P. 1
NetBanking Fizicka Lica Prirucnik

NetBanking Fizicka Lica Prirucnik

|Views: 49|Likes:
Published by gordansim
uputstvo internet placanje
uputstvo internet placanje

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: gordansim on Aug 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Uopšteno
 • 2. Prijava
 • 3. Osnovne informacije
 • 4. Opcije servisa
 • 4.1. Pregledi
 • 4.1.1. Salda računa
 • 4.1.2. Neproknjižene transakcije
 • 4.1.3. Proknjižene transakcije
 • 4.1.4. Stornirane transakcije
 • 4.1.5. Neizvršene transakcije
 • 4.1.6. Devizne transakcije
 • 4.1.7. Erste investicioni fondovi
 • 4.1.8. Uzorci
 • 4.2. Transakcije
 • 4.2.1. Prenos između računa
 • 4.2.1.1. Menjačke transakcije
 • 4.2.2. Nalog za plaćanje
 • 4.2.3. Nalog za oročenje
 • 4.2.4. Devizni nalog
 • 4.2.5. Izvod prometa po računu
 • 4.3. Zahtevi
 • 4.3.1. Erste Invest
 • 4.3.1.1. Kupovina investicionih jedinica
 • 4.3.1.2. Prodaja investicionih jedinica
 • 4.4. Usluge
 • 4.4.1. Izmene u NetBanking-u
 • 4.4.2. Kursna lista
 • 4.4.3. Promena lozinke
 • 4.4.4. Promena kontakt podataka
 • 4.4.5. Kusur štednja
 • 4.4.5.1. Ugovaranje nove usluge
 • 4.4.5.2. Pregled postojećih usluga

NetBanking

PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE NETBANKING SERVISA
Računi građana ERSTE BANK a.d. Novi Sad

Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public

18.10.2012.

NetBanking

Sadržaj:
1. Uopšteno ............................................................................................................. 3 2. Prijava ................................................................................................................. 4 3. Osnovne informacije............................................................................................ 7 4. Opcije servisa ...................................................................................................... 8 4.1. Pregledi ............................................................................................................... 8 4.1.1. Salda računa .................................................................................................... 9 4.1.2. Neproknjižene transakcije............................................................................... 11 4.1.3. Proknjižene transakcije................................................................................... 13 4.1.4. Stornirane transakcije ..................................................................................... 14 4.1.5. Neizvršene transakcije.................................................................................... 15 4.1.6. Devizne transakcije......................................................................................... 16 4.1.7. Erste investicioni fondovi ................................................................................ 18 4.1.8. Uzorci ............................................................................................................. 18 4.2. Transakcije ........................................................................................................ 22 4.2.1. Prenos između računa.................................................................................. 22 4.2.1.1. Menjačke transakcije .............................................................................. 26 4.2.2. Nalog za plaćanje .......................................................................................... 27 4.2.3. Nalog za oročenje.......................................................................................... 30 4.2.4. Devizni nalog ................................................................................................. 34 4.2.5. Izvod prometa po računu ............................................................................... 39 4.3. Zahtevi............................................................................................................... 41 4.3.1. Erste Invest.................................................................................................... 41 4.3.1.1. Kupovina investicionih jedinica ................................................................ 41 4.3.1.2. Prodaja investicionih jedinica .................................................................. 43 4.4. Usluge ............................................................................................................... 45 4.4.1. Izmene u NetBanking-u .................................................................................. 45 4.4.2. Kursna lista..................................................................................................... 45 4.4.3. Promena lozinke ............................................................................................. 46 4.4.4. Promena kontakt podataka............................................................................. 47 4.4.5. Kusur štednja.................................................................................................. 49 4.4.5.1. Ugovaranje nove usluge .......................................................................... 50 4.4.5.2. Pregled postojećih usluga ....................................................................... 52

2
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

1. Uopšteno
Servis Erste NetBanking omogućava pristup računima klijenta u banci 24 sata dnevno svakog dana u nedelji. Pristup je moguć sa bilo kog mesta u svetu gde klijent može pristupiti Internetu (uključujući i javna mesta kao što su hoteli, Internet kafići i sl.). Potrebno je samo se posetiti web stranicu Banke na adresi: http://www.erstebank.rs

Nakon što se klijent konektovao na stranicu Banke, treba odabrati „NetBanking“ (obeleženo na gornjoj slici). Prikazaće se prva stranica prijave. Po prijavi na servis, klijent vidi listu svih svojih računa, među kojima su i oni za koje je samo ovlašćen. Klikom na neki od računa, dobija se uvid u celokupan promet po tom računu. Sve napravljene transakcije (bez obzira na to da li su urađene preko NetBankinga ili u prodajnom punktu) se odmah odražavaju na stanje na računu.

3
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

2. Prijava
Na desnoj strani prijavnog ekrana nalazi se engleska zastavica, odabirom koje će se ceo NetBanking servis prebaciti na engleski jezik. Za vreme dok je aktivna engleska verzija servisa, biće prikazana srpska zastavica. Prijava na servis Erste NetBanking vrši se u dva koraka. Prvi korak predstavlja unošenje korisničkog imena i lozinke u polja predviđena za to. Korisničko ime i lozinka klijentu se dodeljuju neposredno nakon predavanja pristupnice radniku banke koji klijenta administrira. U polje «Korisničko ime» upisuje se korisničko ime klijenta, koje mu je dodelila Banka. Uz korisničko ime, potrebno je (pri prvoj prijavi) uneti i inicijalnu lozinku koju, takođe, klijentu dodeljuje Banka. Inicijalna lozinka sastoji se od početnih slova imena i prezimena korisnika i osam slučajno generisanih brojeva. Kod prve prijave, automatski se nudi opcija za promenu lozinke. Sve sledeće promene lozinke mogu se izvršiti u opciji „Usluge“ koja će biti opisana u daljem tekstu. Lozinka ne sme biti kraća od 6 karaktera i ne sme sadržati specijalne znakove. Pod specijalne znakove ubrajamo i naša slova (ČĆĐŠŽ). Prilikom unosa Korisničkog imena i Lozinke vodite računa da ih unosite tačno onako kako su određeni. Pri tome, prvenstveno, mislimo na veličinu slova (mala ili velika) i saglasno tome uključite „Caps Lock“ na vašoj tastaturi. Potrebno je i uočiti razliku između slova O i cifre 0. U slučaju deset neuspešnih unosa korisničkog imena, onemogućuje se pristup sa IP adrese sa koje pokušaji dolaze. Ako klijent ponovo pokuša da se prijavi na servis, situacija se ponavlja. U slučaju tri pokušaja unosa neispravne lozinke, automatski se blokira usluga za identifikovanog korisnika preko korisničke šifre. Tada se korisnik mora javiti Banci kako bi mu usluga bila aktivirana.

Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, generišu se novo korisničko ime i nova lozinka. Ako je korisnik neaktivan na NetBankigu više od 10 minuta, sistem prekida vezu i traži novu prijavu. Isto bi se dogodilo i u slučaju da je došlo do kontrolisanog ili nekontrolisanog gašenja programa na strani servera Banke. Nakon što su sva polja popunjena, pritisnite „Enter“ na tastaturi ili odaberite „Prijava“.

4
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

Nakon uspešno obavljene prijave, korisnik će dobiti potvrdu o prijavi na svoju e-mail adresu.

Ukoliko neki od unesenih podataka nije ispravan, na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na tu neispravnost. Nakon što pročitate poruku odaberite „OK“, ispravite pogrešno upisani podatak i potvrdite sa „Prijava“.

Na prijavnom ekranu nalazi se i funkcija „Blokada“ koja omogućava klijentima da sami blokiraju uslugu odnosno pristup sistemu, ukoliko posumnjaju da je neko doznao njihovu lozinku. Blokiranje se obavlja tako što se unese korisničko ime klijenta i odabere „Blokada“. Nakon ovog postupka onemogućava se svaka prijava na sistem. Deblokada usluge može se ostvariti samo ličnim odlaskom klijenta u Banku. Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, klijent će na svoju mail adresu dobiti pismo s novim korisničkim imenom i novom lozinkom. Nakon uspešne prijave promenite početnu vrednost lozinke. Unos „TAN-a“, odnosno sigurnosnog ključa predstavlja drugi deo prijave. Svaki klijent NetBanking-a od Banke dobija na kućnu adresu, putem pošte, karticu s matricom sigurnosnih ključeva (TAN-ova). U naslovnom delu prijave nalazi se redni broj tabele s TAN-ovima i uputstvo o lokaciji TAN-a u matrici (red, kolona). Vrednost TAN-a s pozicije navedene u naslovnom delu upisuje se u predviđeno polje. Na primer, ako u zahtevu piše: „Upišite TAN. Tablica: [1234567] (red: 3, kolona: D)“, pronađite vrednost TAN-a iz reda 3 i kolone D i unesite ga u polje.

5
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

ona je i važeća. treba to da prijavi Banci i naruči novu. Kod svake nove prijave biće potrebno upisati neki drugi broj iz TAN tabele.d. .10. Ukoliko se po prijavi na sistem pojavi prozor sa pitanjem da li želite prikaz „nebezbednih“ elemenata stranice. Brojevi se mogu ponavljati. Nakon unosa sigurnosnog ključa u polje „TAN“ kliknite na „Prijava“ kako biste potvrdili uneseno. kliknite na Yes. Novi Sad i stanje na njima. 6 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.NetBanking Svaka tabela ima određeni broj TAN-ova.2012. Nova tabela počinje da važi kada se u zaglavlju umesto broja stare prikaže broj nove tabele. Od tada stara tabela postaje nevažeća i klijent treba da unosi TAN-ove iz nove tabele. Nova TAN tabela ne mora početi da važi istog dana kada je klijent primio. Nakon provere ispravnosti „TAN-a“ prikazaće se svi vaši računi u Erste Bank a. Ukoliko je uneseni „TAN“ neispravan na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na neispravnost upisanog podatka. Sve dok je u zaglavlju ekrana naveden broj stare tabele. Ukoliko klijent sumnja da je neko neovlašćeno došao u posed njegove tabele s TAN-ovima ili je istu izgubio.

načinima korišćenja usluga koje servis pruža i slično. Osnovne informacije Prijavni ekran svakom korisniku pruža osnovne informacije o servisu. Njenim odabirom prikazaće se e-mail naslovljen na Banku. Ako želite da završite svoj rad na NetBanking-u. . isplate plata i otplate kredita Često postavljana pitanja Cenovnik usluga Erste NetBanking-a Preporučujemo svakom klijentu da pročita ova uputstva i savete.NetBanking 3. možete to učiniti iz svakog od izbora odabirom opcije: • Kraj rada Pri vrhu svakog ekrana nalazi se opcija „Kontakt“. u koji se mogu napisati sva pitanja i nedoumice oko servisa.2012. prijavi na servis.10. 7 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Moguće je odabrati sledeće : • • • • • • Opšte uslove korišćenja i za građane i za pravna lica Pristupnicu za građane i pristupnicu za pravna lica i preduzetnike Uputstvo za korišćenje servisa za građane i za pravna lica Opis formata datoteka platnog prometa. za slanje deviznih doznaka.

odnosno izvršene transakcije su one transakcije koje su proknjižene i u bazi podataka i one se nalaze i u prometima računa na koje su knjižene.2012. Bez obzira na način na koji je nastala transakcija (putem NetBanking-a ili u prodajnom punktu). promena se odmah pojavljuje u prometu po računu i izračunava se novo stanje.Dinarske transakcije • Neproknjižene transakcije • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije . One nisu proknjižene zbog toga što je datum izvršenja transakcije veći od tekućeg datuma. 8 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. o tome će biti objavljena poruka na prijavnom ekranu. Opcije servisa Uspešnom prijavom servisa postaju dostupne sledeće opcije: Pregledi: .1. korisnici mogu u svakom trenutku pregledati sve svoje transakcije izvršene putem servisa Erste NetBanking.Devizne transakcije • Neproknjižene transakcije • Transakcije u likvidaciji • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije . Pored stanja i prometa po pojedinim računima. .10. 4. Proknjižene. Neproknjižene transakcije se mogu menjati i stornirati. Neproknjižene su one transakcije koje još nisu proknjižene u bazi podataka. Omogućava brz i jednostavan uvid klijenta u transakcije obavljene preko NetBanking-a. neproknjižene ili stornirane. One mogu biti proknjižene.Uzorci Transakcije: Usluge: Prenos između računa Nalog za plaćanje Nalog za oročenje Devizni nalog Izvod prometa po računu Izmene u NetBanking-u Kursna lista Promena lozinke Promena kontakt podataka 4. Pregledi Opcija „Pregledi“ omogućava uvid u stanje i promet na računu.Salda računa .NetBanking Ukoliko je došlo do izmena ili je omogućena nova usluga na NetBanking servisu. kao i sve tipove transakcija.

Salda računa Salda računa čine uvodni ekran koji prikazuje popis aktivnih računa klijenta. Svaka od boja ima određeno značenje: • • Crna -> pozitivni saldo računa Crvena -> negativni saldo računa (nedospelo stanje računa) Sa ovog ekrana moguće je pregledati promet po određenom računu.NetBanking Pregled proknjiženih transakcija može se iskoristiti za izradu nove transakcije na bazi postojeće. Istu svrhu imaju i uzorci. 4. odnosno klikom na njega.10. U prikazu su ravnopravno zastupljeni sledeći računi (ako ih klijent poseduje): • • • • • Tekući računi Štedni računi u domaćoj i stranoj valuti Žiro računi u domaćoj i stranoj valuti Oročeni ulozi u domaćoj i stranoj valuti Kreditni računi u domaćoj i stranoj valuti Povratak na informacije o saldima vrši se odabirom opcije „Pregledi“. Na svakom ekranu Pregleda (pri vrhu ekrana.1. Ovo je praktično rešenje koje može biti i zamena za trajni nalog. U prikazu se koriste dve boje za označavanje teksta. Pregled se omogućava postavljanjem pokazivača na broj određenog računa i njegovim odabirom.1. 9 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. To je postupak kojim kopiramo podatke iz postojeće transakcije u novu kojoj možemo promeniti bilo koji od prepisanih podataka.2012. iza broja korisnika) nalazi se opcija «Štampa » ( ) odabirom koje će se odštampati trenutno prikazani ekran. .

Vraćanje na prethodni ekran 10 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. sledeći ekran poziva se odabirom tastera „Dole“.10. na prometnoj kartici će se prikazati iznos rezervisanih sredstava i saldo (raspoloživi iznos) umanjen za iznos rezervisanih sredstava. od zadnje izvršene transakcije na računu prema starijima. Pored navedenih podataka nalazi se i link „Rezervisana sredstva“ koji upućuje na novi ekran s pregledom svih rezervisanih sredstava po transakcijama (gde su za svaku pojedinu transakciju navedeni datum i vreme transakcije.NetBanking Pregled prometa predstavlja sintezu transakcija koje klijentu nedvosmisleno prikazuju promet i promene salda po njegovom računu. Na taj se način u svakom trenutku može videti kakav je bio saldo nakon što je nastala transakcija. mesto plaćanja. šifra i iznos u valuti. . pri dnu ekrana. Reč je o transakcijama obavljenim putem platnih kartica na bankomatima i prodajnim mestima koje još nisu teretile račun. Prometne transakcije sortirane su opadajućim redosledom. Za sve račune po kojima u trenutku pregleda postoje rezervisana sredstva za koja još nije umanjen saldo na računu.2012. broj kartice. ali su za njihov iznos rezervisana sredstva i umanjen raspoloživi iznos. kao i iznos u dinarima). Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Sa svakom prometnom transakcijom iskazan je saldo računa. Ukoliko želite zadati pregled prometa za određeni period u polja iznad prikazanih transakcija unesite datum i kliknite na taster „Prihvati“.

odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. 4.10. Ispod tabele s pregledom neproknjiženih transakcija nalazi se „Filter“. Ponuđena su sledeća polja: • vremenski period (datum od – do) valutiranja 11 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012.NetBanking ostvariće se odabirom tastera „Gore“.1. . a neproknjiženih transakcija (npr. transakcije s datumom valute većim od trenutnog datuma). Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Neproknjižene transakcije Pregled neproknjiženih transakcija obuhvata popis svih unesenih. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana.2. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. Ovim odabirom prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove.

Kombinaciju polja. Na njemu je moguće izvršiti storno prikazane transakcije odabirom „Storno“. Ukoliko klijent želi da odustane od zadatog uslova i zada neki drugi. jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) broj računa. promenu postojeće transakcije odabirom „Promena“ ili unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom „Unos nove“. klijent bira sam prema svojim potrebama. koja će se popuniti. . valuta i iznos u korist s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom.2012. valuta i iznos na teret s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom. Svaka neproknjižena transakcija se može detaljno pregledati.10. treba da odabere dugme „Isprazni polja“. jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) vrsta naloga koja može biti: o svi nalozi o prenos između računa o nalog za prenos o nalog za oročenje o okvirni kredit po tekućem računu model i poziv na broj opis transakcije. 12 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nakon popunjavanja željenih uslova potrebno je odabrati „Filter“ i prikazaće se samo one neproknjižene transakcije koje zadovoljavaju zadani uslov. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga.NetBanking • • • • • • vremenski period (datum od – do) datuma dokumenta broj računa.

sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. Proknjižene transakcije Proknjižene transakcije prikazuju popis svih transakcija koje je klijent izvršio putem servisa Erste NetBanking.NetBanking 4. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće klikom na taster „Unos nove“ ili na osnovu prikazane transakcije izraditi uzorak za pojednostavljeno unošenje svih sledećih klikom na dugme „Uzorak“.1. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. Ispod tabele s pregledom proknjiženih transakcija nalazi se „Filter“. Odabirom ove funkcije prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. .3. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Pored broja računa na teret nalazi se polje s ikonom za slanje ispisa transakcije putem elektronske pošte. 13 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Svaka izvršena transakcija se može detaljno pregledati. Klikom na to polje šalje se e-mail u istoj formi kao i kada se nalog unosi.2012. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“.10.

NetBanking S obzirom da se sve transakcije.10. kao i one koje više niste mogli stornirati sami već ste za njih mail-om slali zahtev za storniranje na način opisan u prethodnom poglavlju).2012.1. broj računa u korist i iznos). koje nisu zadate s datumom unapred. 14 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. .rs ili mail-a koji se dobije odabirom «Kontakt») pošalje zahtev za storniranje sa svim potrebnim podacima za navedenu transakciju (ime i JMBG klijenta koji je zadao transakciju. broj računa na teret. Nakon što se storniranje izvrši. izvršavaju momentalno (nakon zadate transakcije stanje na računu se odmah menja).4. klijent se o istom obaveštava putem mail-a. Stornirane transakcije Pregled obuhvata sve stornirane transakcije (one koje ste stornirali sami odabirom dugmeta „Storno“. 4. transakcije se mogu stornirati jedino na način da se putem mail-a (adresa netbanking@erstebank.

čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. ali samo ako je stariji od 6 meseci. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. 4. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51.10. Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“. Neizvršene transakcije Pregled obuhvata sve neizvršene transakcije. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana.NetBanking Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). transakcije koje na datum valute (bilo tekući datum ili datum zadat unapred) nisu mogle biti izvršene zbog nedovoljnog salda na računu.1. automatski se brišu sve stornirane transakcije starije od 180 dana (tj.5. čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. Pored ove opcije. Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani stornirani nalog. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. . Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Svaka neizvršena transakcija može se detaljno pregledati. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. tj. Svaka stornirana transakcija može se detaljno pregledati. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). kojima je datum valute prošao pre 180 dana). 15 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012.

neproknjiženih .neizvršene Prikazi obuhvataju sledeće podatke za svaku od prikazanih transakcija: .Iznos u valuti .Šifru valute . kao i kod dinarskih. Devizne transakcije Pregled obuhvata sve devizne transakcije koje je klijent izvršio putem Erste NetBanking servisa.Datum dokumenta . .stornirane . 4.6. Pregled deviznih transakcija se deli.Evidencioni broj 16 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. ali samo ako je stariji od 6 meseci.10. kojima je datum valute prošao pre 180 dana).1. automatski se brišu sve neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj.2012. Pored ove opcije.proknjižene . na preglede: .u likvidaciji .NetBanking Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani neizvršeni nalog.

automatski se brišu sve stornirane i neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj.10. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Iz detaljnog pregleda storniranih ili neizvršenih deviznih transakcija. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“.NetBanking - Opis transakcije.2012. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. . kojima je datum valute prošao pre 180 dana). odabirom dugmeta „Brisanje“ možete samostalno obrisati naloge starije od 6 meseci. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Pored ove opcije. 17 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

Erste Invest. prodajom ili zamenom jedinica u fondovima.NetBanking 4. Biranjemem opcije „Kupovina“ili „Prodaja“ otvara se opcija u meniju „Zahtevi“ gde možete kupovati i prodavati jedinice u fondu što je detaljnije opisano u poglavlju Zahtevi .datum .naziv fonda .cena jedinica .broj blokiranih jedinica Pregled obuhvata i mogućnost kupovine.1.broj računa koji je terećen .1. Uzorci Uzorci omogućuju jednostavnije i brže popunjavanje naloga jer je većina bitnih podataka već upisana. prodaje ili zamene pojedinog udela u fondu. Erste investicioni fondovi Pregled Erste investicionih fondova obuhvata prikaz svih obrađenih kupovina i prodaja investicionih jedinica „Erste Invest“ i stanje predatih zahteva za kupovinom. Prikaz stanja obuhvata sledeće podatke: .broj jedinica .7. Za izradu uzorka potrebno je odabrati „Izrada novog uzorka: Nalog za prenos ili Devizni nalog“ 18 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. .8. 4.vrednost jedinica u dinarima .2012.

NetBanking Prikazaće se ekran koji sadrži iste podatke i popunjava se jednako kao i nalog. Postupak je isti kao i kod popunjavanja naloga.2012.10. . 19 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Pri izradi uzorka obavezno je potrebno popuniti polja „Naziv uzorka“ i „Broj računa na teret“. ostala polja su opciona. ali i dodatno polje: „Naziv uzorka“.

.2012. radi se klikom na dugme „Izbor uzoraka“. samo aktivni ili samo neaktivni uzorci. Povratak na meni uzoraka. Može se sortirati na pregled svih uzoraka naloga.NetBanking Pregled uzoraka je.10. Kao dodatna selekcija mogu se zadati svi. Za prikaz određenog uzorka na ponuđenom meniju uzoraka potrebno je odabrati naziv uzorka na levoj strani. 20 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. zbog veće preglednosti i jednostavnijeg pretraživanja. podeljen na grupe koje se pozivaju odabirom nekog od ponuđenih uslova. Otvoriće se ekran uzorci naloga na osnovu koga možete uneti novi nalog.

10.2012. . Uneseni uzorci mogu se brisati. Ovde takođe možete odabrati izradu novog naloga. otvoriće se ekran uzorka naloga gde nakon izbora „Promena“ možete promeniti unesene podatke. Nakon što su prikazani svi podaci uzoraka potrebno je odabrati „Deaktiviranje“ i. s desne strane uzorka. odabirom „Izrada naloga“ ili deaktivirati uzorak odabirom „Deaktiviranje“. prikazaće se svi nalozi napravljeni na osnovu tog uzorka. on će biti brisan iz izbora uzoraka. on neće biti obrisan već će se deaktivirati. Potrebno je prvo prikazati određeni uzorak tako da se na ekranu unesenih uzoraka odabere „Promena“ s desne strane. Odabirom „Promet“. Deaktivirani uzorak može se ponovo aktivirati tako što odaberete „Promena“ s desne strane deaktiviranog uzorka i zatim odaberete „Aktiviranje“. odnosno deaktivirati. 21 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Na osnovu deaktiviranog uzorka više se neće moći praviti novi nalozi. Ako postoje nalozi napravljeni na osnovu uzorka koji želite da obrišete. ako po tom uzorku nije napravljen ni jedan nalog.NetBanking Odabirom „Promena“ s desne strane uzorka.

Transakcije Odabirom opcije „Transakcije“ iz zaglavlja.2. Prenosi na teret računa dozvoljeni su za sledeće kategorije: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Iskorišćenog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Dinarskih i deviznih štednih knjižica Kreditnih računa Prenosi u korist dozvoljeni su za račune i u slučaju: • • • • Kreditnog računa u otplati Revolving kreditnih računa Tekućih računa Deviznih računa 22 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2. Prenos između računa Prenos između računa odnosi se na prenos između računa klijenata koji su primarno otvoreni u Banci.1. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi. na levoj strani ekrana otvoriće se popis raspoloživih transakcija sa računima klijenata. Putem servisa dostupne su sledeće transakcije: • • • • • Prenos između svih aktivnih računa sa ograničenjima u skladu s pravilima Banke Prenos i plaćanje sa računa klijenta na račune izvan Banke Prenos s računa u korist oročenih uloga po važećim kamatnim stopama Devizne doznake na teret računa klijenata. a račun u korist može biti račun bilo koje treće osobe ako je njegov status u skladu s pravilima Banke. .NetBanking 4. a u korist trećih osoba u inostranstvu Slanje izvoda prometa po određenom računu putem elektronske pošte 4. Transakcija na teret dozvoljena je sa računa vlasnika kao i sa računa po kojima isti ima punomoć.2012.10.

23 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.Opis ili razlog transakcije . nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana. .NetBanking • • Žiro računa Oročenog depozita prilikom formiranja novog oročenog uloga Usluga prenosa u korist računa nije dozvoljena u slučaju: • • • • Otplaćenog kredita u celosti Aktivnog oročenog uloga Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Obrazac naloga podeljen je na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: .Iznos za koji će se odobriti navedeni račun. ukoliko se radi o računu drugog klijenta unutar Banke. Iznos nije potrebno unositi jer se u slučaju podudaranja valuta iznos 'na teret' prepisuje. a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata . Ukoliko uklonite kvačicu. e-mail potvrda se neće slati. Kod naloga s datumom valute unapred.valutu u kojoj je račun otvoren. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića. Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. . . račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili. 3) Svrha i datum transakcije: .10. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos. iznos transakcije 2) Podaci o računu u korist koga će se transakcija izvršiti: . transakcija se stavlja u neizvršene. Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun. 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije nakon njenog sprovođenja. Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde nakon što se ona izvrši. Napomena: Klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred.Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši uplata.Iznos za koji će se teretiti klijentov račun.2012. a u slučaju različitih valuta iznos 'u korist' se preračunava po važećem kursu. . ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. U slučaju da oba računa pripadaju istom klijentu. unosi se ručno.broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata.Datum izvršavanja transakcije. Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos.broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti plaćanje.

. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. raspoloživi iznos je manji od iznosa transakcije). potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. Odabirom dugmeta „Odustani”. a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji. Kada su unešeni podaci ispravni.2012. korisnik se vraća na prethodni ekran. odustati od sprovođenja transakcije. Ukoliko greške postoje (npr. 24 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“ nije moguće menjati ništa od prethodno unesenih podataka.10. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije.NetBanking Nakon što su popunjena sva polja. Moguće je jedino izborom „Odustani“.

2012.00 din Protivvrednost: Svrha .10. Obaveštenje o sprovedenoj transakciji prikazano je u sledećem primeru. . : FIZIČKO LICE Partija . : 1. . 9:42:57h.0. : PRENOS Datum valute : 11.07.07. .01. . izvršen sa IP adrese:158. . : 3114983531 Partija: 22265016 Iznos:1.17 na dan 11.234. : FIZIČKO LICE U korist .01.234. .00 din Iznos . . .NetBanking Na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o sprovedenoj transakciji ukoliko je u poslednjem polju na nalogu postavljena kvačica koje označava slanje e-mail potvrde odmah nakon izvršenja transakcije. 25 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. PRENOS IZMEĐU RAČUNA Na teret . Izvršenje . : Transakcija je sprovedena Unos trans.0.

ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR.NetBanking 4. USD.1.2012. Kupovina deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD • Iznos na teret: Upisati iznos u dinarima koji se želi konvertovati u devize (ako se popuni iznos na teret. EUR. Prodaja deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR. GBP i CHF. Za menjačke transakcije potrebno je izabrati Transakcije – prenos između računa. Prenos sredstava sa konverzijom valute moguć je isključivo na teret dinarskog tekućeg u korist deviznog tekućeg računa i obrnuto. USD. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se prodaje • Iznos na teret: Upisati iznos u devizama koji se želi konvertovati u dinare (ako se popuni iznos na teret. Menjačke transakcije U okviru opcije „prenos između računa“ može se izvršiti kupovina i prodaja deviza.10.1. • Iznos u korist: Upisati iznos u devizama koji se želi kupiti (ako se popuni iznos u korist. . ne popunjava se i iznos na teret) • Svrha naloga: Kupovina deviza • Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) • Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji.2. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se kupuje. ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD 26 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. USD. Podržane valute za menjačke poslove su RSD.

2012.2. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa. ne popunjava se i iznos na teret) Svrha naloga: Prodaja deviza Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji. Nakon uspešno obavljene kupovine ili prodaje deviza.NetBanking • • • • Iznos u korist: Upisati iznos u dinarima koji se želi dobiti (ako se popuni iznos u korist.2. Nalog za plaćanje Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi. pojavi se poruka „Transakcija je prihvaćena i sprovedena!“ i ukoliko je štiklirana ta opcija stigne potvrda i na e-mail. Transakcija tereti račun s izabranim datumom valute. 27 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Prenosi su dozvoljeni u korist računa svih pravnih i fizičkih lica. .10. 4.

Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos. Ukoliko izbrišete kvačicu. 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja. Račun se bira u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos.NetBanking Obrazac naloga sastoji se od četiri dela: 1) Podaci o klijentovom računu: .opis ili razlog transakcije .Iznos za koji će se teretiti klijentov račun.model i poziv na broj .10.valuta u kojoj je račun otvoren. a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata .broj računa na koji se vrši uplata . .2012.šifra opisa plaćanja u skladu sa NBS regulativom.broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata.naziv uplatioca 2) Podaci o računu u korist kojeg će se izvršiti transakcija: . Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde odmah nakon što se ona izvrši. mail potvrde se neće slati. . iznos transakcije . Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun. Odabirom „Pravila popunjavanja“ otvoriće se Pravilnik za popunjavanje šifara novčanih tokova u kome je razjašnjeno kako se ovo polje pravilno popunjava .datum izvršavanja transakcije. 28 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.Iznos koji se uplaćuje u korist računa navedenog u ovom delu naloga 3) Opis i datum transakcije: .

Ukoliko greške postoje. a nakon što se ona sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji. dostaviti na e-mail adresu korisnika. nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana. Jedina je mogućnost. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka.2012. Iznos plaćanja se upisuje samo u jedno od ponuđenih polja . umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje. klijent se vraća na pripremu transakcije. više nije moguće menjati unesene podatke. U tom slučaju. Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. Kod naloga s datumom valute unapred. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene. Poziv na broj u korist i model određuje učesnik platnog prometa. .ili u polje „Iznos na teret“ ili u polje „Iznos u korist“.NetBanking Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno). postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se. što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. Kada su svi podaci ispravni. ipak. da odustane od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“. ukoliko klijent nije zadovoljan s transakcijom. 29 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nakon što su popunjena sva polja. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu.10. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“.

Nakon uspešno obavljene transakcija klijentu će biti poslata potvrda na e-mail adresu. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Opunomoćenja po računu (samo vlasniku računa dozvoljena je ova usluga) Kreditnog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje se skup oročenog uloga unutar kojeg će biti kreirana nova partija oročenog uloga.NetBanking Odabirom opcije „Izbor uzorka“ automatski se prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih se može jednostavnije i brže izraditi nalog.2012. Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci. Kreiranje oročenog uloga moguće je na rok od 1 mesec i 1 dan do 180 meseci u kategoriji nenamenskih oročenja do neograničenog iznosa. 30 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Za oročene štedne uloge primenjuje se kamatna stopa važeća na prvi dan oročenja. 4. Rok oročenja moguće je zadati i sa dodatnim danima na period oročenja iskazan u mesecima. ukoliko je na ekranu za unos podataka u poslednjem polju postavljena kvačica za slanje mail potvrde. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa.3. Tereti se račun s izabranim datumom valute. Nalog za oročenje Formiranje novih oročenih uloga na teret računa klijenata dozvoljeno je isključivo u korist osobe vlasnika računa na teret.10.2. .

rok oročenja u mesecima i danima 3) Podaci o karakteristikama oročenja: . . Broj računa bira se u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. Odgovarajuća opcija bira se u padajućem meniju pored polja za unos.valuta oročenja – valuta u kojoj se vodi oročeni ulog . Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.iznos oročenog uloga .tip oročenja – odnosi se na vrstu valute.broj računa na koji će se prenositi kamata (napomena: za oročenja kraća od godine dana prenos kamate nije moguć) . mogući izbori su: u dinarima u dinarima uz čvrstu valutnu klauzulu u devizama . Depoziti koji nemaju prenos glavnice na a'vista račun se automatski obnavljaju ukoliko klijent u roku od 8 dana ne podigne oročeni ulog u filijali banke.NetBanking Nalog za oročenje podeljen je u tri celine: 1) Podaci o klijentovom računu: . .datum oročavanja 31 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.broj klijentovog računa sa kojeg će se izvršiti isplata.2012.oznaka (DA ili NE) za prenos glavnice po dospeću.period prenosa obračunate kamate u mesecima (kamata po oročenju prenosi se prvog u mesecu) . iznos transakcije 2) Podaci o iznosu i roku oročenja: .iznos za koji će se teretiti klijentov račun.valutu na teret u kojoj je račun otvoren. Prevremeno razročenje depozita moguće je napraviti isključivo u filijali Banke uz davanje Ugovora na uvid. a sadrži popis svih klijentovih računa .vrsta oročenja standardno oročenje . .

Jedina je mogućnost. Ukoliko se greškom neko od ova tri polja popuni prikazaće se poruka upozorenja: Kada su svi podaci ispravni. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. Kod unosa podataka za aktivnu štednju (proizvod Erste Bank a. iznos procenta kamate po oročenju. Nakon što su popunjena sva polja. skup depozita i namena. odustati od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. Novi Sad koji će biti uskoro ponuđen klijentima) polja 'Period prenosa kamate'.2012. čime se vraća na pripremu transakcije. Ukoliko greške postoje.10. više nije moguće menjati unesene podatke. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. Primer zadavanja standardnog oročenja: 32 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 'Račun za prenos' i 'Prenos glavnice po dospeću' se ne popunjavaju. nalog će se pokušavati izvršiti tokom naredna dva bankarska dana. Kod naloga s datumom valute unapred.NetBanking Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. ukoliko klijent nije zadovoljan sa transakcijom. Uz unesene podatke na desnoj strani naloga prikazaće se: u prvoj celini: naziv vlasnika računa i iznos njegovog terećenja u drugoj celini: iznos oročenog uloga i naziv vlasnika oročenja u trećoj celini: datumi početka i prestanka trajanja oročenja. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. iznos procenta premije (samo kod aktivne štednje). potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. .d.

2012. . 33 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.NetBanking Primer zadavanja aktivne štednje (proizvod koji će biti uveden uskoro): Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji i otvaranju nove partije.10.

Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa. Svrha Ugovora je da u slučaju prevremenog razročenja klijent ima dokaz o vlasništvu nad oročenim ulogom kojeg je regulisao putem servisa Erste NetBanking. 4.NetBanking Ukoliko je uspešno obavljena transakcija oročenja. klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljena potvrda o prenosu.2012. Devizni nalog Deviznim nalogom sredstva s deviznog računa klijenta mogu se poslati u korist nekog tuđeg deviznog računa u drugoj banci u inostranstvu ili zemlji saglasno Zakonu o deviznom poslovanju. 34 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.4. kao i Ugovor o oročenom ulogu s elementima i uslovima iz deklarisanog uloga.2. Na ekranu se nalazi dugme „Izbor uzoraka“ odabirom kojeg automatski prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih možete jednostavnije i brže napraviti platni nalog. . Transakcije deviznih doznaka obavljaju se direktno na teret računa fizičkih lica.

10.obavezan - 35 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.NetBanking Unos podataka u Obrazac deviznog naloga: Instrument plaćanja – obavezno (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući instrument plaćanja) Iznos plaćanja . .2012.

NetBanking - - - - - - - Valuta iznosa plaćanja – obavezna (polje za unos valute u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući akronim valute) u korist – obavezno je popuniti samo prvi red. valuta pokrića. Ovaj podatak će kod likvidacije osigurati pouzdane podatke za pronalaženje pokrića iznosa na nalogu 70. ako je Osnov plaćanja: 106. Ako je za Vrstu pokrića odabrano Cesija/Asignacija polje MBR platioca za cesije/asignacije je obavezno. a u „Partija/žiro“ broj asignacije Unosom valute.“ upisuje se matični broj korisnika asignacije. 166. Vrste plaćanja (pokrića) su: • Sve – sa računa se plaća ceo iznos naloga • Iznos – sa računa se plaća samo uneti iznos naloga • Naknada – sa računa se plaća samo naknada • Cesija – umesto računa u kolonu „MBR platioca. godina) – obavezan (polja za unos u desnom uglu imaju strelicu i klikom na nju otvara se meni iz kojeg je potrebno odabrati odgovarajući dan. Šifra države je nepotrebna) Osnov plaćanja – obavezan (ako je 999 nalog 70 ima specifikaciju.. ako je osnov plaćanja: 110. broj partije/žiro). 123. U koliko se za račun pokrića odabere tekući račun kod Erste banke ili neke druge banke. a u „Partija/žiro“ broj cesije • Asignacija – umesto računa u kolonu „MBR platioca. Zavisno od odabrane vrste pokrića ostala dva polja se popunjavaju ili ne. Primedba – opciono 36 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. a ako će se SWIFT adresa popuniti ova polja je nepotrebno popunjavati) Broj računa – opciono SWIFT adresa – opciona (vidi Kod banke) Šifra države – obavezna. druga dva su opciona Broj računa (IBAN) – opciono Šifra države – obavezna Kod banke . Ako se upiše matični broj.. vrste pokrića određuju se osnovne odrednice za 'pokriće' naloga 70. a to je dodatni ekran unosa stavki naloga) Podaci o plaćanju – obavezan je samo prvi red. a u polje Partija/žiro račun upisuje se broj cesije odnosno broj asignacije. Iako nalog 70 plaća jedan klijent. Polja grupe 16 (matični broj i iznos u valuti) – opciono. 170. broj kontrolnika) – obavezni. ne popunjavaju se polja za tekući račun. U ovim poljima se određuju korisnici robe/usluge. roba / usluga koja se plaća može biti namenjena za više korisnika (klijenata) Datum plaćanja (dan. Prema važećim odredbama. 174. druga dva su opciona Troškovi inostrane banke – obavezni (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajuću vrstu troškova) Broj i godina Ugovora iz knjige spoljnotrgovinskog posla (tzv. mesec i godinu) Polja grupe 17 (valuta. 121.10. Ovde se određuje raspored sredstava kojima se plaća nalog 70.2012. mesec. 111. Šifra valute i Iznos su dovoljni za određivanje sa kojeg računa klijent želi platiti nalog 70. . valuta pokrića naloga treba da bude ista kao i valuta plaćanja.“ upisuje se matični broj cedenta. ako nije zadana SWIFT adresa (ako je SWIFT adresa zadata...107 i 170 i to samo za pravna lica Broj kreditne prijave – obavezan.obavezno je popuniti prvi red (drugi je opcion) ako će SWIFT adresa ostati prazna. 126. iznosa. polje matičnog broja se ne popunjava. 169. MBR platioca za cesije/asignacije. iznos pokrića.

može to učiniti izborom „Odustani“. prikazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno uneseni podatak koji je potrebno ispraviti. postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se. . više nije moguće menjati unesene podatke. potrebno je kliknuti na „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka.NetBanking Pri dnu obrasca nalazi se oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja. Ukoliko klijent ipak želi odustati od naloga.10.2012. čime se vraća na pripremu transakcije. Nakon što su popunjena sva polja. dostaviti na e-mail adresu korisnika. e-mail potvrda se neće slati. 37 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje deviznog naloga. Ukoliko greške postoje. Izborom „Potvrdi“ na ekranu će se prikazati obaveštenje o odobrenju deviznog platnog naloga. Na korisnikovu e-mail adresu stići će obaveštenje o izvršenju deviznog naloga (ukoliko je pri dnu naloga postavljena kvačica u za to predviđeno polje). ipak. Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno). Kada su svi podaci ispravni. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. Ukoliko izbrišete kvačicu. Automatski je postavljena kvačica za slanje e-mail potvrde odmah nakon što se transakcija izvrši.

NetBanking U nastavku primer popunjenog naloga: 38 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. .2012.10.

Izvršenje .će biti obrađena. e-mail sa potvrdom neće biti dostavljen).: FAKTURA 3205587238 Trošak ino-ban: Na teret korisnika Iznos u RSD: 6453. . H-1077 Budapest. OSLOBOĐENJA 5. : Trans.XX na dan 07.07.: U korist . KAISE SWIFT adresa : HAUKDEFF Šifra države : 840 Osn. Barros ter 15. na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o izvršenom deviznom nalogu (ako kvačica nije postavljena.6 RSD Kod banke . : 041125/09540114 Instr. Primer: ERSTEBANK NOVI SAD BUL. Izvod prometa po računu Ekran izvoda prometa po računu služi za preuzimanje datoteka s izvodima sa NetBanking servera.izvršio: XXXXXXXX XXXXXXX (0000020) Poslano na: xxxxxxxxxĐxxxx. plaćanja : 112 UVOZ ROBA I USLUGA Podaci o plać.plaćanja: 01 Doznaka Iznos u valuti: 80. Budapest Broj računa . :HAUCK UND AUFHAEUSER PRIVAT BANKIER FRANKFURT AM MAIN.NetBanking Ukoliko je u poslednjem polju naloga postavljena kvačica.2. : Mellow Mood Ltd. 39 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.rs 4. 9:56:48h Trans.02.X.07.10. .02.izvršen sa IP adrese:XXX.:W04112509540114 Unos trans. 21000 NOVI SAD ŽIRO-RAČUN: 908-34001-19 DEVIZNI NALOG (Obrazac 70) Broj WEB trn. : HU52107000240459390850100002 Šifra države : 348 HUNGARY 6453.00 EUR Protivvr.2012. Trans.6 Datum valute : 07.5.br.X. .

Ukoliko ste za način dostave odabrali npr. . valute u kojoj je račun otvoren i datuma prenosa (od datuma . E-mail će u prilogu sadržati traženi izvod prometa u Excel tabeli koja.2012. 40 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.do datuma). zavisno od izbora. takođe. Postoji mogućnost izbora načina dostave izvoda prometa. Stavke se. Sortiranje se može izvršiti po datumu valute ili obrade. zatim potražne) ili hronološkim redom. „Mail (Excel)“ na ekranu će se prikazati poruka o slanju izvoda na Vašu e-mail adresu. Ukoliko ste za način dostave odabrali „Fax“ traženi izvod prometa po računu izaći će na vašem fax uređaju (trenutno ova opcija nije omogućena). mogu sortirati knjigovodstvenim (prvo dugovne. kada se otvori i kada se podese veličine polja.10. primanje izvoda u elektronskom formatu putem elektronske pošte primanja izvoda elektronskom poštom u Excel tabeli ili HTML formatu primanje izvoda na fax (za sada neaktivno) MT 940 Nakon što su svi podaci popunjeni potrebno je odabrati «Prenos».NetBanking Na ekranu se nalaze polja za određivanje računa za koji se želi izvod. izgleda kao u sledećem primeru.

1. nakon provere pojaviće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unetih podataka i odobrenje odabrane usluge.3.10. Sve informacije o stanju i kretanjama investicionih jedinica mogu se dobiti na www. prodaju ili zamenu jedinica u fondovima Erste Investa. Zahtevi 4. Kupovina investicionih jedinica Obrazac za kupovinu investicionih jedinica omogućuje bržu i jednostavniju kupovinu investicionih jedinica fonda Erste Invest. Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte. Ako su svi podaci ispravni.2012. potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka.rs 4. Da bi se mogle kupovati i prodavati investicione jedinice putem NetBankinga prvo se mora sklopiti ugovor u banci. Nakon pojavljivanja 41 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.3.3. Banka koja stoji iza Erste investicionog fonda je Erste & Steiermarkische Bank dd. Napomena se ne mora popuniti. Nakon što su popunjena sva potrebna polja.ersteinvest. Erste Invest Na NetBankingu omogućeno je popunjavanje zahteva za kupovinu. . pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti. Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi.NetBanking 4.1. Potrebno je označiti fond za koji želite da kupite investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga.1. Ukoliko greške postoje.

Ukoliko ne želite odmah izvršiti uplatu.NetBanking crvenog „Potvrdi“. . Uplatu možete izvršiti i naknadno. DOBIĆETE POTVRDU O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI NA E-MAIL ADRESU. odaberite „OK“ i prikazaće se već popunjen nalog za plaćanje. MOLIMO VAS DA PRI UPLATI UPIŠETE SLEDEĆE PODATKE: Uplatilac . . više nije moguće menjati unete podatke. Kao račun na teret automatski je ponuđen vaš tekući račun (možete umesto njega odabrati i neki drugi račun iz padajućeg menija). Nakon što potvrdite željeni ulog prikazaće se sledeća poruka: Ukoliko želite odmah da izvršite uplatu. 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA KUPOVINU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTE BALANCED JE PRIMLJEN. : PETAR PETROVIĆ Broj računa u korist . 5. . . UKOLIKO STE ODMAH IZVRŠILI UPLATU. može to učiniti biranjem „Odustani“.10. . . Nezavisno od toga da li ste odmah izvršili uplatu ili ne. na e-mail ćete dobiti obaveštenje o učinjenom: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR. Ukoliko klijent ipak želi da odustane. : 205-20070 42 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. UKOLIKO NISTE ODMAH IZVRŠILI UPLATU.2012. odaberite „Cancel“.

. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL. 021-423-364 Kupovinu fonda izvršio . . . Ukoliko želite da 43 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. .: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank.kontaktĐerstebank. Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte. . Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi. .2.3. .2012. .10. .00 RSD Poziv na broj u korist.NetBanking Iznos .: 97 7516089678100710101 Svrha . Prodaja investicionih jedinica Obrazac za prodaju investicionih jedinica omogućava prodaju udela u nekom od fondova Erste Investa bez potrebe za dolaskom u banku. . 4. .rs DANA OD Nakon izvršene uplate u roku od 7 dana. .: KUPOVINA INVESTICIONIH JEDINICA . . . .: 50. .1. . . . Potrebno je označiti fond za koji želite da prodate investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga ili broj investicionih jedinica. iz Erste Investa ćete mail-om dobiti potvrdu o vlasništvu. .ERSTEBALANCED POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE UPLATE.

. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL. . Nakon što su popunjena sva potrebna polja. Navedeni račun se može promeniti. prikazaće se sledeća poruka: Na e-mail će stići obaveštenje o primljenom zahtevu za prodaju: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR. 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA PRODAJU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTEBALANCED NA IZNOS OD 50. SREDSTVA ĆE VAM BITI ISPLAĆENA U ROKU OD 7 DANA NA RAČUN BROJ 340000003300012345 POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE ISPLATE. već je dovoljno samo štiklirati opciju „prodaja svih investicionih jedinica“ . potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka. 5.rs DANA OD U roku od 7 dana od predaje zahteva za prodaju investicionih jedinica izvršiće se uplata na naznačeni račun. Nakon što potvrdite prodaju uloga. pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti. Nakon izvšene uplate takođe ćete dobiti e-mail poruku.10. 44 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.NetBanking prodate sve investicione jedinice koje posedujete nije potrebno niti upisivati iznos u dinarima niti broj investicionih jedinica. . Kao račun u korist kog će leći sredstva od prodaje investicionih jedinica unapred stoji upisan tekući račun. Napomena se ne mora popuniti.00 RSD JE PRIMLJEN. .2012.kontaktĐerstebank. 021-423-364 Prodaju fonda izvršio. Ukoliko greške postoje.: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank.

1. Usluge su isključivo informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u neke druge svrhe.4.NetBanking 4. Naziv svake pojedine izmene ispisan je u obliku linka odabirom kojeg se otvara kratko pojašnjenje navedene izmene. . Usluge U sklopu servisa Erste NetBanking klijentima stoje na raspolaganju još neke dodatne usluge. Za poslednju izmenu.4.10. Izmene u NetBanking-u Izbor obuhvata popis poslednjih izmena.2012. 4.4. 45 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Usluge omogućavaju prikaz kursne liste. Kursna lista Odabirom opcije „Kursna lista“ prikazaće se kursna lista važeća na taj dan. poboljšanja i novih funkcionalnosti implementiranih u NetBanking servis. a tu je i lista izmena vezanih za funkcionisanje NetBanking servisa. automatski je otvoreno i njeno pojašnjenje. 4. nudi se mogućnost promene lozinke i kontakt podataka.2.

. 4. Promena lozinke Korisnik ima mogućnost da proizvoljno menja svoju lozinku u bilo kom trenutku. Nakon podešavanja parametara po želji klijenta i izbora „OK“ kursna lista će se odštampati na klijentovom štampaču. Odabirom ove opcije prikazaće se okvir za podešavanje načina štampanja. Ova opcija nalazi se ispod kursne liste.4.NetBanking Ukoliko klijent želi ispis kursne liste na svoj štampač. treba da odabere „Print“.10. 46 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.3.2012.

4. Promena se obavlja odmah i već kod prve sledeće prijave na sistem treba uneti novu lozinku.10. ali ne sme obuhvatati specijalne znakove kao što su č. e-mail adrese za slanje potvrda o izvršenim transakcijama i izvodima preko NetBankinga i telefonskih brojeva za kontakt NetBanking korisničke podrške. Sve sledeće promene mogu se izvršiti u toku rada na servisu.4. . Promena lozinke obavlja se na način da u polje ''Vaša stara lozinka'' upišete trenutno važeću. Promena kontakt podataka Omogućena je promena osnovnih korisnikovih kontakt podataka. automatski se nudi opcija za promenu lozinke.NetBanking Kod prve prijave. Korisniku je omogućena promena adrese.2012. koji se mogu definisati u jednom od sledeća tri oblika: . . Radi potvrde nove lozinke u polje ''Potvrdite lozinku'' unesite ponovo novu lozinku. Unesene lozinke su zbog zaštite tajnosti podataka skrivene i umesto njih su prikazane tačkice.4. a zatim u polje ''Nova lozinka'' proizvoljnu novu lozinku. Nakon unosa lozinki potrebno je odabrati „Promeni“ ili pritisnuti „Enter“ na tastaturi. % i slično. kada to klijent poželi. Lozinka mora imati najmanje šest znakova. Dodatno je omogućeno definisanje načina primanja e-mail potvrda o izvršenim transakcijama. ž. š..mail-ovi sa potvrdama se ne šalju 47 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. ali samo za komunikaciju s Bankom pri korišćenju usluge NetBanking-a.

Promena kontakt podataka radi se na tako da se.10. omogućena je i samostalna promena opsega pregleda računa. Ukoliko ste na ovom izboru definisali da se mail-ovi s potvrdama ne šalju. „Visa poklon kartica“ i „Pregled partija oročenja“. računa vezanih za poklon karticu i kredita postavljanjem kvačica u za to predviđena polja „Pregled partija kredita“. kod unošenja pojedine transakcije uvek možete postaviti kvačicu u posljednje polje na ekranu s nalogom za unos kako bi vam na e-mail adresu došla potvrda za upravo zadatu transakciju. Tek nakon što se klikne na ovu tipku. Nakon što su svi podaci ispravno uneseni dugme „Proveri“ će postati crvene boje i pisaće „Potvrdi“. podaci će biti promenjeni u bazi. Osnovni pregled moguće je proširiti pregledom računa oročenja. klikne na dugme „Proveri“.2012. 48 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.mail-ovi s potvrdama se šalju samo nakon izvršenja transakcije Podrazumevano je odabrana opcija slanja mail-ova s potvrdama i nakon unosa i nakon izvršenja transakcije. Podaci će se prekontrolisati i ukoliko postoji neki nelogični podatak program će porukom upozoriti na grešku. . nakon što se izmene željeni podaci. Pored navedenih podataka.NetBanking mail-ovi sa potvrdama se šalju nakon unosa transakcije i nakon njenog izvršenja (u slučaju transakcija zadatih sa datumom unapred) .

200. Ugovorena Usluga se neće izvršiti u slučaju: • • • • • Nedovoljnog salda na računu Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje po kom modelu će se prenositi sredstva: • Izborom procenta od POS transakcije • Izborom maksimalnog iznosa(samo uz dinarske račune) U slučaju prenosa sredstava do izabranog iznosa.…). 150.5. Moguće je ugovoriti maksimalno jednu uslugu Kusur štednja po jednoj platnoj kartici.2012. 49 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.4. Kusur štednja U okviru opcije „Kusur stednja“ može se izvršiti ugovaranje usluge koja će pružiti mogućnost klijentima da koristeći platnu karticu za plaćanje na POS terminalima uvećavaju oročenu štednju.10. . Preneta sredstva (kusur) uvek će biti manja od izabranog iznosa. klijent mora biti vlasnik. Ukoliko se prenosi kusur. ovlašćeno lice ili zakonski zastupnik računa u korist. Platna kartica kojom ce se realizovati prenos sredstava moze biti izdata uz: • omladinski tekući račun • tekući račun • devizni račun • kreditni račun MASTERCARD • račun VISA GOLD Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci. tada ti računi moraju biti vezani za osobu koja ugovara uslugu tj.NetBanking 4. ukupno zaduženje računa (za POS transakciju i kusur) mora biti deljivo sa izabranim iznosom. Izabrani račun u korist može biti: • Avista(štedni dinarski račun) • Avista(štedni devizni račun) EUR • Aktivna štednja u RSD i EUR • Dečija oročena štednja u RSD i EUR • Dečija štednja po viđenju u RSD i EUR • Devizni tekući račun EUR • Račun banke otvoren za humanitarne svrhe Ukoliko su računi u korist devizni računi. izabrani iznos mora biti deljiv sa 50 (primer izabranih iznosa: 50. 100.

se može uneti željeni dinarski račun ručno. Račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili. a kod deviznog (u EUR) samo model prenosa u procentima 4) Podaci o računu u korist • broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti prenos sredstava. 4. 2) Aktivnost usluge: • prilikom ugovaranja automatski je uključena usluga 3) Podaci o načinu prenosa sredstava i iznosu. 50 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ugovaranje nove usluge Obrazac je podeljen na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: • broj računa sa kojeg će se prebaciti „kusur“ na račun štednje. kusur je procentualni iznos od proknjižene POS transakcije.4. klijentu se prilikom knjiženja POS transakcije u navedenom procentualnom iznosu prenose sredstva sa računa uz koji je izdata kartica na odabrani račun. . Dakle.10.NetBanking U slučaju prenosa sredstava na željeni račun uz izbor procenta. Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.2012. Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. • Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši prenos sredstava.5. a sadrži popis svih klijentovih računa na teret kojih se može otvoriti usluga • broj kartice koja je vezana za odabrani račun • valutu u kojoj je račun otvoren.1. Mogući izbori su: • procenat • iznos Kod dinarskih računa su moguća oba modela prenosa.

51 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.NetBanking Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava ugovaranje usluge.10. . Klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljen Ugovor o otvaranju usluge.2012. Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa.

ili unos nove usluge odabirom „Unos nove“ kao i pregled prenesenih sredstava odabirom „Prenesena sredstva“. . Pregled postojećih usluga Opcija omogućava brz i jednostavan uvid klijenta usluge. 52 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.NetBanking 4. Na njemu je moguće izvršiti promenu postojeće usluge odabirom „Promena“. Izborom određene usluge prikazaće se isti ekran kao kod unosa usluge.10.4. zatvaranje prikazane usluge odabirom „Zatvaranje“. o ugovorenim uslugama.2012.5.2. odabranom načinu prenosa. statusu Svaka usluga se može detaljno pregledati.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->