NetBanking

PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE NETBANKING SERVISA
Računi građana ERSTE BANK a.d. Novi Sad

Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public

18.10.2012.

NetBanking

Sadržaj:
1. Uopšteno ............................................................................................................. 3 2. Prijava ................................................................................................................. 4 3. Osnovne informacije............................................................................................ 7 4. Opcije servisa ...................................................................................................... 8 4.1. Pregledi ............................................................................................................... 8 4.1.1. Salda računa .................................................................................................... 9 4.1.2. Neproknjižene transakcije............................................................................... 11 4.1.3. Proknjižene transakcije................................................................................... 13 4.1.4. Stornirane transakcije ..................................................................................... 14 4.1.5. Neizvršene transakcije.................................................................................... 15 4.1.6. Devizne transakcije......................................................................................... 16 4.1.7. Erste investicioni fondovi ................................................................................ 18 4.1.8. Uzorci ............................................................................................................. 18 4.2. Transakcije ........................................................................................................ 22 4.2.1. Prenos između računa.................................................................................. 22 4.2.1.1. Menjačke transakcije .............................................................................. 26 4.2.2. Nalog za plaćanje .......................................................................................... 27 4.2.3. Nalog za oročenje.......................................................................................... 30 4.2.4. Devizni nalog ................................................................................................. 34 4.2.5. Izvod prometa po računu ............................................................................... 39 4.3. Zahtevi............................................................................................................... 41 4.3.1. Erste Invest.................................................................................................... 41 4.3.1.1. Kupovina investicionih jedinica ................................................................ 41 4.3.1.2. Prodaja investicionih jedinica .................................................................. 43 4.4. Usluge ............................................................................................................... 45 4.4.1. Izmene u NetBanking-u .................................................................................. 45 4.4.2. Kursna lista..................................................................................................... 45 4.4.3. Promena lozinke ............................................................................................. 46 4.4.4. Promena kontakt podataka............................................................................. 47 4.4.5. Kusur štednja.................................................................................................. 49 4.4.5.1. Ugovaranje nove usluge .......................................................................... 50 4.4.5.2. Pregled postojećih usluga ....................................................................... 52

2
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

1. Uopšteno
Servis Erste NetBanking omogućava pristup računima klijenta u banci 24 sata dnevno svakog dana u nedelji. Pristup je moguć sa bilo kog mesta u svetu gde klijent može pristupiti Internetu (uključujući i javna mesta kao što su hoteli, Internet kafići i sl.). Potrebno je samo se posetiti web stranicu Banke na adresi: http://www.erstebank.rs

Nakon što se klijent konektovao na stranicu Banke, treba odabrati „NetBanking“ (obeleženo na gornjoj slici). Prikazaće se prva stranica prijave. Po prijavi na servis, klijent vidi listu svih svojih računa, među kojima su i oni za koje je samo ovlašćen. Klikom na neki od računa, dobija se uvid u celokupan promet po tom računu. Sve napravljene transakcije (bez obzira na to da li su urađene preko NetBankinga ili u prodajnom punktu) se odmah odražavaju na stanje na računu.

3
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

2. Prijava
Na desnoj strani prijavnog ekrana nalazi se engleska zastavica, odabirom koje će se ceo NetBanking servis prebaciti na engleski jezik. Za vreme dok je aktivna engleska verzija servisa, biće prikazana srpska zastavica. Prijava na servis Erste NetBanking vrši se u dva koraka. Prvi korak predstavlja unošenje korisničkog imena i lozinke u polja predviđena za to. Korisničko ime i lozinka klijentu se dodeljuju neposredno nakon predavanja pristupnice radniku banke koji klijenta administrira. U polje «Korisničko ime» upisuje se korisničko ime klijenta, koje mu je dodelila Banka. Uz korisničko ime, potrebno je (pri prvoj prijavi) uneti i inicijalnu lozinku koju, takođe, klijentu dodeljuje Banka. Inicijalna lozinka sastoji se od početnih slova imena i prezimena korisnika i osam slučajno generisanih brojeva. Kod prve prijave, automatski se nudi opcija za promenu lozinke. Sve sledeće promene lozinke mogu se izvršiti u opciji „Usluge“ koja će biti opisana u daljem tekstu. Lozinka ne sme biti kraća od 6 karaktera i ne sme sadržati specijalne znakove. Pod specijalne znakove ubrajamo i naša slova (ČĆĐŠŽ). Prilikom unosa Korisničkog imena i Lozinke vodite računa da ih unosite tačno onako kako su određeni. Pri tome, prvenstveno, mislimo na veličinu slova (mala ili velika) i saglasno tome uključite „Caps Lock“ na vašoj tastaturi. Potrebno je i uočiti razliku između slova O i cifre 0. U slučaju deset neuspešnih unosa korisničkog imena, onemogućuje se pristup sa IP adrese sa koje pokušaji dolaze. Ako klijent ponovo pokuša da se prijavi na servis, situacija se ponavlja. U slučaju tri pokušaja unosa neispravne lozinke, automatski se blokira usluga za identifikovanog korisnika preko korisničke šifre. Tada se korisnik mora javiti Banci kako bi mu usluga bila aktivirana.

Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, generišu se novo korisničko ime i nova lozinka. Ako je korisnik neaktivan na NetBankigu više od 10 minuta, sistem prekida vezu i traži novu prijavu. Isto bi se dogodilo i u slučaju da je došlo do kontrolisanog ili nekontrolisanog gašenja programa na strani servera Banke. Nakon što su sva polja popunjena, pritisnite „Enter“ na tastaturi ili odaberite „Prijava“.

4
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

NetBanking

Nakon uspešno obavljene prijave, korisnik će dobiti potvrdu o prijavi na svoju e-mail adresu.

Ukoliko neki od unesenih podataka nije ispravan, na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na tu neispravnost. Nakon što pročitate poruku odaberite „OK“, ispravite pogrešno upisani podatak i potvrdite sa „Prijava“.

Na prijavnom ekranu nalazi se i funkcija „Blokada“ koja omogućava klijentima da sami blokiraju uslugu odnosno pristup sistemu, ukoliko posumnjaju da je neko doznao njihovu lozinku. Blokiranje se obavlja tako što se unese korisničko ime klijenta i odabere „Blokada“. Nakon ovog postupka onemogućava se svaka prijava na sistem. Deblokada usluge može se ostvariti samo ličnim odlaskom klijenta u Banku. Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, klijent će na svoju mail adresu dobiti pismo s novim korisničkim imenom i novom lozinkom. Nakon uspešne prijave promenite početnu vrednost lozinke. Unos „TAN-a“, odnosno sigurnosnog ključa predstavlja drugi deo prijave. Svaki klijent NetBanking-a od Banke dobija na kućnu adresu, putem pošte, karticu s matricom sigurnosnih ključeva (TAN-ova). U naslovnom delu prijave nalazi se redni broj tabele s TAN-ovima i uputstvo o lokaciji TAN-a u matrici (red, kolona). Vrednost TAN-a s pozicije navedene u naslovnom delu upisuje se u predviđeno polje. Na primer, ako u zahtevu piše: „Upišite TAN. Tablica: [1234567] (red: 3, kolona: D)“, pronađite vrednost TAN-a iz reda 3 i kolone D i unesite ga u polje.

5
Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.2012.

Sve dok je u zaglavlju ekrana naveden broj stare tabele. ona je i važeća. Kod svake nove prijave biće potrebno upisati neki drugi broj iz TAN tabele. 6 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ukoliko klijent sumnja da je neko neovlašćeno došao u posed njegove tabele s TAN-ovima ili je istu izgubio. Novi Sad i stanje na njima.2012.d. kliknite na Yes. Ukoliko je uneseni „TAN“ neispravan na ekranu će se pojaviti poruka koja ukazuje na neispravnost upisanog podatka. Ukoliko se po prijavi na sistem pojavi prozor sa pitanjem da li želite prikaz „nebezbednih“ elemenata stranice. Od tada stara tabela postaje nevažeća i klijent treba da unosi TAN-ove iz nove tabele.10. Nakon unosa sigurnosnog ključa u polje „TAN“ kliknite na „Prijava“ kako biste potvrdili uneseno. Nakon provere ispravnosti „TAN-a“ prikazaće se svi vaši računi u Erste Bank a. treba to da prijavi Banci i naruči novu. . Nova TAN tabela ne mora početi da važi istog dana kada je klijent primio. Nova tabela počinje da važi kada se u zaglavlju umesto broja stare prikaže broj nove tabele.NetBanking Svaka tabela ima određeni broj TAN-ova. Brojevi se mogu ponavljati.

u koji se mogu napisati sva pitanja i nedoumice oko servisa. Njenim odabirom prikazaće se e-mail naslovljen na Banku. Ako želite da završite svoj rad na NetBanking-u. za slanje deviznih doznaka.NetBanking 3. Moguće je odabrati sledeće : • • • • • • Opšte uslove korišćenja i za građane i za pravna lica Pristupnicu za građane i pristupnicu za pravna lica i preduzetnike Uputstvo za korišćenje servisa za građane i za pravna lica Opis formata datoteka platnog prometa. . možete to učiniti iz svakog od izbora odabirom opcije: • Kraj rada Pri vrhu svakog ekrana nalazi se opcija „Kontakt“. prijavi na servis.10. isplate plata i otplate kredita Često postavljana pitanja Cenovnik usluga Erste NetBanking-a Preporučujemo svakom klijentu da pročita ova uputstva i savete. Osnovne informacije Prijavni ekran svakom korisniku pruža osnovne informacije o servisu. načinima korišćenja usluga koje servis pruža i slično.2012. 7 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.

10. o tome će biti objavljena poruka na prijavnom ekranu. One mogu biti proknjižene. .Devizne transakcije • Neproknjižene transakcije • Transakcije u likvidaciji • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije .NetBanking Ukoliko je došlo do izmena ili je omogućena nova usluga na NetBanking servisu. Pregledi Opcija „Pregledi“ omogućava uvid u stanje i promet na računu. Opcije servisa Uspešnom prijavom servisa postaju dostupne sledeće opcije: Pregledi: . Proknjižene. kao i sve tipove transakcija. promena se odmah pojavljuje u prometu po računu i izračunava se novo stanje. korisnici mogu u svakom trenutku pregledati sve svoje transakcije izvršene putem servisa Erste NetBanking.Dinarske transakcije • Neproknjižene transakcije • Proknjižene transakcije • Stornirane transakcije • Neizvršene transakcije . Neproknjižene transakcije se mogu menjati i stornirati. odnosno izvršene transakcije su one transakcije koje su proknjižene i u bazi podataka i one se nalaze i u prometima računa na koje su knjižene. Pored stanja i prometa po pojedinim računima.Uzorci Transakcije: Usluge: Prenos između računa Nalog za plaćanje Nalog za oročenje Devizni nalog Izvod prometa po računu Izmene u NetBanking-u Kursna lista Promena lozinke Promena kontakt podataka 4. One nisu proknjižene zbog toga što je datum izvršenja transakcije veći od tekućeg datuma. neproknjižene ili stornirane.1. Bez obzira na način na koji je nastala transakcija (putem NetBanking-a ili u prodajnom punktu).Salda računa . 4. 8 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012. Omogućava brz i jednostavan uvid klijenta u transakcije obavljene preko NetBanking-a. Neproknjižene su one transakcije koje još nisu proknjižene u bazi podataka.

. 4. U prikazu se koriste dve boje za označavanje teksta. Ovo je praktično rešenje koje može biti i zamena za trajni nalog. Pregled se omogućava postavljanjem pokazivača na broj određenog računa i njegovim odabirom.10. Salda računa Salda računa čine uvodni ekran koji prikazuje popis aktivnih računa klijenta. iza broja korisnika) nalazi se opcija «Štampa » ( ) odabirom koje će se odštampati trenutno prikazani ekran. To je postupak kojim kopiramo podatke iz postojeće transakcije u novu kojoj možemo promeniti bilo koji od prepisanih podataka. U prikazu su ravnopravno zastupljeni sledeći računi (ako ih klijent poseduje): • • • • • Tekući računi Štedni računi u domaćoj i stranoj valuti Žiro računi u domaćoj i stranoj valuti Oročeni ulozi u domaćoj i stranoj valuti Kreditni računi u domaćoj i stranoj valuti Povratak na informacije o saldima vrši se odabirom opcije „Pregledi“. 9 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012.1. odnosno klikom na njega. Istu svrhu imaju i uzorci.1. Na svakom ekranu Pregleda (pri vrhu ekrana.NetBanking Pregled proknjiženih transakcija može se iskoristiti za izradu nove transakcije na bazi postojeće. Svaka od boja ima određeno značenje: • • Crna -> pozitivni saldo računa Crvena -> negativni saldo računa (nedospelo stanje računa) Sa ovog ekrana moguće je pregledati promet po određenom računu.

10. Pored navedenih podataka nalazi se i link „Rezervisana sredstva“ koji upućuje na novi ekran s pregledom svih rezervisanih sredstava po transakcijama (gde su za svaku pojedinu transakciju navedeni datum i vreme transakcije.NetBanking Pregled prometa predstavlja sintezu transakcija koje klijentu nedvosmisleno prikazuju promet i promene salda po njegovom računu. od zadnje izvršene transakcije na računu prema starijima. Na taj se način u svakom trenutku može videti kakav je bio saldo nakon što je nastala transakcija. Prometne transakcije sortirane su opadajućim redosledom. šifra i iznos u valuti. na prometnoj kartici će se prikazati iznos rezervisanih sredstava i saldo (raspoloživi iznos) umanjen za iznos rezervisanih sredstava. Reč je o transakcijama obavljenim putem platnih kartica na bankomatima i prodajnim mestima koje još nisu teretile račun. mesto plaćanja. sledeći ekran poziva se odabirom tastera „Dole“. pri dnu ekrana. Sa svakom prometnom transakcijom iskazan je saldo računa. . Vraćanje na prethodni ekran 10 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. ali su za njihov iznos rezervisana sredstva i umanjen raspoloživi iznos. kao i iznos u dinarima). Za sve račune po kojima u trenutku pregleda postoje rezervisana sredstva za koja još nije umanjen saldo na računu. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50).2012. Ukoliko želite zadati pregled prometa za određeni period u polja iznad prikazanih transakcija unesite datum i kliknite na taster „Prihvati“. broj kartice.

a neproknjiženih transakcija (npr. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.2012.1. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Neproknjižene transakcije Pregled neproknjiženih transakcija obuhvata popis svih unesenih. .10. Ispod tabele s pregledom neproknjiženih transakcija nalazi se „Filter“.NetBanking ostvariće se odabirom tastera „Gore“. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.2. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. 4. Ovim odabirom prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. transakcije s datumom valute većim od trenutnog datuma). odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. Ponuđena su sledeća polja: • vremenski period (datum od – do) valutiranja 11 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51.

jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) vrsta naloga koja može biti: o svi nalozi o prenos između računa o nalog za prenos o nalog za oročenje o okvirni kredit po tekućem računu model i poziv na broj opis transakcije. Svaka neproknjižena transakcija se može detaljno pregledati. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga.NetBanking • • • • • • vremenski period (datum od – do) datuma dokumenta broj računa. treba da odabere dugme „Isprazni polja“. . promenu postojeće transakcije odabirom „Promena“ ili unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom „Unos nove“. Na njemu je moguće izvršiti storno prikazane transakcije odabirom „Storno“. klijent bira sam prema svojim potrebama.2012. valuta i iznos u korist s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom. jednakih ili većih od unesenog ili jednakih ili manjih od unesenog (vrsta prikaza bira se na padajućem meniju ispred polja za unos iznosa) broj računa. Kombinaciju polja. Nakon popunjavanja željenih uslova potrebno je odabrati „Filter“ i prikazaće se samo one neproknjižene transakcije koje zadovoljavaju zadani uslov. Ukoliko klijent želi da odustane od zadatog uslova i zada neki drugi. koja će se popuniti. 12 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. valuta i iznos na teret s mogućnošću prikaza iznosa jednakih unesenom.

Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu.2012. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. . Ispod tabele s pregledom proknjiženih transakcija nalazi se „Filter“. Svaka izvršena transakcija se može detaljno pregledati. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće klikom na taster „Unos nove“ ili na osnovu prikazane transakcije izraditi uzorak za pojednostavljeno unošenje svih sledećih klikom na dugme „Uzorak“. Proknjižene transakcije Proknjižene transakcije prikazuju popis svih transakcija koje je klijent izvršio putem servisa Erste NetBanking.NetBanking 4. Pored broja računa na teret nalazi se polje s ikonom za slanje ispisa transakcije putem elektronske pošte.1. 13 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. Klikom na to polje šalje se e-mail u istoj formi kao i kada se nalog unosi. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana.3. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Odabirom ove funkcije prikazaće se ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove.

broj računa u korist i iznos). transakcije se mogu stornirati jedino na način da se putem mail-a (adresa netbanking@erstebank. koje nisu zadate s datumom unapred. broj računa na teret. kao i one koje više niste mogli stornirati sami već ste za njih mail-om slali zahtev za storniranje na način opisan u prethodnom poglavlju). .NetBanking S obzirom da se sve transakcije. 14 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Stornirane transakcije Pregled obuhvata sve stornirane transakcije (one koje ste stornirali sami odabirom dugmeta „Storno“.1. Nakon što se storniranje izvrši. 4. klijent se o istom obaveštava putem mail-a.rs ili mail-a koji se dobije odabirom «Kontakt») pošalje zahtev za storniranje sa svim potrebnim podacima za navedenu transakciju (ime i JMBG klijenta koji je zadao transakciju. izvršavaju momentalno (nakon zadate transakcije stanje na računu se odmah menja).10.2012.4.

Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“. Pored ove opcije. Na njemu je moguće izvršiti unos nove transakcije na bazi postojeće odabirom dugmeta „Unos nove“. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga.5. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“.10. Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“. kojima je datum valute prošao pre 180 dana). Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani stornirani nalog. Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. transakcije koje na datum valute (bilo tekući datum ili datum zadat unapred) nisu mogle biti izvršene zbog nedovoljnog salda na računu. Neizvršene transakcije Pregled obuhvata sve neizvršene transakcije. Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“.NetBanking Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50).2012. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. automatski se brišu sve stornirane transakcije starije od 180 dana (tj. Izborom određene transakcije prikazaće se isti ekran kao kod unosa naloga. ali samo ako je stariji od 6 meseci. Ispod tabele s pregledom storniranih transakcija nalazi se „Filter“. tj. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. 15 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. Svaka stornirana transakcija može se detaljno pregledati. Svaka neizvršena transakcija može se detaljno pregledati. 4. čijim odabirom će se prikazati ekran koji sadrži polja čijim se popunjavanjem prikaz može suziti samo na one transakcije koje zadovoljavaju određene uslove.1.

u likvidaciji . Devizne transakcije Pregled obuhvata sve devizne transakcije koje je klijent izvršio putem Erste NetBanking servisa.1.neizvršene Prikazi obuhvataju sledeće podatke za svaku od prikazanih transakcija: .Iznos u valuti .2012.NetBanking Odabirom dugmeta „Brisanje“ može se obrisati prikazani neizvršeni nalog. na preglede: . .neproknjiženih .proknjižene .stornirane .Šifru valute . 4.10. kojima je datum valute prošao pre 180 dana). Pregled deviznih transakcija se deli.Evidencioni broj 16 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. kao i kod dinarskih. Pored ove opcije.Datum dokumenta . ali samo ako je stariji od 6 meseci.6. automatski se brišu sve neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj.

Iz detaljnog pregleda storniranih ili neizvršenih deviznih transakcija. Pored ove opcije.2012. kojima je datum valute prošao pre 180 dana). Ove dve funkcije su neaktivne sve dok se ne ispuni uslov za njihovu upotrebu. odabirom dugmeta „Brisanje“ možete samostalno obrisati naloge starije od 6 meseci. sledeći ekran poziva se klikom na dugme „Dole“ pri dnu ekrana. odnosno sve dok je popis transakcija manji od 51. . automatski se brišu sve stornirane i neizvršene transakcije starije od 180 dana (tj.NetBanking - Opis transakcije.10. 17 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Ukoliko ima više transakcija nego što može da stane na jedan ekran (više od 50). Vraćanje na prethodni ekran ostvariće se klikom na taster „Gore“.

4.naziv fonda .broj jedinica .2012.datum .broj računa koji je terećen .7. Uzorci Uzorci omogućuju jednostavnije i brže popunjavanje naloga jer je većina bitnih podataka već upisana. Erste investicioni fondovi Pregled Erste investicionih fondova obuhvata prikaz svih obrađenih kupovina i prodaja investicionih jedinica „Erste Invest“ i stanje predatih zahteva za kupovinom. prodajom ili zamenom jedinica u fondovima.8.vrednost jedinica u dinarima .NetBanking 4. prodaje ili zamene pojedinog udela u fondu. Prikaz stanja obuhvata sledeće podatke: .1. .cena jedinica . Biranjemem opcije „Kupovina“ili „Prodaja“ otvara se opcija u meniju „Zahtevi“ gde možete kupovati i prodavati jedinice u fondu što je detaljnije opisano u poglavlju Zahtevi .10.Erste Invest.broj blokiranih jedinica Pregled obuhvata i mogućnost kupovine. Za izradu uzorka potrebno je odabrati „Izrada novog uzorka: Nalog za prenos ili Devizni nalog“ 18 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.1.

.10. 19 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. ostala polja su opciona. Postupak je isti kao i kod popunjavanja naloga.2012. ali i dodatno polje: „Naziv uzorka“. Pri izradi uzorka obavezno je potrebno popuniti polja „Naziv uzorka“ i „Broj računa na teret“.NetBanking Prikazaće se ekran koji sadrži iste podatke i popunjava se jednako kao i nalog.

podeljen na grupe koje se pozivaju odabirom nekog od ponuđenih uslova.2012. Može se sortirati na pregled svih uzoraka naloga. Kao dodatna selekcija mogu se zadati svi. Za prikaz određenog uzorka na ponuđenom meniju uzoraka potrebno je odabrati naziv uzorka na levoj strani. samo aktivni ili samo neaktivni uzorci. zbog veće preglednosti i jednostavnijeg pretraživanja. .10. radi se klikom na dugme „Izbor uzoraka“.NetBanking Pregled uzoraka je. 20 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Otvoriće se ekran uzorci naloga na osnovu koga možete uneti novi nalog. Povratak na meni uzoraka.

Deaktivirani uzorak može se ponovo aktivirati tako što odaberete „Promena“ s desne strane deaktiviranog uzorka i zatim odaberete „Aktiviranje“. on će biti brisan iz izbora uzoraka. prikazaće se svi nalozi napravljeni na osnovu tog uzorka. . Uneseni uzorci mogu se brisati. Na osnovu deaktiviranog uzorka više se neće moći praviti novi nalozi. 21 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. s desne strane uzorka.2012. Ovde takođe možete odabrati izradu novog naloga. Ako postoje nalozi napravljeni na osnovu uzorka koji želite da obrišete. Potrebno je prvo prikazati određeni uzorak tako da se na ekranu unesenih uzoraka odabere „Promena“ s desne strane. Nakon što su prikazani svi podaci uzoraka potrebno je odabrati „Deaktiviranje“ i. odabirom „Izrada naloga“ ili deaktivirati uzorak odabirom „Deaktiviranje“. on neće biti obrisan već će se deaktivirati. ako po tom uzorku nije napravljen ni jedan nalog. odnosno deaktivirati.NetBanking Odabirom „Promena“ s desne strane uzorka.10. otvoriće se ekran uzorka naloga gde nakon izbora „Promena“ možete promeniti unesene podatke. Odabirom „Promet“.

Transakcije Odabirom opcije „Transakcije“ iz zaglavlja. Transakcija na teret dozvoljena je sa računa vlasnika kao i sa računa po kojima isti ima punomoć. na levoj strani ekrana otvoriće se popis raspoloživih transakcija sa računima klijenata.10. a u korist trećih osoba u inostranstvu Slanje izvoda prometa po određenom računu putem elektronske pošte 4. Prenos između računa Prenos između računa odnosi se na prenos između računa klijenata koji su primarno otvoreni u Banci. .2.2. Putem servisa dostupne su sledeće transakcije: • • • • • Prenos između svih aktivnih računa sa ograničenjima u skladu s pravilima Banke Prenos i plaćanje sa računa klijenta na račune izvan Banke Prenos s računa u korist oročenih uloga po važećim kamatnim stopama Devizne doznake na teret računa klijenata. a račun u korist može biti račun bilo koje treće osobe ako je njegov status u skladu s pravilima Banke. Prenosi na teret računa dozvoljeni su za sledeće kategorije: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Iskorišćenog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Dinarskih i deviznih štednih knjižica Kreditnih računa Prenosi u korist dozvoljeni su za račune i u slučaju: • • • • Kreditnog računa u otplati Revolving kreditnih računa Tekućih računa Deviznih računa 22 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi.1.2012.NetBanking 4.

NetBanking • • Žiro računa Oročenog depozita prilikom formiranja novog oročenog uloga Usluga prenosa u korist računa nije dozvoljena u slučaju: • • • • Otplaćenog kredita u celosti Aktivnog oročenog uloga Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Obrazac naloga podeljen je na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: . . unosi se ručno. ukoliko se radi o računu drugog klijenta unutar Banke. . Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde nakon što se ona izvrši.Iznos za koji će se odobriti navedeni račun. račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili. Iznos nije potrebno unositi jer se u slučaju podudaranja valuta iznos 'na teret' prepisuje. Napomena: Klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred.Opis ili razlog transakcije . Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića.Datum izvršavanja transakcije. Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos.Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši uplata. e-mail potvrda se neće slati. . transakcija se stavlja u neizvršene. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. a u slučaju različitih valuta iznos 'u korist' se preračunava po važećem kursu. U slučaju da oba računa pripadaju istom klijentu. 3) Svrha i datum transakcije: . a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata .Iznos za koji će se teretiti klijentov račun. nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana. Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. Kod naloga s datumom valute unapred.broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata. Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun.2012. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos. iznos transakcije 2) Podaci o računu u korist koga će se transakcija izvršiti: .broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti plaćanje. 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije nakon njenog sprovođenja. Ukoliko uklonite kvačicu. . 23 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.valutu u kojoj je račun otvoren.

10. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. Moguće je jedino izborom „Odustani“. Ukoliko greške postoje (npr. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. raspoloživi iznos je manji od iznosa transakcije). a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“ nije moguće menjati ništa od prethodno unesenih podataka. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. Odabirom dugmeta „Odustani”. odustati od sprovođenja transakcije. korisnik se vraća na prethodni ekran.NetBanking Nakon što su popunjena sva polja. 24 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Kada su unešeni podaci ispravni. .2012.

.00 din Iznos .2012.0.01. Izvršenje . . : PRENOS Datum valute : 11. Obaveštenje o sprovedenoj transakciji prikazano je u sledećem primeru. 25 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.07. .01. izvršen sa IP adrese:158. : Transakcija je sprovedena Unos trans.17 na dan 11. . : 3114983531 Partija: 22265016 Iznos:1.NetBanking Na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o sprovedenoj transakciji ukoliko je u poslednjem polju na nalogu postavljena kvačica koje označava slanje e-mail potvrde odmah nakon izvršenja transakcije.0. : FIZIČKO LICE Partija .234. . 9:42:57h. .234.00 din Protivvrednost: Svrha . .10. . PRENOS IZMEĐU RAČUNA Na teret .07. : 1. : FIZIČKO LICE U korist .

ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR. • Iznos u korist: Upisati iznos u devizama koji se želi kupiti (ako se popuni iznos u korist.1. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se prodaje • Iznos na teret: Upisati iznos u devizama koji se želi konvertovati u dinare (ako se popuni iznos na teret. Menjačke transakcije U okviru opcije „prenos između računa“ može se izvršiti kupovina i prodaja deviza. USD. USD. Prodaja deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati devizni tekući račun • Valuta: EUR. ne popunjava se i iznos na teret) • Svrha naloga: Kupovina deviza • Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) • Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji. . Za menjačke transakcije potrebno je izabrati Transakcije – prenos između računa. EUR. Prenos sredstava sa konverzijom valute moguć je isključivo na teret dinarskog tekućeg u korist deviznog tekućeg računa i obrnuto. Kupovina deviza Potrebno je popuniti sledeća polja: • Na teret računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD • Iznos na teret: Upisati iznos u dinarima koji se želi konvertovati u devize (ako se popuni iznos na teret. USD.NetBanking 4.2. ne popunjava se i iznos u korist) • U korist računa: Odabrati dinarski tekući račun • Valuta: RSD 26 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.1. Podržane valute za menjačke poslove su RSD. GBP ili CHF – u zavisnosti koja valuta se kupuje. GBP i CHF.10.2012.

2.2. . Transakcija tereti račun s izabranim datumom valute.NetBanking • • • • Iznos u korist: Upisati iznos u dinarima koji se želi dobiti (ako se popuni iznos u korist. 27 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Isteka ovlašćenja za raspolaganje računom Prenosi su dozvoljeni u korist računa svih pravnih i fizičkih lica. ne popunjava se i iznos na teret) Svrha naloga: Prodaja deviza Datum: Upisati datum kada transakcija treba da bude obrađena (uvek je unapred upisan tekući datum) Pošalji e-mail potvrdu transakcije: štiklirati da li je potrebna e-mail potvrda o transakciji.2012. pojavi se poruka „Transakcija je prihvaćena i sprovedena!“ i ukoliko je štiklirana ta opcija stigne potvrda i na e-mail.10. Nakon uspešno obavljene kupovine ili prodaje deviza. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa. Nalog za plaćanje Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa ili opunomoćenoj osobi. 4.

. 28 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nalog na teret zadaje se uvek u valuti u kojoj se vodi račun.broj računa na koji se vrši uplata .šifra opisa plaćanja u skladu sa NBS regulativom. mail potvrde se neće slati.model i poziv na broj . Ukoliko izbrišete kvačicu. a sadrži popis svih klijentovih računa sa kojih se može izvršiti isplata .broj računa sa kojeg će se izvršiti isplata.naziv uplatioca 2) Podaci o računu u korist kojeg će se izvršiti transakcija: .NetBanking Obrazac naloga sastoji se od četiri dela: 1) Podaci o klijentovom računu: .10. Račun se bira u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. iznos transakcije . 4) Oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja.datum izvršavanja transakcije. Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.2012.Iznos za koji će se teretiti klijentov račun.Iznos koji se uplaćuje u korist računa navedenog u ovom delu naloga 3) Opis i datum transakcije: .valuta u kojoj je račun otvoren.opis ili razlog transakcije . . Automatski je postavljena kvačica za slanje mail potvrde odmah nakon što se ona izvrši. Odabirom „Pravila popunjavanja“ otvoriće se Pravilnik za popunjavanje šifara novčanih tokova u kome je razjašnjeno kako se ovo polje pravilno popunjava .

Iznos plaćanja se upisuje samo u jedno od ponuđenih polja . ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. U tom slučaju. nalog će pokušavati da se izvrši tokom naredna dva bankarska dana.10. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“. . prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. Ukoliko greške postoje.2012. Jedina je mogućnost.NetBanking Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno). klijent se vraća na pripremu transakcije. Odabirom „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije. da odustane od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“. Poziv na broj u korist i model određuje učesnik platnog prometa. više nije moguće menjati unesene podatke.ili u polje „Iznos na teret“ ili u polje „Iznos u korist“. postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se. ukoliko klijent nije zadovoljan s transakcijom. 29 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nakon što su popunjena sva polja. što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije. Kada su svi podaci ispravni. dostaviti na e-mail adresu korisnika. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene. Kod naloga s datumom valute unapred. ipak. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. a nakon što se ona sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji.

30 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nalog za oročenje Formiranje novih oročenih uloga na teret računa klijenata dozvoljeno je isključivo u korist osobe vlasnika računa na teret.NetBanking Odabirom opcije „Izbor uzorka“ automatski se prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih se može jednostavnije i brže izraditi nalog. Za oročene štedne uloge primenjuje se kamatna stopa važeća na prvi dan oročenja.2. 4. Kreiranje oročenog uloga moguće je na rok od 1 mesec i 1 dan do 180 meseci u kategoriji nenamenskih oročenja do neograničenog iznosa. Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci. Nakon uspešno obavljene transakcija klijentu će biti poslata potvrda na e-mail adresu. Terećenje računa dozvoljava se samo evidentiranom vlasniku računa. Rok oročenja moguće je zadati i sa dodatnim danima na period oročenja iskazan u mesecima.2012. Tereti se račun s izabranim datumom valute. a odobrava račun klijenta u korist u skladu s pravilima platnog prometa. .10.3. Prenosi na teret računa dozvoljeni su sa sledećih kategorija i u slučaju: • • • Tekući računi do iznosa dozvoljenog prekoračenja Devizni računi Žiro računi Usluga nije dozvoljena na teret računa u slučaju: • • • • • • • • Nedovoljnog salda na računu Oročenog uloga Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Opunomoćenja po računu (samo vlasniku računa dozvoljena je ova usluga) Kreditnog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje se skup oročenog uloga unutar kojeg će biti kreirana nova partija oročenog uloga. ukoliko je na ekranu za unos podataka u poslednjem polju postavljena kvačica za slanje mail potvrde.

mogući izbori su: u dinarima u dinarima uz čvrstu valutnu klauzulu u devizama .rok oročenja u mesecima i danima 3) Podaci o karakteristikama oročenja: . iznos transakcije 2) Podaci o iznosu i roku oročenja: .vrsta oročenja standardno oročenje .datum oročavanja 31 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.2012. Broj računa bira se u padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos.broj računa na koji će se prenositi kamata (napomena: za oročenja kraća od godine dana prenos kamate nije moguć) . Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.iznos oročenog uloga . a sadrži popis svih klijentovih računa .iznos za koji će se teretiti klijentov račun. .valuta oročenja – valuta u kojoj se vodi oročeni ulog .valutu na teret u kojoj je račun otvoren.NetBanking Nalog za oročenje podeljen je u tri celine: 1) Podaci o klijentovom računu: .tip oročenja – odnosi se na vrstu valute. Depoziti koji nemaju prenos glavnice na a'vista račun se automatski obnavljaju ukoliko klijent u roku od 8 dana ne podigne oročeni ulog u filijali banke. Prevremeno razročenje depozita moguće je napraviti isključivo u filijali Banke uz davanje Ugovora na uvid. . .oznaka (DA ili NE) za prenos glavnice po dospeću.broj klijentovog računa sa kojeg će se izvršiti isplata.10.period prenosa obračunate kamate u mesecima (kamata po oročenju prenosi se prvog u mesecu) . Odgovarajuća opcija bira se u padajućem meniju pored polja za unos.

Ukoliko greške postoje. Novi Sad koji će biti uskoro ponuđen klijentima) polja 'Period prenosa kamate'. ako u trenutku izvršenja nema dovoljno sredstava na računu. Primer zadavanja standardnog oročenja: 32 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Jedina je mogućnost. 'Račun za prenos' i 'Prenos glavnice po dospeću' se ne popunjavaju. Ukoliko ni nakon tog razdoblja na računu nema pokrića transakcija se stavlja u neizvršene. . skup depozita i namena. ukoliko klijent nije zadovoljan sa transakcijom. nalog će se pokušavati izvršiti tokom naredna dva bankarska dana. Kod unosa podataka za aktivnu štednju (proizvod Erste Bank a. prikazaće se okvir s upozorenjem koje ukazuje na grešku koju je potrebno ispraviti. iznos procenta kamate po oročenju. odustati od njenog sprovođenja odabirom „Odustani“. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“.NetBanking Napomena: klijent može zadati transakciju s ponuđenim datumom ili s datumom po izboru unapred. Ukoliko se greškom neko od ova tri polja popuni prikazaće se poruka upozorenja: Kada su svi podaci ispravni. iznos procenta premije (samo kod aktivne štednje). Uz unesene podatke na desnoj strani naloga prikazaće se: u prvoj celini: naziv vlasnika računa i iznos njegovog terećenja u drugoj celini: iznos oročenog uloga i naziv vlasnika oročenja u trećoj celini: datumi početka i prestanka trajanja oročenja. više nije moguće menjati unesene podatke. Kod naloga s datumom valute unapred. čime se vraća na pripremu transakcije. Nakon što su popunjena sva polja. potrebno je odabrati „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka.d.10.2012. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje za sprovođenje transakcije.

33 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. a nakon što se ona stvarno i sprovede prikazaće se okvir s porukom o uspešno sprovedenoj transakciji i otvaranju nove partije.2012. .NetBanking Primer zadavanja aktivne štednje (proizvod koji će biti uveden uskoro): Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava sprovođenje unesene transakcije.10.

Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa. 34 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.4. Devizni nalog Deviznim nalogom sredstva s deviznog računa klijenta mogu se poslati u korist nekog tuđeg deviznog računa u drugoj banci u inostranstvu ili zemlji saglasno Zakonu o deviznom poslovanju.10. 4. klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljena potvrda o prenosu. Transakcije deviznih doznaka obavljaju se direktno na teret računa fizičkih lica.2. . Na ekranu se nalazi dugme „Izbor uzoraka“ odabirom kojeg automatski prelazite na meni uzoraka na osnovu kojih možete jednostavnije i brže napraviti platni nalog. kao i Ugovor o oročenom ulogu s elementima i uslovima iz deklarisanog uloga.NetBanking Ukoliko je uspešno obavljena transakcija oročenja.2012. Svrha Ugovora je da u slučaju prevremenog razročenja klijent ima dokaz o vlasništvu nad oročenim ulogom kojeg je regulisao putem servisa Erste NetBanking.

10.obavezan - 35 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. .2012.NetBanking Unos podataka u Obrazac deviznog naloga: Instrument plaćanja – obavezno (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući instrument plaćanja) Iznos plaćanja .

broj kontrolnika) – obavezni. a u „Partija/žiro“ broj cesije • Asignacija – umesto računa u kolonu „MBR platioca.2012.. 166. Šifra države je nepotrebna) Osnov plaćanja – obavezan (ako je 999 nalog 70 ima specifikaciju. druga dva su opciona Troškovi inostrane banke – obavezni (polje za unos u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajuću vrstu troškova) Broj i godina Ugovora iz knjige spoljnotrgovinskog posla (tzv. MBR platioca za cesije/asignacije. mesec. 169. valuta pokrića. 174.107 i 170 i to samo za pravna lica Broj kreditne prijave – obavezan. polje matičnog broja se ne popunjava. a u „Partija/žiro“ broj asignacije Unosom valute.. Vrste plaćanja (pokrića) su: • Sve – sa računa se plaća ceo iznos naloga • Iznos – sa računa se plaća samo uneti iznos naloga • Naknada – sa računa se plaća samo naknada • Cesija – umesto računa u kolonu „MBR platioca. mesec i godinu) Polja grupe 17 (valuta. Primedba – opciono 36 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. 111. 170.10. 126. U koliko se za račun pokrića odabere tekući račun kod Erste banke ili neke druge banke.. Ako je za Vrstu pokrića odabrano Cesija/Asignacija polje MBR platioca za cesije/asignacije je obavezno. Iako nalog 70 plaća jedan klijent. Zavisno od odabrane vrste pokrića ostala dva polja se popunjavaju ili ne. a u polje Partija/žiro račun upisuje se broj cesije odnosno broj asignacije.“ upisuje se matični broj cedenta. iznos pokrića. druga dva su opciona Broj računa (IBAN) – opciono Šifra države – obavezna Kod banke . U ovim poljima se određuju korisnici robe/usluge. 121. ako je osnov plaćanja: 110. . broj partije/žiro). vrste pokrića određuju se osnovne odrednice za 'pokriće' naloga 70. ako nije zadana SWIFT adresa (ako je SWIFT adresa zadata. Polja grupe 16 (matični broj i iznos u valuti) – opciono. ne popunjavaju se polja za tekući račun. 123.NetBanking - - - - - - - Valuta iznosa plaćanja – obavezna (polje za unos valute u desnom uglu ima strelicu i klikom na nju otvara se meni sa kojeg je potrebno odabrati odgovarajući akronim valute) u korist – obavezno je popuniti samo prvi red. iznosa. ako je Osnov plaćanja: 106.. a ako će se SWIFT adresa popuniti ova polja je nepotrebno popunjavati) Broj računa – opciono SWIFT adresa – opciona (vidi Kod banke) Šifra države – obavezna. Šifra valute i Iznos su dovoljni za određivanje sa kojeg računa klijent želi platiti nalog 70.obavezno je popuniti prvi red (drugi je opcion) ako će SWIFT adresa ostati prazna. a to je dodatni ekran unosa stavki naloga) Podaci o plaćanju – obavezan je samo prvi red. Ovde se određuje raspored sredstava kojima se plaća nalog 70. Ovaj podatak će kod likvidacije osigurati pouzdane podatke za pronalaženje pokrića iznosa na nalogu 70. godina) – obavezan (polja za unos u desnom uglu imaju strelicu i klikom na nju otvara se meni iz kojeg je potrebno odabrati odgovarajući dan. Ako se upiše matični broj. Prema važećim odredbama. valuta pokrića naloga treba da bude ista kao i valuta plaćanja. roba / usluga koja se plaća može biti namenjena za više korisnika (klijenata) Datum plaćanja (dan.“ upisuje se matični broj korisnika asignacije.

2012. umesto „Provera“ prikazaće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unesenih podataka i odobrenje deviznog naloga. Kada su svi podaci ispravni. 37 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Nakon pojavljivanja crvenog „Potvrdi“.NetBanking Pri dnu obrasca nalazi se oznaka za slanje e-mail potvrde o izvršenju transakcije odmah nakon njenog sprovođenja. više nije moguće menjati unesene podatke. Ukoliko izbrišete kvačicu. može to učiniti izborom „Odustani“. Izborom „Potvrdi“ na ekranu će se prikazati obaveštenje o odobrenju deviznog platnog naloga. Ukoliko klijent ipak želi odustati od naloga. .10. postavljanjem kvačice u ovo polje potvrda o izvršenju navedene transakcije će se. e-mail potvrda se neće slati. dostaviti na e-mail adresu korisnika. čime se vraća na pripremu transakcije. ipak. potrebno je kliknuti na „Proveri“ kako bi se proverila ispravnost unesenih podataka. Nakon što su popunjena sva polja. Automatski je postavljena kvačica za slanje e-mail potvrde odmah nakon što se transakcija izvrši. Ukoliko je na ekranu za promenu kontakt podataka pod opcijom „Usluge“ definisano da se nakon izvršenja transakcije e-mail potvrde ne šalju (na ekranu naloga polje za slanje e-mail potvrde je prazno). Na korisnikovu e-mail adresu stići će obaveštenje o izvršenju deviznog naloga (ukoliko je pri dnu naloga postavljena kvačica u za to predviđeno polje). Ukoliko greške postoje. prikazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno uneseni podatak koji je potrebno ispraviti.

2012. .NetBanking U nastavku primer popunjenog naloga: 38 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10.

: Mellow Mood Ltd. Trans. . KAISE SWIFT adresa : HAUKDEFF Šifra države : 840 Osn.5.: FAKTURA 3205587238 Trošak ino-ban: Na teret korisnika Iznos u RSD: 6453. plaćanja : 112 UVOZ ROBA I USLUGA Podaci o plać.NetBanking Ukoliko je u poslednjem polju naloga postavljena kvačica. .07.: U korist . Izvršenje .2.će biti obrađena.00 EUR Protivvr. Budapest Broj računa . 21000 NOVI SAD ŽIRO-RAČUN: 908-34001-19 DEVIZNI NALOG (Obrazac 70) Broj WEB trn. : Trans.br. OSLOBOĐENJA 5.X.rs 4.10. : HU52107000240459390850100002 Šifra države : 348 HUNGARY 6453.:W04112509540114 Unos trans.02. H-1077 Budapest. na e-mail adresu klijenta stići će obaveštenje o izvršenom deviznom nalogu (ako kvačica nije postavljena. Primer: ERSTEBANK NOVI SAD BUL. Izvod prometa po računu Ekran izvoda prometa po računu služi za preuzimanje datoteka s izvodima sa NetBanking servera.2012.07. 39 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.6 RSD Kod banke . 9:56:48h Trans.02. .izvršen sa IP adrese:XXX. :HAUCK UND AUFHAEUSER PRIVAT BANKIER FRANKFURT AM MAIN.6 Datum valute : 07.plaćanja: 01 Doznaka Iznos u valuti: 80. : 041125/09540114 Instr.X. Barros ter 15. e-mail sa potvrdom neće biti dostavljen).XX na dan 07.izvršio: XXXXXXXX XXXXXXX (0000020) Poslano na: xxxxxxxxxĐxxxx.

E-mail će u prilogu sadržati traženi izvod prometa u Excel tabeli koja.do datuma). Postoji mogućnost izbora načina dostave izvoda prometa.10. Stavke se. . valute u kojoj je račun otvoren i datuma prenosa (od datuma .2012.NetBanking Na ekranu se nalaze polja za određivanje računa za koji se želi izvod. 40 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. takođe. primanje izvoda u elektronskom formatu putem elektronske pošte primanja izvoda elektronskom poštom u Excel tabeli ili HTML formatu primanje izvoda na fax (za sada neaktivno) MT 940 Nakon što su svi podaci popunjeni potrebno je odabrati «Prenos». zavisno od izbora. izgleda kao u sledećem primeru. Ukoliko ste za način dostave odabrali npr. kada se otvori i kada se podese veličine polja. zatim potražne) ili hronološkim redom. „Mail (Excel)“ na ekranu će se prikazati poruka o slanju izvoda na Vašu e-mail adresu. Ukoliko ste za način dostave odabrali „Fax“ traženi izvod prometa po računu izaći će na vašem fax uređaju (trenutno ova opcija nije omogućena). Sortiranje se može izvršiti po datumu valute ili obrade. mogu sortirati knjigovodstvenim (prvo dugovne.

NetBanking 4. Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte.3. potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka. Ukoliko greške postoje.2012.3.rs 4.1.10. Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi. Ako su svi podaci ispravni. Nakon što su popunjena sva potrebna polja. Kupovina investicionih jedinica Obrazac za kupovinu investicionih jedinica omogućuje bržu i jednostavniju kupovinu investicionih jedinica fonda Erste Invest. Erste Invest Na NetBankingu omogućeno je popunjavanje zahteva za kupovinu. Potrebno je označiti fond za koji želite da kupite investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga. Da bi se mogle kupovati i prodavati investicione jedinice putem NetBankinga prvo se mora sklopiti ugovor u banci. Nakon pojavljivanja 41 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. nakon provere pojaviće se „Potvrdi“ i biće crvene boje što ukazuje na ispravnost unetih podataka i odobrenje odabrane usluge. prodaju ili zamenu jedinica u fondovima Erste Investa.ersteinvest. Zahtevi 4. Banka koja stoji iza Erste investicionog fonda je Erste & Steiermarkische Bank dd.3. pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti. Napomena se ne mora popuniti.1.1. Sve informacije o stanju i kretanjama investicionih jedinica mogu se dobiti na www. .

Nezavisno od toga da li ste odmah izvršili uplatu ili ne. . 5. . UKOLIKO NISTE ODMAH IZVRŠILI UPLATU. Kao račun na teret automatski je ponuđen vaš tekući račun (možete umesto njega odabrati i neki drugi račun iz padajućeg menija). . .10. na e-mail ćete dobiti obaveštenje o učinjenom: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR. DOBIĆETE POTVRDU O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI NA E-MAIL ADRESU. Nakon što potvrdite željeni ulog prikazaće se sledeća poruka: Ukoliko želite odmah da izvršite uplatu. : 205-20070 42 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. odaberite „Cancel“. Uplatu možete izvršiti i naknadno. MOLIMO VAS DA PRI UPLATI UPIŠETE SLEDEĆE PODATKE: Uplatilac . 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA KUPOVINU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTE BALANCED JE PRIMLJEN. . Ukoliko klijent ipak želi da odustane. može to učiniti biranjem „Odustani“. UKOLIKO STE ODMAH IZVRŠILI UPLATU. . Ukoliko ne želite odmah izvršiti uplatu. : PETAR PETROVIĆ Broj računa u korist . odaberite „OK“ i prikazaće se već popunjen nalog za plaćanje. više nije moguće menjati unete podatke.2012.NetBanking crvenog „Potvrdi“.

.2012. 4. . . .3.ERSTEBALANCED POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE UPLATE.: 97 7516089678100710101 Svrha .NetBanking Iznos . . Na obrascu su već popunjeni podaci o fizičkoj i mail adresi. . 021-423-364 Kupovinu fonda izvršio .kontaktĐerstebank. .1. Potrebno je označiti fond za koji želite da prodate investicione jedinice (za sada je samo Erste Balanced omogućen) i iznos uloga ili broj investicionih jedinica.2. Ukoliko želite da 43 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. . Ukoliko želite možete uneti i alternativnu kontakt adresu (različitu od već navedene) za sve buduće kontakte.: KUPOVINA INVESTICIONIH JEDINICA . . DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL. .: 50. . .rs DANA OD Nakon izvršene uplate u roku od 7 dana.: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank. . . . . . iz Erste Investa ćete mail-om dobiti potvrdu o vlasništvu. .10. . .00 RSD Poziv na broj u korist. Prodaja investicionih jedinica Obrazac za prodaju investicionih jedinica omogućava prodaju udela u nekom od fondova Erste Investa bez potrebe za dolaskom u banku.

pokazaće se okvir sa upozorenjem koje ukazuje na pogrešno unet podatak koji je potrebno ispraviti.2012. 5. 21000 NOVI SAD Žiro račun: 908-34001-19 ZAHTEV ZA PRODAJU INVESTICIONIH JEDINICA U INVESTICIONOM FONDU ERSTEBALANCED NA IZNOS OD 50.NetBanking prodate sve investicione jedinice koje posedujete nije potrebno niti upisivati iznos u dinarima niti broj investicionih jedinica. Nakon izvšene uplate takođe ćete dobiti e-mail poruku. Nakon što potvrdite prodaju uloga. . . Nakon što su popunjena sva potrebna polja. prikazaće se sledeća poruka: Na e-mail će stići obaveštenje o primljenom zahtevu za prodaju: ERSTE BANK ad NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA BR.: PETAR PETROVIĆ Poslato na: ebank.10. Napomena se ne mora popuniti. .kontaktĐerstebank. već je dovoljno samo štiklirati opciju „prodaja svih investicionih jedinica“ .00 RSD JE PRIMLJEN. . Navedeni račun se može promeniti.rs DANA OD U roku od 7 dana od predaje zahteva za prodaju investicionih jedinica izvršiće se uplata na naznačeni račun. Ukoliko greške postoje. 021-423-364 Prodaju fonda izvršio. 44 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. SREDSTVA ĆE VAM BITI ISPLAĆENA U ROKU OD 7 DANA NA RAČUN BROJ 340000003300012345 POTVRDU O VLASNIŠTVU DOBIĆETE NA E-MAIL U ROKU OD 5 RADNIH IZVRŠENE ISPLATE. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA INFO TEL. Kao račun u korist kog će leći sredstva od prodaje investicionih jedinica unapred stoji upisan tekući račun. potrebno je odabrati „proveri“ kako bi se proverila ispravnost unetih podataka.

4. Usluge U sklopu servisa Erste NetBanking klijentima stoje na raspolaganju još neke dodatne usluge. nudi se mogućnost promene lozinke i kontakt podataka.2012. Izmene u NetBanking-u Izbor obuhvata popis poslednjih izmena.4.4. 45 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. Naziv svake pojedine izmene ispisan je u obliku linka odabirom kojeg se otvara kratko pojašnjenje navedene izmene. Za poslednju izmenu.NetBanking 4.1. automatski je otvoreno i njeno pojašnjenje. . Kursna lista Odabirom opcije „Kursna lista“ prikazaće se kursna lista važeća na taj dan. poboljšanja i novih funkcionalnosti implementiranih u NetBanking servis. Usluge omogućavaju prikaz kursne liste. Usluge su isključivo informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u neke druge svrhe. a tu je i lista izmena vezanih za funkcionisanje NetBanking servisa.2. 4.4.

2012.NetBanking Ukoliko klijent želi ispis kursne liste na svoj štampač. Ova opcija nalazi se ispod kursne liste.3. Nakon podešavanja parametara po želji klijenta i izbora „OK“ kursna lista će se odštampati na klijentovom štampaču.10. treba da odabere „Print“. 4. Promena lozinke Korisnik ima mogućnost da proizvoljno menja svoju lozinku u bilo kom trenutku.4. . 46 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. Odabirom ove opcije prikazaće se okvir za podešavanje načina štampanja.

Korisniku je omogućena promena adrese.4. Radi potvrde nove lozinke u polje ''Potvrdite lozinku'' unesite ponovo novu lozinku. Unesene lozinke su zbog zaštite tajnosti podataka skrivene i umesto njih su prikazane tačkice. Dodatno je omogućeno definisanje načina primanja e-mail potvrda o izvršenim transakcijama. e-mail adrese za slanje potvrda o izvršenim transakcijama i izvodima preko NetBankinga i telefonskih brojeva za kontakt NetBanking korisničke podrške. a zatim u polje ''Nova lozinka'' proizvoljnu novu lozinku. Nakon unosa lozinki potrebno je odabrati „Promeni“ ili pritisnuti „Enter“ na tastaturi. 4.2012.10. š. Lozinka mora imati najmanje šest znakova. ž.mail-ovi sa potvrdama se ne šalju 47 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. .4. % i slično.. Promena se obavlja odmah i već kod prve sledeće prijave na sistem treba uneti novu lozinku. Promena kontakt podataka Omogućena je promena osnovnih korisnikovih kontakt podataka. ali ne sme obuhvatati specijalne znakove kao što su č. Sve sledeće promene mogu se izvršiti u toku rada na servisu. . automatski se nudi opcija za promenu lozinke. kada to klijent poželi. Promena lozinke obavlja se na način da u polje ''Vaša stara lozinka'' upišete trenutno važeću.NetBanking Kod prve prijave. ali samo za komunikaciju s Bankom pri korišćenju usluge NetBanking-a. koji se mogu definisati u jednom od sledeća tri oblika: .

omogućena je i samostalna promena opsega pregleda računa. Pored navedenih podataka. kod unošenja pojedine transakcije uvek možete postaviti kvačicu u posljednje polje na ekranu s nalogom za unos kako bi vam na e-mail adresu došla potvrda za upravo zadatu transakciju. Ukoliko ste na ovom izboru definisali da se mail-ovi s potvrdama ne šalju.10. nakon što se izmene željeni podaci. Promena kontakt podataka radi se na tako da se. Nakon što su svi podaci ispravno uneseni dugme „Proveri“ će postati crvene boje i pisaće „Potvrdi“. Tek nakon što se klikne na ovu tipku. „Visa poklon kartica“ i „Pregled partija oročenja“.2012. Podaci će se prekontrolisati i ukoliko postoji neki nelogični podatak program će porukom upozoriti na grešku. računa vezanih za poklon karticu i kredita postavljanjem kvačica u za to predviđena polja „Pregled partija kredita“. podaci će biti promenjeni u bazi.NetBanking mail-ovi sa potvrdama se šalju nakon unosa transakcije i nakon njenog izvršenja (u slučaju transakcija zadatih sa datumom unapred) . . 48 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. klikne na dugme „Proveri“. Osnovni pregled moguće je proširiti pregledom računa oročenja.mail-ovi s potvrdama se šalju samo nakon izvršenja transakcije Podrazumevano je odabrana opcija slanja mail-ova s potvrdama i nakon unosa i nakon izvršenja transakcije.

…).4. 49 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.10. tada ti računi moraju biti vezani za osobu koja ugovara uslugu tj.5. Moguće je ugovoriti maksimalno jednu uslugu Kusur štednja po jednoj platnoj kartici. ovlašćeno lice ili zakonski zastupnik računa u korist.2012. . 100. Platna kartica kojom ce se realizovati prenos sredstava moze biti izdata uz: • omladinski tekući račun • tekući račun • devizni račun • kreditni račun MASTERCARD • račun VISA GOLD Prenosi na teret računa klijenata mogu se obavljati za one račune koji su primarno otvoreni u Banci. 150. Izabrani račun u korist može biti: • Avista(štedni dinarski račun) • Avista(štedni devizni račun) EUR • Aktivna štednja u RSD i EUR • Dečija oročena štednja u RSD i EUR • Dečija štednja po viđenju u RSD i EUR • Devizni tekući račun EUR • Račun banke otvoren za humanitarne svrhe Ukoliko su računi u korist devizni računi. izabrani iznos mora biti deljiv sa 50 (primer izabranih iznosa: 50. klijent mora biti vlasnik. Ugovorena Usluga se neće izvršiti u slučaju: • • • • • Nedovoljnog salda na računu Dosegnutog limita Prekoračenja po računu Blokade rada računa zbog neurednosti ili objave gubitka dokumentacije Zatvorenog računa Na osnovu uslova koje određuje klijent određuje po kom modelu će se prenositi sredstva: • Izborom procenta od POS transakcije • Izborom maksimalnog iznosa(samo uz dinarske račune) U slučaju prenosa sredstava do izabranog iznosa. ukupno zaduženje računa (za POS transakciju i kusur) mora biti deljivo sa izabranim iznosom. Preneta sredstva (kusur) uvek će biti manja od izabranog iznosa. Kusur štednja U okviru opcije „Kusur stednja“ može se izvršiti ugovaranje usluge koja će pružiti mogućnost klijentima da koristeći platnu karticu za plaćanje na POS terminalima uvećavaju oročenu štednju.NetBanking 4. 200. Ukoliko se prenosi kusur.

Popis mogućih valuta nalazi se na padajućem meniju pored polja za unos.1. a kod deviznog (u EUR) samo model prenosa u procentima 4) Podaci o računu u korist • broj računa otvorenog u Banci u korist kojeg će se izvršiti prenos sredstava.NetBanking U slučaju prenosa sredstava na željeni račun uz izbor procenta.10. se može uneti željeni dinarski račun ručno. kusur je procentualni iznos od proknjižene POS transakcije. • Valuta u kojoj je otvoren račun u korist koga se vrši prenos sredstava. klijentu se prilikom knjiženja POS transakcije u navedenom procentualnom iznosu prenose sredstva sa računa uz koji je izdata kartica na odabrani račun. 2) Aktivnost usluge: • prilikom ugovaranja automatski je uključena usluga 3) Podaci o načinu prenosa sredstava i iznosu. Ugovaranje nove usluge Obrazac je podeljen na četiri dela: 1) Podaci o računu koji se tereti: • broj računa sa kojeg će se prebaciti „kusur“ na račun štednje. Račun na koji se prenose sredstva bira se u padajućem meniju pored polja za unos ili. 50 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18.5. Račun se bira na padajućem meniju koji se poziva odabirom strelice pored polja za unos. Dakle. 4. Račun se unosi bez oznake banke (340) i bez crtica. a sadrži popis svih klijentovih računa na teret kojih se može otvoriti usluga • broj kartice koja je vezana za odabrani račun • valutu u kojoj je račun otvoren.2012. . Mogući izbori su: • procenat • iznos Kod dinarskih računa su moguća oba modela prenosa.4.

10. 51 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. .NetBanking Klikom na „Potvrdi“ klijent odobrava ugovaranje usluge.2012. Klijentu će putem e-mail poruke biti dostavljen Ugovor o otvaranju usluge. Ugovor će biti personalizovan od strane Banke s logotipom Banke i važiće bez potpisa.

NetBanking 4. Izborom određene usluge prikazaće se isti ekran kao kod unosa usluge. o ugovorenim uslugama.5. zatvaranje prikazane usluge odabirom „Zatvaranje“.4.2. Pregled postojećih usluga Opcija omogućava brz i jednostavan uvid klijenta usluge.2012. ili unos nove usluge odabirom „Unos nove“ kao i pregled prenesenih sredstava odabirom „Prenesena sredstva“.10. 52 Direkcija za razvoj poslova sa stanovništvom Public 18. statusu Svaka usluga se može detaljno pregledati. Na njemu je moguće izvršiti promenu postojeće usluge odabirom „Promena“. odabranom načinu prenosa. .