P. 1
Pisanje pedagoske dokumentacije

Pisanje pedagoske dokumentacije

|Views: 2,428|Likes:
Published by Milena Ralić
moze biti vaspitacima od pomoci
moze biti vaspitacima od pomoci

More info:

Published by: Milena Ralić on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2014

pdf

text

original

Sonja Marković, prof.

Dječji vrtić “Malešnica” Zagreb

DOKUMENTIRANJE oblik komunikacije

obilježjima pojedinog djeteta i manjih skupina djece .aktualnim potrebama pojedinog djeteta i manjih skupina djece kontekst razvojnog kontinuuma Vygotski – zona sljedećeg (potencijalnog) razvoja • .osobinama i psihološkim uvjetima razvoja djece (odreĎene dobi) . prvenstveno.Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine Određivanje razvojnih zadaća temelji se. na: .

planiraju se prema pitanjima: ŠTO.promjene u organizaciji prostora . KAKO.Organizacijski i materijalni uvjeti za ostvarivanje zadaća .pripreme materijala i sredstava . GDJE .promjene u mikroorganizaciji (vremenska dimenzija konteksta) .nadopune materijalima i sredstvima . KOLIKO KADA.

teme. projekti) - - polaženje od karakteristika učenja djeteta predškolske dobi (su)konstrukcija znanja meta – razina učenja .Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti.

KADA sa sustručnjacima u vrtiću: odgajatelji meĎusobno. KAKO.Suradnja sa sustručnjacima. ŠTO. sa članovima stručnog tima i ostalim djelatnicima s roditeljima sa suradnicima izvan vrtića . roditeljima i drugima - - - suradnja sa planira prema pitanjima: S KIM.

tema.Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada konkretizacija sklopova aktivnosti. više skupina i pojedine djece) .zaduženja odgajatelja - . projekata (na razini skupine.

Dnevnik rada - • poticaji za aktivnosti u metodičkom i vremenskom slijedu * poticaj može biti i: verbalni i neverbalni iskaz. odlazak izvan vrtića i sl. promjena prostorno-materijalnog ili vremenskog konteksta. iskorišteni situacijski poticaji – samo oni koji su dijete (djecu) motivirali na aktivnost .

- zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece – u odnosu na postavljene zadaće. specifična • socijalni odnosi • uočena napredovanja/nazadovanja u pojedinim područjima razvoja • planiranje budućih akcija . za djecu odgojne skupine i djecu drugih skupina Važno je zabilježiti: • uočena ponašanja djeteta / neuobičajena.

foto i video snimke .različiti uradci djece .NAČINI DOKUMENTIRANJA: .etnografski zapisi .osvrti i promišljanja odgajatelja .

roditeljima i drugima – planirano i ostvareno - zabilješke na kraju tjedna – vezane su za daljnje planiranje .suradnja sa sustručnjacima..

Vrednovanje ostvarivanja plana i programa . spajanja grupa – utjecaj na djecu * pozitivne i negativne posljedice promjena u materijalnim.uvjetima * aktivnosti i sadržaji koji su bili (u odnosu na razvojne zadaće) posebno vrijedni i motivirajući * suradnja s roditeljima * stručno usavršavanje . organizacijskim i dr. meĎusmjene.vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća * kratki izvještaj o brojnom stanju grupe * zamjene.

.vrednovanje ostvarivanja razvojnih zadaća * procjena postignuća djece (zona aktualnog/sadašnjeg razvoja .Vygotski) * odreĎivanje zadaća za sljedeće razdoblje (zona potencijalnog/sljedećeg razvoja) * procjena osobnog doprinosa u ostvarivanju plana i programa * pomoć sustručnjaka / uz komentar .

refleksija. 1999..) .” (Dahlrbeg i dr. 2002.” (Krechevski.kreiranje kulture istraživanja. dijalog svih učesnika procesa “Dokumentacija procesa učenja djece je ključni element formiranja identiteta organizacije koja uči.DOKUMENTIRANJE = oblik komunikacije .) “Dokumentacija je sredstvo refleksije odgojno – obrazovne prakse.

..stalni istraživač prakse koji prikuplja informacije.. zaranja u kontekst učenja... s namjerom da prikupi što veći broj podataka koji predstavljaju srž refleksivne prakse..Odgajatelj “. 1994.” (New.(vrtićki etnograf).) .

Promatranje  Dokumentiranje  bolje razumijevanje djeteta različiti mediji Malaguzzi – dijete ima stotinu simboličkih jezika .

..) “.. nego onakav kakvi smo mi.gledati – vidjeti slušati – čuti “.2009. 2009..” (Senge prema Miljak.odgajatelj može vidjeti samo ono što zna..mi ne vidimo svijet onakav kakav jest.) ..” (Miljak.

Dokumentacija i odgajatelj  pomoć odgajatelju u podupiranju učenja djeteta. tvorbi razvojnog kurikuluma (poštivanje smjera djetetovih interesa)  uvid u učenje odgajatelja (osnova refleksije i samorefleksije)  implicitna poruka uvažavanja . tj.

Dokumentacija i dijete   omogućava lakšu komunikaciju s drugima. potiče dijalog nadograĎivanje (sukonstrukcija) znanja    čini proces učenja vidljivim (dijalog s procesom učenja) meta razina – osvještavanje procesa vlastitog učenja rastući osjećaj kompetencije .

Dokumentacija i roditelji  uvid u djetetove aktivnosti. razvoj redefiniranje očekivanja prema djetetu i odgajatelju jačanje roditeljskih kompetencija   .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->