P. 1
Pisanje pedagoske dokumentacije

Pisanje pedagoske dokumentacije

|Views: 1,888|Likes:
Published by Milena Ralić
moze biti vaspitacima od pomoci
moze biti vaspitacima od pomoci

More info:

Published by: Milena Ralić on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2014

pdf

text

original

Sonja Marković, prof.

Dječji vrtić “Malešnica” Zagreb

DOKUMENTIRANJE oblik komunikacije

na: .aktualnim potrebama pojedinog djeteta i manjih skupina djece kontekst razvojnog kontinuuma Vygotski – zona sljedećeg (potencijalnog) razvoja • .Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine Određivanje razvojnih zadaća temelji se.osobinama i psihološkim uvjetima razvoja djece (odreĎene dobi) . prvenstveno.obilježjima pojedinog djeteta i manjih skupina djece .

GDJE .promjene u mikroorganizaciji (vremenska dimenzija konteksta) . KOLIKO KADA.promjene u organizaciji prostora . KAKO.pripreme materijala i sredstava .planiraju se prema pitanjima: ŠTO.Organizacijski i materijalni uvjeti za ostvarivanje zadaća .nadopune materijalima i sredstvima .

projekti) - - polaženje od karakteristika učenja djeteta predškolske dobi (su)konstrukcija znanja meta – razina učenja .Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti. teme.

Suradnja sa sustručnjacima. KAKO. roditeljima i drugima - - - suradnja sa planira prema pitanjima: S KIM. sa članovima stručnog tima i ostalim djelatnicima s roditeljima sa suradnicima izvan vrtića . KADA sa sustručnjacima u vrtiću: odgajatelji meĎusobno. ŠTO.

zaduženja odgajatelja - . tema. više skupina i pojedine djece) . projekata (na razini skupine.Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada konkretizacija sklopova aktivnosti.

odlazak izvan vrtića i sl.Dnevnik rada - • poticaji za aktivnosti u metodičkom i vremenskom slijedu * poticaj može biti i: verbalni i neverbalni iskaz. promjena prostorno-materijalnog ili vremenskog konteksta. iskorišteni situacijski poticaji – samo oni koji su dijete (djecu) motivirali na aktivnost .

za djecu odgojne skupine i djecu drugih skupina Važno je zabilježiti: • uočena ponašanja djeteta / neuobičajena. specifična • socijalni odnosi • uočena napredovanja/nazadovanja u pojedinim područjima razvoja • planiranje budućih akcija .- zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece – u odnosu na postavljene zadaće.

foto i video snimke .različiti uradci djece .NAČINI DOKUMENTIRANJA: .osvrti i promišljanja odgajatelja .etnografski zapisi .

suradnja sa sustručnjacima.. roditeljima i drugima – planirano i ostvareno - zabilješke na kraju tjedna – vezane su za daljnje planiranje .

spajanja grupa – utjecaj na djecu * pozitivne i negativne posljedice promjena u materijalnim. meĎusmjene.Vrednovanje ostvarivanja plana i programa .vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća * kratki izvještaj o brojnom stanju grupe * zamjene. organizacijskim i dr.uvjetima * aktivnosti i sadržaji koji su bili (u odnosu na razvojne zadaće) posebno vrijedni i motivirajući * suradnja s roditeljima * stručno usavršavanje .

Vygotski) * odreĎivanje zadaća za sljedeće razdoblje (zona potencijalnog/sljedećeg razvoja) * procjena osobnog doprinosa u ostvarivanju plana i programa * pomoć sustručnjaka / uz komentar .vrednovanje ostvarivanja razvojnih zadaća * procjena postignuća djece (zona aktualnog/sadašnjeg razvoja ..

. dijalog svih učesnika procesa “Dokumentacija procesa učenja djece je ključni element formiranja identiteta organizacije koja uči. refleksija.kreiranje kulture istraživanja.DOKUMENTIRANJE = oblik komunikacije . 2002.) “Dokumentacija je sredstvo refleksije odgojno – obrazovne prakse.” (Krechevski.) . 1999.” (Dahlrbeg i dr.

Odgajatelj “.(vrtićki etnograf)..) .. s namjerom da prikupi što veći broj podataka koji predstavljaju srž refleksivne prakse.stalni istraživač prakse koji prikuplja informacije.... zaranja u kontekst učenja. 1994..” (New.

Promatranje  Dokumentiranje  bolje razumijevanje djeteta različiti mediji Malaguzzi – dijete ima stotinu simboličkih jezika .

) .. 2009.2009..mi ne vidimo svijet onakav kakav jest.gledati – vidjeti slušati – čuti “..” (Miljak... nego onakav kakvi smo mi..odgajatelj može vidjeti samo ono što zna.) “.” (Senge prema Miljak.

tj.Dokumentacija i odgajatelj  pomoć odgajatelju u podupiranju učenja djeteta. tvorbi razvojnog kurikuluma (poštivanje smjera djetetovih interesa)  uvid u učenje odgajatelja (osnova refleksije i samorefleksije)  implicitna poruka uvažavanja .

potiče dijalog nadograĎivanje (sukonstrukcija) znanja    čini proces učenja vidljivim (dijalog s procesom učenja) meta razina – osvještavanje procesa vlastitog učenja rastući osjećaj kompetencije .Dokumentacija i dijete   omogućava lakšu komunikaciju s drugima.

razvoj redefiniranje očekivanja prema djetetu i odgajatelju jačanje roditeljskih kompetencija   .Dokumentacija i roditelji  uvid u djetetove aktivnosti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->