Digitalni fotoaparat

Korisničko uputstvo

Sr

Sadržaj
Za vasu bezbednost .............................................................................................................................. ii UPOZORENJA............................................................................................................................................................ ii Saveti .......................................................................................................................................................... v

Uvod..........................................................................................................................................................1
O ovom uputstvu ................................................................................................................................... 1 Informacije i predostrožnosti ............................................................................................................ 2 Delovi foroaparata................................................................................................................................. 4 Telo fotoaparata ......................................................................................................................................................4 Stavljanje trake poklopca...................................................................................................................................6 Korišćenje blica ........................................................................................................................................................7 Displej ............................................................................................................................................................................8 Osnovne operacije...............................................................................................................................10 A (Režim snimanja) taster ...........................................................................................................................10 c (Reprodukcija) taster .................................................................................................................................10 b (e Snimanje videa) taster....................................................................................................................10 Džojskik ......................................................................................................................................................................11 Korišćenje menija.................................................................................................................................................12 Kretanje po tabovima........................................................................................................................................13 O okidaču..................................................................................................................................................................13

Prvi koraci............................................................................................................................................. 14
Stavljanje baterija ................................................................................................................................14 Baterije........................................................................................................................................................................14 Uključivanje i isključivanje ..............................................................................................................................14 Pode+avanje jezika, datuma i vremena.......................................................................................16 Stavljanje mem. kartica......................................................................................................................18 Vađenje mem. kartica........................................................................................................................................18

vii

Sadržaj Osnove fotografije i reprodukcije: G Easy Auto režim ....................................................... 20
Korak 1 uključite i izaberite G (Easy Auto) režim ....................................................................20 Indikatori prikazani u G (Easy auto) Režimu......................................................................................21 Korak 2 Kadrirajte.................................................................................................................................22 Korišćenje zuma ...................................................................................................................................................23 Korak 3 fokusiranje i fotografisanje...............................................................................................24 Korak 4 pregled i brisanje fotografija ...........................................................................................26 Pregled fotografija (Playback Režim) .......................................................................................................26 Brisanje fotografija...............................................................................................................................................27 Korišćenje blica .....................................................................................................................................28 Odabir fleš režima................................................................................................................................................28 Fotografisanje sa samookidačem ..................................................................................................31 Podežavanje svetline: Kompezacija ekspozicije .......................................................................32

Više o fotografisanju......................................................................................................................... 33
Odabir režima fotografisanja...........................................................................................................33 Laki Auto Režim ....................................................................................................................................34 Fotografisanje scena (Scene Režim)..............................................................................................35 Odabir režima scena ..........................................................................................................................................35 Odabir scene i fotografisanje (tipovi i karakteristike).....................................................................36 Fotografisanje za panoramu.........................................................................................................................44 Automatsko fotografisanje nasmejanih lica (Smart Portrait Režim) .................................46 Kontinualno fotografisanje (Sport Continuous) .......................................................................48 Promena podešavanja sport režima .......................................................................................................49 Auto Režim .............................................................................................................................................50 Makro Režim ...........................................................................................................................................................51 Promena A (Auto) Režim podešavanja (Shooting Menu) .......................................................52 Prikaz menija fotografianja.............................................................................................................................52 Režim slike (Kvalitet-Veličina) .......................................................................................................................53 Beli balans (podešavanje) ...............................................................................................................................55 Kontinualno.............................................................................................................................................................57 ISO Osetljivost .......................................................................................................................................................58 Opcije boja...............................................................................................................................................................59 Podešavanja koja se ne mogu koristiti istovremeno .....................................................................60

viii

................................................................................................................................................................................................................................62 Prikaz kalendara ................................................................................................................................................................................................................................................................79 Promena ppodešavanja...........................................................................................................................................................................61 Višestruki pregled slika: Thumbnail Playback........................................................................................................................73 h Kopiranje ..............................................................................77 o Crop: Kreiranje izreza................................71 f Rotiranje slike................................................................................................................................67 b Slide Show....................................................................................78 Snimanje videa i reprodukcija ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 90 Povezivanje na TV ..................................................................................................................... 79 Snimanje videa ..................................................75 Editovanje fotografija........................................85 Elektronski VR ............88 Povezivanje na TV............................................................................................................................76 g Small Picture: Smanjenje veličine ....................................86 Povećanje reprodukcije ...................................93 Povezivanje na štampač .................................................................................................................................... 75 Funkcija editovanja fotografija ...............70 d Zaštita.............................................................................................................................................................85 Redukcija šuma vetra .......................................................................................92 Prebacivanje fotografija na računar ..........................................................................................................................................................................Sadržaj Više o reprodukciji.....................................99 Štampa više slika ........................................86 Reprodukcija filma.................................................................................................................................... računar i štampač..........................................................................90 Povezivanje na računar................................................................................................................................. 100 ix ...................................92 Pre povezivanja fotoaparata .....................................................................................................................................................74 Editovanje fotografija ............................................................................................................................................................................................................................63 Pogledajte bliže: Playback Zoom ..................................................................................................................................................................................................98 Štampa jedne slike..........................................................................................................................................................................................................82 Opcije filma........................84 Autofokusni režim ....................................................................................................................................64 Meni reprodukcije.......................................................................................................................................................................................................................................................................76 I D-Lighting: Pobolšanje svetline i kontrasta ............................................................................................................................................................................................97 Povezivanje na štampač...... 61 Operacije na celom kadru..........................................................................................................................................................................................................................66 a Redosled štampe.................................87 Brisanje filma...............................................................................................................................................................................................................................................................87 Editovanje filma...................

....................................................................................................................... 115 Automatsko isključenja...... 123 Verzija upravljačkog softvera..................... 144 Index ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 145 x ...................................................................................................................................... 128 Tehničke beleške ......................................................... 103 Ekran dobrodošlice............................................... 125 Čišćenje.....................................................................................................................................................................................................Sadržaj Osnovna podešavanja fotoaparata......................................................................................................................................................................................................... 121 Tipovi baterija........................................................... 112 Redukcija vibracija.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................103 Meni podešavanja ............ 105 Vremenske zone i datum................................................................ 118 TV podešavanja......................................................................................................................................................................................................... 106 Podešavanje displeja ...................................................................................................................................................................................................... 115 Podešavanje zvuka ........................................................................................ 114 AF Asistent ........................................................... 131 Poruke o greškama..................................129 Dodatna oprema........................................ 136 Specifikacija ................................................................................................... 110 Štampa datuma ................................ 116 Formatiranje................... 132 Poteškoće.................................... 119 Resetovanje podešavanja.................................................................................................................................................................... 127 Skladištenje............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 117 Jezik ... 113 Detakcija pokreta .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................125 Briga o aparatu............................................................... 129 Odobrene memorijske kartice... 119 Upozorenje na treptaj......................................................................................................................................................................................................... 130 Imena fajlova i foldera...................................................................... 124 Briga o paparatu ..... 141 Podržani standardi ...............................

Informacije o zaštitnim znacima • Microsoft, Windows and Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama. • Macintosh, Mac OS, i QuickTime su zaštitni znaci Apple Inc. iFrame logo i iFrame simbol su zaštitni znaci Apple Inc. • Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc. • SDXC, SDHC i SD Logos su zaštitni znaci za SD-3C, LLC. • PictBridge je zaštitni znak. ) logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili • HDMI, ( registrovani zaštitni znaci za HDMI Licensing LLC. • Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji koja dolazu uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika prava.

Uvod Prvi koraci Osnovi fotografije i reprodukcije: G Lagani Auto režim Više o fotografisanju Više o reprodukciji Editovanje fotografija Reprodukcija i snimanje filmova Povezivanje sa televizorom, kompjuterom i štampačem Osnovno podešavanje fotoaparata Upotreba i briga o fotoaparatu Tehničke karakteristike

i

Za vašu sigurnost
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka korišćenja proizvoda. Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat. Posledice koje mogu biti rezultat ne izvršenja do primećivanja nabrojane su kao mere predostrožnosti u ovom odeljku i prikazane su sledećim simbolima:
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što počnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.

UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara Ako primetite dim ili neki neobičan miris koji dolazi iz uređaja ili AC adaptera, isključite AC adapter i izvadite odmah bateriju, vodeći računa da se ne opečete. Nastavak operacije bi mogao izazvati povrede. Nakon vađenja baterije, odnesite uređaj u autorizovani Nikon servis radi provere. Ne rastavljati Diranje unutrašnjih delova fotoaparata i AC adaptera može izazvati povredu prava. Popravke moze vršiti samo kvalifikovani tehničar. Ako se fotoaparat ili AC adapter otvori prilikom pada, odnesite ga u Nikon autorizovani servis radi provere , nakon isključivanja proizvoda ili vađenja baterija. Ne koristite aparat ili AC adapter u prisustvu zapaljivog gasa Nemojte koristiti elektronske uređaje u blizini zapaljivog gasa, zato što to može izazvati eksploziju ili požar. Budite obazrivi kada koristite kaiš fotoaparata Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata ili ga davati deci. Držati ga van domašaja dece Posebna briga bi trebalo da se vodi da se spreči da deca stave baterije ili druge male delove u usta i progutaju ih.

ii

Za vašu sigurnost Budite obazrivi kada rukujete sa baterijama Bat. Ne kobinujte stare i nove ili bat. Uklanjajte prašinu suvom krpom. Ne držite punjač baterija i naponski kabl mokrim rukama. rizikujete strujni udar. dođe u kontakt sa odećom ili kožom. • Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi. • Baterija je sklona da curi kada je u potpunosti prazna. prekinite sa korišćenjem. Ako se ne pridržavate ovoga možete oštetiti proizvod. rizikujete strujni udar. obratite se Nikon autorizovanom servisu. • Kad punite Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH bat. proverite da je isključen. modifikujete naponski kabl.. • Ako primetite neku promenu na bateriji kao diskoloracija ili deformacija. Ako se izolacija ošteti i žice se postanu izložene. Ne koristite sa putnim konverterima ili adapterima dizajniranim za konvertovanje voltaže. Ako se ne pridržavate ovoga. ako koristite AC ad. • Koristite samo odobrene bat. Ako se ne pridržavate ovoga. Da bi izbegli oštecenje proizvoda obavezno sklonite bateriju kada se skroz isprazni. proverite da je aparat isključen. različitih proivođača i tipova. Ako se ne pridržavate ovoga. iii . rizikujete strujni udar. nastavak korišćenja može dovesti do požara. Nikon aparatima i kompaktibilne su sa COOLPIX L120. mogu da iscure ili eksplodiraju ako se sa njima ne postupa pravilno. • Nemojte ih čuvati ili prenositi sa metalnim delovima kao što su šnale i ogrlice. Ako ne uradite to. Nemojte da oštetite. • Ako tečnost iz oštećene bat. • Ubacite baterije ispravno. tako ćete održati saglasnost sa propisima o proizvodu. kupite dva pakovanja (sa po četiri baterije). Ako se ne pridržavate ovoga. • • • • • • Koristite odgovarajuće kablove Kada povezujete kablove u ulazne i izlazne portove. Kad ih zamenjujete sa EN-MH2-B2 baterijama (posebno se kupuju). koje se koriste u ovom fotoaparatu: • Pre nego što zamenite bat. isperite odmah sa vodom. koristite samo one kablove koje preporučuje ili prodaje Nikom.. (posebno se kupuju) Držite suvim. Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kada rukujete sa bat. ne izlažite toploti ili plamenu . koristite originalni punjač. • Nemojte skraćivati ili rastavljati baterije i nemojte im skidati izolaciju. rizikujete strujni udar. ili sa DC-to-AC inverterom. ne stavljajte ga ispod teških objekata. • Nemojte izlagati baterije prekomernoj toploti ili plamenu. • EN-MH2 punjive baterije koriste se samo sa digit. Ne punite baterije pri grmljavini. Obratite pažnju na sledeće pri punjenju bat. za ovaj proizvod (A 14).

Pridržavajte se mera predostrožnosti kada koristite blic Korišćenje blica u blizini očiju subjekta koji fotografišete može izazvati privremeno smanjenje vida. Nemojte aktivirati blic kada dodirujete osobu ili objekat Ako se ne pridržavate ovoga može doći do opekotina ili požara. Isključite aparat u bolnici i avionu Isključite kad ste u avionu prilikom poletanja i sletanja.) od subjekta. Elektromagnetni talasi koji potiču od ovog aparata mogu poremetiti rad električnih sistema aviona ili instrumenata u bolnici. Izbegavajte dodir sa tečnim kristalom U slučaju da se polomi ili napukne monitor. CD-ROMs CD-ROM na kome su program i uputstvo na smete reprodukovati u audio CD uređaju. tada ne bi trebalo koristiti blic na udaljenosti manjoj od 1 metra(3 ft. Posebnu pažnju treba obratiti kada fotografišete decu. Korišćenje CD-ROM u audio CD uređaju može dovesti do gubitka sluha ili oštećenja uređaja. iv . vodite računa da se ne povredite sa delićima stakla i da sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili da dođe u dodir sa ustima ili očima.Za vašu sigurnost Budite pažljivi sa pokretnim delovima Budite pažljivi da ne povredite prste kada radite sa objektivom i drugim pokretnim delovima fotoaparata. Pratite instrukcije bolnice prilikom korišćenja u bolnici. 4 in.

Korišćenje drugih kablova moze prekršiti granice akta 15 B klase FCC pravilnika. nema garancije da se smetnje nece pojaviti u instalaciji. korisnici se mogu ohrabriti da pokušaju da poprave smetnje primenom jednom ili vise mera koje slede: • Okretanjem ili promenom mesta prijemnoj anteni. New York 11747-3064 USA Tel: 631-547-4200 v . 1300 Walt Whitman Road Melville. Kablovi za povezivanje Koristite kablove koje prodaje ili preporučuje Nikon. Ako ovaj uređaj pravi štetne smetnje kod radio ili TV prijema.Napomene Napomena za korisnike iz U. Nikon Inc. koristi i moze zračiti energiju radio frekvencije i ako nije instaliran i ne koristi se u saglasnosti sa instrukcijama. PREDOSTROŽNOSTI Modifikacije FCC zahteva od korisnika da ga obaveste o bilo kakvim modifikacijama koje su napravljene na ovom uređaju. moze izazvati oštećenja kod rađanja ili neke druge reproduktivne štete.. Svejedno. Ove granice su postavljene da obezbede razumnu zaštitu naspram štetne smetnje u instaliranju.S. shodno aktu 15 iz FCC pravilnika. moze izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. koje se mogu ograničiti uključivanjem ili isključivanjem fotoaparata. a koje nisu posebno odobrene od strane Nikon korporacije.A. Ovaj uređaj stvara. Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u klasi B digitalnih uređaja. • Povećanjem razdaljine između uređaja i prijemnika. Perite ruke nakon korišćenja. • Povezivanje uređaja sa ulazom i izlazom različito od toga kako je povezan prijemnik. • Konsultujte se sa ovlašćenim zastupnikom ili sa tehničarom radio ili TV stanica. Beleške za korisnike u Kaliforniji UPOZORENJE Manipulisanje sa kablom ovog proizvoda može vas izložiti hemikaliji poznatoj u Kaliforniji.

vi . bez obzira da li su označene ovim znakom ili ne. Nemojte ih bacati sa ostalim kućnim otpadom. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Ovaj proizvod je napravljen da se može odložiti samostalno na odgovarajućim mestima za to. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo. Napomena za korisnike iz Evrope Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod može samostalno odložiti. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Sve baterije. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.. napravljene su da se mogu samostalno odložiti na odgovarajućim mestima za to.Napomene Napomene za korisnike iz Kanade UPOZORENJE Ova B klasa digitalnih uređaja ispunjava sve uslove Kanadskog ICES-003. Nemojte ga bacati sa ostalim kućnim otpadom. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo. Ovaj simbol na bateriji pokazuje da se baterija može samostalno odložiti.

kao i nazivi tastera i poruka biće označeni zadebljanim tekstom. pregledanja i formatiranja će se odnositi i primenjivati samo na fotografije koje se nalaze na memorijskoj kartici. i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju. Ilustracije i prikazi na ekranu Ilustr. Memorijska kartica se mora izvaditi iz fotoaparata pre nego što se formatira interna memorija ili se interna memorija želi koristiti. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe. 1 . korišćeni su sledeći simboli i konvencije: Uvod B Ova ikona predstavlja upozorenje. sve nove slike će da budu snimljene na karticu a operacije brisanja. Ova ikona označava da postoji više informacija dalje u uputstvu ili u Brzom vodiču za početnike. C A Napomene • Secure Digital (SD) mem. informacije koje bi trebali pročitati pre upotrebe aparata. D Ova ikona predstavlja rešenje. Ovo uputstvo je napravljeno kako bi ste uživali u pravljenju fotografija sa vašom Nikon digitalnom kamerom. C Memorijske kartice Fotografije snimljene sa ovim fotoaparatom mogu da se snime na ugrađenu memoriju aprata ili na izmenljivu memorijsku karticu.” • Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju. aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovno podešavanje. kartica. Simboli i Konvencije Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna.Uvod O uputstvu Hvala sto ste kupili Nikon COOLPIX L120 digitalni aparat. dodatne informacije koje će Vam pomoći pri korišćenju aparata. i SDXC mem. Ukoliko je ubačena memorijska kartica. kako bi se sprečilo oštećenje kamere. ili informaciju koja treba da bude pročitana pre upotrebe. Primeri prikaza na ekranu U ovom uputstvu. i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od stvarnosti. ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica. SDHC mem. kartica.” • Podeš. Ova ikona predstavlja napomene.

kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima: • Za korisnike u U. prepisivati ili prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku. bilo kom značenju. baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola.nikonusa. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije.nikon. bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileru Nikon (adrese predstavništva su posebno navedene). Pogledajte URL ispod za kontakt informacije: http://imaging. Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva. i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju.Informacije i Opreznosti Life-Long Learning Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci.com/support/ • Za korisnike u Aziji. O Upustvima • Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati.nikon-asia.S. odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs).europe-nikon. Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda. Pre Pravljenja Važnih Fotografija Pre nego li počnete da pravite fotografije tokom važnih događaja (kao što je venčanje ili pre nego li ponesete kameru na putovanje). • Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave. 2 . KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽEDA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE. rešenjima. napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno.A. • Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo nepravilnom upotrebom ovog proizvoda • Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne.com/ Uvod Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska kola. prenositi. Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www. bez Nikonovog pismenog odobrenja.: http://www. Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera.com/ Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu.com/ • Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.

Takođe.” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca. Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade. itd). Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera. kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno.Informacije i Opreznosti Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom skenera. lične karte i kupone. sliek vedrog neba). budite sigurni da ste zamenili i slike sa ekrana dobrodošlice (A 105). kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno. digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu. duborezi. • Pridržavajte se napomena o zaštiti prava Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine. muzika. čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak. obrišite sve svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje. da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. javnim propusnicama ili kuponima. kovanice. 3 . kao što su propusnice i kuponi za hranu. osim kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije. crteži. Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite memorijske uređaje. slike. filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja. računi. hartije od vrednosti. • Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane privatnih kompanija (akcije. sertifikati. kao što su slike. Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe zakonom zabranjeno. ne kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade. Briga o privatnosti podataka je u potpunosti odgovornost korisnika. • Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac. ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer. Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu. mape. licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih grupacija. Uvod Disposing of Data Storage Devices Uklanjanje Memorijskih Uređaja Imajte na umu. vladine akcije ili lokalne akcije. čekovi. što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika.

........ 28 14 Bočna kontrola zuma ................. 129 USB konektor i audio/video izlaz 90...............................................31 AF-assist lampa ........................................ 28 DC ulazni konektor (za AC adapter posebno se kupuje) ................................... 20.....62 i : Zum reprodukcije ...................................................................23 15 Objektiv ..........................64 j : Pomoć ................................... 25..........................90 12 Pin poklopac .... 127.................. 15.............. 23 h : Reprodukcija ikonica .................................... 116 Zvučnik ................................................... 93... 141 4 ............................................................................................................... 115 Taster za uključenje/Indikator lampica ...................................................... 93. 24 Lampa samookidača ............23 g : tele ......................................... 98 13 m taster za izvlačenje blica ...Delovi fotoaparata Telo fotoaparata 1 Uvod 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 13 1 Kontrola uvećanja ........7............6 Blic ................................................. 98 2 3 4 5 6 11 HDMI mini konektor ....................87 MIkrofon (stereo) ................79 7 8 9 10 Ušica za kaiš ......................................35 Okidač ............. 90............7................................. 23 f : Široko .............

............................... 143 13 Ležište baterije .................10 lampa blica ..... 104 12 Stativ .......................8 A (režim fotografisanja) taster ...... 10... 66....................................................10 c (reprodukcija) taster .14.6 Džojstik ...... 26 Ušica za kaiš .......................................... 11 9 Zatvarač ležišta baterije/slota memorijske kartice .......... 87 11 d taster .14 14 Slot memorijske kartice .................................................................. 52....Delovi fotoaparata 1 2 3 4 5 6 Uvod 7 8 11 10 9 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 Monitor ....................................18 5 ......................................28 b (e snimanje filma) taster .............. 18 10 l (brisanje) taster .......................... 82.........................................................11 k (prihvatanje selekcije) taster ........12................................................27.....................

Delovi fotoaparata Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva Postavite poklopac objektiva na kaiš fotoaparata. postavite poklopac kako bi zaštitili objektiv. Uvod Postavite na dva mesta. . isključeno je napajanje ili dok nosite fotoaparat. B 6 Poklopac objektiva • Uklonite poklopac sa objektiva pre nego li fotografišete. npr. • U momentima kada ne slikate. a potom postavite kaiš na fotoaparat.

držite ga u spuštenom položaju. • Pogledajte “korišćenje blica” (A 28) za više informacija o podešavanju blica. Uvod 7 .Delovi fotoaparata Podizanje i spuštanje ugrađenog blica Pritisnite m taster za izvlačenje blica da izvučete blic. Kada ne koristite blic. • Lagano gurnite ka dole ugrađeni blic.

. 32 Opcije boja ... 58 Kompenzacija ekspozicije .....23.......... 55 Režim konstantnog slikanja ........................................................................................ Indikatori koji se pojave na displeju tokom slikanja ili pregledavanja fotografija će nestati posle nekoliko sekundi (A 110)......21.. 20 b dužina Filma ....................................... 24 ISO osetljivost ...................... 43 8 ...........................22......................... detekcija ljubimca) ...... 59 Režim belog balansa ..Delovi fotoaparata Ekran Sledeći indikatori mogu da se pojave na displeju tokom slikanja i pregledavanja (trenutni prikazi na displeju variraju od podešavanja aparata)..... 1 999 23 22 19 18 1m00s b 1m00s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Režim snimanja*................................................ 79 Makro režim ............ 79 Indikator interne memorije ................... 53 20 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 a broj preostalih slika (običnih fotografija) .......... 24 Fokusno polje (detekcija lika............................................ 57 Vrsta režima sport.......................... konstantno ....................... 33.......................................... 46..........................30...31.. 85 Ikona detekcije pokreta ............................................................ 45 Indikator fokusa .... 48............... 51 Indikator zuma .........................112 Opcije filma .. 114 Redukcija šuma vetra ........... 49 Indikator samo-okidača/Autookidač portreta ljubimaca .....22......................................................................... 113 Elktronska VR (filmovi) ... 51 AE/AF-L Indikator ....... 84 Režim slika ................................................... 50....................................................... 24 Brzina zatvarača.................... 24 Fokusno polje .................................... 24 Režim blica ........................................................ 28 Indikator kapaciteta baterije .... 20 Ikona smanjenja vibracija (fotografije) ..........0 4 5 1 2 3 9 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 999 a 9999 3200 1/125 F3 .......21..............106 Utiskivanje datuma ....................... Uvod Snimanje 29 28 27 26 25 24 +1......................... 21 Blenda ............132 Indikator vremenske zone .................. 86 “Datum nije podešen” indikator ...................20............................

................................. 26 b Dužina video zapisa ............... 20 5 Opcije filma* ......... 53 a Trenutni broj frejmova/ 7 Ukupni broj frejmova ........................... 16 3 Jačina zvuka ........ 67 11 Mala slika ................................................................. 87 4 Indikator kapaciteta baterije .. 87 10 Ikona redosleda štampe ....................... 84 6 Režim slike* ..... 77 12 D-Lighting ikonica .................................... 87 8 Indikator interne memorije ..............................131 * Prikazana ikona varira sa podešavanjima u režimu fotografisanja.........JPG 11 12 10 999 999 999/ 5 6 7 9 8 999 999 a 999/ 9999/9999 999 1m00s b 1m00s 1 Datum snimanja ........ 71 14 Broj i tip fajla ..................................... 9 .......................................... 76 13 Ikona zaštite ..................................................... 16 2 Vreme snimanja ....................................... 26 9 Indikator reprodukcije filma ................. Uvod Reprodukcija 1 14 13 2 3 4 15/05/2011 12:00 9999..........................................................................................Delovi fotoaparata * Razlikuje se prema trenutnom režimu slikanja.....................

Uvod c (reprodukcija) taster • Pritisnite c taster u režimu slikanja da bi prešli u režim reprodukcije.Basic Operations A (režim fotografisanja) taster • Pritisnite A taster u režimu reprodukcije kako bi ste ušli u režim slikanja. • Pritisnite A taster u režimu slikanja kako bi se pojavio meni za izbor režima slikanja (A 33). • Ukoliko je aparat isključen. 10 . b (e snimanje filma) taster • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu snimanja da počnete snimanje filma. Pritisnite ponovo b (e snimanje filma) taster za prekid snimanja. držite pritisnut c taster da uključite aparat u režimu reprodukcije. • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu reprodukcije da uđete u režim snimanja.

Prikaz o (kompenz. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 11 . sliku. Odaberite stavku s desna/ pređite na sledeći ekran (prihvatanje selekcije). dole (I). 4 4 Meni Ekran Odaberite stavku iznad. Prihvatanje. Reprodukcija 15/05/2011 15:30 0004. levo (J). Odaberite stavku ispod. Prikaz n (samo-okidač) menija (A 31). Odaberite stavku s leva/ prethodni prikaz.JPG Izaberite prethodnu sliku. ili pritiskanjem k. Flash mode Prikaz p (makro režim) menija (A 51)/pomerite kursor naniže. desno (K). Prikažite sled. Uvod Snimanje Prikaz m (režim blica (A 28)menija / pomerite kursor naviše.Basic Operations Džojstik Upravljajte džojstikom pritiskanjem gore (H). Prihvat selekcije (sledeći ekran). ekspozicijie) menija (A 32).

pritisnite d taster. i pritisnite K ili k taster. džojstik Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 3 Pritisnite H ili I za izbor stavke i pritisnite k taster. Prikaz raspoloživih menija u trenutnom režimu slikanja/ reprodukcije Tab za prikaz menija filma (tokom režima snimanja)/ setup meniu (tokom reprod. K je prikazano kad postoji više prethodnih stavki menija. Za promenu tabova pritisnite J (A 13). Podešavanje je primenjeno. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 2 Pritisnite na džojstiku H ili I za izbor stavke. Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 4 12 Kad je podešavanje završeno. Prikaz setup menija (tokom režima snimanja) L je prikazano kad postoji jedna ili više stavki menija koje slede. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Uvod 1 Pritisnite d taster. Aparat izlazi iz ekrana menija. Koristite džojstik (A 11) kako bi ste se kretali kroz menije.Basic Operations Korišćenje menija aparata Pritisnite d taster (A 5) kako bi vam se pojavio meni za izabrani režim. .

fokus i ekspozicija (brzina zatvarača i blenda) su podešeni. Pritisnite taster okidača skroz do kraja kako bi napravili sliku. Pritisnite taster okidača do pola kako bi ste namestili fokus i ekspoziciju. 13 . jer ovo može rezultovati u drmanju aparata i pravljenju zamagljenih slika. zaustavite se kada osetite otpor. Kako bi oslobodili okidač i napravili sliku portebno je da pritisnete taster okidača skroz do kraja. Nemojte koristiti silu dok pritiskate taster okidača. Da bi prikazali tabove. Fokus i ekspozicija ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. pritisnite taster okidača do pola. Pritisnite na džojstiku HI da odaberete tab i pritisnite k taster ili K. režim scene i pametni režim portreta Okidač Aparat sadrži taster okidača koji radi u dve faze. Kad je okidač pritisnut do pola. pritisnite džojstik J dok je meni prikazan u sledećim režimima. Izabrani meni će se prikazati.Basic Operations Kretanje između tabova Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Movie Movie options Uvod Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution Pritisnite na džojstiku J kako bi osvetlili tab. • Lagani auto režim. Kako bi podesili fokus ili ekspoziciju.

3 1 2 Prvi koraci 2 Ubacivanje baterija Potvrdite da su pozitivni (+) i negativni (-) terminali pravilno orijentisani kao što je prikazano na ležištu baterija. kartica ili baterije se mogu ugrejati tokom korišćenja. i ubacite baterije. 2 1 3 Prihvatljive baterije • • • * Četri LR6/L40 (AA-veličine) litijumske baterije (dobijaju se) Četri FR6/L91 (AA-veličine) litijumske baterije Četri EN-MH2 punjive Ni-MH (nickel metal hydride) baterije EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. Indikator lampica (zelena) će se upaliti na trenutak. 3 Zatvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice.Prvi koraci Ubacivanje baterija 1 Otvorite ležište baterije/slot memorijske kartice. karticu. Ako je aparat isključen. držite c taster. mem. okrenite aparat naopačke kako vam baterije ne bi ispale. Budite oprezni kada uklanjate baterije ili mem. 14 . Aparat. da bi upalili aparat u režimu reprodukcije (A 26). Ponovo pritisnite taster kako bi isključili aparat. Uključivanje i isključivanje fotoaparata nakon što ste uklonili poklopac sa objektivam prtiisnite taster za uključivanje aparata. a potom će se startovati ekran. Gurnite poklopac dok držite oblast obeleženu sa 2. Kada se aparat isključi ugasiće se i lampica i ekran. Pre otvaranja poklopca ležišta baterije/slota memorijske kartice.

126). apart će automatski da se ugasi. pre nego li počnete sa korišćenjem baterija. 129). Osnovna postvka je na tipu baterija koje dolaze u paketu sa aparatom. Odaberite pouzdan brend. Kada se koristi bilo koji drugi tip baterije. Da bi aparat konstantno radiotokom dužeg perioda. Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja . pritisnite sledeće tastere da ga reaktivirate: tastera za paljenje. • Uverite se da ste pročitali i pridržavali se upozorenja za baterije na iii strani i u poglavlju “Baterija” (A 126). odaberite tip ubačenih baterija (A 123) u setup meniju (A 103) da se poklapa sa tipom baterija ubačenih u aparat. uključite aparat i promenite podešavanje. Ako se ni jedna operacije ni izvede u narednih tri minuta. okidač . ili b (e snimanje filma) taster U režimu snimanja i reprod. • Ne mogu da se koriste baterije koje imaju jednu od sledećih deformacija: Baterije kojima se ljušti izolacija Baterije kojima izolacija ne pokriva prostor oko negativnog pola Baterije sa ravnim negativnim polom B B O EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama Kad koristite EN-MH2 baterije sa COOLPIX L120. Dodatne predostrožnosti sa baterijama Prvi koraci • Pročitajte i pridržavajte se upozorenja i predostrožnosti (A iii. koristiti drugi tip ili model AC adaptera. Ukoliko napravite ovakvu grešku možete izazvati pregrevanje ili oštećenje fotoaparata.Ubacivanje baterija B B B If Turn the camera off. Tip baterije da bi poboljšali performanse baterije. remove the lens cap. is displayed Uklanjanje baterija Make sure that the lens cap has been removed. • Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja može da bude promenjeno u Auto off opciji (A 116) u setup meniju (A 103). aparat ulazi u režim mirovanja za 30 seconds (osnovno podešavanje). punite odjednom četiri baterije korišćenjem punjača baterija MH-73 (A 123. A taster. and turn the camera off and then on again. C C C Alkalne baterije Alternativni izvori napajanja Performansa alkalnih baterija u velikoj meri zavisi i od proizvođača. • Ne kombinujte nove i stare baterije ili baterije ražličitog tipa i proizvođača. Nemojte ni pod kakvim okolnostima. 15 . ekran će automatski da se ugasi i aparat će da pređe u režim mirovanja. c taster. Koristite AC Adapter EH-67 (može odvojeno da se poruči) (A 129). Uverite se da su lampica i ekran isključeni pa tek onda otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorisjke kartice. and turn the camera on.. Power Saving Function (Auto Off) Ukoliko se ne izvrši ni jedna operacija u toku nekog perioda.

Language Džojstik Cancel 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes a potom pritisnite k taster. Time zone and date Choose time zone and set date and time? Yes No Cancel 4 Pritisnite J ili Kda bi ste odabrali vašu vremensku zonu (A 109) i pritisnite k. London Casablanca Back D Zimsko Računanje Vremena London Casablanca Ukoliko je u toku zimsko računanje vremena. Datuma i Vremena Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat. pritisnite džojstik H na ekranu za odabir vremenske zone u koraku 4 kako bi ste uključili zimsko računanje vremena. pritisnite džojstik na I. Ukoliko ste odabrali No .Podešavanje Jezika na ekranu. 1 Prvi koraci Pritisnite taster za uključivanje aparata. Kada je uključeno zimsko računjane vremena. 16 Back . Da bi ste isključili zimsko računjane vremena. datum i vreme neće biti podešeni. Indikator lampica uključenja (zelena) će da zasvetli na trenutak i ekran će da se uključi. 2 Koristite džojstik H ili I za odabir željenog jezika a potom pritisnite k taster. ova ikonica W će biti prikazana u vrhu ekrana.

ili K za promenu datuma i vremena i pritisnite k. • Izaberete Time zone and date opciju (A 106) u setup meniju (A 103) za promenu trenutnog vremena i datuma. Easy auto mode D Promena i utiskivanje Datuma i Vremen • Za uštampavanje datuma na slike kad slikate. kako bi prešli u drugi režim slikanja (A 33). 17 . Primenite podešavanja: Izaberite Minute i pritisnite k ili K. 8 Kada se prikaže Easy auto mode. Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu. Izmenite vrednost: Pritisnite H ili I. Datuma i Vremena 5 Pritisnite H ili I da odaberete format datuma i pritisnite k ili K. Prikazaće se meni za odabir režima fotografisanja. Pritisnite džojstik H ili I pre k. J. Date and time D M Y 01 00 01 00 2011 Edit 7 Uverite se da je uklonjen poklopac sa objektiva i pritisnite A.Podešavanje Jezika na ekranu. omogućite uštampavanje datuma iz opcije Print date (A 112) u setup meniju (A 103)nakon podešavanja vremena i datuma. M. Y. i Minute). pritisnite k taster. Aparat prelazi u režim fotografisanja i možete da slikate u režimu Easy auto (A 20). Odaberite polje: Pritisnite K ili J (obeležavanje prelazi između D. Date format Y/M/D Year/Month/Day M/D/Y Month/Day/Year D/M/Y Day/Month/Year Prvi koraci 6 Pritisnite H. I. Hour.

(A 129). 102 MB) ili na Secure Digital (SD) memorijske kartice (kupuju se posebno.Stavljanje memorijske kartice Snimljeni podaci se smimaju u internu memoriju fotoaparata (pribl. Potom je možete izvaditi rukom (2). da pregledavate. B Ubacivanje Memorijske Kartice Ubacivanje memorijske kartice naopčke može da ošteti aparat ili memorijsku karticu. Uklanjanje Memorijske Kartice Pre uklanjanja memorijske kartice. • Napomena: Baterija i mem.. Pre nego li otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. brišete ili prenosite podatke sa interne memorije. 1 3 2 2 Ubacite mem. Nemojte izvlačiti karticu pod uglom. okrenite aparat naopčke kako ne bi ispale baterije. budite oprezni pri uklanjanju baterije i mem. Budite uvereni da ste ugasili aparat pre nego otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. isključite aprat i uverite se da ugašeni lampica napjanja i ekran i otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. brišu ili prenose. 1 2 18 . Ukoliko je memorijska kartica ubačena u aparat. Prvi koraci 1 Uverite se da su lampica napajanja i ekran ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. 3 Zatvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. Polako gurajte memorijsku karticu u njeno ležište sve dok ne klikne. Proverite da li je memorijska kartica dobro orijentisana. Uklonite memorijsku karticu ukoliko želite da snimate podatke na internu memoriju. karticu. kartica mogu da se ugreju tokom upotrebe. Gurnite karticu dublje (1) kako bi delimično izbacili karticu. kartice. podaci će automatski biti smešteni na memorijsku karticu i podaci koji su snimljeni na memorijsku karticu mogu da se pregledavaju.

/slota mem. Ukoliko se prekidač nalazi u “lock” (zaključano) poziciji. 19 . • Nemojte da činite sledeće operacije tokom formatiranja. Prikazuje se dijalog za potvrdu. prašini ili korizivnim gasovima. kartice sve dok se format.vadite ili ubacujete karticu . • Kada prvi put kada ubacite memorijsku karticu koja je bila korišćena na drugom uređaju budite sigurni da ste je formatirali pre nego li je budete koristili na ovom aparatu (A 117).Stavljanje memorijske kartice B Formatiranje memorijske kartice Ukoliko vam se prikaže poruka sa desne strane na ekranu. • Ne rastavljati je ili modifikovati. ili izlagati vodi i jakim fizičkim šokovima.isključujete aparat . ili oblastima koje su izložene visokim temperaturama. ili pak za formatiranje memorijske kartice. podaci ne mogu da se upišu ili obrišu sa memorijske kartice. Prvi koraci B Prekidač Zabrane Upisivanja prekidač zaštite upisa Kada se prekidač nalazi u “lock” poziciji. ili dok se vrši upis podataka. Greške mogu da dovedu do gubitka podataka i/ili oštećenje aparata i memorijske kartice .Diskonektujete AC adapter • Ne formatirajte memorijsku karticu uz pomoć računara. Format card? memorijska kartica treba da bude formatirana pre uporebe (A 117). ne završi. • Ne dodirujte metalne terminale sa prstima ili metalnim predmetima. Card is not formatted. Da bi započeli formatiranje. savijati. B Memorijske Kartice • Koristite samo Secure Digital memorijske kartice. Budite sigurni da ste Yes napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja No memorijske kartice. • Ne bacati. odaberite Format i pritisnite k taster. brisanje sa memorijske kartice ili pak prenos podataka na računar. otključajte ga povlačenjem ka “write” (upis) poziciji za upis ili brisanje slika. Koristite džojstik kako bi ste odabrali Yes i pritisnite k taster. • Ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti. • Ne izlažite vlazi. • Ne postavljajte etikete ili nalepnice na memorijsku karticu.vadite baterije . • Ne isključujte kameru ili otvarajte poklopac ležišta bat.Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice.

3 Pritisnite džojstik HI da odaberete G Easy auto mode i pritisnite k. aparat automatski određuje prigladan režim fotografisanja kada ukadrirate sliku. Easy auto mode 4 Proverite kapacitet baterije i broj preostalih slika. Idite na korak 4. Ne može da se slika. Indikator baterije 30 Broj preostalih snimaka Broj preostalih slika Prikazan je broj slika koji se može snimiti. Opis Baterija u potpunosti napunjena.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim U G (easy auto) režimu. Pripremite se da zamenite baterije. Baterija skoro prazna. 20 . Zamenite baterije. Pritisnite m (flash pop-up) taster da izvučete blic (A 7). 1 Uklonite poklopac sa objektiva i pritisnite taster za uključivanje da bi upalili fotoaparat. Indikator kapaciteta baterije Ekran b B N Battery exhausted. Easy auto režim je podešen na vreme kupovine. Objektiv se izdužuje i ekran se uključuje. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite A. Aparat ulazi u G (easy auto) režim.Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Korak 1. Broj preostalih slika koje mogu da budu sačuvane zavisi od kapaciteta interne memorije ili memorijske kartice i podešavanja kvaliteta slike (A 53). i na tajn način vam omogućava da jednostavno fotografišete koristeći odgovrajući režim za scenu (A 34).

k 4320×3240. 34). • Kada se displej nalazi u režimu mirovanja. (A 110). h.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim Indikatori prikazani u G (Easy auto) režimu režim fotografisanja U easy auto režimu. ili j režim. Osnovno podešav. blic se podesi na “isključen” i pojavi se ikona W na ekranu. • Raposloživi su samo-okidač (A 31) i kompenzacija ekspozicije (A 32). 84). 21 . • Pritisnite d taster da promenite kombinaciju kvaliteta slike i veličine u Image mode (A 53). filma pri njegovom snimanju (A 79. f. D Napomena o Detekciji pokreta i Smanjenju vibracija • Pogledajte Vibration reduction (A 113) ili Motion detection (A 114) u setup meniju (A 103)za više informacija. Internal memory indicator Images will be saved to internal memory (approximately 102 MB). i. 51) na džojstiku nije dostupan. Ikona smanjenja vibracija Smanjuje efekat drmanja aparata. veličine i kvaliteta slike (kompresija) u meniju režima slike. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 30 Opcije filma Prikazuje podeš. pritisnite sledeće tastere kako bi ga reaktivirali. npr.Korak 1. When a memory card is inserted. • Taster makro režima (A 11. • Indikatori i inform. C is not displayed and images will be saved to memory card. automatski će da prepozna lice i da se fokusira na njega (A 24. o fotografiji prikazani tokom slikanja ili pregleda ugasiće se posle nekoliko sek. IRežim slike Prikazuje podeš. • Podesite Vibration reduction na Off (isključeno) kada koristite stativ. e. kako bi sačuvao bateriju (lampa napajanja treperi) (A 116). podignite blic (A 7. na tamnim lokacijama ili kada je subjektu senci. U situacijama kada vam je neophodan blic. Ý taster za napajanje. C Napomena o blicu Kada je bliz spušten. ili b (e movie-record) taster C Raspoložive funkcije u Easy Auto režimu • Ako je aparat uperen ka nečijem licu. okidač. g. aparat automatski bira U. Promena na makro režim kad aparat izabere close-up režim scene. 28). Ikona detekcije pokreta Smanjuje se zamućenje koje je uzrok drmanja aarata ili kretanja subjekta. A taster. prema trenutnom subjektu i kadriranju.

B 22 O Easy Auto Režimu • Ponekad se možda neće odabrati željeni režim scene. odaberite drugi režim fotografisanja. Ukoliko se to dogodi. promeniće se ikona režima fotografisanja (A 34). Ikona režima slikanja 30 Kada fotografisšete subjekte koji nisu ljudi ili kada nije prepoznato niti jedno lice. Pozicionirajte glavni subjekt u centru zone fokusa.Korak 2 . lice koje je najbliže fotoaparatu će da bude uokvireno žutom duplom linijom. Kada aparat odredi režim scene. Držite vaše prste i ostale objekte dalje od objektiva. a ostala lica sa samo jednom linijom. Ukoliko je prepoznato više od jednog lica. fokus će biti na sredini kadra. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Ukadrirajte sliku. Može da se prepozna do 12 lica. Kada fotoaparat prepozna lice čoveka. režim fotografisanja je U. . mikrofona. AF pomoćnog osvetljenja. blica. • Kada se korsti digitalno uvećanje.Ukadrirajte Sliku 1 Pripremite fotoaparat. to lice će da se uokviri duplom žutomm linijom. Držite fotoaparat čvrsto obema rukama.

zum.Ukadrirajte Sliku Korišćenje uvećanja Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički zum. rotiranje i zadržavanje kontrole uvećanja u poziciji g pokreće digitalni zum. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g da bi uvećali objekat. dozvoljavajući potvrdu pozicije zuma u kojoj je slikanje bez interpolacije moguće po trenutnom podešavanju za kvalitet slike. • Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu poziciju kad je aparat uključen. tj. Pozicija V se pomera u desno i veličina slike se smanjuje. Rotirajte kontrolu zuma ka f da umanjite. zum Dostupan digit. Objekat se uvećava do 4× više od maksimalng optičkog uvećanja. Smanji Uvećaj Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode g Uvećaj f Smanji Optički zum Digital zum Digitalno uvećanje Kada je aparat zumiran do maksimalnog optičkog uvećanja. • Fokus će da bude na sredini ekrana (bez prikazane aktivne zone fokusiranja) kada se koristi digitalni zum. utičući na blagu degradaciju kvaliteta slike. mala slika. C Digitalno uvećanje i interpolacija Za razliku od optičkog zuma. • Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom zumiranja. opt. digitalni zum koristi digitalno procesiranje slike poznato kao interpolacija ili uvećanje slike. Interpolacije startuje kada je pozicija zuma iza V. • Kontrola bočnog zuma se može uključiti preko g ili f za upravljanje zumom. Kada se zum poveća iza pozicije V interpolacija se startuje i zum indikator postaje žut da bi ukazao da je početo sa interpolacijom. uvećanje oblasti vidljive na ekranu. 23 . Maks.Korak 2 .

indikator fokusa svetli zeleno (A 8). zatvarača Blenda Kada se koristi digitalni zum.1 brz. 2 Pritisnite taster okidača skroz do kraja. fokusno polje svetli zeleno. aparat ne može da fokusira. Kad je subjekat u fokusu dupli okvir svetli zeleno. Okidač se vraća u početnu poziciju i slika će da bude zapamćena na memorijskoj kartici ili internoj memoriji. zona fokusa nije prikazana i fotoaparat se fokusira na sredinu kadra. Ako fokusno polje i indikator fokusa blinkaju crveno kad je okidač pritisnut do pola. 1/125 F3. Kada se uspostavi fokus. i ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. Kada je subjekat u fokusu. Fokus i ekspozicija su zaključani kad je okidač pritisnut do pola (A 13).Fokus i Slikanje 1 Pritisnite taster okidača do pola. Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite taster okidača do pola.1 brz.Korak 3 . zatvarača Blenda Kad lice nije prepoznato: • Aparat se fokusira na subjekat u centru kadra. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 1/125 F3. Kad je lice prepoznato: • Aparat se fokusira na lice uokvireno duplm okvirom. 24 .

Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode B C O detekciji lica Vidite “O Detekciji lica” (A 34) za više informacija. subjekat neće biti u fokusu uprkos činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle zeleno. ili fokusirali na drugi subjekat i koristite zaključavanje fokusa (A 50). Ne otvarajte ležište baterije/ zatvarač slota memorijske kartice. pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi ste ponovo fokusirali. U nekim retkim slučajevima. subjekat se nalazi unutar kaveza) • Subjekat se brzo kreće U situacijama koje su gore opisane. AF-assist lampa i blic Ukoliko je subjekat loše osvetljen uključuje se AF-assist lampa (A 115) kada se okidač pritisne na pola. a kada se pritisne do kraja može zasvetleti blic (A 28). broj preostalih snimaka će da zatreperi. budite sigurni da je rastojanje između kamere i subjekta na kome je zaključan fokus isto kao i do stvarnog subjekta. subjekat se nalazi ispred belog zida u beloj majci) • nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata (npr.Fokus i Slikanje B Tokom snimanja Dok se vrši pamćenje slike. Kada koristite zaključavanje fokusa.Korak 3 . sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci) • Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr. B Autofokus Autofokus možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. 25 . • Subjekat je veoma taman • Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. Iskljućenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice.

pritisnite c taster (A 116). Pritisnite džojstik H ili J da vidite prethodnu sliku. Pritisnite I ili K da vidite sledeću sliku. C se neće pojaviti i slike koje se nalaze na memorijskoj kartici će se pojaviti. Pregledanje fotografija Slike snimljene sa detekcijom lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiraće se i autom. Kada prelistavate fotografije na internoj memoriji .Reprodukcija i Brisanje Fotografija Viewing Images (Playback Mode) Pritisnite c taster. b (e movie-record) taster da bi prešli u režim fotografisanja. . pojaviće se C. C C C C 26 Kad se aparat isključio da sačuva energiju Da reaktivirate monitor dok lampa napajanja blinka. Poslednja napravljena fotografija će biti prikazana preko celog ekrana. Fotografije mogu da budu prikazane u umanjenoj rezuluciji dok se učitavaju sa kartice ili interne memorije. Sočivo se ne izdužuje. zadržavanje c tastera aparat će da se pokrene u režimu reprodukcije.Korak 4 . Režim reprodukcije Vidite “Više o reprodukciji” (A 61) i “Editovanje slika” (A 75) za više informacija.JPG A (režim snimanja) c (reprod. Kada se ubaci mem kartica. Pritisnite A taster. okidač.) Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Džojstik 4/ 4 Indikator interne mem. Paljenje aparata pritiskom na c taster Kada je fotoaparat ugašen. će biti prikazane preko celog ekrana (izuzev slika snimljenih u Pet portrait režimu scene (A 43)). 15/05/2011 15:30 0004.

Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Delete Current image Erase selected images All images 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes i pritisnite k. 2 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete metod brisanja i pritisnite k . ekranom za brisanje odabranih slika 1 Pritisnite na džojstiku J ili K da odaberete sliku za brisanje. Erase selected images: izaberite više slika i obrišite ih. Rotirajte kontrolu zuma (A 4) na g (i) za prikaz preko celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Brisanje fotografija 1 Pritisnite l kako bi obrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na ekranu. Current image: briše trenutnu sliku preko celog ekrana ili govornu poruku. Prikazan je ekran potvrde. i pritisnite H za prikaz y.Korak 4 . • Zaštićene slike ne mogu se obrisati (A 71). pritisnite H ili I da odaberete No i pritisnite k. Obrisane slike se ne mogu povratiti. pritisnitel taster l kako bi obrisali poslednju načinjenu fotografiju. Erase 1 image? Yes No Uprav. Ý “Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika” All images: briše sve slike. pritisnite I da uklonite y. Da izađete bez brisanja. • Obrisane slike se ne mogu povratiti. Da otkažete . Pratite instrukcije na ekranu. 27 . Erase selec ted images Back ON/OFF 2 B C Prikažite y za sve slike za brisanje i pritisnite k da primenite odabir. Da bi izašli bez brisanja fotografije pritisnite d taster. O brisanju slika Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja Dok ste u režimu slikanja. Prebacite važne slike na računar pre brisanja.

aparat automatski podešava režim blica prema određenom režimu scene.0 m (5 ft. Fill flash Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena. podešavanja blica se menjaju na isključeno i W je prikazano na vrhu monitora.5 do 3.) kad aprat odzumira do kraja. Kad je ugrađ. 8 in. • Ako je ugrađ. Auto with red-eye reduction Smanjuje “crvene oči” kod portreta (A 30). U V W X Auto Blic automatski okine kada je slabo osvetjenje.Korišćenje blica Na tamnim lokacijama kada je subjekt u tami. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 28 . Blic će da osvetli glavni subjekt. • Blic ima domet od oko 0. Y Slow sync Auto režim blica kombinovan sa malom brzinom zatvarača. Koristi da “popuni” (osvetli) senke i slabo osvetljene subjekte. do 9 ft. dostupni su sledeći režimi blica. ili pametni režim za portrete (A 46). Off Blic neće da okine čak ni kad je osvetljenje slabo.5 do 6. do 19 ft.0 m (1 ft. određene režime scene (A 35). blic spušten.) kad aparat zumira do kraja. a spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili slabog osvetljenja. i oko 1. Izbor režima blica Pri korišćenju auto režima (A 50). 10 in. blic podignut kodd korišćenja easy auto zumira (A 20). možete da fotografišete sa blicem tako što ćete podići ugrađeni blic.

Kada je blic spušten on je isključen W (off). D će nestati za par sekundi. Kad je U (auto) primenjeno. Flash mode 30 B Spuštanje blica Zatvorite blic kada ga ne koristite (A 7). Ikona odabranog režima blica će da bude prikazana.Korišćenje blica 1 Pritisnite m (flash pop-up) taster. bez obzira na podešavanja Photo info (A 110). Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite m (flash mode) na džojstiku. Blic se izvlači. gornjem uglu ekrana. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera u roku od nekoliko sekundi. 29 . 3 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete režim blica i pritisnite k. Prikazuje se meni blica. selekcija će biti poništena.

• Retko. Kako bi ste smanjili refleskije podesite blic na W (off) ili spustite blic. Obratite pažnju na sledeće pri snimanju: • Zbog pred blica. smanjujući crvenilo u očima. • F (smart portrait) režim: U Auto • d (sport continuous) režim: W Off (locked) • A (auto) režim: U Auto Blic se ne može koristiti sa svim opcijama. Lampa blica Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Lampa blica prikazuje status blica kada je okidač prit. Ukoliko je baterija skoro prazna. drugi delovi slike mogu biti pod uticajem. • Off: Blic neće da odradi tokom slikanja. displej će da se ugasi i ostaje isključen sve dok se blic u potpunosti ne napuni. C Podešavanje režima blica Osnovno podešavanje varira sa režimom snimanja (A 33). B C O blicu Kada koristite blic. • G (easy auto) režim: U Auto • Režim scene: Osnovno podešavanje u zavisnosti od režima scene (A 35). 30 . Blic će da okine nekoliko puta pri niskom intezitetu pre glavnog blica. do pola. • E može biti prikazano na ekranu snimanja. • On: Blic će da odradi tokom slikanja.Uzmite neki drugi režimblica. ÝPodešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno (A 60) Podešavanje blica primenjeno uA (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat isključi. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kada koristite stativ. postoji kratka pauza između trenutka kada je okidač pritisnut skroz do kraja i trenutka kada se načini fotografija.Korišćenje blica B Slikanje Pri Slabom Osvetljenju i Kada je Blic Isključen (W) • Preporučuje se korišćenje stativa kako bi se stabilizovala kamera tokom slikanja kako bi se izbegao efekat drmanja kamere. • redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama. E indikator se uključi kada fotoaparat automatski poveća osetljivost. i pokušajte ponovo. • Blinks: Blic se puni. reflekcija od čestica prašine koje lebde u vazduhu će biti prikazane kao svetle tačke na slici. Nikonov In-Camera Red-Eye Fix procesira sliku pre nego što je ona sačuvan. C Redukcija Crvenih Očiju Ovaj aparat opremeljen je sa naprednim red-eye reduction sistemom. • Vreme koje je potrebno da bi se napravila sledeća fotografija se blago povećava. Čekajte par sek. ukoliko se detektuju “crvene oči” .

selekcija će da bude poništena. nakon što je okidač pritisnut. 10 1 / 125 F3 . Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. Oko jedne sekunde pre nego što se oslobodi okidač. broj sekundi koje su preostale pre nego što se oslobodi okidač su prikazane na ekranu. Kada se otpusti okidač. lampica prestaje sa treperenjem i ostaje uključena. i pritisnite k. pritisnite ponovo okidač. Kad se slika sa samookidačem slike se snimaju 10 sek. Self-timer 3 Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola. Fokus i ekspozicija će da se podese. Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer odbrojava. Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se napravi slika. Podesite Vibration reduction (A 113) u setup meniju (A 103) na Off kad koristite stativ. 1 2 Pritisnite n ((samo-okidač) na džojstiku. Prikazaće se meni samo-okidača. 1 4 Pritisnite taster okidača do kraja. samo-okidač se postavlja na OFF. Pri korišćenju samookidača preporučuje se korišćenje stativa. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Na džojstiku pritisnite H ili I da izaberete ON. 9 31 . Prikazaće se ikona samo-okidača (n 10).Pravljenje Fotografija sa Samo-Okidačem Samookidač je koristan za samoportretisanje ili smanjnje efekata drmanja aparata koje se javlja kad se okidač pritisne .

0. ekspozicije. 1 2 Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Pritisnite o (kompenzacija ekspozicije) na džojstiku. Prikaz vodiča za kompenzaciju ekspozicije. različitu od 0.0 Exposure compensation +0. vrednost je prikazana sa H ikonicom na ekranu. da subjekt bude tamniji. Koristite džojstik H ili I kako bi ste podesili ekspoziciju. podesite kompenzaciju ekspozicije na “+” stranu. Kad je podešeno na bilo koju vr. i pritisnite k.Podešavanje osvetljenja: Kompenzacija ekspozicije Kompezacija ekspozicije se koristi da se promeni vrednost ekspozicije od vrednosti koju preporučuje aparat kako bi napravili svetlije ili tamnije fotografije. ponovite sve od koraka1 i namestite vrednost na 0. 4 Pritisnite okidač da slikate.3 3 Pritisnite k. da subjekt bude svetliji. Da iksljučite komp. 30 C 32 Vrednost Kompenzacije Ekspozicije Vrednost kompenzacije ekspozicije u A (auto) režimu (A 50) ostaje zapamćena u memoriji aparata i kada je aparat ugašen. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. podesite kompenzaciju ekspozicije na “–” stranu. 0. . selekcija će da bude poništena.0.

pritisnite džojstik H. Prikazan je meni izbora režima slikanja. b Scene Podešavanja aparata su automatski optimizovana za izabrani tip scene. Easy auto mode 3 Pritisnite k. Aparat ulazi u izabrani režim snimanja. 2 Koristite džojstik H ili I da izaberete režim snimanja. Za povratak u trenutni režim snimanja bez promene režima snimanja. d Sport continuous Dozvoljava brzo. J. F Smart portrait Aparat detektuje nasmejano lice da uslika lice automatski. 33 . kontinualno snimanje dok držite okidač. Kad je izabran režim scene (izaberite drugu ikonicu od vrha i pritisnite K). Možete i da odaberete da slikate kontinuirano. itd. ili K da izaberete scenu.. koristite makro režim(za izbliza).Više o fotografisanju Izbor režima snimanja Mogu se odabrati sledeći režimi slikanja. i slikate. Više o fotografisanju A 35 A 46 A 48 A 50 A Auto mode Možete da promenite režim blica. I. G Easy auto mode A 20 Kadriranjem slike. aparat automatski bira optimalni režim scene za jednostavnije slikanje. 1 Pritisnite A u režimu snimanja. pritisnite A ili okidač.

Više o fotografisanju 34 . autofokus neće da odradi onako kako se očekuje. koristite drugi režim. kao što je A (auto) režim. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. kada aparat ne može da se fokusira. sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. • U nekim situacijama. i subjekat možda neće biti u fokusu bez obzira što je zona fokusa svetlila zeleno. • U Auto režim (opšta upotreba) • e Portrait (A 36) • f Landscape (A 36) • h Night portrait (A 37) • g Night landscape (A 39) • i Close-up (A 39) • j Backlighting (A 41) Napomena o detekciji lica • sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. koristite zaključavanje fokusa (A 50).Easy Auto režim Automatsko odabiranje scene Fotoaparat će automatski da odabere jedan od režima scene u zavisnosti od subjekta u koji ste uperili aparat. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. Aparat možda neće moći da detektuje lice u sledećim situacijama: . uključujući i one pomenute u “Autofokus” (A 25).Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra • Kad se više ljudi nalazi u kadru.Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom . fokusirajte se na neki drugi subjekt koji se nalazi na istoj udaljenosti od aparata kao i stvarni subjekt.

Koristite blic za režime scene. Prikazan je ekran režima snimanja za odabranu scenu. 30 D D Režim slike Image mode (A 53) podešavanja se mogu promeniti u meniju scene pritiskom na d. I. Tipovi režima scene i karakteristikeÝ (A 36) Beach 3 Ukadrirajte i fotografišite.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta. Prikaz opisa za svaki režim scene (Help) Izaberite režim scene u ekranu izbora scene(korak 2) i rotirajte kontrolu zuma (A 4) ka g (j) da vidite opis za tu scenu. Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene. i proverite da ste pritisnuli m (flash pop-up) taster da izvučete blic pre snimanja. 35 . Promena načinjena u ovim podešavanjima će da utiče na sve režime slikanja (osim za continuous). Portrait Više o fotografisanju 2 Pritisnite džojstik K i pritisnite H. b Portrait Z Beach j Night landscape m Fireworks show O Pet portrait c Landscape z Snow k Close-up e Night portrait h Sunset u Food f Party/indoor i Dusk/dawn l Museum p Panorama assist n Black and white copy o Backlighting Izbor režima scene 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili Ida bi odabrali režim scene. a potom pritisnite k. ili K da bi odabrali scenu. Za povratak na originalan ekran ponovo rotirajte kontrolu zuma kag (j) . J. Ikona poslednjeg selektovanog režima scene će da bude prikazana. OSnovno podešavanje jeb (Portrait) (A 36).

Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. preporučeno korišćenje stativa. fokus će da bude na sredini ekrana. 36 O: Za režime scena saO. n: samookidač(A 31). Ipak.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. blic podignut(A 28). bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo. • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. • Ukoliko je više lica prepoznato. c Landscape Koristite ovaj režim za slikovite i gradske pejzaže. b Portrait Koristite ovaj režim za portrete. • Aparat će da se fokusira na besonačnost. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. o: kompenzacija ekspozicije (A 32).0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • AF-assist illuminator se neće uključivati (A 115) . aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. p: macro režim (A 51). . m V* n Off* p Off o 0. m W n Off* p Off o 0. Zona fokusa ili indikator fokusa (A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Odabir scene i fotografisanja (Tipovi režima scene i karakteristike) Za opise u ovom delu koriste se lsedeće ikonice: X: režim blica kad je ugrađ.

02 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. Osnovno podešavanje može se modifikovati. 2 Osnovno podešavanje može se modifikovati. m U* n Off* p Off o 0. • Ukoliko je više lica prepoznato. Z Beach Hvata blistavost objekata kao što su plaže ili odraz sunca sa površine vode. • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.02 Više o fotografisanju 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo. • Podignite blic pre snimanja. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. f Party/indoor Hvata trenutke pri svetlosti sveće i u unutrašnjosti sa pozadinskim osvetljenjem. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu. • Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) e Night portrait O Koristite ovaj režim kako bi ste ostvarili prirodnu ravnotežu između glavnog subjekta i kontrasvetla u portertima koji su načinjeni noću. 37 . • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. m 1 V1 n Off2 p Off o 0. m V1 n Off2 p Off o 0. Preporučuje se korišćenje stativa. fokus će da bude na sredini ekrana. držite aparat čvrsto.

m W* n Off* p Off o 0. preporučeno korišćenje stativa.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. i Dusk/dawn O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) z Snow Hvata blistavost objekata kao što su snežna polja. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. . m h Sunset Više o fotografisanju U* n Off* p Off o 0.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Ipak. m W n Off* p Off o 0. O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. • Aparat fokusira na beskonačno. 38 O: Za režime scena saO. • AF-lampa (A 115) ne svetli.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana.

Slikanje pogodno za scene(Režim scene) j Night landscape O Koristi se spora brzina zatvarača kako bi se napravili zadivljujući noćni pejzaži. Note that the flash may be unable to light the entire subject at distances of less than 50 cm (1 ft. • AF-lampa (A 115) ne svetli. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0.0* * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). • Aparat fokusira na beskonačno. 8 in. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. insekata i ostalih malih objekata sa male udaljenosti. 39 . Ipak.). Pravite fotografije cveća. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat.4 in. • Pošto na slike utiče drmanje aparata.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G).Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.. m k Close-up Više o fotografisanju W n Off* p Off o 0. • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. • Makro režim (A 51) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. m U* n Off* p On o 0.

Podeš. . m W n Off* p Off* o 0. ili Ida pov. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli.0* Više o fotografisanju * Mogu da budu izabrana druga podešavanja.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G).4 in. • Možete da podesite hue korišćenjem slajdera na levoj strani ekrana. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. m l Museum Koristite u unutrašnjosti gde je zabranjena upotreba blica (npr. količinu crvene. • Makro režim (A 51)će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. za hue je sačuvano i kad je aparat ugašen. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • BSS (best shot selector) je uključen (A 57). pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. preporučeno korišćenje stativa. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50).Slikanje pogodno za scene(Režim scene) u Food Koristite kada pravite fotografije hrane. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. Pritisnite na džojstiku H da pov. količinu plave. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. 30 • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola.0* W n Off* p On o 0. * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. u muzejima i likovnim galerijama) ili u drugim prilikama kada ne želite da koristite blic. 40 O: Za režime scena saO.

• Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini kadra. bacajući osobine ili detalje u senku.0 n Black and white copy Pruža jasne slike teksta ili crteža sa bele table ili papira. • Aparat fokusira na beskonačno.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. 41 . • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Podignite blic pre snimanja. m m n Off* p Off o 0. • Obojeni tekst i crteži neće da ispadnu dobro. o Backlighting Koristite ovu opciju kada svetlo dolazi iza subjekta. Ipak. m W* n Off* p Off* o 0.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. • Koristite makro režim (A 51) da bi fokusirali iz blizine.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) m Fireworks show O Mala brzina zatvrača se koristi kako bi se uhvatio produžen plamen koje dolazi od vatrometa. Blic će automatski da odradi kako bi “dopunio” (osvetlio) senke. m W n Off p Off o 0.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.

Pogledajte Snimanje slika za panoramu (A 44) za više informacija.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) p Panorama assist Koristite ovu opciju kada pravite seriju slika koje će kasnije da buud spojene kako bi stvorili jedinstvenu panoramu korišćenjem priloženog softvera za pravljenje panorame. 42 .0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. m Više o fotografisanju W* n Off* p Off* o 0.

Pet portrait auto release (default setting): osnovno podeš.kad nisu detektovana lica.a ostala lica su uokvirena jednostrukim. 30 .Slikanje pogodno za scene(Režim scene) O Pet portrait Koristite za slikenje ljubimaca (psi ili mačke). .Continuous: Kad je funkcija autookidača za portret ljubimca aktivirana i fokus postignut na detektovanom licu. . • Dupli okvir(fokusno polje) je oko detektovanog lica i postaje zeleno kad je fokus postignut. Kad se pusti okidač. . pritisnite na džojstikuJ (n) i ponovo promenite podešavanje. pritisnite na džojstiku J (n).Kad nema slobodnog mesta na internoj mem. kartici Da nastavite snimanje u Pet portrait auto release . orijentacija ili osvetljenost lica i brzina kojom se ljubimac kreće mogu da spreče aparat da detektuje lica mačaka i pasa ili mogu da izazovu detekciju drugih lica koja nisu mačke ili psi.Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač. • Da promenite izbor automatskog okidanja. • Pet portrait auto release je automatski podeš.02 Off se može odabrati. na Off u sledećim situacijama. • Kad je za režim scene izabrano O Pet portrait . Do 5 lica se može detektovati. aparat fokusira subjekt u centru kadra. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. fokusira ga i okida (Pet portrait auto release). Kad je detektovano više lica. Osnovno podešavanje može se modifikovati.Kad je 5 serija slika snimljeno autookidačem . Samookidač nedostupan.7 frejma u sekundi sa režimom slike na R 4320×3240). .): Okidač odradi automatski kad je lice detektovano. . aparat okida 3 puta (kontinualno snimanje brzinom od oko 0. . • Faktori kao što je udaljenost ljubimca i aparata. snimanje se završava. izaberite Single ili Continuous. • Kad lice ljubimca nije detektovano. Kad je Continuous izabrano.Kad se okidač drži pritisnutim ako je izabrano Continuous do19 slika se može snimiti brzinom od oko 0. m 1 2 Više o fotografisanju W n Y1 p Off2 o 0. F je prikazano na ekranu. Kad je izabran Pet portrait auto release. Zvuk zatvarača i tastera(A 115) neće nestati.Off: Zatvarač se oslobodi korišćenjem okidača. dupli okvir je prikazan oko najvećeg lica. Kad aparat detektuje lice ljubimca.Kad se aparat uključi nakon što je bio u režimu mirovanja(A 15) . može se osloboditi zatvarač pritiskanjem okidača. 43 . ili mem.7 fps (režim slike je na R 4320×3240). • Digitalni zum nedostupan. d je prikazano na ekranu.

Panorama assist 2 Više o fotografisanju Pomoću džojstika odaberite pravac i pritisnite k. Prva slika je uvećana na jednoj trećini monitora. Odaberite kako će slike da budu sastavljene u završenoj panorami: desno (I).samo-okidača (A 31). 30 4 Napravite sledeću fotografiju. Žuta ikona pravca panorame (II) će da se pomeri u odabranom smeru i pritisnite k taster kako bi ste odabrali smer. gore (K) ili dole (L). Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. makro režim (A 51) i kompenzaciju ekspozicije (A 32) ukoliko je to potrebno. End 29 44 . Ukomponujte sledeću fotografiju tako da se jedna trećina kadra preklapa sa prethodnom fotografijom i pritisnite okidač. 30 3 Napravite prvu fotografiju. Ponavljajte sve dok ne napravite dovoljan broj fotografija da završite panoramu. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pomoću džojstika izaberite p Panorama assist (A 35). . Podesite režim blica (A 28). Bela ikona smera panorame I će da bude prikazana u željenom smeru.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Snimanje za panoramu Fotoapart fokusira na subjekat koji se nalazi u centru kadra. levo (J). Pojaviće se Ikonica za pravac panorame (I) koja ukazuje na to u kom pravcu će se slike spajati. Ponovo pritisnite k taster kako bi ponovo odabrali smer. Koristite stativ za bolje rezultate.

. Kad je snimljena prva fotogr. belog balansa i fokusa. 45 .. i kompenz. Fotoaparat se vraća na korak 2. • Snimanje panorama serije će da bude prekinuto ukoliko se pokrenulo automatsko isključenje (A 116)tokom fotografisanja. End 27 Više o fotografisanju B Panorama Assist • Podešavanja režima blica. End 29 D Panorama Maker 5 Instalirajte Panorama Maker 5 sa priloženog ViewNX 2 CD. Slike ne mogu da budu obrisane.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) 5 Pritisnite k taster kada ste završili sa fotografisanjem. preporučuje se povećanje vremena koje je potrebno da isteče pre nego li se pokrene automatsko isključivanje. D OR Sve fotografije načinjene u panorama seriji imaju ista podšavanja ekspozicije. makro režima. D Više informacija Vidite “Nazivi slika/zvuk fajlova i foldera” (A 131). balans bele i fokus zaključani. R se pojavljuje da indicira da su ekspoz. ekspozicije ne mogu da se podešavaju nakon što je napravljena prva fotografija.samookidača. niit zum ili podešavanja Image mode (A 53) mogu da se menjaju dok se ne završe sve fotografije iz serije. Prebacite slike na računar (A 93) i koristite Panorama Maker 5 (A 96) za spajanje pojedinačnih slika u celu panoramu.

dupla linija će da pozeleni i fokus će da se zaključa. lice koje je najbliže sredini ekrana će biti uokvireno duplom linijom u zoni fokusa. 46 .Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) Aparat detektuje nasmejano lice i automatski slika. 1/125 F3. i pritisnite k. a ostala lica sa samo jednom linijom. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja. okidač je automatski pušten. Ukoliko je prepoznato više lica. Podignite blic kad ga koristite(A 7). 3 Automatska odrada okidača. lice će biti uokvireno duplom žutom linijom u zoni fokusa. Ukoliko aparat detektuje nasmejano lice na osobi koja je uokvirena duplom linijom. i kada lice dođe u fokus.1 Detektuje do tri lica. Ukoliko aparat prepozna lice (lice spreda). Smart portrait 2 Više o fotografisanju Ukadrirajte sliku. Da završite. koristite džojstik H ili I da izaberete F. The camera enters smart portrait mode. fotoaparat automatski fotografiše koristeći osobine prepoznavanja lica i detekcije nasmejanog lica uzastopno. isključite aparat ili pritisnite A taster da pređete u drugi režim snimanja. 4 Završetak snimanja. EPosle svake odrade okidača. Usmerite fotoaparat ka subjektu.

prioritet lica neće imati efekta i nasmejano lice možda neće biti prepoznato. utiče na druge režime snimanja (osim sport kontinuirano). 47 . (može se promeniti. “Autofokus” (A 25) za više informacija. Ručna odrada okidača Može se slikati i pritiskom na okidač. Raspoložive Funkcije u Smart Portrait Režimu • Režim blica (A 28) se automatski prebacuje u U (auto flash) kad je blic izvučen. • Režim slike može biti promenjen (A 53) pritiskom na d. • U pojedinim uslovima snimanja. • O detekciji lica Ý A 34 C Auto Off (Standby Mode) u Using Smart Portrait Režimu Kada koristite pametni režim portreta. D Više informacija Pogledajte. a blinka brzo odmah nakon odrade okidača. Auto off (A 116) će da isključi fotoaparat ukoliko niti jedna od operacija nije izvršena u sledećim situacijama: • Fotoaparat nije detektovao niti jedno lice. novo podeš. • Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). C C C Blinkanje Lampe samookidača Više o fotografisanju Lampa samookidača blinka polako kada aparat detektuje lice. Aparat fokusira na subjekat u centru kadra kad lice nije detektovano.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) B O Smart Portrait Režimu • Digitalni zum nedostupan. • Fotoaparat je detektovao lice ali ne može da detektuje nasmejano lice.) • Makro režim i režim samookidača nedostupni. Ako je podešavanje režima slike promenjeno.

1 Više o fotografisanju PritisniteA u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili I da bi odabrali d. • Podešavanje fokusa. Konstantno fotografisanje će da traje sve dok je taster okidača pritisnut do kraja. Sport continuous 2 Pritisnite d. trenutni pokreti kretanja subjekta mogu da budu uhvaćeni. 411 C • • • • • Raspoložive funkcije sa Sport Continuous 48 Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). • Režim slike može se podesiti na M 2048×1536 ili manje. Aparat prelazi u sport continuous režim.Konst. Sa konstantnim fotografisanjem. i zaustavlja se kada broj fotografija dostigne maksimalan dozvoljen broj (A 49). U ovom režimu. Makro režim i režim samookidača nisu dostupni. AF-assist lampa (A 115) ne svetli. • ISO osetljivost je podešena na visoku. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) Sport continuous režim dozvoljava rafalno. na brzini do 15. Blic nije dostupan. aparat snima do 20 slika. . Sport continuous Image mode Sport continuous 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. kako bi izvršili podešavanja u sport continuous meniju. • Sa osnovnim podeš. na Continuous H. pritisnite d da podesite Image mode ili Sport continuous (tip sport continuous režima) (A 49). konstantno fotografisanje sve dok držite okidač pritisnutim. sport continuous meni Ý A 49 Pritisnite d nakon što ste završili sa podešavanjima da bi se vratili u režim slikanja.3 frejma u sekundi (fps). Pritisnite okidač do pola da bi podesili fokus i ekspoziciju. i pritisnite k. ekspozicije i balansa belog ostaju na vrednostima koje su podešene za prvu sliku u svakoj seriji. Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra.

• Ukoliko se tokom fotografisanja zahvate svetli objekti kao što su sunce i sijalice. karticu. režima slike u drugim režimima snimanja i ne utiče na druge režime. režima slike.9 kadrova u sek (20 kadrova max.) • m Continuous L: aproks.3 kadrova u sek (20 kadrova max. Podešavanje Sport Continuous Shooting Režima Nakon prikazad (sport continuous) ekrana režima snimanja(A 48). režima slike u sport continuous meniju sačuvano je odvojeno od podeš. Image mode Image mode (A 53) se može podesiti. slika možda neće imati dobru ekspoziciju pri lepom vremenu (slike mogu da budu preeksponirane). 7. Dok aparat fokusira čuje se zvuk.5 kadrova u sek (20 kadrova max. ekspozcija i balans bele se mogu razlikovati od slike do slike. podeš): aproks. To vreme zavisi od broja snimaka.) • l Continuous M: aproks. Više o fotografisanju D Više informacijan Pogledajte. O 640×480. • Koristite džojstik za podešavanja (A 11). • Brzina zatvarača je autom.) 49 . • Pošto je ISO osetljivost podešena na 400 or higher. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) B Napomene o Sport Continuous režimu • Možda će trebati neko vreme da bi se slike sačuvale nakon snimanja. dostupna su sledeća podeš. • Pritisnite d da izađete iz menija. Proper exposure may not be obtained in clear weather (images may be overexposed). na slikama se mogu pojaviti svetle linije (A 128). brzine upisa podataka na mem. itd. • Brzina konstantnog fotografisanja može da bude manja u zavisnosti od podešavanja brzine zatvarača i brzine upisa podataka na memorisjku karticu • Dok ste u ovom režimu aparat će konstantno da podešava fokus preko autofokus funkcije dok ne pritisnete okidač do pola. režima slike: M 2048×1536. krajnje slike će možda izgledati malo grubo. pritisnite d button (A 5) da izmenite sledeće opcije u sport continuous meniju. U sport continuous režimu. N 1024×768 (osn.Konst. “Autofokus” (A 25) za više informacija. podešena na raspon od 1/4000 do 1/60 s. • k Continuous H (osn. nalon čega je fokus zaključan. • ili više. images may appear rough as a result. 15. podeš). Sport continuous Selektujte vrstu sport continuous režima da odredite maksimalno kontin. m 1920×1080 • Podeš. 4. Preporučujemo da izbegavate svetle objekte tokom kada slikate pod fluoroscentnim ili živinim svetlom. slikanje i maksimalni broj kadrova koji će se snimiti.

Auto Režim U A (auto) režimu. kompenzaciju ekspozicije (A 32).1 Postavite subjekt u sredinu kadra. Pritisnite Uverite se da je okidač do zona fokusa pola. Prikazaće se meni za izbor režima slikanja. možete da zaključate fokus kako bi se fokusirali na subjekte koji su van centra. Aparat se fokusira na subjekt u sredini ekrana. Pritisnite okidač skroz do kraja. Više o fotografisanju Auto mode 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. Podesite režim blica (A 28). 30 D Zaključavanje fokusa Kada se aparat fokusira na subjekt u sredini kadra. • Pobrinite se da se ne promenir azdaljina između subjekta i fotoparata kad je fokus zaključan. samookidač (A 31). Pritisnite d za prikaz menija snimanja. i makro režim (A 51) da odgovaraju uslovima slikanja.1 1/125 F3. i podesite stavke u meniju snimanja da odgovaraju uslovima snimanja (A 52). Aparat ulazi u A (auto) režim. 1 Pritisnite A. Pritiskanjem d u A (auto) režimu omogućava da odredite podešavanja za sve stavke menija snimanja (A 52) u zavisnosti od situacije snimanja. 30 1/125 F3. Držite okidač i dalje do pola i pomerite sliku u kadru. macro režim (A 51) i kompenzacija ekspozicije (A 32) mogu da se primene i slike snime korišćenjem režima blica (A 28) i samokidača (A 31). zelena. 50 . • Kada se okidač pritisne do pola zaključaće se i ekspozicija. 2 Pritisnite džojstik H iliI da odaberete A i pritisnite k.

Ikona makro režima (F)će se prikazati. blic možda neće biti u mogućnosti da osvetli ceo subjekat na udaljenosti manjoj od 50 cm (1ft. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi.4 in.) od objektiva kad F i indikator zuma svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). • Kad je režim snimanja A (auto)režim. selekcija će da bude poništena.4 in. zuma sve dok pozicija zuma ne dođe na poziciju gde F i indik. 1 Pritisnite p (makro režim) na džojstiku. 51 . C C Autofokus Fotoaparat u makro režimu konstantno fokusira. Prikazan je meni makro režima. • F (smart portrait) režim. Taster za Makro režim na džojstiku je nedostupan. zavisi od izabranog režima scene(A 35). Podešavanje Makro Režima • G (easy auto) režim: prelazi u makro režim kad aparat odabere i. 40. 8in. Aparat može da fokusira na bliske udaljenosti od 1 cm (0.). makro režima je sačuvano i kad je aparat isključen. podeš.). Više o fotografisanju 2 Koristite džojstik H ili I kako bi dabrali ON i pritisnite k taster. dok se ne pritisne okidač do pola kako bi se zaključao fokus..Auto Režim Makro režim Makro režim se koristi za pravljenje slika objekata koji se nalaze na udaljenosti od1 cm (0. Makro režim je uključen kad je k Close-up ili u Food izabrano u režimu scene. Macro mode 3 Okrenite kontrolu zuma ili bočnu kontr. 41). podeš. d (sport continuous) režim: Makro režim ne može da se koristi.Makro režim može da se koristi sa nekim režimima scene (A 39. • Režim scene: Osn. zuma svetle zeleno. pratite proceduru ispod. Napomena. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. Pri korišćenju A (auto) režima.

ISO sensitivity Kontroliše osetljivost aparata na svetlost.Auto Režim Podešavanje A (Auto) Režima (Meni snimanja) Kad slikate u A (auto) režimu (A 50). Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 30 • Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). A 59 A 58 Više o fotografisanju A 53 A 55 A 57 Prikaz menija slikanja Uđite u A (auto) režim (A 50). Continuous Menja podeš. pritisnite d. Image mode Za izbor veličine i kvaliteta slike (kompresija). Dostupan kad se koriste drugi režimi slikanja. meni slikanja sadrži sledeće opcije. B 52 Podešavanja aparata koje se ne mogu primeniti istovremeno Neke funkcije se ne mogu podesiti istovremeno (A 60). u Continuous ili BSS (izbor najboljeg snimka). Color options Pravi boje življim ili čuva slike kao crno bele. . Pritisnite d za prikaz menija snimanja. • Da izađete iz menija slikanja. White balance Podudara balans bele sa svetlosnim izvorom.

Više o fotografisanju R 3264×2448 L 2592×1944 M 2048×1536 N 1024×768 O 640×480 P 4224×2376 Ikona trenutnog podešavanja je prikazana na ekranu režima reprodukcije i fotografisanja (A 8. zavisi od veličine i kvaliteta (kompresija) slika. C O režimu slike • Pri korišćenju režima snimanja osim A (auto) režima. m 1920×1080 vel. Opis Najveći kvalitet. Odnos kompresije je oko 1:8. slike(kompresija). novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja (osim na sport continuous režim). dostupna su sledeća podeš. 9). O 640×480. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) C Režim slike za Sport Continuous Režim • U sport continuous Režimu (A 48). odnos kompresije 1:8) • Podeš. Odnos kompresije je oko1:8. Odnos kompresije je oko1:8. slika. Odgovarajući za prikaz preko celog ekrana na TV u sa odnosom 4:3 . • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.Odnos kompresije je oko 1:8. podesan za povećanja i visokokvalitetnu štampu. Odnos kompresije je oko 1:8. Pre slikanja. odaberite režim slike prema tome kako planirate da upotrebite sliku. Odgovarajući za prikaz na ekranu računara. ili za e mail. Podešavanje Q 4320×3240P R 4320×3240 (default setting) Veličina (pikseli) 4320 × 3240 4320 × 3240 3264 × 2448 2592 × 1944 2048 × 1536 1024 × 768 640 × 480 4224 × 2376 Manja veličina omogućava čuvanje većeg br. režima slike u sport continuous meniju (A 48) sačuvano je odvojeno od podeš. Mogu se snimiti slike sa odnosom16:9. Odnos kompresije je oko1:4. N 1024×768. i broj slika koji može biti sačuvan. režima slike u drugim režimima slikanja i ne utiče na druge režime. Najbolji izbor u većini situacija. 53 . ovo podešavanje se može promeniti pritiskom d tastera. slike1920 × 1080. Veličina fajlova. režima slike: M 2048×1536..Auto Režim Režim slike(kvalitet slike/veličina slike) A (auto) M d (Shooting menu) M Image mode Izaberite kvalitet i velič.

5 × 6. kartici od 4 GB.5 × 2. i mem.Auto Režim C Broj preostalih snimaka Sledeća tabela pokazuje aproksimativno broj slika koje se mogu čuvati na internoj mem.54 cm (1 in.5 17 × 13/7 × 5 9 × 7/3. Veličina printa se određuje deljenjem br.5 36 × 27/14 × 10. kartica. Za istu veličinu slike. ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”.5 35 × 20/14 × 8 16 × 9/6.) 36 × 27/14 × 10. kartica 1 (4 GB) 550 1100 1910 2940 4640 15000 24100 1520 6700 velič. Broj može da varira i u zavisnosti od tipa mem. a one štampane na većim rezolucijama štampaće se većim nego što je predviđeno. 3 Sport continuous režim samo 54 .5 28 × 21/11 × 8 22 × 16/8. Režim slike Q R R L M N Više o fotografisanju 2 Interna mem (oko 102 MB) 15 30 52 81 126 411 731 41 182 Mem. Broj slika koje se mogu sačuvati varira u zavisnosti od kompozicije slike (prema JPEG kompresiji).5 4320×3240P 4320×3240 3264×2448 2592×1944 2048×1536 1024×768 O 640×480 P m 4224×2376 1920×10803 1 Ako je br. piksela štampačevom rezolucijom (dpi) i množenjem sa 2. preostalih snimaka 10. iako je kapacitet za njih isti.5 × 3.5 5 × 4/2 × 1.000 ili više. slike štampane na većim rezolucijama će se štampati manje nego što je predviđeno. printa2 (cm/in.). Kad je rezolucija štampača na 300 dpi.

Ljudski mozak je sposoban da prilagodi promene u boji od izvora svetla. Na svim podeš.. osim za Auto. isključite blic (W) (A 28). 55 . Cloudy Koristite kada fotografišete pri oblačnom vremenu. sa rezultatom da se beli objekti vide beli bez obzira da li se vide u senci. Fluorescent Koristite pri većini tipova fluoroscentne svetlosti. Ovo je poznato kao “balans belog”. Iako se osnovno podešavanje. direktnoj sunčevoj svetlosti ili pod sijalicom. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). Flash Koristite sa režimom blica. Digitalni aparati mogu da oponašaju ovo podešavanje obradom slike shodno boji izvora svetla. b Preset manual Neutralno-obojeni objekti se koriste kao referenca za podešavanje balansa belog pod neobičnim svetlosnim uslovima. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti” (A 60) • Za sva podešavanja belog osim za Auto ili Flash. možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako bi dobili tačne rezultate. Najbolji izbor u većini situacija. Incandescent Koristite pod osvetljenjem sijalice. Pogledajte “Ručno podešavanje (A 55). Auto. može koristiti za većinu osvetljaja.Auto Režim Balans bele (Adjusting Hue) A (auto) M d (Shooting menu) M White balance Boja svetla reflektovanog od objekta zavisi od izvora svetla. Više o fotografisanju a Auto (default setting) Balans belog se automatski prilagođava uslovima osvetljenja. Ručno podešavanje B O balansu bele • Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. c d e f g Daylight Balans belog prilagođen za slikanje ispod direktne sunčeve svetlosti.

W hite balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Flash 3 Odaberite Measure. . fotografisanje ispod lampe sa crevenom senkom da izgledaju kao da su napravljene pod belim svetlom). Prikažite meni snimanja (A 52). Preset manual Cancel Measure 4 Ukadrirajte referentni objekat u prozoru za merenja. Kad slikate sa blicem. Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš. Balans bele se neće opet meriti nego će biti podešena najskorije merena vrednost. B 56 Napomena o ručnom podešavanju Aparat ne može da meri balans bele kad blic odradi. Preset manual Cancel Measure prozor merenja 5 Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje. izaberitet Cancel i pritisnite k. Otvoriće se zatvarač (slika nije snimljena) i nova vrednost balansa bele će biti podešena. Pratite proceduru ispod da izmerite balans bele prema izvoru osvetljenja pri snimanju.Auto Režim Ručno podešavanje se koristi sa pomešanim osvetljenjem ili da se kompenzuju izvori svetlosti sa jakim odrazom boja (npr. upotrebite džojstik da odaberete b Preset manual u meniju White balance i pritisnite k. Aparat zumira.. 1 2 Više o fotografisanju Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti korišćen tokom fotografisanja. podesite White balance na Auto ili Flash.

Auto Režim Kontinualno A (auto) M d (Shooting menu) M Continuous Promenite podešavanja za Continuous ili BSS (best shot selector). osim za Single. W Multi-shot 16 Svaki put kada se pritisne okidač. U V Single (default setting) Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač. D BSS (Best Shot Selector) Više o fotografisanju Odabir najboljeg snimka se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili kada je aparat zumiran. • Digitalno uvećanje nije na raspolaganju. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). • Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš. Continuous Dok se okidač drži pritisnutim. BSS. aparat napravi 16 snimaka brzinom od oko 22fps i složi ih u jednu sliku. trenutnog režima slikanja. 57 . kartice ili uslova snimanja. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) B O BSS BSS je najbolje rešenje za subjekte koji se ne kreću. Kada je BSS uključen. korišćene mem. ili u ostalim situacijama kada nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku. Fokus. apart napravi do 10 slika dok se okidač drži pritisnutim.7 kadar u sek (fps) kada je Image mode podešen na R 4320×3240). Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i sačuvana. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. možda neće da proizvede željene rezultate ukoliko se objekat pomera ili se kompozicija slike promeni dok slikate. ili Multi-shot 16 blic nije moguć. ekspozicija i balans bele su zaključane na vrednosti sa prvom slikom. Na svim podeš. do 19 fotografija će biti snimljeno sa odnosom od 0. Slike su snimljene sa režimom slike zaključanom na L (velič. B O kontinualnom snimanju • Kad je izabrano Continuous. slike: 2560 × 1920 pixels).

manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju. redukujući zamućenje izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti“ (A 60) ISO 3200 i ISO 6400 58 Kad je ISO sensitivity na 3200 or 6400. Kad je izabrano Auto. ali se pojavljuje ako se ISO osetljivost automatski poveća na više od 80 (A 30). refleksije sunca. E ikonica se ne pojavljuje na ISO 80. N 1024×768. Da redukujete ove efekte izbegavajte svetle objekte npr. 1600. svetlo obojene piksele na tamnim površinama. ISO Osetljivost A (auto) M d (Shooting menu) M ISO sensitivity Što je veća osetljivost. Više o fotografisanju Ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). i X je prikazano do indiaktora ISO osetljivosti u donjem levom uglu ekrana. 80. 100. • Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim svetlosnim uslovima. B B O ISO Osetljivosti Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama.Auto Režim B O Multi-shot 16 Zamrljana slika (A 128) vidljiva na monitoru kad se slika sa Multi-shot 16 biće vidljiva na sačuvanoj slici. kad je svetlo slabo i blic isključen. 3200 . i električna svetla pri snimanju. 400. sunce. raspoloživa podešavanja za Image mode ograničena su na M 2048×1536. aparat kompenzuje tako što podiže osetljivost na maksimum od ISO 800. 200. Auto (default setting) Osetljivost je ISO 80 pod normalnim uslovima. Indikator režima slike prikazan tokom snimanja svetli crveno. ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. 6400 Osetljivost se zaključava na određenoj vrednosti. 800. Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača. • Kad je ISO osetljivost zaključana. i O 640×480. Motion detection (A 114) ne funkcioniše. 3200.

Sepia Snimite fotografiju u sepija tonovima. Vivid color Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja. n o p q r Standard color (default setting) Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama. B O opcijama boja Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) 59 .Auto Režim Opcije boja A (auto) M d (Shooting menu) M Color options Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele. Black-and-white Snimite crno-bele fotografije. ikona trenutnog podeš. Efekti selektovane opcije mogu se pregledati na monitoru. će se pojaviti na ekranu (A 8). Više o fotografisanju Za sva podešavanja osim Standard color. Cyanotype Naparavite efekat cijanotipija.

slike: 2560 × 1920 piksela). Za sva druga podeš. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama. ili Cyanotype.ili Multi-shot 16.Auto Režim Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno primeniti Neka podeš. Pri korišćenju Multi-shot 16. Digitalni zum nedostupan kad se slika sa Multi-shot 16. podeš. Datum ne može da se utisne na slike snimljene korišćenjem Continuous ili BSS. blic ne može da se koristi. Kad se koristi Black-and-white. raspoloživi Image modes su ograničeni na M 2048×1536. White balance je fiksiran na Auto. Sepia. podešava prema osvetljenju. Kad se koristi Multi-shot 16. režima slike. Motion detection ne funkcioniše pri korišćenju Multi-shot 16. režima slike prelazi u M 2048×1536. Motion detection ne funkcioniše kad je ISO osetljivost na bilo kojoj drugoj vrednosti osim Auto. N 1024×768. Zabranjene funkcije Flash mode Digital zoom Podešavanje Continuous (A 57) Continuous (A 57) Continuous (A 57) Više o fotografisanju Image mode ISO sensitivity (A 58) White balance Continuous ISO sensitivity Color options (A 59) Self-timer (A 31) Continuous (A 57) Print date Continuous (A 57) Continuous (A 57) Motion detection ISO sensitivity (A 58) Opis Ako je na Continuous. i O 640×480. Kad je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. ISO sensitivity se autom. BSS. ako je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. Image mode je fiksiran na L (velič. 60 . fiksiran na Single kad se koristi samookidač.

Pritisnite k za 64 povratak u režim pregleda preko celog ekrana. b (e movierecord) taster. rotirajte zum kontrolu ka f (h) za prikaz klendara (osim u re\imu liste po datumu). ili okidač. Držite džojstikH. Briše odabranu sliku.Više o Reprodukciji Operacija preko celog ekrana Pritisnite c tokom slikanja da pređete u režim reprodukcije i pregčedate slike (A 26). I. HIJ K da vidite prethodnu ili sledeću sliku. 10 C Promena orijentacije slika (Vertical/Horizontal) Orijetnacija slika se može promeniti korišćenjem Rotate image (A 73) u meniju reprodukcije (A 66). 61 . 63 Zum reprodukcije Reprodukcija filma Brisanje slika Prikaz menija g (i) k l d A Zarotirajte uvećanje ka g (i) da uvećate sliku do 10×. Prikazuje meni reprodukcije. A Odabir fotografije 11 Pregled ikonica/ kalendar Više o Reprodukciji f (h) 62. Dok prikazuje16 ikonica slika. 87 27 66 Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. Pušta odabrani film. 9.JPG 4/ 4 Sledeće operacije su vam na raspolaganju. J ili K da prelazite brzo preko slika. ili 16 ikonica slika. Za Upotreba Opis Prit. prikaz 4. 15/05/2011 15:30 0004.

Kada je prikazano 4 kadra na ekranu. 10 62 . Za Upotreba Opis A Odabir fotografije Pritisnite džojstik H. Odaberite metod brisanja. I. Zarotirajte uvećanje kaf (h) u ekranu sa prikazom16-ikonica slika kako bi dodali prikaz kalendara pa se slike mogu naći preko datuma snimanja (A 63). b (e movierecord) taster. ili K. 27 26 Više o Reprodukciji Smanjite broj prikazanih kadrova g (i) Brisanje slika Pre]ite u pregled preko celog ekrana l k A Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. J. Pritisnite k. 11 Povećajte broj prikazanih fotografija/pređite u kalendarski prikaz f (h) Zarotirajte uvećanje ka f (h) da bi ste povećali broj prikazanih ikonica: 4 Ý 9 Ý 16. 1/ 10 Sledeće operacije su na raspolaganju dok se nalazite u režimu prikaza ikonica. ili okidač. zarotirajte kontrolu zuma ka g (i) da se vratite u prikaz preko celog ekrana. Zarotirajte uvećanje kao g (i) da bi smanjili broj prikazanih kadrova sa 16 Ý 9 Ý 4.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) i dok ste u prikazu preko celog ekrana (A 26) kako bi ste videli fotografije umanjene u vidu ikonica. Zarotirajte uvećanje ka g (i)da se – vratite u režim prikaza ikonica.

I. Filmovi su prikazani kao filmski kadrovi. 11 Vratite se u prikaz preko celog ekrana Vratite se u pregled ikonica k g (i) Prva fotografija snimljna tog datuma će biti prikazana preko celog ekrana. ili K. Možete da birate i pregledate slike po datumu simanja. pređite u prikaz kalendara rotiranjem kontrole zuma na f (h).. Zarotirajte uvećanje kag (i). kadrovi filma Prikaz kalendara Pri prikazu 16 ikonica u režimu reprodukcije (A 62). 26 – B Prikaz kalendara • Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane 1. 2011. Datumi kada su slike napravljene će biti podvučeni žuto.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica C Režim prikaza ikonica Ikona zaštite Print order ikona 1/ 10 Dok su slike izabrane za Print order (A 67) i Protect (A 71) prikazaće vam se ikone kao na slici s desna. • l i d tasteri vam nisu na raspolaganju dok se nalazite u kalendarskom prikazu. Za Upotreba Opis A Su M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Više o Reprodukciji 3 Izaberite datum Pritisnite džojstik H. Moguće su sledeće operacije. J. 63 .

J ili K da bi ste pomerili zonu prikaza na druge delove slike. 10 64 . Zum se sanjuje svaki put kad rotirate kontrolu zuma kaf (h). Pritisnite džojstik H.Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije Rotiranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 26) zumirate trenutnu sliku. Za Uvećanje Upotreba g (i) × 3. Više o Reprodukciji Promenite prikazano polje Pređite u Prikaz preko celog ekrana obrežite sliku Obrišete slike 11 k d l A Pritisnite k. Prit. vraćate se u prikaz preko celog ekrana. i to do – 10×. • Mali indikator u donjem desnom uglu vam ukazuje na to koji deo slike je uvećan. d kako bi odsekli trenutnu sliku tako da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu. sa centrom slike prikazanim na ekranu.0 Umanjenje f (h) Opis A Uvećanje se povećava svaki put kad se kontrola zuma zarotira ka g (i). I. Odaberite metod brisanja. b (e movierecord) taster ili okidač. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za uvećanje. Kada odnos – uvećanja dosegne 1×. 26 78 27 Prelazak u režim fotografisanja b Pritisnite A taster.

Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije

Slike snimljene sa funkcijom detekcije lica ili ljubimca
Kada se zumira slika koja je snimljena sa funkcijom detekcije lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiranjem kontrole zuma ka g (i),biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana (izuzev slika snimljenih kontinualno u Pet portrait 2.0 2.0 (A 43) re\imu scena). • Ako je više lica detektovano, slika će da se uveća tako da se lice na koje je bio primenjen fokus naše u sredini ekrana. Pritisnite džojstik H, I, J, ili K kako bi ste videli ostala lica. • Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite odnos zuma.
×

65

Više o Reprodukciji

Meni Reprodukcije
Meni reprodukcije se sastoji od sledećih opcija.
I a b D-Lighting Povećava se osvetljenje i kontrast tamnih delova slike. Print order Odabir slika za štampu i broj kopija za svaku. Slide show Pregledajte slike smeštene na internoj memoriji ili memorijskoj kartici u automatskoj prezentaciji. d f g h Protect Zaštitite odabrane slike od slučajnog brisanja. Rotate image Menja orijentaciju slike. Small picture Kreira umanjenu kopiju trenutne fotografije. Copy Kopiranje fajlova između interne memorije i memorijske kartice. A 74 A 77
Više o Reprodukciji

A 76 A 67 A 70

A 71 A 73

Prikazivanje Menija Reprodukcije
Uđite u režim reprodukcije pritiskom na c taster (A 61). Pritisnite d taster kako bi vam se prikazao meni reprodukcije.
Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

• Džojstikom odaberite prihvatanje podešavanja (A 11). • Da bi napustili meni reprodukcije, pritisnite d taster.

66

Meni Reprodukcije

a Print Order
c button (Playback mode) M d (Playback menu) M a Print order

Kad štampate slike krišćenjem nekog od sledećih metoda, možete da odaberete koje će slike biti štampane i broj kopija svake od njih, i sačuvate tu elektronsku “redosled štampanja” informaciju na mem. kart. • Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju • Štampa povezivanjem aparata (A 97) sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (A 144) uklanjanjem mem. kart. iz aparta, ovako se mogu štampati i slike sa interne mem)

1

Prit. d u režimu reprodukcije.
Prikazan je meni reprodukcije.
Više o Reprodukciji

2

Koristite džojstik da izaberete Print order i pritisnite k.

Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

3

Izaberite Select images i pritisnite k.

Print order Select images Delete print set

67

Slike koje su odabrane za Print order se mogu prepoznati po w ikoni. selekcija se poništava. 1 1 3 5 Više o Reprodukciji Odaberite da li želite da štampate datum fotografisanja i podatke o slici. kopija za svaku. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u režim 12 ikonica. 15/05/2011 15:30 0004.Meni Reprodukcije 4 Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku. Pritisnite H ili I da odedite br. Print selec tion Pritisnite džojstik J ili Kda izaberete željene slike. Print order Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali Done datum fotografisanja za sve slike koje se štampaju. Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali Date informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se Info štampaju.JPG 4/ 4 68 . Ako kopije nisu određene za slike. Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati oznakom (y) i numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija Back koje se štampaju. Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja.

Meni Reprodukcije B Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija Kada su opcije Date i Info uključene uprint order meniju.Slike sa impritovanim datumima mogu biti štampane i na štampačima koji ne printuju datume (A 69). i kad je Print date omogućen. Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač. 15. 69 .05. Promena datuma preko pode[avanja Date and time ili Time zone u Time zone and date opciji u meniju za podešavanje nakon što je slika snimljena nema nikakav efekat na odštampani datum. • Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order. Utiskivanje datuma ada se datum i vreme imprintuju na sliku preko Print date opcije (A 112)slike se štampaju sa datumom snimanja i vremenom kadaa su imprintovane. • Odštampani datum je datum kog je slika snimljena. za DPOF štampanje (A 101). preko priloženog USB kabla. Jedino će datum i vreme na slikama biti štampani.2011 C D Poništavanje postojećeg redosleda štampe Više o Reprodukciji Odaberite Delete print set u koraku 3(A 67) i pritisnite k da izbrišete redosled štampe za sve slike. o fotografiji. datum fotografisanja i informacije će se opdštampati na slikama kada se korsti štampač koji je DPOF kompatibilan (A 144) i podržava štampanje datuma snimanja i inform.

Pritisnite k taster da pauzirate prezentaciju. izaberite End i pritisnite k taster da se vratite u meni reprodukcije ili izaberite Restart da ponovo pustite prezentaciju.Meni Reprodukcije b Slide Show c button (Playback mode) M d (Playback menu) M b Slide show Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici. ili J da vidite slike obrnutim redolsedom (držite pritisnutim da premotate). o redu kako su snimane (držite pritisnutim da premotate). Slide show Pause Start Loop 2 Prezentacija slajdova započinje. • Maksimalno vreme prikaza je do 30 minuta i kad je Loop omogućen (A 116). Pojaviće se (w) ikona kada se uključi opcija ponavljanja. Da bi se prezentacija automatski ponavljala. Pause Restart End B 70 O Slide Show-u • Samo prvi kadar filma je prikazan u slide show-u (A 87). Više o Reprodukciji 3 Odaberite End ili Restart. uključite Loop (petlja) i pritisnite k taster pre nego odaberete Start. 1 Džojstikom odaberite Start i pritisnite k taster. . Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija pauzirana ili završena. jednu po jednu u automatizovanom slide show.

Zaštićene fotografije su prepoznatljive po s ikoni (A 9. Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite. Napomena. Vidite ( “Izbor fotografija” (A 72) ).Meni Reprodukcije d Zaštita c button (Playback mode) M d (Playback menu) M d Protect Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja. formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše zaštićene fajlove (A 117). 71 Više o Reprodukciji . 63) u re\imu reprodukcije.

br. • Print order > Select images (A 67) • Protect (A 71) • Rotate image (A 73) • Copy > Selected images (A 74) • Welcome screen > Select an image (A 105) • Delete image > Erase selected images (A 27) Protect Back ON/OFF 1 Više o Reprodukciji Pritisnite J ili Kda odaberete željenu sliku. kopija). kao što je prikazano s desna. Protect Back ON/OFF 3 Da primenite izbor slika. 72 . Samo jedna slika može da bude selektovana za Welcome screen i Rotate image. y . Produžite na korak 3. kontrolu zuma ka g (i) da pređete u prikaz preko celog ekrana. Ponovite korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija. ili f (h) da pređete u prikaz 12 ikonica. će da se prikaže sa sledećim menijima. Kada je ON (uključeno) selektovano. pritisnite k. Pratite instrukcije na ekranu. Rot.Meni Reprodukcije Izbor slika Ekran za odabir fotografija. Protect Back ON/OFF 2 Pritisnite H ili Ida bi odabrali ili poništili selekciju (ili odred. Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde. pojaviće se ikona.

Slike se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru. 73 . Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A 72) za prikaz ekrana za rotaciju. Slike snimljene u portretskoj orijentaciji (“tall“) mogu se rotirati do 180 stepeni u oba pravca. Rotate image Rotate image Rotate image Više o Reprodukciji Back Rotate Back Rotate Back Rotate Rot 90° u suprotnom smeru Rot 90° u smeru kazaljke Pritisnite k taster da podesile orijentaciju.Meni Reprodukcije f Rotate Image c button (Playback mode) M d (Playback menu) M f Rotate image Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom. Pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90 stepeni.

mem. q: Kopirajte fotografije sa interne memorije na memorijsku karticu. pojaviće se poruka Memory contains no images. Ipak. • Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati. Više o Reprodukciji Camera to card Selected images All images B O kopiranju slika • JPEG. 1 Koristite džojstik da odaberete opciju destinacije gde će slike biti kopirane i pritisnite k. Copy 2 Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k. oznaka štampe nije kopirana. kartice c button (Playback mode) M d (Playback menu) M h Copy Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice. Pritisnite d taster da prikažete ekran sa opcija kopiranjam i prekopirajte slike sa interne memorije na memorijsku karticu. All images: Kopirajte sve slike. Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati. se kopiraju sa slikama. (na memoriji nema slika). Selected images: kopirajte selektovane slike (A 72). Protect (A 71) podeš. i mem.Meni Reprodukcije h Copy: Kopiranje između int. r: Kopirajte fotografije sa memorijske kartice na internu memoriju. C “Na Memoriji Nema Slika” Poruka Ukoliko nema snimljenih slika na memorijskoj kartici kada se pokrene režim repordukcije. D 74 Više informacija Pogledajte “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). . • Kad su slike izabrane za Print order (A 67) kopirane.i MOV-formati fajlova se mogu kopirati.

Na raspolaganju su vam sledeće funkcije editovanja (A 131). • Funkcije izmene nisu na raspolaganju ukoliko nema dovoljno slobodnog prostora na internoj memoriji ili kartici. Prva korišćena funkcija D-Lighting Small picture Crop • Fotografije ne mogu da se izmene dva puta sa istom funkcijom izmene. • Slika koja je kreirana sa ovim aparatom ne može da se gleda na drugim aparatima i ne može da se prebaci na računar sa ovog aparata. C Ograničenja u Izmeni Fotografije Dodatne funkcije editovanja Small picture i crop se mogu koristiti. Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte. Funkcija editovanja D-Lighting (A 76) Small picture (A 77) Crop (A 78) Opis Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. Nije moguća dodatna izmena.Editovanje slika Funkcija editovanja slika Koristite aparat kako bi izmenili slike na aparatu i snimili ih kao odvojen fajl. C O editovanju slika Editovanje slika • Slike snimljene s Image mode (A 53) na P 4224×2376 ili m 1920×1080 se ne mogu editovati. Uvećajte sliku ili definišite kompoziciju kreiranjem kopije koja će da sadrži samo ono što je vidljivo na ekranu. Pri izmeni fotografija mogu se javiti sledeća ograničenja. Isto tako originalne slike neće biti obrisane ukoliko se obrišu kopije kreirane funkcijama izmene. D Originalne slike i izmenjene kopije • Kopije koje su kreirane funkcijam izmene se neće obrisati ukoliko se obrišu originalne slike. • Funkcije izmene mogu da se primene samo nad slikama koje su snimljene COOLPIX L120 aparatom. osvetljavanjem tamnih porcija slike. 75 . • Izmenjene kopije će biti sačuvane sa istim datumom i vremenom kao i originalne slike. prvo koristite D-Lighting a onda small picture ili crop kao poslednju funkciju izmene na toj slici. • Da koristite D-Lighting zajedno sa small picture ili crop.

Prikazaće se meni repordukcije. a izmenjena verzija sa desne. osvetljavanjem tamnih procija fotografije. Editovanje slika D-Lighting OK Cancel D-Lighting kopije mogu da se prepoznaju preko c ikone koja će se prikazati tokom reprodukcije. kreirana je nova kopija sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. . Kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi.JPG 4/ 4 D 76 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). 15/05/2011 15:30 0004. 2 Koristite džojstik da odaberete I D-Lighting i pritisnite k taster. Originalna verzija će biti prikazana sa leve strane. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Izaberite OK i pritisnite k taster.Editovanje slika I D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta D-Lighting može da se koristi kako bi se kreirale kopije sa uvećanim osvetljenjem i kontrastom. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. odaberite Cancel i pritisnite k taster. Da bi ste prekinuli D-Lighting.

2 Koristite džojstik da odaberete g Small picture i pritisnite k taster.Ova karakterisitka je značajna za slanje mejlovima.Editovanje slika g Small Picture: Decreasing Image Size Kreiranje umanjene kopije trenutne slike. Editovanje slika Small picture 640 × 480 320 × 240 160 × 120 4 Odaberite Yes i pritisnite k taster. Umanjene kopije su zapamćene u JPEG formatu sa kompresijom od 1:16. l 640×480. m 320×240. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Odaberite željenu veličinu i pritisnite k taster. odaberite No i pritisnite k taster. Prikazaće se meni repordukcije. Nova. umanjena kopija će biti kreirana Da bi prekinuli kreiranje kopije umanjene veličine. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. 77 . Kopije se prikazuju sa crnimokvirom. Yes No Create small picture file? D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). i n 160×120 su dostupne veličine.

odaberite No i pritisnite k taster. Kad je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili 160 × 120. 1 Rotirajte kontrolu zuma kag (i) u režimu repr. Kako bi prekinuli kreiranje odsečene kopije. preko celog ekrana da uvećate sliku. Kreirana je odsečena kopija. Odsečene kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi. 2 Editovanje slika Promenite kompoziciju kopije. × 4. Kako bi ste odsekli sliku u njenoj trenutnoj “uspravnoj” oruijentaciji.Editovanje slika o Crop: Kreiranje odsečene kopije Kreirajte kopiju koja će da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu kada se prikaže u tokom uvećanja u repordukciji (A 64). Odsečena slika će biti prikazana u položenoj orijentaciji. 4 Korsitite džojstik da odaberete Yes i pritisnite k taster.0 4. I. Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite zum. Save this image as displayed? Yes No C D 78 O veličini originalne slike Manja oblast odsečene slike znači i manju veličinu odsečene slike (broj piksela). prvo. slika je uokvirena crnom linijom u ekranu reprodukcijei ikonica za small picture B ili C je prikazana u levom delu ekrana reprodukcije. J ili K da pomerite polje na slici. Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Odaberite na džojstikuH. koristite Rotate image opciju (A 73) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u položenoj orijentacviji. uvećavajte sliku sve dok crne trake sa obe strane ekrana ne nestanu. odsecite sliku.0 3 Pritisnite d taster. Kako bi ste odsekli sliku prikazanu u “uspravnoj” (portret) orijentaciji. Potom uvećajte sliku za odsecanje. a potom ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu” orijentaciju. .

Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja filma. 79 . Filmovi se mogu snimati u bilo kom režimu snimanja (A 33). snimanje se automatski zaustavlja. Snimanje počinje nakon što se monitor isključi. Pri snimanju filma vidni ugao (oblast obuhvaćena kadrom) je uži u odnosu na snimanje fotografija. Prikazuju se trenutne opcije filma. Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra. Preostalo vreme snimanja prikazano je tokom snimanja. Osnovno podešavanje je n HD 720p (1280×720) (A 84). • Maks. bez obzira na kapacitet kartice (A 84). ko vreme snimanja istekne. veličina fajla za jedan film je 4 GB i maksimalna dužina za film je 29 minuta. 1 Uključite aparat i prikažite ekran režima snimanja. zvuk može biti prigušen. Pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje. 1100 Opcije filma 2 3 Spustite ugrađeni blic (A 7) Ako se filmovi snimaju sa podignutim blicem. kadar koji indicira polje koje se snima prikazuje se pre nego što počne snimanje podešavanjem Monitor settings (A 110) u setup meniju na Movie frame+auto info.Snimanje filmova i reprodukcija Snimanje filmova Pomoću aparata možete da snimate HD filmove sa zvukom. odnos je16:9 i film je snimljen kao što je prikazano desno. Snimanje filmova i reprodukcija 27m55s 4 Pritisnite b (e snimanje filma)taster ponovo da zaustavite snimanje. Kad je Movie options na n HD 720p (1280×720).

Pre snimanja podesite Autofocus mode na A Single AF (osnovno podeš. • The camera. snimanje može prestati neočekivano. zuma. kartice. zum nije koristio na početku snimanja filma.Snimanje filmova B Tokom zapisivanja filmova Kad se zaustavi snimanje filma. Ne otvarajte ležište baterije/ slota mem. kartice ili baterije u toku zapisivanja filma može rešultirati u gubljenju podataka filma ili oštećenja aparata ili mem. itd. zumiranje objektivom. • Postoji degradacija na slici kada se koristi digitalni zum. Uklanjanje mem. 1.). kartice veće brzine (A 130). Kad pustite kontrolu zuma. koristite mem. film nije potpuno sačuvan dok je ekran snimanja prikazan. Observe caution when removing the battery or memory card.) se mogu čuti kad reprodukujete filmove. okrećite i držite kontrolu zuma ka g što uvećava sliku korišćenjem optičkog zuma i zum se zaustavlja na maksimalnom optičkom zumu. • Na određenom dometu fokusa ili uvećanja mogu se pojaviti šare slične teksturi platna što je potpuno uobičajno kad se snimaju teksture slične mreži na senzoru (moare šare). autofokus. pritisnite b (e snimanje filma) taster da počnete snimanje i uperite aparat ka željenom subjektu.) u meniju filma. battery or memory card may be hot immediately after using the camera.Kad koristite kartice manje brzine. focus je zaključan kad je b (e snimanje filma) taster pritisnut i snimanje započeto (A 85). Da redukujete ovaj efekat. kartice. • U nekim situacijama autofokus ne funkcioniše kako se očekuje(A 25). karticu klase 6 ili mem. refleksije sunca i električne sijalice pri snimanju filma. Uperite aparat u drugi objekat koji je oda aparata udaljen kao i željeni subjekt. izbegavajte svetle objekte kao što je sunce. B Autofokus Snimanje filmova i reprodukcija • Kad je Autofocus mode u meniju filma na A Single AF (osnovno podeš. 80 . Ako se dig. 1. • Zamućenje (A 128) vidljivo na monitoru tokom snimanja biće vidljivo i na snimljenoj slici. B Snimanje filmova • Kad snimate filmove. okrenite je kag ponovo da uvećate sliku pomoću digit. Koristite sledeće metode u takvim situacijama. • Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma.

pre snimanja. • Pri korišćenju samookidača. 81 Snimanje filmova i reprodukcija . balansa bele i opcija boje se primenjuju tokom snimanja filma. Ako je makro režim omogućen.Snimanje filmova C Dostupne funkcije sa snimanjem filma • Trenutna podeš. omogućite elektronsku VR podešavanjem Electronic VR (A 85) u meniju filma. aparat čeka 10 sek. kompenz. • pritisnite d pre snimanja za izbor D (movie) taba i podesite meni filma pre početka snimanja (A 82). • blic neće odraditi. aparat može da snima filmove kad su subjekti blizu aparata. Proverite podeš. ekspo. • Za redukciju drmanja aparata. nakon pritiskanja tastera b (movie-record)onda se fokusira i počinje snimanje filma.

Easy auto mode Image mode 2 Pritisnite džojstik J. A 86 A 86 A 85 A 85 A 84 Prikaz menija filma 1 Snimanje filmova i reprodukcija Pritisnite d u režimu snimanja. Enhanced resolution Podesite povećanje rezolucije tokom snimanja filma. Prikazuje se ekran menija. ili pametnog režima portreta. Sad možete da izaberete tab. Easy auto mode Image mode 82 . pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova. Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. 1100 Pri korišćenju easy auto režima.Snimanje filmova Promena opcija snimanja filma U meniju filma imate na raspolaganju sledeće opcije. Wind noise reduction Uključite ili isključite redukciju šuma vetra tokom snimanja filma. Electronic VR Podešavanja za elektronsku redukciju vibracije pri snimanju filma. Movie options Izaberite tip filma. režima scene.

Da izađete iz menija filma. pritisnite d ili pritisnite J i izaberite drugi tab. Movie Movie options Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution 4 Pritisnite K ili k. Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11).Snimanje filmova 3 Pritisnite H ili I da izaberete D tab. Movie Movie options Autofocus mode Electronic VR Wind noise reduction Enhanced resolution 83 Snimanje filmova i reprodukcija . Možete da izaberete stavku iz menija filma.

bitrate snimljenih filmova. snimanje može neočekivano da se zaustavi pri određenim uslovima snimanja. * Maksimalna veličina fajla filma je 4 GB a maksimalno vreme snimanja za jedan film je 29 min. 102 MB) 1 min 32 s 34 s 4 min 22 s Memorijska Kartica (4 GB)* 55 min 15 min 2 h 30 min n HD 720p (1280×720) (default setting) p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Sve cifre su pretpostavka: Max. • Veličina slike: 1280 × 720 piksela • bitrate filma: 9 Mbps Filmovi sa odnosom 16:9 su snimljeni. Opcija n HD 720p (1280×720) (default setting) Opis Filmovi sa odnosom16:9 snimljeni su u HD rezoluciji. preporučuje se snimanje na mem. karticu (klase 6 ili više).Snimanje filmova Opcije filma Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Movie options Izaberite opciju za snimanje. Format podržan od strane Apple Inc. kartice. iako postoji još mesta na mem. Kad snimate filmove na internu mem. Ova rezolucija je pogodna za reprodukciju na širokom ekranuTV. .. • Brzina snimanja je oko 30 sličica u sekundi za svaku opciju. • Veličina slike: 960 × 540 piksela • bitrate filma: 24 Mbps Filmovi sa odnosom 4:3 su snimljeni. Kad snimate važne događaje. • Veličina slike: 640 × 480 pixels • bitrate filma: 3 Mbps p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Snimanje filmova i reprodukcija • bitrate filma je količina podataka filma snimljena u sekundi. Bitrate je manji kad je scena statična. D 84 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). C Opcije filma i maksimalno trajanje filma Opcija Interna memorija (Approx. itd. dužina video zapisa može da zavisi od tipa mem.

Snimanje filmova Režim autofokusa Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. VR na On. 85 . Kad je el. Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata dosta menja. Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena. zvuka aparata pri fokusiranju u toku snimanja. Preporučeno je korišćenje Single AF da spreči interf. Elektronska VR nedostupna. B Full-time AF Elektronska VR Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Electronic VR Snimanje filmova i reprodukcija Odaberite VR (redukcija vibracija) da li se koristi ili ne. Opcija A Single AF (default setting) Opis Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za početak snimanja filma. R je prikazano na početku snimanja(A 8). Aparat konstantno fokusira. Opcija w On (default setting) k Off Opis Redukuje efekte drmanja aparata tokom snimanja.

Poboljšana rezolucija Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Enhanced resolution Snimanje filmova i reprodukcija Poboljšajte rezoluciju kad snimate filmove. kao kad je subjekat slabo osvetljen. Promenite podešavanje i eksperimentišite da bi nasli idealno podešavanje za svaku situaciju. Kad su promene u osvetljenju subjekta velike. Ne redukuje se šum vetra. Kad je Off izabrano ikona trenutnog podešavanja nije prikazana. Siluete deluju oštro. 86 . Opcija Auto (default setting) Off Opis Automatski se poboljšava.Snimanje filmova Redukcija šuma vetra Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Wind noise reduction Podesite da li ćete redukovati šum vetra ili ne. Opcija Y On k Off (default setting) Opis Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na mikrofonu. U određenim situacijama. Pogodno za snimanje na jakom vetru. Pri snimanju. trenutno podešavanje je prikazano (A 8). najbolje bi bilo izabrati Off . Kad je ova opcija omogućena. pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge zvuke. željeni rezultati možda neće biti postignuti. Funkcija nije moguća.

Reprod. i pritisnite k. otvorite prikaz preko celog ekrana u rež. zvuka Za Rewind Advance Ikon A B Opis Premotavanje unazad. 15/05/2011 15:30 0010. Vidite “Brisanje fotografija” (A 27). Premotavanje se C nastavlja dok je pritisnuto k. Pauziranje repordukcije filma. filmovi se mogu prepoznati po ikoni opcija filma(A 84). Snimanje filmova i reprodukcija Pause E Kraj pregledavanja i povratak u prozor reprodukcije. se nastavlja kad pustite taster k. Pausing 5s Tokom indicator reprodukcije jač. Na raspolaganju su vam sledeće operacije. Premotavanje unapred. reprod. Premotavajte film unatrag po jedan frejm. Pritisnite k da isečete neželjene delove filma tako da se čuvaju samo željeni delovi (A 88). Reprod. Brisanje filmova Izaberite film i pritisnitel u modu pregledavanja preko celog ekrana (A 61) ili u modu pregleda ikonica (A 62). Kontrole repordukcije će da se pojave u vrhu ekrana. F I End G Nastavak reprodukcije. Delete Current image Erase selected images All images 87 . Pojaviće se dijalog za potvrdu. se nastavlja kad pustite taster k. Premotavanje se D nastavlja dok je pritisnuto k.Reprodukcija filma U režimu reprodukcije preko celog ekrana (A 26). Premotavajte film unapred po jedan frejm. Pritisnite džojstik J ili K a odaberete vrstu kontrole. Da bi pustili film. Sledeće operacije su vam na raspolaganju tokom pauze. B O reprodukciji filma Samo filmovi snimljeni sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati.MOV 10s Koristite kontrolu uvećanja ka g (i)/f (h)da bi ste podesili jačinu tona. a potom pritisnite k da bi se izvršila operacija.

i pritisnite k tatser. pritisnite k ponovo da zaustavite reprodukciju. Izmenjeni film je sačuvan. Izaberite Yes i pritisnite k taster. Pritisnite J ili K da pomerite početnu tačku do početka željenog dela filma. Tokom pregleda rotirajte kontrolu zuma na g/f da podesite jačinu zvuka. pritisnite H ili I za izbor m Save i pritisnite k taster. 1m10s 5 6 Kada ste podesili. i onda pritisnite k taster. Choose star t point 1m20s 4 Pritisnite H ili I za izbor N (izaberite krajnju tačku). Pri izmeni filma. Pritisnite J ili K da pomerite krajnju tačku na desni kraj završetka željenog dela filma. 1m30s 3 Pritisnite H ili I za izbor M kontrole (izaberite početnu tačku).kadar prikazan kad je film pauziran je početna tačka izmene. 1 2 Pustite željeni film i pauzirajte(A 87). Tokom pregleda. Pritisnite na džojstiku J ili K za izbor I kontrole. Prikazan je ekran izmene filma. Da izađete bez čuvanja izaberite No. Yes No S ave O K ? 88 . pritisnite H ili I da izabereteO (return).Izmena filmova Željeni delovi filma mogu se čuvati kao posebni fajlovi. Choose end point Snimanje filmova i reprodukcija Izaberite c (preview) i pritisnite k tatser za reprodukciju dela filma koji će biti sačuvan. Da otkažete.

• Funkcije izmene nisu dostupne kad nema dovoljno slobodnog mesta na internoj mem. izaberite i izmenite originalni film. D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Filmovi ne mogu da se seku a da traju manje od 2 sek. • Filmovi se seku u intervalima od jedne sekunde. • Filmovi snimljeni na Movie options podešenom (A 84) na p iFrame 540 (960×540) ne mogu da se izmene. Da isečete drugi deo filma. kartici da bi se sačuvale izmenjene kopije.Izmena filmova B O izmeni filmova • Film koji je izmenjen ne može se ponovo seći. 89 Snimanje filmova i reprodukcija . ili mem..

HDMI mini konektor (Tip C) Na HDMI ulaz 90 . a beli i crveni konektor sa audio ulazom. TV ili štampač Priključivanje na TV Povežite fotoaparat sa televizorom da reprodukujete slike na televizoru. Ako imate HDMI kompatibilan TV.Priključivanje na računar. Yellow White Red Pri korišćenju HDMI kabla (kupuje se posebno) Povežite HDMI kabla na HDMI ulaz na TV. Pri korišćenju audio/video kabla Povežite žuti konektor sa video ulazom na TV. 1 Priključivanje na računar. TV ili štampač Isključite fotoaparat. možete uživati u prikazu slika u HD kvalitetu konektovanjem aparata sa Tv om preko HDMI kabla (posebno se kupuje). 2 Povežite fotoaparat sa televizorom.

Kupite HDMI kabl. • Pogledajte dokumentaciju dobijenu uz TV za informacije o HDMI-CEC kompatibilnosti. • Za reprodukciju slika i filmova u HD rezolicij na HDMI-kompatibilnom TV. Dok ste povezani sa televizorom. preporučuje se snimanje slika sa Image mode (A 53) podešenim na M 2048×1536 ili više.). ekran fotoaparata će da bude isključen. Držite pritisnut c taster da bi upalili aparat. B O konekciji kabla • Kada povezujete kabal.Priključivanje na TV 3 4 Prebacite televizor na video kanal. kada isključujete kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. proverite da jedan kraj kabla ima HDMI mini-pin konektor. 91 . Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control) Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom reprodukcije. • Ne povezujte USB kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. • Ne povezujte audio/video kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika ili kontrole zuma za kontrolu reprodukcije na aparatu. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju kabla. Kad kupujete HDMI kabl. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor. reprodukcija i pauziranje. TV ili štampač B O HDMI konekciji • HDMI kabl se ne dobija. i snimljene fotografije će biti prikazane na televizoru. HDMI izlaz na aparatu koristi HDMI mini konektor (tip C).i snimanje filmova sa Movie options (A 84) podešenim na n HD 720p (1280×720) ili više. Podešavanje video režima se vrši preko Set up meniju (A 103) Ý TV settings (A 119). Priključivanje na računar. uverite se da su konektori dobro orijentisani. • Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV. prebacivanje između prikaza preko celog ekrana i prikaza 4 ikonice je moguće. Selekcija slika. i onda povežite aparat pomoću HDMI kabla. • Podesite HDMI device control (A 119) na TV settings na On (osnovno podeš. B C Ako slike nisu prikazane na televiziji Pogledajte u setup meniju podešavanja za video režim da li aparat podržava standard koji koristi vaš televizor. Aparat će da se startuje u režimu reprodukcije.

Priključivanje na računar. Za više informacija o instalaciju programa.6. Sačuvane slike se mogu pregledati i štampati. • ViewNX 2: Koristite “Nikon Transfer 2” da sačuvate slike sa aparata na računaru. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata.8. TV ili štampač Kompatibilni Operativni Sistemi Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate.5) Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije informacije o kompatibilnošću sa operativnim sistemima.Povezivanje sa računarom Upotrebite priloženi USB kabal kako bi ste povezli aparat sa računarom. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2).4. Pre povezivanja fotoaparata Instaliranje softvera Koristite priloženi ViewNX 2 CD i instalirajte softvere na računar. • Ukoliko koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129)možete da punite aparat na duže periode.11. 92 . Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. pogledajte Kratko uputstvo. 10. or Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (version 10. B Napomene o izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. radi kopiranja (transfera) slika na računar. • Panorama Maker 5: Ovaj program spaja serije slika da bi kreirao jednu sliku panorame. 10.5. Karakterisitke izmene filmova i slika su takođe podržane.

Povezivanje sa računarom Prebacivanje slika sa aparata na računar 1 2 3 Startujte računar na kome je instaliran Nikon Transfer. Povežite aparat sa računarem preko priloženog USB kabla. TV ili štampač 4 Uključite fotoaparat. Kada povezujete USB kabal. uverite se da su konektori dobro orijentisani Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. kada isključujete USB kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. Lampica napajanja će da se uključi. Isključite fotoaparat. Monitor aparata će ostati uključen. Priključivanje na računar. B Povezivanje USB kabla Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba. 93 .

TV ili štampač 6 Potvrdite da je izvorni uređaj prikazan u opcijama transfera Source panela i pritisnite Start Transfer. Source uređaj Start Transfer taster Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. kartici. izaberite Nikon Transfer 2 Import File. • Windows Vista Kad je prikazan AutoPlay dialog. potrajaće dok Nikon Transfer startuje. 94 . • Windows XP Kad je prikazan dialog akcije selekcije.Povezivanje sa računarom 5 Startujte “Nikon Transfer 2” na računaru. • Windows 7 Kad je prikazan Devices and Printers K L120 ekran. sve slike su prebačene na računar(osnovno podešavanje ViewNX 2). • Vidite “ Ručno Startovanje Nikon Transfer 2” (A 96) za više informacija. • Mac OS X Nikon Transfer 2 će automatski startovati kad je aparat povezan sa računarom ako je Yes izabrano u Auto-Launch setting dialogu podešavanja kad je ViewNX 2 prvi put instaliran. kliknite Change program pod Import pictures and videos. Izaberite Import File using Nikon Transfer 2 u Change program dijalogu i kliknite OK. kliknite OK. kliknite Import File using Nikon Transfer 2. Priključivanje na računar. Dupli klik Import File na Devices and Printers K L120 ekranu. • Ako ima mnogo slika na mem.

Diskonektovanje aparata Tokom prebacivanja ne isključujte aparat i ne diskonektujte ga od računara. isključite aparat i USB kabl. Kad je prebacivanje gotovo. 2pogledajte Help opciju (A 96).Povezivanje sa računarom Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. TV ili štampač Za više informacija o korišćenju ViewNX. Priključivanje na računar. ViewNX 2 će se automatski startovati i prebačene slike se mogu pregledavati. 95 .

pratite postupak koji je opisan dole u tekstu za start 5. i dupli klik na ViewNX 2 ikonu. D D D Ručno startovanje Nikon Transfer 2 Da startujete Nikon Transfer 2. • Proverite da je mem.Povezivanje sa računarom C Korišćenje Čitača kartica Fotografije koje su snimljene na memorijsku karticu. Mac OS X Odaberite Applications i dupli klik na ikonicu Panorama Maker 5. ukoliko se ista ubaci u čitač karica ili sličan uređaj. startujte ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2 i izaberite ViewNX 2 Help iz Help menija. • Nakon što se završi instalacija. D Nazivi fajlova slika i foldera Vidite “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). Klikom na ViewNX 2 ikonu na Dock takođe startuje ViewNX 2. otvorite Nikon Software > ViewNX 2 foldere u tom redosledu. Za više informacija o upotrebi ViewNX 2 i Nikon Transfer 2 Za više informacija o ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2. TV ili štampač Starting ViewNX 2 Manually Windows Odaberite Start meni > All Programs > ViewNX 2 > ViewNX 2. D Priključivanje na računar. • Za više informacija o korišćenju Panorama Makera. • Panorama Maker 5 se može instalirati na računar sa priloženog ViewNX 2 CD. i onda kliknite Transfer ikonu u gornjem delu ekrana i izaberite Launch Transfer iz File menija. Mac OS X Otvorite Applications folder. slike se prvo trebaju prebaciti na memorijsku karticu preko aparata (A 74). 96 . Kreiranje Panorame sa Panorama Maker 5 • Uzmite seriju slika koje su napravljene u Panorama assist režimu scene (A 44) kako bi ste napravili jednu panorama sliku pomoću Panorama Maker 5. Duplim klikom na ViewNX 2 ikonica na desktopu će startovati ViewNX 2. pratite instrukcije sa ekrana ili pogledajte Help informacije koje se nalaze u Panorama Maker-u 5. mogu se prebaciti na računar pomoću Nikon Transfera. Windows Odaberite Start meni>All Programs>ArcSoft Panorama Maker 5>Panorama Maker 5. • Da bi prebacili slike koje su snimljene na internoj memoriji aparata na računar. karticu u čitač kartica ili sličan uređaj i pratite proceduru od koraka 5 (A 94). prvo startujte ViewNX 2. kartica koju koristite podržana od strane čitača kartica. • Ubacite mem.

koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata. Napravite Fotografiju Odaberite slike za štampanje preko Print order opcije (A 67) Priključivanje na računar. na raspolaganju su vam i sledeće opcije za štampanje fotografija: • Ubacite memorijsku karticu u DPOF-kompatibilni lsot na štampaču • Odnesite memorisjku karticu u foto radnju Za štampanje preko ovih metoda. Pratite proceduru ispod za štampanje slika. koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129). TV ili štampač Povežite sa štampačem (A 98) Štampajte slike jednu po jednu (A 99) Štampanje više slika (A 100) Isključi fotoaparat i diskonektuj USB kabl B O izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. definišite koje slike i koliko kopija će se štampati preko Print order opcije (A 67). D Štampanje Fotografija Kao dodatak na štampanje slika koje su prebačene na računar preko vašeg štampača ili direktnog povezivanja aparata sa štampačem. 97 .Povezivanje sa štampačem Korisnici PictBridge-kompatibilnih (A 144) štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara. • Ako punite aparat konstantno. Ne pridržavanje ovog upozorenja može da izazove oštećenje ili pregrevanje fotoaparata. na duži period. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata.

Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. 4 Upalite fotoaparat. Kada povezujete USB kabal. Potom će se pojaviti ekran Print selection (2). 1 2 Print selection 15/05 2011 NO. uverite se da su konektori dobro orijentisani. Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB kabla. pojaviće vam se PictBridge ekran 1 na aparatu. Proverite podešavanja štampača. kada isključujete USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom.Povezivanje sa štampačem Povezivanje Fotoaparata i Štampača 1 Isključite fotoaparat. 32 32 98 . TV ili štampač 2 3 Uključite štampač. Priključivanje na računar. Ukoliko ste pravilno povezali.

1 Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku i pritisnite k taster. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. 32 32 Priključivanje na računar. Print selection 15/05 2011 NO. Postcard 100 × 150 mm 4 × 6 in. Copies 4 4 Odaberite Paper size i pritisnite k. Paper size Default 3. 99 . 8 × 10 in. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali 12 sličica. ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko celog ekrana. 5×7 in.Povezivanje sa štampačem Štampanje Jedne po Jedne Slike Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u podešavanjima štampača odaberite Default. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 5 Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite k. PictBridge 0 0 0 prints Star t print Copies Paper size 3 Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k. TV ili štampač 2 Odaberite Copies i pritisnite k.5×5 in.

. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size 3 Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster. Printing 002 / 004 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija Štampanje Više Fotografija Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). Prikaz na ekranu će da se vrati na početni ekran za štampanje (korak 1) kada se završi štampanje. 2 Upotrebite džojstik da odaberete Paper size (veličinu papira) i pritisnite k.Povezivanje sa štampačem 6 Odaberite Start print i pritisnite k. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. kliknite na Default u meniju za odabir veličine papira. 1 Kada vam se prikaže ekran Print selection pritisnite d.5×5 in. Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d. Postcard 100 100 × 150 mm 4 × 6 in. Paper size Default 3. Pojavljuje se Print menu ekran. Da bi prekinuli štampanje pritisnite k. Da bi ste koristili podešavanja štampača. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 7 Priključivanje na računar. 5×7 in. 8 × 10 in. TV ili štampač Štampanje počinje.

kartici ili internoj mem. TV ili štampač 10 1 1 3 Back 0 1 0 prints Star t print Cancel Print all images Sve slike sačuvane na mem.Povezivanje sa štampačem 4 Odaberite Print selection. • Pritisnite džojstik J ili K tda odaberete slike. Print all images ili DPOF printing i kliknite k taster. Za štampanje odaberite Start print i pritisnite k. Slike za koje kopije nisu određene neće se štampati. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prešli u prikaz 12 ikonica. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u meni štampanja. • Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju po oznaci (y) i numeričkim indikatorom broja kopija koje će biti štampane. Print selec tion Print selec tion Priključivanje na računar. se štampaju jedna po jedna. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u 0 1 2 prints meni štampanja. • Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. • Prikazaće vam se meni s desna. i pritisnite H ili I ta podesite broj kopija za svaku sliku. • Prikazaće vam se meni s desna. Za štampanje Print all images odaberite Start print i pritisnite k. • Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana. Star t print Cancel 101 . Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size Print selection Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku sliku.

. Da bi ste prekinuli štampanje pre nego li su sve kopije odštampane pritisnite k. 4×6 in. k. • Prikazuje se meni s desna.. Printing 002 / 010 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija C Veličina papira Aparat podržava sledeće formate papira: Default (veličina papira podešena od strane štampača). 3. Za štampanje odaberite Start print i prit. 8×10 in. odaberite View images i pritisnitek. Biće prikazani samo oni formati koji su podržani od srane štamapča. 5×7 in. k taster da se vratite u meni štampanja. TV ili štampač Back 5 Štampanje započinje. i A4. • Da vidite trenutni red štampe. ponovo pritisnite k. Prikaz na ekranu će da se vrati na meni štampe (korak 2) kada se završi štampanje... Za štampanje slika. DPOF printing 0 1 0 prints Star t print View images Cancel View images 10 102 Priključivanje na računar.. Letter. Odaberite Cancel i prit. 100×150 mm.Povezivanje sa štampačem DPOF printing Štampajte slike za koje je kreirana naredba štampanja u Print order (A 67). A3.5×5 in.

Welcome screen Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat. TV settings Podesite za konekciju sa televizorom. Auto off Podesite vreme potrebno da aparat utone u režim mirovanja.Osnovna podešavanja aparata Setup Meni Setup meni se sastoji od sledećih opcija. Monitor settings Podesite prikaz info o slici na ekranu i podešavanja osvetljenosti ekrana. Reset all Vrati sve na fabrička podešavanja. datum i vremensku zonu na fotoaparatu. Time zone and date Podesite sat. Blink warning Podesite da li želite detekciju zatvorenih očiju kada fotografišete sa uključenom detekcijom lica. Print date Utiskivanje datuma na fotografije. Language Odaberite jezik koji će da se koristi za prikaz na ekranu. Format memory/Format card Formatirajte internu memoriju ili memorijsku karticu. Sound settings Podesite pdešavanja za zvuk. Motion detection Podešavanja detekcije pokreta radi smanjenja efekta subjekta koji se kreće i potresa fotoaparata tokom fotografisanja. Battery type Izaberite tip baterija. A 124 A 123 A 121 A 119 A 119 A 118 A 117 A 116 A 115 A 115 A 114 Osnovna podešavanja aparata A 105 A 106 A 110 A 112 A 113 103 . Firmware version Prikazuje verziju softvera aparata. Vibration reduction Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili mirne fotografije. AF assist Uključuje ili isključuje AF-assist osvetljenje.

Setup Meni

Prikaz Setup Menija

1

Pritisnite d.
Meni je prikazan. Kada koristite lagani auto režim, režim osmeha, režim scene ili pametni režim portreta, pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova.

Easy auto mode Image mode

2

Pritisnite džojstik J.
Sada možete da selektujete tab.

Easy auto mode Image mode

104

Osnovna podešavanja aparata

3

Pritisnite H ili I da odaberete z tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection

AF assist

4

Pritisnite K ili k.
Na raspolaganju su vam stavke iz setup menija. Upotrebite džojstik da bi odabrali i prihvatili podešavanja (A 11). Da bi napustili setup meni, pritisnite d ili J i odaberite drugi tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection AF assist

Setup Meni

Ekran Dobrodošlice
d button M z (Setup menu) (A 104) M Welcome screen

Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
None (default setting) Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen; prikazan je ekran režima slikanja ili reprodukcije. COOLPIX Prikazuje se ekran dobrodošlice, pa tek onda, ekran režima slikanja ili reprodukcije. Select an image Za ekran dobrodošlice koristi se slika snimljena ovim aparatom. Kad se prikaže ekran izbora slike (A 72), izaberite sliku i pritisnitek. • Nakon što je odabrana slika snimljena na aparatu, slika će da se prikazuje na ekranu dobrodšlice čak iako je originalna slika obrisana. • Slike snimljene sa Image mode (A 53) podeš. na P 4224×2376 ili m 1920×1080, i kopije slika kreirane u veličini 320 × 240 ili manje korišćenjem male slike (A 77) ili obreza (A 78) ne mogu da se koriste.

105

Osnovna podešavanja aparata

Setup Meni

Time Zone and Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Time zone and date

Podesite sat na aparatu.
Date and time Podesite sat i datum na fotoaparatu. Koristite džojstik kako bi podesili datum i vreme. • Obeležite stavku: Pritisnite J ili K (obeležavanje prelazi između D, M, Y, Hour, i Minute). • Izmenite obeleženu stavku: Pritisnite H ili I. • Podesite: Izaberite polje minuta i pritisnite k. Date format Izaberite redosled u kome će dan, mesec i godina biti prikazani između Year/ Month/Day, Month/Day/Year, i Day/Month/Year . Time zone Možete podesit vašu (w) vremensku zonu ili uključiti zimsko računanje vremena. Kada je odabran (x) vremenska razlika (A 109) se automatski prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani region. Veoma korisno kada putujete.
Date and time

D

M

Y

01 00

01 00

2011

Edit

106

Osnovna podešavanja aparata

11:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o Lima –04:00 Bac k Time zone 15/05/2011 06:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o. Time zone 15/05/2011 15:30 London.Setup Meni Podešavanje Vremenske Zone Destinacije Putovanja 1 Upotrebite džojstik da odaberete Time zone i pritisnite k. L i m a Home time zone Travel destination 107 . Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju. zone po gradovima. Casablanca Home time zone Travel destination 4 Pritisnite J ili K da bi odabrali vremensku zonu destinacije (Naziv grada). Pritiskom na H će te uključiti zimsko računanje vremena i pojaviće se W i vreme će se pomeriti za jedan čas unapred. Kada se odabere željena destinacija. Pritisnite I da bi je isključili. Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti od izabrane vremenske zone. Time zone 15/05/2011 15:30 London. Biće prikazan Time zone meni. Casablanca Home time zone Travel destination Osnovna podešavanja aparata 3 Pritisnite K. Casablanca Date and time Date format Time zone D/M/Y 2 Odaberite x Travel destination i pritisnite k. pojaviće se Z ikona kada se aparat nalazi u režimu fotografisanja. Time zone and date 15/05/2011 15:30 London. Prikazaće se ekran za odabir vrem.

C D Osnovna podešavanja aparata Zimsko računanje vremena Kada zimsko računanje vremena počne ili se završava. uključite ili isključite zimsko računanje vremena i ekrana za odabir vremenske zone u koraku 4. Kada je Print date opcija uključena. odaberite w Home time zone u koraku 2 i ponovite korake 3 i 4 da bi podesili vremensku zonu. Uštampavanje datuma na slike Omogućite Print date opciju (A 112) u setup meniju nakon što je vreme podešeno. C w (Vaša Vremenska Zona) • Da bi prešli na našu vremensku zonu pritisnite w Home time zone u koraku 2 i pritisnite k. 108 . slike se automatski snimaju sa datumom na njima. i može da podrži rad sata i do nekoliko dana nakon deset sati punjenja. • Da bi promenili vašu vremensku zonu. Baterija sata se puni kada se puni glavna baterija preko AC adaptera.Setup Meni C Baterija Sata Footaparat poseduje odvojenu internu bateriju samo za časovnik.

Singapore Tokyo. Dhaka Bangkok. Samoa Hawaii. Phoenix CST (CDT): Chicago. Guam New Caledonia Auckland. Jakarta Beijing. Tahiti Alaska. Sao Paulo Fernando de Noronha Azores London. Riyadh. Houston. UTC +/-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4. Mexico City EST (EDT): New York. Nairobi. Vancouver MST (MDT): Denver.Setup Meni D Vremenske zone Fotoaparat podržava dole nabrojane vremenske zone. Za vremenske zone koje nisu dole nabrojane namestite sat iz Date and time opcije. Dubai Islamabad. Ankara Moscow. Seattle. Paris. Helsinki. Anchorage PST (PDT): Los Angeles. Seoul Sydney.5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 Time zone Madrid.5 -4 -3 -2 -1 ±0 Time zone Midway. Manama Abu Dhabi. Fiji 109 . Lima Caracas Manaus Buenos Aires. Casablanca UTC +/+1 +2 +3 +4 +5 +5. Hong Kong. Karachi Osnovna podešavanja aparata New Delhi Colombo. Toronto. Kuwait. Berlin Athens.

Setup Meni Podešavanja ekrana d button M z (Setup menu) (A 104) M Monitor settings Podesite opcije ispod. Brightness Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. • Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena. Osnovna podešavanja aparata 110 . (A 111) Image review • On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na ekranu nakon što je snimljena. Photo info Informacije koje će da se vide tokom slikanja ili reprodukovanja. Po defoltu je 3.

prikazane su iste informacije kao za Auto info. Movie frame+ auto info 30 Dodatno sa info. prikazane su iste informacije kao za Auto info. Mreža nije prikazana kad se snima film.JPG Show info 30 4/ 4 Prikazane su iste info. režim slikanja režim reprodukcije 15/05/2011 15:30 0004. Kadar koji indicira ugao preglednosti (oblast obuhvaćena u snimljenom filmu) prikazan je pre snimanja. Osnovna podešavanja aparata Hide info 15/05/2011 15:30 0004. Informacija se prikazuje (default setting) nakon neke operacije. kao u Show info.JPG Framing grid+ auto info 30 4/ 4 Dodatno sa info. prikazanim u Auto info. o fotografiji biti prikazane. 111 . Ako nema operacija nakon Auto info nekoliko sek. 9) za informacije o indikatorima na ekranu. Polgedajte “Ekran” (A 8. Mreža kadriranja je prikazana kao referenca za kadriranje.. prikazanim u Auto info. prikaz će biti isti kao Hide info.Setup Meni Informacije o fotografijama Izaberite da li će info.

Setup Meni

Print Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Print date

Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku. Ove informacije mogu da se štampaju i na štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena (A 69).
15.05.2011

f S k

Date Datum se utiskuje na fotografiju. Date and time Datum i vreme se utiskuju na fotografiju. Off (default setting) Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.

112

Osnovna podešavanja aparata

Za sva podešavanja osim Off (isključeno), ikona trenutnog podešavanja će se pojaviti na ekranu (A 8).

B

Utiskivanje datuma

• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene. • Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima. - Kada je režim scene podešen na Museum ili, ili kad je podešen Continuous pri korišćenjuPet portrait režima scene - Kad koristite sport kontinualni režim. - Kada je Continuous (A 57) podešen na Continuous ili BSS - Kada snimate filmove • Utisnuti datum sa postavkom Image mode (A 53) za O 640×480 će biti teške za čitanje. Odaberite N 1024×768 ili veće formate kada koristite utiskivanje datuma. • Datum se snima koristeći format izabran u setup meniju Time zone and date opcije (A 16, 106).

C

Utiskivanje Datuma i Redosled Štampanja

Kada štampate sa DPOF kompatabilnih štampača koji podržavaju štampanje informacija o fotografisanju i slika, moguće je koristiti opciju Print order (A 67)za štampanje takvih informacija na slikama koje nisu snimljene sa Print date opcijom.

Setup Meni

Smanjenje vibracija
d button M z (Setup menu) (A 104) M Vibration reduction

Definišite podešavanje redukcije vibracije za snimanje mirnih slika.Smanjenje vibracija efikasno smanjuje zamućenost, koja je prouzrokovana blagim mrdanjem ruku što stvara drmanje aparata, što se pogotovo događa kada se slika sa uvećanjem ili umanjenom brzinom zatvarača. Podesite smanjenje vibracija na Off kada koristite stativ za stabilizaciju aparata.
V On (hybrid) Redukcija vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Dodatno, elektronska redukcija vibracije procesira slike i uklanja efekte drmanja aparata u sledećim situacijama. • kad blic ne odradi • kad se koristi manja brzina zatvarača od1/60 sek • Kad je nedostupan Self-timer • Kad je Continuous na Single • Kad je ISO na 200 ili manje g k On (default setting) Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Off Smanjenje vibracija je isključeno.

Osnovna podešavanja aparata

Podeš. redukcije vibracije se može potvrditi na monitoru tokom snimanja (A 8, 21) (kada je izabrano Off, ikona se neće pojaviti na ekranu).

113

Setup Meni

Motion Detection
d button M z (Setup menu) (A 104) M Motion detection

Specify whether or not motion detection is used to reduce the effects of subject movement and camera shake when taking still pictures.
U Auto (default setting) When the camera detects subject movement or camera shake, the ISO sensitivity and shutter speed are automatically increased to reduce blurring. Note that motion detection is not active in the following situations: • When the flash is set to X (fill flash) • When the ISO sensitivity option (A 58) is set fixed at a particular value in A (auto) mode • When using Multi-shot 16 (A 57) • In the following scene modes: Night portrait (A 37), Dusk/dawn (A 38), Night landscape (A 39), Museum (A 40), Fireworks show (A 41), Backlighting (A 41), Pet portrait (A 43) • When using Sport Continuous mode (A 48) k Off Motion detection is disabled.

114

Osnovna podešavanja aparata

The motion detection setting can be confirmed in the monitor during shooting (A 8). When the camera detects shaking and increases shutter speed, the motion detection indicator turns green. When set to Off, no icon is displayed.

B

Napomene o smanjenju vibracija

• Za start red. vibracija je potrebno par sekundi nakon što se upali aparat, ili kad aparat prelazi iz rež. slikanja u režim reprod. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje pre nego što fotografišete.. • Usled karakt. funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno. • U nekim okolnostima možda red vibracija neće moći da u potpunosti eliminiše drmanje aparata. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije možda neće moći da redukuje efekte drmanja aparata ako je vibracija mnogo slaba ili jaka. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije ne funkcioniše ako je brzina zatvarača mnogo velika ili mala. • Kad je na On (hybrid), aparat autom. oslobađa zatvarač dva puta za svaku fotogr. i procesira sliku, pa je potrebno više vremena da bi se slika sačuvala. Shutter sound (A 115)čuće se samo jednom. Samo je jedna slika sačuvana.

D

Korišćenje smanjenja vibracija sa filmovima

Red. vibracija za snimanje filma može se podesiti sa Electronic VR (A 85) u meniju filma(A 82).

Shutter sound Izaberite On (osnovno podeš. Osvetljivač ima domet od 6.Setup Meni AF Assist d button M z (Setup menu) (A 104) M AF assist Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata kad je subjekt slabo osvetljen. B Napomene o detekciji pokreta • Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u nekim od situacija.) u maksimalnoj telefoto poziciji. 115 . Button sound Uključite On ili isključite Off. zvuk zatvarača se neće čuti sa nekim karakteristikama kao što je kontinualno snimanje ili BSS (best shot selector) ili sa snimanjem filmova iako je On izabrano. • Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman.) na maksimalnoj široko-ugaonoj poziciji i 3.0 m (19 ft.0 m (9 ft. 2 puta kada se fokusira. kada je On (osnovno podeš. i 3 puta kada se naiđe na grešku. Aparat možda neće moći fokusirati ako je slabo osvetljenje. 10 in. neki režimi scene automatski isključuju AF-pomoćno osvetljenje čak i ako je podešen na Auto (A 36-43).) ili Off.) izabrano. Off Funkcija je isključena. Auto (default setting) AF-pomoćno osvetljenje će da pripomogne pri fokusiranju subjekta koji je slabo osvetljen. • Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto. čuće se jedan bip kada operacija uspešno izvršena. Ipak. Osnovna podešavanja aparata Podešavanja zvuka d button M z (Setup menu) (A 104) M Sound settings Izvršite sledeća podešavanja zvuka. I čuće se zvuk pri startovanju aparata.

Okidač. aparat će ući u režim mirovanja (A 15). aparat će preći u režim mirovanja ako se ne menja osvetljenost subjekta čak i pre nego li istekne odabrano vreme. Sleep mode Ukoliko je selektovano On (osnovna postavka). • Prekinite režim mirovanja i pokrenite ekran pritiskanjem bilo kojeg od sledećih tastera. 1 min.Setup Meni Auto Off d button M z (Setup menu) (A 104) M Auto off Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije. • Aparat se isključuje nakon što 3min. c taster ili b (e movie-record) taster C Auto Off Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima: • Kad je meni prikazan: tri minuta • Rerodukcija slajdova (prezentacija): do 30 minuta . Aparat će preći u režim mirovanja nakon 30 sekundi kada je Auto off podešen na 1 min ili manje. A taster. 5 min. Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje. ÝTaster uključenja. ili posle 1min kada je Auto off podešena na 5 min ili više. prođe u režimu mirovanja. 116 Osnovna podešavanja aparata B C O podešavanju zvuka Kad se ekran iksljuči da bi sačuvao napajanje Zvuk tastera ili zatvarača će se čuti kad se koristi Pet portrait režim scene . i 30 min. • Lampa napajanja blinka u režimu mirovanja. Auto off Odaberite koliko je potrebno vremena da prođe ukolikose ne izvrši niti jedna operacija da bi se aparat isključio: 30 s (osnovna postavka).

ili mem.. Format memory opcija će se pojaviti u setup meniju. Format memory All images will be deleted! OK? Format No Osnovna podešavanja aparata Formatiranje Memorijske Kartice Kada se memorijska kartica ubaci u aparat. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. • Kada prvi put ubacite kartice koje su se koristile na drugim aparatima u ovaj aparat morate da ih formatirate pre nego li ih budete koristili. 117 . Formatiranjem interne mem. Format card opcija će se pojaviti u setup meniju. Prebacite važne slike pre foramtiranja na računar. kartice se permanentno brišu svi podaci.Setup Meni Formatiranje Memorije/Formatiranje Kartice d button M z (Setup menu) (A 104) M Format memory/Format card Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu. Format card All images will be deleted! OK? Format No B Formatiranje Interne Memorije i Memorijske Kartice • Ne isključujte aparat ili otvarajte ležište baterije tokom formatiranja aparata. Formatiranje Interne Memorije Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu.

Setup Meni Jezik d button M z (Setup menu) (A 104) M Language Odaberite jedan od 26 jezika koji će se koristiti na aparatu. Czech Danish German (default setting) Spanish Greek French Indonesian Italian Hungarian Dutch Norwegian Polish Osnovna podešavanja aparata Portuguese Russian Romanian Finnish Swedish Turkish Ukrainian Arabic Simplified Chinese Traditional Chinese Japanese Korean Thai 118 .

119 . HDMI Izaberite HDMI izlaznu rezoluciju slike između Auto (osnovno podeš. Kad je na On (osnovno podeš. Ý “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)” (A 91) Osnovna podešavanja aparata D HDMI i HDMI-CEC HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je multimedijalni interfejs. Video mode Odaberite između NTSC i PAL. 720p. 480p.). rezolucija se autom. 720p. je uokviren žutom linijom. Ukoliko se ovo desi. Upozorenje na treptaj d button M z (Setup menu) (A 104) M Blink warning Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu detekcije lica (A 24) u sledećim situacijama. ili 1080i prema HD televizoru koji je povezan sa računarom. podešava na 480p.Setup Meni Podešavanja za TV d button M z (Setup menu) (A 104) M TV settings Podesite za konekciju sa TV om. Ý “Upravljanje Did someone blink? Ekranom” (A 120) Off (default setting) Upozorenje na treptaj nema efekta.). HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) dozvoljava kompatibilnim uređajima da sarađuju između sebe. pojaviće Did someone blink? ekran na monitoru. daljinskim za TV možete upravljati aparatom tokom reprodukcije. HDMI device control Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI kabla. i 1080i. Portret čije su oči ostale zatvorene kada je odradio zatvarač. pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da fotografišete. kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja. • G (Easy auto) režim • Portrait (A 36) ili Night portrait (A 37) režimi scena On Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima zatvorene oči. Kad je podešeno na Auto.

Pritisnite k taster.Setup Meni Rukovanje the Did someone blink? Ekranom Sledeće operacije su vam na raspoaganju u Did someone blink? ekranu. Odaberi lice koje će biti prikazano Obriši sliku l k Povratak u režim fotografisanja A b Pritisnite l taster. A taster ili b (e movie-record) taster. aparat se vraća u režim fotografisanja. Ukoliko aparat detektuje više subjekata sa zatvorenim očima pritisnite J ili K tokom uvećanja kako bi pregledali lica. Ukoliko se ne izvrši niti jedna operacija u toku od par sekundi. Did someone blink? Exit Funkcija Povećajte i prikažite lice osobe koja je trepnula Preži u prikaz preko celog ekrana Osnovna podešavanja aparata Kontrola g (i) f (h) Opis Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i). 120 . Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h). okidač.

0 Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje Režim scene Opcija Scene menu (A 35) Hue adjustment in food mode (A 40) Pet portrait (A 43) Center Continuous Osnovno podešavanje Portrait Sport Continuous Meni Opcija Image mode (A 49) Sport continuous (A 49) Osnovno podešavanje N 1024×768 Continuous H Meni slikanja Opcija Image mode (A 53) White balance (A 55) Continuous (A 57) ISO sensitivity (A 58) Color options (A 59) Auto Single Auto Standard color Osnovno podešavanje R 4320×3240 121 . Pop-up Meni Opcija Flash mode (A 28) Self-timer (A 31) Macro mode (A 51) Exposure compensation (A 32) Auto Off Off 0.Setup Meni Resetuj sve d button M z (Setup menu) (A 104) M Reset all Kada odaberete Reset. sva podešavanja na aparatu će se vratiti na osnovne vrednosti.

Setup Meni Meni Filma Opcija Movie options (A 84) Autofocus mode (A 85) Electronic VR (A 85) Wind noise reduction (A 86) Enhanced resolution (A 86) Osnovno podešavanje HD 720p (1280×720) Single AF On Off Auto Setup Meni Opcija Welcome screen (A 105) Photo info (A 110) Image review (A 110) Brightness (A 110) Print date (A 112) Vibration reduction (A 113) Motion detection (A 114) AF assist (A 115) Button sound (A 115) Shutter sound (A 115) Auto off (A 116) Sleep mode (A 116) HDMI (A 119) HDMI device control (A 119) Blink warning (A 119) Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje None Auto info On 3 Off On Auto Auto On On 30 s On Auto On Off Ostalo Opcija Paper size (A 99. 100) Osnovno podešavanje Default 122 .

obrišite sve slike (A 27) pre nego li odaberete Reset all. • Sledeći meniji će ostati nepromenjeni posle Reset all operacije. Video mode (A 119). Alkaline (default setting) COOLPIX (Ni-MH) Lithium LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije 123 . Language (A 118). Shooting menu: Ručno podešavanje u White balance meniju (A 55) Setup menu: Slike registrovane za Welcome screen (A 105). odaberite podešavanje za tip baterija koje koristite u aparatu. Nabrojavanje će se nastaviti od najnižeg raspoloživog broja. Time zone and date (A 106). i Battery type (A 123) Osnovna podešavanja aparata Tip baterijee d button M z (Setup menu) (A 104) M Battery type Kako bi bili sigurrni da vam aparat pravilno pokazuje kapacitet baterije (A 20). Da bi resetovali nabrojavanje fajlova na “0001”.Setup Meni • Ukoliko odaberete Reset all takođe ćete obrisati i trenutni broj fajla (A 131) iz memorije.

x Back 124 Osnovna podešavanja aparata .Setup Meni Verzija upravljačkog softvera d button M z (Setup menu) (A 104) M Firmware version Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.x. COOLPIX L120 Ver.

mogu izazvati kondenzaciju na proizvodu. ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod. Vodite računa o pokretnim delivima i objektivu Ne primenjujte silu na poklopac objektiva. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene. B Isključite uređaj kada uklanjate izvor napajanja Ne vadite baterije kada je uređaj uključen. ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. Ovi delovi se lako mogu oštetiti.Čuvanje aparata Briga o fotoaparatu Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera predostrožnosti: B B B Držite ga suvog Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti Nemojte ga ispustiti Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji. B Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike. 125 . kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme. ili dok se snimaju slike ili brisu. tada dolazi do bele mutnosti na slici. očima i ustima. Čuvanje aparata B Izbegavajte nagle promene temperatura Nagle promene. treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom. B Držite podalje od jakih magnetnih polja Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. Ako se ekran polomi. i tečnost iz monitora ne sme da dođe u kontakt sa rukama. Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor. Naglo ukidanje energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije.

Pročitajte informacije iz “Dodatna oprema” (A 129) i dokumentacije dobijene sa punjačem baterije MH-73 (posebno se kupuje). Prilikom kpovine one nisu napunjene. kada slikate važne prilike. • Proverite nivo baterije kada uključite aparat. Korišćene baterije su vredan izvor. promenite ih pre upotrebe. Reciklirajte ih po pravilima. Ako je moguće nosite rezervne baterije. kapacitet baterije slabi.Briga o fotoaparatu C Baterija • Nakon kupovine zamenjivih punjivih baterija. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije. Zamenite bateriju kada više ne može da se puni. • Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata. i promenite baterije ako je potrebno (A 20). • Hladnim danima. Držite rezervne baterije na toplom mestu. Pobrinite se da je baterija potpuno puna pre izlaženja po takvom vremenu. 126 Čuvanje aparata .

brišite objektiv sa mekanom krpicom. koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka krajevima. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom kraju). obrišite pesak i so sa blago nakvašenom krpom. Nakon korišćenja fotoaparata na pesku ili plaži. Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom. prljavštinu i pesak. i onda obrišite nežno sa suvom krpicom. 127 Čuvanje aparata . Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu. izbeljivač i druge isparljive hemikalije. Koristite duvaljku da očistite prašinu. i onda detaljno osušite.Briga o fotoaparatu Čišćenje Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. Strana materija u fotoaparatu izaziva kvar i nije pokrivena osiguranjem. Objektiv Monitor Telo Ne koristite alkohol. Prašinu otklonite sa duvaljkom. Da otklonite prste i druge mrlje koristite suvu krpu blago brišite ne koristite silu.

Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja.Briga o fotoaparatu Čuvanje Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. nije kvar. javlja se kad jako svetlo pada na senzor slike. • Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju. na bilo kojim sledećim lokacijama: • Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio • Izlagati temperaturama ispod –10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F) • Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60 % Da sprečite buđ. • Kad kadrirate slvetle objekte. Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. Kad snimate u ovim režimima. refleksije sunca i električno svetlo. U modovima slikanja. Ova jfenomen poznat kao “zamućenje”. Multishot 16 i režimu filma. Uključite fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja. osim pri snimanju sa Continuous podeš. zamućenje nema nikakav efekat na sačuvane slike. . kao što je sunce. vertikalne linije. kao komete se mogu pojaviti na ekranu. Zamućenje može izazvati diskoloraciju u nekim delovima slike. • Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. Ovo je karakteristika senzora i ne predstavlja kvar. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili. Ovaj efekat poznat kao “zamućenje”. Ako monitor počne da tamni ili treperi. 128 Čuvanje aparata C Napomena o ekranu • Monitor može da sadrži nekoliko piksela koji uvek svetle ili ne svetle. i ne znači kvar. Slike slikane ovim proizvodom neće biti pod uticajem. Ne utiče na snomljene slike. C Napomene o zamućenju Bele ili obojene linije svetla mogu se videti prilikom zumiranja svetlih objekata. izbegavajte svetle objekte. osim u Sport kontinualnom modu. izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. Ova karakteristika je poznata za TFT LCD ekrane. na Multi-shot 16 i snimanju filmova.

129 Tehničke karakteristike . Ne mešajte baterije koje imaju različito vreme punjenja (A 126). punite 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije odjednom sa punjačem baterija MH-73.Tehničke karakteristike Dodatna oprema punjač baterija/punjive baterije1 AC adapter USB Kabl Audio/video Kabl Poklopac objektiva • punjač baterija MH-73 (sadrži 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije) • zamenjive punjive baterije: punjive Ni-MH baterije ENMH2-B4 (set od 4 EN-MH2 baterije) AC Adapter EH-67 USB Kabl UC-E62 Audio Video Kabl EG-CP162 Poklopac objektiva LC-CP222 1 Kad koristite sa COOLPIX L120. 2 Dobija se uz aparat(ÝStrana 3 u Kratkom uputstvu). EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti.

32 GB 4 GB. 64 GB Ukoliko se koriste u čitaču. 12 GB. Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem.Dodatna oprema Odobrene memorijske kartice Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom. Proverite da li čitač podržava SDXC standard. 24 GB. 16 GB. 130 Tehničke karakteristike . 3 SDXC kompatibilne. kartice niže Speed Class. 32 GB SDXC mem. Mem. 16 GB. kartica SanDisk TOSHIBA Panasonic Lexar 1 2 SDHC mem. kartica2 4 GB. SDHC kompatibilne. 32 GB 48 GB. 8 GB. kartica3 64 GB 64 GB – 2 GB1 2 GB1 2 GB1 2 GB1 4 GB. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. 8 GB. proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB. 16 GB. • Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. 16 GB. Proverite da li čitač podržava SDHC standard. SD mem. 8 GB. 32 GB 4 GB. 8 GB.

gde se dodeljuju novi brojevi fajlova počev od najvećeg u folderu. Kada broj slika u folderu dostigne 9999. Brojevi fajlova se dodeljuju automatski od “0001”. karticu (A 117) ili ubacite novu mem. J P G Identifikator (ne prikazuje se na ekranu) Originalne slike. karticu. D SC N 00 0 1 .g. Copy>All images kopira sve foldere sa izvornog medijuma. filmovi Male kopije Kropovane kopije D-Lighting kopije DSCN SSCN RSCN FSCN Broj fajla (automatski se dodaje redom. “100NIKON”). • Jedan folder može imati do 200 slika. ili mem. • Fajlovi kopirani opcijom Copy>Selected images se kopiraju u trenutni folder. počinje od “0001”) Ekstenzija (označava tip fajla) Fotografije Filmovi . kreiraće se novi folder. nećete biti u mogućnosti da slikate nove slike dok ne formatirate internu mem. kreiraće se novi folder za sledeću fotografisanu sliku.Nazivi foldera i fajlova Slike i filmovi se čuvaju pod sledećim imenima.MOV • Fajlovi se stavljaju u folder sa brojem i oznakom od 5 karaktera: “P_” tri broja za slike snimljene u Panorama assist režimu scena (e. ili ste stigli do broja slike 9999. Ukoliko imate 999 foldera i oni sadrže po 200 slika. startujući od najvećeg broja na medijumu (A 74). ukoliko folder već ima 200 slika. imena fajlova se ne menjaju ali folderi dobijaju nove brojeve. A 44) i “NIKON” za sve druge slike (npr. “101P_001”.JPG . 131 Tehničke karakteristike .

53 27. • Korist. 130 • Proverite da li su 18 konektori čisti. P This card cannot be read. Mem. 106 14. • • • • Izaberite manju vel. 123 24. kao i rešenja za njihovo uklanjanje. • Potvrdite da je mem. odaberite Yes i kliknite k. N Memory card is write protected. 18 pravilno ubačena. 50 25 Zamenite baterije. P This card cannot be used. ponovo uključite aparat.. Da zadržite podatke. Izbrišite slike. kart.slike. Format card? Yes No N Out of memory. Aparat ne može da fokusira. Svi podaci na njoj će biti obrisani. Greška u pristupu mem. Namestite sat. je puna. O (blinks) N Battery exhausted. dok se čuvanje automatski ukloni. Izvadite karticu i koristite internu memoriju.. kart. zaključ. čuvanje završeno. kart nije formatirana za korišćenje u COOLPIX L120. P Card is not formatted. • Koristite odobrene kart. odaberite No. Ubacite novu kart. 19 u “lock” poziciji.. • Refokusira. kad je ne završi. and turn the camera on. fokusa. 87 18 18 132 . Aparat ne može da vrši Sačekajte da se poruka druge oper. Da formatirate. Ako greška nije uklonjena nakon što se isključili i uključili aparat. Prekidač za zabranu upisa je Stavite ga u “write” poziciju. Q (blinks red) P Please wait for the camera to finish recording. i prebacite podatke na računar pa je formatirajte. Tehničke karakteristike Sat nije podešen. ili se javila greška ovjektiva. kontaktirajte Nikon predstavništvo. Rešenje A Uverite se da je poklopac 15 objektiva uklonjen. Ekran Q Turn the camera off. 25. remove the lens cap. Problem Poklopac nije stavljen na objektiv.Poruke greške Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na ekranu. kartici. Baterija je prazna. 19 Mem.

kliknite d. Problem Greška u toku snimanja. za kopiranje slike. A 117 Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova. – 70 133 . Slika se ne može izmeniti. N Memory contains no images. N Cannot record movie. Obrišite slike sa destinacije. • SLike smanjene u veličini 320 × 240 ili manje napravljene preko crop ili small picture • Slike koje su snimljene u P 4224×2376 ili m 1920×1080 Nema dovoljno mem. mem.. N All images are hidden. Ne može se pregledati na – ovom aparatu. 87 • Proverite uslove za editovanje. P This file cannot be played back.Poruke greške Ekran P Image cannot be saved. Pregledajte ga na računaru ili drugim uređajima koji su učestvovali u kreiranju ovog fajla. 75 – 18 18 74 Tehničke karakteristike Greška pri snimanju filma. N Image cannot be modified. 27. 18 117 Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice. Pojaviće se ekran za kopiranje i slike se mogu kopirati. N Faj nije kreiran sa COOLPIX File contains no image L120. karticu da reprodukujete slike sa inter. Odaberite memoriju sa većom brzinom snimanja. • Izvadite mem. • Ne može se koristiti na filmu. Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici. Ubacite novu karticu ili Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. • Da kopirate sa interne memorije na karticu. Sledeće slike ne mogu biti 105 korišćene. Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji. data. Rešenje Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu.

da nastavite štampu. daberite – Odabrana veličina papira nije Resume i pritisnite k taster ubačena u štampač. 109 – 28.* PR Izvucite papir.* Zamenite mastilo. Problem Slika je zaštićena.* PR Printer error: check ink Greška mastila. odaberite – Printer error: paper jam Papir se zaglavio u štampaču. Nakon što – ste rešili problem. PR ketridž prazan.* 134 Tehničke karakteristike Ubacite pravi papir. Printer error: out of ink . A 71 N Destinacija je u istoj Travel destination is in vremenskoj zoni kao i vaša the current time zone. Tiho spustite blic. Ugrađeni blic je spušten. 98 14 PR Printer error: check printer status. domaća vrem. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Zvuk spuštanja blica može biti snimljen. Podignite blic kada koristite N Lower the flash. Isključite aparat izvadite i ponovo ubacite bateriju pa uključite fotoaparat. System error Q Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji. 37. PR Printer error: check paper Greška štampača. Isključite fotoaparat i konektujte USB kabl ponovo. Proverite štampač. Night portrait i 41 Backlighting režime scene .Poruke greške Ekran N This image cannot be deleted. Ako se greška ponovi kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika. N Raise the flash. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu.* Proverite mastilo. zona. Ubacite papir. 79 P Greška u konekciji sa Communications error štampačem. odaberite Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu.* PR Printer error: out of paper Nema papira u štampaču. Blic je podignut pri snimanju filmova. Rešenje Onemogućite zaštitu.

Poruke greške Ekran PR Printer error: file corrupt Problem Greška usled greške na fajlu. 135 Tehničke karakteristike . Rešenje Odaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu. A – * Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva.

okidač. pogledajte najčešće probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom. Podesite datum i vreme pomoću Time zone and date opcije u setup meniju. Kad lampica blica trepce crveno sačekajte da se blic napuni. Nema indikatora na monitoru Hide info je podešeno za Photo info. slikanja. 127 Baterija je slaba. 93 Fotoaparat i TV su povezani audo/video kablom ili HDMI kablom. Izaberite Show info. imaće oznake “00/00/0000 00:00” a filmovi “01/01/2011 00:00” . iako je omogućen Print date . parametri i izvor energije Problem Monitor je crn • • • • • Monitor se tesko cita Fotoaparat se isključio bez upozorenja • • • • A 20 Fotoaparat je isključen. c taster. 110 Monitor je prljav. Očistite ga. • Slike snimljene pre nameštanja datuma i vremena “Date not set” indikator trepće u toku snimanja. A taster. • Proveravajte sat redovno. fabričke. Opcije fotoaparata su resetovane. ili b (e movie-record) taster. Datum i vreme snimanja nisu tačni Tehničke karakteristike 126 16 106 110 16. sve opcije su vraćene na kad se aparat uključi. 106 112 108 136 . 20 Uključen je standby rezim: pritsnite dugme za 13.Rešavanje Problema Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano. 30 Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom. 15 paljenje. Ekran podeš. • Ne može se krostiti pri snimanju filmova. • Baterija je hladna. • Utiskivanje datuma se ne može koristiti u Datum nije prikazan na slikama trenutnom rež. 20 Fotoaparat se automatski isključio kako bi sačuvao 116 Uzrok / rešenje energiju. Ekran. 90 Podesite osvetljenje monitora. Sat nije podešen. za datum i vremensku zonu se pojavljuje Baterija sata je prazna. Pogledajte indeks strana u koloni desno za više informacija. Print date nedostupan.

Nakon blinkanja od 3 min. Uzrok / rešenje Temperatura baterije je visoka.Rešavanje Problema Problem Monitor se isključuje. Ugasite aparat i sačekajte da se paterija ohladi. aparat će se ugasiti automatski.. A 14 137 Tehničke karakteristike . lampa napajanja treperi brzo. Pritiskom na prekidač napajanja možete ga ugasiti sami.

Pri korišćenju multi-16. • Baterija je slaba. vibracije ili detekciju pokreta. npr.Rešavanje Problema Elektronski kontrolisani fotoaparati U ekstremo retkim slučajevima. blic se puni. 57 • Koristite stativ i samookidač. 14 • Koristite blic. 138 . kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. 34. Bele linije koje se pojavljuju na monitoru. Snimanje Problem Nisu slikane slike kada je pritisnut okidač. 26 Ne može da kor. neobične karakteristike se mogu pojaviti na monitoru i fotoaparat može da prestane da funkcioniše. 113. sunce. slikanje sa easy auto režimom. ili pri snimanju filmova. mod slikanja. Isključite fotoaparat zamenite baterije i uključite fotoaparat ponovo. Svetle tačkice se pojavljuju na slikama sa blicom. izbegavajte svetle objekte. 93. okidač. ili b (e movie-record) taster. Zapamtite da ukidanje energije može prouzrokovati gubitak podataka. 51 režimom scene. Uzrok / Rešenje • Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite A taster. ako nije snimljeno nešto u toku kvara na memorijsku karticu ili ugrađenu memoriju. sport kont. 114 • Koristite D (Best Shot Selector).. 115 • Greška fokusa. Isključite pa uključite fotoaparat. Close-up 39. 5. refleksije sunca i električna svetla. 28 W (Off). ili makro režimom. Fotoaparat ne moze da fokusira. Podaci koji su već snimljeni će ostati. 98 • Subjekat je previše blizu aparatu. Tehničke karakteristike Slike su mutne. A 10. Pokušajte 20. 90. 28 • Povećajte ISO sensitivity. Isključite blic 7. 12 • Kad se prikažu meniji pritisnite d taster. 31 Zamućenje se javlja kad je aparat uperen ka 128 svetlim subjektima. 30 Disconnect the HDMI cable or USB cable. U većini slučajeva je reč o spoljnim statičkim punjenjima. Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Ako je kvar ostao. 20 • Kada svetli lampa blica. • Podesite AF assist na Auto u setup meniju. 58 • Koristite red. • Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga 25 fokusira dobro.

A 7. Slike su previse svetle(preeksponirane). Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. • Subjekt je izvan dometa blica • Podesite kompenzaciju ekspozicije. Off je selektovano za Sound settings > Shutter sound u setup meniju. Digitalni zum se ne moze koristiti u sledećim situacijama. Nema zvuka kad se pusti zatvarač. portreta • Kad je Continuous na Multi-shot 16 Image modenije dostupan. balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti. Odaberite Backlighting režim. 43 46 57 60 115 Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa režimom slike. • Subjekat je u kontrasvetlu. • Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni. subjekt je mračan. Objektiv je prljav. Uzrok / Rešenje • Blic je isključen W (Off). 28 35 48 60 Digitalni zum se ne moze koristiti. • Blic je isključen W (Off). • Izaberite manju ISO osetljivost. Boje su neprirodne. • Povećajte ISO osetljivost. mnogo velika. rež. • Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa blicem. AF-assist lampa ne svetli. Podesite kompenzaciju ekspozicije. ili koristite blic i podesite režim blica na X (fill flash). • Šum se može smanjiti pomoću blica. Night portrait. Nema zvuka u nekim režimima slikanja i podešavanjima. 37. 115 127 55 Tehničke karakteristike 28 58 7. i kad je izabrano On. Slike su previse tamne (podeksponirane). pa je brzina zatvarača mnogo Svetli pikseli se pojavljuju nasumišno na slici (“šum”). Slike se pojavljuju mutnim. 36. • Kad je Portrait. čak i kad je izabrano Auto. ili Pet portrait režim scene izabran • Kad je izabran pam. 36-43.Rešavanje Problema Problem blic se ne uključuje. AF-assist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene. 41 32 139 . • Prozor blica je blokiran. Očistite objektiv. 28 22 28 32 58 28. • Sport continuous režim je odabran. mala ili je ISO oset.

A 34. • Ne može se primeniti na filmovima • slike snimljene na Image mode podeš. ili crop. ili male slike. • Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa ovim aparatom. osim V (auto with red-eye reduction) i pokušajte ponovo da slikate. ili slikama koje su sečene ispod 320 × 240. crop. Kada je blic podešen na V (auto with red-eye reduction). za P 4224×2376 ili m 1920×1080 ne mogu se izmeniti. ili kadrirajte tako da svetlosni izvor ne ulazi u kadar i pokušajte ponovo. In-Camera Red-Eye Fix may. small picture. Ne možete koristiti . Uzrok / Rešenje • Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog drugog fotoaparata. 28 – Reprodukcija Problem Fajl se ne može reprodukovati Tehničke karakteristike Ne moze da zumira sliku. umanjenim slikama. A – 87 – 87 53 75 75 140 . • Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima. 28. D-Lighting. U fotoapratu redukcije crvenih očiju mogu se pojaviti oblasti na koje niste uticali redukcijom. • samo filmovi snimljene sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. Kad snimate sa backlighting ili kad je jak svetlosni izvor (sunčeva svetlost) u kadru. i promenite režim blica u bilo koje drugo podeš. • Odaberite slike koje podržavaju D-Lighting. Koristite bilo koji drugi režim osim Night portrait. 37 Neočekivani rezultati kada je blic podešen na V (automatska redukcija crvenih očiju). • Aparat ne može da izneni slike koje su napravljene na drugom aparatu. Promenite poziciju svetlosnog izvora. Snimanje slika zahteva vreme. Vertikalne šarene linije i kružne linije se javljaju na ekranu ili slikama. mogu se pojaviti vertikalne šarene linije i kružne linije.Rešavanje Problema Problem Uzrok / Rešenje Ako slikate slike sa V (auto sa redukcijom crvenih očiju) ili napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih očiju kada je režim scene namešten na Night portrait.

pokrenuo kada je priključen 20 • Baterija je prazna. Zamenite je. 91 • AV kabl ili USB kabl je konektovan sa aparatom dok je HDMI kabl diskonektovan. 18 Slike koje treba da se štampaju se • izvadite mem. papira.Uzrok / Rešenje A • Izaberite odgovarajuci Video mode ili HDMI 119 TV settings (Setup menu > TV settings). Ne može da izabere veličinu papira sa fotoaparatom. karticu da štampate slike sa ne pojavljuju. • Za više informacija pogledajte Help opciju u ViewNX 2. 92 • Memorijska kartica ne sadrži slike. I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača. 96 • Proverite da li imate kompatibilan operativni sistem. interne memorije fodoaparata. 100 – Tehničke karakteristike 141 . 93 • USB kabl nije dobro povezan. papira koju aparat podržava. 99. Zamenite 18 memorijsku karticu. Izvadite memorijsku karticu da se gledaju slike sa ugrađene memorije. Problem Slike se ne prikazuju na televizoru. • Štampač automatski bira vel. Nikon Transfer 2 se nije 20 • Aparat je isključen. aparat. – • Računar nije prepoznao aparat. veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u sledećim situacijama: • Štampač ne podržava vel. • Memorijska kartica ne sadrži slike.

Specifikacije Specifikacije Nikon COOLPIX L120 Digitalni aparat Tip Piksela Senzor Objektiv Žižna daljina f/-broj Konstrukcija Digitalni zum Redukcija vibracija Autofocus (AF) Raspon fokusiranja (od objektiva) Izbor foskusnog polja Monitor Pokrivenost senzora (snimanje) Pokrivenost senzora (reprodukcija) Storage Tehničke karakteristike Compact digital camera 14. detekcija lica 7.) to ∞ (T) • Makro režim: 1 cm (0. pomeranja senzora slike i elektronske VR (fotografije) Elektronska VR (za filmove) Contrast-detect AF • Approx.1 miliona 1/2. stereo) • 14M (High) [4320×3240P] • 14M [4320×3240] • 8M [3264×2448] • 5M [2592×1944] • 3M [2048×1536] • PC [1024×768] • VGA [640×480] • 16:9 [4224×2376] • 16:9 [1920×1080] Veličina slike (pikseli) 142 . tip CCD.). approx. (approx. approx.5 m (5 ft. ukupno piksela: oko. 50 cm (1 ft.5mm (ugao pregleda ekvivalent. sa.) (srednja pozicija zuma) do ∞ Centar. SD/SDHC/SDXC memory card DCF.1-5.) to ∞ (W).4 in. i DPOF kompatibilan Fotografije: JPEG Filmovi: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC. 2100 mm objektiv u 35mm [135] formatu) kombin. 102 MB).8 12 elemenata u 9 grupa Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Interna mem. sa 25-525 mm objektiv u 35mm [135] formatu) f/3. 921k-dot. 97% horizontalno i 97% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Approx.3-in. 8 in. Audio: AAC. TFT LCD sa anti refleksionom zaštitom i 5-slojnim podešavanjem osvetljenja Approx. Exif 2. 1.3. NIKKOR objektivi 4.5-94.5 cm (3-in.48 miliona 21× optički zum. 14.

400. Chinese (Simplified and Traditional). Italian. Russian. 520 snimaka sa EN-MH2 baterijama Filmovi: • Approx. 100.0 to +2. Romanian. Hungarian. HDMI mini konektor (HDMI izlaz). do 9 ft.0 m (5 ft. do 19 ft. 6400.Specifikacije ISO oset. Swedish. Norwegian. English. Polish. Dutch. auto ekspozicija sa detekcijom pokreta i kompenzacijom ekspozicije (-2. 4 h 25 min sa EN-MH2 baterijama (HD 720p) 1/4 (ISO 1222) Tehničke karakteristike Izvori snage Život baterije Navoj za stativ 143 . 890 snimaka sa litijumskim baterijama • Approx. Spanish. Finnish. centralno (sa 2× digitalnim zumom).) TTL auto blic sa predblicom Hi-Speed USB MTP. Japanese. tačka (digitalni zum 2× ili više) Prog. Portuguese. Korean. 3 h 5 min sa alkalnim baterijama (HD 720p) • Approx. 200.5 do 6.) (ISO sensitivity: Auto) kontrola blica Interfejs Prenos podataka Video izlaz HDMI izlaz I/O terminal Podržani jezici ISO 80. 3200. 720p. Auto (ISO 80-800).) [T]: 1. Ukrainian • Četri LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije • Četri FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije • Četri EN-MH2 punjive Ni-MH baterije (dostupan odvojeno) • AC Adapter EH-67 (dostupan odvojeno) fotografije*: • Approx. Czech.7 [W]) Approx.0 m (1 ft. 8 in. Turkish. Indonesian.0 EV u koracima od 1/3 EV) Mehanički i elektronski napajan zatvarač • 1/1000 -1 s • 4 s (Fireworks show scene mode) • 1/4000 -1/60 s (sport continuous režim) elektronski kontrolisan ND filter (-3 AV) selekcija 2 koraka (f/3. i 1080i Audio video izlaz/digital I/O (USB). 10 sekundi [W]: 0. 480p. Greek. PTP može se birati između NTSC i PAL može se birati između Auto. DC ulazni konektor Arabic. Danish. 330 snimaka sa alkalnim baterijama • Approx. 7 h 45 min sa litijumskim baterijama (HD 720p) • Approx. 1600. Thai. French. 800. (Standardna izlazna osetljivost) Ekspozicija Merenje Kontrola ekspozicije Zatvarač Brzina Blenda Raspon Samookidač Blic Raspon (pribl. 10 in. Sport continuous režim (ISO 400-3200) 256-segmentna matrica.1 i f/8. German.5 do 3.

dozvoljava da se slike sa fotoaparata direkto štampaju na štampaču bez konekcije sa računarom. • PictBridge: Standard razvijen u saradnji sa digitalnim fotoaparatima i industrijom štampača.Specifikacije Dimenzije (W × H × D) Težina Radna okolina Temperatura Vlažnost Approx.1 × 3. . standard koji dozvoljava korišćenje infformacije sačuvane sa fotografijama za optimalnu reprodukciju boja kada se slike štampaju sa Exif-kompatibilnim štampačima.9 × 76. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije. Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu. Podržani standardi • DCF: Design Rule for Camera File System je standard koji se koristi širom sveta za industriju digitalnih fotoaparata da osigura kompatibilnost među drugim fotoaparatima.4 mm (4. 144 Tehničke karakteristike B Specifikacije Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu.3 za digitalne aparate. • Exif version 2.4 × 3.3 oz) (sa baterijama i SD memorijskom kart) 0 do 40°C (32 do 104°F) manje od 85% (bez kondenzacije) • Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na potpuno napunjene LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije i radnu temperaturu od 25 °C (77 °F).3: Ovaj fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verziju 2. Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.) Approx.1 in. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije. zum podešavan za svaki snimak. kvalitet slike podešen na R 4320×3240. 431 g (15.5 × 78. blic uključen za svaki snimak. Podaci za litijum. Podaci za litijum. * Na osnovu (CIPA) standarda za merenje trajanja baterije aparata. • DPOF: Digital Print Order Format je industrija koja se širom sveta koristi kako bi se štampale slike sa memorijske kartice. 109. Baterije u pakovanju su samo za probnu upotrebu. Izmereno na 23 (±2) °C (73 (±4) °F).

149 .

150 .

.

63. 123 E Easy auto mode 20. 61. 10 A Auto mode 50 l Delete button 5. 11 b (e movie-record) button 5. 129 AF-assist illuminator 4. 116 Autofocus 51. 23. 25. 129 145 . 15 Aperture 24 Audio-in/Video-in jack 90 Auto flash 28 Auto off 15. 12 Battery-chamber 5 Battery-chamber/memory card slot cover 5. 76 DPOF 144 DPOF printing 102 DSCN 131 Dusk/dawn i 38 Technical Notes B Backlighting o 41 Batteries 14. 61. 115 Alkaline batteries 14. 14. 87 Digital zoom 23 Direct print 97 D-Lighting 75. 23. 64 g button 4. 64 j button 4 d button 5.Index Symbols k (apply selection) button 5. 62. 62. 34 EH-67 15. 108 DC input connector 4 Delete 27. 62. 108 Battery level 20 Battery type 15. 85 Autofocus mode 85 D Daylight 55 Daylight saving time 16. 10 A (shooting mode) button 5. 27. 23. 63. 87 c D-Lighting 76 G Easy auto mode 34. 10 c (Playback) button 5. 63. 18 Beach Z 37 Best shot selector 57 Black and white copy n 41 Black-and-white 59 Blink warning 119 Brightness 110 BSS 57 Built-in microphone 4 Button sound 115 C Calendar display 63 Close-up k 39 Cloudy 55 Color options 59 Compression ratio 53 Computer 92 Continuous 57 Copy 74 Crop 78 Cyanotype 59 A AC adapter 15. 63. 23. 20 o Exposure compensation 32 m Flash mode 29 p Macro mode 51 c Playback mode 26 C Scene mode 35 n Self-timer 31 F Smart portrait mode 46 d Sport continuous mode 48 R 45 f button 4. 64 i button 4. 61. 61. 64 h button 4. 62.

30 Fluorescent 55 Focus 13. 117 Format memory card 19.Index Electronic VR 85 Enhanced Resolution 86 EN-MH2 14. 8. 123. 35. 127 Monitor settings 110 Motion detection 114 MOV 131 Movie Editing 88 Movie menu 79. 117 Formatting internal memory 117 FSCN 131 Full-frame playback mode 26. 126. 53 Image review 110 Image size 53 Incandescent 55 Indicator lamp 5 O Off 28 Optical zoom 23 Optional accessories 129 146 . 48. 28. 58 J JPG 131 L Landscape c 36 Language 118 Lens 4. 129 Exposure compensation 32 Extension 131 Eyelet for camera strap 4 Internal memory 18 ISO sensitivity 30. 141 Lithium batteries 14 F File names 131 Fill flash 28 Fireworks show m 41 Firmware version 124 Flash 4. 93. 96 Number of Exposures Remaining 20. 30 Flash lamp 5. 24. 130 Memory card slot 5. 82 Movie playback 87 Movie settings 84 Multi selector 5. 11 Multi-shot 16 57 Museum l 40 H Halfway 13 HDMI 119 HDMI cable 90 HDMI input 90 HDMI mini connector 4 Help 35 N Nickel metal hydride batteries 14 Night landscape j 39 Night Portrait e 37 Nikon Transfer 2 92. 54 I Identifier 131 Image mode 21. 50 Folder names 131 Food u 40 Format 19. 61 Full-time AF 85 Technical Notes M Macro mode 51 Memory capacity 20 Memory card 18. 85 Focus lock 25. 18 Monitor 5.

31 Sepia 59 Setup menu 103 Shooting 20. 112 Print order 67 Print order (Date) 68 Printer 97 Protect 71 Shutter speed 24 Shutter-release button 4. 23 Single 57 Single AF 85 Sleep mode 116 Slide show 70 Slow Sync 28 Small picture 77 Smart portrait 46 Snow z 38 Sound settings 115 Speaker 4 Sport continuous mode 48 SSCN 131 Standard color 59 Strap 6 Sunset h 38 T Tabs 13 Thumbnail playback 62 Time zone 16. 62. 96 Paper size 99. 109 Time zone and date 106 Tripod socket 5 TV 90 TV settings 119 Technical Notes R Recording movies button 5. 144 Playback 26. 93 S Scene mode 35. 100 Print date 16. 16. 22. 106. 96 Vivid color 59 Volume 87 147 . 20 Power-on lamp 4. 20 Preset manual 56 Print 99. 90. 14. 100 Party/indoor f 37 Pet portrait auto release 43 Pet portrait O 43 Photo info 110 PictBridge 97. 14. 10 Red-eye reduction 28. 36 Self-timer 31 Self-timer lamp 4. 10 Playback menu 66 Playback zoom 64 Portrait b 36 Power 14. 24 Side zoom control 4. 20 Power switch 4. 24 Shooting mode button 5.Index P Panorama assist p 42. 87 Playback button 5. 64. 106. 10 Shutter sound 115 V Vibration reduction 113 Video mode 119 ViewNX 2 92. 98 USB/audio/video output connector 92. 30 Reset all 121 Rotate image 73 RSCN 131 U USB cable 93 USB connector and audio/video output 4. 44 Panorama Maker 5 92. 61.

87 148 Technical Notes .Index W Welcome screen 105 White balance 55 Wind noise reduction 86 Z Zoom control 4. 23.

11000 Beograd 011/64-56-151. in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews).No reproduction in any form of this manual. EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER Pčinjska 15a. 30-87-004 E-mail: info@refot. may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.com YP0L01(11) 6MM01011-01 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful