NetBanking

PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE NETBANKING SERVISA
Računi građana ERSTE BANK a.d. Novi Sad

Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public

18.10.2012.

NetBanking

Sadržaj:
1. Uopšteno ............................................................................................................. 3 2. Prijava ................................................................................................................. 4 3. Osnovne informacije............................................................................................ 7 4. Opcije servisa ...................................................................................................... 8 4.1. Pregledi ............................................................................................................... 8 4.1.1. Salda računa .................................................................................................... 9 4.1.2. Neproknjižene transakcije............................................................................... 11 4.1.3. Proknjižene transakcije................................................................................... 13 4.1.4. Stornirane transakcije ..................................................................................... 14 4.1.5. Neizvršene transakcije.................................................................................... 15 4.1.6. Devizne transakcije......................................................................................... 16 4.1.7. Erste investicioni fondovi ................................................................................ 18 4.1.8. Uzorci ............................................................................................................. 18 4.2. Transakcije ........................................................................................................ 22 4.2.1. Prenos između računa.................................................................................. 22 4.2.1.1. Menjačke transakcije .............................................................................. 26 4.2.2. Nalog za plaćanje .......................................................................................... 27 4.2.3. Nalog za oročenje.......................................................................................... 30 4.2.4. Devizni nalog ................................................................................................. 34 4.2.5. Izvod prometa po računu ............................................................................... 39 4.3. Zahtevi............................................................................................................... 41 4.3.1. Erste Invest.................................................................................................... 41 4.3.1.1. Kupovina investicionih jedinica ................................................................ 41 4.3.1.2. Prodaja investicionih jedinica .................................................................. 43 4.4. Usluge ............................................................................................................... 45 4.4.1. Izmene u NetBanking-u .................................................................................. 45 4.4.2. Kursna lista..................................................................................................... 45 4.4.3. Promena lozinke ............................................................................................. 46 4.4.4. Promena kontakt podataka............................................................................. 47 4.4.5. Kusur štednja.................................................................................................. 49 4.4.5.1. Ugovaranje nove usluge .......................................................................... 50 4.4.5.2. Pregled postojećih usluga ....................................................................... 52

2
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

1. Uopšteno
Servis Erste NetBanking omogućava pristup računima klijenta u banci 24 sata dnevno svakog dana u nedelji. Pristup je moguć sa bilo kog mesta u svetu gde klijent može pristupiti Internetu (uključujući i javna mesta kao što su hoteli, Internet kafići i sl.). Potrebno je samo se posetiti web stranicu Banke na adresi: http://www.erstebank.rs

Nakon što se klijent konektovao na stranicu Banke, treba odabrati „NetBanking“ (obeleženo na gornjoj slici). Prikazaće se prva stranica prijave. Po prijavi na servis, klijent vidi listu svih svojih računa, među kojima su i oni za koje je samo ovlašćen. Klikom na neki od računa, dobija se uvid u celokupan promet po tom računu. Sve napravljene transakcije (bez obzira na to da li su urađene preko NetBankinga ili u prodajnom punktu) se odmah odražavaju na stanje na računu.

3
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

2. Prijava
Na desnoj strani prijavnog ekrana nalazi se engleska zastavica, odabirom koje će se ceo NetBanking servis prebaciti na engleski jezik. Za vreme dok je aktivna engleska verzija servisa, biće prikazana srpska zastavica. Prijava na servis Erste NetBanking vrši se u dva koraka. Prvi korak predstavlja unošenje korisničkog imena i lozinke u polja predviđena za to. Korisničko ime i lozinka klijentu se dodeljuju neposredno nakon predavanja pristupnice radniku banke koji klijenta administrira. U polje «Korisničko ime» upisuje se korisničko ime klijenta, koje mu je dodelila Banka. Uz korisničko ime, potrebno je (pri prvoj prijavi) uneti i inicijalnu lozinku koju, takođe, klijentu dodeljuje Banka. Inicijalna lozinka sastoji se od početnih slova imena i prezimena korisnika i osam slučajno generisanih brojeva. Kod prve prijave, automatski se nudi opcija za promenu lozinke. Sve sledeće promene lozinke mogu se izvršiti u opciji „Usluge“ koja će biti opisana u daljem tekstu. Lozinka ne sme biti kraća od 6 karaktera i ne sme sadržati specijalne znakove. Pod specijalne znakove ubrajamo i naša slova (ČĆĐŠŽ). Prilikom unosa Korisničkog imena i Lozinke vodite računa da ih unosite tačno onako kako su određeni. Pri tome, prvenstveno, mislimo na veličinu slova (mala ili velika) i saglasno tome uključite „Caps Lock“ na vašoj tastaturi. Potrebno je i uočiti razliku između slova O i cifre 0. U slučaju deset neuspešnih unosa korisničkog imena, onemogućuje se pristup sa IP adrese sa koje pokušaji dolaze. Ako klijent ponovo pokuša da se prijavi na servis, situacija se ponavlja. U slučaju tri pokušaja unosa neispravne lozinke, automatski se blokira usluga za identifikovanog korisnika preko korisničke šifre. Tada se korisnik mora javiti Banci kako bi mu usluga bila aktivirana.

Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, generišu se novo korisničko ime i nova lozinka. Ako je korisnik neaktivan na NetBankigu više od 10 minuta, sistem prekida vezu i traži novu prijavu. Isto bi se dogodilo i u slučaju da je došlo do kontrolisanog ili nekontrolisanog gašenja programa na strani servera Banke. Nakon što su sva polja popunjena, pritisnite „Enter“ na tastaturi ili odaberite „Prijava“.

4
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

Nakon uspešno obavljene prijave, korisnik će dobiti potvrdu o prijavi na svoju e-mail adresu.

Ukoliko neki od unesenih podataka nije ispravan, na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na tu neispravnost. Nakon što pročitate poruku odaberite „OK“, ispravite pogrešno upisani podatak i potvrdite sa „Prijava“.

Na prijavnom ekranu nalazi se i funkcija „Blokada“ koja omogućava klijentima da sami blokiraju uslugu odnosno pristup sistemu, ukoliko posumnjaju da je neko doznao njihovu lozinku. Blokiranje se obavlja tako što se unese korisničko ime klijenta i odabere „Blokada“. Nakon ovog postupka onemogućava se svaka prijava na sistem. Deblokada usluge može se ostvariti samo ličnim odlaskom klijenta u Banku. Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, klijent će na svoju mail adresu dobiti pismo s novim korisničkim imenom i novom lozinkom. Nakon uspešne prijave promenite početnu vrednost lozinke. Unos „TAN-a“, odnosno sigurnosnog ključa predstavlja drugi deo prijave. Svaki klijent NetBanking-a od Banke dobija na kućnu adresu, putem pošte, karticu s matricom sigurnosnih ključeva (TAN-ova). U naslovnom delu prijave nalazi se redni broj tabele s TAN-ovima i uputstvo o lokaciji TAN-a u matrici (red, kolona). Vrednost TAN-a s pozicije navedene u naslovnom delu upisuje se u predviđeno polje. Na primer, ako u zahtevu piše: „Upišite TAN. Tablica: [1234567] (red: 3, kolona: D)“, pronađite vrednost TAN-a iz reda 3 i kolone D i unesite ga u polje.

5
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

Novi Sad i stanje na njima.NetBanking Svaka tabela ima određeni broj TAN-ova. Brojevi se mogu ponavljati. Nova tabela počinje da važi kada se u zaglavlju umesto broja stare prikaže broj nove tabele. . Nakon unosa sigurnosnog ključa u polje „TAN“ kliknite na „Prijava“ kako biste potvrdili uneseno. 6 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nova TAN tabela ne mora početi da važi istog dana kada je klijent primio. Od tada stara tabela postaje nevažeća i klijent treba da unosi TAN-ove iz nove tabele. Ukoliko se po prijavi na sistem pojavi prozor sa pitanjem da li želite prikaz „nebezbednih“ elemenata stranice. Ukoliko je uneseni „TAN“ neispravan na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na neispravnost upisanog podatka. kliknite na Yes. Kod svake nove prijave biće potrebno upisati neki drugi broj iz TAN tabele. treba to da prijavi Banci i naruči novu.d. Sve dok je u zaglavlju ekrana naveden broj stare tabele. Nakon provere ispravnosti „TAN-a“ prikazaće se svi vaši računi u Erste Bank a. Ukoliko klijent sumnja da je neko neovlašćeno došao u posed njegove tabele s TAN-ovima ili je istu izgubio. ona je i važeća.10.2012.

Njenim odabirom prikazaće se e-mail naslovljen na Banku. načinima korišćenja usluga koje servis pruža i slično.10. možete to učiniti iz svakog od izbora odabirom opcije: • Kraj rada Pri vrhu svakog ekrana nalazi se opcija „Kontakt“. 7 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Moguće je odabrati sledeće : • • • • • • Opšte uslove korišćenja i za građane i za pravna lica Pristupnicu za građane i pristupnicu za pravna lica i preduzetnike Uputstvo za korišćenje servisa za građane i za pravna lica Opis formata datoteka platnog prometa. Ako želite da završite svoj rad na NetBanking-u.NetBanking 3. Osnovne informacije Prijavni ekran svakom korisniku pruža osnovne informacije o servisu. isplate plata i otplate kredita Često postavljana pitanja Cenovnik usluga Erste NetBanking-a Preporučujemo svakom klijentu da pročita ova uputstva i savete. u koji se mogu napisati sva pitanja i nedoumice oko servisa. . prijavi na servis. za slanje deviznih doznaka.2012.

NetBanking Ukoliko je došlo do izmena ili je omogućena nova usluga na NetBanking servisu. Neproknjižene transakcije se mogu menjati i stornirati. One mogu biti proknjižene. Pored stanja i prometa po pojedinim računima.10. Opcije servisa Uspešnom prijavom servisa postaju dostupne sledeće opcije: Pregledi: .Devizne transakcije • Neproknjižene transakcije • Transakcije u likvidaciji • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije .Dinarske transakcije • Neproknjižene transakcije • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije . Omogućava brz i jednostavan uvid klijenta u transakcije obavljene preko NetBanking-a. o tome će biti objavljena poruka na prijavnom ekranu. kao i sve tipove transakcija.2012.Salda računa . 8 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. odnosno izvršene transakcije su one transakcije koje su proknjižene i u bazi podataka i one se nalaze i u prometima računa na koje su knjižene. neproknjižene ili stornirane. promena se odmah pojavljuje u prometu po računu i izračunava se novo stanje. One nisu proknjižene zbog toga što je datum izvršenja transakcije veći od tekućeg datuma.Uzorci Transakcije: Usluge: Prenos između računa Nalog za plaćanje Nalog za oročenje Devizni nalog Izvod prometa po računu Izmene u NetBanking-u Kursna lista Promena lozinke Promena kontakt podataka 4.1. korisnici mogu u svakom trenutku pregledati sve svoje transakcije izvršene putem servisa Erste NetBanking. Bez obzira na način na koji je nastala transakcija (putem NetBanking-a ili u prodajnom punktu). . Proknjižene. 4. Neproknjižene su one transakcije koje još nisu proknjižene u bazi podataka. Pregledi Opcija „Pregledi“ omogućava uvid u stanje i promet na računu.

4. Pregled se omogućava postavljanjem pokazivača na broj određenog računa i njegovim odabirom.NetBanking Pregled proknjiženih transakcija može se iskoristiti za izradu nove transakcije na bazi postojeće. To je postupak kojim kopiramo podatke iz postojeće transakcije u novu kojoj možemo promeniti bilo koji od prepisanih podataka.1. U prikazu se koriste dve boje za označavanje teksta.2012. Svaka od boja ima određeno značenje: • • Crna -> pozitivni saldo računa Crvena -> negativni saldo računa (nedospelo stanje računa) Sa ovog ekrana moguće je pregledati promet po određenom računu. U prikazu su ravnopravno zastupljeni sledeći računi (ako ih klijent poseduje): • • • • • Tekući računi Štedni računi u domaćoj i stranoj valuti Žiro računi u domaćoj i stranoj valuti Oročeni ulozi u domaćoj i stranoj valuti Kreditni računi u domaćoj i stranoj valuti Povratak na informacije o saldima vrši se odabirom opcije „Pregledi“. Istu svrhu imaju i uzorci. Salda računa Salda računa čine uvodni ekran koji prikazuje popis aktivnih računa klijenta. .1. iza broja korisnika) nalazi se opcija «Štampa » ( ) odabirom koje će se odštampati trenutno prikazani ekran. 9 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Na svakom ekranu Pregleda (pri vrhu ekrana. Ovo je praktično rešenje koje može biti i zamena za trajni nalog. odnosno klikom na njega.10.

. Prometne transakcije sortirane su opadajućim redosledom. Pored navedenih podataka nalazi se i link „Rezervisana sredstva“ koji upućuje na novi ekran s pregledom svih rezervisanih sredstava po transakcijama (gde su za svaku pojedinu transakciju navedeni datum i vreme transakcije. Vraćanje na prethodni ekran 10 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Za sve račune po kojima u trenutku pregleda postoje rezervisana sredstva za koja još nije umanjen saldo na računu. Reč je o transakcijama obavljenim putem platnih kartica na bankomatima i prodajnim mestima koje još nisu teretile račun. Na taj se način u svakom trenutku može videti kakav je bio saldo nakon što je nastala transakcija. šifra i iznos u valuti.NetBanking Pregled prometa predstavlja sintezu transakcija koje klijentu nedvosmisleno prikazuju promet i promene salda po njegovom računu.10. ali su za njihov iznos rezervisana sredstva i umanjen raspoloživi iznos. od zadnje izvršene transakcije na računu prema starijima. Ukoliko želite zadati pregled prometa za određeni period u polja iznad prikazanih transakcija unesite datum i kliknite na taster „Prihvati“. Sa svakom prometnom transakcijom iskazan je saldo računa. pri dnu ekrana. broj kartice. sledeći ekran poziva se odabirom tastera „Dole“. kao i iznos u dinarima). mesto plaćanja. na prometnoj kartici će se prikazati iznos rezervisanih sredstava i saldo (raspoloživi iznos) umanjen za iznos rezervisanih sredstava. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50).2012.

1. Neproknjižene transakcije Pregled neproknjiženih transakcija obuhvata popis svih unesenih. 4. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. Ispod tabele s pregledom neproknjiženih transakcija nalazi se „Filter“.2012. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Ovim odabirom prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove.10. a neproknjiženih transakcija (npr. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Ponuđena su sledeća polja: • vremenski period (datum od – do) valutiranja 11 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.2. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. . Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“.NetBanking ostvariće se odabirom tastera „Gore“. transakcije s datumom valute većim od trenutnog datuma).

promenu postojeće transakcije odabirom „Promena“ ili unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom „Unos nove“. klijent bira sam prema svojim potrebama. Nakon popunjavanja željenih uslova potrebno je odabrati „Filter“ i prikazaće se samo one neproknjižene transakcije koje zadovoljavaju zadani uslov.2012. Na njemu je moguće izvršiti storno prikazane transakcije odabirom „Storno“. Ukoliko klijent želi da odustane od zadatog uslova i zada neki drugi. Kombinaciju polja. jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) broj računa. treba da odabere dugme „Isprazni polja“. valuta i iznos u korist s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom. valuta i iznos na teret s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom.10. Svaka neproknjižena transakcija se može detaljno pregledati. . Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) vrsta naloga koja može biti: o svi nalozi o prenos između računa o nalog za prenos o nalog za oročenje o okvirni kredit po tekućem računu model i poziv na broj opis transakcije. 12 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. koja će se popuniti.NetBanking • • • • • • vremenski period (datum od – do) datuma dokumenta broj računa.

2012. Klikom na to polje šalje se e-mail u istoj formi kao i kada se nalog unosi.10. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće klikom na taster „Unos nove“ ili na osnovu prikazane transakcije izraditi uzorak za pojednostavljeno unošenje svih sledećih klikom na dugme „Uzorak“.3. Ispod tabele s pregledom proknjiženih transakcija nalazi se „Filter“.1. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Pored broja računa na teret nalazi se polje s ikonom za slanje ispisa transakcije putem elektronske pošte. Odabirom ove funkcije prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. . Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51.NetBanking 4. Svaka izvršena transakcija se može detaljno pregledati. 13 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Proknjižene transakcije Proknjižene transakcije prikazuju popis svih transakcija koje je klijent izvršio putem servisa Erste NetBanking.

koje nisu zadate s datumom unapred. transakcije se mogu stornirati jedino na način da se putem mail-a (adresa netbanking@erstebank. . klijent se o istom obaveštava putem mail-a.1. broj računa na teret.rs ili mail-a koji se dobije odabirom «Kontakt») pošalje zahtev za storniranje sa svim potrebnim podacima za navedenu transakciju (ime i JMBG klijenta koji je zadao transakciju.NetBanking S obzirom da se sve transakcije. 4. Stornirane transakcije Pregled obuhvata sve stornirane transakcije (one koje ste stornirali sami odabirom dugmeta „Storno“. kao i one koje više niste mogli stornirati sami već ste za njih mail-om slali zahtev za storniranje na način opisan u prethodnom poglavlju).10. broj računa u korist i iznos). Nakon što se storniranje izvrši. 14 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. izvršavaju momentalno (nakon zadate transakcije stanje na računu se odmah menja).4.2012.

Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“. čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. ali samo ako je stariji od 6 meseci. 4. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Neizvršene transakcije Pregled obuhvata sve neizvršene transakcije. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove.5.10.NetBanking Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. 15 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Svaka stornirana transakcija može se detaljno pregledati. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. kojima je datum valute prošao pre 180 dana). Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani stornirani nalog. transakcije koje na datum valute (bilo tekući datum ili datum zadat unapred) nisu mogle biti izvršene zbog nedovoljnog salda na računu. tj. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51.2012. Svaka neizvršena transakcija može se detaljno pregledati. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. automatski se brišu sve stornirane transakcije starije od 180 dana (tj. . Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“.1. Pored ove opcije.

kojima je datum valute prošao pre 180 dana).Šifru valute . Pregled deviznih transakcija se deli.u likvidaciji .stornirane . Devizne transakcije Pregled obuhvata sve devizne transakcije koje je klijent izvršio putem Erste NetBanking servisa.proknjižene .neizvršene Prikazi obuhvataju sledeće podatke za svaku od prikazanih transakcija: . kao i kod dinarskih. Pored ove opcije. 4. automatski se brišu sve neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj.neproknjiženih .10.1.2012. .6.Evidencioni broj 16 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.Iznos u valuti . ali samo ako je stariji od 6 meseci.NetBanking Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani neizvršeni nalog. na preglede: .Datum dokumenta .

odabirom dugmeta „Brisanje“ možete samostalno obrisati naloge starije od 6 meseci. kojima je datum valute prošao pre 180 dana). sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. automatski se brišu sve stornirane i neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj.NetBanking - Opis transakcije. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Iz detaljnog pregleda storniranih ili neizvršenih deviznih transakcija. . Pored ove opcije.2012. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. 17 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.

Erste investicioni fondovi Pregled Erste investicionih fondova obuhvata prikaz svih obrađenih kupovina i prodaja investicionih jedinica „Erste Invest“ i stanje predatih zahteva za kupovinom. Uzorci Uzorci omogućuju jednostavnije i brže popunjavanje naloga jer je većina bitnih podataka već upisana.datum .2012.NetBanking 4. prodaje ili zamene pojedinog udela u fondu. prodajom ili zamenom jedinica u fondovima. Biranjemem opcije „Kupovina“ili „Prodaja“ otvara se opcija u meniju „Zahtevi“ gde možete kupovati i prodavati jedinice u fondu što je detaljnije opisano u poglavlju Zahtevi .8.vrednost jedinica u dinarima .1.7.1. Za izradu uzorka potrebno je odabrati „Izrada novog uzorka: Nalog za prenos ili Devizni nalog“ 18 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 4. .Erste Invest. Prikaz stanja obuhvata sledeće podatke: .cena jedinica .10.broj blokiranih jedinica Pregled obuhvata i mogućnost kupovine.broj računa koji je terećen .broj jedinica .naziv fonda .

2012.NetBanking Prikazaće se ekran koji sadrži iste podatke i popunjava se jednako kao i nalog. 19 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . Pri izradi uzorka obavezno je potrebno popuniti polja „Naziv uzorka“ i „Broj računa na teret“. ostala polja su opciona.10. ali i dodatno polje: „Naziv uzorka“. Postupak je isti kao i kod popunjavanja naloga.

2012. samo aktivni ili samo neaktivni uzorci. radi se klikom na dugme „Izbor uzoraka“. Otvoriće se ekran uzorci naloga na osnovu koga možete uneti novi nalog. 20 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Povratak na meni uzoraka.10.NetBanking Pregled uzoraka je. Kao dodatna selekcija mogu se zadati svi. zbog veće preglednosti i jednostavnijeg pretraživanja. . podeljen na grupe koje se pozivaju odabirom nekog od ponuđenih uslova. Za prikaz određenog uzorka na ponuđenom meniju uzoraka potrebno je odabrati naziv uzorka na levoj strani. Može se sortirati na pregled svih uzoraka naloga.

Ovde takođe možete odabrati izradu novog naloga. odnosno deaktivirati. on neće biti obrisan već će se deaktivirati. Uneseni uzorci mogu se brisati. Deaktivirani uzorak može se ponovo aktivirati tako što odaberete „Promena“ s desne strane deaktiviranog uzorka i zatim odaberete „Aktiviranje“. Ako postoje nalozi napravljeni na osnovu uzorka koji želite da obrišete. otvoriće se ekran uzorka naloga gde nakon izbora „Promena“ možete promeniti unesene podatke. on će biti brisan iz izbora uzoraka. ako po tom uzorku nije napravljen ni jedan nalog. prikazaće se svi nalozi napravljeni na osnovu tog uzorka. s desne strane uzorka.10. Odabirom „Promet“. Nakon što su prikazani svi podaci uzoraka potrebno je odabrati „Deaktiviranje“ i. odabirom „Izrada naloga“ ili deaktivirati uzorak odabirom „Deaktiviranje“.2012. Na osnovu deaktiviranog uzorka više se neće moći praviti novi nalozi. Potrebno je prvo prikazati određeni uzorak tako da se na ekranu unesenih uzoraka odabere „Promena“ s desne strane.NetBanking Odabirom „Promena“ s desne strane uzorka. . 21 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

1. na levoj strani ekrana otvoriće se popis raspoloživih transakcija sa računima klijenata.2012. Prenos između računa Prenos između računa odnosi se na prenos između računa klijenata koji su primarno otvoreni u Banci. a u korist trećih osoba u inostranstvu Slanje izvoda prometa po određenom računu putem elektronske pošte 4.2. .NetBanking 4.10. a račun u korist može biti račun bilo koje treće osobe ako je njegov status u skladu s pravilima Banke.2. Transakcije Odabirom opcije „Transakcije“ iz zaglavlja. Prenosi na teret računa dozvoljeni su za sledeće kategorije: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Iskorišćenog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Dinarskih i deviznih štednih knjižica Kreditnih računa Prenosi u korist dozvoljeni su za račune i u slučaju: • • • • Kreditnog računa u otplati Revolving kreditnih računa Tekućih računa Deviznih računa 22 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Putem servisa dostupne su sledeće transakcije: • • • • • Prenos između svih aktivnih računa sa ograničenjima u skladu s pravilima Banke Prenos i plaćanje sa računa klijenta na račune izvan Banke Prenos s računa u korist oročenih uloga po važećim kamatnim stopama Devizne doznake na teret računa klijenata. Transakcija na teret dozvoljena je sa računa vlasnika kao i sa računa po kojima isti ima punomoć. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi.

e-mail potvrda se neće slati. ukoliko se radi o računu drugog klijenta unutar Banke.broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti plaćanje. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića.Datum izvršavanja transakcije. . Iznos nije potrebno unositi jer se u slučaju podudaranja valuta iznos 'na teret' prepisuje. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos. 3) Svrha i datum transakcije: .Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši uplata.Iznos za koji će se teretiti klijentov račun. unosi se ručno.NetBanking • • Žiro računa Oročenog depozita prilikom formiranja novog oročenog uloga Usluga prenosa u korist računa nije dozvoljena u slučaju: • • • • Otplaćenog kredita u celosti Aktivnog oročenog uloga Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Obrazac naloga podeljen je na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: . ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata . Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun.Opis ili razlog transakcije .10. U slučaju da oba računa pripadaju istom klijentu. 23 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije nakon njenog sprovođenja. račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili. Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. Kod naloga s datumom valute unapred. Napomena: Klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred.2012. Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. . Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde nakon što se ona izvrši. transakcija se stavlja u neizvršene. a u slučaju različitih valuta iznos 'u korist' se preračunava po važećem kursu.broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata. nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana. . . iznos transakcije 2) Podaci o računu u korist koga će se transakcija izvršiti: .valutu u kojoj je račun otvoren.Iznos za koji će se odobriti navedeni račun. Ukoliko uklonite kvačicu.

Odabirom dugmeta „Odustani”. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije.NetBanking Nakon što su popunjena sva polja. odustati od sprovođenja transakcije. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“ nije moguće menjati ništa od prethodno unesenih podataka.10. Moguće je jedino izborom „Odustani“. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka.2012. 24 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ukoliko greške postoje (npr. a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji. raspoloživi iznos je manji od iznosa transakcije). . korisnik se vraća na prethodni ekran. Kada su unešeni podaci ispravni.

izvršen sa IP adrese:158. .234.0.0. : 1. Obaveštenje o sprovedenoj transakciji prikazano je u sledećem primeru. . . : FIZIČKO LICE U korist .07. : Transakcija je sprovedena Unos trans.00 din Protivvrednost: Svrha . . . 9:42:57h.2012. : FIZIČKO LICE Partija .NetBanking Na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o sprovedenoj transakciji ukoliko je u poslednjem polju na nalogu postavljena kvačica koje označava slanje e-mail potvrde odmah nakon izvršenja transakcije.10.07. . PRENOS IZMEĐU RAČUNA Na teret .01. : PRENOS Datum valute : 11.234.01. 25 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . Izvršenje .00 din Iznos . . : 3114983531 Partija: 22265016 Iznos:1.17 na dan 11.

GBP i CHF. USD. Podržane valute za menjačke poslove su RSD. EUR. ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD 26 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. USD.10. ne popunjava se i iznos na teret) • Svrha naloga: Kupovina deviza • Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) • Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji. . USD. Prodaja deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR.2. ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR.2012.1. Za menjačke transakcije potrebno je izabrati Transakcije – prenos između računa.1.NetBanking 4. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se kupuje. Kupovina deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD • Iznos na teret: Upisati iznos u dinarima koji se želi konvertovati u devize (ako se popuni iznos na teret. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se prodaje • Iznos na teret: Upisati iznos u devizama koji se želi konvertovati u dinare (ako se popuni iznos na teret. • Iznos u korist: Upisati iznos u devizama koji se želi kupiti (ako se popuni iznos u korist. Prenos sredstava sa konverzijom valute moguć je isključivo na teret dinarskog tekućeg u korist deviznog tekućeg računa i obrnuto. Menjačke transakcije U okviru opcije „prenos između računa“ može se izvršiti kupovina i prodaja deviza.

2. 4. Nakon uspešno obavljene kupovine ili prodaje deviza.2012. ne popunjava se i iznos na teret) Svrha naloga: Prodaja deviza Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji. 27 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . Transakcija tereti račun s izabranim datumom valute.10. Nalog za plaćanje Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa. pojavi se poruka „Transakcija je prihvaćena i sprovedena!“ i ukoliko je štiklirana ta opcija stigne potvrda i na e-mail.NetBanking • • • • Iznos u korist: Upisati iznos u dinarima koji se želi dobiti (ako se popuni iznos u korist.2. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Prenosi su dozvoljeni u korist računa svih pravnih i fizičkih lica.

mail potvrde se neće slati. Račun se bira u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos.Iznos koji se uplaćuje u korist računa navedenog u ovom delu naloga 3) Opis i datum transakcije: . 28 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja.datum izvršavanja transakcije. iznos transakcije . Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun.broj računa na koji se vrši uplata . .broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata. . Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos. Odabirom „Pravila popunjavanja“ otvoriće se Pravilnik za popunjavanje šifara novčanih tokova u kome je razjašnjeno kako se ovo polje pravilno popunjava .naziv uplatioca 2) Podaci o računu u korist kojeg će se izvršiti transakcija: .valuta u kojoj je račun otvoren.model i poziv na broj .NetBanking Obrazac naloga sastoji se od četiri dela: 1) Podaci o klijentovom računu: . Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde odmah nakon što se ona izvrši. Ukoliko izbrišete kvačicu.šifra opisa plaćanja u skladu sa NBS regulativom.10. a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata .2012.Iznos za koji će se teretiti klijentov račun.opis ili razlog transakcije .

klijent se vraća na pripremu transakcije. što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. 29 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ukoliko greške postoje. Poziv na broj u korist i model određuje učesnik platnog prometa. Nakon što su popunjena sva polja. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se. Kada su svi podaci ispravni. Jedina je mogućnost. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana. a nakon što se ona sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. ukoliko klijent nije zadovoljan s transakcijom. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje. .2012.NetBanking Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno).10. Kod naloga s datumom valute unapred. da odustane od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“.ili u polje „Iznos na teret“ ili u polje „Iznos u korist“. dostaviti na e-mail adresu korisnika. ipak. U tom slučaju. Iznos plaćanja se upisuje samo u jedno od ponuđenih polja . Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene. više nije moguće menjati unesene podatke. Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred.

2. Kreiranje oročenog uloga moguće je na rok od 1 mesec i 1 dan do 180 meseci u kategoriji nenamenskih oročenja do neograničenog iznosa. Nalog za oročenje Formiranje novih oročenih uloga na teret računa klijenata dozvoljeno je isključivo u korist osobe vlasnika računa na teret. Nakon uspešno obavljene transakcija klijentu će biti poslata potvrda na e-mail adresu. 4.10.2012. Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci. . Rok oročenja moguće je zadati i sa dodatnim danima na period oročenja iskazan u mesecima. Tereti se račun s izabranim datumom valute. 30 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Za oročene štedne uloge primenjuje se kamatna stopa važeća na prvi dan oročenja.NetBanking Odabirom opcije „Izbor uzorka“ automatski se prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih se može jednostavnije i brže izraditi nalog. ukoliko je na ekranu za unos podataka u poslednjem polju postavljena kvačica za slanje mail potvrde. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Opunomoćenja po računu (samo vlasniku računa dozvoljena je ova usluga) Kreditnog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje se skup oročenog uloga unutar kojeg će biti kreirana nova partija oročenog uloga. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa.3.

NetBanking Nalog za oročenje podeljen je u tri celine: 1) Podaci o klijentovom računu: .10. .period prenosa obračunate kamate u mesecima (kamata po oročenju prenosi se prvog u mesecu) .broj računa na koji će se prenositi kamata (napomena: za oročenja kraća od godine dana prenos kamate nije moguć) . Depoziti koji nemaju prenos glavnice na a'vista račun se automatski obnavljaju ukoliko klijent u roku od 8 dana ne podigne oročeni ulog u filijali banke.iznos oročenog uloga . Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.broj klijentovog računa sa kojeg će se izvršiti isplata. iznos transakcije 2) Podaci o iznosu i roku oročenja: .valuta oročenja – valuta u kojoj se vodi oročeni ulog .datum oročavanja 31 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Broj računa bira se u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. .iznos za koji će se teretiti klijentov račun.tip oročenja – odnosi se na vrstu valute.valutu na teret u kojoj je račun otvoren.rok oročenja u mesecima i danima 3) Podaci o karakteristikama oročenja: . . mogući izbori su: u dinarima u dinarima uz čvrstu valutnu klauzulu u devizama .oznaka (DA ili NE) za prenos glavnice po dospeću. a sadrži popis svih klijentovih računa .2012. Odgovarajuća opcija bira se u padajućem meniju pored polja za unos.vrsta oročenja standardno oročenje . Prevremeno razročenje depozita moguće je napraviti isključivo u filijali Banke uz davanje Ugovora na uvid.

2012. Kod unosa podataka za aktivnu štednju (proizvod Erste Bank a. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. iznos procenta kamate po oročenju. ukoliko klijent nije zadovoljan sa transakcijom. Nakon što su popunjena sva polja. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene. iznos procenta premije (samo kod aktivne štednje). umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. nalog će se pokušavati izvršiti tokom naredna dva bankarska dana. Kod naloga s datumom valute unapred.NetBanking Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. Primer zadavanja standardnog oročenja: 32 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. Ukoliko se greškom neko od ova tri polja popuni prikazaće se poruka upozorenja: Kada su svi podaci ispravni. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. Ukoliko greške postoje. skup depozita i namena. više nije moguće menjati unesene podatke. Jedina je mogućnost. . Uz unesene podatke na desnoj strani naloga prikazaće se: u prvoj celini: naziv vlasnika računa i iznos njegovog terećenja u drugoj celini: iznos oročenog uloga i naziv vlasnika oročenja u trećoj celini: datumi početka i prestanka trajanja oročenja. odustati od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“. Novi Sad koji će biti uskoro ponuđen klijentima) polja 'Period prenosa kamate'. čime se vraća na pripremu transakcije.10.d. 'Račun za prenos' i 'Prenos glavnice po dospeću' se ne popunjavaju.

2012. .10. 33 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji i otvaranju nove partije.NetBanking Primer zadavanja aktivne štednje (proizvod koji će biti uveden uskoro): Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije.

4.4.2. Transakcije deviznih doznaka obavljaju se direktno na teret računa fizičkih lica. 34 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. kao i Ugovor o oročenom ulogu s elementima i uslovima iz deklarisanog uloga.10. klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljena potvrda o prenosu. Na ekranu se nalazi dugme „Izbor uzoraka“ odabirom kojeg automatski prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih možete jednostavnije i brže napraviti platni nalog. Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa.2012. Svrha Ugovora je da u slučaju prevremenog razročenja klijent ima dokaz o vlasništvu nad oročenim ulogom kojeg je regulisao putem servisa Erste NetBanking. . Devizni nalog Deviznim nalogom sredstva s deviznog računa klijenta mogu se poslati u korist nekog tuđeg deviznog računa u drugoj banci u inostranstvu ili zemlji saglasno Zakonu o deviznom poslovanju.NetBanking Ukoliko je uspešno obavljena transakcija oročenja.

.NetBanking Unos podataka u Obrazac deviznog naloga: Instrument plaćanja – obavezno (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući instrument plaćanja) Iznos plaćanja .obavezan - 35 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012.10.

a u polje Partija/žiro račun upisuje se broj cesije odnosno broj asignacije. mesec i godinu) Polja grupe 17 (valuta. 126. 121.107 i 170 i to samo za pravna lica Broj kreditne prijave – obavezan. 174. a u „Partija/žiro“ broj cesije • Asignacija – umesto računa u kolonu „MBR platioca. Ovde se određuje raspored sredstava kojima se plaća nalog 70. a u „Partija/žiro“ broj asignacije Unosom valute.. 123. a ako će se SWIFT adresa popuniti ova polja je nepotrebno popunjavati) Broj računa – opciono SWIFT adresa – opciona (vidi Kod banke) Šifra države – obavezna. broj kontrolnika) – obavezni.. valuta pokrića naloga treba da bude ista kao i valuta plaćanja. Iako nalog 70 plaća jedan klijent. mesec. druga dva su opciona Broj računa (IBAN) – opciono Šifra države – obavezna Kod banke . iznosa. Ako se upiše matični broj. vrste pokrića određuju se osnovne odrednice za 'pokriće' naloga 70. 170. Zavisno od odabrane vrste pokrića ostala dva polja se popunjavaju ili ne. Primedba – opciono 36 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Šifra valute i Iznos su dovoljni za određivanje sa kojeg računa klijent želi platiti nalog 70. Vrste plaćanja (pokrića) su: • Sve – sa računa se plaća ceo iznos naloga • Iznos – sa računa se plaća samo uneti iznos naloga • Naknada – sa računa se plaća samo naknada • Cesija – umesto računa u kolonu „MBR platioca.obavezno je popuniti prvi red (drugi je opcion) ako će SWIFT adresa ostati prazna. 169. ako je Osnov plaćanja: 106. MBR platioca za cesije/asignacije.NetBanking - - - - - - - Valuta iznosa plaćanja – obavezna (polje za unos valute u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući akronim valute) u korist – obavezno je popuniti samo prvi red. a to je dodatni ekran unosa stavki naloga) Podaci o plaćanju – obavezan je samo prvi red. U ovim poljima se određuju korisnici robe/usluge.2012.“ upisuje se matični broj korisnika asignacije. polje matičnog broja se ne popunjava. roba / usluga koja se plaća može biti namenjena za više korisnika (klijenata) Datum plaćanja (dan. . ako je osnov plaćanja: 110. valuta pokrića.. 111. iznos pokrića. U koliko se za račun pokrića odabere tekući račun kod Erste banke ili neke druge banke. Polja grupe 16 (matični broj i iznos u valuti) – opciono. 166. Šifra države je nepotrebna) Osnov plaćanja – obavezan (ako je 999 nalog 70 ima specifikaciju. ako nije zadana SWIFT adresa (ako je SWIFT adresa zadata.“ upisuje se matični broj cedenta.. Prema važećim odredbama. druga dva su opciona Troškovi inostrane banke – obavezni (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajuću vrstu troškova) Broj i godina Ugovora iz knjige spoljnotrgovinskog posla (tzv. ne popunjavaju se polja za tekući račun. Ovaj podatak će kod likvidacije osigurati pouzdane podatke za pronalaženje pokrića iznosa na nalogu 70. Ako je za Vrstu pokrića odabrano Cesija/Asignacija polje MBR platioca za cesije/asignacije je obavezno. broj partije/žiro).10. godina) – obavezan (polja za unos u desnom uglu imaju strelicu i klikom na nju otvara se meni iz kojeg je potrebno odabrati odgovarajući dan.

Izborom „Potvrdi“ na ekranu će se prikazati obaveštenje o odobrenju deviznog platnog naloga.10. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“.NetBanking Pri dnu obrasca nalazi se oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja. može to učiniti izborom „Odustani“. Ukoliko izbrišete kvačicu. Ukoliko greške postoje. Na korisnikovu e-mail adresu stići će obaveštenje o izvršenju deviznog naloga (ukoliko je pri dnu naloga postavljena kvačica u za to predviđeno polje). Kada su svi podaci ispravni. Ukoliko klijent ipak želi odustati od naloga. Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno). ipak. Nakon što su popunjena sva polja. dostaviti na e-mail adresu korisnika. prikazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno uneseni podatak koji je potrebno ispraviti. Automatski je postavljena kvačica za slanje e-mail potvrde odmah nakon što se transakcija izvrši. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje deviznog naloga. . e-mail potvrda se neće slati. više nije moguće menjati unesene podatke. postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se.2012. čime se vraća na pripremu transakcije. potrebno je kliknuti na „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. 37 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

2012.10. .NetBanking U nastavku primer popunjenog naloga: 38 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

.6 Datum valute : 07. : Mellow Mood Ltd.07. :HAUCK UND AUFHAEUSER PRIVAT BANKIER FRANKFURT AM MAIN.:W04112509540114 Unos trans. OSLOBOĐENJA 5. 9:56:48h Trans. H-1077 Budapest.: U korist . e-mail sa potvrdom neće biti dostavljen). .rs 4. na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o izvršenom deviznom nalogu (ako kvačica nije postavljena. plaćanja : 112 UVOZ ROBA I USLUGA Podaci o plać. Izvod prometa po računu Ekran izvoda prometa po računu služi za preuzimanje datoteka s izvodima sa NetBanking servera. : 041125/09540114 Instr.10.02.izvršio: XXXXXXXX XXXXXXX (0000020) Poslano na: xxxxxxxxxĐxxxx. Primer: ERSTEBANK NOVI SAD BUL.6 RSD Kod banke .2012.X. Izvršenje . . Budapest Broj računa .plaćanja: 01 Doznaka Iznos u valuti: 80.: FAKTURA 3205587238 Trošak ino-ban: Na teret korisnika Iznos u RSD: 6453. : Trans. 21000 NOVI SAD ŽIRO-RAČUN: 908-34001-19 DEVIZNI NALOG (Obrazac 70) Broj WEB trn.izvršen sa IP adrese:XXX.02.br.će biti obrađena.XX na dan 07. Trans.2.07. 39 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.X. Barros ter 15.5. KAISE SWIFT adresa : HAUKDEFF Šifra države : 840 Osn. : HU52107000240459390850100002 Šifra države : 348 HUNGARY 6453.00 EUR Protivvr.NetBanking Ukoliko je u poslednjem polju naloga postavljena kvačica.

Sortiranje se može izvršiti po datumu valute ili obrade. valute u kojoj je račun otvoren i datuma prenosa (od datuma . zavisno od izbora.2012.do datuma).10. „Mail (Excel)“ na ekranu će se prikazati poruka o slanju izvoda na Vašu e-mail adresu. Ukoliko ste za način dostave odabrali npr.NetBanking Na ekranu se nalaze polja za određivanje računa za koji se želi izvod. izgleda kao u sledećem primeru. mogu sortirati knjigovodstvenim (prvo dugovne. E-mail će u prilogu sadržati traženi izvod prometa u Excel tabeli koja. zatim potražne) ili hronološkim redom. . Ukoliko ste za način dostave odabrali „Fax“ traženi izvod prometa po računu izaći će na vašem fax uređaju (trenutno ova opcija nije omogućena). takođe. primanje izvoda u elektronskom formatu putem elektronske pošte primanja izvoda elektronskom poštom u Excel tabeli ili HTML formatu primanje izvoda na fax (za sada neaktivno) MT 940 Nakon što su svi podaci popunjeni potrebno je odabrati «Prenos». 40 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Stavke se. kada se otvori i kada se podese veličine polja. Postoji mogućnost izbora načina dostave izvoda prometa.

Da bi se mogle kupovati i prodavati investicione jedinice putem NetBankinga prvo se mora sklopiti ugovor u banci. .1. Kupovina investicionih jedinica Obrazac za kupovinu investicionih jedinica omogućuje bržu i jednostavniju kupovinu investicionih jedinica fonda Erste Invest. Nakon pojavljivanja 41 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Banka koja stoji iza Erste investicionog fonda je Erste & Steiermarkische Bank dd. potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka.2012.1. Ukoliko greške postoje. Ako su svi podaci ispravni. nakon provere pojaviće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unetih podataka i odobrenje odabrane usluge. Nakon što su popunjena sva potrebna polja.3. Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi. Napomena se ne mora popuniti.ersteinvest.10.rs 4.3. Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte. Sve informacije o stanju i kretanjama investicionih jedinica mogu se dobiti na www. Zahtevi 4. pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti. Potrebno je označiti fond za koji želite da kupite investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga. Erste Invest Na NetBankingu omogućeno je popunjavanje zahteva za kupovinu.1.3. prodaju ili zamenu jedinica u fondovima Erste Investa.NetBanking 4.

DOBIĆETE POTVRDU O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI NA E-MAIL ADRESU. odaberite „OK“ i prikazaće se već popunjen nalog za plaćanje. Ukoliko ne želite odmah izvršiti uplatu. . . .2012. Nezavisno od toga da li ste odmah izvršili uplatu ili ne. 5. . . UKOLIKO NISTE ODMAH IZVRŠILI UPLATU. Uplatu možete izvršiti i naknadno. Nakon što potvrdite željeni ulog prikazaće se sledeća poruka: Ukoliko želite odmah da izvršite uplatu. Kao račun na teret automatski je ponuđen vaš tekući račun (možete umesto njega odabrati i neki drugi račun iz padajućeg menija).NetBanking crvenog „Potvrdi“. može to učiniti biranjem „Odustani“. UKOLIKO STE ODMAH IZVRŠILI UPLATU. Ukoliko klijent ipak želi da odustane. na e-mail ćete dobiti obaveštenje o učinjenom: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR. 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA KUPOVINU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTE BALANCED JE PRIMLJEN. odaberite „Cancel“. više nije moguće menjati unete podatke.10. MOLIMO VAS DA PRI UPLATI UPIŠETE SLEDEĆE PODATKE: Uplatilac . : 205-20070 42 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. : PETAR PETROVIĆ Broj računa u korist . .

. . DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL. . . .kontaktĐerstebank.: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank.: 97 7516089678100710101 Svrha .00 RSD Poziv na broj u korist. . .: KUPOVINA INVESTICIONIH JEDINICA . Potrebno je označiti fond za koji želite da prodate investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga ili broj investicionih jedinica.rs DANA OD Nakon izvršene uplate u roku od 7 dana. . .: 50. Prodaja investicionih jedinica Obrazac za prodaju investicionih jedinica omogućava prodaju udela u nekom od fondova Erste Investa bez potrebe za dolaskom u banku. .1. . .10. Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte. iz Erste Investa ćete mail-om dobiti potvrdu o vlasništvu. .2. 021-423-364 Kupovinu fonda izvršio . . Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi. . .3. . . Ukoliko želite da 43 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 4.2012.ERSTEBALANCED POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE UPLATE. .NetBanking Iznos . .

Nakon što su popunjena sva potrebna polja. 44 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Kao račun u korist kog će leći sredstva od prodaje investicionih jedinica unapred stoji upisan tekući račun. Napomena se ne mora popuniti.rs DANA OD U roku od 7 dana od predaje zahteva za prodaju investicionih jedinica izvršiće se uplata na naznačeni račun.2012.00 RSD JE PRIMLJEN. pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti. 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA PRODAJU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTEBALANCED NA IZNOS OD 50. . Ukoliko greške postoje.: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank.kontaktĐerstebank. 5. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL. . SREDSTVA ĆE VAM BITI ISPLAĆENA U ROKU OD 7 DANA NA RAČUN BROJ 340000003300012345 POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE ISPLATE.10. već je dovoljno samo štiklirati opciju „prodaja svih investicionih jedinica“ . 021-423-364 Prodaju fonda izvršio. . prikazaće se sledeća poruka: Na e-mail će stići obaveštenje o primljenom zahtevu za prodaju: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR.NetBanking prodate sve investicione jedinice koje posedujete nije potrebno niti upisivati iznos u dinarima niti broj investicionih jedinica. Navedeni račun se može promeniti. . Nakon što potvrdite prodaju uloga. Nakon izvšene uplate takođe ćete dobiti e-mail poruku. potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka.

4.10. Za poslednju izmenu. . automatski je otvoreno i njeno pojašnjenje. Kursna lista Odabirom opcije „Kursna lista“ prikazaće se kursna lista važeća na taj dan.2012. Izmene u NetBanking-u Izbor obuhvata popis poslednjih izmena.2. a tu je i lista izmena vezanih za funkcionisanje NetBanking servisa. Usluge su isključivo informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u neke druge svrhe. poboljšanja i novih funkcionalnosti implementiranih u NetBanking servis.4. nudi se mogućnost promene lozinke i kontakt podataka. 4. 4.NetBanking 4. Naziv svake pojedine izmene ispisan je u obliku linka odabirom kojeg se otvara kratko pojašnjenje navedene izmene. Usluge U sklopu servisa Erste NetBanking klijentima stoje na raspolaganju još neke dodatne usluge. 45 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.4. Usluge omogućavaju prikaz kursne liste.1.

NetBanking Ukoliko klijent želi ispis kursne liste na svoj štampač.4. treba da odabere „Print“.10. 46 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Promena lozinke Korisnik ima mogućnost da proizvoljno menja svoju lozinku u bilo kom trenutku.3.2012. . Ova opcija nalazi se ispod kursne liste. Nakon podešavanja parametara po želji klijenta i izbora „OK“ kursna lista će se odštampati na klijentovom štampaču. 4. Odabirom ove opcije prikazaće se okvir za podešavanje načina štampanja.

ž. . š. Lozinka mora imati najmanje šest znakova.mail-ovi sa potvrdama se ne šalju 47 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. e-mail adrese za slanje potvrda o izvršenim transakcijama i izvodima preko NetBankinga i telefonskih brojeva za kontakt NetBanking korisničke podrške.NetBanking Kod prve prijave.4. kada to klijent poželi.. 4.10. ali ne sme obuhvatati specijalne znakove kao što su č. Sve sledeće promene mogu se izvršiti u toku rada na servisu. a zatim u polje ''Nova lozinka'' proizvoljnu novu lozinku.2012. Promena kontakt podataka Omogućena je promena osnovnih korisnikovih kontakt podataka. Dodatno je omogućeno definisanje načina primanja e-mail potvrda o izvršenim transakcijama. . Radi potvrde nove lozinke u polje ''Potvrdite lozinku'' unesite ponovo novu lozinku. % i slično. Unesene lozinke su zbog zaštite tajnosti podataka skrivene i umesto njih su prikazane tačkice. automatski se nudi opcija za promenu lozinke. Korisniku je omogućena promena adrese. Nakon unosa lozinki potrebno je odabrati „Promeni“ ili pritisnuti „Enter“ na tastaturi. koji se mogu definisati u jednom od sledeća tri oblika: . ali samo za komunikaciju s Bankom pri korišćenju usluge NetBanking-a.4. Promena se obavlja odmah i već kod prve sledeće prijave na sistem treba uneti novu lozinku. Promena lozinke obavlja se na način da u polje ''Vaša stara lozinka'' upišete trenutno važeću.

NetBanking mail-ovi sa potvrdama se šalju nakon unosa transakcije i nakon njenog izvršenja (u slučaju transakcija zadatih sa datumom unapred) . kod unošenja pojedine transakcije uvek možete postaviti kvačicu u posljednje polje na ekranu s nalogom za unos kako bi vam na e-mail adresu došla potvrda za upravo zadatu transakciju. nakon što se izmene željeni podaci. Promena kontakt podataka radi se na tako da se. Pored navedenih podataka. Osnovni pregled moguće je proširiti pregledom računa oročenja.mail-ovi s potvrdama se šalju samo nakon izvršenja transakcije Podrazumevano je odabrana opcija slanja mail-ova s potvrdama i nakon unosa i nakon izvršenja transakcije.2012. Ukoliko ste na ovom izboru definisali da se mail-ovi s potvrdama ne šalju. klikne na dugme „Proveri“. „Visa poklon kartica“ i „Pregled partija oročenja“. omogućena je i samostalna promena opsega pregleda računa. podaci će biti promenjeni u bazi.10. Nakon što su svi podaci ispravno uneseni dugme „Proveri“ će postati crvene boje i pisaće „Potvrdi“. Podaci će se prekontrolisati i ukoliko postoji neki nelogični podatak program će porukom upozoriti na grešku. računa vezanih za poklon karticu i kredita postavljanjem kvačica u za to predviđena polja „Pregled partija kredita“. . Tek nakon što se klikne na ovu tipku. 48 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

. Platna kartica kojom ce se realizovati prenos sredstava moze biti izdata uz: • omladinski tekući račun • tekući račun • devizni račun • kreditni račun MASTERCARD • račun VISA GOLD Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci. klijent mora biti vlasnik.5. 49 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 100. tada ti računi moraju biti vezani za osobu koja ugovara uslugu tj.4. Preneta sredstva (kusur) uvek će biti manja od izabranog iznosa.NetBanking 4.10. Izabrani račun u korist može biti: • Avista(štedni dinarski račun) • Avista(štedni devizni račun) EUR • Aktivna štednja u RSD i EUR • Dečija oročena štednja u RSD i EUR • Dečija štednja po viđenju u RSD i EUR • Devizni tekući račun EUR • Račun banke otvoren za humanitarne svrhe Ukoliko su računi u korist devizni računi. 150. ovlašćeno lice ili zakonski zastupnik računa u korist. ukupno zaduženje računa (za POS transakciju i kusur) mora biti deljivo sa izabranim iznosom. Moguće je ugovoriti maksimalno jednu uslugu Kusur štednja po jednoj platnoj kartici. izabrani iznos mora biti deljiv sa 50 (primer izabranih iznosa: 50.…). Kusur štednja U okviru opcije „Kusur stednja“ može se izvršiti ugovaranje usluge koja će pružiti mogućnost klijentima da koristeći platnu karticu za plaćanje na POS terminalima uvećavaju oročenu štednju.2012. 200. Ugovorena Usluga se neće izvršiti u slučaju: • • • • • Nedovoljnog salda na računu Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje po kom modelu će se prenositi sredstva: • Izborom procenta od POS transakcije • Izborom maksimalnog iznosa(samo uz dinarske račune) U slučaju prenosa sredstava do izabranog iznosa. Ukoliko se prenosi kusur.

Ugovaranje nove usluge Obrazac je podeljen na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: • broj računa sa kojeg će se prebaciti „kusur“ na račun štednje.10. . Mogući izbori su: • procenat • iznos Kod dinarskih računa su moguća oba modela prenosa. Dakle. • Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši prenos sredstava. Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. a kod deviznog (u EUR) samo model prenosa u procentima 4) Podaci o računu u korist • broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti prenos sredstava. se može uneti željeni dinarski račun ručno.5. 2) Aktivnost usluge: • prilikom ugovaranja automatski je uključena usluga 3) Podaci o načinu prenosa sredstava i iznosu. 50 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 4. klijentu se prilikom knjiženja POS transakcije u navedenom procentualnom iznosu prenose sredstva sa računa uz koji je izdata kartica na odabrani račun.NetBanking U slučaju prenosa sredstava na željeni račun uz izbor procenta. Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. Račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili.4. a sadrži popis svih klijentovih računa na teret kojih se može otvoriti usluga • broj kartice koja je vezana za odabrani račun • valutu u kojoj je račun otvoren. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos. kusur je procentualni iznos od proknjižene POS transakcije.2012.1.

10. .NetBanking Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava ugovaranje usluge.2012. 51 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa. Klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljen Ugovor o otvaranju usluge.

NetBanking 4.2012. ili unos nove usluge odabirom „Unos nove“ kao i pregled prenesenih sredstava odabirom „Prenesena sredstva“. statusu Svaka usluga se može detaljno pregledati. Pregled postojećih usluga Opcija omogućava brz i jednostavan uvid klijenta usluge. zatvaranje prikazane usluge odabirom „Zatvaranje“. o ugovorenim uslugama. 52 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. odabranom načinu prenosa. . Na njemu je moguće izvršiti promenu postojeće usluge odabirom „Promena“.5.10.2. Izborom određene usluge prikazaće se isti ekran kao kod unosa usluge.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful