Digitalni fotoaparat

Korisničko uputstvo

Sr

Sadržaj
Za vasu bezbednost .............................................................................................................................. ii UPOZORENJA............................................................................................................................................................ ii Saveti .......................................................................................................................................................... v

Uvod..........................................................................................................................................................1
O ovom uputstvu ................................................................................................................................... 1 Informacije i predostrožnosti ............................................................................................................ 2 Delovi foroaparata................................................................................................................................. 4 Telo fotoaparata ......................................................................................................................................................4 Stavljanje trake poklopca...................................................................................................................................6 Korišćenje blica ........................................................................................................................................................7 Displej ............................................................................................................................................................................8 Osnovne operacije...............................................................................................................................10 A (Režim snimanja) taster ...........................................................................................................................10 c (Reprodukcija) taster .................................................................................................................................10 b (e Snimanje videa) taster....................................................................................................................10 Džojskik ......................................................................................................................................................................11 Korišćenje menija.................................................................................................................................................12 Kretanje po tabovima........................................................................................................................................13 O okidaču..................................................................................................................................................................13

Prvi koraci............................................................................................................................................. 14
Stavljanje baterija ................................................................................................................................14 Baterije........................................................................................................................................................................14 Uključivanje i isključivanje ..............................................................................................................................14 Pode+avanje jezika, datuma i vremena.......................................................................................16 Stavljanje mem. kartica......................................................................................................................18 Vađenje mem. kartica........................................................................................................................................18

vii

Sadržaj Osnove fotografije i reprodukcije: G Easy Auto režim ....................................................... 20
Korak 1 uključite i izaberite G (Easy Auto) režim ....................................................................20 Indikatori prikazani u G (Easy auto) Režimu......................................................................................21 Korak 2 Kadrirajte.................................................................................................................................22 Korišćenje zuma ...................................................................................................................................................23 Korak 3 fokusiranje i fotografisanje...............................................................................................24 Korak 4 pregled i brisanje fotografija ...........................................................................................26 Pregled fotografija (Playback Režim) .......................................................................................................26 Brisanje fotografija...............................................................................................................................................27 Korišćenje blica .....................................................................................................................................28 Odabir fleš režima................................................................................................................................................28 Fotografisanje sa samookidačem ..................................................................................................31 Podežavanje svetline: Kompezacija ekspozicije .......................................................................32

Više o fotografisanju......................................................................................................................... 33
Odabir režima fotografisanja...........................................................................................................33 Laki Auto Režim ....................................................................................................................................34 Fotografisanje scena (Scene Režim)..............................................................................................35 Odabir režima scena ..........................................................................................................................................35 Odabir scene i fotografisanje (tipovi i karakteristike).....................................................................36 Fotografisanje za panoramu.........................................................................................................................44 Automatsko fotografisanje nasmejanih lica (Smart Portrait Režim) .................................46 Kontinualno fotografisanje (Sport Continuous) .......................................................................48 Promena podešavanja sport režima .......................................................................................................49 Auto Režim .............................................................................................................................................50 Makro Režim ...........................................................................................................................................................51 Promena A (Auto) Režim podešavanja (Shooting Menu) .......................................................52 Prikaz menija fotografianja.............................................................................................................................52 Režim slike (Kvalitet-Veličina) .......................................................................................................................53 Beli balans (podešavanje) ...............................................................................................................................55 Kontinualno.............................................................................................................................................................57 ISO Osetljivost .......................................................................................................................................................58 Opcije boja...............................................................................................................................................................59 Podešavanja koja se ne mogu koristiti istovremeno .....................................................................60

viii

.......................................................................................................................................................................70 d Zaštita...............................................................88 Povezivanje na TV......................................................................86 Povećanje reprodukcije .......78 Snimanje videa i reprodukcija ................................................................64 Meni reprodukcije.........................99 Štampa više slika ......................................................87 Brisanje filma.................................................................................... 61 Operacije na celom kadru....82 Opcije filma........................67 b Slide Show................................................................................................................................................................................. 79 Snimanje videa ................................................85 Redukcija šuma vetra ................................................76 I D-Lighting: Pobolšanje svetline i kontrasta ..................66 a Redosled štampe....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................93 Povezivanje na štampač ...........................................................................................................................................................................................................................62 Prikaz kalendara ..................................... 100 ix .....................................................................................77 o Crop: Kreiranje izreza...............................79 Promena ppodešavanja.................. 90 Povezivanje na TV .............................................................................................98 Štampa jedne slike..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 75 Funkcija editovanja fotografija ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................74 Editovanje fotografija .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................85 Elektronski VR .............................................................................................................................................................................................Sadržaj Više o reprodukciji..................................................................................................................92 Prebacivanje fotografija na računar ................86 Reprodukcija filma.....................................................................................................................................................................................90 Povezivanje na računar.............................................92 Pre povezivanja fotoaparata .......97 Povezivanje na štampač..................................................................................................................63 Pogledajte bliže: Playback Zoom .......................................................................................73 h Kopiranje ..........................................................................................................................................................................................................................................................................84 Autofokusni režim ...............................................................................................................................................................................................76 g Small Picture: Smanjenje veličine ..............................................................................................................................................................................................................................................................61 Višestruki pregled slika: Thumbnail Playback.........................................87 Editovanje filma..........................................................................................................................................................................71 f Rotiranje slike...... računar i štampač.................................................75 Editovanje fotografija..................................................................................................................................................................................................

......... 114 AF Asistent ..................................................................................................................................... 136 Specifikacija .............................................................................................................. 128 Tehničke beleške ......................................................................................................................................................... 127 Skladištenje............................................125 Briga o aparatu............................................................................. 115 Podešavanje zvuka ...................................................... 113 Detakcija pokreta ............ 105 Vremenske zone i datum.................................................................................................................................................... 125 Čišćenje................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 Štampa datuma .......................... 123 Verzija upravljačkog softvera................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 141 Podržani standardi ................................................... 118 TV podešavanja............................................................................................................................................................................................................................................... 116 Formatiranje......................................................................................................................... 124 Briga o paparatu ............................. 121 Tipovi baterija..............Sadržaj Osnovna podešavanja fotoaparata....... 117 Jezik .................................. 106 Podešavanje displeja ....................... 130 Imena fajlova i foldera........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 112 Redukcija vibracija............................................................................................................................................................................................................................................... 103 Ekran dobrodošlice................. 132 Poteškoće......................................................................... 144 Index ....................................103 Meni podešavanja ..................................................................................................................................................................................................... 119 Upozorenje na treptaj............................................................................................ 145 x .................................................................................129 Dodatna oprema........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 129 Odobrene memorijske kartice............. 131 Poruke o greškama............. 115 Automatsko isključenja................................................................................................................................... 119 Resetovanje podešavanja....................................................................................................................................................................................................................................................

Informacije o zaštitnim znacima • Microsoft, Windows and Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama. • Macintosh, Mac OS, i QuickTime su zaštitni znaci Apple Inc. iFrame logo i iFrame simbol su zaštitni znaci Apple Inc. • Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc. • SDXC, SDHC i SD Logos su zaštitni znaci za SD-3C, LLC. • PictBridge je zaštitni znak. ) logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili • HDMI, ( registrovani zaštitni znaci za HDMI Licensing LLC. • Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji koja dolazu uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika prava.

Uvod Prvi koraci Osnovi fotografije i reprodukcije: G Lagani Auto režim Više o fotografisanju Više o reprodukciji Editovanje fotografija Reprodukcija i snimanje filmova Povezivanje sa televizorom, kompjuterom i štampačem Osnovno podešavanje fotoaparata Upotreba i briga o fotoaparatu Tehničke karakteristike

i

Za vašu sigurnost
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka korišćenja proizvoda. Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat. Posledice koje mogu biti rezultat ne izvršenja do primećivanja nabrojane su kao mere predostrožnosti u ovom odeljku i prikazane su sledećim simbolima:
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što počnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.

UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara Ako primetite dim ili neki neobičan miris koji dolazi iz uređaja ili AC adaptera, isključite AC adapter i izvadite odmah bateriju, vodeći računa da se ne opečete. Nastavak operacije bi mogao izazvati povrede. Nakon vađenja baterije, odnesite uređaj u autorizovani Nikon servis radi provere. Ne rastavljati Diranje unutrašnjih delova fotoaparata i AC adaptera može izazvati povredu prava. Popravke moze vršiti samo kvalifikovani tehničar. Ako se fotoaparat ili AC adapter otvori prilikom pada, odnesite ga u Nikon autorizovani servis radi provere , nakon isključivanja proizvoda ili vađenja baterija. Ne koristite aparat ili AC adapter u prisustvu zapaljivog gasa Nemojte koristiti elektronske uređaje u blizini zapaljivog gasa, zato što to može izazvati eksploziju ili požar. Budite obazrivi kada koristite kaiš fotoaparata Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata ili ga davati deci. Držati ga van domašaja dece Posebna briga bi trebalo da se vodi da se spreči da deca stave baterije ili druge male delove u usta i progutaju ih.

ii

koristite samo one kablove koje preporučuje ili prodaje Nikom. Ako se ne pridržavate ovoga. iii . • Ubacite baterije ispravno. obratite se Nikon autorizovanom servisu. ne stavljajte ga ispod teških objekata. • Koristite samo odobrene bat. • Ako primetite neku promenu na bateriji kao diskoloracija ili deformacija. koje se koriste u ovom fotoaparatu: • Pre nego što zamenite bat. rizikujete strujni udar. Ako se ne pridržavate ovoga. Ako se ne pridržavate ovoga. Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kada rukujete sa bat. • Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi. Nikon aparatima i kompaktibilne su sa COOLPIX L120. Nemojte da oštetite. prekinite sa korišćenjem. dođe u kontakt sa odećom ili kožom. nastavak korišćenja može dovesti do požara. Ako se izolacija ošteti i žice se postanu izložene. Ne punite baterije pri grmljavini. • Kad punite Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH bat. Uklanjajte prašinu suvom krpom. • Nemojte izlagati baterije prekomernoj toploti ili plamenu.Za vašu sigurnost Budite obazrivi kada rukujete sa baterijama Bat. rizikujete strujni udar. Ne kobinujte stare i nove ili bat. • EN-MH2 punjive baterije koriste se samo sa digit.. Ako ne uradite to. rizikujete strujni udar. Ako se ne pridržavate ovoga. koristite originalni punjač. proverite da je isključen. • Ako tečnost iz oštećene bat. rizikujete strujni udar. • Baterija je sklona da curi kada je u potpunosti prazna. Ako se ne pridržavate ovoga možete oštetiti proizvod. ili sa DC-to-AC inverterom. ne izlažite toploti ili plamenu . (posebno se kupuju) Držite suvim. • • • • • • Koristite odgovarajuće kablove Kada povezujete kablove u ulazne i izlazne portove. Ne držite punjač baterija i naponski kabl mokrim rukama. isperite odmah sa vodom. Ne koristite sa putnim konverterima ili adapterima dizajniranim za konvertovanje voltaže. ako koristite AC ad. Kad ih zamenjujete sa EN-MH2-B2 baterijama (posebno se kupuju). mogu da iscure ili eksplodiraju ako se sa njima ne postupa pravilno. Da bi izbegli oštecenje proizvoda obavezno sklonite bateriju kada se skroz isprazni.. proverite da je aparat isključen. kupite dva pakovanja (sa po četiri baterije). Obratite pažnju na sledeće pri punjenju bat. različitih proivođača i tipova. tako ćete održati saglasnost sa propisima o proizvodu. • Nemojte skraćivati ili rastavljati baterije i nemojte im skidati izolaciju. modifikujete naponski kabl. za ovaj proizvod (A 14). • Nemojte ih čuvati ili prenositi sa metalnim delovima kao što su šnale i ogrlice.

Izbegavajte dodir sa tečnim kristalom U slučaju da se polomi ili napukne monitor. Isključite aparat u bolnici i avionu Isključite kad ste u avionu prilikom poletanja i sletanja. CD-ROMs CD-ROM na kome su program i uputstvo na smete reprodukovati u audio CD uređaju. Elektromagnetni talasi koji potiču od ovog aparata mogu poremetiti rad električnih sistema aviona ili instrumenata u bolnici. iv . Posebnu pažnju treba obratiti kada fotografišete decu. 4 in. tada ne bi trebalo koristiti blic na udaljenosti manjoj od 1 metra(3 ft. Korišćenje CD-ROM u audio CD uređaju može dovesti do gubitka sluha ili oštećenja uređaja. Pratite instrukcije bolnice prilikom korišćenja u bolnici.Za vašu sigurnost Budite pažljivi sa pokretnim delovima Budite pažljivi da ne povredite prste kada radite sa objektivom i drugim pokretnim delovima fotoaparata. vodite računa da se ne povredite sa delićima stakla i da sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili da dođe u dodir sa ustima ili očima. Pridržavajte se mera predostrožnosti kada koristite blic Korišćenje blica u blizini očiju subjekta koji fotografišete može izazvati privremeno smanjenje vida. Nemojte aktivirati blic kada dodirujete osobu ili objekat Ako se ne pridržavate ovoga može doći do opekotina ili požara.) od subjekta.

• Povećanjem razdaljine između uređaja i prijemnika.A. Svejedno. Ovaj uređaj stvara. moze izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Ove granice su postavljene da obezbede razumnu zaštitu naspram štetne smetnje u instaliranju. • Povezivanje uređaja sa ulazom i izlazom različito od toga kako je povezan prijemnik. a koje nisu posebno odobrene od strane Nikon korporacije. moze izazvati oštećenja kod rađanja ili neke druge reproduktivne štete. koristi i moze zračiti energiju radio frekvencije i ako nije instaliran i ne koristi se u saglasnosti sa instrukcijama.. Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u klasi B digitalnih uređaja. PREDOSTROŽNOSTI Modifikacije FCC zahteva od korisnika da ga obaveste o bilo kakvim modifikacijama koje su napravljene na ovom uređaju. 1300 Walt Whitman Road Melville. Ako ovaj uređaj pravi štetne smetnje kod radio ili TV prijema. nema garancije da se smetnje nece pojaviti u instalaciji. shodno aktu 15 iz FCC pravilnika.Napomene Napomena za korisnike iz U. koje se mogu ograničiti uključivanjem ili isključivanjem fotoaparata. • Konsultujte se sa ovlašćenim zastupnikom ili sa tehničarom radio ili TV stanica.S. korisnici se mogu ohrabriti da pokušaju da poprave smetnje primenom jednom ili vise mera koje slede: • Okretanjem ili promenom mesta prijemnoj anteni. Beleške za korisnike u Kaliforniji UPOZORENJE Manipulisanje sa kablom ovog proizvoda može vas izložiti hemikaliji poznatoj u Kaliforniji. New York 11747-3064 USA Tel: 631-547-4200 v . Korišćenje drugih kablova moze prekršiti granice akta 15 B klase FCC pravilnika. Perite ruke nakon korišćenja. Nikon Inc. Kablovi za povezivanje Koristite kablove koje prodaje ili preporučuje Nikon.

Nemojte ga bacati sa ostalim kućnim otpadom. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Ovaj proizvod je napravljen da se može odložiti samostalno na odgovarajućim mestima za to. Nemojte ih bacati sa ostalim kućnim otpadom. Ovaj simbol na bateriji pokazuje da se baterija može samostalno odložiti. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo.Napomene Napomene za korisnike iz Kanade UPOZORENJE Ova B klasa digitalnih uređaja ispunjava sve uslove Kanadskog ICES-003. bez obzira da li su označene ovim znakom ili ne.. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Sve baterije. Napomena za korisnike iz Evrope Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod može samostalno odložiti. napravljene su da se mogu samostalno odložiti na odgovarajućim mestima za to. vi . • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo.

C Memorijske kartice Fotografije snimljene sa ovim fotoaparatom mogu da se snime na ugrađenu memoriju aprata ili na izmenljivu memorijsku karticu. dodatne informacije koje će Vam pomoći pri korišćenju aparata. kartica. i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od stvarnosti. Primeri prikaza na ekranu U ovom uputstvu. informacije koje bi trebali pročitati pre upotrebe aparata. pregledanja i formatiranja će se odnositi i primenjivati samo na fotografije koje se nalaze na memorijskoj kartici. Ova ikona označava da postoji više informacija dalje u uputstvu ili u Brzom vodiču za početnike. ili informaciju koja treba da bude pročitana pre upotrebe. 1 . kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica. Ilustracije i prikazi na ekranu Ilustr. Ukoliko je ubačena memorijska kartica. kao i nazivi tastera i poruka biće označeni zadebljanim tekstom. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe. SDHC mem. sve nove slike će da budu snimljene na karticu a operacije brisanja. kartica. ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu. kako bi se sprečilo oštećenje kamere.” • Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju. aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovno podešavanje. Ovo uputstvo je napravljeno kako bi ste uživali u pravljenju fotografija sa vašom Nikon digitalnom kamerom. Memorijska kartica se mora izvaditi iz fotoaparata pre nego što se formatira interna memorija ili se interna memorija želi koristiti.Uvod O uputstvu Hvala sto ste kupili Nikon COOLPIX L120 digitalni aparat. Simboli i Konvencije Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna. i SDXC mem. i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju.” • Podeš. Ova ikona predstavlja napomene. korišćeni su sledeći simboli i konvencije: Uvod B Ova ikona predstavlja upozorenje. C A Napomene • Secure Digital (SD) mem. D Ova ikona predstavlja rešenje.

S. 2 .europe-nikon. • Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo nepravilnom upotrebom ovog proizvoda • Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne. • Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.A. bilo kom značenju.nikonusa. Pre Pravljenja Važnih Fotografija Pre nego li počnete da pravite fotografije tokom važnih događaja (kao što je venčanje ili pre nego li ponesete kameru na putovanje). bez Nikonovog pismenog odobrenja. KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽEDA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.: http://www.com/ • Za korisnike u Evropi i Africi: http://www. i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju.nikon-asia. baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola. kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima: • Za korisnike u U. napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno. odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs).com/ Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu. Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva.Informacije i Opreznosti Life-Long Learning Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije. prepisivati ili prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku. bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileru Nikon (adrese predstavništva su posebno navedene). prenositi. Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera. rešenjima. O Upustvima • Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati. Pogledajte URL ispod za kontakt informacije: http://imaging. Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www. Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda.nikon.com/support/ • Za korisnike u Aziji.com/ Uvod Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska kola.

itd). hartije od vrednosti. obrišite sve svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje. Takođe. Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade. sertifikati.Informacije i Opreznosti Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom skenera. • Pridržavajte se napomena o zaštiti prava Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine. mape. Briga o privatnosti podataka je u potpunosti odgovornost korisnika. javnim propusnicama ili kuponima. kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno. lične karte i kupone. filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. Uvod Disposing of Data Storage Devices Uklanjanje Memorijskih Uređaja Imajte na umu. kao što su propusnice i kuponi za hranu. da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. sliek vedrog neba). ne kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade. čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak. slike. vladine akcije ili lokalne akcije. Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera. osim kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije. digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu. kovanice. crteži. kao što su slike. • Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac. duborezi. Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja. Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu. • Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane privatnih kompanija (akcije. 3 . računi. što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih grupacija. Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite memorijske uređaje. muzika. kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno.” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca. ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer. budite sigurni da ste zamenili i slike sa ekrana dobrodošlice (A 105). čekovi. Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe zakonom zabranjeno.

90...............6 Blic ..... 15.23 15 Objektiv ... 23 f : Široko ..................................................................... 93. 20...................................................62 i : Zum reprodukcije ...... 98 13 m taster za izvlačenje blica ..............23 g : tele ............................................................31 AF-assist lampa ....... 28 DC ulazni konektor (za AC adapter posebno se kupuje) ............ 28 14 Bočna kontrola zuma .................................Delovi fotoaparata Telo fotoaparata 1 Uvod 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 13 1 Kontrola uvećanja .........35 Okidač .........................................................79 7 8 9 10 Ušica za kaiš ....... 23 h : Reprodukcija ikonica .. 115 Taster za uključenje/Indikator lampica ................64 j : Pomoć ......................................7................................................. 129 USB konektor i audio/video izlaz 90......................................... 98 2 3 4 5 6 11 HDMI mini konektor .............................................. 25...................................................................................................................................87 MIkrofon (stereo) . 24 Lampa samookidača ................... 141 4 ..................................... 116 Zvučnik ...... 127..............................................7.............................................................90 12 Pin poklopac ... 93......................

....... 82........ 104 12 Stativ .............. 87 11 d taster ...........Delovi fotoaparata 1 2 3 4 5 6 Uvod 7 8 11 10 9 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 Monitor ............ 143 13 Ležište baterije ................. 11 9 Zatvarač ležišta baterije/slota memorijske kartice ....................6 Džojstik ................................................... 66.................................................................................................................................................12.............................. 26 Ušica za kaiš ..............18 5 ...................................................... 18 10 l (brisanje) taster ..............10 c (reprodukcija) taster ............ 10........28 b (e snimanje filma) taster ...14..............11 k (prihvatanje selekcije) taster ...............14 14 Slot memorijske kartice ............ 52................27..............................8 A (režim fotografisanja) taster .......10 lampa blica ..

. npr.Delovi fotoaparata Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva Postavite poklopac objektiva na kaiš fotoaparata. B 6 Poklopac objektiva • Uklonite poklopac sa objektiva pre nego li fotografišete. Uvod Postavite na dva mesta. isključeno je napajanje ili dok nosite fotoaparat. a potom postavite kaiš na fotoaparat. postavite poklopac kako bi zaštitili objektiv. • U momentima kada ne slikate.

Delovi fotoaparata Podizanje i spuštanje ugrađenog blica Pritisnite m taster za izvlačenje blica da izvučete blic. Uvod 7 . držite ga u spuštenom položaju. Kada ne koristite blic. • Pogledajte “korišćenje blica” (A 28) za više informacija o podešavanju blica. • Lagano gurnite ka dole ugrađeni blic.

........................ 21 Blenda ...........................................................132 Indikator vremenske zone ............................. 84 Režim slika .............. 43 8 ....... 51 AE/AF-L Indikator ....... 48................ Uvod Snimanje 29 28 27 26 25 24 +1......................................................... 24 Brzina zatvarača........ 24 Fokusno polje .... 58 Kompenzacija ekspozicije .106 Utiskivanje datuma ..... 45 Indikator fokusa ...........21........................................... 79 Indikator interne memorije ...21........................ 20 b dužina Filma .................................... konstantno .... 113 Elktronska VR (filmovi) .................. 24 ISO osetljivost .................................... 33.... 114 Redukcija šuma vetra ..... 79 Makro režim ....... 24 Režim blica ...... 86 “Datum nije podešen” indikator ......... 53 20 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 a broj preostalih slika (običnih fotografija) ........... 85 Ikona detekcije pokreta ...........................................................30...... Indikatori koji se pojave na displeju tokom slikanja ili pregledavanja fotografija će nestati posle nekoliko sekundi (A 110)............... detekcija ljubimca) ......................... 50........... 20 Ikona smanjenja vibracija (fotografije) ........... 49 Indikator samo-okidača/Autookidač portreta ljubimaca ........................... 59 Režim belog balansa ....0 4 5 1 2 3 9 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 999 a 9999 3200 1/125 F3 .................................................................................................. 55 Režim konstantnog slikanja .......................... 51 Indikator zuma .............................. 57 Vrsta režima sport...22..................................................................31.......22...... 32 Opcije boja ................................................ 46..................... 24 Fokusno polje (detekcija lika..................23...... 1 999 23 22 19 18 1m00s b 1m00s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Režim snimanja*................112 Opcije filma ..................................................................................Delovi fotoaparata Ekran Sledeći indikatori mogu da se pojave na displeju tokom slikanja i pregledavanja (trenutni prikazi na displeju variraju od podešavanja aparata)............20......................... 28 Indikator kapaciteta baterije .........

................................... 53 a Trenutni broj frejmova/ 7 Ukupni broj frejmova ............................................................................... 76 13 Ikona zaštite ................................................. 16 2 Vreme snimanja ............................................................................................ 87 10 Ikona redosleda štampe .............JPG 11 12 10 999 999 999/ 5 6 7 9 8 999 999 a 999/ 9999/9999 999 1m00s b 1m00s 1 Datum snimanja ......................................................................... 87 4 Indikator kapaciteta baterije .................................. 16 3 Jačina zvuka ................................................. 87 8 Indikator interne memorije ..................131 * Prikazana ikona varira sa podešavanjima u režimu fotografisanja.................... 77 12 D-Lighting ikonica .................. 26 b Dužina video zapisa ....................... 84 6 Režim slike* .. 71 14 Broj i tip fajla ........... 9 .. 67 11 Mala slika ............ 20 5 Opcije filma* .......................... 26 9 Indikator reprodukcije filma ..Delovi fotoaparata * Razlikuje se prema trenutnom režimu slikanja.... Uvod Reprodukcija 1 14 13 2 3 4 15/05/2011 12:00 9999.......

• Pritisnite A taster u režimu slikanja kako bi se pojavio meni za izbor režima slikanja (A 33). Uvod c (reprodukcija) taster • Pritisnite c taster u režimu slikanja da bi prešli u režim reprodukcije. 10 .Basic Operations A (režim fotografisanja) taster • Pritisnite A taster u režimu reprodukcije kako bi ste ušli u režim slikanja. držite pritisnut c taster da uključite aparat u režimu reprodukcije. b (e snimanje filma) taster • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu snimanja da počnete snimanje filma. • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu reprodukcije da uđete u režim snimanja. • Ukoliko je aparat isključen. Pritisnite ponovo b (e snimanje filma) taster za prekid snimanja.

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 11 . ekspozicijie) menija (A 32). Uvod Snimanje Prikaz m (režim blica (A 28)menija / pomerite kursor naviše. Prihvatanje. Odaberite stavku ispod. Odaberite stavku s desna/ pređite na sledeći ekran (prihvatanje selekcije).JPG Izaberite prethodnu sliku. Odaberite stavku s leva/ prethodni prikaz.Basic Operations Džojstik Upravljajte džojstikom pritiskanjem gore (H). levo (J). ili pritiskanjem k. Prihvat selekcije (sledeći ekran). 4 4 Meni Ekran Odaberite stavku iznad. Prikaz o (kompenz. Prikažite sled. Prikaz n (samo-okidač) menija (A 31). dole (I). Reprodukcija 15/05/2011 15:30 0004. Flash mode Prikaz p (makro režim) menija (A 51)/pomerite kursor naniže. sliku. desno (K).

Prikaz raspoloživih menija u trenutnom režimu slikanja/ reprodukcije Tab za prikaz menija filma (tokom režima snimanja)/ setup meniu (tokom reprod. džojstik Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 3 Pritisnite H ili I za izbor stavke i pritisnite k taster. Za promenu tabova pritisnite J (A 13). Koristite džojstik (A 11) kako bi ste se kretali kroz menije. . Prikaz setup menija (tokom režima snimanja) L je prikazano kad postoji jedna ili više stavki menija koje slede. pritisnite d taster. Podešavanje je primenjeno. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 2 Pritisnite na džojstiku H ili I za izbor stavke. K je prikazano kad postoji više prethodnih stavki menija. Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 4 12 Kad je podešavanje završeno. Aparat izlazi iz ekrana menija.Basic Operations Korišćenje menija aparata Pritisnite d taster (A 5) kako bi vam se pojavio meni za izabrani režim. i pritisnite K ili k taster. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Uvod 1 Pritisnite d taster.

Da bi prikazali tabove. Nemojte koristiti silu dok pritiskate taster okidača. Pritisnite taster okidača do pola kako bi ste namestili fokus i ekspoziciju. Kako bi oslobodili okidač i napravili sliku portebno je da pritisnete taster okidača skroz do kraja. Pritisnite taster okidača skroz do kraja kako bi napravili sliku. Kako bi podesili fokus ili ekspoziciju. 13 . Izabrani meni će se prikazati. Fokus i ekspozicija ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. pritisnite taster okidača do pola. Kad je okidač pritisnut do pola. režim scene i pametni režim portreta Okidač Aparat sadrži taster okidača koji radi u dve faze. jer ovo može rezultovati u drmanju aparata i pravljenju zamagljenih slika. fokus i ekspozicija (brzina zatvarača i blenda) su podešeni.Basic Operations Kretanje između tabova Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Movie Movie options Uvod Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution Pritisnite na džojstiku J kako bi osvetlili tab. pritisnite džojstik J dok je meni prikazan u sledećim režimima. zaustavite se kada osetite otpor. • Lagani auto režim. Pritisnite na džojstiku HI da odaberete tab i pritisnite k taster ili K.

mem. 2 1 3 Prihvatljive baterije • • • * Četri LR6/L40 (AA-veličine) litijumske baterije (dobijaju se) Četri FR6/L91 (AA-veličine) litijumske baterije Četri EN-MH2 punjive Ni-MH (nickel metal hydride) baterije EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. okrenite aparat naopačke kako vam baterije ne bi ispale. 3 Zatvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. Kada se aparat isključi ugasiće se i lampica i ekran. držite c taster. 3 1 2 Prvi koraci 2 Ubacivanje baterija Potvrdite da su pozitivni (+) i negativni (-) terminali pravilno orijentisani kao što je prikazano na ležištu baterija. 14 . Uključivanje i isključivanje fotoaparata nakon što ste uklonili poklopac sa objektivam prtiisnite taster za uključivanje aparata. Pre otvaranja poklopca ležišta baterije/slota memorijske kartice. kartica ili baterije se mogu ugrejati tokom korišćenja. Gurnite poklopac dok držite oblast obeleženu sa 2. a potom će se startovati ekran.Prvi koraci Ubacivanje baterija 1 Otvorite ležište baterije/slot memorijske kartice. Aparat. karticu. Indikator lampica (zelena) će se upaliti na trenutak. Ponovo pritisnite taster kako bi isključili aparat. Ako je aparat isključen. Budite oprezni kada uklanjate baterije ili mem. da bi upalili aparat u režimu reprodukcije (A 26). i ubacite baterije.

okidač . Koristite AC Adapter EH-67 (može odvojeno da se poruči) (A 129). Ako se ni jedna operacije ni izvede u narednih tri minuta. Nemojte ni pod kakvim okolnostima. aparat ulazi u režim mirovanja za 30 seconds (osnovno podešavanje). ili b (e snimanje filma) taster U režimu snimanja i reprod. is displayed Uklanjanje baterija Make sure that the lens cap has been removed. • Uverite se da ste pročitali i pridržavali se upozorenja za baterije na iii strani i u poglavlju “Baterija” (A 126). pritisnite sledeće tastere da ga reaktivirate: tastera za paljenje. 126). and turn the camera on. • Ne mogu da se koriste baterije koje imaju jednu od sledećih deformacija: Baterije kojima se ljušti izolacija Baterije kojima izolacija ne pokriva prostor oko negativnog pola Baterije sa ravnim negativnim polom B B O EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama Kad koristite EN-MH2 baterije sa COOLPIX L120. Power Saving Function (Auto Off) Ukoliko se ne izvrši ni jedna operacija u toku nekog perioda. Tip baterije da bi poboljšali performanse baterije. A taster. punite odjednom četiri baterije korišćenjem punjača baterija MH-73 (A 123. c taster. ekran će automatski da se ugasi i aparat će da pređe u režim mirovanja. odaberite tip ubačenih baterija (A 123) u setup meniju (A 103) da se poklapa sa tipom baterija ubačenih u aparat. Ukoliko napravite ovakvu grešku možete izazvati pregrevanje ili oštećenje fotoaparata. uključite aparat i promenite podešavanje. koristiti drugi tip ili model AC adaptera. • Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja može da bude promenjeno u Auto off opciji (A 116) u setup meniju (A 103). apart će automatski da se ugasi.Ubacivanje baterija B B B If Turn the camera off. • Ne kombinujte nove i stare baterije ili baterije ražličitog tipa i proizvođača. Kada se koristi bilo koji drugi tip baterije. pre nego li počnete sa korišćenjem baterija. Da bi aparat konstantno radiotokom dužeg perioda. 129). Dodatne predostrožnosti sa baterijama Prvi koraci • Pročitajte i pridržavajte se upozorenja i predostrožnosti (A iii. Uverite se da su lampica i ekran isključeni pa tek onda otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorisjke kartice. Osnovna postvka je na tipu baterija koje dolaze u paketu sa aparatom. 15 . C C C Alkalne baterije Alternativni izvori napajanja Performansa alkalnih baterija u velikoj meri zavisi i od proizvođača. Odaberite pouzdan brend. remove the lens cap.. Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja . and turn the camera off and then on again.

Podešavanje Jezika na ekranu. 1 Prvi koraci Pritisnite taster za uključivanje aparata. 2 Koristite džojstik H ili I za odabir željenog jezika a potom pritisnite k taster. ova ikonica W će biti prikazana u vrhu ekrana. 16 Back . Time zone and date Choose time zone and set date and time? Yes No Cancel 4 Pritisnite J ili Kda bi ste odabrali vašu vremensku zonu (A 109) i pritisnite k. pritisnite džojstik na I. pritisnite džojstik H na ekranu za odabir vremenske zone u koraku 4 kako bi ste uključili zimsko računanje vremena. datum i vreme neće biti podešeni. Kada je uključeno zimsko računjane vremena. Da bi ste isključili zimsko računjane vremena. Ukoliko ste odabrali No . Indikator lampica uključenja (zelena) će da zasvetli na trenutak i ekran će da se uključi. Datuma i Vremena Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat. London Casablanca Back D Zimsko Računanje Vremena London Casablanca Ukoliko je u toku zimsko računanje vremena. Language Džojstik Cancel 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes a potom pritisnite k taster.

Date format Y/M/D Year/Month/Day M/D/Y Month/Day/Year D/M/Y Day/Month/Year Prvi koraci 6 Pritisnite H. Odaberite polje: Pritisnite K ili J (obeležavanje prelazi između D. Izmenite vrednost: Pritisnite H ili I. ili K za promenu datuma i vremena i pritisnite k. 17 . I. kako bi prešli u drugi režim slikanja (A 33).Podešavanje Jezika na ekranu. Easy auto mode D Promena i utiskivanje Datuma i Vremen • Za uštampavanje datuma na slike kad slikate. Y. J. 8 Kada se prikaže Easy auto mode. Primenite podešavanja: Izaberite Minute i pritisnite k ili K. Date and time D M Y 01 00 01 00 2011 Edit 7 Uverite se da je uklonjen poklopac sa objektiva i pritisnite A. i Minute). Pritisnite džojstik H ili I pre k. omogućite uštampavanje datuma iz opcije Print date (A 112) u setup meniju (A 103)nakon podešavanja vremena i datuma. pritisnite k taster. Datuma i Vremena 5 Pritisnite H ili I da odaberete format datuma i pritisnite k ili K. M. Prikazaće se meni za odabir režima fotografisanja. Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu. Aparat prelazi u režim fotografisanja i možete da slikate u režimu Easy auto (A 20). • Izaberete Time zone and date opciju (A 106) u setup meniju (A 103) za promenu trenutnog vremena i datuma. Hour.

102 MB) ili na Secure Digital (SD) memorijske kartice (kupuju se posebno. kartice. brišu ili prenose. Polako gurajte memorijsku karticu u njeno ležište sve dok ne klikne. 3 Zatvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. B Ubacivanje Memorijske Kartice Ubacivanje memorijske kartice naopčke može da ošteti aparat ili memorijsku karticu. (A 129). Prvi koraci 1 Uverite se da su lampica napajanja i ekran ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. Gurnite karticu dublje (1) kako bi delimično izbacili karticu. 1 3 2 2 Ubacite mem.Stavljanje memorijske kartice Snimljeni podaci se smimaju u internu memoriju fotoaparata (pribl. Potom je možete izvaditi rukom (2). isključite aprat i uverite se da ugašeni lampica napjanja i ekran i otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. kartica mogu da se ugreju tokom upotrebe. karticu. Proverite da li je memorijska kartica dobro orijentisana. podaci će automatski biti smešteni na memorijsku karticu i podaci koji su snimljeni na memorijsku karticu mogu da se pregledavaju. Ukoliko je memorijska kartica ubačena u aparat. da pregledavate. Uklonite memorijsku karticu ukoliko želite da snimate podatke na internu memoriju. Budite uvereni da ste ugasili aparat pre nego otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. budite oprezni pri uklanjanju baterije i mem. • Napomena: Baterija i mem.. 1 2 18 . Nemojte izvlačiti karticu pod uglom. okrenite aparat naopčke kako ne bi ispale baterije. Uklanjanje Memorijske Kartice Pre uklanjanja memorijske kartice. brišete ili prenosite podatke sa interne memorije. Pre nego li otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice.

podaci ne mogu da se upišu ili obrišu sa memorijske kartice. • Ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti. ili oblastima koje su izložene visokim temperaturama. Ukoliko se prekidač nalazi u “lock” (zaključano) poziciji. Greške mogu da dovedu do gubitka podataka i/ili oštećenje aparata i memorijske kartice . • Ne izlažite vlazi. • Nemojte da činite sledeće operacije tokom formatiranja. • Ne postavljajte etikete ili nalepnice na memorijsku karticu. ili pak za formatiranje memorijske kartice. • Ne bacati. • Ne isključujte kameru ili otvarajte poklopac ležišta bat. 19 .vadite baterije .vadite ili ubacujete karticu ./slota mem. Card is not formatted. odaberite Format i pritisnite k taster. ili dok se vrši upis podataka. brisanje sa memorijske kartice ili pak prenos podataka na računar.Diskonektujete AC adapter • Ne formatirajte memorijsku karticu uz pomoć računara. • Ne rastavljati je ili modifikovati. Da bi započeli formatiranje. Koristite džojstik kako bi ste odabrali Yes i pritisnite k taster. ne završi. • Ne dodirujte metalne terminale sa prstima ili metalnim predmetima.Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice. Prikazuje se dijalog za potvrdu. ili izlagati vodi i jakim fizičkim šokovima. Budite sigurni da ste Yes napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja No memorijske kartice. prašini ili korizivnim gasovima. savijati.isključujete aparat . otključajte ga povlačenjem ka “write” (upis) poziciji za upis ili brisanje slika. Format card? memorijska kartica treba da bude formatirana pre uporebe (A 117). • Kada prvi put kada ubacite memorijsku karticu koja je bila korišćena na drugom uređaju budite sigurni da ste je formatirali pre nego li je budete koristili na ovom aparatu (A 117).Stavljanje memorijske kartice B Formatiranje memorijske kartice Ukoliko vam se prikaže poruka sa desne strane na ekranu. B Memorijske Kartice • Koristite samo Secure Digital memorijske kartice. Prvi koraci B Prekidač Zabrane Upisivanja prekidač zaštite upisa Kada se prekidač nalazi u “lock” poziciji. kartice sve dok se format.

Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim U G (easy auto) režimu. aparat automatski određuje prigladan režim fotografisanja kada ukadrirate sliku. Opis Baterija u potpunosti napunjena. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite A. Broj preostalih slika koje mogu da budu sačuvane zavisi od kapaciteta interne memorije ili memorijske kartice i podešavanja kvaliteta slike (A 53). 3 Pritisnite džojstik HI da odaberete G Easy auto mode i pritisnite k.Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Korak 1. Easy auto režim je podešen na vreme kupovine. Indikator kapaciteta baterije Ekran b B N Battery exhausted. 1 Uklonite poklopac sa objektiva i pritisnite taster za uključivanje da bi upalili fotoaparat. Baterija skoro prazna. Aparat ulazi u G (easy auto) režim. Pritisnite m (flash pop-up) taster da izvučete blic (A 7). Zamenite baterije. Objektiv se izdužuje i ekran se uključuje. Idite na korak 4. i na tajn način vam omogućava da jednostavno fotografišete koristeći odgovrajući režim za scenu (A 34). Pripremite se da zamenite baterije. Easy auto mode 4 Proverite kapacitet baterije i broj preostalih slika. Ne može da se slika. Indikator baterije 30 Broj preostalih snimaka Broj preostalih slika Prikazan je broj slika koji se može snimiti. 20 .

okidač. Internal memory indicator Images will be saved to internal memory (approximately 102 MB). ili b (e movie-record) taster C Raspoložive funkcije u Easy Auto režimu • Ako je aparat uperen ka nečijem licu. When a memory card is inserted. 34). U situacijama kada vam je neophodan blic. 84). 28). • Indikatori i inform. aparat automatski bira U. • Pritisnite d taster da promenite kombinaciju kvaliteta slike i veličine u Image mode (A 53). k 4320×3240. • Podesite Vibration reduction na Off (isključeno) kada koristite stativ. veličine i kvaliteta slike (kompresija) u meniju režima slike. • Kada se displej nalazi u režimu mirovanja. prema trenutnom subjektu i kadriranju. C is not displayed and images will be saved to memory card. e. Osnovno podešav. A taster. pritisnite sledeće tastere kako bi ga reaktivirali. npr. Ikona smanjenja vibracija Smanjuje efekat drmanja aparata. 21 . g. • Raposloživi su samo-okidač (A 31) i kompenzacija ekspozicije (A 32). na tamnim lokacijama ili kada je subjektu senci.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim Indikatori prikazani u G (Easy auto) režimu režim fotografisanja U easy auto režimu. Ikona detekcije pokreta Smanjuje se zamućenje koje je uzrok drmanja aarata ili kretanja subjekta. kako bi sačuvao bateriju (lampa napajanja treperi) (A 116). o fotografiji prikazani tokom slikanja ili pregleda ugasiće se posle nekoliko sek. Ý taster za napajanje.Korak 1. (A 110). automatski će da prepozna lice i da se fokusira na njega (A 24. • Taster makro režima (A 11. IRežim slike Prikazuje podeš. blic se podesi na “isključen” i pojavi se ikona W na ekranu. C Napomena o blicu Kada je bliz spušten. i. 51) na džojstiku nije dostupan. f. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 30 Opcije filma Prikazuje podeš. h. Promena na makro režim kad aparat izabere close-up režim scene. podignite blic (A 7. D Napomena o Detekciji pokreta i Smanjenju vibracija • Pogledajte Vibration reduction (A 113) ili Motion detection (A 114) u setup meniju (A 103)za više informacija. filma pri njegovom snimanju (A 79. ili j režim.

Držite vaše prste i ostale objekte dalje od objektiva. blica. Pozicionirajte glavni subjekt u centru zone fokusa. Držite fotoaparat čvrsto obema rukama. • Kada se korsti digitalno uvećanje. odaberite drugi režim fotografisanja. fokus će biti na sredini kadra. Može da se prepozna do 12 lica. . režim fotografisanja je U.Korak 2 . Kada fotoaparat prepozna lice čoveka. mikrofona. Ikona režima slikanja 30 Kada fotografisšete subjekte koji nisu ljudi ili kada nije prepoznato niti jedno lice. B 22 O Easy Auto Režimu • Ponekad se možda neće odabrati željeni režim scene. Ukoliko je prepoznato više od jednog lica. Ukoliko se to dogodi. promeniće se ikona režima fotografisanja (A 34). to lice će da se uokviri duplom žutomm linijom. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Ukadrirajte sliku. a ostala lica sa samo jednom linijom. lice koje je najbliže fotoaparatu će da bude uokvireno žutom duplom linijom.Ukadrirajte Sliku 1 Pripremite fotoaparat. AF pomoćnog osvetljenja. Kada aparat odredi režim scene.

• Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom zumiranja. Pozicija V se pomera u desno i veličina slike se smanjuje.Korak 2 . uvećanje oblasti vidljive na ekranu. mala slika. tj. • Kontrola bočnog zuma se može uključiti preko g ili f za upravljanje zumom. zum. Maks. Kada se zum poveća iza pozicije V interpolacija se startuje i zum indikator postaje žut da bi ukazao da je početo sa interpolacijom. utičući na blagu degradaciju kvaliteta slike. • Fokus će da bude na sredini ekrana (bez prikazane aktivne zone fokusiranja) kada se koristi digitalni zum. Interpolacije startuje kada je pozicija zuma iza V. dozvoljavajući potvrdu pozicije zuma u kojoj je slikanje bez interpolacije moguće po trenutnom podešavanju za kvalitet slike. Objekat se uvećava do 4× više od maksimalng optičkog uvećanja. 23 . C Digitalno uvećanje i interpolacija Za razliku od optičkog zuma. digitalni zum koristi digitalno procesiranje slike poznato kao interpolacija ili uvećanje slike. zum Dostupan digit. rotiranje i zadržavanje kontrole uvećanja u poziciji g pokreće digitalni zum.Ukadrirajte Sliku Korišćenje uvećanja Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički zum. opt. Rotirajte kontrolu zuma ka f da umanjite. • Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu poziciju kad je aparat uključen. Smanji Uvećaj Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode g Uvećaj f Smanji Optički zum Digital zum Digitalno uvećanje Kada je aparat zumiran do maksimalnog optičkog uvećanja. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g da bi uvećali objekat.

24 . aparat ne može da fokusira. Kada se uspostavi fokus.1 brz. zona fokusa nije prikazana i fotoaparat se fokusira na sredinu kadra. Okidač se vraća u početnu poziciju i slika će da bude zapamćena na memorijskoj kartici ili internoj memoriji.Fokus i Slikanje 1 Pritisnite taster okidača do pola. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 1/125 F3. Kad je subjekat u fokusu dupli okvir svetli zeleno. Fokus i ekspozicija su zaključani kad je okidač pritisnut do pola (A 13). fokusno polje svetli zeleno. zatvarača Blenda Kad lice nije prepoznato: • Aparat se fokusira na subjekat u centru kadra.1 brz.Korak 3 . 1/125 F3. i ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. Kada je subjekat u fokusu. Ako fokusno polje i indikator fokusa blinkaju crveno kad je okidač pritisnut do pola. Kad je lice prepoznato: • Aparat se fokusira na lice uokvireno duplm okvirom. indikator fokusa svetli zeleno (A 8). Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite taster okidača do pola. 2 Pritisnite taster okidača skroz do kraja. zatvarača Blenda Kada se koristi digitalni zum.

Korak 3 . sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci) • Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr. AF-assist lampa i blic Ukoliko je subjekat loše osvetljen uključuje se AF-assist lampa (A 115) kada se okidač pritisne na pola. Kada koristite zaključavanje fokusa. 25 . subjekat se nalazi ispred belog zida u beloj majci) • nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata (npr. U nekim retkim slučajevima. broj preostalih snimaka će da zatreperi. Ne otvarajte ležište baterije/ zatvarač slota memorijske kartice. subjekat neće biti u fokusu uprkos činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle zeleno. B Autofokus Autofokus možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. subjekat se nalazi unutar kaveza) • Subjekat se brzo kreće U situacijama koje su gore opisane. a kada se pritisne do kraja može zasvetleti blic (A 28). • Subjekat je veoma taman • Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. ili fokusirali na drugi subjekat i koristite zaključavanje fokusa (A 50). budite sigurni da je rastojanje između kamere i subjekta na kome je zaključan fokus isto kao i do stvarnog subjekta. pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi ste ponovo fokusirali. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode B C O detekciji lica Vidite “O Detekciji lica” (A 34) za više informacija. Iskljućenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice.Fokus i Slikanje B Tokom snimanja Dok se vrši pamćenje slike.

Sočivo se ne izdužuje. C se neće pojaviti i slike koje se nalaze na memorijskoj kartici će se pojaviti. C C C C 26 Kad se aparat isključio da sačuva energiju Da reaktivirate monitor dok lampa napajanja blinka. Pritisnite džojstik H ili J da vidite prethodnu sliku. Kada prelistavate fotografije na internoj memoriji . b (e movie-record) taster da bi prešli u režim fotografisanja. Fotografije mogu da budu prikazane u umanjenoj rezuluciji dok se učitavaju sa kartice ili interne memorije. Pritisnite A taster.JPG A (režim snimanja) c (reprod. pritisnite c taster (A 116). Paljenje aparata pritiskom na c taster Kada je fotoaparat ugašen. Poslednja napravljena fotografija će biti prikazana preko celog ekrana. zadržavanje c tastera aparat će da se pokrene u režimu reprodukcije. Pregledanje fotografija Slike snimljene sa detekcijom lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiraće se i autom. će biti prikazane preko celog ekrana (izuzev slika snimljenih u Pet portrait režimu scene (A 43)). Režim reprodukcije Vidite “Više o reprodukciji” (A 61) i “Editovanje slika” (A 75) za više informacija. . Kada se ubaci mem kartica. okidač. Pritisnite I ili K da vidite sledeću sliku. 15/05/2011 15:30 0004.) Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Džojstik 4/ 4 Indikator interne mem.Korak 4 .Reprodukcija i Brisanje Fotografija Viewing Images (Playback Mode) Pritisnite c taster. pojaviće se C.

Da otkažete . Pratite instrukcije na ekranu. 2 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete metod brisanja i pritisnite k . 27 . Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Delete Current image Erase selected images All images 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes i pritisnite k. • Zaštićene slike ne mogu se obrisati (A 71). i pritisnite H za prikaz y.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Brisanje fotografija 1 Pritisnite l kako bi obrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na ekranu. • Obrisane slike se ne mogu povratiti. pritisnite H ili I da odaberete No i pritisnite k. Prebacite važne slike na računar pre brisanja. Rotirajte kontrolu zuma (A 4) na g (i) za prikaz preko celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica. Da bi izašli bez brisanja fotografije pritisnite d taster. Erase selected images: izaberite više slika i obrišite ih. pritisnite I da uklonite y. Ý “Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika” All images: briše sve slike. Erase selec ted images Back ON/OFF 2 B C Prikažite y za sve slike za brisanje i pritisnite k da primenite odabir. pritisnitel taster l kako bi obrisali poslednju načinjenu fotografiju. ekranom za brisanje odabranih slika 1 Pritisnite na džojstiku J ili K da odaberete sliku za brisanje.Korak 4 . Prikazan je ekran potvrde. Current image: briše trenutnu sliku preko celog ekrana ili govornu poruku. Da izađete bez brisanja. O brisanju slika Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja Dok ste u režimu slikanja. Erase 1 image? Yes No Uprav. Obrisane slike se ne mogu povratiti.

5 do 6.) kad aparat zumira do kraja.0 m (5 ft. 8 in. Izbor režima blica Pri korišćenju auto režima (A 50). Koristi da “popuni” (osvetli) senke i slabo osvetljene subjekte.Korišćenje blica Na tamnim lokacijama kada je subjekt u tami. možete da fotografišete sa blicem tako što ćete podići ugrađeni blic. i oko 1. određene režime scene (A 35). Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 28 . podešavanja blica se menjaju na isključeno i W je prikazano na vrhu monitora. do 19 ft. do 9 ft. a spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili slabog osvetljenja. Auto with red-eye reduction Smanjuje “crvene oči” kod portreta (A 30). • Blic ima domet od oko 0. blic podignut kodd korišćenja easy auto zumira (A 20). blic spušten. Y Slow sync Auto režim blica kombinovan sa malom brzinom zatvarača. Blic će da osvetli glavni subjekt.) kad aprat odzumira do kraja. Off Blic neće da okine čak ni kad je osvetljenje slabo. • Ako je ugrađ. ili pametni režim za portrete (A 46).0 m (1 ft. aparat automatski podešava režim blica prema određenom režimu scene.5 do 3. 10 in. dostupni su sledeći režimi blica. U V W X Auto Blic automatski okine kada je slabo osvetjenje. Kad je ugrađ. Fill flash Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena.

D će nestati za par sekundi. Kad je U (auto) primenjeno.Korišćenje blica 1 Pritisnite m (flash pop-up) taster. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite m (flash mode) na džojstiku. 29 . Prikazuje se meni blica. selekcija će biti poništena. Kada je blic spušten on je isključen W (off). Blic se izvlači. bez obzira na podešavanja Photo info (A 110). gornjem uglu ekrana. Ikona odabranog režima blica će da bude prikazana. 3 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete režim blica i pritisnite k. Flash mode 30 B Spuštanje blica Zatvorite blic kada ga ne koristite (A 7). Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera u roku od nekoliko sekundi.

• redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama. • Retko. Nikonov In-Camera Red-Eye Fix procesira sliku pre nego što je ona sačuvan. • Off: Blic neće da odradi tokom slikanja. • E može biti prikazano na ekranu snimanja. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kada koristite stativ. • F (smart portrait) režim: U Auto • d (sport continuous) režim: W Off (locked) • A (auto) režim: U Auto Blic se ne može koristiti sa svim opcijama.Korišćenje blica B Slikanje Pri Slabom Osvetljenju i Kada je Blic Isključen (W) • Preporučuje se korišćenje stativa kako bi se stabilizovala kamera tokom slikanja kako bi se izbegao efekat drmanja kamere. • On: Blic će da odradi tokom slikanja. B C O blicu Kada koristite blic. Kako bi ste smanjili refleskije podesite blic na W (off) ili spustite blic. displej će da se ugasi i ostaje isključen sve dok se blic u potpunosti ne napuni. • G (easy auto) režim: U Auto • Režim scene: Osnovno podešavanje u zavisnosti od režima scene (A 35). Čekajte par sek. do pola. C Redukcija Crvenih Očiju Ovaj aparat opremeljen je sa naprednim red-eye reduction sistemom. E indikator se uključi kada fotoaparat automatski poveća osetljivost. i pokušajte ponovo. Ukoliko je baterija skoro prazna. postoji kratka pauza između trenutka kada je okidač pritisnut skroz do kraja i trenutka kada se načini fotografija. • Blinks: Blic se puni. drugi delovi slike mogu biti pod uticajem. smanjujući crvenilo u očima. ukoliko se detektuju “crvene oči” . C Podešavanje režima blica Osnovno podešavanje varira sa režimom snimanja (A 33). reflekcija od čestica prašine koje lebde u vazduhu će biti prikazane kao svetle tačke na slici. ÝPodešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno (A 60) Podešavanje blica primenjeno uA (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat isključi. • Vreme koje je potrebno da bi se napravila sledeća fotografija se blago povećava.Uzmite neki drugi režimblica. 30 . Lampa blica Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Lampa blica prikazuje status blica kada je okidač prit. Obratite pažnju na sledeće pri snimanju: • Zbog pred blica. Blic će da okine nekoliko puta pri niskom intezitetu pre glavnog blica.

Podesite Vibration reduction (A 113) u setup meniju (A 103) na Off kad koristite stativ. Kada se otpusti okidač. samo-okidač se postavlja na OFF. nakon što je okidač pritisnut. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer odbrojava. Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem. i pritisnite k. 1 4 Pritisnite taster okidača do kraja. lampica prestaje sa treperenjem i ostaje uključena. 1 2 Pritisnite n ((samo-okidač) na džojstiku. Pri korišćenju samookidača preporučuje se korišćenje stativa. 10 1 / 125 F3 . Prikazaće se ikona samo-okidača (n 10). selekcija će da bude poništena. Self-timer 3 Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Na džojstiku pritisnite H ili I da izaberete ON. Oko jedne sekunde pre nego što se oslobodi okidač. Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se napravi slika.Pravljenje Fotografija sa Samo-Okidačem Samookidač je koristan za samoportretisanje ili smanjnje efekata drmanja aparata koje se javlja kad se okidač pritisne . Prikazaće se meni samo-okidača. pritisnite ponovo okidač. broj sekundi koje su preostale pre nego što se oslobodi okidač su prikazane na ekranu. Fokus i ekspozicija će da se podese. Kad se slika sa samookidačem slike se snimaju 10 sek. 9 31 .

0. različitu od 0. podesite kompenzaciju ekspozicije na “+” stranu.3 3 Pritisnite k. da subjekt bude svetliji. Da iksljučite komp. selekcija će da bude poništena. 30 C 32 Vrednost Kompenzacije Ekspozicije Vrednost kompenzacije ekspozicije u A (auto) režimu (A 50) ostaje zapamćena u memoriji aparata i kada je aparat ugašen. Kad je podešeno na bilo koju vr. Koristite džojstik H ili I kako bi ste podesili ekspoziciju. ponovite sve od koraka1 i namestite vrednost na 0. 4 Pritisnite okidač da slikate. podesite kompenzaciju ekspozicije na “–” stranu. ekspozicije. da subjekt bude tamniji.0 Exposure compensation +0. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. vrednost je prikazana sa H ikonicom na ekranu. Prikaz vodiča za kompenzaciju ekspozicije. 0. i pritisnite k.Podešavanje osvetljenja: Kompenzacija ekspozicije Kompezacija ekspozicije se koristi da se promeni vrednost ekspozicije od vrednosti koju preporučuje aparat kako bi napravili svetlije ili tamnije fotografije. 1 2 Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Pritisnite o (kompenzacija ekspozicije) na džojstiku.0. .

Prikazan je meni izbora režima slikanja. Više o fotografisanju A 35 A 46 A 48 A 50 A Auto mode Možete da promenite režim blica. koristite makro režim(za izbliza). itd. G Easy auto mode A 20 Kadriranjem slike. d Sport continuous Dozvoljava brzo. F Smart portrait Aparat detektuje nasmejano lice da uslika lice automatski. aparat automatski bira optimalni režim scene za jednostavnije slikanje.. b Scene Podešavanja aparata su automatski optimizovana za izabrani tip scene. 33 . Kad je izabran režim scene (izaberite drugu ikonicu od vrha i pritisnite K). Možete i da odaberete da slikate kontinuirano. 2 Koristite džojstik H ili I da izaberete režim snimanja. Aparat ulazi u izabrani režim snimanja.Više o fotografisanju Izbor režima snimanja Mogu se odabrati sledeći režimi slikanja. i slikate. I. pritisnite A ili okidač. kontinualno snimanje dok držite okidač. Easy auto mode 3 Pritisnite k. 1 Pritisnite A u režimu snimanja.pritisnite džojstik H. J. Za povratak u trenutni režim snimanja bez promene režima snimanja. ili K da izaberete scenu.

Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom . sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. kada aparat ne može da se fokusira. koristite drugi režim. kao što je A (auto) režim.Easy Auto režim Automatsko odabiranje scene Fotoaparat će automatski da odabere jedan od režima scene u zavisnosti od subjekta u koji ste uperili aparat. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. Više o fotografisanju 34 . uključujući i one pomenute u “Autofokus” (A 25).Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra • Kad se više ljudi nalazi u kadru. • U nekim situacijama. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. koristite zaključavanje fokusa (A 50). i subjekat možda neće biti u fokusu bez obzira što je zona fokusa svetlila zeleno. Aparat možda neće moći da detektuje lice u sledećim situacijama: . autofokus neće da odradi onako kako se očekuje. • U Auto režim (opšta upotreba) • e Portrait (A 36) • f Landscape (A 36) • h Night portrait (A 37) • g Night landscape (A 39) • i Close-up (A 39) • j Backlighting (A 41) Napomena o detekciji lica • sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. fokusirajte se na neki drugi subjekt koji se nalazi na istoj udaljenosti od aparata kao i stvarni subjekt.

30 D D Režim slike Image mode (A 53) podešavanja se mogu promeniti u meniju scene pritiskom na d. Koristite blic za režime scene. Prikazan je ekran režima snimanja za odabranu scenu. I.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta. b Portrait Z Beach j Night landscape m Fireworks show O Pet portrait c Landscape z Snow k Close-up e Night portrait h Sunset u Food f Party/indoor i Dusk/dawn l Museum p Panorama assist n Black and white copy o Backlighting Izbor režima scene 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili Ida bi odabrali režim scene. 35 . J. i proverite da ste pritisnuli m (flash pop-up) taster da izvučete blic pre snimanja. Promena načinjena u ovim podešavanjima će da utiče na sve režime slikanja (osim za continuous). ili K da bi odabrali scenu. Za povratak na originalan ekran ponovo rotirajte kontrolu zuma kag (j) . Portrait Više o fotografisanju 2 Pritisnite džojstik K i pritisnite H. Tipovi režima scene i karakteristikeÝ (A 36) Beach 3 Ukadrirajte i fotografišite. Prikaz opisa za svaki režim scene (Help) Izaberite režim scene u ekranu izbora scene(korak 2) i rotirajte kontrolu zuma (A 4) ka g (j) da vidite opis za tu scenu. Ikona poslednjeg selektovanog režima scene će da bude prikazana. Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene. OSnovno podešavanje jeb (Portrait) (A 36). a potom pritisnite k.

• Digitalno uvećanje nije raspoloživo. 36 O: Za režime scena saO. preporučeno korišćenje stativa. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu. m W n Off* p Off o 0. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Odabir scene i fotografisanja (Tipovi režima scene i karakteristike) Za opise u ovom delu koriste se lsedeće ikonice: X: režim blica kad je ugrađ. • AF-assist illuminator se neće uključivati (A 115) .0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. blic podignut(A 28). fokus će da bude na sredini ekrana. o: kompenzacija ekspozicije (A 32). n: samookidač(A 31). c Landscape Koristite ovaj režim za slikovite i gradske pejzaže. Ipak. m V* n Off* p Off o 0. • Aparat će da se fokusira na besonačnost. p: macro režim (A 51). • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. Zona fokusa ili indikator fokusa (A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. b Portrait Koristite ovaj režim za portrete. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. . Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. • Ukoliko je više lica prepoznato.

0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. f Party/indoor Hvata trenutke pri svetlosti sveće i u unutrašnjosti sa pozadinskim osvetljenjem. 2 Osnovno podešavanje može se modifikovati.02 Više o fotografisanju 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. Osnovno podešavanje može se modifikovati. Z Beach Hvata blistavost objekata kao što su plaže ili odraz sunca sa površine vode. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Preporučuje se korišćenje stativa. m U* n Off* p Off o 0. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. m V1 n Off2 p Off o 0.02 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. fokus će da bude na sredini ekrana. • Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata. • Podignite blic pre snimanja. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. 37 . držite aparat čvrsto. • Ukoliko je više lica prepoznato. • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. m 1 V1 n Off2 p Off o 0. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) e Night portrait O Koristite ovaj režim kako bi ste ostvarili prirodnu ravnotežu između glavnog subjekta i kontrasvetla u portertima koji su načinjeni noću. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu.

m W n Off* p Off o 0.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) z Snow Hvata blistavost objekata kao što su snežna polja.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Aparat fokusira na beskonačno. 38 O: Za režime scena saO.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. m W* n Off* p Off o 0. m h Sunset Više o fotografisanju U* n Off* p Off o 0.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. • AF-lampa (A 115) ne svetli. O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. preporučeno korišćenje stativa. .0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. i Dusk/dawn O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. Ipak.

Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) j Night landscape O Koristi se spora brzina zatvarača kako bi se napravili zadivljujući noćni pejzaži. Note that the flash may be unable to light the entire subject at distances of less than 50 cm (1 ft. • Makro režim (A 51) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. 39 . • Pošto na slike utiče drmanje aparata.. • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. m U* n Off* p On o 0. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. Pravite fotografije cveća. • AF-lampa (A 115) ne svetli. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Aparat fokusira na beskonačno.). Ipak. 8 in.4 in. m k Close-up Više o fotografisanju W n Off* p Off o 0.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50).0* * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. insekata i ostalih malih objekata sa male udaljenosti. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma.

40 O: Za režime scena saO. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. u muzejima i likovnim galerijama) ili u drugim prilikama kada ne želite da koristite blic. Podeš. * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. • Makro režim (A 51)će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. 30 • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. m W n Off* p Off* o 0. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat.4 in. za hue je sačuvano i kad je aparat ugašen. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat.0* W n Off* p On o 0. preporučeno korišćenje stativa. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. m l Museum Koristite u unutrašnjosti gde je zabranjena upotreba blica (npr. količinu plave. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. • Možete da podesite hue korišćenjem slajdera na levoj strani ekrana. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. . Pritisnite na džojstiku H da pov. • BSS (best shot selector) je uključen (A 57). ili Ida pov.0* Više o fotografisanju * Mogu da budu izabrana druga podešavanja.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) u Food Koristite kada pravite fotografije hrane. količinu crvene.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G).

Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Podignite blic pre snimanja. m W* n Off* p Off* o 0. o Backlighting Koristite ovu opciju kada svetlo dolazi iza subjekta.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) m Fireworks show O Mala brzina zatvrača se koristi kako bi se uhvatio produžen plamen koje dolazi od vatrometa. Ipak. • Koristite makro režim (A 51) da bi fokusirali iz blizine. m m n Off* p Off o 0. bacajući osobine ili detalje u senku. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Obojeni tekst i crteži neće da ispadnu dobro. m W n Off p Off o 0. • Aparat fokusira na beskonačno.0 n Black and white copy Pruža jasne slike teksta ili crteža sa bele table ili papira. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini kadra. 41 . Blic će automatski da odradi kako bi “dopunio” (osvetlio) senke.

42 . Pogledajte Snimanje slika za panoramu (A 44) za više informacija.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) p Panorama assist Koristite ovu opciju kada pravite seriju slika koje će kasnije da buud spojene kako bi stvorili jedinstvenu panoramu korišćenjem priloženog softvera za pravljenje panorame. m Više o fotografisanju W* n Off* p Off* o 0.

Continuous: Kad je funkcija autookidača za portret ljubimca aktivirana i fokus postignut na detektovanom licu. Kad aparat detektuje lice ljubimca.Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač. • Kad lice ljubimca nije detektovano. ili mem. • Faktori kao što je udaljenost ljubimca i aparata. Osnovno podešavanje može se modifikovati. .Kad je 5 serija slika snimljeno autookidačem . snimanje se završava.): Okidač odradi automatski kad je lice detektovano. orijentacija ili osvetljenost lica i brzina kojom se ljubimac kreće mogu da spreče aparat da detektuje lica mačaka i pasa ili mogu da izazovu detekciju drugih lica koja nisu mačke ili psi. • Kad je za režim scene izabrano O Pet portrait .7 frejma u sekundi sa režimom slike na R 4320×3240). aparat okida 3 puta (kontinualno snimanje brzinom od oko 0. Kad je Continuous izabrano. Zvuk zatvarača i tastera(A 115) neće nestati. Do 5 lica se može detektovati.Kad se okidač drži pritisnutim ako je izabrano Continuous do19 slika se može snimiti brzinom od oko 0. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. .Off: Zatvarač se oslobodi korišćenjem okidača. na Off u sledećim situacijama. fokusira ga i okida (Pet portrait auto release).7 fps (režim slike je na R 4320×3240). pritisnite na džojstikuJ (n) i ponovo promenite podešavanje.Pet portrait auto release (default setting): osnovno podeš. m 1 2 Više o fotografisanju W n Y1 p Off2 o 0. aparat fokusira subjekt u centru kadra. d je prikazano na ekranu. dupli okvir je prikazan oko najvećeg lica. . Kad se pusti okidač. 43 . • Da promenite izbor automatskog okidanja.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) O Pet portrait Koristite za slikenje ljubimaca (psi ili mačke).Kad nema slobodnog mesta na internoj mem.Kad se aparat uključi nakon što je bio u režimu mirovanja(A 15) .a ostala lica su uokvirena jednostrukim. . može se osloboditi zatvarač pritiskanjem okidača. Kad je detektovano više lica. pritisnite na džojstiku J (n). Samookidač nedostupan.02 Off se može odabrati.kad nisu detektovana lica. Kad je izabran Pet portrait auto release. • Digitalni zum nedostupan. 30 . • Pet portrait auto release je automatski podeš. . F je prikazano na ekranu. kartici Da nastavite snimanje u Pet portrait auto release . izaberite Single ili Continuous. • Dupli okvir(fokusno polje) je oko detektovanog lica i postaje zeleno kad je fokus postignut. .

Žuta ikona pravca panorame (II) će da se pomeri u odabranom smeru i pritisnite k taster kako bi ste odabrali smer. . End 29 44 . Pojaviće se Ikonica za pravac panorame (I) koja ukazuje na to u kom pravcu će se slike spajati.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Snimanje za panoramu Fotoapart fokusira na subjekat koji se nalazi u centru kadra. 30 4 Napravite sledeću fotografiju. levo (J). Ponovo pritisnite k taster kako bi ponovo odabrali smer. Podesite režim blica (A 28). makro režim (A 51) i kompenzaciju ekspozicije (A 32) ukoliko je to potrebno. Koristite stativ za bolje rezultate. gore (K) ili dole (L).samo-okidača (A 31). Prva slika je uvećana na jednoj trećini monitora. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. Ponavljajte sve dok ne napravite dovoljan broj fotografija da završite panoramu. 30 3 Napravite prvu fotografiju. Odaberite kako će slike da budu sastavljene u završenoj panorami: desno (I). Ukomponujte sledeću fotografiju tako da se jedna trećina kadra preklapa sa prethodnom fotografijom i pritisnite okidač. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pomoću džojstika izaberite p Panorama assist (A 35). Bela ikona smera panorame I će da bude prikazana u željenom smeru. Panorama assist 2 Više o fotografisanju Pomoću džojstika odaberite pravac i pritisnite k.

balans bele i fokus zaključani.. i kompenz. 45 . Slike ne mogu da budu obrisane.samookidača. ekspozicije ne mogu da se podešavaju nakon što je napravljena prva fotografija. makro režima. belog balansa i fokusa. • Snimanje panorama serije će da bude prekinuto ukoliko se pokrenulo automatsko isključenje (A 116)tokom fotografisanja. End 27 Više o fotografisanju B Panorama Assist • Podešavanja režima blica. End 29 D Panorama Maker 5 Instalirajte Panorama Maker 5 sa priloženog ViewNX 2 CD. preporučuje se povećanje vremena koje je potrebno da isteče pre nego li se pokrene automatsko isključivanje. niit zum ili podešavanja Image mode (A 53) mogu da se menjaju dok se ne završe sve fotografije iz serije. Prebacite slike na računar (A 93) i koristite Panorama Maker 5 (A 96) za spajanje pojedinačnih slika u celu panoramu. Kad je snimljena prva fotogr..Slikanje pogodno za scene(Režim scene) 5 Pritisnite k taster kada ste završili sa fotografisanjem. R se pojavljuje da indicira da su ekspoz. Fotoaparat se vraća na korak 2. D Više informacija Vidite “Nazivi slika/zvuk fajlova i foldera” (A 131). D OR Sve fotografije načinjene u panorama seriji imaju ista podšavanja ekspozicije.

1 Detektuje do tri lica. 1/125 F3. isključite aparat ili pritisnite A taster da pređete u drugi režim snimanja. Podignite blic kad ga koristite(A 7). Ukoliko aparat detektuje nasmejano lice na osobi koja je uokvirena duplom linijom. a ostala lica sa samo jednom linijom. Ukoliko aparat prepozna lice (lice spreda). i kada lice dođe u fokus. dupla linija će da pozeleni i fokus će da se zaključa. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja. lice će biti uokvireno duplom žutom linijom u zoni fokusa. 4 Završetak snimanja. koristite džojstik H ili I da izaberete F. EPosle svake odrade okidača. Usmerite fotoaparat ka subjektu. 3 Automatska odrada okidača.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) Aparat detektuje nasmejano lice i automatski slika. okidač je automatski pušten. 46 . fotoaparat automatski fotografiše koristeći osobine prepoznavanja lica i detekcije nasmejanog lica uzastopno. i pritisnite k. Da završite. Smart portrait 2 Više o fotografisanju Ukadrirajte sliku. lice koje je najbliže sredini ekrana će biti uokvireno duplom linijom u zoni fokusa. The camera enters smart portrait mode. Ukoliko je prepoznato više lica.

(može se promeniti. prioritet lica neće imati efekta i nasmejano lice možda neće biti prepoznato. • O detekciji lica Ý A 34 C Auto Off (Standby Mode) u Using Smart Portrait Režimu Kada koristite pametni režim portreta. • Fotoaparat je detektovao lice ali ne može da detektuje nasmejano lice. novo podeš. • Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32).Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) B O Smart Portrait Režimu • Digitalni zum nedostupan. a blinka brzo odmah nakon odrade okidača. • U pojedinim uslovima snimanja. C C C Blinkanje Lampe samookidača Više o fotografisanju Lampa samookidača blinka polako kada aparat detektuje lice. utiče na druge režime snimanja (osim sport kontinuirano). Ručna odrada okidača Može se slikati i pritiskom na okidač. • Režim slike može biti promenjen (A 53) pritiskom na d. Ako je podešavanje režima slike promenjeno. 47 . D Više informacija Pogledajte. Aparat fokusira na subjekat u centru kadra kad lice nije detektovano. “Autofokus” (A 25) za više informacija.) • Makro režim i režim samookidača nedostupni. Raspoložive Funkcije u Smart Portrait Režimu • Režim blica (A 28) se automatski prebacuje u U (auto flash) kad je blic izvučen. Auto off (A 116) će da isključi fotoaparat ukoliko niti jedna od operacija nije izvršena u sledećim situacijama: • Fotoaparat nije detektovao niti jedno lice.

Sport continuous Image mode Sport continuous 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. . Makro režim i režim samookidača nisu dostupni. Konstantno fotografisanje će da traje sve dok je taster okidača pritisnut do kraja. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) Sport continuous režim dozvoljava rafalno.Konst. Pritisnite okidač do pola da bi podesili fokus i ekspoziciju.3 frejma u sekundi (fps). 1 Više o fotografisanju PritisniteA u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili I da bi odabrali d. • Podešavanje fokusa. i pritisnite k. Sa konstantnim fotografisanjem. pritisnite d da podesite Image mode ili Sport continuous (tip sport continuous režima) (A 49). • Režim slike može se podesiti na M 2048×1536 ili manje. i zaustavlja se kada broj fotografija dostigne maksimalan dozvoljen broj (A 49). sport continuous meni Ý A 49 Pritisnite d nakon što ste završili sa podešavanjima da bi se vratili u režim slikanja. aparat snima do 20 slika. konstantno fotografisanje sve dok držite okidač pritisnutim. Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. na brzini do 15. AF-assist lampa (A 115) ne svetli. Sport continuous 2 Pritisnite d. kako bi izvršili podešavanja u sport continuous meniju. U ovom režimu. Aparat prelazi u sport continuous režim. 411 C • • • • • Raspoložive funkcije sa Sport Continuous 48 Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). ekspozicije i balansa belog ostaju na vrednostima koje su podešene za prvu sliku u svakoj seriji. • ISO osetljivost je podešena na visoku. na Continuous H. • Sa osnovnim podeš. trenutni pokreti kretanja subjekta mogu da budu uhvaćeni. Blic nije dostupan.

Sport continuous Selektujte vrstu sport continuous režima da odredite maksimalno kontin. • Ukoliko se tokom fotografisanja zahvate svetli objekti kao što su sunce i sijalice. m 1920×1080 • Podeš. podeš): aproks. itd. • Brzina zatvarača je autom. režima slike u sport continuous meniju sačuvano je odvojeno od podeš. nalon čega je fokus zaključan.3 kadrova u sek (20 kadrova max. krajnje slike će možda izgledati malo grubo.Konst. ekspozcija i balans bele se mogu razlikovati od slike do slike. 15. To vreme zavisi od broja snimaka. • ili više.) 49 . 4. karticu. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) B Napomene o Sport Continuous režimu • Možda će trebati neko vreme da bi se slike sačuvale nakon snimanja. • Brzina konstantnog fotografisanja može da bude manja u zavisnosti od podešavanja brzine zatvarača i brzine upisa podataka na memorisjku karticu • Dok ste u ovom režimu aparat će konstantno da podešava fokus preko autofokus funkcije dok ne pritisnete okidač do pola. dostupna su sledeća podeš. režima slike: M 2048×1536. podešena na raspon od 1/4000 do 1/60 s. Proper exposure may not be obtained in clear weather (images may be overexposed). Više o fotografisanju D Više informacijan Pogledajte. Podešavanje Sport Continuous Shooting Režima Nakon prikazad (sport continuous) ekrana režima snimanja(A 48). • Pritisnite d da izađete iz menija. O 640×480. N 1024×768 (osn. • k Continuous H (osn. podeš). na slikama se mogu pojaviti svetle linije (A 128). 7. • Pošto je ISO osetljivost podešena na 400 or higher. U sport continuous režimu. • Koristite džojstik za podešavanja (A 11). Dok aparat fokusira čuje se zvuk.) • l Continuous M: aproks. slikanje i maksimalni broj kadrova koji će se snimiti. images may appear rough as a result.5 kadrova u sek (20 kadrova max. režima slike u drugim režimima snimanja i ne utiče na druge režime.) • m Continuous L: aproks. režima slike. Preporučujemo da izbegavate svetle objekte tokom kada slikate pod fluoroscentnim ili živinim svetlom.9 kadrova u sek (20 kadrova max. “Autofokus” (A 25) za više informacija. brzine upisa podataka na mem. pritisnite d button (A 5) da izmenite sledeće opcije u sport continuous meniju. slika možda neće imati dobru ekspoziciju pri lepom vremenu (slike mogu da budu preeksponirane). Image mode Image mode (A 53) se može podesiti.

Podesite režim blica (A 28). možete da zaključate fokus kako bi se fokusirali na subjekte koji su van centra.Auto Režim U A (auto) režimu. i makro režim (A 51) da odgovaraju uslovima slikanja. 2 Pritisnite džojstik H iliI da odaberete A i pritisnite k. 30 1/125 F3. Aparat se fokusira na subjekt u sredini ekrana. Aparat ulazi u A (auto) režim.1 Postavite subjekt u sredinu kadra. i podesite stavke u meniju snimanja da odgovaraju uslovima snimanja (A 52). Pritisnite okidač skroz do kraja. macro režim (A 51) i kompenzacija ekspozicije (A 32) mogu da se primene i slike snime korišćenjem režima blica (A 28) i samokidača (A 31). Pritisnite d za prikaz menija snimanja. Pritiskanjem d u A (auto) režimu omogućava da odredite podešavanja za sve stavke menija snimanja (A 52) u zavisnosti od situacije snimanja. 1 Pritisnite A. Više o fotografisanju Auto mode 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. zelena. Držite okidač i dalje do pola i pomerite sliku u kadru. Pritisnite Uverite se da je okidač do zona fokusa pola. Prikazaće se meni za izbor režima slikanja. samookidač (A 31). 50 . 30 D Zaključavanje fokusa Kada se aparat fokusira na subjekt u sredini kadra.1 1/125 F3. kompenzaciju ekspozicije (A 32). • Kada se okidač pritisne do pola zaključaće se i ekspozicija. • Pobrinite se da se ne promenir azdaljina između subjekta i fotoparata kad je fokus zaključan.

• Kad je režim snimanja A (auto)režim. • F (smart portrait) režim. • Režim scene: Osn.Makro režim može da se koristi sa nekim režimima scene (A 39. makro režima je sačuvano i kad je aparat isključen. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. 1 Pritisnite p (makro režim) na džojstiku. d (sport continuous) režim: Makro režim ne može da se koristi. selekcija će da bude poništena. Aparat može da fokusira na bliske udaljenosti od 1 cm (0. blic možda neće biti u mogućnosti da osvetli ceo subjekat na udaljenosti manjoj od 50 cm (1ft. Više o fotografisanju 2 Koristite džojstik H ili I kako bi dabrali ON i pritisnite k taster. 51 .). Ikona makro režima (F)će se prikazati.). Taster za Makro režim na džojstiku je nedostupan.4 in. 8in. Prikazan je meni makro režima.4 in. zuma svetle zeleno. Makro režim je uključen kad je k Close-up ili u Food izabrano u režimu scene. dok se ne pritisne okidač do pola kako bi se zaključao fokus. Podešavanje Makro Režima • G (easy auto) režim: prelazi u makro režim kad aparat odabere i.) od objektiva kad F i indikator zuma svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). podeš. Napomena. pratite proceduru ispod. podeš.. 41). zuma sve dok pozicija zuma ne dođe na poziciju gde F i indik. Macro mode 3 Okrenite kontrolu zuma ili bočnu kontr. 40.Auto Režim Makro režim Makro režim se koristi za pravljenje slika objekata koji se nalaze na udaljenosti od1 cm (0. Pri korišćenju A (auto) režima. C C Autofokus Fotoaparat u makro režimu konstantno fokusira. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. zavisi od izabranog režima scene(A 35).

B 52 Podešavanja aparata koje se ne mogu primeniti istovremeno Neke funkcije se ne mogu podesiti istovremeno (A 60). Image mode Za izbor veličine i kvaliteta slike (kompresija). u Continuous ili BSS (izbor najboljeg snimka).Auto Režim Podešavanje A (Auto) Režima (Meni snimanja) Kad slikate u A (auto) režimu (A 50). pritisnite d. A 59 A 58 Više o fotografisanju A 53 A 55 A 57 Prikaz menija slikanja Uđite u A (auto) režim (A 50). ISO sensitivity Kontroliše osetljivost aparata na svetlost. . Continuous Menja podeš. Pritisnite d za prikaz menija snimanja. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 30 • Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). meni slikanja sadrži sledeće opcije. Color options Pravi boje življim ili čuva slike kao crno bele. • Da izađete iz menija slikanja. White balance Podudara balans bele sa svetlosnim izvorom. Dostupan kad se koriste drugi režimi slikanja.

Odnos kompresije je oko 1:8. Više o fotografisanju R 3264×2448 L 2592×1944 M 2048×1536 N 1024×768 O 640×480 P 4224×2376 Ikona trenutnog podešavanja je prikazana na ekranu režima reprodukcije i fotografisanja (A 8. podesan za povećanja i visokokvalitetnu štampu. režima slike u sport continuous meniju (A 48) sačuvano je odvojeno od podeš. Pre slikanja. 9). dostupna su sledeća podeš. C O režimu slike • Pri korišćenju režima snimanja osim A (auto) režima. režima slike: M 2048×1536. Opis Najveći kvalitet. slike1920 × 1080. N 1024×768. Odnos kompresije je oko1:4. m 1920×1080 vel.Auto Režim Režim slike(kvalitet slike/veličina slike) A (auto) M d (Shooting menu) M Image mode Izaberite kvalitet i velič. i broj slika koji može biti sačuvan. Odgovarajući za prikaz na ekranu računara. 53 . odnos kompresije 1:8) • Podeš. Odnos kompresije je oko 1:8. zavisi od veličine i kvaliteta (kompresija) slika. Odnos kompresije je oko1:8. Mogu se snimiti slike sa odnosom16:9. Odnos kompresije je oko 1:8. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) C Režim slike za Sport Continuous Režim • U sport continuous Režimu (A 48). novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja (osim na sport continuous režim). O 640×480. režima slike u drugim režimima slikanja i ne utiče na druge režime. ovo podešavanje se može promeniti pritiskom d tastera. ili za e mail. slika.. Veličina fajlova. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. Odnos kompresije je oko1:8. Podešavanje Q 4320×3240P R 4320×3240 (default setting) Veličina (pikseli) 4320 × 3240 4320 × 3240 3264 × 2448 2592 × 1944 2048 × 1536 1024 × 768 640 × 480 4224 × 2376 Manja veličina omogućava čuvanje većeg br. odaberite režim slike prema tome kako planirate da upotrebite sliku. Odgovarajući za prikaz preko celog ekrana na TV u sa odnosom 4:3 . Najbolji izbor u većini situacija. slike(kompresija).

Broj može da varira i u zavisnosti od tipa mem.5 5 × 4/2 × 1.5 17 × 13/7 × 5 9 × 7/3.5 × 6. printa2 (cm/in. Kad je rezolucija štampača na 300 dpi. preostalih snimaka 10. ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”. iako je kapacitet za njih isti. kartica 1 (4 GB) 550 1100 1910 2940 4640 15000 24100 1520 6700 velič.5 × 2. Režim slike Q R R L M N Više o fotografisanju 2 Interna mem (oko 102 MB) 15 30 52 81 126 411 731 41 182 Mem. kartici od 4 GB.5 28 × 21/11 × 8 22 × 16/8. kartica. piksela štampačevom rezolucijom (dpi) i množenjem sa 2.5 4320×3240P 4320×3240 3264×2448 2592×1944 2048×1536 1024×768 O 640×480 P m 4224×2376 1920×10803 1 Ako je br.Auto Režim C Broj preostalih snimaka Sledeća tabela pokazuje aproksimativno broj slika koje se mogu čuvati na internoj mem. slike štampane na većim rezolucijama će se štampati manje nego što je predviđeno.) 36 × 27/14 × 10.). Za istu veličinu slike. a one štampane na većim rezolucijama štampaće se većim nego što je predviđeno.5 × 3. 3 Sport continuous režim samo 54 .5 35 × 20/14 × 8 16 × 9/6.5 36 × 27/14 × 10.54 cm (1 in.000 ili više. Broj slika koje se mogu sačuvati varira u zavisnosti od kompozicije slike (prema JPEG kompresiji). Veličina printa se određuje deljenjem br. i mem.

Iako se osnovno podešavanje. 55 . Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti” (A 60) • Za sva podešavanja belog osim za Auto ili Flash.. Auto. Fluorescent Koristite pri većini tipova fluoroscentne svetlosti. sa rezultatom da se beli objekti vide beli bez obzira da li se vide u senci. Ljudski mozak je sposoban da prilagodi promene u boji od izvora svetla. Cloudy Koristite kada fotografišete pri oblačnom vremenu. b Preset manual Neutralno-obojeni objekti se koriste kao referenca za podešavanje balansa belog pod neobičnim svetlosnim uslovima. Digitalni aparati mogu da oponašaju ovo podešavanje obradom slike shodno boji izvora svetla. Ručno podešavanje B O balansu bele • Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. može koristiti za većinu osvetljaja. možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako bi dobili tačne rezultate. direktnoj sunčevoj svetlosti ili pod sijalicom.Auto Režim Balans bele (Adjusting Hue) A (auto) M d (Shooting menu) M White balance Boja svetla reflektovanog od objekta zavisi od izvora svetla. Najbolji izbor u većini situacija. Više o fotografisanju a Auto (default setting) Balans belog se automatski prilagođava uslovima osvetljenja. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). isključite blic (W) (A 28). Ovo je poznato kao “balans belog”. Na svim podeš. c d e f g Daylight Balans belog prilagođen za slikanje ispod direktne sunčeve svetlosti. Incandescent Koristite pod osvetljenjem sijalice. Pogledajte “Ručno podešavanje (A 55). Flash Koristite sa režimom blica. osim za Auto.

upotrebite džojstik da odaberete b Preset manual u meniju White balance i pritisnite k. 1 2 Više o fotografisanju Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti korišćen tokom fotografisanja. Kad slikate sa blicem. izaberitet Cancel i pritisnite k.. W hite balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Flash 3 Odaberite Measure. Balans bele se neće opet meriti nego će biti podešena najskorije merena vrednost. Prikažite meni snimanja (A 52). Otvoriće se zatvarač (slika nije snimljena) i nova vrednost balansa bele će biti podešena. Preset manual Cancel Measure 4 Ukadrirajte referentni objekat u prozoru za merenja. . B 56 Napomena o ručnom podešavanju Aparat ne može da meri balans bele kad blic odradi. Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš. Preset manual Cancel Measure prozor merenja 5 Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje. Pratite proceduru ispod da izmerite balans bele prema izvoru osvetljenja pri snimanju. Aparat zumira. podesite White balance na Auto ili Flash. fotografisanje ispod lampe sa crevenom senkom da izgledaju kao da su napravljene pod belim svetlom).Auto Režim Ručno podešavanje se koristi sa pomešanim osvetljenjem ili da se kompenzuju izvori svetlosti sa jakim odrazom boja (npr.

osim za Single. ili Multi-shot 16 blic nije moguć. korišćene mem. 57 . W Multi-shot 16 Svaki put kada se pritisne okidač. U V Single (default setting) Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) B O BSS BSS je najbolje rešenje za subjekte koji se ne kreću. ekspozicija i balans bele su zaključane na vrednosti sa prvom slikom. aparat napravi 16 snimaka brzinom od oko 22fps i složi ih u jednu sliku. Fokus. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8).Auto Režim Kontinualno A (auto) M d (Shooting menu) M Continuous Promenite podešavanja za Continuous ili BSS (best shot selector). apart napravi do 10 slika dok se okidač drži pritisnutim. • Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš. Slike su snimljene sa režimom slike zaključanom na L (velič. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. BSS. D BSS (Best Shot Selector) Više o fotografisanju Odabir najboljeg snimka se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili kada je aparat zumiran. Na svim podeš. slike: 2560 × 1920 pixels). Continuous Dok se okidač drži pritisnutim.7 kadar u sek (fps) kada je Image mode podešen na R 4320×3240). možda neće da proizvede željene rezultate ukoliko se objekat pomera ili se kompozicija slike promeni dok slikate. ili u ostalim situacijama kada nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku. Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i sačuvana. trenutnog režima slikanja. Kada je BSS uključen. kartice ili uslova snimanja. • Digitalno uvećanje nije na raspolaganju. do 19 fotografija će biti snimljeno sa odnosom od 0. B O kontinualnom snimanju • Kad je izabrano Continuous.

kad je svetlo slabo i blic isključen. 6400 Osetljivost se zaključava na određenoj vrednosti. aparat kompenzuje tako što podiže osetljivost na maksimum od ISO 800. ali se pojavljuje ako se ISO osetljivost automatski poveća na više od 80 (A 30). Indikator režima slike prikazan tokom snimanja svetli crveno. manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju. Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača. ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. raspoloživa podešavanja za Image mode ograničena su na M 2048×1536. svetlo obojene piksele na tamnim površinama. i X je prikazano do indiaktora ISO osetljivosti u donjem levom uglu ekrana. 200. i električna svetla pri snimanju. sunce. i O 640×480. 3200 . Kad je izabrano Auto. ISO Osetljivost A (auto) M d (Shooting menu) M ISO sensitivity Što je veća osetljivost. refleksije sunca. Motion detection (A 114) ne funkcioniše. • Kad je ISO osetljivost zaključana. redukujući zamućenje izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata. E ikonica se ne pojavljuje na ISO 80. Da redukujete ove efekte izbegavajte svetle objekte npr. B B O ISO Osetljivosti Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. 1600. 400. 100. 800. 3200. N 1024×768. • Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim svetlosnim uslovima. Više o fotografisanju Ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti“ (A 60) ISO 3200 i ISO 6400 58 Kad je ISO sensitivity na 3200 or 6400.Auto Režim B O Multi-shot 16 Zamrljana slika (A 128) vidljiva na monitoru kad se slika sa Multi-shot 16 biće vidljiva na sačuvanoj slici. Auto (default setting) Osetljivost je ISO 80 pod normalnim uslovima. 80.

Cyanotype Naparavite efekat cijanotipija. B O opcijama boja Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. ikona trenutnog podeš. n o p q r Standard color (default setting) Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama. Više o fotografisanju Za sva podešavanja osim Standard color.Auto Režim Opcije boja A (auto) M d (Shooting menu) M Color options Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele. Efekti selektovane opcije mogu se pregledati na monitoru. Vivid color Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja. Black-and-white Snimite crno-bele fotografije. će se pojaviti na ekranu (A 8). Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) 59 . Sepia Snimite fotografiju u sepija tonovima.

Datum ne može da se utisne na slike snimljene korišćenjem Continuous ili BSS. Kad se koristi Multi-shot 16. N 1024×768. i O 640×480. ili Cyanotype. Image mode je fiksiran na L (velič. Kad se koristi Black-and-white. fiksiran na Single kad se koristi samookidač. 60 . Zabranjene funkcije Flash mode Digital zoom Podešavanje Continuous (A 57) Continuous (A 57) Continuous (A 57) Više o fotografisanju Image mode ISO sensitivity (A 58) White balance Continuous ISO sensitivity Color options (A 59) Self-timer (A 31) Continuous (A 57) Print date Continuous (A 57) Continuous (A 57) Motion detection ISO sensitivity (A 58) Opis Ako je na Continuous. režima slike. režima slike prelazi u M 2048×1536. Digitalni zum nedostupan kad se slika sa Multi-shot 16. Motion detection ne funkcioniše pri korišćenju Multi-shot 16. ISO sensitivity se autom. Sepia. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama. White balance je fiksiran na Auto. BSS.Auto Režim Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno primeniti Neka podeš. raspoloživi Image modes su ograničeni na M 2048×1536. Za sva druga podeš. Pri korišćenju Multi-shot 16. Kad je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. podešava prema osvetljenju. Motion detection ne funkcioniše kad je ISO osetljivost na bilo kojoj drugoj vrednosti osim Auto.ili Multi-shot 16. ako je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. podeš. slike: 2560 × 1920 piksela). blic ne može da se koristi.

prikaz 4.Više o Reprodukciji Operacija preko celog ekrana Pritisnite c tokom slikanja da pređete u režim reprodukcije i pregčedate slike (A 26). 15/05/2011 15:30 0004. b (e movierecord) taster. Pritisnite k za 64 povratak u režim pregleda preko celog ekrana. Briše odabranu sliku. ili okidač. HIJ K da vidite prethodnu ili sledeću sliku. 61 . 10 C Promena orijentacije slika (Vertical/Horizontal) Orijetnacija slika se može promeniti korišćenjem Rotate image (A 73) u meniju reprodukcije (A 66). Dok prikazuje16 ikonica slika. ili 16 ikonica slika. Za Upotreba Opis Prit. J ili K da prelazite brzo preko slika. Pušta odabrani film. rotirajte zum kontrolu ka f (h) za prikaz klendara (osim u re\imu liste po datumu). A Odabir fotografije 11 Pregled ikonica/ kalendar Više o Reprodukciji f (h) 62. 9. Držite džojstikH. Prikazuje meni reprodukcije. 63 Zum reprodukcije Reprodukcija filma Brisanje slika Prikaz menija g (i) k l d A Zarotirajte uvećanje ka g (i) da uvećate sliku do 10×.JPG 4/ 4 Sledeće operacije su vam na raspolaganju. I. 87 27 66 Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster.

ili okidač. ili K. zarotirajte kontrolu zuma ka g (i) da se vratite u prikaz preko celog ekrana. I. 1/ 10 Sledeće operacije su na raspolaganju dok se nalazite u režimu prikaza ikonica. b (e movierecord) taster. Pritisnite k. Za Upotreba Opis A Odabir fotografije Pritisnite džojstik H. 10 62 . 11 Povećajte broj prikazanih fotografija/pređite u kalendarski prikaz f (h) Zarotirajte uvećanje ka f (h) da bi ste povećali broj prikazanih ikonica: 4 Ý 9 Ý 16. Zarotirajte uvećanje kaf (h) u ekranu sa prikazom16-ikonica slika kako bi dodali prikaz kalendara pa se slike mogu naći preko datuma snimanja (A 63).Pregled više slika: Reprodukcija ikonica Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) i dok ste u prikazu preko celog ekrana (A 26) kako bi ste videli fotografije umanjene u vidu ikonica. Odaberite metod brisanja. 27 26 Više o Reprodukciji Smanjite broj prikazanih kadrova g (i) Brisanje slika Pre]ite u pregled preko celog ekrana l k A Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. Zarotirajte uvećanje kao g (i) da bi smanjili broj prikazanih kadrova sa 16 Ý 9 Ý 4. Kada je prikazano 4 kadra na ekranu. Zarotirajte uvećanje ka g (i)da se – vratite u režim prikaza ikonica. J.

2011.. Zarotirajte uvećanje kag (i). 11 Vratite se u prikaz preko celog ekrana Vratite se u pregled ikonica k g (i) Prva fotografija snimljna tog datuma će biti prikazana preko celog ekrana.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica C Režim prikaza ikonica Ikona zaštite Print order ikona 1/ 10 Dok su slike izabrane za Print order (A 67) i Protect (A 71) prikazaće vam se ikone kao na slici s desna. • l i d tasteri vam nisu na raspolaganju dok se nalazite u kalendarskom prikazu. pređite u prikaz kalendara rotiranjem kontrole zuma na f (h). J. 26 – B Prikaz kalendara • Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane 1. ili K. I. Filmovi su prikazani kao filmski kadrovi. Datumi kada su slike napravljene će biti podvučeni žuto. 63 . Moguće su sledeće operacije. kadrovi filma Prikaz kalendara Pri prikazu 16 ikonica u režimu reprodukcije (A 62). Za Upotreba Opis A Su M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Više o Reprodukciji 3 Izaberite datum Pritisnite džojstik H. Možete da birate i pregledate slike po datumu simanja.

0 Umanjenje f (h) Opis A Uvećanje se povećava svaki put kad se kontrola zuma zarotira ka g (i). Pritisnite džojstik H. Odaberite metod brisanja. I. Zum se sanjuje svaki put kad rotirate kontrolu zuma kaf (h).Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije Rotiranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 26) zumirate trenutnu sliku. Kada odnos – uvećanja dosegne 1×. 10 64 . b (e movierecord) taster ili okidač. vraćate se u prikaz preko celog ekrana. d kako bi odsekli trenutnu sliku tako da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu. i to do – 10×. J ili K da bi ste pomerili zonu prikaza na druge delove slike. sa centrom slike prikazanim na ekranu. Više o Reprodukciji Promenite prikazano polje Pređite u Prikaz preko celog ekrana obrežite sliku Obrišete slike 11 k d l A Pritisnite k. Za Uvećanje Upotreba g (i) × 3. 26 78 27 Prelazak u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. • Mali indikator u donjem desnom uglu vam ukazuje na to koji deo slike je uvećan. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za uvećanje. Prit.

Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije

Slike snimljene sa funkcijom detekcije lica ili ljubimca
Kada se zumira slika koja je snimljena sa funkcijom detekcije lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiranjem kontrole zuma ka g (i),biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana (izuzev slika snimljenih kontinualno u Pet portrait 2.0 2.0 (A 43) re\imu scena). • Ako je više lica detektovano, slika će da se uveća tako da se lice na koje je bio primenjen fokus naše u sredini ekrana. Pritisnite džojstik H, I, J, ili K kako bi ste videli ostala lica. • Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite odnos zuma.
×

65

Više o Reprodukciji

Meni Reprodukcije
Meni reprodukcije se sastoji od sledećih opcija.
I a b D-Lighting Povećava se osvetljenje i kontrast tamnih delova slike. Print order Odabir slika za štampu i broj kopija za svaku. Slide show Pregledajte slike smeštene na internoj memoriji ili memorijskoj kartici u automatskoj prezentaciji. d f g h Protect Zaštitite odabrane slike od slučajnog brisanja. Rotate image Menja orijentaciju slike. Small picture Kreira umanjenu kopiju trenutne fotografije. Copy Kopiranje fajlova između interne memorije i memorijske kartice. A 74 A 77
Više o Reprodukciji

A 76 A 67 A 70

A 71 A 73

Prikazivanje Menija Reprodukcije
Uđite u režim reprodukcije pritiskom na c taster (A 61). Pritisnite d taster kako bi vam se prikazao meni reprodukcije.
Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

• Džojstikom odaberite prihvatanje podešavanja (A 11). • Da bi napustili meni reprodukcije, pritisnite d taster.

66

Meni Reprodukcije

a Print Order
c button (Playback mode) M d (Playback menu) M a Print order

Kad štampate slike krišćenjem nekog od sledećih metoda, možete da odaberete koje će slike biti štampane i broj kopija svake od njih, i sačuvate tu elektronsku “redosled štampanja” informaciju na mem. kart. • Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju • Štampa povezivanjem aparata (A 97) sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (A 144) uklanjanjem mem. kart. iz aparta, ovako se mogu štampati i slike sa interne mem)

1

Prit. d u režimu reprodukcije.
Prikazan je meni reprodukcije.
Više o Reprodukciji

2

Koristite džojstik da izaberete Print order i pritisnite k.

Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

3

Izaberite Select images i pritisnite k.

Print order Select images Delete print set

67

Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati oznakom (y) i numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija Back koje se štampaju. kopija za svaku. Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali Date informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se Info štampaju. Pritisnite H ili I da odedite br. Slike koje su odabrane za Print order se mogu prepoznati po w ikoni. Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja. Ako kopije nisu određene za slike.Meni Reprodukcije 4 Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku. selekcija se poništava.JPG 4/ 4 68 . 15/05/2011 15:30 0004. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u režim 12 ikonica. Print order Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali Done datum fotografisanja za sve slike koje se štampaju. Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. Print selec tion Pritisnite džojstik J ili Kda izaberete željene slike. 1 1 3 5 Više o Reprodukciji Odaberite da li želite da štampate datum fotografisanja i podatke o slici.

Slike sa impritovanim datumima mogu biti štampane i na štampačima koji ne printuju datume (A 69). Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač. za DPOF štampanje (A 101). datum fotografisanja i informacije će se opdštampati na slikama kada se korsti štampač koji je DPOF kompatibilan (A 144) i podržava štampanje datuma snimanja i inform. i kad je Print date omogućen. Jedino će datum i vreme na slikama biti štampani. 15. Promena datuma preko pode[avanja Date and time ili Time zone u Time zone and date opciji u meniju za podešavanje nakon što je slika snimljena nema nikakav efekat na odštampani datum.Meni Reprodukcije B Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija Kada su opcije Date i Info uključene uprint order meniju.05.2011 C D Poništavanje postojećeg redosleda štampe Više o Reprodukciji Odaberite Delete print set u koraku 3(A 67) i pritisnite k da izbrišete redosled štampe za sve slike. 69 . preko priloženog USB kabla. o fotografiji. • Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order. Utiskivanje datuma ada se datum i vreme imprintuju na sliku preko Print date opcije (A 112)slike se štampaju sa datumom snimanja i vremenom kadaa su imprintovane. • Odštampani datum je datum kog je slika snimljena.

izaberite End i pritisnite k taster da se vratite u meni reprodukcije ili izaberite Restart da ponovo pustite prezentaciju. • Maksimalno vreme prikaza je do 30 minuta i kad je Loop omogućen (A 116). . jednu po jednu u automatizovanom slide show. Pritisnite k taster da pauzirate prezentaciju. uključite Loop (petlja) i pritisnite k taster pre nego odaberete Start. ili J da vidite slike obrnutim redolsedom (držite pritisnutim da premotate). o redu kako su snimane (držite pritisnutim da premotate). Da bi se prezentacija automatski ponavljala. Pause Restart End B 70 O Slide Show-u • Samo prvi kadar filma je prikazan u slide show-u (A 87). Slide show Pause Start Loop 2 Prezentacija slajdova započinje. Pojaviće se (w) ikona kada se uključi opcija ponavljanja. Više o Reprodukciji 3 Odaberite End ili Restart. 1 Džojstikom odaberite Start i pritisnite k taster.Meni Reprodukcije b Slide Show c button (Playback mode) M d (Playback menu) M b Slide show Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici. Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija pauzirana ili završena.

formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše zaštićene fajlove (A 117). 63) u re\imu reprodukcije. Vidite ( “Izbor fotografija” (A 72) ). 71 Više o Reprodukciji . Zaštićene fotografije su prepoznatljive po s ikoni (A 9.Meni Reprodukcije d Zaštita c button (Playback mode) M d (Playback menu) M d Protect Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja. Napomena. Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite.

kopija). Pratite instrukcije na ekranu. ili f (h) da pređete u prikaz 12 ikonica. y . Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde. Protect Back ON/OFF 2 Pritisnite H ili Ida bi odabrali ili poništili selekciju (ili odred. • Print order > Select images (A 67) • Protect (A 71) • Rotate image (A 73) • Copy > Selected images (A 74) • Welcome screen > Select an image (A 105) • Delete image > Erase selected images (A 27) Protect Back ON/OFF 1 Više o Reprodukciji Pritisnite J ili Kda odaberete željenu sliku. Ponovite korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija. kao što je prikazano s desna. će da se prikaže sa sledećim menijima. Kada je ON (uključeno) selektovano. Protect Back ON/OFF 3 Da primenite izbor slika. Samo jedna slika može da bude selektovana za Welcome screen i Rotate image.Meni Reprodukcije Izbor slika Ekran za odabir fotografija. pojaviće se ikona. pritisnite k. br. 72 . Rot. Produžite na korak 3. kontrolu zuma ka g (i) da pređete u prikaz preko celog ekrana.

i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom. Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A 72) za prikaz ekrana za rotaciju. Rotate image Rotate image Rotate image Više o Reprodukciji Back Rotate Back Rotate Back Rotate Rot 90° u suprotnom smeru Rot 90° u smeru kazaljke Pritisnite k taster da podesile orijentaciju. 73 . Pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90 stepeni. Slike snimljene u portretskoj orijentaciji (“tall“) mogu se rotirati do 180 stepeni u oba pravca.Meni Reprodukcije f Rotate Image c button (Playback mode) M d (Playback menu) M f Rotate image Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. Slike se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru.

Pritisnite d taster da prikažete ekran sa opcija kopiranjam i prekopirajte slike sa interne memorije na memorijsku karticu. • Kad su slike izabrane za Print order (A 67) kopirane. Protect (A 71) podeš. se kopiraju sa slikama. .i MOV-formati fajlova se mogu kopirati. Selected images: kopirajte selektovane slike (A 72). Ipak.Meni Reprodukcije h Copy: Kopiranje između int. All images: Kopirajte sve slike. mem. kartice c button (Playback mode) M d (Playback menu) M h Copy Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice. Više o Reprodukciji Camera to card Selected images All images B O kopiranju slika • JPEG. D 74 Više informacija Pogledajte “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati. (na memoriji nema slika). q: Kopirajte fotografije sa interne memorije na memorijsku karticu. oznaka štampe nije kopirana. Copy 2 Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k. C “Na Memoriji Nema Slika” Poruka Ukoliko nema snimljenih slika na memorijskoj kartici kada se pokrene režim repordukcije. r: Kopirajte fotografije sa memorijske kartice na internu memoriju. 1 Koristite džojstik da odaberete opciju destinacije gde će slike biti kopirane i pritisnite k. i mem. • Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati. pojaviće se poruka Memory contains no images.

D Originalne slike i izmenjene kopije • Kopije koje su kreirane funkcijam izmene se neće obrisati ukoliko se obrišu originalne slike. Pri izmeni fotografija mogu se javiti sledeća ograničenja. C O editovanju slika Editovanje slika • Slike snimljene s Image mode (A 53) na P 4224×2376 ili m 1920×1080 se ne mogu editovati. prvo koristite D-Lighting a onda small picture ili crop kao poslednju funkciju izmene na toj slici. Nije moguća dodatna izmena. Funkcija editovanja D-Lighting (A 76) Small picture (A 77) Crop (A 78) Opis Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. • Slika koja je kreirana sa ovim aparatom ne može da se gleda na drugim aparatima i ne može da se prebaci na računar sa ovog aparata. osvetljavanjem tamnih porcija slike. • Izmenjene kopije će biti sačuvane sa istim datumom i vremenom kao i originalne slike. • Funkcije izmene nisu na raspolaganju ukoliko nema dovoljno slobodnog prostora na internoj memoriji ili kartici. • Funkcije izmene mogu da se primene samo nad slikama koje su snimljene COOLPIX L120 aparatom. Prva korišćena funkcija D-Lighting Small picture Crop • Fotografije ne mogu da se izmene dva puta sa istom funkcijom izmene. 75 .Editovanje slika Funkcija editovanja slika Koristite aparat kako bi izmenili slike na aparatu i snimili ih kao odvojen fajl. C Ograničenja u Izmeni Fotografije Dodatne funkcije editovanja Small picture i crop se mogu koristiti. Uvećajte sliku ili definišite kompoziciju kreiranjem kopije koja će da sadrži samo ono što je vidljivo na ekranu. Isto tako originalne slike neće biti obrisane ukoliko se obrišu kopije kreirane funkcijama izmene. Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte. Na raspolaganju su vam sledeće funkcije editovanja (A 131). • Da koristite D-Lighting zajedno sa small picture ili crop.

Prikazaće se meni repordukcije. Originalna verzija će biti prikazana sa leve strane.Editovanje slika I D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta D-Lighting može da se koristi kako bi se kreirale kopije sa uvećanim osvetljenjem i kontrastom. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Izaberite OK i pritisnite k taster. 15/05/2011 15:30 0004. odaberite Cancel i pritisnite k taster. 2 Koristite džojstik da odaberete I D-Lighting i pritisnite k taster. osvetljavanjem tamnih procija fotografije. Kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi. kreirana je nova kopija sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. . 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. Da bi ste prekinuli D-Lighting. a izmenjena verzija sa desne.JPG 4/ 4 D 76 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Editovanje slika D-Lighting OK Cancel D-Lighting kopije mogu da se prepoznaju preko c ikone koja će se prikazati tokom reprodukcije.

odaberite No i pritisnite k taster. 2 Koristite džojstik da odaberete g Small picture i pritisnite k taster. Prikazaće se meni repordukcije. umanjena kopija će biti kreirana Da bi prekinuli kreiranje kopije umanjene veličine. Yes No Create small picture file? D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131).Editovanje slika g Small Picture: Decreasing Image Size Kreiranje umanjene kopije trenutne slike. l 640×480. 77 . i n 160×120 su dostupne veličine. Kopije se prikazuju sa crnimokvirom. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Odaberite željenu veličinu i pritisnite k taster. Umanjene kopije su zapamćene u JPEG formatu sa kompresijom od 1:16. Nova. m 320×240. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. Editovanje slika Small picture 640 × 480 320 × 240 160 × 120 4 Odaberite Yes i pritisnite k taster.Ova karakterisitka je značajna za slanje mejlovima.

Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite zum. slika je uokvirena crnom linijom u ekranu reprodukcijei ikonica za small picture B ili C je prikazana u levom delu ekrana reprodukcije. odaberite No i pritisnite k taster. Odaberite na džojstikuH. koristite Rotate image opciju (A 73) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u položenoj orijentacviji. 4 Korsitite džojstik da odaberete Yes i pritisnite k taster. Odsečena slika će biti prikazana u položenoj orijentaciji. a potom ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu” orijentaciju. × 4. I. uvećavajte sliku sve dok crne trake sa obe strane ekrana ne nestanu. Odsečene kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi. Save this image as displayed? Yes No C D 78 O veličini originalne slike Manja oblast odsečene slike znači i manju veličinu odsečene slike (broj piksela). Kad je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili 160 × 120. preko celog ekrana da uvećate sliku. Kreirana je odsečena kopija.Editovanje slika o Crop: Kreiranje odsečene kopije Kreirajte kopiju koja će da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu kada se prikaže u tokom uvećanja u repordukciji (A 64).0 3 Pritisnite d taster. Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Potom uvećajte sliku za odsecanje. J ili K da pomerite polje na slici. prvo. odsecite sliku. Kako bi prekinuli kreiranje odsečene kopije. . 1 Rotirajte kontrolu zuma kag (i) u režimu repr.0 4. Kako bi ste odsekli sliku prikazanu u “uspravnoj” (portret) orijentaciji. 2 Editovanje slika Promenite kompoziciju kopije. Kako bi ste odsekli sliku u njenoj trenutnoj “uspravnoj” oruijentaciji.

ko vreme snimanja istekne. • Maks. odnos je16:9 i film je snimljen kao što je prikazano desno. Snimanje počinje nakon što se monitor isključi. Prikazuju se trenutne opcije filma. kadar koji indicira polje koje se snima prikazuje se pre nego što počne snimanje podešavanjem Monitor settings (A 110) u setup meniju na Movie frame+auto info. veličina fajla za jedan film je 4 GB i maksimalna dužina za film je 29 minuta. Kad je Movie options na n HD 720p (1280×720). bez obzira na kapacitet kartice (A 84). Pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje. Filmovi se mogu snimati u bilo kom režimu snimanja (A 33). 1100 Opcije filma 2 3 Spustite ugrađeni blic (A 7) Ako se filmovi snimaju sa podignutim blicem. Preostalo vreme snimanja prikazano je tokom snimanja.Snimanje filmova i reprodukcija Snimanje filmova Pomoću aparata možete da snimate HD filmove sa zvukom. 79 . Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja filma. 1 Uključite aparat i prikažite ekran režima snimanja. zvuk može biti prigušen. Pri snimanju filma vidni ugao (oblast obuhvaćena kadrom) je uži u odnosu na snimanje fotografija. snimanje se automatski zaustavlja. Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra. Osnovno podešavanje je n HD 720p (1280×720) (A 84). Snimanje filmova i reprodukcija 27m55s 4 Pritisnite b (e snimanje filma)taster ponovo da zaustavite snimanje.

zuma. Observe caution when removing the battery or memory card.Kad koristite kartice manje brzine.) u meniju filma. okrećite i držite kontrolu zuma ka g što uvećava sliku korišćenjem optičkog zuma i zum se zaustavlja na maksimalnom optičkom zumu. battery or memory card may be hot immediately after using the camera. Ne otvarajte ležište baterije/ slota mem. Uperite aparat u drugi objekat koji je oda aparata udaljen kao i željeni subjekt. Da redukujete ovaj efekat. focus je zaključan kad je b (e snimanje filma) taster pritisnut i snimanje započeto (A 85). Kad pustite kontrolu zuma. pritisnite b (e snimanje filma) taster da počnete snimanje i uperite aparat ka željenom subjektu. refleksije sunca i električne sijalice pri snimanju filma. Pre snimanja podesite Autofocus mode na A Single AF (osnovno podeš. snimanje može prestati neočekivano. Uklanjanje mem. 1.) se mogu čuti kad reprodukujete filmove. kartice. B Autofokus Snimanje filmova i reprodukcija • Kad je Autofocus mode u meniju filma na A Single AF (osnovno podeš. okrenite je kag ponovo da uvećate sliku pomoću digit. Ako se dig.Snimanje filmova B Tokom zapisivanja filmova Kad se zaustavi snimanje filma. autofokus. kartice ili baterije u toku zapisivanja filma može rešultirati u gubljenju podataka filma ili oštećenja aparata ili mem. film nije potpuno sačuvan dok je ekran snimanja prikazan. • U nekim situacijama autofokus ne funkcioniše kako se očekuje(A 25). zumiranje objektivom. • Na određenom dometu fokusa ili uvećanja mogu se pojaviti šare slične teksturi platna što je potpuno uobičajno kad se snimaju teksture slične mreži na senzoru (moare šare). 1. kartice veće brzine (A 130). • Zamućenje (A 128) vidljivo na monitoru tokom snimanja biće vidljivo i na snimljenoj slici. kartice. 80 . Koristite sledeće metode u takvim situacijama. • Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma. zum nije koristio na početku snimanja filma. koristite mem.). karticu klase 6 ili mem. • The camera. • Postoji degradacija na slici kada se koristi digitalni zum. itd. B Snimanje filmova • Kad snimate filmove. izbegavajte svetle objekte kao što je sunce.

81 Snimanje filmova i reprodukcija . • pritisnite d pre snimanja za izbor D (movie) taba i podesite meni filma pre početka snimanja (A 82). aparat može da snima filmove kad su subjekti blizu aparata. aparat čeka 10 sek. Proverite podeš. • blic neće odraditi. • Pri korišćenju samookidača. omogućite elektronsku VR podešavanjem Electronic VR (A 85) u meniju filma. Ako je makro režim omogućen. nakon pritiskanja tastera b (movie-record)onda se fokusira i počinje snimanje filma.Snimanje filmova C Dostupne funkcije sa snimanjem filma • Trenutna podeš. • Za redukciju drmanja aparata. kompenz. pre snimanja. ekspo. balansa bele i opcija boje se primenjuju tokom snimanja filma.

Electronic VR Podešavanja za elektronsku redukciju vibracije pri snimanju filma. režima scene. A 86 A 86 A 85 A 85 A 84 Prikaz menija filma 1 Snimanje filmova i reprodukcija Pritisnite d u režimu snimanja. Wind noise reduction Uključite ili isključite redukciju šuma vetra tokom snimanja filma. Easy auto mode Image mode 2 Pritisnite džojstik J. Prikazuje se ekran menija. Enhanced resolution Podesite povećanje rezolucije tokom snimanja filma. Sad možete da izaberete tab. ili pametnog režima portreta. Easy auto mode Image mode 82 . Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. Movie options Izaberite tip filma. 1100 Pri korišćenju easy auto režima.Snimanje filmova Promena opcija snimanja filma U meniju filma imate na raspolaganju sledeće opcije. pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova.

pritisnite d ili pritisnite J i izaberite drugi tab. Možete da izaberete stavku iz menija filma. Da izađete iz menija filma. Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). Movie Movie options Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution 4 Pritisnite K ili k.Snimanje filmova 3 Pritisnite H ili I da izaberete D tab. Movie Movie options Autofocus mode Electronic VR Wind noise reduction Enhanced resolution 83 Snimanje filmova i reprodukcija .

snimanje može neočekivano da se zaustavi pri određenim uslovima snimanja. bitrate snimljenih filmova. . C Opcije filma i maksimalno trajanje filma Opcija Interna memorija (Approx..Snimanje filmova Opcije filma Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Movie options Izaberite opciju za snimanje. • Brzina snimanja je oko 30 sličica u sekundi za svaku opciju. Kad snimate filmove na internu mem. Opcija n HD 720p (1280×720) (default setting) Opis Filmovi sa odnosom16:9 snimljeni su u HD rezoluciji. 102 MB) 1 min 32 s 34 s 4 min 22 s Memorijska Kartica (4 GB)* 55 min 15 min 2 h 30 min n HD 720p (1280×720) (default setting) p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Sve cifre su pretpostavka: Max. Bitrate je manji kad je scena statična. karticu (klase 6 ili više). dužina video zapisa može da zavisi od tipa mem. Kad snimate važne događaje. • Veličina slike: 1280 × 720 piksela • bitrate filma: 9 Mbps Filmovi sa odnosom 16:9 su snimljeni. D 84 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). kartice. • Veličina slike: 960 × 540 piksela • bitrate filma: 24 Mbps Filmovi sa odnosom 4:3 su snimljeni. • Veličina slike: 640 × 480 pixels • bitrate filma: 3 Mbps p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Snimanje filmova i reprodukcija • bitrate filma je količina podataka filma snimljena u sekundi. itd. * Maksimalna veličina fajla filma je 4 GB a maksimalno vreme snimanja za jedan film je 29 min. preporučuje se snimanje na mem. Ova rezolucija je pogodna za reprodukciju na širokom ekranuTV. iako postoji još mesta na mem. Format podržan od strane Apple Inc.

Elektronska VR nedostupna. Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena. R je prikazano na početku snimanja(A 8). zvuka aparata pri fokusiranju u toku snimanja. Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata dosta menja. Opcija A Single AF (default setting) Opis Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za početak snimanja filma. Kad je el. B Full-time AF Elektronska VR Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Electronic VR Snimanje filmova i reprodukcija Odaberite VR (redukcija vibracija) da li se koristi ili ne. Preporučeno je korišćenje Single AF da spreči interf. Aparat konstantno fokusira. Opcija w On (default setting) k Off Opis Redukuje efekte drmanja aparata tokom snimanja. VR na On.Snimanje filmova Režim autofokusa Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. 85 .

Poboljšana rezolucija Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Enhanced resolution Snimanje filmova i reprodukcija Poboljšajte rezoluciju kad snimate filmove. kao kad je subjekat slabo osvetljen. Ne redukuje se šum vetra. Kad je Off izabrano ikona trenutnog podešavanja nije prikazana. najbolje bi bilo izabrati Off . Pogodno za snimanje na jakom vetru. Pri snimanju.Snimanje filmova Redukcija šuma vetra Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Wind noise reduction Podesite da li ćete redukovati šum vetra ili ne. željeni rezultati možda neće biti postignuti. U određenim situacijama. pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge zvuke. Kad je ova opcija omogućena. Promenite podešavanje i eksperimentišite da bi nasli idealno podešavanje za svaku situaciju. 86 . Kad su promene u osvetljenju subjekta velike. trenutno podešavanje je prikazano (A 8). Opcija Y On k Off (default setting) Opis Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na mikrofonu. Funkcija nije moguća. Siluete deluju oštro. Opcija Auto (default setting) Off Opis Automatski se poboljšava.

filmovi se mogu prepoznati po ikoni opcija filma(A 84). Da bi pustili film. Brisanje filmova Izaberite film i pritisnitel u modu pregledavanja preko celog ekrana (A 61) ili u modu pregleda ikonica (A 62). zvuka Za Rewind Advance Ikon A B Opis Premotavanje unazad. Reprod. Delete Current image Erase selected images All images 87 . Snimanje filmova i reprodukcija Pause E Kraj pregledavanja i povratak u prozor reprodukcije. Vidite “Brisanje fotografija” (A 27). Premotavajte film unapred po jedan frejm. Pritisnite džojstik J ili K a odaberete vrstu kontrole. otvorite prikaz preko celog ekrana u rež. Premotavanje se C nastavlja dok je pritisnuto k. Pausing 5s Tokom indicator reprodukcije jač. 15/05/2011 15:30 0010. Kontrole repordukcije će da se pojave u vrhu ekrana.MOV 10s Koristite kontrolu uvećanja ka g (i)/f (h)da bi ste podesili jačinu tona. se nastavlja kad pustite taster k. Premotavanje se D nastavlja dok je pritisnuto k. Pauziranje repordukcije filma. B O reprodukciji filma Samo filmovi snimljeni sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. Sledeće operacije su vam na raspolaganju tokom pauze. Pojaviće se dijalog za potvrdu. Premotavanje unapred.Reprodukcija filma U režimu reprodukcije preko celog ekrana (A 26). Pritisnite k da isečete neželjene delove filma tako da se čuvaju samo željeni delovi (A 88). Na raspolaganju su vam sledeće operacije. reprod. a potom pritisnite k da bi se izvršila operacija. Premotavajte film unatrag po jedan frejm. se nastavlja kad pustite taster k. F I End G Nastavak reprodukcije. Reprod. i pritisnite k.

Pritisnite J ili K da pomerite početnu tačku do početka željenog dela filma. Da otkažete. Prikazan je ekran izmene filma. i pritisnite k tatser. i onda pritisnite k taster. 1m10s 5 6 Kada ste podesili. Pritisnite J ili K da pomerite krajnju tačku na desni kraj završetka željenog dela filma. Yes No S ave O K ? 88 . Pritisnite na džojstiku J ili K za izbor I kontrole. pritisnite k ponovo da zaustavite reprodukciju. 1 2 Pustite željeni film i pauzirajte(A 87). Pri izmeni filma. Choose star t point 1m20s 4 Pritisnite H ili I za izbor N (izaberite krajnju tačku). Tokom pregleda. pritisnite H ili I za izbor m Save i pritisnite k taster. Da izađete bez čuvanja izaberite No. Tokom pregleda rotirajte kontrolu zuma na g/f da podesite jačinu zvuka.kadar prikazan kad je film pauziran je početna tačka izmene. Izaberite Yes i pritisnite k taster.Izmena filmova Željeni delovi filma mogu se čuvati kao posebni fajlovi. Choose end point Snimanje filmova i reprodukcija Izaberite c (preview) i pritisnite k tatser za reprodukciju dela filma koji će biti sačuvan. 1m30s 3 Pritisnite H ili I za izbor M kontrole (izaberite početnu tačku). Izmenjeni film je sačuvan. pritisnite H ili I da izabereteO (return).

izaberite i izmenite originalni film. Da isečete drugi deo filma. kartici da bi se sačuvale izmenjene kopije. D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). • Filmovi se seku u intervalima od jedne sekunde. • Funkcije izmene nisu dostupne kad nema dovoljno slobodnog mesta na internoj mem. • Filmovi snimljeni na Movie options podešenom (A 84) na p iFrame 540 (960×540) ne mogu da se izmene.Izmena filmova B O izmeni filmova • Film koji je izmenjen ne može se ponovo seći.. ili mem. Filmovi ne mogu da se seku a da traju manje od 2 sek. 89 Snimanje filmova i reprodukcija .

TV ili štampač Isključite fotoaparat. možete uživati u prikazu slika u HD kvalitetu konektovanjem aparata sa Tv om preko HDMI kabla (posebno se kupuje). TV ili štampač Priključivanje na TV Povežite fotoaparat sa televizorom da reprodukujete slike na televizoru.Priključivanje na računar. 2 Povežite fotoaparat sa televizorom. Pri korišćenju audio/video kabla Povežite žuti konektor sa video ulazom na TV. HDMI mini konektor (Tip C) Na HDMI ulaz 90 . Yellow White Red Pri korišćenju HDMI kabla (kupuje se posebno) Povežite HDMI kabla na HDMI ulaz na TV. 1 Priključivanje na računar. Ako imate HDMI kompatibilan TV. a beli i crveni konektor sa audio ulazom.

Selekcija slika. • Za reprodukciju slika i filmova u HD rezolicij na HDMI-kompatibilnom TV. Dok ste povezani sa televizorom. 91 . prebacivanje između prikaza preko celog ekrana i prikaza 4 ikonice je moguće. • Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV. TV ili štampač B O HDMI konekciji • HDMI kabl se ne dobija. Priključivanje na računar. • Pogledajte dokumentaciju dobijenu uz TV za informacije o HDMI-CEC kompatibilnosti. • Ne povezujte USB kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. • Ne povezujte audio/video kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. • Podesite HDMI device control (A 119) na TV settings na On (osnovno podeš. kada isključujete kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. Kad kupujete HDMI kabl. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor. Kupite HDMI kabl. Držite pritisnut c taster da bi upalili aparat. reprodukcija i pauziranje.Priključivanje na TV 3 4 Prebacite televizor na video kanal. Podešavanje video režima se vrši preko Set up meniju (A 103) Ý TV settings (A 119). Aparat će da se startuje u režimu reprodukcije. B O konekciji kabla • Kada povezujete kabal.i snimanje filmova sa Movie options (A 84) podešenim na n HD 720p (1280×720) ili više. i onda povežite aparat pomoću HDMI kabla. uverite se da su konektori dobro orijentisani. ekran fotoaparata će da bude isključen. i snimljene fotografije će biti prikazane na televizoru. Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control) Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom reprodukcije.). proverite da jedan kraj kabla ima HDMI mini-pin konektor. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju kabla. B C Ako slike nisu prikazane na televiziji Pogledajte u setup meniju podešavanja za video režim da li aparat podržava standard koji koristi vaš televizor. preporučuje se snimanje slika sa Image mode (A 53) podešenim na M 2048×1536 ili više. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika ili kontrole zuma za kontrolu reprodukcije na aparatu. HDMI izlaz na aparatu koristi HDMI mini konektor (tip C).

5) Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije informacije o kompatibilnošću sa operativnim sistemima. 92 . Pre povezivanja fotoaparata Instaliranje softvera Koristite priloženi ViewNX 2 CD i instalirajte softvere na računar. TV ili štampač Kompatibilni Operativni Sistemi Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate. Priključivanje na računar. or Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (version 10. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2). • Panorama Maker 5: Ovaj program spaja serije slika da bi kreirao jednu sliku panorame. Sačuvane slike se mogu pregledati i štampati.Povezivanje sa računarom Upotrebite priloženi USB kabal kako bi ste povezli aparat sa računarom. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata.11. • ViewNX 2: Koristite “Nikon Transfer 2” da sačuvate slike sa aparata na računaru. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata.5. B Napomene o izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. Karakterisitke izmene filmova i slika su takođe podržane. Za više informacija o instalaciju programa.6. 10. pogledajte Kratko uputstvo.4. 10. radi kopiranja (transfera) slika na računar.8. • Ukoliko koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129)možete da punite aparat na duže periode.

Priključivanje na računar. TV ili štampač 4 Uključite fotoaparat. Povežite aparat sa računarem preko priloženog USB kabla. kada isključujete USB kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. Isključite fotoaparat. Monitor aparata će ostati uključen. uverite se da su konektori dobro orijentisani Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. Kada povezujete USB kabal. 93 . B Povezivanje USB kabla Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba. Lampica napajanja će da se uključi.Povezivanje sa računarom Prebacivanje slika sa aparata na računar 1 2 3 Startujte računar na kome je instaliran Nikon Transfer.

sve slike su prebačene na računar(osnovno podešavanje ViewNX 2). kartici. • Mac OS X Nikon Transfer 2 će automatski startovati kad je aparat povezan sa računarom ako je Yes izabrano u Auto-Launch setting dialogu podešavanja kad je ViewNX 2 prvi put instaliran. 94 .Povezivanje sa računarom 5 Startujte “Nikon Transfer 2” na računaru. kliknite Import File using Nikon Transfer 2. Izaberite Import File using Nikon Transfer 2 u Change program dijalogu i kliknite OK. Dupli klik Import File na Devices and Printers K L120 ekranu. Source uređaj Start Transfer taster Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. Priključivanje na računar. potrajaće dok Nikon Transfer startuje. • Ako ima mnogo slika na mem. izaberite Nikon Transfer 2 Import File. • Windows XP Kad je prikazan dialog akcije selekcije. • Vidite “ Ručno Startovanje Nikon Transfer 2” (A 96) za više informacija. kliknite OK. • Windows Vista Kad je prikazan AutoPlay dialog. TV ili štampač 6 Potvrdite da je izvorni uređaj prikazan u opcijama transfera Source panela i pritisnite Start Transfer. kliknite Change program pod Import pictures and videos. • Windows 7 Kad je prikazan Devices and Printers K L120 ekran.

2pogledajte Help opciju (A 96). Diskonektovanje aparata Tokom prebacivanja ne isključujte aparat i ne diskonektujte ga od računara. Priključivanje na računar.Povezivanje sa računarom Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. TV ili štampač Za više informacija o korišćenju ViewNX. Kad je prebacivanje gotovo. 95 . isključite aparat i USB kabl. ViewNX 2 će se automatski startovati i prebačene slike se mogu pregledavati.

i onda kliknite Transfer ikonu u gornjem delu ekrana i izaberite Launch Transfer iz File menija. pratite postupak koji je opisan dole u tekstu za start 5. otvorite Nikon Software > ViewNX 2 foldere u tom redosledu. D D D Ručno startovanje Nikon Transfer 2 Da startujete Nikon Transfer 2. Duplim klikom na ViewNX 2 ikonica na desktopu će startovati ViewNX 2. 96 . Mac OS X Odaberite Applications i dupli klik na ikonicu Panorama Maker 5. D Nazivi fajlova slika i foldera Vidite “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). • Da bi prebacili slike koje su snimljene na internoj memoriji aparata na računar. startujte ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2 i izaberite ViewNX 2 Help iz Help menija. • Za više informacija o korišćenju Panorama Makera. Windows Odaberite Start meni>All Programs>ArcSoft Panorama Maker 5>Panorama Maker 5. prvo startujte ViewNX 2. kartica koju koristite podržana od strane čitača kartica.Povezivanje sa računarom C Korišćenje Čitača kartica Fotografije koje su snimljene na memorijsku karticu. slike se prvo trebaju prebaciti na memorijsku karticu preko aparata (A 74). D Priključivanje na računar. • Nakon što se završi instalacija. pratite instrukcije sa ekrana ili pogledajte Help informacije koje se nalaze u Panorama Maker-u 5. • Ubacite mem. i dupli klik na ViewNX 2 ikonu. TV ili štampač Starting ViewNX 2 Manually Windows Odaberite Start meni > All Programs > ViewNX 2 > ViewNX 2. Klikom na ViewNX 2 ikonu na Dock takođe startuje ViewNX 2. karticu u čitač kartica ili sličan uređaj i pratite proceduru od koraka 5 (A 94). Za više informacija o upotrebi ViewNX 2 i Nikon Transfer 2 Za više informacija o ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2. Kreiranje Panorame sa Panorama Maker 5 • Uzmite seriju slika koje su napravljene u Panorama assist režimu scene (A 44) kako bi ste napravili jednu panorama sliku pomoću Panorama Maker 5. • Proverite da je mem. mogu se prebaciti na računar pomoću Nikon Transfera. ukoliko se ista ubaci u čitač karica ili sličan uređaj. Mac OS X Otvorite Applications folder. • Panorama Maker 5 se može instalirati na računar sa priloženog ViewNX 2 CD.

Napravite Fotografiju Odaberite slike za štampanje preko Print order opcije (A 67) Priključivanje na računar. definišite koje slike i koliko kopija će se štampati preko Print order opcije (A 67). koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129). TV ili štampač Povežite sa štampačem (A 98) Štampajte slike jednu po jednu (A 99) Štampanje više slika (A 100) Isključi fotoaparat i diskonektuj USB kabl B O izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. Ne pridržavanje ovog upozorenja može da izazove oštećenje ili pregrevanje fotoaparata. 97 . Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata.Povezivanje sa štampačem Korisnici PictBridge-kompatibilnih (A 144) štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara. na raspolaganju su vam i sledeće opcije za štampanje fotografija: • Ubacite memorijsku karticu u DPOF-kompatibilni lsot na štampaču • Odnesite memorisjku karticu u foto radnju Za štampanje preko ovih metoda. • Ako punite aparat konstantno. na duži period. D Štampanje Fotografija Kao dodatak na štampanje slika koje su prebačene na računar preko vašeg štampača ili direktnog povezivanja aparata sa štampačem. Pratite proceduru ispod za štampanje slika.

Povezivanje sa štampačem Povezivanje Fotoaparata i Štampača 1 Isključite fotoaparat. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. Priključivanje na računar. Potom će se pojaviti ekran Print selection (2). kada isključujete USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom. TV ili štampač 2 3 Uključite štampač. Proverite podešavanja štampača. 4 Upalite fotoaparat. Kada povezujete USB kabal. uverite se da su konektori dobro orijentisani. Ukoliko ste pravilno povezali. 32 32 98 . pojaviće vam se PictBridge ekran 1 na aparatu. 1 2 Print selection 15/05 2011 NO. Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB kabla.

ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko celog ekrana. Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u podešavanjima štampača odaberite Default. Postcard 100 × 150 mm 4 × 6 in. 32 32 Priključivanje na računar.5×5 in. 5×7 in. PictBridge 0 0 0 prints Star t print Copies Paper size 3 Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k. 99 . Paper size Default 3. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali 12 sličica. Copies 4 4 Odaberite Paper size i pritisnite k. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 5 Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite k. 1 Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku i pritisnite k taster. TV ili štampač 2 Odaberite Copies i pritisnite k. Print selection 15/05 2011 NO. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. 8 × 10 in.Povezivanje sa štampačem Štampanje Jedne po Jedne Slike Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98).

štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. 8 × 10 in.5×5 in. 5×7 in. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size 3 Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 7 Priključivanje na računar. 1 Kada vam se prikaže ekran Print selection pritisnite d. Da bi prekinuli štampanje pritisnite k. . Printing 002 / 004 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija Štampanje Više Fotografija Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). Postcard 100 100 × 150 mm 4 × 6 in.Povezivanje sa štampačem 6 Odaberite Start print i pritisnite k. Prikaz na ekranu će da se vrati na početni ekran za štampanje (korak 1) kada se završi štampanje. Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d. Pojavljuje se Print menu ekran. Paper size Default 3. Da bi ste koristili podešavanja štampača. 2 Upotrebite džojstik da odaberete Paper size (veličinu papira) i pritisnite k. TV ili štampač Štampanje počinje. kliknite na Default u meniju za odabir veličine papira.

Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prešli u prikaz 12 ikonica. Slike za koje kopije nisu određene neće se štampati. • Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. Print selec tion Print selec tion Priključivanje na računar. • Pritisnite džojstik J ili K tda odaberete slike. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u meni štampanja.Povezivanje sa štampačem 4 Odaberite Print selection. • Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u 0 1 2 prints meni štampanja. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size Print selection Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku sliku. se štampaju jedna po jedna. Star t print Cancel 101 . kartici ili internoj mem. Za štampanje odaberite Start print i pritisnite k. • Prikazaće vam se meni s desna. • Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju po oznaci (y) i numeričkim indikatorom broja kopija koje će biti štampane. Print all images ili DPOF printing i kliknite k taster. i pritisnite H ili I ta podesite broj kopija za svaku sliku. TV ili štampač 10 1 1 3 Back 0 1 0 prints Star t print Cancel Print all images Sve slike sačuvane na mem. Za štampanje Print all images odaberite Start print i pritisnite k. • Prikazaće vam se meni s desna.

Za štampanje slika.Povezivanje sa štampačem DPOF printing Štampajte slike za koje je kreirana naredba štampanja u Print order (A 67). ponovo pritisnite k. 5×7 in. • Da vidite trenutni red štampe. Letter. Odaberite Cancel i prit.5×5 in. 100×150 mm. Prikaz na ekranu će da se vrati na meni štampe (korak 2) kada se završi štampanje. Biće prikazani samo oni formati koji su podržani od srane štamapča. A3.. DPOF printing 0 1 0 prints Star t print View images Cancel View images 10 102 Priključivanje na računar. TV ili štampač Back 5 Štampanje započinje.. odaberite View images i pritisnitek.. 8×10 in. Za štampanje odaberite Start print i prit. Da bi ste prekinuli štampanje pre nego li su sve kopije odštampane pritisnite k. • Prikazuje se meni s desna.. k taster da se vratite u meni štampanja. k. Printing 002 / 010 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija C Veličina papira Aparat podržava sledeće formate papira: Default (veličina papira podešena od strane štampača). i A4. 3. 4×6 in. .

Auto off Podesite vreme potrebno da aparat utone u režim mirovanja. Blink warning Podesite da li želite detekciju zatvorenih očiju kada fotografišete sa uključenom detekcijom lica.Osnovna podešavanja aparata Setup Meni Setup meni se sastoji od sledećih opcija. TV settings Podesite za konekciju sa televizorom. A 124 A 123 A 121 A 119 A 119 A 118 A 117 A 116 A 115 A 115 A 114 Osnovna podešavanja aparata A 105 A 106 A 110 A 112 A 113 103 . Motion detection Podešavanja detekcije pokreta radi smanjenja efekta subjekta koji se kreće i potresa fotoaparata tokom fotografisanja. Firmware version Prikazuje verziju softvera aparata. Welcome screen Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat. Print date Utiskivanje datuma na fotografije. Time zone and date Podesite sat. Vibration reduction Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili mirne fotografije. datum i vremensku zonu na fotoaparatu. Battery type Izaberite tip baterija. Monitor settings Podesite prikaz info o slici na ekranu i podešavanja osvetljenosti ekrana. Language Odaberite jezik koji će da se koristi za prikaz na ekranu. Reset all Vrati sve na fabrička podešavanja. Format memory/Format card Formatirajte internu memoriju ili memorijsku karticu. AF assist Uključuje ili isključuje AF-assist osvetljenje. Sound settings Podesite pdešavanja za zvuk.

Setup Meni

Prikaz Setup Menija

1

Pritisnite d.
Meni je prikazan. Kada koristite lagani auto režim, režim osmeha, režim scene ili pametni režim portreta, pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova.

Easy auto mode Image mode

2

Pritisnite džojstik J.
Sada možete da selektujete tab.

Easy auto mode Image mode

104

Osnovna podešavanja aparata

3

Pritisnite H ili I da odaberete z tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection

AF assist

4

Pritisnite K ili k.
Na raspolaganju su vam stavke iz setup menija. Upotrebite džojstik da bi odabrali i prihvatili podešavanja (A 11). Da bi napustili setup meni, pritisnite d ili J i odaberite drugi tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection AF assist

Setup Meni

Ekran Dobrodošlice
d button M z (Setup menu) (A 104) M Welcome screen

Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
None (default setting) Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen; prikazan je ekran režima slikanja ili reprodukcije. COOLPIX Prikazuje se ekran dobrodošlice, pa tek onda, ekran režima slikanja ili reprodukcije. Select an image Za ekran dobrodošlice koristi se slika snimljena ovim aparatom. Kad se prikaže ekran izbora slike (A 72), izaberite sliku i pritisnitek. • Nakon što je odabrana slika snimljena na aparatu, slika će da se prikazuje na ekranu dobrodšlice čak iako je originalna slika obrisana. • Slike snimljene sa Image mode (A 53) podeš. na P 4224×2376 ili m 1920×1080, i kopije slika kreirane u veličini 320 × 240 ili manje korišćenjem male slike (A 77) ili obreza (A 78) ne mogu da se koriste.

105

Osnovna podešavanja aparata

Setup Meni

Time Zone and Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Time zone and date

Podesite sat na aparatu.
Date and time Podesite sat i datum na fotoaparatu. Koristite džojstik kako bi podesili datum i vreme. • Obeležite stavku: Pritisnite J ili K (obeležavanje prelazi između D, M, Y, Hour, i Minute). • Izmenite obeleženu stavku: Pritisnite H ili I. • Podesite: Izaberite polje minuta i pritisnite k. Date format Izaberite redosled u kome će dan, mesec i godina biti prikazani između Year/ Month/Day, Month/Day/Year, i Day/Month/Year . Time zone Možete podesit vašu (w) vremensku zonu ili uključiti zimsko računanje vremena. Kada je odabran (x) vremenska razlika (A 109) se automatski prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani region. Veoma korisno kada putujete.
Date and time

D

M

Y

01 00

01 00

2011

Edit

106

Osnovna podešavanja aparata

Pritisnite I da bi je isključili. Pritiskom na H će te uključiti zimsko računanje vremena i pojaviće se W i vreme će se pomeriti za jedan čas unapred. L i m a Home time zone Travel destination 107 . Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju. Prikazaće se ekran za odabir vrem. Biće prikazan Time zone meni. Casablanca Home time zone Travel destination Osnovna podešavanja aparata 3 Pritisnite K. Kada se odabere željena destinacija. zone po gradovima. Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti od izabrane vremenske zone. 11:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o Lima –04:00 Bac k Time zone 15/05/2011 06:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o. Time zone 15/05/2011 15:30 London. pojaviće se Z ikona kada se aparat nalazi u režimu fotografisanja. Casablanca Home time zone Travel destination 4 Pritisnite J ili K da bi odabrali vremensku zonu destinacije (Naziv grada). Time zone and date 15/05/2011 15:30 London.Setup Meni Podešavanje Vremenske Zone Destinacije Putovanja 1 Upotrebite džojstik da odaberete Time zone i pritisnite k. Time zone 15/05/2011 15:30 London. Casablanca Date and time Date format Time zone D/M/Y 2 Odaberite x Travel destination i pritisnite k.

C D Osnovna podešavanja aparata Zimsko računanje vremena Kada zimsko računanje vremena počne ili se završava. Uštampavanje datuma na slike Omogućite Print date opciju (A 112) u setup meniju nakon što je vreme podešeno. Baterija sata se puni kada se puni glavna baterija preko AC adaptera. odaberite w Home time zone u koraku 2 i ponovite korake 3 i 4 da bi podesili vremensku zonu. C w (Vaša Vremenska Zona) • Da bi prešli na našu vremensku zonu pritisnite w Home time zone u koraku 2 i pritisnite k. • Da bi promenili vašu vremensku zonu. i može da podrži rad sata i do nekoliko dana nakon deset sati punjenja. slike se automatski snimaju sa datumom na njima. Kada je Print date opcija uključena.Setup Meni C Baterija Sata Footaparat poseduje odvojenu internu bateriju samo za časovnik. 108 . uključite ili isključite zimsko računanje vremena i ekrana za odabir vremenske zone u koraku 4.

Seoul Sydney. Za vremenske zone koje nisu dole nabrojane namestite sat iz Date and time opcije. Manama Abu Dhabi. Ankara Moscow. Vancouver MST (MDT): Denver. Helsinki. Singapore Tokyo. Phoenix CST (CDT): Chicago. Nairobi. Berlin Athens. Mexico City EST (EDT): New York. Lima Caracas Manaus Buenos Aires. Karachi Osnovna podešavanja aparata New Delhi Colombo.5 -4 -3 -2 -1 ±0 Time zone Midway. Samoa Hawaii. Casablanca UTC +/+1 +2 +3 +4 +5 +5. Riyadh.5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 Time zone Madrid. Sao Paulo Fernando de Noronha Azores London. Tahiti Alaska. Dhaka Bangkok. Guam New Caledonia Auckland. UTC +/-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4. Jakarta Beijing.Setup Meni D Vremenske zone Fotoaparat podržava dole nabrojane vremenske zone. Hong Kong. Houston. Kuwait. Anchorage PST (PDT): Los Angeles. Toronto. Dubai Islamabad. Paris. Seattle. Fiji 109 .

(A 111) Image review • On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na ekranu nakon što je snimljena. Osnovna podešavanja aparata 110 . Brightness Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. • Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena. Po defoltu je 3. Photo info Informacije koje će da se vide tokom slikanja ili reprodukovanja.Setup Meni Podešavanja ekrana d button M z (Setup menu) (A 104) M Monitor settings Podesite opcije ispod.

Mreža kadriranja je prikazana kao referenca za kadriranje.JPG Show info 30 4/ 4 Prikazane su iste info. Osnovna podešavanja aparata Hide info 15/05/2011 15:30 0004. prikazane su iste informacije kao za Auto info.Setup Meni Informacije o fotografijama Izaberite da li će info. o fotografiji biti prikazane. Ako nema operacija nakon Auto info nekoliko sek. prikazanim u Auto info. prikazane su iste informacije kao za Auto info. Movie frame+ auto info 30 Dodatno sa info.JPG Framing grid+ auto info 30 4/ 4 Dodatno sa info. Kadar koji indicira ugao preglednosti (oblast obuhvaćena u snimljenom filmu) prikazan je pre snimanja.. Informacija se prikazuje (default setting) nakon neke operacije. Polgedajte “Ekran” (A 8. 111 . prikazanim u Auto info. Mreža nije prikazana kad se snima film. 9) za informacije o indikatorima na ekranu. prikaz će biti isti kao Hide info. režim slikanja režim reprodukcije 15/05/2011 15:30 0004. kao u Show info.

Setup Meni

Print Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Print date

Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku. Ove informacije mogu da se štampaju i na štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena (A 69).
15.05.2011

f S k

Date Datum se utiskuje na fotografiju. Date and time Datum i vreme se utiskuju na fotografiju. Off (default setting) Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.

112

Osnovna podešavanja aparata

Za sva podešavanja osim Off (isključeno), ikona trenutnog podešavanja će se pojaviti na ekranu (A 8).

B

Utiskivanje datuma

• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene. • Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima. - Kada je režim scene podešen na Museum ili, ili kad je podešen Continuous pri korišćenjuPet portrait režima scene - Kad koristite sport kontinualni režim. - Kada je Continuous (A 57) podešen na Continuous ili BSS - Kada snimate filmove • Utisnuti datum sa postavkom Image mode (A 53) za O 640×480 će biti teške za čitanje. Odaberite N 1024×768 ili veće formate kada koristite utiskivanje datuma. • Datum se snima koristeći format izabran u setup meniju Time zone and date opcije (A 16, 106).

C

Utiskivanje Datuma i Redosled Štampanja

Kada štampate sa DPOF kompatabilnih štampača koji podržavaju štampanje informacija o fotografisanju i slika, moguće je koristiti opciju Print order (A 67)za štampanje takvih informacija na slikama koje nisu snimljene sa Print date opcijom.

Setup Meni

Smanjenje vibracija
d button M z (Setup menu) (A 104) M Vibration reduction

Definišite podešavanje redukcije vibracije za snimanje mirnih slika.Smanjenje vibracija efikasno smanjuje zamućenost, koja je prouzrokovana blagim mrdanjem ruku što stvara drmanje aparata, što se pogotovo događa kada se slika sa uvećanjem ili umanjenom brzinom zatvarača. Podesite smanjenje vibracija na Off kada koristite stativ za stabilizaciju aparata.
V On (hybrid) Redukcija vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Dodatno, elektronska redukcija vibracije procesira slike i uklanja efekte drmanja aparata u sledećim situacijama. • kad blic ne odradi • kad se koristi manja brzina zatvarača od1/60 sek • Kad je nedostupan Self-timer • Kad je Continuous na Single • Kad je ISO na 200 ili manje g k On (default setting) Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Off Smanjenje vibracija je isključeno.

Osnovna podešavanja aparata

Podeš. redukcije vibracije se može potvrditi na monitoru tokom snimanja (A 8, 21) (kada je izabrano Off, ikona se neće pojaviti na ekranu).

113

Setup Meni

Motion Detection
d button M z (Setup menu) (A 104) M Motion detection

Specify whether or not motion detection is used to reduce the effects of subject movement and camera shake when taking still pictures.
U Auto (default setting) When the camera detects subject movement or camera shake, the ISO sensitivity and shutter speed are automatically increased to reduce blurring. Note that motion detection is not active in the following situations: • When the flash is set to X (fill flash) • When the ISO sensitivity option (A 58) is set fixed at a particular value in A (auto) mode • When using Multi-shot 16 (A 57) • In the following scene modes: Night portrait (A 37), Dusk/dawn (A 38), Night landscape (A 39), Museum (A 40), Fireworks show (A 41), Backlighting (A 41), Pet portrait (A 43) • When using Sport Continuous mode (A 48) k Off Motion detection is disabled.

114

Osnovna podešavanja aparata

The motion detection setting can be confirmed in the monitor during shooting (A 8). When the camera detects shaking and increases shutter speed, the motion detection indicator turns green. When set to Off, no icon is displayed.

B

Napomene o smanjenju vibracija

• Za start red. vibracija je potrebno par sekundi nakon što se upali aparat, ili kad aparat prelazi iz rež. slikanja u režim reprod. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje pre nego što fotografišete.. • Usled karakt. funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno. • U nekim okolnostima možda red vibracija neće moći da u potpunosti eliminiše drmanje aparata. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije možda neće moći da redukuje efekte drmanja aparata ako je vibracija mnogo slaba ili jaka. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije ne funkcioniše ako je brzina zatvarača mnogo velika ili mala. • Kad je na On (hybrid), aparat autom. oslobađa zatvarač dva puta za svaku fotogr. i procesira sliku, pa je potrebno više vremena da bi se slika sačuvala. Shutter sound (A 115)čuće se samo jednom. Samo je jedna slika sačuvana.

D

Korišćenje smanjenja vibracija sa filmovima

Red. vibracija za snimanje filma može se podesiti sa Electronic VR (A 85) u meniju filma(A 82).

• Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman. I čuće se zvuk pri startovanju aparata. Off Funkcija je isključena. i 3 puta kada se naiđe na grešku.) izabrano. B Napomene o detekciji pokreta • Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u nekim od situacija. zvuk zatvarača se neće čuti sa nekim karakteristikama kao što je kontinualno snimanje ili BSS (best shot selector) ili sa snimanjem filmova iako je On izabrano. 115 . Shutter sound Izaberite On (osnovno podeš. Ipak. Aparat možda neće moći fokusirati ako je slabo osvetljenje.0 m (19 ft. 10 in.Setup Meni AF Assist d button M z (Setup menu) (A 104) M AF assist Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata kad je subjekt slabo osvetljen. Osvetljivač ima domet od 6.) na maksimalnoj široko-ugaonoj poziciji i 3.) u maksimalnoj telefoto poziciji. kada je On (osnovno podeš.0 m (9 ft. • Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto. 2 puta kada se fokusira. Button sound Uključite On ili isključite Off. Auto (default setting) AF-pomoćno osvetljenje će da pripomogne pri fokusiranju subjekta koji je slabo osvetljen. čuće se jedan bip kada operacija uspešno izvršena. neki režimi scene automatski isključuju AF-pomoćno osvetljenje čak i ako je podešen na Auto (A 36-43). Osnovna podešavanja aparata Podešavanja zvuka d button M z (Setup menu) (A 104) M Sound settings Izvršite sledeća podešavanja zvuka.) ili Off.

• Aparat se isključuje nakon što 3min. i 30 min. Okidač. aparat će preći u režim mirovanja ako se ne menja osvetljenost subjekta čak i pre nego li istekne odabrano vreme. ÝTaster uključenja. aparat će ući u režim mirovanja (A 15). 1 min. • Prekinite režim mirovanja i pokrenite ekran pritiskanjem bilo kojeg od sledećih tastera. Sleep mode Ukoliko je selektovano On (osnovna postavka). prođe u režimu mirovanja. Auto off Odaberite koliko je potrebno vremena da prođe ukolikose ne izvrši niti jedna operacija da bi se aparat isključio: 30 s (osnovna postavka). c taster ili b (e movie-record) taster C Auto Off Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima: • Kad je meni prikazan: tri minuta • Rerodukcija slajdova (prezentacija): do 30 minuta . Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje. Aparat će preći u režim mirovanja nakon 30 sekundi kada je Auto off podešen na 1 min ili manje. 5 min. A taster. ili posle 1min kada je Auto off podešena na 5 min ili više. • Lampa napajanja blinka u režimu mirovanja. 116 Osnovna podešavanja aparata B C O podešavanju zvuka Kad se ekran iksljuči da bi sačuvao napajanje Zvuk tastera ili zatvarača će se čuti kad se koristi Pet portrait režim scene .Setup Meni Auto Off d button M z (Setup menu) (A 104) M Auto off Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije.

Format memory All images will be deleted! OK? Format No Osnovna podešavanja aparata Formatiranje Memorijske Kartice Kada se memorijska kartica ubaci u aparat. • Kada prvi put ubacite kartice koje su se koristile na drugim aparatima u ovaj aparat morate da ih formatirate pre nego li ih budete koristili. Formatiranje Interne Memorije Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu. Format card opcija će se pojaviti u setup meniju. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti.Setup Meni Formatiranje Memorije/Formatiranje Kartice d button M z (Setup menu) (A 104) M Format memory/Format card Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu. Prebacite važne slike pre foramtiranja na računar. 117 . ili mem. Format memory opcija će se pojaviti u setup meniju. kartice se permanentno brišu svi podaci. Formatiranjem interne mem.. Format card All images will be deleted! OK? Format No B Formatiranje Interne Memorije i Memorijske Kartice • Ne isključujte aparat ili otvarajte ležište baterije tokom formatiranja aparata.

Czech Danish German (default setting) Spanish Greek French Indonesian Italian Hungarian Dutch Norwegian Polish Osnovna podešavanja aparata Portuguese Russian Romanian Finnish Swedish Turkish Ukrainian Arabic Simplified Chinese Traditional Chinese Japanese Korean Thai 118 .Setup Meni Jezik d button M z (Setup menu) (A 104) M Language Odaberite jedan od 26 jezika koji će se koristiti na aparatu.

Upozorenje na treptaj d button M z (Setup menu) (A 104) M Blink warning Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu detekcije lica (A 24) u sledećim situacijama. Video mode Odaberite između NTSC i PAL. Portret čije su oči ostale zatvorene kada je odradio zatvarač. pojaviće Did someone blink? ekran na monitoru. ili 1080i prema HD televizoru koji je povezan sa računarom. podešava na 480p. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) dozvoljava kompatibilnim uređajima da sarađuju između sebe. Ukoliko se ovo desi. HDMI device control Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI kabla. Ý “Upravljanje Did someone blink? Ekranom” (A 120) Off (default setting) Upozorenje na treptaj nema efekta. Ý “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)” (A 91) Osnovna podešavanja aparata D HDMI i HDMI-CEC HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je multimedijalni interfejs.). i 1080i. Kad je podešeno na Auto. 720p. • G (Easy auto) režim • Portrait (A 36) ili Night portrait (A 37) režimi scena On Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima zatvorene oči.Setup Meni Podešavanja za TV d button M z (Setup menu) (A 104) M TV settings Podesite za konekciju sa TV om. 480p. rezolucija se autom. daljinskim za TV možete upravljati aparatom tokom reprodukcije. 720p. Kad je na On (osnovno podeš.). kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja. pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da fotografišete. 119 . je uokviren žutom linijom. HDMI Izaberite HDMI izlaznu rezoluciju slike između Auto (osnovno podeš.

Pritisnite k taster. Ukoliko aparat detektuje više subjekata sa zatvorenim očima pritisnite J ili K tokom uvećanja kako bi pregledali lica. Did someone blink? Exit Funkcija Povećajte i prikažite lice osobe koja je trepnula Preži u prikaz preko celog ekrana Osnovna podešavanja aparata Kontrola g (i) f (h) Opis Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i). Odaberi lice koje će biti prikazano Obriši sliku l k Povratak u režim fotografisanja A b Pritisnite l taster. 120 . okidač. A taster ili b (e movie-record) taster. aparat se vraća u režim fotografisanja. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h). Ukoliko se ne izvrši niti jedna operacija u toku od par sekundi.Setup Meni Rukovanje the Did someone blink? Ekranom Sledeće operacije su vam na raspoaganju u Did someone blink? ekranu.

Setup Meni Resetuj sve d button M z (Setup menu) (A 104) M Reset all Kada odaberete Reset. Pop-up Meni Opcija Flash mode (A 28) Self-timer (A 31) Macro mode (A 51) Exposure compensation (A 32) Auto Off Off 0.0 Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje Režim scene Opcija Scene menu (A 35) Hue adjustment in food mode (A 40) Pet portrait (A 43) Center Continuous Osnovno podešavanje Portrait Sport Continuous Meni Opcija Image mode (A 49) Sport continuous (A 49) Osnovno podešavanje N 1024×768 Continuous H Meni slikanja Opcija Image mode (A 53) White balance (A 55) Continuous (A 57) ISO sensitivity (A 58) Color options (A 59) Auto Single Auto Standard color Osnovno podešavanje R 4320×3240 121 . sva podešavanja na aparatu će se vratiti na osnovne vrednosti.

Setup Meni Meni Filma Opcija Movie options (A 84) Autofocus mode (A 85) Electronic VR (A 85) Wind noise reduction (A 86) Enhanced resolution (A 86) Osnovno podešavanje HD 720p (1280×720) Single AF On Off Auto Setup Meni Opcija Welcome screen (A 105) Photo info (A 110) Image review (A 110) Brightness (A 110) Print date (A 112) Vibration reduction (A 113) Motion detection (A 114) AF assist (A 115) Button sound (A 115) Shutter sound (A 115) Auto off (A 116) Sleep mode (A 116) HDMI (A 119) HDMI device control (A 119) Blink warning (A 119) Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje None Auto info On 3 Off On Auto Auto On On 30 s On Auto On Off Ostalo Opcija Paper size (A 99. 100) Osnovno podešavanje Default 122 .

Setup Meni • Ukoliko odaberete Reset all takođe ćete obrisati i trenutni broj fajla (A 131) iz memorije. • Sledeći meniji će ostati nepromenjeni posle Reset all operacije. Da bi resetovali nabrojavanje fajlova na “0001”. Alkaline (default setting) COOLPIX (Ni-MH) Lithium LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije 123 . Video mode (A 119). Time zone and date (A 106). Nabrojavanje će se nastaviti od najnižeg raspoloživog broja. obrišite sve slike (A 27) pre nego li odaberete Reset all. Language (A 118). i Battery type (A 123) Osnovna podešavanja aparata Tip baterijee d button M z (Setup menu) (A 104) M Battery type Kako bi bili sigurrni da vam aparat pravilno pokazuje kapacitet baterije (A 20). odaberite podešavanje za tip baterija koje koristite u aparatu. Shooting menu: Ručno podešavanje u White balance meniju (A 55) Setup menu: Slike registrovane za Welcome screen (A 105).

Setup Meni Verzija upravljačkog softvera d button M z (Setup menu) (A 104) M Firmware version Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu. COOLPIX L120 Ver.x Back 124 Osnovna podešavanja aparata .x.

Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene. Ovi delovi se lako mogu oštetiti. 125 . očima i ustima. Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor. Vodite računa o pokretnim delivima i objektivu Ne primenjujte silu na poklopac objektiva. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike. kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme. Naglo ukidanje energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije. ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod. i tečnost iz monitora ne sme da dođe u kontakt sa rukama. Ako se ekran polomi. treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom. mogu izazvati kondenzaciju na proizvodu.Čuvanje aparata Briga o fotoaparatu Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera predostrožnosti: B B B Držite ga suvog Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti Nemojte ga ispustiti Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji. B Isključite uređaj kada uklanjate izvor napajanja Ne vadite baterije kada je uređaj uključen. ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. B Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. B Držite podalje od jakih magnetnih polja Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. tada dolazi do bele mutnosti na slici. Čuvanje aparata B Izbegavajte nagle promene temperatura Nagle promene. ili dok se snimaju slike ili brisu. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva.

kada slikate važne prilike. • Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata. 126 Čuvanje aparata . Držite rezervne baterije na toplom mestu. Prilikom kpovine one nisu napunjene. Reciklirajte ih po pravilima. • Hladnim danima. • Proverite nivo baterije kada uključite aparat. Pročitajte informacije iz “Dodatna oprema” (A 129) i dokumentacije dobijene sa punjačem baterije MH-73 (posebno se kupuje). i promenite baterije ako je potrebno (A 20). kapacitet baterije slabi. Zamenite bateriju kada više ne može da se puni. Korišćene baterije su vredan izvor.Briga o fotoaparatu C Baterija • Nakon kupovine zamenjivih punjivih baterija. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije. Pobrinite se da je baterija potpuno puna pre izlaženja po takvom vremenu. promenite ih pre upotrebe. Ako je moguće nosite rezervne baterije.

Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu. Nakon korišćenja fotoaparata na pesku ili plaži. Strana materija u fotoaparatu izaziva kvar i nije pokrivena osiguranjem. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom kraju). Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom. prljavštinu i pesak.Briga o fotoaparatu Čišćenje Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. Koristite duvaljku da očistite prašinu. brišite objektiv sa mekanom krpicom. Prašinu otklonite sa duvaljkom. Da otklonite prste i druge mrlje koristite suvu krpu blago brišite ne koristite silu. obrišite pesak i so sa blago nakvašenom krpom. 127 Čuvanje aparata . i onda detaljno osušite. izbeljivač i druge isparljive hemikalije. koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka krajevima. i onda obrišite nežno sa suvom krpicom. Objektiv Monitor Telo Ne koristite alkohol.

Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. osim pri snimanju sa Continuous podeš. Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja. Ako monitor počne da tamni ili treperi. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili. Ne utiče na snomljene slike. Ova karakteristika je poznata za TFT LCD ekrane. Ovo je karakteristika senzora i ne predstavlja kvar. refleksije sunca i električno svetlo. . • Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. na Multi-shot 16 i snimanju filmova. kao što je sunce. Ova jfenomen poznat kao “zamućenje”. izbegavajte svetle objekte. C Napomene o zamućenju Bele ili obojene linije svetla mogu se videti prilikom zumiranja svetlih objekata. na bilo kojim sledećim lokacijama: • Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio • Izlagati temperaturama ispod –10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F) • Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60 % Da sprečite buđ.Briga o fotoaparatu Čuvanje Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. 128 Čuvanje aparata C Napomena o ekranu • Monitor može da sadrži nekoliko piksela koji uvek svetle ili ne svetle. U modovima slikanja. Slike slikane ovim proizvodom neće biti pod uticajem. osim u Sport kontinualnom modu. vertikalne linije. • Kad kadrirate slvetle objekte. Kad snimate u ovim režimima. javlja se kad jako svetlo pada na senzor slike. kao komete se mogu pojaviti na ekranu. • Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. Multishot 16 i režimu filma. Zamućenje može izazvati diskoloraciju u nekim delovima slike. Uključite fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja. Ovaj efekat poznat kao “zamućenje”. nije kvar. i ne znači kvar. zamućenje nema nikakav efekat na sačuvane slike.

Tehničke karakteristike Dodatna oprema punjač baterija/punjive baterije1 AC adapter USB Kabl Audio/video Kabl Poklopac objektiva • punjač baterija MH-73 (sadrži 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije) • zamenjive punjive baterije: punjive Ni-MH baterije ENMH2-B4 (set od 4 EN-MH2 baterije) AC Adapter EH-67 USB Kabl UC-E62 Audio Video Kabl EG-CP162 Poklopac objektiva LC-CP222 1 Kad koristite sa COOLPIX L120. punite 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije odjednom sa punjačem baterija MH-73. 2 Dobija se uz aparat(ÝStrana 3 u Kratkom uputstvu). EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. 129 Tehničke karakteristike . Ne mešajte baterije koje imaju različito vreme punjenja (A 126).

130 Tehničke karakteristike . 16 GB. SDHC kompatibilne. 32 GB SDXC mem. 8 GB. 8 GB. kartica3 64 GB 64 GB – 2 GB1 2 GB1 2 GB1 2 GB1 4 GB. kartica2 4 GB. Proverite da li čitač podržava SDHC standard. 8 GB. Proverite da li čitač podržava SDXC standard. SD mem. Mem. 12 GB. • Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. 32 GB 4 GB. 24 GB. kartica SanDisk TOSHIBA Panasonic Lexar 1 2 SDHC mem. proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB. 16 GB. 64 GB Ukoliko se koriste u čitaču. 3 SDXC kompatibilne. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. 16 GB. kartice niže Speed Class. 8 GB. Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem.Dodatna oprema Odobrene memorijske kartice Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom. 32 GB 48 GB. 32 GB 4 GB. 16 GB.

imena fajlova se ne menjaju ali folderi dobijaju nove brojeve. Copy>All images kopira sve foldere sa izvornog medijuma.JPG . počinje od “0001”) Ekstenzija (označava tip fajla) Fotografije Filmovi . ili mem. • Jedan folder može imati do 200 slika. “100NIKON”).g. Brojevi fajlova se dodeljuju automatski od “0001”. ukoliko folder već ima 200 slika. Kada broj slika u folderu dostigne 9999. J P G Identifikator (ne prikazuje se na ekranu) Originalne slike. startujući od najvećeg broja na medijumu (A 74).MOV • Fajlovi se stavljaju u folder sa brojem i oznakom od 5 karaktera: “P_” tri broja za slike snimljene u Panorama assist režimu scena (e. ili ste stigli do broja slike 9999. Ukoliko imate 999 foldera i oni sadrže po 200 slika. nećete biti u mogućnosti da slikate nove slike dok ne formatirate internu mem. gde se dodeljuju novi brojevi fajlova počev od najvećeg u folderu. A 44) i “NIKON” za sve druge slike (npr. D SC N 00 0 1 . karticu. filmovi Male kopije Kropovane kopije D-Lighting kopije DSCN SSCN RSCN FSCN Broj fajla (automatski se dodaje redom. 131 Tehničke karakteristike . karticu (A 117) ili ubacite novu mem. kreiraće se novi folder. “101P_001”.Nazivi foldera i fajlova Slike i filmovi se čuvaju pod sledećim imenima. kreiraće se novi folder za sledeću fotografisanu sliku. • Fajlovi kopirani opcijom Copy>Selected images se kopiraju u trenutni folder.

ili se javila greška ovjektiva. Svi podaci na njoj će biti obrisani. • • • • Izaberite manju vel. dok se čuvanje automatski ukloni.. 18 pravilno ubačena. 53 27. ponovo uključite aparat. Ekran Q Turn the camera off. 123 24. Prekidač za zabranu upisa je Stavite ga u “write” poziciju. Baterija je prazna. fokusa. kao i rešenja za njihovo uklanjanje. Q (blinks red) P Please wait for the camera to finish recording. • Potvrdite da je mem.. Da zadržite podatke. • Koristite odobrene kart. 19 u “lock” poziciji. Aparat ne može da vrši Sačekajte da se poruka druge oper. P Card is not formatted. Ubacite novu kart. Da formatirate. N Memory card is write protected. Tehničke karakteristike Sat nije podešen. Namestite sat.Poruke greške Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na ekranu. kontaktirajte Nikon predstavništvo. P This card cannot be read. and turn the camera on. odaberite No. Greška u pristupu mem. Izbrišite slike. Izvadite karticu i koristite internu memoriju. • Korist. Rešenje A Uverite se da je poklopac 15 objektiva uklonjen. kart. 25.slike. kartici. 130 • Proverite da li su 18 konektori čisti. 50 25 Zamenite baterije. kart. Format card? Yes No N Out of memory. odaberite Yes i kliknite k. kart nije formatirana za korišćenje u COOLPIX L120. 19 Mem. remove the lens cap. kad je ne završi. • Refokusira. Ako greška nije uklonjena nakon što se isključili i uključili aparat. je puna. 106 14. čuvanje završeno. Aparat ne može da fokusira. i prebacite podatke na računar pa je formatirajte.. Mem. 87 18 18 132 . zaključ. O (blinks) N Battery exhausted. P This card cannot be used. Problem Poklopac nije stavljen na objektiv.

N Memory contains no images. Rešenje Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji. P This file cannot be played back. karticu da reprodukujete slike sa inter. 87 • Proverite uslove za editovanje. Pojaviće se ekran za kopiranje i slike se mogu kopirati. Slika se ne može izmeniti. • Da kopirate sa interne memorije na karticu. Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici. za kopiranje slike. kliknite d.Poruke greške Ekran P Image cannot be saved. mem. • Ne može se koristiti na filmu. 27. 75 – 18 18 74 Tehničke karakteristike Greška pri snimanju filma. Problem Greška u toku snimanja. data. Ubacite novu karticu ili Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. N Image cannot be modified. Odaberite memoriju sa većom brzinom snimanja. N Faj nije kreiran sa COOLPIX File contains no image L120. – 70 133 . A 117 Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova.. Ne može se pregledati na – ovom aparatu. N Cannot record movie. Obrišite slike sa destinacije. 18 117 Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice. • Izvadite mem. • SLike smanjene u veličini 320 × 240 ili manje napravljene preko crop ili small picture • Slike koje su snimljene u P 4224×2376 ili m 1920×1080 Nema dovoljno mem. Sledeće slike ne mogu biti 105 korišćene. Pregledajte ga na računaru ili drugim uređajima koji su učestvovali u kreiranju ovog fajla. N All images are hidden.

98 14 PR Printer error: check printer status. PR ketridž prazan. Nakon što – ste rešili problem. Night portrait i 41 Backlighting režime scene . Blic je podignut pri snimanju filmova.* Zamenite mastilo. Proverite štampač. Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. 79 P Greška u konekciji sa Communications error štampačem. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. odaberite Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. zona. N Raise the flash.* PR Izvucite papir.* PR Printer error: out of paper Nema papira u štampaču. Tiho spustite blic. 37. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. domaća vrem. Ugrađeni blic je spušten.* 134 Tehničke karakteristike Ubacite pravi papir. PR Printer error: check paper Greška štampača. 109 – 28. daberite – Odabrana veličina papira nije Resume i pritisnite k taster ubačena u štampač. odaberite – Printer error: paper jam Papir se zaglavio u štampaču. System error Q Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji. A 71 N Destinacija je u istoj Travel destination is in vremenskoj zoni kao i vaša the current time zone. Printer error: out of ink . Zvuk spuštanja blica može biti snimljen. da nastavite štampu.Poruke greške Ekran N This image cannot be deleted. Problem Slika je zaštićena. Isključite aparat izvadite i ponovo ubacite bateriju pa uključite fotoaparat. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Rešenje Onemogućite zaštitu. Ako se greška ponovi kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika. Podignite blic kada koristite N Lower the flash.* PR Printer error: check ink Greška mastila. Isključite fotoaparat i konektujte USB kabl ponovo. Ubacite papir.* Proverite mastilo.

Rešenje Odaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu. 135 Tehničke karakteristike . A – * Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva.Poruke greške Ekran PR Printer error: file corrupt Problem Greška usled greške na fajlu.

za datum i vremensku zonu se pojavljuje Baterija sata je prazna. Kad lampica blica trepce crveno sačekajte da se blic napuni. 20 Fotoaparat se automatski isključio kako bi sačuvao 116 Uzrok / rešenje energiju. parametri i izvor energije Problem Monitor je crn • • • • • Monitor se tesko cita Fotoaparat se isključio bez upozorenja • • • • A 20 Fotoaparat je isključen. c taster. Ekran podeš. • Ne može se krostiti pri snimanju filmova. slikanja. 90 Podesite osvetljenje monitora. fabričke. A taster. Pogledajte indeks strana u koloni desno za više informacija. Opcije fotoaparata su resetovane. • Proveravajte sat redovno. Ekran. 20 Uključen je standby rezim: pritsnite dugme za 13. 127 Baterija je slaba. 30 Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom. ili b (e movie-record) taster. Sat nije podešen. Izaberite Show info. 93 Fotoaparat i TV su povezani audo/video kablom ili HDMI kablom. • Utiskivanje datuma se ne može koristiti u Datum nije prikazan na slikama trenutnom rež. okidač. Datum i vreme snimanja nisu tačni Tehničke karakteristike 126 16 106 110 16. Print date nedostupan. 106 112 108 136 . sve opcije su vraćene na kad se aparat uključi. • Baterija je hladna. iako je omogućen Print date . pogledajte najčešće probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom. • Slike snimljene pre nameštanja datuma i vremena “Date not set” indikator trepće u toku snimanja. imaće oznake “00/00/0000 00:00” a filmovi “01/01/2011 00:00” .Rešavanje Problema Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano. Očistite ga. 15 paljenje. Nema indikatora na monitoru Hide info je podešeno za Photo info. Podesite datum i vreme pomoću Time zone and date opcije u setup meniju. 110 Monitor je prljav.

lampa napajanja treperi brzo.Rešavanje Problema Problem Monitor se isključuje. A 14 137 Tehničke karakteristike . Nakon blinkanja od 3 min.. Uzrok / rešenje Temperatura baterije je visoka. Ugasite aparat i sačekajte da se paterija ohladi. Pritiskom na prekidač napajanja možete ga ugasiti sami. aparat će se ugasiti automatski.

okidač. Isključite blic 7. 28 • Povećajte ISO sensitivity. ako nije snimljeno nešto u toku kvara na memorijsku karticu ili ugrađenu memoriju. Svetle tačkice se pojavljuju na slikama sa blicom. • Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga 25 fokusira dobro. sport kont. A 10. izbegavajte svetle objekte. Isključite pa uključite fotoaparat. 12 • Kad se prikažu meniji pritisnite d taster. Podaci koji su već snimljeni će ostati. ili pri snimanju filmova. Tehničke karakteristike Slike su mutne. blic se puni. 34.. Fotoaparat ne moze da fokusira. 30 Disconnect the HDMI cable or USB cable. 114 • Koristite D (Best Shot Selector). ili b (e movie-record) taster. slikanje sa easy auto režimom. vibracije ili detekciju pokreta. 31 Zamućenje se javlja kad je aparat uperen ka 128 svetlim subjektima. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. 57 • Koristite stativ i samookidač. U većini slučajeva je reč o spoljnim statičkim punjenjima. npr. 51 režimom scene. 20 • Kada svetli lampa blica. mod slikanja. neobične karakteristike se mogu pojaviti na monitoru i fotoaparat može da prestane da funkcioniše. 93. refleksije sunca i električna svetla. sunce. 5. Uzrok / Rešenje • Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite A taster. Close-up 39. Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. • Baterija je slaba. 115 • Greška fokusa. 113. 26 Ne može da kor. 98 • Subjekat je previše blizu aparatu. 14 • Koristite blic. ili makro režimom. Ako je kvar ostao. Pri korišćenju multi-16. 138 . Snimanje Problem Nisu slikane slike kada je pritisnut okidač. Isključite fotoaparat zamenite baterije i uključite fotoaparat ponovo.Rešavanje Problema Elektronski kontrolisani fotoaparati U ekstremo retkim slučajevima. 90. Pokušajte 20. 28 W (Off). • Podesite AF assist na Auto u setup meniju. Bele linije koje se pojavljuju na monitoru. 58 • Koristite red. Zapamtite da ukidanje energije može prouzrokovati gubitak podataka.

115 127 55 Tehničke karakteristike 28 58 7. • Blic je isključen W (Off). • Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa blicem.Rešavanje Problema Problem blic se ne uključuje. Digitalni zum se ne moze koristiti u sledećim situacijama. subjekt je mračan. i kad je izabrano On. 36-43. Podesite kompenzaciju ekspozicije. AF-assist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene. Nema zvuka u nekim režimima slikanja i podešavanjima. Objektiv je prljav. AF-assist lampa ne svetli. pa je brzina zatvarača mnogo Svetli pikseli se pojavljuju nasumišno na slici (“šum”). • Kad je Portrait. 36. Uzrok / Rešenje • Blic je isključen W (Off). 37. čak i kad je izabrano Auto. ili koristite blic i podesite režim blica na X (fill flash). Slike su previse tamne (podeksponirane). mala ili je ISO oset. ili Pet portrait režim scene izabran • Kad je izabran pam. rež. Odaberite Backlighting režim. • Subjekat je u kontrasvetlu. • Povećajte ISO osetljivost. 41 32 139 . Boje su neprirodne. • Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni. 28 22 28 32 58 28. Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. • Šum se može smanjiti pomoću blica. A 7. Off je selektovano za Sound settings > Shutter sound u setup meniju. Nema zvuka kad se pusti zatvarač. Očistite objektiv. Slike su previse svetle(preeksponirane). 28 35 48 60 Digitalni zum se ne moze koristiti. • Izaberite manju ISO osetljivost. • Sport continuous režim je odabran. portreta • Kad je Continuous na Multi-shot 16 Image modenije dostupan. mnogo velika. Slike se pojavljuju mutnim. • Prozor blica je blokiran. 43 46 57 60 115 Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa režimom slike. balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti. • Subjekt je izvan dometa blica • Podesite kompenzaciju ekspozicije. Night portrait.

• Odaberite slike koje podržavaju D-Lighting. • Ne može se primeniti na filmovima • slike snimljene na Image mode podeš. Promenite poziciju svetlosnog izvora. D-Lighting. za P 4224×2376 ili m 1920×1080 ne mogu se izmeniti. • Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima. • Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa ovim aparatom. In-Camera Red-Eye Fix may. 28. • Aparat ne može da izneni slike koje su napravljene na drugom aparatu. Uzrok / Rešenje • Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog drugog fotoaparata.Rešavanje Problema Problem Uzrok / Rešenje Ako slikate slike sa V (auto sa redukcijom crvenih očiju) ili napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih očiju kada je režim scene namešten na Night portrait. small picture. A – 87 – 87 53 75 75 140 . crop. i promenite režim blica u bilo koje drugo podeš. ili crop. umanjenim slikama. U fotoapratu redukcije crvenih očiju mogu se pojaviti oblasti na koje niste uticali redukcijom. Snimanje slika zahteva vreme. • samo filmovi snimljene sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. Kad snimate sa backlighting ili kad je jak svetlosni izvor (sunčeva svetlost) u kadru. Ne možete koristiti . Kada je blic podešen na V (auto with red-eye reduction). ili kadrirajte tako da svetlosni izvor ne ulazi u kadar i pokušajte ponovo. ili slikama koje su sečene ispod 320 × 240. Vertikalne šarene linije i kružne linije se javljaju na ekranu ili slikama. 28 – Reprodukcija Problem Fajl se ne može reprodukovati Tehničke karakteristike Ne moze da zumira sliku. mogu se pojaviti vertikalne šarene linije i kružne linije. ili male slike. A 34. Koristite bilo koji drugi režim osim Night portrait. 37 Neočekivani rezultati kada je blic podešen na V (automatska redukcija crvenih očiju). osim V (auto with red-eye reduction) i pokušajte ponovo da slikate.

I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača. Ne može da izabere veličinu papira sa fotoaparatom. • Za više informacija pogledajte Help opciju u ViewNX 2. Izvadite memorijsku karticu da se gledaju slike sa ugrađene memorije. • Memorijska kartica ne sadrži slike. karticu da štampate slike sa ne pojavljuju. veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u sledećim situacijama: • Štampač ne podržava vel. 99. Problem Slike se ne prikazuju na televizoru. Zamenite 18 memorijsku karticu. Zamenite je. 91 • AV kabl ili USB kabl je konektovan sa aparatom dok je HDMI kabl diskonektovan. • Štampač automatski bira vel. pokrenuo kada je priključen 20 • Baterija je prazna. – • Računar nije prepoznao aparat. 18 Slike koje treba da se štampaju se • izvadite mem. 96 • Proverite da li imate kompatibilan operativni sistem. 92 • Memorijska kartica ne sadrži slike. Nikon Transfer 2 se nije 20 • Aparat je isključen. interne memorije fodoaparata. 100 – Tehničke karakteristike 141 . papira.Uzrok / Rešenje A • Izaberite odgovarajuci Video mode ili HDMI 119 TV settings (Setup menu > TV settings). papira koju aparat podržava. aparat. 93 • USB kabl nije dobro povezan.

50 cm (1 ft. sa.8 12 elemenata u 9 grupa Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. TFT LCD sa anti refleksionom zaštitom i 5-slojnim podešavanjem osvetljenja Approx.). i DPOF kompatibilan Fotografije: JPEG Filmovi: MOV (Video: H. sa 25-525 mm objektiv u 35mm [135] formatu) f/3. 1. 97% horizontalno i 97% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Approx. pomeranja senzora slike i elektronske VR (fotografije) Elektronska VR (za filmove) Contrast-detect AF • Approx.48 miliona 21× optički zum.3-in.5 m (5 ft. SD/SDHC/SDXC memory card DCF.) to ∞ (W).1-5. NIKKOR objektivi 4. detekcija lica 7. Exif 2.3. 921k-dot.Specifikacije Specifikacije Nikon COOLPIX L120 Digitalni aparat Tip Piksela Senzor Objektiv Žižna daljina f/-broj Konstrukcija Digitalni zum Redukcija vibracija Autofocus (AF) Raspon fokusiranja (od objektiva) Izbor foskusnog polja Monitor Pokrivenost senzora (snimanje) Pokrivenost senzora (reprodukcija) Storage Tehničke karakteristike Compact digital camera 14.5mm (ugao pregleda ekvivalent. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Interna mem.5-94. approx.5 cm (3-in. 102 MB). ukupno piksela: oko. (approx.1 miliona 1/2. tip CCD. 2100 mm objektiv u 35mm [135] formatu) kombin. stereo) • 14M (High) [4320×3240P] • 14M [4320×3240] • 8M [3264×2448] • 5M [2592×1944] • 3M [2048×1536] • PC [1024×768] • VGA [640×480] • 16:9 [4224×2376] • 16:9 [1920×1080] Veličina slike (pikseli) 142 .) (srednja pozicija zuma) do ∞ Centar. Audio: AAC.4 in.) to ∞ (T) • Makro režim: 1 cm (0.264/MPEG-4 AVC. 8 in. approx. 14.

do 9 ft. 8 in. 720p. Sport continuous režim (ISO 400-3200) 256-segmentna matrica. 1600. i 1080i Audio video izlaz/digital I/O (USB). Dutch.5 do 6.7 [W]) Approx. Czech.1 i f/8. 520 snimaka sa EN-MH2 baterijama Filmovi: • Approx. 480p. 100. Turkish. Swedish. Auto (ISO 80-800).0 m (5 ft. 3200. Indonesian. Chinese (Simplified and Traditional). centralno (sa 2× digitalnim zumom). German. 400. 6400. auto ekspozicija sa detekcijom pokreta i kompenzacijom ekspozicije (-2. tačka (digitalni zum 2× ili više) Prog. do 19 ft.0 EV u koracima od 1/3 EV) Mehanički i elektronski napajan zatvarač • 1/1000 -1 s • 4 s (Fireworks show scene mode) • 1/4000 -1/60 s (sport continuous režim) elektronski kontrolisan ND filter (-3 AV) selekcija 2 koraka (f/3. 200. HDMI mini konektor (HDMI izlaz). Greek. 800. Hungarian. Romanian. Spanish. Danish. 10 sekundi [W]: 0. Ukrainian • Četri LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije • Četri FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije • Četri EN-MH2 punjive Ni-MH baterije (dostupan odvojeno) • AC Adapter EH-67 (dostupan odvojeno) fotografije*: • Approx. Thai. Portuguese. 3 h 5 min sa alkalnim baterijama (HD 720p) • Approx. 330 snimaka sa alkalnim baterijama • Approx. PTP može se birati između NTSC i PAL može se birati između Auto.) [T]: 1.0 m (1 ft. French. (Standardna izlazna osetljivost) Ekspozicija Merenje Kontrola ekspozicije Zatvarač Brzina Blenda Raspon Samookidač Blic Raspon (pribl.0 to +2.) TTL auto blic sa predblicom Hi-Speed USB MTP. Korean. Russian. 890 snimaka sa litijumskim baterijama • Approx.Specifikacije ISO oset. 4 h 25 min sa EN-MH2 baterijama (HD 720p) 1/4 (ISO 1222) Tehničke karakteristike Izvori snage Život baterije Navoj za stativ 143 . Norwegian. English. Polish. DC ulazni konektor Arabic. 10 in. Italian.5 do 3. 7 h 45 min sa litijumskim baterijama (HD 720p) • Approx.) (ISO sensitivity: Auto) kontrola blica Interfejs Prenos podataka Video izlaz HDMI izlaz I/O terminal Podržani jezici ISO 80. Finnish. Japanese.

4 mm (4. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije. Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja. 431 g (15.3: Ovaj fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verziju 2. • PictBridge: Standard razvijen u saradnji sa digitalnim fotoaparatima i industrijom štampača.3 oz) (sa baterijama i SD memorijskom kart) 0 do 40°C (32 do 104°F) manje od 85% (bez kondenzacije) • Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na potpuno napunjene LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije i radnu temperaturu od 25 °C (77 °F). . Podržani standardi • DCF: Design Rule for Camera File System je standard koji se koristi širom sveta za industriju digitalnih fotoaparata da osigura kompatibilnost među drugim fotoaparatima. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije.Specifikacije Dimenzije (W × H × D) Težina Radna okolina Temperatura Vlažnost Approx.) Approx. zum podešavan za svaki snimak. Podaci za litijum. • Exif version 2.4 × 3. dozvoljava da se slike sa fotoaparata direkto štampaju na štampaču bez konekcije sa računarom. Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu. Podaci za litijum. Baterije u pakovanju su samo za probnu upotrebu.1 in.9 × 76. standard koji dozvoljava korišćenje infformacije sačuvane sa fotografijama za optimalnu reprodukciju boja kada se slike štampaju sa Exif-kompatibilnim štampačima.5 × 78. Izmereno na 23 (±2) °C (73 (±4) °F).3 za digitalne aparate. kvalitet slike podešen na R 4320×3240. 109. blic uključen za svaki snimak.1 × 3. 144 Tehničke karakteristike B Specifikacije Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu. • DPOF: Digital Print Order Format je industrija koja se širom sveta koristi kako bi se štampale slike sa memorijske kartice. * Na osnovu (CIPA) standarda za merenje trajanja baterije aparata.

149 .

150 .

.

63. 23. 129 AF-assist illuminator 4. 108 Battery level 20 Battery type 15. 12 Battery-chamber 5 Battery-chamber/memory card slot cover 5. 20 o Exposure compensation 32 m Flash mode 29 p Macro mode 51 c Playback mode 26 C Scene mode 35 n Self-timer 31 F Smart portrait mode 46 d Sport continuous mode 48 R 45 f button 4. 14. 25. 10 A (shooting mode) button 5. 61. 85 Autofocus mode 85 D Daylight 55 Daylight saving time 16. 63. 23. 23. 27. 116 Autofocus 51. 10 c (Playback) button 5. 61. 62. 34 EH-67 15. 129 145 . 61. 15 Aperture 24 Audio-in/Video-in jack 90 Auto flash 28 Auto off 15. 10 A Auto mode 50 l Delete button 5. 108 DC input connector 4 Delete 27. 62. 115 Alkaline batteries 14. 63. 76 DPOF 144 DPOF printing 102 DSCN 131 Dusk/dawn i 38 Technical Notes B Backlighting o 41 Batteries 14. 11 b (e movie-record) button 5. 64 i button 4.Index Symbols k (apply selection) button 5. 64 g button 4. 123 E Easy auto mode 20. 18 Beach Z 37 Best shot selector 57 Black and white copy n 41 Black-and-white 59 Blink warning 119 Brightness 110 BSS 57 Built-in microphone 4 Button sound 115 C Calendar display 63 Close-up k 39 Cloudy 55 Color options 59 Compression ratio 53 Computer 92 Continuous 57 Copy 74 Crop 78 Cyanotype 59 A AC adapter 15. 64 h button 4. 87 Digital zoom 23 Direct print 97 D-Lighting 75. 61. 23. 62. 62. 87 c D-Lighting 76 G Easy auto mode 34. 64 j button 4 d button 5. 63.

117 Formatting internal memory 117 FSCN 131 Full-frame playback mode 26. 127 Monitor settings 110 Motion detection 114 MOV 131 Movie Editing 88 Movie menu 79. 85 Focus lock 25. 28. 11 Multi-shot 16 57 Museum l 40 H Halfway 13 HDMI 119 HDMI cable 90 HDMI input 90 HDMI mini connector 4 Help 35 N Nickel metal hydride batteries 14 Night landscape j 39 Night Portrait e 37 Nikon Transfer 2 92. 130 Memory card slot 5. 24. 50 Folder names 131 Food u 40 Format 19. 123. 30 Flash lamp 5. 58 J JPG 131 L Landscape c 36 Language 118 Lens 4. 61 Full-time AF 85 Technical Notes M Macro mode 51 Memory capacity 20 Memory card 18.Index Electronic VR 85 Enhanced Resolution 86 EN-MH2 14. 117 Format memory card 19. 82 Movie playback 87 Movie settings 84 Multi selector 5. 54 I Identifier 131 Image mode 21. 53 Image review 110 Image size 53 Incandescent 55 Indicator lamp 5 O Off 28 Optical zoom 23 Optional accessories 129 146 . 129 Exposure compensation 32 Extension 131 Eyelet for camera strap 4 Internal memory 18 ISO sensitivity 30. 8. 141 Lithium batteries 14 F File names 131 Fill flash 28 Fireworks show m 41 Firmware version 124 Flash 4. 35. 96 Number of Exposures Remaining 20. 30 Fluorescent 55 Focus 13. 126. 18 Monitor 5. 48. 93.

24 Shooting mode button 5. 14. 36 Self-timer 31 Self-timer lamp 4. 10 Red-eye reduction 28. 10 Playback menu 66 Playback zoom 64 Portrait b 36 Power 14.Index P Panorama assist p 42. 22. 16. 10 Shutter sound 115 V Vibration reduction 113 Video mode 119 ViewNX 2 92. 100 Party/indoor f 37 Pet portrait auto release 43 Pet portrait O 43 Photo info 110 PictBridge 97. 20 Power switch 4. 14. 96 Vivid color 59 Volume 87 147 . 64. 30 Reset all 121 Rotate image 73 RSCN 131 U USB cable 93 USB connector and audio/video output 4. 90. 44 Panorama Maker 5 92. 61. 31 Sepia 59 Setup menu 103 Shooting 20. 106. 62. 144 Playback 26. 96 Paper size 99. 112 Print order 67 Print order (Date) 68 Printer 97 Protect 71 Shutter speed 24 Shutter-release button 4. 98 USB/audio/video output connector 92. 100 Print date 16. 87 Playback button 5. 24 Side zoom control 4. 93 S Scene mode 35. 106. 20 Power-on lamp 4. 109 Time zone and date 106 Tripod socket 5 TV 90 TV settings 119 Technical Notes R Recording movies button 5. 23 Single 57 Single AF 85 Sleep mode 116 Slide show 70 Slow Sync 28 Small picture 77 Smart portrait 46 Snow z 38 Sound settings 115 Speaker 4 Sport continuous mode 48 SSCN 131 Standard color 59 Strap 6 Sunset h 38 T Tabs 13 Thumbnail playback 62 Time zone 16. 20 Preset manual 56 Print 99.

Index W Welcome screen 105 White balance 55 Wind noise reduction 86 Z Zoom control 4. 87 148 Technical Notes . 23.

30-87-004 E-mail: info@refot. EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER Pčinjska 15a. in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews).com YP0L01(11) 6MM01011-01 . 11000 Beograd 011/64-56-151. may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.No reproduction in any form of this manual.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful