P. 1
2 Access Upiti

2 Access Upiti

|Views: 6|Likes:
Published by repintar
access upiti
access upiti

More info:

Categories:Topics
Published by: repintar on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP Odabirom opcije [Queries] na izborniku [Objects] koji se nalazi s lijeve strane glavnog prozora

baze na većem dijelu ekrana pojavljuju se dva osnovna načina izrade upita: Create query in Design view (za stvaranje upita u konstrukcijskom prgledu) i Create Query by using wizard (za stvaranje upita pomoću čarobnjaka).

Upiti su dijelovi baze podataka koji imaju četiri osnovne funkcije: 1. sortiranje podataka, 2. selekcija podataka, 3. kombiniranje podataka i 4. generiranje novih podataka na temelju postojećih. Stvaranje novog upita u konstrukcijskom pregledu Odabirom opcije [Create query in Design view] otvara se prozor Microsoft Access:[Query1:Select Query]. Naslov prozora govori da se radi o upitu koji se stvara u Accessu te mu je dodijeljeno ime Query1 (Access mu automatski dodjeljuje ime), a Select Query je vrsta upita. Navedeni prozor sastoji se od dva dijela: donjeg dijela koji je neaktivan i gornjeg aktivnog dijela. Aktivni dio je podprozor Show Table. U Show Table se odabire izvor upita. Izvor upita mogu bili tablice koje su napravljene u bazi ili upiti koji su do sad napravljeni u bazi.

. Kada su odabrani svi željeni izvori novog upita podprozor Show Table se zatvara pritiskom na tipku X u desnom gornjem uglu ili odabirom tipke Close. Najlakši način za bisanje izvora podataka je da se selektira zvijezdica koja se nalazi na vrhu popisa polja te obabir tipke Del na tipkovinici ili s izbornika [Query] odabrati opciju [Remove Query]. Queries (popis svih upita koji postoje u bazi) i Both (popis svih tablica i upita koji postoje u bazi). Upiti koji kao izvor imaju jedan izvor su jednostavni upiti dok oni koji imaju dva i više izvora su složeni upiti. Kao izvor može se odabati jedna tablica/upit ili više njih.Izvori u podprozoru Show Table grupirani su u tri grupe: Tables (popis svih tablica koje postoje u bazi). Izvor se može odabrati iz bilo koje grupe (ovisno o kakvoj se vrsti radi: tablici ili upitu) odabirom naziva izvora i pritiskom na tipku Add ili dvoklikom na naziv izvora. Zatvaranjem podprozora Show Table aktivira se donji dio prozora Query1:Select query. U ovom prozoru se odabani izvor pojavljuje u gornjem dijelu ekrana u obliku pravokutnika koji sadrži popis polja od kojih se izvor sastoji (veličina pravokutnika može se mijenjati). Da bi se naknadno dodao novi izvor za upit potrebno je ponovno uključiti Show Table -> s izbornika [Query] odabrati opciju [Show Table] ili na Toolbaru prozora odabrati ikonu .

nazivpolja] npr. U retku Field nalazi se naziv preuzetog polja. a u retku Table naziv izvora iz koje je polje preuzeto. odabere se željeno polje u izvoru. ako je uključen pregled Design View pojavit će se ikona Datasheet view-a i obratno. pozicioniranjem u prvi red tablice (red Field) u željenom stupcu s desne strane odabrane čelije pojavljuje se tipka sa strelicom prema dolje. Preuzimanje polja izvora u upit: 1. Studenti. . Polje se odabire klikom na njegov naziv (naziv polja sastoji se od [nazivaizvora. Takoñer se u polju Show u «check box» upisuje kvačica koja oznanačava da se odreñeno polje vidi u svim pregledima upita. radi se zapravo o smještanju polja iz izvora u donji dio ekrana (tablicu). 2. Pritiskom na tu tipku otvara se padajući izbornik koji sadrži popis svih polja izvora.MaticniBr) Preuzimanjem odreñenog broja polja izvora u tablicu automatski se popunjavaju redak Field i redak Table u tablici. drži lijevom tipkom miša i prenosi u željeni stupac tablice i 3. Postoje dva pregleda upita: Design view (konstrukcijski pregled) i Datasheet view (tablični pregled). Navedeni pregledi se mogu aktivirati s izbornika [View] ili odabirom ikone u gornjem lijevom uglu ekrana. dvoklikom na naziv polja u izvoru – polje se smješta u prvi slobodni stupac u tablici (ukoliko postoje već popunjeni stupci u tablici na ovaj način se novo polje smješta desno od zadnjeg zauzetog polja).Nakon izbora izvora slijedeći korak u kreiranju upita je odabir polja iz izvora koji se žele koristiti u upitu. Ikona se mijenja ovisno o pregledu u kojem se gleda upit.

. Not sorted . 2. Pozicioniranjem u redak Sort u bilo koji stupac s desne strane čelije dobije se tipka s strelicom prema dolje kojom se otvara izbornik s ponuñenim vrstama sortiranja: 1. Funkcija sortiranja u upitu uključuje se za svaki pojedinačni stupac upita u retku Sort. nakon toga radi kombinaciju s sortiranjem slijedećeg stupca itd. Kod sortiranja Access najprije uvažava sortiranje prvog stupca. Descending – silazni poredak i 3. Ascending – uzlazni poredak.nema sortiranja. Rezultat postavljenih kriterija sortiranja u Datasheet view-u prikazan je na screenshot-u s lijeve strane. Sortiranje se može primijeniti na svim vrstama podataka. Funkcija: selekcija podataka Selekcija podataka je postupak kojim se traže podaci baze koji zadovoljavaju odreñene uvjete.Funkcija: sortiranje podataka Funkcija sortiranja podataka može se primjenjivati na jednostavnim i složenim upitima.

uvjet se postavlja: ">200 Or <100" (operator And znači "i".10.06.2005# (bez točke na kraju godine) .10. npr traži se datum 12. uvjet u retku Criteria izgledao bi: >#01.može se postaviti numerički interval.može se definirati i vremenski interval koji se traži.2005.2005# And <#01. Kada su postavljeni uvjeti u oba retka najprije se poštuju uvjeti definirani u retku Criteria.ako se ne zna cijeli tekst sa zvijezdicom se označuje sve ono što se nezna Postavljanje uvjeta u polju datuma (Date/Time) .2005.2005# Za potrebe selekcije podataka može se u kombinaciji s retkom Criteria koristiti i redak Or.ako se nezna cijeli broj (zna se njegov početak.. .ako se zna cijeli datum on se u retku Criteria treba napisati u slijedećem obliku #dd. traže se svi brojevi izmeñu 150 i 500. AutoNumber): . /npr. uvjet se upisuje kao "2*"/. Memo) .12. i 01. kraj) onaj dio koji se nezna označava se * /npr. Postavljanje uvjeta u numeričkom polju (Number.yyyy#. a operator Or znači "ili") Postavljanje uvjeta u tekstualnom polju (Text.2005. npr..ako se zna cijeli broj koji se traži u odreñenom stupcu on se upisuje u redak Criteria pod navodnicima .06. Pravila postavljanja uvjeta u tom retku ovise o vrsti polja (stupca) u kojem se postavljaju uvjeti. uvjet u retku Criteria izgledao bi : #12. zna se da broj započinje na 2.ako se zna cijeli tekst koji se traži u odreñenom stupcu on se upisuje u redak Criteria pod navodnicima . dva ili više) . traži se datum izmeñu 01. uvjet će se postaviti kao: ">150 And <500" ili traže se brojevi veći od 200 ili manji od 100.12. Text/za brojeve.Redak koji se koristi za selektiranje podataka u upitima je redak Criteria. jedna * označava sve brojeve koji su nepoznati (jedan.mm. a onda u retku Or.

Ovime se zapravo definira vrijednost koja se traži svaki put kad korisnik pokreće upit. korištenjem [] zagrada. Kombinacija podataka znači da se kombiniraju podaci iz više izvora da bi se dobio odgovor na upit. Funkcija: kombinacija podataka Osim jednostavnih upita koji imaju samo jedan izvor postoje i složeni upiti koji imaju dva ili više izvora.Parametarski upit U retku Criteria može se postaviti i drugačiji uvjeti. Traži se popis matičnog broja. Uvjet postavljen u stupcu MaticniBr rezultirati će time da pri pokretanju upita se otvara prozor Enter Value Parameter koji traži unos matičnog broja. dakle ne mora se svaki put tražiti isti uvjet nego se pokretanjem upita definira tražena vrijednost. ali se može korisiti i funkcija kombinacija podataka. Na složenim upitima mogu se koristiti prethodno opisane funkcije Selekcija i Sortiranje podataka. prezimena i imena studenata. smjera studiranja prema šifri kolegija i roku koji je prijavljen. . Slijedeći screenshot je primjer složenog upita koji ima dva izvora.

Ključ je jedno ili više polja izvora kojim se jedinstveno može identificirati svaki zapis (redak) izvora. Maticni i Rok (složeni ključ). veličine i imaju postavljena ista ograničenja. U ovom slučaju veza izmeñu izvora je polje Maticni u izvoru PrijavaIspita i MaticniBr u izvoru Studenti. ta polja su istog tipa podatka. Kluč u izvoru PrijavaIspita sastoji se od tri polja SifraKol. Npr. Povezivanje se radi tako da se povežu ključevi svih izvora. Povezuju se polja ključa koja su ista u oba izvora (ne moraju se isto zvati!). u izvoru Studenti ključ može biti MaticniBr ili JMBG jer svaki student ima samo jedan matični broj i samo jedan JMBG. . Označi se polje Maticni u PrijavaIspita drži lijevom tipkom miša i prenosi na polje MaticniBr u izvoru Studenti.Da bi se dobio dobar odgovor na postavljeni upit izvori upita OBAVEZNO moraju biti povezani.

a veza 1-više i više-1 služe za provjeru ispravnosti popunjavanja izvora upita.Svojstva veze U Accessu postoje tri vrste veza: .više – 1 (veza više naprama 1) – više zapisa iz tablice s lijeve strane veze odgovara samo jedan zapis iz tablice s desne strane veze (veza je prikazana sa strelicom s lijeve strane veze). Prezime].1-1 (veza jedan naprama 1) – zapisu iz tablice s lijeve strane veze odgovora samo jedan zapis iz tablice koja se nalazi s desne strane veze.Ime]+" "+[Studenti. Spajanje polja u upitu Sadržaj dvaju ili više polja može se u upitu spojiti u jedno polje. Postupak je slijedeći: u retku Field se napiše Student:[Studenti. U ugratim zagradama se navodi naziv izvora i naziv polja.više (veza jedan naprama više) – zapisu iz tablice s lijeve strane veze odgovara više zapisa iz tablice koja se nalazi s desne strane veze (veza je prikazana sa strelicom u tablicu s desne strane veze). Veza 1-1 je ispravna veza koja se treba koristiti u Accessu. . Postupak spajanja polja sastoji se zapravo od zbrajanja sadržaja odabranog broja polja -> npr. . želi se spojiti sadržaj polja Ime iz tablice Studenti i sadržaj polja Prezime iz tablice Studenti u polje koje će se zvati Student. Da bi se provjerila ili promijenila vrsta veze treba kliknuti na vezu te se desnom tipkom miša otvara prozor Join Properties ili s izbornika [View] odabrati [Join Properties]. a pod navodnicima se izmeñu dva polja koja se spajaju umeće razmak. .

and AutoNumber Svi Svi Svi StDev Var First Last Group by Standardna devijacija Varijanca Prva vrijednost u stupcu Posljednja vrijednosti u stupcu Grupiranje. Date/Time. Criteria i Or. and AutoNumber Text.Funkcija: generiranje novih podataka na temelju postojećih Za razliku od prije opisanih funkcija ova funkcija omogućava korisniku da na temelju postojećih podataka u izvorima izračuna nove podatke. and OLE Object Number. and AutoNumber Number. Memo. Currency. Number. and AutoNumber Number. and AutoNumber Text. Currency. Currency. Uključivanjem ove opcije u donjem dijelu ekrana gdje se nalazi predefinirana tablica s redovima Field. Currency. Date/Time. upisati naziv stupca: i sve što je bilo napisano ostaviti. Currency. Da bi se mogla koristiti ova funkcija treba na izborniku [View] uključiti opciju [Totals]. Date/Time. Date/Time. and AutoNumber Text. AutoNumber. Table. Currency. Show. Date/Time. Date/Time. Count. Yes/No. Number. Avg i Var Svi Promjena naziva stupca (kad se koristi total u nazivu stupaca ispisuje se funkcija koja se koristi. da bi se to izbjeglo radi se promjena naziva stupca): u retku Field pozicionirati se na početak. Sort. . Number. Avg i Var Where Izdvajanje odreñenog stupca od uvjeta u retku Criteria Kao i za Sum. izmeñu redaka Table i Sort pojavljuje se redak Total koji može poprimiti slijedeće vrijednosti: Funkcije Sum Avg Min Max Count Izračun Zbrajanje Aritmetičke sredina Najmanja vrijednost Najveća vrijednost Prebrojavanje Tip podataka na kojima se primjenjije Number. Count. Currency. izdvaja različite vrijednosti koje se nalaze u odreñenom stupcu (nema veze koliko puta se pojavljuju) Expression Kombinacija funkcija Sum. Date/Time.

Zaglavlje stupca (podaci koji se ispisuju na vrhu stupca) . Da bi se napravio Crosstab upit prilikom stvaranja upita u izborniku [Query] treba odabrati opciju [Crosstab query]. Ocjena (Avg) Crosstab upiti Crosstab upiti su vrsta upita koja koristi funkciju Totals (rezultat ove vrste upita je matrica koja se čita tako da se traži gdje je upisana vrijednost koja povezuje zaglavlje retka i zaglavlje stupca). Od ukupnog broja studenata evidentiranih u bazi koliko je studenta smjera OP. Total: Studij (Group by). Ocjena (Min) 3. a vrijednost u totalu može biti bilo koja funkcija totala. Totals je objašnjem u prethodnom tekstu. Total: Smjer (Group by). Po pojedinom kolegiju koja je najmanja ocjena kojom je ocijenjen seminar. a kojom diplomski rad.Zaglavlje retka (podaci koji će se ispivati na početku retka) . Identifikator (Count) 2. . Semestar (Count) Izvor: tablica Seminarski i diplomski radovi 1.Vrijednost (rezultat funkcije total) Polja koja služe kao zaglavlje retka i zaglavlje stupca u retku Totals trebaju biti postavljena na Group by. Koliko studenata je upisalo koji semestar. Od ukupnog broja studenta evidentiranih u bazi koliko studenta je upisalo redovni studij. Total: Semestar (Group by). a koliko IS. Total: Sifra_kol (Group by). Identifikator (Group by). Identifikator (Group by). Nositelj (Group by). Smjer (Count) 3.Primjeri upita s upotrebom Totala Izvor: tablica Studenti 1. Prosječna ocjena koju je pojedini nositelj dao iz seminarskog i diplomskog rada Total: Nositelj (Group by). Time se u donjem dijelu prozora u predefiniranoj tablici izmeñu retka Table i Sort pojavljuju dva nova retka: Totals i Crosstab. Studij (Count) 2. a koliko izvanredni. Identifikator (Group by). U retku Crosstab definiraju: . Koliko je seminara i diplomskih radova imao pojedini nositelj po godinama Total: Godina (Group by).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->