P. 1
2 Access Upiti

2 Access Upiti

|Views: 6|Likes:
Published by repintar
access upiti
access upiti

More info:

Categories:Topics
Published by: repintar on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP Odabirom opcije [Queries] na izborniku [Objects] koji se nalazi s lijeve strane glavnog prozora

baze na većem dijelu ekrana pojavljuju se dva osnovna načina izrade upita: Create query in Design view (za stvaranje upita u konstrukcijskom prgledu) i Create Query by using wizard (za stvaranje upita pomoću čarobnjaka).

Upiti su dijelovi baze podataka koji imaju četiri osnovne funkcije: 1. sortiranje podataka, 2. selekcija podataka, 3. kombiniranje podataka i 4. generiranje novih podataka na temelju postojećih. Stvaranje novog upita u konstrukcijskom pregledu Odabirom opcije [Create query in Design view] otvara se prozor Microsoft Access:[Query1:Select Query]. Naslov prozora govori da se radi o upitu koji se stvara u Accessu te mu je dodijeljeno ime Query1 (Access mu automatski dodjeljuje ime), a Select Query je vrsta upita. Navedeni prozor sastoji se od dva dijela: donjeg dijela koji je neaktivan i gornjeg aktivnog dijela. Aktivni dio je podprozor Show Table. U Show Table se odabire izvor upita. Izvor upita mogu bili tablice koje su napravljene u bazi ili upiti koji su do sad napravljeni u bazi.

Izvori u podprozoru Show Table grupirani su u tri grupe: Tables (popis svih tablica koje postoje u bazi). Da bi se naknadno dodao novi izvor za upit potrebno je ponovno uključiti Show Table -> s izbornika [Query] odabrati opciju [Show Table] ili na Toolbaru prozora odabrati ikonu . Najlakši način za bisanje izvora podataka je da se selektira zvijezdica koja se nalazi na vrhu popisa polja te obabir tipke Del na tipkovinici ili s izbornika [Query] odabrati opciju [Remove Query]. Izvor se može odabrati iz bilo koje grupe (ovisno o kakvoj se vrsti radi: tablici ili upitu) odabirom naziva izvora i pritiskom na tipku Add ili dvoklikom na naziv izvora. Zatvaranjem podprozora Show Table aktivira se donji dio prozora Query1:Select query. Kao izvor može se odabati jedna tablica/upit ili više njih. Queries (popis svih upita koji postoje u bazi) i Both (popis svih tablica i upita koji postoje u bazi). . U ovom prozoru se odabani izvor pojavljuje u gornjem dijelu ekrana u obliku pravokutnika koji sadrži popis polja od kojih se izvor sastoji (veličina pravokutnika može se mijenjati). Kada su odabrani svi željeni izvori novog upita podprozor Show Table se zatvara pritiskom na tipku X u desnom gornjem uglu ili odabirom tipke Close. Upiti koji kao izvor imaju jedan izvor su jednostavni upiti dok oni koji imaju dva i više izvora su složeni upiti.

2. pozicioniranjem u prvi red tablice (red Field) u željenom stupcu s desne strane odabrane čelije pojavljuje se tipka sa strelicom prema dolje. Ikona se mijenja ovisno o pregledu u kojem se gleda upit. Navedeni pregledi se mogu aktivirati s izbornika [View] ili odabirom ikone u gornjem lijevom uglu ekrana. radi se zapravo o smještanju polja iz izvora u donji dio ekrana (tablicu). ako je uključen pregled Design View pojavit će se ikona Datasheet view-a i obratno.MaticniBr) Preuzimanjem odreñenog broja polja izvora u tablicu automatski se popunjavaju redak Field i redak Table u tablici. U retku Field nalazi se naziv preuzetog polja. Studenti. Postoje dva pregleda upita: Design view (konstrukcijski pregled) i Datasheet view (tablični pregled). Polje se odabire klikom na njegov naziv (naziv polja sastoji se od [nazivaizvora. Takoñer se u polju Show u «check box» upisuje kvačica koja oznanačava da se odreñeno polje vidi u svim pregledima upita. dvoklikom na naziv polja u izvoru – polje se smješta u prvi slobodni stupac u tablici (ukoliko postoje već popunjeni stupci u tablici na ovaj način se novo polje smješta desno od zadnjeg zauzetog polja). odabere se željeno polje u izvoru. Preuzimanje polja izvora u upit: 1. . drži lijevom tipkom miša i prenosi u željeni stupac tablice i 3. a u retku Table naziv izvora iz koje je polje preuzeto.Nakon izbora izvora slijedeći korak u kreiranju upita je odabir polja iz izvora koji se žele koristiti u upitu.nazivpolja] npr. Pritiskom na tu tipku otvara se padajući izbornik koji sadrži popis svih polja izvora.

