AKTIVNOSTI I BODOVANJE U OKVIRU USTANOVE – 44 SATA

Aktivnost Izvođenje uglednih časova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom Prikaz knjige, priručnika, stručnog članka, časopisa, didaktičkog materijala, bloga, sajta, posta, pleta, društvenih mreža i ostalih multimedijalih sadržaja i rezultata tuđih istraživawa, strudije slučaja iz oblasti obrazovanja i vaspitanja Prikaz autorizovanih stručnih radova, knjiga, priručnika, nastavnih sredstava i rezultata slučajeva Prikaz naučenog na seminaru, konferenciji, stručnom skupu , studijskoj poseti Studijska poseta Formiranje i unapređivanje baze primera dobre prakse u školi Učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Analiza, evaluacija i planiranje stručnog usavršavanja Takmičenja i smotre (nacionalni i intarnacionalni nivo) Slušalac 2 Pomoćnik / Prezenter, koodinator 8

1

/

6

1

/

6

1 1 / / / /

/ 4 / 8 4 4

6 8 10 15 10 8