NetBanking

PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE NETBANKING SERVISA
Računi građana ERSTE BANK a.d. Novi Sad

Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public

18.10.2012.

NetBanking

Sadržaj:
1. Uopšteno ............................................................................................................. 3 2. Prijava ................................................................................................................. 4 3. Osnovne informacije............................................................................................ 7 4. Opcije servisa ...................................................................................................... 8 4.1. Pregledi ............................................................................................................... 8 4.1.1. Salda računa .................................................................................................... 9 4.1.2. Neproknjižene transakcije............................................................................... 11 4.1.3. Proknjižene transakcije................................................................................... 13 4.1.4. Stornirane transakcije ..................................................................................... 14 4.1.5. Neizvršene transakcije.................................................................................... 15 4.1.6. Devizne transakcije......................................................................................... 16 4.1.7. Erste investicioni fondovi ................................................................................ 18 4.1.8. Uzorci ............................................................................................................. 18 4.2. Transakcije ........................................................................................................ 22 4.2.1. Prenos između računa.................................................................................. 22 4.2.1.1. Menjačke transakcije .............................................................................. 26 4.2.2. Nalog za plaćanje .......................................................................................... 27 4.2.3. Nalog za oročenje.......................................................................................... 30 4.2.4. Devizni nalog ................................................................................................. 34 4.2.5. Izvod prometa po računu ............................................................................... 39 4.3. Zahtevi............................................................................................................... 41 4.3.1. Erste Invest.................................................................................................... 41 4.3.1.1. Kupovina investicionih jedinica ................................................................ 41 4.3.1.2. Prodaja investicionih jedinica .................................................................. 43 4.4. Usluge ............................................................................................................... 45 4.4.1. Izmene u NetBanking-u .................................................................................. 45 4.4.2. Kursna lista..................................................................................................... 45 4.4.3. Promena lozinke ............................................................................................. 46 4.4.4. Promena kontakt podataka............................................................................. 47 4.4.5. Kusur štednja.................................................................................................. 49 4.4.5.1. Ugovaranje nove usluge .......................................................................... 50 4.4.5.2. Pregled postojećih usluga ....................................................................... 52

2
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

1. Uopšteno
Servis Erste NetBanking omogućava pristup računima klijenta u banci 24 sata dnevno svakog dana u nedelji. Pristup je moguć sa bilo kog mesta u svetu gde klijent može pristupiti Internetu (uključujući i javna mesta kao što su hoteli, Internet kafići i sl.). Potrebno je samo se posetiti web stranicu Banke na adresi: http://www.erstebank.rs

Nakon što se klijent konektovao na stranicu Banke, treba odabrati „NetBanking“ (obeleženo na gornjoj slici). Prikazaće se prva stranica prijave. Po prijavi na servis, klijent vidi listu svih svojih računa, među kojima su i oni za koje je samo ovlašćen. Klikom na neki od računa, dobija se uvid u celokupan promet po tom računu. Sve napravljene transakcije (bez obzira na to da li su urađene preko NetBankinga ili u prodajnom punktu) se odmah odražavaju na stanje na računu.

3
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

2. Prijava
Na desnoj strani prijavnog ekrana nalazi se engleska zastavica, odabirom koje će se ceo NetBanking servis prebaciti na engleski jezik. Za vreme dok je aktivna engleska verzija servisa, biće prikazana srpska zastavica. Prijava na servis Erste NetBanking vrši se u dva koraka. Prvi korak predstavlja unošenje korisničkog imena i lozinke u polja predviđena za to. Korisničko ime i lozinka klijentu se dodeljuju neposredno nakon predavanja pristupnice radniku banke koji klijenta administrira. U polje «Korisničko ime» upisuje se korisničko ime klijenta, koje mu je dodelila Banka. Uz korisničko ime, potrebno je (pri prvoj prijavi) uneti i inicijalnu lozinku koju, takođe, klijentu dodeljuje Banka. Inicijalna lozinka sastoji se od početnih slova imena i prezimena korisnika i osam slučajno generisanih brojeva. Kod prve prijave, automatski se nudi opcija za promenu lozinke. Sve sledeće promene lozinke mogu se izvršiti u opciji „Usluge“ koja će biti opisana u daljem tekstu. Lozinka ne sme biti kraća od 6 karaktera i ne sme sadržati specijalne znakove. Pod specijalne znakove ubrajamo i naša slova (ČĆĐŠŽ). Prilikom unosa Korisničkog imena i Lozinke vodite računa da ih unosite tačno onako kako su određeni. Pri tome, prvenstveno, mislimo na veličinu slova (mala ili velika) i saglasno tome uključite „Caps Lock“ na vašoj tastaturi. Potrebno je i uočiti razliku između slova O i cifre 0. U slučaju deset neuspešnih unosa korisničkog imena, onemogućuje se pristup sa IP adrese sa koje pokušaji dolaze. Ako klijent ponovo pokuša da se prijavi na servis, situacija se ponavlja. U slučaju tri pokušaja unosa neispravne lozinke, automatski se blokira usluga za identifikovanog korisnika preko korisničke šifre. Tada se korisnik mora javiti Banci kako bi mu usluga bila aktivirana.

Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, generišu se novo korisničko ime i nova lozinka. Ako je korisnik neaktivan na NetBankigu više od 10 minuta, sistem prekida vezu i traži novu prijavu. Isto bi se dogodilo i u slučaju da je došlo do kontrolisanog ili nekontrolisanog gašenja programa na strani servera Banke. Nakon što su sva polja popunjena, pritisnite „Enter“ na tastaturi ili odaberite „Prijava“.

4
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

Nakon uspešno obavljene prijave, korisnik će dobiti potvrdu o prijavi na svoju e-mail adresu.

Ukoliko neki od unesenih podataka nije ispravan, na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na tu neispravnost. Nakon što pročitate poruku odaberite „OK“, ispravite pogrešno upisani podatak i potvrdite sa „Prijava“.

Na prijavnom ekranu nalazi se i funkcija „Blokada“ koja omogućava klijentima da sami blokiraju uslugu odnosno pristup sistemu, ukoliko posumnjaju da je neko doznao njihovu lozinku. Blokiranje se obavlja tako što se unese korisničko ime klijenta i odabere „Blokada“. Nakon ovog postupka onemogućava se svaka prijava na sistem. Deblokada usluge može se ostvariti samo ličnim odlaskom klijenta u Banku. Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, klijent će na svoju mail adresu dobiti pismo s novim korisničkim imenom i novom lozinkom. Nakon uspešne prijave promenite početnu vrednost lozinke. Unos „TAN-a“, odnosno sigurnosnog ključa predstavlja drugi deo prijave. Svaki klijent NetBanking-a od Banke dobija na kućnu adresu, putem pošte, karticu s matricom sigurnosnih ključeva (TAN-ova). U naslovnom delu prijave nalazi se redni broj tabele s TAN-ovima i uputstvo o lokaciji TAN-a u matrici (red, kolona). Vrednost TAN-a s pozicije navedene u naslovnom delu upisuje se u predviđeno polje. Na primer, ako u zahtevu piše: „Upišite TAN. Tablica: [1234567] (red: 3, kolona: D)“, pronađite vrednost TAN-a iz reda 3 i kolone D i unesite ga u polje.

5
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

Od tada stara tabela postaje nevažeća i klijent treba da unosi TAN-ove iz nove tabele. Novi Sad i stanje na njima.10. . Ukoliko klijent sumnja da je neko neovlašćeno došao u posed njegove tabele s TAN-ovima ili je istu izgubio. Ukoliko se po prijavi na sistem pojavi prozor sa pitanjem da li želite prikaz „nebezbednih“ elemenata stranice. treba to da prijavi Banci i naruči novu. 6 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.d. Nova tabela počinje da važi kada se u zaglavlju umesto broja stare prikaže broj nove tabele. ona je i važeća. Brojevi se mogu ponavljati. Kod svake nove prijave biće potrebno upisati neki drugi broj iz TAN tabele. kliknite na Yes. Nakon provere ispravnosti „TAN-a“ prikazaće se svi vaši računi u Erste Bank a. Nova TAN tabela ne mora početi da važi istog dana kada je klijent primio. Sve dok je u zaglavlju ekrana naveden broj stare tabele.NetBanking Svaka tabela ima određeni broj TAN-ova. Nakon unosa sigurnosnog ključa u polje „TAN“ kliknite na „Prijava“ kako biste potvrdili uneseno. Ukoliko je uneseni „TAN“ neispravan na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na neispravnost upisanog podatka.2012.

za slanje deviznih doznaka. prijavi na servis. .2012. Osnovne informacije Prijavni ekran svakom korisniku pruža osnovne informacije o servisu. Njenim odabirom prikazaće se e-mail naslovljen na Banku. isplate plata i otplate kredita Često postavljana pitanja Cenovnik usluga Erste NetBanking-a Preporučujemo svakom klijentu da pročita ova uputstva i savete.10.NetBanking 3. 7 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. načinima korišćenja usluga koje servis pruža i slično. Moguće je odabrati sledeće : • • • • • • Opšte uslove korišćenja i za građane i za pravna lica Pristupnicu za građane i pristupnicu za pravna lica i preduzetnike Uputstvo za korišćenje servisa za građane i za pravna lica Opis formata datoteka platnog prometa. Ako želite da završite svoj rad na NetBanking-u. možete to učiniti iz svakog od izbora odabirom opcije: • Kraj rada Pri vrhu svakog ekrana nalazi se opcija „Kontakt“. u koji se mogu napisati sva pitanja i nedoumice oko servisa.

o tome će biti objavljena poruka na prijavnom ekranu.Dinarske transakcije • Neproknjižene transakcije • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije . 8 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. 4. Bez obzira na način na koji je nastala transakcija (putem NetBanking-a ili u prodajnom punktu). Pregledi Opcija „Pregledi“ omogućava uvid u stanje i promet na računu.Uzorci Transakcije: Usluge: Prenos između računa Nalog za plaćanje Nalog za oročenje Devizni nalog Izvod prometa po računu Izmene u NetBanking-u Kursna lista Promena lozinke Promena kontakt podataka 4.2012. Pored stanja i prometa po pojedinim računima. korisnici mogu u svakom trenutku pregledati sve svoje transakcije izvršene putem servisa Erste NetBanking. neproknjižene ili stornirane. One nisu proknjižene zbog toga što je datum izvršenja transakcije veći od tekućeg datuma. Neproknjižene su one transakcije koje još nisu proknjižene u bazi podataka. kao i sve tipove transakcija.Salda računa . promena se odmah pojavljuje u prometu po računu i izračunava se novo stanje. odnosno izvršene transakcije su one transakcije koje su proknjižene i u bazi podataka i one se nalaze i u prometima računa na koje su knjižene. Omogućava brz i jednostavan uvid klijenta u transakcije obavljene preko NetBanking-a. . One mogu biti proknjižene.NetBanking Ukoliko je došlo do izmena ili je omogućena nova usluga na NetBanking servisu. Proknjižene. Neproknjižene transakcije se mogu menjati i stornirati.1.Devizne transakcije • Neproknjižene transakcije • Transakcije u likvidaciji • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije . Opcije servisa Uspešnom prijavom servisa postaju dostupne sledeće opcije: Pregledi: .

Svaka od boja ima određeno značenje: • • Crna -> pozitivni saldo računa Crvena -> negativni saldo računa (nedospelo stanje računa) Sa ovog ekrana moguće je pregledati promet po određenom računu. U prikazu su ravnopravno zastupljeni sledeći računi (ako ih klijent poseduje): • • • • • Tekući računi Štedni računi u domaćoj i stranoj valuti Žiro računi u domaćoj i stranoj valuti Oročeni ulozi u domaćoj i stranoj valuti Kreditni računi u domaćoj i stranoj valuti Povratak na informacije o saldima vrši se odabirom opcije „Pregledi“. . 4. Pregled se omogućava postavljanjem pokazivača na broj određenog računa i njegovim odabirom.NetBanking Pregled proknjiženih transakcija može se iskoristiti za izradu nove transakcije na bazi postojeće. To je postupak kojim kopiramo podatke iz postojeće transakcije u novu kojoj možemo promeniti bilo koji od prepisanih podataka. Salda računa Salda računa čine uvodni ekran koji prikazuje popis aktivnih računa klijenta. U prikazu se koriste dve boje za označavanje teksta.1. Na svakom ekranu Pregleda (pri vrhu ekrana. Ovo je praktično rešenje koje može biti i zamena za trajni nalog. odnosno klikom na njega. iza broja korisnika) nalazi se opcija «Štampa » ( ) odabirom koje će se odštampati trenutno prikazani ekran. 9 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012.10. Istu svrhu imaju i uzorci.1.

Prometne transakcije sortirane su opadajućim redosledom.NetBanking Pregled prometa predstavlja sintezu transakcija koje klijentu nedvosmisleno prikazuju promet i promene salda po njegovom računu. kao i iznos u dinarima). od zadnje izvršene transakcije na računu prema starijima. Sa svakom prometnom transakcijom iskazan je saldo računa. sledeći ekran poziva se odabirom tastera „Dole“. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). šifra i iznos u valuti. Na taj se način u svakom trenutku može videti kakav je bio saldo nakon što je nastala transakcija. . Ukoliko želite zadati pregled prometa za određeni period u polja iznad prikazanih transakcija unesite datum i kliknite na taster „Prihvati“. mesto plaćanja.10. broj kartice. Pored navedenih podataka nalazi se i link „Rezervisana sredstva“ koji upućuje na novi ekran s pregledom svih rezervisanih sredstava po transakcijama (gde su za svaku pojedinu transakciju navedeni datum i vreme transakcije. Vraćanje na prethodni ekran 10 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Za sve račune po kojima u trenutku pregleda postoje rezervisana sredstva za koja još nije umanjen saldo na računu. Reč je o transakcijama obavljenim putem platnih kartica na bankomatima i prodajnim mestima koje još nisu teretile račun. ali su za njihov iznos rezervisana sredstva i umanjen raspoloživi iznos. pri dnu ekrana.2012. na prometnoj kartici će se prikazati iznos rezervisanih sredstava i saldo (raspoloživi iznos) umanjen za iznos rezervisanih sredstava.

Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.2012. Ponuđena su sledeća polja: • vremenski period (datum od – do) valutiranja 11 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ovim odabirom prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“.NetBanking ostvariće se odabirom tastera „Gore“. . a neproknjiženih transakcija (npr. 4. Neproknjižene transakcije Pregled neproknjiženih transakcija obuhvata popis svih unesenih. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.2.10.1. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. transakcije s datumom valute većim od trenutnog datuma). odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Ispod tabele s pregledom neproknjiženih transakcija nalazi se „Filter“.

treba da odabere dugme „Isprazni polja“.2012. valuta i iznos na teret s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom. Svaka neproknjižena transakcija se može detaljno pregledati. promenu postojeće transakcije odabirom „Promena“ ili unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom „Unos nove“. Na njemu je moguće izvršiti storno prikazane transakcije odabirom „Storno“. Kombinaciju polja. 12 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. koja će se popuniti. klijent bira sam prema svojim potrebama. jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) broj računa. . Ukoliko klijent želi da odustane od zadatog uslova i zada neki drugi. valuta i iznos u korist s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom. Nakon popunjavanja željenih uslova potrebno je odabrati „Filter“ i prikazaće se samo one neproknjižene transakcije koje zadovoljavaju zadani uslov. jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) vrsta naloga koja može biti: o svi nalozi o prenos između računa o nalog za prenos o nalog za oročenje o okvirni kredit po tekućem računu model i poziv na broj opis transakcije.NetBanking • • • • • • vremenski period (datum od – do) datuma dokumenta broj računa.10. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga.

Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50).NetBanking 4. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće klikom na taster „Unos nove“ ili na osnovu prikazane transakcije izraditi uzorak za pojednostavljeno unošenje svih sledećih klikom na dugme „Uzorak“. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. . Pored broja računa na teret nalazi se polje s ikonom za slanje ispisa transakcije putem elektronske pošte. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Odabirom ove funkcije prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. Ispod tabele s pregledom proknjiženih transakcija nalazi se „Filter“. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.2012. Svaka izvršena transakcija se može detaljno pregledati. Klikom na to polje šalje se e-mail u istoj formi kao i kada se nalog unosi. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga.10.1.3. Proknjižene transakcije Proknjižene transakcije prikazuju popis svih transakcija koje je klijent izvršio putem servisa Erste NetBanking. 13 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

4. broj računa u korist i iznos). kao i one koje više niste mogli stornirati sami već ste za njih mail-om slali zahtev za storniranje na način opisan u prethodnom poglavlju).10.1.rs ili mail-a koji se dobije odabirom «Kontakt») pošalje zahtev za storniranje sa svim potrebnim podacima za navedenu transakciju (ime i JMBG klijenta koji je zadao transakciju. 14 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 4.2012. . izvršavaju momentalno (nakon zadate transakcije stanje na računu se odmah menja). Stornirane transakcije Pregled obuhvata sve stornirane transakcije (one koje ste stornirali sami odabirom dugmeta „Storno“. transakcije se mogu stornirati jedino na način da se putem mail-a (adresa netbanking@erstebank. koje nisu zadate s datumom unapred.NetBanking S obzirom da se sve transakcije. Nakon što se storniranje izvrši. broj računa na teret. klijent se o istom obaveštava putem mail-a.

Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“. Svaka neizvršena transakcija može se detaljno pregledati. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.NetBanking Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). . transakcije koje na datum valute (bilo tekući datum ili datum zadat unapred) nisu mogle biti izvršene zbog nedovoljnog salda na računu. Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani stornirani nalog. čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51.1. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Neizvršene transakcije Pregled obuhvata sve neizvršene transakcije. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“.5. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga.2012. 4.10. Svaka stornirana transakcija može se detaljno pregledati. 15 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Pored ove opcije. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. automatski se brišu sve stornirane transakcije starije od 180 dana (tj. tj. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. kojima je datum valute prošao pre 180 dana). ali samo ako je stariji od 6 meseci. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“. Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana.

4.neizvršene Prikazi obuhvataju sledeće podatke za svaku od prikazanih transakcija: . na preglede: .stornirane .Šifru valute .1.Datum dokumenta .u likvidaciji . ali samo ako je stariji od 6 meseci.proknjižene .10.6. . Pored ove opcije. Devizne transakcije Pregled obuhvata sve devizne transakcije koje je klijent izvršio putem Erste NetBanking servisa.2012. automatski se brišu sve neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj.Evidencioni broj 16 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.neproknjiženih . kao i kod dinarskih.Iznos u valuti . Pregled deviznih transakcija se deli.NetBanking Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani neizvršeni nalog. kojima je datum valute prošao pre 180 dana).

17 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. .NetBanking - Opis transakcije. Pored ove opcije. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.2012. Iz detaljnog pregleda storniranih ili neizvršenih deviznih transakcija. odabirom dugmeta „Brisanje“ možete samostalno obrisati naloge starije od 6 meseci. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. kojima je datum valute prošao pre 180 dana).10. automatski se brišu sve stornirane i neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50).

naziv fonda .broj jedinica .broj računa koji je terećen . Za izradu uzorka potrebno je odabrati „Izrada novog uzorka: Nalog za prenos ili Devizni nalog“ 18 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.cena jedinica . Erste investicioni fondovi Pregled Erste investicionih fondova obuhvata prikaz svih obrađenih kupovina i prodaja investicionih jedinica „Erste Invest“ i stanje predatih zahteva za kupovinom.broj blokiranih jedinica Pregled obuhvata i mogućnost kupovine.Erste Invest.8.2012. Prikaz stanja obuhvata sledeće podatke: . Biranjemem opcije „Kupovina“ili „Prodaja“ otvara se opcija u meniju „Zahtevi“ gde možete kupovati i prodavati jedinice u fondu što je detaljnije opisano u poglavlju Zahtevi .1. 4.7.NetBanking 4.10. Uzorci Uzorci omogućuju jednostavnije i brže popunjavanje naloga jer je većina bitnih podataka već upisana. .1.datum .vrednost jedinica u dinarima . prodaje ili zamene pojedinog udela u fondu. prodajom ili zamenom jedinica u fondovima.

19 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012.10.NetBanking Prikazaće se ekran koji sadrži iste podatke i popunjava se jednako kao i nalog. Pri izradi uzorka obavezno je potrebno popuniti polja „Naziv uzorka“ i „Broj računa na teret“. . ali i dodatno polje: „Naziv uzorka“. Postupak je isti kao i kod popunjavanja naloga. ostala polja su opciona.

Otvoriće se ekran uzorci naloga na osnovu koga možete uneti novi nalog.10. radi se klikom na dugme „Izbor uzoraka“. zbog veće preglednosti i jednostavnijeg pretraživanja. samo aktivni ili samo neaktivni uzorci.2012. Kao dodatna selekcija mogu se zadati svi. 20 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. podeljen na grupe koje se pozivaju odabirom nekog od ponuđenih uslova.NetBanking Pregled uzoraka je. Povratak na meni uzoraka. . Za prikaz određenog uzorka na ponuđenom meniju uzoraka potrebno je odabrati naziv uzorka na levoj strani. Može se sortirati na pregled svih uzoraka naloga.

odabirom „Izrada naloga“ ili deaktivirati uzorak odabirom „Deaktiviranje“. on će biti brisan iz izbora uzoraka. Potrebno je prvo prikazati određeni uzorak tako da se na ekranu unesenih uzoraka odabere „Promena“ s desne strane.2012. Ako postoje nalozi napravljeni na osnovu uzorka koji želite da obrišete. s desne strane uzorka.NetBanking Odabirom „Promena“ s desne strane uzorka. Deaktivirani uzorak može se ponovo aktivirati tako što odaberete „Promena“ s desne strane deaktiviranog uzorka i zatim odaberete „Aktiviranje“. Na osnovu deaktiviranog uzorka više se neće moći praviti novi nalozi. Uneseni uzorci mogu se brisati. prikazaće se svi nalozi napravljeni na osnovu tog uzorka.10. odnosno deaktivirati. otvoriće se ekran uzorka naloga gde nakon izbora „Promena“ možete promeniti unesene podatke. Ovde takođe možete odabrati izradu novog naloga. Nakon što su prikazani svi podaci uzoraka potrebno je odabrati „Deaktiviranje“ i. 21 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. ako po tom uzorku nije napravljen ni jedan nalog. Odabirom „Promet“. . on neće biti obrisan već će se deaktivirati.

Prenosi na teret računa dozvoljeni su za sledeće kategorije: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Iskorišćenog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Dinarskih i deviznih štednih knjižica Kreditnih računa Prenosi u korist dozvoljeni su za račune i u slučaju: • • • • Kreditnog računa u otplati Revolving kreditnih računa Tekućih računa Deviznih računa 22 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2. a u korist trećih osoba u inostranstvu Slanje izvoda prometa po određenom računu putem elektronske pošte 4. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi.1. a račun u korist može biti račun bilo koje treće osobe ako je njegov status u skladu s pravilima Banke. Transakcije Odabirom opcije „Transakcije“ iz zaglavlja.NetBanking 4.2. . Transakcija na teret dozvoljena je sa računa vlasnika kao i sa računa po kojima isti ima punomoć. na levoj strani ekrana otvoriće se popis raspoloživih transakcija sa računima klijenata.10. Putem servisa dostupne su sledeće transakcije: • • • • • Prenos između svih aktivnih računa sa ograničenjima u skladu s pravilima Banke Prenos i plaćanje sa računa klijenta na račune izvan Banke Prenos s računa u korist oročenih uloga po važećim kamatnim stopama Devizne doznake na teret računa klijenata.2012. Prenos između računa Prenos između računa odnosi se na prenos između računa klijenata koji su primarno otvoreni u Banci.

e-mail potvrda se neće slati.valutu u kojoj je račun otvoren. a u slučaju različitih valuta iznos 'u korist' se preračunava po važećem kursu. a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata .Iznos za koji će se odobriti navedeni račun. unosi se ručno. račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili. iznos transakcije 2) Podaci o računu u korist koga će se transakcija izvršiti: .Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši uplata. U slučaju da oba računa pripadaju istom klijentu.Datum izvršavanja transakcije.2012. Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun. Kod naloga s datumom valute unapred. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića. 3) Svrha i datum transakcije: . Napomena: Klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. . Ukoliko uklonite kvačicu. 23 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. . ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu.Opis ili razlog transakcije . . Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos.NetBanking • • Žiro računa Oročenog depozita prilikom formiranja novog oročenog uloga Usluga prenosa u korist računa nije dozvoljena u slučaju: • • • • Otplaćenog kredita u celosti Aktivnog oročenog uloga Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Obrazac naloga podeljen je na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: . Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde nakon što se ona izvrši. Iznos nije potrebno unositi jer se u slučaju podudaranja valuta iznos 'na teret' prepisuje. ukoliko se radi o računu drugog klijenta unutar Banke. 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije nakon njenog sprovođenja.broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos. .Iznos za koji će se teretiti klijentov račun. nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana.broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti plaćanje. transakcija se stavlja u neizvršene.

prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti.NetBanking Nakon što su popunjena sva polja. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije.2012.10. Odabirom dugmeta „Odustani”. odustati od sprovođenja transakcije. . raspoloživi iznos je manji od iznosa transakcije). 24 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Kada su unešeni podaci ispravni. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“ nije moguće menjati ništa od prethodno unesenih podataka. Ukoliko greške postoje (npr. Moguće je jedino izborom „Odustani“. a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji. korisnik se vraća na prethodni ekran. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka.

00 din Iznos .17 na dan 11.2012. : FIZIČKO LICE U korist . . Izvršenje . : 1.07. . 9:42:57h. 25 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Obaveštenje o sprovedenoj transakciji prikazano je u sledećem primeru. .0.01.10. izvršen sa IP adrese:158. : Transakcija je sprovedena Unos trans. : PRENOS Datum valute : 11. : FIZIČKO LICE Partija .234. : 3114983531 Partija: 22265016 Iznos:1. PRENOS IZMEĐU RAČUNA Na teret .01.0. .07. . .NetBanking Na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o sprovedenoj transakciji ukoliko je u poslednjem polju na nalogu postavljena kvačica koje označava slanje e-mail potvrde odmah nakon izvršenja transakcije.234.00 din Protivvrednost: Svrha . . .

EUR. Prodaja deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR. Za menjačke transakcije potrebno je izabrati Transakcije – prenos između računa. ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR. ne popunjava se i iznos na teret) • Svrha naloga: Kupovina deviza • Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) • Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji. • Iznos u korist: Upisati iznos u devizama koji se želi kupiti (ako se popuni iznos u korist. Menjačke transakcije U okviru opcije „prenos između računa“ može se izvršiti kupovina i prodaja deviza.1. ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD 26 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. USD. USD.2. Podržane valute za menjačke poslove su RSD.NetBanking 4. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se kupuje.2012. USD.1. GBP i CHF. . Kupovina deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD • Iznos na teret: Upisati iznos u dinarima koji se želi konvertovati u devize (ako se popuni iznos na teret.10. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se prodaje • Iznos na teret: Upisati iznos u devizama koji se želi konvertovati u dinare (ako se popuni iznos na teret. Prenos sredstava sa konverzijom valute moguć je isključivo na teret dinarskog tekućeg u korist deviznog tekućeg računa i obrnuto.

2. pojavi se poruka „Transakcija je prihvaćena i sprovedena!“ i ukoliko je štiklirana ta opcija stigne potvrda i na e-mail.2012. ne popunjava se i iznos na teret) Svrha naloga: Prodaja deviza Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji. Nalog za plaćanje Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi. Transakcija tereti račun s izabranim datumom valute. . 27 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2.10. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Prenosi su dozvoljeni u korist računa svih pravnih i fizičkih lica.NetBanking • • • • Iznos u korist: Upisati iznos u dinarima koji se želi dobiti (ako se popuni iznos u korist. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa. 4. Nakon uspešno obavljene kupovine ili prodaje deviza.

28 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja. Odabirom „Pravila popunjavanja“ otvoriće se Pravilnik za popunjavanje šifara novčanih tokova u kome je razjašnjeno kako se ovo polje pravilno popunjava . Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun.Iznos za koji će se teretiti klijentov račun. mail potvrde se neće slati. iznos transakcije .datum izvršavanja transakcije.valuta u kojoj je račun otvoren. Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde odmah nakon što se ona izvrši.opis ili razlog transakcije . a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata .2012.broj računa na koji se vrši uplata . .broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata. Ukoliko izbrišete kvačicu.NetBanking Obrazac naloga sastoji se od četiri dela: 1) Podaci o klijentovom računu: . Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.Iznos koji se uplaćuje u korist računa navedenog u ovom delu naloga 3) Opis i datum transakcije: .šifra opisa plaćanja u skladu sa NBS regulativom.naziv uplatioca 2) Podaci o računu u korist kojeg će se izvršiti transakcija: .model i poziv na broj . Račun se bira u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos.10.

umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje. ukoliko klijent nije zadovoljan s transakcijom. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene.2012. Iznos plaćanja se upisuje samo u jedno od ponuđenih polja . U tom slučaju. više nije moguće menjati unesene podatke. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. 29 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Kod naloga s datumom valute unapred. da odustane od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“. a nakon što se ona sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji.ili u polje „Iznos na teret“ ili u polje „Iznos u korist“. Poziv na broj u korist i model određuje učesnik platnog prometa. klijent se vraća na pripremu transakcije.NetBanking Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno). što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. ipak. postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se. nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. Jedina je mogućnost. . potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. Ukoliko greške postoje. dostaviti na e-mail adresu korisnika. Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. Nakon što su popunjena sva polja. Kada su svi podaci ispravni.10. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu.

Za oročene štedne uloge primenjuje se kamatna stopa važeća na prvi dan oročenja.NetBanking Odabirom opcije „Izbor uzorka“ automatski se prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih se može jednostavnije i brže izraditi nalog. Kreiranje oročenog uloga moguće je na rok od 1 mesec i 1 dan do 180 meseci u kategoriji nenamenskih oročenja do neograničenog iznosa. Rok oročenja moguće je zadati i sa dodatnim danima na period oročenja iskazan u mesecima. Tereti se račun s izabranim datumom valute. Nalog za oročenje Formiranje novih oročenih uloga na teret računa klijenata dozvoljeno je isključivo u korist osobe vlasnika računa na teret.3. . ukoliko je na ekranu za unos podataka u poslednjem polju postavljena kvačica za slanje mail potvrde.2. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Opunomoćenja po računu (samo vlasniku računa dozvoljena je ova usluga) Kreditnog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje se skup oročenog uloga unutar kojeg će biti kreirana nova partija oročenog uloga. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa. 4. Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci.10. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa. Nakon uspešno obavljene transakcija klijentu će biti poslata potvrda na e-mail adresu. 30 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012.

mogući izbori su: u dinarima u dinarima uz čvrstu valutnu klauzulu u devizama .tip oročenja – odnosi se na vrstu valute.valutu na teret u kojoj je račun otvoren.broj računa na koji će se prenositi kamata (napomena: za oročenja kraća od godine dana prenos kamate nije moguć) .valuta oročenja – valuta u kojoj se vodi oročeni ulog . iznos transakcije 2) Podaci o iznosu i roku oročenja: .oznaka (DA ili NE) za prenos glavnice po dospeću. a sadrži popis svih klijentovih računa .iznos za koji će se teretiti klijentov račun.period prenosa obračunate kamate u mesecima (kamata po oročenju prenosi se prvog u mesecu) . Broj računa bira se u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos.10.broj klijentovog računa sa kojeg će se izvršiti isplata. . Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.datum oročavanja 31 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.iznos oročenog uloga .NetBanking Nalog za oročenje podeljen je u tri celine: 1) Podaci o klijentovom računu: . . Odgovarajuća opcija bira se u padajućem meniju pored polja za unos. Prevremeno razročenje depozita moguće je napraviti isključivo u filijali Banke uz davanje Ugovora na uvid. Depoziti koji nemaju prenos glavnice na a'vista račun se automatski obnavljaju ukoliko klijent u roku od 8 dana ne podigne oročeni ulog u filijali banke.2012.rok oročenja u mesecima i danima 3) Podaci o karakteristikama oročenja: . .vrsta oročenja standardno oročenje .

Jedina je mogućnost. Nakon što su popunjena sva polja. Kod naloga s datumom valute unapred. nalog će se pokušavati izvršiti tokom naredna dva bankarska dana. Uz unesene podatke na desnoj strani naloga prikazaće se: u prvoj celini: naziv vlasnika računa i iznos njegovog terećenja u drugoj celini: iznos oročenog uloga i naziv vlasnika oročenja u trećoj celini: datumi početka i prestanka trajanja oročenja.10. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu.NetBanking Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. više nije moguće menjati unesene podatke. skup depozita i namena. Kod unosa podataka za aktivnu štednju (proizvod Erste Bank a. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. iznos procenta kamate po oročenju. Novi Sad koji će biti uskoro ponuđen klijentima) polja 'Period prenosa kamate'. Ukoliko se greškom neko od ova tri polja popuni prikazaće se poruka upozorenja: Kada su svi podaci ispravni. .d. Primer zadavanja standardnog oročenja: 32 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 'Račun za prenos' i 'Prenos glavnice po dospeću' se ne popunjavaju. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. odustati od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene. ukoliko klijent nije zadovoljan sa transakcijom. čime se vraća na pripremu transakcije.2012. Ukoliko greške postoje. iznos procenta premije (samo kod aktivne štednje).

. 33 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.NetBanking Primer zadavanja aktivne štednje (proizvod koji će biti uveden uskoro): Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije.2012. a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji i otvaranju nove partije.10.

Svrha Ugovora je da u slučaju prevremenog razročenja klijent ima dokaz o vlasništvu nad oročenim ulogom kojeg je regulisao putem servisa Erste NetBanking.4. Transakcije deviznih doznaka obavljaju se direktno na teret računa fizičkih lica.2012. klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljena potvrda o prenosu. Na ekranu se nalazi dugme „Izbor uzoraka“ odabirom kojeg automatski prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih možete jednostavnije i brže napraviti platni nalog.NetBanking Ukoliko je uspešno obavljena transakcija oročenja. 4. 34 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Devizni nalog Deviznim nalogom sredstva s deviznog računa klijenta mogu se poslati u korist nekog tuđeg deviznog računa u drugoj banci u inostranstvu ili zemlji saglasno Zakonu o deviznom poslovanju.2.10. Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa. . kao i Ugovor o oročenom ulogu s elementima i uslovima iz deklarisanog uloga.

NetBanking Unos podataka u Obrazac deviznog naloga: Instrument plaćanja – obavezno (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući instrument plaćanja) Iznos plaćanja . .10.obavezan - 35 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012.

. 166. roba / usluga koja se plaća može biti namenjena za više korisnika (klijenata) Datum plaćanja (dan. Ako je za Vrstu pokrića odabrano Cesija/Asignacija polje MBR platioca za cesije/asignacije je obavezno. polje matičnog broja se ne popunjava. vrste pokrića određuju se osnovne odrednice za 'pokriće' naloga 70. 121. iznos pokrića. Vrste plaćanja (pokrića) su: • Sve – sa računa se plaća ceo iznos naloga • Iznos – sa računa se plaća samo uneti iznos naloga • Naknada – sa računa se plaća samo naknada • Cesija – umesto računa u kolonu „MBR platioca. Primedba – opciono 36 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Prema važećim odredbama. ako je Osnov plaćanja: 106. 111. druga dva su opciona Troškovi inostrane banke – obavezni (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajuću vrstu troškova) Broj i godina Ugovora iz knjige spoljnotrgovinskog posla (tzv. a u „Partija/žiro“ broj cesije • Asignacija – umesto računa u kolonu „MBR platioca. 169. MBR platioca za cesije/asignacije. 123. 170. ako je osnov plaćanja: 110. a u polje Partija/žiro račun upisuje se broj cesije odnosno broj asignacije. Ako se upiše matični broj. a ako će se SWIFT adresa popuniti ova polja je nepotrebno popunjavati) Broj računa – opciono SWIFT adresa – opciona (vidi Kod banke) Šifra države – obavezna. iznosa.“ upisuje se matični broj korisnika asignacije. broj partije/žiro). Zavisno od odabrane vrste pokrića ostala dva polja se popunjavaju ili ne. ne popunjavaju se polja za tekući račun. godina) – obavezan (polja za unos u desnom uglu imaju strelicu i klikom na nju otvara se meni iz kojeg je potrebno odabrati odgovarajući dan. Ovaj podatak će kod likvidacije osigurati pouzdane podatke za pronalaženje pokrića iznosa na nalogu 70.“ upisuje se matični broj cedenta. valuta pokrića. U koliko se za račun pokrića odabere tekući račun kod Erste banke ili neke druge banke. a to je dodatni ekran unosa stavki naloga) Podaci o plaćanju – obavezan je samo prvi red. broj kontrolnika) – obavezni. U ovim poljima se određuju korisnici robe/usluge. druga dva su opciona Broj računa (IBAN) – opciono Šifra države – obavezna Kod banke . Iako nalog 70 plaća jedan klijent. valuta pokrića naloga treba da bude ista kao i valuta plaćanja. 126.. . mesec i godinu) Polja grupe 17 (valuta. Ovde se određuje raspored sredstava kojima se plaća nalog 70.NetBanking - - - - - - - Valuta iznosa plaćanja – obavezna (polje za unos valute u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući akronim valute) u korist – obavezno je popuniti samo prvi red. a u „Partija/žiro“ broj asignacije Unosom valute. mesec.107 i 170 i to samo za pravna lica Broj kreditne prijave – obavezan. Šifra valute i Iznos su dovoljni za određivanje sa kojeg računa klijent želi platiti nalog 70. ako nije zadana SWIFT adresa (ako je SWIFT adresa zadata. Šifra države je nepotrebna) Osnov plaćanja – obavezan (ako je 999 nalog 70 ima specifikaciju. Polja grupe 16 (matični broj i iznos u valuti) – opciono..2012..obavezno je popuniti prvi red (drugi je opcion) ako će SWIFT adresa ostati prazna. 174.10.

više nije moguće menjati unesene podatke. može to učiniti izborom „Odustani“. potrebno je kliknuti na „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. Kada su svi podaci ispravni.2012. Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno). e-mail potvrda se neće slati. čime se vraća na pripremu transakcije. . prikazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno uneseni podatak koji je potrebno ispraviti. postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se. Automatski je postavljena kvačica za slanje e-mail potvrde odmah nakon što se transakcija izvrši. Ukoliko izbrišete kvačicu. ipak. Izborom „Potvrdi“ na ekranu će se prikazati obaveštenje o odobrenju deviznog platnog naloga. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. Ukoliko klijent ipak želi odustati od naloga. Ukoliko greške postoje.NetBanking Pri dnu obrasca nalazi se oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja.10. Na korisnikovu e-mail adresu stići će obaveštenje o izvršenju deviznog naloga (ukoliko je pri dnu naloga postavljena kvačica u za to predviđeno polje). umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje deviznog naloga. 37 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nakon što su popunjena sva polja. dostaviti na e-mail adresu korisnika.

.NetBanking U nastavku primer popunjenog naloga: 38 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

plaćanja: 01 Doznaka Iznos u valuti: 80. na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o izvršenom deviznom nalogu (ako kvačica nije postavljena. KAISE SWIFT adresa : HAUKDEFF Šifra države : 840 Osn.2. : Mellow Mood Ltd.će biti obrađena.07. : 041125/09540114 Instr.:W04112509540114 Unos trans.X.X. 21000 NOVI SAD ŽIRO-RAČUN: 908-34001-19 DEVIZNI NALOG (Obrazac 70) Broj WEB trn.5. OSLOBOĐENJA 5. .rs 4.00 EUR Protivvr.07.02. Trans. plaćanja : 112 UVOZ ROBA I USLUGA Podaci o plać.izvršen sa IP adrese:XXX. .NetBanking Ukoliko je u poslednjem polju naloga postavljena kvačica. Budapest Broj računa .6 RSD Kod banke .6 Datum valute : 07. :HAUCK UND AUFHAEUSER PRIVAT BANKIER FRANKFURT AM MAIN.XX na dan 07. 39 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Izvod prometa po računu Ekran izvoda prometa po računu služi za preuzimanje datoteka s izvodima sa NetBanking servera. Barros ter 15.: FAKTURA 3205587238 Trošak ino-ban: Na teret korisnika Iznos u RSD: 6453.02. .br. : HU52107000240459390850100002 Šifra države : 348 HUNGARY 6453.: U korist . 9:56:48h Trans.izvršio: XXXXXXXX XXXXXXX (0000020) Poslano na: xxxxxxxxxĐxxxx. Primer: ERSTEBANK NOVI SAD BUL. e-mail sa potvrdom neće biti dostavljen). : Trans. Izvršenje .10. H-1077 Budapest.2012.

2012. Stavke se.10. mogu sortirati knjigovodstvenim (prvo dugovne. . E-mail će u prilogu sadržati traženi izvod prometa u Excel tabeli koja. zavisno od izbora. valute u kojoj je račun otvoren i datuma prenosa (od datuma . izgleda kao u sledećem primeru. Sortiranje se može izvršiti po datumu valute ili obrade. takođe. Ukoliko ste za način dostave odabrali „Fax“ traženi izvod prometa po računu izaći će na vašem fax uređaju (trenutno ova opcija nije omogućena). primanje izvoda u elektronskom formatu putem elektronske pošte primanja izvoda elektronskom poštom u Excel tabeli ili HTML formatu primanje izvoda na fax (za sada neaktivno) MT 940 Nakon što su svi podaci popunjeni potrebno je odabrati «Prenos». kada se otvori i kada se podese veličine polja. Ukoliko ste za način dostave odabrali npr. 40 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.NetBanking Na ekranu se nalaze polja za određivanje računa za koji se želi izvod. zatim potražne) ili hronološkim redom.do datuma). „Mail (Excel)“ na ekranu će se prikazati poruka o slanju izvoda na Vašu e-mail adresu. Postoji mogućnost izbora načina dostave izvoda prometa.

3. Nakon što su popunjena sva potrebna polja. Nakon pojavljivanja 41 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka.1.1. Zahtevi 4. . pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti.1. Potrebno je označiti fond za koji želite da kupite investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga. Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte. nakon provere pojaviće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unetih podataka i odobrenje odabrane usluge. Sve informacije o stanju i kretanjama investicionih jedinica mogu se dobiti na www. Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi.NetBanking 4.3. Kupovina investicionih jedinica Obrazac za kupovinu investicionih jedinica omogućuje bržu i jednostavniju kupovinu investicionih jedinica fonda Erste Invest. Da bi se mogle kupovati i prodavati investicione jedinice putem NetBankinga prvo se mora sklopiti ugovor u banci.ersteinvest. prodaju ili zamenu jedinica u fondovima Erste Investa. Napomena se ne mora popuniti. Banka koja stoji iza Erste investicionog fonda je Erste & Steiermarkische Bank dd.3.rs 4. Erste Invest Na NetBankingu omogućeno je popunjavanje zahteva za kupovinu. Ako su svi podaci ispravni.2012.10. Ukoliko greške postoje.

2012.10. UKOLIKO NISTE ODMAH IZVRŠILI UPLATU. . . MOLIMO VAS DA PRI UPLATI UPIŠETE SLEDEĆE PODATKE: Uplatilac . : PETAR PETROVIĆ Broj računa u korist . . Nezavisno od toga da li ste odmah izvršili uplatu ili ne. više nije moguće menjati unete podatke. . Nakon što potvrdite željeni ulog prikazaće se sledeća poruka: Ukoliko želite odmah da izvršite uplatu. 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA KUPOVINU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTE BALANCED JE PRIMLJEN. Ukoliko klijent ipak želi da odustane. : 205-20070 42 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. odaberite „OK“ i prikazaće se već popunjen nalog za plaćanje. . .NetBanking crvenog „Potvrdi“. može to učiniti biranjem „Odustani“. Ukoliko ne želite odmah izvršiti uplatu. odaberite „Cancel“. Uplatu možete izvršiti i naknadno. Kao račun na teret automatski je ponuđen vaš tekući račun (možete umesto njega odabrati i neki drugi račun iz padajućeg menija). na e-mail ćete dobiti obaveštenje o učinjenom: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR. UKOLIKO STE ODMAH IZVRŠILI UPLATU. DOBIĆETE POTVRDU O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI NA E-MAIL ADRESU. 5.

Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte. Ukoliko želite da 43 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . . 4.2. . Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi. . .: 97 7516089678100710101 Svrha . . . . iz Erste Investa ćete mail-om dobiti potvrdu o vlasništvu.10. . .NetBanking Iznos . DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL.: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank. 021-423-364 Kupovinu fonda izvršio .1. . Potrebno je označiti fond za koji želite da prodate investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga ili broj investicionih jedinica.ERSTEBALANCED POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE UPLATE. . Prodaja investicionih jedinica Obrazac za prodaju investicionih jedinica omogućava prodaju udela u nekom od fondova Erste Investa bez potrebe za dolaskom u banku. .kontaktĐerstebank. .2012.: 50. .00 RSD Poziv na broj u korist.3. .: KUPOVINA INVESTICIONIH JEDINICA .rs DANA OD Nakon izvršene uplate u roku od 7 dana. . . . .

Navedeni račun se može promeniti. pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti.kontaktĐerstebank. prikazaće se sledeća poruka: Na e-mail će stići obaveštenje o primljenom zahtevu za prodaju: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR. Nakon što su popunjena sva potrebna polja. Napomena se ne mora popuniti. Ukoliko greške postoje. SREDSTVA ĆE VAM BITI ISPLAĆENA U ROKU OD 7 DANA NA RAČUN BROJ 340000003300012345 POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE ISPLATE. potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL. Nakon izvšene uplate takođe ćete dobiti e-mail poruku. Nakon što potvrdite prodaju uloga. . 021-423-364 Prodaju fonda izvršio. 5. 44 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. .10. već je dovoljno samo štiklirati opciju „prodaja svih investicionih jedinica“ .rs DANA OD U roku od 7 dana od predaje zahteva za prodaju investicionih jedinica izvršiće se uplata na naznačeni račun. .00 RSD JE PRIMLJEN. . 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA PRODAJU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTEBALANCED NA IZNOS OD 50.NetBanking prodate sve investicione jedinice koje posedujete nije potrebno niti upisivati iznos u dinarima niti broj investicionih jedinica.: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank.2012. Kao račun u korist kog će leći sredstva od prodaje investicionih jedinica unapred stoji upisan tekući račun.

Kursna lista Odabirom opcije „Kursna lista“ prikazaće se kursna lista važeća na taj dan. Izmene u NetBanking-u Izbor obuhvata popis poslednjih izmena. Naziv svake pojedine izmene ispisan je u obliku linka odabirom kojeg se otvara kratko pojašnjenje navedene izmene. a tu je i lista izmena vezanih za funkcionisanje NetBanking servisa. poboljšanja i novih funkcionalnosti implementiranih u NetBanking servis. Usluge omogućavaju prikaz kursne liste. nudi se mogućnost promene lozinke i kontakt podataka.2012. 45 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2.4.4. Usluge su isključivo informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u neke druge svrhe. . Za poslednju izmenu.NetBanking 4. automatski je otvoreno i njeno pojašnjenje. 4.1. 4.10.4. Usluge U sklopu servisa Erste NetBanking klijentima stoje na raspolaganju još neke dodatne usluge.

4. 46 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ova opcija nalazi se ispod kursne liste.2012.3. treba da odabere „Print“. Promena lozinke Korisnik ima mogućnost da proizvoljno menja svoju lozinku u bilo kom trenutku. Nakon podešavanja parametara po želji klijenta i izbora „OK“ kursna lista će se odštampati na klijentovom štampaču.NetBanking Ukoliko klijent želi ispis kursne liste na svoj štampač.4.10. Odabirom ove opcije prikazaće se okvir za podešavanje načina štampanja. .

Promena kontakt podataka Omogućena je promena osnovnih korisnikovih kontakt podataka. % i slično. Dodatno je omogućeno definisanje načina primanja e-mail potvrda o izvršenim transakcijama. Korisniku je omogućena promena adrese.mail-ovi sa potvrdama se ne šalju 47 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 4. .4. koji se mogu definisati u jednom od sledeća tri oblika: . ali ne sme obuhvatati specijalne znakove kao što su č. š. Nakon unosa lozinki potrebno je odabrati „Promeni“ ili pritisnuti „Enter“ na tastaturi. . Promena se obavlja odmah i već kod prve sledeće prijave na sistem treba uneti novu lozinku. ž.2012.4.10. ali samo za komunikaciju s Bankom pri korišćenju usluge NetBanking-a. Radi potvrde nove lozinke u polje ''Potvrdite lozinku'' unesite ponovo novu lozinku. kada to klijent poželi.. automatski se nudi opcija za promenu lozinke.NetBanking Kod prve prijave. e-mail adrese za slanje potvrda o izvršenim transakcijama i izvodima preko NetBankinga i telefonskih brojeva za kontakt NetBanking korisničke podrške. Lozinka mora imati najmanje šest znakova. a zatim u polje ''Nova lozinka'' proizvoljnu novu lozinku. Unesene lozinke su zbog zaštite tajnosti podataka skrivene i umesto njih su prikazane tačkice. Sve sledeće promene mogu se izvršiti u toku rada na servisu. Promena lozinke obavlja se na način da u polje ''Vaša stara lozinka'' upišete trenutno važeću.

Podaci će se prekontrolisati i ukoliko postoji neki nelogični podatak program će porukom upozoriti na grešku. računa vezanih za poklon karticu i kredita postavljanjem kvačica u za to predviđena polja „Pregled partija kredita“. „Visa poklon kartica“ i „Pregled partija oročenja“.mail-ovi s potvrdama se šalju samo nakon izvršenja transakcije Podrazumevano je odabrana opcija slanja mail-ova s potvrdama i nakon unosa i nakon izvršenja transakcije.NetBanking mail-ovi sa potvrdama se šalju nakon unosa transakcije i nakon njenog izvršenja (u slučaju transakcija zadatih sa datumom unapred) . Ukoliko ste na ovom izboru definisali da se mail-ovi s potvrdama ne šalju. klikne na dugme „Proveri“. nakon što se izmene željeni podaci. Tek nakon što se klikne na ovu tipku. Pored navedenih podataka. kod unošenja pojedine transakcije uvek možete postaviti kvačicu u posljednje polje na ekranu s nalogom za unos kako bi vam na e-mail adresu došla potvrda za upravo zadatu transakciju.10. Osnovni pregled moguće je proširiti pregledom računa oročenja.2012. omogućena je i samostalna promena opsega pregleda računa. podaci će biti promenjeni u bazi. . Promena kontakt podataka radi se na tako da se. Nakon što su svi podaci ispravno uneseni dugme „Proveri“ će postati crvene boje i pisaće „Potvrdi“. 48 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

tada ti računi moraju biti vezani za osobu koja ugovara uslugu tj. Preneta sredstva (kusur) uvek će biti manja od izabranog iznosa.2012. Platna kartica kojom ce se realizovati prenos sredstava moze biti izdata uz: • omladinski tekući račun • tekući račun • devizni račun • kreditni račun MASTERCARD • račun VISA GOLD Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci.…).4. ukupno zaduženje računa (za POS transakciju i kusur) mora biti deljivo sa izabranim iznosom. izabrani iznos mora biti deljiv sa 50 (primer izabranih iznosa: 50. Moguće je ugovoriti maksimalno jednu uslugu Kusur štednja po jednoj platnoj kartici.5. ovlašćeno lice ili zakonski zastupnik računa u korist. Izabrani račun u korist može biti: • Avista(štedni dinarski račun) • Avista(štedni devizni račun) EUR • Aktivna štednja u RSD i EUR • Dečija oročena štednja u RSD i EUR • Dečija štednja po viđenju u RSD i EUR • Devizni tekući račun EUR • Račun banke otvoren za humanitarne svrhe Ukoliko su računi u korist devizni računi. Ukoliko se prenosi kusur. Ugovorena Usluga se neće izvršiti u slučaju: • • • • • Nedovoljnog salda na računu Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje po kom modelu će se prenositi sredstva: • Izborom procenta od POS transakcije • Izborom maksimalnog iznosa(samo uz dinarske račune) U slučaju prenosa sredstava do izabranog iznosa. 200. 49 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 100. . 150.10.NetBanking 4. Kusur štednja U okviru opcije „Kusur stednja“ može se izvršiti ugovaranje usluge koja će pružiti mogućnost klijentima da koristeći platnu karticu za plaćanje na POS terminalima uvećavaju oročenu štednju. klijent mora biti vlasnik.

50 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. klijentu se prilikom knjiženja POS transakcije u navedenom procentualnom iznosu prenose sredstva sa računa uz koji je izdata kartica na odabrani račun. .4.5. • Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši prenos sredstava. a sadrži popis svih klijentovih računa na teret kojih se može otvoriti usluga • broj kartice koja je vezana za odabrani račun • valutu u kojoj je račun otvoren. Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. a kod deviznog (u EUR) samo model prenosa u procentima 4) Podaci o računu u korist • broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti prenos sredstava.NetBanking U slučaju prenosa sredstava na željeni račun uz izbor procenta. Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. se može uneti željeni dinarski račun ručno. Ugovaranje nove usluge Obrazac je podeljen na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: • broj računa sa kojeg će se prebaciti „kusur“ na račun štednje. Mogući izbori su: • procenat • iznos Kod dinarskih računa su moguća oba modela prenosa. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.2012. 4. kusur je procentualni iznos od proknjižene POS transakcije.1. Račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili. Dakle. 2) Aktivnost usluge: • prilikom ugovaranja automatski je uključena usluga 3) Podaci o načinu prenosa sredstava i iznosu.

Klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljen Ugovor o otvaranju usluge. 51 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa.2012. .NetBanking Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava ugovaranje usluge.

Na njemu je moguće izvršiti promenu postojeće usluge odabirom „Promena“. Izborom određene usluge prikazaće se isti ekran kao kod unosa usluge. zatvaranje prikazane usluge odabirom „Zatvaranje“. odabranom načinu prenosa.4.10. ili unos nove usluge odabirom „Unos nove“ kao i pregled prenesenih sredstava odabirom „Prenesena sredstva“. o ugovorenim uslugama. . statusu Svaka usluga se može detaljno pregledati. Pregled postojećih usluga Opcija omogućava brz i jednostavan uvid klijenta usluge.2012.5.2.NetBanking 4. 52 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful