PISMENA PRIPREMA ZA ČAS Predmet: Matematika Mjesec: april Nastavna jednica: Jednačine oblika a * x = b, x : a = b, a : x = b Tip časa: obrada Cilj

časa: naučiti rješavati jednačine datih oblika Zadaci časa: Obrazovni: Usvajanje načina rješavanja jednačina datih oblika Funkcionalni: koncentracija, mišljenje, pamćenje, sposobnost reprodukcije sadržaja Odgojni: radne i voljne navike, interes, upornost u radu Nastavne metode: razgovor, izlaganje, demonstracija Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: udžbenik, radna sveska ARTIKULACIJA ČASA UVODNI DIO: GLAVNI DIO: ZAVRŠNI DIO: Ponavljanje naučenog. Zadavanje zadaće. Objašnjavanje načina rješavanja jednačina. 3 * x = 30 x = 30 : 3 x = 10 jer je 3 * 10 = 30 U jednačini je poznaz jedan faktor i proizvod. Drugi faktor ćemo dobiti tako što ćemo proizvod podijeliti sa prvim faktorom. Vježbanje jednačina ovog oblika. x:7=9 x=9x7 x = 63 jer je 63 : 9 = 7 U jednačini je poznat djelilac i količnik. Djelilac ćemo dobiti tako što ćemo pomnožiti količnik i djelilac. 63 : x = 7 x = 63 : 7 x = 9 jer je 63 : 9 = 7 U jednačini je poznat djeljenik i koločnik. Djelilac ćemo dobiti kada djeljenik podjelimo sa količnikom. Rješavanje jednačina datih oblika. Pregled zadaće. Ponavljanje oblika jednačina sa sabiranjem i oduzimanjem. Najava cilja časa.