Digitalni fotoaparat

Korisničko uputstvo

Sr

Sadržaj
Za vasu bezbednost .............................................................................................................................. ii UPOZORENJA............................................................................................................................................................ ii Saveti .......................................................................................................................................................... v

Uvod..........................................................................................................................................................1
O ovom uputstvu ................................................................................................................................... 1 Informacije i predostrožnosti ............................................................................................................ 2 Delovi foroaparata................................................................................................................................. 4 Telo fotoaparata ......................................................................................................................................................4 Stavljanje trake poklopca...................................................................................................................................6 Korišćenje blica ........................................................................................................................................................7 Displej ............................................................................................................................................................................8 Osnovne operacije...............................................................................................................................10 A (Režim snimanja) taster ...........................................................................................................................10 c (Reprodukcija) taster .................................................................................................................................10 b (e Snimanje videa) taster....................................................................................................................10 Džojskik ......................................................................................................................................................................11 Korišćenje menija.................................................................................................................................................12 Kretanje po tabovima........................................................................................................................................13 O okidaču..................................................................................................................................................................13

Prvi koraci............................................................................................................................................. 14
Stavljanje baterija ................................................................................................................................14 Baterije........................................................................................................................................................................14 Uključivanje i isključivanje ..............................................................................................................................14 Pode+avanje jezika, datuma i vremena.......................................................................................16 Stavljanje mem. kartica......................................................................................................................18 Vađenje mem. kartica........................................................................................................................................18

vii

Sadržaj Osnove fotografije i reprodukcije: G Easy Auto režim ....................................................... 20
Korak 1 uključite i izaberite G (Easy Auto) režim ....................................................................20 Indikatori prikazani u G (Easy auto) Režimu......................................................................................21 Korak 2 Kadrirajte.................................................................................................................................22 Korišćenje zuma ...................................................................................................................................................23 Korak 3 fokusiranje i fotografisanje...............................................................................................24 Korak 4 pregled i brisanje fotografija ...........................................................................................26 Pregled fotografija (Playback Režim) .......................................................................................................26 Brisanje fotografija...............................................................................................................................................27 Korišćenje blica .....................................................................................................................................28 Odabir fleš režima................................................................................................................................................28 Fotografisanje sa samookidačem ..................................................................................................31 Podežavanje svetline: Kompezacija ekspozicije .......................................................................32

Više o fotografisanju......................................................................................................................... 33
Odabir režima fotografisanja...........................................................................................................33 Laki Auto Režim ....................................................................................................................................34 Fotografisanje scena (Scene Režim)..............................................................................................35 Odabir režima scena ..........................................................................................................................................35 Odabir scene i fotografisanje (tipovi i karakteristike).....................................................................36 Fotografisanje za panoramu.........................................................................................................................44 Automatsko fotografisanje nasmejanih lica (Smart Portrait Režim) .................................46 Kontinualno fotografisanje (Sport Continuous) .......................................................................48 Promena podešavanja sport režima .......................................................................................................49 Auto Režim .............................................................................................................................................50 Makro Režim ...........................................................................................................................................................51 Promena A (Auto) Režim podešavanja (Shooting Menu) .......................................................52 Prikaz menija fotografianja.............................................................................................................................52 Režim slike (Kvalitet-Veličina) .......................................................................................................................53 Beli balans (podešavanje) ...............................................................................................................................55 Kontinualno.............................................................................................................................................................57 ISO Osetljivost .......................................................................................................................................................58 Opcije boja...............................................................................................................................................................59 Podešavanja koja se ne mogu koristiti istovremeno .....................................................................60

viii

.........................75 Editovanje fotografija..........................................................................................................................................................................................................................................................................61 Višestruki pregled slika: Thumbnail Playback.......................................... računar i štampač............................................................................................................84 Autofokusni režim ......98 Štampa jedne slike...........................................................................................................................................................................................................................................63 Pogledajte bliže: Playback Zoom .............................................................................................................85 Elektronski VR .....................................................................................................................................87 Editovanje filma...........................................Sadržaj Više o reprodukciji................................................................................90 Povezivanje na računar...................................................................................92 Prebacivanje fotografija na računar ..................................................................................................................................................................................87 Brisanje filma.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................64 Meni reprodukcije......................82 Opcije filma...................................76 g Small Picture: Smanjenje veličine ............................................................................................................................................................................................................................................................................85 Redukcija šuma vetra ......................................78 Snimanje videa i reprodukcija .62 Prikaz kalendara .....................................................73 h Kopiranje ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................71 f Rotiranje slike............................................................................................................74 Editovanje fotografija ...................................................................................................................................92 Pre povezivanja fotoaparata ..................................................................... 61 Operacije na celom kadru......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................86 Povećanje reprodukcije ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................93 Povezivanje na štampač ............................79 Promena ppodešavanja.................76 I D-Lighting: Pobolšanje svetline i kontrasta ...................................................................88 Povezivanje na TV..................................................................................................67 b Slide Show....................................................... 100 ix .....97 Povezivanje na štampač............................................................................................................................................................................................................................................................ 75 Funkcija editovanja fotografija ..77 o Crop: Kreiranje izreza.....70 d Zaštita.............................................................................................................99 Štampa više slika ..........................................66 a Redosled štampe......................... 90 Povezivanje na TV ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 79 Snimanje videa ..............................................86 Reprodukcija filma.......

.......................................................................... 119 Resetovanje podešavanja...................................................... 130 Imena fajlova i foldera............. 129 Odobrene memorijske kartice......................................................................................................................................................... 145 x ................................................ 118 TV podešavanja...................................................... 105 Vremenske zone i datum............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 116 Formatiranje.............................................................. 144 Index .................................................................129 Dodatna oprema.................................................................................................................................................................................................................................................... 114 AF Asistent ....................................................................................................................................................................................... 127 Skladištenje..................................................................................................................................................................................................................... 103 Ekran dobrodošlice.............................................................................................................................................. 141 Podržani standardi ..................................................................................... 115 Automatsko isključenja................................................................................................... 131 Poruke o greškama...............................................................Sadržaj Osnovna podešavanja fotoaparata...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................103 Meni podešavanja ............................. 117 Jezik ........................................................................................... 121 Tipovi baterija................................................................................................................................................................................................................... 123 Verzija upravljačkog softvera...... 110 Štampa datuma ........................... 119 Upozorenje na treptaj.............................................................................................................................. 106 Podešavanje displeja .............................................................................................. 115 Podešavanje zvuka .............................................................................................................. 128 Tehničke beleške ................................................................................................................................ 125 Čišćenje......................125 Briga o aparatu...................................................................................... 113 Detakcija pokreta .................................................................. 136 Specifikacija ...................................................................................................................................................................................................................... 124 Briga o paparatu ............................ 112 Redukcija vibracija........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 132 Poteškoće.................................................................................................................................................

Informacije o zaštitnim znacima • Microsoft, Windows and Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama. • Macintosh, Mac OS, i QuickTime su zaštitni znaci Apple Inc. iFrame logo i iFrame simbol su zaštitni znaci Apple Inc. • Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc. • SDXC, SDHC i SD Logos su zaštitni znaci za SD-3C, LLC. • PictBridge je zaštitni znak. ) logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili • HDMI, ( registrovani zaštitni znaci za HDMI Licensing LLC. • Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji koja dolazu uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika prava.

Uvod Prvi koraci Osnovi fotografije i reprodukcije: G Lagani Auto režim Više o fotografisanju Više o reprodukciji Editovanje fotografija Reprodukcija i snimanje filmova Povezivanje sa televizorom, kompjuterom i štampačem Osnovno podešavanje fotoaparata Upotreba i briga o fotoaparatu Tehničke karakteristike

i

Za vašu sigurnost
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka korišćenja proizvoda. Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat. Posledice koje mogu biti rezultat ne izvršenja do primećivanja nabrojane su kao mere predostrožnosti u ovom odeljku i prikazane su sledećim simbolima:
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što počnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.

UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara Ako primetite dim ili neki neobičan miris koji dolazi iz uređaja ili AC adaptera, isključite AC adapter i izvadite odmah bateriju, vodeći računa da se ne opečete. Nastavak operacije bi mogao izazvati povrede. Nakon vađenja baterije, odnesite uređaj u autorizovani Nikon servis radi provere. Ne rastavljati Diranje unutrašnjih delova fotoaparata i AC adaptera može izazvati povredu prava. Popravke moze vršiti samo kvalifikovani tehničar. Ako se fotoaparat ili AC adapter otvori prilikom pada, odnesite ga u Nikon autorizovani servis radi provere , nakon isključivanja proizvoda ili vađenja baterija. Ne koristite aparat ili AC adapter u prisustvu zapaljivog gasa Nemojte koristiti elektronske uređaje u blizini zapaljivog gasa, zato što to može izazvati eksploziju ili požar. Budite obazrivi kada koristite kaiš fotoaparata Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata ili ga davati deci. Držati ga van domašaja dece Posebna briga bi trebalo da se vodi da se spreči da deca stave baterije ili druge male delove u usta i progutaju ih.

ii

Obratite pažnju na sledeće pri punjenju bat. isperite odmah sa vodom. • Ako tečnost iz oštećene bat. Da bi izbegli oštecenje proizvoda obavezno sklonite bateriju kada se skroz isprazni. kupite dva pakovanja (sa po četiri baterije). Ako se ne pridržavate ovoga možete oštetiti proizvod. ako koristite AC ad. • Koristite samo odobrene bat. • Baterija je sklona da curi kada je u potpunosti prazna. koje se koriste u ovom fotoaparatu: • Pre nego što zamenite bat. Nikon aparatima i kompaktibilne su sa COOLPIX L120. prekinite sa korišćenjem. ne stavljajte ga ispod teških objekata. Ako ne uradite to. proverite da je isključen. • Nemojte skraćivati ili rastavljati baterije i nemojte im skidati izolaciju. Kad ih zamenjujete sa EN-MH2-B2 baterijama (posebno se kupuju). rizikujete strujni udar. iii . • Ako primetite neku promenu na bateriji kao diskoloracija ili deformacija. Uklanjajte prašinu suvom krpom. • Nemojte izlagati baterije prekomernoj toploti ili plamenu. tako ćete održati saglasnost sa propisima o proizvodu. mogu da iscure ili eksplodiraju ako se sa njima ne postupa pravilno. • Nemojte ih čuvati ili prenositi sa metalnim delovima kao što su šnale i ogrlice. Nemojte da oštetite. proverite da je aparat isključen. obratite se Nikon autorizovanom servisu.. (posebno se kupuju) Držite suvim. dođe u kontakt sa odećom ili kožom. Ne kobinujte stare i nove ili bat. • EN-MH2 punjive baterije koriste se samo sa digit. Ne koristite sa putnim konverterima ili adapterima dizajniranim za konvertovanje voltaže. • • • • • • Koristite odgovarajuće kablove Kada povezujete kablove u ulazne i izlazne portove. modifikujete naponski kabl. različitih proivođača i tipova. Ako se ne pridržavate ovoga. Ako se ne pridržavate ovoga. Ne držite punjač baterija i naponski kabl mokrim rukama. • Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi. Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kada rukujete sa bat. koristite samo one kablove koje preporučuje ili prodaje Nikom..Za vašu sigurnost Budite obazrivi kada rukujete sa baterijama Bat. rizikujete strujni udar. rizikujete strujni udar. Ne punite baterije pri grmljavini. Ako se izolacija ošteti i žice se postanu izložene. Ako se ne pridržavate ovoga. ili sa DC-to-AC inverterom. • Ubacite baterije ispravno. za ovaj proizvod (A 14). nastavak korišćenja može dovesti do požara. ne izlažite toploti ili plamenu . Ako se ne pridržavate ovoga. rizikujete strujni udar. • Kad punite Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH bat. koristite originalni punjač.

tada ne bi trebalo koristiti blic na udaljenosti manjoj od 1 metra(3 ft. Nemojte aktivirati blic kada dodirujete osobu ili objekat Ako se ne pridržavate ovoga može doći do opekotina ili požara. Isključite aparat u bolnici i avionu Isključite kad ste u avionu prilikom poletanja i sletanja. iv . Posebnu pažnju treba obratiti kada fotografišete decu. Korišćenje CD-ROM u audio CD uređaju može dovesti do gubitka sluha ili oštećenja uređaja. CD-ROMs CD-ROM na kome su program i uputstvo na smete reprodukovati u audio CD uređaju.) od subjekta. Pratite instrukcije bolnice prilikom korišćenja u bolnici. vodite računa da se ne povredite sa delićima stakla i da sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili da dođe u dodir sa ustima ili očima. 4 in. Izbegavajte dodir sa tečnim kristalom U slučaju da se polomi ili napukne monitor. Elektromagnetni talasi koji potiču od ovog aparata mogu poremetiti rad električnih sistema aviona ili instrumenata u bolnici.Za vašu sigurnost Budite pažljivi sa pokretnim delovima Budite pažljivi da ne povredite prste kada radite sa objektivom i drugim pokretnim delovima fotoaparata. Pridržavajte se mera predostrožnosti kada koristite blic Korišćenje blica u blizini očiju subjekta koji fotografišete može izazvati privremeno smanjenje vida.

• Konsultujte se sa ovlašćenim zastupnikom ili sa tehničarom radio ili TV stanica. Ovaj uređaj stvara. Perite ruke nakon korišćenja. Korišćenje drugih kablova moze prekršiti granice akta 15 B klase FCC pravilnika. korisnici se mogu ohrabriti da pokušaju da poprave smetnje primenom jednom ili vise mera koje slede: • Okretanjem ili promenom mesta prijemnoj anteni. Kablovi za povezivanje Koristite kablove koje prodaje ili preporučuje Nikon. Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u klasi B digitalnih uređaja. koje se mogu ograničiti uključivanjem ili isključivanjem fotoaparata. Nikon Inc.A. moze izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. shodno aktu 15 iz FCC pravilnika. Ako ovaj uređaj pravi štetne smetnje kod radio ili TV prijema.Napomene Napomena za korisnike iz U. nema garancije da se smetnje nece pojaviti u instalaciji.S. koristi i moze zračiti energiju radio frekvencije i ako nije instaliran i ne koristi se u saglasnosti sa instrukcijama. 1300 Walt Whitman Road Melville. a koje nisu posebno odobrene od strane Nikon korporacije. PREDOSTROŽNOSTI Modifikacije FCC zahteva od korisnika da ga obaveste o bilo kakvim modifikacijama koje su napravljene na ovom uređaju. moze izazvati oštećenja kod rađanja ili neke druge reproduktivne štete. • Povećanjem razdaljine između uređaja i prijemnika. Beleške za korisnike u Kaliforniji UPOZORENJE Manipulisanje sa kablom ovog proizvoda može vas izložiti hemikaliji poznatoj u Kaliforniji.. • Povezivanje uređaja sa ulazom i izlazom različito od toga kako je povezan prijemnik. Ove granice su postavljene da obezbede razumnu zaštitu naspram štetne smetnje u instaliranju. New York 11747-3064 USA Tel: 631-547-4200 v . Svejedno.

• Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo.. napravljene su da se mogu samostalno odložiti na odgovarajućim mestima za to.Napomene Napomene za korisnike iz Kanade UPOZORENJE Ova B klasa digitalnih uređaja ispunjava sve uslove Kanadskog ICES-003. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Sve baterije. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Ovaj proizvod je napravljen da se može odložiti samostalno na odgovarajućim mestima za to. Ovaj simbol na bateriji pokazuje da se baterija može samostalno odložiti. bez obzira da li su označene ovim znakom ili ne. vi . Nemojte ga bacati sa ostalim kućnim otpadom. Napomena za korisnike iz Evrope Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod može samostalno odložiti. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo. Nemojte ih bacati sa ostalim kućnim otpadom. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

C Memorijske kartice Fotografije snimljene sa ovim fotoaparatom mogu da se snime na ugrađenu memoriju aprata ili na izmenljivu memorijsku karticu. dodatne informacije koje će Vam pomoći pri korišćenju aparata. 1 . i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od stvarnosti. pregledanja i formatiranja će se odnositi i primenjivati samo na fotografije koje se nalaze na memorijskoj kartici.” • Podeš. Memorijska kartica se mora izvaditi iz fotoaparata pre nego što se formatira interna memorija ili se interna memorija želi koristiti. SDHC mem. i SDXC mem. kartica. Ova ikona označava da postoji više informacija dalje u uputstvu ili u Brzom vodiču za početnike. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica. Ukoliko je ubačena memorijska kartica. C A Napomene • Secure Digital (SD) mem. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe. kako bi se sprečilo oštećenje kamere. Ilustracije i prikazi na ekranu Ilustr. D Ova ikona predstavlja rešenje. Primeri prikaza na ekranu U ovom uputstvu. ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu. Simboli i Konvencije Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna. kartica. Ova ikona predstavlja napomene. korišćeni su sledeći simboli i konvencije: Uvod B Ova ikona predstavlja upozorenje. sve nove slike će da budu snimljene na karticu a operacije brisanja. Ovo uputstvo je napravljeno kako bi ste uživali u pravljenju fotografija sa vašom Nikon digitalnom kamerom. informacije koje bi trebali pročitati pre upotrebe aparata. ili informaciju koja treba da bude pročitana pre upotrebe. kao i nazivi tastera i poruka biće označeni zadebljanim tekstom.” • Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju.Uvod O uputstvu Hvala sto ste kupili Nikon COOLPIX L120 digitalni aparat. i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju. aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovno podešavanje.

prenositi. 2 .A.S. KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽEDA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE. Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva. Pogledajte URL ispod za kontakt informacije: http://imaging. i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju.europe-nikon. Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda.com/ Uvod Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska kola.: http://www. • Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave. odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs).nikonusa.nikon-asia. bez Nikonovog pismenog odobrenja. bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileru Nikon (adrese predstavništva su posebno navedene). Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www. kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima: • Za korisnike u U. rešenjima. bilo kom značenju. Pre Pravljenja Važnih Fotografija Pre nego li počnete da pravite fotografije tokom važnih događaja (kao što je venčanje ili pre nego li ponesete kameru na putovanje). O Upustvima • Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati.com/ • Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.Informacije i Opreznosti Life-Long Learning Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci. • Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo nepravilnom upotrebom ovog proizvoda • Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne. prepisivati ili prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku.com/support/ • Za korisnike u Aziji. baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola. Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije.com/ Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu.nikon. napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno.

kao što su slike. čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak. kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno. • Pridržavajte se napomena o zaštiti prava Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine. Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera. osim kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije. • Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac. obrišite sve svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje. slike. čekovi. licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih grupacija. računi. budite sigurni da ste zamenili i slike sa ekrana dobrodošlice (A 105). hartije od vrednosti. Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu. filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. kovanice. crteži. duborezi. da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. lične karte i kupone. itd).Informacije i Opreznosti Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom skenera. Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe zakonom zabranjeno.” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca. sliek vedrog neba). kao što su propusnice i kuponi za hranu. mape. što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer. Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja. Briga o privatnosti podataka je u potpunosti odgovornost korisnika. Takođe. muzika. javnim propusnicama ili kuponima. digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu. ne kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade. kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno. Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite memorijske uređaje. vladine akcije ili lokalne akcije. sertifikati. Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade. 3 . • Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane privatnih kompanija (akcije. Uvod Disposing of Data Storage Devices Uklanjanje Memorijskih Uređaja Imajte na umu.

.7...Delovi fotoaparata Telo fotoaparata 1 Uvod 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 13 1 Kontrola uvećanja ......................... 15............................... 23 h : Reprodukcija ikonica .... 90.............................79 7 8 9 10 Ušica za kaiš ........................................ 93................................................................ 28 DC ulazni konektor (za AC adapter posebno se kupuje) ............ 28 14 Bočna kontrola zuma .....................................................64 j : Pomoć ...........................6 Blic .................................... 129 USB konektor i audio/video izlaz 90.................................. 20.............................. 93.. 115 Taster za uključenje/Indikator lampica .......................................................................23 g : tele .............................................. 116 Zvučnik ....................................................31 AF-assist lampa ............... 98 13 m taster za izvlačenje blica .................................7........87 MIkrofon (stereo) .....................................................62 i : Zum reprodukcije ....... 23 f : Široko ........................35 Okidač ............ 25................................................................................................... 24 Lampa samookidača . 98 2 3 4 5 6 11 HDMI mini konektor .................90 12 Pin poklopac ....... 141 4 .....23 15 Objektiv .... 127.......................

........................................................................................................................28 b (e snimanje filma) taster ... 82.14......................... 143 13 Ležište baterije ............. 87 11 d taster .......................................................Delovi fotoaparata 1 2 3 4 5 6 Uvod 7 8 11 10 9 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 Monitor .......................................................................18 5 ...... 18 10 l (brisanje) taster ................................... 66................................. 11 9 Zatvarač ležišta baterije/slota memorijske kartice ... 26 Ušica za kaiš .10 c (reprodukcija) taster ...8 A (režim fotografisanja) taster ..................14 14 Slot memorijske kartice ............................ 52........11 k (prihvatanje selekcije) taster .... 104 12 Stativ ...10 lampa blica ................................................27......6 Džojstik ......... 10....12...................

a potom postavite kaiš na fotoaparat. . B 6 Poklopac objektiva • Uklonite poklopac sa objektiva pre nego li fotografišete. npr. • U momentima kada ne slikate. isključeno je napajanje ili dok nosite fotoaparat. postavite poklopac kako bi zaštitili objektiv. Uvod Postavite na dva mesta.Delovi fotoaparata Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva Postavite poklopac objektiva na kaiš fotoaparata.

držite ga u spuštenom položaju. • Lagano gurnite ka dole ugrađeni blic. • Pogledajte “korišćenje blica” (A 28) za više informacija o podešavanju blica. Kada ne koristite blic. Uvod 7 .Delovi fotoaparata Podizanje i spuštanje ugrađenog blica Pritisnite m taster za izvlačenje blica da izvučete blic.

.................. 51 Indikator zuma ................................... 45 Indikator fokusa ........................ 48................... 49 Indikator samo-okidača/Autookidač portreta ljubimaca ... 53 20 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 a broj preostalih slika (običnih fotografija) ...................................................... Uvod Snimanje 29 28 27 26 25 24 +1............22............0 4 5 1 2 3 9 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 999 a 9999 3200 1/125 F3 ....................... 55 Režim konstantnog slikanja .. 24 Fokusno polje ...............................................112 Opcije filma ..... 50.... 51 AE/AF-L Indikator ............................. 24 Fokusno polje (detekcija lika... 84 Režim slika ...................................... 21 Blenda .............................132 Indikator vremenske zone .....20........................................ 86 “Datum nije podešen” indikator ................................................ 28 Indikator kapaciteta baterije ................ 1 999 23 22 19 18 1m00s b 1m00s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Režim snimanja*.................. 43 8 ...................Delovi fotoaparata Ekran Sledeći indikatori mogu da se pojave na displeju tokom slikanja i pregledavanja (trenutni prikazi na displeju variraju od podešavanja aparata)................. 85 Ikona detekcije pokreta .... 46.......... 114 Redukcija šuma vetra . 113 Elktronska VR (filmovi) ...... 32 Opcije boja .......... 24 Brzina zatvarača........................ 79 Indikator interne memorije ..................................................... 79 Makro režim .................................................................... Indikatori koji se pojave na displeju tokom slikanja ili pregledavanja fotografija će nestati posle nekoliko sekundi (A 110).............. detekcija ljubimca) .................................... 24 ISO osetljivost ..31....................21....................22... 24 Režim blica .....106 Utiskivanje datuma ............ konstantno ........... 59 Režim belog balansa ............................................ 57 Vrsta režima sport................................................................23............ 58 Kompenzacija ekspozicije ............. 33..............................................30.................. 20 b dužina Filma ............. 20 Ikona smanjenja vibracija (fotografije) .........21.........................................

................ 16 3 Jačina zvuka .............................131 * Prikazana ikona varira sa podešavanjima u režimu fotografisanja.................................... 9 ........................................................................ 76 13 Ikona zaštite .. 26 9 Indikator reprodukcije filma ........... 87 8 Indikator interne memorije ................ 53 a Trenutni broj frejmova/ 7 Ukupni broj frejmova ............................... 84 6 Režim slike* ........................... 20 5 Opcije filma* ........ 26 b Dužina video zapisa ..................... 77 12 D-Lighting ikonica ....... Uvod Reprodukcija 1 14 13 2 3 4 15/05/2011 12:00 9999............................. 67 11 Mala slika .........................................................JPG 11 12 10 999 999 999/ 5 6 7 9 8 999 999 a 999/ 9999/9999 999 1m00s b 1m00s 1 Datum snimanja ........................ 16 2 Vreme snimanja .... 87 10 Ikona redosleda štampe ................................... 87 4 Indikator kapaciteta baterije ..........................................................Delovi fotoaparata * Razlikuje se prema trenutnom režimu slikanja.................................... 71 14 Broj i tip fajla ..................................................

Basic Operations A (režim fotografisanja) taster • Pritisnite A taster u režimu reprodukcije kako bi ste ušli u režim slikanja. držite pritisnut c taster da uključite aparat u režimu reprodukcije. • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu reprodukcije da uđete u režim snimanja. • Ukoliko je aparat isključen. b (e snimanje filma) taster • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu snimanja da počnete snimanje filma. 10 . Pritisnite ponovo b (e snimanje filma) taster za prekid snimanja. Uvod c (reprodukcija) taster • Pritisnite c taster u režimu slikanja da bi prešli u režim reprodukcije. • Pritisnite A taster u režimu slikanja kako bi se pojavio meni za izbor režima slikanja (A 33).

Prikaz n (samo-okidač) menija (A 31). Uvod Snimanje Prikaz m (režim blica (A 28)menija / pomerite kursor naviše. levo (J). Odaberite stavku s leva/ prethodni prikaz. Reprodukcija 15/05/2011 15:30 0004. dole (I). ekspozicijie) menija (A 32).Basic Operations Džojstik Upravljajte džojstikom pritiskanjem gore (H).JPG Izaberite prethodnu sliku. desno (K). 4 4 Meni Ekran Odaberite stavku iznad. Prikažite sled. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 11 . Flash mode Prikaz p (makro režim) menija (A 51)/pomerite kursor naniže. Prihvatanje. sliku. Prikaz o (kompenz. Odaberite stavku s desna/ pređite na sledeći ekran (prihvatanje selekcije). ili pritiskanjem k. Prihvat selekcije (sledeći ekran). Odaberite stavku ispod.

Za promenu tabova pritisnite J (A 13). i pritisnite K ili k taster. Prikaz raspoloživih menija u trenutnom režimu slikanja/ reprodukcije Tab za prikaz menija filma (tokom režima snimanja)/ setup meniu (tokom reprod. Aparat izlazi iz ekrana menija. džojstik Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 3 Pritisnite H ili I za izbor stavke i pritisnite k taster. Podešavanje je primenjeno. Prikaz setup menija (tokom režima snimanja) L je prikazano kad postoji jedna ili više stavki menija koje slede. Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 4 12 Kad je podešavanje završeno. K je prikazano kad postoji više prethodnih stavki menija. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 2 Pritisnite na džojstiku H ili I za izbor stavke. pritisnite d taster. Koristite džojstik (A 11) kako bi ste se kretali kroz menije. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Uvod 1 Pritisnite d taster.Basic Operations Korišćenje menija aparata Pritisnite d taster (A 5) kako bi vam se pojavio meni za izabrani režim. .

jer ovo može rezultovati u drmanju aparata i pravljenju zamagljenih slika. Kako bi oslobodili okidač i napravili sliku portebno je da pritisnete taster okidača skroz do kraja. Pritisnite taster okidača skroz do kraja kako bi napravili sliku. režim scene i pametni režim portreta Okidač Aparat sadrži taster okidača koji radi u dve faze. Nemojte koristiti silu dok pritiskate taster okidača. • Lagani auto režim. Kako bi podesili fokus ili ekspoziciju. fokus i ekspozicija (brzina zatvarača i blenda) su podešeni. zaustavite se kada osetite otpor. Da bi prikazali tabove. Izabrani meni će se prikazati. pritisnite taster okidača do pola. Fokus i ekspozicija ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. 13 . Pritisnite na džojstiku HI da odaberete tab i pritisnite k taster ili K. Kad je okidač pritisnut do pola.Basic Operations Kretanje između tabova Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Movie Movie options Uvod Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution Pritisnite na džojstiku J kako bi osvetlili tab. pritisnite džojstik J dok je meni prikazan u sledećim režimima. Pritisnite taster okidača do pola kako bi ste namestili fokus i ekspoziciju.

Indikator lampica (zelena) će se upaliti na trenutak. Gurnite poklopac dok držite oblast obeleženu sa 2. i ubacite baterije. Kada se aparat isključi ugasiće se i lampica i ekran. okrenite aparat naopačke kako vam baterije ne bi ispale. Aparat. Budite oprezni kada uklanjate baterije ili mem.Prvi koraci Ubacivanje baterija 1 Otvorite ležište baterije/slot memorijske kartice. 3 1 2 Prvi koraci 2 Ubacivanje baterija Potvrdite da su pozitivni (+) i negativni (-) terminali pravilno orijentisani kao što je prikazano na ležištu baterija. mem. Pre otvaranja poklopca ležišta baterije/slota memorijske kartice. 14 . 3 Zatvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. Uključivanje i isključivanje fotoaparata nakon što ste uklonili poklopac sa objektivam prtiisnite taster za uključivanje aparata. kartica ili baterije se mogu ugrejati tokom korišćenja. a potom će se startovati ekran. držite c taster. karticu. Ponovo pritisnite taster kako bi isključili aparat. 2 1 3 Prihvatljive baterije • • • * Četri LR6/L40 (AA-veličine) litijumske baterije (dobijaju se) Četri FR6/L91 (AA-veličine) litijumske baterije Četri EN-MH2 punjive Ni-MH (nickel metal hydride) baterije EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. da bi upalili aparat u režimu reprodukcije (A 26). Ako je aparat isključen.

Kada se koristi bilo koji drugi tip baterije. uključite aparat i promenite podešavanje. 126). 15 . Ako se ni jedna operacije ni izvede u narednih tri minuta. • Ne kombinujte nove i stare baterije ili baterije ražličitog tipa i proizvođača. Dodatne predostrožnosti sa baterijama Prvi koraci • Pročitajte i pridržavajte se upozorenja i predostrožnosti (A iii. Power Saving Function (Auto Off) Ukoliko se ne izvrši ni jedna operacija u toku nekog perioda. Koristite AC Adapter EH-67 (može odvojeno da se poruči) (A 129). 129). Ukoliko napravite ovakvu grešku možete izazvati pregrevanje ili oštećenje fotoaparata.Ubacivanje baterija B B B If Turn the camera off. ekran će automatski da se ugasi i aparat će da pređe u režim mirovanja. Tip baterije da bi poboljšali performanse baterije. Osnovna postvka je na tipu baterija koje dolaze u paketu sa aparatom. okidač . punite odjednom četiri baterije korišćenjem punjača baterija MH-73 (A 123. apart će automatski da se ugasi. Nemojte ni pod kakvim okolnostima. odaberite tip ubačenih baterija (A 123) u setup meniju (A 103) da se poklapa sa tipom baterija ubačenih u aparat. koristiti drugi tip ili model AC adaptera. is displayed Uklanjanje baterija Make sure that the lens cap has been removed. c taster. and turn the camera on. • Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja može da bude promenjeno u Auto off opciji (A 116) u setup meniju (A 103). ili b (e snimanje filma) taster U režimu snimanja i reprod. C C C Alkalne baterije Alternativni izvori napajanja Performansa alkalnih baterija u velikoj meri zavisi i od proizvođača. A taster. remove the lens cap. Da bi aparat konstantno radiotokom dužeg perioda. and turn the camera off and then on again. • Uverite se da ste pročitali i pridržavali se upozorenja za baterije na iii strani i u poglavlju “Baterija” (A 126). pre nego li počnete sa korišćenjem baterija. pritisnite sledeće tastere da ga reaktivirate: tastera za paljenje. • Ne mogu da se koriste baterije koje imaju jednu od sledećih deformacija: Baterije kojima se ljušti izolacija Baterije kojima izolacija ne pokriva prostor oko negativnog pola Baterije sa ravnim negativnim polom B B O EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama Kad koristite EN-MH2 baterije sa COOLPIX L120. Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja . Uverite se da su lampica i ekran isključeni pa tek onda otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorisjke kartice. Odaberite pouzdan brend. aparat ulazi u režim mirovanja za 30 seconds (osnovno podešavanje)..

pritisnite džojstik H na ekranu za odabir vremenske zone u koraku 4 kako bi ste uključili zimsko računanje vremena. London Casablanca Back D Zimsko Računanje Vremena London Casablanca Ukoliko je u toku zimsko računanje vremena. Kada je uključeno zimsko računjane vremena. Ukoliko ste odabrali No . Indikator lampica uključenja (zelena) će da zasvetli na trenutak i ekran će da se uključi. 2 Koristite džojstik H ili I za odabir željenog jezika a potom pritisnite k taster. 16 Back . Da bi ste isključili zimsko računjane vremena. Language Džojstik Cancel 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes a potom pritisnite k taster. Datuma i Vremena Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat. ova ikonica W će biti prikazana u vrhu ekrana.Podešavanje Jezika na ekranu. datum i vreme neće biti podešeni. 1 Prvi koraci Pritisnite taster za uključivanje aparata. Time zone and date Choose time zone and set date and time? Yes No Cancel 4 Pritisnite J ili Kda bi ste odabrali vašu vremensku zonu (A 109) i pritisnite k. pritisnite džojstik na I.

Hour. Date format Y/M/D Year/Month/Day M/D/Y Month/Day/Year D/M/Y Day/Month/Year Prvi koraci 6 Pritisnite H. 17 . • Izaberete Time zone and date opciju (A 106) u setup meniju (A 103) za promenu trenutnog vremena i datuma. Odaberite polje: Pritisnite K ili J (obeležavanje prelazi između D. Pritisnite džojstik H ili I pre k. Aparat prelazi u režim fotografisanja i možete da slikate u režimu Easy auto (A 20).Podešavanje Jezika na ekranu. M. pritisnite k taster. Y. J. omogućite uštampavanje datuma iz opcije Print date (A 112) u setup meniju (A 103)nakon podešavanja vremena i datuma. Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu. ili K za promenu datuma i vremena i pritisnite k. i Minute). Date and time D M Y 01 00 01 00 2011 Edit 7 Uverite se da je uklonjen poklopac sa objektiva i pritisnite A. I. Izmenite vrednost: Pritisnite H ili I. Prikazaće se meni za odabir režima fotografisanja. Primenite podešavanja: Izaberite Minute i pritisnite k ili K. Easy auto mode D Promena i utiskivanje Datuma i Vremen • Za uštampavanje datuma na slike kad slikate. 8 Kada se prikaže Easy auto mode. kako bi prešli u drugi režim slikanja (A 33). Datuma i Vremena 5 Pritisnite H ili I da odaberete format datuma i pritisnite k ili K.

isključite aprat i uverite se da ugašeni lampica napjanja i ekran i otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. Uklanjanje Memorijske Kartice Pre uklanjanja memorijske kartice. Nemojte izvlačiti karticu pod uglom. Polako gurajte memorijsku karticu u njeno ležište sve dok ne klikne. B Ubacivanje Memorijske Kartice Ubacivanje memorijske kartice naopčke može da ošteti aparat ili memorijsku karticu. okrenite aparat naopčke kako ne bi ispale baterije. (A 129). • Napomena: Baterija i mem. Pre nego li otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. da pregledavate.Stavljanje memorijske kartice Snimljeni podaci se smimaju u internu memoriju fotoaparata (pribl. Ukoliko je memorijska kartica ubačena u aparat. Budite uvereni da ste ugasili aparat pre nego otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. Prvi koraci 1 Uverite se da su lampica napajanja i ekran ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice.. 3 Zatvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. kartice. Uklonite memorijsku karticu ukoliko želite da snimate podatke na internu memoriju. kartica mogu da se ugreju tokom upotrebe. podaci će automatski biti smešteni na memorijsku karticu i podaci koji su snimljeni na memorijsku karticu mogu da se pregledavaju. brišu ili prenose. 1 2 18 . Potom je možete izvaditi rukom (2). Gurnite karticu dublje (1) kako bi delimično izbacili karticu. Proverite da li je memorijska kartica dobro orijentisana. 102 MB) ili na Secure Digital (SD) memorijske kartice (kupuju se posebno. budite oprezni pri uklanjanju baterije i mem. 1 3 2 2 Ubacite mem. brišete ili prenosite podatke sa interne memorije. karticu.

brisanje sa memorijske kartice ili pak prenos podataka na računar. ne završi. Budite sigurni da ste Yes napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja No memorijske kartice.vadite ili ubacujete karticu .vadite baterije . • Ne dodirujte metalne terminale sa prstima ili metalnim predmetima. • Kada prvi put kada ubacite memorijsku karticu koja je bila korišćena na drugom uređaju budite sigurni da ste je formatirali pre nego li je budete koristili na ovom aparatu (A 117). Da bi započeli formatiranje.Diskonektujete AC adapter • Ne formatirajte memorijsku karticu uz pomoć računara. Format card? memorijska kartica treba da bude formatirana pre uporebe (A 117). prašini ili korizivnim gasovima. odaberite Format i pritisnite k taster. • Ne isključujte kameru ili otvarajte poklopac ležišta bat. 19 . • Ne postavljajte etikete ili nalepnice na memorijsku karticu. • Ne rastavljati je ili modifikovati. Koristite džojstik kako bi ste odabrali Yes i pritisnite k taster. B Memorijske Kartice • Koristite samo Secure Digital memorijske kartice. kartice sve dok se format. podaci ne mogu da se upišu ili obrišu sa memorijske kartice.Stavljanje memorijske kartice B Formatiranje memorijske kartice Ukoliko vam se prikaže poruka sa desne strane na ekranu. savijati. • Ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti. • Ne izlažite vlazi. Ukoliko se prekidač nalazi u “lock” (zaključano) poziciji.Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice. • Ne bacati.isključujete aparat . Card is not formatted. otključajte ga povlačenjem ka “write” (upis) poziciji za upis ili brisanje slika. ili pak za formatiranje memorijske kartice. ili dok se vrši upis podataka. Greške mogu da dovedu do gubitka podataka i/ili oštećenje aparata i memorijske kartice . Prvi koraci B Prekidač Zabrane Upisivanja prekidač zaštite upisa Kada se prekidač nalazi u “lock” poziciji./slota mem. Prikazuje se dijalog za potvrdu. ili oblastima koje su izložene visokim temperaturama. • Nemojte da činite sledeće operacije tokom formatiranja. ili izlagati vodi i jakim fizičkim šokovima.

Pritisnite m (flash pop-up) taster da izvučete blic (A 7). Aparat ulazi u G (easy auto) režim. Idite na korak 4.Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Korak 1. Objektiv se izdužuje i ekran se uključuje. Baterija skoro prazna. Indikator kapaciteta baterije Ekran b B N Battery exhausted.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim U G (easy auto) režimu. aparat automatski određuje prigladan režim fotografisanja kada ukadrirate sliku. Easy auto mode 4 Proverite kapacitet baterije i broj preostalih slika. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite A. Indikator baterije 30 Broj preostalih snimaka Broj preostalih slika Prikazan je broj slika koji se može snimiti. Pripremite se da zamenite baterije. Zamenite baterije. 1 Uklonite poklopac sa objektiva i pritisnite taster za uključivanje da bi upalili fotoaparat. 3 Pritisnite džojstik HI da odaberete G Easy auto mode i pritisnite k. 20 . Opis Baterija u potpunosti napunjena. i na tajn način vam omogućava da jednostavno fotografišete koristeći odgovrajući režim za scenu (A 34). Easy auto režim je podešen na vreme kupovine. Broj preostalih slika koje mogu da budu sačuvane zavisi od kapaciteta interne memorije ili memorijske kartice i podešavanja kvaliteta slike (A 53). Ne može da se slika.

34). i. podignite blic (A 7. ili b (e movie-record) taster C Raspoložive funkcije u Easy Auto režimu • Ako je aparat uperen ka nečijem licu. Ikona detekcije pokreta Smanjuje se zamućenje koje je uzrok drmanja aarata ili kretanja subjekta. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 30 Opcije filma Prikazuje podeš. 21 . o fotografiji prikazani tokom slikanja ili pregleda ugasiće se posle nekoliko sek. 84). k 4320×3240. g. okidač. • Indikatori i inform. When a memory card is inserted. automatski će da prepozna lice i da se fokusira na njega (A 24. • Pritisnite d taster da promenite kombinaciju kvaliteta slike i veličine u Image mode (A 53). kako bi sačuvao bateriju (lampa napajanja treperi) (A 116).Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim Indikatori prikazani u G (Easy auto) režimu režim fotografisanja U easy auto režimu. • Raposloživi su samo-okidač (A 31) i kompenzacija ekspozicije (A 32). Osnovno podešav. A taster. e. D Napomena o Detekciji pokreta i Smanjenju vibracija • Pogledajte Vibration reduction (A 113) ili Motion detection (A 114) u setup meniju (A 103)za više informacija. Ikona smanjenja vibracija Smanjuje efekat drmanja aparata. ili j režim. prema trenutnom subjektu i kadriranju. • Podesite Vibration reduction na Off (isključeno) kada koristite stativ. Ý taster za napajanje. IRežim slike Prikazuje podeš. aparat automatski bira U. • Kada se displej nalazi u režimu mirovanja. (A 110). npr. Promena na makro režim kad aparat izabere close-up režim scene. na tamnim lokacijama ili kada je subjektu senci. blic se podesi na “isključen” i pojavi se ikona W na ekranu. veličine i kvaliteta slike (kompresija) u meniju režima slike. U situacijama kada vam je neophodan blic. filma pri njegovom snimanju (A 79. 28). h. Internal memory indicator Images will be saved to internal memory (approximately 102 MB). 51) na džojstiku nije dostupan. C Napomena o blicu Kada je bliz spušten. • Taster makro režima (A 11.Korak 1. C is not displayed and images will be saved to memory card. f. pritisnite sledeće tastere kako bi ga reaktivirali.

Može da se prepozna do 12 lica. Ikona režima slikanja 30 Kada fotografisšete subjekte koji nisu ljudi ili kada nije prepoznato niti jedno lice. • Kada se korsti digitalno uvećanje.Korak 2 . a ostala lica sa samo jednom linijom. AF pomoćnog osvetljenja. odaberite drugi režim fotografisanja. Pozicionirajte glavni subjekt u centru zone fokusa. lice koje je najbliže fotoaparatu će da bude uokvireno žutom duplom linijom.Ukadrirajte Sliku 1 Pripremite fotoaparat. Držite fotoaparat čvrsto obema rukama. fokus će biti na sredini kadra. režim fotografisanja je U. Držite vaše prste i ostale objekte dalje od objektiva. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Ukadrirajte sliku. Ukoliko se to dogodi. mikrofona. promeniće se ikona režima fotografisanja (A 34). Kada fotoaparat prepozna lice čoveka. Kada aparat odredi režim scene. blica. B 22 O Easy Auto Režimu • Ponekad se možda neće odabrati željeni režim scene. Ukoliko je prepoznato više od jednog lica. . to lice će da se uokviri duplom žutomm linijom.

mala slika. zum Dostupan digit. uvećanje oblasti vidljive na ekranu. dozvoljavajući potvrdu pozicije zuma u kojoj je slikanje bez interpolacije moguće po trenutnom podešavanju za kvalitet slike. tj. Maks. Smanji Uvećaj Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode g Uvećaj f Smanji Optički zum Digital zum Digitalno uvećanje Kada je aparat zumiran do maksimalnog optičkog uvećanja.Korak 2 . utičući na blagu degradaciju kvaliteta slike. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g da bi uvećali objekat. Kada se zum poveća iza pozicije V interpolacija se startuje i zum indikator postaje žut da bi ukazao da je početo sa interpolacijom. digitalni zum koristi digitalno procesiranje slike poznato kao interpolacija ili uvećanje slike. • Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu poziciju kad je aparat uključen. • Fokus će da bude na sredini ekrana (bez prikazane aktivne zone fokusiranja) kada se koristi digitalni zum. Pozicija V se pomera u desno i veličina slike se smanjuje. opt.Ukadrirajte Sliku Korišćenje uvećanja Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički zum. C Digitalno uvećanje i interpolacija Za razliku od optičkog zuma. Objekat se uvećava do 4× više od maksimalng optičkog uvećanja. rotiranje i zadržavanje kontrole uvećanja u poziciji g pokreće digitalni zum. Interpolacije startuje kada je pozicija zuma iza V. Rotirajte kontrolu zuma ka f da umanjite. • Kontrola bočnog zuma se može uključiti preko g ili f za upravljanje zumom. 23 . • Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom zumiranja. zum.

Kad je subjekat u fokusu dupli okvir svetli zeleno.Korak 3 .Fokus i Slikanje 1 Pritisnite taster okidača do pola. zatvarača Blenda Kada se koristi digitalni zum. 24 . zona fokusa nije prikazana i fotoaparat se fokusira na sredinu kadra.1 brz. i ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. Kada se uspostavi fokus.1 brz. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 1/125 F3. zatvarača Blenda Kad lice nije prepoznato: • Aparat se fokusira na subjekat u centru kadra. indikator fokusa svetli zeleno (A 8). Ako fokusno polje i indikator fokusa blinkaju crveno kad je okidač pritisnut do pola. aparat ne može da fokusira. fokusno polje svetli zeleno. Kada je subjekat u fokusu. Fokus i ekspozicija su zaključani kad je okidač pritisnut do pola (A 13). Kad je lice prepoznato: • Aparat se fokusira na lice uokvireno duplm okvirom. Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite taster okidača do pola. Okidač se vraća u početnu poziciju i slika će da bude zapamćena na memorijskoj kartici ili internoj memoriji. 2 Pritisnite taster okidača skroz do kraja. 1/125 F3.

U nekim retkim slučajevima. subjekat se nalazi unutar kaveza) • Subjekat se brzo kreće U situacijama koje su gore opisane. a kada se pritisne do kraja može zasvetleti blic (A 28). 25 . budite sigurni da je rastojanje između kamere i subjekta na kome je zaključan fokus isto kao i do stvarnog subjekta. B Autofokus Autofokus možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. Kada koristite zaključavanje fokusa. subjekat se nalazi ispred belog zida u beloj majci) • nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata (npr. AF-assist lampa i blic Ukoliko je subjekat loše osvetljen uključuje se AF-assist lampa (A 115) kada se okidač pritisne na pola. sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci) • Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr.Korak 3 . ili fokusirali na drugi subjekat i koristite zaključavanje fokusa (A 50). • Subjekat je veoma taman • Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi ste ponovo fokusirali. subjekat neće biti u fokusu uprkos činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle zeleno. broj preostalih snimaka će da zatreperi. Iskljućenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice. Ne otvarajte ležište baterije/ zatvarač slota memorijske kartice. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode B C O detekciji lica Vidite “O Detekciji lica” (A 34) za više informacija.Fokus i Slikanje B Tokom snimanja Dok se vrši pamćenje slike.

Pregledanje fotografija Slike snimljene sa detekcijom lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiraće se i autom. Režim reprodukcije Vidite “Više o reprodukciji” (A 61) i “Editovanje slika” (A 75) za više informacija.Korak 4 . Sočivo se ne izdužuje. pojaviće se C. pritisnite c taster (A 116).) Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Džojstik 4/ 4 Indikator interne mem.JPG A (režim snimanja) c (reprod. Poslednja napravljena fotografija će biti prikazana preko celog ekrana. 15/05/2011 15:30 0004. Paljenje aparata pritiskom na c taster Kada je fotoaparat ugašen. Pritisnite A taster. . b (e movie-record) taster da bi prešli u režim fotografisanja.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Viewing Images (Playback Mode) Pritisnite c taster. C C C C 26 Kad se aparat isključio da sačuva energiju Da reaktivirate monitor dok lampa napajanja blinka. Pritisnite I ili K da vidite sledeću sliku. okidač. Pritisnite džojstik H ili J da vidite prethodnu sliku. Fotografije mogu da budu prikazane u umanjenoj rezuluciji dok se učitavaju sa kartice ili interne memorije. zadržavanje c tastera aparat će da se pokrene u režimu reprodukcije. C se neće pojaviti i slike koje se nalaze na memorijskoj kartici će se pojaviti. Kada se ubaci mem kartica. Kada prelistavate fotografije na internoj memoriji . će biti prikazane preko celog ekrana (izuzev slika snimljenih u Pet portrait režimu scene (A 43)).

Rotirajte kontrolu zuma (A 4) na g (i) za prikaz preko celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica. Da bi izašli bez brisanja fotografije pritisnite d taster. Ý “Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika” All images: briše sve slike. Current image: briše trenutnu sliku preko celog ekrana ili govornu poruku. Erase selected images: izaberite više slika i obrišite ih. Erase selec ted images Back ON/OFF 2 B C Prikažite y za sve slike za brisanje i pritisnite k da primenite odabir. Da otkažete .Korak 4 . pritisnitel taster l kako bi obrisali poslednju načinjenu fotografiju. ekranom za brisanje odabranih slika 1 Pritisnite na džojstiku J ili K da odaberete sliku za brisanje. Erase 1 image? Yes No Uprav. 2 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete metod brisanja i pritisnite k . Pratite instrukcije na ekranu. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Delete Current image Erase selected images All images 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes i pritisnite k. • Zaštićene slike ne mogu se obrisati (A 71).Reprodukcija i Brisanje Fotografija Brisanje fotografija 1 Pritisnite l kako bi obrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na ekranu. Prikazan je ekran potvrde. i pritisnite H za prikaz y. O brisanju slika Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja Dok ste u režimu slikanja. pritisnite H ili I da odaberete No i pritisnite k. Obrisane slike se ne mogu povratiti. Da izađete bez brisanja. 27 . Prebacite važne slike na računar pre brisanja. pritisnite I da uklonite y. • Obrisane slike se ne mogu povratiti.

do 19 ft. i oko 1. Fill flash Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena. • Blic ima domet od oko 0. blic podignut kodd korišćenja easy auto zumira (A 20). 8 in.0 m (1 ft. a spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili slabog osvetljenja.0 m (5 ft. Off Blic neće da okine čak ni kad je osvetljenje slabo. 10 in.Korišćenje blica Na tamnim lokacijama kada je subjekt u tami. Blic će da osvetli glavni subjekt. određene režime scene (A 35). aparat automatski podešava režim blica prema određenom režimu scene. Izbor režima blica Pri korišćenju auto režima (A 50).) kad aprat odzumira do kraja. ili pametni režim za portrete (A 46). Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 28 . blic spušten. Auto with red-eye reduction Smanjuje “crvene oči” kod portreta (A 30). dostupni su sledeći režimi blica. podešavanja blica se menjaju na isključeno i W je prikazano na vrhu monitora. Koristi da “popuni” (osvetli) senke i slabo osvetljene subjekte.) kad aparat zumira do kraja. Y Slow sync Auto režim blica kombinovan sa malom brzinom zatvarača. Kad je ugrađ. do 9 ft. možete da fotografišete sa blicem tako što ćete podići ugrađeni blic.5 do 3.5 do 6. U V W X Auto Blic automatski okine kada je slabo osvetjenje. • Ako je ugrađ.

29 . Ikona odabranog režima blica će da bude prikazana. Blic se izvlači. Kada je blic spušten on je isključen W (off). Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera u roku od nekoliko sekundi.Korišćenje blica 1 Pritisnite m (flash pop-up) taster. Flash mode 30 B Spuštanje blica Zatvorite blic kada ga ne koristite (A 7). bez obzira na podešavanja Photo info (A 110). Prikazuje se meni blica. gornjem uglu ekrana. selekcija će biti poništena. Kad je U (auto) primenjeno. 3 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete režim blica i pritisnite k. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite m (flash mode) na džojstiku. D će nestati za par sekundi.

• E može biti prikazano na ekranu snimanja. do pola. i pokušajte ponovo. • Blinks: Blic se puni. postoji kratka pauza između trenutka kada je okidač pritisnut skroz do kraja i trenutka kada se načini fotografija. Kako bi ste smanjili refleskije podesite blic na W (off) ili spustite blic. displej će da se ugasi i ostaje isključen sve dok se blic u potpunosti ne napuni. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kada koristite stativ. smanjujući crvenilo u očima. Ukoliko je baterija skoro prazna.Uzmite neki drugi režimblica. • Vreme koje je potrebno da bi se napravila sledeća fotografija se blago povećava. C Podešavanje režima blica Osnovno podešavanje varira sa režimom snimanja (A 33). Lampa blica Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Lampa blica prikazuje status blica kada je okidač prit. ukoliko se detektuju “crvene oči” . ÝPodešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno (A 60) Podešavanje blica primenjeno uA (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat isključi. E indikator se uključi kada fotoaparat automatski poveća osetljivost. • redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama. • Retko. • On: Blic će da odradi tokom slikanja. • F (smart portrait) režim: U Auto • d (sport continuous) režim: W Off (locked) • A (auto) režim: U Auto Blic se ne može koristiti sa svim opcijama. Blic će da okine nekoliko puta pri niskom intezitetu pre glavnog blica. C Redukcija Crvenih Očiju Ovaj aparat opremeljen je sa naprednim red-eye reduction sistemom.Korišćenje blica B Slikanje Pri Slabom Osvetljenju i Kada je Blic Isključen (W) • Preporučuje se korišćenje stativa kako bi se stabilizovala kamera tokom slikanja kako bi se izbegao efekat drmanja kamere. Obratite pažnju na sledeće pri snimanju: • Zbog pred blica. B C O blicu Kada koristite blic. drugi delovi slike mogu biti pod uticajem. • G (easy auto) režim: U Auto • Režim scene: Osnovno podešavanje u zavisnosti od režima scene (A 35). reflekcija od čestica prašine koje lebde u vazduhu će biti prikazane kao svetle tačke na slici. 30 . • Off: Blic neće da odradi tokom slikanja. Čekajte par sek. Nikonov In-Camera Red-Eye Fix procesira sliku pre nego što je ona sačuvan.

Oko jedne sekunde pre nego što se oslobodi okidač. Fokus i ekspozicija će da se podese. Podesite Vibration reduction (A 113) u setup meniju (A 103) na Off kad koristite stativ. Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer odbrojava. i pritisnite k. Pri korišćenju samookidača preporučuje se korišćenje stativa. Self-timer 3 Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. Kada se otpusti okidač. 9 31 . pritisnite ponovo okidač. nakon što je okidač pritisnut. 10 1 / 125 F3 . Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se napravi slika. Prikazaće se ikona samo-okidača (n 10). Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem. Kad se slika sa samookidačem slike se snimaju 10 sek. 1 4 Pritisnite taster okidača do kraja. lampica prestaje sa treperenjem i ostaje uključena. samo-okidač se postavlja na OFF. 1 2 Pritisnite n ((samo-okidač) na džojstiku.Pravljenje Fotografija sa Samo-Okidačem Samookidač je koristan za samoportretisanje ili smanjnje efekata drmanja aparata koje se javlja kad se okidač pritisne . broj sekundi koje su preostale pre nego što se oslobodi okidač su prikazane na ekranu. Prikazaće se meni samo-okidača. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Na džojstiku pritisnite H ili I da izaberete ON. selekcija će da bude poništena.

Koristite džojstik H ili I kako bi ste podesili ekspoziciju. ponovite sve od koraka1 i namestite vrednost na 0. Prikaz vodiča za kompenzaciju ekspozicije. podesite kompenzaciju ekspozicije na “+” stranu. ekspozicije. 0. Kad je podešeno na bilo koju vr. Da iksljučite komp.Podešavanje osvetljenja: Kompenzacija ekspozicije Kompezacija ekspozicije se koristi da se promeni vrednost ekspozicije od vrednosti koju preporučuje aparat kako bi napravili svetlije ili tamnije fotografije. .0 Exposure compensation +0. i pritisnite k. vrednost je prikazana sa H ikonicom na ekranu. da subjekt bude svetliji. različitu od 0. selekcija će da bude poništena. 1 2 Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Pritisnite o (kompenzacija ekspozicije) na džojstiku. 30 C 32 Vrednost Kompenzacije Ekspozicije Vrednost kompenzacije ekspozicije u A (auto) režimu (A 50) ostaje zapamćena u memoriji aparata i kada je aparat ugašen. podesite kompenzaciju ekspozicije na “–” stranu. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi.0. 4 Pritisnite okidač da slikate. da subjekt bude tamniji.3 3 Pritisnite k.0.

d Sport continuous Dozvoljava brzo. pritisnite A ili okidač. ili K da izaberete scenu. 1 Pritisnite A u režimu snimanja. itd. Easy auto mode 3 Pritisnite k. G Easy auto mode A 20 Kadriranjem slike. J. koristite makro režim(za izbliza). 33 . b Scene Podešavanja aparata su automatski optimizovana za izabrani tip scene.pritisnite džojstik H.Više o fotografisanju Izbor režima snimanja Mogu se odabrati sledeći režimi slikanja. i slikate. aparat automatski bira optimalni režim scene za jednostavnije slikanje. Kad je izabran režim scene (izaberite drugu ikonicu od vrha i pritisnite K).. Prikazan je meni izbora režima slikanja. 2 Koristite džojstik H ili I da izaberete režim snimanja. Više o fotografisanju A 35 A 46 A 48 A 50 A Auto mode Možete da promenite režim blica. Aparat ulazi u izabrani režim snimanja. Za povratak u trenutni režim snimanja bez promene režima snimanja. kontinualno snimanje dok držite okidač. I. F Smart portrait Aparat detektuje nasmejano lice da uslika lice automatski. Možete i da odaberete da slikate kontinuirano.

Više o fotografisanju 34 . uključujući i one pomenute u “Autofokus” (A 25). fokusirajte se na neki drugi subjekt koji se nalazi na istoj udaljenosti od aparata kao i stvarni subjekt.Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra • Kad se više ljudi nalazi u kadru. kada aparat ne može da se fokusira. kao što je A (auto) režim. koristite drugi režim. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. i subjekat možda neće biti u fokusu bez obzira što je zona fokusa svetlila zeleno.Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom . Aparat možda neće moći da detektuje lice u sledećim situacijama: . • U nekim situacijama. autofokus neće da odradi onako kako se očekuje. • U Auto režim (opšta upotreba) • e Portrait (A 36) • f Landscape (A 36) • h Night portrait (A 37) • g Night landscape (A 39) • i Close-up (A 39) • j Backlighting (A 41) Napomena o detekciji lica • sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu.Easy Auto režim Automatsko odabiranje scene Fotoaparat će automatski da odabere jedan od režima scene u zavisnosti od subjekta u koji ste uperili aparat. sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. koristite zaključavanje fokusa (A 50).

35 . Tipovi režima scene i karakteristikeÝ (A 36) Beach 3 Ukadrirajte i fotografišite. Portrait Više o fotografisanju 2 Pritisnite džojstik K i pritisnite H. Prikazan je ekran režima snimanja za odabranu scenu. Prikaz opisa za svaki režim scene (Help) Izaberite režim scene u ekranu izbora scene(korak 2) i rotirajte kontrolu zuma (A 4) ka g (j) da vidite opis za tu scenu. b Portrait Z Beach j Night landscape m Fireworks show O Pet portrait c Landscape z Snow k Close-up e Night portrait h Sunset u Food f Party/indoor i Dusk/dawn l Museum p Panorama assist n Black and white copy o Backlighting Izbor režima scene 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili Ida bi odabrali režim scene. Koristite blic za režime scene. Za povratak na originalan ekran ponovo rotirajte kontrolu zuma kag (j) . 30 D D Režim slike Image mode (A 53) podešavanja se mogu promeniti u meniju scene pritiskom na d. I. a potom pritisnite k. Promena načinjena u ovim podešavanjima će da utiče na sve režime slikanja (osim za continuous). i proverite da ste pritisnuli m (flash pop-up) taster da izvučete blic pre snimanja. Ikona poslednjeg selektovanog režima scene će da bude prikazana. ili K da bi odabrali scenu. J.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta. OSnovno podešavanje jeb (Portrait) (A 36). Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene.

blic podignut(A 28). p: macro režim (A 51). n: samookidač(A 31). Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo. . bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. fokus će da bude na sredini ekrana.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Odabir scene i fotografisanja (Tipovi režima scene i karakteristike) Za opise u ovom delu koriste se lsedeće ikonice: X: režim blica kad je ugrađ. m W n Off* p Off o 0. • AF-assist illuminator se neće uključivati (A 115) . Zona fokusa ili indikator fokusa (A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. preporučeno korišćenje stativa. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. b Portrait Koristite ovaj režim za portrete.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu. o: kompenzacija ekspozicije (A 32). • Ukoliko je više lica prepoznato. m V* n Off* p Off o 0. 36 O: Za režime scena saO. c Landscape Koristite ovaj režim za slikovite i gradske pejzaže. Ipak. • Aparat će da se fokusira na besonačnost.

• Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) e Night portrait O Koristite ovaj režim kako bi ste ostvarili prirodnu ravnotežu između glavnog subjekta i kontrasvetla u portertima koji su načinjeni noću. Osnovno podešavanje može se modifikovati. m V1 n Off2 p Off o 0. • Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. 2 Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Preporučuje se korišćenje stativa. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo. f Party/indoor Hvata trenutke pri svetlosti sveće i u unutrašnjosti sa pozadinskim osvetljenjem. fokus će da bude na sredini ekrana. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija.02 Više o fotografisanju 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. m 1 V1 n Off2 p Off o 0. Z Beach Hvata blistavost objekata kao što su plaže ili odraz sunca sa površine vode. držite aparat čvrsto. • Ukoliko je više lica prepoznato. m U* n Off* p Off o 0. • Podignite blic pre snimanja. 37 .02 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju.

i Dusk/dawn O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. preporučeno korišćenje stativa. m W n Off* p Off o 0. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. 38 O: Za režime scena saO. • AF-lampa (A 115) ne svetli.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. m h Sunset Više o fotografisanju U* n Off* p Off o 0. .Slikanje pogodno za scene(Režim scene) z Snow Hvata blistavost objekata kao što su snežna polja.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. Ipak. O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Aparat fokusira na beskonačno. m W* n Off* p Off o 0.

• Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. 39 ..0* * Mogu da budu izabrana druga podešavanja.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) j Night landscape O Koristi se spora brzina zatvarača kako bi se napravili zadivljujući noćni pejzaži. • Aparat fokusira na beskonačno.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. Note that the flash may be unable to light the entire subject at distances of less than 50 cm (1 ft. m k Close-up Više o fotografisanju W n Off* p Off o 0. Pravite fotografije cveća. 8 in. m U* n Off* p On o 0. • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. Ipak. insekata i ostalih malih objekata sa male udaljenosti. • AF-lampa (A 115) ne svetli.4 in.). Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). • Makro režim (A 51) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.

40 O: Za režime scena saO. u muzejima i likovnim galerijama) ili u drugim prilikama kada ne želite da koristite blic.4 in. za hue je sačuvano i kad je aparat ugašen. 30 • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. m W n Off* p Off* o 0.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) u Food Koristite kada pravite fotografije hrane. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. m l Museum Koristite u unutrašnjosti gde je zabranjena upotreba blica (npr. . • Pošto na slike utiče drmanje aparata. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. preporučeno korišćenje stativa. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). ili Ida pov. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. • BSS (best shot selector) je uključen (A 57). • Makro režim (A 51)će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. količinu crvene. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra.0* Više o fotografisanju * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. Podeš. količinu plave. • Možete da podesite hue korišćenjem slajdera na levoj strani ekrana. Pritisnite na džojstiku H da pov.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G).0* W n Off* p On o 0.

m W n Off p Off o 0.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Ipak. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini kadra. bacajući osobine ili detalje u senku.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) m Fireworks show O Mala brzina zatvrača se koristi kako bi se uhvatio produžen plamen koje dolazi od vatrometa. Blic će automatski da odradi kako bi “dopunio” (osvetlio) senke. m m n Off* p Off o 0. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Obojeni tekst i crteži neće da ispadnu dobro.0 n Black and white copy Pruža jasne slike teksta ili crteža sa bele table ili papira. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • Koristite makro režim (A 51) da bi fokusirali iz blizine. • Aparat fokusira na beskonačno. 41 . • AF-assist lampa (A 115) ne svetli.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. m W* n Off* p Off* o 0. o Backlighting Koristite ovu opciju kada svetlo dolazi iza subjekta. • Podignite blic pre snimanja.

0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) p Panorama assist Koristite ovu opciju kada pravite seriju slika koje će kasnije da buud spojene kako bi stvorili jedinstvenu panoramu korišćenjem priloženog softvera za pravljenje panorame. 42 . m Više o fotografisanju W* n Off* p Off* o 0. Pogledajte Snimanje slika za panoramu (A 44) za više informacija.

. . dupli okvir je prikazan oko najvećeg lica. pritisnite na džojstikuJ (n) i ponovo promenite podešavanje.7 fps (režim slike je na R 4320×3240). fokusira ga i okida (Pet portrait auto release). F je prikazano na ekranu. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. Kad je detektovano više lica. kartici Da nastavite snimanje u Pet portrait auto release . može se osloboditi zatvarač pritiskanjem okidača. d je prikazano na ekranu.Kad nema slobodnog mesta na internoj mem. Samookidač nedostupan. Zvuk zatvarača i tastera(A 115) neće nestati.Pet portrait auto release (default setting): osnovno podeš. . pritisnite na džojstiku J (n). • Kad lice ljubimca nije detektovano. . orijentacija ili osvetljenost lica i brzina kojom se ljubimac kreće mogu da spreče aparat da detektuje lica mačaka i pasa ili mogu da izazovu detekciju drugih lica koja nisu mačke ili psi. • Digitalni zum nedostupan. • Da promenite izbor automatskog okidanja.7 frejma u sekundi sa režimom slike na R 4320×3240). na Off u sledećim situacijama. Kad aparat detektuje lice ljubimca. Kad je Continuous izabrano.Kad se aparat uključi nakon što je bio u režimu mirovanja(A 15) .Off: Zatvarač se oslobodi korišćenjem okidača.Continuous: Kad je funkcija autookidača za portret ljubimca aktivirana i fokus postignut na detektovanom licu.Kad je 5 serija slika snimljeno autookidačem . 43 . • Faktori kao što je udaljenost ljubimca i aparata. ili mem. . Kad je izabran Pet portrait auto release.a ostala lica su uokvirena jednostrukim. Kad se pusti okidač. aparat okida 3 puta (kontinualno snimanje brzinom od oko 0.02 Off se može odabrati. • Dupli okvir(fokusno polje) je oko detektovanog lica i postaje zeleno kad je fokus postignut.kad nisu detektovana lica.Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač.Kad se okidač drži pritisnutim ako je izabrano Continuous do19 slika se može snimiti brzinom od oko 0. • Pet portrait auto release je automatski podeš. Osnovno podešavanje može se modifikovati. Do 5 lica se može detektovati. • Kad je za režim scene izabrano O Pet portrait .): Okidač odradi automatski kad je lice detektovano. . 30 .Slikanje pogodno za scene(Režim scene) O Pet portrait Koristite za slikenje ljubimaca (psi ili mačke). snimanje se završava. m 1 2 Više o fotografisanju W n Y1 p Off2 o 0. aparat fokusira subjekt u centru kadra. izaberite Single ili Continuous.

End 29 44 . Koristite stativ za bolje rezultate. 30 4 Napravite sledeću fotografiju. Ponovo pritisnite k taster kako bi ponovo odabrali smer.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Snimanje za panoramu Fotoapart fokusira na subjekat koji se nalazi u centru kadra. 30 3 Napravite prvu fotografiju. Prva slika je uvećana na jednoj trećini monitora. Ponavljajte sve dok ne napravite dovoljan broj fotografija da završite panoramu. Podesite režim blica (A 28). levo (J). Panorama assist 2 Više o fotografisanju Pomoću džojstika odaberite pravac i pritisnite k. gore (K) ili dole (L). Žuta ikona pravca panorame (II) će da se pomeri u odabranom smeru i pritisnite k taster kako bi ste odabrali smer. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ.samo-okidača (A 31). . 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pomoću džojstika izaberite p Panorama assist (A 35). Bela ikona smera panorame I će da bude prikazana u željenom smeru. Odaberite kako će slike da budu sastavljene u završenoj panorami: desno (I). Pojaviće se Ikonica za pravac panorame (I) koja ukazuje na to u kom pravcu će se slike spajati. Ukomponujte sledeću fotografiju tako da se jedna trećina kadra preklapa sa prethodnom fotografijom i pritisnite okidač. makro režim (A 51) i kompenzaciju ekspozicije (A 32) ukoliko je to potrebno.

niit zum ili podešavanja Image mode (A 53) mogu da se menjaju dok se ne završe sve fotografije iz serije. i kompenz.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) 5 Pritisnite k taster kada ste završili sa fotografisanjem.. End 29 D Panorama Maker 5 Instalirajte Panorama Maker 5 sa priloženog ViewNX 2 CD. Kad je snimljena prva fotogr. Slike ne mogu da budu obrisane. D Više informacija Vidite “Nazivi slika/zvuk fajlova i foldera” (A 131). R se pojavljuje da indicira da su ekspoz.samookidača. ekspozicije ne mogu da se podešavaju nakon što je napravljena prva fotografija. D OR Sve fotografije načinjene u panorama seriji imaju ista podšavanja ekspozicije. balans bele i fokus zaključani. • Snimanje panorama serije će da bude prekinuto ukoliko se pokrenulo automatsko isključenje (A 116)tokom fotografisanja. 45 .. preporučuje se povećanje vremena koje je potrebno da isteče pre nego li se pokrene automatsko isključivanje. makro režima. End 27 Više o fotografisanju B Panorama Assist • Podešavanja režima blica. Fotoaparat se vraća na korak 2. belog balansa i fokusa. Prebacite slike na računar (A 93) i koristite Panorama Maker 5 (A 96) za spajanje pojedinačnih slika u celu panoramu.

isključite aparat ili pritisnite A taster da pređete u drugi režim snimanja. Usmerite fotoaparat ka subjektu. Smart portrait 2 Više o fotografisanju Ukadrirajte sliku. dupla linija će da pozeleni i fokus će da se zaključa. Ukoliko je prepoznato više lica. lice će biti uokvireno duplom žutom linijom u zoni fokusa. EPosle svake odrade okidača. okidač je automatski pušten. Da završite.1 Detektuje do tri lica. 4 Završetak snimanja. Ukoliko aparat detektuje nasmejano lice na osobi koja je uokvirena duplom linijom. fotoaparat automatski fotografiše koristeći osobine prepoznavanja lica i detekcije nasmejanog lica uzastopno. lice koje je najbliže sredini ekrana će biti uokvireno duplom linijom u zoni fokusa. a ostala lica sa samo jednom linijom.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) Aparat detektuje nasmejano lice i automatski slika. 3 Automatska odrada okidača. Ukoliko aparat prepozna lice (lice spreda). i pritisnite k. The camera enters smart portrait mode. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja. koristite džojstik H ili I da izaberete F. Podignite blic kad ga koristite(A 7). i kada lice dođe u fokus. 46 . 1/125 F3.

“Autofokus” (A 25) za više informacija. • Fotoaparat je detektovao lice ali ne može da detektuje nasmejano lice. D Više informacija Pogledajte. Raspoložive Funkcije u Smart Portrait Režimu • Režim blica (A 28) se automatski prebacuje u U (auto flash) kad je blic izvučen. prioritet lica neće imati efekta i nasmejano lice možda neće biti prepoznato. novo podeš. a blinka brzo odmah nakon odrade okidača. (može se promeniti. • Režim slike može biti promenjen (A 53) pritiskom na d. Ručna odrada okidača Može se slikati i pritiskom na okidač.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) B O Smart Portrait Režimu • Digitalni zum nedostupan. 47 . • O detekciji lica Ý A 34 C Auto Off (Standby Mode) u Using Smart Portrait Režimu Kada koristite pametni režim portreta. • Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). • U pojedinim uslovima snimanja. C C C Blinkanje Lampe samookidača Više o fotografisanju Lampa samookidača blinka polako kada aparat detektuje lice. Aparat fokusira na subjekat u centru kadra kad lice nije detektovano. Ako je podešavanje režima slike promenjeno.) • Makro režim i režim samookidača nedostupni. Auto off (A 116) će da isključi fotoaparat ukoliko niti jedna od operacija nije izvršena u sledećim situacijama: • Fotoaparat nije detektovao niti jedno lice. utiče na druge režime snimanja (osim sport kontinuirano).

i zaustavlja se kada broj fotografija dostigne maksimalan dozvoljen broj (A 49). • Sa osnovnim podeš. Konstantno fotografisanje će da traje sve dok je taster okidača pritisnut do kraja. sport continuous meni Ý A 49 Pritisnite d nakon što ste završili sa podešavanjima da bi se vratili u režim slikanja. 1 Više o fotografisanju PritisniteA u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili I da bi odabrali d. 411 C • • • • • Raspoložive funkcije sa Sport Continuous 48 Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). • Podešavanje fokusa. • ISO osetljivost je podešena na visoku. • Režim slike može se podesiti na M 2048×1536 ili manje. trenutni pokreti kretanja subjekta mogu da budu uhvaćeni. Aparat prelazi u sport continuous režim. konstantno fotografisanje sve dok držite okidač pritisnutim. Blic nije dostupan. pritisnite d da podesite Image mode ili Sport continuous (tip sport continuous režima) (A 49). kako bi izvršili podešavanja u sport continuous meniju. Pritisnite okidač do pola da bi podesili fokus i ekspoziciju. Sport continuous Image mode Sport continuous 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite.Konst. i pritisnite k. AF-assist lampa (A 115) ne svetli. Sport continuous 2 Pritisnite d. na brzini do 15. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) Sport continuous režim dozvoljava rafalno. U ovom režimu. ekspozicije i balansa belog ostaju na vrednostima koje su podešene za prvu sliku u svakoj seriji. . na Continuous H. Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. Sa konstantnim fotografisanjem. aparat snima do 20 slika.3 frejma u sekundi (fps). Makro režim i režim samookidača nisu dostupni.

Više o fotografisanju D Više informacijan Pogledajte.) 49 . nalon čega je fokus zaključan. Preporučujemo da izbegavate svetle objekte tokom kada slikate pod fluoroscentnim ili živinim svetlom. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) B Napomene o Sport Continuous režimu • Možda će trebati neko vreme da bi se slike sačuvale nakon snimanja. krajnje slike će možda izgledati malo grubo. ekspozcija i balans bele se mogu razlikovati od slike do slike. Image mode Image mode (A 53) se može podesiti. na slikama se mogu pojaviti svetle linije (A 128). • Brzina zatvarača je autom.Konst. slikanje i maksimalni broj kadrova koji će se snimiti. • Koristite džojstik za podešavanja (A 11). m 1920×1080 • Podeš.5 kadrova u sek (20 kadrova max.9 kadrova u sek (20 kadrova max. “Autofokus” (A 25) za više informacija. • k Continuous H (osn. To vreme zavisi od broja snimaka. • Ukoliko se tokom fotografisanja zahvate svetli objekti kao što su sunce i sijalice.) • m Continuous L: aproks. 7.) • l Continuous M: aproks. U sport continuous režimu. režima slike. Proper exposure may not be obtained in clear weather (images may be overexposed). podeš). režima slike: M 2048×1536. • ili više. režima slike u sport continuous meniju sačuvano je odvojeno od podeš. • Brzina konstantnog fotografisanja može da bude manja u zavisnosti od podešavanja brzine zatvarača i brzine upisa podataka na memorisjku karticu • Dok ste u ovom režimu aparat će konstantno da podešava fokus preko autofokus funkcije dok ne pritisnete okidač do pola. brzine upisa podataka na mem. Podešavanje Sport Continuous Shooting Režima Nakon prikazad (sport continuous) ekrana režima snimanja(A 48). karticu. • Pošto je ISO osetljivost podešena na 400 or higher. Sport continuous Selektujte vrstu sport continuous režima da odredite maksimalno kontin. podeš): aproks. O 640×480. Dok aparat fokusira čuje se zvuk.3 kadrova u sek (20 kadrova max. N 1024×768 (osn. podešena na raspon od 1/4000 do 1/60 s. pritisnite d button (A 5) da izmenite sledeće opcije u sport continuous meniju. itd. images may appear rough as a result. slika možda neće imati dobru ekspoziciju pri lepom vremenu (slike mogu da budu preeksponirane). 4. režima slike u drugim režimima snimanja i ne utiče na druge režime. • Pritisnite d da izađete iz menija. 15. dostupna su sledeća podeš.

2 Pritisnite džojstik H iliI da odaberete A i pritisnite k. Držite okidač i dalje do pola i pomerite sliku u kadru. Podesite režim blica (A 28).1 1/125 F3. i makro režim (A 51) da odgovaraju uslovima slikanja. 50 . samookidač (A 31). Aparat ulazi u A (auto) režim. zelena. Aparat se fokusira na subjekt u sredini ekrana. Pritiskanjem d u A (auto) režimu omogućava da odredite podešavanja za sve stavke menija snimanja (A 52) u zavisnosti od situacije snimanja. možete da zaključate fokus kako bi se fokusirali na subjekte koji su van centra. Prikazaće se meni za izbor režima slikanja. • Pobrinite se da se ne promenir azdaljina između subjekta i fotoparata kad je fokus zaključan. 30 D Zaključavanje fokusa Kada se aparat fokusira na subjekt u sredini kadra. Više o fotografisanju Auto mode 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite.Auto Režim U A (auto) režimu. kompenzaciju ekspozicije (A 32). macro režim (A 51) i kompenzacija ekspozicije (A 32) mogu da se primene i slike snime korišćenjem režima blica (A 28) i samokidača (A 31). Pritisnite d za prikaz menija snimanja. 1 Pritisnite A. • Kada se okidač pritisne do pola zaključaće se i ekspozicija. Pritisnite okidač skroz do kraja. i podesite stavke u meniju snimanja da odgovaraju uslovima snimanja (A 52). Pritisnite Uverite se da je okidač do zona fokusa pola.1 Postavite subjekt u sredinu kadra. 30 1/125 F3.

40. Prikazan je meni makro režima.).). • Kad je režim snimanja A (auto)režim.) od objektiva kad F i indikator zuma svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). zavisi od izabranog režima scene(A 35). Pri korišćenju A (auto) režima. 51 . • F (smart portrait) režim. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. Aparat može da fokusira na bliske udaljenosti od 1 cm (0. selekcija će da bude poništena. Podešavanje Makro Režima • G (easy auto) režim: prelazi u makro režim kad aparat odabere i.. blic možda neće biti u mogućnosti da osvetli ceo subjekat na udaljenosti manjoj od 50 cm (1ft.Auto Režim Makro režim Makro režim se koristi za pravljenje slika objekata koji se nalaze na udaljenosti od1 cm (0. podeš. makro režima je sačuvano i kad je aparat isključen. Više o fotografisanju 2 Koristite džojstik H ili I kako bi dabrali ON i pritisnite k taster. 41). zuma sve dok pozicija zuma ne dođe na poziciju gde F i indik.4 in. • Režim scene: Osn. d (sport continuous) režim: Makro režim ne može da se koristi.Makro režim može da se koristi sa nekim režimima scene (A 39. zuma svetle zeleno. podeš. pratite proceduru ispod. C C Autofokus Fotoaparat u makro režimu konstantno fokusira. Makro režim je uključen kad je k Close-up ili u Food izabrano u režimu scene. dok se ne pritisne okidač do pola kako bi se zaključao fokus. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. 1 Pritisnite p (makro režim) na džojstiku. Ikona makro režima (F)će se prikazati. Napomena. 8in. Taster za Makro režim na džojstiku je nedostupan. Macro mode 3 Okrenite kontrolu zuma ili bočnu kontr.4 in.

White balance Podudara balans bele sa svetlosnim izvorom. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 30 • Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). B 52 Podešavanja aparata koje se ne mogu primeniti istovremeno Neke funkcije se ne mogu podesiti istovremeno (A 60). . A 59 A 58 Više o fotografisanju A 53 A 55 A 57 Prikaz menija slikanja Uđite u A (auto) režim (A 50). ISO sensitivity Kontroliše osetljivost aparata na svetlost. Pritisnite d za prikaz menija snimanja. u Continuous ili BSS (izbor najboljeg snimka). Color options Pravi boje življim ili čuva slike kao crno bele. pritisnite d. meni slikanja sadrži sledeće opcije.Auto Režim Podešavanje A (Auto) Režima (Meni snimanja) Kad slikate u A (auto) režimu (A 50). • Da izađete iz menija slikanja. Continuous Menja podeš. Image mode Za izbor veličine i kvaliteta slike (kompresija). Dostupan kad se koriste drugi režimi slikanja.

Pre slikanja. Odnos kompresije je oko1:4. O 640×480. Mogu se snimiti slike sa odnosom16:9. Opis Najveći kvalitet. i broj slika koji može biti sačuvan. slike1920 × 1080. slike(kompresija). m 1920×1080 vel. zavisi od veličine i kvaliteta (kompresija) slika. režima slike u drugim režimima slikanja i ne utiče na druge režime. podesan za povećanja i visokokvalitetnu štampu. Više o fotografisanju R 3264×2448 L 2592×1944 M 2048×1536 N 1024×768 O 640×480 P 4224×2376 Ikona trenutnog podešavanja je prikazana na ekranu režima reprodukcije i fotografisanja (A 8. C O režimu slike • Pri korišćenju režima snimanja osim A (auto) režima. režima slike: M 2048×1536. Podešavanje Q 4320×3240P R 4320×3240 (default setting) Veličina (pikseli) 4320 × 3240 4320 × 3240 3264 × 2448 2592 × 1944 2048 × 1536 1024 × 768 640 × 480 4224 × 2376 Manja veličina omogućava čuvanje većeg br. Odnos kompresije je oko1:8. Odnos kompresije je oko 1:8. Odgovarajući za prikaz na ekranu računara.Auto Režim Režim slike(kvalitet slike/veličina slike) A (auto) M d (Shooting menu) M Image mode Izaberite kvalitet i velič. Odnos kompresije je oko1:8. Odgovarajući za prikaz preko celog ekrana na TV u sa odnosom 4:3 . odaberite režim slike prema tome kako planirate da upotrebite sliku. slika. dostupna su sledeća podeš. režima slike u sport continuous meniju (A 48) sačuvano je odvojeno od podeš. Veličina fajlova. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) C Režim slike za Sport Continuous Režim • U sport continuous Režimu (A 48). 9). novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja (osim na sport continuous režim). 53 .. Najbolji izbor u većini situacija. ovo podešavanje se može promeniti pritiskom d tastera. ili za e mail. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. Odnos kompresije je oko 1:8. odnos kompresije 1:8) • Podeš.Odnos kompresije je oko 1:8. N 1024×768.

3 Sport continuous režim samo 54 . Veličina printa se određuje deljenjem br.5 36 × 27/14 × 10. printa2 (cm/in.5 28 × 21/11 × 8 22 × 16/8.5 × 3.5 × 6. Broj može da varira i u zavisnosti od tipa mem.5 35 × 20/14 × 8 16 × 9/6. piksela štampačevom rezolucijom (dpi) i množenjem sa 2. iako je kapacitet za njih isti.). Kad je rezolucija štampača na 300 dpi. Režim slike Q R R L M N Više o fotografisanju 2 Interna mem (oko 102 MB) 15 30 52 81 126 411 731 41 182 Mem.000 ili više. Za istu veličinu slike. kartica 1 (4 GB) 550 1100 1910 2940 4640 15000 24100 1520 6700 velič. preostalih snimaka 10.5 17 × 13/7 × 5 9 × 7/3.) 36 × 27/14 × 10.5 × 2.Auto Režim C Broj preostalih snimaka Sledeća tabela pokazuje aproksimativno broj slika koje se mogu čuvati na internoj mem. i mem. kartici od 4 GB.5 5 × 4/2 × 1.54 cm (1 in. Broj slika koje se mogu sačuvati varira u zavisnosti od kompozicije slike (prema JPEG kompresiji). a one štampane na većim rezolucijama štampaće se većim nego što je predviđeno. ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”. kartica.5 4320×3240P 4320×3240 3264×2448 2592×1944 2048×1536 1024×768 O 640×480 P m 4224×2376 1920×10803 1 Ako je br. slike štampane na većim rezolucijama će se štampati manje nego što je predviđeno.

Fluorescent Koristite pri većini tipova fluoroscentne svetlosti. Pogledajte “Ručno podešavanje (A 55). Najbolji izbor u većini situacija. 55 .. isključite blic (W) (A 28). b Preset manual Neutralno-obojeni objekti se koriste kao referenca za podešavanje balansa belog pod neobičnim svetlosnim uslovima. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti” (A 60) • Za sva podešavanja belog osim za Auto ili Flash. Više o fotografisanju a Auto (default setting) Balans belog se automatski prilagođava uslovima osvetljenja. Cloudy Koristite kada fotografišete pri oblačnom vremenu. Ručno podešavanje B O balansu bele • Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. direktnoj sunčevoj svetlosti ili pod sijalicom. možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako bi dobili tačne rezultate. sa rezultatom da se beli objekti vide beli bez obzira da li se vide u senci. Na svim podeš. Incandescent Koristite pod osvetljenjem sijalice. Flash Koristite sa režimom blica. Ovo je poznato kao “balans belog”. Ljudski mozak je sposoban da prilagodi promene u boji od izvora svetla. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). Auto. može koristiti za većinu osvetljaja. Digitalni aparati mogu da oponašaju ovo podešavanje obradom slike shodno boji izvora svetla. Iako se osnovno podešavanje. osim za Auto.Auto Režim Balans bele (Adjusting Hue) A (auto) M d (Shooting menu) M White balance Boja svetla reflektovanog od objekta zavisi od izvora svetla. c d e f g Daylight Balans belog prilagođen za slikanje ispod direktne sunčeve svetlosti.

fotografisanje ispod lampe sa crevenom senkom da izgledaju kao da su napravljene pod belim svetlom). Kad slikate sa blicem. Preset manual Cancel Measure prozor merenja 5 Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje.Auto Režim Ručno podešavanje se koristi sa pomešanim osvetljenjem ili da se kompenzuju izvori svetlosti sa jakim odrazom boja (npr. B 56 Napomena o ručnom podešavanju Aparat ne može da meri balans bele kad blic odradi. podesite White balance na Auto ili Flash. Preset manual Cancel Measure 4 Ukadrirajte referentni objekat u prozoru za merenja. . Pratite proceduru ispod da izmerite balans bele prema izvoru osvetljenja pri snimanju. Otvoriće se zatvarač (slika nije snimljena) i nova vrednost balansa bele će biti podešena. Prikažite meni snimanja (A 52). upotrebite džojstik da odaberete b Preset manual u meniju White balance i pritisnite k. Aparat zumira. Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš. 1 2 Više o fotografisanju Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti korišćen tokom fotografisanja.. izaberitet Cancel i pritisnite k. Balans bele se neće opet meriti nego će biti podešena najskorije merena vrednost. W hite balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Flash 3 Odaberite Measure.

apart napravi do 10 slika dok se okidač drži pritisnutim. U V Single (default setting) Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač. Slike su snimljene sa režimom slike zaključanom na L (velič. Kada je BSS uključen. aparat napravi 16 snimaka brzinom od oko 22fps i složi ih u jednu sliku. BSS. ekspozicija i balans bele su zaključane na vrednosti sa prvom slikom. Na svim podeš. • Digitalno uvećanje nije na raspolaganju.7 kadar u sek (fps) kada je Image mode podešen na R 4320×3240). korišćene mem. Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i sačuvana. do 19 fotografija će biti snimljeno sa odnosom od 0. slike: 2560 × 1920 pixels).Auto Režim Kontinualno A (auto) M d (Shooting menu) M Continuous Promenite podešavanja za Continuous ili BSS (best shot selector). Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) B O BSS BSS je najbolje rešenje za subjekte koji se ne kreću. D BSS (Best Shot Selector) Više o fotografisanju Odabir najboljeg snimka se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili kada je aparat zumiran. 57 . ili u ostalim situacijama kada nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku. kartice ili uslova snimanja. W Multi-shot 16 Svaki put kada se pritisne okidač. ili Multi-shot 16 blic nije moguć. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. osim za Single. trenutnog režima slikanja. • Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš. B O kontinualnom snimanju • Kad je izabrano Continuous. Continuous Dok se okidač drži pritisnutim. Fokus. možda neće da proizvede željene rezultate ukoliko se objekat pomera ili se kompozicija slike promeni dok slikate.

Kad je izabrano Auto. B B O ISO Osetljivosti Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. 400. 100. i O 640×480. i X je prikazano do indiaktora ISO osetljivosti u donjem levom uglu ekrana. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti“ (A 60) ISO 3200 i ISO 6400 58 Kad je ISO sensitivity na 3200 or 6400. Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača. E ikonica se ne pojavljuje na ISO 80. Više o fotografisanju Ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). refleksije sunca. raspoloživa podešavanja za Image mode ograničena su na M 2048×1536. ISO Osetljivost A (auto) M d (Shooting menu) M ISO sensitivity Što je veća osetljivost. Motion detection (A 114) ne funkcioniše. 80. 1600. 200. aparat kompenzuje tako što podiže osetljivost na maksimum od ISO 800. manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju. 3200 . Indikator režima slike prikazan tokom snimanja svetli crveno. svetlo obojene piksele na tamnim površinama.Auto Režim B O Multi-shot 16 Zamrljana slika (A 128) vidljiva na monitoru kad se slika sa Multi-shot 16 biće vidljiva na sačuvanoj slici. Da redukujete ove efekte izbegavajte svetle objekte npr. • Kad je ISO osetljivost zaključana. N 1024×768. • Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim svetlosnim uslovima. sunce. i električna svetla pri snimanju. Auto (default setting) Osetljivost je ISO 80 pod normalnim uslovima. 3200. ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. 800. 6400 Osetljivost se zaključava na određenoj vrednosti. ali se pojavljuje ako se ISO osetljivost automatski poveća na više od 80 (A 30). redukujući zamućenje izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata. kad je svetlo slabo i blic isključen.

Više o fotografisanju Za sva podešavanja osim Standard color. Vivid color Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja. ikona trenutnog podeš. će se pojaviti na ekranu (A 8). n o p q r Standard color (default setting) Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama. Cyanotype Naparavite efekat cijanotipija. Black-and-white Snimite crno-bele fotografije.Auto Režim Opcije boja A (auto) M d (Shooting menu) M Color options Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele. B O opcijama boja Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) 59 . Efekti selektovane opcije mogu se pregledati na monitoru. Sepia Snimite fotografiju u sepija tonovima.

podešava prema osvetljenju. Sepia. BSS. Kad se koristi Multi-shot 16.ili Multi-shot 16. Motion detection ne funkcioniše kad je ISO osetljivost na bilo kojoj drugoj vrednosti osim Auto. White balance je fiksiran na Auto. i O 640×480. Za sva druga podeš. Kad je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. ISO sensitivity se autom. Digitalni zum nedostupan kad se slika sa Multi-shot 16. podeš. N 1024×768. slike: 2560 × 1920 piksela). ako je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. Image mode je fiksiran na L (velič. ili Cyanotype. raspoloživi Image modes su ograničeni na M 2048×1536. režima slike prelazi u M 2048×1536. Zabranjene funkcije Flash mode Digital zoom Podešavanje Continuous (A 57) Continuous (A 57) Continuous (A 57) Više o fotografisanju Image mode ISO sensitivity (A 58) White balance Continuous ISO sensitivity Color options (A 59) Self-timer (A 31) Continuous (A 57) Print date Continuous (A 57) Continuous (A 57) Motion detection ISO sensitivity (A 58) Opis Ako je na Continuous. Datum ne može da se utisne na slike snimljene korišćenjem Continuous ili BSS. Motion detection ne funkcioniše pri korišćenju Multi-shot 16. 60 . fiksiran na Single kad se koristi samookidač. Pri korišćenju Multi-shot 16. Kad se koristi Black-and-white.Auto Režim Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno primeniti Neka podeš. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama. režima slike. blic ne može da se koristi.

61 . Prikazuje meni reprodukcije. 10 C Promena orijentacije slika (Vertical/Horizontal) Orijetnacija slika se može promeniti korišćenjem Rotate image (A 73) u meniju reprodukcije (A 66). prikaz 4. Dok prikazuje16 ikonica slika. b (e movierecord) taster. A Odabir fotografije 11 Pregled ikonica/ kalendar Više o Reprodukciji f (h) 62. Držite džojstikH. Briše odabranu sliku. I. 63 Zum reprodukcije Reprodukcija filma Brisanje slika Prikaz menija g (i) k l d A Zarotirajte uvećanje ka g (i) da uvećate sliku do 10×. ili okidač.Više o Reprodukciji Operacija preko celog ekrana Pritisnite c tokom slikanja da pređete u režim reprodukcije i pregčedate slike (A 26). Za Upotreba Opis Prit. J ili K da prelazite brzo preko slika. Pušta odabrani film. ili 16 ikonica slika. rotirajte zum kontrolu ka f (h) za prikaz klendara (osim u re\imu liste po datumu). Pritisnite k za 64 povratak u režim pregleda preko celog ekrana.JPG 4/ 4 Sledeće operacije su vam na raspolaganju. 9. 87 27 66 Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. 15/05/2011 15:30 0004. HIJ K da vidite prethodnu ili sledeću sliku.

1/ 10 Sledeće operacije su na raspolaganju dok se nalazite u režimu prikaza ikonica. I. Odaberite metod brisanja. Zarotirajte uvećanje kao g (i) da bi smanjili broj prikazanih kadrova sa 16 Ý 9 Ý 4. 11 Povećajte broj prikazanih fotografija/pređite u kalendarski prikaz f (h) Zarotirajte uvećanje ka f (h) da bi ste povećali broj prikazanih ikonica: 4 Ý 9 Ý 16. Pritisnite k. J. ili okidač. zarotirajte kontrolu zuma ka g (i) da se vratite u prikaz preko celog ekrana. Kada je prikazano 4 kadra na ekranu. Za Upotreba Opis A Odabir fotografije Pritisnite džojstik H. Zarotirajte uvećanje kaf (h) u ekranu sa prikazom16-ikonica slika kako bi dodali prikaz kalendara pa se slike mogu naći preko datuma snimanja (A 63). Zarotirajte uvećanje ka g (i)da se – vratite u režim prikaza ikonica. b (e movierecord) taster. 10 62 . ili K.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) i dok ste u prikazu preko celog ekrana (A 26) kako bi ste videli fotografije umanjene u vidu ikonica. 27 26 Više o Reprodukciji Smanjite broj prikazanih kadrova g (i) Brisanje slika Pre]ite u pregled preko celog ekrana l k A Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster.

2011. Moguće su sledeće operacije.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica C Režim prikaza ikonica Ikona zaštite Print order ikona 1/ 10 Dok su slike izabrane za Print order (A 67) i Protect (A 71) prikazaće vam se ikone kao na slici s desna. 63 . J. I. ili K. kadrovi filma Prikaz kalendara Pri prikazu 16 ikonica u režimu reprodukcije (A 62). Zarotirajte uvećanje kag (i). Datumi kada su slike napravljene će biti podvučeni žuto. Za Upotreba Opis A Su M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Više o Reprodukciji 3 Izaberite datum Pritisnite džojstik H. Filmovi su prikazani kao filmski kadrovi.. • l i d tasteri vam nisu na raspolaganju dok se nalazite u kalendarskom prikazu. pređite u prikaz kalendara rotiranjem kontrole zuma na f (h). Možete da birate i pregledate slike po datumu simanja. 26 – B Prikaz kalendara • Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane 1. 11 Vratite se u prikaz preko celog ekrana Vratite se u pregled ikonica k g (i) Prva fotografija snimljna tog datuma će biti prikazana preko celog ekrana.

b (e movierecord) taster ili okidač. 10 64 . vraćate se u prikaz preko celog ekrana. sa centrom slike prikazanim na ekranu.Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije Rotiranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 26) zumirate trenutnu sliku. Zum se sanjuje svaki put kad rotirate kontrolu zuma kaf (h). Kada odnos – uvećanja dosegne 1×. J ili K da bi ste pomerili zonu prikaza na druge delove slike.0 Umanjenje f (h) Opis A Uvećanje se povećava svaki put kad se kontrola zuma zarotira ka g (i). Prit. d kako bi odsekli trenutnu sliku tako da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za uvećanje. I. • Mali indikator u donjem desnom uglu vam ukazuje na to koji deo slike je uvećan. Više o Reprodukciji Promenite prikazano polje Pređite u Prikaz preko celog ekrana obrežite sliku Obrišete slike 11 k d l A Pritisnite k. 26 78 27 Prelazak u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. Za Uvećanje Upotreba g (i) × 3. Odaberite metod brisanja. i to do – 10×. Pritisnite džojstik H.

Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije

Slike snimljene sa funkcijom detekcije lica ili ljubimca
Kada se zumira slika koja je snimljena sa funkcijom detekcije lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiranjem kontrole zuma ka g (i),biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana (izuzev slika snimljenih kontinualno u Pet portrait 2.0 2.0 (A 43) re\imu scena). • Ako je više lica detektovano, slika će da se uveća tako da se lice na koje je bio primenjen fokus naše u sredini ekrana. Pritisnite džojstik H, I, J, ili K kako bi ste videli ostala lica. • Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite odnos zuma.
×

65

Više o Reprodukciji

Meni Reprodukcije
Meni reprodukcije se sastoji od sledećih opcija.
I a b D-Lighting Povećava se osvetljenje i kontrast tamnih delova slike. Print order Odabir slika za štampu i broj kopija za svaku. Slide show Pregledajte slike smeštene na internoj memoriji ili memorijskoj kartici u automatskoj prezentaciji. d f g h Protect Zaštitite odabrane slike od slučajnog brisanja. Rotate image Menja orijentaciju slike. Small picture Kreira umanjenu kopiju trenutne fotografije. Copy Kopiranje fajlova između interne memorije i memorijske kartice. A 74 A 77
Više o Reprodukciji

A 76 A 67 A 70

A 71 A 73

Prikazivanje Menija Reprodukcije
Uđite u režim reprodukcije pritiskom na c taster (A 61). Pritisnite d taster kako bi vam se prikazao meni reprodukcije.
Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

• Džojstikom odaberite prihvatanje podešavanja (A 11). • Da bi napustili meni reprodukcije, pritisnite d taster.

66

Meni Reprodukcije

a Print Order
c button (Playback mode) M d (Playback menu) M a Print order

Kad štampate slike krišćenjem nekog od sledećih metoda, možete da odaberete koje će slike biti štampane i broj kopija svake od njih, i sačuvate tu elektronsku “redosled štampanja” informaciju na mem. kart. • Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju • Štampa povezivanjem aparata (A 97) sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (A 144) uklanjanjem mem. kart. iz aparta, ovako se mogu štampati i slike sa interne mem)

1

Prit. d u režimu reprodukcije.
Prikazan je meni reprodukcije.
Više o Reprodukciji

2

Koristite džojstik da izaberete Print order i pritisnite k.

Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

3

Izaberite Select images i pritisnite k.

Print order Select images Delete print set

67

Pritisnite H ili I da odedite br. selekcija se poništava.Meni Reprodukcije 4 Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku. Ako kopije nisu određene za slike.JPG 4/ 4 68 . Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali Date informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se Info štampaju. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u režim 12 ikonica. Print selec tion Pritisnite džojstik J ili Kda izaberete željene slike. kopija za svaku. Slike koje su odabrane za Print order se mogu prepoznati po w ikoni. Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati oznakom (y) i numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija Back koje se štampaju. Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. 15/05/2011 15:30 0004. Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja. 1 1 3 5 Više o Reprodukciji Odaberite da li želite da štampate datum fotografisanja i podatke o slici. Print order Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali Done datum fotografisanja za sve slike koje se štampaju.

69 . Jedino će datum i vreme na slikama biti štampani.05. o fotografiji.2011 C D Poništavanje postojećeg redosleda štampe Više o Reprodukciji Odaberite Delete print set u koraku 3(A 67) i pritisnite k da izbrišete redosled štampe za sve slike. datum fotografisanja i informacije će se opdštampati na slikama kada se korsti štampač koji je DPOF kompatibilan (A 144) i podržava štampanje datuma snimanja i inform. • Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order. Utiskivanje datuma ada se datum i vreme imprintuju na sliku preko Print date opcije (A 112)slike se štampaju sa datumom snimanja i vremenom kadaa su imprintovane.Slike sa impritovanim datumima mogu biti štampane i na štampačima koji ne printuju datume (A 69). za DPOF štampanje (A 101). preko priloženog USB kabla. i kad je Print date omogućen. Promena datuma preko pode[avanja Date and time ili Time zone u Time zone and date opciji u meniju za podešavanje nakon što je slika snimljena nema nikakav efekat na odštampani datum.Meni Reprodukcije B Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija Kada su opcije Date i Info uključene uprint order meniju. • Odštampani datum je datum kog je slika snimljena. 15. Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač.

Slide show Pause Start Loop 2 Prezentacija slajdova započinje. Pojaviće se (w) ikona kada se uključi opcija ponavljanja. 1 Džojstikom odaberite Start i pritisnite k taster. Više o Reprodukciji 3 Odaberite End ili Restart. Pause Restart End B 70 O Slide Show-u • Samo prvi kadar filma je prikazan u slide show-u (A 87). . • Maksimalno vreme prikaza je do 30 minuta i kad je Loop omogućen (A 116). ili J da vidite slike obrnutim redolsedom (držite pritisnutim da premotate). Pritisnite k taster da pauzirate prezentaciju. Da bi se prezentacija automatski ponavljala. izaberite End i pritisnite k taster da se vratite u meni reprodukcije ili izaberite Restart da ponovo pustite prezentaciju. o redu kako su snimane (držite pritisnutim da premotate). uključite Loop (petlja) i pritisnite k taster pre nego odaberete Start. jednu po jednu u automatizovanom slide show.Meni Reprodukcije b Slide Show c button (Playback mode) M d (Playback menu) M b Slide show Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici. Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija pauzirana ili završena.

Napomena. Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite. formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše zaštićene fajlove (A 117). 63) u re\imu reprodukcije. Zaštićene fotografije su prepoznatljive po s ikoni (A 9. 71 Više o Reprodukciji . Vidite ( “Izbor fotografija” (A 72) ).Meni Reprodukcije d Zaštita c button (Playback mode) M d (Playback menu) M d Protect Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.

Rot. Samo jedna slika može da bude selektovana za Welcome screen i Rotate image. pojaviće se ikona. Protect Back ON/OFF 3 Da primenite izbor slika. 72 . kontrolu zuma ka g (i) da pređete u prikaz preko celog ekrana. pritisnite k. kopija). • Print order > Select images (A 67) • Protect (A 71) • Rotate image (A 73) • Copy > Selected images (A 74) • Welcome screen > Select an image (A 105) • Delete image > Erase selected images (A 27) Protect Back ON/OFF 1 Više o Reprodukciji Pritisnite J ili Kda odaberete željenu sliku. ili f (h) da pređete u prikaz 12 ikonica.Meni Reprodukcije Izbor slika Ekran za odabir fotografija. Produžite na korak 3. kao što je prikazano s desna. će da se prikaže sa sledećim menijima. y . Pratite instrukcije na ekranu. Ponovite korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija. br. Protect Back ON/OFF 2 Pritisnite H ili Ida bi odabrali ili poništili selekciju (ili odred. Kada je ON (uključeno) selektovano. Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde.

Rotate image Rotate image Rotate image Više o Reprodukciji Back Rotate Back Rotate Back Rotate Rot 90° u suprotnom smeru Rot 90° u smeru kazaljke Pritisnite k taster da podesile orijentaciju. Slike snimljene u portretskoj orijentaciji (“tall“) mogu se rotirati do 180 stepeni u oba pravca.Meni Reprodukcije f Rotate Image c button (Playback mode) M d (Playback menu) M f Rotate image Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom. Slike se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru. Pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90 stepeni. Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A 72) za prikaz ekrana za rotaciju. 73 .

se kopiraju sa slikama. Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati.i MOV-formati fajlova se mogu kopirati. Više o Reprodukciji Camera to card Selected images All images B O kopiranju slika • JPEG. • Kad su slike izabrane za Print order (A 67) kopirane. pojaviće se poruka Memory contains no images. All images: Kopirajte sve slike. oznaka štampe nije kopirana. Ipak. Protect (A 71) podeš. i mem. . Selected images: kopirajte selektovane slike (A 72). mem. r: Kopirajte fotografije sa memorijske kartice na internu memoriju. • Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati. q: Kopirajte fotografije sa interne memorije na memorijsku karticu. Copy 2 Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k. C “Na Memoriji Nema Slika” Poruka Ukoliko nema snimljenih slika na memorijskoj kartici kada se pokrene režim repordukcije. kartice c button (Playback mode) M d (Playback menu) M h Copy Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice. Pritisnite d taster da prikažete ekran sa opcija kopiranjam i prekopirajte slike sa interne memorije na memorijsku karticu. (na memoriji nema slika).Meni Reprodukcije h Copy: Kopiranje između int. 1 Koristite džojstik da odaberete opciju destinacije gde će slike biti kopirane i pritisnite k. D 74 Više informacija Pogledajte “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131).

• Izmenjene kopije će biti sačuvane sa istim datumom i vremenom kao i originalne slike. prvo koristite D-Lighting a onda small picture ili crop kao poslednju funkciju izmene na toj slici. C Ograničenja u Izmeni Fotografije Dodatne funkcije editovanja Small picture i crop se mogu koristiti. Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte. C O editovanju slika Editovanje slika • Slike snimljene s Image mode (A 53) na P 4224×2376 ili m 1920×1080 se ne mogu editovati. Prva korišćena funkcija D-Lighting Small picture Crop • Fotografije ne mogu da se izmene dva puta sa istom funkcijom izmene. Pri izmeni fotografija mogu se javiti sledeća ograničenja. 75 . • Funkcije izmene mogu da se primene samo nad slikama koje su snimljene COOLPIX L120 aparatom. • Funkcije izmene nisu na raspolaganju ukoliko nema dovoljno slobodnog prostora na internoj memoriji ili kartici. Funkcija editovanja D-Lighting (A 76) Small picture (A 77) Crop (A 78) Opis Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. Isto tako originalne slike neće biti obrisane ukoliko se obrišu kopije kreirane funkcijama izmene. • Da koristite D-Lighting zajedno sa small picture ili crop. D Originalne slike i izmenjene kopije • Kopije koje su kreirane funkcijam izmene se neće obrisati ukoliko se obrišu originalne slike.Editovanje slika Funkcija editovanja slika Koristite aparat kako bi izmenili slike na aparatu i snimili ih kao odvojen fajl. Nije moguća dodatna izmena. Uvećajte sliku ili definišite kompoziciju kreiranjem kopije koja će da sadrži samo ono što je vidljivo na ekranu. • Slika koja je kreirana sa ovim aparatom ne može da se gleda na drugim aparatima i ne može da se prebaci na računar sa ovog aparata. osvetljavanjem tamnih porcija slike. Na raspolaganju su vam sledeće funkcije editovanja (A 131).

. odaberite Cancel i pritisnite k taster. Prikazaće se meni repordukcije. osvetljavanjem tamnih procija fotografije. Editovanje slika D-Lighting OK Cancel D-Lighting kopije mogu da se prepoznaju preko c ikone koja će se prikazati tokom reprodukcije. a izmenjena verzija sa desne. Originalna verzija će biti prikazana sa leve strane. kreirana je nova kopija sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Izaberite OK i pritisnite k taster. Da bi ste prekinuli D-Lighting.Editovanje slika I D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta D-Lighting može da se koristi kako bi se kreirale kopije sa uvećanim osvetljenjem i kontrastom. 15/05/2011 15:30 0004. 2 Koristite džojstik da odaberete I D-Lighting i pritisnite k taster. Kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi.JPG 4/ 4 D 76 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131).

Prikazaće se meni repordukcije. Umanjene kopije su zapamćene u JPEG formatu sa kompresijom od 1:16. umanjena kopija će biti kreirana Da bi prekinuli kreiranje kopije umanjene veličine. m 320×240. Kopije se prikazuju sa crnimokvirom. 2 Koristite džojstik da odaberete g Small picture i pritisnite k taster. 77 .Ova karakterisitka je značajna za slanje mejlovima.Editovanje slika g Small Picture: Decreasing Image Size Kreiranje umanjene kopije trenutne slike. i n 160×120 su dostupne veličine. odaberite No i pritisnite k taster. Yes No Create small picture file? D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Odaberite željenu veličinu i pritisnite k taster. Editovanje slika Small picture 640 × 480 320 × 240 160 × 120 4 Odaberite Yes i pritisnite k taster. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. l 640×480. Nova.

odaberite No i pritisnite k taster. odsecite sliku. 1 Rotirajte kontrolu zuma kag (i) u režimu repr. Save this image as displayed? Yes No C D 78 O veličini originalne slike Manja oblast odsečene slike znači i manju veličinu odsečene slike (broj piksela). preko celog ekrana da uvećate sliku.0 4. Odsečene kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi.Editovanje slika o Crop: Kreiranje odsečene kopije Kreirajte kopiju koja će da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu kada se prikaže u tokom uvećanja u repordukciji (A 64). 2 Editovanje slika Promenite kompoziciju kopije.0 3 Pritisnite d taster. Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite zum. Kako bi ste odsekli sliku u njenoj trenutnoj “uspravnoj” oruijentaciji. Potom uvećajte sliku za odsecanje. J ili K da pomerite polje na slici. . Kako bi ste odsekli sliku prikazanu u “uspravnoj” (portret) orijentaciji. slika je uokvirena crnom linijom u ekranu reprodukcijei ikonica za small picture B ili C je prikazana u levom delu ekrana reprodukcije. × 4. Kad je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili 160 × 120. prvo. Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Odsečena slika će biti prikazana u položenoj orijentaciji. Kreirana je odsečena kopija. Kako bi prekinuli kreiranje odsečene kopije. a potom ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu” orijentaciju. 4 Korsitite džojstik da odaberete Yes i pritisnite k taster. uvećavajte sliku sve dok crne trake sa obe strane ekrana ne nestanu. I. Odaberite na džojstikuH. koristite Rotate image opciju (A 73) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u položenoj orijentacviji.

zvuk može biti prigušen. snimanje se automatski zaustavlja. 79 . veličina fajla za jedan film je 4 GB i maksimalna dužina za film je 29 minuta. Prikazuju se trenutne opcije filma. 1100 Opcije filma 2 3 Spustite ugrađeni blic (A 7) Ako se filmovi snimaju sa podignutim blicem. Snimanje filmova i reprodukcija 27m55s 4 Pritisnite b (e snimanje filma)taster ponovo da zaustavite snimanje. bez obzira na kapacitet kartice (A 84). Filmovi se mogu snimati u bilo kom režimu snimanja (A 33).Snimanje filmova i reprodukcija Snimanje filmova Pomoću aparata možete da snimate HD filmove sa zvukom. kadar koji indicira polje koje se snima prikazuje se pre nego što počne snimanje podešavanjem Monitor settings (A 110) u setup meniju na Movie frame+auto info. Pri snimanju filma vidni ugao (oblast obuhvaćena kadrom) je uži u odnosu na snimanje fotografija. Kad je Movie options na n HD 720p (1280×720). 1 Uključite aparat i prikažite ekran režima snimanja. odnos je16:9 i film je snimljen kao što je prikazano desno. Snimanje počinje nakon što se monitor isključi. • Maks. ko vreme snimanja istekne. Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja filma. Osnovno podešavanje je n HD 720p (1280×720) (A 84). Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra. Pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje. Preostalo vreme snimanja prikazano je tokom snimanja.

kartice. • Zamućenje (A 128) vidljivo na monitoru tokom snimanja biće vidljivo i na snimljenoj slici.). 80 .) se mogu čuti kad reprodukujete filmove. zum nije koristio na početku snimanja filma. karticu klase 6 ili mem. Ako se dig. okrenite je kag ponovo da uvećate sliku pomoću digit. Kad pustite kontrolu zuma. battery or memory card may be hot immediately after using the camera. Observe caution when removing the battery or memory card. izbegavajte svetle objekte kao što je sunce. • Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma. Koristite sledeće metode u takvim situacijama. zumiranje objektivom. kartice veće brzine (A 130). okrećite i držite kontrolu zuma ka g što uvećava sliku korišćenjem optičkog zuma i zum se zaustavlja na maksimalnom optičkom zumu. 1.Snimanje filmova B Tokom zapisivanja filmova Kad se zaustavi snimanje filma. • U nekim situacijama autofokus ne funkcioniše kako se očekuje(A 25). koristite mem. Da redukujete ovaj efekat. autofokus. focus je zaključan kad je b (e snimanje filma) taster pritisnut i snimanje započeto (A 85). zuma. Ne otvarajte ležište baterije/ slota mem. snimanje može prestati neočekivano. • Na određenom dometu fokusa ili uvećanja mogu se pojaviti šare slične teksturi platna što je potpuno uobičajno kad se snimaju teksture slične mreži na senzoru (moare šare). itd.) u meniju filma. 1. B Snimanje filmova • Kad snimate filmove. film nije potpuno sačuvan dok je ekran snimanja prikazan. kartice. Uklanjanje mem. B Autofokus Snimanje filmova i reprodukcija • Kad je Autofocus mode u meniju filma na A Single AF (osnovno podeš. • The camera. Pre snimanja podesite Autofocus mode na A Single AF (osnovno podeš. • Postoji degradacija na slici kada se koristi digitalni zum.Kad koristite kartice manje brzine. Uperite aparat u drugi objekat koji je oda aparata udaljen kao i željeni subjekt. pritisnite b (e snimanje filma) taster da počnete snimanje i uperite aparat ka željenom subjektu. kartice ili baterije u toku zapisivanja filma može rešultirati u gubljenju podataka filma ili oštećenja aparata ili mem. refleksije sunca i električne sijalice pri snimanju filma.

• Pri korišćenju samookidača. kompenz. aparat čeka 10 sek. pre snimanja. aparat može da snima filmove kad su subjekti blizu aparata. ekspo. • pritisnite d pre snimanja za izbor D (movie) taba i podesite meni filma pre početka snimanja (A 82). omogućite elektronsku VR podešavanjem Electronic VR (A 85) u meniju filma. • blic neće odraditi. Proverite podeš. 81 Snimanje filmova i reprodukcija . • Za redukciju drmanja aparata. Ako je makro režim omogućen.Snimanje filmova C Dostupne funkcije sa snimanjem filma • Trenutna podeš. nakon pritiskanja tastera b (movie-record)onda se fokusira i počinje snimanje filma. balansa bele i opcija boje se primenjuju tokom snimanja filma.

Easy auto mode Image mode 82 .Snimanje filmova Promena opcija snimanja filma U meniju filma imate na raspolaganju sledeće opcije. Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. A 86 A 86 A 85 A 85 A 84 Prikaz menija filma 1 Snimanje filmova i reprodukcija Pritisnite d u režimu snimanja. Enhanced resolution Podesite povećanje rezolucije tokom snimanja filma. Electronic VR Podešavanja za elektronsku redukciju vibracije pri snimanju filma. ili pametnog režima portreta. režima scene. Easy auto mode Image mode 2 Pritisnite džojstik J. Sad možete da izaberete tab. Wind noise reduction Uključite ili isključite redukciju šuma vetra tokom snimanja filma. Movie options Izaberite tip filma. 1100 Pri korišćenju easy auto režima. pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova. Prikazuje se ekran menija.

Da izađete iz menija filma. Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). pritisnite d ili pritisnite J i izaberite drugi tab. Movie Movie options Autofocus mode Electronic VR Wind noise reduction Enhanced resolution 83 Snimanje filmova i reprodukcija .Snimanje filmova 3 Pritisnite H ili I da izaberete D tab. Možete da izaberete stavku iz menija filma. Movie Movie options Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution 4 Pritisnite K ili k.

• Veličina slike: 1280 × 720 piksela • bitrate filma: 9 Mbps Filmovi sa odnosom 16:9 su snimljeni. dužina video zapisa može da zavisi od tipa mem. kartice. karticu (klase 6 ili više). D 84 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Kad snimate važne događaje.Snimanje filmova Opcije filma Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Movie options Izaberite opciju za snimanje. 102 MB) 1 min 32 s 34 s 4 min 22 s Memorijska Kartica (4 GB)* 55 min 15 min 2 h 30 min n HD 720p (1280×720) (default setting) p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Sve cifre su pretpostavka: Max. • Brzina snimanja je oko 30 sličica u sekundi za svaku opciju. preporučuje se snimanje na mem. Bitrate je manji kad je scena statična. Ova rezolucija je pogodna za reprodukciju na širokom ekranuTV. snimanje može neočekivano da se zaustavi pri određenim uslovima snimanja. Format podržan od strane Apple Inc. C Opcije filma i maksimalno trajanje filma Opcija Interna memorija (Approx. • Veličina slike: 960 × 540 piksela • bitrate filma: 24 Mbps Filmovi sa odnosom 4:3 su snimljeni.. bitrate snimljenih filmova. * Maksimalna veličina fajla filma je 4 GB a maksimalno vreme snimanja za jedan film je 29 min. itd. Kad snimate filmove na internu mem. • Veličina slike: 640 × 480 pixels • bitrate filma: 3 Mbps p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Snimanje filmova i reprodukcija • bitrate filma je količina podataka filma snimljena u sekundi. Opcija n HD 720p (1280×720) (default setting) Opis Filmovi sa odnosom16:9 snimljeni su u HD rezoluciji. iako postoji još mesta na mem. .

Elektronska VR nedostupna. B Full-time AF Elektronska VR Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Electronic VR Snimanje filmova i reprodukcija Odaberite VR (redukcija vibracija) da li se koristi ili ne.Snimanje filmova Režim autofokusa Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. Opcija w On (default setting) k Off Opis Redukuje efekte drmanja aparata tokom snimanja. Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata dosta menja. Preporučeno je korišćenje Single AF da spreči interf. R je prikazano na početku snimanja(A 8). VR na On. 85 . Opcija A Single AF (default setting) Opis Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za početak snimanja filma. Aparat konstantno fokusira. Kad je el. Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena. zvuka aparata pri fokusiranju u toku snimanja.

U određenim situacijama. Pri snimanju. Promenite podešavanje i eksperimentišite da bi nasli idealno podešavanje za svaku situaciju. kao kad je subjekat slabo osvetljen.Snimanje filmova Redukcija šuma vetra Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Wind noise reduction Podesite da li ćete redukovati šum vetra ili ne. Siluete deluju oštro. Kad su promene u osvetljenju subjekta velike. željeni rezultati možda neće biti postignuti. pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge zvuke. Pogodno za snimanje na jakom vetru. Poboljšana rezolucija Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Enhanced resolution Snimanje filmova i reprodukcija Poboljšajte rezoluciju kad snimate filmove. 86 . najbolje bi bilo izabrati Off . Kad je ova opcija omogućena. Kad je Off izabrano ikona trenutnog podešavanja nije prikazana. Funkcija nije moguća. trenutno podešavanje je prikazano (A 8). Opcija Auto (default setting) Off Opis Automatski se poboljšava. Ne redukuje se šum vetra. Opcija Y On k Off (default setting) Opis Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na mikrofonu.

Premotavajte film unatrag po jedan frejm. Reprod. a potom pritisnite k da bi se izvršila operacija. filmovi se mogu prepoznati po ikoni opcija filma(A 84).Reprodukcija filma U režimu reprodukcije preko celog ekrana (A 26). Premotavanje se C nastavlja dok je pritisnuto k. Na raspolaganju su vam sledeće operacije. reprod. F I End G Nastavak reprodukcije. Snimanje filmova i reprodukcija Pause E Kraj pregledavanja i povratak u prozor reprodukcije. Pojaviće se dijalog za potvrdu. Pausing 5s Tokom indicator reprodukcije jač. Brisanje filmova Izaberite film i pritisnitel u modu pregledavanja preko celog ekrana (A 61) ili u modu pregleda ikonica (A 62). Reprod. i pritisnite k. Vidite “Brisanje fotografija” (A 27). Premotavanje se D nastavlja dok je pritisnuto k. Da bi pustili film. zvuka Za Rewind Advance Ikon A B Opis Premotavanje unazad.MOV 10s Koristite kontrolu uvećanja ka g (i)/f (h)da bi ste podesili jačinu tona. B O reprodukciji filma Samo filmovi snimljeni sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. Sledeće operacije su vam na raspolaganju tokom pauze. Premotavanje unapred. Pauziranje repordukcije filma. Premotavajte film unapred po jedan frejm. Pritisnite k da isečete neželjene delove filma tako da se čuvaju samo željeni delovi (A 88). Delete Current image Erase selected images All images 87 . otvorite prikaz preko celog ekrana u rež. Pritisnite džojstik J ili K a odaberete vrstu kontrole. se nastavlja kad pustite taster k. Kontrole repordukcije će da se pojave u vrhu ekrana. 15/05/2011 15:30 0010. se nastavlja kad pustite taster k.

kadar prikazan kad je film pauziran je početna tačka izmene. 1m30s 3 Pritisnite H ili I za izbor M kontrole (izaberite početnu tačku). 1m10s 5 6 Kada ste podesili. Pri izmeni filma. 1 2 Pustite željeni film i pauzirajte(A 87). Izmenjeni film je sačuvan. Yes No S ave O K ? 88 . i pritisnite k tatser. Tokom pregleda rotirajte kontrolu zuma na g/f da podesite jačinu zvuka. Prikazan je ekran izmene filma. Choose end point Snimanje filmova i reprodukcija Izaberite c (preview) i pritisnite k tatser za reprodukciju dela filma koji će biti sačuvan. Pritisnite J ili K da pomerite krajnju tačku na desni kraj završetka željenog dela filma. Tokom pregleda. Izaberite Yes i pritisnite k taster. Da izađete bez čuvanja izaberite No. pritisnite H ili I za izbor m Save i pritisnite k taster.Izmena filmova Željeni delovi filma mogu se čuvati kao posebni fajlovi. Choose star t point 1m20s 4 Pritisnite H ili I za izbor N (izaberite krajnju tačku). pritisnite k ponovo da zaustavite reprodukciju. Pritisnite na džojstiku J ili K za izbor I kontrole. pritisnite H ili I da izabereteO (return). Da otkažete. Pritisnite J ili K da pomerite početnu tačku do početka željenog dela filma. i onda pritisnite k taster.

D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131).Izmena filmova B O izmeni filmova • Film koji je izmenjen ne može se ponovo seći. 89 Snimanje filmova i reprodukcija . • Filmovi se seku u intervalima od jedne sekunde. Filmovi ne mogu da se seku a da traju manje od 2 sek. • Funkcije izmene nisu dostupne kad nema dovoljno slobodnog mesta na internoj mem. • Filmovi snimljeni na Movie options podešenom (A 84) na p iFrame 540 (960×540) ne mogu da se izmene. ili mem. kartici da bi se sačuvale izmenjene kopije.. Da isečete drugi deo filma. izaberite i izmenite originalni film.

TV ili štampač Isključite fotoaparat. 2 Povežite fotoaparat sa televizorom. Pri korišćenju audio/video kabla Povežite žuti konektor sa video ulazom na TV. HDMI mini konektor (Tip C) Na HDMI ulaz 90 . Yellow White Red Pri korišćenju HDMI kabla (kupuje se posebno) Povežite HDMI kabla na HDMI ulaz na TV. možete uživati u prikazu slika u HD kvalitetu konektovanjem aparata sa Tv om preko HDMI kabla (posebno se kupuje). Ako imate HDMI kompatibilan TV.Priključivanje na računar. a beli i crveni konektor sa audio ulazom. 1 Priključivanje na računar. TV ili štampač Priključivanje na TV Povežite fotoaparat sa televizorom da reprodukujete slike na televizoru.

Dok ste povezani sa televizorom. i onda povežite aparat pomoću HDMI kabla. Selekcija slika. • Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV. • Ne povezujte audio/video kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. TV ili štampač B O HDMI konekciji • HDMI kabl se ne dobija. • Podesite HDMI device control (A 119) na TV settings na On (osnovno podeš. Aparat će da se startuje u režimu reprodukcije. Kad kupujete HDMI kabl. proverite da jedan kraj kabla ima HDMI mini-pin konektor. B C Ako slike nisu prikazane na televiziji Pogledajte u setup meniju podešavanja za video režim da li aparat podržava standard koji koristi vaš televizor. Priključivanje na računar. Podešavanje video režima se vrši preko Set up meniju (A 103) Ý TV settings (A 119). • Za reprodukciju slika i filmova u HD rezolicij na HDMI-kompatibilnom TV. uverite se da su konektori dobro orijentisani. ekran fotoaparata će da bude isključen.). • Ne povezujte USB kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control) Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom reprodukcije. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika ili kontrole zuma za kontrolu reprodukcije na aparatu. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor. 91 . Držite pritisnut c taster da bi upalili aparat. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju kabla.i snimanje filmova sa Movie options (A 84) podešenim na n HD 720p (1280×720) ili više. prebacivanje između prikaza preko celog ekrana i prikaza 4 ikonice je moguće. i snimljene fotografije će biti prikazane na televizoru. reprodukcija i pauziranje.Priključivanje na TV 3 4 Prebacite televizor na video kanal. Kupite HDMI kabl. kada isključujete kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. B O konekciji kabla • Kada povezujete kabal. preporučuje se snimanje slika sa Image mode (A 53) podešenim na M 2048×1536 ili više. HDMI izlaz na aparatu koristi HDMI mini konektor (tip C). • Pogledajte dokumentaciju dobijenu uz TV za informacije o HDMI-CEC kompatibilnosti.

• Panorama Maker 5: Ovaj program spaja serije slika da bi kreirao jednu sliku panorame. radi kopiranja (transfera) slika na računar. Sačuvane slike se mogu pregledati i štampati. Karakterisitke izmene filmova i slika su takođe podržane. Pre povezivanja fotoaparata Instaliranje softvera Koristite priloženi ViewNX 2 CD i instalirajte softvere na računar. • Ukoliko koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129)možete da punite aparat na duže periode.Povezivanje sa računarom Upotrebite priloženi USB kabal kako bi ste povezli aparat sa računarom. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2).6. B Napomene o izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. 10. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata. 10. • ViewNX 2: Koristite “Nikon Transfer 2” da sačuvate slike sa aparata na računaru. or Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (version 10. pogledajte Kratko uputstvo. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata.8. 92 .11.5.4.5) Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije informacije o kompatibilnošću sa operativnim sistemima. Za više informacija o instalaciju programa. TV ili štampač Kompatibilni Operativni Sistemi Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate. Priključivanje na računar.

Povežite aparat sa računarem preko priloženog USB kabla. TV ili štampač 4 Uključite fotoaparat. Isključite fotoaparat. B Povezivanje USB kabla Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba. Priključivanje na računar. 93 . Monitor aparata će ostati uključen. Lampica napajanja će da se uključi.Povezivanje sa računarom Prebacivanje slika sa aparata na računar 1 2 3 Startujte računar na kome je instaliran Nikon Transfer. Kada povezujete USB kabal. uverite se da su konektori dobro orijentisani Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. kada isključujete USB kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom.

• Windows 7 Kad je prikazan Devices and Printers K L120 ekran. • Mac OS X Nikon Transfer 2 će automatski startovati kad je aparat povezan sa računarom ako je Yes izabrano u Auto-Launch setting dialogu podešavanja kad je ViewNX 2 prvi put instaliran. Priključivanje na računar. sve slike su prebačene na računar(osnovno podešavanje ViewNX 2). Source uređaj Start Transfer taster Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. izaberite Nikon Transfer 2 Import File. TV ili štampač 6 Potvrdite da je izvorni uređaj prikazan u opcijama transfera Source panela i pritisnite Start Transfer.Povezivanje sa računarom 5 Startujte “Nikon Transfer 2” na računaru. Dupli klik Import File na Devices and Printers K L120 ekranu. • Ako ima mnogo slika na mem. kliknite Import File using Nikon Transfer 2. Izaberite Import File using Nikon Transfer 2 u Change program dijalogu i kliknite OK. kartici. • Windows XP Kad je prikazan dialog akcije selekcije. potrajaće dok Nikon Transfer startuje. • Windows Vista Kad je prikazan AutoPlay dialog. • Vidite “ Ručno Startovanje Nikon Transfer 2” (A 96) za više informacija. kliknite Change program pod Import pictures and videos. 94 . kliknite OK.

ViewNX 2 će se automatski startovati i prebačene slike se mogu pregledavati. Kad je prebacivanje gotovo. Priključivanje na računar. 95 . TV ili štampač Za više informacija o korišćenju ViewNX. Diskonektovanje aparata Tokom prebacivanja ne isključujte aparat i ne diskonektujte ga od računara.Povezivanje sa računarom Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. 2pogledajte Help opciju (A 96). isključite aparat i USB kabl.

Za više informacija o upotrebi ViewNX 2 i Nikon Transfer 2 Za više informacija o ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2. startujte ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2 i izaberite ViewNX 2 Help iz Help menija. • Panorama Maker 5 se može instalirati na računar sa priloženog ViewNX 2 CD. i dupli klik na ViewNX 2 ikonu. 96 . • Nakon što se završi instalacija. ukoliko se ista ubaci u čitač karica ili sličan uređaj. kartica koju koristite podržana od strane čitača kartica. Duplim klikom na ViewNX 2 ikonica na desktopu će startovati ViewNX 2. slike se prvo trebaju prebaciti na memorijsku karticu preko aparata (A 74). otvorite Nikon Software > ViewNX 2 foldere u tom redosledu. karticu u čitač kartica ili sličan uređaj i pratite proceduru od koraka 5 (A 94). Mac OS X Odaberite Applications i dupli klik na ikonicu Panorama Maker 5. i onda kliknite Transfer ikonu u gornjem delu ekrana i izaberite Launch Transfer iz File menija. pratite postupak koji je opisan dole u tekstu za start 5. Klikom na ViewNX 2 ikonu na Dock takođe startuje ViewNX 2. Kreiranje Panorame sa Panorama Maker 5 • Uzmite seriju slika koje su napravljene u Panorama assist režimu scene (A 44) kako bi ste napravili jednu panorama sliku pomoću Panorama Maker 5. mogu se prebaciti na računar pomoću Nikon Transfera. D Nazivi fajlova slika i foldera Vidite “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). prvo startujte ViewNX 2. • Proverite da je mem. D Priključivanje na računar. Windows Odaberite Start meni>All Programs>ArcSoft Panorama Maker 5>Panorama Maker 5. TV ili štampač Starting ViewNX 2 Manually Windows Odaberite Start meni > All Programs > ViewNX 2 > ViewNX 2. pratite instrukcije sa ekrana ili pogledajte Help informacije koje se nalaze u Panorama Maker-u 5. D D D Ručno startovanje Nikon Transfer 2 Da startujete Nikon Transfer 2.Povezivanje sa računarom C Korišćenje Čitača kartica Fotografije koje su snimljene na memorijsku karticu. • Ubacite mem. • Za više informacija o korišćenju Panorama Makera. Mac OS X Otvorite Applications folder. • Da bi prebacili slike koje su snimljene na internoj memoriji aparata na računar.

Napravite Fotografiju Odaberite slike za štampanje preko Print order opcije (A 67) Priključivanje na računar. na duži period. • Ako punite aparat konstantno. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. Ne pridržavanje ovog upozorenja može da izazove oštećenje ili pregrevanje fotoaparata. 97 . definišite koje slike i koliko kopija će se štampati preko Print order opcije (A 67). Pratite proceduru ispod za štampanje slika. na raspolaganju su vam i sledeće opcije za štampanje fotografija: • Ubacite memorijsku karticu u DPOF-kompatibilni lsot na štampaču • Odnesite memorisjku karticu u foto radnju Za štampanje preko ovih metoda. D Štampanje Fotografija Kao dodatak na štampanje slika koje su prebačene na računar preko vašeg štampača ili direktnog povezivanja aparata sa štampačem. TV ili štampač Povežite sa štampačem (A 98) Štampajte slike jednu po jednu (A 99) Štampanje više slika (A 100) Isključi fotoaparat i diskonektuj USB kabl B O izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata.Povezivanje sa štampačem Korisnici PictBridge-kompatibilnih (A 144) štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara. koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129).

4 Upalite fotoaparat. Ukoliko ste pravilno povezali. uverite se da su konektori dobro orijentisani. Proverite podešavanja štampača. Kada povezujete USB kabal. 32 32 98 . kada isključujete USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom. Priključivanje na računar. Potom će se pojaviti ekran Print selection (2). pojaviće vam se PictBridge ekran 1 na aparatu. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB kabla. 1 2 Print selection 15/05 2011 NO. TV ili štampač 2 3 Uključite štampač.Povezivanje sa štampačem Povezivanje Fotoaparata i Štampača 1 Isključite fotoaparat.

5×7 in. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali 12 sličica. Paper size Default 3. 8 × 10 in.Povezivanje sa štampačem Štampanje Jedne po Jedne Slike Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u podešavanjima štampača odaberite Default. ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko celog ekrana. 99 . Postcard 100 × 150 mm 4 × 6 in. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. Copies 4 4 Odaberite Paper size i pritisnite k. TV ili štampač 2 Odaberite Copies i pritisnite k. PictBridge 0 0 0 prints Star t print Copies Paper size 3 Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k. 1 Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku i pritisnite k taster. 32 32 Priključivanje na računar. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 5 Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite k.5×5 in. Print selection 15/05 2011 NO.

8 × 10 in. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. Da bi ste koristili podešavanja štampača. Da bi prekinuli štampanje pritisnite k. 5×7 in. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size 3 Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster. Pojavljuje se Print menu ekran. . 1 Kada vam se prikaže ekran Print selection pritisnite d. TV ili štampač Štampanje počinje. Prikaz na ekranu će da se vrati na početni ekran za štampanje (korak 1) kada se završi štampanje. Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d. Printing 002 / 004 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija Štampanje Više Fotografija Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). Paper size Default 3.5×5 in. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 7 Priključivanje na računar. kliknite na Default u meniju za odabir veličine papira.Povezivanje sa štampačem 6 Odaberite Start print i pritisnite k. Postcard 100 100 × 150 mm 4 × 6 in. 2 Upotrebite džojstik da odaberete Paper size (veličinu papira) i pritisnite k.

• Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u 0 1 2 prints meni štampanja. se štampaju jedna po jedna. Star t print Cancel 101 . i pritisnite H ili I ta podesite broj kopija za svaku sliku. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size Print selection Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku sliku. Print all images ili DPOF printing i kliknite k taster.Povezivanje sa štampačem 4 Odaberite Print selection. • Prikazaće vam se meni s desna. • Prikazaće vam se meni s desna. TV ili štampač 10 1 1 3 Back 0 1 0 prints Star t print Cancel Print all images Sve slike sačuvane na mem. • Pritisnite džojstik J ili K tda odaberete slike. Za štampanje Print all images odaberite Start print i pritisnite k. • Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju po oznaci (y) i numeričkim indikatorom broja kopija koje će biti štampane. Za štampanje odaberite Start print i pritisnite k. kartici ili internoj mem. Slike za koje kopije nisu određene neće se štampati. Print selec tion Print selec tion Priključivanje na računar. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u meni štampanja. • Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prešli u prikaz 12 ikonica.

. Za štampanje odaberite Start print i prit. i A4. • Da vidite trenutni red štampe. Za štampanje slika. 8×10 in. Prikaz na ekranu će da se vrati na meni štampe (korak 2) kada se završi štampanje. A3. Printing 002 / 010 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija C Veličina papira Aparat podržava sledeće formate papira: Default (veličina papira podešena od strane štampača). • Prikazuje se meni s desna. 5×7 in.Povezivanje sa štampačem DPOF printing Štampajte slike za koje je kreirana naredba štampanja u Print order (A 67). 100×150 mm. . TV ili štampač Back 5 Štampanje započinje. Letter.. k. 4×6 in. DPOF printing 0 1 0 prints Star t print View images Cancel View images 10 102 Priključivanje na računar. 3.. Da bi ste prekinuli štampanje pre nego li su sve kopije odštampane pritisnite k.. k taster da se vratite u meni štampanja. Odaberite Cancel i prit. Biće prikazani samo oni formati koji su podržani od srane štamapča. ponovo pritisnite k.5×5 in. odaberite View images i pritisnitek.

Reset all Vrati sve na fabrička podešavanja. TV settings Podesite za konekciju sa televizorom. Print date Utiskivanje datuma na fotografije. Language Odaberite jezik koji će da se koristi za prikaz na ekranu. A 124 A 123 A 121 A 119 A 119 A 118 A 117 A 116 A 115 A 115 A 114 Osnovna podešavanja aparata A 105 A 106 A 110 A 112 A 113 103 . AF assist Uključuje ili isključuje AF-assist osvetljenje. Vibration reduction Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili mirne fotografije. Format memory/Format card Formatirajte internu memoriju ili memorijsku karticu. datum i vremensku zonu na fotoaparatu. Motion detection Podešavanja detekcije pokreta radi smanjenja efekta subjekta koji se kreće i potresa fotoaparata tokom fotografisanja. Monitor settings Podesite prikaz info o slici na ekranu i podešavanja osvetljenosti ekrana. Time zone and date Podesite sat. Firmware version Prikazuje verziju softvera aparata. Battery type Izaberite tip baterija.Osnovna podešavanja aparata Setup Meni Setup meni se sastoji od sledećih opcija. Sound settings Podesite pdešavanja za zvuk. Auto off Podesite vreme potrebno da aparat utone u režim mirovanja. Welcome screen Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat. Blink warning Podesite da li želite detekciju zatvorenih očiju kada fotografišete sa uključenom detekcijom lica.

Setup Meni

Prikaz Setup Menija

1

Pritisnite d.
Meni je prikazan. Kada koristite lagani auto režim, režim osmeha, režim scene ili pametni režim portreta, pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova.

Easy auto mode Image mode

2

Pritisnite džojstik J.
Sada možete da selektujete tab.

Easy auto mode Image mode

104

Osnovna podešavanja aparata

3

Pritisnite H ili I da odaberete z tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection

AF assist

4

Pritisnite K ili k.
Na raspolaganju su vam stavke iz setup menija. Upotrebite džojstik da bi odabrali i prihvatili podešavanja (A 11). Da bi napustili setup meni, pritisnite d ili J i odaberite drugi tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection AF assist

Setup Meni

Ekran Dobrodošlice
d button M z (Setup menu) (A 104) M Welcome screen

Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
None (default setting) Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen; prikazan je ekran režima slikanja ili reprodukcije. COOLPIX Prikazuje se ekran dobrodošlice, pa tek onda, ekran režima slikanja ili reprodukcije. Select an image Za ekran dobrodošlice koristi se slika snimljena ovim aparatom. Kad se prikaže ekran izbora slike (A 72), izaberite sliku i pritisnitek. • Nakon što je odabrana slika snimljena na aparatu, slika će da se prikazuje na ekranu dobrodšlice čak iako je originalna slika obrisana. • Slike snimljene sa Image mode (A 53) podeš. na P 4224×2376 ili m 1920×1080, i kopije slika kreirane u veličini 320 × 240 ili manje korišćenjem male slike (A 77) ili obreza (A 78) ne mogu da se koriste.

105

Osnovna podešavanja aparata

Setup Meni

Time Zone and Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Time zone and date

Podesite sat na aparatu.
Date and time Podesite sat i datum na fotoaparatu. Koristite džojstik kako bi podesili datum i vreme. • Obeležite stavku: Pritisnite J ili K (obeležavanje prelazi između D, M, Y, Hour, i Minute). • Izmenite obeleženu stavku: Pritisnite H ili I. • Podesite: Izaberite polje minuta i pritisnite k. Date format Izaberite redosled u kome će dan, mesec i godina biti prikazani između Year/ Month/Day, Month/Day/Year, i Day/Month/Year . Time zone Možete podesit vašu (w) vremensku zonu ili uključiti zimsko računanje vremena. Kada je odabran (x) vremenska razlika (A 109) se automatski prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani region. Veoma korisno kada putujete.
Date and time

D

M

Y

01 00

01 00

2011

Edit

106

Osnovna podešavanja aparata

Time zone and date 15/05/2011 15:30 London. Kada se odabere željena destinacija. Pritisnite I da bi je isključili. 11:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o Lima –04:00 Bac k Time zone 15/05/2011 06:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o.Setup Meni Podešavanje Vremenske Zone Destinacije Putovanja 1 Upotrebite džojstik da odaberete Time zone i pritisnite k. Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju. Biće prikazan Time zone meni. zone po gradovima. Casablanca Home time zone Travel destination 4 Pritisnite J ili K da bi odabrali vremensku zonu destinacije (Naziv grada). Time zone 15/05/2011 15:30 London. Pritiskom na H će te uključiti zimsko računanje vremena i pojaviće se W i vreme će se pomeriti za jedan čas unapred. L i m a Home time zone Travel destination 107 . Casablanca Date and time Date format Time zone D/M/Y 2 Odaberite x Travel destination i pritisnite k. Casablanca Home time zone Travel destination Osnovna podešavanja aparata 3 Pritisnite K. Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti od izabrane vremenske zone. Prikazaće se ekran za odabir vrem. pojaviće se Z ikona kada se aparat nalazi u režimu fotografisanja. Time zone 15/05/2011 15:30 London.

odaberite w Home time zone u koraku 2 i ponovite korake 3 i 4 da bi podesili vremensku zonu. 108 .Setup Meni C Baterija Sata Footaparat poseduje odvojenu internu bateriju samo za časovnik. slike se automatski snimaju sa datumom na njima. C w (Vaša Vremenska Zona) • Da bi prešli na našu vremensku zonu pritisnite w Home time zone u koraku 2 i pritisnite k. C D Osnovna podešavanja aparata Zimsko računanje vremena Kada zimsko računanje vremena počne ili se završava. Uštampavanje datuma na slike Omogućite Print date opciju (A 112) u setup meniju nakon što je vreme podešeno. Kada je Print date opcija uključena. Baterija sata se puni kada se puni glavna baterija preko AC adaptera. • Da bi promenili vašu vremensku zonu. uključite ili isključite zimsko računanje vremena i ekrana za odabir vremenske zone u koraku 4. i može da podrži rad sata i do nekoliko dana nakon deset sati punjenja.

Tahiti Alaska. Jakarta Beijing. Manama Abu Dhabi. Seoul Sydney. Guam New Caledonia Auckland. Fiji 109 . Anchorage PST (PDT): Los Angeles. Sao Paulo Fernando de Noronha Azores London. Hong Kong. Vancouver MST (MDT): Denver. Za vremenske zone koje nisu dole nabrojane namestite sat iz Date and time opcije. Riyadh. Berlin Athens. Phoenix CST (CDT): Chicago. Karachi Osnovna podešavanja aparata New Delhi Colombo. Lima Caracas Manaus Buenos Aires. Paris. Nairobi. Dubai Islamabad. Singapore Tokyo. UTC +/-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4. Ankara Moscow. Helsinki.5 -4 -3 -2 -1 ±0 Time zone Midway. Houston. Samoa Hawaii. Seattle. Mexico City EST (EDT): New York. Dhaka Bangkok. Casablanca UTC +/+1 +2 +3 +4 +5 +5.Setup Meni D Vremenske zone Fotoaparat podržava dole nabrojane vremenske zone.5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 Time zone Madrid. Kuwait. Toronto.

Photo info Informacije koje će da se vide tokom slikanja ili reprodukovanja. Brightness Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. (A 111) Image review • On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na ekranu nakon što je snimljena. Osnovna podešavanja aparata 110 . • Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena. Po defoltu je 3.Setup Meni Podešavanja ekrana d button M z (Setup menu) (A 104) M Monitor settings Podesite opcije ispod.

. Kadar koji indicira ugao preglednosti (oblast obuhvaćena u snimljenom filmu) prikazan je pre snimanja. 111 .JPG Show info 30 4/ 4 Prikazane su iste info. režim slikanja režim reprodukcije 15/05/2011 15:30 0004. Mreža nije prikazana kad se snima film.JPG Framing grid+ auto info 30 4/ 4 Dodatno sa info. Movie frame+ auto info 30 Dodatno sa info. prikazanim u Auto info. kao u Show info. Ako nema operacija nakon Auto info nekoliko sek. Polgedajte “Ekran” (A 8.Setup Meni Informacije o fotografijama Izaberite da li će info. prikazane su iste informacije kao za Auto info. Osnovna podešavanja aparata Hide info 15/05/2011 15:30 0004. Mreža kadriranja je prikazana kao referenca za kadriranje. Informacija se prikazuje (default setting) nakon neke operacije. o fotografiji biti prikazane. 9) za informacije o indikatorima na ekranu. prikazane su iste informacije kao za Auto info. prikazanim u Auto info. prikaz će biti isti kao Hide info.

Setup Meni

Print Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Print date

Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku. Ove informacije mogu da se štampaju i na štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena (A 69).
15.05.2011

f S k

Date Datum se utiskuje na fotografiju. Date and time Datum i vreme se utiskuju na fotografiju. Off (default setting) Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.

112

Osnovna podešavanja aparata

Za sva podešavanja osim Off (isključeno), ikona trenutnog podešavanja će se pojaviti na ekranu (A 8).

B

Utiskivanje datuma

• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene. • Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima. - Kada je režim scene podešen na Museum ili, ili kad je podešen Continuous pri korišćenjuPet portrait režima scene - Kad koristite sport kontinualni režim. - Kada je Continuous (A 57) podešen na Continuous ili BSS - Kada snimate filmove • Utisnuti datum sa postavkom Image mode (A 53) za O 640×480 će biti teške za čitanje. Odaberite N 1024×768 ili veće formate kada koristite utiskivanje datuma. • Datum se snima koristeći format izabran u setup meniju Time zone and date opcije (A 16, 106).

C

Utiskivanje Datuma i Redosled Štampanja

Kada štampate sa DPOF kompatabilnih štampača koji podržavaju štampanje informacija o fotografisanju i slika, moguće je koristiti opciju Print order (A 67)za štampanje takvih informacija na slikama koje nisu snimljene sa Print date opcijom.

Setup Meni

Smanjenje vibracija
d button M z (Setup menu) (A 104) M Vibration reduction

Definišite podešavanje redukcije vibracije za snimanje mirnih slika.Smanjenje vibracija efikasno smanjuje zamućenost, koja je prouzrokovana blagim mrdanjem ruku što stvara drmanje aparata, što se pogotovo događa kada se slika sa uvećanjem ili umanjenom brzinom zatvarača. Podesite smanjenje vibracija na Off kada koristite stativ za stabilizaciju aparata.
V On (hybrid) Redukcija vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Dodatno, elektronska redukcija vibracije procesira slike i uklanja efekte drmanja aparata u sledećim situacijama. • kad blic ne odradi • kad se koristi manja brzina zatvarača od1/60 sek • Kad je nedostupan Self-timer • Kad je Continuous na Single • Kad je ISO na 200 ili manje g k On (default setting) Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Off Smanjenje vibracija je isključeno.

Osnovna podešavanja aparata

Podeš. redukcije vibracije se može potvrditi na monitoru tokom snimanja (A 8, 21) (kada je izabrano Off, ikona se neće pojaviti na ekranu).

113

Setup Meni

Motion Detection
d button M z (Setup menu) (A 104) M Motion detection

Specify whether or not motion detection is used to reduce the effects of subject movement and camera shake when taking still pictures.
U Auto (default setting) When the camera detects subject movement or camera shake, the ISO sensitivity and shutter speed are automatically increased to reduce blurring. Note that motion detection is not active in the following situations: • When the flash is set to X (fill flash) • When the ISO sensitivity option (A 58) is set fixed at a particular value in A (auto) mode • When using Multi-shot 16 (A 57) • In the following scene modes: Night portrait (A 37), Dusk/dawn (A 38), Night landscape (A 39), Museum (A 40), Fireworks show (A 41), Backlighting (A 41), Pet portrait (A 43) • When using Sport Continuous mode (A 48) k Off Motion detection is disabled.

114

Osnovna podešavanja aparata

The motion detection setting can be confirmed in the monitor during shooting (A 8). When the camera detects shaking and increases shutter speed, the motion detection indicator turns green. When set to Off, no icon is displayed.

B

Napomene o smanjenju vibracija

• Za start red. vibracija je potrebno par sekundi nakon što se upali aparat, ili kad aparat prelazi iz rež. slikanja u režim reprod. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje pre nego što fotografišete.. • Usled karakt. funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno. • U nekim okolnostima možda red vibracija neće moći da u potpunosti eliminiše drmanje aparata. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije možda neće moći da redukuje efekte drmanja aparata ako je vibracija mnogo slaba ili jaka. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije ne funkcioniše ako je brzina zatvarača mnogo velika ili mala. • Kad je na On (hybrid), aparat autom. oslobađa zatvarač dva puta za svaku fotogr. i procesira sliku, pa je potrebno više vremena da bi se slika sačuvala. Shutter sound (A 115)čuće se samo jednom. Samo je jedna slika sačuvana.

D

Korišćenje smanjenja vibracija sa filmovima

Red. vibracija za snimanje filma može se podesiti sa Electronic VR (A 85) u meniju filma(A 82).

neki režimi scene automatski isključuju AF-pomoćno osvetljenje čak i ako je podešen na Auto (A 36-43). Osvetljivač ima domet od 6.) izabrano. 2 puta kada se fokusira.0 m (19 ft. kada je On (osnovno podeš. Auto (default setting) AF-pomoćno osvetljenje će da pripomogne pri fokusiranju subjekta koji je slabo osvetljen. Off Funkcija je isključena. čuće se jedan bip kada operacija uspešno izvršena. Aparat možda neće moći fokusirati ako je slabo osvetljenje. 115 .0 m (9 ft. • Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto. zvuk zatvarača se neće čuti sa nekim karakteristikama kao što je kontinualno snimanje ili BSS (best shot selector) ili sa snimanjem filmova iako je On izabrano. Button sound Uključite On ili isključite Off. i 3 puta kada se naiđe na grešku. I čuće se zvuk pri startovanju aparata. B Napomene o detekciji pokreta • Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u nekim od situacija.Setup Meni AF Assist d button M z (Setup menu) (A 104) M AF assist Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata kad je subjekt slabo osvetljen.) u maksimalnoj telefoto poziciji. Ipak.) na maksimalnoj široko-ugaonoj poziciji i 3. • Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman.) ili Off. 10 in. Osnovna podešavanja aparata Podešavanja zvuka d button M z (Setup menu) (A 104) M Sound settings Izvršite sledeća podešavanja zvuka. Shutter sound Izaberite On (osnovno podeš.

ÝTaster uključenja. c taster ili b (e movie-record) taster C Auto Off Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima: • Kad je meni prikazan: tri minuta • Rerodukcija slajdova (prezentacija): do 30 minuta . Aparat će preći u režim mirovanja nakon 30 sekundi kada je Auto off podešen na 1 min ili manje. prođe u režimu mirovanja. 1 min. A taster. 116 Osnovna podešavanja aparata B C O podešavanju zvuka Kad se ekran iksljuči da bi sačuvao napajanje Zvuk tastera ili zatvarača će se čuti kad se koristi Pet portrait režim scene . ili posle 1min kada je Auto off podešena na 5 min ili više. Sleep mode Ukoliko je selektovano On (osnovna postavka). Okidač. Auto off Odaberite koliko je potrebno vremena da prođe ukolikose ne izvrši niti jedna operacija da bi se aparat isključio: 30 s (osnovna postavka). • Aparat se isključuje nakon što 3min. i 30 min.Setup Meni Auto Off d button M z (Setup menu) (A 104) M Auto off Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije. aparat će preći u režim mirovanja ako se ne menja osvetljenost subjekta čak i pre nego li istekne odabrano vreme. 5 min. • Prekinite režim mirovanja i pokrenite ekran pritiskanjem bilo kojeg od sledećih tastera. • Lampa napajanja blinka u režimu mirovanja. Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje. aparat će ući u režim mirovanja (A 15).

kartice se permanentno brišu svi podaci. 117 .. Format card All images will be deleted! OK? Format No B Formatiranje Interne Memorije i Memorijske Kartice • Ne isključujte aparat ili otvarajte ležište baterije tokom formatiranja aparata. Format memory All images will be deleted! OK? Format No Osnovna podešavanja aparata Formatiranje Memorijske Kartice Kada se memorijska kartica ubaci u aparat. Format memory opcija će se pojaviti u setup meniju. Formatiranjem interne mem. Prebacite važne slike pre foramtiranja na računar. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti.Setup Meni Formatiranje Memorije/Formatiranje Kartice d button M z (Setup menu) (A 104) M Format memory/Format card Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu. Format card opcija će se pojaviti u setup meniju. ili mem. • Kada prvi put ubacite kartice koje su se koristile na drugim aparatima u ovaj aparat morate da ih formatirate pre nego li ih budete koristili. Formatiranje Interne Memorije Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu.

Czech Danish German (default setting) Spanish Greek French Indonesian Italian Hungarian Dutch Norwegian Polish Osnovna podešavanja aparata Portuguese Russian Romanian Finnish Swedish Turkish Ukrainian Arabic Simplified Chinese Traditional Chinese Japanese Korean Thai 118 .Setup Meni Jezik d button M z (Setup menu) (A 104) M Language Odaberite jedan od 26 jezika koji će se koristiti na aparatu.

Upozorenje na treptaj d button M z (Setup menu) (A 104) M Blink warning Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu detekcije lica (A 24) u sledećim situacijama. rezolucija se autom.). Portret čije su oči ostale zatvorene kada je odradio zatvarač. Kad je podešeno na Auto.Setup Meni Podešavanja za TV d button M z (Setup menu) (A 104) M TV settings Podesite za konekciju sa TV om. • G (Easy auto) režim • Portrait (A 36) ili Night portrait (A 37) režimi scena On Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima zatvorene oči. HDMI Izaberite HDMI izlaznu rezoluciju slike između Auto (osnovno podeš. Ý “Upravljanje Did someone blink? Ekranom” (A 120) Off (default setting) Upozorenje na treptaj nema efekta. Ukoliko se ovo desi. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) dozvoljava kompatibilnim uređajima da sarađuju između sebe. pojaviće Did someone blink? ekran na monitoru. 480p. Ý “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)” (A 91) Osnovna podešavanja aparata D HDMI i HDMI-CEC HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je multimedijalni interfejs. kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja. i 1080i. ili 1080i prema HD televizoru koji je povezan sa računarom. daljinskim za TV možete upravljati aparatom tokom reprodukcije. HDMI device control Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI kabla. podešava na 480p. pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da fotografišete. Kad je na On (osnovno podeš. je uokviren žutom linijom. 119 . Video mode Odaberite između NTSC i PAL. 720p. 720p.).

Ukoliko aparat detektuje više subjekata sa zatvorenim očima pritisnite J ili K tokom uvećanja kako bi pregledali lica. 120 . A taster ili b (e movie-record) taster. Did someone blink? Exit Funkcija Povećajte i prikažite lice osobe koja je trepnula Preži u prikaz preko celog ekrana Osnovna podešavanja aparata Kontrola g (i) f (h) Opis Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i). Odaberi lice koje će biti prikazano Obriši sliku l k Povratak u režim fotografisanja A b Pritisnite l taster. Pritisnite k taster. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h).Setup Meni Rukovanje the Did someone blink? Ekranom Sledeće operacije su vam na raspoaganju u Did someone blink? ekranu. aparat se vraća u režim fotografisanja. okidač. Ukoliko se ne izvrši niti jedna operacija u toku od par sekundi.

0 Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje Režim scene Opcija Scene menu (A 35) Hue adjustment in food mode (A 40) Pet portrait (A 43) Center Continuous Osnovno podešavanje Portrait Sport Continuous Meni Opcija Image mode (A 49) Sport continuous (A 49) Osnovno podešavanje N 1024×768 Continuous H Meni slikanja Opcija Image mode (A 53) White balance (A 55) Continuous (A 57) ISO sensitivity (A 58) Color options (A 59) Auto Single Auto Standard color Osnovno podešavanje R 4320×3240 121 .Setup Meni Resetuj sve d button M z (Setup menu) (A 104) M Reset all Kada odaberete Reset. sva podešavanja na aparatu će se vratiti na osnovne vrednosti. Pop-up Meni Opcija Flash mode (A 28) Self-timer (A 31) Macro mode (A 51) Exposure compensation (A 32) Auto Off Off 0.

Setup Meni Meni Filma Opcija Movie options (A 84) Autofocus mode (A 85) Electronic VR (A 85) Wind noise reduction (A 86) Enhanced resolution (A 86) Osnovno podešavanje HD 720p (1280×720) Single AF On Off Auto Setup Meni Opcija Welcome screen (A 105) Photo info (A 110) Image review (A 110) Brightness (A 110) Print date (A 112) Vibration reduction (A 113) Motion detection (A 114) AF assist (A 115) Button sound (A 115) Shutter sound (A 115) Auto off (A 116) Sleep mode (A 116) HDMI (A 119) HDMI device control (A 119) Blink warning (A 119) Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje None Auto info On 3 Off On Auto Auto On On 30 s On Auto On Off Ostalo Opcija Paper size (A 99. 100) Osnovno podešavanje Default 122 .

Da bi resetovali nabrojavanje fajlova na “0001”. • Sledeći meniji će ostati nepromenjeni posle Reset all operacije. Alkaline (default setting) COOLPIX (Ni-MH) Lithium LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije 123 . obrišite sve slike (A 27) pre nego li odaberete Reset all. Time zone and date (A 106).Setup Meni • Ukoliko odaberete Reset all takođe ćete obrisati i trenutni broj fajla (A 131) iz memorije. odaberite podešavanje za tip baterija koje koristite u aparatu. Shooting menu: Ručno podešavanje u White balance meniju (A 55) Setup menu: Slike registrovane za Welcome screen (A 105). Nabrojavanje će se nastaviti od najnižeg raspoloživog broja. i Battery type (A 123) Osnovna podešavanja aparata Tip baterijee d button M z (Setup menu) (A 104) M Battery type Kako bi bili sigurrni da vam aparat pravilno pokazuje kapacitet baterije (A 20). Video mode (A 119). Language (A 118).

x Back 124 Osnovna podešavanja aparata . COOLPIX L120 Ver.x.Setup Meni Verzija upravljačkog softvera d button M z (Setup menu) (A 104) M Firmware version Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.

i tečnost iz monitora ne sme da dođe u kontakt sa rukama. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike. Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor. Naglo ukidanje energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije. mogu izazvati kondenzaciju na proizvodu. očima i ustima. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene. tada dolazi do bele mutnosti na slici. 125 .Čuvanje aparata Briga o fotoaparatu Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera predostrožnosti: B B B Držite ga suvog Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti Nemojte ga ispustiti Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji. Vodite računa o pokretnim delivima i objektivu Ne primenjujte silu na poklopac objektiva. Ako se ekran polomi. B Isključite uređaj kada uklanjate izvor napajanja Ne vadite baterije kada je uređaj uključen. treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom. B Držite podalje od jakih magnetnih polja Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. B Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva. Čuvanje aparata B Izbegavajte nagle promene temperatura Nagle promene. ili dok se snimaju slike ili brisu. kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme. Ovi delovi se lako mogu oštetiti. ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod.

Briga o fotoaparatu C Baterija • Nakon kupovine zamenjivih punjivih baterija. 126 Čuvanje aparata . Prilikom kpovine one nisu napunjene. • Hladnim danima. Držite rezervne baterije na toplom mestu. • Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata. • Proverite nivo baterije kada uključite aparat. Ako je moguće nosite rezervne baterije. Pročitajte informacije iz “Dodatna oprema” (A 129) i dokumentacije dobijene sa punjačem baterije MH-73 (posebno se kupuje). kapacitet baterije slabi. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije. Zamenite bateriju kada više ne može da se puni. kada slikate važne prilike. Pobrinite se da je baterija potpuno puna pre izlaženja po takvom vremenu. Korišćene baterije su vredan izvor. promenite ih pre upotrebe. i promenite baterije ako je potrebno (A 20). Reciklirajte ih po pravilima.

Briga o fotoaparatu Čišćenje Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. Koristite duvaljku da očistite prašinu. Strana materija u fotoaparatu izaziva kvar i nije pokrivena osiguranjem. izbeljivač i druge isparljive hemikalije. Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu. Da otklonite prste i druge mrlje koristite suvu krpu blago brišite ne koristite silu. Nakon korišćenja fotoaparata na pesku ili plaži. 127 Čuvanje aparata . brišite objektiv sa mekanom krpicom. Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom. Objektiv Monitor Telo Ne koristite alkohol. koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka krajevima. i onda obrišite nežno sa suvom krpicom. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom kraju). obrišite pesak i so sa blago nakvašenom krpom. i onda detaljno osušite. prljavštinu i pesak. Prašinu otklonite sa duvaljkom.

Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. osim pri snimanju sa Continuous podeš. na bilo kojim sledećim lokacijama: • Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio • Izlagati temperaturama ispod –10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F) • Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60 % Da sprečite buđ. C Napomene o zamućenju Bele ili obojene linije svetla mogu se videti prilikom zumiranja svetlih objekata. Kad snimate u ovim režimima. izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. Ova karakteristika je poznata za TFT LCD ekrane. Ne utiče na snomljene slike. vertikalne linije. osim u Sport kontinualnom modu. Ova jfenomen poznat kao “zamućenje”. Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja. refleksije sunca i električno svetlo. . Ovo je karakteristika senzora i ne predstavlja kvar. • Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. na Multi-shot 16 i snimanju filmova. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili. javlja se kad jako svetlo pada na senzor slike. U modovima slikanja. Uključite fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja. Ovaj efekat poznat kao “zamućenje”. i ne znači kvar. Multishot 16 i režimu filma. Ako monitor počne da tamni ili treperi. Slike slikane ovim proizvodom neće biti pod uticajem. • Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. izbegavajte svetle objekte.Briga o fotoaparatu Čuvanje Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. • Kad kadrirate slvetle objekte. Zamućenje može izazvati diskoloraciju u nekim delovima slike. kao komete se mogu pojaviti na ekranu. nije kvar. 128 Čuvanje aparata C Napomena o ekranu • Monitor može da sadrži nekoliko piksela koji uvek svetle ili ne svetle. kao što je sunce. zamućenje nema nikakav efekat na sačuvane slike.

Ne mešajte baterije koje imaju različito vreme punjenja (A 126). 129 Tehničke karakteristike . EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti.Tehničke karakteristike Dodatna oprema punjač baterija/punjive baterije1 AC adapter USB Kabl Audio/video Kabl Poklopac objektiva • punjač baterija MH-73 (sadrži 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije) • zamenjive punjive baterije: punjive Ni-MH baterije ENMH2-B4 (set od 4 EN-MH2 baterije) AC Adapter EH-67 USB Kabl UC-E62 Audio Video Kabl EG-CP162 Poklopac objektiva LC-CP222 1 Kad koristite sa COOLPIX L120. 2 Dobija se uz aparat(ÝStrana 3 u Kratkom uputstvu). punite 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije odjednom sa punjačem baterija MH-73.

SDHC kompatibilne. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. 16 GB. 8 GB.Dodatna oprema Odobrene memorijske kartice Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom. Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem. Mem. 8 GB. 8 GB. kartica3 64 GB 64 GB – 2 GB1 2 GB1 2 GB1 2 GB1 4 GB. kartica SanDisk TOSHIBA Panasonic Lexar 1 2 SDHC mem. 8 GB. Proverite da li čitač podržava SDHC standard. 16 GB. 16 GB. SD mem. 32 GB 48 GB. 130 Tehničke karakteristike . 3 SDXC kompatibilne. kartice niže Speed Class. 32 GB SDXC mem. 32 GB 4 GB. 64 GB Ukoliko se koriste u čitaču. 12 GB. Proverite da li čitač podržava SDXC standard. 24 GB. 32 GB 4 GB. 16 GB. kartica2 4 GB. • Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB.

J P G Identifikator (ne prikazuje se na ekranu) Originalne slike. D SC N 00 0 1 . gde se dodeljuju novi brojevi fajlova počev od najvećeg u folderu. • Jedan folder može imati do 200 slika. karticu (A 117) ili ubacite novu mem. ukoliko folder već ima 200 slika. Kada broj slika u folderu dostigne 9999.MOV • Fajlovi se stavljaju u folder sa brojem i oznakom od 5 karaktera: “P_” tri broja za slike snimljene u Panorama assist režimu scena (e. “100NIKON”). A 44) i “NIKON” za sve druge slike (npr.Nazivi foldera i fajlova Slike i filmovi se čuvaju pod sledećim imenima. počinje od “0001”) Ekstenzija (označava tip fajla) Fotografije Filmovi . “101P_001”. kreiraće se novi folder za sledeću fotografisanu sliku. ili mem. imena fajlova se ne menjaju ali folderi dobijaju nove brojeve. startujući od najvećeg broja na medijumu (A 74). filmovi Male kopije Kropovane kopije D-Lighting kopije DSCN SSCN RSCN FSCN Broj fajla (automatski se dodaje redom. Brojevi fajlova se dodeljuju automatski od “0001”. nećete biti u mogućnosti da slikate nove slike dok ne formatirate internu mem. ili ste stigli do broja slike 9999. Ukoliko imate 999 foldera i oni sadrže po 200 slika. karticu. 131 Tehničke karakteristike .JPG . kreiraće se novi folder.g. • Fajlovi kopirani opcijom Copy>Selected images se kopiraju u trenutni folder. Copy>All images kopira sve foldere sa izvornog medijuma.

• Refokusira. čuvanje završeno. P This card cannot be used. • Korist. Da zadržite podatke. Aparat ne može da vrši Sačekajte da se poruka druge oper.Poruke greške Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na ekranu.slike. 87 18 18 132 . dok se čuvanje automatski ukloni.. • • • • Izaberite manju vel. ili se javila greška ovjektiva. Rešenje A Uverite se da je poklopac 15 objektiva uklonjen. kad je ne završi. zaključ. kart. 18 pravilno ubačena. kontaktirajte Nikon predstavništvo. Svi podaci na njoj će biti obrisani. 25. Ubacite novu kart. ponovo uključite aparat. Mem. • Potvrdite da je mem. 19 Mem. kartici. 123 24. je puna.. remove the lens cap. Ako greška nije uklonjena nakon što se isključili i uključili aparat. and turn the camera on. 106 14. kart nije formatirana za korišćenje u COOLPIX L120. 19 u “lock” poziciji. Q (blinks red) P Please wait for the camera to finish recording. Prekidač za zabranu upisa je Stavite ga u “write” poziciju. 130 • Proverite da li su 18 konektori čisti. N Memory card is write protected. Baterija je prazna. Izbrišite slike. odaberite Yes i kliknite k. Ekran Q Turn the camera off. odaberite No. kao i rešenja za njihovo uklanjanje. Format card? Yes No N Out of memory. fokusa. kart. Izvadite karticu i koristite internu memoriju. 50 25 Zamenite baterije. • Koristite odobrene kart. P Card is not formatted. O (blinks) N Battery exhausted. Namestite sat.. Aparat ne može da fokusira. Problem Poklopac nije stavljen na objektiv. 53 27. Greška u pristupu mem. Da formatirate. i prebacite podatke na računar pa je formatirajte. P This card cannot be read. Tehničke karakteristike Sat nije podešen.

87 • Proverite uslove za editovanje. Rešenje Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. Obrišite slike sa destinacije. • Izvadite mem. N All images are hidden. Slika se ne može izmeniti. N Image cannot be modified. N Memory contains no images. Ubacite novu karticu ili Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. Ne može se pregledati na – ovom aparatu. Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji. • Ne može se koristiti na filmu. Sledeće slike ne mogu biti 105 korišćene. data. kliknite d. A 117 Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova. Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici. za kopiranje slike. N Faj nije kreiran sa COOLPIX File contains no image L120. mem. 18 117 Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice.Poruke greške Ekran P Image cannot be saved. 27. N Cannot record movie. • SLike smanjene u veličini 320 × 240 ili manje napravljene preko crop ili small picture • Slike koje su snimljene u P 4224×2376 ili m 1920×1080 Nema dovoljno mem. – 70 133 . • Da kopirate sa interne memorije na karticu. Problem Greška u toku snimanja. Pojaviće se ekran za kopiranje i slike se mogu kopirati. P This file cannot be played back. karticu da reprodukujete slike sa inter. Pregledajte ga na računaru ili drugim uređajima koji su učestvovali u kreiranju ovog fajla. Odaberite memoriju sa većom brzinom snimanja.. 75 – 18 18 74 Tehničke karakteristike Greška pri snimanju filma.

Podignite blic kada koristite N Lower the flash. Ako se greška ponovi kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika. daberite – Odabrana veličina papira nije Resume i pritisnite k taster ubačena u štampač. Isključite fotoaparat i konektujte USB kabl ponovo. Night portrait i 41 Backlighting režime scene . da nastavite štampu.Poruke greške Ekran N This image cannot be deleted. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. 98 14 PR Printer error: check printer status. odaberite Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. 37. Ugrađeni blic je spušten. Ubacite papir. PR ketridž prazan. Tiho spustite blic. Blic je podignut pri snimanju filmova.* Proverite mastilo. Printer error: out of ink . Rešenje Onemogućite zaštitu. Zvuk spuštanja blica može biti snimljen. PR Printer error: check paper Greška štampača.* 134 Tehničke karakteristike Ubacite pravi papir. System error Q Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Isključite aparat izvadite i ponovo ubacite bateriju pa uključite fotoaparat. Nakon što – ste rešili problem.* PR Printer error: check ink Greška mastila. Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. odaberite – Printer error: paper jam Papir se zaglavio u štampaču.* PR Printer error: out of paper Nema papira u štampaču. 79 P Greška u konekciji sa Communications error štampačem. Problem Slika je zaštićena. Proverite štampač. N Raise the flash. A 71 N Destinacija je u istoj Travel destination is in vremenskoj zoni kao i vaša the current time zone.* Zamenite mastilo. 109 – 28. domaća vrem. zona. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu.* PR Izvucite papir.

A – * Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva. Rešenje Odaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu. 135 Tehničke karakteristike .Poruke greške Ekran PR Printer error: file corrupt Problem Greška usled greške na fajlu.

Ekran. Nema indikatora na monitoru Hide info je podešeno za Photo info. ili b (e movie-record) taster. Izaberite Show info. • Proveravajte sat redovno. 20 Uključen je standby rezim: pritsnite dugme za 13. • Ne može se krostiti pri snimanju filmova. Ekran podeš. slikanja. imaće oznake “00/00/0000 00:00” a filmovi “01/01/2011 00:00” . Očistite ga. fabričke. 106 112 108 136 . sve opcije su vraćene na kad se aparat uključi. Podesite datum i vreme pomoću Time zone and date opcije u setup meniju. 15 paljenje. • Baterija je hladna. pogledajte najčešće probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom. 93 Fotoaparat i TV su povezani audo/video kablom ili HDMI kablom.Rešavanje Problema Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano. Print date nedostupan. parametri i izvor energije Problem Monitor je crn • • • • • Monitor se tesko cita Fotoaparat se isključio bez upozorenja • • • • A 20 Fotoaparat je isključen. okidač. 30 Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom. 20 Fotoaparat se automatski isključio kako bi sačuvao 116 Uzrok / rešenje energiju. Datum i vreme snimanja nisu tačni Tehničke karakteristike 126 16 106 110 16. 90 Podesite osvetljenje monitora. • Slike snimljene pre nameštanja datuma i vremena “Date not set” indikator trepće u toku snimanja. Sat nije podešen. 110 Monitor je prljav. A taster. 127 Baterija je slaba. za datum i vremensku zonu se pojavljuje Baterija sata je prazna. c taster. • Utiskivanje datuma se ne može koristiti u Datum nije prikazan na slikama trenutnom rež. iako je omogućen Print date . Kad lampica blica trepce crveno sačekajte da se blic napuni. Pogledajte indeks strana u koloni desno za više informacija. Opcije fotoaparata su resetovane.

Rešavanje Problema Problem Monitor se isključuje. Uzrok / rešenje Temperatura baterije je visoka. Nakon blinkanja od 3 min. lampa napajanja treperi brzo. A 14 137 Tehničke karakteristike . aparat će se ugasiti automatski. Pritiskom na prekidač napajanja možete ga ugasiti sami.. Ugasite aparat i sačekajte da se paterija ohladi.

90. Podaci koji su već snimljeni će ostati. okidač. Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Pri korišćenju multi-16. • Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga 25 fokusira dobro. refleksije sunca i električna svetla.Rešavanje Problema Elektronski kontrolisani fotoaparati U ekstremo retkim slučajevima. sport kont. ako nije snimljeno nešto u toku kvara na memorijsku karticu ili ugrađenu memoriju. ili pri snimanju filmova. 57 • Koristite stativ i samookidač. Snimanje Problem Nisu slikane slike kada je pritisnut okidač. 114 • Koristite D (Best Shot Selector). 138 . 14 • Koristite blic. Uzrok / Rešenje • Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite A taster. 51 režimom scene. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. 26 Ne može da kor. 31 Zamućenje se javlja kad je aparat uperen ka 128 svetlim subjektima. 98 • Subjekat je previše blizu aparatu. Close-up 39. Ako je kvar ostao. sunce. izbegavajte svetle objekte. ili b (e movie-record) taster. Pokušajte 20. • Podesite AF assist na Auto u setup meniju. blic se puni. 34. 5. Svetle tačkice se pojavljuju na slikama sa blicom. • Baterija je slaba. 28 • Povećajte ISO sensitivity. A 10. 28 W (Off). slikanje sa easy auto režimom. npr.. U većini slučajeva je reč o spoljnim statičkim punjenjima. Tehničke karakteristike Slike su mutne. neobične karakteristike se mogu pojaviti na monitoru i fotoaparat može da prestane da funkcioniše. Isključite fotoaparat zamenite baterije i uključite fotoaparat ponovo. Bele linije koje se pojavljuju na monitoru. 30 Disconnect the HDMI cable or USB cable. Zapamtite da ukidanje energije može prouzrokovati gubitak podataka. vibracije ili detekciju pokreta. 58 • Koristite red. 12 • Kad se prikažu meniji pritisnite d taster. 115 • Greška fokusa. Isključite pa uključite fotoaparat. 93. 20 • Kada svetli lampa blica. 113. Isključite blic 7. ili makro režimom. Fotoaparat ne moze da fokusira. mod slikanja.

Objektiv je prljav. Nema zvuka kad se pusti zatvarač. Digitalni zum se ne moze koristiti u sledećim situacijama. AF-assist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene. Slike se pojavljuju mutnim. pa je brzina zatvarača mnogo Svetli pikseli se pojavljuju nasumišno na slici (“šum”). mala ili je ISO oset. 36. • Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa blicem. Slike su previse tamne (podeksponirane). • Izaberite manju ISO osetljivost. Očistite objektiv. • Subjekat je u kontrasvetlu. Uzrok / Rešenje • Blic je isključen W (Off). • Prozor blica je blokiran. 115 127 55 Tehničke karakteristike 28 58 7. Odaberite Backlighting režim. 41 32 139 . AF-assist lampa ne svetli. ili Pet portrait režim scene izabran • Kad je izabran pam. 28 35 48 60 Digitalni zum se ne moze koristiti. Nema zvuka u nekim režimima slikanja i podešavanjima. • Subjekt je izvan dometa blica • Podesite kompenzaciju ekspozicije. ili koristite blic i podesite režim blica na X (fill flash). mnogo velika.Rešavanje Problema Problem blic se ne uključuje. • Kad je Portrait. čak i kad je izabrano Auto. portreta • Kad je Continuous na Multi-shot 16 Image modenije dostupan. Boje su neprirodne. Night portrait. Off je selektovano za Sound settings > Shutter sound u setup meniju. rež. i kad je izabrano On. • Povećajte ISO osetljivost. • Sport continuous režim je odabran. 43 46 57 60 115 Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa režimom slike. 37. • Blic je isključen W (Off). 36-43. subjekt je mračan. Podesite kompenzaciju ekspozicije. balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti. 28 22 28 32 58 28. • Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni. • Šum se može smanjiti pomoću blica. Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. Slike su previse svetle(preeksponirane). A 7.

• Ne može se primeniti na filmovima • slike snimljene na Image mode podeš. Kada je blic podešen na V (auto with red-eye reduction). Promenite poziciju svetlosnog izvora. ili crop. A – 87 – 87 53 75 75 140 . Vertikalne šarene linije i kružne linije se javljaju na ekranu ili slikama. • Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima. Uzrok / Rešenje • Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog drugog fotoaparata. • Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa ovim aparatom. mogu se pojaviti vertikalne šarene linije i kružne linije. U fotoapratu redukcije crvenih očiju mogu se pojaviti oblasti na koje niste uticali redukcijom. small picture. • samo filmovi snimljene sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. In-Camera Red-Eye Fix may. umanjenim slikama. 37 Neočekivani rezultati kada je blic podešen na V (automatska redukcija crvenih očiju). A 34. Kad snimate sa backlighting ili kad je jak svetlosni izvor (sunčeva svetlost) u kadru. • Odaberite slike koje podržavaju D-Lighting. Koristite bilo koji drugi režim osim Night portrait. ili kadrirajte tako da svetlosni izvor ne ulazi u kadar i pokušajte ponovo. ili male slike. • Aparat ne može da izneni slike koje su napravljene na drugom aparatu. osim V (auto with red-eye reduction) i pokušajte ponovo da slikate. 28 – Reprodukcija Problem Fajl se ne može reprodukovati Tehničke karakteristike Ne moze da zumira sliku.Rešavanje Problema Problem Uzrok / Rešenje Ako slikate slike sa V (auto sa redukcijom crvenih očiju) ili napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih očiju kada je režim scene namešten na Night portrait. ili slikama koje su sečene ispod 320 × 240. Snimanje slika zahteva vreme. D-Lighting. za P 4224×2376 ili m 1920×1080 ne mogu se izmeniti. crop. Ne možete koristiti . 28. i promenite režim blica u bilo koje drugo podeš.

Zamenite 18 memorijsku karticu. • Za više informacija pogledajte Help opciju u ViewNX 2. karticu da štampate slike sa ne pojavljuju. Nikon Transfer 2 se nije 20 • Aparat je isključen.Uzrok / Rešenje A • Izaberite odgovarajuci Video mode ili HDMI 119 TV settings (Setup menu > TV settings). pokrenuo kada je priključen 20 • Baterija je prazna. 99. 92 • Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite je. papira. papira koju aparat podržava. 100 – Tehničke karakteristike 141 . – • Računar nije prepoznao aparat. • Memorijska kartica ne sadrži slike. 96 • Proverite da li imate kompatibilan operativni sistem. Ne može da izabere veličinu papira sa fotoaparatom. • Štampač automatski bira vel. aparat. 93 • USB kabl nije dobro povezan. veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u sledećim situacijama: • Štampač ne podržava vel. Izvadite memorijsku karticu da se gledaju slike sa ugrađene memorije. I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača. interne memorije fodoaparata. 91 • AV kabl ili USB kabl je konektovan sa aparatom dok je HDMI kabl diskonektovan. Problem Slike se ne prikazuju na televizoru. 18 Slike koje treba da se štampaju se • izvadite mem.

NIKKOR objektivi 4. i DPOF kompatibilan Fotografije: JPEG Filmovi: MOV (Video: H.5-94.3.1-5. 2100 mm objektiv u 35mm [135] formatu) kombin. Exif 2. TFT LCD sa anti refleksionom zaštitom i 5-slojnim podešavanjem osvetljenja Approx.3-in.5 m (5 ft. detekcija lica 7.5 cm (3-in. (approx. ukupno piksela: oko.) (srednja pozicija zuma) do ∞ Centar. 102 MB). 14.) to ∞ (W). stereo) • 14M (High) [4320×3240P] • 14M [4320×3240] • 8M [3264×2448] • 5M [2592×1944] • 3M [2048×1536] • PC [1024×768] • VGA [640×480] • 16:9 [4224×2376] • 16:9 [1920×1080] Veličina slike (pikseli) 142 . pomeranja senzora slike i elektronske VR (fotografije) Elektronska VR (za filmove) Contrast-detect AF • Approx.5mm (ugao pregleda ekvivalent.264/MPEG-4 AVC. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Interna mem. sa.). SD/SDHC/SDXC memory card DCF. sa 25-525 mm objektiv u 35mm [135] formatu) f/3. 50 cm (1 ft. approx. approx.4 in.) to ∞ (T) • Makro režim: 1 cm (0. Audio: AAC.8 12 elemenata u 9 grupa Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. 1.Specifikacije Specifikacije Nikon COOLPIX L120 Digitalni aparat Tip Piksela Senzor Objektiv Žižna daljina f/-broj Konstrukcija Digitalni zum Redukcija vibracija Autofocus (AF) Raspon fokusiranja (od objektiva) Izbor foskusnog polja Monitor Pokrivenost senzora (snimanje) Pokrivenost senzora (reprodukcija) Storage Tehničke karakteristike Compact digital camera 14. 921k-dot.1 miliona 1/2.48 miliona 21× optički zum. 8 in. tip CCD. 97% horizontalno i 97% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Approx.

Portuguese. 3200. do 9 ft. tačka (digitalni zum 2× ili više) Prog.) (ISO sensitivity: Auto) kontrola blica Interfejs Prenos podataka Video izlaz HDMI izlaz I/O terminal Podržani jezici ISO 80. Polish. centralno (sa 2× digitalnim zumom). HDMI mini konektor (HDMI izlaz).5 do 3. Indonesian. (Standardna izlazna osetljivost) Ekspozicija Merenje Kontrola ekspozicije Zatvarač Brzina Blenda Raspon Samookidač Blic Raspon (pribl. 7 h 45 min sa litijumskim baterijama (HD 720p) • Approx. Italian.Specifikacije ISO oset. 480p. 6400. Sport continuous režim (ISO 400-3200) 256-segmentna matrica. PTP može se birati između NTSC i PAL može se birati između Auto. Danish. 8 in. 890 snimaka sa litijumskim baterijama • Approx. 720p. Thai. Greek. Japanese. Chinese (Simplified and Traditional). 100.) TTL auto blic sa predblicom Hi-Speed USB MTP. Auto (ISO 80-800).0 EV u koracima od 1/3 EV) Mehanički i elektronski napajan zatvarač • 1/1000 -1 s • 4 s (Fireworks show scene mode) • 1/4000 -1/60 s (sport continuous režim) elektronski kontrolisan ND filter (-3 AV) selekcija 2 koraka (f/3.0 m (1 ft. 3 h 5 min sa alkalnim baterijama (HD 720p) • Approx. Swedish. auto ekspozicija sa detekcijom pokreta i kompenzacijom ekspozicije (-2. 10 in. Czech. Finnish. i 1080i Audio video izlaz/digital I/O (USB).) [T]: 1. Turkish. 520 snimaka sa EN-MH2 baterijama Filmovi: • Approx.7 [W]) Approx. 330 snimaka sa alkalnim baterijama • Approx. 800. Russian. DC ulazni konektor Arabic. 10 sekundi [W]: 0. Dutch. 400. Spanish.5 do 6. Romanian. Ukrainian • Četri LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije • Četri FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije • Četri EN-MH2 punjive Ni-MH baterije (dostupan odvojeno) • AC Adapter EH-67 (dostupan odvojeno) fotografije*: • Approx.0 m (5 ft. English.1 i f/8. German. 200. Hungarian. 1600. Korean. Norwegian. 4 h 25 min sa EN-MH2 baterijama (HD 720p) 1/4 (ISO 1222) Tehničke karakteristike Izvori snage Život baterije Navoj za stativ 143 . do 19 ft.0 to +2. French.

standard koji dozvoljava korišćenje infformacije sačuvane sa fotografijama za optimalnu reprodukciju boja kada se slike štampaju sa Exif-kompatibilnim štampačima. Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu. Podaci za litijum.9 × 76.3: Ovaj fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verziju 2.1 in. 109.4 × 3. • PictBridge: Standard razvijen u saradnji sa digitalnim fotoaparatima i industrijom štampača.Specifikacije Dimenzije (W × H × D) Težina Radna okolina Temperatura Vlažnost Approx. . kvalitet slike podešen na R 4320×3240.5 × 78. • DPOF: Digital Print Order Format je industrija koja se širom sveta koristi kako bi se štampale slike sa memorijske kartice. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije. Baterije u pakovanju su samo za probnu upotrebu. Izmereno na 23 (±2) °C (73 (±4) °F). blic uključen za svaki snimak.3 za digitalne aparate. dozvoljava da se slike sa fotoaparata direkto štampaju na štampaču bez konekcije sa računarom.3 oz) (sa baterijama i SD memorijskom kart) 0 do 40°C (32 do 104°F) manje od 85% (bez kondenzacije) • Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na potpuno napunjene LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije i radnu temperaturu od 25 °C (77 °F). * Na osnovu (CIPA) standarda za merenje trajanja baterije aparata. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije.) Approx. 144 Tehničke karakteristike B Specifikacije Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu.4 mm (4. • Exif version 2. Podržani standardi • DCF: Design Rule for Camera File System je standard koji se koristi širom sveta za industriju digitalnih fotoaparata da osigura kompatibilnost među drugim fotoaparatima. 431 g (15. Podaci za litijum. Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.1 × 3. zum podešavan za svaki snimak.

149 .

150 .

.

20 o Exposure compensation 32 m Flash mode 29 p Macro mode 51 c Playback mode 26 C Scene mode 35 n Self-timer 31 F Smart portrait mode 46 d Sport continuous mode 48 R 45 f button 4. 108 DC input connector 4 Delete 27. 87 Digital zoom 23 Direct print 97 D-Lighting 75. 12 Battery-chamber 5 Battery-chamber/memory card slot cover 5. 15 Aperture 24 Audio-in/Video-in jack 90 Auto flash 28 Auto off 15. 63. 62. 61. 61. 62. 10 c (Playback) button 5. 10 A Auto mode 50 l Delete button 5. 62. 129 145 . 64 g button 4. 64 h button 4. 10 A (shooting mode) button 5. 61. 23. 11 b (e movie-record) button 5.Index Symbols k (apply selection) button 5. 23. 34 EH-67 15. 76 DPOF 144 DPOF printing 102 DSCN 131 Dusk/dawn i 38 Technical Notes B Backlighting o 41 Batteries 14. 63. 108 Battery level 20 Battery type 15. 63. 64 j button 4 d button 5. 116 Autofocus 51. 63. 129 AF-assist illuminator 4. 85 Autofocus mode 85 D Daylight 55 Daylight saving time 16. 87 c D-Lighting 76 G Easy auto mode 34. 23. 123 E Easy auto mode 20. 115 Alkaline batteries 14. 14. 62. 64 i button 4. 23. 61. 27. 18 Beach Z 37 Best shot selector 57 Black and white copy n 41 Black-and-white 59 Blink warning 119 Brightness 110 BSS 57 Built-in microphone 4 Button sound 115 C Calendar display 63 Close-up k 39 Cloudy 55 Color options 59 Compression ratio 53 Computer 92 Continuous 57 Copy 74 Crop 78 Cyanotype 59 A AC adapter 15. 25.

123. 85 Focus lock 25. 130 Memory card slot 5. 18 Monitor 5. 50 Folder names 131 Food u 40 Format 19. 129 Exposure compensation 32 Extension 131 Eyelet for camera strap 4 Internal memory 18 ISO sensitivity 30. 11 Multi-shot 16 57 Museum l 40 H Halfway 13 HDMI 119 HDMI cable 90 HDMI input 90 HDMI mini connector 4 Help 35 N Nickel metal hydride batteries 14 Night landscape j 39 Night Portrait e 37 Nikon Transfer 2 92. 117 Formatting internal memory 117 FSCN 131 Full-frame playback mode 26. 54 I Identifier 131 Image mode 21. 93. 141 Lithium batteries 14 F File names 131 Fill flash 28 Fireworks show m 41 Firmware version 124 Flash 4. 30 Fluorescent 55 Focus 13. 48. 127 Monitor settings 110 Motion detection 114 MOV 131 Movie Editing 88 Movie menu 79. 53 Image review 110 Image size 53 Incandescent 55 Indicator lamp 5 O Off 28 Optical zoom 23 Optional accessories 129 146 . 30 Flash lamp 5. 61 Full-time AF 85 Technical Notes M Macro mode 51 Memory capacity 20 Memory card 18. 35.Index Electronic VR 85 Enhanced Resolution 86 EN-MH2 14. 24. 28. 117 Format memory card 19. 82 Movie playback 87 Movie settings 84 Multi selector 5. 58 J JPG 131 L Landscape c 36 Language 118 Lens 4. 96 Number of Exposures Remaining 20. 126. 8.

112 Print order 67 Print order (Date) 68 Printer 97 Protect 71 Shutter speed 24 Shutter-release button 4. 96 Paper size 99. 23 Single 57 Single AF 85 Sleep mode 116 Slide show 70 Slow Sync 28 Small picture 77 Smart portrait 46 Snow z 38 Sound settings 115 Speaker 4 Sport continuous mode 48 SSCN 131 Standard color 59 Strap 6 Sunset h 38 T Tabs 13 Thumbnail playback 62 Time zone 16. 98 USB/audio/video output connector 92. 20 Preset manual 56 Print 99. 24 Side zoom control 4. 20 Power switch 4. 31 Sepia 59 Setup menu 103 Shooting 20. 61. 106. 36 Self-timer 31 Self-timer lamp 4. 44 Panorama Maker 5 92. 14. 64. 22.Index P Panorama assist p 42. 109 Time zone and date 106 Tripod socket 5 TV 90 TV settings 119 Technical Notes R Recording movies button 5. 10 Playback menu 66 Playback zoom 64 Portrait b 36 Power 14. 144 Playback 26. 96 Vivid color 59 Volume 87 147 . 16. 106. 14. 10 Red-eye reduction 28. 30 Reset all 121 Rotate image 73 RSCN 131 U USB cable 93 USB connector and audio/video output 4. 100 Print date 16. 90. 93 S Scene mode 35. 10 Shutter sound 115 V Vibration reduction 113 Video mode 119 ViewNX 2 92. 24 Shooting mode button 5. 62. 100 Party/indoor f 37 Pet portrait auto release 43 Pet portrait O 43 Photo info 110 PictBridge 97. 20 Power-on lamp 4. 87 Playback button 5.

23. 87 148 Technical Notes .Index W Welcome screen 105 White balance 55 Wind noise reduction 86 Z Zoom control 4.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER Pčinjska 15a.com YP0L01(11) 6MM01011-01 . in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews). 11000 Beograd 011/64-56-151.No reproduction in any form of this manual. may be made without written authorization from NIKON CORPORATION. 30-87-004 E-mail: info@refot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful