N

epotpisivanje OKU poslodavcima proizvodi otežano sprovođenje

otkaza ugovora o radu i novčanih kazni Nepostojanje Opšteg kolektivnog ugovora (OKU), koji nije na snazi od 30. septembra 2012. godine, prouzrokovalo je brojne probleme privrednicima i zaposlenima, i šteta je što nakom višemjesečnog rada socijalni partneri nijesu potpisali novi akt, ocijenio je predsjednik Unije poslodavaca (UPCG) Predrag Mitrović. On navodi da prekovremeni rad mora da se plati, ali, i pored te činjenice, ukoliko nije regulisan granskim ili kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili ugovorom o radu, nema utvrđenog obaveznog procenta povećanja zarade po tom osnovu. – Slična je situacija i sa pravom na plaćeno i neplaćeno odsustvo, uvećanjem dana godišnjeg odmora, gdje, ukoliko ta pitanja nisu regulisana granskim, kolektivnim kod poslodavca ili ugovorom o radu, zaposleni ima samo obim prava utvrđen Zakonom o radu. Takođe, prema starom OKU-u pravo na isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju bilo je regulisano u iznosu od dvije minimalne zarade, dok je predlogom novog OKU-a povećano na tri minimalne zarade. Kako OKU u ovom trenutku ne postoji, zaposleni nemaju pravo na takvo primanje. Takođe, u predlogu novog OKU-a veoma su dobro bili definisani i uslovi za rad sindikata. Međutim, i to pitanje je sada problematično. Posledice nepotpisivanja OKU-a po poslodavce su otežano sprovođenje otkaza ugovora o radu i novčanih kazni, jer je na OKU i druge nivoe kolektivnih ugovora prenijeto bliže definisanje razloga za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, ponašanja zaposlenog zbog kojih isti ne može da nastavi rad kod poslodavca, disciplinski postupak, težih i lakših povreda radnih obaveza – kaže Mitrović za „Dan”. Radnici u Crnoj Gori već 10 mjeseci ne mogu računati na širi spektar prava, koja se, prije svega, odnose na pitanje zarade, minulog rada, otpremnina, dužine godišnjeg odmora i jednokratne novčane pomoći, a sve zbog nepostojanja OKU-a. Naime, taj akt je prestao da važi u septembru, a novi nije potpisan ni nakon višemjesečnih pregovora Vlade, sindikata i poslodavaca, i to zbog Saveza sindikata Crne Gore (SSCG), koji je svaki put minirao potpisivanje tog akta. Zaposleni jedinu zaštitu imaju u Zakonu o radu, kojim je, međutim, propisano da će pojedina

aneksa ugovora o radu. iskustva iz rada Agencije za mirno rješavanje radnih sporova pokazuju da se toj instituciji najviše žale zaposleni u državnim organima i institucijama. svaki ugovor o radu poziva se na taj dokument i prava koja proizilaze iz njega. mnogi državni organi su angažovali . M. neusklađen i da je pojedine noreme veoma teško primijeniti u praksi. Međutim. a ona više ne važe. probnog rada i pripravničkog staža. s čim su saglasni Vlada. U tim sporovima radi se o povredama prava zaposlenih po osnovu prekovremenog. bio razlog što su inicirali hitne izmjene tog akta. – U javnosti je. plaćenog i neplaćenog odsustva. a naročito od strane sindikata i nadležnih organa uprave zaduženih za kontrolu poslovanja privrednih subjekata. U državnim institucijama krše prava zaposlenih Mitrović ističe da je Zakon o radu u velikoj mjeri nedorečen. ostalih primanja i naknada uvećanih troškova zaposlenih i otpremnine prilikom odlaska u penziju. uz navedene probleme sa OKU-om. Unija poslodavaca i Unija slobodnih sindikata. noćnog i rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika. To je. Ugovor o djelu ne može biti zaključen za one poslove koji predstavljaju osnovnu djelatnost poslodavca. noćnog i rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika.S. onemogućavanje korišćenja godišnjeg odmora… Posebno je simptomatična zloupotreba ugovora o djelu. koji je čisti obligacioni odnos. naknade zarada. – Predlogom OKU-a bila su veoma precizno definisana važna pitanja uređenja odnosa između poslodavaca i zaposlenih. Uz to. kao što je pitanje uvećanja zarade po osnovu prekovremenog. i na taj način izbjegavanje zaključivanja ugovora o radu.prava biti regulisana kroz donošenje OKU-a. Smatram da je šteta što taj dokument nije potpisan. dok iz SSCG tvrde da stari OKU važi i da je van snage samo jedan njegov aneks. nekako uvijek akcenat na poslodavce iz privatnog sektora kada se radi o nepoštovanju prava iz radnih odnosa. Mitrović podsjeća da su poslodavci inicirali da se umjesto donošenja OKU izmijeni Zakon o radu. jer je u njegovu izradu uloženo mnogo truda – istakao je Mitrović. kako bi se u njega inkorporirala prava iz „radničkog ustava”. a koristeći taj institut suprotno zakonu. kako kaže.

. sa prekidima čak i do 10 godina – kaže Mitrović. pa i od strane upravo onih organa koji sami ne poštuju propise upravo u onom dijelu u kom vrše nadzor kod privrednih subjekata. On kaže da se za ovakve i slične prekršaje poslodavcima iz privatnog sektora izriču drakonske kazne.„zaposlene” na jako dug period.