Digitalni fotoaparat

Korisničko uputstvo

Sr

Sadržaj
Za vasu bezbednost .............................................................................................................................. ii UPOZORENJA............................................................................................................................................................ ii Saveti .......................................................................................................................................................... v

Uvod..........................................................................................................................................................1
O ovom uputstvu ................................................................................................................................... 1 Informacije i predostrožnosti ............................................................................................................ 2 Delovi foroaparata................................................................................................................................. 4 Telo fotoaparata ......................................................................................................................................................4 Stavljanje trake poklopca...................................................................................................................................6 Korišćenje blica ........................................................................................................................................................7 Displej ............................................................................................................................................................................8 Osnovne operacije...............................................................................................................................10 A (Režim snimanja) taster ...........................................................................................................................10 c (Reprodukcija) taster .................................................................................................................................10 b (e Snimanje videa) taster....................................................................................................................10 Džojskik ......................................................................................................................................................................11 Korišćenje menija.................................................................................................................................................12 Kretanje po tabovima........................................................................................................................................13 O okidaču..................................................................................................................................................................13

Prvi koraci............................................................................................................................................. 14
Stavljanje baterija ................................................................................................................................14 Baterije........................................................................................................................................................................14 Uključivanje i isključivanje ..............................................................................................................................14 Pode+avanje jezika, datuma i vremena.......................................................................................16 Stavljanje mem. kartica......................................................................................................................18 Vađenje mem. kartica........................................................................................................................................18

vii

Sadržaj Osnove fotografije i reprodukcije: G Easy Auto režim ....................................................... 20
Korak 1 uključite i izaberite G (Easy Auto) režim ....................................................................20 Indikatori prikazani u G (Easy auto) Režimu......................................................................................21 Korak 2 Kadrirajte.................................................................................................................................22 Korišćenje zuma ...................................................................................................................................................23 Korak 3 fokusiranje i fotografisanje...............................................................................................24 Korak 4 pregled i brisanje fotografija ...........................................................................................26 Pregled fotografija (Playback Režim) .......................................................................................................26 Brisanje fotografija...............................................................................................................................................27 Korišćenje blica .....................................................................................................................................28 Odabir fleš režima................................................................................................................................................28 Fotografisanje sa samookidačem ..................................................................................................31 Podežavanje svetline: Kompezacija ekspozicije .......................................................................32

Više o fotografisanju......................................................................................................................... 33
Odabir režima fotografisanja...........................................................................................................33 Laki Auto Režim ....................................................................................................................................34 Fotografisanje scena (Scene Režim)..............................................................................................35 Odabir režima scena ..........................................................................................................................................35 Odabir scene i fotografisanje (tipovi i karakteristike).....................................................................36 Fotografisanje za panoramu.........................................................................................................................44 Automatsko fotografisanje nasmejanih lica (Smart Portrait Režim) .................................46 Kontinualno fotografisanje (Sport Continuous) .......................................................................48 Promena podešavanja sport režima .......................................................................................................49 Auto Režim .............................................................................................................................................50 Makro Režim ...........................................................................................................................................................51 Promena A (Auto) Režim podešavanja (Shooting Menu) .......................................................52 Prikaz menija fotografianja.............................................................................................................................52 Režim slike (Kvalitet-Veličina) .......................................................................................................................53 Beli balans (podešavanje) ...............................................................................................................................55 Kontinualno.............................................................................................................................................................57 ISO Osetljivost .......................................................................................................................................................58 Opcije boja...............................................................................................................................................................59 Podešavanja koja se ne mogu koristiti istovremeno .....................................................................60

viii

..............84 Autofokusni režim ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................93 Povezivanje na štampač ..................................................................................................................................................................................63 Pogledajte bliže: Playback Zoom ........ 75 Funkcija editovanja fotografija .....................................................................67 b Slide Show........................................................................................................................................................................................77 o Crop: Kreiranje izreza...76 g Small Picture: Smanjenje veličine .................................................................................................................................................................................................................................. 100 ix . 79 Snimanje videa ..............................................................................................................................................................................................................................87 Editovanje filma........................................................................................................76 I D-Lighting: Pobolšanje svetline i kontrasta .............86 Povećanje reprodukcije .........................85 Redukcija šuma vetra .92 Pre povezivanja fotoaparata ............................90 Povezivanje na računar...........................................................................................................................................................82 Opcije filma....................................................................62 Prikaz kalendara ...........................................................98 Štampa jedne slike..............................................................................................................92 Prebacivanje fotografija na računar .................................................................................................................85 Elektronski VR .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sadržaj Više o reprodukciji.....................................................64 Meni reprodukcije..............................................................................................................................................................................................74 Editovanje fotografija ..........................................................75 Editovanje fotografija...............................................................................78 Snimanje videa i reprodukcija .97 Povezivanje na štampač..............................86 Reprodukcija filma..............................................................................99 Štampa više slika ...................71 f Rotiranje slike..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 h Kopiranje ..............................................................................................88 Povezivanje na TV.... 90 Povezivanje na TV ..................................................87 Brisanje filma.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66 a Redosled štampe................................................................. računar i štampač......................................................................................................................................................................................................................................................................70 d Zaštita.......................... 61 Operacije na celom kadru......................................................................................................................79 Promena ppodešavanja...................................................................................................................................................................................................................................................61 Višestruki pregled slika: Thumbnail Playback.........................................................................................................................

..................................... 119 Resetovanje podešavanja................................................................................ 124 Briga o paparatu .................................................... 144 Index ............................................................ 118 TV podešavanja................................................ 116 Formatiranje................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 141 Podržani standardi ................................................................................................................................................................................................................ 110 Štampa datuma . 115 Podešavanje zvuka ..................... 136 Specifikacija .....................................................................103 Meni podešavanja ................................ 131 Poruke o greškama...........................................................129 Dodatna oprema.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 145 x .......... 130 Imena fajlova i foldera....................................................................................................................................................................................................................................................... 128 Tehničke beleške ........................................................... 112 Redukcija vibracija............................................ 113 Detakcija pokreta ..... 121 Tipovi baterija............................................................................... 115 Automatsko isključenja.......................................................................................................................Sadržaj Osnovna podešavanja fotoaparata............................ 103 Ekran dobrodošlice........................................................................................................... 127 Skladištenje................................................................................................................................................................................................................. 114 AF Asistent .......................... 117 Jezik ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 123 Verzija upravljačkog softvera.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 119 Upozorenje na treptaj.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................125 Briga o aparatu................................ 106 Podešavanje displeja ......... 132 Poteškoće...................... 105 Vremenske zone i datum..... 125 Čišćenje............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 129 Odobrene memorijske kartice.............................................................................................................................................................................................

Informacije o zaštitnim znacima • Microsoft, Windows and Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama. • Macintosh, Mac OS, i QuickTime su zaštitni znaci Apple Inc. iFrame logo i iFrame simbol su zaštitni znaci Apple Inc. • Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc. • SDXC, SDHC i SD Logos su zaštitni znaci za SD-3C, LLC. • PictBridge je zaštitni znak. ) logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili • HDMI, ( registrovani zaštitni znaci za HDMI Licensing LLC. • Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji koja dolazu uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika prava.

Uvod Prvi koraci Osnovi fotografije i reprodukcije: G Lagani Auto režim Više o fotografisanju Više o reprodukciji Editovanje fotografija Reprodukcija i snimanje filmova Povezivanje sa televizorom, kompjuterom i štampačem Osnovno podešavanje fotoaparata Upotreba i briga o fotoaparatu Tehničke karakteristike

i

Za vašu sigurnost
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka korišćenja proizvoda. Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat. Posledice koje mogu biti rezultat ne izvršenja do primećivanja nabrojane su kao mere predostrožnosti u ovom odeljku i prikazane su sledećim simbolima:
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što počnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.

UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara Ako primetite dim ili neki neobičan miris koji dolazi iz uređaja ili AC adaptera, isključite AC adapter i izvadite odmah bateriju, vodeći računa da se ne opečete. Nastavak operacije bi mogao izazvati povrede. Nakon vađenja baterije, odnesite uređaj u autorizovani Nikon servis radi provere. Ne rastavljati Diranje unutrašnjih delova fotoaparata i AC adaptera može izazvati povredu prava. Popravke moze vršiti samo kvalifikovani tehničar. Ako se fotoaparat ili AC adapter otvori prilikom pada, odnesite ga u Nikon autorizovani servis radi provere , nakon isključivanja proizvoda ili vađenja baterija. Ne koristite aparat ili AC adapter u prisustvu zapaljivog gasa Nemojte koristiti elektronske uređaje u blizini zapaljivog gasa, zato što to može izazvati eksploziju ili požar. Budite obazrivi kada koristite kaiš fotoaparata Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata ili ga davati deci. Držati ga van domašaja dece Posebna briga bi trebalo da se vodi da se spreči da deca stave baterije ili druge male delove u usta i progutaju ih.

ii

Ne koristite sa putnim konverterima ili adapterima dizajniranim za konvertovanje voltaže. ne izlažite toploti ili plamenu . • • • • • • Koristite odgovarajuće kablove Kada povezujete kablove u ulazne i izlazne portove. Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kada rukujete sa bat. ako koristite AC ad. dođe u kontakt sa odećom ili kožom. mogu da iscure ili eksplodiraju ako se sa njima ne postupa pravilno.. ne stavljajte ga ispod teških objekata. rizikujete strujni udar. • EN-MH2 punjive baterije koriste se samo sa digit. Ako se ne pridržavate ovoga. prekinite sa korišćenjem. • Ubacite baterije ispravno. Kad ih zamenjujete sa EN-MH2-B2 baterijama (posebno se kupuju). isperite odmah sa vodom. Nikon aparatima i kompaktibilne su sa COOLPIX L120. • Nemojte ih čuvati ili prenositi sa metalnim delovima kao što su šnale i ogrlice. modifikujete naponski kabl. Ako se ne pridržavate ovoga. Ne kobinujte stare i nove ili bat. Ako ne uradite to. koristite originalni punjač. rizikujete strujni udar. Ako se ne pridržavate ovoga možete oštetiti proizvod. različitih proivođača i tipova. Ne punite baterije pri grmljavini.. • Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi. tako ćete održati saglasnost sa propisima o proizvodu. ili sa DC-to-AC inverterom.Za vašu sigurnost Budite obazrivi kada rukujete sa baterijama Bat. rizikujete strujni udar. nastavak korišćenja može dovesti do požara. za ovaj proizvod (A 14). • Koristite samo odobrene bat. iii . Ako se ne pridržavate ovoga. Obratite pažnju na sledeće pri punjenju bat. Nemojte da oštetite. • Ako primetite neku promenu na bateriji kao diskoloracija ili deformacija. • Nemojte izlagati baterije prekomernoj toploti ili plamenu. koje se koriste u ovom fotoaparatu: • Pre nego što zamenite bat. proverite da je isključen. • Kad punite Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH bat. Ne držite punjač baterija i naponski kabl mokrim rukama. proverite da je aparat isključen. • Ako tečnost iz oštećene bat. koristite samo one kablove koje preporučuje ili prodaje Nikom. Da bi izbegli oštecenje proizvoda obavezno sklonite bateriju kada se skroz isprazni. Ako se ne pridržavate ovoga. rizikujete strujni udar. Ako se izolacija ošteti i žice se postanu izložene. obratite se Nikon autorizovanom servisu. (posebno se kupuju) Držite suvim. kupite dva pakovanja (sa po četiri baterije). • Baterija je sklona da curi kada je u potpunosti prazna. • Nemojte skraćivati ili rastavljati baterije i nemojte im skidati izolaciju. Uklanjajte prašinu suvom krpom.

) od subjekta. tada ne bi trebalo koristiti blic na udaljenosti manjoj od 1 metra(3 ft. iv . Korišćenje CD-ROM u audio CD uređaju može dovesti do gubitka sluha ili oštećenja uređaja.Za vašu sigurnost Budite pažljivi sa pokretnim delovima Budite pažljivi da ne povredite prste kada radite sa objektivom i drugim pokretnim delovima fotoaparata. Nemojte aktivirati blic kada dodirujete osobu ili objekat Ako se ne pridržavate ovoga može doći do opekotina ili požara. Elektromagnetni talasi koji potiču od ovog aparata mogu poremetiti rad električnih sistema aviona ili instrumenata u bolnici. CD-ROMs CD-ROM na kome su program i uputstvo na smete reprodukovati u audio CD uređaju. Pridržavajte se mera predostrožnosti kada koristite blic Korišćenje blica u blizini očiju subjekta koji fotografišete može izazvati privremeno smanjenje vida. Pratite instrukcije bolnice prilikom korišćenja u bolnici. Posebnu pažnju treba obratiti kada fotografišete decu. Izbegavajte dodir sa tečnim kristalom U slučaju da se polomi ili napukne monitor. vodite računa da se ne povredite sa delićima stakla i da sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili da dođe u dodir sa ustima ili očima. Isključite aparat u bolnici i avionu Isključite kad ste u avionu prilikom poletanja i sletanja. 4 in.

Perite ruke nakon korišćenja. • Povezivanje uređaja sa ulazom i izlazom različito od toga kako je povezan prijemnik. moze izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama.S. korisnici se mogu ohrabriti da pokušaju da poprave smetnje primenom jednom ili vise mera koje slede: • Okretanjem ili promenom mesta prijemnoj anteni. a koje nisu posebno odobrene od strane Nikon korporacije. Korišćenje drugih kablova moze prekršiti granice akta 15 B klase FCC pravilnika. 1300 Walt Whitman Road Melville. Svejedno. PREDOSTROŽNOSTI Modifikacije FCC zahteva od korisnika da ga obaveste o bilo kakvim modifikacijama koje su napravljene na ovom uređaju. • Povećanjem razdaljine između uređaja i prijemnika. New York 11747-3064 USA Tel: 631-547-4200 v .A. Beleške za korisnike u Kaliforniji UPOZORENJE Manipulisanje sa kablom ovog proizvoda može vas izložiti hemikaliji poznatoj u Kaliforniji. Nikon Inc. shodno aktu 15 iz FCC pravilnika. moze izazvati oštećenja kod rađanja ili neke druge reproduktivne štete. Ovaj uređaj stvara. Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u klasi B digitalnih uređaja. • Konsultujte se sa ovlašćenim zastupnikom ili sa tehničarom radio ili TV stanica. koristi i moze zračiti energiju radio frekvencije i ako nije instaliran i ne koristi se u saglasnosti sa instrukcijama..Napomene Napomena za korisnike iz U. nema garancije da se smetnje nece pojaviti u instalaciji. Kablovi za povezivanje Koristite kablove koje prodaje ili preporučuje Nikon. koje se mogu ograničiti uključivanjem ili isključivanjem fotoaparata. Ako ovaj uređaj pravi štetne smetnje kod radio ili TV prijema. Ove granice su postavljene da obezbede razumnu zaštitu naspram štetne smetnje u instaliranju.

ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Ovaj proizvod je napravljen da se može odložiti samostalno na odgovarajućim mestima za to.Napomene Napomene za korisnike iz Kanade UPOZORENJE Ova B klasa digitalnih uređaja ispunjava sve uslove Kanadskog ICES-003. Napomena za korisnike iz Evrope Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod može samostalno odložiti. vi . • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo. bez obzira da li su označene ovim znakom ili ne. napravljene su da se mogu samostalno odložiti na odgovarajućim mestima za to. Ovaj simbol na bateriji pokazuje da se baterija može samostalno odložiti. Nemojte ga bacati sa ostalim kućnim otpadom. Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama: • Sve baterije.. Nemojte ih bacati sa ostalim kućnim otpadom. • Za više informacija kontaktirajte lokalnog prodavca ili predstavništvo.

aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovno podešavanje. Ilustracije i prikazi na ekranu Ilustr. Ukoliko je ubačena memorijska kartica. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica. informacije koje bi trebali pročitati pre upotrebe aparata. Simboli i Konvencije Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna.Uvod O uputstvu Hvala sto ste kupili Nikon COOLPIX L120 digitalni aparat. kao i nazivi tastera i poruka biće označeni zadebljanim tekstom.” • Podeš. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe. C A Napomene • Secure Digital (SD) mem. korišćeni su sledeći simboli i konvencije: Uvod B Ova ikona predstavlja upozorenje. i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju. sve nove slike će da budu snimljene na karticu a operacije brisanja. C Memorijske kartice Fotografije snimljene sa ovim fotoaparatom mogu da se snime na ugrađenu memoriju aprata ili na izmenljivu memorijsku karticu. Memorijska kartica se mora izvaditi iz fotoaparata pre nego što se formatira interna memorija ili se interna memorija želi koristiti. ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu. Ova ikona označava da postoji više informacija dalje u uputstvu ili u Brzom vodiču za početnike. dodatne informacije koje će Vam pomoći pri korišćenju aparata. i SDXC mem. SDHC mem. Ova ikona predstavlja napomene. kako bi se sprečilo oštećenje kamere. i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od stvarnosti. ili informaciju koja treba da bude pročitana pre upotrebe. pregledanja i formatiranja će se odnositi i primenjivati samo na fotografije koje se nalaze na memorijskoj kartici. D Ova ikona predstavlja rešenje. Ovo uputstvo je napravljeno kako bi ste uživali u pravljenju fotografija sa vašom Nikon digitalnom kamerom. kartica. 1 . Primeri prikaza na ekranu U ovom uputstvu. kartica.” • Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju.

Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije. prenositi. prepisivati ili prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku. napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno.nikon-asia.Informacije i Opreznosti Life-Long Learning Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci.europe-nikon. Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera. Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda. • Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave. kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima: • Za korisnike u U. Pogledajte URL ispod za kontakt informacije: http://imaging. • Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo nepravilnom upotrebom ovog proizvoda • Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne. i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju.com/support/ • Za korisnike u Aziji. KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽEDA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.com/ • Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.com/ Uvod Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska kola.nikonusa. bez Nikonovog pismenog odobrenja. bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileru Nikon (adrese predstavništva su posebno navedene). odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs). Pre Pravljenja Važnih Fotografija Pre nego li počnete da pravite fotografije tokom važnih događaja (kao što je venčanje ili pre nego li ponesete kameru na putovanje).com/ Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu. baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola.: http://www. rešenjima.nikon. bilo kom značenju. 2 . Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva.S.A. O Upustvima • Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati. Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www.

javnim propusnicama ili kuponima. Briga o privatnosti podataka je u potpunosti odgovornost korisnika. da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade. hartije od vrednosti. čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak. Takođe. muzika. Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite memorijske uređaje. lične karte i kupone.” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca. budite sigurni da ste zamenili i slike sa ekrana dobrodošlice (A 105). filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. • Pridržavajte se napomena o zaštiti prava Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine. 3 . Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera. kao što su propusnice i kuponi za hranu. kao što su slike. kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno. Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja. kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno. mape. ne kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade. vladine akcije ili lokalne akcije. Uvod Disposing of Data Storage Devices Uklanjanje Memorijskih Uređaja Imajte na umu. računi.Informacije i Opreznosti Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom skenera. licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih grupacija. obrišite sve svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje. Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu. sliek vedrog neba). • Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac. digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu. crteži. • Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane privatnih kompanija (akcije. čekovi. osim kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije. ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer. što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. sertifikati. itd). kovanice. Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe zakonom zabranjeno. slike. duborezi.

...............................79 7 8 9 10 Ušica za kaiš .......................35 Okidač .......................6 Blic ..........................................................................90 12 Pin poklopac ................. 98 13 m taster za izvlačenje blica ........................................ 23 f : Široko .64 j : Pomoć ..................... 20........................................................................................................31 AF-assist lampa ............. 129 USB konektor i audio/video izlaz 90..................... 28 14 Bočna kontrola zuma ......23 15 Objektiv ... 90............... 23 h : Reprodukcija ikonica ............................. 93....... 115 Taster za uključenje/Indikator lampica ............. 93................................................................. 116 Zvučnik ............... 127.................................. 28 DC ulazni konektor (za AC adapter posebno se kupuje) ................................... 24 Lampa samookidača ................. 141 4 ......... 15.......................................... 98 2 3 4 5 6 11 HDMI mini konektor .......................... 25...........7............................................7.............62 i : Zum reprodukcije ..............Delovi fotoaparata Telo fotoaparata 1 Uvod 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 13 1 Kontrola uvećanja ................23 g : tele ..........87 MIkrofon (stereo) ............................................................................

. 26 Ušica za kaiš .....................18 5 ............................................... 104 12 Stativ ..... 87 11 d taster ..... 52.........................10 lampa blica ...14..................................................... 11 9 Zatvarač ležišta baterije/slota memorijske kartice .......Delovi fotoaparata 1 2 3 4 5 6 Uvod 7 8 11 10 9 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 Monitor ......................................... 82.6 Džojstik .......................... 10..............................14 14 Slot memorijske kartice ........... 143 13 Ležište baterije .............................................................................................................10 c (reprodukcija) taster ........8 A (režim fotografisanja) taster ......................27................12.....11 k (prihvatanje selekcije) taster ..28 b (e snimanje filma) taster ..................................... 18 10 l (brisanje) taster ....................... 66..................

.Delovi fotoaparata Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva Postavite poklopac objektiva na kaiš fotoaparata. B 6 Poklopac objektiva • Uklonite poklopac sa objektiva pre nego li fotografišete. npr. a potom postavite kaiš na fotoaparat. • U momentima kada ne slikate. Uvod Postavite na dva mesta. postavite poklopac kako bi zaštitili objektiv. isključeno je napajanje ili dok nosite fotoaparat.

• Lagano gurnite ka dole ugrađeni blic. Uvod 7 . držite ga u spuštenom položaju. Kada ne koristite blic. • Pogledajte “korišćenje blica” (A 28) za više informacija o podešavanju blica.Delovi fotoaparata Podizanje i spuštanje ugrađenog blica Pritisnite m taster za izvlačenje blica da izvučete blic.

... 79 Indikator interne memorije ............................................................................ 24 Režim blica ........ 85 Ikona detekcije pokreta .................. 46.........................23.. 20 b dužina Filma ..... Indikatori koji se pojave na displeju tokom slikanja ili pregledavanja fotografija će nestati posle nekoliko sekundi (A 110)........ 45 Indikator fokusa .........................................112 Opcije filma ... 55 Režim konstantnog slikanja .............................................................. 28 Indikator kapaciteta baterije ...... 114 Redukcija šuma vetra .........................................................21................... 53 20 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 a broj preostalih slika (običnih fotografija) ........ 32 Opcije boja ........................................ 1 999 23 22 19 18 1m00s b 1m00s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Režim snimanja*...........21............. 24 ISO osetljivost ......................................................Delovi fotoaparata Ekran Sledeći indikatori mogu da se pojave na displeju tokom slikanja i pregledavanja (trenutni prikazi na displeju variraju od podešavanja aparata).30.......... 51 AE/AF-L Indikator ....... 59 Režim belog balansa ............... 50.....31............................................ 20 Ikona smanjenja vibracija (fotografije) ................................106 Utiskivanje datuma ....... 57 Vrsta režima sport................. 43 8 .............. 48............................................ konstantno .............. 86 “Datum nije podešen” indikator ..132 Indikator vremenske zone ...... Uvod Snimanje 29 28 27 26 25 24 +1.............. 21 Blenda ...........................................................20....0 4 5 1 2 3 9 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 999 a 9999 3200 1/125 F3 . 79 Makro režim .... detekcija ljubimca) ..................................................... 24 Fokusno polje ...................22... 24 Brzina zatvarača...... 24 Fokusno polje (detekcija lika.. 84 Režim slika .......................................................................................... 58 Kompenzacija ekspozicije .............................................................................22............ 113 Elktronska VR (filmovi) ............ 51 Indikator zuma ............... 33.......................... 49 Indikator samo-okidača/Autookidač portreta ljubimaca .....

............ 84 6 Režim slike* ............... Uvod Reprodukcija 1 14 13 2 3 4 15/05/2011 12:00 9999....................................... 20 5 Opcije filma* ................................................ 26 9 Indikator reprodukcije filma ............JPG 11 12 10 999 999 999/ 5 6 7 9 8 999 999 a 999/ 9999/9999 999 1m00s b 1m00s 1 Datum snimanja ..... 26 b Dužina video zapisa ................................................................ 53 a Trenutni broj frejmova/ 7 Ukupni broj frejmova .............. 87 8 Indikator interne memorije ........................................................................ 67 11 Mala slika ......................................... 16 3 Jačina zvuka .............................................................Delovi fotoaparata * Razlikuje se prema trenutnom režimu slikanja.................. 77 12 D-Lighting ikonica ................. 16 2 Vreme snimanja ..... 76 13 Ikona zaštite .......................................................................... 9 .......... 71 14 Broj i tip fajla .............. 87 4 Indikator kapaciteta baterije .......................131 * Prikazana ikona varira sa podešavanjima u režimu fotografisanja................... 87 10 Ikona redosleda štampe ......

držite pritisnut c taster da uključite aparat u režimu reprodukcije. Uvod c (reprodukcija) taster • Pritisnite c taster u režimu slikanja da bi prešli u režim reprodukcije. • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu reprodukcije da uđete u režim snimanja.Basic Operations A (režim fotografisanja) taster • Pritisnite A taster u režimu reprodukcije kako bi ste ušli u režim slikanja. b (e snimanje filma) taster • Pritisnite b (e snimanje filma) taster u režimu snimanja da počnete snimanje filma. Pritisnite ponovo b (e snimanje filma) taster za prekid snimanja. • Pritisnite A taster u režimu slikanja kako bi se pojavio meni za izbor režima slikanja (A 33). 10 . • Ukoliko je aparat isključen.

dole (I).JPG Izaberite prethodnu sliku. 4 4 Meni Ekran Odaberite stavku iznad. Odaberite stavku ispod. Prihvatanje. sliku. Prihvat selekcije (sledeći ekran). Reprodukcija 15/05/2011 15:30 0004. desno (K). Odaberite stavku s desna/ pređite na sledeći ekran (prihvatanje selekcije). Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 11 . Prikažite sled. Uvod Snimanje Prikaz m (režim blica (A 28)menija / pomerite kursor naviše. levo (J).Basic Operations Džojstik Upravljajte džojstikom pritiskanjem gore (H). Flash mode Prikaz p (makro režim) menija (A 51)/pomerite kursor naniže. Prikaz o (kompenz. ekspozicijie) menija (A 32). ili pritiskanjem k. Prikaz n (samo-okidač) menija (A 31). Odaberite stavku s leva/ prethodni prikaz.

Podešavanje je primenjeno. i pritisnite K ili k taster. Prikaz raspoloživih menija u trenutnom režimu slikanja/ reprodukcije Tab za prikaz menija filma (tokom režima snimanja)/ setup meniu (tokom reprod. pritisnite d taster.Basic Operations Korišćenje menija aparata Pritisnite d taster (A 5) kako bi vam se pojavio meni za izabrani režim. . Za promenu tabova pritisnite J (A 13). Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Uvod 1 Pritisnite d taster. džojstik Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 3 Pritisnite H ili I za izbor stavke i pritisnite k taster. Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 4 12 Kad je podešavanje završeno. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 2 Pritisnite na džojstiku H ili I za izbor stavke. Aparat izlazi iz ekrana menija. Prikaz setup menija (tokom režima snimanja) L je prikazano kad postoji jedna ili više stavki menija koje slede. Koristite džojstik (A 11) kako bi ste se kretali kroz menije. K je prikazano kad postoji više prethodnih stavki menija.

Pritisnite taster okidača skroz do kraja kako bi napravili sliku. zaustavite se kada osetite otpor. Nemojte koristiti silu dok pritiskate taster okidača. • Lagani auto režim. pritisnite džojstik J dok je meni prikazan u sledećim režimima. Izabrani meni će se prikazati. Kako bi podesili fokus ili ekspoziciju. Kad je okidač pritisnut do pola. režim scene i pametni režim portreta Okidač Aparat sadrži taster okidača koji radi u dve faze. pritisnite taster okidača do pola.Basic Operations Kretanje između tabova Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Movie Movie options Uvod Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution Pritisnite na džojstiku J kako bi osvetlili tab. fokus i ekspozicija (brzina zatvarača i blenda) su podešeni. Pritisnite taster okidača do pola kako bi ste namestili fokus i ekspoziciju. Fokus i ekspozicija ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. Pritisnite na džojstiku HI da odaberete tab i pritisnite k taster ili K. Da bi prikazali tabove. Kako bi oslobodili okidač i napravili sliku portebno je da pritisnete taster okidača skroz do kraja. jer ovo može rezultovati u drmanju aparata i pravljenju zamagljenih slika. 13 .

da bi upalili aparat u režimu reprodukcije (A 26). Budite oprezni kada uklanjate baterije ili mem. 14 . Uključivanje i isključivanje fotoaparata nakon što ste uklonili poklopac sa objektivam prtiisnite taster za uključivanje aparata. držite c taster. 2 1 3 Prihvatljive baterije • • • * Četri LR6/L40 (AA-veličine) litijumske baterije (dobijaju se) Četri FR6/L91 (AA-veličine) litijumske baterije Četri EN-MH2 punjive Ni-MH (nickel metal hydride) baterije EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. 3 Zatvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. mem. 3 1 2 Prvi koraci 2 Ubacivanje baterija Potvrdite da su pozitivni (+) i negativni (-) terminali pravilno orijentisani kao što je prikazano na ležištu baterija. Aparat.Prvi koraci Ubacivanje baterija 1 Otvorite ležište baterije/slot memorijske kartice. i ubacite baterije. a potom će se startovati ekran. Indikator lampica (zelena) će se upaliti na trenutak. kartica ili baterije se mogu ugrejati tokom korišćenja. karticu. Pre otvaranja poklopca ležišta baterije/slota memorijske kartice. Kada se aparat isključi ugasiće se i lampica i ekran. Gurnite poklopac dok držite oblast obeleženu sa 2. Ako je aparat isključen. okrenite aparat naopačke kako vam baterije ne bi ispale. Ponovo pritisnite taster kako bi isključili aparat.

Koristite AC Adapter EH-67 (može odvojeno da se poruči) (A 129). punite odjednom četiri baterije korišćenjem punjača baterija MH-73 (A 123. Nemojte ni pod kakvim okolnostima. okidač . koristiti drugi tip ili model AC adaptera. Ukoliko napravite ovakvu grešku možete izazvati pregrevanje ili oštećenje fotoaparata. • Uverite se da ste pročitali i pridržavali se upozorenja za baterije na iii strani i u poglavlju “Baterija” (A 126). Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja . Kada se koristi bilo koji drugi tip baterije. 126). Uverite se da su lampica i ekran isključeni pa tek onda otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorisjke kartice.Ubacivanje baterija B B B If Turn the camera off. C C C Alkalne baterije Alternativni izvori napajanja Performansa alkalnih baterija u velikoj meri zavisi i od proizvođača. uključite aparat i promenite podešavanje. apart će automatski da se ugasi. is displayed Uklanjanje baterija Make sure that the lens cap has been removed. pre nego li počnete sa korišćenjem baterija. ekran će automatski da se ugasi i aparat će da pređe u režim mirovanja. Tip baterije da bi poboljšali performanse baterije. Osnovna postvka je na tipu baterija koje dolaze u paketu sa aparatom. Power Saving Function (Auto Off) Ukoliko se ne izvrši ni jedna operacija u toku nekog perioda. A taster. odaberite tip ubačenih baterija (A 123) u setup meniju (A 103) da se poklapa sa tipom baterija ubačenih u aparat. • Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja može da bude promenjeno u Auto off opciji (A 116) u setup meniju (A 103). and turn the camera on. remove the lens cap. 129). Odaberite pouzdan brend.. aparat ulazi u režim mirovanja za 30 seconds (osnovno podešavanje). • Ne mogu da se koriste baterije koje imaju jednu od sledećih deformacija: Baterije kojima se ljušti izolacija Baterije kojima izolacija ne pokriva prostor oko negativnog pola Baterije sa ravnim negativnim polom B B O EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama Kad koristite EN-MH2 baterije sa COOLPIX L120. ili b (e snimanje filma) taster U režimu snimanja i reprod. 15 . Ako se ni jedna operacije ni izvede u narednih tri minuta. c taster. Da bi aparat konstantno radiotokom dužeg perioda. and turn the camera off and then on again. Dodatne predostrožnosti sa baterijama Prvi koraci • Pročitajte i pridržavajte se upozorenja i predostrožnosti (A iii. pritisnite sledeće tastere da ga reaktivirate: tastera za paljenje. • Ne kombinujte nove i stare baterije ili baterije ražličitog tipa i proizvođača.

2 Koristite džojstik H ili I za odabir željenog jezika a potom pritisnite k taster. 1 Prvi koraci Pritisnite taster za uključivanje aparata. Time zone and date Choose time zone and set date and time? Yes No Cancel 4 Pritisnite J ili Kda bi ste odabrali vašu vremensku zonu (A 109) i pritisnite k. London Casablanca Back D Zimsko Računanje Vremena London Casablanca Ukoliko je u toku zimsko računanje vremena. Ukoliko ste odabrali No . Indikator lampica uključenja (zelena) će da zasvetli na trenutak i ekran će da se uključi. Kada je uključeno zimsko računjane vremena.Podešavanje Jezika na ekranu. 16 Back . pritisnite džojstik H na ekranu za odabir vremenske zone u koraku 4 kako bi ste uključili zimsko računanje vremena. Language Džojstik Cancel 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes a potom pritisnite k taster. Datuma i Vremena Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat. pritisnite džojstik na I. ova ikonica W će biti prikazana u vrhu ekrana. datum i vreme neće biti podešeni. Da bi ste isključili zimsko računjane vremena.

Izmenite vrednost: Pritisnite H ili I. Prikazaće se meni za odabir režima fotografisanja. Odaberite polje: Pritisnite K ili J (obeležavanje prelazi između D. Hour. Datuma i Vremena 5 Pritisnite H ili I da odaberete format datuma i pritisnite k ili K. 17 . J. Pritisnite džojstik H ili I pre k. Aparat prelazi u režim fotografisanja i možete da slikate u režimu Easy auto (A 20). Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu. ili K za promenu datuma i vremena i pritisnite k. pritisnite k taster. Y. • Izaberete Time zone and date opciju (A 106) u setup meniju (A 103) za promenu trenutnog vremena i datuma. I.Podešavanje Jezika na ekranu. omogućite uštampavanje datuma iz opcije Print date (A 112) u setup meniju (A 103)nakon podešavanja vremena i datuma. i Minute). M. kako bi prešli u drugi režim slikanja (A 33). Easy auto mode D Promena i utiskivanje Datuma i Vremen • Za uštampavanje datuma na slike kad slikate. Date and time D M Y 01 00 01 00 2011 Edit 7 Uverite se da je uklonjen poklopac sa objektiva i pritisnite A. Primenite podešavanja: Izaberite Minute i pritisnite k ili K. Date format Y/M/D Year/Month/Day M/D/Y Month/Day/Year D/M/Y Day/Month/Year Prvi koraci 6 Pritisnite H. 8 Kada se prikaže Easy auto mode.

Proverite da li je memorijska kartica dobro orijentisana. B Ubacivanje Memorijske Kartice Ubacivanje memorijske kartice naopčke može da ošteti aparat ili memorijsku karticu. da pregledavate. brišete ili prenosite podatke sa interne memorije. Polako gurajte memorijsku karticu u njeno ležište sve dok ne klikne. Prvi koraci 1 Uverite se da su lampica napajanja i ekran ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. Ukoliko je memorijska kartica ubačena u aparat. karticu. kartice. Gurnite karticu dublje (1) kako bi delimično izbacili karticu. Nemojte izvlačiti karticu pod uglom.Stavljanje memorijske kartice Snimljeni podaci se smimaju u internu memoriju fotoaparata (pribl. Uklonite memorijsku karticu ukoliko želite da snimate podatke na internu memoriju. Budite uvereni da ste ugasili aparat pre nego otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice. (A 129). okrenite aparat naopčke kako ne bi ispale baterije.. Pre nego li otvorite poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice. budite oprezni pri uklanjanju baterije i mem. kartica mogu da se ugreju tokom upotrebe. 1 3 2 2 Ubacite mem. Uklanjanje Memorijske Kartice Pre uklanjanja memorijske kartice. • Napomena: Baterija i mem. podaci će automatski biti smešteni na memorijsku karticu i podaci koji su snimljeni na memorijsku karticu mogu da se pregledavaju. Potom je možete izvaditi rukom (2). 3 Zatvorite ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice. 1 2 18 . brišu ili prenose. 102 MB) ili na Secure Digital (SD) memorijske kartice (kupuju se posebno. isključite aprat i uverite se da ugašeni lampica napjanja i ekran i otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice.

Card is not formatted. ili oblastima koje su izložene visokim temperaturama. • Ne rastavljati je ili modifikovati. odaberite Format i pritisnite k taster. Prikazuje se dijalog za potvrdu. • Ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti. ne završi. • Ne dodirujte metalne terminale sa prstima ili metalnim predmetima. otključajte ga povlačenjem ka “write” (upis) poziciji za upis ili brisanje slika. 19 . Prvi koraci B Prekidač Zabrane Upisivanja prekidač zaštite upisa Kada se prekidač nalazi u “lock” poziciji.vadite ili ubacujete karticu . ili dok se vrši upis podataka. Format card? memorijska kartica treba da bude formatirana pre uporebe (A 117). ili izlagati vodi i jakim fizičkim šokovima. • Ne bacati.vadite baterije . • Nemojte da činite sledeće operacije tokom formatiranja. • Ne izlažite vlazi. podaci ne mogu da se upišu ili obrišu sa memorijske kartice.Stavljanje memorijske kartice B Formatiranje memorijske kartice Ukoliko vam se prikaže poruka sa desne strane na ekranu./slota mem. Ukoliko se prekidač nalazi u “lock” (zaključano) poziciji.Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice. savijati. Da bi započeli formatiranje. Koristite džojstik kako bi ste odabrali Yes i pritisnite k taster. • Ne isključujte kameru ili otvarajte poklopac ležišta bat. Budite sigurni da ste Yes napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja No memorijske kartice. brisanje sa memorijske kartice ili pak prenos podataka na računar.Diskonektujete AC adapter • Ne formatirajte memorijsku karticu uz pomoć računara. kartice sve dok se format. • Kada prvi put kada ubacite memorijsku karticu koja je bila korišćena na drugom uređaju budite sigurni da ste je formatirali pre nego li je budete koristili na ovom aparatu (A 117). ili pak za formatiranje memorijske kartice. • Ne postavljajte etikete ili nalepnice na memorijsku karticu. Greške mogu da dovedu do gubitka podataka i/ili oštećenje aparata i memorijske kartice .isključujete aparat . prašini ili korizivnim gasovima. B Memorijske Kartice • Koristite samo Secure Digital memorijske kartice.

Ne može da se slika. aparat automatski određuje prigladan režim fotografisanja kada ukadrirate sliku. Indikator kapaciteta baterije Ekran b B N Battery exhausted.Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Korak 1. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite A. i na tajn način vam omogućava da jednostavno fotografišete koristeći odgovrajući režim za scenu (A 34). Easy auto mode 4 Proverite kapacitet baterije i broj preostalih slika.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim U G (easy auto) režimu. Pripremite se da zamenite baterije. Opis Baterija u potpunosti napunjena. Easy auto režim je podešen na vreme kupovine. Baterija skoro prazna. Broj preostalih slika koje mogu da budu sačuvane zavisi od kapaciteta interne memorije ili memorijske kartice i podešavanja kvaliteta slike (A 53). 20 . Aparat ulazi u G (easy auto) režim. 1 Uklonite poklopac sa objektiva i pritisnite taster za uključivanje da bi upalili fotoaparat. Idite na korak 4. Pritisnite m (flash pop-up) taster da izvučete blic (A 7). Zamenite baterije. 3 Pritisnite džojstik HI da odaberete G Easy auto mode i pritisnite k. Indikator baterije 30 Broj preostalih snimaka Broj preostalih slika Prikazan je broj slika koji se može snimiti. Objektiv se izdužuje i ekran se uključuje.

(A 110). 84). g. o fotografiji prikazani tokom slikanja ili pregleda ugasiće se posle nekoliko sek. okidač. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 30 Opcije filma Prikazuje podeš. Internal memory indicator Images will be saved to internal memory (approximately 102 MB). blic se podesi na “isključen” i pojavi se ikona W na ekranu. A taster. C is not displayed and images will be saved to memory card. D Napomena o Detekciji pokreta i Smanjenju vibracija • Pogledajte Vibration reduction (A 113) ili Motion detection (A 114) u setup meniju (A 103)za više informacija. When a memory card is inserted. IRežim slike Prikazuje podeš. automatski će da prepozna lice i da se fokusira na njega (A 24.Korak 1. na tamnim lokacijama ili kada je subjektu senci. • Taster makro režima (A 11. Osnovno podešav. filma pri njegovom snimanju (A 79. kako bi sačuvao bateriju (lampa napajanja treperi) (A 116). 28). veličine i kvaliteta slike (kompresija) u meniju režima slike. 21 . pritisnite sledeće tastere kako bi ga reaktivirali. U situacijama kada vam je neophodan blic. k 4320×3240. h. Promena na makro režim kad aparat izabere close-up režim scene. npr. Ý taster za napajanje. ili b (e movie-record) taster C Raspoložive funkcije u Easy Auto režimu • Ako je aparat uperen ka nečijem licu. • Podesite Vibration reduction na Off (isključeno) kada koristite stativ. • Raposloživi su samo-okidač (A 31) i kompenzacija ekspozicije (A 32). podignite blic (A 7. C Napomena o blicu Kada je bliz spušten. f. i. e. • Indikatori i inform. • Pritisnite d taster da promenite kombinaciju kvaliteta slike i veličine u Image mode (A 53). 51) na džojstiku nije dostupan.Uključi Aparat i Odaberi G (Easy Auto) Režim Indikatori prikazani u G (Easy auto) režimu režim fotografisanja U easy auto režimu. 34). Ikona detekcije pokreta Smanjuje se zamućenje koje je uzrok drmanja aarata ili kretanja subjekta. Ikona smanjenja vibracija Smanjuje efekat drmanja aparata. • Kada se displej nalazi u režimu mirovanja. prema trenutnom subjektu i kadriranju. aparat automatski bira U. ili j režim.

Kada fotoaparat prepozna lice čoveka. B 22 O Easy Auto Režimu • Ponekad se možda neće odabrati željeni režim scene. .Korak 2 . Ikona režima slikanja 30 Kada fotografisšete subjekte koji nisu ljudi ili kada nije prepoznato niti jedno lice. to lice će da se uokviri duplom žutomm linijom. Ukoliko je prepoznato više od jednog lica. lice koje je najbliže fotoaparatu će da bude uokvireno žutom duplom linijom.Ukadrirajte Sliku 1 Pripremite fotoaparat. blica. Ukoliko se to dogodi. odaberite drugi režim fotografisanja. AF pomoćnog osvetljenja. Pozicionirajte glavni subjekt u centru zone fokusa. Kada aparat odredi režim scene. fokus će biti na sredini kadra. • Kada se korsti digitalno uvećanje. a ostala lica sa samo jednom linijom. Držite fotoaparat čvrsto obema rukama. Može da se prepozna do 12 lica. promeniće se ikona režima fotografisanja (A 34). Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Ukadrirajte sliku. režim fotografisanja je U. Držite vaše prste i ostale objekte dalje od objektiva. mikrofona.

• Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom zumiranja. 23 . • Fokus će da bude na sredini ekrana (bez prikazane aktivne zone fokusiranja) kada se koristi digitalni zum. rotiranje i zadržavanje kontrole uvećanja u poziciji g pokreće digitalni zum. uvećanje oblasti vidljive na ekranu. zum Dostupan digit. Kada se zum poveća iza pozicije V interpolacija se startuje i zum indikator postaje žut da bi ukazao da je početo sa interpolacijom. C Digitalno uvećanje i interpolacija Za razliku od optičkog zuma. opt. digitalni zum koristi digitalno procesiranje slike poznato kao interpolacija ili uvećanje slike. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g da bi uvećali objekat. Maks. zum. Interpolacije startuje kada je pozicija zuma iza V. • Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu poziciju kad je aparat uključen. mala slika. Objekat se uvećava do 4× više od maksimalng optičkog uvećanja. utičući na blagu degradaciju kvaliteta slike. Pozicija V se pomera u desno i veličina slike se smanjuje. Smanji Uvećaj Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode g Uvećaj f Smanji Optički zum Digital zum Digitalno uvećanje Kada je aparat zumiran do maksimalnog optičkog uvećanja. • Kontrola bočnog zuma se može uključiti preko g ili f za upravljanje zumom. tj. dozvoljavajući potvrdu pozicije zuma u kojoj je slikanje bez interpolacije moguće po trenutnom podešavanju za kvalitet slike.Korak 2 . Rotirajte kontrolu zuma ka f da umanjite.Ukadrirajte Sliku Korišćenje uvećanja Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički zum.

1 brz. Kad je lice prepoznato: • Aparat se fokusira na lice uokvireno duplm okvirom. Kad je subjekat u fokusu dupli okvir svetli zeleno. aparat ne može da fokusira. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 1/125 F3. Fokus i ekspozicija su zaključani kad je okidač pritisnut do pola (A 13). Kada se uspostavi fokus. zatvarača Blenda Kada se koristi digitalni zum.Korak 3 . Kada je subjekat u fokusu. 2 Pritisnite taster okidača skroz do kraja. 24 . indikator fokusa svetli zeleno (A 8). i ostaju zaključani dok je okidač pritisnut do pola. 1/125 F3. Okidač se vraća u početnu poziciju i slika će da bude zapamćena na memorijskoj kartici ili internoj memoriji. fokusno polje svetli zeleno.Fokus i Slikanje 1 Pritisnite taster okidača do pola. zatvarača Blenda Kad lice nije prepoznato: • Aparat se fokusira na subjekat u centru kadra. Ako fokusno polje i indikator fokusa blinkaju crveno kad je okidač pritisnut do pola. Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite taster okidača do pola. zona fokusa nije prikazana i fotoaparat se fokusira na sredinu kadra.1 brz.

Ne otvarajte ležište baterije/ zatvarač slota memorijske kartice. budite sigurni da je rastojanje između kamere i subjekta na kome je zaključan fokus isto kao i do stvarnog subjekta. U nekim retkim slučajevima. subjekat neće biti u fokusu uprkos činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle zeleno. ili fokusirali na drugi subjekat i koristite zaključavanje fokusa (A 50). sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci) • Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr. Kada koristite zaključavanje fokusa. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode B C O detekciji lica Vidite “O Detekciji lica” (A 34) za više informacija. Iskljućenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice. subjekat se nalazi unutar kaveza) • Subjekat se brzo kreće U situacijama koje su gore opisane. • Subjekat je veoma taman • Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr.Fokus i Slikanje B Tokom snimanja Dok se vrši pamćenje slike. B Autofokus Autofokus možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. a kada se pritisne do kraja može zasvetleti blic (A 28). broj preostalih snimaka će da zatreperi.Korak 3 . 25 . subjekat se nalazi ispred belog zida u beloj majci) • nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata (npr. AF-assist lampa i blic Ukoliko je subjekat loše osvetljen uključuje se AF-assist lampa (A 115) kada se okidač pritisne na pola. pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi ste ponovo fokusirali.

zadržavanje c tastera aparat će da se pokrene u režimu reprodukcije. Sočivo se ne izdužuje. Paljenje aparata pritiskom na c taster Kada je fotoaparat ugašen. 15/05/2011 15:30 0004. b (e movie-record) taster da bi prešli u režim fotografisanja. Režim reprodukcije Vidite “Više o reprodukciji” (A 61) i “Editovanje slika” (A 75) za više informacija. Poslednja napravljena fotografija će biti prikazana preko celog ekrana. pojaviće se C. C se neće pojaviti i slike koje se nalaze na memorijskoj kartici će se pojaviti. okidač. Pritisnite džojstik H ili J da vidite prethodnu sliku. pritisnite c taster (A 116). Pritisnite A taster.) Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Džojstik 4/ 4 Indikator interne mem. će biti prikazane preko celog ekrana (izuzev slika snimljenih u Pet portrait režimu scene (A 43)). Fotografije mogu da budu prikazane u umanjenoj rezuluciji dok se učitavaju sa kartice ili interne memorije. Kada se ubaci mem kartica. . Pritisnite I ili K da vidite sledeću sliku.Korak 4 . C C C C 26 Kad se aparat isključio da sačuva energiju Da reaktivirate monitor dok lampa napajanja blinka.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Viewing Images (Playback Mode) Pritisnite c taster.JPG A (režim snimanja) c (reprod. Pregledanje fotografija Slike snimljene sa detekcijom lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiraće se i autom. Kada prelistavate fotografije na internoj memoriji .

27 . Current image: briše trenutnu sliku preko celog ekrana ili govornu poruku. Da otkažete . • Zaštićene slike ne mogu se obrisati (A 71). • Obrisane slike se ne mogu povratiti. Erase 1 image? Yes No Uprav. Erase selected images: izaberite više slika i obrišite ih. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Delete Current image Erase selected images All images 3 Pritisnite H ili I da odaberete Yes i pritisnite k. Erase selec ted images Back ON/OFF 2 B C Prikažite y za sve slike za brisanje i pritisnite k da primenite odabir. i pritisnite H za prikaz y. Rotirajte kontrolu zuma (A 4) na g (i) za prikaz preko celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica.Reprodukcija i Brisanje Fotografija Brisanje fotografija 1 Pritisnite l kako bi obrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na ekranu. pritisnitel taster l kako bi obrisali poslednju načinjenu fotografiju. Ý “Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika” All images: briše sve slike. Pratite instrukcije na ekranu. pritisnite H ili I da odaberete No i pritisnite k. 2 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete metod brisanja i pritisnite k . ekranom za brisanje odabranih slika 1 Pritisnite na džojstiku J ili K da odaberete sliku za brisanje. Da izađete bez brisanja. Obrisane slike se ne mogu povratiti. pritisnite I da uklonite y. Prebacite važne slike na računar pre brisanja.Korak 4 . Da bi izašli bez brisanja fotografije pritisnite d taster. O brisanju slika Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja Dok ste u režimu slikanja. Prikazan je ekran potvrde.

Korišćenje blica Na tamnim lokacijama kada je subjekt u tami. Kad je ugrađ.5 do 6. podešavanja blica se menjaju na isključeno i W je prikazano na vrhu monitora. možete da fotografišete sa blicem tako što ćete podići ugrađeni blic. Off Blic neće da okine čak ni kad je osvetljenje slabo. Fill flash Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena. blic podignut kodd korišćenja easy auto zumira (A 20).) kad aprat odzumira do kraja. blic spušten. Y Slow sync Auto režim blica kombinovan sa malom brzinom zatvarača. aparat automatski podešava režim blica prema određenom režimu scene. Blic će da osvetli glavni subjekt. dostupni su sledeći režimi blica. do 9 ft. Koristi da “popuni” (osvetli) senke i slabo osvetljene subjekte.0 m (1 ft. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 28 . i oko 1. • Ako je ugrađ.) kad aparat zumira do kraja. a spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili slabog osvetljenja. do 19 ft. ili pametni režim za portrete (A 46). Izbor režima blica Pri korišćenju auto režima (A 50). 10 in. • Blic ima domet od oko 0. određene režime scene (A 35).5 do 3. U V W X Auto Blic automatski okine kada je slabo osvetjenje. Auto with red-eye reduction Smanjuje “crvene oči” kod portreta (A 30).0 m (5 ft. 8 in.

Ikona odabranog režima blica će da bude prikazana. bez obzira na podešavanja Photo info (A 110). Flash mode 30 B Spuštanje blica Zatvorite blic kada ga ne koristite (A 7). 3 Pritisnite na džojstiku H ili I da odaberete režim blica i pritisnite k. D će nestati za par sekundi. Blic se izvlači. Prikazuje se meni blica. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera u roku od nekoliko sekundi. selekcija će biti poništena. gornjem uglu ekrana. Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode 2 Pritisnite m (flash mode) na džojstiku. 29 . Kada je blic spušten on je isključen W (off). Kad je U (auto) primenjeno.Korišćenje blica 1 Pritisnite m (flash pop-up) taster.

• redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama.Uzmite neki drugi režimblica. E indikator se uključi kada fotoaparat automatski poveća osetljivost. 30 . Kako bi ste smanjili refleskije podesite blic na W (off) ili spustite blic. • G (easy auto) režim: U Auto • Režim scene: Osnovno podešavanje u zavisnosti od režima scene (A 35). Blic će da okine nekoliko puta pri niskom intezitetu pre glavnog blica. Čekajte par sek. do pola. postoji kratka pauza između trenutka kada je okidač pritisnut skroz do kraja i trenutka kada se načini fotografija.Korišćenje blica B Slikanje Pri Slabom Osvetljenju i Kada je Blic Isključen (W) • Preporučuje se korišćenje stativa kako bi se stabilizovala kamera tokom slikanja kako bi se izbegao efekat drmanja kamere. Ukoliko je baterija skoro prazna. B C O blicu Kada koristite blic. • On: Blic će da odradi tokom slikanja. i pokušajte ponovo. • Off: Blic neće da odradi tokom slikanja. • Retko. C Podešavanje režima blica Osnovno podešavanje varira sa režimom snimanja (A 33). C Redukcija Crvenih Očiju Ovaj aparat opremeljen je sa naprednim red-eye reduction sistemom. drugi delovi slike mogu biti pod uticajem. Nikonov In-Camera Red-Eye Fix procesira sliku pre nego što je ona sačuvan. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kada koristite stativ. Obratite pažnju na sledeće pri snimanju: • Zbog pred blica. • E može biti prikazano na ekranu snimanja. smanjujući crvenilo u očima. • Blinks: Blic se puni. ukoliko se detektuju “crvene oči” . • F (smart portrait) režim: U Auto • d (sport continuous) režim: W Off (locked) • A (auto) režim: U Auto Blic se ne može koristiti sa svim opcijama. • Vreme koje je potrebno da bi se napravila sledeća fotografija se blago povećava. reflekcija od čestica prašine koje lebde u vazduhu će biti prikazane kao svetle tačke na slici. ÝPodešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno (A 60) Podešavanje blica primenjeno uA (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat isključi. Lampa blica Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Lampa blica prikazuje status blica kada je okidač prit. displej će da se ugasi i ostaje isključen sve dok se blic u potpunosti ne napuni.

Prikazaće se ikona samo-okidača (n 10). Oko jedne sekunde pre nego što se oslobodi okidač.Pravljenje Fotografija sa Samo-Okidačem Samookidač je koristan za samoportretisanje ili smanjnje efekata drmanja aparata koje se javlja kad se okidač pritisne . Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Na džojstiku pritisnite H ili I da izaberete ON. broj sekundi koje su preostale pre nego što se oslobodi okidač su prikazane na ekranu. Prikazaće se meni samo-okidača. Self-timer 3 Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola. 1 4 Pritisnite taster okidača do kraja. Kada se otpusti okidač. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. i pritisnite k. lampica prestaje sa treperenjem i ostaje uključena. 9 31 . Kad se slika sa samookidačem slike se snimaju 10 sek. samo-okidač se postavlja na OFF. Fokus i ekspozicija će da se podese. nakon što je okidač pritisnut. pritisnite ponovo okidač. 10 1 / 125 F3 . 1 2 Pritisnite n ((samo-okidač) na džojstiku. Pri korišćenju samookidača preporučuje se korišćenje stativa. selekcija će da bude poništena. Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer odbrojava. Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem. Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se napravi slika. Podesite Vibration reduction (A 113) u setup meniju (A 103) na Off kad koristite stativ.

Kad je podešeno na bilo koju vr. ponovite sve od koraka1 i namestite vrednost na 0. Da iksljučite komp. da subjekt bude svetliji. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. Koristite džojstik H ili I kako bi ste podesili ekspoziciju. Prikaz vodiča za kompenzaciju ekspozicije.0. podesite kompenzaciju ekspozicije na “–” stranu. 4 Pritisnite okidač da slikate. različitu od 0.0. 30 C 32 Vrednost Kompenzacije Ekspozicije Vrednost kompenzacije ekspozicije u A (auto) režimu (A 50) ostaje zapamćena u memoriji aparata i kada je aparat ugašen. i pritisnite k. ekspozicije. vrednost je prikazana sa H ikonicom na ekranu. 0. 1 2 Basic Photography and Playback: G Easy Auto Mode Pritisnite o (kompenzacija ekspozicije) na džojstiku. podesite kompenzaciju ekspozicije na “+” stranu. .Podešavanje osvetljenja: Kompenzacija ekspozicije Kompezacija ekspozicije se koristi da se promeni vrednost ekspozicije od vrednosti koju preporučuje aparat kako bi napravili svetlije ili tamnije fotografije. selekcija će da bude poništena.3 3 Pritisnite k.0 Exposure compensation +0. da subjekt bude tamniji.

G Easy auto mode A 20 Kadriranjem slike. F Smart portrait Aparat detektuje nasmejano lice da uslika lice automatski.. 2 Koristite džojstik H ili I da izaberete režim snimanja. Više o fotografisanju A 35 A 46 A 48 A 50 A Auto mode Možete da promenite režim blica. b Scene Podešavanja aparata su automatski optimizovana za izabrani tip scene. i slikate.Više o fotografisanju Izbor režima snimanja Mogu se odabrati sledeći režimi slikanja. Aparat ulazi u izabrani režim snimanja. I. Prikazan je meni izbora režima slikanja. Easy auto mode 3 Pritisnite k. 1 Pritisnite A u režimu snimanja. koristite makro režim(za izbliza). d Sport continuous Dozvoljava brzo. itd. ili K da izaberete scenu. pritisnite A ili okidač. Možete i da odaberete da slikate kontinuirano.pritisnite džojstik H. aparat automatski bira optimalni režim scene za jednostavnije slikanje. kontinualno snimanje dok držite okidač. 33 . J. Kad je izabran režim scene (izaberite drugu ikonicu od vrha i pritisnite K). Za povratak u trenutni režim snimanja bez promene režima snimanja.

• U nekim situacijama. kao što je A (auto) režim. kada aparat ne može da se fokusira.Easy Auto režim Automatsko odabiranje scene Fotoaparat će automatski da odabere jedan od režima scene u zavisnosti od subjekta u koji ste uperili aparat.Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom . uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. fokusirajte se na neki drugi subjekt koji se nalazi na istoj udaljenosti od aparata kao i stvarni subjekt. Više o fotografisanju 34 . koristite drugi režim. uključujući i one pomenute u “Autofokus” (A 25).Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra • Kad se više ljudi nalazi u kadru. sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu. autofokus neće da odradi onako kako se očekuje. • U Auto režim (opšta upotreba) • e Portrait (A 36) • f Landscape (A 36) • h Night portrait (A 37) • g Night landscape (A 39) • i Close-up (A 39) • j Backlighting (A 41) Napomena o detekciji lica • sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora. Aparat možda neće moći da detektuje lice u sledećim situacijama: . koristite zaključavanje fokusa (A 50). i subjekat možda neće biti u fokusu bez obzira što je zona fokusa svetlila zeleno.

Prikazan je ekran režima snimanja za odabranu scenu. Portrait Više o fotografisanju 2 Pritisnite džojstik K i pritisnite H. J. i proverite da ste pritisnuli m (flash pop-up) taster da izvučete blic pre snimanja. Promena načinjena u ovim podešavanjima će da utiče na sve režime slikanja (osim za continuous). Koristite blic za režime scene.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta. OSnovno podešavanje jeb (Portrait) (A 36). ili K da bi odabrali scenu. 35 . Za povratak na originalan ekran ponovo rotirajte kontrolu zuma kag (j) . b Portrait Z Beach j Night landscape m Fireworks show O Pet portrait c Landscape z Snow k Close-up e Night portrait h Sunset u Food f Party/indoor i Dusk/dawn l Museum p Panorama assist n Black and white copy o Backlighting Izbor režima scene 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili Ida bi odabrali režim scene. Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene. Tipovi režima scene i karakteristikeÝ (A 36) Beach 3 Ukadrirajte i fotografišite. a potom pritisnite k. Prikaz opisa za svaki režim scene (Help) Izaberite režim scene u ekranu izbora scene(korak 2) i rotirajte kontrolu zuma (A 4) ka g (j) da vidite opis za tu scenu. I. 30 D D Režim slike Image mode (A 53) podešavanja se mogu promeniti u meniju scene pritiskom na d. Ikona poslednjeg selektovanog režima scene će da bude prikazana.

Ipak. fokus će da bude na sredini ekrana. Zona fokusa ili indikator fokusa (A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Aparat će da se fokusira na besonačnost. • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. m W n Off* p Off o 0. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. • AF-assist illuminator se neće uključivati (A 115) . o: kompenzacija ekspozicije (A 32). 36 O: Za režime scena saO.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. c Landscape Koristite ovaj režim za slikovite i gradske pejzaže. blic podignut(A 28). n: samookidač(A 31). p: macro režim (A 51). preporučeno korišćenje stativa. .Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Odabir scene i fotografisanja (Tipovi režima scene i karakteristike) Za opise u ovom delu koriste se lsedeće ikonice: X: režim blica kad je ugrađ. b Portrait Koristite ovaj režim za portrete. m V* n Off* p Off o 0. • Ukoliko je više lica prepoznato.

• Podignite blic pre snimanja. Z Beach Hvata blistavost objekata kao što su plaže ili odraz sunca sa površine vode. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. 2 Osnovno podešavanje može se modifikovati. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. fokus će da bude na sredini ekrana. Preporučuje se korišćenje stativa. m U* n Off* p Off o 0. m 1 V1 n Off2 p Off o 0.02 Više o fotografisanju 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju. Osnovno podešavanje može se modifikovati. f Party/indoor Hvata trenutke pri svetlosti sveće i u unutrašnjosti sa pozadinskim osvetljenjem. • Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata. aparat će da se fokusira na ono koje je najbliže aparatu.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. držite aparat čvrsto. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. 37 . • Aparat detektuje i fokusira se na lice koje gleda ka aparatu. • Ukoliko niti jedno lice nije prepoznato. Pogledajte “detekcija lica” (A 24) za više informacija. m V1 n Off2 p Off o 0. • Digitalno uvećanje nije raspoloživo.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) e Night portrait O Koristite ovaj režim kako bi ste ostvarili prirodnu ravnotežu između glavnog subjekta i kontrasvetla u portertima koji su načinjeni noću. • Ukoliko je više lica prepoznato.02 1 Fiksirano na sporoj sinhronizaciji i redukciji crvenih očiju.

0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. m h Sunset Više o fotografisanju U* n Off* p Off o 0. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • AF-lampa (A 115) ne svetli. . • Aparat fokusira na beskonačno. 38 O: Za režime scena saO.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola. m W* n Off* p Off o 0. O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. • Aparat se fokusira na subjekat u sredini ekrana. m W n Off* p Off o 0. Ipak.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) z Snow Hvata blistavost objekata kao što su snežna polja. i Dusk/dawn O Beleži duboke tonove koji se mnogu videti tokom sumraka i svitanja. preporučeno korišćenje stativa.0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.

0* * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. • AF-lampa (A 115) ne svetli. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. Pravite fotografije cveća.4 in.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) j Night landscape O Koristi se spora brzina zatvarača kako bi se napravili zadivljujući noćni pejzaži. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. Ipak. • Makro režim (A 51) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. insekata i ostalih malih objekata sa male udaljenosti. 8 in. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma.) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0..0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Note that the flash may be unable to light the entire subject at distances of less than 50 cm (1 ft. • Aparat fokusira na beskonačno. • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50).Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.). 39 . m U* n Off* p On o 0. m k Close-up Više o fotografisanju W n Off* p Off o 0. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu.

• AF-assist lampa (A 115) ne svetli.4 in. Stavite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. • Najmanja udaljenost do koje aprat zumira zavisi od položaja zuma. pogledajte podešavanja za Vibration reduction (A 113) i držite mirno aparat. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. • BSS (best shot selector) je uključen (A 57).) od objektiva kada F i indikator uvećanja svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). 40 O: Za režime scena saO. količinu plave. m l Museum Koristite u unutrašnjosti gde je zabranjena upotreba blica (npr. Pritisnite na džojstiku H da pov. Koristite zaključavanje fokusa da kadrirate sliku gde objekt nije u sredini kadra (A 50). ili Ida pov. za hue je sačuvano i kad je aparat ugašen. m W n Off* p Off* o 0. • Pošto na slike utiče drmanje aparata. preporučeno korišćenje stativa. Aparat može da se fokusira na rastojanju od 1 cm (0. • Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. u muzejima i likovnim galerijama) ili u drugim prilikama kada ne želite da koristite blic.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) u Food Koristite kada pravite fotografije hrane. • Pošto na slike utiče drmanje aparata.0* W n Off* p On o 0. . 30 • Fotoaparat će konstantno da se fokusira sve dok se fokus ne zaključa pritiskanjem taster okidača do pola. • Makro režim (A 51)će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do kojeg aparat može da se približi. * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. količinu crvene.0* Više o fotografisanju * Mogu da budu izabrana druga podešavanja. • Možete da podesite hue korišćenjem slajdera na levoj strani ekrana. Podeš.

0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati.0 n Black and white copy Pruža jasne slike teksta ili crteža sa bele table ili papira. m m n Off* p Off o 0. • Podignite blic pre snimanja. o Backlighting Koristite ovu opciju kada svetlo dolazi iza subjekta. • Obojeni tekst i crteži neće da ispadnu dobro. • Koristite makro režim (A 51) da bi fokusirali iz blizine. bliski objekti možda neće uvek biti u fokusu. • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) m Fireworks show O Mala brzina zatvrača se koristi kako bi se uhvatio produžen plamen koje dolazi od vatrometa. Ipak. • Aparat fokusira na beskonačno.Zona fokusa ili indikator fokusa(A 8) će uvek svetleti zeleno kada je taster okidač pritisnut do pola.0* Više o fotografisanju * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Blic će automatski da odradi kako bi “dopunio” (osvetlio) senke. m W n Off p Off o 0. bacajući osobine ili detalje u senku. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli. 41 . • Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini kadra. m W* n Off* p Off* o 0.

Slikanje pogodno za scene(Režim scene) p Panorama assist Koristite ovu opciju kada pravite seriju slika koje će kasnije da buud spojene kako bi stvorili jedinstvenu panoramu korišćenjem priloženog softvera za pravljenje panorame. m Više o fotografisanju W* n Off* p Off* o 0. 42 .0* * Osnovno podešavanje može se modifikovati. Pogledajte Snimanje slika za panoramu (A 44) za više informacija.

. • AF-assist lampa (A 115) ne svetli.Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač.Kad se okidač drži pritisnutim ako je izabrano Continuous do19 slika se može snimiti brzinom od oko 0. . fokusira ga i okida (Pet portrait auto release). • Kad lice ljubimca nije detektovano. Kad aparat detektuje lice ljubimca. ili mem. Osnovno podešavanje može se modifikovati. Zvuk zatvarača i tastera(A 115) neće nestati.): Okidač odradi automatski kad je lice detektovano. pritisnite na džojstikuJ (n) i ponovo promenite podešavanje. • Kad je za režim scene izabrano O Pet portrait . . kartici Da nastavite snimanje u Pet portrait auto release . • Dupli okvir(fokusno polje) je oko detektovanog lica i postaje zeleno kad je fokus postignut.Off: Zatvarač se oslobodi korišćenjem okidača. • Faktori kao što je udaljenost ljubimca i aparata. izaberite Single ili Continuous. aparat fokusira subjekt u centru kadra. 43 . snimanje se završava.02 Off se može odabrati. Kad je detektovano više lica.Kad nema slobodnog mesta na internoj mem. m 1 2 Više o fotografisanju W n Y1 p Off2 o 0. • Pet portrait auto release je automatski podeš. Samookidač nedostupan. na Off u sledećim situacijama. orijentacija ili osvetljenost lica i brzina kojom se ljubimac kreće mogu da spreče aparat da detektuje lica mačaka i pasa ili mogu da izazovu detekciju drugih lica koja nisu mačke ili psi.Continuous: Kad je funkcija autookidača za portret ljubimca aktivirana i fokus postignut na detektovanom licu. pritisnite na džojstiku J (n). aparat okida 3 puta (kontinualno snimanje brzinom od oko 0. može se osloboditi zatvarač pritiskanjem okidača.Kad se aparat uključi nakon što je bio u režimu mirovanja(A 15) . Kad je Continuous izabrano. dupli okvir je prikazan oko najvećeg lica.Kad je 5 serija slika snimljeno autookidačem . .7 frejma u sekundi sa režimom slike na R 4320×3240). Kad je izabran Pet portrait auto release. • Da promenite izbor automatskog okidanja.7 fps (režim slike je na R 4320×3240). . • Digitalni zum nedostupan.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) O Pet portrait Koristite za slikenje ljubimaca (psi ili mačke).kad nisu detektovana lica.Pet portrait auto release (default setting): osnovno podeš.a ostala lica su uokvirena jednostrukim. F je prikazano na ekranu. . Kad se pusti okidač. 30 . d je prikazano na ekranu. Do 5 lica se može detektovati.

Ponovo pritisnite k taster kako bi ponovo odabrali smer. makro režim (A 51) i kompenzaciju ekspozicije (A 32) ukoliko je to potrebno.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) Snimanje za panoramu Fotoapart fokusira na subjekat koji se nalazi u centru kadra. Panorama assist 2 Više o fotografisanju Pomoću džojstika odaberite pravac i pritisnite k. Prva slika je uvećana na jednoj trećini monitora. Bela ikona smera panorame I će da bude prikazana u željenom smeru. . Podesite režim blica (A 28). 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja i pomoću džojstika izaberite p Panorama assist (A 35). Ukomponujte sledeću fotografiju tako da se jedna trećina kadra preklapa sa prethodnom fotografijom i pritisnite okidač. Podesite Vibration reduction (A 113) na Off kad koristite stativ.samo-okidača (A 31). End 29 44 . levo (J). Ponavljajte sve dok ne napravite dovoljan broj fotografija da završite panoramu. gore (K) ili dole (L). Odaberite kako će slike da budu sastavljene u završenoj panorami: desno (I). Žuta ikona pravca panorame (II) će da se pomeri u odabranom smeru i pritisnite k taster kako bi ste odabrali smer. Pojaviće se Ikonica za pravac panorame (I) koja ukazuje na to u kom pravcu će se slike spajati. 30 4 Napravite sledeću fotografiju. Koristite stativ za bolje rezultate. 30 3 Napravite prvu fotografiju.

.Slikanje pogodno za scene(Režim scene) 5 Pritisnite k taster kada ste završili sa fotografisanjem. End 29 D Panorama Maker 5 Instalirajte Panorama Maker 5 sa priloženog ViewNX 2 CD. End 27 Više o fotografisanju B Panorama Assist • Podešavanja režima blica. D Više informacija Vidite “Nazivi slika/zvuk fajlova i foldera” (A 131). niit zum ili podešavanja Image mode (A 53) mogu da se menjaju dok se ne završe sve fotografije iz serije.samookidača. Prebacite slike na računar (A 93) i koristite Panorama Maker 5 (A 96) za spajanje pojedinačnih slika u celu panoramu.. makro režima. preporučuje se povećanje vremena koje je potrebno da isteče pre nego li se pokrene automatsko isključivanje. Fotoaparat se vraća na korak 2. R se pojavljuje da indicira da su ekspoz. i kompenz. D OR Sve fotografije načinjene u panorama seriji imaju ista podšavanja ekspozicije. Kad je snimljena prva fotogr. 45 . belog balansa i fokusa. balans bele i fokus zaključani. ekspozicije ne mogu da se podešavaju nakon što je napravljena prva fotografija. Slike ne mogu da budu obrisane. • Snimanje panorama serije će da bude prekinuto ukoliko se pokrenulo automatsko isključenje (A 116)tokom fotografisanja.

lice će biti uokvireno duplom žutom linijom u zoni fokusa. okidač je automatski pušten. dupla linija će da pozeleni i fokus će da se zaključa. 1/125 F3. Ukoliko aparat prepozna lice (lice spreda). 46 . koristite džojstik H ili I da izaberete F. 1 Pritisnite A taster u režimu slikanja. Ukoliko aparat detektuje nasmejano lice na osobi koja je uokvirena duplom linijom. fotoaparat automatski fotografiše koristeći osobine prepoznavanja lica i detekcije nasmejanog lica uzastopno. i kada lice dođe u fokus. 3 Automatska odrada okidača. EPosle svake odrade okidača. a ostala lica sa samo jednom linijom. Smart portrait 2 Više o fotografisanju Ukadrirajte sliku. Usmerite fotoaparat ka subjektu. i pritisnite k. 4 Završetak snimanja.1 Detektuje do tri lica. Ukoliko je prepoznato više lica. lice koje je najbliže sredini ekrana će biti uokvireno duplom linijom u zoni fokusa. Da završite.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) Aparat detektuje nasmejano lice i automatski slika. The camera enters smart portrait mode. isključite aparat ili pritisnite A taster da pređete u drugi režim snimanja. Podignite blic kad ga koristite(A 7).

• U pojedinim uslovima snimanja. D Više informacija Pogledajte.Slikanje nasmejanih lica (Smart Portrait Mode) B O Smart Portrait Režimu • Digitalni zum nedostupan. • Režim slike može biti promenjen (A 53) pritiskom na d. “Autofokus” (A 25) za više informacija. Ako je podešavanje režima slike promenjeno. Auto off (A 116) će da isključi fotoaparat ukoliko niti jedna od operacija nije izvršena u sledećim situacijama: • Fotoaparat nije detektovao niti jedno lice. Aparat fokusira na subjekat u centru kadra kad lice nije detektovano. • Fotoaparat je detektovao lice ali ne može da detektuje nasmejano lice. (može se promeniti. C C C Blinkanje Lampe samookidača Više o fotografisanju Lampa samookidača blinka polako kada aparat detektuje lice. novo podeš. a blinka brzo odmah nakon odrade okidača. • O detekciji lica Ý A 34 C Auto Off (Standby Mode) u Using Smart Portrait Režimu Kada koristite pametni režim portreta. Raspoložive Funkcije u Smart Portrait Režimu • Režim blica (A 28) se automatski prebacuje u U (auto flash) kad je blic izvučen. • Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). Ručna odrada okidača Može se slikati i pritiskom na okidač. prioritet lica neće imati efekta i nasmejano lice možda neće biti prepoznato. 47 . utiče na druge režime snimanja (osim sport kontinuirano).) • Makro režim i režim samookidača nedostupni.

trenutni pokreti kretanja subjekta mogu da budu uhvaćeni. Sport continuous 2 Pritisnite d. Sport continuous Image mode Sport continuous 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. Pritisnite okidač do pola da bi podesili fokus i ekspoziciju. aparat snima do 20 slika.3 frejma u sekundi (fps). Aparat se fokusira na subjekt u sredini kadra. Sa konstantnim fotografisanjem. ekspozicije i balansa belog ostaju na vrednostima koje su podešene za prvu sliku u svakoj seriji. 1 Više o fotografisanju PritisniteA u režimu slikanja i pritisnite džojstik H ili I da bi odabrali d. sport continuous meni Ý A 49 Pritisnite d nakon što ste završili sa podešavanjima da bi se vratili u režim slikanja. AF-assist lampa (A 115) ne svetli. • Režim slike može se podesiti na M 2048×1536 ili manje.Konst. i zaustavlja se kada broj fotografija dostigne maksimalan dozvoljen broj (A 49). • Podešavanje fokusa. U ovom režimu. • Sa osnovnim podeš. 411 C • • • • • Raspoložive funkcije sa Sport Continuous 48 Kompenzacija ekspozicije dostupna (A 32). Blic nije dostupan. na Continuous H. pritisnite d da podesite Image mode ili Sport continuous (tip sport continuous režima) (A 49). snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) Sport continuous režim dozvoljava rafalno. . konstantno fotografisanje sve dok držite okidač pritisnutim. na brzini do 15. i pritisnite k. • ISO osetljivost je podešena na visoku. Konstantno fotografisanje će da traje sve dok je taster okidača pritisnut do kraja. Aparat prelazi u sport continuous režim. Makro režim i režim samookidača nisu dostupni. kako bi izvršili podešavanja u sport continuous meniju.

3 kadrova u sek (20 kadrova max. N 1024×768 (osn.) • l Continuous M: aproks. • Ukoliko se tokom fotografisanja zahvate svetli objekti kao što su sunce i sijalice. • Koristite džojstik za podešavanja (A 11).5 kadrova u sek (20 kadrova max. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. podeš). “Autofokus” (A 25) za više informacija.) 49 . 4.Konst. m 1920×1080 • Podeš. slikanje i maksimalni broj kadrova koji će se snimiti. O 640×480. režima slike u sport continuous meniju sačuvano je odvojeno od podeš. pritisnite d button (A 5) da izmenite sledeće opcije u sport continuous meniju. brzine upisa podataka na mem. Image mode Image mode (A 53) se može podesiti. • Pritisnite d da izađete iz menija. ekspozcija i balans bele se mogu razlikovati od slike do slike. krajnje slike će možda izgledati malo grubo. na slikama se mogu pojaviti svetle linije (A 128). Više o fotografisanju D Više informacijan Pogledajte. itd. • Pošto je ISO osetljivost podešena na 400 or higher. • k Continuous H (osn. podeš): aproks. To vreme zavisi od broja snimaka. 7. režima slike: M 2048×1536. images may appear rough as a result. dostupna su sledeća podeš. podešena na raspon od 1/4000 do 1/60 s. U sport continuous režimu. Podešavanje Sport Continuous Shooting Režima Nakon prikazad (sport continuous) ekrana režima snimanja(A 48). Proper exposure may not be obtained in clear weather (images may be overexposed). 15. • Brzina konstantnog fotografisanja može da bude manja u zavisnosti od podešavanja brzine zatvarača i brzine upisa podataka na memorisjku karticu • Dok ste u ovom režimu aparat će konstantno da podešava fokus preko autofokus funkcije dok ne pritisnete okidač do pola. karticu. snimanje pri velikim brzinama (Sport Continuous) B Napomene o Sport Continuous režimu • Možda će trebati neko vreme da bi se slike sačuvale nakon snimanja. Preporučujemo da izbegavate svetle objekte tokom kada slikate pod fluoroscentnim ili živinim svetlom. • Brzina zatvarača je autom. • ili više. režima slike u drugim režimima snimanja i ne utiče na druge režime. slika možda neće imati dobru ekspoziciju pri lepom vremenu (slike mogu da budu preeksponirane). nalon čega je fokus zaključan.9 kadrova u sek (20 kadrova max. Sport continuous Selektujte vrstu sport continuous režima da odredite maksimalno kontin. režima slike.) • m Continuous L: aproks.

i makro režim (A 51) da odgovaraju uslovima slikanja. Prikazaće se meni za izbor režima slikanja. 50 . 1 Pritisnite A. zelena. 30 1/125 F3. Više o fotografisanju Auto mode 3 Ukadrirajte subjekt i fotografišite. Podesite režim blica (A 28). samookidač (A 31).1 Postavite subjekt u sredinu kadra.1 1/125 F3. 2 Pritisnite džojstik H iliI da odaberete A i pritisnite k. Pritisnite Uverite se da je okidač do zona fokusa pola. Pritisnite okidač skroz do kraja. Aparat ulazi u A (auto) režim. • Pobrinite se da se ne promenir azdaljina između subjekta i fotoparata kad je fokus zaključan. macro režim (A 51) i kompenzacija ekspozicije (A 32) mogu da se primene i slike snime korišćenjem režima blica (A 28) i samokidača (A 31). Pritiskanjem d u A (auto) režimu omogućava da odredite podešavanja za sve stavke menija snimanja (A 52) u zavisnosti od situacije snimanja. 30 D Zaključavanje fokusa Kada se aparat fokusira na subjekt u sredini kadra. kompenzaciju ekspozicije (A 32). Aparat se fokusira na subjekt u sredini ekrana. Pritisnite d za prikaz menija snimanja.Auto Režim U A (auto) režimu. možete da zaključate fokus kako bi se fokusirali na subjekte koji su van centra. Držite okidač i dalje do pola i pomerite sliku u kadru. i podesite stavke u meniju snimanja da odgovaraju uslovima snimanja (A 52). • Kada se okidač pritisne do pola zaključaće se i ekspozicija.

41). • Kad je režim snimanja A (auto)režim.. selekcija će da bude poništena. Ikona makro režima (F)će se prikazati. zuma svetle zeleno.).). Taster za Makro režim na džojstiku je nedostupan. • Režim scene: Osn.4 in. d (sport continuous) režim: Makro režim ne može da se koristi. podeš.) od objektiva kad F i indikator zuma svetle zeleno (indikator zuma pozicioniran blizu G). Makro režim je uključen kad je k Close-up ili u Food izabrano u režimu scene. blic možda neće biti u mogućnosti da osvetli ceo subjekat na udaljenosti manjoj od 50 cm (1ft. Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi. zuma sve dok pozicija zuma ne dođe na poziciju gde F i indik. dok se ne pritisne okidač do pola kako bi se zaključao fokus. Pri korišćenju A (auto) režima. 1 Pritisnite p (makro režim) na džojstiku. makro režima je sačuvano i kad je aparat isključen. Prikazan je meni makro režima. Macro mode 3 Okrenite kontrolu zuma ili bočnu kontr. Više o fotografisanju 2 Koristite džojstik H ili I kako bi dabrali ON i pritisnite k taster. 8in. Aparat može da fokusira na bliske udaljenosti od 1 cm (0. • F (smart portrait) režim.Auto Režim Makro režim Makro režim se koristi za pravljenje slika objekata koji se nalaze na udaljenosti od1 cm (0. podeš. Dok aparat fokusira čuje se zvuk. 40.Makro režim može da se koristi sa nekim režimima scene (A 39. Podešavanje Makro Režima • G (easy auto) režim: prelazi u makro režim kad aparat odabere i. pratite proceduru ispod. 51 . C C Autofokus Fotoaparat u makro režimu konstantno fokusira. zavisi od izabranog režima scene(A 35). Napomena.4 in.

pritisnite d. Dostupan kad se koriste drugi režimi slikanja. Image mode Za izbor veličine i kvaliteta slike (kompresija). Pritisnite d za prikaz menija snimanja. . u Continuous ili BSS (izbor najboljeg snimka).Auto Režim Podešavanje A (Auto) Režima (Meni snimanja) Kad slikate u A (auto) režimu (A 50). ISO sensitivity Kontroliše osetljivost aparata na svetlost. meni slikanja sadrži sledeće opcije. Continuous Menja podeš. A 59 A 58 Više o fotografisanju A 53 A 55 A 57 Prikaz menija slikanja Uđite u A (auto) režim (A 50). White balance Podudara balans bele sa svetlosnim izvorom. B 52 Podešavanja aparata koje se ne mogu primeniti istovremeno Neke funkcije se ne mogu podesiti istovremeno (A 60). Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options 30 • Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). Color options Pravi boje življim ili čuva slike kao crno bele. • Da izađete iz menija slikanja.

9). podesan za povećanja i visokokvalitetnu štampu. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) C Režim slike za Sport Continuous Režim • U sport continuous Režimu (A 48). Odnos kompresije je oko 1:8. m 1920×1080 vel. režima slike u sport continuous meniju (A 48) sačuvano je odvojeno od podeš. N 1024×768. 53 . režima slike: M 2048×1536. dostupna su sledeća podeš. odnos kompresije 1:8) • Podeš. Najbolji izbor u većini situacija. Više o fotografisanju R 3264×2448 L 2592×1944 M 2048×1536 N 1024×768 O 640×480 P 4224×2376 Ikona trenutnog podešavanja je prikazana na ekranu režima reprodukcije i fotografisanja (A 8. i broj slika koji može biti sačuvan. Pre slikanja. Opis Najveći kvalitet. novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja (osim na sport continuous režim). Veličina fajlova. Odgovarajući za prikaz preko celog ekrana na TV u sa odnosom 4:3 . slike1920 × 1080. Odgovarajući za prikaz na ekranu računara. Mogu se snimiti slike sa odnosom16:9.Auto Režim Režim slike(kvalitet slike/veličina slike) A (auto) M d (Shooting menu) M Image mode Izaberite kvalitet i velič.Odnos kompresije je oko 1:8. slika. zavisi od veličine i kvaliteta (kompresija) slika. slike(kompresija). ili za e mail. odaberite režim slike prema tome kako planirate da upotrebite sliku. Odnos kompresije je oko1:8. režima slike u drugim režimima slikanja i ne utiče na druge režime.. Odnos kompresije je oko1:8. O 640×480. Podešavanje Q 4320×3240P R 4320×3240 (default setting) Veličina (pikseli) 4320 × 3240 4320 × 3240 3264 × 2448 2592 × 1944 2048 × 1536 1024 × 768 640 × 480 4224 × 2376 Manja veličina omogućava čuvanje većeg br. Odnos kompresije je oko 1:8. Odnos kompresije je oko1:4. ovo podešavanje se može promeniti pritiskom d tastera. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. C O režimu slike • Pri korišćenju režima snimanja osim A (auto) režima.

Broj može da varira i u zavisnosti od tipa mem.54 cm (1 in. Kad je rezolucija štampača na 300 dpi.5 35 × 20/14 × 8 16 × 9/6. preostalih snimaka 10. kartica. Veličina printa se određuje deljenjem br. iako je kapacitet za njih isti.Auto Režim C Broj preostalih snimaka Sledeća tabela pokazuje aproksimativno broj slika koje se mogu čuvati na internoj mem.5 × 6.5 36 × 27/14 × 10. kartica 1 (4 GB) 550 1100 1910 2940 4640 15000 24100 1520 6700 velič. printa2 (cm/in. piksela štampačevom rezolucijom (dpi) i množenjem sa 2. Za istu veličinu slike. ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”.5 × 3.5 × 2.5 5 × 4/2 × 1. i mem.5 17 × 13/7 × 5 9 × 7/3. 3 Sport continuous režim samo 54 . kartici od 4 GB.) 36 × 27/14 × 10. Broj slika koje se mogu sačuvati varira u zavisnosti od kompozicije slike (prema JPEG kompresiji). slike štampane na većim rezolucijama će se štampati manje nego što je predviđeno.000 ili više. Režim slike Q R R L M N Više o fotografisanju 2 Interna mem (oko 102 MB) 15 30 52 81 126 411 731 41 182 Mem.).5 4320×3240P 4320×3240 3264×2448 2592×1944 2048×1536 1024×768 O 640×480 P m 4224×2376 1920×10803 1 Ako je br.5 28 × 21/11 × 8 22 × 16/8. a one štampane na većim rezolucijama štampaće se većim nego što je predviđeno.

sa rezultatom da se beli objekti vide beli bez obzira da li se vide u senci. Cloudy Koristite kada fotografišete pri oblačnom vremenu. Ljudski mozak je sposoban da prilagodi promene u boji od izvora svetla. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8). Na svim podeš. b Preset manual Neutralno-obojeni objekti se koriste kao referenca za podešavanje balansa belog pod neobičnim svetlosnim uslovima. Auto. može koristiti za većinu osvetljaja. Ovo je poznato kao “balans belog”. osim za Auto. Fluorescent Koristite pri većini tipova fluoroscentne svetlosti. Flash Koristite sa režimom blica.Auto Režim Balans bele (Adjusting Hue) A (auto) M d (Shooting menu) M White balance Boja svetla reflektovanog od objekta zavisi od izvora svetla. 55 . Digitalni aparati mogu da oponašaju ovo podešavanje obradom slike shodno boji izvora svetla.. isključite blic (W) (A 28). Najbolji izbor u većini situacija. Pogledajte “Ručno podešavanje (A 55). Ručno podešavanje B O balansu bele • Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako bi dobili tačne rezultate. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti” (A 60) • Za sva podešavanja belog osim za Auto ili Flash. direktnoj sunčevoj svetlosti ili pod sijalicom. Više o fotografisanju a Auto (default setting) Balans belog se automatski prilagođava uslovima osvetljenja. c d e f g Daylight Balans belog prilagođen za slikanje ispod direktne sunčeve svetlosti. Iako se osnovno podešavanje. Incandescent Koristite pod osvetljenjem sijalice.

Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš. upotrebite džojstik da odaberete b Preset manual u meniju White balance i pritisnite k. Otvoriće se zatvarač (slika nije snimljena) i nova vrednost balansa bele će biti podešena. podesite White balance na Auto ili Flash. izaberitet Cancel i pritisnite k. Preset manual Cancel Measure 4 Ukadrirajte referentni objekat u prozoru za merenja. Pratite proceduru ispod da izmerite balans bele prema izvoru osvetljenja pri snimanju. Aparat zumira. B 56 Napomena o ručnom podešavanju Aparat ne može da meri balans bele kad blic odradi. Kad slikate sa blicem. . fotografisanje ispod lampe sa crevenom senkom da izgledaju kao da su napravljene pod belim svetlom).Auto Režim Ručno podešavanje se koristi sa pomešanim osvetljenjem ili da se kompenzuju izvori svetlosti sa jakim odrazom boja (npr. Prikažite meni snimanja (A 52).. 1 2 Više o fotografisanju Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti korišćen tokom fotografisanja. Preset manual Cancel Measure prozor merenja 5 Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje. W hite balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Flash 3 Odaberite Measure. Balans bele se neće opet meriti nego će biti podešena najskorije merena vrednost.

Slike su snimljene sa režimom slike zaključanom na L (velič. Na svim podeš. korišćene mem. Fokus. 57 .7 kadar u sek (fps) kada je Image mode podešen na R 4320×3240). aparat napravi 16 snimaka brzinom od oko 22fps i složi ih u jednu sliku. • Digitalno uvećanje nije na raspolaganju. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) B O BSS BSS je najbolje rešenje za subjekte koji se ne kreću. U V Single (default setting) Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač. možda neće da proizvede željene rezultate ukoliko se objekat pomera ili se kompozicija slike promeni dok slikate. W Multi-shot 16 Svaki put kada se pritisne okidač. D BSS (Best Shot Selector) Više o fotografisanju Odabir najboljeg snimka se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili kada je aparat zumiran. Continuous Dok se okidač drži pritisnutim.Auto Režim Kontinualno A (auto) M d (Shooting menu) M Continuous Promenite podešavanja za Continuous ili BSS (best shot selector). ili u ostalim situacijama kada nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku. • Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. osim za Single. BSS. slike: 2560 × 1920 pixels). kartice ili uslova snimanja. trenutnog režima slikanja. ekspozicija i balans bele su zaključane na vrednosti sa prvom slikom. ili Multi-shot 16 blic nije moguć. Kada je BSS uključen. apart napravi do 10 slika dok se okidač drži pritisnutim. do 19 fotografija će biti snimljeno sa odnosom od 0. B O kontinualnom snimanju • Kad je izabrano Continuous. • Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš. Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i sačuvana. ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8).

i O 640×480. i X je prikazano do indiaktora ISO osetljivosti u donjem levom uglu ekrana. i električna svetla pri snimanju. ali se pojavljuje ako se ISO osetljivost automatski poveća na više od 80 (A 30). Motion detection (A 114) ne funkcioniše. B B O ISO Osetljivosti Ovo se ne može koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama. sunce. refleksije sunca. • Kad je ISO osetljivost zaključana. • Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim svetlosnim uslovima. raspoloživa podešavanja za Image mode ograničena su na M 2048×1536. redukujući zamućenje izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata. 3200. Da redukujete ove efekte izbegavajte svetle objekte npr. Više o fotografisanju Ikonica za trenutno podešavanje prikazana je na monitoru (A 8).Auto Režim B O Multi-shot 16 Zamrljana slika (A 128) vidljiva na monitoru kad se slika sa Multi-shot 16 biće vidljiva na sačuvanoj slici. 3200 . 200. manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju. 800. Auto (default setting) Osetljivost je ISO 80 pod normalnim uslovima. E ikonica se ne pojavljuje na ISO 80. kad je svetlo slabo i blic isključen. Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača. aparat kompenzuje tako što podiže osetljivost na maksimum od ISO 800. N 1024×768. svetlo obojene piksele na tamnim površinama. Indikator režima slike prikazan tokom snimanja svetli crveno. Ý “Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno podesiti“ (A 60) ISO 3200 i ISO 6400 58 Kad je ISO sensitivity na 3200 or 6400. 1600. 80. Kad je izabrano Auto. ISO Osetljivost A (auto) M d (Shooting menu) M ISO sensitivity Što je veća osetljivost. 6400 Osetljivost se zaključava na određenoj vrednosti. 400. ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. 100.

Efekti selektovane opcije mogu se pregledati na monitoru. Cyanotype Naparavite efekat cijanotipija. B O opcijama boja Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama. Vivid color Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja. Black-and-white Snimite crno-bele fotografije. će se pojaviti na ekranu (A 8). ikona trenutnog podeš. Sepia Snimite fotografiju u sepija tonovima. Više o fotografisanju Za sva podešavanja osim Standard color.Auto Režim Opcije boja A (auto) M d (Shooting menu) M Color options Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele. Vidite “Podešavanja aparata koja se ne mogu koristiti istovremeno” (A 60) 59 . n o p q r Standard color (default setting) Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama.

slike: 2560 × 1920 piksela). Kad je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. Sepia. Motion detection ne funkcioniše kad je ISO osetljivost na bilo kojoj drugoj vrednosti osim Auto. Image mode je fiksiran na L (velič. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama. N 1024×768. ISO sensitivity se autom. i O 640×480. Za sva druga podeš. raspoloživi Image modes su ograničeni na M 2048×1536. White balance je fiksiran na Auto. podešava prema osvetljenju. režima slike prelazi u M 2048×1536. fiksiran na Single kad se koristi samookidač.ili Multi-shot 16. Kad se koristi Black-and-white. ako je ISO sensitivity na 3200 ili 6400. BSS. Kad se koristi Multi-shot 16. blic ne može da se koristi. Zabranjene funkcije Flash mode Digital zoom Podešavanje Continuous (A 57) Continuous (A 57) Continuous (A 57) Više o fotografisanju Image mode ISO sensitivity (A 58) White balance Continuous ISO sensitivity Color options (A 59) Self-timer (A 31) Continuous (A 57) Print date Continuous (A 57) Continuous (A 57) Motion detection ISO sensitivity (A 58) Opis Ako je na Continuous. Digitalni zum nedostupan kad se slika sa Multi-shot 16.Auto Režim Podešavanja aparata koja se ne mogu istovremeno primeniti Neka podeš. Motion detection ne funkcioniše pri korišćenju Multi-shot 16. Datum ne može da se utisne na slike snimljene korišćenjem Continuous ili BSS. ili Cyanotype. podeš. Pri korišćenju Multi-shot 16. 60 . režima slike.

87 27 66 Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. Za Upotreba Opis Prit. Držite džojstikH. HIJ K da vidite prethodnu ili sledeću sliku. prikaz 4. A Odabir fotografije 11 Pregled ikonica/ kalendar Više o Reprodukciji f (h) 62. Dok prikazuje16 ikonica slika. 9. J ili K da prelazite brzo preko slika. 61 . Pritisnite k za 64 povratak u režim pregleda preko celog ekrana.Više o Reprodukciji Operacija preko celog ekrana Pritisnite c tokom slikanja da pređete u režim reprodukcije i pregčedate slike (A 26). I. Pušta odabrani film. b (e movierecord) taster. 15/05/2011 15:30 0004.JPG 4/ 4 Sledeće operacije su vam na raspolaganju. 63 Zum reprodukcije Reprodukcija filma Brisanje slika Prikaz menija g (i) k l d A Zarotirajte uvećanje ka g (i) da uvećate sliku do 10×. ili okidač. 10 C Promena orijentacije slika (Vertical/Horizontal) Orijetnacija slika se može promeniti korišćenjem Rotate image (A 73) u meniju reprodukcije (A 66). Briše odabranu sliku. rotirajte zum kontrolu ka f (h) za prikaz klendara (osim u re\imu liste po datumu). Prikazuje meni reprodukcije. ili 16 ikonica slika.

10 62 . Za Upotreba Opis A Odabir fotografije Pritisnite džojstik H. ili okidač. ili K. J. b (e movierecord) taster. Zarotirajte uvećanje kao g (i) da bi smanjili broj prikazanih kadrova sa 16 Ý 9 Ý 4. 1/ 10 Sledeće operacije su na raspolaganju dok se nalazite u režimu prikaza ikonica.Pregled više slika: Reprodukcija ikonica Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) i dok ste u prikazu preko celog ekrana (A 26) kako bi ste videli fotografije umanjene u vidu ikonica. Zarotirajte uvećanje kaf (h) u ekranu sa prikazom16-ikonica slika kako bi dodali prikaz kalendara pa se slike mogu naći preko datuma snimanja (A 63). zarotirajte kontrolu zuma ka g (i) da se vratite u prikaz preko celog ekrana. 27 26 Više o Reprodukciji Smanjite broj prikazanih kadrova g (i) Brisanje slika Pre]ite u pregled preko celog ekrana l k A Pređite u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. Zarotirajte uvećanje ka g (i)da se – vratite u režim prikaza ikonica. 11 Povećajte broj prikazanih fotografija/pređite u kalendarski prikaz f (h) Zarotirajte uvećanje ka f (h) da bi ste povećali broj prikazanih ikonica: 4 Ý 9 Ý 16. Kada je prikazano 4 kadra na ekranu. Odaberite metod brisanja. I. Pritisnite k.

• l i d tasteri vam nisu na raspolaganju dok se nalazite u kalendarskom prikazu. pređite u prikaz kalendara rotiranjem kontrole zuma na f (h). Zarotirajte uvećanje kag (i). I. Za Upotreba Opis A Su M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Više o Reprodukciji 3 Izaberite datum Pritisnite džojstik H. Možete da birate i pregledate slike po datumu simanja. Moguće su sledeće operacije. Filmovi su prikazani kao filmski kadrovi. 2011.. ili K. 26 – B Prikaz kalendara • Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane 1. J. kadrovi filma Prikaz kalendara Pri prikazu 16 ikonica u režimu reprodukcije (A 62). 11 Vratite se u prikaz preko celog ekrana Vratite se u pregled ikonica k g (i) Prva fotografija snimljna tog datuma će biti prikazana preko celog ekrana. 63 .Pregled više slika: Reprodukcija ikonica C Režim prikaza ikonica Ikona zaštite Print order ikona 1/ 10 Dok su slike izabrane za Print order (A 67) i Protect (A 71) prikazaće vam se ikone kao na slici s desna. Datumi kada su slike napravljene će biti podvučeni žuto.

d kako bi odsekli trenutnu sliku tako da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu. Prit. Više o Reprodukciji Promenite prikazano polje Pređite u Prikaz preko celog ekrana obrežite sliku Obrišete slike 11 k d l A Pritisnite k. b (e movierecord) taster ili okidač. • Mali indikator u donjem desnom uglu vam ukazuje na to koji deo slike je uvećan. i to do – 10×. Zum se sanjuje svaki put kad rotirate kontrolu zuma kaf (h). sa centrom slike prikazanim na ekranu. I. vraćate se u prikaz preko celog ekrana.0 Umanjenje f (h) Opis A Uvećanje se povećava svaki put kad se kontrola zuma zarotira ka g (i). Kada odnos – uvećanja dosegne 1×.Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije Rotiranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 26) zumirate trenutnu sliku. Odaberite metod brisanja. 10 64 . Za Uvećanje Upotreba g (i) × 3. 26 78 27 Prelazak u režim fotografisanja b Pritisnite A taster. J ili K da bi ste pomerili zonu prikaza na druge delove slike. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za uvećanje. Pritisnite džojstik H.

Pogledajte Izbliza: Uvećanje u Režimu Reprodukcije

Slike snimljene sa funkcijom detekcije lica ili ljubimca
Kada se zumira slika koja je snimljena sa funkcijom detekcije lica (A 24) ili detekcijom ljubimca (A 43) rotiranjem kontrole zuma ka g (i),biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana (izuzev slika snimljenih kontinualno u Pet portrait 2.0 2.0 (A 43) re\imu scena). • Ako je više lica detektovano, slika će da se uveća tako da se lice na koje je bio primenjen fokus naše u sredini ekrana. Pritisnite džojstik H, I, J, ili K kako bi ste videli ostala lica. • Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite odnos zuma.
×

65

Više o Reprodukciji

Meni Reprodukcije
Meni reprodukcije se sastoji od sledećih opcija.
I a b D-Lighting Povećava se osvetljenje i kontrast tamnih delova slike. Print order Odabir slika za štampu i broj kopija za svaku. Slide show Pregledajte slike smeštene na internoj memoriji ili memorijskoj kartici u automatskoj prezentaciji. d f g h Protect Zaštitite odabrane slike od slučajnog brisanja. Rotate image Menja orijentaciju slike. Small picture Kreira umanjenu kopiju trenutne fotografije. Copy Kopiranje fajlova između interne memorije i memorijske kartice. A 74 A 77
Više o Reprodukciji

A 76 A 67 A 70

A 71 A 73

Prikazivanje Menija Reprodukcije
Uđite u režim reprodukcije pritiskom na c taster (A 61). Pritisnite d taster kako bi vam se prikazao meni reprodukcije.
Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

• Džojstikom odaberite prihvatanje podešavanja (A 11). • Da bi napustili meni reprodukcije, pritisnite d taster.

66

Meni Reprodukcije

a Print Order
c button (Playback mode) M d (Playback menu) M a Print order

Kad štampate slike krišćenjem nekog od sledećih metoda, možete da odaberete koje će slike biti štampane i broj kopija svake od njih, i sačuvate tu elektronsku “redosled štampanja” informaciju na mem. kart. • Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju • Štampa povezivanjem aparata (A 97) sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (A 144) uklanjanjem mem. kart. iz aparta, ovako se mogu štampati i slike sa interne mem)

1

Prit. d u režimu reprodukcije.
Prikazan je meni reprodukcije.
Više o Reprodukciji

2

Koristite džojstik da izaberete Print order i pritisnite k.

Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy

3

Izaberite Select images i pritisnite k.

Print order Select images Delete print set

67

Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati oznakom (y) i numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija Back koje se štampaju.Meni Reprodukcije 4 Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku. Print selec tion Pritisnite džojstik J ili Kda izaberete željene slike.JPG 4/ 4 68 . 1 1 3 5 Više o Reprodukciji Odaberite da li želite da štampate datum fotografisanja i podatke o slici. 15/05/2011 15:30 0004. Slike koje su odabrane za Print order se mogu prepoznati po w ikoni. Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. Pritisnite H ili I da odedite br. Ako kopije nisu određene za slike. Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja. kopija za svaku. Print order Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali Done datum fotografisanja za sve slike koje se štampaju. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u režim 12 ikonica. Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali Date informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se Info štampaju. selekcija se poništava.

datum fotografisanja i informacije će se opdštampati na slikama kada se korsti štampač koji je DPOF kompatibilan (A 144) i podržava štampanje datuma snimanja i inform. za DPOF štampanje (A 101). Utiskivanje datuma ada se datum i vreme imprintuju na sliku preko Print date opcije (A 112)slike se štampaju sa datumom snimanja i vremenom kadaa su imprintovane. • Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order.Meni Reprodukcije B Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija Kada su opcije Date i Info uključene uprint order meniju. • Odštampani datum je datum kog je slika snimljena. Promena datuma preko pode[avanja Date and time ili Time zone u Time zone and date opciji u meniju za podešavanje nakon što je slika snimljena nema nikakav efekat na odštampani datum. 15.05. i kad je Print date omogućen. preko priloženog USB kabla. 69 .2011 C D Poništavanje postojećeg redosleda štampe Više o Reprodukciji Odaberite Delete print set u koraku 3(A 67) i pritisnite k da izbrišete redosled štampe za sve slike. Jedino će datum i vreme na slikama biti štampani.Slike sa impritovanim datumima mogu biti štampane i na štampačima koji ne printuju datume (A 69). o fotografiji. Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač.

jednu po jednu u automatizovanom slide show. o redu kako su snimane (držite pritisnutim da premotate). Pause Restart End B 70 O Slide Show-u • Samo prvi kadar filma je prikazan u slide show-u (A 87). • Maksimalno vreme prikaza je do 30 minuta i kad je Loop omogućen (A 116). Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija pauzirana ili završena. . izaberite End i pritisnite k taster da se vratite u meni reprodukcije ili izaberite Restart da ponovo pustite prezentaciju. Više o Reprodukciji 3 Odaberite End ili Restart. 1 Džojstikom odaberite Start i pritisnite k taster. Pritisnite k taster da pauzirate prezentaciju. uključite Loop (petlja) i pritisnite k taster pre nego odaberete Start. ili J da vidite slike obrnutim redolsedom (držite pritisnutim da premotate). Slide show Pause Start Loop 2 Prezentacija slajdova započinje.Meni Reprodukcije b Slide Show c button (Playback mode) M d (Playback menu) M b Slide show Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici. Da bi se prezentacija automatski ponavljala. Pojaviće se (w) ikona kada se uključi opcija ponavljanja.

71 Više o Reprodukciji . 63) u re\imu reprodukcije. Napomena. Vidite ( “Izbor fotografija” (A 72) ). Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite. formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše zaštićene fajlove (A 117). Zaštićene fotografije su prepoznatljive po s ikoni (A 9.Meni Reprodukcije d Zaštita c button (Playback mode) M d (Playback menu) M d Protect Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.

kontrolu zuma ka g (i) da pređete u prikaz preko celog ekrana. y . ili f (h) da pređete u prikaz 12 ikonica. Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde. Samo jedna slika može da bude selektovana za Welcome screen i Rotate image. br. Protect Back ON/OFF 2 Pritisnite H ili Ida bi odabrali ili poništili selekciju (ili odred. Pratite instrukcije na ekranu. Kada je ON (uključeno) selektovano. 72 . pojaviće se ikona. • Print order > Select images (A 67) • Protect (A 71) • Rotate image (A 73) • Copy > Selected images (A 74) • Welcome screen > Select an image (A 105) • Delete image > Erase selected images (A 27) Protect Back ON/OFF 1 Više o Reprodukciji Pritisnite J ili Kda odaberete željenu sliku. Rot. Produžite na korak 3. Protect Back ON/OFF 3 Da primenite izbor slika. Ponovite korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija. pritisnite k. će da se prikaže sa sledećim menijima.Meni Reprodukcije Izbor slika Ekran za odabir fotografija. kopija). kao što je prikazano s desna.

Meni Reprodukcije f Rotate Image c button (Playback mode) M d (Playback menu) M f Rotate image Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. Slike se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru. Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A 72) za prikaz ekrana za rotaciju. 73 . Pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90 stepeni. Slike snimljene u portretskoj orijentaciji (“tall“) mogu se rotirati do 180 stepeni u oba pravca. Rotate image Rotate image Rotate image Više o Reprodukciji Back Rotate Back Rotate Back Rotate Rot 90° u suprotnom smeru Rot 90° u smeru kazaljke Pritisnite k taster da podesile orijentaciju. i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom.

pojaviće se poruka Memory contains no images. Copy 2 Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k. 1 Koristite džojstik da odaberete opciju destinacije gde će slike biti kopirane i pritisnite k. . C “Na Memoriji Nema Slika” Poruka Ukoliko nema snimljenih slika na memorijskoj kartici kada se pokrene režim repordukcije. Selected images: kopirajte selektovane slike (A 72). (na memoriji nema slika). All images: Kopirajte sve slike.i MOV-formati fajlova se mogu kopirati. mem. r: Kopirajte fotografije sa memorijske kartice na internu memoriju. Više o Reprodukciji Camera to card Selected images All images B O kopiranju slika • JPEG. • Kad su slike izabrane za Print order (A 67) kopirane. D 74 Više informacija Pogledajte “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). Pritisnite d taster da prikažete ekran sa opcija kopiranjam i prekopirajte slike sa interne memorije na memorijsku karticu. q: Kopirajte fotografije sa interne memorije na memorijsku karticu.Meni Reprodukcije h Copy: Kopiranje između int. i mem. kartice c button (Playback mode) M d (Playback menu) M h Copy Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice. Ipak. Protect (A 71) podeš. oznaka štampe nije kopirana. se kopiraju sa slikama. Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati. • Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati.

• Da koristite D-Lighting zajedno sa small picture ili crop. D Originalne slike i izmenjene kopije • Kopije koje su kreirane funkcijam izmene se neće obrisati ukoliko se obrišu originalne slike. C O editovanju slika Editovanje slika • Slike snimljene s Image mode (A 53) na P 4224×2376 ili m 1920×1080 se ne mogu editovati. • Funkcije izmene nisu na raspolaganju ukoliko nema dovoljno slobodnog prostora na internoj memoriji ili kartici. Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte. Na raspolaganju su vam sledeće funkcije editovanja (A 131). osvetljavanjem tamnih porcija slike.Editovanje slika Funkcija editovanja slika Koristite aparat kako bi izmenili slike na aparatu i snimili ih kao odvojen fajl. • Funkcije izmene mogu da se primene samo nad slikama koje su snimljene COOLPIX L120 aparatom. Isto tako originalne slike neće biti obrisane ukoliko se obrišu kopije kreirane funkcijama izmene. Pri izmeni fotografija mogu se javiti sledeća ograničenja. • Slika koja je kreirana sa ovim aparatom ne može da se gleda na drugim aparatima i ne može da se prebaci na računar sa ovog aparata. Funkcija editovanja D-Lighting (A 76) Small picture (A 77) Crop (A 78) Opis Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. C Ograničenja u Izmeni Fotografije Dodatne funkcije editovanja Small picture i crop se mogu koristiti. 75 . prvo koristite D-Lighting a onda small picture ili crop kao poslednju funkciju izmene na toj slici. Uvećajte sliku ili definišite kompoziciju kreiranjem kopije koja će da sadrži samo ono što je vidljivo na ekranu. Nije moguća dodatna izmena. • Izmenjene kopije će biti sačuvane sa istim datumom i vremenom kao i originalne slike. Prva korišćena funkcija D-Lighting Small picture Crop • Fotografije ne mogu da se izmene dva puta sa istom funkcijom izmene.

Editovanje slika I D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta D-Lighting može da se koristi kako bi se kreirale kopije sa uvećanim osvetljenjem i kontrastom. kreirana je nova kopija sa povećanim osvetljenjem i kontrastom. osvetljavanjem tamnih procija fotografije. 15/05/2011 15:30 0004. odaberite Cancel i pritisnite k taster. 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. Editovanje slika D-Lighting OK Cancel D-Lighting kopije mogu da se prepoznaju preko c ikone koja će se prikazati tokom reprodukcije.JPG 4/ 4 D 76 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). Kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi. Da bi ste prekinuli D-Lighting. 2 Koristite džojstik da odaberete I D-Lighting i pritisnite k taster. Prikazaće se meni repordukcije. Originalna verzija će biti prikazana sa leve strane. a izmenjena verzija sa desne. . Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Izaberite OK i pritisnite k taster.

77 . odaberite No i pritisnite k taster.Ova karakterisitka je značajna za slanje mejlovima.Editovanje slika g Small Picture: Decreasing Image Size Kreiranje umanjene kopije trenutne slike. Yes No Create small picture file? D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). 1 Odaberite željenu sliku iz režima pregleda preko celog ekrana (A 61) ili ikonica (A 62) i pritisnite d taster. Nova. Playback menu D-Lighting Print order Slide show Protect Rotate image Small picture Copy 3 Odaberite željenu veličinu i pritisnite k taster. Kopije se prikazuju sa crnimokvirom. l 640×480. umanjena kopija će biti kreirana Da bi prekinuli kreiranje kopije umanjene veličine. i n 160×120 su dostupne veličine. 2 Koristite džojstik da odaberete g Small picture i pritisnite k taster. Editovanje slika Small picture 640 × 480 320 × 240 160 × 120 4 Odaberite Yes i pritisnite k taster. m 320×240. Umanjene kopije su zapamćene u JPEG formatu sa kompresijom od 1:16. Prikazaće se meni repordukcije.

4 Korsitite džojstik da odaberete Yes i pritisnite k taster. Odsečena slika će biti prikazana u položenoj orijentaciji. preko celog ekrana da uvećate sliku. . Save this image as displayed? Yes No C D 78 O veličini originalne slike Manja oblast odsečene slike znači i manju veličinu odsečene slike (broj piksela). 2 Editovanje slika Promenite kompoziciju kopije. Potom uvećajte sliku za odsecanje. Rotirajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite zum. Kako bi ste odsekli sliku u njenoj trenutnoj “uspravnoj” oruijentaciji.0 4. I. slika je uokvirena crnom linijom u ekranu reprodukcijei ikonica za small picture B ili C je prikazana u levom delu ekrana reprodukcije. odaberite No i pritisnite k taster. Odaberite na džojstikuH. Kako bi prekinuli kreiranje odsečene kopije. prvo. Odsečene kopije su zapamćene kao zasebni fajlovi. Kreirana je odsečena kopija. J ili K da pomerite polje na slici. koristite Rotate image opciju (A 73) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u položenoj orijentacviji.0 3 Pritisnite d taster. Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). 1 Rotirajte kontrolu zuma kag (i) u režimu repr. uvećavajte sliku sve dok crne trake sa obe strane ekrana ne nestanu.Editovanje slika o Crop: Kreiranje odsečene kopije Kreirajte kopiju koja će da sadrži samo deo koji je vidljiv na ekranu kada se prikaže u tokom uvećanja u repordukciji (A 64). × 4. Kako bi ste odsekli sliku prikazanu u “uspravnoj” (portret) orijentaciji. a potom ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu” orijentaciju. Kad je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili 160 × 120. odsecite sliku.

Snimanje počinje nakon što se monitor isključi. Preostalo vreme snimanja prikazano je tokom snimanja. Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra.Snimanje filmova i reprodukcija Snimanje filmova Pomoću aparata možete da snimate HD filmove sa zvukom. odnos je16:9 i film je snimljen kao što je prikazano desno. • Maks. ko vreme snimanja istekne. kadar koji indicira polje koje se snima prikazuje se pre nego što počne snimanje podešavanjem Monitor settings (A 110) u setup meniju na Movie frame+auto info. Snimanje filmova i reprodukcija 27m55s 4 Pritisnite b (e snimanje filma)taster ponovo da zaustavite snimanje. 1100 Opcije filma 2 3 Spustite ugrađeni blic (A 7) Ako se filmovi snimaju sa podignutim blicem. Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja filma. 79 . Pri snimanju filma vidni ugao (oblast obuhvaćena kadrom) je uži u odnosu na snimanje fotografija. Osnovno podešavanje je n HD 720p (1280×720) (A 84). Kad je Movie options na n HD 720p (1280×720). zvuk može biti prigušen. snimanje se automatski zaustavlja. veličina fajla za jedan film je 4 GB i maksimalna dužina za film je 29 minuta. 1 Uključite aparat i prikažite ekran režima snimanja. bez obzira na kapacitet kartice (A 84). Pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje. Prikazuju se trenutne opcije filma. Filmovi se mogu snimati u bilo kom režimu snimanja (A 33).

zuma. Ne otvarajte ležište baterije/ slota mem. zumiranje objektivom. kartice ili baterije u toku zapisivanja filma može rešultirati u gubljenju podataka filma ili oštećenja aparata ili mem. karticu klase 6 ili mem. koristite mem. Observe caution when removing the battery or memory card. 1. snimanje može prestati neočekivano. 80 .) u meniju filma. izbegavajte svetle objekte kao što je sunce.Kad koristite kartice manje brzine. Ako se dig. • The camera. • Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma. itd. film nije potpuno sačuvan dok je ekran snimanja prikazan. okrećite i držite kontrolu zuma ka g što uvećava sliku korišćenjem optičkog zuma i zum se zaustavlja na maksimalnom optičkom zumu. autofokus.Snimanje filmova B Tokom zapisivanja filmova Kad se zaustavi snimanje filma. Pre snimanja podesite Autofocus mode na A Single AF (osnovno podeš. kartice veće brzine (A 130). • Zamućenje (A 128) vidljivo na monitoru tokom snimanja biće vidljivo i na snimljenoj slici.). • Postoji degradacija na slici kada se koristi digitalni zum. zum nije koristio na početku snimanja filma. okrenite je kag ponovo da uvećate sliku pomoću digit. 1. pritisnite b (e snimanje filma) taster da počnete snimanje i uperite aparat ka željenom subjektu. Da redukujete ovaj efekat.) se mogu čuti kad reprodukujete filmove. battery or memory card may be hot immediately after using the camera. focus je zaključan kad je b (e snimanje filma) taster pritisnut i snimanje započeto (A 85). Uperite aparat u drugi objekat koji je oda aparata udaljen kao i željeni subjekt. kartice. • U nekim situacijama autofokus ne funkcioniše kako se očekuje(A 25). B Autofokus Snimanje filmova i reprodukcija • Kad je Autofocus mode u meniju filma na A Single AF (osnovno podeš. refleksije sunca i električne sijalice pri snimanju filma. Uklanjanje mem. Koristite sledeće metode u takvim situacijama. kartice. • Na određenom dometu fokusa ili uvećanja mogu se pojaviti šare slične teksturi platna što je potpuno uobičajno kad se snimaju teksture slične mreži na senzoru (moare šare). B Snimanje filmova • Kad snimate filmove. Kad pustite kontrolu zuma.

81 Snimanje filmova i reprodukcija . ekspo. aparat čeka 10 sek. • blic neće odraditi. Ako je makro režim omogućen. nakon pritiskanja tastera b (movie-record)onda se fokusira i počinje snimanje filma. • Pri korišćenju samookidača. balansa bele i opcija boje se primenjuju tokom snimanja filma. • pritisnite d pre snimanja za izbor D (movie) taba i podesite meni filma pre početka snimanja (A 82). omogućite elektronsku VR podešavanjem Electronic VR (A 85) u meniju filma. • Za redukciju drmanja aparata.Snimanje filmova C Dostupne funkcije sa snimanjem filma • Trenutna podeš. pre snimanja. aparat može da snima filmove kad su subjekti blizu aparata. kompenz. Proverite podeš.

Easy auto mode Image mode 82 . ili pametnog režima portreta. režima scene. Enhanced resolution Podesite povećanje rezolucije tokom snimanja filma. Easy auto mode Image mode 2 Pritisnite džojstik J. 1100 Pri korišćenju easy auto režima. A 86 A 86 A 85 A 85 A 84 Prikaz menija filma 1 Snimanje filmova i reprodukcija Pritisnite d u režimu snimanja. Prikazuje se ekran menija. Wind noise reduction Uključite ili isključite redukciju šuma vetra tokom snimanja filma. Sad možete da izaberete tab. pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova. Electronic VR Podešavanja za elektronsku redukciju vibracije pri snimanju filma.Snimanje filmova Promena opcija snimanja filma U meniju filma imate na raspolaganju sledeće opcije. Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. Movie options Izaberite tip filma.

Movie Movie options Autofocus mode Electronic VR Wind noise reduction Enhanced resolution 83 Snimanje filmova i reprodukcija . Koristite džojstik da izaberete i primenite podešavanja (A 11). Movie Movie options Autofocus mode Elec tronic VR Wind noise reduc tion Enhanced resolution 4 Pritisnite K ili k.Snimanje filmova 3 Pritisnite H ili I da izaberete D tab. pritisnite d ili pritisnite J i izaberite drugi tab. Možete da izaberete stavku iz menija filma. Da izađete iz menija filma.

Format podržan od strane Apple Inc. * Maksimalna veličina fajla filma je 4 GB a maksimalno vreme snimanja za jedan film je 29 min. snimanje može neočekivano da se zaustavi pri određenim uslovima snimanja. itd. Opcija n HD 720p (1280×720) (default setting) Opis Filmovi sa odnosom16:9 snimljeni su u HD rezoluciji. C Opcije filma i maksimalno trajanje filma Opcija Interna memorija (Approx. Kad snimate filmove na internu mem. preporučuje se snimanje na mem.Snimanje filmova Opcije filma Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Movie options Izaberite opciju za snimanje. Bitrate je manji kad je scena statična. • Veličina slike: 960 × 540 piksela • bitrate filma: 24 Mbps Filmovi sa odnosom 4:3 su snimljeni. karticu (klase 6 ili više). dužina video zapisa može da zavisi od tipa mem. 102 MB) 1 min 32 s 34 s 4 min 22 s Memorijska Kartica (4 GB)* 55 min 15 min 2 h 30 min n HD 720p (1280×720) (default setting) p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Sve cifre su pretpostavka: Max. • Brzina snimanja je oko 30 sličica u sekundi za svaku opciju.. D 84 Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131). . • Veličina slike: 640 × 480 pixels • bitrate filma: 3 Mbps p iFrame 540 (960×540) m VGA (640×480) Snimanje filmova i reprodukcija • bitrate filma je količina podataka filma snimljena u sekundi. • Veličina slike: 1280 × 720 piksela • bitrate filma: 9 Mbps Filmovi sa odnosom 16:9 su snimljeni. bitrate snimljenih filmova. Ova rezolucija je pogodna za reprodukciju na širokom ekranuTV. iako postoji još mesta na mem. kartice. Kad snimate važne događaje.

Opcija A Single AF (default setting) Opis Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za početak snimanja filma. Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata dosta menja. Kad je el. R je prikazano na početku snimanja(A 8). Opcija w On (default setting) k Off Opis Redukuje efekte drmanja aparata tokom snimanja. Elektronska VR nedostupna. VR na On.Snimanje filmova Režim autofokusa Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Autofocus mode Odaberite kako aparat fokusira u režimu filma. Aparat konstantno fokusira. Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena. Preporučeno je korišćenje Single AF da spreči interf. zvuka aparata pri fokusiranju u toku snimanja. 85 . B Full-time AF Elektronska VR Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Electronic VR Snimanje filmova i reprodukcija Odaberite VR (redukcija vibracija) da li se koristi ili ne.

trenutno podešavanje je prikazano (A 8). U određenim situacijama. najbolje bi bilo izabrati Off . kao kad je subjekat slabo osvetljen. željeni rezultati možda neće biti postignuti. Poboljšana rezolucija Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Enhanced resolution Snimanje filmova i reprodukcija Poboljšajte rezoluciju kad snimate filmove. pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge zvuke. Opcija Y On k Off (default setting) Opis Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na mikrofonu. Ne redukuje se šum vetra.Snimanje filmova Redukcija šuma vetra Display the shooting screen M d M D (Movie menu) (A 82) M Wind noise reduction Podesite da li ćete redukovati šum vetra ili ne. Kad su promene u osvetljenju subjekta velike. Pogodno za snimanje na jakom vetru. Opcija Auto (default setting) Off Opis Automatski se poboljšava. 86 . Funkcija nije moguća. Pri snimanju. Kad je ova opcija omogućena. Kad je Off izabrano ikona trenutnog podešavanja nije prikazana. Promenite podešavanje i eksperimentišite da bi nasli idealno podešavanje za svaku situaciju. Siluete deluju oštro.

Pritisnite džojstik J ili K a odaberete vrstu kontrole. Na raspolaganju su vam sledeće operacije. Premotavajte film unapred po jedan frejm. Reprod. se nastavlja kad pustite taster k. Vidite “Brisanje fotografija” (A 27). Pritisnite k da isečete neželjene delove filma tako da se čuvaju samo željeni delovi (A 88). Premotavanje se C nastavlja dok je pritisnuto k. otvorite prikaz preko celog ekrana u rež. 15/05/2011 15:30 0010. zvuka Za Rewind Advance Ikon A B Opis Premotavanje unazad. Reprod. Da bi pustili film. Premotavanje se D nastavlja dok je pritisnuto k.Reprodukcija filma U režimu reprodukcije preko celog ekrana (A 26). F I End G Nastavak reprodukcije. a potom pritisnite k da bi se izvršila operacija.MOV 10s Koristite kontrolu uvećanja ka g (i)/f (h)da bi ste podesili jačinu tona. reprod. Pausing 5s Tokom indicator reprodukcije jač. Snimanje filmova i reprodukcija Pause E Kraj pregledavanja i povratak u prozor reprodukcije. se nastavlja kad pustite taster k. Premotavanje unapred. Kontrole repordukcije će da se pojave u vrhu ekrana. i pritisnite k. Brisanje filmova Izaberite film i pritisnitel u modu pregledavanja preko celog ekrana (A 61) ili u modu pregleda ikonica (A 62). Delete Current image Erase selected images All images 87 . Pojaviće se dijalog za potvrdu. Sledeće operacije su vam na raspolaganju tokom pauze. Premotavajte film unatrag po jedan frejm. B O reprodukciji filma Samo filmovi snimljeni sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati. filmovi se mogu prepoznati po ikoni opcija filma(A 84). Pauziranje repordukcije filma.

Yes No S ave O K ? 88 . Choose star t point 1m20s 4 Pritisnite H ili I za izbor N (izaberite krajnju tačku).Izmena filmova Željeni delovi filma mogu se čuvati kao posebni fajlovi. Prikazan je ekran izmene filma. Tokom pregleda. Tokom pregleda rotirajte kontrolu zuma na g/f da podesite jačinu zvuka. Choose end point Snimanje filmova i reprodukcija Izaberite c (preview) i pritisnite k tatser za reprodukciju dela filma koji će biti sačuvan. Pri izmeni filma. Da izađete bez čuvanja izaberite No. i pritisnite k tatser. 1m10s 5 6 Kada ste podesili. pritisnite k ponovo da zaustavite reprodukciju. Izaberite Yes i pritisnite k taster. Pritisnite na džojstiku J ili K za izbor I kontrole. Izmenjeni film je sačuvan. 1 2 Pustite željeni film i pauzirajte(A 87). pritisnite H ili I da izabereteO (return). 1m30s 3 Pritisnite H ili I za izbor M kontrole (izaberite početnu tačku). pritisnite H ili I za izbor m Save i pritisnite k taster. Pritisnite J ili K da pomerite početnu tačku do početka željenog dela filma. Da otkažete.kadar prikazan kad je film pauziran je početna tačka izmene. i onda pritisnite k taster. Pritisnite J ili K da pomerite krajnju tačku na desni kraj završetka željenog dela filma.

ili mem. • Filmovi snimljeni na Movie options podešenom (A 84) na p iFrame 540 (960×540) ne mogu da se izmene. • Filmovi se seku u intervalima od jedne sekunde.Izmena filmova B O izmeni filmova • Film koji je izmenjen ne može se ponovo seći. izaberite i izmenite originalni film. Filmovi ne mogu da se seku a da traju manje od 2 sek. Da isečete drugi deo filma. D Više Informacija Pogledajte “ Nazivi Slika/Zvuk Fajlova i foldera” (A 131).. 89 Snimanje filmova i reprodukcija . • Funkcije izmene nisu dostupne kad nema dovoljno slobodnog mesta na internoj mem. kartici da bi se sačuvale izmenjene kopije.

možete uživati u prikazu slika u HD kvalitetu konektovanjem aparata sa Tv om preko HDMI kabla (posebno se kupuje).Priključivanje na računar. a beli i crveni konektor sa audio ulazom. TV ili štampač Priključivanje na TV Povežite fotoaparat sa televizorom da reprodukujete slike na televizoru. Pri korišćenju audio/video kabla Povežite žuti konektor sa video ulazom na TV. Ako imate HDMI kompatibilan TV. 2 Povežite fotoaparat sa televizorom. TV ili štampač Isključite fotoaparat. Yellow White Red Pri korišćenju HDMI kabla (kupuje se posebno) Povežite HDMI kabla na HDMI ulaz na TV. HDMI mini konektor (Tip C) Na HDMI ulaz 90 . 1 Priključivanje na računar.

reprodukcija i pauziranje. B O konekciji kabla • Kada povezujete kabal. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor. Kad kupujete HDMI kabl. • Ne povezujte USB kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. Priključivanje na računar. • Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV. Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control) Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom reprodukcije. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju kabla. TV ili štampač B O HDMI konekciji • HDMI kabl se ne dobija. Selekcija slika. kada isključujete kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. prebacivanje između prikaza preko celog ekrana i prikaza 4 ikonice je moguće.Priključivanje na TV 3 4 Prebacite televizor na video kanal. • Za reprodukciju slika i filmova u HD rezolicij na HDMI-kompatibilnom TV.i snimanje filmova sa Movie options (A 84) podešenim na n HD 720p (1280×720) ili više. • Ne povezujte audio/video kabl i HDMI kabl na aparat istovremeno. Držite pritisnut c taster da bi upalili aparat. HDMI izlaz na aparatu koristi HDMI mini konektor (tip C). Dok ste povezani sa televizorom. Podešavanje video režima se vrši preko Set up meniju (A 103) Ý TV settings (A 119). i onda povežite aparat pomoću HDMI kabla. • Podesite HDMI device control (A 119) na TV settings na On (osnovno podeš. Aparat će da se startuje u režimu reprodukcije. ekran fotoaparata će da bude isključen. proverite da jedan kraj kabla ima HDMI mini-pin konektor. uverite se da su konektori dobro orijentisani. Kupite HDMI kabl. preporučuje se snimanje slika sa Image mode (A 53) podešenim na M 2048×1536 ili više. i snimljene fotografije će biti prikazane na televizoru. • Pogledajte dokumentaciju dobijenu uz TV za informacije o HDMI-CEC kompatibilnosti. B C Ako slike nisu prikazane na televiziji Pogledajte u setup meniju podešavanja za video režim da li aparat podržava standard koji koristi vaš televizor. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika ili kontrole zuma za kontrolu reprodukcije na aparatu. 91 .).

• Panorama Maker 5: Ovaj program spaja serije slika da bi kreirao jednu sliku panorame. or Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (version 10.5. Pre povezivanja fotoaparata Instaliranje softvera Koristite priloženi ViewNX 2 CD i instalirajte softvere na računar.6. Karakterisitke izmene filmova i slika su takođe podržane. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. 92 . • ViewNX 2: Koristite “Nikon Transfer 2” da sačuvate slike sa aparata na računaru. 10. Sačuvane slike se mogu pregledati i štampati.4. TV ili štampač Kompatibilni Operativni Sistemi Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate. pogledajte Kratko uputstvo. B Napomene o izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem.5) Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije informacije o kompatibilnošću sa operativnim sistemima. 10.Povezivanje sa računarom Upotrebite priloženi USB kabal kako bi ste povezli aparat sa računarom. Za više informacija o instalaciju programa.8. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2). • Ukoliko koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129)možete da punite aparat na duže periode. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata. Priključivanje na računar. radi kopiranja (transfera) slika na računar.11.

Kada povezujete USB kabal. Povežite aparat sa računarem preko priloženog USB kabla.Povezivanje sa računarom Prebacivanje slika sa aparata na računar 1 2 3 Startujte računar na kome je instaliran Nikon Transfer. Lampica napajanja će da se uključi. Isključite fotoaparat. Monitor aparata će ostati uključen. 93 . B Povezivanje USB kabla Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba. uverite se da su konektori dobro orijentisani Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. kada isključujete USB kabl nemojte ga izvlačiti pod uglom. Priključivanje na računar. TV ili štampač 4 Uključite fotoaparat.

kliknite Change program pod Import pictures and videos. Dupli klik Import File na Devices and Printers K L120 ekranu. kartici. • Mac OS X Nikon Transfer 2 će automatski startovati kad je aparat povezan sa računarom ako je Yes izabrano u Auto-Launch setting dialogu podešavanja kad je ViewNX 2 prvi put instaliran. TV ili štampač 6 Potvrdite da je izvorni uređaj prikazan u opcijama transfera Source panela i pritisnite Start Transfer. • Vidite “ Ručno Startovanje Nikon Transfer 2” (A 96) za više informacija. potrajaće dok Nikon Transfer startuje. • Windows 7 Kad je prikazan Devices and Printers K L120 ekran. Izaberite Import File using Nikon Transfer 2 u Change program dijalogu i kliknite OK. • Ako ima mnogo slika na mem. kliknite OK. izaberite Nikon Transfer 2 Import File. • Windows XP Kad je prikazan dialog akcije selekcije. Priključivanje na računar.Povezivanje sa računarom 5 Startujte “Nikon Transfer 2” na računaru. 94 . kliknite Import File using Nikon Transfer 2. Source uređaj Start Transfer taster Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima. sve slike su prebačene na računar(osnovno podešavanje ViewNX 2). • Windows Vista Kad je prikazan AutoPlay dialog.

Priključivanje na računar. Kad je prebacivanje gotovo. ViewNX 2 će se automatski startovati i prebačene slike se mogu pregledavati. 2pogledajte Help opciju (A 96). 95 . TV ili štampač Za više informacija o korišćenju ViewNX. Diskonektovanje aparata Tokom prebacivanja ne isključujte aparat i ne diskonektujte ga od računara. isključite aparat i USB kabl.Povezivanje sa računarom Po Nikon Transfer osnovnim podešavanjima.

i dupli klik na ViewNX 2 ikonu. • Da bi prebacili slike koje su snimljene na internoj memoriji aparata na računar. otvorite Nikon Software > ViewNX 2 foldere u tom redosledu. mogu se prebaciti na računar pomoću Nikon Transfera. prvo startujte ViewNX 2. Windows Odaberite Start meni>All Programs>ArcSoft Panorama Maker 5>Panorama Maker 5. D Priključivanje na računar. • Panorama Maker 5 se može instalirati na računar sa priloženog ViewNX 2 CD. slike se prvo trebaju prebaciti na memorijsku karticu preko aparata (A 74). kartica koju koristite podržana od strane čitača kartica. pratite postupak koji je opisan dole u tekstu za start 5. D D D Ručno startovanje Nikon Transfer 2 Da startujete Nikon Transfer 2. 96 .Povezivanje sa računarom C Korišćenje Čitača kartica Fotografije koje su snimljene na memorijsku karticu. i onda kliknite Transfer ikonu u gornjem delu ekrana i izaberite Launch Transfer iz File menija. Duplim klikom na ViewNX 2 ikonica na desktopu će startovati ViewNX 2. karticu u čitač kartica ili sličan uređaj i pratite proceduru od koraka 5 (A 94). • Nakon što se završi instalacija. TV ili štampač Starting ViewNX 2 Manually Windows Odaberite Start meni > All Programs > ViewNX 2 > ViewNX 2. • Proverite da je mem. • Ubacite mem. Za više informacija o upotrebi ViewNX 2 i Nikon Transfer 2 Za više informacija o ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2. pratite instrukcije sa ekrana ili pogledajte Help informacije koje se nalaze u Panorama Maker-u 5. Mac OS X Odaberite Applications i dupli klik na ikonicu Panorama Maker 5. ukoliko se ista ubaci u čitač karica ili sličan uređaj. D Nazivi fajlova slika i foldera Vidite “Nazivi Slika/Zvuk fajlova i foldera” (A 131). • Za više informacija o korišćenju Panorama Makera. Kreiranje Panorame sa Panorama Maker 5 • Uzmite seriju slika koje su napravljene u Panorama assist režimu scene (A 44) kako bi ste napravili jednu panorama sliku pomoću Panorama Maker 5. Mac OS X Otvorite Applications folder. Klikom na ViewNX 2 ikonu na Dock takođe startuje ViewNX 2. startujte ViewNX 2 ili Nikon Transfer 2 i izaberite ViewNX 2 Help iz Help menija.

• Ako punite aparat konstantno. na duži period. 97 . koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje) (A 129). D Štampanje Fotografija Kao dodatak na štampanje slika koje su prebačene na računar preko vašeg štampača ili direktnog povezivanja aparata sa štampačem. Napravite Fotografiju Odaberite slike za štampanje preko Print order opcije (A 67) Priključivanje na računar. koristite u potpunosti napunjene baterije kako ne bi došlo do iznenenadnog gašenja fotoaparata. Ne pridržavanje ovog upozorenja može da izazove oštećenje ili pregrevanje fotoaparata. Ne koristite druge tipove AC adaptere kako bi izbegli pregrevanje i kvar fotaparata. Pratite proceduru ispod za štampanje slika. TV ili štampač Povežite sa štampačem (A 98) Štampajte slike jednu po jednu (A 99) Štampanje više slika (A 100) Isključi fotoaparat i diskonektuj USB kabl B O izvoru napajanja • Kada povezujete fotoaparat sa računarom ili štampačem. na raspolaganju su vam i sledeće opcije za štampanje fotografija: • Ubacite memorijsku karticu u DPOF-kompatibilni lsot na štampaču • Odnesite memorisjku karticu u foto radnju Za štampanje preko ovih metoda. definišite koje slike i koliko kopija će se štampati preko Print order opcije (A 67).Povezivanje sa štampačem Korisnici PictBridge-kompatibilnih (A 144) štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara.

Potom će se pojaviti ekran Print selection (2).Povezivanje sa štampačem Povezivanje Fotoaparata i Štampača 1 Isključite fotoaparat. Ukoliko ste pravilno povezali. Proverite podešavanja štampača. Priključivanje na računar. 1 2 Print selection 15/05 2011 NO. 4 Upalite fotoaparat. Ne upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. Kada povezujete USB kabal. kada isključujete USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom. TV ili štampač 2 3 Uključite štampač. pojaviće vam se PictBridge ekran 1 na aparatu. Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB kabla. uverite se da su konektori dobro orijentisani. 32 32 98 .

ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko celog ekrana. 5×7 in. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 5 Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite k. TV ili štampač 2 Odaberite Copies i pritisnite k. Copies 4 4 Odaberite Paper size i pritisnite k.5×5 in. PictBridge 0 0 0 prints Star t print Copies Paper size 3 Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k. 8 × 10 in. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali 12 sličica. Paper size Default 3. 1 Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku i pritisnite k taster. Postcard 100 × 150 mm 4 × 6 in. Print selection 15/05 2011 NO.Povezivanje sa štampačem Štampanje Jedne po Jedne Slike Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). 99 . 32 32 Priključivanje na računar. Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u podešavanjima štampača odaberite Default.

Pojavljuje se Print menu ekran. 8 × 10 in. Printing 002 / 004 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija Štampanje Više Fotografija Nakon što se pravilno povezali fotoaparat sa štampačem (A 98). 5×7 in. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size 3 Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster. 2 Upotrebite džojstik da odaberete Paper size (veličinu papira) i pritisnite k. kliknite na Default u meniju za odabir veličine papira. Paper size Default 3. Postcard 100 100 × 150 mm 4 × 6 in. TV ili štampač Štampanje počinje. štampajte slike tako što ćete pratiti postupak koji je dalje opisan u tekstu. Da bi ste koristili podešavanja štampača. Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d. PictBridge 0 0 4 prints Star t print Copies Paper size 7 Priključivanje na računar. Prikaz na ekranu će da se vrati na početni ekran za štampanje (korak 1) kada se završi štampanje.5×5 in.Povezivanje sa štampačem 6 Odaberite Start print i pritisnite k. Da bi prekinuli štampanje pritisnite k. . 1 Kada vam se prikaže ekran Print selection pritisnite d.

Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u 0 1 2 prints meni štampanja. • Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana.Povezivanje sa štampačem 4 Odaberite Print selection. Odaberite Cancel i pritisnite k taster da bi se vratili u meni štampanja. • Prikazaće vam se meni s desna. • Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima. Za štampanje odaberite Start print i pritisnite k. • Pritisnite džojstik J ili K tda odaberete slike. Star t print Cancel 101 . TV ili štampač 10 1 1 3 Back 0 1 0 prints Star t print Cancel Print all images Sve slike sačuvane na mem. Print all images ili DPOF printing i kliknite k taster. kartici ili internoj mem. Za štampanje Print all images odaberite Start print i pritisnite k. Print menu Print selec tion Print all images DPOF printing Paper size Print selection Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku sliku. se štampaju jedna po jedna. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prešli u prikaz 12 ikonica. • Prikazaće vam se meni s desna. Slike za koje kopije nisu određene neće se štampati. Print selec tion Print selec tion Priključivanje na računar. i pritisnite H ili I ta podesite broj kopija za svaku sliku. • Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju po oznaci (y) i numeričkim indikatorom broja kopija koje će biti štampane.

odaberite View images i pritisnitek. Za štampanje odaberite Start print i prit. k. i A4.Povezivanje sa štampačem DPOF printing Štampajte slike za koje je kreirana naredba štampanja u Print order (A 67). Za štampanje slika. 5×7 in.. ponovo pritisnite k. Letter. Prikaz na ekranu će da se vrati na meni štampe (korak 2) kada se završi štampanje. . 3.. k taster da se vratite u meni štampanja. Da bi ste prekinuli štampanje pre nego li su sve kopije odštampane pritisnite k. Biće prikazani samo oni formati koji su podržani od srane štamapča. TV ili štampač Back 5 Štampanje započinje..5×5 in. Odaberite Cancel i prit. 100×150 mm. • Da vidite trenutni red štampe. A3. 8×10 in. DPOF printing 0 1 0 prints Star t print View images Cancel View images 10 102 Priključivanje na računar. 4×6 in. Printing 002 / 010 Cancel Trenutno štampa/ ukupan broj kopija C Veličina papira Aparat podržava sledeće formate papira: Default (veličina papira podešena od strane štampača).. • Prikazuje se meni s desna.

Language Odaberite jezik koji će da se koristi za prikaz na ekranu. Battery type Izaberite tip baterija. Reset all Vrati sve na fabrička podešavanja. Firmware version Prikazuje verziju softvera aparata. datum i vremensku zonu na fotoaparatu. Monitor settings Podesite prikaz info o slici na ekranu i podešavanja osvetljenosti ekrana. Vibration reduction Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili mirne fotografije. Blink warning Podesite da li želite detekciju zatvorenih očiju kada fotografišete sa uključenom detekcijom lica. Welcome screen Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat. Motion detection Podešavanja detekcije pokreta radi smanjenja efekta subjekta koji se kreće i potresa fotoaparata tokom fotografisanja. Auto off Podesite vreme potrebno da aparat utone u režim mirovanja. Print date Utiskivanje datuma na fotografije. AF assist Uključuje ili isključuje AF-assist osvetljenje. Sound settings Podesite pdešavanja za zvuk. Format memory/Format card Formatirajte internu memoriju ili memorijsku karticu. A 124 A 123 A 121 A 119 A 119 A 118 A 117 A 116 A 115 A 115 A 114 Osnovna podešavanja aparata A 105 A 106 A 110 A 112 A 113 103 . Time zone and date Podesite sat.Osnovna podešavanja aparata Setup Meni Setup meni se sastoji od sledećih opcija. TV settings Podesite za konekciju sa televizorom.

Setup Meni

Prikaz Setup Menija

1

Pritisnite d.
Meni je prikazan. Kada koristite lagani auto režim, režim osmeha, režim scene ili pametni režim portreta, pritisnite džojstik (A 11) J za prikaz tabova.

Easy auto mode Image mode

2

Pritisnite džojstik J.
Sada možete da selektujete tab.

Easy auto mode Image mode

104

Osnovna podešavanja aparata

3

Pritisnite H ili I da odaberete z tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection

AF assist

4

Pritisnite K ili k.
Na raspolaganju su vam stavke iz setup menija. Upotrebite džojstik da bi odabrali i prihvatili podešavanja (A 11). Da bi napustili setup meni, pritisnite d ili J i odaberite drugi tab.

Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Vibration reduction Motion detection AF assist

Setup Meni

Ekran Dobrodošlice
d button M z (Setup menu) (A 104) M Welcome screen

Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
None (default setting) Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen; prikazan je ekran režima slikanja ili reprodukcije. COOLPIX Prikazuje se ekran dobrodošlice, pa tek onda, ekran režima slikanja ili reprodukcije. Select an image Za ekran dobrodošlice koristi se slika snimljena ovim aparatom. Kad se prikaže ekran izbora slike (A 72), izaberite sliku i pritisnitek. • Nakon što je odabrana slika snimljena na aparatu, slika će da se prikazuje na ekranu dobrodšlice čak iako je originalna slika obrisana. • Slike snimljene sa Image mode (A 53) podeš. na P 4224×2376 ili m 1920×1080, i kopije slika kreirane u veličini 320 × 240 ili manje korišćenjem male slike (A 77) ili obreza (A 78) ne mogu da se koriste.

105

Osnovna podešavanja aparata

Setup Meni

Time Zone and Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Time zone and date

Podesite sat na aparatu.
Date and time Podesite sat i datum na fotoaparatu. Koristite džojstik kako bi podesili datum i vreme. • Obeležite stavku: Pritisnite J ili K (obeležavanje prelazi između D, M, Y, Hour, i Minute). • Izmenite obeleženu stavku: Pritisnite H ili I. • Podesite: Izaberite polje minuta i pritisnite k. Date format Izaberite redosled u kome će dan, mesec i godina biti prikazani između Year/ Month/Day, Month/Day/Year, i Day/Month/Year . Time zone Možete podesit vašu (w) vremensku zonu ili uključiti zimsko računanje vremena. Kada je odabran (x) vremenska razlika (A 109) se automatski prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani region. Veoma korisno kada putujete.
Date and time

D

M

Y

01 00

01 00

2011

Edit

106

Osnovna podešavanja aparata

Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju. Casablanca Home time zone Travel destination Osnovna podešavanja aparata 3 Pritisnite K. Pritisnite I da bi je isključili. zone po gradovima. 11:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o Lima –04:00 Bac k Time zone 15/05/2011 06:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o. Casablanca Date and time Date format Time zone D/M/Y 2 Odaberite x Travel destination i pritisnite k. Biće prikazan Time zone meni. Time zone 15/05/2011 15:30 London.Setup Meni Podešavanje Vremenske Zone Destinacije Putovanja 1 Upotrebite džojstik da odaberete Time zone i pritisnite k. Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti od izabrane vremenske zone. Pritiskom na H će te uključiti zimsko računanje vremena i pojaviće se W i vreme će se pomeriti za jedan čas unapred. Time zone and date 15/05/2011 15:30 London. Casablanca Home time zone Travel destination 4 Pritisnite J ili K da bi odabrali vremensku zonu destinacije (Naziv grada). Prikazaće se ekran za odabir vrem. pojaviće se Z ikona kada se aparat nalazi u režimu fotografisanja. Kada se odabere željena destinacija. L i m a Home time zone Travel destination 107 . Time zone 15/05/2011 15:30 London.

• Da bi promenili vašu vremensku zonu. Baterija sata se puni kada se puni glavna baterija preko AC adaptera. C w (Vaša Vremenska Zona) • Da bi prešli na našu vremensku zonu pritisnite w Home time zone u koraku 2 i pritisnite k. odaberite w Home time zone u koraku 2 i ponovite korake 3 i 4 da bi podesili vremensku zonu. slike se automatski snimaju sa datumom na njima. Uštampavanje datuma na slike Omogućite Print date opciju (A 112) u setup meniju nakon što je vreme podešeno. i može da podrži rad sata i do nekoliko dana nakon deset sati punjenja.Setup Meni C Baterija Sata Footaparat poseduje odvojenu internu bateriju samo za časovnik. uključite ili isključite zimsko računanje vremena i ekrana za odabir vremenske zone u koraku 4. 108 . C D Osnovna podešavanja aparata Zimsko računanje vremena Kada zimsko računanje vremena počne ili se završava. Kada je Print date opcija uključena.

Houston. Ankara Moscow. Za vremenske zone koje nisu dole nabrojane namestite sat iz Date and time opcije. Anchorage PST (PDT): Los Angeles. Guam New Caledonia Auckland. Karachi Osnovna podešavanja aparata New Delhi Colombo. Helsinki. Berlin Athens. Sao Paulo Fernando de Noronha Azores London. Dhaka Bangkok.Setup Meni D Vremenske zone Fotoaparat podržava dole nabrojane vremenske zone.5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 Time zone Madrid. Jakarta Beijing. Tahiti Alaska. Singapore Tokyo. Paris. Seattle. Manama Abu Dhabi.5 -4 -3 -2 -1 ±0 Time zone Midway. Nairobi. Dubai Islamabad. Phoenix CST (CDT): Chicago. Hong Kong. UTC +/-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4. Toronto. Lima Caracas Manaus Buenos Aires. Samoa Hawaii. Mexico City EST (EDT): New York. Casablanca UTC +/+1 +2 +3 +4 +5 +5. Riyadh. Vancouver MST (MDT): Denver. Seoul Sydney. Fiji 109 . Kuwait.

Brightness Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. (A 111) Image review • On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na ekranu nakon što je snimljena. • Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena. Photo info Informacije koje će da se vide tokom slikanja ili reprodukovanja. Po defoltu je 3. Osnovna podešavanja aparata 110 .Setup Meni Podešavanja ekrana d button M z (Setup menu) (A 104) M Monitor settings Podesite opcije ispod.

prikazane su iste informacije kao za Auto info. režim slikanja režim reprodukcije 15/05/2011 15:30 0004.JPG Framing grid+ auto info 30 4/ 4 Dodatno sa info. Mreža nije prikazana kad se snima film. 111 . Informacija se prikazuje (default setting) nakon neke operacije. Kadar koji indicira ugao preglednosti (oblast obuhvaćena u snimljenom filmu) prikazan je pre snimanja. kao u Show info. Mreža kadriranja je prikazana kao referenca za kadriranje. prikazanim u Auto info. Ako nema operacija nakon Auto info nekoliko sek.Setup Meni Informacije o fotografijama Izaberite da li će info. prikaz će biti isti kao Hide info. Polgedajte “Ekran” (A 8. Osnovna podešavanja aparata Hide info 15/05/2011 15:30 0004. Movie frame+ auto info 30 Dodatno sa info. prikazanim u Auto info. prikazane su iste informacije kao za Auto info. o fotografiji biti prikazane.. 9) za informacije o indikatorima na ekranu.JPG Show info 30 4/ 4 Prikazane su iste info.

Setup Meni

Print Date
d button M z (Setup menu) (A 104) M Print date

Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku. Ove informacije mogu da se štampaju i na štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena (A 69).
15.05.2011

f S k

Date Datum se utiskuje na fotografiju. Date and time Datum i vreme se utiskuju na fotografiju. Off (default setting) Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.

112

Osnovna podešavanja aparata

Za sva podešavanja osim Off (isključeno), ikona trenutnog podešavanja će se pojaviti na ekranu (A 8).

B

Utiskivanje datuma

• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene. • Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima. - Kada je režim scene podešen na Museum ili, ili kad je podešen Continuous pri korišćenjuPet portrait režima scene - Kad koristite sport kontinualni režim. - Kada je Continuous (A 57) podešen na Continuous ili BSS - Kada snimate filmove • Utisnuti datum sa postavkom Image mode (A 53) za O 640×480 će biti teške za čitanje. Odaberite N 1024×768 ili veće formate kada koristite utiskivanje datuma. • Datum se snima koristeći format izabran u setup meniju Time zone and date opcije (A 16, 106).

C

Utiskivanje Datuma i Redosled Štampanja

Kada štampate sa DPOF kompatabilnih štampača koji podržavaju štampanje informacija o fotografisanju i slika, moguće je koristiti opciju Print order (A 67)za štampanje takvih informacija na slikama koje nisu snimljene sa Print date opcijom.

Setup Meni

Smanjenje vibracija
d button M z (Setup menu) (A 104) M Vibration reduction

Definišite podešavanje redukcije vibracije za snimanje mirnih slika.Smanjenje vibracija efikasno smanjuje zamućenost, koja je prouzrokovana blagim mrdanjem ruku što stvara drmanje aparata, što se pogotovo događa kada se slika sa uvećanjem ili umanjenom brzinom zatvarača. Podesite smanjenje vibracija na Off kada koristite stativ za stabilizaciju aparata.
V On (hybrid) Redukcija vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Dodatno, elektronska redukcija vibracije procesira slike i uklanja efekte drmanja aparata u sledećim situacijama. • kad blic ne odradi • kad se koristi manja brzina zatvarača od1/60 sek • Kad je nedostupan Self-timer • Kad je Continuous na Single • Kad je ISO na 200 ili manje g k On (default setting) Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje efekte drmanja aparata. Off Smanjenje vibracija je isključeno.

Osnovna podešavanja aparata

Podeš. redukcije vibracije se može potvrditi na monitoru tokom snimanja (A 8, 21) (kada je izabrano Off, ikona se neće pojaviti na ekranu).

113

Setup Meni

Motion Detection
d button M z (Setup menu) (A 104) M Motion detection

Specify whether or not motion detection is used to reduce the effects of subject movement and camera shake when taking still pictures.
U Auto (default setting) When the camera detects subject movement or camera shake, the ISO sensitivity and shutter speed are automatically increased to reduce blurring. Note that motion detection is not active in the following situations: • When the flash is set to X (fill flash) • When the ISO sensitivity option (A 58) is set fixed at a particular value in A (auto) mode • When using Multi-shot 16 (A 57) • In the following scene modes: Night portrait (A 37), Dusk/dawn (A 38), Night landscape (A 39), Museum (A 40), Fireworks show (A 41), Backlighting (A 41), Pet portrait (A 43) • When using Sport Continuous mode (A 48) k Off Motion detection is disabled.

114

Osnovna podešavanja aparata

The motion detection setting can be confirmed in the monitor during shooting (A 8). When the camera detects shaking and increases shutter speed, the motion detection indicator turns green. When set to Off, no icon is displayed.

B

Napomene o smanjenju vibracija

• Za start red. vibracija je potrebno par sekundi nakon što se upali aparat, ili kad aparat prelazi iz rež. slikanja u režim reprod. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje pre nego što fotografišete.. • Usled karakt. funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno. • U nekim okolnostima možda red vibracija neće moći da u potpunosti eliminiše drmanje aparata. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije možda neće moći da redukuje efekte drmanja aparata ako je vibracija mnogo slaba ili jaka. • Kad je na On (hybrid), elektr. red. vibracije ne funkcioniše ako je brzina zatvarača mnogo velika ili mala. • Kad je na On (hybrid), aparat autom. oslobađa zatvarač dva puta za svaku fotogr. i procesira sliku, pa je potrebno više vremena da bi se slika sačuvala. Shutter sound (A 115)čuće se samo jednom. Samo je jedna slika sačuvana.

D

Korišćenje smanjenja vibracija sa filmovima

Red. vibracija za snimanje filma može se podesiti sa Electronic VR (A 85) u meniju filma(A 82).

Osnovna podešavanja aparata Podešavanja zvuka d button M z (Setup menu) (A 104) M Sound settings Izvršite sledeća podešavanja zvuka. B Napomene o detekciji pokreta • Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u nekim od situacija. čuće se jedan bip kada operacija uspešno izvršena.0 m (9 ft.) ili Off.) u maksimalnoj telefoto poziciji.) izabrano. Auto (default setting) AF-pomoćno osvetljenje će da pripomogne pri fokusiranju subjekta koji je slabo osvetljen. Aparat možda neće moći fokusirati ako je slabo osvetljenje. Shutter sound Izaberite On (osnovno podeš.) na maksimalnoj široko-ugaonoj poziciji i 3. i 3 puta kada se naiđe na grešku. zvuk zatvarača se neće čuti sa nekim karakteristikama kao što je kontinualno snimanje ili BSS (best shot selector) ili sa snimanjem filmova iako je On izabrano.Setup Meni AF Assist d button M z (Setup menu) (A 104) M AF assist Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata kad je subjekt slabo osvetljen. Button sound Uključite On ili isključite Off. Ipak. • Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto. • Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman. Off Funkcija je isključena. 2 puta kada se fokusira. 115 . 10 in.0 m (19 ft. Osvetljivač ima domet od 6. neki režimi scene automatski isključuju AF-pomoćno osvetljenje čak i ako je podešen na Auto (A 36-43). I čuće se zvuk pri startovanju aparata. kada je On (osnovno podeš.

ÝTaster uključenja. Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje. 116 Osnovna podešavanja aparata B C O podešavanju zvuka Kad se ekran iksljuči da bi sačuvao napajanje Zvuk tastera ili zatvarača će se čuti kad se koristi Pet portrait režim scene .Setup Meni Auto Off d button M z (Setup menu) (A 104) M Auto off Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije. aparat će ući u režim mirovanja (A 15). prođe u režimu mirovanja. • Aparat se isključuje nakon što 3min. i 30 min. ili posle 1min kada je Auto off podešena na 5 min ili više. Okidač. • Prekinite režim mirovanja i pokrenite ekran pritiskanjem bilo kojeg od sledećih tastera. A taster. 1 min. Aparat će preći u režim mirovanja nakon 30 sekundi kada je Auto off podešen na 1 min ili manje. aparat će preći u režim mirovanja ako se ne menja osvetljenost subjekta čak i pre nego li istekne odabrano vreme. Sleep mode Ukoliko je selektovano On (osnovna postavka). Auto off Odaberite koliko je potrebno vremena da prođe ukolikose ne izvrši niti jedna operacija da bi se aparat isključio: 30 s (osnovna postavka). • Lampa napajanja blinka u režimu mirovanja. c taster ili b (e movie-record) taster C Auto Off Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima: • Kad je meni prikazan: tri minuta • Rerodukcija slajdova (prezentacija): do 30 minuta . 5 min.

Format memory opcija će se pojaviti u setup meniju. Format memory All images will be deleted! OK? Format No Osnovna podešavanja aparata Formatiranje Memorijske Kartice Kada se memorijska kartica ubaci u aparat. Format card opcija će se pojaviti u setup meniju. Prebacite važne slike pre foramtiranja na računar. Format card All images will be deleted! OK? Format No B Formatiranje Interne Memorije i Memorijske Kartice • Ne isključujte aparat ili otvarajte ležište baterije tokom formatiranja aparata. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. 117 .Setup Meni Formatiranje Memorije/Formatiranje Kartice d button M z (Setup menu) (A 104) M Format memory/Format card Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu. • Kada prvi put ubacite kartice koje su se koristile na drugim aparatima u ovaj aparat morate da ih formatirate pre nego li ih budete koristili. Formatiranje Interne Memorije Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu.. ili mem. Formatiranjem interne mem. kartice se permanentno brišu svi podaci.

Setup Meni Jezik d button M z (Setup menu) (A 104) M Language Odaberite jedan od 26 jezika koji će se koristiti na aparatu. Czech Danish German (default setting) Spanish Greek French Indonesian Italian Hungarian Dutch Norwegian Polish Osnovna podešavanja aparata Portuguese Russian Romanian Finnish Swedish Turkish Ukrainian Arabic Simplified Chinese Traditional Chinese Japanese Korean Thai 118 .

). Upozorenje na treptaj d button M z (Setup menu) (A 104) M Blink warning Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu detekcije lica (A 24) u sledećim situacijama.Setup Meni Podešavanja za TV d button M z (Setup menu) (A 104) M TV settings Podesite za konekciju sa TV om. 119 . kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) dozvoljava kompatibilnim uređajima da sarađuju između sebe. Ukoliko se ovo desi. Kad je na On (osnovno podeš. Ý “Upravljanje Did someone blink? Ekranom” (A 120) Off (default setting) Upozorenje na treptaj nema efekta.). pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da fotografišete. HDMI Izaberite HDMI izlaznu rezoluciju slike između Auto (osnovno podeš. Kad je podešeno na Auto. 480p. Ý “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)” (A 91) Osnovna podešavanja aparata D HDMI i HDMI-CEC HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je multimedijalni interfejs. Video mode Odaberite između NTSC i PAL. i 1080i. HDMI device control Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI kabla. rezolucija se autom. Portret čije su oči ostale zatvorene kada je odradio zatvarač. pojaviće Did someone blink? ekran na monitoru. daljinskim za TV možete upravljati aparatom tokom reprodukcije. • G (Easy auto) režim • Portrait (A 36) ili Night portrait (A 37) režimi scena On Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima zatvorene oči. ili 1080i prema HD televizoru koji je povezan sa računarom. 720p. 720p. podešava na 480p. je uokviren žutom linijom.

A taster ili b (e movie-record) taster. Zarotirajte kontrolu uvećanja ka f (h). Ukoliko aparat detektuje više subjekata sa zatvorenim očima pritisnite J ili K tokom uvećanja kako bi pregledali lica. aparat se vraća u režim fotografisanja. Did someone blink? Exit Funkcija Povećajte i prikažite lice osobe koja je trepnula Preži u prikaz preko celog ekrana Osnovna podešavanja aparata Kontrola g (i) f (h) Opis Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i). okidač. Odaberi lice koje će biti prikazano Obriši sliku l k Povratak u režim fotografisanja A b Pritisnite l taster. Pritisnite k taster. 120 .Setup Meni Rukovanje the Did someone blink? Ekranom Sledeće operacije su vam na raspoaganju u Did someone blink? ekranu. Ukoliko se ne izvrši niti jedna operacija u toku od par sekundi.

0 Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje Režim scene Opcija Scene menu (A 35) Hue adjustment in food mode (A 40) Pet portrait (A 43) Center Continuous Osnovno podešavanje Portrait Sport Continuous Meni Opcija Image mode (A 49) Sport continuous (A 49) Osnovno podešavanje N 1024×768 Continuous H Meni slikanja Opcija Image mode (A 53) White balance (A 55) Continuous (A 57) ISO sensitivity (A 58) Color options (A 59) Auto Single Auto Standard color Osnovno podešavanje R 4320×3240 121 . Pop-up Meni Opcija Flash mode (A 28) Self-timer (A 31) Macro mode (A 51) Exposure compensation (A 32) Auto Off Off 0. sva podešavanja na aparatu će se vratiti na osnovne vrednosti.Setup Meni Resetuj sve d button M z (Setup menu) (A 104) M Reset all Kada odaberete Reset.

100) Osnovno podešavanje Default 122 .Setup Meni Meni Filma Opcija Movie options (A 84) Autofocus mode (A 85) Electronic VR (A 85) Wind noise reduction (A 86) Enhanced resolution (A 86) Osnovno podešavanje HD 720p (1280×720) Single AF On Off Auto Setup Meni Opcija Welcome screen (A 105) Photo info (A 110) Image review (A 110) Brightness (A 110) Print date (A 112) Vibration reduction (A 113) Motion detection (A 114) AF assist (A 115) Button sound (A 115) Shutter sound (A 115) Auto off (A 116) Sleep mode (A 116) HDMI (A 119) HDMI device control (A 119) Blink warning (A 119) Osnovna podešavanja aparata Osnovno podešavanje None Auto info On 3 Off On Auto Auto On On 30 s On Auto On Off Ostalo Opcija Paper size (A 99.

Da bi resetovali nabrojavanje fajlova na “0001”. Shooting menu: Ručno podešavanje u White balance meniju (A 55) Setup menu: Slike registrovane za Welcome screen (A 105). Time zone and date (A 106). • Sledeći meniji će ostati nepromenjeni posle Reset all operacije. Language (A 118). i Battery type (A 123) Osnovna podešavanja aparata Tip baterijee d button M z (Setup menu) (A 104) M Battery type Kako bi bili sigurrni da vam aparat pravilno pokazuje kapacitet baterije (A 20).Setup Meni • Ukoliko odaberete Reset all takođe ćete obrisati i trenutni broj fajla (A 131) iz memorije. Alkaline (default setting) COOLPIX (Ni-MH) Lithium LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije Nikon EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije 123 . Nabrojavanje će se nastaviti od najnižeg raspoloživog broja. obrišite sve slike (A 27) pre nego li odaberete Reset all. Video mode (A 119). odaberite podešavanje za tip baterija koje koristite u aparatu.

x.Setup Meni Verzija upravljačkog softvera d button M z (Setup menu) (A 104) M Firmware version Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu. COOLPIX L120 Ver.x Back 124 Osnovna podešavanja aparata .

Čuvanje aparata Briga o fotoaparatu Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera predostrožnosti: B B B Držite ga suvog Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti Nemojte ga ispustiti Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji. B Držite podalje od jakih magnetnih polja Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. Ako se ekran polomi. mogu izazvati kondenzaciju na proizvodu. ili dok se snimaju slike ili brisu. 125 . Vodite računa o pokretnim delivima i objektivu Ne primenjujte silu na poklopac objektiva. B Isključite uređaj kada uklanjate izvor napajanja Ne vadite baterije kada je uređaj uključen. Naglo ukidanje energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije. očima i ustima. Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor. ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. Ovi delovi se lako mogu oštetiti. tada dolazi do bele mutnosti na slici. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene. treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom. B Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme. Čuvanje aparata B Izbegavajte nagle promene temperatura Nagle promene. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike. i tečnost iz monitora ne sme da dođe u kontakt sa rukama. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva. ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod.

Korišćene baterije su vredan izvor. • Hladnim danima. Ako je moguće nosite rezervne baterije. Prilikom kpovine one nisu napunjene. • Proverite nivo baterije kada uključite aparat. kada slikate važne prilike. promenite ih pre upotrebe. Zamenite bateriju kada više ne može da se puni. Reciklirajte ih po pravilima. Pročitajte informacije iz “Dodatna oprema” (A 129) i dokumentacije dobijene sa punjačem baterije MH-73 (posebno se kupuje). kapacitet baterije slabi.Briga o fotoaparatu C Baterija • Nakon kupovine zamenjivih punjivih baterija. Pobrinite se da je baterija potpuno puna pre izlaženja po takvom vremenu. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije. i promenite baterije ako je potrebno (A 20). 126 Čuvanje aparata . • Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata. Držite rezervne baterije na toplom mestu.

Nakon korišćenja fotoaparata na pesku ili plaži. 127 Čuvanje aparata . izbeljivač i druge isparljive hemikalije. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom kraju). i onda obrišite nežno sa suvom krpicom. Prašinu otklonite sa duvaljkom. brišite objektiv sa mekanom krpicom. Strana materija u fotoaparatu izaziva kvar i nije pokrivena osiguranjem. Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu. Da otklonite prste i druge mrlje koristite suvu krpu blago brišite ne koristite silu. i onda detaljno osušite. Objektiv Monitor Telo Ne koristite alkohol. Koristite duvaljku da očistite prašinu. prljavštinu i pesak. Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom. obrišite pesak i so sa blago nakvašenom krpom.Briga o fotoaparatu Čišćenje Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka krajevima.

Multishot 16 i režimu filma. refleksije sunca i električno svetlo. javlja se kad jako svetlo pada na senzor slike. kao komete se mogu pojaviti na ekranu. Uključite fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja. Zamućenje može izazvati diskoloraciju u nekim delovima slike. vertikalne linije. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja. Kad snimate u ovim režimima. Ova jfenomen poznat kao “zamućenje”. U modovima slikanja.Briga o fotoaparatu Čuvanje Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. . • Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju. osim pri snimanju sa Continuous podeš. na Multi-shot 16 i snimanju filmova. kao što je sunce. 128 Čuvanje aparata C Napomena o ekranu • Monitor može da sadrži nekoliko piksela koji uvek svetle ili ne svetle. C Napomene o zamućenju Bele ili obojene linije svetla mogu se videti prilikom zumiranja svetlih objekata. nije kvar. Ovaj efekat poznat kao “zamućenje”. Ne utiče na snomljene slike. Ovo je karakteristika senzora i ne predstavlja kvar. osim u Sport kontinualnom modu. Slike slikane ovim proizvodom neće biti pod uticajem. izbegavajte svetle objekte. Ako monitor počne da tamni ili treperi. • Kad kadrirate slvetle objekte. • Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. Ova karakteristika je poznata za TFT LCD ekrane. zamućenje nema nikakav efekat na sačuvane slike. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili. izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. na bilo kojim sledećim lokacijama: • Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio • Izlagati temperaturama ispod –10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F) • Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60 % Da sprečite buđ. Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. i ne znači kvar.

Tehničke karakteristike Dodatna oprema punjač baterija/punjive baterije1 AC adapter USB Kabl Audio/video Kabl Poklopac objektiva • punjač baterija MH-73 (sadrži 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije) • zamenjive punjive baterije: punjive Ni-MH baterije ENMH2-B4 (set od 4 EN-MH2 baterije) AC Adapter EH-67 USB Kabl UC-E62 Audio Video Kabl EG-CP162 Poklopac objektiva LC-CP222 1 Kad koristite sa COOLPIX L120. punite 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije odjednom sa punjačem baterija MH-73. 129 Tehničke karakteristike . EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti. Ne mešajte baterije koje imaju različito vreme punjenja (A 126). 2 Dobija se uz aparat(ÝStrana 3 u Kratkom uputstvu).

proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB. kartice niže Speed Class. 32 GB SDXC mem. 24 GB. • Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. kartica2 4 GB. 64 GB Ukoliko se koriste u čitaču. 16 GB. Mem. 12 GB. Proverite da li čitač podržava SDXC standard. 8 GB.Dodatna oprema Odobrene memorijske kartice Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom. SD mem. kartica3 64 GB 64 GB – 2 GB1 2 GB1 2 GB1 2 GB1 4 GB. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem. Proverite da li čitač podržava SDHC standard. 16 GB. 32 GB 48 GB. 3 SDXC kompatibilne. 8 GB. 130 Tehničke karakteristike . 16 GB. 8 GB. 16 GB. SDHC kompatibilne. 32 GB 4 GB. 32 GB 4 GB. kartica SanDisk TOSHIBA Panasonic Lexar 1 2 SDHC mem. 8 GB.

“101P_001”. Ukoliko imate 999 foldera i oni sadrže po 200 slika. nećete biti u mogućnosti da slikate nove slike dok ne formatirate internu mem. karticu (A 117) ili ubacite novu mem. filmovi Male kopije Kropovane kopije D-Lighting kopije DSCN SSCN RSCN FSCN Broj fajla (automatski se dodaje redom. imena fajlova se ne menjaju ali folderi dobijaju nove brojeve.g. karticu. • Fajlovi kopirani opcijom Copy>Selected images se kopiraju u trenutni folder. ili mem. Brojevi fajlova se dodeljuju automatski od “0001”. Copy>All images kopira sve foldere sa izvornog medijuma. • Jedan folder može imati do 200 slika. startujući od najvećeg broja na medijumu (A 74).MOV • Fajlovi se stavljaju u folder sa brojem i oznakom od 5 karaktera: “P_” tri broja za slike snimljene u Panorama assist režimu scena (e.Nazivi foldera i fajlova Slike i filmovi se čuvaju pod sledećim imenima. 131 Tehničke karakteristike . gde se dodeljuju novi brojevi fajlova počev od najvećeg u folderu. kreiraće se novi folder za sledeću fotografisanu sliku. kreiraće se novi folder. počinje od “0001”) Ekstenzija (označava tip fajla) Fotografije Filmovi . D SC N 00 0 1 . ukoliko folder već ima 200 slika. A 44) i “NIKON” za sve druge slike (npr.JPG . ili ste stigli do broja slike 9999. Kada broj slika u folderu dostigne 9999. “100NIKON”). J P G Identifikator (ne prikazuje se na ekranu) Originalne slike.

. Tehničke karakteristike Sat nije podešen. kart nije formatirana za korišćenje u COOLPIX L120. P This card cannot be read. Ubacite novu kart. P Card is not formatted. • Korist. odaberite No. Svi podaci na njoj će biti obrisani. Da formatirate. 123 24. Izbrišite slike. 25. zaključ. Izvadite karticu i koristite internu memoriju. odaberite Yes i kliknite k. 53 27. ponovo uključite aparat. O (blinks) N Battery exhausted.Poruke greške Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na ekranu. fokusa. Namestite sat. Ekran Q Turn the camera off. Aparat ne može da fokusira. Aparat ne može da vrši Sačekajte da se poruka druge oper. Ako greška nije uklonjena nakon što se isključili i uključili aparat. Q (blinks red) P Please wait for the camera to finish recording.. 18 pravilno ubačena. • Potvrdite da je mem. ili se javila greška ovjektiva. kontaktirajte Nikon predstavništvo. Rešenje A Uverite se da je poklopac 15 objektiva uklonjen. • Koristite odobrene kart. kao i rešenja za njihovo uklanjanje. Da zadržite podatke. 130 • Proverite da li su 18 konektori čisti. kart.. Greška u pristupu mem.slike. kad je ne završi. i prebacite podatke na računar pa je formatirajte. 87 18 18 132 . P This card cannot be used. • Refokusira. je puna. • • • • Izaberite manju vel. dok se čuvanje automatski ukloni. N Memory card is write protected. 106 14. 19 u “lock” poziciji. čuvanje završeno. Baterija je prazna. 50 25 Zamenite baterije. Mem. remove the lens cap. kartici. Format card? Yes No N Out of memory. Problem Poklopac nije stavljen na objektiv. and turn the camera on. Prekidač za zabranu upisa je Stavite ga u “write” poziciju. kart. 19 Mem.

75 – 18 18 74 Tehničke karakteristike Greška pri snimanju filma. Pregledajte ga na računaru ili drugim uređajima koji su učestvovali u kreiranju ovog fajla. N Cannot record movie. 18 117 Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice. • Da kopirate sa interne memorije na karticu. 87 • Proverite uslove za editovanje. Odaberite memoriju sa većom brzinom snimanja. Obrišite slike sa destinacije.Poruke greške Ekran P Image cannot be saved. N Faj nije kreiran sa COOLPIX File contains no image L120. karticu da reprodukujete slike sa inter. Sledeće slike ne mogu biti 105 korišćene. N All images are hidden. • SLike smanjene u veličini 320 × 240 ili manje napravljene preko crop ili small picture • Slike koje su snimljene u P 4224×2376 ili m 1920×1080 Nema dovoljno mem. Ubacite novu karticu ili Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji. data. kliknite d. Ne može se pregledati na – ovom aparatu. • Ne može se koristiti na filmu. A 117 Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova. P This file cannot be played back.. Problem Greška u toku snimanja. Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici. za kopiranje slike. • Izvadite mem. N Memory contains no images. 27. mem. – 70 133 . Pojaviće se ekran za kopiranje i slike se mogu kopirati. Slika se ne može izmeniti. Rešenje Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu. N Image cannot be modified.

A 71 N Destinacija je u istoj Travel destination is in vremenskoj zoni kao i vaša the current time zone. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. PR Printer error: check paper Greška štampača. PR ketridž prazan. odaberite – Printer error: paper jam Papir se zaglavio u štampaču. System error Q Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji. Podignite blic kada koristite N Lower the flash. 98 14 PR Printer error: check printer status. Ubacite papir. Proverite štampač. da nastavite štampu. odaberite Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. daberite – Odabrana veličina papira nije Resume i pritisnite k taster ubačena u štampač. 79 P Greška u konekciji sa Communications error štampačem. 109 – 28. Printer error: out of ink . Isključite fotoaparat i konektujte USB kabl ponovo. domaća vrem. Zvuk spuštanja blica može biti snimljen.* PR Izvucite papir. Blic je podignut pri snimanju filmova. Nakon što – ste rešili problem.Poruke greške Ekran N This image cannot be deleted.* 134 Tehničke karakteristike Ubacite pravi papir.* Zamenite mastilo. Ugrađeni blic je spušten.* Proverite mastilo. 37. Ako se greška ponovi kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika. zona.* PR Printer error: out of paper Nema papira u štampaču. Night portrait i 41 Backlighting režime scene .* PR Printer error: check ink Greška mastila. Rešenje Onemogućite zaštitu. Isključite aparat izvadite i ponovo ubacite bateriju pa uključite fotoaparat. N Raise the flash. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu. Tiho spustite blic. Problem Slika je zaštićena. odaberite – Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu.

Poruke greške Ekran PR Printer error: file corrupt Problem Greška usled greške na fajlu. A – * Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva. Rešenje Odaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu. 135 Tehničke karakteristike .

c taster. slikanja. • Baterija je hladna. • Ne može se krostiti pri snimanju filmova. imaće oznake “00/00/0000 00:00” a filmovi “01/01/2011 00:00” .Rešavanje Problema Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano. 20 Fotoaparat se automatski isključio kako bi sačuvao 116 Uzrok / rešenje energiju. 90 Podesite osvetljenje monitora. parametri i izvor energije Problem Monitor je crn • • • • • Monitor se tesko cita Fotoaparat se isključio bez upozorenja • • • • A 20 Fotoaparat je isključen. 127 Baterija je slaba. Izaberite Show info. Opcije fotoaparata su resetovane. • Utiskivanje datuma se ne može koristiti u Datum nije prikazan na slikama trenutnom rež. A taster. Pogledajte indeks strana u koloni desno za više informacija. fabričke. Nema indikatora na monitoru Hide info je podešeno za Photo info. Ekran. 106 112 108 136 . 20 Uključen je standby rezim: pritsnite dugme za 13. iako je omogućen Print date . Kad lampica blica trepce crveno sačekajte da se blic napuni. Ekran podeš. ili b (e movie-record) taster. Sat nije podešen. 30 Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom. okidač. 15 paljenje. Datum i vreme snimanja nisu tačni Tehničke karakteristike 126 16 106 110 16. Očistite ga. 93 Fotoaparat i TV su povezani audo/video kablom ili HDMI kablom. sve opcije su vraćene na kad se aparat uključi. • Slike snimljene pre nameštanja datuma i vremena “Date not set” indikator trepće u toku snimanja. za datum i vremensku zonu se pojavljuje Baterija sata je prazna. 110 Monitor je prljav. Podesite datum i vreme pomoću Time zone and date opcije u setup meniju. Print date nedostupan. • Proveravajte sat redovno. pogledajte najčešće probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom.

. Nakon blinkanja od 3 min. Pritiskom na prekidač napajanja možete ga ugasiti sami. Ugasite aparat i sačekajte da se paterija ohladi. aparat će se ugasiti automatski.Rešavanje Problema Problem Monitor se isključuje. A 14 137 Tehničke karakteristike . Uzrok / rešenje Temperatura baterije je visoka. lampa napajanja treperi brzo.

mod slikanja. npr. Tehničke karakteristike Slike su mutne. Close-up 39. Isključite fotoaparat zamenite baterije i uključite fotoaparat ponovo. Podaci koji su već snimljeni će ostati. U većini slučajeva je reč o spoljnim statičkim punjenjima. blic se puni. kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika. 14 • Koristite blic. • Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga 25 fokusira dobro. izbegavajte svetle objekte.. Zapamtite da ukidanje energije može prouzrokovati gubitak podataka. A 10. Snimanje Problem Nisu slikane slike kada je pritisnut okidač. 90. ili makro režimom. ako nije snimljeno nešto u toku kvara na memorijsku karticu ili ugrađenu memoriju. 57 • Koristite stativ i samookidač. 51 režimom scene. 26 Ne može da kor. 31 Zamućenje se javlja kad je aparat uperen ka 128 svetlim subjektima. neobične karakteristike se mogu pojaviti na monitoru i fotoaparat može da prestane da funkcioniše. ili pri snimanju filmova. 5. Fotoaparat ne moze da fokusira. Ako je kvar ostao. 20 • Kada svetli lampa blica. 93. vibracije ili detekciju pokreta. 12 • Kad se prikažu meniji pritisnite d taster. Uzrok / Rešenje • Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite A taster. 28 • Povećajte ISO sensitivity. Isključite blic 7. Isključite pa uključite fotoaparat. sport kont. sunce. 138 . Pri korišćenju multi-16. slikanje sa easy auto režimom. Pokušajte 20. ili b (e movie-record) taster. Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Bele linije koje se pojavljuju na monitoru.Rešavanje Problema Elektronski kontrolisani fotoaparati U ekstremo retkim slučajevima. 98 • Subjekat je previše blizu aparatu. refleksije sunca i električna svetla. • Baterija je slaba. okidač. 114 • Koristite D (Best Shot Selector). 113. 30 Disconnect the HDMI cable or USB cable. Svetle tačkice se pojavljuju na slikama sa blicom. 28 W (Off). • Podesite AF assist na Auto u setup meniju. 58 • Koristite red. 34. 115 • Greška fokusa.

• Povećajte ISO osetljivost. Očistite objektiv. • Blic je isključen W (Off). • Subjekt je izvan dometa blica • Podesite kompenzaciju ekspozicije. Slike se pojavljuju mutnim. • Subjekat je u kontrasvetlu. Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. 37. • Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni. 41 32 139 . i kad je izabrano On. AF-assist lampa ne svetli. balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti. Uzrok / Rešenje • Blic je isključen W (Off). 43 46 57 60 115 Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa režimom slike. Night portrait. ili koristite blic i podesite režim blica na X (fill flash). Nema zvuka kad se pusti zatvarač. rež. 28 22 28 32 58 28. • Izaberite manju ISO osetljivost. pa je brzina zatvarača mnogo Svetli pikseli se pojavljuju nasumišno na slici (“šum”). subjekt je mračan. Nema zvuka u nekim režimima slikanja i podešavanjima. Boje su neprirodne. Objektiv je prljav. • Kad je Portrait. portreta • Kad je Continuous na Multi-shot 16 Image modenije dostupan. AF-assist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene. 28 35 48 60 Digitalni zum se ne moze koristiti. čak i kad je izabrano Auto. A 7. mnogo velika. 36. Digitalni zum se ne moze koristiti u sledećim situacijama. Slike su previse svetle(preeksponirane). • Prozor blica je blokiran. 115 127 55 Tehničke karakteristike 28 58 7. • Šum se može smanjiti pomoću blica.Rešavanje Problema Problem blic se ne uključuje. Odaberite Backlighting režim. • Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa blicem. Off je selektovano za Sound settings > Shutter sound u setup meniju. mala ili je ISO oset. Slike su previse tamne (podeksponirane). • Sport continuous režim je odabran. ili Pet portrait režim scene izabran • Kad je izabran pam. 36-43. Podesite kompenzaciju ekspozicije.

Ne možete koristiti . Vertikalne šarene linije i kružne linije se javljaju na ekranu ili slikama. D-Lighting. • Odaberite slike koje podržavaju D-Lighting. A 34. Promenite poziciju svetlosnog izvora. crop. ili crop. za P 4224×2376 ili m 1920×1080 ne mogu se izmeniti. osim V (auto with red-eye reduction) i pokušajte ponovo da slikate. Snimanje slika zahteva vreme. Uzrok / Rešenje • Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog drugog fotoaparata. • Aparat ne može da izneni slike koje su napravljene na drugom aparatu. U fotoapratu redukcije crvenih očiju mogu se pojaviti oblasti na koje niste uticali redukcijom. i promenite režim blica u bilo koje drugo podeš. umanjenim slikama. Kad snimate sa backlighting ili kad je jak svetlosni izvor (sunčeva svetlost) u kadru. ili male slike. ili kadrirajte tako da svetlosni izvor ne ulazi u kadar i pokušajte ponovo.Rešavanje Problema Problem Uzrok / Rešenje Ako slikate slike sa V (auto sa redukcijom crvenih očiju) ili napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih očiju kada je režim scene namešten na Night portrait. 37 Neočekivani rezultati kada je blic podešen na V (automatska redukcija crvenih očiju). A – 87 – 87 53 75 75 140 . 28 – Reprodukcija Problem Fajl se ne može reprodukovati Tehničke karakteristike Ne moze da zumira sliku. In-Camera Red-Eye Fix may. Koristite bilo koji drugi režim osim Night portrait. • Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa ovim aparatom. small picture. • Ne može se primeniti na filmovima • slike snimljene na Image mode podeš. mogu se pojaviti vertikalne šarene linije i kružne linije. • Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima. 28. ili slikama koje su sečene ispod 320 × 240. Kada je blic podešen na V (auto with red-eye reduction). • samo filmovi snimljene sa COOLPIX L120 se mogu reprodukovati.

– • Računar nije prepoznao aparat. interne memorije fodoaparata. 18 Slike koje treba da se štampaju se • izvadite mem. Problem Slike se ne prikazuju na televizoru. Izvadite memorijsku karticu da se gledaju slike sa ugrađene memorije. papira koju aparat podržava. papira. 99. Zamenite je. veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u sledećim situacijama: • Štampač ne podržava vel. 93 • USB kabl nije dobro povezan. I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača. • Memorijska kartica ne sadrži slike. 92 • Memorijska kartica ne sadrži slike. • Štampač automatski bira vel. 91 • AV kabl ili USB kabl je konektovan sa aparatom dok je HDMI kabl diskonektovan. Ne može da izabere veličinu papira sa fotoaparatom. karticu da štampate slike sa ne pojavljuju.Uzrok / Rešenje A • Izaberite odgovarajuci Video mode ili HDMI 119 TV settings (Setup menu > TV settings). 100 – Tehničke karakteristike 141 . Zamenite 18 memorijsku karticu. 96 • Proverite da li imate kompatibilan operativni sistem. Nikon Transfer 2 se nije 20 • Aparat je isključen. aparat. pokrenuo kada je priključen 20 • Baterija je prazna. • Za više informacija pogledajte Help opciju u ViewNX 2.

4 in. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Interna mem. ukupno piksela: oko.Specifikacije Specifikacije Nikon COOLPIX L120 Digitalni aparat Tip Piksela Senzor Objektiv Žižna daljina f/-broj Konstrukcija Digitalni zum Redukcija vibracija Autofocus (AF) Raspon fokusiranja (od objektiva) Izbor foskusnog polja Monitor Pokrivenost senzora (snimanje) Pokrivenost senzora (reprodukcija) Storage Tehničke karakteristike Compact digital camera 14. (approx.) to ∞ (W). approx.) to ∞ (T) • Makro režim: 1 cm (0. 2100 mm objektiv u 35mm [135] formatu) kombin. i DPOF kompatibilan Fotografije: JPEG Filmovi: MOV (Video: H. TFT LCD sa anti refleksionom zaštitom i 5-slojnim podešavanjem osvetljenja Approx.1 miliona 1/2. Audio: AAC.8 12 elemenata u 9 grupa Do 4× (ugao pregleda ekvivalent.3. pomeranja senzora slike i elektronske VR (fotografije) Elektronska VR (za filmove) Contrast-detect AF • Approx.) (srednja pozicija zuma) do ∞ Centar. sa 25-525 mm objektiv u 35mm [135] formatu) f/3. 50 cm (1 ft. SD/SDHC/SDXC memory card DCF.3-in.). 921k-dot.5 cm (3-in. 14. 8 in. tip CCD.48 miliona 21× optički zum.1-5. NIKKOR objektivi 4. 97% horizontalno i 97% vertikalno (u poređenju sa stvarnom slikom) Approx. stereo) • 14M (High) [4320×3240P] • 14M [4320×3240] • 8M [3264×2448] • 5M [2592×1944] • 3M [2048×1536] • PC [1024×768] • VGA [640×480] • 16:9 [4224×2376] • 16:9 [1920×1080] Veličina slike (pikseli) 142 . 102 MB). sa.264/MPEG-4 AVC. 1.5mm (ugao pregleda ekvivalent. Exif 2. detekcija lica 7.5 m (5 ft. approx.5-94.

Portuguese. do 9 ft. German. DC ulazni konektor Arabic. Romanian. Norwegian. 480p. Greek. i 1080i Audio video izlaz/digital I/O (USB).Specifikacije ISO oset.) TTL auto blic sa predblicom Hi-Speed USB MTP. 7 h 45 min sa litijumskim baterijama (HD 720p) • Approx. centralno (sa 2× digitalnim zumom). Auto (ISO 80-800). 3 h 5 min sa alkalnim baterijama (HD 720p) • Approx. Spanish. Swedish. Japanese. PTP može se birati između NTSC i PAL može se birati između Auto. Chinese (Simplified and Traditional).0 m (5 ft. 4 h 25 min sa EN-MH2 baterijama (HD 720p) 1/4 (ISO 1222) Tehničke karakteristike Izvori snage Život baterije Navoj za stativ 143 .) [T]: 1. Polish.1 i f/8. Indonesian. 6400. 330 snimaka sa alkalnim baterijama • Approx. 890 snimaka sa litijumskim baterijama • Approx. Hungarian. Sport continuous režim (ISO 400-3200) 256-segmentna matrica. (Standardna izlazna osetljivost) Ekspozicija Merenje Kontrola ekspozicije Zatvarač Brzina Blenda Raspon Samookidač Blic Raspon (pribl. 400. English. Korean.0 m (1 ft. Turkish. 200. tačka (digitalni zum 2× ili više) Prog.) (ISO sensitivity: Auto) kontrola blica Interfejs Prenos podataka Video izlaz HDMI izlaz I/O terminal Podržani jezici ISO 80. Ukrainian • Četri LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije • Četri FR6/L91 (AA-size) litijumske baterije • Četri EN-MH2 punjive Ni-MH baterije (dostupan odvojeno) • AC Adapter EH-67 (dostupan odvojeno) fotografije*: • Approx. Thai. 720p. 1600. Dutch.0 to +2. 520 snimaka sa EN-MH2 baterijama Filmovi: • Approx. HDMI mini konektor (HDMI izlaz). Danish.7 [W]) Approx.0 EV u koracima od 1/3 EV) Mehanički i elektronski napajan zatvarač • 1/1000 -1 s • 4 s (Fireworks show scene mode) • 1/4000 -1/60 s (sport continuous režim) elektronski kontrolisan ND filter (-3 AV) selekcija 2 koraka (f/3. 100. Russian. 10 in.5 do 3.5 do 6. 10 sekundi [W]: 0. Italian. 3200. 8 in. do 19 ft. Czech. French. 800. Finnish. auto ekspozicija sa detekcijom pokreta i kompenzacijom ekspozicije (-2.

dozvoljava da se slike sa fotoaparata direkto štampaju na štampaču bez konekcije sa računarom. • PictBridge: Standard razvijen u saradnji sa digitalnim fotoaparatima i industrijom štampača. Podaci za litijum. Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu. 144 Tehničke karakteristike B Specifikacije Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu. Podaci za litijum. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije.9 × 76. Podržani standardi • DCF: Design Rule for Camera File System je standard koji se koristi širom sveta za industriju digitalnih fotoaparata da osigura kompatibilnost među drugim fotoaparatima. 109.3 oz) (sa baterijama i SD memorijskom kart) 0 do 40°C (32 do 104°F) manje od 85% (bez kondenzacije) • Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na potpuno napunjene LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije i radnu temperaturu od 25 °C (77 °F). .5 × 78.) Approx. Izmereno na 23 (±2) °C (73 (±4) °F).3 za digitalne aparate. • Exif version 2.Specifikacije Dimenzije (W × H × D) Težina Radna okolina Temperatura Vlažnost Approx.4 mm (4. zum podešavan za svaki snimak. Baterije u pakovanju su samo za probnu upotrebu.3: Ovaj fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verziju 2.4 × 3. kvalitet slike podešen na R 4320×3240. • DPOF: Digital Print Order Format je industrija koja se širom sveta koristi kako bi se štampale slike sa memorijske kartice. standard koji dozvoljava korišćenje infformacije sačuvane sa fotografijama za optimalnu reprodukciju boja kada se slike štampaju sa Exif-kompatibilnim štampačima.1 × 3. Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.1 in. baterije se primenjuju kad se koriste4 FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium batrije. * Na osnovu (CIPA) standarda za merenje trajanja baterije aparata. 431 g (15. blic uključen za svaki snimak.

149 .

150 .

.

87 Digital zoom 23 Direct print 97 D-Lighting 75. 76 DPOF 144 DPOF printing 102 DSCN 131 Dusk/dawn i 38 Technical Notes B Backlighting o 41 Batteries 14. 27. 23. 12 Battery-chamber 5 Battery-chamber/memory card slot cover 5. 64 g button 4. 62. 23. 62. 10 c (Playback) button 5. 64 j button 4 d button 5. 61. 61. 108 Battery level 20 Battery type 15. 23. 11 b (e movie-record) button 5. 20 o Exposure compensation 32 m Flash mode 29 p Macro mode 51 c Playback mode 26 C Scene mode 35 n Self-timer 31 F Smart portrait mode 46 d Sport continuous mode 48 R 45 f button 4. 108 DC input connector 4 Delete 27. 14. 63. 61. 63. 85 Autofocus mode 85 D Daylight 55 Daylight saving time 16. 10 A (shooting mode) button 5. 61. 129 AF-assist illuminator 4. 115 Alkaline batteries 14. 23.Index Symbols k (apply selection) button 5. 15 Aperture 24 Audio-in/Video-in jack 90 Auto flash 28 Auto off 15. 25. 18 Beach Z 37 Best shot selector 57 Black and white copy n 41 Black-and-white 59 Blink warning 119 Brightness 110 BSS 57 Built-in microphone 4 Button sound 115 C Calendar display 63 Close-up k 39 Cloudy 55 Color options 59 Compression ratio 53 Computer 92 Continuous 57 Copy 74 Crop 78 Cyanotype 59 A AC adapter 15. 63. 64 h button 4. 62. 116 Autofocus 51. 34 EH-67 15. 10 A Auto mode 50 l Delete button 5. 123 E Easy auto mode 20. 64 i button 4. 63. 129 145 . 62. 87 c D-Lighting 76 G Easy auto mode 34.

117 Format memory card 19. 126. 127 Monitor settings 110 Motion detection 114 MOV 131 Movie Editing 88 Movie menu 79. 8. 50 Folder names 131 Food u 40 Format 19. 54 I Identifier 131 Image mode 21. 141 Lithium batteries 14 F File names 131 Fill flash 28 Fireworks show m 41 Firmware version 124 Flash 4. 30 Fluorescent 55 Focus 13. 58 J JPG 131 L Landscape c 36 Language 118 Lens 4. 82 Movie playback 87 Movie settings 84 Multi selector 5. 48. 129 Exposure compensation 32 Extension 131 Eyelet for camera strap 4 Internal memory 18 ISO sensitivity 30. 123. 61 Full-time AF 85 Technical Notes M Macro mode 51 Memory capacity 20 Memory card 18.Index Electronic VR 85 Enhanced Resolution 86 EN-MH2 14. 117 Formatting internal memory 117 FSCN 131 Full-frame playback mode 26. 130 Memory card slot 5. 28. 93. 96 Number of Exposures Remaining 20. 85 Focus lock 25. 35. 11 Multi-shot 16 57 Museum l 40 H Halfway 13 HDMI 119 HDMI cable 90 HDMI input 90 HDMI mini connector 4 Help 35 N Nickel metal hydride batteries 14 Night landscape j 39 Night Portrait e 37 Nikon Transfer 2 92. 53 Image review 110 Image size 53 Incandescent 55 Indicator lamp 5 O Off 28 Optical zoom 23 Optional accessories 129 146 . 30 Flash lamp 5. 18 Monitor 5. 24.

98 USB/audio/video output connector 92. 64. 100 Party/indoor f 37 Pet portrait auto release 43 Pet portrait O 43 Photo info 110 PictBridge 97. 10 Red-eye reduction 28. 23 Single 57 Single AF 85 Sleep mode 116 Slide show 70 Slow Sync 28 Small picture 77 Smart portrait 46 Snow z 38 Sound settings 115 Speaker 4 Sport continuous mode 48 SSCN 131 Standard color 59 Strap 6 Sunset h 38 T Tabs 13 Thumbnail playback 62 Time zone 16. 20 Power-on lamp 4. 109 Time zone and date 106 Tripod socket 5 TV 90 TV settings 119 Technical Notes R Recording movies button 5. 14. 20 Power switch 4. 106. 36 Self-timer 31 Self-timer lamp 4. 24 Side zoom control 4. 106. 14. 90. 61. 20 Preset manual 56 Print 99. 62.Index P Panorama assist p 42. 93 S Scene mode 35. 87 Playback button 5. 16. 96 Paper size 99. 112 Print order 67 Print order (Date) 68 Printer 97 Protect 71 Shutter speed 24 Shutter-release button 4. 30 Reset all 121 Rotate image 73 RSCN 131 U USB cable 93 USB connector and audio/video output 4. 22. 100 Print date 16. 96 Vivid color 59 Volume 87 147 . 10 Shutter sound 115 V Vibration reduction 113 Video mode 119 ViewNX 2 92. 44 Panorama Maker 5 92. 31 Sepia 59 Setup menu 103 Shooting 20. 144 Playback 26. 10 Playback menu 66 Playback zoom 64 Portrait b 36 Power 14. 24 Shooting mode button 5.

87 148 Technical Notes .Index W Welcome screen 105 White balance 55 Wind noise reduction 86 Z Zoom control 4. 23.

com YP0L01(11) 6MM01011-01 . may be made without written authorization from NIKON CORPORATION. 11000 Beograd 011/64-56-151. in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews). 30-87-004 E-mail: info@refot.No reproduction in any form of this manual. EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER Pčinjska 15a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful