P. 1
22570545 Sukrija Pandzo Iznad Gore Vjetri Zbore Amira Idrizbegovic

22570545 Sukrija Pandzo Iznad Gore Vjetri Zbore Amira Idrizbegovic

|Views: 635|Likes:
Published by djevojcica123

More info:

Published by: djevojcica123 on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2015

pdf

text

original

Amira Idrizbegovic SUKRIJA PANDZO: GORE VJETRI ZBORE (Metodieki pristup) Sve veee O'bilje pO'ezije za djecu kO'd nas

predstavlja svO'jevrsnu dragO'cjenO'sta istO'vremeno obavezuje na izbirIjivO'st u pogledu literarnih i psihO'lO'skO'-pedagO'skih kvaliteta. Zbirka pjesama »Iznad gO're vjetri zbO're« svO'jim dometima zadovO'ljava sve kriterije kojih se nuznO' pridrZavamo kada je u pitanju skolska lektira. Sukrija Pandzo, njen autO'r, je vrlO' prisutan u savremenO'j be-ha knjizevnoj stvarnO'sti. NjegO'va pO'ezija- nepO'sredna, jednostavna, melO'diena i kristalno eista - u stanju je da privuee malO'gcitaO'cai da ga svO'jO'm tananoseu privO'li na O'predjeljenje za sebe kao za nestO' blisko, dragO' i svO'je. Nije eudo, dakle, stO'je upravo ova pjesnieka zbirka nasla odgO'varajuee mjesto u PirO'gramu skolske lektire i stO'je O'vdje uzeta kaO'pO'desan uzorak za pO'kazivanje O'dredenih interpretacijskih pO'stupaka. U svO'joj knjizi »Od Zmaja dO'Viteza« (izbor i tumaeenje pO'ezije za djecu), ZavO'd za izdavanje udzbenika SRBiH, SarajevO', 1970. gO'dine, str. 119, Nasiha Kapidzie-Hadzie je vrlO' precizno okarakterisala Pandzinu pO'eziju i svrstala O'vogautO'ra medu istinske pjesnike, koji ne plijene snagO'm nametljivO'sti, nego pO'staju i ostaju nezaboravni suptilnim dubinama svojiit treperenja i poruka:
63

IZNAD

Njena metodicka obrada zahtijeva zato ne sarno solidna teorijska znanja i didakticke vjestine. II. sto. oni koji zele mogu uvijek doci na jezero i potraziti skoljke. ovdje je potrebno naglasiti prisutnu namjeru da se daju izvjesne orijentaeije koje mogu. s jedne strane.ucitelja.Metodicki pristup . jer za to treba vremena. nego i kao sastavni dio kasnijeg zivota. posluziti kao uzorak odiredenih pristupa pri analizi pjesnicke zbirke u okvirima lektire u osnovnoj skoli. Analiza ce zato biti zasnovana na nekoliko temeljnih postavki koje ce joj odrediti pravac. Djeea osnovnoskolskog uzrasta. Pokusaj izvodenja doZivljajno-spoznajnih sinteza 0 zbirci. bolje Ireceno. Napomene 0 pripremama nastavnika i motivaciji ucenika.»Ovakvi pjesniei ne znaju i ne zele da se namecu svojom pjesmom. a ponekad i ne znaju da udu u njihovo fino. zahtjevi savremene nastavne teorije i prakse. Uvazavajuci kao polaziste istinu o autohtonosti svakog poetskog djela. nemaju smisla ni strpljenja da u trkama za uspjeh i oni budu takmicari. do 13. u njihove tihe dubine. Srecom. prve suptilne tekstualne pouke nisu nista drugo do oblici lirske poezije. vec s pjesmom. Razrada tokova analize odabranih pjesama iz zbirke. Zamisljeni pristup Pandzinoj zbirci pjesama »Iznad gore vjetri zbore«predvida ovakav redoslijed: 1. u svojim opstim konturama. prefinjeno poetsko tkivo. godine/. a skoli je ostavljeno da obueava citanje poezije. 64 IV.. mora se priznati. u svakom slucaju. V.. u zivotu covjekovom uloga poezije je vrlo znacajna. 19621 to afirmativno iskazala: 5 . Jer. je potvrda da djeci ovog uzrasta poezija stoji blize no sto se pretpostavlja. Prvenstveno ce uvazavati ove postavke: 1. Helen Ploc je u jednom odjeljku knjige »Djecija lektira« IAmericko drustvo za izucavanje djeteta. premda se nalaze u periodu u kome pocinje mala otudenost od poezije ili. Oni podsjecaju na one ljude koji veoma sporo osvajaju simpatije. vec i poseban senzibilitet. gotovo sudbonosna. kao sto je vec naglaseno. VII. III. odnosno ueeniei kojima je nasa zbirka namijenjena.« Kao i svaka druga sliena pjesnicka zbirka i ova Pandzina jeste svijet za sebe. kratkotrajne zasicenosti njome lod 10. Cinjenica da prvi susret djeteta s knjizevnoscu nije susret s bajkom ili pricom. Najraniji kontakti s poezijom uspostavljaju se slusanjem. Njujork. Stihovi ovakvih pjesnika cesto ne dobivaju ono mjesto i onu ocjenu koju zasltiZuju. 2. ucenike da citaju. Oni ne znaju sta znaci i cemu vodi ona rijec . ne posjeduje svaki animator i realizator zadataka lektire u skoli. dozivljavaju i poimaju poeziju jeste eilj zasnovan na uvjeIrenju da je poezija neophodna ne sarno kao trajni pratilac sazrijevanja. da se istaknu. VI. Povrsni posmatraci nece. stihovi koji prate igru. 65 . mogucnosti i predznanja ucenika i sposobnosti prosjeene veCine nastavnika . sugestije i literatura 1. delikatan zadatak pa valja pretpostaviti da ni sve ono sto bude ponudeno u predstojecem modelu interpretacije nece biti do kraja prihvatljivo i u praksi. napomene. i individualnosti u njegovom dozivljavanju i tumacenju. ali u mnogome ovisi i od drugih cinilaea kao sto su: programski zahtjevi. s druge. primjenjivo. vole poeziju nasuprot tvrdnjama onih koji nedostatak vlastitih afiniteta i iskustava pripisuju djeei. OBRAZLOZENJE OSNOVNIH POSTA VKI I KRlTERIJA INTERPRETACIJE Koneepcija i metodologija interpretacije Pandzine zbiJrke uvjetovana je. Nauciti. bez preinaka. ni potrebe da se istieu. Prijedlog organizacione strukture dva skolska casa. pak.»postaviti se«. da svakom i svugdje govore 0 sebi. Tako njihova skrovita blaga ostaju neotkrivena poput bisernih skoljki na dnu jezera. Rijeci uspavanki. pjevanjem i recitovanjem. Zakljucna uopstavanja. Mogucnosti primjene stecenih iskustava u drugim podrucjima nastave srpskohrvatskog jezika. Obrazlozenje osnovnih postavki i kriterija interpretaeije. koji i u krugu najbliZih vjecito zive u sjenci jer nemaju zelje. u prvom redu njom samom. razinu i dubinu. OsigUirati blagotvorni uticaj Pandzine po€zije je.

pedagoske. ali imaju svoj znacaj kada je u pitanju dosta intimna lirika kao sta je Pandzina. dobro je imati u 66 vidu neke informacije kaje ee pomoei rasvjetljavanju tematskih i pedagosko-psiholoskih preokupacija avag pjesnika. Odnedavno je u penziji. Odlicno poznaje i voli djecu i zna da im odskrine prozor u jedan zanimljiv svijet. TO' iziskuje opreznost u pracesu dozivljajno-spaznajne analize. I u slucaju poezije Sukrije Pandze mora uvijek biti prisutna briga da se cjelokupnim tokam analize odrZava ravnateza izmedu onoga sta je nuzno i onoga sto je moguee realizavati od zamisljenog. Rogatice. »Samo jos kosovi zvizducu«. Zavrsio je uciteljsku skolu u Mostaru i VPS u Beogradu. ranjiv. To je pjesnik osjecajan i osj etlj iv. godine. Za njih sam. pa makar i za trenutak. Pripreme nastavnika ce biti. 0 tome je ljivao: »Za djecu sam poceo da piSem veoma kasno. u tacnom predvidanju vremenskih i drugih tokova analize> u odredivanju odgajno-obrazavnih zadataka. i 5* 67 . onako jednostavno kao sto i piSe. 0 svoj svojoj djeci.1 admet nekoliko neophodnih informacija i 1 Sukrija Pandzo spada u onu generaciju pisaca koji su se pojavili u nasoj meduratnoj knjizevnosti. Ono stO' poezija moze uciniti za nas jeste da postanemO' svjesniji zivota oko sebe i zivota u sebi i da produbimo svaka iskustvo. i koju je rodio i koju je ucio. Za mlade nastavnike i za one koji nemaju pri ruoi adekvatnu literaturu nece biti na ovdje. Pogotovo kad sam kao otac. a. 1963. Sukrija Pandzo nerado govori 0 sebi i u tome je gotovo stidljiv. Sukrija Pandzo je. Pjesme sam pisao tako kao da sam opet u svom rodnom mjestu pa hodam po onim gajevima. naslikao sam sebe kao djecaka. ali sam vec ranije pisao 0 djeci. Uvijek postoji opasnost da se nesta poremeti.»Poezija nam pomaZe da dozivimo cjelinu zivota intenzivnije i da iskusimo. metodicke. u prikupljanju i odabiranju informacija a piscu i njegovom radu. U razgovoru koji sam s njim vodila pricao je. Poznate su mu zbirke pripovjedaka i pjesama: »Ljudi smo«. i u nasem slucaju. I tu nisam izmjenio svoj ton. prrevidi. u Jajcu/. NAPOMENE 0 PRIPREMAMA NASTAVNIKA I MOTIVACIJI UCENIKA Bez obzirra na iscrpnost rjesenja koja mu se nude. gadine i u na pocetku spomenutoj »Od Zmaja dO'Viteza« Nasihe Kapidzic-Hadzic. zaljubljen u prirodu i njene jednostavne ljepote. Potrebno je zata izmedu djece i poezije strpljivO' izgradivati nevidljive ali cvrste mostove. stvorio dosta proznih i pjesnickih radova. Svoje radove objavljuje po casopisima i kao posebne knjige. ciju majku odvlaci zeleni vuk. »Iznad gore vjetri zbore« i ostale. 0 nestaslucima svojih unucica. sav u sjecanjima na minulo djetinjstvo koje je bilo ni veselo ni odvec tuzno. cudesnast nasih pet cula. oko dvadeset i pet godina kao jedan od urednika Kulturno-zabavnog programa Radio-Sarajeva. Podaci 0 Sukriji Pandzi magu se naci u knjizi »Djeciji pisci 0 sebi« . u izboru i izradi ilustrativnog materijala. Istakao je ranije izjavsarno da djeciji pisac nije ranG postao. tehnicke. U nasem drustvu bile su tad i domace zivotinje koje smo voljeli i zbog njih strahovali od sumskih zvijeri. pa ce veselje i bol i divljenje obogatiti nas i nasu djecu. I na mnogo mjesta. kao. livadama i njivama. svijet koji cuva djecije tajne i ljepote nevidljive svacijem oku. raznovrsne i viSesmjerne: strucne. 0 svemu i svacemu sarno ne 0 sebi. na primjer. pisao pjesme i pripovjetke. Bio-bibliografski podaci nisu bitni za poimanje svakog knjizevnoumjetnickog astvarenja. Radio je kao uCitelj i nastavnik u raznim krajevima Bosne/kod Foce. kao i za odrasle. kaji odgovaraju odredenom uzrastu djeteta. otkrivajuei uvijek sama one slajeve njene koji su dostupni uceniku. sirocetom. II. Uvertira za abradu zbirke »Iznad gOirevjetri zbore« sastojat ce se: u ponovnom citanju pjesama. Tuga i radost mijesale su se kao i u zivotu. Za knjigu »Razgovori« dobio je nagradu Udruzenja knjizevnika Bosne i Hercegovine. Poezija nece abavezno pomoei nasaj djeci da napreduju u skoli ili zivotu. zatim. iako s pauzom od desetak godina. Brckam se u rijeci i razgovaram sa svojim nekadasnjim drugovima iz djetinjstva.SarajevO'.« 3. svaki nastavnik mora da se pripremi za nastavni rad i da na podesan nacin motivise ucenike na citanje zbirke i ucesce u interpretaciji. I od toga nije bio tezak prelaz na djeciju knjizevnost. srusi. 0 svom zavicaju i mjestima sluzbovanja. u pronalaZenju nacina da se prilikom obrade iskariste znanja i vjestine stecene u drrugim podrucjima nastave i drugim predmetima. a zatim kao nastavnik bio stalno sa mladima. Veselin Maslesa. »Blize su postale zvijezde«. Da bi se pravilno pristupilo toj lirici.« Sukrija Pandzo je rod en u Ulogu kraj Kalinovika 1910. Svijet poezije je suptilan. u pjesmi 0 djecaku koji place za svojim janjetom.

otprilike. Pripremite se da ukratko. Nije svejedno kako cemo i kada cemo uputiti ucenike na citanje neke zbirke pjesarna. lirskim slikama Icjelinarnal. Pandzinu zbirku »Iznad gore vjetri zbore« mozema popularisati na vise nacina.ovne zadatke i cilj kojima ce biti usmjeren Irad na casovima lektire. ne bi bila patrebna nikakva druga popularizacija zbirke »Iznad gare vjetri zbore«. a jas balje nekaliika dana kasnije. ne smije biti dato sarnO'u vidu jedne skolske obaveze. uacavanje asnavnih asjecanja i ugadaja latmO'sferel u lirskom djelu. pokaze knjiga. upoznavanje zivota u priradi i igara seO'skedjece lova je pasebno vaZno za djecu iz urbane sredine kojoj je sve manje poznat zivot u nepasrednam dadiru s prirodom/. ovo dobiva jas vise na znacaju.za pirVu verziju napisao je muziku Prebanda.ni prekasnal prenijetd. Zadaci bi magli. Kada je u pitanju paezija. odnasna nastavnik bio u mogucnosti da nabavi mUl'Jickusnimku jedne ad spamenutih pjesama. Pazljivo citajte zbirku »Iznad gare vjetri zbore« i neka svako odabere po jednu pjesmu kaja mu se ucini najljepsam.da li ste u pj esmama atkriLi nesto sta i sami u svam djetinjstvu dazivljavate. uzme 7 likovnih ilustracija iz nje. koje posjeduje 0 PandZi. ucvrscivanje elementarnih znanja 0 motivima Ipredmetima/. navikavanje na samastalniji rad i kalektivni rad lu grupama/ i na usmjelreno citanje paetskih djela. usmeno. Kaa blizi cilj magli bismo odrediti: otkrivanje smisla za lijepo. Ima jos nekoliko interesantnih motivacionih rjesenja. Djecu bi privukla knjizi i citanju to kada bi prva saslusali neku ad pjesama u muzickoj obradi. To ce izazvati interesovanje. Psihicka motivacija ucenika. lagano i skladno u PandZinoj poeziji. izrazajno procita jedna od zanimljivih pjesama i pruzi ucenicima mogucnost da 0 tome iskazu svaje neposredne impresije. Jedno od njih palazi od cinjenice da su pjesme 8ukrije Pandze rijetko melodicne i ritmicki skladne pa zato cesto komponovane i pjevane. Izvanredno je pogodno da se 68 od nekog casa. prije svega. Definisim. mogu i preciznije i drugacije definisati. naravna. usmjerena citanje. »Oskara. Ciljevi i zadaci se. pakusajte adrediti: . Konstatovali smo da je u toku pripremanja nastavnik duzan ne sarno da prikupi neophodne podatke 0 piscu i djelu vec i da blagovremeno i konkretno odredi odgojno-obraz. Obrada zbirke »Iznad gore vjetri zbore« moze imati svoje bHie i dalje domete i posljedice sto je uslovljenO' kvalitetima zbirke i programSikim zahtjevima. luciniti. da one budu pazitivnel. glasiti: 1. budenje smisla za ocuvanje svjeze i ekspresivne narodne rijeCi koja je cesto u upotrebi kod ovag pisca. Ovdje je osobito vazno stimulisanje kO'jeutice na odluku Citanja. AIm bi skola. vec vjestim izazivanjem zelje da se bas konkretno djelo pracita. To ce ovisiti ad tumacenja realnosti pO'stavljenoga u kontekstu kankretnih mogucnosti skale i pajedinih nastavnika. Na istam casu kada se dala adekvatna preparuka za citanje. abjasnite lobrazlazitel zbag cega ste odredenu pjesmu odabrali. nastavnik bi magao ucenike uputiti na pazljivije. opiSe neka od obrade.Iz sume podataka. pobuditi teznju da se procita cijela zbirka. nastojeci da pri Citanju uacavaju adredene elemente knjige kaji ce biM u centru predstojecih analiza. nastavnik ce odabrati najzanimljivije i to u pogodnom trenutku Ini prerano . To. bilo da se dati prosire ili suze. petnaest do mjesec. Kaa prilog popularizaciji moze se dodati i pokoji znacajan podatak iz pjesnikavog zivota ili citirati neka od Pandzinih izjava 0 svajoj paeziji i djeci. pa ce nastavniku ostati sarno da dade konkretnija usmjerenja i eventualne posebne zadatke. dana prije predvidene minuta. Jedva da je igdje drugdje mativacija ucenika na odredene dozivljajna-spaznajne i druge aktivnasti toliko znacajna kao u padrucju lektire.o kao dalji cHj: budenje dozivljajno-spoznajnih reakcija. Kada pracitate zbirku. sto nije neizvedivo. na ucenike. piskora« jDevzela/ i »Uspavanka«. ili je pjesnikova djetinjstvo bilo sasvim drugacije ad vaseg? 0 cemu sve 8ukrija Pandza pjeva? -10 69 . svakako. njegavanje senzibiliteta za paeziju. 2. podsticanje stvaralacke maste. Za Obrazovni program Radio-Sarajeva i za Mali slager kompanovane su pjesme: »List na putu« (najstarija pjesma pa postanku) dva pollta.

4. Medvjed i drijen. Iznosenje zanimljivih pojedinolSti 0 piscu koje ce probuditi interes za predstojece interpretacije i predstavljati dopunu onoga sto se vec zna.cas tuzni.1 Druga grupa bi trebala da pronade i popiSe pjesme u kojima se spominje skola. Sa aspekta cilja i efikasnosti najbolje bi bilo da casovi slijede neposredno jedan iza drugoga Iblok . 5. Ju ovu grupu pjesama bi usle: Nedorasli dak. rijekama i slicnom.su zajednicki za sve ucenike. Obrazlozenje samostalnog izbora najljepse pjesme 11-2 ucenika na osnovu ranijih priprema. IOvdje bi se otprilike svrstale pjesme: List na putu. sumama. Mati i s1. brige. 6.da li su Pandzine pjesme: preduge . bolje rem. znacajni datumi i zbivanja. prica 0 zekinoj smrti. Naravno. 2uti cvijet. 71 . Bata i kanta. Dana i slana. Mada se motivi u istim pjesmama iz nase zbirke cesto ispreplicu. izrazajno Citanje i interpretacija pjesme »List na putu«. 2. za njenu kompletnu obradu neophodna su dva potpuna skolska casa. na izvjesnu odgovornost. vec sasvim jednostavno. Bastovani. Proljetni dan. Posljednje laste. Kad smo posli u jagode.kom citanja bivali: sve radosniji sve tuzniji . PRIJEDLOG ORGANIZACIONE STRUKTURE DVA SKOLSKA CASA Ma kako zbirka »Iznad gore vjetri zbore« bila po obimu mala i djelovala po tematskoj strukturi i melodijskoj organizaciji jednostavna. nestaslucima. Oskora-piskora. Pretpostavimo da ce biti cetiri grupe unutar kojih ce se ucenici zajednicki pripremati. kao i obicno. Rugalica. skrivene tajne. opste podatke 0 djelu i piscu kao i kratka zapazanja 0 nekim pjesmama. cas radosni? . mi im mozemo dati pojedinacne iIi. Svakoj pojedinoj grupi dacemo zadatak da izvrsi izbor i popise pjesme sa zajednickim motivom /predmetom/./ Predlozeni usmjereni zadaci ne zahtijevaju od nastavnika da se priddava date podjele i da od ucenika trazi potpuno nepogresiva rjesenja. 3. IOvu grupu pjesama sacinjavaju: Koncert kraj rijeke. Mali deklamator. Dud u vrtu. obavljati odredene radnje. Sinteza svih zapazanja stecenih do tog trenutka i upotpunjavanje dozivljaja do kojih se doslo ranijim samostalnim pristupom. naviknu ucenici na pripremanje za casove lektire. Evo jos jedne napomene! U koliko se nekom nastavniku cini da predlozeni zadaci prevazilaze mogucnosti njegovih ucenika i predvideno vrijeme. Gora prica. III. Mama maca!. masta. Put na jug. Kucan CuIe. Vrlo kratak uvodni razgovor lu njemu bi 1-2 ucenika iskazala svoje neposredne impresije 0 zbirci/. prvi koraci.da li ste prild. u krajnjoj liniji. njihovim jezikom. Nezgoda. Interpretativno citanje i obrada pjesme »Prisluskivanje«. Cetvrta grupa bi ucinila slican posao kao i ostaIe. radostima.cas/. izdvojila bi i popisala pjesme 0 djecijim igrama. Nesto je susnulo. dogovarati. grupne zadatke.prekratke onolike kolike rado citamo? Prethodni zadaci . u 1-2 recenice/. Prisluskivanje. !Ovdje bi spadale: Vesela suma. PripremajuCi ih za predstojece casove lektire. moze ih pojednostaviti i smanjiti njihov obim. djecja radoznalost. Tajfun kraj rijeke. Nagovestaj predstojecih upoznavanja s nekoliko pjesama. Zagonetka. Veliki majski dan.. uvijek je dominantan jedan. Prvi cas bi imao ovakvu strukturu: 1./ Treea grupa bi pronalazila i popisivala pjesme koje govore 0 zivotinjama. U pripremnom periodu ucenike mozemo podsjetiti da u svoje biljeznice· unesu. Prva grupa hi dobila u zadatak da izdvoji i popise sve pjesme iz zbirke u kojima se spominju godisnja doba i prirodne pojave vezane za njih.smjernice . drugarsku saradnju te da nesigurniji ucenici postanu odvazniji isamostalniji. Telegraf u sumi. Ovim se zeli postici sarno paz70 l]ivije citanje i da se uoci inspirativna podloga Pandzine poezije a. ucenicima necemo ovako strucno formulisati zadatke.

Oni znaju. Dopunska obrazlozenja nastavnika 'S najnuznijim korekcijama i zakljuccima 0 centralnim predmetima J. Sukrija Pandzo voli prirodu. Kao centralne pjesme. Zakljucna uopstavanja 0 zbirci »Iznad gore vjetri zbore« /nanivou ucenickih mogucnostiJ. Odredivanje zadataka s ciljem primjene stecenih iskustava na druge oblasti srpskohrvatskog jezika. 7. Dovoljno je.) 1menujmo ovu cjelinu. »Prisluskivanje«.usmjerenja ce se kretati u ovim okvirima: ProCitajmo jos jednom prvu kiticu (strofu)! Kakva se slika stvara pred nama. stavlja svoja raspolozenja u njen kontekst. »Iznad gore vjetri zbOlre«. Napomena! Ako neki od nastavnika zakljuci da pripreme nisu tekle kako treba i da su mogucnosti njegovih ucenika manje od pretpostavljenih. s1JrofuJ. ali se gotovo sve od nabrojenih mogu zamijeniti nekim drugim. a nije ni potrebno. Ona svojim kvalitetima na to upucuje. 2. sarno sto se prosiruje zadatak na svrstavanje pojedinih pjesama u kontekst cjeline. motivima! Pandzine poezije.temama. a. na nivou nastavnih zahtjeva i sposobnosti ucenika.ajnog citanja pjesme. naglasiti osnovni motiv. naglasenim rijecima imenovati cjelinu /sliku. 5. nalazi u njoj inspiraciju.strofa! i. tri do cetiri pjesme iz. moze se oglraniciti na svega dvije pjesme. piskora«. raspolozenje/. zatim. Osvjezavanje zadataka i konstatacija do kojih se doslo na prethodnom casu. IV. RAZRADA TOKOVA ANALIZE ODABRAN1H PJESAMA IZ ZBIRKE Prakticno je nemoguce. 1nterpretacija pjesnicke zbirke u okvirima lektire zasniva se na vec postignutim znanjima 0 poeziji i na me72 todama i principima koji se primjenjuju u radu na tekstu. temu.»Koncert kraj rijeke« i »Oskora. na neki naCin.u se: »List na putu«. Usredsredenje na citanje i interpretaciju preostale dvije odabrane pjesme . Davanje zadataka pojedinim grupama za sljedeci cas u koliko to nije ucinjeno u priprernnom periodu. Pocecemo od rijeCi nekog ucenika kojima je on iskazao svoju impresiju poslije izraz. Narocito ga privlace jesenji motivi. LIST NA PUTU U ovoj pjesmi cemo sa ucenicima posmatrati i uocavati prvenstveno lirske cjeline (pjesnicke slike). svojim rijecima iskazati vlastiti dozivljaj i prema. 4.7. kao objekti posebne interpretacije predlaz. kitica . Zamisljena strukturadrugog casa po redu je: 1. zato. 3. zato. skrenuti u tom smjeru. otprilike. 6. Razina interpretacije nase zbilrke ce se zasnivati na cinjenici da ucenici ovog razreda. piskora«. tj. dozivljaj te ugodaj /atmosfera. 1n1Jerpretaciju cemo. sliku! Kakav je list i zasto je takav? ~. takoder. »Koncert kraj rijeke« i »Oskora. da se obrade. izvjestavanje predstavnika radnih grupa o izvrsenom izboru i popisu pjesama prema zadliZenjima. sta je osnovno osjecanje. koji je analizira. po obimu male. Ta pitanja .slika.) 73 . znaju najelementarnije teorij:ske pojmove sarno bez njihovog preciznog imenovanja Ipjesnicka cjelina . sta vidimo kada maIko sklopimo oCi? (Na utrtom putu seka se saginje i podize opali list. Rana je jesen. (I crven i zut. redak stih. ona boji prirodu zivim bojama. ProCitati lako preostane vremenal jos neku od pjesama iz zbirke ill ponovno slusanje muzickog snimka. interpretirati veliki broj pjesama iz neke pjesnicke zbirke. Izlaganje.Uvazavace se i istina da u njihovim godinama preovladuje spontano te slusno i vizuelno dozivljavanje pjesnickih ostvarenja. Odgovarajucim pitanjima usmjeravacemo ucenike na uocavanje prethodno istaknutih elemenata pjesme »List na putu«.

: zali. saosjecajna. Kakva je slika zimske noCi? Procitajmo stihove.Procitajmo drugu strofu. najsuptilnijih pjesama izzbirke.) Zar se dan maze smijesiti? Objasnimo svojim rijecima izraz »smijesio se tih jesenji dan«! (Pjesniei ponekad.) Kako je list zaspao? Ko je zasluzan za to? Kakva je seka? (Zaspao je dubokim snom sta je sekina zasluga. rasplakan 74 sagnula se. pjesnitkovo sanjarsko raspolozenje. tihi. zaspao .) Pronadimo sada u pjesmi i izdvojima pridjeve (atribute) i glagole Pridjevi Glagoli Sta je istaknuta upotrijebljenim pridjevima? (Jesen je slikavita i pamalo tuzna. Kako izgleda soba u kojoj se mala Lejla sprema na pocinak? 4. njezni! Sta bismo sada naveli kaa glavni predmet pjesme i prema cemu bisma· to' ucinili? (TO' je opali lis. Vrlo je vazno ovu pjesmu procitati toplo. . stvari i zivotinje panasaju kao ljudi. vidi ljepate u njoj. I pristup ovoj pjesmi mora biti delikatan. Odredimo drugu sliku! Pokusajmo ocijeniti zbag cega je ta slika vrlo lijepa! Kaji stih (redak) najvise doprinosi taj ljepoti? (Seka stavlja na dlan uveli list dak joj se smijesi jesenji dan. brzi ili: lagani. zut utrti.t na putu. kakva raspolozenja? 2. jesenji blag.) Na kraju zakljucima kakav je nas pjesnik i kakav je odnas p1remapriradi! (On je asjecajan.) Odredimo sada da Ii su pakreti iskazani glagaIima: bucni.) Procitajma i trecu kitieu! Opisimo sliku koju ona izaziva u nama! (Seka nalazi kap kise na listu. dozvoljavaju da se prirada. podigla pomisli. naglasavajuci drugacije opisna mjesta (eksterijer. punog ljubavi i strepnje za drage zivotinje. nagli. Evo pitanja! 1.) Pracitajmo i zadnju kitieu i odredimo kakvu je sliku naS pjesnik dao u njoj! ' (List je sletio na put i zaspao uplakan. cini joj se kao da je plakao pa ga blago ljubi. pogode osnovno Pandiino osjecanje. NaSa seka je njezna.a nad njima smijesio se tih jesenji dan. dato kroz fine nijanse nevidljive tuge pomalo osamljenog i njeznog djecijeg srea. Sta u varna budi ova pjesma? Kakva osjecanja. spustila sletio. vali priJradu. izraze Hi rijeci koji su u opi5ima najljepsi! 75 mala erven. uveli. blaga. metla smijesia se pognula se. Bitno je da uceniei osjete. Koje je doba godine i dana opisano u njoj? 3. enterijell') i psiholoska stanja male Lejle.) PRISLUSKIV ANJE Ovo je jedna od najpoeticnijih. a na to nas upucuje i sam naslov. kaa sta smo vec zakljucili. bIagi. da bi sto zivapisnije nesto prika:. grubi. seja je. voli prirodu.

slagove u dva prva retka (stiha) te suglasnike i samoglasnike u jednaj strofi. izgubljena. prema tame. gadine. Pokusajma zakljuciti. u sebi. pa kad je majka rukam tace. i jeste Ii zamislili ucesnike tag koncerta? Paku.sajma otkriti kaka je to nas pjesnik uspia? podvucimo crvenam bojicom i lI'avnom Pranadimo linijom (u tekama i na tabli) rijeci kaje pokazuju boju. uz nasu pomoc. Njoj je tapIo.) (Po svemu sudeci i ova Pandzina pjesma bi se mogla komponovati i pjevati. Slusaju ovce. tu je i njena brizna mama. ugodno u njenoj sabi. Kakva je mala Lejla? Procitajma jas jedanput zadnju kiticu da bismo tacnije adgovarili na pitanje. a za njim odmah sa zviidukom kosovi crni se jave. Cini joj se da negdje maca place. pomalo bajaZljiva. nesebicna. stihove u svakoj ad njih. glasno iz trave. a omjer samoglasnika i suglasnika je ravnomjeran u svim strofama . ptice. Dok je citana ava pjesma. da je. melodican ritam sa idilicnam staticnam slikam. I to doprinosi muzikalnijem ritmu. kudrav. negdje maca place!« (Lejla je asjeeajna. koji nam je pjesnik dacaravaa.) (Znaci zapjevati i zasvirati) 77 76 . Cini pred spavanje? (Ona sanjarL) Da Ii i vi to panekad cinite? 6. Zasto Lejla ne maze da zaspi? Sta ana. Svi se trudima ka ee bolje. a vj ertar kosu dira. ali ona zna da svakame nij e taka pa njeno malo mekano srce pati zbog tude boIi koju naslueuje. skladan ritam. 0 cemu Lejla sanjari? Sta prisluskuje? Sta joj se pricinjava? (0 nekom svom dragam hicu. kraj plave rijeke svira. Ona glasi: A Lejla suti u nae gleda.svirala jeca. ta maca jadna. a Tad cVlrcak zice takne rukom. Ovdje ee pomoei komparacija izmedu pjesme i Iikovne ilustracije kaju je daa Hasan Sueeska uz izdanje »Veselina Maslese« ad 1973.) (U pjesmi su cetiri strofe sa po cetiri stiha skoro potpuno ista po broju slogova: 9+8+ +10+7. Obiljezima' viti com (povezimo zaabljenam linijam) te rijeci! Pobrajmo kitice u pjesmi. da Ii yam se Cinilo da cujete kancert. gledaju blago u moje lice. dirnuti u zicu i dirku. a ne da opise sliku.) (Krajnje rijeci se u stihovima unakrsno glasovno podudaraju rimuju. n]ezna. na asnavu svih prethadnih poslava.34:41. ana prosapta sva blijeda: »Cuj. koIiko je ona sto smo zapaziIi uticalo na to da pjesma bude muzikalni. mozda a nekaj davno izgubljenaj maci. mama. tiha. dadu leptiri da me zakite. krajnje rijeCi u stihovima. Taj kvalitet pjesme valja iskoristiti da bi ucenici zapazili akusticne i vizuelne ljepote poezije avog pjesnika ida. Ovo upucuje na muzikalnost. zapjeva Ovo je jedna ad Pandzinih pjesama u kajima je uskladen blag. nastajmo da osjetima koje se ad njih medusobno glasovno padudaraju. ZaSto se pjesma zove »Prisluskivanje«? 7. kaa i mnoga druga djeca kada se asame.ja! Cini Ii yam se da bi se i ava pjesma mogla uglazbiti i pjevati? Eva nekoIiko orijentacianih rjesenja kaje mOTama vezati za sam tekst pjesme! I KONCERT KRAJ RIJEKE Svirala moja od rakite. (U pjesmi ima vise rijeci koje oznacavaju zvuk jer pjesnik zeli da prikaze koncert.) 8. pa iznad sume i niz polje prosuti pjesmu i i svirku. k'o da su mala djeca. i cute . steknu povoIjan utisak a njegovim izrazajnim sposabnostima.) KONCERT KRAJ RIJEKE plavam bojicam i isprekidanam linijam one kojima je iskazan zvuk! Citajuei tiha. Evo moguCih pitanja i zadataka! 1. asamljena.5.

2. ptice. igru. Sta se. u stvari. stihovi. UporedujuCi pjesmu i sliku. 79 i . druga eetiri stiha u strofama koji su ilsti. tebi drva. zeleci da se kara ne pokvari.zvizduce .. oblik. Sukrija Pandzo pisuCripjesmu? (Baja.zima da li sma zamiSljali istu ill sIienu sliku dak sma eitali pjesmu i razgovarali a njaj. zivahna.zljivo pagledajmo likavnu ilustraciju koja je uz pjesmu data! Iska. na78 . ali doearavaju nestQl izmaStano. konji 'SIllnam korisni. Ovo posljednje je. Sada pa. piskora«? Pakusajma ih abjasniti! (Pravog smisla nemaju.ueesnici u koncertu koje je nas pjesnik »euo«). drvece. Ta je nestasna. livada. koju izvodi djeeak sa svojim druStvam kraj rijeke.2. sviJrka. pjesma . rijeka u daljini. u pjesmi »Kancert kraj rijeke« pjeva. Pandzo je inspirisan izvornim narodnim bajalicama i ritmam im se priblizava. nesto sta zvuci kao mali tva i kaa izazivanj e). kosovi. u stvari. askora. U njoj ima dasta arhaicnaga ipak tako djetinjastog. opet. PI SKORA brajala.Ona je zbog taga vaznija ad sdi drveta i zata djeca. pravljenje igracki ad drveta). Najbalje bi bilo kad bi mjesto nastavnikovag Citanja magla da se cuje muzicka snimka pjesme Hi da se ucenici podijele u dvije grupe i citaju uzastopno horski: jedna grupa bi citala obienim tonom prva cetiri stiha u svakaj strafi. Spominje se sve sto je videno ali i: vjetar. 4. Ucenici su mali i mOira im se mnoga sta sugerisati! »To su stihovi koji se panavljaju: Kisni. papir i sliena. zapjevaju: tebi drvo (ana sto je manje vazna) meni kara (bez cega nema prave borije). kisni.ova pjesma je zanimljiva po svajim ritmickim elementima i djelimicnam ohrednam karakteru. prisnag i leprsavag. rijeOi koje prate rad. Pjesma se razlikuje od slike po tome sio nam maze doearati i ona sta se vidi i ono sta se euje. Da Ii znate sta znaee i da li uopste nesto znace rijeei »oskora.«) 3. piskara. zakljueimo: eime se ilustratar (slikar) sluzia pri stvaranju svag likavnag prilaga. mangupska. Ko sve. ovce. uprava taka«.nas pjesnik kao djeeak. potkisni. uvijek istim ritmom. leptiri. da se s drugavima nadmecete? Navedite kajim je to dijelavima pjesme narocita istaknuta! (Odgovar bi magao biti: »Da. vragalasta. cudnavato. 5. 3. i da naslov odgovara oname sto u nama bude stihovi? Naueimo ovu pjesmicu napamet! OSKORA. cvreak. Objasnima svojim rijeeima stili »prosuti pjesmu i svirku«! 7. tekst nabrajalice. Zakljucima kakva je ova pjesma? (To je pjesma kaja u ravnomjernom ritmu prati adredeni pasaa ill igru. 5. Ueenicima se mogu postaviti sljedeca pitanja: 1. druga bi skandirala. Pravite li i vi sebi slicne igracke Hi yam ih roditelji kupuju? Sta mislite da je slade: ill sam naeiniti igracku ili je dabiti? 6. svilI'a. strofe i dr. Naporedo navedimo sta se i k'Q1 vidi na slici i spominje u pjesmi! (Vidi se: djecak. kojom se zeli potpo'ffioei da se uspjesnije dade do cilja. Mozemo li zakljueiti da pjesma koju smo analizirali djeluje kao prijatna muzika. U pristupu mOIraupravo to biti naglasena..dira u zice i dirke kako kaze pjesnik? (Svi!) 6. I citanje bi trebalo da bude posebno. meni kara. u ovaj pjesmi apiSIllje? (Ona eime se zabavljaju seoska djeca. a eime. Da Ii ova pjesma u vama stvara zelju da nesta radite zanimljiva. da budete bezbrizni. rijeei. Sta ta najcesce djeca prave od rakite (vrbe) i kako to ani cine? (Prave svirale (barije) dubeci kQlru. da zaigrate. kudrov.) 4.

pomalo i podrugljiva pjesma bajalica i brojalica. Za to je najpodesnija primjena zadataka objektivnog tipa. i ocijeniti. Glavna okosnica i jedine konkretnije veze izmedu djece-primalaca i odredene pjesnicke zbirke u stvari su motivi. Kakva osjecanja. mozda. Nama je bio cilj da t. Evo jednog od moguCih nizova zadataka uz Ciju cerna pomoc izvrsiti dozivljajno-spoznajnu sintezu 0 nasoj zbirci! 6 Metodicki pristup . Pjesme iz:zbirke koju su nasi ucenici citali i upoznavali otkrivale su prvenstveno pjesnikovo intimno bice i bile prenosilac njegovih licnih ispovije. Na kraju casa ce zadatke pokupiti i poslije pregledati a. Sintetiziranje mozemo zapoceti i izvrsiti ohracajuci se cijelom razredu pitanjima koja ce insistirati prvenstveno na tome da ucenici iskaZu svojim rijecima utiske i i misljenja a zbirci. POKU8AJ IZVOOENJA DOZIVLJ'AJNO-SPOZN AJNIH SINTEZA 0 ZBIRCI Ako smo tokom cjelokiupne obrade uVaZavali one bitne. nemire. Navedite naslove pjesama koje ste zapamtili! 9.o ucenici prepoznaju i transformisu u svoje dozivljaje. uciniti na nekom od naJrednih casova. Zakljucna uopstaza:snivace se na v. IskaZite svojim rijecima kakav je utisak ostavila na vas ova knjiga i zasto biste rado procitali jos neko djelo istog pisca! I 2. V.anja 0. Takvim naNnom sistematizacije stedi se vrijeme i lakse provjerava kako su i koliko su pojedini ucenici dozivjeli i shvatili neku poeziju. narocito ona koja zive u selu). Kakav je odnos pjesnika prema prirodi ~ kakav prema djeci?' ' 5. 8ta je navelo mnoge muzicrure da kamponuju Pandzine pjesme? ' 7. odnosno koji su najcesci predmeti njegovih pjesama? ' 3. Ako se opredijeli za ovu varijantu sinteze. tad a smo stvarno pripremili teren za dozivljajno-spoznajnu sintezu 0 zbirci pjesarna »Iznad gore vjetri zbore«. Neophodnu intervenciju ce. U frontalnom razgovoro nek pitanja teku ovim redom! ' '! 1. Time blagovremeno otkrivarno i vlastite propuste i omogucavarno intervenisanje u smislu korekcija i nadopuna. Eto.e. slike i Iritmicka organizacija pjesama.gadaja kaa pokretaca. zbirci. korak po korak. Kakvesu slike koje daje naS pjesnik u svojim pjesmama? 4. Ma koliko ucenici osnovnoskolskog uzrasta (i to' ranijeg) bili emocionalno osjetljivi i sposobni da culno primaju poe:zJi.sti. na pocetku istaknute.ju. postoje odredene teskoce kada je potrebno sintetizirati saznanja 0 njoj. pirocitali ste zbirkru 8ukrije Pandze »Iznad gore vjetri zbore« i dobl1Oupoznali nekoliko najljepsih pjesama iz nje. njegovih sjecanja na djetinjstvo. roopolozenja brude u nama pjesme iz procitane zbirke? 6. nema fabule ni naglasenih likova kao pasrednika pa pojedine pjesme mogu ostati neopipljive za djecu kojoj je apstraktno miSljenje jos strano. predvidajuci tacno koliko mu treba vremena za obavljanje tog posla. ovome. i to' vrlo nepretenciozna. uz kratku analizu rezultata. 81 80 .. ka realizaciji PO'stavljenih zadataka. a cemu sv. Nadajmo se da smo svojim postupcima sacuvali integritet Pandzine poezije a. ProCitajte jos jednu pjesmu iz zbirke po svojoj zelji! Dozivljajno-spoznajnu sintezu a zbirci mozemo izvrsiti i pismenim put em. strepnje i radosti sto cemo pfOivjeriti objedinjavanjem u odredene dozivljajno-spoznajne sintez. Kojim su svojim osobinama vas najvise privlacile pjesme iz ove zbirke? 8.. avo se posebnO' odnosi na lirsku poeziju kakva je u vecini Pandzina. kriterije i postavke i aka smo isli postupno. Znaju ih sva djeca. Slicnih pjesarna ima dasta.e pjeva 8ukrija Pandzo u svojaj zbirci. istovremeno. nastavnik ce pripremljene zadatke umnoziti i u odredenom trenutku casa dati ucenicima na rjesavanje. probudili interes i ljubav prema njoj i tako utrli put za njeno intenzivnije dozivljavanje i spoznavanje. U nj oj nema do.

mama. Obracajuci im se Qn ce naglasiti da su citajuci i interpretirajuci zbirku »1znad gQre vjetri zbQre« ne samQ uzivali i stekli lijepe utiske vec i mnQgQtQga naucili sto valja dokazati izvrSavajuci neke zadatke. Objasnjenje potraZi u Pravopisu ili nekom drugom 6* 2. 3. b) jer se lako pamte. treba posebno pri Citanju naglasavati. Obiljezi uspravnim crticama mjesta u pjesmi gdje bi trebalo malko zastati. Vidjeces. rijeci koje su neobicne ili tebi manje poznate. negdje maca place? To je pjesma: 6. glagola i imenice koje Pandzo cesto upotrebljava. Pokusaj. Podvuci lrijeci u stihovima koje. a zatim u sebi pjesmu »Rugalica« koja se nalazi na 65. Kada sve urad is sto ti je predlozeno. jednoj po jednoj odrediti znacenje i to zabiIjezi. procitaj dva puta pjesmicu nastojeci da uz pomoc znakova koje si ubiljezio istaknes smisao pjesme. Podvuci ih. f) 0 dQmacim t sumskim zivotinj ama. Navedi po tri pridjeva. tvoje ce citanje biti iZJraZajnije! Drugi zadatak 1z pjesme »Rugalica« povadi. MOGUCNOST1 PR1MJENE S'TECEN1H 1SKUSTAVA U DRUG1M PODRUCJ1MA NASTA VE SRPSKOHRV ATSKOG JEZlKA Nastavnik ce mQtivirati ucenike na primjenu stecenih iskustava dajuci im odredene zadatke. 0 cemu Sukrija Pandzo najcesce pjeva U SVQjoj zbirci? MQgIQbi biti: a) b) cudnQvatim zgodama. grupama ili svima kada se za tQ ukaZe PQtreba. igrama seoskih dj ecaka. prQcitaj prvo glasnQ. Glagoli: . PQdvuci ih.1. Prvi zadatak Da bi se pripremiQ za cas izrazajnQg citanja. 01 d) Samo su tIri odgovQra potpuno tacna. 7. 1spiSi dva stiha (retka) iz pjesme koju si zapamtio: 5. Nastavnik ne mOiraucenicima ponuditi sve zadatke. 1menice: . Sta je najljepse u stihovima Sukrije Pandze? jednQstavnost vedrina zivQst iskrenost raznovrsnost osjecajnost Tri rjesenja su tacna. Koja pjesma zavrsava stihovima: Cuj. c) jer su melodicne. c) 01 proslQsti naSeg narQda. e) 0 zivQtu djece u gradu. Pridj evi: . 01 01 prirodi i gQdisnjim dobima. Navedi naslove sest pjesama iz zbirke »1znad gOire vjetti zbore«: VI. a PQgotQVU ne sve Qdjednom. Zakljuci da li je bolje pjesmu citati vrlQ sporo ili brzo Hi naizmjenicno: cas brZe . Pronadi rijeci na kiraju stihova koje se medusobno glasovno podudaraju i povezi ih zaobljenim linijama kao sto smo to Cinili pri analizi pjesme »Koncert kraj rijeke«.cas sporije. po tvom misljenju. a moze i cim se zavrsi obrada zbiJrke. tada. Pronadi i podvuci tacno rjesenje. strani zbirke. Moze ih dati pojedincima. 4. odahnuti. 82 83 . i ispisi jednu ispod druge. Zasto se mnoge PandZine pjesme pjevaju? a) jer su zanimljive.

ritet paezije. Ako zeliS. Ona ce ti pomoci u tome. Svjetlost. Od tebe se ne ocekuje. Sarajevo. a. br. a nekome i manje vremena da postigne zeljeno. Prije toga jos jedanput procitaj Pandzinu pjesmu »Rugalica«. Vladimir Milaric: Dragan Kulidzan . ' 4. ako ona ne znaCi nastavnikovo iskreno usaglasavanje. VII. Banja Luka. naravno. u budenju i njegovanju trajne ljubavi prema poeziji. vrsta aktivnosti i primjene pitanja i zadataka. ne treba stedjeti. 1970. moze biti vise stetna no karisna. Djecji pisci 0 sebi (autobiografije nasih djecjih pisaca) Veselin Maslesa.rjecniku ill im sam odredi smisaa onaka kaka ih shvataS. Treci zadatak se ne narusi svijet djetinjstva i sacuva integ. IZVlrsavajuci ovaj zadatak.i koji se ticu neophodnog vremena. 6. Daleko je bolje obraditi manje zbirki u lektiri nego biti povrsan i ici na kvantitet. pri tom. NAPOMENE. SUGESTIJE I LITERATURA Ponudeni model irrterpretacije. Nekame ce trebati nesta vise. Pared rijeci za koje ne nades objasnjenje ostavi praznlll liniju.Potocic. Prijedloz. Skolska knjiga. ZAKLJUCNA UOPSTAVANJA. 5. naravno. pa ces to u skali upotpruniti. Pod naslovom Rugalica opiSi jednu svoju zgodu kada sizbog neke mane ili greske bio izvrgnut bockanjima drugova ili clanavaporodice. Markovic: Zapisi 0 knjizevnosti za djecu. 2 . Valja jos jedanput podvuci da se dati model nudi sarna kao arijentacija koja se moze u potpunosti i u pojedinostima prihvatiti i prilagoditi konkretnim potrebarna i uslovima rada u skoli i adjeljenju. takoder. Bukvalna primjena. 3. Joza Skok: Interpretacija i metodicki pristup pjesnickom djelu Vladimira Nazora u osnovnoj skoli. pokusaj pisati u obliku stihova. vec budi samostalan i duhovit. Zagreb. Prilozi. sva akvirna i pojedinacna rjesenja u njemu usmjerena Sillk tome da se pruz. ali pazi da je doslovno ne usvojis.1973/74. znace sarna orijentaciju.e sire i Iraznovrsnije mogucnosti za obradu pjesnicke zbirke »Iznad gare vjetri zbore« i drugih koje su joj slicne. Sarajevo. Slobodan Z. Milan Crnkovic: Djecja knjizevnost. LITiERATURA 1. ostvare i brojni zadaci nastave. Nasiha Kapidzic-Hadzic: Od Zmaja do Viteza.zi pomoc i od roditelja i starije brace i sestara. lezi u nalazenju mjere i uvijek prisutnoj budnosti da 84 85 . 1967. 2. da budes pravi pjesnik. 1963. Vrijeme i napOlr. Tajna uspjeha. Zavod za izdavanje udzbenika. Potra. 1971. Prilozi 3 1973/74. Sarajevo. obagatices svaj rjecnik pa ces se u buduce Ijepse izrazavati u govarui pisanju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->