Digitalni fotoaparat

Korisničko uputstvo

Sr

Sadržaj
Za vasu bezbednost .............................................................................................................................. ii UPOZORENJA............................................................................................................................................................ ii Saveti .......................................................................................................................................................... v

Uvod..........................................................................................................................................................1
O ovom uputstvu ................................................................................................................................... 1 Informacije i predostrožnosti ............................................................................................................ 2 Delovi foroaparata................................................................................................................................. 4 Telo fotoaparata ......................................................................................................................................................4 Stavljanje trake poklopca...................................................................................................................................6 Korišćenje blica ........................................................................................................................................................7 Displej ............................................................................................................................................................................8 Osnovne operacije...............................................................................................................................10 A (Režim snimanja) taster ...........................................................................................................................10 c (Reprodukcija) taster .................................................................................................................................10 b (e Snimanje videa) taster....................................................................................................................10 Džojskik ......................................................................................................................................................................11 Korišćenje menija.................................................................................................................................................12 Kretanje po tabovima........................................................................................................................................13 O okidaču..................................................................................................................................................................13

Prvi koraci............................................................................................................................................. 14
Stavljanje baterija ................................................................................................................................14 Baterije........................................................................................................................................................................14 Uključivanje i isključivanje ..............................................................................................................................14 Pode+avanje jezika, datuma i vremena.......................................................................................16 Stavljanje mem. kartica......................................................................................................................18 Vađenje mem. kartica........................................................................................................................................18

vii

Sadržaj Osnove fotografije i reprodukcije: G Easy Auto režim ....................................................... 20
Korak 1 uključite i izaberite G (Easy Auto) režim ....................................................................20 Indikatori prikazani u G (Easy auto) Režimu......................................................................................21 Korak 2 Kadrirajte.................................................................................................................................22 Korišćenje zuma ...................................................................................................................................................23 Korak 3 fokusiranje i fotografisanje...............................................................................................24 Korak 4 pregled i brisanje fotografija ...........................................................................................26 Pregled fotografija (Playback Režim) .......................................................................................................26 Brisanje fotografija...............................................................................................................................................27 Korišćenje blica .....................................................................................................................................28 Odabir fleš režima................................................................................................................................................28 Fotografisanje sa samookidačem ..................................................................................................31 Podežavanje svetline: Kompezacija ekspozicije .......................................................................32

Više o fotografisanju......................................................................................................................... 33
Odabir režima fotografisanja...........................................................................................................33 Laki Auto Režim ....................................................................................................................................34 Fotografisanje scena (Scene Režim)..............................................................................................35 Odabir režima scena ..........................................................................................................................................35 Odabir scene i fotografisanje (tipovi i karakteristike).....................................................................36 Fotografisanje za panoramu.........................................................................................................................44 Automatsko fotografisanje nasmejanih lica (Smart Portrait Režim) .................................46 Kontinualno fotografisanje (Sport Continuous) .......................................................................48 Promena podešavanja sport režima .......................................................................................................49 Auto Režim .............................................................................................................................................50 Makro Režim ...........................................................................................................................................................51 Promena A (Auto) Režim podešavanja (Shooting Menu) .......................................................52 Prikaz menija fotografianja.............................................................................................................................52 Režim slike (Kvalitet-Veličina) .......................................................................................................................53 Beli balans (podešavanje) ...............................................................................................................................55 Kontinualno.............................................................................................................................................................57 ISO Osetljivost .......................................................................................................................................................58 Opcije boja...............................................................................................................................................................59 Podešavanja koja se ne mogu koristiti istovremeno .....................................................................60

viii

..........................................................................88 Povezivanje na TV.....................................78 Snimanje videa i reprodukcija ..........................................74 Editovanje fotografija ..................................... 100 ix ....................................................................................................................................62 Prikaz kalendara ..........................................70 d Zaštita................. 79 Snimanje videa .........................................................................................................................................................................................61 Višestruki pregled slika: Thumbnail Playback.......................................85 Redukcija šuma vetra .......................................................................................................................................................................................................82 Opcije filma........86 Povećanje reprodukcije ...............76 g Small Picture: Smanjenje veličine ..............................................................................................................................67 b Slide Show........................................................64 Meni reprodukcije.........................................................................75 Editovanje fotografija..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................76 I D-Lighting: Pobolšanje svetline i kontrasta .. 90 Povezivanje na TV .........................................................................................................................92 Prebacivanje fotografija na računar ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66 a Redosled štampe......................................................................................................................87 Brisanje filma..............................................................................92 Pre povezivanja fotoaparata ..............84 Autofokusni režim ............................................................................................................... 75 Funkcija editovanja fotografija ....................................................77 o Crop: Kreiranje izreza......................................99 Štampa više slika .............................................................................................................................63 Pogledajte bliže: Playback Zoom .....................................93 Povezivanje na štampač ...................97 Povezivanje na štampač........................................................................................................................................................................................................................................................................................86 Reprodukcija filma...........................................................................................................................................79 Promena ppodešavanja................................................................98 Štampa jedne slike.............................................................................................................................. računar i štampač....................................................85 Elektronski VR ..............................................................................................87 Editovanje filma.......................................................................................................................71 f Rotiranje slike.............................90 Povezivanje na računar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 61 Operacije na celom kadru.............................................73 h Kopiranje ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sadržaj Više o reprodukciji..............................................................................

................................................................................................................... 119 Resetovanje podešavanja.......... 117 Jezik ............................. 121 Tipovi baterija................................................ 129 Odobrene memorijske kartice.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 128 Tehničke beleške ... 110 Štampa datuma .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 144 Index ............................................................. 119 Upozorenje na treptaj......................................................................................................................................................................................... 125 Čišćenje................... 130 Imena fajlova i foldera........................................................................ 118 TV podešavanja...............................................................................................129 Dodatna oprema.............................................. 116 Formatiranje............................................................................................................................................................................................................................................................................ 114 AF Asistent ........................................................................ 115 Podešavanje zvuka ........................ 127 Skladištenje....................................................................................................................................................................................... 141 Podržani standardi ................................................................................................................................................................................................................................125 Briga o aparatu..................................................................................................................................................................................................................................... 124 Briga o paparatu .......................................................... 145 x ....................... 123 Verzija upravljačkog softvera............................................................................................................................................................................... 112 Redukcija vibracija...........................................................................................................................................................................................................Sadržaj Osnovna podešavanja fotoaparata.......................... 115 Automatsko isključenja........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 132 Poteškoće..................................................................... 105 Vremenske zone i datum.......................................................................................................................................................................................................103 Meni podešavanja ...................................... 113 Detakcija pokreta .............................................. 136 Specifikacija ............................................ 103 Ekran dobrodošlice........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 106 Podešavanje displeja ............................... 131 Poruke o greškama............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacije o zaštitnim znacima • Microsoft, Windows and Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama. • Macintosh, Mac OS, i QuickTime su zaštitni znaci Apple Inc. iFrame logo i iFrame simbol su zaštitni znaci Apple Inc. • Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc. • SDXC, SDHC i SD Logos su zaštitni znaci za SD-3C, LLC. • PictBridge je zaštitni znak. ) logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili • HDMI, ( registrovani zaštitni znaci za HDMI Licensing LLC. • Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji koja dolazu uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika prava.

Uvod Prvi koraci Osnovi fotografije i reprodukcije: G Lagani Auto režim Više o fotografisanju Više o reprodukciji Editovanje fotografija Reprodukcija i snimanje filmova Povezivanje sa televizorom, kompjuterom i štampačem Osnovno podešavanje fotoaparata Upotreba i briga o fotoaparatu Tehničke karakteristike

i

Za vašu sigurnost
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka korišćenja proizvoda. Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat. Posledice koje mogu biti rezultat ne izvršenja do primećivanja nabrojane su kao mere predostrožnosti u ovom odeljku i prikazane su sledećim simbolima:
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što počnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.

UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara Ako primetite dim ili neki neobičan miris koji dolazi iz uređaja ili AC adaptera, isključite AC adapter i izvadite odmah bateriju, vodeći računa da se ne opečete. Nastavak operacije bi mogao izazvati povrede. Nakon vađenja baterije, odnesite uređaj u autorizovani Nikon servis radi provere. Ne rastavljati Diranje unutrašnjih delova fotoaparata i AC adaptera može izazvati povredu prava. Popravke moze vršiti samo kvalifikovani tehničar. Ako se fotoaparat ili AC adapter otvori prilikom pada, odnesite ga u Nikon autorizovani servis radi provere , nakon isključivanja proizvoda ili vađenja baterija. Ne koristite aparat ili AC adapter u prisustvu zapaljivog gasa Nemojte koristiti elektronske uređaje u blizini zapaljivog gasa, zato što to može izazvati eksploziju ili požar. Budite obazrivi kada koristite kaiš fotoaparata Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata ili ga davati deci. Držati ga van domašaja dece Posebna briga bi trebalo da se vodi da se spreči da deca stave baterije ili druge male delove u usta i progutaju ih.

ii

Ne koristite sa putnim konverterima ili adapterima dizajniranim za konvertovanje voltaže. nastavak korišćenja može dovesti do požara. (posebno se kupuju) Držite suvim. proverite da je aparat isključen. ili sa DC-to-AC inverterom. proverite da je isključen. • Ubacite baterije ispravno. Ne punite baterije pri grmljavini. Ako se ne pridržavate ovoga. Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kada rukujete sa bat. • Nemojte izlagati baterije prekomernoj toploti ili plamenu. mogu da iscure ili eksplodiraju ako se sa njima ne postupa pravilno. rizikujete strujni udar. obratite se Nikon autorizovanom servisu. prekinite sa korišćenjem. ne izlažite toploti ili plamenu . • Ako tečnost iz oštećene bat. modifikujete naponski kabl.Za vašu sigurnost Budite obazrivi kada rukujete sa baterijama Bat. koje se koriste u ovom fotoaparatu: • Pre nego što zamenite bat. Ako se izolacija ošteti i žice se postanu izložene. iii . • • • • • • Koristite odgovarajuće kablove Kada povezujete kablove u ulazne i izlazne portove. • Ako primetite neku promenu na bateriji kao diskoloracija ili deformacija. koristite originalni punjač. Nemojte da oštetite. kupite dva pakovanja (sa po četiri baterije). dođe u kontakt sa odećom ili kožom. • Baterija je sklona da curi kada je u potpunosti prazna. različitih proivođača i tipova. Uklanjajte prašinu suvom krpom. Nikon aparatima i kompaktibilne su sa COOLPIX L120. • Nemojte skraćivati ili rastavljati baterije i nemojte im skidati izolaciju. rizikujete strujni udar. rizikujete strujni udar. Ako se ne pridržavate ovoga. • Koristite samo odobrene bat. • Kad punite Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH bat. Ako ne uradite to. Kad ih zamenjujete sa EN-MH2-B2 baterijama (posebno se kupuju). Ako se ne pridržavate ovoga možete oštetiti proizvod. ako koristite AC ad. ne stavljajte ga ispod teških objekata. • EN-MH2 punjive baterije koriste se samo sa digit. rizikujete strujni udar. • Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi. • Nemojte ih čuvati ili prenositi sa metalnim delovima kao što su šnale i ogrlice. Ako se ne pridržavate ovoga. tako ćete održati saglasnost sa propisima o proizvodu.. koristite samo one kablove koje preporučuje ili prodaje Nikom.. isperite odmah sa vodom. Ne kobinujte stare i nove ili bat. Obratite pažnju na sledeće pri punjenju bat. Ako se ne pridržavate ovoga. Ne držite punjač baterija i naponski kabl mokrim rukama. za ovaj proizvod (A 14). Da bi izbegli oštecenje proizvoda obavezno sklonite bateriju kada se skroz isprazni.

Pridržavajte se mera predostrožnosti kada koristite blic Korišćenje blica u blizini očiju subjekta koji fotografišete može izazvati privremeno smanjenje vida.Za vašu sigurnost Budite pažljivi sa pokretnim delovima Budite pažljivi da ne povredite prste kada radite sa objektivom i drugim pokretnim delovima fotoaparata. Isključite aparat u bolnici i avionu Isključite kad ste u avionu prilikom poletanja i sletanja. Korišćenje CD-ROM u audio CD uređaju može dovesti do gubitka sluha ili oštećenja uređaja.) od subjekta. Elektromagnetni talasi koji potiču od ovog aparata mogu poremetiti rad električnih sistema aviona ili instrumenata u bolnici. vodite računa da se ne povredite sa delićima stakla i da sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili da dođe u dodir sa ustima ili očima. Pratite instrukcije bolnice prilikom korišćenja u bolnici. CD-ROMs CD-ROM na kome su program i uputstvo na smete reprodukovati u audio CD uređaju. 4 in. Posebnu pažnju treba obratiti kada fotografišete decu. Izbegavajte dodir sa tečnim kristalom U slučaju da se polomi ili napukne monitor. tada ne bi trebalo koristiti blic na udaljenosti manjoj od 1 metra(3 ft. iv . Nemojte aktivirati blic kada dodirujete osobu ili objekat Ako se ne pridržavate ovoga može doći do opekotina ili požara.

Ako ovaj uređaj pravi štetne smetnje kod radio ili TV prijema. • Konsultujte se sa ovlašćenim zastupnikom ili sa tehničarom radio ili TV stanica. Beleške za korisnike u Kaliforniji UPOZORENJE Manipulisanje sa kablom ovog proizvoda može vas izložiti hemikaliji poznatoj u Kaliforniji. • Povećanjem razdaljine između uređaja i prijemnika. moze izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Kablovi za povezivanje Koristite kablove koje prodaje ili preporučuje Nikon. • Povezivanje uređaja sa ulazom i izlazom različito od toga kako je povezan prijemnik.S.Napomene Napomena za korisnike iz U. Ove granice su postavljene da obezbede razumnu zaštitu naspram štetne smetnje u instaliranju. Ovaj uređaj stvara. shodno aktu 15 iz FCC pravilnika.A.. 1300 Walt Whitman Road Melville. koje se mogu ograničiti uključivanjem ili isključivanjem fotoaparata. a koje nisu posebno odobrene od strane Nikon korporacije. Svejedno. moze izazvati oštećenja kod rađanja ili neke druge reproduktivne štete. PREDOSTROŽNOSTI Modifikacije FCC zahteva od korisnika da ga obaveste o bilo kakvim modifikacijama koje su napravljene na ovom uređaju. Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u klasi B digitalnih uređaja. New York 11747-3064 USA Tel: 631-547-4200 v . Nikon Inc. Perite ruke nakon korišćenja. nema garancije da se smetnje nece pojaviti u instalaciji. korisnici se mogu ohrabriti da pokušaju da poprave smetnje primenom jednom ili vise mera koje slede: • Okretanjem ili promenom mesta prijemnoj anteni. Korišćenje drugih kablova moze prekršiti granice akta 15 B klase FCC pravilnika. koristi i moze zračiti energiju radio frekvencije i ako nije instaliran i ne koristi se u saglasnosti sa instrukcijama.

Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Ovaj proizvod je napravljen da se može odložiti samostalno na odgovarajućim mestima za to. vi .Napomene Napomene za korisnike iz Kanade UPOZORENJE Ova B klasa digitalnih uređaja ispunjava sve uslove Kanadskog ICES-003. Nemojte ih bacati sa ostalim kućnim otpadom. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo. Nemojte ga bacati sa ostalim kućnim otpadom. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Napomena za korisnike iz Evrope Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod može samostalno odložiti. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo. Ovaj simbol na bateriji pokazuje da se baterija može samostalno odložiti. napravljene su da se mogu samostalno odložiti na odgovarajućim mestima za to. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Sve baterije.. bez obzira da li su označene ovim znakom ili ne.

1 . kartica. Ilustracije i prikazi na ekranu Ilustr. aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovno podešavanje. Ova ikona označava da postoji više informacija dalje u uputstvu ili u Brzom vodiču za početnike. i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od stvarnosti. SDHC mem. Ova ikona predstavlja napomene. Simboli i Konvencije Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna. sve nove slike će da budu snimljene na karticu a operacije brisanja.” • Podeš. i SDXC mem. Memorijska kartica se mora izvaditi iz fotoaparata pre nego što se formatira interna memorija ili se interna memorija želi koristiti. kartica.Uvod O uputstvu Hvala sto ste kupili Nikon COOLPIX L120 digitalni aparat. Primeri prikaza na ekranu U ovom uputstvu. kao i nazivi tastera i poruka biće označeni zadebljanim tekstom. pregledanja i formatiranja će se odnositi i primenjivati samo na fotografije koje se nalaze na memorijskoj kartici. C Memorijske kartice Fotografije snimljene sa ovim fotoaparatom mogu da se snime na ugrađenu memoriju aprata ili na izmenljivu memorijsku karticu. kako bi se sprečilo oštećenje kamere. D Ova ikona predstavlja rešenje. ili informaciju koja treba da bude pročitana pre upotrebe. Ukoliko je ubačena memorijska kartica. C A Napomene • Secure Digital (SD) mem. i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe.” • Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju. korišćeni su sledeći simboli i konvencije: Uvod B Ova ikona predstavlja upozorenje. Ovo uputstvo je napravljeno kako bi ste uživali u pravljenju fotografija sa vašom Nikon digitalnom kamerom. ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu. dodatne informacije koje će Vam pomoći pri korišćenju aparata. informacije koje bi trebali pročitati pre upotrebe aparata.

com/ • Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.nikon-asia.: http://www.com/ Uvod Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska kola.europe-nikon. O Upustvima • Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati. Pogledajte URL ispod za kontakt informacije: http://imaging. Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera.nikonusa.com/ Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu. Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije. Pre Pravljenja Važnih Fotografija Pre nego li počnete da pravite fotografije tokom važnih događaja (kao što je venčanje ili pre nego li ponesete kameru na putovanje).com/support/ • Za korisnike u Aziji. • Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo nepravilnom upotrebom ovog proizvoda • Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne. Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva. • Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave. rešenjima. prepisivati ili prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku. baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola. prenositi.S. odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs). kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima: • Za korisnike u U.A. KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽEDA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.nikon.Informacije i Opreznosti Life-Long Learning Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci. 2 . i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju. Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www. bilo kom značenju. bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileru Nikon (adrese predstavništva su posebno navedene). bez Nikonovog pismenog odobrenja. napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno.

obrišite sve svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje. digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu. duborezi. što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno. ne kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade. ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer. Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade. Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu. Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite memorijske uređaje.” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca. Takođe. filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. vladine akcije ili lokalne akcije. 3 . kao što su propusnice i kuponi za hranu. hartije od vrednosti. javnim propusnicama ili kuponima. slike. • Pridržavajte se napomena o zaštiti prava Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine. sliek vedrog neba). Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja. • Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac. budite sigurni da ste zamenili i slike sa ekrana dobrodošlice (A 105). Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe zakonom zabranjeno. kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno. • Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane privatnih kompanija (akcije. sertifikati. muzika.Informacije i Opreznosti Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom skenera. Uvod Disposing of Data Storage Devices Uklanjanje Memorijskih Uređaja Imajte na umu. Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera. kao što su slike. kovanice. crteži. licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih grupacija. Briga o privatnosti podataka je u potpunosti odgovornost korisnika. računi. čekovi. mape. čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak. osim kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije. itd). lične karte i kupone.

............. 127.....35 Okidač ............ 98 2 3 4 5 6 11 HDMI mini konektor ........ 115 Taster za uključenje/Indikator lampica ........................................................................................................23 15 Objektiv .............. 129 USB konektor i audio/video izlaz 90...... 116 Zvučnik ............31 AF-assist lampa ..........................62 i : Zum reprodukcije ................................................................7.................................................................................... 24 Lampa samookidača ......... 93............ 93.........Delovi fotoaparata Telo fotoaparata 1 Uvod 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 13 1 Kontrola uvećanja ...........64 j : Pomoć ......................87 MIkrofon (stereo) ..................................... 20..... 15.. 23 f : Široko ....7........................................................................................................ 141 4 ...................................... 90............ 28 14 Bočna kontrola zuma ......23 g : tele ................................ 23 h : Reprodukcija ikonica ......................................... 25......90 12 Pin poklopac ........... 28 DC ulazni konektor (za AC adapter posebno se kupuje) ........................................................................... 98 13 m taster za izvlačenje blica .....................6 Blic .........................79 7 8 9 10 Ušica za kaiš ......................................

....10 c (reprodukcija) taster ............ 143 13 Ležište baterije ................................ 26 Ušica za kaiš ......... 18 10 l (brisanje) taster .... 10....................14.........................................12..........14 14 Slot memorijske kartice ..................10 lampa blica . 52...........................27.....................Delovi fotoaparata 1 2 3 4 5 6 Uvod 7 8 11 10 9 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 Monitor ........................... 82..................................................................... 66...............11 k (prihvatanje selekcije) taster ............... 87 11 d taster ......................................28 b (e snimanje filma) taster ...........8 A (režim fotografisanja) taster ............. 11 9 Zatvarač ležišta baterije/slota memorijske kartice .......................6 Džojstik ........................................................18 5 ............................... 104 12 Stativ ...................

a potom postavite kaiš na fotoaparat. Uvod Postavite na dva mesta. • U momentima kada ne slikate. . postavite poklopac kako bi zaštitili objektiv. npr. B 6 Poklopac objektiva • Uklonite poklopac sa objektiva pre nego li fotografišete. isključeno je napajanje ili dok nosite fotoaparat.Delovi fotoaparata Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva Postavite poklopac objektiva na kaiš fotoaparata.

Kada ne koristite blic. Uvod 7 .Delovi fotoaparata Podizanje i spuštanje ugrađenog blica Pritisnite m taster za izvlačenje blica da izvučete blic. • Pogledajte “korišćenje blica” (A 28) za više informacija o podešavanju blica. držite ga u spuštenom položaju. • Lagano gurnite ka dole ugrađeni blic.

.......................................... 20 Ikona smanjenja vibracija (fotografije) .... 45 Indikator fokusa .................................................. 33................................ 43 8 ............. 86 “Datum nije podešen” indikator ..........21................22..........22....... 46...... 21 Blenda ....................................................... 20 b dužina Filma .. 24 Režim blica .......................................20......... 28 Indikator kapaciteta baterije ............................................. konstantno ........................31............. 79 Indikator interne memorije ..................................................................................................106 Utiskivanje datuma ...................... 53 20 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 a broj preostalih slika (običnih fotografija) .... Uvod Snimanje 29 28 27 26 25 24 +1......................................................................Delovi fotoaparata Ekran Sledeći indikatori mogu da se pojave na displeju tokom slikanja i pregledavanja (trenutni prikazi na displeju variraju od podešavanja aparata)................................132 Indikator vremenske zone ..... 55 Režim konstantnog slikanja .......................................................... 79 Makro režim .................. 49 Indikator samo-okidača/Autookidač portreta ljubimaca .................................... 84 Režim slika . 32 Opcije boja ............. 113 Elktronska VR (filmovi) ..... 24 Fokusno polje . 24 Brzina zatvarača...21.............. 114 Redukcija šuma vetra ........30.............................................. 24 Fokusno polje (detekcija lika..................................................................................... 58 Kompenzacija ekspozicije ......................0 4 5 1 2 3 9 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 999 a 9999 3200 1/125 F3 .................. Indikatori koji se pojave na displeju tokom slikanja ili pregledavanja fotografija će nestati posle nekoliko sekundi (A 110)....... 85 Ikona detekcije pokreta ......... 51 Indikator zuma .. 51 AE/AF-L Indikator ................................................. 48......... 59 Režim belog balansa ................ 1 999 23 22 19 18 1m00s b 1m00s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Režim snimanja*....................23...... 57 Vrsta režima sport... 24 ISO osetljivost .112 Opcije filma ........ detekcija ljubimca) ... 50..........

................................................................. 87 4 Indikator kapaciteta baterije ....... 87 10 Ikona redosleda štampe .......................................................... 77 12 D-Lighting ikonica ............131 * Prikazana ikona varira sa podešavanjima u režimu fotografisanja................ 53 a Trenutni broj frejmova/ 7 Ukupni broj frejmova ....................................JPG 11 12 10 999 999 999/ 5 6 7 9 8 999 999 a 999/ 9999/9999 999 1m00s b 1m00s 1 Datum snimanja .................... 76 13 Ikona zaštite ..............Delovi fotoaparata * Razlikuje se prema trenutnom režimu slikanja........................................................... 20 5 Opcije filma* ...... 26 b Dužina video zapisa ................................... 84 6 Režim slike* ...................................... 9 .................................................................. Uvod Reprodukcija 1 14 13 2 3 4 15/05/2011 12:00 9999...................... 16 2 Vreme snimanja ....... 67 11 Mala slika .. 87 8 Indikator interne memorije ................ 71 14 Broj i tip fajla ... 16 3 Jačina zvuka .......................... 26 9 Indikator reprodukcije filma .............................................................

• Pritisnite A taster u režimu slikanja kako bi se pojavio meni za izbor režima slikanja (A 33). držite pritisnut c taster da uključite aparat u režimu reprodukcije. 10 . b (e snimanje filma) taster • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu snimanja da počnete snimanje filma. • Ukoliko je aparat isključen. Pritisnite ponovo b (e snimanje filma) taster za prekid snimanja.Basic Operations A (režim fotografisanja) taster • Pritisnite A taster u režimu reprodukcije kako bi ste ušli u režim slikanja. • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu reprodukcije da uđete u režim snimanja. Uvod c (reprodukcija) taster • Pritisnite c taster u režimu slikanja da bi prešli u režim reprodukcije.

4 4 Meni Ekran Odaberite stavku iznad. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 11 . Prikažite sled. Odaberite stavku s desna/ pređite na sledeći ekran (prihvatanje selekcije). Prikaz n (samo-okidač) menija (A 31). levo (J). Prihvat selekcije (sledeći ekran). sliku. Flash mode Prikaz p (makro režim) menija (A 51)/pomerite kursor naniže. Prihvatanje. dole (I).Basic Operations Džojstik Upravljajte džojstikom pritiskanjem gore (H).JPG Izaberite prethodnu sliku. Prikaz o (kompenz. Uvod Snimanje Prikaz m (režim blica (A 28)menija / pomerite kursor naviše. Odaberite stavku ispod. Odaberite stavku s leva/ prethodni prikaz. ili pritiskanjem k. Reprodukcija 15/05/2011 15:30 0004. desno (K). ekspozicijie) menija (A 32).

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Uvod 1 Pritisnite d taster. . K je prikazano kad postoji više prethodnih stavki menija. Aparat izlazi iz ekrana menija. džojstik Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 3 Pritisnite H ili I za izbor stavke i pritisnite k taster. Prikaz raspoloživih menija u trenutnom režimu slikanja/ reprodukcije Tab za prikaz menija filma (tokom režima snimanja)/ setup meniu (tokom reprod. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 2 Pritisnite na džojstiku H ili I za izbor stavke. Podešavanje je primenjeno. i pritisnite K ili k taster. pritisnite d taster. Koristite džojstik (A 11) kako bi ste se kretali kroz menije.Basic Operations Korišćenje menija aparata Pritisnite d taster (A 5) kako bi vam se pojavio meni za izabrani režim. Za promenu tabova pritisnite J (A 13). Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 4 12 Kad je podešavanje završeno. Prikaz setup menija (tokom režima snimanja) L je prikazano kad postoji jedna ili više stavki menija koje slede.

Kako bi podesili fokus ili ekspoziciju. Da bi prikazali tabove. Kako bi oslobodili okidač i napravili sliku portebno je da pritisnete taster okidača skroz do kraja. Nemojte koristiti silu dok pritiskate taster okidača. Izabrani meni će se prikazati. 13 . režim scene i pametni režim portreta Okidač Aparat sadrži taster okidača koji radi u dve faze. Pritisnite taster okidača do pola kako bi ste namestili fokus i ekspoziciju. pritisnite džojstik J dok je meni prikazan u sledećim režimima.Basic Operations Kretanje između tabova Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Movie Movie options Uvod Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution Pritisnite na džojstiku J kako bi osvetlili tab. pritisnite taster okidača do pola. Fokus i ekspozicija ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. Pritisnite na džojstiku HI da odaberete tab i pritisnite k taster ili K. fokus i ekspozicija (brzina zatvarača i blenda) su podešeni. Kad je okidač pritisnut do pola. zaustavite se kada osetite otpor. Pritisnite taster okidača skroz do kraja kako bi napravili sliku. jer ovo može rezultovati u drmanju aparata i pravljenju zamagljenih slika. • Lagani auto režim.

Pre otvaranja poklopca ležišta baterije/slota memorijske kartice. da bi upalili aparat u režimu reprodukcije (A 26). kartica ili baterije se mogu ugrejati tokom korišćenja. Ako je aparat isključen. a potom će se startovati ekran. Kada se aparat isključi ugasiće se i lampica i ekran. Aparat. Uključivanje i isključivanje fotoaparata nakon što ste uklonili poklopac sa objektivam prtiisnite taster za uključivanje aparata.Prvi koraci Ubacivanje baterija 1 Otvorite ležište baterije/slot memorijske kartice. Ponovo pritisnite taster kako bi isključili aparat. 2 1 3 Prihvatljive baterije • • • * Četri LR6/L40 (AA-veličine) litijumske baterije (dobijaju se) Četri FR6/L91 (AA-veličine) litijumske baterije Četri EN-MH2 punjive Ni-MH (nickel metal hydride) baterije EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. okrenite aparat naopačke kako vam baterije ne bi ispale. Indikator lampica (zelena) će se upaliti na trenutak. držite c taster. mem. i ubacite baterije. Gurnite poklopac dok držite oblast obeleženu sa 2. Budite oprezni kada uklanjate baterije ili mem. 3 1 2 Prvi koraci 2 Ubacivanje baterija Potvrdite da su pozitivni (+) i negativni (-) terminali pravilno orijentisani kao što je prikazano na ležištu baterija. 3 Zatvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. 14 . karticu.

Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja . and turn the camera off and then on again.. Tip baterije da bi poboljšali performanse baterije. c taster. and turn the camera on. apart će automatski da se ugasi. • Uverite se da ste pročitali i pridržavali se upozorenja za baterije na iii strani i u poglavlju “Baterija” (A 126). Odaberite pouzdan brend. Dodatne predostrožnosti sa baterijama Prvi koraci • Pročitajte i pridržavajte se upozorenja i predostrožnosti (A iii. • Ne mogu da se koriste baterije koje imaju jednu od sledećih deformacija: Baterije kojima se ljušti izolacija Baterije kojima izolacija ne pokriva prostor oko negativnog pola Baterije sa ravnim negativnim polom B B O EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama Kad koristite EN-MH2 baterije sa COOLPIX L120. A taster. Koristite AC Adapter EH-67 (može odvojeno da se poruči) (A 129). Ako se ni jedna operacije ni izvede u narednih tri minuta. odaberite tip ubačenih baterija (A 123) u setup meniju (A 103) da se poklapa sa tipom baterija ubačenih u aparat. remove the lens cap. aparat ulazi u režim mirovanja za 30 seconds (osnovno podešavanje). Ukoliko napravite ovakvu grešku možete izazvati pregrevanje ili oštećenje fotoaparata. 15 . punite odjednom četiri baterije korišćenjem punjača baterija MH-73 (A 123. • Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja može da bude promenjeno u Auto off opciji (A 116) u setup meniju (A 103). 129). pritisnite sledeće tastere da ga reaktivirate: tastera za paljenje. Osnovna postvka je na tipu baterija koje dolaze u paketu sa aparatom. uključite aparat i promenite podešavanje. is displayed Uklanjanje baterija Make sure that the lens cap has been removed. Uverite se da su lampica i ekran isključeni pa tek onda otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorisjke kartice. C C C Alkalne baterije Alternativni izvori napajanja Performansa alkalnih baterija u velikoj meri zavisi i od proizvođača. Kada se koristi bilo koji drugi tip baterije.Ubacivanje baterija B B B If Turn the camera off. ili b (e snimanje filma) taster U režimu snimanja i reprod. 126). Power Saving Function (Auto Off) Ukoliko se ne izvrši ni jedna operacija u toku nekog perioda. okidač . • Ne kombinujte nove i stare baterije ili baterije ražličitog tipa i proizvođača. Da bi aparat konstantno radiotokom dužeg perioda. pre nego li počnete sa korišćenjem baterija. Nemojte ni pod kakvim okolnostima. koristiti drugi tip ili model AC adaptera. ekran će automatski da se ugasi i aparat će da pređe u režim mirovanja.

datum i vreme neće biti podešeni. 16 Back . Ukoliko ste odabrali No .Podešavanje Jezika na ekranu. 1 Prvi koraci Pritisnite taster za uključivanje aparata. Language Džojstik Cancel 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes a potom pritisnite k taster. Time zone and date Choose time zone and set date and time? Yes No Cancel 4 Pritisnite J ili Kda bi ste odabrali vašu vremensku zonu (A 109) i pritisnite k. ova ikonica W će biti prikazana u vrhu ekrana. Da bi ste isključili zimsko računjane vremena. 2 Koristite džojstik H ili I za odabir željenog jezika a potom pritisnite k taster. London Casablanca Back D Zimsko Računanje Vremena London Casablanca Ukoliko je u toku zimsko računanje vremena. Kada je uključeno zimsko računjane vremena. Datuma i Vremena Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat. pritisnite džojstik H na ekranu za odabir vremenske zone u koraku 4 kako bi ste uključili zimsko računanje vremena. pritisnite džojstik na I. Indikator lampica uključenja (zelena) će da zasvetli na trenutak i ekran će da se uključi.

Hour. Datuma i Vremena 5 Pritisnite H ili I da odaberete format datuma i pritisnite k ili K. Date format Y/M/D Year/Month/Day M/D/Y Month/Day/Year D/M/Y Day/Month/Year Prvi koraci 6 Pritisnite H. J. 17 . ili K za promenu datuma i vremena i pritisnite k. Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu. M. Odaberite polje: Pritisnite K ili J (obeležavanje prelazi između D. Aparat prelazi u režim fotografisanja i možete da slikate u režimu Easy auto (A 20). I. omogućite uštampavanje datuma iz opcije Print date (A 112) u setup meniju (A 103)nakon podešavanja vremena i datuma. 8 Kada se prikaže Easy auto mode. • Izaberete Time zone and date opciju (A 106) u setup meniju (A 103) za promenu trenutnog vremena i datuma. Pritisnite džojstik H ili I pre k. Date and time D M Y 01 00 01 00 2011 Edit 7 Uverite se da je uklonjen poklopac sa objektiva i pritisnite A.Podešavanje Jezika na ekranu. Prikazaće se meni za odabir režima fotografisanja. kako bi prešli u drugi režim slikanja (A 33). Y. i Minute). pritisnite k taster. Primenite podešavanja: Izaberite Minute i pritisnite k ili K. Izmenite vrednost: Pritisnite H ili I. Easy auto mode D Promena i utiskivanje Datuma i Vremen • Za uštampavanje datuma na slike kad slikate.

(A 129). kartica mogu da se ugreju tokom upotrebe. Proverite da li je memorijska kartica dobro orijentisana. 3 Zatvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice.. 102 MB) ili na Secure Digital (SD) memorijske kartice (kupuju se posebno. Polako gurajte memorijsku karticu u njeno ležište sve dok ne klikne. kartice. karticu. brišu ili prenose. okrenite aparat naopčke kako ne bi ispale baterije. podaci će automatski biti smešteni na memorijsku karticu i podaci koji su snimljeni na memorijsku karticu mogu da se pregledavaju. Potom je možete izvaditi rukom (2). Pre nego li otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. • Napomena: Baterija i mem. Uklonite memorijsku karticu ukoliko želite da snimate podatke na internu memoriju. Budite uvereni da ste ugasili aparat pre nego otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. Prvi koraci 1 Uverite se da su lampica napajanja i ekran ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. budite oprezni pri uklanjanju baterije i mem. Gurnite karticu dublje (1) kako bi delimično izbacili karticu. isključite aprat i uverite se da ugašeni lampica napjanja i ekran i otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. B Ubacivanje Memorijske Kartice Ubacivanje memorijske kartice naopčke može da ošteti aparat ili memorijsku karticu.Stavljanje memorijske kartice Snimljeni podaci se smimaju u internu memoriju fotoaparata (pribl. 1 2 18 . brišete ili prenosite podatke sa interne memorije. Nemojte izvlačiti karticu pod uglom. da pregledavate. 1 3 2 2 Ubacite mem. Ukoliko je memorijska kartica ubačena u aparat. Uklanjanje Memorijske Kartice Pre uklanjanja memorijske kartice.

podaci ne mogu da se upišu ili obrišu sa memorijske kartice. • Ne postavljajte etikete ili nalepnice na memorijsku karticu. • Ne isključujte kameru ili otvarajte poklopac ležišta bat. Greške mogu da dovedu do gubitka podataka i/ili oštećenje aparata i memorijske kartice . • Ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti. savijati. Budite sigurni da ste Yes napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja No memorijske kartice.Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice. ne završi. prašini ili korizivnim gasovima. brisanje sa memorijske kartice ili pak prenos podataka na računar. • Ne bacati. Format card? memorijska kartica treba da bude formatirana pre uporebe (A 117). odaberite Format i pritisnite k taster. • Kada prvi put kada ubacite memorijsku karticu koja je bila korišćena na drugom uređaju budite sigurni da ste je formatirali pre nego li je budete koristili na ovom aparatu (A 117)./slota mem. kartice sve dok se format. Koristite džojstik kako bi ste odabrali Yes i pritisnite k taster. • Ne izlažite vlazi. ili pak za formatiranje memorijske kartice.Diskonektujete AC adapter • Ne formatirajte memorijsku karticu uz pomoć računara.vadite ili ubacujete karticu . • Ne dodirujte metalne terminale sa prstima ili metalnim predmetima. Prikazuje se dijalog za potvrdu. ili izlagati vodi i jakim fizičkim šokovima. Da bi započeli formatiranje. Prvi koraci B Prekidač Zabrane Upisivanja prekidač zaštite upisa Kada se prekidač nalazi u “lock” poziciji. Ukoliko se prekidač nalazi u “lock” (zaključano) poziciji. • Ne rastavljati je ili modifikovati. ili oblastima koje su izložene visokim temperaturama. ili dok se vrši upis podataka.vadite baterije . • Nemojte da činite sledeće operacije tokom formatiranja.Stavljanje memorijske kartice B Formatiranje memorijske kartice Ukoliko vam se prikaže poruka sa desne strane na ekranu. B Memorijske Kartice • Koristite samo Secure Digital memorijske kartice. Card is not formatted.isključujete aparat . 19 . otključajte ga povlačenjem ka “write” (upis) poziciji za upis ili brisanje slika.

Zamenite baterije. Pripremite se da zamenite baterije. Idite na korak 4. 3 Pritisnite džojstik HI da odaberete G Easy auto mode i pritisnite k. Opis Baterija u potpunosti napunjena. i na tajn način vam omogućava da jednostavno fotografišete koristeći odgovrajući režim za scenu (A 34). 20 . Indikator baterije 30 Broj preostalih snimaka Broj preostalih slika Prikazan je broj slika koji se može snimiti.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim U G (easy auto) režimu. Easy auto mode 4 Proverite kapacitet baterije i broj preostalih slika. 1 Uklonite poklopac sa objektiva i pritisnite taster za uključivanje da bi upalili fotoaparat. Objektiv se izdužuje i ekran se uključuje. Easy auto režim je podešen na vreme kupovine. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite A. Broj preostalih slika koje mogu da budu sačuvane zavisi od kapaciteta interne memorije ili memorijske kartice i podešavanja kvaliteta slike (A 53). Baterija skoro prazna. Pritisnite m (flash pop-up) taster da izvučete blic (A 7). Ne može da se slika. aparat automatski određuje prigladan režim fotografisanja kada ukadrirate sliku. Aparat ulazi u G (easy auto) režim.Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Korak 1. Indikator kapaciteta baterije Ekran b B N Battery exhausted.

automatski će da prepozna lice i da se fokusira na njega (A 24. • Indikatori i inform. Osnovno podešav. 21 . D Napomena o Detekciji pokreta i Smanjenju vibracija • Pogledajte Vibration reduction (A 113) ili Motion detection (A 114) u setup meniju (A 103)za više informacija. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 30 Opcije filma Prikazuje podeš. na tamnim lokacijama ili kada je subjektu senci. U situacijama kada vam je neophodan blic. o fotografiji prikazani tokom slikanja ili pregleda ugasiće se posle nekoliko sek.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim Indikatori prikazani u G (Easy auto) režimu režim fotografisanja U easy auto režimu. C is not displayed and images will be saved to memory card. pritisnite sledeće tastere kako bi ga reaktivirali. prema trenutnom subjektu i kadriranju. filma pri njegovom snimanju (A 79. 34). g.Korak 1. f. • Taster makro režima (A 11. h. veličine i kvaliteta slike (kompresija) u meniju režima slike. k 4320×3240. kako bi sačuvao bateriju (lampa napajanja treperi) (A 116). ili b (e movie-record) taster C Raspoložive funkcije u Easy Auto režimu • Ako je aparat uperen ka nečijem licu. Ikona smanjenja vibracija Smanjuje efekat drmanja aparata. 28). Promena na makro režim kad aparat izabere close-up režim scene. podignite blic (A 7. • Podesite Vibration reduction na Off (isključeno) kada koristite stativ. Ikona detekcije pokreta Smanjuje se zamućenje koje je uzrok drmanja aarata ili kretanja subjekta. (A 110). A taster. • Pritisnite d taster da promenite kombinaciju kvaliteta slike i veličine u Image mode (A 53). ili j režim. okidač. blic se podesi na “isključen” i pojavi se ikona W na ekranu. IRežim slike Prikazuje podeš. When a memory card is inserted. 51) na džojstiku nije dostupan. 84). C Napomena o blicu Kada je bliz spušten. npr. i. Ý taster za napajanje. e. • Raposloživi su samo-okidač (A 31) i kompenzacija ekspozicije (A 32). • Kada se displej nalazi u režimu mirovanja. aparat automatski bira U. Internal memory indicator Images will be saved to internal memory (approximately 102 MB).

Ukoliko se to dogodi. lice koje je najbliže fotoaparatu će da bude uokvireno žutom duplom linijom. mikrofona. Ukoliko je prepoznato više od jednog lica. to lice će da se uokviri duplom žutomm linijom. B 22 O Easy Auto Režimu • Ponekad se možda neće odabrati željeni režim scene. Pozicionirajte glavni subjekt u centru zone fokusa. Može da se prepozna do 12 lica. . odaberite drugi režim fotografisanja.Korak 2 . Držite fotoaparat čvrsto obema rukama. promeniće se ikona režima fotografisanja (A 34). Kada fotoaparat prepozna lice čoveka. Kada aparat odredi režim scene. Držite vaše prste i ostale objekte dalje od objektiva. AF pomoćnog osvetljenja. režim fotografisanja je U. fokus će biti na sredini kadra. Ikona režima slikanja 30 Kada fotografisšete subjekte koji nisu ljudi ili kada nije prepoznato niti jedno lice.Ukadrirajte Sliku 1 Pripremite fotoaparat. blica. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Ukadrirajte sliku. • Kada se korsti digitalno uvećanje. a ostala lica sa samo jednom linijom.

Maks. dozvoljavajući potvrdu pozicije zuma u kojoj je slikanje bez interpolacije moguće po trenutnom podešavanju za kvalitet slike. digitalni zum koristi digitalno procesiranje slike poznato kao interpolacija ili uvećanje slike. • Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu poziciju kad je aparat uključen. opt. zum. Smanji Uvećaj Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode g Uvećaj f Smanji Optički zum Digital zum Digitalno uvećanje Kada je aparat zumiran do maksimalnog optičkog uvećanja.Korak 2 . uvećanje oblasti vidljive na ekranu. Objekat se uvećava do 4× više od maksimalng optičkog uvećanja. tj. • Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom zumiranja. rotiranje i zadržavanje kontrole uvećanja u poziciji g pokreće digitalni zum. • Kontrola bočnog zuma se može uključiti preko g ili f za upravljanje zumom. zum Dostupan digit. Interpolacije startuje kada je pozicija zuma iza V. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g da bi uvećali objekat. 23 . utičući na blagu degradaciju kvaliteta slike.Ukadrirajte Sliku Korišćenje uvećanja Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički zum. • Fokus će da bude na sredini ekrana (bez prikazane aktivne zone fokusiranja) kada se koristi digitalni zum. C Digitalno uvećanje i interpolacija Za razliku od optičkog zuma. Kada se zum poveća iza pozicije V interpolacija se startuje i zum indikator postaje žut da bi ukazao da je početo sa interpolacijom. Rotirajte kontrolu zuma ka f da umanjite. Pozicija V se pomera u desno i veličina slike se smanjuje. mala slika.

zatvarača Blenda Kada se koristi digitalni zum.1 brz.Fokus i Slikanje 1 Pritisnite taster okidača do pola. indikator fokusa svetli zeleno (A 8). Okidač se vraća u početnu poziciju i slika će da bude zapamćena na memorijskoj kartici ili internoj memoriji. Fokus i ekspozicija su zaključani kad je okidač pritisnut do pola (A 13).Korak 3 . 1/125 F3. Kada se uspostavi fokus. 2 Pritisnite taster okidača skroz do kraja. i ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. zona fokusa nije prikazana i fotoaparat se fokusira na sredinu kadra. fokusno polje svetli zeleno. aparat ne može da fokusira. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 1/125 F3. Kada je subjekat u fokusu. Kad je subjekat u fokusu dupli okvir svetli zeleno.1 brz. Kad je lice prepoznato: • Aparat se fokusira na lice uokvireno duplm okvirom. zatvarača Blenda Kad lice nije prepoznato: • Aparat se fokusira na subjekat u centru kadra. Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite taster okidača do pola. Ako fokusno polje i indikator fokusa blinkaju crveno kad je okidač pritisnut do pola. 24 .

sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci) • Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr. • Subjekat je veoma taman • Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode B C O detekciji lica Vidite “O Detekciji lica” (A 34) za više informacija. AF-assist lampa i blic Ukoliko je subjekat loše osvetljen uključuje se AF-assist lampa (A 115) kada se okidač pritisne na pola. a kada se pritisne do kraja može zasvetleti blic (A 28). subjekat se nalazi unutar kaveza) • Subjekat se brzo kreće U situacijama koje su gore opisane. B Autofokus Autofokus možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. Kada koristite zaključavanje fokusa. ili fokusirali na drugi subjekat i koristite zaključavanje fokusa (A 50).Korak 3 . U nekim retkim slučajevima. budite sigurni da je rastojanje između kamere i subjekta na kome je zaključan fokus isto kao i do stvarnog subjekta. Ne otvarajte ležište baterije/ zatvarač slota memorijske kartice. 25 . Iskljućenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice. subjekat neće biti u fokusu uprkos činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle zeleno. pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi ste ponovo fokusirali. subjekat se nalazi ispred belog zida u beloj majci) • nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata (npr. broj preostalih snimaka će da zatreperi.Fokus i Slikanje B Tokom snimanja Dok se vrši pamćenje slike.

Režim reprodukcije Vidite “Više o reprodukciji” (A 61) i “Editovanje slika” (A 75) za više informacija. Pritisnite I ili K da vidite sledeću sliku. Kada prelistavate fotografije na internoj memoriji . Fotografije mogu da budu prikazane u umanjenoj rezuluciji dok se učitavaju sa kartice ili interne memorije. Kada se ubaci mem kartica. Paljenje aparata pritiskom na c taster Kada je fotoaparat ugašen. Pritisnite A taster. Poslednja napravljena fotografija će biti prikazana preko celog ekrana.Korak 4 .Reprodukcija i Brisanje Fotografija Viewing Images (Playback Mode) Pritisnite c taster. okidač. C se neće pojaviti i slike koje se nalaze na memorijskoj kartici će se pojaviti. b (e movie-record) taster da bi prešli u režim fotografisanja.) Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Džojstik 4/ 4 Indikator interne mem. . C C C C 26 Kad se aparat isključio da sačuva energiju Da reaktivirate monitor dok lampa napajanja blinka. Sočivo se ne izdužuje. će biti prikazane preko celog ekrana (izuzev slika snimljenih u Pet portrait režimu scene (A 43)).JPG A (režim snimanja) c (reprod. Pritisnite džojstik H ili J da vidite prethodnu sliku. pojaviće se C. Pregledanje fotografija Slike snimljene sa detekcijom lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiraće se i autom. 15/05/2011 15:30 0004. zadržavanje c tastera aparat će da se pokrene u režimu reprodukcije. pritisnite c taster (A 116).

2 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete metod brisanja i pritisnite k . O brisanju slika Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja Dok ste u režimu slikanja. • Zaštićene slike ne mogu se obrisati (A 71). Rotirajte kontrolu zuma (A 4) na g (i) za prikaz preko celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica. Da otkažete . pritisnitel taster l kako bi obrisali poslednju načinjenu fotografiju. • Obrisane slike se ne mogu povratiti. pritisnite H ili I da odaberete No i pritisnite k. Ý “Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika” All images: briše sve slike. Pratite instrukcije na ekranu. i pritisnite H za prikaz y. ekranom za brisanje odabranih slika 1 Pritisnite na džojstiku J ili K da odaberete sliku za brisanje. pritisnite I da uklonite y. Obrisane slike se ne mogu povratiti. Prebacite važne slike na računar pre brisanja. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Delete Current image Erase selected images All images 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes i pritisnite k.Korak 4 . 27 . Da bi izašli bez brisanja fotografije pritisnite d taster.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Brisanje fotografija 1 Pritisnite l kako bi obrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na ekranu. Erase selected images: izaberite više slika i obrišite ih. Prikazan je ekran potvrde. Current image: briše trenutnu sliku preko celog ekrana ili govornu poruku. Da izađete bez brisanja. Erase 1 image? Yes No Uprav. Erase selec ted images Back ON/OFF 2 B C Prikažite y za sve slike za brisanje i pritisnite k da primenite odabir.

blic spušten. Fill flash Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena.) kad aprat odzumira do kraja.0 m (5 ft. dostupni su sledeći režimi blica. • Ako je ugrađ. Auto with red-eye reduction Smanjuje “crvene oči” kod portreta (A 30).) kad aparat zumira do kraja. U V W X Auto Blic automatski okine kada je slabo osvetjenje. možete da fotografišete sa blicem tako što ćete podići ugrađeni blic. Koristi da “popuni” (osvetli) senke i slabo osvetljene subjekte. aparat automatski podešava režim blica prema određenom režimu scene.0 m (1 ft. podešavanja blica se menjaju na isključeno i W je prikazano na vrhu monitora. Off Blic neće da okine čak ni kad je osvetljenje slabo. Y Slow sync Auto režim blica kombinovan sa malom brzinom zatvarača. blic podignut kodd korišćenja easy auto zumira (A 20). • Blic ima domet od oko 0. i oko 1. 8 in. do 9 ft.5 do 3. 10 in. a spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili slabog osvetljenja.Korišćenje blica Na tamnim lokacijama kada je subjekt u tami. Izbor režima blica Pri korišćenju auto režima (A 50). Kad je ugrađ. Blic će da osvetli glavni subjekt. do 19 ft. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 28 . ili pametni režim za portrete (A 46). određene režime scene (A 35).5 do 6.

Blic se izvlači. Kada je blic spušten on je isključen W (off). Prikazuje se meni blica. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera u roku od nekoliko sekundi. Flash mode 30 B Spuštanje blica Zatvorite blic kada ga ne koristite (A 7). Ikona odabranog režima blica će da bude prikazana. Kad je U (auto) primenjeno. D će nestati za par sekundi.Korišćenje blica 1 Pritisnite m (flash pop-up) taster. 29 . selekcija će biti poništena. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite m (flash mode) na džojstiku. gornjem uglu ekrana. 3 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete režim blica i pritisnite k. bez obzira na podešavanja Photo info (A 110).

E indikator se uključi kada fotoaparat automatski poveća osetljivost. ÝPodešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno (A 60) Podešavanje blica primenjeno uA (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat isključi. i pokušajte ponovo. • E može biti prikazano na ekranu snimanja. displej će da se ugasi i ostaje isključen sve dok se blic u potpunosti ne napuni. ukoliko se detektuju “crvene oči” .Korišćenje blica B Slikanje Pri Slabom Osvetljenju i Kada je Blic Isključen (W) • Preporučuje se korišćenje stativa kako bi se stabilizovala kamera tokom slikanja kako bi se izbegao efekat drmanja kamere. • Vreme koje je potrebno da bi se napravila sledeća fotografija se blago povećava. do pola. drugi delovi slike mogu biti pod uticajem. • Retko.Uzmite neki drugi režimblica. reflekcija od čestica prašine koje lebde u vazduhu će biti prikazane kao svetle tačke na slici. Obratite pažnju na sledeće pri snimanju: • Zbog pred blica. postoji kratka pauza između trenutka kada je okidač pritisnut skroz do kraja i trenutka kada se načini fotografija. • On: Blic će da odradi tokom slikanja. • G (easy auto) režim: U Auto • Režim scene: Osnovno podešavanje u zavisnosti od režima scene (A 35). • Blinks: Blic se puni. Nikonov In-Camera Red-Eye Fix procesira sliku pre nego što je ona sačuvan. Lampa blica Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Lampa blica prikazuje status blica kada je okidač prit. Ukoliko je baterija skoro prazna. Čekajte par sek. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kada koristite stativ. • Off: Blic neće da odradi tokom slikanja. 30 . • F (smart portrait) režim: U Auto • d (sport continuous) režim: W Off (locked) • A (auto) režim: U Auto Blic se ne može koristiti sa svim opcijama. C Podešavanje režima blica Osnovno podešavanje varira sa režimom snimanja (A 33). Blic će da okine nekoliko puta pri niskom intezitetu pre glavnog blica. Kako bi ste smanjili refleskije podesite blic na W (off) ili spustite blic. B C O blicu Kada koristite blic. smanjujući crvenilo u očima. • redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama. C Redukcija Crvenih Očiju Ovaj aparat opremeljen je sa naprednim red-eye reduction sistemom.

1 2 Pritisnite n ((samo-okidač) na džojstiku. 10 1 / 125 F3 . pritisnite ponovo okidač. 1 4 Pritisnite taster okidača do kraja. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Na džojstiku pritisnite H ili I da izaberete ON. i pritisnite k. Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se napravi slika. Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer odbrojava. Fokus i ekspozicija će da se podese. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. selekcija će da bude poništena. Self-timer 3 Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola. Pri korišćenju samookidača preporučuje se korišćenje stativa. Kad se slika sa samookidačem slike se snimaju 10 sek. lampica prestaje sa treperenjem i ostaje uključena. samo-okidač se postavlja na OFF. Prikazaće se meni samo-okidača.Pravljenje Fotografija sa Samo-Okidačem Samookidač je koristan za samoportretisanje ili smanjnje efekata drmanja aparata koje se javlja kad se okidač pritisne . Oko jedne sekunde pre nego što se oslobodi okidač. broj sekundi koje su preostale pre nego što se oslobodi okidač su prikazane na ekranu. Kada se otpusti okidač. nakon što je okidač pritisnut. 9 31 . Prikazaće se ikona samo-okidača (n 10). Podesite Vibration reduction (A 113) u setup meniju (A 103) na Off kad koristite stativ. Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem.

različitu od 0. 0. podesite kompenzaciju ekspozicije na “–” stranu. podesite kompenzaciju ekspozicije na “+” stranu. ponovite sve od koraka1 i namestite vrednost na 0. Koristite džojstik H ili I kako bi ste podesili ekspoziciju. i pritisnite k. 30 C 32 Vrednost Kompenzacije Ekspozicije Vrednost kompenzacije ekspozicije u A (auto) režimu (A 50) ostaje zapamćena u memoriji aparata i kada je aparat ugašen.0 Exposure compensation +0. Kad je podešeno na bilo koju vr. vrednost je prikazana sa H ikonicom na ekranu. Prikaz vodiča za kompenzaciju ekspozicije.0.0. .Podešavanje osvetljenja: Kompenzacija ekspozicije Kompezacija ekspozicije se koristi da se promeni vrednost ekspozicije od vrednosti koju preporučuje aparat kako bi napravili svetlije ili tamnije fotografije. ekspozicije. selekcija će da bude poništena. da subjekt bude svetliji.3 3 Pritisnite k. 1 2 Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Pritisnite o (kompenzacija ekspozicije) na džojstiku. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. Da iksljučite komp. da subjekt bude tamniji. 4 Pritisnite okidač da slikate.

pritisnite džojstik H. J. i slikate. Možete i da odaberete da slikate kontinuirano. ili K da izaberete scenu. pritisnite A ili okidač. d Sport continuous Dozvoljava brzo. aparat automatski bira optimalni režim scene za jednostavnije slikanje. Easy auto mode 3 Pritisnite k. Za povratak u trenutni režim snimanja bez promene režima snimanja. F Smart portrait Aparat detektuje nasmejano lice da uslika lice automatski. Kad je izabran režim scene (izaberite drugu ikonicu od vrha i pritisnite K).Više o fotografisanju Izbor režima snimanja Mogu se odabrati sledeći režimi slikanja. Prikazan je meni izbora režima slikanja. kontinualno snimanje dok držite okidač. itd. 1 Pritisnite A u režimu snimanja. I. G Easy auto mode A 20 Kadriranjem slike. Aparat ulazi u izabrani režim snimanja. 33 . 2 Koristite džojstik H ili I da izaberete režim snimanja. b Scene Podešavanja aparata su automatski optimizovana za izabrani tip scene. Više o fotografisanju A 35 A 46 A 48 A 50 A Auto mode Možete da promenite režim blica.. koristite makro režim(za izbliza).

kao što je A (auto) režim. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. koristite zaključavanje fokusa (A 50).Easy Auto režim Automatsko odabiranje scene Fotoaparat će automatski da odabere jedan od režima scene u zavisnosti od subjekta u koji ste uperili aparat. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. i subjekat možda neće biti u fokusu bez obzira što je zona fokusa svetlila zeleno. Aparat možda neće moći da detektuje lice u sledećim situacijama: . uključujući i one pomenute u “Autofokus” (A 25). fokusirajte se na neki drugi subjekt koji se nalazi na istoj udaljenosti od aparata kao i stvarni subjekt. • U Auto režim (opšta upotreba) • e Portrait (A 36) • f Landscape (A 36) • h Night portrait (A 37) • g Night landscape (A 39) • i Close-up (A 39) • j Backlighting (A 41) Napomena o detekciji lica • sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. autofokus neće da odradi onako kako se očekuje.Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom .Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra • Kad se više ljudi nalazi u kadru. Više o fotografisanju 34 . • U nekim situacijama. sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. kada aparat ne može da se fokusira. koristite drugi režim.

Za povratak na originalan ekran ponovo rotirajte kontrolu zuma kag (j) . J. Promena načinjena u ovim podešavanjima će da utiče na sve režime slikanja (osim za continuous). b Portrait Z Beach j Night landscape m Fireworks show O Pet portrait c Landscape z Snow k Close-up e Night portrait h Sunset u Food f Party/indoor i Dusk/dawn l Museum p Panorama assist n Black and white copy o Backlighting Izbor režima scene 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili Ida bi odabrali režim scene. I.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta. Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene. a potom pritisnite k. Koristite blic za režime scene. 35 . ili K da bi odabrali scenu. Ikona poslednjeg selektovanog režima scene će da bude prikazana. Tipovi režima scene i karakteristikeÝ (A 36) Beach 3 Ukadrirajte i fotografišite. i proverite da ste pritisnuli m (flash pop-up) taster da izvučete blic pre snimanja. Prikaz opisa za svaki režim scene (Help) Izaberite režim scene u ekranu izbora scene(korak 2) i rotirajte kontrolu zuma (A 4) ka g (j) da vidite opis za tu scenu. 30 D D Režim slike Image mode (A 53) podešavanja se mogu promeniti u meniju scene pritiskom na d. OSnovno podešavanje jeb (Portrait) (A 36). Prikazan je ekran režima snimanja za odabranu scenu. Portrait Više o fotografisanju 2 Pritisnite džojstik K i pritisnite H.

• Digitalno uvećanje nije raspoloživo. • AF-assist illuminator se neće uključivati (A 115) . Zona fokusa ili indikator fokusa (A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. c Landscape Koristite ovaj režim za slikovite i gradske pejzaže. • Aparat će da se fokusira na besonačnost.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Odabir scene i fotografisanja (Tipovi režima scene i karakteristike) Za opise u ovom delu koriste se lsedeće ikonice: X: režim blica kad je ugrađ. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. • Ukoliko je više lica prepoznato. fokus će da bude na sredini ekrana. Ipak. 36 O: Za režime scena saO. b Portrait Koristite ovaj režim za portrete. . Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. m W n Off* p Off o 0. blic podignut(A 28). • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. preporučeno korišćenje stativa. n: samookidač(A 31).0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. m V* n Off* p Off o 0. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. o: kompenzacija ekspozicije (A 32). p: macro režim (A 51).

Osnovno podešavanje može se modifikovati. 2 Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Podignite blic pre snimanja. Z Beach Hvata blistavost objekata kao što su plaže ili odraz sunca sa površine vode.02 Više o fotografisanju 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. Preporučuje se korišćenje stativa.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) e Night portrait O Koristite ovaj režim kako bi ste ostvarili prirodnu ravnotežu između glavnog subjekta i kontrasvetla u portertima koji su načinjeni noću. m 1 V1 n Off2 p Off o 0. • Ukoliko je više lica prepoznato.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. • Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo.02 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. f Party/indoor Hvata trenutke pri svetlosti sveće i u unutrašnjosti sa pozadinskim osvetljenjem. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. m U* n Off* p Off o 0. m V1 n Off2 p Off o 0. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. držite aparat čvrsto. 37 . fokus će da bude na sredini ekrana.

Slikanje pogodno za scene(Režim scene) z Snow Hvata blistavost objekata kao što su snežna polja. preporučeno korišćenje stativa. • AF-lampa (A 115) ne svetli. m W* n Off* p Off o 0. O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. i Dusk/dawn O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. 38 O: Za režime scena saO. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Ipak. .Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. • Aparat fokusira na beskonačno. m W n Off* p Off o 0. m h Sunset Više o fotografisanju U* n Off* p Off o 0. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.

Slikanje pogodno za scene(Režim scene) j Night landscape O Koristi se spora brzina zatvarača kako bi se napravili zadivljujući noćni pejzaži.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). 8 in. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50).4 in.). • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. Pravite fotografije cveća. • AF-lampa (A 115) ne svetli. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra.0* * Mogu da budu izabrana druga podešavanja.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Note that the flash may be unable to light the entire subject at distances of less than 50 cm (1 ft. m k Close-up Više o fotografisanju W n Off* p Off o 0. insekata i ostalih malih objekata sa male udaljenosti. • Aparat fokusira na beskonačno. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. • Makro režim (A 51) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. 39 .Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. Ipak.. • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. m U* n Off* p On o 0.

4 in. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana.0* Više o fotografisanju * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. preporučeno korišćenje stativa. 30 • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. Podeš. Pritisnite na džojstiku H da pov. količinu plave.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). m l Museum Koristite u unutrašnjosti gde je zabranjena upotreba blica (npr. • BSS (best shot selector) je uključen (A 57). 40 O: Za režime scena saO. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). ili Ida pov. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. • Možete da podesite hue korišćenjem slajdera na levoj strani ekrana.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) u Food Koristite kada pravite fotografije hrane. količinu crvene. za hue je sačuvano i kad je aparat ugašen. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. • Makro režim (A 51)će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. m W n Off* p Off* o 0. u muzejima i likovnim galerijama) ili u drugim prilikama kada ne želite da koristite blic. .0* W n Off* p On o 0. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. * Mogu da budu izabrana druga podešavanja.

bacajući osobine ili detalje u senku. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini kadra.0 n Black and white copy Pruža jasne slike teksta ili crteža sa bele table ili papira. o Backlighting Koristite ovu opciju kada svetlo dolazi iza subjekta. m m n Off* p Off o 0. • Koristite makro režim (A 51) da bi fokusirali iz blizine. • Aparat fokusira na beskonačno.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) m Fireworks show O Mala brzina zatvrača se koristi kako bi se uhvatio produžen plamen koje dolazi od vatrometa. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. m W n Off p Off o 0. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Obojeni tekst i crteži neće da ispadnu dobro. 41 . • Podignite blic pre snimanja.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Blic će automatski da odradi kako bi “dopunio” (osvetlio) senke. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Ipak.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. m W* n Off* p Off* o 0.

Slikanje pogodno za scene(Režim scene) p Panorama assist Koristite ovu opciju kada pravite seriju slika koje će kasnije da buud spojene kako bi stvorili jedinstvenu panoramu korišćenjem priloženog softvera za pravljenje panorame. Pogledajte Snimanje slika za panoramu (A 44) za više informacija.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. m Više o fotografisanju W* n Off* p Off* o 0. 42 .

. orijentacija ili osvetljenost lica i brzina kojom se ljubimac kreće mogu da spreče aparat da detektuje lica mačaka i pasa ili mogu da izazovu detekciju drugih lica koja nisu mačke ili psi. Samookidač nedostupan. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli.Kad nema slobodnog mesta na internoj mem.7 frejma u sekundi sa režimom slike na R 4320×3240). • Faktori kao što je udaljenost ljubimca i aparata. m 1 2 Više o fotografisanju W n Y1 p Off2 o 0. na Off u sledećim situacijama. • Digitalni zum nedostupan.kad nisu detektovana lica. kartici Da nastavite snimanje u Pet portrait auto release . izaberite Single ili Continuous. d je prikazano na ekranu. Osnovno podešavanje može se modifikovati. fokusira ga i okida (Pet portrait auto release). Kad je izabran Pet portrait auto release. .a ostala lica su uokvirena jednostrukim.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) O Pet portrait Koristite za slikenje ljubimaca (psi ili mačke). snimanje se završava.02 Off se može odabrati.Off: Zatvarač se oslobodi korišćenjem okidača. pritisnite na džojstiku J (n). Kad je detektovano više lica. pritisnite na džojstikuJ (n) i ponovo promenite podešavanje. aparat fokusira subjekt u centru kadra. . Kad je Continuous izabrano.Kad se aparat uključi nakon što je bio u režimu mirovanja(A 15) . Kad aparat detektuje lice ljubimca.Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač. 43 .Kad se okidač drži pritisnutim ako je izabrano Continuous do19 slika se može snimiti brzinom od oko 0. 30 . . F je prikazano na ekranu. dupli okvir je prikazan oko najvećeg lica.Kad je 5 serija slika snimljeno autookidačem . Zvuk zatvarača i tastera(A 115) neće nestati. • Kad lice ljubimca nije detektovano. • Kad je za režim scene izabrano O Pet portrait . • Pet portrait auto release je automatski podeš. . Do 5 lica se može detektovati. • Dupli okvir(fokusno polje) je oko detektovanog lica i postaje zeleno kad je fokus postignut.7 fps (režim slike je na R 4320×3240). . Kad se pusti okidač. može se osloboditi zatvarač pritiskanjem okidača.): Okidač odradi automatski kad je lice detektovano. • Da promenite izbor automatskog okidanja.Continuous: Kad je funkcija autookidača za portret ljubimca aktivirana i fokus postignut na detektovanom licu. aparat okida 3 puta (kontinualno snimanje brzinom od oko 0.Pet portrait auto release (default setting): osnovno podeš. ili mem.

Bela ikona smera panorame I će da bude prikazana u željenom smeru. Odaberite kako će slike da budu sastavljene u završenoj panorami: desno (I). Koristite stativ za bolje rezultate. levo (J). Prva slika je uvećana na jednoj trećini monitora. End 29 44 . gore (K) ili dole (L). Ponovo pritisnite k taster kako bi ponovo odabrali smer. 30 4 Napravite sledeću fotografiju. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pomoću džojstika izaberite p Panorama assist (A 35).samo-okidača (A 31). Ponavljajte sve dok ne napravite dovoljan broj fotografija da završite panoramu. Pojaviće se Ikonica za pravac panorame (I) koja ukazuje na to u kom pravcu će se slike spajati. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. Panorama assist 2 Više o fotografisanju Pomoću džojstika odaberite pravac i pritisnite k. 30 3 Napravite prvu fotografiju. Ukomponujte sledeću fotografiju tako da se jedna trećina kadra preklapa sa prethodnom fotografijom i pritisnite okidač. makro režim (A 51) i kompenzaciju ekspozicije (A 32) ukoliko je to potrebno. Žuta ikona pravca panorame (II) će da se pomeri u odabranom smeru i pritisnite k taster kako bi ste odabrali smer. . Podesite režim blica (A 28).Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Snimanje za panoramu Fotoapart fokusira na subjekat koji se nalazi u centru kadra.

D OR Sve fotografije načinjene u panorama seriji imaju ista podšavanja ekspozicije. Fotoaparat se vraća na korak 2. makro režima. Kad je snimljena prva fotogr.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) 5 Pritisnite k taster kada ste završili sa fotografisanjem. Prebacite slike na računar (A 93) i koristite Panorama Maker 5 (A 96) za spajanje pojedinačnih slika u celu panoramu. R se pojavljuje da indicira da su ekspoz. i kompenz. niit zum ili podešavanja Image mode (A 53) mogu da se menjaju dok se ne završe sve fotografije iz serije.. D Više informacija Vidite “Nazivi slika/zvuk fajlova i foldera” (A 131). preporučuje se povećanje vremena koje je potrebno da isteče pre nego li se pokrene automatsko isključivanje.samookidača. balans bele i fokus zaključani. • Snimanje panorama serije će da bude prekinuto ukoliko se pokrenulo automatsko isključenje (A 116)tokom fotografisanja. End 29 D Panorama Maker 5 Instalirajte Panorama Maker 5 sa priloženog ViewNX 2 CD. Slike ne mogu da budu obrisane. End 27 Više o fotografisanju B Panorama Assist • Podešavanja režima blica. belog balansa i fokusa. ekspozicije ne mogu da se podešavaju nakon što je napravljena prva fotografija. 45 ..

The camera enters smart portrait mode.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) Aparat detektuje nasmejano lice i automatski slika. koristite džojstik H ili I da izaberete F. Da završite. Smart portrait 2 Više o fotografisanju Ukadrirajte sliku. lice koje je najbliže sredini ekrana će biti uokvireno duplom linijom u zoni fokusa. Usmerite fotoaparat ka subjektu. fotoaparat automatski fotografiše koristeći osobine prepoznavanja lica i detekcije nasmejanog lica uzastopno. Ukoliko aparat prepozna lice (lice spreda). 4 Završetak snimanja. 1/125 F3. Ukoliko je prepoznato više lica. EPosle svake odrade okidača. Ukoliko aparat detektuje nasmejano lice na osobi koja je uokvirena duplom linijom. okidač je automatski pušten. dupla linija će da pozeleni i fokus će da se zaključa. Podignite blic kad ga koristite(A 7). i pritisnite k. 3 Automatska odrada okidača. lice će biti uokvireno duplom žutom linijom u zoni fokusa. a ostala lica sa samo jednom linijom. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja. isključite aparat ili pritisnite A taster da pređete u drugi režim snimanja. i kada lice dođe u fokus. 46 .1 Detektuje do tri lica.

Ako je podešavanje režima slike promenjeno. a blinka brzo odmah nakon odrade okidača. • Fotoaparat je detektovao lice ali ne može da detektuje nasmejano lice. (može se promeniti. C C C Blinkanje Lampe samookidača Više o fotografisanju Lampa samookidača blinka polako kada aparat detektuje lice. • Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). • Režim slike može biti promenjen (A 53) pritiskom na d.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) B O Smart Portrait Režimu • Digitalni zum nedostupan. Raspoložive Funkcije u Smart Portrait Režimu • Režim blica (A 28) se automatski prebacuje u U (auto flash) kad je blic izvučen. novo podeš. D Više informacija Pogledajte. Aparat fokusira na subjekat u centru kadra kad lice nije detektovano. Auto off (A 116) će da isključi fotoaparat ukoliko niti jedna od operacija nije izvršena u sledećim situacijama: • Fotoaparat nije detektovao niti jedno lice. utiče na druge režime snimanja (osim sport kontinuirano). Ručna odrada okidača Može se slikati i pritiskom na okidač. • U pojedinim uslovima snimanja.) • Makro režim i režim samookidača nedostupni. • O detekciji lica Ý A 34 C Auto Off (Standby Mode) u Using Smart Portrait Režimu Kada koristite pametni režim portreta. 47 . prioritet lica neće imati efekta i nasmejano lice možda neće biti prepoznato. “Autofokus” (A 25) za više informacija.

Sport continuous Image mode Sport continuous 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. • Režim slike može se podesiti na M 2048×1536 ili manje. na Continuous H. Pritisnite okidač do pola da bi podesili fokus i ekspoziciju. Konstantno fotografisanje će da traje sve dok je taster okidača pritisnut do kraja.Konst. pritisnite d da podesite Image mode ili Sport continuous (tip sport continuous režima) (A 49). i zaustavlja se kada broj fotografija dostigne maksimalan dozvoljen broj (A 49). AF-assist lampa (A 115) ne svetli. 1 Više o fotografisanju PritisniteA u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili I da bi odabrali d. Blic nije dostupan. sport continuous meni Ý A 49 Pritisnite d nakon što ste završili sa podešavanjima da bi se vratili u režim slikanja. Sport continuous 2 Pritisnite d. konstantno fotografisanje sve dok držite okidač pritisnutim. i pritisnite k. . U ovom režimu. na brzini do 15. Aparat prelazi u sport continuous režim. aparat snima do 20 slika. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) Sport continuous režim dozvoljava rafalno. • Sa osnovnim podeš.3 frejma u sekundi (fps). Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. • Podešavanje fokusa. • ISO osetljivost je podešena na visoku. kako bi izvršili podešavanja u sport continuous meniju. 411 C • • • • • Raspoložive funkcije sa Sport Continuous 48 Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). trenutni pokreti kretanja subjekta mogu da budu uhvaćeni. Sa konstantnim fotografisanjem. ekspozicije i balansa belog ostaju na vrednostima koje su podešene za prvu sliku u svakoj seriji. Makro režim i režim samookidača nisu dostupni.

m 1920×1080 • Podeš. dostupna su sledeća podeš. slikanje i maksimalni broj kadrova koji će se snimiti.) • l Continuous M: aproks. Više o fotografisanju D Više informacijan Pogledajte. itd.3 kadrova u sek (20 kadrova max.) • m Continuous L: aproks. • Ukoliko se tokom fotografisanja zahvate svetli objekti kao što su sunce i sijalice. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) B Napomene o Sport Continuous režimu • Možda će trebati neko vreme da bi se slike sačuvale nakon snimanja. • ili više. Preporučujemo da izbegavate svetle objekte tokom kada slikate pod fluoroscentnim ili živinim svetlom. images may appear rough as a result. ekspozcija i balans bele se mogu razlikovati od slike do slike. • k Continuous H (osn. 7. režima slike u sport continuous meniju sačuvano je odvojeno od podeš. “Autofokus” (A 25) za više informacija. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. podešena na raspon od 1/4000 do 1/60 s. Image mode Image mode (A 53) se može podesiti. Proper exposure may not be obtained in clear weather (images may be overexposed). nalon čega je fokus zaključan.5 kadrova u sek (20 kadrova max. • Pošto je ISO osetljivost podešena na 400 or higher. • Brzina konstantnog fotografisanja može da bude manja u zavisnosti od podešavanja brzine zatvarača i brzine upisa podataka na memorisjku karticu • Dok ste u ovom režimu aparat će konstantno da podešava fokus preko autofokus funkcije dok ne pritisnete okidač do pola. krajnje slike će možda izgledati malo grubo. režima slike. slika možda neće imati dobru ekspoziciju pri lepom vremenu (slike mogu da budu preeksponirane). U sport continuous režimu. Podešavanje Sport Continuous Shooting Režima Nakon prikazad (sport continuous) ekrana režima snimanja(A 48). brzine upisa podataka na mem. Sport continuous Selektujte vrstu sport continuous režima da odredite maksimalno kontin. podeš). N 1024×768 (osn. na slikama se mogu pojaviti svetle linije (A 128). 4. režima slike u drugim režimima snimanja i ne utiče na druge režime. pritisnite d button (A 5) da izmenite sledeće opcije u sport continuous meniju.Konst. karticu. O 640×480. • Koristite džojstik za podešavanja (A 11). To vreme zavisi od broja snimaka.9 kadrova u sek (20 kadrova max. podeš): aproks. 15.) 49 . • Pritisnite d da izađete iz menija. režima slike: M 2048×1536. • Brzina zatvarača je autom.

Pritisnite Uverite se da je okidač do zona fokusa pola. Pritisnite d za prikaz menija snimanja. Prikazaće se meni za izbor režima slikanja. kompenzaciju ekspozicije (A 32). 2 Pritisnite džojstik H iliI da odaberete A i pritisnite k. zelena. 30 D Zaključavanje fokusa Kada se aparat fokusira na subjekt u sredini kadra. Podesite režim blica (A 28).1 1/125 F3. i makro režim (A 51) da odgovaraju uslovima slikanja. 30 1/125 F3. Pritiskanjem d u A (auto) režimu omogućava da odredite podešavanja za sve stavke menija snimanja (A 52) u zavisnosti od situacije snimanja. Aparat se fokusira na subjekt u sredini ekrana. Aparat ulazi u A (auto) režim. i podesite stavke u meniju snimanja da odgovaraju uslovima snimanja (A 52). Pritisnite okidač skroz do kraja. macro režim (A 51) i kompenzacija ekspozicije (A 32) mogu da se primene i slike snime korišćenjem režima blica (A 28) i samokidača (A 31). 1 Pritisnite A. • Pobrinite se da se ne promenir azdaljina između subjekta i fotoparata kad je fokus zaključan.1 Postavite subjekt u sredinu kadra. Više o fotografisanju Auto mode 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. Držite okidač i dalje do pola i pomerite sliku u kadru.Auto Režim U A (auto) režimu. samookidač (A 31). 50 . možete da zaključate fokus kako bi se fokusirali na subjekte koji su van centra. • Kada se okidač pritisne do pola zaključaće se i ekspozicija.

4 in.Makro režim može da se koristi sa nekim režimima scene (A 39. selekcija će da bude poništena. d (sport continuous) režim: Makro režim ne može da se koristi. zuma sve dok pozicija zuma ne dođe na poziciju gde F i indik. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. zuma svetle zeleno. 51 . Makro režim je uključen kad je k Close-up ili u Food izabrano u režimu scene. blic možda neće biti u mogućnosti da osvetli ceo subjekat na udaljenosti manjoj od 50 cm (1ft.). podeš. zavisi od izabranog režima scene(A 35).) od objektiva kad F i indikator zuma svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). Više o fotografisanju 2 Koristite džojstik H ili I kako bi dabrali ON i pritisnite k taster. C C Autofokus Fotoaparat u makro režimu konstantno fokusira. podeš. 41). Napomena. pratite proceduru ispod.Auto Režim Makro režim Makro režim se koristi za pravljenje slika objekata koji se nalaze na udaljenosti od1 cm (0. Aparat može da fokusira na bliske udaljenosti od 1 cm (0. • Kad je režim snimanja A (auto)režim.4 in. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. Macro mode 3 Okrenite kontrolu zuma ili bočnu kontr. 1 Pritisnite p (makro režim) na džojstiku. Podešavanje Makro Režima • G (easy auto) režim: prelazi u makro režim kad aparat odabere i. Pri korišćenju A (auto) režima. Prikazan je meni makro režima. • F (smart portrait) režim.. Ikona makro režima (F)će se prikazati.). • Režim scene: Osn. dok se ne pritisne okidač do pola kako bi se zaključao fokus. 8in. makro režima je sačuvano i kad je aparat isključen. Taster za Makro režim na džojstiku je nedostupan. 40.

meni slikanja sadrži sledeće opcije. B 52 Podešavanja aparata koje se ne mogu primeniti istovremeno Neke funkcije se ne mogu podesiti istovremeno (A 60). u Continuous ili BSS (izbor najboljeg snimka). Pritisnite d za prikaz menija snimanja. ISO sensitivity Kontroliše osetljivost aparata na svetlost. Dostupan kad se koriste drugi režimi slikanja. Image mode Za izbor veličine i kvaliteta slike (kompresija). Continuous Menja podeš. White balance Podudara balans bele sa svetlosnim izvorom. pritisnite d. . A 59 A 58 Više o fotografisanju A 53 A 55 A 57 Prikaz menija slikanja Uđite u A (auto) režim (A 50). • Da izađete iz menija slikanja.Auto Režim Podešavanje A (Auto) Režima (Meni snimanja) Kad slikate u A (auto) režimu (A 50). Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 30 • Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). Color options Pravi boje življim ili čuva slike kao crno bele.

slike(kompresija). slika. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) C Režim slike za Sport Continuous Režim • U sport continuous Režimu (A 48). N 1024×768. ili za e mail. Više o fotografisanju R 3264×2448 L 2592×1944 M 2048×1536 N 1024×768 O 640×480 P 4224×2376 Ikona trenutnog podešavanja je prikazana na ekranu režima reprodukcije i fotografisanja (A 8. novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja (osim na sport continuous režim). odaberite režim slike prema tome kako planirate da upotrebite sliku.Auto Režim Režim slike(kvalitet slike/veličina slike) A (auto) M d (Shooting menu) M Image mode Izaberite kvalitet i velič. 9). Opis Najveći kvalitet. dostupna su sledeća podeš.Odnos kompresije je oko 1:8. Odnos kompresije je oko1:4. podesan za povećanja i visokokvalitetnu štampu. Odgovarajući za prikaz preko celog ekrana na TV u sa odnosom 4:3 . Odnos kompresije je oko 1:8. 53 . Najbolji izbor u većini situacija.. Odnos kompresije je oko1:8. Pre slikanja. Veličina fajlova. Odnos kompresije je oko 1:8. Odgovarajući za prikaz na ekranu računara. C O režimu slike • Pri korišćenju režima snimanja osim A (auto) režima. slike1920 × 1080. Mogu se snimiti slike sa odnosom16:9. zavisi od veličine i kvaliteta (kompresija) slika. odnos kompresije 1:8) • Podeš. ovo podešavanje se može promeniti pritiskom d tastera. m 1920×1080 vel. Podešavanje Q 4320×3240P R 4320×3240 (default setting) Veličina (pikseli) 4320 × 3240 4320 × 3240 3264 × 2448 2592 × 1944 2048 × 1536 1024 × 768 640 × 480 4224 × 2376 Manja veličina omogućava čuvanje većeg br. Odnos kompresije je oko1:8. režima slike: M 2048×1536. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. O 640×480. režima slike u drugim režimima slikanja i ne utiče na druge režime. režima slike u sport continuous meniju (A 48) sačuvano je odvojeno od podeš. i broj slika koji može biti sačuvan.

kartici od 4 GB. Broj slika koje se mogu sačuvati varira u zavisnosti od kompozicije slike (prema JPEG kompresiji). printa2 (cm/in.5 × 3. a one štampane na većim rezolucijama štampaće se većim nego što je predviđeno. Za istu veličinu slike.000 ili više. preostalih snimaka 10.Auto Režim C Broj preostalih snimaka Sledeća tabela pokazuje aproksimativno broj slika koje se mogu čuvati na internoj mem.5 17 × 13/7 × 5 9 × 7/3. Broj može da varira i u zavisnosti od tipa mem. 3 Sport continuous režim samo 54 . slike štampane na većim rezolucijama će se štampati manje nego što je predviđeno. Kad je rezolucija štampača na 300 dpi. ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”.5 28 × 21/11 × 8 22 × 16/8.5 4320×3240P 4320×3240 3264×2448 2592×1944 2048×1536 1024×768 O 640×480 P m 4224×2376 1920×10803 1 Ako je br.5 5 × 4/2 × 1.5 × 6.5 × 2.5 36 × 27/14 × 10. kartica. kartica 1 (4 GB) 550 1100 1910 2940 4640 15000 24100 1520 6700 velič.5 35 × 20/14 × 8 16 × 9/6.). Veličina printa se određuje deljenjem br.) 36 × 27/14 × 10. i mem. iako je kapacitet za njih isti. Režim slike Q R R L M N Više o fotografisanju 2 Interna mem (oko 102 MB) 15 30 52 81 126 411 731 41 182 Mem. piksela štampačevom rezolucijom (dpi) i množenjem sa 2.54 cm (1 in.

Pogledajte “Ručno podešavanje (A 55). Incandescent Koristite pod osvetljenjem sijalice. može koristiti za većinu osvetljaja. Ovo je poznato kao “balans belog”. možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako bi dobili tačne rezultate.. Najbolji izbor u većini situacija. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). Fluorescent Koristite pri većini tipova fluoroscentne svetlosti. Cloudy Koristite kada fotografišete pri oblačnom vremenu. isključite blic (W) (A 28). osim za Auto. Više o fotografisanju a Auto (default setting) Balans belog se automatski prilagođava uslovima osvetljenja. c d e f g Daylight Balans belog prilagođen za slikanje ispod direktne sunčeve svetlosti. Digitalni aparati mogu da oponašaju ovo podešavanje obradom slike shodno boji izvora svetla. Ljudski mozak je sposoban da prilagodi promene u boji od izvora svetla. sa rezultatom da se beli objekti vide beli bez obzira da li se vide u senci. Ručno podešavanje B O balansu bele • Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. Auto. Na svim podeš. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti” (A 60) • Za sva podešavanja belog osim za Auto ili Flash. direktnoj sunčevoj svetlosti ili pod sijalicom. b Preset manual Neutralno-obojeni objekti se koriste kao referenca za podešavanje balansa belog pod neobičnim svetlosnim uslovima. Flash Koristite sa režimom blica. Iako se osnovno podešavanje. 55 .Auto Režim Balans bele (Adjusting Hue) A (auto) M d (Shooting menu) M White balance Boja svetla reflektovanog od objekta zavisi od izvora svetla.

Preset manual Cancel Measure 4 Ukadrirajte referentni objekat u prozoru za merenja. . Aparat zumira. Prikažite meni snimanja (A 52). Balans bele se neće opet meriti nego će biti podešena najskorije merena vrednost. B 56 Napomena o ručnom podešavanju Aparat ne može da meri balans bele kad blic odradi. izaberitet Cancel i pritisnite k. 1 2 Više o fotografisanju Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti korišćen tokom fotografisanja. Otvoriće se zatvarač (slika nije snimljena) i nova vrednost balansa bele će biti podešena. Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš. fotografisanje ispod lampe sa crevenom senkom da izgledaju kao da su napravljene pod belim svetlom). W hite balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Flash 3 Odaberite Measure. Kad slikate sa blicem. upotrebite džojstik da odaberete b Preset manual u meniju White balance i pritisnite k. Preset manual Cancel Measure prozor merenja 5 Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje. Pratite proceduru ispod da izmerite balans bele prema izvoru osvetljenja pri snimanju.Auto Režim Ručno podešavanje se koristi sa pomešanim osvetljenjem ili da se kompenzuju izvori svetlosti sa jakim odrazom boja (npr. podesite White balance na Auto ili Flash..

• Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš. ili u ostalim situacijama kada nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) B O BSS BSS je najbolje rešenje za subjekte koji se ne kreću. Kada je BSS uključen. Continuous Dok se okidač drži pritisnutim. osim za Single. B O kontinualnom snimanju • Kad je izabrano Continuous. Na svim podeš. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). korišćene mem. D BSS (Best Shot Selector) Više o fotografisanju Odabir najboljeg snimka se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili kada je aparat zumiran. ekspozicija i balans bele su zaključane na vrednosti sa prvom slikom. apart napravi do 10 slika dok se okidač drži pritisnutim.Auto Režim Kontinualno A (auto) M d (Shooting menu) M Continuous Promenite podešavanja za Continuous ili BSS (best shot selector). ili Multi-shot 16 blic nije moguć. slike: 2560 × 1920 pixels).7 kadar u sek (fps) kada je Image mode podešen na R 4320×3240). U V Single (default setting) Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač. možda neće da proizvede željene rezultate ukoliko se objekat pomera ili se kompozicija slike promeni dok slikate. Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i sačuvana. trenutnog režima slikanja. 57 . Fokus. • Digitalno uvećanje nije na raspolaganju. do 19 fotografija će biti snimljeno sa odnosom od 0. BSS. kartice ili uslova snimanja. Slike su snimljene sa režimom slike zaključanom na L (velič. aparat napravi 16 snimaka brzinom od oko 22fps i složi ih u jednu sliku. W Multi-shot 16 Svaki put kada se pritisne okidač. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.

Više o fotografisanju Ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). 1600. ISO Osetljivost A (auto) M d (Shooting menu) M ISO sensitivity Što je veća osetljivost. 800. 200. • Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim svetlosnim uslovima. B B O ISO Osetljivosti Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. refleksije sunca. ali se pojavljuje ako se ISO osetljivost automatski poveća na više od 80 (A 30). ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. 100. Indikator režima slike prikazan tokom snimanja svetli crveno. Motion detection (A 114) ne funkcioniše. 3200 . 3200. 80. aparat kompenzuje tako što podiže osetljivost na maksimum od ISO 800. kad je svetlo slabo i blic isključen. • Kad je ISO osetljivost zaključana. i električna svetla pri snimanju. Da redukujete ove efekte izbegavajte svetle objekte npr.Auto Režim B O Multi-shot 16 Zamrljana slika (A 128) vidljiva na monitoru kad se slika sa Multi-shot 16 biće vidljiva na sačuvanoj slici. raspoloživa podešavanja za Image mode ograničena su na M 2048×1536. svetlo obojene piksele na tamnim površinama. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti“ (A 60) ISO 3200 i ISO 6400 58 Kad je ISO sensitivity na 3200 or 6400. redukujući zamućenje izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata. Auto (default setting) Osetljivost je ISO 80 pod normalnim uslovima. 400. manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju. E ikonica se ne pojavljuje na ISO 80. Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača. Kad je izabrano Auto. N 1024×768. i X je prikazano do indiaktora ISO osetljivosti u donjem levom uglu ekrana. i O 640×480. 6400 Osetljivost se zaključava na određenoj vrednosti. sunce.

Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) 59 . n o p q r Standard color (default setting) Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama. Cyanotype Naparavite efekat cijanotipija. će se pojaviti na ekranu (A 8). Efekti selektovane opcije mogu se pregledati na monitoru. Black-and-white Snimite crno-bele fotografije. ikona trenutnog podeš. Više o fotografisanju Za sva podešavanja osim Standard color. Sepia Snimite fotografiju u sepija tonovima.Auto Režim Opcije boja A (auto) M d (Shooting menu) M Color options Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele. B O opcijama boja Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. Vivid color Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja.

60 . i O 640×480.ili Multi-shot 16. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama. Motion detection ne funkcioniše kad je ISO osetljivost na bilo kojoj drugoj vrednosti osim Auto. blic ne može da se koristi. ISO sensitivity se autom. Digitalni zum nedostupan kad se slika sa Multi-shot 16. Zabranjene funkcije Flash mode Digital zoom Podešavanje Continuous (A 57) Continuous (A 57) Continuous (A 57) Više o fotografisanju Image mode ISO sensitivity (A 58) White balance Continuous ISO sensitivity Color options (A 59) Self-timer (A 31) Continuous (A 57) Print date Continuous (A 57) Continuous (A 57) Motion detection ISO sensitivity (A 58) Opis Ako je na Continuous. Kad se koristi Multi-shot 16. slike: 2560 × 1920 piksela).Auto Režim Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno primeniti Neka podeš. fiksiran na Single kad se koristi samookidač. ili Cyanotype. Motion detection ne funkcioniše pri korišćenju Multi-shot 16. Image mode je fiksiran na L (velič. režima slike. Sepia. ako je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. N 1024×768. BSS. Datum ne može da se utisne na slike snimljene korišćenjem Continuous ili BSS. režima slike prelazi u M 2048×1536. White balance je fiksiran na Auto. Kad je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. Pri korišćenju Multi-shot 16. podeš. raspoloživi Image modes su ograničeni na M 2048×1536. Za sva druga podeš. Kad se koristi Black-and-white. podešava prema osvetljenju.

15/05/2011 15:30 0004. prikaz 4. Pušta odabrani film.JPG 4/ 4 Sledeće operacije su vam na raspolaganju. I. rotirajte zum kontrolu ka f (h) za prikaz klendara (osim u re\imu liste po datumu).Više o Reprodukciji Operacija preko celog ekrana Pritisnite c tokom slikanja da pređete u režim reprodukcije i pregčedate slike (A 26). 63 Zum reprodukcije Reprodukcija filma Brisanje slika Prikaz menija g (i) k l d A Zarotirajte uvećanje ka g (i) da uvećate sliku do 10×. ili okidač. Za Upotreba Opis Prit. Dok prikazuje16 ikonica slika. Držite džojstikH. Pritisnite k za 64 povratak u režim pregleda preko celog ekrana. J ili K da prelazite brzo preko slika. 10 C Promena orijentacije slika (Vertical/Horizontal) Orijetnacija slika se može promeniti korišćenjem Rotate image (A 73) u meniju reprodukcije (A 66). 61 . b (e movierecord) taster. HIJ K da vidite prethodnu ili sledeću sliku. Prikazuje meni reprodukcije. ili 16 ikonica slika. A Odabir fotografije 11 Pregled ikonica/ kalendar Više o Reprodukciji f (h) 62. 87 27 66 Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. 9. Briše odabranu sliku.

Pregled više slika: Reprodukcija ikonica Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) i dok ste u prikazu preko celog ekrana (A 26) kako bi ste videli fotografije umanjene u vidu ikonica. zarotirajte kontrolu zuma ka g (i) da se vratite u prikaz preko celog ekrana. 10 62 . Zarotirajte uvećanje kao g (i) da bi smanjili broj prikazanih kadrova sa 16 Ý 9 Ý 4. Kada je prikazano 4 kadra na ekranu. ili okidač. Odaberite metod brisanja. ili K. J. Zarotirajte uvećanje kaf (h) u ekranu sa prikazom16-ikonica slika kako bi dodali prikaz kalendara pa se slike mogu naći preko datuma snimanja (A 63). I. Zarotirajte uvećanje ka g (i)da se – vratite u režim prikaza ikonica. b (e movierecord) taster. 1/ 10 Sledeće operacije su na raspolaganju dok se nalazite u režimu prikaza ikonica. Pritisnite k. 11 Povećajte broj prikazanih fotografija/pređite u kalendarski prikaz f (h) Zarotirajte uvećanje ka f (h) da bi ste povećali broj prikazanih ikonica: 4 Ý 9 Ý 16. Za Upotreba Opis A Odabir fotografije Pritisnite džojstik H. 27 26 Više o Reprodukciji Smanjite broj prikazanih kadrova g (i) Brisanje slika Pre]ite u pregled preko celog ekrana l k A Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster.

Zarotirajte uvećanje kag (i). Filmovi su prikazani kao filmski kadrovi. Možete da birate i pregledate slike po datumu simanja. Datumi kada su slike napravljene će biti podvučeni žuto. 11 Vratite se u prikaz preko celog ekrana Vratite se u pregled ikonica k g (i) Prva fotografija snimljna tog datuma će biti prikazana preko celog ekrana. • l i d tasteri vam nisu na raspolaganju dok se nalazite u kalendarskom prikazu. pređite u prikaz kalendara rotiranjem kontrole zuma na f (h). 63 .. J. kadrovi filma Prikaz kalendara Pri prikazu 16 ikonica u režimu reprodukcije (A 62). 26 – B Prikaz kalendara • Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane 1.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica C Režim prikaza ikonica Ikona zaštite Print order ikona 1/ 10 Dok su slike izabrane za Print order (A 67) i Protect (A 71) prikazaće vam se ikone kao na slici s desna. I. Za Upotreba Opis A Su M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Više o Reprodukciji 3 Izaberite datum Pritisnite džojstik H. 2011. ili K. Moguće su sledeće operacije.

Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije Rotiranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 26) zumirate trenutnu sliku. i to do – 10×. 10 64 . • Mali indikator u donjem desnom uglu vam ukazuje na to koji deo slike je uvećan. Zum se sanjuje svaki put kad rotirate kontrolu zuma kaf (h). b (e movierecord) taster ili okidač. I. sa centrom slike prikazanim na ekranu.0 Umanjenje f (h) Opis A Uvećanje se povećava svaki put kad se kontrola zuma zarotira ka g (i). Odaberite metod brisanja. d kako bi odsekli trenutnu sliku tako da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu. Više o Reprodukciji Promenite prikazano polje Pređite u Prikaz preko celog ekrana obrežite sliku Obrišete slike 11 k d l A Pritisnite k. 26 78 27 Prelazak u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. Za Uvećanje Upotreba g (i) × 3. Pritisnite džojstik H. Prit. vraćate se u prikaz preko celog ekrana. J ili K da bi ste pomerili zonu prikaza na druge delove slike. Kada odnos – uvećanja dosegne 1×. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za uvećanje.

Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije

Slike snimljene sa funkcijom detekcije lica ili ljubimca
Kada se zumira slika koja je snimljena sa funkcijom detekcije lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiranjem kontrole zuma ka g (i),biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana (izuzev slika snimljenih kontinualno u Pet portrait 2.0 2.0 (A 43) re\imu scena). • Ako je više lica detektovano, slika će da se uveća tako da se lice na koje je bio primenjen fokus naše u sredini ekrana. Pritisnite džojstik H, I, J, ili K kako bi ste videli ostala lica. • Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite odnos zuma.
×

65

Više o Reprodukciji

Meni Reprodukcije
Meni reprodukcije se sastoji od sledećih opcija.
I a b D-Lighting Povećava se osvetljenje i kontrast tamnih delova slike. Print order Odabir slika za štampu i broj kopija za svaku. Slide show Pregledajte slike smeštene na internoj memoriji ili memorijskoj kartici u automatskoj prezentaciji. d f g h Protect Zaštitite odabrane slike od slučajnog brisanja. Rotate image Menja orijentaciju slike. Small picture Kreira umanjenu kopiju trenutne fotografije. Copy Kopiranje fajlova između interne memorije i memorijske kartice. A 74 A 77
Više o Reprodukciji

A 76 A 67 A 70

A 71 A 73

Prikazivanje Menija Reprodukcije
Uđite u režim reprodukcije pritiskom na c taster (A 61). Pritisnite d taster kako bi vam se prikazao meni reprodukcije.
Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

• Džojstikom odaberite prihvatanje podešavanja (A 11). • Da bi napustili meni reprodukcije, pritisnite d taster.

66

Meni Reprodukcije

a Print Order
c button (Playback mode) M d (Playback menu) M a Print order

Kad štampate slike krišćenjem nekog od sledećih metoda, možete da odaberete koje će slike biti štampane i broj kopija svake od njih, i sačuvate tu elektronsku “redosled štampanja” informaciju na mem. kart. • Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju • Štampa povezivanjem aparata (A 97) sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (A 144) uklanjanjem mem. kart. iz aparta, ovako se mogu štampati i slike sa interne mem)

1

Prit. d u režimu reprodukcije.
Prikazan je meni reprodukcije.
Više o Reprodukciji

2

Koristite džojstik da izaberete Print order i pritisnite k.

Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

3

Izaberite Select images i pritisnite k.

Print order Select images Delete print set

67

JPG 4/ 4 68 . Ako kopije nisu određene za slike. selekcija se poništava. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u režim 12 ikonica. Pritisnite H ili I da odedite br. Slike koje su odabrane za Print order se mogu prepoznati po w ikoni. Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja.Meni Reprodukcije 4 Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku. Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati oznakom (y) i numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija Back koje se štampaju. Print selec tion Pritisnite džojstik J ili Kda izaberete željene slike. Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. 1 1 3 5 Više o Reprodukciji Odaberite da li želite da štampate datum fotografisanja i podatke o slici. Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali Date informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se Info štampaju. 15/05/2011 15:30 0004. kopija za svaku. Print order Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali Done datum fotografisanja za sve slike koje se štampaju.

Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač.Slike sa impritovanim datumima mogu biti štampane i na štampačima koji ne printuju datume (A 69). 69 . Utiskivanje datuma ada se datum i vreme imprintuju na sliku preko Print date opcije (A 112)slike se štampaju sa datumom snimanja i vremenom kadaa su imprintovane. Promena datuma preko pode[avanja Date and time ili Time zone u Time zone and date opciji u meniju za podešavanje nakon što je slika snimljena nema nikakav efekat na odštampani datum. Jedino će datum i vreme na slikama biti štampani. i kad je Print date omogućen.2011 C D Poništavanje postojećeg redosleda štampe Više o Reprodukciji Odaberite Delete print set u koraku 3(A 67) i pritisnite k da izbrišete redosled štampe za sve slike. preko priloženog USB kabla.05. o fotografiji. 15. • Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order. datum fotografisanja i informacije će se opdštampati na slikama kada se korsti štampač koji je DPOF kompatibilan (A 144) i podržava štampanje datuma snimanja i inform. • Odštampani datum je datum kog je slika snimljena.Meni Reprodukcije B Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija Kada su opcije Date i Info uključene uprint order meniju. za DPOF štampanje (A 101).

o redu kako su snimane (držite pritisnutim da premotate). 1 Džojstikom odaberite Start i pritisnite k taster. Da bi se prezentacija automatski ponavljala. Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija pauzirana ili završena. ili J da vidite slike obrnutim redolsedom (držite pritisnutim da premotate). . Pojaviće se (w) ikona kada se uključi opcija ponavljanja. Pritisnite k taster da pauzirate prezentaciju. jednu po jednu u automatizovanom slide show. • Maksimalno vreme prikaza je do 30 minuta i kad je Loop omogućen (A 116). Slide show Pause Start Loop 2 Prezentacija slajdova započinje. izaberite End i pritisnite k taster da se vratite u meni reprodukcije ili izaberite Restart da ponovo pustite prezentaciju. Više o Reprodukciji 3 Odaberite End ili Restart. Pause Restart End B 70 O Slide Show-u • Samo prvi kadar filma je prikazan u slide show-u (A 87). uključite Loop (petlja) i pritisnite k taster pre nego odaberete Start.Meni Reprodukcije b Slide Show c button (Playback mode) M d (Playback menu) M b Slide show Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici.

Napomena.Meni Reprodukcije d Zaštita c button (Playback mode) M d (Playback menu) M d Protect Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja. Zaštićene fotografije su prepoznatljive po s ikoni (A 9. 71 Više o Reprodukciji . formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše zaštićene fajlove (A 117). Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite. 63) u re\imu reprodukcije. Vidite ( “Izbor fotografija” (A 72) ).

Kada je ON (uključeno) selektovano. pritisnite k. kopija). ili f (h) da pređete u prikaz 12 ikonica. kao što je prikazano s desna. će da se prikaže sa sledećim menijima. Ponovite korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija. • Print order > Select images (A 67) • Protect (A 71) • Rotate image (A 73) • Copy > Selected images (A 74) • Welcome screen > Select an image (A 105) • Delete image > Erase selected images (A 27) Protect Back ON/OFF 1 Više o Reprodukciji Pritisnite J ili Kda odaberete željenu sliku. Pratite instrukcije na ekranu. Produžite na korak 3. y . Protect Back ON/OFF 3 Da primenite izbor slika.Meni Reprodukcije Izbor slika Ekran za odabir fotografija. pojaviće se ikona. Protect Back ON/OFF 2 Pritisnite H ili Ida bi odabrali ili poništili selekciju (ili odred. Samo jedna slika može da bude selektovana za Welcome screen i Rotate image. br. Rot. Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde. kontrolu zuma ka g (i) da pređete u prikaz preko celog ekrana. 72 .

i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom. Slike snimljene u portretskoj orijentaciji (“tall“) mogu se rotirati do 180 stepeni u oba pravca. Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A 72) za prikaz ekrana za rotaciju. Rotate image Rotate image Rotate image Više o Reprodukciji Back Rotate Back Rotate Back Rotate Rot 90° u suprotnom smeru Rot 90° u smeru kazaljke Pritisnite k taster da podesile orijentaciju. Slike se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru. Pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90 stepeni. 73 .Meni Reprodukcije f Rotate Image c button (Playback mode) M d (Playback menu) M f Rotate image Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom.

Copy 2 Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k. Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati. se kopiraju sa slikama. C “Na Memoriji Nema Slika” Poruka Ukoliko nema snimljenih slika na memorijskoj kartici kada se pokrene režim repordukcije. • Kad su slike izabrane za Print order (A 67) kopirane. 1 Koristite džojstik da odaberete opciju destinacije gde će slike biti kopirane i pritisnite k. Ipak. . (na memoriji nema slika). Protect (A 71) podeš. Selected images: kopirajte selektovane slike (A 72).Meni Reprodukcije h Copy: Kopiranje između int. oznaka štampe nije kopirana. D 74 Više informacija Pogledajte “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). pojaviće se poruka Memory contains no images.i MOV-formati fajlova se mogu kopirati. • Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati. q: Kopirajte fotografije sa interne memorije na memorijsku karticu. Više o Reprodukciji Camera to card Selected images All images B O kopiranju slika • JPEG. r: Kopirajte fotografije sa memorijske kartice na internu memoriju. mem. All images: Kopirajte sve slike. i mem. Pritisnite d taster da prikažete ekran sa opcija kopiranjam i prekopirajte slike sa interne memorije na memorijsku karticu. kartice c button (Playback mode) M d (Playback menu) M h Copy Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice.

Pri izmeni fotografija mogu se javiti sledeća ograničenja. osvetljavanjem tamnih porcija slike. Prva korišćena funkcija D-Lighting Small picture Crop • Fotografije ne mogu da se izmene dva puta sa istom funkcijom izmene. Isto tako originalne slike neće biti obrisane ukoliko se obrišu kopije kreirane funkcijama izmene.Editovanje slika Funkcija editovanja slika Koristite aparat kako bi izmenili slike na aparatu i snimili ih kao odvojen fajl. Funkcija editovanja D-Lighting (A 76) Small picture (A 77) Crop (A 78) Opis Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. • Funkcije izmene mogu da se primene samo nad slikama koje su snimljene COOLPIX L120 aparatom. 75 . • Izmenjene kopije će biti sačuvane sa istim datumom i vremenom kao i originalne slike. C Ograničenja u Izmeni Fotografije Dodatne funkcije editovanja Small picture i crop se mogu koristiti. • Funkcije izmene nisu na raspolaganju ukoliko nema dovoljno slobodnog prostora na internoj memoriji ili kartici. Uvećajte sliku ili definišite kompoziciju kreiranjem kopije koja će da sadrži samo ono što je vidljivo na ekranu. C O editovanju slika Editovanje slika • Slike snimljene s Image mode (A 53) na P 4224×2376 ili m 1920×1080 se ne mogu editovati. Nije moguća dodatna izmena. prvo koristite D-Lighting a onda small picture ili crop kao poslednju funkciju izmene na toj slici. D Originalne slike i izmenjene kopije • Kopije koje su kreirane funkcijam izmene se neće obrisati ukoliko se obrišu originalne slike. • Slika koja je kreirana sa ovim aparatom ne može da se gleda na drugim aparatima i ne može da se prebaci na računar sa ovog aparata. Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte. • Da koristite D-Lighting zajedno sa small picture ili crop. Na raspolaganju su vam sledeće funkcije editovanja (A 131).

2 Koristite džojstik da odaberete I D-Lighting i pritisnite k taster. osvetljavanjem tamnih procija fotografije.JPG 4/ 4 D 76 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Prikazaće se meni repordukcije.Editovanje slika I D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta D-Lighting može da se koristi kako bi se kreirale kopije sa uvećanim osvetljenjem i kontrastom. kreirana je nova kopija sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Izaberite OK i pritisnite k taster. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. . Originalna verzija će biti prikazana sa leve strane. a izmenjena verzija sa desne. odaberite Cancel i pritisnite k taster. Da bi ste prekinuli D-Lighting. 15/05/2011 15:30 0004. Kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi. Editovanje slika D-Lighting OK Cancel D-Lighting kopije mogu da se prepoznaju preko c ikone koja će se prikazati tokom reprodukcije.

i n 160×120 su dostupne veličine. 77 .Editovanje slika g Small Picture: Decreasing Image Size Kreiranje umanjene kopije trenutne slike. m 320×240. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Odaberite željenu veličinu i pritisnite k taster. Umanjene kopije su zapamćene u JPEG formatu sa kompresijom od 1:16. Kopije se prikazuju sa crnimokvirom. 2 Koristite džojstik da odaberete g Small picture i pritisnite k taster.Ova karakterisitka je značajna za slanje mejlovima. Yes No Create small picture file? D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Editovanje slika Small picture 640 × 480 320 × 240 160 × 120 4 Odaberite Yes i pritisnite k taster. l 640×480. Nova. umanjena kopija će biti kreirana Da bi prekinuli kreiranje kopije umanjene veličine. odaberite No i pritisnite k taster. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. Prikazaće se meni repordukcije.

Odsečena slika će biti prikazana u položenoj orijentaciji. 1 Rotirajte kontrolu zuma kag (i) u režimu repr. 4 Korsitite džojstik da odaberete Yes i pritisnite k taster. Kad je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili 160 × 120. koristite Rotate image opciju (A 73) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u položenoj orijentacviji. Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). preko celog ekrana da uvećate sliku. Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite zum. . I. 2 Editovanje slika Promenite kompoziciju kopije. Kako bi prekinuli kreiranje odsečene kopije. Kako bi ste odsekli sliku prikazanu u “uspravnoj” (portret) orijentaciji. a potom ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu” orijentaciju. J ili K da pomerite polje na slici. Kako bi ste odsekli sliku u njenoj trenutnoj “uspravnoj” oruijentaciji. odaberite No i pritisnite k taster. Potom uvećajte sliku za odsecanje. uvećavajte sliku sve dok crne trake sa obe strane ekrana ne nestanu. odsecite sliku.0 4. × 4. Save this image as displayed? Yes No C D 78 O veličini originalne slike Manja oblast odsečene slike znači i manju veličinu odsečene slike (broj piksela). slika je uokvirena crnom linijom u ekranu reprodukcijei ikonica za small picture B ili C je prikazana u levom delu ekrana reprodukcije. Odaberite na džojstikuH. Kreirana je odsečena kopija.0 3 Pritisnite d taster.Editovanje slika o Crop: Kreiranje odsečene kopije Kreirajte kopiju koja će da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu kada se prikaže u tokom uvećanja u repordukciji (A 64). prvo. Odsečene kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi.

Prikazuju se trenutne opcije filma. zvuk može biti prigušen. 1100 Opcije filma 2 3 Spustite ugrađeni blic (A 7) Ako se filmovi snimaju sa podignutim blicem. Filmovi se mogu snimati u bilo kom režimu snimanja (A 33). • Maks. Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja filma. snimanje se automatski zaustavlja. bez obzira na kapacitet kartice (A 84). 79 . kadar koji indicira polje koje se snima prikazuje se pre nego što počne snimanje podešavanjem Monitor settings (A 110) u setup meniju na Movie frame+auto info. Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra. Snimanje filmova i reprodukcija 27m55s 4 Pritisnite b (e snimanje filma)taster ponovo da zaustavite snimanje. Pri snimanju filma vidni ugao (oblast obuhvaćena kadrom) je uži u odnosu na snimanje fotografija. odnos je16:9 i film je snimljen kao što je prikazano desno. veličina fajla za jedan film je 4 GB i maksimalna dužina za film je 29 minuta. Pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje. Kad je Movie options na n HD 720p (1280×720). Snimanje počinje nakon što se monitor isključi. Preostalo vreme snimanja prikazano je tokom snimanja. ko vreme snimanja istekne. 1 Uključite aparat i prikažite ekran režima snimanja.Snimanje filmova i reprodukcija Snimanje filmova Pomoću aparata možete da snimate HD filmove sa zvukom. Osnovno podešavanje je n HD 720p (1280×720) (A 84).

). • Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma. Koristite sledeće metode u takvim situacijama. kartice. • Zamućenje (A 128) vidljivo na monitoru tokom snimanja biće vidljivo i na snimljenoj slici. Pre snimanja podesite Autofocus mode na A Single AF (osnovno podeš. B Snimanje filmova • Kad snimate filmove. Da redukujete ovaj efekat. itd. zumiranje objektivom. • Postoji degradacija na slici kada se koristi digitalni zum. refleksije sunca i električne sijalice pri snimanju filma. Ne otvarajte ležište baterije/ slota mem. Uklanjanje mem. Observe caution when removing the battery or memory card. izbegavajte svetle objekte kao što je sunce. 1. kartice ili baterije u toku zapisivanja filma može rešultirati u gubljenju podataka filma ili oštećenja aparata ili mem. • The camera. autofokus. battery or memory card may be hot immediately after using the camera. 80 . 1. karticu klase 6 ili mem. B Autofokus Snimanje filmova i reprodukcija • Kad je Autofocus mode u meniju filma na A Single AF (osnovno podeš. snimanje može prestati neočekivano. Uperite aparat u drugi objekat koji je oda aparata udaljen kao i željeni subjekt.) u meniju filma.Kad koristite kartice manje brzine. zuma. okrećite i držite kontrolu zuma ka g što uvećava sliku korišćenjem optičkog zuma i zum se zaustavlja na maksimalnom optičkom zumu. kartice veće brzine (A 130).Snimanje filmova B Tokom zapisivanja filmova Kad se zaustavi snimanje filma.) se mogu čuti kad reprodukujete filmove. pritisnite b (e snimanje filma) taster da počnete snimanje i uperite aparat ka željenom subjektu. okrenite je kag ponovo da uvećate sliku pomoću digit. Ako se dig. kartice. film nije potpuno sačuvan dok je ekran snimanja prikazan. koristite mem. • U nekim situacijama autofokus ne funkcioniše kako se očekuje(A 25). Kad pustite kontrolu zuma. • Na određenom dometu fokusa ili uvećanja mogu se pojaviti šare slične teksturi platna što je potpuno uobičajno kad se snimaju teksture slične mreži na senzoru (moare šare). focus je zaključan kad je b (e snimanje filma) taster pritisnut i snimanje započeto (A 85). zum nije koristio na početku snimanja filma.

balansa bele i opcija boje se primenjuju tokom snimanja filma. • Za redukciju drmanja aparata.Snimanje filmova C Dostupne funkcije sa snimanjem filma • Trenutna podeš. aparat može da snima filmove kad su subjekti blizu aparata. omogućite elektronsku VR podešavanjem Electronic VR (A 85) u meniju filma. • blic neće odraditi. • Pri korišćenju samookidača. aparat čeka 10 sek. ekspo. Proverite podeš. • pritisnite d pre snimanja za izbor D (movie) taba i podesite meni filma pre početka snimanja (A 82). Ako je makro režim omogućen. nakon pritiskanja tastera b (movie-record)onda se fokusira i počinje snimanje filma. 81 Snimanje filmova i reprodukcija . pre snimanja. kompenz.

A 86 A 86 A 85 A 85 A 84 Prikaz menija filma 1 Snimanje filmova i reprodukcija Pritisnite d u režimu snimanja. Electronic VR Podešavanja za elektronsku redukciju vibracije pri snimanju filma. Wind noise reduction Uključite ili isključite redukciju šuma vetra tokom snimanja filma. Prikazuje se ekran menija. Easy auto mode Image mode 2 Pritisnite džojstik J. Movie options Izaberite tip filma. pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova. Enhanced resolution Podesite povećanje rezolucije tokom snimanja filma.Snimanje filmova Promena opcija snimanja filma U meniju filma imate na raspolaganju sledeće opcije. režima scene. ili pametnog režima portreta. Easy auto mode Image mode 82 . Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. 1100 Pri korišćenju easy auto režima. Sad možete da izaberete tab.

pritisnite d ili pritisnite J i izaberite drugi tab.Snimanje filmova 3 Pritisnite H ili I da izaberete D tab. Movie Movie options Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution 4 Pritisnite K ili k. Da izađete iz menija filma. Movie Movie options Autofocus mode Electronic VR Wind noise reduction Enhanced resolution 83 Snimanje filmova i reprodukcija . Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). Možete da izaberete stavku iz menija filma.

itd. • Veličina slike: 1280 × 720 piksela • bitrate filma: 9 Mbps Filmovi sa odnosom 16:9 su snimljeni. karticu (klase 6 ili više).. C Opcije filma i maksimalno trajanje filma Opcija Interna memorija (Approx. • Brzina snimanja je oko 30 sličica u sekundi za svaku opciju. • Veličina slike: 960 × 540 piksela • bitrate filma: 24 Mbps Filmovi sa odnosom 4:3 su snimljeni. bitrate snimljenih filmova.Snimanje filmova Opcije filma Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Movie options Izaberite opciju za snimanje. 102 MB) 1 min 32 s 34 s 4 min 22 s Memorijska Kartica (4 GB)* 55 min 15 min 2 h 30 min n HD 720p (1280×720) (default setting) p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Sve cifre su pretpostavka: Max. Kad snimate filmove na internu mem. . • Veličina slike: 640 × 480 pixels • bitrate filma: 3 Mbps p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Snimanje filmova i reprodukcija • bitrate filma je količina podataka filma snimljena u sekundi. Bitrate je manji kad je scena statična. iako postoji još mesta na mem. dužina video zapisa može da zavisi od tipa mem. D 84 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). snimanje može neočekivano da se zaustavi pri određenim uslovima snimanja. * Maksimalna veličina fajla filma je 4 GB a maksimalno vreme snimanja za jedan film je 29 min. preporučuje se snimanje na mem. Format podržan od strane Apple Inc. Opcija n HD 720p (1280×720) (default setting) Opis Filmovi sa odnosom16:9 snimljeni su u HD rezoluciji. Ova rezolucija je pogodna za reprodukciju na širokom ekranuTV. Kad snimate važne događaje. kartice.

R je prikazano na početku snimanja(A 8). Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena. 85 . Preporučeno je korišćenje Single AF da spreči interf. Aparat konstantno fokusira. Opcija w On (default setting) k Off Opis Redukuje efekte drmanja aparata tokom snimanja. Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata dosta menja. VR na On. B Full-time AF Elektronska VR Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Electronic VR Snimanje filmova i reprodukcija Odaberite VR (redukcija vibracija) da li se koristi ili ne. Kad je el. Opcija A Single AF (default setting) Opis Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za početak snimanja filma. zvuka aparata pri fokusiranju u toku snimanja. Elektronska VR nedostupna.Snimanje filmova Režim autofokusa Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma.

Poboljšana rezolucija Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Enhanced resolution Snimanje filmova i reprodukcija Poboljšajte rezoluciju kad snimate filmove. kao kad je subjekat slabo osvetljen. Opcija Auto (default setting) Off Opis Automatski se poboljšava. najbolje bi bilo izabrati Off .Snimanje filmova Redukcija šuma vetra Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Wind noise reduction Podesite da li ćete redukovati šum vetra ili ne. željeni rezultati možda neće biti postignuti. Pri snimanju. Opcija Y On k Off (default setting) Opis Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na mikrofonu. Kad je ova opcija omogućena. trenutno podešavanje je prikazano (A 8). Kad je Off izabrano ikona trenutnog podešavanja nije prikazana. Pogodno za snimanje na jakom vetru. Siluete deluju oštro. Kad su promene u osvetljenju subjekta velike. 86 . Promenite podešavanje i eksperimentišite da bi nasli idealno podešavanje za svaku situaciju. Ne redukuje se šum vetra. pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge zvuke. U određenim situacijama. Funkcija nije moguća.

F I End G Nastavak reprodukcije. Premotavanje se D nastavlja dok je pritisnuto k. Reprod. zvuka Za Rewind Advance Ikon A B Opis Premotavanje unazad. Premotavajte film unatrag po jedan frejm. Kontrole repordukcije će da se pojave u vrhu ekrana. Snimanje filmova i reprodukcija Pause E Kraj pregledavanja i povratak u prozor reprodukcije.MOV 10s Koristite kontrolu uvećanja ka g (i)/f (h)da bi ste podesili jačinu tona. otvorite prikaz preko celog ekrana u rež. Pojaviće se dijalog za potvrdu. i pritisnite k. Sledeće operacije su vam na raspolaganju tokom pauze. Pauziranje repordukcije filma. Da bi pustili film. Pritisnite džojstik J ili K a odaberete vrstu kontrole. a potom pritisnite k da bi se izvršila operacija.Reprodukcija filma U režimu reprodukcije preko celog ekrana (A 26). Vidite “Brisanje fotografija” (A 27). se nastavlja kad pustite taster k. Na raspolaganju su vam sledeće operacije. Brisanje filmova Izaberite film i pritisnitel u modu pregledavanja preko celog ekrana (A 61) ili u modu pregleda ikonica (A 62). se nastavlja kad pustite taster k. B O reprodukciji filma Samo filmovi snimljeni sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. 15/05/2011 15:30 0010. Premotavanje se C nastavlja dok je pritisnuto k. filmovi se mogu prepoznati po ikoni opcija filma(A 84). reprod. Reprod. Premotavajte film unapred po jedan frejm. Premotavanje unapred. Delete Current image Erase selected images All images 87 . Pritisnite k da isečete neželjene delove filma tako da se čuvaju samo željeni delovi (A 88). Pausing 5s Tokom indicator reprodukcije jač.

Da otkažete. i pritisnite k tatser.Izmena filmova Željeni delovi filma mogu se čuvati kao posebni fajlovi. Pritisnite J ili K da pomerite krajnju tačku na desni kraj završetka željenog dela filma. Pritisnite na džojstiku J ili K za izbor I kontrole. Tokom pregleda. 1m10s 5 6 Kada ste podesili.kadar prikazan kad je film pauziran je početna tačka izmene. Izaberite Yes i pritisnite k taster. Pritisnite J ili K da pomerite početnu tačku do početka željenog dela filma. Prikazan je ekran izmene filma. pritisnite H ili I da izabereteO (return). Choose end point Snimanje filmova i reprodukcija Izaberite c (preview) i pritisnite k tatser za reprodukciju dela filma koji će biti sačuvan. Tokom pregleda rotirajte kontrolu zuma na g/f da podesite jačinu zvuka. pritisnite H ili I za izbor m Save i pritisnite k taster. pritisnite k ponovo da zaustavite reprodukciju. Da izađete bez čuvanja izaberite No. Pri izmeni filma. Choose star t point 1m20s 4 Pritisnite H ili I za izbor N (izaberite krajnju tačku). Yes No S ave O K ? 88 . i onda pritisnite k taster. 1m30s 3 Pritisnite H ili I za izbor M kontrole (izaberite početnu tačku). 1 2 Pustite željeni film i pauzirajte(A 87). Izmenjeni film je sačuvan.

89 Snimanje filmova i reprodukcija . • Filmovi snimljeni na Movie options podešenom (A 84) na p iFrame 540 (960×540) ne mogu da se izmene. D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). kartici da bi se sačuvale izmenjene kopije. Da isečete drugi deo filma.Izmena filmova B O izmeni filmova • Film koji je izmenjen ne može se ponovo seći. ili mem. • Funkcije izmene nisu dostupne kad nema dovoljno slobodnog mesta na internoj mem. izaberite i izmenite originalni film. • Filmovi se seku u intervalima od jedne sekunde.. Filmovi ne mogu da se seku a da traju manje od 2 sek.

TV ili štampač Isključite fotoaparat. možete uživati u prikazu slika u HD kvalitetu konektovanjem aparata sa Tv om preko HDMI kabla (posebno se kupuje). TV ili štampač Priključivanje na TV Povežite fotoaparat sa televizorom da reprodukujete slike na televizoru. 1 Priključivanje na računar. a beli i crveni konektor sa audio ulazom. HDMI mini konektor (Tip C) Na HDMI ulaz 90 . Yellow White Red Pri korišćenju HDMI kabla (kupuje se posebno) Povežite HDMI kabla na HDMI ulaz na TV. Ako imate HDMI kompatibilan TV. Pri korišćenju audio/video kabla Povežite žuti konektor sa video ulazom na TV.Priključivanje na računar. 2 Povežite fotoaparat sa televizorom.

Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control) Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom reprodukcije. proverite da jedan kraj kabla ima HDMI mini-pin konektor. TV ili štampač B O HDMI konekciji • HDMI kabl se ne dobija. Priključivanje na računar. kada isključujete kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. prebacivanje između prikaza preko celog ekrana i prikaza 4 ikonice je moguće.). i snimljene fotografije će biti prikazane na televizoru. • Pogledajte dokumentaciju dobijenu uz TV za informacije o HDMI-CEC kompatibilnosti. • Ne povezujte USB kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno.i snimanje filmova sa Movie options (A 84) podešenim na n HD 720p (1280×720) ili više. • Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV. Kupite HDMI kabl. • Podesite HDMI device control (A 119) na TV settings na On (osnovno podeš. Selekcija slika. HDMI izlaz na aparatu koristi HDMI mini konektor (tip C). i onda povežite aparat pomoću HDMI kabla. uverite se da su konektori dobro orijentisani. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor.Priključivanje na TV 3 4 Prebacite televizor na video kanal. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju kabla. • Ne povezujte audio/video kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. Podešavanje video režima se vrši preko Set up meniju (A 103) Ý TV settings (A 119). Kad kupujete HDMI kabl. Držite pritisnut c taster da bi upalili aparat. ekran fotoaparata će da bude isključen. B C Ako slike nisu prikazane na televiziji Pogledajte u setup meniju podešavanja za video režim da li aparat podržava standard koji koristi vaš televizor. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika ili kontrole zuma za kontrolu reprodukcije na aparatu. Aparat će da se startuje u režimu reprodukcije. Dok ste povezani sa televizorom. 91 . B O konekciji kabla • Kada povezujete kabal. preporučuje se snimanje slika sa Image mode (A 53) podešenim na M 2048×1536 ili više. • Za reprodukciju slika i filmova u HD rezolicij na HDMI-kompatibilnom TV. reprodukcija i pauziranje.

92 . TV ili štampač Kompatibilni Operativni Sistemi Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. Za više informacija o instalaciju programa. • Panorama Maker 5: Ovaj program spaja serije slika da bi kreirao jednu sliku panorame. Priključivanje na računar.Povezivanje sa računarom Upotrebite priloženi USB kabal kako bi ste povezli aparat sa računarom. 10. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2). pogledajte Kratko uputstvo. Pre povezivanja fotoaparata Instaliranje softvera Koristite priloženi ViewNX 2 CD i instalirajte softvere na računar.11.4. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata. • ViewNX 2: Koristite “Nikon Transfer 2” da sačuvate slike sa aparata na računaru. radi kopiranja (transfera) slika na računar.5) Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije informacije o kompatibilnošću sa operativnim sistemima. or Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (version 10.8.6. Sačuvane slike se mogu pregledati i štampati. • Ukoliko koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129)možete da punite aparat na duže periode. 10. Karakterisitke izmene filmova i slika su takođe podržane.5. B Napomene o izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem.

Povezivanje sa računarom Prebacivanje slika sa aparata na računar 1 2 3 Startujte računar na kome je instaliran Nikon Transfer. Kada povezujete USB kabal. Monitor aparata će ostati uključen. Priključivanje na računar. Povežite aparat sa računarem preko priloženog USB kabla. TV ili štampač 4 Uključite fotoaparat. B Povezivanje USB kabla Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba. kada isključujete USB kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. uverite se da su konektori dobro orijentisani Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. Lampica napajanja će da se uključi. 93 . Isključite fotoaparat.

kliknite Change program pod Import pictures and videos. kliknite Import File using Nikon Transfer 2. • Windows 7 Kad je prikazan Devices and Printers K L120 ekran. 94 . kartici. izaberite Nikon Transfer 2 Import File. sve slike su prebačene na računar(osnovno podešavanje ViewNX 2). • Windows Vista Kad je prikazan AutoPlay dialog.Povezivanje sa računarom 5 Startujte “Nikon Transfer 2” na računaru. • Mac OS X Nikon Transfer 2 će automatski startovati kad je aparat povezan sa računarom ako je Yes izabrano u Auto-Launch setting dialogu podešavanja kad je ViewNX 2 prvi put instaliran. Dupli klik Import File na Devices and Printers K L120 ekranu. potrajaće dok Nikon Transfer startuje. • Ako ima mnogo slika na mem. Priključivanje na računar. Source uređaj Start Transfer taster Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. • Vidite “ Ručno Startovanje Nikon Transfer 2” (A 96) za više informacija. TV ili štampač 6 Potvrdite da je izvorni uređaj prikazan u opcijama transfera Source panela i pritisnite Start Transfer. • Windows XP Kad je prikazan dialog akcije selekcije. Izaberite Import File using Nikon Transfer 2 u Change program dijalogu i kliknite OK. kliknite OK.

ViewNX 2 će se automatski startovati i prebačene slike se mogu pregledavati. Priključivanje na računar.Povezivanje sa računarom Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. TV ili štampač Za više informacija o korišćenju ViewNX. Kad je prebacivanje gotovo. 95 . isključite aparat i USB kabl. 2pogledajte Help opciju (A 96). Diskonektovanje aparata Tokom prebacivanja ne isključujte aparat i ne diskonektujte ga od računara.

pratite postupak koji je opisan dole u tekstu za start 5. • Proverite da je mem. Duplim klikom na ViewNX 2 ikonica na desktopu će startovati ViewNX 2. prvo startujte ViewNX 2. • Ubacite mem. TV ili štampač Starting ViewNX 2 Manually Windows Odaberite Start meni > All Programs > ViewNX 2 > ViewNX 2. Za više informacija o upotrebi ViewNX 2 i Nikon Transfer 2 Za više informacija o ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2. D D D Ručno startovanje Nikon Transfer 2 Da startujete Nikon Transfer 2. D Priključivanje na računar. Klikom na ViewNX 2 ikonu na Dock takođe startuje ViewNX 2. startujte ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2 i izaberite ViewNX 2 Help iz Help menija. karticu u čitač kartica ili sličan uređaj i pratite proceduru od koraka 5 (A 94). kartica koju koristite podržana od strane čitača kartica. mogu se prebaciti na računar pomoću Nikon Transfera. Kreiranje Panorame sa Panorama Maker 5 • Uzmite seriju slika koje su napravljene u Panorama assist režimu scene (A 44) kako bi ste napravili jednu panorama sliku pomoću Panorama Maker 5.Povezivanje sa računarom C Korišćenje Čitača kartica Fotografije koje su snimljene na memorijsku karticu. otvorite Nikon Software > ViewNX 2 foldere u tom redosledu. • Za više informacija o korišćenju Panorama Makera. Mac OS X Odaberite Applications i dupli klik na ikonicu Panorama Maker 5. slike se prvo trebaju prebaciti na memorijsku karticu preko aparata (A 74). i onda kliknite Transfer ikonu u gornjem delu ekrana i izaberite Launch Transfer iz File menija. • Da bi prebacili slike koje su snimljene na internoj memoriji aparata na računar. ukoliko se ista ubaci u čitač karica ili sličan uređaj. • Nakon što se završi instalacija. Windows Odaberite Start meni>All Programs>ArcSoft Panorama Maker 5>Panorama Maker 5. D Nazivi fajlova slika i foldera Vidite “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). • Panorama Maker 5 se može instalirati na računar sa priloženog ViewNX 2 CD. Mac OS X Otvorite Applications folder. i dupli klik na ViewNX 2 ikonu. 96 . pratite instrukcije sa ekrana ili pogledajte Help informacije koje se nalaze u Panorama Maker-u 5.

Napravite Fotografiju Odaberite slike za štampanje preko Print order opcije (A 67) Priključivanje na računar. 97 . koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata. • Ako punite aparat konstantno. definišite koje slike i koliko kopija će se štampati preko Print order opcije (A 67). na duži period. na raspolaganju su vam i sledeće opcije za štampanje fotografija: • Ubacite memorijsku karticu u DPOF-kompatibilni lsot na štampaču • Odnesite memorisjku karticu u foto radnju Za štampanje preko ovih metoda. TV ili štampač Povežite sa štampačem (A 98) Štampajte slike jednu po jednu (A 99) Štampanje više slika (A 100) Isključi fotoaparat i diskonektuj USB kabl B O izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. D Štampanje Fotografija Kao dodatak na štampanje slika koje su prebačene na računar preko vašeg štampača ili direktnog povezivanja aparata sa štampačem. koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129). Ne pridržavanje ovog upozorenja može da izazove oštećenje ili pregrevanje fotoaparata. Pratite proceduru ispod za štampanje slika.Povezivanje sa štampačem Korisnici PictBridge-kompatibilnih (A 144) štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara.

Potom će se pojaviti ekran Print selection (2). TV ili štampač 2 3 Uključite štampač. Kada povezujete USB kabal. kada isključujete USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom. pojaviće vam se PictBridge ekran 1 na aparatu. Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB kabla. uverite se da su konektori dobro orijentisani. Priključivanje na računar. Ukoliko ste pravilno povezali.Povezivanje sa štampačem Povezivanje Fotoaparata i Štampača 1 Isključite fotoaparat. 32 32 98 . 1 2 Print selection 15/05 2011 NO. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. Proverite podešavanja štampača. 4 Upalite fotoaparat.

5×5 in. ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko celog ekrana. 1 Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku i pritisnite k taster. Paper size Default 3. PictBridge 0 0 0 prints Star t print Copies Paper size 3 Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k. 99 . PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 5 Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite k. 5×7 in. Postcard 100 × 150 mm 4 × 6 in. 8 × 10 in. Print selection 15/05 2011 NO. 32 32 Priključivanje na računar. Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u podešavanjima štampača odaberite Default.Povezivanje sa štampačem Štampanje Jedne po Jedne Slike Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali 12 sličica. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. Copies 4 4 Odaberite Paper size i pritisnite k. TV ili štampač 2 Odaberite Copies i pritisnite k.

PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 7 Priključivanje na računar. 1 Kada vam se prikaže ekran Print selection pritisnite d. Da bi ste koristili podešavanja štampača. Printing 002 / 004 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija Štampanje Više Fotografija Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). . Paper size Default 3.Povezivanje sa štampačem 6 Odaberite Start print i pritisnite k. 5×7 in. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. Postcard 100 100 × 150 mm 4 × 6 in. Prikaz na ekranu će da se vrati na početni ekran za štampanje (korak 1) kada se završi štampanje. Da bi prekinuli štampanje pritisnite k.5×5 in. Pojavljuje se Print menu ekran. 2 Upotrebite džojstik da odaberete Paper size (veličinu papira) i pritisnite k. 8 × 10 in. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size 3 Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster. TV ili štampač Štampanje počinje. Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d. kliknite na Default u meniju za odabir veličine papira.

• Pritisnite džojstik J ili K tda odaberete slike. Za štampanje odaberite Start print i pritisnite k. kartici ili internoj mem. Print selec tion Print selec tion Priključivanje na računar. Print all images ili DPOF printing i kliknite k taster. se štampaju jedna po jedna. TV ili štampač 10 1 1 3 Back 0 1 0 prints Star t print Cancel Print all images Sve slike sačuvane na mem. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u 0 1 2 prints meni štampanja. Za štampanje Print all images odaberite Start print i pritisnite k. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size Print selection Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku sliku. • Prikazaće vam se meni s desna. Star t print Cancel 101 . • Prikazaće vam se meni s desna. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prešli u prikaz 12 ikonica. • Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju po oznaci (y) i numeričkim indikatorom broja kopija koje će biti štampane. Slike za koje kopije nisu određene neće se štampati. • Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. • Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana. i pritisnite H ili I ta podesite broj kopija za svaku sliku.Povezivanje sa štampačem 4 Odaberite Print selection. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u meni štampanja.

Printing 002 / 010 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija C Veličina papira Aparat podržava sledeće formate papira: Default (veličina papira podešena od strane štampača). k taster da se vratite u meni štampanja. 100×150 mm. k. Odaberite Cancel i prit. 3.5×5 in... Da bi ste prekinuli štampanje pre nego li su sve kopije odštampane pritisnite k. . Za štampanje odaberite Start print i prit.. 5×7 in. • Da vidite trenutni red štampe. 8×10 in. Letter.Povezivanje sa štampačem DPOF printing Štampajte slike za koje je kreirana naredba štampanja u Print order (A 67). 4×6 in. Biće prikazani samo oni formati koji su podržani od srane štamapča. Prikaz na ekranu će da se vrati na meni štampe (korak 2) kada se završi štampanje.. DPOF printing 0 1 0 prints Star t print View images Cancel View images 10 102 Priključivanje na računar. TV ili štampač Back 5 Štampanje započinje. odaberite View images i pritisnitek. • Prikazuje se meni s desna. A3. Za štampanje slika. i A4. ponovo pritisnite k.

Battery type Izaberite tip baterija. Welcome screen Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat. Motion detection Podešavanja detekcije pokreta radi smanjenja efekta subjekta koji se kreće i potresa fotoaparata tokom fotografisanja. AF assist Uključuje ili isključuje AF-assist osvetljenje. Vibration reduction Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili mirne fotografije. Firmware version Prikazuje verziju softvera aparata. datum i vremensku zonu na fotoaparatu. Language Odaberite jezik koji će da se koristi za prikaz na ekranu. Format memory/Format card Formatirajte internu memoriju ili memorijsku karticu. TV settings Podesite za konekciju sa televizorom. Print date Utiskivanje datuma na fotografije. Time zone and date Podesite sat. A 124 A 123 A 121 A 119 A 119 A 118 A 117 A 116 A 115 A 115 A 114 Osnovna podešavanja aparata A 105 A 106 A 110 A 112 A 113 103 . Reset all Vrati sve na fabrička podešavanja. Sound settings Podesite pdešavanja za zvuk.Osnovna podešavanja aparata Setup Meni Setup meni se sastoji od sledećih opcija. Blink warning Podesite da li želite detekciju zatvorenih očiju kada fotografišete sa uključenom detekcijom lica. Auto off Podesite vreme potrebno da aparat utone u režim mirovanja. Monitor settings Podesite prikaz info o slici na ekranu i podešavanja osvetljenosti ekrana.

Setup Meni

Prikaz Setup Menija

1

Pritisnite d.
Meni je prikazan. Kada koristite lagani auto režim, režim osmeha, režim scene ili pametni režim portreta, pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova.

Easy auto mode Image mode

2

Pritisnite džojstik J.
Sada možete da selektujete tab.

Easy auto mode Image mode

104

Osnovna podešavanja aparata

3

Pritisnite H ili I da odaberete z tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection

AF assist

4

Pritisnite K ili k.
Na raspolaganju su vam stavke iz setup menija. Upotrebite džojstik da bi odabrali i prihvatili podešavanja (A 11). Da bi napustili setup meni, pritisnite d ili J i odaberite drugi tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection AF assist

Setup Meni

Ekran Dobrodošlice
d button M z (Setup menu) (A 104) M Welcome screen

Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
None (default setting) Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen; prikazan je ekran režima slikanja ili reprodukcije. COOLPIX Prikazuje se ekran dobrodošlice, pa tek onda, ekran režima slikanja ili reprodukcije. Select an image Za ekran dobrodošlice koristi se slika snimljena ovim aparatom. Kad se prikaže ekran izbora slike (A 72), izaberite sliku i pritisnitek. • Nakon što je odabrana slika snimljena na aparatu, slika će da se prikazuje na ekranu dobrodšlice čak iako je originalna slika obrisana. • Slike snimljene sa Image mode (A 53) podeš. na P 4224×2376 ili m 1920×1080, i kopije slika kreirane u veličini 320 × 240 ili manje korišćenjem male slike (A 77) ili obreza (A 78) ne mogu da se koriste.

105

Osnovna podešavanja aparata

Setup Meni

Time Zone and Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Time zone and date

Podesite sat na aparatu.
Date and time Podesite sat i datum na fotoaparatu. Koristite džojstik kako bi podesili datum i vreme. • Obeležite stavku: Pritisnite J ili K (obeležavanje prelazi između D, M, Y, Hour, i Minute). • Izmenite obeleženu stavku: Pritisnite H ili I. • Podesite: Izaberite polje minuta i pritisnite k. Date format Izaberite redosled u kome će dan, mesec i godina biti prikazani između Year/ Month/Day, Month/Day/Year, i Day/Month/Year . Time zone Možete podesit vašu (w) vremensku zonu ili uključiti zimsko računanje vremena. Kada je odabran (x) vremenska razlika (A 109) se automatski prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani region. Veoma korisno kada putujete.
Date and time

D

M

Y

01 00

01 00

2011

Edit

106

Osnovna podešavanja aparata

Time zone 15/05/2011 15:30 London. Time zone 15/05/2011 15:30 London. Casablanca Home time zone Travel destination Osnovna podešavanja aparata 3 Pritisnite K. Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti od izabrane vremenske zone. Biće prikazan Time zone meni. Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju. Casablanca Home time zone Travel destination 4 Pritisnite J ili K da bi odabrali vremensku zonu destinacije (Naziv grada). Prikazaće se ekran za odabir vrem. Pritisnite I da bi je isključili. L i m a Home time zone Travel destination 107 . Pritiskom na H će te uključiti zimsko računanje vremena i pojaviće se W i vreme će se pomeriti za jedan čas unapred. pojaviće se Z ikona kada se aparat nalazi u režimu fotografisanja.Setup Meni Podešavanje Vremenske Zone Destinacije Putovanja 1 Upotrebite džojstik da odaberete Time zone i pritisnite k. Kada se odabere željena destinacija. Casablanca Date and time Date format Time zone D/M/Y 2 Odaberite x Travel destination i pritisnite k. Time zone and date 15/05/2011 15:30 London. zone po gradovima. 11:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o Lima –04:00 Bac k Time zone 15/05/2011 06:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o.

Baterija sata se puni kada se puni glavna baterija preko AC adaptera. Uštampavanje datuma na slike Omogućite Print date opciju (A 112) u setup meniju nakon što je vreme podešeno. i može da podrži rad sata i do nekoliko dana nakon deset sati punjenja.Setup Meni C Baterija Sata Footaparat poseduje odvojenu internu bateriju samo za časovnik. uključite ili isključite zimsko računanje vremena i ekrana za odabir vremenske zone u koraku 4. odaberite w Home time zone u koraku 2 i ponovite korake 3 i 4 da bi podesili vremensku zonu. C D Osnovna podešavanja aparata Zimsko računanje vremena Kada zimsko računanje vremena počne ili se završava. • Da bi promenili vašu vremensku zonu. 108 . slike se automatski snimaju sa datumom na njima. C w (Vaša Vremenska Zona) • Da bi prešli na našu vremensku zonu pritisnite w Home time zone u koraku 2 i pritisnite k. Kada je Print date opcija uključena.

Houston. Manama Abu Dhabi. Phoenix CST (CDT): Chicago. Berlin Athens.Setup Meni D Vremenske zone Fotoaparat podržava dole nabrojane vremenske zone. Jakarta Beijing. Sao Paulo Fernando de Noronha Azores London. Helsinki. Guam New Caledonia Auckland. Seattle. Vancouver MST (MDT): Denver.5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 Time zone Madrid. Mexico City EST (EDT): New York. Hong Kong. Seoul Sydney. Toronto. Dubai Islamabad. Karachi Osnovna podešavanja aparata New Delhi Colombo. Paris. UTC +/-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4. Fiji 109 . Singapore Tokyo. Kuwait. Casablanca UTC +/+1 +2 +3 +4 +5 +5.5 -4 -3 -2 -1 ±0 Time zone Midway. Samoa Hawaii. Anchorage PST (PDT): Los Angeles. Ankara Moscow. Nairobi. Dhaka Bangkok. Lima Caracas Manaus Buenos Aires. Tahiti Alaska. Za vremenske zone koje nisu dole nabrojane namestite sat iz Date and time opcije. Riyadh.

(A 111) Image review • On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na ekranu nakon što je snimljena.Setup Meni Podešavanja ekrana d button M z (Setup menu) (A 104) M Monitor settings Podesite opcije ispod. Brightness Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. • Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena. Po defoltu je 3. Osnovna podešavanja aparata 110 . Photo info Informacije koje će da se vide tokom slikanja ili reprodukovanja.

kao u Show info. Informacija se prikazuje (default setting) nakon neke operacije. prikazane su iste informacije kao za Auto info. Mreža nije prikazana kad se snima film. prikazanim u Auto info. prikazane su iste informacije kao za Auto info. 111 .JPG Framing grid+ auto info 30 4/ 4 Dodatno sa info..JPG Show info 30 4/ 4 Prikazane su iste info. prikazanim u Auto info. Kadar koji indicira ugao preglednosti (oblast obuhvaćena u snimljenom filmu) prikazan je pre snimanja. Osnovna podešavanja aparata Hide info 15/05/2011 15:30 0004. prikaz će biti isti kao Hide info. Mreža kadriranja je prikazana kao referenca za kadriranje. Movie frame+ auto info 30 Dodatno sa info. 9) za informacije o indikatorima na ekranu. Ako nema operacija nakon Auto info nekoliko sek. Polgedajte “Ekran” (A 8. o fotografiji biti prikazane. režim slikanja režim reprodukcije 15/05/2011 15:30 0004.Setup Meni Informacije o fotografijama Izaberite da li će info.

Setup Meni

Print Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Print date

Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku. Ove informacije mogu da se štampaju i na štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena (A 69).
15.05.2011

f S k

Date Datum se utiskuje na fotografiju. Date and time Datum i vreme se utiskuju na fotografiju. Off (default setting) Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.

112

Osnovna podešavanja aparata

Za sva podešavanja osim Off (isključeno), ikona trenutnog podešavanja će se pojaviti na ekranu (A 8).

B

Utiskivanje datuma

• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene. • Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima. - Kada je režim scene podešen na Museum ili, ili kad je podešen Continuous pri korišćenjuPet portrait režima scene - Kad koristite sport kontinualni režim. - Kada je Continuous (A 57) podešen na Continuous ili BSS - Kada snimate filmove • Utisnuti datum sa postavkom Image mode (A 53) za O 640×480 će biti teške za čitanje. Odaberite N 1024×768 ili veće formate kada koristite utiskivanje datuma. • Datum se snima koristeći format izabran u setup meniju Time zone and date opcije (A 16, 106).

C

Utiskivanje Datuma i Redosled Štampanja

Kada štampate sa DPOF kompatabilnih štampača koji podržavaju štampanje informacija o fotografisanju i slika, moguće je koristiti opciju Print order (A 67)za štampanje takvih informacija na slikama koje nisu snimljene sa Print date opcijom.

Setup Meni

Smanjenje vibracija
d button M z (Setup menu) (A 104) M Vibration reduction

Definišite podešavanje redukcije vibracije za snimanje mirnih slika.Smanjenje vibracija efikasno smanjuje zamućenost, koja je prouzrokovana blagim mrdanjem ruku što stvara drmanje aparata, što se pogotovo događa kada se slika sa uvećanjem ili umanjenom brzinom zatvarača. Podesite smanjenje vibracija na Off kada koristite stativ za stabilizaciju aparata.
V On (hybrid) Redukcija vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Dodatno, elektronska redukcija vibracije procesira slike i uklanja efekte drmanja aparata u sledećim situacijama. • kad blic ne odradi • kad se koristi manja brzina zatvarača od1/60 sek • Kad je nedostupan Self-timer • Kad je Continuous na Single • Kad je ISO na 200 ili manje g k On (default setting) Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Off Smanjenje vibracija je isključeno.

Osnovna podešavanja aparata

Podeš. redukcije vibracije se može potvrditi na monitoru tokom snimanja (A 8, 21) (kada je izabrano Off, ikona se neće pojaviti na ekranu).

113

Setup Meni

Motion Detection
d button M z (Setup menu) (A 104) M Motion detection

Specify whether or not motion detection is used to reduce the effects of subject movement and camera shake when taking still pictures.
U Auto (default setting) When the camera detects subject movement or camera shake, the ISO sensitivity and shutter speed are automatically increased to reduce blurring. Note that motion detection is not active in the following situations: • When the flash is set to X (fill flash) • When the ISO sensitivity option (A 58) is set fixed at a particular value in A (auto) mode • When using Multi-shot 16 (A 57) • In the following scene modes: Night portrait (A 37), Dusk/dawn (A 38), Night landscape (A 39), Museum (A 40), Fireworks show (A 41), Backlighting (A 41), Pet portrait (A 43) • When using Sport Continuous mode (A 48) k Off Motion detection is disabled.

114

Osnovna podešavanja aparata

The motion detection setting can be confirmed in the monitor during shooting (A 8). When the camera detects shaking and increases shutter speed, the motion detection indicator turns green. When set to Off, no icon is displayed.

B

Napomene o smanjenju vibracija

• Za start red. vibracija je potrebno par sekundi nakon što se upali aparat, ili kad aparat prelazi iz rež. slikanja u režim reprod. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje pre nego što fotografišete.. • Usled karakt. funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno. • U nekim okolnostima možda red vibracija neće moći da u potpunosti eliminiše drmanje aparata. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije možda neće moći da redukuje efekte drmanja aparata ako je vibracija mnogo slaba ili jaka. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije ne funkcioniše ako je brzina zatvarača mnogo velika ili mala. • Kad je na On (hybrid), aparat autom. oslobađa zatvarač dva puta za svaku fotogr. i procesira sliku, pa je potrebno više vremena da bi se slika sačuvala. Shutter sound (A 115)čuće se samo jednom. Samo je jedna slika sačuvana.

D

Korišćenje smanjenja vibracija sa filmovima

Red. vibracija za snimanje filma može se podesiti sa Electronic VR (A 85) u meniju filma(A 82).

0 m (19 ft. neki režimi scene automatski isključuju AF-pomoćno osvetljenje čak i ako je podešen na Auto (A 36-43). 115 . Auto (default setting) AF-pomoćno osvetljenje će da pripomogne pri fokusiranju subjekta koji je slabo osvetljen. kada je On (osnovno podeš. 10 in. Shutter sound Izaberite On (osnovno podeš.) ili Off. Aparat možda neće moći fokusirati ako je slabo osvetljenje. zvuk zatvarača se neće čuti sa nekim karakteristikama kao što je kontinualno snimanje ili BSS (best shot selector) ili sa snimanjem filmova iako je On izabrano.Setup Meni AF Assist d button M z (Setup menu) (A 104) M AF assist Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata kad je subjekt slabo osvetljen. Button sound Uključite On ili isključite Off. 2 puta kada se fokusira. čuće se jedan bip kada operacija uspešno izvršena. I čuće se zvuk pri startovanju aparata.) izabrano. B Napomene o detekciji pokreta • Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u nekim od situacija.0 m (9 ft. Osnovna podešavanja aparata Podešavanja zvuka d button M z (Setup menu) (A 104) M Sound settings Izvršite sledeća podešavanja zvuka.) u maksimalnoj telefoto poziciji. • Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto. • Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman. Ipak. i 3 puta kada se naiđe na grešku. Off Funkcija je isključena.) na maksimalnoj široko-ugaonoj poziciji i 3. Osvetljivač ima domet od 6.

116 Osnovna podešavanja aparata B C O podešavanju zvuka Kad se ekran iksljuči da bi sačuvao napajanje Zvuk tastera ili zatvarača će se čuti kad se koristi Pet portrait režim scene . • Lampa napajanja blinka u režimu mirovanja. • Prekinite režim mirovanja i pokrenite ekran pritiskanjem bilo kojeg od sledećih tastera. c taster ili b (e movie-record) taster C Auto Off Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima: • Kad je meni prikazan: tri minuta • Rerodukcija slajdova (prezentacija): do 30 minuta . i 30 min. 1 min. prođe u režimu mirovanja. Sleep mode Ukoliko je selektovano On (osnovna postavka).Setup Meni Auto Off d button M z (Setup menu) (A 104) M Auto off Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije. Okidač. aparat će preći u režim mirovanja ako se ne menja osvetljenost subjekta čak i pre nego li istekne odabrano vreme. Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje. ÝTaster uključenja. 5 min. aparat će ući u režim mirovanja (A 15). Aparat će preći u režim mirovanja nakon 30 sekundi kada je Auto off podešen na 1 min ili manje. A taster. ili posle 1min kada je Auto off podešena na 5 min ili više. • Aparat se isključuje nakon što 3min. Auto off Odaberite koliko je potrebno vremena da prođe ukolikose ne izvrši niti jedna operacija da bi se aparat isključio: 30 s (osnovna postavka).

kartice se permanentno brišu svi podaci. Formatiranjem interne mem. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. 117 . Prebacite važne slike pre foramtiranja na računar.. Format memory opcija će se pojaviti u setup meniju. • Kada prvi put ubacite kartice koje su se koristile na drugim aparatima u ovaj aparat morate da ih formatirate pre nego li ih budete koristili.Setup Meni Formatiranje Memorije/Formatiranje Kartice d button M z (Setup menu) (A 104) M Format memory/Format card Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu. Format card opcija će se pojaviti u setup meniju. Format card All images will be deleted! OK? Format No B Formatiranje Interne Memorije i Memorijske Kartice • Ne isključujte aparat ili otvarajte ležište baterije tokom formatiranja aparata. Formatiranje Interne Memorije Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu. ili mem. Format memory All images will be deleted! OK? Format No Osnovna podešavanja aparata Formatiranje Memorijske Kartice Kada se memorijska kartica ubaci u aparat.

Setup Meni Jezik d button M z (Setup menu) (A 104) M Language Odaberite jedan od 26 jezika koji će se koristiti na aparatu. Czech Danish German (default setting) Spanish Greek French Indonesian Italian Hungarian Dutch Norwegian Polish Osnovna podešavanja aparata Portuguese Russian Romanian Finnish Swedish Turkish Ukrainian Arabic Simplified Chinese Traditional Chinese Japanese Korean Thai 118 .

HDMI Izaberite HDMI izlaznu rezoluciju slike između Auto (osnovno podeš. Ý “Upravljanje Did someone blink? Ekranom” (A 120) Off (default setting) Upozorenje na treptaj nema efekta. Portret čije su oči ostale zatvorene kada je odradio zatvarač. Video mode Odaberite između NTSC i PAL. Kad je na On (osnovno podeš.). daljinskim za TV možete upravljati aparatom tokom reprodukcije. kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja.). 480p. 720p. 720p. je uokviren žutom linijom. 119 . pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da fotografišete.Setup Meni Podešavanja za TV d button M z (Setup menu) (A 104) M TV settings Podesite za konekciju sa TV om. i 1080i. Upozorenje na treptaj d button M z (Setup menu) (A 104) M Blink warning Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu detekcije lica (A 24) u sledećim situacijama. rezolucija se autom. • G (Easy auto) režim • Portrait (A 36) ili Night portrait (A 37) režimi scena On Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima zatvorene oči. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) dozvoljava kompatibilnim uređajima da sarađuju između sebe. Kad je podešeno na Auto. pojaviće Did someone blink? ekran na monitoru. HDMI device control Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI kabla. Ý “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)” (A 91) Osnovna podešavanja aparata D HDMI i HDMI-CEC HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je multimedijalni interfejs. Ukoliko se ovo desi. ili 1080i prema HD televizoru koji je povezan sa računarom. podešava na 480p.

Ukoliko se ne izvrši niti jedna operacija u toku od par sekundi. Did someone blink? Exit Funkcija Povećajte i prikažite lice osobe koja je trepnula Preži u prikaz preko celog ekrana Osnovna podešavanja aparata Kontrola g (i) f (h) Opis Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i). A taster ili b (e movie-record) taster. Odaberi lice koje će biti prikazano Obriši sliku l k Povratak u režim fotografisanja A b Pritisnite l taster. Ukoliko aparat detektuje više subjekata sa zatvorenim očima pritisnite J ili K tokom uvećanja kako bi pregledali lica. okidač.Setup Meni Rukovanje the Did someone blink? Ekranom Sledeće operacije su vam na raspoaganju u Did someone blink? ekranu. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h). 120 . aparat se vraća u režim fotografisanja. Pritisnite k taster.

Pop-up Meni Opcija Flash mode (A 28) Self-timer (A 31) Macro mode (A 51) Exposure compensation (A 32) Auto Off Off 0. sva podešavanja na aparatu će se vratiti na osnovne vrednosti.Setup Meni Resetuj sve d button M z (Setup menu) (A 104) M Reset all Kada odaberete Reset.0 Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje Režim scene Opcija Scene menu (A 35) Hue adjustment in food mode (A 40) Pet portrait (A 43) Center Continuous Osnovno podešavanje Portrait Sport Continuous Meni Opcija Image mode (A 49) Sport continuous (A 49) Osnovno podešavanje N 1024×768 Continuous H Meni slikanja Opcija Image mode (A 53) White balance (A 55) Continuous (A 57) ISO sensitivity (A 58) Color options (A 59) Auto Single Auto Standard color Osnovno podešavanje R 4320×3240 121 .

100) Osnovno podešavanje Default 122 .Setup Meni Meni Filma Opcija Movie options (A 84) Autofocus mode (A 85) Electronic VR (A 85) Wind noise reduction (A 86) Enhanced resolution (A 86) Osnovno podešavanje HD 720p (1280×720) Single AF On Off Auto Setup Meni Opcija Welcome screen (A 105) Photo info (A 110) Image review (A 110) Brightness (A 110) Print date (A 112) Vibration reduction (A 113) Motion detection (A 114) AF assist (A 115) Button sound (A 115) Shutter sound (A 115) Auto off (A 116) Sleep mode (A 116) HDMI (A 119) HDMI device control (A 119) Blink warning (A 119) Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje None Auto info On 3 Off On Auto Auto On On 30 s On Auto On Off Ostalo Opcija Paper size (A 99.

Alkaline (default setting) COOLPIX (Ni-MH) Lithium LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije 123 . Time zone and date (A 106). • Sledeći meniji će ostati nepromenjeni posle Reset all operacije. Da bi resetovali nabrojavanje fajlova na “0001”. Nabrojavanje će se nastaviti od najnižeg raspoloživog broja. odaberite podešavanje za tip baterija koje koristite u aparatu. Video mode (A 119). Shooting menu: Ručno podešavanje u White balance meniju (A 55) Setup menu: Slike registrovane za Welcome screen (A 105).Setup Meni • Ukoliko odaberete Reset all takođe ćete obrisati i trenutni broj fajla (A 131) iz memorije. i Battery type (A 123) Osnovna podešavanja aparata Tip baterijee d button M z (Setup menu) (A 104) M Battery type Kako bi bili sigurrni da vam aparat pravilno pokazuje kapacitet baterije (A 20). Language (A 118). obrišite sve slike (A 27) pre nego li odaberete Reset all.

Setup Meni Verzija upravljačkog softvera d button M z (Setup menu) (A 104) M Firmware version Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.x.x Back 124 Osnovna podešavanja aparata . COOLPIX L120 Ver.

B Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. Ovi delovi se lako mogu oštetiti. treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom. Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor. ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod. 125 . Ako se ekran polomi.Čuvanje aparata Briga o fotoaparatu Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera predostrožnosti: B B B Držite ga suvog Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti Nemojte ga ispustiti Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene. Vodite računa o pokretnim delivima i objektivu Ne primenjujte silu na poklopac objektiva. mogu izazvati kondenzaciju na proizvodu. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike. očima i ustima. ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. B Držite podalje od jakih magnetnih polja Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. Naglo ukidanje energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije. i tečnost iz monitora ne sme da dođe u kontakt sa rukama. B Isključite uređaj kada uklanjate izvor napajanja Ne vadite baterije kada je uređaj uključen. ili dok se snimaju slike ili brisu. kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme. Čuvanje aparata B Izbegavajte nagle promene temperatura Nagle promene. tada dolazi do bele mutnosti na slici. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva.

promenite ih pre upotrebe.Briga o fotoaparatu C Baterija • Nakon kupovine zamenjivih punjivih baterija. i promenite baterije ako je potrebno (A 20). Pobrinite se da je baterija potpuno puna pre izlaženja po takvom vremenu. Zamenite bateriju kada više ne može da se puni. kada slikate važne prilike. kapacitet baterije slabi. • Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata. Pročitajte informacije iz “Dodatna oprema” (A 129) i dokumentacije dobijene sa punjačem baterije MH-73 (posebno se kupuje). • Hladnim danima. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije. • Proverite nivo baterije kada uključite aparat. 126 Čuvanje aparata . Prilikom kpovine one nisu napunjene. Ako je moguće nosite rezervne baterije. Držite rezervne baterije na toplom mestu. Reciklirajte ih po pravilima. Korišćene baterije su vredan izvor.

Koristite duvaljku da očistite prašinu. brišite objektiv sa mekanom krpicom. Da otklonite prste i druge mrlje koristite suvu krpu blago brišite ne koristite silu. i onda obrišite nežno sa suvom krpicom. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom kraju). Objektiv Monitor Telo Ne koristite alkohol. prljavštinu i pesak. koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka krajevima. obrišite pesak i so sa blago nakvašenom krpom. Strana materija u fotoaparatu izaziva kvar i nije pokrivena osiguranjem. Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu. 127 Čuvanje aparata .Briga o fotoaparatu Čišćenje Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. i onda detaljno osušite. Nakon korišćenja fotoaparata na pesku ili plaži. Prašinu otklonite sa duvaljkom. izbeljivač i druge isparljive hemikalije. Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom.

izbegavajte svetle objekte. Ako monitor počne da tamni ili treperi. Ovo je karakteristika senzora i ne predstavlja kvar. C Napomene o zamućenju Bele ili obojene linije svetla mogu se videti prilikom zumiranja svetlih objekata. • Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju. Ne utiče na snomljene slike. • Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. vertikalne linije. . Multishot 16 i režimu filma. U modovima slikanja. Zamućenje može izazvati diskoloraciju u nekim delovima slike. Ovaj efekat poznat kao “zamućenje”. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. na bilo kojim sledećim lokacijama: • Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio • Izlagati temperaturama ispod –10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F) • Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60 % Da sprečite buđ. refleksije sunca i električno svetlo. kao komete se mogu pojaviti na ekranu.Briga o fotoaparatu Čuvanje Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. Kad snimate u ovim režimima. na Multi-shot 16 i snimanju filmova. Ova jfenomen poznat kao “zamućenje”. javlja se kad jako svetlo pada na senzor slike. kao što je sunce. Slike slikane ovim proizvodom neće biti pod uticajem. • Kad kadrirate slvetle objekte. zamućenje nema nikakav efekat na sačuvane slike. osim pri snimanju sa Continuous podeš. izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. 128 Čuvanje aparata C Napomena o ekranu • Monitor može da sadrži nekoliko piksela koji uvek svetle ili ne svetle. Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja. i ne znači kvar. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili. Uključite fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja. osim u Sport kontinualnom modu. Ova karakteristika je poznata za TFT LCD ekrane. nije kvar.

2 Dobija se uz aparat(ÝStrana 3 u Kratkom uputstvu). Ne mešajte baterije koje imaju različito vreme punjenja (A 126). 129 Tehničke karakteristike . EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti.Tehničke karakteristike Dodatna oprema punjač baterija/punjive baterije1 AC adapter USB Kabl Audio/video Kabl Poklopac objektiva • punjač baterija MH-73 (sadrži 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije) • zamenjive punjive baterije: punjive Ni-MH baterije ENMH2-B4 (set od 4 EN-MH2 baterije) AC Adapter EH-67 USB Kabl UC-E62 Audio Video Kabl EG-CP162 Poklopac objektiva LC-CP222 1 Kad koristite sa COOLPIX L120. punite 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije odjednom sa punjačem baterija MH-73.

proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB.Dodatna oprema Odobrene memorijske kartice Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom. 32 GB SDXC mem. 8 GB. kartica3 64 GB 64 GB – 2 GB1 2 GB1 2 GB1 2 GB1 4 GB. Proverite da li čitač podržava SDHC standard. 8 GB. SDHC kompatibilne. Proverite da li čitač podržava SDXC standard. 130 Tehničke karakteristike . kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. 16 GB. 16 GB. 32 GB 48 GB. 24 GB. 32 GB 4 GB. Mem. 12 GB. 8 GB. 16 GB. kartica SanDisk TOSHIBA Panasonic Lexar 1 2 SDHC mem. 64 GB Ukoliko se koriste u čitaču. kartica2 4 GB. 32 GB 4 GB. Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem. SD mem. 16 GB. • Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. 3 SDXC kompatibilne. 8 GB. kartice niže Speed Class.

g. imena fajlova se ne menjaju ali folderi dobijaju nove brojeve. počinje od “0001”) Ekstenzija (označava tip fajla) Fotografije Filmovi . Ukoliko imate 999 foldera i oni sadrže po 200 slika. Kada broj slika u folderu dostigne 9999. J P G Identifikator (ne prikazuje se na ekranu) Originalne slike.Nazivi foldera i fajlova Slike i filmovi se čuvaju pod sledećim imenima. nećete biti u mogućnosti da slikate nove slike dok ne formatirate internu mem. • Fajlovi kopirani opcijom Copy>Selected images se kopiraju u trenutni folder. filmovi Male kopije Kropovane kopije D-Lighting kopije DSCN SSCN RSCN FSCN Broj fajla (automatski se dodaje redom. startujući od najvećeg broja na medijumu (A 74).MOV • Fajlovi se stavljaju u folder sa brojem i oznakom od 5 karaktera: “P_” tri broja za slike snimljene u Panorama assist režimu scena (e.JPG . gde se dodeljuju novi brojevi fajlova počev od najvećeg u folderu. Brojevi fajlova se dodeljuju automatski od “0001”. ili ste stigli do broja slike 9999. “100NIKON”). kreiraće se novi folder za sledeću fotografisanu sliku. • Jedan folder može imati do 200 slika. karticu (A 117) ili ubacite novu mem. kreiraće se novi folder. A 44) i “NIKON” za sve druge slike (npr. karticu. ukoliko folder već ima 200 slika. D SC N 00 0 1 . 131 Tehničke karakteristike . Copy>All images kopira sve foldere sa izvornog medijuma. ili mem. “101P_001”.

slike. 123 24. Izbrišite slike. • • • • Izaberite manju vel. Rešenje A Uverite se da je poklopac 15 objektiva uklonjen. kart nije formatirana za korišćenje u COOLPIX L120. odaberite Yes i kliknite k. Mem. kad je ne završi. P This card cannot be used. 25. and turn the camera on. Aparat ne može da fokusira. kao i rešenja za njihovo uklanjanje. kart. Svi podaci na njoj će biti obrisani. Greška u pristupu mem.Poruke greške Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na ekranu. Ekran Q Turn the camera off. i prebacite podatke na računar pa je formatirajte. je puna. kartici. Da formatirate. Ako greška nije uklonjena nakon što se isključili i uključili aparat. • Korist. Namestite sat. • Potvrdite da je mem. Problem Poklopac nije stavljen na objektiv. Ubacite novu kart. zaključ. ili se javila greška ovjektiva. Prekidač za zabranu upisa je Stavite ga u “write” poziciju. 130 • Proverite da li su 18 konektori čisti. Q (blinks red) P Please wait for the camera to finish recording. Da zadržite podatke. kart. dok se čuvanje automatski ukloni. Format card? Yes No N Out of memory.. Tehničke karakteristike Sat nije podešen. 19 Mem. ponovo uključite aparat. • Refokusira. 18 pravilno ubačena. 53 27. P Card is not formatted. 87 18 18 132 . O (blinks) N Battery exhausted. kontaktirajte Nikon predstavništvo. odaberite No. Aparat ne može da vrši Sačekajte da se poruka druge oper. N Memory card is write protected. • Koristite odobrene kart.. čuvanje završeno. 106 14. P This card cannot be read. Izvadite karticu i koristite internu memoriju. fokusa. 50 25 Zamenite baterije. remove the lens cap. Baterija je prazna. 19 u “lock” poziciji..

N Faj nije kreiran sa COOLPIX File contains no image L120. • Izvadite mem. A 117 Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova. 18 117 Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice. Ne može se pregledati na – ovom aparatu. Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici. Pojaviće se ekran za kopiranje i slike se mogu kopirati. P This file cannot be played back. Odaberite memoriju sa većom brzinom snimanja.Poruke greške Ekran P Image cannot be saved. 87 • Proverite uslove za editovanje. • SLike smanjene u veličini 320 × 240 ili manje napravljene preko crop ili small picture • Slike koje su snimljene u P 4224×2376 ili m 1920×1080 Nema dovoljno mem.. 27. N Image cannot be modified. • Ne može se koristiti na filmu. 75 – 18 18 74 Tehničke karakteristike Greška pri snimanju filma. kliknite d. – 70 133 . Pregledajte ga na računaru ili drugim uređajima koji su učestvovali u kreiranju ovog fajla. karticu da reprodukujete slike sa inter. data. Problem Greška u toku snimanja. Slika se ne može izmeniti. N Memory contains no images. Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji. N All images are hidden. Sledeće slike ne mogu biti 105 korišćene. za kopiranje slike. mem. Rešenje Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. • Da kopirate sa interne memorije na karticu. N Cannot record movie. Obrišite slike sa destinacije. Ubacite novu karticu ili Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu.

109 – 28.* PR Izvucite papir. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. zona. Podignite blic kada koristite N Lower the flash. Tiho spustite blic.* Zamenite mastilo. Ako se greška ponovi kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika. domaća vrem. odaberite – Printer error: paper jam Papir se zaglavio u štampaču. N Raise the flash. 98 14 PR Printer error: check printer status. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. daberite – Odabrana veličina papira nije Resume i pritisnite k taster ubačena u štampač. PR Printer error: check paper Greška štampača.* 134 Tehničke karakteristike Ubacite pravi papir.* PR Printer error: check ink Greška mastila.Poruke greške Ekran N This image cannot be deleted.* PR Printer error: out of paper Nema papira u štampaču. Isključite aparat izvadite i ponovo ubacite bateriju pa uključite fotoaparat. odaberite Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. 37. Isključite fotoaparat i konektujte USB kabl ponovo. Problem Slika je zaštićena. Ugrađeni blic je spušten. da nastavite štampu. A 71 N Destinacija je u istoj Travel destination is in vremenskoj zoni kao i vaša the current time zone. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Proverite štampač. Zvuk spuštanja blica može biti snimljen.* Proverite mastilo. PR ketridž prazan. Night portrait i 41 Backlighting režime scene . Ubacite papir. Nakon što – ste rešili problem. Printer error: out of ink . Rešenje Onemogućite zaštitu. Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. 79 P Greška u konekciji sa Communications error štampačem. Blic je podignut pri snimanju filmova. System error Q Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji.

135 Tehničke karakteristike .Poruke greške Ekran PR Printer error: file corrupt Problem Greška usled greške na fajlu. Rešenje Odaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu. A – * Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva.

ili b (e movie-record) taster. 20 Uključen je standby rezim: pritsnite dugme za 13. 106 112 108 136 . • Ne može se krostiti pri snimanju filmova.Rešavanje Problema Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano. fabričke. A taster. Sat nije podešen. Ekran podeš. Pogledajte indeks strana u koloni desno za više informacija. • Baterija je hladna. 20 Fotoaparat se automatski isključio kako bi sačuvao 116 Uzrok / rešenje energiju. Podesite datum i vreme pomoću Time zone and date opcije u setup meniju. 127 Baterija je slaba. Izaberite Show info. slikanja. okidač. Nema indikatora na monitoru Hide info je podešeno za Photo info. 90 Podesite osvetljenje monitora. 93 Fotoaparat i TV su povezani audo/video kablom ili HDMI kablom. Ekran. pogledajte najčešće probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom. Print date nedostupan. parametri i izvor energije Problem Monitor je crn • • • • • Monitor se tesko cita Fotoaparat se isključio bez upozorenja • • • • A 20 Fotoaparat je isključen. Očistite ga. c taster. iako je omogućen Print date . sve opcije su vraćene na kad se aparat uključi. 30 Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom. za datum i vremensku zonu se pojavljuje Baterija sata je prazna. Opcije fotoaparata su resetovane. 15 paljenje. 110 Monitor je prljav. • Utiskivanje datuma se ne može koristiti u Datum nije prikazan na slikama trenutnom rež. Kad lampica blica trepce crveno sačekajte da se blic napuni. • Proveravajte sat redovno. Datum i vreme snimanja nisu tačni Tehničke karakteristike 126 16 106 110 16. • Slike snimljene pre nameštanja datuma i vremena “Date not set” indikator trepće u toku snimanja. imaće oznake “00/00/0000 00:00” a filmovi “01/01/2011 00:00” .

Pritiskom na prekidač napajanja možete ga ugasiti sami. lampa napajanja treperi brzo. Ugasite aparat i sačekajte da se paterija ohladi. A 14 137 Tehničke karakteristike .. Uzrok / rešenje Temperatura baterije je visoka.Rešavanje Problema Problem Monitor se isključuje. aparat će se ugasiti automatski. Nakon blinkanja od 3 min.

114 • Koristite D (Best Shot Selector). Svetle tačkice se pojavljuju na slikama sa blicom. 26 Ne može da kor. Podaci koji su već snimljeni će ostati. Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. slikanje sa easy auto režimom. Snimanje Problem Nisu slikane slike kada je pritisnut okidač. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. Fotoaparat ne moze da fokusira. sport kont. sunce. Isključite blic 7. 113. 14 • Koristite blic. 98 • Subjekat je previše blizu aparatu. ili pri snimanju filmova. U većini slučajeva je reč o spoljnim statičkim punjenjima. 58 • Koristite red. 28 • Povećajte ISO sensitivity. 115 • Greška fokusa. Zapamtite da ukidanje energije može prouzrokovati gubitak podataka. Close-up 39. A 10. Uzrok / Rešenje • Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite A taster. 12 • Kad se prikažu meniji pritisnite d taster. 90. 57 • Koristite stativ i samookidač. Pri korišćenju multi-16. blic se puni. neobične karakteristike se mogu pojaviti na monitoru i fotoaparat može da prestane da funkcioniše. • Baterija je slaba. 138 .. izbegavajte svetle objekte. • Podesite AF assist na Auto u setup meniju. ili makro režimom. npr. 30 Disconnect the HDMI cable or USB cable. Ako je kvar ostao. vibracije ili detekciju pokreta. okidač. 31 Zamućenje se javlja kad je aparat uperen ka 128 svetlim subjektima. • Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga 25 fokusira dobro. refleksije sunca i električna svetla. Bele linije koje se pojavljuju na monitoru.Rešavanje Problema Elektronski kontrolisani fotoaparati U ekstremo retkim slučajevima. 93. Pokušajte 20. Isključite fotoaparat zamenite baterije i uključite fotoaparat ponovo. mod slikanja. ako nije snimljeno nešto u toku kvara na memorijsku karticu ili ugrađenu memoriju. 5. Isključite pa uključite fotoaparat. 34. 28 W (Off). Tehničke karakteristike Slike su mutne. 20 • Kada svetli lampa blica. 51 režimom scene. ili b (e movie-record) taster.

• Blic je isključen W (Off). • Kad je Portrait. mnogo velika. Objektiv je prljav. Uzrok / Rešenje • Blic je isključen W (Off). 115 127 55 Tehničke karakteristike 28 58 7. AF-assist lampa ne svetli. i kad je izabrano On. • Povećajte ISO osetljivost. Slike su previse svetle(preeksponirane). • Subjekt je izvan dometa blica • Podesite kompenzaciju ekspozicije. 36. rež. 37. Nema zvuka kad se pusti zatvarač. pa je brzina zatvarača mnogo Svetli pikseli se pojavljuju nasumišno na slici (“šum”). 28 35 48 60 Digitalni zum se ne moze koristiti. čak i kad je izabrano Auto. Slike su previse tamne (podeksponirane).Rešavanje Problema Problem blic se ne uključuje. 43 46 57 60 115 Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa režimom slike. 41 32 139 . Nema zvuka u nekim režimima slikanja i podešavanjima. balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti. • Prozor blica je blokiran. AF-assist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene. Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. Podesite kompenzaciju ekspozicije. • Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa blicem. Digitalni zum se ne moze koristiti u sledećim situacijama. • Izaberite manju ISO osetljivost. 28 22 28 32 58 28. portreta • Kad je Continuous na Multi-shot 16 Image modenije dostupan. 36-43. • Sport continuous režim je odabran. ili Pet portrait režim scene izabran • Kad je izabran pam. Off je selektovano za Sound settings > Shutter sound u setup meniju. subjekt je mračan. • Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni. Slike se pojavljuju mutnim. Očistite objektiv. • Šum se može smanjiti pomoću blica. Night portrait. mala ili je ISO oset. Odaberite Backlighting režim. A 7. ili koristite blic i podesite režim blica na X (fill flash). Boje su neprirodne. • Subjekat je u kontrasvetlu.

• Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima. 37 Neočekivani rezultati kada je blic podešen na V (automatska redukcija crvenih očiju). Ne možete koristiti . osim V (auto with red-eye reduction) i pokušajte ponovo da slikate. 28.Rešavanje Problema Problem Uzrok / Rešenje Ako slikate slike sa V (auto sa redukcijom crvenih očiju) ili napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih očiju kada je režim scene namešten na Night portrait. umanjenim slikama. Kada je blic podešen na V (auto with red-eye reduction). Koristite bilo koji drugi režim osim Night portrait. Snimanje slika zahteva vreme. Uzrok / Rešenje • Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog drugog fotoaparata. Promenite poziciju svetlosnog izvora. Vertikalne šarene linije i kružne linije se javljaju na ekranu ili slikama. In-Camera Red-Eye Fix may. i promenite režim blica u bilo koje drugo podeš. ili crop. ili male slike. ili slikama koje su sečene ispod 320 × 240. D-Lighting. • samo filmovi snimljene sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. A – 87 – 87 53 75 75 140 . crop. • Aparat ne može da izneni slike koje su napravljene na drugom aparatu. • Odaberite slike koje podržavaju D-Lighting. • Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa ovim aparatom. 28 – Reprodukcija Problem Fajl se ne može reprodukovati Tehničke karakteristike Ne moze da zumira sliku. • Ne može se primeniti na filmovima • slike snimljene na Image mode podeš. ili kadrirajte tako da svetlosni izvor ne ulazi u kadar i pokušajte ponovo. small picture. A 34. U fotoapratu redukcije crvenih očiju mogu se pojaviti oblasti na koje niste uticali redukcijom. mogu se pojaviti vertikalne šarene linije i kružne linije. za P 4224×2376 ili m 1920×1080 ne mogu se izmeniti. Kad snimate sa backlighting ili kad je jak svetlosni izvor (sunčeva svetlost) u kadru.

• Memorijska kartica ne sadrži slike. I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača. papira koju aparat podržava. 18 Slike koje treba da se štampaju se • izvadite mem. Problem Slike se ne prikazuju na televizoru. 92 • Memorijska kartica ne sadrži slike. papira.Uzrok / Rešenje A • Izaberite odgovarajuci Video mode ili HDMI 119 TV settings (Setup menu > TV settings). 100 – Tehničke karakteristike 141 . Izvadite memorijsku karticu da se gledaju slike sa ugrađene memorije. Zamenite je. veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u sledećim situacijama: • Štampač ne podržava vel. Zamenite 18 memorijsku karticu. 96 • Proverite da li imate kompatibilan operativni sistem. Ne može da izabere veličinu papira sa fotoaparatom. interne memorije fodoaparata. Nikon Transfer 2 se nije 20 • Aparat je isključen. 91 • AV kabl ili USB kabl je konektovan sa aparatom dok je HDMI kabl diskonektovan. pokrenuo kada je priključen 20 • Baterija je prazna. 93 • USB kabl nije dobro povezan. 99. – • Računar nije prepoznao aparat. karticu da štampate slike sa ne pojavljuju. • Za više informacija pogledajte Help opciju u ViewNX 2. aparat. • Štampač automatski bira vel.

97% horizontalno i 97% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Approx.8 12 elemenata u 9 grupa Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. detekcija lica 7.) to ∞ (W). 921k-dot.) (srednja pozicija zuma) do ∞ Centar. TFT LCD sa anti refleksionom zaštitom i 5-slojnim podešavanjem osvetljenja Approx.Specifikacije Specifikacije Nikon COOLPIX L120 Digitalni aparat Tip Piksela Senzor Objektiv Žižna daljina f/-broj Konstrukcija Digitalni zum Redukcija vibracija Autofocus (AF) Raspon fokusiranja (od objektiva) Izbor foskusnog polja Monitor Pokrivenost senzora (snimanje) Pokrivenost senzora (reprodukcija) Storage Tehničke karakteristike Compact digital camera 14. 50 cm (1 ft.48 miliona 21× optički zum.3. 1. Exif 2. 102 MB). sa. ukupno piksela: oko. approx. stereo) • 14M (High) [4320×3240P] • 14M [4320×3240] • 8M [3264×2448] • 5M [2592×1944] • 3M [2048×1536] • PC [1024×768] • VGA [640×480] • 16:9 [4224×2376] • 16:9 [1920×1080] Veličina slike (pikseli) 142 . approx.3-in. i DPOF kompatibilan Fotografije: JPEG Filmovi: MOV (Video: H. NIKKOR objektivi 4. 8 in.).5 cm (3-in.264/MPEG-4 AVC. SD/SDHC/SDXC memory card DCF. tip CCD. pomeranja senzora slike i elektronske VR (fotografije) Elektronska VR (za filmove) Contrast-detect AF • Approx. 14.5 m (5 ft. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Interna mem.4 in.1 miliona 1/2.1-5.5mm (ugao pregleda ekvivalent. 2100 mm objektiv u 35mm [135] formatu) kombin.5-94. Audio: AAC.) to ∞ (T) • Makro režim: 1 cm (0. (approx. sa 25-525 mm objektiv u 35mm [135] formatu) f/3.

520 snimaka sa EN-MH2 baterijama Filmovi: • Approx. DC ulazni konektor Arabic. Greek. 480p. HDMI mini konektor (HDMI izlaz). i 1080i Audio video izlaz/digital I/O (USB). Russian.5 do 3. 4 h 25 min sa EN-MH2 baterijama (HD 720p) 1/4 (ISO 1222) Tehničke karakteristike Izvori snage Život baterije Navoj za stativ 143 . do 19 ft. auto ekspozicija sa detekcijom pokreta i kompenzacijom ekspozicije (-2. Portuguese. Dutch. Italian. 7 h 45 min sa litijumskim baterijama (HD 720p) • Approx. French.0 m (1 ft. Ukrainian • Četri LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije • Četri FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije • Četri EN-MH2 punjive Ni-MH baterije (dostupan odvojeno) • AC Adapter EH-67 (dostupan odvojeno) fotografije*: • Approx. Polish. 330 snimaka sa alkalnim baterijama • Approx. 200. Turkish. 100.0 to +2.Specifikacije ISO oset. PTP može se birati između NTSC i PAL može se birati između Auto. Finnish. 3200. 400.0 EV u koracima od 1/3 EV) Mehanički i elektronski napajan zatvarač • 1/1000 -1 s • 4 s (Fireworks show scene mode) • 1/4000 -1/60 s (sport continuous režim) elektronski kontrolisan ND filter (-3 AV) selekcija 2 koraka (f/3.7 [W]) Approx.) TTL auto blic sa predblicom Hi-Speed USB MTP.) (ISO sensitivity: Auto) kontrola blica Interfejs Prenos podataka Video izlaz HDMI izlaz I/O terminal Podržani jezici ISO 80. 1600. tačka (digitalni zum 2× ili više) Prog. 10 sekundi [W]: 0. Chinese (Simplified and Traditional). German.) [T]: 1. 8 in.0 m (5 ft. Sport continuous režim (ISO 400-3200) 256-segmentna matrica. Czech. Norwegian. 720p. do 9 ft. Swedish. 6400. Hungarian. Romanian. 10 in. Indonesian. Japanese. Thai. (Standardna izlazna osetljivost) Ekspozicija Merenje Kontrola ekspozicije Zatvarač Brzina Blenda Raspon Samookidač Blic Raspon (pribl.1 i f/8. 800. 890 snimaka sa litijumskim baterijama • Approx. English. 3 h 5 min sa alkalnim baterijama (HD 720p) • Approx.5 do 6. Auto (ISO 80-800). Korean. Danish. centralno (sa 2× digitalnim zumom). Spanish.

• DPOF: Digital Print Order Format je industrija koja se širom sveta koristi kako bi se štampale slike sa memorijske kartice.4 × 3.3 za digitalne aparate. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije.5 × 78.Specifikacije Dimenzije (W × H × D) Težina Radna okolina Temperatura Vlažnost Approx. Baterije u pakovanju su samo za probnu upotrebu. blic uključen za svaki snimak. • PictBridge: Standard razvijen u saradnji sa digitalnim fotoaparatima i industrijom štampača. kvalitet slike podešen na R 4320×3240.) Approx. • Exif version 2. 144 Tehničke karakteristike B Specifikacije Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu.4 mm (4. Podaci za litijum. Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.3 oz) (sa baterijama i SD memorijskom kart) 0 do 40°C (32 do 104°F) manje od 85% (bez kondenzacije) • Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na potpuno napunjene LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije i radnu temperaturu od 25 °C (77 °F). baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije. zum podešavan za svaki snimak. Izmereno na 23 (±2) °C (73 (±4) °F).1 × 3.1 in. standard koji dozvoljava korišćenje infformacije sačuvane sa fotografijama za optimalnu reprodukciju boja kada se slike štampaju sa Exif-kompatibilnim štampačima. 431 g (15. * Na osnovu (CIPA) standarda za merenje trajanja baterije aparata. 109. . dozvoljava da se slike sa fotoaparata direkto štampaju na štampaču bez konekcije sa računarom. Podržani standardi • DCF: Design Rule for Camera File System je standard koji se koristi širom sveta za industriju digitalnih fotoaparata da osigura kompatibilnost među drugim fotoaparatima. Podaci za litijum. Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu.9 × 76.3: Ovaj fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verziju 2.

149 .

150 .

.

14. 116 Autofocus 51. 64 i button 4. 15 Aperture 24 Audio-in/Video-in jack 90 Auto flash 28 Auto off 15. 25. 23. 61. 87 c D-Lighting 76 G Easy auto mode 34. 61. 62. 108 DC input connector 4 Delete 27. 87 Digital zoom 23 Direct print 97 D-Lighting 75. 64 h button 4. 23. 23. 18 Beach Z 37 Best shot selector 57 Black and white copy n 41 Black-and-white 59 Blink warning 119 Brightness 110 BSS 57 Built-in microphone 4 Button sound 115 C Calendar display 63 Close-up k 39 Cloudy 55 Color options 59 Compression ratio 53 Computer 92 Continuous 57 Copy 74 Crop 78 Cyanotype 59 A AC adapter 15. 20 o Exposure compensation 32 m Flash mode 29 p Macro mode 51 c Playback mode 26 C Scene mode 35 n Self-timer 31 F Smart portrait mode 46 d Sport continuous mode 48 R 45 f button 4. 63. 63. 62. 63. 61. 115 Alkaline batteries 14. 108 Battery level 20 Battery type 15. 64 g button 4. 10 A (shooting mode) button 5. 12 Battery-chamber 5 Battery-chamber/memory card slot cover 5. 85 Autofocus mode 85 D Daylight 55 Daylight saving time 16. 64 j button 4 d button 5. 27. 123 E Easy auto mode 20. 10 A Auto mode 50 l Delete button 5. 129 AF-assist illuminator 4. 10 c (Playback) button 5. 76 DPOF 144 DPOF printing 102 DSCN 131 Dusk/dawn i 38 Technical Notes B Backlighting o 41 Batteries 14. 63. 61. 34 EH-67 15.Index Symbols k (apply selection) button 5. 62. 23. 11 b (e movie-record) button 5. 62. 129 145 .

28. 117 Formatting internal memory 117 FSCN 131 Full-frame playback mode 26. 8. 30 Flash lamp 5. 117 Format memory card 19. 53 Image review 110 Image size 53 Incandescent 55 Indicator lamp 5 O Off 28 Optical zoom 23 Optional accessories 129 146 . 58 J JPG 131 L Landscape c 36 Language 118 Lens 4. 96 Number of Exposures Remaining 20. 82 Movie playback 87 Movie settings 84 Multi selector 5. 48. 93. 30 Fluorescent 55 Focus 13. 18 Monitor 5. 127 Monitor settings 110 Motion detection 114 MOV 131 Movie Editing 88 Movie menu 79. 54 I Identifier 131 Image mode 21. 35. 24. 141 Lithium batteries 14 F File names 131 Fill flash 28 Fireworks show m 41 Firmware version 124 Flash 4. 123. 130 Memory card slot 5. 50 Folder names 131 Food u 40 Format 19. 129 Exposure compensation 32 Extension 131 Eyelet for camera strap 4 Internal memory 18 ISO sensitivity 30. 61 Full-time AF 85 Technical Notes M Macro mode 51 Memory capacity 20 Memory card 18. 11 Multi-shot 16 57 Museum l 40 H Halfway 13 HDMI 119 HDMI cable 90 HDMI input 90 HDMI mini connector 4 Help 35 N Nickel metal hydride batteries 14 Night landscape j 39 Night Portrait e 37 Nikon Transfer 2 92.Index Electronic VR 85 Enhanced Resolution 86 EN-MH2 14. 85 Focus lock 25. 126.

16. 106. 22. 10 Shutter sound 115 V Vibration reduction 113 Video mode 119 ViewNX 2 92. 90. 24 Side zoom control 4. 62. 144 Playback 26. 96 Vivid color 59 Volume 87 147 . 20 Power switch 4. 14. 100 Party/indoor f 37 Pet portrait auto release 43 Pet portrait O 43 Photo info 110 PictBridge 97. 10 Playback menu 66 Playback zoom 64 Portrait b 36 Power 14. 31 Sepia 59 Setup menu 103 Shooting 20. 93 S Scene mode 35. 87 Playback button 5. 20 Preset manual 56 Print 99. 96 Paper size 99. 44 Panorama Maker 5 92. 30 Reset all 121 Rotate image 73 RSCN 131 U USB cable 93 USB connector and audio/video output 4. 36 Self-timer 31 Self-timer lamp 4. 98 USB/audio/video output connector 92. 64. 24 Shooting mode button 5. 14. 109 Time zone and date 106 Tripod socket 5 TV 90 TV settings 119 Technical Notes R Recording movies button 5.Index P Panorama assist p 42. 23 Single 57 Single AF 85 Sleep mode 116 Slide show 70 Slow Sync 28 Small picture 77 Smart portrait 46 Snow z 38 Sound settings 115 Speaker 4 Sport continuous mode 48 SSCN 131 Standard color 59 Strap 6 Sunset h 38 T Tabs 13 Thumbnail playback 62 Time zone 16. 20 Power-on lamp 4. 100 Print date 16. 10 Red-eye reduction 28. 112 Print order 67 Print order (Date) 68 Printer 97 Protect 71 Shutter speed 24 Shutter-release button 4. 106. 61.

87 148 Technical Notes . 23.Index W Welcome screen 105 White balance 55 Wind noise reduction 86 Z Zoom control 4.

may be made without written authorization from NIKON CORPORATION. 11000 Beograd 011/64-56-151.com YP0L01(11) 6MM01011-01 .No reproduction in any form of this manual. in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews). EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER Pčinjska 15a. 30-87-004 E-mail: info@refot.