P. 1
Zemlja Bosna

Zemlja Bosna

2.0

|Views: 507|Likes:
Published by Samir Basic

More info:

Published by: Samir Basic on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2015

pdf

text

original

Mirza Avdicevic

KAKO JE NASTALA

ZEMLJA BOSNA

Mississauga
Canada
2003

Korekcija teksta sa malim izmjenama
i dopunama uradjena 2006. godine

Sadrzaj

Predgovor ...........................................................................................................................................1

I.

TERITOROJA BOSNE U ANTICKO DOBA

1. Mapa svijeta iz doba grckog historicara Herodota ......................................................................2
2. Bosna i spomenici mareijalne kulture iz antickog doba ..............................................................2
3. Bosna i prastari narod Iliri ...........................................................................................................3
4. Bosna, Rim i podjela carstva sa akcentom na Ilirik .....................................................................6
-Rano carstvo ................................................................................................................................6
-Kasno carstvo ..............................................................................................................................6
-Ilirik .............................................................................................................................................7

II.

VELIKA SEOBA NARODA I DOLAZAK SLAVENA NA BALKAN

1. Seoba naroda ..............................................................................................................................8
2. Slaveni i njihova religija .............................................................................................................9
3. Dolazak slavena na Balkan u VI i VII stoljecu ..........................................................................10
4. Slaveni i teritorija Bosne u VIII stoljecu ....................................................................................11
5. Slaveni i teritorija Bosne u IX stoljecu ......................................................................................11
6. Bosna u X stoljecu ......................................................................................................................12
7. Bosna u XI stoljecu ....................................................................................................................13

III. SREDNJI VIJEK

1. Vladari srednjovjekovne drzave Bosne ......................................................................................15
2. Banovina Bosna ..........................................................................................................................16
-Drzava Bosna od 1100 do 1200 godine ......................................................................................16
-Drzava Bosna od 1200 do 1300 godine ......................................................................................20
-Drzava Bosna od 1300 do 1400 godine ......................................................................................22
3. Bosanska crkva i bosanski krstjani ( Bogumili ) ........................................................................24
4. Kraljevina Bosna ........................................................................................................................28
5. Bosanske plemicke porodice: Hrvatinici i Kosace .....................................................................31
-Drzava Bosna od 1400 do 1463 godine ......................................................................................32
6. Drzavna uprava u kraljevini Bosni .............................................................................................34
7. Kulturna bastina i historijski napredak srednjevjekovne Bosne ................................................37

IV. BOSNA U OSMANSKOJ IMPERIJI

1. Islamizacija u Bosni ...................................................................................................................42
2. Bosna kao Sandjak Osmanske imperije .....................................................................................44
3. Janjicarska organizacija ..............................................................................................................45
4. Bosanski pasaluk ........................................................................................................................45

5. Raja, ciflucenje i bune ................................................................................................................47
6. Kapetanije u pasaluku ................................................................................................................49
7. Ratovi Osmanske imperije i pocetak opadanja osmanske moci .................................................51
8. Bosnjaci u odnosu na Prvi i Drugi srpski ustanak ......................................................................58
9. Borba za autonomiju Bosne pod vodjstvom Husein-Kapetana Gradascevica ..........................60
10. Istaknuti Bosnjaci u Imperiji ......................................................................................................63
11. Kulturna bastina i historijski napredak .......................................................................................64

V. BIH U AUSTROUGARSKOJ IMPERIJI

1. Okupacija Bosne ........................................................................................................................67
2. Borba za vjersku i kulturno-prosvjetnu autonomiju ..................................................................71
3. Aneksija BiH .............................................................................................................................72
4. Kulturna bastina Bosnjaka i historijski napredak ......................................................................74
5. Balkanski ratovi .........................................................................................................................76
6. Podsjetnik o historijskim granicama BiH prije stvaranja jugoslavenske drzave ......................77
7. Prvi svjetski rat i stvaranje jugoslavenske drzave, sve do kraljevine SHS ................................78

VI.

BIH U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

1. BiH od 1918 do 1941 .................................................................................................................84
2. BiH u Drugom svjetskom ratu ...................................................................................................87

VII. BIH U FEDERATIVNOJ DRZAVI JUGOSLAVIJI,
SVE DO SFRJ

1. Politicka i privredna previranja u jugoslavenskoj federaciji .....................................................94
2. Stanovnistvo BiH .....................................................................................................................97
3. Kulturno historijski napredak u doba jugoslavenske federacije ...............................................98

VIII. RASPAD JUGOSLAVIJE, NEZAVISNA BIH I RAT

1. Kriza pred rat ...........................................................................................................................99
2. Napad na Sloveniju ..................................................................................................................101
3. Agresija na Hrvatsku................................................................................................................101
4. BiH kataklizma i nezapamcena agresija ..................................................................................103
5. Rat i strahote novog genocida nad Bosnjacima .......................................................................108

IX. NA KRAJU

- 1 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->