P. 1
Godisnji Plan 8 Razred

Godisnji Plan 8 Razred

|Views: 172|Likes:
Published by gorane11
Godisnji plan 8 raz
Godisnji plan 8 raz

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: gorane11 on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

MATEMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za VIII razred osnovne škole

Nastavnik : Jokanović Marija

Ovaj plan i program je usvojen na sjednici struĉnog aktiva 2013. godine

Rukovodilac aktiva

Kvadriranje.IV dio Polinomi Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom Mnogougao Kružnica i krug .II dio Ponavljanje preĊenog gradiva Pismeni zadaci sa analizom Svega ĉasova Broj ĉasova nastave Po sadržajno Po temi procesnom cilju 6 17 8 10 6 6 8 1 11 9 13 16 8 10 1 8 138 4 3 6 7 5 4 7 4 5 3 2 4 6 10 4 5 3 4 5 1 8 5 8 8 5 6 4 8 . korenovanje i stepenovanje . korenovanje i stepenovanje . br.I dio Kvadriranje.III dio Stepeni Ponavljanje gradiva Pitagorina teorema II dio Kružnica i krug . korenovanje i stepenovanje .II dio Kvadratni korijen Pitagorina teorema I dio Realni brojevi Kvadriranje. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV NASTAVNE TEME Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Proporcije i procentni raĉun Kvadriranje.R. korenovanje i stepenovanje .I dio Kvadriranje.

Ĉasa Naziv teme. Izrada zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. formiranje proporcija. Rješavanje proporcija. Br. Razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Razmjera crteža. OdreĊivanje kvadrata cijelog i racionalnog broja. 8 9. Usvajanje pojma proporcije. Dijeljenje broja u datom odnosu. 14 15 Razmjera. Ponavljanje i usvajanje pojmova trougla i ĉetvorougla. Usvajanje pojma odnosa dvije veliĉine iste i razliĉite vrste. Površina trougla i ĉetvorougla Poĉetni test iz gradiva prethodnog razreda. kao i dvije veliĉine razliĉite prirode. Osvrt na realizaciju 171545154. geografija. Analiza testa PROPORCIJE I PROCENTNI RAČUN SEPTEMBAR 4 5 6 2 7. Usvajanje pojma razmjere. hemija. Usvajanje pojmova direktna i obrnuta proporcional Fizika.xls.ms_office 3 . Sabiranje. oduzimanje množenje i dijeljenje u skupu Q. Teme Mjesec R. Primjerima iz svakodnevnog života ilustrovati traženje odnosa dvije veliĉine iste prirode. OdreĊivanje nepoznatog ĉlana proporcije Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Usvajanje pojma odnosa dva broja. Podjela veliĉina u zadatom odnosu Proporcije. 12 13. tematske cjeline i nastavne jedinice Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Operativni ciljevi Ponavljanje i usvajanje ciljeva iz VII razreda. 10 11. Usvojiti postupak i formule za raĉunanje povr Korelacija i didaktiĉka uputstva 1 1 2 3 Uvodni ĉas-upoznavanje uĉenika sa godišnjim planom i programom Operacije u skupu Q Jednaĉine i nejednaĉine u skupu Q Trougao i ĉetvorougao. Pravilo zbira i razlike.Br.

ms_office 4 . II DIO. Br. Usvajanje pojma kvadrata broja. 31 32 33 4 34 Izraĉunavanje kvadrata racionalnih brojeva Kvadrat proizvoda i kvadrat koliĉnika Kvadrat zbira i kvadrat razlike Razlika kvadrata Prvi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka KVADRIRANJE. Fizika. Teme Mjesec R. usvajanje i primjenjivanje kvadrata proizvoda i kvadrata koliĉnika. 27 28. Osnovni zadaci procentnog raĉuna Procentni iznos. Ĉasa 16.Kvadratni korijen Jednaĉina x² = a. 25 26. tematske cjeline i nastavne jedinice Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Procenti. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. KORENOVANJE I STEPENOVANJE I DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva OKTOBAR 3 24. hemija. I STEP. KOREN.19 20.17 18. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. 21 22 23 Naziv teme. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja Osvrt na realizaciju 171545154. procentna stopa i osnovna veliĉina Kontrolni zadatak : Proporcije i procentni račun Analiza kontrolnog zadatka KVADRIRANJE. Usvajanje i primjenjivanje formule za kvadrat zbira i razlike kao i razlike kvadrata. 29 30.xls. Kvadratni korijen. Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja.Br. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena.

40 41. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. kvadratnih korijena sa jednakim potkorjenim veliĉinama. koji nisu racionalni. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena Korijen proizvoda. 6 50. NOVEMBAR 39. Iracionalni brojevi Akcenat treba staviti na postojanje brojeva Usvajanje i razumijevanje iracionalnih brojeva. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. 42 43 5 44.xls. Kvadratni korijen. Poželjno je upoznati uĉenike sa Pitagorinom biografijom. Teme Mjesec R. Fizika Upoznati uĉenike sa znaĉajem Pitagorine teoreme. Osvrt na realizaciju 171545154. 49 Sab.ms_office 5 . 47 48. Korijen koliĉnika. Rješavanje zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem kvadratnih korijena. Ĉasa 35 36. Približna vrijednost kvadratnog korijena racionalnog broja Jednakost √ ¯a² = │a│ Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. 51 REALNI BROJEVI Beskonaĉni decimalni brojevi. 45 46. Transformacije izraza sa korijenima Kvadratni korijen . tematske cjeline i nastavne jedinice Jednaĉina x² = a. 37 38 Naziv teme.I DIO Pitagora i Pitagorina teorema Stranice pravouglog trougla i hipotenuzini odsjeĉci Konstruktivni zadaci koliĉnika i koliĉnika korijena. Iracionalnost broja √2 ne treba dokazivati.zadaci PITAGORINA TEOREMA . Konstruisanje kvadrata ĉija je površina jednaka zbiru-razlici dva data kvadrata. √¯7 i td.Br. Konstrukcija duži ĉiji su mjerni brojevi iracionalni√¯2. √¯3. Pomenuti i obrnutu Pitagorinu teoremu. Usvajanje i razumijevanje Pitagorine teoreme i njenog dokaza. i oduz. √¯5. Br.

61 62 63 64 65 Stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množenje i dijeljenje stepena istih osnova Stepen proizvoda. Ĉasa 52. Usvajanje pojma osnova i izložilac. Brojevna prava skupa realnih brojeva ). KORENOVANJE I STEPENOVANJE III DIO . Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Kontrolni zadatak : Kvadratni korijen. Br.zadaci Pitagorina teorema I dio . Zakljuĉivanje polugodišnjih ocjena Osvrt na realizaciju 171545154.xls.zadaci Drugi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka Usvajanje pojma stepena. hemija. 53 54 55 Naziv teme. Usvajanje i primjena formule za množenje i dijeljenje stepena istih osnova.Br. Fizika. Usvajanje pojma brojevne prave kao modela skupa realnih brojeva DECEMBAR 7 KVADRIRANJE. Teme Mjesec R. Usvajanje i primjena operacija sa stepenima. Realni brojevi. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja 8 66 PONAVLJANJE GRADIVA Sistematizacija gradiva. Pitagorina teorema Analiza kontrolnog zadatka Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma skupa R kao R= Q U I. tematske cjeline i nastavne jedinice Skup realnih brojeva ( Iracionalni brojevi. koliĉnika i stepena Stepenovanje .STEPENI 56.ms_office 6 . Rad sa džepnim kalkulatorom. 57 58. 59 60.

Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao.Zadaci Pitagorina teorema II dio . 75 76. Centralni i periferijski uglovi Kružnica i krug I dio .ms_office 7 . 81 82 83 84 85 86 MeĊusobni odnos kružnice i prave. Osvrt na realizaciju 171545154. Usvajanje postupka za raĉunanje odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga i formule koja povezuje ove uglove. Teme Mjesec R. Br.Br.xls.II DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva JANUAR 9 67 68. 77 FEBRUAR 10 78 79 80.zadaci Kontrolni zadatak: Pitagorina teorema. 69 70.71 72. Konstrukcija tangente iz date taĉke Kružni lukovi.zadaci Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjena Pitagorine teoreme na romb Primjena Pitagorine teoreme na trapez Pitagorina teorema i njena primjena .Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na trapez. tematske cjeline i nastavne jedinice PITAGORINA TEOREMA . Ĉasa Naziv teme. Odnos dvije kružnice Tangenta kružnice.Kružnica i krug Analiza kontrolnog zadatka Usvajanje pojmova centralni i periferijski ugao kruga.zadaci Pitagorina teorema II dio . 74.zadaci KRUŽNICA I KRUG I DIO Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat. Konstruisanje tangente na kružnicu iz taĉke koja se nalazi van kruga. Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na romb. Tetive. 73 Pitagorina teorema .

Oduzimanje polinoma Sabiranje i oduzimanje polinoma Množenje monoma. • Primjena MART 91. 94 95. KORENOVANJE I STEPENOVANJE IV DIO-POLINOMI 87 88 89 90 Polinomi. Ĉasa Naziv teme. Množenje polinoma monomom Množenje polinoma polinomom Množenje polinoma. 96 97. Br. • Usvajanje pojma polinoma. Polinomi.ms_office 8 . 98 Rastavljanje polinoma na ĉinioce 99 100 101 12 102 Pitagorina teorema.zadaci Treći pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Jednakost i jednaĉina Osvrt na realizaciju 171545154. Sabiranje polinoma Sabiranje polinoma Suprotni polinomi.xls. Kružnica i krug. Razlika kvadrata • Usvajanje pojma monoma. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 11 KVADRIRANJE. • Usvajanje pojma sliĉnih monoma. • Usvajanje postupka za sabiranje i oduzimanje polinoma. Kvadrat binoma. • Usvajanje postupka se množenja monoma • Primjena znanja o monomima pri sreĊivanju polinoma.Br. 92 93. Teme Mjesec R.

104 Ekvivalentne jednaĉine 105. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 12 LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 103. ab+ac=a(b APRIL 110 111. 13 MNOGOUGAO 118 Mnogougao. • Usvajanje standardnih oznaka za elemente mnogougla.zadaci 116 117 Kontrolni zadatak : Jednačine i nejednačine Analiza kontrolnog zadatka Fizika. Hemija. Osvrt na realizaciju 171545154. 112 Rješavanje linearnih nejednaĉina 113-115 Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom . Zadatke birati tako da se u njima nalazi sadržaj pomenutih nauka.xls. konveksan i nekonveksan mnogougao. • Usvajanje pojma linearne jednaĉine. Br. 106 Rješavanje linearnih jednaĉina 107 . Znanje u rešavanju linearnih jednaĉina i nejednaĉina treba sistematizovati a tehniku rješavanja usavršiti. stranica. Biologija. • Rješavanje linearnih jednaĉina korišćenjem svojstava realnih brojeva: 1. 108 Primjena linearnih jednaĉina 109 Nejednakost i nejednaĉina Ekvivalentne nejednaĉine • Usvajanje pojma jednakosti i jednaĉine.ms_office 9 . 2.Br. jednaĉine. Ĉasa Naziv teme. Teme Mjesec R. Iz a=b →ac=bc. • Usvajanje pojmova: tjeme. 3. dijagonala. • Usvajanje pojma ekvivalentne lin. Stranice i tjemena mnogougla • Usvajanje pojma mnogougla. Fizika i geografija. Iz a=b →a+c=b+c. ugao.

120 Uglovi i dijagonale mnogougla 121 Pravilni mnogouglovi. 125 Obim i površina mnogougla 14 KRUŽNICA I KRUG II DIO 126.ms_office 10 . 127 Obim kružnice (kruga). Geografija. • Upoznavanje osobina broja π.xls. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje dužine kružnog luka.Br. 129 Dužina kružnog luka 130. • Izraĉunavanje obima i površine mnogouglova Fizika i geografija. Pomenuti postojanje matematiĉkog aparata uz pomoć kog se izvode formule za obim i površinu kruga. Uĉenike upoznati sa istorijatom broja π. MAJ 124. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine kruga. Ĉasa Naziv teme. Broj π 128. 131 Površina kruga • Usvajanje i primjena formule za raĉunanje obima kruga. Teme Mjesec R. Br. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 119. Osvrt na realizaciju 171545154. Pojam i svojstva 122. 123 Konstrukcija pravilnih mnogouglova • Konstrukcija i crtanje pravilnih mnogouglova. Fizika.

Br.ms_office 11 . Analiza pismenog zadatka Zakljuĉivanje ocjena 138 Osvrt na realizaciju 171545154.Br. nejednaĉine . Ĉasa Naziv teme.xls. 133 Površina djelova kruga 134 Kružnica i krug. Mnogougao . Teme Mjesec R.zadaci Četvrti pismeni zadatak JUN 135 136 137 • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine djelova kruga.zadaci Jednaĉine. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 132.

JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. godine Rukovodilac aktiva . MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.

ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU "Milija Nikĉević" Jokanović Marija. nastavnica matematike DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred * Pomoć uĉenicima u savlaĊivanju nastavnih sadržaja matematike CILJEVI DOPUNSKE NASTAVE koje nisu uspjeli savladati na redovnim ĉasovima NAMJENA * Rad sa uĉenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave *Individualni pristup svakom uĉeniku u skladu sa njegovim potrebama * Planirani broj ĉasova je 1 sedmiĉno * usmena provjera znanja * Uspjeh uĉenika dopunske nastave bi trebao biti vidljiv na redovnim ĉasovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja NAĈIN REALIZACIJE NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .

Rješava jednaĉinu x² = a. Usvaja pojam centralnog i periferijskog ugla Sabira i oduzima polinome Množi polinome.Mjesec R. koliĉnika i stepena Primjenjuje Pitagorinu teoremu na pravougaonik. Primjenjuje ih u zadacima Usvaja kvadratni korijen. Ĉasa 1 2 3 Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Postavlja razmjeru veliĉina iste i razliĉite vrste Proporcija. raz . Usvaja Pitagorinu teoremu Usvaja i primjenjuje Pitagorinu teoremu i hipotenuzine odseĉke Usvaja stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množi i dijeli stepene istih osnova Usvaja pravila za stepen proizvoda. jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjenjuje Pitagorinu teoremu na na romb i trapez Primjenjuje Pitagorinu teoremu na razliĉite figure. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Primjenjuje linearne jednaĉine za rješavanje problema Rješava linearne nejednaĉine. OdreĊuje nepoznati ĉlan proporcije Ciljevi Oktobar Septem bar 4 5 6 Prepoznaje direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine i rješava zadatke u vezi sa njima Rješava osnovne zadatke procentnog raĉuna Usvaja formule za kvadrat zbira i razlike i razliku kvadrata. Br. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Izraĉunava broj dijagonala i zbir uglova mnogougla Konstruiše pravilne mnogouglove Raĉuna obim i površinu mnogouglova Raĉuna obim kružnice i dužinu kružnog luka Raĉuna površinu kruga i djelova kruga Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dopunska nastava 8. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. kvadrira binom i usvaja formule za razliku kvadrata Rastavlja polinome na ĉinioce Rešava linearne jednaĉine.

MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. godine Rukovodilac aktiva .

osposobiti uĉenike za što bolje rješavanje zadataka iz matematike . nastavnica matematike DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred . NAĈIN REALIZACIJE . individualni rad.savladavanje nastavnih sadržaja potrebnih za uĉešće na školskom i državnom takmiĉenju . upoznati uĉenike s matematiĉkim sadržajima koji nisu u redovnoj nastavi i temeljno ih pripremiti za matematiĉka takmiĉenja CILJEVI DODATNE NASTAVE .usmena provjera znanja . povezivanje i apstraktno mišljenje .samostalno rješavanje zadataka NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .proširiti znanja steĉena na redovnoj nastavi. objašnjavanje. samostalnost i taĉnost u radu.pomoć u razumijevanju gradiva redovne nastave.samovrednovanje uĉenika . . NAMJENA .razvijati logiĉko zakljuĉivanje.razredno školsko takmiĉenje . .razvijati istrajnost.ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU Obrazovni centar – Plužine Jokanović Marija.pojašnjavanje i odgovaranje na sva pojedinaĉna pitanja uĉenika.vježbanje.rad sa uĉenicima koji pokazuju interesovanje za matematiku i žele znati više .

Septem Mjesec bar R. oduzimaju i množe polinome . Ĉasa 1 2 3 Ciljevi Rješavaju razmjere u kojima se koristi razmjera. raz . procentna stopa i osnovna veliĉina Rješavaju tekstualne zadatke iz procentnog raĉuna Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza u kojima figuriše kvadriranje Primjenjuju kvadrat zbira. reciproĉna razmjera. razlike i razliku kvadrata pri transformaciji izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Rješavaju zadatke u kojima primjenjuju Pitagorinu teoremu Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Primjenjuju Pitagorinu teoremu na pravougaonik i kvadrat Primjenjuju Pitagorinu teoremu na jednakostraniĉni i jednakokraki trougao Primjenjuju Pitagorinu teoremu na romb i trapez Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Sabiraju.sreĊuju polinome Rješavaju linearne jednaĉine Rješavaju linearne jednaĉine. Primjenjuju osobine pravilnih mnogouglova Konstruišu pravilne mnogouglove Izraĉunavaju obim i površinu pravilnih mnogouglova Izraĉunavaju obim i površinu kruga i dužinu kružnog luka Izraĉunavaju površinu složenijih djelova kruga Oktobar Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodatna nastava 8. razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Rješavaju tekstualne zadatke koji se Rješavaju preko proporcija Rješavaju tekstualne zad. Br. oduzimaju i množe polinome . Primjenjuju linearne jednaĉine u rješavanju problema Rješavaju linearne nejednaĉine Rješavaju linearne nejednaĉine Pravilni mnogouglovi. u kojima se traži procentni iznos.sreĊuju polinome Sabiraju.

6r sept okt nov dec jan feb mart apr maj jun ukupno 0 7r 8r 15 19 17 15 4 16 16 16 13 7 9r 14 16 15 13 3 14 15 15 12 0 117 34 51 66 70 86 102 118 131 138 30 45 58 61 75 90 105 117 117 0 138 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->