.nema sortiranja. Not sorted . nakon toga radi kombinaciju s sortiranjem slijedećeg stupca itd.Funkcija: sortiranje podataka Funkcija sortiranja podataka može se primjenjivati na jednostavnim i složenim upitima. Ascending – uzlazni poredak. 2. Rezultat postavljenih kriterija sortiranja u Datasheet view-u prikazan je na screenshot-u s lijeve strane. Funkcija sortiranja u upitu uključuje se za svaki pojedinačni stupac upita u retku Sort. Descending – silazni poredak i 3. Pozicioniranjem u redak Sort u bilo koji stupac s desne strane čelije dobije se tipka s strelicom prema dolje kojom se otvara izbornik s ponuñenim vrstama sortiranja: 1. Kod sortiranja Access najprije uvažava sortiranje prvog stupca. Funkcija: selekcija podataka Selekcija podataka je postupak kojim se traže podaci baze koji zadovoljavaju odreñene uvjete. Sortiranje se može primijeniti na svim vrstama podataka.

Memo) . Postavljanje uvjeta u numeričkom polju (Number. i 01..2005# Za potrebe selekcije podataka može se u kombinaciji s retkom Criteria koristiti i redak Or.ako se nezna cijeli broj (zna se njegov početak.2005# (bez točke na kraju godine) .2005.ako se zna cijeli tekst koji se traži u odreñenom stupcu on se upisuje u redak Criteria pod navodnicima .Redak koji se koristi za selektiranje podataka u upitima je redak Criteria.yyyy#. a operator Or znači "ili") Postavljanje uvjeta u tekstualnom polju (Text. npr.06.2005. zna se da broj započinje na 2.mm. uvjet u retku Criteria izgledao bi: >#01.2005# And <#01.06.10. /npr. . kraj) onaj dio koji se nezna označava se * /npr.12. dva ili više) .može se definirati i vremenski interval koji se traži. a onda u retku Or. uvjet će se postaviti kao: ">150 And <500" ili traže se brojevi veći od 200 ili manji od 100. jedna * označava sve brojeve koji su nepoznati (jedan. uvjet u retku Criteria izgledao bi : #12.ako se ne zna cijeli tekst sa zvijezdicom se označuje sve ono što se nezna Postavljanje uvjeta u polju datuma (Date/Time) . npr traži se datum 12.2005.12.. Kada su postavljeni uvjeti u oba retka najprije se poštuju uvjeti definirani u retku Criteria.ako se zna cijeli broj koji se traži u odreñenom stupcu on se upisuje u redak Criteria pod navodnicima . traži se datum izmeñu 01. traže se svi brojevi izmeñu 150 i 500. uvjet se postavlja: ">200 Or <100" (operator And znači "i". Text/za brojeve.10.ako se zna cijeli datum on se u retku Criteria treba napisati u slijedećem obliku #dd. AutoNumber): . Pravila postavljanja uvjeta u tom retku ovise o vrsti polja (stupca) u kojem se postavljaju uvjeti.može se postaviti numerički interval. uvjet se upisuje kao "2*"/.

smjera studiranja prema šifri kolegija i roku koji je prijavljen. prezimena i imena studenata. Kombinacija podataka znači da se kombiniraju podaci iz više izvora da bi se dobio odgovor na upit. Na složenim upitima mogu se koristiti prethodno opisane funkcije Selekcija i Sortiranje podataka.Parametarski upit U retku Criteria može se postaviti i drugačiji uvjeti. Ovime se zapravo definira vrijednost koja se traži svaki put kad korisnik pokreće upit. . dakle ne mora se svaki put tražiti isti uvjet nego se pokretanjem upita definira tražena vrijednost. korištenjem [] zagrada. Traži se popis matičnog broja. Funkcija: kombinacija podataka Osim jednostavnih upita koji imaju samo jedan izvor postoje i složeni upiti koji imaju dva ili više izvora. Uvjet postavljen u stupcu MaticniBr rezultirati će time da pri pokretanju upita se otvara prozor Enter Value Parameter koji traži unos matičnog broja. Slijedeći screenshot je primjer složenog upita koji ima dva izvora. ali se može korisiti i funkcija kombinacija podataka.

Označi se polje Maticni u PrijavaIspita drži lijevom tipkom miša i prenosi na polje MaticniBr u izvoru Studenti. u izvoru Studenti ključ može biti MaticniBr ili JMBG jer svaki student ima samo jedan matični broj i samo jedan JMBG. U ovom slučaju veza izmeñu izvora je polje Maticni u izvoru PrijavaIspita i MaticniBr u izvoru Studenti. Povezivanje se radi tako da se povežu ključevi svih izvora. ta polja su istog tipa podatka. Npr.Da bi se dobio dobar odgovor na postavljeni upit izvori upita OBAVEZNO moraju biti povezani. Ključ je jedno ili više polja izvora kojim se jedinstveno može identificirati svaki zapis (redak) izvora. Kluč u izvoru PrijavaIspita sastoji se od tri polja SifraKol. veličine i imaju postavljena ista ograničenja. . Maticni i Rok (složeni ključ). Povezuju se polja ključa koja su ista u oba izvora (ne moraju se isto zvati!).

Postupak spajanja polja sastoji se zapravo od zbrajanja sadržaja odabranog broja polja -> npr. Prezime]. Spajanje polja u upitu Sadržaj dvaju ili više polja može se u upitu spojiti u jedno polje. Veza 1-1 je ispravna veza koja se treba koristiti u Accessu. Da bi se provjerila ili promijenila vrsta veze treba kliknuti na vezu te se desnom tipkom miša otvara prozor Join Properties ili s izbornika [View] odabrati [Join Properties].više – 1 (veza više naprama 1) – više zapisa iz tablice s lijeve strane veze odgovara samo jedan zapis iz tablice s desne strane veze (veza je prikazana sa strelicom s lijeve strane veze).više (veza jedan naprama više) – zapisu iz tablice s lijeve strane veze odgovara više zapisa iz tablice koja se nalazi s desne strane veze (veza je prikazana sa strelicom u tablicu s desne strane veze).1-1 (veza jedan naprama 1) – zapisu iz tablice s lijeve strane veze odgovora samo jedan zapis iz tablice koja se nalazi s desne strane veze. a pod navodnicima se izmeñu dva polja koja se spajaju umeće razmak. želi se spojiti sadržaj polja Ime iz tablice Studenti i sadržaj polja Prezime iz tablice Studenti u polje koje će se zvati Student. U ugratim zagradama se navodi naziv izvora i naziv polja.Ime]+" "+[Studenti. . . a veza 1-više i više-1 služe za provjeru ispravnosti popunjavanja izvora upita. .Svojstva veze U Accessu postoje tri vrste veza: . Postupak je slijedeći: u retku Field se napiše Student:[Studenti.

Yes/No. and OLE Object Number. AutoNumber.Funkcija: generiranje novih podataka na temelju postojećih Za razliku od prije opisanih funkcija ova funkcija omogućava korisniku da na temelju postojećih podataka u izvorima izračuna nove podatke. and AutoNumber Number. Currency. Date/Time. Number. Criteria i Or. Currency. Uključivanjem ove opcije u donjem dijelu ekrana gdje se nalazi predefinirana tablica s redovima Field. and AutoNumber Number. Date/Time. Count. Show. Da bi se mogla koristiti ova funkcija treba na izborniku [View] uključiti opciju [Totals]. da bi se to izbjeglo radi se promjena naziva stupca): u retku Field pozicionirati se na početak. Count. Memo. Date/Time. and AutoNumber Text. Currency. and AutoNumber Text. Date/Time. and AutoNumber Svi Svi Svi StDev Var First Last Group by Standardna devijacija Varijanca Prva vrijednost u stupcu Posljednja vrijednosti u stupcu Grupiranje. izmeñu redaka Table i Sort pojavljuje se redak Total koji može poprimiti slijedeće vrijednosti: Funkcije Sum Avg Min Max Count Izračun Zbrajanje Aritmetičke sredina Najmanja vrijednost Najveća vrijednost Prebrojavanje Tip podataka na kojima se primjenjije Number. . Number. izdvaja različite vrijednosti koje se nalaze u odreñenom stupcu (nema veze koliko puta se pojavljuju) Expression Kombinacija funkcija Sum. and AutoNumber Text. Sort. Date/Time. Date/Time. Avg i Var Where Izdvajanje odreñenog stupca od uvjeta u retku Criteria Kao i za Sum. Currency. Currency. Number. Currency. Currency. Date/Time. Avg i Var Svi Promjena naziva stupca (kad se koristi total u nazivu stupaca ispisuje se funkcija koja se koristi. Table. upisati naziv stupca: i sve što je bilo napisano ostaviti.

Koliko je seminara i diplomskih radova imao pojedini nositelj po godinama Total: Godina (Group by). a vrijednost u totalu može biti bilo koja funkcija totala. Po pojedinom kolegiju koja je najmanja ocjena kojom je ocijenjen seminar. a koliko izvanredni. Koliko studenata je upisalo koji semestar. Semestar (Count) Izvor: tablica Seminarski i diplomski radovi 1. Total: Semestar (Group by).Primjeri upita s upotrebom Totala Izvor: tablica Studenti 1. Total: Sifra_kol (Group by). a kojom diplomski rad. Da bi se napravio Crosstab upit prilikom stvaranja upita u izborniku [Query] treba odabrati opciju [Crosstab query]. Od ukupnog broja studenta evidentiranih u bazi koliko studenta je upisalo redovni studij. a koliko IS.Vrijednost (rezultat funkcije total) Polja koja služe kao zaglavlje retka i zaglavlje stupca u retku Totals trebaju biti postavljena na Group by. Total: Studij (Group by). . Smjer (Count) 3. Totals je objašnjem u prethodnom tekstu. Time se u donjem dijelu prozora u predefiniranoj tablici izmeñu retka Table i Sort pojavljuju dva nova retka: Totals i Crosstab. Identifikator (Group by). Identifikator (Group by). Od ukupnog broja studenata evidentiranih u bazi koliko je studenta smjera OP. Prosječna ocjena koju je pojedini nositelj dao iz seminarskog i diplomskog rada Total: Nositelj (Group by). Identifikator (Count) 2. Identifikator (Group by). Ocjena (Avg) Crosstab upiti Crosstab upiti su vrsta upita koja koristi funkciju Totals (rezultat ove vrste upita je matrica koja se čita tako da se traži gdje je upisana vrijednost koja povezuje zaglavlje retka i zaglavlje stupca).Zaglavlje retka (podaci koji će se ispivati na početku retka) . Total: Smjer (Group by). Studij (Count) 2.Zaglavlje stupca (podaci koji se ispisuju na vrhu stupca) . Ocjena (Min) 3. Nositelj (Group by). U retku Crosstab definiraju: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->