preporuka U(k)prozora 1. • izgraditi vjetrobran na ulazu u kuću. • isključiti rasvjetu u prostoriji kad nije potrebna. • reducirati gubitke topline kroz prozore ugradnjom roleta. • izolirati niše za radijatore i kutije za rolete. godine imaju vrlo skromnu toplinsku izolaciju ili je uopće nemaju. • toplinski izolirati cijelu vanjsku ovojnicu kuće. Mjere za povećanje energetske efikasnosti uz male troškove i brzi povrat investicije (do 3 godine): • zabrtviti prozore i vanjska vrata.. • zamjeniti trošila energetski efikasnijima . • vremenski optimirati grijanje i pripremu tople vode. • ugraditi termostatske ventile na radijatore. dakle zidove. postavom zavjesa. Zgrade grañene prije 1970.najbolje noću. Primjer: 70 .1-1. • provjeriti i popraviti okov na prozorima i vratima. krov te plohe prema negrijanim prostorima.energetske klase A. • ugraditi štedne žarulje u rasvjetna tijela. maskama i sl. uz trenutne uštede: • ugasiti grijanje ili hlañenje noću i kada nema nikoga kod kuće. Tražite uvid u projektnu dokumentaciju ako ona postoji. • analizirati sustav grijanja i hlañenja u kući i po potrebi ga zamijeniti energetski efikasnijim sustavom. podove. • toplinski izolirati postojeći kosi krov ili strop prema negrijanom tavanu.ove mjere najbolje je izvoditi istovremeno s nužnim mjerama rekonstrukcije. • izolirati cijevi za toplu vodu i spremnik. Mjere za povećanje energetske efikasnosti uz nešto veće troškove i duži period povrata investicije (više od 3 godine . a one grañene prije 1980. • redovito servisirati i podešavati sustav grijanja i hlañenja.OPĆE PREPORUKE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI POSTOJEĆIH I NOVIH KUĆA Ako kupujete stari stan ili kuću. Preko 80 posto postojeće gradnje u Hrvatskoj ima nezadovoljavajuću toplinsku zaštitu. provjerite godinu izgradnje. • u sezoni grijanja smanjiti sobnu temperaturu za 1°C. • izbjegavati zaklanjanje i pokrivanje grijačih tijela zavjesama. • koristiti prirodno osvjetljenje u što većoj mjeri.8 W/m2K). godine nemaju nikakvu toplinsku izolaciju. Jednostavne mjere povećanja energetske efikasnosti. • u sezoni hlañenja podesiti hlañenje na min 26°C. • perilice za rublje i posuñe uključivati samo kad su pune.

Urbanisticke mjere Urbanističke mjere funkcioniraju na principu neposredne pasivne uporabe sunčane energije.7 m3 plina po m2 zida godišnje. Arhitektonsko — grañevinske mjere Cilj je arhitektonsko-grañevinskih mjera dvostruk: prvo. sprječavanje prekomjernog prolaska topline kroz obodne i pregradne konstrukcije zgrade (smanjivanje prijenosnih i ventilacijskih gubitaka topline) zimi iz grijanog prostora zgrade u vanjski hladan prostor i 71 • • • • . a drugo je načelo sprječavanje prekomjernoga sunčanoga zračenja u zgradi. Napominjemo da se opisane urbanisticke mjere mogu poduzimati u najvećoj mjeri pri gradnji obiteljskih kuća i urbanih vila. ovisno o vrsti i namjeni. 16.). s potrošnjom npr. Na primjer. održi što udobnija klima u prostorijama zgrade. i to na dva glavna načela. Osim toga prije izdavanja uporabne dozvole. izgrañena i održavana tako da tijekom uporabe ima propisana energijska svojstva. šuplje opeke 19 cm ima koeficijent prolaska topline 1.32 W/m2K. odnosno predstavlja godišnju uštedu u potrošnje energije za grijanje od 81 posto. što znači potrošnju od npr. bez uporabe toplinskih postrojenja i uredaja. ako kuća od 120 m2 troši godišnje za grijanje 2 400 m3 plina. Glavni cilj urbanističkih i arhitektonsko-grañevinskih mjera jest taj. razvrstati u tri glavne vrste mjera: urbanističke mjere. mora se pribaviti certifikat o energijskim svojstvima zgrade koji izdaje ovlaštena osoba (energijska certifikacija zgrada). Mjere uštede toplinske energije za potrebe grijanja i zagrijavanja potrošne vode u zgradama mogu se. ili potrošnju 3. s obzirom na način grañenja i opremanja zgrada. To se pri gradnji postiže sljedečim mjerama : ispravnim odabirom lokacije zgrade s obzirom na izloženost suncu i zaštičenost od prejakih vjetrova ispravnom orijentacijom funkcionalnog pročelja zgrade prema suncu-južna strana (bitno za pasivnu uporabu sunčane energije te za aktivnu uporabu sunčane energije za grijanje i zagrijavanje potrošne vode u zgradi) ispravnim izborom lokacije zgrade u odnosu na reljef zemljišta • funkcionalnim okolnim krajolikom ispravnim (kompaktnim) oblikom i veličinom kuće/zgrade (slika 1. niskoenergetska kuća te veličine. ukupna godišnja potrošnja iznosi 2400 x 10=24 000 kWh ili 200 kWh/m2. Kroz 1 m2 takvog zida godišnje prolazi ovisno o klimatskim uvjetima 134-167 kWh. što je 3 m3 plina po m2 godišnje ili 85 posto Mjere uštede toplinske energije u zgradama Zakonom o prostornom uredenju i gradnji propisana su. što znači gubitak topline od cca 26-32 kWh. 30 kWh/m2 potrošit će godišnje 3 600 kWh ili 360 m3 plina. manje pri izgradnji stambenih naselja. takoder i energijska svojstva zgrada tako da svaka zgrada.67 W/m2K. osim bitnih zahtjeva za grañevinu. njegov koeficijent prolaska topline iznosi 0. da se neposrednim pasivnim mjerama. mora biti projektirana. Za usporedbu. arhitektonsko-grañevinske mjere i toplinskotehnicke mjere. Ako takav zid izoliramo s 10 cm toplinske izolacije. Prvo je načelo pasivna uporaba sunčane energije radi povečanja dobitaka topline u zgradama.2 m3 plina po m2 zida godišnje. a najmanje pri interpolaciji izmedu postojećih zgrada. odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezina dijela.Neizolirani zid od npr.

6 . Pasivna uporaba sunčane energije za grijanje zgrada znači neposrednu uporabu obnovljive sunčane energije uz primjenu urbanističkih i arhitektonsko-grañevinskih mjera bez posebnih instalacija.) • najmanje trostruko ostakljenje prozora prilagodljivih pasivnoj uporabi sunčane energije • sprječavanje pregrijavanja prostorija zgrade zbog utjecaja sunanog zraenja ljeti .akumulacija topline u masivnim obodnim zidovima. to su faktor oblika. čime će se uštedjeti energija potrebna za hladenje-ljetna toplinska zaštita zgrade.listopadno drveće na južnoj. Arhitektonsko . termoakumulacijski zid (Trombe-Mi-chel).položaj sunca ljeti. 2 . konvekcijski sustav. čime će se uštedjeti toplinska energija potrebna za grijanje-zimska toplinska zaštita zgrade. istočnoj i zapadnoj strani za zaštitu obodnih zidova od suncanog zracenja ljeti i propuštanja sunčanih zraka zimi. 5 .nadstrešnica na južnoj strani za zaštitu zida od neposrednog sunčanog zraćenja ljeti Slika 1. da se sprijeci pregrijavanje prostorija zgrade ljeti zbog prevelikoga dnevnog sunevog zraenja. u proljece-jesen i zimi kod nerazvedenih i južno orijentiranih kuća. stropu i podu. a time i prijenosni gubici topline manji) • što veća toplinska izolacija vanjskog omotača zgrade . dvostruki omotać (Barra72 . balkonskih vrata Legenda: 1 .grañevinske mjere jesu: • kompaktan oblik zgrade (što je oblik zgrade kompaktniji. 3 .odlična toplinska izolacija vanjskog omotaća bez toplinskih mostova. 4 . sunčani dimnjak.zimska toplinska zaštita (slika 1. krovni sunčani kolektor. prozora.ljetna toplinska zaštita • veće južne ostakljene površine za pasivnu uporabu sunčane energije • stalno regulirana ventilacija zgrade (zaštita od sunčanog zračenja ljeti) • zaštita toplinsko-izolacijskih materijala od navlaživanja • smanjenje nepovoljnih utjecaja toplinskih mostova • • • • mogučnost dodatne toplinske zaštite noću smanjenje toplinskih gubitaka u toplinskom sustavu za grijanje povoljan raspored glavnih i pomoćnih prostorija što manja zrakopropusnost obodnih (vanjskih) zidova.zimzeleno drveće na sjevernoj strani za zaštitu od vjetra. staklenik.f0.omogućivanje akumuliranja topline u zgradi. drago. Shematski prikaz urbanističkih i arhitektonsko-grañevinskih mjera za uštedu toplinske energije u kućama s malim utroškom energije pasivnom uporabom sunčane energije manje. Osnovni su pasivni sunčani sustavi u primjeni: neposredan zahvat izlaganjem suncu.

Shematski prikaz tri vrste pasivnih suncanih sustava koji su se počeli rabiti Toplinsko — tehničke mjere Cilj je toplinsko-tehničkih mjera takoñer dvostruk: prvo. To su sljedece mjere: • savjesno ponašanje korisnika u zgradama. iziskuje 3 -5 puta manje vode i električne energije) • uporaba sustava za grijanje i regulaciju s velikim stupnjem korisnog učinka • povrat topline iz otpadne tople vode • sustav ventilacije s predgrijavanjem ulaznoga svježeg zraka povratom topline iz odvodenog toplog zraka tako da mora osigurati propisani broj izmjena unutarnjeg zraka vanjskim zrakom • što veća uporaba obnovljivih izvora energije: sunčani kolektor (aktivna uporaba sunčane energije) i dizalica topline. da toplinski ureñaji svojim funkcioniranjem osiguraju higijensku klimu i time zdrav i udoban boravak u grijanim prostorijama zgrada.Costatini). termoakumulacijski zid sa spremnikom te kombinirani sustav: zračni skupljač. Za istu uloženu električnu energiju toplinski učinak dizalice topline bit će to veći što je manja razlika temperaturnih razina. Slika 2. ovisno o namjeni.). Legenda: 1 .termoakumulacijski zid (Trombe-Michel). uz primjenu suvremenih instalacijskih sustava kao što su: sunčani kolektori.neposredan zahvat sunčane energije. preuzima toplinu i u isparivaču isparava. kao i za pretvorbu svjetlosne sunčane energije u električnu energiju izravno s pomoću fotoelektričnih članaka .električni kolektor malog ucinka . Kompresorska dizalica topline radi tako da rashladno sredstvo protjeće kroz izvor topline (zemlja. spremnik i staklenik. primjerice pri uporabi tople vode za osobnu higijenu (uporaba tuševa. voda ili zrak). Ona radi na principu kao hladnjak kod kojeg nižu temperaturnu razinu čini prostor u hladnjaku. Shematski prikaz triju vrsta pasivnih sunčevih sustava koji su se počeli rabiti prikazan je na slici 2. Dizalica topline (toplinska crpka) toplinski je ureñaj koji služi za provoñenje topline s niže temperaturne razine na višu za potrebe niskotemperaturnih sustava grijanja poradi uštede toplinske energije u zgradama. da uredaji za grijanje u zgradama troše što manje toplinske energije i mehaničke energije potrebne za prisilnu (mehaničku) ventilaciju u zgradama. služi za sabiranje toplinske sunčane energije-toplinski kolektor velikog učinka. 2. Pasivna uporaba sunčeve energije moguća je u nas zato jer se područje Republike Hrvatske svojim najvećim dijelom nalazi u klimatski povoljnom zemaljskom podrućju koje omogučava vrlo dobru uporabu obnovljive sunčeve energije . Aktivna uporaba sunčane energije za grijanje u zgradama znači posrednu uporabu obnovljive sunčane energije. Opravdanost dizalice topline osniva se na činjenici da se s pomoću nje postiže uvijek više energije nego što je 73 . dizalice topline te kombinacija suncanih kolektora i zidnih plinskih kombi-bojlera u klimatski povoljnom zemaljskom podrucju (slika 3. a višu razinu prostorija koja preuzima ulogu stražnje površine gdje se predaje toplina s niže razine i od rada elektromotora. 3. Kompresor koji pokreće elektromotor podiže nastali plin na višu temperature koju predaje dalje za grijanje prostorije ili potrošne vode. Sunčani je kolektor ureñaj koji. za razliku od kada s hidromasažom.sustav staklenik. drugo.

program kontrole i osiguranja kvalitete.suncani kolektor (prijamnik suncane energije). godine. složenost glavnog projekta zgrade koji se odnosi na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu kao i podjela odgovornosti s 74 . da bi se odabrao najbolji mogući sustav za svaku zadanu zgradu posebno koji ne će biti smetnja arhitektonskoj koncepciji zgrade.zidni plinski kombi -bojler. 3 spremnik tople vode s izmjenji-vacima topline: 4 .regulator topline. Tim je zahtjevom odreñeno da glavni projekt zgrade koji se odnosi na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu mora sa-državati: tehnički opis. 2 . Postupak provedbe mjera uštede toplinske energije pri projektiranju zgrada Razumljivo je da opisane urbanističke i arhitektonsko-grañevinske mjere bitno i neposredno utjecu na projektiranje štedljivih zgrada.razvodne cijevi.dovod hladne vode Slika 3. 7 . proračun fizikalnih svojstava zgrade glede uštede toplinske energije i toplinske zaštite. 6 .potrošna topla voda: 9 . već u idejnom projektu. Shematski prikaz suncanog sustava za zagrijavanje potrošne vode i dopunu sustavu grijanja koji se poceo se više rabiti Zato se o konceptu toplinske zaštite i uštede toplinske energije u zgradama mora početi voditi računa odmah na početku projektiranja. 5 . a znatno manje u višestambenim zgradama. Legenda: 1 . nacrte te iskaz potrebne topline za grijanje zgrade. Napominjemo da se energijski savjesno ponašanje stanara može očekivati uglavnom u obiteljskim kućama i eventualno u urbanim vilama s malim brojem stanova. Prema tome. a u Europi 30 godina. Dokaz tome je i zahtjev propisan Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama što se tiće sadržaja projekta zgrade u odnosu prema uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti.optocna crpka. računajući od 2005. Za prijenos topline i u ovom sustavu grijanja rabi se voda.grijace tijelo (radijator). 8 . a naročito na njihovo oblikova-nje. tj.uloženo u obliku mehaničkoga rada. Dizalice topline rabe se u SAD-u približno 50 godina.

a da za ljude koji borave u grañevini budu osigurani zadovoljavajuci toplinski uvjeti”. članak 14. funkcijskih. tj. Tehnička regulativa za uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu u zgradama Ušteda toplinske energije i toplinska zaštita u zgradama ureñena je u nas inoviranom tehničkom regulativom: • Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07) • Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05. arhitekt će kao voditelj projekta po svojoj osnovnoj zadaci biti zadužen za usklañivanje i ispunjavanje svih bitnih zahtjeva: estetskih. u smislu Zakona o prostornom uredenju i gradnji. Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (u daljnjem tekstu ovoga poglavlja Propis) propisani su tehnički zahtjevi glede uštede toplinske energije i toplinske zaštite koje treba ispuniti pri projektiranju novih i projektiranju rekonstrukcije i adaptacije postojecih zgrada koje se griju na unutarnju temperature višu od 12 °C. od koncipiranja pa do završetka izrade projekata. Zakonom o prostornom ureñenju i gradnji. djelomićne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) • Tehničkim propisom za dimnjake u gradevinama (NN 3/07) • hrvatskim normama (HRN) za proračun toplinske zaštite • hrvatskim normama za ispitivanje tehničkih svojstava toplinsko-izolacijskih grañevnih proizvoda • hrvatskim normama za tehničke zahtjeve. a koji glasi: ”Grañevina i njezini ureñaji za grijanje. 155/05 i 74/06) • Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN. sadržaj projekta zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinskoj zaštiti. Pritom će uloga arhitekta kao glavnog projektanta (voditelja projekta) zgrade od sada biti posebno ključna jer će on po svojoj osnovnoj zadaći biti zadužen za usklañivanje i koordinaciju svih projektanata i ispunjavanje svih bitnih zahtjeva za zgradu tijekom projektiranja. dovest će do toga da će se toplinskom zaštitom zgrada ubuduće sve više baviti specijalisti-gradevni fizičari koji će. imati znatno veću i složeniju zadaću. ali i uredaba održive gradnje i održivog razvoja iako za njih za sada još ne postoje posebni propisi. hladenje i provjetravanje (tj. da bi se na kraju postiglo racionalno rješenje svake zgrade koje će zadovoljiti osnovni cilj gradnje zgrada. propisan je bitan zahtjev za grañevinu koji se odnosi na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu. ćime se ostvaruju sigurnosna. znaci promicanje dobrog projektiranja i grañenja zgrada. ventilaciju) moraju biti projektirani i izgrañeni tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike potrošnja energije pri njihovu iskorištavanju bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje. za razliku od dosadašnjih grañev-nih fizičara. broj: 69/06) • Tehničkim propisom o sustavima ventilacije. konstrukcijskih.projektantima grañevinskih instalacija što se tiće odabira tehničkih rješenja. zdravstveno-ekološka i energijska svojstva zgrada te izjednačavaju prava osoba smanjene pokretljivosti. Osnovni cilj gradnje zgrada. Naime. odnosno gradnja zgrada na način kojim se osigurava ispunjavanje bitnih zahtjeva za grañevinu.. uz primjenu europskih načela. Ciljevi su ovoga Propisa: a) ušteda energije (smanjivanje potrošnje neobnovljivih izvora energije za zimsko grijanje i ljetno hladenje zgrade) i zaštita okoliša (smanjivanje emisije C02) b) toplinska zaštita (smanjivanje gubitaka topline iz zgrade do kojih može doći zbog nedovoljne toplinske izolacije te osiguranje primjerene toplinske udobnosti u prostoru 75 . iskaznica potrebne topline za grijanje zgrade te održava-nje zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu. ekonomskih pa čak i energijskih.

Karakteristično za veliki dio stambenog i javnog sektora zgrada u Hrvatskoj je pregrijavanje prostora koje se rješava. vrata i sustave ventilacije tako da pri projektiranju. koeficijenata prolaska topline grañevnih dijelova i grañevnih dijelova zgrada. h) Hrvatskim normama za ispitivanje (ukupno 4 hrvatske norme propisane ovim Propisom) utvrdene su metode ispitivanja fizikalnih. uporabi i održavanju budu ispunjeni bitni zahtjevi za zgradu osobito s obzirom na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu u zgradi. tako da se temperatura u prostoriji smanji za samo 1°C. i) Hrvatskim normama za tehničke zahtjeve (ukupno 24 hrvatske norme propisane ovim Propisom) utvrñeni su posebni zahtjevi koje trebaju ispuniti toplinskoizolacijski grañevni proizvodi za zgrade. Spomenuta je mjera potpuno besplatna a ono što nas najvjerojatnije sprečava u njezinom provoñenju je činjenica da se račun za centralno grijanje bazira na površini a ne na stvarnoj potrošnji energije. ako je izgrañena u skladu s tim projektom i ako rezultati ispitivanja zadovoljavaju tehničke zahtjeve propisane u predmetnoj tehnickoj regulativi. kemijskih i tehnološ-kih svojstava te posebni zahtjevi koje toplinsko-izolacijski grañevni proizvodi namijenjeni zgradama moraju ispuniti. mehaničkih. j) Prema tome. toplinskog rada iznad dopuštenih granica. Jedino bi se ugradnjom mjernih sustava koji bi očitavali stvarnu potrošnju energije za grijanje i bili podloga za izračun stvarnih troškova grijanja nametnula nužnost štednje energije kroz primarnu potrebu uštede novca.). e) Tehničkim propisom za prozore i vrata te Tehnickim propisom o sustavima ventilacije. otvaranjem prozora. izvoñenju. PRAKTIČNE MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Reguliranje termostata na radijatorima centralnog grijanja Reguliranjem termostata radijatora. a što se praktički može provesti jedino uz uporabu računala (PC) s pomoću najnovijih programa. d) Istićemo da je ovaj Propis vrlo složen. Umjesto da se jednostavno smanji dotok topline. f) Tehničkim propisom za dimnjake u grañevinama propisano je da tehnička svojstva dimnjaka moraju biti takva da tijekom uporabe osiguraju da potrošnja toplinske energije bude jednaka propisanoj razini ili manjoj od nje. on ostaje nepromijenjen a prostorije se hlade prekomjernim prozračivanjem. U ovom 76 . jer zahtijeva provodenje dokaznog proračuna predvidenoga projektnog rješenja što se tiće toplinske zaštite novih zgrada u skladu s tehničkim zahtjevima ne samo ovoga Propisa. godišnje se može uštedjeti cca 6% energije za grijanje. djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada propisana su tehnička svojstva za prozore. Smanjenjem temperature u prostorijama za nekoliko stupnjeva u većini bi se slučajeva nepromijenjena toplinska udobnost korisnika postigla dodavanjem pulovera ili sakoa na poslovične kratke rukave (svi smo česti svjedoci ulaska u stanove ili urede u kojima obitavaju ljudi u ljetnim kreacijama dok je vani temperatura ispod nule). smanjenja trajnosti gradevnih materijala i dr. nego i u skladu s 46 preuzetih europskih norma (EN). koeficijenta prijenosnih toplinskih gubitaka te nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti. kondenzacije u gradevnim elementima. temperature unutarnje površine kojom se izbjegava kritićna vlažnost površine i unutarnja kondenzacija. najneučinkovitijim načinom. ako je zgrada projektirana u skladu s opisanom tehničkom regulativom.zgrade tijekom cijele godine) c) sprječavanje pojave gradevinskih šteta (sprječavanje pojave površinske kondenzacije. tada se smatra da takva nova zgrada ispunjava propisan bitni zahtjev za grañevinu s obzirom na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu. g) Hrvatskim normama za proračun (ukupno 18 hrvatskih norma propisanih ovim Propisom) utvrdene su metode proračuna toplinskih otpora.

Nadalje. Isključivanje rasvjete i energetskih ureñaja U slučajevima da se prostorija napušta na više od nekoliko minuta. svjetla treba obavezno isključiti. računala. Reguliranje termostata na grijalicama vode (bojlerima) Preporuka je da se voda u bojlerima ne zagrijava na temperaturu veću od 50°C. korištenje štedljivih tuševa. preporuka je ne kupovati. Razlika u podešenoj temperaturi klimatizacijskog ureñaja od samo 1°C (umjesto na 25°C hladimo na 26°C) rezultira 9% povećanjem potrošnje električne energije. energetski efikasni sustavi grijanja imaju faktor korisnog djelovanja izmeñu 70 i 90%. neovisno o cijeni ili nekim drugim radnim karakteristikama. Korištenje prirodnog (dnevnog) osvjetljenja Važno je naglasiti da se izmeñu korištenja prirodnog ili umjetnog osvjetljenja uvijek treba odlučiti za prvu varijantu.trenutku sve što nas može natjerati da štedimo energiju reguliranjem temperature u prostoriji je naša savjest i svijest o tome da radimo ispravnu stvar u borbi za očuvanje našeg Planeta (kojeg. jer su apsolutno sve prednosti na strani korištenja prirodnog osvjetljenja koje: • osigurava zdravije klimatske uvjete u prostorijama • omogućuje veće standarde vizualne udobnosti • čini prostorije vedrijima i ugodnijima za boravak • štedi energiju • štedi novac • smanjuje emisije štetnih plinova u atmosferu • štedi ograničene globalne izvore energije Korisne preporuke prilikom odabira načina grijanja Prilikom odabira načina grijanja u bilo kojem tipu zgrade vrlo je važno dobro proučiti faktore korisnog djelovanja pojedinog ureñaja ili sustava za grijanje. Elektronička oprema (televizori. znatno smanjuju potrošnju tople vode.) koja trenutačno nije u funkciji treba biti isključena (prekidač u off položaju). Usporedbe radi. senzora koji prekidaju vodeni tok i sl. prema poznatoj maksimi. Za tipično tuširanje se utroši samo petina energije potrebne za kupanje u kadi. Korisno djelovanje otvorenog plamena je izmeñu 15 i 30% što znači da 70 do 85% energije iz goriva odlazi u dimnjak (u zrak). Ovdje je važno istaknuti da je korištenje ureñaja s otvorenim plamenom u bilo koju svrhu izuzetno energetski neefikasno. nismo naslijedili od svojih očeva nego posudili od svoje djece). preporuka je tuširanje umjesto kupanja u kadi. Ako ureñaj ili sustav ima faktor korisnog djelovanja manji od 70% (?<0. Energetski izuzetno neracionalan potez je hladiti prazne prostorije. CD i DVD ureñaji. Hlañenje zgrade Preporuka je ne hladiti prostorije ne temperaturu nižu od 26°C. Tuševi i kade U cilju uštede s jedne strane energije a s druge vode. 77 . i dr.7).

prvenstveno one s jednostrukim staklom toplinski su gubici jako veliki.2h-1). potrebno je osigurati povrat topline odlaznog zraka. u skladu s njihovom namjenom. Nadalje.5h-1. energetski je efikasnije pranje punog bubnja rublja. U zgradama koje se prozračuju mehanički i kod kojih je. treba izbjegavati. ako je to ikako moguće njihovu izloženost Suncu. Solarni dobici Jednostavan način iskorištenja solarnih dobitaka je otvoriti sva unutarnja vrata prostorija da bi se toplina distribuirala po svim dostupnim dijelovima zgrade. Mješalice za vodu Neispravne miješalice za vodu treba čim prije popraviti. Nadalje. Kapanjem tople vode gubi se puno i energije i vode. Prema spomenutom propisu zgrade moraju biti projektirane i izgrañene uz osiguranje minimalnog prozračivanja iz higijenskih razloga ili zbog korištenja ureñaja s otvorenim plamenom pri čemu satna izmjena unutarnjeg zraka sa vanjskim mora iznositi najmanje n=0. Nadalje. Prekrivanje prozora tokom noći Kroz prozore. Preporuka u cilju uštede energije je izbjegavati dugotrajno prozračivanje prostorija tijekom zimskih mjeseci (potrebna je velika količina energije da se one ponovno zagriju) i dugotrajni rad mehaničkih ureñaja za prozračivanje ako za to nema potrebe. jako je važno dobro zatvoriti vodu nakon upotrebe jer se kap po kap izgubi velika količina. Vrlo jednostavna ali provjereno djelotvorna mjera je prekrivanje prozora zastorima tijekom noći i u razdobljima kad nije potrebno dnevno svjetlo. nikako u blizini štednjaka ili bojlera. Preporuke za energetski efikasno korištenje hladnjaka i zamrzivača: • Ne držati hladnjak otvorenim dulje no što je neophodno • Dobro zatvoriti vrata hladnjaka • Ne spremati u zamrzivač vruća ili topla jela (pričekati da se ohlade) • Pravovremeno odleñivanje hladnjaka i zamrzivača štedi energiju i produžava radni vijek ureñaja Perilice rublja Preporuka je odabir programa pranja s najnižom temperaturom vode dostatnom da rublje bude kvalitetno oprano. Kučanski ureñaji Hladnjaci i zamrzivači Hladnjaci i zamrzivači trebaju biti postavljeni na što hladnijem mjestu u kući. 78 . novog hrvatskog Tehničkog propisa o toplinskoj zaštiti i uštedi energije kod zgrada. Vrlo je važno da izmeñu stražnjeg dijela hladnjaka ili zamrzivača i zida ostane dovoljno prostora za prozračivanje kako ne bi došlo da pregrijavanja koje rezultira povećanjem potrošnje energije. a najviše n=0. nego dva pranja do pola napunjenog bubnja.7h-1. do 20. koji treba uskoro stupiti na snagu propisani su načini prozračivanja zgrada. potrebna satna izmjena zraka veća od 0.Prozračivanje (ventiliranje) zgrade U člancima 17.7h-1 (u vrijeme kad ljudi ne borave u prostoru dovoljno je osigurati izmjenu zraka od najmanje n=0.

Cijene toplinske izolacije za vanjski zid kreću se u prosjeku 1 euro ili 7. URSA. Zaključak Potrošnja energije u svim granama ljudskih djelovanja svakim je danom sve veća. 10 cm za vanjski zid) jersu ustede najveće. krovova te prozora i vanjskih vrata. stropova. 79 . a razdoblje povrata investicije najkraći. nakon punjenja sudopera toplom vodom zatvoriti odvod i na taj način spriječiti nekontrolirano otjecanje tople vode. NOVOLIT 2009. posebno kod prenamjene tavanskih prostora u stambene. • Prilikom kuhanja na plinskom štednjaku pripaziti da plamen ne bude prejak i da ne kruži oko posude. ali i kroz krov. općenito.Kuhanje Preporuke za energetski efikasno kuhanje: • Uvijek stavljati poklopce na posude u kojima se kuha – na taj se način dulje zadržava toplina s jedne i smanjuje kondenzacija pare po kuhinji s druge strane. Za stare zgrade dokazano je da se vedna energije gubi kroz prozore i vanjski zid. zidova. postići dva globalna cilja: prvo. Pri tome treba naglasiti da je isplativije ulagati u veće debljine toplinske izolacije (preporukamin. aplikacija IGH. podova. • Pri pripremi kave i čaja zagrijavati samo potrebnu količinu vode. zaštititi okoliš. Postoječe aplikacije U primjeni su mnoge aplikacije za fiziku zgrade i energetsku efikasnost pa navodimo samo neke: KNAUFINSULATION KI EXPERT.5 kuna po 1 cm debljine (bez PDV-a). kao i sve ostale aplikacije usklañene s važečim propisima. • Mikrovalne pećnice su energetski efikasnije od običnih pećnica. očuvati prirodna bogatstva (resurse) i drugo. Uštedom i racionalnom potrošnjom energije treba. poduzimati odgovarajuće mjere za uštedu neobnovljivih izvora energije. Zato treba u svakom podrućju. Ako u proračunamo fiziku zgrade za razne vrste zida bit će vidljiv potencijal ušteda toplinskom izolacijom vanjskog zida. • Uvijek koristiti veličinom optimalno grijaće kolo za odabranu posudu. • Prilikom ručnog pranja posuña. pri ćemu krov ostaje toplinski neizoliran. ovisno o energentu i klimatskim uvjetima od 3 do 10 godina. a osobito u zgradama kao najvećim potrošaćima toplinske energije. Glavne gradevinske mjere za uštedu energije temelje se na poboijšanju toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade. što u ukupnoj cijeni izvedbe fasade iznosi od 20 do 30 posto za 10 cm debljine. a povratno razdoblje ulaganja kreće se.

postojeće zgrade u Hrvatskoj možemo podijeliti u karakteristične grupacije: -zgrade grañene prije 1940. a provodi ga ovlaštena osoba. Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada energetski pregled zgrade (energetski audit) jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrñivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tin svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade. do 2006. a u ovisnosti o zakonodavnom okruženju. Referentni klimatski podaci odredeni su posebno za kontinentalnu i za primorsku Hrvatsku u odnosu na broj stupanj dana grijanja. godine. s prosječnom potrošnjom energije za grijanje od preko 200 kWh/m2. stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj Ijestvici od A+ do G. Preporuka je provesti analizu za tri godine kako bi se dobila prosječna vrijednost potrošnje energije i odredila energetska učinkovitost/neučinkovitost vanjske ovojnice. ekonomske i ekološke uštede. IZVEDBE ZGRADA Sa stajališta energetske potrošnje u zgradama. s time da A+ označava energetski najpovoljniji. Energetska analiza postojećih zgrada provodi se prema utvrñenoj metodologiji provodenja energetskih pregleda zgrada. do 1980. godine -zgrade grañene u periodu od 1987. godine -zgrade grañene u periodu od 1970. Za svaku mjeru računaju se potrebna ulaganja i ostvarive energetske. do 1987. voda). razdoblje izgradnje izuzetno je važan parametar. godine -zgrade grañene prije 1970.4. Energetski pregled prvi je i osnovni korak u energetskoj certifikaciji zgrada. godine. Prema starosti i vrsti gradnje. Za postojeće zgrade je potrebno utvrditi stvarnu potrošnju toplinske energije na temelju proračuna i analize troškova za energiju (toplinska energija. Na temelju usporedbe varijanti i isplativosti ulaganja u pojedinu mjeru odlučuje se o primjeni rješenja. električna energija. Prema PECZ. u razdoblju najveće stambene izgradnje od 1950. srpnja 2006. Zbog karakteristika gradnje i nedostatka propisa o toplinskoj zaštiti. OSNOVE ZGRADARSTVA. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke. a G energetski najnepovoljniji razred. Nakon toga je potrebno poboljšati postojeće toplinske karakteristike vanjske ovojnice kako bi se smanjili toplinski gubici i ispunili zahtjevi za racionalno korištenje energije prema TPRUETZZ. godine -novogradnja usklañena s novim Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05) s obaveznom primjenom od 1. izgraden je niz stambenih i nestambenih zgrada koje su danas veliki potrošači energije. 80 .

razdoblja izgradnje. osigurava higijenska mikroklima u prostoru zgrade i sprječava kondenzacija vodene pare na svakom mjestu unutarnje površine omotača grijanog prostora zgrade .4.1. uz uvjet dovoljnog grijanja i provjetravanja.po unutarnjoj temperaturi u zgradi zgrade grijane na temperaturu q\ >18°C (normalna unutarnja temperatura) zgrade grijane na temperaturu 12°C<q\< 18°C (niska unutarnja temperatura) zgrade temperature q\ < 12°C (negrijane ili kvazi negrijane zgrade) Zahtjevi za uštedu toplinske energije: ■ nove zgrade. bruto površine <400m2) 2 . ZAHTJEV . tehnički propis razlikuje nove zgrade: 1 . Zbog karakteristika gradnje. razdoblje izgradnje i minimalna obilježja zgrade izuzetno su važan parametar. 81 . MINIMALNA PROCJENA OBILJEŽJA ZA ZGRADE Sa stajališta energetske potrošnje u zgradama.odnosi se na ograničenje godišnje potrebne topline za grijanje Qh (kWh/a) To je računski odreñena količina topline koju sustav grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu da bi se održavala unutarnja projektna temperatura u zgradi ODREðUJE SE METODOM MJESEČNE BILANCE Minimalna toplinska zaštita Minimalna toplinska zaštita obuhvaća mjere toplinske zaštite kojima se. za uobičajeno korištenje zgrade. uvjeta življenja i zakonskih propisa procjenjujemo obilježja zgrade: Zgrade koje podliježu odredbama tehničkog propisa: ■ ■ sve nove zgrade (osim nekoliko izuzetaka) postojeće zgrade kad se na njima planira izvoñenje većih radova S obzirom na propisane zahtjeve.po namjeni ili veličini zgrade ■ ■ ■ ■ ■ ■ stambene zgrade nestambene zgrade (gospodarske ili javne namjene) zgrade malog obujma (\/<100m3) i obiteljske kuće (ZOG: do tri stana. stambene i nestambene namjene 1. q\ > 18°C.

40 0.70 0. koji imaju plošnu masu ≥100 kg/m2. zidovi prema negrijanoj prostoriji Zidovi prema tlu Podovi na tlu (do dubine tlocrta prostorije 5 m) Stropovi izmeñu stanova.30 1.mj.70 0.40 0.35 W/(m2 ■ K) krovovi U < 0.50 0.85 0. ovisno o srednjoj mjesečnoj temperaturi najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade .za zgrade s qi ≥ 18°C U ≤ 1.00 W/(m2K) Zahtjevi koje treba ispuniti kod projektiranja novih zgrada: -Toplinski mostovi -Toplinska zaštita ostakljenih ploha tijekom ljeta -Toplinska zaštita tijekom ljeta neprozirnih grañevnih dijelova plošne mase <100kg/m2 -Zrakonepropusnost omotača zgrade -Zrakopropusnost reški prozora i vanjskih vrata -Kondenzacija vodene pare na površini grañevnog dijela (posebno toplinskih mostova) -Kondenzacija vodene pare unutar grañevnog dijela (difuzija) Zahtjevi za vanjske neprozirne grañevne dijelove s plošnom masom < 100 kg/m?: zidovi U < 0.30 1.min ≤ 3°C (stroži zahtjev) Za prozirne elemente u omotaču grijanog prostora zgrade zahtjeva se: .min> ®e. stropovi izmeñu grijanih radnih prostorija različitih korisnika Stropovi prema tavanu.min^+ 1.65 0.Koeficijent prolaska topline U W/(m2K) grañevnih dijelova u omotaču grijanog prostora zgrade temperature qi > 12°C.30 W/(m2 ■ K) Zahtjevi za vanjske neprozirne grañevne dijelove s plošnom masom > 100 kg/m?: Prema tablici 4.5m2. stropovi prema negrijanoj prostoriji ispod Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora Stropovi iznad vanjskog prostora.80 1. Prilog C Tehničkog propisa.za zgrade s 12°C <qi< 18°C U ≤ 3.40 82 .80 1. grañevnih dijelova s plošnom masom >100 kg/m2 Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grañevni dio Vanjski zidovi.00 0.mj.za θe. tavanu Zidovi prema negrijanom stubišta temperature veće od 0^.80 0.mj.65 1.80 W/(m2K) . U [(W/(m2 .55 0.45 0. a ploštine su >0. ne smiju biti veći od vrijednosti danih u tablici 4.mj.za θe.min > 3°C (blaži zahtjev) . zidovi prema garaži. K)]. Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline.00 0. stropovi iznad garaže U W/( m'CEK) G?e. stropovi prema negrijanoj prostoriji iznad Stropovi prema negrijanom podrumu.

bijele ili reflektirajuće površine i malene transparentnosti a) .40 2.50 0.80 0.60 0.grañevnih dijelova zgrada malog obujma (V£100 m3).80 1.70 0.50 2. 1) Kod podova na tlu zahtjev vrijedi do dubine tlocrta prostorije 5 m.mj. Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline. g* (-).00 3. obiteljskih kuća i nakon zahvata na postojećim zgradama Redni broj 1 2 Grañevni element Vanjski zidovi.50 2.40 0.87 0.40 0. Redni broj 1 2 2. K)].90 0. zidovi prema garaži. kod okomitog upada sunčeva zračenja Tip ostakljenja Jednostruko staklo (bezbojno. krovni prozori.00 3 4 5 0.80 3.1 2.30 0.50 0.tamne boje i povišene transparentnosti Naprava s vanjske strane ^c (-) 1 0. stropovi iznad garaže Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C Zidovi prema tlu.50 0.2 2. balkonska vrata.00 0.90 0. ravno float staklo) Dvostruko izolirajuće staklo (s jednim meñuslojem zraka) Trostruko izolirajuće staklo (s dva meñusloja zraka) Dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (LowE obloga) Trostruko izolirajuće staklo s dva stakla niske emisije (dvije Low-E obloge) Dvostruko izolirajuće staklo sa staklom za zaštitu od sunčeva zračenja Staklena opeka ffi (") 0. Računske vrijednosti stupnja propuštanja ukupne energije ostakljenja.80 Napomena: 2e.50 2.75 0.mj. tavanu Prozori.90 83 .min Je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade.651) 2.min Je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Zahtjevi za vanjske neprozirne grañevne dijelove s plošnom masom > 100 kg/m2: Prema tablici 6.90 0.801) 2.60 Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 Faktor umanjenja naprave za zaštitu od sunčeva zračenja.90 0.Napomena: 2e.80 0.60 0.45 0.80 0.3 3 Naprava za zaštitu od sunčeva zračenja Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja Naprava s unutrašnje strane ili izmecfu stakala .75 0.80 0. Zahtjevi za ostakljenja: Tablica 1. U [(W/(m2 . stropovi prema tavanu Stropovi iznad vanjskog zraka.30 0.svijetle boje i malene transparentnosti .60 0. Fc (-) Tablica 2. podovi na tlu Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom Stijenka kutije za rolete U [(W/(m2CK)] &t > 18°C 12°C <$<18°C @emi ©emi ©emi @emi 0. prozirni elementi pročelja Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora.40 0.80 0.75 1.80 0.00 6 7 8 0.

50 0. koji su izloženi sunčevu zračenju. Koeficijenti prolaska topline -U [W/(m2. HRN EN ISO 6946/A1:2003 HRN EN ISO 6946/A2 (za grañevne dijelove koji graniče s tlom uzima da je R se = 0) Zahtjevi za prozirne elemente pročelja: zgrada s Gj(°C) 3 18°C U < 1. gore i bočno provjetravane b) 0.25 0. rolete.žaluzine.80 W/(m2 ■ K) Zahtjevi za vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom: 3 zgrada s Gj(°C) 12°C U < 2. prema tehničkim specifikacijama za proizvode. Dinamičke toplinske karakteristike grañevnih dijelova. na staklene dijelove vjetrobrana lZahtjevi za vanjske neprozirne grañevne dijelove s plošnom masom < 100 kg/m?: zidovi U < 0.žaluzine. te se dokazuje posredno preko koeficijenta prolaska topline . lamele koje se mogu okretati.90 W/(m2 ■ K) Zahtjevi koji se odnose na minimalnu toplinsku zaštitu i zahtjevi koji štede energiju uvijek vrijede za prozirne konstrukcije i identični su za obje klimatske zone.35 W/(m2 K) krovovi U < 0. mjerenjem prema HRN EN ISO 12567-1:2002.1 . nisu još u potpunosti donesene u EN normama. Navedena vrijednost vrijedi za slučaj kad je spriječeno direktno osunčanje prozora. cjrilje) 4 Strehe.2 . Ljetna toplinska zaštita obuhvaća: ■ Toplinsku zaštitu prozirnih elementa pročelja tijekom Ijeta ■ Toplinsku zaštitu vanjskih neprozirnih grañevnih dijelova plošne mase < 100 kg/m2 tijekom Ijeta ■ Zrakonepropusnost grañevnih dijelova koji čine omotača grijanog prostora zgrade ■ Zrakopropusnost reški prozora. a transparentnost u iznosu 315% ili većem smatra se povišenom. loñe D) 5 Markize. ovisne o promjenjivosti toplinskih tokova. kapci (škure.K)] odreñuju se: • za prozore i balkonska vrata: prema HRN EN ISO 10077-1:2002.80 W/(m2 K) zgradu s 12 °C <2j(°C) < 18°C U < 3. prema tehničkim specifikacijama za proizvode • za neprozirne grañevne dijelove prema HRN EN ISO 6946:2002. balkonskih (vanjskih) vrata i krovnih prozora ■ Vanjski neprozirni grañevni dijelovi.U [W/(m2 K)].30 W/(m2 K) 84 .30 0. otraga provjetravano 3. • za ostakljenje prema HRN EN 673:2003. Zahtjevi se ne odnose: na staklenu plohu velikog izloga koji ima ploštinu veću od 4 m2.40 a) b) Transparentnost naprave za zaštitu od sunčeva zračenja:< manja od 15% smatra se malenom.00 W/(m2K) Zahtjevi za stijenke kutije za rolete: zgrada s Gi (°C) 3 12°C U < 0. moraju imati odgovarajuće dinamičke toplinske karakteristike kako bi se smanjio njihov doprinos zagrijavanju zraka u zgradi tijekom Ijetnih mjeseci.3.

40 Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline. K)].30 3 4 5 6 7 8 9 1. zidovi prema garaži. tavanu Zidovi prema negrijanom stubišta temperature veće od 0^.30 0.70 0.65 1.40 0.80 0.00 1. stropovi iznad garaže U W/( m'CEK) G?e.65 0.80 1.45 0.mj.80 1. grañevnih dijelova s plošnom masom >100 kg/m2 85 . stropovi izmeñu grijanih radnih prostorija različitih korisnika Stropovi prema tavanu.55 0.70 0.00 0. Redni broj 1 2 Grañevni dio Vanjski zidovi. U [(W/(m2 . zidovi prema negrijanoj prostoriji Zidovi prema tlu Podovi na tlu (do dubine tlocrta prostorije 5 m) Stropovi izmeñu stanova. stropovi prema negrijanoj prostoriji iznad Stropovi prema negrijanom podrumu.50 0.min>+3°C ®e.40 0.mj.85 0.min^+3°C 1.Zahtjevi za vanjske neprozirne grañevne dijelove s plošnom masom > 100 kg/m?: Prema tablici 4. stropovi prema negrijanoj prostoriji ispod Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora Stropovi iznad vanjskog prostora.

prozirni elementi pročelja Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora.nmin = 0.801) 2. U [(W/(m2 . krovni prozori.(koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi) ■ u zgradi koja se provjetrava mehaničkim ureñajem za provjetravanje broj izmjena zraka . podovi na tlu Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom Stijenka kutije za rolete 0.50 2.50 2.50 0.7 h-1.90 0.80 0.80 Napomena: 2e. balkonska vrata i krovnih prozora Redn i broj 1 2 Broj katova zgrade do 2 kata više od 2 kata Razred zrakopropusnosti prema HRN EN 12207-1:2002 2 3 86 . zidovi prema garaži.00 3 0.Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom: zgrada u kojoj ljudi borave ili rade .mj.90 0. Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline.nmin = 0. Zrakopropusnost reški prozora. grañevnih dijelova zgrada malog obujma (V£100 m3). Provjetravanje prostora zgrade Zgrada mora biti projektirana i izgrañena da osigura minimalno provjetravanje prostora: ■ da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti.40 4 0. i/ili zbog korištenja ureñaja za grijanje s otvorenim plamenom.00 2. potrebno je osigurati povrat topline iz odlaznog zraka. tavanu Prozori.80 0.40 0.5 h-1 ■ zgrade kada ljudi ne borave . budu zrakonepropusni u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.mj. uključivo možebitne spojnice izmeñu pojedinih grañevnih dijelova i prozirne elemente koji nemaju mogućnost otvaranja.651) 2.90 0.50 0.40 0. stropovi prema tavanu Stropovi iznad vanjskog zraka.60 2.80 0. obiteljskih kuća i nakon zahvata na postojećim zgradama Redni broj 1 2 Grañevni element &t > 18°C @emi min>3°C ©emi min<3°C U [(W/(m2CK)] 12°C <$<18°C @emi min<3°C ©emi min>3°C Vanjski zidovi.90 8 0.Napomena: 2e.n > 0.00 0.min Je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade.30 0. 1) Kod podova na tlu zahtjev vrijedi do dubine tlocrta prostorije 5 m Zrakonepropusnost omotača zgrade Zgrada mora biti projektirana i izgrañena na način da grañevni dijelovi koji čine omotač grijanog prostora zgrade.80 0.2 h-1.60 1. Razredi zrakopropusnosti reški prozora. balkonska vrata.00 6 7 0.45 1.75 3. K)].40 5 0.80 0.80 0. stropovi iznad garaže Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C Zidovi prema tlu.min Je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Zahtjevi za vanjske neprozirne grañevne dijelove s plošnom masom > 100 kg/m^: Prema tablici 6. balkonskih vrata i krovnih prozora prema tablici 3 u prilogu C Propisa: Tablica 3.75 3.30 0.

Dokazuje se: ■ ispitivanjem tih elemenata prema HRN EN 1026:2001 prije njihove ugradnje. odredba se ne odnosi na ureñaje za provjetravanje s automatskom regulacijom propusnosti vanjskog zraka.podloga kod proračuna Potrebne podloge i podaci za provoñenje proračuna fizikalnih svojstava ■ kotirani tlocrti.AK (m2) ploština prozora u ukupnoj ploštini pročelja . Ureñaji za provjetravanje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrñene u tablici 3. način uporabe i učešća obnovljive energije u podmirenju potrebne topline za grijanje (ako je predviñena) ■ predviñena tehnička rješenja za sprječavanje pregrijavanja prostora zgrade tijekom Ijeta ■ za sprječavanje pregrijavanja prostora zgrade tijekom Ijeta ■ uvjeti i način skladištenja i ugradnje grañevnih proizvoda koji su od utjecaja na toplinska svojstva ■ sastav pojedinih grañevnih dijelova zgrade ■ ugrañena oprema i instalacije.. Provjetravanje prostora zgrade uz prozore ili umjesto njih mogu se ugraditi ureñaji za provjetravanje: Ureñaji za provjetravanje moraju omogućiti jednostavno podešavanje po potrebi korisnika zgrade.Ve (m3) obujam grijanog zraka .V (m3) faktor oblika zgrade . ■ ispitivanjem na izgrañenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002.f (-) ■ vrsta energenta za grijanje i sustav grijanja ■ vrsta. ■ ■ ■ ■ lokacija i namjena zgrade meteorološki parametri podjela zgrade u toplinske zone (ako je zgrada podijeljena u više toplinskih zona) geometrijske karakteristike zgrade/zone: ■ ■ ■ ■ ■ ■ oplošje grijanog dijela zgrade . Prilog C Propisa. presjeci i pročelja zgrade ■ lokacija i orjentacija zgrade ■ namjena zgrade ■ projektna unutarnja temperatura ■ sastavi grañevnih dijelova zgrade ■ granice grijanog prostora i temperaturnih zona 87 .A (m2) obujam grijanog dijela zgrade . koji su u funkciji uštede toplinske energije i toplinske zaštite zgrade Proračun fizikalnih svojstava zgrade obzirom na toplinsku energiju i toplinsku zaštitu ■ dokaz o ispunjavanju zahtjeva iz Propisa: ■ za pojedine grañevne dijelove ■ za zgradu u cjelinu ■ ulazni podaci .fo = A / Ve (nr1) ploština korisne površine zgrade .

1. 4.2. zgrade se mogu podijeliti prema različitim kriterijima.2.4. TIPOLOGIJA IZGRADNJE I NJIHOVA PODJELA Radi lakšeg i sistematskog proučavanja. Osnovni konstruktivni elementi zgrada 88 .

89 .

lučni nosači (C). ravna ploča (G). razapeto platno (0) i razapeta mreža (R). zakrivljene ploče (H) i (J). nagnute ili vertikalne ploče (E). Ona se sastoji od raznovrsnih tipova sklopova sastavljenih od osnovnih elemenata . zatega (L). lančanice (N i 0). prosta greda (D). štap (B). U osnovne elemente grañevine ubrajamo stub (A).Cjelokupno tijelo zgrade naziva se općim imenom konstrukcija zgrade. Složene konstrukcije sastoje se od meñusobno povezanih osnovnih elemenata 90 . zid (F).

Oni primaju opterećenja i ravnomjerno ih prenose na niže konstruktivne elemente zgrade. U masivnom sistemu konstruktivni zidovi se zidaju blokovima za zidanje. skeletni i prostorno površinski sistem. Na ovakav način u suvremenom grañevinarstvu podižu se zgrade niže katnosti. Zgrade veće katnosti grade se sa tankim armiranobetonskim zidovima. U prošlosti su upotrebljavane drvene grede i od njih izgrañivane skeletne zgrade (sl. ravnih.načinu prenošenja cjelokupnog opterećenja razlikuju se slijedeći sistemi: — — — masivni. a polja izmeñu njih ispunjavana raznovrsnim materijalima. 9). koji su u obliku platna pa se zbog toga nazivaju zgrade sa armiranobetonskim platnima (sl. opekom ili kamenom. 10) ill čeličnih nosača. Skeletni sistem — Linijsko-površinski konstruktivni sklop sastavljen kombinacijom linijskih nosaća — stubova. Raznovrsnost oblika i konstrukcija je veoma velika. Masivni sistem . — polumontažni i — industrijski 91 . Na slici 7 prikazani su samo neki primjeri već izgrañenih objekata sa formama zasnovanim na različitim geometrijskim tijelima. U skeletnom sistemu najprije se izgradi skelet. Prostorno površinski sistemi — Na objektima grañenim po ovim sistemima opterećenja se prenose preko naboranih.Na slici 6 prikazani su uz osnovne elemente i njihova primjena na nekim od izgrañenih objekata visokogradnje. metala ili lijepljenog drveta. Noseći zidovi se cjelokupnom naljegajučom površinom oslanjaju na temeljne stope u vidu traka koje prenose opterećenja zgrade na temljno tlo. 10). pa tek tada rade unutrašnje pregrade kao i ostali završni radovi. Skeletni sistem izrañuje se od armiranobetonskih (sl. zgrade se mogu graditi na: — tradicionalni (monolitni) — montažni. Isti naziv nosi i sklop od pravih ili kosih stubova povezanih lučnim nosačima na koje se oslanjaju meñukatne konstrukcije. TEHNOLOGIJA GRAðENJA ZGRADA S obzirom na tehnološke postupke koji se primjenjuju u grañenju. — U ovom sistemu glavni nosioci opterećenja su noseći — konstruktivni masivni zidovi. koje se nazivaju zidane zgrade. 11). greda kao i površinskih nosača — meñukatnih konstrukcija naziva se skeletna konstrukcija (sl. ispune se polja izmeñu stubova za obimne zidove. VRSTE OBJEKATA VISOKOGRADNJE (ZGRADA) PREMA KONSTRUKTIVNOM SISTEMU Prema konstruktivnom sistemu . zakrivljenih i sličnih konstrukcija koje se grade od tankih armiranobetonskih konstrukcija.

a tavanice. oblaganje zidova. U Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (PECZ). izvode se na licu mjesta (zidanje. npr. pogonima izvoñača ili na gradilištu. Ovakav način grañenja je skup i dugotrajan.2. vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove. Nove i postojeće zgrade dijele se na male zgrade. Osnovna podjela zgrada je na stambene i nestambene zgrade. postave na predviñena mjesta po projektu. kuće s jednim stanom u nizu ili drugačije povezane zgrade s jednim stanom. temelji. kao gotovi prefabrikati. 4. s više stanova (stambene zgrade s tri i više stanova. i u najmanjoj mjeri i na završne radove. 2. Prema toj podjeli se za sada razmatraju i energetski sustavi te izraduje elaborat primjenjivosti alternativnih izvora energije. 2. tako da je rad na gradilištu sveden samo na montažu. zidovi i stubovi izvode na licu mjesta. Industrijski način grañenja Industrijski način grañenja omogućava industrijalizaciju grubih grañevinskih i svih pratećih radova. izrada podova. 3.). Zadržao se jedino kod gradnje manjih porodičnih zgrada i na nekim ne mehaiziranim. postavljanje instalacija i dr. instalacija i završnih radova u tvornicama za proizvodnju industrijskog montažnog sistema. Polumontažni način grañenja Ovaj sistem nastaje kombinacijom tradicionalnog i montažnog načina grañenja. S obzirom na razvoj zakonodavnog okruženja. a do objekta dizalicama prenesu i montiraju. betoniranje. Tradicionalni način grañenja Pod ovim sistemom grañenja podrazumijeva se cjelokupno izvoñenje zgrade na mjestu gdje stalno ostaje. administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene.zgrade kod kojih se izraduje zasebni energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu). uredske. Njime se ubrzava grañenje i snižavaju cjene radova. NN 113/08. iako to za sada nije obavezno. grede iznad prozora i drugo se donesu I. površine do 1000 m2 i velike zgrade površine preko 1000 m2. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu (samostojeće stambene kuće s jednim stanom. Svi elementi zgrade.Koji će način izgradnje biti usvojen zavisi od mnogih činilaca. Primjenjuje se u raznim konstruktivnim sistemima. 4. zgrade za kulturno umjetničku djelatnost i zabavu. školske i fakultetske zgrade. kao i od osiguranja serijske i masovne proizvodnje. Podjela zgrada prema veličini i namjeni Zgrade se dijele prema veličini. grubi i završni radovi.zgrade kod kojih se može izraditi zajednički certifikat zgrade ili zasebni certifikat za svaku stambenu jedinicu). B nestambene zgrade: 1.2. bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu i zgrade za institucionalnu skrb. stambeni blokovi . najviše od ekonomsko-tehnoloških uslova i zahtjeva konstrukcijske prirode. namjeni i načinu potrošnje energije. manjim gradilištima. kuće do tri stana i kuće u nizu s više stanova po lameli . jer se neki dijelovi zgrade. muzeji i knjižnice. zgrade se prema namjeni i načinu potrošnje energije dijele na: A stambene zgrade: 1. preporuka je da se i za manje zgrade razmatraju alternativni energetski sustavi. 92 . Montažni način grañenja Ako se pojedini elementi zgrada izrade u većem broju u tvornicama. rad na ovakav način naziva se montažni način grañenja.

zatim za rasvjetu (12 do 15 posto).5. zatvori. moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugradene zračne zavjese. koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m2. postaje. radnički. U zgradama poslovne namjene najveći udio potrošnje energije je za grijanje ( oko 50 posto). Možemo zaključiti da potrošnja za toplinske potrebe predstavlja od 80 do 90 posto ukupnih energetskih potreba zgrade. 4. u skladu sa svojom namjenom. jednostavne gradevine utvrdene posebnim propisom. u skladu s PECZ. proizvodne hale. 10. U zgradama obrazovne namjene najveći udio potrošnje energije je za grijanje (do 55 posto). 93 . hlañenje (oko 4 posto) i za ostale potrebe – opremu. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji. restorani i si). Nestambene zgrade U nestambenim zgradama najveći udio potrošnje energije je za grijanje (50 do 55 posto). 6. elektromotorne pogone i klimatizaciju (do 30 posto) te rasvjetu (do 20 posto) nego za grijanje i pripremu potrošne tople vode (oko 15 posto). klimatizaciju i drugo (15 do 20 posto). pripremu potrošne tople vode (8 do 10 posto). U zgradama trgovačke namjene najčešće je dominantna potrošnja električne energije u odnosu na ostale energente.dački. zatim za pripremu potrošne tople vode (15 do 20 posto). elektromotorne pogone. iznajmljuju ili daju na leasing. 9. ureñaje. nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju. radionice. sportske dvorane. kuhanje (oko 5 posto). zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C Stambene zgrade U stambenim zgradama najveći udio potrošnje energije je za grijanje (50 do 60 posto). 7. rasvjetu i uredaje (12 do 15 posto) i za kuhanje (12 do 15 posto). zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri. pošte. zgrade koje imaju predvideni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje. Isto tako. umirovljenički. privremene zgrade izgradene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta. hoteli i slične zgrade za kratkotrajni boravak. uredaje. 8. zgrade za promet i komunikacije (terminali. 5. vojarne i si. te za rasvjetu (do 20 posto). ostale vrste zgrada koje troše energiju radi ostvarivanja odredenih mikroklimatskih uvjeta u unutarnjem prostoru. energetsko certificiranje zgrada. 3. 2. zgrade za stanovanje zajednica (domovi . zgrade za promet. studentski. 8. zgrade za stanovanje). a tako i razmatranje energetskog koncepta nije potrebno raditi za: 1. zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u skladu s predvidenom spomeničkom zaštitom zgrade. 6. zgrade ugostiteljske namjene (gostionice. 9. Tako je u zgradama trgovačke namjene znatno veći udio potrošnje energije za hladenje te opremua. 7. 10. postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe. zgrade s dućanima). dječji domovi. telekomunikacijske zgrade). zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda. zatim za rasvjetu i uredaje (do 20 posto) i hladenje (do 20 posto). Kod nestambenih zgrada udio potrošnje energije za pojedine grupe potrošnje se može znatno razlikovati.

Stropovi su 94 . Ovim aktivnostima se osim na smanjenje potrošnje energije utječe na povećanje ugodnosti boravka u prostoru.Toplinska zaštita nije bila predmet koji je usmjeravao izbor konstrukcije. smanjuju se troškovi za održavanje zgrade i povećava trajnost svih konstrukcija i energetskih sustava koji se koriste. U tradicionalnom graditeljstvu zaštitna uloga vanjske ovojnice zgrade bila je iskustveno prenosena ovisno o primijenjenom materijalu koji je zadovoljavao nosivost i pruzao odreñenu toplinsku zaštitu. debljine zida 25. Ovo možemo smatrati pretećom ugradnje toplinske izolacije u svrhu uštede Starije zgrade izvodile su se kao zidana konstrukcija od pune opeke ili kamena. godine Karl Schmidt govori o ogranićenoj godišnjoj potrošnji energije. Primjenom odgovarajućih tehničkih rješenja potrebno je iskoristiti toplinske dobitke zimi. Toplinska izolacija nije se koristila. 4. Prva razmišljanja teoretičara o ograničenoj količini energetskih sirovina javljaju se početkom dvadesetog stoljeća. 38 ili 50 cm pa i vise. godine. godine u naselju Heleran kod Dresdena grade se grañevine od drveta u obliku dvostruke drvene konstrukcije i meñuprostora ispunjenog tresetom. Kako bi se smanjile potrebe za toplinskom energijom za grijanje i hladenje zgrada i ostvarilo racionalno korištenje energije potrebno je povećati toplinsku zaštitu zgrade odnosno svih konstrukcija vanjske ovojnice zgrade. a ušteda energije. ali i hladenje. 1912. a smanjiti doprinos toplinskih dobitaka Ijeti. Stare zgrade masivne zidane konstrukcije. iako toplinski neizolirane.Povećanjem standarda očekuje se daljnje povećanje potrošnje energije za grijanje. Ova faza gradnje predstavlja najveći problem u smislu energetske potrošnje. prema današnjem shvačanju. ZGRADE GRAðENE PRIJE 1940 godine U ovoj grupi možemo razlikovati starije zgrade grañene prije 1940. bila je nepoznata. 1921. ne predstavljaju tako veliki problem u smislu toplinskih gubitaka.2. tradicionalnim tehnikama i materijalima.1.

Takvi prozori uzrokuju velike gubitke topline kroz vanjsku ovojnicu. Hladni podovi grijanih prostora često su izlozeni i pojavi kondenzacije na njihovoj gornjoj površini. 4. Vezana je uz naglu pojavu novih materijala u graditeljstvu 50-tih godina. ali i do većeg zagañenja okoliša. Analize pokazuju da se povečanjem toplinske izolacije vanjske ovojnice. energetsku krizu te uz razvoj svijesti o potrebi ustede energije i zaštite okoliša. Ugrañivali su se kao jednostruki ili dvostruki prozori s dva krila na razmaku većem od 10 cm. Podovi su najčešće bili izvedeni na sloju nabijene zemlje. Nedovoljna toplinska izolacija dovodi do povečanih toplinskih gubitaka zimi. kamena ili betonskih elemenata (rebricasti betonski strop). gubici topline smanjuju na 60-90 kWh/m2 godišnje. Vlaga koja je bila neminovna. hladnih obodnih konstrukcja. Prosjećni gubici topline kod takvih starih zgrada kreću se uglavnom izmedu 200 i 250 kWh/m2 godišnje. Podovi na tlu u slučaju grijanih prostora ne zadovoljavaju zahtjeve današnjih propisa. Strop iznad negrijanog prostora je uglavnom strop podruma i najčešće se izvodio kao svoñeni strop od opeke ili kamena s nasipom i plivajućim drvenim podom položenim u taj nasip. te zamjenom prozora. Posljedice su ostećenja konstrukcije. Kao podna obloga koristile su se drvene kocke ili opekarski elementi polozeni u nasip. nasipom šute i gornjom dašćanom oplatom kao podom tavana. Podovi prizemnih prostorija na tlu izvodili su se najčešće s drvenim slijepim podovima u nasipu. Najčesce neizolirani pod nije stvarao problema u pomoćnim negrijanim prostorima grañevine.uglavnom drveni ili masivni od opeke. prvenstveno vanjskog zida. Prozori i vrata kod starih grañevina izvodili su se uglavnom drveni. do 1970. ustakljeni s jednim ili dva stakla po krilu. Strop prema negrijanom tavanu najčesće se izvodio kao drveni strop s pogledom (žbuka na dašćanoj oplati). 95 . Problem se pojavljuje 50-tih i 60-tih godina pojavom novih grañevinskih materijala. Podrumski prostori su uglavnom bili pomoćni prostori grañevine koji se nisu grijali. nisu imale tako velike toplinske gubitke. zbog velike debljine konstrukcije i relativno niskog stupnja zagrijavanja prostora. isušivala se u prostoru podruma. Zagrijavanje takvih prostora zahtijeva veću količinu energije što dovodi do povečanja cijene korištenja i održavanja prostora. primjene novih materijala i statički laganijih konstrukcija a prije pojave propisa o toplinskoj zaštiti. ne stečeći ostalim konstrukcijama. Krov kod starih grañevina najčešće se nije izolirao jer se izvodio iznad negrijanog tavanskog prostora.2. kao novije lake betonske konstrukcije. ili opekarski elementi položeni u sloj pijeska. razdoblju velike i ubrzane gradnje. IZGRADNJA IZMEðU 1940 i 1970 godine U ovoj grupi možemo razlikovati starije zgrade grañene u razdoblju 1940. ostečenja nastalih kondenzacijom (vlagom). što je ušteda u potrošnji energije za oko70%. Tavan kod tradicionalne gradnje služi kao meñuprostor izmeñu vanjskog i unutarnjeg grijanog prostora. Toplinska zaštita zgrada je dio grañevinske fizike kojaje relativno mlada znanost. kako uslijed transmisije tako i zbog prolaza zraka kroz nebrtvljene reške. Takve starije zgrade masivnih debelih zidova. te neudobno i nezdravo stanovanje i rad.2. Podgled svoda uglavnom se žbukao. Zagañenje okoliša opet ima utjecaj na ostećenje grañevina i na život i zdravlje ljudi. godine. Zidovi u tlu kod starih zgrada izvodili su se kao i vanjski zidovi od opeke ili kamena. Najčešće provjetravani podrum služio je kao tampon prostor izmeñu tla i prostora prizemlja. te pregrijavanja prostora Ijeti.

bez prekinutog toplinskog mosta. Prvi propisi o toplinskoj zaštiti u Hrvatskoj doneseni su 1970. U njemu je odreñena podjela državnog teritorija na tri grañevinsko klimatske zone. IZGRADNJA NAKON 1970 godine Prva naftna kriza sedamdesetih godina proslog stoljeća ubrzala je prihvaćanje činjenica da su izvori fosilnih goriva sasvim sigurno ograničeni i da je energente potrebno racionalno koristiti. Za svaku zonu su propisane najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaza topline k (danas U) za pojedine elemente vanjske ovojnice zgrade.3. ali nemaju nikakav energetski koncept. je s jedne strane usvajanje prvih propisa o toplinskoj zastiti zgrada i početak skromnog korištenja toplinske izolacije. Zgrade se tada grade uz zadovoljavanje minimalnih uvjeta statike i toplinske 96 . do 1987. ima za posljedicu izgradnju velikog fonda zgrada koji je sa stajališta toplinske zastite i ustede energije izuzetno nepovoljan. Tehnički napredak u proizvodnji materijala za zidanje. Česti su i prefabricirani betonski parapetni paneli. Istovremeno se razvija industrija gradevinskih materijala. a s druge strane gradnja statički vitkih. do 1987. u razdoblju od 1970. Površina staklenih ploha se povećava. godine. godine. zahvaljujući kojem konstrukcija zgrada postaje sve tanja i sve lakša. Zgrade gradene u razdoblju od 1970. godine (Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplinsku zaštitu zgrada -Službeni list SFRJ 35/70). do 1980. te s lošim brtvljenjem. Nikakva ili vrlo stidljivo primjenjena toplinska izolacija karakteristicna je za gradnju sve do 1980. Večina europskih zemalja danas ima regulirano područje toplinske zaštite i uštede energije koje se trenutno usklañuje s dokumentima prihvačenim na razini EU. Kod zgrada grañenih prije 1970. Problem se pojavljuje i kod prenamjene tavanskog prostora u grijani stambeni prostor.. bez ikakve toplinske zaštite. ali vrlo loših profila. Zgrade su se gradile iskustveno. Ubrzo nakon toga mnoge industrijski razvijene zemlje donose prve zakone i propise o stednji energije za zagrijavanje grañevina. Počinje skromna primjena toplinske izolacije u debljinama 2-4 cm. Armirani beton dopusta staticki "tanke" konstruktivne elemente koji bez toplinske izolacije imaju velike toplinske gubitke.Novi materijali i njihova raznolikost rezultirali su i promjenom koncepcije konstrukcija. upotreba betona i armiranog betona. te gradnja "tankih" konstrukcija koje zadovoljavaju statički proračun. godine vrlo je česta izgradnja vitkih skeletnih konstrukcija ili poprecnih betonskih nosivih zidova. tankih konstrukcija. Zato je kod analize toplinskih karakteristika postojećih zgrada bitan podatak o godini izgradnje ili veće rekonstrukcije zgrade.Takva gradnja počinje vec 50-tih godina proslog stoljeca. velikih staklenih površina i zapravo toplinski vrlo loših objekata. kroz takve zidove gubi se znatan dio toplinske energije i pojavljuje problem vlage. Statika zgrade je zadovoljena. nisu se radili nikakvi proracuni gubitaka topline i uštede energije. 4. Osnovna karakteristika gradnje u razdoblju od 1970. uvoñenjem standarda grijanja prostora na temperaturu višu od 18°C. a ispuna izmedu nosive konstrukcije radi se često kao stolarski element s izuzetno lošim toplinskim karakteristikama. Prvi propisi o toplinskoj zaštiti zgrada u Republici Hrvatskoj doneseni su 1970. a s obzirom na toplinsku zaštitu. godine. Meñutim.2. Koriste se uglavnom prozori sa izo staklom. a energetski koncept ne postoji. zadovoljavajući statiku konstrukcije. kao i primjena armiranog betona.

a ukoliko postoji tanki sloj izolacije. potrebno je ispitati njezino stanje.520 (1980. u debljinama 4. S druge strane gledano.Toplinski gubici zgrada iz ovog razdoblja često su veći od onih na starijim zgradama. Parapeti su često betonski prefabrikati.510 (1987.). te je zamijeniti novom ili dopuniti postojeću s barem 10 cm nove toplinske izolacije. do 2006. te ugradnjom roleta.5. Krovovi se često izvode kao ravni krovovi s betonskom pločom i minimalnom izolacijom.izolacije. ima u prosjeku istu toplinsku kvalitetu. godine. Gradi se svim dostupnim materijalima na tržištu. Novo. velike staklene površine povečavaju troškove sanacije.). rjeñe 20 cm. Najčešće se koriste kamena vuna i polistiren. Armirano betonski zidovi izvode se u minimalnim statičkim debljinama od 16 i 18 cm. već i za zgradu kao cjelinu. Važno je naglasiti da je bitna novost u Propisima iz 1987. godine 97 . Standard grijanja meñutim raste.J5. Svi projekti i sva izgradnja u razdoblju od 1987. HRN U. godine pod nazivom HRN U. Godine 1980. Ovdje možemo naglasiti da se najveće uštede postižu većim debljinama toplinske izolacije. debljine izolacije vanjskog zida kreću se od 14 do 30 cm.J5. Potrebno je kod svake sanacije ispitati kvalitetu prozorskih profila i stakla. s tom prednosti što se izolacija uglavnom bez problema može izvoditi s vanjske strane. godine do danas.530 (1980. Zidane konstrukcije izvode se uglavnom od šuplje blok opeke 19 cm. godine u ograničavanju toplinskih gubitaka. a godišnje toplinske potrebe kreću se u prosjeku od 100 do 150 kWh/m2 godišnje. te 8 do 12 cm za kosi krov. minimalna preporučljiva debljina izolacije iznosi 10 cm. zaluzina i si.J. su doneseni novi zahtjevi u pogledu toplinske zaštite zgrada u okviru norme JUS U. Ukoliko zid uopće nije izoliran. S obzirom na velike staklene površine koje karakteriziraju gradnju tog razdoblja. drvolit ili okipor koja se stavlja u oplatu kod betoniranja. te iznose i preko 300kWh/m2godisnje. 6 i 8 cm za vanjski zid. Osim ove norme u primjeni su i sljedeće norme iz područja toplinske tehnike u grañevinarstvu: HRN U. Mjere za uštedu energije u grañevinskom djelu: Mjere sanacije ne razlikuju se puno u odnosu na sanaciju starijih zgrada.600: Toplinska tehnika u grañevinarstvu i tehnički uvjeti za projektiranje i grañenje zgrada kojima su vrijednosti dopuštenih koeficijenata prolaska topline U(k) smanjene za cca 30 posto.To često rezultira pojavom vlage i plijesni na unutrašnjim uglovima kuća. Da bi se to zadovoljilo. Zgrade urazdoblju od 1987 do 2006 godine Unatoć svjetskim trendovima i naglašene potrebe štednje energije u zgradama. zamjena prozora može rezultirati vrlo velikim uštedama. ili s 2-4 cm izolacije tipa heraklit. Ne posvećuje se gotovo nikakva pažnja rješavanju detalja karakteristicnih toplinskih mostova. Bitnog napretka u toplinskoj zaštiti zgrada u razdoblju od 1987.J5. Hrvatskoj je trebalo gotovo dvadeset godina do usvajanja Novog tehničkog propisa i strožih zahtjeva glede toplinske zaštite i uštede toplinske energije u zgradama. pooštreno i dopunjeno izdanje doneseno je 1987. te eventualno ugraditi toplinski kvalitetnije staklo i dobro zabrtviti profile. Za postizanje niskoenergetskog standarda gradnje. te vanjski zid i prozore. ne samo kroz pojedine elemente vanjske ovojnice. uz mala ulaganja i toplinskom izolacijom niša s radijatorima i kutija za roletu. grañenim prije 1970.600. a primijenjena toplinska izolacija je takva da zadovoljava postojeće propise. (ili pune opeke 25 cm) koja obostrano ožbukana jedva zadovoljava tadašnje minimalne uvjete za toplinsku izolaciju. HRN U. I u ovom slučaju ekonomski najisplativije je sanirati krov ili strop prema negrijanom tavanu.).J5. Armirano betonske konstrukcije zidova izvode se ili bez izolacije. koeficijenti U moraju biti i znatno manji od dopuštenih. Puno se može postići.

regulacija.4 28. obostrano ozbukana DEBUINAZIDA (cm) zida.0 43.43 0. smanjiti potrošnju energije. štedna rasvjeta.4 25.18 TOPUNSKI GUBICI KROZ ZID (kWh/m2 god) 49.6 60. Tehnicki propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama predstavlja veliki napredak u toplinskoj zaštiti zgrada.62 0. U tu svrhu pri gradnji zgrada valja poduzimati sve raspoložive mjere za uštedu energije koje su razvrstane u tri vrste mjera: urbanističke mjere. obostrano ozbukan 4 6 8 10 20 28.7 48.6 30. te prikaz usteda potrosnji energije/lzvor EIHP L KOEFICIJENT PROLAZA TOPLINE U (W/m2K) 0. stambene zgrade i zgrade za javnu namjenu najveći potrošači energije. tako i putem promocije i podizanja svijesti o uštedi energije i zaštiti okoliša.0 Budući da je istraživanjima utvrñeno da su. godine potrebno je dodatnim preporukama za uštedu energije .6 13.0 53. treba ponajprije na tome području poduzimati sve raspoložive mjere za uštedu toplinske energije u zgradama. godine. ekonomskih pa čak i energijskih).47 0.42 0.17 0. godine. uz promet i industriju.8 36.2. funkcijskih.55 0.6 suplja blok opeka 29 cm.30 0. obostrano ozbukana 4 6 8 10 20 21.32 0. godine usvojenje novi Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05) s obveznom primjenom od 1. a obuhvaća i novogradnje i rekonstrukcije postojećih zgrada. toplinsku zaštitu i uštedu energije novih zgrada. arhitektonsko-gradevinske mjere i toplinsko-tehničke mjere.0 13.38 0. srpnja 2006.2 33.5 69.0 34. U srpnju 2005.3 76. ali i bitnih zahtjeva pri projektiranju (estetskih.6 28.nema.0 14.35 0.4 72. Ono sto treba svakako učiniti je usmjeriti sve snage na povečanje energetske učinkovitosti.1 Armirano-betonski zid 20 cm.17 0.0 24.6 44.6 37. uz uvjet zdravog i udobnog boravka ljudi u zgradama.4 USTEDA % 4 6 8 10 20 27 29 31 33 43 37 39 41 43 53 28 30 32 34 44 24.35 0. i manjim zahvatima na ovojnici zgrade. U zgradama grañenim u razdoblju od 1987.2 38.75 0.4 45. Usporedba smanjenja toplinskih gubitaka povecanjem toplinske izolacije karakteristicnog vanjskog VANJSKI ZID SLOJ UKUPNA IZOLACIJE (cm) suplja blok opeka 19 cm. Tablica 3. Aktivnosti na povećanju energetske učinkovitosti povečanjem toplinske zaštite zgrada treba usmjeriti na zgrade grañene prije 1987. kako putem zakonske regulative. 98 . itd. da bi se na kraju zadovoljio osnovni cilj gradnje zgrada.0 44. Pritom će uloga arhitekta kao glavnog projektanta zgrade biti od sada posebno kljućna jer će on po svojoj osnovnoj zadaci biti zadužen za uskladivanje i koordinaciju svih projektanata. konstrukcijskih. do 2006.54 0.

podaistropa.5 kuna po 1 cm debljine (bez PDV-a).) • povecati energetsku ucinkovitost termoenergetskih sustava. suvremene niskoenergetske kuce oko 40. krovova te prozora i vanjskih vrata. a povratno razdoblje ulaganja kreće se.Glavne grañevinske mjere za uštedu energije temelje se na poboijšanju toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade. vjetar i dr. Kako je Hrvatska tek nedavno usvojila napredniji standard toplinske zastite. Za razne vrste zida bit će vidljiv potencijal ušteda toplinskom izolacijom vanjskog zida. Propis definira maksimalno dopustenu godisnju potrosnju za zgrade u kWh/m2.80W/m2K. zidova. Koeficijent prolaska top line za prozore i balkonska vrata kod zgrada koje se griju na temperaturu 18°C i vise. Prosjecne stare kuce godisnje trose 200-300 kWh/m2 energije za grijanje. ovisno o energentu i klimatskim uvjetima od 3 do 10 godina. Za energetski ucinkovitu gradnju neophodnoje: • smanjiti gubitke topline iz zgrade poboljsanjem toplinske zastite vanjskih elemenata i povoljnim odnosom oplosja i volumena zgrade • povecati toplinske dobitke u zgradi povoljnom orijentacijom zgrade i koristenjem Sunceve energije • koristiti obnovljive izvore energije u zgradama (biomasa. posebno kod prenamjene tavanskih prostora u stambene. Želeći naprijed navedeno bolje prezentirati možemo proračunati fiziku zgrade ili dijelova zgrade. Pri tome treba naglasiti da je isplativije ulagati u veće debljine toplinske izolacije (preporukamin. Cijene toplinske izolacije za vanjski zid kreću se u prosjeku 1 euro ili 7. 4. sunce. standardno izolirane kuce ispod 100. godine Novi Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i topiinskoj zastiti u zgradama (NN 79/05) predstavlja veliki napredak u topiinskoj zastiti zgrada.aV-volumen grijanog prostora). srpnja 2006. tj. pri ćemu krov ostaje toplinski neizoliran. ogranicen je na maksimalno U =1. gdje je A-oplosje -zbrojpovrsinaprocelja. što u ukupnoj cijeni izvedbe fasade iznosi od 20 do 30 posto za 10 cm debljine.2. Svi europski trendovi krecu se u torn smjeru i nije tesko pretpostaviti da ce se i nasi propisi za novogradnju vrlo skoro ponovno morati uskladivati sa sve strozim europskim propisima. a obuhvaca i novogradnje i rekonstrukcije postojecih zgrada. a time i zastite okolisa. koja je vezana uzfaktor oblika zgrade. Cilj sveobuhvatne ustede energije. Za stare zgrade dokazano je da se jedna energije gubi kroz prozore i vanjski zid.4. podova. SUVREMENA IZGRADNJA Novogradnja uskladena s novim tehnickimpropisom o ustedi toplinske energije i topiinskoj zastiti u zgradama (NN 79/05) s obveznom primjenom od 1. ali i kroz krov. osnovna preporuka kod gradnje novih kuca je pokusati dodatno poboljsati tu toplinsku zastitu i analizirati mogucnost niskoenergetske arhitekture. odnos povrsine oplosja grijanog prostora zgrade i volumena koji taj prostor zatvara (f0=A/V (nr1). a 99 . a razdoblje povrata investicije najkraći. stropova. 10 cm za vanjski zid) jer su uštede najveće. odnosno kWh/m3. je stvoriti preduvjete za sustavnu sanaciju i rekonstrukciju postojecih zgrada te povecati obaveznu toplinsku zastitu novih zgrada.

prema Pravilniku o energetskoj certifikaciji zgrada. potencijal za primjenu mjera energetske učinkovitosti u postojećim zgradama je velik s obzirom da propisi o toplinskoj zaštiti prije 2005. uz kreativni doprinos i doprinos kvaliteti zivota. Zbog velike potrosnje energije u zgradama.novi je zahtjevni zadatak koji se postavlja pred projektante i graditelje. Zadovoljavanje 3E-forme -energija. ali i kao polje za primjenu inovativnih tehnickih i tehnoloskih rjesenja. mora ukljuciti u promisljanje i cijeli niz mjera za povecanje energetske ucinkovitosti. smanjenja koristenja fosilnih goriva i zagadenja okolisa u kojem zivimo.pasivne 15 kWh/m2 i manje. Struka je danas u poziciji odgovoriti na te izazove koji se pred nju postavljaju i pozitivno utjecati na ublazavanje energetske i ekoloske krize te pridonijeti odrzivom razvoju. energetska ucinkovitost i odrziva gradnja danas postaju prioriteti suvremene arhitekture i energetike. njihov je utjecaj na okolis u kojem zivimo dug i kontinuiran i ne mozemo ga zanemarivati. a time i veliki zagadivac okolisa. Energetska ucinkovitost danas moze djelovati kao svojevrsni urbanisticki i arhitektonski poticaj. a s druge strane s problemom osuvremenjivanja postojece izgradnje koja u velikom postotku nezadovoljava danasnji standard. Suvremena arhitektura danas. Tablica 6: Klasifikacija zgrada u energetske razrede. godine nisu odredivali najveću vrijednost potrebne topline za grijanje. Zgrade su najveci pojedinacni potrosac energije. mogucnosti koristenja obnovljivih izvora energije. daljinskog grijanja i hladenja. mozemo zagrijati 3-4 niskoenergetske kuce ili 8 -10 pasivnih kuca. Energijom koja se danas potrosi u prosjecnoj kuci u Hrvatskoj. trosi enormno puno energije i preko noci postaje veliki problem i veliki zagadivac okolisa. ekonomija. a istovremeno i najveceg potencijala energetskih i ekoloskih usteda. ekologija . Susrecemo se s jedne strane s problemom nove izgradnje uskladene sa suvremenim standardom zivota i odrzivim razvojem. Zgrade koje se rekonstruiraju minimalno trebaju zadovoljiti uvjete TPRUETZZ u pogledu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice. Mjere energetske učinkovitosti je potrebno prilagoditi lokaciji odnosno 100 .specif ična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) <15 <25 <50 <100 <150 <200 <250 > 250 A+ A B C D E F G Energetski razred grafički se prikazuje na energetskom certifikatu zgrade strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje izraženoj u kWh/(m2a). Zbog dugog zivotnog vijeka zgrada. kogeneracije. (PECZ) Energetski razred QHndref . Kako najveći udio potrošnje energije u zgradama čini energija za grijanje.

naročito onih gradenih prije 1980. Osim zamjenom prozora. Medutim. hlañenje i električnu energiju. zamjena ostakljenja s dvostrukim IZO ostakljenjem niske emisije (preporuka U ostakljenja < 1. Sanacija poda prema tlu vrlo često nije ekonomski opravdana.8 W/(m2K). postavom zavjesa .1 W/m2K) -provjera i popravak okova na prozorima i vratima -izoliranje niša za radijatore i kutije za rolete -toplinski izoliranje postojećeg kosog krova ili stropa prema negrijanom tavanu debljim slojem toplinske izolacije -reduciranje gubitaka topline kroz prozore ugradnjom roleta. zbog relativno malog smanjenja ukupnih toplinskih gubitaka u odnosu na veliku investiciju koja je potrebna za takvu sanaciju. Pregled mjera za ekonomski povoljno poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice . Mjera u području toplinske zaštite s najkraćim periodom povrata investicije i najmanjim ulaganjem je toplinska zaštita kosog krova ili stropa prema negrijanom tavanu. Mjere uz male troškove i brzi povrat investicije (do 3 godine i 5000 kn/100 m2): -brtvljenje prozora i vanjskih vrata. Mjere uz nešto veće troškove i duži period povrata investicije (više od 3 godine i preko 5000 kn/ m2): -zamjena prozora i vanjskih vrata toplinski kvalitetnijim prozorima -preporuka U prozora 1.klimatskim karakteristikama (kontinentalni ili primorski dio R. kao što su: -vanjski zid -zid izmedu grijanih prostora različitih korisnika -zid prema negrijanom prostoru -vanjski zid prema terenu -pod na terenu -medukatna konstrukcija koja odvaja prostore različitih korisnika -strop prema negrijanom podrumu -strop prema negrijanom tavanu -ravni i kosi krov iznad grijanog prostora -strop iznad vanjskog prostora 101 . potrebno je naglasiti da bitnu ulogu u toplinskoj zaštiti zgrade imaju svi dijelovi vanjske ovojnice zgrade.na prozore ugradnja mikroprekidača koji isključuju konvektorsko grijanje i hladenje pri otvaranju prozora -cjelovita toplinska izolacija vanjske ovojnice kod neizolirane zgrade ili povećanje toplinske izolacije izolirane zgrade u skladu sa zahtjevima Tehničkog propisa -izgraditi vjetrobran na ulazu u zgradu Energetskom obnovom starih zgrada. godine. Primjenom mjera energetske učinkovitosti vanjske ovojnice može se ostvariti značajno smanjenje potreba za toplinskom energijom za grijanje i hlañenje i tako smanjiti potrebnu snagu uredaja te omogućiti korištenje alternativnih izvora energije. Primjenom mjera energetske učinkovitosti ostvaruje se ušteda na troškovima za grijanje. Hrvatske). . moguće je postići uštedu u potrošnji toplinske energije od preko 60 posto. najveće uštede mogu se postići toplinskom zaštitom vanjskog zida. povećava se kvaliteta i ugodnost boravka u prostoru te duži životni vijek zgrade uz doprinos zaštiti okoliša i smanjenju emisija stakleničkih plinova.1-1.

U projektu posebnu pažnju treba obratiti na detalje koji mogu biti toplinski mostovi. ukoliko nisu pravilno toplinski izolirani. svodeći utjecaj toplinskih mostova na minimum. te dobrom brtvljenju prozora. Takoder su bitni svi spojevi konstrukcija. Razrada projekta mora svakako obuhvatiti rješavanje bitnih detalja za izbjegavanje toplinski mostova. odnosno po jedinici obujma grijanog dijela zgrade -najveći dopušteni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade -sprečavanje pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja Sunčeva zračenja tijekom Ijeta -ograničenje zrakopropusnosti omotača zgrade -najveće dopuštene koeficijente prolaska topline pojedinih gradevnih dijelova omotača zgrade -smanjenje utjecaja toplinskih mostova -najveća dopuštena kondenzacija vodene pare unutar gradevnog dijela zgrade -sprečavanjem površinske kondenzacije vodene pare. koja vrlo često može bit u sklopu vizualnog arhitektonskog elementa. Nove zgrade Kod gradnje nove zgrade važno je već u fazi idejnog projektiranja integralnim pristupom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski učinkovita zgrada. Najbolji način izbjegavanja toplinskih mostova je postava toplinske izolacije s vanjske strane zida. Posebno je važna suradnja svih sudionika u projektiranju. bez prekida te dobro brtvljenje reški i spojeva. ako ovim Propisom 102 . kao i budućih korisnika zgrade. Tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama propisuju: -najveću dopuštenu godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade. Potrebno je analizirati optimalni nivo toplinske izolacije i u skladu s tim planirati energetske sustave u kući. hladenja i ventilacije te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije Na početku svakog projekta potrebno je analizirati lokacijske i klimatske uvjete te u skladu s njima početi planirati energetski koncept kuće. pa je i to važno razmotriti u fazi idejnog projekta. prodori stropnih ploča i rubne obrade. u pažljivoj optimizaciji i planiranju energetskog koncepta. Važnu ulogu ima i zaštita od pretjeranog osunčanja prostora. Pri tome treba imati na umu da je dodatno ulaganje u povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje toplinskih gubitaka na novogradnji višestruko isplativo. Tako treba obratiti posebnu pažnju postavi prozora u odnosu na toplinsku izolaciju u vanjskom zidu.-prozori i vanjska vrata Toplinska zaštita mora biti riješena kontinuirano po vanjskoj ovojnici bez prekida. orijentaciju i oblik kuće -primijeniti visoki nivo toplinske izolacije cijele vanjske ovojnice i izbjegavati toplinske mostove -iskoristiti toplinske dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja -koristiti energetski učinkovit sustav grijanja. Povećanje cijene gradnje za 10 do 20 posto može značiti energetske uštede 50 do 80 posto. Zato je potrebno: -analizirati lokaciju.

Tablica 7.temp.41 f0 ) Qh“ = 95. M i hladenje zgrade. a manju od 18°C dozvoljene su veće vrijednosti koeficijenta transmisijskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade.65 + 0.35 + 0.24/f0 HT' = 0. QH.40 HT' = HT/A (W/m'K) Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade HT' = 0.15/f0 HT' = 0.03 + 51.40 HT' = HT/A (W/m'K) f >30% (udio ploštine prozora u ploštini pročelja) HT' = 0.53 + 0.20 0.13 + 16. vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji > 3°C <3°C Qh“ = 51.24/f0 lzvor:Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08) Tablica 8.20 0. Qc.05 fo ^ 1. višu od 12 °C. a najveća dopuštena vrijednost potrebne topline za grijanje ostaje ista.nije drukčije odredeno.45 + 0. Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.05 fo £ 1. 18 °C i višu ZGRADE KO JE SE GRIJU NA 18°C I VIŠU TEMPERATURL Fo Nestambena zgrada J Stambena zgrada Faktor oblika zgrade Qh“ (kWh/m'a) Qh' (kWh/m a) Godišnja potrebna toplina za Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine grijanje po jedinici obujma korisne površine zgrade grijanog dijela zgrade fo ^ 0. a manju od 18°C ZGRADE KOJE SE GRIJU NA TEMPERATURU VIŠU OD 12°C.42 Qh' = ( 13. A MANJU OD 18°C Fo Nestambena zgrada J Faktor oblika zgrade Qh' (kWh/m a) Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade fo ^ 0.20 < f0 < 1.05 TEMPERATURA Srednja mj.42 Qh' = ( 13.05 TEMPERATURA Srednja mj. 103 .10/f0 IzvonTehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08) Za zgrade koje se griju na temperaturu višu od 12°C.45 + 0. Zahtjevi u vezi s uštedom energije za stambene i nestambene zgrade grijane na temp.45 f0 ) Qh' = 30.temp.15/f0 Qh' = 16.13 + 16.31 Qh“ = ( 41. nd (kWh/a) se izvodi u skladu s normom HRN EN ISO 13790:2008. Zahtjevi u vezi s uštedom energije za stambene i nestambene zgrade grijane na temp. vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji > 3°C <3°C Qh' = 16.20 < f0 < 1.45 f0 ) Qh' = 30.10/f0 HT' = 0.01 HT' = HT/A (W/m'K) Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade HT' = 0.30 + 0.

sloboda kretanja ljudi i usluga te sloboda kretanja kapitala . koji mora biti zajednilki svim zemljama članicama. već se to zakonodavstvo mora i primjenjivati. u kojem slučaju se ona smatra harmoniziranom europskom normom (EN). Pod pretpostavkom da Europska komisija utvrdi da grañevni proizvod koji je proizveden u skladu s takvom EN služi ispunjavanju bitnih zahtjeva za grañevinu. no mi bismo radije rekli pravilima EU. Da bi sustav mogao djelovati. Usvajanje pravne stečevine ne podrazumijeva samo usklañivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim. njegov bitan dio predstavlja način odreñivanja uvjeta koje mora zadovoljiti odreñeni grañevni proizvod. potrebno je da još i cjelokupno nacionalno grañevnotehničko zakonodavstvo zemlje članice ne sadrži odredbe koje bi sprječavale ugrañivanje uporabljivih grañevnih proizvoda u grañevine na njezinom području. kao i odreñivanje načina provjere ispunjava li grañevni proizvod te uvjete. objavit će u službenom glasilu EU referencijsku oznaku takve EN.3. kojom su zemlje članice EU riješile opisane probleme. jednaki za sve države članice. Sastavni dio te prilagodbe je dakako i usvajanje pravne stečevine Europske unije. Problemi koji se pri tome mogu pojaviti vezani su za činjenicu da se u toj drugoj državi primjenjuju drugi zahtjevi koje grañevine moraju ispunjavati i da postoje razlike u znanju i vještinama osoba koje grañevni proizvod ugrañuju.europskoj normi (EN) koju. te • uporabljivi grañevni proizvodi. priznata tehnička pravila) koje predstavlja zaokruženi 104 . No da bi sustav doista mogao djelovati. u nacionalne normizacijske sustave preuzimaju nacionalna normirna tijela. U području graditeljstva sloboda kretanja robe primjenjuje se na grañevne proizvode.MATERIJALI Uvod Namjera da Republika Hrvatska postane punopravnom članicom Europske unije podrazumijeva prilagodbu naše zemlje u mnogim područjima onome što se često naziva standardima. Budući da su zemlje članice EU postavljale zahtjeve koje moraju ispunjavati grañevni proizvodi u skladu sa svojim gradevno-tehničkim zakonodavstvom nemaju problema pri prihvačanju takvih „harmoniziranih“ proizvoda u svoje gračevine. Važnost uvoñenja proizlazi iz potrebe da se na ispravan način u RH uspostave i tri slobode -sloboda kretanja robe. Ujednačivanjem bitnih zahtjeva za grañevinu i postavljanjem zahtjeva uporabljivosti osigurava se da uporabljivi grañevni proizvod u svim zemljama članicama na jednak način služi ispunjavanju bitnih zahtjeva.kao temeljnih stupova na kojima pociva Europska unija. Za postojeće gradevnotehničko zakonodavstvo (tj. koji. odreñuju se: • bitni zahtjevi za grañevinu. Direktivom o gradevnim proizvodima {Construction Product Directive. Za zemlje u tranziciji. pošto ju donese europsko normirno tijelo. kakva je RH. premda proizvedeni u jednoj od država članica EU moraju biti takvi da se mogu ugrañivati u drugoj članici.4. Takav način sadržan je u dokumentu . drugim riječima mora biti uvedeno. kao proizvodi s takvim svojstvima koja osiguravaju da će grañevina ispunjavati bitne zahtjeve (pri čemu je uvjetovano da sam proizvod zadovoljava odreñene zahtjeve i da je ispravno ugrañen). CPD) . problem je veći.

tada se takav proizvod ne smije ugrañiti . gledano s europskog motrišta. Da bi se takav posao uspješno odradio. već je nužno da se u taj posao ukljući široka strucna javnost. Može se reci da je pitanje prijevoda i prijenosa osnovnih elemenata CPD u hrvatski pravni sustav. prema nekim procjenama. prostornog uredenja i graditeljstva i oko njega kao resornog državnog tijela.Preostalih 95% posla zapravo je uvoñenje odredaba CPD-a u hrvatsku grañevno-tehničku praksu i to tako da budu uključene njezine „europske“ značajke (dakle osiguravanje slobode kretanja robe). Pri tome se misli na predstavnike: grañevinske industrije. godine . prepreka slobodnom kretanju robe. nije dovoljno da se njime bavi uska skupina stručnjaka okupljena u Ministarstvu zaštite okoliša. Budući da je postojeće gradevno-tehničko zakonodavstvo zastarjelo i nekompletno. Njime su unesene u pravni sustav RH (transponirane) osnovne odredbe CPD-a i ujedno su odredeni i podzakonski akti kojima se zapravo uvodi CPD. prihvaćanje „harmoniziranih“ proizvoda jest problem (eventualne) nekompatibilnosti takvog proizvoda s ostatkom sustava. kao primjereno rješenje nameće se izrada potpuno novoga grañevno-tehničkog zakonodavstva. ali i njezine „hrvatske“ značajke.sustav sa svojim zakonitostima. što uključuje proizvodače grañevnih proizvoda i izvoñače grañvina • projektantske zajednice zajednice pravnih osoba ovlaštenih za provjeru kvalitete odnosno sukladnosti grañevnih proizvoda 105 • • • • • . podzakonskih akata koji ureñuju gradnju s razrañivanjem bitnih zahtjeva i odreñivanjem kriterija po kojima se prepoznaje da su ispunjeni (srednja razina).: stakeholder) ciji poslovni rezultati pa i poslovna budučnost ovise o tome kako ce sustav biti ureñen i/ili kojom brzinom ce se mijenjati. te da bi ispitivanje eventualnih nekompatibilnosti „harmoniziranih“ grañevnih proizvoda i utjecaja te nekompatibilnosti bilo za RH znatno financijsko i vremensko opterećenje. pouzdanost grañevine). ali i koje će istovremeno uzeti u obzir i hrvatske nacionalne specificnosti i tradicionalna znanja te voditi računa o primjerenim prijelaznim rokovima za prilagodbu na nove uvjete svih segmenata hrvatskog gospodarstva postavljeni su tek Zakonom o gradnji (ZOG) koji je donesen koncem 2003. što podrazumijeva uvoñenje novih pojmova kao što su uporabljivost grañevnih proizvoda ili tehničko dopuštenje. tek 5% cjelokupnog posla na uvodenju CPD-a. Tako bi u poslu uvodenja CPD-a morali sudjelovati predstavnici svih sudionika (od engl. Uvoñenje Direktive o grañevnim proizvodima u hrvatski pravni sustav i grañevno-tehničku praksu Pravni i strukovni okvir Osnovni uvjeti za izradu novoga grañevno-tehničkog zakonodavstva koje će se temeljiti na bitnim zahtjevima odredenim CPD-om.što je opet. a to je osiguravanje dosljednosti sustava koji se može prikazati kao hijerarhijski niz: bitnih zahtjeva za gradevinu propisanih ZOG-om (najviša razina). Ako se radi o ne-kompatibilnostima koje su takve prirode da ugrožavaju ispunjavanje bitnih zahtjeva za grañevinu (ili drukčije rečeno. norma na ciju primjenu propisi upučuju u svrhu ispunjavanja bitnih zahtjeva (najniža razina).

Iz tih razloga moglo se dogoditi da se o tehničkom propisu koji je donesen sredinom 2005. pod uvjetom da je na dogovoren način potvrdeno da su ti proizvodi sukladni harmoniziranoj normi. tehnickim se propisima razraduju bitni zahtjevi za grañevinu i to tako da se propisuju: tehnička svojstva koje moraju imati odreñeni tehnički ili fiinkcijski sklopovi koji su sastavni dio neke grañevine zahtjevi za projektiranje. pa niti u davanju mišljenja na ponuñena i osmišljena rješenja već uglavnom i ne znaju da su promjene u tijeku. te da su ispravno i sukladno namjeni ugrañeni. izvoñenje i održavanje tog tehničkog ili fiinkcijskoga sklopa čime se osigurava postizavanje odnosno očuvanje propisanog tehničkog svojstva. za proizvode koji ispunjavaju uvjete tih norma pretpostavlja (radi se o pravnoj pretpostavci -ne zaboravimo da proizvoñac odgovara za svoj proizvod) da su takvi da grañevina u koju su ugrañeni ispunjava bitne zahtjeve za grañevinu. a osobito glede uskladenosti hEN-a s ostatkom normizacijskog sustava. To je prije svega utvrdivanje popisa evropskih norma za grañevne proizvode. za 106 • • • • • . što ih čini važnim elementom uvodenja CPD-a. već je odreñeno da se pojedinosti vezane za uporabljivost grañevnih proizvoda odreñuju tehničkim propisima. Stoga je. zašto tehnilki propisi ne upućuju isključivo na EN. jer se.• drugih resornih ministarstava. Grañevno-tehnička praksa Promotrimo li CPD sa stajališta ostvarenje ciljeva zajednickog tržišta EU. To. stoga je pitanje ispunjavanja možebitnih hrvatskih specifičnih zahtjeva (npr. da bi petnaestak dana prije početka obvezatne primjene propisa neki od njih zatražili odgodu zbog nepripremljenosti. Rečena pravna pretpostavka nije uključena u odredbe ZOG-a. Tri su bitna razloga za to: uvodenje CPD-a još je uvijek u tijeku na razini EU-a. a dok njih nema primjenjuju se nacionalne norme što znači da se hrvatskim tehničkim propisom i to mora uzeti u obzir harmonizacija EN-a provodi se uz uzimanje u obzir zahtjeva za grañevne proizvode svih zemalja članica RH u tom procesu (postavljanja zahtjeva) nije sudjelovala.hrvatski tehnički propis mora uzeti u obzir ovu činjenicu i osigurati primjenu čim većeg broja hrvatskih norma koje su nastale prihvačanjem hEN-a. te • tehnicka i druga svojstva koje moraju imati grañevni proizvodi što se ugrañuju u taj tehnički ili funkcijski sklop da bi on (sklop) imao propisana svojstva i način dokazivanja njihove sukladnosti zahtijevanim svojstvima. Kako je ZOG-om odredeno. dakako. pa se u meñuvremenu primjenjuju nacionalne norme . radi primjerenog rješavanja spomenutih problema i osiguravanja odgovarajuceg vremena (za usvaja nje novih znanja u projektiranju. godine glavni sudionici mahom nisu izjasnili tijekom javne rasprave (pa ni u gotovo godinu dana prijelaznog razdoblja). tj. ali pri tome i osigurati primjenu kompatibilnih nacionalnih hrvatskih norma (koje su mahom preuzete od bivše države) i ujedno osigurati primjereno prijelazno razdoblje EN za ocjenjivanje sukladnosti grañevnih proizvoda na razini EU prate razvoj hEN za grañevne proizvode. i ako već nije. svih otprilike 550 EN za grañevne proizvode još nije doneseno. Dosadašnji razvoj dogadaja pokazao je da spomenuti dionici u velikoj mjeri ne samo da ne sudjeluju u osmišljavanju sustava. glede otpornosti u slučaju potresa) pod znakom pitanja. uočit ćemo nekoliko bitnih odredbi. Može se postaviti pitanje zašto u ZOG nije uključena pravna pretpostavka sadržana u CPD-u. kako je prije napomenuto.

2+. za osposobljavanje pravnih osoba za ocjenjivanje sukladnosti) uveden institut tehnikog propisa. 2 i 4) pravna osoba ovlaštena za te poslove od strane MZOPUG (sustavi 1+. 2 i 3) Nema još pravilnika kojim bi se propisali zahtjevi i uvjeti koje mora ispuniti pravna osoba za dobivanje ovlaštenja za izdavanje teničkog dopuštenja. može se reći da onaj grañevni proizvod koji ima svojstva odredena hrvatskim tehničkim propisom i za koji je na način odreñen hrvatskim tehničPROIZVOðAČ / DISTRIBUTER GRAðEVNIH PROIZVODA odgovara za proizvod osigurava potvrñivanje sukladnosti izdaje izjavu o sukladnosti GDJE SU PROPISANI ZAHTJEVI ZA GRAðEVNI PROIZVOD? Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti.izvještaji o ispitivanju . ispravama o sukladnosti i označavanju grañevnih proizvoda + tehnički propis Grañevni proizvod mora biti u skladu s tehničkim propisom ili s normom na koju upučuje tehnički propis. 1. proizvodac/distributer smije izdati izjavu o sukladnosti. mora imati: tehničko dopuštenje.prilagodbu proizvodnje. Grañevni proizvod za koji ne postoji hEN ili koji značajno odstupa od hEN na koju upučuje tehnički propis prije stavljanja na tržište ili ugradnje.certifikat unutarnje kontrole proizvodnje . U skladu s tim tehničkim dopuštenjem provodi se ocjenjivanje sukladnosti. U skladu s tehničkim propisom ili s normom na koju upučuje tehnički propis provodi se ocjenivanje sukladnosti. proizvoñač/distributer smije izdati izjavu o sukladnosti. TKO IZDAJE DOKUMENTE U POSTUPKU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI? proizvoñač sam (sustavi 1+. U odnosu na odredbe CPD-a i pravnu pretpostavku o grañevnim proizvodima.izvještaji o nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje . 2+. U RH nitko nije ovlašten za izdavanje tehničkih dopuštenja DISTRIBUCIJA NA TRŽIŠTU / UGRADNJA 107 . izdaju se ovisno o sustavu ocjenjivanja sukladnosti: izvještaji o ispitivanju izvještaji o nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje certifikat unutarnje kontrole proizvodnje certifikat sukladnosti Ako je sukladnost gradevnog proizvoda tehnickom dopuštenju potvrdena. 1. izdaju se ovisno o sustavu ocjenjivanja sukladnosti: .certifikat sukladnosti Ako je sukladnost grañevnog proizvoda tehničkom propisu ili normi na koju upučuje tehnički propis potvrdena.

a nisu u skladu njim izdani ili doneseni. koji odreñeni proizvod mora nabaviti i ispravno ugraditi nadzornog inženjera koji mora kontrolirati je li se to doista dogodilo. Ugradnja grañevnog proizvoda na ispravan način i sukladno namjeni u grañevini postavlja zadaću pred ove sudionike u gradnji: projektanta. 1. Stoga je potrebno osigurati odreñene uvjete kako bi se proces uvoñenja mogao uspješno provesti. pravna je pretpostavka da grañevina ispunjava bitne zahtjeve za grañevinu. 3 i 4) [4]. sve to u skladu s posebnim propisom koji u cijelosti ureñuje grañevne proizvode i ureñuje sustave ocjenjivanja sukladnosti (sustavi 1+. dokaznog proračuna osigurati izobrazbu i ekspertnu podršku sudionicima u gradnji u procesu uvodenja novih tehničkih propisa. Daljnjim slijedom. izvodenje i održavanje sklopa. priznata tehnička pravila . Tablica 1. Važno je napomenuti da se čini prekršaj izdavanjem dokumenata koji imaju nazive propisane ZOG-om. Usporedni prikaz priznatih tehničkih pravila koja zamjenjuju prihvaćene EN ciju primjenu obvezuje novi TPT 108 • • • • • • • . ako se neki tehnički ili funkcijski sklop projektira. tehničke smjernice. izvodi ili održava u skladu s odredbama propisa. uvodenje CPD-a za odredenu skupinu grañevnih proizvoda) potrebno je ispuniti i druge zahtjeve: pripremiti ulazne podatke. tj.Tehnički propis osim zahtjeva za tehničkim i drugim svojstvima sklopa. 2.).Shema 1. primjenjuju se pravila dosadašnjeg („sta-rog“) sustava. Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za uvodenje Direktive o gradevnim proizvodima putem novih tehnickih propisa Usporeñujući dosadašnje tehničko zakonodavstvo koje se zamjenjuje novim može se ustvrditi da ono jest (ili će biti) opširnije i stoga kompleksnije za upotrebu zbog velikog broja norma na koje upučuje (primjer je vidljiv u tablici 1. za prakticnu provedbu tehničkog propisa (tj. zahtjeva za projektiranje. ako svi tehnički ili funkcijski sklopovi koji ćine jednu grañevinu imaju propisana tehnička i druga svojstva. ispunjena pravna pretpostavka da će grañevina u koju je ugrañen proizvod ispunjavati bitne zahtjeve za grañevinu. postavlja i konkretne zahtjeve koje moraju ispuniti grañevni proizvodi prije stavljanje na tržište odnosno ugradnje. pravna je pretpostavka da će taj sklop imati propisana tehnička i druga svojstva. u užem smislu uvodenja. nužno: da proizvoñaci grañevnih proizvoda imaju ustrojenu unutarnju kontrolu proizvodnje te da pravna osoba za provoñenje radnji ocjenjivanja sukladnosti bude sposobna za takve poslove i da ima ovlaštenje MZOPUG-a. Put i zahtjevi za proizvod prije stavljanje na tržište ili ugradnje. u skladu s kojima se može izdati svjedodžba o sukladnosti. Tako je. Put koji mora ispuniti grañevni proizvod prije stavljanja na tržište prikazan je na shemi 1. Što se tice grañevnih proizvoda za koje još nije donesen tehnički propis. prema «novom» sustavu potvrdivanja sukladnosti kim propisom potvrñena sukladnost tim svojstvima.[5]. računalne aplikacije i druge alate potrebne za provoñenje npr. U širem smislu. koji mora odabrati ispravne proizvode i odrediti njihovu ugradnju (pa se odgovarajuca zadaća postavlja i pred revidenta) izvodača. Slična je situacija i za ostalo što je ureñeno tehničkim propisom. 2+.

6949. HRN UJ5. 673.M9. 832.020 10 norma < 200 str. 530 10211-1.C7.201 specifikacije za ispitivanie i vrednovanie sukladnosti HRN UJ5. 520.510. Razumljivo je da se isto odnosi i na službe nadzora: provjera ispravnosti grañevnih proizvoda prije stavljanja na tržište. na tržištu 109 .Priznata tehnicka pravila Norme na koje upucuje (bivši JUS standardi) TPT proracunske specifikacije HRN UJ5. 14683 specifikacije za gradevne proizvode HRN U. veliku odgovornost za ispravno funkcioniranje sustava imaju i sudionici u gradnji.001 HRN EN ISO 410. 12207. 12524. 13499. 10077-1.600 13788. HRN UJ5.015 HRN EN 13162 do 13171. Odatle slijedi da osim proizvodača gradevnih proizvoda i pravnih osoba ovlaštenih za potvrñivanje sukladnosti. 10211-2.060 HRN EN 1026. 13500 HRN G. 12567. 13789. 13370. 13172.062 13829. + veci broj normi za ispitivanje. HRN U. 10456. HRN UJ5. 90 norma > 2000 str.A2.

Investitor naručuje od osobe ovlaštene za projektiranje (projektant) izradu projekta. ugrañenih grañevnih materijala i proizvoda u skladu sa zahtjevima projekta. Nakon izrade projekta revident provodi njegovu kontrolu (samo kontrolirano svojstvo). Nadzor nad gradnjom provodi nadzorni inženjer i osigurava ispunjavanje zahtijevanih svojstava grañevine nadziranjem kvalitete izvedenih radova.i na gradilištu.Pri tome središnju poziciju ima projekt grañevine kao dokument koji sadrži njezinu tehničku specifikaciju. Projektant je odgovoran da projekti zadovoljavaju propisane uvjete da grañevina ispunjava bitne zahtjeve za grañevinu i odreduje tehnicka svojstva grañevnih proizvoda. Investitor grañenje povjerava izvodaču koji gradi na temelju projekta te ugraduje grañevne proizvode i opremu u skladu s njim. Isto tako izvoñač osigurava i dokaze o uporabljivosti grañevnih proizvoda. Na temelju glavnog projekta izdaje se grañevinska dozvola. Proizvoñač/distributer grañevnih proizvoda ne smije stavljati u 110 . Odnosi neposrednih i posrednih sudionika u gradnji su za državnih službi koje su zadužene za pojedine faze gradnje. dokaze o sukladnosti ugrañene opreme i dokaze kvalitete izvedenih radova (npr. ovlaštenih pravnih osoba i državnih službi prikazani su na shemi 2. zadaće Shema 2. Odnosi pojedinih sudionika u gradnji. proizvoñača. ispitivanjem nekog sklopa ili cjelokupne grañevine ako u propisu ili u projektu postoji takav zahtjev).

• sustave ocjenjivanja sukladnosti.promet grañevni proizvod za koji nije izdana isprava o sukladnosti. njihov velik broj te činjenica da je sustav ionako kompleksan. Neprevedene norme. • zahtjeve za ispitne laboratorije. 6. sklop toplinske zaštite zgrada je Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti zgrada (TPT. U torn je razdoblju MZOPUG ovlastio pravne osobe za radnje ocjenjivanja sukladnosti. važno je ukazati na povećanje materije koju TPT 111 . bez prijevoda na hrvatski jezik. primjenom TPT-a poboljšava se energijska učinkovitost zgrada i obuhvačaju toplinske karakteristike. izvoñenje te za održavanje pojedinih tehničkih sklopova. Jedan od izvora problema pri uvodenju CPD u svakodnevnu praksu jest činjenica da. kako bi se osigurali minimalni uvjeti za primjenu TPT-a kod svih sudionika u gradnji. tehnički propisi u velikoj mjeri upućuju na primjenu norma. zrakonepropusnost te položaj i orijentaciju zgrade. nadzorna i certifikacijska tijela. Što se tiće uskladivanja s EPBD-om. a proizvoñaci su u torn razdoblju trebali ustrojiti unutarnju kontrolu proizvodnje. kao i (djelomićno) sustave koji troše energiju i obnovljive energente. TPT-om su dakle za te proizvode s europskim sustavom usklañene (izuzev samog znaka „CE“): -metode ispitivanja -način označivanja i objavljivanja svojstava grañevnih proizvoda -sustavi ocjenjivanja sukladnosti. • uporabu harmoniziranih tehničkih specifikacija. a tek na kraju norme ispitivanja i vrednovanja postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Budući da dosadašnja priznata tehnička pravila nisu posebno ureñdivala toplinskoizolacijske grañevne proizvode. trebalo prvenstveno prevoditi norme koje ureñuju pravila za projektiranje. • uporabljivost grañevnih proizvoda. sukladno načelima „Novog pristupa“ . potom bi trebale doći na red norme specifikacija grañevnih proizvoda. osim što ureñuje uvoñenje CPD-a za tri skupine grañevnih proizvoda predstavlja i djelomično uvoñenje Direktive o energijskim svojstvima zgrada (EPBD. U dijelu usklañivanja s CPD-om. predstavlja otežavajuću okolnost za uvoñenje CPD-a.Radi razumijevanja promjena koje je donijelo uvodenje CPD-a u području toplinske zaštite zgrada. Kako Zakon o normizaciji pruža mogučnost prihvaćanja norma u izvorniku. U torn smislu može se ocijeniti da su bi se. Tehnicki propis o toplini). Taj propis. TPT u dijelu toplinske zaštite zgrada i grañevnih proizvoda koji se rabe za toplinsku zaštitu zgrada. tj. grañevne proizvode ili ispitne metode (te na taj način postaju obvezni ili tek primjereni dokument važan za rad svih neposrednih i posrednih sudionika u gradnji) ostaje dulje vrijeme nepreveden. Energy Performance of Buildings Directive). Stoga se prevodenje norma kao temelja za učinkovitu primjenu tehničkih propisa nameće kao jedan od osnovnih uvjeta. Ušteda energije i toplinska zaštita. ureñuje: • ispunjavanje bitnog zahtjeva br. ureduju dokazni proračun. nakon objave TPT-a propisan je rok od 18 mjeseci. glede redoslijeda prevoñenja norma. to velik broj norma na koje upučuju tehnički propisi koje npr. • sadržaj znaka sukladnosti. Uvodenje Direktive o gradevnim proizvodima na primjeru toplinske zaštite zgrada Primjer tehničkog propisa koji u skladu s opisanim načnom ureñuje jedan tehnički sklop.

Na kraju spomenimo i to da se kao posljedica rečenog uskladivanja s direktivama EU uvode još i neke novosti: • u fazi izrade projekta . a koju je za primjenu potrebno svladati. Proizvoñač je dužan uspostaviti sustav unutarnje kontrole proizvodnje. i to pošto provedbom postupka ocjenjivanja sukladnosti bude potvrñena sukladnost proizvoda • • • • Tablica 2.. ocjenjivanja i potvrñivanja unutarnje kontrole proizvodnje ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz propisanih skupina • izdavanje certifikata o sukladnosti. u skladu s hEN-om u kojem su navedena potrebna ispitivanja te njihova učestalost. PIT)) početnog nadzora proizvodnog pogona i početnog nadzora unutarnje kontrole proizvodnje stalnog nadzora.2) 112 ucestalost 1xu2h 1 x tjedno 1xu2h . ekstrudirani polistiren XPS. odnosno ugradnje obvezatne su isprave o sukladnosti.projektant izrañuje i ovjerava iskaz potrebne energije za zgradu • nakon završetka gradenja • izvodač radova na iskazu potrebne energije izjavljuje da su radovi izvedeni sukladno tehničkom rješenju uštede toplinske energije i toplinske zaštite zgrade te • osigurava provedbu kontrolnog ispitivanja zračne-propusnosti zgrade prije uporabe..) i povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju ETICS prije distribucije na tržište. Naime.ureñuje. ekspandirani polistiren EPS. ispravama sukladnosti i označivanju grañevnih proizvoda i TPT. Proizvodač grañevnog proizvoda dužan je objaviti svojstva proizvoda.2. Kako bi postupak ocjenjivanja sukladnosti bio provediv. za toplinskoizolacijske grañevne proizvode (mineralna vuna MW. može se uociti znatna opsežnost podrucja koje ureduje TPT i norme na ciju primjenu upućuje. te uz proizvod izdati izjavu o sukladnosti. MZOPUG ovlašćuje pravnu osobu koja je sposobna provesti radnje: početnog ispitivanja tipa grañevnog proizvoda (ITT (hrv.1 Tocka Naslov Toplinski otpor i toplinska provodljivost Najmanja ucestalost ispitivanja a Izravno ispitivanje Neizravno ispitivanje metoda ispitivanja 1 x dnevno ili i težina po kalupu ili gustoca (upo1 puta u 3 mjeseca ili rabom proizvodaceve korelacije) i druge metode ispitivanja 1 x u 3 mjeseca ili 1 x toplinske provodljivosti i gustoca (uporabom korelacije godišnje prema slici B. Prikaz ucestalosti ispitivanja za proizvode od ekspandiranog polistirena (EPS-a) prema HRN EN 13163:2002 Broj 4. ako se načini usporedba do sada važećih norma i norma koje su postale obvezatne stupanjem na snagu TPT-a prikazanih u tablici 1. poliuretan PU. Postupci ovlaštene osobe i postupci proizvodaca grañevnih proizvoda Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti.

3. vidi normu EN 13172.2.3. Dodatno na gore navedene učestalosti ispitivanja. proizvodac mora uspostaviti unutarnja pravila procesa prilagodbe koja se odnose na ta svojstva pri promjeni proizvoda.3. Problemi na koje najcešce nailazi proizvoñač s domaćeg tržišta jest nedostatak sustava unutarnje kontrole proizvodnje.2.3.2. 113 .6 4.2 Duljina i širina Debljina Pravokutnost Ravnost Stabilnost izmjera Cvrstoca na savijanje Reakcija pri požaru Stabilnost izmjera pri specificiranim uvjetima temperature i vlažnosti Deformacija pri specificiranom tlacnom naprezanju i temperaturnim uvjetima Tlacno naprezanje pri 10 %-tnoj deformaciji 1xu2h 1xu2h 1xu4h 1xu8h ITT c 1 x dnevno ili 1 x u 3 mjeseca ITT c ITT c i proizvodaceva metoda vidi tablicu B.3.5 4.13 Debljina dL Stlacivost 4.2.10 4.3.4 1 x dnevno ili 1 x u 3 mjeseca ili 1 x godišnje 4.2.4 4.2 4.8 4.9.2.2 i cvrstoca na savijanje -- 1xu4h lx ulh 1xu2h 1xu2h tab.3.12 Dinamicka krutost 4. ITT.15 Otpuštanje opasnih tvari Najmanju učestalost ispitivanja lzraženu rezultatima ispitivanja treba snvatiti kao minimum za svaku proizvodnu jedimcu/lmiju pn stabilmm uvjetima.3.7 i 4.3.3. U tvorničkoj kontroli proizvodnje jedno je mjerenje uvijek jedan rezultat ispitivanja.1 4.5 4.4.3.3. Dodatno.8 4.11 Vlacna cvrstoca okomito na obloge Tlacno puzanje Dugotrajna vodoupojnost uranjanjem Dugotrajna vodoupojnost odredena difiizijom Otpornost na zamrzavanje i odmrzavanje Paropropusnost 1 x tjedno ili 1 x u tri mjeseca ITT c ITT c ITT c ITT c ITT c 1 x tjedno 1 x dnevno 1 x tjedno - 4. Postupak ocjenjivanja sukladnosti podrazumijeva (ovisno o sustavu) da proizvoñac sam (ili putem ispitnog laboratorija koji ne mora biti ovlašten od MZOPUG-u niti akreditiran) provede: • ispitivanja uzoraka iz proizvodnje prema utvrñenom planu ispitivanja i/ili • početno ispitivanje tipa grañevnog proizvoda (ITT) i/ili da od ovlaštene pravne osobe dobije: • izvještaj o početnom ispitivanju tipa grañevnog proizvoda (ITT) • certifikat za unutarnju kontrolu proizvodnje ili • certifikat o sukladnosti proizvoda.vrijedn osti - 4.3 4.3 gubitak zapaljivosti prividna gustoca i težina po kalupu ili gustoca (uporabom proizvodaceve korelacije) i težina po kalupu ili gustoca (uporabom korelacije prema slici B. Za mehanička svojstva učestalosti ispitivanja neovisne su o promjenama proizvoda.2 4. moraju se ponoviti ispitivanja odgovarajućih značajki proizvoda ako su načinjene promjene ili prilagodbe takve da bi vjerojatno mogle utjecati na sukladnost proizvoda.3.6 4. Proizvoñači s europskog tržišta imaju uspostavljen sustav unutarnje kontrole proizvodnje i tu su u komparativnoj prednosti u odnosu na «nepripremljene» domaće proizvoñače.2.9.2 - 1 x dnevno - 4.

3. mora sadržavati: tehniki opis.dinamičku krutost stlačivost .stabilnost dimenzija u uvjetima odredenih temperatura i vlažnosti .ravnost .2.3. izolacija poda.Primjer potrebnih aktivnosti koje mora provoditi proizvoñač (i u skladu s kojima mora imati uspostavljen sustav unutarnje kontrole proizvodnje) prikazan je u tablici 2. važan dio projekta je program kontole i osiguranja kvalitete.2. a koje je sastavni dio arhitektonskog ili gradevinskog projekta. ravnog krova ili drugo) navedeni u tocki 4. proračun fizikalnih svojstava.duljinu i širinu .čvrstoću na savijanje . Znajući podatke odreñene glavnim projektom izvodač i nadzorni inženjer će na gradlištu. Važno je napomenuti da nije dovoljno u programu kontrole i osiguranja kvalitete samo navesti oznaku specifikacijske norme nego je potrebno za svaki proizvod posebno navesti: a) osnovna svoistva proizvoda za sve primjene: .deformacije pri specificiranom tlačnom opterecenju i temperaturnim uvjetima .vlačnu čvrstoću okomito na ravninu ploće .prividnu gustoću . odreñuje koji su proizvodi uporabljivi).otpuštanje opasnih tvari.pravokutnost . Proizvoñać kodiranom oznakom mora označiti proizvod tako da zadovolji sve zahtjeve iz norme HRN EN 13163:2002 tocka 4. U vezi s uvoñenjem CPD-a.paropropusnost . Svojstva toplinsko-izolacijskill proizvoda navode se kao razine ili kao razredi. nacrte. te iskaznicu potrebne top line za grijanje.otpornost na zamrzavanje i odmrzavanje .tlacno puzanje .toplinski otpor i toplinska provodljivost . Osnovni zahtjevi koje mora ispuniti toplinsko izolacijski materijal navedeni su u normi za taj proizvod pod tockom 4.vodoupojnost . prije ugradnje toplins-koizolacijskog proizvoda provjeriti: 114 . program kontrole i osiguranja kvalitete. Razina predstavlja gornje ili donje ogranicenje vrijednosti nekog svojstva. dok su zahtjevi ovisno o posebnoj primjeni (npr. Odreñivanje zahtijevanih svojstava grañevnih proizvoda u projektima i provjera svojstava grañevnih proizvoda prije ugradnje Tehničko rješenje zgrade s dokazom ispunjavanja zahtjeva s obzirom na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu. a ovisno o posebnoj primjeni proizvoda odreñene zahtjeve iz norme HRN EN 13163:2002 točka 4. a razred je kombinacija dviju razina istog svojstava izmeñu kojih se mora nalaziti vrijednost tog svojstva.tlačno naprezanje pri 10%-tnoj deformaciji .vlačnu čvrstoću usporedno s ravninom ploće . gdje projektant odreñuje svojstva grañevnih proizvoda koji se ugrañuju u zgradu (tj.ponašanje u uvjetima požara b) dodatna svojstva za posebne primjene: stabilnost dimenzija pri speciiiciranim uvjetima temperature i vlažnosti .debljinu .

da 115 . ima li proizvod projektom predviñena svojstva) i to za odreñeno mjesto ugradnje (je li uporabljiv). Pretpostavka od koje se polazi jest da su revidenti ovlašteni za kontrolu bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite izuzetno dobro savladali odredbe TPT-a. MZOPUG je za provodenje radnji ocjenjivanja sukladsukladnosti toplinskoizolacijskih proizvoda i sustava ETICS dao ovlaštenje Institutu grañevinarstva Hrvatske kao jedinoj pravnoj osobi koja je u prijelaznom razdoblju dokazala da je sposobna (tj. Revident će najvjerojatnije proračun ponoviti nekim drugim računalnim programom. zaštičeni kao intelektualno vlasništvo i uglavnom nije moguć uvid u njihov izvorni kod. obvezatno se provjerava je li rok istekao. • je li za proizvod izdana izjava o sukladnosti (provjera na internetskoj stranici MZOPUG). kompleksnost proračuna toplinske zaštite grañevine uvelike je narasla i u praktičnoj se primjeni nalazi veći broj računalnih programa koji projektantima olakšavaju provedbu ovoga zadatka. Kontrola glavnog projekta Za odreñene je grañevine (grañevine cija je ploština veća od 800 m2) propisana obveza da glavni projekt mora prije podnošenja zahtjeva za izdavanje grañevinske dozvole proći kontrolu. Pripremljenost proizvodaca i ovlaštenih osoba za rad u skladu CPD-om Proizvoñaći toplinskoizolacijskih grañevnih proizvoda koji su orijentirani na europsko tržište uglavnom imaju uspostavljen sustav unutarnje kontrole proizvodnje. te da mora dobiti pozitivno izvješće ovlaštenog revidenta. naravno. Za oñredene proizvode za koje proticanje roka trajnosti može utjecati na svojstva proizvoda. nije vjerojatno da će kontrolni proračun provesti bez pomoći takvog alata. Si-tuacija u RH je takva da je većina proizvoñača toplinsko izolacijskill proizvoda u vlasništvu stranih proizvodača te imaju ustrojen sustav unutarnje kontrole proizvodnje i rade po modelu novoga tehničkog zakonodavstva. te da mogu savjesno nastaviti obavljati revidentske poslove iako im je ovlaštenje dano prije stupanja na snagu TPT-a. može se zakljuciti da je rezultat takvog pristupa opet jednako nesiguran rezultat provedene kontrole.Najsigurnija metoda provjere točnosti proračuna jest da ovlašteni revident ponovi proračun te usporedi dobivene rezultate s onima u projektu.• podudaraju li se podaci na dokumentaciji koja prati toplinsko-izolacijski proizvod s podacima odreñenim projektom (tj. Kako je vec prije izloženo. No kako i za taj drugi računalni program postoji jednak problem nepoznavanja izvornoga koda. Opasnost koju nosi takav pristup jest u tome da tijekom kontrole glavnog projekta zapravo nije razvidno jesu li u računalnom programu koji je rabljen uzeti u obzir svi parametri i karakteristike zgrade i sustava toplinske zastite koje pretpostavljaju norme na koje upućuje TPT. Stoga se kao logično rješenje nameće potreba da se u predstojećem preustroju sustava kontrole projekta promotri i pitanje provedbe kontrolnih proračuna s vjerojatnom evaluacijom i priznavanjem računalnih programa za potrebe kontrole projekata. Jedan od zahtjeva koji se postavlja pred revidenta u postupku kontrole glavnog projekta jest i da provjeri metode proračuna i točnost dobivenih rezultata. U prijelaznom razdoblju prije stupanja na snagu TPT-a večina je proizvodača toplinskoizolacijskih proizvoda provela postupke ocjenjivanja sukladnosti. Računalni su programi. a dok je manji dio nepripremljenih proizvodaća još uvijek u postupku ocjenjivanja zbog kasnog uključivanja u postupak. jer s obzirom na kompleksnost i dugotrajnost proračuna.

ispunjava propisane uvjete) za provodenje radnji ocjenjivanja sukladnosti za te proizvode. režije) u razdoblju od 25 godina znatno premašuju investicijsku vrijednost zgrade koja obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije. Za toplinsku zaštitu zgrada. pa su njegovi djelatnici i primjereno izobraženi za te poslove. Npr. i • nadzor na gradilištu koji provode grañevinski inspektori. može se ocijeniti da će primjena novog TPT-a rezultirati smanjenjem potrebne energije za grijanje zgrada najmanje za 25% u odnosu prema dosadašnjem stanju . koji su svi zaposlenici MZOPUG-a. nositelj i provoditelj ukupnih aktivnosti na prenošenju i uvodenju CPD-a. U slučaju da je zrakonepropusnost unutar propisanih (odnosno projektom odredenih) granica. Zasada postoji problem premalog broja zaposlenih na ovim poslovima. pravilnik koji bi uredio ovlaštenja za pravne osobe koje provode opisana ili koja druga ispitivanja graeñvina nije donesen (što znaci da u RH još nema pravne osobe ovlaštene za te poslove). ZOG-om je nadzor ureñen na tri područja: • nadzor nad pravnim osobama ovlaštenima za poslove ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata o sukladnosti. Naime praksa je pokazala da troškovi uporabe zgrade (održavanje. pa je sukladno toj obvezi izvodac radova dužan ispitati zrakonepropusnost omotaca zgrade prema HRN EN 13829:2002 uključivanjem pravne osobe ovlaštene za takvo ispitivanje. grañenja. mogle biti ispitane. Može se pretpostaviti da će se za podraćje grañevnih proizvoda specijalizirati i izobraziti primjeren broj inspektora. Nadzor na gradilištu provode grañevinski inspektori. • nadzor tržišta koji provode inspektori Državnog inspektorata RH. budući da je Sektor za graditeljstvo inicijator. Na temelju analiza provedenih racunalnom aplikacijom „IGH Toplinska zaštita“. može se reći da dobici koji se reflektiraju nižim troškovima uporabe zgrade te kvalitetniji i zdraviji životni prostor opravdavaju takav pristup. Nadzor primjene tehničkih propisa Da bi sustav uspješno fiinkcionirao. U trenutku pisanja ovoga rada. izrada energijskog profila zgrade prema TPT-u (tj. Što se tiče nadzora nad ovlaštenim osobama. Pitanje nadzora tržišta rješava se u sklopu priprema Državnog inspektorata RH za ostvarivanje nadzora za sve proizvode (ne samo grañevne) koji se pojavljuju na tržištu u sklopu Direktiva „Novog pristupa“. opreme i zemljišta. koji provodi Sektor za graditeljstvo MZOPUG-a u okviru aktivnosti ovlašćivanja i kontrole rada ovlaštenih pravnih osoba. koji se primjenom dosadašnjih propisa nisu uzimali u obzir. prema EPBD-u) pridonosi preciznijoj procjeni troškova tijekom uporabe zgrade. Stoga će biti nužno u najskorije vrijeme urediti to pitanje kako bi grañevine koje su projektirane u skladu s TPT-om i čije grañenje je u tijeku. jedno od mjerila uspješnosti ispunjavanja bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite jest minimiziranje gubitaka kroz spojeve gradevnih elemenata te prozore i vrata. dobiti uporabnu dozvolu. bitan je element njegove provedbe i pitanje nadzora. a rasporeñeni su u središnjici u Zagrebu i po područnim jedinicama. Kako je uloga grañevinske inspekcije mnogo šira od kontrole samo grañevnih 116 . zgrada može. ne postoje osobite prepreke za provedbu potrebnih aktivnosti u nadzora nad ovlaštenim osobama. Učinci primjene novog TPT-a Iako usklañivanje s novim TPT-om traži povečani angažman i troškove u svim fazama projekta. glede toga svojstva. Stoga je TPT-om odreñena obveza ispitivanja tih gubitaka.

Pitanje usklañenosti provjerava se uvidom u zapise o ugrañenim grañevnim proizvodima (svojstvima proizvoda. Kako je izdavanje graevinskih dozvole podijeljeno izmedu službe u MZOPUG i službi u uredima državne uprave u županiji. Zaključak Razvidno je da su pitanja uvodenja CPD-a u pravnu i grañevno-tehničku praksu u RH složena i zahtjevna. Posebna je tema nadzor ispravnoga odabira grañevnih proizvoda u okviru glavnog projekta grañevine koji se mora provesti u tijeku postupka izdavanja grañevinske dozvole...vremena za prilagodbu i edukaciju te materijalnih sredstava za opremanje. fenolnih smola. porobetona. spomenimo i pitanje uporabne dozvole: tehničkim pregledom provjerava se uskladenost izgrañene grañevine s glavnim projektom na temelju kojega je izdana grañevinska dozvola. Nadalje. perlita. krutih ploča od drvene vune. tržište grañevinskih toplinsko-izolacijskih materijala reagiralo je većim interesom za one materijale kojih su toplinsko-izolacijska svojstva ispitana i potvrñena u ovlaštenim laboratorijima. Stoga je osobito važno da svi dionici uvodenja CPD-a razumiju mehanizme uvoñenja i u njima aktivno sudjeluju. potreban je dodatni napor da se postigne primjereno stanje edukacije svih uključenih u te postupke. toplinskih žbuka.proizvoda. laboratorijska ispitivanja toplinsko-izolacijskih svojstava grañevinskih materijala ima velik materijalni udio u laboratorijima iz područja grañevinske fizike. pluta. Takoñer. Europski pristup zadaćama u vezi sa zajednickim tržištem Na koncu. potrebno je doškolovanje grañevinskih inspektora za takav rad. rastresitih perlita i glina za ispunu. vlakana i veziva.S obzirom na to da je u posljednjih desetak godina važnost uštede energije u graditeljstvu (kao derivat ekološke skrbi) povećan. kao i mobilizaciju dragih resursa . itd. ali i u rezultate ispitivanja pojedinih tehničkih ili fiinkcijskih sklopova. Metoda odreñivanja toplinske vodljivosti grañevinskih materijala jest normirana metoda. te da zahtijevaju mobilizaciju velikog broja osoba koje su na bilo koji način profesionalno povezane sa graditeljstvo. polistirena. s obzirom na neprestani dotok novih materijala. mjestu i uvjetima pri ugradnji. . plinobetona i laganih betona. jedan od zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 prema kojoj se potvrñuje (od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo) sposobnost laboratorija za ispitivanje nekog fizikalnog svojstva s odreñenom mjernom metodom jest 117 . poliuretanskih pjena.Grañevinski materijali kojima se u laboratorijima grañevinske fizike na ovaj način odreñuje toplinska vodljivost jesu: sve vrste mineralnih vuna. Zadaće u torn smislu su zorno prikazane na shemi 3 TRŽIŠTE GRADEVNIH PROIZVODA vlasti nacionalni gradevnotehnicki propisi temeljeni na šest bitnih zahtjeva prema CPD-u proizvodaci opskrbljuju (tržište) znakom CE oznacenim proizvodima vlasti nadzor tržišta projektanti odreduju primjenu uporabljivih proizvoda oznacenih oznakom CE vlasti gradevinska dozvola izvodaci kupuju i ugraduju proizvode oznacene znakomCE vlasti gradevinska inspekcija Shema 3. njezi).

sastavnice mjerne nesigurnosti. tako da su bočni gubitci (rasipanja) topline zanemarivi. pregrijavanje). Donedavno je.1 K. 4. ali ne i manje važno. grijaća ploča sa zaštitnim prstenom i dva hladila. ne postoje izvori ili ponori topline u samim uzorcima. Bit mjerenja je isključivo voñenjem ostvariti prijenos topline grijalice okomito na uzorak. VRSTE I SVOJSTVA Uvod Grañevinske materijale dijelimo na prirodne i umjetne i možemo koristiti sve one koji zadovoljavaju uvijete opisane u točki 4. dok je na cijelom temperaturnom području srednjih ispitnih temperatura iznosi čak 5%. pretpostavlja se da zbog dovoñenja topline uzorcima ne nastaju promjene obujma. što je u području normom propisane točnosti ureñaja kojim se koeficijent toplinske vodljivosti mjeri.3. Takoñer. sustava za grijanje i hlañenje i sustava za kontrolu i praćenje (regulaciju) mjernog procesa.1. te zaštita nosive konstrukcije zgrade od atmosferskih utjecaja i njihovih posljedica (vlaga. Dobra 118 .3. Uloga toplinsko izolacijskih materijala je smanjenje toplinskih gubitaka. kao i troškova za energiju. Takoñer. Mjerni proces mora biti tako dobro voñen da padovi temperatura na zračnom rasporu izmeñu grialice i zaštitnog prstena ne iznose više od 0. Mjerni složaj čine dva istovrsna uzorka. Termočlanak je osjetilo koje se sastoji od dvije žice različitog materijala i koje su na jednom kraju skupa zavarre) Razvoj tržišta i proizvoda od toplinsko-izolacijskih materijala uzrokovao je promjenu njihove klasifikacije s obzirom na koeficijent toplinske vodljivosti. Temperatura se mjeri termočlancima na barem pet mjesta sa svake strane uzorka (ukupno 20 trermočlanaka). Ova točnost pri sobnoj temperaturi iznosi 2%. Potom. što se ostvaruje s pomoću tzv. ⋅ Iz ovoga se može zaključiti da je nužno dobro poznavati sve veličine koje utječu na mjerni proces . Ureñaj sa zaštićenom vrućom pločom sastoji se od adijabatske komore u kojoj je smješten mjerni složaj. MATERIJALI OPĆENITO. odreñeni toplinsko-izolacijski proizvod svrstavan u razrede tipa: od 0.035 W/(mK).001 W/(mK). Izmeñu grijalice i zaštitnog prstena nalazi se zračni raspor. da je temperaturno polje stacionarno te da su uzorci izotropni i homogeni. Mi će mo se zadržati na opisu izolacionih materijala. procjena mjerne nesigurnosti ispitivanja toplinske vodljivosti grañevinskih materijala postala je nužna. može se zaključiti da je potreba za procjenom i iskazivanjem mjerne nesigurnosti mjerenja koeficijenta toplinske vodljivosti toplinsko-izolacijskih proizvoda više nego nužna i očita. U skladu s gore navedenim. MATERIJALI. u skladu s . zaštitne vruće ploče. na ovaj se način na cijelom mjernom području (jednako površini grijalice) ostvaruje polje jednakih temperatura.Vrijednosti ovako iskazanih deklariranih koeficijenata toplinske vodljivosti toplinsko-izolacijskih materijala meñusobno se razlikuju za nevelikih 2% do 4%. Danas proizvoñači toplinsko-izolacijskih proizvoda iskazuju (na s normom propisani način) vrijednosti koeficijenata toplinske vodljivosti svojih proizvoda tako da ih zaokružuju na 0. mjernu je nesigurnost.iskazivati mjernu nesigurnost. obvezno procjenjivati i iskazivati i u ispitnim i u umjernim laboratorijima (mjerilištima).030 W/(mK) do 0. primjerice. smrzavanje nosive konstrukcije. Na kraju.

slama i drugo.toplinska izolacija ima utjecaj i na kvalitetu stanovanja jer su unutarnje površine toplije. lan. a istovremeno sprječava kao i obična toplinska izolacija gubitke topline iz zgrade. pluto. dok je meñu organskim materijalima najpopularniji polistiren. Od anorganskih materijala najviše se koriste kamena i staklena vuna. Ministarstvo zaštite okoli-ša. Ova je izolacija još uvijek vrlo skupa i primjenjuje se najviše kod sanacija objekata gdje nije moguće ugraditi veće debljine izolacije zbog npr. Grañevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima odredenim nor-mom na koju upucuje tehnicki propis. celuloza. Ostali materijali s toplinsko izolacijskim svojstvima su i glina. uskladenim s europskim nacelima Direktive za gradevne proizvode CPD (89/106/EEZ). Uporabljivost gradevnog proizvoda dokazuje se certifi-katom sukladnosti gradevnog proizvoda ili izjavom o sukladnosti koju izraduje proizvodac gradevnog proizvoda nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe pos-tupka ocjenjivanja sukladnosti. prihvacene kao hrvatske norme.030-0. pamuk. pa se tako danas u svijetu mogu naći i transparentna i vakuumska toplinska izolacija. Toplinska izolacija vanjskog zida od kamene vune i polistirena Prema Zakonu o gradnji (Narodne novine. Toplinskoizolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu Potreba za uštedom energije i toplinske zaštite grade-vina pridonijela je povecanoj primjeni toplinskoizola-cijskih proizvoda. prostornog uredenja i graditeljstva donijelo je Tehnicki propis o uštedi energije i toplinskoj zaštiti u zgra-dama . broj 175/2003 i 100/04) grañevni se proizvod može staviti u promet i rabiti za grañenje samo ako je dokazana njegova uporab-ljivost. Na toplinsku zaštitu zgrade utječu debljina sloja toplinske izolacije i toplinska provodljivost materijala λ (W/mK). a možemo ih podijeliti na anorganske i organske materijale. Propisom se reguliraju tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode koji se ugraduju u gradevinu. Većina uobičajenih toplinsko izolacijskih materijala ima toplinsku provodljivost λ=0. u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite. ispunjava šest bitnih zahtjeva. Pod vrstama proizvoda namijenjenih za ugradnju radi uštede toplinske energije i toplinske zaštite navode se i toplinskoizolacijski gradevni proizvodi. Vakuumska izolacija radi se u modularnim panelima. Zakonom o gradnji. Radi tehnickog uskladivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim zakonodavstvom.045. Transparentna izolacija omogućava prijem Sunčeve energije i prijenos u zgradu. kokos. pa potrebna debljina za U(k)=0. perlit. Ponuda toplinsko izolacijskih materijala na tržištu je raznolika. 119 . spomeničke vrijednosti objekta. drvena vuna. te na-cin potvrdivanja sukladnosti tih proizvoda s navedenim zahtjevima.40 W/m2K iznosi 8-11 cm. zahtijeva se da svaka gradevina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja. a zbog izuzetnih izolacijskih svojstava potrebne su znatno manje debljine od konvencionalne toplinske izolacije za ista toplinska svojstva. što doprinosi toplinskoj udobnosti zgrade. vermikulit. proizašle iz europskih norma. od kojih se jedan odnosi na uštedu energije i toplinsku zaštitu gradevina. Sve veća potražnja za toplinsko izolacijskim materijalima u sve većim debljinama dovela je do razvoja novih tehnologija. Dokazivanje kvalitete toplinskoizolacijskin proizvoda Podloga za dokazivanje kvalitete toplinskoizolacijskih proizvoda su norme specifikacije proizvoda.

Valja napomenuti da za svaku vrstu toplinskoizolacij-skih proizvoda postoji odredena norma specifikacija proizvoda i da za sada postoje harmonizirane norme za sljedece toplinskoizolacijske proizvode: • tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13162:2002 • tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polis-tirena (EPS) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13163:2002 • tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13164:2002 • tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13165:2002 • tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pj ene (PF) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13166:2002 • tvornicki izradeni prizvodi od celijastog (pjenastog) stakla (CG) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13167:2002 • tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13168:2002 • tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13169:2002 • tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13170:2002 • tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) norma specifikacija proizvoda HRN EN 13171:2002 Bez obzira na neobvezatnost norma i na cinjenicu da svaki tehnicki propis samo upucuje na odredene norme, njiho-vo postojanje pridonosi ujednacenosti u pristupu gradev-nim proizvodima i vec sada je, u relativno kratkome raz-doblju od njihova izdanja, vidljivo pridonijelo urediva-nju tržišta u podrucju dokazivanja kvalitete i primjene toplinskoizolacijskih proizvoda. Dokazivanje uporabljivosti toplinskoizolacijskih proizvoda Dosadašnji se nacin dokazivanja kvalitete toplinskoizolacijskih proizvoda zasniva na nekim sporadicnim ispiti-vanjima svojstava proizvoda, s rezultatima ispitivanja prikazanim u izvještajima o ispitivanju, cesto pogrešno nazvanim atestima, s programom ispitivanja prema odabiru proizvodaca materijala ili izvršitelja tih ispitivanja. Taj nacin dokazivanja kvalitete proizvoda u hrvatskome tehnickom zakonodavstvu naziva se «svjedodžba o ispitivanju prema priznatim tehnickim pravilima». Tehnickim propisom o izmjeni tehnickog propisa o uš-tedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama regulirana je pravovaljanost do sada izdanih svjedodžbi o ispitivanjima na sljedeci nacin [3]: • dana 30. 6. 2006. prestaju se primjenjivati priznata tehnicka pravila za dokazivanje uporabljivosti grade-vnih proizvoda • svjedodžbe o ispitivanju gradevnih proizvoda, izda-ne prema priznatim tehnickim pravilima, priznaju se kao dokaz uporabljivosti gradevnih proizvoda do da-tuma koji je u njima odreden, ali ne dulje od 31. 12. 06. Tehnickim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama regulirano je provodenje postup-ka potvrdivanja sukladnosti toplinskoizolacijskih
120

proizvoda. Potvrdivanje sukladnosti toplinskoizolacijskih proizvoda U dodacima ZA harmoniziranih norma za toplinskoizo-lacijske proizvode od mineralne vune, ekspandiranog polistirena i ekstrudiranog polistirena moguca su tri sus-tava potvrdivanja sukladnosti: sustav 1, sustav 3 ili sustav 4. Odabir sustava ovisi o ponašanju toplinskoizolacij skog proizvoda u uvjetima požara, odnosno pri ispitivanju reakcije pri požara. Temeljem vrijednosti promatranih parametara pri ispitivanju reakcije na požar, a koji su navedeni u tablici 1. norme HRN EN 13501-1:2002, toplinsko-izolacijski materijali mogu se svrstati u razrede (tablica 1.): Tablica 1. Razredi proizvoda prema reakciji pri požara Razre Opis ponašanja toplinskoizolacijskog d proizvoda uvjetima požara Al Ne doprinosi u požara A2 Ne doprinosi požara B Jako ogranicen doprinos požara C Ogranicen doprinos požara D Prihvatljiv doprinos požara E Prihvatljiv doprinos požara F Nema zahtjeva za ponašanje u Dakle, ovisno o razredu reakcije pri požara toplinsko-izolacijskog proizvoda, potvrdivanje sukladnosti se pro-vodi prema: SUSTAVU 1: za proizvode požarnog razreda Al, A2, B i C , tj. za proizvode kod kojih odre-dena faza u proizvodnom procesu može dovesti do poboljšanja svojstava reakcije pri požara (npr. dodavanjem uspori-vaca požara ili ogranicavanjem kolicine organskog materijala u proizvodu). SUSTAVU 3: za proizvode požarnog razreda Al, A2, B, C, D i E s tim da kod proizvoda razreda Al, A2, B i C ne može doci do poboljšanja svojstava reakcije pri požara. SUSTAVU 4: za proizvode razreda F i proizvode Al, A2, B, C, D i E kod kojih se ne zahtije-va ispitivanje reakcije pri požara (proizvodi razreda Al prema Odluci Komisije 96/603/EZ). POPIS NAJVEĆIH DOPUŠTENIH VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA PROLASKA TOPLINE, U, GRAðEVNIH DIJELOVA ZGRADE KOJE TREBA ISPUNITI PRI PROJEKTIRANJU NOVIH I REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH ZGRADA I UTVRðENE VRIJEDNOSTI TEHNIČKIH SVOJSTAVA GRAðEVNIH PROIZVODA S KOJIMA SE MOGU PROVODITI DOKAZNI PRORAČUNI PROPISANI OVIM PROPISOM Tablica 1. Računske vrijednosti stupnja propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje, g (-), za slučaj okomitog upada sunčeva zračenja
Redni broj 1. 2. Tip ostakljenja Jednostruko staklo (bezbojno, ravno float staklo) Dvostruko izolirajuće staklo (s jednim meñuslojem zraka) (-) 0,87 0,80

121

3. 4. 5. 6. 7.

Trostruko izolirajuće staklo (s dva meñusloja zraka) Dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga)

0,70 0,60

Trostruko izolirajuće staklo s dva stakla niske emisije 0,50 (dvije Low-E obloge) Dvostruko izolirajuće staklo sa staklom za zaštitu od sunčeva zračenja Staklena opeka 0,50 0,60

Tablica 2. Faktor umanjenja naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, FC (-)
Redni broj 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4. 5.
a)

Naprava za zaštitu od sunčeva zračenja Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja Naprava s unutrašnje strane ili izmeñu stakala – bijele ili reflektirajuće površine i malene transparentnostia) – svijetle boje ili malene transparentnosti – tamne boje ili povišene transparentnosti Naprava s vanjske strane – žaluzine, lamele koje se mogu okretati, otraga provjetravano – žaluzine, rolete, kapci (škure, grilje) Strehe, loñeb) Markize, gore i bočno provjetravaneb)

FC (-) 1

0,75 0,80 0,90

0,25 0,30 0,50 0,40

Transparentnost naprave za zaštitu od sunčeva zračenja manja od 15% smatra se malenom, a transparentnost u iznosu 15% ili većem smatra se povišenom. b) Navedena vrijednost primjenjuje se za slučaj kad je spriječeno direktno osunčanje prozora.

Tablica 3. Razredi zrakopropusnosti prozora, balkonska vrata i krovnih prozora
Razred zrakopropusnosti prema HRN EN 12207-1:2002 1. 2. Zgrada do 2 kata Zgrada s više od 2 kata 2 3

Redni broj

Broj katova zgrade

Tablica 4. Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, λ [W/(m·K)], i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare, µ (-)

122

Redni Građevni materijal broj

Gustoća ρ kg/m³

Toplinska provod ljivost λ W/(m·K)

Specifični toplinski kapacitet cp J/(kg·K)

Faktor otpora difuziji vodene pare µ

1.

ZIDOVI, uključivo mort u reškama 1800 1600 1900 1700 1800 1600 1200 1100 1000 900 800 1800 1600 1200 2000 1000 1200 1400 1600 1800 2000 500 700 900 0,81 0,68 0,85 0,80 0,83 0,70 0,55 0,48 0,45 0,42 0,39 0,99 0,79 0,56 1,40 0,70 0,80 0,90 1,10 1,20 1,40 0,30 0,37 0,46 900 900 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5/10 5/10 50/100 50/100 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 15/25 15/25 15/25 50 5/15 5/15 20/30 20/30 20/30 20/30 5/10 5/10 5/10

1.01 puna opeka od gline 1.02 puna opeka od gline 1.03 klinker opeka 1.04 klinker opeka 1.05 puna fasadna opeka od gline 1.06 puna fasadna opeka od gline 1.07 šuplja fasadna opeka od gline 1.08 šuplji blokovi od gline 1.09 šuplji blokovi od gline 1.10 šuplji blokovi od gline 1.11 šuplji blokovi od gline 1.12 puna vapneno silikatna opeka 1.13 puna vapneno silikatna opeka 1.14 vapneno silikatni šuplji blokovi 1.15 prirodni kamen 1.16 šuplji blokovi od betona 1.17 šuplji blokovi od betona 1.18 šuplji blokovi od betona 1.19 šuplji blokovi od betona 1.20 šuplji blokovi od betona 1.21 šuplji blokovi od betona 1.22 šuplji blokovi od laganog betona 1.23 šuplji blokovi od laganog betona 1.24 šuplji blokovi od

123

25 0.07 beton s laganim agregatom 2.19 0.14 beton s laganim agregatom 2.11 beton s laganim agregatom 2.04 beton 2.29 0.21 porobeton 2.13 beton s laganim agregatom 2.25 šuplji blokovi od laganog betona 1.39 0.60 2.laganog betona 1.10 beton s laganim agregatom 2.22 0.70 0.16 beton s laganim agregatom 2.23 porobeton 2.72 1000 1000 1000 5/10 5/10 5/10 BETON I ARMIRANI BETON 2500 3200 2400 2200 2000 2000 1800 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 1000 900 800 750 700 650 600 550 500 450 400 2.25 porobeton 2.26 porobeton 2.16 0.08 beton s laganim agregatom 2.35 1.89 0.49 0. 2.15 0.02 teški beton 2.55 0.00 0.24 porobeton 2.18 0.18 porobeton 2.24 0.31 0.21 0.44 0.35 1.09 beton s laganim agregatom 2.27 porobeton 1000 1200 1400 0.17 porobeton 2.03 beton 2.13 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 80/130 80/130 80/130 70/120 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 124 .26 šuplji blokovi od laganog betona 1.00 1.15 beton s laganim agregatom 2.65 1.20 porobeton 2.52 0.22 porobeton 2.05 beton 2.01 armirani beton 2.12 beton s laganim agregatom 2.60 2.06 beton s laganim agregatom 2.60 0.27 šuplji blokovi od laganog betona 2.30 1.19 porobeton 2.62 0.79 0.

47 0.90 0.38 0.05 gipsana žbuka 3.60 1.30 beton s jednozrnatim šljunkom 2.12 toplinskoizolacijska žbuk 3.07 gipsana žbuka 3.10 lagana žbuka 3.10 1000 60/100 1600 0.65 0.81 1000 60/100 ŽBUKE.40 1000 1000 1000 6/10 6/10 60/100 1800 1.54 0.70 0.03 vapneno-cementna žbuka 3.14 sanacijska žbuka 3.20 0.04 vapneno-gipsana žbuka 3.80 1.06 gipsana žbuka 3. ESTRISI 2000 1600 1800 1400 1500 1400 1300 1200 1300 1000 700 400 250 1400 1100 1800 1700 2000 2000 2100 2300 1.19 cementni estrih 3.60 1.20 anhidrit estrih 3.18 cementni mort 3.60 0.29 porobeton 2.30 840 200 125 .31 beton s jednozrnatim šljunkom 2.08 0.11 0. 350 300 2000 0.11 0.02 vapnena žbuka 3. ZIDNE I STROPNE OBLOGE 900 0.15 polimerna žbuka 3.02 gipsane ploče s dodatkom celuloznih vlakanaca 4.00 0. PODNE.25 900 8 4.01 gipskartonske ploče 4.56 0.01 cementna žbuka 3.25 0.17 žbuka na bazi akrilata 3.43 0.22 magnezitni estrih 4.11 lagana žbuka 3.13 toplinskoizolacijska žbuka 3.09 lagana žbuka 3.03 keramičke pločice 1300 0.38 1000 10/15 2300 1.70 0.90 1.08 gipsana žbuka 3.10 1.16 silikatna žbuka 3. MORTOVI.2.28 porobeton 2.32 beton s jednozrnatim šljunkom 3.51 0.70 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1000 1000 15/35 6/10 15/35 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 15/20 15/20 15/20 5/20 5/20 6/15 50/200 50/70 100/150 15/35 50 15/35 15/35 3.

23 1000 50000 5.08 polimerna hidroizolacijska traka na bazi VAE 6.035 do 0.01 bitumenska traka s uloškom staklenog voala 5. ≤ 1700 tucanik (drobljenac) 7.81 1000 1300 900 1000 3 3 3 3 6.04 kamene ploče 4.23 0.02 bitumenska traka s uloškom staklene tkanine 5.41 0.050 0. PARNE BRANE (KOČNICE) 1100 0.26 960 300000 1300 0.14 1000 1000 50000 100000 1600 0.03 bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca 5.03 lomljevina opeke od gline 6.80 0.04 bitumenska traka s uloškom krovnog kartona 5.07 polimerna hidroizolacijska traka na bazi CR 5.14 1000 20000 RASTRESITI MATERIJALI ZA NASIPAVANJE ≤ 100 ≤ 200 ≤ 800 0.23 1000 100000 1300 0. 1100 1100 0.040 1030 1 1450 60 ≥ 25 0.055 0. 7.035 do 0.060 0.02 lomljevina ekspandiranog pluta 6. šljunak.04 pijesak.05 drvo 5.4.02 ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 7.030 do 0.03 ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 TOPLINSKO – IZOLACIJSKI MATERIJALI 10 do 200 15 do 30 0.05 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 5.23 1000 1000 50000 50000 1100 1200 0.15 1000 2000 40/200 50/70 HIDROIZOLACIJSKI MATERIJALI.01 ekspandirani perlit 6.06 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB 5. 2500 550 2.23 0.01 mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 7.040 1450 150 126 .

065 do 0.40 0.030 do 0. min >3 °C min ≤3 °C Vanjski zidovi.08 ekspandirani perlit (EPB) prema HRN EN 13169 7.75 Θe. debljina ploča 15 mm ≤ d ≤ 25 mm 7.04 tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165 7.09 1400 50 100 do 150 360 do 460 1000 ∞ 1470 3/5 550 0.065 0. balkonska vrata.045 do 0.75 1. 1.05 fenolna pjena (PF) prema HRN EN 13166 7. Θe.070 900 5 1560 5/10 1400 5/10 Tablica 5.mj.045 0.60 0. min ≤3 °C 0. zidovi prema garaži. 2.mj.040 1400 60 ≥ 30 0.mj. tavanu Prozori.00 3.020 do 0.10 drvena vlakanca (WF) prema HRN EN 13171 ≥ 30 0.060 0. U [W/(m²·K)].00 3.055 0. 0.7.80 3.07 drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168 drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168. krovni prozori.040 do 0. stropovi prema 0.mj. min >3 °C 0.80 1. Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline.40 127 .30 0.150 1470 4/8 140 do 240 80 do 500 110 do 450 0. grañevnih dijelova novih zgrada. malih zgrada (AK < 50 m²) i nakon zahvata na postojećim zgradama U [W/(m²·K)] Redni broj Građevni dio Θi ≥ 18 °C Θe. prozirni elementi pročelja Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora.045 do 0.09 ekspandirano pluto (ICB) prema HRN EN 13170 7.035 0.45 12°C < Θi < 18 °C Θe.50 0.06 čelijasto (pjenasto) staklo (CG) prema HRN EN 13167 7.

zida prema tlu ili negrijanog prostora. 0.40 0. 0.40 0.00 2.80 1.30 0. s neprozirnim vratnim krilom Stijenka kutije za rolete Stropovi između stanova.65 0. Ravnotežni sadržaj vlage u grañevnom materijalu kod temperature zraka 23 °C i relativne vlažnosti zraka 80 % Redni broj 1. 0. Stropovi iznad vanjskog zraka.80 1.130 0.40 5. stropovi između grijanih radnih prostorija različitih korisnika 0.50 0.651) 2. Tablica 6.045 Grañevni materijal beton guste strukture sa šupljikavim agregatom beton šupljikave strukture s gustim agregatom beton šupljikave strukture sa šupljikavim agregatom 128 .80 1. vrata prema negrijanom stubištu.40 0. 7.40 Napomena: Θe. stropovi iznad garaže Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C Zidovi prema tlu.tavanu 4.030 0.mj.90 0.40 0. Sadržaj vlage u kg/kg 0.00 6. 1) Kod podova na tlu zahtjev vrijedi do dubine poda prostorije 5 m od vanjskog zida. 2.501) 2.801) 2.min je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade. podovi na tlu Vanjska vrata.80 1.90 8.90 0.501) 2. 9. 3.50 2.90 0.

7.2. Faktori preračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage (23 °C/80 %) u odnosu na vrijednost toplinske provodljivosti suhog materijala Faktor preračunavanja Fm 1. Najveći doprinos za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama je poboljšanje toplinskih karakteristika gradevinskih konstrukcija.00 Redni broj Grañevni materijal ili zid 10. proizvodi na bazi drva. 8. VRSTE I SVOJSTVA TOPL. 4. asfalt. 5.13 1.17 1. anhidrit 1. time ostvaruju manje toplinske gubitke i manju potrebnu energiju za grijanje i hladenje.20 1. gips. 2. Treba uskladiti toplinske karakteristike pojedinih konstrukcija kako bi se ostvarila zadovoljavajuća potrošnja energije.3. 6.13 1. Stoga je potrebno s obzirom na namjenu zgrade: > Odrediti zone različitih unutrašnjih temperatura ill načina korištenja prostora 129 . blokovi na bazi drva 11. 3.4.45 1. IZOLACIJSKIH MATERIJALA.020 0. planiranje potrošnje energije ne treba stati na zadovoljavanju minimalnih kriterija potrošnje energije definiranog nacionalnim zakonodavstvom već treba: > planirati zgrade nisko energetskog i pasivnog standarda gradnje > uvesti upravljanje energijom u zgradi tokom cijelog razdoblja korištenja Zgrade nisko energetskog i pasivnog standarda gradnje imaju manje vrijednosti koeficijenata prolaska topline pojedinih konstrukcija vanjske ovojnice.27 1. POTREBNE DEBLJINE Materijali i izvedbe U skladu sa smjernicama Direktive o energetskim značajkama zgrada {EPBD) 2002/91/EC.25 1. bitumen 4.60 1.22 1. 5. proizvodi na bazi biljnih vlakanaca 0. anhidrit drvo.150 Tablica 7. opeka od gline vapneno silikatna opeka Porobeton beton s granulama polistirena beton s laganim agregatom mort i žbuka beton s teškim agregatom beton guste strukture sa šupljikavim agregatom gips.27 1. 9. Vanjska ovojnica koja je toplinski izolirana osigurava ugodne temperature u unutrašnjem prostoru.

Takoder je važan i način proizvodnje materijala. te kao plivajući pod u podnim medukatnim konstrukcijama.kamena i staklena. Zbog dobrih izolacijskih svojstava X= 0. Vrijednost koeficijenta različita je za različite materijale. 1954. te poliuretan. zvučnu i protupožarnu izolaciju u graditeljstvu. stišljivost. Koristi se najviše kao toplinska zaštita. danas je to jedan od najpopularnijih izolacijskih materijala. podrumskog zida. paropropusna je i djelomično vodootporna. otpornost na vlagu i drugo. veličini i povezanosti pora i stanju vlažnosti materijala. te na mikroorganizme i insekte. Najpoznatiji predstavnik anorganskih izolacija je kamena i staklena vuna.> Primijeniti odgovarajući sastav konstrukcije vanjske ovojnice > Toplinski izolirati sve konstrukcije prema negrijanim prostorima i prema van > Smanjiti utjecaj toplinskih mostova U svrhu uštede energije zgradu je potrebno podijeliti u više zona ukoliko je predvideno različit način korištenja ili se unutarnje projektne temperature razlikuju više od 4°C. a ovisi o gustoći. na našem tržištu najviše se koristi polistiren ili stiropor.035-0. Bolju toplinsku izolaciju postižemo ugradnjom materijala niske toplinske vodljivosti. Naziv stiropor postao je sinonim za ekspandirani polistiren. EPS. Osnovna podjela toplinsko izolacijskih materijala je na anorganske i organske materijale. te korištenje energije u proizvodnji. Koeficijent toplinske vodljivosti U (W/mK) je količina topline koja prode u jedinici vremena kroz sloj materijala površine 1 m2. iz Priloga »C« TPRUETZZ. Jedino mjesto gdje se ne preporuča je za izolaciju podrumskih zidova pod zemljom. Pregled toplinsko izolacijskih materijala Dobro poznavanje toplinskih svojstava gradevinskih materijala jedan je od preduvjeta za projektiranje energetski učinkovitih zgrada.045. Svi koeficijenti prolaska topline graničnih konstrukcija (izmedu zona i prema van) moraju ispuniti zahtjeve odredene u tablici 5. dobar je toplinski izolator s toplinskom provodljivosti izmedu 0. Otporna je na starenje i raspadanje. faktor otpora difuziji vodene pare. Mineralna vuna ima visoku otpornost na požar.ekspandirani i ekstrudirani. a i cijena. te u pregradnim zidovima za zvučnu zaštitu. Da bi se ostvarila racionalna upotreba energije potrebno je poboljšati toplinske karakteristike elemenata vanjske ovojnice odnosno smanjiti koeficijent prolaska topline U [W/(m2K)] i smanjiti toplinske gubitke po jedinici površine elementa [kWh/m2]. Pri izboru materijala za toplinsku zaštitu treba osim toplinske vodljivosti uzeti u obzir i druge karakteristike materijala kao što su požarna otpornost. To je izolacijski materijal mineralnog porijekla za toplinsku. industriji i brodogradnji. Osim kamene i staklene vune. Koristi se u svim vanjskim konstrukcijama za toplinsku zaštitu. debljine 1 m kod razlike temperature od 1 K. Mineralna vuna . Na izbor materijala utječe i vrsta konstrukcije u koju ga ugradujemo. godine. tako da nije isto da li se radi o izolaciji poda. ravnog ili kosog krova. odnosno poliuretanska pjena. Stiropor je zapravo naziv prvog proizvedenog polistirena u Njemačkoj. te niske cijene i jednostavne ugradnje. Toplinski otpor materijala povećava se s obzirom na debljinu materijala. tlačna tvrdoća.040 W/mK. trajnost. što je uvrštava medu najbolje toplinske izolatore.035 i 0. odnosno visokog toplinskog otpora. orijentaciji i koeficijentu toplinske vodljivosti. Toplinski gubici kroz gradevni element ovise o sastavu elementa. kako bi se ostvarila minimalna toplinska zaštita. nadzemnog zida. Ima znatno slabija protupožarna svojstva od kamene 130 . a organskih materijala polistiren . u svim vanjskim konstrukcijama.

055 10-16 11-14 5 5/10 1. Ekstrudirani polistyren XPS je najčešće obojen u plavo ili ružičasto. trstika.0 2. Za pravilan izbor materijala za toplinsku izolaciju potrebno je dobro poznavati njegova fizikalno kemijska svojstva.0-3.5-2. Ima još bolja toplinsko izolacijska svojstva pa X iznosi izmedu 0. vermikulit. te nije otporan na teperature više od 80°C.035 do 0. znatno je skuplja od prva dva navedena materijala. pa su potrebne veće debljine.030 do 0. debljina ploča 15 mm<d<25 mm ekspandirani perlit (EPB) prema HRN EN 13169 ekspandirano pluto (ICB) prema HRN EN 13170 10 do 200 1 15 do 30 0.020 i 0.80 >25 0.ekstrudirani polistiren.030 do 0.15 8-10 10-15 16-20 50 ∞ 3/5 4/8 4-6 140 do 240 80 do 500 0. Ima dobra svojstva na vlagu i temperaturne promjene. slama. Često se koristi za toplinsku zaštitu podrumskih zidova . te prednosti i mane primjene. perlit. Ovi se materijali u svijetu koriste lokalno. Medutim. glina.35 X (W/mK) 2 W/m K 0. . prema porijeklu i izvoru sirovine za proizvodnju.035 do 0.050 9-11 FAKTOR OTPORA DIFUZIJI VODENE PARE µ 1 REL.0 131 . približne vhjednosti faktora otpora difuziji vodene pare.045 do 0.020 do 0.040 8-10 150 2. naročito pri sanacijama krovova. Ian.35 2 W/m K mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (kamena i staklena vuna) ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 (stiropor) ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165 fenolna pjena (PF) prema HRN EN 13166 ćelijasto (pjenasto) staklo (CG) prema HRN EN 13167 drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168 drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168.065 0.065 do 0. za razliku od bijelog ekspandiranog polistirena EPS.vune. te usporedba relativnih troškovaza ugradnju TOPLINSKO IZOLACIJSKI MATERIJAL GUSTOĆA 3 p kg/m POTREBNA TOPLINSKA PROVODLJIVOS DEBLJINA (cm)ZA T 11=0. te zbog toga nije u široj primjeni. Imaju nešto slabija izolacijska svojstva. ovčja vuna i drugi. A [W/(mK)J.090 0.040 do 0.060 0. Projektne vhjednosti toplinske provodljivosti za neke toplinsko izolacijske materijale.035 W/mK. TROŠAK ZA U=0.5 >30 0.040 7-9 60 5-8 >30 100 do 150 360 do 460 550 0. Poliuretanska pjena takoder se dosta koristi.045 0.040 9-10 60 0. Na tržištu se polako pojavljuju i drugi izolacijski materijali kao što su celuloza. Tablica 10.045 do 0.

a zbog izuzetnih izolacijskih svojstava potrebne su znatno manje debljine od konvencionalne toplinske izolacije za ista toplinska svojstva.037 10-18 10-11 20-35 5/10 1-2 - SPECIJALNI TOPLINSKO IZOLACIJSKI MATERIJALI Toplinska izolacija (polikarbonat i si. aluminij. izolacijska svojstva se povećavaju zbog vakuuma.004 . polistirenska pjena i sl. a istovremeno sprečava kao i obična toplinska izolacija gubitke topline iz zgrade. a ako sadrži ugljik koji apsorbira IC zračenje ne prenosi toplinu (zračenje). Za to se koriste stisnuta staklena vlakna. još uvijek u eksperimentalnoj primjeni u graditeljstvu.035-0. ali lomljiv na pritisak.1. Higroskopan.130 0. nastaje iz gela (silicij.040 0. Rezultati eksperimentalne primjene aerogela u graditeljstvu pokazuju kako ce to biti najlaksi gradevinski materijal i izuzetno kvalitetna sirovina za proizvodnju izolacijskih materijala. potrebne debljine za postizanje istog nivoa toplinske zaštite.070 0. Analizirani usporedni troškovi se odnose na toplinsku izolaciju vanjskog zida. Postavljanjem u presjek vanjskog zida stvara se gusta mreža kanala koji omogućuju prodor sunčevih zraka i time grijanje masivnih dijelova zidova. Presjek materijala transparentne izolacije sadrži sitne kapilarne cijevi koje idu poprečno s jedne na drugu stranu ploče. pri čemu se učinak može dodatno pojačati postavljanjem izo-stakla i toplinske rolete u zračni sloj ispred transparentne izolacije. Na ovaj način akumulirana toplina koristi se za zagrijavanje prostora. Moguće su različiti stupnjevi transparentnosti. Ova je izolacija još uvijek vrlo skupa i primjenjuje se najviše kod sanacija objekata gdje nije moguće ugraditi veće debljine izolacije zbog npr spomeničke vrijednosti objekta. AEROGEL Aerogel je izuzetan materijal. najnizu gustocu. te relativni trošak za takav nivo toplinske zaštite po m2 izolacije. Izuzetno lagana kruta pjena. Izuzetno dobar toplinski izolator jer gotovo u potpunosti sprečava sva tri mehanizma prijenosa topline: zrak ne može strujati kroz strukturu materijala (konvekcija).9 3 mg/cm 0. njihove toplinske karakteristike. a najčešće je polutransparentan. Zbog visoke transparentnosti imat ce znacajnu ulogu i u proizvodnji prozora i vrata.0. najnizu provodljivost zvuka. Vatrootporan. nalik smrznutom dimu koji ima najvisu vrijednost toplinske NANOGEL izolacije. 1 .03 U tablici je dan pregled najčešćih toplinsko izolacijskih materijala.drvena vlakanca (WF) prema HRN EN 13171 ovčja vuna slama lan TRANSPARENTNA TOPLINSKA IZOLACIJA 110 do 450 15 do 60 - 0. kao materijal slabo provodi toplinu (kondukcija).) koja omogućava prijem sunčeve energije i prijenos u zgradu. Vakuumska izolacija radi se u modularnim panelima. Ako odstranimo zrak iz IZOLACIJA materijala. najnizi indeks loma svjetlosti i najnizu dielektricnu konstantu od svih danas poznatih cvrstih materijala.090 do 0. ostakljenih stijena i svjetlarnika. TOPLINSKO IZOLACIJSKI MATERIJALI 132 . Krute rešetkaste strukture molekula. VAKUUMSKA TOPLINSKA Kod konvencionalne toplinske izolacije se dobra izolacijska svojstva postižu uz pomoć zraka koji se nalazi u poroznom materijalu. Posebno je korisna za izoliranje južnog fasadnog zida. krom kositar ili ugljik) u kojem se tekuća komponenta zamjenjuje plinovitom (zrak ili vakuum).

a zb o g i zu ze t n i h i zo l a c i j s k i h s vo j s t a va p o t r e b n e s u zn a t n o m a n j e d e b l j i n e o d k o n ve n c i o n a l n e t o p l i n s k e i zo l a c i j e za i s t a t o p l i n s k a s vo j s t va . stropova iznad negrijanih prostora i dr. toplinske stabilnosti u ljetnom razdoblju. sprječavanju kondenzacije vodene pare. D o b r a t o p l i n s k a i zo l a c i j a i m a u t j e c a j i n a k va l i t e t u s t a n o va n j a j e r s u u n u t a r n j e p o vr š i n e t o p l i j e . d o k j e m e ñ u o r g a n s k i m m a t e r i j a l i m a n a j p o p u l a r n i j i p o l i s t i r e n .U l o g a t o p l i n s k o i zo l a c i j s k i h m a t e r i j a l a j e s m a n j e n j e t o p l i n s k i h g u b i t a k a . p e r l i t . O d a n o r g a n s k i h m a t e r i j a l a n a j vi š e s e k o r i s t e k a m e n a i s t a k l e n a vu n a . negrijanim ili slabo grijanim prostorima potrebno je izraditi grañevinsko–fizikalni proračun prema normama i tehničkim propisima. p a s e t a k o d a n a s u s vi j e t u m o g u n a ć i i t r a n s p a r e n t n a i va k u u m s k a t o p l i n s k a i zo l a c i j a . p r e g r i j a va n j e ) . sprječavanja prevelike kondenzacije vodene pare u grañevnom elementu i na unutrašnjoj površini grañevnog dijela/elementa zgrade. Na primjeru jednog fasadnog/vanjskog zida može se vidjeti koliki je doprinos toplinske izolacije uštedi energije za grijanje. t e za š t i t a n o s i ve k o n s t r u k c i j e zg r a d e o d a t m o s f e r s k i h u t j e c a j a i n j i h o vi h p o s l j e d i c a ( vl a g a .0 . l a n . zaštite grañevnog dijela/elementa zgrade od velikog dilatacijskog rada. O va j e i zo l a c i j a j o š u vi j e k vr l o s k u p a i p r i m j e n j u j e s e n a j vi š e k o d s a n a c i j a o b j e k a t a g d j e n i j e m o g u ć e u g r a d i t i ve ć e d e b l j i n e i z o l a c i j e z b o g n p r . a i s t o vr e m e n o s p r j e č a va k a o i o b i č n a t o p l i n s k a i zo l a c i j a g u b i t k e t o p l i n e i z zg r a d e . osiguranja zdravog i udobnog boravka. c e l u l o za . toplinskoj stabilnosti u ljetnom razdoblju i. najviše izvodi kao: povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi ekspandiranog polistirena ili kamene vune sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sa kombi pločama i višeslojnom žbukom Sustavi zadovoljavaju zahtjevima: ekonomične izvedbe i optimalne učinkovitosti. s p o m e n i č k e vr i j e d n o s t i o b j e k t a . O s t a l i m a t e r i j a l i s t o p l i n s k o i zo l a c i j s k i m s vo j s t vi m a s u i g l i n a .fasada. stropova iznad otvorenih prolaza. Za svaki grijani grañevni dio zgrade koji graniči s vanjskim zrakom. S ve ve ć a p o t r a žn j a za t o p l i n s k o i zo l a c i j s k i m m a t e r i j a l i m a u s ve ve ć i m d e b l j i n a m a d o ve l a j e d o r a zvo j a n o vi h t e h n o l o g i j a . Tr a n s p a r e n t n a i z o l a c i j a o m o g u ć a va p r i j e m S u n č e ve e n e r g i j e i p r i j e n o s u zg r a d u . Primjer vanjskog zida za zadane uvjete. 4 0 W / m 2 K i zn o s i 8 . d r ve n a vu n a .1 1 c m . k o k o s . P o n u d a t o p l i n s k o i zo l a c i j s k i h m a t e r i j a l a n a t r ži š t u j e r a zn o l i k a . a m o že m o i h p o d i j e l i t i n a a n o r g a n s k e i o r g a n s k e m a t e r i j a l e . V a k u m s k a i zo l a c i j a r a d i s e u m o d u l a r n i m p a n e l i m a . p l u t o . N a t o p l i n s k u za š t i t u z g r a d e u t j e č u d e b l j i n a s l o j a t o p l i n s k e i z o l a c i j e i t o p l i n s k a p r o vo d l j i vo s t m a t e r i j a l a λ (W / m K ) . s m r za va n j e n o s i ve k o n s t r u k c i j e . Najviš e se k oristi:Toplins ka izolacija vanjskog zida od k amene vune i polistirena. najvažnije. Toplinska se izolacija vanjskih zidova . s l a m a i d r u g o . 0 4 5 . 133 . udobnom i zdravom stanovanju. p a m u k . značajne uštede energije za grijanje ili hlañenje. eliminiranja toplinskih mostova. zaštiti grañevnog elementa od pregrijavanja. p a p o t r e b n a d e b l j i n a z a U ( k ) = 0 . k a o i t r o š k o va za e n e r g i j u . š t o d o p r i n o s i t o p l i n s k o j u d o b n o s t i zg r a d e . loggia. 0 3 0 . V e ć i n a u o b i č a j e n i h t o p l i n s k o i zo l a c i j s k i h m a t e r i j a l a i m a t o p l i n s k u p r o vo d l j i vo s t λ = 0 . ve r m i k u l i t .

površinska je temperatura unutrašnje strane zida viša od +18°C. Kod toplinsko izoliranih vanjskih zidova (dijagram na desnoj strani sa svega 6 cm toplinske izolacije a računate vanjske temperature od . koja omogućuje akumulaciju topline. Rješenje je pravilna toplinska izolacija vanjskih grañevnih dijelova zgrade što bliže vanjskoj strani. razlike u temperaturama još su veće kao i sadržaj relativne vlage. ožbukan s obje strane. Sve to pogoduje. Do 90% gubitaka topline ljudskog tijela nastaje zračenjem topline.5 0C ). Toplinska stabilnost znači dobru toplinsku akumulaciju. odnosno njihovo zagrijavanje i manje razlike u temperaturama izmeñu njihovih unutrašnjih površina i zraka u prostorijama. Kada se isključi ili smanji grijanje ili se prostor ohladi (primjerice brzim 134 . Na desnom je dijagramu isti zid s vanjske strane dograñen Povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi NOVOLIT STIROPORA EPS – F. osjećaj propuha i hladnoće. u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Zid je toplinski stabilan. Vanjski je zid toplinski izoliran i može održavati potrebnu temperaturu na unutrašnjim površinama tijekom cijele godine.1 °C) niža od temperature zraka u prostorijama (+20 °C). Temperatura unutrašnje površine zida veća je od temperature rosišta zraka u prostorijama. Što su razlike temperature izmeñu tijela i grañevinskih elemenata koje ga okružuju veće. a temperatura zraka za ugodno i zdravo stanovanje u prostorijama ne treba biti viša od +20°C. Da bi boravak bio ugodniji. sposobnost “spremanja topline“ u masivnom toplinski izoliranom vanjskom grañevnom dijelu zgrade. ali boravak u prostorijama i nadalje ostaje neudoban. mogućem nastanku površinske kondenzacije. debljine 6 cm Na unutrašnjoj strani vanjskog zida bez toplinske izolacije (dijagram na lijevoj strani – vanjska temperatura – 5 °C) u zimskom je razdoblju površinska temperatura (15. prostorije se zagrijavaju na temperature zraka znatno više od normalnih +20 °C što značajno povećava potrošnju energenata. tijelo se brže hladi i ljudi se neugodno osjećaju. bez toplinske izolacije. Ohlañen zrak na zidovima struji od stropa prema podu uzrokujući nelagodu. a na površini se zidova ne stvara kondenzat.Na lijevom je dijagramu prikazan vanjski zid izrañen od šuplje opeke od gline d = 25 cm.

a topliji zrak kroz otvorene prozore izlazi vani. tako se akumulirana toplina vraća natrag u prostorije i u kraćem se vremenskom periodu održava gotovo konstantna temperatura u prostorijama putem radijacije/zračenja topline s unutrašnje strane zagrijanog grañevinskog elementa. niti kod najvećih vrućina. a temperatura zraka u prostorijama. koliko se preporučuje i u klimatiziranim prostorima. 135 . Zato. Toplina se iz prostorija odvodi na toplinski izolirane hladnije masivne zidove. Zrak u prostorijama tijekom dana. a naročito poslijepodne ima višu temperaturu od zidova. površinska je temperatura na unutrašnjoj strani zida 22°C – 24°C. koji su izvana toplinski izolirani i zato hladniji od unutrašnjeg zraka.provjetravanjem). treba izbjegavati ugradnju toplinske izolacije s unutrašnje strane. Akumulacija topline vanjskih višeslojnih grañevnih dijelova zgrade biti će to veća što se toplinsko izolacijski sloj nalazi bliže vanjskoj negrijanoj strani i što ima veći toplinski otpor. Noću je prolaz topline obrnut iz zidova u prostorije. Kod neizoliranih zidova/krovova toplina prolazi kroz konstrukciju u atmosferu i značajno povećava potrošnju energenata. odnosno veću debljinu toplinske izolacije. ne prelazi ljeti ugodnih 24°C do 25°C. Zato toplina može prelaziti na zidove i tako “hladiti” unutrašnje prostore. Često je i temperatura zraka u prostorijama viša od +30°C. prvenstveno na tim mjestima. posebno u večernjim satima. jer je sposobnost akumulacije topline u tom slučaju zanemariva uz mogućnost nastanka toplinskih mostova na sudarima unutrašnjih i vanjskih grañevnih elemenata i nastanku kondenzata. Boravak je zdrav i ugodan. zidovi se hlade. Kod dobro toplinski izoliranih i toplinski stabilnih vanjskih zidova. kada je to moguće. U ljetnom razdoblju unutrašnje površine neizoliranih ili nedovoljno izoliranih vanjskih zidova/stropova imaju na južnoj i zapadnoj strani temperaturu višu od + 30 °C.

SUSTAVI ZAŠTITE 136 . UGRADBA.4.3.3.

UNUTARNJA ŽBUKA (VC 40. KUTNI PROFIL S MREŽICOM 7. GV 10) 2. ZID 3. POLISTIREN PLOČA 5. IMPREGNACIJA I ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE 137 . PRIČVRSNICA 6.OPIS SUSTAVA: 1. ARMIRAJUCA STAKLENA MREŽICA SM-28F 9. SAMOTERM® / SAMOTERM® GLET 8. SOKL PROFIL 4.

138

139

Izolacija potkrovlja

140

141

142 .

143 .

144 .

pri tome uvažavajući. Svaki od ovih zahtjeva treba biti uvažavan i niti jedan ne smije biti preferiran u odnosu na druge. Da bi se vanjski neožbukani zidovi grañevine zaštitili od navlaživanja i propadanja. odnosno moraju se smatrati jednako važnim. bez toplinske izolacije i bez vanjske žbuke! Te kuće ne udovoljavaju kriterijima higijensko-sanitarnih uvjeta života i veliki su potrošači energije za grijanje.4. Ožbukani vanjski zid U zimskom razdoblju vanjski zidovi bivaju navlaženi pod djelovanjem vjetra. SLAGANJE SASTAVA GRAð. vanjski zid obložen fasadnom opekom. žbuka je podložna fizikalnim promjenama. Najveći dio obiteljskih kuća u Hrvatskoj sagrañen je i još se uvijek gradi s vanjskim neizoliranim zidovima od opeke. Preko 90 000 obnovljenih kuća u ratom pogoñenom području sagrañeno je uglavnom od opeke debljine 29 cm. vanjska staklena obloga sa zračnim ventiliranim prostorom. Fasada mora biti otporna na udare vjetra i nepropusna na udare kiše pod djelovanjem vjetra. O estetskom izgledu fasade odlučuje projektant. vanjska limena obloga sa zračnim ventiliranim prostorom. Fasada i zaštita zidova zgrada trebaju biti tako izvedene da udovoljavaju estetskim. Vodonepropusnost i dobra termička svojstva materijala fasade smanjuju termičke dilatacije i gubitke topline zgrade. Analiza. Ipak.4. energetskim i klimatskim zahtjevima. DIJELOVA. što zahtjeva redovito održavanje i time 145 . vanjska obloga od kamenih ploča sa zračnim meñuprostorom. energetskim i klimatskim zahtjevima. Fizikalna svojstva materijala fasade moraju biti takva da osiguraju trajnost pri promjenjivim klimatskim uvjetima. Zadovoljavajuće rješenje ovoga problema je ugradba toplinske izolacije na vanjskoj strani zida. a potom postavljanje hidrofobne žbuke na toplinsku izolaciju. fizikalnim. Toplinskom izolacijom taje se gubitak znatno smanjuje. pokazuje da se kod toplinski neizolirane kuće gubi 52% toplinske energije kroz vanjske zidove. Za ugodan boravak u grañevini i štednju energije preporučljivo je ugraditi toplinsku izolaciju debljine 10 cm (mineralne vune ili polistirola). Vanjski zidovi ožbukani ne-hidrofobnom žbukom poboljšavaju estetski izgled fasade i smanjuju stupanj navlaživanja zida. zbog svojstva upijanja vode. Vrste fasada Prema vrsti i namjeni zgrada fasada može biti izvedena kao neožbukani vanjski zid. ANALIZA ZGRADE I GRAð. ožbukani vanjski zid. Hidrofobna žbuka ima svojstvo vodonepropusnosti dok omogućava prolaz vodenoj pari. napravljena za obiteljsku kuću u drugoj klimatskoj zoni. Isto tako se pri njihovom projektiranju moraju uvažavati okolica i tradicija gradnje. izmeñu ostaloga i okolicu te po potrebi i tradiciju gradnje. prefabricirani betonski elementi i drugi način izvedbe. DIJELOVA Zaštita zidova zgrade i fasade trebaju zadovoljavati svim estetskim. Procesi koje izaziva vlaga u zidovima mogu uzrokovati trajne i nepovratne promjene (plastične deformacije) poput kemijskih procesa i razaranja ili povratne promjene (elastične deformacije) poput promjena toplinske vodljivosti materijala ili dilatacije. potrebno ih je ožbukati hidrofobnom žbukom.

onda se obično kaže kako je riječ o vanjskom zidu s ventiliranom fasadom. kako za obiteljske kuće. Vanjski zid obložen fasadnom opekom Oblaganje vanjskih zidova fasadnom opekom može biti uspješno primijenjeno. s razmakom od vanjske strane neizoliranog ili toplinski izoliranog zida. Ako je zračni prostor ventiliran. Fasadna opeka može biti izravno postavljena na vanjski neizolirani zid. 146 .povećanje troškova. tako i za stambene grañevine te mnoge javne i industrijske grañevine. Ovaj meñurazmak čini zračni prostor koji može biti ventiliran ili neventiliran. Zbog toga je preporučljiva uporaba hidrofobne žbuke i toplinske izolacije vanjskog zida. toplinski izolirani zid ili pak. Dobra toplinska zaštita i zaštita od navlaživanja postiže se ako se masivni zid s vanjske strane izolira toplinskom izolacijom debljine 10 cm i zaštiti s vanjske strane fasadnom opekom s ventiliranim zračnim prostorom širine 4-8 cm.

pod djelovanjem vjetra. iznosi samo 0. posebno u nekim krajevima. što izaziva pritisak klizajućih ploča na one ispod njih koje se lome i padaju.4 mm. U cilju otklanjanja mogućih sumnji kako su uzroci iskrivljavanja i lomljenja kamenih ploča dilatacijska naprezanja zbog temperaturnih razlika. potrebno je utrošiti dodatnu energiju. a time i gubitke topline. pri razlici temperature od 50 K. a kamene se ploče sidre na vanjski zid. Navlažena toplinska izolacija povećava toplinsku vodljivost. horizontalna i vertikalna izvode s "L" utorima. Uspješno se može primijeniti i za prizemne dijelove stambenih grañevina. dogaña se da kiša. Kako se vanjski zid izvodi s toplinskom izolacijom s vanjske strane.m što bitno smanjuje troškove održavanja zgrade. Primjena kamenih fasadnih ploča pogodna je za poslovne i neke druge javne zgrade. slično izvedbi kod prozora i doprozornika. da bi se isušila navlažena toplinska izolacija. kako se to. činilo. Osim toga. pogotovu kada je taj prostor predviñen za javne sadržaje. treba napomenuti da linearna dilatacija granitne ploče duljine 1 m. prodire kroz procijepe izmeñu ploča u zračni prostor. bez toplinske izolacije i bez vanjske žbuke! Te kuće ne udovoljavaju kriterijima higijensko-sanitarnih uvjeta života i veliki su potrošači energije za grijanje Vanjska obloga od kamenih ploča sa zračnim meñuprostorom Obloga vanjskih zidova kamenim pločama sve više uvodi kamen u arhitekturu kao pouzdan i estetski prihvatljiv grañevinski materijal. IZBOR Fasade oblijepljene pločicama uvijek su dobar izbor 147 . jedno od rješenja moglo bi biti da se spojna mjesta ploča. Problemi koji se javljaju kod izvedbe fasada kamenim pločama jesu propuštanje vode u meñuprostor kroz procijepe izmeñu ploča i klizanje ploča. Skoro sve obnovljene kuće u ratom pogoñenom području Hrvatske sagrañene su od opeke debljine 29 cm. To uzrokuje navlaživanje toplinske izolacije.Fasadna je opeka otporna na vanjske utjecaje i dugo traje. Kako bi se izbjeglo prodiranje vode kroz procijepe izmeñu kamenih ploča.

hotela. ako se gleda s energetskog aspekta. Prefabricirani zidovi obično su napravljeni od visokokvalitetnih materijala u dobro kontroliranim tehnološkim procesima. Ipak. Na ovaj se način zimi smanjuju gubici. Ostakljena fasada je dobar zaštitnik zgrade od navlaživanja. Zbog toga je mala mogućnost da oborinska voda prodre kroz ovaj materijal. Fasadni zid čine unutarnji zid s toplinskom izolacijom koja je postavljena na vanjskoj strani. Izmeñu toplinske izolacije i vanjskog stakla nalazi se zračni prostor širine do 20 cm. naročito ako je postavljen još i vodonepropusni sloj. 148 . Staklene površine iziskuju i manje godišnje troškove održavanja od klasičnih fasada. Primjena poliuretanskih sendviča s limenom oblogom pogodna je u industrijskoj gradnji. Ovi se otvori u razdoblju grijanja drže zatvorenima. a ljeti hladan. naročito kod primjene u industrijskoj gradnji. elastičnim materijalima ili se izvode kao otvoreni spojevi. postoji mogućnost da voda prodre kroz spojeve prefabriciranih elemenata i da doñe do kondenzacije vodene pare u hladnim mostovima. zimi topao. Te se prednosti očituju u brzoj montažnoj gradnji. Fasada tada djeluje kao ventilirana fasada. a izmeñu limene obloge i toplinske izolacije ostavlja se zračni prostor. Na vanjski se zid postavlja toplinska izolacija. Primarni uzrok prodiranja oborinske vode kroz spojeve prefabriciranih elemenata jeste povećani tlak na vanjskoj strani zbog djelovanja vjetra. što doprinosi smanjenju potrošnje energije u razdoblju grijanja. naročito za gradnju proizvodnih pogona jer sendvič djeluje kao dobar toplinski izolator. a vrijeme i troškovi izvedbe manji su nego kod klasične gradnje. Princip izvedbe fasadnog dijela konstrukcije sličan je izvedbi ostakljenih fasada. a ljeti dobici topline. naročito kod zgrada koje se griju i hlade tijekom godine. Prefabricirani betonski elementi U zgradama koje se izvode iz prefabriciranih elemenata prisutni su problemi kondenzacije vodene pare i prodiranja oborinske vode u konstrukciju. U razdoblju grijanja zgrade dozračena toplina izravnog i difuznog sunčevog zračenja zadržava se u zračnom prostoru i time smanjuje gubitak topline. Dobra se energetska učinkovitost postiže kada se u zračni prostor ubacuje odsisni zagañeni zrak iz korisnog prostora zgrade. Vanjska limena obloga sa zračnim ventiliranim prostorom Fasada izvedena od lima ili limenog sendviča s toplinskom izolacijom ima nekih prednosti. dobroj zaštiti od vanjskih utjecaja i malim troškovima održavanja.Vanjska staklena obloga sa zračnim ventiliranim prostorom Ostakljene fasade imaju odreñene prednosti u odnosu na klasične. zračni se prostor prirodno ventilira kroz otvore postavljene na donjem i gornjem dijelu ostakljenja. gdje je prodiranje oborinske vode spriječeno profilacijom spojeva tako da se unutrašnji i vanjski tlak izjednače. U vrijeme kada nije potrebno grijanje. već hlañenje zgrade. Moguće je lim izravno postaviti na toplinsku izolaciju . Fasade obložene staklom uglavnom se primjenjuju kod poslovnih zgrada. Da bi se što efikasnije spriječilo prodiranje oborinske vode kroz spojeve elemenata konstrukcije. spojevi se zatvaraju mortom. banaka itd. ali tu postoje mogućnosti navlaživanja toplinske izolacije doñe li do pucanja na spojevima limenih ploča uslijed toplinske dilatacije lima.

Problem kondenzacije vodene pare u konstrukciji zgrada izvedenih od prefabriciranih elemenata mogu biti aktualniji nego kod zgrada klasične izvedbe zbog slijedećih razloga: Prefabricirani beton je gušći i čvršći nego beton izliven na licu mjesta, pa je zbog toga i bolji vodič topline. Krajevi mnogih prefabriciranih elemenata djeluju kao toplinski mostovi na kojima može doći do kondenzacije. Pri uporabi otvorenih spojeva, hladni zrak prodire u unutrašnjost spoja koji može postati toplinski most, pothlañujući unutrašnje površine na ovim mjestima. Unutrašnje površine zidova mnogih zgrada, izvedenih iz prefabriciranih betonskih elemenata su glatke i male apsorpcijske moći. Osloboñena vodena para u prostoru se ne apsorbira, pa stoga dolazi do povećanja vlažnosti unutrašnjeg zraka.

PROJEKTANT O estetskom izgledu fasade odlučuje projektant Čak i mala količina kondenzirane vodene pare koja bi se inače lako apsorbirala u žbuku zida stvara tragove vlaženja na neapsorbirajućim površinama prefabriciranih betonskih elemenata. Istraživanja pokazuju da navlaživanje zidova izvedenih iz prefabriciranih betonskih elemenata dolazi do izražaja u mnogo većoj mjeri nego kod klasične izvedbe zidova, pri istim uvjetima korištenja. Zbog toga se u zgradama sa zidovima izvedenim iz prefabriciranih betonskih elemenata preporučuje postavljanje bolje toplinske izolacije i primjena bolje
149

ventilacije prostorija nego u zgradama klasične izvedbe. Izvedbom fasada s hidrofobiranom termo-žbukom postiže se toplinska zaštita i zaštita od navlaživanja vanjskih zidova zgrade. Primjena termo-žbuke pogodna je za starije zgrade kod kojih se obnavljaju fasade i za kuće s neožbukanim vanjskim zidovima. Termo-žbuka se može uporabiti u kombinaciji s drugim toplinskim izolatorima kao vanjski toplinski i vodonepropusni zaštitni sloj. Premda vodonepropusnost i dobra termička svojstva materijala fasade smanjuju termičke dilatacije i gubitke topline zgrade, fasade moraju biti otporne na udare vjetra i nepropusne na udare kiše pod djelovanjem vjetra .

4.4.1. NEGRIJANI DIJELOVI ZGRADE , ODREðIVANJE TEMPERATURNIH ZONA
S obzirom na tehnički propis razlikuje zgrade: 1 – po namjeni ili veličini zgrade stambene zgrade nestambene zgrade (gospodarske ili javne namjene) zgrade malog obujma (Ve≤100m3) i obiteljske kuće (ZOG: do tri stana, bruto površine ≤400m2) 2 – po unutarnjoj temperaturi u zgradi zgrade grijane na temperaturu qi ≥18°C (normalna unutarnja temperatura) zgrade grijane na temperaturu 12°C<qi< 18°C (niska unutarnja temperatura) zgrade temperature qi ≤ 12°C (negrijane ili kvazi negrijane zgrade)

Regulacija temperature u prostoru: Temperaturna ugodnost je stvar navike i osobne percepcije ugodnosti. Meñutim postoje preporuke za održavanje temperatura u pojedinim prostorima kojih bi se trebali pridržavati:
• • •

Prostorije za boravak: 20-21oC Kupaonica 24oC Hodnici, predvorja 15oC
150

• • • • • • •

Spavaće sobe: 18oC Preko dana kad nikoga nema kod kuće 16 oC Za vrijeme godišnjeg odmora 10 oC Ako temperaturu koju održavate u prostoru smanjite za samo 1°C, godišnje možete uštediti približno 3-5% energije za grijanje. Održavanje previsokih temperatura zraka u prostorijama, te spuštanje temperature otvaranjem prozora je inače jedna od najčešćih grešaka. Održavanje previsokih temperatura zraka u prostorijama, te spuštanje temperature otvaranjem prozora je inače jedna od najčešćih grešaka.

4.4.2. PODOVI
Toplinski gubici kroz pod čine 10% od ukupnih toplinskih gubitaka kuće. Pod izolirajte s 10 cm toplinske izolacije. Toplinski gubici kroz pod mogu biti smanjeni i za 60% postavljanjem toplinskeizolacije. Ako je temperaturna razlika izmeñu zagrijanog i umjereno zagrijanog prostora mala, tj., manja od 4-5 °C, skoro da se i ne isplati toplinska izolacija. Samo znatno hladnije prostorije se toplinski izoliraju. Toplinska izolacija hladnih podova je jednostavan način da se smanje gubici topline i da se poboljša komfor stanovanja. Ako kod podnog grijanja ne postoji dovoljna toplinska izolacija, gubi se jako puno topline. Gubici iznose oko 6 % ukupnih toplinskih gubitaka na novim grañevinama ali ipak se i tada preporuča ugradnja izolacije. Toplinska izolacija podrumskog stropa je u tom slučaju posebno djelotvorna. Debljina izolacije poda zavisi o temperaturi hladne prostorije, a iznosi 8 cm za podove iznad prostorija koje se griju, 10 cm za podove prema vanjskom zraku, a ako se radi i o podnom grijanju onda te veličine treba uvećati za 3 cm. Na hidroizolaciju ili betonsku podlogu polažu se toplinsko-izolacijske ploče ekspandiranog polistirena-stiropora toplinske vodljivosti λ =0,036 W/(mK) (gustoće 20 – 30 kg/m3), ovisno o opterećenju. Debljinu toplinske izolacije treba proračunati (ne manje od 6 cm). Na postavljene se ploče prije nanošenja armiranog betonskog estriha polaže PE – folija. Sanacija poda prema tlu u postojećoj kući često nije ekonomski opravdana, zbog relativno malog smanjenja ukupnih toplinskih gubitaka u usporedbi s velikom investicijom koja je potrebna za takvu sanaciju.

151

KROVOVI
KROV I KROVNA KONSTRUKCIJA Iako je udio krova zastupljen s oko 10-20% u ukupnim toplinskim gubicima u kući, krov ima posebno važnu ulogu u kvaliteti i standardu stanovanja. On štiti kuću od kiše, snijega, hladnoće i vrućine. Najčešći oblik krova na obiteljskim i manjim stambenim zgradama je kosi krov. Često se prostor ispod krova namjenjuje za stanovanje, iako nije adekvatno toplinski izoliran. Tada se zimi javljaju veliki toplinski gubici, ali i još veći problem pregrijavanja ljeti. Ako krov nije dobro toplinski izoliran tada kroz njega može proći i do 30% topline. Naknadna toplinska izolacija nije jednostavna i ekonomski isplativa, jer je period povrata investicije 2-5 godina.
152

Uvjek se preporuča izvesti donji.25 W/(m2K) možete godišnje uštedjeti 18 litara lož ulja (90 kn/m2) ili 19m3 plina (39 kn/m2) po m2 kuće. proizvodi od cementnih vlakana te nešto rjeñe metalni pokrovi i šindra od tvrde smole. folije. Kao tvrdi pokrovi koriste se kameni materijali kao što je kamen škriljevac. a izbor krovnog pokrova (crijep. drugi sloj toplinske izolacije radi prekrivanja toplinskih mostova. lijevane izolacijske proizvode. Takoñer treba spriječiti kondenzaciju vodene pare na unutrašnjoj površini. Toplinska izolacija krova osigurava nam ugodne mikroklimatske uvjete boravka u prostorijama te time značajno smanjuje potrošnju energije za grijanje i hlañenje.20-0.podruma 153 . Postavlja se izmeñu i ispod greda. tako i kod kosih krovova potrebno je spriječiti prodiranje difuzne vodene pare iz grijanih prostora u sloj toplinske izolacije i stvaranje kondenzata u toplinskoj izolaciji ili ga svesti na dozvoljeni minimum. Parna brana se postavlja na toplijoj strani u odnosu na sloj toplinske izolacije. cementne ploče. Krovni pokrovi se u pravilu dijele na tvrde i meke. mekano drvo. Ugradnjom ~20 cm toplinske izolacije s ukupnim koeficijentom prolaska topline U=0. izopolimere kao i proizvode od trske i slame. IZOLACIJA STROPA Kod izolacije stropa postoji nekoliko slučajeva: • • Stropne konstrukcije ispod ventiliranih potkrovlja Stropne konstrukcije iznad negrijanih prostora . lim. krovne betonske ploče. Krovna konstrukcija može bili drvena ili masivna. U mekane krovne pokrove ubrajamo bitumensku ljepenku. Kao toplinska izolacija primjenjuje se EKSPANDIRANI POLISTIREN (u tom slučaju nije potrebna brana protiv vjetra). šindra) ovisi o nagibu krova i klimatskim uvjetima.Preporučljiva toplinska izolacija je 20 cm. Poželjno je imati i rezervnu hidroizolaciju. Sloj za provjetravanje je veoma važan jer kod loše provjetravanih krovova zimi mogu nastati štete usljed kondenzacije vodene pare i zamrzavanja. potkrov ili kišnu branu. Kako kod ravnih.

Zbog potrebe za većom debljinom toplinske izolacije. što se može iskoristiti za polaganje instalacijskih cijevi u stropnu konstrukciju. Ispod toplinske izolacije (čija je potrebna debljina u ovom slučaju 20 cm) uglavnom nije potrebna ugradnja toplinske brane.• • Stropne konstrukcije u mokrim prostorima Stropne konstrukcije iznad otvorenih prolaza STROPNE KONSTRUKCIJE ISPOD VENTILIRANIH POTKROVLJA Masivne konstrukcije koje graniče sa zračenim potkrovljima najbolje je izolirati s gornje strane. Toplinska provodljivost kod ovakvih konstrukcija ne bi smjela prelaziti 0. donjeg koji je tvrñi i gornjeg koji je mekši. Toplinska izolacija može biti u jednom sloju. U tom je slučaju potrebno podnu oblogu odvojiti od donjih slojeva s odgovarajućim razdjelnim slojem.45 W/m2K. Treba naglasiti da sve stropne konstrukcije treba dobro zaštiti od oborina ili drugih voda. 154 .35 W/m2K. ali je bitno da njena stišljivost ne prelazi 5 mm. visina svih slojeva iznad nosive stropne konstrukcije je od 14 do 16 cm. Moguća su i rješenja podnih konstrukcija izvedenih ˝suhim˝ postupkom. Njima se sprječava prijenos zvuka po konstrukciji.25 W/m2K. a za lakše se stropove preporuča do 0. ali kod lakih stropnih konstrukcija s lakšim montažnim stropnim oblogama potrebna je parna brana. Bitno je da se taj sloj ugradi potpuno zrakonepropusno. Kod stropnih konstrukcija vrijednost U ne bi smjela prelaziti 0. STROPNE KONSTRUKCIJE IZNAD NEGRIJANIH PROSTORA – PODRUMA Postoji više rješenja. Moguća je toplinska izolacija sastavljena od dva sloja.

Na takav se sloj lijepe keramičke pločice. Krov bi trebalo izolirati s 20 cm toplinske izolacije. Dio toplinske izolacije može poslužiti kao zvučno izolacijski sloj ispod plivajućeg estriha. Najbolje je ugraditi toplinsku izolaciju na donjoj strani stropa. potrebno je izolirati ili direktno krov ili strop prema negrijanom potkrovlju. STROPNE KONSTRUKCIJE IZNAD OTVORENIH PROLAZA Stropne konstrukcije koje graniče s vanjskim zrakom zahtijevaju vrlo dobru toplinsku izolaciju.STROPNE KONSTRUKCIJE U MOKRIM PROSTORIMA U sastavu slojeva ove konstrukcije su podna obloga do nosive stropne konstrukcije te obvezatni hidroizolacijski i termoizolacijski sloj za zaštitu konstrukcije i obodnih zidova. gdje vrijednost U ne bi smjela prelaziti 0.35 W/m2K. Taj sloj mora biti vodotijesno spojen na podne proboje (sifone i izljeve) i zidove s posebnom elastičnom brtvenom trakom. 155 . U ovisnosti od toga da li se potkrovlje koristi za stanovanje ili ne. Pošto je teško dobro izvesti bitumenske hidroizolacije ispod plivajućih estriha. a troškovi izolacije su oko 100 kn/m2. te njenom stanju investicija se vrača u periodu od 3-5 godina. U ovisnosti o konstrukciji kuće. iz vodotijesnog tanjeg sloja prevlači po plivajućem estrihu. Gubici topline kroz krov mogu biti i do 30%. Osim ovih slojeva. u ovom slučaju se koristi ˝alternativna˝ hidroizolacija koja se. kod ovih konstrukcija postoji i sloj kojim se sprječava prijenos udarnog zvuka po konstrukciji.

postavite ili povećajte debljinu toplinske izolacije. te one koje su grañene bez toplinske izolacije. To se naročito odnosi na obiteljske kuće bez fasade.4. Tako možemo skoro u potpunosti izbjeći ugradnju klima ureñaja. 156 . Toplinska izolacija ne samo da smanjuje gubitke u zimskom periodu. već omogućava da se u ljetnom periodu vaša kuća ne pregrijava.4. ili će njihov kapacitet i potrošnja energije biti znatno manji nego za neizoliranu kuću. te zamijenite prozore.4. ZIDOVI Ukoliko želite smanjiti troškove za grijanje koji čine i do 3/4 troškova za energente u vašim režijskim troškovima.

sušenja odjeće) koja se javlja zbog niske temperature zida. te će početna investicija za grijanje biti manja. Na kvalitetu toplinske izolacije zidova utječe debljina izolacijskog sloja. tuširanja. to toplinska izolacija ima bolja svojstva. 157 . Kotao i radijatori koje morate nabaviti za grijanje će biti manjeg kapaciteta.030-0. te provodljivost materijala λ (W/mK). smrzavanje.045 W/mK. jedna grañena od pune opeke bez ikakve izolacije.Prilikom adaptacije kuće. ne propustite priliku da ugradite toplinsku izolaciju. što je oko 52 kn/m2 u slučaju lož ulja ili 22 kn/m2 u slučaju plina. prvo dobro izolirate kuću. Većina uobičajenih materijala za toplinsku izolaciju ima toplinsku vodljivost λ = 0. Dodatni troškovi za toplinsku izolaciju su oko 200 kn/m2 što čini 20-40% od ukupnih troškova adaptacije fasade. pregrijavanje) čime joj produžujemo vijek trajanja. a druga od šuplje cigle 25 cm i s toplinskom izolacijom od 10 cm. Takoñer će i toplinski ugoñaj u prostoru biti bolji zbog povećane temperature zida. Postavljanjem toplinske izolacije s vanjske strane zida riješiti ćete i probleme s kondenzacijom pare (od kuhanja. te nastanak gljivica i pljesni. Toplinska izolacija štiti zgradu od štetnih vanjskih utjecaja i njihovih posljedica (vlaga. te polistiren (stiropor). Kao izolacijski materijali najčešće se koriste kamena i staklena vuna. Ukoliko usporedimo dvije kuće iste površine. Zapamtite: što je vrijednost λ manja. Prilikom adaptacije fasade. razlika u troškovima za grijanje može biti i do 6 puta! Bolja kuća troši 10 litara lož ulja ili 10 m3 plina manje po kvadratnom metru kuće.

Više o toplinskoj izolaciji vanjskog zida Dobro izolirana kuća troši manje energije za grijanje zimi. već i na kvalitetu i udobnost stanovanja. krovova). Toplinska izolacija omogućuje akumulaciju topline u zidovima prostorija. Najpoželjniji materijal za izolaciju je kamena vuna. podova. a što je jedan od pozitivnih efekata energetski efikasne gradnje i efikasnog korištenja toplinske energije. kao i smanjenju globalnih klimatskih promjena. Potrošnja energije za grijanje i hlañenje može se bitno smanjiti punom toplinskom izolacijom obodnih grañevinskih dijelova zgrada (zidova. odnosno njihovo zagrijavanje te se na taj način smanjuje razlika u temperaturama izmeñu unutrašnjih površina i zraka u prostorijama. i to na starim trošnim kućama i do 6 puta. Gubitak topline i potrošnja energije po kvadratnom metru odrazit će se ne samo na mjesečne račune za grijanje i električnu energiju. Osim što izolacija znatno pridonosi uštedi potrebne energije za grijanje ona takoñer štiti grañevni element od pregrijavanja. a na drugom mjestu se nalazi stiropor. te stvaranja mikroorganizama. sprječava kondenzaciju vodene pare (zbog koje dolazi do truljenja grañevnog materijala. kao i na duži životni vijek zgrade. a 220kn/m2 stiroporom. kao i za hlañenje ljeti. Približno 85% zgrada u Hrvatskoj ne zadovoljava važeće propise o toplinskoj izolaciji. Razlika u investiciji je minimalna a kreće se oko 280 kn/m2 za 10 cm izolacije kamenom vunom. Doprinos zaštiti okoliša. gljivica i pljesni) i pridonosi toplinskoj ugodnosti u prostoriji (jer što su razlike u temperaturama izmeñu tijela i grañevinskog elementa veće tijelo se brže hladi i ljudi se osjećaju nelagodno). smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš. U praksi je ponekad nemoguće dodatnu toplinsku izolaciju izvesti s vanjske 158 .

Knauf ploče debljine 3 cm sastoje se od 2 ploče debljine 9. meñutim najpopularniji su kamena vuna i polimerni izolacijski materijali. zid od porotherm cigle debljine 45 cm.73 W/m2K. a navedena svojstva su za tipove koji se mogu kupiti u Hrvatskoj. a izolacija debljine 10 cm takvoga materijala ima koeficijent toplinske prolaznosti 0. ekspandiranog polistirena i ploče koja sprečava prodiranje vlage. naprama 2 W/m2K kod zida od obične opeke iste debljine.18 i 0. Tako za najbolju ciglu u ponudi koeficijent toplinske prolaznosti iznosi 0.18 W/mK). dok se taj koeficijent za običnu ciglu kreće oko 0.33 (to su ukupni toplinski gubici. Koeficijent toplinske vodljivosti iznosi izmeñu 0. Porotherm opeka (proizvodi wienerberger) – u debljinama 20 – 45 cm. ima znatno bolja termoizolacijska svojstva od klasične opeke. Izolacijski materijali za vanjsku ovojnicu zida mogu biti različiti.strane. Najbolji materijali sa strane termičke izolacije za vanjski zid su porobeton i posebna termoopeka. Oni se svi razlikuju prema svojstvima i prema cijena.30 W/m2K.45 W/mK.5 mm.385 W/m2K.33 W/mK. što za debljinu cigle 45 cm daje gubitak topline kroz opeku od 0. Polimerni izolacijski materijali – stiropor ili ekspandirani polistiren najpopularniji je vanjski izolacijski materijal. Ytong termoblok (xella) debljine 40 cm ima koeficijent vodljivosti topline 0. Ploče se ugrañuju s unutrašnje strane zidova imaju koeficijent prolaza topline od 1.35 W/m2K za ploču debljine 10 cm. Sam materijal od kojeg se izgrañuje vanjski zid može imati vrlo različita toplinska svojstva. Kamena vuna ima daleko manji otpor difuziji vodene pare od stiropora. posebice kada se radi o višekatnoj zgradi (potrebna je suglasnost svih stanara) ili kad je objekt pod zaštitom. U tom slučaju izolacija se može izvesti s unutrašnje strane.67 W/m2K. s izolacijskim knauf pločama debljine 3 cm na 159 . dok je voñenje 0. ali je i povoljnija u slučaju požara (čuva svojstva do temperature od 900 °C te spriječava širenje požara. iako je i stiropor teško zapaljiv materijal) Primjer: Dakle. Kamena vuna je materijal sličnih svojstava te ima koeficijent toplinske prolaznosti 0.

Osim toga ima izuzetno gradevno fizikalno značenje jer se kroz njega osvjetljava i prozračuje prostor te osigurava i odgovarajuću toplinsku.unutarnjoj strani te izolacijom od kamene vune ili stiropora sa vanjskom strane ima ukupnu koeficijent prolaza topline 0.4 W/m2K. prema običnom neizoliranom zidu kojemu je ta vrijednost oko 1. 20 °C vanjska 0 °C) kroz neizolirani zid gubi se 30 W/m2 zida više toplinske energije.5. 160 . koji u njoj žive i rade povezanost s vanjskim svijetom. 4.21 W/m2K.4 MJ toplinske energije (energetska vrijednost 1.4. To znači da je razlika u toplinskim gubicima izmeñu ta dva slučaja 1.5 m3 prirodnog plina). TIPOVI VRATA I PROZORA PROZOR KAO ELEMENT TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADA Prozor je element obodne površine zgrade koji omogućava ljudima. odnosno za normalnu zimsku razliku temperatura od oko 20 K (unutarnja temp. zvučnu i zaštitu od vode. Naravno i prozori značajno utječu na toplinske gubitke ovojnice grañevine.6 W/m2K. Dakle za vanjski zid površine 20 m2 u toku jednog dana u ovakvim uvjetima nepotrebno se izgubi 51.

Sllka 1. Toplinski gubici i dobici posljedica su triju različitih načina prijenosa energije: .transmisije (toplina prolazi neposredno kroz materijale od kojih su prozori napravljeni) -prozračivanja (topao zrak iz zgrade i hladan zrak iz okoline ili obrnuto izmjenjuju se kroz nezabrtvljena mjesta u ili oko .Sunčeva zračenja (Sunčeve zrake prodiru kroz ostakljenu površinu prozora u zgradu). a često i kroz reške na spoju izmedu prozorskog okvira i zida. kroz spojeve prozorskog okvira i prozorskih krila. Mjesta toplinskih gubitaka i dobitaka kroz prozor 161 . Osim navedenih neugodnih značajki prozori imaju i prednosti pred drugim obodnim elementima jer je kroz njihov prozirni stakleni dio moguće neposredno učinkovito iskorištavati energiju Sunčeva zračenja. U torn se slučaju govori o toplinskim dobicima.Toplinska je izolacija prozora općenito slabija od toplinske izolacije drugih elemenata koji zatvaraju zgradu. a ljeti uzrokuju pregrijavanje prostora. To znači da se zimi kroz njih gubi toplina. dolazi do prolaza zraka (propuhivanja). što pri hladnijem vremenu još više povećava toplinske gubitke. Povrh toga.

odnosno za sanacije. Prozori uobicajeno imaju ugrañena dva ili tri stakla. Stoga ćemo opisati onaj stupanj razvoja prozora koji je u tehničkome i ekonomskom pogledu najbolji za masovnu stambenu izgradnju. Proizvodi se mnogo razlicitih vrsta prozora. a s obzirom na njihove značajke dijele se u razlicite skupine. Na temelju ispitivanja ostvarene su brojne ideje koje su često tehnički vrlo zahtjevne i skupe i u praksi će tek zaživjeti. vrlo je pojednostavljena. Podjela prozora s obzirom na konstrukcijsku osnovu Danas se proizvode i ugraduju uglavnom jednostruki prozori. Kod jednostrukih prozora te kod unutarnjih spojnih i dvostrukih klasičnih prozora upotrebljavaju se tzv. a često se za izradu rabi kombinacija tih materijala. To su stakla sastavljena od dva ili tri stakla koja su meñusobno razmaknuta i na rubovima povezana u cjelinu materijalima za brtvljenje.Sllka 2. Prozorski okviri i okviri prozorskih krila izrañuju se od drva. Slika 3. prikazana u nastavku. izolacijska stakla koja mogu biti dvostruka ili trostruka. Podjela. koji su nekoć prevladavali. metala ili umjetnih tvari. Dvostruki klasični prozori. a u Europi je uporaba svih svrsta materijala uravnotežena. Shematski prikaz načina prijenosa energije kroz prozor Potreba za stalnim smanjivanjem upotrebe energije za grijanje zgrada usmjerava razvoj prozora na traženje mogučnosti za smanjivanjem toplinskih gubitaka i što većim iskorištavanjem Sunčeva zračenja. danas se izraduju samo za posebne namjene. 162 . Kod nas još uvijek prevladavaju drveni okviri.

No. Prozor unatoć slabijoj toplinskoj izolaciji može više pridonijeti pozitivnoj bilanci zgrade nego bolje izolirani neprozirni zid. jednostavno otvaranje i nizak koeficijent prolaska topline. njegovoj orijentaciji i lokalnom Sunčevu zračenju.00-3. vanjska vrata.40-1.40 W/m2K. silikon) za ostvarivanje hermetičkog zatvaranja. prozore je stoga potrebno ugradivati u osunčana pročelja. a slabije propušta dugovalno toplinsko zračenje. na zasjenjena što manji s ugodnim toplinskoizolacijskim značajkama. Propusnost za Sunčevo zračenje prozora u toplom razdoblju uzrokuje probleme jer zbog njih dolazi do pregrijavanja prostora. dvoslojna ili troslojna.zaokretni prozori omogućavaju obje navedene mogučnosti otvaranja. Izmedu stakala je moguća postava venecijanera za zaštitu od Sunca. Transmisijski gubici prozora i gubici provjetravanjem čine oko 50 posto ukupnih toplinskih gubitaka zgrade. Utjecaj na toplinske gubitke imaju i letvice (inox. Propuštanje Sunčeva zračenja Staklo u znatnoj mjeri propušta kratkovalno Sunčevo zračenje. Na niski U-koeficijent stakla utječu sljedeći čimbenici: 163 . Energija koja prodre kroz ostakljenje grije zgradu i toplinski je dobitak. gelovi ili kristali) ili premazima koji poboljšavaju toplinske karakteristike. Dok se na starim zgradama koeficijent U prozora kreće oko 3.80-1.80 W/m2K. prozori se dijele na one kod kojih se krila otvaraju oko vertikalne osi ili oko horizontalne osi.S obzirom na način otvaranja. gdje je njihova bilanca najugodnija. Otuda i pravilo da se na osunčana pročelja ugrañuju veliki prozori. Ostakljeni dio prozora omogućava. Značajka prozora da energiju gubi i dobiva opisana je pojmom ekviva-lentne toplinske prolaznosti prozora (Uekv) te je realniji podatak za proračun toplinskih gubitaka. prozorski kapci (škure). Prozori na osunčanim pročeljima zato moraju biti opremljeni elementima za zasjenjenje (rebrenice. aluminij ili plastika. neovisno o vrsti materijala od kojeg se izraduju. Prozorski profili. U ukupnim toplinskim gubicima prozora sudjeluju staklo i prozorski profili. moraju osigurati: dobro brtvljenje. zaštitne zavjese. «brisoleji») ili prekrivena bujnim zelenilom. sprječava izlaz toplinskog zračenja iz unutrašnjosti grañevine. koeficijent prolaska topline za prozore i balkonska vrata može iznositi maksimalno U =1. Veličina te vrijednosti ovisi o toplinskoj prolaznosti i ukupnoj energijskoj propusnosti prozora.80 W/m2K. Pokazatelj za propusnost Sunčeva zračenja jest takozvana ukupna energijska propusnost (g). ulaz Sunčevih zraka u unutrašnjost grañevine.40 W/m2K. Preporuka za gradnju suvremene energetski učinkovite zgrade je koristiti prozore s koeficijentom U < 1. staklena pročelja Prozori i staklene stijene imaju ulogu propuštanja Sunčeve svjetlosti i omogućuju prirodno osvjetljenje.50 W/m2K i više (gubici topline kroz takav prozor iznose prosječno 240-280 kWh/m2 godišnje). uz ostvarenje zaštite od vanjskih utjecaja i toplinskih gubitaka. Na suvremenim niskoenergetskim i pasivnim kućama taj se koeficijent kreće izmedu 0. Takozvani otklopno . Stakla se danas izraduju kao izolacijska stakla. prekinuti toplinski most u profilu. dakle. koja kazuje koliki dio Sunčeva zračenja prolazi kroz ostakljenje. ispunjene molekularnim higroskopnim sitom) za odredivanje razmaka izmedu stakala i brtvilo (butil. U skladu s novim Tehničkim propisom. s različitim punjenjem (plinovi. Prozori. europska zakonska regulativa propisuje sve niže i niže vrijednosti i one se danas najčešće kreću u rasponu od 1.

■ Punjenje meduprostora Napunimo li meduprostor izo stakla nekim od već spomenutih plinova (argon. krypton i si. Potrebno je osigurati brtvljenje stakla i samog prozorskog okvira te prozorskog okvira i doprozornika . čelik. aluminij. pvc i kombinacija materijala: drvo i aluminij. Low-e stakla premazana su sa strane koja dolazi u meduprostor izo stakla posebnim metalnim filmom koji propušta zračenja kratke valne duljine (sunčeva svjetlost). O vrsti materijala okvira ovisi debljina okvira i mogućnost ugradnje toplinski i zvučno kvalitetnog stakla. Npr. Povezivanje prozora i zida mora biti izvedeno zrakonepropusno. kiše i nanosa kiše kako vlaga ne bi ušla izvana.■ Debljina i broj meduprostora U-koeficijent smanjujemo većim brojem meduprostora. 4+10+4+10+4. Manji U-koeficijent možemo postići upotrebom dvoslojnih ili troslojnih izo stakla. dok su kod aluminija moguće i veće debljine. a reflektira zračenja dugih valnih duljina (IC zračenja). Tako se osigurava od prodora vlage i toplog unutrašnjeg zraka u fugu koji bi se ohladio i došlo bi do pojave kondenzata i gljivica. ali ga zato upotreba stakla niske emisije (Low-e staklo) značajno smanjuje. Ukupna kvaliteta stakla ovisi o: > Koeficijentu transmisije energije ET > Koeficijentu refleksije energije ER > Koeficijentu apsorpcije energije EA 164 .) U-koeficijent će se bitno smanjiti. Debljine kvalitetnog prozorskog okvira su od 68 do 93 mm za pvc i drvo. ■ Odabir stakla Debljina stakla vrlo malo utječe na U-koeficijent. ovisno o broju stakala) brtvljenje kao zaštita od vjetra. Koriste se različiti materijali okvira za prozore: drvo.trostruko (ili peterostruko. što znači 3 stakla debljine 4 mm na razmacima od 10-12 mm. a šupljine okvira mogu se ispuniti toplinskom izolacijom.

Računske vrijednosti stupnja propuštanja ukupne energije ostakljenja g±(-)kod okomitog upada sunčeva zračenja TIP OSTAKLJENJA Jednostruko staklo (bezbojno.5 do 11.80 0.5 mm ovisno o korištenoj debljini stakla što je značajno tanje od standardnih dvostrukih i trostrukih staklenih panela.87 0. ravno float staklo) Dvostruko izolirajuće staklo (s jednim meñuslojem zraka) Trostruko izolirajuće staklo (s dva meñusloja zraka) Dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (LowE obloga) Trostruko izolirajuće staklo s dva stakla niske emisije (dvije LowE obloge) Dvostruko izolirajuće staklo sa staklom za zaštitu od Sunčeva zračenja Staklena opeka Izvor: TPRUETZZ g±(-)) 0.50 0.Slika 16. Trenutno je 165 . težine i cijene ostakljenja uz bolje toplinske karakteristike.60 0. Temperature na unutarnjoj površini stakla u ovisnosti o vrsti ostakljenja Tablica 11.70 0.60 Vakuumsko ostakljenje specijalno je ostakljenje koje omogućuje smanjenjem ukupne debljine.50 0. Ukupna debljina panela je od 6.

vakuumsko ostakljenje u fazi testiranja. Mreža distancera je gotovo nevidljiva. Vakuumska šupljina ostvaruje koeficijent prolaska topline U=0.5 W/m2K > Svjetlopropusnost TLT 0. Karakteristike ventilirane dvostruke fasade: > Koeficijent prolaska topline U=1. toplinskih karakteristika ovojnice zgrade i energetskih sustava kako bi se izbjegli parametri koji nepovoljno utječu na ostvarenje unutarnjih klimatskih uvjeta.4 . Vrijednost koeficijenta prolaska topline za panel nije poznata. Ovakva fasada ima veliku debljinu. stoga nije uvijek moguća izvedba s obzirom na veliku potrebnu tlocrtnu površinu i veće troškove održavanja i izgradnje. Panel se izvodi spajanjem dva stakla tankom mrežom distancera debljine oko 0. Unutarnja staklena stijena je zaštićena od padalina čime je smanjen rizik od prodora vode.6-0. Ukoliko se u oblikovanju pročelja koristi dvostruka fasada moguće je postići transparentnost. Naprava za zaštitu od Sunca kontrolira prolaz topline i osvjetljenja u zgradu.08 W/m2K i tako omogućuje značajnije smanjenje toplinskih gubitaka u objektima koji se griju i korištenje pasivnih solarnih dobitaka i ostvarivanje pasivnog standarda gradnje. Dvostruka fasada sastoji se od dvije ovojnice koje mogu biti izvedene od različitih materijala. a kao komercijalni proizvod mogao bi biti u ponudi krajem 2009. ali s obzirom na karakteristike vakuumske šupljine očekuje se značajno smanjenje u odnosu na ostakljenja koji su u upotrebi. Izmedu njih je ventilirana zračna šupljina čija širina može varirati od nekoliko centimetara do jednog metra (u posebnim slučajevima i više) ovisno o planiranim karakteristikama vanjske ovojnice.25 mm. Ovakva struktura panela ostvaruje smanjenje sva tri mehanizma prijenosa topline: vakuuum smanjuje kondukciju i konvekciju. Tako zrak u kretanju u šupljini Ijeti prima na sebe dio topline koji bi prošao u zgradu i vraća je u okoliš.3*10"2 Pa koji ujedno postiže kompaktnost panela. od 50 do 80 cm. uvjetima okoliša i cjelokupnoj koncepciji zgrade koja uključuje i energetske sustave. TIPOLOGIJE DVOSTRUKIH STAKLENIH FASADA: Prirodno ventilirana dvostruka fasada koju čini jednostruko staklo s vanjske strane ispred naprave za zaštita od Sunca. Danas staklene fasade mogu ostvariti toplinske karakteristike gotovo kao i kompaktni dio ovojnice. Zimi je moguće zatvoriti otvore za zrak i ostvariti dodatnu toplinsko-izolacijsku zonu. klimatehničku fleksibilnost te toplinsku i zvučnu izolaciju. mehanički ili pomoću centralnog sustava za upravljanje. Obično jedno staklo ima lowe premaz. prostor izmedu dvije staklene opne koji je prirodno ventiliran prema van i unutarnja staklena stijena koju čini izolacijsko staklo s LOWe premazom i šupljinom s plinovitom ispunom. U šupljini su smještene naprave za zaštitu od Sunca i zasjenjenje koje se reguliraju ručno. a lowe premaz radijaciju.1. a najčešće su od stakla.2 > Zvučna izolacija Rw (dB) 38-44 Zrak koji pri dnu slobodno ulazi u šupljinu izmedu dvije staklene opne zagrijava se i pri vrhu izlazi van. Projektiranje dvostrukih staklenih fasada zahtijeva integralni pristup koji uključuje uskladivanje vanjskih klimatskih parametara. a lakše se uoči noću.7 Stupanj propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje (g±) kod okomitog upada Sunčevog zračenja 0. 166 . a zaustavljena toplina se odvodi prirodnim strujanjem zraka. koji tvore vakuum s pritiskom od 1.

a upravljaju ih senzori u fasadi ili pomoću centralnog upravljačkog sustava zgrade (CNUS). 4+4 mm. Zrak pokreću mikroventilatori koji su smješteni u fasadnom panelu. 4+4+6 mm) > Ukupni koeficijent prolaska topline 11=1.0 W/m2K > Mogućnost otvaranja unutarnjeg sloja staklene ovojnice Stupanj propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje (g±) kod okomitog upada Sunčevog zračenja 0. > Unutarnja ovojnica je jednostruko staklo (npr.25 > Svjetlopropusnost TLT 0. ulaže velikodušno u prozore. Mnoštvo materijala i nivo tehnike su zadivljujući. SVOJSTVA I TOPLINSKI DOBICI Vrsta stakla Tko želi da njegova kuća ima lijepe oči.15-0. Ukupna debljina fasade je od 18 do 22 cm. 4+16+4. 12 do 15 cm. Širina komore cca 15 do 30 cm s tendom ili žaluzinama (motorizirana ili manualna) za zaštitu od Sunca. Širina zračne komore cca. Interaktivna fasada u presjeku: > Vanjska ovojnica je jednostruko laminirano staklo (npr. S obzirom na način ventiliranja i poziciju toplinskoizolacijskog stakla razlikuje se aktivna fasada (ventilirana prema unutra) i interaktivna fasada (ventilirana prema van). U zračnoj šupljini je smještena naprava za zaštitu od Sunca i regulaciju osvjetljenja. s napravom (motorizirana ili manualna) za zaštitu od Sunca. 8+8 mm) Zračna komora je ventilirana vanjskim zrakom koji ulazi u komoru pri dnu vanjskog stakla i izbacuje se van na vrhu vanjskog stakla.6-0. 167 .6.4. ovisno o koncepciji. od čega zračna šupljina zauzima od 12 do 15 cm. Moguće su dvije varijante izvedbe dvostruke ventilirane fasade: Aktivna fasada u presjeku: Vanjska ovojnica je dvostruko izo-staklo sa slojem Lowe i šupljinom s plinovitim punjenjem (npr. Unutarnja ovojnica je dvostruko izo-staklo sa slojem Lowe i plinovitim punjenjem (od 4+16+4 do 8 +16+4+4 mm) 4. 10+16+5+5 mm) Zračna šupljina uvlači zrak iz zgrade i pomoću HVAC sustava izvlači ga u vrhu panela prema sustavu za ventilaciju. VRSTE STAKLA.Dvostruke ventilirane fasade u kojima je zrak u zračnoj šupljini pokretan prisilno pomoću mikro ventilatora koji se nalaze u fasadnom panelu ili uključivanjem u HVAC sustav.7 > Zvučna izolacija Rw= 38-44 dB Ova fasada je pogodna za hladne klime zbog povećane temperaturne ugodnosti u zoni uz fasadu i mogućnosti rekuperacije toplinskih dobitaka od Sunca pomoću toplinskih izmjenjivača u razdoblju grijanja. Dobitnici tog razvoja su arhitekti. Takve fasade su panelne što znači da je pojedini modul uskladen s katnom visinom zgrade i sve energetske procese (kako u prostoru tako i u zračnoj šupljinii) je moguće kontrolirati na razini jedne etaže ili jedne zone.

upravo zahvaljujući modernim prozorima. Kratko rečeno: Ono što moderni prozori danas posjeduju od dodatnih koristi odgovara visokim zahtjevima komfora stanovanja.sa svijetlog na tamno. gotovo revolucionarno. U pozadini toga leži začuñujući razvoj: u usporedbi s jednostavno zastakljenim modelima koji su se koristili krajem 70-tih godina gubitak energije se s termo izolacijskim staklima reducirao na jednu četvrtinu odnosno desetinu. a ne i toplinu. daje transparentnost i jednostavnost. Zaštita od sunca. Sve više prozora se nudi s niskim Uvrijednostima. stabilne forme i postojan na ogrebotine. dopušta prožimanje unutrašnjosti i vanjštine te reducira prvobitnu namjenu grañevinskih objekata: zaštitu ljudi od prirodnih sila. moderni grañevinski materijal Arhitekti ga rado koriste. Što je moguća niža U-vrijednost 168 . Drugi modeli se podešavaju automatski . Primjer prozora: lijepi pogled i prostorije okupane dnevnom svjetlošću ne moramo više kao nekad plaćati visokim troškovima grijanja.zastupljeni su u prirodi u neograničenim količinama. Staklene površine se obrañuju u mikroskopski malim nano-područjima tako da s njih nestaje i voda i prljavština. O nedostacima proizvoda industrija elaborira već desetljećima. ekstremno je postojan na vremenske utjecaje. prije svega potkraj 90-tih godina su njihova nastojanja urodila plodom. jer staklo je moderni grañevinski materijal. pri čemu imaju svojstvo da iz sunčeve svjetlosti propuštaju samo svjetlost. koji će na bazi svojstava materijala reagirati na toplinu zemlje i pomanjkanje energije. Ono je simbol demokracije i modernizacije. Prednosti tog proizvoda su evidentne: sirovine za proizvodnju stakla – pijesak. baš prema propisima pravilnika o uštedi energije. Staklene površine su tanke. natron i vapno. vakuumski metalizirane. Staklo.Uvijek iznova smo začuñeni kada postanemo svjesni napretka. infracrvene zrake. Uključivši i dodatne koristi Na tržištu prozora se učinilo jako puno.kao kod naočala. S druge strane i dalje se intenzivno radi na razvoju prozora. Pri tome stakla mogu biti i raskošna. „Inteligentni“ prozori se preklapaju s prozirnih u neprozirne. toplinska i zvučna zaštita predstavljaju nivo tehnike i nude se u svim pojmljivim oblicima od suterena do krova. koji je samo u nekoliko godina temeljito izmijenio područje grañenje.

U kombinaciji 169 . Zbog toplinske vodljivosti materijala .6 i 0. Unutra dominira ugodni aspekt drveta. dovoljno je samo pranje i čišćenje i sve to uz relativno nisku cijenu ca. Nedostatak: većina vrsta drveta postojana je na vremenske utjecaje jedino pod uvjetom da se redovito premazuju odgovarajućom zaštitom. Viša g-vrijednost povoljna je za energetsku bilancu Postoji još jedna vrijednost koja je vrlo značajna kod odabira prozora: g-vrijednost. • Spregnuti materijal. Prilikom odabira materijala okvira osim toplinske izolacije značajnu ulogu igraju izgled. Lijepo je imati obje vrijednosti u primjerenom odnosu cijene i učinkovitosti.1. koje reflektira toplinsko zračenje natrag u prostoriju. meranti) nudi dobru toplinsku izolaciju s Uvrijednostima izmeñu 1. Niža U-vrijednost je bolja od visoke g-vrijednosti.U-vrijednost se kreće izmeñu 1. 210 €. • Aluminijski okviri su postojani na vremenske utjecaje i praktično nije potrebno nikakvo održavanje.8 i 2.8 do 0. Što je ta vrijednost niža. to je povoljnija energetska bilanca.3 i 1.8 . U-vrijednosti su slične drvenim odnosno plastičnim okvirima. I tu su posljednjih godina značajno poboljšane izolacijske vrijednosti. To je ukupni stupanj energetske propusnosti.8. tada prozori izoliraju bolje od zidova starije gradnje. Najvažniji materijali okvira i njihova svojstva: • Drvo (primjerice smreka. S trostrukim staklima s plinskim punjenjem i zaštitom moguće su U-vrijednosti od čak 0. Cijena za jedno-krilni prozor s drvenim okvirom od jednog do dva kvadratna metra iznosi oko 250 €. ariš. primjerice drvo ili plastika s dodatnom izolacijom od pluta. vani aluminijska jezgra štiti od vremenskih utjecaja.8 . postojanost na vremenske utjecaje kao i neophodni troškovi održavanja.nije potrebno premazivanje-. • Plastika.5.aluminijski prozor predstavlja potencijalni toplinski most i znatno je skuplji s cijenom od 330 do 440 €.9. uglavnom PVC velikim dijelom sve više zamjenjuje klasični drveni okvir. Svakako treba računati i sa 70 % višom cijenom za normalnu izvedbu.Prilikom odabira odgovarajućih prozora i projektant i investitor moraju obraditi hrpu certifikata i vrijednosti. kako bi donijeli ispravnu odluku. Cijena iznosi oko 290 €. Prije svega zbog malih troškova održavanja . Već prema okvirnom materijalu prozor može biti dvostruko skuplji od dvoslojnog-termo-izolacijskog prozora.zahvaljujući punjenju plemenitim plinovima u meñuprostoru izmeñu dva stakla te tankom vakuumskom metaliziranju na unutarnjoj strani. Izolacijska vrijednost okvira ima veliko značenje Značajne količine topline gube se ne samo kroz prozorska stakla. njihov izgled dakako nije optički ugodan oku. Što je veća gvrijednost u procentima. Ona opisuje koliko se dobro može kasnije iskoristiti energija sunčevog zračenje za zagrijavanje kuće. već i kroz okvire. to je prozor bolji. Usporedbe radi prva izolirajuća stakla koja su se koristila prije 30 godina još uvijek imaju U-vrijednost od 2. Koliko dobro je izolirana staklena ploča prozora prepoznajete prema njenoj U-vrijednosti. prema vrsti drveta i premaza svake 3 do 10 godina. poliuretanske pjene (PU) ili celuloze postiže vrlo dobe U-vrijednosti izmeñu 0. hrast. Današnji prozori s dvostrukim staklima imaju U-vrijednosti izmeñu 1. koja iskazuje toplinski gubitak u jedinici watt po metru kvadratnom.2 i 1. U svakom slučaju Uvrijednost ima prioritet pred g-vrijednošću. • Kombinacija drveno-aluminijskih okvira povezuje najbolja svojstva obje vrste materijala.

tipični osjećaj hladnoće kojim zrače veliki prozori nestaje.termo izolacijsko staklo. Osim uštede troškova grijanja ta stakla nude i izražen komfor stanovanja. Razlika izmeñu temperature prostornog zraka i površinske temperature je veoma mala.s trostrukim zastakljenjem koriste se kod pasivnih kuća. Ni u jednom graditeljskom segmentu nije se dogodio takav napredak i veliki broj inovacija kao u staklarskoj struci. s energetskog aspekta treba koristiti visokovrijedno trostruko . Kod trostrukih termoizolacijskih stakala treba voditi računa i o iznimno kvalitetnim okvirima. I upravo tamo gdje dominiraju velike prozorske površine u prostoriji . Tko igra na kartu sigurnosti vodit će računa i o certificiranju pasivne kuće. Tri zvjezdice za tri staklene ploče Najkvalitetnije i najcjenjenije staklo koje se danas može naći na tržištu je bez sumnje trostruko .termo izolacijsko staklo. Koristi se u standardnoj pasivnoj kući i ima svoju cijenu. Stoga upoznavanje s mogućnostima staklarske proizvodnje može pomoći pri izboru vrste i načina ostakljivanja Reflektriajuće staklo 170 .

Bezbojno ravno staklo Kada govorimo o osnovnim vrstama stakla. s velikom razlikom što tehnologija nije bila savršena i što je staklo bilo prepuno grešaka (valova. zatim refleksna stakla.sigurnost od provala 27% . karakteristikama i namjeni. prozirna ravna vučena stakla.zaštita od insekata i dr.zaštita od sunca i pogleda 36% . kao i neke kombinacije različitih vrsta stakala koje nam mogu dati nove rezultate i novu primjenu u graditeljstvu. Pri ostakljivanju objekata oni su usredotočeni na pojedine osobine stakla više nego na druge. Nema grešaka i u potpunosti je prozirno. sigurnost od ozljeda prilikom eventualnog loma.14% željeznog oksida koji mu daje blago zelenkasti izgled. Takvo besprijekorno prozirno 'float' staklo u sebi ima od 1. Prema istraživanju to su ove osobine poredane po važnosti za korisnika: . 19 mm) i možemo ga obraditi u izolacijsko (tzv.električno otvaranje i zatvaranje 5% . Bezbojno 'float' staklo na raspolaganju je kod dobavljača u različitim debljinama (od 2.lagano čišćenje 33% . a osnova je i za ostale vrste stakala. izo-staklo). 4. To staklo kakvo imamo na starim prozorima s jednostrukim ostakljenjem ili na prozorima krilo na krilo s dvostrukim ostakljenjem bila je osnova tradicionalnog staklarstva u prošlosti. 10. dekorativna stakla. Prema nekim istraživanjima koja su napravljena u Europskoj uniji na zahtjev samih proizvoñača stakla. vatrootporna stakla. 5.zaštita od buke 36% . pitanje je koje si trebamo postaviti pri razmatranju ove teme. Današnje 'float' ravno vučeno staklo jest po svom izgledu i estetici savršeno. tzv. Na jednom staklu to nećemo primijetiti. staklo obrañeno kiselinom. 12.1 do 1. 6. stakla obrañena kiselinama i antikna stakla i umjetnička (art) stakla. emajlirano. lijepljeno staklo.otpornost na lom 40% . Postoje osnovne vrste stakala koje upotrebljavamo u grañevini. ali kada posložimo više prozirnih 171 . 'float' tehnologiji. 3. pogotovo ako gledamo okomito na plohu stakla.). niskoemisijska stakla.klimatski integrirani ureñaji 3% . točkica i sl. 8. specijalna stakla. 1% Kao što vidimo. zrcala. pjeskareno. Sva stakla nisu jednaka po svojoj strukturi. tada mislimo na osnovno bezbojno staklo proizvedeno usavršenim procesom u tzv.REFLEKTIRAJUĆA STAKLA Za reguliranje propusnosti Sunčeve energije potrebno je odabrati onu reflektirajuća stakla koja reflektiraju okolne elemente i upotrebljavaju se kod izvedbi staklenih pročelja na objektima Koje su dodatne osobine po pitanju odabira stakla koje od projektanata i izvoñača očekuju investitori. grañanima nisu sve osobine stakla podjednako važne. sigurnosna stakla. kaljeno staklo. brušeno ili staklo sa sitotiskom.automatizirano prozračivanje 18% . te toplinska i zvučna zaštita na samom su vrhu prioriteta kod grañana. 15.

stakala u pločama jednu na drugu. malo zatamnjeno. To je prozirno staklo obojeno u masi. pa osoba nije zabljesnuta refleksijom drugih predmeta s ulice u izlogu. To je staklo koje kod nas nije još u potpunosti ušlo u svakodnevni život. ovo se ekstra čisto staklo koristi u gotovo zanemarivoj količini. već samo ublažuje. Obojena stakla se proizvode u debljinama slično kao i bezbojna stakla (od 3 172 . ovisno o veličini plohe koja se ostakljuje. U proizvodnji namještaja ono se koristi za izradu vitrina u brončanoj. ovisno o proizvoñaču stakla. sivoj ili zelenoj boji s više ili manje nijansi zatamnjenja. nažalost takva praksa nije slučaj. Pomoću magnetron postupka na staklo je nanesen poseban namaz koji to staklo čini antirefleksnim. 16 mm). Kod nas. Na pročeljima zgrada koristi se kao regulator prolaza Sunčeve energije. ali ono tu energiju ne reflektira. Antirefleksno staklo ima odličnu prozirnost i optimalan prikaz boja u izlogu bez odbljeska koji kod potencijalnog kupca može imati iritirajuću ulogu i primjenjuje se na pročeljima velikih trgovačkih kuća. jer su izvedeni s ugrañenim antirefleksnim staklom. smeñoj. Sigurnosna zaštita Antirefleksno staklo U današnje vrijeme kada je život nezamisliv bez velikih trgovačkih kuća koje nude raznolike proizvode u izlozima. tada ta zelena boja dolazi do izražaja i u to se može uvjeriti svatko tko je barem jednom posjetio lokalnu staklarsku radionicu. kao i u industriji namještaja zbog visoke propusnosti svjetlosti i neutralnosti boja uz koje stoji. Zatamljena stakla Zatamnjena stakla Kada želimo imati staklo u boji koje je prozirnih karakteristika. No postoji u proizvodnji i u potpunosti čisto staklo s niskim sadržajem željeznog oksida pa tako i s većim prolazom svjetlosti i smanjenjem zelenih nijansi. tada govorimo o staklu u boji. tj. što izlozi zasigurno jesu. 12. To je staklo namijenjeno i vrlo često na zapadu korišteno u muzejima za predstavljanje i zaštitu muzejskih eksponata. treba reći da ti i takvi izlozi mogu biti obični. od bezbojnog stakla odreñene debljine (što ovisi dakako o veličini izloga) i oni drugi. ali će s vremenom postati standard u opremanju prostora za pokazivanje. koji to nisu. a radi sigurnosti ono se proizvodi kao lijepljeno staklo u različitim debljinama (najčešće 8.

To su reflektirajuća stakla koja reflektiraju okolne elemente i upotrebljavaju se kod izvedbi staklenih pročelja na objektima. Takva stakla otvaraju nove mogućnosti u graditeljstvu jer staklene površine više ne predstavljaju pravi problem u pogledu gubitka topline. Ova stakla imaju u principu vrlo neutralan izgled. Razlikujemo reflektirajuća stakla s tvrdim i mekim nanosom. tako da se toplinski valovi (dugovalne infracrvene zrake) od stakla odbijaju i vraćaju u smjeru izvora topline. što ovisi o paleti proizvoda raznih proizvoñača stakla. Stakla niske emisije Niskoemisijska stakla imaju funkciju da zaštite od sunca u toplim mjesecima i smanje gubitke toplinske energije u hladnim mjesecima. Ova stakla na jednoj strani imaju tanki nanos metalnih oksida. manji gubici znače i manju upotrebu primarne energije za zagrijavanje prostora. bolji estetski izgled objekta i kontrolirani prolaz svjetlosti. što je u odnosu na obično izo-staklo smanjenje gubitka topline skoro tri puta.do 12 mm). Ujedno. Osim goleme uštede energije. ekonomičnije korištenje klimaureñaja. Danas postoje već i nisko emisijska stakla 'druge' generacije proizvedena magnetron postupkom pa npr. poput standardnog stakla i namijenjena su upotrebi za ostakljivanje prozora kuća. Reflektirajuća se stakla proizvode tako da se na prozirno staklo ili staklo obojeno u masi nanese sloj na silikonskoj bazi ili sloj metalnog oksida pomoću pirolitskog procesa pri čemu se stvara vrlo otporan i čvrst nanos koji se u potpunosti poveže s površinom stakla. takvo staklo u izo kombinaciji 4+16+4 mm s argonom u meñuprostoru postiže K=1. a istodobno se smanjuje i mogućnost nastanka i sakupljanja vodene pare na oknima. za ostakljivanje na pročeljima poslovnih i javnih zgrada i sl. prednost niskoemisijskih stakala je i u pogledu udobnosti. a time i manju emisiju CO2 u okoliš.1 W/m2K. Na 173 . a konačan rezultat ovisi i o položaju objekta te okruženju u kojem se isti nalazi. Tako se dodatnim obradama može dobiti regulacija prolaska Sunčeve energije. jer se zbog više temperature na površini unutarnjeg stakla smanjuje kruženje zraka u prostoru i povećava osjećaj udobnosti. Obojena stakla Reflektirajuća stakla Za reguliranje propusnosti Sunčeve energije potrebno je odabrati onu vrstu stakla koja je za to predviñena. Kroz stakla niske emisije gubi se manje topline iz prostora jer se energija vraća u prostor iz kojeg dolazi. što je prema sporazumu o zaštiti okoliša u Kyotu od velike važnosti u pogledu zaštite čovjekove okoline.

Ukoliko želimo učinkovitije staklo za zaštitu od požara. a zatim u drugoj hidrofiličnoj fazi kiša te nečistoće spere sa stakla. Upotrebom ovih stakala troškovi čišćenja se znatno smanjuju i gotovo uvijek imamo čista stakla. žičano vatrostalno staklo koje se koristi za zaštitu od vatre. Vatrootporna stakla Vrlo specifično staklo u graditeljstvu je tzv. Statističari iz EU su izračunali da bi se u Europi ugradnjom suvremenih oblika ostakljenja uštedjelo godišnje i do 18.samostojećim kućama u Europskoj uniji. a i manjak sredstava za čišćenje dobitak su u zaštiti okoliša. organska i mineralna nečistoća skuplja se svakodnevno na staklenim površinama. što je svota koja odgovara cijeni energije koja se proizvede radom 38 velikih elektrana. Napravljeno je pomoću posebne toplinske obrade i konstruirano da stvori učinkovitu branu vatrenoj stihiji i ne dozvoli prolazak vatre. Samočisteća stakla Novost na tržištu u Hrvatskoj. Ovisno o proizvoñaču najčešće se izrañuje debljine 6. Samočisteće staklo sastoji se od prozirnog float stakla koje ima na vanjskoj površini nanesen fotokatalitni i hidrofilni nanos. dakle na prozorima i vratima starijeg datuma ugradnje. 174 . Treba imati na umu da se vatrootporno staklo naručuje po komadu i točnih dimenzija. Ako se radi o vatrootpornom laminiranom staklu. u Bjelovaru postoji proizvodnja vatrootpornih stakala. Da bi uklonili nečistoću sa stakla. ovisno o modelu i proizvoñaču. ali ne i u Europi. Meñu vatrootporna stakla spadaju i izolacijska vatrootporna stakla koja se izrañuju kao sastav od više ploča stakla s ekspanzijskim vodenim gelom izmeñu stakala koji pri visokim temperaturama reagira kao toplinski štit i temperaturu zadržava na sigurnoj razini. treba ugraditi neko od vatrootpornih stakala u vanjsku ili unutarnju stijenu.5 kg/m2 s mogućnošću zaštite od požara u objektu u trajanju od minimalno 30 minuta (klasa E 30). Kao što nam je poznato. E 60 i eventualno E 90 min. Koliko nam je poznato. dima i otrovnih plinova nastalih izgaranjem materijala. a može se dobiti u klasama E 30. I takvo se staklo naručuje po mjeri.5 milijardi eura (koje se danas bacaju u zrak). Takvo se staklo ugrañuje jednostruko. stručnjaci su iskoristili dvije komponente iz same prirode: vodu (kišu) i sunčeve UV zrake.. u sezoni grijanja izgubi se i do 40% energije koja je utrošena na zagrijavanje unutarnjeg prostora. a klase su od 30 do 60 min. U prvoj fazi samočišćenja sunce na mrlje djeluje UV zrakama koje u fotokatalitičkoj fazi razgrañuju organske i mineralne tvari na staklu. jer se nakon isporuke ne može naknadno obrañivati ili rezati. tada govorimo i o sigurnosnom staklu. jesu samočisteća stakla koja se koriste za ostakljenje pročelja zgrada koja bi u suprotnom trebalo čistiti na dosta skup način angažiranjem specijaliziranih ekipa perača prozora na visećim skelama i sl.5 cm i teško 17.

a laminirano će pri pucanju ostati u jednom komadu jer ga folija koja se nalazi izmeñu stakala drži zajedno. Laminirano staklo Kada želimo da staklo osim izuzetnih transparentnih svojstava ima i svojstvo da bude neprobojno i sigurno za korisnika.za podna ostakljenja 175 . Zato odabir uvelike ovisi o namjeni i mjestu ugradnje i o tome treba voditi računa. Kaljeno će se raspršiti u trenutku loma na tisuće malih zaobljenih komadića koji nas neće ozlijediti.Sigurnosno staklo Sigurnosna stakla Kada razmatramo pojam sigurnosnog stakla. tada možemo uporabiti i kaljeno i laminirano staklo. Uostalom. S druge strane.za zaštitu od vatrenog oružja (u odreñenoj izvedbi) . No ako se radi o pročelju zgrade. ostati u jednom dijelu i tako pružiti zaštitu. ako je svrha ne ozlijediti se. tada ćemo odabrati laminirano staklo. ali kako je zalijepljeno folijom. već će zbog folije za koju smo rekli da je izuzetne čvrstoće na kidanje. Sigurnosno laminirano staklo sastavljeno je od dvaju ili više stakala meñusobno povezanih folijom velike čvrstoće na kidanje.za zaštitu od bačenih predmeta .za zaštitu od loma . postoje standardi i norme. pri mehaničkom oštećenju (pri udarcu u staklo) staklo puca. Standardno se upotrebljava prozirna PVB-folija s visokim stupnjem UV zaštite. Ovisno o namjeni meñu stakala može se umetnuti jedan ili više slojeva folije. tada treba reći da u osnovi razlikujemo pojam kaljenog sigurnosnog stakla i pojam laminiranog (lijepljenog) sigurnosnog stakla pri čemu stupanj sigurnosti ovisi o primjeni i namjeni pojedinog stakla. ali ćemo zbog visine na kojoj se nalazimo nastradati prilikom pada. Stoga možemo reći da takvo sigurnosno laminirano staklo ima višestruku primjenu u praksi: . Postupak proizvodnje odvija se pri povećanoj temperaturi i pritisku u posebnom odjeljenju. kroz kaljeno ćemo staklo s visine proletjeti na ulicu. Naime. jer se i stupanj sigurnosti u pojedinom slučaju povezuje u prvom redu s namjenom u konkretnom slučaju. štiti razbijeni otvor. Folija koja se u tu svrhu upotrebljava je PVB-folija (polyvinyl-butyral folija) i može biti prozirna ili u boji. U uvodu smo spomenuli da ćemo staklo odabrati prema namjeni pa sada možemo reći da se u usporedbi s kaljenim sigurnosnim staklom laminirano staklo neće pri udarcu i u slučaju loma raspasti na sitne dijelove. laminirano nam staklo uopće neće dozvoliti proboj prema van. Npr. samo staklo nas neće ozlijediti.

Govoreći o praksi. kod kaljenog stakla staklo puca kad je tzv. No. prilikom analize stakla moramo unaprijed znati što će se dogoditi sa staklom prilikom pečenja. EVA-folija koja se pokazala otpornijom. Recimo i to da nije svako laminirano staklo ujedno i sigurnosno (npr.76 mm debljine i stakla moraju biti deblja od 3+3 kombinacije da staklo smatramo sigurnosnim). Kada se radi o dizalima i ostakljenju dizala.za ostakljenje pročelja objekata (spider pročelja) . staklo lijepljeno od dva stakla debljine 3 mm tzv. za stepenice.za zaštitu od pada (proboja) u dubinu kroz staklo. a može biti i obojeno u širokom rasponu boja za upotrebu kod izvedbe zaštitnih pregrada. panele i sl. folija izmeñu stakala mora biti min. odnosno nakon bojenja pročelja (na staklo se može intervenirati keramičkim bojama ili digitalnim otiskom). Kada se radi o nadglavnim ostakljenjima. a kod laminiranog stakla kad je temperaturni šok preko 40°K. temperaturni šok preko 150°K. ali nije sigurnosno. Stakla koja se mogu laminirati su prozirna stakla. marketinških razloga) i u tu se svrhu upotrebljavaju sigurnosna laminirana stakla. Takoñer se i protupožarna stakla izrañuju od kaljenog ili od kaljenog i laminiranog stakla u kombinaciji. niskoemisijska E-stakla. ako za to postoji potreba ili je zakonom propisano. treba napomenuti da prema važećim propisima u EU svako staklo postavljeno iznad glave korisnika prostora (tzv. neka ornamentna stakla kao i samočisteća stakla te emajlirana ili sitotiskom obrañena stakla. obojena stakla u masi. 3+3 mm lamistal jest lijepljeno staklo. nadglavna ostakljenja) mora biti sigurnosno laminirano staklo. Ponekad se pokaže da klasična PVB-folija može nakon pečenja boje biti oštećena pa se u tu svrhu može uporabiti tzv. reflektirajuća stakla.za stropna i krovna ostakljenja . već i kaljeno i laminirano. Naime.. Danas se u svijetu već uvelike eksperimentira s pročeljima koja su oslikana radi estetskih i drugih (npr. tada prema važećim propisima staklo mora biti ne samo laminirano. O tome treba voditi računa pri odabiru vrste stakla. Prije procesa laminiranja ta se stakla mogu obraditi kaljenjem. Zato su pripremne radnje i testovi neophodni za odabir vrste stakla. Laminirano staklo može imati i poboljšana akustička svojstva. 176 . 0. treba reći da kod krovnih ostakljenja može doći do pucanja stakla uslijed temperaturnih razlika. Otpornost na lom vanjskog stakla staklenog krova kod krovnih ostakljenja uvelike je poboljšano upotrebom sigurnosnog kaljenog stakla (ESG) što je u pojedinim državama propisano.

NISKOMISIJSKA STAKLA Niskomisijska stakla imaju funkciju da zaštite od sunca u toplim mjesecima i smanje gubitke toplinske energije u hladnim mjesecima Emajlirano staklo Emajlirano staklo je kaljeno staklo na koje se prije samog postupka kaljenja nanese posebna boja sastavljena od staklenog praha i pigmenta boje. namještaj i sl. pregrade. a moguć je i izbor za različite aplikacije za upotrebu u interijerima. Tako se može na pročeljima zgrada dobiti zanimljiv uzorak koji služi i kao zaštita od sunca. staklene ispune i sl. Emajlirana se stakla upotrebljavaju za staklene panele na staklenim pročeljima kada ne želimo da se kroz staklo vide parapeti. ili betonska konstrukcija. 177 . Kod procesa kaljenja boja se rastopi i poveže sa staklenom površinom pa takav nanos postaje otporan na mehanička oštećenja i atmosferilije. slično kao kod emajliranja prvo se boja pri kaljenju rastopi i zatim poveže s osnovnom strukturom stakla. Staklo sa sitotiskom Staklo sa sitotiskom je kaljeno staklo na koje je prije postupka kaljenja nanesena boja sastavljena od staklenog praha i pigmenta boje kroz sito. za vrata. za obloge stijena.

a mogu biti ojačane žicom kao i žičano staklo debljine 5/6 ili 6/7 mm koje se upotrebljava za sličnu namjenu. meñutim. lamele se proizvode u visinama od 6 m. naravno pod odreñenim svjetlosnim uvjetima (zatamnjena prostorija iz koje se promatra). 8 mm. ali su u biti neprozirna. njegova primjena ima i svoju umjetničku vrijednost 178 . Profilno je staklo u nas popularno pod imenom profilit ili kopelit i upotrebljava se za pregradne stijene posebice pri gradnji industrijskih hala i postrojenja. a postoje i posebne ponude tzv. 6. Postoji veliki izbor ornamentiranog stakla s različitim uzorcima različitih proizvoñača standardne debljine 4 mm. Staklo za specijalne namjene je promatračko staklo koje pruža mogućnost gledanja kroz staklo a da osoba koja to radi ne bude primijećena. 4. antiknih zrcala za interijere. propuštaju svjetlost.Ornamentirana stakla U industriji stakla oduvijek je posebno mjesto imalo ornamentirano staklo koje se upotrebljava za ostakljenje staklenih vrata i pregrada u interijeru. Takva stakla proizvode se isključivo po narudžbi. Ogledala su danas standard u opremanju interijera i mogu se dobiti u debljinama od 3. 5. VITRAJ Uobičajeno je da se vitraj najčešće koristi u sakralnim objektima.

Koji su bitni utjecajni faktori? Neophodnost izvoñenja mjera za ljetnu toplinsku zaštitu te njihova učinkovitost ovise o pojedinačnim faktorima. Usporedba dopuštenih i postojećih nominalnih vrijednosti unosa topline prema DIN 4108-2 je izmeñu ostalog indicija za neophodnost uvoñenja mjera kvalitete u cilju poboljšanja ljetne toplinske zaštite u postojećim zgradama. Kod prekoračenja dopuštenih vrijednosti udjela prozorskih površina u DIN 4108-2. a malu propusnost za druga područja valnih dužina. koje proizvoñač može ciljano mijenjati. Što se može učiniti protiv unosa topline? Postoje dvije mogućnosti? • Reducirati unos zračenja u prostoriju(stvaranjem sjene) • „provjetravati“ toplinu koja nastaje u prostoriji u razdoblju nižih vanjskih temperatura(noćno provjetravanje) Hlañenje prostorije(zraka) uz podršku adekvatnih ureñaja treba se koristiti u samo u iznimnim slučajevima zbog velike potrošnje električne energije. sjenilo. Pri tome centralno značenje imaju grañevinsko fizikalni rubni uvjeti kao orijentacija prema stranama svijeta. 179 . vrste stakala. Ili drugačije rečeno. ali je posljedica „hvatanje topline“ na prozorskom staklu. Usporedbom dopuštenih i postojećih nominalnih vrijednosti sunčeva unosa vidljiva je i potreba i kvaliteta mjera u cilju poboljšanja ljetne toplinske zaštite. O kojim preporukama treba voditi računa? Za novogradnje treba ispuniti zahtjeve u pogledu ljetne toplinske zaštite iz norme DIN 4108-2 sukladno pravilniku o uštedi energije EnEV. Za objektivnu procjenu kod izračuna koeficijenta unosa topline/zračenja treba uzeti u obzir sve utjecajne faktore. primjerice kod velikih unutarnjih opterećenja(izvori topline u prostoriji). kod starijih objekata o poboljšanju ljetne toplinske zaštite. vrsta gradnje. Ostali kriteriji kao što su lokacija. Vidljivo sunčevo zračenje se pretvara u toplinu u trenutku kada padne na masivni grañevinski element (primjerice na unutarnje zidove). kod novogradnji treba razmisliti o pridržavanju. Zračenje topline tog grañevinskog elementa je dugovalno te probija staklo u maloj mjeri te se zadržava u prostoriji (princip staklenika). Svako je već čuo za pojam hvatač topline. Što se krije iza toga? Stakla na prozorima imaju točno odreñena grañevinsko fizikalna svojstva. Taj efekt djeluje tako da se iza stakala ne možemo sunčati. propusnost (transmisija) stakala za udio zračenja kraćih valnih dužina (UV-zračenje) i većih valnih dužina (infra crveno zračenje) je znatno manja od transmisije vidljive svjetlosti. nagib prozora i orijentacija prozora prema stranama svijeta takoñer moraju biti uzeti u obzir. norme DIN 4108-2 imaju odgovarajuće dodane i odbijene vrijednosti(vidi DIN 4108-2 ). neophodno je objašnjenje načina funkcioniranja prozorskih stakala. te nastaju znatno više sobne temperature od onih vanjskih.Da bi razumjeli zašto se ljeti prostorije tako zagrijavaju sunčevim zračenjem. Izuzetak bi moglo biti pred hlañenje dolaznog zraka preko transformatora topline zemljine kore. udio prozorskih površina. U principu uobičajena stakla imaju visoku propusnost vidljive svjetlosti(valna dužina: 380 do 780 nm). noćno provjetravanje i vrsta gradnje odreñenih prostorija.

Tu je potrebna pomoć stručnih projektanata koji izvode termičke simulacije te na bazi izračuna različitih varijanti prezentiraju utjecaj različitih mjera ljetne toplinske zaštite na poboljšanje toplinske zaštite sobne klime. procjena prema DIN normi više nije dovoljna. Niži stupanj prolaza ukupne energije znači i manje solarne toplinske dobitke u zimskom razdoblju te u pravilu (kod istovremeno smanjene propusnosti svjetla) duže vrijeme trajanja uključene rasvjete. smanjuje se meñutim kod ovješenih stropova i podnih drvenih konstrukcija. kako bi se spriječio brzi porast temperature. Nominalna vrijednost unosa sunčeve energije Nominalna vrijednost unosa sunčeve energije (karakteristična veličina toplinskih dobitaka sunčevim zračenjem u zgradama) odreñena je prema normi DIN 4108-2. Objašnjenja i pojmovi Pod vrstom gradnje se misli na svojstvo zgrade da akumulira toplinu. Najbolje je „poprečno provjetravanje“(otvaranje prozora nasuprot fasadi i vrata koja se nalaze izmeñu). Ona je meñutim indicija za mogućnost akumuliranja unosa topline . dakle kada vanjske temperature dosegnu svoj dnevni minimum. Udio prozorskih površina Udio prozorskih površina u odnosu na promatrane fasadne površine pojedinih orijentacija prema stranama svijeta. Njemačka je u skladu s 180 . Noćno provjetravanje Dugo i intenzivno provjetravanje prostorija zagrijanih preko dana udrugom dijelu noći. naziva se u literaturi još i kao“intenzivno noćno provjetravanje te predstavlja učinkovitu mogućnost hlañenja prostorija. Zgrade s teškim načinom gradnje( armirani beton) mogu akumulirati puno topline. Stupanj prolaza ukupne energije Stakla s nižim stupnjem prolaza ukupne energije imaju manju propusnost sunčeva zračenja te su tako pogodnija za ljetnu toplinsku zaštitu. zgrade lakšeg načina gradnje(drvene konstrukcije) ne mogu akumulirati puno topline. Sposobnost akumulacije postoji i na stropovima i podovima. Lokacija Lokacija govori nešto o očekivanoj klimi u ljetnom razdoblju. primjerice u formi vremenskog prekoračenja odreñenih temperatura.Kod specijalnih zahtjeva u pogledu kvalitete toplinske zaštite. Orijentiranje prema stranama svijeta Strane svijeta fasade se označavaju kao orijentacija. Vrsta gradnje sama po sebi ne govori ništa o očekivanim klimatskim relacijama u ljetnom razdoblju. Fasada orijentirana prema jugu osunčana je oko 12 sati po lokalnom vremenu pod najvećim mogućim kutom.

propusnost sunčevog zračenja). Koeficijent toplinskog prolaza Koeficijent toplinskog prolaza je mjera za toplinske gubitke kroz grañevinski element kod različitih temperatura prostorije i okoliša. Učinkovitost Učinkovitost ureñaja za zaštitu od sunčeva zračenja može se očitati iz faktora umanjenja. Za područja s mjesečnim temperaturama vanjskog zraka većim od 18°C prema DIN 4108-2 nominalna vrijednost unosa sunčeve energije mora biti veća od one za područja s vanjskim temperaturama zraka do 18°C i nižim. U ljetnom razdoblju su kod viših vanjskih temperatura od onih u prostoriji evidentni toplinski dobici(= negativni toplinski gubici). prema novoj europskoj standardizaciji se označava kao Uwvrijednost. 181 . za koje su orijentacijske vrijednosti navedene u normi 4108-2 Rezime Iz svega navedenog se sažeto može zaključiti da se ugodna prostorna klima može ostvariti pridržavanjem osnovnih pravila kao što su recimo odabir adekvatne strane svijeta (vješt raspored i veličina prozora). Koeficijent toplinskog prolaza prozora uključujući i konstrukcije okvira ranije se nazivao kf-vrijednost. Što je koeficijent toplinskog prolaza niži. Vrste stakla Pod vrstama stakla posebno su opisana sljedeća svojstva stakla: • Broj staklenih ploča(jednostruko. Blagovremenim uzimanjem u obzir potreba za ljetnom toplinskom zaštitom u najranijem stadiju planiranja možete izbjeći dodatne troškove(naknadne) ugradnje ureñaja za zaštitu od sunčeva zračenja ili klima ureñaja. zasjenjenje( bolja je vanjska zaštita prozora od unutarnje) te odabirom zidnih i stropnih konstrukcija (masivni grañevinski elementi su bolji pufer za visoke temperature) . trostruko staklo te sigurnosno staklo) • Punjenje meñuprostora izmeñu staklenih ploča te vrsta zaštite pojedinih stakala Ovi parametri se reflektiraju na grañevinsko fizikalna svojstva( koeficijent toplinskog prolaza.tim podijeljena u tri klimatske regije. to je veća toplinska zaštita. dvostruko.

V a l n a d u l j i n a e l e k r t o m a g n e t s k i h v a l o v a s u n č e v a z r a č e n j a k r e ć e s e u i n t e r v a l u o d 0 . na površinu zemlje dolazi i dio sunčeve energije koja se u atmosferi r a s p r š i l a . O v a j d i o s u n č e v a z r a č e n j a z o v e se d i f u z n o zračenje. Sunčevo zračenje širi se od Sunca na sve strane tako da dio t o g z r a č e n j a d o l a z i p r e m a Z e m l j i . S u n č e v o z r a č e n j e j e p r e t e ž n o k r a t k o v a l n o . tako da na zemljino tlo sunčevo zračenje dolazi znatno oslabljeno. čistoći atmosfere. -------------------------------------------------------------------- 182 . raslinja i drugih t i j e l a reflektirane direktne zrake. iznosi o k o 1 3 5 0 W / m 2. S u n č e v o z r a č e n j e b i t n o s e . P r o l a z e ć i k r o z z e m l j i n u a t m o s f e r u d i o s u n č e v a z r a č e n j a s e r a s p r š a v a . a zračenje na niskim temperaturama j e d u g a v a l n o . Zbroj sunče v o g d i r e k t n o g i d i f u z n o g z r a č e n j a zove se globalno zračenje. Osim oslabljenih direktnih sunčevih zraka. oblaćnosti i kutu upada sunčevih zraka na promatranu plohu.SUSTAVI I UČINKOVITOST OD SUNČEVOG ZRAČENJA DJELOVANJE SUNČEVOG ZRAČENJA Sunčevo zračenje Zb o g viso ke p o vršin ske t e mp e ra t u ru (o ko 6 0 0 K ). a d i o a p s o r b i r a j u p o j e d i n i p l i n o v i u atmosferi. U s u s t a v u S I o z r a č e n o s t s e m j e r i j e d i n i c o m W/m2. z a o k o m i t i u p a d s u n d e v i h zraka. m e ñ u t i m . ------------------------------------------------------------------------------------------------------1) V e l i č i n a o z r a č e n o s t G j e j e d n a k a o d n o s u d o z r a č e n e snage i ozr a č e n e p o v r š i n e . Toplinska energija koju Sunce dozračuje na površinu Zemlje ovisna je o visini Sunca iznad horizonta.. o b j e k a t . 2 µm do 25 µm. S u n ce e m it ira v e l i k e k o l i č i n e e n e r g i j e u o b l i k u e l e k t r o m a g n e t s k i h valova. razlikuje od tijela n i s k i h t e m p e r a t u r e ( o k o 3 0 0 K) koja su ranije promatrana. a t a k o ñ e r i o d Z e m l j e . N a g o r n j o j g r a n i c i zemljine a t m o s f e r e o z r a d e n o s t .

183 .

dobu dana i o geografskoj širini dotičnog mjesta. 184 .Visina Sunca pak ovisi o dobu godine.

dane srednje satne vrijednosti a u tablici 11.. Dakle........... slijedi da je α + ρ + T = 1..2) ρ P i koeficijent transparentnosti ili prozračnosti PT =----.......... Š t o je bo ja p o v r š i n e e l e m e n t a s v j e t l i j a t o ć e manji d i o snage sunčevog zračenja b i t i a p s o r b i r a n ......(11...... U p r o t i vn o m s l u č a ju t j. V r i j e d n o s t i k o e f i c i j e n t a α.. Pρ α=----...... (11.........3) T P Budući da je P = P α + P ρ + P T (α + ρ + T) P .......... Ako je za neki grañevinski e l e m e n t T=0 o n d a t o zn a č i d a j e t a j element neproziran za sunčevo zr a če n j e .... Z a k r a t k o v a l n o zračenje (sunčevo zračenje) od p r e s u d n o g u t j e c a j a j e b o j a p o v r š ine e le me n ta .......................1) P Analogno tome dobivene su i veličine koeficijenta refleksije Pρ =----... T su t zv.4) K o ef icije nt α...(11.................. maksimalne satne vrijednosti globalnog sunčevog zračenja (ozračenosti) u W /m 2 na horizontalnu plohu u Zagrebu..... o m je rne ve ličin e s j e d i n i c o m m j e r e 1 .... Omjer u elementu apsorbirane dozračene snage P α i ukupne dozračene snage P koja je pala na površinu promatranog elementa zove se koeficicijent apsorpcije α.... a v e ć i d i o ref le kt ira n .. O rje n t a cijske vrijednosti koefcljenta epsorpcije α po vršine 185 .... za T≠O promatrani element je proziran ili t r a n s p a r e n t a n ..2...... ρ..1...........P ρ reflektirati......... Ovi podaci su dobiveni obradom desetogodišnjeg mjerenja ( 1 9 5 8 ............. Kada sunčevo zračenje snage P padne na vanjsku površinu nekog grañevinskog elementa............. koef icijent em isije ε i koef icijen t a p s o r p c i j e α p o v r š i n e nekog elementa brojčano su jednaki.. dio snage P α .... dio snage.. T o v i s e o naravi e lementa..... o stanju njegove površine i o valnoj duljini z r a č e n j a ......... ρ....... Za svaki grañevinski e l e m e n t koji j e u t o p l i n s k o j r a vn o t e ž i vr i j e d i : ε= a t j... element će apsorbirati.. a dio P T propustiti.....1 9 6 7 ) ......Za ilustraciju su u tablici 11.....(11...

3 .grañ e vin sko g e lemen ta u o v i s n o s t i o n j e g o v o j b o j i d a n e s u u t a b l ic i 1 1 . pa sve tri ploče izlože zračenju sobnog radiatora. tada će temperature crne i bijele pločice biti približno jednake i osjetno više od temperature treće pločice. ako se dvije pločice od nekog materijala. tada će crna pločica apsorbirati više zračenja nego bijela. Ostatak snage α· P apsorbira površina grañevinskog elementa.3. za gustoću toplinskog toka prema unutra vrijedit će izraz α · G / αe . Neprozirni grañevinski elementi Na slici 11. Tablica 11. a dijelom prema unutra voñenjem kroz element. od kojih je jedna oličena bijelom a druga crnom bojom izlaže djelovanju sunčeva zračenja. Radi toga temperatura vanjske površine elementa poraste na neku vrijednost θ e višu od temperature vanjskog zraka t e i temperature unutrašnjeg dijela elementa. tako da će temperatura površine crne pločice biti osjetno viša nego kod bijele pločice. odbačen prema van. Za razliku od kratkovalnog zračenja . prikazan je presjek grañevinskog elementa na vanjsku površinu kojeg pada sunčevo zračenje snage P. Dio to snage u iznosu ρ•P je reflektiran od površine elementa tj. na vrijednost kojeficijenta apsorpcije dugovalnog zračenja boja površine je bez većeg značaja. dakle ozračenost G. Tako npr. Ako se meñutim navedenim pločicama doda i pločica obložena poliranim aluminijem. Uslijed nastalih temperaturnih razlika apsorbirana snaga a·p širi se dijelom prema van konvekcijom i dugovalnim zračenjem. U ovom slučaju presudnu ulogu igra finoća obrade površine.1.θe + te 186 . Ako se promatra samo dozračena snaga na jedinicu površine.

...(11........................q = α · G – αe (θe – te) = --------------------------------------..........................(11.6) 1 ------α e Za tu istu gustoću toplinskog toka q mogu se napisati ovi izrazi θe – θi q = ------------.................................. a t i temperatura unutarnjeg zraka........................... 187 ...........................................7) d ----λ θe – ti q = ------------.....(11...8) 1 ----α e gdje je e i temperatura unutarnje površine elementa.

za gustoću toplinskog toka važe jednaki izrazi s tim da se za slučaj djelovanja sunčevog zračenja temperatura vanjskog zraka t e povisi za α •G/α e ....10) α e Iz usporedbe dobivenog izraza (10...9) 1 d 1 ------........te + ti q = ------------------------------..............11) s izrazom q = k (t e ......Sl.. Mehanizam prenošenja topline u ovom slučaju je ovaj: 1... Uvoñenjem ekvivalentne temperature djelovanje sunčevog zračenja na neprozirni grañevinski element promatra se kao poseban slučaj djelovanja na element vanjskog zraka povišene temperature...... ( 1 1 ..........1.. ovisno o njenoj boji..+ -----α α e λ i ili α·G q = k (t e + -----.......11... slijedi da u oba slučaja.... Izraz t e + α •G/ α e označava se s t e q i zove ekvivalentna temperatura...8) dobije se da je α · G / α e . Ona je jednaka temperaturi vanjskog zraka koja bi proizvela s nekom danom temperaturom unutarnjeg zraka.....6).ti ) ........ 7 ) i (11. Neprozirni grañevinski element izložen sunčevom zračenju Zbrajanjem brojnika i nazivn ika ra zlo maka iz izra za (11..11) koji vrijedi za slučaj kada nema sunčevog zračenja.. gustoću toplinskog toka jednaku ovoj usljed djelovanja stvarne temperature vanjskog zraka i sunčevog zračenja na površinu elementa........2 prikazanje neprozirni grañevinski element koji s vanjske strane ima ventiliranu oblogu koja djeluje kao protusunčana zaštita..... (11.. (11.......+ -----... 188 ...(11..11..... Neprozirni grañevinski element s protusunčanom zaštitom Na sl.........ti ) .....Vanjska površina protusunčane zaštite.......

a dijelom prema vanjskoj po vršini promatranog elementa zračenjem.11. dotle je za element s protusunčanom zaštitom koeficijent α 189 .10). 3.2.Apsorbirana energija prenosi se dijelom prema van konvekcijom i dugovalnim zračenjem. dakle. samo što se vrijednosti koeficijenta α (fiktivni koeficijent apsorpcije) u ovom slučaju razlikuju od vrijednosti α u slučaju elementa bez protusunčane zaštite.Najzad. a dijelom p r e m a u n u t a r n j o j po vršin i e le me n ta vo ñ e n jem . 4. Neprozirni grañjevinski element s ventiliranom oblogom iziožen sunčevom zračenju Da bi se karakterizirala e f i k a s n o s t protusunčane zaštite postu pa s e j edna k o ka o u s l u ča ju n e p o z i r n o g e l e m e n t a a be z z a š i t e . Dok kod neprozirnog elementa bez protusunčane zaštite α ovisi uglavnom o boji površine elementa. vrijedi. a dijelom prema unutarnjoj površini protusunčane zaštite voñenjem.Energija apsorbirana vanjskom površinom elementa odlazi dijelom u sloj zraka konvekcijm.Toplinski tok koji je prošao protusunčanu zaštitu prenosi se dijelom u zračni sloj konvekcijom. 5. koristeći se ekvivalentnom temperaturom I u ovom slučaju. za toplinski tok koji prolazi čitavim sustavom: protusunčana zaštita + grañevinski element. 2. Sl. toplinski tok koji je prošao e l e m e n t p r e n o s i s e u p r o s t o r i j u k o n ve k ci j c m i zr a č e n je m . a ostatak reflektira. jednadžba (11.apsorbira dio sunčevog zračenja.

Neprekinuti ekran pruža bolju zaštitu nego lamele. Razlikuju se tri tipa protusunčane zaštite: a)protusunčana zaštita paralelna s vertikalnim grañevinskim .ovisan o ovim faktorima: -boji vanjske vanjske površine protusunčane elementa potpunu zaštite.3) b)protusunčana zaštita okomita na vertikalni grañevinski element c) protusunčana zaštita ravnog krova punim ekranom. protusunčane a) VERTIKALNI PRESJEK 190 . elementom (s1. Optimalna udaljenost protusunčane zaštite od grañevinskog elementa iznosi oko 30 cm.11. -koeficijentima emisije ε unutarnje površine zaštite i vanjske površine grañevinskog elementa. -ventilaciji zračnog sloja. u i eventualno kada propovršine zaštita grañevinskog ne pruža slučaju od tusunčana zaštitu direktnog sunčevog zračenja. Protusunčana zašita paralelna s vertikalnim grañevinskim elementom može biti u obliku neprekinutog ekrana ili pak vertikalnih ili horizontalnih lamela. -toplinskoj izolaciji protusunčane zaštite.

to su kod ravnog krova i vrijednosti fiktivnog koeficijenta apsropcije α nešto manje nego kod vertikalnog elementa i mogu iznositi od 0.20.05 do 0.2 do 0. Kod protusunčane zaštite ravnog krova punim ekranom situacija je slična kao kod vertikalnog elementa s vertikalnom zaštitom. Shematski prikaz protusunčane zaštite paralelne s vertikalnim neprozirnim grañevinskim elementom Prednost ovog tipa protusunčane zaštite je u tome što se njom mogu zaštititi i ostakljene površine fasade.b) HORIZONTALAII PRESJEK Sl.3. 191 .5. Puni ekran naime ometa prirodnu cirkulaciju zraka i uzrokuje zagrijavanje zraka duž fasade. a da se pri tom bitno ne smanji vidik iz zgrade U slučaju okomite protusunčane zaštite lamele su prikladnije od punog ekrana. Fiktivni koeficijent apsorpcije α grañevinskog elementa zaštičenog okomitom protusunčanom zaštitom kreće se najčešće u granicama od 0.11. No budući da je kod krova zračni sloj ispod protusunčane zaštite uvjek bolje ventiliran.

U slučaju običnog stakla koficijent α·ρ·T iznose sukcesivno 0.11.5.3....bez zaštite kada je koeficijent α veći od 0....7.08 i 0... shematski prikazan na sl... 0.......15) α e Faktor α·k -----... Ostatak sunčevog zračenja u iznosu T•P prolazi kroz ostakljenje bez ikakove promjene i nakon više uzastopnih refleksija apsorbiraju ga površine stijena i predmeta u prostoriji... k (t e + -----.........13) 3... je ovaj: 1..15) dob i v a k o n a t n i oblik 192 ....... (-----.......t i ) + T · G.. Dio sunčevog zračenja ρ·P je reflektiran od stakla i odbačen prema van..3 i 0. -srednja zaštita kad je vrijednost α izmeñu 0..... Gustoća toplinskog toka koji ulazi u prostoriju je (11..14) α e Što se može pisati i ovako α·G q = .. 1 5 ) s e z o v e s o l a r n i f a k t o r prozirnog gradjev i n s k o g e l e m e n t a i o z n a t a v a slo vom S ........t i ) (11.07.... 2.....7 ....= T α e i z f o r m u l a ( 1 1 ...t i ) α e (11... Prozirni (ostakljeni) grañevinski elementi Mehanizam prenošenja topline kroz prozirni (ostakljeni) grañevinski element (prozor)........... p a izraz (11....13) α·G q = ... Dio sunčevog zračenja α •P je apsorbiran i sve se dalje dogaña kao kod neprozirnog elementa......+ T) G + k (t e .85 Ukupna gustoda toplinskog toka koji ulazi u prostoriju biti 6e dakle α·G q =k (t e + -----...Kod neprozirnih grañevinskih elemenata razlikuju se tri stupnja zaštite od sunčevog zračenja: -dobra zaštita kod koje je koeficijent α manji od 0. (11.

............5...... (11....... u oba ova slučaja je bitno različita...... Sl.q = S • G + k ( t e ... ili drugačije pisano α·k q =-----....... meñutim.s vanjske s unutarnje strane ostakljenog elementa...86..... (11. Solarni faktor S običnog stakla iznosi oko 0...4...18) 193 .11........ Prozirni (ostakljeni) grañevinski elementi s protusunčanom zaštitom Protusunčana zaštita se u načelu može postaviti ili....16) t o k a k o j i u l a z i u p r o s t o r i j u k r o z p r o z i r n i e l e m e n t i o z r a č e nosti G tog istog elementa...Shematski prikaz prozirnog gradjevinskog elementa (prozora) izloženog sunčevom zračenju.t 1) ............ kada su temperature vanjskog i unutarnjeg zraka jednake...........·G + k α e (t e .t i)..... Njena efikasnost. 4.

bilo ventilacijom zračnog sloja izmeñu protusunčane zaštite prozirnog elementa. Protusunčana zaštita postavljena s unutarnje strane Slučaj protusunčane zaštite postavljene s unutarnje zirnog grañevinskog elementa shematski je prikazan na slici Zbog jednostavnosti izlaganja pretpostavlja se da je transparentnosti promatranog elementa jednak jedinici tj. 7. opći izraz za gustoću toplinskog toka (11. strane pro11.t1) (11.05 do 0.odnosno q=S•G + k (te . Ovakav slučaj susreće se najčešće kod različitih rješenja "brisoleja". 1 1. Zato je u ovom slučaju solarni faktor S vrlo malen i kreće se u granicama od 0. koeficijent da ukupna i pada na S l. Sh em ats k i pr i k a z pr ot us u nč a ne zaš i te p os ta v lj en e s un ut a r nj e s tr a ne gr a ñ e v ins k o g e lem e nt a 194 . dozračena snaga prolazi kroz element bez promjene protusunčanu zaštitu.19) Kada je protusunčana zaštita postavljena s vanjske strane prozirnog elementa najveći dio sunčeve energije apsorbirane elementom protusunčane zaštite odlazi prema van.15. s tim da je u ovom slučaju vrijednost faktora S viša.19) i dalje vrijedi. Ako je meñutim protusunčana zaštita ispred prozirnog elementa tako postavljena da je omogućen prolaz izvjesnog dijela sunčeva zračenja.7. bilo direktno.

U slutaju da je protusunčana zaštita djelomično prozirna. 5. Budući da se radi o dugovalnom zračenju za koje je staklo nepropusno. Zbog toga dolazi do prenošenja topline konvekcijom sa stakla na zratni sloj izmeñu stakla i protusunčane zašite.Dio energije apsorbirane vanjskom površinom protusunčane zašite prenosi se kondukcijom prema unutarnjoj površini zašite odatle u prostoriju konvekcijom i dugovalnim zračenjem. 4.Mehanizam prenošenja topline u ovom slučaju je ovaj: 1. i konvekcijom i zračenjem sa stakla prema vanjskom prostoru.Drugi dio apsorbirane energije prenosi se konvekcijom na zračni sloj izmeñu protusunčane zaštite i prozirnog elementa i odatle ventilacijom u prostoriju.Preostali dio apsorbirane energije prenosi se zračenjem prema prozirnom elementu. staklo će svu dozračenu snagu apsorbirati pri ćemu će njegova temperatura rasti.Dio sunčeva zračenja je reflektiran od protusunčane zašite i odbačen prema van. dio upadnog sunčevog zračenja prošao bi kroz nju i nakon više refleksija 195 . 2.Preostali dio sunčeva zračenja apsorbira za§tita 3.

Pod toplinskom stabilnošću vanjskog grañevinskog elementa razumijeva se njegovo svojstvo da sačuva relativno postojanu temperaturu na svojoj unutarnjoj površini. 196 . relativno velike dnevne promjene temperature vanjskog zraka. kod periodičkih promjena temperature vanjskog zraka i time izazvanih oscilacija toplinskog toka koji prolazi kroz taj element. meñutim. Za ljetni period karakteristične su. samo što je kod ovakovih rješenja faktor S relativno velik. pod pretpostavkom da su temperatura unutarnjeg zraka t i . vrijednost temperatura elementa. temperatura vanjskog zraka te. Za gustoću toplinskog toka koja prolazi kroz prozirni element i protusunčanu zaštitu postavljenu s unutarnje strane vrijedi i dalje izraz (11. i vrlo velike dnevne promjene sunčevog zračenja. TOPLINSKA STABILNOST VANJSKIH GRAðEVINSKIH ELEMENATA U LJETNOM PERIODU Uvod Sve što je u poglavlju 11. znatno izmijenjeni u usporedbi s rezultatima proračuna po stacionarnim uvjetima prenošenja topline. Periodičke i po svojoj vrijednosti znatne promjene temperature vanjskog zraka (ili ekvivalentne temperature) u ljetnom periodu postavljaju pred vanjske grañevinske elemente zgrade dodatne toplinsko-fizikalne zahtjeve (osim onih koji proizlaze za stacionarne uvjete). odnosno ekvivalentna temperatura teg.19). ili pak kada se žele proučiti samo srednje vrijednosti toplinskih tokova. Naime. oscilacije temperature vanjskog zraka (ili ekvivalentne temperature u slučaju djelovanja i sunčevog raspored zračenja) izazivaju unutar zagrijavanje a pojedinog iii hlañenje toplinskog vanjskih toka i su grañevinskih elemenata zgrade. To su zahtjevi za toplinskom stabilnost elemenata.5. Ova pretpostavka je opravdana samo u slučaju manjih vremenskih promjena temperature. rečeno za prenošenje topline kroz grañevinske elemente izložene djelovanju sunčevog zračenja. vremenske konstantne.apsorbirale bi ga površine stijena i predmeta u prosto riji. najčešće veći od 0. vrijedilo je za stacionarne uvjete tj. pa je nužno da se kod toplinskih proračuna to promjene uzmu u obzir.

Ta temperatura se uzima u račun kod stacionarnih uvjeta toplinskih proračuna.71 0...99 0.26 0. Ako vanjski elementi zgrade nisu dovoljno toplinski stabilni.96 0.99 0. Razlika vrijednosti temperature vanjskog zraka t e od njene srednje vrijednosti t o sr odreñena je amplitudom oscilacije temperature vanjskog zraka A te.97 1.75 0.55 0..92 0.87 0. Upijanje (primanje) topline U teoriji toplinske stabilnosti pretpostavlja se da temperatura vanjskog zraka (odnosno ekvivalentna temperatura) i toplinski tok kroz vanjsku površinu grañevinskog elementa osciliraju po zakonu kosinusoide s periodom od 24 sate..60 0..73 10 0.1) e gdje faktor Ψ uzima u obzir vremensko nepodudaranje maksimalnih vrijednosti G i t e....Temperatura zraka u prostoriji u ljetnim uvjetima bitno ovisi o toplinskoj stabilnosti njenih vanjskih grañevinskih elemenata.. znatno će porasti.94 0.1.. Oscilacija temperature vanjskog zraka te (ili teq) u ljetnom periodu grafički je prikazana na sl.82 0.66 0.98 197 .0 0.. Amplituda oscilacija sunčeva zračenja može se odrediti kao razlika maksimalne dnevne i srednje dnevne ozračenosti (Gmax -Gsr ) pa se amplituda ekvivalentne temperature odreñuje po formuli α(Gmax -Gsr ) = [Ate + -----------] · Ψ α A teq . tako da će boravak u takvim prostorima postati vrlo neudoban i nezdrav.66 0...99 0. Tablica 12..49 0.1a.. Vrijednosti faktoradane su u tablici 12. za vremensku razliku maksimuma G i t o u satima 3 0.9 0.41 0..93 0....97 0. odnos amplitude a(GmaxGsr) ae Ate 1 2 3 4 1 2 faktor 4.79 0.93 5 0...69 0.. temperatura zraka u zgradi.89 6 0.. (12.76 9 0.. U većini slučajeva to je i vrlo blisko stvarnim uvjetima.88 0. Pravac t e.73 0.38 0.96 4 0.61 0...1.12.85 7 0.79 0.85 0.sr predstavlja srednju vrijednost temperature vanjskog zraka za period vremena 24 sata.81 8 0.57 0..5 0. u ljetnom periodu.

s r ti )............. Te o s c i l a c i j e imat će t ako ñe r ob lik kosinusoide s jedna kim pe riodom 24 sa ta... s r ti ).. ali s vremenskim pomakom. 198 ...sr odnosno t eq..(12...12. odnosno ekvivalentne temperature za vremenski p e rio d 2 4 sa t a ..2) odnosno q s r = k(t e q ... sr srednje vrijednosti temperature vanjskog zraka....... O t kl o n vri je d n o s t i t o p l in sko g t o ka q o d n je go ve srednje vrijednosti q sr odredjen je amplitudom oscilacija toplinskog toka A q ...... d ob ive n u p o f o rmu li q s r = k(t e . o dn o sno e kviva le n t n e temperature uzrokuju oscilacije toplinskog toka koji prolazi kroz v a n j s k u p o v r š i n u g r a ñ e v i n s k o g e l e m e n t a .....1b) P r a va c q s r p re d st a vl j a s r e d n j u vr i j e d n o st g u st o će t o p l in s k o g t o ka kro z gra ñ e vin ski e le me n t . (sl....O scila cije t em pe ra t u re va n jsko g zr a ka .(12..3) gdje su t e ....

Dnevne oscilacije toplinskog toka q i temperature t e i ee 199 .12.Sl.1.

.(12... ali s nekim vremenskim pomakom faze oscilacija..1c) Unutar elementa. Vrijednost koeficijenta U ovisi o periodu toplinskih oscilacija..............4) do njegove minimalne vrijednosti q m a x = q s r + A q .(12... p obujamska masa i c specifični toplinski kapacitet materijala elementa. to iste površine. odnosno sloja elementa i označava slovom U Aq U = -----.......4) Oscilacije toplinskog toka koji prolazi kroz vanjsku površinu grañevinskog elementa uzrok su oscilacijama temperature vanjske površne elementa.. a T period toplinskih oscilacija. U tom slučaju koeficijent upijanja topline U predstavlja fizikalnu karakteristiku materijala elementa... Kod relativno velike debljine jednoslojnog grañevinskog elementa koji prima periodički toplinski tok.......6) slijedi da je u sustavu SI jedinica koeficijenta u W /(m 2 •K).......... s tim što se njihove amplitude s prodorom toplinskog vala u dubinu elementa sve više smanjuju a vremenski pomak faze oscilacija postaje sve veći................. po istom Zakonu i s jednakim periodom........Gustoća toplinskog toka kroz vanjsku površinu grañevinskog elementa mijenja se dakle u granicama njegove maksimalne vrijednosti q m a x = q s r + A q ............. gustoća toplinskog toka i temperatura takoñer se periodički mijenjaju.. ali i o svojstvima grañevinskih materijala i grañevinskog elementa...... Ova temperatura de se takoñer mijenjati po zakonu kosinusoide s jednakim periodom 24 sata...6) Aθ Iz definicijske jednadžbe (12.12..... (sl.. Odnos amplitude oscilacija toplinskog toga A q na vanjskoj površini grañevinskog elementa iii vanjskoj površini nekog sloja višeslojnog elementa prema amplitudi oscilacija temperature A. zove se koeficijent upijanja (primanja) topline od strane površine elementa....... koeficijent upijanja topline od strane njegove površine ovisi samo o fizikalnim svojstvima materijala i perioda oscilacije toplinskog toka..(12..... 200 ............ zove se koeficijent upijanja topline od strane materijala. označava slovom S i odreñuje po formuli gdje je λ koeficijent toplinske vodljivosti..

... Koeficijent upijanja topline od strane materijala S karakterizira svojstvo grañevinskog materijala da u većoj iii manjoj mjeri upija (prima) toplinu pri oscilacijama temperature na njegovoj površini.. odnose na prvi . a koeficijent S se dobiva u W /(m 2 •K).2...10) gdje se indeksi 1........... koja je jednaka produktu toplinskog otpora R i koeficijenta upijanja topline od strane materijala S jednoslojnog elementa D = R • S.... koeficijent U je ovisan i o prenošenju topline s površine elementa položene nasuprot one koja prima periočika toplinska djelovanja. kod relativno tankog jednoslojnog grañevinskog elementa.9) Karakteristika toplinske inercije višeslojnog grañevinskog elementa jednaka je sumi karakteristika toplinske inercije pojedinih slojeva.. D = R 1 · S 1 + R 2 • S 2 + R 3 · S 3 ..... Vrijednost koeficijenta upijanja topline od strane vanjske površine nekog sloja višeslojnog grañevinskog elementa sastavljenog od relativno tankih slojeva ovisi ne samo o toplinskofizikalnim karakteristikama promatranog sloja već i o karakteristikama jednog ili više slojeva koji dolaze iza promatranog sloja u smjeru kretanja toplinskog vala. (12......Za promatrano toplinsko djelovanje s periodom 24 sate..8) x se uvršava u W /(m•K).. Ako je za jednoslojni element D < 1 onda se veličina U računa po formuli R·S 2 + α i 201 . c u J/(kg·K).. Kao kriterij za ocjenu debljine grañevinskog elementa i 1 i njegovog sloja kod odreñivanja vrijednosti koeficijenta U službi bezdimenzionalna veličina D. treći sloj elementa Ako je za jednoslojni element ili promatrani sloj višeslojnog elementa D ≥ 1 onda je U = S..3... Slično tome.. drugi ..... formula (12..(12. tj. nazvana karakteristika toplinske inercije.. p u kg/m 3 ...7) poprima oblik U brojčanu jednadžbu (12....

Sustavi za zaštitu od Sunca uskladeni sa vanjskim uvjetima okoline osiguravaju dobre uvjete rada i boravka u zgradi.. Mjerenja globalnog Sunčevog zračenja na nagnute plohe za područje Hrvatske ne postoje. SW.mm) s brojem dana u mjesecu (dm).. NE.mm) računa na temelju izmjerenog ili proračunatog zračenja na horizontalnu plohu (Hs.. tj... sumiranjem mjesečnih suma.. Sunčevo zračenje Sunčevo zračenje je meteorološki parametar koji znatno utječe na temperaturu unutrašnjeg prostora.ic.. onda se vrjjednosti koeficijenata U za sve slojeve mogu naći postepeno.g.. NW i N. U suvremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu Sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja. balkonskih (vanjskih) vrata i krovnih prozora Vanjski neprozirni gradevni dijelovi.. računajući ih sukcesivno od sloja do sloja krečući se u obrnutom smjeru u odnosu na smjer kretanja toplinskog vala.. jer se i pasivni dobici topline moraju regulirati i optimizirati u zadovoljavajuću cjelinu. E.U =------------..11) 1 + R•α. Faktor umanjenja naprave za zaštitu od Sunčeva zračenja Fc(-) NAPRAVA ZA ZAŠTITU OD SUNČEVA ZRAČENJA 202 Fc(-) ... Stoga se srednje mjesečno globalno zračenje na nagnutu plohu (Hs....mm) iz podataka 28 postaja na teritoriju Hrvatske. Za pojedinu postaju srednja godišnja suma zračenja na horizontalnu plohu računa se sumiranjem umnoška srednjih mjesečnih vrijednosti (Hs.. SE. nisu još u potpunosti donesene u EN normama. Za odredivanje utjecaja Sunčevog zračenja na energetski sustav zgrade bitno je poznavati iznos globalnog Sunčevog zračenja na lokaciji objekta tokom cijele godine.... W.. Ako se osigura odgovarajuće tehničko rješenje postiže se prilagodljiv ulaz Sunca u zgradu i sprečava pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja Sunčevog zračenja tijekom Ijeta i smanjuje potrebna energija za hladenje. Kada je za neke slojeve viešlojnog grañevinskog elementa D<1. Proračun za nagnute plohe proveden je za svakih 15° nagiba do 90° te za orijentacije S. te se dokazuje posredno preko koeficijenta prolaska topline ........U [W/(m2K)] Tablica 13. Ljetna toplinska zaštita obuhvaća: > Toplinsku zaštitu prozirnih elementa pročelja tijekom Ijeta Toplinsku zaštitu vanjskih neprozirnih gradevnih dijelova plošne mase < 100 kg/m2 tijekom Ijeta > Zrakonepropusnost gradevnih dijelova koji čine omotača grijanog prostora zgrade > Zrakopropusnost reški prozora... Zaštita od sunca U ukupnoj energetskoj bilanci kuće važnu ulogu igraju i toplinski dobici od Sunca. koji su izloženi Sunčevu zračenju. moraju imati odgovarajuće dinamičke toplinske karakteristike kako bi se smanjio njihov doprinos zagrijavanju zraka u zgradi tijekom Ijetnih mjeseci Dinamičke toplinske karakteristike gradevnih dijelova....(12...g.g.. ovisne o promjenjivosti toplinskih tokova...

Bez naprave za zaštitu od Sunčeva zračenja Naprava s unutrašnje strane ili izmedu stakala -bijele ili reflektirajuće površine i male transparentnosti -svijetle boje i malene transparentnosti -tamne boje i povišene transparentnosti Naprava s vanjske strane -žaluzine. Ako postoji mogućnost orijentacije kuće prema jugu. impregnirane ili prirodni materijal) Korisni elementi zaštite od Sunca su nadstrešnice ili trjemovi odredene dubine na južnom pročelju koje sprječavaju upad Sunca Ijeti. kapci (škure. klizni.3 0. dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplinski gubici. Ipak.9 0. odnosno grupiranje prostorija po namjeni prema karakteristikama pojedine orijentacije.8 0. zaštiti od Sunca najviše doprinosi pravilna orijentacija zgrade. Mogu biti postavljeni kao pojedinačni vertikalni ili horizontalni elementi ili kao plohe. Materijali od kojih se izraduju elementi zaštite od Sunca su : > aluminij (ekstrudiran. PASIVNA SUNČANA ARHITEKTURA I ZAŠTITA OD SUNCA U ukupnoj energetskoj bilanci kuće važnu ulogu igraju i toplinski dobici od sunca. lode Markize. Dodatno. Elementi trebaju biti lagani.75 0. anodiziran. a propuštaju ga zimi.5 0. rolo i uz to automatizirani.4 Elementi zaštite od Sunca mogu se postavljati: > na fasadi > u unutrašnjem prostoru Elementi mogu biti fiksirani ili pokretni. a postavljaju se na potkonstrukciju koja je odmaknuta od nosive konstrukcije zgrade. lamele koje se mogu okretati. u oba slučaja izvana ili unutra.25 0. 203 . gore i bočno provjetravane Izvor: TPRUETZZ 1 0. grilje) Strehe. pjeskaren) > drvo (otporno na vanjske uvjete) > tkanine (fiberglas. Na zapadnoj i istočnoj strani se postavljaju vertikalne elemente koji mogu raspršiti zrake budući zapadno Sunce uvijek upada pod blagim kutom. moguće je upotrebom mobilnih i automatiziranih elemenata optimalno koristiti dobitaka od Sunčevog zračenja za pojedine prostore prema trenutnoj potrebi. Zimsko Sunce upada pod blagim kutom pa horizontalni elementi ne sprečavaju prolaz do ostakljenja. U pravilu se na južnoj strani postavljaju horizontalne elemente jer Ijetno južno Sunce upada pod visokim kutom pa ga horizontalna ploha ne propušta do ostakljenja. jer se i pasivni dobici topline moraju regulirati i optimizirati u zadovoljavajuću cjelinu. rolete. otraga provjetravano -žaluzine. U suvremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja. staklene površine treba koncentrirati na južnoj fasadi.

Eventualna dodatna toplinska zaštita na unutarnjoj strani prozora. izvor je velikih toplinskih gubitaka koji se povećavaju za 40 posto. uzrok je da vlažan zrak iz prostora dolazi do pothladene površine prozora i tamo se kondenzira. može pojaviti kondenzat.Toplinska masa zida ili poda u južno orijentiranim prostorijama spremat će toplinsku energiju tokom dana i distribuirati je kasnije noću. unatoć kvalitetnim prozorima. To se radi raznim materijalima za brtv-ljenje. Kod prozora s roletama poseban je problem kutija. Važan utjecaj na zrakopropusnost prozora ima i prozorski okov. Kod velikih stambenih zgrada prostori se prozračuju kroz otvorene prozore. Zavjesa od stropa do poda koja razdvaja prozor i grijaće tijelo od prostora. ZRAKONEPROPUSNOST PROZORA Pri ugradnji prozorskih okvira u zid ostaju na spoju uže ili šire reške ko-je je potrebno potpuno zabrtviti. trajne i elasticne brtve neprekinuto po cijelom obodu. uz poštivanje činjenične vrijednosti zrakopropusnosti zatvorenog prozora. često se iznad grijačeg tijela ugrañuju police koje preusmjeravaju tok toplog zraka od prozora. koja na njega nije spojena zrakonepropusno. zelenilom. Brtve dobro djeluju onda kad je okov pravilno postavljen. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca. spoj prozorskog okvira i krila mora imati una-prijed propisanu zrakopropusnost koja omogucava bar najmanju izmje-nu zraka potrebnu za sprjecavanje kondenzacijskih pojava te plijesni na unutarnjim površinama obodnih zidova gradevine i (što je i važnije) za dovod kisika potrebnog za disa-nje te izgaranje goriva u pecima.5 izmjena zraka u jednom satu) potrebno je prozor često otvarati.4. prirodnim provjetravanjem i sl 4. uzeti u obzir i to da se on mora često otvarati. Ostale značajke prozora Na unutarnjoj se površini okvira i ostakljenja. Kod spojnih prozora brtva mora biti izmedu prozorskog okvira i okvira unutarnjeg krila. Korisno je i 204 . cime se izbjegava neželjena kondenzacija u medustak-lenom prostora. Pothladeni mrtvi kut na donjoj strani često je uzrokom kondenzacije. kao što su profili i trake za brtvljenje. toplinskoizolacij-ski materijali u obliku pjene i dr. Ugodnija su stoga rješenja s dodatnom toplinskom izolacijom na vanjskoj strani prozora. Ona mora biti u unutrašnjosti toplinski izolirana tako da bude što bliže zidu u koji je ugrañena. što povećava toplinske gubitke. Ako tak-vog prozracivanja nema. U slucaju da zgrada ima sustav kon-troliranog prozracivanja.8. On mora omoguciti učvrsćivanje prozorskih krila na prozorski okvir na više mjesta. Police je potrebno odstraniti ili u njima izbušiti rupe kroz koje topli zrak može doći do prozora. iako je to dobro rješenje za problem kondenzacije. usmjeravanjem dnevnog svjetla. Razlog je tome što različite prepreke sprjećavaju da topli zrak koji proizvodi grijaće tijelo ispod prozora grije unutarnju površinu prozora. Preporučljive su kraće zavjese kod kojih manji dio topline grijaćeg tijela grije prozor. a veći dio prostor. Pri projektiranju je potrebno paziti da prozori u debljim zidovima nisu pomaknuti previše prema vanjskoj strani. Kako propisi zahtijevaju intenzivno prozračivanje prostora(prosječno 0. Na spoju prozorskog okvira i prozor-skog krila moraju biti ugradene pra-vilno oblikovane. Pri proračunu toplinskih gubitaka zato je potrebno. taj spoj mora biti što zrakonepropusniji. kitovi. Cak i zavjese na unutarnjoj strani prozora znatno utjeću na toplinsku izolaciju prozora. Brtve se opcenito ugraduju na unu-tarnju brazdu prozorskog okvira.

Okvir može biti PVC. Umjesto zraka kao izolatora. već i zato jer stvaraju uvjete za ugodno i zdravo stanovanje. Energetski efikasni prozori će pored smanjenja troškova za grijanje pridonijeti i povećanju ugodnosti u prostoru. aluminijski. Karakteristike prozora koje bi trebali kupiti su: • • • Dvostruko ili trostruko ostakljenje sa zračnim prostorom od najmanje 16 mm.odgovarajucim brtvilima zabrtviti rešku kroz koju iz kutije izlaze trake za podizanje i spuštanje zaštitnih zavjesa.8 W/m2K. 205 . tako i kroz okvir prozora. Dobro izolirani i zabrtvljeni prozori nisu važni samo za štednju energije. ali s prekinutim toplinskim mostovima. Slabo izolirani prozori imaju po hladnijem vremenu niske površinske temperature i stoga (unatoc odgovarajućoj temperaturi unutarnjeg zraka) hlade ljude koji su u njihovoj blizini. SAVJETI ZAMJENITE PROZORE. Ukupni koeficijent prolaza topline bi prema novom propisu trebao biti U<1. drveni ili kao kombinacija drvo-aluminij. Često je razlog gibanje zraka koji uzrokuje njegovo hlañenje i spuštanje kod pothladenih prozorskih površina. ali s čeličnim ojačanjem. prostor izmeñu stakala može biti ispunjen inertnim plinom argonom čime se povećava učinkovitost prozora Low-e premaz na unutarnjoj strani unutarnjeg stakla koji sprječava gubitak topline reflektirajući je natrag u prostor Toplinski gubici se dogañaju kako kroz staklo. Zrakopropusne reške prozorskih spojeva uzrokom su propuha koji je ljudima neugodan i nezdrav.

koeficijent prolaska topline za prozore i balkonska vrata može iznositi maksimalno U=1. Takoñer se kao prozorski profil preporuča moderni visoko učinkoviti drveni profil koji je i ekološki i energetski prihvatljiv. odnosno oni kroz zatvoren prozor i ventilacijski. Dok se na starim zgradama koeficijent U prozora kreće oko 3. europska zakonska regulativa propisuje sve niže i niže vrijednosti i one se danas najčešće kreću u rasponu od 1.00-3. oni su obično i desetak puta veći od onih kroz zidove. jednostavno otvaranje i nizak koeficijent prolaska topline. U ukupnim toplinskim gubicima prozora sudjeluju i prozorski profili koji neovisno o vrsti materijala od kojeg se izgrañuju moraju osigurati: dobro brtvljenje. Ukupni gubici kroz prozore iznose 50 posto toplinskih gubitaka zgrade. Cijena PVC stolarije se kreće od 1800 – 2000 kn/m2. kao na primjer PU pjena. pa je jasno koliku važnost igra energetska učinkovitost prozora u ukupnim energetskim potrebama zgrade. kroz prozore se ostvaruje preko 50 % ukupnih toplinskih gubitaka zgrade.50 W/m2K i više (gubici topline kroz takav prozor iznose prosječno 240-280 kWh/m2K.80 W/m2K.8 W/m2K 206 .40 W/m2K. Osjećate li da kroz procijepe oko prozora ili vrata struji zrak? Prozori ili vrata koji slabo brtve su glavni uzrok gubitaka topline. Pukotine zatvorite odgovarajućim materijalima. Kada se zbroje jedni i drugi. koji istovremeno djeluje i kao prijemnik koji propušta Sunčevu energiju u prostor te kao zaštita od vanjskih utjecaja i toplinskih gubitaka. Investicijom od 40 kn godišnje možete uštedjeti i do 400 kn na grijanju. dok je cijena za prozore drvo-aluminij 2500 -3000 kn/m2. Na suvremenim nisko energetskim i pasivnim kućama taj se koeficijent kreće izmeñu 0.40 W/m2K.80-1.40-1. Prozora ima mnogo različitih vrsta. Preporuka za gradnju suvremene energetski učinkovite zgrade je korištenje prozora s koeficijentom U manjim od 1. odnosno oni kroz otvoren prozor.80 W/m2K. ali su im toplinski gubici za 50% manji.Ovi su prozori u odnosu na obično IZO staklo skuplji 20%. Ukoliko ste u nemogućnosti kupiti nove prozore. Gubici topline kroz prozore Gubici kroz prozore su transmisijski. Cijena ove trake je 40 kn/m. a njihov koeficijent prolaznosti topline kreće se od 0. U skladu sa novim Tehničkim propisom. Kako pravilno odabrati novi prozor Prozor je najdinamičniji dio vanjske ovojnice zgrade. lijepljenjem izolacijske trake oko prozora i vrata smanjiti ćete toplinske gubitke. Provjerite da li postoje pukotine izmeñu prozora i zida kroz koje prolazi zrak pri čemu se gubi toplina iz kuće. prekinuti toplinski most u profilu.

što se postiže primjenom adekvatnih materijala i konstrukcijskih profila.5 W/m2K kod starih jednostrukih prozora.kod najboljih prozora s trostrukim staklima i plinskim punjenjem pa sve do 3. Na transmisijske gubitke utječe više detalja. Na vanjskoj površini svakog stakla trebao bi postojati tzv. ili bolje inertnim plinom (argonom) koji djeluje kao toplinski izolator. Na taj način se smanjuju gubici ventiliranjem. Postavljanjem tog sloja samo sa vanjskih površina stakala dozvoljava se ulaz topline ali ne i izlaz. 207 . Osnovni je svakako koeficijent prolaznosti topline staklene površine i profila prozora. koji smanjuje zračenje topline preko prozora. Kvalitetniji prozori smanjuju transmisijske gubitke. U-vrijednost-koeficijent prolaza topline Ψ-vrijednost-prolaz topline kroz spojne detalje-toplinski mostovi a-vrijednost-provjetravanje g-vrijednost-toplinski tok iz vanjskih izvora ZBROJ OVIH VRIJEDNOSTI ODREðUJU UKUPNE TOPLINSKE GUBITKE PROZORSKOG ELEMENTA. čiji su meñu prostori punjeni zrakom. tako da staklo djeluje poput toplinskog ventila. Senzor otvorenosti prozora povezuje se direktno sa kontrolom grijanja/hlañenja i isključuje sustav kada se prozor otvara. dok se gubici ventiliranjem mogu smanjiti ugradnjom ventilacijskog sustava ili pomoći senzora otvorenosti prozora. kao i funkciju prirodnog provjetravanja prostora. Koeficijent prolaza topline na staklima se smanjuje ugradnjom dvostrukih i trostrukih stakala. Low-E premaz je bezbojan i ne utječe na prolazak svjetla. Low-E premaz (premaz niske emisivnosti). Prozor kao grañevni element ima funkciju osigurati zadovoljavajuću zvučnu i toplinsku izolaciju.

cijena im je približno ista ali imaju problematičan vijek trajanja i nisu prihvatljivi sa ekološkog aspekta jer njihova proizvodnja i reciklaža zagañuju okoliš (zato što najčešće sadrže kadmij. No prednost im je lako odražavanje u odnosu na drvene prozorske okvire. što je je od bitne važnosti kod velikih prozorskih okvira i veliku postojanost na vremenske utjecaje (npr.aluminijski . a prihvatljiv je i sa ekološke strane jer je drvo materijal koji se obnavlja.1 W/m2K su u sličnom razredu isplativosti.Prema podacima proizvoñača mijenjanje starog jednostrukog prozora novim dvostrukim (s U=1. Važan je i odabir ispravnog 208 . Vrste prozorskih okvira Vrste prozorskih okvira: . Prozori do 1.drveni ALUMINIJSKI PROZORSKI OKVIRI imaju veliku postojanost oblika. tako je presudno njgovo unutarnje punjenje koje mora biti dobar toplinski izolator kao što je npr. Drvo je klasični materijal za prozore i ako se pravilno održava može trajati i do 100 godina. Prilikom požara njegova konstrukcija ostaje postojana i ne proizvodi nikakve otrovne plinove. PLASTIČNI PROZORSKI OKVIRI imaju bolju toplinsku zaštitu od aluminijskih. drvo. Drvo ima najbolji stupanj toplinske i zvučne izolacije. omekšivače i sredstva za zaštitu od požara). Oni ne stare i laki su za održavanje.plastični . Aluminij ima veliku toplinsku vodljivost. dok oni s koeficijentom prolaza topline ispod 1 W/m2K postaju značajno skuplji u odnosu na uštedu te se koriste samo u izgradnji pasivnih kuća. DRVENI PROZORSKI OKVIRI imaju udio na trištu od oko 40%. sol).3 W/m2K kao i Low-E premazom) isplaćuje se financijski kroz dvije sezone grijanja.

STAKLA KOJA SE KORISTE PRI IZRADI IZO STAKALA su slijedeća: 1. 65-70ml/m KVALITETA IZO STAKLA ovisi o svakom sastavnom dijelu izo stakla. utjecaj na prolaz svijetlosti. Ovo staklo se koristi i zbog sigurnosnih razloga jer ne puca u male komadiće prilikom oštećenja 3. Takoñer se mora omogućiti i neometan prodor vlage. KALJENO STAKLO je float staklo koje je termički obrañeno zbog poboljšanja mehaničkih svojstava. IZO STAKLO se sastoji od sljedećih dijelova: a. a da bi prozori bili otporni na vremenske utjecaje moguće je oblaganje aluminijem. o kvaliteti materijala i načinu izrade pojedinog dijela. okvir d. unutarnje brtvilo. Bitna svojstva izo stakala su : izolacija prolazu topline. LAMINIRANO STAKLO je sastavljeno od više float stakala zalijepljenih folijom. pravilan odraz slike okoliša i da ne smije doći do rošenja u meñuprostoru. vanjsko brtvilo. upijač vlage (molekularna zrnca) e. FLOAT STAKLO koje je ravno prozirno staklo a standardno se ugrañuje u IZO staklo i to u debljinama od 3 do 10mm 2.zaštitnog sredstva za njih. a ekološki najpovoljnije su zaštite na bazi smola i firnisa. 2x4mm) b. ksenonom ili kriptonom. čvrstoće na udar i vlačne čvrstoće na savijanje. najčešće argonom. staklo (npr. Izo staklo je stakleno tijelo sastavljeno od najmanje dvije staklene površine a meñuprostor je ispunjen suhim zrakom s točkom rošenja -30°C ili nekim drugim plinom. zrak ili plinsko punjenje c. Izo stakla Kako bi smanjili toplinske gubitke. Navedeni plinovi se stavljaju zbog smanjenja koeficijenta prolaza topline odnosno kako bi smanjili toplinske gubitke kroz prozor. u 209 . obični jednostruki prozori se zamjenjuju kvalitetnijim IZO staklima boljih izolacijskih svojstava. bistrina i čistoća stakala. (butil 5g/m) f.

Low-e stakla premazana su s strane meñuprostora posebnim metalnim filmom koji propušta valove kratkih valnih duljina odnosno sunčevu svijetlost.faktor 3. ali ga upotreba stakla niske emisije (Low-e staklo) značajno smanjuje.slučaju razbijanja raspada se na velik broj malih komadića tupih rubova pa je pogodno iz sigurnosnih razloga za korištenje. kripton. odabir stakla (Debljina stakla vrlo malo utječe na U. punjenje meñuprostora ( IZO stakla se pune zrakom ili inertnim plinovima (argon. ORNAMENT STAKLA.faktor smanjujemo većim brojem meñuprostora i što većom širinom meñuprostora) 2. 4.faktor. xenon ili SF6) koji bitno smanjuju U. NA NISKI U-FAKTOR KOD IZO STAKLA UTJEČE: 1. površina im je ukrašena različitim uzorcima 5. REFLEKTIRAJUĆE STAKLO premazano metalnim filmom koji dio svijetlosti reflektira a dio apsorbira. debljina i broj meñuprostora (U. dok zračenje dugih valnih duljina reflektira ( IC zračenje) Prikaz toplinski pogodnijih profila PVC. aliminijskih i drvenih prozora: 210 .

na površini će se odvijati redoxproces.3 W/m2K što je svakako preporuka pri kupnji novih prozora prilikom renoviranja starih zgrada. pri čemu se organske nečistoće na površini stakla uglavnom razlažu na CO2 i vodu.Low-E stakla Prema novom Tehničkom propisu o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. no energetska bi ušteda mogla brzo nadoknaditi povećane troškove ulaganja. granica je podesiva izmeñu 0°C i 70°C. Pri vanjskim uvjetima -10°C i unutarnjim uvjetima od +20°C. Razlika u cijeni običnog i pametnog stakla je 20%. a njegovo nanošenje na staklenu površinu tijekom proizvodnje stakla jamči mu jednak vijek trajanja. uništit ga može samo razbijanje stakla. Prednost low-e stakla je i to da se može u proizvodnji mijenjanjem udijela nanešenih materijala proizvoditi staklo točno za odreñena klimatska područja. Kako pritom potpuno propušta svijetlost u nekim slučajevima prozoru ne treba nikakvo sjenilo. Princip low-e stakala je da se na staklo nanese tanak sloj na bazi vanadijeva dioksida. a tijekom ljetnih mjeseci ponaša se poput filtra i spriječava prolaz toplinskog zračenja kroz staklo. Taj sloj u zimskim uvjetima potpuno propušta infracrvene zrake. Uštede na energiji su znatne primjenom ovih stakala u grediteljstvu a mogu dostići i do 50% energije za klimatizaciju. Nanese li se na staklo tanak sloj titanovog oksida. Prozori s ovakvim staklima imaju koeficijente prijelaza topline oko 1. Debljina sloja vanadijevog dioksida je oko 100 nanometara. Druga razina pametnih stakala zahtjeva još jedno svojstvo-samočišćenje. Kemijskim sastavom i postupkom nanošenja tog sloja na staklo unaprijed odreñuje granicu na kojoj filter postaje propusan. Na sljedećoj slici je prikazan značaj u izboru kvalitetnijeg stakla na području toplinske ugodnosti i uštede energije. Sa stakla ga neće ukloniti nikakvi vremenski utjecaji. izo stakla pokazuju daleko bolja svojstva od običnih jednostrukih stakala. Prikaz temperature unutrašnje površine stakla za razne k-faktore 211 . prozori s low-e staklima su obavezni u novim zgradama.

procijenjeni toplinski gubici i ukupna investicija postavljanja odreñenog prozora. uz energetske gubitke javljaju se i oštećenja izazvana kondenzatom. Prikazane su uštede su u kWh po kvadratnom metru prozora. 212 . što je relativno dobar iznos koeficijenta prolaza topline. Ako materijal prozorske konstrukcije dobro vodi toplinu. MJERE POBOLJŠANJA NA POSTOJEĆIM PROZORIMA Najveći gubici topline su kroz loše brtvljenje prozorskog krila i okna prozora koje se može riješiti stavljanjem različitih brtvila.U sljedećoj tablici vidimo usporedbu različitih tipova prozora u usporedbi s prozorom koji ima U. a javljaju se i gubici zračenjem topline iz toplije prostorije prema hladnijem okolišu.faktor 1.4 W/m2K.

Bolje je rješenje ono koje u prozorsku brazdu urezuje utor u koji se zatim ugraduje brtva kakva se upotrebljava i kod novih prozora. itd. Stara je boju najprije potrebno odstraniti. zatim nanijet masu i prekriti je razdvajajucom folijom. Stoga je korisno u spoj izmedu prozorskog okvira i krila utisnuti brtvila kao što su razlicite samoljepljive trake (od gume ili raznih pjenastih materi-jala) koje se povremeno moraju ob-navljati. Cesto se pokaže da je pos-tojeci okov potrebno zamijeniti no-vim. poliuretanskom pjenom) 213 . a meduprostor zapuniti pjenastim toplinskoizolacijskim materijalom (npr. Razdva-jajuca se folija na kraju odstrani. trajnoelasticnim silikonskim kaucu-kom). zamjeniti prozore novim toplinski kvalitetnijim Brtvljenje Iz modificiranog i osuvremenjenog presjeka profila prozora vidimo da je spoj izmeñu krila i doprozornika u stvari kompleksna konstrukcija koja u prvom redu onemogućava prolaz zraka. U slucaju da se širina spoja prozorskog okvira i krila zbog deformacija drva i okova od mjesta do mjesta jako razlikuje. potrebno ga je zabrtviti masom za brtvljenje (npr. Zatim se prozor zatvori (ne do kraja) i ceka se da se masa stvrdne.Poboljšanje toplinskih karakteristika moguće je postići na sljedeće načine: • • • • • zabrtviti prozore (i vanjska vrata) provjeriti i popraviti okove na prozorima (i vratima) izolirati kutije za rolete reducirati gubitke topline kroz prozore ugradnjom roleta. U takvim je sluca-jevima rešku potrebno zatvoriti na vanjskoj i unutarnjoj strani letvicom. a u unutarnjem dijelu profilacija postiže se brtvljenje zraka. Stari prozori nemaju ugradene brtve. postavom zavjesa. Prozorski okov potrebno je kod svih opisa-nih nacina brtvljenja odgovarajuce nastaviti. U vanjskom dijelu nastoji se onemogućiti dolazak vode na kritični dio profila. Spoj krila i stakla omogućuje provjetravanje unutrašnjosti profila ispod stakla kao i kvalitetno nalijeganje stakla na vanjski i unutarnji dio. Izmedu prozora i zida cesto ostaje reška kroz koju nekontrolirano pro-dire hladan zrak. a isto tako i prolaz vode. a višak mase odreže.

ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u grañevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1 odnosno prema posebnom propisu. te potvrñivanje sukladnosti prozora i vrata odreñuju se odnosno provode. te način potvrñivanja sukladnosti prozora i vrata. propusnosti zraka. prolaska topline i zvučne izolacije. TE NAČIN POTVRðIVANJA SUKLADNOSTI Područje primjene Ovim se Prilogom sukladno članku 7. Prozori i vrata prema podjeli u normi HRN EN 14351-1. Prozori i vrata koji se nalaze izmeñu prostora različitih požarnih sektora glede otpornosti na požar i propuštanja dima moraju se specificirati u skladu s posebnim propisom. stavku 1. važećeg Propisa odreñuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za prozore i vrata. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi. prema normama Specificirana svojstva. te ostali prozori i vrata na koje se odnose zahtjevi otpornosti na opterećenje vjetrom. ovisno o vrsti prozora i/ili vrata. Svojstvo propusnosti zraka obvezno se specificira. Svojstva prozora i vrata moraju biti specificirana u projektu grañevine. moraju se specificirati prema toj normi.9.Dobro brtvljenje prozorskog profila kao i postava toplinske izolacije vanjskog zida u odnosu na profil prozora igraju veliku ulogu u smanjenju ukupnih toplinskih gubitaka. potvrñivanje sukladnosti i označavanje Specificirana svojstva Tehnička svojstva prozora i vrata. 4. ISPITIVANJE PROPUSNOSTI VRATA TEHNIČKA SVOJSTVA I DRUGI ZAHTJEVI ZA PROZORE I VRATA.4. ako ovim Popisom nije drukčije propisano. 214 . vodonepropusnosti.

vodonepropusnost. ISPITIVANJE PROPUSNOSTI VRATA 1) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0. te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju. Ispitivanje prozora i/ili vrata na svojstva otpornosti na požar i na propuštanje dima provodi se. specificiraju projektom grañevine. ovisno o vrsti prozora i vrata. Pravilnik u obaveznom atestiranju elemenata tipnih grañevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« 24/90 i »Narodne novine« 47/97 i 68/00).5 h-1 ako propisom donesenim u skladu s 215 . provodi se prema normama. prema priznatom tehničkom pravilu i priznatim tehničkih pravilima na koje ono upućuje. Oznaka iz predhodnog stavka ovoga Priloga obvezno sadržava iskazanu obavijest o svojstvima propusnosti zraka te o ostalim svojstvima (kao što su: otpornost na opterećenje vjetrom. otpornosti na opterećenje vjetrom.Svojstvo otpornosti na opterećenje vjetrom. ovisno o vrsti prozora odnosno vrata. Projektiranje Djelovanje vjetra odreñuje se proporcionalno referentnim brzinama vjetra odreñenim normom nHRN ENV 1991-2-4 za odgovarajuću visinu ugradnje prozora odnosno vrata. Ispitivanje Ispitivanje svojstava propusnosti zraka. zvučna izolacija te otpornost na požar i propuštanje dima) kada se ta svojstva. te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju. pretovara i skladištenja mora se osigurati u skladu s uputom proizvoñača. Potvrñivanje sukladnosti Potvrñivanje sukladnosti prozora i/ili vrata na koje se primjenjuje ovaj Prilog glede svojstava propusnosti zraka. a u skladu s posebnim propisom. vodonepropusnosti. Popis priznatih tehničkih pravila i norma Priznata tehnička pravila Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvoñenje završnih radova u grañevinarstvu (»Službeni list« 21/90). prolaz topline. Označavanje Prozori i vrata označavaju se. u ovisnosti o namjeni i položaju prozora ili vrata u grañevini i uvjetima njezine uporabe. prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 14351-1. otpornosti na opterećenje vjetrom. prolaska topline i zvučne izolacije provodi se. zvučne izolacije te otpornost na požar i propuštanje dima mora se specificirati u ovisnosti o namjeni i položaju prozora ili vrata u grañevini i uvjetima njezine uporabe. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu. prolaska topline. na otpremnici i na prozoru ili vratima prema normi HRN EN 14351-1. Održavanje svojstava Održavanje svojstva prozora i/ili vrata tijekom prijevoza. te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa. ovisno o vrsti prozora odnosno vrata. vodonepropusnosti. prolaska topline i zvučne izolacije prozora i vrata i uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje. vodonepropusnosti.

uzimajući u obzir pogreške koje unose reflektirajuće površine. Mjerenje sastava dimnih plinova je učinkovit zahvat za ustanovljenje stanja kotla. potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od najmanje n = 0. energije i ustanovljenje radnih karakteristika. te u ogrjevnim tijelima. može se provesti i termografsko snimanje razvoda ogrjevnog medija. Za ustanovljavanje lokalnih gubitaka vrše se kontaktna mjerenja temperature na odgovarajućim točkama razvoda. ovoga članka mora biti veći u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno: – da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti.4. pogotovo u onima specijaliziranih namjena. ustanovljavanja izbalansiranosti razvoda.2 h-1. Za ustanovljavanje izbalansiranosti sustava vrše se mjerenja protoka na glavnom izlazu iz kotla te po pojedinim granama razvoda i njihovim krajnjim ekstenzijama . Za ustanovljavanje učinkovitosti i funkcionalnosti sustava provode se mjerenja temperature i protoka medija u karakterističnim točkama razvoda. za razliku tlakova izmeñu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa. (5) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti dokazuje se i ispitivanjem na izgrañenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002.0 h-1 kod zgrada bez mehaničkog ureñaja za provjetravanje. (6) Prilikom ispitivanja iz stavka 5. u kontinuiranom pogonu cirkulacionih pumpi. ISPITIVANJE PROPUSNOSTI REŠKI KANALA (CIJEVI) POTREBNA MJERENJA U SUSTAVIMA KLIMATIZACIJE. (3) Najmanji broj izmjena zraka iz stavka 1. (2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi. poželjno je mjeriti temperaturu dimnih plinova. funkcionalnosti cjelokupnog sustava. Ukoliko je izvedivo. tada mora postojati mogućnost njihova jednostavnog ugañanja sukladno potrebama korisnika zgrade. i stavka 2. te o učinkovitosti ogrjevnih tijela. te ustanovljavanja karakteristika komfora u boravišnim prostorima. no zbog zahtjevnosti mjerenja je ta mjera rijetko primjenjiva. metoda odreñivanja A. Najčešće se provode mjerenja temperature i protoka polaznog i povratnog medija. (4) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni ureñaji s otvorima za ventiliranje.Zakonom o prostornom ureñenju i gradnji kojim se ureñuje to područje nije drukčije propisano. HLAðENJA I VENTILACIJE Mjerenja se mogu provoditi u svrhu ustanovljavanja energetskih svojstava i učinkovitosti sustava grijanja. i/ili – zbog uporabe ureñaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom. odnosno n50 = 1. Mjerenje tlaka medija provodi se na najvišim i najnižim točkama razvoda. Ukoliko je izvedivo. GRIJANJA. sveden na obujam grijanog zraka. Na taj način se može zaključiti o otporima strujanja i o toplinskim gubicima u razvodu medija. Istovremeno je potrebno mjeriti potrošnju goriva u kontrolnom vremenu. ne smije biti veći od vrijednosti n50 = 3. Za ustanovljavanje učinkovitosti cirkulacionog sustava mogu se mjeriti pogonske karakteristike cirkulacionih pumpi -protok. izmjereni tok zraka. 216 . potrošnja el. 4.5 h-1 kod zgrada s mehaničkim ureñajem za provjetravanje.10.

33 1. mjeri se temperatura kondenzacije i isparavanja.73 0% 1% 5% 10% 15% 20% 217 . dolazi do povećanja otpora sa kvadratom protoka zraka te pri tome dolazi do povećanje potrošnje snage sa kubom protoka zraka što dovodi do nepotrebnog povećanja utroška energije. količine dobave i odsisa rade zbog postizanja projektiranih parametara u pogledu minimalnih higijenskih uvjeta.03 1. Velika većina klima komora i ventilacijskih sustava upravlja se frekventnim regulatorima no ukoliko to nije slučaj za sve komore iznad 7. Ukoliko iz bilo kojeg razloga nije podešen protok zraka.Kod centraliziranih rashladnih sustava mjere se svojstva distribuiranog medija kao i za grijanje.000 m3/h potrebno ih je ugraditi. a kod rashladnih agregata.16 1. vrlo rijetko se nakon izvoñenja radova ispituje u kojoj mjeri dolazi do propuštanja ventilacijskih kanala.52 1. Takoñer i mjerenjem temeprature zraka (ulaz/izlaz) možemo ustanoviti učinkovitost same rekuperacije. MJERENJE NEPROPUSNOSTI VENTILACIJSKIH KANALA Današnjim načinom izvoñenja ventilacijskih kanala. ili rototerma) jer u slučaju manjih protoka zraka od projektiranih. MJERENJE PROTOKA ZRAKA U KGHV SUSTAVIMA Poznato je da se ispitivanje i regulacija protoka zraka. ako je riječ o kompresorima. sama učinkovitost i ušteda energije na rekuperatoru je znatno smanjena. vo mjerenje je takoñer potrebno i zbog obveze današnjih sustava da posjeduju rekuperaciju topline ( bilo preko glikolnog ili pločastog rekuperatora.00 1. Prema ASHRAE STANDARDU 111-1988 možemo vidjeti koliko su zapravo veliki gubici u slučaju nepotrebnog propuštanja zraka kroz kanale jer potrošnja snage (kao što je rečeno) raste sa kubom promjene protoka zraka pa u slijedećoj tablici možemo vidjeti koliko je zapravo nepotrebno velika potrošna energije. ili broja izmjena zraka ili potreba zračnog grijanja. zbog povećanja snage motora komore u odnosu na postotak propuštanja kanala: Tablica 2: Odnos propusnosti kanala i povećanja snage motora Propusnost Povećanje bruto snage motora 1. te po potrebi i temperatura rashladnog medija.

1.-----------. Ovdje se radi o zidu od plinobetona s armiranim betonskim stupom.2) više ne vrijedi.4.2) ili pak neki izraziti toplinsko izolacijski materijal (sl.) U ovom drugom slučaju oblaganje treba izvršiti na širini oko tri puta većoj od širine toplinskog mosta.. Na sl. Toplinski se mostovi u pravilu moraju korigirati.1. principa izolacije.2) ti – te Θ i = t i . prikazan je primjer toplinskog mosta u sredini vanjskog zida.9.1. 9. ako taj materijal ima povoljna izolacijska svojstva (Sl. heterogene površinske temperature uzrokovat će različite brzine struja konvekcije s posljedicom bržeg taloženja prašine iz zraka na hladnijim površinama toplinskih mostova što se manifestira kao promjena boje tih dijelova elemenata. Princip izolacije sastoji se u postavljanju preko unutarnje površine toplinskog mosta nekog toplinsko izolacijskog materijala odreñene debljine.9. s ciljem da se postigne što bolje izjednačenje površinskih temperatura.3. Na slici 9. Razlog tomu jest heterogenost grañevinskog elementa na mjestima toplinskih mostova. Čak ako i ne doñe do kondenzacije vodene pare. 218 . Iz slike je vidljivo da se krivulja stvarne promjene površinske temperature znatno razlikuje od teoretske krivulje izračunate pomoću gornjeg izraza. Kada se toplinski most nalazi u sredini grañevinskog elementa njegova korekcija moguća je pomoću tzv.9. To može biti materijal iz tipičnog presjeka zida.. zbog čega na tim područjima formula (5. Crtkana linija dobivena je pomoću formule (5. R i Ro Sl. TOPLINSKI MOSTOVI Toplinskim mostovima zovu se dijelovi vanjskog grañevinskog elementa koji imaju manji otpor toplinskoj propustljivosti nego tipični presjek elementa.nacrtane su i dvije krivulje promjene temperatura unutarnje površine elementa. Zato je temperatura unutarnje površine elementa na toplinskom mostu manja nego na preostaloj površini elementa što povećava potencijalnu opasnost kondenziranja vodene pare na ovim mjestima. Primjer toplinskog mosta u sredini vanjskog zida dok je puna linija dobivena mjerenjem na stvarnom zidu..5.

219 . prikazana je raspodjela temperature na unutarnjoj površini elementa za slučaj izolacije toplinskog mosta s vanjske strane.4.. što znači da osnovni problem toplinskog mosta nije riješen.Sl. Iz slike je vidljivo da kod ovakvog rješenja temperature na površini toplinskog mosta ostaju relativno niske. Toplinski most korigiran principom izolacije Sl.9.9.3. Shematski prikaz toplinskog izolacije (varijanta rješenja) mosta korigiranog principom Na s1.9.2.

razlikujemo dvije vrste toplinskih mostova: • konstruktivni toplinski mostovi – nastaju kod kombinacija različitih vrsta materijala. U praksi su vrlo česte kombinacije ovih vrsta toplinskih mostova. to je dio tih konstrukcija koji prodire u vanjske zidove na neki način stalno “podgrijavan".1. uglovi zgrade.9. Zbog smanjenog otpora toplinskoj propustljivosti u odnosu na tipični presjek konstrukcije.5.4.pogrešno rješenje Korekcija toplinskih mostova koji se javljaju na mjestima prodora nosivih poprečnih armirano-betonskih zidova i armirano-betonskih stropova u vanjske zidove je relativno jednostavna.5. b)toplinski most korektno izoliran. S1. Budući da se radi o betonskim konstrukcijama koje se svojim najvećim dijelom nalaze u unutarnjoj toploj atmosferi zgrade. 4.).Sl. temperatura unutarnje površine pregrade na toplinskom mostu manja je nego na ostaloj površini. debljine ili geometrije grañevnog dijela. npr.5.9. Nosivi poprečni armirano betonski zid iii armirano betonski strop a)toplinski most bez izolacije. Zato u ovom slučaju u potpunosti zadovoljava rješenje s toplinskom izolacijom položenom s vanjske strane (sl. • geometrijski toplinski mostovi – nastaju uslijed promjene oblika konstrukcije.DEFINIRANJE TOPLINSKIH MOSTOVA Toplinski most je manje područje u omotaču grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene materijala. što povećava opasnost od kondenziranja vodene pare. Ovisno o uzroku povišene toplinske propustljivosti. 220 .9. Toplinski most izoliran s vanjske strane .

Dopustite da vam predstavimo potencijalog pobjednika.5. koji je slabiji izolator sa manjim toplinskim otporom i kroz kojeg toplina nesmetano pronalazi put iz unutrašnjosti grañevine prema vani. 221 . živ ili mrtav.2. Na slici vidimo jedan primjer toplinskog mosta gdje je zid od cigle presječen sa betonom. promjene debljine plašta ili geometrije grañevine. Toplinski most je manji dio plašta grañevine gdje se inače jednoliki toplinski otpor znatno mijenja zbog promjene materijala. POSLJEDICA JAKIH TOPLINSKIH MOSTOVA Pošast zvana “Toplinski most” Traži se najveći neprijatelj toplih domova sa ove strane svemira. toplinski most je pred vama. Toplinski most nastaje kada materijali koji su slabi izolatori dolaze u kontakt i dozvoljavaju toplini da preko njihovog spoja stvori tok.4. Najjednostavniji primjer toplinskog mosta je prozor ili vrata.

Komfor unutar objekta 222 . Generalno gledajući toplinski mostovi nisu dobri zbog više razloga: Povećene potrošnje energije Pojavom toplinskih mostova na grañevini potrebno je nadoknaditi toplinu koja je preko mostova otišla u okolinu. U novijim zgradama niža temperatura unutarnjeg palašta objekta trebala bi se javljati samo na području prozora. Održavanje objekta Posljedica toplinskih mostova je i kondenzacija pare na unutarnjem dijelu mosta što kao posljedicu ima stvaranje vlažnih područja na zidovima. Zbog toga je veoma važno da se jako pazi u fazi gradnje objekta jer toplinski mostovi imaju dva glavna razloga nastanaka. Korisnici objekta to rade dodatnim zagrijavanem prostora što povećava potrošnju energije. Nekada se problemi mogu riješiti postavljanjem dodatne izolacije oko samog mosta ali u većini je slučajeva rješavanje postojećih toplinskih mostova jako teško. Borba sa toplinskim mostovima u pravilu je jako teška. Česti uzroci toplinskih mostova su i metalni objekti unutar konstrukcije koji greškom strše kroz izolaciju prema vani. pa je prevencija najbolja mjera koju možemo poduzeti. Da bi se izbjegla kondenzacija na toplinskim mostovima potrebno je osigurati da relativna vlažnost unutar grañevine bude na nižoj razini. u ekstremnim slučajevima i plijesni. Jedan od glavnih razloga toplinskih mostova su greške u izoliranju tijekom gradnje gdje je izolator loše postavljen ili je sam izolator jako loš što dovodi do nesmetanog toka topline prema vani. Sve to povećava potrebu za dodatnim održavanjem objekta jer je zahvaćene površine potrebno sve češće održavati i to sa dosta skupim sredstvima.Zbog smanjenog toplinskog otpora u odnosu na normalni presjek zida ne samo da toplina odlazi vani nego je i temperatura sa unutarašnje površine zida na toplinskom mostu manja nego na ostaloj površini zida pa se povećava opasnost od kondenziranja vodene pare na unutarnjem dijelu toplinskog mosta. Kod starijih zgrada preporučljivo je da se postavi dodatna izolacija na vanjskoj strani grañevine. greška u projektiranju ili greška u grañenju. To se može osigurati na način da se proizvodi manja količina pare a da se osigura dovoljna izmjena zraka u prostoru.

no njihov utjecaj na ugodnost boravka. a po potrebi treba izolirati i temelj > Osigurati kontinuitet toplinske izolacije svih konstrukcija. gledajući sa stajališta učinkovitog korištenja energije. sukladno normi HRN EN 13187:2000 moguće je brzo i učinkovito utvrditi stanje toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrade. koristili smo suvremenu termovizijsku kameru ThermoCAM P65. PRIMJENA INFRACRVENE TERMOGRAFIJE U ODREDIVANJU ENERGETSKIH GUBITAKA U ZGRADARSTVU Primjenom termografskih mjerenja. dimenzije i veličinu gubitaka toplinske energije zgrade.3. istake i slično Uvažavanjem ovih kriterija ostvaruje se potrebni kontinuitet toplinske izolacije koji je po završetku izgradnje moguće dodatno provjeriti termografskim snimanjem.5.NAČINI I SREDSTVA ZA SMANJENJE UTJECAJA TOPLINSKIH MOSTOVA Toplinski mostovi se uvijek pojavljuju u gradevinskim konstrukcijama. 223 . trajnost i stabilnost konstrukcije je potrebno smanjiti pravilnim projektiranjem bitnih detalja konstrukcije: > Prozore treba ugraditi tako da su barem dijelom u nivou toplinske izolacije > Kutija za roletu mora biti toplinski izolirana > Toplinsku izolaciju zida treba povući do temelja. bez prekida toplinske izolacije > Projektirati zgrade tako da se izbjegnu konstruktivni detalji tipičnih toplinskih mostova prodori konstrukcija. izvedbena) ne odgovara realnom stanju to mjerenja kojim se provjerava podudarnost stanja vanjske ovojnice zgrade s dokumentacijom su nužna. PRIMJERI GUBITAKA TOPLINE U ZGRADARSTVU Provedbom niza energetskih audita. jeftino i učinkovito te se nameće kao zadovoljavajuća kvalitativna metoda pri energetskim auditima zgrada. uz osigurani servis opreme. 4. poglavito tzv. Kako je u Hrvatskoj relativno čest slučaj da dokumentacija (projektna. a termografska oprema se može kupiti u Hrvatskoj i to od mnogih svjetskih proizvodača. Termografsko mjerenje je brzo. toplinski mostovi su jedan od glavnih problema grañenja. Zdravlje korisnika objekta Jedan od glavnih problema toplinskih mostova je i pojava plijesni koja povećava opasnost od alergija i drugih zdravstvenih problema. a time mjesta.Toplinski mostovi utječu na komfor objekta na načina da će loše izolirani zidovi biti hladni tijekom zime što uz kretanje zraka može dovesti do hladnih propuha. s objektivima od 23° i 45°. Zbog svega ovog. „walk trought“ audita. Hladni propuh će dovesti do toka niske temperature što dovodi do smanjenja komfora unutar prostora. Povoljna okolnost za primjenu te metode mjerenja u Hrvatskoj slijedi iz činjenice da se edukacije za termografistu provode na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

mjesta slabe li nedostajuće toplinske izolacije. Postupajući suklando relevantnim normama [7] bili smo u stanju utvrditi postojanje i veličinu toplinskih mostova. do 5. 224 . a površine s nižom temperaturom tamnijom bojom.: Slaba toplinska izolacija vanjskog zida. Slika 2. Radi ilustracije navedenog. dati su termogrami s pridruženim fotografijama nekih zgrada. nepravilnosti rada grijućih tijela sustava grijanja i si. Pri proračunu potrebno je koristiti korigirane. ocijeniti stanje toplinske propusnosti vanjske stolarije.Obrada termograma vršena je s programom ThermoCAM Reporter Pro 8. odnosno da ne odgovara realnom stanju. prozora i kutije za rolete je uočljiva. Često su termovizij ska mjerenja pokazala da dokumentacija vezana za fiziku zgrade nije točna. odnosno povećane koeficijente prolaza topline i zida i prozora od onih koji su navedeni u projektnoj dokumentaciji. na slikama 2. Na termogramima svjetlijom bojom prikazane su površine s višom temperaturom.

: Pored gubitaka topline kroz prozore vidljivo je postojanje toplinskog mosta kao i slabo stanje toplinske izolacije.Slika 3.: Pored gubitaka topline kroz prozore vidljivo je ne postojanje dijela izolacije na bočnom zidu zgrade. Kao primjer slabe toplinske izolacije sportske dvorane novosagrañene škole dat je termogram na slici 5. Slika 4. 225 .

∆U [W/(m2·K)]. ovoga članka utjecaj toplinskih mostova može se uzeti u obzir povećanjem koeficijenta prolaska topline. Ako to nije moguće potrebno je toplinski izolirati špalete oko prozora. a po potrebi treba izolirati i temelj _ Osigurati kontinuitet toplinske izolacije svih konstrukcija. no njihov utjecaj na ugodnost boravka. istake i slično Uvažavanjem ovih kriterija ostvaruje se potrebni kontinuitet toplinske izolacije koji je po završetku izgradnje moguće dodatno provjeriti termografskim snimanjem. (2) Utjecaj toplinskih mostova kod proračuna godišnje potrebne topline za grijanje i koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade odreñuju se prema HRN EN ISO 13789:2000. Pozicija prozora u zidu takoñer igra važnu ulogu u izbjegavanju toplinskih mostova. svakog grañevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za 226 .: Slaba toplinska izolacija vanjskog zida uzrokuje povećane gubitke topline grijanja. Toplinski mostovi se uvijek pojavljuju u grañevinskim konstrukcijama.05 W/(m2·K).4. izbjegavanje jakih toplinskih mostova preduvjet je energetski efikasne gradnje. (4) Ako toplinski most nije katalogiziran u hrvatskoj normi iz stavka 3. tada se može umjesto točnog proračuna iz stavka 2.PRORAČUN UTJECJA TOPLINSKOG MOSTA NA TOPLINSKE GUBITKE (1) Zgrada koja se grije na temperaturu višu od 12 °C mora biti projektirana i izgrañena na način da utjecaj toplinskih mostova na godišnju potrebnu toplinu za grijanje bude što manji. HRN EN ISO 10211-2:2002 i HRN EN 13370:2002. (3) Ako je potencionalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova. pri projektiranju treba koristiti sve ekonomski prihvatljive tehničke i tehnološke mogućnosti. U [W/(m2·K)]. bez prekida toplinske izolacije _ Projektirati zgrade tako da se izbjegnu konstruktivni detalji tipičnih toplinskih mostova – prodori konstrukcija. HRN EN ISO 14683:2000 i HRN EN ISO 14683/AC: 2004.5. HRN EN ISO 10211-1/AC:2004.Slika 5. tada se umjesto točnog proračuna prema hrvatskim normama iz stavka 2. trajnost i stabilnost konstrukcije je potrebno smanjiti pravilnim projektiranjem bitnih detalja konstrukcije: _ Prozore treba ugraditi tako da su barem dijelom u nivou toplinske izolacije _ Kutija za roletu mora biti toplinski izolirana _ Toplinsku izolaciju zida treba povući do temelja. HRN EN ISO 10211-1:2002. ovoga članka ili rješenje toplinskog mosta nije u skladu s odgovarajućim rješenjem. 4. svakog grañevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za ∆UTM = 0. Realni koeficijent prolaska topline vanjskog zida je viša za cca 30 % spram vrijednosti iz projektne dokumentacije. Postavom toplinske izolacije s vanjske strane možemo izbjeći većinu toplinskih gubitaka kod toplinskih mostova. Da bi se ispunio taj zahtjev. Uz kvalitetnu toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće. ovoga članka utjecaj toplinskih mostova uzeti u obzir povećanjem koeficijenta prolaska topline. Ako je moguće prozor treba biti smješten u nivou toplinske izolacije.

20 °C/75 %).10 W/(m2·K). treba dokazati da se vodena para neće kondenzirati na unutarnjoj površini toplinskih mostova. (5) Iznimno. 227 . odredbe stavka 2. Ovaj dokaz se provodi prema HRN EN ISO 10211-1:2002. koja ima toplinske mostove s duljinskim koeficijentom prolaska toplineψi > 0.20 W/(m·K) ili ψe > 0. ovog članka ne primjenjuju se na grañevne dijelove kod kojih je utjecaj toplinskih mostova već bio uzet u obzir u proračunu koeficijenta prolaska topline. U [W/(m2·K)]. Kod zgrade s parcijalnim tlakom vodene pare većim od 1750 Pa (npr. HRN EN ISO 10211-2:2002 i HRN EN ISO 13788:2002. HRN EN ISO 10211-1/AC:2004.15 W/(m·K).∆UTM = 0.

ENERGETSKI EFIKASNA KUĆA 228 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->