Digitalni fotoaparat

Korisničko uputstvo

Sr

Sadržaj
Za vasu bezbednost .............................................................................................................................. ii UPOZORENJA............................................................................................................................................................ ii Saveti .......................................................................................................................................................... v

Uvod..........................................................................................................................................................1
O ovom uputstvu ................................................................................................................................... 1 Informacije i predostrožnosti ............................................................................................................ 2 Delovi foroaparata................................................................................................................................. 4 Telo fotoaparata ......................................................................................................................................................4 Stavljanje trake poklopca...................................................................................................................................6 Korišćenje blica ........................................................................................................................................................7 Displej ............................................................................................................................................................................8 Osnovne operacije...............................................................................................................................10 A (Režim snimanja) taster ...........................................................................................................................10 c (Reprodukcija) taster .................................................................................................................................10 b (e Snimanje videa) taster....................................................................................................................10 Džojskik ......................................................................................................................................................................11 Korišćenje menija.................................................................................................................................................12 Kretanje po tabovima........................................................................................................................................13 O okidaču..................................................................................................................................................................13

Prvi koraci............................................................................................................................................. 14
Stavljanje baterija ................................................................................................................................14 Baterije........................................................................................................................................................................14 Uključivanje i isključivanje ..............................................................................................................................14 Pode+avanje jezika, datuma i vremena.......................................................................................16 Stavljanje mem. kartica......................................................................................................................18 Vađenje mem. kartica........................................................................................................................................18

vii

Sadržaj Osnove fotografije i reprodukcije: G Easy Auto režim ....................................................... 20
Korak 1 uključite i izaberite G (Easy Auto) režim ....................................................................20 Indikatori prikazani u G (Easy auto) Režimu......................................................................................21 Korak 2 Kadrirajte.................................................................................................................................22 Korišćenje zuma ...................................................................................................................................................23 Korak 3 fokusiranje i fotografisanje...............................................................................................24 Korak 4 pregled i brisanje fotografija ...........................................................................................26 Pregled fotografija (Playback Režim) .......................................................................................................26 Brisanje fotografija...............................................................................................................................................27 Korišćenje blica .....................................................................................................................................28 Odabir fleš režima................................................................................................................................................28 Fotografisanje sa samookidačem ..................................................................................................31 Podežavanje svetline: Kompezacija ekspozicije .......................................................................32

Više o fotografisanju......................................................................................................................... 33
Odabir režima fotografisanja...........................................................................................................33 Laki Auto Režim ....................................................................................................................................34 Fotografisanje scena (Scene Režim)..............................................................................................35 Odabir režima scena ..........................................................................................................................................35 Odabir scene i fotografisanje (tipovi i karakteristike).....................................................................36 Fotografisanje za panoramu.........................................................................................................................44 Automatsko fotografisanje nasmejanih lica (Smart Portrait Režim) .................................46 Kontinualno fotografisanje (Sport Continuous) .......................................................................48 Promena podešavanja sport režima .......................................................................................................49 Auto Režim .............................................................................................................................................50 Makro Režim ...........................................................................................................................................................51 Promena A (Auto) Režim podešavanja (Shooting Menu) .......................................................52 Prikaz menija fotografianja.............................................................................................................................52 Režim slike (Kvalitet-Veličina) .......................................................................................................................53 Beli balans (podešavanje) ...............................................................................................................................55 Kontinualno.............................................................................................................................................................57 ISO Osetljivost .......................................................................................................................................................58 Opcije boja...............................................................................................................................................................59 Podešavanja koja se ne mogu koristiti istovremeno .....................................................................60

viii

..............86 Reprodukcija filma........................................................................................................................................................................................78 Snimanje videa i reprodukcija ...........................................................74 Editovanje fotografija ................................................................................................................................................................................................79 Promena ppodešavanja..........................................................................................................................................................................................................................................84 Autofokusni režim ..................................................................................85 Redukcija šuma vetra .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................63 Pogledajte bliže: Playback Zoom ...........................................................................................70 d Zaštita..........................................................................................................................76 I D-Lighting: Pobolšanje svetline i kontrasta .................................................................................................................................................................................................................76 g Small Picture: Smanjenje veličine ..87 Editovanje filma.............................................................................................................................................. 90 Povezivanje na TV .....................................92 Pre povezivanja fotoaparata .......86 Povećanje reprodukcije ...................................97 Povezivanje na štampač......90 Povezivanje na računar..............................................................................................................................................................................................................................61 Višestruki pregled slika: Thumbnail Playback..........................................................................................................................................98 Štampa jedne slike............................. 79 Snimanje videa ............................................................................................................................................................................................................................................................75 Editovanje fotografija......................................................................................................................................................................................................................................................................88 Povezivanje na TV..................................................................................................................77 o Crop: Kreiranje izreza............. računar i štampač.....................................................................................................................................99 Štampa više slika ..............................................................................................................................................................93 Povezivanje na štampač ...................................................................... 100 ix ...................87 Brisanje filma.............................................................................................................. 61 Operacije na celom kadru.........................................................................................................................................................85 Elektronski VR .................................................................................67 b Slide Show...............................................................................................66 a Redosled štampe.................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 h Kopiranje .........................................64 Meni reprodukcije.................................................................................82 Opcije filma..92 Prebacivanje fotografija na računar ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................62 Prikaz kalendara ............................................................................71 f Rotiranje slike.......................................................Sadržaj Više o reprodukciji......... 75 Funkcija editovanja fotografija ...............................................................

........................................................................................................................................................................ 105 Vremenske zone i datum........................................................................................................ 118 TV podešavanja....................................................................................................... 131 Poruke o greškama.................................................................................................................. 115 Automatsko isključenja.......................................................................... 117 Jezik ........ 114 AF Asistent ............................................................................................................129 Dodatna oprema........................... 119 Resetovanje podešavanja............................................... 125 Čišćenje.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 103 Ekran dobrodošlice.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 Štampa datuma ................................................................................................... 128 Tehničke beleške .............................. 115 Podešavanje zvuka ......................... 113 Detakcija pokreta ................................................................... 136 Specifikacija ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 145 x ................................................................................................................................................................................ 129 Odobrene memorijske kartice............................ 123 Verzija upravljačkog softvera............................................................................................ 106 Podešavanje displeja ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 127 Skladištenje............................. 121 Tipovi baterija.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 141 Podržani standardi ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 116 Formatiranje................................................................................................................................................................................... 112 Redukcija vibracija................................... 119 Upozorenje na treptaj................................................................................................................................................................................. 144 Index .............................................................................................................. 130 Imena fajlova i foldera............................................................125 Briga o aparatu.............................................................................103 Meni podešavanja ............................. 132 Poteškoće.................................................... 124 Briga o paparatu .............................................................Sadržaj Osnovna podešavanja fotoaparata.................................................................................................................................................................................

Informacije o zaštitnim znacima • Microsoft, Windows and Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama. • Macintosh, Mac OS, i QuickTime su zaštitni znaci Apple Inc. iFrame logo i iFrame simbol su zaštitni znaci Apple Inc. • Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc. • SDXC, SDHC i SD Logos su zaštitni znaci za SD-3C, LLC. • PictBridge je zaštitni znak. ) logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili • HDMI, ( registrovani zaštitni znaci za HDMI Licensing LLC. • Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji koja dolazu uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika prava.

Uvod Prvi koraci Osnovi fotografije i reprodukcije: G Lagani Auto režim Više o fotografisanju Više o reprodukciji Editovanje fotografija Reprodukcija i snimanje filmova Povezivanje sa televizorom, kompjuterom i štampačem Osnovno podešavanje fotoaparata Upotreba i briga o fotoaparatu Tehničke karakteristike

i

Za vašu sigurnost
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka korišćenja proizvoda. Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat. Posledice koje mogu biti rezultat ne izvršenja do primećivanja nabrojane su kao mere predostrožnosti u ovom odeljku i prikazane su sledećim simbolima:
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što počnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.

UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara Ako primetite dim ili neki neobičan miris koji dolazi iz uređaja ili AC adaptera, isključite AC adapter i izvadite odmah bateriju, vodeći računa da se ne opečete. Nastavak operacije bi mogao izazvati povrede. Nakon vađenja baterije, odnesite uređaj u autorizovani Nikon servis radi provere. Ne rastavljati Diranje unutrašnjih delova fotoaparata i AC adaptera može izazvati povredu prava. Popravke moze vršiti samo kvalifikovani tehničar. Ako se fotoaparat ili AC adapter otvori prilikom pada, odnesite ga u Nikon autorizovani servis radi provere , nakon isključivanja proizvoda ili vađenja baterija. Ne koristite aparat ili AC adapter u prisustvu zapaljivog gasa Nemojte koristiti elektronske uređaje u blizini zapaljivog gasa, zato što to može izazvati eksploziju ili požar. Budite obazrivi kada koristite kaiš fotoaparata Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata ili ga davati deci. Držati ga van domašaja dece Posebna briga bi trebalo da se vodi da se spreči da deca stave baterije ili druge male delove u usta i progutaju ih.

ii

Nemojte da oštetite. Ne kobinujte stare i nove ili bat. Ne punite baterije pri grmljavini. koristite samo one kablove koje preporučuje ili prodaje Nikom. Nikon aparatima i kompaktibilne su sa COOLPIX L120. Ako se izolacija ošteti i žice se postanu izložene. • Nemojte izlagati baterije prekomernoj toploti ili plamenu. • • • • • • Koristite odgovarajuće kablove Kada povezujete kablove u ulazne i izlazne portove. Uklanjajte prašinu suvom krpom.Za vašu sigurnost Budite obazrivi kada rukujete sa baterijama Bat. ne stavljajte ga ispod teških objekata. modifikujete naponski kabl. • Nemojte skraćivati ili rastavljati baterije i nemojte im skidati izolaciju. za ovaj proizvod (A 14). Ako ne uradite to.. Ako se ne pridržavate ovoga. (posebno se kupuju) Držite suvim. isperite odmah sa vodom. mogu da iscure ili eksplodiraju ako se sa njima ne postupa pravilno. nastavak korišćenja može dovesti do požara. rizikujete strujni udar. ne izlažite toploti ili plamenu . proverite da je isključen. Ne držite punjač baterija i naponski kabl mokrim rukama. proverite da je aparat isključen. dođe u kontakt sa odećom ili kožom.. • Baterija je sklona da curi kada je u potpunosti prazna. rizikujete strujni udar. Kad ih zamenjujete sa EN-MH2-B2 baterijama (posebno se kupuju). ili sa DC-to-AC inverterom. Ako se ne pridržavate ovoga. kupite dva pakovanja (sa po četiri baterije). ako koristite AC ad. Ako se ne pridržavate ovoga možete oštetiti proizvod. • Ubacite baterije ispravno. prekinite sa korišćenjem. • Ako primetite neku promenu na bateriji kao diskoloracija ili deformacija. • Kad punite Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH bat. Obratite pažnju na sledeće pri punjenju bat. rizikujete strujni udar. • Nemojte ih čuvati ili prenositi sa metalnim delovima kao što su šnale i ogrlice. iii . Ako se ne pridržavate ovoga. koje se koriste u ovom fotoaparatu: • Pre nego što zamenite bat. koristite originalni punjač. Ako se ne pridržavate ovoga. tako ćete održati saglasnost sa propisima o proizvodu. Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kada rukujete sa bat. • EN-MH2 punjive baterije koriste se samo sa digit. • Koristite samo odobrene bat. Da bi izbegli oštecenje proizvoda obavezno sklonite bateriju kada se skroz isprazni. rizikujete strujni udar. obratite se Nikon autorizovanom servisu. • Ako tečnost iz oštećene bat. različitih proivođača i tipova. Ne koristite sa putnim konverterima ili adapterima dizajniranim za konvertovanje voltaže. • Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi.

Pratite instrukcije bolnice prilikom korišćenja u bolnici. tada ne bi trebalo koristiti blic na udaljenosti manjoj od 1 metra(3 ft. Isključite aparat u bolnici i avionu Isključite kad ste u avionu prilikom poletanja i sletanja.Za vašu sigurnost Budite pažljivi sa pokretnim delovima Budite pažljivi da ne povredite prste kada radite sa objektivom i drugim pokretnim delovima fotoaparata. Nemojte aktivirati blic kada dodirujete osobu ili objekat Ako se ne pridržavate ovoga može doći do opekotina ili požara. vodite računa da se ne povredite sa delićima stakla i da sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili da dođe u dodir sa ustima ili očima. Izbegavajte dodir sa tečnim kristalom U slučaju da se polomi ili napukne monitor. Posebnu pažnju treba obratiti kada fotografišete decu. CD-ROMs CD-ROM na kome su program i uputstvo na smete reprodukovati u audio CD uređaju. Pridržavajte se mera predostrožnosti kada koristite blic Korišćenje blica u blizini očiju subjekta koji fotografišete može izazvati privremeno smanjenje vida. Korišćenje CD-ROM u audio CD uređaju može dovesti do gubitka sluha ili oštećenja uređaja. Elektromagnetni talasi koji potiču od ovog aparata mogu poremetiti rad električnih sistema aviona ili instrumenata u bolnici. 4 in. iv .) od subjekta.

Korišćenje drugih kablova moze prekršiti granice akta 15 B klase FCC pravilnika. Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u klasi B digitalnih uređaja. • Konsultujte se sa ovlašćenim zastupnikom ili sa tehničarom radio ili TV stanica. shodno aktu 15 iz FCC pravilnika. • Povećanjem razdaljine između uređaja i prijemnika. a koje nisu posebno odobrene od strane Nikon korporacije. 1300 Walt Whitman Road Melville. Ove granice su postavljene da obezbede razumnu zaštitu naspram štetne smetnje u instaliranju. koristi i moze zračiti energiju radio frekvencije i ako nije instaliran i ne koristi se u saglasnosti sa instrukcijama. Ako ovaj uređaj pravi štetne smetnje kod radio ili TV prijema. korisnici se mogu ohrabriti da pokušaju da poprave smetnje primenom jednom ili vise mera koje slede: • Okretanjem ili promenom mesta prijemnoj anteni. Nikon Inc.A. PREDOSTROŽNOSTI Modifikacije FCC zahteva od korisnika da ga obaveste o bilo kakvim modifikacijama koje su napravljene na ovom uređaju. • Povezivanje uređaja sa ulazom i izlazom različito od toga kako je povezan prijemnik. Kablovi za povezivanje Koristite kablove koje prodaje ili preporučuje Nikon. New York 11747-3064 USA Tel: 631-547-4200 v .Napomene Napomena za korisnike iz U.S. Beleške za korisnike u Kaliforniji UPOZORENJE Manipulisanje sa kablom ovog proizvoda može vas izložiti hemikaliji poznatoj u Kaliforniji. Ovaj uređaj stvara. Perite ruke nakon korišćenja. moze izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama.. Svejedno. koje se mogu ograničiti uključivanjem ili isključivanjem fotoaparata. moze izazvati oštećenja kod rađanja ili neke druge reproduktivne štete. nema garancije da se smetnje nece pojaviti u instalaciji.

vi .Napomene Napomene za korisnike iz Kanade UPOZORENJE Ova B klasa digitalnih uređaja ispunjava sve uslove Kanadskog ICES-003. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Sve baterije. Napomena za korisnike iz Evrope Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod može samostalno odložiti. bez obzira da li su označene ovim znakom ili ne. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo. Ovaj simbol na bateriji pokazuje da se baterija može samostalno odložiti.. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo. Nemojte ga bacati sa ostalim kućnim otpadom. napravljene su da se mogu samostalno odložiti na odgovarajućim mestima za to. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Ovaj proizvod je napravljen da se može odložiti samostalno na odgovarajućim mestima za to. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Nemojte ih bacati sa ostalim kućnim otpadom.

C Memorijske kartice Fotografije snimljene sa ovim fotoaparatom mogu da se snime na ugrađenu memoriju aprata ili na izmenljivu memorijsku karticu. informacije koje bi trebali pročitati pre upotrebe aparata. i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju. ili informaciju koja treba da bude pročitana pre upotrebe.” • Podeš.Uvod O uputstvu Hvala sto ste kupili Nikon COOLPIX L120 digitalni aparat. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe. Ova ikona predstavlja napomene. kartica. i SDXC mem. Ilustracije i prikazi na ekranu Ilustr. korišćeni su sledeći simboli i konvencije: Uvod B Ova ikona predstavlja upozorenje. ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu.” • Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju. aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovno podešavanje. 1 . D Ova ikona predstavlja rešenje. pregledanja i formatiranja će se odnositi i primenjivati samo na fotografije koje se nalaze na memorijskoj kartici. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica. Memorijska kartica se mora izvaditi iz fotoaparata pre nego što se formatira interna memorija ili se interna memorija želi koristiti. i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od stvarnosti. kako bi se sprečilo oštećenje kamere. Ova ikona označava da postoji više informacija dalje u uputstvu ili u Brzom vodiču za početnike. Primeri prikaza na ekranu U ovom uputstvu. kartica. Simboli i Konvencije Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna. SDHC mem. C A Napomene • Secure Digital (SD) mem. sve nove slike će da budu snimljene na karticu a operacije brisanja. Ovo uputstvo je napravljeno kako bi ste uživali u pravljenju fotografija sa vašom Nikon digitalnom kamerom. Ukoliko je ubačena memorijska kartica. kao i nazivi tastera i poruka biće označeni zadebljanim tekstom. dodatne informacije koje će Vam pomoći pri korišćenju aparata.

bez Nikonovog pismenog odobrenja. kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima: • Za korisnike u U. i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju. Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www. Pogledajte URL ispod za kontakt informacije: http://imaging. bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileru Nikon (adrese predstavništva su posebno navedene). • Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda.: http://www. prenositi. baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola. bilo kom značenju. rešenjima. napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno. Pre Pravljenja Važnih Fotografija Pre nego li počnete da pravite fotografije tokom važnih događaja (kao što je venčanje ili pre nego li ponesete kameru na putovanje). Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera.europe-nikon. 2 . Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva.A. odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs). KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽEDA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.com/ Uvod Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska kola.nikonusa.nikon.nikon-asia.com/ Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu.Informacije i Opreznosti Life-Long Learning Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci. • Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo nepravilnom upotrebom ovog proizvoda • Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne. prepisivati ili prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku.com/support/ • Za korisnike u Aziji. O Upustvima • Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije.S.com/ • Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.

kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno. Takođe. kao što su slike. digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu. kovanice. čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak. • Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac. javnim propusnicama ili kuponima. Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade. • Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane privatnih kompanija (akcije. duborezi. lične karte i kupone. Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera. Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja. što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. računi. mape. Briga o privatnosti podataka je u potpunosti odgovornost korisnika. Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu. čekovi. da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. slike. • Pridržavajte se napomena o zaštiti prava Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine. 3 . muzika. osim kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije. obrišite sve svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje. ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer. itd). kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno.Informacije i Opreznosti Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom skenera. filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. hartije od vrednosti. crteži. licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih grupacija. Uvod Disposing of Data Storage Devices Uklanjanje Memorijskih Uređaja Imajte na umu. sliek vedrog neba). sertifikati. ne kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade. Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe zakonom zabranjeno. vladine akcije ili lokalne akcije. Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite memorijske uređaje. budite sigurni da ste zamenili i slike sa ekrana dobrodošlice (A 105). kao što su propusnice i kuponi za hranu.” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca.

................ 90.................................. 28 14 Bočna kontrola zuma .................23 g : tele ......................... 28 DC ulazni konektor (za AC adapter posebno se kupuje) .................................... 98 13 m taster za izvlačenje blica ............................ 115 Taster za uključenje/Indikator lampica ...35 Okidač ......................31 AF-assist lampa ........ 141 4 ...... 24 Lampa samookidača ............................................................. 15....................87 MIkrofon (stereo) .................. 93.......7......................................................7......................................... 129 USB konektor i audio/video izlaz 90................................................... 93.....................................23 15 Objektiv ...................................................................6 Blic .................................64 j : Pomoć ........................90 12 Pin poklopac ....... 25.............. 98 2 3 4 5 6 11 HDMI mini konektor ........... 23 f : Široko ......................... 127..............................................................62 i : Zum reprodukcije ..........................Delovi fotoaparata Telo fotoaparata 1 Uvod 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 13 1 Kontrola uvećanja ......................79 7 8 9 10 Ušica za kaiš ........ 20.................. 23 h : Reprodukcija ikonica ... 116 Zvučnik ................................................................

.............. 143 13 Ležište baterije .............18 5 .......................28 b (e snimanje filma) taster ...........11 k (prihvatanje selekcije) taster ............... 11 9 Zatvarač ležišta baterije/slota memorijske kartice ....27....8 A (režim fotografisanja) taster ........................................ 26 Ušica za kaiš ............................14...........................Delovi fotoaparata 1 2 3 4 5 6 Uvod 7 8 11 10 9 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 Monitor ........................ 66.................... 82..........................10 c (reprodukcija) taster ......................14 14 Slot memorijske kartice ............................. 87 11 d taster ............6 Džojstik ................................................................................................. 52...................................... 18 10 l (brisanje) taster ......12.... 104 12 Stativ .......... 10............10 lampa blica .....................................

B 6 Poklopac objektiva • Uklonite poklopac sa objektiva pre nego li fotografišete.Delovi fotoaparata Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva Postavite poklopac objektiva na kaiš fotoaparata. a potom postavite kaiš na fotoaparat. Uvod Postavite na dva mesta. isključeno je napajanje ili dok nosite fotoaparat. . npr. postavite poklopac kako bi zaštitili objektiv. • U momentima kada ne slikate.

Uvod 7 . • Lagano gurnite ka dole ugrađeni blic. Kada ne koristite blic. držite ga u spuštenom položaju.Delovi fotoaparata Podizanje i spuštanje ugrađenog blica Pritisnite m taster za izvlačenje blica da izvučete blic. • Pogledajte “korišćenje blica” (A 28) za više informacija o podešavanju blica.

....... 32 Opcije boja ..............0 4 5 1 2 3 9 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 999 a 9999 3200 1/125 F3 .................................... 55 Režim konstantnog slikanja ... 50...................................23..............132 Indikator vremenske zone .................................................................. 114 Redukcija šuma vetra ...... 53 20 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 a broj preostalih slika (običnih fotografija) ..............................................................20............................ 51 Indikator zuma . 48............ Indikatori koji se pojave na displeju tokom slikanja ili pregledavanja fotografija će nestati posle nekoliko sekundi (A 110).......... 24 Režim blica .................................... 28 Indikator kapaciteta baterije ..106 Utiskivanje datuma . 1 999 23 22 19 18 1m00s b 1m00s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Režim snimanja*.................................... 79 Makro režim ........21.................................... detekcija ljubimca) ................................................................................................................. 49 Indikator samo-okidača/Autookidač portreta ljubimaca . 58 Kompenzacija ekspozicije ....22. 20 b dužina Filma .......... 59 Režim belog balansa ................... 86 “Datum nije podešen” indikator ................ 24 Fokusno polje (detekcija lika................. 79 Indikator interne memorije ............................ 85 Ikona detekcije pokreta .......... 46................. 51 AE/AF-L Indikator .............................................. 57 Vrsta režima sport...................... 43 8 ..............22.......112 Opcije filma ......................... 21 Blenda ............ konstantno ................ 24 ISO osetljivost ............................ Uvod Snimanje 29 28 27 26 25 24 +1... 113 Elktronska VR (filmovi) ................... 84 Režim slika ............................. 20 Ikona smanjenja vibracija (fotografije) ... 24 Fokusno polje ......................30...............31.......... 33................ 24 Brzina zatvarača..........................21..... 45 Indikator fokusa ..........................................................................................Delovi fotoaparata Ekran Sledeći indikatori mogu da se pojave na displeju tokom slikanja i pregledavanja (trenutni prikazi na displeju variraju od podešavanja aparata)......................

........................ Uvod Reprodukcija 1 14 13 2 3 4 15/05/2011 12:00 9999...................................................... 20 5 Opcije filma* .......................... 26 b Dužina video zapisa ......................................................................... 87 8 Indikator interne memorije .................. 71 14 Broj i tip fajla ....... 67 11 Mala slika ............... 26 9 Indikator reprodukcije filma .. 77 12 D-Lighting ikonica .............Delovi fotoaparata * Razlikuje se prema trenutnom režimu slikanja........ 84 6 Režim slike* ........................... 87 10 Ikona redosleda štampe ....... 87 4 Indikator kapaciteta baterije ................... 53 a Trenutni broj frejmova/ 7 Ukupni broj frejmova ..................JPG 11 12 10 999 999 999/ 5 6 7 9 8 999 999 a 999/ 9999/9999 999 1m00s b 1m00s 1 Datum snimanja ....................................................................... 16 2 Vreme snimanja ....... 16 3 Jačina zvuka ................... 9 .......................................... 76 13 Ikona zaštite ........................................131 * Prikazana ikona varira sa podešavanjima u režimu fotografisanja...............................................................................

• Ukoliko je aparat isključen. b (e snimanje filma) taster • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu snimanja da počnete snimanje filma. • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu reprodukcije da uđete u režim snimanja. Uvod c (reprodukcija) taster • Pritisnite c taster u režimu slikanja da bi prešli u režim reprodukcije. držite pritisnut c taster da uključite aparat u režimu reprodukcije. • Pritisnite A taster u režimu slikanja kako bi se pojavio meni za izbor režima slikanja (A 33).Basic Operations A (režim fotografisanja) taster • Pritisnite A taster u režimu reprodukcije kako bi ste ušli u režim slikanja. Pritisnite ponovo b (e snimanje filma) taster za prekid snimanja. 10 .

4 4 Meni Ekran Odaberite stavku iznad. Prikažite sled.JPG Izaberite prethodnu sliku. Uvod Snimanje Prikaz m (režim blica (A 28)menija / pomerite kursor naviše. Prikaz n (samo-okidač) menija (A 31). Prihvatanje. Odaberite stavku s leva/ prethodni prikaz. desno (K). Odaberite stavku s desna/ pređite na sledeći ekran (prihvatanje selekcije).Basic Operations Džojstik Upravljajte džojstikom pritiskanjem gore (H). Flash mode Prikaz p (makro režim) menija (A 51)/pomerite kursor naniže. Odaberite stavku ispod. Prihvat selekcije (sledeći ekran). Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 11 . Prikaz o (kompenz. levo (J). ili pritiskanjem k. sliku. Reprodukcija 15/05/2011 15:30 0004. ekspozicijie) menija (A 32). dole (I).

Aparat izlazi iz ekrana menija. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Uvod 1 Pritisnite d taster. Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 4 12 Kad je podešavanje završeno. . Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 2 Pritisnite na džojstiku H ili I za izbor stavke. Podešavanje je primenjeno. K je prikazano kad postoji više prethodnih stavki menija.Basic Operations Korišćenje menija aparata Pritisnite d taster (A 5) kako bi vam se pojavio meni za izabrani režim. pritisnite d taster. Za promenu tabova pritisnite J (A 13). i pritisnite K ili k taster. Prikaz setup menija (tokom režima snimanja) L je prikazano kad postoji jedna ili više stavki menija koje slede. džojstik Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 3 Pritisnite H ili I za izbor stavke i pritisnite k taster. Koristite džojstik (A 11) kako bi ste se kretali kroz menije. Prikaz raspoloživih menija u trenutnom režimu slikanja/ reprodukcije Tab za prikaz menija filma (tokom režima snimanja)/ setup meniu (tokom reprod.

Da bi prikazali tabove. pritisnite džojstik J dok je meni prikazan u sledećim režimima. Nemojte koristiti silu dok pritiskate taster okidača. Kad je okidač pritisnut do pola. 13 . Kako bi podesili fokus ili ekspoziciju. Fokus i ekspozicija ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. pritisnite taster okidača do pola. zaustavite se kada osetite otpor. fokus i ekspozicija (brzina zatvarača i blenda) su podešeni.Basic Operations Kretanje između tabova Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Movie Movie options Uvod Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution Pritisnite na džojstiku J kako bi osvetlili tab. Pritisnite na džojstiku HI da odaberete tab i pritisnite k taster ili K. jer ovo može rezultovati u drmanju aparata i pravljenju zamagljenih slika. Pritisnite taster okidača skroz do kraja kako bi napravili sliku. • Lagani auto režim. Kako bi oslobodili okidač i napravili sliku portebno je da pritisnete taster okidača skroz do kraja. Pritisnite taster okidača do pola kako bi ste namestili fokus i ekspoziciju. Izabrani meni će se prikazati. režim scene i pametni režim portreta Okidač Aparat sadrži taster okidača koji radi u dve faze.

kartica ili baterije se mogu ugrejati tokom korišćenja. Uključivanje i isključivanje fotoaparata nakon što ste uklonili poklopac sa objektivam prtiisnite taster za uključivanje aparata. držite c taster. Gurnite poklopac dok držite oblast obeleženu sa 2. a potom će se startovati ekran. Ako je aparat isključen. 14 . okrenite aparat naopačke kako vam baterije ne bi ispale. Pre otvaranja poklopca ležišta baterije/slota memorijske kartice. Aparat. mem. Ponovo pritisnite taster kako bi isključili aparat. Indikator lampica (zelena) će se upaliti na trenutak. karticu. 2 1 3 Prihvatljive baterije • • • * Četri LR6/L40 (AA-veličine) litijumske baterije (dobijaju se) Četri FR6/L91 (AA-veličine) litijumske baterije Četri EN-MH2 punjive Ni-MH (nickel metal hydride) baterije EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. da bi upalili aparat u režimu reprodukcije (A 26). 3 Zatvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. i ubacite baterije.Prvi koraci Ubacivanje baterija 1 Otvorite ležište baterije/slot memorijske kartice. Budite oprezni kada uklanjate baterije ili mem. Kada se aparat isključi ugasiće se i lampica i ekran. 3 1 2 Prvi koraci 2 Ubacivanje baterija Potvrdite da su pozitivni (+) i negativni (-) terminali pravilno orijentisani kao što je prikazano na ležištu baterija.

apart će automatski da se ugasi. uključite aparat i promenite podešavanje. C C C Alkalne baterije Alternativni izvori napajanja Performansa alkalnih baterija u velikoj meri zavisi i od proizvođača. Power Saving Function (Auto Off) Ukoliko se ne izvrši ni jedna operacija u toku nekog perioda. • Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja može da bude promenjeno u Auto off opciji (A 116) u setup meniju (A 103). aparat ulazi u režim mirovanja za 30 seconds (osnovno podešavanje). ili b (e snimanje filma) taster U režimu snimanja i reprod. 15 . • Ne mogu da se koriste baterije koje imaju jednu od sledećih deformacija: Baterije kojima se ljušti izolacija Baterije kojima izolacija ne pokriva prostor oko negativnog pola Baterije sa ravnim negativnim polom B B O EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama Kad koristite EN-MH2 baterije sa COOLPIX L120. pritisnite sledeće tastere da ga reaktivirate: tastera za paljenje. Koristite AC Adapter EH-67 (može odvojeno da se poruči) (A 129). Uverite se da su lampica i ekran isključeni pa tek onda otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorisjke kartice. Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja . A taster. okidač . 126). Kada se koristi bilo koji drugi tip baterije. pre nego li počnete sa korišćenjem baterija. c taster. is displayed Uklanjanje baterija Make sure that the lens cap has been removed. 129). • Ne kombinujte nove i stare baterije ili baterije ražličitog tipa i proizvođača. odaberite tip ubačenih baterija (A 123) u setup meniju (A 103) da se poklapa sa tipom baterija ubačenih u aparat. Ukoliko napravite ovakvu grešku možete izazvati pregrevanje ili oštećenje fotoaparata. Odaberite pouzdan brend. punite odjednom četiri baterije korišćenjem punjača baterija MH-73 (A 123. and turn the camera on. Ako se ni jedna operacije ni izvede u narednih tri minuta. and turn the camera off and then on again. Tip baterije da bi poboljšali performanse baterije. ekran će automatski da se ugasi i aparat će da pređe u režim mirovanja. Dodatne predostrožnosti sa baterijama Prvi koraci • Pročitajte i pridržavajte se upozorenja i predostrožnosti (A iii. Da bi aparat konstantno radiotokom dužeg perioda. Nemojte ni pod kakvim okolnostima.Ubacivanje baterija B B B If Turn the camera off. koristiti drugi tip ili model AC adaptera. • Uverite se da ste pročitali i pridržavali se upozorenja za baterije na iii strani i u poglavlju “Baterija” (A 126). Osnovna postvka je na tipu baterija koje dolaze u paketu sa aparatom. remove the lens cap..

Kada je uključeno zimsko računjane vremena. 16 Back . London Casablanca Back D Zimsko Računanje Vremena London Casablanca Ukoliko je u toku zimsko računanje vremena. Indikator lampica uključenja (zelena) će da zasvetli na trenutak i ekran će da se uključi. datum i vreme neće biti podešeni. 2 Koristite džojstik H ili I za odabir željenog jezika a potom pritisnite k taster.Podešavanje Jezika na ekranu. Datuma i Vremena Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat. 1 Prvi koraci Pritisnite taster za uključivanje aparata. pritisnite džojstik H na ekranu za odabir vremenske zone u koraku 4 kako bi ste uključili zimsko računanje vremena. pritisnite džojstik na I. ova ikonica W će biti prikazana u vrhu ekrana. Language Džojstik Cancel 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes a potom pritisnite k taster. Time zone and date Choose time zone and set date and time? Yes No Cancel 4 Pritisnite J ili Kda bi ste odabrali vašu vremensku zonu (A 109) i pritisnite k. Da bi ste isključili zimsko računjane vremena. Ukoliko ste odabrali No .

omogućite uštampavanje datuma iz opcije Print date (A 112) u setup meniju (A 103)nakon podešavanja vremena i datuma. Hour. J. I. • Izaberete Time zone and date opciju (A 106) u setup meniju (A 103) za promenu trenutnog vremena i datuma. ili K za promenu datuma i vremena i pritisnite k. Izmenite vrednost: Pritisnite H ili I. Primenite podešavanja: Izaberite Minute i pritisnite k ili K. Odaberite polje: Pritisnite K ili J (obeležavanje prelazi između D. Prikazaće se meni za odabir režima fotografisanja. Y. Aparat prelazi u režim fotografisanja i možete da slikate u režimu Easy auto (A 20). i Minute). 8 Kada se prikaže Easy auto mode. kako bi prešli u drugi režim slikanja (A 33). Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu. 17 . Datuma i Vremena 5 Pritisnite H ili I da odaberete format datuma i pritisnite k ili K. M. Date format Y/M/D Year/Month/Day M/D/Y Month/Day/Year D/M/Y Day/Month/Year Prvi koraci 6 Pritisnite H.Podešavanje Jezika na ekranu. pritisnite k taster. Pritisnite džojstik H ili I pre k. Easy auto mode D Promena i utiskivanje Datuma i Vremen • Za uštampavanje datuma na slike kad slikate. Date and time D M Y 01 00 01 00 2011 Edit 7 Uverite se da je uklonjen poklopac sa objektiva i pritisnite A.

da pregledavate. podaci će automatski biti smešteni na memorijsku karticu i podaci koji su snimljeni na memorijsku karticu mogu da se pregledavaju. (A 129). Gurnite karticu dublje (1) kako bi delimično izbacili karticu. Ukoliko je memorijska kartica ubačena u aparat. Proverite da li je memorijska kartica dobro orijentisana. isključite aprat i uverite se da ugašeni lampica napjanja i ekran i otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. kartica mogu da se ugreju tokom upotrebe. B Ubacivanje Memorijske Kartice Ubacivanje memorijske kartice naopčke može da ošteti aparat ili memorijsku karticu. 102 MB) ili na Secure Digital (SD) memorijske kartice (kupuju se posebno. okrenite aparat naopčke kako ne bi ispale baterije.Stavljanje memorijske kartice Snimljeni podaci se smimaju u internu memoriju fotoaparata (pribl. • Napomena: Baterija i mem. karticu. kartice. Potom je možete izvaditi rukom (2). Uklanjanje Memorijske Kartice Pre uklanjanja memorijske kartice. budite oprezni pri uklanjanju baterije i mem. 1 3 2 2 Ubacite mem. Nemojte izvlačiti karticu pod uglom. brišu ili prenose. brišete ili prenosite podatke sa interne memorije. Prvi koraci 1 Uverite se da su lampica napajanja i ekran ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. 3 Zatvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. 1 2 18 . Budite uvereni da ste ugasili aparat pre nego otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. Pre nego li otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. Polako gurajte memorijsku karticu u njeno ležište sve dok ne klikne. Uklonite memorijsku karticu ukoliko želite da snimate podatke na internu memoriju..

ili dok se vrši upis podataka. • Ne postavljajte etikete ili nalepnice na memorijsku karticu. brisanje sa memorijske kartice ili pak prenos podataka na računar. ili pak za formatiranje memorijske kartice. Format card? memorijska kartica treba da bude formatirana pre uporebe (A 117).vadite ili ubacujete karticu . Greške mogu da dovedu do gubitka podataka i/ili oštećenje aparata i memorijske kartice . • Ne rastavljati je ili modifikovati. Koristite džojstik kako bi ste odabrali Yes i pritisnite k taster.vadite baterije . 19 . Prvi koraci B Prekidač Zabrane Upisivanja prekidač zaštite upisa Kada se prekidač nalazi u “lock” poziciji. Budite sigurni da ste Yes napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja No memorijske kartice. podaci ne mogu da se upišu ili obrišu sa memorijske kartice. ili oblastima koje su izložene visokim temperaturama. • Nemojte da činite sledeće operacije tokom formatiranja. savijati. kartice sve dok se format. otključajte ga povlačenjem ka “write” (upis) poziciji za upis ili brisanje slika. ili izlagati vodi i jakim fizičkim šokovima. • Ne izlažite vlazi. • Ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti. • Ne bacati.Diskonektujete AC adapter • Ne formatirajte memorijsku karticu uz pomoć računara. ne završi. Ukoliko se prekidač nalazi u “lock” (zaključano) poziciji. odaberite Format i pritisnite k taster.isključujete aparat .Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice. prašini ili korizivnim gasovima./slota mem. • Ne dodirujte metalne terminale sa prstima ili metalnim predmetima. B Memorijske Kartice • Koristite samo Secure Digital memorijske kartice. • Kada prvi put kada ubacite memorijsku karticu koja je bila korišćena na drugom uređaju budite sigurni da ste je formatirali pre nego li je budete koristili na ovom aparatu (A 117). Card is not formatted. Da bi započeli formatiranje.Stavljanje memorijske kartice B Formatiranje memorijske kartice Ukoliko vam se prikaže poruka sa desne strane na ekranu. • Ne isključujte kameru ili otvarajte poklopac ležišta bat. Prikazuje se dijalog za potvrdu.

Objektiv se izdužuje i ekran se uključuje. Idite na korak 4. Ne može da se slika. Zamenite baterije. Baterija skoro prazna. Easy auto režim je podešen na vreme kupovine. i na tajn način vam omogućava da jednostavno fotografišete koristeći odgovrajući režim za scenu (A 34). Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite A. Indikator baterije 30 Broj preostalih snimaka Broj preostalih slika Prikazan je broj slika koji se može snimiti. 3 Pritisnite džojstik HI da odaberete G Easy auto mode i pritisnite k. Pripremite se da zamenite baterije.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim U G (easy auto) režimu. aparat automatski određuje prigladan režim fotografisanja kada ukadrirate sliku. Easy auto mode 4 Proverite kapacitet baterije i broj preostalih slika. 1 Uklonite poklopac sa objektiva i pritisnite taster za uključivanje da bi upalili fotoaparat.Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Korak 1. Pritisnite m (flash pop-up) taster da izvučete blic (A 7). Opis Baterija u potpunosti napunjena. Indikator kapaciteta baterije Ekran b B N Battery exhausted. Broj preostalih slika koje mogu da budu sačuvane zavisi od kapaciteta interne memorije ili memorijske kartice i podešavanja kvaliteta slike (A 53). Aparat ulazi u G (easy auto) režim. 20 .

aparat automatski bira U. Internal memory indicator Images will be saved to internal memory (approximately 102 MB). ili j režim. When a memory card is inserted. Promena na makro režim kad aparat izabere close-up režim scene. g. IRežim slike Prikazuje podeš. na tamnim lokacijama ili kada je subjektu senci. ili b (e movie-record) taster C Raspoložive funkcije u Easy Auto režimu • Ako je aparat uperen ka nečijem licu. (A 110). 84). f. 21 .Korak 1. o fotografiji prikazani tokom slikanja ili pregleda ugasiće se posle nekoliko sek. kako bi sačuvao bateriju (lampa napajanja treperi) (A 116). • Indikatori i inform. prema trenutnom subjektu i kadriranju. blic se podesi na “isključen” i pojavi se ikona W na ekranu. Ý taster za napajanje. filma pri njegovom snimanju (A 79. k 4320×3240. • Taster makro režima (A 11. C Napomena o blicu Kada je bliz spušten. veličine i kvaliteta slike (kompresija) u meniju režima slike. C is not displayed and images will be saved to memory card. e. • Podesite Vibration reduction na Off (isključeno) kada koristite stativ. • Kada se displej nalazi u režimu mirovanja. • Pritisnite d taster da promenite kombinaciju kvaliteta slike i veličine u Image mode (A 53). 51) na džojstiku nije dostupan. U situacijama kada vam je neophodan blic. okidač. 28). Ikona detekcije pokreta Smanjuje se zamućenje koje je uzrok drmanja aarata ili kretanja subjekta. i. • Raposloživi su samo-okidač (A 31) i kompenzacija ekspozicije (A 32). h. pritisnite sledeće tastere kako bi ga reaktivirali. D Napomena o Detekciji pokreta i Smanjenju vibracija • Pogledajte Vibration reduction (A 113) ili Motion detection (A 114) u setup meniju (A 103)za više informacija. npr. 34). Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 30 Opcije filma Prikazuje podeš. Osnovno podešav. A taster. Ikona smanjenja vibracija Smanjuje efekat drmanja aparata.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim Indikatori prikazani u G (Easy auto) režimu režim fotografisanja U easy auto režimu. podignite blic (A 7. automatski će da prepozna lice i da se fokusira na njega (A 24.

Ukadrirajte Sliku 1 Pripremite fotoaparat. odaberite drugi režim fotografisanja. B 22 O Easy Auto Režimu • Ponekad se možda neće odabrati željeni režim scene. Držite vaše prste i ostale objekte dalje od objektiva. lice koje je najbliže fotoaparatu će da bude uokvireno žutom duplom linijom. Pozicionirajte glavni subjekt u centru zone fokusa. Kada aparat odredi režim scene. režim fotografisanja je U. AF pomoćnog osvetljenja. Ukoliko se to dogodi. mikrofona. fokus će biti na sredini kadra. Kada fotoaparat prepozna lice čoveka. to lice će da se uokviri duplom žutomm linijom.Korak 2 . Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Ukadrirajte sliku. a ostala lica sa samo jednom linijom. • Kada se korsti digitalno uvećanje. promeniće se ikona režima fotografisanja (A 34). . Ikona režima slikanja 30 Kada fotografisšete subjekte koji nisu ljudi ili kada nije prepoznato niti jedno lice. Držite fotoaparat čvrsto obema rukama. blica. Ukoliko je prepoznato više od jednog lica. Može da se prepozna do 12 lica.

• Kontrola bočnog zuma se može uključiti preko g ili f za upravljanje zumom. Interpolacije startuje kada je pozicija zuma iza V. mala slika. utičući na blagu degradaciju kvaliteta slike. uvećanje oblasti vidljive na ekranu. digitalni zum koristi digitalno procesiranje slike poznato kao interpolacija ili uvećanje slike. tj. Rotirajte kontrolu zuma ka f da umanjite. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g da bi uvećali objekat. rotiranje i zadržavanje kontrole uvećanja u poziciji g pokreće digitalni zum. Objekat se uvećava do 4× više od maksimalng optičkog uvećanja. zum Dostupan digit. 23 . Smanji Uvećaj Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode g Uvećaj f Smanji Optički zum Digital zum Digitalno uvećanje Kada je aparat zumiran do maksimalnog optičkog uvećanja. dozvoljavajući potvrdu pozicije zuma u kojoj je slikanje bez interpolacije moguće po trenutnom podešavanju za kvalitet slike. Maks. opt. • Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom zumiranja.Korak 2 . zum. C Digitalno uvećanje i interpolacija Za razliku od optičkog zuma. Kada se zum poveća iza pozicije V interpolacija se startuje i zum indikator postaje žut da bi ukazao da je početo sa interpolacijom. Pozicija V se pomera u desno i veličina slike se smanjuje.Ukadrirajte Sliku Korišćenje uvećanja Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički zum. • Fokus će da bude na sredini ekrana (bez prikazane aktivne zone fokusiranja) kada se koristi digitalni zum. • Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu poziciju kad je aparat uključen.

Korak 3 . Kada je subjekat u fokusu.1 brz. i ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. Okidač se vraća u početnu poziciju i slika će da bude zapamćena na memorijskoj kartici ili internoj memoriji. Ako fokusno polje i indikator fokusa blinkaju crveno kad je okidač pritisnut do pola. aparat ne može da fokusira.1 brz. indikator fokusa svetli zeleno (A 8). zatvarača Blenda Kad lice nije prepoznato: • Aparat se fokusira na subjekat u centru kadra. Kada se uspostavi fokus. Kad je lice prepoznato: • Aparat se fokusira na lice uokvireno duplm okvirom. Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite taster okidača do pola. 1/125 F3. zatvarača Blenda Kada se koristi digitalni zum. 24 . Fokus i ekspozicija su zaključani kad je okidač pritisnut do pola (A 13). Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 1/125 F3.Fokus i Slikanje 1 Pritisnite taster okidača do pola. zona fokusa nije prikazana i fotoaparat se fokusira na sredinu kadra. 2 Pritisnite taster okidača skroz do kraja. fokusno polje svetli zeleno. Kad je subjekat u fokusu dupli okvir svetli zeleno.

subjekat neće biti u fokusu uprkos činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle zeleno. budite sigurni da je rastojanje između kamere i subjekta na kome je zaključan fokus isto kao i do stvarnog subjekta. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode B C O detekciji lica Vidite “O Detekciji lica” (A 34) za više informacija. pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi ste ponovo fokusirali. U nekim retkim slučajevima. subjekat se nalazi ispred belog zida u beloj majci) • nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata (npr. broj preostalih snimaka će da zatreperi. • Subjekat je veoma taman • Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. Iskljućenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice. subjekat se nalazi unutar kaveza) • Subjekat se brzo kreće U situacijama koje su gore opisane. Kada koristite zaključavanje fokusa. 25 .Fokus i Slikanje B Tokom snimanja Dok se vrši pamćenje slike. ili fokusirali na drugi subjekat i koristite zaključavanje fokusa (A 50). AF-assist lampa i blic Ukoliko je subjekat loše osvetljen uključuje se AF-assist lampa (A 115) kada se okidač pritisne na pola. B Autofokus Autofokus možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. a kada se pritisne do kraja može zasvetleti blic (A 28). sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci) • Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr. Ne otvarajte ležište baterije/ zatvarač slota memorijske kartice.Korak 3 .

će biti prikazane preko celog ekrana (izuzev slika snimljenih u Pet portrait režimu scene (A 43)). Režim reprodukcije Vidite “Više o reprodukciji” (A 61) i “Editovanje slika” (A 75) za više informacija.JPG A (režim snimanja) c (reprod. b (e movie-record) taster da bi prešli u režim fotografisanja. Paljenje aparata pritiskom na c taster Kada je fotoaparat ugašen. Kada prelistavate fotografije na internoj memoriji . C C C C 26 Kad se aparat isključio da sačuva energiju Da reaktivirate monitor dok lampa napajanja blinka. okidač.) Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Džojstik 4/ 4 Indikator interne mem. pritisnite c taster (A 116). pojaviće se C. Sočivo se ne izdužuje. zadržavanje c tastera aparat će da se pokrene u režimu reprodukcije. Pritisnite I ili K da vidite sledeću sliku.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Viewing Images (Playback Mode) Pritisnite c taster. Pregledanje fotografija Slike snimljene sa detekcijom lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiraće se i autom. Poslednja napravljena fotografija će biti prikazana preko celog ekrana. 15/05/2011 15:30 0004. . C se neće pojaviti i slike koje se nalaze na memorijskoj kartici će se pojaviti. Pritisnite A taster.Korak 4 . Pritisnite džojstik H ili J da vidite prethodnu sliku. Fotografije mogu da budu prikazane u umanjenoj rezuluciji dok se učitavaju sa kartice ili interne memorije. Kada se ubaci mem kartica.

Obrisane slike se ne mogu povratiti. Rotirajte kontrolu zuma (A 4) na g (i) za prikaz preko celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica. ekranom za brisanje odabranih slika 1 Pritisnite na džojstiku J ili K da odaberete sliku za brisanje. 2 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete metod brisanja i pritisnite k . Da otkažete . Erase selected images: izaberite više slika i obrišite ih. i pritisnite H za prikaz y. Da bi izašli bez brisanja fotografije pritisnite d taster. Current image: briše trenutnu sliku preko celog ekrana ili govornu poruku. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Delete Current image Erase selected images All images 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes i pritisnite k.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Brisanje fotografija 1 Pritisnite l kako bi obrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na ekranu. 27 . Pratite instrukcije na ekranu. Prebacite važne slike na računar pre brisanja. pritisnite I da uklonite y. • Obrisane slike se ne mogu povratiti.Korak 4 . Ý “Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika” All images: briše sve slike. Prikazan je ekran potvrde. pritisnitel taster l kako bi obrisali poslednju načinjenu fotografiju. Erase selec ted images Back ON/OFF 2 B C Prikažite y za sve slike za brisanje i pritisnite k da primenite odabir. • Zaštićene slike ne mogu se obrisati (A 71). O brisanju slika Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja Dok ste u režimu slikanja. Da izađete bez brisanja. Erase 1 image? Yes No Uprav. pritisnite H ili I da odaberete No i pritisnite k.

određene režime scene (A 35). blic spušten. • Ako je ugrađ. Auto with red-eye reduction Smanjuje “crvene oči” kod portreta (A 30).) kad aparat zumira do kraja. Y Slow sync Auto režim blica kombinovan sa malom brzinom zatvarača.5 do 3. dostupni su sledeći režimi blica. Kad je ugrađ. do 19 ft. Izbor režima blica Pri korišćenju auto režima (A 50). Koristi da “popuni” (osvetli) senke i slabo osvetljene subjekte. 8 in. možete da fotografišete sa blicem tako što ćete podići ugrađeni blic. 10 in. • Blic ima domet od oko 0.) kad aprat odzumira do kraja. do 9 ft.Korišćenje blica Na tamnim lokacijama kada je subjekt u tami. aparat automatski podešava režim blica prema određenom režimu scene.5 do 6. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 28 . i oko 1. Fill flash Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena. U V W X Auto Blic automatski okine kada je slabo osvetjenje. Off Blic neće da okine čak ni kad je osvetljenje slabo. a spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili slabog osvetljenja. Blic će da osvetli glavni subjekt. blic podignut kodd korišćenja easy auto zumira (A 20). podešavanja blica se menjaju na isključeno i W je prikazano na vrhu monitora.0 m (1 ft. ili pametni režim za portrete (A 46).0 m (5 ft.

Kad je U (auto) primenjeno. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite m (flash mode) na džojstiku. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera u roku od nekoliko sekundi. 3 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete režim blica i pritisnite k.Korišćenje blica 1 Pritisnite m (flash pop-up) taster. 29 . bez obzira na podešavanja Photo info (A 110). Ikona odabranog režima blica će da bude prikazana. Prikazuje se meni blica. selekcija će biti poništena. Blic se izvlači. gornjem uglu ekrana. D će nestati za par sekundi. Kada je blic spušten on je isključen W (off). Flash mode 30 B Spuštanje blica Zatvorite blic kada ga ne koristite (A 7).

Ukoliko je baterija skoro prazna. • Vreme koje je potrebno da bi se napravila sledeća fotografija se blago povećava. Obratite pažnju na sledeće pri snimanju: • Zbog pred blica. • redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama. drugi delovi slike mogu biti pod uticajem. postoji kratka pauza između trenutka kada je okidač pritisnut skroz do kraja i trenutka kada se načini fotografija. C Redukcija Crvenih Očiju Ovaj aparat opremeljen je sa naprednim red-eye reduction sistemom. ukoliko se detektuju “crvene oči” . 30 . • F (smart portrait) režim: U Auto • d (sport continuous) režim: W Off (locked) • A (auto) režim: U Auto Blic se ne može koristiti sa svim opcijama. smanjujući crvenilo u očima.Korišćenje blica B Slikanje Pri Slabom Osvetljenju i Kada je Blic Isključen (W) • Preporučuje se korišćenje stativa kako bi se stabilizovala kamera tokom slikanja kako bi se izbegao efekat drmanja kamere. Kako bi ste smanjili refleskije podesite blic na W (off) ili spustite blic. • Off: Blic neće da odradi tokom slikanja. Čekajte par sek. • Blinks: Blic se puni. B C O blicu Kada koristite blic. do pola.Uzmite neki drugi režimblica. Blic će da okine nekoliko puta pri niskom intezitetu pre glavnog blica. C Podešavanje režima blica Osnovno podešavanje varira sa režimom snimanja (A 33). • E može biti prikazano na ekranu snimanja. Lampa blica Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Lampa blica prikazuje status blica kada je okidač prit. • Retko. i pokušajte ponovo. Nikonov In-Camera Red-Eye Fix procesira sliku pre nego što je ona sačuvan. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kada koristite stativ. reflekcija od čestica prašine koje lebde u vazduhu će biti prikazane kao svetle tačke na slici. displej će da se ugasi i ostaje isključen sve dok se blic u potpunosti ne napuni. E indikator se uključi kada fotoaparat automatski poveća osetljivost. • On: Blic će da odradi tokom slikanja. • G (easy auto) režim: U Auto • Režim scene: Osnovno podešavanje u zavisnosti od režima scene (A 35). ÝPodešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno (A 60) Podešavanje blica primenjeno uA (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat isključi.

nakon što je okidač pritisnut. pritisnite ponovo okidač. 10 1 / 125 F3 .Pravljenje Fotografija sa Samo-Okidačem Samookidač je koristan za samoportretisanje ili smanjnje efekata drmanja aparata koje se javlja kad se okidač pritisne . Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem. Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer odbrojava. 9 31 . samo-okidač se postavlja na OFF. Self-timer 3 Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola. Prikazaće se meni samo-okidača. Oko jedne sekunde pre nego što se oslobodi okidač. Prikazaće se ikona samo-okidača (n 10). Kad se slika sa samookidačem slike se snimaju 10 sek. Pri korišćenju samookidača preporučuje se korišćenje stativa. 1 4 Pritisnite taster okidača do kraja. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. 1 2 Pritisnite n ((samo-okidač) na džojstiku. Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se napravi slika. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Na džojstiku pritisnite H ili I da izaberete ON. selekcija će da bude poništena. Podesite Vibration reduction (A 113) u setup meniju (A 103) na Off kad koristite stativ. broj sekundi koje su preostale pre nego što se oslobodi okidač su prikazane na ekranu. i pritisnite k. Fokus i ekspozicija će da se podese. lampica prestaje sa treperenjem i ostaje uključena. Kada se otpusti okidač.

Kad je podešeno na bilo koju vr.0.Podešavanje osvetljenja: Kompenzacija ekspozicije Kompezacija ekspozicije se koristi da se promeni vrednost ekspozicije od vrednosti koju preporučuje aparat kako bi napravili svetlije ili tamnije fotografije. 1 2 Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Pritisnite o (kompenzacija ekspozicije) na džojstiku. ponovite sve od koraka1 i namestite vrednost na 0. ekspozicije. . Prikaz vodiča za kompenzaciju ekspozicije. selekcija će da bude poništena. 0. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. različitu od 0. Da iksljučite komp. 30 C 32 Vrednost Kompenzacije Ekspozicije Vrednost kompenzacije ekspozicije u A (auto) režimu (A 50) ostaje zapamćena u memoriji aparata i kada je aparat ugašen. da subjekt bude svetliji. da subjekt bude tamniji. podesite kompenzaciju ekspozicije na “–” stranu.0.0 Exposure compensation +0. Koristite džojstik H ili I kako bi ste podesili ekspoziciju.3 3 Pritisnite k. 4 Pritisnite okidač da slikate. podesite kompenzaciju ekspozicije na “+” stranu. vrednost je prikazana sa H ikonicom na ekranu. i pritisnite k.

aparat automatski bira optimalni režim scene za jednostavnije slikanje. koristite makro režim(za izbliza). b Scene Podešavanja aparata su automatski optimizovana za izabrani tip scene. i slikate. Easy auto mode 3 Pritisnite k. Aparat ulazi u izabrani režim snimanja. ili K da izaberete scenu. d Sport continuous Dozvoljava brzo. I. itd.. J. Prikazan je meni izbora režima slikanja.pritisnite džojstik H. 2 Koristite džojstik H ili I da izaberete režim snimanja.Više o fotografisanju Izbor režima snimanja Mogu se odabrati sledeći režimi slikanja. G Easy auto mode A 20 Kadriranjem slike. 33 . 1 Pritisnite A u režimu snimanja. Kad je izabran režim scene (izaberite drugu ikonicu od vrha i pritisnite K). Možete i da odaberete da slikate kontinuirano. Više o fotografisanju A 35 A 46 A 48 A 50 A Auto mode Možete da promenite režim blica. Za povratak u trenutni režim snimanja bez promene režima snimanja. kontinualno snimanje dok držite okidač. pritisnite A ili okidač. F Smart portrait Aparat detektuje nasmejano lice da uslika lice automatski.

• U nekim situacijama. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. autofokus neće da odradi onako kako se očekuje. kao što je A (auto) režim.Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra • Kad se više ljudi nalazi u kadru.Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom . i subjekat možda neće biti u fokusu bez obzira što je zona fokusa svetlila zeleno. uključujući i one pomenute u “Autofokus” (A 25). Aparat možda neće moći da detektuje lice u sledećim situacijama: . koristite zaključavanje fokusa (A 50). kada aparat ne može da se fokusira.Easy Auto režim Automatsko odabiranje scene Fotoaparat će automatski da odabere jedan od režima scene u zavisnosti od subjekta u koji ste uperili aparat. fokusirajte se na neki drugi subjekt koji se nalazi na istoj udaljenosti od aparata kao i stvarni subjekt. koristite drugi režim. sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. Više o fotografisanju 34 . • U Auto režim (opšta upotreba) • e Portrait (A 36) • f Landscape (A 36) • h Night portrait (A 37) • g Night landscape (A 39) • i Close-up (A 39) • j Backlighting (A 41) Napomena o detekciji lica • sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora.

Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta. I. Tipovi režima scene i karakteristikeÝ (A 36) Beach 3 Ukadrirajte i fotografišite. Prikaz opisa za svaki režim scene (Help) Izaberite režim scene u ekranu izbora scene(korak 2) i rotirajte kontrolu zuma (A 4) ka g (j) da vidite opis za tu scenu. Promena načinjena u ovim podešavanjima će da utiče na sve režime slikanja (osim za continuous). Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene. Koristite blic za režime scene. OSnovno podešavanje jeb (Portrait) (A 36). Prikazan je ekran režima snimanja za odabranu scenu. a potom pritisnite k. J. 35 . Ikona poslednjeg selektovanog režima scene će da bude prikazana. i proverite da ste pritisnuli m (flash pop-up) taster da izvučete blic pre snimanja. b Portrait Z Beach j Night landscape m Fireworks show O Pet portrait c Landscape z Snow k Close-up e Night portrait h Sunset u Food f Party/indoor i Dusk/dawn l Museum p Panorama assist n Black and white copy o Backlighting Izbor režima scene 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili Ida bi odabrali režim scene. 30 D D Režim slike Image mode (A 53) podešavanja se mogu promeniti u meniju scene pritiskom na d. Za povratak na originalan ekran ponovo rotirajte kontrolu zuma kag (j) . ili K da bi odabrali scenu. Portrait Više o fotografisanju 2 Pritisnite džojstik K i pritisnite H.

Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Odabir scene i fotografisanja (Tipovi režima scene i karakteristike) Za opise u ovom delu koriste se lsedeće ikonice: X: režim blica kad je ugrađ. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo. n: samookidač(A 31). • AF-assist illuminator se neće uključivati (A 115) .0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. b Portrait Koristite ovaj režim za portrete. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. m W n Off* p Off o 0. Zona fokusa ili indikator fokusa (A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. Ipak. fokus će da bude na sredini ekrana. c Landscape Koristite ovaj režim za slikovite i gradske pejzaže. • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. . p: macro režim (A 51). aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu. o: kompenzacija ekspozicije (A 32). • Ukoliko je više lica prepoznato. 36 O: Za režime scena saO. m V* n Off* p Off o 0. preporučeno korišćenje stativa. blic podignut(A 28). • Aparat će da se fokusira na besonačnost. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ.

držite aparat čvrsto.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) e Night portrait O Koristite ovaj režim kako bi ste ostvarili prirodnu ravnotežu između glavnog subjekta i kontrasvetla u portertima koji su načinjeni noću. fokus će da bude na sredini ekrana. Preporučuje se korišćenje stativa. Z Beach Hvata blistavost objekata kao što su plaže ili odraz sunca sa površine vode. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu.02 Više o fotografisanju 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. f Party/indoor Hvata trenutke pri svetlosti sveće i u unutrašnjosti sa pozadinskim osvetljenjem. Osnovno podešavanje može se modifikovati.02 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo. • Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu. 37 . • Podignite blic pre snimanja. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Ukoliko je više lica prepoznato. m V1 n Off2 p Off o 0. m U* n Off* p Off o 0. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. 2 Osnovno podešavanje može se modifikovati. m 1 V1 n Off2 p Off o 0.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.

m W* n Off* p Off o 0. • Aparat fokusira na beskonačno.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. preporučeno korišćenje stativa. m W n Off* p Off o 0. 38 O: Za režime scena saO. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. . i Dusk/dawn O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. • AF-lampa (A 115) ne svetli.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. Ipak. m h Sunset Više o fotografisanju U* n Off* p Off o 0. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) z Snow Hvata blistavost objekata kao što su snežna polja.

0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Pravite fotografije cveća. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) j Night landscape O Koristi se spora brzina zatvarača kako bi se napravili zadivljujući noćni pejzaži. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. • AF-lampa (A 115) ne svetli. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). insekata i ostalih malih objekata sa male udaljenosti. m k Close-up Više o fotografisanju W n Off* p Off o 0. 39 . • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola.). Ipak. m U* n Off* p On o 0. • Aparat fokusira na beskonačno.0* * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. 8 in..4 in. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. • Makro režim (A 51) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. Note that the flash may be unable to light the entire subject at distances of less than 50 cm (1 ft.

4 in. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. preporučeno korišćenje stativa. u muzejima i likovnim galerijama) ili u drugim prilikama kada ne želite da koristite blic. • BSS (best shot selector) je uključen (A 57). 40 O: Za režime scena saO.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) u Food Koristite kada pravite fotografije hrane. .0* W n Off* p On o 0. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. m W n Off* p Off* o 0. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. za hue je sačuvano i kad je aparat ugašen. ili Ida pov. m l Museum Koristite u unutrašnjosti gde je zabranjena upotreba blica (npr. Podeš. • Makro režim (A 51)će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. količinu plave. * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). • Pošto na slike utiče drmanje aparata. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. • Možete da podesite hue korišćenjem slajdera na levoj strani ekrana. Pritisnite na džojstiku H da pov. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. količinu crvene.0* Više o fotografisanju * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. 30 • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat.

Blic će automatski da odradi kako bi “dopunio” (osvetlio) senke. m m n Off* p Off o 0.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Aparat fokusira na beskonačno. • Koristite makro režim (A 51) da bi fokusirali iz blizine. bacajući osobine ili detalje u senku. m W n Off p Off o 0. o Backlighting Koristite ovu opciju kada svetlo dolazi iza subjekta.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu.0 n Black and white copy Pruža jasne slike teksta ili crteža sa bele table ili papira. m W* n Off* p Off* o 0. • Podignite blic pre snimanja. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini kadra.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) m Fireworks show O Mala brzina zatvrača se koristi kako bi se uhvatio produžen plamen koje dolazi od vatrometa. Ipak. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Obojeni tekst i crteži neće da ispadnu dobro. 41 . • AF-assist lampa (A 115) ne svetli.

0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) p Panorama assist Koristite ovu opciju kada pravite seriju slika koje će kasnije da buud spojene kako bi stvorili jedinstvenu panoramu korišćenjem priloženog softvera za pravljenje panorame. m Više o fotografisanju W* n Off* p Off* o 0. 42 . Pogledajte Snimanje slika za panoramu (A 44) za više informacija.

kad nisu detektovana lica. m 1 2 Više o fotografisanju W n Y1 p Off2 o 0. na Off u sledećim situacijama.Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač. • Pet portrait auto release je automatski podeš. 43 . • Kad je za režim scene izabrano O Pet portrait .Off: Zatvarač se oslobodi korišćenjem okidača. ili mem. • Kad lice ljubimca nije detektovano. može se osloboditi zatvarač pritiskanjem okidača. d je prikazano na ekranu.7 fps (režim slike je na R 4320×3240). pritisnite na džojstiku J (n).): Okidač odradi automatski kad je lice detektovano. . . Kad je izabran Pet portrait auto release.Continuous: Kad je funkcija autookidača za portret ljubimca aktivirana i fokus postignut na detektovanom licu. Osnovno podešavanje može se modifikovati. Kad se pusti okidač. • Da promenite izbor automatskog okidanja.Kad se okidač drži pritisnutim ako je izabrano Continuous do19 slika se može snimiti brzinom od oko 0. aparat okida 3 puta (kontinualno snimanje brzinom od oko 0. fokusira ga i okida (Pet portrait auto release).Kad je 5 serija slika snimljeno autookidačem . .Slikanje pogodno za scene(Režim scene) O Pet portrait Koristite za slikenje ljubimaca (psi ili mačke). . F je prikazano na ekranu. dupli okvir je prikazan oko najvećeg lica.a ostala lica su uokvirena jednostrukim. • Faktori kao što je udaljenost ljubimca i aparata.Pet portrait auto release (default setting): osnovno podeš.Kad se aparat uključi nakon što je bio u režimu mirovanja(A 15) . Do 5 lica se može detektovati. Kad je detektovano više lica.02 Off se može odabrati. izaberite Single ili Continuous. Zvuk zatvarača i tastera(A 115) neće nestati. . • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. • Dupli okvir(fokusno polje) je oko detektovanog lica i postaje zeleno kad je fokus postignut. orijentacija ili osvetljenost lica i brzina kojom se ljubimac kreće mogu da spreče aparat da detektuje lica mačaka i pasa ili mogu da izazovu detekciju drugih lica koja nisu mačke ili psi.7 frejma u sekundi sa režimom slike na R 4320×3240). • Digitalni zum nedostupan. aparat fokusira subjekt u centru kadra. Samookidač nedostupan.Kad nema slobodnog mesta na internoj mem. Kad je Continuous izabrano. . Kad aparat detektuje lice ljubimca. snimanje se završava. pritisnite na džojstikuJ (n) i ponovo promenite podešavanje. kartici Da nastavite snimanje u Pet portrait auto release . 30 .

Podesite režim blica (A 28). Panorama assist 2 Više o fotografisanju Pomoću džojstika odaberite pravac i pritisnite k. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. 30 4 Napravite sledeću fotografiju. Bela ikona smera panorame I će da bude prikazana u željenom smeru. gore (K) ili dole (L). levo (J). . Ponovo pritisnite k taster kako bi ponovo odabrali smer.samo-okidača (A 31). makro režim (A 51) i kompenzaciju ekspozicije (A 32) ukoliko je to potrebno.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Snimanje za panoramu Fotoapart fokusira na subjekat koji se nalazi u centru kadra. Ukomponujte sledeću fotografiju tako da se jedna trećina kadra preklapa sa prethodnom fotografijom i pritisnite okidač. 30 3 Napravite prvu fotografiju. Odaberite kako će slike da budu sastavljene u završenoj panorami: desno (I). Koristite stativ za bolje rezultate. Pojaviće se Ikonica za pravac panorame (I) koja ukazuje na to u kom pravcu će se slike spajati. Prva slika je uvećana na jednoj trećini monitora. End 29 44 . Žuta ikona pravca panorame (II) će da se pomeri u odabranom smeru i pritisnite k taster kako bi ste odabrali smer. Ponavljajte sve dok ne napravite dovoljan broj fotografija da završite panoramu. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pomoću džojstika izaberite p Panorama assist (A 35).

samookidača. ekspozicije ne mogu da se podešavaju nakon što je napravljena prva fotografija. D OR Sve fotografije načinjene u panorama seriji imaju ista podšavanja ekspozicije. D Više informacija Vidite “Nazivi slika/zvuk fajlova i foldera” (A 131)... belog balansa i fokusa. makro režima. preporučuje se povećanje vremena koje je potrebno da isteče pre nego li se pokrene automatsko isključivanje. i kompenz.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) 5 Pritisnite k taster kada ste završili sa fotografisanjem. R se pojavljuje da indicira da su ekspoz. Slike ne mogu da budu obrisane. End 27 Više o fotografisanju B Panorama Assist • Podešavanja režima blica. niit zum ili podešavanja Image mode (A 53) mogu da se menjaju dok se ne završe sve fotografije iz serije. • Snimanje panorama serije će da bude prekinuto ukoliko se pokrenulo automatsko isključenje (A 116)tokom fotografisanja. Fotoaparat se vraća na korak 2. 45 . End 29 D Panorama Maker 5 Instalirajte Panorama Maker 5 sa priloženog ViewNX 2 CD. Kad je snimljena prva fotogr. balans bele i fokus zaključani. Prebacite slike na računar (A 93) i koristite Panorama Maker 5 (A 96) za spajanje pojedinačnih slika u celu panoramu.

koristite džojstik H ili I da izaberete F.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) Aparat detektuje nasmejano lice i automatski slika. Da završite. i pritisnite k.1 Detektuje do tri lica. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja. okidač je automatski pušten. Ukoliko aparat detektuje nasmejano lice na osobi koja je uokvirena duplom linijom. Podignite blic kad ga koristite(A 7). lice će biti uokvireno duplom žutom linijom u zoni fokusa. Ukoliko je prepoznato više lica. dupla linija će da pozeleni i fokus će da se zaključa. Smart portrait 2 Više o fotografisanju Ukadrirajte sliku. 3 Automatska odrada okidača. fotoaparat automatski fotografiše koristeći osobine prepoznavanja lica i detekcije nasmejanog lica uzastopno. The camera enters smart portrait mode. 1/125 F3. isključite aparat ili pritisnite A taster da pređete u drugi režim snimanja. a ostala lica sa samo jednom linijom. i kada lice dođe u fokus. Usmerite fotoaparat ka subjektu. 4 Završetak snimanja. 46 . lice koje je najbliže sredini ekrana će biti uokvireno duplom linijom u zoni fokusa. EPosle svake odrade okidača. Ukoliko aparat prepozna lice (lice spreda).

Aparat fokusira na subjekat u centru kadra kad lice nije detektovano. a blinka brzo odmah nakon odrade okidača. • Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). Ručna odrada okidača Može se slikati i pritiskom na okidač. 47 . C C C Blinkanje Lampe samookidača Više o fotografisanju Lampa samookidača blinka polako kada aparat detektuje lice. “Autofokus” (A 25) za više informacija. D Više informacija Pogledajte. novo podeš. (može se promeniti. utiče na druge režime snimanja (osim sport kontinuirano). • O detekciji lica Ý A 34 C Auto Off (Standby Mode) u Using Smart Portrait Režimu Kada koristite pametni režim portreta. • U pojedinim uslovima snimanja. prioritet lica neće imati efekta i nasmejano lice možda neće biti prepoznato. • Fotoaparat je detektovao lice ali ne može da detektuje nasmejano lice.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) B O Smart Portrait Režimu • Digitalni zum nedostupan.) • Makro režim i režim samookidača nedostupni. Raspoložive Funkcije u Smart Portrait Režimu • Režim blica (A 28) se automatski prebacuje u U (auto flash) kad je blic izvučen. Auto off (A 116) će da isključi fotoaparat ukoliko niti jedna od operacija nije izvršena u sledećim situacijama: • Fotoaparat nije detektovao niti jedno lice. Ako je podešavanje režima slike promenjeno. • Režim slike može biti promenjen (A 53) pritiskom na d.

aparat snima do 20 slika. ekspozicije i balansa belog ostaju na vrednostima koje su podešene za prvu sliku u svakoj seriji. na Continuous H. i pritisnite k. Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. Aparat prelazi u sport continuous režim. konstantno fotografisanje sve dok držite okidač pritisnutim. 411 C • • • • • Raspoložive funkcije sa Sport Continuous 48 Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) Sport continuous režim dozvoljava rafalno. i zaustavlja se kada broj fotografija dostigne maksimalan dozvoljen broj (A 49). . Makro režim i režim samookidača nisu dostupni. Konstantno fotografisanje će da traje sve dok je taster okidača pritisnut do kraja. Blic nije dostupan. • Režim slike može se podesiti na M 2048×1536 ili manje. • Sa osnovnim podeš. • Podešavanje fokusa. sport continuous meni Ý A 49 Pritisnite d nakon što ste završili sa podešavanjima da bi se vratili u režim slikanja. Sport continuous 2 Pritisnite d. • ISO osetljivost je podešena na visoku. Sa konstantnim fotografisanjem. trenutni pokreti kretanja subjekta mogu da budu uhvaćeni. Pritisnite okidač do pola da bi podesili fokus i ekspoziciju.3 frejma u sekundi (fps). kako bi izvršili podešavanja u sport continuous meniju. U ovom režimu. 1 Više o fotografisanju PritisniteA u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili I da bi odabrali d.Konst. AF-assist lampa (A 115) ne svetli. Sport continuous Image mode Sport continuous 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. pritisnite d da podesite Image mode ili Sport continuous (tip sport continuous režima) (A 49). na brzini do 15.

Više o fotografisanju D Više informacijan Pogledajte. • Pritisnite d da izađete iz menija.3 kadrova u sek (20 kadrova max. slika možda neće imati dobru ekspoziciju pri lepom vremenu (slike mogu da budu preeksponirane). na slikama se mogu pojaviti svetle linije (A 128).9 kadrova u sek (20 kadrova max. itd. Preporučujemo da izbegavate svetle objekte tokom kada slikate pod fluoroscentnim ili živinim svetlom. Image mode Image mode (A 53) se može podesiti. režima slike u sport continuous meniju sačuvano je odvojeno od podeš. podešena na raspon od 1/4000 do 1/60 s. • ili više. • Brzina zatvarača je autom. krajnje slike će možda izgledati malo grubo. • Ukoliko se tokom fotografisanja zahvate svetli objekti kao što su sunce i sijalice. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) B Napomene o Sport Continuous režimu • Možda će trebati neko vreme da bi se slike sačuvale nakon snimanja. režima slike. 15. slikanje i maksimalni broj kadrova koji će se snimiti. • k Continuous H (osn. images may appear rough as a result. režima slike u drugim režimima snimanja i ne utiče na druge režime. dostupna su sledeća podeš. podeš): aproks. brzine upisa podataka na mem. pritisnite d button (A 5) da izmenite sledeće opcije u sport continuous meniju.5 kadrova u sek (20 kadrova max. U sport continuous režimu. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. O 640×480. Sport continuous Selektujte vrstu sport continuous režima da odredite maksimalno kontin. • Pošto je ISO osetljivost podešena na 400 or higher. To vreme zavisi od broja snimaka. • Koristite džojstik za podešavanja (A 11).) • l Continuous M: aproks. N 1024×768 (osn. “Autofokus” (A 25) za više informacija. karticu. Podešavanje Sport Continuous Shooting Režima Nakon prikazad (sport continuous) ekrana režima snimanja(A 48).Konst.) 49 . nalon čega je fokus zaključan. podeš). 7. Proper exposure may not be obtained in clear weather (images may be overexposed). režima slike: M 2048×1536. 4.) • m Continuous L: aproks. • Brzina konstantnog fotografisanja može da bude manja u zavisnosti od podešavanja brzine zatvarača i brzine upisa podataka na memorisjku karticu • Dok ste u ovom režimu aparat će konstantno da podešava fokus preko autofokus funkcije dok ne pritisnete okidač do pola. m 1920×1080 • Podeš. ekspozcija i balans bele se mogu razlikovati od slike do slike.

Pritisnite Uverite se da je okidač do zona fokusa pola. Pritisnite okidač skroz do kraja. Više o fotografisanju Auto mode 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. 50 . kompenzaciju ekspozicije (A 32). možete da zaključate fokus kako bi se fokusirali na subjekte koji su van centra. i podesite stavke u meniju snimanja da odgovaraju uslovima snimanja (A 52). 30 1/125 F3. Pritisnite d za prikaz menija snimanja. samookidač (A 31). • Pobrinite se da se ne promenir azdaljina između subjekta i fotoparata kad je fokus zaključan. Držite okidač i dalje do pola i pomerite sliku u kadru.1 1/125 F3. Aparat se fokusira na subjekt u sredini ekrana. zelena. Aparat ulazi u A (auto) režim. • Kada se okidač pritisne do pola zaključaće se i ekspozicija. 30 D Zaključavanje fokusa Kada se aparat fokusira na subjekt u sredini kadra. Podesite režim blica (A 28).1 Postavite subjekt u sredinu kadra. i makro režim (A 51) da odgovaraju uslovima slikanja. Pritiskanjem d u A (auto) režimu omogućava da odredite podešavanja za sve stavke menija snimanja (A 52) u zavisnosti od situacije snimanja. macro režim (A 51) i kompenzacija ekspozicije (A 32) mogu da se primene i slike snime korišćenjem režima blica (A 28) i samokidača (A 31). Prikazaće se meni za izbor režima slikanja. 1 Pritisnite A. 2 Pritisnite džojstik H iliI da odaberete A i pritisnite k.Auto Režim U A (auto) režimu.

40. Napomena. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. podeš. Makro režim je uključen kad je k Close-up ili u Food izabrano u režimu scene. d (sport continuous) režim: Makro režim ne može da se koristi. zavisi od izabranog režima scene(A 35). dok se ne pritisne okidač do pola kako bi se zaključao fokus. Ikona makro režima (F)će se prikazati. Pri korišćenju A (auto) režima. Više o fotografisanju 2 Koristite džojstik H ili I kako bi dabrali ON i pritisnite k taster. • F (smart portrait) režim. 41). Podešavanje Makro Režima • G (easy auto) režim: prelazi u makro režim kad aparat odabere i.Auto Režim Makro režim Makro režim se koristi za pravljenje slika objekata koji se nalaze na udaljenosti od1 cm (0.. Prikazan je meni makro režima.) od objektiva kad F i indikator zuma svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). 51 .4 in. Aparat može da fokusira na bliske udaljenosti od 1 cm (0.Makro režim može da se koristi sa nekim režimima scene (A 39. Taster za Makro režim na džojstiku je nedostupan. selekcija će da bude poništena. • Režim scene: Osn. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. podeš. Macro mode 3 Okrenite kontrolu zuma ili bočnu kontr.4 in. blic možda neće biti u mogućnosti da osvetli ceo subjekat na udaljenosti manjoj od 50 cm (1ft. C C Autofokus Fotoaparat u makro režimu konstantno fokusira.). • Kad je režim snimanja A (auto)režim.). 1 Pritisnite p (makro režim) na džojstiku. zuma sve dok pozicija zuma ne dođe na poziciju gde F i indik. zuma svetle zeleno. pratite proceduru ispod. 8in. makro režima je sačuvano i kad je aparat isključen.

Continuous Menja podeš. White balance Podudara balans bele sa svetlosnim izvorom. Color options Pravi boje življim ili čuva slike kao crno bele. u Continuous ili BSS (izbor najboljeg snimka). A 59 A 58 Više o fotografisanju A 53 A 55 A 57 Prikaz menija slikanja Uđite u A (auto) režim (A 50). Image mode Za izbor veličine i kvaliteta slike (kompresija). • Da izađete iz menija slikanja. Pritisnite d za prikaz menija snimanja. ISO sensitivity Kontroliše osetljivost aparata na svetlost. Dostupan kad se koriste drugi režimi slikanja. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 30 • Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). meni slikanja sadrži sledeće opcije. B 52 Podešavanja aparata koje se ne mogu primeniti istovremeno Neke funkcije se ne mogu podesiti istovremeno (A 60).Auto Režim Podešavanje A (Auto) Režima (Meni snimanja) Kad slikate u A (auto) režimu (A 50). . pritisnite d.

i broj slika koji može biti sačuvan. dostupna su sledeća podeš. Više o fotografisanju R 3264×2448 L 2592×1944 M 2048×1536 N 1024×768 O 640×480 P 4224×2376 Ikona trenutnog podešavanja je prikazana na ekranu režima reprodukcije i fotografisanja (A 8. Podešavanje Q 4320×3240P R 4320×3240 (default setting) Veličina (pikseli) 4320 × 3240 4320 × 3240 3264 × 2448 2592 × 1944 2048 × 1536 1024 × 768 640 × 480 4224 × 2376 Manja veličina omogućava čuvanje većeg br. Odnos kompresije je oko1:8. Odnos kompresije je oko 1:8. slike1920 × 1080. režima slike u drugim režimima slikanja i ne utiče na druge režime. Odgovarajući za prikaz na ekranu računara. slika. Odnos kompresije je oko 1:8. Odnos kompresije je oko1:4.Odnos kompresije je oko 1:8. odaberite režim slike prema tome kako planirate da upotrebite sliku. N 1024×768. slike(kompresija). 53 .Auto Režim Režim slike(kvalitet slike/veličina slike) A (auto) M d (Shooting menu) M Image mode Izaberite kvalitet i velič. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. Mogu se snimiti slike sa odnosom16:9. m 1920×1080 vel. ovo podešavanje se može promeniti pritiskom d tastera.. ili za e mail. zavisi od veličine i kvaliteta (kompresija) slika. Pre slikanja. Najbolji izbor u većini situacija. O 640×480. novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja (osim na sport continuous režim). režima slike: M 2048×1536. Opis Najveći kvalitet. C O režimu slike • Pri korišćenju režima snimanja osim A (auto) režima. podesan za povećanja i visokokvalitetnu štampu. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) C Režim slike za Sport Continuous Režim • U sport continuous Režimu (A 48). odnos kompresije 1:8) • Podeš. Odgovarajući za prikaz preko celog ekrana na TV u sa odnosom 4:3 . Veličina fajlova. režima slike u sport continuous meniju (A 48) sačuvano je odvojeno od podeš. 9). Odnos kompresije je oko1:8.

000 ili više.5 4320×3240P 4320×3240 3264×2448 2592×1944 2048×1536 1024×768 O 640×480 P m 4224×2376 1920×10803 1 Ako je br.) 36 × 27/14 × 10.5 35 × 20/14 × 8 16 × 9/6. Broj može da varira i u zavisnosti od tipa mem. a one štampane na većim rezolucijama štampaće se većim nego što je predviđeno. Za istu veličinu slike.5 × 3.5 28 × 21/11 × 8 22 × 16/8. Broj slika koje se mogu sačuvati varira u zavisnosti od kompozicije slike (prema JPEG kompresiji).54 cm (1 in. preostalih snimaka 10.5 17 × 13/7 × 5 9 × 7/3. kartici od 4 GB. i mem. Veličina printa se određuje deljenjem br. kartica. iako je kapacitet za njih isti. 3 Sport continuous režim samo 54 . printa2 (cm/in. piksela štampačevom rezolucijom (dpi) i množenjem sa 2.5 36 × 27/14 × 10. slike štampane na većim rezolucijama će se štampati manje nego što je predviđeno. ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”.5 × 2. kartica 1 (4 GB) 550 1100 1910 2940 4640 15000 24100 1520 6700 velič. Režim slike Q R R L M N Više o fotografisanju 2 Interna mem (oko 102 MB) 15 30 52 81 126 411 731 41 182 Mem.Auto Režim C Broj preostalih snimaka Sledeća tabela pokazuje aproksimativno broj slika koje se mogu čuvati na internoj mem.5 × 6.5 5 × 4/2 × 1.). Kad je rezolucija štampača na 300 dpi.

isključite blic (W) (A 28). Digitalni aparati mogu da oponašaju ovo podešavanje obradom slike shodno boji izvora svetla. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). može koristiti za većinu osvetljaja. Pogledajte “Ručno podešavanje (A 55).Auto Režim Balans bele (Adjusting Hue) A (auto) M d (Shooting menu) M White balance Boja svetla reflektovanog od objekta zavisi od izvora svetla. možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako bi dobili tačne rezultate. Više o fotografisanju a Auto (default setting) Balans belog se automatski prilagođava uslovima osvetljenja. b Preset manual Neutralno-obojeni objekti se koriste kao referenca za podešavanje balansa belog pod neobičnim svetlosnim uslovima. sa rezultatom da se beli objekti vide beli bez obzira da li se vide u senci. Na svim podeš. Flash Koristite sa režimom blica. Fluorescent Koristite pri većini tipova fluoroscentne svetlosti. Auto. Iako se osnovno podešavanje. Najbolji izbor u većini situacija. Incandescent Koristite pod osvetljenjem sijalice. Cloudy Koristite kada fotografišete pri oblačnom vremenu. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti” (A 60) • Za sva podešavanja belog osim za Auto ili Flash. Ljudski mozak je sposoban da prilagodi promene u boji od izvora svetla. 55 . direktnoj sunčevoj svetlosti ili pod sijalicom.. osim za Auto. Ovo je poznato kao “balans belog”. Ručno podešavanje B O balansu bele • Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. c d e f g Daylight Balans belog prilagođen za slikanje ispod direktne sunčeve svetlosti.

izaberitet Cancel i pritisnite k. Preset manual Cancel Measure 4 Ukadrirajte referentni objekat u prozoru za merenja. Pratite proceduru ispod da izmerite balans bele prema izvoru osvetljenja pri snimanju. Preset manual Cancel Measure prozor merenja 5 Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje. Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš. Otvoriće se zatvarač (slika nije snimljena) i nova vrednost balansa bele će biti podešena. fotografisanje ispod lampe sa crevenom senkom da izgledaju kao da su napravljene pod belim svetlom).. 1 2 Više o fotografisanju Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti korišćen tokom fotografisanja. Kad slikate sa blicem. Prikažite meni snimanja (A 52).Auto Režim Ručno podešavanje se koristi sa pomešanim osvetljenjem ili da se kompenzuju izvori svetlosti sa jakim odrazom boja (npr. Balans bele se neće opet meriti nego će biti podešena najskorije merena vrednost. upotrebite džojstik da odaberete b Preset manual u meniju White balance i pritisnite k. Aparat zumira. B 56 Napomena o ručnom podešavanju Aparat ne može da meri balans bele kad blic odradi. podesite White balance na Auto ili Flash. . W hite balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Flash 3 Odaberite Measure.

Continuous Dok se okidač drži pritisnutim. slike: 2560 × 1920 pixels). aparat napravi 16 snimaka brzinom od oko 22fps i složi ih u jednu sliku. apart napravi do 10 slika dok se okidač drži pritisnutim. Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i sačuvana. 57 . B O kontinualnom snimanju • Kad je izabrano Continuous. Kada je BSS uključen.7 kadar u sek (fps) kada je Image mode podešen na R 4320×3240). BSS. W Multi-shot 16 Svaki put kada se pritisne okidač. Slike su snimljene sa režimom slike zaključanom na L (velič. Na svim podeš. Fokus. D BSS (Best Shot Selector) Više o fotografisanju Odabir najboljeg snimka se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili kada je aparat zumiran.Auto Režim Kontinualno A (auto) M d (Shooting menu) M Continuous Promenite podešavanja za Continuous ili BSS (best shot selector). U V Single (default setting) Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. ili Multi-shot 16 blic nije moguć. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) B O BSS BSS je najbolje rešenje za subjekte koji se ne kreću. ekspozicija i balans bele su zaključane na vrednosti sa prvom slikom. možda neće da proizvede željene rezultate ukoliko se objekat pomera ili se kompozicija slike promeni dok slikate. • Digitalno uvećanje nije na raspolaganju. kartice ili uslova snimanja. trenutnog režima slikanja. osim za Single. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). ili u ostalim situacijama kada nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku. do 19 fotografija će biti snimljeno sa odnosom od 0. • Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš. korišćene mem.

Auto (default setting) Osetljivost je ISO 80 pod normalnim uslovima. E ikonica se ne pojavljuje na ISO 80. sunce. Da redukujete ove efekte izbegavajte svetle objekte npr. Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača. ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju. ISO Osetljivost A (auto) M d (Shooting menu) M ISO sensitivity Što je veća osetljivost. • Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim svetlosnim uslovima. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti“ (A 60) ISO 3200 i ISO 6400 58 Kad je ISO sensitivity na 3200 or 6400. redukujući zamućenje izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata. svetlo obojene piksele na tamnim površinama. i O 640×480. refleksije sunca. 6400 Osetljivost se zaključava na određenoj vrednosti. N 1024×768. ali se pojavljuje ako se ISO osetljivost automatski poveća na više od 80 (A 30). 400. kad je svetlo slabo i blic isključen. Kad je izabrano Auto. i električna svetla pri snimanju. B B O ISO Osetljivosti Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. Više o fotografisanju Ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). 80. raspoloživa podešavanja za Image mode ograničena su na M 2048×1536. 3200 .Auto Režim B O Multi-shot 16 Zamrljana slika (A 128) vidljiva na monitoru kad se slika sa Multi-shot 16 biće vidljiva na sačuvanoj slici. 200. aparat kompenzuje tako što podiže osetljivost na maksimum od ISO 800. Indikator režima slike prikazan tokom snimanja svetli crveno. 800. Motion detection (A 114) ne funkcioniše. 3200. • Kad je ISO osetljivost zaključana. 1600. 100. i X je prikazano do indiaktora ISO osetljivosti u donjem levom uglu ekrana.

B O opcijama boja Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) 59 . n o p q r Standard color (default setting) Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama.Auto Režim Opcije boja A (auto) M d (Shooting menu) M Color options Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele. Efekti selektovane opcije mogu se pregledati na monitoru. Sepia Snimite fotografiju u sepija tonovima. Vivid color Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja. će se pojaviti na ekranu (A 8). Više o fotografisanju Za sva podešavanja osim Standard color. Black-and-white Snimite crno-bele fotografije. Cyanotype Naparavite efekat cijanotipija. ikona trenutnog podeš.

ili Multi-shot 16.Auto Režim Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno primeniti Neka podeš. režima slike. Pri korišćenju Multi-shot 16. režima slike prelazi u M 2048×1536. podešava prema osvetljenju. ili Cyanotype. blic ne može da se koristi. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama. podeš. Motion detection ne funkcioniše kad je ISO osetljivost na bilo kojoj drugoj vrednosti osim Auto. i O 640×480. fiksiran na Single kad se koristi samookidač. Motion detection ne funkcioniše pri korišćenju Multi-shot 16. Image mode je fiksiran na L (velič. Zabranjene funkcije Flash mode Digital zoom Podešavanje Continuous (A 57) Continuous (A 57) Continuous (A 57) Više o fotografisanju Image mode ISO sensitivity (A 58) White balance Continuous ISO sensitivity Color options (A 59) Self-timer (A 31) Continuous (A 57) Print date Continuous (A 57) Continuous (A 57) Motion detection ISO sensitivity (A 58) Opis Ako je na Continuous. Datum ne može da se utisne na slike snimljene korišćenjem Continuous ili BSS. Digitalni zum nedostupan kad se slika sa Multi-shot 16. 60 . BSS. Kad je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. raspoloživi Image modes su ograničeni na M 2048×1536. Kad se koristi Multi-shot 16. ako je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. Kad se koristi Black-and-white. Sepia. White balance je fiksiran na Auto. ISO sensitivity se autom. slike: 2560 × 1920 piksela). Za sva druga podeš. N 1024×768.

Dok prikazuje16 ikonica slika. 15/05/2011 15:30 0004. Držite džojstikH. ili okidač.Više o Reprodukciji Operacija preko celog ekrana Pritisnite c tokom slikanja da pređete u režim reprodukcije i pregčedate slike (A 26). 9.JPG 4/ 4 Sledeće operacije su vam na raspolaganju. b (e movierecord) taster. 61 . A Odabir fotografije 11 Pregled ikonica/ kalendar Više o Reprodukciji f (h) 62. 63 Zum reprodukcije Reprodukcija filma Brisanje slika Prikaz menija g (i) k l d A Zarotirajte uvećanje ka g (i) da uvećate sliku do 10×. I. Briše odabranu sliku. Pušta odabrani film. Pritisnite k za 64 povratak u režim pregleda preko celog ekrana. 10 C Promena orijentacije slika (Vertical/Horizontal) Orijetnacija slika se može promeniti korišćenjem Rotate image (A 73) u meniju reprodukcije (A 66). Za Upotreba Opis Prit. prikaz 4. HIJ K da vidite prethodnu ili sledeću sliku. 87 27 66 Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. rotirajte zum kontrolu ka f (h) za prikaz klendara (osim u re\imu liste po datumu). Prikazuje meni reprodukcije. J ili K da prelazite brzo preko slika. ili 16 ikonica slika.

Za Upotreba Opis A Odabir fotografije Pritisnite džojstik H. Odaberite metod brisanja. Pritisnite k. ili K. Zarotirajte uvećanje kao g (i) da bi smanjili broj prikazanih kadrova sa 16 Ý 9 Ý 4. Zarotirajte uvećanje kaf (h) u ekranu sa prikazom16-ikonica slika kako bi dodali prikaz kalendara pa se slike mogu naći preko datuma snimanja (A 63). 1/ 10 Sledeće operacije su na raspolaganju dok se nalazite u režimu prikaza ikonica. 10 62 . J. zarotirajte kontrolu zuma ka g (i) da se vratite u prikaz preko celog ekrana. ili okidač. Kada je prikazano 4 kadra na ekranu.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) i dok ste u prikazu preko celog ekrana (A 26) kako bi ste videli fotografije umanjene u vidu ikonica. I. b (e movierecord) taster. Zarotirajte uvećanje ka g (i)da se – vratite u režim prikaza ikonica. 27 26 Više o Reprodukciji Smanjite broj prikazanih kadrova g (i) Brisanje slika Pre]ite u pregled preko celog ekrana l k A Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. 11 Povećajte broj prikazanih fotografija/pređite u kalendarski prikaz f (h) Zarotirajte uvećanje ka f (h) da bi ste povećali broj prikazanih ikonica: 4 Ý 9 Ý 16.

Datumi kada su slike napravljene će biti podvučeni žuto. 26 – B Prikaz kalendara • Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane 1. Zarotirajte uvećanje kag (i). Možete da birate i pregledate slike po datumu simanja. • l i d tasteri vam nisu na raspolaganju dok se nalazite u kalendarskom prikazu.. pređite u prikaz kalendara rotiranjem kontrole zuma na f (h).Pregled više slika: Reprodukcija ikonica C Režim prikaza ikonica Ikona zaštite Print order ikona 1/ 10 Dok su slike izabrane za Print order (A 67) i Protect (A 71) prikazaće vam se ikone kao na slici s desna. J. I. Moguće su sledeće operacije. ili K. kadrovi filma Prikaz kalendara Pri prikazu 16 ikonica u režimu reprodukcije (A 62). 2011. 63 . Za Upotreba Opis A Su M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Više o Reprodukciji 3 Izaberite datum Pritisnite džojstik H. 11 Vratite se u prikaz preko celog ekrana Vratite se u pregled ikonica k g (i) Prva fotografija snimljna tog datuma će biti prikazana preko celog ekrana. Filmovi su prikazani kao filmski kadrovi.

Zum se sanjuje svaki put kad rotirate kontrolu zuma kaf (h). • Mali indikator u donjem desnom uglu vam ukazuje na to koji deo slike je uvećan. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za uvećanje. Pritisnite džojstik H.0 Umanjenje f (h) Opis A Uvećanje se povećava svaki put kad se kontrola zuma zarotira ka g (i). 10 64 . 26 78 27 Prelazak u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. J ili K da bi ste pomerili zonu prikaza na druge delove slike. b (e movierecord) taster ili okidač. i to do – 10×. Kada odnos – uvećanja dosegne 1×.Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije Rotiranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 26) zumirate trenutnu sliku. vraćate se u prikaz preko celog ekrana. Prit. d kako bi odsekli trenutnu sliku tako da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu. I. sa centrom slike prikazanim na ekranu. Odaberite metod brisanja. Više o Reprodukciji Promenite prikazano polje Pređite u Prikaz preko celog ekrana obrežite sliku Obrišete slike 11 k d l A Pritisnite k. Za Uvećanje Upotreba g (i) × 3.

Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije

Slike snimljene sa funkcijom detekcije lica ili ljubimca
Kada se zumira slika koja je snimljena sa funkcijom detekcije lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiranjem kontrole zuma ka g (i),biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana (izuzev slika snimljenih kontinualno u Pet portrait 2.0 2.0 (A 43) re\imu scena). • Ako je više lica detektovano, slika će da se uveća tako da se lice na koje je bio primenjen fokus naše u sredini ekrana. Pritisnite džojstik H, I, J, ili K kako bi ste videli ostala lica. • Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite odnos zuma.
×

65

Više o Reprodukciji

Meni Reprodukcije
Meni reprodukcije se sastoji od sledećih opcija.
I a b D-Lighting Povećava se osvetljenje i kontrast tamnih delova slike. Print order Odabir slika za štampu i broj kopija za svaku. Slide show Pregledajte slike smeštene na internoj memoriji ili memorijskoj kartici u automatskoj prezentaciji. d f g h Protect Zaštitite odabrane slike od slučajnog brisanja. Rotate image Menja orijentaciju slike. Small picture Kreira umanjenu kopiju trenutne fotografije. Copy Kopiranje fajlova između interne memorije i memorijske kartice. A 74 A 77
Više o Reprodukciji

A 76 A 67 A 70

A 71 A 73

Prikazivanje Menija Reprodukcije
Uđite u režim reprodukcije pritiskom na c taster (A 61). Pritisnite d taster kako bi vam se prikazao meni reprodukcije.
Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

• Džojstikom odaberite prihvatanje podešavanja (A 11). • Da bi napustili meni reprodukcije, pritisnite d taster.

66

Meni Reprodukcije

a Print Order
c button (Playback mode) M d (Playback menu) M a Print order

Kad štampate slike krišćenjem nekog od sledećih metoda, možete da odaberete koje će slike biti štampane i broj kopija svake od njih, i sačuvate tu elektronsku “redosled štampanja” informaciju na mem. kart. • Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju • Štampa povezivanjem aparata (A 97) sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (A 144) uklanjanjem mem. kart. iz aparta, ovako se mogu štampati i slike sa interne mem)

1

Prit. d u režimu reprodukcije.
Prikazan je meni reprodukcije.
Više o Reprodukciji

2

Koristite džojstik da izaberete Print order i pritisnite k.

Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

3

Izaberite Select images i pritisnite k.

Print order Select images Delete print set

67

kopija za svaku. Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati oznakom (y) i numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija Back koje se štampaju. Print selec tion Pritisnite džojstik J ili Kda izaberete željene slike. 15/05/2011 15:30 0004. Pritisnite H ili I da odedite br.JPG 4/ 4 68 . Print order Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali Done datum fotografisanja za sve slike koje se štampaju. 1 1 3 5 Više o Reprodukciji Odaberite da li želite da štampate datum fotografisanja i podatke o slici. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u režim 12 ikonica. Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja. Ako kopije nisu određene za slike. Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. selekcija se poništava.Meni Reprodukcije 4 Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku. Slike koje su odabrane za Print order se mogu prepoznati po w ikoni. Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali Date informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se Info štampaju.

15.Meni Reprodukcije B Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija Kada su opcije Date i Info uključene uprint order meniju.05. Jedino će datum i vreme na slikama biti štampani. Promena datuma preko pode[avanja Date and time ili Time zone u Time zone and date opciji u meniju za podešavanje nakon što je slika snimljena nema nikakav efekat na odštampani datum. • Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order. o fotografiji. za DPOF štampanje (A 101).2011 C D Poništavanje postojećeg redosleda štampe Više o Reprodukciji Odaberite Delete print set u koraku 3(A 67) i pritisnite k da izbrišete redosled štampe za sve slike. Utiskivanje datuma ada se datum i vreme imprintuju na sliku preko Print date opcije (A 112)slike se štampaju sa datumom snimanja i vremenom kadaa su imprintovane. Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač.Slike sa impritovanim datumima mogu biti štampane i na štampačima koji ne printuju datume (A 69). datum fotografisanja i informacije će se opdštampati na slikama kada se korsti štampač koji je DPOF kompatibilan (A 144) i podržava štampanje datuma snimanja i inform. preko priloženog USB kabla. 69 . i kad je Print date omogućen. • Odštampani datum je datum kog je slika snimljena.

Pritisnite k taster da pauzirate prezentaciju. Više o Reprodukciji 3 Odaberite End ili Restart. • Maksimalno vreme prikaza je do 30 minuta i kad je Loop omogućen (A 116). jednu po jednu u automatizovanom slide show.Meni Reprodukcije b Slide Show c button (Playback mode) M d (Playback menu) M b Slide show Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici. o redu kako su snimane (držite pritisnutim da premotate). 1 Džojstikom odaberite Start i pritisnite k taster. uključite Loop (petlja) i pritisnite k taster pre nego odaberete Start. Slide show Pause Start Loop 2 Prezentacija slajdova započinje. Pojaviće se (w) ikona kada se uključi opcija ponavljanja. Da bi se prezentacija automatski ponavljala. Pause Restart End B 70 O Slide Show-u • Samo prvi kadar filma je prikazan u slide show-u (A 87). izaberite End i pritisnite k taster da se vratite u meni reprodukcije ili izaberite Restart da ponovo pustite prezentaciju. Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija pauzirana ili završena. . ili J da vidite slike obrnutim redolsedom (držite pritisnutim da premotate).

Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite. Napomena. 71 Više o Reprodukciji . 63) u re\imu reprodukcije.Meni Reprodukcije d Zaštita c button (Playback mode) M d (Playback menu) M d Protect Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja. Zaštićene fotografije su prepoznatljive po s ikoni (A 9. Vidite ( “Izbor fotografija” (A 72) ). formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše zaštićene fajlove (A 117).

Rot. y .Meni Reprodukcije Izbor slika Ekran za odabir fotografija. br. pritisnite k. kontrolu zuma ka g (i) da pređete u prikaz preko celog ekrana. Pratite instrukcije na ekranu. ili f (h) da pređete u prikaz 12 ikonica. Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde. 72 . Ponovite korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija. Kada je ON (uključeno) selektovano. Produžite na korak 3. kao što je prikazano s desna. Protect Back ON/OFF 3 Da primenite izbor slika. će da se prikaže sa sledećim menijima. pojaviće se ikona. kopija). • Print order > Select images (A 67) • Protect (A 71) • Rotate image (A 73) • Copy > Selected images (A 74) • Welcome screen > Select an image (A 105) • Delete image > Erase selected images (A 27) Protect Back ON/OFF 1 Više o Reprodukciji Pritisnite J ili Kda odaberete željenu sliku. Samo jedna slika može da bude selektovana za Welcome screen i Rotate image. Protect Back ON/OFF 2 Pritisnite H ili Ida bi odabrali ili poništili selekciju (ili odred.

Slike se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru.Meni Reprodukcije f Rotate Image c button (Playback mode) M d (Playback menu) M f Rotate image Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom. Pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90 stepeni. Slike snimljene u portretskoj orijentaciji (“tall“) mogu se rotirati do 180 stepeni u oba pravca. 73 . Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A 72) za prikaz ekrana za rotaciju. Rotate image Rotate image Rotate image Više o Reprodukciji Back Rotate Back Rotate Back Rotate Rot 90° u suprotnom smeru Rot 90° u smeru kazaljke Pritisnite k taster da podesile orijentaciju.

All images: Kopirajte sve slike. se kopiraju sa slikama. Ipak. Protect (A 71) podeš. Selected images: kopirajte selektovane slike (A 72). pojaviće se poruka Memory contains no images. q: Kopirajte fotografije sa interne memorije na memorijsku karticu. Više o Reprodukciji Camera to card Selected images All images B O kopiranju slika • JPEG. (na memoriji nema slika). • Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati. kartice c button (Playback mode) M d (Playback menu) M h Copy Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice. Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati. D 74 Više informacija Pogledajte “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). . C “Na Memoriji Nema Slika” Poruka Ukoliko nema snimljenih slika na memorijskoj kartici kada se pokrene režim repordukcije.Meni Reprodukcije h Copy: Kopiranje između int. • Kad su slike izabrane za Print order (A 67) kopirane. Pritisnite d taster da prikažete ekran sa opcija kopiranjam i prekopirajte slike sa interne memorije na memorijsku karticu. mem.i MOV-formati fajlova se mogu kopirati. r: Kopirajte fotografije sa memorijske kartice na internu memoriju. 1 Koristite džojstik da odaberete opciju destinacije gde će slike biti kopirane i pritisnite k. Copy 2 Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k. oznaka štampe nije kopirana. i mem.

• Da koristite D-Lighting zajedno sa small picture ili crop. Prva korišćena funkcija D-Lighting Small picture Crop • Fotografije ne mogu da se izmene dva puta sa istom funkcijom izmene. Uvećajte sliku ili definišite kompoziciju kreiranjem kopije koja će da sadrži samo ono što je vidljivo na ekranu. C Ograničenja u Izmeni Fotografije Dodatne funkcije editovanja Small picture i crop se mogu koristiti. • Slika koja je kreirana sa ovim aparatom ne može da se gleda na drugim aparatima i ne može da se prebaci na računar sa ovog aparata. C O editovanju slika Editovanje slika • Slike snimljene s Image mode (A 53) na P 4224×2376 ili m 1920×1080 se ne mogu editovati. • Izmenjene kopije će biti sačuvane sa istim datumom i vremenom kao i originalne slike. Isto tako originalne slike neće biti obrisane ukoliko se obrišu kopije kreirane funkcijama izmene. Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte. prvo koristite D-Lighting a onda small picture ili crop kao poslednju funkciju izmene na toj slici. Na raspolaganju su vam sledeće funkcije editovanja (A 131). Nije moguća dodatna izmena. D Originalne slike i izmenjene kopije • Kopije koje su kreirane funkcijam izmene se neće obrisati ukoliko se obrišu originalne slike. Funkcija editovanja D-Lighting (A 76) Small picture (A 77) Crop (A 78) Opis Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. • Funkcije izmene mogu da se primene samo nad slikama koje su snimljene COOLPIX L120 aparatom.Editovanje slika Funkcija editovanja slika Koristite aparat kako bi izmenili slike na aparatu i snimili ih kao odvojen fajl. 75 . osvetljavanjem tamnih porcija slike. Pri izmeni fotografija mogu se javiti sledeća ograničenja. • Funkcije izmene nisu na raspolaganju ukoliko nema dovoljno slobodnog prostora na internoj memoriji ili kartici.

Originalna verzija će biti prikazana sa leve strane. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Izaberite OK i pritisnite k taster. a izmenjena verzija sa desne. 2 Koristite džojstik da odaberete I D-Lighting i pritisnite k taster.Editovanje slika I D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta D-Lighting može da se koristi kako bi se kreirale kopije sa uvećanim osvetljenjem i kontrastom. osvetljavanjem tamnih procija fotografije. odaberite Cancel i pritisnite k taster. . 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. Prikazaće se meni repordukcije. Kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi. kreirana je nova kopija sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. Da bi ste prekinuli D-Lighting. 15/05/2011 15:30 0004.JPG 4/ 4 D 76 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Editovanje slika D-Lighting OK Cancel D-Lighting kopije mogu da se prepoznaju preko c ikone koja će se prikazati tokom reprodukcije.

i n 160×120 su dostupne veličine. Yes No Create small picture file? D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). m 320×240. Prikazaće se meni repordukcije. Editovanje slika Small picture 640 × 480 320 × 240 160 × 120 4 Odaberite Yes i pritisnite k taster. odaberite No i pritisnite k taster. l 640×480. 2 Koristite džojstik da odaberete g Small picture i pritisnite k taster. Nova. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Odaberite željenu veličinu i pritisnite k taster.Editovanje slika g Small Picture: Decreasing Image Size Kreiranje umanjene kopije trenutne slike. umanjena kopija će biti kreirana Da bi prekinuli kreiranje kopije umanjene veličine.Ova karakterisitka je značajna za slanje mejlovima. 77 . Umanjene kopije su zapamćene u JPEG formatu sa kompresijom od 1:16. Kopije se prikazuju sa crnimokvirom.

odaberite No i pritisnite k taster. slika je uokvirena crnom linijom u ekranu reprodukcijei ikonica za small picture B ili C je prikazana u levom delu ekrana reprodukcije. prvo. Odsečene kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi. Kreirana je odsečena kopija. Kako bi prekinuli kreiranje odsečene kopije.Editovanje slika o Crop: Kreiranje odsečene kopije Kreirajte kopiju koja će da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu kada se prikaže u tokom uvećanja u repordukciji (A 64). koristite Rotate image opciju (A 73) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u položenoj orijentacviji. 4 Korsitite džojstik da odaberete Yes i pritisnite k taster. 1 Rotirajte kontrolu zuma kag (i) u režimu repr. Odsečena slika će biti prikazana u položenoj orijentaciji. Save this image as displayed? Yes No C D 78 O veličini originalne slike Manja oblast odsečene slike znači i manju veličinu odsečene slike (broj piksela). Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Kako bi ste odsekli sliku u njenoj trenutnoj “uspravnoj” oruijentaciji.0 3 Pritisnite d taster. Kako bi ste odsekli sliku prikazanu u “uspravnoj” (portret) orijentaciji. Kad je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili 160 × 120. 2 Editovanje slika Promenite kompoziciju kopije.0 4. a potom ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu” orijentaciju. uvećavajte sliku sve dok crne trake sa obe strane ekrana ne nestanu. Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite zum. . Potom uvećajte sliku za odsecanje. preko celog ekrana da uvećate sliku. I. J ili K da pomerite polje na slici. Odaberite na džojstikuH. × 4. odsecite sliku.

bez obzira na kapacitet kartice (A 84). snimanje se automatski zaustavlja. • Maks. 1 Uključite aparat i prikažite ekran režima snimanja. zvuk može biti prigušen. Snimanje filmova i reprodukcija 27m55s 4 Pritisnite b (e snimanje filma)taster ponovo da zaustavite snimanje. ko vreme snimanja istekne. odnos je16:9 i film je snimljen kao što je prikazano desno. 79 . veličina fajla za jedan film je 4 GB i maksimalna dužina za film je 29 minuta. Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja filma.Snimanje filmova i reprodukcija Snimanje filmova Pomoću aparata možete da snimate HD filmove sa zvukom. Pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje. Preostalo vreme snimanja prikazano je tokom snimanja. Kad je Movie options na n HD 720p (1280×720). kadar koji indicira polje koje se snima prikazuje se pre nego što počne snimanje podešavanjem Monitor settings (A 110) u setup meniju na Movie frame+auto info. Filmovi se mogu snimati u bilo kom režimu snimanja (A 33). Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra. Osnovno podešavanje je n HD 720p (1280×720) (A 84). Snimanje počinje nakon što se monitor isključi. 1100 Opcije filma 2 3 Spustite ugrađeni blic (A 7) Ako se filmovi snimaju sa podignutim blicem. Pri snimanju filma vidni ugao (oblast obuhvaćena kadrom) je uži u odnosu na snimanje fotografija. Prikazuju se trenutne opcije filma.

karticu klase 6 ili mem. Uperite aparat u drugi objekat koji je oda aparata udaljen kao i željeni subjekt. autofokus. 1. film nije potpuno sačuvan dok je ekran snimanja prikazan. kartice veće brzine (A 130). Ne otvarajte ležište baterije/ slota mem.Kad koristite kartice manje brzine. okrenite je kag ponovo da uvećate sliku pomoću digit. koristite mem. kartice ili baterije u toku zapisivanja filma može rešultirati u gubljenju podataka filma ili oštećenja aparata ili mem. refleksije sunca i električne sijalice pri snimanju filma. • Zamućenje (A 128) vidljivo na monitoru tokom snimanja biće vidljivo i na snimljenoj slici. itd. Da redukujete ovaj efekat. izbegavajte svetle objekte kao što je sunce. zuma. B Autofokus Snimanje filmova i reprodukcija • Kad je Autofocus mode u meniju filma na A Single AF (osnovno podeš. okrećite i držite kontrolu zuma ka g što uvećava sliku korišćenjem optičkog zuma i zum se zaustavlja na maksimalnom optičkom zumu. • Postoji degradacija na slici kada se koristi digitalni zum. Uklanjanje mem. Observe caution when removing the battery or memory card. Koristite sledeće metode u takvim situacijama. 80 . battery or memory card may be hot immediately after using the camera. • U nekim situacijama autofokus ne funkcioniše kako se očekuje(A 25). B Snimanje filmova • Kad snimate filmove. kartice. zumiranje objektivom. 1. snimanje može prestati neočekivano. Kad pustite kontrolu zuma. • The camera.) se mogu čuti kad reprodukujete filmove. pritisnite b (e snimanje filma) taster da počnete snimanje i uperite aparat ka željenom subjektu. Ako se dig. focus je zaključan kad je b (e snimanje filma) taster pritisnut i snimanje započeto (A 85).) u meniju filma. • Na određenom dometu fokusa ili uvećanja mogu se pojaviti šare slične teksturi platna što je potpuno uobičajno kad se snimaju teksture slične mreži na senzoru (moare šare). kartice.).Snimanje filmova B Tokom zapisivanja filmova Kad se zaustavi snimanje filma. zum nije koristio na početku snimanja filma. • Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma. Pre snimanja podesite Autofocus mode na A Single AF (osnovno podeš.

pre snimanja. 81 Snimanje filmova i reprodukcija . kompenz. • pritisnite d pre snimanja za izbor D (movie) taba i podesite meni filma pre početka snimanja (A 82). Proverite podeš. Ako je makro režim omogućen. • Pri korišćenju samookidača. ekspo. • Za redukciju drmanja aparata. aparat može da snima filmove kad su subjekti blizu aparata. aparat čeka 10 sek. nakon pritiskanja tastera b (movie-record)onda se fokusira i počinje snimanje filma.Snimanje filmova C Dostupne funkcije sa snimanjem filma • Trenutna podeš. omogućite elektronsku VR podešavanjem Electronic VR (A 85) u meniju filma. • blic neće odraditi. balansa bele i opcija boje se primenjuju tokom snimanja filma.

Easy auto mode Image mode 2 Pritisnite džojstik J. Wind noise reduction Uključite ili isključite redukciju šuma vetra tokom snimanja filma. režima scene. A 86 A 86 A 85 A 85 A 84 Prikaz menija filma 1 Snimanje filmova i reprodukcija Pritisnite d u režimu snimanja. pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova. ili pametnog režima portreta. Enhanced resolution Podesite povećanje rezolucije tokom snimanja filma. 1100 Pri korišćenju easy auto režima.Snimanje filmova Promena opcija snimanja filma U meniju filma imate na raspolaganju sledeće opcije. Electronic VR Podešavanja za elektronsku redukciju vibracije pri snimanju filma. Movie options Izaberite tip filma. Easy auto mode Image mode 82 . Sad možete da izaberete tab. Prikazuje se ekran menija. Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma.

Možete da izaberete stavku iz menija filma. Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). Movie Movie options Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution 4 Pritisnite K ili k. Da izađete iz menija filma.Snimanje filmova 3 Pritisnite H ili I da izaberete D tab. pritisnite d ili pritisnite J i izaberite drugi tab. Movie Movie options Autofocus mode Electronic VR Wind noise reduction Enhanced resolution 83 Snimanje filmova i reprodukcija .

kartice. preporučuje se snimanje na mem. * Maksimalna veličina fajla filma je 4 GB a maksimalno vreme snimanja za jedan film je 29 min. Bitrate je manji kad je scena statična.. D 84 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). dužina video zapisa može da zavisi od tipa mem. • Veličina slike: 1280 × 720 piksela • bitrate filma: 9 Mbps Filmovi sa odnosom 16:9 su snimljeni. • Veličina slike: 960 × 540 piksela • bitrate filma: 24 Mbps Filmovi sa odnosom 4:3 su snimljeni. 102 MB) 1 min 32 s 34 s 4 min 22 s Memorijska Kartica (4 GB)* 55 min 15 min 2 h 30 min n HD 720p (1280×720) (default setting) p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Sve cifre su pretpostavka: Max. Opcija n HD 720p (1280×720) (default setting) Opis Filmovi sa odnosom16:9 snimljeni su u HD rezoluciji. Ova rezolucija je pogodna za reprodukciju na širokom ekranuTV. karticu (klase 6 ili više). bitrate snimljenih filmova.Snimanje filmova Opcije filma Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Movie options Izaberite opciju za snimanje. Kad snimate važne događaje. . itd. C Opcije filma i maksimalno trajanje filma Opcija Interna memorija (Approx. Kad snimate filmove na internu mem. snimanje može neočekivano da se zaustavi pri određenim uslovima snimanja. Format podržan od strane Apple Inc. • Brzina snimanja je oko 30 sličica u sekundi za svaku opciju. • Veličina slike: 640 × 480 pixels • bitrate filma: 3 Mbps p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Snimanje filmova i reprodukcija • bitrate filma je količina podataka filma snimljena u sekundi. iako postoji još mesta na mem.

Snimanje filmova Režim autofokusa Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. VR na On. Kad je el. R je prikazano na početku snimanja(A 8). Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata dosta menja. zvuka aparata pri fokusiranju u toku snimanja. Opcija A Single AF (default setting) Opis Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za početak snimanja filma. Opcija w On (default setting) k Off Opis Redukuje efekte drmanja aparata tokom snimanja. Preporučeno je korišćenje Single AF da spreči interf. Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena. Elektronska VR nedostupna. B Full-time AF Elektronska VR Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Electronic VR Snimanje filmova i reprodukcija Odaberite VR (redukcija vibracija) da li se koristi ili ne. 85 . Aparat konstantno fokusira.

Kad je Off izabrano ikona trenutnog podešavanja nije prikazana. Funkcija nije moguća. Opcija Y On k Off (default setting) Opis Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na mikrofonu. Poboljšana rezolucija Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Enhanced resolution Snimanje filmova i reprodukcija Poboljšajte rezoluciju kad snimate filmove. kao kad je subjekat slabo osvetljen. U određenim situacijama. trenutno podešavanje je prikazano (A 8). Opcija Auto (default setting) Off Opis Automatski se poboljšava. Kad je ova opcija omogućena. najbolje bi bilo izabrati Off . pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge zvuke. Siluete deluju oštro. Ne redukuje se šum vetra. Pri snimanju. željeni rezultati možda neće biti postignuti. Kad su promene u osvetljenju subjekta velike.Snimanje filmova Redukcija šuma vetra Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Wind noise reduction Podesite da li ćete redukovati šum vetra ili ne. Promenite podešavanje i eksperimentišite da bi nasli idealno podešavanje za svaku situaciju. Pogodno za snimanje na jakom vetru. 86 .

Kontrole repordukcije će da se pojave u vrhu ekrana. Reprod. B O reprodukciji filma Samo filmovi snimljeni sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. Sledeće operacije su vam na raspolaganju tokom pauze. se nastavlja kad pustite taster k. filmovi se mogu prepoznati po ikoni opcija filma(A 84). Premotavajte film unatrag po jedan frejm. a potom pritisnite k da bi se izvršila operacija. Premotavanje unapred. Pojaviće se dijalog za potvrdu. Vidite “Brisanje fotografija” (A 27). zvuka Za Rewind Advance Ikon A B Opis Premotavanje unazad. F I End G Nastavak reprodukcije. Premotavanje se D nastavlja dok je pritisnuto k. Pritisnite džojstik J ili K a odaberete vrstu kontrole. Premotavanje se C nastavlja dok je pritisnuto k. Pauziranje repordukcije filma. 15/05/2011 15:30 0010. Brisanje filmova Izaberite film i pritisnitel u modu pregledavanja preko celog ekrana (A 61) ili u modu pregleda ikonica (A 62). se nastavlja kad pustite taster k. Snimanje filmova i reprodukcija Pause E Kraj pregledavanja i povratak u prozor reprodukcije. Pausing 5s Tokom indicator reprodukcije jač.Reprodukcija filma U režimu reprodukcije preko celog ekrana (A 26). Da bi pustili film. otvorite prikaz preko celog ekrana u rež.MOV 10s Koristite kontrolu uvećanja ka g (i)/f (h)da bi ste podesili jačinu tona. i pritisnite k. Premotavajte film unapred po jedan frejm. Pritisnite k da isečete neželjene delove filma tako da se čuvaju samo željeni delovi (A 88). Reprod. reprod. Delete Current image Erase selected images All images 87 . Na raspolaganju su vam sledeće operacije.

Pritisnite na džojstiku J ili K za izbor I kontrole. Da otkažete. Choose end point Snimanje filmova i reprodukcija Izaberite c (preview) i pritisnite k tatser za reprodukciju dela filma koji će biti sačuvan.kadar prikazan kad je film pauziran je početna tačka izmene. pritisnite H ili I da izabereteO (return). Izaberite Yes i pritisnite k taster. Izmenjeni film je sačuvan. Yes No S ave O K ? 88 . pritisnite H ili I za izbor m Save i pritisnite k taster. Prikazan je ekran izmene filma. 1m10s 5 6 Kada ste podesili. Pri izmeni filma. Da izađete bez čuvanja izaberite No. Pritisnite J ili K da pomerite krajnju tačku na desni kraj završetka željenog dela filma. i pritisnite k tatser. Tokom pregleda rotirajte kontrolu zuma na g/f da podesite jačinu zvuka. Tokom pregleda. i onda pritisnite k taster.Izmena filmova Željeni delovi filma mogu se čuvati kao posebni fajlovi. 1 2 Pustite željeni film i pauzirajte(A 87). pritisnite k ponovo da zaustavite reprodukciju. 1m30s 3 Pritisnite H ili I za izbor M kontrole (izaberite početnu tačku). Pritisnite J ili K da pomerite početnu tačku do početka željenog dela filma. Choose star t point 1m20s 4 Pritisnite H ili I za izbor N (izaberite krajnju tačku).

. • Filmovi se seku u intervalima od jedne sekunde. • Filmovi snimljeni na Movie options podešenom (A 84) na p iFrame 540 (960×540) ne mogu da se izmene. • Funkcije izmene nisu dostupne kad nema dovoljno slobodnog mesta na internoj mem. kartici da bi se sačuvale izmenjene kopije. ili mem. Da isečete drugi deo filma. D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Filmovi ne mogu da se seku a da traju manje od 2 sek. izaberite i izmenite originalni film.Izmena filmova B O izmeni filmova • Film koji je izmenjen ne može se ponovo seći. 89 Snimanje filmova i reprodukcija .

a beli i crveni konektor sa audio ulazom. TV ili štampač Isključite fotoaparat. 1 Priključivanje na računar. HDMI mini konektor (Tip C) Na HDMI ulaz 90 . Ako imate HDMI kompatibilan TV. Yellow White Red Pri korišćenju HDMI kabla (kupuje se posebno) Povežite HDMI kabla na HDMI ulaz na TV. TV ili štampač Priključivanje na TV Povežite fotoaparat sa televizorom da reprodukujete slike na televizoru.Priključivanje na računar. Pri korišćenju audio/video kabla Povežite žuti konektor sa video ulazom na TV. možete uživati u prikazu slika u HD kvalitetu konektovanjem aparata sa Tv om preko HDMI kabla (posebno se kupuje). 2 Povežite fotoaparat sa televizorom.

B C Ako slike nisu prikazane na televiziji Pogledajte u setup meniju podešavanja za video režim da li aparat podržava standard koji koristi vaš televizor. • Pogledajte dokumentaciju dobijenu uz TV za informacije o HDMI-CEC kompatibilnosti. preporučuje se snimanje slika sa Image mode (A 53) podešenim na M 2048×1536 ili više. Dok ste povezani sa televizorom.Priključivanje na TV 3 4 Prebacite televizor na video kanal. • Za reprodukciju slika i filmova u HD rezolicij na HDMI-kompatibilnom TV.). kada isključujete kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. • Podesite HDMI device control (A 119) na TV settings na On (osnovno podeš. uverite se da su konektori dobro orijentisani. Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control) Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom reprodukcije. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika ili kontrole zuma za kontrolu reprodukcije na aparatu. HDMI izlaz na aparatu koristi HDMI mini konektor (tip C). • Ne povezujte USB kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. Aparat će da se startuje u režimu reprodukcije. B O konekciji kabla • Kada povezujete kabal. i snimljene fotografije će biti prikazane na televizoru.i snimanje filmova sa Movie options (A 84) podešenim na n HD 720p (1280×720) ili više. Kupite HDMI kabl. Kad kupujete HDMI kabl. 91 . reprodukcija i pauziranje. Držite pritisnut c taster da bi upalili aparat. prebacivanje između prikaza preko celog ekrana i prikaza 4 ikonice je moguće. ekran fotoaparata će da bude isključen. Priključivanje na računar. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju kabla. • Ne povezujte audio/video kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. • Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV. TV ili štampač B O HDMI konekciji • HDMI kabl se ne dobija. proverite da jedan kraj kabla ima HDMI mini-pin konektor. Podešavanje video režima se vrši preko Set up meniju (A 103) Ý TV settings (A 119). Selekcija slika. i onda povežite aparat pomoću HDMI kabla.

Za više informacija o instalaciju programa.8. B Napomene o izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. pogledajte Kratko uputstvo.5) Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije informacije o kompatibilnošću sa operativnim sistemima. or Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (version 10. • Ukoliko koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129)možete da punite aparat na duže periode. 10.5. 10.6. • Panorama Maker 5: Ovaj program spaja serije slika da bi kreirao jednu sliku panorame. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata.Povezivanje sa računarom Upotrebite priloženi USB kabal kako bi ste povezli aparat sa računarom. Priključivanje na računar. radi kopiranja (transfera) slika na računar. Sačuvane slike se mogu pregledati i štampati. TV ili štampač Kompatibilni Operativni Sistemi Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate.11.4. Karakterisitke izmene filmova i slika su takođe podržane. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. 92 . Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2). • ViewNX 2: Koristite “Nikon Transfer 2” da sačuvate slike sa aparata na računaru. Pre povezivanja fotoaparata Instaliranje softvera Koristite priloženi ViewNX 2 CD i instalirajte softvere na računar.

Povežite aparat sa računarem preko priloženog USB kabla. 93 . uverite se da su konektori dobro orijentisani Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. Isključite fotoaparat. TV ili štampač 4 Uključite fotoaparat. Lampica napajanja će da se uključi. Kada povezujete USB kabal. Monitor aparata će ostati uključen. B Povezivanje USB kabla Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba. Priključivanje na računar. kada isključujete USB kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom.Povezivanje sa računarom Prebacivanje slika sa aparata na računar 1 2 3 Startujte računar na kome je instaliran Nikon Transfer.

Izaberite Import File using Nikon Transfer 2 u Change program dijalogu i kliknite OK. kliknite Change program pod Import pictures and videos. • Windows XP Kad je prikazan dialog akcije selekcije. • Ako ima mnogo slika na mem. Priključivanje na računar. • Windows 7 Kad je prikazan Devices and Printers K L120 ekran. Dupli klik Import File na Devices and Printers K L120 ekranu. potrajaće dok Nikon Transfer startuje. kliknite Import File using Nikon Transfer 2. 94 . kliknite OK. • Mac OS X Nikon Transfer 2 će automatski startovati kad je aparat povezan sa računarom ako je Yes izabrano u Auto-Launch setting dialogu podešavanja kad je ViewNX 2 prvi put instaliran. • Vidite “ Ručno Startovanje Nikon Transfer 2” (A 96) za više informacija. Source uređaj Start Transfer taster Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. kartici. TV ili štampač 6 Potvrdite da je izvorni uređaj prikazan u opcijama transfera Source panela i pritisnite Start Transfer.Povezivanje sa računarom 5 Startujte “Nikon Transfer 2” na računaru. sve slike su prebačene na računar(osnovno podešavanje ViewNX 2). izaberite Nikon Transfer 2 Import File. • Windows Vista Kad je prikazan AutoPlay dialog.

2pogledajte Help opciju (A 96). Diskonektovanje aparata Tokom prebacivanja ne isključujte aparat i ne diskonektujte ga od računara.Povezivanje sa računarom Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. TV ili štampač Za više informacija o korišćenju ViewNX. ViewNX 2 će se automatski startovati i prebačene slike se mogu pregledavati. Priključivanje na računar. 95 . isključite aparat i USB kabl. Kad je prebacivanje gotovo.

i onda kliknite Transfer ikonu u gornjem delu ekrana i izaberite Launch Transfer iz File menija. Mac OS X Odaberite Applications i dupli klik na ikonicu Panorama Maker 5. Duplim klikom na ViewNX 2 ikonica na desktopu će startovati ViewNX 2. Klikom na ViewNX 2 ikonu na Dock takođe startuje ViewNX 2. 96 . Za više informacija o upotrebi ViewNX 2 i Nikon Transfer 2 Za više informacija o ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2. otvorite Nikon Software > ViewNX 2 foldere u tom redosledu. slike se prvo trebaju prebaciti na memorijsku karticu preko aparata (A 74). • Proverite da je mem. D Nazivi fajlova slika i foldera Vidite “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). startujte ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2 i izaberite ViewNX 2 Help iz Help menija. • Da bi prebacili slike koje su snimljene na internoj memoriji aparata na računar. pratite postupak koji je opisan dole u tekstu za start 5. • Panorama Maker 5 se može instalirati na računar sa priloženog ViewNX 2 CD. • Nakon što se završi instalacija. • Za više informacija o korišćenju Panorama Makera. Kreiranje Panorame sa Panorama Maker 5 • Uzmite seriju slika koje su napravljene u Panorama assist režimu scene (A 44) kako bi ste napravili jednu panorama sliku pomoću Panorama Maker 5.Povezivanje sa računarom C Korišćenje Čitača kartica Fotografije koje su snimljene na memorijsku karticu. ukoliko se ista ubaci u čitač karica ili sličan uređaj. Mac OS X Otvorite Applications folder. i dupli klik na ViewNX 2 ikonu. • Ubacite mem. TV ili štampač Starting ViewNX 2 Manually Windows Odaberite Start meni > All Programs > ViewNX 2 > ViewNX 2. mogu se prebaciti na računar pomoću Nikon Transfera. D Priključivanje na računar. D D D Ručno startovanje Nikon Transfer 2 Da startujete Nikon Transfer 2. Windows Odaberite Start meni>All Programs>ArcSoft Panorama Maker 5>Panorama Maker 5. prvo startujte ViewNX 2. karticu u čitač kartica ili sličan uređaj i pratite proceduru od koraka 5 (A 94). pratite instrukcije sa ekrana ili pogledajte Help informacije koje se nalaze u Panorama Maker-u 5. kartica koju koristite podržana od strane čitača kartica.

koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129). Pratite proceduru ispod za štampanje slika. 97 . • Ako punite aparat konstantno. na raspolaganju su vam i sledeće opcije za štampanje fotografija: • Ubacite memorijsku karticu u DPOF-kompatibilni lsot na štampaču • Odnesite memorisjku karticu u foto radnju Za štampanje preko ovih metoda.Povezivanje sa štampačem Korisnici PictBridge-kompatibilnih (A 144) štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara. TV ili štampač Povežite sa štampačem (A 98) Štampajte slike jednu po jednu (A 99) Štampanje više slika (A 100) Isključi fotoaparat i diskonektuj USB kabl B O izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. definišite koje slike i koliko kopija će se štampati preko Print order opcije (A 67). Napravite Fotografiju Odaberite slike za štampanje preko Print order opcije (A 67) Priključivanje na računar. na duži period. Ne pridržavanje ovog upozorenja može da izazove oštećenje ili pregrevanje fotoaparata. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. D Štampanje Fotografija Kao dodatak na štampanje slika koje su prebačene na računar preko vašeg štampača ili direktnog povezivanja aparata sa štampačem. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata.

Ukoliko ste pravilno povezali. uverite se da su konektori dobro orijentisani. Kada povezujete USB kabal. 1 2 Print selection 15/05 2011 NO. Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB kabla. pojaviće vam se PictBridge ekran 1 na aparatu. TV ili štampač 2 3 Uključite štampač.Povezivanje sa štampačem Povezivanje Fotoaparata i Štampača 1 Isključite fotoaparat. Proverite podešavanja štampača. Priključivanje na računar. 32 32 98 . Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. 4 Upalite fotoaparat. kada isključujete USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom. Potom će se pojaviti ekran Print selection (2).

TV ili štampač 2 Odaberite Copies i pritisnite k. Print selection 15/05 2011 NO. 1 Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku i pritisnite k taster. 32 32 Priključivanje na računar. 99 .5×5 in. Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u podešavanjima štampača odaberite Default.Povezivanje sa štampačem Štampanje Jedne po Jedne Slike Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). 8 × 10 in. ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko celog ekrana. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 5 Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite k. Paper size Default 3. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. Postcard 100 × 150 mm 4 × 6 in. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali 12 sličica. PictBridge 0 0 0 prints Star t print Copies Paper size 3 Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k. Copies 4 4 Odaberite Paper size i pritisnite k. 5×7 in.

Printing 002 / 004 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija Štampanje Više Fotografija Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98).Povezivanje sa štampačem 6 Odaberite Start print i pritisnite k.5×5 in. TV ili štampač Štampanje počinje. 2 Upotrebite džojstik da odaberete Paper size (veličinu papira) i pritisnite k. Pojavljuje se Print menu ekran. Prikaz na ekranu će da se vrati na početni ekran za štampanje (korak 1) kada se završi štampanje. kliknite na Default u meniju za odabir veličine papira. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size 3 Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster. 5×7 in. . 8 × 10 in. Da bi prekinuli štampanje pritisnite k. Paper size Default 3. Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d. 1 Kada vam se prikaže ekran Print selection pritisnite d. Da bi ste koristili podešavanja štampača. Postcard 100 100 × 150 mm 4 × 6 in. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 7 Priključivanje na računar.

• Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana. kartici ili internoj mem. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prešli u prikaz 12 ikonica. Za štampanje Print all images odaberite Start print i pritisnite k. • Pritisnite džojstik J ili K tda odaberete slike. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u 0 1 2 prints meni štampanja. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size Print selection Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku sliku. • Prikazaće vam se meni s desna. • Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.Povezivanje sa štampačem 4 Odaberite Print selection. Za štampanje odaberite Start print i pritisnite k. i pritisnite H ili I ta podesite broj kopija za svaku sliku. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u meni štampanja. Print selec tion Print selec tion Priključivanje na računar. • Prikazaće vam se meni s desna. Print all images ili DPOF printing i kliknite k taster. • Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju po oznaci (y) i numeričkim indikatorom broja kopija koje će biti štampane. Star t print Cancel 101 . TV ili štampač 10 1 1 3 Back 0 1 0 prints Star t print Cancel Print all images Sve slike sačuvane na mem. Slike za koje kopije nisu određene neće se štampati. se štampaju jedna po jedna.

k taster da se vratite u meni štampanja. Printing 002 / 010 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija C Veličina papira Aparat podržava sledeće formate papira: Default (veličina papira podešena od strane štampača).. ponovo pritisnite k. k. 5×7 in. i A4. • Da vidite trenutni red štampe. A3. TV ili štampač Back 5 Štampanje započinje. 3. 8×10 in.5×5 in. Odaberite Cancel i prit. Za štampanje slika. Letter.. DPOF printing 0 1 0 prints Star t print View images Cancel View images 10 102 Priključivanje na računar. odaberite View images i pritisnitek. Za štampanje odaberite Start print i prit.Povezivanje sa štampačem DPOF printing Štampajte slike za koje je kreirana naredba štampanja u Print order (A 67).. Prikaz na ekranu će da se vrati na meni štampe (korak 2) kada se završi štampanje. Da bi ste prekinuli štampanje pre nego li su sve kopije odštampane pritisnite k. 4×6 in. 100×150 mm. . Biće prikazani samo oni formati koji su podržani od srane štamapča.. • Prikazuje se meni s desna.

Sound settings Podesite pdešavanja za zvuk. Firmware version Prikazuje verziju softvera aparata. Language Odaberite jezik koji će da se koristi za prikaz na ekranu. Reset all Vrati sve na fabrička podešavanja. Print date Utiskivanje datuma na fotografije. datum i vremensku zonu na fotoaparatu. Format memory/Format card Formatirajte internu memoriju ili memorijsku karticu. Monitor settings Podesite prikaz info o slici na ekranu i podešavanja osvetljenosti ekrana. Auto off Podesite vreme potrebno da aparat utone u režim mirovanja. A 124 A 123 A 121 A 119 A 119 A 118 A 117 A 116 A 115 A 115 A 114 Osnovna podešavanja aparata A 105 A 106 A 110 A 112 A 113 103 . Welcome screen Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat. AF assist Uključuje ili isključuje AF-assist osvetljenje. TV settings Podesite za konekciju sa televizorom. Time zone and date Podesite sat. Motion detection Podešavanja detekcije pokreta radi smanjenja efekta subjekta koji se kreće i potresa fotoaparata tokom fotografisanja. Blink warning Podesite da li želite detekciju zatvorenih očiju kada fotografišete sa uključenom detekcijom lica. Battery type Izaberite tip baterija.Osnovna podešavanja aparata Setup Meni Setup meni se sastoji od sledećih opcija. Vibration reduction Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili mirne fotografije.

Setup Meni

Prikaz Setup Menija

1

Pritisnite d.
Meni je prikazan. Kada koristite lagani auto režim, režim osmeha, režim scene ili pametni režim portreta, pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova.

Easy auto mode Image mode

2

Pritisnite džojstik J.
Sada možete da selektujete tab.

Easy auto mode Image mode

104

Osnovna podešavanja aparata

3

Pritisnite H ili I da odaberete z tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection

AF assist

4

Pritisnite K ili k.
Na raspolaganju su vam stavke iz setup menija. Upotrebite džojstik da bi odabrali i prihvatili podešavanja (A 11). Da bi napustili setup meni, pritisnite d ili J i odaberite drugi tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection AF assist

Setup Meni

Ekran Dobrodošlice
d button M z (Setup menu) (A 104) M Welcome screen

Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
None (default setting) Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen; prikazan je ekran režima slikanja ili reprodukcije. COOLPIX Prikazuje se ekran dobrodošlice, pa tek onda, ekran režima slikanja ili reprodukcije. Select an image Za ekran dobrodošlice koristi se slika snimljena ovim aparatom. Kad se prikaže ekran izbora slike (A 72), izaberite sliku i pritisnitek. • Nakon što je odabrana slika snimljena na aparatu, slika će da se prikazuje na ekranu dobrodšlice čak iako je originalna slika obrisana. • Slike snimljene sa Image mode (A 53) podeš. na P 4224×2376 ili m 1920×1080, i kopije slika kreirane u veličini 320 × 240 ili manje korišćenjem male slike (A 77) ili obreza (A 78) ne mogu da se koriste.

105

Osnovna podešavanja aparata

Setup Meni

Time Zone and Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Time zone and date

Podesite sat na aparatu.
Date and time Podesite sat i datum na fotoaparatu. Koristite džojstik kako bi podesili datum i vreme. • Obeležite stavku: Pritisnite J ili K (obeležavanje prelazi između D, M, Y, Hour, i Minute). • Izmenite obeleženu stavku: Pritisnite H ili I. • Podesite: Izaberite polje minuta i pritisnite k. Date format Izaberite redosled u kome će dan, mesec i godina biti prikazani između Year/ Month/Day, Month/Day/Year, i Day/Month/Year . Time zone Možete podesit vašu (w) vremensku zonu ili uključiti zimsko računanje vremena. Kada je odabran (x) vremenska razlika (A 109) se automatski prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani region. Veoma korisno kada putujete.
Date and time

D

M

Y

01 00

01 00

2011

Edit

106

Osnovna podešavanja aparata

Time zone 15/05/2011 15:30 London. Pritisnite I da bi je isključili. Casablanca Date and time Date format Time zone D/M/Y 2 Odaberite x Travel destination i pritisnite k. Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju. Time zone 15/05/2011 15:30 London. zone po gradovima. Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti od izabrane vremenske zone. Casablanca Home time zone Travel destination 4 Pritisnite J ili K da bi odabrali vremensku zonu destinacije (Naziv grada). Kada se odabere željena destinacija. Biće prikazan Time zone meni. 11:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o Lima –04:00 Bac k Time zone 15/05/2011 06:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o. Time zone and date 15/05/2011 15:30 London. Prikazaće se ekran za odabir vrem.Setup Meni Podešavanje Vremenske Zone Destinacije Putovanja 1 Upotrebite džojstik da odaberete Time zone i pritisnite k. L i m a Home time zone Travel destination 107 . Casablanca Home time zone Travel destination Osnovna podešavanja aparata 3 Pritisnite K. pojaviće se Z ikona kada se aparat nalazi u režimu fotografisanja. Pritiskom na H će te uključiti zimsko računanje vremena i pojaviće se W i vreme će se pomeriti za jedan čas unapred.

108 . uključite ili isključite zimsko računanje vremena i ekrana za odabir vremenske zone u koraku 4. Uštampavanje datuma na slike Omogućite Print date opciju (A 112) u setup meniju nakon što je vreme podešeno. Baterija sata se puni kada se puni glavna baterija preko AC adaptera. odaberite w Home time zone u koraku 2 i ponovite korake 3 i 4 da bi podesili vremensku zonu.Setup Meni C Baterija Sata Footaparat poseduje odvojenu internu bateriju samo za časovnik. • Da bi promenili vašu vremensku zonu. Kada je Print date opcija uključena. slike se automatski snimaju sa datumom na njima. C D Osnovna podešavanja aparata Zimsko računanje vremena Kada zimsko računanje vremena počne ili se završava. i može da podrži rad sata i do nekoliko dana nakon deset sati punjenja. C w (Vaša Vremenska Zona) • Da bi prešli na našu vremensku zonu pritisnite w Home time zone u koraku 2 i pritisnite k.

Tahiti Alaska. Fiji 109 . Helsinki. Casablanca UTC +/+1 +2 +3 +4 +5 +5. Singapore Tokyo. Vancouver MST (MDT): Denver. Seattle. Sao Paulo Fernando de Noronha Azores London. Samoa Hawaii. UTC +/-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4. Toronto. Houston. Mexico City EST (EDT): New York. Dhaka Bangkok. Hong Kong.5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 Time zone Madrid. Za vremenske zone koje nisu dole nabrojane namestite sat iz Date and time opcije. Berlin Athens.5 -4 -3 -2 -1 ±0 Time zone Midway. Karachi Osnovna podešavanja aparata New Delhi Colombo. Phoenix CST (CDT): Chicago. Riyadh. Jakarta Beijing. Guam New Caledonia Auckland. Kuwait. Seoul Sydney. Lima Caracas Manaus Buenos Aires. Anchorage PST (PDT): Los Angeles. Paris. Dubai Islamabad. Nairobi. Ankara Moscow.Setup Meni D Vremenske zone Fotoaparat podržava dole nabrojane vremenske zone. Manama Abu Dhabi.

Osnovna podešavanja aparata 110 . Brightness Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. Po defoltu je 3. (A 111) Image review • On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na ekranu nakon što je snimljena.Setup Meni Podešavanja ekrana d button M z (Setup menu) (A 104) M Monitor settings Podesite opcije ispod. • Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena. Photo info Informacije koje će da se vide tokom slikanja ili reprodukovanja.

Kadar koji indicira ugao preglednosti (oblast obuhvaćena u snimljenom filmu) prikazan je pre snimanja. Mreža nije prikazana kad se snima film. režim slikanja režim reprodukcije 15/05/2011 15:30 0004. Ako nema operacija nakon Auto info nekoliko sek. Mreža kadriranja je prikazana kao referenca za kadriranje. Osnovna podešavanja aparata Hide info 15/05/2011 15:30 0004. prikazane su iste informacije kao za Auto info. 111 . 9) za informacije o indikatorima na ekranu. prikazane su iste informacije kao za Auto info.. prikazanim u Auto info. prikazanim u Auto info. Informacija se prikazuje (default setting) nakon neke operacije.JPG Framing grid+ auto info 30 4/ 4 Dodatno sa info.JPG Show info 30 4/ 4 Prikazane su iste info. Movie frame+ auto info 30 Dodatno sa info. o fotografiji biti prikazane. Polgedajte “Ekran” (A 8. kao u Show info. prikaz će biti isti kao Hide info.Setup Meni Informacije o fotografijama Izaberite da li će info.

Setup Meni

Print Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Print date

Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku. Ove informacije mogu da se štampaju i na štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena (A 69).
15.05.2011

f S k

Date Datum se utiskuje na fotografiju. Date and time Datum i vreme se utiskuju na fotografiju. Off (default setting) Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.

112

Osnovna podešavanja aparata

Za sva podešavanja osim Off (isključeno), ikona trenutnog podešavanja će se pojaviti na ekranu (A 8).

B

Utiskivanje datuma

• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene. • Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima. - Kada je režim scene podešen na Museum ili, ili kad je podešen Continuous pri korišćenjuPet portrait režima scene - Kad koristite sport kontinualni režim. - Kada je Continuous (A 57) podešen na Continuous ili BSS - Kada snimate filmove • Utisnuti datum sa postavkom Image mode (A 53) za O 640×480 će biti teške za čitanje. Odaberite N 1024×768 ili veće formate kada koristite utiskivanje datuma. • Datum se snima koristeći format izabran u setup meniju Time zone and date opcije (A 16, 106).

C

Utiskivanje Datuma i Redosled Štampanja

Kada štampate sa DPOF kompatabilnih štampača koji podržavaju štampanje informacija o fotografisanju i slika, moguće je koristiti opciju Print order (A 67)za štampanje takvih informacija na slikama koje nisu snimljene sa Print date opcijom.

Setup Meni

Smanjenje vibracija
d button M z (Setup menu) (A 104) M Vibration reduction

Definišite podešavanje redukcije vibracije za snimanje mirnih slika.Smanjenje vibracija efikasno smanjuje zamućenost, koja je prouzrokovana blagim mrdanjem ruku što stvara drmanje aparata, što se pogotovo događa kada se slika sa uvećanjem ili umanjenom brzinom zatvarača. Podesite smanjenje vibracija na Off kada koristite stativ za stabilizaciju aparata.
V On (hybrid) Redukcija vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Dodatno, elektronska redukcija vibracije procesira slike i uklanja efekte drmanja aparata u sledećim situacijama. • kad blic ne odradi • kad se koristi manja brzina zatvarača od1/60 sek • Kad je nedostupan Self-timer • Kad je Continuous na Single • Kad je ISO na 200 ili manje g k On (default setting) Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Off Smanjenje vibracija je isključeno.

Osnovna podešavanja aparata

Podeš. redukcije vibracije se može potvrditi na monitoru tokom snimanja (A 8, 21) (kada je izabrano Off, ikona se neće pojaviti na ekranu).

113

Setup Meni

Motion Detection
d button M z (Setup menu) (A 104) M Motion detection

Specify whether or not motion detection is used to reduce the effects of subject movement and camera shake when taking still pictures.
U Auto (default setting) When the camera detects subject movement or camera shake, the ISO sensitivity and shutter speed are automatically increased to reduce blurring. Note that motion detection is not active in the following situations: • When the flash is set to X (fill flash) • When the ISO sensitivity option (A 58) is set fixed at a particular value in A (auto) mode • When using Multi-shot 16 (A 57) • In the following scene modes: Night portrait (A 37), Dusk/dawn (A 38), Night landscape (A 39), Museum (A 40), Fireworks show (A 41), Backlighting (A 41), Pet portrait (A 43) • When using Sport Continuous mode (A 48) k Off Motion detection is disabled.

114

Osnovna podešavanja aparata

The motion detection setting can be confirmed in the monitor during shooting (A 8). When the camera detects shaking and increases shutter speed, the motion detection indicator turns green. When set to Off, no icon is displayed.

B

Napomene o smanjenju vibracija

• Za start red. vibracija je potrebno par sekundi nakon što se upali aparat, ili kad aparat prelazi iz rež. slikanja u režim reprod. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje pre nego što fotografišete.. • Usled karakt. funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno. • U nekim okolnostima možda red vibracija neće moći da u potpunosti eliminiše drmanje aparata. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije možda neće moći da redukuje efekte drmanja aparata ako je vibracija mnogo slaba ili jaka. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije ne funkcioniše ako je brzina zatvarača mnogo velika ili mala. • Kad je na On (hybrid), aparat autom. oslobađa zatvarač dva puta za svaku fotogr. i procesira sliku, pa je potrebno više vremena da bi se slika sačuvala. Shutter sound (A 115)čuće se samo jednom. Samo je jedna slika sačuvana.

D

Korišćenje smanjenja vibracija sa filmovima

Red. vibracija za snimanje filma može se podesiti sa Electronic VR (A 85) u meniju filma(A 82).

zvuk zatvarača se neće čuti sa nekim karakteristikama kao što je kontinualno snimanje ili BSS (best shot selector) ili sa snimanjem filmova iako je On izabrano.Setup Meni AF Assist d button M z (Setup menu) (A 104) M AF assist Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata kad je subjekt slabo osvetljen. Aparat možda neće moći fokusirati ako je slabo osvetljenje. B Napomene o detekciji pokreta • Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u nekim od situacija. Button sound Uključite On ili isključite Off. Ipak. • Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman. Osvetljivač ima domet od 6. Osnovna podešavanja aparata Podešavanja zvuka d button M z (Setup menu) (A 104) M Sound settings Izvršite sledeća podešavanja zvuka.) ili Off. Auto (default setting) AF-pomoćno osvetljenje će da pripomogne pri fokusiranju subjekta koji je slabo osvetljen.) u maksimalnoj telefoto poziciji.0 m (9 ft.) izabrano.0 m (19 ft. I čuće se zvuk pri startovanju aparata. i 3 puta kada se naiđe na grešku. 10 in.) na maksimalnoj široko-ugaonoj poziciji i 3. Off Funkcija je isključena. kada je On (osnovno podeš. • Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto. čuće se jedan bip kada operacija uspešno izvršena. Shutter sound Izaberite On (osnovno podeš. 2 puta kada se fokusira. neki režimi scene automatski isključuju AF-pomoćno osvetljenje čak i ako je podešen na Auto (A 36-43). 115 .

Okidač. 116 Osnovna podešavanja aparata B C O podešavanju zvuka Kad se ekran iksljuči da bi sačuvao napajanje Zvuk tastera ili zatvarača će se čuti kad se koristi Pet portrait režim scene . prođe u režimu mirovanja. 5 min. aparat će preći u režim mirovanja ako se ne menja osvetljenost subjekta čak i pre nego li istekne odabrano vreme. Sleep mode Ukoliko je selektovano On (osnovna postavka). ili posle 1min kada je Auto off podešena na 5 min ili više. • Prekinite režim mirovanja i pokrenite ekran pritiskanjem bilo kojeg od sledećih tastera. A taster. ÝTaster uključenja. Auto off Odaberite koliko je potrebno vremena da prođe ukolikose ne izvrši niti jedna operacija da bi se aparat isključio: 30 s (osnovna postavka). Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje. c taster ili b (e movie-record) taster C Auto Off Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima: • Kad je meni prikazan: tri minuta • Rerodukcija slajdova (prezentacija): do 30 minuta . i 30 min. 1 min. • Lampa napajanja blinka u režimu mirovanja. • Aparat se isključuje nakon što 3min.Setup Meni Auto Off d button M z (Setup menu) (A 104) M Auto off Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije. Aparat će preći u režim mirovanja nakon 30 sekundi kada je Auto off podešen na 1 min ili manje. aparat će ući u režim mirovanja (A 15).

kartice se permanentno brišu svi podaci. 117 . • Kada prvi put ubacite kartice koje su se koristile na drugim aparatima u ovaj aparat morate da ih formatirate pre nego li ih budete koristili.Setup Meni Formatiranje Memorije/Formatiranje Kartice d button M z (Setup menu) (A 104) M Format memory/Format card Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu. Formatiranjem interne mem. Prebacite važne slike pre foramtiranja na računar. Format memory opcija će se pojaviti u setup meniju. Format card All images will be deleted! OK? Format No B Formatiranje Interne Memorije i Memorijske Kartice • Ne isključujte aparat ili otvarajte ležište baterije tokom formatiranja aparata. Format card opcija će se pojaviti u setup meniju. Formatiranje Interne Memorije Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. ili mem. Format memory All images will be deleted! OK? Format No Osnovna podešavanja aparata Formatiranje Memorijske Kartice Kada se memorijska kartica ubaci u aparat..

Czech Danish German (default setting) Spanish Greek French Indonesian Italian Hungarian Dutch Norwegian Polish Osnovna podešavanja aparata Portuguese Russian Romanian Finnish Swedish Turkish Ukrainian Arabic Simplified Chinese Traditional Chinese Japanese Korean Thai 118 .Setup Meni Jezik d button M z (Setup menu) (A 104) M Language Odaberite jedan od 26 jezika koji će se koristiti na aparatu.

Ukoliko se ovo desi. kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja. HDMI Izaberite HDMI izlaznu rezoluciju slike između Auto (osnovno podeš.Setup Meni Podešavanja za TV d button M z (Setup menu) (A 104) M TV settings Podesite za konekciju sa TV om. 720p.). daljinskim za TV možete upravljati aparatom tokom reprodukcije.). 720p. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) dozvoljava kompatibilnim uređajima da sarađuju između sebe. je uokviren žutom linijom. pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da fotografišete. i 1080i. Ý “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)” (A 91) Osnovna podešavanja aparata D HDMI i HDMI-CEC HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je multimedijalni interfejs. Portret čije su oči ostale zatvorene kada je odradio zatvarač. Kad je na On (osnovno podeš. Kad je podešeno na Auto. • G (Easy auto) režim • Portrait (A 36) ili Night portrait (A 37) režimi scena On Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima zatvorene oči. pojaviće Did someone blink? ekran na monitoru. Ý “Upravljanje Did someone blink? Ekranom” (A 120) Off (default setting) Upozorenje na treptaj nema efekta. 480p. 119 . Upozorenje na treptaj d button M z (Setup menu) (A 104) M Blink warning Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu detekcije lica (A 24) u sledećim situacijama. HDMI device control Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI kabla. podešava na 480p. ili 1080i prema HD televizoru koji je povezan sa računarom. Video mode Odaberite između NTSC i PAL. rezolucija se autom.

Pritisnite k taster. Ukoliko se ne izvrši niti jedna operacija u toku od par sekundi.Setup Meni Rukovanje the Did someone blink? Ekranom Sledeće operacije su vam na raspoaganju u Did someone blink? ekranu. 120 . A taster ili b (e movie-record) taster. okidač. aparat se vraća u režim fotografisanja. Odaberi lice koje će biti prikazano Obriši sliku l k Povratak u režim fotografisanja A b Pritisnite l taster. Did someone blink? Exit Funkcija Povećajte i prikažite lice osobe koja je trepnula Preži u prikaz preko celog ekrana Osnovna podešavanja aparata Kontrola g (i) f (h) Opis Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i). Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h). Ukoliko aparat detektuje više subjekata sa zatvorenim očima pritisnite J ili K tokom uvećanja kako bi pregledali lica.

Setup Meni Resetuj sve d button M z (Setup menu) (A 104) M Reset all Kada odaberete Reset. sva podešavanja na aparatu će se vratiti na osnovne vrednosti. Pop-up Meni Opcija Flash mode (A 28) Self-timer (A 31) Macro mode (A 51) Exposure compensation (A 32) Auto Off Off 0.0 Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje Režim scene Opcija Scene menu (A 35) Hue adjustment in food mode (A 40) Pet portrait (A 43) Center Continuous Osnovno podešavanje Portrait Sport Continuous Meni Opcija Image mode (A 49) Sport continuous (A 49) Osnovno podešavanje N 1024×768 Continuous H Meni slikanja Opcija Image mode (A 53) White balance (A 55) Continuous (A 57) ISO sensitivity (A 58) Color options (A 59) Auto Single Auto Standard color Osnovno podešavanje R 4320×3240 121 .

100) Osnovno podešavanje Default 122 .Setup Meni Meni Filma Opcija Movie options (A 84) Autofocus mode (A 85) Electronic VR (A 85) Wind noise reduction (A 86) Enhanced resolution (A 86) Osnovno podešavanje HD 720p (1280×720) Single AF On Off Auto Setup Meni Opcija Welcome screen (A 105) Photo info (A 110) Image review (A 110) Brightness (A 110) Print date (A 112) Vibration reduction (A 113) Motion detection (A 114) AF assist (A 115) Button sound (A 115) Shutter sound (A 115) Auto off (A 116) Sleep mode (A 116) HDMI (A 119) HDMI device control (A 119) Blink warning (A 119) Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje None Auto info On 3 Off On Auto Auto On On 30 s On Auto On Off Ostalo Opcija Paper size (A 99.

Setup Meni • Ukoliko odaberete Reset all takođe ćete obrisati i trenutni broj fajla (A 131) iz memorije. obrišite sve slike (A 27) pre nego li odaberete Reset all. odaberite podešavanje za tip baterija koje koristite u aparatu. Time zone and date (A 106). Da bi resetovali nabrojavanje fajlova na “0001”. Video mode (A 119). i Battery type (A 123) Osnovna podešavanja aparata Tip baterijee d button M z (Setup menu) (A 104) M Battery type Kako bi bili sigurrni da vam aparat pravilno pokazuje kapacitet baterije (A 20). • Sledeći meniji će ostati nepromenjeni posle Reset all operacije. Shooting menu: Ručno podešavanje u White balance meniju (A 55) Setup menu: Slike registrovane za Welcome screen (A 105). Language (A 118). Alkaline (default setting) COOLPIX (Ni-MH) Lithium LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije 123 . Nabrojavanje će se nastaviti od najnižeg raspoloživog broja.

x Back 124 Osnovna podešavanja aparata . COOLPIX L120 Ver.Setup Meni Verzija upravljačkog softvera d button M z (Setup menu) (A 104) M Firmware version Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.x.

Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor. Ako se ekran polomi. Čuvanje aparata B Izbegavajte nagle promene temperatura Nagle promene. ili dok se snimaju slike ili brisu.Čuvanje aparata Briga o fotoaparatu Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera predostrožnosti: B B B Držite ga suvog Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti Nemojte ga ispustiti Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji. 125 . Vodite računa o pokretnim delivima i objektivu Ne primenjujte silu na poklopac objektiva. B Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike. ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod. očima i ustima. Naglo ukidanje energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije. Ovi delovi se lako mogu oštetiti. kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme. mogu izazvati kondenzaciju na proizvodu. B Držite podalje od jakih magnetnih polja Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom. tada dolazi do bele mutnosti na slici. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene. B Isključite uređaj kada uklanjate izvor napajanja Ne vadite baterije kada je uređaj uključen. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva. ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. i tečnost iz monitora ne sme da dođe u kontakt sa rukama.

Reciklirajte ih po pravilima. • Proverite nivo baterije kada uključite aparat. 126 Čuvanje aparata . Držite rezervne baterije na toplom mestu.Briga o fotoaparatu C Baterija • Nakon kupovine zamenjivih punjivih baterija. promenite ih pre upotrebe. Ako je moguće nosite rezervne baterije. • Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije. Korišćene baterije su vredan izvor. Pročitajte informacije iz “Dodatna oprema” (A 129) i dokumentacije dobijene sa punjačem baterije MH-73 (posebno se kupuje). kada slikate važne prilike. Pobrinite se da je baterija potpuno puna pre izlaženja po takvom vremenu. i promenite baterije ako je potrebno (A 20). Prilikom kpovine one nisu napunjene. kapacitet baterije slabi. • Hladnim danima. Zamenite bateriju kada više ne može da se puni.

Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu. Prašinu otklonite sa duvaljkom. Koristite duvaljku da očistite prašinu. Objektiv Monitor Telo Ne koristite alkohol. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom kraju). i onda detaljno osušite. prljavštinu i pesak. Nakon korišćenja fotoaparata na pesku ili plaži. 127 Čuvanje aparata . izbeljivač i druge isparljive hemikalije. Da otklonite prste i druge mrlje koristite suvu krpu blago brišite ne koristite silu. brišite objektiv sa mekanom krpicom. Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom.Briga o fotoaparatu Čišćenje Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka krajevima. i onda obrišite nežno sa suvom krpicom. obrišite pesak i so sa blago nakvašenom krpom. Strana materija u fotoaparatu izaziva kvar i nije pokrivena osiguranjem.

Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. • Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. Ovo je karakteristika senzora i ne predstavlja kvar. U modovima slikanja. nije kvar. izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. Uključite fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja. 128 Čuvanje aparata C Napomena o ekranu • Monitor može da sadrži nekoliko piksela koji uvek svetle ili ne svetle. Ova karakteristika je poznata za TFT LCD ekrane. kao što je sunce. Ova jfenomen poznat kao “zamućenje”. kao komete se mogu pojaviti na ekranu. zamućenje nema nikakav efekat na sačuvane slike. C Napomene o zamućenju Bele ili obojene linije svetla mogu se videti prilikom zumiranja svetlih objekata. vertikalne linije. Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili. osim u Sport kontinualnom modu.Briga o fotoaparatu Čuvanje Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. na Multi-shot 16 i snimanju filmova. • Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju. Kad snimate u ovim režimima. refleksije sunca i električno svetlo. osim pri snimanju sa Continuous podeš. Ovaj efekat poznat kao “zamućenje”. • Kad kadrirate slvetle objekte. na bilo kojim sledećim lokacijama: • Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio • Izlagati temperaturama ispod –10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F) • Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60 % Da sprečite buđ. Ako monitor počne da tamni ili treperi. Zamućenje može izazvati diskoloraciju u nekim delovima slike. Ne utiče na snomljene slike. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. izbegavajte svetle objekte. Multishot 16 i režimu filma. javlja se kad jako svetlo pada na senzor slike. Slike slikane ovim proizvodom neće biti pod uticajem. i ne znači kvar. .

punite 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije odjednom sa punjačem baterija MH-73.Tehničke karakteristike Dodatna oprema punjač baterija/punjive baterije1 AC adapter USB Kabl Audio/video Kabl Poklopac objektiva • punjač baterija MH-73 (sadrži 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije) • zamenjive punjive baterije: punjive Ni-MH baterije ENMH2-B4 (set od 4 EN-MH2 baterije) AC Adapter EH-67 USB Kabl UC-E62 Audio Video Kabl EG-CP162 Poklopac objektiva LC-CP222 1 Kad koristite sa COOLPIX L120. 129 Tehničke karakteristike . Ne mešajte baterije koje imaju različito vreme punjenja (A 126). EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. 2 Dobija se uz aparat(ÝStrana 3 u Kratkom uputstvu).

Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. kartica2 4 GB. Proverite da li čitač podržava SDHC standard. SDHC kompatibilne. • Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. 12 GB. 32 GB SDXC mem. 16 GB. proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB. kartica SanDisk TOSHIBA Panasonic Lexar 1 2 SDHC mem. 8 GB. Mem. 32 GB 48 GB. SD mem. 16 GB. 16 GB. kartice niže Speed Class. 16 GB. 64 GB Ukoliko se koriste u čitaču. 3 SDXC kompatibilne. 8 GB.Dodatna oprema Odobrene memorijske kartice Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom. kartica3 64 GB 64 GB – 2 GB1 2 GB1 2 GB1 2 GB1 4 GB. 32 GB 4 GB. 8 GB. 8 GB. Proverite da li čitač podržava SDXC standard. 32 GB 4 GB. 24 GB. 130 Tehničke karakteristike .

imena fajlova se ne menjaju ali folderi dobijaju nove brojeve.JPG . počinje od “0001”) Ekstenzija (označava tip fajla) Fotografije Filmovi . “101P_001”. Brojevi fajlova se dodeljuju automatski od “0001”. gde se dodeljuju novi brojevi fajlova počev od najvećeg u folderu.MOV • Fajlovi se stavljaju u folder sa brojem i oznakom od 5 karaktera: “P_” tri broja za slike snimljene u Panorama assist režimu scena (e.Nazivi foldera i fajlova Slike i filmovi se čuvaju pod sledećim imenima. ukoliko folder već ima 200 slika. 131 Tehničke karakteristike . J P G Identifikator (ne prikazuje se na ekranu) Originalne slike. • Fajlovi kopirani opcijom Copy>Selected images se kopiraju u trenutni folder. Kada broj slika u folderu dostigne 9999. karticu. A 44) i “NIKON” za sve druge slike (npr. “100NIKON”). nećete biti u mogućnosti da slikate nove slike dok ne formatirate internu mem. kreiraće se novi folder. Copy>All images kopira sve foldere sa izvornog medijuma. Ukoliko imate 999 foldera i oni sadrže po 200 slika. filmovi Male kopije Kropovane kopije D-Lighting kopije DSCN SSCN RSCN FSCN Broj fajla (automatski se dodaje redom. karticu (A 117) ili ubacite novu mem.g. startujući od najvećeg broja na medijumu (A 74). D SC N 00 0 1 . ili mem. ili ste stigli do broja slike 9999. kreiraće se novi folder za sledeću fotografisanu sliku. • Jedan folder može imati do 200 slika.

ponovo uključite aparat. Greška u pristupu mem. dok se čuvanje automatski ukloni. remove the lens cap. 18 pravilno ubačena. Da zadržite podatke. čuvanje završeno. kao i rešenja za njihovo uklanjanje. kontaktirajte Nikon predstavništvo. Prekidač za zabranu upisa je Stavite ga u “write” poziciju. je puna.slike. Ekran Q Turn the camera off.Poruke greške Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na ekranu. N Memory card is write protected. • Potvrdite da je mem. Rešenje A Uverite se da je poklopac 15 objektiva uklonjen. and turn the camera on.. kad je ne završi. Baterija je prazna. 25. 19 u “lock” poziciji. Aparat ne može da fokusira. Svi podaci na njoj će biti obrisani. Izbrišite slike. 50 25 Zamenite baterije. odaberite No. 123 24. 53 27. kart nije formatirana za korišćenje u COOLPIX L120. Izvadite karticu i koristite internu memoriju. Q (blinks red) P Please wait for the camera to finish recording. 130 • Proverite da li su 18 konektori čisti. Da formatirate. fokusa. P This card cannot be used. P Card is not formatted.. 87 18 18 132 . kart. 19 Mem. i prebacite podatke na računar pa je formatirajte. Ako greška nije uklonjena nakon što se isključili i uključili aparat. Aparat ne može da vrši Sačekajte da se poruka druge oper. Namestite sat. P This card cannot be read. • • • • Izaberite manju vel. Format card? Yes No N Out of memory. zaključ. 106 14. kartici. O (blinks) N Battery exhausted. ili se javila greška ovjektiva. Problem Poklopac nije stavljen na objektiv. Ubacite novu kart. kart. • Korist. Mem. odaberite Yes i kliknite k. • Koristite odobrene kart.. • Refokusira. Tehničke karakteristike Sat nije podešen.

P This file cannot be played back. kliknite d. Pojaviće se ekran za kopiranje i slike se mogu kopirati. 87 • Proverite uslove za editovanje. Slika se ne može izmeniti. 18 117 Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice. 27. Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji. Ubacite novu karticu ili Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. Ne može se pregledati na – ovom aparatu. A 117 Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova. Pregledajte ga na računaru ili drugim uređajima koji su učestvovali u kreiranju ovog fajla.. Sledeće slike ne mogu biti 105 korišćene. N Image cannot be modified. • Izvadite mem. • SLike smanjene u veličini 320 × 240 ili manje napravljene preko crop ili small picture • Slike koje su snimljene u P 4224×2376 ili m 1920×1080 Nema dovoljno mem. Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici.Poruke greške Ekran P Image cannot be saved. za kopiranje slike. N Memory contains no images. • Ne može se koristiti na filmu. • Da kopirate sa interne memorije na karticu. 75 – 18 18 74 Tehničke karakteristike Greška pri snimanju filma. – 70 133 . data. Odaberite memoriju sa većom brzinom snimanja. N All images are hidden. Obrišite slike sa destinacije. N Faj nije kreiran sa COOLPIX File contains no image L120. karticu da reprodukujete slike sa inter. N Cannot record movie. Problem Greška u toku snimanja. Rešenje Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. mem.

A 71 N Destinacija je u istoj Travel destination is in vremenskoj zoni kao i vaša the current time zone. Proverite štampač. 79 P Greška u konekciji sa Communications error štampačem. daberite – Odabrana veličina papira nije Resume i pritisnite k taster ubačena u štampač. 98 14 PR Printer error: check printer status. Printer error: out of ink . odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Ubacite papir. 37. odaberite Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu.* PR Izvucite papir. Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu.* PR Printer error: check ink Greška mastila. Zvuk spuštanja blica može biti snimljen. Nakon što – ste rešili problem. Isključite aparat izvadite i ponovo ubacite bateriju pa uključite fotoaparat. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Rešenje Onemogućite zaštitu. zona. Blic je podignut pri snimanju filmova. Isključite fotoaparat i konektujte USB kabl ponovo. Ugrađeni blic je spušten. Tiho spustite blic. PR Printer error: check paper Greška štampača. Night portrait i 41 Backlighting režime scene . domaća vrem.* PR Printer error: out of paper Nema papira u štampaču. System error Q Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji. 109 – 28. odaberite – Printer error: paper jam Papir se zaglavio u štampaču.* Zamenite mastilo.Poruke greške Ekran N This image cannot be deleted. Ako se greška ponovi kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika.* Proverite mastilo. da nastavite štampu. Problem Slika je zaštićena.* 134 Tehničke karakteristike Ubacite pravi papir. N Raise the flash. Podignite blic kada koristite N Lower the flash. PR ketridž prazan.

135 Tehničke karakteristike .Poruke greške Ekran PR Printer error: file corrupt Problem Greška usled greške na fajlu. A – * Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva. Rešenje Odaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu.

Datum i vreme snimanja nisu tačni Tehničke karakteristike 126 16 106 110 16. 106 112 108 136 . pogledajte najčešće probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom. Ekran. • Baterija je hladna. 93 Fotoaparat i TV su povezani audo/video kablom ili HDMI kablom. • Slike snimljene pre nameštanja datuma i vremena “Date not set” indikator trepće u toku snimanja. A taster. Print date nedostupan. iako je omogućen Print date . Podesite datum i vreme pomoću Time zone and date opcije u setup meniju. imaće oznake “00/00/0000 00:00” a filmovi “01/01/2011 00:00” . parametri i izvor energije Problem Monitor je crn • • • • • Monitor se tesko cita Fotoaparat se isključio bez upozorenja • • • • A 20 Fotoaparat je isključen. Očistite ga. 127 Baterija je slaba. okidač. Izaberite Show info. Pogledajte indeks strana u koloni desno za više informacija. sve opcije su vraćene na kad se aparat uključi. ili b (e movie-record) taster. slikanja. • Ne može se krostiti pri snimanju filmova. 15 paljenje. Nema indikatora na monitoru Hide info je podešeno za Photo info. 20 Uključen je standby rezim: pritsnite dugme za 13. • Utiskivanje datuma se ne može koristiti u Datum nije prikazan na slikama trenutnom rež. fabričke. 20 Fotoaparat se automatski isključio kako bi sačuvao 116 Uzrok / rešenje energiju. 30 Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom. Kad lampica blica trepce crveno sačekajte da se blic napuni.Rešavanje Problema Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano. Opcije fotoaparata su resetovane. 90 Podesite osvetljenje monitora. za datum i vremensku zonu se pojavljuje Baterija sata je prazna. Ekran podeš. c taster. 110 Monitor je prljav. Sat nije podešen. • Proveravajte sat redovno.

aparat će se ugasiti automatski. Pritiskom na prekidač napajanja možete ga ugasiti sami. A 14 137 Tehničke karakteristike . Ugasite aparat i sačekajte da se paterija ohladi. Uzrok / rešenje Temperatura baterije je visoka. lampa napajanja treperi brzo..Rešavanje Problema Problem Monitor se isključuje. Nakon blinkanja od 3 min.

ili pri snimanju filmova. 113. slikanje sa easy auto režimom. U većini slučajeva je reč o spoljnim statičkim punjenjima. 28 • Povećajte ISO sensitivity. 58 • Koristite red. Ako je kvar ostao. ili makro režimom. vibracije ili detekciju pokreta. Podaci koji su već snimljeni će ostati. Fotoaparat ne moze da fokusira. 115 • Greška fokusa. ili b (e movie-record) taster. 90. 30 Disconnect the HDMI cable or USB cable. 93. okidač. Bele linije koje se pojavljuju na monitoru. sport kont. 34. 26 Ne može da kor. Snimanje Problem Nisu slikane slike kada je pritisnut okidač. izbegavajte svetle objekte. Uzrok / Rešenje • Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite A taster. 28 W (Off). 114 • Koristite D (Best Shot Selector).. 57 • Koristite stativ i samookidač. sunce. refleksije sunca i električna svetla. npr. Pri korišćenju multi-16. blic se puni. Zapamtite da ukidanje energije može prouzrokovati gubitak podataka. • Podesite AF assist na Auto u setup meniju. neobične karakteristike se mogu pojaviti na monitoru i fotoaparat može da prestane da funkcioniše. 12 • Kad se prikažu meniji pritisnite d taster. 20 • Kada svetli lampa blica. • Baterija je slaba. Tehničke karakteristike Slike su mutne.Rešavanje Problema Elektronski kontrolisani fotoaparati U ekstremo retkim slučajevima. 51 režimom scene. A 10. 14 • Koristite blic. Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Isključite pa uključite fotoaparat. 5. • Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga 25 fokusira dobro. Close-up 39. 98 • Subjekat je previše blizu aparatu. Pokušajte 20. 31 Zamućenje se javlja kad je aparat uperen ka 128 svetlim subjektima. ako nije snimljeno nešto u toku kvara na memorijsku karticu ili ugrađenu memoriju. 138 . mod slikanja. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. Isključite fotoaparat zamenite baterije i uključite fotoaparat ponovo. Isključite blic 7. Svetle tačkice se pojavljuju na slikama sa blicom.

ili koristite blic i podesite režim blica na X (fill flash). AF-assist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene. balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti. Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. portreta • Kad je Continuous na Multi-shot 16 Image modenije dostupan. 37. Off je selektovano za Sound settings > Shutter sound u setup meniju. rež. Boje su neprirodne. Slike su previse tamne (podeksponirane). mnogo velika. 36. 41 32 139 . 115 127 55 Tehničke karakteristike 28 58 7. i kad je izabrano On. 43 46 57 60 115 Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa režimom slike. 28 35 48 60 Digitalni zum se ne moze koristiti. čak i kad je izabrano Auto. Objektiv je prljav. subjekt je mračan. Digitalni zum se ne moze koristiti u sledećim situacijama. • Izaberite manju ISO osetljivost. Očistite objektiv. Night portrait. A 7. Slike su previse svetle(preeksponirane). mala ili je ISO oset. • Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni. 36-43.Rešavanje Problema Problem blic se ne uključuje. • Sport continuous režim je odabran. Slike se pojavljuju mutnim. AF-assist lampa ne svetli. 28 22 28 32 58 28. ili Pet portrait režim scene izabran • Kad je izabran pam. • Šum se može smanjiti pomoću blica. • Blic je isključen W (Off). Podesite kompenzaciju ekspozicije. • Prozor blica je blokiran. Nema zvuka u nekim režimima slikanja i podešavanjima. • Subjekt je izvan dometa blica • Podesite kompenzaciju ekspozicije. • Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa blicem. • Subjekat je u kontrasvetlu. Uzrok / Rešenje • Blic je isključen W (Off). pa je brzina zatvarača mnogo Svetli pikseli se pojavljuju nasumišno na slici (“šum”). Nema zvuka kad se pusti zatvarač. • Kad je Portrait. • Povećajte ISO osetljivost. Odaberite Backlighting režim.

In-Camera Red-Eye Fix may. • Aparat ne može da izneni slike koje su napravljene na drugom aparatu. Kada je blic podešen na V (auto with red-eye reduction). 37 Neočekivani rezultati kada je blic podešen na V (automatska redukcija crvenih očiju). ili kadrirajte tako da svetlosni izvor ne ulazi u kadar i pokušajte ponovo. umanjenim slikama. Koristite bilo koji drugi režim osim Night portrait. small picture. A 34. osim V (auto with red-eye reduction) i pokušajte ponovo da slikate. ili male slike. mogu se pojaviti vertikalne šarene linije i kružne linije. ili crop. Kad snimate sa backlighting ili kad je jak svetlosni izvor (sunčeva svetlost) u kadru. A – 87 – 87 53 75 75 140 . • Ne može se primeniti na filmovima • slike snimljene na Image mode podeš.Rešavanje Problema Problem Uzrok / Rešenje Ako slikate slike sa V (auto sa redukcijom crvenih očiju) ili napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih očiju kada je režim scene namešten na Night portrait. Ne možete koristiti . 28 – Reprodukcija Problem Fajl se ne može reprodukovati Tehničke karakteristike Ne moze da zumira sliku. Promenite poziciju svetlosnog izvora. i promenite režim blica u bilo koje drugo podeš. U fotoapratu redukcije crvenih očiju mogu se pojaviti oblasti na koje niste uticali redukcijom. • Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima. D-Lighting. 28. Snimanje slika zahteva vreme. • Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa ovim aparatom. • samo filmovi snimljene sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. • Odaberite slike koje podržavaju D-Lighting. Uzrok / Rešenje • Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog drugog fotoaparata. Vertikalne šarene linije i kružne linije se javljaju na ekranu ili slikama. za P 4224×2376 ili m 1920×1080 ne mogu se izmeniti. crop. ili slikama koje su sečene ispod 320 × 240.

karticu da štampate slike sa ne pojavljuju. 18 Slike koje treba da se štampaju se • izvadite mem. papira koju aparat podržava. • Za više informacija pogledajte Help opciju u ViewNX 2. 93 • USB kabl nije dobro povezan. 91 • AV kabl ili USB kabl je konektovan sa aparatom dok je HDMI kabl diskonektovan. – • Računar nije prepoznao aparat. Zamenite je. I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača.Uzrok / Rešenje A • Izaberite odgovarajuci Video mode ili HDMI 119 TV settings (Setup menu > TV settings). aparat. Nikon Transfer 2 se nije 20 • Aparat je isključen. 100 – Tehničke karakteristike 141 . pokrenuo kada je priključen 20 • Baterija je prazna. 96 • Proverite da li imate kompatibilan operativni sistem. veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u sledećim situacijama: • Štampač ne podržava vel. Ne može da izabere veličinu papira sa fotoaparatom. papira. 99. • Memorijska kartica ne sadrži slike. 92 • Memorijska kartica ne sadrži slike. interne memorije fodoaparata. Problem Slike se ne prikazuju na televizoru. • Štampač automatski bira vel. Zamenite 18 memorijsku karticu. Izvadite memorijsku karticu da se gledaju slike sa ugrađene memorije.

14.1 miliona 1/2.Specifikacije Specifikacije Nikon COOLPIX L120 Digitalni aparat Tip Piksela Senzor Objektiv Žižna daljina f/-broj Konstrukcija Digitalni zum Redukcija vibracija Autofocus (AF) Raspon fokusiranja (od objektiva) Izbor foskusnog polja Monitor Pokrivenost senzora (snimanje) Pokrivenost senzora (reprodukcija) Storage Tehničke karakteristike Compact digital camera 14. 97% horizontalno i 97% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Approx.264/MPEG-4 AVC. 102 MB).3-in. 2100 mm objektiv u 35mm [135] formatu) kombin. ukupno piksela: oko. 921k-dot.1-5. SD/SDHC/SDXC memory card DCF.5 m (5 ft. TFT LCD sa anti refleksionom zaštitom i 5-slojnim podešavanjem osvetljenja Approx.8 12 elemenata u 9 grupa Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. 1. sa 25-525 mm objektiv u 35mm [135] formatu) f/3. detekcija lica 7. Exif 2.) to ∞ (W). 50 cm (1 ft. stereo) • 14M (High) [4320×3240P] • 14M [4320×3240] • 8M [3264×2448] • 5M [2592×1944] • 3M [2048×1536] • PC [1024×768] • VGA [640×480] • 16:9 [4224×2376] • 16:9 [1920×1080] Veličina slike (pikseli) 142 .5mm (ugao pregleda ekvivalent. pomeranja senzora slike i elektronske VR (fotografije) Elektronska VR (za filmove) Contrast-detect AF • Approx. i DPOF kompatibilan Fotografije: JPEG Filmovi: MOV (Video: H. NIKKOR objektivi 4. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Interna mem. tip CCD. sa. (approx.48 miliona 21× optički zum.3.) (srednja pozicija zuma) do ∞ Centar. approx.4 in. 8 in. Audio: AAC.).5-94. approx.) to ∞ (T) • Makro režim: 1 cm (0.5 cm (3-in.

Specifikacije ISO oset. (Standardna izlazna osetljivost) Ekspozicija Merenje Kontrola ekspozicije Zatvarač Brzina Blenda Raspon Samookidač Blic Raspon (pribl. Korean. Hungarian. Auto (ISO 80-800). Finnish. 7 h 45 min sa litijumskim baterijama (HD 720p) • Approx. Italian. 10 sekundi [W]: 0.0 to +2. Japanese. HDMI mini konektor (HDMI izlaz). Danish. Greek. 890 snimaka sa litijumskim baterijama • Approx. do 19 ft. Dutch. do 9 ft.) TTL auto blic sa predblicom Hi-Speed USB MTP. 10 in. DC ulazni konektor Arabic. 330 snimaka sa alkalnim baterijama • Approx. 520 snimaka sa EN-MH2 baterijama Filmovi: • Approx. 200. 3200.1 i f/8. i 1080i Audio video izlaz/digital I/O (USB). tačka (digitalni zum 2× ili više) Prog. Indonesian. 480p.0 m (1 ft. Portuguese. Spanish. 100. German. 4 h 25 min sa EN-MH2 baterijama (HD 720p) 1/4 (ISO 1222) Tehničke karakteristike Izvori snage Život baterije Navoj za stativ 143 . 8 in. Romanian.5 do 3. auto ekspozicija sa detekcijom pokreta i kompenzacijom ekspozicije (-2. 720p. 1600. centralno (sa 2× digitalnim zumom). Chinese (Simplified and Traditional). Sport continuous režim (ISO 400-3200) 256-segmentna matrica. Thai.5 do 6.7 [W]) Approx. Turkish.) (ISO sensitivity: Auto) kontrola blica Interfejs Prenos podataka Video izlaz HDMI izlaz I/O terminal Podržani jezici ISO 80. Ukrainian • Četri LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije • Četri FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije • Četri EN-MH2 punjive Ni-MH baterije (dostupan odvojeno) • AC Adapter EH-67 (dostupan odvojeno) fotografije*: • Approx. French.) [T]: 1. 400. 6400. 800. 3 h 5 min sa alkalnim baterijama (HD 720p) • Approx. Norwegian. Russian. English. Polish.0 EV u koracima od 1/3 EV) Mehanički i elektronski napajan zatvarač • 1/1000 -1 s • 4 s (Fireworks show scene mode) • 1/4000 -1/60 s (sport continuous režim) elektronski kontrolisan ND filter (-3 AV) selekcija 2 koraka (f/3. Swedish.0 m (5 ft. PTP može se birati između NTSC i PAL može se birati između Auto. Czech.

5 × 78. Baterije u pakovanju su samo za probnu upotrebu. standard koji dozvoljava korišćenje infformacije sačuvane sa fotografijama za optimalnu reprodukciju boja kada se slike štampaju sa Exif-kompatibilnim štampačima. • Exif version 2. 431 g (15. blic uključen za svaki snimak. Podaci za litijum. Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu. 144 Tehničke karakteristike B Specifikacije Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu. • DPOF: Digital Print Order Format je industrija koja se širom sveta koristi kako bi se štampale slike sa memorijske kartice. Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.3 za digitalne aparate. Izmereno na 23 (±2) °C (73 (±4) °F). • PictBridge: Standard razvijen u saradnji sa digitalnim fotoaparatima i industrijom štampača. Podaci za litijum. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije. * Na osnovu (CIPA) standarda za merenje trajanja baterije aparata.3 oz) (sa baterijama i SD memorijskom kart) 0 do 40°C (32 do 104°F) manje od 85% (bez kondenzacije) • Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na potpuno napunjene LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije i radnu temperaturu od 25 °C (77 °F). . 109.) Approx.9 × 76.4 mm (4.4 × 3.1 × 3. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije.1 in. kvalitet slike podešen na R 4320×3240.3: Ovaj fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verziju 2.Specifikacije Dimenzije (W × H × D) Težina Radna okolina Temperatura Vlažnost Approx. zum podešavan za svaki snimak. Podržani standardi • DCF: Design Rule for Camera File System je standard koji se koristi širom sveta za industriju digitalnih fotoaparata da osigura kompatibilnost među drugim fotoaparatima. dozvoljava da se slike sa fotoaparata direkto štampaju na štampaču bez konekcije sa računarom.

149 .

150 .

.

76 DPOF 144 DPOF printing 102 DSCN 131 Dusk/dawn i 38 Technical Notes B Backlighting o 41 Batteries 14. 23. 23. 108 DC input connector 4 Delete 27. 63.Index Symbols k (apply selection) button 5. 62. 116 Autofocus 51. 87 Digital zoom 23 Direct print 97 D-Lighting 75. 61. 63. 87 c D-Lighting 76 G Easy auto mode 34. 61. 25. 64 i button 4. 12 Battery-chamber 5 Battery-chamber/memory card slot cover 5. 129 AF-assist illuminator 4. 23. 62. 10 A (shooting mode) button 5. 62. 63. 11 b (e movie-record) button 5. 23. 14. 63. 108 Battery level 20 Battery type 15. 64 j button 4 d button 5. 61. 18 Beach Z 37 Best shot selector 57 Black and white copy n 41 Black-and-white 59 Blink warning 119 Brightness 110 BSS 57 Built-in microphone 4 Button sound 115 C Calendar display 63 Close-up k 39 Cloudy 55 Color options 59 Compression ratio 53 Computer 92 Continuous 57 Copy 74 Crop 78 Cyanotype 59 A AC adapter 15. 64 g button 4. 123 E Easy auto mode 20. 10 A Auto mode 50 l Delete button 5. 10 c (Playback) button 5. 27. 129 145 . 85 Autofocus mode 85 D Daylight 55 Daylight saving time 16. 20 o Exposure compensation 32 m Flash mode 29 p Macro mode 51 c Playback mode 26 C Scene mode 35 n Self-timer 31 F Smart portrait mode 46 d Sport continuous mode 48 R 45 f button 4. 62. 34 EH-67 15. 61. 115 Alkaline batteries 14. 15 Aperture 24 Audio-in/Video-in jack 90 Auto flash 28 Auto off 15. 64 h button 4.

54 I Identifier 131 Image mode 21. 30 Fluorescent 55 Focus 13. 11 Multi-shot 16 57 Museum l 40 H Halfway 13 HDMI 119 HDMI cable 90 HDMI input 90 HDMI mini connector 4 Help 35 N Nickel metal hydride batteries 14 Night landscape j 39 Night Portrait e 37 Nikon Transfer 2 92.Index Electronic VR 85 Enhanced Resolution 86 EN-MH2 14. 35. 126. 129 Exposure compensation 32 Extension 131 Eyelet for camera strap 4 Internal memory 18 ISO sensitivity 30. 130 Memory card slot 5. 61 Full-time AF 85 Technical Notes M Macro mode 51 Memory capacity 20 Memory card 18. 93. 30 Flash lamp 5. 85 Focus lock 25. 117 Formatting internal memory 117 FSCN 131 Full-frame playback mode 26. 50 Folder names 131 Food u 40 Format 19. 18 Monitor 5. 141 Lithium batteries 14 F File names 131 Fill flash 28 Fireworks show m 41 Firmware version 124 Flash 4. 96 Number of Exposures Remaining 20. 127 Monitor settings 110 Motion detection 114 MOV 131 Movie Editing 88 Movie menu 79. 82 Movie playback 87 Movie settings 84 Multi selector 5. 28. 117 Format memory card 19. 48. 8. 123. 24. 53 Image review 110 Image size 53 Incandescent 55 Indicator lamp 5 O Off 28 Optical zoom 23 Optional accessories 129 146 . 58 J JPG 131 L Landscape c 36 Language 118 Lens 4.

44 Panorama Maker 5 92. 64. 10 Playback menu 66 Playback zoom 64 Portrait b 36 Power 14. 106. 87 Playback button 5.Index P Panorama assist p 42. 98 USB/audio/video output connector 92. 20 Power-on lamp 4. 24 Shooting mode button 5. 144 Playback 26. 23 Single 57 Single AF 85 Sleep mode 116 Slide show 70 Slow Sync 28 Small picture 77 Smart portrait 46 Snow z 38 Sound settings 115 Speaker 4 Sport continuous mode 48 SSCN 131 Standard color 59 Strap 6 Sunset h 38 T Tabs 13 Thumbnail playback 62 Time zone 16. 16. 10 Shutter sound 115 V Vibration reduction 113 Video mode 119 ViewNX 2 92. 22. 31 Sepia 59 Setup menu 103 Shooting 20. 14. 100 Print date 16. 20 Power switch 4. 14. 112 Print order 67 Print order (Date) 68 Printer 97 Protect 71 Shutter speed 24 Shutter-release button 4. 90. 20 Preset manual 56 Print 99. 30 Reset all 121 Rotate image 73 RSCN 131 U USB cable 93 USB connector and audio/video output 4. 62. 36 Self-timer 31 Self-timer lamp 4. 24 Side zoom control 4. 100 Party/indoor f 37 Pet portrait auto release 43 Pet portrait O 43 Photo info 110 PictBridge 97. 109 Time zone and date 106 Tripod socket 5 TV 90 TV settings 119 Technical Notes R Recording movies button 5. 10 Red-eye reduction 28. 61. 93 S Scene mode 35. 96 Vivid color 59 Volume 87 147 . 106. 96 Paper size 99.

87 148 Technical Notes .Index W Welcome screen 105 White balance 55 Wind noise reduction 86 Z Zoom control 4. 23.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER Pčinjska 15a. 11000 Beograd 011/64-56-151.No reproduction in any form of this manual. 30-87-004 E-mail: info@refot. in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews).com YP0L01(11) 6MM01011-01 . may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful