UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP Odabirom opcije [Queries] na izborniku [Objects] koji se nalazi s lijeve strane glavnog prozora

baze na većem dijelu ekrana pojavljuju se dva osnovna načina izrade upita: Create query in Design view (za stvaranje upita u konstrukcijskom prgledu) i Create Query by using wizard (za stvaranje upita pomoću čarobnjaka).

Upiti su dijelovi baze podataka koji imaju četiri osnovne funkcije: 1. sortiranje podataka, 2. selekcija podataka, 3. kombiniranje podataka i 4. generiranje novih podataka na temelju postojećih. Stvaranje novog upita u konstrukcijskom pregledu Odabirom opcije [Create query in Design view] otvara se prozor Microsoft Access:[Query1:Select Query]. Naslov prozora govori da se radi o upitu koji se stvara u Accessu te mu je dodijeljeno ime Query1 (Access mu automatski dodjeljuje ime), a Select Query je vrsta upita. Navedeni prozor sastoji se od dva dijela: donjeg dijela koji je neaktivan i gornjeg aktivnog dijela. Aktivni dio je podprozor Show Table. U Show Table se odabire izvor upita. Izvor upita mogu bili tablice koje su napravljene u bazi ili upiti koji su do sad napravljeni u bazi.

Najlakši način za bisanje izvora podataka je da se selektira zvijezdica koja se nalazi na vrhu popisa polja te obabir tipke Del na tipkovinici ili s izbornika [Query] odabrati opciju [Remove Query]. Kao izvor može se odabati jedna tablica/upit ili više njih. U ovom prozoru se odabani izvor pojavljuje u gornjem dijelu ekrana u obliku pravokutnika koji sadrži popis polja od kojih se izvor sastoji (veličina pravokutnika može se mijenjati). Kada su odabrani svi željeni izvori novog upita podprozor Show Table se zatvara pritiskom na tipku X u desnom gornjem uglu ili odabirom tipke Close. Izvor se može odabrati iz bilo koje grupe (ovisno o kakvoj se vrsti radi: tablici ili upitu) odabirom naziva izvora i pritiskom na tipku Add ili dvoklikom na naziv izvora. . Zatvaranjem podprozora Show Table aktivira se donji dio prozora Query1:Select query. Upiti koji kao izvor imaju jedan izvor su jednostavni upiti dok oni koji imaju dva i više izvora su složeni upiti.Izvori u podprozoru Show Table grupirani su u tri grupe: Tables (popis svih tablica koje postoje u bazi). Queries (popis svih upita koji postoje u bazi) i Both (popis svih tablica i upita koji postoje u bazi). Da bi se naknadno dodao novi izvor za upit potrebno je ponovno uključiti Show Table -> s izbornika [Query] odabrati opciju [Show Table] ili na Toolbaru prozora odabrati ikonu .

a u retku Table naziv izvora iz koje je polje preuzeto. Pritiskom na tu tipku otvara se padajući izbornik koji sadrži popis svih polja izvora. Takoñer se u polju Show u «check box» upisuje kvačica koja oznanačava da se odreñeno polje vidi u svim pregledima upita. Studenti. Ikona se mijenja ovisno o pregledu u kojem se gleda upit.nazivpolja] npr. drži lijevom tipkom miša i prenosi u željeni stupac tablice i 3. U retku Field nalazi se naziv preuzetog polja. 2. Polje se odabire klikom na njegov naziv (naziv polja sastoji se od [nazivaizvora. pozicioniranjem u prvi red tablice (red Field) u željenom stupcu s desne strane odabrane čelije pojavljuje se tipka sa strelicom prema dolje. radi se zapravo o smještanju polja iz izvora u donji dio ekrana (tablicu). dvoklikom na naziv polja u izvoru – polje se smješta u prvi slobodni stupac u tablici (ukoliko postoje već popunjeni stupci u tablici na ovaj način se novo polje smješta desno od zadnjeg zauzetog polja).Nakon izbora izvora slijedeći korak u kreiranju upita je odabir polja iz izvora koji se žele koristiti u upitu. Postoje dva pregleda upita: Design view (konstrukcijski pregled) i Datasheet view (tablični pregled).MaticniBr) Preuzimanjem odreñenog broja polja izvora u tablicu automatski se popunjavaju redak Field i redak Table u tablici. ako je uključen pregled Design View pojavit će se ikona Datasheet view-a i obratno. Preuzimanje polja izvora u upit: 1. . odabere se željeno polje u izvoru. Navedeni pregledi se mogu aktivirati s izbornika [View] ili odabirom ikone u gornjem lijevom uglu ekrana.

nakon toga radi kombinaciju s sortiranjem slijedećeg stupca itd.Funkcija: sortiranje podataka Funkcija sortiranja podataka može se primjenjivati na jednostavnim i složenim upitima. Sortiranje se može primijeniti na svim vrstama podataka. Kod sortiranja Access najprije uvažava sortiranje prvog stupca. .nema sortiranja. Ascending – uzlazni poredak. Funkcija: selekcija podataka Selekcija podataka je postupak kojim se traže podaci baze koji zadovoljavaju odreñene uvjete. Pozicioniranjem u redak Sort u bilo koji stupac s desne strane čelije dobije se tipka s strelicom prema dolje kojom se otvara izbornik s ponuñenim vrstama sortiranja: 1. 2. Not sorted . Rezultat postavljenih kriterija sortiranja u Datasheet view-u prikazan je na screenshot-u s lijeve strane. Descending – silazni poredak i 3. Funkcija sortiranja u upitu uključuje se za svaki pojedinačni stupac upita u retku Sort.

2005. a onda u retku Or.06.može se postaviti numerički interval. Text/za brojeve. Memo) . uvjet se upisuje kao "2*"/. traže se svi brojevi izmeñu 150 i 500.10. Kada su postavljeni uvjeti u oba retka najprije se poštuju uvjeti definirani u retku Criteria. uvjet se postavlja: ">200 Or <100" (operator And znači "i". npr traži se datum 12. AutoNumber): .ako se nezna cijeli broj (zna se njegov početak.ako se ne zna cijeli tekst sa zvijezdicom se označuje sve ono što se nezna Postavljanje uvjeta u polju datuma (Date/Time) .može se definirati i vremenski interval koji se traži. npr. a operator Or znači "ili") Postavljanje uvjeta u tekstualnom polju (Text.ako se zna cijeli broj koji se traži u odreñenom stupcu on se upisuje u redak Criteria pod navodnicima .12..ako se zna cijeli tekst koji se traži u odreñenom stupcu on se upisuje u redak Criteria pod navodnicima . dva ili više) . Pravila postavljanja uvjeta u tom retku ovise o vrsti polja (stupca) u kojem se postavljaju uvjeti. zna se da broj započinje na 2. kraj) onaj dio koji se nezna označava se * /npr.2005. i 01.06. /npr. jedna * označava sve brojeve koji su nepoznati (jedan. . uvjet u retku Criteria izgledao bi: >#01.2005. Postavljanje uvjeta u numeričkom polju (Number. traži se datum izmeñu 01.2005# Za potrebe selekcije podataka može se u kombinaciji s retkom Criteria koristiti i redak Or.10..2005# And <#01.mm. uvjet će se postaviti kao: ">150 And <500" ili traže se brojevi veći od 200 ili manji od 100. uvjet u retku Criteria izgledao bi : #12.yyyy#.2005# (bez točke na kraju godine) .12.ako se zna cijeli datum on se u retku Criteria treba napisati u slijedećem obliku #dd.Redak koji se koristi za selektiranje podataka u upitima je redak Criteria.

Funkcija: kombinacija podataka Osim jednostavnih upita koji imaju samo jedan izvor postoje i složeni upiti koji imaju dva ili više izvora. ali se može korisiti i funkcija kombinacija podataka. Uvjet postavljen u stupcu MaticniBr rezultirati će time da pri pokretanju upita se otvara prozor Enter Value Parameter koji traži unos matičnog broja. Na složenim upitima mogu se koristiti prethodno opisane funkcije Selekcija i Sortiranje podataka. Slijedeći screenshot je primjer složenog upita koji ima dva izvora. prezimena i imena studenata. .Parametarski upit U retku Criteria može se postaviti i drugačiji uvjeti. korištenjem [] zagrada. Kombinacija podataka znači da se kombiniraju podaci iz više izvora da bi se dobio odgovor na upit. Traži se popis matičnog broja. Ovime se zapravo definira vrijednost koja se traži svaki put kad korisnik pokreće upit. dakle ne mora se svaki put tražiti isti uvjet nego se pokretanjem upita definira tražena vrijednost. smjera studiranja prema šifri kolegija i roku koji je prijavljen.

U ovom slučaju veza izmeñu izvora je polje Maticni u izvoru PrijavaIspita i MaticniBr u izvoru Studenti. Npr. Maticni i Rok (složeni ključ). ta polja su istog tipa podatka. Povezuju se polja ključa koja su ista u oba izvora (ne moraju se isto zvati!). veličine i imaju postavljena ista ograničenja. Označi se polje Maticni u PrijavaIspita drži lijevom tipkom miša i prenosi na polje MaticniBr u izvoru Studenti. . u izvoru Studenti ključ može biti MaticniBr ili JMBG jer svaki student ima samo jedan matični broj i samo jedan JMBG. Ključ je jedno ili više polja izvora kojim se jedinstveno može identificirati svaki zapis (redak) izvora. Kluč u izvoru PrijavaIspita sastoji se od tri polja SifraKol. Povezivanje se radi tako da se povežu ključevi svih izvora.Da bi se dobio dobar odgovor na postavljeni upit izvori upita OBAVEZNO moraju biti povezani.

a pod navodnicima se izmeñu dva polja koja se spajaju umeće razmak. Da bi se provjerila ili promijenila vrsta veze treba kliknuti na vezu te se desnom tipkom miša otvara prozor Join Properties ili s izbornika [View] odabrati [Join Properties].Ime]+" "+[Studenti. Veza 1-1 je ispravna veza koja se treba koristiti u Accessu. a veza 1-više i više-1 služe za provjeru ispravnosti popunjavanja izvora upita.više – 1 (veza više naprama 1) – više zapisa iz tablice s lijeve strane veze odgovara samo jedan zapis iz tablice s desne strane veze (veza je prikazana sa strelicom s lijeve strane veze).Svojstva veze U Accessu postoje tri vrste veza: . . Postupak spajanja polja sastoji se zapravo od zbrajanja sadržaja odabranog broja polja -> npr. .više (veza jedan naprama više) – zapisu iz tablice s lijeve strane veze odgovara više zapisa iz tablice koja se nalazi s desne strane veze (veza je prikazana sa strelicom u tablicu s desne strane veze). Prezime]. U ugratim zagradama se navodi naziv izvora i naziv polja. Spajanje polja u upitu Sadržaj dvaju ili više polja može se u upitu spojiti u jedno polje.1-1 (veza jedan naprama 1) – zapisu iz tablice s lijeve strane veze odgovora samo jedan zapis iz tablice koja se nalazi s desne strane veze. želi se spojiti sadržaj polja Ime iz tablice Studenti i sadržaj polja Prezime iz tablice Studenti u polje koje će se zvati Student. . Postupak je slijedeći: u retku Field se napiše Student:[Studenti.

and AutoNumber Text. Date/Time. Date/Time. Table. and AutoNumber Text. Sort. Count. Number. Currency. Avg i Var Where Izdvajanje odreñenog stupca od uvjeta u retku Criteria Kao i za Sum. Number. Currency. izdvaja različite vrijednosti koje se nalaze u odreñenom stupcu (nema veze koliko puta se pojavljuju) Expression Kombinacija funkcija Sum. . Memo. Show. and AutoNumber Number. Date/Time. Currency. izmeñu redaka Table i Sort pojavljuje se redak Total koji može poprimiti slijedeće vrijednosti: Funkcije Sum Avg Min Max Count Izračun Zbrajanje Aritmetičke sredina Najmanja vrijednost Najveća vrijednost Prebrojavanje Tip podataka na kojima se primjenjije Number. Uključivanjem ove opcije u donjem dijelu ekrana gdje se nalazi predefinirana tablica s redovima Field. and AutoNumber Svi Svi Svi StDev Var First Last Group by Standardna devijacija Varijanca Prva vrijednost u stupcu Posljednja vrijednosti u stupcu Grupiranje.Funkcija: generiranje novih podataka na temelju postojećih Za razliku od prije opisanih funkcija ova funkcija omogućava korisniku da na temelju postojećih podataka u izvorima izračuna nove podatke. Criteria i Or. Currency. Currency. Currency. Number. and OLE Object Number. and AutoNumber Number. Currency. Date/Time. Avg i Var Svi Promjena naziva stupca (kad se koristi total u nazivu stupaca ispisuje se funkcija koja se koristi. Date/Time. Yes/No. Date/Time. da bi se to izbjeglo radi se promjena naziva stupca): u retku Field pozicionirati se na početak. Date/Time. Da bi se mogla koristiti ova funkcija treba na izborniku [View] uključiti opciju [Totals]. Count. and AutoNumber Text. AutoNumber. upisati naziv stupca: i sve što je bilo napisano ostaviti.

Time se u donjem dijelu prozora u predefiniranoj tablici izmeñu retka Table i Sort pojavljuju dva nova retka: Totals i Crosstab. Total: Semestar (Group by). Totals je objašnjem u prethodnom tekstu.Vrijednost (rezultat funkcije total) Polja koja služe kao zaglavlje retka i zaglavlje stupca u retku Totals trebaju biti postavljena na Group by. Ocjena (Min) 3. Od ukupnog broja studenata evidentiranih u bazi koliko je studenta smjera OP. Identifikator (Group by). Koliko studenata je upisalo koji semestar. Identifikator (Count) 2. Ocjena (Avg) Crosstab upiti Crosstab upiti su vrsta upita koja koristi funkciju Totals (rezultat ove vrste upita je matrica koja se čita tako da se traži gdje je upisana vrijednost koja povezuje zaglavlje retka i zaglavlje stupca). a vrijednost u totalu može biti bilo koja funkcija totala. Semestar (Count) Izvor: tablica Seminarski i diplomski radovi 1.Primjeri upita s upotrebom Totala Izvor: tablica Studenti 1. Studij (Count) 2. Prosječna ocjena koju je pojedini nositelj dao iz seminarskog i diplomskog rada Total: Nositelj (Group by). Da bi se napravio Crosstab upit prilikom stvaranja upita u izborniku [Query] treba odabrati opciju [Crosstab query]. U retku Crosstab definiraju: . Total: Smjer (Group by). Total: Studij (Group by).Zaglavlje stupca (podaci koji se ispisuju na vrhu stupca) .Zaglavlje retka (podaci koji će se ispivati na početku retka) . Smjer (Count) 3. Identifikator (Group by). Nositelj (Group by). Koliko je seminara i diplomskih radova imao pojedini nositelj po godinama Total: Godina (Group by). Total: Sifra_kol (Group by). Identifikator (Group by). a koliko IS. Od ukupnog broja studenta evidentiranih u bazi koliko studenta je upisalo redovni studij. Po pojedinom kolegiju koja je najmanja ocjena kojom je ocijenjen seminar. . a koliko izvanredni. a kojom diplomski rad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful