NetBanking

PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE NETBANKING SERVISA
Računi građana ERSTE BANK a.d. Novi Sad

Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public

18.10.2012.

NetBanking

Sadržaj:
1. Uopšteno ............................................................................................................. 3 2. Prijava ................................................................................................................. 4 3. Osnovne informacije............................................................................................ 7 4. Opcije servisa ...................................................................................................... 8 4.1. Pregledi ............................................................................................................... 8 4.1.1. Salda računa .................................................................................................... 9 4.1.2. Neproknjižene transakcije............................................................................... 11 4.1.3. Proknjižene transakcije................................................................................... 13 4.1.4. Stornirane transakcije ..................................................................................... 14 4.1.5. Neizvršene transakcije.................................................................................... 15 4.1.6. Devizne transakcije......................................................................................... 16 4.1.7. Erste investicioni fondovi ................................................................................ 18 4.1.8. Uzorci ............................................................................................................. 18 4.2. Transakcije ........................................................................................................ 22 4.2.1. Prenos između računa.................................................................................. 22 4.2.1.1. Menjačke transakcije .............................................................................. 26 4.2.2. Nalog za plaćanje .......................................................................................... 27 4.2.3. Nalog za oročenje.......................................................................................... 30 4.2.4. Devizni nalog ................................................................................................. 34 4.2.5. Izvod prometa po računu ............................................................................... 39 4.3. Zahtevi............................................................................................................... 41 4.3.1. Erste Invest.................................................................................................... 41 4.3.1.1. Kupovina investicionih jedinica ................................................................ 41 4.3.1.2. Prodaja investicionih jedinica .................................................................. 43 4.4. Usluge ............................................................................................................... 45 4.4.1. Izmene u NetBanking-u .................................................................................. 45 4.4.2. Kursna lista..................................................................................................... 45 4.4.3. Promena lozinke ............................................................................................. 46 4.4.4. Promena kontakt podataka............................................................................. 47 4.4.5. Kusur štednja.................................................................................................. 49 4.4.5.1. Ugovaranje nove usluge .......................................................................... 50 4.4.5.2. Pregled postojećih usluga ....................................................................... 52

2
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

1. Uopšteno
Servis Erste NetBanking omogućava pristup računima klijenta u banci 24 sata dnevno svakog dana u nedelji. Pristup je moguć sa bilo kog mesta u svetu gde klijent može pristupiti Internetu (uključujući i javna mesta kao što su hoteli, Internet kafići i sl.). Potrebno je samo se posetiti web stranicu Banke na adresi: http://www.erstebank.rs

Nakon što se klijent konektovao na stranicu Banke, treba odabrati „NetBanking“ (obeleženo na gornjoj slici). Prikazaće se prva stranica prijave. Po prijavi na servis, klijent vidi listu svih svojih računa, među kojima su i oni za koje je samo ovlašćen. Klikom na neki od računa, dobija se uvid u celokupan promet po tom računu. Sve napravljene transakcije (bez obzira na to da li su urađene preko NetBankinga ili u prodajnom punktu) se odmah odražavaju na stanje na računu.

3
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

2. Prijava
Na desnoj strani prijavnog ekrana nalazi se engleska zastavica, odabirom koje će se ceo NetBanking servis prebaciti na engleski jezik. Za vreme dok je aktivna engleska verzija servisa, biće prikazana srpska zastavica. Prijava na servis Erste NetBanking vrši se u dva koraka. Prvi korak predstavlja unošenje korisničkog imena i lozinke u polja predviđena za to. Korisničko ime i lozinka klijentu se dodeljuju neposredno nakon predavanja pristupnice radniku banke koji klijenta administrira. U polje «Korisničko ime» upisuje se korisničko ime klijenta, koje mu je dodelila Banka. Uz korisničko ime, potrebno je (pri prvoj prijavi) uneti i inicijalnu lozinku koju, takođe, klijentu dodeljuje Banka. Inicijalna lozinka sastoji se od početnih slova imena i prezimena korisnika i osam slučajno generisanih brojeva. Kod prve prijave, automatski se nudi opcija za promenu lozinke. Sve sledeće promene lozinke mogu se izvršiti u opciji „Usluge“ koja će biti opisana u daljem tekstu. Lozinka ne sme biti kraća od 6 karaktera i ne sme sadržati specijalne znakove. Pod specijalne znakove ubrajamo i naša slova (ČĆĐŠŽ). Prilikom unosa Korisničkog imena i Lozinke vodite računa da ih unosite tačno onako kako su određeni. Pri tome, prvenstveno, mislimo na veličinu slova (mala ili velika) i saglasno tome uključite „Caps Lock“ na vašoj tastaturi. Potrebno je i uočiti razliku između slova O i cifre 0. U slučaju deset neuspešnih unosa korisničkog imena, onemogućuje se pristup sa IP adrese sa koje pokušaji dolaze. Ako klijent ponovo pokuša da se prijavi na servis, situacija se ponavlja. U slučaju tri pokušaja unosa neispravne lozinke, automatski se blokira usluga za identifikovanog korisnika preko korisničke šifre. Tada se korisnik mora javiti Banci kako bi mu usluga bila aktivirana.

Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, generišu se novo korisničko ime i nova lozinka. Ako je korisnik neaktivan na NetBankigu više od 10 minuta, sistem prekida vezu i traži novu prijavu. Isto bi se dogodilo i u slučaju da je došlo do kontrolisanog ili nekontrolisanog gašenja programa na strani servera Banke. Nakon što su sva polja popunjena, pritisnite „Enter“ na tastaturi ili odaberite „Prijava“.

4
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

Nakon uspešno obavljene prijave, korisnik će dobiti potvrdu o prijavi na svoju e-mail adresu.

Ukoliko neki od unesenih podataka nije ispravan, na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na tu neispravnost. Nakon što pročitate poruku odaberite „OK“, ispravite pogrešno upisani podatak i potvrdite sa „Prijava“.

Na prijavnom ekranu nalazi se i funkcija „Blokada“ koja omogućava klijentima da sami blokiraju uslugu odnosno pristup sistemu, ukoliko posumnjaju da je neko doznao njihovu lozinku. Blokiranje se obavlja tako što se unese korisničko ime klijenta i odabere „Blokada“. Nakon ovog postupka onemogućava se svaka prijava na sistem. Deblokada usluge može se ostvariti samo ličnim odlaskom klijenta u Banku. Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, klijent će na svoju mail adresu dobiti pismo s novim korisničkim imenom i novom lozinkom. Nakon uspešne prijave promenite početnu vrednost lozinke. Unos „TAN-a“, odnosno sigurnosnog ključa predstavlja drugi deo prijave. Svaki klijent NetBanking-a od Banke dobija na kućnu adresu, putem pošte, karticu s matricom sigurnosnih ključeva (TAN-ova). U naslovnom delu prijave nalazi se redni broj tabele s TAN-ovima i uputstvo o lokaciji TAN-a u matrici (red, kolona). Vrednost TAN-a s pozicije navedene u naslovnom delu upisuje se u predviđeno polje. Na primer, ako u zahtevu piše: „Upišite TAN. Tablica: [1234567] (red: 3, kolona: D)“, pronađite vrednost TAN-a iz reda 3 i kolone D i unesite ga u polje.

5
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

Ukoliko se po prijavi na sistem pojavi prozor sa pitanjem da li želite prikaz „nebezbednih“ elemenata stranice. . kliknite na Yes. Novi Sad i stanje na njima.10.2012.d. Od tada stara tabela postaje nevažeća i klijent treba da unosi TAN-ove iz nove tabele. treba to da prijavi Banci i naruči novu. Nakon unosa sigurnosnog ključa u polje „TAN“ kliknite na „Prijava“ kako biste potvrdili uneseno. Ukoliko klijent sumnja da je neko neovlašćeno došao u posed njegove tabele s TAN-ovima ili je istu izgubio. 6 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nova tabela počinje da važi kada se u zaglavlju umesto broja stare prikaže broj nove tabele. ona je i važeća. Sve dok je u zaglavlju ekrana naveden broj stare tabele. Brojevi se mogu ponavljati. Ukoliko je uneseni „TAN“ neispravan na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na neispravnost upisanog podatka. Kod svake nove prijave biće potrebno upisati neki drugi broj iz TAN tabele. Nova TAN tabela ne mora početi da važi istog dana kada je klijent primio.NetBanking Svaka tabela ima određeni broj TAN-ova. Nakon provere ispravnosti „TAN-a“ prikazaće se svi vaši računi u Erste Bank a.

načinima korišćenja usluga koje servis pruža i slično. 7 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ako želite da završite svoj rad na NetBanking-u.NetBanking 3. Osnovne informacije Prijavni ekran svakom korisniku pruža osnovne informacije o servisu. prijavi na servis. možete to učiniti iz svakog od izbora odabirom opcije: • Kraj rada Pri vrhu svakog ekrana nalazi se opcija „Kontakt“. isplate plata i otplate kredita Često postavljana pitanja Cenovnik usluga Erste NetBanking-a Preporučujemo svakom klijentu da pročita ova uputstva i savete. Njenim odabirom prikazaće se e-mail naslovljen na Banku. za slanje deviznih doznaka.10.2012. Moguće je odabrati sledeće : • • • • • • Opšte uslove korišćenja i za građane i za pravna lica Pristupnicu za građane i pristupnicu za pravna lica i preduzetnike Uputstvo za korišćenje servisa za građane i za pravna lica Opis formata datoteka platnog prometa. . u koji se mogu napisati sva pitanja i nedoumice oko servisa.

promena se odmah pojavljuje u prometu po računu i izračunava se novo stanje. Omogućava brz i jednostavan uvid klijenta u transakcije obavljene preko NetBanking-a.Uzorci Transakcije: Usluge: Prenos između računa Nalog za plaćanje Nalog za oročenje Devizni nalog Izvod prometa po računu Izmene u NetBanking-u Kursna lista Promena lozinke Promena kontakt podataka 4. Opcije servisa Uspešnom prijavom servisa postaju dostupne sledeće opcije: Pregledi: . One nisu proknjižene zbog toga što je datum izvršenja transakcije veći od tekućeg datuma. neproknjižene ili stornirane.1. Pored stanja i prometa po pojedinim računima. korisnici mogu u svakom trenutku pregledati sve svoje transakcije izvršene putem servisa Erste NetBanking.Devizne transakcije • Neproknjižene transakcije • Transakcije u likvidaciji • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije . 8 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Proknjižene. 4. Neproknjižene su one transakcije koje još nisu proknjižene u bazi podataka. One mogu biti proknjižene.NetBanking Ukoliko je došlo do izmena ili je omogućena nova usluga na NetBanking servisu. Pregledi Opcija „Pregledi“ omogućava uvid u stanje i promet na računu.Dinarske transakcije • Neproknjižene transakcije • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije .2012.10.Salda računa . Bez obzira na način na koji je nastala transakcija (putem NetBanking-a ili u prodajnom punktu). odnosno izvršene transakcije su one transakcije koje su proknjižene i u bazi podataka i one se nalaze i u prometima računa na koje su knjižene. . kao i sve tipove transakcija. Neproknjižene transakcije se mogu menjati i stornirati. o tome će biti objavljena poruka na prijavnom ekranu.

Pregled se omogućava postavljanjem pokazivača na broj određenog računa i njegovim odabirom.NetBanking Pregled proknjiženih transakcija može se iskoristiti za izradu nove transakcije na bazi postojeće.2012. odnosno klikom na njega. 9 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Na svakom ekranu Pregleda (pri vrhu ekrana. Istu svrhu imaju i uzorci.10. Ovo je praktično rešenje koje može biti i zamena za trajni nalog.1. To je postupak kojim kopiramo podatke iz postojeće transakcije u novu kojoj možemo promeniti bilo koji od prepisanih podataka. U prikazu se koriste dve boje za označavanje teksta. U prikazu su ravnopravno zastupljeni sledeći računi (ako ih klijent poseduje): • • • • • Tekući računi Štedni računi u domaćoj i stranoj valuti Žiro računi u domaćoj i stranoj valuti Oročeni ulozi u domaćoj i stranoj valuti Kreditni računi u domaćoj i stranoj valuti Povratak na informacije o saldima vrši se odabirom opcije „Pregledi“. iza broja korisnika) nalazi se opcija «Štampa » ( ) odabirom koje će se odštampati trenutno prikazani ekran. Salda računa Salda računa čine uvodni ekran koji prikazuje popis aktivnih računa klijenta. . Svaka od boja ima određeno značenje: • • Crna -> pozitivni saldo računa Crvena -> negativni saldo računa (nedospelo stanje računa) Sa ovog ekrana moguće je pregledati promet po određenom računu. 4.1.

Reč je o transakcijama obavljenim putem platnih kartica na bankomatima i prodajnim mestima koje još nisu teretile račun.10. Pored navedenih podataka nalazi se i link „Rezervisana sredstva“ koji upućuje na novi ekran s pregledom svih rezervisanih sredstava po transakcijama (gde su za svaku pojedinu transakciju navedeni datum i vreme transakcije. ali su za njihov iznos rezervisana sredstva i umanjen raspoloživi iznos. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). od zadnje izvršene transakcije na računu prema starijima. na prometnoj kartici će se prikazati iznos rezervisanih sredstava i saldo (raspoloživi iznos) umanjen za iznos rezervisanih sredstava. Na taj se način u svakom trenutku može videti kakav je bio saldo nakon što je nastala transakcija. Za sve račune po kojima u trenutku pregleda postoje rezervisana sredstva za koja još nije umanjen saldo na računu.2012. . Ukoliko želite zadati pregled prometa za određeni period u polja iznad prikazanih transakcija unesite datum i kliknite na taster „Prihvati“. mesto plaćanja. pri dnu ekrana. broj kartice. šifra i iznos u valuti. Sa svakom prometnom transakcijom iskazan je saldo računa.NetBanking Pregled prometa predstavlja sintezu transakcija koje klijentu nedvosmisleno prikazuju promet i promene salda po njegovom računu. sledeći ekran poziva se odabirom tastera „Dole“. Vraćanje na prethodni ekran 10 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Prometne transakcije sortirane su opadajućim redosledom. kao i iznos u dinarima).

odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51.10. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.NetBanking ostvariće se odabirom tastera „Gore“. . Ovim odabirom prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). transakcije s datumom valute većim od trenutnog datuma). Ispod tabele s pregledom neproknjiženih transakcija nalazi se „Filter“. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51.2012. Ponuđena su sledeća polja: • vremenski period (datum od – do) valutiranja 11 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. 4. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“.2. a neproknjiženih transakcija (npr.1. Neproknjižene transakcije Pregled neproknjiženih transakcija obuhvata popis svih unesenih. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.

12 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. valuta i iznos u korist s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom. Kombinaciju polja. Na njemu je moguće izvršiti storno prikazane transakcije odabirom „Storno“. promenu postojeće transakcije odabirom „Promena“ ili unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom „Unos nove“.NetBanking • • • • • • vremenski period (datum od – do) datuma dokumenta broj računa. . Ukoliko klijent želi da odustane od zadatog uslova i zada neki drugi.10. treba da odabere dugme „Isprazni polja“. klijent bira sam prema svojim potrebama. Nakon popunjavanja željenih uslova potrebno je odabrati „Filter“ i prikazaće se samo one neproknjižene transakcije koje zadovoljavaju zadani uslov. Svaka neproknjižena transakcija se može detaljno pregledati. jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) vrsta naloga koja može biti: o svi nalozi o prenos između računa o nalog za prenos o nalog za oročenje o okvirni kredit po tekućem računu model i poziv na broj opis transakcije. koja će se popuniti.2012. valuta i iznos na teret s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) broj računa.

Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće klikom na taster „Unos nove“ ili na osnovu prikazane transakcije izraditi uzorak za pojednostavljeno unošenje svih sledećih klikom na dugme „Uzorak“. Ispod tabele s pregledom proknjiženih transakcija nalazi se „Filter“. Pored broja računa na teret nalazi se polje s ikonom za slanje ispisa transakcije putem elektronske pošte. Svaka izvršena transakcija se može detaljno pregledati. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Proknjižene transakcije Proknjižene transakcije prikazuju popis svih transakcija koje je klijent izvršio putem servisa Erste NetBanking. 13 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.NetBanking 4. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.3. .10. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Klikom na to polje šalje se e-mail u istoj formi kao i kada se nalog unosi. Odabirom ove funkcije prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove.1. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana.2012.

1. klijent se o istom obaveštava putem mail-a. kao i one koje više niste mogli stornirati sami već ste za njih mail-om slali zahtev za storniranje na način opisan u prethodnom poglavlju). Nakon što se storniranje izvrši.rs ili mail-a koji se dobije odabirom «Kontakt») pošalje zahtev za storniranje sa svim potrebnim podacima za navedenu transakciju (ime i JMBG klijenta koji je zadao transakciju.4.NetBanking S obzirom da se sve transakcije. . broj računa u korist i iznos). Stornirane transakcije Pregled obuhvata sve stornirane transakcije (one koje ste stornirali sami odabirom dugmeta „Storno“. koje nisu zadate s datumom unapred.10. izvršavaju momentalno (nakon zadate transakcije stanje na računu se odmah menja).2012. transakcije se mogu stornirati jedino na način da se putem mail-a (adresa netbanking@erstebank. broj računa na teret. 4. 14 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51.5.10. Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“.NetBanking Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). automatski se brišu sve stornirane transakcije starije od 180 dana (tj. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Neizvršene transakcije Pregled obuhvata sve neizvršene transakcije. 4. čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“. kojima je datum valute prošao pre 180 dana). Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. 15 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. Svaka neizvršena transakcija može se detaljno pregledati. transakcije koje na datum valute (bilo tekući datum ili datum zadat unapred) nisu mogle biti izvršene zbog nedovoljnog salda na računu. Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. ali samo ako je stariji od 6 meseci. Pored ove opcije. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana.2012. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“. tj. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“.1. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani stornirani nalog. . Svaka stornirana transakcija može se detaljno pregledati. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana.

na preglede: .Evidencioni broj 16 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Devizne transakcije Pregled obuhvata sve devizne transakcije koje je klijent izvršio putem Erste NetBanking servisa.Datum dokumenta . kojima je datum valute prošao pre 180 dana). 4.2012.NetBanking Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani neizvršeni nalog.proknjižene .6.1. Pored ove opcije.neproknjiženih . .u likvidaciji .neizvršene Prikazi obuhvataju sledeće podatke za svaku od prikazanih transakcija: . ali samo ako je stariji od 6 meseci.Šifru valute .Iznos u valuti .10.stornirane . Pregled deviznih transakcija se deli. kao i kod dinarskih. automatski se brišu sve neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj.

Pored ove opcije.10.NetBanking - Opis transakcije. 17 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . automatski se brišu sve stornirane i neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj.2012. odabirom dugmeta „Brisanje“ možete samostalno obrisati naloge starije od 6 meseci. Iz detaljnog pregleda storniranih ili neizvršenih deviznih transakcija. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. kojima je datum valute prošao pre 180 dana). Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50).

Erste Invest.broj računa koji je terećen .naziv fonda .2012. 4.broj jedinica .vrednost jedinica u dinarima . prodajom ili zamenom jedinica u fondovima.1.1. Prikaz stanja obuhvata sledeće podatke: .8.cena jedinica .datum .10.broj blokiranih jedinica Pregled obuhvata i mogućnost kupovine.7.NetBanking 4. Za izradu uzorka potrebno je odabrati „Izrada novog uzorka: Nalog za prenos ili Devizni nalog“ 18 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Uzorci Uzorci omogućuju jednostavnije i brže popunjavanje naloga jer je većina bitnih podataka već upisana. Erste investicioni fondovi Pregled Erste investicionih fondova obuhvata prikaz svih obrađenih kupovina i prodaja investicionih jedinica „Erste Invest“ i stanje predatih zahteva za kupovinom. . Biranjemem opcije „Kupovina“ili „Prodaja“ otvara se opcija u meniju „Zahtevi“ gde možete kupovati i prodavati jedinice u fondu što je detaljnije opisano u poglavlju Zahtevi . prodaje ili zamene pojedinog udela u fondu.

.NetBanking Prikazaće se ekran koji sadrži iste podatke i popunjava se jednako kao i nalog. ostala polja su opciona.10.2012. Pri izradi uzorka obavezno je potrebno popuniti polja „Naziv uzorka“ i „Broj računa na teret“. ali i dodatno polje: „Naziv uzorka“. 19 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Postupak je isti kao i kod popunjavanja naloga.

Kao dodatna selekcija mogu se zadati svi.NetBanking Pregled uzoraka je.2012. zbog veće preglednosti i jednostavnijeg pretraživanja. Može se sortirati na pregled svih uzoraka naloga. Otvoriće se ekran uzorci naloga na osnovu koga možete uneti novi nalog. podeljen na grupe koje se pozivaju odabirom nekog od ponuđenih uslova. radi se klikom na dugme „Izbor uzoraka“. Povratak na meni uzoraka. samo aktivni ili samo neaktivni uzorci.10. Za prikaz određenog uzorka na ponuđenom meniju uzoraka potrebno je odabrati naziv uzorka na levoj strani. 20 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. .

ako po tom uzorku nije napravljen ni jedan nalog. s desne strane uzorka. .2012. Potrebno je prvo prikazati određeni uzorak tako da se na ekranu unesenih uzoraka odabere „Promena“ s desne strane. Uneseni uzorci mogu se brisati. prikazaće se svi nalozi napravljeni na osnovu tog uzorka.NetBanking Odabirom „Promena“ s desne strane uzorka. on neće biti obrisan već će se deaktivirati. Odabirom „Promet“. Ako postoje nalozi napravljeni na osnovu uzorka koji želite da obrišete. Deaktivirani uzorak može se ponovo aktivirati tako što odaberete „Promena“ s desne strane deaktiviranog uzorka i zatim odaberete „Aktiviranje“. Ovde takođe možete odabrati izradu novog naloga. otvoriće se ekran uzorka naloga gde nakon izbora „Promena“ možete promeniti unesene podatke. 21 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. odabirom „Izrada naloga“ ili deaktivirati uzorak odabirom „Deaktiviranje“.10. odnosno deaktivirati. Na osnovu deaktiviranog uzorka više se neće moći praviti novi nalozi. on će biti brisan iz izbora uzoraka. Nakon što su prikazani svi podaci uzoraka potrebno je odabrati „Deaktiviranje“ i.

Transakcije Odabirom opcije „Transakcije“ iz zaglavlja. .2. na levoj strani ekrana otvoriće se popis raspoloživih transakcija sa računima klijenata.1. a račun u korist može biti račun bilo koje treće osobe ako je njegov status u skladu s pravilima Banke. a u korist trećih osoba u inostranstvu Slanje izvoda prometa po određenom računu putem elektronske pošte 4. Transakcija na teret dozvoljena je sa računa vlasnika kao i sa računa po kojima isti ima punomoć.2. Putem servisa dostupne su sledeće transakcije: • • • • • Prenos između svih aktivnih računa sa ograničenjima u skladu s pravilima Banke Prenos i plaćanje sa računa klijenta na račune izvan Banke Prenos s računa u korist oročenih uloga po važećim kamatnim stopama Devizne doznake na teret računa klijenata.2012. Prenosi na teret računa dozvoljeni su za sledeće kategorije: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Iskorišćenog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Dinarskih i deviznih štednih knjižica Kreditnih računa Prenosi u korist dozvoljeni su za račune i u slučaju: • • • • Kreditnog računa u otplati Revolving kreditnih računa Tekućih računa Deviznih računa 22 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi. Prenos između računa Prenos između računa odnosi se na prenos između računa klijenata koji su primarno otvoreni u Banci.NetBanking 4.10.

Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun. .NetBanking • • Žiro računa Oročenog depozita prilikom formiranja novog oročenog uloga Usluga prenosa u korist računa nije dozvoljena u slučaju: • • • • Otplaćenog kredita u celosti Aktivnog oročenog uloga Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Obrazac naloga podeljen je na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: .Opis ili razlog transakcije .Iznos za koji će se odobriti navedeni račun.Iznos za koji će se teretiti klijentov račun. iznos transakcije 2) Podaci o računu u korist koga će se transakcija izvršiti: . . a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata .Datum izvršavanja transakcije.Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši uplata. Ukoliko uklonite kvačicu. Napomena: Klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. 23 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. U slučaju da oba računa pripadaju istom klijentu. . Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. a u slučaju različitih valuta iznos 'u korist' se preračunava po važećem kursu. 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije nakon njenog sprovođenja. e-mail potvrda se neće slati. račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili.broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti plaćanje. ukoliko se radi o računu drugog klijenta unutar Banke.broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata.2012. 3) Svrha i datum transakcije: . nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana. Kod naloga s datumom valute unapred. transakcija se stavlja u neizvršene.valutu u kojoj je račun otvoren. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos. unosi se ručno. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića. Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde nakon što se ona izvrši.10. Iznos nije potrebno unositi jer se u slučaju podudaranja valuta iznos 'na teret' prepisuje. . ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu.

. korisnik se vraća na prethodni ekran. Ukoliko greške postoje (npr. odustati od sprovođenja transakcije. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije.10. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“ nije moguće menjati ništa od prethodno unesenih podataka. a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije.2012. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. raspoloživi iznos je manji od iznosa transakcije). Odabirom dugmeta „Odustani”.NetBanking Nakon što su popunjena sva polja. 24 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Kada su unešeni podaci ispravni. Moguće je jedino izborom „Odustani“.

.234.07. . izvršen sa IP adrese:158. : FIZIČKO LICE U korist . : FIZIČKO LICE Partija . Obaveštenje o sprovedenoj transakciji prikazano je u sledećem primeru. . : PRENOS Datum valute : 11. 25 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. : Transakcija je sprovedena Unos trans. .00 din Protivvrednost: Svrha . Izvršenje .01.07.0. .00 din Iznos .17 na dan 11.0. : 3114983531 Partija: 22265016 Iznos:1. 9:42:57h. . .2012.NetBanking Na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o sprovedenoj transakciji ukoliko je u poslednjem polju na nalogu postavljena kvačica koje označava slanje e-mail potvrde odmah nakon izvršenja transakcije.01. : 1.234.10. PRENOS IZMEĐU RAČUNA Na teret . .

Prodaja deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR. USD.NetBanking 4. Kupovina deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD • Iznos na teret: Upisati iznos u dinarima koji se želi konvertovati u devize (ako se popuni iznos na teret.10. . USD. ne popunjava se i iznos na teret) • Svrha naloga: Kupovina deviza • Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) • Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji. GBP i CHF. Podržane valute za menjačke poslove su RSD. Prenos sredstava sa konverzijom valute moguć je isključivo na teret dinarskog tekućeg u korist deviznog tekućeg računa i obrnuto. Menjačke transakcije U okviru opcije „prenos između računa“ može se izvršiti kupovina i prodaja deviza. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se prodaje • Iznos na teret: Upisati iznos u devizama koji se želi konvertovati u dinare (ako se popuni iznos na teret.1. USD.2.2012. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se kupuje. ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR. ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD 26 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. EUR. Za menjačke transakcije potrebno je izabrati Transakcije – prenos između računa. • Iznos u korist: Upisati iznos u devizama koji se želi kupiti (ako se popuni iznos u korist.1.

.2.NetBanking • • • • Iznos u korist: Upisati iznos u dinarima koji se želi dobiti (ako se popuni iznos u korist. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Prenosi su dozvoljeni u korist računa svih pravnih i fizičkih lica. 27 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nakon uspešno obavljene kupovine ili prodaje deviza. pojavi se poruka „Transakcija je prihvaćena i sprovedena!“ i ukoliko je štiklirana ta opcija stigne potvrda i na e-mail.2012. Transakcija tereti račun s izabranim datumom valute. ne popunjava se i iznos na teret) Svrha naloga: Prodaja deviza Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji.10.2. Nalog za plaćanje Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi. 4.

datum izvršavanja transakcije.broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata.opis ili razlog transakcije . 28 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.naziv uplatioca 2) Podaci o računu u korist kojeg će se izvršiti transakcija: . a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata .2012. iznos transakcije . mail potvrde se neće slati. Račun se bira u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos.Iznos koji se uplaćuje u korist računa navedenog u ovom delu naloga 3) Opis i datum transakcije: . . Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun.Iznos za koji će se teretiti klijentov račun.model i poziv na broj .NetBanking Obrazac naloga sastoji se od četiri dela: 1) Podaci o klijentovom računu: . Ukoliko izbrišete kvačicu.valuta u kojoj je račun otvoren.broj računa na koji se vrši uplata . Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde odmah nakon što se ona izvrši.10.šifra opisa plaćanja u skladu sa NBS regulativom. . 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja. Odabirom „Pravila popunjavanja“ otvoriće se Pravilnik za popunjavanje šifara novčanih tokova u kome je razjašnjeno kako se ovo polje pravilno popunjava .

Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. . potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se. klijent se vraća na pripremu transakcije. Kod naloga s datumom valute unapred.NetBanking Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno). 29 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Iznos plaćanja se upisuje samo u jedno od ponuđenih polja .10. ipak.ili u polje „Iznos na teret“ ili u polje „Iznos u korist“. ukoliko klijent nije zadovoljan s transakcijom. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana. Nakon što su popunjena sva polja. dostaviti na e-mail adresu korisnika. a nakon što se ona sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji. U tom slučaju. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. Kada su svi podaci ispravni. Ukoliko greške postoje. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. da odustane od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“. Poziv na broj u korist i model određuje učesnik platnog prometa. Jedina je mogućnost. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“.2012. više nije moguće menjati unesene podatke.

10. Nakon uspešno obavljene transakcija klijentu će biti poslata potvrda na e-mail adresu. Kreiranje oročenog uloga moguće je na rok od 1 mesec i 1 dan do 180 meseci u kategoriji nenamenskih oročenja do neograničenog iznosa. 4. Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa. . Za oročene štedne uloge primenjuje se kamatna stopa važeća na prvi dan oročenja. 30 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Tereti se račun s izabranim datumom valute.2. Nalog za oročenje Formiranje novih oročenih uloga na teret računa klijenata dozvoljeno je isključivo u korist osobe vlasnika računa na teret. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Opunomoćenja po računu (samo vlasniku računa dozvoljena je ova usluga) Kreditnog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje se skup oročenog uloga unutar kojeg će biti kreirana nova partija oročenog uloga. ukoliko je na ekranu za unos podataka u poslednjem polju postavljena kvačica za slanje mail potvrde. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa.NetBanking Odabirom opcije „Izbor uzorka“ automatski se prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih se može jednostavnije i brže izraditi nalog.2012. Rok oročenja moguće je zadati i sa dodatnim danima na period oročenja iskazan u mesecima.3.

2012.datum oročavanja 31 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Broj računa bira se u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. Odgovarajuća opcija bira se u padajućem meniju pored polja za unos. . Prevremeno razročenje depozita moguće je napraviti isključivo u filijali Banke uz davanje Ugovora na uvid.oznaka (DA ili NE) za prenos glavnice po dospeću.tip oročenja – odnosi se na vrstu valute. iznos transakcije 2) Podaci o iznosu i roku oročenja: .broj klijentovog računa sa kojeg će se izvršiti isplata.iznos za koji će se teretiti klijentov račun.broj računa na koji će se prenositi kamata (napomena: za oročenja kraća od godine dana prenos kamate nije moguć) . . a sadrži popis svih klijentovih računa .NetBanking Nalog za oročenje podeljen je u tri celine: 1) Podaci o klijentovom računu: . Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.iznos oročenog uloga .10. mogući izbori su: u dinarima u dinarima uz čvrstu valutnu klauzulu u devizama .period prenosa obračunate kamate u mesecima (kamata po oročenju prenosi se prvog u mesecu) .rok oročenja u mesecima i danima 3) Podaci o karakteristikama oročenja: .valutu na teret u kojoj je račun otvoren. . Depoziti koji nemaju prenos glavnice na a'vista račun se automatski obnavljaju ukoliko klijent u roku od 8 dana ne podigne oročeni ulog u filijali banke.vrsta oročenja standardno oročenje .valuta oročenja – valuta u kojoj se vodi oročeni ulog .

Uz unesene podatke na desnoj strani naloga prikazaće se: u prvoj celini: naziv vlasnika računa i iznos njegovog terećenja u drugoj celini: iznos oročenog uloga i naziv vlasnika oročenja u trećoj celini: datumi početka i prestanka trajanja oročenja. Jedina je mogućnost. više nije moguće menjati unesene podatke. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. iznos procenta premije (samo kod aktivne štednje). Ukoliko greške postoje. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. Nakon što su popunjena sva polja. nalog će se pokušavati izvršiti tokom naredna dva bankarska dana.2012.d.NetBanking Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene. iznos procenta kamate po oročenju. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. . odustati od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“.10. ukoliko klijent nije zadovoljan sa transakcijom. Kod unosa podataka za aktivnu štednju (proizvod Erste Bank a. skup depozita i namena. Primer zadavanja standardnog oročenja: 32 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. čime se vraća na pripremu transakcije. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. Kod naloga s datumom valute unapred. 'Račun za prenos' i 'Prenos glavnice po dospeću' se ne popunjavaju. Novi Sad koji će biti uskoro ponuđen klijentima) polja 'Period prenosa kamate'. Ukoliko se greškom neko od ova tri polja popuni prikazaće se poruka upozorenja: Kada su svi podaci ispravni.

10.2012.NetBanking Primer zadavanja aktivne štednje (proizvod koji će biti uveden uskoro): Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. . a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji i otvaranju nove partije. 33 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

Na ekranu se nalazi dugme „Izbor uzoraka“ odabirom kojeg automatski prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih možete jednostavnije i brže napraviti platni nalog.2012. klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljena potvrda o prenosu. kao i Ugovor o oročenom ulogu s elementima i uslovima iz deklarisanog uloga.NetBanking Ukoliko je uspešno obavljena transakcija oročenja.2.4. Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa. 34 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 4.10. . Devizni nalog Deviznim nalogom sredstva s deviznog računa klijenta mogu se poslati u korist nekog tuđeg deviznog računa u drugoj banci u inostranstvu ili zemlji saglasno Zakonu o deviznom poslovanju. Transakcije deviznih doznaka obavljaju se direktno na teret računa fizičkih lica. Svrha Ugovora je da u slučaju prevremenog razročenja klijent ima dokaz o vlasništvu nad oročenim ulogom kojeg je regulisao putem servisa Erste NetBanking.

2012.10. .NetBanking Unos podataka u Obrazac deviznog naloga: Instrument plaćanja – obavezno (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući instrument plaćanja) Iznos plaćanja .obavezan - 35 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

ako je Osnov plaćanja: 106. Šifra valute i Iznos su dovoljni za određivanje sa kojeg računa klijent želi platiti nalog 70. MBR platioca za cesije/asignacije. U koliko se za račun pokrića odabere tekući račun kod Erste banke ili neke druge banke. Prema važećim odredbama. 174. a u „Partija/žiro“ broj asignacije Unosom valute. valuta pokrića. 166. druga dva su opciona Troškovi inostrane banke – obavezni (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajuću vrstu troškova) Broj i godina Ugovora iz knjige spoljnotrgovinskog posla (tzv. godina) – obavezan (polja za unos u desnom uglu imaju strelicu i klikom na nju otvara se meni iz kojeg je potrebno odabrati odgovarajući dan. Ovde se određuje raspored sredstava kojima se plaća nalog 70. roba / usluga koja se plaća može biti namenjena za više korisnika (klijenata) Datum plaćanja (dan. a to je dodatni ekran unosa stavki naloga) Podaci o plaćanju – obavezan je samo prvi red... 123.10.. a u polje Partija/žiro račun upisuje se broj cesije odnosno broj asignacije. mesec i godinu) Polja grupe 17 (valuta. Ovaj podatak će kod likvidacije osigurati pouzdane podatke za pronalaženje pokrića iznosa na nalogu 70.. valuta pokrića naloga treba da bude ista kao i valuta plaćanja. broj partije/žiro). mesec.NetBanking - - - - - - - Valuta iznosa plaćanja – obavezna (polje za unos valute u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući akronim valute) u korist – obavezno je popuniti samo prvi red. broj kontrolnika) – obavezni. 121. U ovim poljima se određuju korisnici robe/usluge. polje matičnog broja se ne popunjava. Ako se upiše matični broj.“ upisuje se matični broj cedenta. druga dva su opciona Broj računa (IBAN) – opciono Šifra države – obavezna Kod banke . vrste pokrića određuju se osnovne odrednice za 'pokriće' naloga 70.107 i 170 i to samo za pravna lica Broj kreditne prijave – obavezan. a u „Partija/žiro“ broj cesije • Asignacija – umesto računa u kolonu „MBR platioca. 126. Primedba – opciono 36 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.obavezno je popuniti prvi red (drugi je opcion) ako će SWIFT adresa ostati prazna. .“ upisuje se matični broj korisnika asignacije. 169. Šifra države je nepotrebna) Osnov plaćanja – obavezan (ako je 999 nalog 70 ima specifikaciju. ako je osnov plaćanja: 110. Vrste plaćanja (pokrića) su: • Sve – sa računa se plaća ceo iznos naloga • Iznos – sa računa se plaća samo uneti iznos naloga • Naknada – sa računa se plaća samo naknada • Cesija – umesto računa u kolonu „MBR platioca. Zavisno od odabrane vrste pokrića ostala dva polja se popunjavaju ili ne. iznos pokrića. 170. ne popunjavaju se polja za tekući račun. ako nije zadana SWIFT adresa (ako je SWIFT adresa zadata.2012. Ako je za Vrstu pokrića odabrano Cesija/Asignacija polje MBR platioca za cesije/asignacije je obavezno. 111. Iako nalog 70 plaća jedan klijent. Polja grupe 16 (matični broj i iznos u valuti) – opciono. a ako će se SWIFT adresa popuniti ova polja je nepotrebno popunjavati) Broj računa – opciono SWIFT adresa – opciona (vidi Kod banke) Šifra države – obavezna. iznosa.

2012. više nije moguće menjati unesene podatke. prikazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno uneseni podatak koji je potrebno ispraviti. e-mail potvrda se neće slati. Ukoliko izbrišete kvačicu. . Automatski je postavljena kvačica za slanje e-mail potvrde odmah nakon što se transakcija izvrši. čime se vraća na pripremu transakcije. dostaviti na e-mail adresu korisnika. Ukoliko greške postoje.NetBanking Pri dnu obrasca nalazi se oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja. Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno). ipak. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje deviznog naloga. Ukoliko klijent ipak želi odustati od naloga. Nakon što su popunjena sva polja. potrebno je kliknuti na „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. Na korisnikovu e-mail adresu stići će obaveštenje o izvršenju deviznog naloga (ukoliko je pri dnu naloga postavljena kvačica u za to predviđeno polje).10. Izborom „Potvrdi“ na ekranu će se prikazati obaveštenje o odobrenju deviznog platnog naloga. Kada su svi podaci ispravni. može to učiniti izborom „Odustani“. postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se. 37 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

10. .2012.NetBanking U nastavku primer popunjenog naloga: 38 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

izvršen sa IP adrese:XXX. Izvod prometa po računu Ekran izvoda prometa po računu služi za preuzimanje datoteka s izvodima sa NetBanking servera.07. Izvršenje . Budapest Broj računa . OSLOBOĐENJA 5.:W04112509540114 Unos trans.X. .br.2012. na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o izvršenom deviznom nalogu (ako kvačica nije postavljena. e-mail sa potvrdom neće biti dostavljen). : Mellow Mood Ltd.02. plaćanja : 112 UVOZ ROBA I USLUGA Podaci o plać. 9:56:48h Trans.10.07.: U korist .XX na dan 07. H-1077 Budapest.: FAKTURA 3205587238 Trošak ino-ban: Na teret korisnika Iznos u RSD: 6453. 39 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Primer: ERSTEBANK NOVI SAD BUL. Trans. Barros ter 15.6 RSD Kod banke .izvršio: XXXXXXXX XXXXXXX (0000020) Poslano na: xxxxxxxxxĐxxxx.00 EUR Protivvr.će biti obrađena.rs 4. . .plaćanja: 01 Doznaka Iznos u valuti: 80. KAISE SWIFT adresa : HAUKDEFF Šifra države : 840 Osn.NetBanking Ukoliko je u poslednjem polju naloga postavljena kvačica.02. : HU52107000240459390850100002 Šifra države : 348 HUNGARY 6453.X.2.6 Datum valute : 07. : Trans.5. :HAUCK UND AUFHAEUSER PRIVAT BANKIER FRANKFURT AM MAIN. : 041125/09540114 Instr. 21000 NOVI SAD ŽIRO-RAČUN: 908-34001-19 DEVIZNI NALOG (Obrazac 70) Broj WEB trn.

Sortiranje se može izvršiti po datumu valute ili obrade. primanje izvoda u elektronskom formatu putem elektronske pošte primanja izvoda elektronskom poštom u Excel tabeli ili HTML formatu primanje izvoda na fax (za sada neaktivno) MT 940 Nakon što su svi podaci popunjeni potrebno je odabrati «Prenos». Postoji mogućnost izbora načina dostave izvoda prometa.2012. zatim potražne) ili hronološkim redom.do datuma). Ukoliko ste za način dostave odabrali „Fax“ traženi izvod prometa po računu izaći će na vašem fax uređaju (trenutno ova opcija nije omogućena). . izgleda kao u sledećem primeru. 40 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. „Mail (Excel)“ na ekranu će se prikazati poruka o slanju izvoda na Vašu e-mail adresu. mogu sortirati knjigovodstvenim (prvo dugovne. Ukoliko ste za način dostave odabrali npr. E-mail će u prilogu sadržati traženi izvod prometa u Excel tabeli koja. takođe.10. valute u kojoj je račun otvoren i datuma prenosa (od datuma .NetBanking Na ekranu se nalaze polja za određivanje računa za koji se želi izvod. Stavke se. kada se otvori i kada se podese veličine polja. zavisno od izbora.

pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti. prodaju ili zamenu jedinica u fondovima Erste Investa.1. Banka koja stoji iza Erste investicionog fonda je Erste & Steiermarkische Bank dd. Kupovina investicionih jedinica Obrazac za kupovinu investicionih jedinica omogućuje bržu i jednostavniju kupovinu investicionih jedinica fonda Erste Invest.3. Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte. Napomena se ne mora popuniti. Nakon pojavljivanja 41 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012. Zahtevi 4. potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka. Nakon što su popunjena sva potrebna polja.rs 4. Potrebno je označiti fond za koji želite da kupite investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga. Sve informacije o stanju i kretanjama investicionih jedinica mogu se dobiti na www.3. nakon provere pojaviće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unetih podataka i odobrenje odabrane usluge. Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi.ersteinvest.1.3. Erste Invest Na NetBankingu omogućeno je popunjavanje zahteva za kupovinu.1. Ako su svi podaci ispravni.10. Ukoliko greške postoje.NetBanking 4. . Da bi se mogle kupovati i prodavati investicione jedinice putem NetBankinga prvo se mora sklopiti ugovor u banci.

DOBIĆETE POTVRDU O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI NA E-MAIL ADRESU. . odaberite „Cancel“. : PETAR PETROVIĆ Broj računa u korist .10. UKOLIKO NISTE ODMAH IZVRŠILI UPLATU. Ukoliko klijent ipak želi da odustane. UKOLIKO STE ODMAH IZVRŠILI UPLATU. 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA KUPOVINU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTE BALANCED JE PRIMLJEN. Nakon što potvrdite željeni ulog prikazaće se sledeća poruka: Ukoliko želite odmah da izvršite uplatu. na e-mail ćete dobiti obaveštenje o učinjenom: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR. Uplatu možete izvršiti i naknadno. . može to učiniti biranjem „Odustani“. više nije moguće menjati unete podatke. Kao račun na teret automatski je ponuđen vaš tekući račun (možete umesto njega odabrati i neki drugi račun iz padajućeg menija). . MOLIMO VAS DA PRI UPLATI UPIŠETE SLEDEĆE PODATKE: Uplatilac . 5.NetBanking crvenog „Potvrdi“. Ukoliko ne želite odmah izvršiti uplatu. . Nezavisno od toga da li ste odmah izvršili uplatu ili ne. . odaberite „OK“ i prikazaće se već popunjen nalog za plaćanje. : 205-20070 42 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012. .

. .rs DANA OD Nakon izvršene uplate u roku od 7 dana. . . .: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank. iz Erste Investa ćete mail-om dobiti potvrdu o vlasništvu. 021-423-364 Kupovinu fonda izvršio . .: KUPOVINA INVESTICIONIH JEDINICA .10. Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte. 4. . Ukoliko želite da 43 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . .3. . .ERSTEBALANCED POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE UPLATE. . .00 RSD Poziv na broj u korist. . DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL. . . .: 97 7516089678100710101 Svrha . .2.: 50.kontaktĐerstebank. Prodaja investicionih jedinica Obrazac za prodaju investicionih jedinica omogućava prodaju udela u nekom od fondova Erste Investa bez potrebe za dolaskom u banku. Potrebno je označiti fond za koji želite da prodate investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga ili broj investicionih jedinica. . Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi.1. .NetBanking Iznos .2012.

2012. 44 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . . .kontaktĐerstebank. 5.NetBanking prodate sve investicione jedinice koje posedujete nije potrebno niti upisivati iznos u dinarima niti broj investicionih jedinica. Nakon što potvrdite prodaju uloga. Ukoliko greške postoje. pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti. 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA PRODAJU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTEBALANCED NA IZNOS OD 50. 021-423-364 Prodaju fonda izvršio. Nakon izvšene uplate takođe ćete dobiti e-mail poruku. već je dovoljno samo štiklirati opciju „prodaja svih investicionih jedinica“ .10. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL. prikazaće se sledeća poruka: Na e-mail će stići obaveštenje o primljenom zahtevu za prodaju: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR. Napomena se ne mora popuniti.: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank. Kao račun u korist kog će leći sredstva od prodaje investicionih jedinica unapred stoji upisan tekući račun.rs DANA OD U roku od 7 dana od predaje zahteva za prodaju investicionih jedinica izvršiće se uplata na naznačeni račun. Navedeni račun se može promeniti.00 RSD JE PRIMLJEN. SREDSTVA ĆE VAM BITI ISPLAĆENA U ROKU OD 7 DANA NA RAČUN BROJ 340000003300012345 POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE ISPLATE. Nakon što su popunjena sva potrebna polja. . potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka.

2012.4. Usluge su isključivo informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u neke druge svrhe.4. nudi se mogućnost promene lozinke i kontakt podataka.NetBanking 4. Usluge omogućavaju prikaz kursne liste. 4. 4. Za poslednju izmenu. poboljšanja i novih funkcionalnosti implementiranih u NetBanking servis. a tu je i lista izmena vezanih za funkcionisanje NetBanking servisa. . Izmene u NetBanking-u Izbor obuhvata popis poslednjih izmena.2. Usluge U sklopu servisa Erste NetBanking klijentima stoje na raspolaganju još neke dodatne usluge. Naziv svake pojedine izmene ispisan je u obliku linka odabirom kojeg se otvara kratko pojašnjenje navedene izmene.4. 45 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Kursna lista Odabirom opcije „Kursna lista“ prikazaće se kursna lista važeća na taj dan.1. automatski je otvoreno i njeno pojašnjenje.10.

Promena lozinke Korisnik ima mogućnost da proizvoljno menja svoju lozinku u bilo kom trenutku. 46 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. treba da odabere „Print“. 4.2012.3. . Ova opcija nalazi se ispod kursne liste. Nakon podešavanja parametara po želji klijenta i izbora „OK“ kursna lista će se odštampati na klijentovom štampaču.10. Odabirom ove opcije prikazaće se okvir za podešavanje načina štampanja.4.NetBanking Ukoliko klijent želi ispis kursne liste na svoj štampač.

e-mail adrese za slanje potvrda o izvršenim transakcijama i izvodima preko NetBankinga i telefonskih brojeva za kontakt NetBanking korisničke podrške. Promena kontakt podataka Omogućena je promena osnovnih korisnikovih kontakt podataka.4. . Promena se obavlja odmah i već kod prve sledeće prijave na sistem treba uneti novu lozinku. ali ne sme obuhvatati specijalne znakove kao što su č.2012. . Korisniku je omogućena promena adrese. Nakon unosa lozinki potrebno je odabrati „Promeni“ ili pritisnuti „Enter“ na tastaturi..mail-ovi sa potvrdama se ne šalju 47 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. Lozinka mora imati najmanje šest znakova. ali samo za komunikaciju s Bankom pri korišćenju usluge NetBanking-a. a zatim u polje ''Nova lozinka'' proizvoljnu novu lozinku. Sve sledeće promene mogu se izvršiti u toku rada na servisu. ž.NetBanking Kod prve prijave. Radi potvrde nove lozinke u polje ''Potvrdite lozinku'' unesite ponovo novu lozinku. koji se mogu definisati u jednom od sledeća tri oblika: . % i slično.4. Dodatno je omogućeno definisanje načina primanja e-mail potvrda o izvršenim transakcijama. š. Unesene lozinke su zbog zaštite tajnosti podataka skrivene i umesto njih su prikazane tačkice. kada to klijent poželi. Promena lozinke obavlja se na način da u polje ''Vaša stara lozinka'' upišete trenutno važeću. automatski se nudi opcija za promenu lozinke. 4.

Tek nakon što se klikne na ovu tipku. Nakon što su svi podaci ispravno uneseni dugme „Proveri“ će postati crvene boje i pisaće „Potvrdi“. omogućena je i samostalna promena opsega pregleda računa. Podaci će se prekontrolisati i ukoliko postoji neki nelogični podatak program će porukom upozoriti na grešku. Promena kontakt podataka radi se na tako da se.10. „Visa poklon kartica“ i „Pregled partija oročenja“. klikne na dugme „Proveri“. kod unošenja pojedine transakcije uvek možete postaviti kvačicu u posljednje polje na ekranu s nalogom za unos kako bi vam na e-mail adresu došla potvrda za upravo zadatu transakciju. nakon što se izmene željeni podaci.2012. računa vezanih za poklon karticu i kredita postavljanjem kvačica u za to predviđena polja „Pregled partija kredita“. Osnovni pregled moguće je proširiti pregledom računa oročenja. podaci će biti promenjeni u bazi.NetBanking mail-ovi sa potvrdama se šalju nakon unosa transakcije i nakon njenog izvršenja (u slučaju transakcija zadatih sa datumom unapred) . Ukoliko ste na ovom izboru definisali da se mail-ovi s potvrdama ne šalju. 48 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.mail-ovi s potvrdama se šalju samo nakon izvršenja transakcije Podrazumevano je odabrana opcija slanja mail-ova s potvrdama i nakon unosa i nakon izvršenja transakcije. Pored navedenih podataka. .

Kusur štednja U okviru opcije „Kusur stednja“ može se izvršiti ugovaranje usluge koja će pružiti mogućnost klijentima da koristeći platnu karticu za plaćanje na POS terminalima uvećavaju oročenu štednju. . Moguće je ugovoriti maksimalno jednu uslugu Kusur štednja po jednoj platnoj kartici. Ukoliko se prenosi kusur. izabrani iznos mora biti deljiv sa 50 (primer izabranih iznosa: 50. ovlašćeno lice ili zakonski zastupnik računa u korist.5. klijent mora biti vlasnik. Ugovorena Usluga se neće izvršiti u slučaju: • • • • • Nedovoljnog salda na računu Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje po kom modelu će se prenositi sredstva: • Izborom procenta od POS transakcije • Izborom maksimalnog iznosa(samo uz dinarske račune) U slučaju prenosa sredstava do izabranog iznosa.2012. Platna kartica kojom ce se realizovati prenos sredstava moze biti izdata uz: • omladinski tekući račun • tekući račun • devizni račun • kreditni račun MASTERCARD • račun VISA GOLD Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci. 49 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.…).4. 100. ukupno zaduženje računa (za POS transakciju i kusur) mora biti deljivo sa izabranim iznosom. 150. tada ti računi moraju biti vezani za osobu koja ugovara uslugu tj. Preneta sredstva (kusur) uvek će biti manja od izabranog iznosa.NetBanking 4. Izabrani račun u korist može biti: • Avista(štedni dinarski račun) • Avista(štedni devizni račun) EUR • Aktivna štednja u RSD i EUR • Dečija oročena štednja u RSD i EUR • Dečija štednja po viđenju u RSD i EUR • Devizni tekući račun EUR • Račun banke otvoren za humanitarne svrhe Ukoliko su računi u korist devizni računi. 200.

se može uneti željeni dinarski račun ručno.NetBanking U slučaju prenosa sredstava na željeni račun uz izbor procenta. a kod deviznog (u EUR) samo model prenosa u procentima 4) Podaci o računu u korist • broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti prenos sredstava. 2) Aktivnost usluge: • prilikom ugovaranja automatski je uključena usluga 3) Podaci o načinu prenosa sredstava i iznosu. Mogući izbori su: • procenat • iznos Kod dinarskih računa su moguća oba modela prenosa.2012. klijentu se prilikom knjiženja POS transakcije u navedenom procentualnom iznosu prenose sredstva sa računa uz koji je izdata kartica na odabrani račun. Račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili. 4. • Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši prenos sredstava.1. 50 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. Ugovaranje nove usluge Obrazac je podeljen na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: • broj računa sa kojeg će se prebaciti „kusur“ na račun štednje.5. kusur je procentualni iznos od proknjižene POS transakcije. Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. Dakle. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.4. . Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. a sadrži popis svih klijentovih računa na teret kojih se može otvoriti usluga • broj kartice koja je vezana za odabrani račun • valutu u kojoj je račun otvoren.

10. 51 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012.NetBanking Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava ugovaranje usluge. Klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljen Ugovor o otvaranju usluge. Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa. .

52 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. statusu Svaka usluga se može detaljno pregledati.2012. o ugovorenim uslugama.2. . zatvaranje prikazane usluge odabirom „Zatvaranje“.10.5.NetBanking 4. Izborom određene usluge prikazaće se isti ekran kao kod unosa usluge. Pregled postojećih usluga Opcija omogućava brz i jednostavan uvid klijenta usluge. odabranom načinu prenosa. Na njemu je moguće izvršiti promenu postojeće usluge odabirom „Promena“.4. ili unos nove usluge odabirom „Unos nove“ kao i pregled prenesenih sredstava odabirom „Prenesena sredstva“.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful