P. 1
Seminarski Rad Iz Konstitucionalne Ekonomije

Seminarski Rad Iz Konstitucionalne Ekonomije

|Views: 8|Likes:
Published by Jane Smiht
konstitucionalna ekonomija
konstitucionalna ekonomija

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Jane Smiht on Aug 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET CRNE GORE EKONOMSKI FAKULTET-PODGORICA KONSTITUCIONALNA EKONOMIJA

REFORMA SISTEMA ZDRAVSTVENE ZASTITE U CRNOJ GORI

Profesor: Prof.dr.Nevenka Glisevic

Student: Martinovic Sandra 08/155

predstavlja jedan od najstarijih zakonom uredjenih vidova osiguranja. Strategija zdravstvene politike zasniva se na podizanju kvaliteta zdravlja stanovnistva. finansija. ogranicenim mogucnostima (porast ucesca izdataka u BNP) i potrebom obezbjedjivanja privhatljivog nivoa zdravstvene zastite cjelokupnog stanovnistva. Polazeci od kriterijuma koji se ticu organizacije. U medjuvremenu su razvijani raznoliki modeli zdravstvenog sistema(zdravstvene zastite i osiguranja) koji pocivaju na nacionalnoj tradiciji i iskustvu. zakonskog uredjenja.vijek“.list RCG 39/2004). u zemljama Evropske unije. -strategija razvoja zdravstva Republike Crne Gore (2003).nacionalnim strategijama i preporukama (Evropske Komisije. Da bi se krenulo u opseznu reformu sistema usvojeno je nekoliko strateskih dokumenata: • • • -zdravstvena politika u RCG do 2020 godine(2001). koji je u nekim drzavama uveden 20-tih godina proslog vijeka.list RCG 39/2004). uslova i predvidjenih prava.Savjeta). .prilagoditi i primijeniti neka dobra iskustva zapadnih zemalja i zemalja u tranziciji.Vlada Crne Gore preko resornog ministarstva zdravlja. vec ce prouciti. uz prilagodjavanje i poboljsanje djelovanja zdravstvenog sistema u skladu sa finansijskim mogucnostima. U medjuvremenu je doslo do priblizavanja oba modela tako da gotovo citavo 2 -zakon o zdravstvenom osiguranju (sl.po uzoru na zemlje clanice Evropske unije. Obezbjedjivanje od rizika povrede i sprijecenosti za rad uslijed bolesti.zemlje EU pristupile su reformisanju sistema u skladu sa zdravstvenom politikom. Crna Goora se ukljucila u jedinstveni medjunarodni proces ostvarivanja dokumenata Svjetske zdravstvene organizacije“Zdravlje za sve u XXI vijeku“ i „21 cilj za 21. pa je otuda tesko govoriti o jedinstvenom evropskom modelu. Suocene sa sve vecim izazovima (rast potreba i ocekivanja).rada i socijalnog staranja nece direktno usvojiti nijedan zdravstveni sistem iz svijeta.rada i socijalnog staranja sprovodi reformu sistema zdravstva. Ministarstvo zdravlja.postoji uobicajena podjela zdravstvenih sistema na zemlje sa nacionalnom zdravstvenom sluzbom i sistema obaveznog socijalnog osiguranja koji je zastupljen u vecini drzava clanica. -Zakon o zdravstvenoj zastiti(sl.

Bez obzira na znacajne istorijske. U cilju prevazilazenja takvog stanja najveci broj zemalja se odlucuje za postovanje principa solidarnosti u okviru nacionalnog sistema.ukljucujuci i Crnu Goru. Na tim osnovama vecina drzava. sto dovodi do rasta izdataka koji se pokrivaju iz budzeta. pa su otuda i kadrovi-drzavni sluzbenici. uslove potrebne za dobijanje statusa punopravnih clanica Evropske unije.stanovnistvo unije ostvaruje prava na zdravstvenu zastitu. gradi svoje nacionalne politike. pri cemu su vidljive razlike koje se ticu obima i nivoa prava u pojedinim zemljama clanicama . Podizanje nivoa participacije i ogranicenja koja se ticu koriscenja skupih usluga predstavljaju realnu opasnost (izvjestaj Komisije i Savjeta). ekonomske i socijalne razlike medju njima. reformisale su svoje zdravstvene sisteme.uvedeno licno ucesce pacijenata u pokrivanju razlicitih vidova zdravstvene zastite.gore navedene.privatnog osiguranja i sopstvenog ucesca korisnika. u preovladjujucem sistemu zakonom obaveznog osiguranja. nezavisno od modela sistema.Svjetske zdravstvene organizacije i drugih medjunarodnih institucija. decenijsko iskustvo 3 . finansiranje se vrsi iz sredstava koja se prikupljaju iz doprinosa zaposlenih i poslodavaca.materijalna sigurnost gradjana.odgovarajuca autonomija davalaca usluga.makroekonomska efikasnost (troskovi za proizvoda). zdravstvene sluzbe imaju javni karakter. U nastojanju da ispune. Finansiranje drzavnih zdravstvenih sluzbi vrsi se po pravilu iz javnih sredstava (budzeta). Bez obzira na razlike zdravstvenih sistema opsti ciljevi nacionalnih zdravstvenih politika mogli bi se zdravstvenu zastitu formulisati kao: obezbjedjenje dostupnosti i ravnopravnosti trebalo bi da cine odgovarajuci procenat drustvenog korisnika. lijecenja i njege. Nasuprot tome.ukljucujuci i Crnu Goru.sloboda korisnika. politicke. U drzavama u kojima postoji dati model. kulturne. a navedeni ciljevi su zastupljeni u programima Evropske unije. U praksi se najcesce srecu rjesenja kojima je predvidjeno pokrivanje „osnovne zastite“ sa jasno definisanim oblicima prava koja se ostvaruju po osnovu osiguranja ili iz poreza.zemlje Srednje i Istocne Evrope . za pacijente sa niskim zaradama koji ne mogu da plate visoke cijene pregleda.danas je u gotovo svim clanicama Evropske unije. ukljucujuci i ljekare.Medjutim. kako bi se obezbijedila zastita lica koja slabije zaradjuju i sprijecilo njihovo njihovo dalje siromasenje zbog pokrivanja troskova lijecenja. dok je za pokrivanje dodatnih troskova potrebno ucesce pocijenata.

Ranije vazeci sistem zdravstvene zastite. u uslovima naraslih potreba i ocekivanja stanovnistva i ogranicenim finansijskim mogucnostima. privatizaciju itd. Istrazivanja zdravstvenih trendova ukazuju na neke zajednicke karakteristike u tranziciskim zemljama koje se prije svega odrazavaju u rastu troskova zdravstvene zastite. obezbjedjenja jednakosti u pruzanju usluga i pokrivenosti stanovnistva osnovnom zdravstvenom zastitom. sveobuhvatne 4 . kvalitetnije zastite.tranzicije obezbjedjuje pracenje osnovnih promjena. paralelna trzista rada) u uslovima niskih stopa fertiliteta i ubrzanog starenja stanovnistva.veci kvalitet zdravstvenih usluga. odlikovao se rasprostranjenom mrezom zdravstvenih institucija u primarnom. pokazalo se da treba reformisati centralizovani drzavni sitem zdravstvene zastite . u zemljama u tranziciji. obezbjedjivanje sigurnih izvora finasiranja. sa velikim brojem zaposlenih i prevelikim kapacitetom za bolnicko lijecenje. Negativni efekti ekonomsko-socijalnih reformi (makroekomosko stanje.podrazumijevalo je uvodjenje novog modela sistema. socijalnoj iskljucenosti i promjenama u zdravstvenom statusu stanovnistva.Bizmarkov model. Krajnji rezultati reformi veoma su razliciti . sekundarnom i tercijalnom sektoru.fokusiranjem na individualne programe koji su shvatani kao „magicne injekcije“ za sve „bolesti zdravstva“. pri cemu su u vecini slucajeva izostali ocekivani rezultati na polju poboljsanja zdravstvenog stanja stanovnostva.restruktuiranje sektorske podjele. jacanje kadrovskih potencijala .Semaskov model. Drugi dio problema koje je trebalo rijesiti odnosio se na obezbjedjivanje sigurnih izvora prihoda.placanja usluga „na crno“.postignutih rezultata i uocenih problema u reformisanju zdravstva. doveli su do negativnih demografskih trendova u vecini zemalja Istocne i Srednje Evrope. U pocetnim godinama tranzicije. na planu pruzanja usluga i njihovog kvaliteta. Razvijanje sveobuhvatne „perspektive zdravstvenog sistema“u uslovima ekonomske krize. Otuda se u vecini zemalja tranzicioni proces odvijao u pravcu stvaranja finansijski odrzivog sistema osiguranja koji se zasniva na doprinosima (a ne kao ranije na porezima) po ugledu na zapadnoevropski. efikasnijeg pruzanja usluga i prenosenja jednog dijela troskova na pacijente. U realizaciji postavljenih ciljeva u praksi se cesto odustajalo od komleksnih mjera.decentralizaciju.

pa otuda bogatiji djelovi stanovnistva vrlo cesto ostvaruju disproporcionalne koristi od drzave. trebalo je sacuvati elemente solidarnosti u zdravstvenim sistemima i obezbijediti uneverzalni obuhvat stanovnistva osnovnim „paketom usluga“ s obzirom na dugu tradiciju besplatnog zdravstva i ocekivanja osiromasenog stanovnistva. Tokom tranzicije. ustanovljena su dva nova izvora finansiranja:doprinosi za javno zdravstveno osiguranje i gotovinska placanja (zvanicno propisane takse. Kao sto je to slucaj u sistemima koji se finansiraju posredstvom oporezivanja. Javni izdaci za zdravstvenu zastitu i programe socijalne pomoci u zemljama u tranziciji nijesu uvjek opotimalno usmiereni. prihodi za zdravstvenu zastitu su generisani prevashodno od drzavnih preduzeca. Decentralizacija sistema u finansiranju zdravstvene zastite rezultirala je izmjenom u nacinu prikupljanja sredstava i pored toga sto je drzava zadrzala znacajno ucesce u kreiranju zdravstvene politike i pokrivanju troskova zdravstvene zastite. nedostaju elementi makroekonomske stabilnosti i adekvatna zakonska regulativa. Koncipiranje javnog zdravstvenog osiguranja u zemljama Istocne i Srednje Evrope uzrokovano je:ukidanjem drzavnog monopola nad vlasnistvom i finansiranjem zdravstvene zastite.povecanjem odgovornosti pojedinca za sopstveno zdravlje i za finansiranje zdravstvene zastite. Razvijanje odnosa izmedju korisnika i pruzaoca zdravstvenenih usluga na novim osnovama. trebalo je da obezbijedi „zdravije“fondove i brze reakcije sistema na savremene izazove(rast izdataka). Prije tranzicije.poboljsanjem efikasnosti zdravstvenog sistema i povecanjem odrgovornosti za koriscenje resursa prenosenjem odgovornosti za zdravstvenu zastitui na nezavisne(od drzave) institucije. Pored toga .dok su privatni izvori sredstava imali neznatan udio. 5 . predstvaljali su rezultat politickih pregovora i ustanovljenih prioriteta.Kljucni elementi reformi zdravstvenog sistema u zemljama Srednje i Istocne Evrope sadrzani su u oblasti finasiranja sistema. U praksi se medjutim. koje ukljucuje fundiranje(skupljanje finansijskih sredstava) i njihovu raspoodijelu osiguranicima. pokazalo da za izgradnju novog sistema koji se finansira iz doprinosa . buduci da se smatralo neproduktivnim sektorom. zdravstvo je konkurisalo ostalim oblastima javne potrosnje i stvarni troskovi usmjereni za zdravstvo. Pravo na zdravstvenu zastitu prema zakonskim propisima u vecini zemalja u tranziciji je ostalo univerzalno. Zdravsto nije uvjek favorizovano .ali i neformalna placanja na crno).

Francuska… Bismarckov model je primjereniji zemljama u tranziciji zbog cinjenice da se tim modelom obezbjedjuje odvojenost zdravstvenog budzeta od drzavnog.kao i izmedju urbanih i ruralnih oblasti.tokom koje svakako nijesu korigovani. Bismarckov i Beveridgeov model. sto neminovno dovodi do zaostajanja zdravstvenog sektora. 6 . unapredjenja isplativosti pruzanja usluga i uvodjenju sistema placanja po ucinku.nezaposlena.. obezbjedjenja sigurnih izvora finansiranja. Model finansiranja iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje primjenjuju sljedece zemlje. Obavezno zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori sprovodi Republicki fond za zdravstveno osiguranje (FOND) i pojavljuje se kao posrednik koji stupa u odnose sa obaveznicima uplate doprinosa i sa davaocima zdravstvenih usluga.Austrija. ovi dispariteti su potojali i prije perioda tranzicije. Iz navedenog slijedi da crnogorski sistem zdravstva treba da istraje na razvoju modela obaveznog zdravstvenog osiguranja. Danas u Evropi imamo primjenu dva modela finansiranja zdravstva. ucinjeni su po uzoru na razvijene zapadne zemlje kao i na zemlje u tranziciji i to na polju jacanja finansijske strukture .sto omogucava kontrolu trosenja prihoda namijenjenih sistemu zdravstva i sprjecava prelivanje sredstava iz zdravstvenog sektora u druge vladine sektore.izbjegla i raseljena lica i iz ostlaih prihoda. Uprkos ideologiji pravicnosti. Tim sredstvima Fond obezbjedjuje osiguranim licima pravo na zdravstvene usluge i pravo na odredjene novcane naknade. Glavni izvor finansiranja sistema zdravstva su dopinosi za obavezno zdravstveno osiguranje koji cine 94% ukupnih prihoda. Dominantan model zdravstvenog osiguranja vecine zapadnoevropskih zemalja je obavezno zdravstveno osiguranje. Model obaveznog zdravstvenog osiguranja (Bismarckov model) u kojem preovladava finansiranje zdravstvene zastite iz fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja putem doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje solidarno placaju zaposleni i poslodavci i model nacionalne zdravstvene zastite(Beveridgeov model) u kojem dominira budzetsko finansiranje zdravstvene zastite.Osim toga postoje velike razlike u alociranju rasursa izmedju glavnih gradova i ostalih. Manjim dijelom Fond se finansira iz transfera budzeta za kapitalne investicije.Belgija.. Pocetni koraci u raformi zdravstvenog sistema u Crnoj Gori.

Sve ovo navodi da cemo imati jak pritisak na zdravstveni sistem kojem necemo biti u stanju da odgovorimo bez sprovodjenja temeljnih reformi sa osnovnim ciljem ogranicavanja rasta troskova uz istovremeno ocuvanje i unaprjedjenje zdravlja svakog pojedinca i svog stanovnistva. sto ce doprinijeti stvaranju finansijski i institucionalno odrzivog sistema zdravstvene zastite. evidentan je rast penzionera kojih je 1989 bilo oko 59 000. sto u uslovima stalno rastucih troskova predstavalja problem. U Crnoj Gori se javlja problem vezan za smanjanje mlade populacije i rast starijeg u ukupnom stanovnistvu. ali istovremeno zahtijeva. Naime. uocio niz slabosti u materijalnofinansijskom i organizacionom dijelu zbog cega je pokrenuo reforme kroz brojne projekte.a danas ima gotovo 100 000 penzionera. smanjenje stope doprinosa za zdravsto sa 9% znaci ukupno 7 . Prosjecna starost stanovnistva u Crnoj Gori je 35. a sa druge strane postoji stalan rast potreba za zdravstvenim uslugama jer savremena medicina pruza covecanstvu sansu za zdraviji zivot i duzi zivotni vijek. dok se ne postigne stopa od 9%. sto znaci da se Crna Gora nalazi u stadijumu demografske starosti. vecu raspodjelu sredstava u podrucju zastite zdravlja. Ekonomskom politikom za 2007godinu. Na osnovu prijedloga postignut je sporazum izmedju Vlade.25% godisnje. prihvatljivog za korisnike i davaoce usluga. zdravstvena potrosnja. a znamo da je ta kategorija osiguranika najveci korisnik zdravstvenih usluga. Fond je sagledavajuci situaciju u zdravstvenom sistemu prepoznao faktore rasta zdravstvene potrosnje. treba da obezbijedi zadovoljavajuci nivo zdravstvene zastite.9 godina. sto u perspektivi ima negativne konsekvence na ekonomski rast i povecanje zdravstvene potrosnje. nepostojenjem motivacije za kvalitetnim i efikasnim radom.Fond iz raspolozivih sredstava dakle.5 % smanji na manje od 2. Ne mogu se zaboraviti ni male plate zdravstvenih radnika. Osim toga. sto rezultira pojavom:niske profesionalne satisfakcije. Vlada RCG je predlozila da se u cilju stvaranja povoljnijeg ekonomskog ambijenta razmotri mogucnost smanjenja stopa doprinosa da bi se rasteretila privreda-poslodavci. dehumanizovanog odnosa izmedju zdravstvenih radnika i pacijenata. Saveza Sindikata Crne Gore i Unije poslodavaca da se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje od 13. predstavlja problem svih drzava jer su sredstva za zdravstvenu zastitu ogranicena.

5% priblizno je ista kao kod velikog broja Evropskih zemalja.5%. Stopa doprinosa na zdravstvo u Crnoj Gori od 13.smanjenje doprinosa za trecinu.. smanjena je za 10%. Evaulacija djelovanja zdravstvenog sistema se cijeni putem 4 €. plenirani troskovi zdravstvene zastite za 2007-u godinu iznose 5.35% ukupne javne potrosnje. Ucesce zdravstvene potrosnje se znaci permanentno smanjuje u odnosu na BDP i na ukupnu javnu potrosnju a planira se i njeno dalje smanjenje kroz snizenje stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Izdaci za obavezno zdravstveno osiguranje u 2005-oj godini. Sistem obuhvata ukupnost ili kompleksnost elemenata ili pojedinacnih djelova.72%. obezbijedice se svim gradjanima Crne Gore jednak pristup osnovnoj zdravstvenoj zastiti i kvalitet pruzanja usluga.9%. On posjeduje strukturu.29% ukupne javne potrosnje. dok ce privatni i drzavni sektor biti postepeno izjednaceni u mogucnostima ucestvovanja u sprovodjenju zdravstvene zastite. empower.78% BDP-a ili 12. Osnovne karakteristike drustvenih sistema jesu da su oni: • -dinamicki(u stalnom kretanju). sto su pocetna slova engleskih rijeci:equity.78% BDP-a odnosno oko 170 € po glevi stanovnika.. U Crnoj Gori. za 2006-u godinu je planirano 6. osim kada je rijec o izdvajanju u odnosu na BDP ili troskovima per capita kada su ti pokazatelji izdvajanja za zdravstvo mnogo nizi. cine 6. odnosno sa 15 na sadasnjih 13. jednakost gradjanja u zdravlju i dostupnosti. u Sloveniji 12. Osim toga prisutan je negativan trend izdataka za obavezno zdravstveno osiguranje u odnosu na BDP.koja podrazumijeva i gore navedeni sistem finansiranja i budzetiranja zdravstvenog sektora. Stopa doprinosa za zdravstvo u 2004-oj godini.Znaci Crna Gora sa svojom stopom doprinosa za zdravstveno osiguranje ne izlazi iz Evropskih okvira. ekonomicnost i kvalitet zdravstvenih usluga. Rezultati rada se mogu sagledati kroz sintagmu “4E”. 8 .6% BDP-a ili 1300 € per capita.55%. Tako je stopa doprinosa u Francuskoj 13.37 ili 14. pravo gradjana da odlucuju effectiveness.59% BDP ili 14. sto je znatno nize u odnosu na prosjek zemalja EU od 8. dok je za 2007-u godinu. planirano 5.u Njemackoj 13. odnosno 33.5%-13.33% sto ce imati negativne posledice po zdravstveni sistem. djelotvornost zdravstvenih programa i efficiency. Tokom sprovodjenja reforme. realizuje funkciju i predaje informacije ili ih preradjuje.58% ukupne javne potrosnje.

-stohasticki(po ponasanju). porodicama i zajednici. Svrha sistema je ocuvanje i unapredjenje zdravlja ljudi obezbedjivanjem zdravstvenih usluga stanovnistvu kako moderne. Zdravstveni sistem Crne Gore je organizovan kao jedinstveni zdravstveni region i dominantno se zasniva na javnom sektoru. hijerarhijski(po organizaciji).klinicki centar Crne Gore.organizacija i administracija. Osnovne komponente svakog sistema zdravstvene zastite su:resursi. gdje god da je moguce. od cega medicinskih radnika 6595 a nemedicinskih 2115. da postane “ulazna vrata” ulaska u sistem zdravstvene zastite. programske i akcione programe.menadzment. 9 . Primarna zdravstvena zastita bi trebalo da rijesi 85% zdravstvenih potreba.u cilju da se zdravstvena zastita ucini efikasnijom i kvalitetnijom. a koje su u isto vrijeme dostupne i prihvatljive ljudima. a narocito na nivou primarne zdravstvene zastite.a cine ga:18 domova zdravlja.12% Zakonodavna politika u Republici Crnoj Gori do 2020 godine predstavlja osnovu za zakonodavne. Javne zdravstvene ustanove organizovane su kroz mrezu primarne. Institut za zdravlje i apotekarska ustanova Crne Gore. Broj zaposlenih u JZU CG iznosi 8810. sekundarne i tercijalne zdravstvene zastite.zdravstvenom sistemu iznosi 25.• • • -slozeni(po strukturi). koji jos uvjek nije integrisan u zdravstveni sistem postoji veci broj ambulanti. a da na sekundarni i tercijalni nivo stignu samo oni kojima je to zaista neophodno.a zdravstveni sistem Crne Gore ukljuci u evropski i svjetski proces zdravstvenog razvoja. a ne samo na papiru. Primarna zdravstvena zastita mora u praksi.3 specijalne bolnice. finansiranje i obezbjedjivanje i pruzanje zdravstvene zastite. Zdravstvena politika mora da bude usmjerena u pravcu znatno vece decentralizacije i kombinovanja sistema javne i privatne prakse. Procentualno ucesce nemedicinskog osoblja u odnosu na ukupan broj zaposlenih u javno. tako i tradicionalne medicine na efikasan nacin. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije. veledrogerija i apoteka. U privatnom sektoru.7 opstih bolnica. stomatoloskih ordinacija. sistem zdravstvene zastite obuhvata zdravstvenu infrastrukturu koja obezbjedjuje spektar programa i usluga i pruza zdravstvenu zastitu pojedincima.

zajednice predstavljaju drugi cilj zdravstvene politike. a sve u cilju da se u okviru raspolozivih sredstava stanovnistvu obezbijedi osnovna zdravstvena zastita.. drzava sprovodi niz mjera u planiranju i upravljanju zdravstvenim sistemima kako bi obezbijedila stabilno finansiranje i racionalan i kvalitetan sistem pruzanja zdravstvene zastite. Razlike u zdravstvenom sistemu izmedju socijalnoekonomskih slojeva u drustvu postoje u svim drustvima. Zdravstveni problemi uticu i na funkcionisanje porodice. 4. zbog starenja stanovnistva i uvodjenja novih i skupih medicinskih tehnologija.Smanjenje razlika u zdravlju.Osiguranje od finansijskog rizika. Zdravstveni sistem Crne Gore predstvaljao je dio zdravstvenog sistema bivse SFRJ-e cijelog drustva.tako da gradjani ne budu znatno finansijski ugrozeni u slucaju bolesti.Produzenje trajanja zivota. S obzirom na njegov znacaj i uticaj na zdravstvno stanje stanovnistva svake drzave. rastu brze od ekonomske osnove drustva. 10 . Sprecavanje prerane smrti i na taj nacin produzenje zivota na taj nacin predstavlja primarni cilj zdravstvene politike i osnovni zadatak zdravstvenog sistema koji se ostvaruje mjerama sprecavanja bolesti i lijecenja bolesnih. koji ce obezbijediti pristup potrebnoj zdravstvenoj zastiti. U svim tranzicionim zemljama. Stoga. a istovremeno raspodijeliti finansijski rizik. ugrozenim djelovima drustva. Poboljsanje kvaliteta zivota i sprijecavanje smanjenja kvaliteta zivota zbog zdravstvenih problema. 3. vec da se smanje kroz cijene i aktivne mjere preraspodjele zdravstvenih dobara i resursa iranja zdravstva.Poboljsanje kvaliteta zivota u vezi sa zdravljem.Zdravstvena politika u Republici Crnoj Gori do 2020 godine definisala je opste ciljeve zdravstvene politike. neophodno je uvesti adekvatne oblike finans 1. prisutno je stalno povecanje troskova pruzanja zdravstvene zastite. Zdravstveni sistem predstavlja jedan od najslozenijih sistema u drzavi. kao i zbog velikog ekonomskog uticaja. Cilj zdravstvene politike je da utice da se razlike ne produbljuju. Medicinska nauka. Zdravstveni problemi mogu prouzrokovati znatne negativne finansijske posledice po gradjane i njihove porodice. Zdravstveni problemi uticu na kvalitet zivota gradjana i smanjuju njihovu radnu i funkcionalnu sposobnost. a uporedo sa njim i troskovi lijecenja i prevencije. 2.

-veliki broj nemedicinskih radnika i neadekvatna struktura zdravstvenih radnika.gradjana i zaposlenih u zdravstvu. Reforma sistema zdravstvene zastite i zdravstvenog osiguranja zadire u sve segmente i ima krupne implikacije na desavanja u ostalim segmentima drustva. a da pri tome nije razvijena svijest gradjana o tome da svaka zdravstvena usluga ima svoju cijenu i da zdravstvo nije besplatno. Razloge za reformu zdravstvenog sistema treba traziti u neefikasnom funkcionisanju zdravstvenog sistema i identifikacionih problema. prioritetima i specificnostima. a mnogo manje ka prvenstvenom zdravlju cjelokupnog stanovnistva. Svi ti problemi u zdravstvenom sistemu postoje godinama. nacina prikupljanja i raspodele sredstava. Na taj nacin. iako je organizovan na osnovama primarne zdravstvene zastite. -upravljanje zdravstvom ne odgovara savremenoj koncepciji organizacije zdravstvenog sistema. -zdravstvene ustanove su prvenstveno usmjerene na pruzanje kurativne zastite gradjana. -zdravstvena zastita nije programirana u skladu sa potrebama. od zdravstvenog sistema. posebno u pogledu sistema planiranja. nepostojanja adekvatnog sistema pracenja i kontrole u razlicitim segmentima sistema do nedovoljno kvalitetnog pruzanja zdravstvenih usluga.koji se odlikovao naracionalnom i neefikasnom organizacijom uz promociju dostupnosti svih prava iz zdravstvene zastite. -neadekvatan nacin alokacije sredstava sa prioritetima i vidovima zdravstvene zastite. -postoji raskorak izmedju utvrdjenih prava iz zdravstvenog osiguranja i finansijskih mogucnosti da se zadovolje nerealna ocekivanja . a od neadekvatne organizacije zdravstvene sluzbe. Osnovni problemi u zdravstvu Crne Gore su: -zdravstveni sistem. neadekvatan metod placanja zdravstvenih usluga i nejasan nacin finansiranja zdravstvenih ustanova. ne funkcionise na koordinaran i integrisan nacin. -nepostojanje kvalitetnog sistema informisanja zdravstva i drugih mehanizama za bolje 11 . stvorena je slika da gradjani imaju pravo na bilo koju od zdravstvenih usluga bez obzira na njenu stvarnu neophodnost. posebno lokalnih nivoa. -nastojanje nacionalne politike ljekova i neracionalna potrosnja ljekova. posebno u pojedinim segmentima sistema zdravstva.

Takodje. razmatraju se i mogucnosti za uvodjenje inicijativa za uposljavanje javno-privatnog partnerstva.kao prioritet u reformi zdravstva odredila da to bude reforma primarne zdravstvene njege. integralni zdravstveni sistem.prije svega sekundarnog nivoa i tako napraviti reformisani.efikasnosti.da je to ozbiljan sistem.upravljanje. Polazne osnove za implementaciju zdravstvenog sistema Crne Gore. dostupnosti. paralelno sa padom drustvenog i zivotnog standarda. a u cilju povecanja:pravicnosti. -nijedan nivo zdravstvenog sistema ne obavlja kontrolu obuhvata i kvaliteta registrovanih podataka. Suocavajuci se sa ovim pitanjima ministarstvo zdravlja.kvaliteta i bezbijednosti.a to je upravo ono sto podrzava i za sta se zalaze SZO. I ne samo reforma primarne zdravstvene zastite. Imajuci u vidu. -Konferencija o primarnoj zdravstvenoj zastiti u Alma Ati. directive EU I preporuke medjunarodnih institucija I organizacija. dok je primarni nivo zdravstvene 12 . Iskustva u zemljama u tranziciji pokazuju da su zdravstveni sistemi tih zemalja bili okrenuti sekunadarnoj i tercijalnoj zdravstvenoj zastiti.izmedju ostalih cine: -Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. -Ustav Crne Gore i -Ostala dokumanta. -nerazvijen je sistem kontrole i unaprijedjenja kvaliteta zdravstvene zastite. -evidentna je stagnacija zdravstvenog stanja stanovnistva. -Evropska politika. cilj je reformisati i sve segmente zdravstvenog sistema. -Deklaracija svjetske zdravstvene organizacije(SZO) o odgovornosti drzava SZO za zdravlje naroda.da trazi dugo vremena . -postojanje neformalnih placanja. -Ljubljanska povelji. energije i jacanje unutrasnjih kapaciteta.Ujedinjenih nacija. U predstojecem periodu planirano je da se razvije i implementira model integracije privatnog i javnog sektora. Ono sto je posebno znacajno je to sto je Crna Gora. rada i socijalnog staranja je odlucilo da zapocne projekat organizacije sekundarnog i tercijalnog nivoa zdravstvene zastite.solidarnosti.

tako i na smanjenje troskova i podspjesivanje ekonomicnosti. U pruzanju zdravstvenih usluga ukljucice se i privatni sektor kroz mogucnosti zakljucivanja ugovora o pruzanju zdravstvenih usluga osiguranim licima fonda sa 13 . Ministarstvo zdravlja.znacajno je istaci i da se jacanjem preventivne i primarne zdravstvene zastite ne postize samo to da se vecina zdravstvenih problema ne resava na primarnom kontaktu. Zdravstveni sistem mora ostati jednako dostupan svim stanovnicima Crne Gore cime ce biti ispostovano nacelo jednakosti. kao i razlika u cijeni koju placa osiguranik kroz sistem participacije. dok ce ostale usluge. zastitu i promociju zdravlja. Svaki zdravstveni sistem koji je okrenut ka sekundarnoj i tercijalnoj zdravstvenoj zastiti istovremeno i skup sistem. U primarnoj zdravstvenoj zastiti svaki gradjanin ce biti ragistrovan kod svog izabranog doktora koji ce pratiti njegovo zdravstveno stanje i potrebe i upucivati ga na vise nivoe zdravstvene zastite i biti motivisan sistemom placanja za veci kvalitet rada. Funkcija javnog zdravlja ce imati posebnu vaznost sa naglaskom na prevenciju hronicnih bolesti. umjesto da vecinu problema rijese u primarnom kontaktu sa gradjanima.majki mladih i starih. Fond za zdravstveno osiguranje ce obezbijediti finansiranje osnovnog paketa zdravstvenih usluga. Finansiranje pruzanja zdravstvenih usluga bice obezbijedjeno kroz funkcionisanje fonda za zdravstveno osiguranje koji ce vrsiti naplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osguranje. lijecenja I rehabilitacije oboljelih.zastite uglavnom bio slabo razvijen i neadekvatno placen. Svi gradjani su duzni da placaju doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje . biti predmet dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Takodje. rada I socijalnog staranja ce se truditi da zdravstveni sistem Crne Gore mora da obezbijedi ocuvanje i unapredjenje zdravlja cjelokupnog stanovnistva kroz niz kontinuiranih mjera usmjerenih ka prevenciji i sprecavanju nastanka bolesti. vec se na taj nacin moze bitno uticati na smanjenje obolijevanja stanovnistva od najcescih bolesti cime se znacajno pozitivno utice kako na zdravstvenu zastitu. sto istovremeno znaci i manje skupo lijecenje. a drzava ce preuzeti obavezu placanja doprinosa za one kategorije stanovnistva koji ne placaju doprinose.zapravo vecinu pacijenata prebacivali na vise nivoe zdravstvenih usluga koje su evidentno skuplje. Ljekari tog nivoa su. Sto se tice dugorocnih ciljeva vezanih za reformu zdravstva.

unapredjenju kvaliteta rada i tehnoloskog razvoja. a predstavljace srediste zdravstvenog sistema drzave u cjelini.kako bi se obezbijedila kvalitetna podrska boljem 14 .koja treba da bude osposobljena za kvalitetnije pruzanje zdravstvene zastite na lokalnom nivou . 4. Zdravstveni sistem ce biti u stanju optimalne funkcionalnosti kako bi se u okviru raspolozivih sredstava postigao najveci pozitivni efekat na zdravstveno stanje stanovnistva Crne Gore. 3. zasnivati na unapredjenju primarne zdravstvene zastite. izvore finansiranja i razvoj novog sistema zdravstvenog osiguranja. 2. integraciju privatnog sektora u zdravstveni sistem.Fondom obaveznog zdravstvenog osiguranja. definisati ulogu drzave u vodjenju zdravstvene politike:Vlada . jacanje primarne zdravstevene zastite-osnovni paket usluga. 5. privatizaciju u sistemu zdravstva –regulaciju privatnog sektora. jedan od zdravstvu. u osnovnom konceptu. 6. budzetiranja i drugih metoda placanja. Nacinom placanja ce se obezbijediti pravilna raspodjela sredstava i placanje samo izvrsnih usluga kroz uvodjenje sistema kapirtulacije u primarnoj zdravstvenoj zastiti I bodovnog placanja ili dijagnosticnih kategorija u sekundarnoj i tercijalnoj zdravstvenoj zastiti. racionalizaciju javnog zdravstva i 7. Savjet za zdravlje i ministarstvo zdravlja. usmjerene ka porodici. Sistem zdravstvene zastite ce se. Ministarstvo zdravlja. Uvesce se mehanizam planiranja i upravljanja na makro nivou a kroz proces decentralizacije ojacace se uloga menadzera u zdravstenim ustanovama i uspostaviti instrumenti za evaluaciju planova i programa na svim nivoima. njihovim licitiranjem i akreditacijom zdravstvenih ustanova kao i izvodom klinickih protokola. Uvodjenje integrisanog zdravstvenog. informacionog sistema bice osnovnih prioriteta u upravljanju. Kvalitet zdravstvenih usluga bice unaprijedjen kroz uvodjenje kontinuirane evidencije zdravstvenih radnika .rada i socijalnog staranja ce instrumentima zdravstvene politike obezbijediti uslove za: 1. unapredjenje sistema placanja zdravstevnih usluga i programa kroz sistem ugovaranja usluga na bazi kapitacije.

-sprijecavanje sirenja HIV-AIDS-a i drugih bolesti.a sama reforma ce 15 .harmonizovan sa trendovima razvoja evropskog zdravstva. -saradnju na poboljsanju parcijalnih zdravstvenih rizika i rizika sredine.Opsti ciljevi zdravstvene politike u narednih 10 godina su: -izgradnja zdravstvene politike koja treba da uputi gradjane na svjesnost zdravstvenih posljedica sopstvenih odluka i njihove odgovornosti za zdravlje.u kojoj ce pacijenti imati veliku odgovornost za sopstveno zdravlje.restruktuiranja postojecih zdravstvenih kapaciteta. -prednosti cost-effectiveness metoda u medicinskoj tehnologiji-veca proporcija troskova za prompciju i prevenciju bolesti i poboljsanje kvaliteta lijecenja. • • • • • • -unapredjenje zdravstvene zastite na najprihvatljiviji i ravnopravan nacin. -pristup zdravlju u siromastvu gdje je stavljen akcenat na zdravstvene probleme kod kojih je siromastvo glavni uzrok slabijeg zdravlja. Kroz proces reformi doci ce do uvodjenja planiranja i upravljanja u sistem zdravstvene zastite.iako autonoman u odnosu na druge zdravstvene sisteme . -poboljsanje efikasnosti-vece obezbjedjenje zastite na primarnom. -primjena savremenih zdravstvenih tehnologija i -finansijska stabilnost sistema. Zdravstveni sistem Crne Gore ce. -razvoj zdravstvenih sistema. -poboljsanje kvaliteta usluga. -povelju o zastiti prava pacijenta.nastojati da u procesu reformi uskladjuje promjene saglasno Milenijumskim ciljevima razvoja i globalnim trendovima razvoja evropskog zdravstva kroz: • • • • • • • • -smanjivanje maternalne smrtnosti.kao i bolja integracija prvog i drugog nivoa zdravstvene zastite. -smanjivanje smrtnosti djece do 5 godina starosti. -povecanje efikasnosti zdravstvenog sistema kroz racionalne i dostupne resurse.

nehat i nemar zdravstvenog zdravstvenih ustanova.od cijeg angazovanja ce zavisiti stepen ostvarivanja utvrdjenih 16 .kvaliteta i efikasnosti.u zdravstvu znacajne mogucnosti i prostor koji treba da se obezbijedi racionalizacijom postojecih resursa. Ministarstvo je ustanovilo dobar organizacioni i finasijski model reformisanog zdravstva po uzoru na veliki broj zapadnoevropskih zemalja i zemalja u tranziciji. Medjutim zacrtane ciljeve nece biti moguce ostvariti ukoliko se Fondu onemoguci finasijska stabilnost.koje ima dobru osnovu ali koje ne funkcionise na adekvatan nacin na nizim organizacionim nivoa. Kao glavni uzrok takvog stanja.bice moguce dopunjavati kako bi se postigao sto bolji efekat. Zdravstvena politika. Posojeci socijalni i ekonomsko odnosi predstavljaju ogranicavajuci faktor za uspjesno sprovodjenje reformi.posebno u dijelu reforme zdravstvenog osiguranja i prava na zdravstvenu zastitu.koja ce biti znacajno poljuljana ukoliko dodje do smanjenja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje.rukovodiocima svih nivoa u zdravstvu i zdravstvenim radnicima. Stoga se i insistira da prije donosenja Prijealloga zakona o doprinosima za socijalno osiguranje kojim bi se predvidjelo eventualno smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje uvaze neke cinjenice i u zakonu prenesu postojeca rjesenja o iznosu stope doprinosa za zdravstveno osiguranje do stvaranja realnog ambijenta za njihovo snizenje.reforma nije prihvacena na pravi nacin od strane velikog broja korisnika zdravstvenih usluga. Najveci dio procesa reformi pocivace na aktivnostima ciljeva.zahvatiti sve djelove sistema. Radi kvalitetnog sprovodjenja reforme definisace se prioriteti a reforma ce se sprovoditi po fazama. Naglaseno je da treba dati podrsku rasterecenju privrede kroz smanjenje stope poreza i doprinosa. Medjutim.korisnici zdravstvenih usluga navode neorganizovanost.kako bi se stvorile predpostavke za brzi i kvalitetniji razvoj zdravstva u Crnoj Gori.ali u srednjorocnom periodu i smatra se da ne treba najveci dio tereta da se prenosi na sektor zdravstva vec da se respodijeli i na ostale sektore javne potrosnje.koja ima za cilj sprovodjenje reforme zdravstvenog sistema polazi od principa univerzalnosti.dostupnosti. Plan reforme u procesu samog sprovodjenja.jednakosti. Medjutim i pored velikog truda Ministarstva zdravlja i dobrih ocjena inostranih organizacije i zdravstvenih institucija.

a gradjani(korisnici medicinskih usluga) pomire sa cinjenicom da je proslo vrijeme rasipanja resursa kojima raspolaze zdravstvo i potpuno besplatne zdravstvene zastite. Drugi izvor nezadovoljstva predstavljaju visoke takse kao i placanje usluga „na crno“.osoblja.za sada nisu vidljive neke velike promjene. 17 .ako ne dodje do vecih promjena na nivou primarne zastite gradjani nece moci da osjete pozitivne promjene.kao i nezadovoljstvo sopstvenim ekonomskim statusom dovodi do toga da odredjeni broj ljekara zaboravi na Hipokratovu zakletvu i poseti se rjesavanju sopstvenih ekonomskih problema. Sve veci broj korisnika zdravstvenih usluga iznosi prituzbe na racun korumpiranosti medicinskog osoblja kao i njihovog otvorenog nudjenja boljih i adekvatnijih usluga u privatnim ordinacijama i klinikama pod izgovorom boljih i savremenijih medicinskih aparata. Jedino sto preostaje da bi reforma uspjela u potpunosti i bila sprovedena do kraja jeste da ljekari i medicinsko osoblje prihvata novi polozaj. Iako su reformom obuhvacene neke radikalne promjene u odnosu pacijent-zdravstveno osoblje i pacijent-zdravstvena usluga u cilju poboljsanja opsteg zdravlja pacijenta a samim tim i cjelokupnog stanovnistva. Nezadovoljstvo usled niskih primanja i povecanja obima posla utice na kvalitet i kvantitet pruzenih usluga.cilj reforme predstavljaju sto stabilnijeg zdravstvenog sistema kao i povecanje zdravstvenog standarda i zivotnog vijeka stanovnistva jer stabilan zdravstveni sistem predstavlja stub stabilne ekonomije jedne zemlje.sredstva i napor u sto bolju i efikasniju realizaciju zapocete reforme zdravstva i zdravstvene zastite. Birokratija u zdravstvu.nehumanost zdravstvenog osoblja.nepoznavanje adekvatnog nacina koriscenja nove racunarske opreme. Veliki broj zdravstvenih radnika primarnog sektora nije zadovoljan reformom i nacinom na koji se odrazila na njihov poslovni polozaj. I pored toga sto ministarstvo i drzava ulazu veliki trud. Kao sto je vec navedeno.

Simic-Karakteristike sistema zdravstvene zastite 5.Literatura: 1.dr.Kosanovic-Licno ucesce osiguranih lica u troskovima zdravstvene zastite 4. S.koordinator za primarnu zdravstvenu zastitu-Model Organizacije sistema primarne zdravstvene zastite 2. Prim. Joseph E.rada i socijalnog staranja 7.Meusud Grbovic. Drenka Vukovic-Socijalna sigurnost i socijalna prava 6.Stiglitz-Ekonomija javnog sektora 3. R. Sajt Ministarstva zdravlja. Sajt Fond-a 18 .

19 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->