Digitalni fotoaparat

Korisničko uputstvo

Sr

Sadržaj
Za vasu bezbednost .............................................................................................................................. ii UPOZORENJA............................................................................................................................................................ ii Saveti .......................................................................................................................................................... v

Uvod..........................................................................................................................................................1
O ovom uputstvu ................................................................................................................................... 1 Informacije i predostrožnosti ............................................................................................................ 2 Delovi foroaparata................................................................................................................................. 4 Telo fotoaparata ......................................................................................................................................................4 Stavljanje trake poklopca...................................................................................................................................6 Korišćenje blica ........................................................................................................................................................7 Displej ............................................................................................................................................................................8 Osnovne operacije...............................................................................................................................10 A (Režim snimanja) taster ...........................................................................................................................10 c (Reprodukcija) taster .................................................................................................................................10 b (e Snimanje videa) taster....................................................................................................................10 Džojskik ......................................................................................................................................................................11 Korišćenje menija.................................................................................................................................................12 Kretanje po tabovima........................................................................................................................................13 O okidaču..................................................................................................................................................................13

Prvi koraci............................................................................................................................................. 14
Stavljanje baterija ................................................................................................................................14 Baterije........................................................................................................................................................................14 Uključivanje i isključivanje ..............................................................................................................................14 Pode+avanje jezika, datuma i vremena.......................................................................................16 Stavljanje mem. kartica......................................................................................................................18 Vađenje mem. kartica........................................................................................................................................18

vii

Sadržaj Osnove fotografije i reprodukcije: G Easy Auto režim ....................................................... 20
Korak 1 uključite i izaberite G (Easy Auto) režim ....................................................................20 Indikatori prikazani u G (Easy auto) Režimu......................................................................................21 Korak 2 Kadrirajte.................................................................................................................................22 Korišćenje zuma ...................................................................................................................................................23 Korak 3 fokusiranje i fotografisanje...............................................................................................24 Korak 4 pregled i brisanje fotografija ...........................................................................................26 Pregled fotografija (Playback Režim) .......................................................................................................26 Brisanje fotografija...............................................................................................................................................27 Korišćenje blica .....................................................................................................................................28 Odabir fleš režima................................................................................................................................................28 Fotografisanje sa samookidačem ..................................................................................................31 Podežavanje svetline: Kompezacija ekspozicije .......................................................................32

Više o fotografisanju......................................................................................................................... 33
Odabir režima fotografisanja...........................................................................................................33 Laki Auto Režim ....................................................................................................................................34 Fotografisanje scena (Scene Režim)..............................................................................................35 Odabir režima scena ..........................................................................................................................................35 Odabir scene i fotografisanje (tipovi i karakteristike).....................................................................36 Fotografisanje za panoramu.........................................................................................................................44 Automatsko fotografisanje nasmejanih lica (Smart Portrait Režim) .................................46 Kontinualno fotografisanje (Sport Continuous) .......................................................................48 Promena podešavanja sport režima .......................................................................................................49 Auto Režim .............................................................................................................................................50 Makro Režim ...........................................................................................................................................................51 Promena A (Auto) Režim podešavanja (Shooting Menu) .......................................................52 Prikaz menija fotografianja.............................................................................................................................52 Režim slike (Kvalitet-Veličina) .......................................................................................................................53 Beli balans (podešavanje) ...............................................................................................................................55 Kontinualno.............................................................................................................................................................57 ISO Osetljivost .......................................................................................................................................................58 Opcije boja...............................................................................................................................................................59 Podešavanja koja se ne mogu koristiti istovremeno .....................................................................60

viii

..........................................................................................................................................................................................................................70 d Zaštita..........................................................................................................................................99 Štampa više slika ...................................................................................................................................................................................................................................86 Reprodukcija filma..........73 h Kopiranje .......................................................................................................................63 Pogledajte bliže: Playback Zoom ...............................................................................................................................................................................................................................92 Prebacivanje fotografija na računar ..........................................................................................................................................79 Promena ppodešavanja................................................................................................................98 Štampa jedne slike................................................................................................77 o Crop: Kreiranje izreza............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................75 Editovanje fotografija.........76 g Small Picture: Smanjenje veličine ........................97 Povezivanje na štampač....................87 Brisanje filma........................76 I D-Lighting: Pobolšanje svetline i kontrasta .....................................................................................................84 Autofokusni režim ........................................................................................................................................................................ 79 Snimanje videa ........................................................................................92 Pre povezivanja fotoaparata ........................................................71 f Rotiranje slike.................................................................................................................................................................................................................................................................................................87 Editovanje filma................................................................................................................................................................................ 100 ix ..................................................... 90 Povezivanje na TV .................................82 Opcije filma...........................67 b Slide Show....................................................................................................................................................................................................................................................................................88 Povezivanje na TV.......................................................................................93 Povezivanje na štampač ..........61 Višestruki pregled slika: Thumbnail Playback............................................................................................................................................................................................................................................................................85 Elektronski VR ............................................................................................................... 61 Operacije na celom kadru..............90 Povezivanje na računar..................................... računar i štampač.................................................................................................................................................74 Editovanje fotografija .........................66 a Redosled štampe...................Sadržaj Više o reprodukciji................86 Povećanje reprodukcije ................................. 75 Funkcija editovanja fotografija ................................................................................................................................................78 Snimanje videa i reprodukcija ......................85 Redukcija šuma vetra ..........................64 Meni reprodukcije..........................................62 Prikaz kalendara .....................................................

........................................................................................ 125 Čišćenje......................125 Briga o aparatu................................................................................................................................................................................................. 121 Tipovi baterija................................................................................................................ 105 Vremenske zone i datum.................................................................................................................................................................................................................................. 110 Štampa datuma ................................................................................................................................................................................................................ 112 Redukcija vibracija............................................................. 103 Ekran dobrodošlice................................................................................................................................................ 145 x ........................................................................................................................................................................................................................................................ 119 Upozorenje na treptaj.................................................................................................. 116 Formatiranje........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 117 Jezik ..................................................................................................... 124 Briga o paparatu ................................................................129 Dodatna oprema................................................................................................................................................................................................................... 132 Poteškoće......................................................................................................................................... 119 Resetovanje podešavanja................... 141 Podržani standardi ...................................................................................................... 129 Odobrene memorijske kartice................................ 113 Detakcija pokreta ........................................................................................................ 136 Specifikacija ....... 115 Podešavanje zvuka ...................................................................................Sadržaj Osnovna podešavanja fotoaparata................................................................................................................................... 106 Podešavanje displeja ................................................................................................................................................................................................................... 127 Skladištenje................................... 128 Tehničke beleške .................................................................................................................................................................................................................................................................. 144 Index ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 114 AF Asistent ............................................................................... 118 TV podešavanja................ 115 Automatsko isključenja...........................................103 Meni podešavanja .......................................................................... 123 Verzija upravljačkog softvera......................................................................................................................................................................... 131 Poruke o greškama.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 130 Imena fajlova i foldera.................

Informacije o zaštitnim znacima • Microsoft, Windows and Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama. • Macintosh, Mac OS, i QuickTime su zaštitni znaci Apple Inc. iFrame logo i iFrame simbol su zaštitni znaci Apple Inc. • Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc. • SDXC, SDHC i SD Logos su zaštitni znaci za SD-3C, LLC. • PictBridge je zaštitni znak. ) logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili • HDMI, ( registrovani zaštitni znaci za HDMI Licensing LLC. • Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji koja dolazu uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika prava.

Uvod Prvi koraci Osnovi fotografije i reprodukcije: G Lagani Auto režim Više o fotografisanju Više o reprodukciji Editovanje fotografija Reprodukcija i snimanje filmova Povezivanje sa televizorom, kompjuterom i štampačem Osnovno podešavanje fotoaparata Upotreba i briga o fotoaparatu Tehničke karakteristike

i

Za vašu sigurnost
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka korišćenja proizvoda. Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat. Posledice koje mogu biti rezultat ne izvršenja do primećivanja nabrojane su kao mere predostrožnosti u ovom odeljku i prikazane su sledećim simbolima:
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što počnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.

UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara Ako primetite dim ili neki neobičan miris koji dolazi iz uređaja ili AC adaptera, isključite AC adapter i izvadite odmah bateriju, vodeći računa da se ne opečete. Nastavak operacije bi mogao izazvati povrede. Nakon vađenja baterije, odnesite uređaj u autorizovani Nikon servis radi provere. Ne rastavljati Diranje unutrašnjih delova fotoaparata i AC adaptera može izazvati povredu prava. Popravke moze vršiti samo kvalifikovani tehničar. Ako se fotoaparat ili AC adapter otvori prilikom pada, odnesite ga u Nikon autorizovani servis radi provere , nakon isključivanja proizvoda ili vađenja baterija. Ne koristite aparat ili AC adapter u prisustvu zapaljivog gasa Nemojte koristiti elektronske uređaje u blizini zapaljivog gasa, zato što to može izazvati eksploziju ili požar. Budite obazrivi kada koristite kaiš fotoaparata Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata ili ga davati deci. Držati ga van domašaja dece Posebna briga bi trebalo da se vodi da se spreči da deca stave baterije ili druge male delove u usta i progutaju ih.

ii

• Nemojte ih čuvati ili prenositi sa metalnim delovima kao što su šnale i ogrlice. Kad ih zamenjujete sa EN-MH2-B2 baterijama (posebno se kupuju). različitih proivođača i tipova.. • Ubacite baterije ispravno. Nemojte da oštetite. • Kad punite Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH bat. • • • • • • Koristite odgovarajuće kablove Kada povezujete kablove u ulazne i izlazne portove. Uklanjajte prašinu suvom krpom. Ne držite punjač baterija i naponski kabl mokrim rukama. • EN-MH2 punjive baterije koriste se samo sa digit. Ako se izolacija ošteti i žice se postanu izložene. rizikujete strujni udar. ne izlažite toploti ili plamenu . Ne punite baterije pri grmljavini. za ovaj proizvod (A 14). ne stavljajte ga ispod teških objekata. prekinite sa korišćenjem. proverite da je isključen. Ako se ne pridržavate ovoga. Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kada rukujete sa bat. koje se koriste u ovom fotoaparatu: • Pre nego što zamenite bat.Za vašu sigurnost Budite obazrivi kada rukujete sa baterijama Bat. tako ćete održati saglasnost sa propisima o proizvodu. Ako se ne pridržavate ovoga. Da bi izbegli oštecenje proizvoda obavezno sklonite bateriju kada se skroz isprazni. • Ako primetite neku promenu na bateriji kao diskoloracija ili deformacija. Ako se ne pridržavate ovoga. koristite samo one kablove koje preporučuje ili prodaje Nikom. ili sa DC-to-AC inverterom. modifikujete naponski kabl. • Nemojte izlagati baterije prekomernoj toploti ili plamenu. • Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi. ako koristite AC ad. rizikujete strujni udar. (posebno se kupuju) Držite suvim. nastavak korišćenja može dovesti do požara. obratite se Nikon autorizovanom servisu. • Ako tečnost iz oštećene bat. dođe u kontakt sa odećom ili kožom. rizikujete strujni udar. • Koristite samo odobrene bat. • Nemojte skraćivati ili rastavljati baterije i nemojte im skidati izolaciju. koristite originalni punjač. Ne koristite sa putnim konverterima ili adapterima dizajniranim za konvertovanje voltaže. Ako se ne pridržavate ovoga možete oštetiti proizvod. Nikon aparatima i kompaktibilne su sa COOLPIX L120. Obratite pažnju na sledeće pri punjenju bat. iii . isperite odmah sa vodom.. Ako se ne pridržavate ovoga. kupite dva pakovanja (sa po četiri baterije). mogu da iscure ili eksplodiraju ako se sa njima ne postupa pravilno. proverite da je aparat isključen. Ako ne uradite to. rizikujete strujni udar. Ne kobinujte stare i nove ili bat. • Baterija je sklona da curi kada je u potpunosti prazna.

Izbegavajte dodir sa tečnim kristalom U slučaju da se polomi ili napukne monitor. vodite računa da se ne povredite sa delićima stakla i da sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili da dođe u dodir sa ustima ili očima. Pratite instrukcije bolnice prilikom korišćenja u bolnici. tada ne bi trebalo koristiti blic na udaljenosti manjoj od 1 metra(3 ft. Isključite aparat u bolnici i avionu Isključite kad ste u avionu prilikom poletanja i sletanja. iv . 4 in. Pridržavajte se mera predostrožnosti kada koristite blic Korišćenje blica u blizini očiju subjekta koji fotografišete može izazvati privremeno smanjenje vida. Posebnu pažnju treba obratiti kada fotografišete decu. Korišćenje CD-ROM u audio CD uređaju može dovesti do gubitka sluha ili oštećenja uređaja.) od subjekta. Nemojte aktivirati blic kada dodirujete osobu ili objekat Ako se ne pridržavate ovoga može doći do opekotina ili požara. Elektromagnetni talasi koji potiču od ovog aparata mogu poremetiti rad električnih sistema aviona ili instrumenata u bolnici.Za vašu sigurnost Budite pažljivi sa pokretnim delovima Budite pažljivi da ne povredite prste kada radite sa objektivom i drugim pokretnim delovima fotoaparata. CD-ROMs CD-ROM na kome su program i uputstvo na smete reprodukovati u audio CD uređaju.

Perite ruke nakon korišćenja. Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u klasi B digitalnih uređaja. a koje nisu posebno odobrene od strane Nikon korporacije. shodno aktu 15 iz FCC pravilnika. New York 11747-3064 USA Tel: 631-547-4200 v . korisnici se mogu ohrabriti da pokušaju da poprave smetnje primenom jednom ili vise mera koje slede: • Okretanjem ili promenom mesta prijemnoj anteni. 1300 Walt Whitman Road Melville. • Povećanjem razdaljine između uređaja i prijemnika.Napomene Napomena za korisnike iz U. Kablovi za povezivanje Koristite kablove koje prodaje ili preporučuje Nikon. Ove granice su postavljene da obezbede razumnu zaštitu naspram štetne smetnje u instaliranju. Nikon Inc. Svejedno. Ovaj uređaj stvara. PREDOSTROŽNOSTI Modifikacije FCC zahteva od korisnika da ga obaveste o bilo kakvim modifikacijama koje su napravljene na ovom uređaju.. koje se mogu ograničiti uključivanjem ili isključivanjem fotoaparata. Ako ovaj uređaj pravi štetne smetnje kod radio ili TV prijema. Beleške za korisnike u Kaliforniji UPOZORENJE Manipulisanje sa kablom ovog proizvoda može vas izložiti hemikaliji poznatoj u Kaliforniji. nema garancije da se smetnje nece pojaviti u instalaciji. • Konsultujte se sa ovlašćenim zastupnikom ili sa tehničarom radio ili TV stanica. moze izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama.A. moze izazvati oštećenja kod rađanja ili neke druge reproduktivne štete. Korišćenje drugih kablova moze prekršiti granice akta 15 B klase FCC pravilnika.S. koristi i moze zračiti energiju radio frekvencije i ako nije instaliran i ne koristi se u saglasnosti sa instrukcijama. • Povezivanje uređaja sa ulazom i izlazom različito od toga kako je povezan prijemnik.

• Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo.. vi .Napomene Napomene za korisnike iz Kanade UPOZORENJE Ova B klasa digitalnih uređaja ispunjava sve uslove Kanadskog ICES-003. napravljene su da se mogu samostalno odložiti na odgovarajućim mestima za to. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Ovaj proizvod je napravljen da se može odložiti samostalno na odgovarajućim mestima za to. Nemojte ih bacati sa ostalim kućnim otpadom. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo. Nemojte ga bacati sa ostalim kućnim otpadom. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Sve baterije. Napomena za korisnike iz Evrope Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod može samostalno odložiti. bez obzira da li su označene ovim znakom ili ne. Ovaj simbol na bateriji pokazuje da se baterija može samostalno odložiti.

Ovo uputstvo je napravljeno kako bi ste uživali u pravljenju fotografija sa vašom Nikon digitalnom kamerom. Ova ikona predstavlja napomene. i SDXC mem. kako bi se sprečilo oštećenje kamere. informacije koje bi trebali pročitati pre upotrebe aparata. Ukoliko je ubačena memorijska kartica. Primeri prikaza na ekranu U ovom uputstvu. Simboli i Konvencije Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna. pregledanja i formatiranja će se odnositi i primenjivati samo na fotografije koje se nalaze na memorijskoj kartici. ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu. Memorijska kartica se mora izvaditi iz fotoaparata pre nego što se formatira interna memorija ili se interna memorija želi koristiti. ili informaciju koja treba da bude pročitana pre upotrebe. i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju. aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovno podešavanje. D Ova ikona predstavlja rešenje. SDHC mem. kartica.” • Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju.” • Podeš. sve nove slike će da budu snimljene na karticu a operacije brisanja. 1 . kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica. C Memorijske kartice Fotografije snimljene sa ovim fotoaparatom mogu da se snime na ugrađenu memoriju aprata ili na izmenljivu memorijsku karticu.Uvod O uputstvu Hvala sto ste kupili Nikon COOLPIX L120 digitalni aparat. kao i nazivi tastera i poruka biće označeni zadebljanim tekstom. korišćeni su sledeći simboli i konvencije: Uvod B Ova ikona predstavlja upozorenje. i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od stvarnosti. C A Napomene • Secure Digital (SD) mem. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe. kartica. Ova ikona označava da postoji više informacija dalje u uputstvu ili u Brzom vodiču za početnike. dodatne informacije koje će Vam pomoći pri korišćenju aparata. Ilustracije i prikazi na ekranu Ilustr.

europe-nikon.Informacije i Opreznosti Life-Long Learning Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci.A. KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽEDA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE. Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva. prenositi. O Upustvima • Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati.com/ Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu. odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs). bez Nikonovog pismenog odobrenja. Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera.: http://www. Pogledajte URL ispod za kontakt informacije: http://imaging. kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima: • Za korisnike u U. Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda.nikon.S.com/support/ • Za korisnike u Aziji. rešenjima. prepisivati ili prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku. i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju.nikon-asia. Pre Pravljenja Važnih Fotografija Pre nego li počnete da pravite fotografije tokom važnih događaja (kao što je venčanje ili pre nego li ponesete kameru na putovanje). 2 . • Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.com/ Uvod Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska kola. • Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo nepravilnom upotrebom ovog proizvoda • Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne.com/ • Za korisnike u Evropi i Africi: http://www. napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno. baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola. bilo kom značenju. bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileru Nikon (adrese predstavništva su posebno navedene).nikonusa. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije. Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www.

” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca. javnim propusnicama ili kuponima. Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu. Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite memorijske uređaje. sertifikati. slike. budite sigurni da ste zamenili i slike sa ekrana dobrodošlice (A 105). duborezi. Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja. licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih grupacija. čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak. • Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane privatnih kompanija (akcije. filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. Takođe. Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe zakonom zabranjeno. • Pridržavajte se napomena o zaštiti prava Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine. Briga o privatnosti podataka je u potpunosti odgovornost korisnika. muzika. kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno. sliek vedrog neba). što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. itd). kao što su propusnice i kuponi za hranu. Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera. da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. čekovi. 3 . vladine akcije ili lokalne akcije. Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade. obrišite sve svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje. osim kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije.Informacije i Opreznosti Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom skenera. mape. hartije od vrednosti. računi. ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer. kao što su slike. Uvod Disposing of Data Storage Devices Uklanjanje Memorijskih Uređaja Imajte na umu. digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu. lične karte i kupone. • Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac. crteži. kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno. kovanice. ne kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade.

.. 141 4 ...... 23 f : Široko ..........................................................................................................................................7.................31 AF-assist lampa ................................. 24 Lampa samookidača .....................64 j : Pomoć ...................................... 28 DC ulazni konektor (za AC adapter posebno se kupuje) ................................87 MIkrofon (stereo) ............ 93.............................6 Blic . 28 14 Bočna kontrola zuma .................... 20....................................................................................Delovi fotoaparata Telo fotoaparata 1 Uvod 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 13 1 Kontrola uvećanja ....... 115 Taster za uključenje/Indikator lampica ...... 93.............................................. 116 Zvučnik ........................ 90............................. 98 2 3 4 5 6 11 HDMI mini konektor ................................................... 129 USB konektor i audio/video izlaz 90............7.....................................23 g : tele ....................79 7 8 9 10 Ušica za kaiš ................. 98 13 m taster za izvlačenje blica ... 23 h : Reprodukcija ikonica ..90 12 Pin poklopac .................................... 127.................. 25...... 15............................................35 Okidač .62 i : Zum reprodukcije ........................................................................23 15 Objektiv ....

.......18 5 .............................. 10......... 11 9 Zatvarač ležišta baterije/slota memorijske kartice ..................................................................12...10 c (reprodukcija) taster ..... 26 Ušica za kaiš ...............................................................14 14 Slot memorijske kartice . 66...........................................6 Džojstik ............28 b (e snimanje filma) taster ...................................8 A (režim fotografisanja) taster ............................10 lampa blica .............................. 52............ 18 10 l (brisanje) taster .....27.......... 143 13 Ležište baterije ............................ 82......................... 87 11 d taster ...............14....................................... 104 12 Stativ ..........................Delovi fotoaparata 1 2 3 4 5 6 Uvod 7 8 11 10 9 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 Monitor .....................11 k (prihvatanje selekcije) taster ...

. postavite poklopac kako bi zaštitili objektiv. B 6 Poklopac objektiva • Uklonite poklopac sa objektiva pre nego li fotografišete. Uvod Postavite na dva mesta. npr. isključeno je napajanje ili dok nosite fotoaparat. • U momentima kada ne slikate. a potom postavite kaiš na fotoaparat.Delovi fotoaparata Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva Postavite poklopac objektiva na kaiš fotoaparata.

Kada ne koristite blic. • Lagano gurnite ka dole ugrađeni blic. Uvod 7 .Delovi fotoaparata Podizanje i spuštanje ugrađenog blica Pritisnite m taster za izvlačenje blica da izvučete blic. držite ga u spuštenom položaju. • Pogledajte “korišćenje blica” (A 28) za više informacija o podešavanju blica.

................ 1 999 23 22 19 18 1m00s b 1m00s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Režim snimanja*.................................... 20 b dužina Filma .112 Opcije filma ......................................................30............................ Indikatori koji se pojave na displeju tokom slikanja ili pregledavanja fotografija će nestati posle nekoliko sekundi (A 110)....... 20 Ikona smanjenja vibracija (fotografije) ............Delovi fotoaparata Ekran Sledeći indikatori mogu da se pojave na displeju tokom slikanja i pregledavanja (trenutni prikazi na displeju variraju od podešavanja aparata)... Uvod Snimanje 29 28 27 26 25 24 +1...... 24 Brzina zatvarača.................... 79 Indikator interne memorije ...............................20... 24 Režim blica ............................ 49 Indikator samo-okidača/Autookidač portreta ljubimaca ......... 57 Vrsta režima sport...................... 28 Indikator kapaciteta baterije ................................................................................................................ 51 Indikator zuma ...132 Indikator vremenske zone ..106 Utiskivanje datuma ............... 33.......... 53 20 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 a broj preostalih slika (običnih fotografija) ................ 55 Režim konstantnog slikanja .....0 4 5 1 2 3 9 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 999 a 9999 3200 1/125 F3 .............................. 24 ISO osetljivost ......... 45 Indikator fokusa .................................................. detekcija ljubimca) ................23....................... 85 Ikona detekcije pokreta ...................................................... 48............... 114 Redukcija šuma vetra ........... 50....................22........... 51 AE/AF-L Indikator ........... konstantno ......... 59 Režim belog balansa ................................................. 43 8 ........................................... 79 Makro režim ....................... 113 Elktronska VR (filmovi) ............................................ 21 Blenda ............................. 86 “Datum nije podešen” indikator .... 84 Režim slika ..... 24 Fokusno polje (detekcija lika......................21......... 24 Fokusno polje ..............31............................. 46.....................21.................... 32 Opcije boja ........................ 58 Kompenzacija ekspozicije ..........................................22...

.......... 77 12 D-Lighting ikonica .......................................................................131 * Prikazana ikona varira sa podešavanjima u režimu fotografisanja.................................... 20 5 Opcije filma* ................................................... 71 14 Broj i tip fajla .......................................................................... Uvod Reprodukcija 1 14 13 2 3 4 15/05/2011 12:00 9999....................................Delovi fotoaparata * Razlikuje se prema trenutnom režimu slikanja............................................. 26 b Dužina video zapisa ....... 26 9 Indikator reprodukcije filma .......................... 76 13 Ikona zaštite ............................. 87 10 Ikona redosleda štampe ................... 87 8 Indikator interne memorije ...JPG 11 12 10 999 999 999/ 5 6 7 9 8 999 999 a 999/ 9999/9999 999 1m00s b 1m00s 1 Datum snimanja ..................... 87 4 Indikator kapaciteta baterije .................................... 16 3 Jačina zvuka ...... 16 2 Vreme snimanja ........................................ 9 ... 84 6 Režim slike* .. 53 a Trenutni broj frejmova/ 7 Ukupni broj frejmova .................... 67 11 Mala slika ..................................

b (e snimanje filma) taster • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu snimanja da počnete snimanje filma. • Ukoliko je aparat isključen. 10 . • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu reprodukcije da uđete u režim snimanja. • Pritisnite A taster u režimu slikanja kako bi se pojavio meni za izbor režima slikanja (A 33).Basic Operations A (režim fotografisanja) taster • Pritisnite A taster u režimu reprodukcije kako bi ste ušli u režim slikanja. Uvod c (reprodukcija) taster • Pritisnite c taster u režimu slikanja da bi prešli u režim reprodukcije. držite pritisnut c taster da uključite aparat u režimu reprodukcije. Pritisnite ponovo b (e snimanje filma) taster za prekid snimanja.

dole (I). Prikažite sled. ili pritiskanjem k. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 11 . sliku. Uvod Snimanje Prikaz m (režim blica (A 28)menija / pomerite kursor naviše. Prikaz o (kompenz. desno (K). Flash mode Prikaz p (makro režim) menija (A 51)/pomerite kursor naniže.Basic Operations Džojstik Upravljajte džojstikom pritiskanjem gore (H). Odaberite stavku ispod. levo (J). ekspozicijie) menija (A 32). Prihvatanje.JPG Izaberite prethodnu sliku. Prihvat selekcije (sledeći ekran). Reprodukcija 15/05/2011 15:30 0004. Odaberite stavku s desna/ pređite na sledeći ekran (prihvatanje selekcije). Odaberite stavku s leva/ prethodni prikaz. Prikaz n (samo-okidač) menija (A 31). 4 4 Meni Ekran Odaberite stavku iznad.

. i pritisnite K ili k taster. pritisnite d taster. džojstik Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 3 Pritisnite H ili I za izbor stavke i pritisnite k taster. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Uvod 1 Pritisnite d taster. Prikaz raspoloživih menija u trenutnom režimu slikanja/ reprodukcije Tab za prikaz menija filma (tokom režima snimanja)/ setup meniu (tokom reprod. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 2 Pritisnite na džojstiku H ili I za izbor stavke. Prikaz setup menija (tokom režima snimanja) L je prikazano kad postoji jedna ili više stavki menija koje slede. Koristite džojstik (A 11) kako bi ste se kretali kroz menije. Za promenu tabova pritisnite J (A 13). Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 4 12 Kad je podešavanje završeno. Podešavanje je primenjeno.Basic Operations Korišćenje menija aparata Pritisnite d taster (A 5) kako bi vam se pojavio meni za izabrani režim. Aparat izlazi iz ekrana menija. K je prikazano kad postoji više prethodnih stavki menija.

13 . Nemojte koristiti silu dok pritiskate taster okidača.Basic Operations Kretanje između tabova Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Movie Movie options Uvod Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution Pritisnite na džojstiku J kako bi osvetlili tab. zaustavite se kada osetite otpor. fokus i ekspozicija (brzina zatvarača i blenda) su podešeni. Kako bi podesili fokus ili ekspoziciju. Pritisnite taster okidača skroz do kraja kako bi napravili sliku. pritisnite taster okidača do pola. • Lagani auto režim. Da bi prikazali tabove. pritisnite džojstik J dok je meni prikazan u sledećim režimima. jer ovo može rezultovati u drmanju aparata i pravljenju zamagljenih slika. Fokus i ekspozicija ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. Pritisnite taster okidača do pola kako bi ste namestili fokus i ekspoziciju. Kad je okidač pritisnut do pola. režim scene i pametni režim portreta Okidač Aparat sadrži taster okidača koji radi u dve faze. Kako bi oslobodili okidač i napravili sliku portebno je da pritisnete taster okidača skroz do kraja. Pritisnite na džojstiku HI da odaberete tab i pritisnite k taster ili K. Izabrani meni će se prikazati.

Budite oprezni kada uklanjate baterije ili mem. 3 1 2 Prvi koraci 2 Ubacivanje baterija Potvrdite da su pozitivni (+) i negativni (-) terminali pravilno orijentisani kao što je prikazano na ležištu baterija. okrenite aparat naopačke kako vam baterije ne bi ispale. Ako je aparat isključen. Aparat. Uključivanje i isključivanje fotoaparata nakon što ste uklonili poklopac sa objektivam prtiisnite taster za uključivanje aparata. Pre otvaranja poklopca ležišta baterije/slota memorijske kartice.Prvi koraci Ubacivanje baterija 1 Otvorite ležište baterije/slot memorijske kartice. 2 1 3 Prihvatljive baterije • • • * Četri LR6/L40 (AA-veličine) litijumske baterije (dobijaju se) Četri FR6/L91 (AA-veličine) litijumske baterije Četri EN-MH2 punjive Ni-MH (nickel metal hydride) baterije EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. kartica ili baterije se mogu ugrejati tokom korišćenja. 14 . i ubacite baterije. Ponovo pritisnite taster kako bi isključili aparat. a potom će se startovati ekran. karticu. mem. da bi upalili aparat u režimu reprodukcije (A 26). Gurnite poklopac dok držite oblast obeleženu sa 2. držite c taster. Indikator lampica (zelena) će se upaliti na trenutak. Kada se aparat isključi ugasiće se i lampica i ekran. 3 Zatvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice.

punite odjednom četiri baterije korišćenjem punjača baterija MH-73 (A 123. Ukoliko napravite ovakvu grešku možete izazvati pregrevanje ili oštećenje fotoaparata. remove the lens cap.. Koristite AC Adapter EH-67 (može odvojeno da se poruči) (A 129). odaberite tip ubačenih baterija (A 123) u setup meniju (A 103) da se poklapa sa tipom baterija ubačenih u aparat. 15 . is displayed Uklanjanje baterija Make sure that the lens cap has been removed.Ubacivanje baterija B B B If Turn the camera off. c taster. Da bi aparat konstantno radiotokom dužeg perioda. ekran će automatski da se ugasi i aparat će da pređe u režim mirovanja. uključite aparat i promenite podešavanje. C C C Alkalne baterije Alternativni izvori napajanja Performansa alkalnih baterija u velikoj meri zavisi i od proizvođača. aparat ulazi u režim mirovanja za 30 seconds (osnovno podešavanje). apart će automatski da se ugasi. Dodatne predostrožnosti sa baterijama Prvi koraci • Pročitajte i pridržavajte se upozorenja i predostrožnosti (A iii. ili b (e snimanje filma) taster U režimu snimanja i reprod. 126). and turn the camera off and then on again. • Uverite se da ste pročitali i pridržavali se upozorenja za baterije na iii strani i u poglavlju “Baterija” (A 126). Power Saving Function (Auto Off) Ukoliko se ne izvrši ni jedna operacija u toku nekog perioda. Ako se ni jedna operacije ni izvede u narednih tri minuta. Tip baterije da bi poboljšali performanse baterije. A taster. • Ne kombinujte nove i stare baterije ili baterije ražličitog tipa i proizvođača. Nemojte ni pod kakvim okolnostima. Osnovna postvka je na tipu baterija koje dolaze u paketu sa aparatom. pritisnite sledeće tastere da ga reaktivirate: tastera za paljenje. okidač . pre nego li počnete sa korišćenjem baterija. koristiti drugi tip ili model AC adaptera. • Ne mogu da se koriste baterije koje imaju jednu od sledećih deformacija: Baterije kojima se ljušti izolacija Baterije kojima izolacija ne pokriva prostor oko negativnog pola Baterije sa ravnim negativnim polom B B O EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama Kad koristite EN-MH2 baterije sa COOLPIX L120. Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja . • Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja može da bude promenjeno u Auto off opciji (A 116) u setup meniju (A 103). Uverite se da su lampica i ekran isključeni pa tek onda otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorisjke kartice. and turn the camera on. 129). Kada se koristi bilo koji drugi tip baterije. Odaberite pouzdan brend.

16 Back . Indikator lampica uključenja (zelena) će da zasvetli na trenutak i ekran će da se uključi. datum i vreme neće biti podešeni. pritisnite džojstik na I. Datuma i Vremena Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat. Ukoliko ste odabrali No . 2 Koristite džojstik H ili I za odabir željenog jezika a potom pritisnite k taster.Podešavanje Jezika na ekranu. Language Džojstik Cancel 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes a potom pritisnite k taster. London Casablanca Back D Zimsko Računanje Vremena London Casablanca Ukoliko je u toku zimsko računanje vremena. pritisnite džojstik H na ekranu za odabir vremenske zone u koraku 4 kako bi ste uključili zimsko računanje vremena. Kada je uključeno zimsko računjane vremena. Da bi ste isključili zimsko računjane vremena. Time zone and date Choose time zone and set date and time? Yes No Cancel 4 Pritisnite J ili Kda bi ste odabrali vašu vremensku zonu (A 109) i pritisnite k. 1 Prvi koraci Pritisnite taster za uključivanje aparata. ova ikonica W će biti prikazana u vrhu ekrana.

Izmenite vrednost: Pritisnite H ili I. i Minute). Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu. Date format Y/M/D Year/Month/Day M/D/Y Month/Day/Year D/M/Y Day/Month/Year Prvi koraci 6 Pritisnite H. • Izaberete Time zone and date opciju (A 106) u setup meniju (A 103) za promenu trenutnog vremena i datuma. Date and time D M Y 01 00 01 00 2011 Edit 7 Uverite se da je uklonjen poklopac sa objektiva i pritisnite A. omogućite uštampavanje datuma iz opcije Print date (A 112) u setup meniju (A 103)nakon podešavanja vremena i datuma. pritisnite k taster. 8 Kada se prikaže Easy auto mode. Prikazaće se meni za odabir režima fotografisanja. I. Aparat prelazi u režim fotografisanja i možete da slikate u režimu Easy auto (A 20). M. Datuma i Vremena 5 Pritisnite H ili I da odaberete format datuma i pritisnite k ili K. Odaberite polje: Pritisnite K ili J (obeležavanje prelazi između D. 17 . Easy auto mode D Promena i utiskivanje Datuma i Vremen • Za uštampavanje datuma na slike kad slikate. Primenite podešavanja: Izaberite Minute i pritisnite k ili K. J. Y. Pritisnite džojstik H ili I pre k. kako bi prešli u drugi režim slikanja (A 33). Hour. ili K za promenu datuma i vremena i pritisnite k.Podešavanje Jezika na ekranu.

Ukoliko je memorijska kartica ubačena u aparat. Nemojte izvlačiti karticu pod uglom. • Napomena: Baterija i mem. budite oprezni pri uklanjanju baterije i mem. Gurnite karticu dublje (1) kako bi delimično izbacili karticu. isključite aprat i uverite se da ugašeni lampica napjanja i ekran i otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. Budite uvereni da ste ugasili aparat pre nego otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. 102 MB) ili na Secure Digital (SD) memorijske kartice (kupuju se posebno. (A 129). Uklanjanje Memorijske Kartice Pre uklanjanja memorijske kartice. Polako gurajte memorijsku karticu u njeno ležište sve dok ne klikne. 1 3 2 2 Ubacite mem. brišete ili prenosite podatke sa interne memorije. 1 2 18 . Uklonite memorijsku karticu ukoliko želite da snimate podatke na internu memoriju. karticu. Potom je možete izvaditi rukom (2). brišu ili prenose. kartica mogu da se ugreju tokom upotrebe. kartice. da pregledavate. 3 Zatvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. Proverite da li je memorijska kartica dobro orijentisana.Stavljanje memorijske kartice Snimljeni podaci se smimaju u internu memoriju fotoaparata (pribl. okrenite aparat naopčke kako ne bi ispale baterije. B Ubacivanje Memorijske Kartice Ubacivanje memorijske kartice naopčke može da ošteti aparat ili memorijsku karticu. Prvi koraci 1 Uverite se da su lampica napajanja i ekran ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. Pre nego li otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. podaci će automatski biti smešteni na memorijsku karticu i podaci koji su snimljeni na memorijsku karticu mogu da se pregledavaju..

ili oblastima koje su izložene visokim temperaturama. podaci ne mogu da se upišu ili obrišu sa memorijske kartice. • Ne isključujte kameru ili otvarajte poklopac ležišta bat.vadite baterije . odaberite Format i pritisnite k taster. kartice sve dok se format.isključujete aparat . savijati. • Ne rastavljati je ili modifikovati. Koristite džojstik kako bi ste odabrali Yes i pritisnite k taster. Ukoliko se prekidač nalazi u “lock” (zaključano) poziciji. ne završi.vadite ili ubacujete karticu . • Ne izlažite vlazi. otključajte ga povlačenjem ka “write” (upis) poziciji za upis ili brisanje slika. Budite sigurni da ste Yes napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja No memorijske kartice. brisanje sa memorijske kartice ili pak prenos podataka na računar. Prikazuje se dijalog za potvrdu. B Memorijske Kartice • Koristite samo Secure Digital memorijske kartice. • Ne bacati. Da bi započeli formatiranje. 19 . ili pak za formatiranje memorijske kartice. ili dok se vrši upis podataka.Stavljanje memorijske kartice B Formatiranje memorijske kartice Ukoliko vam se prikaže poruka sa desne strane na ekranu. prašini ili korizivnim gasovima. Format card? memorijska kartica treba da bude formatirana pre uporebe (A 117). • Ne postavljajte etikete ili nalepnice na memorijsku karticu. • Kada prvi put kada ubacite memorijsku karticu koja je bila korišćena na drugom uređaju budite sigurni da ste je formatirali pre nego li je budete koristili na ovom aparatu (A 117). • Nemojte da činite sledeće operacije tokom formatiranja. Prvi koraci B Prekidač Zabrane Upisivanja prekidač zaštite upisa Kada se prekidač nalazi u “lock” poziciji.Diskonektujete AC adapter • Ne formatirajte memorijsku karticu uz pomoć računara. • Ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti. • Ne dodirujte metalne terminale sa prstima ili metalnim predmetima./slota mem. Card is not formatted. ili izlagati vodi i jakim fizičkim šokovima. Greške mogu da dovedu do gubitka podataka i/ili oštećenje aparata i memorijske kartice .Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice.

Easy auto režim je podešen na vreme kupovine. Opis Baterija u potpunosti napunjena.Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Korak 1. Indikator kapaciteta baterije Ekran b B N Battery exhausted. Indikator baterije 30 Broj preostalih snimaka Broj preostalih slika Prikazan je broj slika koji se može snimiti. 1 Uklonite poklopac sa objektiva i pritisnite taster za uključivanje da bi upalili fotoaparat. Baterija skoro prazna. 20 . Pripremite se da zamenite baterije.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim U G (easy auto) režimu. Idite na korak 4. aparat automatski određuje prigladan režim fotografisanja kada ukadrirate sliku. Zamenite baterije. Ne može da se slika. Broj preostalih slika koje mogu da budu sačuvane zavisi od kapaciteta interne memorije ili memorijske kartice i podešavanja kvaliteta slike (A 53). 3 Pritisnite džojstik HI da odaberete G Easy auto mode i pritisnite k. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite A. Objektiv se izdužuje i ekran se uključuje. i na tajn način vam omogućava da jednostavno fotografišete koristeći odgovrajući režim za scenu (A 34). Pritisnite m (flash pop-up) taster da izvučete blic (A 7). Easy auto mode 4 Proverite kapacitet baterije i broj preostalih slika. Aparat ulazi u G (easy auto) režim.

filma pri njegovom snimanju (A 79.Korak 1. 28). Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 30 Opcije filma Prikazuje podeš. kako bi sačuvao bateriju (lampa napajanja treperi) (A 116). g. k 4320×3240. prema trenutnom subjektu i kadriranju. Ikona smanjenja vibracija Smanjuje efekat drmanja aparata. podignite blic (A 7. blic se podesi na “isključen” i pojavi se ikona W na ekranu. • Pritisnite d taster da promenite kombinaciju kvaliteta slike i veličine u Image mode (A 53). automatski će da prepozna lice i da se fokusira na njega (A 24. ili j režim. • Indikatori i inform. na tamnim lokacijama ili kada je subjektu senci. Internal memory indicator Images will be saved to internal memory (approximately 102 MB). Promena na makro režim kad aparat izabere close-up režim scene. Ikona detekcije pokreta Smanjuje se zamućenje koje je uzrok drmanja aarata ili kretanja subjekta. 34). 21 . aparat automatski bira U. C Napomena o blicu Kada je bliz spušten.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim Indikatori prikazani u G (Easy auto) režimu režim fotografisanja U easy auto režimu. f. veličine i kvaliteta slike (kompresija) u meniju režima slike. (A 110). U situacijama kada vam je neophodan blic. • Taster makro režima (A 11. 51) na džojstiku nije dostupan. npr. When a memory card is inserted. pritisnite sledeće tastere kako bi ga reaktivirali. • Podesite Vibration reduction na Off (isključeno) kada koristite stativ. C is not displayed and images will be saved to memory card. ili b (e movie-record) taster C Raspoložive funkcije u Easy Auto režimu • Ako je aparat uperen ka nečijem licu. 84). A taster. IRežim slike Prikazuje podeš. o fotografiji prikazani tokom slikanja ili pregleda ugasiće se posle nekoliko sek. okidač. Ý taster za napajanje. • Raposloživi su samo-okidač (A 31) i kompenzacija ekspozicije (A 32). Osnovno podešav. • Kada se displej nalazi u režimu mirovanja. i. D Napomena o Detekciji pokreta i Smanjenju vibracija • Pogledajte Vibration reduction (A 113) ili Motion detection (A 114) u setup meniju (A 103)za više informacija. e. h.

. Kada aparat odredi režim scene. promeniće se ikona režima fotografisanja (A 34). • Kada se korsti digitalno uvećanje. a ostala lica sa samo jednom linijom. lice koje je najbliže fotoaparatu će da bude uokvireno žutom duplom linijom.Ukadrirajte Sliku 1 Pripremite fotoaparat. Ukoliko se to dogodi. B 22 O Easy Auto Režimu • Ponekad se možda neće odabrati željeni režim scene. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Ukadrirajte sliku. Može da se prepozna do 12 lica. Kada fotoaparat prepozna lice čoveka. Pozicionirajte glavni subjekt u centru zone fokusa.Korak 2 . Ikona režima slikanja 30 Kada fotografisšete subjekte koji nisu ljudi ili kada nije prepoznato niti jedno lice. Držite fotoaparat čvrsto obema rukama. mikrofona. AF pomoćnog osvetljenja. fokus će biti na sredini kadra. blica. režim fotografisanja je U. Ukoliko je prepoznato više od jednog lica. Držite vaše prste i ostale objekte dalje od objektiva. to lice će da se uokviri duplom žutomm linijom. odaberite drugi režim fotografisanja.

Kada se zum poveća iza pozicije V interpolacija se startuje i zum indikator postaje žut da bi ukazao da je početo sa interpolacijom. Maks. rotiranje i zadržavanje kontrole uvećanja u poziciji g pokreće digitalni zum. mala slika. dozvoljavajući potvrdu pozicije zuma u kojoj je slikanje bez interpolacije moguće po trenutnom podešavanju za kvalitet slike. C Digitalno uvećanje i interpolacija Za razliku od optičkog zuma. Rotirajte kontrolu zuma ka f da umanjite.Korak 2 . 23 . zum Dostupan digit.Ukadrirajte Sliku Korišćenje uvećanja Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički zum. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g da bi uvećali objekat. Smanji Uvećaj Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode g Uvećaj f Smanji Optički zum Digital zum Digitalno uvećanje Kada je aparat zumiran do maksimalnog optičkog uvećanja. Pozicija V se pomera u desno i veličina slike se smanjuje. tj. • Kontrola bočnog zuma se može uključiti preko g ili f za upravljanje zumom. • Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom zumiranja. • Fokus će da bude na sredini ekrana (bez prikazane aktivne zone fokusiranja) kada se koristi digitalni zum. utičući na blagu degradaciju kvaliteta slike. opt. digitalni zum koristi digitalno procesiranje slike poznato kao interpolacija ili uvećanje slike. • Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu poziciju kad je aparat uključen. Interpolacije startuje kada je pozicija zuma iza V. zum. Objekat se uvećava do 4× više od maksimalng optičkog uvećanja. uvećanje oblasti vidljive na ekranu.

24 . Kada je subjekat u fokusu. Fokus i ekspozicija su zaključani kad je okidač pritisnut do pola (A 13).Korak 3 . fokusno polje svetli zeleno.1 brz. zatvarača Blenda Kad lice nije prepoznato: • Aparat se fokusira na subjekat u centru kadra. i ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. Okidač se vraća u početnu poziciju i slika će da bude zapamćena na memorijskoj kartici ili internoj memoriji. Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite taster okidača do pola. zona fokusa nije prikazana i fotoaparat se fokusira na sredinu kadra. 1/125 F3. Kad je subjekat u fokusu dupli okvir svetli zeleno. aparat ne može da fokusira. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 1/125 F3. Kada se uspostavi fokus. zatvarača Blenda Kada se koristi digitalni zum. Ako fokusno polje i indikator fokusa blinkaju crveno kad je okidač pritisnut do pola.1 brz. 2 Pritisnite taster okidača skroz do kraja.Fokus i Slikanje 1 Pritisnite taster okidača do pola. indikator fokusa svetli zeleno (A 8). Kad je lice prepoznato: • Aparat se fokusira na lice uokvireno duplm okvirom.

subjekat se nalazi unutar kaveza) • Subjekat se brzo kreće U situacijama koje su gore opisane. Kada koristite zaključavanje fokusa. sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci) • Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode B C O detekciji lica Vidite “O Detekciji lica” (A 34) za više informacija. Iskljućenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice.Korak 3 . B Autofokus Autofokus možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. U nekim retkim slučajevima. pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi ste ponovo fokusirali. budite sigurni da je rastojanje između kamere i subjekta na kome je zaključan fokus isto kao i do stvarnog subjekta. • Subjekat je veoma taman • Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. 25 . ili fokusirali na drugi subjekat i koristite zaključavanje fokusa (A 50). AF-assist lampa i blic Ukoliko je subjekat loše osvetljen uključuje se AF-assist lampa (A 115) kada se okidač pritisne na pola. a kada se pritisne do kraja može zasvetleti blic (A 28). broj preostalih snimaka će da zatreperi.Fokus i Slikanje B Tokom snimanja Dok se vrši pamćenje slike. Ne otvarajte ležište baterije/ zatvarač slota memorijske kartice. subjekat neće biti u fokusu uprkos činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle zeleno. subjekat se nalazi ispred belog zida u beloj majci) • nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata (npr.

Kada prelistavate fotografije na internoj memoriji . pojaviće se C.) Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Džojstik 4/ 4 Indikator interne mem.Korak 4 . Fotografije mogu da budu prikazane u umanjenoj rezuluciji dok se učitavaju sa kartice ili interne memorije. . Poslednja napravljena fotografija će biti prikazana preko celog ekrana. Kada se ubaci mem kartica. zadržavanje c tastera aparat će da se pokrene u režimu reprodukcije. Sočivo se ne izdužuje. Režim reprodukcije Vidite “Više o reprodukciji” (A 61) i “Editovanje slika” (A 75) za više informacija.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Viewing Images (Playback Mode) Pritisnite c taster. Pregledanje fotografija Slike snimljene sa detekcijom lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiraće se i autom. C se neće pojaviti i slike koje se nalaze na memorijskoj kartici će se pojaviti. C C C C 26 Kad se aparat isključio da sačuva energiju Da reaktivirate monitor dok lampa napajanja blinka. Pritisnite džojstik H ili J da vidite prethodnu sliku. pritisnite c taster (A 116). okidač. b (e movie-record) taster da bi prešli u režim fotografisanja. će biti prikazane preko celog ekrana (izuzev slika snimljenih u Pet portrait režimu scene (A 43)). Pritisnite A taster.JPG A (režim snimanja) c (reprod. 15/05/2011 15:30 0004. Paljenje aparata pritiskom na c taster Kada je fotoaparat ugašen. Pritisnite I ili K da vidite sledeću sliku.

2 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete metod brisanja i pritisnite k . O brisanju slika Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja Dok ste u režimu slikanja. Obrisane slike se ne mogu povratiti. Ý “Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika” All images: briše sve slike. Erase selec ted images Back ON/OFF 2 B C Prikažite y za sve slike za brisanje i pritisnite k da primenite odabir. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Delete Current image Erase selected images All images 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes i pritisnite k. Prebacite važne slike na računar pre brisanja. Erase selected images: izaberite više slika i obrišite ih. pritisnitel taster l kako bi obrisali poslednju načinjenu fotografiju. • Obrisane slike se ne mogu povratiti. ekranom za brisanje odabranih slika 1 Pritisnite na džojstiku J ili K da odaberete sliku za brisanje. i pritisnite H za prikaz y. Rotirajte kontrolu zuma (A 4) na g (i) za prikaz preko celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica. pritisnite H ili I da odaberete No i pritisnite k. 27 . • Zaštićene slike ne mogu se obrisati (A 71). Prikazan je ekran potvrde. Pratite instrukcije na ekranu. Da bi izašli bez brisanja fotografije pritisnite d taster. Da izađete bez brisanja. Erase 1 image? Yes No Uprav. pritisnite I da uklonite y.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Brisanje fotografija 1 Pritisnite l kako bi obrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na ekranu. Da otkažete .Korak 4 . Current image: briše trenutnu sliku preko celog ekrana ili govornu poruku.

a spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili slabog osvetljenja.5 do 6. do 9 ft. dostupni su sledeći režimi blica. Auto with red-eye reduction Smanjuje “crvene oči” kod portreta (A 30). Koristi da “popuni” (osvetli) senke i slabo osvetljene subjekte. Kad je ugrađ.) kad aprat odzumira do kraja. Izbor režima blica Pri korišćenju auto režima (A 50). Fill flash Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena. Blic će da osvetli glavni subjekt. blic spušten.5 do 3. i oko 1. U V W X Auto Blic automatski okine kada je slabo osvetjenje.Korišćenje blica Na tamnim lokacijama kada je subjekt u tami. • Ako je ugrađ.0 m (1 ft. ili pametni režim za portrete (A 46). Y Slow sync Auto režim blica kombinovan sa malom brzinom zatvarača. 10 in. 8 in. do 19 ft. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 28 .) kad aparat zumira do kraja. aparat automatski podešava režim blica prema određenom režimu scene. određene režime scene (A 35). možete da fotografišete sa blicem tako što ćete podići ugrađeni blic.0 m (5 ft. podešavanja blica se menjaju na isključeno i W je prikazano na vrhu monitora. Off Blic neće da okine čak ni kad je osvetljenje slabo. • Blic ima domet od oko 0. blic podignut kodd korišćenja easy auto zumira (A 20).

3 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete režim blica i pritisnite k. gornjem uglu ekrana. 29 . Prikazuje se meni blica. bez obzira na podešavanja Photo info (A 110). Kada je blic spušten on je isključen W (off). Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera u roku od nekoliko sekundi. Blic se izvlači. selekcija će biti poništena. Kad je U (auto) primenjeno. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite m (flash mode) na džojstiku. Flash mode 30 B Spuštanje blica Zatvorite blic kada ga ne koristite (A 7).Korišćenje blica 1 Pritisnite m (flash pop-up) taster. D će nestati za par sekundi. Ikona odabranog režima blica će da bude prikazana.

Blic će da okine nekoliko puta pri niskom intezitetu pre glavnog blica. Ukoliko je baterija skoro prazna. • redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama. displej će da se ugasi i ostaje isključen sve dok se blic u potpunosti ne napuni. i pokušajte ponovo. postoji kratka pauza između trenutka kada je okidač pritisnut skroz do kraja i trenutka kada se načini fotografija. Nikonov In-Camera Red-Eye Fix procesira sliku pre nego što je ona sačuvan. smanjujući crvenilo u očima. • G (easy auto) režim: U Auto • Režim scene: Osnovno podešavanje u zavisnosti od režima scene (A 35). ÝPodešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno (A 60) Podešavanje blica primenjeno uA (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat isključi. • Off: Blic neće da odradi tokom slikanja. C Redukcija Crvenih Očiju Ovaj aparat opremeljen je sa naprednim red-eye reduction sistemom. B C O blicu Kada koristite blic. Čekajte par sek. do pola. Obratite pažnju na sledeće pri snimanju: • Zbog pred blica. Kako bi ste smanjili refleskije podesite blic na W (off) ili spustite blic. E indikator se uključi kada fotoaparat automatski poveća osetljivost. • Vreme koje je potrebno da bi se napravila sledeća fotografija se blago povećava. • F (smart portrait) režim: U Auto • d (sport continuous) režim: W Off (locked) • A (auto) režim: U Auto Blic se ne može koristiti sa svim opcijama. 30 . • On: Blic će da odradi tokom slikanja. • E može biti prikazano na ekranu snimanja.Korišćenje blica B Slikanje Pri Slabom Osvetljenju i Kada je Blic Isključen (W) • Preporučuje se korišćenje stativa kako bi se stabilizovala kamera tokom slikanja kako bi se izbegao efekat drmanja kamere. • Retko. • Blinks: Blic se puni.Uzmite neki drugi režimblica. reflekcija od čestica prašine koje lebde u vazduhu će biti prikazane kao svetle tačke na slici. drugi delovi slike mogu biti pod uticajem. Lampa blica Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Lampa blica prikazuje status blica kada je okidač prit. ukoliko se detektuju “crvene oči” . C Podešavanje režima blica Osnovno podešavanje varira sa režimom snimanja (A 33). Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kada koristite stativ.

Prikazaće se ikona samo-okidača (n 10). Oko jedne sekunde pre nego što se oslobodi okidač. samo-okidač se postavlja na OFF. Pri korišćenju samookidača preporučuje se korišćenje stativa. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. Self-timer 3 Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola. pritisnite ponovo okidač. Fokus i ekspozicija će da se podese. Kada se otpusti okidač. Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem.Pravljenje Fotografija sa Samo-Okidačem Samookidač je koristan za samoportretisanje ili smanjnje efekata drmanja aparata koje se javlja kad se okidač pritisne . Kad se slika sa samookidačem slike se snimaju 10 sek. 1 2 Pritisnite n ((samo-okidač) na džojstiku. nakon što je okidač pritisnut. broj sekundi koje su preostale pre nego što se oslobodi okidač su prikazane na ekranu. Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer odbrojava. lampica prestaje sa treperenjem i ostaje uključena. 1 4 Pritisnite taster okidača do kraja. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Na džojstiku pritisnite H ili I da izaberete ON. 10 1 / 125 F3 . i pritisnite k. 9 31 . selekcija će da bude poništena. Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se napravi slika. Podesite Vibration reduction (A 113) u setup meniju (A 103) na Off kad koristite stativ. Prikazaće se meni samo-okidača.

ekspozicije. Prikaz vodiča za kompenzaciju ekspozicije.0. Da iksljučite komp. različitu od 0. vrednost je prikazana sa H ikonicom na ekranu. selekcija će da bude poništena.3 3 Pritisnite k. i pritisnite k. da subjekt bude svetliji. podesite kompenzaciju ekspozicije na “–” stranu. 0.Podešavanje osvetljenja: Kompenzacija ekspozicije Kompezacija ekspozicije se koristi da se promeni vrednost ekspozicije od vrednosti koju preporučuje aparat kako bi napravili svetlije ili tamnije fotografije. da subjekt bude tamniji. 4 Pritisnite okidač da slikate. ponovite sve od koraka1 i namestite vrednost na 0. 1 2 Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Pritisnite o (kompenzacija ekspozicije) na džojstiku. 30 C 32 Vrednost Kompenzacije Ekspozicije Vrednost kompenzacije ekspozicije u A (auto) režimu (A 50) ostaje zapamćena u memoriji aparata i kada je aparat ugašen.0 Exposure compensation +0. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi.0. Koristite džojstik H ili I kako bi ste podesili ekspoziciju. podesite kompenzaciju ekspozicije na “+” stranu. Kad je podešeno na bilo koju vr. .

33 . i slikate. Više o fotografisanju A 35 A 46 A 48 A 50 A Auto mode Možete da promenite režim blica. J. Aparat ulazi u izabrani režim snimanja. F Smart portrait Aparat detektuje nasmejano lice da uslika lice automatski. koristite makro režim(za izbliza). Možete i da odaberete da slikate kontinuirano. I. itd.Više o fotografisanju Izbor režima snimanja Mogu se odabrati sledeći režimi slikanja. 1 Pritisnite A u režimu snimanja. pritisnite A ili okidač. Kad je izabran režim scene (izaberite drugu ikonicu od vrha i pritisnite K). Easy auto mode 3 Pritisnite k. aparat automatski bira optimalni režim scene za jednostavnije slikanje. Za povratak u trenutni režim snimanja bez promene režima snimanja. kontinualno snimanje dok držite okidač. ili K da izaberete scenu.pritisnite džojstik H. Prikazan je meni izbora režima slikanja.. G Easy auto mode A 20 Kadriranjem slike. b Scene Podešavanja aparata su automatski optimizovana za izabrani tip scene. 2 Koristite džojstik H ili I da izaberete režim snimanja. d Sport continuous Dozvoljava brzo.

i subjekat možda neće biti u fokusu bez obzira što je zona fokusa svetlila zeleno. fokusirajte se na neki drugi subjekt koji se nalazi na istoj udaljenosti od aparata kao i stvarni subjekt. sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. koristite zaključavanje fokusa (A 50). • U Auto režim (opšta upotreba) • e Portrait (A 36) • f Landscape (A 36) • h Night portrait (A 37) • g Night landscape (A 39) • i Close-up (A 39) • j Backlighting (A 41) Napomena o detekciji lica • sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora.Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom .Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra • Kad se više ljudi nalazi u kadru. • U nekim situacijama. Više o fotografisanju 34 . koristite drugi režim. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. autofokus neće da odradi onako kako se očekuje. Aparat možda neće moći da detektuje lice u sledećim situacijama: . kada aparat ne može da se fokusira. kao što je A (auto) režim. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu.Easy Auto režim Automatsko odabiranje scene Fotoaparat će automatski da odabere jedan od režima scene u zavisnosti od subjekta u koji ste uperili aparat. uključujući i one pomenute u “Autofokus” (A 25).

Prikaz opisa za svaki režim scene (Help) Izaberite režim scene u ekranu izbora scene(korak 2) i rotirajte kontrolu zuma (A 4) ka g (j) da vidite opis za tu scenu.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta. a potom pritisnite k. Portrait Više o fotografisanju 2 Pritisnite džojstik K i pritisnite H. 30 D D Režim slike Image mode (A 53) podešavanja se mogu promeniti u meniju scene pritiskom na d. Promena načinjena u ovim podešavanjima će da utiče na sve režime slikanja (osim za continuous). 35 . Tipovi režima scene i karakteristikeÝ (A 36) Beach 3 Ukadrirajte i fotografišite. I. Prikazan je ekran režima snimanja za odabranu scenu. i proverite da ste pritisnuli m (flash pop-up) taster da izvučete blic pre snimanja. b Portrait Z Beach j Night landscape m Fireworks show O Pet portrait c Landscape z Snow k Close-up e Night portrait h Sunset u Food f Party/indoor i Dusk/dawn l Museum p Panorama assist n Black and white copy o Backlighting Izbor režima scene 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili Ida bi odabrali režim scene. ili K da bi odabrali scenu. Ikona poslednjeg selektovanog režima scene će da bude prikazana. J. Za povratak na originalan ekran ponovo rotirajte kontrolu zuma kag (j) . Koristite blic za režime scene. Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene. OSnovno podešavanje jeb (Portrait) (A 36).

• Digitalno uvećanje nije raspoloživo.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. m W n Off* p Off o 0. p: macro režim (A 51). n: samookidač(A 31).0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. m V* n Off* p Off o 0. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. c Landscape Koristite ovaj režim za slikovite i gradske pejzaže. • Ukoliko je više lica prepoznato. blic podignut(A 28). Ipak. Zona fokusa ili indikator fokusa (A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. . • Aparat će da se fokusira na besonačnost. preporučeno korišćenje stativa. fokus će da bude na sredini ekrana. 36 O: Za režime scena saO. • AF-assist illuminator se neće uključivati (A 115) . • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Odabir scene i fotografisanja (Tipovi režima scene i karakteristike) Za opise u ovom delu koriste se lsedeće ikonice: X: režim blica kad je ugrađ. o: kompenzacija ekspozicije (A 32). b Portrait Koristite ovaj režim za portrete. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ.

• Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. • Podignite blic pre snimanja. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu. 2 Osnovno podešavanje može se modifikovati. 37 . • Ukoliko je više lica prepoznato. m U* n Off* p Off o 0. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. držite aparat čvrsto. Z Beach Hvata blistavost objekata kao što su plaže ili odraz sunca sa površine vode. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ.02 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Osnovno podešavanje može se modifikovati. m V1 n Off2 p Off o 0.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. m 1 V1 n Off2 p Off o 0.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) e Night portrait O Koristite ovaj režim kako bi ste ostvarili prirodnu ravnotežu između glavnog subjekta i kontrasvetla u portertima koji su načinjeni noću.02 Više o fotografisanju 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. f Party/indoor Hvata trenutke pri svetlosti sveće i u unutrašnjosti sa pozadinskim osvetljenjem. Preporučuje se korišćenje stativa. fokus će da bude na sredini ekrana. • Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata.

i Dusk/dawn O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. 38 O: Za režime scena saO. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. m W* n Off* p Off o 0. Ipak. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. preporučeno korišćenje stativa. m W n Off* p Off o 0.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) z Snow Hvata blistavost objekata kao što su snežna polja. m h Sunset Više o fotografisanju U* n Off* p Off o 0. • Aparat fokusira na beskonačno. O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. .0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • AF-lampa (A 115) ne svetli.

bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. Pravite fotografije cveća. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. m U* n Off* p On o 0.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. • AF-lampa (A 115) ne svetli.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). • Makro režim (A 51) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. m k Close-up Više o fotografisanju W n Off* p Off o 0. • Aparat fokusira na beskonačno.. Ipak. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). 8 in.).4 in. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. 39 . • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. insekata i ostalih malih objekata sa male udaljenosti. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. Note that the flash may be unable to light the entire subject at distances of less than 50 cm (1 ft.0* * Mogu da budu izabrana druga podešavanja.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) j Night landscape O Koristi se spora brzina zatvarača kako bi se napravili zadivljujući noćni pejzaži.

• Makro režim (A 51)će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. • BSS (best shot selector) je uključen (A 57). 30 • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). m W n Off* p Off* o 0. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. Pritisnite na džojstiku H da pov. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. • Možete da podesite hue korišćenjem slajdera na levoj strani ekrana. .Slikanje pogodno za scene(Režim scene) u Food Koristite kada pravite fotografije hrane. za hue je sačuvano i kad je aparat ugašen. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). * Mogu da budu izabrana druga podešavanja.0* Više o fotografisanju * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. Podeš. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. 40 O: Za režime scena saO. m l Museum Koristite u unutrašnjosti gde je zabranjena upotreba blica (npr. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. u muzejima i likovnim galerijama) ili u drugim prilikama kada ne želite da koristite blic.0* W n Off* p On o 0. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. ili Ida pov. preporučeno korišćenje stativa. količinu plave. količinu crvene.4 in. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ.

o Backlighting Koristite ovu opciju kada svetlo dolazi iza subjekta. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Aparat fokusira na beskonačno. 41 .Slikanje pogodno za scene(Režim scene) m Fireworks show O Mala brzina zatvrača se koristi kako bi se uhvatio produžen plamen koje dolazi od vatrometa. • Obojeni tekst i crteži neće da ispadnu dobro. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini kadra.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Podignite blic pre snimanja.0 n Black and white copy Pruža jasne slike teksta ili crteža sa bele table ili papira. Ipak. m W n Off p Off o 0. m W* n Off* p Off* o 0. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Blic će automatski da odradi kako bi “dopunio” (osvetlio) senke. m m n Off* p Off o 0. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. • Koristite makro režim (A 51) da bi fokusirali iz blizine.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. bacajući osobine ili detalje u senku.

m Više o fotografisanju W* n Off* p Off* o 0.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) p Panorama assist Koristite ovu opciju kada pravite seriju slika koje će kasnije da buud spojene kako bi stvorili jedinstvenu panoramu korišćenjem priloženog softvera za pravljenje panorame. 42 . Pogledajte Snimanje slika za panoramu (A 44) za više informacija.

izaberite Single ili Continuous. Do 5 lica se može detektovati.Off: Zatvarač se oslobodi korišćenjem okidača. .Kad se aparat uključi nakon što je bio u režimu mirovanja(A 15) . Kad je detektovano više lica. m 1 2 Više o fotografisanju W n Y1 p Off2 o 0.Kad je 5 serija slika snimljeno autookidačem . • Pet portrait auto release je automatski podeš. 30 . kartici Da nastavite snimanje u Pet portrait auto release . d je prikazano na ekranu. dupli okvir je prikazan oko najvećeg lica. snimanje se završava.): Okidač odradi automatski kad je lice detektovano. na Off u sledećim situacijama. pritisnite na džojstikuJ (n) i ponovo promenite podešavanje.kad nisu detektovana lica. Osnovno podešavanje može se modifikovati. Kad je izabran Pet portrait auto release. pritisnite na džojstiku J (n). može se osloboditi zatvarač pritiskanjem okidača. 43 . fokusira ga i okida (Pet portrait auto release).7 frejma u sekundi sa režimom slike na R 4320×3240). Kad se pusti okidač.Kad se okidač drži pritisnutim ako je izabrano Continuous do19 slika se može snimiti brzinom od oko 0.a ostala lica su uokvirena jednostrukim. • Dupli okvir(fokusno polje) je oko detektovanog lica i postaje zeleno kad je fokus postignut. • Da promenite izbor automatskog okidanja. . F je prikazano na ekranu. . Samookidač nedostupan.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) O Pet portrait Koristite za slikenje ljubimaca (psi ili mačke). . Kad je Continuous izabrano. ili mem.7 fps (režim slike je na R 4320×3240).02 Off se može odabrati.Pet portrait auto release (default setting): osnovno podeš. aparat fokusira subjekt u centru kadra. . . • Kad lice ljubimca nije detektovano. Kad aparat detektuje lice ljubimca.Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač. orijentacija ili osvetljenost lica i brzina kojom se ljubimac kreće mogu da spreče aparat da detektuje lica mačaka i pasa ili mogu da izazovu detekciju drugih lica koja nisu mačke ili psi. aparat okida 3 puta (kontinualno snimanje brzinom od oko 0.Continuous: Kad je funkcija autookidača za portret ljubimca aktivirana i fokus postignut na detektovanom licu. Zvuk zatvarača i tastera(A 115) neće nestati. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. • Kad je za režim scene izabrano O Pet portrait .Kad nema slobodnog mesta na internoj mem. • Digitalni zum nedostupan. • Faktori kao što je udaljenost ljubimca i aparata.

gore (K) ili dole (L). levo (J). Ponavljajte sve dok ne napravite dovoljan broj fotografija da završite panoramu. Pojaviće se Ikonica za pravac panorame (I) koja ukazuje na to u kom pravcu će se slike spajati. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pomoću džojstika izaberite p Panorama assist (A 35). 30 4 Napravite sledeću fotografiju. Podesite režim blica (A 28). Odaberite kako će slike da budu sastavljene u završenoj panorami: desno (I). Panorama assist 2 Više o fotografisanju Pomoću džojstika odaberite pravac i pritisnite k. 30 3 Napravite prvu fotografiju. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. Prva slika je uvećana na jednoj trećini monitora.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Snimanje za panoramu Fotoapart fokusira na subjekat koji se nalazi u centru kadra.samo-okidača (A 31). . Žuta ikona pravca panorame (II) će da se pomeri u odabranom smeru i pritisnite k taster kako bi ste odabrali smer. Koristite stativ za bolje rezultate. Bela ikona smera panorame I će da bude prikazana u željenom smeru. Ukomponujte sledeću fotografiju tako da se jedna trećina kadra preklapa sa prethodnom fotografijom i pritisnite okidač. End 29 44 . makro režim (A 51) i kompenzaciju ekspozicije (A 32) ukoliko je to potrebno. Ponovo pritisnite k taster kako bi ponovo odabrali smer.

D Više informacija Vidite “Nazivi slika/zvuk fajlova i foldera” (A 131).. Fotoaparat se vraća na korak 2. Kad je snimljena prva fotogr. End 29 D Panorama Maker 5 Instalirajte Panorama Maker 5 sa priloženog ViewNX 2 CD. End 27 Više o fotografisanju B Panorama Assist • Podešavanja režima blica. 45 .Slikanje pogodno za scene(Režim scene) 5 Pritisnite k taster kada ste završili sa fotografisanjem. D OR Sve fotografije načinjene u panorama seriji imaju ista podšavanja ekspozicije. niit zum ili podešavanja Image mode (A 53) mogu da se menjaju dok se ne završe sve fotografije iz serije. balans bele i fokus zaključani. preporučuje se povećanje vremena koje je potrebno da isteče pre nego li se pokrene automatsko isključivanje. Prebacite slike na računar (A 93) i koristite Panorama Maker 5 (A 96) za spajanje pojedinačnih slika u celu panoramu.samookidača. R se pojavljuje da indicira da su ekspoz. i kompenz.. ekspozicije ne mogu da se podešavaju nakon što je napravljena prva fotografija. belog balansa i fokusa. Slike ne mogu da budu obrisane. makro režima. • Snimanje panorama serije će da bude prekinuto ukoliko se pokrenulo automatsko isključenje (A 116)tokom fotografisanja.

okidač je automatski pušten. koristite džojstik H ili I da izaberete F. Usmerite fotoaparat ka subjektu. Ukoliko je prepoznato više lica. fotoaparat automatski fotografiše koristeći osobine prepoznavanja lica i detekcije nasmejanog lica uzastopno. lice će biti uokvireno duplom žutom linijom u zoni fokusa.1 Detektuje do tri lica. a ostala lica sa samo jednom linijom. Podignite blic kad ga koristite(A 7). 3 Automatska odrada okidača. isključite aparat ili pritisnite A taster da pređete u drugi režim snimanja. Da završite.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) Aparat detektuje nasmejano lice i automatski slika. 1/125 F3. Ukoliko aparat detektuje nasmejano lice na osobi koja je uokvirena duplom linijom. i pritisnite k. EPosle svake odrade okidača. Smart portrait 2 Više o fotografisanju Ukadrirajte sliku. 4 Završetak snimanja. lice koje je najbliže sredini ekrana će biti uokvireno duplom linijom u zoni fokusa. The camera enters smart portrait mode. Ukoliko aparat prepozna lice (lice spreda). i kada lice dođe u fokus. dupla linija će da pozeleni i fokus će da se zaključa. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja. 46 .

“Autofokus” (A 25) za više informacija. prioritet lica neće imati efekta i nasmejano lice možda neće biti prepoznato. D Više informacija Pogledajte. Aparat fokusira na subjekat u centru kadra kad lice nije detektovano. 47 . Ručna odrada okidača Može se slikati i pritiskom na okidač. • Režim slike može biti promenjen (A 53) pritiskom na d. Auto off (A 116) će da isključi fotoaparat ukoliko niti jedna od operacija nije izvršena u sledećim situacijama: • Fotoaparat nije detektovao niti jedno lice. C C C Blinkanje Lampe samookidača Više o fotografisanju Lampa samookidača blinka polako kada aparat detektuje lice. Ako je podešavanje režima slike promenjeno.) • Makro režim i režim samookidača nedostupni.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) B O Smart Portrait Režimu • Digitalni zum nedostupan. Raspoložive Funkcije u Smart Portrait Režimu • Režim blica (A 28) se automatski prebacuje u U (auto flash) kad je blic izvučen. • Fotoaparat je detektovao lice ali ne može da detektuje nasmejano lice. (može se promeniti. • Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). a blinka brzo odmah nakon odrade okidača. novo podeš. • O detekciji lica Ý A 34 C Auto Off (Standby Mode) u Using Smart Portrait Režimu Kada koristite pametni režim portreta. • U pojedinim uslovima snimanja. utiče na druge režime snimanja (osim sport kontinuirano).

Makro režim i režim samookidača nisu dostupni. Blic nije dostupan. na Continuous H. • ISO osetljivost je podešena na visoku. sport continuous meni Ý A 49 Pritisnite d nakon što ste završili sa podešavanjima da bi se vratili u režim slikanja. Sa konstantnim fotografisanjem. Sport continuous Image mode Sport continuous 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. • Režim slike može se podesiti na M 2048×1536 ili manje. trenutni pokreti kretanja subjekta mogu da budu uhvaćeni. . kako bi izvršili podešavanja u sport continuous meniju. 1 Više o fotografisanju PritisniteA u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili I da bi odabrali d. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) Sport continuous režim dozvoljava rafalno. • Podešavanje fokusa. i pritisnite k. i zaustavlja se kada broj fotografija dostigne maksimalan dozvoljen broj (A 49). Sport continuous 2 Pritisnite d. na brzini do 15. pritisnite d da podesite Image mode ili Sport continuous (tip sport continuous režima) (A 49). • Sa osnovnim podeš. Konstantno fotografisanje će da traje sve dok je taster okidača pritisnut do kraja.3 frejma u sekundi (fps). AF-assist lampa (A 115) ne svetli. 411 C • • • • • Raspoložive funkcije sa Sport Continuous 48 Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). U ovom režimu. konstantno fotografisanje sve dok držite okidač pritisnutim.Konst. aparat snima do 20 slika. Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. Aparat prelazi u sport continuous režim. Pritisnite okidač do pola da bi podesili fokus i ekspoziciju. ekspozicije i balansa belog ostaju na vrednostima koje su podešene za prvu sliku u svakoj seriji.

Proper exposure may not be obtained in clear weather (images may be overexposed). slika možda neće imati dobru ekspoziciju pri lepom vremenu (slike mogu da budu preeksponirane). pritisnite d button (A 5) da izmenite sledeće opcije u sport continuous meniju. To vreme zavisi od broja snimaka.3 kadrova u sek (20 kadrova max. • Pritisnite d da izađete iz menija.Konst. Sport continuous Selektujte vrstu sport continuous režima da odredite maksimalno kontin. • Brzina konstantnog fotografisanja može da bude manja u zavisnosti od podešavanja brzine zatvarača i brzine upisa podataka na memorisjku karticu • Dok ste u ovom režimu aparat će konstantno da podešava fokus preko autofokus funkcije dok ne pritisnete okidač do pola. brzine upisa podataka na mem. režima slike. • Brzina zatvarača je autom. podeš): aproks. • Pošto je ISO osetljivost podešena na 400 or higher. images may appear rough as a result. 7. režima slike: M 2048×1536.) 49 . Podešavanje Sport Continuous Shooting Režima Nakon prikazad (sport continuous) ekrana režima snimanja(A 48). ekspozcija i balans bele se mogu razlikovati od slike do slike. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) B Napomene o Sport Continuous režimu • Možda će trebati neko vreme da bi se slike sačuvale nakon snimanja. • k Continuous H (osn. krajnje slike će možda izgledati malo grubo. “Autofokus” (A 25) za više informacija. O 640×480. U sport continuous režimu. Image mode Image mode (A 53) se može podesiti. N 1024×768 (osn. dostupna su sledeća podeš. itd. m 1920×1080 • Podeš. karticu.) • m Continuous L: aproks. nalon čega je fokus zaključan. • Koristite džojstik za podešavanja (A 11). • Ukoliko se tokom fotografisanja zahvate svetli objekti kao što su sunce i sijalice.) • l Continuous M: aproks. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. Više o fotografisanju D Više informacijan Pogledajte.9 kadrova u sek (20 kadrova max. na slikama se mogu pojaviti svetle linije (A 128).5 kadrova u sek (20 kadrova max. režima slike u drugim režimima snimanja i ne utiče na druge režime. podeš). podešena na raspon od 1/4000 do 1/60 s. • ili više. slikanje i maksimalni broj kadrova koji će se snimiti. Preporučujemo da izbegavate svetle objekte tokom kada slikate pod fluoroscentnim ili živinim svetlom. 4. 15. režima slike u sport continuous meniju sačuvano je odvojeno od podeš.

Pritisnite d za prikaz menija snimanja. zelena. Podesite režim blica (A 28). • Pobrinite se da se ne promenir azdaljina između subjekta i fotoparata kad je fokus zaključan. • Kada se okidač pritisne do pola zaključaće se i ekspozicija. Aparat ulazi u A (auto) režim. macro režim (A 51) i kompenzacija ekspozicije (A 32) mogu da se primene i slike snime korišćenjem režima blica (A 28) i samokidača (A 31). 2 Pritisnite džojstik H iliI da odaberete A i pritisnite k. samookidač (A 31). kompenzaciju ekspozicije (A 32). 50 .1 Postavite subjekt u sredinu kadra. 1 Pritisnite A. Držite okidač i dalje do pola i pomerite sliku u kadru. Pritisnite Uverite se da je okidač do zona fokusa pola. Aparat se fokusira na subjekt u sredini ekrana. i podesite stavke u meniju snimanja da odgovaraju uslovima snimanja (A 52). Više o fotografisanju Auto mode 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. 30 D Zaključavanje fokusa Kada se aparat fokusira na subjekt u sredini kadra. Prikazaće se meni za izbor režima slikanja.1 1/125 F3. 30 1/125 F3. Pritiskanjem d u A (auto) režimu omogućava da odredite podešavanja za sve stavke menija snimanja (A 52) u zavisnosti od situacije snimanja. možete da zaključate fokus kako bi se fokusirali na subjekte koji su van centra.Auto Režim U A (auto) režimu. i makro režim (A 51) da odgovaraju uslovima slikanja. Pritisnite okidač skroz do kraja.

Makro režim može da se koristi sa nekim režimima scene (A 39. Macro mode 3 Okrenite kontrolu zuma ili bočnu kontr. 40. Ikona makro režima (F)će se prikazati. Aparat može da fokusira na bliske udaljenosti od 1 cm (0. zuma sve dok pozicija zuma ne dođe na poziciju gde F i indik.4 in. blic možda neće biti u mogućnosti da osvetli ceo subjekat na udaljenosti manjoj od 50 cm (1ft. • Kad je režim snimanja A (auto)režim. Taster za Makro režim na džojstiku je nedostupan. Makro režim je uključen kad je k Close-up ili u Food izabrano u režimu scene. zavisi od izabranog režima scene(A 35).. C C Autofokus Fotoaparat u makro režimu konstantno fokusira. Više o fotografisanju 2 Koristite džojstik H ili I kako bi dabrali ON i pritisnite k taster. Napomena. podeš.Auto Režim Makro režim Makro režim se koristi za pravljenje slika objekata koji se nalaze na udaljenosti od1 cm (0.4 in. selekcija će da bude poništena. 1 Pritisnite p (makro režim) na džojstiku. 51 . zuma svetle zeleno. d (sport continuous) režim: Makro režim ne može da se koristi.). makro režima je sačuvano i kad je aparat isključen. pratite proceduru ispod. 8in. podeš. Podešavanje Makro Režima • G (easy auto) režim: prelazi u makro režim kad aparat odabere i. Prikazan je meni makro režima. • Režim scene: Osn. • F (smart portrait) režim. Dok aparat fokusira čuje se zvuk.) od objektiva kad F i indikator zuma svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). dok se ne pritisne okidač do pola kako bi se zaključao fokus. Pri korišćenju A (auto) režima. 41).). Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi.

pritisnite d. Color options Pravi boje življim ili čuva slike kao crno bele. ISO sensitivity Kontroliše osetljivost aparata na svetlost. A 59 A 58 Više o fotografisanju A 53 A 55 A 57 Prikaz menija slikanja Uđite u A (auto) režim (A 50). u Continuous ili BSS (izbor najboljeg snimka). Pritisnite d za prikaz menija snimanja. Continuous Menja podeš. . White balance Podudara balans bele sa svetlosnim izvorom. Dostupan kad se koriste drugi režimi slikanja. • Da izađete iz menija slikanja. Image mode Za izbor veličine i kvaliteta slike (kompresija).Auto Režim Podešavanje A (Auto) Režima (Meni snimanja) Kad slikate u A (auto) režimu (A 50). Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 30 • Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). meni slikanja sadrži sledeće opcije. B 52 Podešavanja aparata koje se ne mogu primeniti istovremeno Neke funkcije se ne mogu podesiti istovremeno (A 60).

Mogu se snimiti slike sa odnosom16:9. ovo podešavanje se može promeniti pritiskom d tastera. novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja (osim na sport continuous režim). Veličina fajlova. O 640×480. Odnos kompresije je oko1:8. m 1920×1080 vel. slike(kompresija). Odnos kompresije je oko1:8. odnos kompresije 1:8) • Podeš. Odgovarajući za prikaz na ekranu računara. režima slike u sport continuous meniju (A 48) sačuvano je odvojeno od podeš. režima slike: M 2048×1536. 9). C O režimu slike • Pri korišćenju režima snimanja osim A (auto) režima. Pre slikanja. ili za e mail. Podešavanje Q 4320×3240P R 4320×3240 (default setting) Veličina (pikseli) 4320 × 3240 4320 × 3240 3264 × 2448 2592 × 1944 2048 × 1536 1024 × 768 640 × 480 4224 × 2376 Manja veličina omogućava čuvanje većeg br. Odnos kompresije je oko1:4. podesan za povećanja i visokokvalitetnu štampu. i broj slika koji može biti sačuvan.Odnos kompresije je oko 1:8. slike1920 × 1080. Opis Najveći kvalitet. Najbolji izbor u većini situacija. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) C Režim slike za Sport Continuous Režim • U sport continuous Režimu (A 48). Više o fotografisanju R 3264×2448 L 2592×1944 M 2048×1536 N 1024×768 O 640×480 P 4224×2376 Ikona trenutnog podešavanja je prikazana na ekranu režima reprodukcije i fotografisanja (A 8. Odnos kompresije je oko 1:8. dostupna su sledeća podeš.Auto Režim Režim slike(kvalitet slike/veličina slike) A (auto) M d (Shooting menu) M Image mode Izaberite kvalitet i velič. Odnos kompresije je oko 1:8. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. slika. Odgovarajući za prikaz preko celog ekrana na TV u sa odnosom 4:3 . 53 . N 1024×768.. režima slike u drugim režimima slikanja i ne utiče na druge režime. odaberite režim slike prema tome kako planirate da upotrebite sliku. zavisi od veličine i kvaliteta (kompresija) slika.

iako je kapacitet za njih isti. kartici od 4 GB.5 35 × 20/14 × 8 16 × 9/6. Režim slike Q R R L M N Više o fotografisanju 2 Interna mem (oko 102 MB) 15 30 52 81 126 411 731 41 182 Mem.5 × 2.5 × 3. Za istu veličinu slike. Broj može da varira i u zavisnosti od tipa mem. i mem.54 cm (1 in. kartica 1 (4 GB) 550 1100 1910 2940 4640 15000 24100 1520 6700 velič.5 4320×3240P 4320×3240 3264×2448 2592×1944 2048×1536 1024×768 O 640×480 P m 4224×2376 1920×10803 1 Ako je br.5 28 × 21/11 × 8 22 × 16/8.5 17 × 13/7 × 5 9 × 7/3.). printa2 (cm/in. kartica. ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”. a one štampane na većim rezolucijama štampaće se većim nego što je predviđeno.5 5 × 4/2 × 1.5 × 6. slike štampane na većim rezolucijama će se štampati manje nego što je predviđeno.000 ili više. Veličina printa se određuje deljenjem br.Auto Režim C Broj preostalih snimaka Sledeća tabela pokazuje aproksimativno broj slika koje se mogu čuvati na internoj mem. preostalih snimaka 10. 3 Sport continuous režim samo 54 .5 36 × 27/14 × 10.) 36 × 27/14 × 10. Kad je rezolucija štampača na 300 dpi. Broj slika koje se mogu sačuvati varira u zavisnosti od kompozicije slike (prema JPEG kompresiji). piksela štampačevom rezolucijom (dpi) i množenjem sa 2.

Pogledajte “Ručno podešavanje (A 55). Auto. osim za Auto. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti” (A 60) • Za sva podešavanja belog osim za Auto ili Flash. isključite blic (W) (A 28). Fluorescent Koristite pri većini tipova fluoroscentne svetlosti. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). Na svim podeš. Iako se osnovno podešavanje. možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako bi dobili tačne rezultate. b Preset manual Neutralno-obojeni objekti se koriste kao referenca za podešavanje balansa belog pod neobičnim svetlosnim uslovima. Incandescent Koristite pod osvetljenjem sijalice. Ručno podešavanje B O balansu bele • Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. Ovo je poznato kao “balans belog”. Najbolji izbor u većini situacija. direktnoj sunčevoj svetlosti ili pod sijalicom. sa rezultatom da se beli objekti vide beli bez obzira da li se vide u senci. može koristiti za većinu osvetljaja.Auto Režim Balans bele (Adjusting Hue) A (auto) M d (Shooting menu) M White balance Boja svetla reflektovanog od objekta zavisi od izvora svetla. 55 . Cloudy Koristite kada fotografišete pri oblačnom vremenu. Digitalni aparati mogu da oponašaju ovo podešavanje obradom slike shodno boji izvora svetla. Ljudski mozak je sposoban da prilagodi promene u boji od izvora svetla. c d e f g Daylight Balans belog prilagođen za slikanje ispod direktne sunčeve svetlosti.. Više o fotografisanju a Auto (default setting) Balans belog se automatski prilagođava uslovima osvetljenja. Flash Koristite sa režimom blica.

W hite balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Flash 3 Odaberite Measure. Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš.Auto Režim Ručno podešavanje se koristi sa pomešanim osvetljenjem ili da se kompenzuju izvori svetlosti sa jakim odrazom boja (npr. Preset manual Cancel Measure prozor merenja 5 Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje. Preset manual Cancel Measure 4 Ukadrirajte referentni objekat u prozoru za merenja. Otvoriće se zatvarač (slika nije snimljena) i nova vrednost balansa bele će biti podešena. izaberitet Cancel i pritisnite k. Kad slikate sa blicem. 1 2 Više o fotografisanju Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti korišćen tokom fotografisanja. Prikažite meni snimanja (A 52). Aparat zumira. Pratite proceduru ispod da izmerite balans bele prema izvoru osvetljenja pri snimanju. upotrebite džojstik da odaberete b Preset manual u meniju White balance i pritisnite k. podesite White balance na Auto ili Flash. Balans bele se neće opet meriti nego će biti podešena najskorije merena vrednost.. . B 56 Napomena o ručnom podešavanju Aparat ne može da meri balans bele kad blic odradi. fotografisanje ispod lampe sa crevenom senkom da izgledaju kao da su napravljene pod belim svetlom).

D BSS (Best Shot Selector) Više o fotografisanju Odabir najboljeg snimka se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili kada je aparat zumiran. korišćene mem. Fokus. trenutnog režima slikanja. • Digitalno uvećanje nije na raspolaganju. Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i sačuvana. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. apart napravi do 10 slika dok se okidač drži pritisnutim. do 19 fotografija će biti snimljeno sa odnosom od 0. ili u ostalim situacijama kada nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku. osim za Single. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) B O BSS BSS je najbolje rešenje za subjekte koji se ne kreću.Auto Režim Kontinualno A (auto) M d (Shooting menu) M Continuous Promenite podešavanja za Continuous ili BSS (best shot selector). Na svim podeš. W Multi-shot 16 Svaki put kada se pritisne okidač. ekspozicija i balans bele su zaključane na vrednosti sa prvom slikom. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). Slike su snimljene sa režimom slike zaključanom na L (velič. aparat napravi 16 snimaka brzinom od oko 22fps i složi ih u jednu sliku. U V Single (default setting) Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač. B O kontinualnom snimanju • Kad je izabrano Continuous.7 kadar u sek (fps) kada je Image mode podešen na R 4320×3240). kartice ili uslova snimanja. 57 . Continuous Dok se okidač drži pritisnutim. ili Multi-shot 16 blic nije moguć. slike: 2560 × 1920 pixels). BSS. Kada je BSS uključen. možda neće da proizvede željene rezultate ukoliko se objekat pomera ili se kompozicija slike promeni dok slikate. • Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš.

200. ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. raspoloživa podešavanja za Image mode ograničena su na M 2048×1536. ISO Osetljivost A (auto) M d (Shooting menu) M ISO sensitivity Što je veća osetljivost. 3200. N 1024×768. • Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim svetlosnim uslovima. Da redukujete ove efekte izbegavajte svetle objekte npr. kad je svetlo slabo i blic isključen. 800. Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača. i električna svetla pri snimanju. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti“ (A 60) ISO 3200 i ISO 6400 58 Kad je ISO sensitivity na 3200 or 6400. • Kad je ISO osetljivost zaključana. 1600. 80. refleksije sunca. 6400 Osetljivost se zaključava na određenoj vrednosti. 3200 . 100. 400. i X je prikazano do indiaktora ISO osetljivosti u donjem levom uglu ekrana. manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju. sunce. i O 640×480. E ikonica se ne pojavljuje na ISO 80. Više o fotografisanju Ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). Motion detection (A 114) ne funkcioniše. Indikator režima slike prikazan tokom snimanja svetli crveno. redukujući zamućenje izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata. B B O ISO Osetljivosti Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. aparat kompenzuje tako što podiže osetljivost na maksimum od ISO 800. ali se pojavljuje ako se ISO osetljivost automatski poveća na više od 80 (A 30).Auto Režim B O Multi-shot 16 Zamrljana slika (A 128) vidljiva na monitoru kad se slika sa Multi-shot 16 biće vidljiva na sačuvanoj slici. Kad je izabrano Auto. Auto (default setting) Osetljivost je ISO 80 pod normalnim uslovima. svetlo obojene piksele na tamnim površinama.

Auto Režim Opcije boja A (auto) M d (Shooting menu) M Color options Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) 59 . Više o fotografisanju Za sva podešavanja osim Standard color. Black-and-white Snimite crno-bele fotografije. Efekti selektovane opcije mogu se pregledati na monitoru. ikona trenutnog podeš. Vivid color Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja. n o p q r Standard color (default setting) Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama. B O opcijama boja Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. će se pojaviti na ekranu (A 8). Sepia Snimite fotografiju u sepija tonovima. Cyanotype Naparavite efekat cijanotipija.

blic ne može da se koristi. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama. 60 . Datum ne može da se utisne na slike snimljene korišćenjem Continuous ili BSS. raspoloživi Image modes su ograničeni na M 2048×1536. ako je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. fiksiran na Single kad se koristi samookidač. podeš. Kad se koristi Multi-shot 16. podešava prema osvetljenju. BSS. Motion detection ne funkcioniše kad je ISO osetljivost na bilo kojoj drugoj vrednosti osim Auto. režima slike. Motion detection ne funkcioniše pri korišćenju Multi-shot 16. Za sva druga podeš.ili Multi-shot 16. režima slike prelazi u M 2048×1536. ISO sensitivity se autom. White balance je fiksiran na Auto. Zabranjene funkcije Flash mode Digital zoom Podešavanje Continuous (A 57) Continuous (A 57) Continuous (A 57) Više o fotografisanju Image mode ISO sensitivity (A 58) White balance Continuous ISO sensitivity Color options (A 59) Self-timer (A 31) Continuous (A 57) Print date Continuous (A 57) Continuous (A 57) Motion detection ISO sensitivity (A 58) Opis Ako je na Continuous. Kad je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. Sepia. Pri korišćenju Multi-shot 16. ili Cyanotype. Kad se koristi Black-and-white. Digitalni zum nedostupan kad se slika sa Multi-shot 16.Auto Režim Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno primeniti Neka podeš. slike: 2560 × 1920 piksela). N 1024×768. Image mode je fiksiran na L (velič. i O 640×480.

Prikazuje meni reprodukcije. HIJ K da vidite prethodnu ili sledeću sliku. Držite džojstikH. Pušta odabrani film. Pritisnite k za 64 povratak u režim pregleda preko celog ekrana. A Odabir fotografije 11 Pregled ikonica/ kalendar Više o Reprodukciji f (h) 62. ili okidač. Dok prikazuje16 ikonica slika. 63 Zum reprodukcije Reprodukcija filma Brisanje slika Prikaz menija g (i) k l d A Zarotirajte uvećanje ka g (i) da uvećate sliku do 10×. 15/05/2011 15:30 0004. b (e movierecord) taster. ili 16 ikonica slika.JPG 4/ 4 Sledeće operacije su vam na raspolaganju. prikaz 4. 9. 10 C Promena orijentacije slika (Vertical/Horizontal) Orijetnacija slika se može promeniti korišćenjem Rotate image (A 73) u meniju reprodukcije (A 66). Briše odabranu sliku. 61 . 87 27 66 Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster.Više o Reprodukciji Operacija preko celog ekrana Pritisnite c tokom slikanja da pređete u režim reprodukcije i pregčedate slike (A 26). J ili K da prelazite brzo preko slika. rotirajte zum kontrolu ka f (h) za prikaz klendara (osim u re\imu liste po datumu). I. Za Upotreba Opis Prit.

11 Povećajte broj prikazanih fotografija/pređite u kalendarski prikaz f (h) Zarotirajte uvećanje ka f (h) da bi ste povećali broj prikazanih ikonica: 4 Ý 9 Ý 16. I. ili okidač. J. Zarotirajte uvećanje kao g (i) da bi smanjili broj prikazanih kadrova sa 16 Ý 9 Ý 4. Zarotirajte uvećanje kaf (h) u ekranu sa prikazom16-ikonica slika kako bi dodali prikaz kalendara pa se slike mogu naći preko datuma snimanja (A 63). 1/ 10 Sledeće operacije su na raspolaganju dok se nalazite u režimu prikaza ikonica. Zarotirajte uvećanje ka g (i)da se – vratite u režim prikaza ikonica. Odaberite metod brisanja. Kada je prikazano 4 kadra na ekranu. zarotirajte kontrolu zuma ka g (i) da se vratite u prikaz preko celog ekrana. Za Upotreba Opis A Odabir fotografije Pritisnite džojstik H.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) i dok ste u prikazu preko celog ekrana (A 26) kako bi ste videli fotografije umanjene u vidu ikonica. 27 26 Više o Reprodukciji Smanjite broj prikazanih kadrova g (i) Brisanje slika Pre]ite u pregled preko celog ekrana l k A Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. b (e movierecord) taster. ili K. 10 62 . Pritisnite k.

Filmovi su prikazani kao filmski kadrovi. Datumi kada su slike napravljene će biti podvučeni žuto.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica C Režim prikaza ikonica Ikona zaštite Print order ikona 1/ 10 Dok su slike izabrane za Print order (A 67) i Protect (A 71) prikazaće vam se ikone kao na slici s desna. 2011. ili K. kadrovi filma Prikaz kalendara Pri prikazu 16 ikonica u režimu reprodukcije (A 62). Moguće su sledeće operacije. Zarotirajte uvećanje kag (i). J. Možete da birate i pregledate slike po datumu simanja. • l i d tasteri vam nisu na raspolaganju dok se nalazite u kalendarskom prikazu. 63 . 11 Vratite se u prikaz preko celog ekrana Vratite se u pregled ikonica k g (i) Prva fotografija snimljna tog datuma će biti prikazana preko celog ekrana.. 26 – B Prikaz kalendara • Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane 1. I. pređite u prikaz kalendara rotiranjem kontrole zuma na f (h). Za Upotreba Opis A Su M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Više o Reprodukciji 3 Izaberite datum Pritisnite džojstik H.

J ili K da bi ste pomerili zonu prikaza na druge delove slike. sa centrom slike prikazanim na ekranu. 26 78 27 Prelazak u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. b (e movierecord) taster ili okidač. vraćate se u prikaz preko celog ekrana. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za uvećanje. d kako bi odsekli trenutnu sliku tako da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu. Odaberite metod brisanja.Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije Rotiranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 26) zumirate trenutnu sliku. Kada odnos – uvećanja dosegne 1×. Prit. Zum se sanjuje svaki put kad rotirate kontrolu zuma kaf (h). Pritisnite džojstik H. I. Za Uvećanje Upotreba g (i) × 3. Više o Reprodukciji Promenite prikazano polje Pređite u Prikaz preko celog ekrana obrežite sliku Obrišete slike 11 k d l A Pritisnite k. 10 64 . • Mali indikator u donjem desnom uglu vam ukazuje na to koji deo slike je uvećan. i to do – 10×.0 Umanjenje f (h) Opis A Uvećanje se povećava svaki put kad se kontrola zuma zarotira ka g (i).

Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije

Slike snimljene sa funkcijom detekcije lica ili ljubimca
Kada se zumira slika koja je snimljena sa funkcijom detekcije lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiranjem kontrole zuma ka g (i),biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana (izuzev slika snimljenih kontinualno u Pet portrait 2.0 2.0 (A 43) re\imu scena). • Ako je više lica detektovano, slika će da se uveća tako da se lice na koje je bio primenjen fokus naše u sredini ekrana. Pritisnite džojstik H, I, J, ili K kako bi ste videli ostala lica. • Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite odnos zuma.
×

65

Više o Reprodukciji

Meni Reprodukcije
Meni reprodukcije se sastoji od sledećih opcija.
I a b D-Lighting Povećava se osvetljenje i kontrast tamnih delova slike. Print order Odabir slika za štampu i broj kopija za svaku. Slide show Pregledajte slike smeštene na internoj memoriji ili memorijskoj kartici u automatskoj prezentaciji. d f g h Protect Zaštitite odabrane slike od slučajnog brisanja. Rotate image Menja orijentaciju slike. Small picture Kreira umanjenu kopiju trenutne fotografije. Copy Kopiranje fajlova između interne memorije i memorijske kartice. A 74 A 77
Više o Reprodukciji

A 76 A 67 A 70

A 71 A 73

Prikazivanje Menija Reprodukcije
Uđite u režim reprodukcije pritiskom na c taster (A 61). Pritisnite d taster kako bi vam se prikazao meni reprodukcije.
Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

• Džojstikom odaberite prihvatanje podešavanja (A 11). • Da bi napustili meni reprodukcije, pritisnite d taster.

66

Meni Reprodukcije

a Print Order
c button (Playback mode) M d (Playback menu) M a Print order

Kad štampate slike krišćenjem nekog od sledećih metoda, možete da odaberete koje će slike biti štampane i broj kopija svake od njih, i sačuvate tu elektronsku “redosled štampanja” informaciju na mem. kart. • Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju • Štampa povezivanjem aparata (A 97) sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (A 144) uklanjanjem mem. kart. iz aparta, ovako se mogu štampati i slike sa interne mem)

1

Prit. d u režimu reprodukcije.
Prikazan je meni reprodukcije.
Više o Reprodukciji

2

Koristite džojstik da izaberete Print order i pritisnite k.

Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

3

Izaberite Select images i pritisnite k.

Print order Select images Delete print set

67

Pritisnite H ili I da odedite br. kopija za svaku. Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali Date informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se Info štampaju. 15/05/2011 15:30 0004. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u režim 12 ikonica. Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja. Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati oznakom (y) i numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija Back koje se štampaju. selekcija se poništava.Meni Reprodukcije 4 Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku. Print order Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali Done datum fotografisanja za sve slike koje se štampaju.JPG 4/ 4 68 . Slike koje su odabrane za Print order se mogu prepoznati po w ikoni. 1 1 3 5 Više o Reprodukciji Odaberite da li želite da štampate datum fotografisanja i podatke o slici. Ako kopije nisu određene za slike. Print selec tion Pritisnite džojstik J ili Kda izaberete željene slike. Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.

Utiskivanje datuma ada se datum i vreme imprintuju na sliku preko Print date opcije (A 112)slike se štampaju sa datumom snimanja i vremenom kadaa su imprintovane. 69 . 15. o fotografiji. Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač. i kad je Print date omogućen. • Odštampani datum je datum kog je slika snimljena. preko priloženog USB kabla. za DPOF štampanje (A 101). Jedino će datum i vreme na slikama biti štampani. Promena datuma preko pode[avanja Date and time ili Time zone u Time zone and date opciji u meniju za podešavanje nakon što je slika snimljena nema nikakav efekat na odštampani datum.05.Slike sa impritovanim datumima mogu biti štampane i na štampačima koji ne printuju datume (A 69).2011 C D Poništavanje postojećeg redosleda štampe Više o Reprodukciji Odaberite Delete print set u koraku 3(A 67) i pritisnite k da izbrišete redosled štampe za sve slike. • Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order.Meni Reprodukcije B Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija Kada su opcije Date i Info uključene uprint order meniju. datum fotografisanja i informacije će se opdštampati na slikama kada se korsti štampač koji je DPOF kompatibilan (A 144) i podržava štampanje datuma snimanja i inform.

uključite Loop (petlja) i pritisnite k taster pre nego odaberete Start. Pritisnite k taster da pauzirate prezentaciju. izaberite End i pritisnite k taster da se vratite u meni reprodukcije ili izaberite Restart da ponovo pustite prezentaciju. • Maksimalno vreme prikaza je do 30 minuta i kad je Loop omogućen (A 116). jednu po jednu u automatizovanom slide show.Meni Reprodukcije b Slide Show c button (Playback mode) M d (Playback menu) M b Slide show Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici. Da bi se prezentacija automatski ponavljala. Pojaviće se (w) ikona kada se uključi opcija ponavljanja. 1 Džojstikom odaberite Start i pritisnite k taster. Slide show Pause Start Loop 2 Prezentacija slajdova započinje. o redu kako su snimane (držite pritisnutim da premotate). . Više o Reprodukciji 3 Odaberite End ili Restart. ili J da vidite slike obrnutim redolsedom (držite pritisnutim da premotate). Pause Restart End B 70 O Slide Show-u • Samo prvi kadar filma je prikazan u slide show-u (A 87). Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija pauzirana ili završena.

71 Više o Reprodukciji . Napomena.Meni Reprodukcije d Zaštita c button (Playback mode) M d (Playback menu) M d Protect Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja. Vidite ( “Izbor fotografija” (A 72) ). Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite. Zaštićene fotografije su prepoznatljive po s ikoni (A 9. 63) u re\imu reprodukcije. formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše zaštićene fajlove (A 117).

Produžite na korak 3. kao što je prikazano s desna. 72 . Samo jedna slika može da bude selektovana za Welcome screen i Rotate image. br. kontrolu zuma ka g (i) da pređete u prikaz preko celog ekrana. kopija). Protect Back ON/OFF 2 Pritisnite H ili Ida bi odabrali ili poništili selekciju (ili odred. Rot. Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde. ili f (h) da pređete u prikaz 12 ikonica. pojaviće se ikona. Protect Back ON/OFF 3 Da primenite izbor slika.Meni Reprodukcije Izbor slika Ekran za odabir fotografija. y . • Print order > Select images (A 67) • Protect (A 71) • Rotate image (A 73) • Copy > Selected images (A 74) • Welcome screen > Select an image (A 105) • Delete image > Erase selected images (A 27) Protect Back ON/OFF 1 Više o Reprodukciji Pritisnite J ili Kda odaberete željenu sliku. će da se prikaže sa sledećim menijima. Ponovite korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija. Pratite instrukcije na ekranu. pritisnite k. Kada je ON (uključeno) selektovano.

Rotate image Rotate image Rotate image Više o Reprodukciji Back Rotate Back Rotate Back Rotate Rot 90° u suprotnom smeru Rot 90° u smeru kazaljke Pritisnite k taster da podesile orijentaciju. Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A 72) za prikaz ekrana za rotaciju. Slike se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru. Slike snimljene u portretskoj orijentaciji (“tall“) mogu se rotirati do 180 stepeni u oba pravca. 73 . Pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90 stepeni.Meni Reprodukcije f Rotate Image c button (Playback mode) M d (Playback menu) M f Rotate image Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom.

C “Na Memoriji Nema Slika” Poruka Ukoliko nema snimljenih slika na memorijskoj kartici kada se pokrene režim repordukcije. Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati. D 74 Više informacija Pogledajte “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). r: Kopirajte fotografije sa memorijske kartice na internu memoriju. Protect (A 71) podeš. se kopiraju sa slikama.Meni Reprodukcije h Copy: Kopiranje između int. . Više o Reprodukciji Camera to card Selected images All images B O kopiranju slika • JPEG. • Kad su slike izabrane za Print order (A 67) kopirane. All images: Kopirajte sve slike.i MOV-formati fajlova se mogu kopirati. mem. Pritisnite d taster da prikažete ekran sa opcija kopiranjam i prekopirajte slike sa interne memorije na memorijsku karticu. • Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati. Selected images: kopirajte selektovane slike (A 72). q: Kopirajte fotografije sa interne memorije na memorijsku karticu. oznaka štampe nije kopirana. Ipak. i mem. 1 Koristite džojstik da odaberete opciju destinacije gde će slike biti kopirane i pritisnite k. pojaviće se poruka Memory contains no images. kartice c button (Playback mode) M d (Playback menu) M h Copy Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice. Copy 2 Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k. (na memoriji nema slika).

Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte. • Funkcije izmene nisu na raspolaganju ukoliko nema dovoljno slobodnog prostora na internoj memoriji ili kartici. • Izmenjene kopije će biti sačuvane sa istim datumom i vremenom kao i originalne slike. C O editovanju slika Editovanje slika • Slike snimljene s Image mode (A 53) na P 4224×2376 ili m 1920×1080 se ne mogu editovati. Nije moguća dodatna izmena. Prva korišćena funkcija D-Lighting Small picture Crop • Fotografije ne mogu da se izmene dva puta sa istom funkcijom izmene.Editovanje slika Funkcija editovanja slika Koristite aparat kako bi izmenili slike na aparatu i snimili ih kao odvojen fajl. Uvećajte sliku ili definišite kompoziciju kreiranjem kopije koja će da sadrži samo ono što je vidljivo na ekranu. • Slika koja je kreirana sa ovim aparatom ne može da se gleda na drugim aparatima i ne može da se prebaci na računar sa ovog aparata. D Originalne slike i izmenjene kopije • Kopije koje su kreirane funkcijam izmene se neće obrisati ukoliko se obrišu originalne slike. osvetljavanjem tamnih porcija slike. 75 . Isto tako originalne slike neće biti obrisane ukoliko se obrišu kopije kreirane funkcijama izmene. C Ograničenja u Izmeni Fotografije Dodatne funkcije editovanja Small picture i crop se mogu koristiti. Na raspolaganju su vam sledeće funkcije editovanja (A 131). • Da koristite D-Lighting zajedno sa small picture ili crop. Pri izmeni fotografija mogu se javiti sledeća ograničenja. Funkcija editovanja D-Lighting (A 76) Small picture (A 77) Crop (A 78) Opis Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. • Funkcije izmene mogu da se primene samo nad slikama koje su snimljene COOLPIX L120 aparatom. prvo koristite D-Lighting a onda small picture ili crop kao poslednju funkciju izmene na toj slici.

Editovanje slika I D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta D-Lighting može da se koristi kako bi se kreirale kopije sa uvećanim osvetljenjem i kontrastom. Originalna verzija će biti prikazana sa leve strane. Prikazaće se meni repordukcije. Da bi ste prekinuli D-Lighting. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. kreirana je nova kopija sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. 2 Koristite džojstik da odaberete I D-Lighting i pritisnite k taster. 15/05/2011 15:30 0004. odaberite Cancel i pritisnite k taster. a izmenjena verzija sa desne. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Izaberite OK i pritisnite k taster. . Kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi.JPG 4/ 4 D 76 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). osvetljavanjem tamnih procija fotografije. Editovanje slika D-Lighting OK Cancel D-Lighting kopije mogu da se prepoznaju preko c ikone koja će se prikazati tokom reprodukcije.

Prikazaće se meni repordukcije.Ova karakterisitka je značajna za slanje mejlovima. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Odaberite željenu veličinu i pritisnite k taster. Nova. Umanjene kopije su zapamćene u JPEG formatu sa kompresijom od 1:16. 2 Koristite džojstik da odaberete g Small picture i pritisnite k taster. odaberite No i pritisnite k taster. 77 .Editovanje slika g Small Picture: Decreasing Image Size Kreiranje umanjene kopije trenutne slike. umanjena kopija će biti kreirana Da bi prekinuli kreiranje kopije umanjene veličine. l 640×480. Editovanje slika Small picture 640 × 480 320 × 240 160 × 120 4 Odaberite Yes i pritisnite k taster. Yes No Create small picture file? D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). m 320×240. Kopije se prikazuju sa crnimokvirom. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. i n 160×120 su dostupne veličine.

a potom ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu” orijentaciju.0 4. Kako bi prekinuli kreiranje odsečene kopije. prvo. 4 Korsitite džojstik da odaberete Yes i pritisnite k taster.0 3 Pritisnite d taster. Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). . odsecite sliku. Save this image as displayed? Yes No C D 78 O veličini originalne slike Manja oblast odsečene slike znači i manju veličinu odsečene slike (broj piksela). Odsečena slika će biti prikazana u položenoj orijentaciji. × 4. preko celog ekrana da uvećate sliku. slika je uokvirena crnom linijom u ekranu reprodukcijei ikonica za small picture B ili C je prikazana u levom delu ekrana reprodukcije. J ili K da pomerite polje na slici. Kako bi ste odsekli sliku prikazanu u “uspravnoj” (portret) orijentaciji. 1 Rotirajte kontrolu zuma kag (i) u režimu repr. Odsečene kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi. Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite zum. uvećavajte sliku sve dok crne trake sa obe strane ekrana ne nestanu. Potom uvećajte sliku za odsecanje. koristite Rotate image opciju (A 73) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u položenoj orijentacviji. Odaberite na džojstikuH.Editovanje slika o Crop: Kreiranje odsečene kopije Kreirajte kopiju koja će da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu kada se prikaže u tokom uvećanja u repordukciji (A 64). odaberite No i pritisnite k taster. Kako bi ste odsekli sliku u njenoj trenutnoj “uspravnoj” oruijentaciji. Kad je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili 160 × 120. Kreirana je odsečena kopija. I. 2 Editovanje slika Promenite kompoziciju kopije.

Pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje. Snimanje počinje nakon što se monitor isključi. Kad je Movie options na n HD 720p (1280×720). Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra. bez obzira na kapacitet kartice (A 84). odnos je16:9 i film je snimljen kao što je prikazano desno. 79 . ko vreme snimanja istekne. Filmovi se mogu snimati u bilo kom režimu snimanja (A 33). Snimanje filmova i reprodukcija 27m55s 4 Pritisnite b (e snimanje filma)taster ponovo da zaustavite snimanje. zvuk može biti prigušen. Osnovno podešavanje je n HD 720p (1280×720) (A 84). 1100 Opcije filma 2 3 Spustite ugrađeni blic (A 7) Ako se filmovi snimaju sa podignutim blicem. Prikazuju se trenutne opcije filma. Preostalo vreme snimanja prikazano je tokom snimanja. veličina fajla za jedan film je 4 GB i maksimalna dužina za film je 29 minuta. snimanje se automatski zaustavlja. 1 Uključite aparat i prikažite ekran režima snimanja. kadar koji indicira polje koje se snima prikazuje se pre nego što počne snimanje podešavanjem Monitor settings (A 110) u setup meniju na Movie frame+auto info. Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja filma.Snimanje filmova i reprodukcija Snimanje filmova Pomoću aparata možete da snimate HD filmove sa zvukom. • Maks. Pri snimanju filma vidni ugao (oblast obuhvaćena kadrom) je uži u odnosu na snimanje fotografija.

okrenite je kag ponovo da uvećate sliku pomoću digit. koristite mem. Uklanjanje mem. • The camera. izbegavajte svetle objekte kao što je sunce. refleksije sunca i električne sijalice pri snimanju filma. B Snimanje filmova • Kad snimate filmove.Kad koristite kartice manje brzine. Kad pustite kontrolu zuma. Pre snimanja podesite Autofocus mode na A Single AF (osnovno podeš. • Postoji degradacija na slici kada se koristi digitalni zum. Uperite aparat u drugi objekat koji je oda aparata udaljen kao i željeni subjekt. 1. 80 . kartice veće brzine (A 130). Ako se dig. snimanje može prestati neočekivano. kartice. Da redukujete ovaj efekat. focus je zaključan kad je b (e snimanje filma) taster pritisnut i snimanje započeto (A 85).) se mogu čuti kad reprodukujete filmove. zumiranje objektivom. autofokus. battery or memory card may be hot immediately after using the camera. kartice ili baterije u toku zapisivanja filma može rešultirati u gubljenju podataka filma ili oštećenja aparata ili mem. zuma. • Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma. 1. B Autofokus Snimanje filmova i reprodukcija • Kad je Autofocus mode u meniju filma na A Single AF (osnovno podeš. • U nekim situacijama autofokus ne funkcioniše kako se očekuje(A 25). Ne otvarajte ležište baterije/ slota mem. kartice. • Zamućenje (A 128) vidljivo na monitoru tokom snimanja biće vidljivo i na snimljenoj slici.) u meniju filma.). film nije potpuno sačuvan dok je ekran snimanja prikazan. zum nije koristio na početku snimanja filma. itd. Observe caution when removing the battery or memory card. Koristite sledeće metode u takvim situacijama. pritisnite b (e snimanje filma) taster da počnete snimanje i uperite aparat ka željenom subjektu. okrećite i držite kontrolu zuma ka g što uvećava sliku korišćenjem optičkog zuma i zum se zaustavlja na maksimalnom optičkom zumu.Snimanje filmova B Tokom zapisivanja filmova Kad se zaustavi snimanje filma. • Na određenom dometu fokusa ili uvećanja mogu se pojaviti šare slične teksturi platna što je potpuno uobičajno kad se snimaju teksture slične mreži na senzoru (moare šare). karticu klase 6 ili mem.

• pritisnite d pre snimanja za izbor D (movie) taba i podesite meni filma pre početka snimanja (A 82). nakon pritiskanja tastera b (movie-record)onda se fokusira i počinje snimanje filma. ekspo. Proverite podeš. 81 Snimanje filmova i reprodukcija .Snimanje filmova C Dostupne funkcije sa snimanjem filma • Trenutna podeš. • blic neće odraditi. aparat čeka 10 sek. • Za redukciju drmanja aparata. balansa bele i opcija boje se primenjuju tokom snimanja filma. Ako je makro režim omogućen. • Pri korišćenju samookidača. pre snimanja. aparat može da snima filmove kad su subjekti blizu aparata. kompenz. omogućite elektronsku VR podešavanjem Electronic VR (A 85) u meniju filma.

ili pametnog režima portreta. Easy auto mode Image mode 82 . pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova. Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. Electronic VR Podešavanja za elektronsku redukciju vibracije pri snimanju filma. Wind noise reduction Uključite ili isključite redukciju šuma vetra tokom snimanja filma. režima scene. Easy auto mode Image mode 2 Pritisnite džojstik J. A 86 A 86 A 85 A 85 A 84 Prikaz menija filma 1 Snimanje filmova i reprodukcija Pritisnite d u režimu snimanja. Movie options Izaberite tip filma. Prikazuje se ekran menija. Sad možete da izaberete tab. 1100 Pri korišćenju easy auto režima.Snimanje filmova Promena opcija snimanja filma U meniju filma imate na raspolaganju sledeće opcije. Enhanced resolution Podesite povećanje rezolucije tokom snimanja filma.

Možete da izaberete stavku iz menija filma. Movie Movie options Autofocus mode Electronic VR Wind noise reduction Enhanced resolution 83 Snimanje filmova i reprodukcija . Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11).Snimanje filmova 3 Pritisnite H ili I da izaberete D tab. pritisnite d ili pritisnite J i izaberite drugi tab. Da izađete iz menija filma. Movie Movie options Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution 4 Pritisnite K ili k.

iako postoji još mesta na mem. 102 MB) 1 min 32 s 34 s 4 min 22 s Memorijska Kartica (4 GB)* 55 min 15 min 2 h 30 min n HD 720p (1280×720) (default setting) p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Sve cifre su pretpostavka: Max. Format podržan od strane Apple Inc. • Veličina slike: 640 × 480 pixels • bitrate filma: 3 Mbps p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Snimanje filmova i reprodukcija • bitrate filma je količina podataka filma snimljena u sekundi. itd. dužina video zapisa može da zavisi od tipa mem. Ova rezolucija je pogodna za reprodukciju na širokom ekranuTV. Bitrate je manji kad je scena statična. • Veličina slike: 960 × 540 piksela • bitrate filma: 24 Mbps Filmovi sa odnosom 4:3 su snimljeni. • Brzina snimanja je oko 30 sličica u sekundi za svaku opciju. Kad snimate važne događaje. karticu (klase 6 ili više). * Maksimalna veličina fajla filma je 4 GB a maksimalno vreme snimanja za jedan film je 29 min. snimanje može neočekivano da se zaustavi pri određenim uslovima snimanja.. bitrate snimljenih filmova. . Opcija n HD 720p (1280×720) (default setting) Opis Filmovi sa odnosom16:9 snimljeni su u HD rezoluciji. Kad snimate filmove na internu mem. kartice. C Opcije filma i maksimalno trajanje filma Opcija Interna memorija (Approx. preporučuje se snimanje na mem.Snimanje filmova Opcije filma Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Movie options Izaberite opciju za snimanje. • Veličina slike: 1280 × 720 piksela • bitrate filma: 9 Mbps Filmovi sa odnosom 16:9 su snimljeni. D 84 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131).

Opcija w On (default setting) k Off Opis Redukuje efekte drmanja aparata tokom snimanja. VR na On. Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena. B Full-time AF Elektronska VR Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Electronic VR Snimanje filmova i reprodukcija Odaberite VR (redukcija vibracija) da li se koristi ili ne. 85 .Snimanje filmova Režim autofokusa Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. Aparat konstantno fokusira. R je prikazano na početku snimanja(A 8). Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata dosta menja. Preporučeno je korišćenje Single AF da spreči interf. Elektronska VR nedostupna. Opcija A Single AF (default setting) Opis Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za početak snimanja filma. zvuka aparata pri fokusiranju u toku snimanja. Kad je el.

Opcija Y On k Off (default setting) Opis Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na mikrofonu. Opcija Auto (default setting) Off Opis Automatski se poboljšava. U određenim situacijama. 86 . Siluete deluju oštro. Pri snimanju. Poboljšana rezolucija Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Enhanced resolution Snimanje filmova i reprodukcija Poboljšajte rezoluciju kad snimate filmove. najbolje bi bilo izabrati Off .Snimanje filmova Redukcija šuma vetra Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Wind noise reduction Podesite da li ćete redukovati šum vetra ili ne. Pogodno za snimanje na jakom vetru. Kad je Off izabrano ikona trenutnog podešavanja nije prikazana. željeni rezultati možda neće biti postignuti. Kad je ova opcija omogućena. kao kad je subjekat slabo osvetljen. trenutno podešavanje je prikazano (A 8). Kad su promene u osvetljenju subjekta velike. Funkcija nije moguća. Ne redukuje se šum vetra. Promenite podešavanje i eksperimentišite da bi nasli idealno podešavanje za svaku situaciju. pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge zvuke.

Pausing 5s Tokom indicator reprodukcije jač. Da bi pustili film. se nastavlja kad pustite taster k. Premotavajte film unapred po jedan frejm. Snimanje filmova i reprodukcija Pause E Kraj pregledavanja i povratak u prozor reprodukcije. B O reprodukciji filma Samo filmovi snimljeni sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. Reprod.Reprodukcija filma U režimu reprodukcije preko celog ekrana (A 26). reprod. Premotavanje unapred. Delete Current image Erase selected images All images 87 . a potom pritisnite k da bi se izvršila operacija. Reprod. Brisanje filmova Izaberite film i pritisnitel u modu pregledavanja preko celog ekrana (A 61) ili u modu pregleda ikonica (A 62). Na raspolaganju su vam sledeće operacije.MOV 10s Koristite kontrolu uvećanja ka g (i)/f (h)da bi ste podesili jačinu tona. se nastavlja kad pustite taster k. i pritisnite k. F I End G Nastavak reprodukcije. Pritisnite džojstik J ili K a odaberete vrstu kontrole. Pojaviće se dijalog za potvrdu. zvuka Za Rewind Advance Ikon A B Opis Premotavanje unazad. Pritisnite k da isečete neželjene delove filma tako da se čuvaju samo željeni delovi (A 88). filmovi se mogu prepoznati po ikoni opcija filma(A 84). Premotavajte film unatrag po jedan frejm. otvorite prikaz preko celog ekrana u rež. Sledeće operacije su vam na raspolaganju tokom pauze. Premotavanje se C nastavlja dok je pritisnuto k. Pauziranje repordukcije filma. 15/05/2011 15:30 0010. Vidite “Brisanje fotografija” (A 27). Premotavanje se D nastavlja dok je pritisnuto k. Kontrole repordukcije će da se pojave u vrhu ekrana.

i onda pritisnite k taster. Da otkažete. Izmenjeni film je sačuvan. 1m10s 5 6 Kada ste podesili. 1 2 Pustite željeni film i pauzirajte(A 87).Izmena filmova Željeni delovi filma mogu se čuvati kao posebni fajlovi. 1m30s 3 Pritisnite H ili I za izbor M kontrole (izaberite početnu tačku). Pri izmeni filma. Izaberite Yes i pritisnite k taster.kadar prikazan kad je film pauziran je početna tačka izmene. Pritisnite J ili K da pomerite krajnju tačku na desni kraj završetka željenog dela filma. Pritisnite J ili K da pomerite početnu tačku do početka željenog dela filma. Choose star t point 1m20s 4 Pritisnite H ili I za izbor N (izaberite krajnju tačku). Da izađete bez čuvanja izaberite No. i pritisnite k tatser. Tokom pregleda rotirajte kontrolu zuma na g/f da podesite jačinu zvuka. Prikazan je ekran izmene filma. Choose end point Snimanje filmova i reprodukcija Izaberite c (preview) i pritisnite k tatser za reprodukciju dela filma koji će biti sačuvan. pritisnite H ili I da izabereteO (return). pritisnite H ili I za izbor m Save i pritisnite k taster. pritisnite k ponovo da zaustavite reprodukciju. Tokom pregleda. Yes No S ave O K ? 88 . Pritisnite na džojstiku J ili K za izbor I kontrole.

kartici da bi se sačuvale izmenjene kopije. • Funkcije izmene nisu dostupne kad nema dovoljno slobodnog mesta na internoj mem.. Filmovi ne mogu da se seku a da traju manje od 2 sek.Izmena filmova B O izmeni filmova • Film koji je izmenjen ne može se ponovo seći. D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Da isečete drugi deo filma. izaberite i izmenite originalni film. 89 Snimanje filmova i reprodukcija . ili mem. • Filmovi se seku u intervalima od jedne sekunde. • Filmovi snimljeni na Movie options podešenom (A 84) na p iFrame 540 (960×540) ne mogu da se izmene.

a beli i crveni konektor sa audio ulazom. Pri korišćenju audio/video kabla Povežite žuti konektor sa video ulazom na TV. Ako imate HDMI kompatibilan TV. Yellow White Red Pri korišćenju HDMI kabla (kupuje se posebno) Povežite HDMI kabla na HDMI ulaz na TV. 2 Povežite fotoaparat sa televizorom. HDMI mini konektor (Tip C) Na HDMI ulaz 90 . možete uživati u prikazu slika u HD kvalitetu konektovanjem aparata sa Tv om preko HDMI kabla (posebno se kupuje). TV ili štampač Priključivanje na TV Povežite fotoaparat sa televizorom da reprodukujete slike na televizoru. 1 Priključivanje na računar.Priključivanje na računar. TV ili štampač Isključite fotoaparat.

Držite pritisnut c taster da bi upalili aparat. Podešavanje video režima se vrši preko Set up meniju (A 103) Ý TV settings (A 119).i snimanje filmova sa Movie options (A 84) podešenim na n HD 720p (1280×720) ili više. • Ne povezujte audio/video kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika ili kontrole zuma za kontrolu reprodukcije na aparatu. • Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV. Aparat će da se startuje u režimu reprodukcije. Selekcija slika. B C Ako slike nisu prikazane na televiziji Pogledajte u setup meniju podešavanja za video režim da li aparat podržava standard koji koristi vaš televizor. B O konekciji kabla • Kada povezujete kabal.Priključivanje na TV 3 4 Prebacite televizor na video kanal. proverite da jedan kraj kabla ima HDMI mini-pin konektor. ekran fotoaparata će da bude isključen. i snimljene fotografije će biti prikazane na televizoru. Dok ste povezani sa televizorom. • Podesite HDMI device control (A 119) na TV settings na On (osnovno podeš. kada isključujete kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. • Ne povezujte USB kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor. Priključivanje na računar.). Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju kabla. Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control) Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom reprodukcije. 91 . • Pogledajte dokumentaciju dobijenu uz TV za informacije o HDMI-CEC kompatibilnosti. i onda povežite aparat pomoću HDMI kabla. Kupite HDMI kabl. • Za reprodukciju slika i filmova u HD rezolicij na HDMI-kompatibilnom TV. reprodukcija i pauziranje. prebacivanje između prikaza preko celog ekrana i prikaza 4 ikonice je moguće. uverite se da su konektori dobro orijentisani. preporučuje se snimanje slika sa Image mode (A 53) podešenim na M 2048×1536 ili više. Kad kupujete HDMI kabl. TV ili štampač B O HDMI konekciji • HDMI kabl se ne dobija. HDMI izlaz na aparatu koristi HDMI mini konektor (tip C).

10. • Ukoliko koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129)možete da punite aparat na duže periode.6. B Napomene o izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. TV ili štampač Kompatibilni Operativni Sistemi Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate.5) Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije informacije o kompatibilnošću sa operativnim sistemima. 92 . Priključivanje na računar.4. Za više informacija o instalaciju programa. Sačuvane slike se mogu pregledati i štampati.Povezivanje sa računarom Upotrebite priloženi USB kabal kako bi ste povezli aparat sa računarom. • Panorama Maker 5: Ovaj program spaja serije slika da bi kreirao jednu sliku panorame. • ViewNX 2: Koristite “Nikon Transfer 2” da sačuvate slike sa aparata na računaru. Karakterisitke izmene filmova i slika su takođe podržane. or Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (version 10. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. 10.11. radi kopiranja (transfera) slika na računar.5.8. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2). pogledajte Kratko uputstvo. Pre povezivanja fotoaparata Instaliranje softvera Koristite priloženi ViewNX 2 CD i instalirajte softvere na računar. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata.

Kada povezujete USB kabal. Lampica napajanja će da se uključi. Monitor aparata će ostati uključen.Povezivanje sa računarom Prebacivanje slika sa aparata na računar 1 2 3 Startujte računar na kome je instaliran Nikon Transfer. uverite se da su konektori dobro orijentisani Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. B Povezivanje USB kabla Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba. kada isključujete USB kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. Isključite fotoaparat. 93 . Povežite aparat sa računarem preko priloženog USB kabla. Priključivanje na računar. TV ili štampač 4 Uključite fotoaparat.

izaberite Nikon Transfer 2 Import File. kartici. • Mac OS X Nikon Transfer 2 će automatski startovati kad je aparat povezan sa računarom ako je Yes izabrano u Auto-Launch setting dialogu podešavanja kad je ViewNX 2 prvi put instaliran. kliknite Change program pod Import pictures and videos. Source uređaj Start Transfer taster Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. kliknite OK. • Windows XP Kad je prikazan dialog akcije selekcije.Povezivanje sa računarom 5 Startujte “Nikon Transfer 2” na računaru. TV ili štampač 6 Potvrdite da je izvorni uređaj prikazan u opcijama transfera Source panela i pritisnite Start Transfer. • Windows Vista Kad je prikazan AutoPlay dialog. potrajaće dok Nikon Transfer startuje. Dupli klik Import File na Devices and Printers K L120 ekranu. sve slike su prebačene na računar(osnovno podešavanje ViewNX 2). Izaberite Import File using Nikon Transfer 2 u Change program dijalogu i kliknite OK. kliknite Import File using Nikon Transfer 2. • Vidite “ Ručno Startovanje Nikon Transfer 2” (A 96) za više informacija. 94 . • Ako ima mnogo slika na mem. • Windows 7 Kad je prikazan Devices and Printers K L120 ekran. Priključivanje na računar.

ViewNX 2 će se automatski startovati i prebačene slike se mogu pregledavati. 95 . Diskonektovanje aparata Tokom prebacivanja ne isključujte aparat i ne diskonektujte ga od računara. TV ili štampač Za više informacija o korišćenju ViewNX. 2pogledajte Help opciju (A 96). Kad je prebacivanje gotovo. isključite aparat i USB kabl.Povezivanje sa računarom Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. Priključivanje na računar.

Kreiranje Panorame sa Panorama Maker 5 • Uzmite seriju slika koje su napravljene u Panorama assist režimu scene (A 44) kako bi ste napravili jednu panorama sliku pomoću Panorama Maker 5. 96 . prvo startujte ViewNX 2. Duplim klikom na ViewNX 2 ikonica na desktopu će startovati ViewNX 2. • Da bi prebacili slike koje su snimljene na internoj memoriji aparata na računar. Mac OS X Otvorite Applications folder. • Ubacite mem. • Proverite da je mem. • Panorama Maker 5 se može instalirati na računar sa priloženog ViewNX 2 CD. D Nazivi fajlova slika i foldera Vidite “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). D Priključivanje na računar. mogu se prebaciti na računar pomoću Nikon Transfera. • Nakon što se završi instalacija. Windows Odaberite Start meni>All Programs>ArcSoft Panorama Maker 5>Panorama Maker 5. i dupli klik na ViewNX 2 ikonu. Klikom na ViewNX 2 ikonu na Dock takođe startuje ViewNX 2.Povezivanje sa računarom C Korišćenje Čitača kartica Fotografije koje su snimljene na memorijsku karticu. kartica koju koristite podržana od strane čitača kartica. karticu u čitač kartica ili sličan uređaj i pratite proceduru od koraka 5 (A 94). slike se prvo trebaju prebaciti na memorijsku karticu preko aparata (A 74). TV ili štampač Starting ViewNX 2 Manually Windows Odaberite Start meni > All Programs > ViewNX 2 > ViewNX 2. pratite instrukcije sa ekrana ili pogledajte Help informacije koje se nalaze u Panorama Maker-u 5. otvorite Nikon Software > ViewNX 2 foldere u tom redosledu. pratite postupak koji je opisan dole u tekstu za start 5. D D D Ručno startovanje Nikon Transfer 2 Da startujete Nikon Transfer 2. • Za više informacija o korišćenju Panorama Makera. ukoliko se ista ubaci u čitač karica ili sličan uređaj. startujte ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2 i izaberite ViewNX 2 Help iz Help menija. Za više informacija o upotrebi ViewNX 2 i Nikon Transfer 2 Za više informacija o ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2. i onda kliknite Transfer ikonu u gornjem delu ekrana i izaberite Launch Transfer iz File menija. Mac OS X Odaberite Applications i dupli klik na ikonicu Panorama Maker 5.

definišite koje slike i koliko kopija će se štampati preko Print order opcije (A 67). TV ili štampač Povežite sa štampačem (A 98) Štampajte slike jednu po jednu (A 99) Štampanje više slika (A 100) Isključi fotoaparat i diskonektuj USB kabl B O izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. na duži period. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. • Ako punite aparat konstantno.Povezivanje sa štampačem Korisnici PictBridge-kompatibilnih (A 144) štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara. Pratite proceduru ispod za štampanje slika. D Štampanje Fotografija Kao dodatak na štampanje slika koje su prebačene na računar preko vašeg štampača ili direktnog povezivanja aparata sa štampačem. na raspolaganju su vam i sledeće opcije za štampanje fotografija: • Ubacite memorijsku karticu u DPOF-kompatibilni lsot na štampaču • Odnesite memorisjku karticu u foto radnju Za štampanje preko ovih metoda. 97 . koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129). Ne pridržavanje ovog upozorenja može da izazove oštećenje ili pregrevanje fotoaparata. Napravite Fotografiju Odaberite slike za štampanje preko Print order opcije (A 67) Priključivanje na računar.

Priključivanje na računar. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla.Povezivanje sa štampačem Povezivanje Fotoaparata i Štampača 1 Isključite fotoaparat. pojaviće vam se PictBridge ekran 1 na aparatu. kada isključujete USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom. Ukoliko ste pravilno povezali. 4 Upalite fotoaparat. Proverite podešavanja štampača. Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB kabla. uverite se da su konektori dobro orijentisani. Kada povezujete USB kabal. 1 2 Print selection 15/05 2011 NO. 32 32 98 . Potom će se pojaviti ekran Print selection (2). TV ili štampač 2 3 Uključite štampač.

Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali 12 sličica. Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u podešavanjima štampača odaberite Default. ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko celog ekrana. TV ili štampač 2 Odaberite Copies i pritisnite k. 1 Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku i pritisnite k taster. 8 × 10 in. Paper size Default 3. Print selection 15/05 2011 NO.5×5 in. 32 32 Priključivanje na računar. 5×7 in. Postcard 100 × 150 mm 4 × 6 in.Povezivanje sa štampačem Štampanje Jedne po Jedne Slike Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). PictBridge 0 0 0 prints Star t print Copies Paper size 3 Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k. 99 . Copies 4 4 Odaberite Paper size i pritisnite k. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 5 Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite k. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu.

Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d. . Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size 3 Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster. Da bi ste koristili podešavanja štampača. 5×7 in. Paper size Default 3.Povezivanje sa štampačem 6 Odaberite Start print i pritisnite k. 1 Kada vam se prikaže ekran Print selection pritisnite d. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. 8 × 10 in. Printing 002 / 004 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija Štampanje Više Fotografija Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 7 Priključivanje na računar.5×5 in. kliknite na Default u meniju za odabir veličine papira. Pojavljuje se Print menu ekran. 2 Upotrebite džojstik da odaberete Paper size (veličinu papira) i pritisnite k. TV ili štampač Štampanje počinje. Postcard 100 100 × 150 mm 4 × 6 in. Da bi prekinuli štampanje pritisnite k. Prikaz na ekranu će da se vrati na početni ekran za štampanje (korak 1) kada se završi štampanje.

• Prikazaće vam se meni s desna. kartici ili internoj mem. se štampaju jedna po jedna. Za štampanje odaberite Start print i pritisnite k.Povezivanje sa štampačem 4 Odaberite Print selection. • Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prešli u prikaz 12 ikonica. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u meni štampanja. • Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. Za štampanje Print all images odaberite Start print i pritisnite k. Slike za koje kopije nisu određene neće se štampati. • Prikazaće vam se meni s desna. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u 0 1 2 prints meni štampanja. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size Print selection Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku sliku. Print selec tion Print selec tion Priključivanje na računar. Print all images ili DPOF printing i kliknite k taster. • Pritisnite džojstik J ili K tda odaberete slike. Star t print Cancel 101 . TV ili štampač 10 1 1 3 Back 0 1 0 prints Star t print Cancel Print all images Sve slike sačuvane na mem. • Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju po oznaci (y) i numeričkim indikatorom broja kopija koje će biti štampane. i pritisnite H ili I ta podesite broj kopija za svaku sliku.

• Da vidite trenutni red štampe. Printing 002 / 010 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija C Veličina papira Aparat podržava sledeće formate papira: Default (veličina papira podešena od strane štampača)... Za štampanje odaberite Start print i prit. DPOF printing 0 1 0 prints Star t print View images Cancel View images 10 102 Priključivanje na računar. odaberite View images i pritisnitek. 5×7 in. • Prikazuje se meni s desna. Da bi ste prekinuli štampanje pre nego li su sve kopije odštampane pritisnite k. A3. Letter.5×5 in.. 100×150 mm. 8×10 in. 4×6 in. Odaberite Cancel i prit. 3. Prikaz na ekranu će da se vrati na meni štampe (korak 2) kada se završi štampanje. TV ili štampač Back 5 Štampanje započinje. k taster da se vratite u meni štampanja. . Za štampanje slika. ponovo pritisnite k.Povezivanje sa štampačem DPOF printing Štampajte slike za koje je kreirana naredba štampanja u Print order (A 67).. Biće prikazani samo oni formati koji su podržani od srane štamapča. i A4. k.

Time zone and date Podesite sat. Blink warning Podesite da li želite detekciju zatvorenih očiju kada fotografišete sa uključenom detekcijom lica. TV settings Podesite za konekciju sa televizorom. Auto off Podesite vreme potrebno da aparat utone u režim mirovanja.Osnovna podešavanja aparata Setup Meni Setup meni se sastoji od sledećih opcija. Welcome screen Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat. Print date Utiskivanje datuma na fotografije. Sound settings Podesite pdešavanja za zvuk. Vibration reduction Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili mirne fotografije. Battery type Izaberite tip baterija. Motion detection Podešavanja detekcije pokreta radi smanjenja efekta subjekta koji se kreće i potresa fotoaparata tokom fotografisanja. Language Odaberite jezik koji će da se koristi za prikaz na ekranu. Firmware version Prikazuje verziju softvera aparata. Monitor settings Podesite prikaz info o slici na ekranu i podešavanja osvetljenosti ekrana. Reset all Vrati sve na fabrička podešavanja. A 124 A 123 A 121 A 119 A 119 A 118 A 117 A 116 A 115 A 115 A 114 Osnovna podešavanja aparata A 105 A 106 A 110 A 112 A 113 103 . AF assist Uključuje ili isključuje AF-assist osvetljenje. datum i vremensku zonu na fotoaparatu. Format memory/Format card Formatirajte internu memoriju ili memorijsku karticu.

Setup Meni

Prikaz Setup Menija

1

Pritisnite d.
Meni je prikazan. Kada koristite lagani auto režim, režim osmeha, režim scene ili pametni režim portreta, pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova.

Easy auto mode Image mode

2

Pritisnite džojstik J.
Sada možete da selektujete tab.

Easy auto mode Image mode

104

Osnovna podešavanja aparata

3

Pritisnite H ili I da odaberete z tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection

AF assist

4

Pritisnite K ili k.
Na raspolaganju su vam stavke iz setup menija. Upotrebite džojstik da bi odabrali i prihvatili podešavanja (A 11). Da bi napustili setup meni, pritisnite d ili J i odaberite drugi tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection AF assist

Setup Meni

Ekran Dobrodošlice
d button M z (Setup menu) (A 104) M Welcome screen

Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
None (default setting) Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen; prikazan je ekran režima slikanja ili reprodukcije. COOLPIX Prikazuje se ekran dobrodošlice, pa tek onda, ekran režima slikanja ili reprodukcije. Select an image Za ekran dobrodošlice koristi se slika snimljena ovim aparatom. Kad se prikaže ekran izbora slike (A 72), izaberite sliku i pritisnitek. • Nakon što je odabrana slika snimljena na aparatu, slika će da se prikazuje na ekranu dobrodšlice čak iako je originalna slika obrisana. • Slike snimljene sa Image mode (A 53) podeš. na P 4224×2376 ili m 1920×1080, i kopije slika kreirane u veličini 320 × 240 ili manje korišćenjem male slike (A 77) ili obreza (A 78) ne mogu da se koriste.

105

Osnovna podešavanja aparata

Setup Meni

Time Zone and Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Time zone and date

Podesite sat na aparatu.
Date and time Podesite sat i datum na fotoaparatu. Koristite džojstik kako bi podesili datum i vreme. • Obeležite stavku: Pritisnite J ili K (obeležavanje prelazi između D, M, Y, Hour, i Minute). • Izmenite obeleženu stavku: Pritisnite H ili I. • Podesite: Izaberite polje minuta i pritisnite k. Date format Izaberite redosled u kome će dan, mesec i godina biti prikazani između Year/ Month/Day, Month/Day/Year, i Day/Month/Year . Time zone Možete podesit vašu (w) vremensku zonu ili uključiti zimsko računanje vremena. Kada je odabran (x) vremenska razlika (A 109) se automatski prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani region. Veoma korisno kada putujete.
Date and time

D

M

Y

01 00

01 00

2011

Edit

106

Osnovna podešavanja aparata

Time zone and date 15/05/2011 15:30 London. pojaviće se Z ikona kada se aparat nalazi u režimu fotografisanja. Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju. 11:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o Lima –04:00 Bac k Time zone 15/05/2011 06:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o. zone po gradovima. Casablanca Home time zone Travel destination Osnovna podešavanja aparata 3 Pritisnite K. Casablanca Home time zone Travel destination 4 Pritisnite J ili K da bi odabrali vremensku zonu destinacije (Naziv grada). Time zone 15/05/2011 15:30 London. L i m a Home time zone Travel destination 107 . Casablanca Date and time Date format Time zone D/M/Y 2 Odaberite x Travel destination i pritisnite k. Prikazaće se ekran za odabir vrem. Pritisnite I da bi je isključili. Kada se odabere željena destinacija.Setup Meni Podešavanje Vremenske Zone Destinacije Putovanja 1 Upotrebite džojstik da odaberete Time zone i pritisnite k. Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti od izabrane vremenske zone. Pritiskom na H će te uključiti zimsko računanje vremena i pojaviće se W i vreme će se pomeriti za jedan čas unapred. Biće prikazan Time zone meni. Time zone 15/05/2011 15:30 London.

slike se automatski snimaju sa datumom na njima.Setup Meni C Baterija Sata Footaparat poseduje odvojenu internu bateriju samo za časovnik. Kada je Print date opcija uključena. Baterija sata se puni kada se puni glavna baterija preko AC adaptera. C w (Vaša Vremenska Zona) • Da bi prešli na našu vremensku zonu pritisnite w Home time zone u koraku 2 i pritisnite k. C D Osnovna podešavanja aparata Zimsko računanje vremena Kada zimsko računanje vremena počne ili se završava. i može da podrži rad sata i do nekoliko dana nakon deset sati punjenja. • Da bi promenili vašu vremensku zonu. uključite ili isključite zimsko računanje vremena i ekrana za odabir vremenske zone u koraku 4. Uštampavanje datuma na slike Omogućite Print date opciju (A 112) u setup meniju nakon što je vreme podešeno. 108 . odaberite w Home time zone u koraku 2 i ponovite korake 3 i 4 da bi podesili vremensku zonu.

Berlin Athens. Manama Abu Dhabi. Ankara Moscow. Guam New Caledonia Auckland. Vancouver MST (MDT): Denver. Jakarta Beijing. Samoa Hawaii. UTC +/-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4. Nairobi.5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 Time zone Madrid. Tahiti Alaska. Dhaka Bangkok. Seattle. Singapore Tokyo. Karachi Osnovna podešavanja aparata New Delhi Colombo. Paris. Seoul Sydney. Houston. Anchorage PST (PDT): Los Angeles. Kuwait. Dubai Islamabad. Toronto.Setup Meni D Vremenske zone Fotoaparat podržava dole nabrojane vremenske zone. Mexico City EST (EDT): New York. Casablanca UTC +/+1 +2 +3 +4 +5 +5. Riyadh. Sao Paulo Fernando de Noronha Azores London.5 -4 -3 -2 -1 ±0 Time zone Midway. Hong Kong. Lima Caracas Manaus Buenos Aires. Za vremenske zone koje nisu dole nabrojane namestite sat iz Date and time opcije. Phoenix CST (CDT): Chicago. Helsinki. Fiji 109 .

Brightness Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. Po defoltu je 3. (A 111) Image review • On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na ekranu nakon što je snimljena.Setup Meni Podešavanja ekrana d button M z (Setup menu) (A 104) M Monitor settings Podesite opcije ispod. Photo info Informacije koje će da se vide tokom slikanja ili reprodukovanja. • Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena. Osnovna podešavanja aparata 110 .

JPG Framing grid+ auto info 30 4/ 4 Dodatno sa info. režim slikanja režim reprodukcije 15/05/2011 15:30 0004. prikazanim u Auto info. 111 . Kadar koji indicira ugao preglednosti (oblast obuhvaćena u snimljenom filmu) prikazan je pre snimanja. 9) za informacije o indikatorima na ekranu. Informacija se prikazuje (default setting) nakon neke operacije. Mreža kadriranja je prikazana kao referenca za kadriranje. prikazanim u Auto info. Osnovna podešavanja aparata Hide info 15/05/2011 15:30 0004. prikazane su iste informacije kao za Auto info. Mreža nije prikazana kad se snima film.. o fotografiji biti prikazane. prikazane su iste informacije kao za Auto info. Movie frame+ auto info 30 Dodatno sa info.Setup Meni Informacije o fotografijama Izaberite da li će info. Ako nema operacija nakon Auto info nekoliko sek.JPG Show info 30 4/ 4 Prikazane su iste info. Polgedajte “Ekran” (A 8. prikaz će biti isti kao Hide info. kao u Show info.

Setup Meni

Print Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Print date

Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku. Ove informacije mogu da se štampaju i na štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena (A 69).
15.05.2011

f S k

Date Datum se utiskuje na fotografiju. Date and time Datum i vreme se utiskuju na fotografiju. Off (default setting) Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.

112

Osnovna podešavanja aparata

Za sva podešavanja osim Off (isključeno), ikona trenutnog podešavanja će se pojaviti na ekranu (A 8).

B

Utiskivanje datuma

• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene. • Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima. - Kada je režim scene podešen na Museum ili, ili kad je podešen Continuous pri korišćenjuPet portrait režima scene - Kad koristite sport kontinualni režim. - Kada je Continuous (A 57) podešen na Continuous ili BSS - Kada snimate filmove • Utisnuti datum sa postavkom Image mode (A 53) za O 640×480 će biti teške za čitanje. Odaberite N 1024×768 ili veće formate kada koristite utiskivanje datuma. • Datum se snima koristeći format izabran u setup meniju Time zone and date opcije (A 16, 106).

C

Utiskivanje Datuma i Redosled Štampanja

Kada štampate sa DPOF kompatabilnih štampača koji podržavaju štampanje informacija o fotografisanju i slika, moguće je koristiti opciju Print order (A 67)za štampanje takvih informacija na slikama koje nisu snimljene sa Print date opcijom.

Setup Meni

Smanjenje vibracija
d button M z (Setup menu) (A 104) M Vibration reduction

Definišite podešavanje redukcije vibracije za snimanje mirnih slika.Smanjenje vibracija efikasno smanjuje zamućenost, koja je prouzrokovana blagim mrdanjem ruku što stvara drmanje aparata, što se pogotovo događa kada se slika sa uvećanjem ili umanjenom brzinom zatvarača. Podesite smanjenje vibracija na Off kada koristite stativ za stabilizaciju aparata.
V On (hybrid) Redukcija vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Dodatno, elektronska redukcija vibracije procesira slike i uklanja efekte drmanja aparata u sledećim situacijama. • kad blic ne odradi • kad se koristi manja brzina zatvarača od1/60 sek • Kad je nedostupan Self-timer • Kad je Continuous na Single • Kad je ISO na 200 ili manje g k On (default setting) Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Off Smanjenje vibracija je isključeno.

Osnovna podešavanja aparata

Podeš. redukcije vibracije se može potvrditi na monitoru tokom snimanja (A 8, 21) (kada je izabrano Off, ikona se neće pojaviti na ekranu).

113

Setup Meni

Motion Detection
d button M z (Setup menu) (A 104) M Motion detection

Specify whether or not motion detection is used to reduce the effects of subject movement and camera shake when taking still pictures.
U Auto (default setting) When the camera detects subject movement or camera shake, the ISO sensitivity and shutter speed are automatically increased to reduce blurring. Note that motion detection is not active in the following situations: • When the flash is set to X (fill flash) • When the ISO sensitivity option (A 58) is set fixed at a particular value in A (auto) mode • When using Multi-shot 16 (A 57) • In the following scene modes: Night portrait (A 37), Dusk/dawn (A 38), Night landscape (A 39), Museum (A 40), Fireworks show (A 41), Backlighting (A 41), Pet portrait (A 43) • When using Sport Continuous mode (A 48) k Off Motion detection is disabled.

114

Osnovna podešavanja aparata

The motion detection setting can be confirmed in the monitor during shooting (A 8). When the camera detects shaking and increases shutter speed, the motion detection indicator turns green. When set to Off, no icon is displayed.

B

Napomene o smanjenju vibracija

• Za start red. vibracija je potrebno par sekundi nakon što se upali aparat, ili kad aparat prelazi iz rež. slikanja u režim reprod. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje pre nego što fotografišete.. • Usled karakt. funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno. • U nekim okolnostima možda red vibracija neće moći da u potpunosti eliminiše drmanje aparata. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije možda neće moći da redukuje efekte drmanja aparata ako je vibracija mnogo slaba ili jaka. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije ne funkcioniše ako je brzina zatvarača mnogo velika ili mala. • Kad je na On (hybrid), aparat autom. oslobađa zatvarač dva puta za svaku fotogr. i procesira sliku, pa je potrebno više vremena da bi se slika sačuvala. Shutter sound (A 115)čuće se samo jednom. Samo je jedna slika sačuvana.

D

Korišćenje smanjenja vibracija sa filmovima

Red. vibracija za snimanje filma može se podesiti sa Electronic VR (A 85) u meniju filma(A 82).

kada je On (osnovno podeš. I čuće se zvuk pri startovanju aparata. neki režimi scene automatski isključuju AF-pomoćno osvetljenje čak i ako je podešen na Auto (A 36-43).) ili Off. zvuk zatvarača se neće čuti sa nekim karakteristikama kao što je kontinualno snimanje ili BSS (best shot selector) ili sa snimanjem filmova iako je On izabrano.) izabrano. Osvetljivač ima domet od 6. Shutter sound Izaberite On (osnovno podeš. Auto (default setting) AF-pomoćno osvetljenje će da pripomogne pri fokusiranju subjekta koji je slabo osvetljen.0 m (9 ft.) na maksimalnoj široko-ugaonoj poziciji i 3. • Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman.0 m (19 ft. čuće se jedan bip kada operacija uspešno izvršena. Ipak.Setup Meni AF Assist d button M z (Setup menu) (A 104) M AF assist Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata kad je subjekt slabo osvetljen. 2 puta kada se fokusira.) u maksimalnoj telefoto poziciji. 10 in. Button sound Uključite On ili isključite Off. Osnovna podešavanja aparata Podešavanja zvuka d button M z (Setup menu) (A 104) M Sound settings Izvršite sledeća podešavanja zvuka. 115 . i 3 puta kada se naiđe na grešku. Off Funkcija je isključena. Aparat možda neće moći fokusirati ako je slabo osvetljenje. B Napomene o detekciji pokreta • Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u nekim od situacija. • Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto.

Sleep mode Ukoliko je selektovano On (osnovna postavka). 5 min. • Lampa napajanja blinka u režimu mirovanja. i 30 min. ÝTaster uključenja. ili posle 1min kada je Auto off podešena na 5 min ili više.Setup Meni Auto Off d button M z (Setup menu) (A 104) M Auto off Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije. 1 min. Okidač. • Prekinite režim mirovanja i pokrenite ekran pritiskanjem bilo kojeg od sledećih tastera. aparat će preći u režim mirovanja ako se ne menja osvetljenost subjekta čak i pre nego li istekne odabrano vreme. A taster. prođe u režimu mirovanja. Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje. Auto off Odaberite koliko je potrebno vremena da prođe ukolikose ne izvrši niti jedna operacija da bi se aparat isključio: 30 s (osnovna postavka). 116 Osnovna podešavanja aparata B C O podešavanju zvuka Kad se ekran iksljuči da bi sačuvao napajanje Zvuk tastera ili zatvarača će se čuti kad se koristi Pet portrait režim scene . • Aparat se isključuje nakon što 3min. c taster ili b (e movie-record) taster C Auto Off Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima: • Kad je meni prikazan: tri minuta • Rerodukcija slajdova (prezentacija): do 30 minuta . Aparat će preći u režim mirovanja nakon 30 sekundi kada je Auto off podešen na 1 min ili manje. aparat će ući u režim mirovanja (A 15).

Format card All images will be deleted! OK? Format No B Formatiranje Interne Memorije i Memorijske Kartice • Ne isključujte aparat ili otvarajte ležište baterije tokom formatiranja aparata. Formatiranjem interne mem. Formatiranje Interne Memorije Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu. Prebacite važne slike pre foramtiranja na računar. Format memory All images will be deleted! OK? Format No Osnovna podešavanja aparata Formatiranje Memorijske Kartice Kada se memorijska kartica ubaci u aparat.. kartice se permanentno brišu svi podaci. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. Format memory opcija će se pojaviti u setup meniju.Setup Meni Formatiranje Memorije/Formatiranje Kartice d button M z (Setup menu) (A 104) M Format memory/Format card Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu. • Kada prvi put ubacite kartice koje su se koristile na drugim aparatima u ovaj aparat morate da ih formatirate pre nego li ih budete koristili. ili mem. 117 . Format card opcija će se pojaviti u setup meniju.

Czech Danish German (default setting) Spanish Greek French Indonesian Italian Hungarian Dutch Norwegian Polish Osnovna podešavanja aparata Portuguese Russian Romanian Finnish Swedish Turkish Ukrainian Arabic Simplified Chinese Traditional Chinese Japanese Korean Thai 118 .Setup Meni Jezik d button M z (Setup menu) (A 104) M Language Odaberite jedan od 26 jezika koji će se koristiti na aparatu.

• G (Easy auto) režim • Portrait (A 36) ili Night portrait (A 37) režimi scena On Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima zatvorene oči. Video mode Odaberite između NTSC i PAL. Ý “Upravljanje Did someone blink? Ekranom” (A 120) Off (default setting) Upozorenje na treptaj nema efekta.). HDMI Izaberite HDMI izlaznu rezoluciju slike između Auto (osnovno podeš. Portret čije su oči ostale zatvorene kada je odradio zatvarač.Setup Meni Podešavanja za TV d button M z (Setup menu) (A 104) M TV settings Podesite za konekciju sa TV om. 720p. pojaviće Did someone blink? ekran na monitoru. 119 . Ukoliko se ovo desi. ili 1080i prema HD televizoru koji je povezan sa računarom. Kad je podešeno na Auto. kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja. daljinskim za TV možete upravljati aparatom tokom reprodukcije. rezolucija se autom. HDMI device control Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI kabla. podešava na 480p.). 720p. Upozorenje na treptaj d button M z (Setup menu) (A 104) M Blink warning Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu detekcije lica (A 24) u sledećim situacijama. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) dozvoljava kompatibilnim uređajima da sarađuju između sebe. i 1080i. 480p. pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da fotografišete. Kad je na On (osnovno podeš. je uokviren žutom linijom. Ý “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)” (A 91) Osnovna podešavanja aparata D HDMI i HDMI-CEC HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je multimedijalni interfejs.

120 . Did someone blink? Exit Funkcija Povećajte i prikažite lice osobe koja je trepnula Preži u prikaz preko celog ekrana Osnovna podešavanja aparata Kontrola g (i) f (h) Opis Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i).Setup Meni Rukovanje the Did someone blink? Ekranom Sledeće operacije su vam na raspoaganju u Did someone blink? ekranu. A taster ili b (e movie-record) taster. Ukoliko se ne izvrši niti jedna operacija u toku od par sekundi. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h). aparat se vraća u režim fotografisanja. okidač. Ukoliko aparat detektuje više subjekata sa zatvorenim očima pritisnite J ili K tokom uvećanja kako bi pregledali lica. Odaberi lice koje će biti prikazano Obriši sliku l k Povratak u režim fotografisanja A b Pritisnite l taster. Pritisnite k taster.

Setup Meni Resetuj sve d button M z (Setup menu) (A 104) M Reset all Kada odaberete Reset.0 Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje Režim scene Opcija Scene menu (A 35) Hue adjustment in food mode (A 40) Pet portrait (A 43) Center Continuous Osnovno podešavanje Portrait Sport Continuous Meni Opcija Image mode (A 49) Sport continuous (A 49) Osnovno podešavanje N 1024×768 Continuous H Meni slikanja Opcija Image mode (A 53) White balance (A 55) Continuous (A 57) ISO sensitivity (A 58) Color options (A 59) Auto Single Auto Standard color Osnovno podešavanje R 4320×3240 121 . Pop-up Meni Opcija Flash mode (A 28) Self-timer (A 31) Macro mode (A 51) Exposure compensation (A 32) Auto Off Off 0. sva podešavanja na aparatu će se vratiti na osnovne vrednosti.

Setup Meni Meni Filma Opcija Movie options (A 84) Autofocus mode (A 85) Electronic VR (A 85) Wind noise reduction (A 86) Enhanced resolution (A 86) Osnovno podešavanje HD 720p (1280×720) Single AF On Off Auto Setup Meni Opcija Welcome screen (A 105) Photo info (A 110) Image review (A 110) Brightness (A 110) Print date (A 112) Vibration reduction (A 113) Motion detection (A 114) AF assist (A 115) Button sound (A 115) Shutter sound (A 115) Auto off (A 116) Sleep mode (A 116) HDMI (A 119) HDMI device control (A 119) Blink warning (A 119) Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje None Auto info On 3 Off On Auto Auto On On 30 s On Auto On Off Ostalo Opcija Paper size (A 99. 100) Osnovno podešavanje Default 122 .

Language (A 118). Video mode (A 119). Time zone and date (A 106).Setup Meni • Ukoliko odaberete Reset all takođe ćete obrisati i trenutni broj fajla (A 131) iz memorije. obrišite sve slike (A 27) pre nego li odaberete Reset all. i Battery type (A 123) Osnovna podešavanja aparata Tip baterijee d button M z (Setup menu) (A 104) M Battery type Kako bi bili sigurrni da vam aparat pravilno pokazuje kapacitet baterije (A 20). Da bi resetovali nabrojavanje fajlova na “0001”. Shooting menu: Ručno podešavanje u White balance meniju (A 55) Setup menu: Slike registrovane za Welcome screen (A 105). • Sledeći meniji će ostati nepromenjeni posle Reset all operacije. Alkaline (default setting) COOLPIX (Ni-MH) Lithium LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije 123 . odaberite podešavanje za tip baterija koje koristite u aparatu. Nabrojavanje će se nastaviti od najnižeg raspoloživog broja.

COOLPIX L120 Ver.Setup Meni Verzija upravljačkog softvera d button M z (Setup menu) (A 104) M Firmware version Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.x Back 124 Osnovna podešavanja aparata .x.

Ako se ekran polomi. ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod. ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. i tečnost iz monitora ne sme da dođe u kontakt sa rukama. očima i ustima. Ovi delovi se lako mogu oštetiti. ili dok se snimaju slike ili brisu. B Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva. mogu izazvati kondenzaciju na proizvodu. kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme. Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor. 125 . Naglo ukidanje energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene. Vodite računa o pokretnim delivima i objektivu Ne primenjujte silu na poklopac objektiva. Čuvanje aparata B Izbegavajte nagle promene temperatura Nagle promene. tada dolazi do bele mutnosti na slici. B Držite podalje od jakih magnetnih polja Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike.Čuvanje aparata Briga o fotoaparatu Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera predostrožnosti: B B B Držite ga suvog Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti Nemojte ga ispustiti Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji. treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom. B Isključite uređaj kada uklanjate izvor napajanja Ne vadite baterije kada je uređaj uključen.

Zamenite bateriju kada više ne može da se puni. Pobrinite se da je baterija potpuno puna pre izlaženja po takvom vremenu. promenite ih pre upotrebe. kada slikate važne prilike.Briga o fotoaparatu C Baterija • Nakon kupovine zamenjivih punjivih baterija. Reciklirajte ih po pravilima. Korišćene baterije su vredan izvor. i promenite baterije ako je potrebno (A 20). 126 Čuvanje aparata . • Hladnim danima. Pročitajte informacije iz “Dodatna oprema” (A 129) i dokumentacije dobijene sa punjačem baterije MH-73 (posebno se kupuje). kapacitet baterije slabi. • Proverite nivo baterije kada uključite aparat. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije. Prilikom kpovine one nisu napunjene. • Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata. Ako je moguće nosite rezervne baterije. Držite rezervne baterije na toplom mestu.

Strana materija u fotoaparatu izaziva kvar i nije pokrivena osiguranjem. brišite objektiv sa mekanom krpicom. izbeljivač i druge isparljive hemikalije. Koristite duvaljku da očistite prašinu. Da otklonite prste i druge mrlje koristite suvu krpu blago brišite ne koristite silu. Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom. 127 Čuvanje aparata .Briga o fotoaparatu Čišćenje Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. i onda obrišite nežno sa suvom krpicom. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom kraju). Prašinu otklonite sa duvaljkom. Nakon korišćenja fotoaparata na pesku ili plaži. Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu. Objektiv Monitor Telo Ne koristite alkohol. i onda detaljno osušite. koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka krajevima. obrišite pesak i so sa blago nakvašenom krpom. prljavštinu i pesak.

Ovaj efekat poznat kao “zamućenje”. Ovo je karakteristika senzora i ne predstavlja kvar. C Napomene o zamućenju Bele ili obojene linije svetla mogu se videti prilikom zumiranja svetlih objekata. • Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. . Ova karakteristika je poznata za TFT LCD ekrane. Zamućenje može izazvati diskoloraciju u nekim delovima slike. Uključite fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja. Multishot 16 i režimu filma. kao komete se mogu pojaviti na ekranu. refleksije sunca i električno svetlo. izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. Ako monitor počne da tamni ili treperi. osim pri snimanju sa Continuous podeš. i ne znači kvar.Briga o fotoaparatu Čuvanje Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. Kad snimate u ovim režimima. U modovima slikanja. Slike slikane ovim proizvodom neće biti pod uticajem. vertikalne linije. • Kad kadrirate slvetle objekte. Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. na Multi-shot 16 i snimanju filmova. izbegavajte svetle objekte. Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja. Ne utiče na snomljene slike. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili. 128 Čuvanje aparata C Napomena o ekranu • Monitor može da sadrži nekoliko piksela koji uvek svetle ili ne svetle. zamućenje nema nikakav efekat na sačuvane slike. Ova jfenomen poznat kao “zamućenje”. nije kvar. na bilo kojim sledećim lokacijama: • Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio • Izlagati temperaturama ispod –10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F) • Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60 % Da sprečite buđ. kao što je sunce. javlja se kad jako svetlo pada na senzor slike. • Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju. osim u Sport kontinualnom modu.

129 Tehničke karakteristike . EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. punite 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije odjednom sa punjačem baterija MH-73. 2 Dobija se uz aparat(ÝStrana 3 u Kratkom uputstvu).Tehničke karakteristike Dodatna oprema punjač baterija/punjive baterije1 AC adapter USB Kabl Audio/video Kabl Poklopac objektiva • punjač baterija MH-73 (sadrži 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije) • zamenjive punjive baterije: punjive Ni-MH baterije ENMH2-B4 (set od 4 EN-MH2 baterije) AC Adapter EH-67 USB Kabl UC-E62 Audio Video Kabl EG-CP162 Poklopac objektiva LC-CP222 1 Kad koristite sa COOLPIX L120. Ne mešajte baterije koje imaju različito vreme punjenja (A 126).

Mem.Dodatna oprema Odobrene memorijske kartice Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom. SD mem. 12 GB. 16 GB. kartica SanDisk TOSHIBA Panasonic Lexar 1 2 SDHC mem. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. 32 GB 48 GB. Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem. 24 GB. 32 GB SDXC mem. SDHC kompatibilne. 64 GB Ukoliko se koriste u čitaču. 16 GB. 3 SDXC kompatibilne. 8 GB. 8 GB. • Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. 8 GB. 130 Tehničke karakteristike . kartica3 64 GB 64 GB – 2 GB1 2 GB1 2 GB1 2 GB1 4 GB. 8 GB. kartica2 4 GB. Proverite da li čitač podržava SDXC standard. 16 GB. 32 GB 4 GB. 16 GB. 32 GB 4 GB. proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB. Proverite da li čitač podržava SDHC standard. kartice niže Speed Class.

karticu.JPG . počinje od “0001”) Ekstenzija (označava tip fajla) Fotografije Filmovi .g. imena fajlova se ne menjaju ali folderi dobijaju nove brojeve. Kada broj slika u folderu dostigne 9999. filmovi Male kopije Kropovane kopije D-Lighting kopije DSCN SSCN RSCN FSCN Broj fajla (automatski se dodaje redom. ili mem. Copy>All images kopira sve foldere sa izvornog medijuma. startujući od najvećeg broja na medijumu (A 74). Ukoliko imate 999 foldera i oni sadrže po 200 slika. kreiraće se novi folder za sledeću fotografisanu sliku. “100NIKON”). J P G Identifikator (ne prikazuje se na ekranu) Originalne slike. “101P_001”. ili ste stigli do broja slike 9999. ukoliko folder već ima 200 slika. D SC N 00 0 1 . • Fajlovi kopirani opcijom Copy>Selected images se kopiraju u trenutni folder. • Jedan folder može imati do 200 slika.MOV • Fajlovi se stavljaju u folder sa brojem i oznakom od 5 karaktera: “P_” tri broja za slike snimljene u Panorama assist režimu scena (e.Nazivi foldera i fajlova Slike i filmovi se čuvaju pod sledećim imenima. nećete biti u mogućnosti da slikate nove slike dok ne formatirate internu mem. 131 Tehničke karakteristike . gde se dodeljuju novi brojevi fajlova počev od najvećeg u folderu. karticu (A 117) ili ubacite novu mem. Brojevi fajlova se dodeljuju automatski od “0001”. A 44) i “NIKON” za sve druge slike (npr. kreiraće se novi folder.

. remove the lens cap. Q (blinks red) P Please wait for the camera to finish recording. Problem Poklopac nije stavljen na objektiv. and turn the camera on. • Korist. Aparat ne može da fokusira. 18 pravilno ubačena. 25. 53 27. Namestite sat. zaključ. P This card cannot be used. Aparat ne može da vrši Sačekajte da se poruka druge oper. • • • • Izaberite manju vel. Izvadite karticu i koristite internu memoriju. kart nije formatirana za korišćenje u COOLPIX L120. Rešenje A Uverite se da je poklopac 15 objektiva uklonjen. 106 14. 130 • Proverite da li su 18 konektori čisti. i prebacite podatke na računar pa je formatirajte. 19 Mem. P Card is not formatted. • Koristite odobrene kart. Izbrišite slike. Ubacite novu kart. kartici. 50 25 Zamenite baterije. 123 24. P This card cannot be read.. Ekran Q Turn the camera off.Poruke greške Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na ekranu. fokusa. O (blinks) N Battery exhausted. Greška u pristupu mem.slike. 19 u “lock” poziciji.. dok se čuvanje automatski ukloni. Svi podaci na njoj će biti obrisani. Ako greška nije uklonjena nakon što se isključili i uključili aparat. Prekidač za zabranu upisa je Stavite ga u “write” poziciju. N Memory card is write protected. 87 18 18 132 . odaberite No. kontaktirajte Nikon predstavništvo. kad je ne završi. Format card? Yes No N Out of memory. odaberite Yes i kliknite k. kart. je puna. Mem. kart. Baterija je prazna. • Refokusira. čuvanje završeno. kao i rešenja za njihovo uklanjanje. Da formatirate. Da zadržite podatke. • Potvrdite da je mem. ponovo uključite aparat. Tehničke karakteristike Sat nije podešen. ili se javila greška ovjektiva.

A 117 Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova. Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji. Ubacite novu karticu ili Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. Pregledajte ga na računaru ili drugim uređajima koji su učestvovali u kreiranju ovog fajla. Odaberite memoriju sa većom brzinom snimanja. Slika se ne može izmeniti.. • Izvadite mem. Ne može se pregledati na – ovom aparatu. • Da kopirate sa interne memorije na karticu. 75 – 18 18 74 Tehničke karakteristike Greška pri snimanju filma. mem. N Image cannot be modified. • SLike smanjene u veličini 320 × 240 ili manje napravljene preko crop ili small picture • Slike koje su snimljene u P 4224×2376 ili m 1920×1080 Nema dovoljno mem. 18 117 Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice. N Memory contains no images. kliknite d. N Faj nije kreiran sa COOLPIX File contains no image L120. Problem Greška u toku snimanja. Pojaviće se ekran za kopiranje i slike se mogu kopirati. za kopiranje slike. • Ne može se koristiti na filmu. Obrišite slike sa destinacije. data. Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici. P This file cannot be played back. N All images are hidden.Poruke greške Ekran P Image cannot be saved. – 70 133 . 27. Rešenje Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. Sledeće slike ne mogu biti 105 korišćene. 87 • Proverite uslove za editovanje. karticu da reprodukujete slike sa inter. N Cannot record movie.

odaberite Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Nakon što – ste rešili problem. Night portrait i 41 Backlighting režime scene . 109 – 28. Ugrađeni blic je spušten. Ubacite papir. Ako se greška ponovi kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika.* PR Printer error: out of paper Nema papira u štampaču. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. N Raise the flash. Rešenje Onemogućite zaštitu. odaberite – Printer error: paper jam Papir se zaglavio u štampaču. Proverite štampač. Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Tiho spustite blic.* PR Printer error: check ink Greška mastila.* Zamenite mastilo. Isključite fotoaparat i konektujte USB kabl ponovo. da nastavite štampu. zona. Isključite aparat izvadite i ponovo ubacite bateriju pa uključite fotoaparat. 79 P Greška u konekciji sa Communications error štampačem.* Proverite mastilo. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu.* PR Izvucite papir.Poruke greške Ekran N This image cannot be deleted. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. domaća vrem. 98 14 PR Printer error: check printer status.* 134 Tehničke karakteristike Ubacite pravi papir. A 71 N Destinacija je u istoj Travel destination is in vremenskoj zoni kao i vaša the current time zone. PR ketridž prazan. System error Q Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji. Blic je podignut pri snimanju filmova. Problem Slika je zaštićena. daberite – Odabrana veličina papira nije Resume i pritisnite k taster ubačena u štampač. Printer error: out of ink . PR Printer error: check paper Greška štampača. Zvuk spuštanja blica može biti snimljen. Podignite blic kada koristite N Lower the flash. 37.

A – * Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva. 135 Tehničke karakteristike .Poruke greške Ekran PR Printer error: file corrupt Problem Greška usled greške na fajlu. Rešenje Odaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu.

Sat nije podešen. A taster. 20 Fotoaparat se automatski isključio kako bi sačuvao 116 Uzrok / rešenje energiju. za datum i vremensku zonu se pojavljuje Baterija sata je prazna. Pogledajte indeks strana u koloni desno za više informacija. Izaberite Show info. 20 Uključen je standby rezim: pritsnite dugme za 13. pogledajte najčešće probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom. 15 paljenje. • Ne može se krostiti pri snimanju filmova. Podesite datum i vreme pomoću Time zone and date opcije u setup meniju. Print date nedostupan. 90 Podesite osvetljenje monitora. parametri i izvor energije Problem Monitor je crn • • • • • Monitor se tesko cita Fotoaparat se isključio bez upozorenja • • • • A 20 Fotoaparat je isključen. Kad lampica blica trepce crveno sačekajte da se blic napuni. 30 Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom. Ekran.Rešavanje Problema Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano. 127 Baterija je slaba. okidač. Očistite ga. • Slike snimljene pre nameštanja datuma i vremena “Date not set” indikator trepće u toku snimanja. • Proveravajte sat redovno. Ekran podeš. • Utiskivanje datuma se ne može koristiti u Datum nije prikazan na slikama trenutnom rež. sve opcije su vraćene na kad se aparat uključi. slikanja. 93 Fotoaparat i TV su povezani audo/video kablom ili HDMI kablom. Opcije fotoaparata su resetovane. Datum i vreme snimanja nisu tačni Tehničke karakteristike 126 16 106 110 16. 110 Monitor je prljav. c taster. ili b (e movie-record) taster. 106 112 108 136 . imaće oznake “00/00/0000 00:00” a filmovi “01/01/2011 00:00” . Nema indikatora na monitoru Hide info je podešeno za Photo info. • Baterija je hladna. fabričke. iako je omogućen Print date .

lampa napajanja treperi brzo.. Uzrok / rešenje Temperatura baterije je visoka. Pritiskom na prekidač napajanja možete ga ugasiti sami. aparat će se ugasiti automatski. Ugasite aparat i sačekajte da se paterija ohladi.Rešavanje Problema Problem Monitor se isključuje. Nakon blinkanja od 3 min. A 14 137 Tehničke karakteristike .

30 Disconnect the HDMI cable or USB cable. ili makro režimom. U većini slučajeva je reč o spoljnim statičkim punjenjima. 5. Isključite fotoaparat zamenite baterije i uključite fotoaparat ponovo. okidač. Svetle tačkice se pojavljuju na slikama sa blicom. 28 • Povećajte ISO sensitivity. mod slikanja. refleksije sunca i električna svetla. Fotoaparat ne moze da fokusira. 98 • Subjekat je previše blizu aparatu. 51 režimom scene. 20 • Kada svetli lampa blica. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika.. 28 W (Off). Isključite pa uključite fotoaparat. • Podesite AF assist na Auto u setup meniju. 93. Zapamtite da ukidanje energije može prouzrokovati gubitak podataka. ili pri snimanju filmova. 113. • Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga 25 fokusira dobro. Close-up 39. 34. 14 • Koristite blic. ili b (e movie-record) taster. Tehničke karakteristike Slike su mutne. ako nije snimljeno nešto u toku kvara na memorijsku karticu ili ugrađenu memoriju. 12 • Kad se prikažu meniji pritisnite d taster. Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Ako je kvar ostao. 114 • Koristite D (Best Shot Selector). sport kont. 90. blic se puni. Pri korišćenju multi-16. slikanje sa easy auto režimom. 58 • Koristite red. 26 Ne može da kor.Rešavanje Problema Elektronski kontrolisani fotoaparati U ekstremo retkim slučajevima. • Baterija je slaba. 57 • Koristite stativ i samookidač. Podaci koji su već snimljeni će ostati. izbegavajte svetle objekte. Pokušajte 20. Isključite blic 7. npr. 115 • Greška fokusa. 31 Zamućenje se javlja kad je aparat uperen ka 128 svetlim subjektima. Bele linije koje se pojavljuju na monitoru. 138 . Snimanje Problem Nisu slikane slike kada je pritisnut okidač. vibracije ili detekciju pokreta. neobične karakteristike se mogu pojaviti na monitoru i fotoaparat može da prestane da funkcioniše. sunce. A 10. Uzrok / Rešenje • Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite A taster.

28 22 28 32 58 28. Objektiv je prljav. Očistite objektiv. • Blic je isključen W (Off). 37. • Povećajte ISO osetljivost. i kad je izabrano On. 41 32 139 . pa je brzina zatvarača mnogo Svetli pikseli se pojavljuju nasumišno na slici (“šum”). ili Pet portrait režim scene izabran • Kad je izabran pam. • Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa blicem. Nema zvuka u nekim režimima slikanja i podešavanjima. portreta • Kad je Continuous na Multi-shot 16 Image modenije dostupan. Slike su previse tamne (podeksponirane). Odaberite Backlighting režim. 43 46 57 60 115 Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa režimom slike. 36-43. rež. Slike se pojavljuju mutnim. Nema zvuka kad se pusti zatvarač. 36. Podesite kompenzaciju ekspozicije. AF-assist lampa ne svetli. Slike su previse svetle(preeksponirane). Night portrait. mala ili je ISO oset. subjekt je mračan. Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. mnogo velika. • Izaberite manju ISO osetljivost. Off je selektovano za Sound settings > Shutter sound u setup meniju. • Šum se može smanjiti pomoću blica. • Kad je Portrait. Boje su neprirodne. Digitalni zum se ne moze koristiti u sledećim situacijama. 28 35 48 60 Digitalni zum se ne moze koristiti. A 7. • Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni.Rešavanje Problema Problem blic se ne uključuje. • Subjekt je izvan dometa blica • Podesite kompenzaciju ekspozicije. 115 127 55 Tehničke karakteristike 28 58 7. AF-assist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene. Uzrok / Rešenje • Blic je isključen W (Off). ili koristite blic i podesite režim blica na X (fill flash). • Prozor blica je blokiran. čak i kad je izabrano Auto. • Sport continuous režim je odabran. • Subjekat je u kontrasvetlu. balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti.

mogu se pojaviti vertikalne šarene linije i kružne linije. 28 – Reprodukcija Problem Fajl se ne može reprodukovati Tehničke karakteristike Ne moze da zumira sliku. ili slikama koje su sečene ispod 320 × 240. 37 Neočekivani rezultati kada je blic podešen na V (automatska redukcija crvenih očiju). i promenite režim blica u bilo koje drugo podeš. ili crop. • samo filmovi snimljene sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. • Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa ovim aparatom. ili kadrirajte tako da svetlosni izvor ne ulazi u kadar i pokušajte ponovo. • Ne može se primeniti na filmovima • slike snimljene na Image mode podeš. Uzrok / Rešenje • Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog drugog fotoaparata. • Odaberite slike koje podržavaju D-Lighting. Kad snimate sa backlighting ili kad je jak svetlosni izvor (sunčeva svetlost) u kadru. 28. Kada je blic podešen na V (auto with red-eye reduction).Rešavanje Problema Problem Uzrok / Rešenje Ako slikate slike sa V (auto sa redukcijom crvenih očiju) ili napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih očiju kada je režim scene namešten na Night portrait. • Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima. A 34. osim V (auto with red-eye reduction) i pokušajte ponovo da slikate. small picture. Snimanje slika zahteva vreme. A – 87 – 87 53 75 75 140 . Vertikalne šarene linije i kružne linije se javljaju na ekranu ili slikama. ili male slike. za P 4224×2376 ili m 1920×1080 ne mogu se izmeniti. Promenite poziciju svetlosnog izvora. U fotoapratu redukcije crvenih očiju mogu se pojaviti oblasti na koje niste uticali redukcijom. umanjenim slikama. In-Camera Red-Eye Fix may. crop. D-Lighting. Ne možete koristiti . Koristite bilo koji drugi režim osim Night portrait. • Aparat ne može da izneni slike koje su napravljene na drugom aparatu.

– • Računar nije prepoznao aparat. • Memorijska kartica ne sadrži slike. 99. • Za više informacija pogledajte Help opciju u ViewNX 2. Ne može da izabere veličinu papira sa fotoaparatom. Izvadite memorijsku karticu da se gledaju slike sa ugrađene memorije. 92 • Memorijska kartica ne sadrži slike.Uzrok / Rešenje A • Izaberite odgovarajuci Video mode ili HDMI 119 TV settings (Setup menu > TV settings). 91 • AV kabl ili USB kabl je konektovan sa aparatom dok je HDMI kabl diskonektovan. interne memorije fodoaparata. veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u sledećim situacijama: • Štampač ne podržava vel. 93 • USB kabl nije dobro povezan. 96 • Proverite da li imate kompatibilan operativni sistem. papira. Zamenite 18 memorijsku karticu. Zamenite je. 100 – Tehničke karakteristike 141 . Nikon Transfer 2 se nije 20 • Aparat je isključen. • Štampač automatski bira vel. papira koju aparat podržava. aparat. 18 Slike koje treba da se štampaju se • izvadite mem. karticu da štampate slike sa ne pojavljuju. Problem Slike se ne prikazuju na televizoru. pokrenuo kada je priključen 20 • Baterija je prazna. I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača.

5mm (ugao pregleda ekvivalent.1 miliona 1/2.5 m (5 ft. (approx. sa 25-525 mm objektiv u 35mm [135] formatu) f/3. approx. SD/SDHC/SDXC memory card DCF. NIKKOR objektivi 4. sa. 97% horizontalno i 97% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Approx. i DPOF kompatibilan Fotografije: JPEG Filmovi: MOV (Video: H. 8 in.1-5. TFT LCD sa anti refleksionom zaštitom i 5-slojnim podešavanjem osvetljenja Approx. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Interna mem. 14. Exif 2. ukupno piksela: oko. 1. 50 cm (1 ft. stereo) • 14M (High) [4320×3240P] • 14M [4320×3240] • 8M [3264×2448] • 5M [2592×1944] • 3M [2048×1536] • PC [1024×768] • VGA [640×480] • 16:9 [4224×2376] • 16:9 [1920×1080] Veličina slike (pikseli) 142 .3. 102 MB).4 in. 2100 mm objektiv u 35mm [135] formatu) kombin.Specifikacije Specifikacije Nikon COOLPIX L120 Digitalni aparat Tip Piksela Senzor Objektiv Žižna daljina f/-broj Konstrukcija Digitalni zum Redukcija vibracija Autofocus (AF) Raspon fokusiranja (od objektiva) Izbor foskusnog polja Monitor Pokrivenost senzora (snimanje) Pokrivenost senzora (reprodukcija) Storage Tehničke karakteristike Compact digital camera 14.264/MPEG-4 AVC. 921k-dot. Audio: AAC.5-94.5 cm (3-in. detekcija lica 7.8 12 elemenata u 9 grupa Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. tip CCD.) to ∞ (W).48 miliona 21× optički zum.) to ∞ (T) • Makro režim: 1 cm (0.) (srednja pozicija zuma) do ∞ Centar.). pomeranja senzora slike i elektronske VR (fotografije) Elektronska VR (za filmove) Contrast-detect AF • Approx.3-in. approx.

480p.0 to +2. 330 snimaka sa alkalnim baterijama • Approx. 4 h 25 min sa EN-MH2 baterijama (HD 720p) 1/4 (ISO 1222) Tehničke karakteristike Izvori snage Život baterije Navoj za stativ 143 . 520 snimaka sa EN-MH2 baterijama Filmovi: • Approx. i 1080i Audio video izlaz/digital I/O (USB).7 [W]) Approx. 6400. English. DC ulazni konektor Arabic.5 do 3. 3 h 5 min sa alkalnim baterijama (HD 720p) • Approx. Dutch.5 do 6.Specifikacije ISO oset. 8 in. Hungarian. 100. Portuguese. do 9 ft. French. Ukrainian • Četri LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije • Četri FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije • Četri EN-MH2 punjive Ni-MH baterije (dostupan odvojeno) • AC Adapter EH-67 (dostupan odvojeno) fotografije*: • Approx.0 m (5 ft. Russian. 1600. Swedish. Indonesian. Sport continuous režim (ISO 400-3200) 256-segmentna matrica. tačka (digitalni zum 2× ili više) Prog. Thai. Polish. Danish. Czech. PTP može se birati između NTSC i PAL može se birati između Auto. Finnish.) TTL auto blic sa predblicom Hi-Speed USB MTP.0 m (1 ft. Korean. Romanian.) (ISO sensitivity: Auto) kontrola blica Interfejs Prenos podataka Video izlaz HDMI izlaz I/O terminal Podržani jezici ISO 80. German. Spanish. 200.0 EV u koracima od 1/3 EV) Mehanički i elektronski napajan zatvarač • 1/1000 -1 s • 4 s (Fireworks show scene mode) • 1/4000 -1/60 s (sport continuous režim) elektronski kontrolisan ND filter (-3 AV) selekcija 2 koraka (f/3. Chinese (Simplified and Traditional). 10 in. 800. auto ekspozicija sa detekcijom pokreta i kompenzacijom ekspozicije (-2. 7 h 45 min sa litijumskim baterijama (HD 720p) • Approx. 400. Italian. 890 snimaka sa litijumskim baterijama • Approx. Greek. do 19 ft. centralno (sa 2× digitalnim zumom).) [T]: 1. Auto (ISO 80-800). 3200. Norwegian. Japanese.1 i f/8. 720p. (Standardna izlazna osetljivost) Ekspozicija Merenje Kontrola ekspozicije Zatvarač Brzina Blenda Raspon Samookidač Blic Raspon (pribl. HDMI mini konektor (HDMI izlaz). Turkish. 10 sekundi [W]: 0.

Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu.5 × 78. * Na osnovu (CIPA) standarda za merenje trajanja baterije aparata. • DPOF: Digital Print Order Format je industrija koja se širom sveta koristi kako bi se štampale slike sa memorijske kartice. blic uključen za svaki snimak. 144 Tehničke karakteristike B Specifikacije Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije.4 mm (4. dozvoljava da se slike sa fotoaparata direkto štampaju na štampaču bez konekcije sa računarom. Podržani standardi • DCF: Design Rule for Camera File System je standard koji se koristi širom sveta za industriju digitalnih fotoaparata da osigura kompatibilnost među drugim fotoaparatima. . baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije.) Approx. Podaci za litijum. Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.3: Ovaj fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verziju 2. Izmereno na 23 (±2) °C (73 (±4) °F). 109.1 in. Baterije u pakovanju su samo za probnu upotrebu. kvalitet slike podešen na R 4320×3240.1 × 3. zum podešavan za svaki snimak.3 oz) (sa baterijama i SD memorijskom kart) 0 do 40°C (32 do 104°F) manje od 85% (bez kondenzacije) • Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na potpuno napunjene LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije i radnu temperaturu od 25 °C (77 °F).4 × 3.9 × 76.Specifikacije Dimenzije (W × H × D) Težina Radna okolina Temperatura Vlažnost Approx.3 za digitalne aparate. • PictBridge: Standard razvijen u saradnji sa digitalnim fotoaparatima i industrijom štampača. 431 g (15. standard koji dozvoljava korišćenje infformacije sačuvane sa fotografijama za optimalnu reprodukciju boja kada se slike štampaju sa Exif-kompatibilnim štampačima. • Exif version 2. Podaci za litijum.

149 .

150 .

.

76 DPOF 144 DPOF printing 102 DSCN 131 Dusk/dawn i 38 Technical Notes B Backlighting o 41 Batteries 14. 34 EH-67 15. 129 145 . 63. 23. 63. 23. 12 Battery-chamber 5 Battery-chamber/memory card slot cover 5. 85 Autofocus mode 85 D Daylight 55 Daylight saving time 16. 64 g button 4. 18 Beach Z 37 Best shot selector 57 Black and white copy n 41 Black-and-white 59 Blink warning 119 Brightness 110 BSS 57 Built-in microphone 4 Button sound 115 C Calendar display 63 Close-up k 39 Cloudy 55 Color options 59 Compression ratio 53 Computer 92 Continuous 57 Copy 74 Crop 78 Cyanotype 59 A AC adapter 15. 14. 10 A Auto mode 50 l Delete button 5. 64 j button 4 d button 5. 10 c (Playback) button 5. 129 AF-assist illuminator 4. 108 Battery level 20 Battery type 15. 64 h button 4. 115 Alkaline batteries 14. 87 c D-Lighting 76 G Easy auto mode 34. 63. 116 Autofocus 51. 20 o Exposure compensation 32 m Flash mode 29 p Macro mode 51 c Playback mode 26 C Scene mode 35 n Self-timer 31 F Smart portrait mode 46 d Sport continuous mode 48 R 45 f button 4.Index Symbols k (apply selection) button 5. 62. 27. 64 i button 4. 108 DC input connector 4 Delete 27. 23. 61. 61. 87 Digital zoom 23 Direct print 97 D-Lighting 75. 15 Aperture 24 Audio-in/Video-in jack 90 Auto flash 28 Auto off 15. 63. 123 E Easy auto mode 20. 62. 23. 62. 10 A (shooting mode) button 5. 25. 11 b (e movie-record) button 5. 61. 61. 62.

8. 96 Number of Exposures Remaining 20. 30 Flash lamp 5. 85 Focus lock 25. 50 Folder names 131 Food u 40 Format 19. 48. 117 Format memory card 19. 123. 11 Multi-shot 16 57 Museum l 40 H Halfway 13 HDMI 119 HDMI cable 90 HDMI input 90 HDMI mini connector 4 Help 35 N Nickel metal hydride batteries 14 Night landscape j 39 Night Portrait e 37 Nikon Transfer 2 92. 82 Movie playback 87 Movie settings 84 Multi selector 5. 126. 61 Full-time AF 85 Technical Notes M Macro mode 51 Memory capacity 20 Memory card 18. 24. 129 Exposure compensation 32 Extension 131 Eyelet for camera strap 4 Internal memory 18 ISO sensitivity 30. 35. 53 Image review 110 Image size 53 Incandescent 55 Indicator lamp 5 O Off 28 Optical zoom 23 Optional accessories 129 146 . 28. 127 Monitor settings 110 Motion detection 114 MOV 131 Movie Editing 88 Movie menu 79. 58 J JPG 131 L Landscape c 36 Language 118 Lens 4.Index Electronic VR 85 Enhanced Resolution 86 EN-MH2 14. 18 Monitor 5. 93. 30 Fluorescent 55 Focus 13. 54 I Identifier 131 Image mode 21. 141 Lithium batteries 14 F File names 131 Fill flash 28 Fireworks show m 41 Firmware version 124 Flash 4. 130 Memory card slot 5. 117 Formatting internal memory 117 FSCN 131 Full-frame playback mode 26.

16. 24 Shooting mode button 5. 14. 96 Paper size 99. 100 Party/indoor f 37 Pet portrait auto release 43 Pet portrait O 43 Photo info 110 PictBridge 97. 112 Print order 67 Print order (Date) 68 Printer 97 Protect 71 Shutter speed 24 Shutter-release button 4. 20 Preset manual 56 Print 99. 23 Single 57 Single AF 85 Sleep mode 116 Slide show 70 Slow Sync 28 Small picture 77 Smart portrait 46 Snow z 38 Sound settings 115 Speaker 4 Sport continuous mode 48 SSCN 131 Standard color 59 Strap 6 Sunset h 38 T Tabs 13 Thumbnail playback 62 Time zone 16. 93 S Scene mode 35. 20 Power-on lamp 4. 106. 30 Reset all 121 Rotate image 73 RSCN 131 U USB cable 93 USB connector and audio/video output 4. 61. 22.Index P Panorama assist p 42. 64. 98 USB/audio/video output connector 92. 87 Playback button 5. 96 Vivid color 59 Volume 87 147 . 10 Shutter sound 115 V Vibration reduction 113 Video mode 119 ViewNX 2 92. 144 Playback 26. 14. 109 Time zone and date 106 Tripod socket 5 TV 90 TV settings 119 Technical Notes R Recording movies button 5. 90. 10 Playback menu 66 Playback zoom 64 Portrait b 36 Power 14. 62. 36 Self-timer 31 Self-timer lamp 4. 20 Power switch 4. 106. 10 Red-eye reduction 28. 24 Side zoom control 4. 100 Print date 16. 44 Panorama Maker 5 92. 31 Sepia 59 Setup menu 103 Shooting 20.

23.Index W Welcome screen 105 White balance 55 Wind noise reduction 86 Z Zoom control 4. 87 148 Technical Notes .

may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.No reproduction in any form of this manual.com YP0L01(11) 6MM01011-01 . EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER Pčinjska 15a. in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews). 30-87-004 E-mail: info@refot. 11000 Beograd 011/64-56-151.